WorldWideScience

Sample records for resonators analiza rozkladu

 1. Analiza izmjere Keopsove piramide

  OpenAIRE

  Janjanin, Bojan; Beban-Brkić, Jelena

  2018-01-01

  Tema ovog rada jest analiza izmjere Keopsove piramide, najznačajnije od triju većih piramida Giza kompleksa, arheološkog nalazišta na visoravni Giza, na periferiji Kaira. Pretpostavlja se da je Keopsova, kao i Kefrenova i Mikerinova piramida građena u periodu 2686. - 2181. pr. Kr., u povijesti poznatom kao Staro egipatsko Kraljevstvo. Cilj nam je bio prikupiti podatke o geodetskoj izmjeri Keopsove piramide te ih analizirati. Uz to je opisano i što je prethodilo izgradnji takve monumentalne gr...

 2. Analiza izpustov dizelskih motorjev

  OpenAIRE

  MURN, GREGA

  2016-01-01

  V svojem diplomskem delu z naslovom »Analiza izpustov dizelskih motorjev«, sem bralcu skušal približati današnjo problematiko v zvezi z onesnaževanjem okolja, predvsem zaradi dizelskih izpuhov, ki jih prinaša industrija v vseh oblikah. Največji onesnaževalec okolja je absolutno promet, saj izpuhi avtomobilov vsebujejo obsežen skupek škodljivih snovi (ogljikovodiki HC, ogljikov monoksid CO, dušikovi oksidi NOx, žveplovi oksidi, trdni delci, itd.). Namen Evropskih in Ameriških standardov je ...

 3. ANALIZA OGLAŠEVALSKE KAMPANJE THE COG

  OpenAIRE

  Hojnik, Samo

  2016-01-01

  Diplomsko delo »Analiza oglaševalske kampanje The Cog« preko teoretičnih marketinških modelov in načrta oglaševalske kampanje analizira oglaševalsko kampanjo »The Cog«, naročnika Honda, ki je bila izbrana za najboljšo v avtomobilski industriji za britansko tržišče. Osredotoča se na pomen ustvarjalnosti v oglaševanju in njenem vplivu na uspeh in učinkovitost oglaševalske kampanje. Analiza kampanje pokaže, da je obravnavana kampanja zajela v teoretičnem delu predvidene elemente uspešne oglaševa...

 4. Potresna analiza in analiza ojačitvenih ukrepov za grad Golnik

  OpenAIRE

  Ošterbenk, Jure

  2015-01-01

  V diplomskem delu je narejena seizmična analiza gradu Golnik in primerjalna študija ojačitvenih ukrepov, s katerimi povečujemo potresno odpornost obravnavane konstrukcije. Po začetnem kronološkem opisu stavbe sledi opis zasnove objekta in opis stanja poškodovanosti nosilnih elementov, ki temelji zgolj na vizualnem pregledu konstrukcije. V teoretičnem delu naloge je sprva na kratko predstavljeno obnašanje zidanih stavb med delovanjem potresa in opis različnih porušnih mehanizmov zidovja. Sl...

 5. Kontrastivna analiza oglasnih besedil v slovenskem in italijanskem jeziku

  OpenAIRE

  Brus, Mateja

  2017-01-01

  Namen magistrske naloge je analiza ter kontrastivna primerjava slovenskih in italijanskih oglasov za izdelke različnih področij. Naloga se osredotoča predvsem na uporabo izbranih jezikovnih sredstev, ki se pojavljajo v paralelnih besedilih za isti izdelek, in osvetli definicijo oglasa kot (jezikovnega in nejezikovnega) kontinuuma ter predstavi različne poglede na terminologijo, povezano z oglaševanjem. Dotakne se razvoja oglaševanja na slovenskih ter italijanskih tleh, kratko oriše razvoj dan...

 6. Ekonomičnost preventivnog zatvaranja fisura (cost - benefit analiza)

  OpenAIRE

  Maras, Angelina

  1989-01-01

  U radu su prikazana dvogodišnja istraživanja na ukupno 216 prvih trajnih kutnjaka poslije preventivnog postupka zatvaranja jamica i fisura radi provjere djelotvornosti te metode i njezine ekonomičnosti. Ekonomska analiza »korist-troškovi« (benefit-cost) pokazuje da je taj omjer (k /t = 1,87) skoro dvostruko skuplji kad se stavlja jednoplošni amalgamski ispun nego ako je izvršeno zatvaranje fisura na žvačnim plohama trajnih kutnjaka bilo da se radi o utrošku vremena ili novčanom izno...

 7. Resonance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Nils Holger

  2014-01-01

  A chapter in a book about terminology within the field of medievalism: the chapter discusses the resonance of medieval music and ritual in modern (classical) music culture and liturgical practice.......A chapter in a book about terminology within the field of medievalism: the chapter discusses the resonance of medieval music and ritual in modern (classical) music culture and liturgical practice....

 8. Resonances

  DEFF Research Database (Denmark)

  an impetus or drive to that account: change, innovation, rupture, or discontinuity. Resonances: Historical Essays on Continuity and Change explores the historiographical question of the modes of interrelation between these motifs in historical narratives. The essays in the collection attempt to realize...

 9. Basic methods of isotope analysis; Osnovnye metody analiza izotopov

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ochkin, A V; Rozenkevich, M B

  2000-07-01

  The bases of the most applied methods of the isotope analysis are briefly presented. The possibilities and analytical characteristics of the mass-spectrometric, spectral, radiochemical and special methods of the isotope analysis, including application of the magnetic resonance, chromatography and refractometry, are considered.

 10. ZDRAVSTVENO-PROSVJETNE PUBLIKACIJE (1872.–1938.) – ANALIZA SADRŽAJA APLIKACIJOM SPAD-T

  OpenAIRE

  DUGAC, Željko; KERN, Josipa; MAJDANČIĆ, Željko

  2005-01-01

  U radu se prikazuje kratak pregled zdravstveno-prosvjetnih publikacija pisanih hrvatskim jezikom te se na uzorku od 12 izabranih zdravstveno-prosvjetnih djela objavljenih od 1872. do 1938. godine provodi kvalitativna i kvantitativna analiza računalnom aplikacijom SPAD-T. Navedena analiza provedena je s ciljem da se utvrdi pogodnost povijesnoga materijala za obradbu suvremenim računalnim programom te ustanovi koje su riječi, sintagme i veće skupine riječi najfrekventnij...

 11. Tržna analiza in razvoj aluminijastih ohišij LED svetil

  OpenAIRE

  Gorišek, Krešimir

  2014-01-01

  V magistrskem delu je predstavljena tržna analiza oziroma natančneje analiza zunanjega okolja organizacije. Privlačnost panoge smo ocenjevali s Porterjevim modelom konkurence v panogi in ugotovitve predstavili. Analizo širšega zunanjega okolja oziroma analizo političnih, ekonomskih, socialnih, tehnoloških, okoljskih in pravnih elementov smo izvedli s PESTEL analizo in ugotovitve predstavili. Magistrsko delo obsega tudi razvoj aluminijastih ohišij LED (Light Emitting Diode) svetil. Podrobneje ...

 12. Analiza poslovnega okolja lesnopredelovalnega podjetja Energoles Bohor d.o.o.

  OpenAIRE

  Slomšek, Urška

  2017-01-01

  Stanje lesnopredelovalne panoge v Sloveniji se po gospodarski krizi počasi izboljšuje, vendar pa njen potencial ni v celoti izkoriščen. Za podrobnejši vpogled v stanje lesnopredelovalne panoge smo opravili celovito analizo poslovnega okolja podjetja Energoles Bohor d.o.o. Analiza je bila izvedena z razširjeno PEST(LE) analizo ter Porterjevim modelom konkurence, ki analizirata zunanje poslovno okolje in SWOT analizo, za analizo notranjega poslovnega okolja podjetja. Analiza širšega zunanjega o...

 13. ANALIZA PODPORE KADROVSKIH PROCESOV S SISTEMOM SAP V PODJETJU AVTENTA.SI D.O.O.

  OpenAIRE

  Vehovec, David

  2011-01-01

  V okviru diplomskega dela so z metodo prenove poslovnih procesov predstavljeni procesi zaposlovanja in razporejanja, upravljanja kadrovskih podatkov in prenehanja delovnega razmerja v podjetju Avtenta.si d.o.o. Na podlagi popisanih procesov je narejena analiza njihove podprtosti s sistemom SAP in predlog prenove. Le-ta vključuje modele prenovljenih procesov in prilagoditev sistema SAP do nivoja delujočega prototipa. V teoretičnem delu so opisana področja prenove poslovnih procesov, upravl...

 14. Analiza igre branilcev v conski obrambi 5:1 pri rokometu

  OpenAIRE

  Kozole, Rok

  2017-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena analiza igre branilcev v conski obrambi 5:1 pri rokometu. Obrambna formacija 5:1 je po obrambi 6:0 druga najpogosteje uporabljena obrambna formacija, katere se poslužujejo tako ekipe iz vrhunskega rokometa kot tudi ekipe, ki tekmujejo v ligah nižje kakovosti. V skladu s hitrim razvojem rokometne igre se je razvijala tudi obramba 5:1. Obrambna formacija 5:1 se pri mlajših rokometaših uporablja tudi kot prehodna obramba oz. temelj za prehod iz bolj globokih (...

 15. Primerjalna analiza mednarodnih marketinških strategij proizvajalcev mobilnih telekomunikacijskih naprav

  OpenAIRE

  Tisel, Andrej

  2017-01-01

  Brezžične telekomunikacije so v zadnjih štiridesetih letih postale del vsakdanjega življenja. Celotno obdobje štiridesetih let pa so v tej industriji zaznamovali številni preobrati na vrhu. Prav zaradi teh preobratov je tržišče postalo visoko intenzivno konkurenčno in na takšnem zasičenem tržišču je marketing pomembna komponenta razlikovanja med proizvajalci. To pa je osnovni razlog za raziskavo in analizo te tematike. Osrednja tematika magistrskega dela je analiza različnih proizvajalc...

 16. Narativna analiza diskursa o BDSM homoseksualnim porno isečcima Manhunt kategorije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milica Vasić

  2016-02-01

  Full Text Available U ovom radu analiziram idealtipsku priču koja predstavlja okosnicu radnje porno klipova s interneta Manhunt kategorije, primenjujući analizu narativa Kloda Bremona. Rezultati pokazaju da je moguće pomenuti teorijski model primenjivati i kod sadržaja vizuelne i masovne kulture uz određene modifikacije i uvažavanje šireg konteksta samog narativa. Analiza narativa ukazuje je na značaj istraživanja pornografskih kategorija na internetu, jer nas rad vodi do dubinske analize distribucije moći na relaciji homoseksualno-heteroseksualno u virtuelnom okruženju.

 17. Analiza procesowa wytwarzania energii jako potencjalne źródło informacji środowiskowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Ferens

  2017-09-01

  Full Text Available Analiza procesowa wytwarzania energii jako potencjalne źródło informacji środowiskowej The growing importance of Corporate Social Responsibility (CSR reports and the need to present nonfinancial information in accordance with the amended Accounting Act require that managers introduce appropriate adoption measures to deepen and refine the information they need. This has led to the assumption in corporate strategy of the idea of sustainable and balanced development, which encompasses economic, social, and environmental aspects. The aim of the paper is to analyze the process of energy production in an enterprise, based on the Porter model, with an indication of the scope of connections with the natural environment. Against this background, the author proposes building an ecological value chain. An authoritative solution to the construction of this chain can be used to create a model for collecting environmental information by these entities. It is also believed that this solution could be a model for other industries.

 18. Analiza pracy wybranych stopni wodnych na odcinku Noteci Bystrej w warunkach zagrożenia powodziowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Płaczek

  2016-12-01

  Full Text Available Celem przestawionej publikacji jest analiza warunków przepływu oraz pracy budowli wodnych usytuowanych na odcinku Noteci Bystrej od stopnia Romanowo do jazu w Rosku. Obiekt badawczy zostały wybrany z dwóch powodów: (1 dla tego odcinka rzeki Noteć zostały opracowane mapy zagrożenia powodziowego jako wdrożenie Dyrektywy Powodziowej UE w ramach prac nad projektem ISOK, (2 na wymienionym odcinku znajduje się szereg budowli piętrzących posiadających zdolność retencjonowania wody i oddziaływania na falę wezbraniową. W ramach badań wykorzystano szeroko narzędzia GIS oraz modelowania matematycznego.

 19. Recenzja monografii pt. Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Łada

  2017-06-01

  Full Text Available Recenzja monografii pt. Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie Pojęcie modelu biznesu przewija się przez współczesne publikacje naukowe i popularyzatorskie dotyczące bardzo wielu obszarów nauk ekonomicznych, w tym rachunkowości. Powszechność stosowania tego określenia oraz zróżnicowana interpretacja jego znaczenia stawia przed badaczami trudne wyzwanie powiązania swoich rozważań z określonym nurtem. Udanym przykładem zmierzenia się z tym wyzwaniem w dziedzinie badań nad rachunkowością jest recenzowana książka autorstwa Jana Michalaka pt. Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie. Autor zdecydował się na odważną próbę polegającą na znalezieniu równowagi różnych podejść do modeli biznesu. Przedstawione w opracowaniu rozważania teoretyczne, dotyczące znaczenia tej konstrukcji pojęciowej do odwzorowania działalności współczesnych przedsiębiorstw, zostały powiązane z bardzo ciekawymi badaniami empirycznymi dotyczącymi zakresu ujawnień informacji ekonomicznej. Rozważania zawarte w książce są efektem poszukiwań przez autora odpowiedzi na cztery pytania badawcze. W jaki sposób modele biznesu są przedstawiane w raportach rocznych, raportach zintegrowanych i prospektach emisyjnych (dokumentach informacyjnych? W jaki sposób modele biznesu wpływają na sposób prezentowania informacji w sprawozdaniach finansowych? W jaki sposób systemy rachunkowości finansowej i zarządczej są dostosowywane, aby umożliwiały prawidłowe odwzorowanie modeli biznesu? W jaki sposób można analizować modele biznesu?

 20. Kvantitativna analiza utjecaja porasta razine Jadranskog mora na hrvatsku obalu: GIS pristup

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fran Domazetović

  2017-01-01

  Full Text Available Procjene za prosječan porast morske razine na globalnoj razini do kraja 21. stoljeća najčešće variraju od 0,18 m do ≥ 1 m u odnosu na današnju razinu. Ako se razmatraju procjene koje obuhvaćaju i otapanje grenlandskog i antarktičkog ledenog pokrova, tada se može očekivati porast morske razine od 5 i više m. Sukladno s globalnim promjenama, razina Jadranskog mora također je u porastu. Radi analize potencijalne ugroženosti hrvatske obale od porasta morske razine, izrađena su tri modela porasta razine Jadranskog mora (od 1 m, 3 m i 6 m. Na temelju modela analizira se utjecaj porasta morske razine na različite socioekonomske segmente obalnog prostora. Cilj je istraživanja definirati najugroženije dijelove hrvatske obale. Kako bi se mogli diferencirati najugroženiji dijelovi, izrađen je Indeks ugroženosti obalnih općina ( . U izradi Indeksa koristili su se analizom utjecaja dobiveni kvantitativni podaci o prostornom obuhvatu poplavnih zona te ugroženosti stanovništva i prometne infrastrukture obalne zone. Navedenim su varijablama s pomoću Analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP pridruženi različiti težinski koeficijenti, ovisno o važnosti varijable. Pri analizi svih triju modela uočeno je kako se Zadar i njegova okolica ističu kao najugroženije područje hrvatske obale. Zbog toga je na primjeru Zadra izvršena znatno detaljnija analiza mikrolokacijskog utjecaja porasta morske razine. Podaci dobiveni analizom različitih modela pokazuju kako je gotovo cijela hrvatska obala ugrožena, ali i da postoji velik nerazmjer u razini ugroženosti pojedinih dijelova hrvatske obale. Važnost je ovog istraživanja u tome što ono predstavlja temelj za pravovremenu adaptaciju na negativne utjecaje budućeg porasta razine Jadranskog mora.

 1. Analiza i tumačenje modela Faradejevog kaveza za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti

  OpenAIRE

  MUNIC NENAD V.; KOVACEVIC ALEKSANDAR M.

  2014-01-01

  In accordance with SORS 1029/89 and SORS 1762/89 military standards, electromagnetic compatibility tests of equipment and weapon systems and military equipment of the Serbian Army are carried out in a Faraday cage. A Faraday cage has many parasitic resonances due to the reflective walls, floor, and ceiling. In order to improve electromagnetic compatibility tests, a complete Faraday cage was modeled. Various imperfections of the cage were detected by comparing the results of simulations and ex...

 2. Powieść historyczna pod czujnym okiem cenzora – analiza tekstów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thibault Deleixhe

  2015-12-01

  Full Text Available The historic novel under the vigilance of the censor – analysis of texts This article focuses on the relation that Jacek Bochenski’s historical novel entitled The poet Naso published in 1969 presents towards the concept of censorship. In the article the author aims at proving that the understanding of censorship by Bochenski is similar to the observations of the Hungarian essayist Mikos Haraszti. Tracking the allegoric references scattered through the novel, the author of the article reconstructs Bochenski’s reflection about this internalized censorship and checks its convergence with Haraszti’s remarks. From this exercise emerges a definition of the role of the artist that seems to be inherited from the romantic period: an artist as a person that subordinates himself unconditionally to art, and not to the temporal power. The author of the article then interrogates the respect which Bochenski has been showing to his definition in his literary work. It appears that the writer has been prone to make bigger concessions in order to soften the reception of his book by the censors than he advises his writing colleagues. However, the literary strategies deployed by Bochenski operate on two levels: creating an overall ambiguity about the guilt of its main protagonist, they tend to soften its reception by the censorship; while at the same time, rendering this overall atmosphere of ambiguity, they give a literary form to the spectral character of the guilt of the artist, who – as in Ovidius’ case – is permanently accountable for what he has not yet done in the building of communism.   Powieść historyczna pod czujnym okiem cenzora – analiza tekstów Artykuł poświęcony jest  powieści historycznej Jacka Bocheńskiego pt. Nazo poeta z roku 1969 i jego rozumieniu pojęcia cenzury uwewnętrznionej. Autor artkułu udowadnia, że ujęcie problemu cenzury przez Bocheńskiego jest zbliżone do konstatacji węgierskiego eseisty Mikl

 3. Analysis of possible accidents on the heavy water system - Annex 4; Prilog 4 - Analiza mogucih akcidenata na sistemu teske vode

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krstic, D [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-12-15

  Analysis of operation of the RA reactor heavy water system has shown that so far there were no failures that could cause reactor shutdown. Consequences of system failures and interruption of heavy water cooling of the core would be very serious. That is the reason for analyzing and estimating these type of failures of system components that could affect the tightness of the system or interrupt its function. The important elements of the heavy water system are: operating cylinder, heavy water pumps, heat exchanger, main and drainage pipes with distribution construction. Failure analysis of all the mentioned system components was done. [Serbo-Croat] Analiza dosadasnjeg rada sistema teske vode na reaktoru RA pokazala je da nije bilo ostecenja i kvarova takvog obima koji bi doveli do prestanka rada reaktora. Posledice ostecenja sistema i prestanak cirkulacije teske vode za potrebe hladjenja jezgra bile bi velike. Zato je potreno analizirati i predvideti takva ostecenja na elementima sistema zbog kojih bi doslo do narusavanja hermeticnosti sistema ili prestanak njegovog rada. Osnovni elementi sitema teske vode su: radni cilindar, pumpe teske vode, izmenjivac toplote, glavni i drenazni cevovodi sa razvodnom armaturom. Uradjena je analiza ostecenja na svim navedenim komponentama sistema.

 4. ANALIZA EKSPLOATACYJNA INSTALACJI SŁONECZNEJ PRACUJĄCEJ NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA C.W.U. DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bożena BABIARZ

  Full Text Available Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy instalacji słonecznych pod kątem eksploatacyjnym. Zasadniczą część opracowania stanowi analiza istniejącej od 2005 r. instalacji słonecznej pracującej dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców budynku wielorodzinnego. W pracy wykorzystano rzeczywiste dane eksploatacyjne z dziesięciu lat działania instalacji, udostępnione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ZODIAK” w Rzeszowie. Przeanalizowano koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz koszty serwisowe instalacji. Na koszty eksploatacyjne instalacji słonecznych składają się m.in.: koszty zużycia i przygotowania c.w.u., koszty zużycia energii elektrycznej przez pompy obiegowe instalacji słonecznych, oraz koszty serwisowania instalacji. Na podstawie niniejszej analizy można wysnuć szereg wniosków możliwych do wykorzystania w analizach techniczno-finansowych na etapie projektowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Przeprowadzona analiza wykazała, iż instalacja słoneczna w znacznym stopniu obniża koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej. Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej w analizowanym budynku wielorodzinnym w 2015 r. przy udziale instalacji słonecznej stanowił 67% kosztów podgrzewu ciepłej wody w budynku o podobnej kubaturze wykorzystującym ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Pompy obiegowe zastosowane w instalacjach słonecznych charakteryzują się stosunkowo małym zużyciem energii elektrycznej. Koszty serwisowe instalacji są niewielkie i zależą od wielkości instalacji, jej lokalizacji oraz budowy.

 5. Analiza funkcjonowania systemów ABCw przedsiębiorstwach działających w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Wnuk-Pel

  2009-06-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu jest analiza stanu rozpowszechnienia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, w szczególności zaś analiza problemów pojawiających się w procesie wdrożenia, struktury systemów ABC oraz sposobów wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wnioski z przeprowadzonych badań mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z praktycznego punktu widzenia, przedsiębiorstwa rozważające implementację ABC w przyszłości powinny mieć świadomość czynników wpływających na implementację ABC, jak również problemów, które mogą się w procesie implementacji pojawić. Menedżerowie rozważający implementację ABC muszą zdawać sobie sprawę z poziomu szczegółowości i sposobów budowy systemu informacyjnego rachunku kosztów działań. Mogą oni również skorzystać z wiedzy o sposobach wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wiedza ta może sprzyjać podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących implementacji systemów ABC, a jeżeli decyzja o implementacji zostanie podjęta, może się przyczynić do zwiększenia prawdopodobieństwa zakończenia procesu wdrożenia sukcesem. Z teoretycznego punktu widzenia, przeprowadzone badania mogą się przyczynić do określenia ogólnej tendencji: modyfikacje systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach w Polsce oraz wdrażanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, takich jak ABC, zmierza w podobnym kierunku jak praktyka rachunkowości zarządczej na świecie.

 6. Safety analysis of RA Reactor operation I-III; Analiza sigurnosti rada Reaktora RA I - III, IZ-213-0322-1963

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raisic, N [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-02-15

  This safety analysis report covers the following three parts: Technical and operational characteristics of the RA reactor; Accidents analysis; and Environmental effects of the maximum possible accident. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj o analizi sigurnosti rada reaktora RA sastoji se od tri dela: Tehnicke i pogonske karakteristike reaktora RA; Analiza akcidenta; i Posledice maksimalno moguceg akcidenta na okolinu reaktora.

 7. ANALIZA COMPARATIVĂ A UNOR PARAMETRI DIN SEDIMENTUL URINAR LA SUBIECŢI DE SEX FEMININ ŞI MASCULIN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MARIOARA NICOLETA FILIMON

  2009-01-01

  Full Text Available Examinarea sedimentului urinar este necesară în oferirea de informaţii despre buna funcţionare a rinichilor, a întregului organism şi în depistarea posibilelor afecţiuni renale. S-a luat în studiu un lot de 129 subiecţi de sex faminin (83 şi masculin (46, la care li s-a determinat numărul de hematii, leucocite şi celule epiteliale din sedimentul urinar. Valorile obţinute au fost prelucrate statistic cu ajutorul programului statistic Minitab pentru a putea stabili daca exista sau nu diferenţe la cele 2 lotuir de subiecţi analizaţi. Numărul de hematii şi leucocite din sedimentul urinar al subiecţilor testaţi nu prezintă diferenţe semnificative la subiecţii de sex masculin şi feminin, pe când numărul celulelor epiteliale înregistrează diferenţe foarte semnificative la cele 2 sexe cu valori mai mari în cazul subiecţilor de sex feminin. Incidenţa leucocitelor în sedimentul urinar ala subiecţilor de sex masculin este mai mare decât la cei de sex feminin, la care predomină celulele epiteliale. Valoarea crescută a numărului de leucocite şi prezenţa florei bacteriene în sedimentul urinar la subiecţii de sex feminin şi masculin testaţi indică infecţii urinare.

 8. Rola systemu edukacji w dostarczaniu kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców: analiza przypadku województwa pomorskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Gajderowicz

  2013-06-01

  Full Text Available Kwalifikacyjną strukturę popytu na pracę najczęściej opisuje się poprzez kategorie z klasyfikacji zawodów – powszechnie stosowane w publicznym pośrednictwie pracy. Nie mają one jednak bezpośredniego przełożenia na system edukacji, a jednocześnie są mało intuicyjne dla pracodawców. Celem artykułu jest opisanie popytu na pracę poprzez identyfikację profili kompetencyjnych pożądanych przez pracodawców. Ich analiza pozwala ustalić, które kompetencje stanowią ogólny, a które specyficzny kapitał ludzki, a także sformułować wnioski dla systemu kształcenia. W badaniu wykorzystano dane dotyczące pomorskiego rynku pracy i posłużono się analizą skupień oraz analizą współczynnika zmienności częstości zgłoszeń zapotrzebowania na zdefiniowane cechy osobowe, kompetencje kluczowe i kwalifikacje zawodowe. Wyniki wskazują m.in. na konieczność zwiększenia nacisku na kształtowanie cech osobowych we wczesnych latach edukacji szkolnej oraz w kształceniu zawodowym, a także na konieczność większego udziału kształcenia kompetencji kluczowych w szkolnictwie wyższym.

 9. Multiphoton resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shore, B.W.

  1977-01-01

  The long-time average of level populations in a coherently-excited anharmonic sequence of energy levels (e.g., an anharmonic oscillator) exhibits sharp resonances as a function of laser frequency. For simple linearly-increasing anharmonicity, each resonance is a superposition of various multiphoton resonances (e.g., a superposition of 3, 5, 7, . . . photon resonances), each having its own characteristic width predictable from perturbation theory

 10. ANALIZA INTERACȚIUNII INDICATORILOR MONETARI ȘI DE CREDIT ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tudor SULA

  2017-08-01

  Full Text Available În scopul eficientizării activității sistemului de credit și activizării creditării investiționale a sectorului real al econo­miei Republicii Moldova, în baza datelor statistice a fost efectuată analiza dinamicii și structurii masei monetare, inclu­siv a interacțiunii indicatorilor monetari și de credit, precum și a factorilor care influențează asupra evoluției indicatorilor monetari și de credit pe parcursul perioadei 2005-2016. Astfel, pentru eficientizarea activității sistemului de credit al Republicii Moldova la etapa actuală este necesară promovarea unei politici monetare bazate pe corelarea și ajustarea indicatorilor macroeconomici, monetari și de credit; pentru atingerea obiectivelor politicii monetare, sunt necesare noi abordări și practici internaționale, inclusiv cele recomandate de organizațiile financiare internaționale privind îmbunătă­țirea supravegherii prudențiale; Banca Națională a Moldovei urmează să efectueze o conlucrare mai eficientă cu Guvernul Republicii Moldova pentru asigurarea suficientă cu resurse investiționale a necesităților sectorului real al economiei.ANALYSIS OF THE INTERACTION BETWEEN THE MONETARY AND CREDITING INDICATORS IN MOLDOVA'S ECONOMYIn order to streamline the activity of the credit system and activate the investment crediting of the real sector of the economy of the Republic of Moldova, on the basis of statistical data, there was performed an analysis of the dynamics and the structure of money supply, including the analysis of the interaction between the monetary and crediting indicators, as well as of factors influencing on the evolution of monetary and crediting indicators during the period 2005-2016. Thus, in order to streamline the activity of the credit system of the Republic of Moldova at present, it is necessary to promote a monetary policy based on the correlation and adjustment of the macroeconomic, monetary and credit indicators; to achieve the

 11. Wyrazy z interfiksem -ø- (formantem zerowym w języku serbskim (analiza słowotwórczo-semantyczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragana M. Ratković

  2017-12-01

  Full Text Available Words with the interfix -ø- (the zero interfix in the Serbian language The work represents a derivational and semantic analysis of the words with the zero interfix in the contemporary Serbian language in accordance with the conceptual and terminological apparatus of modern Slavic derivatology. The author argues that the zero interfix, as the differentia specifica of compound words, occurred in the Serbian language very early – at the end of the 12th century and is currently very productive because of how economical the lexemes thus created are. In modern Serbian, new words of this type appear by way of borrowing from other languages, primarily from the English language (e.g., pank-moda, boks-meč, pres-centar etc..   Wyrazy z interfiksem -ø- (formant zerowy w języku serbskim (analiza słowotwórczo-semantyczna Praca stanowi słowotwórczo-semantyczną analizę wyrazów z interfiksem zerowym we współczesnym języku serbskim zgodnie z pojęciowoterminologicznym aparatem współczesnego słowotwórstwa slawistycznego. Autorka wskazuje również na to, że zerowy interfiks, jako differentia specifica wyrazów powstałych przez złożenie, w języku serbskim pojawia się bardzo wcześnie – istnieje już w końcu XII wieku. Aktualnie model słowotwórczy wyrazów z interfiksem zerowym jest niezwykle produktywny ze względu na ekonomiczność leksemów tego typu. We współczesnym języku pojawiają się one przede wszystkim za sprawą zapożyczeń z innych języków, głównie z angielskiego (np. pank-moda, boks-meč, pres-centar itd..

 12. Synchrobetatron resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  1977-03-01

  At the 1975 Particle Accelerator Conference it was reported that a class of resonances were observed in SPEAR II that had not appeared before in SPEAR I. While the existence of sideband resonances of the main betatron oscillation frequencies has been previously observed and analyzed, the resonances observed in SPEAR do not appear to be of the same variety. Experiments were performed at SPEAR to identify the mechanism believed to be the most likely explanation. Some of the current experimental knowledge and theoretical views on the source of these resonances are presented

 13. Snake resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tepikian, S.

  1988-01-01

  Siberian Snakes provide a practical means of obtaining polarized proton beams in large accelerators. The effect of snakes can be understood by studying the dynamics of spin precession in an accelerator with snakes and a single spin resonance. This leads to a new class of energy independent spin depolarizing resonances, called snake resonances. In designing a large accelerator with snakes to preserve the spin polarization, there is an added constraint on the choice of the vertical betatron tune due to the snake resonances. 11 refs., 4 figs

 14. Nonlinear resonances

  CERN Document Server

  Rajasekar, Shanmuganathan

  2016-01-01

  This introductory text presents the basic aspects and most important features of various types of resonances and anti-resonances in dynamical systems. In particular, for each resonance, it covers the theoretical concepts, illustrates them with case studies, and reviews the available information on mechanisms, characterization, numerical simulations, experimental realizations, possible quantum analogues, applications and significant advances made over the years. Resonances are one of the most fundamental phenomena exhibited by nonlinear systems and refer to specific realizations of maximum response of a system due to the ability of that system to store and transfer energy received from an external forcing source. Resonances are of particular importance in physical, engineering and biological systems - they can prove to be advantageous in many applications, while leading to instability and even disasters in others. The book is self-contained, providing the details of mathematical derivations and techniques invo...

 15. Kontrola kvalitete kliničkih i toksikoloških analiza - predloženi model jugoslavenskog programa kontrole kvalitete za olovo i kadmij u krvi

  OpenAIRE

  Telišman, S.

  1983-01-01

  Istaknuta je nužnost osiguranja kvalitete kliničkih i toksikoloških analiza bioloških uzoraka i prikazane su osnovne karakteristike različitih modela programa kontrole kvalitete. Na osnovi iskustva, stečenog sudjelovanjem u različitim međunarodnim programima kontrole kvalitete (britanskom nacionalnom programu i programu zemalja Evropske zajednice za olovo u krvi, programu za olovo i kadmij u krvi koji su zajednički organizirali Ekološki program Ujedinjenih naroda i Svjetska zdravstvena organi...

 16. Multiquark Resonances

  CERN Document Server

  Esposito, A.; Polosa, A.D.

  2016-01-01

  Multiquark resonances are undoubtedly experimentally observed. The number of states and the amount of details on their properties has been growing over the years. It is very recent the discovery of two pentaquarks and the confirmation of four tetraquarks, two of which had not been observed before. We mainly review the theoretical understanding of this sector of particle physics phenomenology and present some considerations attempting a coherent description of the so called X and Z resonances. The prominent problems plaguing theoretical models, like the absence of selection rules limiting the number of states predicted, motivate new directions in model building. Data are reviewed going through all of the observed resonances with particular attention to their common features and the purpose of providing a starting point to further research.

 17. Neuroaesthetic Resonance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brooks, Anthony Lewis

  2013-01-01

  Neuroaesthetic Resonance emerged from a mature body of patient- centered gesture-control research investigating non-formal rehabilitation via ICT-enhanced-Art to question ‘Aesthetic Resonance’. Motivating participation, ludic engagement, and augmenting physical motion in non-formal (fun) treatment...... sessions are achieved via adaptive action-analyzed activities. These interactive virtual environments are designed to empower patients’ creative and/or playful expressions via digital feedback stimuli. Unconscious self- pushing of limits result from innate distractive mechanisms offered by the alternative...... the unencumbered motion-to-computer-generated activities - ‘Music Making’, ‘Painting’, ‘Robotic’ and ‘Video Game’ control. A focus of this position paper is to highlight how Aesthetic Resonance, in this context, relates to the growing body of research on Neuroaesthetics to evolve Neuroaesthetic Resonance....

 18. Baryon Resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oset, E.; Sarkar, S.; Sun Baoxi; Vicente Vacas, M.J.; Ramos, A.; Gonzalez, P.; Vijande, J.; Martinez Torres, A.; Khemchandani, K.

  2010-01-01

  In this talk I show recent results on how many excited baryon resonances appear as systems of one meson and one baryon, or two mesons and one baryon, with the mesons being either pseudoscalar or vectors. Connection with experiment is made including a discussion on old predictions and recent results for the photoproduction of the Λ(1405) resonance, as well as the prediction of one 1/2 + baryon state around 1920 MeV which might have been seen in the γp→K + Λ reaction.

 19. 996 RESONANCE November 2013

  Indian Academy of Sciences (India)

  IAS Admin

  996. RESONANCE. November 2013. Page 2. 997. RESONANCE. November 2013. Page 3. 998. RESONANCE. November 2013. Page 4. 999. RESONANCE. November 2013. Page 5. 1000. RESONANCE. November 2013. Page 6. 1001. RESONANCE. November 2013. Page 7. 1002. RESONANCE. November 2013 ...

 20. 817 RESONANCE September 2013

  Indian Academy of Sciences (India)

  IAS Admin

  817. RESONANCE ⎜ September 2013. Page 2. 818. RESONANCE ⎜ September 2013. Page 3. 819. RESONANCE ⎜ September 2013. Page 4. 820. RESONANCE ⎜ September 2013. Page 5. 821. RESONANCE ⎜ September 2013. Page 6. 822. RESONANCE ⎜ September 2013. Page 7. 823. RESONANCE ⎜ September ...

 1. 369 RESONANCE April 2016

  Indian Academy of Sciences (India)

  IAS Admin

  369. RESONANCE ⎜ April 2016. Page 2. 370. RESONANCE ⎜ April 2016. Page 3. 371. RESONANCE ⎜ April 2016. Page 4. 372. RESONANCE ⎜ April 2016. Page 5. 373. RESONANCE ⎜ April 2016. Page 6. 374. RESONANCE ⎜ April 2016. Page 7. 375. RESONANCE ⎜ April 2016.

 2. Synchrobetatron resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1977-01-01

  At the 1975 Particle Accelerator Conference it was reported that a class of resonances were observed in SPEAR II that had not appeared before in SPEAR I. These resonances occur when the betatron oscillation wave numbers ν/sub x/ or ν/sub y/ and the synchrotron wave number ν/sub s/ satisfy the relation (ν/sub x,y/ - mν/sub s/) = 5, with m an integer denoting the m/sup th/ satellite. The main difference between SPEAR II and SPEAR I is the value of ν/sub s/, which in SPEAR II is approximately 0.04, an order of magnitude larger than in SPEAR I. An ad hoc meeting was held at the 1975 Particle Accelerator Conference, where details of the SPEAR II results were presented and various possible mechanisms for producing these resonances were discussed. Later, experiments were performed at SPEAR to identify the mechanism believed to be the most likely explanation. Some of the current experimental knowledge and theoretical views on the source of these resonances are presented

 3. Autostereogram resonators

  Science.gov (United States)

  Leavey, Sean; Rae, Katherine; Murray, Adam; Courtial, Johannes

  2012-09-01

  Autostereograms, or "Magic Eye" pictures, are repeating patterns designed to give the illusion of depth. Here we discuss optical resonators that create light patterns which, when viewed from a suitable position by a monocular observer, are autostereograms of the three-dimensional shape of one of the mirror surfaces.

 4. Resonating Statements

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjelholt, Morten; Jensen, Tina Blegind

  2015-01-01

  IT projects are often complex arrangements of technological components, social actions, and organizational transformation that are difficult to manage in practice. This paper takes an analytical discourse perspective to explore the process of legitimizing IT projects. We introduce the concept...... of resonating statements to highlight how central actors navigate in various discourses over time. Particularly, the statements and actions of an IT project manager are portrayed to show how individuals can legitimize actions by connecting statements to historically produced discourses. The case study...... as part of a feedback loop to re-attach the localized IT project to the broader national discourse. The paper concludes with reflections on how to actively build on resonating statements as a strategic resource for legitimizing IT projects...

 5. Gravitoelectromagnetic resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tsagas, Christos G.

  2011-01-01

  The interaction between gravitational and electromagnetic radiation has a rather long research history. It is well known, in particular, that gravity-wave distortions can drive propagating electromagnetic signals. Since forced oscillations provide the natural stage for resonances to occur, gravitoelectromagnetic resonances have been investigated as a means of more efficient gravity-wave detection methods. In this report, we consider the coupling between the Weyl and the Maxwell fields on a Minkowski background, which also applies to astrophysical environments where gravity is weak, at the second perturbative level. We use covariant methods that describe gravitational waves via the transverse component of the shear, instead of pure-tensor metric perturbations. The aim is to calculate the properties of the electromagnetic signal, which emerges from the interaction of its linear counterpart with an incoming gravitational wave. Our analysis shows how the wavelength and the amplitude of the gravitationally driven electromagnetic wave vary with the initial conditions. More specifically, for certain initial data, the amplitude of the induced electromagnetic signal is found to diverge. Analogous, diverging, gravitoelectromagnetic resonances were also reported in cosmology. Given that, we extend our Minkowski space study to cosmology and discuss analogies and differences in the physics and in the phenomenology of the Weyl-Maxwell coupling between the aforementioned two physical environments.

 6. Magnetic resonance annual 1986

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kressel, H.Y.

  1986-01-01

  This book contains papers written on magnetic resonance during 1986. Topics include: musculosketetal magnetic resonance imaging; imaging of the spine; magnetic resonance chemical shift imaging; magnetic resonance imaging in the central nervous system; comparison to computed tomography; high resolution magnetic resonance imaging using surface coils; magnetic resonance imaging of the chest; magnetic resonance imaging of the breast; magnetic resonance imaging of the liver; magnetic resonance spectroscopy of neoplasms; blood flow effects in magnetic resonance imaging; and current and potential applications of clinical sodium magnetic resonance imaging

 7. 1004 RESONANCE November 2013

  Indian Academy of Sciences (India)

  IAS Admin

  1004. RESONANCE │ November 2013. Page 2. 1005. RESONANCE │ November 2013. Page 3. 1006. RESONANCE │ November 2013. Page 4. 1007. RESONANCE │ November 2013. Page 5. 1008. RESONANCE │ November 2013. Page 6. 1009. RESONANCE │ November 2013. Page 7. 1010. RESONANCE ...

 8. Even order snake resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, S.Y.

  1993-01-01

  We found that the perturbed spin tune due to the imperfection resonance plays an important role in beam depolarization at snake resonances. We also found that even order snake resonances exist in the overlapping intrinsic and imperfection resonances. Due to the perturbed spin tune shift of imperfection resonances, each snake resonance splits into two

 9. Applied neutron resonance theory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Froehner, F.H.

  1980-01-01

  Utilisation of resonance theory in basic and applications-oriented neutron cross section work is reviewed. The technically important resonance formalisms, principal concepts and methods as well as representative computer programs for resonance parameter extraction from measured data, evaluation of resonance data, calculation of Doppler-broadened cross sections and estimation of level-statistical quantities from resonance parameters are described. (author)

 10. Applied neutron resonance theory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Froehner, F.H.

  1978-07-01

  Utilisation of resonance theory in basic and applications-oriented neutron cross section work is reviewed. The technically important resonance formalisms, principal concepts and methods as well as representative computer programs for resonance parameter extraction from measured data, evaluation of resonance data, calculation of Doppler-broadened cross sections and estimation of level-statistical quantities from resonance parameters are described. (orig.) [de

 11. Narrow dibaryon resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kajdalov, A.B.

  1986-01-01

  Experimental data on np interactions indicating to existence of narrow resonances in pp-system are discussed. Possible theoretical interpretations of these resonances are given. Experimental characteristics of the dibaryon resonances with isospin I=2 are considered

 12. MRI (Magnetic Resonance Imaging)

  Science.gov (United States)

  ... Procedures Medical Imaging MRI (Magnetic Resonance Imaging) MRI (Magnetic Resonance Imaging) Share Tweet Linkedin Pin it More sharing options Linkedin Pin it Email Print Magnetic Resonance Imaging (MRI) is a medical imaging procedure for ...

 13. Regenerative feedback resonant circuit

  Science.gov (United States)

  Jones, A. Mark; Kelly, James F.; McCloy, John S.; McMakin, Douglas L.

  2014-09-02

  A regenerative feedback resonant circuit for measuring a transient response in a loop is disclosed. The circuit includes an amplifier for generating a signal in the loop. The circuit further includes a resonator having a resonant cavity and a material located within the cavity. The signal sent into the resonator produces a resonant frequency. A variation of the resonant frequency due to perturbations in electromagnetic properties of the material is measured.

 14. Resonances, resonance functions and spectral deformations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Balslev, E.

  1984-01-01

  The present paper is aimed at an analysis of resonances and resonance states from a mathematical point of view. Resonances are characterized as singular points of the analytically continued Lippman-Schwinger equation, as complex eigenvalues of the Hamiltonian with a purely outgoing, exponentially growing eigenfunction, and as poles of the S-matrix. (orig./HSI)

 15. A comparative analysis of Serbian phonemes: Linear and non-linear models/Uporedna analiza fonema srpskog jezika: linearni i nelinearni modeli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danijela D. Protić

  2014-10-01

  Full Text Available This paper presents the results of a comparative analysis of Serbian phonemes. The characteristics of vowels are quasi-periodicity and clearly visible formants. Non-vowels are short-term quasi-periodical signals having a low power excitation signal. For the purpose of this work, speech production systems were modelled with linear AR models and the corresponding non-linear models, based feed-forward neural networks with one hidden-layer. Sum squared error minimization as well as the back-propagation algorithm were used to train models. The selection of the optimal model was based on two stopping criteria: the normalized mean squares test error and the final prediction error. The Levenberg-Marquart method was used for the Hessian matrix calculation. The Optimal Brain Surgeon method was used for pruning. The generalization properties, based on the time-domain and signal spectra of outputs at hidden-layer neurons, are presented. / U radu je prikazana analiza karakteristika vokala i nevokala srpskog jezika. Vokale karakteriše kvaziperiodičnost i spektar snage signala sa dobro uočljivim formantima. Nevokale karakteriše kratkotrajna kvaziperiodičnost i mala snaga pobudnog signala. Vokali i nevokali modelovani su linearnim AR modelima i odgovarajućim nelinearnim modelima koji su generisani kao feed-forward neuronska mreža sa jednim skrivenim slojem. U procesu modelovanja korišćena je minimizacija srednje kvadratne greške sa propagacijom unazad, a kriterijum izbora optimalnog modela jeste zaustavljanje obučavanja, kada normalizovana srednja kvadratna test greška ili finalna greška predikcije dostignu minimalnu vrednost. LM metod korišćen je za proračun inverzne Hessianove matrice, a za pruning je upotrebljen Optimal Brain Surgeon. Prikazana su generalizaciona svojstva signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, a kroskorelacionom analizom utvrđen je odnos signala na izlazima neurona skrivenog sloja.

 16. Dochód księgowy a dochód podatkowy – analiza empiryczna wyników spółek akcyjnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Leszczyłowska

  2017-09-01

  Full Text Available Dochód księgowy a dochód podatkowy – analiza empiryczna wyników spółek akcyjnych The aim of the paper is to provide empirical evidence on the relationship between book income and taxable income of entrepreneurs in Poland, and in particular to find out whether there are statistically significant differences between both measures of income. It is a well-known fact that there are farreaching differences between financial accounting and tax accounting in Poland. The empirical analysis is based on two alternative data sets: Amadeus (information from financial statements for 2015; 2201 companies and InfoCredit (period 2008–2012; 340 observations. Non-parametric tests and correlation analysis are implemented. It can be observed that the differences between both measures of income are statistically significant. High, positive, and statistically significant correlation coefficients additionally suggest that with an increase of one type of income, the other type of income also takes greater values. The contribution of the paper is connected with the empirical investigation based on Polish income tax and accounting regulations, based on two alternative datasets characterized by the diverging scope of presented relevant financial information. It sheds light both on the relationship between the two measures of income and on the problem of inferring tax liability from financial statements – an issue which is widely discussed in the literature. Moreover, the group of analyzed companies is more comprehensive compared with the majority of previous research, since it is not restricted to public companies.

 17. Nuclear Reactor RA Safety Report, Vol. 15, Analysis of significant accidents; Izvestaj o sigurnosti nuklearnog reaktora RA, Knjiga 15, Analiza znacajnih akcidenata

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1986-11-01

  Power excursions of the RA reactor a mathematical model of reactor kinetic behaviour was formulated to describe power and temperature coefficients for both reactor fuel and moderator. Computer code TM-1 was written for analysis of possible reactor accidents. Power excursions caused by uncontrolled control rod removal and heavy water flow into the central vertical experimental channel were analyzed. Accidents caused by fuel elements handling were discussed including possible fuel element damage. Although the probability for uncontrolled radioactive materials release into the environment is very low, this type of accidents are analyzed as well including the impact on the personnel and the environment. A separate chapter describes analysis of the loss of flow accident. Safety analysis covers the possible damage of the outer steel Ra reactor vessel and the water screens which are part of the water biological shield. [Serbo-Croat] Radi analize dinamickog ponasanja reaktora RA u toku ekskurzije snage formulisan je matematicki model koji opisuje promene snage i temperature goriva i moderatora. Za analizu predpostavljenih akcidenata realizovan je racunarski program TM-1. Analizirane su ekskurzije snage usled nekontrolisanog izvlacenja kontrolnih sipki i punjenja centralnog vertikalnog eksperimentalnog kanala teskom vodom. Analizirani su akcidenti pri rukovanju nuklearnim gorivom ukljucujuci ostecenje nuklearnog goriva. Iako je verovatnoca za nekontrolisano rasturanje radioaktivnog materijala mala, analizirani su i ovakvi moguci akcidenti koji mogu uticati kako na osoblje reaktora tako i na okolinu. Posebno poglavlje obuhvata analizu akcidenta u slucaju prestanka cirkulacije primarnog hladioca. Analiza sigurnosti reaktora obuhvata i moguce ostecenje spoljasnjeg celicnog suda reaktora RA kao i vodenih ekrana koji su deo vodenog bioloskog stita.

 18. Stochastic resonance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wellens, Thomas; Shatokhin, Vyacheslav; Buchleitner, Andreas

  2004-01-01

  We are taught by conventional wisdom that the transmission and detection of signals is hindered by noise. However, during the last two decades, the paradigm of stochastic resonance (SR) proved this assertion wrong: indeed, addition of the appropriate amount of noise can boost a signal and hence facilitate its detection in a noisy environment. Due to its simplicity and robustness, SR has been implemented by mother nature on almost every scale, thus attracting interdisciplinary interest from physicists, geologists, engineers, biologists and medical doctors, who nowadays use it as an instrument for their specific purposes. At the present time, there exist a lot of diversified models of SR. Taking into account the progress achieved in both theoretical understanding and practical application of this phenomenon, we put the focus of the present review not on discussing in depth technical details of different models and approaches but rather on presenting a general and clear physical picture of SR on a pedagogical level. Particular emphasis will be given to the implementation of SR in generic quantum systems-an issue that has received limited attention in earlier review papers on the topic. The major part of our presentation relies on the two-state model of SR (or on simple variants thereof), which is general enough to exhibit the main features of SR and, in fact, covers many (if not most) of the examples of SR published so far. In order to highlight the diversity of the two-state model, we shall discuss several examples from such different fields as condensed matter, nonlinear and quantum optics and biophysics. Finally, we also discuss some situations that go beyond the generic SR scenario but are still characterized by a constructive role of noise

 19. Analiza efekata uvođenja savremenih strategija održavanja / Effects of introducing modern maintenance strategies and their analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petar Stanojević

  2003-07-01

  Full Text Available Često se postavlja pitanje opravdanosti investicija za unapređivanje sistema održavanja. Uvođenje strategija održavanja, kao što su RCM, TPM, održavanje prema stanju i sličnih, danas je svetski trend u usavršavanju sistema održavanja. Na primeru jednog modela taksi preduzeća, uz upotrebu metode simulacije, zasnovane na sistemskoj dinamici, izvršena je analiza efekata koje bi imalo uvođenje savremenih strategija održavanja u taj sistem. Došlo se do zaključaka koji su slični svetskim iskustvima. Najpre se mora izvršiti stabilizacija i pravilno dimenzioniranje sistema održavanja, da bi se zatim pristupilo usavršavanju sistema primenom odgovarajućih strategija. Uvođenje strategija održavanja odgovara prvenstveno sistemima kod kojih tehnička sredstva moraju neprestano da rade, odnosno imaju visok koeficijent eksploatacije. Prosečno, za svakih 10% smanjenja u broju otkaza, vremenu preventivnog održavanja i učestanosti preventivnih akcija, ukupan profit preduzeća raste oko 5%. Poboljšanja u domenu znanja održavaoca i kvaliteta rada donose narednih 5% povećanja profita. / Investments in the improvement of maintenance systems are often brought into question as to whether they are justified or not. Introducing maintenance strategies, eg. RCM, TPM, on-condition maintenance, etc., is nowadays a worldurde tendency in the improvement of maintenance systems. The simulation method based on system dynamics has been applied to a model of a taxi business in order to analyze the effects of introducing modern maintenance strategies into that system. The obtained results show good accordance with experiences wordurde. The stabilization and adequate dimensioning of the maintenance system should proceed the system improvement using adequate strategies. Bringing maintenance strategies into use predominantly suits the systems with a high duty factor, ie. the systems with continually operating elements. Every 10% of reduction in the number

 20. FARMA MIEJSKA JAKO NOWY SPOSÓB KSZTAŁTOWANIA KAMERALNYCH PRZESTRZENI MIESZKANIOWYCH. ANALIZA SPOSOBÓW I BARIER WDROŻENIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna KLESZCZ

  Full Text Available Miejskie rolnictwo pojawiło się w Europie jako odpowiedź na potrzebę bliższego kontaktu z naturą wśród mieszkańców miast, nie tylko w sposób bierny, poprzez wykorzystywanie już istniejących zasobów, lecz również w sposób czynny - jako sposób na kreowanie najbliższego środowiska między innymi dzięki własnoręcznej produkcji żywności. Farmy miejskie stanowią w tym przypadku element łączący miasto z jego "produktywną" alternatywą, tworząc możliwość budowy przestrzeni mieszkalnych o nowej jakości. Wraz z rozwojem rolnictwa miejskiego pojawiły się również nowe formy kształtowania niewielkich osiedli mieszkaniowych opartych na zasadach współużytkowania przestrzeni przez wybraną grupę ludzi lub jako atrakcyjny "dodatek" do ekskluzywnych osiedli w ścisłych centrach miast. Tego typu rozwiązania stwarzają szerokie pole do rozwoju nowych form urbanistycznych, łączących w sobie przestrzenie mieszkaniowe i rekreacyjne miast, jako miejsca integracji międzygatunkowej. Przykład holenderskiego miasta Almere ukazuje sposób kształtowania przestrzeni mieszkalnej człowieka na zasadach współistnienia z naturą w skali makro - poprzez tworzenia całych dzielnic - farm, jak w wypadku nowopowstającej Almere Oosterword. Na tym tle sytuacja Polski nie wygląda dobrze. Analiza samych uwarunkowań prawnych wykazała istnienie barier, które praktycznie uniemożliwiają rozwój krajowych farm miejskich na skalę, jaką znamy z realizacji europejskich.

 1. Rec.: Anna Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014, ss. 286

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Jarosz

  2017-12-01

  Full Text Available Review: Anna Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalnosemantyczna słownictwa, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014, 286 pp. The article is a review of Anna Niepytalska-Osiecka’s book Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa (The sociolect of Polish mountaineers. A lexical and semantic analysis of the vocabulary. First, the text summarizes the subject matter of this monograph, devoted to a hitherto undescribed variety of the Polish language. It then goes on to characterize the composition of the book and its methodology. Finally, some problematic points are indicated – concerning, among other things, the classification of the language variety analyzed or the development of its vocabulary – and alternative lexical and semantic solutions are suggested.   Rec.: Anna Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014, ss. 286 Artykuł stanowi recenzję książki Anny Niepytalskiej-Osieckiej pt. Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa. W tekście przybliżono zawartą w monografii problematykę poświęconą nieopisanemu dotychczas wariantowi polszczyzny oraz scharakteryzowano zastosowane rozwiązania kompozycyjne i analityczne. Wskazano również punkty dyskusyjne dotyczące m.in. klasyfikacji opisywanego wariantu polszczyzny czy procesu kształtowania się jego zasobu słownego, a także zasugerowano alternatywne rozstrzygnięcia leksykalno-semantyczne.

 2. Analiza przebiegu choroby oraz zmian w obrazie rezonansu magnetycznego mózgu i rdzenia szyjnego u chorych na stwardnienie rozsiane leczonych interferonem beta, octanem glatirameru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Wawrzyniak

  2010-09-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, stanowi też główną przyczyną niepełnosprawności (nieurazowej w populacji młodych dorosłych. Lekami, które zgodnie z wynikami badań klinicznych mają wpływ na przebieg choroby, są: interferony beta (IFN-β-1a i IFN-β-1b oraz octan glatirameru (GA. Celem pracy była analiza przebiegu choroby oraz zmian w obrazie rezonansu magnetycznego (RM mózgu i rdzenia szyjnego u chorych z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego (RRSM u chorych w przebiegu 2-letniej terapii lekami immunomodulującymi (DMD: IFN-β-1b (250 µg, IFN-β-1a (44 µg, IFN-β-1a (30 µg oraz GA (20 mg. Badanie trwało 24 miesiące. Materiał kliniczny stanowiło 118 chorych z RRSM. Grupa chorych, u których włączono leczenie, to: 20 osób leczonych IFN-β-1a (30 µg, 40 – IFN-β-1b (250 µg, 33 – IFN-β-1a (44 µg i 25 – GA (20 mg. W badanej grupie przeważały kobiety – 66,1%. Średni wiek chorych wynosił 29,0±8,6 (18-50 roku; wartość EDSS w chwili rozpoczęcia leczenia – 2,3±0,9 pkt; roczny wskaźnik rzutów (ARR – 0,82. W badaniu stwierdzono podobny wpływ poszczególnych leków na oceniane parametry. Po dwóch latach leczenia wartość EDSS wyniosła 2,6±1,3 pkt (wzrost o 0,3 pkt. Zaobserwowano zmniejszenie rocznego wskaźnika rzutów (ARR do 0,55 (redukcja o 32,9%. Stwierdzono wyraźną różnicę progresji choroby w ocenie RM – po pierwszym roku progresję stwierdzono u 87,0% chorych, po drugim roku leczenia – u 42,9%. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że badane leki działają podobnie na postęp choroby, leczenie DMD wpływa stabilizująco na narastanie niesprawności tylko u części chorych, korzystny wpływ leczenia immunomodulującego obserwowano szczególnie w drugim roku leczenia, a obecność nowych rzutów choroby w trakcie kuracji jest najważniejszym klinicznym wykładnikiem braku odpowiedzi na

 3. Crossing simple resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Collins, T.

  1985-08-01

  A simple criterion governs the beam distortion and/or loss of protons on a fast resonance crossing. Results from numerical integrations are illustrated for simple sextupole, octupole, and 10-pole resonances

 4. Acoustic Fano resonators

  KAUST Repository

  Amin, Muhammad; Farhat, Mohamed; Bagci, Hakan

  2014-01-01

  The resonances with asymmetric Fano line-shapes were originally discovered in the context of quantum mechanics (U. Fano, Phys. Rev., 124, 1866-1878, 1961). Quantum Fano resonances were generated from destructive interference of a discrete state

 5. Neutron resonance averaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chrien, R.E.

  1986-10-01

  The principles of resonance averaging as applied to neutron capture reactions are described. Several illustrations of resonance averaging to problems of nuclear structure and the distribution of radiative strength in nuclei are provided. 30 refs., 12 figs

 6. Crossing simple resonances

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Collins, T.

  1985-08-01

  A simple criterion governs the beam distortion and/or loss of protons on a fast resonance crossing. Results from numerical integrations are illustrated for simple sextupole, octupole, and 10-pole resonances.

 7. Pediatric magnetic resonance imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cohen, M.D.

  1986-01-01

  This book defines the current clinical potential of magnetic resonance imaging and focuses on direct clinical work with pediatric patients. A section dealing with the physics of magnetic resonance imaging provides an introduction to enable clinicians to utilize the machine and interpret the images. Magnetic resonance imaging is presented as an appropriate imaging modality for pediatric patients utilizing no radiation

 8. Resonant thermonuclear reaction rate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Haubold, H.J.; Mathai, A.M.

  1986-01-01

  Basic physical principles for the resonant and nonresonant thermonuclear reaction rates are applied to find their standard representations for nuclear astrophysics. Closed-form representations for the resonant reaction rate are derived in terms of Meijer's G-function. Analytic representations of the resonant and nonresonant nuclear reaction rates are compared and the appearance of Meijer's G-function is discussed in physical terms

 9. Quantum mechanical resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cisneros S, A.; McIntosh, H.V.

  1982-01-01

  A discussion of the nature of quantum mechanical resonances is presented from the point of view of the spectral theory of operators. In the case of Bohr-Feshbach resonances, graphs are presented to illustrate the theory showing the decay of a doubly excited metastable state and the excitation of the resonance by an incident particle with proper energy. A characterization of resonances is given as well as a procedure to determine widths using the spectral density function. A sufficient condition is given for the validity of the Breit-Wigner formula for Bohr-Feshbach resonances. (author)

 10. Microstrip resonators for electron paramagnetic resonance experiments

  Science.gov (United States)

  Torrezan, A. C.; Mayer Alegre, T. P.; Medeiros-Ribeiro, G.

  2009-07-01

  In this article we evaluate the performance of an electron paramagnetic resonance (EPR) setup using a microstrip resonator (MR). The design and characterization of the resonator are described and parameters of importance to EPR and spin manipulation are examined, including cavity quality factor, filling factor, and microwave magnetic field in the sample region. Simulated microwave electric and magnetic field distributions in the resonator are also presented and compared with qualitative measurements of the field distribution obtained by a perturbation technique. Based on EPR experiments carried out with a standard marker at room temperature and a MR resonating at 8.17 GHz, the minimum detectable number of spins was found to be 5×1010 spins/GHz1/2 despite the low MR unloaded quality factor Q0=60. The functionality of the EPR setup was further evaluated at low temperature, where the spin resonance of Cr dopants present in a GaAs wafer was detected at 2.3 K. The design and characterization of a more versatile MR targeting an improved EPR sensitivity and featuring an integrated biasing circuit for the study of samples that require an electrical contact are also discussed.

 11. Microstrip resonators for electron paramagnetic resonance experiments.

  Science.gov (United States)

  Torrezan, A C; Mayer Alegre, T P; Medeiros-Ribeiro, G

  2009-07-01

  In this article we evaluate the performance of an electron paramagnetic resonance (EPR) setup using a microstrip resonator (MR). The design and characterization of the resonator are described and parameters of importance to EPR and spin manipulation are examined, including cavity quality factor, filling factor, and microwave magnetic field in the sample region. Simulated microwave electric and magnetic field distributions in the resonator are also presented and compared with qualitative measurements of the field distribution obtained by a perturbation technique. Based on EPR experiments carried out with a standard marker at room temperature and a MR resonating at 8.17 GHz, the minimum detectable number of spins was found to be 5 x 10(10) spins/GHz(1/2) despite the low MR unloaded quality factor Q0=60. The functionality of the EPR setup was further evaluated at low temperature, where the spin resonance of Cr dopants present in a GaAs wafer was detected at 2.3 K. The design and characterization of a more versatile MR targeting an improved EPR sensitivity and featuring an integrated biasing circuit for the study of samples that require an electrical contact are also discussed.

 12. DEFINIŢIA LEGISLATIVĂ A NOŢIUNII „PERSOANĂ CU FUNCŢIE DE DEMNITATE PUBLICĂ”: ANALIZA EVOLUŢIEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu BRÎNZA

  2017-01-01

  Full Text Available Scopul investigaţiei de faţă rezidă în analiza evoluţiei pe care a parcurs-o definiţia legislativă a noţiunii „persoană cu funcţie de răspundere”. Se relevă că dispoziţia de la alin.(3 art.123 CP RM a fost supusă unor amendamente prin Legea nr.318/2013 şi prin Legea nr.152/2016. Se stabileşte că în rezultatul acestor amendamente: din respectiva dispoziţie a fost exclus textul „consilierul local; deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei;”; în dispoziţia alin.(3 art.123 CP RM, cu­vin­tele „în condiţiile legii” au fost substituite cu cuvintele „altă persoană cu funcţie de demnitate publică stabilită prin lege”. Se demonstrează că consilierul local şi deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei nu sunt persoane cu funcţii de demnitate publică nici în sensul Legii nr.199/2010, nici în sensul alin.(3 art.123 CP RM. Se ajunge la concluzia că, în rezultatul adoptării Legii nr.152/2016, definiţia noţiunii „persoană cu funcţie de demnitate publică” s-a transformat din definiţie exhaustivă în definiţie exemplificativă. Se argumentează că sintagma „altă persoană cu funcţie de demnitate publică stabilită prin lege” din alin.(3 art.123 CP RM arată că această normă constituie o normă divizată de referire. Se explică de ce este falsă impresia că ar exista persoane cu funcţie de demnitate publică, care nu sunt specificate în anexa la Legeanr.199/2010 şi cărora nu li se aplică prevederile acestei legi. Se conchide că alin.(3 art.123 CP RM, complinit de anexa la Legeanr.199/2010, sunt singurele norme care stabilesc conţinutul noţiunii „persoană cu funcţie de demnitate publică”. Alte norme pot doar să dezvolte prevederile acestora, fără a le lărgi sfera de incidenţă. Printre astfel de norme dezvoltătoare se numără: alin.(3 art.17 din Codul electoral; alin.(51 art.42 al Legii cu privire la energetică; art.131 al Legii privind Comisia Na

 13. Atlas of neutron resonances

  CERN Document Server

  Mughabghab, Said

  2018-01-01

  Atlas of Neutron Resonances: Resonance Properties and Thermal Cross Sections Z= 1-60, Sixth Edition, contains an extensive list of detailed individual neutron resonance parameters for Z=1-60, as well as thermal cross sections, capture resonance integrals, average resonance parameters and a short survey of the physics of thermal and resonance neutrons. The long introduction contains: nuclear physics formulas aimed at neutron physicists; topics of special interest such as valence neutron capture, nuclear level density parameters, and s-, p-, and d-wave neutron strength functions; and various comparisons of measured quantities with the predictions of nuclear models, such as the optical model. As in the last edition, additional features have been added to appeal to a wider spectrum of users. These include: spin-dependent scattering lengths that are of interest to solid-state physicists, nuclear physicists and neutron evaluators; calculated and measured Maxwellian average 5-keV and 30-keV capture cross sections o...

 14. Magnetic resonance imaging apparatus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ehnholm, G.J.

  1991-01-01

  This patent describes an electron spin resonance enhanced magnetic resonance (MR) imaging (ESREMRI) apparatus able to generate a primary magnetic field during periods of nuclear spin transition excitation and magnetic resonance signal detection. This allows the generation of ESREMRI images of a subject. A primary magnetic field of a second and higher value generated during periods of nuclear spin transition excitation and magnetic resonance signal detection can be used to generate conventional MR images of a subject. The ESREMRI and native MR images so generated may be combined, (or superimposed). (author)

 15. Electron paramagnetic resonance

  CERN Document Server

  Al'tshuler, S A

  2013-01-01

  Electron Paramagnetic Resonance is a comprehensive text on the field of electron paramagnetic resonance, covering both the theoretical background and the results of experiment. This book is composed of eight chapters that cover theoretical materials and experimental data on ionic crystals, since these are the materials that have been most extensively studied by the methods of paramagnetic resonance. The opening chapters provide an introduction to the basic principles of electron paramagnetic resonance and the methods of its measurement. The next chapters are devoted to the theory of spectra an

 16. Ramifide resonators for cyclotrons

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smirnov, Yu.V.

  2000-01-01

  The resonators with the conductors ramified form for cyclotrons are systematized and separated into the self-contained class - the ramified resonators for cyclotrons (Carr). The ramified resonators are compared with the quarter-wave and half-wave nonramified resonators, accomplished from the transmitting lines fragments. The CRR are classified into two types: ones with the additional structural element, switched in parallel and in series. The CRR may include several additional structural elements. The CRR calculations may be concluded by analytical methods - the method of matrix calculation or the method of telegraph equations and numerical methods - by means of the ISFEL3D, MAFIA and other programs [ru

 17. Controlling Parametric Resonance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galeazzi, Roberto; Pettersen, Kristin Ytterstad

  2012-01-01

  the authors review the conditions for the onset of parametric resonance, and propose a nonlinear control strategy in order to both induce the resonant oscillations and to stabilize the unstable motion. Lagrange’s theory is used to derive the dynamics of the system and input–output feedback linearization...

 18. Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 20; Issue 11. Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy: Biological Applications. B G Hegde. General Article Volume 20 Issue 11 November 2015 pp 1017-1032. Fulltext. Click here to view fulltext PDF. Permanent link:

 19. Electromagnetic resonance waves

  International Nuclear Information System (INIS)

  Villaba, J.M.; Manjon, F.J.; Guirao, A.; Andres, M.V.

  1994-01-01

  We describe in this paper a set of experiments designed to make qualitative and quantitative measurements on electromagnetic resonances of several simple systems. The experiments are designed for the undergraduate laboratory of Electricity and Magnetism in Physics. These experiments can help the students understanding the concept of resonance, which appears in different fields of Physics. (Author) 8 refs

 20. Laser magnetic resonance spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ferrari, C.A.

  1985-01-01

  The technique of laser resonance magnetic resonance allows one to study the high-resolution spectroscopy of transient paramagnetic species, viz, atoms, radicals, and molecular ions. This article is a brief exposition of the method, describing the principles, instrumentation and applicability of the IR and FIR-LMR and shows results of HF + . (Author) [pt

 1. Resonance and Fractal Geometry

  NARCIS (Netherlands)

  Broer, Henk W.

  The phenomenon of resonance will be dealt with from the viewpoint of dynamical systems depending on parameters and their bifurcations. Resonance phenomena are associated to open subsets in the parameter space, while their complement corresponds to quasi-periodicity and chaos. The latter phenomena

 2. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 9; Issue 1. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. Susanta Das. General Article Volume 9 Issue 1 January 2004 pp 34-49. Fulltext. Click here to view fulltext PDF. Permanent link: https://www.ias.ac.in/article/fulltext/reso/009/01/0034-0049. Keywords.

 3. Cardiac magnetic resonance imaging

  African Journals Online (AJOL)

  2011-03-06

  Mar 6, 2011 ... Cardiac magnetic resonance imaging. Cardiovascular magnetic resonance imaging is becoming a routine diagnostic technique. BRUCE s sPOTTiswOOdE, PhD. MRC/UCT Medical Imaging Research Unit, University of Cape Town, and Division of Radiology, Stellenbosch University. Bruce Spottiswoode ...

 4. Fundamentals of nanomechanical resonators

  CERN Document Server

  Schmid, Silvan; Roukes, Michael Lee

  2016-01-01

  This authoritative book introduces and summarizes the latest models and skills required to design and optimize nanomechanical resonators, taking a top-down approach that uses macroscopic formulas to model the devices. The authors cover the electrical and mechanical aspects of nano electromechanical system (NEMS) devices. The introduced mechanical models are also key to the understanding and optimization of nanomechanical resonators used e.g. in optomechanics. Five comprehensive chapters address: The eigenmodes derived for the most common continuum mechanical structures used as nanomechanical resonators; The main sources of energy loss in nanomechanical resonators; The responsiveness of micro and nanomechanical resonators to mass, forces, and temperature; The most common underlying physical transduction mechanisms; The measurement basics, including amplitude and frequency noise. The applied approach found in this book is appropriate for engineering students and researchers working with micro and nanomechanical...

 5. Resonant snubber inverter

  Science.gov (United States)

  Lai, Jih-Sheng; Young, Sr., Robert W.; Chen, Daoshen; Scudiere, Matthew B.; Ott, Jr., George W.; White, Clifford P.; McKeever, John W.

  1997-01-01

  A resonant, snubber-based, soft switching, inverter circuit achieves lossless switching during dc-to-ac power conversion and power conditioning with minimum component count and size. Current is supplied to the resonant snubber branches solely by the main inverter switches. Component count and size are reduced by use of a single semiconductor switch in the resonant snubber branches. Component count is also reduced by maximizing the use of stray capacitances of the main switches as parallel resonant capacitors. Resonance charging and discharging of the parallel capacitances allows lossless, zero voltage switching. In one embodiment, circuit component size and count are minimized while achieving lossless, zero voltage switching within a three-phase inverter.

 6. Advances in magnetic resonance 10

  CERN Document Server

  Waugh, John S

  2013-01-01

  Advances in Magnetic Resonance, Volume 10, presents a variety of contributions to the theory and practice of magnetic resonance. The book contains three chapters that examine superoperators in magnetic resonance; ultrasonically modulated paramagnetic resonance; and the utility of electron paramagnetic resonance (EPR) and electron-nuclear double-resonance (ENDOR) techniques for studying low-frequency modes of atomic fluctuations and their significance for understanding the mechanism of structural phase transitions in solids.

 7. Multiple photon resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Elliott, C.J.; Feldman, B.J.

  1979-02-01

  A detailed theoretical analysis is presented of the interaction of intense near-resonant monochromatic radiation with an N-level anharmonic oscillator. In particular, the phenomenon of multiple photon resonance, the process by which an N-level system resonantly absorbs two or more photons simultaneously, is investigated. Starting from the Schroedinger equation, diagrammatic techniques are developed that allow the resonant process to be analyzed quantitatively, in analogy with well-known two-level coherent phenomena. In addition, multiple photon Stark shifts of the resonances, shifts absent in two-level theory, are obtained from the diagrams. Insights into the nature of multiple photon resonances are gained by comparing the quantum mechanical system with classical coupled pendulums whose equations of motion possess identical eigenvalues and eigenvectors. In certain limiting cases, including that of the resonantly excited N-level harmonic oscillator and that of the equally spaced N-level system with equal matrix elements, analytic results are derived. The influence of population relaxation and phase-disrupting collisions on the multiple photon process are also analyzed, the latter by extension of the diagrammatic technique to the density matrix equations of motion. 11 figures

 8. Properties of spiral resonators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Haeuser, J.

  1989-10-01

  The present thesis deals with the calculation and the study of the application possibilities of single and double spiral resonators. The main aim was the development and the construction of reliable and effective high-power spiral resonators for the UNILAC of the GSI in Darmstadt and the H - -injector for the storage ring HERA of DESY in Hamburg. After the presentation of the construction and the properties of spiral resonators and their description by oscillating-circuit models the theoretical foundations of the bunching are presented and some examples of a rebuncher and debuncher and their influence on the longitudinal particle dynamics are shown. After the description of the characteristic accelerator quantities by means of an oscillating-circuit model and the theory of an inhomogeneous λ/4 line it is shown, how the resonance frequency and the efficiency of single and double spiral resonators can be calculated from the geometrical quantities of the structure. In the following the dependence of the maximal reachable resonator voltage in dependence on the gap width and the surface of the drift tubes is studied. Furthermore the high-power resonators are presented, which were built for the different applications for the GSI in Darmstadt, DESY in Hamburg, and for the FOM Institute in Amsterdam. (orig./HSI) [de

 9. Magnetic Resonance Force Microscopy System

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — The Magnetic Resonance Force Microscopy (MRFM) system, developed by ARL, is the world's most sensitive nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopic analysis tool,...

 10. Resonant power converters

  CERN Document Server

  Kazimierczuk, Marian K

  2012-01-01

  This book is devoted to resonant energy conversion in power electronics. It is a practical, systematic guide to the analysis and design of various dc-dc resonant inverters, high-frequency rectifiers, and dc-dc resonant converters that are building blocks of many of today's high-frequency energy processors. Designed to function as both a superior senior-to-graduate level textbook for electrical engineering courses and a valuable professional reference for practicing engineers, it provides students and engineers with a solid grasp of existing high-frequency technology, while acquainting them wit

 11. Excitation of Nucleon Resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Burkert, Volker D.

  2001-01-01

  I discuss developments in the area of nucleon resonance excitation, both necessary and feasible, that would put our understanding of nucleon structure in the regime of strong QCD on a qualitatively new level. They involve the collection of high quality data in various channels, a more rigorous approach in the search for ''missing'' resonances, an effort to compute some critical quantities in nucleon resonance excitations from first principles, i.e. QCD, and a proposal focused to obtain an understanding of a fundamental quantity in nucleon structure

 12. Dihadronic and dileptonic resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gareev, F.A.; Barabanov, M.Yu.; Kazacha, G.S.

  1997-01-01

  Simple phenomenological rules are suggested for calculation of dihadron and dilepton resonance masses. A general interpretation is given for different exotic resonances in nuclear physics: Darmstadt-effect, dibaryon, dipion and other resonances. Information about the inner structure of e ± , proton, neutron, pions and so on can be obtained from the usual reactions of the type e + + e - =>γγ, e ± +γ=>e ± γ, e ± μ ± , e ± N... at low, intermediate and high energies using existing experimental devices

 13. Multiquark resonant states

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shahbazian, B.A.

  1982-01-01

  The invariant mass spectra of forty nine hadronic systems with hypercharge, strangeness and baryon number, varied in wide limits have been studied. Resonance peaks have been found in the invariant mass spectra of Y 2 and #betta#pπ 2495 MeV/c 2 resonant states. Three more candidates for anti qq 4 states were found #bettaπ# + π + : 1705, 2072, 2605 MeV/c 2 . The masses of all these candidates are in good agreement with Bag Model predictions. A hypercharge selection rule is suggested: ''The hypercharge of hadronic resonances in weak gravitational fields cannot exceed one Y <= 1

 14. Resonant halide perovskite nanoparticles

  Science.gov (United States)

  Tiguntseva, Ekaterina Y.; Ishteev, Arthur R.; Komissarenko, Filipp E.; Zuev, Dmitry A.; Ushakova, Elena V.; Milichko, Valentin A.; Nesterov-Mueller, Alexander; Makarov, Sergey V.; Zakhidov, Anvar A.

  2017-09-01

  The hybrid halide perovskites is a prospective material for fabrication of cost-effective optical devices. Unique perovskites properties are used for solar cells and different photonic applications. Recently, perovskite-based nanophotonics has emerged. Here, we consider perovskite like a high-refractive index dielectric material, which can be considered to be a basis for nanoparticles fabrication with Mie resonances. As a result, we fabricate and study resonant perovskite nanoparticles with different sizes. We reveal, that spherical nanoparticles show enhanced photoluminescence signal. The achieved results lay a cornerstone in the field of novel types of organic-inorganic nanophotonics devices with optical properties improved by Mie resonances.

 15. Writing with resonance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meier, Ninna; Wegener, Charlotte

  2017-01-01

  In this article, we explore what organization and management scholars can do to write with resonance and to facilitate an emotional, bodily, or in other ways sensory connection between the text and the reader. We propose that resonance can be relevant for organization and management scholars in two......, and thus bring forward the field of research in question. We propose that writing with resonance may be a way to further the impact of academic work by extending the modalities with which our readers can relate to and experience our work....

 16. Doubly resonant multiphoton ionization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Crance, M.

  1978-01-01

  A particular case of doubly resonant multiphoton ionization is theoretically investigated. More precisely, two levels quasi-resonant with two successive harmonics of the field frequency are considered. The method used is based on the effective operator formalism first introduced for this problem by Armstrong, Beers and Feneuille. The main result is to show the possibility of observing large interference effects on the width of the resonances. Moreover this treatment allows us to make more precise the connection between effective operator formalism and standard perturbation theory

 17. Magnetic Resonance (MR) Defecography

  Science.gov (United States)

  ... to a CD or uploaded to a digital cloud server. Magnetic resonance (MR) defecography is a special ... with you. top of page What are the benefits vs. risks? Benefits MR defecography helps assess pelvic ...

 18. Quantum Proximity Resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Heller, E.J.

  1996-01-01

  It is well known that at long wavelengths λ an s-wave scatterer can have a scattering cross section σ on the order of λ 2 , much larger than its physical size, as measured by the range of its potential. Very interesting phenomena can arise when two or more identical scatterers are placed close together, well within one wavelength. We show that, for a pair of identical scatterers, an extremely narrow p-wave open-quote open-quote proximity close-quote close-quote resonance develops from a broader s-wave resonance of the individual scatterers. A new s-wave resonance of the pair also appears. The relation of these proximity resonances (so called because they appear when the scatterers are close together) to the Thomas and Efimov effects is discussed. copyright 1996 The American Physical Society

 19. Resonances in QCD

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lutz, Matthias F.M., E-mail: m.lutz@gsi.de [GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, D-64291 Darmstadt (Germany); Technische Universität Darmstadt, D-64289 Darmstadt (Germany); Lange, Jens Sören, E-mail: Soeren.Lange@exp2.physik.uni-giessen.de [II. Physikalisches Institut, Justus-Liebig-Universität Giessen, D-35392 Giessen (Germany); Pennington, Michael, E-mail: michaelp@jlab.org [Thomas Jefferson National Accelerator Facility, Newport News, VA 23606 (United States); Bettoni, Diego [Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Ferrara, 44122 Ferrara (Italy); Brambilla, Nora [Physik Department, Technische Universität München, D-85747 Garching (Germany); Crede, Volker [Department of Physics, Florida State University, Tallahassee, FL 32306 (United States); Eidelman, Simon [Novosibirsk State University, Novosibirsk 630090 (Russian Federation); Budker Istitute of Nuclear Physics SB RAS, Novosibirsk 630090 (Russian Federation); Gillitzer, Albrecht [Institut für Kernphysik, Forschungszentrum Jülich GmbH, D-52425 Jülich (Germany); Gradl, Wolfgang [Institut für Kernphysik, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, D-55128 Mainz (Germany); Lang, Christian B. [Institut für Physik, Universität Graz, A-8010 Graz (Austria); Metag, Volker [II. Physikalisches Institut, Justus-Liebig-Universität Giessen, D-35392 Giessen (Germany); Nakano, Takashi [Research Center for Nuclear Physics, Osaka University, Osaka 567-0047 (Japan); and others

  2016-04-15

  We report on the EMMI Rapid Reaction Task Force meeting ‘Resonances in QCD’, which took place at GSI October 12–14, 2015. A group of 26 people met to discuss the physics of resonances in QCD. The aim of the meeting was defined by the following three key questions: • What is needed to understand the physics of resonances in QCD? • Where does QCD lead us to expect resonances with exotic quantum numbers? • What experimental efforts are required to arrive at a coherent picture? For light mesons and baryons only those with up, down and strange quark content were considered. For heavy–light and heavy–heavy meson systems, those with charm quarks were the focus. This document summarizes the discussions by the participants, which in turn led to the coherent conclusions we present here.

 20. Magnetic resonance angiography (MRA)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Arlart, I.P.; Guhl, L.

  1992-01-01

  An account is given in this paper of the physical and technical principles underlying the 'time-of-flight' technique for imaging of vessels by magnetic resonance tomography. Major indications for the new procedure of magnetic resonance angiography at present are intracerebral and extracerebral vessels, with digital subtraction angiography quite often being required to cope with minor alterations (small aneurysms, small occlusions). Magnetic resonance angiography and digital subtraction angiography are compared to each other for advantages and disadvantages. Basically, replacement of radiological angiography by magnetic resonance angiography appears to be possible only within limits, since X-ray diagnostics primarily provides morphological information about vessels, whereas flow dynamics is visualized by the 'time-of-flight' technique. (orig.) [de

 1. Magnetic Resonance Cholangiopancreatography (MRCP)

  Science.gov (United States)

  ... radio waves and a computer to evaluate the liver, gallbladder, bile ducts, pancreas and pancreatic duct for disease. It is ... of the hepatobiliary and pancreatic systems, including the liver, gallbladder, bile ducts, pancreas and pancreatic duct . Magnetic resonance imaging (MRI) ...

 2. Piezoelectric MEMS resonators

  CERN Document Server

  Piazza, Gianluca

  2017-01-01

  This book introduces piezoelectric microelectromechanical (pMEMS) resonators to a broad audience by reviewing design techniques including use of finite element modeling, testing and qualification of resonators, and fabrication and large scale manufacturing techniques to help inspire future research and entrepreneurial activities in pMEMS. The authors discuss the most exciting developments in the area of materials and devices for the making of piezoelectric MEMS resonators, and offer direct examples of the technical challenges that need to be overcome in order to commercialize these types of devices. Some of the topics covered include: Widely-used piezoelectric materials, as well as materials in which there is emerging interest Principle of operation and design approaches for the making of flexural, contour-mode, thickness-mode, and shear-mode piezoelectric resonators, and examples of practical implementation of these devices Large scale manufacturing approaches, with a focus on the practical aspects associate...

 3. Lattices of dielectric resonators

  CERN Document Server

  Trubin, Alexander

  2016-01-01

  This book provides the analytical theory of complex systems composed of a large number of high-Q dielectric resonators. Spherical and cylindrical dielectric resonators with inferior and also whispering gallery oscillations allocated in various lattices are considered. A new approach to S-matrix parameter calculations based on perturbation theory of Maxwell equations, developed for a number of high-Q dielectric bodies, is introduced. All physical relationships are obtained in analytical form and are suitable for further computations. Essential attention is given to a new unified formalism of the description of scattering processes. The general scattering task for coupled eigen oscillations of the whole system of dielectric resonators is described. The equations for the  expansion coefficients are explained in an applicable way. The temporal Green functions for the dielectric resonator are presented. The scattering process of short pulses in dielectric filter structures, dielectric antennas  and lattices of d...

 4. Resonances in QCD

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lutz, Matthias F. M.; Lange, Jens Sören; Pennington, Michael; Bettoni, Diego; Brambilla, Nora; Crede, Volker; Eidelman, Simon; Gillitzer, Albrecht; Gradl, Wolfgang; Lang, Christian B.; Metag, Volker; Nakano, Takashi; Nieves, Juan; Neubert, Sebastian; Oka, Makoto; Olsen, Stephen L.; Pappagallo, Marco; Paul, Stephan; Pelizäus, Marc; Pilloni, Alessandro; Prencipe, Elisabetta; Ritman, Jim; Ryan, Sinead; Thoma, Ulrike; Uwer, Ulrich; Weise, Wolfram

  2016-04-01

  We report on the EMMI Rapid Reaction Task Force meeting 'Resonances in QCD', which took place at GSI October 12-14, 2015 (Fig.~1). A group of 26 people met to discuss the physics of resonances in QCD. The aim of the meeting was defined by the following three key questions; what is needed to understand the physics of resonances in QCD?; where does QCD lead us to expect resonances with exotic quantum numbers?; and what experimental efforts are required to arrive at a coherent picture? For light mesons and baryons only those with up, down and strange quark content were considered. For heavy-light and heavy-heavy meson systems, those with charm quarks were the focus.This document summarizes the discussions by the participants, which in turn led to the coherent conclusions we present here.

 5. Accidental degeneracy of resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hernandez, E.; Mondragon, A.; Jauregui, A.

  2001-01-01

  Full text: It will be shown that a degeneracy of resonances is associated with a second rank pole in the scattering matrix and a Jordan cycle of generalized eigenfunctions of the radial Schrodinger equation. The generalized Gamow-Jordan eigenfunctions are basis elements of an expansion in complex resonance energy eigenfunctions. In this orthonormal basis, the Hamiltonian is represented by a non-diagonal complex matrix with a Jordan block of rank two. Some general properties of the degeneracy of resonances will be exhibited and discussed in an explicit example of degeneracy of resonant states and double poles in the scattering matrix of a double barrier potential. The cross section, scattering wave functions and Jordan-Gamow eigenfunctions are computed at degeneracy and their properties as functions of the control parameters of the system are discussed. (Author)

 6. Resonant diphoton phenomenology simplified

  International Nuclear Information System (INIS)

  Panico, Giuliano; Vecchi, Luca; Wulzer, Andrea

  2016-01-01

  A framework is proposed to describe resonant diphoton phenomenology at hadron colliders in full generality. It can be employed for a comprehensive model-independent interpretation of the experimental data. Within the general framework, few benchmark scenarios are defined as representative of the various phenomenological options and/or of motivated new physics scenarios. Their usage is illustrated by performing a characterization of the 750 GeV excess, based on a recast of available experimental results. We also perform an assessment of which properties of the resonance could be inferred, after discovery, by a careful experimental study of the diphoton distributions. These include the spin J of the new particle and its dominant production mode. Partial information on its CP-parity can also be obtained, but only for J≥2. The complete determination of the resonance CP properties requires studying the pattern of the initial state radiation that accompanies the resonant diphoton production.

 7. Magnetic Resonance Sensors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert H. Morris

  2014-11-01

  Full Text Available Magnetic Resonance finds countless applications, from spectroscopy to imaging, routinely in almost all research and medical institutions across the globe. It is also becoming more frequently used for specific applications in which the whole instrument and system is designed for a dedicated application. With beginnings in borehole logging for the petro-chemical industry Magnetic Resonance sensors have been applied to fields as varied as online process monitoring for food manufacture and medical point of care diagnostics. This great diversity is seeing exciting developments in magnetic resonance sensing technology published in application specific journals where they are often not seen by the wider sensor community. It is clear that there is enormous interest in magnetic resonance sensors which represents a significant growth area. The aim of this special edition of Sensors was to address the wide distribution of relevant articles by providing a forum to disseminate cutting edge research in this field in a single open source publication.[...

 8. Magnetic resonance angiography

  Science.gov (United States)

  ... Saunders; 2015:chap 17. Litt H, Carpenter JP. Magnetic resonance imaging. In: Cronenwett JL, Johnston KW, eds. Rutherford's Vascular Surgery . 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2014:chap ...

 9. Nuclear magnetic resonance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ethier, R.; Melanson, D.; Peters, T.M.

  1983-01-01

  Ten years following computerized tomography, a new technique called nuclear magnetic resonance revolutionizes the field of diagnostic imaging. A major advantage of nuclear magnetic resonance is that the danger of radiation is non-existent as compared to computerized tomography. When parts of the human body are subject to radio-frequencies while in a fixed magnetic field, its most detailed structures are revealed. The quality of images, the applications, as well as the indications are forever increasing. Images obtained at the level of the brain and spinal cord through nuclear magnetic resonance supercede those obtained through computerized tomography. Hence, it is most likely that myelography, along with pneumoencephalography will be eliminated as a diagnostic means. It is without a doubt that nuclear magnetic resonance is tomorrow's computerized tomography [fr

 10. Magnetic resonance imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Robertson, Angus

  1990-01-01

  An assessment is made of the clinical benefits of expensive diagnostic technology, such as the magnetic resonance imaging. It is concluded that to most radiologists, magnetic resonance imaging has a definite place in the diagnostic scenario, especially for demonstrating central nervous system lesions in multiple sclerosis. While it is recognized that medical and financial resources are limited, it is emphasised that the cost to society must be balanced against the patient benefit. 17 refs

 11. Comment on resonant absorption

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hammerling, P.

  1977-01-01

  An average over angles of incidence of the usual resonant absorption function is presented. This form is appropriate under experimental conditions where the angles of incidence vary greatly and in an unknown manner. For comparison a lens-ellipsoidal mirror illumination system with a known longitudinal aberration is considered. In the latter example the angles of incidence are readily obtained and the resulting resonance absorption function evaluated. The associated fields are calculated in a similar fashion. (author)

 12. Nuclear magnetic resonance gyroscope

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grover, B.C.

  1984-01-01

  A nuclear magnetic resonance gyro using two nuclear magnetic resonance gases, preferably xenon 129 and xenon 131, together with two alkaline metal vapors, preferably rubidium, potassium or cesium, one of the two alkaline metal vapors being pumped by light which has the wavelength of that alkaline metal vapor, and the other alkaline vapor being illuminated by light which has the wavelength of that other alkaline vapor

 13. Microwave Resonators and Filters

  Science.gov (United States)

  2015-12-22

  1 Microwave Resonators and Filters Daniel E. Oates MIT Lincoln Laboratory 244 Wood St. Lexington, MA 02478 USA Email: oates@ll.mit.edu...explained in other chapters, the surface resistance of superconductors at microwave frequencies can be as much as three orders of magnitude lower than the...resonators and filters in the first edition of this handbook (Z.-Y. Shen 2003) discussed the then state of the art of microwave frequency applications

 14. Resonance phenomena near thresholds

  International Nuclear Information System (INIS)

  Persson, E.; Mueller, M.; Rotter, I.; Technische Univ. Dresden

  1995-12-01

  The trapping effect is investigated close to the elastic threshold. The nucleus is described as an open quantum mechanical many-body system embedded in the continuum of decay channels. An ensemble of compound nucleus states with both discrete and resonance states is investigated in an energy-dependent formalism. It is shown that the discrete states can trap the resonance ones and also that the discrete states can directly influence the scattering cross section. (orig.)

 15. Nuclear magnetic resonance imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Young, I.R.

  1984-01-01

  In a method of imaging a body in which nuclear magnetic resonance is excited in a region including part of the body, and the free induction decay signal is measured, a known quantity of a material of known nuclear magnetic resonance properties, for example a bag of water, is included in the region so as to enhance the measured free induction decay signal. This then reduces the generation of noise during subsequent processing of the signal. (author)

 16. Resonance probe; La sonde a resonance

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lepechinsky, D; Messiaen, A; Rolland, P [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1966-07-01

  After a brief review of papers recently published on the resonance probe as a tool for plasma diagnostics, the main features of the theory proposed by one of us are recalled. In this theory the geometry of the resonator formed by the probe, the ion sheath and the plasma is explicitly taken into account with the quasi-static and cold plasma approximations. Some new results emerging from this theory are indicated and a comparison with experimental data obtained with a spherical probe placed in a quiescent mercury-vapour plasma is made. A good quantitative agreement has been observed, indicating that the theory is satisfactory and justifying the assumptions involved. Nevertheless it appears that in some cases experimental results can only be interpreted when non collisional damping phenomena are taken into consideration. (author) [French] Apres un apercu des etudes recemment publiees sur la sonde a resonance pour le diagnostic des plasmas, on rappelle l'essentiel de la theorie proposee par l'un de nous ou il est tenu compte explicitement de la geometrie du resonateur forme par le systeme sonde-gaine ionique-plasma dans l'approximation quasi-statique et du plasma froid. On indique quelques resultats nouveaux pouvant etre tires de cette theorie et on la confronte avec les donnees experimentales obtenues pour une sonde spherique placee dans un plasma de mercure en equilibre. Un tres bon accord quantitatif a ete constate, indiquant que la theorie est satisfaisante et justifiant les approximations faites dans celle-ci. Il apparait toutefois que certains resultats experimentaux ne peuvent etre interpretes qu'en tenant compte des phenomenes d'amortissement non collisionnels. (auteur)

 17. Resonant enhancement in leptogenesis

  Science.gov (United States)

  Dev, P. S. B.; Garny, M.; Klaric, J.; Millington, P.; Teresi, D.

  2018-02-01

  Vanilla leptogenesis within the type I seesaw framework requires the mass scale of the right-handed neutrinos to be above 109 GeV. This lower bound can be avoided if at least two of the sterile states are almost mass degenerate, which leads to an enhancement of the decay asymmetry. Leptogenesis models that can be tested in current and upcoming experiments often rely on this resonant enhancement, and a systematic and consistent description is therefore necessary for phenomenological applications. In this paper, we give an overview of different methods that have been used to study the saturation of the resonant enhancement when the mass difference becomes comparable to the characteristic width of the Majorana neutrinos. In this limit, coherent flavor transitions start to play a decisive role, and off-diagonal correlations in flavor space have to be taken into account. We compare various formalisms that have been used to describe the resonant regime and discuss under which circumstances the resonant enhancement can be captured by simplified expressions for the CP asymmetry. Finally, we briefly review some of the phenomenological aspects of resonant leptogenesis.

 18. Resonant ultrasound spectrometer

  Science.gov (United States)

  Migliori, Albert; Visscher, William M.; Fisk, Zachary

  1990-01-01

  An ultrasound resonant spectrometer determines the resonant frequency spectrum of a rectangular parallelepiped sample of a high dissipation material over an expected resonant response frequency range. A sample holder structure grips corners of the sample between piezoelectric drive and receive transducers. Each transducer is mounted on a membrane for only weakly coupling the transducer to the holder structure and operatively contacts a material effective to remove system resonant responses at the transducer from the expected response range. i.e., either a material such as diamond to move the response frequencies above the range or a damping powder to preclude response within the range. A square-law detector amplifier receives the response signal and retransmits the signal on an isolated shield of connecting cabling to remove cabling capacitive effects. The amplifier also provides a substantially frequency independently voltage divider with the receive transducer. The spectrometer is extremely sensitive to enable low amplitude resonance to be detected for use in calculating the elastic constants of the high dissipation sample.

 19. Electrothermally Tunable Arch Resonator

  KAUST Repository

  Hajjaj, Amal Z.

  2017-03-18

  This paper demonstrates experimentally, theoretically, and numerically a wide-range tunability of electrothermally actuated microelectromechanical arch beams. The beams are made of silicon and are intentionally fabricated with some curvature as in-plane shallow arches. An electrothermal voltage is applied between the anchors of the beam generating a current that controls the axial stress caused by thermal expansion. When the electrothermal voltage increases, the compressive stress increases inside the arch beam. This leads to an increase in its curvature, thereby increasing its resonance frequencies. We show here that the first resonance frequency can increase monotonically up to twice its initial value. We show also that after some electrothermal voltage load, the third resonance frequency starts to become more sensitive to the axial thermal stress, while the first resonance frequency becomes less sensitive. These results can be used as guidelines to utilize arches as wide-range tunable resonators. Analytical results based on the nonlinear Euler Bernoulli beam theory are generated and compared with the experimental data and the results of a multi-physics finite-element model. A good agreement is found among all the results. [2016-0291

 20. UNELE ASPECTE PRIVIND ANALIZA JURIDICO-PENALĂ COMPARATIVĂ A INFRACŢIUNILOR INFORMATICE ÎN LEGEA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ŞI ÎN CEA A ROMÂNIEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu CRIJANOVSCHI

  2016-11-01

  Full Text Available Scopul propus în acest articol ştiinţific rezidă în soluţionarea unor aspecte discutabile legate de analiza juridico-penală a infracţiunilor săvârşite în domeniul informaticii. În el sunt elucidate anumite aspecte problematice, fiind înaintate soluţii relevante ale acestora şi formulate propuneri de lege ferenda cu scopul perfecţionării legislaţiei penale în vigoare. Pentru a atinge scopul trasat autorul a analizat doctrina din domeniul dreptului penal şi cibernetic, precum şi a efectuat analiza comparativă a legislaţiei penale interne a Republicii Moldova şi a celei a României, pe de o parte, a actelor inter­naţionale în sfera informaticii, pe de altă parte. Au fost aduse definiţii relevante ale infracţiunilor informatice. Autorul a clarificat natura unor termeni pur cibernetici, adaptându-i la realitatea juridică.some aspects concerning the comparative analysis of the cyber crimes in the criminal law of the republic of moldova and romania The main purpose of this scientific article consists in solving of some disputable aspects which are linked to the analysis of cyber crimes from the criminal law perspective. By means of this message there have been elucidated some questions which didn’t found the relevant solution before the research, as well as there have been formulated some proposals for reform in order to improve criminal legislation in force. In order to obtain this purpose the author has analyzed the domain of the Substantive Criminal law and cybernetics, as well as has performed the comparative research of the criminal law provisions from the Republic of Moldova and Romania, on the one side, and international acts in the cybernetics, on the other. There have been formulated several definitions suitable for cyber crimes. The author has clarified the nature of some cybernetic terms, they being adapted to the juridical reality.

 1. Analiza porównawcza wyników badania oczopląsu w teście kalorycznym uzyskanych przy użyciu metody ENG i VNG u osób zdrowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Pepaś

  2010-03-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Najważniejszą obiektywną metodą oceny zaburzeń układu równowagi jest badanie oczopląsu. Badanie kaloryczne jako jedyny test obrazuje pobudliwość poszczególnych błędników, umożliwiając ocenę każdego z nich osobno. Cel pracy: Celem pracy jest analiza porównawcza wyników badania oczopląsu kalorycznego uzyskanych przy użyciu metody ENG i VNG u osób zdrowych. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 20 osób zdrowych, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn w wieku 22-26 lat. U wszystkich chorych przeprowadzono badanie podmiotowe oraz badanie przedmiotowe otoneurologiczne, badanie ENG i w odstępie 7-dniowym badanie VNG z kalibracją, oceną oczopląsu samoistnego oraz próbami kalorycznymi wg Hallpike’a. Test kaloryczny wykonano kalorymetrem powietrznym firmy HOMOTH, używając temperatury powietrza 30°C oraz 44°C, podawanych przez 40 s do ucha. Wyniki: W teście kalorycznym u żadnej osoby nie stwierdzono deficytu kanałowego wykraczającego poza granice przyjętych norm. Zaobserwowano niższe wartości średnie maksymalnej prędkości wolnej fazy oczopląsów w badaniu ENG niż VNG. Ponadto badanie VNG dodatkowo umożliwiło wyznaczenie wartości przewagi kierunkowej bezwzględnej oraz średniej pobudliwości błędników. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, iż badanie VNG w stosunku do badania ENG jest bardziej precyzyjne i umożliwia dokładniejsze opisanie próby kalorycznej wg Hallpike’a. W badaniu VNG analiza parametru przewagi kierunkowej bezwzględnej znacznie podnosi wartość próby kalorycznej wg Hallpike’a.

 2. Josephson junctions array resonators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gargiulo, Oscar; Muppalla, Phani; Mirzaei, Iman; Kirchmair, Gerhard [Institute for Quantum Optics and Quantum Information, Innsbruck (Austria)

  2016-07-01

  We present an experimental analysis of the self- and cross-Kerr effect of extended plasma resonances in Josephson junction chains. The chain consists of 1600 individual junctions and we can measure quality factors in excess of 10000. The Kerr effect manifests itself as a frequency shift that depends linearly on the number of photons in a resonant mode. By changing the input power we are able to measure this frequency shift on a single mode (self-kerr). By changing the input power on another mode while measuring the same one, we are able to evaluate the cross-kerr effect. We can measure the cross-Kerr effect by probing the resonance frequency of one mode while exciting another mode of the array with a microwave drive.

 3. Electrothermally Tunable Bridge Resonator

  KAUST Repository

  Hajjaj, Amal Z.; Alcheikh, Nouha; Ramini, Abdallah; Hafiz, Md Abdullah Al; Younis, Mohammad I.

  2016-01-01

  This paper demonstrates experimentally, theoretically, and numerically a wide-range tunability of an in-plane clamped-clamped microbeam, bridge, and resonator compressed by a force due to electrothermal actuation. We demonstrate that a single resonator can be operated at a wide range of frequencies. The microbeam is actuated electrothermally, by passing a DC current through it. We show that when increasing the electrothermal voltage, the compressive stress inside the microbeam increases, which leads eventually to its buckling. Before buckling, the fundamental frequency decreases until it drops to very low values, almost to zero. After buckling, the fundamental frequency increases, which is shown to be as high as twice the original resonance frequency. Analytical results based on the Galerkin discretization of the Euler Bernoulli beam theory are generated and compared to the experimental data and to simulation results of a multi-physics finite-element model. A good agreement is found among all the results.

 4. Electrothermally Tunable Bridge Resonator

  KAUST Repository

  Hajjaj, Amal Z.

  2016-12-05

  This paper demonstrates experimentally, theoretically, and numerically a wide-range tunability of an in-plane clamped-clamped microbeam, bridge, and resonator compressed by a force due to electrothermal actuation. We demonstrate that a single resonator can be operated at a wide range of frequencies. The microbeam is actuated electrothermally, by passing a DC current through it. We show that when increasing the electrothermal voltage, the compressive stress inside the microbeam increases, which leads eventually to its buckling. Before buckling, the fundamental frequency decreases until it drops to very low values, almost to zero. After buckling, the fundamental frequency increases, which is shown to be as high as twice the original resonance frequency. Analytical results based on the Galerkin discretization of the Euler Bernoulli beam theory are generated and compared to the experimental data and to simulation results of a multi-physics finite-element model. A good agreement is found among all the results.

 5. Higgs-photon resonances

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dobrescu, Bogdan A.; Fox, Patrick J.; Kearney, John [Fermilab, Theoretical Physics Department, Batavia, IL (United States)

  2017-10-15

  We study models that produce a Higgs boson plus photon (h{sup 0}γ) resonance at the LHC. When the resonance is a Z{sup '} boson, decays to h{sup 0}γ occur at one loop. If the Z{sup '} boson couples at tree level to quarks, then the h{sup 0}γ branching fraction is typically of order 10{sup -5} or smaller. Nevertheless, there are models that would allow the observation of Z{sup '} → h{sup 0}γ at √(s) = 13 TeV with a cross section times branching fraction larger than 1 fb for a Z{sup '} mass in the 200-450 GeV range, and larger than 0.1 fb for a mass up to 800 GeV. The one-loop decay of the Z{sup '} into lepton pairs competes with h{sup 0}γ, even if the Z{sup '} couplings to leptons vanish at tree level. We also present a model in which a Z{sup '} boson decays into a Higgs boson and a pair of collimated photons, mimicking an h{sup 0}γ resonance. In this model, the h{sup 0}γ resonance search would be the discovery mode for a Z{sup '} as heavy as 2 TeV. When the resonance is a scalar, although decay to h{sup 0}γ is forbidden by angular momentum conservation, the h{sup 0} plus collimated photons channel is allowed. We comment on prospects of observing an h{sup 0}γ resonance through different Higgs decays, on constraints from related searches, and on models where h{sup 0} is replaced by a nonstandard Higgs boson. (orig.)

 6. Magnetic resonance annual, 1988

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kressel, H.Y.

  1987-01-01

  This book features reviews of high-resolution MRI of the knee, MRI of the normal and ischmeic hip, MRI of the heart, and temporomandibular joint imaging, as well as thorough discussion on artifacts in magnetic resonance imaging. Contributors consider the clinical applications of gadolinium-DTPA in magnetic resonance imaging and the clinical use of partial saturation and saturation recovery sequences. Timely reports assess the current status of rapid MRI and describe a new rapid gated cine MRI technique. Also included is an analysis of cerebrospinal fluid flow effects during MRI of the central nervous system

 7. Acoustic Fano resonators

  KAUST Repository

  Amin, Muhammad

  2014-07-01

  The resonances with asymmetric Fano line-shapes were originally discovered in the context of quantum mechanics (U. Fano, Phys. Rev., 124, 1866-1878, 1961). Quantum Fano resonances were generated from destructive interference of a discrete state with a continuum one. During the last decade this concept has been applied in plasmonics where the interference between a narrowband polariton and a broader one has been used to generate electromagnetically induced transparency (EIT) (M. Rahmani, et al., Laser Photon. Rev., 7, 329-349, 2013).

 8. Giant nuclear resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Snover, K.A.

  1989-01-01

  Giant nuclear resonances are elementary mods of oscillation of the whole nucleus, closely related to the normal modes of oscillation of coupled mechanical systems. They occur systematically in most if not all nuclei, with oscillation energies typically in the range 10-30 MeV. One of the best - known examples is the giant electric dipole (El) resonance, in which all the protons and all the neutrons oscillate with opposite phase, producing a large time - varying electric dipole moment which acts as an effective antenna for radiating gamma ray. This paper discusses this mode as well as quadrupole and monopole modes

 9. Nanoantenna using mechanical resonance

  KAUST Repository

  Chang Hwa Lee,

  2010-11-01

  Nanoantenna using mechanical resonance vibration is made from an indium tin oxide (ITO) coated vertically aligned nanorod array. Only this structure works as a radio with demodulator without any electrical circuit using field emission phenomenon. A top-down fabrication method of an ITO coated nanorod array is proposed using a modified UV lithography. The received radio frequency and the resonance frequency of nanoantenna can be controlled by the fabrication condition through the height of a nanorod array. The modulated signals are received successfully with the transmission carrier wave frequency (248MHz) and the proposed nanoantenna is expected to be used in communication system for ultra small scale sensor. ©2010 IEEE.

 10. Resonant freak microwaves

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aguiar, F.M. de

  2011-01-01

  The Helmholtz equation describing transverse magnetic modes in a closed flat microwave resonator with 60 randomly distributed discs is numerically solved. At lower frequencies, the calculated wave intensity spatially distributed obeys the universal Porter-Thomas form if localized modes are excluded. A superposition of resonant modes is shown to lead to rare events of extreme intensities (freak waves) at localized 'hot spots'. The temporally distributed intensity of such a superposition at the center of a hot spot also follows the Porter-Thomas form. Branched modes are found at higher frequencies. The results bear resemblance to recent experiments reported in an open cavity.

 11. Physics of Sports: Resonances

  Science.gov (United States)

  Browning, David

  2000-04-01

  When force is applied by an athlete to sports equipment resonances can occur. Just a few examples are: the ringing of a spiked volleyball, the strumming of a golf club shaft during a swing, and multiple modes induced in an aluminum baseball bat when striking a ball. Resonances produce acoustic waves which, if conditions are favorable, can be detected off the playing field. This can provide a means to evaluate athletic performance during game conditions. Results are given from the use of a simple hand-held acoustic detector - by a spectator sitting in the stands - to determine how hard volleyballs were spiked during college and high school games.

 12. Hadronic Resonances from STAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wada Masayuki

  2012-11-01

  Full Text Available The results of resonance particle productions (ρ0, ω, K*, ϕ, Σ*, and Λ* measured by the STAR collaboration at RHIC from various colliding systems and energies are presented. Measured mass, width, 〈pT〉, and yield of those resonances are reviewed. No significant mass shifts or width broadening beyond the experiment uncertainties are observed. New measurements of ϕ and ω from leptonic decay channels are presented. The yields from leptonic decay channels are compared with the measurements from hadronic decay channels and the two results are consistent with each other.

 13. Vremja emotsii i vremja analiza / Boris Tuch

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuch, Boris, 1946-

  2008-01-01

  2007. aasta aprillisündmustele pühendatud V Kodurahu foorumile oli seekord kutsutud mitmeid väliskülalisi. Mõtteid Saksa politoloogi Alexander Rahri ja raadioajakirjaniku Andreas Brenneri, Vene sotsioloogi Vladimir Mukomeli, majandusekspertide akadeemik Mihhail Bronshteini ja Heido Vitsuri esinemistest

 14. Analiza brezposelnosti mladih diplomantov z visoko izobrazbo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karmen Novak

  2011-06-01

  Full Text Available Danes diploma ni več zagotovilo za zaposlitev. Pojavlja se razhajanje med potrebami po kadrih v realnem sektorju in presežkom poklicnih profilov, ki v svoji panogi ne najdejo ustrezne zaposlitve. Brezposelnost med mladimi diplomanti se je v zadnjih desetih letih povečala za 240 odstotkov. Osebe s suficitarnimi poklici imajo na razpolago malo delovnih mest, prav tako se srečujejo z veliko konkurenco in tako teže najdejo zaposlitev. Rifkin daje možno rešitev in pravi, da je potreben nov premislek o naravi dela. Da bi izboljšali sedanje razmere na trgu dela in omogočili mladim lažje vključevanje vanj, je treba razvijati in sprejeti nove oblike dela, ki omogočajo večjo prožnost.

 15. BARTHESOVA ANALIZA MITOLOGIJE V STAR TREK FILMIH

  OpenAIRE

  Arcet, Nik

  2016-01-01

  Temeljni princip magistrske naloge je identificirati in analizirati različne mite v Star Trek filmih, s pomočjo literarne teorije. V nalogi so uporabljene primerjalne, korelacijske in deskriptivne metode raziskovalnega dela. Primarni teoretični vir je zbirka esejev imenovana Mitologije, avtorja Rolanda Barthesa. Teoretični principi opisani v esejih, so bili implicirani v vseh dvanajst znanstveno fantastičnih filmov. Miti so bili analizirani skozi dejanja protagonistov oziroma antagonistov, sk...

 16. Analysis of reactor noise; Analiza reaktorskih sumova

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Velickovic, Lj [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1967-11-15

  This paper describes the theoretical model for interpretation of experimental results, experimental method for study of reactor noise at the RB reactor, numerical treatment of experimental results by correlation technique for analysis of reactor noise. A computer code was written to obtain autocorrelation function and spectral density function. Experimental results obtained by oscillator technique, pulse technique, and autocorrelation method are presented and discussed.

 17. Analiza koristnosti in stroškov

  OpenAIRE

  Škrjanec, Blaž

  2017-01-01

  V zaključni nalogi smo iskali rešitev za izkop jarka za polaganje optičnega kabla. V prvem delu smo predstavili analizo koristnosti, analizo stroškov, analizo koristnosti in stroškov ter metode odločanja. Na podlagi omenjenih metod za podporo odločanja smo v nadaljevanju prišli do končne odločitve. Na podlagi vseh zbranih rezultatov smo dokazali da je rovokopač najprimernejša rešitev za dani problem.

 18. ANALIZA IN DOBRE PRAKSE PRISTAJALNIH STRANI

  OpenAIRE

  Grušovnik, Matej

  2016-01-01

  V diplomskem delu je opisan nastanek, razvoj in razlog za obstoj pristajalnih strani ter ločeni so glavni tipi le-teh. Predstavljene in preverjene so dobre prakse pri zasnovanju vsebine in oblikovanju pristajalnih strani. Barvni kontrast, velikosti elementov in tipografija so le nekateri izmed dejavnikov, ki določajo uspešnost pristajalne strani. Besedilo identificira in predstavi ključne elemente, ki jih mora vsebovati dobra pristajalna stran. Predstavljena in uporabljena je tehnika AB testi...

 19. ANALIZA NIEZAWODNOŚCI STACJI UZDATNIANIA WODY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK

  Full Text Available Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę składają się z połączonych ze sobą elementów (podsystemów stanowiących integralna całość, współpracujących ze sobą w sposób ciągły w celu zapewnienia dla konsumentów wody o odpowiedniej jakości. W przypadku gdy jakość wody w źródle nie odpowiada normatywom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda musi być poddana procesom uzdatniania. Niezawodność funkcjonowania stacji uzdatniania wody jest jednym z podstawowych elementów szeroko rozumianej analizy niezawodności i bezpieczeństwa całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Niezawodność dostawy wody polega na zapewnieniu stabilnych warunków, umożliwiających pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania na wodę w odpowiedniej ilości i wymaganej jakości w dowolnym, dogodnym dla konsumentów wody czasie. W pracy przedstawiono podstawy analizy niezawodności, podano podstawowe miary oraz zasady wykorzystania struktur niezawodnościowych. Obliczenia wykonano dla stacji uzdatniania wody na podstawie schematu niezwodnościowego metodą jednoparametryczną. Na podstawie danych z eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody (SUW wchodzącej w skład systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta liczącego ok 80 tys. mieszkańców sporządzono schemat niewodności stacji oraz przeprowadzono obliczenia wskaźnika gotowości K. W metodzie wykorzystano podstawowe struktury niezawodnościowe. Wyznaczoną miarę niezawodności porównano z wartościami kryterialnymi.

 20. EKSPERIMENTALNA ANALIZA AKTIVNIH ZAVORNIH SISTEMOV OSEBNIH VOZIL

  OpenAIRE

  Bernad, Darjan

  2015-01-01

  Povzetek Varnost avtomobila, aktivna in pasivna, postajata vse bolj pomembna za uporabnike motornih vozil kot tudi za ostale udeležence v prometu. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. Opisano je nekaj o samem razvoju aktivnih zavornih sistemov. V praktičnem delu diplomskega dela bo prikazan vpliv različnih zavornih sistemov na samo zavorno pot vozila. Cilj naloge je pokazati voznikom, kakšen vpliv na zavorno pot imajo obrabljene pnevmatike, zimske pnevmatike v let...

 1. ANALIZA CONTULUI PROFIT ŞI PIERDERE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willi Pavaloaia

  2006-05-01

  Full Text Available The rich informational fund of the financial reports makes them known, both nationally and internationally, as basic instruments of management at all organizatory levels. The profit and loss account is part of the financial annual reports, is a synthesis accounting document that shows the result of the enterprise activity and thus measures the firm’s performance during a period. The users of the information offered by this financial report are: the investors (present and potential shareholders, managers, financial creditors, clients, the state, the public, the financial analysts etc.

 2. PRIMERJALNA ANALIZA TRADICIONALNEGA IN SPLETNEGA MARKETINGA

  OpenAIRE

  Zlodej, Matej

  2015-01-01

  Z vedno hitrejšim razvojem internetne tehnologije in njeno prisotnostjo v vsakdanjem življenju, je v zadnjih dvajsetih letih prišlo tudi do pojava novih oblik oglaševanja in prodaje. Spletni marketing v osnovi združuje in izboljšuje vse metode, ki jih pozna tradicionalni marketing, narava spletnih tehnologij pa mu omogoča, da že poznane metode razvija v popolnoma novo smer. V magistrskem delu smo analizirali najpogosteje rabljene metode in principe tako tradicionalnih, kot tudi spletnih ob...

 3. Primerjalna analiza nepremičninskega davka

  OpenAIRE

  Peperko, Urban

  2015-01-01

  V Sloveniji se davčni sistem nadgrajuje vse odkar se je država osamosvojila. V preteklosti so večinoma nepremičnine bile v družbeni lasti, kasneje pa je sledila privatizacija in dosedanji sistem obdavčevanja ni bil več učinkovit. V primeru uvedbe davka na nepremičnine, bi ta nadomestil in poenotil obstoječe davke kot so nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja itd… Obravnava naše diplomske naloge se tiče predvsem obdavčitve nepremičnin, ki predstavljajo prihodek lo...

 4. Uncertainty quantification in resonance absorption

  International Nuclear Information System (INIS)

  Williams, M.M.R.

  2012-01-01

  We assess the uncertainty in the resonance escape probability due to uncertainty in the neutron and radiation line widths for the first 21 resonances in 232 Th as given by . Simulation, quadrature and polynomial chaos methods are used and the resonance data are assumed to obey a beta distribution. We find the uncertainty in the total resonance escape probability to be the equivalent, in reactivity, of 75–130 pcm. Also shown are pdfs of the resonance escape probability for each resonance and the variation of the uncertainty with temperature. The viability of the polynomial chaos expansion method is clearly demonstrated.

 5. Magnetic resonance of phase transitions

  CERN Document Server

  Owens, Frank J; Farach, Horacio A

  1979-01-01

  Magnetic Resonance of Phase Transitions shows how the effects of phase transitions are manifested in the magnetic resonance data. The book discusses the basic concepts of structural phase and magnetic resonance; various types of magnetic resonances and their underlying principles; and the radiofrequency methods of nuclear magnetic resonance. The text also describes quadrupole methods; the microwave technique of electron spin resonance; and the Mössbauer effect. Phase transitions in various systems such as fluids, liquid crystals, and crystals, including paramagnets and ferroelectrics, are also

 6. Imaging by magnetic resonance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Duroure, J.F.; Serpolay, H.; Vallens, D.

  1995-01-01

  Here are described the advanced technology for nuclear magnetic resonance imaging: reduction of acquisition times, and rebuilding times, images quality improvement. The tendency is to open the machines at low and middle field, on a market being at 10% of NMR I sales, with economical, scientifical and ergonomic reasons broadly developed by constructors

 7. Neutron resonance spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gunsing, F.

  2005-06-01

  The present document has been written in order to obtain the diploma 'Habilitation a Diriger des Recherches'. Since this diploma is indispensable to supervise thesis students, I had the intention to write a document that can be useful for someone starting in the field of neutron resonance spectroscopy. Although the here described topics are already described elsewhere, and often in more detail, it seemed useful to have most of the relevant information in a single document. A general introduction places the topic of neutron-nucleus interaction in a nuclear physics context. The large variations of several orders of magnitude in neutron-induced reaction cross sections are explained in terms of nuclear level excitations. The random character of the resonances make nuclear model calculation predictions impossible. Then several fields in physics where neutron-induced reactions are important and to which I have contributed in some way or another, are mentioned in a first synthetic chapter. They concern topics like parity nonconservation in certain neutron resonances, stellar nucleosynthesis by neutron capture, and data for nuclear energy applications. The latter item is especially important for the transmutation of nuclear waste and for alternative fuel cycles. Nuclear data libraries are also briefly mentioned. A second chapter details the R-matrix theory. This formalism is the foundation of the description of the neutron-nucleus interaction and is present in all fields of neutron resonance spectroscopy. (author)

 8. Neutron resonance spectroscopy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gunsing, F

  2005-06-15

  The present document has been written in order to obtain the diploma 'Habilitation a Diriger des Recherches'. Since this diploma is indispensable to supervise thesis students, I had the intention to write a document that can be useful for someone starting in the field of neutron resonance spectroscopy. Although the here described topics are already described elsewhere, and often in more detail, it seemed useful to have most of the relevant information in a single document. A general introduction places the topic of neutron-nucleus interaction in a nuclear physics context. The large variations of several orders of magnitude in neutron-induced reaction cross sections are explained in terms of nuclear level excitations. The random character of the resonances make nuclear model calculation predictions impossible. Then several fields in physics where neutron-induced reactions are important and to which I have contributed in some way or another, are mentioned in a first synthetic chapter. They concern topics like parity nonconservation in certain neutron resonances, stellar nucleosynthesis by neutron capture, and data for nuclear energy applications. The latter item is especially important for the transmutation of nuclear waste and for alternative fuel cycles. Nuclear data libraries are also briefly mentioned. A second chapter details the R-matrix theory. This formalism is the foundation of the description of the neutron-nucleus interaction and is present in all fields of neutron resonance spectroscopy. (author)

 9. Magnetic resonance fingerprinting.

  Science.gov (United States)

  Ma, Dan; Gulani, Vikas; Seiberlich, Nicole; Liu, Kecheng; Sunshine, Jeffrey L; Duerk, Jeffrey L; Griswold, Mark A

  2013-03-14

  Magnetic resonance is an exceptionally powerful and versatile measurement technique. The basic structure of a magnetic resonance experiment has remained largely unchanged for almost 50 years, being mainly restricted to the qualitative probing of only a limited set of the properties that can in principle be accessed by this technique. Here we introduce an approach to data acquisition, post-processing and visualization--which we term 'magnetic resonance fingerprinting' (MRF)--that permits the simultaneous non-invasive quantification of multiple important properties of a material or tissue. MRF thus provides an alternative way to quantitatively detect and analyse complex changes that can represent physical alterations of a substance or early indicators of disease. MRF can also be used to identify the presence of a specific target material or tissue, which will increase the sensitivity, specificity and speed of a magnetic resonance study, and potentially lead to new diagnostic testing methodologies. When paired with an appropriate pattern-recognition algorithm, MRF inherently suppresses measurement errors and can thus improve measurement accuracy.

 10. Neutron resonance absorption theory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reuss, P.

  1991-11-01

  After some recalls on the physics of neutron resonance absorption during their slowing down, this paper presents the main features of the theoretical developments performed by the french school of reactor physics: the effective reaction rate method so called Livolant-Jeanpierre theory, the generalizations carried out by the author, and the probability table method [fr

 11. Resonance charge exchange processes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Duman, E.L.; Evseev, A.V.; Eletskij, A.V.; Radtsig, A.A.; Smirnov, B.M.

  1979-01-01

  The calculation results for the resonance charge exchange cross sections for positive and negative atomic and molecular ions are given. The calculations are performed on the basis of the asymptotic theory. The factors affecting the calculation accuracy are analysed. The calculation data for 28 systems are compared with the experiment

 12. Functional Magnetic Resonance Imaging

  Science.gov (United States)

  Voos, Avery; Pelphrey, Kevin

  2013-01-01

  Functional magnetic resonance imaging (fMRI), with its excellent spatial resolution and ability to visualize networks of neuroanatomical structures involved in complex information processing, has become the dominant technique for the study of brain function and its development. The accessibility of in-vivo pediatric brain-imaging techniques…

 13. Magnetic resonance imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1988-01-01

  Magnetic resonance imaging (MRI) is a new and innovative technique that affords anatomic images in multiple planes and that may provide information about tissue characterization. The magnetic resonance images are obtained by placing the patient or the area of interest within a powerful, highly uniform, static magnetic field. Magnetized protons (hydrogen nuclei) within the patient align like small magnets in this field. Radiofrequency pulses are then used to create an oscillating magnetic field perpendicular to the main field. Magnetic resonance images differ from those produced by x-rays: the latter are associated with absorption of x-ray energy while magnetic resonance images are based on proton density and proton relaxation dynamics. Proton characteristics vary according to the tissue under examination and reflect its physical and chemical properties. To resolve issues regarding safety and efficacy, the Warren Grant Magnuson Clinical Center and the Office of Medical Applications of Research of the National Institutes of Health (NIH) convened a consensus conference about MRI Oct 26 through 28, 1987. At the NIH, the Consensus Development Conference brings together investigators in the biomedical sciences, clinical investigators, practicing physicians, and consumer and special interest groups to make a scientific assessment of technologies, including drugs, devices, and procedures, and to seek agreement on their safety and effectiveness

 14. Baryon resonances in nuclei

  International Nuclear Information System (INIS)

  Arenhoevel, H.

  1977-01-01

  The field of baryon resonances in nuclei is reviewed. Theoretical developments and experimental evidence as well are discussed. Special emphasis is laid on electromagnetic processes for the two nucleon system. Some aspects of real isobars in nuclei are touched upon. (orig.) [de

 15. Resonant filtered fiber amplifiers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alkeskjold, Thomas Tanggaard; Laurila, Marko; Olausson, Christina Bjarnal Thulin

  2013-01-01

  In this paper we present our recent result on utilizing resonant/bandgap fiber designs to achieve high performance ytterbium doped fiber amplifers for achieving diffraction limited beam quality in large mode area fibers, robust bending performance and gain shaping for long wavelength operation...

 16. Nuclear magnetic resonance spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rueterjans, H.

  1987-01-01

  Contributions by various authors who are working in the field of NMR imaging present the current status and the perspectives of in-vivo nuclear magnetic resonance spectroscopy, explaining not only the scientific and medical aspects, but also technical and physical principles as well as questions concerning practical organisation and training, and points of main interest for further research activities. (orig./TRV) [de

 17. Isotopic effect giant resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Buenerd, M.; Lebrun, D.; Martin, P.; Perrin, G.; Saintignon, P. de; Chauvin, J.; Duhamel, G.

  1981-10-01

  The systematics of the excitation energy of the giant dipole, monopole, and quadrupole resonances are shown to exhibit an isotopic effect. For a given element, the excitation energy of the transition decreases faster with the increasing neutron number than the empirical laws fitting the overall data. This effect is discussed in terms of the available models

 18. Magnetostatic wave tunable resonators

  Science.gov (United States)

  Castera, J.-P.; Hartemann, P.

  1983-06-01

  Theoretical principles and techniques for the implementation of magnetostatic surface wave and volume wave resonators in high frequency oscillators are discussed. Magnetostatic waves are magnetic waves that propagate in materials exposed to a polarized magnetic field. The propagation speed ranges from 3-300 km/sec for wavelengths between 1 micron and 10 mm, in the presence of lags from 10-1000 nsec/ cm. Tunable resonators in the 1-20 GHz frequency range have been manufactured with YIG using liquid phase epitaxy for deposition on gadolinium and gallium substrates. Distributed-mirror Fabry-Perot cavity resonators are described and performance tests results are reported, including losses of 8 dB, a quality coefficient under voltage of 450, and frequency rejection outside of resonance better than 10 dB. However, saturation occurs at low power levels at frequencies lower than 4.2 GHz, a feature overcome with forward volume magnetostatic wave generators, which have a quality factor of 500, an insertion loss of 22 dB, and rejection around 15 dB.

 19. Proton resonance spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shriner, J.F. Jr.

  1991-11-01

  This report discusses the following topics: Complete Level Scheme for 30 P; A Search for Resonances Suitable for Tests of Detailed-Balance Violation; The Fourier Transform as a Tool for Detecting Chaos; Entrance Channel Correlations in p + 27 Al; The Parity Dependence of Level Densities in 49 V; and A Computer Program for the Calculation of Angular Momentum Coupling

 20. Screening Resonances In Plasmas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Winkler, P.

  1998-01-01

  When it was suggested that a new recombination mechanism (Resonant Radiative Recombination (RRR)) which, based on very general physical arguments, should happen in dense plasmas and promises to provide useful information for the local temperature and density diagnostics of plasmas, they assumed the existence of screening resonances. For model potentials the existence of screening resonances has been demonstrated beyond reasonable doubt in a number of calculations. The key question, how well those potentials describe the dominant effects of a real plasma remains open. The relation of theoretical predictions to experimentally measurable effects is an important issue at the present stage of their research. In particular, RRR is expected to account for enhanced recombination rates of low energetic electrons with their ions, since the first stage is the resonant capture of a slow electron by an atom or ion. The mechanism that traps an electron is a combination of complicated many-body interactions of the ions and electrons. For clarity they start here, however, with a discussion in terms of local potential traps the shapes of which are determined predominantly and in an average way by two factors: the degree of screening present at the ionic site and the degree of short-range order in the immediate neighborhood of this ion

 1. Electron Paramagnetic Resonance Imaging

  Indian Academy of Sciences (India)

  Twentieth century bore witness to remarkable scientists whohave advanced our understanding of the brain. Among them,EPR (Electron Paramagnetic Resonance) imaging is particularlyuseful in monitoring hypoxic zones in tumors which arehighly resistant to radiation and chemotherapeutic treatment.This first part of the ...

 2. Nuclear magnetic resonance imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  1983-06-01

  This report summarises the aspects of nuclear magnetic resonance imaging (NMRI) considered by the National Health Technology Advisory Panel and makes recommendations on its introduction in Australia with particular regard to the need for thorough evaluation of its cost effectiveness. Topics covered are: principles of the technique, equipment required, installation, costs, reliability, performance parameters, clinical indications, training and staff requirements, and safety considerations

 3. Isoscalar giant resonances

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Youngblood, D. H. [Texas A and M Univ., College Station (USA). Cyclotron Inst.; Ikegami, H.; Muraoka, M. [eds.

  1980-01-01

  The current status of the knowledges of giant quadrupole resonance (GQR), low energy octupole resonance (LEOR), and giant monopole resonance (GMR), is described. In the lowest order of multipole resonance, both isoscalar and isovector modes can occur. The characteristics of the GQR in light nuclei are apparent in the experimental result for Mg-24. All of the isoscalar E2 strength are known in Mg-24. The Goldhaber-Teller model is preferred over the Steinwedel-Jensen model for the giant dipole resonance (GDR) transition density. A few interesting and puzzling features have been seen in Pb-208. There is some conflict between inelastic alpha and electron scatterings. About LEOR, the RPA calculation of Liu and Brown was compared to the data for 3/sup -/ strength in Ca-40, Zr-90 and Pb-208. The calculation was employed the residual interaction of the Skyrme type. The agreement in Zr-90 was excellent. The effect of quadrupole deformation on the LEOR in Sm isotopes was large. The inelastic alpha scattering data on Al-27, Ca-40, Ti-48, Ni-58, Zn-64 and 66, Zr-90, Sn-116, 118, 120 and 124, Sm-144, 148 and 154, and Pb-208 were utilized in order to identify the GMR, and the GMR parameters were obtained. The GMR exhausting a large fraction of the sum rule was apparent in the nuclei with mass larger than 90. The splitting of the GDR and the broadening of the GQR in permanently deformed nuclei were established. The splitting of GMR was seen in Sm-154. The studies with heavy ions are also described.

 4. Magnetic Resonance Imaging (MRI) -- Head

  Medline Plus

  Full Text Available ... for Brain Tumors Radiation Therapy for Head and Neck Cancer Others : American Stroke Association National Stroke Association ... MRA) Magnetic Resonance, Functional (fMRI) - Brain Head and Neck Cancer Treatment Brain Tumor Treatment Magnetic Resonance Imaging ( ...

 5. Magnetic Resonance Imaging (MRI) Safety

  Science.gov (United States)

  ... News Physician Resources Professions Site Index A-Z Magnetic Resonance Imaging (MRI) Safety What is MRI and how ... What is MRI and how does it work? Magnetic resonance imaging, or MRI, is a way of obtaining ...

 6. Nanoelectromechanical resonator for logic operations

  KAUST Repository

  Kazmi, Syed N. R.; Hafiz, Md A. Al; Chappanda, Karumbaiah N.; Ilyas, Saad; Holguin, Jorge; Da Costa, Pedro M. F. J.; Younis, Mohammad I.

  2017-01-01

  We report an electro-thermally tunable in-plane doubly-clamped nanoelectromechanical resonator capable of dynamically performing NOR, NOT, XNOR, XOR, and AND logic operations. Toward this, a silicon based resonator is fabricated using standard e

 7. Magnetic Resonance Imaging of Stroke

  NARCIS (Netherlands)

  Bouts, Mark. J. R. J.; Wu, O.; Dijkhuizen, R. M.

  2017-01-01

  Magnetic resonance imaging (MRI) provides a powerful (neuro)imaging modality for the diagnosis and outcome prediction after (acute) stroke. Since MRI allows noninvasive, longitudinal, and three-dimensional assessment of vessel occlusion (with magnetic resonance angiography (MRA)), tissue injury

 8. Probabilistic interpretation of resonant states

  Indian Academy of Sciences (India)

  The present paper reviews the basic definition of the resonant state in quantum ... We show that particles leak from the central region in the resonant state. The ..... The basic idea is as follows (figure 4): Consider a resonant eigenstate. Φn(x ...

 9. Children's (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging

  Science.gov (United States)

  ... Physician Resources Professions Site Index A-Z Children’s (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging Children’s magnetic resonance imaging (MRI) ... limitations of Children’s (Pediatric) MRI? What is Children’s (Pediatric) MRI? Magnetic resonance imaging (MRI) is a noninvasive ...

 10. Children's (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging

  Medline Plus

  Full Text Available ... Physician Resources Professions Site Index A-Z Children’s (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging Children’s magnetic resonance imaging (MRI) ... limitations of Children’s (Pediatric) MRI? What is Children’s (Pediatric) MRI? Magnetic resonance imaging (MRI) is a noninvasive ...

 11. Magnetic Resonance Imaging (MRI) -- Head

  Science.gov (United States)

  ... News Physician Resources Professions Site Index A-Z Magnetic Resonance Imaging (MRI) - Head Magnetic resonance imaging (MRI) of the head uses a powerful ... the Head? What is MRI of the Head? Magnetic resonance imaging (MRI) is a noninvasive medical test that ...

 12. Introduction lecture to magnetic resonance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Conard, J.

  1980-01-01

  This lecture deals with all that is common either to electron paramagnetic resonance (E.P.R.) or to nuclear magnetic resonance (N.M.R.). It will present, in an as elementary form as possible, the main concepts used in magnetic resonance emphasizing some aspects, specific for interface science. (orig./BHO)

 13. Children's (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging

  Medline Plus

  Full Text Available ... News Physician Resources Professions Site Index A-Z Children’s (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging Children’s magnetic resonance imaging ( ... the limitations of Children’s (Pediatric) MRI? What is Children’s (Pediatric) MRI? Magnetic resonance imaging (MRI) is a ...

 14. Magnetic Resonance Imaging (MRI) -- Head

  Medline Plus

  Full Text Available ... News Physician Resources Professions Site Index A-Z Magnetic Resonance Imaging (MRI) - Head Magnetic resonance imaging (MRI) of the head uses a powerful ... the Head? What is MRI of the Head? Magnetic resonance imaging (MRI) is a noninvasive medical test that ...

 15. Resonant SIMP dark matter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Soo-Min Choi

  2016-07-01

  Full Text Available We consider a resonant SIMP dark matter in models with two singlet complex scalar fields charged under a local dark U(1D. After the U(1D is broken down to a Z5 discrete subgroup, the lighter scalar field becomes a SIMP dark matter which has the enhanced 3→2 annihilation cross section near the resonance of the heavier scalar field. Bounds on the SIMP self-scattering cross section and the relic density can be fulfilled at the same time for perturbative couplings of SIMP. A small gauge kinetic mixing between the SM hypercharge and dark gauge bosons can be used to make SIMP dark matter in kinetic equilibrium with the SM during freeze-out.

 16. Nuclear magnetic resonance apparatus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lambert, R.

  1991-01-01

  In order to include the effect of a magnetic object in a subject under investigation, Nuclear Magnetic Resonance (NMR) apparatus is operable at more than one radio frequency (RF) frequency. The apparatus allows normal practice as far as obtaining an NMR response or image from a given nuclear species is concerned, but, in addition, interrogates the nuclear spin system at a frequency which is different from the resonance frequency normally used for the given nuclear species, as determined from the applied magnetic field. The magnetic field close to a magnetised or magnetisable object is modified and the given nuclear species gives a response at the different frequency. Thus detection of a signal at the frequency indicates the presence of the chosen nuclei close to the magnetised or magnetisable object. Applications include validation of an object detection or automatic shape inspection system in the presence of magnetic impurities, and the detection of magnetic particles which affect measurement of liquid flow in a pipe. (author)

 17. A New Resonance Tube

  Science.gov (United States)

  Bates, Alan

  2017-12-01

  The measurement of the speed of sound in air with the resonance tube is a popular experiment that often yields accurate results. One approach is to hold a vibrating tuning fork over an air column that is partially immersed in water. The column is raised and lowered in the water until the generated standing wave produces resonance: this occurs at the point where sound is perceived to have maximum loudness, or at the point where the amplitude of the standing wave has maximum value, namely an antinode. An antinode coincides with the position of the tuning fork, beyond the end of the air column, which consequently introduces an end correction. One way to minimize this end correction is to measure the distance between consecutive antinodes.

 18. Resonance of curved nanowires

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Calabri, L [CNR-INFM-National Research Center on nanoStructures and bioSystems at Surfaces (S3), Via Campi 213/a, 41100 Modena (Italy); Pugno, N [Department of Structural Engineering and Geotechnics, Politecnico di Torino, Turin (Italy); Ding, W [Department of Mechanical Engineering, Northwestern University, Evanston, IL 60208-3111 (United States); Ruoff, R S [Department of Mechanical Engineering, Northwestern University, Evanston, IL 60208-3111 (United States)

  2006-08-23

  The effects of non-ideal experimental configuration on the mechanical resonance of boron (B) nanowires (NWs) were studied to obtain the corrected value for the Young's modulus. The following effects have been theoretically considered: (i) the presence of intrinsic curvature (ii) non-ideal clamps (iii) spurious masses (iv) coating layer, and (v) large displacements. An energy-based analytical analysis was developed to treat such effects and their interactions. Here, we focus on treating the effect of the intrinsic curvature on the mechanical resonance. The analytical approach has been confirmed by numerical FEM analysis. A parallax method was used to obtain the three-dimensional geometry of the NW.

 19. Magnetic resonance imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sigal, R.

  1988-01-01

  This book is an introduction to magnetic resonance imaging (MRI). The basic principles for the interpretation of MR images are developed. The book is divided into five chapters: introduction, tissue, parameters, acquisition parameters, contribution to diagnosis, and practical management of an MR examination. Eight exercises allow the reader to test the knowledge he has acquired. Signal localization and MR artefacts are reviewed in an appendix

 20. Ultraminiature resonator accelerometer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koehler, D.R.; Kravitz, S.H.; Vianco, P.T.

  1996-04-01

  A new family of microminiature sensors and clocks is being developed with widespread application potential for missile and weapons applications, as biomedical sensors, as vehicle status monitors, and as high-volume animal identification and health sensors. To satisfy fundamental technology development needs, a micromachined clock and an accelerometer have initially been undertaken as development projects. A thickness-mode quartz resonator housed in a micromachined silicon package is used as the frequency-modulated basic component of the sensor family. Resonator design philosophy follows trapped energy principles and temperature compensation methodology through crystal orientation control, with operation in the 20--100 MHz range, corresponding to quartz wafer thicknesses in the 75--15 micron range. High-volume batch-processing manufacturing is utilized, with package and resonator assembly at the wafer level. Chemical etching of quartz, as well as micromachining of silicon, achieves the surface and volume mechanical features necessary to fashion the resonating element and the mating package. Integration of the associated oscillator and signal analysis circuitry into the silicon package is inherent to the realization of a size reduction requirement. A low temperature In and In/Sn bonding technology allows assembly of the dissimilar quartz and silicon materials, an otherwise challenging task. Unique design features include robust vibration and shock performance, capacitance sensing with micromachined diaphragms, circuit integration, capacitance-to-frequency transduction, and extremely small dimensioning. Accelerometer sensitivities were measured in the 1--3 ppm/g range for the milligram proof-mass structures employed in the prototypes evaluated to date.

 1. Magnetic resonance imaging (MRI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Takavar A

  1993-04-01

  Full Text Available Basic physical principles of nuclear magnetic resonance imaging (N.M.R.I, a nonionizing medical imaging technique, are described. Principles of NMRI with other conventional imaging methods, ie, isotope scanning, ultrasonography and radiography have been compared. T1 and T2 and spin density (S.D. factors and different image construction techniques based on their different combinations is discussed and at the end physical properties of some N.M.R images is mentioned.

 2. Magnetic resonance imaging (MRI)

  OpenAIRE

  Takavar A

  1993-01-01

  Basic physical principles of nuclear magnetic resonance imaging (N.M.R.I), a nonionizing medical imaging technique, are described. Principles of NMRI with other conventional imaging methods, ie, isotope scanning, ultrasonography and radiography have been compared. T1 and T2 and spin density (S.D.) factors and different image construction techniques based on their different combinations is discussed and at the end physical properties of some N.M.R images is mentioned.

 3. Resonant state expansions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lind, P.

  1993-02-01

  The completeness properties of the discrete set of bound state, virtual states and resonances characterizing the system of a single nonrelativistic particle moving in a central cutoff potential is investigated. From a completeness relation in terms of these discrete states and complex scattering states one can derive several Resonant State Expansions (RSE). It is interesting to obtain purely discrete expansion which, if valid, would significantly simplify the treatment of the continuum. Such expansions can be derived using Mittag-Leffler (ML) theory for a cutoff potential and it would be nice to see if one can obtain the same expansions starting from an eigenfunction theory that is not restricted to a finite sphere. The RSE of Greens functions is especially important, e.g. in the continuum RPA (CRPA) method of treating giant resonances in nuclear physics. The convergence of RSE is studied in simple cases using square well wavefunctions in order to achieve high numerical accuracy. Several expansions can be derived from each other by using the theory of analytic functions and one can the see how to obtain a natural discretization of the continuum. Since the resonance wavefunctions are oscillating with an exponentially increasing amplitude, and therefore have to be interpreted through some regularization procedure, every statement made about quantities involving such states is checked by numerical calculations.Realistic nuclear wavefunctions, generated by a Wood-Saxon potential, are used to test also the usefulness of RSE in a realistic nuclear calculation. There are some fundamental differences between different symmetries of the integral contour that defines the continuum in RSE. One kind of symmetry is necessary to have an expansion of the unity operator that is idempotent. Another symmetry must be used if we want purely discrete expansions. These are found to be of the same form as given by ML. (29 refs.)

 4. Resonant Tunneling Spin Pump

  Science.gov (United States)

  Ting, David Z.

  2007-01-01

  The resonant tunneling spin pump is a proposed semiconductor device that would generate spin-polarized electron currents. The resonant tunneling spin pump would be a purely electrical device in the sense that it would not contain any magnetic material and would not rely on an applied magnetic field. Also, unlike prior sources of spin-polarized electron currents, the proposed device would not depend on a source of circularly polarized light. The proposed semiconductor electron-spin filters would exploit the Rashba effect, which can induce energy splitting in what would otherwise be degenerate quantum states, caused by a spin-orbit interaction in conjunction with a structural-inversion asymmetry in the presence of interfacial electric fields in a semiconductor heterostructure. The magnitude of the energy split is proportional to the electron wave number. Theoretical studies have suggested the possibility of devices in which electron energy states would be split by the Rashba effect and spin-polarized currents would be extracted by resonant quantum-mechanical tunneling.

 5. Optical resonator theory

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yoo, Jaeg Won; Cho, Sunh Oh; Jeong, Young Uk; Lee, Byung Cheol; Lee, Jong Min

  2000-10-01

  In this report we present a theoretical study of bare optical resonators having in mind to extend it to active resonators. To compute diffractional losses, phase shifts, intensity distributions and phases of radiation fields on mirrors, we coded a package of numerical procedures on bases of a pair of integral equations. Two numerical schemes, a matrix formalism and an iterative method, are programmed for finding numeric solutions to the pair of integral equations. The iterative method had been tried by Fox and Li, but it was not applicable to cases for high Fresnel numbers since the numerical errors involved propagate and accumulate uncontrollably. In this report, we implemented the matrix method to extend the computational limit further. A great deal of case studies are carried out with various configurations of stable and unstable resonators. Our results presented in this report show not only a good agreement with the results previously obtained by Fox and Li, but also a legitimacy of our numerical procedures in high Fresnel numbers.

 6. Injection-controlled laser resonator

  Science.gov (United States)

  Chang, J.J.

  1995-07-18

  A new injection-controlled laser resonator incorporates self-filtering and self-imaging characteristics with an efficient injection scheme. A low-divergence laser signal is injected into the resonator, which enables the injection signal to be converted to the desired resonator modes before the main laser pulse starts. This injection technique and resonator design enable the laser cavity to improve the quality of the injection signal through self-filtering before the main laser pulse starts. The self-imaging property of the present resonator reduces the cavity induced diffraction effects and, in turn, improves the laser beam quality. 5 figs.

 7. Persistence, resistance, resonance

  Science.gov (United States)

  Tsadka, Maayan

  Sound cannot travel in a vacuum, physically or socially. The ways in which sound operates are a result of acoustic properties, and the ways by which it is considered to be music are a result of social constructions. Therefore, music is always political, regardless of its content: the way it is performed and composed; the choice of instrumentation, notation, tuning; the medium of its distribution; its inherent hierarchy and power dynamics, and more. My compositional praxis makes me less interested in defining a relationship between music and politics than I am in erasing---or at least blurring---the borders between them. In this paper I discuss the aesthetics of resonance and echo in their metaphorical, physical, social, and musical manifestations. Also discussed is a political aesthetic of resonance, manifested through protest chants. I transcribe and analyze common protest chants from around the world, categorizing and unifying them as universal crowd-mobilizing rhythms. These ideas are explored musically in three pieces. Sumud: Rhetoric of Resistance in Three Movements, for two pianos and two percussion players, is a musical interpretation of the political/social concept of sumud, an Arabic word that literally means "steadfastness" and represents Palestinian non-violent resistance. The piece is based on common protest rhythms and uses the acoustic properties inherent to the instruments. The second piece, Three Piano Studies, extends some of the musical ideas and techniques used in Sumud, and explores the acoustic properties and resonance of the piano. The final set of pieces is part of my Critical Mess Music Project. These are site-specific musical works that attempt to blur the boundaries between audience, performers and composer, in part by including people without traditional musical training in the process of music making. These pieces use the natural structure and resonance of an environment, in this case, locations on the UCSC campus, and offer an active

 8. Parametric Resonance in Dynamical Systems

  CERN Document Server

  Nijmeijer, Henk

  2012-01-01

  Parametric Resonance in Dynamical Systems discusses the phenomenon of parametric resonance and its occurrence in mechanical systems,vehicles, motorcycles, aircraft and marine craft, and micro-electro-mechanical systems. The contributors provide an introduction to the root causes of this phenomenon and its mathematical equivalent, the Mathieu-Hill equation. Also included is a discussion of how parametric resonance occurs on ships and offshore systems and its frequency in mechanical and electrical systems. This book also: Presents the theory and principles behind parametric resonance Provides a unique collection of the different fields where parametric resonance appears including ships and offshore structures, automotive vehicles and mechanical systems Discusses ways to combat, cope with and prevent parametric resonance including passive design measures and active control methods Parametric Resonance in Dynamical Systems is ideal for researchers and mechanical engineers working in application fields such as MEM...

 9. Vyprávění jako performance: vypravěč v kondici a vypravěč v rozkladu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Koťátko, Petr

  2011-01-01

  Roč. 21, č. 43 (2011), s. 57-65 ISSN 0862-8440 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : narration * fictional world * performance * proposition versus image Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 10. Resonance frequency analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rajiv K Gupta

  2011-01-01

  Full Text Available Initial stability at the placement and development of osseointegration are two major issues for implant survival. Implant stability is a mechanical phenomenon which is related to the local bone quality and quantity, type of implant, and placement technique used. The application of a simple, clinically applicable, non-invasive test to assess implant stability and osseointegration is considered highly desirable. Resonance frequency analysis (RFA is one of such techniques which is most frequently used now days. The aim of this paper was to review and analyze critically the current available literature in the field of RFA, and to also discuss based on scientific evidence, the prognostic value of RFA to detect implants at risk of failure. A search was made using the PubMed database to find all the literature published on "Resonance frequency analysis for implant stability" till date. Articles discussed in vivo or in vitro studies comparing RFA with other methods of implant stability measurement and articles discussing its reliability were thoroughly reviewed and discussed. A limited number of clinical reports were found. Various studies have demonstrated the feasibility and predictability of the technique. However, most of these articles are based on retrospective data or uncontrolled cases. Randomized, prospective, parallel-armed longitudinal human trials are based on short-term results and long-term follow up are still scarce in this field. Nonetheless, from available literature, it may be concluded that RFA technique evaluates implant stability as a function of stiffness of the implant bone interface and is influenced by factors such as bone type, exposed implant height above the alveolar crest. Resonance frequency analysis could serve as a non-invasive diagnostic tool for detecting the implant stability of dental implants during the healing stages and in subsequent routine follow up care after treatment. Future studies, preferably randomized

 11. Magnetic resonance instrumentation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bell, R.A.

  1987-01-01

  Magnetic resonance (MR), while opening new vistas to diagnostic medicine, utilizes equipment that is unfamiliar to most clinicians. Beyond learning to cope with new terms, such as spin-echo, T1, T2, and spin density, health care professionals are faced with the inclusion of magnetic and radiofrequency effects in their facilities produced by a complex array of devices. It is the purpose of this chapter to outline the components of an MR imaging system, to discuss their functions, and to note the variations in equipment commercially available

 12. General resonance mediation

  International Nuclear Information System (INIS)

  McGarrie, Moritz

  2012-07-01

  We extend the framework of general gauge mediation to cases where the mediating fields have a nontrivial spectral function, as might arise from strong dynamics. We demonstrate through examples that this setup describes a broad class of possible models of gauge mediated supersymmetry breaking. A main emphasis is to give general formulas for cross sections for σ(visible → hidden) in these resonance models. We will also give formulas for soft masses, A-terms and demonstrate the framework with a holographic setup.

 13. Advanced Nuclear Magnetic Resonance

  OpenAIRE

  Alonso, Diego A.

  2014-01-01

  Transparencias en inglés de la asignatura "Resonancia Magnética Nuclear Avanzada" (Advanced Nuclear Magnetic Resonance) (36643) que se imparte en el Máster de Química Médica como asignatura optativa de 3 créditos ECTS. En esta asignatura se completa el estudio iniciado en la asignatura de quinto curso de la licenciatura en Química "Determinación estructural" (7448) y en la del Grado de Química de tercer curso "Determinación estructural de los compuestos orgánicos" (26030) en lo referente a té...

 14. Cranial magnetic resonance imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Elster, A.D.

  1988-01-01

  Cranial Magnetic Resonance Imaging is comprehensive, well structured, and well written. The material is current and well referenced. The illustrations are good and complement the text well. The overall quality of publication is above average. The greatest attribute of the book is its readability. The author demonstrates ample skill in making complex subjects, such as MR physics and imaging of cerebral hemorrhage, easy to understand. The book closes with a detailed atlas on the anatomic appearance of the brain on MR images in the axial, coronal, and sagittal planes

 15. Dental magnetic resonance imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hilgenfeld, Tim; Bendszus, Martin; Haehnel, Stefan

  2016-01-01

  Growing distribution and utilization of digital volume tomography (DVT) extend the spectrum of clinical dental imaging. Additional diagnostic value, however, comes along with an increasing amount of radiation. In contrast, magnetic resonance imaging is a radiation free imaging technique. Furthermore, it offers a high soft tissue contrast. Morphological and numerical dental anomalies, differentiation of periapical lesions and exclusion of complications of dental diseases are field of applications for dental MRI. In addition, detection of caries and periodontal lesions and injury of inferior alveolar nerve are promising application areas in the future.

 16. General resonance mediation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McGarrie, Moritz

  2012-07-15

  We extend the framework of general gauge mediation to cases where the mediating fields have a nontrivial spectral function, as might arise from strong dynamics. We demonstrate through examples that this setup describes a broad class of possible models of gauge mediated supersymmetry breaking. A main emphasis is to give general formulas for cross sections for {sigma}(visible {yields} hidden) in these resonance models. We will also give formulas for soft masses, A-terms and demonstrate the framework with a holographic setup.

 17. Nuclear magnetic resonance scattering

  International Nuclear Information System (INIS)

  Young, I.R.

  1985-01-01

  A nuclear magnetic resonance apparatus is described including a magnet system which is capable of providing a steady magnetic field along an axis, and is constructed so as to define a plurality of regions along the axis in each of which the field is substantially homogeneous so that in each region an imaging operation may be separately carried out. Iron shields increase the field homogeneity. In use, each patient lies on a wheeled trolley which is provided with magnetic field gradient coils and an RF coil system, some of the coils being movable to facilitate positioning of the patient, and there are terminals for connection to a common computing and control facility. (author)

 18. Resonant MEMS tunable VCSEL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ansbæk, Thor; Chung, Il-Sug; Semenova, Elizaveta

  2013-01-01

  We demonstrate how resonant excitation of a microelectro-mechanical system can be used to increase the tuning range of a vertical-cavity surface-emitting laser two-fold by enabling both blue- and red-shifting of the wavelength. In this way a short-cavity design enabling wide tuning range can...... be realized. A high-index-contrast subwavelength grating verticalcavity surface-emitting laser with a monolithically integrated anti-reflection coating is presented. By incorporating an antireflection coating into the air cavity, higher tuning efficiency can be achieved at low threshold current. The first...

 19. Resonance test system

  Science.gov (United States)

  Musial, Walter [Boulder, CO; White, Darris [Superior, CO

  2011-05-31

  An apparatus (10) for applying at least one load to a specimen (12) according to one embodiment of the invention may comprise a mass (18). An actuator (20) mounted to the specimen (12) and operatively associated with the mass (18) moves the mass (18) along a linear displacement path (22) that is perpendicular to a longitudinal axis of the specimen (12). A control system (26) operatively associated with the actuator (20) operates the actuator (20) to reciprocate the mass (18) along the linear displacement path (22) at a reciprocating frequency, the reciprocating frequency being about equal to a resonance frequency of the specimen (12) in a test configuration.

 20. Electron spin resonance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wasson, J.R.; Salinas, J.E.

  1980-01-01

  Published literature concerning electron spin resonance (ESR) from July 1977 to July 1979 is reviewed. The 108 literature sources cited were chosen from literally thousands and are intended to serve as a guide to the current literature and to provide an eclectic selection of publications cited for their contributions to the advance and/or applications of ESR spectroscopy. 40 of the sources are reviews, and a table is included to indicate the topic(s) mainly covered in each review. Other divisions of the material reviewed are apparatus and spectral analysis, analytical applications, and selected paramagnetic materials

 1. Apodized coupled resonator waveguides.

  Science.gov (United States)

  Capmany, J; Muñoz, P; Domenech, J D; Muriel, M A

  2007-08-06

  In this paper we propose analyse the apodisation or windowing of the coupling coefficients in the unit cells of coupled resonator waveguide devices (CROWs) as a means to reduce the level of secondary sidelobes in the bandpass characteristic of their transfer functions. This technique is regularly employed in the design of digital filters and has been applied as well in the design of other photonic devices such as corrugated waveguide filters and fiber Bragg gratings. The apodisation of both Type-I and Type-II structures is discussed for several windowing functions.

 2. Nanotube resonator devices

  Science.gov (United States)

  Jensen, Kenneth J; Zettl, Alexander K; Weldon, Jeffrey A

  2014-05-06

  A fully-functional radio receiver fabricated from a single nanotube is being disclosed. Simultaneously, a single nanotube can perform the functions of all major components of a radio: antenna, tunable band-pass filter, amplifier, and demodulator. A DC voltage source, as supplied by a battery, can power the radio. Using carrier waves in the commercially relevant 40-400 MHz range and both frequency and amplitude modulation techniques, successful music and voice reception has been demonstrated. Also disclosed are a radio transmitter and a mass sensor using a nanotube resonator device.

 3. Proton capture resonance studies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mitchell, G.E. [North Carolina State University, Raleigh, North Carolina (United States) 27695]|[Triangle Universities Nuclear Laboratory, Durham, North Carolina (United States) 27708; Bilpuch, E.G. [Duke University, Durham, North Carolina (United States) 27708]|[Triangle Universities Nuclear Laboratory, Durham, North Carolina (United States) 27708; Bybee, C.R. [North Carolina State University, Raleigh, North Carolina (United States) 27695]|[Triangle Universities Nuclear Laboratory, Durham, North Carolina (United States) 27708; Cox, J.M.; Fittje, L.M. [Tennessee Technological University, Cookeville, Tennessee (United States) 38505]|[Triangle Universities Nuclear Laboratory, Durham, North Carolina (United States) 27708; Labonte, M.A.; Moore, E.F.; Shriner, J.D. [North Carolina State University, Raleigh, North Carolina (United States) 27695]|[Triangle Universities Nuclear Laboratory, Durham, North Carolina (United States) 27708; Shriner, J.F. Jr. [Tennessee Technological University, Cookeville, Tennessee (United States) 38505]|[Triangle Universities Nuclear Laboratory, Durham, North Carolina (United States) 27708; Vavrina, G.A. [North Carolina State University, Raleigh, North Carolina (United States) 27695]|[Triangle Universities Nuclear Laboratory, Durham, North Carolina (United States) 27708; Wallace, P.M. [Duke University, Durham, North Carolina (United States) 27708]|[Triangle Universities Nuclear Laboratory, Durham, North Carolina (United States) 27708

  1997-02-01

  The fluctuation properties of quantum systems now are used as a signature of quantum chaos. The analyses require data of extremely high quality. The {sup 29}Si(p,{gamma}) reaction is being used to establish a complete level scheme of {sup 30}P to study chaos and isospin breaking in this nuclide. Determination of the angular momentum J, the parity {pi}, and the isospin T from resonance capture data is considered. Special emphasis is placed on the capture angular distributions and on a geometric description of these angular distributions. {copyright} {ital 1997 American Institute of Physics.}

 4. Resonantly scattering crystals and surfaces

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gunn, J.M.F.; Mahon, P.J.

  1990-12-01

  We examine coherence effects from forming a crystal of resonant scatterers by generalising the Fano model for autoionising resonances in electron scattering from atoms to a lattice of such scatterers. (We have in mind the case of neutron scattering from nuclei.) We solve this problem to yield two branches to the dispersion relation for the neutron in general and three when the resonance coincides with a Brillouin Zone boundary. The 'width' of the resonance is enhanced over the isolated nucleus, the best candidate for observation being the 2eV 185 Re resonance near the Bragg condition. We use these results to calculate the reflection coefficient from a surface, revealing total external reflection near resonance. We discuss experimental feasibility in both the neutron and electron cases. (author)

 5. Nuclear magnetic resonance spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rabenstein, D.L.; Guo, W.

  1988-01-01

  Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy is one of the most widely used instrumental methods, with applications ranging from the characterization of pure compounds by high-resolution NMR to the diagnosis of disease by magnetic resonance imaging (MRI). To give some idea of the wide-spread use of NMR, a computer search for the period 1985-1987 turned up over 500 books and review articles and over 7000 literature citations, not including papers in which NMR was used together with other spectroscopic methods for the routine identification of organic compounds. Consequently, they have by necessity been somewhat selective in the topics they have chosen to cover and in the articles they have cited. In this review, which covers the published literature for the approximate period Sept 1985-Aug 1987, they have focused on new developments and applications of interest to the chemist. First they review recent developments in instrumentation and techniques. Although there have not been any major break-throughs in NMR instrumentation during the past two years, significant refinements have been reported which optimize instrumentation for the demanding multiple pulse experiments in routine use today. Next they review new developments in methods for processing NMR data, followed by reviews of one-dimensional and two-dimensional NMR experiments

 6. Behavioral Stochastic Resonance

  Science.gov (United States)

  Freund, Jan A.; Schimansky-Geier, Lutz; Beisner, Beatrix; Neiman, Alexander; Russell, David F.; Yakusheva, Tatyana; Moss, Frank

  2001-03-01

  Zooplankton emit weak electric fields into the surrounding water that originate from their own muscular activities associated with swimming and feeding. Juvenile paddlefish prey upon single zooplankton by detecting and tracking these weak electric signatures. The passive electric sense in the fish is provided by an elaborate array of electroreceptors, Ampullae Lorenzini, spread over the surface of an elongated rostrum. We have previously shown that the fish use stochastic resonance to enhance prey capture near the detection threshold of their sensory system. But stochastic resonance requires an external source of electrical noise in order to function. The required noise can be provided by a swarm of plankton, for example Daphnia. Thus juvenile paddlefish can detect and attack single Daphnia as outliers in the vicinity of the swarm by making use of noise from the swarm itself. From the power spectral density of the noise plus the weak signal from a single Daphnia we calculate the signal-to-noise ratio and the Fisher information at the surface of the paddlefish's rostrum. The results predict a specific attack pattern for the paddlefish that appears to be experimentally testable.

 7. Advances in magnetic resonance 11

  CERN Document Server

  Waugh, John S

  2013-01-01

  Advances in Magnetic Resonance, Volume 11, presents a variety of contributions to the theory and practice of magnetic resonance. The book contains three chapters and begins with a discussion of the principles and applications of dynamic nuclear polarization, with emphasis on molecular motions and collisions, intermolecular couplings, and chemical interactions. Subsequent chapters focus on the assessment of a proposed broadband decoupling method and studies of time-domain (or Fourier transform) multiple-quantum nuclear magnetic resonance.

 8. Slowing down with resonance absorption

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moura Neto, C. de; Nair, R.P.K.

  1979-08-01

  The presence of heavy nuclei in nuclear reactors, in significant concentrations, facilitates the appearance of absorption resonances. For the moderation in the presence of absorbers an exact solution of the integral equations is possible by numerical methods. Approximated solutions for separated resonances in function of the practical width, (NR and NRIM approximations) are discussed in this paper. The method is generalized, presenting the solution by an intermediate approximation, in the definition of the resonance integral. (Author) [pt

 9. Q-Boosted Optomechanical Resonators

  Science.gov (United States)

  2015-11-18

  type a knob for optical Qo, where the inability to smooth etched nitride sidewall surfaces relegates OMO’s using it to Qo’s on the order of...6: Operation of an RP-OMO. As the ring resonator coupled to tapered fiber in (a) displaces by ∂r, the optical path length change produces the shift...frequency 0, B input pump laser field, tot the total optical resonator damping, ext the coupling between optical resonator and the tapered fiber

 10. Spectra of resonance surface photoionization

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Antsiferov, V.V.; Smirnov, G.I.; Telegin, G.G. [Budker Nuclear Physics Institute, Novosibirsk (Russian Federation)

  1995-09-01

  The theory of nonactivated electron transfer between atoms interacting reasonantly with coherent radiation and a metal surface is developed. The spectral resonances in photoabsorption and surface photoionization are found to be related to nonlinear interference effects in the interaction between discrete atomic levels and the continuum formed by the quasi-continuous electron spectrum of a normal metal. The asymmetry in the resonance surface photoionization spectrum is shown to have a shape typical of the Fano autoionization resonances. 18 refs.

 11. Resonance capture and Saturn's rings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Patterson, C.W.

  1986-05-01

  We have assigned the resonances apparently responsible for the stabilization of the Saturn's shepherd satellites and for the substructure seen in the F-ring and the ringlets in the C-ring. We show that Saturn's narrow ringlets have a substructure determined by three-body resonances with Saturn's ringmoons and the sun. We believe such resonances have important implications to satellite formation. 17 refs., 1 fig., 1 tab

 12. Efficient primary and parametric resonance excitation of bistable resonators

  KAUST Repository

  Ramini, Abdallah

  2016-09-12

  We experimentally demonstrate an efficient approach to excite primary and parametric (up to the 4th) resonance of Microelectromechanical system MEMS arch resonators with large vibrational amplitudes. A single crystal silicon in-plane arch microbeam is fabricated such that it can be excited axially from one of its ends by a parallel-plate electrode. Its micro/nano scale vibrations are transduced using a high speed camera. Through the parallel-plate electrode, a time varying electrostatic force is applied, which is converted into a time varying axial force that modulates dynamically the stiffness of the arch resonator. Due to the initial curvature of the structure, not only parametric excitation is induced, but also primary resonance. Experimental investigation is conducted comparing the response of the arch near primary resonance using the axial excitation to that of a classical parallel-plate actuation where the arch itself forms an electrode. The results show that the axial excitation can be more efficient and requires less power for primary resonance excitation. Moreover, unlike the classical method where the structure is vulnerable to the dynamic pull-in instability, the axial excitation technique can provide large amplitude motion while protecting the structure from pull-in. In addition to primary resonance, parametrical resonances are demonstrated at twice, one-half, and two-thirds the primary resonance frequency. The ability to actuate primary and/or parametric resonances can serve various applications, such as for resonator based logic and memory devices. (C) 2016 Author(s). All article content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution (CC BY) license

 13. Resonance phenomenon in classical cepheids

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takeuti, Mine; Aikawa, Toshiki

  1981-01-01

  To investigate resonance phenomenon in classical cepheids, the non-linear radial oscillation of stars is studied based on the assumption that the non-adiabatic perturbation is expressed in terms of van der Pol's type damping. Two- and three-wave resonance in this system is applied to classical cepheids to describe their bump and double-mode behavior. The phase of bump and the depression of amplitude are explained for bump cepheids. The double-periodicity is shown by the enhancement of the third overtone in three-wave resonance. Non-linear effect on resonant period is also discussed briefly. (author)

 14. Transit time for resonant tunneling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Garcia Calderon, G.; Rubio, A.

  1990-09-01

  This work considers properties of the partial widths in one dimensional elastic resonant tunneling in order to propose a transit-time τ tr = (h/2π)/Γ n T res ) where Γ n is the elastic width and T res the transmission coefficient at resonance energy. This time is interpreted as an average over the resonance energy width. It is shown that the tunneling current density integrated across a sharp resonance is inversely proportional to τ tr . This transit time may be much larger than the values predicted by other definitions. (author). 20 refs

 15. Advances in magnetic resonance 6

  CERN Document Server

  Waugh, John S

  2013-01-01

  Advances in Magnetic Resonance, Volume 6 focuses on the theoretical and practical aspects of applying magnetic resonance methods to various problems in physical chemistry, emphasizing the different aspects of the exegesis of these problems. This book discusses the gas phase magnetic resonance of electronically excited molecules; techniques for observing excited electronic states; NMR studies in liquids at high pressure; and effect of pressure on self-diffusion in liquids. The nuclear magnetic resonance investigations of organic free radicals; measurement of proton coupling constants by NMR; an

 16. Orbital resonances around black holes.

  Science.gov (United States)

  Brink, Jeandrew; Geyer, Marisa; Hinderer, Tanja

  2015-02-27

  We compute the length and time scales associated with resonant orbits around Kerr black holes for all orbital and spin parameters. Resonance-induced effects are potentially observable when the Event Horizon Telescope resolves the inner structure of Sgr A*, when space-based gravitational wave detectors record phase shifts in the waveform during the resonant passage of a compact object spiraling into the black hole, or in the frequencies of quasiperiodic oscillations for accreting black holes. The onset of geodesic chaos for non-Kerr spacetimes should occur at the resonance locations quantified here.

 17. Properties of resonance wave functions.

  Science.gov (United States)

  More, R. M.; Gerjuoy, E.

  1973-01-01

  Construction and study of resonance wave functions corresponding to poles of the Green's function for several illustrative models of theoretical interest. Resonance wave functions obtained from the Siegert and Kapur-Peierls definitions of the resonance energies are compared. The comparison especially clarifies the meaning of the normalization constant of the resonance wave functions. It is shown that the wave functions may be considered renormalized in a sense analogous to that of quantum field theory. However, this renormalization is entirely automatic, and the theory has neither ad hoc procedures nor infinite quantities.

 18. Advances in magnetic resonance 12

  CERN Document Server

  Waugh, John S

  2013-01-01

  Advances in Magnetic Resonance, Volume 12, presents a variety of contributions to the theory and practice of magnetic resonance. The book contains six chapters and begins with a discussion of diffusion and self-diffusion measurements by nuclear magnetic resonance. This is followed by separate chapters on spin-lattice relaxation time in hydrogen isotope mixtures; the principles of optical detection of nuclear spin alignment and nuclear quadropole resonance; and the spin-1 behavior, including the relaxation of the quasi-invariants of the motion of a system of pairs of dipolar coupled spin-1/2 nu

 19. Amplitude saturation of MEMS resonators explained by autoparametric resonance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Van der Avoort, C; Bontemps, J J M; Steeneken, P G; Le Phan, K; Van Beek, J T M; Van der Hout, R; Hulshof, J; Fey, R H B

  2010-01-01

  This paper describes a phenomenon that limits the power handling of MEMS resonators. It is observed that above a certain driving level, the resonance amplitude becomes independent of the driving level. In contrast to previous studies of power handling of MEMS resonators, it is found that this amplitude saturation cannot be explained by nonlinear terms in the spring constant or electrostatic force. Instead we show that the amplitude in our experiments is limited by nonlinear terms in the equation of motion which couple the in-plane length-extensional resonance mode to one or more out-of-plane (OOP) bending modes. We present experimental evidence for the autoparametric excitation of these OOP modes using a vibrometer. The measurements are compared to a model that can be used to predict a power-handling limit for MEMS resonators

 20. Amplitude saturation of MEMS resonators explained by autoparametric resonance

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Avoort, C; Bontemps, J J M; Steeneken, P G; Le Phan, K; Van Beek, J T M [NXP Research, Eindhoven (Netherlands); Van der Hout, R; Hulshof, J [Department of Mathematics, VU University—Faculty of Sciences, De Boelelaan 1081a, 1081 HV Amsterdam (Netherlands); Fey, R H B, E-mail: cas.van.der.avoort@nxp.com [Department of Mechanical Engineering, Eindhoven University of Technology, PO Box 513, 5600 MB, Eindhoven (Netherlands)

  2010-10-15

  This paper describes a phenomenon that limits the power handling of MEMS resonators. It is observed that above a certain driving level, the resonance amplitude becomes independent of the driving level. In contrast to previous studies of power handling of MEMS resonators, it is found that this amplitude saturation cannot be explained by nonlinear terms in the spring constant or electrostatic force. Instead we show that the amplitude in our experiments is limited by nonlinear terms in the equation of motion which couple the in-plane length-extensional resonance mode to one or more out-of-plane (OOP) bending modes. We present experimental evidence for the autoparametric excitation of these OOP modes using a vibrometer. The measurements are compared to a model that can be used to predict a power-handling limit for MEMS resonators.

 1. Cyclotron resonance for electrons over helium in resonator

  CERN Document Server

  Shikin, V B

  2002-01-01

  The problem on the cyclotron resonance (CR) for electrons on the helium film, positioned in the resonator lower part, is solved. It is shown, that it relates to one of the examples of the known problem on the oscillations of the coupled oscillators system. The coupling constant between these oscillators constituting the variable function of the problem parameters. It is minimal in the zero magnetic field and reaches its maximum under the resonance conditions, when the cyclotron frequency coincides with one of the resonator modes. The CR details of the Uhf CR-energy absorption coupled by the electrons + resonator system, are calculated. The applications of the obtained results to the available CR experiments for electrons over helium

 2. Resonant High Power Combiners

  CERN Document Server

  Langlois, Michel; Peillex-Delphe, Guy

  2005-01-01

  Particle accelerators need radio frequency sources. Above 300 MHz, the amplifiers mostly used high power klystrons developed for this sole purpose. As for military equipment, users are drawn to buy "off the shelf" components rather than dedicated devices. IOTs have replaced most klystrons in TV transmitters and find their way in particle accelerators. They are less bulky, easier to replace, more efficient at reduced power. They are also far less powerful. What is the benefit of very compact sources if huge 3 dB couplers are needed to combine the power? To alleviate this drawback, we investigated a resonant combiner, operating in TM010 mode, able to combine 3 to 5 IOTs. Our IOTs being able to deliver 80 kW C.W. apiece, combined power would reach 400 kW minus the minor insertion loss. Values for matching and insertion loss are given. The behavior of the system in case of IOT failure is analyzed.

 3. Laser cooling at resonance

  Science.gov (United States)

  Yudkin, Yaakov; Khaykovich, Lev

  2018-05-01

  We show experimentally that three-dimensional laser cooling of lithium atoms on the D2 line is possible when the laser light is tuned exactly to resonance with the dominant atomic transition. Qualitatively, it can be understood by applying simple Doppler cooling arguments to the specific hyperfine structure of the excited state of lithium atoms, which is both dense and inverted. However, to build a quantitative theory, we must resolve to a full model which takes into account both the entire atomic structure of all 24 Zeeman sublevels and the laser light polarization. Moreover, by means of Monte Carlo simulations, we show that coherent processes play an important role in showing consistency between the theory and the experimental results.

 4. Nuclear magnetic resonance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cremin, B.J.

  1981-01-01

  Recent advances in diagnostic imaging, have been the medical application of nuclear magnetic resonance (NMR). It's been used to study the structure of various compounds in chemistry and physics, and in the mid-1970 to produce images of rabbits and eventually of the human hand and head. The images are produced by making use of the nuclear magnetization of the hydrogen ion, or proton, that is present in biological material to record the density distribution of protons in cellular water and lipids. An exploration of the end-results of complicated free induction decay signals, that have been digitized and frequency-analysed by mathematical computerized techniques to produce an image of tissue density, is given. At present NMR produces images comparable to those of early computed tomography

 5. Magnetic resonance spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Meyerhoff, D.J.; Weiner, M.W.

  1989-01-01

  A major function of the liver is regulation of carbohydrate, lipid, and nitrogen metabolism. Food is absorbed by the intestines and transported to the liver by the portal circulation. Substrates are metabolized and stored in the liver to maintain optimal blood concentrations of glucose and lipids. Ammonia generated in the gastrointestinal tract is converted to urea in the liver by the urea cycle. Various forms of liver disease are associated with disorders of carbohydrate, fat, and nitrogen metabolism. Therefore the ability to characterize liver metabolism noninvasively is of potential diagnostic value. Magnetic resonance spectroscopy (MRS) provides information about tissue metabolism by measuring concentrations of metabolites. However, to determine the anatomic location from which spectroscopic signals are derived, MRS could be performed in conjunction with MRI. This paper summarizes the current experience with spectroscopy ion animal models of human disease and reviews the clinical experience with hepatic MRS to date

 6. Magnetic resonance in neuroborreliosis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ustymowicz, A.; Zajkowska, J.

  2003-01-01

  Magnetic resonance (MR) is commonly used in diagnosing infections of the central nervous system. The aim of the study is to evaluate central nervous system changes in neuroborreliosis patients. MR examinations were performed in 44 patients with clinical symptoms, epidemiology and laboratory tests results of neuroborreliosis. Abnormalities were detected in 22 patients. Most of them presented cortico-subcortical atrophy (86%). In 9 cases foci of increased signal in T2-weighted and FLAIR images were observed in white matter. They were single or multiple, located subcorticaly and paraventriculary. In 2 subjects areas of increased signal were found in the brain stem. Central nervous system abnormalities detected with MR are not specific for Lyme disease. They can suggest demyelinating lesions and/or gliosis observed in many nervous system disorders (SM, ADEM, lacunar infarcts). (author)

 7. Cine magnetic resonance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Higgins, C.B.; Sechtem, U.P.; Pflugfelder, P.

  1987-01-01

  Cine magnetic resonance (MR) is a fast MR imaging process with referencing of the imaging data to the electrocardiogram (ECG) so that images corresponding to 21-msec segments of the cardiac cycle are acquired. A series of such images, each corresponding to a 21-msec segment of the cardiac cycle, can be laced together for viewing in the cine format at a framing rate of 20 to 40 frames per second. Since cine angiograms of the heart are usually done at 30 frames per second, this technique achieves a temporal resolution adequate for the evluation of central cardiovascular function. The major application of this technique is to depict central cardiovascular function and blood flow

 8. Cascaded resonant bridge converters

  Science.gov (United States)

  Stuart, Thomas A. (Inventor)

  1989-01-01

  A converter for converting a low voltage direct current power source to a higher voltage, high frequency alternating current output for use in an electrical system where it is desired to use low weight cables and other circuit elements. The converter has a first stage series resonant (Schwarz) converter which converts the direct current power source to an alternating current by means of switching elements that are operated by a variable frequency voltage regulator, a transformer to step up the voltage of the alternating current, and a rectifier bridge to convert the alternating current to a direct current first stage output. The converter further has a second stage series resonant (Schwarz) converter which is connected in series to the first stage converter to receive its direct current output and convert it to a second stage high frequency alternating current output by means of switching elements that are operated by a fixed frequency oscillator. The voltage of the second stage output is controlled at a relatively constant value by controlling the first stage output voltage, which is accomplished by controlling the frequency of the first stage variable frequency voltage controller in response to second stage voltage. Fault tolerance in the event of a load short circuit is provided by making the operation of the first stage variable frequency voltage controller responsive to first and second stage current limiting devices. The second stage output is connected to a rectifier bridge whose output is connected to the input of the second stage to provide good regulation of output voltage wave form at low system loads.

 9. Shape resonances in molecular fields

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dehmer, J.L.

  1984-01-01

  A shape resonance is a quasibound state in which a particle is temporarily trapped by a potential barrier (i.e., the shape of the potential), through which it may eventually tunnel and escape. This simple mechanism plays a prominent role in a variety of excitation processes in molecules, ranging from vibrational excitation by slow electrons to ionization of deep core levels by x-rays. Moreover, their localized nature makes shape resonances a unifying link between otherwise dissimilar circumstances. One example is the close connection between shape resonances in electron-molecule scattering and in molecular photoionization. Another is the frequent persistence of free-molecule shape resonant behavior upon adsorption on a surface or condensation into a molecular solid. The main focus of this article is a discussion of the basic properties of shape resonances in molecular fields, illustrated by the more transparent examples studied over the last ten years. Other aspects to be discussed are vibrational effects of shape resonances, connections between shape resonances in different physical settings, and examples of shape resonant behavior in more complex cases, which form current challenges in this field

 10. Children's (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging

  Medline Plus

  Full Text Available ... Resources Professions Site Index A-Z Children’s (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging Children’s magnetic resonance imaging (MRI) uses a powerful ... for an MRI exam contains a metal called gadolinium . Gadolinium can be used in patients with iodine ...

 11. Stark resonances in disordered systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grecchi, V.; Maioli, M.; Modena Univ.; Sacchetti, A.

  1992-01-01

  By slightly restricting the conditions given by Herbst and Howland, we prove the existence of resonances in the Stark effect of disordered systems (and atomic crystals) for large atomic mean distance. In the crystal case the ladders of resonances have the Wannier behavior for small complex field. (orig.)

 12. Atomic and molecular resonance ionization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Botter, R.; Petit, A.

  1990-01-01

  Published in summary form only the paper recalls the principle of resonance photoionization, transition probability, selectivity and critical parameters. Examples of applications are briefly treated: Trace analysis by resonance ionization mass spectroscopy for detection of Fe in Zr F 4 for fabrication of optical fibers and laser isotopic separation of U 235 and Gd 157 [fr

 13. Physics of optimal resonant tunneling

  NARCIS (Netherlands)

  Racec, P.N.; Stoica, T.; Popescu, C.; Lepsa, M.I.; Roer, van de T.G.

  1997-01-01

  The optimal resonant tunneling, or the complete tunneling transparence of a biased double-barrier resonant-tunneling (DBRT) structure, is discussed. It is shown that its physics does not rest on the departure from the constant potential within the barriers and well, due to the applied electric

 14. Children's (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging

  Medline Plus

  Full Text Available ... work? Unlike conventional x-ray examinations and computed tomography (CT) scans, MRI does not utilize ionizing radiation. Instead, ... Angiography Magnetic Resonance, Functional (fMRI) - Brain Children's (Pediatric) CT (Computed Tomography) Magnetic Resonance Imaging (MRI) Safety Contrast Materials Children ...

 15. Children's (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging

  Medline Plus

  Full Text Available ... Resources Professions Site Index A-Z Children’s (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging Children’s magnetic resonance imaging (MRI) uses ... identify and accurately characterize diseases than other imaging methods. This detail makes MRI an invaluable tool in ...

 16. Resonance journal of science education

  Indian Academy of Sciences (India)

  IAS Admin

  RESONANCE | May 2010. Resonance journal of science education. May 2010 Volume 15 Number 5. On the Measurement of Phase Difference using CROs b. SERIES ARTICLES. 400. Aerobasics – An Introduction to Aeronautics. Mini and Micro Airplanes. S P Govinda Raju. GENERAL ARTICLES. 411. Bird of Passage at ...

 17. Integrated unaligned resonant modulator tuning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zortman, William A.; Lentine, Anthony L.

  2017-10-03

  Methods and systems for tuning a resonant modulator are disclosed. One method includes receiving a carrier signal modulated by the resonant modulator with a stream of data having an approximately equal number of high and low bits, determining an average power of the modulated carrier signal, comparing the average power to a predetermined threshold, and operating a tuning device coupled to the resonant modulator based on the comparison of the average power and the predetermined threshold. One system includes an input structure, a plurality of processing elements, and a digital control element. The input structure is configured to receive, from the resonant modulator, a modulated carrier signal. The plurality of processing elements are configured to determine an average power of the modulated carrier signal. The digital control element is configured to operate a tuning device coupled to the resonant modulator based on the average power of the modulated carrier signal.

 18. Giant first-forbidden resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krmpotic, F.; Nakayama, K.; Sao Paulo Univ.; Pio Galeao, A.; Sao Paulo Univ.

  1983-01-01

  Recent experimental data on first-forbidden charge-exchange resonances are discussed in the framework of a schematic model. We also evaluate the screening of the weak coupling constants induced by both the giant resonances and the δ-isobar. It is shown that the last effect does not depend on the multipolarity of the one-particle moment. Due to the same reason, the fraction of the reaction strength pushed up into the δ-resonance region is always the same regardless of the quantum numbers carried by the excitation. Simple expressions are derived for the dependence of the excitation energies of the first-forbidden giant resonances on the mass number and isospin of the target. The model reproduces consistently both the Gamow-Teller and the first-forbidden resonances. (orig.)

 19. Nonlinear elasticity in resonance experiments

  Science.gov (United States)

  Li, Xun; Sens-Schönfelder, Christoph; Snieder, Roel

  2018-04-01

  Resonant bar experiments have revealed that dynamic deformation induces nonlinearity in rocks. These experiments produce resonance curves that represent the response amplitude as a function of the driving frequency. We propose a model to reproduce the resonance curves with observed features that include (a) the log-time recovery of the resonant frequency after the deformation ends (slow dynamics), (b) the asymmetry in the direction of the driving frequency, (c) the difference between resonance curves with the driving frequency that is swept upward and downward, and (d) the presence of a "cliff" segment to the left of the resonant peak under the condition of strong nonlinearity. The model is based on a feedback cycle where the effect of softening (nonlinearity) feeds back to the deformation. This model provides a unified interpretation of both the nonlinearity and slow dynamics in resonance experiments. We further show that the asymmetry of the resonance curve is caused by the softening, which is documented by the decrease of the resonant frequency during the deformation; the cliff segment of the resonance curve is linked to a bifurcation that involves a steep change of the response amplitude when the driving frequency is changed. With weak nonlinearity, the difference between the upward- and downward-sweeping curves depends on slow dynamics; a sufficiently slow frequency sweep eliminates this up-down difference. With strong nonlinearity, the up-down difference results from both the slow dynamics and bifurcation; however, the presence of the bifurcation maintains the respective part of the up-down difference, regardless of the sweep rate.

 20. Auxiliary resonant DC tank converter

  Science.gov (United States)

  Peng, Fang Z.

  2000-01-01

  An auxiliary resonant dc tank (ARDCT) converter is provided for achieving soft-switching in a power converter. An ARDCT circuit is coupled directly across a dc bus to the inverter to generate a resonant dc bus voltage, including upper and lower resonant capacitors connected in series as a resonant leg, first and second dc tank capacitors connected in series as a tank leg, and an auxiliary resonant circuit comprising a series combination of a resonant inductor and a pair of auxiliary switching devices. The ARDCT circuit further includes first clamping means for holding the resonant dc bus voltage to the dc tank voltage of the tank leg, and second clamping means for clamping the resonant dc bus voltage to zero during a resonant period. The ARDCT circuit resonantly brings the dc bus voltage to zero in order to provide a zero-voltage switching opportunity for the inverter, then quickly rebounds the dc bus voltage back to the dc tank voltage after the inverter changes state. The auxiliary switching devices are turned on and off under zero-current conditions. The ARDCT circuit only absorbs ripples of the inverter dc bus current, thus having less current stress. In addition, since the ARDCT circuit is coupled in parallel with the dc power supply and the inverter for merely assisting soft-switching of the inverter without participating in real dc power transmission and power conversion, malfunction and failure of the tank circuit will not affect the functional operation of the inverter; thus a highly reliable converter system is expected.

 1. Review on resonance cone fields

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ohnuma, Toshiro.

  1980-02-01

  Resonance cone fields and lower hybrid heating are reviewed in this report. The resonance cone fields were reported by Fisher and Gould, and they proposed the use of the measurement of resonance cones and structure as a diagnostic tool to determine the plasma density and electron temperature in magnetoplasma. After the resonance cone, a wave-like disturbance persists. Ohnuma et al. have measured bending, reflection and ducting of resonance cones in detail. The thermal modes in inhomogeneous magnetoplasma were seen. The reflection of thermal mode near an electron plasma frequency layer and an insulating plate has been observed. The non-linear effects of resonance cones is reported. Monochromatic electron beam produces the noise of broad band whistler mode. Lower hybrid waves have been the subject of propagation from the edge of plasma to the lower hybrid layer. Linear lower hybrid waves were studied. The lower hybrid and ion acoustic waves radiated from a point source were observed. The parametric decay of finite-extent, cold electron plasma waves was studied. The lower hybrid cone radiated from a point source going along magnetic field lines was observed. Several experimental data on the lower hybrid heating in tokamak devices have been reported. The theories on resonance cones and lower hybrid waves are introduced in this report. (Kato, T.)

 2. Resonance ionization spectroscopy 1990

  International Nuclear Information System (INIS)

  Parks, J.E.; Omenetto, N.

  1991-01-01

  The Fifth International Symposium on Resonance Ionization Spectroscopy (RIS) and its Applications was held in Varese, Italy, 16-21 September 1990. Interest in RIS and its applications continues to grow, and RIS is expanding into a more diverse and mature field of study. This maturity was evident in this meeting both in the basic science and understanding of RIS processes and in the number of new and improved applications and techniques. The application of RIS techniques to molecular detection problems made remarkable progress since the last meeting two years ago. Subtle effects pertaining to isotopic discrimination received more theoretical attention, and there now seems to be good understanding of these effects, which can lead to correction procedures and/or methods to avoid isotopic effects. RIS applications were presented in which significant, real world problems were addressed, demonstrating its capability to solve problems that previously could not be accurately solved by other more traditional techniques. The contributions to the conference are grouped under the following major topic headings: physics applications of rare atoms; laser ionization mechanisms - spectroscopy; atomic, molecular and ion sources; molecular RIS; atomic RIS - Rydberg states; environmental trace analysis; biological and medical applications; state selected chemistry; new laser sources and techniques; ultra-high resolution and isotopic selectivity; surface and bulk analysis. (Author)

 3. Transverse electron resonance accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Osonka, P.L.

  1985-01-01

  Transverse (to the velocity, v-bar, of the particles to be accelerated) electron oscillations are generated in high (e.g. solid) density plasms by either an electromagnetic wave or by the field of charged particles traveling parallel to v-bar. The generating field oscillates with frequency ω = ω/sub p/, where ω/sub p/ is the plasma frequency. The plasma is confined to a sequence of microstructures with typical dimensions of d≅2πc/ω/sub p/, allowing the generating fields to penetrate. Since ω/sub p/ is now high, the time scales, T, are correspondingly reduced. The microstructures are allowed to explode after t = T, until then they are confined by ion inertia. As a result of resonance, the electric field, E, inside the microstructures can exceed the generating field E/sub L/. The generating force is proportional to E/sub L/ (as opposed to E 2 /sub L/). Phase matching of particles is possible by appropriate spacing of the microstructures or by a gas medium. The generating beam travels outside the plasma, filamentation is not a problem. The mechanism is relatively insensitive to the exact shape and position of the microstructures. This device contains features of various earlier proposed acceleration mechanisms and may be considered as the limiting case of several of those for small d, T and high E

 4. Nucleon Resonance Physics

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burkert, Volker D.

  2016-07-25

  Recent results of meson photo-production at the existing electron machines with polarized real photon beams and the measurement of polarization observables of the final state baryons have provided high precision data that led to the discovery of new excited nucleon and $\\Delta$ states using multi-channel partial wave analyses procedures. The internal structure of several prominent excited states has been revealed employing meson electroproduction processes. On the theoretical front, lattice QCD is now predicting the baryon spectrum with very similar characteristics as the constituent quark model, and continuum QCD, such as is represented in the Dyson-Schwinger Equations approach and in light front relativistic quark models, describes the non-perturbative behavior of resonance excitations at photon virtuality of $Q^2 > 1.5GeV^2$. In this talk I discuss the need to continue a vigorous program of nucleon spectroscopy and the study of the internal structure of excited states as a way to reveal the effective degrees of freedom underlying the excited states and their dependence on the distance scale probed.

 5. Transverse electron resonance accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Csonka, P.L.

  1985-01-01

  Transverse (to the velocity, v, of the particles to be accelerated) electron oscillations are generated in high (e.g. solid) density plasmas by either an electromagnetic wave or by the field of charged particles traveling parallel to v. The generating field oscillates with frequency ω = ω/sub p/, where ω/sub p/ is the plasma frequency. The plasma is confined to a sequence of microstructures with typical dimensions of d approx. = 2πc/ω/sub p/, allowing the generating fields to penetrate. Since ω/sub p/ is now high, the time scales, T, are correspondingly reduced. The microstructures are allowed to explode after t = T, until then they are confined by ion inertia. As a result of resonance, the electric field, E, inside the microstructures can exceed the generating field E/sub L/. The generating force is proportional to E/sub L/ (as opposed to E/sub L/ 2 ). Phase matching of particles is possible by appropriate spacing of the microstructures or by a gas medium. The generating beam travels outside the plasma, filamentation is not a problem. The mechanism is relatively insensitive to the exact shape and position of the microstructures. This device contains features of various earlier proposed acceleration mechanisms and may be considered as the limiting case of several of those for small d, T and high E

 6. Parallel magnetic resonance imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Larkman, David J; Nunes, Rita G

  2007-01-01

  Parallel imaging has been the single biggest innovation in magnetic resonance imaging in the last decade. The use of multiple receiver coils to augment the time consuming Fourier encoding has reduced acquisition times significantly. This increase in speed comes at a time when other approaches to acquisition time reduction were reaching engineering and human limits. A brief summary of spatial encoding in MRI is followed by an introduction to the problem parallel imaging is designed to solve. There are a large number of parallel reconstruction algorithms; this article reviews a cross-section, SENSE, SMASH, g-SMASH and GRAPPA, selected to demonstrate the different approaches. Theoretical (the g-factor) and practical (coil design) limits to acquisition speed are reviewed. The practical implementation of parallel imaging is also discussed, in particular coil calibration. How to recognize potential failure modes and their associated artefacts are shown. Well-established applications including angiography, cardiac imaging and applications using echo planar imaging are reviewed and we discuss what makes a good application for parallel imaging. Finally, active research areas where parallel imaging is being used to improve data quality by repairing artefacted images are also reviewed. (invited topical review)

 7. Magnetic resonance imaging methodology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moser, Ewald; Stadlbauer, Andreas; Windischberger, Christian; Quick, Harald H.; Ladd, Mark E.

  2009-01-01

  Magnetic resonance (MR) methods are non-invasive techniques to provide detailed, multi-parametric information on human anatomy, function and metabolism. Sensitivity, specificity, spatial and temporal resolution may, however, vary depending on hardware (e.g., field strength, gradient strength and speed) and software (optimised measurement protocols and parameters for the various techniques). Furthermore, multi-modality imaging may enhance specificity to better characterise complex disease patterns. Positron emission tomography (PET) is an interesting, largely complementary modality, which might be combined with MR. Despite obvious advantages, combining these rather different physical methods may also pose challenging problems. At this early stage, it seems that PET quality may be preserved in the magnetic field and, if an adequate detector material is used for the PET, MR sensitivity should not be significantly degraded. Again, this may vary for the different MR techniques, whereby functional and metabolic MR is more susceptible than standard anatomical imaging. Here we provide a short introduction to MR basics and MR techniques, also discussing advantages, artefacts and problems when MR hardware and PET detectors are combined. In addition to references for more detailed descriptions of MR fundamentals and applications, we provide an early outlook on this novel and exciting multi-modality approach to PET/MR. (orig.)

 8. Noncontrast Magnetic Resonance Lymphography.

  Science.gov (United States)

  Arrivé, Lionel; Derhy, Sarah; El Mouhadi, Sanaâ; Monnier-Cholley, Laurence; Menu, Yves; Becker, Corinne

  2016-01-01

  Different imaging techniques have been used for the investigation of the lymphatic channels and lymph glands. Noncontrast magnetic resonance (MR) lymphography has significant advantages in comparison with other imaging modalities. Noncontrast MR lymphography uses very heavily T2-weighted fast spin echo sequences which obtain a nearly complete signal loss in tissue background and specific display of lymphatic vessels with a long T2 relaxation time. The raw data can be processed with different algorithms such as maximum intensity projection algorithm to obtain an anatomic representation. Standard T2-weighted MR images easily demonstrate the location of edema. It appears as subcutaneous infiltration of soft tissue with a classical honeycomb pattern. True collection around the muscular area may be demonstrated in case of severe lymphedema. Lymph nodes may be normal in size, number, and signal intensity; in other cases, lymph nodes may be smaller in size or number of lymph nodes may be restricted. MR lymphography allows a classification of lymphedema in aplasia (no collecting vessels demonstrated); hypoplasia (a small number of lymphatic vessels), and numerical hyperplasia or hyperplasia (with an increased number of lymphatic vessels of greater and abnormal diameter). Noncontrast MR lymphography is a unique noninvasive imaging modality for the diagnosis of lymphedema. It can be used for positive diagnosis, differential diagnosis, and specific evaluation of lymphedema severity. It may also be used for follow-up evaluation after treatment. Thieme Medical Publishers 333 Seventh Avenue, New York, NY 10001, USA.

 9. Magnetic resonance imaging. 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wall, E.E. van der; Roos, A.A. de; Doornbos, J.; Dijkman, P.R.M. van; Matheijssen, N.A.A.; Laarse, A. van der; Krauss, X.H.; Blokland, J.A.k.; Manger Cats, V.; Voorthuisen, A.E. van; Bruschke, A.V.G.

  1991-01-01

  The cardiovascular applications of MRI in coronary artery disease have considerably increased in recent years. Although many applications overlap those of other more cost-effective techniques, such as echocardiography, radionuclide angiography, and CT, MRI offers unique features not shared by the conventional techniques. Technical advantages are the excellent spatial resolution, the characterization of myocardial tissue, and the potential for three-dimensional imaging. This allows the accurate assessment of left ventricular mass and volume, the differentiation of infarcted tissue from normal myocardial tissue, and the determination of systolic wall thickening and regional wall motion abnormalities. Also inducible myocardial ischemia using pharmacological stress (dipyramidole or dobutamine) may be assessed by magnetic resonance imaging. Future technical developments include real-time imaging and noninvasive visualization of the coronary arteries. These advantages will have a major impact on the application of MRI in coronary artery disease, potentially unsurpassed by other techniques and certainly justifying the expenses. Consequently, the clinical use of MRI for the detection of coronary artery disease largely depends on the progress of technical developments. (author). 134 refs.; 10 figs.; 2 tabs

 10. Efficient primary and parametric resonance excitation of bistable resonators

  KAUST Repository

  Ramini, Abdallah; Alcheikh, Nouha; Ilyas, Saad; Younis, Mohammad I.

  2016-01-01

  efficient and requires less power for primary resonance excitation. Moreover, unlike the classical method where the structure is vulnerable to the dynamic pull-in instability, the axial excitation technique can provide large amplitude motion while protecting

 11. Superresolution Imaging Using Resonant Multiples

  KAUST Repository

  Guo, Bowen

  2017-12-22

  A resonant multiple is defined as a multiple reflection that revisits the same subsurface location along coincident reflection raypaths. We show that resonant first-order multiples can be migrated with either Kirchhoff or wave-equation migration methods to give images with approximately twice the spatial resolution compared to post-stack primary-reflection images. A moveout-correction stacking method is proposed to enhance the signal-to-noise ratios (SNRs) of the resonant multiples before superresolution migration. The effectiveness of this procedure is validated by synthetic and field data tests.

 12. Advances in magnetic resonance 9

  CERN Document Server

  Waugh, John S

  2013-01-01

  Advances in Magnetic Resonance, Volume 9 describes the magnetic resonance in split constants and dipolar relaxation. This book discusses the temperature-dependent splitting constants in the ESR spectra of organic free radicals; temperature-dependent splittings in ion pairs; and magnetic resonance induced by electrons. The electron impact excitation of atoms and molecules; intramolecular dipolar relaxation in multi-spin systems; and dipolar cross-correlation problem are also elaborated. This text likewise covers the NMR studies of molecules oriented in thermotropic liquid crystals and diffusion

 13. The Resonance Integral of Gold

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jirlow, K; Johansson, E

  1959-04-15

  The resonance activation integral of gold has been determined, by means of cadmium ratio measurements of thin foils in a neutron beam. Comparison was made with a 1/v detector, and the neutron spectra were measured with a chopper. The resonance integral, RI, is defined as {integral}{sub 0.5}{sup {infinity}}{sigma}{sub r}(E)dE/E, where {sigma}{sub r}(E) is the differenc between the total absorption cross section and the 1/v part. An experimental value of 1490 {+-} 40 barns has been obtained. RI has also been computed from resonance parameter data with the result 1529 {+-} 70 barns.

 14. Advances in magnetic resonance 1

  CERN Document Server

  Waugh, John S

  2013-01-01

  Advances in Magnetic Resonance, Volume 1, discusses developments in various areas of magnetic resonance. The subject matter ranges from original theoretical contributions through syntheses of points of view toward series of phenomena to critical and painstaking tabulations of experimental data. The book contains six chapters and begins with a discussion of the theory of relaxation processes. This is followed by separate chapters on the development of magnetic resonance techniques for studying rate processes in chemistry and the application of these techniques to various problems; the geometri

 15. Hadron excitation of giant resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Morsch, H.-P.

  1985-01-01

  A review is given on giant resonance studies in heavy nuclei using scattering of different hadronic probes. Concerning isoscalar giant resonances compression modes are discussed with the possibility to obtain more detailed structure information. From detailed studies of α scattering the distribution of isoscalar strengths of multipolarity up to L=6 was obtained. Some recent aspects of heavy ion excitation of collective modes are mentioned. The possibility to study isovector giant resonances in hadron charge exchange reactions is discussed. Finally, a comparison is made between α and 200 MeV proton scattering from which isoscalar and spin-isospin continuum response are extracted. (orig.)

 16. Statistical decay of giant resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dias, H.; Teruya, N.; Wolynec, E.

  1986-01-01

  Statistical calculations to predict the neutron spectrum resulting from the decay of Giant Resonances are discussed. The dependence of the resutls on the optical potential parametrization and on the level density of the residual nucleus is assessed. A Hauser-Feshbach calculation is performed for the decay of the monople giant resonance in 208 Pb using the experimental levels of 207 Pb from a recent compilation. The calculated statistical decay is in excelent agreement with recent experimental data, showing that the decay of this resonance is dominantly statistical, as predicted by continuum RPA calculations. (Author) [pt

 17. Statistical decay of giant resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dias, H.; Teruya, N.; Wolynec, E.

  1986-02-01

  Statistical calculations to predict the neutron spectrum resulting from the decay of Giant Resonances are discussed. The dependence of the results on the optical potential parametrization and on the level density of the residual nucleus is assessed. A Hauser-Feshbach calculation is performed for the decay of the monopole giant resonance in 208 Pb using the experimental levels of 207 Pb from a recent compilation. The calculated statistical decay is in excellent agreement with recent experimental data, showing that decay of this resonance is dominantly statistical, as predicted by continuum RPA calculations. (Author) [pt

 18. Superresolution Imaging Using Resonant Multiples

  KAUST Repository

  Guo, Bowen; Schuster, Gerard T.

  2017-01-01

  A resonant multiple is defined as a multiple reflection that revisits the same subsurface location along coincident reflection raypaths. We show that resonant first-order multiples can be migrated with either Kirchhoff or wave-equation migration methods to give images with approximately twice the spatial resolution compared to post-stack primary-reflection images. A moveout-correction stacking method is proposed to enhance the signal-to-noise ratios (SNRs) of the resonant multiples before superresolution migration. The effectiveness of this procedure is validated by synthetic and field data tests.

 19. Surface Plasmon Resonance Biosensor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina GRIDINA

  2013-02-01

  Full Text Available Performed in this paper is numerical modeling of the angular dependence for light reflectivity R(F in surface plasmon-polariton resonance (SPR realized in Kretschmann geometry when studying the interface gold/suspension of spherical particles (cells in the assumption that the dielectric permittivity of particles suspension is described by the theory of effective medium. It has been shown that availability of suspended particles in solution inevitably results in appearance of an intermediate layer with the ε gradient between gold surface and suspension bulk, as a result of which the SPR angle shifts to lower values. Near the critical angle, the first derivative dR/dF demonstrates a clearly pronounced peak, which allows determining the value for suspension bulk and the gradient in the intermediate layer. Obtained in our experiments were SPR curves for two suspensions of erythrocytes – the dense one (erythrocyte mass after centrifuging and loose solution (whole blood. In the case of erythrocyte mass, fitting the experimental and calculated curves enabled us to quantitatively determine the bulk value for this erythrocyte mass (εb =1.96, thickness of the intermediate layer dm (300…400 nm and gradient in the intermediate layer. On the contrary, the SPR curve for whole blood appeared to be close to that of pure plasma. This fact allows only estimation of the thickness dm~2000...3000 nm as well as minimum ε value in the intermediate layer, which is close to that of plasma (ε = 1.79. Also, discussed is the mechanism of influence of the cell shape near the gold surface on the SPR effect.

 20. Ion cyclotron resonance heating

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tajima, T.

  1982-01-01

  Ion cyclotron resonance heating of plasmas in tokamak and EBT configurations has been studied using 1-2/2 and 2-1/2 dimensional fully self-consistent electromagnetic particle codes. We have tested two major antenna configurations; we have also compared heating efficiencies for one and two ion species plasmas. We model a tokamak plasma with a uniform poloidal field and 1/R toroidal field on a particular q surface. Ion cyclotron waves are excited on the low field side by antennas parallel either to the poloidal direction or to the toroidal direction with different phase velocities. In 2D, minority ion heating (vsub(perpendicular)) and electron heating (vsub(parallel),vsub(perpendicular)) are observed. The exponential electron heating seems due to the decay instability. The minority heating is consistent with mode conversion of fast Alfven waves and heating by electrostatic ion cyclotron modes. Minority heating is stronger with a poloidal antenna. The strong electron heating is accompanied by toroidal current generation. In 1D, no thermal instability was observed and only strong minority heating resulted. For an EBT plasma we model it by a multiple mirror. We have tested heating efficiency with various minority concentrations, temperatures, mirror ratios, and phase velocities. In this geometry we have beach or inverse beach heating associated with the mode conversion layer perpendicular to the toroidal field. No appreciable electron heating is observed. Heating of ions is linear in time. For both tokamak and EBT slight majority heating above the collisional rate is observed due to the second harmonic heating. (author)

 1. Nested trampoline resonators for optomechanics

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weaver, M. J., E-mail: mweaver@physics.ucsb.edu; Pepper, B.; Luna, F.; Perock, B. [Department of Physics, University of California, Santa Barbara, California 93106 (United States); Buters, F. M.; Eerkens, H. J.; Welker, G.; Heeck, K.; Man, S. de [Huygens-Kamerlingh Onnes Laboratorium, Universiteit Leiden, 2333 CA Leiden (Netherlands); Bouwmeester, D. [Department of Physics, University of California, Santa Barbara, California 93106 (United States); Huygens-Kamerlingh Onnes Laboratorium, Universiteit Leiden, 2333 CA Leiden (Netherlands)

  2016-01-18

  Two major challenges in the development of optomechanical devices are achieving a low mechanical and optical loss rate and vibration isolation from the environment. We address both issues by fabricating trampoline resonators made from low pressure chemical vapor deposition Si{sub 3}N{sub 4} with a distributed Bragg reflector mirror. We design a nested double resonator structure with 80 dB of mechanical isolation from the mounting surface at the inner resonator frequency, and we demonstrate up to 45 dB of isolation at lower frequencies in agreement with the design. We reliably fabricate devices with mechanical quality factors of around 400 000 at room temperature. In addition, these devices were used to form optical cavities with finesse up to 181 000 ± 1000. These promising parameters will enable experiments in the quantum regime with macroscopic mechanical resonators.

 2. Magnetic Resonance Imaging (MRI) -- Head

  Medline Plus

  Full Text Available ... is not harmful, but it may cause some medical devices to malfunction. Most orthopedic implants pose no ... Head? Magnetic resonance imaging (MRI) is a noninvasive medical test that physicians use to diagnose medical conditions. ...

 3. Dipole Resonances of 76Ge

  Science.gov (United States)

  Ilieva, R. S.; Cooper, N.; Werner, V.; Rusev, G.; Pietralla, N.; Kelly, J. H.; Tornow, W.; Yates, S. W.; Crider, B. P.; Peters, E.

  2013-10-01

  Dipole resonances in 76Ge have been studied using the method of Nuclear Resonance Fluorescence (NRF). The experiment was performed using the Free Electron Laser facility at HI γS/TUNL, which produced linearly polarised quasi-monoenergetic photons in the 4-9 MeV energy range. Photon strength, in particular dipole strength, is an important ingredient in nuclear reaction calculations, and recent interest in its study has been stimulated by observations of a pygmy dipole resonance near the neutron separation energy Sn of certain nuclei. Furthermore, 76Ge is a candidate for 0 ν 2 β -decay. The results are complimentary to a relevant experiment done at TU Darmstadt using Bremsstrahlung beams. Single-resonance parities and a preliminary estimate of the total photo-excitation cross section will be presented. This work was supported by the U.S. DOE under grant no. DE-FG02-91ER40609.

 4. Magnetic Resonance Imaging (MRI) -- Head

  Medline Plus

  Full Text Available ... are the limitations of MRI of the Head? What is MRI of the Head? Magnetic resonance imaging ( ... brain) in routine clinical practice. top of page What are some common uses of the procedure? MR ...

 5. Children's (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging

  Medline Plus

  Full Text Available ... As the hydrogen atoms return to their usual alignment, they emit different amounts of energy that vary ... story about radiology? Share your patient story here Images × Image Gallery Radiologist prepping patient for magnetic resonance ...

 6. Magnetic Resonance Imaging (MRI) -- Head

  Medline Plus

  Full Text Available ... As the hydrogen atoms return to their usual alignment, they emit different amounts of energy that vary ... story about radiology? Share your patient story here Images × Image Gallery Magnetic Resonance Imaging (MRI) procedure View ...

 7. Magnetic Resonance Imaging (MRI) -- Head

  Medline Plus

  Full Text Available ... bear denotes child-specific content. Related Articles and Media MR Angiography (MRA) Magnetic Resonance, Functional (fMRI) - Brain ... the web pages found at these links. About Us | Contact Us | FAQ | Privacy | Terms of Use | Links | ...

 8. Children's (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging

  Medline Plus

  Full Text Available ... bear denotes child-specific content. Related Articles and Media Catheter Angiography Magnetic Resonance, Functional (fMRI) - Brain Children's ( ... the web pages found at these links. About Us | Contact Us | FAQ | Privacy | Terms of Use | Links | ...

 9. Children's (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging

  Medline Plus

  Full Text Available ... immediately after the exam. A few patients experience side effects from the contrast material, including nausea and local ... Related Articles and Media Catheter Angiography Magnetic Resonance, Functional (fMRI) - Brain Children's (Pediatric) CT (Computed Tomography) Magnetic ...

 10. Children's (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging

  Medline Plus

  Full Text Available ... magnetic resonance imaging (MRI) uses a powerful magnetic field, radio waves and a computer to produce detailed ... problems, medications, recent surgeries and allergies. The magnetic field is not harmful, but it may cause some ...

 11. Magnetic Resonance Imaging (MRI) -- Head

  Medline Plus

  Full Text Available ... by the interpreting radiologist. Frequently, the differentiation of abnormal (diseased) tissue from normal tissues is better with ... Tumor Treatment Magnetic Resonance Imaging (MRI) Safety Alzheimer's Disease Head Injury Brain Tumors Images related to Magnetic ...

 12. Children's (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging

  Medline Plus

  Full Text Available ... or thyroid problems. Any of these conditions may influence the decision on whether contrast material will be ... bear denotes child-specific content. Related Articles and Media Catheter Angiography Magnetic Resonance, Functional (fMRI) - Brain Children's ( ...

 13. Children's (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging

  Medline Plus

  Full Text Available ... it is useful to bring that to the attention of the technologist or scheduler before the exam. ... patient for magnetic resonance imaging (MRI) exam. View full size with caption Pediatric Content Some imaging tests ...

 14. Magnetic Resonance Imaging (MRI) -- Head

  Medline Plus

  Full Text Available ... it is useful to bring that to the attention of the scheduler before the exam and bring ... Image Gallery Magnetic Resonance Imaging (MRI) procedure View full size with caption Pediatric Content Some imaging tests ...

 15. Children's (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging

  Medline Plus

  Full Text Available ... MRI) exam. View full size with caption Pediatric Content Some imaging tests and treatments have special pediatric considerations. The teddy bear denotes child-specific content. Related Articles and Media Catheter Angiography Magnetic Resonance, ...

 16. Magnetic Resonance Imaging (MRI) -- Head

  Medline Plus

  Full Text Available ... be necessary. Your doctor will explain the exact reason why another exam is requested. Sometimes a follow- ... necessary in trauma situations. Although there is no reason to believe that magnetic resonance imaging harms the ...

 17. Magnetic resonance imaging the basics

  CERN Document Server

  Constantinides, Christakis

  2014-01-01

  Magnetic resonance imaging (MRI) is a rapidly developing field in basic applied science and clinical practice. Research efforts in this area have already been recognized with five Nobel prizes awarded to seven Nobel laureates in the past 70 years. Based on courses taught at The Johns Hopkins University, Magnetic Resonance Imaging: The Basics provides a solid introduction to this powerful technology. The book begins with a general description of the phenomenon of magnetic resonance and a brief summary of Fourier transformations in two dimensions. It examines the fundamental principles of physics for nuclear magnetic resonance (NMR) signal formation and image construction and provides a detailed explanation of the mathematical formulation of MRI. Numerous image quantitative indices are discussed, including (among others) signal, noise, signal-to-noise, contrast, and resolution. The second part of the book examines the hardware and electronics of an MRI scanner and the typical measurements and simulations of m...

 18. Ion Cyclotron Resonance Facility (ICR)

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — his facility is charged with developing and exploiting the unique capabilities of Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance (FT-ICR) mass spectrometry, and leads the...

 19. Nested trampoline resonators for optomechanics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weaver, M. J.; Pepper, B.; Luna, F.; Perock, B.; Buters, F. M.; Eerkens, H. J.; Welker, G.; Heeck, K.; Man, S. de; Bouwmeester, D.

  2016-01-01

  Two major challenges in the development of optomechanical devices are achieving a low mechanical and optical loss rate and vibration isolation from the environment. We address both issues by fabricating trampoline resonators made from low pressure chemical vapor deposition Si 3 N 4 with a distributed Bragg reflector mirror. We design a nested double resonator structure with 80 dB of mechanical isolation from the mounting surface at the inner resonator frequency, and we demonstrate up to 45 dB of isolation at lower frequencies in agreement with the design. We reliably fabricate devices with mechanical quality factors of around 400 000 at room temperature. In addition, these devices were used to form optical cavities with finesse up to 181 000 ± 1000. These promising parameters will enable experiments in the quantum regime with macroscopic mechanical resonators

 20. Nested trampoline resonators for optomechanics

  Science.gov (United States)

  Weaver, M. J.; Pepper, B.; Luna, F.; Buters, F. M.; Eerkens, H. J.; Welker, G.; Perock, B.; Heeck, K.; de Man, S.; Bouwmeester, D.

  2016-01-01

  Two major challenges in the development of optomechanical devices are achieving a low mechanical and optical loss rate and vibration isolation from the environment. We address both issues by fabricating trampoline resonators made from low pressure chemical vapor deposition Si3N4 with a distributed Bragg reflector mirror. We design a nested double resonator structure with 80 dB of mechanical isolation from the mounting surface at the inner resonator frequency, and we demonstrate up to 45 dB of isolation at lower frequencies in agreement with the design. We reliably fabricate devices with mechanical quality factors of around 400 000 at room temperature. In addition, these devices were used to form optical cavities with finesse up to 181 000 ± 1000. These promising parameters will enable experiments in the quantum regime with macroscopic mechanical resonators.

 1. Narrow n anti n resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bogdanova, L.N.; Dalkarov, O.D.; Kerbikov, B.O.; Shapiro, I.S.

  1975-01-01

  The present status of the problem of quasinuclear states in systems of nucleons and antinucleons is reviewed. The theoretical predictions are compared with experimental data on narrow meson resonances near N anti N threshold which appeared in 1971-74

 2. Children's (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging

  Medline Plus

  Full Text Available ... Related Articles and Media Catheter Angiography Magnetic Resonance, Functional (fMRI) - Brain Children's (Pediatric) CT (Computed Tomography) Magnetic ... the possible charges you will incur. Web page review process: This Web page is reviewed regularly by ...

 3. Resonance detection of Moessbauer radiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Morozov, V.V.

  1985-01-01

  The resonance detection method as compared with the usual method of registering Moessbauer spectra has a number of advantages, one of which is the increase of resolution of the Moessbauer spectrum. The method is based on the modulation of a secondary radiation of a converter tuned in the resonance with the Moessbauer gamma-quantum source. The resonance detection method with account of supression, secondary radiation outgoing from the converter is investigated. The converter represents a substrate enriched by the Moessbauer isotope placed either inside the gas counter, or coupled with any other detecting device. Analytical expressions for Moessbauer spectrum parameters: effect, area and width of the spectral line are derived. It is shown that the joint application of usual and resonance detection methods for registering the Moessbauer spectrum allows one to determine parameters of the source, converter and the investigated absorber

 4. Triplet State Resonance Raman Spectroscopy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wilbrandt, Robert Walter; Jensen, N. H.; Pagsberg, Palle Bjørn

  1978-01-01

  Makes the first report on the resonance Raman spectrum of a molecule in its triplet state generated by pulse radiolysis. A solution of 0.01 mol dm-3 of p-terphenyl in benzene was studied......Makes the first report on the resonance Raman spectrum of a molecule in its triplet state generated by pulse radiolysis. A solution of 0.01 mol dm-3 of p-terphenyl in benzene was studied...

 5. Magnetic Resonance Imaging. Chapter 15

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leach, M. O. [The Institute of Cancer Research and The Royal Marsden Hospital, London (United Kingdom)

  2014-09-15

  In Chapter 14, the principles of nuclear magnetic resonance were presented, along with an introduction to image forming processes. In this chapter, magnetic resonance imaging (MRI) will be reviewed, beginning with the hardware needed and its impact on image quality. The acquisition processes and image reconstruction will be discussed, as well as the artefacts that are possible, with discussion of the important area of safety and bioeffects completing the chapter.

 6. The nuclear magnetic resonance spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Goyer, Ph.

  1997-01-01

  The spectroscopy of nuclear magnetic resonance constitutes a major analytical technique in biological and organic analysis. This technique appears now in the programme of preparatory classes and its teaching is developed in the second year of DEUG. The following article reviews on the nuclear magnetic resonance and on the possibilities it offers to bring to the fore the physico-chemical properties of molecules. (N.C.)

 7. Resonant Impulsive Stimulated Raman Scattering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mokhtari, A; Chesnoy, J

  1988-03-15

  Using a femtosecond dye laser, we observe in real-time vibrational oscillations excited by impulsive stimulated Raman scattering (ISRS) close to an electronic resonance. We perform single-beam Raman excitation and probe the driven coherence by a polarization-sensitive detection. We demonstrate for the first time impulsively Raman-induced dichroism, birefringence as well as frequency and time delay shifts. We analyse the characteristics of resonant ISRS on a vibrational mode of a dye molecule (malachite green) in solution.

 8. Hadronic resonances at FAIR energies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vogel, Sascha

  2013-01-01

  These proceedings cover the analysis of hadronic resonances in heavy ion collisions. The model used for these studies is the Ultra-relativistic Quantum Molecular Dynamics (UrQMD) model. The model will be briefly explained, resonance observables will be highlighted and various kinematical issues will be investigated. Special emphasis will be put on the FAIR energy regime, especially highlighting the Compressed Baryonic Matter (CBM) program.

 9. Resonant Impulsive Stimulated Raman Scattering

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mokhtari, A.; Chesnoy, J.

  1988-01-01

  Using a femtosecond dye laser, we observe in real-time vibrational oscillations excited by impulsive stimulated Raman scattering (ISRS) close to an electronic resonance. We perform single-beam Raman excitation and probe the driven coherence by a polarization-sensitive detection. We demonstrate for the first time impulsively Raman-induced dichroism, birefringence as well as frequency and time delay shifts. We analyse the characteristics of resonant ISRS on a vibrational mode of a dye molecule (malachite green) in solution

 10. Memory effects on stochastic resonance

  Science.gov (United States)

  Neiman, Alexander; Sung, Wokyung

  1996-02-01

  We study the phenomenon of stochastic resonance (SR) in a bistable system with internal colored noise. In this situation the system possesses time-dependent memory friction connected with noise via the fluctuation-dissipation theorem, so that in the absence of periodic driving the system approaches the thermodynamic equilibrium state. For this non-Markovian case we find that memory usually suppresses stochastic resonance. However, for a large memory time SR can be enhanced by the memory.

 11. Advances in magnetic resonance 2

  CERN Document Server

  Waugh, John S

  2013-01-01

  Advances in Magnetic Resonance, Volume 2, features a mixture of experimental and theoretical contributions. The book contains four chapters and begins with an ambitious and general treatment of the problem of signal-to-noise ratio in magnetic resonance. This is followed by separate chapters on the interpretation of nuclear relaxation in fluids, with special reference to hydrogen; and various aspects of molecular theory of importance in NMR.

 12. Micro-machined resonator oscillator

  Science.gov (United States)

  Koehler, Dale R.; Sniegowski, Jeffry J.; Bivens, Hugh M.; Wessendorf, Kurt O.

  1994-01-01

  A micro-miniature resonator-oscillator is disclosed. Due to the miniaturization of the resonator-oscillator, oscillation frequencies of one MHz and higher are utilized. A thickness-mode quartz resonator housed in a micro-machined silicon package and operated as a "telemetered sensor beacon" that is, a digital, self-powered, remote, parameter measuring-transmitter in the FM-band. The resonator design uses trapped energy principles and temperature dependence methodology through crystal orientation control, with operation in the 20-100 MHz range. High volume batch-processing manufacturing is utilized, with package and resonator assembly at the wafer level. Unique design features include squeeze-film damping for robust vibration and shock performance, capacitive coupling through micro-machined diaphragms allowing resonator excitation at the package exterior, circuit integration and extremely small (0.1 in. square) dimensioning. A family of micro-miniature sensor beacons is also disclosed with widespread applications as bio-medical sensors, vehicle status monitors and high-volume animal identification and health sensors. The sensor family allows measurement of temperatures, chemicals, acceleration and pressure. A microphone and clock realization is also available.

 13. Fourier transform nuclear magnetic resonance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Geick, R.

  1981-01-01

  This review starts with the basic principles of resonance phenomena in physical systems. Especially, the connection is shown between the properties of these systems and Fourier transforms. Next, we discuss the principles of nuclear magnetic resonance. Starting from the general properties of physical systems showing resonance phenomena and from the special properties of nuclear spin systems, the main part of this paper reviews pulse and Fourier methods in nuclear magnetic resonance. Among pulse methods, an introduction will be given to spin echoes, and, apart from the principle of Fourier transform nuclear magnetic resonance, an introduction to the technical problems of this method, e.g. resolution in the frequency domain, aliasing, phase and intensity errors, stationary state of the spin systems for repetitive measurements, proton decoupling, and application of Fourier methods to systems in a nonequilibrium state. The last section is devoted to special applications of Fourier methods and recent developments, e.g. measurement of relaxation times, solvent peak suppression, 'rapid scan'-method, methods for suppressing the effects of dipolar coupling in solids, two-dimensional Fourier transform nuclear magnetic resonance, and spin mapping or zeugmatography. (author)

 14. Symmetry and resonance in Hamiltonian systems

  NARCIS (Netherlands)

  Tuwankotta, J.M.; Verhulst, F.

  2000-01-01

  In this paper we study resonances in two degrees of freedom, autonomous, hamiltonian systems. Due to the presence of a symmetry condition on one of the degrees of freedom, we show that some of the resonances vanish as lower order resonances. After giving a sharp estimate of the resonance domain, we

 15. Symmetry and resonance in Hamiltonian systems

  NARCIS (Netherlands)

  Tuwankotta, J.M.; Verhulst, F.

  1999-01-01

  In this paper we study resonances in two degrees of freedom, autonomous, hamiltonian systems. Due to the presence of a symmetry condition on one of the degrees of freedom, we show that some of the resonances vanish as lower order resonances. After determining the size of the resonance domain, we

 16. Microelectromechanical resonator and method for fabrication

  Science.gov (United States)

  Wittwer, Jonathan W [Albuquerque, NM; Olsson, Roy H [Albuquerque, NM

  2009-11-10

  A method is disclosed for the robust fabrication of a microelectromechanical (MEM) resonator. In this method, a pattern of holes is formed in the resonator mass with the position, size and number of holes in the pattern being optimized to minimize an uncertainty .DELTA.f in the resonant frequency f.sub.0 of the MEM resonator due to manufacturing process variations (e.g. edge bias). A number of different types of MEM resonators are disclosed which can be formed using this method, including capacitively transduced Lame, wineglass and extensional resonators, and piezoelectric length-extensional resonators.

 17. Transmission Line Resonator Segmented with Series Capacitors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhurbenko, Vitaliy; Boer, Vincent; Petersen, Esben Thade

  2016-01-01

  Transmission line resonators are often used as coils in high field MRI. Due to distributed nature of such resonators, coils based on them produce inhomogeneous field. This work investigates application of series capacitors to improve field homogeneity along the resonator. The equations for optimal...... values of evenly distributed capacitors are presented. The performances of the segmented resonator and a regular transmission line resonator are compared....

 18. Highly Tunable Electrostatic Nanomechanical Resonators

  KAUST Repository

  Kazmi, Syed Naveed Riaz

  2017-11-24

  There has been significant interest towards highly tunable resonators for on-demand frequency selection in modern communication systems. Here, we report highly tunable electrostatically actuated silicon-based nanomechanical resonators. In-plane doubly-clamped bridges, slightly curved as shallow arches due to residual stresses, are fabricated using standard electron beam lithography and surface nanomachining. The resonators are designed such that the effect of mid-plane stretching dominates the softening effect of the electrostatic force. This is achieved by controlling the gap-to-thickness ratio and by exploiting the initial curvature of the structure from fabrication. We demonstrate considerable increase in the resonance frequency of nanoresonators with the dc bias voltages up to 108% for 180 nm thick structures with a transduction gap of 1 $mu$m separating them from the driving/sensing electrodes. The experimental results are found in good agreement with those of a nonlinear analytical model based on the Euler-Bernoulli beam theory. As a potential application, we demonstrate a tunable narrow band-pass filter using two electrically coupled nanomechanical arch resonators with varied dc bias voltages.

 19. Magnetic resonance and porous materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  McDonald, P.; Strange, J.

  1998-01-01

  Mention the words magnetic resonance to your medical advisor and he or she will immediately think of a multi-million pound scanner that peers deep into the brain. A chemist, on the other hand, will imagine a machine that costs several hundred thousand pounds and produces high-resolution spectra for chemical analysis. Food technologists will probably think of a bench-top instrument for determining moisture content, while an oil prospector will envisage a device that can be operated several kilometres down an oil well. To a physicist the term is more likely to conjure up a mental picture of nuclear spins precessing in a magnetic field. These examples illustrate the diverse aspects of a phenomenon discovered by physicists over 50 years ago. Electron spin resonance was first discovered by Russian scientists, and nuclear magnetic resonance was discovered in the US shortly afterwards by Ed Purcell at Harvard University and Felix Bloch at Stanford University. Today, nuclear magnetic resonance (NMR) is the most widely used technique. Modern NMR machines are making it possible to probe microstructure and molecular movement in materials as diverse as polymers, cements, rocks, soil and foods. NMR allows the distribution of different components in a material to be determined with a resolution approaching 1μm, although the signal can be sensitive to even smaller lengthscales. In this article the authors describe how physicists are still developing magnetic resonance to exploit a range of new applications. (UK)

 20. Nonlinear Dynamics of Nanomechanical Resonators

  Science.gov (United States)

  Ramakrishnan, Subramanian; Gulak, Yuiry; Sundaram, Bala; Benaroya, Haym

  2007-03-01

  Nanoelectromechanical systems (NEMS) offer great promise for many applications including motion and mass sensing. Recent experimental results suggest the importance of nonlinear effects in NEMS, an issue which has not been addressed fully in theory. We report on a nonlinear extension of a recent analytical model by Armour et al [1] for the dynamics of a single-electron transistor (SET) coupled to a nanomechanical resonator. We consider the nonlinear resonator motion in both (a) the Duffing and (b) nonlinear pendulum regimes. The corresponding master equations are derived and solved numerically and we consider moment approximations as well. In the Duffing case with hardening stiffness, we observe that the resonator is damped by the SET at a significantly higher rate. In the cases of softening stiffness and the pendulum, there exist regimes where the SET adds energy to the resonator. To our knowledge, this is the first instance of a single model displaying both negative and positive resonator damping in different dynamical regimes. The implications of the results for SET sensitivity as well as for, as yet unexplained, experimental results will be discussed. 1. Armour et al. Phys.Rev.B (69) 125313 (2004).

 1. Space charge in nanostructure resonances

  Science.gov (United States)

  Price, Peter J.

  1996-10-01

  In quantum ballistic propagation of electrons through a variety of nanostructures, resonance in the energy-dependent transmission and reflection probabilities generically is associated with (1) a quasi-level with a decay lifetime, and (2) a bulge in electron density within the structure. It can be shown that, to a good approximation, a simple formula in all cases connects the density of states for the latter to the energy dependence of the phase angles of the eigen values of the S-matrix governing the propagation. For both the Lorentzian resonances (normal or inverted) and for the Fano-type resonances, as a consequence of this eigen value formula, the space charge due to filled states over the energy range of a resonance is just equal (for each spin state) to one electron charge. The Coulomb interaction within this space charge is known to 'distort' the electrical characteristics of resonant nanostructures. In these systems, however, the exchange effect should effectively cancel the interaction between states with parallel spins, leaving only the anti-parallel spin contribution.

 2. Highly Tunable Electrostatic Nanomechanical Resonators

  KAUST Repository

  Kazmi, Syed Naveed Riaz; Hajjaj, Amal Z.; Hafiz, Md Abdullah Al; Da Costa, Pedro M. F. J.; Younis, Mohammad I.

  2017-01-01

  There has been significant interest towards highly tunable resonators for on-demand frequency selection in modern communication systems. Here, we report highly tunable electrostatically actuated silicon-based nanomechanical resonators. In-plane doubly-clamped bridges, slightly curved as shallow arches due to residual stresses, are fabricated using standard electron beam lithography and surface nanomachining. The resonators are designed such that the effect of mid-plane stretching dominates the softening effect of the electrostatic force. This is achieved by controlling the gap-to-thickness ratio and by exploiting the initial curvature of the structure from fabrication. We demonstrate considerable increase in the resonance frequency of nanoresonators with the dc bias voltages up to 108% for 180 nm thick structures with a transduction gap of 1 $mu$m separating them from the driving/sensing electrodes. The experimental results are found in good agreement with those of a nonlinear analytical model based on the Euler-Bernoulli beam theory. As a potential application, we demonstrate a tunable narrow band-pass filter using two electrically coupled nanomechanical arch resonators with varied dc bias voltages.

 3. Pattern formation in optical resonators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weiss, C O; Larionova, Ye

  2007-01-01

  We review pattern formation in optical resonators. The emphasis is on 'particle-like' structures such as vortices or spatial solitons. On the one hand, similarities impose themselves with other fields of physics (condensed matter, phase transitions, particle physics, fluds/super fluids). On the other hand the feedback is led by the resonator mirrors to bi- and multi-stability of the spatial field structure, which is the basic ingredient for optical information processing. The spatial dimension or the 'parallelism' is the strength of optics compared to electronics (and will have to be employed to fully use the advantages optics offers in information processing). But even in the 'serial' processing tasks of telecoms (e.g. information buffering) spatial resonator solitons can do better than the schemes proposed so far-including 'slow light'. Pattern formation in optical resonators will likely be the key to brain-like information processing like cognition, learning and association; to complement the precise but limited algorithmic capabilities of electronic processing. But even in the short term it will be useful for solving serial optical processing problems. The prospects for technical uses of pattern formation in resonators are one motivation for this research. The fundamental similarities with other fields of physics, on the other hand, inspire transfer of concepts between fields; something that has always proven fruitful for gaining deeper insights or for solving technical problems

 4. Nuclear level mixing resonance spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Coussement, R.; Put, P.; Scheveneels, G.; Hardeman, F.

  1985-01-01

  The existent methods for measuring quadrupole interactions are not suited to nuclei with lifetimes in the micro-seconds to minutes region. AD/NQR, a possible candidate in this lifetime gap, has not yet succeeded in overcoming its predicted difficulties. A new resonant method, recently developed and based on the principles of level mixing (cfr atomic spectroscopy) covers this less accessible lifetime range. Many other kinds of resonances can be described according to the level mixing formalism. The particular example of NMR as a level mixing resonance (LMR) is discussed. The underlying theory of LMR and its important consequences, leading to some interesting features of the method, is briefly formulated. Two successfully performed measurements demonstrate the feasibility and the predicted characteristics of this new promising method. (orig.)

 5. Optical resonators and neural networks

  Science.gov (United States)

  Anderson, Dana Z.

  1986-08-01

  It may be possible to implement neural network models using continuous field optical architectures. These devices offer the inherent parallelism of propagating waves and an information density in principle dictated by the wavelength of light and the quality of the bulk optical elements. Few components are needed to construct a relatively large equivalent network. Various associative memories based on optical resonators have been demonstrated in the literature, a ring resonator design is discussed in detail here. Information is stored in a holographic medium and recalled through a competitive processes in the gain medium supplying energy to the ring rsonator. The resonator memory is the first realized example of a neural network function implemented with this kind of architecture.

 6. Nuclear magnetic resonance diagnostic apparatus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sugimoto, H.

  1985-01-01

  Nuclear magnetic resonance diagnostic apparatus including a coil for generating a gradient field in a plane perpendicular to a static magnetic field, means for controlling the operation of the coil to rotationally shift in angular steps the gradient direction of the gradient field at an angle pitch of some multiple of the unit index angle through a plurality of rotations to assume all the shift positions of the gradient direction, a rough image reconstructor for reconstructing a rough tomographic image on the basis of nuclear magnetic resonance signals acquired during a rotation of the second gradient magnetic field, a rough image display for depicting the rough tomographic image, a final image reconstructor for reconstructing a final tomographic image on the basis of all nuclear magnetic resonance signals corresponding to all of the expected rotation shift positions acquired during a plurality of rotations and a final image display for depicting the final tomographic image

 7. Resonance Ionization Laser Ion Sources

  CERN Document Server

  Marsh, B

  2013-01-01

  The application of the technique of laser resonance ionization to the production of singly charged ions at radioactive ion beam facilities is discussed. The ability to combine high efficiency and element selectivity makes a resonance ionization laser ion source (RILIS) an important component of many radioactive ion beam facilities. At CERN, for example, the RILIS is the most commonly used ion source of the ISOLDE facility, with a yearly operating time of up to 3000 hours. For some isotopes the RILIS can also be used as a fast and sensitive laser spectroscopy tool, provided that the spectral resolution is sufficiently high to reveal the influence of nuclear structure on the atomic spectra. This enables the study of nuclear properties of isotopes with production rates even lower than one ion per second and, in some cases, enables isomer selective ionization. The solutions available for the implementation of resonance laser ionization at radioactive ion beam facilities are summarized. Aspects such as the laser r...

 8. Nanoelectromechanical resonator for logic operations

  KAUST Repository

  Kazmi, Syed N. R.

  2017-08-29

  We report an electro-thermally tunable in-plane doubly-clamped nanoelectromechanical resonator capable of dynamically performing NOR, NOT, XNOR, XOR, and AND logic operations. Toward this, a silicon based resonator is fabricated using standard e-beam lithography and surface nanomachining of a highly conductive device layer of a silicon-on-insulator (SOI) wafer. The performance of this logic device is examined at elevated temperatures, ranging from 25 °C to 85 °C, demonstrating its resilience for most of the logic operations; thereby paving the way towards nano-elements-based mechanical computing.

 9. The Resonance Integral of Niobium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellstrand, E; Lundgren, G

  1962-08-15

  The resonance integral of niobium has been studied by both pile oscillator and activation techniques. A value of 8.15b {+-} 0.65 b was obtained for the infinitely dilute integral. In addition, the variation of the resonance integral with foil thickness has been measured for thicknesses in the range 0.06 mm to 1.36 mm. A separate study of the half-life of the isomeric state in {sup 94}Nb yielded a value T{sub 1/2} = 6.30 - 0.03 m which is about 5 % lower than the value given in literature.

 10. Recommendations concerning magnetic resonance spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  1986-01-01

  In medicine the technique of nuclear magnetic resonance (NMR) is applied in the form of in vivo nuclear magnetic resonance spectroscopy (MRS). In vivo MRS can be carried out non-invasively. The committee of the Dutch Health Council briefly discusses the qualities and potentialities of the nuclei that will probably be used in future clinical spectroscopy: 31 P, 13 C, 1 H (and possibly 19 F and 23 Na). The committee discusses several possibilities of combining imaging and spectroscopy. The imaging of nuclei other than protons is also possible with MRS. Potential applications are considered in oncology, cardiology, neurology and hepatology. (Auth.)

 11. Inelastic scattering in resonant tunneling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wingreen, Ned S.; Jacobsen, Karsten Wedel; Wilkins, John W.

  1989-01-01

  The exact resonant-tunneling transmission probability for an electron interacting with phonons is presented in the limit that the elastic coupling to the leads is independent of energy. The phonons produce transmission sidebands but do not affect the integrated transmission probability or the esc......The exact resonant-tunneling transmission probability for an electron interacting with phonons is presented in the limit that the elastic coupling to the leads is independent of energy. The phonons produce transmission sidebands but do not affect the integrated transmission probability...

 12. Thermal resonance in signal transmission

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reigada, Ramon; Sarmiento, Antonio; Lindenberg, Katja

  2001-01-01

  We use temperature tuning to control signal propagation in simple one-dimensional arrays of masses connected by hard anharmonic springs and with no local potentials. In our numerical model a sustained signal is applied at one site of a chain immersed in a thermal environment and the signal-to-noise ratio is measured at each oscillator. We show that raising the temperature can lead to enhanced signal propagation along the chain, resulting in thermal resonance effects akin to the resonance observed in arrays of bistable systems

 13. Thermal resonance in signal transmission

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reigada, Ramon; Sarmiento, Antonio; Lindenberg, Katja

  2001-06-01

  We use temperature tuning to control signal propagation in simple one-dimensional arrays of masses connected by hard anharmonic springs and with no local potentials. In our numerical model a sustained signal is applied at one site of a chain immersed in a thermal environment and the signal-to-noise ratio is measured at each oscillator. We show that raising the temperature can lead to enhanced signal propagation along the chain, resulting in thermal resonance effects akin to the resonance observed in arrays of bistable systems.

 14. Coupled-resonator optical waveguides

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raza, Søren; Grgic, Jure; Pedersen, Jesper Goor

  2010-01-01

  Coupled-resonator optical waveguides hold potential for slow-light propagation of optical pulses. The dispersion properties may adequately be analyzed within the framework of coupled-mode theory. We extend the standard coupled-mode theory for such structures to also include complex-valued paramet......Coupled-resonator optical waveguides hold potential for slow-light propagation of optical pulses. The dispersion properties may adequately be analyzed within the framework of coupled-mode theory. We extend the standard coupled-mode theory for such structures to also include complex...

 15. Giant resonances: reaction theory approach

  International Nuclear Information System (INIS)

  Toledo Piza, A.F.R. de; Foglia, G.A.

  1989-09-01

  The study of giant resonances through the use of reaction theory approach is presented and discussed. Measurements of cross-sections to the many available decay channels following excitation of giant multipole resonances (GMR) led one to view these phenomena as complicated dynamical syndromes so that theoretical requirements for their study must be extended beyond the traditional bounds of nuclear structure models. The spectra of decay products following GMR excitation in heavy nuclei are well described by statistical model (Hauser-Feshback, HF) predictions indicated that spreading of the collective modes plays a major role in shaping exclusive cross-sections. (A.C.A.S.) [pt

 16. Nonlinear phenomena at cyclotron resonance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Subbarao, D.; Uma, R.

  1986-01-01

  Finite amplitude electromagnetic waves in a magnetoplasma which typically occur in situations as in present day wave heating, current drives and other schemes in magnetically confined fusion systems, can show qualitatively different absorption and emission characteristics around resonant frequencies of the plasma because of anharmonicity. Linear wave plasma coupling as well as weak nonlinear effects such as parametric instabilities generally overlook this important effect even though the thresholds for the two phenomena as shown here are comparable. Though the effects described here are relevant to a host of nonlinear resonance effects in fusion plasmas, the authors mainly limit themselves to ECRH

 17. Classical resonances and quantum scarring

  International Nuclear Information System (INIS)

  Manderfeld, Christopher

  2003-01-01

  We study the correspondence between phase-space localization of quantum (quasi-)energy eigenstates and classical correlation decay, given by Ruelle-Pollicott resonances of the Frobenius-Perron operator. It will be shown that scarred (quasi-)energy eigenstates are correlated: pairs of eigenstates strongly overlap in phase space (scar in same phase-space regions) if the difference of their eigenenergies is close to the phase of a leading classical resonance. Phase-space localization of quantum states will be measured by L 2 norms of their Husimi functions

 18. Migraine and magnetic resonance spectroscopy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Younis, Samaira; Hougaard, Anders; Vestergaard, Mark B.

  2017-01-01

  Purpose of review: To present an updated and streamlined overview of the metabolic and biochemical aspect of the migraine pathophysiology based on findings from phosphorous (31P) and hydrogen (1H) magnetic resonance spectroscopy (MRS) studies. Recent findings: Despite of the variation in the meth......Purpose of review: To present an updated and streamlined overview of the metabolic and biochemical aspect of the migraine pathophysiology based on findings from phosphorous (31P) and hydrogen (1H) magnetic resonance spectroscopy (MRS) studies. Recent findings: Despite of the variation...

 19. Algorithm of resonance orders for the objects

  Science.gov (United States)

  Zhang, YongGang; Zhang, JianXue

  2018-03-01

  In mechanical engineering, the object resonance phenomena often occur when the external incident wave frequency is close to object of the natural frequency. Object resonance phenomena get the maximum value when the external incident frequency is equal to object the natural frequency. Experiments found that resonance intension of the object is changed, different objects resonance phenomena present different characteristics of ladders. Based on object orders resonance characteristics, the calculation method of object orders resonance is put forward in the paper, and the application for the light and sound waves on the seven order resonance characteristics by people feel, the result error is less than 1%.Visible in this paper, the method has high accuracy and usability. The calculation method reveals that some object resonance occur present order characteristic only four types, namely the first-orders resonance characteristics, third-orders characteristics, five orders characteristic, and seven orders characteristic.

 20. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  Science.gov (United States)

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  żne przeoczenie. Che i Chen (2014) kwestionują prawidłowość równania (6), lecz przedstawione w niniejszej pracy analizy i uwagi prowadzą do następujących wniosków: • Stwierdzenie w pracy (Che i Chen 2014) że równanie (6) nie uwzględnia wpływu tmax i h nie jest prawdziwe. Dowód: Równanie (6'). • Stwierdzenie że równanie (6) nie uwzględnia wpływu R_s^' - "...czyli obrotowego promienia działania..." (Che i Chen 2014) jest prawdziwe, w przeciwnym razie równanie (6) byłoby nieprawdziwe. Równanie (6) uwzględnia odpowiedni promień zdefiniowany w równaniu (i), które jest prawdziwe. Dowód: Równanie (6'). W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym: "Analiza teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej" kierując się błędnymi wnioskami odnośnie niedokładności równania (6) autorzy podjęli próbę skorygowania powyższej niedokładności, by w ten sposób poprawić istniejącą teorię, W trakcie realizacji koncepcji wykorzystania równania (11) do zdefiniowania zasad rządzących zmianą prędkości kątowej wysięgnika Che i Chen (2014) popełnili błąd. Przyjęli oni mianowicie, że wyrażenie (14), otrzymane dla górnego przekroju wykopu e odnosić się będzie także do wszystkich przekrojów, dla całej wysokości wrębu. Pominęli w ten sposób fakt iż prędkość w ruchu łukowym wysięgnika nie jest wielkością stałą, patrz: równania (f) i (f'), i przyjęli jej wartość maksymalną, równanie (f'). Dlatego też równania (15), (16), (18) i (19) nie są prawidłowe. Wszystkie wejściowe dane obliczeniowe a także sposób ich zapisu (Tabela 1) zostały zaczerpnięte z pracy (Che i Chen 2014). Ponadto, zaprezentowane dane o pracy koparki wielonaczyniowej SchRs wykorzystywanej w kopalni "Zukunft" w Reńskim Zagłębiu Węglowym, zaczerpnięto z pracy (Durst i Vogt 1988). Osiągnięcia badań teoretycznych Che i Chen (2014, strona 289) przedstawione dla konkretnej koparki wielonaczyniowej kołowej eksploatowanej w

 1. Miniaturised self-resonant split-ring resonator antenna

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kim, Oleksiy S.; Breinbjerg, Olav

  2009-01-01

  at the resonance is governed by the arc length of the monopole. Numerical and experimental results are presented for an antenna configuration of 1/23.4 wavelength in diameter (ka~0.134). The antenna is tuned to 50 ohms without any matching network, and its efficiency is measured to be 17.5%....

 2. Geometrical optics model of Mie resonances

  Science.gov (United States)

  Roll; Schweiger

  2000-07-01

  The geometrical optics model of Mie resonances is presented. The ray path geometry is given and the resonance condition is discussed with special emphasis on the phase shift that the rays undergo at the surface of the dielectric sphere. On the basis of this model, approximate expressions for the positions of first-order resonances are given. Formulas for the cavity mode spacing are rederived in a simple manner. It is shown that the resonance linewidth can be calculated regarding the cavity losses. Formulas for the mode density of Mie resonances are given that account for the different width of resonances and thus may be adapted to specific experimental situations.

 3. Interface losses in multimaterial resonators

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villanueva, L.G.; Amato, B.; Larsen, Tom

  2014-01-01

  We present an extensive study shedding light on the role of surface and bulk losses in micromechanical resonators. We fabricate thin silicon nitride membranes of different sizes and we coat them with different thicknesses of metal. We later characterize the 81 lowest out-of-plane flexural vibrati...

 4. Evanescent Waves Nuclear Magnetic Resonance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Halidi, El Mohamed; Nativel, Eric; Akel, Mohamad

  2016-01-01

  Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy and imaging can be classified as inductive techniques working in the near- to far-field regimes. We investigate an alternative capacitive detection with the use of micrometer sized probes positioned at sub wavelength distances of the sample in order...

 5. Jet-associated resonance spectroscopy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Englert, Christoph [University of Glasgow, SUPA, School of Physics and Astronomy, Glasgow (United Kingdom); Ferretti, Gabriele [Chalmers University of Technology, Department of Physics, Goeteborg (Sweden); Spannowsky, Michael [Durham University, Department of Physics, Institute for Particle Physics Phenomenology, Durham (United Kingdom)

  2017-12-15

  We present a model-independent study aimed at characterising the nature of possible resonances in the jet-photon or jet-Z final state at hadron colliders. Such resonances are expected in many models of compositeness and would be a clear indication of new physics. At leading order, in the narrow width approximation, the matrix elements are parameterised by just a few constants describing the coupling of the various helicities to the resonance. We present the full structure of such amplitudes up to spin 2 and use them to simulate relevant kinematic distributions that could serve to constrain the coupling structure. This also generalises the signal generation strategy that is currently pursued by ATLAS and CMS to the most general case in the considered channels. While the determination of the P/CP properties of the interaction seems to be out of reach within this framework, there is a wealth of information to be gained about the spin of the resonance and the relative couplings of the helicities. (orig.)

 6. Trends in resonance ionization spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hurst, G.S.

  1986-01-01

  The author reviews the history of resonance ionization spectroscopy and then comments on the delineations of RIS with reference to many related laser processes. The substance of the paper deals with the trends in RIS and especially how the needs for sensitive analytical methods have overshadowed the orginal plan to study excited species. 9 refs., 1 fig

 7. Children's (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging

  Medline Plus

  Full Text Available Toggle navigation Test/Treatment Patient Type Screening/Wellness Disease/Condition Safety En Español More Info Images/Videos About Us News Physician Resources Professions Site Index A-Z Children’s (Pediatric) Magnetic Resonance ...

 8. Magnetic Resonance Imaging (MRI) -- Head

  Medline Plus

  Full Text Available Toggle navigation Test/Treatment Patient Type Screening/Wellness Disease/Condition Safety En Español More Info Images/Videos About Us News Physician Resources Professions Site Index A-Z Magnetic Resonance Imaging (MRI) - ...

 9. Low field magnetic resonance imaging

  Science.gov (United States)

  Pines, Alexander; Sakellariou, Dimitrios; Meriles, Carlos A.; Trabesinger, Andreas H.

  2010-07-13

  A method and system of magnetic resonance imaging does not need a large homogenous field to truncate a gradient field. Spatial information is encoded into the spin magnetization by allowing the magnetization to evolve in a non-truncated gradient field and inducing a set of 180 degree rotations prior to signal acquisition.

 10. Charmed baryonic resonances in medium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tolos Laura

  2015-01-01

  Full Text Available We discuss the behavior of dynamically-generated charmed baryonic resonances in matter within a unitarized coupled-channel model consistent with heavy-quark spin symmetry. We analyze the implications for the formation of D-meson bound states in nuclei and the propagation of D mesons in heavy-ion collisions from RHIC to FAIR energies.

 11. Electro-Mechanical Resonance Curves

  Science.gov (United States)

  Greenslade, Thomas B., Jr.

  2018-01-01

  Recently I have been investigating the frequency response of galvanometers. These are direct-current devices used to measure small currents. By using a low-frequency function generator to supply the alternating-current signal and a stopwatch smartphone app to measure the period, I was able to take data to allow a resonance curve to be drawn. This…

 12. Resonance journal of science education

  Indian Academy of Sciences (India)

  Resonance journal of science education. May 2012 Volume 17 Number 5. SERIES ARTICLES. 436 Dawn of Science. The Quest for Power. T Padmanabhan. GENERAL ARTICLES. 441 Bernoulli Runs Using 'Book Cricket' to Evaluate. Cricketers. Anand Ramalingam. 454 Wilhelm Ostwald, the Father of Physical Chemistry.

 13. Children's (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging

  Medline Plus

  Full Text Available ... Magnetic Resonance Imaging Sponsored by Please note RadiologyInfo.org is not a medical facility. Please contact your ... links: For the convenience of our users, RadiologyInfo .org provides links to relevant websites. RadiologyInfo.org , ACR ...

 14. Giant resonances on excited states

  International Nuclear Information System (INIS)

  Besold, W.; Reinhard, P.G.; Toepffer, C.

  1984-01-01

  We derive modified RPA equations for small vibrations about excited states. The temperature dependence of collective excitations is examined. The formalism is applied to the ground state and the first excited state of 90 Zr in order to confirm a hypothesis which states that not only the ground state but every excited state of a nucleus has a giant resonance built upon it. (orig.)

 15. Biosensing by WGM Microspherical Resonators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giancarlo C. Righini

  2016-06-01

  Full Text Available Whispering gallery mode (WGM microresonators, thanks to their unique properties, have allowed researchers to achieve important results in both fundamental research and engineering applications. Among the various geometries, microspheres are the simplest 3D WGM resonators; the total optical loss in such resonators can be extremely low, and the resulting extraordinarily high Q values of 108–109 lead to high energy density, narrow resonant-wavelength lines and a lengthy cavity ringdown. They can also be coated in order to better control their properties or to increase their functionality. Their very high sensitivity to changes in the surrounding medium has been exploited for several sensing applications: protein adsorption, trace gas detection, impurity detection in liquids, structural health monitoring of composite materials, detection of electric fields, pressure sensing, and so on. In the present paper, after a general introduction to WGM resonators, attention is focused on spherical microresonators, either in bulk or in bubble format, to their fabrication, characterization and functionalization. The state of the art in the area of biosensing is presented, and the perspectives of further developments are discussed.

 16. RESONANCE--I-Ju-ne

  Indian Academy of Sciences (India)

  I read the above article in the Classroom Section of the March 2006 issue of Resonance with great interest, but was disappointed at the end. The problem investigated is an ... In our article, we have shown that the approach in solving of this problem is not correct. In a typical RC circuit, value of inductance is taken as zero, ...

 17. Magnetic Resonance Imaging (MRI) -- Head

  Medline Plus

  Full Text Available Toggle navigation Test/Treatment Patient Type Screening/Wellness Disease/Condition Safety En Español More Info Images/Videos About Us News Physician ... Magnetic resonance imaging (MRI) is a noninvasive medical test that physicians use to diagnose medical conditions. MRI ...

 18. Children's (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging

  Medline Plus

  Full Text Available Toggle navigation Test/Treatment Patient Type Screening/Wellness Disease/Condition Safety En Español More Info Images/Videos About Us News Physician ... Magnetic resonance imaging (MRI) is a noninvasive medical test that physicians use to diagnose medical conditions. MRI ...

 19. Magnetic Resonance Imaging (MRI) -- Head

  Medline Plus

  Full Text Available ... structures of the brain and can also provide functional information (fMRI) in selected cases. MR images of ... Articles and Media MR Angiography (MRA) Magnetic Resonance, Functional (fMRI) - Brain Head and Neck Cancer Treatment Brain ...

 20. Model for resonant plasma probe.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Warne, Larry Kevin; Johnson, William Arthur; Hebner, Gregory Albert; Jorgenson, Roy E.; Coats, Rebecca Sue

  2007-04-01

  This report constructs simple circuit models for a hairpin shaped resonant plasma probe. Effects of the plasma sheath region surrounding the wires making up the probe are determined. Electromagnetic simulations of the probe are compared to the circuit model results. The perturbing effects of the disc cavity in which the probe operates are also found.

 1. Resonance journal of science education

  Indian Academy of Sciences (India)

  Resonance journal of science education. July 2007 Volume 12 Number 7. GENERAL ARTICLES. 04 Josiah Willard Gibbs. V Kumaran. 12 Josiah Willard ... IISc, Bangalore). Rapidity: The Physical Meaning of the Hyperbolic Angle in. Special Relativity. Giorgio Goldoni. Survival in Stationary Phase. S Mahadevan. Classroom.

 2. Children's (Pediatric) Magnetic Resonance Imaging

  Medline Plus

  Full Text Available ... of which shows a thin slice of the body. The images can then be studied from different angles by ... about radiology? Share your patient story here Images ... Articles and Media Catheter Angiography Magnetic Resonance, Functional (fMRI) - Brain Children's ( ...

 3. Tuning Fano Resonances with Graphene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Emani, Naresh K.; Chung, Ting-Fung; Prokopeva, Ludmila

  2013-01-01

  We demonstrate strong electrical control of plasmonic Fano resonances in dolmen structures using tunable interband transitions in graphene. Such graphene-plasmonic hybrid devices can have applications in light modulation and sensing. OCIS codes: (250.5403) Plasmonics; (160.4670) Optical materials...

 4. Resonance journal of science education

  Indian Academy of Sciences (India)

  Resonance journal of science education. February 2012 Volume 17 Number 2. SERIES ARTICLES. 106 Dawn of Science. Calculus is Developed in Kerala. T Padmanabhan. GENERAL ARTICLES. 117 Willis H Carrier: Father of Air Conditioning. R V Simha. 139 Refrigerants For Vapour Compression Refrigeration. Systems.

 5. Jet-associated resonance spectroscopy

  Science.gov (United States)

  Englert, Christoph; Ferretti, Gabriele; Spannowsky, Michael

  2017-12-01

  We present a model-independent study aimed at characterising the nature of possible resonances in the jet-photon or jet- Z final state at hadron colliders. Such resonances are expected in many models of compositeness and would be a clear indication of new physics. At leading order, in the narrow width approximation, the matrix elements are parameterised by just a few constants describing the coupling of the various helicities to the resonance. We present the full structure of such amplitudes up to spin 2 and use them to simulate relevant kinematic distributions that could serve to constrain the coupling structure. This also generalises the signal generation strategy that is currently pursued by ATLAS and CMS to the most general case in the considered channels. While the determination of the P/CP properties of the interaction seems to be out of reach within this framework, there is a wealth of information to be gained about the spin of the resonance and the relative couplings of the helicities.

 6. Double Fano resonances in plasmon coupling nanorods

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu, Fei; Jin, Jie

  2015-01-01

  Fano resonances are investigated in nanorods with symmetric lengths and side-by-side assembly. Single Fano resonance can be obtained by a nanorod dimer, and double Fano resonances are shown in nanorod trimers with side-by-side assembly. With transverse plasmon excitation, Fano resonances are caused by the destructive interference between a bright superradiant mode and dark subradiant modes. The bright mode originates from the electric plasmon resonance, and the dark modes originate from the magnetic resonances induced by near-field inter-rod coupling. Double Fano resonances result from double dark modes at different wavelengths, which are induced and tuned by the asymmetric gaps between the adjacent nanorods. Fano resonances show a high figure of merit and large light extinction in the periodic array of assembled nanorods, which can potentially be used in multiwavelength sensing in the visible and near-infrared regions. (paper)

 7. Resonance – Journal of Science Education | News

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education. Website Reviews. Articles in Resonance – Journal of Science Education. Volume 4 Issue 8 August 1999 pp 91-93 Website Reviews. Website Review · Harini Nagendra · More Details Fulltext PDF ...

 8. Magnetic Resonance Imaging (MRI): Brain (For Parents)

  Science.gov (United States)

  ... Staying Safe Videos for Educators Search English Español Magnetic Resonance Imaging (MRI): Brain KidsHealth / For Parents / Magnetic Resonance Imaging (MRI): Brain What's in this article? What ...

 9. High quality-factor optical resonators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Henriet, Rémi; Salzenstein, Patrice; Coillet, Aurélien; Saleh, Khaldoun; Chembo, Yanne K; Ristic, Davor; Ferrari, Maurizio; Mortier, Michel; Rasoloniaina, Alphonse; Dumeige, Yannick; Féron, Patrice; Cibiel, Gilles; Llopis, Olivier

  2014-01-01

  Various resonators are investigated for microwave photonic applications. Micro-sphere, disk and fiber ring resonators were designed, realized and characterized. Obtained quality factors are as high as Q = 10 10 . (paper)

 10. Advances in magnetic and optical resonance

  CERN Document Server

  Warren, Warren S

  1997-01-01

  Since 1965, Advances in Magnetic and Optical Resonance has provided researchers with timely expositions of fundamental new developments in the theory of, experimentation with, and application of magnetic and optical resonance.

 11. Highly Tunable Electrothermally Actuated Arch Resonator

  KAUST Repository

  Hajjaj, Amal Z.; Ramini, Abdallah; Alcheikh, Nouha; Younis, Mohammad I.

  2016-01-01

  that after some electro-thermal voltage load, the third resonance frequency starts to become more sensitive to the axial thermal stress, while the first resonance frequency becomes less sensitive. These results can be used as guidelines to utilize arches

 12. Resonance formation in photon-photon collisions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gidal, G.

  1988-08-01

  Recent experimental progress on resonance formation in photon-photon collisions is reviewed with particular emphasis on the pseudoscalar and tensor nonents and on the γγ* production of spin-one resonances. 37 refs., 17 figs., 5 tabs

 13. Electrically Tunable Plasmonic Resonances with Graphene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Emani, Naresh K.; Chung, Ting-Fung; Ni, Xingjie

  2012-01-01

  Real time switching of a plasmonic resonance may find numerous applications in subwavelength optoelectronics, spectroscopy and sensing. We take advantage of electrically tunable interband transitions in graphene to control the strength of the plasmonic resonance.......Real time switching of a plasmonic resonance may find numerous applications in subwavelength optoelectronics, spectroscopy and sensing. We take advantage of electrically tunable interband transitions in graphene to control the strength of the plasmonic resonance....

 14. Resonant acoustic radiation force optical coherence elastography

  OpenAIRE

  Qi, Wenjuan; Li, Rui; Ma, Teng; Li, Jiawen; Kirk Shung, K.; Zhou, Qifa; Chen, Zhongping

  2013-01-01

  We report on a resonant acoustic radiation force optical coherence elastography (ARF-OCE) technique that uses mechanical resonant frequency to characterize and identify tissues of different types. The linear dependency of the resonant frequency on the square root of Young's modulus was validated on silicone phantoms. Both the frequency response spectrum and the 3D imaging results from the agar phantoms with hard inclusions confirmed the feasibility of deploying the resonant frequency as a mec...

 15. Resonance phenomena at high level density

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sobeslavsky, E.; Dittes, F.M.; Rotter, I.; Technische Univ. Dresden

  1994-11-01

  We investigate the behaviour of resonances as a function of the coupling strength between bound and unbound states on the basis of a simple S-matrix model. Resonance energies and widths are calculated for well isolated, overlapping and strongly overlapping resonance states. The formation of shorter and longer time scales (trapping effect) is traced. We illustrate that the cross section results from an interference of all resonance states in spite of the fact that their lifetimes may be very different. (orig.)

 16. Magnetic resonance for wireless power transfer

  OpenAIRE

  Hui, SYR

  2016-01-01

  Magnetic resonance has been a cornerstone of nonradiative wireless power transfer (WPT) since the late 19th century. However, some researchers have the misconception that magnetic resonance for WPT was developed recently. This article traces some early work of Tesla and other researchers related to the use of magnetic resonance in WPT. Included are some examples of magnetic resonance-based WPT projects conducted by researchers in the biomedical and power electronics communities over the last ...

 17. Noise in nonlinear nanoelectromechanical resonators

  Science.gov (United States)

  Guerra Vidal, Diego N.

  Nano-Electro-Mechanical Systems (NEMS), due to their nanometer scale size, possess a number of desirable attributes: high sensitivity to applied forces, fast response times, high resonance frequencies and low power consumption. However, ultra small size and low power handling result in unwanted consequences: smaller signal size and higher dissipation, making the NEMS devices more susceptible to external and intrinsic noise. The simplest version of a NEMS, a suspended nanomechanical structure with two distinct excitation states, can be used as an archetypal two state system to study a plethora of fundamental phenomena such as Duffing nonlinearity, stochastic resonance, and macroscopic quantum tunneling at low temperatures. From a technical perspective, there are numerous applications such nanomechanical memory elements, microwave switches and nanomechanical computation. The control and manipulation of the mechanical response of these two state systems can be realized by exploiting a (seemingly) counterintuitive physical phenomenon, Stochastic Resonance: in a noisy nonlinear mechanical system, the presence of noise can enhance the system response to an external stimulus. This Thesis is mainly dedicated to study possible applications of Stochastic Resonance in two-state nanomechanical systems. First, on chip signal amplification by 1/falpha is observed. The effectiveness of the noise assisted amplification is observed to decrease with increasing a. Experimental evidence shows an increase in asymmetry between the two states with increasing noise color. Considering the prevalence of 1/f alpha noise in the materials in integrated circuits, the signal enhancement demonstrated here, suggests beneficial use of the otherwise detrimental noise. Finally, a nanomechanical device, operating as a reprogrammable logic gate, and performing fundamental logic functions such as AND/OR and NAND/NOR is presented. The logic function can be programmed (from AND to OR) dynamically, by

 18. Parametric resonance in neutrino oscillations in matter

  Indian Academy of Sciences (India)

  Neutrino oscillations in matter can exhibit a specific resonance enhancement - parametric resonance, which is different from the MSW resonance. Oscillations of atmospheric and solar neutrinos inside the earth can undergo parametric enhancement when neutrino trajectories cross the core of the earth. In this paper we ...

 19. Projection operator treatment of single particle resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lev, A.; Beres, W.P.

  1976-01-01

  A projection operator method is used to obtain the energy and width of a single particle resonance. The resonance energy is found without scanning. An example of the first g/sub 9/2/ neutron resonance in 40 Ca is given and compared with the traditional phase shift method. The results of both approaches are quite similar. 4 figures

 20. Interactions among resonances in the unresolved region

  International Nuclear Information System (INIS)

  Queiroz Bogado Leite, S. de.

  1982-11-01

  The theory on resonance absorption in the unresolved region is reviewed and a subroutine is presented, optional to UNRES in MC 2 code. Comparisons with the isolated resonance model suggest the necessity, in some cases, of considering interference and overlapping effects among resonances of the system. (Author) [pt

 1. Giant multipole resonances: perspectives after ten years

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bertrand, F.E.

  1980-01-01

  Nearly ten years ago evidence was published for the first of the so-called giant multipole resonances, the giant quadrupole resonance. During the ensuing years research in this field has spread to many nuclear physics laboratories throughout the world. The present status of electric giant multipole resonances is reviewed. 24 figures, 1 table

 2. Review of 241 Pu resonance parameters

  International Nuclear Information System (INIS)

  Derrien, H.

  1981-10-01

  The status of 241 Pu resonance parameters is reviewed. The most important recent results are compared in some energy ranges, both from single level and multilevel point of view. It appears that an accurate set of resonance parameters is not still obtained for a general description of the cross-sections in the resonance region. Some recommendations are given for further experiments or evaluations

 3. Observation of pulsed neutron Ramsey resonance

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Masuda, Y. [High Energy Accelerator Research Organization, 1-1 Oho, Tsukuba Ibaraki 305-0801 (Japan)]. E-mail: yasuhiro.masuda@kek.jp; Skoy, V. [Joint Institute for Nuclear Reasearch, 141980 Dubna, Moscow Region (Russian Federation); Ino, T. [High Energy Accelerator Research Organization, 1-1 Oho, Tsukuba Ibaraki 305-0801 (Japan); Jeong, S.C. [High Energy Accelerator Research Organization, 1-1 Oho, Tsukuba Ibaraki 305-0801 (Japan); Watanabe, Y. [High Energy Accelerator Research Organization, 1-1 Oho, Tsukuba Ibaraki 305-0801 (Japan)

  2007-07-15

  A Ramsey resonance for pulsed neutrons was observed. The separated oscillatory fields for nuclear magnetic resonance were synchronized with a neutron pulse, and then the Ramsey resonance was observed as a function of the neutron velocity. The phase of one of the oscillatory fields was modulated as a function of the neutron time of flight for a neutron velocity measurement.

 4. Depolarization due to the resonance tail during a fast resonance jump

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ruth, R.D.

  1980-01-01

  The mechanism of depolarization due to a fast resonance jump is studied. The dominant effect for cases of interest is not dependent on the rate of passage through resonance, but rather on the size of the resonance jump as compared to the width, epsilon, of the resonance. The results are applied to a calculation of depolarization in the AGS at Brookhaven National Laboratory

 5. Numerical simulation of laser resonators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yoo, J. G.; Jeong, Y. U.; Lee, B. C.; Rhee, Y. J.; Cho, S. O.

  2004-01-01

  We developed numerical simulation packages for laser resonators on the bases of a pair of integral equations. Two numerical schemes, a matrix formalism and an iterative method, were programmed for finding numeric solutions to the pair of integral equations. The iterative method was tried by Fox and Li, but it was not applicable for high Fresnel numbers since the numerical errors involved propagate and accumulate uncontrollably. In this paper, we implement the matrix method to extend the computational limit further. A great number of case studies are carried out with various configurations of stable and unstable r;esonators to compute diffraction losses, phase shifts, intensity distributions and phases of the radiation fields on mirrors. Our results presented in this paper show not only a good agreement with the results previously obtained by Fox and Li, but also the legitimacy of our numerical procedures for high Fresnel numbers.

 6. A cyclotron resonance laser accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sprangle, P.; Tang, C.M.; Vlahos, L.

  1983-01-01

  A laser acceleration mechanism which utilizes a strong static, almost uniform, magnetic field together with an intense laser pulse is analyzed. The interaction and acceleration mechanism relies on a self resonance effect. Since the laser field is assumed to be diffraction limited, the magnetic field must be spatially varied to maintain resonance. The effective accelerating gradient is shown to scale like 1/√E /SUB b/ , where E /SUB b/ is the electron energy. For a numerical illustration the authors consider a 1 x 10 13 W/cm 2 , CO 2 laser and show that electrons can be accelerated to more than 500 MeV in a distance of 15 m (approximately two Rayleigh lengths)

 7. Protein folding and wring resonances

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bohr, Jakob; Bohr, Henrik; Brunak, Søren

  1997-01-01

  The polypeptide chain of a protein is shown to obey topological contraints which enable long range excitations in the form of wring modes of the protein backbone. Wring modes of proteins of specific lengths can therefore resonate with molecular modes present in the cell. It is suggested that prot......The polypeptide chain of a protein is shown to obey topological contraints which enable long range excitations in the form of wring modes of the protein backbone. Wring modes of proteins of specific lengths can therefore resonate with molecular modes present in the cell. It is suggested...... that protein folding takes place when the amplitude of a wring excitation becomes so large that it is energetically favorable to bend the protein backbone. The condition under which such structural transformations can occur is found, and it is shown that both cold and hot denaturation (the unfolding...

 8. Improving the wide resonance approximation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aboustta, Mohamed A.; Martinez, Aquilino S.

  1999-01-01

  A resonance is considered wide if its practical width, in energy, exceeds the average energy loss per collision, E(1-α A )/2, of the absorbing material. When the mass number, A, is taken infinite, the scattering produces only a change in the direction of motion of the neutron and not in its energy. Based on this assumption, the integral in the slowing-down equation describing the contribution of the resonant absorber is evaluated by taking its limit when α A →1. This work questions the necessity to take such a limit and shows that it is still possible to obtain a simple and more accurate expression for the integral without taking such limit

 9. Improving the wide resonance approximation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aboustta, Mohamed A.; Martinez, Aquilino S

  1999-03-01

  A resonance is considered wide if its practical width, in energy, exceeds the average energy loss per collision, E(1-{alpha}{sub A})/2, of the absorbing material. When the mass number, A, is taken infinite, the scattering produces only a change in the direction of motion of the neutron and not in its energy. Based on this assumption, the integral in the slowing-down equation describing the contribution of the resonant absorber is evaluated by taking its limit when {alpha}{sub A}{yields}1. This work questions the necessity to take such a limit and shows that it is still possible to obtain a simple and more accurate expression for the integral without taking such limit.

 10. Principles of magnetic resonance imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mlynarik, V.; Tkac, I.; Srbecky, M.

  1995-01-01

  The aim of this review is to describe and explain the basic principles of magnetic resonance imaging. The first part of the text is devoted to the phenomenon of magnetic resonance (the interaction of RF magnetic field with the set of magnetic moments in the homogeneous magnetic field) and to relaxation processes. Then, the creation of MR image is described (slice selection, phase and frequency encoding of spatial information). The basic and the most frequently used techniques are explained (spin echo, gradient echo). The way the repetition and echo times influence the image quality and contrast (T1 or T2 weighing) is described. The part with the technical description of the MR equipment is included in the review. The MR imagination examination are compared with X-ray computer tomography technique

 11. Resonant quasiparticles in plasma turbulence

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mendonca, J.T.; Bingham, R.; Shukla, P.K.

  2003-01-01

  A general view is proposed on wave propagation in fluids and plasmas where the resonant interaction of monochromatic waves with quasiparticles is considered. A kinetic equation for quasiparticles is used to describe the broadband turbulence interacting with monochromatic waves. Resonant interactions occur when the phase velocity of the long wavelength monochromatic wave is nearly equal to the group velocity of short wavelength wave packets, or quasiparticles, associated with the turbulent spectrum. It is shown that quasiparticle Landau damping can take place, as well as quasiparticle beam instabilities, thus establishing a direct link between short and large wavelength perturbations of the medium. This link is distinct from the usual picture of direct and inverse energy cascades, and it can be used as a different paradigm for the fluid and plasma turbulence theories

 12. Limits to magnetic resonance microscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Glover, Paul; Mansfield, Peter

  2002-01-01

  The last quarter of the twentieth century saw the development of magnetic resonance imaging (MRI) grow from a laboratory demonstration to a multi-billion dollar worldwide industry. There is a clinical body scanner in almost every hospital of the developed nations. The field of magnetic resonance microscopy (MRM), after mostly being abandoned by researchers in the first decade of MRI, has become an established branch of the science. This paper reviews the development of MRM over the last decade with an emphasis on the current state of the art. The fundamental principles of imaging and signal detection are examined to determine the physical principles which limit the available resolution. The limits are discussed with reference to liquid, solid and gas phase microscopy. In each area, the novel approaches employed by researchers to push back the limits of resolution are discussed. Although the limits to resolution are well known, the developments and applications of MRM have not reached their limit. (author)

 13. Analiza wsparcia oczekiwanego z ustaleniem jego dawców w odniesieniu do osób z wyłonioną stomią jelitową = Expected and received support as well as its providers at patients with emerged intestinal stoma

  OpenAIRE

  Szadowska-Szlachetka, Zdzisława; Janczaruk, Marzena; Kijewska, Jadwiga; Starosławska, Elżbieta; Łuczyk Marta

  2015-01-01

  Szadowska-Szlachetka Zdzisława, Janczaruk Marzena, Kijewska Jadwiga, Starosławska Elżbieta, Łuczyk Marta. Analiza wsparcia oczekiwanego z ustaleniem jego dawców w odniesieniu do osób z wyłonioną stomią jelitową = Expected and received support as well as its providers at patients with emerged intestinal stoma. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):91-102. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16253 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%283%29%3A91-102 htt...

 14. Simultaneous electrical and mechanical resonance drive for large signal amplification of micro resonators

  KAUST Repository

  Hasan, M. H.

  2018-01-12

  Achieving large signal-noise ratio using low levels of excitation signal is key requirement for practical applications of micro and nano electromechanical resonators. In this work, we introduce the double electromechanical resonance drive concept to achieve an order-of-magnitude dynamic signal amplification in micro resonators. The concept relies on simultaneously activating the micro-resonator mechanical and electrical resonance frequencies. We report an input voltage amplification up to 15 times for a micro-resonator when its electrical resonance is tuned to match the mechanical resonance that leads to dynamic signal amplification in air (Quality factor enhancement). Furthermore, using a multi-frequency excitation technique, input voltage and vibrational amplification of up to 30 times were shown for the same micro-resonator while relaxing the need to match its mechanical and electrical resonances.

 15. Simultaneous electrical and mechanical resonance drive for large signal amplification of micro resonators

  KAUST Repository

  Hasan, M. H.; Alsaleem, F. M.; Jaber, Nizar; Hafiz, Md Abdullah Al; Younis, Mohammad I.

  2018-01-01

  Achieving large signal-noise ratio using low levels of excitation signal is key requirement for practical applications of micro and nano electromechanical resonators. In this work, we introduce the double electromechanical resonance drive concept to achieve an order-of-magnitude dynamic signal amplification in micro resonators. The concept relies on simultaneously activating the micro-resonator mechanical and electrical resonance frequencies. We report an input voltage amplification up to 15 times for a micro-resonator when its electrical resonance is tuned to match the mechanical resonance that leads to dynamic signal amplification in air (Quality factor enhancement). Furthermore, using a multi-frequency excitation technique, input voltage and vibrational amplification of up to 30 times were shown for the same micro-resonator while relaxing the need to match its mechanical and electrical resonances.

 16. Dating by electron paramagnetic resonance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Poupeau, G.; Rossi, A.M.

  1984-01-01

  Some natural materials behave like dosimeters in front of the ionizing particle flux coming from environmental radioactivity and the cosmic radiation. This property is used for the dating by Electron Paramagnetic Resonance (EPR). Before presenting the basic principles of the EPR analysis and the dating method which uses such a phenomenous, it is reviewed several types of application currently in course of development. (L.C.) [pt

 17. Pole counting and resonance classification

  International Nuclear Information System (INIS)

  Morgan, D.

  1992-01-01

  S-wave resonances occurring close to an inelastic threshold can be classified according to the number of nearby poles they possess. One then has a useful possibility of distinguishing dynamical alternatives by objective appeal to data. Making this quantitative entails developing suitable effective range expansions for various realizations of potential scattering. A key application is deciding the make-up of f 0 (976) (S*). (author)

 18. Dynamic control of chaotic resonators

  KAUST Repository

  Di Falco, A.; Bruck, R.; Liu, C.; Muskens, O.; Fratalocchi, Andrea

  2016-01-01

  We report on the all-optical control of chaotic optical resonators based on silicon on insulator (SOI) platform. We show that simple non-chaotic cavities can be tuned to exhibit chaotic behavior via intense optical pump- ing, inducing a local change of refractive index. To this extent we have fabricated a number of devices and demonstrated experimentally and theoretically that chaos can be triggered on demand on an optical chip. © 2016 SPIE.

 19. Nucleon Resonance Transition Form factors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burkert, Volker D. [Thomas Jefferson National Accelerator Facility (TJNAF), Newport News, VA (United States); Mokeev, Viktor I. [Thomas Jefferson National Accelerator Facility (TJNAF), Newport News, VA (United States); Aznauryan, Inna G. [Yerevan Physics Inst. (YerPhI) (Armenia)

  2016-08-01

  We discuss recent results from CLAS on electromagnetic resonance transition amplitudes and their dependence on the distance scale (Q2). From the comparison of these results with most advanced theoretical calculations within QCD-based approaches there is clear evidence that meson-baryon contributions are present and important at large distances, i.e. small Q2, and that quark core contributions dominate the short distance behavior.

 20. Nuclear quadrupole resonance of arsenolite

  International Nuclear Information System (INIS)

  Madarazo, R.

  1988-01-01

  A pulsed Nuclear Quadrupole Resonance (NQR) spectrometer was constructed using imported Matec units. Peripherical components were specially assembled and tested for the implantation of the spin-echo technique in the Laboratorio de Centros de Cor of IFUSP. The R.F. operation range is from 50 to 1 ) and spin-spin (T 2 ) relaxation times were carried out at room temperature in arsenolite. The 75 As NQR frequency measured at room temperature is 116.223 MHz. (author) [pt

 1. Parity violation in neutron resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mitchell, G.E.; Lowie, L.Y.; Bowman, J.D.; Knudson, J.; Crawford, B.E.; Delheij, P.P.J.; Haseyama, T.; Masaike, A.; Matsuda, Y.; Masuda, Y.

  1997-01-01

  The observation of very large parity violation in neutron resonances has led to a new approach to the study of symmetry breaking in nuclei. The origin of the enhancement of parity violation is discussed, as well as the new (statistical) analysis approach. The TRIPLE experimental system and analysis methods, their improvements are described. Sign correlation and results from recent parity violation experiments are presented and discussed. (author)

 2. Magnetic resonance and its applications

  CERN Document Server

  Chizhik, Vladimir I; Donets, Alexey V; Frolov, Vyacheslav V; Komolkin, Andrei V; Shelyapina, Marina G

  2014-01-01

  The book provides a basic understanding of the underlying theory, fundamentals and applications of magnetic resonance The book implies a few levels of the consideration (from simple to complex) of phenomena, that can be useful for different groups of readers The introductory chapter provides the necessary underpinning knowledge for newcomers to the methods The exposition of theoretical materials goes from initial to final formulas through detailed intermediate expressions.

 3. Capacitance of circular patch resonator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miano, G.; Verolino, L.; Naples Univ.; Panariello, G.; Vaccaro, V.G.; Naples Univ.

  1995-11-01

  In this paper the capacitance of the circular microstrip patch resonator is computed. It is shown that the electrostatic problem can be formulated as a system of dual integral equations, and the most interesting techniques of solutions of these systems are reviewed. Some useful approximated formulas for the capacitance are derived and plots of the capacitance are finally given in a wide range of dielectric constants

 4. Radiative widths of resonances (experiments)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gidal, G.

  1988-07-01

  After a hiatus of several years, this conference brings us considerable new data on resonance production in photon photon interactions. I will first discuss the contributions concerning the tensor, pseudoscalar and scalar mesons, then review the current status of the (c/ovr string/c /eta//sub c/) and finally summarize the exciting new results concerning the spin 1 mesons. 40 refs., 21 figs., 7 tabs

 5. Proton Resonance Spectroscopy -- Final Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shriner, Jr., J. F. [Tennessee Technological Univ., Cookeville, TN (United States)

  2009-07-27

  This report summarizes work supported by the DOE Grant DE-FG02-96ER40990 during its duration from June 1996 to May 2009. Topics studied include (1) statistical descriptions of nuclear levels and measurements of proton resonances relevant to such descriptions, including measurements toward a complete level scheme for 30P, (2) the development of methods to estimate the missing fraction of levels in a given measurement, and (3) measurements at HRIBF relevant to nuclear astrophysics.

 6. Dynamic control of chaotic resonators

  KAUST Repository

  Di Falco, A.

  2016-02-16

  We report on the all-optical control of chaotic optical resonators based on silicon on insulator (SOI) platform. We show that simple non-chaotic cavities can be tuned to exhibit chaotic behavior via intense optical pump- ing, inducing a local change of refractive index. To this extent we have fabricated a number of devices and demonstrated experimentally and theoretically that chaos can be triggered on demand on an optical chip. © 2016 SPIE.

 7. Excitation of giant resonances in heavy ion collisions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kuehn, W.

  1991-01-01

  Introduction: What are Giant Resonances? General Features of Giant Resonances, Macroscopic Description and Classification, Basic Excitation Mechanisms, Decay Modes, Giant Resonances Built on Excited States, Relativistic Coulomb Excitation of Giant Resonances, Experimental Situation. (orig.)

 8. Determination of giant resonance strengths

  International Nuclear Information System (INIS)

  Serr, F.E.

  1983-01-01

  Using theoretical strength functions to describe the different giant resonances expected at excitation energies of the order of (60-85)/Asup(1/3) MeV, we calculate the double differential cross sections d 2 sigma/dΩ dE associated with the reactions 208 Pb(α, α') and 90 Zr(α, α') (Esub(α) = 152 MeV). The angular distributions for the giant quadrupole and giant monopole resonances obtained from fits to these spectra, making simple, commonly used assumptions for the peak shapes and background, are compared to the original angular distributions. The differences between them are an indication of some of the uncertainties affecting the giant resonance strengths extracted from hadron inelastic scattering data. Fits to limited angular regions lead to errors of up to 50% in the value of the energy-weighted sum rule, depending on the angles examined. While it seems possible to extract the correct EWSR for the GMR by carrying out the analyses at 0 0 , no single privileged angle seems to exist in the case of the GQR. (orig.)

 9. Electromagnetic decay of giant resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beene, J.R.; Bertrand, F.E.; Halbert, M.L.; Auble, R.L.; Hensley, D.C.; Horen, D.J.; Robinson, R.L.; Sayer, R.O.; Sjoreen, T.P.

  1985-01-01

  Coincidence experiments were done to investigate the photon and neutron emission from the giant resonance regions of 208 Pb and 90 Zr using the ORNL Spin Spectrometer, a 72-segment NaI detector system. We have determined the total gamma-decay probability, the ground-state gamma branching ratio, and the branching ratios to a number of low-lying states as a function of excitation energy in 208 Pb to approx.15 MeV. Similar data were also obtained on 90 Zr. The total yield of ground-state E2 gamma radiation in 208 Pb and the comparative absence of such radiation in 90 Zr can only be understood if decay of compound (damped) states is considered. Other observations in 208 Pb include the absence of a significant branch from the giant quadrupole resonance (GQR) to the 3 - state at 2.6 MeV, a strong branch to a 3 - state at 4.97 MeV from the same region, and transitions to various 1 - states between 5 to 7 MeV from the E* approx. 14 MeV region (EO resonance)

 10. Giant multipole resonances: an experimental review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bertrand, F.E.

  1979-01-01

  During the past several years experimental evidence has been published for the existance of nondipole giant resonances. These giant multipole resonances, the so-called new giant resonances were first observed through inelastic hadron and electron scattering and such measurements have continued to provide most of the information in this field. A summary is provided of the experimental evidence for these new resonances. The discussion deals only with results from inelastic scattering and only with the electric multipoles. Emphasis is placed on the recent observations of the giant monopole resonance. Results from recent heavy-ion and pion inelastic scattering are discussed. 38 references

 11. Extraordinary acoustic transmission mediated by Helmholtz resonators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vijay Koju

  2014-07-01

  Full Text Available We demonstrate perfect transmission of sound through a rigid barrier embedded with Helmholtz resonators. The resonators are confined within a waveguide and they are oriented such that one neck protrudes onto each side of the barrier. Perfect sound transmission occurs even though the open area of the necks is less than 3% of the barrier area. Maximum transmission occurs at the resonant frequency of the Helmholtz resonator. Because the dimensions of the Helmholtz resonators are much smaller than the resonant wavelength, the transmission is independent of the direction of sound on the barrier and of the relative placement of the necks. Further, we show that the transmitted sound experiences a continuous phase transition of π radians as a function of frequency through resonance. In simulations of adjacent resonators with slightly offset resonance frequencies, the phase difference leads to destructive interference. By expanding the simulation to a linear array of tuned Helmholtz resonators we show that it is possible to create an acoustic lens. The ability of Helmholtz resonator arrays to manipulate the phase of a plane acoustic wave enables a new class of sonic beam-forming devices analogous to diffractive optics.

 12. Spin with two snakes and overlapping resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, S.Y.; Zhao, X.F.

  1987-01-01

  We study the effect of multiple spin depolarization resonances on the spin of the particles with two snakes. When two resonances are well separated, the polarization can be restored in passing through these resonances provided that the snake resonances are avoided. When two resonances are overlapping, the beam particles may be depolarized depending on the spacing between these two resonances. If the spacing between these two resonances is an odd number for two snakes, the beam particles may be depolarized depending on the strength of the resonance. When the spacing becomes an even number, the spin can tolerate a much larger resonance strength without depolarization. Numerical simulations can be shown to agree well with the analytic formula. However, the spin is susceptible to the combination of an intrinsic and an imperfection resonances even in the presence of the snakes. Numerical simulation indicates that the spin can be restored after the resonances provided that imperfection strength is less than 0.1 if intrinsic strength is fixed at 0.745

 13. Resonance sensitivity of hydropower and pumping stations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Popescu, M.; Halanay, A.

  1984-09-01

  Comparative analysis of resonance diagrams for several hydropower and pumping stations with surge tanks and air chambers shows large differences in the maximum resonance pressures. A strategy is advocated which consists of hydraulic resonance computations coupled with practical surveillance measures during the operation of resonance sensitive hydraulic systems. A fundamental hydraulic scheme is considered consisting of a reservoir, a pressure tunnel, a surge tank, a penstock and a turbine combined into a hydropower station. It is suggested that for each hydraulic surge system it is necessary to carry out special resonance analyses following the normal procedure to obtain the resonance sensitivity. For hydraulic systems which are resonance sensitive, mechanical electronic equipment should be used to measure non-stationary pressures of the water in the conduit as a way of continuous surveillance during functioning. 6 references, 6 figures.

 14. Quantum Graphs And Their Resonance Properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lipovsky, J.

  2016-01-01

  In the current review, we study the model of quantum graphs. We focus mainly on the resonance properties of quantum graphs. We define resolvent and scattering resonances and show their equivalence. We present various results on the asymptotics of the number of resolvent resonances in both non-magnetic and magnetic quantum graphs and find bounds on the coefficient by the leading term of the asymptotics. We explain methods how to find the spectral and resonance condition. Most of the notions and theorems are illustrated in examples. We show how to find resonances numerically and, in a simple example, we find trajectories of resonances in the complex plane. We discuss Fermi’s golden rule for quantum graphs and distribution of the mean intensity for the topological resonances. (author)

 15. Advances in mechanical detection of magnetic resonance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kuehn, Seppe; Hickman, Steven A.; Marohn, John A.

  2008-01-01

  The invention and initial demonstration of magnetic resonance force microscopy (MRFM) in the early 1990s launched a renaissance of mechanical approaches to detecting magnetic resonance. This article reviews progress made in MRFM in the last decade, including the demonstration of scanned probe detection of magnetic resonance (electron spin resonance, ferromagnetic resonance, and nuclear magnetic resonance) and the mechanical detection of electron spin resonance from a single spin. Force and force-gradient approaches to mechanical detection are reviewed and recent related work using attonewton sensitivity cantilevers to probe minute fluctuating electric fields near surfaces is discussed. Given recent progress, pushing MRFM to single proton sensitivity remains an exciting possibility. We will survey some practical and fundamental issues that must be resolved to meet this challenge.

 16. Optical Microspherical Resonators for Biomedical Sensing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giancarlo C. Righini

  2011-01-01

  Full Text Available Optical resonators play an ubiquitous role in modern optics. A particular class of optical resonators is constituted by spherical dielectric structures, where optical rays are total internal reflected. Due to minimal reflection losses and to potentially very low material absorption, these guided modes, known as whispering gallery modes, can confer the resonator an exceptionally high quality factor Q, leading to high energy density, narrow resonant-wavelength lines and a lengthy cavity ringdown. These attractive characteristics make these miniaturized optical resonators especially suited as laser cavities and resonant filters, but also as very sensitive sensors. First, a brief analysis is presented of the characteristics of microspherical resonators, of their fabrication methods, and of the light coupling techniques. Then, we attempt to overview some of the recent advances in the development of microspherical biosensors, underlining a number of important applications in the biomedical field.

 17. Modeling of supermodes in coupled unstable resonators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Townsend, S.S.

  1986-01-01

  A general formalism describing the supermodes of an array of N identical, circulantly coupled resonators is presented. The symmetry of the problem results in a reduction of the N coupled integral equations to N decoupled integral equations. Each independent integral equation defines a set of single-resonator modes derived for a hypothetical resonator whose geometry resembles a member of the real array with the exception that all coupling beams are replaced by feedback beams, each with a prescribed constant phase. A given array supermode consists of a single equivalent resonator mode appearing repetitively in each resonator with a prescribed relative phase between individual resonators. The specific array design chosen for example is that of N adjoint coupled confocal unstable resonators. The impact of coupling on the computer modeling of this system is discussed and computer results for the cases of two- and four-laser coupling are presented

 18. RESONANCE

  Indian Academy of Sciences (India)

  Forest fires have occurred across the globe at various times ... thought to have impacts on the ecology of plants and ... the soil and finally when it comes in contact with forest litter it .... UNDAC: United Nations Disaster Assessment Committee .... [2] Stephen J Pyne, America's Fire Management on Wildlands and Forests, ...

 19. RESONANCE

  Indian Academy of Sciences (India)

  Teaching and Learning 'Genetics with Drosophila. 3. Pattern of Inheritance of Autosome and Sex . Chromosome Linked Genes/Characters. Phenotypic characters or traits are determined by genes, and genes are physically located on different chromosomes. This is the basic tenet of the chromosomal theory of inheritance.

 20. RESONANCE

  Indian Academy of Sciences (India)

  Seymour Cray's idea was to build a 'balanced system', that is, a system whose ... operations per second in order to solve problems such as .... This is called a uniform address space and the time to access a .... CEs and managing message routing between CEs. .... which contains user callable routines for message passing,.

 1. RESONANCE

  Indian Academy of Sciences (India)

  To the extent that genes influence our behaviour it may well be that our ... other by a coefficient of genetic relatedness r of 0.75 but a female. Figure 1. ... cal and empirical work. ... rather famous one is called PSR, for paternally transmitted sex ... Life cycle of ... Genic balance sex determination (GBSD): According to this model ...

 2. RESONANCE

  Indian Academy of Sciences (India)

  one can ever be sure, of course, but it is possible that Einstein was as much hated as ... of thought, which is not to say one is better or worse than the other, of course. ... being passed over when assistantships at the University were offered to his ..... young men to refuse military service, provoking the hostility of nationalists in ...

 3. RESONANCE

  Indian Academy of Sciences (India)

  small bar magnets. NMR spectroscopy .... that the integrated area for the methylene .... in a network of spins. .... Schematic representation of the type of short (broken arrows) and medium-range .... we can define between cities and towns in the.

 4. RESONANCE

  Indian Academy of Sciences (India)

  born intoa mathematical family, (herfatherwasawell known mathematician), shehadto rebel ... ~mmy had to take special permission to be admitted as an auditor in ... She started working atthe Mathematical Institute at Erlangen without a formal ...

 5. Resonance

  Indian Academy of Sciences (India)

  Administrator

  Refresher Course in. Experimental Physics. Refresher Course on. Advanced in Biophysics. IISc Young Science. Fellowship Programme. Inside Back Cover. Flowering Trees. (Credit: K Sankara Rao,IISc,. Bangalore). 97. 83. Classics. REFLECTIONS. 71 Integrative Microbiology – The Third Golden Age. Moselio Schaechter.

 6. RESONANCE

  Indian Academy of Sciences (India)

  The Wright brothers were from a low middle class family and their formal education did not go beyond high school, and though each spent the time for a ... concealed is his hands, and before we ... sublime disregard for science, at once dubbed ...

 7. Magnetic resonance tomography in syringomyelia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Koehler, D.; Treisch, J.; Hertel, G.; Schoerner, W.; Fiegler, W.; Staedtisches Rudolf-Virchow Krankenhaus, Berlin

  1985-01-01

  Thirteen patients with a clinical diagnosis of syringomyelia were examined by nuclear tomography (0.35 T magnet) in the spin-echo mode. In all thirteen patients, the T1 images (Se 400/35) showed a longitudinal cavity with a signal intensity of CSF. The shape and extent of the syrinx could be adequately demonstrated in 12 of the 13 examinations. Downward displacement of the cerebellar tonsils was seen in eight cases. The examination took between half and one hour. Advantages of magnetic resonance tomography (nuclear tomography) include the absence of artifacts, images in the line of the lesion and its non-invasiveness. (orig.) [de

 8. Multimachine subsynchronous resonance: Pt. 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lahoud, M.A.; Harley, R.G.; Levy, D.C.

  1984-01-01

  This paper describes a theoretical investigation into the subsynchronous resonance (SSR) behaviour of a power system containing synchronous generators, induction motors and series capacitors. By applying eigenvalue techniques, attention is paid to the effect of replacing the induction motor by an equivalent fixed resistor-inductor (R-L) load. Nonlinear transient simulations and their Fast Fourier Transforms (FFT's) are also used to investigate the effects of the complexity of the mechanical model of the generator on the SSR predictions. The results show that the model used for the induction motor has a significant effect on the SSR behaviour of a multimachine system

 9. Linear resonance acceleration of pellets

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mills, R.G.

  1978-01-01

  A possible requirement for the acceleration of macroscopic pellets to velocities exceeding 10 4 meters per second implies the development of new apparatus. A satisfactory approach might be the linear resonance accelerator. Such apparatus would require the charging of pellets to very high values not yet demonstrated. The incompatibility of phase stability with radial stability in these machines may require abandoning phase stability and adopting feedback control of the accelerating voltage to accommodate statistical fluctuations in the charge to mass ratio of successive pellets

 10. Magnetic resonance imaging at Rikshospitalet

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, H.J.

  1990-01-01

  During the first 18 months of operations of the nuclear magnetic resonance (NMR) unit at Rikshospitalet, 1453 NMR examinations have been performed on 1431 patients. 64% of the time has been devoted to examinations of the central nervous system and spine in children and adults, 9% of the time has been used on non-neuroradiology pediatric patients, while the rest of the time has been spent equally on ear, nose and throat, thoracic (including cardiac) and abdominal examinations in adult patients. The indications for doing NMR at Rikshospitalet are listed and discussed, and it is concluded that NMR has proved to be useful at several conditions in most organ systems. 15 refs

 11. Resonant primordial gravitational waves amplification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chunshan Lin

  2016-01-01

  Full Text Available We propose a mechanism to evade the Lyth bound in models of inflation. We minimally extend the conventional single-field inflation model in general relativity (GR to a theory with non-vanishing graviton mass in the very early universe. The modification primarily affects the tensor perturbation, while the scalar and vector perturbations are the same as the ones in GR with a single scalar field at least at the level of linear perturbation theory. During the reheating stage, the graviton mass oscillates coherently and leads to resonant amplification of the primordial tensor perturbation. After reheating the graviton mass vanishes and we recover GR.

 12. Magnetic resonance imaging in psychiatry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mann, K.

  1993-01-01

  Diagnosis and research in psychiatry are increasingly availing themselves of magnetic resonance imaging (MRI). In comparison to computed tomography (CT), this offers the combined benefits of no exposure to radiation, high resolution, artefact-free display of structures near bone, and a sharp contrast between the grey and white brain matter, with freedom to select the section. With the exception of very anxious patients, MRI will gradually replace CT scans for a wide range of differential diagnostic investigations. Its superiority in systematic studies of psychiatric patients with discrete cerebral parenchyma lesions is already considered proven. This is illustrated on the basis of research into schizophrenia and alcoholism. (orig.) [de

 13. Advances in magnetic resonance 3

  CERN Document Server

  Waugh, John S

  2013-01-01

  Advances in Magnetic Resonance, Volume 3, describes a number of important developments which are finding increasing application by chemists. The book contains five chapters and begins with a discussion of how the properties of random molecular rotations reflect themselves in NMR and how they show up, often differently, in other kinds of experiments. This is followed by separate chapters on the Kubo method, showing its equivalence to the Redfield approach in the cases of most general interest; the current state of dynamic nuclear polarization measurements in solutions and what they tell us abou

 14. Micro-optomechanical trampoline resonators

  Science.gov (United States)

  Pepper, Brian; Kleckner, Dustin; Sonin, Petro; Jeffrey, Evan; Bouwmeester, Dirk

  2011-03-01

  Recently, micro-optomechanical devices have been proposed for implementation of experiments ranging from non-demolition measurements of phonon number to creation of macroscopic quantum superpositions. All have strenuous requirements on optical finesse, mechanical quality factor, and temperature. We present a set of devices composed of dielectric mirrors on Si 3 N4 trampoline resonators. We describe the fabrication process and present data on finesse and quality factor. The authors gratefully acknowledge support from NSF PHY-0804177 and Marie Curie EXT-CT-2006-042580.

 15. Hadron scattering, resonances, and QCD

  Science.gov (United States)

  Briceño, R. A.

  2016-11-01

  The non-perturbative nature of quantum chromodynamics (QCD) has historically left a gap in our understanding of the connection between the fundamental theory of the strong interactions and the rich structure of experimentally observed phenomena. For the simplest properties of stable hadrons, this is now circumvented with the use of lattice QCD (LQCD). In this talk I discuss a path towards a rigorous determination of few-hadron observables from LQCD. I illustrate the power of the methodology by presenting recently determined scattering amplitudes in the light-meson sector and their resonance content.

 16. Stochastic resonance for exploration geophysics

  OpenAIRE

  Omerbashich, Mensur

  2008-01-01

  Stochastic resonance (SR) is a phenomenon in which signal to noise (SN) ratio gets improved by noise addition rather than removal as envisaged classically. SR was first claimed in climatology a few decades ago and then in other disciplines as well. The same as it is observed in natural systems, SR is used also for allowable SN enhancements at will. Here I report a proof of principle that SR can be useful in exploration geophysics. For this I perform high frequency GaussVanicek variance spectr...

 17. Electron Shell as a Resonator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Karpeshin, F. F.

  2002-01-01

  Main principles of the resonance effect arising in the electron shells in interaction of the nuclei with electromagnetic radiation are analyzed and presented in the historical aspect. Principles of NEET are considered from a more general position, as compared to how this is usually presented. Characteristic features of NEET and its reverse, TEEN, as internal conversion processes are analyzed, and ways are offered of inducing them by laser radiation. The ambivalent role of the Pauli exclusion principles in NEET and TEEN processes is investigated.

 18. Fano resonances from gradient-index metamaterials.

  Science.gov (United States)

  Xu, Yadong; Li, Sucheng; Hou, Bo; Chen, Huanyang

  2016-01-27

  Fano resonances - resonant scattering features with a characteristic asymmetric profile - have generated much interest, due to their extensive and valuable applications in chemical or biological sensors, new types of optical switches, lasers and nonlinear optics. They have been observed in a wide variety of resonant optical systems, including photonic crystals, metamaterials, metallic gratings and nanostructures. In this work, a waveguide structure is designed by employing gradient-index metamaterials, supporting strong Fano resonances with extremely sharp spectra. As the changes in the transmission spectrum originate from the interaction of guided modes from different channels, instead of resonance structures or metamolecules, the Fano resonances can be observed for both transverse electric and transverse magnetic polarizations. These findings are verified by fine agreement with analytical calculations and experimental results at microwave, as well as simulated results at near infrared frequencies.

 19. Magnetic resonance imaging of Parkinsonism

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mukai, Eiichiro; Makino, Naoki; Fujishiro, Kenichiro.

  1989-01-01

  We have analyzed magnetic resonance images in 33 patients; 18 patients with Parkinson's disease, 1 patient with diurnally fluctuating progressive dystonia, 1 patient with pure akinesia, 6 patients with multiple system atrophy, 1 patient with flunarizine induced parkinsonism, and 4 patients with unclassified parkinsonism. The MR images were obtained using a 1.5-T GE MR System. A spin-echo pulse sequence was used with a TE of 30 msec and 80 msec and a TR of 2000 msec. No signal abnormalities were seen in any patient with Parkinson's disease but 3 showed slightly decreased signal intensity of the putamen on T2-weighted sequences. Patients with diurnally fluctuating progressive dystonia and pure akinesia evidensed no abnormal findings. All six patients with multiple system atrophy demonstrated decreased signal intensity of the putamen, particularly along their lateral and posterior portions, and an enlarged substantia nigra. Atrophy of the pons and cerebellum was detected in all cases with multiple system atrophy. One case of flunarizine induced parkinsonism showed slightly decreased signal intensity of the putamen. Four cases of unclassified parkinsonism showed decreased signal in the putamen on T2-weighted sequences. Magnetic resonance imaging has the potential to become a useful diagnostic tool in the management of parkinsonism. (author)

 20. Inductive measurements of ferromagnetic resonance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Woodward, R.C.; Kennewell, K.; Crew, D.C.; Stamps, R.L.

  2004-01-01

  Full text: The rapid advance in magnetic data storage has driven groundbreaking work in the science that underpins the properties of ferromagnetic materials at high frequencies. Recent work in this area has included the use of precession in order to produce ultra-high speed switching of magnetic elements, the generation of excited dynamical structures by application of inhomogeneous field pulses, and examination of the propagation of localized spin waves. This paper describes explorations of ultra-fast magnetization dynamics being undertaken at The University of Western Australia. We have studied the differences in magnetization dynamics in simple permalloy films when a sample is excited with sharp pulse compared to the to the dynamics generated by the application of a small amplitude continuous wave signal. We have observed a difference in the resonant frequency determined from these two excitations and will propose reasons for the different resonance responses of the system. Using the ultra-fast techniques described above we have measured dynamical properties that are significantly different to the static properties. These results are explained by the dynamical measurements being made on time scales smaller than the characteristic relaxation time. Future applications of these devices will be to examine broadening of line widths and frequency shifts associated with the excitation of magnetostatic modes, factors limiting quasiballistic reversal and differences between the dynamic and static properties of magnetic materials

 1. Wave emission by resonance crossing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tracy, E.R.; Kaufman, A.N.; Liang, Y.

  1995-01-01

  The emission of collective waves by a moving charged particle in a nonuniform medium is discussed. Emission occurs in a nonuniform medium when the local dispersion relation of the collective wave is satisfied. This is a form of resonance crossing. Using the Weyl symbol calculus, a local expansion of the collective wave equation driven by the particle source is derived in the neighborhood of the crossing. The collective wave dispersion manifold and the gyroballistic wave dispersion manifold can be used as a pair of local coordinates in the neighborhood of the resonance crossing, which greatly simplifies the analysis. This change of representation is carried out using a metaplectic transform (a generalization of the fourier transform). The Wigner function of the emitted wave field is then computed in the new coordinates. The Wigner function is a phase space scalar, hence the numerical value is invariant under linear canonical transformations. This invariance is invoked to finally arrive at the Wigner function in the original (physical) coordinates. The wave-action and -energy emission rates are then computed from the Wigner function. copyright 1995 American Institute of Physics

 2. Resonance ionization spectroscopy in dysprosium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Studer, D., E-mail: dstuder@uni-mainz.de; Dyrauf, P.; Naubereit, P.; Heinke, R.; Wendt, K. [Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Physik (Germany)

  2017-11-15

  We report on resonance ionization spectroscopy (RIS) of high-lying energy levels in dysprosium. We developed efficient excitation schemes and re-determined the first ionization potential (IP) via analysis of Rydberg convergences. For this purpose both two- and three-step excitation ladders were investigated. An overall ionization efficiency of 25(4) % could be demonstrated in the RISIKO mass separator of Mainz University, using a three-step resonance ionization scheme. Moreover, an extensive analysis of the even-parity 6sns- and 6snd-Rydberg-series convergences, measured via two-step excitation was performed. To account for strong perturbations in the observed s-series, the approach of multichannel quantum defect theory (MQDT) was applied. Considering all individual series limits we extracted an IP-value of 47901.76(5) cm{sup −1}, which agrees with the current literature value of 47901.7(6) cm{sup −1}, but is one order of magnitude more precise.

 3. Magnetic resonance imaging of Parkinsonism

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mukai, Eiichiro [National Hospital of Nagoya (Japan); Makino, Naoki; Fujishiro, Kenichiro

  1989-06-01

  We have analyzed magnetic resonance images in 33 patients; 18 patients with Parkinson's disease, 1 patient with diurnally fluctuating progressive dystonia, 1 patient with pure akinesia, 6 patients with multiple system atrophy, 1 patient with flunarizine induced parkinsonism, and 4 patients with unclassified parkinsonism. The MR images were obtained using a 1.5-T GE MR System. A spin-echo pulse sequence was used with a TE of 30 msec and 80 msec and a TR of 2000 msec. No signal abnormalities were seen in any patient with Parkinson's disease but 3 showed slightly decreased signal intensity of the putamen on T2-weighted sequences. Patients with diurnally fluctuating progressive dystonia and pure akinesia evidensed no abnormal findings. All six patients with multiple system atrophy demonstrated decreased signal intensity of the putamen, particularly along their lateral and posterior portions, and an enlarged substantia nigra. Atrophy of the pons and cerebellum was detected in all cases with multiple system atrophy. One case of flunarizine induced parkinsonism showed slightly decreased signal intensity of the putamen. Four cases of unclassified parkinsonism showed decreased signal in the putamen on T2-weighted sequences. Magnetic resonance imaging has the potential to become a useful diagnostic tool in the management of parkinsonism. (author).

 4. Migraine and magnetic resonance spectroscopy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Younis, Samaira; Hougaard, Anders; Vestergaard, Mark B.

  2017-01-01

  Purpose of review: To present an updated and streamlined overview of the metabolic and biochemical aspect of the migraine pathophysiology based on findings from phosphorous (31P) and hydrogen (1H) magnetic resonance spectroscopy (MRS) studies. Recent findings: Despite of the variation in the meth......Purpose of review: To present an updated and streamlined overview of the metabolic and biochemical aspect of the migraine pathophysiology based on findings from phosphorous (31P) and hydrogen (1H) magnetic resonance spectroscopy (MRS) studies. Recent findings: Despite of the variation...... in the methodology and quality of the MRS migraine studies over time, some results were consistent and reproducible. 31P-MRS studies suggested reduced availability of neuronal energy and implied a mitochondrial dysfunction in the migraine brain. 1H-MRS studies reported interictal abnormalities in the excitatory...... and inhibitory neurotransmitters, glutamate and g-aminobutyric acid (GABA), suggesting persistent altered excitability in migraine patients. N-Acetylaspartate levels were decreased in migraine, probably due to a mitochondrial dysfunction and abnormal energy metabolism. The reported abnormalities may increase...

 5. Ponderomotive force near cyclotron resonance

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kono, Mitsuo; Sanuki, Heiji

  1987-01-01

  The ponderomotive force, which is involved in the excitation of macroscopic behaviors of plasma caused by wave motion, plays an important role in various non-linear wave motion phenomena. In the present study, equations for the pondermotive force for plasma in a uniform magnetic field is derived using a renormalization theory which is based on the Vlasov equation. It is shown that the pondermotive force, which diverges at the cyclotron resonence point according to adiabatic approximation, can be expressed by a non-divergent equation by taking into account the instability of the cyclotron orbit due to high-order scattering caused by a wave. This is related with chaotic particle behaviors near cyclotron resonance, where the pondermotive force is small and the diffusion process prevails. It is assumed here that the amplitude of the high-frequency electric field is not large and that the broadening of cyclotron levels is smaller than the distance between the levels. A global chaos will be created if the amplitude of the electric field becomes greater to allow the broadening to exceed the distance between the levels. (Nogami, K.).

 6. Threshold enhancement of diphoton resonances

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aoife Bharucha

  2016-10-01

  Full Text Available We revisit a mechanism to enhance the decay width of (pseudo-scalar resonances to photon pairs when the process is mediated by loops of charged fermions produced near threshold. Motivated by the recent LHC data, indicating the presence of an excess in the diphoton spectrum at approximately 750 GeV, we illustrate this threshold enhancement mechanism in the case of a 750 GeV pseudoscalar boson A with a two-photon decay mediated by a charged and uncolored fermion having a mass at the 12MA threshold and a small decay width, <1 MeV. The implications of such a threshold enhancement are discussed in two explicit scenarios: i the Minimal Supersymmetric Standard Model in which the A state is produced via the top quark mediated gluon fusion process and decays into photons predominantly through loops of charginos with masses close to 12MA and ii a two Higgs doublet model in which A is again produced by gluon fusion but decays into photons through loops of vector-like charged heavy leptons. In both these scenarios, while the mass of the charged fermion has to be adjusted to be extremely close to half of the A resonance mass, the small total widths are naturally obtained if only suppressed three-body decay channels occur. Finally, the implications of some of these scenarios for dark matter are discussed.

 7. Threshold enhancement of diphoton resonances

  CERN Document Server

  Bharucha, Aoife; Goudelis, Andreas

  2016-10-10

  The data collected by the LHC collaborations at an energy of 13 TeV indicates the presence of an excess in the diphoton spectrum that would correspond to a resonance of a 750 GeV mass. The apparently large production cross section is nevertheless very difficult to explain in minimal models. We consider the possibility that the resonance is a pseudoscalar boson $A$ with a two--photon decay mediated by a charged and uncolored fermion having a mass at the $\\frac12 M_A$ threshold and a very small decay width, $\\ll 1$ MeV; one can then generate a large enhancement of the $A\\gamma\\gamma$ amplitude which explains the excess without invoking a large multiplicity of particles propagating in the loop, large electric charges and/or very strong Yukawa couplings. The implications of such a threshold enhancement are discussed in two explicit scenarios: i) the Minimal Supersymmetric Standard Model in which the $A$ state is produced via the top quark mediated gluon fusion process and decays into photons predominantly through...

 8. Acoustic resonance spectroscopy intrinsic seals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Olinger, C.T.; Burr, T.; Vnuk, D.R.

  1994-01-01

  We have begun to quantify the ability of acoustic resonance spectroscopy (ARS) to detect the removal and replacement of the lid of a simulated special nuclear materials drum. Conceptually, the acoustic spectrum of a container establishcs a baseline fingerprint, which we refer to as an intrinsic seal, for the container. Simply removing and replacing the lid changes some of the resonant frequencies because it is impossible to exactly duplicate all of the stress patterns between the lid and container. Preliminary qualitative results suggested that the ARS intrinsic seal could discriminate between cases where a lid has or has not been removed. The present work is directed at quantifying the utility of the ARS intrinsic seal technique, including the technique's sensitivity to ''nuisance'' effects, such as temperature swings, movement of the container, and placement of the transducers. These early quantitative tests support the potential of the ARS intrinsic seal application, but also reveal a possible sensitivity to nuisance effects that could limit environments or conditions under which the technique is effective

 9. Simulation of a quadrupole resonator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kleindienst, Raphael [Helmholtz Zentrum Berlin (Germany)

  2013-07-01

  Modern particle accelerators often rely on superconducting radio frequency (SRF) technology for accelerating cavities. In particular in CW operation, very high quality factors up into the high range are desirable, since one of the main cost drivers of such an accelerator, the cryogenic refrigeration plant, is inversely proportional to Q{sub 0}. Present day superconducting cavities are generally made of solid Niobium. A possibility to increase the quality factor as well as accelerating fields is to use thin film coated cavities. Apart from Niobium thin films, other superconducting materials, such as MgB{sub 2}, NbN and Nb{sub 3}Sn are promising candidates. Measuring and understanding the RF-properties of superconducting thin films, specifically the surface resistance, is needed to drive forward this development. Currently only few facilities exist capable of measuring the surface resistance of thin films samples with a resolution in the nano-ohm range at the operating frequency of typical cavities(e.g. L-band). A dedicated test stand consisting of a quadrupole resonator is therefore being constructed at the Helmholtz Zentrum Berlin. This system is based on the 400 MHz quadrupole resonator at CERN, with the design adapted to 433 MHz (making available the higher harmonic mode at 1.3 GHz) and optimized with respect to resolution and maximum achievable fields using simulation data obtained with CST Microwave Studio as well as ANSYS. The simulated design is being manufactured. An outlook for future physics runs is given.

 10. Single-Molecule Stochastic Resonance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Hayashi

  2012-08-01

  Full Text Available Stochastic resonance (SR is a well-known phenomenon in dynamical systems. It consists of the amplification and optimization of the response of a system assisted by stochastic (random or probabilistic noise. Here we carry out the first experimental study of SR in single DNA hairpins which exhibit cooperatively transitions from folded to unfolded configurations under the action of an oscillating mechanical force applied with optical tweezers. By varying the frequency of the force oscillation, we investigate the folding and unfolding kinetics of DNA hairpins in a periodically driven bistable free-energy potential. We measure several SR quantifiers under varied conditions of the experimental setup such as trap stiffness and length of the molecular handles used for single-molecule manipulation. We find that a good quantifier of the SR is the signal-to-noise ratio (SNR of the spectral density of measured fluctuations in molecular extension of the DNA hairpins. The frequency dependence of the SNR exhibits a peak at a frequency value given by the resonance-matching condition. Finally, we carry out experiments on short hairpins that show how SR might be useful for enhancing the detection of conformational molecular transitions of low SNR.

 11. Magnetic resonance imaging of chemistry.

  Science.gov (United States)

  Britton, Melanie M

  2010-11-01

  Magnetic resonance imaging (MRI) has long been recognized as one of the most important tools in medical diagnosis and research. However, MRI is also well placed to image chemical reactions and processes, determine the concentration of chemical species, and look at how chemistry couples with environmental factors, such as flow and heterogeneous media. This tutorial review will explain how magnetic resonance imaging works, reviewing its application in chemistry and its ability to directly visualise chemical processes. It will give information on what resolution and contrast are possible, and what chemical and physical parameters can be measured. It will provide examples of the use of MRI to study chemical systems, its application in chemical engineering and the identification of contrast agents for non-clinical applications. A number of studies are presented including investigation of chemical conversion and selectivity in fixed-bed reactors, temperature probes for catalyst pellets, ion mobility during tablet dissolution, solvent dynamics and ion transport in Nafion polymers and the formation of chemical waves and patterns.

 12. Niobium sputter deposition on quarter wave resonators

  CERN Document Server

  Viswanadham, C; Jayaprakash, D; Mishra, R L

  2003-01-01

  Niobium sputter deposition on quarter wave copper R.F resonators, have been taken up in our laboratory, An ultra high vacuum system was made for this purpose. Niobium exhibits superconducting properties at liquid Helium temperature. A uniform coating of about 1.5 mu m of niobium on the internal surfaces of the copper resonant cavities is desired. Power dissipation in the resonators can be greatly reduced by making the internal surfaces of the R.F cavity super conducting. (author)

 13. Detection of gravitational waves with resonant antennas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ronga, Francesco

  2006-01-01

  The status of the 4 operating cylindrical gravitational waves resonant antenna detectors is summarized. A short review is given of the experimental results and of the next generation projects. Resonant detectors are now sensitive to the strongest potential sources of gravitational waves in our galaxy and in the local group. Recently interferometric detectors have achieved very good perfomances, but resonant detectors are still competitive particularly for what concern the very good live-time

 14. Quantum heat engine with coupled superconducting resonators

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hardal, Ali Ümit Cemal; Aslan, Nur; Wilson, C. M.

  2017-01-01

  We propose a quantum heat engine composed of two superconducting transmission line resonators interacting with each other via an optomechanical-like coupling. One resonator is periodically excited by a thermal pump. The incoherently driven resonator induces coherent oscillations in the other one...... the signatures of quantum behavior in the statistical and thermodynamic properties of the system. We find evidence of a quantum enhancement in the power output of the engine at low temperatures....

 15. Resonance ionization scheme development for europium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chrysalidis, K., E-mail: katerina.chrysalidis@cern.ch; Goodacre, T. Day; Fedosseev, V. N.; Marsh, B. A. [CERN (Switzerland); Naubereit, P. [Johannes Gutenberg-Universität, Institiut für Physik (Germany); Rothe, S.; Seiffert, C. [CERN (Switzerland); Kron, T.; Wendt, K. [Johannes Gutenberg-Universität, Institiut für Physik (Germany)

  2017-11-15

  Odd-parity autoionizing states of europium have been investigated by resonance ionization spectroscopy via two-step, two-resonance excitations. The aim of this work was to establish ionization schemes specifically suited for europium ion beam production using the ISOLDE Resonance Ionization Laser Ion Source (RILIS). 13 new RILIS-compatible ionization schemes are proposed. The scheme development was the first application of the Photo Ionization Spectroscopy Apparatus (PISA) which has recently been integrated into the RILIS setup.

 16. Exit channels of autoionization resonances in atoms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krause, M.O.

  1985-01-01

  In many-electron atoms with open shells strong autoionization resonances occur when an electron from an inner, weakly bound subshell is excited. Usually, the resonance state lies above several ionization thresholds and, hence, will decay into more than one exit or continuum channel. Several cases are discussed in which the resonance state is induced by synchrotron radiation, and the exit channels are differentiated and characterized by the analysis of the ejected electrons

 17. Atomic resonances in nuclear fusion plasmas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Clauser, C. F.; Barrachina, R. O.

  2013-01-01

  We present a study of zero energy resonances of photoionization and radiative recombination cross section for the different species in a fusion reactor. In this context, the interaction potential is screened and its typical length depends on the plasma density and temperature. Due to the nature of these resonances, we propose other atomic processes in which they can take place. Finally, we show the density and temperature conditions where these resonances occur and their probable consequence on the reactor performance. (author)

 18. A Family of Resonant Vibration Control Formats

  OpenAIRE

  Krenk, Steen; Høgsberg, Jan Becker

  2012-01-01

  Resonant control makes use of a controller with a resonance frequency and an equivalent damping ratio.A simple explicit calibration procedure is presented for a family of resonant controllers in which the frequencyis tuned to the natural frequency of the targeted mode in such a way that the two resulting modes exhibit identicaldamping ratio. This tuning is independent of the imposed controller damping. The controller damping is thenselected as an optimal compromise between too small damping, ...

 19. Giant resonances in heavy-ion reactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hussein, M.S.

  1982-11-01

  The several roles of multipole giant resonances in heavy-ion reactions are discussed. In particular, the modifications in the effective ion-ion potencial due to the virtual excitation of giant resonances at low energies, are considered and estimated for several systems. Real excitation of giant resonances in heavy-ion reactions at intermediate energies are then discussed and their importance in the approach phase of deeply inelastic processes in emphasized. Several demonstrative examples are given. (Author) [pt

 20. Determining properties of baryon resonances in nuclei

  International Nuclear Information System (INIS)

  Johnson, M.B.; Chen, C.M.; Ernst, D.J.; Jiang, M.F.

  1996-01-01

  Meson-nucleus and photon-nucleus interactions are important sources of information about the medium modifications of baryon resonances in nuclei. Indications of how large the medium effects are for resonances above the Δ 33 (1232) are provided by it combined analysis of photonuclear and pion cross sections in the GeV range of energies. Tile existing data indicate a possible 10-20% renormalization of the pion coupling to higher-lying resonances in nuclei

 1. The effect of asymmetry on resonant tunneling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Garcia-Calderon, G.

  1986-07-01

  Resonant tunneling experiments on multibarrier coupled heterostructures probe the quasistationary nature of the states of the corresponding one dimensional potential. This work considers the effect of asymmetric one dimensional multibarrier potentials on resonant tunneling. It is shown, by using the properties of the propagator of the system, that this effect may lead to novel resonance phenomena and affects the lifetime of the quasistationary states of the system. The above considerations are illustrated by a simple analytical solvable model. (author)

 2. Radio frequency quadrupole resonator for linear accelerator

  Science.gov (United States)

  Moretti, Alfred

  1985-01-01

  An RFQ resonator for a linear accelerator having a reduced level of interfering modes and producing a quadrupole mode for focusing, bunching and accelerating beams of heavy charged particles, with the construction being characterized by four elongated resonating rods within a cylinder with the rods being alternately shorted and open electrically to the shell at common ends of the rods to provide an LC parallel resonant circuit when activated by a magnetic field transverse to the longitudinal axis.

 3. Resonance gamma-transducer with thin converter

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mirzababaev, R.M.

  1993-01-01

  A resonance detector with stainless steel foil (∼3000 A) is more efficient than conventional detectors as regards the recording Rayleigh scattering of Moessbauer effect. If the scatterer contains resonance nuclei (iron), the detector simultaneously records in the same spectrum both Zeeman lines and the line resulted to Rayleigh quanta scattering on electrons. Zeeman lines are formed due to photoabsorption in the converter. The central line is associated with resonance absorption in the converter

 4. Resonant power processors. I - State plane analysis

  Science.gov (United States)

  Oruganti, R.; Lee, F. C.

  1984-01-01

  State-plane techniques in conjunction with piecewise-linear analysis is employed to study the steady-state and transient characteristics of a series resonant converter. With the direct viewing of the resonant tank energy and the device switching instants, the state portrayal provides unique insights into the complex behavior of the converter. Operation of the converter under both continuous and discontinuous current modes and at frequencies both below and above resonant frequency are discussed.

 5. Resonant power processors. II - Methods of control

  Science.gov (United States)

  Oruganti, R.; Lee, F. C.

  1984-01-01

  The nature of resonant converter control is discussed. Employing the state-portrait, different control methods for series resonant converter are identified and their performance evaluated based on their stability, response to control and load changes and range of operation. A new control method, optimal-trajectory control, is proposed which, by utilizing the state trajectories as control laws, continuously monitors the energy level of the resonant tank. The method is shown to have superior control properties especially under transient operation.

 6. An analytical approximation for resonance integral

  International Nuclear Information System (INIS)

  Magalhaes, C.G. de; Martinez, A.S.

  1985-01-01

  It is developed a method which allows to obtain an analytical solution for the resonance integral. The problem formulation is completely theoretical and based in concepts of physics of general character. The analytical expression for integral does not involve any empiric correlation or parameter. Results of approximation are compared with pattern values for each individual resonance and for sum of all resonances. (M.C.K.) [pt

 7. Measurement of global and local resonance terms

  CERN Document Server

  Tomás, R; Calaga, R; Fischer, W; Franchi, A; Rumolo, Giovanni

  2005-01-01

  Recently, resonance driving terms were successfully measured in the CERN SPS and the BNL RHIC from the Fourier spectrum of beam position monitor (BPM) data. Based on these measurements a new analysis has been derived to extract truly local observables from BPM data. These local observables are called local resonance terms since they share some similarities with the global resonance terms. In this paper we derive these local terms analytically and present experimental measurements of sextupolar global and local resonance terms in RHIC. Nondestructive measurements of these terms using ac dipoles are also presented.

 8. On meson resonances and chiral symmetry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lutz, M.F.M.

  2003-07-01

  We study meson resonances with quantum numbers J P = 1 + in terms of the chiral SU(3) Lagrangian. At leading order a parameter-free prediction is obtained for the scattering of Goldstone bosons off vector mesons with J P = 1 - once we insist on approximate crossing symmetry of the unitarized scattering amplitude. A resonance spectrum arises that is remarkably close to the empirical pattern. In particular, we find that the strangeness-zero resonances h 1 (1380), f 1 (1285) and b 1 (1235) are formed due to strong K anti K μ and K K μ channels. This leads to large coupling constants of those resonances to the latter states. (orig.)

 9. Resonant tunneling of electrons in quantum wires

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krive, I.V.; Shekhter, R.I.; Jonson, M.; Krive, I.V.

  2010-01-01

  We considered resonant electron tunneling in various nanostructures including single wall carbon nanotubes, molecular transistors and quantum wires formed in two-dimensional electron gas. The review starts with a textbook description of resonant tunneling of noninteracting electrons through a double-barrier structure. The effects of electron-electron interaction in sequential and resonant electron tunneling are studied by using Luttinger liquid model of electron transport in quantum wires. The experimental aspects of the problem (fabrication of quantum wires and transport measurements) are also considered. The influence of vibrational and electromechanical effects on resonant electron tunneling in molecular transistors is discussed.

 10. Fano resonances in bilayer phosphorene nanoring

  Science.gov (United States)

  Zhang, Rui; Wu, Zhenhua; Li, X. J.; Li, L. L.; Chen, Qiao; Li, Yun-Mei; Peeters, F. M.

  2018-05-01

  Tunable transport properties and Fano resonances are predicted in a circular bilayer phosphorene nanoring. The conductance exhibits Fano resonances with varying incident energy and applied perpendicular magnetic field. These Fano resonance peaks can be accurately fitted with the well known Fano curves. When a magnetic field is applied to the nanoring, the conductance oscillates periodically with magnetic field which is reminiscent of the Aharonov–Bohm effect. Fano resonances are tightly related to the discrete states in the central nanoring, some of which are tunable by the magnetic field.

 11. Space charge effects: tune shifts and resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weng, W.T.

  1986-08-01

  The effects of space charge and beam-beam interactions on single particle motion in the transverse degree of freedom are considered. The space charge force and the resulting incoherent tune shift are described, and examples are given from the AGS and CERN's PSB. Equations of motion are given for resonances in the presence of the space charge force, and particle behavior is examined under resonance and space charge conditions. Resonance phase space structure is described with and without space charge. Uniform and bunched beams are compared. Beam-beam forces and resonances and beam-beam detuning are described. 18 refs., 15 figs

 12. Giant dipole resonance in hot nuclei

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mau, N.V.

  1993-01-01

  Giant resonances built on an excited state of the nucleus at a finite temperature T are studied. The following questions are investigated: how long such collective effects occur in a nucleus when T increases. How the properties of the giant resonances vary when the temperature increases. How the study of giant resonances in hot nuclei can give information on the structure of the nucleus in a highly excited state. The special case of the giant dipole resonance is studied. Some of the experimental results are reviewed and in their theoretical interpretation is discussed. (K.A.). 56 refs., 20 figs., 4 tabs

 13. Resonance Raman Optical Activity and Surface Enhanced Resonance Raman Optical Activity analysis of Cytochrome C

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannessen, Christian; Abdali, Salim; White, Peter C.

  2007-01-01

  High quality Resonance Raman (RR) and resonance Raman Optical Activity (ROA) spectra of cytochrome c were obtained in order to perform full assignment of spectral features of the resonance ROA spectrum. The resonance ROA spectrum of cytochrome c revealed a distinct spectral signature pattern due...... to resonance enhanced skeletal porphyrin vibrations, more pronounced than any contribution from the protein back-bone. Combining the intrinsic resonance enhancement of cytochrome c with surface plasmon enhancement by colloidal silver particles, the Surface Enhanced Resonance Raman Scattering (SERRS) and Chiral...... Enhanced Raman Spectroscopy (ChERS) spectra of the protein were successfully obtained at very low concentration (as low as 1 µM). The assignment of spectral features was based on the information obtained from the RR and resonance ROA spectra. Excellent agreement between RR and SERRS spectra is reported...

 14. Quasi-resonant converter with divided resonant capacitor on primary and secondary side

  OpenAIRE

  Shiroyama, Hironobu; Matsuo, Hirofumi; Ishizuka, Yoichi

  2009-01-01

  This paper presents a quasi-resonant converter with divided resonant capacitor on primary and secondary side of the isolation transformer. A conventional quasi-resonant converter using flyback topology can realize soft switching with simple circuit. However, relatively large surge voltage is generated in the switching device. To suppress such surge voltage, resonant capacitor is divided on primary side and secondary side in the proposed converter. In case of prototype 95W converter, the volta...

 15. One-loop renormalization of Resonance Chiral Theory: scalar and pseudoscalar resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rosell, Ignasi; Ruiz-FemenIa, Pedro; Portoles, Jorge

  2005-01-01

  We consider the Resonance Chiral Theory with one multiplet of scalar and pseudoscalar resonances, up to bilinear couplings in the resonance fields, and evaluate its β-function at one-loop with the use of the background field method. Thus we also provide the full set of operators that renormalize the theory at one loop and render it finite

 16. A New Look at an Old Activity: Resonance Tubes Used to Teach Resonance

  Science.gov (United States)

  Nelson, Jim; Nelson, Jane

  2017-01-01

  There are several variations of resonance laboratory activities used to determine the speed of sound. This is "not" one of them. This activity uses the resonance tube idea to teach "resonance," not to verify the speed of sound. Prior to this activity, the speed of sound has already been measured using computer sound-sensors and…

 17. Relativistic effects in resonance absorption

  International Nuclear Information System (INIS)

  Drake, J.F.; Lee, Y.C.

  1976-01-01

  The role of the relativistic-electron-mass variation in the generation of plasma waves by the linear mode conversion of intense electromagnetic waves is investigated. The increase in the electron mass in high intensity regions of the mode-converted wave reduces the local plasma frequency and thereby strongly modifies the plasma-driver resonance. A spatial discontinuity in the structure of the mode-converted wave results and causes the wave to break. Under rather modest restrictions, the wave breaking resulting from these effects occurs before the wave amplitude is limited either by thermal convection or by breaking caused by previously investigated nonrelativistic effects. Consequently, the amplitude of the mode-converted plasma wave should saturate at a much lower level than previously predicted. For simplicity, the analysis is limited to the initial stages of mode conversion where the ion dynamics can be neglected. The validity of this approximation is discussed

 18. Electron cyclotron resonance plasma photos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Racz, R.; Palinkas, J. [Institute of Nuclear Research (ATOMKI), H-4026 Debrecen, Bem ter 18/c (Hungary); University of Debrecen, H-4010 Debrecen, Egyetem ter 1 (Hungary); Biri, S. [Institute of Nuclear Research (ATOMKI), H-4026 Debrecen, Bem ter 18/c (Hungary)

  2010-02-15

  In order to observe and study systematically the plasma of electron cyclotron resonance (ECR) ion sources (ECRIS) we made a high number of high-resolution visible light plasma photos and movies in the ATOMKI ECRIS Laboratory. This required building the ECR ion source into an open ECR plasma device, temporarily. An 8MP digital camera was used to record photos of plasmas made from Ne, Ar, and Kr gases and from their mixtures. We studied and recorded the effect of ion source setting parameters (gas pressure, gas composition, magnetic field, and microwave power) to the shape, color, and structure of the plasma. The analysis of the photo series gave us many qualitative and numerous valuable physical information on the nature of ECR plasmas.

 19. Electron paramagnetic resonance (EPR) biodosimetry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Desrosiers, Marc; Schauer, David A.

  2001-01-01

  Radiation-induced electron paramagnetic resonance (EPR) signals were first reported by Gordy et al. [Proc. Natl. Acad. Sci. USA 41 (1955) 983]. The application of EPR spectroscopy to ionizing radiation dosimetry was later proposed by Brady et al. [Health Phys. 15 (1968) 43]. Since that time EPR dosimetry has been applied to accident and epidemiologic dose reconstruction, radiation therapy, food irradiation, quality assurance programs and archaeological dating. Materials that have been studied include bone, tooth enamel, alanine and quartz. This review paper presents the fundamentals and applications of EPR biodosimetry. Detailed information regarding sample collection and preparation, EPR measurements, dose reconstruction, and data analysis and interpretation will be reviewed for tooth enamel. Examples of EPR biodosimetry application in accidental overexposures, radiopharmaceutical dose assessment and retrospective epidemiologic studies will also be presented

 20. Transition metal nuclear magnetic resonance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pregosin, P.S.

  1991-01-01

  Transition metal NMR spectroscopy has progressed enormously in recent years. New methods, and specifically solid-state methods and new pulse sequences, have allowed access to data from nuclei with relatively low receptivities with the result that chemists have begun to consider old and new problems, previously unapproachable. Moreover, theory, computational science in particular, now permits the calculation of not just 13 C, 15 N and other light nuclei chemical shifts, but heavy main-group element and transition metals as well. These two points, combined with increasing access to high field pulsed spectrometer has produced a wealth of new data on the NMR transition metals. A new series of articles concerned with measuring, understanding and using the nuclear magnetic resonance spectra of the metals of Group 3-12 is presented. (author)

 1. Gaucher's disease: Magnetic resonance findings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roca, M.; Gomez-Pereda, R.; Blasco, A.; Ros, L.

  1996-01-01

  The objective is to assess the role of magnetic resonance (MR) in determining the initial extension of Gaucher's disease and its complications. A retrospective study of eight patients diagnosed as having Gaucher's disease was carried out using MR. The study focused on pelvis, hip, femur, spine, liver parenchyma and splenic parenchyma. Infiltration of the cancellous portion of the vertebral bodies was observed in all but one of the patients. Three patients presented small hemangiomas in dorsal and lumbar vertebral bodies. Pelvic bone involvement was homogeneous in four cases and spotty in two, while the pelvic marrow was normal in the two patients with no vertebral infiltration. A vascular necrosis of the femoral head was detected in two cases. MR is very useful in determining the initial extension, in the early diagnosis of complications and in managing the posttreatment marrow response to assess the therapeutic efficacy. 16 refs

 2. Electromagnetic decay of giant resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beene, J.R.; Bertrand, F.E.; Halbert, M.L.; Auble, R.L.; Hensley, D.C.; Horen, D.J.; Robinson, R.L.; Sayer, R.O.; Sjoreen, T.P.

  1985-01-01

  Coincidence experiments are carried out to investigate the photon and neutron emission from the giant resonance regions of 208 Pb and 90 Zr using the ORNL Spin Spectrometer, a 72-segment NaI detector system. The authors determined the total gamma-decay probability, the ground-state gamma branching ratio, and the branching ratios to a number of low-lying states as a function of excitation energy in 208 Pb to ∼15 MeV. Similar data were also obtained on 90 Zr. The total yield of ground-state E2 gamma radiation in 208 Pb and the comparative absence of such radiation in 90 Zr can only be understood if decay of compound (damped) states is considered. (Auth.)

 3. Fetal abdominal magnetic resonance imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brugger, Peter C.; Prayer, Daniela

  2006-01-01

  This review deals with the in vivo magnetic resonance imaging (MRI) appearance of the human fetal abdomen. Imaging findings are correlated with current knowledge of human fetal anatomy and physiology, which are crucial to understand and interpret fetal abdominal MRI scans. As fetal MRI covers a period of more than 20 weeks, which is characterized not only by organ growth, but also by changes and maturation of organ function, a different MR appearance of the fetal abdomen results. This not only applies to the fetal intestines, but also to the fetal liver, spleen, and adrenal glands. Choosing the appropriate sequences, various aspects of age-related and organ-specific function can be visualized with fetal MRI, as these are mirrored by changes in signal intensities. Knowledge of normal development is essential to delineate normal from pathological findings in the respective developmental stages

 4. Olfactometer for functional resonance imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Andrieu, Patrice

  2013-01-01

  The Magnetic Resonance Imaging (fMRI) has been developing for twenty years. Indeed, the marketing of high-resolution MRI (5 Tesla and 7 Tesla recently) allowed the study of brain mechanisms. The research work of this PHD was to develop instrumentation for objective studies of brain behavior during a sensory stimulation. We are interested in the study of olfaction. We have designed and built a six-channel olfactometer, synchronized with breathing and controlled by computer. The originality of our work lies in the modularity of our device, which makes it adaptable to a wide range of studies. We also propose a new method to change the intensity of stimulation delivered: the Pulse Width Modulation (PWM). This device has been used in several studies in fMRI. The effectiveness of the PWM is highlighted in a psychophysical study described in this manuscript. (author)

 5. Trapped atoms along nanophotonic resonators

  Science.gov (United States)

  Fields, Brian; Kim, May; Chang, Tzu-Han; Hung, Chen-Lung

  2017-04-01

  Many-body systems subject to long-range interactions have remained a very challenging topic experimentally. Ultracold atoms trapped in extreme proximity to the surface of nanophotonic structures provides a dynamic system combining the strong atom-atom interactions mediated by guided mode photons with the exquisite control implemented with trapped atom systems. The hybrid system promises pair-wise tunability of long-range interactions between atomic pseudo spins, allowing studies of quantum magnetism extending far beyond nearest neighbor interactions. In this talk, we will discuss our current status developing high quality nanophotonic ring resonators, engineered on CMOS compatible optical chips with integrated nanostructures that, in combination with a side illuminating beam, can realize stable atom traps approximately 100nm above the surface. We will report on our progress towards loading arrays of cold atoms near the surface of these structures and studying atom-atom interaction mediated by photons with high cooperativity.

 6. Spin resonance with trapped ions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wunderlich, Ch; Balzer, Ch; Hannemann, T; Mintert, F; Neuhauser, W; Reiss, D; Toschek, P E [Institut fuer Laser-Physik, Universitaet Hamburg, Jungiusstrasse 9, 20355 Hamburg (Germany)

  2003-03-14

  A modified ion trap is described where experiments (in particular related to quantum information processing) that usually require optical radiation can be carried out using microwave or radio frequency electromagnetic fields. Instead of applying the usual methods for coherent manipulation of trapped ions, a string of ions in such a modified trap can be treated like a molecule in nuclear magnetic resonance experiments taking advantage of spin-spin coupling. The collection of trapped ions can be viewed as an N-qubit molecule with adjustable spin-spin coupling constants. Given N identically prepared quantum mechanical two-level systems (qubits), the optimal strategy to estimate their quantum state requires collective measurements. Using the ground state hyperfine levels of electrodynamically trapped {sup 171}Yb{sup +}, we have implemented an adaptive algorithm for state estimation involving sequential measurements on arbitrary qubit states.

 7. Spin resonance with trapped ions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wunderlich, Ch; Balzer, Ch; Hannemann, T; Mintert, F; Neuhauser, W; Reiss, D; Toschek, P E

  2003-01-01

  A modified ion trap is described where experiments (in particular related to quantum information processing) that usually require optical radiation can be carried out using microwave or radio frequency electromagnetic fields. Instead of applying the usual methods for coherent manipulation of trapped ions, a string of ions in such a modified trap can be treated like a molecule in nuclear magnetic resonance experiments taking advantage of spin-spin coupling. The collection of trapped ions can be viewed as an N-qubit molecule with adjustable spin-spin coupling constants. Given N identically prepared quantum mechanical two-level systems (qubits), the optimal strategy to estimate their quantum state requires collective measurements. Using the ground state hyperfine levels of electrodynamically trapped 171 Yb + , we have implemented an adaptive algorithm for state estimation involving sequential measurements on arbitrary qubit states

 8. Electron cyclotron resonance plasma photos

  International Nuclear Information System (INIS)

  Racz, R.; Palinkas, J.; Biri, S.

  2010-01-01

  In order to observe and study systematically the plasma of electron cyclotron resonance (ECR) ion sources (ECRIS) we made a high number of high-resolution visible light plasma photos and movies in the ATOMKI ECRIS Laboratory. This required building the ECR ion source into an open ECR plasma device, temporarily. An 8MP digital camera was used to record photos of plasmas made from Ne, Ar, and Kr gases and from their mixtures. We studied and recorded the effect of ion source setting parameters (gas pressure, gas composition, magnetic field, and microwave power) to the shape, color, and structure of the plasma. The analysis of the photo series gave us many qualitative and numerous valuable physical information on the nature of ECR plasmas.

 9. Resonant ion transport in EBT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hastings, D.E.; Jaeger, E.F.; Hedrick, C.L.; Tolliver, J.S.

  1983-05-01

  We use a model for the ELMO Bumpy Torus as a bumpy cylinder with a toroidally induced vertical drift imposed on the plasma. With this model we obtain the neoclassical plasma-transport coefficients for ions in both the banana and plateau resonant regimes. The problem of solving the linearized bounce-averaged drift kinetic equation is formulated as a variational principle, which is shown to be valid for both the banana and plateau regimes. We use limiting forms of this principle to obtain a continuous collisionality approximation to the energy-dependent flux. We then use this approximation to obtain analytic formulae for the particle- and energy-diffusion coefficients. These are shown to give excellent agreement with numerical results

 10. Fetal abdominal magnetic resonance imaging

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brugger, Peter C. [Center of Anatomy and Cell Biology, Integrative Morphology Group, Medical University of Vienna, Waehringerstrasse 13, 1090 Vienna (Austria)]. E-mail: peter.brugger@meduniwien.ac.at; Prayer, Daniela [Department of Radiology, Medical University of Vienna, Waehringerguertel 18-20, 1090 Vienna (Austria)

  2006-02-15

  This review deals with the in vivo magnetic resonance imaging (MRI) appearance of the human fetal abdomen. Imaging findings are correlated with current knowledge of human fetal anatomy and physiology, which are crucial to understand and interpret fetal abdominal MRI scans. As fetal MRI covers a period of more than 20 weeks, which is characterized not only by organ growth, but also by changes and maturation of organ function, a different MR appearance of the fetal abdomen results. This not only applies to the fetal intestines, but also to the fetal liver, spleen, and adrenal glands. Choosing the appropriate sequences, various aspects of age-related and organ-specific function can be visualized with fetal MRI, as these are mirrored by changes in signal intensities. Knowledge of normal development is essential to delineate normal from pathological findings in the respective developmental stages.

 11. Cyclotron resonance in bilayer graphene.

  Science.gov (United States)

  Henriksen, E A; Jiang, Z; Tung, L-C; Schwartz, M E; Takita, M; Wang, Y-J; Kim, P; Stormer, H L

  2008-02-29

  We present the first measurements of cyclotron resonance of electrons and holes in bilayer graphene. In magnetic fields up to B=18 T, we observe four distinct intraband transitions in both the conduction and valence bands. The transition energies are roughly linear in B between the lowest Landau levels, whereas they follow square root[B] for the higher transitions. This highly unusual behavior represents a change from a parabolic to a linear energy dispersion. The density of states derived from our data generally agrees with the existing lowest order tight binding calculation for bilayer graphene. However, in comparing data to theory, a single set of fitting parameters fails to describe the experimental results.

 12. Magnetic resonance imaging in neuroradiology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Voigt, K.; Lotx, J.W.

  1990-01-01

  Magnetic resonance imaging (MRI) is now accepted as an effective method of investigating a wide range of disorders, especially of the brain and spine. A short introduction on image contrast in MRI is given and the advantages and disadvantages for the different diseases of the brain is discussed. Excellent soft-tissue contrast, multiplanar imaging capabilities and lack of ionising radiation are conspicuous advantages, and it is now established as the investigation of choice in a large number of clinical conditions, especially when the central nervous system is involved. However, it remains only one of a series of imaging modalities. A confident provisional clinical diagnosis is essential for establishing an imaging protocol and the intention should always be to reach a definitive diagnosis in the least invasive and most cost-effective way. 7 figs., 19 refs

 13. Magnetic resonance imaging of the prostate

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, P; Kjaer, L; Thomsen, C

  1988-01-01

  Magnetic resonance imaging offers new possibilities in investigation of the prostate gland. Current results of imaging and tissue discrimination in the evaluation of prostatic disease are reviewed. Magnetic resonance imaging may be useful in the staging of carcinoma of the prostate....

 14. Magnetic resonance imaging of the prostate

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, P; Kjaer, L; Thomsen, C

  1987-01-01

  Magnetic resonance imaging offers new possibilities in the investigation of the prostate. The current results of imaging and tissue discrimination in the evaluation of prostatic disease are reviewed. Magnetic resonance imaging may be of value in the staging of carcinoma of the prostate....

 15. Resonant double photoionisation spectroscopy of strontium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sokell, E; Grimm, M; Sheridan, P, E-mail: emma.sokell@ucd.i, E-mail: paul.sheridan@ucd.i [School of Physics, University College Dublin, Belfield, Dublin 4 (Ireland)

  2009-11-01

  Resonant triple-differential cross-section (TDCS) measurements on atomic strontium on the 4p {yields} 4d resonance are presented. All of these TDCS measurements display unexpected lobes at a mutual emission angle for the two electrons of 180{sup o}. Possible explanations for these lobes are explored.

 16. Neutron resonance parameters for 238U

  International Nuclear Information System (INIS)

  Poortmans, F.; Mewissen, L.; Cornelis, E.; Vanpraet, G.; Rohr, G.; Shelley, R.; Veen, T. van der; Weigmann, H.

  1977-01-01

  A series of total, capture and scattering cross section measurements using the neutron time-of-flight facility at the CBNM linear electron accelerator were performed. The neutron widths have been obtained for more than 400 resonances below 4.3 keV and the total capture width for 73 resonances

 17. Random search for a dark resonance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiilerich, Alexander Holm; Mølmer, Klaus

  A pair of resonant laser fields can drive a three-level system into a dark state where it ceases to absorb and emit radiation due to destructive interference. We propose a scheme to search for this resonance by randomly changing the frequency of one of the fields each time a fluorescence photon...

 18. Dynamic Resonance Sensitivity Analysis in Wind Farms

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ebrahimzadeh, Esmaeil; Blaabjerg, Frede; Wang, Xiongfei

  2017-01-01

  (PFs) are calculated by critical eigenvalue sensitivity analysis versus the entries of the MIMO matrix. The PF analysis locates the most exciting bus of the resonances, where can be the best location to install the passive or active filters to reduce the harmonic resonance problems. Time...

 19. Vibrational resonance in the Morse oscillator

  Indian Academy of Sciences (India)

  In the damped and biharmonically driven classical Morse oscillator, by applying a theoretical approach, an analytical expression is obtained for the response amplitude at the low-frequency . Conditions are identified on the parameters for the occurrence of resonance. The system shows only one resonance and moreover ...

 20. Josephson plasma resonance in superconducting multilayers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Niels Falsig

  1999-01-01

  We derive an analytical solution for the josephson plasma resonance of superconducting multilayers. This analytical solution is derived mainly for low T-c systems with magnetic coupling between the superconducting layers, but many features of our results are more general, and thus an application...... to the recently derived plasma resonance phenomena for high T-c superconductors of the BSCCO type is discussed....

 1. Resonance – Journal of Science Education | News

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education. Face to Face. Articles in Resonance – Journal of Science Education. Volume 13 Issue 1 January 2008 pp 89-98 Face to Face. Viewing Life Through Numbers · C Ramakrishnan Sujata Varadarajan · More Details Fulltext PDF. Volume 13 Issue 3 March 2008 pp ...

 2. Resonance – Journal of Science Education | News

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education. Deepak Nandi. Articles written in Resonance – Journal of Science Education. Volume 23 Issue 2 February 2018 pp 197-217 General Article. Thymus: The site for Development of Cellular Immunity · Shamik Majumdar Sanomy Pathak Deepak Nandi · More Details ...

 3. Stark resonances: asymptotics and distributional Borel sum

  International Nuclear Information System (INIS)

  Caliceti, E.; Grecchi, V.; Maioli, M.

  1993-01-01

  We prove that the Stark effect perturbation theory of a class of bound states uniquely determines the position and the width of the resonances by Distributional Borel Sum. In particular the small field asymptotics of the width is uniquely related to the large order asymptotics of the perturbation coefficients. Similar results apply to all the ''resonances'' of the anharmonic and double well oscillators. (orig.)

 4. Looking inside giant resonance fine structure

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ponomarev, V.Yu.; Voronov, V.V.

  1993-01-01

  Microscopic calculations of the fine structure of giant resonances for spherical nuclei are presented. Excited states are treated by wave function which takes into account coupling of simple one-phonon configurations with more complex ones. Nuclear structure calculations are applied to the description of the γ-decay of resonances into the ground and low-lying excited states. 16 refs.; 4 figs

 5. Systematic study on nuclear resonant scattering

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suarez, A.A.; Freitas, M.L.

  1974-01-01

  New resonant scattering effect of thermal neutron capture gamma rays from Ti and Fe on Sb, Cu, Se and Ce target were observed. These results together with those published by other authors are summarized and discussed in terms of a possible systematic search for new resonant scattering effects

 6. Single voxel magnetic resonance spectroscopy in distinguishing ...

  African Journals Online (AJOL)

  Objective: Assess diagnostic utility of combined magnetic resonance imaging and magnetic resonance spectroscopy (MRI, MRS) in differentiating focal neoplastic lesions from focal non- neoplastic (infective or degenerative) brain lesions. Design: Descriptive, analytical - prospective study. Setting: The Aga Khan University ...

 7. Magnetic resonance imaging of radiation optic neuropathy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zimmerman, C.F.; Schatz, N.J.; Glaser, J.S.

  1990-01-01

  Three patients with delayed radiation optic neuropathy after radiation therapy for parasellar neoplasms underwent magnetic resonance imaging. The affected optic nerves and chiasms showed enlargement and focal gadopentetate dimeglumine enhancement. The magnetic resonance imaging technique effectively detected and defined anterior visual pathway changes of radionecrosis and excluded the clinical possibility of visual loss because of tumor recurrence

 8. Magnetic resonance: discovery, investigations, and applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kessenikh, Aleksandr V

  2009-01-01

  The history of the development of the theoretical ideas and experimental methods of magnetic resonance, as well as the applications of these methods in modern natural science, technology, and medicine, are outlined, with allowance for the contribution of Russian researchers. An assessment of some promising trends of studies and applications of magnetic resonance is given. (from the history of physics)

 9. Contrast agents in magnetic resonance imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Karadjian, V.

  1987-01-01

  The origine of nuclear magnetic resonance signal is reminded and different ways for contrast enhancement in magnetic resonance imaging are presented, especially, modifications of tissus relaxation times. Investigations have focused on development of agents incorporating either paramagnetic ions or stable free radicals. Pharmacological and toxicological aspects are developed. The diagnostic potential of these substances is illustrated by the example of gadolinium complexes [fr

 10. The nuclear magnetic resonance well logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Yumin; Shen Huitang

  2003-01-01

  In this paper, the characteristic of the nuclear magnetic resonance logging is described at first. Then its development and its principle is presented. Compared with the nuclear magnetic resonance spectrometer, the magnet techniques is the first question that we must solve in the manufacture of the NMR well logging

 11. Few-body system and particle resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mubarak, Ahmad.

  1979-01-01

  Techniques of few-body system in nuclear physics are exploited to analyze the spectrum of the T resonance and its family. Their relation to nuclear resonances are established so as to apply few-body dynamical techniques in the dynamical structure of particles carrying the truth quantum number. (author)

 12. Electromagnetic resonance waves. Resonancias de ondas electromagneticas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Villaba, J.M.; Manjon, F.J.; Guirao, A.; Andres, M.V.

  1994-01-01

  We describe in this paper a set of experiments designed to make qualitative and quantitative measurements on electromagnetic resonances of several simple systems. The experiments are designed for the undergraduate laboratory of Electricity and Magnetism in Physics. These experiments can help the students understanding the concept of resonance, which appears in different fields of Physics. (Author) 8 refs.

 13. New applications of surface plasmon resonance technology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Tianhao; Yin Meirong; Fang Zheyu; Yang Haidong; Yang Jia; Yang Huizhan; Kang Huizhen; Yang Dapeng; Lu Yanzhen

  2005-01-01

  Surface plasmon resonance technology is reviewed and its new applications in various fields are described. These fields include surface plasmon resonance sensors, near-field scanning optical microscopy, thin film optics and thickness measurement, holography, precise measurement of angles, and Q switching. (authors)

 14. Principles and theory of resonance power supplies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sreenivas, A.; Karady, G.G.

  1991-01-01

  The resonance power supply is widely used and proved to be an efficient method to supply accelerator magnets. The literature describes several power supply circuits but no comprehensive theory of operation is presented. This paper presents a mathematical method which describes the operation of the resonance power supply and it can be used for accurate design of components

 15. Resonance contribution to electromagnetic structure functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bowling, A.L. Jr.

  1974-01-01

  The part of the pion and proton electromagnetic structure functions due to direct channel resonances in the virtual Compton amplitude is discussed. After a phenomenological discussion, based on the work of Bloom and Gilman, of resonance production in inelastic electroproduction, the single resonance contribution to the pion and proton structure functions is expressed in terms of transition form factors. Froissart-Gribov representations of the Compton amplitude partial waves are presented and are used to specify the spin dependence of the transition form factors. The dependence of the form factors on momentum transfer and resonance mass is assumed on the basis of the behavior of exclusive resonance electroproduction. The single resonance contributions are summed in the Bjorken limit, and the result exhibits Bjorken scaling. Transverse photons are found to dominate in the Bjorken limit, and the threshold behavior of the resonant part of the structure functions is related to the asymptotic behavior of exclusive form factors at large momentum transfer. The resonant parts of the annihilation structure functions are not in general given by simple analytic continuation in the scaling vari []ble ω' of the electroproduction structure functions. (Diss. Abstr. Int., B)

 16. Simple classical approach to spin resonance phenomena

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gordon, R A

  1977-01-01

  A simple classical method of describing spin resonance in terms of the average power absorbed by a spin system is discussed. The method has several advantages over more conventional treatments, and a number of important spin resonance phenomena, not normally considered at the introductory level...

 17. Resonances in Electron Impact on Atomic Oxygen

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yang, Wang; Ya-Jun, Zhou; Li-Guang, Jiao; Ratnavelu, Kuru

  2008-01-01

  The momentum-space coupled-channels-optical (CCO) method is used to study the resonances in electron-oxygen collision in the energy region of 9–12eV. Present results have shown agreement with the available experimental and theoretical results, and new positions of resonances are found by the comparison of total cross sections. (fundamental areas of phenomenology (including applications))

 18. Resonances in η-light nucleus systems

  Indian Academy of Sciences (India)

  We locate resonances in -light nucleus elastic scattering using the time delay method. We solve few-body equations within the finite rank approximation in order to calculate the -matrices and hence the time delay for the - 3He and - 4He systems. We find a resonance very close to the threshold in - 3 He elastic ...

 19. Your Radiologist Explains Magnetic Resonance Angiography (MRA)

  Medline Plus

  Full Text Available ... Sponsored by Image/Video Gallery Your Radiologist Explains Magnetic Resonance Angiography (MRA) Transcript Welcome to Radiology Info dot ... I’d like to talk with you about magnetic resonance angiography, or as it’s commonly known, MRA. MRA ...

 20. Neutron resonance parameters of CM isotopes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Belanova, T.S.; Kolesov, A.G.; Poruchikov, V.A.

  1977-01-01

  The total neutron cross sections of isotopes 244, 245, 246, 248 Curium have been measured on reactor CM-2 using the time-of-flight method. Single-level Breit-Wigner resonance parameters: energy E 0 , neutron width 2g GITAn, total width GITA, total neutron cross section in resonance sigma 0 have been obtained by the shape and area methods