WorldWideScience

Sample records for replikonu pamata izveidot

 1. Vienkamieniai asmenvardžiai su lie. darg-: jų pamatas ir ryšiai su dvikamieniais asmenvardžiais

  Daiva Sinkevičiūtė

  2011-12-01

  Full Text Available DIE EINSTÄMMIGEN NAMEN MIT LIT. darg-: IHRERE GRUNDLAGE UND VERBINDUNGEN MIT DEN ZUSAMMENGESETZTEN NAMENZusammenfassungIn diesem Aufsatz wird die Grundlage der einstämmigen Namen mit darg- und ihrere Verbindungen mit diesen Stamm habenden zusammengesetzten Namen untersucht. Die vorhandenen Daten weisen darauf hin, daß die zusammengesetzten und einstämmigen Namen mit darg- nicht nur in Litauen, sondern auch in Lettland (? und Preußen anzutreffen sind. Baltische einstämmige Namen mit darg- bestehen: 1 aus dem ersten Stamm des zusammengesetzten Namens und dem Anfang des zweiten Stammes (litauische, lettische (? und preußische Namen, 2 aus dem ersten oder zweiten Stamm des zusammengesetzten Namens (litau­ische und preußische Namen.Den Stamm darg- habende einstämmige litauische Familiennamen, die sich auf die ersten oder zwei­ten Stämme, oder den ersten Stamm und den Anfang des zweiten Stammes der zusammengesetzten Na­men beziehen lassen, herrschen in den Arealen der Nord- und Südenniederlitauer vor. Durch die struktu­relle Analyse der zusammengesetzten und einstämmigen Namen mit darg- wird festgestellt, daß diese Namen miteinander in Verbindung stehen. Die niederlitauischen einstämmigen Namen mit darg- entstan­den aus den zusammengesetzten Namen der Strukturtypen Dar-gVC-, Dar-gVCC-. Die zusammengesetzten Namen mit dem Stamm darg- konnten aus den einstämmigen hypokoristischen Formen mit darg- später entstanden. Unter Berufung auf vorhandenes Material kann man behaupten, daß die hypokoristischen For­men mit darg- den Einfluß auf das System der zusammengesetzten Namen ausübten.

 2. Fused Deposition Modelling as Rapid Prototyping for Structural Material Improvement: Analytical Solution / Ātrās Prototipēšanas Ar Kausēšanas Metodi Strukturālā Uzlabojuma Analītisks Risinājums

  Brensons, I.; Polukoshko, S.

  2013-10-01

  Fused deposition modelling (FDM) is one of the most effective rapid prototyping (RP) techniques due to its low cost, available materials and versatility. In FDM, a part of material (usually plastic) is made by heating this material to the molten state, and from the melt it is extruded through a nozzle and deposited on a surface. In the article, an alternative RP method is considered for improvement of the mechanical properties of a rapid prototype. The authors propose an analytical solution which allows for achievement of this purpose via advanced technologies. The base materials applied in RP technology can be combined with liquid resin which solidifies after a definite time. This makes it possible to create a channel through the prototype and fill it with another material having better mechanical properties. The optimal channel sizes can be chosen in order to raise the strength of material parts. Darbā tiek apskatīts ātrās prototipēšanas veids, kura pamatā ir detaļas veidošana, izmantojot kausētu materiālu parasti plastmasu. Šī detaļu veidošanas metode ir kļuvusi par vienu no visizplatītākajām tās zemo izmaksu, pieejamo materiālu un daudzpusības dēļ. Šī raksta mērķis ir izpētīt alternatīvu veidu, kā uzlabot prototipu mehāniskās īpašības, tādējādi palielinot printētu detaļu izmantošanu kā gala produktu. Raksts piedāvā analītisku risinājumu, kā uzlabot ātro prototipu mehāniskās īpašības, uzlabojot tehnoloģiskos procesus, kas iesaistīti detaļu izgatavošanā. Darba pamatā tiek izmantota 3D printēšanas tehnoloģijas iespēja veidot iekšējus kanālus bez ģeometriskiem ierobežojumiem, kā rezultātā ir iespējams izveidot iekšēju kanālu shēmu, ko pēc tam piepilda ar citu materiālu, kam ir labākas mehāniskās īpašības kā pamata materiālam. Pildīšanai izmantotais materiāls ir epoksīda sveķi, kas pieļauj vieglu iepildīšanu šķidrā fāzē, un sniedz labas mehāniskās īpašības p

 3. Darba procesa izveide platformā Microsoft SharePoint

  Akmatovs, Arslans

  2015-01-01

  Microsoft SharePoint ir saistīts ar lieliem dokumentu apjomiem un dažādu mijiedarbību ar tiem. Lai padarītu darbu ar datiem vieglāku, SharePoint ļauj lietotajiem izveidot darbplūsmas SharePoint Designer programmatūrā. Tomēr, lietotājs var velēties izveidot darbplūsmu, kura nolasa vērtības no PDF formas laukiem. SharePoint Designer ne piedāvā darbplūsmas darbības kuras ir spējīgas to izdarīt. Tomēr, SharePoint dod iespēju lietotajiem pašiem izveidot vajadzīgas darbības un izmantot tas SharePoi...

 4. Tēmas „Darbs ar tekstilmateriāliem” mācību satura izveide 1.-4.klasei mājturībā (rokdarbi).

  Zitmane, Ilona

  2006-01-01

  Diplomdarba mērķis : izpētīt mācību tēmas ,, Darbs ar tekstilmateriāliem” mācību satura izveides teorētiskos aspektus, izveidot to un aprobēt praksē Lai šo mērķi sasniegtu, tika izpētīts 1.-4.klases skolēnu vecumposma īpatnības, mācību procesa teorētiskās nostēdnes, raksturotas mācību satura apguves metodes un organizācijas formas. Tika izveidots un aprobēts praksē tematiskais plānojums rokdarbos darbā ar tekstilmateriāliem 1.- 4.klasei. Tik...

 5. Kriptovalūtas, to realizācija un to pielietojumi

  Simanovskis, Edgars

  2014-01-01

  Pieaugot kriptovalūtu popularitātei, ir nepieciešams saprast, ka tām pamatā ir inovatīvi koncepti, un iespējas, kas ļauj norēķināties ar naudu, neuztraucoties par drošību. Tāpēc darbā tiek apskatīti protokoli, uz kā balstās šīs sistēmas, un tiek mēģināts izveidot savu kriptovalūtas versiju.

 6. Veiksniai, įgalinantys tėvus globojančius jaunuolius su intelektine negalia, pozityviai žvelgti į jų ateitį

  Blinstrubas, Tomas

  2014-01-01

  „Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mt 25, 40). Temos aktualumas. Valstybės pagrindas yra šeima, todėl jeigu šeimos pamatas susvyruotų, iškiltų pavojus ir pačiai valstybei. Todėl valstybė privalo rūpintis šeima įvairiais gyvenimo etapais. Gerai, kai šeimoje nėra didelių problemų, bet jeigu šeimoje gimsta vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, viskas pasikeičia. Tuo momentu šeimai ypač reikalinga visokeriopa pagalba,...

 7. Biznesa Procesu Vadības Sistēmas JBoss jBPM arhitektūras uzlabojumi

  Kersovs, Jevgenijs

  2011-01-01

  Maģistra darbā tiek apskatīti vispārīgas BPM pieejas izmantošanas koncepcijas, BPM projekta dzīves cikls un platforma, kā arī tehnoloģijas kopums, kas padara iespējamu BPM pieejas realizāciju. Definētas standarta biznesa un programmatūras izstrādes pieejas prasības BPMS funkcionalitātei. Veikta īsa analīze par BPM sistēmu tirgus stāvokli mūsdienās. Detalizēti aprakstīta atklātā pirmkoda BPMS JBoss jBPM iekšēja arhitektūra un pamata funkcionalitāte. Darba turpinājumā JBoss jBPM sistēma tiek...

 8. Mikroservisu arhitektūras realizācijas grūtību risināšana

  Lučanskis, Daņiils

  2016-01-01

  Maģistra darba ietvaros ir dots priekšstats par mikroservisu arhitektūras būtību salīdzinājumā ar citām plaši izmantojamām arhitektūrām, definēti šķērsli, kas radās, programmatūras izstrādē izvēloties pielietot mikroservisu arhitektūru, un piedāvāta katra šķēršļa novēršanas stratēģija, kā arī tās pielietošanas apraksts uz darba ietvaros izstrādātas parauga sistēmas pamata.

 9. Pārskatu ģenerēšanas bibliotēka Python valodai

  Paltovs, Deniss

  2012-01-01

  Kvalifikācijas darba pamatā ir pārskatu ģenerēšanas bibliotēka Python valodai - PythonReports, kura ļauj Python izstrādātajiem no datiem un šablona izveidot izdruku uz ekrāna vai printera. Gala produkts ir vizuālais redaktors, kurš ļauj ērti un uzskatāmi veidot un rediģēt PythonReports šablonus, izmantojot mūsdienu lietotāju saskarnes tehnoloģijas operētājsistēmās ar grafisku lietotāja saskarni. Kvalifikācijas darbs balstās uz iepriekšējo pieredzi, iegūto izmantojot līdzīgus rīkus citās sist...

 10. Darbinieku apmierinātības ar darbu un „izdegšanas” sindroma kopsakarības kompānijā „Samsung Electronics Baltics”

  Gorelovs, Dmitrijs

  2014-01-01

  Darba tēmas nosaukums ir „Darbinieku apmierinātības ar darbu un „izdegšanas” sindroma kopsakarības kompānijā SIA ”Samsung Electronics Baltics””. Darba mērķis ir: veikt izdegšanas sindroma analīzi SIA „Samsung Electronics Baltics”, atrast rašanas cēloņus un izveidot risinājumus tiem. Darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām ar apakšnodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikuma. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīts izdegšanas sindroma teorētiskie aspekti. ...

 11. Darbinieku apmierinātības ar darbu un „izdegšanas” sindroma kopsakarības kompānijā „Samsung Electronics Baltics”

  Gorelovs, Dmitrijs

  2014-01-01

  Darba tēmas nosaukums ir „Darbinieku apmierinātības ar darbu un „izdegšanas” sindroma kopsakarības kompānijā SIA ”Samsung Electronics Baltics””. Darba mērķis ir: veikt izdegšanas sindroma analīzi SIA „Samsung Electronics Baltics”, atrast rašanas cēloņus un izveidot risinājumus tiem. Darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām ar apakšnodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikuma. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīts izdegšanas sindroma teorētiskie aspekti. ...

 12. Creating of Regional Hydrogeological Model for South-East of Lithuania

  Spalviņš, A; Šlangens, J; Lāce, I; Stuopis, A; Domasevicius, A

  2009-01-01

  Izveidots reģionālais hidroģeoloģiskais modelis (HM) Kvartāra tipa pazemes ūdeņu sistēma, kura atrodas Lietuvas Dienvidaustrumu daļā. Šī sistēma pārklāj Lietuvas teritorijas vienu trešdaļu. HM taisnstūra formas laukuma izmērs ir 290km210km. Seši lokālie upju sateces baseini veido HM aktīvo daļu, kurai ir neregulāra forma. Modeļa daļa, kura nav aktīva, nepiedalās aprēķinos. HM veidošanai izmantotas inovatīvas metodes: zemes virsmas augstumu karte kā pjezometrisko ūdens līmeņu robežnoteikumu, ...

 13. VEP un stereoredze

  2006-01-01

  Darba mērķis. Ar VEP iekārtu noteikt stereo stimula ietekmi VEP atbildēs, apstrādājot datus ar Furjē analīzi. Darba uzdevumi. •Izveidot iekārtu un stimulus stereo VEP atbildes iegūšanai; •Novērtēt Furjē analīzes pielietošanas iespējas stereo VEP rezultātu analīzē; •Iegūt monokulāru, binokulāru un stereo VEP; •Savstarpēji salīdzināt divas dažādas metodes stereo VEP iegūšanai. Subjekti. Pētījumā piedalījās 4 subjekti vecumā no 24 līdz 34 gadiem. Visiem netraucēta bin...

 14. Sabiedrisko attiecību novērtēšanas zinātne un prakse: Rietumu un Latvijas salīdzinājums

  Blaune, Inese

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir„Sabiedrisko attiecību novērtēšanas zinātne un prakse: Rietumu un Latvijas salīdzinājums”. Bakalaura darba ietvaros ir izvirzīta pētnieciskā problēma – uz teorētiskās un empīriskās informācijas pamata veikt Rietumu un Latvijas SA novērtēšanas prakses salīdzinājumu. Pētījuma objekts ir Rietumu un Latvijas SA joma, pētījuma priekšmets – SA novērtēšana zinātnē un praksē. Pētījuma mērķis ir izpētīt uzstādīto pētījuma problēmu – uz teorētiskās un empīriskās informācijas ...

 15. CIGUN Latvijā

  Šandibins, Dmitrijs

  2012-01-01

  Ķīniešu cilvēka spēju un attīstības sistēma Cigun gadu laikā izplatījusies visā pasaulē, tostarp arī Latvijā. Sākotnēji bijis budisma un daoisma reliģisko prakšu sastāvdaļa, Cigun ir pārtapis par ērtu elementu vai līdzekli, uz kura pamata balstoties tiek veidotas jaunas reliģiskās tehnikas un priekšstati. Pētniecības darbs "Cigun Latvijā" veltīts to Cigun teoriju un prakšu analīzei, kas visvairāk izplatītas tieši Latvijas Cigun kopienās, kā arī šo teoriju salīdzinājumam ar sākotnējo reliģiskā...

 16. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite uzņēmumā SIA „Auto”

  Rusiņa, Ance

  2015-01-01

  Darba temats ir Apgrozāmo līdzekļu uzskaite uzņēmumā SIA „Auto”. Darba mērķis ir izpētīt apgrozāmo līdzekļu uzskaites teorētiskos aspektus un uz tā pamata izanalizēt uzņēmuma SIA „Auto” apgrozāmo līdzekļu uzskaiti, kā arī atklāt nepilnības un trūkumus, un izstrādāt priekšlikumus to novēršanai. Darba rezultātā autore ir izpētījusi uzņēmuma SIA „Auto” apgrozāmo līdzekļu uzskaiti, un secinājusi, kādas ir problēmas un trūkumi apgrozāmo līdzekļu uzskaitē, un izstrādājusi priekšlikumus to uzl...

 17. Naudas plūsmas analīze un tās izmantošana saimnieciskajā darbībā

  Grišāne, Vija

  2010-01-01

  Maģistra darba mērķis ir uz naudas plūsmas un tās ietekmējošo faktoru analīzes pamata, izstrādāt priekšlikumus naudas plūsmas un tās pārvaldības uzlabošanai kokapstrādes uzņēmumā. Maģistra darbā ir četras nodaļas. Pirmajā nodaļā tiek analizēta uzņēmuma naudas plūsmas būtība, naudas plūsmas jēdziena skaidrojums Grāmatvedības standartos un dažādu autoru interpretācijā, kā arī skaidrotas atšķirības starp naudas plūsmas ieņēmumiem un izdevumiem un peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumiem un i...

 18. Anna Kareņina mūsdienu literatūrā: no anekdotes līdz romānam-apgreidam

  Vinčugova, Natālija

  2009-01-01

  Bakalaura darbs „Anna Kareņina mūsdienu literatūrā: no anekdotes līdz romānam – apgreidam” – ir mēģinājums uz Annas Kareņinas tēla piemēra izanalizēt „klasisko” daiļdarbu popularitāti starp mūsdienu autoriem, kuru uztveres un izpratnes problēma mūsdienu sabiedrībā ir ļoti aktuāla. Pētījums tiek veikts uz anekdošu teksta analīzes, kuri subjekta vai objekta lomā izmanto Annas Kareņinas tēlu, kā arī Ļva Nikolajeviča „Anna Kareņina” un Lilijas Kim „Aņa Kareņina” romānu pamata. Darbā arī ir ...

 19. Anna Kareņina mūsdienu literatūrā: no anekdotes līdz romānam-apgreidam

  Vinčugova, Natālija

  2009-01-01

  Bakalaura darbs „Anna Kareņina mūsdienu literatūrā: no anekdotes līdz romānam – apgreidam” – ir mēģinājums uz Annas Kareņinas tēla piemēra izanalizēt „klasisko” daiļdarbu popularitāti starp mūsdienu autoriem, kuru uztveres un izpratnes problēma mūsdienu sabiedrībā ir ļoti aktuāla. Pētījums tiek veikts uz anekdošu teksta analīzes, kuri subjekta vai objekta lomā izmanto Annas Kareņinas tēlu, kā arī Ļva Nikolajeviča „Anna Kareņina” un Lilijas Kim „Aņa Kareņina” romānu pamata. Darbā arī ir ...

 20. Secinātāja pieslēgšana OWL redaktoram

  Kols, Kristaps

  2010-01-01

  Kvalifikācijas darbs „Secinātāja pieslēgšana OWL redaktoram” tika izstrādāts ar mērķi izveidot moduli, kas semantisko secinātāju pieslēgtu OWL redaktoram. Šis uzdevums sastāv no vairākiem soļiem. Pirmkārt, OWL redaktorā izstrādātās ontoloģijas no grafiskās formas ir jāpārvērš uz tekstuālo formu. Otrkārt, iegūtais rezultāts kā parametrs ir jāpadod secinātājam. Treškārt, secinātāja atgrieztais rezultāts ir jāparāda redaktora lietotājam. Semantiskā secinātāja pieslēgšana OWL redaktoram dotu l...

 1. Ekoloģiskā grafiskā dizaina ilgtspējības izpausmes līdzņemamās pārtikas iepakojumā

  Ellere, Agne

  2016-01-01

  Ekoloģiskā grafiskā dizaina nosacījumu rašana un ievērošana ir aktuāla problēma visiem grafiskajiem dizaineriem, kas ražo iepakojumus un līdzņemamos traukus ar domu, ka tie varētu neietekmēt vidi un veselību. Augot sociālajai atbildībai uz vidi un veselību grafiskajiem dizaineriem ir nozīmīgi ievērot faktorus, kas ietekmē ilgtspējamu ekoloģiskā grafisko dizainu gan Latvijas mērogā, gan pasaules mērogā tādējādi radot veselīgu vidi sevī un sev apkārt. Darba mērķis - izveidot jaunu un konkurētsp...

 2. Patērētāju apmierinātība Latvijas tūrisma tirgū

  Ilze Medne

  2012-01-01

  Anotācija Promocijas darba mērķis ir izpētīt tūristu kā patērētāju apmierinātības līmeni ar dažādām tūrisma produkta pazīmēm un tā ietekmi uz tūrista turpmāko patērētājuzvedību Latvijas tūrisma tirgū. Promocijas darbā ir apskatīti patērētāju apmierinātības teorētiskie aspekti, apmierinātības/ neapmierinātības izpausmes patērētājuzvedībā, kā arī svarīgākās klientu apmierinātības novērtēšanas metodes. Ir izveidots jauns tūristu apmierinātības daudzfaktoru modelis tūrisma vietām, ietverot ...

 3. Valodas kļūdas studentu zinātnisko darbu anotācijās

  Deksne , Daiga

  2014-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kāda veida valodas kļūdas pieļauj dažādu nozaru studenti, rakstot zinātniskos darbus, un izveidot kļūdu klasifikācijas sistēmu, kā arī piedāvāt iespējamos kļūdu labojumus. Šāds apkopojums palīdzētu vērst studentu uzmanību tieši uz nozarei specifisku kļūdu pārbaudi. Lai šo mērķi sasniegtu, tiek analizēti dažādu autoru pētījumi par valodas kļūdām, kas tiek pieļautas rakstu valodā. Balstoties uz iegūtajām zināšanām, tiek izveidota kļūdu klasifikācijas sistēm...

 4. Satura pārvaldības sistēmas izmantošana augstskolā

  Dzelmītis, Jānis

  2010-01-01

  Bakalaura darbā “Satura pārvaldības sistēmas izmantošana augstskolā” ir apskatītas vairākas satura pārvaldības sistēmu klasifikācijas, iedalījumi, kā arī tieši apskatītas tādas satura pārvaldības sistēmas, kā WordPress, Joomla!, Drupal. Bakalaura darbā ir arī apskatītas iespējas uzstādīt satura pārvaldības programmas un izveidot ar to palīdzību pilnvērtīgas pasniedzēju vietnes, kur students varētu iegūt visu viņam vajadzīgo informāciju.

 5. Digitally Controlled 4-Phase Bi-Directional Interleaved Dc-Dc Converter with Coupled Inductors / Digitāli Vadāms 4 Fāžu Divvirziena Līdzstrāvas Pārveidotājs Ar Saistītajām Droselēm

  Kroics, K.; Sirmelis, U.; Grigans, L.

  2015-08-01

  The main advantages of multiphase interleaved DC-DC converters over single-phase converters are reduced current stress and reduced output current ripple. Nevertheless, inductor current ripple cannot be reduced only by an interleaving method. The integrated magnetic structure can be used to solve this problem. In this paper, the application of 2-phase coupled inductor designed in a convenient way by using commercially manufactured coil formers and ferrite cores is analysed to develop a 4-phase interleaved DC-DC converter. The steady state phase and output current ripple in a boost mode of the interleaved bidirectional DC-DC converter with integrated magnetics are analysed. The prototype of the converter has been built. The experimental results of the current ripple are presented in the paper. Šajā rakstā piedāvāta magnētiski saistīta drosele, kas izveidota, izmantojot plaša patēriņa ferrīta serdi un tinuma formētāju. Izmantojot šādas droseles, var tikt izveidots vairākfāžu pārveidotājs ar mazām izejas un iejas strāvas pulsācijām, kā arī samazinātām strāvas pulsācijām droselē. Rakstā sīkāk apskatīts līdzstrāvas pārveidotājs, kas sastāv no četrām fāzēm. Šim gadījumam izvestas teorētiskās formulas strāvas pulsāciju aprēķinam, kā arī rakstā parādīti eksperimentālie rezultāti, kas iegūti, testējot prototipu. Teorētiskie rezultāti sakrīt ar eksperimentālajiem

 6. Influence of Light Intensity and Temperature on Cultivation of Microalgae Desmodesmus Communis in Flasks and Laboratory-Scale Stirred Tank Photobioreactor

  Vanags, J.; Kunga, L.; Dubencovs, K.; Galvanauskas, V.; Grīgs, O.

  2015-04-01

  Optimization of the microalgae cultivation process and of the bioprocess in general traditionally starts with cultivation experiments in flasks. Then the scale-up follows, when the process from flasks is transferred into a laboratory-scale bioreactor, in which further experiments are performed before developing the process in a pilot-scale reactor. This research was done in order to scale-up the process from a 0.4 1 shake flask to a 4.0 1 laboratory-scale stirred-tank photobioreactor for the cultivation of Desmodesmus (D.) communis microalgae. First, the effect of variation in temperature (21-29 ºC) and in light intensity (200-600 μmol m-2s-1) was studied in the shake-flask experiments. It was shown that the best results (the maximum biomass concentration of 2.72 g 1-1 with a specific growth rate of 0.65 g g-1d-1) can be achieved at the cultivation temperature and light intensity being 25 °C and 300 μmol m2s-1, respectively. At the same time, D. communis cultivation under the same conditions in stirred-tank photobioreactor resulted in average volumetric productivities of biomass due to the light limitation even when the light intensity was increased during the experiment (the maximum biomass productivity 0.25 g 1-1d-1; the maximum biomass concentration 1.78 g 1-1). Mikroaļģu kultivēšanas procesa optimizēšana parasti sākas ar kultivēšanas eksperimentiem kolbās. Tālāk seko procesa pārnese uz laboratorijas mēroga fotobioreaktoru, kurā tiek veikti tālāki eksperimenti, pirms tiek izveidots pilota mēroga reaktors. Šis pētījums tika veikts ar mērķi, pārnest Desmodesmus communis kultivēšanas procesu no 0.4 1 kolbas uz 4.0 1 laboratorijas fotobioreaktoru. Vispirms tika pētīta dažādu temperatūru (21-29 ºC) un gaismas intensitātes (200-600 μmol m-2s-1) ietekme uz aļģu biomasu veicot eksperimentus kolbās. Labākie rezultāti (maksimālā biomasas koncentrācija 2.72 g 1-1; īpatnējais augšanas ātrums 0.65 g g-1d-1) sasniegti, kad

 7. Determination of Two-Liquid Mixture Composition by Assessing Dielectric Parameters 1. Precise Measuring System / Divu Šķidrumu Maisījuma Sastāva Noteikšana, Izvērtējot to Dielektriskos Parametrus 1. Precīza Mērīšanas Sistēma

  Vilitis, O.; Shipkovs, P.; Merkulovs, D.

  2013-08-01

  Concentration measurements are important in bioethanol industries, in the R&D areas, for chemical, medical and microbiological analyses and processing as well as for diagnostics, manufacturing, etc. The overview shows development of the structural design of a system for measuring the concentration of solutions and mixtures consisting of two dielectric liquids. The basic principles of the system's design are given along with relevant equations. The concentration of dielectric liquids is measured using devices with capacitive sensors (1-300 pF). The operational frequency of the developed measuring system is 100.000 kHz. Configuration of the system excludes some errors usually arising at measurements, and broadens its applicability. For testing, the system was calibrated for measuring the concentration of anhydrous ethanol + de-ionized water mixture. Experimental results have shown a stable resolution of ±0.005 pF at measuring the sensor capacitance and a reproducible resolution better than ±0.01% at measuring the ethanol volume concentration Rakstā esam parādījuši iespējas izveidot augstas precizitātes, kompaktu, lētu un ērtu lietošanai dielektrisku šķidrumu mērīšanas sistēmu koncentrācijas noteikšanai. Šī sistēma ir piemērojama kapacitīviem sensoriem, kuru kapacitāte ir atkarīga no sensora izveidojuma kā arī mērāmā šķidruma dielektriskās konstantes vērtības, un kapacitāte var tikt noteikta pie frekvences 100,000 kHz robežās no 1 F līdz 300 pF. Mērīšanas sistēmas pārbaudei, sistēma tika kalibrēta etanola koncentrācijas mērīšanai tilpuma procentos sertificēta bezūdens etanola un dejonizēta ūdens maisījumiem. Pārbaužu rezultāti pierādīja, ka sensora kapacitātes vērtības ir stabili nosakāmas ar izšķirtspēju ne mazāku par ±0,005 pF. Sensora kapacitāšu vērtībām atbilstošā etanola tilpuma koncentrācijas atkārtojamu mērījumu izšķirtspēja visā mērīšanas diapazonā nebija mazāka par ±0

 8. Development of Solar Powered Feeding Scheme for Wireless Sensor Networks in low Solar Density Conditions / Bezvadu Sensoru Tīklu Elektroapgādes Sistēmas Izstrāde, Kas Izmanto Saules Paneļus Un Darbojas Pazeminātas Saules Radiācijas Apstākļos

  Kondratjevs, K.; Zabasta, A.; Selmanovs-Pless, V.

  2015-08-01

  In the recent years, there has been significant research focus on the safety and reliability of data harvesting and optimal energy consuming by wireless sensor network nodes. If external electrical power fails, the node needs to be able to send notifications to the utility demanding the use of backup energy strategies. The authors of the research offer an approach that can help to use PV panels as an alternative power source for WSN nodes in particular irradiation conditions. Survey and testing of the main types of PV panels offered on the market in conditions closed to real ones, in which WSN nodes are maintained, have been implemented. Based on the test results, maximum power control module parameters can be calculated in order to achieve the best effectiveness of the power control system for a selected type of PV panel or panel group. The novelty of the research is an approach that includes an original test bed design for PV testing, PV testing method and selection of design and MPP control module parameters, which ensure maximum effectiveness of WSN node power feeding. Pēdējos gados vairāki pētījumi ir veltīti problēmām, kas ir saistītas ar enerģijas patēriņa mazināšanu un efektīvu izmantošanu bezvadu sensoru tīklu mezglos. Kad sensors mezgls ir izsmēlis enerģijas krājumu, tas vairs nefunkcionē un atslēdzas no kopēja tīkla, kas var būtiski ietekmēt visa tīkla veiktspēju. Šī pētījuma mērķis ir izveidot barošanas vadības moduli, lai nodrošinātu stabilu elektroapgādes spriegumu autonomi strādājošiem radio signāla atkārtotājiem, sensoriem vai vārtejām, kas darbojas bezvadu sensoru tīklos. Pētījuma ietvaros izstrādāta metode saules paneļu kvalitatīvai salīdzināšanai starp tehnoloģijām vai savā starpā, izvērtējot to atbilstību mērķa pielietojumam. Izstrādātā metode sniedz iespēju veikt kontrolētus testus pie variējošiem, simulētiem gaismas apstākļiem, ļauj prognozēt enerģijas resursus

 9. Development and Experimental Study of Phantoms for Mapping Skin Chromophores

  Silapetere A.

  2014-06-01

  Full Text Available Mūsdienās multispektrālās attēlošanas iekārtas izmanto ādas parametru un fizioloģisko procesu aprakstīšanai gan pētniecības, gan diagnostikas nolūkiem. Iekārtu darbības uzlabošanai ir nepieciešams labāk saprast gaismas mijiedarbību ar audiem, kā arī veikt šo iekārtu kalibrēšanu ar ādas maketu. Redzamā un tuvā infrasarkanā optiskā diapazona spektroskopijā ir svarīgi ādas maketi, kas simulē audu slāņaino struktūru un ķīmiskās īpašības, kā arī maketi, kas ir bioloģiski līdzvērtīgi. Šajā pētījumā tika izveidots ādas makets no bioloģiskām un ķīmiski sintezētām struktūrām. Ādas maketa izveidei tika izmantota fibrīna matrica ar dermālo un epidermālo šūnu piejaukumu, lai imitētu ādas slāņaino struktūru. Fibrīna matrica tiek veidota no 0,47 ml asins plazmas, 0,4 ml fizioloģiskā šķīduma, 0,8 μl treneksāmskābes un 89,4 μl kalcija glukanāta. Izveidoto matricu ievieto šūnu inkubatorā, lai tā polimerizētos. Nākošais slānis tiek veidots ar dermālo šūnu piejaukumu (180-270 šūnas, un pēdējais fibrīna matriksa slānis tiek veidots ar epidermālo šūnu piejaukumu (270 šūnas un šūnu augšanu veicinošu serumu (FBS. Šūnu kultivēšanai nepieciešamas vismaz divas nedēļas. Šajā slāņainajā struktūrā ir iespējams pievienot ādas hromoforu simulējošus iekļāvumus. Optiskajā diapazonā no 450-900 nm ādas hromoforas, kurām ir visizteiktākais spektrs, ir bilirubīns, melanīns un hemoglobīns. Lai simulētu ādas hromoforu spektrālās īpašības, tika izmantots sintezēts bilirubīns, eritrocītu masa un nigrozīns. Lai izpētītu šī maketa iekārtu kalibrēšanas potenciālu, tika izveidoti 76 paraugi, kur katros 24 paraugos bija pievienots viens no absorbentiem ar dažādām koncentrācijām. Pilna ādas maketa audzēšanai nepieciešamas divas nedēļas, lai ātrāk tiktu iegūti pirmie rezultāti tika veidoti maketi bez dermālo un epiderm

 10. Development and Experimental Study of Phantoms for Mapping Skin Chromophores

  Silapetere, A.; Spigulis, J.; Saknite, I.

  2014-06-01

  Skin chromophore phantoms are widely used for better understanding of the light interaction with tissue and for calibration of skin diagnostic imaging techniques. In this work, different phantoms were examined and compared in order to find biologically equivalent substances that are the most promising for this purpose. For mimicking the skin medium and layered structure, a fibrin matrix with epidermal and dermal cell inclusion was used. Synthesized bilirubin, red blood cells and nigrosin were taken as absorbers. For spectral analysis of the developed phantoms a computer-aided multispectral imaging system Nuance 2.4 (Cambridge Research & Instrumentation, Inc., USA) was used. In this study, skin phantoms were created using such substances as bilirubin, melanin, haemoglobin and nigrosin Mūsdienās multispektrālās attēlošanas iekārtas izmanto ādas parametru un fizioloģisko procesu aprakstīšanai gan pētniecības, gan diagnostikas nolūkiem. Iekārtu darbības uzlabošanai ir nepieciešams labāk saprast gaismas mijiedarbību ar audiem, kā arī veikt šo iekārtu kalibrēšanu ar ādas maketu. Redzamā un tuvā infrasarkanā optiskā diapazona spektroskopijā ir svarīgi ādas maketi, kas simulē audu slāņaino struktūru un ķīmiskās īpašības, kā arī maketi, kas ir bioloģiski līdzvērtīgi. Šajā pētījumā tika izveidots ādas makets no bioloģiskām un ķīmiski sintezētām struktūrām. Ādas maketa izveidei tika izmantota fibrīna matrica ar dermālo un epidermālo šūnu piejaukumu, lai imitētu ādas slāņaino struktūru. Fibrīna matrica tiek veidota no 0,47 ml asins plazmas, 0,4 ml fizioloģiskā šķīduma, 0,8 μl treneksāmskābes un 89,4 μl kalcija glukanāta. Izveidoto matricu ievieto šūnu inkubatorā, lai tā polimerizētos. Nākošais slānis tiek veidots ar dermālo šūnu piejaukumu (180-270 šūnas), un pēdējais fibrīna matriksa slānis tiek veidots ar epidermālo šūnu piejaukumu (270 šūnas) un šūnu aug