WorldWideScience

Sample records for rentgenodiagnostica sheinoi migreni

 1. Skuteczność leczenia migreny akupunkturą u kobiet z zespołem menopauzalnym stosujących hormonalną terapię zastępczą i niestosujących hormonalnej terapii zastępczej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Woźniak

  2011-10-01

  Full Text Available Background: Migraine because of a high morbidity rate generates high expenses for the health-care systemand also for the patients. It triggers decrease of life comfort and frequently obstructs normal functioning. Allauthors of studies pay attention to definite higher incidence in women. Not in all patients is pharmacotherapyeffective; some of them decide on acupuncture exams. Simultaneously women between 48 and 52 years of lifesuffer from menopause. Some of them decide to take hormonal replacement therapy. Aim of the study: In the research we retrospectively subjected to evaluation the effect of therapeuticacupuncture exams carried out because of occurrence of migraine in a group of women in menopausal stage,in two groups: applying and not applying hormonal replacement therapyMaterials and methods: Medical examination survey of 48 patients aged 49-55 with migraine not respondingto pharmacological treatment; 25 of them administer transdermal hormonal replacement therapy. All of patientsundergo a whole cycle of 10 acupuncture treatments. Patients before the first exam and after the whole cycleanswered the question in the questionnaire elaborated for the needs of this research. Furthermore, under usageof acupuncture treatment patients rate its analgesic effectiveness with a ten-point scale.Results: In the group of patients applying HTZ pain ailments regression was faster.Conclusion: Acupuncture is a safe method and recommended in treating migraine. Usage of HTZ in patientspositively influences results of acupuncture therapy.

 2. CADASIL – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Dziewulska

  2011-12-01

  Full Text Available Mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z zawałami podkorowymi i zwyrodnieniem istoty białej (CADASIL wbrew swojej nazwie jest uogólnioną arteriopatią spowodowaną mutacjami w genie NOTCH 3 zlokalizowanym na chromosomie 19. Przebieg kliniczny CADASIL-u jest zróżnicowany nawet wśród członków tej samej rodziny i nosicieli tej samej mutacji. Pierwsze objawy choroby pojawiają się zwykle w 4.-5. dekadzie życia. Klinicznie CADASIL charakteryzuje się występowaniem migreny z aurą, nawracających udarów niedokrwiennych, zaburzeń nastroju oraz narastającego otępienia. Cechą znamienną choroby jest wczesna obecność zaburzeń autoregulacji przepływu mózgowego. W badaniu mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego widoczne są rozległe hiperintensywne w projekcji T2-zależnej zmiany w istocie białej mózgu. Obecność tych zmian w przedniej części płatów skroniowych i torebce zewnętrznej uważa się za charakterystyczną radiologiczną cechę choroby. W badaniu histopatologicznym stwierdza się zwyrodnienie i ubytek miocytów gładkich w tętnicach oporowych średniego i małego kalibru oraz gromadzenie się w ścianie małych naczyń złogów gęstego osmofilnego materiału (GOM. Kryteriami umożliwiającymi rozpoznanie choroby są pozytywny wynik badania genetycznego oraz obecność złogów GOM w naczyniach w biopsji skóry lub mięśnia szkieletowego. Ze względu na nieznany patomechanizm choroby w chwili obecnej leczenie jest tylko objawowe. W poniższym artykule przeglądowym przedstawiamy aktualny stan wiedzy dotyczący obrazu klinicznego, procesu diagnostycznego i leczenia CADASIL-u w oparciu o wyniki najnowszych badań naukowych i klinicznych.