WorldWideScience

Sample records for regulaarne mspvade kasutamine

 1. Laevasõiduvabadus avamerel ning jõu kasutamine : [bakalaureusetöö] / Henrik Praks ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Tõnu Põder

  Praks, Henrik

  1997-01-01

  Rahvusvahelise mereõiguse mõiste ja allikad, ajalooline areng, avamerevabadused, laevade riiklik kuuluvus, rahvusvahelised konventsioonid ja laevasõiduvabaduse piirangud, avamere kasutamine sõjalistel eesmärkidel, sõjalise jõu kasutamine merel ning selle lubatavus riikidevahelistes suhetes

 2. Laevasõiduvabadus avamerel ning jõu kasutamine : [bakalaureusetöö] / Henrik Praks ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Tõnu Põder

  Praks, Henrik

  1997-01-01

  Rahvusvahelise mereõiguse mõiste ja allikad, ajalooline areng, avamerevabadused, laevade riiklik kuuluvus, rahvusvahelised konventsioonid ja laevasõiduvabaduse piirangud, avamere kasutamine sõjalistel eesmärkidel, sõjalise jõu kasutamine merel ning selle lubatavus riikidevahelistes suhetes

 3. Kuidas maksustada ametiautode kasutamine?

  1998-01-01

  Äripäeva küsitlusele ametiautode erisoodustusena maksustamise määruse eelnõu kohta vastavad liisinguühingute liidu tegevdirektor Reet Hääl, ASi Veland nõukogu esimees Veljo Pits, ASi Astrodata juhataja Jaak Anton ja väikeettevõtluse assotsiatsiooni tegevdirektor Ain Noormägi

 4. Taastuvenergia kasutamine Rõuges / Tanel Lukason

  Lukason, Tanel

  2005-01-01

  Rõuge piirkond on hea näide, kuidas oskusliku tegutsemisega on võimalik saavutada märkimisväärset positiivset efekti biomassi, veejõu, maasse akumuleeritud soojuse ja otsese päikesekiirguse kasutamisel elektri ning soojuse tootmiseks. Kaart. Fotod. Skeem

 5. Taastuvenergia kasutamine Rõuges / Tanel Lukason

  Lukason, Tanel

  2005-01-01

  Rõuge piirkond on hea näide, kuidas oskusliku tegutsemisega on võimalik saavutada märkimisväärset positiivset efekti biomassi, veejõu, maasse akumuleeritud soojuse ja otsese päikesekiirguse kasutamisel elektri ning soojuse tootmiseks. Kaart. Fotod. Skeem

 6. Teiseste andmete kasutamine turundusuuringutes / Rein Sirkel

  Sirkel, Rein

  2003-01-01

  Probleemidest, mis kerkivad üles seoses teiseste andmete kasutamisega, teiseste teabeallikate klassifitseerimise süsteemist Eesti tingimustes, teabeallikate praktilise kasutamise võimalustest turundusuuringu läbiviimisel. Skeem

 7. Teiseste andmete kasutamine turundusuuringutes / Rein Sirkel

  Sirkel, Rein

  2003-01-01

  Probleemidest, mis kerkivad üles seoses teiseste andmete kasutamisega, teiseste teabeallikate klassifitseerimise süsteemist Eesti tingimustes, teabeallikate praktilise kasutamise võimalustest turundusuuringu läbiviimisel. Skeem

 8. Vedelgaasi kasutamine Eestis 2005. aastal / Sandor Tabo

  Tabo, Sandor

  2006-01-01

  2005. a. kasvas Eestis vedelgaasi tarbimine võrreldes 2004. aastaga 11%. Diagramm: Vedelgaasi tarbimine Eestis 2005. a. tonnides. Graafik: Vedelgaasi propaan maailmaturu hind USD/tonn. Tabel Eesti vedelgaasiäriühingute terminalide võimsuse ja müügiviiside kohta

 9. Relvastatud jõu kasutamine / Kalev Stoicescu

  Stoicescu, Kalev

  2006-01-01

  Sõjalistes operatsioonides peavad jõu kasutamise reeglid olema piisavalt selged, nende koostamisel arvestatakse oma riigi seadusi ja rahvusvahelist õigust, kuid ka kohalikku kultuuritausta. Liiga kitsad reeglid võivad piirata sõjalise ülema tegevust, liiga laiad või ähmased reeglid aga võivad viia konflikti eskaleerumisele. Näiteid

 10. Õhuruumi paindlik kasutamine / Andres Arendi

  Arendi, Andres

  2007-01-01

  Eesti lennuliikluse suurenemine keskmiselt 8-10 protsenti aastas tingib üha efektiivsema õhuruumi kasutamise vajaduse. Õhuruumi paindliku kasutamise põhimõtetest. Kaardid. Tabel: Lennuliikluse dünaamika Eesti õhuruumis 1992-2006. Lisa: Lühendid ja mõisted

 11. Vedelgaasi kasutamine Eestis 2005. aastal / Sandor Tabo

  Tabo, Sandor

  2006-01-01

  2005. a. kasvas Eestis vedelgaasi tarbimine võrreldes 2004. aastaga 11%. Diagramm: Vedelgaasi tarbimine Eestis 2005. a. tonnides. Graafik: Vedelgaasi propaan maailmaturu hind USD/tonn. Tabel Eesti vedelgaasiäriühingute terminalide võimsuse ja müügiviiside kohta

 12. Vedelgaasi kasutamine Eestis 2006. aastal / Sandor Tabo

  Tabo, Sandor

  2007-01-01

  Eesti vedelgaasiturg, müügikasv vedelgaasi kasutusviisi järgi. Diagramm: Vedelgaasi tarbimine Eestis 2001-2006. a. Tabel: Eesti vedelgaasiäriühingute peamised näitajad 2005-2006. a. Graafik: Vedelgaasi propaan hind maailmaturul 2002-2006. a.

 13. Õhuruumi paindlik kasutamine / Andres Arendi

  Arendi, Andres

  2007-01-01

  Eesti lennuliikluse suurenemine keskmiselt 8-10 protsenti aastas tingib üha efektiivsema õhuruumi kasutamise vajaduse. Õhuruumi paindliku kasutamise põhimõtetest. Kaardid. Tabel: Lennuliikluse dünaamika Eesti õhuruumis 1992-2006. Lisa: Lühendid ja mõisted

 14. Vedelgaasi kasutamine Eestis 2006. aastal / Sandor Tabo

  Tabo, Sandor

  2007-01-01

  Eesti vedelgaasiturg, müügikasv vedelgaasi kasutusviisi järgi. Diagramm: Vedelgaasi tarbimine Eestis 2001-2006. a. Tabel: Eesti vedelgaasiäriühingute peamised näitajad 2005-2006. a. Graafik: Vedelgaasi propaan hind maailmaturul 2002-2006. a.

 15. Kaasaskantava makseterminali kasutamine tõstab teenindustaset / Triin Raestik

  Raestik, Triin

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 2. aug. lk. 12. Kaasaskantava GSM-makseterminali olemasolu võimaldab klientidelt kaardimakseid vastu võtta ka teenindusruumidest väljaspool. Vt. samas: Raulis Üksvärav. Kaardimakseid saab teha ka valdkondades, kus see praeguseni raskendatud oli. Lisa: Millal eelistada GSM-, millal sinihambaga terminali?

 16. Kaasaskantava makseterminali kasutamine tõstab teenindustaset / Triin Raestik

  Raestik, Triin

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 2. aug. lk. 12. Kaasaskantava GSM-makseterminali olemasolu võimaldab klientidelt kaardimakseid vastu võtta ka teenindusruumidest väljaspool. Vt. samas: Raulis Üksvärav. Kaardimakseid saab teha ka valdkondades, kus see praeguseni raskendatud oli. Lisa: Millal eelistada GSM-, millal sinihambaga terminali?

 17. Ladina terminite kasutamine karistusõiguse praktikas / Kersti Heide

  Heide, Kersti, 1989-

  2013-01-01

  Ladinakeelsete terminite kasutamisest, kontekstilisest analüüsist ja terminikasutuse probleemidest Eesti karistusõiguse praktikas Riigikohtu ja ringkonnakohtute lahendite põhjal. Artikkel põhineb autori samanimelisel magistritööl, mis on kaitstud 2013. a. kevadel Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Graafik

 18. Euroopa Liidu raha kasutamine valdade ja linnade sotsiaalse taristu arendamisel

  2012-01-01

  Riigikontroll auditeeris, kuidas kohalikud omavalitsused või nende ühingud on kasutanud EL-i toetusi, mis on neile eraldatud omavalitsuste investeeringutoetuse kasutamise kava alusel ning investeeringuteks teavitamis- ja nõustamiskeskuste ja avatud noortekeskuste projektides. Riigikontrolli aruanne Riigikogule

 19. Ladina terminite kasutamine karistusõiguse praktikas / Kersti Heide

  Heide, Kersti, 1989-

  2013-01-01

  Ladinakeelsete terminite kasutamisest, kontekstilisest analüüsist ja terminikasutuse probleemidest Eesti karistusõiguse praktikas Riigikohtu ja ringkonnakohtute lahendite põhjal. Artikkel põhineb autori samanimelisel magistritööl, mis on kaitstud 2013. a. kevadel Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Graafik

 20. Jää kasutamine nõuab suurt mahtu

  2015-01-01

  USA energiafirma salvestab energiat vett külmutades ning jää sulamisel saadakse energia tagasi. Küsimusele selle toimimise kohta vastab Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi energeetika osakonna juhataja Andres Annuk

 1. Jää kasutamine nõuab suurt mahtu

  2015-01-01

  USA energiafirma salvestab energiat vett külmutades ning jää sulamisel saadakse energia tagasi. Küsimusele selle toimimise kohta vastab Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi energeetika osakonna juhataja Andres Annuk

 2. Patendiinfo kasutamine teadustegevuse indikaatorina Eestis / Aleksei Kelli, Tõnis Mets

  Kelli, Aleksei, 1977-

  2017-01-01

  Patendiinfo kasutamisest teadustegevuse indikaatorina Eestis. Patendiinfo teadusindikaatoritest, teadustöö kvaliteeti iseloomustavast patendiinfost ja patendiinfo kasutamise regulatiivsest raamistikust

 3. GLOBEì andmebaasi ressursside kasutamine geograafia õpetamisel / Imbi Henno

  Henno, Imbi

  2003-01-01

  Õpilased ja õpetajad võivad tutvuda koolidest GLOBE℗þi andmebaasi saadetud andmetega ning NOAA ja NASA teemakaartide, materjalide ning ressurssidega. Kõige sobilikum on GLOBEì kodulehe võimalusi kasutada geograafiatundide näitlikustamisel, koolide saadetud andmete võrdlemisel ning teadmiste ja oskuste kontrollimisel, GLOBE on abiks ka riikliku õppekava geograafiateemade käsitlemisel

 4. Julgeolekuasutuste kogutud informatsiooni kasutamine kriminaalmenetluses ja jagamine uurimisasutustega / Eerik Heldna

  Heldna, Eerik

  2016-01-01

  Julgeolekuasutuste kogutud teabe kasutamisest tõendina kriminaal- ja haldusmenetluses. Luure, teabehanke ja jälitustegevuse eristamisest. Julgeolekuasutuste rollist korruptsioonivastases võitluses ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses

 5. Julgeolekuasutuste kogutud informatsiooni kasutamine kriminaalmenetluses ja jagamine uurimisasutustega / Eerik Heldna

  Heldna, Eerik

  2016-01-01

  Julgeolekuasutuste kogutud teabe kasutamisest tõendina kriminaal- ja haldusmenetluses. Luure, teabehanke ja jälitustegevuse eristamisest. Julgeolekuasutuste rollist korruptsioonivastases võitluses ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses

 6. Energiaressursid Eesti väliskaubanduses ja nende piirkondlik kasutamine / Anton Laur, Koidu Tenno

  Laur, Anton, 1951-

  2004-01-01

  Energiaressursside osatähtsusest Eesti väliskaubanduses, selle võimalikust muutumisest energeetika erinevate arengukavade rakendumise korral, Eesti regionaalse arengu iseärasustest ja energiaressursside piirkondlikust kasutamisest. Tabelid

 7. Euroraha kasutamine on keeruline pallimäng / Lluis Riera Figueras ; interv. Toivo Tänavsuu

  Figueras, Lluis Riera

  2003-01-01

  Lluis Riera Figueras, kes on Euroopa Komisjoni pealäbirääkija Eesti ja Euroopa Komisjoni vahelistel läbirääkimistel EL-ist Eestile eraldatava summa täpse jaotuse üle, vastab küsimustele, mis puudutavad EL-i kandidaatriikide plaane struktuuriraha kasutamisel, struktuuriraha olemust, Eesti valmisolekut seda administreerida

 8. Kaitseliidu kasutamine mässutõrjeoperatsioonidel / Riho Ühtegi

  Ühtegi, Riho, 1964-

  2007-01-01

  Ülevaade mässutõrjeoperatsioonidest nii ülemaailmses kui Eesti kontekstis, nende eripärast ning kehtestatud nõuetest, Kaitseliidu rakendamise võimalustest sellistes operatsioonides. Lisa: Mässutõrjeoperatsioonid (coin-operatsioonid, counter-insurgency operations); Mässutõrjeoperatsioonide nõrkused; Iraagi armee ja politsei mässutõrjeoperatsioonide taktika; Mässuliste neid toetavast keskkonnast isoleerimise kolm põhiprintsiipi; Mässutõrje paradoksid

 9. Inimkonna ainuke võimalus on taastuvate ressursside kasutamine / Taito Mikkonen

  Mikkonen, Taito

  2006-01-01

  Enam ei ole aega vaielda, kas tuumajõud või põlevkivi. Energeetika probleemiks pole ainult energia kättesaadavus ja hind, vaid lisaks keskkonnakaitsele terve maailma elukeskkonna säilitamine. Lahendused nõuavad muudatusi mõtlemise alustes ning mõjutavad meie eluviisi, poliitikat ja moraali

 10. Energiaressursid Eesti väliskaubanduses ja nende piirkondlik kasutamine / Anton Laur, Koidu Tenno

  Laur, Anton, 1951-

  2004-01-01

  Energiaressursside osatähtsusest Eesti väliskaubanduses, selle võimalikust muutumisest energeetika erinevate arengukavade rakendumise korral, Eesti regionaalse arengu iseärasustest ja energiaressursside piirkondlikust kasutamisest. Tabelid

 11. Bioenergia kasutamine Läänemere maades / Satu Helynen, Pirkko Vesterinen, Martti Flyktman

  Helynen, Satu

  2007-01-01

  Taastuvenergia osakaal on riigiti erinev, biomassi kasutamisel on edukamateks Rootsi, Saksamaa ja Soome. Diagrammid: Bioenergia osakaal primaarenergia kogutarbimises käesoleva aastakümne algul; Taastuva energia osakaal; Kasvuhoonegaaside saaste ja Kyoto eesmärgid; Näited puiduküttel toodetud elektrienergia hindadest; Graafik: Tüüpilised tootmiskulud elektrienergia tootmisel koostootmisjaamas, mis kasutab hakkepuitu. Tabelid: Olemasolev puidugraanulite tootmisvõimsus Läänemere maades 2005. aastal; Potentsiaalne puidugraanulite tootmisvõimsus Läänemere maades

 12. Inimkonna ainuke võimalus on taastuvate ressursside kasutamine / Taito Mikkonen

  Mikkonen, Taito

  2006-01-01

  Enam ei ole aega vaielda, kas tuumajõud või põlevkivi. Energeetika probleemiks pole ainult energia kättesaadavus ja hind, vaid lisaks keskkonnakaitsele terve maailma elukeskkonna säilitamine. Lahendused nõuavad muudatusi mõtlemise alustes ning mõjutavad meie eluviisi, poliitikat ja moraali

 13. Elektrooniline teadusinfo ülikooliraamatukogudes : finantseerimine, kasutamine, kulud / Kate-Riin Kont

  Kont, Kate-Riin, 1971-

  2010-01-01

  Digitaalinformatsiooni finantseerimise, kasutamise ja kulude analüüs Tartu Ülikooli Raamatukogu, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu ja Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu kontekstis ajavahemikul 2004-2008

 14. Kaugtöö kasutamine riigiasutustes / Sander Põllumäe

  Põllumäe, Sander, 1976-

  2006-01-01

  Artikkel põhineb autori 2003. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud magistritööl "Kaugtöö rakendamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes" ning 2006. aasta kevadel riigiasutustes tehtud jätku-uuringu tulemustel. Tabel: Kaugtööle kalduvuse mudel

 15. Väikesekaliibrilise snaiprirelva kasutamine väljaõppes / Mihkel Raba

  Raba, Mihkel

  2011-01-01

  Lasketreeninguteks mõeldud väikesekaliibrilisest snaiprirelvast trainer. Õpperelva valmistamisest. MTÜ Snaiprigildi ja Kaitseliidu Viru maleva koostöös toimunud snaiprivõistlustest .22lr snaipripüssidest

 16. Seoselise mõisteskeemi kasutamine Estica õpetamisel : üks näide / Christi Sepp

  Sepp, Christi

  2000-01-01

  Seoseline mõisteskeem aitab näha Estica kursuse raames õpetatavate ainete (eesti kirjandus, ajalugu, geograafia, muusika jne.) omavahelist seotust. Tervikpildi loomise võimaluseks on erinevate kultuurilooliste ainete õpetamine läbi kirjandusteose. Artiklis vaadeldakse, kuidas koostada ja kasutada seoselist mõisteskeemi ning kirjeldatakse ühe võimalusena rahvusliku identiteedi kujunemise käsitlemist Eduard Bornhöhe "Tasuja" põhjal

 17. Kaitseliidu kasutamine mässutõrjeoperatsioonidel / Riho Ühtegi

  Ühtegi, Riho, 1964-

  2007-01-01

  Ülevaade mässutõrjeoperatsioonidest nii ülemaailmses kui Eesti kontekstis, nende eripärast ning kehtestatud nõuetest, Kaitseliidu rakendamise võimalustest sellistes operatsioonides. Lisa: Mässutõrjeoperatsioonid (coin-operatsioonid, counter-insurgency operations); Mässutõrjeoperatsioonide nõrkused; Iraagi armee ja politsei mässutõrjeoperatsioonide taktika; Mässuliste neid toetavast keskkonnast isoleerimise kolm põhiprintsiipi; Mässutõrje paradoksid

 18. Metsateede kasutamine eeldab naabri austamist / Ain Alvela, Ketlin Rauk ; kommenteerinud Uno Luht

  Alvela, Ain, 1967-

  2015-01-01

  Oma seisukohti väljendavad RMK Metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann, OÜ Iriscorp Transport juhataja Kaido Sikk, AS Karo Trans juhatuse liige Meelis Lippe, Kohila vallavanem Heiki Hepner, Hiiumaa metsaseltsi juht Aira Toss

 19. Samatähenduslike sünteetiliste ja analüütiliste verbide kasutamine

  Pille Eslon

  2015-10-01

  Full Text Available Huvi samatähenduslike sünteetiliste ja analüütiliste verbide vastu tekkis artikli esimesel autoril vene-eesti-vene tõlkesõnastikke toimetades, kui silma hakkasid regulaarsed valikud vene verbi grammatilise aspekti ning eesti keele sünteetiliste ja analüütiliste verbide vahel. Kuigi tegu on raskesti märgatava ja sugugi mitte sagedase nähtusega, tekitab see küsimusi: millal eelistab emakeelekõneleja kasutada sünteetilist, millal analüütilist verbi; kas lisaks samatähenduslikkusele ja vormilisele lihtsusele (sünteetiline verb koosneb ühest komponendist või keerukusele (analüütiline verb vähemalt kahest komponendist on veel tunnuseid, mis sünteetilise ja analüütilise verbi valikuid piiravad. Käesoleva uurimuse eesmärk on leida nendele küsimustele vastuseid. Analüüsitakse viit samatähendusliku sünteetilise ja analüütilise verbi paari (igatsema – igatsust tundma, lahkuma – ära minema, nõustuma – nõus olema, muretsema – muret tundma, töötama – tööd tegema, otsitakse mõlema verbi kasutusele omaseid keelestruktuure, analüüsitakse nende leksikaalsemantilise ja morfosüntaktilise varieerumise piire, võrreldakse verbide tähendusi. Nende tunnuste põhjal saab teha mõningaid järeldusi selle kohta, kas tegu võiks olla ühe verbi kahe vormiga või kahe erineva verbiga. Uurimuse empiiriline aspekt on seotud hüpoteesiga semantiliselt lähedaste sünteetiliste ja analüütiliste verbide tõmbumisest, millega kaasnevad ühelt poolt struktuursed, morfoloogilised, morfosüntaktilised ja leksikaalsemantilised kasutuspiirangud ning teisalt vaba varieerumine. Sisuliselt vastandlikud tendentsid – kinnistumine ja varieerumine – toimivad keele leksikaalgrammatilises perifeerias sama eesmärgi nimel, tagades keele pideva uuenemise ja säilimise.

 20. Elektrooniline teadusinfo ülikooliraamatukogudes : finantseerimine, kasutamine, kulud / Kate-Riin Kont

  Kont, Kate-Riin, 1971-

  2010-01-01

  Digitaalinformatsiooni finantseerimise, kasutamise ja kulude analüüs Tartu Ülikooli Raamatukogu, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu ja Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu kontekstis ajavahemikul 2004-2008

 1. Metsateede kasutamine eeldab naabri austamist / Ain Alvela, Ketlin Rauk ; kommenteerinud Uno Luht

  Alvela, Ain, 1967-

  2015-01-01

  Oma seisukohti väljendavad RMK Metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann, OÜ Iriscorp Transport juhataja Kaido Sikk, AS Karo Trans juhatuse liige Meelis Lippe, Kohila vallavanem Heiki Hepner, Hiiumaa metsaseltsi juht Aira Toss

 2. Kaugtöö kasutamine riigiasutustes / Sander Põllumäe

  Põllumäe, Sander, 1976-

  2006-01-01

  Artikkel põhineb autori 2003. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud magistritööl "Kaugtöö rakendamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes" ning 2006. aasta kevadel riigiasutustes tehtud jätku-uuringu tulemustel. Tabel: Kaugtööle kalduvuse mudel

 3. Euroraha kasutamine on keeruline pallimäng / Lluis Riera Figueras ; interv. Toivo Tänavsuu

  Figueras, Lluis Riera

  2003-01-01

  Lluis Riera Figueras, kes on Euroopa Komisjoni pealäbirääkija Eesti ja Euroopa Komisjoni vahelistel läbirääkimistel EL-ist Eestile eraldatava summa täpse jaotuse üle, vastab küsimustele, mis puudutavad EL-i kandidaatriikide plaane struktuuriraha kasutamisel, struktuuriraha olemust, Eesti valmisolekut seda administreerida

 4. Laevaühenduse puudumine surub Ruhnu saare vägisi ääremaaks / Mari Kodres

  Kodres, Mari

  2009-01-01

  Ruhnu ja mandri vahel puudub regulaarne laevaühendus, Ruhnu vallavalitsus süüdistab veokorralduse eest vastutavat Saare maavalitsust SLK huvide teenimises. Sõlmimisel on leping Saksa lennufirmaga Luftverkehr Friesland Brunzema und Partner

 5. Distsiplinaarne fotograafia ja interdistsiplinaarne kunstiparadiis / Peeter Linnap

  Linnap, Peeter, 1960-

  2003-01-01

  Vastuseks H. Soansi ja A. Härmi artiklile "Mõned teravad polaroidid" (Sirp, 2003, 13. VI, lk. 17). Eesti 90-ndate ja praegune fotograafia. Fotograafia: mono- ja interdistsiplinaarne. Fototeooriate regulaarne surm

 6. Sügisest võib saada laevaga Pihkvasse / Priit Rajalo

  Rajalo, Priit, 1975-

  2000-01-01

  Tartus eravisiidil viibinud Pihkva linnapea Mihhail Horoneni sõnul võib Tartu ja Pihkva vaheline regulaarne laevaliiklus alata veel sel sügisel, kui Eesti ja Venemaa sõlmivad piiriületuskokkuleppe

 7. Mulaažide kasutamine õppetöös - muljeid reisist Hannoveri Veterinaarkõrgkooli / Hertta Pirkkalainen

  Pirkkalainen, Hertta, 1986-

  2015-01-01

  Aprillis külastas 13 EMÜ kliinilise veterinaarmeditsiini osakonna loomaarst-õppejõudu Hannoveri veterinaarkõrgkooli. Tutvuti kliiniliste oskuste arendamiseks välja töötatud süsteemi ja õpikojaga (Clinical Skills Lab.). Tänapäeval kasutavad enamik veterinaarharidust andvaid ülikoole tudengite õppes erinevaid simulatsioone ja mulaaže. See õppemeetod võimaldab üliõpilastele praktiliste käeliste tegevuste harjutamist enne kui nad hakkavad tööle elusloomadega

 8. Mulaažide kasutamine õppetöös - muljeid reisist Hannoveri Veterinaarkõrgkooli / Hertta Pirkkalainen

  Pirkkalainen, Hertta, 1986-

  2015-01-01

  Aprillis külastas 13 EMÜ kliinilise veterinaarmeditsiini osakonna loomaarst-õppejõudu Hannoveri veterinaarkõrgkooli. Tutvuti kliiniliste oskuste arendamiseks välja töötatud süsteemi ja õpikojaga (Clinical Skills Lab.). Tänapäeval kasutavad enamik veterinaarharidust andvaid ülikoole tudengite õppes erinevaid simulatsioone ja mulaaže. See õppemeetod võimaldab üliõpilastele praktiliste käeliste tegevuste harjutamist enne kui nad hakkavad tööle elusloomadega

 9. Punase Risti nimetuse ja embleemi väärkasutamise ennetamine ja sanktsioneerimine : [magistritöö] / Martti Peetsalu ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Kristi Land

  Peetsalu, Martti

  2009-01-01

  Tunnusmärkide kasutamisest (ajalooline ülevaade, kaitsval eesmärgil kasutamine, viitaval eesmärgil kasutamine, tunnusmärkide praktiline kasutamine), kaitsest, sanktsioneerimisest (riiklik järelevalve, vastutus, väärteod, kuriteod)

 10. Punase Risti nimetuse ja embleemi väärkasutamise ennetamine ja sanktsioneerimine : [magistritöö] / Martti Peetsalu ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Kristi Land

  Peetsalu, Martti

  2009-01-01

  Tunnusmärkide kasutamisest (ajalooline ülevaade, kaitsval eesmärgil kasutamine, viitaval eesmärgil kasutamine, tunnusmärkide praktiline kasutamine), kaitsest, sanktsioneerimisest (riiklik järelevalve, vastutus, väärteod, kuriteod)

 11. Enesekaitsesituatsioonides vahetu sunni kasutamine vanglas. Karistusõiguslik ja haldusõiguslik analüüs / Anneli Soo, Kaidi Tarros

  Soo, Anneli, 1984-

  2015-01-01

  Vanglaametniku poolt vahetu sunni kasutamisest enese või teise isiku kaitseks. Vahetu sunni kasutamise nõuetest vangistusõiguses, vanglaamentiku vastutuse välistamise tingimustest karistusseadustiku (KarS) alusel ning distsiplinaarvastutusest ja riigivastutusest. Asjakohasest kohtupraktikast

 12. Elektrooniliste sidevahendite kasutamine rahvusvaheliste kaubanduslepingute sõlmimisel : [bakalaureusetöö] / Kerttu Tänav ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Maarja Torga

  Tänav, Kerttu

  2009-01-01

  Õiguslikest alustest ja reguleerimise põhjustest, lepingupoole tegevuskoha kindlaksmääramisest elektroonilises keskkonnas, lepinguliste tahteavalduste vahetamisest, sõlmitud lepingu tingimuste kättesaadavusest ja tõlgendamisest

 13. Maksualased süüteod : variisiku kasutamine Eestis : [bakalaureusetöö] / Nikolai Majerovitš ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Jaan Sootak

  Majerovitš, Nikolai, 1986-

  2009-01-01

  Variisiku mõistest ja kasutamisest, maksualastest süüteokoosseisudest kriminaalkoodeksis ja karistusseadustikus, süüteo organisaatorist, süüteost osavõtust, juriidilise isiku kriminaal- ja väärteovastutusest

 14. Enesekaitsesituatsioonides vahetu sunni kasutamine vanglas. Karistusõiguslik ja haldusõiguslik analüüs / Anneli Soo, Kaidi Tarros

  Soo, Anneli, 1984-

  2015-01-01

  Vanglaametniku poolt vahetu sunni kasutamisest enese või teise isiku kaitseks. Vahetu sunni kasutamise nõuetest vangistusõiguses, vanglaamentiku vastutuse välistamise tingimustest karistusseadustiku (KarS) alusel ning distsiplinaarvastutusest ja riigivastutusest. Asjakohasest kohtupraktikast

 15. Sotsiaalteenuste kvaliteedi hindamine ja kontroll / Heli Tooman

  Tooman, Heli, 1949-

  2002-01-01

  Uurimisprojekti "Sotsiaalteenuste vajadus ja kasutamine - territoriaalsed, sotsiaalsed ja kultuurilised erinevused" raames katsetati SERVQUAL meetodit sotsiaalteenuste kvaliteedi mõõtmiseks Pärnu ja Narva sotsiaalasutustes. Tabelid. Bibliogr.

 16. Teras, mille armid ei roosteta / Ain Alvela

  Alvela, Ain, 1967-

  2008-01-01

  Roostevaba terase kasutamine. Vt. samas: Roostevaba teras; Raual kolmekordne hinnavahe; Terase roostekindlust parandab legeerimine; Paide veetorud peavad kestma 25 aastat. Diagramm: Terasetootmine maailmas. Kommenteerib Taavi Pauri

 17. Venia legendi inglitest ja institutsioonidest / Anne Kull

  Kull, Anne

  2004-01-01

  Inglite olemusest, defineerimisest. Termini Ingel kasutamine koguduse, mõne teise organisatsiooni või kollektiivi sisemise aspektina, vaimsusena ning institutsiooni kutsumuse tähenduse piibelliku kujundina.

 18. U Busha jest voprossõ

  2006-01-01

  USA presidendi George Bushi intervjuust ajalehele Bild ja asepresident Dick Cheney intervjuust telekompaniile NBC - põhiteemaks demokraatia Venemaal ning energeetika kasutamine poliitilistel eesmärkidel

 19. Võlgade sissenõudmine rahvusvahelises äris / Jaan Õmblus

  Õmblus, Jaan, 1971-

  1996-01-01

  Võlgade sissenõudmisel enamlevinud meetodid: ähvardused, vastavalt spetsialiseerunud firmade teenused, vara arestimine, võlanõuete turustamine, juriidilise kompetentsuse näitamine, vahendaja kasutamine, seaduslikud sunnimeetmed, võlgade ümbervormistamine ja juhtimisvõtete kasutamine

 20. Carbo, coal, ugol zamenit neft i gaz? / Mihhail Tuzhikov

  Tuzhikov, Mihhail

  2002-01-01

  Kivisöe kasutamine ja maardlad maailmas ning Venemaal. Kivisöe transiit läbi Baltimaade. Tabelid ja diagrammid: Venemaa energiaressursid; kütuseressursid maailmas; energia eksport, hind ja kasutamine; kivisöe transiit Baltimaades

 1. Carbo, coal, ugol zamenit neft i gaz? / Mihhail Tuzhikov

  Tuzhikov, Mihhail

  2002-01-01

  Kivisöe kasutamine ja maardlad maailmas ning Venemaal. Kivisöe transiit läbi Baltimaade. Tabelid ja diagrammid: Venemaa energiaressursid; kütuseressursid maailmas; energia eksport, hind ja kasutamine; kivisöe transiit Baltimaades

 2. The use of tax planning schemes based on the differential taxation of labor income and capital income. Tööjõu ja kapitali maksustamise erinevustel põhinevate maksude planeerimise skeemide kasutamine Eestis

  Priit Sander

  2013-01-01

  Full Text Available The current paper covers one of the tax optimization schemes popular in Estonia – full or partial replacement of labor income with dividends. Such scheme is used by some owner-managers as the regulation concerning emoluments of members of management body is very flexible. The main incentive to use the scheme is to reduce tax burden as dividends are only subject to income tax but emoluments to the members of management body are also taxed with the social tax. Basic results show that considered schemes are widespread. We estimate that due to replacement of salaries and wages with dividends there was a significant loss in social tax revenues in Estonia during 2005-2008. In majority of the sectors average dividends of ownermanagers in 2008 were higher than their average salaries. Also, the average amount of owner-managers’ emoluments in majority of the sectors was below the national monthly average salary, in some cases it was even below subsistence level

 3. Õiguse tõlgendamise ja argumenteerimise võimaluste kasutamine Eesti Vabariigi Riigikohtu praktikas. Riigikohtu halduskolleegiumi otsus asjas 3-3-1-29-12 / Raul Narits, Einar Vene

  Narits, Raul, 1952-

  2014-01-01

  Riigikohtu lahendist 3-3-1-29-12, milles oli vaidluse all Eesti Haigekassa otsus, mis puudutas ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks eriarstiabi ja hooldusravi teenuste, nende mahu ja osutamise kohtade kinnitamist. Lahendiga muutis Riigikohtu halduskolleegium oma senist praktikat mitmes haldus- ja halduskohtumenetluses suurt tähtsust omavas küsimuses ning kujundas sellest tulenevalt uusi põhimõttelisi seisukohti

 4. Hankemenetluses väikeettevõtjate konkurentsivõimet suurendavate koostöövormide kasutamine : [magistritöö] / Triinu Kinkar ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendajad: Katri Paas-Mohando, Heikki Leesment

  Kinkar, Triinu

  2011-01-01

  Väikeettevõtjate koostöövormide liikidest ja nende lubatavusest riigihankeõiguse seisukohalt, koostöövormide konkurentsiõiguslikust käsitlusest, hankija kohustusest, vajadusest ja võimalustest väikeettevõtjate vahelise koostöö suunamiseks

 5. Kohtueelses menetluses antud ütluste kasutamine kohtumenetluses EV Riigikohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu seisukohad ning SE 599 rakendunud muutused : [bakalaureusetöö] / Agu Aver ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Eerik Kergandberg

  Aver, Agu

  2012-01-01

  Eesti kriminaalmenetluse arengust, võistlevusest, Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklist 6 lõige 3 p (d), kohtueelses menetluses antud ütluste avaldamisest KrMS kohaselt, kuulduste keelust

 6. Hankemenetluses väikeettevõtjate konkurentsivõimet suurendavate koostöövormide kasutamine : [magistritöö] / Triinu Kinkar ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendajad: Katri Paas-Mohando, Heikki Leesment

  Kinkar, Triinu

  2011-01-01

  Väikeettevõtjate koostöövormide liikidest ja nende lubatavusest riigihankeõiguse seisukohalt, koostöövormide konkurentsiõiguslikust käsitlusest, hankija kohustusest, vajadusest ja võimalustest väikeettevõtjate vahelise koostöö suunamiseks

 7. Kohtueelses menetluses antud ütluste kasutamine kohtumenetluses EV Riigikohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu seisukohad ning SE 599 rakendunud muutused : [bakalaureusetöö] / Agu Aver ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Eerik Kergandberg

  Aver, Agu

  2012-01-01

  Eesti kriminaalmenetluse arengust, võistlevusest, Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklist 6 lõige 3 p (d), kohtueelses menetluses antud ütluste avaldamisest KrMS kohaselt, kuulduste keelust

 8. Õiguse tõlgendamise ja argumenteerimise võimaluste kasutamine Eesti Vabariigi Riigikohtu praktikas. Riigikohtu halduskolleegiumi otsus asjas 3-3-1-29-12 / Raul Narits, Einar Vene

  Narits, Raul, 1952-

  2014-01-01

  Riigikohtu lahendist 3-3-1-29-12, milles oli vaidluse all Eesti Haigekassa otsus, mis puudutas ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks eriarstiabi ja hooldusravi teenuste, nende mahu ja osutamise kohtade kinnitamist. Lahendiga muutis Riigikohtu halduskolleegium oma senist praktikat mitmes haldus- ja halduskohtumenetluses suurt tähtsust omavas küsimuses ning kujundas sellest tulenevalt uusi põhimõttelisi seisukohti

 9. The problems related to usage of the FADN data for modelling the milk supply in Estonia / Ants-Hannes Viira

  Viira, Ants-Hannes, 1979-

  2003-01-01

  Selleks, et hinnata, kuidas piima ja erinevate sisendite hindade muutus mõjutab piimatootmist, on üks võimalus koostada pakkumisfunktsioon. Üheks võimaluseks pakkumisfunktsiooni leidmisel on tootmiskulude andmete kasutamine

 10. Eesti Apteekrite Liidu üldkogu: apteekrid ei ela sugugi nii hästi, nagu arvatakse / Kristiina Nurmis

  Nurmis, Kristiina

  2007-01-01

  11. aprillil toimunud Eesti Apteekrite Liidu üldkogul oli kõne all neli põhiteemat: apteekide avamise kord, haiglate õigus avada jaemüügi apteeke, apteegipersonali koolitamine ning ravimite ratsionaalne kasutamine

 11. Sangpomm ei taha lahkuda ehk uuenduslikkust tuleb üritusturundusse visalt / Olavi Andla

  Andla, Olavi, 1970-

  2013-01-01

  Firma suvepäevade korraldamisest, kuhu tehnoloogia kasutamine toob uudseid lahendusi. Lähemalt kahest ürituse formaadist - Action Track ja Amazing Race, mida saab kasutada seiklusmängude korraldamisel

 12. Bridging Lithuania's energy gap / Adam Mullett

  Mullett, Adam

  2008-01-01

  Leedu peab leidma võimalusi, kuidas leevendada pärast Ignalina tuumaelektrijaama sulgemist tekkivat energia defitsiiti. Võimalik on alternatiivenergia kasutamine, Rootsi ja Baltimaade vahelise elektrikaabli rajamine ning uue tuumaelektrijaama ehitamine

 13. Innovatsioon ebapüsivatel turgudel: kümme õppetundi roheliste tehnoloogiate jaoks / George S. Day ; Paul J. H. Schoemaker

  Day, George S.

  2011-01-01

  Tehnoloogilise innovatsiooni kasutamine on keerukas ja aeganõudev, kuid uute tehnoloogiate kasutamisel tekkinud innovatsioonid annavad kasulikke juhtnööre tulevikuks eelkõige juhtidele. Uued innovatsioonimudelid roheliste tehnoloogiate töölerakendamisel

 14. Tallinn kaalub liiklusohutuse parandamiseks piirkiirust 40 km/h

  2008-01-01

  Tallinna liiklusohutuse arengukava kohaselt kavatsetakse linnavalitsuse juurde luua liiklusnõukogu. Tabelid: Tallinnas hukkunuid rohkem, vigastatuid vähem; Tallinnas paraneb turvavarustuse kasutamine; Ohutu liikluskeskkonna kujundamine - planeeringud, projektid, liikluskorraldus

 15. Pro-demokraatlik interventsioon : [bakalaureusetöö] / Rait Kaarma ; Tartu Ülikooli Õigusinstituut ; juhendaja: René Värk

  Kaarma, Rait

  2003-01-01

  Demokraatia ja rahvusvaheline õigus, õiguse demokraatiale areng, sõjalise jõu kasutamine klassikalises sõjalises õiguses, pro-demokraatliku interventsiooni doktriin, unilateraalne ja kollektiivne pro-demokraatlik interventsioon

 16. Estonians Cast Wary Eye on Russiaþs Energy Empire / Steven Roman

  Roman, Steven

  2006-01-01

  Euroopa, sh Eesti sõltuvus Venemaa energiaressurssidest ja energeetiline julgeolek. Diagramm: Gaasi kasutamine Eestis. Arvamust avaldavad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Einari Kisel ja parlamendisaadik Marko Mihkelson

 17. Vannitoamess kutsub erialainimesi / Eva Kiisler

  Kiisler, Eva

  2006-01-01

  ISH 2007 Maini-äärses Frankfurdis 6.-10. III 2007. a. Põhiteemaks on energiasääst ja taastuvenergiate kasutamine, alateemadesks vannitoakogemus, energiatehnoloogia ja installatsioonitehnoloogia maailm

 18. Paint-ball Moskvas / Eerik-Niiles Kross

  Kross, Eerik-Niiles, 1967-

  2002-01-01

  Rünnakutest Eesti saatkonna vastu Moskvas. Autori sõnul on ametliku Moskva ebaametlike diplomaatiliste meetodite hulka ammustest aegadest kuulunud saatkondade vastaste nn. pehmete rünnete kasutamine

 19. Euroopa Liidu mahelogo pole kuigi tuntud / ülevaate koostas Merit Mikk

  2015-01-01

  2010. a muutus ELi mahelogo kasutamine mahetoodetel kohustuslikuks. Euroopa Komisjon lootis sellega elavdada ELi maheturgu. Mitmete uuringute põhjal on aga selgunud, et tarbijad ELi mahemärki siiski eriti ei tunne

 20. Eestlased käivad usinalt netipangas

  2008-01-01

  GfK Custom Research Balticu uuring pangateenuste kasutamisest näitab, et eestlaste seas on internetipanga kasutajate osakaal üle kahe korra suurem kui Lätis ja Leedus. Diagramm: Pangateenuste kasutamine

 1. Pohmell nimega Bosman : Euroopa jalgpall on hakanud märkama Bosmani seaduse varjukülgi / Indrek Schwede

  Schwede, Indrek, 1962-

  1997-01-01

  Välismaiste mängijate kasutamine rahvuslikes jalgpalliklubides. Euroopa Kohtu otsusest jalgpallurite ühest jalgpalliklubist teise üleminekul makstavate üleminekusummade kohta. Artikli juures on seletus: Mida tegi Jean-Marc Bosman?

 2. Ärge põletage toiduvilja! / Heiki Raudla

  Raudla, Heiki, 1975-

  2007-01-01

  13.-15. märtsini Alam-Saksimaal Papenburgis toimunud energiakultuuride kasvatamisele pühendatud kongressil esitasid teadlased, ettevõtjad ja poliitikategelased oma pildi, millises suunas peaks bioenergia tootmine ja kasutamine arenema

 3. Taktikaline meedia. Ei hea ega halb, vaid vajalik / Margus Tamm

  Tamm, Margus, 1977-

  2009-01-01

  Taktikalisest meediast ja selle võimalikest rakendusnäidetest Eesti kontekstis. Taktikalise meedia tüüptöövõtted: üldtuntud logodega manipuleerimine, klišeelise reklaamkeele kasutamine, plakati fiktiivne autor

 4. Milano EXPO 2015 Eesti paviljon "_galerii"

  2015-01-01

  EXPO 2015 peateema on toit kui eluks vajalik energiaallikas, samuti tervislikud eluviisid ja loodusressursside kasutamine. Eesti paviljon on kolmekorruseline kastidest ehitis, mille tänavatasapinnal pakutakse Eesti tänavatoitu

 5. Taastuvenergeetika eluliin / David Talbot

  Talbot, David

  2009-01-01

  Taastuvate energiaallikate laialdasem kasutamine nõuab muutusi ja uuendusi elektrienergia ülekandeliinide süsteemis. Artiklis on lähemalt käsitletud taastuvenergia tootmist Saksamaal ja Ameerika Ühendriikides

 6. Kaubakategooriate juhtimise kontseptsioon konkurentsieelise allikana jaekaubandusettevõttes / Krister Tamm

  Tamm, Krister

  2004-01-01

  Autori väitel viib kaubakategooriate juhtimise kontseptsiooni kasutamine äritegevuse vastavusse tarbijate vajadustega, võimaldab eristuda konkurentidest, parandab ettevõtte sisest juhtimist ja koordineeritust ning garanteerib suurema müügimahu ja kasumi. Skeemid

 7. 2008. aastal keskenduti e-teenuste arendamisele : [2008. aasta rahvaraamatukogudes keskraamatukogude aruannete põhjal, tulevikuplaanides] / Meeli Veskus

  Veskus, Meeli, 1953-

  2009-01-01

  Sisaldab ka: Raamatukogude kasutamine, lugejad ja kogud / Margit Jõgi. Lisa: Lugejateenindus ja kogud üldkasutatavates rahvaraamatukogudes 2008 : [joonised] / Margit Jõgi. Milline oli olukord rahvaraamatukogudes 2009. aasta algul? / Ene Riet.

 8. Euroopa keelemapp võõrkeele õpetamisel / Ege Meister, Triin Brenner

  Meister, Ege

  2003-01-01

  29.01.2003 toimus Tallinna Polütehnikumis koostöös Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega kutsekoolide inglise keele õpetajate täienduskoolitusseminar "Euroopa keelemapi tasemete kasutamine ja enesehindamine"

 9. Tuuleenergia kasutamisvõimalused Eestis / Ain Kull, Valdur Tiit

  Kull, Ain, 1973-

  2005-01-01

  Autorite hinnangul on seni Eestis ulatuslik tuulejõu kasutamine raskendatud nii finantsprobleemide, kodumaise tootmise puudumise, rannikupiirkondade elektriliinide väikese võimsuse kui ka Narva põlevkivijaamade alakoormatuse tõttu. Tabel

 10. Kaubakategooriate juhtimise kontseptsioon konkurentsieelise allikana jaekaubandusettevõttes / Krister Tamm

  Tamm, Krister

  2004-01-01

  Autori väitel viib kaubakategooriate juhtimise kontseptsiooni kasutamine äritegevuse vastavusse tarbijate vajadustega, võimaldab eristuda konkurentidest, parandab ettevõtte sisest juhtimist ja koordineeritust ning garanteerib suurema müügimahu ja kasumi. Skeemid

 11. Euroopa Liidu mahelogo pole kuigi tuntud / ülevaate koostas Merit Mikk

  2015-01-01

  2010. a muutus ELi mahelogo kasutamine mahetoodetel kohustuslikuks. Euroopa Komisjon lootis sellega elavdada ELi maheturgu. Mitmete uuringute põhjal on aga selgunud, et tarbijad ELi mahemärki siiski eriti ei tunne

 12. Instrument või museaal? / Risto Lehiste

  Lehiste, Risto

  2010-01-01

  Muuseumide ning ühiskonna suhtumisest vanadesse muusikainstrumentidesse. Seoses Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis 30. septembril 2010 toimunud seminariga "Instrument või museaal? Ajalooliste pillide restaureerimine ning kasutamine muuseumis"

 13. The Lautarchiv of the Humboldt-Universität zu Berlin / Jürgen-Kornelius Mahrenholz

  Mahrenholz, Jürgen-Kornelius

  2012-01-01

  Saksamaa vangliaagrites eri rahvustest kinnipeetavate kasutamine keelejuhtidena, nende kõne ja muusikakultuuri jäädvustamine. Berliini etnoloogiamuuseumi heliarhiivist (das Phonogrammarchiv) ja Humboldti ülikooli heliarhiivi häälearhiivist (das Lautarchiv) ning salvestuste kogumise initsiaatoritest

 14. 2008. aastal keskenduti e-teenuste arendamisele : [2008. aasta rahvaraamatukogudes keskraamatukogude aruannete põhjal, tulevikuplaanides] / Meeli Veskus

  Veskus, Meeli, 1953-

  2009-01-01

  Sisaldab ka: Raamatukogude kasutamine, lugejad ja kogud / Margit Jõgi. Lisa: Lugejateenindus ja kogud üldkasutatavates rahvaraamatukogudes 2008 : [joonised] / Margit Jõgi. Milline oli olukord rahvaraamatukogudes 2009. aasta algul? / Ene Riet.

 15. Sõjakunst / Sun Tzu

  Tzu, Sun

  2001-01-01

  Juhtimise kunst kui sõjakunst - plaanide tegemine, sõjapidamine, ründamine sõjakavalusega, taktikalised korraludsed, energia kasutamine, nõrgad ja tugevad punktid, armee manööverdamine, taktikamuutus jne

 16. Ärge põletage toiduvilja! / Heiki Raudla

  Raudla, Heiki, 1975-

  2007-01-01

  13.-15. märtsini Alam-Saksimaal Papenburgis toimunud energiakultuuride kasvatamisele pühendatud kongressil esitasid teadlased, ettevõtjad ja poliitikategelased oma pildi, millises suunas peaks bioenergia tootmine ja kasutamine arenema

 17. Sõjakunst / Sun Tzu

  Tzu, Sun

  2001-01-01

  Juhtimise kunst kui sõjakunst - plaanide tegemine, sõjapidamine, ründamine sõjakavalusega, taktikalised korraludsed, energia kasutamine, nõrgad ja tugevad punktid, armee manööverdamine, taktikamuutus jne

 18. Tehissteroidi avastamine rõõmustas dopingukütte / Veiko Visnapuu

  Visnapuu, Veiko, 1975-

  2005-01-01

  Tehissteroid DMT parandab sportlaste jõunäitajaid, tugevdab lihaseid ja suurendab vastupidavust. Töötatakse välja meetodit, et dopinguaine kasutamine ka tavapärases dopingukontrollis ilmsiks tuleks

 19. The Lautarchiv of the Humboldt-Universität zu Berlin / Jürgen-Kornelius Mahrenholz

  Mahrenholz, Jürgen-Kornelius

  2012-01-01

  Saksamaa vangliaagrites eri rahvustest kinnipeetavate kasutamine keelejuhtidena, nende kõne ja muusikakultuuri jäädvustamine. Berliini etnoloogiamuuseumi heliarhiivist (das Phonogrammarchiv) ja Humboldti ülikooli heliarhiivi häälearhiivist (das Lautarchiv) ning salvestuste kogumise initsiaatoritest

 20. Paint-ball Moskvas / Eerik-Niiles Kross

  Kross, Eerik-Niiles, 1967-

  2002-01-01

  Rünnakutest Eesti saatkonna vastu Moskvas. Autori sõnul on ametliku Moskva ebaametlike diplomaatiliste meetodite hulka ammustest aegadest kuulunud saatkondade vastaste nn. pehmete rünnete kasutamine

 1. Instrument või museaal? / Risto Lehiste

  Lehiste, Risto

  2010-01-01

  Muuseumide ning ühiskonna suhtumisest vanadesse muusikainstrumentidesse. Seoses Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis 30. septembril 2010 toimunud seminariga "Instrument või museaal? Ajalooliste pillide restaureerimine ning kasutamine muuseumis"

 2. Bridging Lithuania's energy gap / Adam Mullett

  Mullett, Adam

  2008-01-01

  Leedu peab leidma võimalusi, kuidas leevendada pärast Ignalina tuumaelektrijaama sulgemist tekkivat energia defitsiiti. Võimalik on alternatiivenergia kasutamine, Rootsi ja Baltimaade vahelise elektrikaabli rajamine ning uue tuumaelektrijaama ehitamine

 3. Mida teab õppejõud autoriõigusest? / Kadri Aua ; interv. Lehti Pilt

  Aua, Kadri, 1976-

  2001-01-01

  Teiste autorite materjalide kasutamisest. Mis on reprodutseerimine, mida võib reprodutseerida, kuidas võib reprodutseeritud materjali kasutada, internetimaterjali kasutamine ja selle autoriõigus jms.Vastab TÜ õigusteaduskonna eraõiguse instituudi assistent Kadri Aua

 4. Tuuleenergia kasutamisvõimalused Eestis / Ain Kull, Valdur Tiit

  Kull, Ain, 1973-

  2005-01-01

  Autorite hinnangul on seni Eestis ulatuslik tuulejõu kasutamine raskendatud nii finantsprobleemide, kodumaise tootmise puudumise, rannikupiirkondade elektriliinide väikese võimsuse kui ka Narva põlevkivijaamade alakoormatuse tõttu. Tabel

 5. Terrorism muutis vabakaubanduse olemust / Melvyn Krauss

  Krauss, Melvyn

  2006-01-01

  Terrorismi ajastul tuleb hoida tasakaalus vabakaubanduse eeliste kasutamine ja riikliku julgeoleku tagamine. See on ka põhjuseks, miks kuut USA sadamat ei antud hallata Araabia firmale Dubai Ports World

 6. Uus ajastu - las vabatahtlikud arendavad sinu äri / Cook Scott

  Scott, Cook

  2008-01-01

  Kuidas luua ettevõtte jaoks kasumit teeniv tarbijate panuse süsteem. Skeem: Tarbijate panuste liigitus. Vt. samas: Panuste süsteemide kasutamine; Kuidas see meil Intuitis edeneb?; Miks panustajad panustavad?

 7. Estonians Cast Wary Eye on Russiaþs Energy Empire / Steven Roman

  Roman, Steven

  2006-01-01

  Euroopa, sh Eesti sõltuvus Venemaa energiaressurssidest ja energeetiline julgeolek. Diagramm: Gaasi kasutamine Eestis. Arvamust avaldavad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Einari Kisel ja parlamendisaadik Marko Mihkelson

 8. Pro-demokraatlik interventsioon : [bakalaureusetöö] / Rait Kaarma ; Tartu Ülikooli Õigusinstituut ; juhendaja: René Värk

  Kaarma, Rait

  2003-01-01

  Demokraatia ja rahvusvaheline õigus, õiguse demokraatiale areng, sõjalise jõu kasutamine klassikalises sõjalises õiguses, pro-demokraatliku interventsiooni doktriin, unilateraalne ja kollektiivne pro-demokraatlik interventsioon

 9. MEPs : ban hammer, sickle and swastika

  2005-01-01

  Europarlamendi liikmete Vytautas Landsbergise ja Jozsef Szajeri avalduse kohaselt tuleks Euroopa Liidus ettevalmistatava seaduse raames, mis keelustaks natsisümboli - haakristi - kasutamise, keelata ka kommunismi sümboolika kasutamine

 10. Euroopa tahab USAst ette jõuda / Sirje Rank

  Rank, Sirje, 1966-

  2001-01-01

  Euroopa Liit on viimase aastaga USA edumaad infotehnoloogia alal paljuski tasa teinud. Euroopa riikide internetiseeritus. Diagramm: Interneti kasutamine Eestis kasvanud ligi 500 korda. Vt. samas ka Eesti on EL-i riikide keskmisel tasemel

 11. Taktikaline meedia. Ei hea ega halb, vaid vajalik / Margus Tamm

  Tamm, Margus, 1977-

  2009-01-01

  Taktikalisest meediast ja selle võimalikest rakendusnäidetest Eesti kontekstis. Taktikalise meedia tüüptöövõtted: üldtuntud logodega manipuleerimine, klišeelise reklaamkeele kasutamine, plakati fiktiivne autor

 12. MEPs : ban hammer, sickle and swastika

  2005-01-01

  Europarlamendi liikmete Vytautas Landsbergise ja Jozsef Szajeri avalduse kohaselt tuleks Euroopa Liidus ettevalmistatava seaduse raames, mis keelustaks natsisümboli - haakristi - kasutamise, keelata ka kommunismi sümboolika kasutamine

 13. Forum na granitse / Jevgeni Ashihmin

  Ashihmin, Jevgeni

  2008-01-01

  Narvas 15. mail toimuvast riikide töögruppide kohtumisest, mille arutlusteemaks on kaasaegse tehnoloogia kasutamine ummikute vältimiseks riigipiiride ületamisel ja Ida-Virumaa majandusprobleeme käsitlevast konverentsist

 14. Taastuvenergeetika eluliin / David Talbot

  Talbot, David

  2009-01-01

  Taastuvate energiaallikate laialdasem kasutamine nõuab muutusi ja uuendusi elektrienergia ülekandeliinide süsteemis. Artiklis on lähemalt käsitletud taastuvenergia tootmist Saksamaal ja Ameerika Ühendriikides

 15. Säästva renoveerimise meistrikursused

  2005-01-01

  Tallinnas: 3. II "Vanad ahjud ja korstnad; 12. II "Naturaalvärvid: linaõlivärvide koostis, valmistamine ja kasutamine. Aaderdus ja imitatsioonitehnikad", töötuba; 19. II "Viltimistehnoloogia, vildist mänguloomade valmistamine"; 26. II "Savikrohv ja selle kasutamine", töötuba juhendab Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskuse juhataja Tõnu Mauring. Tartus: 12. II "Küttekolded"

 16. USA : rünnak võib olla parim kaitse / Neeme Raud

  Raud, Neeme, 1969-

  2006-01-01

  USA uues rahvusliku julgeoleku strateegias rõhutatakse, et tuumaambitsioonidega Iraak kujutab USA jaoks suurimat strateegilist väljakutset ning märgitakse, et teatud juhtudel on ohtude ennetamiseks vajalik jõu kasutamine. Vt. samas: Ameeriklaste toetus Iraagi sõjale väheneb. Lisa: Pessimistlik USA

 17. USA tunnistab valge fosfori relvana kasutamist Iraagis / Kaivo Kopli

  Kopli, Kaivo

  2005-01-01

  Kui varem USA eitas valge fosfori kasutamist Iraagis Falluja linnas, siis nüüd on ta eitamisest loobunud. USA välisministeeriumi pressiteate kohaselt ei kasutatud fosforit keemiarelvana. Sütitavate relvade kasutamine tsiviilisikute vastu on keelatud. Vt. samas: Ahto Lobjakas. Europarlamendis USA hukkamõist

 18. Isiksus ja täppisteaduslik tulemus / Piret Kuusk

  Kuusk, Piret, 1947-

  1998-01-01

  Matemaatika keele kasutamine füüsika eri harudes ei ole tulemuselt alati loogilis-ratsionaalne, vaid sõltub ka kasutaja isiklikest hoiakutest. Filosoofiaseminar "Teadus, pseudoteadus, ebateadus" (29.02. - 2.03.1996.a. Võrumaal Kütiorus).

 19. Sex and sadism as brand building instrument / Christo Kaftandjiev ; interv. Alina Lisina

  Kaftandjiev, Christo

  2006-01-01

  Sofia Ülikooli turunduskommunikatsiooni ja semiootika professor on veendunud, et seksi ning vägivalla kasutamine reklaamides on teatud toodete puhul väga tõhus võte. Intervjuus räägib ta, kuidas on seda võimalik kasutada ilma brändi imagot kahjustamata

 20. Suhtle kodukontoris töötajatega sobivaimate kanalite kaudu / Endo Viires

  Viires, Endo

  2006-01-01

  Cisco tellitud ja firma Pearn Kandola läbiviidud uuringu kohaselt on virtuaalselt suhtlevad meeskonnad ebaefektiivsemad kui need, mille liikmed eelistavad vahetut suhtlust. Liigne e-posti tähtsustamine, teadetele vastamata jätmine ja valede suhtluskanalite kasutamine võib vähendada meeskonnaliikmete vahelist usaldust. Lisa: Näpunäiteid edukaks virtuaalseks suhtlemiseks

 1. Eesti koolid ei jaksa enam Microsoftilt tarkvara osta / Teele Tammeorg ; kommenteerinud Rain Laane

  Tammeorg, Teele

  2013-01-01

  Eesti koolide arvutid on nii vananenud, et ei saa kasutada uuemaid operatsioonisüsteeme, Windowsi operatsioonisüsteem ja MS Office'i kasutamine aga kallineb vähemalt kümme korda. Arvamust avaldab ka Tallinna ülikooli haridustehnoloogia keskuse juht Mart Laanpere

 2. Elektrienergia hajutatud tootmine Eestis / Marek Muiste

  Muiste, Marek, 1979-

  2006-01-01

  Eestis on välja kujunemas uus energeetiline struktuur, mida iseloomustab ühe suure tootmisüksuse kõrval tegutsevate lokaalsete väikese võimsusega elektrijaamade võrgustik. Lokaaljaamu iseloomustab taastuvate kütuste kasutamine ja seotus regiooni üldise arenguga. Tabelid, diagrammid

 3. Oviir : Marge-sugustele pole raha ka rikkamatel riikidel / Siiri Oviir ; interv. Andri Maimets

  Oviir, Siiri, 1947-

  2002-01-01

  Sotsiaalministri sõnul puudub meil isegi prioriteete sõnastav tervishoiupoliitika. Ravikindlustusraha kasutamine vaieldav. Vt. samas art. Postimees kutsub Marge Valdmanni abistama ja küsitlust, kus vastavad Toomas Vilosius, Eiki Nestor, Tiiu Aro jt. Autor: Keskerakond. Parlamendisaadik (E. Nestor, T. Vilosius)

 4. Eesti noored kasutavad endiselt tarkvarapiraatide teenuseid / Lauri Linnamäe

  Linnamäe, Lauri

  2007-01-01

  Rahvusvaheline uuringufirma hindas piraattarkvara osakaaluks 2004. aastal 55%, 2006. aastaks oli see langenud 52%-le. Tarkvaratootjate ühenduse BSA Eesti partneri Eesti Äritarkvara Liidu tellitud arvamusuuringu järgi ei pea üle veerandi 15-29-aastastest noortest piraattarkvara kasutamist taunitavaks. Diagramm: Piraattarkvara kasutamine

 5. Maardu ja Jõelähtme maa alla võib tulla elektrijaam / Erik Müürsepp

  Müürsepp, Erik

  2009-01-01

  OÜ Maardu Graniidikaevandus taotleb graniidikaevanduse luba, ettevõtte juhi Peep Siitami väitel oleks kaeveõõnte hilisem kasutamine pump-hüdroakumulatsioonijaama asukohana parim võimalus kuni 1000 megavati võimsuse ulatuses tuulikuparkide töö ühtlustamiseks

 6. Hakkepuidu nõudlus kasvatab Eestis puidu hinda. Naabrid ehitavad kivisütt kasutavad jaamad puiduküttele / Tanel Raig

  Raig, Tanel, 1975-

  2011-01-01

  Eesti Elektritööstuse Liidu juhatuse liige Jaanus Arukaevu ütles seminaril "Mets, puit ja majandus", et Euroopa Liidus on biomassi kasutamine energeetikas selge arengusuund, biomass on elektritootmises muutumas standardseks kütuseks. Eesti on küll biomassi doonorriik, kuid samas toodame endiselt üle 90% elektrist põlevkivist

 7. Haridus on parim investeering tulevikku / Tõnis Lukas

  Lukas, Tõnis, 1962-

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Eesti Eest = Za Estoniju : Izdanije partii "Sojuz Otetshestva i Res Publica" 17. juuli 2008, lk. 1. Haridusministri arvates ei tohi haridus- ja teaduskulud langeda, kuid Euroopa struktuurivahendite kasutamine tõstab kulutusi, mis tähendab kokkuhoidu haridussüsteemis

 8. Tunni analüüs - mis see on? / Peep Leppik

  Leppik, Peep

  2001-01-01

  Tunni analüüs, õppe-kasvatustöö eesmärgid. Tunni analüüs on hinnangu andmine protsessidele, mille kutsub esile õpetaja tegevus (või tegevusetus) tunnis. Tunni läbiviimise protsessi mõjutavad õpilaste koosseis klassis, erinevate õppevormide ja õppemeetodite kasutamine, kasutatud õppevõtete otstarbekus, erinevad metoodikad ja õppesüsteemid

 9. Venemaa keelab osa kaupade sisseveo TIR-märkmiku katte all / Lauri Lusti

  Lusti, Lauri

  1997-01-01

  1998. aastast rakendab Venemaa olulisi piiranguid seoses TIR-süsteemi kasutamisega kauba sisseveol. Lisatud Vene Föderatsiooni Riikliku Tollikomitee käskkiri 22. augustist 1997 nr. 513 "TIR-karneti kasutamine mõne kategooria kaupade veoks"

 10. Elektrienergia hajutatud tootmine Eestis / Marek Muiste

  Muiste, Marek, 1979-

  2006-01-01

  Eestis on välja kujunemas uus energeetiline struktuur, mida iseloomustab ühe suure tootmisüksuse kõrval tegutsevate lokaalsete väikese võimsusega elektrijaamade võrgustik. Lokaaljaamu iseloomustab taastuvate kütuste kasutamine ja seotus regiooni üldise arenguga. Tabelid, diagrammid

 11. Kümme sammu Eesti teadus- ja arendustegevuse edendamiseks / Juhan Parts

  Parts, Juhan, 1966-

  2004-01-01

  Valitsus on oma strateegilisi valikuid tehes lähtunud eeldusest, et elukvaliteedi paranemise alus on majanduse, hariduse ja teaduse struktuurimuutused, loodusvarade tõhus kasutamine ja keskkonnaseisundi parandamine parima võimaliku tehnika rakendamise teel ning ühiskonna sotsiaalse sidususe suurenemine

 12. Hakkepuidu nõudlus kasvatab Eestis puidu hinda. Naabrid ehitavad kivisütt kasutavad jaamad puiduküttele / Tanel Raig

  Raig, Tanel, 1975-

  2011-01-01

  Eesti Elektritööstuse Liidu juhatuse liige Jaanus Arukaevu ütles seminaril "Mets, puit ja majandus", et Euroopa Liidus on biomassi kasutamine energeetikas selge arengusuund, biomass on elektritootmises muutumas standardseks kütuseks. Eesti on küll biomassi doonorriik, kuid samas toodame endiselt üle 90% elektrist põlevkivist

 13. Kümme sammu Eesti teadus- ja arendustegevuse edendamiseks / Juhan Parts

  Parts, Juhan, 1966-

  2004-01-01

  Valitsus on oma strateegilisi valikuid tehes lähtunud eeldusest, et elukvaliteedi paranemise alus on majanduse, hariduse ja teaduse struktuurimuutused, loodusvarade tõhus kasutamine ja keskkonnaseisundi parandamine parima võimaliku tehnika rakendamise teel ning ühiskonna sotsiaalse sidususe suurenemine

 14. Idanaaber valimiste vahel / Urmas Kiil

  Kiil, Urmas

  2003-01-01

  Autor arutleb ajakirjas New York Reveiw of Books ilmunud Briti ajakirjaniku Robert Cottrelli artikli "Putin's trap" üle, milles on retsenseeritud Vadim Volkovi raamatut "Vägivaldsed ärimehed: jõu kasutamine vene kapitalismi loomisel", Jegor Gaidari raamatut "Riik ja revolutsioon". Nn. hüdraulilisest ühiskonnast

 15. Бизнес будущего / Ингус Берзиньш, Вайдотас Вишнянскас, Кайдо Эйнема

  Берзиньш, Ингус

  2000-01-01

  Infoteholoogia sektori areng ja võimalused Baltimaades. Tabelid ja diagrammid: Baltimaade suuremate IT-firmade käive 1999; personaalarvutite müük ja kasutamine; Mikrolink'i aktsionäride jagunemine. Kommenteerivad Aleksander Vasiljevits, Allan Martinson, Janis Gobinsh, Valentinas Milaknis. Summary: Business Prospects.I lmunud ka: The Baltic Course 2000/Autumn/Winter lk. 28-33

 16. Maailm võitleb sooja kliima tekitatud kahjuga / Scheherazade Daneshkhu, Fiona Harvey ; tõlk. Erik Aru

  Daneshkhu, Scheherazade

  2006-01-01

  Kliimamuutuse majanduslik käsitlus on maha jäänud, kulu-tulu analüüsi kasutamine keskkonnakahju hindamisel on tekitanud probleeme, ÜRO on hakanud propageerima "looduslikku kapitali" keskkonnahüviste hindamiseks. Maailmapanga endise peaökonomisti Sir Gordon Browni juhtimisel valmib kliimamuutuse majandusmõjude ülevaade. Lisa: Emissioonikaubanduse raamistik; Korporatsioone sunnitakse tegudele

 17. Kvaliteedijuhtimissüsteemide rakendamise kogemused majandussektorites / Tiit Hindreus

  Hindreus, Tiit

  2006-01-01

  Autor on seisukohal, et iga organisatsioon peaks oma protsesse mõistuse piires standardima. Standardite kasutamise otsustab iga organisatsioon ise, reeglina on kasutamine vabatahtlik. Standardite arengust. Väljavõtteid TTÜ mehhatroonikainstituudi kvaliteeditehnika õppetooli ja EAS-i ühisuuringust "Eeluuring kvaliteediteadlikkuse programmi sihtrühmade relevantsete vajaduste leidmiseks 2005". Skeem

 18. Idanaaber valimiste vahel / Urmas Kiil

  Kiil, Urmas

  2003-01-01

  Autor arutleb ajakirjas New York Reveiw of Books ilmunud Briti ajakirjaniku Robert Cottrelli artikli "Putin's trap" üle, milles on retsenseeritud Vadim Volkovi raamatut "Vägivaldsed ärimehed: jõu kasutamine vene kapitalismi loomisel", Jegor Gaidari raamatut "Riik ja revolutsioon". Nn. hüdraulilisest ühiskonnast

 19. Integreeritud taimekaitse / Mati Koppel

  Koppel, Mati, 1960-

  2014-01-01

  Integreeritud taimekaitse on kõigi võtete kasutamine, mis väldivad taimekahjustajate esinemist või hoiavad nende esinemise allpool majandusliku kahju tekitamise ulatust, taimekahjustajate esinemise korral kasutatakse võimaluse korral mittekeemilisi taimekaitsevahendeid ja alles nende puudumisel antud taimekahjustajale kõige tõhusamate pestitsiidide optimaalseid norme

 20. Maardu ja Jõelähtme maa alla võib tulla elektrijaam / Erik Müürsepp

  Müürsepp, Erik

  2009-01-01

  OÜ Maardu Graniidikaevandus taotleb graniidikaevanduse luba, ettevõtte juhi Peep Siitami väitel oleks kaeveõõnte hilisem kasutamine pump-hüdroakumulatsioonijaama asukohana parim võimalus kuni 1000 megavati võimsuse ulatuses tuulikuparkide töö ühtlustamiseks

 1. Maailm võitleb sooja kliima tekitatud kahjuga / Scheherazade Daneshkhu, Fiona Harvey ; tõlk. Erik Aru

  Daneshkhu, Scheherazade

  2006-01-01

  Kliimamuutuse majanduslik käsitlus on maha jäänud, kulu-tulu analüüsi kasutamine keskkonnakahju hindamisel on tekitanud probleeme, ÜRO on hakanud propageerima "looduslikku kapitali" keskkonnahüviste hindamiseks. Maailmapanga endise peaökonomisti Sir Gordon Browni juhtimisel valmib kliimamuutuse majandusmõjude ülevaade. Lisa: Emissioonikaubanduse raamistik; Korporatsioone sunnitakse tegudele

 2. Anglogovorjashtshaja Jevropa / Abram de Swaan ; Irina Sashtshenkova - tõlkija

  Swaan, Abram de

  2005-01-01

  Kuigi Euroopa Liit võitleb keelelise mitmekesisuse säilimise eest ühenduses, toimub liikmesriikides stiihiliselt üleminek inglise keele kasutamisele. Amsterdami Ülikooli professori arvates aitab inglise keele kasutamine ühenduse suhtluskeelena suurendada integratsiooni Euroopas, kuid hoiduda tuleb ameerika ja inglise kultuuri pealetungist

 3. Ein Volk, ein Reich, ein Führer / Mihkel Raud

  Raud, Mihkel, 1969-

  2004-01-01

  Autori hinnangul näitab natsisümboolika müük Tallinna vanalinnas ja natsistliku retoorika kasutamine poliitilistes kampaaniates, et suur osa Eesti inimesi ei näe selles midagi taunimisväärset ning isegi samastub sellega

 4. Venemaa keelab osa kaupade sisseveo TIR-märkmiku katte all / Lauri Lusti

  Lusti, Lauri

  1997-01-01

  1998. aastast rakendab Venemaa olulisi piiranguid seoses TIR-süsteemi kasutamisega kauba sisseveol. Lisatud Vene Föderatsiooni Riikliku Tollikomitee käskkiri 22. augustist 1997 nr. 513 "TIR-karneti kasutamine mõne kategooria kaupade veoks"

 5. Erika Salumäe õiendus naisteühenduse asjus / Erika Salumäe

  Salumäe, Erika, 1962-

  2001-01-01

  Naisteühenduse kasutamine ühe või teise poliitilise jõu lõhestamiseks ei ole naiselik tegevus. Autor: Keskerakond. Parlamendisaadik. Vt. samas: T. Sildami art. "Tõnisson nurjas Oviiri esitamise asespiikriks", Postimees, 7. märts 2001

 6. Kas tüdrukud jõuavad järele? Soolise infokihistumise arengujoontest Eestis / Veronika Kalmus

  Kalmus, Veronika, 1973-

  2004-01-01

  Sugudevahelistest erinevustest infotehnoloogia kasutamises ning olulise informatsiooni valdamises. 14-19-aastaste noorte seas tehtud küsitlusuuringute tulemustest. Diagrammid: Internetiühenduse olemasolu kodus (%); Interneti märkimisväärne kasutamine (%); Arvutikasutusoskuste keskmised enesehinnangud. Tabelid: Infokihistumise aspektid soo lõikes vanuserühmades 2002-03. a.; Lineaarse regressioonanalüüsi tulemused

 7. Haridus on parim investeering tulevikku / Tõnis Lukas

  Lukas, Tõnis, 1962-

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Eesti Eest = Za Estoniju : Izdanije partii "Sojuz Otetshestva i Res Publica" 17. juuli 2008, lk. 1. Haridusministri arvates ei tohi haridus- ja teaduskulud langeda, kuid Euroopa struktuurivahendite kasutamine tõstab kulutusi, mis tähendab kokkuhoidu haridussüsteemis

 8. Iraagi päästmiseks poliitikast ei piisa / Henry A. Kissinger

  Kissinger, Henry, 1923-

  2007-01-01

  Endine USA riigisekretär arutleb Iraagi-poliitika üle. Autor nendib, et äkiline USA vägede väljaviimine Iraagist ei lõpetaks sõda, vaid muudaks ainult selle olusid, parim strateegia Iraagi kriisi ületamiseks on rahvusvahelise diplomaatia kasutamine. Lisa: USA väed Iraagis

 9. Kvaliteedijuhtimissüsteemide rakendamise kogemused majandussektorites / Tiit Hindreus

  Hindreus, Tiit

  2006-01-01

  Autor on seisukohal, et iga organisatsioon peaks oma protsesse mõistuse piires standardima. Standardite kasutamise otsustab iga organisatsioon ise, reeglina on kasutamine vabatahtlik. Standardite arengust. Väljavõtteid TTÜ mehhatroonikainstituudi kvaliteeditehnika õppetooli ja EAS-i ühisuuringust "Eeluuring kvaliteediteadlikkuse programmi sihtrühmade relevantsete vajaduste leidmiseks 2005". Skeem

 10. Tellis teeb toa hubaseks / Jana Rand

  Rand, Jana, 1963-

  2003-01-01

  Tellissein ruumikujunduses. Tellise sobitamine interjööri, tellistega koos sobivaid materjale, tellistest mööbel, vanade telliste ja tellisplaatide kasutamine. Mari Kogeri kujundatud interjöör, kus on kasutatud vanu tellised. Valik telliste ladumiseks kasutatavaid mustreid. Nõuandeid sisekujundaja Marit Kutserilt, arhitekt Andri Ksenofontovilt, Lea Õismalt Nõmmelt. 8 ill

 11. Eesti koolid ei jaksa enam Microsoftilt tarkvara osta / Teele Tammeorg ; kommenteerinud Rain Laane

  Tammeorg, Teele

  2013-01-01

  Eesti koolide arvutid on nii vananenud, et ei saa kasutada uuemaid operatsioonisüsteeme, Windowsi operatsioonisüsteem ja MS Office'i kasutamine aga kallineb vähemalt kümme korda. Arvamust avaldab ka Tallinna ülikooli haridustehnoloogia keskuse juht Mart Laanpere

 12. Sex and sadism as brand building instrument / Christo Kaftandjiev ; interv. Alina Lisina

  Kaftandjiev, Christo

  2006-01-01

  Sofia Ülikooli turunduskommunikatsiooni ja semiootika professor on veendunud, et seksi ning vägivalla kasutamine reklaamides on teatud toodete puhul väga tõhus võte. Intervjuus räägib ta, kuidas on seda võimalik kasutada ilma brändi imagot kahjustamata

 13. Iraagi päästmiseks poliitikast ei piisa / Henry A. Kissinger

  Kissinger, Henry, 1923-

  2007-01-01

  Endine USA riigisekretär arutleb Iraagi-poliitika üle. Autor nendib, et äkiline USA vägede väljaviimine Iraagist ei lõpetaks sõda, vaid muudaks ainult selle olusid, parim strateegia Iraagi kriisi ületamiseks on rahvusvahelise diplomaatia kasutamine. Lisa: USA väed Iraagis

 14. Betooniühingu tudengipreemiad jagatud

  2007-01-01

  Eesti Betooniühingu 2007. aasta üliõpilaspreemiad pälvisid: Aivars Alt tööga "Betoonitööde tehnoloogia analüüs TTP kontorihoone ehitamise näitel"; Tõnis Raatma tööga "Arvutusprogramm pingebetoontala kande- ja kasutuspiirseisundi kontrollimiseks"; Madis Madal ja Risto Klaassen tööga "Ümbertöödeldud betooni kasutamine ehituses"

 15. Millal valida täiuslikkuse mudel, millal tasakaalus tulemuskaart? / Terje Keerberg, Kaido Väljaots, Tõnu Hein

  Keerberg, Terje

  2003-01-01

  HeiVäl Consulting Groupi konsultandid võrdlevad kahte ettevõtte tegevuse jälgimise ja analüüsimise metoodikat - EFQMi täiuslikkuse mudelit ja tasakaalus tulemuskaarti. Tabel ja skeemid: mudelites kasutatavate mõistete võrdlus; mudelite kombineeritud kasutamine strateegilisel planeerimisel; täiuslikkuse mudel; tasakaalus tulemuskaart; mudelite kombineeritud kasutamisest tulenev sünergia; mudelite omavaheline seos. Lisa: Täiuslikkuse mudeli ja tasakaalus tulemuskaardi võrdlus.

 16. Millal valida täiuslikkuse mudel, millal tasakaalus tulemuskaart? / Terje Keerberg, Kaido Väljaots, Tõnu Hein

  Keerberg, Terje

  2003-01-01

  HeiVäl Consulting Groupi konsultandid võrdlevad kahte ettevõtte tegevuse jälgimise ja analüüsimise metoodikat - EFQMi täiuslikkuse mudelit ja tasakaalus tulemuskaarti. Tabel ja skeemid: mudelites kasutatavate mõistete võrdlus; mudelite kombineeritud kasutamine strateegilisel planeerimisel; täiuslikkuse mudel; tasakaalus tulemuskaart; mudelite kombineeritud kasutamisest tulenev sünergia; mudelite omavaheline seos. Lisa: Täiuslikkuse mudeli ja tasakaalus tulemuskaardi võrdlus.

 17. Ajakadu Tallinna-Tartu kiirteel / Toivo Jürgenson

  Jürgenson, Toivo, 1957-

  2006-01-01

  Ilmunud ka: SL Õhtuleht 16. jaan. lk. 8, Järva Teataja 17. jaan. lk. 2, Meie Maa, Vooremaa 19. jaan. lk. 2, Vali Uudised 20. jaan. lk. 2, Võrumaa Teataja 21. jaan. lk. 2, Valgamaalane 4. veebr. lk. 2. Autor peab valeks, et valitsus lükkas 2002. aasta kevadel tagasi Maailmapanga laenupakkumine Tallinna-Tartu maantee ehitamiseks. Autori sõnul on Euroopa Liidu abiraha kasutamine alles aastate taga

 18. Miks ja millal ameeriklased sõtta lähevad? / Erik Reinhold

  Reinhold, Erik

  2004-01-01

  Artiklis tutvustatakse 2. novembril 1984 USA kaitseministri C. W. Weinberger'i poolt peetud kõnes "Sõjalise jõu kasutamine" esitatud sõjajõudude kasutamise põhimõtteid väljaspool USA-d, mida tuntakse ka "Weinbergeri doktriini" nime all. Weinbergeri kriteeriumide rakendamise võimalustest Eestis. Tabel: USA sõjalised aktsioonid ja Weinbergeri doktriin Vietnamist Bosniani (Michael I. Handeli järgi)

 19. Jäätmekäitlus otsib väljapääsu lapsekingadest / Andres Eilart

  Eilart, Andres

  1999-01-01

  Tabelid, joonised: olmejäätmete käitlusmeetodite kasutamine arenenud riikides, olmejäätmete hulk (kg/inimese kohta aastas). Tallinna prügi liigiline koostis. Krissan ASi tegevdirektori Urmas Teeoru ja RAGN-SELLS Eesti ASi tegevdirektori Rein Leipalu kommentaarid. Eesti Jäätmekäitlejate Liidu seisukohad jäätmekäitluse tuleviku osas

 20. Energiatõhusus ja selle hind / Tõnu Mauring

  Mauring, Tõnu, 1968-

  2010-01-01

  Austri arhitekti Georg W. Reinbergi raamatust "Ecological Architecture - Design, Planning, Realization" (2008). Uuringust, mis võttis kokku aastatel 2003-2008 Viini ehitatud elamute valimi andmed ning millest järeldub, et suuremate hoonete puhul võib passiivmaja maksumus olla madalenergiamajadega ühesugune. Vajadusest ehitada Eestis valmis oma näited, leidmaks, kas tõhus energia kasutamine ja inimsõbralik hoone on või ei ole konfliktis selle rajamise hinnaga

 1. Energiatõhusus ja selle hind / Tõnu Mauring

  Mauring, Tõnu, 1968-

  2010-01-01

  Austri arhitekti Georg W. Reinbergi raamatust "Ecological Architecture - Design, Planning, Realization" (2008). Uuringust, mis võttis kokku aastatel 2003-2008 Viini ehitatud elamute valimi andmed ning millest järeldub, et suuremate hoonete puhul võib passiivmaja maksumus olla madalenergiamajadega ühesugune. Vajadusest ehitada Eestis valmis oma näited, leidmaks, kas tõhus energia kasutamine ja inimsõbralik hoone on või ei ole konfliktis selle rajamise hinnaga

 2. Põllumajandusrevolutsiooni tõotavad uudised / refereerinud Aive Mõttus

  2013-01-01

  Nottinghami ülikooli teadlastel on õnnestunud luua tehnoloogia, mis lubab taimedel võtta kasvuks vajalikku lämmastikku õhust, selle asemel, et kasutada põldudel kalleid ja keskkonda kahjustavaid väetisi. Teine täiesti uudne, kuid samuti õhulämmastikuga seotud tehnoloogia pärineb Iirimaalt. Raadiolainetega turgutatud vee kasutamine köögi- ja puuviljataimede kastmisel tõotab senisest kuni 30% suuremat saaki

 3. Miks ja millal ameeriklased sõtta lähevad? / Erik Reinhold

  Reinhold, Erik

  2005-01-01

  Artiklis tutvustatakse 2. novembril 1984 USA kaitseministri C. W. Weinberger'i poolt peetud kõnes "Sõjalise jõu kasutamine" esitatud sõjajõudude kasutamise põhimõtteid väljaspool USA-d, mida tuntakse ka "Weinbergeri doktriini" nime all. Weinbergeri kriteeriumide rakendamise võimalustest Eestis. Tabel: USA sõjalised aktsioonid ja Weinbergeri doktriin Vietnamist Bosniani (Michael I. Handeli järgi)

 4. Multšiga aiatöö hõlpsamaks / Mari Virro

  Virro, Mari, 1957-

  2004-01-01

  Multši kasutamine iluaianduses. Multš vähendab rohimisvaeva, säilitab pinnases niiskust, parandab puude kasvu (Sulev Järve), võimaldab aeda huvitavamalt kujundada. Erinevatest multšidest ja nende kasutamise kogemusi (haljastaja Irma Tungala aia ajalehemultš, Nurga puukooli keramsiitmultš, Ahto Ruudu kiviktaimla killustikumultš, Taavi Tuuliku iluaia kivimultš). 8 ill

 5. Miks ja millal ameeriklased sõtta lähevad? / Erik Reinhold

  Reinhold, Erik

  2004-01-01

  Artiklis tutvustatakse 2. novembril 1984 USA kaitseministri C. W. Weinberger'i poolt peetud kõnes "Sõjalise jõu kasutamine" esitatud sõjajõudude kasutamise põhimõtteid väljaspool USA-d, mida tuntakse ka "Weinbergeri doktriini" nime all. Weinbergeri kriteeriumide rakendamise võimalustest Eestis. Tabel: USA sõjalised aktsioonid ja Weinbergeri doktriin Vietnamist Bosniani (Michael I. Handeli järgi)

 6. Jäätmekäitlus otsib väljapääsu lapsekingadest / Andres Eilart

  Eilart, Andres

  1999-01-01

  Tabelid, joonised: olmejäätmete käitlusmeetodite kasutamine arenenud riikides, olmejäätmete hulk (kg/inimese kohta aastas). Tallinna prügi liigiline koostis. Krissan ASi tegevdirektori Urmas Teeoru ja RAGN-SELLS Eesti ASi tegevdirektori Rein Leipalu kommentaarid. Eesti Jäätmekäitlejate Liidu seisukohad jäätmekäitluse tuleviku osas

 7. Tänavused kunstimagistrid / Krista Kodres

  Kodres, Krista, 1957-

  1998-01-01

  Eesti Kunstiakadeemias. Reiu Tüür - maalinäitus 'Eesti taevakaart' ja teoreetiline uurimus 'Eesti tähekujud ja taevakaart' (juh. Mall Hiiemäe, retsensent Lauri Vahtre), Siiri Suur - projekt 'Millenium I' (juh. Kadri Mälk, retsensendid Reet Varblane, Tiina Käesel). Ivika Luisk - Tallinna Lastehaigla ruumide värvilahendus ja uurimus 'Värvi kasutamine haiglaruumis' (juh. Kaarel Kurismaa, retsensent Raivo Roosma)

 8. Põllumajandusrevolutsiooni tõotavad uudised / refereerinud Aive Mõttus

  2013-01-01

  Nottinghami ülikooli teadlastel on õnnestunud luua tehnoloogia, mis lubab taimedel võtta kasvuks vajalikku lämmastikku õhust, selle asemel, et kasutada põldudel kalleid ja keskkonda kahjustavaid väetisi. Teine täiesti uudne, kuid samuti õhulämmastikuga seotud tehnoloogia pärineb Iirimaalt. Raadiolainetega turgutatud vee kasutamine köögi- ja puuviljataimede kastmisel tõotab senisest kuni 30% suuremat saaki

 9. Kes kaitseb ülekohtu eest? / Karel Rüütli

  Rüütli, Karel, 1978-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje, 3. okt. 2007, lk. 2; Sakala, 4. okt. 2007, lk. 2; Lääne Elu, 4. okt. 2007, lk. 2; Võrumaa Teataja, 4. okt. 2007, lk. 2; Meie Maa, 4. okt. 2007, lk. 2; Vali Uudised, 5. okt. 2007, lk. 2; Hiiu Leht, 5. okt. 2007, lk. 2; Koit, 6. okt. 2007, lk. 6; Valgamaalane, 9. okt. 2007, lk. 2; Pärnu Postimees, 10. okt. 2007, lk. 15. Autori sõnul põhjustavad suurt ohtu demokraatiale ja isiku põhiõigusele ning vabadusele liialdused ja ebaproportsionaalsete meetmete kasutamine riigi uurimis- ja jälitusorganite tegevuses

 10. Reisikott kui isikupärane reisikaaslane / Karoli Saar

  Saar, Karoli

  2011-01-01

  Uurimuse eesmärgiks oli vaadelda reisikottide liike ja kujundusvõtteid nii ajaloos kui ka tänapäeval, pöörates tähelepanu kottidel kasutatavale dekoorile ja funktsionaalsuse ning mustri koosmõjule. Eraldi on välja toodud reisimise ja meene omavaheline seos, Eesti sümboolika kasutamine suveniiridel ning ülevaade Eestis tegutsevatest ettevõtetest ja konkurssidest. Praktilise tööna valmis reisikottide kollektsioon, mis kajastab eestlaste tasakaalukat ja looduslähedast elutunnetust

 11. Maaülikooli uksed uutele tulijatele valla / Sirje Pärismaa

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2008-01-01

  Oma õpingutest räägivad maaülikooli tudengid: Kadi Avi (majandusarvestus ja finantsjuhtimine III), Kaiti Pilk (maastikuarhitekt III), Mart Kelk (metsatööstuse magistrantuur I), Karin Ojamäe (rakendushüdrobioloogia III), Heidi Heitur (ökonoomika ja ettevõtlus I); Margus Paesalu (metsatööstus III), Kadri Kalle ( maastikukaitse ja -hoolduse magistrantuur I), Liisi Õunapuu (loodusvarade kasutamine ja kaitse III), Laura Niemelä (veterinaarmeditsiin IV) ja Peep Teppo (metsamajanduse magistrantuur II) ning õppeprorektor Jüri Lehtsaar

 12. Maaülikooli uksed uutele tulijatele valla / Sirje Pärismaa

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2008-01-01

  Oma õpingutest räägivad maaülikooli tudengid: Kadi Avi (majandusarvestus ja finantsjuhtimine III), Kaiti Pilk (maastikuarhitekt III), Mart Kelk (metsatööstuse magistrantuur I), Karin Ojamäe (rakendushüdrobioloogia III), Heidi Heitur (ökonoomika ja ettevõtlus I); Margus Paesalu (metsatööstus III), Kadri Kalle ( maastikukaitse ja -hoolduse magistrantuur I), Liisi Õunapuu (loodusvarade kasutamine ja kaitse III), Laura Niemelä (veterinaarmeditsiin IV) ja Peep Teppo (metsamajanduse magistrantuur II) ning õppeprorektor Jüri Lehtsaar

 13. Kes kaitseb ülekohtu eest? / Karel Rüütli

  Rüütli, Karel, 1978-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje, 3. okt. 2007, lk. 2; Sakala, 4. okt. 2007, lk. 2; Lääne Elu, 4. okt. 2007, lk. 2; Võrumaa Teataja, 4. okt. 2007, lk. 2; Meie Maa, 4. okt. 2007, lk. 2; Vali Uudised, 5. okt. 2007, lk. 2; Hiiu Leht, 5. okt. 2007, lk. 2; Koit, 6. okt. 2007, lk. 6; Valgamaalane, 9. okt. 2007, lk. 2; Pärnu Postimees, 10. okt. 2007, lk. 15. Autori sõnul põhjustavad suurt ohtu demokraatiale ja isiku põhiõigusele ning vabadusele liialdused ja ebaproportsionaalsete meetmete kasutamine riigi uurimis- ja jälitusorganite tegevuses

 14. Reisikott kui isikupärane reisikaaslane / Karoli Saar

  Saar, Karoli

  2011-01-01

  Uurimuse eesmärgiks oli vaadelda reisikottide liike ja kujundusvõtteid nii ajaloos kui ka tänapäeval, pöörates tähelepanu kottidel kasutatavale dekoorile ja funktsionaalsuse ning mustri koosmõjule. Eraldi on välja toodud reisimise ja meene omavaheline seos, Eesti sümboolika kasutamine suveniiridel ning ülevaade Eestis tegutsevatest ettevõtetest ja konkurssidest. Praktilise tööna valmis reisikottide kollektsioon, mis kajastab eestlaste tasakaalukat ja looduslähedast elutunnetust

 15. Magistritööd : [Piret Jamnes jt.] / Maia Kööts

  Kööts, Maia

  2001-01-01

  20.12.2000 kaitses TPÜ organisatsioonikäitumise magistritööde kaitsmisnõukogu koosolekul Piret Jamnes magistritöö "Trends in Estonian career Counselling in the Light of Societal Transformation and Constructive Framework"; 21.12 TPÜ kasvatusteaduste ja pedagoogika magistritööde kaitsmisnõukogu koosolekul Olesja Šigajeva "Mõningate psühholoogiliste aspektide kasutamine innovatsiooniliste tehnoloogiate õpetamisel"; Sirje Priks "Kutsekooliõpilaste sotsiaalse valmiduse arendamise võimalusi eesti keele ja kirjanduse tundide kaudu". 9.01.2001 TPÜ demograafia magistritööde kaitsmisnõukogu koosolekul Enel Pungas "Siserändevoogude vanuskäsitlus : Eesti Pere- ja sündimusuuringu andmetel". 11.01 TPÜ sotsioloogia magistritööde kaitsmisnõukogu koosolekul Virve-Ines Laidmäe "Muutused eestimaalaste tervisehinnangutes ja -käitumises 1990. aastatel"

 16. Magistritööd : [Piret Jamnes jt.] / Maia Kööts

  Kööts, Maia

  2001-01-01

  20.12.2000 kaitses TPÜ organisatsioonikäitumise magistritööde kaitsmisnõukogu koosolekul Piret Jamnes magistritöö "Trends in Estonian career Counselling in the Light of Societal Transformation and Constructive Framework"; 21.12 TPÜ kasvatusteaduste ja pedagoogika magistritööde kaitsmisnõukogu koosolekul Olesja Šigajeva "Mõningate psühholoogiliste aspektide kasutamine innovatsiooniliste tehnoloogiate õpetamisel"; Sirje Priks "Kutsekooliõpilaste sotsiaalse valmiduse arendamise võimalusi eesti keele ja kirjanduse tundide kaudu". 9.01.2001 TPÜ demograafia magistritööde kaitsmisnõukogu koosolekul Enel Pungas "Siserändevoogude vanuskäsitlus : Eesti Pere- ja sündimusuuringu andmetel". 11.01 TPÜ sotsioloogia magistritööde kaitsmisnõukogu koosolekul Virve-Ines Laidmäe "Muutused eestimaalaste tervisehinnangutes ja -käitumises 1990. aastatel"

 17. LIIKUMISSÜNDMUSED EESTI KEELE ÕPPIJATE KIRJALIKES NARRATIIVIDES

  Renate Pajusalu

  2012-01-01

  Full Text Available Artiklis käsitletakse vene emakeelega eesti keele õppijate (keeleoskustase B2 kirjalikes narratiivides esinenud liikumissündmusi. Materjaliks on M. Mayeri (1969 sõnadeta pildiraamatu “Frog, where are you?” järgi kirjutatud narratiivid. Põhimaterjal pärineb 21-lt vene emakeelega üliõpilaselt ning võrdlusmaterjal 21-lt eesti emakeelega üliõpilaselt. Õppijarühmalt on analoogiline tekstimaterjal kogutud ka nende emakeeles vene keeles. Liikumissündmuste analüüsimisel lähtutakse L. Talmy (1985, 2007 käsitlusest. Kitsamalt keskendutakse liikumissündmuste kirjeldamisel kasutatud verbidele ja verbisatelliitidele, liikumise lähte- ja sihtkoha väljendamisele ühe ja sama liikumissündmuse kirjeldamisel ning vaadeldakse suhtlusstrateegiate rakendamise võimalusi õppijarühma narratiivides. Analüüsitud keeleainese põhjal võib väita, et liikumisnarratiivi etappe eesti keele õppijad ei väldi. Samas kasutavad nad väga sageli üldise tähendusega liikumisverbe minema ja tulema, mis võimaldavad edasi anda piltidel kujutatud tegevuse dünaamikat, kuid milles ei sisaldu liikumisviis. Liikumise teed väljendavate verbisatelliitide (afiksaaladverbide kasutamine ei ole vene emakeelega õppijatele raske. Kuna eesti keele afiksaaladverbid ja vene keele verbiprefiksid on funktsionaalselt sarnased, on tõenäoline, et õppijad on toetunud vene keele verbiprefiksite analoogiale. Vene üliõpilaste narratiive iseloomustab ka liikumise lähte- ja sihtkoha sage liitmine ühe ja sama liikumissündmuse kirjeldusse ning staatilise olema-verbi kasutamine liikumise kirjeldamisel. Viimane on käsitatav õppijatele omase ümberütlemisstrateegiana ning eesti võrdlusrühma narratiivides ei esine.

 18. ISE ISE

  Virve-Anneli Vihman

  2010-01-01

  Full Text Available Käesolevas artiklis vaadeldakse nimetavas käändes pronoomeni ise kasutamist internetifoorumites, kus on märkimisväärselt palju näiteid ise kasutustest ilma lähtevormita, s.t ilma nimi- või asesõnata, millele ise viitab. Artikli põhiküsimuseks on, kas ise-t kasutataksegi süstemaatiliselt isikulise pronoomeni asemel lause subjektina. Täpsemalt uurime, (a kas ise käitub subjekti kohatäitjana (paikneb subjekti positsioonis, kui lauses muud subjekti pole; (b kas ta käitub topikuna nagu tüüpiline isikuline asesõna lause algul, ning kas ta sealjuures kaotab ise-le omast rõhutavat, tähelepanu suunavat omadust ning (c kas ise-t kasutatakse eelkõige 1. isikule viitamisel. Korpusanalüüsist selgub, et ilma lähtevormita ise-t on kasutatud rohkem kui pooltes lausetes ning eriti sageli seoses 1. isiku väljendamisega. Samuti allub ise V2-reeglist tingitud inversioonile. Samas ei ole ka verbi ees kasutatud ise täielikult kaotanud rõhutavat funktsiooni. Ise kasutamine personaalse pronoomeni asemel subjekti positsioonis on ilmselt seotud negatiivsest (distantseerivast viisakusstrateegiast tingitud impersonaliseerimisega: vajadus rõhutavat, vastandavat 1. isiku pronoomenit vältida võib olla tinginud ise sagedase kasutamise subjekti positsioonis.

 19. On Nomadism. Nomadismist

  Knut Ove Arntzen

  2012-04-01

  Full Text Available Mõiste nomaadid kasutamine filosoofias on seotud metafoorse mõtlemisega, nagu seda demonstreerivad Gilles Deleuze ja Félix Guattari oma raamatus „Nomadoloogia: sõjamasin” („Traité de nomadologie: la machine de guerre“, 1980. Nad käsitlevad nomaadidega seostatavat mobiilsust kui sõjametafoori. Viimane viitab faktile, et ajaloolised nomaadidest sõdalased, näiteks mongolid, suutsid hobustel kiiresti edasi liikuda ning ootamatult rünnata. Riigi loomine sai võimalikuks vaid tänu sellele, et sõjamasinaid võis hoida pidevas liikumises. Paradoksaalne küll, aga nomaade kasutasid ära just riigi loojad, kes olid õppinud, kuidas rakendada metallurgilisi tehnikaid, nii et ajaloolaste arvates muutusid nomaadid koos oma sõjamasinatega vaid instrumentideks riigimeeste käes, nagu mongolid hiinlaste või tatarlased venelaste jaoks. Kirjeldatud käsitlust kasutatakse kui metodoloogilist baasi, et uurida, kuidas mõistet nomaadid võib mõista eri kontekstides: nii antropoloogilises tähenduses kui ka uue kontseptsioonina filosoofias ja kunstides. Antud artiklis rakendatakse seda mõistet uute kunstiliste praktikate uurimiseks nii otseses kui metafoorses tähenduses. Otseses tähenduses viidatakse nomaadide kunstile, metafoorselt aga nomadismile uuemas kunsti- ja teatriloomingus. Nomaade iseloomustab peavoolujärgne (post-mainstream – vastand eurotsentristlikule peavoolule, mida kontrollivad Lääne-Euroopa keskused liikumine uute kunstiliste tegevuste leidmiseks. Nende tegevus kannab nii globaalset kui ka lokaalset või regionaalset värvingut ning nomadismi mõistet võib kasutada kirjeldamaks seda, mis toimub, kui peavooluliikumised ammenduvad. Nomadism segab stiile ja traditsioone, mida peavoolu kontseptsioonis ei saaks esteetilise puhtuse või suundumuste kinnistumise tõttu kombineerida. Konkreetsemalt tuuakse näiteid Põhja-Skandinaavia etendus- ja visuaalkunstidest.

 20. Kreeka nimed eestikeelses tekstis ja kõnes

  Kaarina Rein

  2017-05-01

  Full Text Available "Greek names in Estonian written and oral language" The issue of how to write Greek names in Estonian has been a recurring topic in Estonia. It is not always easy to follow the transcription rules, as there is often no information on how the Greek names are actually written in Greek. Greek names are transported into Estonian mostly from other languages and thus also traditions and pronunciation rules of other languages are admitted into Estonian. Most often, such influences now originate from English. There have been different ways and traditions of rendering Ancient Greek, New Testament, Byzantine and Modern Greek names in Estonian. Rules for transcription of Greek names in Estonian are established only for Ancient and Modern Greek names. However, it is not always easy to perceive differences even between these names and their use in Estonian. Questions arise as to which rules should be used while writing e.g. Greek geographical names which have been used in antiquity and are still in use today. In addition, Modern Greek personal names and place names are rendered differently in Estonian. Moreover, problems of stress and pronunciation are sometimes difficult to solve in oral speech. The article gives a survey of the use of Greek names in Estonian written texts and oral language at the end of the 20th and in the 21st century and highlights problems in the use of these names. Kreeka ja teiste mitte-ladina alfabeedis nimede kirjutamise teemal on Eestis korduvalt arutletud ning kehtestatud on ka reeglid, millest juhinduda. Praktikas ei ole nende reeglite kasutamine alati lihtne, eelkõige sellepärast et nime algkuju ei pruugita teada. Kreeka nimed jõuavad tänapäeval eestikeelsesse teksti enamasti teiste keelte vahendusel ning seega jõuavad eestikeelsesse kirjapilti ja hääldusse teiste keelte traditsioonid ning transkriptsiooni- ja hääldusreeglid. Kõige suuremaks mõjutajaks on nüüdsel ajal inglise keel. Vanakreeka, Uue Testamendi, b