WorldWideScience

Sample records for radonovogo monitoringa vody

 1. The 'Beograd na vodi' masterplan, Belgrade's latest identity make over

  Van der Hoeven, F.D.; Ivkovic, M.

  2014-01-01

  Foreign investment by the United Arab Emirates in the 'Beograd na vodi' master plan sets the stage for the largest urban development in the Serbian capital since the planning of Novi Beograd. While the government embraces the plan as an instrument to spur economic growth in Serbia, critics are more

 2. The 'Beograd na vodi' masterplan. Belgrade’s latest identity make over

  Frank van der Hoeven

  2014-09-01

  Full Text Available Foreign investment by the United Arab Emirates in the 'Beograd na vodi' master plan sets the stage for the largest urban development in the Serbian capital since the planning of Novi Beograd. While the government embraces the plan as an instrument to spur economic growth in Serbia, critics are more cautious and warn for cliche corporate development.

 3. Soil algae and mesofauna communities in biotopes of forest rehabilitation in zhovti vody (Dnipropetrovsk region

  A. V. Posrednikova

  2009-03-01

  Full Text Available The variety of soil algae was studied on areas of revegetation and without it in the Zhovti Vody. The systematic and ecological structure of algal flora and algae dominant species were indicated. We counted 28 species of soil algae on the dumps of uranium mining: Chlorophyta – 11 species (39.5 %, Cyanophyta – 11 (39.5 %, Xanthophyta – 2 (7 %, Bacillariophyta – 2 (7 %, Eustigmatohyta – 2 (7 %.

 4. Environmental problems of resort towns of Caucasian Mineralnye Vody region during the anthropocene era

  Efimenko, Natalia; Chalaya, Elena; Povolotckaia, Nina; Artamonova, Mariya; Senik, Irina; Slepykh, Viktor

  2017-04-01

  There has been studied the influence of ecological factors on rehabilitation properties of the atmospheric surface layer (ASL) in the mountain resorts of the Caucasian Mineralnye Vody Region (CMVR) according to the research methods [1] accepted in balneology. Taking into consideration the data of the long-term complex multiple-factor bioclimatic monitoring (PRIC FMBA, IFA RAS, SNP), it has been revealed: - the increase in frequency of inter-day variability of the integral index of weather pathogenicity (IIWP) in the range of 0,352,0). These signs are noted on the background of the continuing period of climate warming. At the present time the rehabilitation potential of ASL in the resorts of Caucasian Mineralnye Vody region is estimated within 2,08-2,68 points (max =3,0 points). Mountainous areas are more sensitive to anthropogenic impacts, changes of radiation mode and circulation modes. It was revealed that there are a number of phenomena and trends in ASL of the mountainous sites, which are negative markers of urbanization process and advent of Anthropocene era. Therefore, it is actual to form a new concept of sustainable development of mountainous resort towns with scientifically grounded territorial complex system of conservation based on the modern principles of resort town-planning that will contain some scientifically proven and legally defended criteria of environmental pressures, principles of environmentally protective gardening, regulation of transportation flows, ecologically reasonable methods of waste elimination. Finally, all the efforts must be directed to preserving natural medical resources and ensuring of their renewal. References: 1. Resort study of Caucasian Mineralnye Vody region / Under the general edition of MD, prof. V. V. Uyba. Scientific publication. - Pyatigorsk: PRIC FMBA. Volume 1. - 2009. - 335 p.; Volume 2. - 2011. - 368 p.

 5. Klorirani kratkolančani ugljikovodici u podzemnoj vodi Grada Zagreba

  Marijanović-Rajčić, M.; Senta, A.

  2008-01-01

  Cilj istraživanja bio je odrediti masenu koncentraciju lakohlapljivih kloriranih kratkolančanih ugljikovodika - 1,1,1-trikloretana, tetraklorugljika, 1,1,2-trikloretena i 1,1,2,2-tetrakloretena u vodama privatnih zdenaca i u vodi javnog vodoopskrbnog sustava u tri područja Grada Zagreba (Pešćenica, Trnje, Trešnjevka) te prosuditi izloženost stanovništva ispitanim spojevima s obzirom na mjesto stanovanja i vrstu pitke vode koju potroše, ispitivanjem se pokušalo odrediti i koji dio grada dobiva...

 6. Ecological structure of oribatei associates (Acariformes, Oribatei in recultivated territories of Zhovti Vody, Dnipropetrovsk region

  А. D. Shtirts

  2010-05-01

  Full Text Available Taxonomical composition and ecological structure of Oribatei associates in recultivated territories  located near Zhovti Vody town are investigated. The artificial arboreal planting causes increase of oribatida number in comparison with recultivated areas without arbors. Planting of trees and presence of the leaf litter promote to redistribution of oribatida life-form and change of structure in their complexes. The positive influence of artificial forest ecosystems in technogenic landscapes of different stages of technical remediation on forming of Oribatei ecological structure is shown.

 7. Návrh systémů teplovzdušného vytápění a přípravy topné vody v rodinném domě

  Pijáčková, Libuše

  2014-01-01

  Tato práce je zaměřena na řešení přípravy topné vody, teplé vody a teplovzdušného vytápění pro stávající rodinný dům. This work is focused on the solution preparation water heating, hot water and air heating for the existing house C

 8. The Use of Filtration Materials to Remove Ammonia from Water / Využitie Filtračných Materiálov Na Odstraňovanie Amoniaku Z Vody

  Hanusová Anna

  2014-12-01

  Full Text Available Amoniak je primárnym produktom rozkladu rastlinných a živočíšnych organických dusíkatých látok. Amónne soli sú súčasťou niektorých dusíkatých hnojív a z poľnohospodárskej plochy sa dostávajú do podzemných a povrchových vôd. Sekundárne amóniové zlúčeniny môžu byť vytvorené priamo vo vodách redukciou dusičnanov. Tento článok je zameraný práve na odstránenie amoniaku z pitnej vody, pričom súčasný výskum kladie dôraz na použitie prírodných materiálov, najmä pre odstránenie anorganických kontaminantov z vody. Cieľom tejto práce bolo overiť možnosti použitia prírodných filtračných materiálov - zeolitov a iných filtračných materiálov pri odstraňovaní amoniaku z vody, overiť sorpčné (ionovýmenné vlastnosti a účinnosť dostupných typov materiálov v laboratórnych podmienkach.

 9. The influence of the leader on the movement of the horse in walking during repeated hippotherapy sessions [Vliv vodiče na pohyb koně v kroku v opakovaných lekcích hipoterapie

  Tereza Dvořáková

  2009-09-01

  professionalism, fitness, motivation and performance. [VÝCHODISKA: Pohyb koně v kroku je prostředkem k léčebnému působení hipoterapie. Pohybové impulzy hřbetu koně jsou ovlivněny mechanikou pohybu končetin, morfologií, rychlostí kroku atd. Vzhledem k tomu, že pohyb koně je do určité míry determinován činností vodiče, je nezbytné posuzovat situaci ze systémového hlediska, kde v rámci systému dochází k interakci mezi dvěma (třemi, v případě sledování změn na těle jezdce biologickými subsystémy. CÍLE: Cílem práce bylo určit vliv vodiče na pohyb koně v kroku při opakovaných jednotkách hipoterapie. METODIKA: Pro hodnocení pohybu koně v kroku (vybrané body na končetinách a na hřbetu a jezdce (reakce na pohyb koně byla použita 3D videografická metoda. Studie byla provedena jako opakovaná měření (n = 6 pohybu koní (n = 2 a jezdců (n = 12 v průběhu pěti týdnů probíhající intervence formou hipoterapie (celkem 9 lekcí při vedení koní s využitím různých vodičů (n = 6. Data získaná ve všech lekcích při vedení různými vodiči byla pro každého koně porovnána použitím analýzy rozptylu (program STATISTICA v 6.0. Pro určení rozdílů mezi jednotlivými vodiči jsme použili LSD post hoc test. VÝSLEDKY: V rozsahu pohybu vybraných bodů na končetinách a na hřbetu koně existují významné diference při využití různých vodičů (p < 0,05, p < 0,01. Při vedení koně H1 se změny v kinematice končetin koně přenáší do pohybu hřbetu pouze v omezeném rozsahu. Pro koně H2 je rozsah diferencí v pohybu bodů na končetinách a na hřbetu koně podobný. Reakce zdravých jezdců na rozdíly v pohybu koní v horních úsecích páteře se při vedení různými vodiči vyznačuje pouze minimálními diferencemi. V oblasti bederní páteře je změna ve vertikálním posunu bodu L5 významná (p < 0,05. ZÁVĚRY: Vzhledem k množství faktorů, které mohou negativně působit na pohyb kon

 10. Efficiency Analysis of Solar Facilities for Building Heating and Household Water Heating Under Conditions in the Czech Republic / Analýza Efektivity Solárnych Zariadení Pre Ohrev Úžitkovej Vody A Vykurovanie Budov V Podmienkach Českej Republiky

  Pivko Michal

  2012-10-01

  Full Text Available Štúdia v tomto článku sa zaoberá efektivitou solárnych zariadení pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie budov v Českej republike. Česká republika je situovaná v miernom podnebnom pásme, to by malo byť brané do úvahy pri inštalácii solárnych zariadení. Efektivita solárnych zariadení je hodnotená podľa energetických a ekonomických bilancií. Analyzované sú solárne zariadenia pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie budov. Hlavný problém súvisí s implementáciou solárnych zariadení a ich prevádzka v miernom podnebnom pásme so striedajúcimi sa horúcimi letami a chladnými zimami.

 11. Application of Joint Drought Index in Drought Monitoring-A Case Study in Shaoguan of Guangdong Province%联合干旱指数在干旱监测中的应用--以广东韶关地区为例

  黄强; 陈子遷; 孔兰; 蒋任飞

  2014-01-01

  It is accepted that climate change has a great impact on water cycle and regional water balance,and thus it would change the formation and evolution of drought conditions in some degree.In this context,the standardized precipitation evapotranspiration index (SPEI),which has also taken another important factor evapotranspiration in the process of regional water balance into consideration, would be more suitable for drought monitoring than the standardized precipitation index (SPI).The different time scales SPEI can re-flect the duration informations of drought,so the single SPEI of a certain time scale can only indicate a fraction of drought information. In order to form an overall judgement in drought monitoring,a new index called joint drought index (JDI)was established by the com-bination with different SPEIs.The accuracy and effectiveness of JDI in drought monitoring were then verified by the forecast evaluation system and comparison with the actual drought.In conclusion,JDI can be used as a new ideal index for future drought monitoring.%气候变化影响了水循环与地区的水量平衡过程,一定程度上改变了干旱的形成与演变条件。以标准化降水量与蒸散发量差值表征水分偏离正常程度的标准化降水蒸散发指数(SPEI)为基础,从多时间尺度联合的视角建立联合干旱指数(JDI),并以广东韶关为例分析修正的新指数JDI在干旱监测中的准确性和有效性。结果表明,综合了不同时间尺度干旱特征信息的JDI能够较全面地反映干旱的形成与演进过程。通过对干旱监测的评价以及与实际旱情的对比分析,验证了联合干旱指数JDI在实际干旱监测中的准确性和有效性,其可作为未来干旱监测的新理想指标。

 12. 1457-IJBCS-Proof-Henri Marius Vodi Biego

  hp

  2Laboratory of Biochemistry and Food Science, Faculty of Biosciences, University of Cocody-Abidjan, ... Cocoa stock exchange standards and the European Community regulation ..... Malaysia. The Planter, Kuala Lumpur, 76: 619-637. ISO (International Standard Organization). 1977 ... Department of Food Safety, Ministry of.

 13. Uudses simulatsioonikeskuses matkiti suurõnnetust haiglas / Raul Vatsa, Janno Soidla, Tambet Vodi

  Vatsa, Raul

  2007-01-01

  Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse uues simulatsioonikeskuses toimunud evakuatsiooniõppusest A.P.P.I., mille virtuaalne toimumiskoht oli Tartu Ülikooli Kliinikumi üks ravikorpustest. Simulatsioonikeskuses kasutatakse USA päritolu staabisimulatsiooni JCATS (Joint Conflict And Tactical Simulation)

 14. Vliv čistírny odpadních vod na kvalitu vody v toku

  Kunert, Michal

  2011-01-01

  The aim of this work is to monitor the quality of Čermenka creek by determining the basic physical and chemical parameters and concentration of ions present in water samples and subsequent impact on the quality of the water after the construction of new waste water treatment plant. Keywords : water quality, water pollution, wastewater treatment plant

 15. Kratki vodič kroz nomenklaturu (imenovanje polimera (IUPAC-ovo tehničko izvješće

  Vida Jarm

  2016-03-01

  Full Text Available Pri objavljivanju i mrežnom pretraživanju kemijskih struktura nikada nije bilo važnije postojanje opće prihvaćene nomenklature. International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC1a,b i Chemical Abstracts Services (CAS2 u tom su smislu načinili slične preporuke. Ovo izvješće daje samo glavna objašnjenja. Pojedinosti su opisane u pojedinim poglavljima IUPAC-ova kompendija “Purple Book”,3 u izvornim dokumentima4–13 i njihovim prijevodima na hrvatski jezik.4–13

 16. Efikasnost terapijskog monitoringa ciklosporina određivanjem C2 i PIK0−4 tokom prva 24 meseca posle transplantacije bubrega

  Vavić Neven

  2008-01-01

  Full Text Available Background/Aim. Cyclosporine (CyA therapeutic drug monitoring (TDM through the measurement of drug concentration in blood two hours after the administration (C2, and/or according to the calculated value of the area under the concentration - time curve during the first four hours following administration (AUC0−4 shows favourable correlation with clinical manifestations in patients with kidney transplantation (Tx. The aim of this study was to analyze clinical efficiency and usability of TDM CyA through C2 and AUC0-4 in the group of our kidney transplanted patients during the first 24 months following Tx. Methods. The study included 50 patients who had undergone kidney Tx using living donors at the Clinic of Nephrology Military Medical Academy, from 1996 to 2003. The first group (group C2 consisted of 25 patients in whom CyA dose was adjusted according to the target C2 and AUC0−4 (calculated by the regression formula based on C1, C2 and C3, while the second group (group C0 consisted of 25 "historical" patients in whom the dose of this drug was adjusted according to C0. Results. On the 6th day the average daily dose of CyA in the group C2 was 10.1±0.8 mg/kg, while in the group C0 it was 7.6±1.6 (p < 0.05. One month following the Tx, daily drug doses were quite similar in the two observed groups (6.2 mg/kg in C0 and 6.6 mg/kg in group C2, p = NS. In the group C2, target C2/AUC 0−4 (C2 1 700 ng/ml, AUC0−4 4 400 ng·h/ml on the sixth day was achieved in 36.3%, and on day 14 in 76% of the patients. The target AUC 0−4, in relation with C2, in each observed time interval was reached in the higher number of patients. Maximum CyA concentrations in the group C2 were registered 2 hours following the administration (C2, when compared with the concentrations registered after the first and the third hour (C1 and C3. In relation with C1 and C3, C2 concentration correlated most favorably with AUC 0−4, both on the 6th (r = 0.85 and on the 9th day (r = 0.87. During the first three months following the Tx, in the group C0, 10 episodes (40% of acute cell rejection (AR were registered, while in the group C2, two episodes (8%, p = 0.07 were registered; in the observed period covering the first two years, a total of 13 (52% AR episodes in the group C0 and 5 AR episodes (20% in the group C2 (p = 0.03 were registered. All of five episodes of steroid resistant AR were registered in the group C0. In the group C2, all five patients with AR had lower C2 during AR: the average C2 at the moment of AR was 933.8 ng/ml, and in the patients without rejections was 1 364.2 ng/ml (p = 0.008. In the same group, the average C0 at the moment of AR was 263.2 ng/ml, and 240.0 ng/ml (p = 0,486 in the patients without AR. In the C0 group, average C0 concentration at the moment of AR was 227.1 ng/ml, while in the patients without AR it was 227.7 ng/ml (p = 0.95. Totally 68% of the patients showed signs of acute CyA nephrotoxicity during the first year in the group C2, and 52% in the group C0 (p = 0.38. In seven patients (28% of the group C2 and six patients of the group C0 (24%, p = 0.96 in the first two years following Tx, administration of CyA was interrupted due to nephrotoxicity. Overall graft function was good in both groups during the period of two years. One graft was lost in the group C0 due to chronic allograft nephropathy. The patients in the group C2 had better early and the same late graft function. Five patients in the group C2 who did not reach the target C2/AUC during the first 30 days, did not have more AR or worse graft function, comparing with the patients who reached the target concentrations. Conclusion. In the patients with CyA TDM through with the C2 and AUC0−4., AR frequency was considerably lower, and AR episodes had a milder flow than in those with CyA TDM through the C0. The drug concetration in blood two hours after administration (C2 was a good predictor of acute graft rejection, while C0 failed to point to the patients with the insufficient drug concentration. Higher drug doses were administered in the group C2 during the first month following Tx, and these patients did not show significantly higher frequency of acute nephrotoxicity and more frequent requirement of the drug use interruption. Graft function in both groups was good during the period of two years. CyA dose determination through C2 and AUC0-4 is efficient TDM method, relatively simple for use in day to day clinical practice.

 17. The fetal heart rate collaborative practice project: situational awareness in electronic fetal monitoring-a Kaiser Permanente Perinatal Patient Safety Program Initiative.

  MacEachin, S Rachel; Lopez, Connie M; Powell, Kimberly J; Corbett, Nancy L

  2009-01-01

  Electronic fetal monitoring has historically been interpreted with wide variation between and within disciplines on the obstetric healthcare team. This leads to inconsistent decision making in response to tracing interpretation. To implement a multidisciplinary electronic fetal monitoring training program, utilizing the best evidence available, enabling standardization of fetal heart rate interpretation to promote patient safety. Local multidisciplinary expertise along with an outside consultant collaborated over a series of meetings to create a multimedia instructional electronic fetal monitoring training program. After production was complete, a series of conferences attended by nurses, certified nurse midwives, and physician champions, from each hospital, attended to learn how to facilitate training at their own perinatal units. All healthcare personnel across the Kaiser Permanente perinatal program were trained in NICHD nomenclature, emergency response, interpretation guidelines, and how to create local collaborative practice agreements. Metrics for program effectiveness were measured through program evaluations from attendees, the Safety Attitudes Questionnaire. Program evaluations rendered very positive scores from both physicians and clinicians. Comparing baseline to 4 years later, the perception of safety from the staff has increased over 10% in 5 out of the 6 factors analyzed. Active participation from all disciplines in this training series has highlighted the importance of teamwork and communication. The Fetal Heart Rate Collaborative Practice Project continues to evolve utilizing other educational modalities, such as online EFM education and unit-based interdisciplinary tracing reviews.

 18. Vliv Arabského jara na bezpečnost a politiku využití vody v povodí Nilu

  RYŠAVÁ, Zuzana

  2013-01-01

  The aim of the thesis is to analyze the influence of Arab Spring on water security and policy of water use management in the Nile basin. The thesis focuses on water resources in Egypt, Ethiopia and Sudan. The task is to examine attitudes towards cooperation throughout history. SWOT analysis summarizes strenghts and weaknesses of water resources. Water security was measured by the Falkenmark indicator which reports whether a country is experiencing water stress, scarcity or absolute water scar...

 19. Chlorečnan jako jeden z vedlejších produktů desinfekce vody Chlornanem sodným

  Drdová, Š.; Parschová, H.; Pivokonský, M. (Martin); Janda, V.

  2016-01-01

  The study deals with the formation of chlorate as a disinfection by-product when using sodium hypochlorite. The relationship between aging and storing conditions of sodium hypochlorite and the production of chlorite and other DBPs was investigated.

 20. Management vodních zdrojů: Případová studie nedostatku vody v Mexico City

  2010-01-01

  In the two past decades, the topic of water resources has occurred more abundantly, the water has become the object of many research institutions. While in the 19th and 20th centuries of human progress took place under the sign of coal and oil, today is coming to the forefront the issue of availability of water resources and the related need for effective management which would assure an even distribution. This diploma thesis aims to highlight the problems of water resource management, offers...

 1. Kvalita vody ve vodárenských nádržích a možné zdroje znečištění

  Slabá, Nela

  2016-01-01

  The Bachelor's thesis is divided into four main parts. The first part is an introduction to the topic of thesis and a description of basic terms, second part is composed of the hydrological network of the Czech Republic. There is a description of the five most important water reservoirs for individual basins of the Czech Republic and the division to individual plants. For each selected tank there is a hydrological and technical description and graphic representation of suitable profiles in th...

 2. Ekstremaľnye izmeneniya temperatury i solenosti vody arkticheskogo poverkhnostnogo sloya v 2007-2009 gg. (The extreme changes of temperature and salinity in the Arctic Ocean surface layer in 2007-2009, in Russian)

  Timokhov, Leonid A.; Ashik, I. M.; Karpy, V. Yu.; Kassens, Heidemarie; Kirillov, Sergey A.; Polyakov, Igor V; Sokolov, V. T.; Frolov, I. Ye.; Chernyavskaya, Ekaterina A.

  2011-01-01

  This paper examines the temperature and salinity patterns and evolution in the surface layer of the Arctic Ocean in 2007-2009 and deals with the factors impacting the extreme changes both in temperature and salinity in 2007. The large areas of positive and negative anomalies in temperature and salinity have been formed over the Arctic Ocean with the apparant frontal barrier areea between Eurasian and American basins. The followed years (2008-2009) exhibit the reducing of thermohaline anomalie...

 3. The effect of preventing awareness during total intravenous anesthesia by bispectral index monitoring:a prospective, randomized, double-blinded, multicentre controlled trial%BIS监测预防全凭静脉麻醉下术中知晓的多中心研究

  吴奇伟; 张忱; 胥亮; 吴安石; 岳云; 柳娟

  2014-01-01

  Objective To evaluate the efficacy of bispectral index (BIS) monitoring on preventing awareness in pa-tients undergoing total intravenous anesthesia (TIVA), and determine the reasons for awareness by analyzing the intra-oper-ative BIS values of awareness cases. Methods This study was a prospective, randomized, double-blinded, multicentre controlled trial. Patients (≥16 years old) undergoing TIVA were randomly assigned to BIS-guided group (Group A, monitored and maintained BIS between 40~60 intra-operatively) and the control group (Group B, monitored BIS but the screen was covered). Blinded observer interviewed the patients for awareness at the 1st and 4th day after surgery. An inde-pendent evaluating committee assessed the results and identified the confirmed or possible awareness cases. The intraoper-ative BIS values were downloaded and the BIS trends of confirmed awareness cases were analyzed to determine whether in-adequate anesthesia existed. The primary outcome of the study was the incidence of confirmed awareness. Results Of the total 5 228 cases, 2 919 patients in the BIS group and 2 309 in the control group were included in the statistical analysis. Four confirmed awareness (0.14%) were reported in the BIS group and 15 confirmed awareness (0.65%) in the control group (P=0.002, OR=0.21, 95%CI:0.07~0.63), BIS-guided TIVA reduced the incidence of awareness by 78%. The inci-dences of possible awareness (0.14% vs. 0.26%, P= 0.485) and dreaming (3.1% vs. 3.1%, P= 0.986) were comparable between the BIS-guided group and the control group. Among the total 19 confirmed awareness patients, BIS trend of 8 cases (3 cases in Group A and 5 cases in Group B) was unavailable. Apart from these cases, 6 cases were identified to have intra-operative BIS trends, 5 of whom (4 cases in Group B, 1 case in Group A) showed BIS>60 and lasted for 19~106 min, whereas BIS trend in the other 1 case (Group B) was stable and BIS values were within 60 during the operation. Another 5 awareness cases (all in Group B) were reviewed by the responsible anesthesiologists, of which BIS values fluctu-ated and raised above 60 or improper anesthesia were confirmed. Conclusion Monitoring and maintaining BIS between 40~60 can decrease the risk of awareness in patients undergoing TIVA. The main reason for awareness is light anesthesia.%目的:评估BIS监测在丙泊酚全凭静脉麻醉(total intravenous anesthesia, TIVA)下预防术中知晓的作用,探讨术中知晓的可能原因。方法采用多中心、大样本、前瞻性的随机、双盲、分组对照研究方法,患者(年龄≥16岁)被随机分为BIS监测指导组(A组,监测并维持BIS值40~60)和对照组(B组,监测BIS但遮挡显示屏)。分别于术后第1天和第4天随访,由独立的评估委员会作明确和可疑知晓的判断。术后间隔一定时间导出BIS数据,分析明确知晓病例的BIS趋势以判断是否存在浅麻醉。明确两组知晓的发生率。结果共收集5228例有效病例,其中A组2919例,B组2309例。明确知晓病例A组4例(0.14%),B组15例(0.65%),两组比较差异有统计学意义(P=0.002,OR=0.21,95%置信区间:0.07~0.63)。两组可疑知晓(A组0.14%,B组0.26%,P=0.485)和做梦(A组3.1%,B组3.1%,P=0.986)的发生率差异无统计学意义。19例明确知晓病例的术中BIS趋势和麻醉总结显示,8例(A组3例,B组5例)无BIS及知晓原因分析;6例获取了相应的BIS趋势图,其中5例(A组1例,B组4例)BIS趋势提示有明确浅麻醉表现,1例(B组)BIS基本稳定于60及以下;其余5例(B组)知晓经主管麻醉医生回顾,有术中浅麻醉和BIS波动且升高>60的情况。结论行BIS监测并维持BIS值40~60可有效减少TIVA术中知晓的发生。发生知晓的主要原因为术中浅麻醉。

 4. Thought and Advice on the Env ironmental Emergency Monitoring---A Case Study of 2015 Henan Environmental Emergency Drills%环境应急监测的思考与建议--以2015年河南省环境应急演练为例

  赵文鹏; 崔秀玲; 赵阳

  2015-01-01

  环境应急监测在环境污染事故处理中的作用越来越重要。以2015年河南省环境应急演练为例,结合新乡市的实际情况,分析了当前环境应急监测中存在的问题,对应急监测的准备工作和监测过程提出了一些建议。%Environmental emergency monitoring plays a important role in the treatment of environmental pollution accident . Taking the 2015 henan environmental emergency drills as a case study , and combining with the actual situation of xinxiang cit-y, this paper analyses the problems in environmental emergency monitoring , and give some advice for the preparing and moni-tor process.

 5. The role of hematopoietic stem cell transplantation in SP110 associated veno-occlusive disease with immunodeficiency syndrome.

  Ganaiem, Hammam; Eisenstein, Eli M; Tenenbaum, Ariel; Somech, Raz; Simanovsky, Natalia; Roscioli, Tony; Weintraub, Michael; Stepensky, Polina

  2013-05-01

  Veno-occlusive disease with immunodeficiency (VODI) is an autosomal recessive disorder of combined immunodeficiency (CID) and hepatic injury. Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) - the only definitive treatment for CID - appeared to have a high rate of complications in a previous report. In this study, we describe a new group of patients with VODI highlighting further clinical and immunologic aspects of this disease and re-evaluating the effectiveness of HSCT for the treatment of this disorder. Review of clinical data, immunologic features, molecular studies, treatment, and final outcome of eight kindred members with VODI. The patients described had clinical and immunologic findings consistent with VODI. The molecular studies revealed a new mutation in the SP110 gene. HSCT was carried out in five patients and was successful in three. The diagnosis of VODI should be considered in all patients regardless of ethnicity with a severe combined immunodeficiency (SCID)-like presentation, especially with a normal mitogen response, or with signs of hepatic injury. VODI is a primary immune deficiency, which can be successfully corrected by bone marrow transplantation if applied early in the course of disease using appropriate conditioning. © 2013 John Wiley & Sons A/S. Published by Blackwell Publishing Ltd.

 6. Vliv hmotnosti ryb, teploty vody, krmení a hustoty obsádky na spotřebu kyslíku a produkci metabolitů v intenzivním chovu tilápie nilské (Oreochromis niloticus)

  DENKOVÁ, Adéla

  2012-01-01

  Aim of this work were to assessed the impact of feeding, temperature, stocking density, fish size and water temperature on ammonia excretion and oxygen consumption of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in recirculating system. Concentration (saturation) of oxygen, water temperature and pH were measured using multimeter and concentration of ammonia was assessed by direct Nessler method. For assessing of effect of fish size, three groups of tilapias weighed 25, 65 and 140 g were established, ...

 7. Drinking Water Quality and the Geospatial Distribution of Notified Gastro-Intestinal Infections / Kvaliteta Pitne Vode in Geoprostorska Porazdelitev Prijavljenih Črevesnih Okužb

  Grilc Eva

  2015-09-01

  Full Text Available Uvod. Tudi kratkotrajna obdobja fekalne kontaminacije pitne vode lahko pri uporabnikih povzročijo bolezen. Povezavo med slabo mikrobiološko kvaliteto pitne vode in boleznijo lahko hitro odkrijemo med hidričnimi izbruhi. Vpliv zaradi prisotnosti E.coli neskladnih vodnih vzorcev, odvzetih v okviru rednega monitoringa, na incidence akutnih gastroenterokolitisov še ni raziskan.

 8. Technologies for highly miniaturized autonomous sensor networks

  Baert, K.; Gyselinckx, B.; Torfs, T.; Leonov, V.; Yazicioglu, F.; Brebels, S.; Donnay, S.; Vanfleteren, J.; Beyne, E.; Hoof, C. van

  2006-01-01

  Recent results of the autonomous sensor research program HUMAN++ will be summarized in this paper. The research program aims to achieve highly miniaturized and (nearly) autonomous sensor systems that assist our health and comfort. Although the application examples are dedicated to human monitoring/a

 9. Detection of Sp110 by Flow Cytometry and Application to Screening Patients for Veno-occlusive Disease with Immunodeficiency.

  Marquardsen, Florian A; Baldin, Fabian; Wunderer, Florian; Al-Herz, Waleed; Mikhael, Raymond; Lefranc, Gérard; Baz, Zeina; Rezaee, Fariba; Hanna, Rabi; Kfir-Erenfeld, Shlomit; Stepensky, Polina; Meyer, Benedikt; Jauch, Annaise; Bigler, Marc B; Burgener, Anne-Valérie; Higgins, Rebecca; Navarini, Alexander A; Church, Joeseph A; Chou, Janet; Geha, Raif; Notarangelo, Luigi D; Hess, Christoph; Berger, Christoph T; Bloch, Donald B; Recher, Mike

  2017-08-21

  Mutations in Sp110 are the underlying cause of veno-occlusive disease with immunodeficiency (VODI), a combined immunodeficiency that is difficult to treat and often fatal. Because early treatment is critically important for patients with VODI, broadly usable diagnostic tools are needed to detect Sp110 protein deficiency. Several factors make establishing the diagnosis of VODI challenging: (1) Current screening strategies to identify severe combined immunodeficiency are based on measuring T cell receptor excision circles (TREC). This approach will fail to identify VODI patients because the disease is not associated with severe T cell lymphopenia at birth; (2) the SP110 gene contains 17 exons, making it a challenge for Sanger sequencing. The recently developed next-generation sequencing (NGS) platforms that can rapidly determine the sequence of all 17 exons are available in only a few laboratories; (3) there is no standard functional assay to test for the effects of novel mutations in Sp110; and (4) it has been difficult to use flow cytometry to identify patients who lack Sp110 because of the low level of Sp110 protein in peripheral blood lymphocytes. We report here a novel flow cytometric assay that is easily performed in diagnostic laboratories and might thus become a standard assay for the evaluation of patients who may have VODI. In addition, the assay will facilitate investigations directed at understanding the function of Sp110.

 10. Modified Zeolites in Ground Water Treatment/ Modifikované Zeolity V Úprave Podzemných Vôd

  Barloková Danka

  2015-03-01

  Full Text Available Článok prezentuje výsledky technologických skúšok vykonaných v UV Kúty. Cieľom tejto práce bolo porovnať modifikované (povrchovo upravené zeolity známe ako klinoptilolit (veľké nálezisko klinoptilolitu bolo objavené na Východnom Slovensku v 1980-tych rokoch s dovážaným povrchovo upraveným zeolitom z náleziska v Maďarsku. Klinopur-Mn a Klinomangan boli použité pre odstraňovanie železa a mangánu z podzemnej vody na dosiahnutie limitných hodnôt pre pitnú vodu podľa Nariadenia vlády č. 496/2010 Z.z. Sledované materiály vykazovali rôznu účinnosť odstraňovania mangánu z vody, na účinnosť odstraňovania mala významný vplyv kvalita upravovanej vody (obsah kyslíka, hodnota pH. V prípade odstraňovania železa z vody kvalita surovej vody nie je limitujúcim faktorom, obidva materiály odstraňovali železo z vody pod limitnú hodnotu (0,2 mg.l-1.

 11. Fotokatalitička aktivnost dopovanog titan(IV)-oksida u razgradnji nekih pesticida

  Šojić, Daniela

  2009-01-01

  Kao što je poznato, RS-2-(4-hlor-o-toliloksi)propionska kiselina (MCPP), (4-hlor-2-metilfenoksi)sirćetna kiselina (MCPA) i 3,6-dihlorpiridin-2-karboksilna kiselina  (klopiralid) su herbicidi sa veoma širokim spektrom dejstva, a pored toga su rastvorljivi u vodi, teško biorazgradljivi i prema literaturnim podacima su, nažalost, veoma često prisutni herbicidi u pijaćoj vodi. Proces heterogene fotokatalize uz primenu TiO2i UV zračenja se pokazao kao ...

 12. Clinical, molecular, and cellular immunologic findings in patients with SP110-associated veno-occlusive disease with immunodeficiency syndrome

  Cliffe, S.T.; Bloch, D.B.; Suryani, S.; Kamsteeg, E.J.; Avery, D.T.; Palendira, U.; Church, J.A.; Wainstein, B.K.; Trizzino, A.; Lefranc, G.; Akatcherian, C.; Megarbane, A.; Gilissen, C.; Moshous, D.; Reichenbach, J.; Misbah, S.; Salzer, U.; Abinun, M.; Ong, P.Y.; Stepensky, P.; Ruga, E.; Ziegler, J.B.; Wong, M.; Tangye, S.G.; Lindeman, R.; Buckley, M.F.; Roscioli, T.

  2012-01-01

  BACKGROUND: Mutations in the SP110 gene result in infantile onset of the autosomal recessive primary immunodeficiency disease veno-occlusive disease with immunodeficiency syndrome (VODI), which is characterized by hypogammaglobulinemia, T-cell dysfunction, and a high frequency of hepatic veno-occlus

 13. Disease: H01264 [KEGG MEDICUS

  Full Text Available ound to be associated with VODI. Immune system disease; Liver disease SP110 [HSA:3431] Low serum concentra...tions of IgA, IgM, and IgG for age Normal lymphocyte numbers Normal CD4 and CD8 per

 14. MOŽNOST UPORABE ALG ZA BIOLOŠKO ČIŠČENJE VODE V ŠARŽNEM REAKTORJU

  Družovec, Tanja

  2013-01-01

  Namen diplomskega dela je ugotoviti učinkovitost biološke denitrifikacije v pitni vodi s pomočjo alge Chlorella sorokiniana v šaržnem reaktorju. Uporabljali smo pitno vodo iz Vodooskrbnega območja Ptuj s povprečno vsebnostjo nitratnih ionov 47 mg/L in vsebnostjo nitritnih ionov

 15. 监控

  2005-01-01

  A DDoS detection method based on analysis of protocol sequence and packet header information.A dielectric slit die for in-line monitoring of polymer compounding.A direct method for determining thickness and optical constants of thin films.A distributed admission control model for class-based networks using edge-to-edge QoS and SLS monitoring.A distributed data processing system for process and condition monitoring.

 16. Pulzní generování vodíku

  Poláčik, Ján

  2015-01-01

  Diplomová práca sa zaoberá elektrolýzou vody so zameraním na pulzovú elektrolýzu. V teoretickej časti venuje pozornosť najprv vodíku, jeho vlastnostiam, využitiu a skladovaniu. Ďalej podáva analýzu rôznych spôsobov generovania vodíka. Podrobne rozoberá elektrolýzu vody, jej energetickú a chemickú bilanciu, účinnosť elektrolýzy a možnosti zvyšovania jej účinnosti. Následne popisuje pulzovú elektrolýzu. Navrhuje laboratórne zariadenie na jednosmernú a pulzovú výrobu vodíka. Experimentálne overu...

 17. Clinical, molecular, and cellular immunologic findings in patients with SP110-associated veno-occlusive disease with immunodeficiency syndrome.

  Cliffe, Simon T; Bloch, Donald B; Suryani, Santi; Kamsteeg, Erik-Jan; Avery, Danielle T; Palendira, Umaimainthan; Church, Joseph A; Wainstein, Brynn K; Trizzino, Antonino; Lefranc, Gérard; Akatcherian, Carlo; Megarbané, André; Gilissen, Christian; Moshous, Despina; Reichenbach, Janine; Misbah, Siraj; Salzer, Uli; Abinun, Mario; Ong, Peck Y; Stepensky, Polina; Ruga, Ezia; Ziegler, John B; Wong, Melanie; Tangye, Stuart G; Lindeman, Robert; Buckley, Michael F; Roscioli, Tony

  2012-09-01

  Mutations in the SP110 gene result in infantile onset of the autosomal recessive primary immunodeficiency disease veno-occlusive disease with immunodeficiency syndrome (VODI), which is characterized by hypogammaglobulinemia, T-cell dysfunction, and a high frequency of hepatic veno-occlusive disease. We sought to further characterize the clinical features, B-lineage cellular immunologic findings, and molecular pathogenesis of this disorder in 9 patients with new diagnoses, including 4 novel mutations from families of Italian, Hispanic, and Arabic ethnic origin. Methods used include clinical review; Sanger DNA sequencing of the SP110 gene; determination of transfected mutant protein function by using immunofluorescent studies in Hep-2 cells; quantitation of B-cell subsets by means of flow cytometry; assessments of B-cell function after stimulation with CD40 ligand, IL-21, or both; and differential gene expression array studies of EBV-transformed B cells. We confirm the major diagnostic criteria and the clinical utility of SP110 mutation testing for the diagnosis of VODI. Analysis of 4 new alleles confirms that VODI is caused by reduced functional SP110 protein levels. Detailed B-cell immunophenotyping demonstrated that Sp110 deficiency compromises the ability of human B cells to respond to T cell-dependent stimuli and differentiate into immunoglobulin-secreting cells in vitro. Expression microarray studies have identified pathways involved in B-lymphocyte differentiation and macrophage function. These studies show that a range of mutations in SP110 that cause decreased SP110 protein levels and impaired late B-cell differentiation cause VODI and that the condition is not restricted to the Lebanese population. Copyright © 2012 American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Published by Mosby, Inc. All rights reserved.

 18. Problematika huminových látek jako prekurzorů trihalogenmethanů

  Jelínková, Zuzana

  2009-01-01

  Bakalářská práce pojednává o vlastnostech huminových látek, jejich vzniku, struktuře a výskytu ve vodním prostředí. Uvádí metody vhodné ke stanovení huminových látek a procesy používané k jejich odstranění z vody. Práce popisuje hygienické zabezpečení vody a s tím spojený vznik trihalogenmethanů. Cílem experimentální části bylo provést koagulaci modelové huminové vody na laboratorní míchací koloně, včetně návrhu optimální dávky zvoleného koagulačního činidla a porovnání účinnosti separace vlo...

 19. Membrane Processes For Industrial Wastewater Treatment – Demineralization Station / Membránové Procesy V Technologii Úpravy Průmyslových Odpadních Vod – Demineralizační Stanice

  Hajduková Jitka

  2013-12-01

  Full Text Available Příspěvek se zabývá problematikou úpravy odpadních vod z energetiky s využitím membránových procesů (elektrodialýzy. Před samotnou aplikací této technologie je řešen vliv chemismu upravované vody na použitý typ membrán. Konkrétně jde o eliminaci vlivu tvorby málo rozpustných (nerozpustných solí, které by úpravu vody zvolenou technologií negativně ovlivnily. Příspěvek dále shrnuje získané výsledky doposud provedených testů elektrodialýzy se zaměřením na získání upravené odpadní vody vyhovující legislativním limitům pro vypouštění do vod povrchových (tj. rozpuštěné látky pod 1 g.l-1

 20. Využívání dešťových vod v objektu bytového domu

  Šumichrastová, Mária

  2013-01-01

  Cieľom práce ja priblížiť problematiku využívania zrážkových vôd v objektoch bytovej výstavby. Táto voda nachádza široké uplatnenie na bežné činnosti v domácnostiach, čo prispieva k šetreniu pitnej vody. V úvode mojej práce som sa zamerala na to, čo je vlastne voda a stručný popis jednotlivých vôd na základe ich kvality. V prvej časti približujem dôvody hospodárenia s dažďovou vodou a prístup k využívaniu zachytávanej vody u nás a v zahraničí. Druhá časť popisuje možnosti uplatnenia zrážkovýc...

 1. Research and implementation of the monitor for in situ radioactivity measurements in the marine environment

  REN; Guoxing; WEI; Zhiqiang; WANG; Xiaoying; ZHANG; Yingying; ZHANG; Guohua

  2015-01-01

  As the traditional methods can not meet the requirements of marine radioactivity monitoring,a radioactivity monitoring sensor used in marine field has been proposed.This sensor is based on Nal(TI) scintillation crystal and employs the special shielding method,the anticoincidence design,the spectrum stabilization algorithm of characteristic peaks and the Monte Carlo simulation fitting calibration formula.Through the continuous tests of terminals and the activity test for target nuclide 40K,it is found that the sensor is stable and the error is less than 10%.

 2. Napitci na bazi sirutke - nova generacija mliječnih proizvoda

  Jeličić, Irena; Božanić, Rajka; Tratnik, Ljubica

  2008-01-01

  Sirutka je sporedni proizvod koji nastaje u tehnološkom procesu proizvodnje sira, a sastav i svojstva ovise o tehnologiji proizvodnje osnovnog proizvoda te o kakvoći korištenog mlijeka. Prema prosječnom sastavu sirutka sadrži oko 93% vode, a u nju prelazi i oko 50% suhe tvari mlijeka. Najveći dio sirutke čini laktoza, manje od 1% proteini sirutke, a u manjim količinama prisutne su mineralne tvari i vitamini topljivi u vodi. Prerada sirutke u napitke počela je još u 70-tim godinama prošlog sto...

 3. Određivanje deformacijskog ponašanja polimera uz djelovanje medija na primjeru poliamida 6:

  Smolčić Žerdik, Zora; ŠPANIČEK, Đurđica

  1996-01-01

  Za praćenje deformacijskog ponašanja u uvjetima trajnog statičkog opterećenja konstruiran je uređaj koji omogućuje i istovremeno djelovanje medija. Ispitivani su materijali iz skupine poliamida 6 tj. iste kemijske osnove (?$\\epsilon$?kaprolaktam), ali različitih svojstava zbog različitih morfoloških struktura uvjetovanih postupcima dobivanja i kondicioniranja. Snimljene krivulje puzanja na zraku i u vodi ukazuju da medij, usprkos srodnosti ispitivanih materijala, različito djeluje na pomak kr...

 4. MODEL E-PRIJAVE ZA SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE

  Lekše, Vlasta

  2010-01-01

  V času vedno večjega razvoja elektronskega poslovanja in informatike na področju državne uprave, se prijava sklenitve zakonske zveze na Upravni enoti Ljubljana, še vedno vodi na zastarel način. V magistrski nalogi smo proučili možnost modernizacije ter poenostavitev tega procesa, predvsem skrajšanja časa od prijave do potrditve termina sklenitve zakonske zveze. Nadgradnja obstoječe aplikacije, ki bi omogočala spletno rezervacijo termina in lokacije za sklenitev zakonske zveze, bi bila zel...

 5. INDIVIDUALNE METODE ZA PREMAGOVANJE STRESA

  Soldat, Daniel

  2016-01-01

  Življenje si lahko predstavljamo kot čolniček, ki pluje po vodi in življenjske dogodke kot valove, ki lahko zamajejo človekovo ravnotežje. Čoln včasih pluje mirno, spet drugič se na obzorju pojavijo nevihte, iz oblakov se trgajo strele in visoki valovi čoln močno zamajejo. Takrat bi lahko rekli, da je posameznik v stresu. Sodoben način življenja prinaša mnogo preglavic, frustracij in takšnih ali drugačnih zahtev, ki lahko posameznika spravljajo v stres. Od vsakega posameznika je odvisno, ...

 6. GOTSKI IN NADNARAVNI ELEMENTI V DELU STEPHENA KINGA ŽARENJE: PRIMERJAVA KNJIGE IN FILMA

  Cvetič, Alenka

  2011-01-01

  V mojem diplomskem delu sem se ukvarjala predvsem z analizo in primerjavo predstavitve gotskih in nadnaravnih elementov in z načinom uprizoritve le-teh v obeh različicah zgodbe. Diploma nas vodi skozi zgodbo glavnih junakov, ki jih nova službena obveznost družinskega očeta, Jacka Torranca, popelje v gotsko osamljenost zloveščega hotela Overlook. Tam se srečajo ne le z nevarnimi duhovi, ki jih skriva hotel, ampak tudi s svojimi osebnimi demoni in strahovi iz preteklosti. To kmalu postane us...

 7. Razvoj i primena hemometrijskih metoda za klasifikaciju i procenu kvaliteta vode

  2013-01-01

  Savremeno društvo karakteriše intenzivna industrijalizacija i urbanizacija, što ima za posledicu sve obimnije iscrpljivanje prirodnih resursa i sve opasnije ugrožavanje životne sredine. U uslovima globalnog razvoja, briga o vodi predstavlja pitanje opstanka civilizacije. Stoga upravljanje vodama i kontrola kvaliteta voda postaju suštinska društvena potreba. Timovi stručnjaka iz različitih oblasti pokušavaju da nađu obrasce i modele za modelovanje parametara kvaliteta vode i pre...

 8. UPORABA HEIJUNKA TEHNIKE PRI PLANIRANJU PROIZVODNJE AVTOMOBILSKIH DELOV

  Narat, Jernej

  2012-01-01

  Cilj diplomskega dela je poiskati in preveriti ustreznost metode s pomočjo katere bi lahko planirali proizvodnjo v kovinarskem podjetju z čim manjšimi zalogami končnih izdelkov. V diplomskem delu smo ugotovili, da je rešitev našega problema vpeljava Heijunka tehnike. Planiranje in vodenje proizvodnje z rešitvami, ki jih ponuja Heijunka tehnika vodi uporabnika do zmanjšanja zalog končnih izdelkov brez ogrožanja dobav kupcu. Učinek zmanjšanja zalog se zaradi uporabe Heijunka tehnike pre...

 9. Bioplin kao obnovljivi izvor energije

  Ošlaj, Matjaž; Muršec, Bogomir

  2010-01-01

  Tehnologija obnovljivih izvora energije ne proizvodi samo energiju, toplinu i gorivo za transportna sredstva, već također nudi mogućnost života koji vodi razumnom budućem razvoju. U Europi i drugim industrijaliziranim područjima, glavni razlog za razvoj obnovljivih izvora energije je okoliš, posebice zabrinutost u vezi s globalnim klimatskim promjenama i potrebom za poboljšanjem sigurnosti i raznolikosti opskrbe energijom. U zemljama u razvoju, obećavaju novu nadu za obnovljive izvore primarn...

 10. Reorganizacija sistema v skladišču surovin Žito d.d. PC Kruh pecivo

  Jančar, Nives

  2013-01-01

  V tem diplomskem delu smo iskali rešitve za reorganizacijo sistema v skladišču surovin podjetja Žito d.d. PC Kruh pecivo. Najprej smo na kratko opisali teoretične osnove in nato posnetek stanja s kritično analizo. Ugotovili smo, da jim skladiščni informacijski sistem ne prikazuje sledljivega stanja enakega dejanskemu. Prav tako morajo vse potrebne podatke ročno vnašati v informacijski sistem, kar vodi do napak in podaljšuje procese, ki potekajo v skladišču. To predstavlja velik problem p...

 11. E - POSLOVNI MODELI NOVE GENERACIJE NA PRIMERU NEMŠKIH SPLETNIH TRGOVIN

  Lubej, Tina

  2015-01-01

  V času, ko lahko s pomočjo tehnoloških izumov počnemo pravzaprav karkoli, spada med tovrstna opravila tudi nakupovanje preko spleta. Naš način življenja, ki je tempirana bomba, nas vodi k temu, da si ne moremo več vzeti časa za vsakodnevna opravila, kot je nakup oblačil, obutve ipd.. Na svetovnem spletu lahko najdemo danes spletne trgovine za katerikoli izdelek ali storitev, ki jo potrebujemo. Nezaupanje v nakupovanje preko spleta je že skoraj odpravljeno. To kažejo tudi svetovne raziskave, k...

 12. Proizvodnja gelan gume fermentacijom, njezino izdvajanje, pročišćavanje i primjena

  Bajaj, Ishwar B.; Survase, Shrikant A.; Saudagar, Parag S.; Singhal, Rekha S.

  2007-01-01

  Tijekom fermentacije mikroorganizmi izlučuju egzopolisaharide, polimere topljive u vodi. Gelan guma je biopolimer odnedavno uvršten u skupinu mikrobnih polisaharida koji se zbog svojih novih svojstava sve više primjenjuje u industriji hrane te farmaceutskoj i kemijskoj industriji. Proizvodi ga tvrtka C.P. Kelco u Japanu i SAD-u. Dodatnim istraživanjem i razvojem tehnologije biopolimera proširit će se njegova primjena. U ovom je radu dan kritički osvrt na podatke o sintezi gelan gume s pomoću ...

 13. Parametrično modeliranje in optimizacija konstrukcij s programom Rhinoceros - Grasshopper

  Soklič, Rok

  2015-01-01

  Diplomska naloga obravnava uporabo sodobnih računalniških orodij za geometrijsko modeliranje v procesu projektiranja objektov. Z vpeljavo parametričnega opisa geometrije v modelirniku 3D ter s povezavo modelirnika s programom za računanje konstrukcij, se odpirajo možnosti za avtomatično izmenjavo podatkov med programi za design in analizo konstrukcij. To lahko vodi k izboljšavi procesa projektiranja objektov. V prvem delu naloge sem predstavil osnove matematičnega zapisa geometrijskih element...

 14. Tekućinski antisolvent postupak taloženja za modifikaciju topljivosti bikalutamida

  ALI MEER, TARIQUE; SAWANT, KIRAN P.; Amin, Purnima D.

  2011-01-01

  Tekućinski antisolvent postupak upotrijebljen je za moduliranje topljivosti bikalutamida. Zbog vrlo slabe topljivosti u vodi i sporog oslobađanja, bioraspoloživost bikalutamida je mala i varijabilna. Cilj rada je poboljšati topljivost bikalutamida koristeći antisolvent precipitaciju. Kao hidrofilni polimer korišten je HPMC E5, a kao surfaktant Poloxamer 407. Variranjem količine polimera, surfaktanta i lijeka proces je optimiran. Nastali mikrokristali analizirani su uobičajenim instrumentalnim...

 15. POMEN VAROVANJA INTELEKTUALNE LASTNINE PRI SNOVANJU POLITIKE PODJETJA

  Budja, Matej

  2014-01-01

  V diplomskem seminarju sem ugotavljal medsebojno soodvisnost politike podjetja in pomena varovanja intelektualne lastnine. Osredotočil sem se na inovativno slovensko podjetje Eurel d.o.o., katerega vodi Štefan Kuzma, teoretični in praktični strokovnjak tako pri vodenju podjetja, kot tudi v zvezi z varovanjem IL. Ugotovil sem sledeče: • Eurel proizvaja izdelke skladno z zahtevanimi specifikacijami naročnikov in v dogovorjenih rokih • Zadovoljnost odjemalcev je njihova prioriteta • ...

 16. Symptomatic pneumatosis intestinalis(including portal venous gas) after laparoscopic total colectomy

  Aneela; Shah; Hazar; Al; Furajii; Ronan; A; Cahill

  2014-01-01

  The development of intramural intestinal gas may indi-cate a serious postoperative complication and thereforeany radiological indication of such "pneumatosis intes-tinalis"(PI) in an unwell patient after surgery shouldput the clinical team on high-alert. However immedi-ate recourse to relook laparotomy may not be alwaysnecessary and, further, in some cases may possiblyaccelerate the deterioration especially if it proves to benon-therapeutic. Careful and close clinical monitoring,as is described in this clinical report, may allow discrimi-native identification of those in whom this finding is infact transient and therefore benign and who thereforecan be successfully treated without operative re-inter-vention. We describe the presenting features and back-ground scenario of PI early after laparoscopic total col-ectomy for medically refractory, severe ulcerative colitisand detail the critical postoperative decision pivots.

 17. Technology of structure damage monitoring based on multi-agent

  Hongbing Sun; Shenfang Yuan; Xia Zhao; Hengbao Zhou; Dong Liang

  2010-01-01

  The health monitoring for large-scale structures need to resolve a large number of difficulties,such as the data transmission and distributing information handling.To solve these problems,the technology of multi-agent is a good candidate to be used in the field of structural health monitoring.A structural health monitoring system architecture based on multi-agent technology is proposed.The measurement system for aircraft airfoil is designed with FBG,strain gage,and corresponding signal processing circuit.The experiment to determine the location of the concentrate loading on the structure is carried on with the system combined with technologies of pattern recognition and multi-agent.The results show that the system can locate the concentrate loading of the aircraft airfoil at the accuracy of 91.2%.

 18. Detection of subcritical crack propagation for concrete dams

  BAO TengFei; YU Hong

  2009-01-01

  Subcritical propagation of cracks is a warning sign of fracture.If such propagation is detected at an early stage,timely maintenance measures can be taken to prevent the failure of structures.To detect the subcritical propagation of a crack,the crack needs to be monitored continuously in a long term,which is not realistic under certain conditions.However,cracks in concrete dams can be monitored continuously by dam monitoring to offer possible detection for subcritical propagation.In this paper,with measured crack openings from dam monitoring,a state equation for characterizing crack development is established based on the grey system theory.The relation between the stability of the equation and the subcritical crack propagation is investigated,then a criterion is proposed for detecting subcritical propagation.An example demonstrates the validity of the criterion and its potential for practical application.

 19. Postupak upisa u upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima

  Dinka Šago

  2014-10-01

  Full Text Available U članku se razmatra i kritički analizira postupak upisa u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima. Nakon uvodnih općih kvalifikacija postupka za upis u Upisnik, navode se pravni izvori za upis u Upisnik. Sintetički se izlažu osnovna načela upisa u Upisnik. Posebna pozornost poklanja se subjektima upisa u Upisnik. Materija postupka u užem smislu strukturirana je prema osnovnim fazama procesne dinamike: pokretanje postupka, ispitivanje procesnih i materijalnih pretpostavki upisa, donošenje odluke o prijedlogu, vrste odluka i pravni lijekovi. Kritički se analizira važeće uređenje u usporedbi s preporukama vodiča UNCITRAL-a te predlažu poboljšanja de lege ferenda.

 20. Analýza a hodnocení rizik veřejného vodovodu

  Novotná, Aneta

  2015-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na identifikaci, kvantifikaci a hodnocení rizik při dodávce pitné vody, aplikací vhodných metod na konkrétním veřejném vodovodu, jeho prostředí a provozování. Je vybrána metoda WaterRisk a z ČSN EN 31010 Management rizik - Techniky posuzování rizik jsou vybrány metody - analýza možných vad a jejich důsledků (FMEA), Paretův diagram a Ishikawa diagram. Cílem diplomové práce je analyzovat a posoudit kvalitativní, environmentální a bezpečnostní rizika pro systém veřejn...

 1. UČEČA SE ORGANIZACIJA V NOGOMETU

  Abrić, Saša

  2016-01-01

  Koncept učeče se organizacije vodi dejansko k uspešnosti poslovanja podjetij, raznih skupin in organizacij. Pravtako v športu, ki je danes glavna postranska stvar, je nenehno prilagajanje spremembam še kako pomembno. Če želimo biti uspešni in učinkoviti, je skoraj nujno, da sledimo vsemu temu razvoju in se prilagajamo zahtevanim spremembam v okolju. Vse te spremembe pa terjajo od vsakega posameznika, da se prilagaja in uči. Cilj učeče se organizacije je hitrejše in učinkovitejše učenje. U...

 2. Przemiany utopii w chorwackiej prozie insularnej drugiej połowy XX i początku XXI wieku na wybranych przykładach

  Anna Boguska

  2014-11-01

  Artykuł jest próbą pokazania innego sposobu prezentowania najnowszej literatury chor­wackiej aniżeli poprzez takie tematy jak problematyka narodowej tradycji kraju, patriotyzm, postkomunizm, kwestie tożsamości i emigracji, co wydaje się najbardziej popularną tendencją wśród polskich badaczy. Autor artykułu, wpisując swoje badanie w nurt regionalistyczny, omawia chorwacką prozę insularną poprzez kategorię utopii. Izgubljeni zavičaj Slobodana Novaka widzi jako przykład utopii modernistycznej, Otok snova Damira Miloša interpretuje jako postmodernistyczną dystopię, zaś Vodič po otoku Senka Karuzy postrzega jako wizję nowego rodzaju utopii post-postmodernistycznej.

 3. [Latrodectism in Madagascar].

  Ramialiharisoa, A; de Haro, L; Jouglard, J; Goyffon, M

  1994-01-01

  Data concerning lactrodectism in Madagascar is scarce. Two spider species of the Latrodectus genus are found on the Grand Isle: the black widow Latrodectus mactans mena vody and the brown widow Latrodectus geometricus. From March 1991 through July 1992, 10 cases of envenomation by these spiders were treated in the Intensive Care Unit of Antananarivo Hospital. Symptomatology was remarkable with regard to severity (one fatality due to cardiovascular failure, one gangrene of the foot) as well as clinical manifestations (immediate local pain, kidney dysfunction, arterial hypertension). In two cases, the spider was captured and identified. Both were female brown widows (Latrodectus geometricus), which might explain the differences observed in comparison with the classic features of latrodectism that have been established from American and European black widow bites. Since antivenom was unavailable, only symptomatic treatment was administered, including intravenous calcium that proved effective for pain relief.

 4. Návrh zařízení pro erozi materiálu vodním paprskem

  Mikulášek, Tomáš

  2016-01-01

  Cílem diplomové práce bylo navržení experimentu pro erozi planárních vzorků vodním paprskem na rotujícím vzorku, realizace experimentu a jeho vyhodnocení pomocí 3D optodigitálního mikroskopu Olympus DSX 510. Byly porovnány eroze způsobené dopadajícím vodním paprskem a kavitační eroze. Experiment byl realizován pro tlak vody v okruhu 0,432 MPa, 1,5 MPa na rotujícím vzorku, 2,5 MPa na nepohyblivém vzorku a zanořeném vzorku v různých časových intervalech. Experiment dopadu vodního paprsku na rot...

 5. Diversity and food web structure of nematode communities under high soil salinity and alkaline pH.

  Salamún, Peter; Kucanová, Eva; Brázová, Tímea; Miklisová, Dana; Renčo, Marek; Hanzelová, Vladimíra

  2014-10-01

  A long-term and intensive magnesium (Mg) ore processing in Slovenské Magnezitové Závody a.s. in Jelšava has resulted in a high Mg content and alkaline pH of the soil environment, noticeable mainly in the close vicinity of the smelter. Nematode communities strongly reacted to the contamination mostly by a decrease in abundance of the sensitive groups. Nematodes from c-p 1 group and bacterivores, tolerant to pollution played a significant role in establishing the dominance at all sites. With increasing distance from the pollution source, the nematode communities were more structured and complex, with an increase in proportion of sensitive c-p 4 and 5 nematodes, composed mainly of carnivores and omnivores. Various ecological indices (e.g. MI2-5, SI, H') indicated similar improvement of farther soil ecosystems.

 6. transnacionalnog konstitucionalizma

  Arsen Bačić

  2014-04-01

  Full Text Available Recentna literatura novog konstitucionalizma i s njim povezanog ustavnog prava na velika se vrata vratila metafori dijaloga. Dok u klasičnom ustavnom pravu dijalog crpi svoja tradicionalna značenja iz političke filozofije antike, u naše se vrijeme metafora dijaloga, ponajviše usidrena u području komparativnog ustavnog prava, razumije na više načina. Dijalog se danas razumije kao instrument transplantacije, neformalan način komunikacije između sudskih i političkih tijela, nova paradigma sudbenih odnosa između aktera koji ne pripadaju istom pravnom poretku, itd. U ovom tekstu autori ukazuju na prirodu i granice dijaloga koji se danas vodi u okvirima komparativnog ustavnog prava, te se kratko osvrću na pojavu metafore dijaloga u hrvatskim ustavnopravnim okvirima.

 7. Doplerovi brodski navigacioni brzinomjeri / Maritime navigational Doppler logs

  Milovan Unković

  2006-01-01

  Full Text Available Doplerovi navigacioni brodski brzinomjeri rade na principu Doplerovog efekta. Doplerov predajni projektor emituje snop ultrazvučnih vibracija u vodi, a drugi (ili isti projektor prima odbijeni signal od dna ili od sloja vode. U ovom radu opisana je teorija Doplerovog efekta, primjena te teorije na brodskim brzinomjerima, konstrukcija i karakteristike savremenih Doplerovih brzinomjera. / The Doppler maritime navigational logs are based on measurement of the Doppler effect. A Doppler log transmitting transducer emits beam of sound vibration in the water, and a second (or the same transducer receives the echo from the sea bed or -water layer. In this article describes theory of Doppler effect, using this theory in maritime logs, construction and performance of modern Doppler logs.

 8. Application of Ozonation to Intensify Nitrification and Denitrification Processes/ Využití Ozonizace K Intenzifikaci Nitrifikačních A Denitrifikačních Procesů

  Drozdová Martina

  2014-10-01

  Full Text Available Dusík a fosfor patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky, které jsou nezbytné pro rozvoj mikroorganismů. Významným zdrojem organických i anorganických sloučenin dusíku ve vodách jsou splaškové odpadní vody a průmyslové odpadní vody z výroby dusíkatých látek. V povrchové vodě se většina amoniaku nachází ve formě amonných kationtů, NH4+. Tohoto poznatku lze využít v procesu čištění odpadních vod. Článek je zaměřen na možné využití procesu ozonizace při úpravě a čištění vod znečištěných nadměrným množstvím organických látek obsahujících zejména dusík dusíkatých látek a jeho následné aplikaci v kombinaci s jinými oxidačními procesy (AOP.

 9. Evaluation of Thermal Rating Methods Based on the Transmission Line Model / Termisko Jaudas Metožu Novērtējums, Balstoties Uz Esošo Elektropārvades Līnijas Modeli

  Berjozkina, S.; Sauhats1, A.; Banga, A.; Jakusevics, I.

  2013-08-01

  Electric power consumption has been growing continuously, especially in the last years. Therefore, implementation of new advanced technologies such as the overhead line thermal monitoring is topical for improvement of the existing transmission line network in order to increase its throughput capacity and reliability of power supply. In general, the real-time thermal monitoring systems are designed based on the existing methods using the limiting conditions for ampacity determination of high-voltage overhead lines. The paper considers commonly used methods for thermal rating estimation which include computation of the conductor temperature and of the conductor sag. Comparative analysis was performed for the measured and calculated steady-state conductor temperatures and line sagging, based on which the thermal rating methods were tested. The experimental measurements were conducted for three cases using special monitoring equipment. The study has been carried out based on the existing line model of the Latvian transmission grid Elektroenerģijas patēriņš nepārtraukti pieaug, īpaši šī tendence novērojama pēdējos gados. Tādējādi jaunu progresīvu tehnoloģiju ieviešana, piemēram, tādu kā elektropārvades līnijas termiskās monitoringa sistēmas, ir viens no aktuāliem risinājumiem, kas ļautu uzlabot esošo pārvades tīklu, palielinot tā caurlaides spēju, kā arī elektroapgādes drošumu. Vispārējā gadījumā reālā laika režīma monitoringa sistēmas balstās uz pastāvošajām metodēm, izmantojot ierobežojošos nosacījumus jaudas noteikšanai augstsprieguma gaisvadu līnijām. Līdz ar to visbiežāk izmantojamo termisko jaudas metožu novērtējums, kas ietver vada temperatūras un nokares aprēķinu, ir diezgan aktuāls jautājums, kas jāizskata detalizētāk. Darbs atspoguļo izmērītās un aprēķinātās vada temperatūras un nokares salīdzinošo analīzi, balsoties uz kurām tika veikta termisko jaudas metožu test

 10. [Hematological Evaluation and Monitoring in Adult Patients Diagnosed With Schizophrenia].

  Tamayo Martínez, Nathalie; Bohórquez Peñaranda, Adriana Patricia; García Valencia, Jenny; Jaramillo González, Luis Eduardo; Ávila, Mauricio J; Gómez-Restrepo, Carlos; Arenas González, María Luisa

  2015-01-01

  To guide the clinician in taking decisions on the best strategies for assessing and monitoring the risk of blood disorders in adults diagnosed with schizophrenia in pharmacological treatment. A clinical practice guideline was developed following the guidelines of the Methodological Guide of the Ministry of Social Protection to collect evidence and grade recommendations. De novoliterature researchwas performed. With the use of antipsychotics there isriskofreducción in the leukocyte count and the risk of agranulocytosis,the later associated with the use of clozapine, although it is a rare event(0.8%) can be fatal; this effect occurs most frequently in the first twelve weeks of treatment and the risk is maintained aroundthe first year of it. The recommendations were considered strongin all hematologic related monitoring.A blood count should be taken at the start of pharmacological treatment. If the patient is started on clozapine one shouldbe taken weekly during the first three months, monthly until completing one year and every six months thereafter. If there is a decrease in white blood cell count the patient should be monitored regularly, stopping if is a less than 3,500 cells/mm(3) and consider referral if is less than 2,000 cells/mm(3). Copyright © 2014 Asociación Colombiana de Psiquiatría. Publicado por Elsevier España. All rights reserved.

 11. 无线专网在宁夏330 kV输电线路监控的应用%Application of Wireless Private Network in Ningxia 330 kV Trans mission Line Monitoring

  李永亮; 张涛; 雒宏礼; 王倩

  2014-01-01

  On-line transmission line monitoring,as an important part of the national smart grid,is an essential means to achieve maintenance management on transmission equipment running status and enhance the professional level of transmission line production and operation management.This project uses wireless private network technology to send HD camera and sensor data to the video monitoring center of Ningxia Electric Power Co.via 5 .8 G wireless transmission,so that real-time running status of the 330 kV transmission line can be monitored and processed at the monitoring center.%输电线在线监测是作为国家智能电网的重要组成部分,是实现输电设备状态运行检修管理、提升输电专业生产运行管理精益化水平的重要手段。利用无线专网技术将高清摄像头和传感器的数据通过5.8 G无线传输方式接入宁夏电力公司视频监控中心,在监控中心对330 kV输电线路的实时运行状态进行监控和处理。

 12. Protective Factors for Youth Exposed to Violence in Their Communities: A Review of Family, School, and Community Moderators.

  Ozer, Emily J; Lavi, Iris; Douglas, Laura; Wolf, Jennifer Price

  2017-01-01

  This review provides a comprehensive investigation of the pattern and strength of findings in the literature regarding the environmental moderators of the relationship between exposure to community violence and mental health among children and adolescents. Twenty-nine studies met criteria for inclusion in our analysis of family, school, and community variables as moderators. Dependent variables included internalizing (e.g., anxiety, depression, posttraumatic stress disorder) and externalizing symptoms (e.g., aggression, substance use). Effect sizes for the interactions of exposure to violence and potential moderators were summarized by their patterns of protective processes. The majority of studies in the literature examined family characteristics as moderators of the exposure to violence-symptom relationship, rather than school- or community-level factors. Our results indicated more consistent patterns for (a) close family relationships and social support for internalizing symptoms and (b) close family relationships for externalizing symptoms. Overall, the most common type of protective pattern was protective-stabilizing, in which youth with higher levels of the environmental attribute demonstrate relative stability in mental health despite exposure to violence. We found no consistent evidence that parental monitoring-a dimension inversely associated with exposure to violence in prior studies-moderated the relationship between exposure to violence and symptoms. The study emphasizes the importance of strengthening family support for young people's exposure to community violence; more research is needed to provide a solid evidence base for the role of school and community-level protective factors for youth exposed to violence.

 13. 基于ZigBee与WiFi相结合的温室环境监测系统设计%Design of a Greenhouse Environmental Monitoring System Based on Combination of ZigBee and WiFi

  姜新华; 张丽娜

  2011-01-01

  By aiming at the requirements of greenhouse environmental monitoring,a greenhouse environmental monitoring system is presented based on wireless data transmission network technology. By selecting appropriate sensors,the CC2430 controlling chip,the ZigBee protocol and star networks are applied to implement the data acquisition and transformation between a main-node and a sub-node. Meanwhile, WiFi protocol is used to finish the communication with PC, and Lab VIEW is used to implement the data storing,processing and displaying of the monitoring system.%针对温室环境监测需求,提出了基于无线数据传输网络技术的温室环境监测系统.选择合适的传感器,结合CC2430主控芯片,采用ZigBee协议,通过星型网络实现主从节点之间数据采集和传输.同时,采用WiFi协议实现与上位机通信,通过LabVIEW实现监测系统的数据存储、处理和显示.

 14. High phenobarbital clearance during continuous renal replacement therapy: a case report and pharmacokinetic analysis.

  Rosenborg, Staffan; Saraste, Lars; Wide, Katarina

  2014-08-01

  Phenobarbital is an old antiepileptic drug used in severe epilepsy. Despite this, little is written about the need for dose adjustments in renal replacement therapy. Most sources recommend a moderately increased dose guided by therapeutic drug monitoring.A 14 year old boy with nonketotic hyperglycinemia, a rare inborn error of metabolism, characterized by high levels of glycine, epilepsy, spasticity, and cognitive impairment, was admitted to the emergency department with respiratory failure after a few days of fever and cough. The boy was unconscious at admittance and had acute renal and hepatic failure.Due to the acute respiratory infection, hypoxic hepatic and renal failure occurred and the patient had a status epilepticus.The patient was intubated and mechanically ventilated. Continuous renal replacement therapy was initiated. Despite increased phenobarbital doses, therapeutic levels were not reached until the dose was increased to 500 mg twice daily. Therapeutic drug monitoring was performed in plasma and dialysate. Calculations revealed that phenobarbital was almost freely dialyzed.Correct dosing of drugs in patients on renal replacement therapy may need a multidisciplinary approach and guidance by therapeutic drug monitoring.

 15. Detection of coal dust in a mine using optical tomography

  Wei Mingsheng; Tong Minming; Hao Jifei; Cai Li; Xu Jie

  2012-01-01

  A dust concentration imaging system based on optical tomography is proposed to monitor concentration variations of coal dust in a mine.Concentration profiles,rather than just a point value,of coal dust concentrations are the goal of this method.An optical sensor array is employed to realize an optical sensing field of the coal dust concentration during on-line monitoring.A novel image reconstruction algorithm,called the simultaneous iterative reconstruction technique (SIRT),is compared to the well known linear,back projection algorithm (LBP).The SIRT was applied to the present problem and tested by modeling.The disadvantage of the SIRT is a slow speed but some improvements have been made by adding a weighting function that reduces the relative error to 1.7% from 3.1% for 50 iterations.The results of image reconstruction are presented for both simulated and real objects.They prove that the optical tomography technique,based on a multi-source fan projection scheme,can be an effective approach for estimating coal dust distribution.This system can be applied in real time for continuous measurements in a mine.

 16. Statistical Monitoring of Chemical Processes Based on Sensitive Kernel Principal Components

  JIANG Qingchao; YAN Xuefeng

  2013-01-01

  The kernel principal component analysis (KPCA) method employs the first several kernel principal components (KPCs),which indicate the most variance information of normal observations for process monitoring,but may not reflect the fault information.In this study,sensitive kernel principal component analysis (SKPCA) is proposed to improve process monitoring performance,i.e.,to deal with the discordance of T2 statistic and squared prediction error δspE statistic and reduce missed detection rates.T2 statistic can be used to measure the variation directly along each KPC and analyze the detection performance as well as capture the most useful information in a process.With the calculation of the change rate of T2 statistic along each KPC,SKPCA selects the sensitive kernel principal components for process monitoring.A simulated simple system and Tennessee Eastman process are employed to demonstrate the efficiency of SKPCA on online monitoring.The results indicate that the monitoring performance is improved significantly.

 17. Finite element model updating for large span spatial steel structure considering uncertainties

  TENG Jun; ZHU Yan-huang; ZHOU Feng; LI Hui; OU Jin-ping

  2010-01-01

  In order to establish the baseline finite element model for structural health monitoring,a new method of model updating was proposed after analyzing the uncertainties of measured data and the error of finite element model.In the new method,the finite element model was replaced by the multi-output support vector regression machine(MSVR).The interval variables of the measured frequency were sampled by Latin hypercube sampling method.The samples of frequency were regarded as the inputs of the trained MSVR.The outputs of MSVR were the target values of design parameters.The steel structure of National Aquatic Center for Beijing Olympic Games was introduced as a case for finite element model updating.The results show that the proposed method can avoid solving the problem of complicated calculation.Both the estimated values and associated uncertainties of the structure parameters can be obtained by the method.The static and dynamic characteristics of the updated finite element model are in good agreement with the measured data.

 18. Smart elasto-magneto-electric (EME) sensors for stress monitoring of steel structures in railway infrastructures

  Yuan-feng DUAN; Ru ZHANG; Yang ZHAO; Siu-wing OR; Ke-qing FAN; Zhi-feng TANG

  2011-01-01

  Steel structures are widely used in railway infrastructures.Their stress state is the most important determinant of the safety of these structures.The elasto-magnetic (EM) sensor is the most promising for stress monitoring of in-service steel structures.Nevertheless,the necessity of magnetic excitation to saturation due to the use of a secondary coil for signal detection,keeps from its engineering application.In this paper,a smart elasto-magneto-electric (EME) sensor using magneto-electric (ME) sensing units to take the place of the secondary coil has been exploited for the first time.The ME sensing unit is made of ME laminated composites,which has an ultrahigh ME voltage coefficient and can measure the magnetic induction simply and precisely.Theoretical analysis and characterization experiments firstly conducted on the ME laminated composites showed that the ME sensing units can be applied in the EM sensor for improved performance in stress monitoring.A tension test of a steel bar was carried out to characterize our smart EME sensor and the results showed high accuracy and sensitivity.The present smart EME sensor is a promising tool for stress monitoring of steel structures in railway and other civil infrastructures.

 19. Practical possibility to manage radiation pollution on the examples of the region of Krivoy Rog and Loire river

  Sizonenko, V. [Institute of General Energy of NAS of Ukraine (Ukraine)

  2014-07-01

  Uranium deposit placed near-by Zoltje Vody City in the region of Krivoy Rog is one of most on territory of Ukraine. One of main mining objects of the city is a mine 'Nova', which works mine of ferrous and uranium ores. Mine water which is pumped out on a surface is saturated by uranium is used for the technological necessities of mining complex and finally is thrown down in a Zoltaja River. This results in contamination of waters of Ingulets River (tributary of the Dnieper River) and Karachunovskoe reservoir - of the basic source of water-supply of whole region. The paper will show possibilities for managing of possible consequences of accidental events of volley inflow of the muddy mine waters in Zoltaja River, prognostication of possible consequences of such catastrophic situations. The computer model of the water system of region Zoltje Vody City - Krivoy Rog City has been developed with usage of the new box model of incomplete inter-fusion with lagging argument. It gave the opportunity for accurate prognostication and short time of preparedness. Examples of prognostication of levels of concentrations of radionuclide ({sup 238}U) in waters of the Ingulets River, Zoltaja River and Karachunovskoe reservoir depending on the discharges of water of rivers and modes (regulation and catastrophic) of polluted water kick of mine 'Nova' are demonstrated. Possibilities of water protection actions are explored at the catastrophic discharge of mine water to Zoltaja River. Protection action is dilution by waters from the storage pool of Ingulets River. Such measures in many cases enable to access to safe and adequate water and sanitation services during the catastrophic events. The practical efforts for mitigation of consequences of the protracted catastrophic manmade influence on a water environment and possibilities of rehabilitation of the water system in the whole region of Krivoy Rog were analyzed in the work. The research of emissions tritium in the

 20. Vliv vodního součinitele na vlastnosti vápenných malt

  Kurfürstová, Nela

  2016-01-01

  Diplomová práce podává stručný popis v oblasti tradičních technologií přípravy vápenných malt pro obnovu fasád historických objektů. Teoretická část práce je zaměřena na přípravu vápenných malt tradičními postupy, použití vhodných surovin pro přípravu a vliv množství záměsové vody. Pozornost je také věnovaná dějům, které probíhají při tuhnutí a tvrdnutí vápenných malt. V experimentální části byl proveden výzkum, jehož cílem bylo posoudit vliv vodního součinitele a poměru mísení (pojivo k plni...

 1. Kromatičnost in percepcija čutov: nova spoznanja o zgradbi romana Aura Carlosa Fuentesa

  Javier Muñoz-Basols

  2012-12-01

  Full Text Available Ena glavnih zahtev gotskega žanra je izguba občutka za stvarnost. To značilnost, ki v veliko primerih vodi v strah ali celo grozo, je mogoče doseči predvsem z zatekanjem k čutom. V romanu Aura Carlosa Fuentesa opisovanje preseže meje percepcije čutov, saj bralec ni zgolj voden, ampak se, kot bi bil zapeljan, pusti voditi, očaran s čutno razvejanostjo, ki veje iz zapleta. V študiji bomo pokazali, kako kromatičnost in čutna zaznavnost potencirata splošen smisel romana, hkrati pa razkrivata številne slogovne značilnosti, ki potrjujejo hermenevtično relevantnost opisanega. Izhajajoč iz podrobne študije uporabe jezika, bomo analizirali tvorjenje pripovedi s tehniko kromatične progresije, ki uspešno združuje percepcijo čutov in psihologijo glavnega junaka ter strne celo vrsto bralcu razpoložljivih gotskih občutkov.

 2. Prezentace na internetu a redakční systémy

  Wisla, Jan

  2010-01-01

  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu internetových prezentací s využitím redakčních systémů. Práce se skládá ze dvou částí a to z části teoretické a praktické. Teoretická část bude zaměřena na problematiku internetu, webových stránek a jejich vývoje. Dále pak na redakční systémy (CMS), vysvětlení jejich principů, jejich funkční možnosti a důvody proč a kdy redakční systém použít. V praktické části je vytvořen kompletní návrh webové stránky pro firmu AR CARS s.r.o., který bude nasazen na již...

 3. Plutarh: Moralia 827d–832a - Zakaj se ne smemo zadolževati?

  Jerneja Kavčič

  2015-12-01

  Full Text Available 1 (827d−f Platon v Zakonih pravi, da človek ne sme poseči po sosedovi vodi, če ni najprej prekopal svoje posesti, prišel do zemlje, ki ji pravimo ilovnata, in se prepričal, da je brez vodnega vira; za ilovico je namreč značilno, da se zato, ker je mastna in zgoščena, kopiči nad tekočino in jo vsrkava, a hkrati je ne prepušča. Po drugi strani pa morajo biti deležni tuje lastnine tisti, ki nimajo lastnih virov. Zakon namreč pravi, da je v stiski treba pomagati. Mar ne bi moral torej obstajati tudi zakon, ki bi človeku prepovedoval izposojati si denar ali posegati po tujih virih, če ni najprej temeljito preveril svojih domačih sredstev in kot iz vodnega vira izčrpal vse, kar je uporabnega in nujno potrebnega? V resnici pa ljudje iz razvajenosti, lagodnosti ali razsipnosti ne uporabljajo svojega premoženja, četudi jim ga ne manjka; nasprotno, za visoko ceno si izposojajo pri drugih, tudi če za to ne obstaja prava potreba.

 4. Alternativní zdroje energie

  Stránský, Jaroslav

  2011-01-01

  V této práci jsem se pokusil shrnout současný stav světových energetických zdrojů, které používáme k přeměně na elektrickou energii. Je zde řešena otázka náhrady docházejících zásob fosilních paliv a redukce vypouštění skleníkových plynů. Vhodnou náhradu hledám v oblasti alternativních zdrojů energie, mezi které jsem zahrnul energii Slunce, vody, větru, geotermální energii, využití tepelných čerpadel, energii spalování, jadernou energii, palivové články a použití vodíku. O každém nahrazujícím...

 5. Využití tlakovzdušné flotace pro terciární stupeň čištění odpadních vod

  Čmaradová, Miroslava

  2013-01-01

  Diplomová práce je zaměřena do oblasti čistění odpadních vod. Je zde řešena možnost využití flotace k odstraňování sraženiny fosforu vznikající při terciárním čištění odpadní vody. První část práce je věnována obecnému popisu čištění odpadních vod, dále je zde popsána flotace jako separační technologie a srážení fosforu. Druhá část práce je zaměřena prakticky. Popisuje experimentální zařízení použité pro srážení fosforu a následné odstraňování sraženiny flotací, průběh experimentů a získané v...

 6. Thermal Decomposition of Almandine Garnet: Mössbauer Study

  Barcova, K.; Mashlan, M.; Zboril, R.; Martinec, P.; Kula, P.

  2001-07-01

  The thermal decomposition of almandine garnet from Zoltye Vody, Ukraine, has been studied using57Fe Mössbauer spectroscopy. Room temperature Mössbauer spectrum of the initial powdered sample is characterised by one doublet corresponding to Fe2+ in dodecahedral position 24c. In the room temperature spectra of all heated almandine samples, a doublet corresponding to γ-Fe2O3 nanoparticles appeared. Depending on experimental conditions (heating temperature and time), the additional spectral lines of α-Fe2O3 and ɛ-Fe2O3 were observed in Mössbauer spectra. It is obvious that the thermal transformation of almandine garnet in air is related to the primary formation of γ-Fe2O3 superparamagnetic nanoparticles. γ-Fe2O3 nanoparticles are transformed into ɛ-Fe2O3 and consequently into α-Fe2O3 at higher temperatures. The mechanism and kinetics of the individual structural transformations depend on experimental conditions — mainly on the heating temperature and size of the particles.

 7. Tačnost i modernizacija globalnog pozicionog sistema / Accuracy and modernization of the global positioning system

  Slobodan M. Radojević

  2009-10-01

  Full Text Available U radu su pregledno prikazani sadašnja koncepcija i razvoj globalnog sistema pozicioniranja (GPS. Ukratko je opisan osnovni princip rada, glavne karakteristike i njegova tačnost. Sadašnja tačnost sistema je, uglavnom, dovoljna za orijentaciju, navigaciju na vodi, u vazdušnom prostoru i na kopnu, ali ne i za brojne druge delatnosti. U radu se analiziraju načini poboljšanja karakteristika sistema satelitskog pozicioniranja, koji bi trebalo da zadovolje strože sigurnosne zahteve. Na kraju je predstavljen razvoj programa modernizacije GPS do 2030. godine. / The development and the present concept of the Global Positioning System (GPS are presented clearly. There is also a short description of the basic operation principle and of the main GPS characteristics given, as well as its accuracy. The present accuracy of the system is mostly appropriate for orientation, nautical navigation, land navigation and aero navigation; however, for many other activities better accuracy is required. The article analyses methods to improve the characteristics of the satellite positioning system so as to comply with more stringent safety demands. The paper gives a clear overview of the development of a GPS modernization program up to the year 2030.

 8. Odstraňování plynných kontaminantů z atmosféry

  Kalivoda, Josef

  2010-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na odstraňování vybraných plynných kontaminantů z plynných směsí na expermentálním technologickém zařízení. Hlavní pozornost teoretické části je soustředěna na popis absorpčního procesu, ustavení rovnováhy mezi kapalnou a plynnou fází. Experimentální část se soustředí absorpci oxidu uhličitého do deionizované vody na experimentálním zařízení. V závěru jsou pak diskutovány výsledky. The Diploma thesis is devoted to the absorption of gases by the experimental gas ...

 9. Webové aplikace s ohledem na přístupnost

  Kříž, Tomáš

  2009-01-01

  Komplexnost diplomové práce spočívá v podání teoretických základů, kterým se věnují kapitoly 1 až 3. V těchto kapitolách jsou vysvětleny pojmy přístupný web, handicapovaný uživatel a jejich souvislosti. Zmíněny jsou hlavní výhody a důvody vytváření přístupných webů. Kapitola se dále věnuje handicapovaným uživatelům, kteří s přístupností webových stránek souvisí. Nachází se zde rozdělení uživatelů do několika skupin podle daného handicapu a jejich dopadů na přístupnost k webovým stránkám. V ka...

 10. Technologie plovoucích ostrovů pro čištění odpadních vod

  Kohut, Rafael

  2015-01-01

  Důležitost správného zacházení s vodou dokonale popisuje Evropská vodní charta. Avšak s narůstajícím počtem lidí na Zemi a vodou jako nejdůležitější surovinou všech průmyslových a zemědělských odvětví je ohrožena její kvalita a dostupnost. Pro zlepšování kvality vody a vodního ekosystému je prezentována jako důležitá strategie obnovy mokřadů. Vedle přírodních mokřadů existují i různé typy umělých (kořenové čistírny odpadních vod, plovoucí čistící ostrovy aj.), které se je snaží napodobit díky...

 11. Výpočet a měření oteplení odpojovače

  Šimek, David

  2013-01-01

  Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky oteplení elektrických vodičů, kontaktů a míst zúžení proudovodné dráhy. Tato bakalářská práce obsahuje kompletní praktický výpočet konkrétního elektrického přístroje. Těžištěm práce je experimentální měření oteplení konkrétního elektrického přístroje. Práce poukazuje na možné příčiny odchylek mezi naměřenými a vypočítanými hodnotami. Bachelor‘s thesis is focused on the theoretical analysis of heating of electrical wires, electr...

 12. Methodologies for pre-validation of biofilters and wetlands for stormwater treatment.

  Kefeng Zhang

  Full Text Available Water Sensitive Urban Design (WSUD systems are frequently used as part of a stormwater harvesting treatment trains (e.g. biofilters (bio-retentions and rain-gardens and wetlands. However, validation frameworks for such systems do not exist, limiting their adoption for end-uses such as drinking water. The first stage in the validation framework is pre-validation, which prepares information for further validation monitoring.A pre-validation roadmap, consisting of five steps, is suggested in this paper. Detailed methods for investigating target micropollutants in stormwater, and determining challenge conditions for biofilters and wetlands, are provided.A literature review was undertaken to identify and quantify micropollutants in stormwater. MUSIC V5.1 was utilized to simulate the behaviour of the systems based on 30-year rainfall data in three distinct climate zones; outputs were evaluated to identify the threshold of operational variables, including length of dry periods (LDPs and volume of water treated per event.The paper highlights that a number of micropollutants were found in stormwater at levels above various worldwide drinking water guidelines (eight pesticides, benzene, benzo(apyrene, pentachlorophenol, di-(2-ethylhexyl-phthalate and a total of polychlorinated biphenyls. The 95th percentile LDPs was exponentially related to system design area while the 5th percentile length of dry periods remained within short durations (i.e. 2-8 hours. 95th percentile volume of water treated per event was exponentially related to system design area as a percentage of an impervious catchment area.The out-comings of this study show that pre-validation could be completed through a roadmap consisting of a series of steps; this will help in the validation of stormwater treatment systems.

 13. Monitoring jonosfere i svemirskog vremena u Bosni i Hercegovini : Monitoring of ionosphere and space weather in Bosnia and Herzegovina

  Džana Horozović

  2015-12-01

  Full Text Available Zbog svoje disperzivne prirode, jonosfera uzrokuje kašnjenje koda, odnosno ubrzanje faze signala Globalnih navigacijskih satelitskih sistema - GNSS. Usprkos napretku metoda GNSS pozicioniranja, jonosferska refrakcija je još uvijek jedan od najvećih izvora pogrešaka geodetskog pozicioniranja i navigacije. Različiti fenomeni svemirskog vremena, kao: solarni vjetar, geomagnetna oluja, solarna radijacija, može oštetiti GNSS satelite, dalekovode i elektrodistributivnu mrežu, itd. Zato je važno ustanoviti metode istraživanja i monitoringa svemirskog vremena. Istraživanje jonosfere i svemirskog vremena je predmet ovog rada. Opisan je postupak konstruiranja SID (engl. sudden ionospheric disturbances – iznenadne jonosferske smetnje monitora. Analiza je pokazala da je jonosferska monitoring stanica u Sarajevu SRJV_ION 0436 sposobna otkriti pojačano zračenje. : Due to its dispersive nature, ionosphere causes a group delay or phase acceleration of the signals from Global navigation satellite systems - GNSS. Despite the progress of GNSS positioning methods, the ionospheric refraction is still one of the greatest source of the errors in the geodetic positioning and navigation. Different phenomenons oft he space weather: solar wind, geomagnetic storm, solar radiation, can damage GNSS, and electric power distribution networks but That is why it's important to establish research and monitoring methods of the space weather. The subject of this paper is the investigation of ionosphere and space weather. Procedure of constructing a SID (engl. Sudden ionospheric disturbances monitor station are described. The analysis showed that ionosphere monitoring station in Sarajevo, SRJV_ION 0436, was able to detect increased solar radiation.

 14. PREVENTING LITHOGRAPHY-INDUCED MAVERICK YIELD EVENTS WITH A DISPENSE SYSTEM ADVANCED EQUIPMENT CONTROL METHOD

  Jennifer Broggin

  2012-01-01

  As semiconductor manufacturers march to thedrum beat of Moore's Law there is very little roomfor yield maverieks, especially those that can beprevented. Critical process errors are costly andphotolithography is one of the few processes insemiconductor manufacturing where there is anopportunity to correct errors. Small changes inphotoresist-dispensed volume may have severeimpact on film thickness uniformity and can ulti-mately affect patterning It is important to monitorphoto dispense conditions to detect real-timeevents that may have a direct negative impact onprocess yield and be able to react to these eventsas quickly as possible.This paper presents an evaluation of the IntelliGen Mini, a photoresist dispense system manufacturedby Entegris, Inc. This system utilizes advancedequipment control software, known as dispenseconfirmation, to detect variations in photo dis-pense. These variations, caused by bubbles inthe dispense line, valve errors and accidentally-changed chemistries can all create maverick yieldevents that can go undetected until metrology,defeet inspection or wafer final testThe ability of an advanced dispense system todetect events and create alerts is a very powerfultool, but it can be most effective when that infor-mation is collected and analyzed by an automatedsystem. In a modern fabricator this is most likely astatistical process control chart that is monitoringa track's progress and is ready to stop the trackwhen a maverick event occurs or alert personnelto trends they may not otherwise catch with otherinline ntetrology data. Dispense confirmation,when Combined with networking capabilities,can meet this need.After a brief description of the pump, data from sim-ulated yield-affecting events will be examined toevaluate the IntelliGen Mini's ability to detect them.This discussion will eonclude with a brief analysisof the ultilnate time and cost savings of utilizingdispense confirmation with networking capabilitiesto detect and eliminate poorly

 15. 论离子色谱在环境监测中的应用%The Application of Chromatography of Ions at Environmental Monitoring

  王龙胜; 刘思佳

  2011-01-01

  Ion chromatography is the main analysis mode to ions and ionic compounds at environmental monitoring at aspects such as China’s water quality, air, soil.Currently, ion chromatography mainly analyzed the air and water quality which has become the important means for environmental monitoring.As the important measurement equipment at environmental monitoring, the application, maintenance and its treatment for measurement materials of ion chromatography have certain kind of impact for the testing structure.In order to better monitor China’s environment and ensure China’s environmental protection industry smooth operation, the paper discussed the application of ion chromatography at environmental monitoring, the usage and maintenance of equipment.%离子色谱法是目前我国水质、大气、土壤等生态方面环境监测中对离子和离子型化合物的主要分析方式.目前采用离子色谱法分析的主要是大气和水质,已经成为环境监测的重要手段.作为环境监测中的重要检测仪器,离子色谱仪的使用与保养以及其检测物质的处理等都对检测结构有一定的影响.为了更好的对我国环境进行监测,确保我国环保事业的有效进行.文中就离子色谱在环境监测中的应用、仪器的使用与保养等进行了简要的文艺论述.

 16. 学生公寓指纹开启式智能门锁及其管理系统%Fingerprint Access lntelligent Door Lock and lts Management System of Students' Apartment

  范利良; 陈德传

  2015-01-01

  Based on the problems of replacing locks frequently in students' apartment,which results in great waste of money,plus poor security,large amount of maintenance,unable monitoring,a scheme the fingerprint door locks replace the traditional me-chanical locks is proposed in this paper.The composition scheme of functions,structures,working principle,fingerprint identifi-cation method,technology realization of the fingerprint door lock and the intel igent door lock management system is intro-duced.The fingerprint lock scheme of students' apartment proposed by this paper conforms to the goal of smart city and smart campus's building.%针对学生公寓存在的频繁更换门锁造成大量资金浪费,以及安全性差、维护量大、无法监控等问题,提出在学生公寓中以指纹门锁取代现有机械门锁的“换锁”方案,进而介绍了指纹门锁的功能、组成结构与工作原理、指纹识别方法、技术实现以及智能门锁管理系统的组成方案等。提出的学生公寓指纹锁方案,符合智慧城市、智慧校园的建设目标。

 17. 基于USB串口的LabVIEW与MSP430通信实现%Realization of the Communication Between LabVIEW and MSP430 Based on Serial Port USB

  张杰; 张轶; 王晓刚; 刘志辉

  2011-01-01

  为了对小型独立光伏发电装置进行状态监测,设计了一种基于LabVIEW和MSP430单片机的USB串口通信系统.用高精度的USB-UAKT桥接器CP2102将MSP430的UART0转换成USB口,通过USB电缆实现上层监测和下位控制器间的数据通信.通信采用Modbus-RTU协议并结合CRC校验方式,下位机为从站,上位机为主站,在LabVIEW和C51编程环境下编写了通信程序.现场应用和实验表明,该系统具有较高的数据可靠性和较强的环境适应性,可广泛应用于测控系统中.%In order for independet photovoltaic power generation device status monitoring,a communication system is designed between LabVIEW and MSP430 Based on serial port USB.This paper utilizes CP2102 to upgrade UART for use with USB,and the data communication is executed through USB serial port between LabVIEW and MSP430.Under the Modbus-RTU communication protocol, the software procedure using LabVIEW language and C51 language is designed, and finally makes a confirmation in a real-time photovoltaic monitoring system.Practical application and experiments show that the system has higher system reliability, stronger site environmental adaptability, and their application fields were extended.

 18. Dynamics of forest populations in the mountain resort region of the North Caucasus

  Chalaya, Elena; Efimenko, Natalia; Slepykh, Olga; Slepykh, Viktor; Povolotskaya, Nina

  2017-04-01

  Prehistoric formula of forest species composition of the resort region Caucasian Mineralnye Vody (RR CMV) in the North Caucasus is 6Q3Cb1Fe [1]. According to it, undisturbed forests of the region consisted of the pedunculate oak (Quercus robur L.) and the durmast (Quercus cerris L.) by 60%, the European hornbeam (Carpinus betulus L.) by 30% and the European ash (Fraxinus excelsior L.) only by 10%. At present the formula of forest composition of the region is 5Fe3Cb2Q, according to it, the rate of oak-groves (the most valuable to resort landscape gardening) has reduced to 20%, and the ash-tree, though the rate of the hornbeam has not changed, increased up to 50%. Forest breeding populations in the RR CMV are referred to natural medical resources as they have high rehabilitation and climate-regulating properties, the change in forest breeding populations influences the conditions of the resort climate-landscape-therapy. The researches conducted in the perfect oak wood of vegetative origin in Beshtaugorsky Forestry Area (BFA) of the RR CMV have shown the reduction of the pedunculate oak in the tree-stand composition during 1984-2014 from 10 to 8 units in the composition: the European ash (1 unit) and the crataegus monogyna (Crataegus monogyna Jacq.), the checker tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz), the common pear (Pyrus communis L.) have appeared [2]. The rate of the pedunculate oak decreased from 10 units to 9 in the perfect planting of the pedunculate oak of the artificial origin (Mashuk section of the forestry of BFA of the RR CMV) during 1986-2016. Among accompanying breeds there was the English field maple (Acer campestre L.), the Chinese elm in singular (Ulmus parvifolia Jacq.), the single-seed hawthorn. The reliable regrowth (4C3Fe3Ac+Q+Cm+Pc+Up) in number of 3,9 thousand pieces/hectare defines the perspective of complete replacement of the oak crop in the future on planting with dominance of the hornbeam and the involvement of the ash-tree and the English

 19. Lighting intensity of the soilsurface and restocking of oak groves

  Slepykh, Victor; Zubko, Anna; Povolotckaia, Nina

  2016-04-01

  Oak groves of Caucasian Mineral Vody region (CMVR) possess a high ecological and balneological potential which defines the significance of their preservation and reproduction [1]. The role assessment of lighting intensity on renewal of oak groves was carried out on four trial squares (ts) in natural sixty-seven years old forest stand with prevalence of English oak (Quercus robur L.) with unimodal sity (type of the habitat - C1). The illumination was measured at the grass level by the universal measuring instrument of meteoparameters ATT-9508 with an illumination sensor of ATA-1591. The assessment of reforestation was carried out according to the established standards [2]. In the winter of 2005 there was conducted a selecting cutting cabin of the forest stand according to a local method on ts2 with intensity 30%, on ts4 - 50% after which the illumination on the soil surface in relation to illumination of an open place in the summer of 2005 increased from 4.9% to 33.9% on ts2, and from 5.9% to 24.4% on ts4. But by 2014 the illumination decreased till 3.0% on ts2, till 5.4% on ts4 because of an intensive soil grassing down. The control was carried out by ts1 and ts3 on which from 2005 to 2014 the illumination of the soil surface decreased from 4 to 2% as a result of the development of all storeys. As a result due to an intensive soil grassing-down, the total quantity of young oak trees decreased from 2005 to 2014 from 25.6 thousand pcs/ha to 5.9 thousand pcs/ha on ts2; on from 17.3 thousand pcs/ha to 4.0 thousand pcs/ha on ts4. At the same time the total quantity of young oak trees on control squares increased respectively for 1.4% (from 18.8 thousand pcs/ha to 19.1 thousand pcs/ha) on ts1, for 38.7% (from 25.2 thousand pcs/ha to 41.1 thousand pcs/ha). The experiment showed that small young oak trees perishes in the first years of their life from a lack of light and competition from grasland vegetation without providing successful reforestation. Conclusion. So it is

 20. Problem optimalnih kartografskih projekcija : Problem of the optimal cartographic projections

  Krešimir Frankić

  2014-12-01

  Full Text Available Kartografske projekcije primjenjuju se za grafičko prikazivanje teritorija u sitnom mjerilu. Pravilnim izborom projekcije smanjuju se deformacije prikazanog teritorija, koji je omeđen graničnom linijom. U većini slučajeva ta granična linija nije neka matematički definirana krivulja, koja se najlakše prikazuje u obliku zatvorenog poligona. Optimalne kartografske projekcije, slijedeći neki definirani kriterij, trebale bi utvrditi konstante projekcije s najmanjim mogućim deformacijama. Airy-Kavrajski kriterij vodi direktno do optimizacije Euklidske norme, a to znači do metode najmanjih kvadrata. Brzi moderni kompjutori omogućuju jednostavnu optimizaciju bilo koje analitički definirane projekcije za teritorije čija granica se aproksimira konačnim nizom individualnih točaka. : Cartographic projections are basis for the graphical representation of various territories in small scale mapping. Proper selection of projection reduces the deformation of the presented territory, which is bounded by a boundary line. In most cases, this border line is not a mathematically defined curve, which is most easily displayed in the form of a closed polygon. The optimal cartographic projections based on a selected criterion of quality are those whose constants lead to the smallest value of the criterion. In the presented work it is recommended to use Airy-Kavrajski criterion whose minimization is actually minimization of the second Euclidean norm. The solution of optimal projections of various classes is reduced to the method of least squares. Fast modern computers enable the optimization of an arbitrary territory by evaluating the selected criterion in a finite number of points.

 1. Dry Heathland Restoration in the Zlatnice Nature Reserve (Czech Republic: An Assessment of the Effectiveness of Grazing and Sod-Cutting

  Dostálek Jiří

  2015-06-01

  Full Text Available Vegetacija nižinskih suhih vresav v srednji Evropi (Euphorbio cyparissiae-Callunion vulgaris je v upadanju zaradi opuščanja tradicionalnega gospodarjenja in to se kaže v postopnem zaraščanju z lesnatimi rastlinami in spremenjenem vnosu hranil. Za obnovitev sestojev z vreso, ki so izginili, smo uporabili pašo z nizko intenzivnostjo in košnjo, ki sta tradicionalno priporočena načina za obnavljanje vegetacije z vreso (Calluna vulgaris iz semenske banke. Raziskavo smo opravili v naravnem rezervatu Zlatnice, ki se nahaja v severozahodnem delu Prage (Češka republika. Vzpostavili smo sistem stalnih 1 m2 ploskev. Za obnovitev vegetacije z vrsto Calluna vulgaris sta bila uspešna tako paša kot košnja. Pokrovnost vrese se je povečala dve leti po začetku poskusa s pašo, na površinah s košnjo pa se je značilno povečala tretje leto in vrednosti so bile primerljive s pašenimi površinami. Redna paša je ovirala povečanje pokrovnosti zelišč, medtem ko se je njihova pokrovnost povečala po posamezni košnji. Košnja je tudi vplivala na povečanje pokrovnosti mahov. Poizkus je pokazal, da je slabo intenzivna paša ovac in koz verjetno najbolj primeren način obnove suhih vresav na plitvih, s hranili revnih tleh, po več kot 20 let od uničenja vresave. Košnja je bolj zahtevna, pojavlja pa se tudi možnost razraščanja nezaželjenih zelišč in lesnatih rastlin, kar zopet vodi v degradacijo vegetacije z vrsto Calluna vulgaris.

 2. Air quality in the mountain climate-balneological resort Kislovodsk

  Chalaya, Elena; Efimenko, Natalia; Povolotckaia, Nina; Senik, Irina; Slepykh, Victor

  2016-04-01

  There has been studied the quality of the surface atmosphere in the mountain climate-balneological resort Kislovodsk (MCBRK) to treat by means of climate and landscape (TCL) of the patients suffering from bronchial asthma (PBA) [1]. 60 children (31 boys and 29 girls at the age of 9-11 years) were examined in the course of 34 days of the resort treatment in MCBRK, PBA (ICD-10 G45,0) in a remission stage. There have been used the data of the long-term bioclimatic monitoring (BCM) that is carried out by PRIC FMBA, aerosol monitoring of IFA RAS, landscape monitoring of SNP in Kislovodsk Resort Park (KRP) as well as the data of medical monitoring, daily testing of meteopathic reactions (MPR), indicators dynamics of bronchial patency, cardiac rhythm, neurovascular reactivity, psychoemotional status of patients. TCL was carried out in the form of walks under the canopy of Betula pendula Roth., Salix f. pendula, acer platanoides globosum, Aesculus hippocastanum L., Phellodendron amurense, Tilia caucasica in KRP daily lasting from 1 till 2 hours. The results of a complex research showed that at TCL in KRP the favourable heat balance had 92% warm relations (TB300C), aerosol growth till 6-12 particles/cm3 in the blocking anti-cyclone. Conclusion: the surface atmosphere in KRP is mainly at the level of background rural territories, it is perspective for usage in the medical and improving purposes. Episodes of slightly polluted surface atmosphere are connected with forest fires, autopollution during the periods of the blocking anti-cyclones. References 1. Resort study of Caucasian Mineral Vody region/Under the general edition of MD, prof. V.V. Uyba. Scientific publication. - Pyatigorsk: PRIC FMBA. Volume 1. - 2009. - 335p; Volume 2. - 2011. - 368p.

 3. 框架式结构汽车门锁系统布置匹配方法分析研究%Analysis and Research on Layout and Matching for the Auto Door Lock System of Frame Structure

  宋策; 丁祎; 臧宏

  2014-01-01

  以某款轿车的汽车门锁系统布置匹配为例,论述了汽车门锁在车身中的位置、汽车门锁与铰链轴线的位置关系,以及汽车门锁与外把手的位置关系。并总结出一种新的汽车门锁系统布置匹配方法。通过CAE分析及DMU运动分析验证了该布置方法的有效性。对样车进行耐久性试验结果可知,采用该方法布置匹配的汽车门锁系统全部零件功能正常,仅锁扣啮合处的电镀层出现轻微磨损,但符合设计要求。%Taking the auto door lock system layout matching of a car as example, this paper discusses the location of door lock in car vody, relationship vetween door lock and hinge axes, as well as the relationship vetween door lock and exterior door handle. This paper also sums up a new layout and matching method for the door lock system, and proves this layout method with CAE analysis and DMU motion analysis. The prototype duravility test results show that all the components of the door lock system arranged with this method function properly, only the galvanized coating at the lock latch engagement wears slightly, however it still comply with design requirement.

 4. New type of ponds? Changing of quantity and function of water bodies in rural built-up areas (Pilsen Region, Czechia

  Kopp Jan

  2017-03-01

  Full Text Available Studie je zaměřena na změny vodních ploch ve vybraných sídlech Plzeňského kraje (Česko. Zkoumali jsme různé typy venkovských sídel a tři časová období s pomocí historických map, ortofotomap a nástrojů GIS. Abychom mohli diskutovat vliv polohy v rámci sídelního systému, vybrali jsme 15 sídel ze čtyř kategorií území (vnitřní suburbánní, vnější suburbánní, venkovské, venkovské periferní podle vztahu k jádru plzeňské aglomerace. Mezi prvním sledovaným obdobím (1838-1839 a druhým obdobím (1957-1963 není významná změna vodních ploch ve vybraných sídlech. Třetí období, zachycující aktuální stav (2013-2015, se ovšem vyznačuje vznikem velkého počtu drobných vodních ploch - zahradních bazénů a jezírek. Na základě našeho šetření byl v některých sídlech identifikován upadající význam veřejných vodních ploch. Zajímavý je podíl rozlohy zahradních jezírek v některých sídlech, kde mají větší ekologický význam než vodní plochy bazénů. Podíl vodních ploch zahrad (krytých i nekrytých bazénů a jezírek na celkové rozloze vodních ploch intravilánu venkovských sídel je ve většině případů menší než 20%, v suburbánních sídlech až 100%. Podprůměrný podíl těchto nových vodních ploch vykazují sídla periferní oblasti. Rozdíl mezi počtem bazénů v jednotlivých sídlech souvisí s podílem nově vybudovaných domů. Ve vesnických sídlech je sice nižší relativní počet bazénů, ovšem vlivem změny životního stylu na venkově a rekreační funkce některých vesnic, není rozdíl oproti suburbánním sídlům výrazný. Vliv bazénů na spotřebu vody je závislý na individuální technologii výměny vody v bazénech. Rozhodující položkou je napouštění vody do bazénu před začátkem sezóny, což může přetěžovat kapacitu místního vodovodu.

 5. Application of statistical correction in extended weather forecasting in the southern region of Brazil Aplicação de correlações estatísticas nas previsões de tempo estendidas na região Sudeste do Brasil

  Ana Maria Heuminski de Avila

  2012-12-01

  Full Text Available Adverse weather conditions in critical periods of vegetative plant growth affect crop productivity, being a fundamental parameter for yield forecast. An increase in weather forecasting accuracy may be obtained by applying statistical correction to remove model bias. This study used statistical correction of ensemble forecasting with the atmospheric general circulation model (Center for Weather Forecasting and Climate Studies/Center for Ocean - Land - Atmosphere Studies - CPTEC/COLA by mean error removal for three cities in the South of Brazil. Comparisons were made between corrected and original precipitation forecasts, and between these and data observed at their respective meteorological stations. Results showed that the applied statistical correction method may improve forecasting performance in some situations and that the term of forecast present high accuracy, indicating the importance of ensemble forecasting as an auxiliary tool in agricultural crop monitoring.As condições adversas do tempo, nos períodos críticos do desenvolvimento vegetativo da planta influenciam o rendimento da cultura, sendo um parâmetro fundamental para a previsão da safra. Um aumento na acurácea da previsão pode ser obtido ao se aplicar correções estatísticas para remover o erro sistemático do modelo. Neste trabalho foram realizadas correções estatísticas nas previsões de tempo por conjunto do modelo de circulação geral atmosférico (MGCA CPTEC/COLA (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos/Center for Ocean - Land - Atmosphere Studies, através da remoção do erro médio, para três localidades do Sul do Brasil. As previsões de precipitação obtidas pelo modelo sem correção foram comparadas com as previsões corrigidas e ambas com os dados observados nas respectivas estações meteorológicas. Os resultados mostraram que a correção estatística pode melhorar o desempenho do modelo em algumas situações, sendo que ambos os

 6. De-noising of high-speed turnout vibration signals based on wavelet threshold%基于小波阈值的高速道岔振动信号降噪

  周祥鑫; 王小敏; 杨扬; 郭进; 王平

  2014-01-01

  Turnout vibration signals are an important information in high-speed turnout damage monitoring.As the signals are interfered by strong noise during the process of field acquisition and transmission,the accuracy of turnout damage identification based on its noisy vibration signals is declined seriously.To solve this problem,a denoising method is generally employed before turnout damage identification.The complex and noisy vibration samples from a site, however,raise the hurdle of denoising.Here,an effective denoising method based on wavelet threshold for turnout vibration signals was proposed.The selection of parameters,such as,wavelet basis,decomposition scale,threshold criteria and threshold function was empirically discussed for wavelet threshold denoising. Then, turnout damage identification analysis was conducted with the principal component analysis (PCA)of frequency response functions (FRF) and average Mahalanobis distance (MD).The experimental results showed that the proposed method can be used to reduce the noise interference effectively for turnout damage identification,and create better conditions for further damage analysis.%在高速道岔伤损监测中,道岔振动信号是道岔伤损监测的重要信息来源,鉴于该信号在采集和传输过程中噪声干扰严重,影响伤损识别的准确性,研究了一种基于小波阈值的高速道岔振动信号降噪方法。详细讨论了道岔振动信号降噪过程中小波基、分解层数、阈值准则、阈值函数等参数的选择,并利用频响函数、主元分析和平均马氏距离分析降噪处理对伤损识别的影响。实验结果表明,该方法能有效降低噪声对伤损识别的干扰,为进一步对道岔进行伤损分析创造了良好的条件。

 7. 无线网络安全事件溯源系统的设计与实现%DESIGN AND IMPLEMENTATION OF SECURITY EVENT TRACEABILITY SYSTEM FOR WIRELESS NETWORK

  梅晓晴; 王劲松; 童峥嵘; 石凯

  2014-01-01

  With the popularisation and development of wireless technology,security issues of wireless network become more serious.Espe-cially when the wireless terminals can freely access and randomly move,many security events easily occur,such as mobile users’identity theft,intrusion and attack,Trojans,etc.At present the systems developed mainly focus on billing issues and the attacks against the servers, but there are few contributing to the management of the whole network,to realising users’behaviour monitoring,as well as to how to trace the source of the events when the security incidents occur in network and the targeted processing countermeasures.The system presented in the paper provides authentication for wireless network users through PORTAL+RADIUS authentication technology,and uses WLAN positioning technology to track and locate the malicious mobile terminal position,so as to ensure to trace back to the source of the security events.The system achieves that the mobile users can be authorised and the double traceability management is imposed on the suspicious users in both identity and location.%随着无线技术的普及和发展,无线网络的安全问题愈加严重,尤其是当无线终端本身可以自由接入并随机移动时,许多安全事件如移动用户身份窃取、攻击入侵、木马等很容易发生。目前开发的系统主要针对的是计费问题及对服务器的攻击,而对整个网络的管理,实现用户的行为监控,以及当网络中发生安全事件时,如何追溯事件的源头以进行有针对的处理等方面所做的工作较少。系统通过PORTAL+RADIUS认证对无线网络用户进行身份认证,并且利用WLAN 定位技术对恶意的移动终端位置进行追踪和定位,确保追溯到安全事件的源头,实现对移动用户可授权、对可疑用户进行身份与位置的双重溯源管理。

 8. 助产士及产科专科护士胎儿监护相关知识的问卷调查%Questionnaire survey about fetal monitoring knowledge in midwives and obstetric nurses

  张兰; 姚强

  2013-01-01

  Objective To learn about the mastery level of midwives and obstetric nurses about fetal monitoring knowledge.Methods 77 midwives and obstetric nurses attending a fetal monitoring education programme in Huaxi Second Hospital of Sichuan University were investigated by using a self-made questionnaire.Results Some respondents lacked of systematic training in fetal monitoring knowledge,and they could not accurately answer the purpose or contents of fetal monitoring,as well as the basic elements and related knowledge about fetal electronic monitoring.Most of the respondents focused on fetal monitoring in clinical practice,but neglected the corresponding frontier progresses.Conclusions The training and education on fetal monitoring knowledge should be strengthened to improve obstetric quality because of the unsatisfactory survey results in midwives and obstetric nurses.%目的 了解助产士及产科专科护士对胎儿监护相关知识的掌握程度.方法 采用自制问卷调查表对在华西第二医院参加胎儿监护相关知识培训的77名助产士及产科专科护士进行胎儿监护相关知识的调查,并对结果进行分析.结果 77名调查对象中有部分人员既往缺乏系统正规的胎儿监护相关知识培训,不能准确回答孕期胎儿监护目的内容以及胎儿电子监护的基本要素及相关知识.大部分调查对象偏重于胎儿监护的临床实践,而较忽视相应的前沿进展.结论 受调查的助产士及产科专科护士对胎儿监护的相关知识尚缺乏系统全面的认识,今后应该加强此方面的训练,以利产科质量的提高.

 9. Low-Amplitude Anisotropic Wave Train Events during Passage of Interplanetary Magnetic Clouds / Mazas Amplitūdas Anizotropiju Viļņu Parādību Secība Starpplanētu Magnētisko Mākoņu Rašanās Laikā

  Agarwal, R.; Mishra, R. K.

  2013-04-01

  The work presents a continuation in the series related to the long-term space observations made by ground-based neutron monitoring stations. The cosmic ray intensity variation is considered as affected by interplanetary magnetic clouds during low-amplitude anisotropic wave train (LAAWT) events. It was observed that the solar wind velocity is higher than normal (> 300 km/s) while the interplanetary magnetic field (IMF) strength is lower than normal on the arrival of magnetic cloud during LAAWT events. The proton density is found to remain significantly low at high solar-wind velocity, which was expected. The north/south component of interplanetary magnetic field turns southward one day before the arrival of cloud and remains in this direction after that. The cosmic ray intensity is found to increase with the solar wind velocity. It is noteworthy that the cosmic ray intensity significantly increases before and 90 h after the arrival of such a cloud, and decreases gradually after its passage. The north/south component of IMF (Bz) is found to significantly correlate with latitude angle (Ө) and disturbance storm time index Dst, whereas the geomagnetic activity index (Ap) significantly anti-correlates with these parameters, decreasing with (Ө) and Dst increasing on the arrival of interplanetary magnetic cloud during LAAWT events. Raksts ir turpinājums darbu sērijai par dažādām parādībām kosmosā, kas balstītas uz novērojumiem un datiem, iegūtiem dažādos laika periodos pasaules neitronu monitoringa stacijās (Deep River, Tokija, Maskava, u.c.). Rakstā apskatītās kosmisko staru intensitātes izmaiņas tiek pamatotas ar starpplanētu magnētisko mākoņu parādīšanos. Tiek parādītas saules vēja, magnētiskā lauka spēka, vētru pertubāciju indeksa un citu parametru atkarība no magnētisko mākoņu parādīšanās. Tiek atzīmēts, ka kosmisko staru intensitāte strauji pieaug pirms mākoņu parādīšanās un 90 stundu laikā pēc tiem, un pak

 10. Design of temperature and humidity data acquisition system with low power consumption for irrigated area based on CAN bus%基于CAN总线的灌区低功耗温湿度采集系统设计

  许燕; 屈宝鹏

  2014-01-01

  由于灌区自然环境恶劣,观测点多且布局分散。为了分析灌区水量调配对温湿度监测的需求,设计开发了一种基于CAN总线和MSP430单片机相结合的低功耗温湿度采集系统。温湿度信号采集采用SHT10数字温湿度传感器,通过SPI总线技术与控制器进行通信,并引进CAN总线通信技术实现终端数据的传输。相比其他总线技术,CAN总线具有抗干扰能力强、数据的传输速率高、传输距离远、可靠性及性价比高等优点。设计中拟采用Microchip公司生产带SPI接口的CAN控制器MCP2515为CAN通信模块。%Due to the harsh natural environment in irrigated area,there are many observation points and the distribution is scattered,to analyze the requirements of water allocation for temperature and humidity monitoring,a temperature and humidity data acquisition system with low power consumption based on the combination of CAN bus and MSP430 microcontroller is de-signed and developed. The temperature and humidity signal is collected by using SHT10 digital temperature and humidity sensor, and communicates with the controller through SPI bus technology. CAN bus communication technology is introduced to realize the terminal data transmission. Compared to other bus technologies,CAN bus has the advantages of strong anti-interference ability, high data transmission rate,long transmission distance,high stability and low price. CAN controller MCP2515 with SPI inter-face of the Microchip is adopted as CAN communication module in the design.

 11. Zápis šesti až osmiletých dětí do kurzů sjezdového lyžování ve Slovinsku Enrolling 6–8 year old children in alpine skiing courses in Slovenia

  Nina Makuc

  2010-09-01

  Full Text Available VÝCHODISKA: Lyžování je sportovní aktivitou, kterou většina dětí ráda praktikuje, a proto se rády zapisují do různých kurzů organizovaných lyžařskými školami, společnostmi a kluby. CÍL: Studie měla za cíl analyzovat důvody rodičů a zájmy spojené se zápisem jejich dětí do kurzů sjezdového lyžování a stanovit, jak vzdělání rodičů a jejich měsíční příjem ovlivňují četnost, s jakou jejich děti navštěvují lyžařské kurzy. METODY: Provedli jsme průzkum mezi 250 rodiči dětí ve věku 6–8 let, a to za použití dotazníku se 17 proměnnými. Byly vypočítány frekvenční a kontingentační tabulky. Statistická váha vztahů mezi proměnnými byla ověřena kontingentačním koeficientem. VÝSLEDKY: Výsledky ukázaly, že polovina rodičů alespoň jednou zapsala své dítě do kurzu sjezdového lyžování. Rodiče s vyšším vzděláním a vyšším měsíčním příjmem zapisují své děti do kurzů sjezdového lyžování častěji. Osoba, která v rámci rodiny navrhuje, aby se dítě zapsalo do takového kurzu, je většinou otec. Ve více než polovině rodin oba rodiče lyžují; ovšem tři čtvrtiny rodin spolu nikdy nechodí lyžovat nebo toto praktikují jen zřídka. Otcové hodnotí své lyžařské dovednosti lépe než matky. Důvod nejčastěji uváděný v souvislosti s tím, proč dané dítě nebylo zapsáno do kurzu sjezdového lyžování, byly finanční obtíže. Důvody rodičů pro to, aby se jejich děti naučily lyžovat, byly tyto: více než polovina rodičů si myslí, že by se jejich děti měly naučit dobře lyžovat, a 30 % rodičů přisuzuje velkou důležitost bezpečnosti na lyžařských svazích. Pouze 5 % rodičů by chtělo, aby se jejich dítě účastnilo lyžařských závodů. ZÁVĚRY: Naše zjištění pomohou organizátorům lyžařských kurzů l

 12. Nematode community structure in the vicinity of a metallurgical factory.

  Salamún, Peter; Renčo, Marek; Miklisová, Dana; Hanzelová, Vladimíra

  2011-12-01

  Soil nematode communities (taxa composition, trophic structure, ecological indices) in the area of metallurgical factory (Oravské ferozliatinárske závody) in Široká, Northern Slovakia were investigated in 2009. The factory belongs to main sources of emissions originated by ferroalloy production in this region. Four sites (meadows) were selected in a downwind direction from the factory: site A was located 0.85 km far from the factory, and the other sites were maintained in approximately 2-km intervals from each other. Chemical analysis of soil samples showed low concentrations of heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn), with all values being under Slovak limit concentrations of heavy metals in soils. Only the Cd content in the soil sample from site A slightly exceeded the allowable threshold, but it was decreasing with the distance from the factory, similarly as remaining metals except Cr, with slightly increasing trend of concentration. Within 64 identified nematode genera, the Helicotylenchus, Paratylenchus, Pratylenchus, Acrobeloides, Cephalobus and Rhabditis were most common and eudominant. This was clearly reflected on the trophic structure of nematode communities, where plant feeding nematodes and bacteriovorous prevailed. Significant negative correlation (P < 0.05) was observed between the abundance of bacteriovores and the concentration of Cu in the soil. On the other hand, fungivores showed significant correlation with Ni and Cr (P < 0.05) as well as predators with Cd, Pb and Zn contents in the soil (P < 0.01). The highly significant correlation (P < 0.05; P < 0.01) was found between As, Cd, Ni, Pb and Zn and Maturity Index 2-5. A negative relationship was detected between Maturity Index and the concentration of Cr in the soil (P < 0.01). On the other hand, Cu was in positive correlation with MI values. The MI, reflecting the degree of disturbances and changes in the structure and function of the soil ecosystem, was found

 13. Didaktická znalost obsahu v laboratorní výuce: Od práce s přístroji k práci s myšlenkami

  Ed van den Berg

  2014-04-01

  Full Text Available Před 35 lety se objevil první přehled výzkumů o efektivitě laboratorní výuky (Bates, 2008. Dospěl k závěru, že neexistují důkazy o tom, že by studenti se zkušeností s prací v laboratoři dosahovali lepších konceptuálních nebo procesních dovedností v porovnání se studenty bez těchto zkušeností. Následovala řada přehledů s podobnými výsledky (Hofstein, Lunetta, 1982, 2004; Lunetta et al, 2007; Hodson, 1993; Dillon, 2008, ty ale byly dosud většinou ignorovány. Výzkum ukázal, že laboratorní výuka – podobně jako je tomu u jiných výukových metod – často nedosahuje proklamovaných cílů a mnohá laboratorní cvičení a praktika nejsou efektivní, i když jsou náročná jak na čas učitelů a studentů, tak na potřebné vybavení. Článek analyzuje důvody neuspokojivých výsledků laboratorní výuky a podává náměty, jak ji zefektivnit. Mnohé návrhy jsou vlastně triviální, ale přesto nejsou většinou učitelů využívány. Již dlouho přitom někteří autoři referují i o úspěšných aktivitách v laboratorní výuce (např. Reif, St. John, 1979; Etkina et al, 2010, v praxi však zatím stále převažují tradiční a méně úspěšné přístupy.

 14. How many cases of laryngopharyngeal reflux suspected by laryngoscopy are gastroesophageal reflux disease-related?

  Nicola de Bortoli; Andrea Nacci; Edoardo Savarino; Irene Martinucci; Massimo Bellini; Bruno Fattori; Linda Ceccarelli

  2012-01-01

  AIM:To investigate the prevalence of gastroesophageal reflux disease (GERD) in patients with a laryngoscopic diagnosis of laryngopharyngeal reflux (LPR).METHODS:Between May 2011 and October 2011,41 consecutive patients with laryngopharyngeal symptoms (LPS) and laryngoscopic diagnosis of LPR were empirically treated with proton pump inhibitors (PPIs) for at least 8 wk,and the therapeutic outcome was assessed through validated questionnaires (GERD impact scale,GIS; visual analogue scale,VAS).LPR diagnosis was performed by ear,nose and throat specialists using the reflux finding score (RFS) and reflux symptom index (RSI).After a 16-d wash-out from PPIs,all patients underwent an upper endoscopy,stationary esophageal manometry,24-h multichannel intraluminal impedance and pH (MII-pH) esophageal monitoring.A positive correlation between LPR diagnosis and GERD was supposed based on the presence of esophagitis (ERD),pathological acid exposure time (AET) in the absence of esophageal erosions (NERD),and a positive correlation between symptoms and refluxes (hypersensitive esophagus,HE).RESULTS:The male/female ratio was 0.52 (14/27),the mean age ± SD was 51.5 ± 12.7 years,and the mean body mass index was 25.7 ± 3.4 kg/m2.All subjects reported one or more LPS.Twenty-five out of 41 patients also had typical GERD symptoms (heartburn and/or regurgitation).The most frequent laryngoscopic findings were posterior laryngeal hyperemia (38/41),linear indentation in the medial edge of the vocal fold (31/41),vocal fold nodules (6/41) and diffuse infraglottic oedema (25/41).The GIS analysis showed that 10/41 patients reported symptom relief with PPI therapy (P < 0.05); conversely,23/41 did not report any clinical improvement.At the same time,the VAS analysis showed a significant reduction in typical GERD symptoms after PPI therapy (P < 0.001).A significant reduction in LPS symptoms.On the other hand,such result was not recorded for LPS.Esophagitis was detected in 2/41 patients

 15. 结构健康监测中基于多重优化策略的传感器布置方法%Multiple optimization strategies based sensor placement method for structural health monitoring

  伊廷华; 李宏男; 顾明

  2011-01-01

  如何在满足测试要求的前提下确定所需传感器的数目并优化其布设位置,已成为结构健康监测中亟待解决的问题。提出一种基于多重优化策略的传感器分步布设方法,首先以模态向量矩阵列主元正交三角分解得到传感器的初始布设位置;然后以模态置信度矩阵的最大非对角元为目标函数,采用逐步累积法,逐步增加可降低此初始布置模态置信度矩阵非对角元的传感器测点,并考虑非对角元均值的变化幅度,确定所需传感器的数量;最后通过基于二重结构编码的广义遗传算法优化传感器的布设位置。以600 m高的广州新电视塔为例,分析了传感器优化布置方案,发现对于刚度有突变的结构(如电视塔的塔身和天线),应对两者分开考虑传感器的布设。%How to determine the quantity of the sensors and the optimal sensor placement to satisfy the testing requirements is a primary problem to be solved in the structural health monitoring.A new step-by-step sensor placement method based on the multiple optimization strategies was proposed.The initial sensor placement was firstly obtained by the QR-factorization.Then the maximum off-diagonal element of the modal assurance criterion(MAC) matrix was taken as the target function.The freedoms of the structure by the forward sequential sensor placement algorithm were gradually added to reduce the off-diagonal element of the MAC.Considering the change extent of the off-diagonal element's mean value,the quantity of the sensors could be determined.Finally,the plan of optimal sensor placement could be obtained by the dual-structure codes-based generalized genetic algorithm.In the end,the analysis of the optimal sensor placement for the 600 m Guangzhou New TV Tower(GNTVT) was performed.The results show that,for the structures with stiffness mutation(like the main tower and antennary mast of GNTVT),the sensor placement had better to be

 16. 基于模糊灰关联分析的高速列车运行状态识别%Running state recognition of high-speed train based on fuzzy grey correlation analysis

  李家会; 金炜东; 熊莉英

  2014-01-01

  针对高速列车运行状态监测问题提出小波包能量熵与模糊灰关联度相结合的运行状态识别方法。对高速运行状态下列车10个关键部位传感器振动信号进行均匀分段及多层小波包分解,将小波包能量熵作为特征值;随机选取四种运行状态下各10段数据求其平均能量熵作为参考序列,其余数据能量熵作为待检测序列,采用灰色理论对参考、待检测序列进行模糊灰关联分析,获得待检测序列对各运行状态隶属度;实现对高速列车运行状态识别。实验结果表明,该方法能有效诊断高速列车运行状态,尤其小样本、故障特征不明显时明显优于支持向量机及概率神经网络方法。%Aiming at the high-speed train running state monitoring,a running state recognition method that couples wavelet packet energy entropy with fuzzy grey correlation degree technique was proposed.The vibration signals,which were acquired by ten sensors at the key positions of high-speed running train,were uniformly segmented and then decomposed by using multi-layer wavelet packets.The wavelet packet energy entropies,extracted from the vibration signals,were used as fault features.The average energy entropies of 10 pieces of random data of every running state were used as the reference sequences and the energy entropies of other data were used as the detected sequences.By analyzing the fuzzy grey correlation between the reference sequences and the detected sequences,the membership degree of the detected sequences belonging to four running states of the train was obtained and so the high-speed train running state recognition was realized.The experimental results show that the proposed method can effectively diagnose four running states of high-speed train,especially in the case of small samples and inconspicuous fault features.The proposed method is superior to the mothod of support vector machine and probabilistic neural network.

 17. RECENT GEODYNAMICS OF FAULT ZONES: FAULTING IN REAL TIME SCALE

  Yu. O. Kuzmin

  2015-09-01

  Full Text Available Recent deformation processes taking place in real time are analyzed on the basis of data on fault zones which were collected by long-term detailed geodetic survey studies with application of field methods and satellite monitoring.A new category of recent crustal movements is described and termed as parametrically induced tectonic strain in fault zones. It is shown that in the fault zones located in seismically active and aseismic regions, super intensive displacements of the crust (5 to 7 cm per year, i.e. (5 to 7·10–5 per year occur due to very small external impacts of natural or technogenic / industrial origin.The spatial discreteness of anomalous deformation processes is established along the strike of the regional Rechitsky fault in the Pripyat basin. It is concluded that recent anomalous activity of the fault zones needs to be taken into account in defining regional regularities of geodynamic processes on the basis of real-time measurements.The paper presents results of analyses of data collected by long-term (20 to 50 years geodetic surveys in highly seismically active regions of Kopetdag, Kamchatka and California. It is evidenced by instrumental geodetic measurements of recent vertical and horizontal displacements in fault zones that deformations are ‘paradoxically’ deviating from the inherited movements of the past geological periods.In terms of the recent geodynamics, the ‘paradoxes’ of high and low strain velocities are related to a reliable empirical fact of the presence of extremely high local velocities of deformations in the fault zones (about 10–5 per year and above, which take place at the background of slow regional deformations which velocities are lower by the order of 2 to 3. Very low average annual velocities of horizontal deformation are recorded in the seismic regions of Kopetdag and Kamchatka and in the San Andreas fault zone; they amount to only 3 to 5 amplitudes of the earth tidal deformations per year.A

 18. Data Aggregation of Wireless Sensor Network Based on Event-Driven and Neural Network%基于事件驱动和神经网络的无线传感器网络数据融合算法研究

  侯鑫; 张东文; 钟鸣

  2014-01-01

  To reduce energy consumption and data redundancy of wireless sensor network ( WSN ) emergency monitoring,a data fusion algorithm EBPDF(Event-Driven Back-Propagation Data Fusion Algorithm)based on event-driven dynamic clustering scheme and BP neural network is proposed. Dynamic clusters as well as cluster head election process is based on the severity of the incident and the node residual energy. The life cycle and coverage of the cluster are adjusted dynamically according to the urgency of the event and the node residual energy. Meanwhile the hierarchy of the neural network is combined with the cluster structure of WSN in order to reduce the network traffic. The three-layer neural network model is applied in the dynamic cluster structure,so a few eigenvalues which is sent to the sink node can be extracted from the raw data collected by the neural network algorithm. The method prolongs the network life cycle,reduces the redundancy of data transmission. The simulation experiments show that,compared with LEACH algorithm,EBPDF can reduce network traffic and the number of node communication effectively.%为降低突发事件监测的无线传感器网络( WSN)的能量消耗和数据冗余,设计并实现一种基于事件驱动的动态分簇BP神经网络数据融合算法( EBPDF)。其中动态成簇以及簇头选举过程基于事件严重程度和节点剩余能量,簇的生命周期和簇的覆盖范围根据事件紧急程度和节点剩余能量进行动态调整。同时,为减少网络通信量,将神经网络层次结构与WSN的簇结构相结合,在动态形成的簇结构中应用三层神经网络模型,通过神经网络算法从采集到的大量原始数据中提取出少量特征值,并发送到汇聚节点,从而延长网络生命周期,降低数据传输的冗余度。理论仿真实验证明,与LEACH算法相比,该算法既能有效降低网络通信流量,又能减少节点通信次数。

 19. Primary Research of Mine Waters from the Chrustenice Iron-Ore Deposit/ Prvotní Průzkum Důlních Vod Železorudného Ložiska Chrustenice

  Bouchal Tomáš

  2012-12-01

  Full Text Available Tento článek popisuje prvotní průzkum důlních vod železnorudného ložiska Chrustenice. Článek je zaměřen především na průzkum mikroorganismů žijících v tomto prostředí. Cílem průzkumu bylo analyzovat důlní vody těchto více než 45 let člověkem nevyužívaných prostor především na mikroorganismy a zjistit zástupce jednotlivých rodů, které se v těchto vodách za daných podmínek vyskytují. Důl Chrustenice patřil k největším a nejvýznamnějším železorudným dolům Barrandienu a spolu s doly v Nučicích, Zdicích, Novém Jáchymově a Míšku pod Brdy založil slávu zdejšího hornictví. Chrustenické sedimentární oolitické rudy jsou tvořeny převážně krevelem na bázi černínských vrstev, dále pak sideritem, méně pak hematitem a chamositem, výjimečně také magnetitem. Černínské břidlice jsou černé jílovité břidlice s písčitou příměsí a jsou bohaté na šupinky muskovitu. V současné době je důl zatopen až na úroveň 8. patra. Ve zbylých prostorách je vybudována veřejně přístupná expozice historického dolování s desítky exponátů. Ve vzorcích důlních vod odebraných na místě byly identifikovány především nálezy železitých, manganových a sirných mikroorganismů. Prvotní studie důlních vod železorudného ložiska ukazuje na velmi zajímavou lokalitu z mikrobiologického hlediska s vysokým výskytem chemolitotrofních druhů bakterií

 20. Prvé použitie reaktívneho stroja v baníctve na Slovensku

  Kladivík Eugen

  1997-03-01

  Full Text Available V rokoch 1750 - 1754 bratislavský rodák Andrej Segner robil v Nemecku pokusy s vodnou reaktívnou turbínou, ktorá bola po òom nazvaná Segnerovým kolesom. Segnerovo koleso zdokonalil Leonhard Euler, ktorý zostrojil primitívnu turbínu. Táto našla aj menšie praktické uplatnenie. Bratislavský vynálezca Wolfgang Kempelen (1734-1804 prišiel na myšlienku využi Segnerovo koleso na èerpanie banských vôd v tých baniach, kde je málo pohonnej vody, ale dostatoène vysoký vodný spád. Na tento úèel bola vhodná v banskoštiavnickej rudnej oblasti najmä šachta Michal v Hodruši, ktorej dno pod úrovòou Dediènej štôlne cisára Františka bolo treba odvodni a šachtu prehåbi o 116,32 m v súvislosti s razením Dediènej štôlne cisára Jozefa II. Táto štôlòa, v súèasnosti nazývaná Voznická dedièná štôlòa, sa razila v rokoch 1782-1878 na odvodnenie baní v banskoštiavnickom rudnom revíre. Èerpacie zariadenie (obr.1, poháòané Segnerovým kolesom, projekène pre šachtu Michal pripravil hlavný strojný majster Jozef Chenot. Menovaný bol poverený zabezpeèi i výrobu a montហstroja. [1, 2]. Dozorom nad stavbou reaktívneho èerpacieho stroja poverili 10. mája 1816 profesora Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, Jozefa Schitku, spolu s banskými radcami J. N. Langom z Hanstadtu a Františkom Hellom. Po uvedení do chodu sa mal èerpací stroj 14 dní pozorova a jeho výkonnos porovna s vodnoståpcovými èerpacími strojmi. O výsledku meraní sa mala poda správa Dvorskej komore vo Viedni.

 1. Anthropocene and bioclimatic potential of mountain resorts in the North Caucasus

  Efimenko, Natalia; Chalaya, Elena; Povolotckaia, Nina; Senik, Irina; Slepykh, Victor

  2016-04-01

  ,18-2,68 points; 73-89%). The multicomponent analysis of the received materials is the basis for a valuation technique of the pathogenic action of anthropogenic factors on NCR and it can be used for justification of measures to decrease the development of A. References: 1. Resort Study of Caucasian Mineralnye Vody region / Under the general edition of MD, prof. V. V. Uyba. Scientific publication. - Pyatigorsk: PSRIRS FMBA. Volume 1. -2009. -335p.; Volume 2. -2011.-368p. 2. A technique of balneological assessment of forest-park landscapes of mountain territories for climatolandscapetherapy at resort treatment of the contingent which is subject to the service of FMBA of Russia//Textbook for doctors. (Authors: Efimenko N.V., Povolotskaya N.P., Kaisinova A.S.) - Pyatigorsk, 2015.-24p.

 2. Effect of deforestation on watershed water balance: hydrological modelling-based approach / Vplyv odlesnenia na vodnú bilanciu povodia: prístup na báze hydrologického modelovania

  Hlásny Tomáš

  2015-06-01

  Full Text Available Zmeny vo vegetačnom kryte a využívaní krajiny, vrátane odlesnení, môžu mať významný vplyv na hydrologickú bilanciu povodí. V tejto štúdii bol na analýzu vplyvu simulovaného odlesnenia na jednotlivé zložky vodnej bilancie použitý hydrologický model s distribuovanými parametrami. Výskum bol realizovaný v povodí Ulička na východnom Slovensku (97 km2, lesnatosť 84,3 %. Pri súčasnom využívaní krajiny pripadalo na intercepciu v priemere 21,1 % z celkového úhrnu zrážok počas kalibračného obdobia 2001 - 2013. Najväčší podiel zrážok (77 % bol infiltrovaný do pôdneho profilu a necelá polovica z tohoto množstva prenikla do vodonosnej vrstvy podzemnej vody. Zatiaľ čo podpovrchový odtok tvoril z celkového úhrnu zrážok približne 12 %, v prípade povrchového odtoku išlo len o 1,2 % podiel. Najvyššia časť úhrnu zrážok prispela k tvorbe základného odtoku (23 %. Simulované odlesnenie povodia vyvolalo významný pokles intercepcie (o 76 % a evapotranspirácie (o 12 %. Celkový, povrchový, podpovrchový a základný odtok zároveň vzrástli o 20,4; 38,8; 9,0 a 25,5 %. Denný prietok sa v priemere zvýšil o 20 %. Odlesnenie významne ovplyvnilo kulminačný prietok vyvolaný simulovanou extrémnou zrážkovou udalosťou s pravdepodobnosťou výskytu 100 rokov. V odlesnenom povodí bol kulminačný prietok o 58 % vyšší v porovnaní s prietokom pri súčasnom využití územia. Kulminačné prietoky sa vyskytli po 432 minútach od začatia zrážkovej udalosti pri súčasnom využití územia a po 378 minútach v prípade scenára odlesnenia. Prezentované výsledky poukázali na riziko nepriaznivého vplyvu rozsiahlych odlesnení na hydrologické procesy v povodí. Vyvinutý hydrologický model zároveň umožňuje testovanie vplyvu rôznych scenárov využívania krajiny, čím podporuje manažment lesa a krajiny v skúmanom povodí.

 3. Conceptual Model of the Long-Term Socio-Ecological Research Platform of Engure Ecoregion, Latvia

  Melecis Viesturs

  2014-04-01

  ilgtermiņa socioekoloģisko pētījumu un ekoloģiskā monitoringa rezultātiem.

 4. Temporal species turnover and plant community changes across different habitats in the Lake Engure Nature Park, Latvia

  Rūsiņa Solvita

  2014-04-01

  Full Text Available Veģetācijas dinamikas izpētē reti ir gadījumi, kad monitoringu vienlaicīgi veic vairākās atšķirīgās ekosistēmās. Tomēr šāda veida pētījumi ļauj padziļināti izprast veģetācijas struktūras un pazīmju izmaiņu mehānismus. Šajā pētījumā aplūkotas lakstaugu stāva izmaiņas, sugu aprite un sugu skaita-laika attiecība dažādu biotopu griezumā 12 gadu periodā ILTER monitoringa stacijā Engures ezera dabas parkā. Sugu aprite laikā definēta kā atšķirība sugu sastāvā starp diviem laika periodiem. Sugu skaita-laika attiecība tika novērtēta, izmantojot slīdošo logu pieeju. Detrendētā korespondentanalīze izmantota, lai noskaidrotu ikgadējās izmaiņas sugu sastāvā. Sugu skaits un kumulatīvais skaits, kā arī daudzveidība izteiktāk mainījās sugām bagātākajos nemeža biotopos, bet mazāk - meža biotopos. Sugu aprite stipri atšķīrās starp biotopiem, un tā nebija saistīta ar biotopu stabilitāti, kā tas konstatēts citos līdzīgos pētījumos. Sugu skaita-laika attiecība sešos biotopos bija stipri zemāka, nekā minēts līdz šim publicētos pētījumos. Tas varētu būt skaidrojams ar kopējo platuma grādu sugu daudzveidības gradientu, jo līdzšinējie pētījumi veikti galvenokārt zemajos platuma grādos, bet šajā pētījumā apskatītie biotopi reprezentē boreālo zonu. Augstajos platuma grādos gan sugu daudzveidība, gan aprite ir zemāka nekā zemajos platuma grādos. Veģetācijas dinamika nabadzīgā zālājā skābā augsnē, starpkāpu ieplakā, zāļu purvā un kāpu mežā interpretējama kā fluktuācijas. Sausā un mitrā mežā un piejūras zālājā bija novērojamas veģetācijas virzītas izmaiņas jeb sukcesija (attiecīgi - kserofitizācija, sugu sastāva nomaiņa un aizaugšana. Pludmales veģetācijas izmaiņās konstatētas gan dabiskas sukcesijas pazīmes (veģetācijas saslēgšanās, gan antropogēni izraisītu fluktuāciju pazīmes.

 5. Adherence to the aerobics exercise program in women aged 40 to 65 [Adherence ke cvičebnímu programu aerobiku u žen ve věku 40 až 65 let

  Milan Elfmark

  2011-06-01

  5,38 let, které cvičily třikrát týdně po dobu 6 měsíců. K analýze adherence byla použita metoda záznamového (prezenčního listu účasti frekventantek a odpovědi na dvě otázky z anketního listu. VÝSLEDKY: Průměrná hodnota adherence celého souboru k pohybovému intervenčnímu programu byla 70,4 %. První čtyři měsíce pohybového intervenčního programu průměrné hodnoty souboru postupně klesaly od 85,4 % do 68,4 % a poslední dva měsíce se průměry docházky stále snižovaly až pod hranici 60 %, přičemž v porovnání s ostatními měsíci byly tyto rozdíly statisticky i věcně významné. ZÁVĚRY: Příčiny rozdílné, popř. klesající adherence žen k intervenčnímu pohybovému programu jsou hlavně v objektivních důvodech jako nemoc (55,2 %, péče o rodinu (13,7 % a zaměstnání (22,4 %. Dalšími důvody (8,6 % jsou psychologické faktory (motivační a osobnostní charakteristiky, výběr a atraktivita pohybové aktivity, která úzce souvisí s aktuálním zdravotním stavem, a pohybová zkušenost jednotlivce, související s intenzitou cvičení. Ani skupinová forma cvičení nemusí být zárukou vysoké míry adherence k pohybovému programu.

 6. Finanční krize a soustava řízení Baťa: Makro- a mikro- reakce na krizové prostředí

  Zelený Milan

  2009-12-01

  Full Text Available Tomáš i Jan Baťa oba museli řídit své globální podniky za podmínek místní, evropské i světové krize 20. a 30. let. Jejich podniky prosperovaly a ve 30. letech za celosvětové krize dosáhly nevídaného globálního rozmachu a rozkvětu. V této stati identifikujeme hlavní důvody proč může podnik prosperovat v prostředí všeobecné krize. Shrnujeme krizové hospodářské výsledky koncernu Baťa, porovnáváme klíčové statistiky, a zdůrazňujeme nosné, i když osobně rozdílné, myšlenky a hodnoty Tomáše i Jana Bati. Hlavním klíčem je existence výrazné a ucelené soustavy řízení podniku (SŘB, která jasně definuje společné zájmy a podmínky spolupráce zaměstnanců, manažerů a vlastníků. Každý podnik má volbu ve svých reakcích na krizi: 1. Pasivní makro-reakce, tj. lobbování a čekání na rozhodnutí, pravidla a finanční dotace ze strany státu, nebo 2. Aktivní mikro-reakce, tj. adaptace organizace a řízení podniku na převládající krizové podmínky a využití pasivity a vyčkávací „taktiky“ konkurence k uchopení nových konkurenčních výhod. Jde o to, zda volíme „stranu a vládu“ nebo soukromé podniky „svobodného trhu“ jako základ hospodářské výkonnosti a společenské prosperity.Tomas and Jan Bata both had to manage their global enterprises under the conditions of local, European and world crises of the 20s and 30s. Yet, they prospered and during the worldwide depression of the 30s they achieved unprecedented global growth and flourish. In this essay we identify the main reasons why a firm can prosper in the environment of general crisis. We summarize economic results of Bata concern, compare its key statistics, and emphasize the fundamental albeit personally different ideas and values of Tomas and Jan Bata. The main key was the existence of a striking and fully integrated Bata management system (BMSwhich clearly defined interests and conditions of

 7. Autonomic nervous system activity assessment in recreational half marathon runners [Hodnocení aktivity autonomního nervového systému u rekreačních účastníků půlmaratonského běhu

  David Smékal

  2011-03-01

  competition. It is evident that the causes of soreness or fatigue do not markedly affect ANS activity during a later phase of recovery.[VÝCHODISKA: Spektrální analýza (SA variability srdeční frekvence (VSF je považována za neinvazivní metodu kvantifikace autonomní kardiální regulace sinoatriálního uzlu. Je známo, že autonomní regulace je ovlivňována různými stresory jako například nervozitou nebo tělesnou prací. CÍLE: Cílem předložené studie bylo zhodnotit vliv předstartovního stavu na aktivitu autonomního nervového systému (ANS a dále pak monitorovat časový průběh zotavení ANS paralelně se subjektivně vnímanou únavou v průběhu 24 hodin od ukončení půlmaratonu u amatérských běžců. METODIKA: Autonomní kardiální regulace byla posuzována pomocí metody SA VSF. Aktivita ANS byla hodnocena jeden týden před závodem a v den závodu. Po ukončení závodu proběhla měření aktivity ANS v 1., 12. a 24. hodině. Aktivita ANS byla reprezentována standardními spektrálními parametry a také komplexními indexy SA HRV. K hodnocení velikosti předstartovní nervozity byla využita modifikovaná Likertova 10bodová škála. Subjektivně vnímaná únava byla hodnocena na 6bodové škále. VÝSLEDKY: Vnímání nervozity bylo signifikantně vyšší v den závodu než týden před závody. Signifikantní pokles komplexního indexu sympatovagové balance v den závodu nepřímo svědčil o vzestupu aktivity sympatiku. Ve 12. ani 24. hodině zotavení se již žádný ze sledovaných parametrů VSF signifikantně nelišil od obou

 8. Savremene metode analize ulja u tehničkim sistemima / Modern methods of oil analysis in technical systems

  Sreten R. Perić

  2010-01-01

  Full Text Available Analiza ulja na osnovu pravilno definisanog programa predstavlja veoma efikasan metod monitoringa stanja tehničkih sistema koji obezbeđuje rane upozoravajuće znake potencijalnih problema, koji vode ka otkazu i zastoju tehničkih sistema. Ova analiza je veoma efikasan alat programa za monitoring stanja tehničkih sistema. Mnogobrojni uređaji i testovi za analizu ulja omogućavaju kvalitetan monitoring i dijagnosticiranje problema koji nastaju u procesu podmazivanja. Korišćenjem programa za analizu motornih ulja: skraćuje se neplanirano vreme otkaza vozila, poboljšava pouzdanost vozila, produžava radni vek motora, optimizira interval zamene ulja i smanjuju troškovi održavanja vozila. / Different technical systems require an appropriate lubricant to be used at an appropriate place, at appropriate time and in appropriate quantity. Determination of technical systems condition has a very important role in the development of theory and practice of friction, wear and lubrication. Lubricant is, as a contact element of tribomechanical systems, a carrier of information about the state of the whole system, from the aspect of tribological and other ageing processes. The analysis of oils, based on a properly defined program, thus represents a very effective method for monitoring the condition of technical systems, which ensures early warning signals of potential problems that could lead to failure and break down of technical systems. Introduction It is not always simple to determine a type of lubricant, frequency of lubrication and the quantity of lubricant to be used. The optimal recommendation would be to follow specifications of technical system manufacturers, experience, lab research or professional recommendation of lubricant suppliers. Rational lubricant consumption can be obtained by timely oil replacement, which then enables a maximum possible period of use as well as high-quality lubrication. Since the primary role of lubricants is to

 9. Are Olympians Real Idols of Young People for their Motivation and Participation in Sport?

  Antonín Rychtecký

  2014-05-01

  their behavior which is not related to sport events is noticed by young people. The Olympians should be informed about their influence on young generations. Mass-media play a very important role in their mediation. For these reasons, the collaboration between the Club of Czech Olympians and the Olympic Academy should be innovated. Jsou olympionici skutečnými idoly mládeže v její motivaci a účasti ve sportu? Cílem této studie bylo zjistit: „zda olympijští vítězové jsou reálnými vzory a idoly pro dnešní mladé lidi“ a zdali by se chtěli, nebo nechtěli stát olympijskými vítězi, a s jakými důvody jsou asociovány jejich pozitivní či negativní odpovědí. Respondenty a etapy výzkumů. V průzkumu, provedeném v letech 1998 bylo testováno 440 osob ve věku 12 a 15 let. Druhého šetření, v letech 2010–2011, se účastnilo 2364 jedinců, 1274 chlapců a 1090 dívek, ve věku 12 až 19 let dle principů kvótního výběru v Praze a Středočeském kraji, České republiky. Použit byl „Olympijský dotazník“ vytvořený a standardizovaný v prvním šetření z roku 1998. Otevřené, volné odpovědi respondentů byly následně rozděleny do několika obecných a společných kategorií. Bylo předpokládáno, že touhu či přání stát se olympijským šampiónem pociťují intenzivněji respondenti z průzkumu provedeného v roce 1998 než v šetření realizovaném v období let 2010–2011. Mladí lidé, kteří se intenzivněji zapojují do sportu, vyjadřuji své přání stát se olympijskými vítězi výrazněji, než osoby méně či vůbec nesportující. Testované osoby starší než 16 let si více uvědomují obtíže spojené s procesem stát se olympijskými vítězi než dospívající ve věku 12–14 let. K statistickému vyhodnocení rozdílů a shodných názorů mezi odpověďmi respondentů ve sledovaných skupinách dle věku a pohlaví respondentů byly použity metody ANOVA, MANOVA a T-testy pro nez

 10. Ratio changes of selected components of body composition after lymphatic massage [Změny poměrů vybraných složek tělesného složení po lymfatické masáži

  Jarmila Riegerová

  2009-12-01

  šetření jsme realizovali ráno před zahájením výuky a před koncem výukového dne, mezi prvním a druhým vyšetřením uplynula časová pauza 8 hodin. Vyšetřili jsme 30 žen, nízká četnost a profesní selekce probandek podtrhují sondážní charakter výzkumu. V předložené pilotní studii jsme sledovali vliv lymfatické masáže na vybrané složky složení těla a stabilitu vyšetření. Získaná data jsme zpracovali souhrnně a vzhledem k věkovému rozpětí i po decéniích programem Statistica 8, diference jsme testovali párovým t-testem. Věcná významnost byla posuzována pomocí koeficientu (Cramer’s phi. Potvrzujeme pozitivní intervenci lymfatické masáže na intersticium a buněčné prostředí těla. U souboru se projevila signifikance (p < 0,05 rozdílů v malém nárůstu hmotnosti, BMI a tukového podílu, což bylo zřejmě podmíněno zvýšeným přísunem tekutin a krátkou dobou pro její utilizaci. S tím souvisí i signifikantní snížení průměrných hodnot TBW (p = 0,042; phi = 0,0, úbytek ICW i ECW a snížení hodnot směrodatných odchylek u všech složek tělesné vody. Stejný trend přírůstků a úbytků sledovaných veličin se projevil i při rozdělení na subsoubory podle věku. Hodnoty viscerálního tuku narůstaly s věkem, průměrné hodnoty váhového množství celkových minerálů a kostních minerálů neprojevily ve věkové řadě výraznější sestupný trend. Hodnoty indexů Edema 1 byly ve svém průměru nižší (optimalizované než dolní hranice standardního rozpětí. Po lymfatické masáži horních končetin se pro jevilo signifikantní snížení indexu Edema 2 (p = 0,021; phi = 0,1 pro masírovanou oblast. Projevilo se také snížení a vyrovnání hodnot směrodatných odchylek. Test věcné významnosti potvrdil účinek malé a střední úrovně u indexu Edema 1 a Edema 2 pro pravou horní končetinu, pro levou horní končetinu pouze efekt malého účinku. Naše v

 11. Analysis of motives for mentoring students in practical pedagogical training [Analýza důvodů k mentoringu studentů během pedagogické praxe

  Marjeta Kovač

  2010-06-01

  pedagogical training of students to improve its quality and promote realistic preparation for working in a real work environment.[VÝCHODISKA: Hlavním cílem inovace studijních programů ve většině členských států EU byla unifikace a modernizace těchto programů, která umožní rozvoj EU v jednu z nejsilnějších znalostních společností. Moderní studijní programy zdůrazňují vzájemné spo jení teoretických principů, které si studenti osvojují během studia, s praxí z toho důvodu, že praktická příprava je jednou z nejdůležitějších částí všech studijních programů. Rovněž účinný systém kvalitních a kompetentních školitelů má významnou roli. Tito školitelé připraví jedince ke vstupu na trh práce právě rozvojem jejich specifických dovedností v autentickém prostředí. CÍLE: Z toho důvodu, že mnoho členských států EU ještě nevytvořilo systém kompetentních a kvalitních školitelů, prezentuje tato studie systém opatření k růstu motivace učitelů pro školení studentů a lepší kvalitu školitelské činnosti. Studie zkoumá motivy pro školení studentů v praktické přípravě. METODIKA: Výzkum zahrnoval 62 učitelů, kteří vyučovali na Fakultě sportu v Ljubljani. Použitý dotazník obsahoval 26 různých motivů. Pro zpracování dat byla využita deskriptivní statistika a faktoriální analýza. VÝSLEDKY: Výsledky ukázaly, že školitelé školí studenty v pedagogické praxi za účelem rozvoje svých vlastních profesních dovedností a z důvodu kariérních motivů – profesní postup v hierarchickém žebříčku získáváním dodatečných bodů umožňujících postup na vyšší profesní úroveň. Oba tyto důvody znamenají vyšší profesní postavení v pracovním prostředí. ZÁVĚRY: Bylo zjištěno, že by bylo potřeba vytvořit model partnerské spolupráce mezi fakultou sportu a vzdělávacími školami a prostřednictvím vhodných opatření zajistit v

 12. Prikaz knjige Srećka Stopića: Sinteza nanočestica metala ultrazvučnim raspršivanjem u uslovima pirolize / Review of a book by Srećko Stopić: Synthesis of metallic nanosized particles by ultrasonic spray pyrolysis / Обзор книги Сречка Стопича «Синтез наночастиц металлов ультразвуковым распылительным пиролизом»

  Milena D. Stopić

  2015-10-01

  оторого отслеживаются в режиме онлайн. Сбор наночастиц проводится в электростатическом поле. Рост производственных объемов порошковых изделий, изготовленных методом ультразвукового распылительного пиролиза способствовал успешному внедрению данного метода для синтеза порошка серебра из раствора серебра нитрата. / Nanotehnologija pripada ključnim inovativnim tehnologijama za proizvodnju prahova. Raspršivanje prahova ultrazvučnom pirolizom višestruko je korišćeno za formiranje čestica nanoprahova metala, oksida i kompozita. Ovaj rad odnosi se na nanočestice srebra, bakra i zlata, formiranih ultrazvučnom pirolizom korišćenjem horizontalnog i vertikalnog reaktora. Direktna sinteza nanočestica na bazi Ru-TiO2 i RuO2-TiO2 sa strukturom sastavljenom od jezgra i ljuske dalje je ispitivana. Molarni udeli prekursora, tip rastvarača i procesna temperatura imaju odlučujuću ulogu u formiranju čestica sa ovom kombinovanom strukturom. Zatim, ispitivan je uticaj reakcionih parametara (temperatura, vreme zadržavanja, koncentracija rastvora i frekvencija ultrazvuka na morfološke karakteristike pripremanih nanočestica. Uvećanje temperature od 150°C do 1000°C vodi od jednog nepravilnog oblika do proizvodnje sfernih čestica. Nakon toga, bio je predložen model formiranja metalnih nanočestica od kapi aerosola. Korišćenjem procesa raspršivanja preko ultrazvučne pirolize idealno sferne čestice dobijene su na temperaturi ispod tačke topljenja. Uređaj za određivanje raspodele veličine čestica korišćenjem različite pokretljivosti čestica u elektrostatičkom polju korišćen je za on-line analizu tokom proizvodnje čestica. Sakupljanje nanočestica izvršeno je u elektrostatičkom polju. Uve