WorldWideScience

Sample records for qua ung dung

 1. Mange unge mangler motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hutters, Camilla; Katznelson, Noemi

  2012-01-01

  Motivation er altafgørende for unges uddannelseschancer. Nyt forskningsprojekt skal gøre os klogere på, hvad der fremmer unges lyst til læring.......Motivation er altafgørende for unges uddannelseschancer. Nyt forskningsprojekt skal gøre os klogere på, hvad der fremmer unges lyst til læring....

 2. Unge og gambling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Wittendorff, Nina

  Rapporten offentliggør resultaterne af den første videnskabelige undersøgelse af pengespil blandt unge danskere mellem 12 og 17 år. Den beskæftiger sig med tre områder 1) Pengespiladfærd blandt unge, 2) Problemspiladfærd blandt unge og 3) Sammenhænge mellem unges risikoadfærd og trivsel samt dere...

 3. Unges motivation i udskolingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pless, Mette; Katznelson, Noemi; Hjort-Madsen, Peder

  Om hvordan de unge i udskolingen skaber lyst og motivation for læring. Med afsnit om hvad motivation er, hvordan den fremmes hos unge og kombineres med et liv udenfor skolen......Om hvordan de unge i udskolingen skaber lyst og motivation for læring. Med afsnit om hvad motivation er, hvordan den fremmes hos unge og kombineres med et liv udenfor skolen...

 4. De top motiverede unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Niels Ulrik; Katznelson, Noemi; Nielsen, Mette Lykke

  Det kan undertiden være svært for underviserne i det traditionelle uddannelsessystem at motivere og engagere de unge, og mange unge kæmper selv en kamp for at ”tage sig sammen”. Der findes imidlertid andre unge, der er endog meget motiverede – ja, ligefrem topmotiverede. Omdrejningspunktet i De t...

 5. Unge og prostitution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dan

  En national undersøgelse af unges prostitutionserfaringer samt en kvalitativ undersøgelse af socialpædagogers blik for prostitution som social problemstilling......En national undersøgelse af unges prostitutionserfaringer samt en kvalitativ undersøgelse af socialpædagogers blik for prostitution som social problemstilling...

 6. Unge, sundhed og fitness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens-Ole

  2003-01-01

  Artiklen redegør for udbredelsen af fitness blandt unge og diskuterer, hvor det er blevet så populært at dyrke fitness.......Artiklen redegør for udbredelsen af fitness blandt unge og diskuterer, hvor det er blevet så populært at dyrke fitness....

 7. Pengespil blandt unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Connie; Heidemann, Julie

  -screeningsinstrument. SFI har tidligere på vegne af Spillemyndigheden under Skatteministeriet (Skat) undersøgt spillemønstret og omfanget af spilleproblemer for voksne i alderen 18-74 år. Til denne undersøgelse har SFI-Survey interviewet 3.814 unge i alderen 12 til 17 år pr. telefon i juli/august 2007. De unge blev...

 8. Unge uden uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ulla Højmark

  2017-01-01

  Denne artikel har til formål at kaste lys over gruppen af unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, men også ’at vende spejlet’ og se på hvad det egentlig er vi tilbyder de unge på uddannelsesinstitutionerne og diskutere hvordan vi ud fra forskellige perspektiver kan arbejde på at få flere...

 9. Unges liv og muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Fanous, Sandrine; Wattar, Laila

  2010-01-01

  trivsel og deltagelse kan øges. De unge deltog i fokusgruppeinterviews, individuelle interviews, udfyldelse af et spørgeskema, arrangering af et borgermøde samt i overvejelser omkring undersøgelsens metode og design og analysen af data. Analysen af data pegede på en række vigtige betingelser for at øge de...

 10. Unge med flere kulturer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi

  2010-01-01

  , uddannelsessteder, arbejdsplads mv.). Det kan få en til at føle sig alene og ’udenfor’. Husk, at det ikke kun er dig som ung, men også forældre og din familie, der kan føle sig tilsidesat. For også de kan være udsat for forskelsbehandling relateret til etnicitet, køn og/eller alder (racisme, sexisme og ageisme) i...

 11. Mindfulness for unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  Undersøgelsen af, hvordan interventionsforløbet Mindfulness for unge virkede, er baseret på kvalitative interview med 24 elever i 9. klasse, som har deltaget i Mindfulness for unge i 8 uger. Resultater: Det fælles mindfulnessforløb i klassen har lært mange af eleverne at kunne bruge deres bevidste...... opmærksomhed til at forholde sig til deres situation, tilstand og muligheder, så de udvikler deres ressourcer i stedet for at blive fanget i afmagt og stress. Det er oplevelser og erfaringer med de praktiske mindfulness-øvelser, der har været særlig betydningsfuldt. Overordnet ser Mindfulness for unge ud til...... at kunne bidrage til at forebygge stress i skolen for en del elever, når mindfulness-instruktørens undervisning følges op og faciliteres af en mindfulnesspraktiserende lærer, der kender klassen og eleverne godt. Interesse og opbakning fra skolens ledelse og elevernes familier er også væsentligt...

 12. Lokale partnerskaber for udsatte unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche; Johannsen, Charlotte; Kristensen, Karina Byskov

  frem af det hul i uddannelsessystemet, der i dag eksisterer i forhold til at hjælpe nogle af samfundets mest udsatte unge videre i uddannelse. Produktionsskolerne har en lang tradition for at rumme netop denne målgruppe – men for nogle unge er afstanden mellem produktionsskolens rummelige læringsmiljø...

 13. Dungeness bibliography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Riley, H.

  1989-01-01

  This report is a bibliography of material relating to the ecology of Dungeness in Kent and has been produced, under contract, for the Nature Conservancy Council. Since its first appearance in 1985, much new material has been published or has come to light, and is included in this 1989 edition. The area concerned comprises the system of shingle beaches between Jury's Gap and Greatstone-on-Sea on the south Kent/Sussex coast, and is a site of international conservation importance. It is one of the finest examples of an apposition shingle beach in the world and in terms of physiography, botany, entomology and ornithology it is an area of high scientific interest. As well as being of great scientific importance, Dungeness is subject to a high degree of 'human' pressure: excavation and building operations, military activity, vehicular damage and trampling threaten to destroy what is left of the natural shingle ecosystem at Dungeness. In recognition of this the Nature Conservancy Council is supporting a renewed programme of research into the ecology of the site, to try to determine how best to protect the remaining intact areas. (author)

 14. Unge, Holdspil og Medborgerskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryom, Knud Eske

  coaching/mentoring. Behovet for dette skal ses i lyset af en senmoderne kontekst, hvor udvikling blandt unge i vid udstrækning handler om at ”skabe sig selv” og synes karakteriseret ved en udpræget grad af kollektivt orienteret individualisme. Dermed forekommer det plausibelt, at der er en sammenhæng......, coaching/mentoring og læring. Derefter præsenteres de enkelte metodiske værktøjer (multimethod), som har været brugt til at indsamle empiri. Hvordan det kan kobles en kvantitative metode som spørgeskemaer i et aktionsforskningsprojekt diskuteres også, samt hvordan metoderne er brugt strategisk undervejs i...... medborgerskab introduceres. Hvorefter mere generelle emner bearbejdes, såsom: a) Unge fra socialt udsatte boligområder, med fokus på hvordan samfundet oplever denne gruppe. b) Nogle af de særlige kendetegn ved det senmoderne samfund, og hvordan coaching og identitet bliver relevant i et sådant samfund. c...

 15. Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyen, Marianne; Tjørnelund, Henning

  Rapporten belyser nogle af de faktorer, som har betydning, når unge i Region Midtjylland vælger eller fravælger at få en uddannelse. Godt 2.000 unge er blevet spurgt om deres geografiske, økonomiske og familiemæssige baggrund og deres overvejelser i forhold til uddannelse. Fælles for de unge er......, at de var 18 år i år 2002 og boede i Region Midtjylland. Det vil sige, at de nu er omkring 25 år og allerede har truffet flere valg, der har betydning for deres fremtidige uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet...

 16. Opfattelser af integration blandt unge med migrantbaggrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne; Bryderup, Inge

  2014-01-01

  I artiklen formidles analyser af otte interview med unge med migrantbaggrund. Der er fokus på de unges oplevelser og opfattelser af integration. Der er tale om komplekse processer og vekselvirkninger i forholdet mellem de samfundsmæssige kategoriseringer og individernes selvopfattelser. De unge o...

 17. Unge i kunst- og kulturprojekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Louise Yung; Sørensen, Niels Ulrik

  for ungeaktiviteter i hele landet. Model forsøget, som nu har kørt i tre år, består af 10 projekter, der favner musik, teater, film, litteratur, arkitektur, projektmageri og design. Projekterne foldes ud i ungdomskulturhuse, kulturinstitutioner, folkeskoler og i offentlige rum, hvor unge færdes og lever. I...

 18. Unge, uddannelse og netværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir

  2014-01-01

  Kapitlet gennemgår, hvordan de unge har det, og hvem der kan anses for at befinde sig i risikopositioner. Kapitlet gennemgår forskellige sociologiske forklaringer på det risikofyldte i unges liv, og med udgangspunkt i begreberne "tillid" "deltagelse" og "fællesskab" diskuteres hvorledes det pædag...

 19. Identitetskonstruktion hos unge poly-linguale sprogere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stæhr, Andreas

  2010-01-01

  I denne artikel belyser jeg, hvordan henholdsvis fler- og mindretals unge konstruerer, tilskriver og forhandler identiteter i interaktionen med hinanden. Karakteristisk, for de unge jeg fokuserer på, er, at de i deres identitetsarbejde ikke kun positionerer sig i lokalt i forhold til hinanden, men...... også positionerer sig i forhold til andre aktører eller grupper i samfundet. Eksempelvis viser jeg, hvordan de unges viden om stereotype forestillinger om minoritetsgrupper i det danske samfund kommer til at spille en afgørende rolle for deres identitetsarbejde. Ligeledes viser jeg, hvordan...

 20. Unge bliver ofre for kortsigtet rekruttering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Rikke Kristine

  2013-01-01

  Rip-Rap-Rup-effekt: Det er fristende at hyre en kandidat med 10-20-30 års ballast fra arbejdsmarkedet. Men er det langsigtet at se bort fra de unge og mindre erfarne?......Rip-Rap-Rup-effekt: Det er fristende at hyre en kandidat med 10-20-30 års ballast fra arbejdsmarkedet. Men er det langsigtet at se bort fra de unge og mindre erfarne?...

 1. Unges motivation og læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Niels Ulrik; Katznelson, Noemi; Hutters, Camilla

  Uddannelse er en helt central del af det moderne ungdomsliv, men en del unge har svært ved at tage sig sammen, og resultatet er ofte problemer med fravær, frafald og skoletræthed. I denne bog belyses unges motivation for læring og uddannelse set i lyset af de forandringer, der præger samfundet...

 2. Small size neutron tube UNG-1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bespalov, D.F.; Mints, A.Z.; Shkol'nikov, A.S.

  A tube UNG-1 (universal neutron gas-filled) is designed for the use in the well neutron generators IGN-1 and IGN-1-M (a pulse neutron generator). Their serial production in the USSR has been started in 1963. At the same year, the serial production of the tubes UNG-1 has been started. Thus, this tube is the first serial logging accelerating tube in the USSR. A Penning source, equipped with a hot cathode, was selected as an ion source of the tube

 3. Pengespil blandt unge i Danmark 2007-2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fridberg, Torben; Birkelund, Jesper Fels

  2016-01-01

  unge, der i 2007 havde en risikabel spilleadfærd. Undersøgelsen viser, at selv om udbuddet af pengespil er blevet større, så spiller færre unge om penge i 2016 end i 2007. Den viser desuden, at der ikke er flere unge, der er i risiko for at få problemer med pengespil. Undersøgelsen er finansieret af...

 4. Hvornår er man ung?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gundelach, Peter; Nørregård-Nielsen, Esther C.

  2002-01-01

  Hvornår er man ung, og hvornår er man voksen? Er der forskelle i befolkningens værdier i forhold til arbejde og politik, når det undersøges ud fra henholdsvis et alders- eller generationsperspektiv? Baseret på data fra den danske del af den internationale værdiundersøgelse vises at der er så store...

 5. Unge og Sorg i trykte medier

  OpenAIRE

  Andersen, Helle Maria; Jønsson, Naja; Sund, Christina Brøns; Vastring, Helle; Wetterstein, Emilie Wolff

  2008-01-01

  In this project we investigate the ways in which the organisation, Unge og Sorg, can be pro-moted in print media. We take a starting point in an empirical study of the target audience by focussing on these audiences’ life situations, need of information, and perceptions of rele-vance, expense and value of information. The methodological basis of this project consists of social constructivism, qualitative focus groups, and creative methods. The theoretical foundation comprises a communication ...

 6. Passion og (dis)engagement blandt unge i udskolingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Maj Sofie

  Afhandlingen er baseret på et kvalitativt studie af 11 unge fra 9. klasse i Fryshuset i Stockholm... Det overordnede formål er at undersøge marginaliserende og overskridende bevægelser i relation til læring, tilblivelse og engagement for de unge i Fryshusets grundskole der har elevernes passioner...

 7. Direct shoot regeneration via organogenesis in chieh- qua ...

  African Journals Online (AJOL)

  ajl6

  2013-11-27

  qua is an Asiatic crop widely farmed throughout southern China and Southeast Asia with a cultivation history of more than 300 years. ... genotype, explant type, seedling age, culture medium, concentration and a combination of ...

 8. What do dung beetles eat?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holter, Peter; Scholtz, Clarke H.

  2007-01-01

  Most adult coprophagous beetles feed on fresh dung of mammalian herbivores, confining ingestion to small particles with measured maximum diameters from 2-5 to 130 µm, according to body size and kind of beetle. This study explores benefits and costs of selective feeding in a ‘typical' dung beetle...... that of elephant and rhino (40-58%) was available to selective feeders. 3. Nitrogen concentrations were high - and C/N ratios low - in most types of bulk dung compared with the average food of terrestrial detritivores or herbivores. Exceptions were elephant and rhino dung with low nitrogen concentrations and high...... C/N ratios. 4. Estimated C/N ratios of 13-39 in bulk dung (sheep-elephant) were decreased by selective feeding to 7.3-12.6 in the ingested material. In assimilated food, ratios are probably only 5-7, as most assimilable nitrogen and carbon may be of microbial origin. If so, the assimilable food...

 9. Unges udeliv - i multietniske boligområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Børresen, Sølvi Karin; Schytte, Benny

  Rapporten omhandler de unges udeliv i multietniske boligområder, hvor opmærksomheden er rettet mod hverdagslivet og de unges adfærd og anvendelse af udemiljøet i boligområderne. Endvidere gives der eksempler på konkrete tiltag og problemløsninger i relation til de unges anvendelse af udemiljøet. ....... Undersøgelsen er fortaget i de tre boligområder: AKB Lundtoftegade på Ydre Nørrebro i København, Vollsmose i Odense og Gellerup ved Århus....

 10. Unge og online sociale netværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte

  I denne ph.d.-afhandling udforskes 12-18-årige danske børn og unges brug af et af den seneste tids nyere internetfænomener: Online sociale netværk. De såkaldte sociale netværkssider (SNS’er) er internetbaserede mødesteder, hvor brugere via personaliserede profiler kan liste hinanden som venner og...... for danske unges brug af online sociale netværk....

 11. The UNG2 Arg88Cys variant abrogates RPA-mediated recruitment of UNG2 to single-stranded DNA.

  Science.gov (United States)

  Torseth, Kathrin; Doseth, Berit; Hagen, Lars; Olaisen, Camilla; Liabakk, Nina-Beate; Græsmann, Heidi; Durandy, Anne; Otterlei, Marit; Krokan, Hans E; Kavli, Bodil; Slupphaug, Geir

  2012-06-01

  In human cell nuclei, UNG2 is the major uracil-DNA glycosylase initiating DNA base excision repair of uracil. In activated B cells it has an additional role in facilitating mutagenic processing of AID-induced uracil at Ig loci and UNG-deficient patients develop hyper-IgM syndrome characterized by impaired class-switch recombination and disturbed somatic hypermutation. How UNG2 is recruited to either error-free or mutagenic uracil processing remains obscure, but likely involves regulated interactions with other proteins. The UNG2 N-terminal domain contains binding motifs for both proliferating cell nuclear antigen (PCNA) and replication protein A (RPA), but the relative contribution of these interactions to genomic uracil processing is not understood. Interestingly, a heterozygous germline single-nucleotide variant leading to Arg88Cys (R88C) substitution in the RPA-interaction motif of UNG2 has been observed in humans, but with unknown functional relevance. Here we demonstrate that UNG2-R88C protein is expressed from the variant allele in a lymphoblastoid cell line derived from a heterozygous germ line carrier. Enzyme activity as well as localization in replication foci of UNG2-R88C was similar to that of WT. However, binding to RPA was essentially abolished by the R88C substitution, whereas binding to PCNA was unaffected. Moreover, we show that disruption of the PCNA-binding motif impaired recruitment of UNG2 to S-phase replication foci, demonstrating that PCNA is a major factor for recruitment of UNG2 to unperturbed replication forks. Conversely, in cells treated with hydroxyurea, RPA mediated recruitment of UNG2 to stalled replication forks independently of functional PCNA binding. Modulation of PCNA- versus RPA-binding may thus constitute a functional switch for UNG2 in cells subsequent to genotoxic stress and potentially also during the processing of uracil at the immunoglobulin locus in antigen-stimulated B cells. Copyright © 2012 Elsevier B.V. All rights

 12. Structural and biophysical analysis of interactions between cod and human uracil-DNA N-glycosylase (UNG) and UNG inhibitor (Ugi)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Assefa, Netsanet Gizaw [UiT The Arctic University of Norway, 9037 Tromsø (Norway); Niiranen, Laila [UiT The Arctic University of Norway, 9037 Tromsø (Norway); University of Turku, FIN-20014 Turku (Finland); Johnson, Kenneth A.; Leiros, Hanna-Kirsti Schrøder; Smalås, Arne Oskar; Willassen, Nils Peder [UiT The Arctic University of Norway, 9037 Tromsø (Norway); Moe, Elin, E-mail: elin.moe@uit.no [UiT The Arctic University of Norway, 9037 Tromsø (Norway); Universidade Nova de Lisboa, Avenida da Republica (EAN), 2780-157 Oeiras (Portugal)

  2014-08-01

  A structural and biophysical study of the interactions between cod and human uracil-DNA N-glycosylase (UNG) and their inhibitor Ugi is presented. The stronger interaction between cod UNG and Ugi can be explained by a greater positive electrostatic surface potential. Uracil-DNA N-glycosylase from Atlantic cod (cUNG) shows cold-adapted features such as high catalytic efficiency, a low temperature optimum for activity and reduced thermal stability compared with its mesophilic homologue human UNG (hUNG). In order to understand the role of the enzyme–substrate interaction related to the cold-adapted properties, the structure of cUNG in complex with a bacteriophage encoded natural UNG inhibitor (Ugi) has been determined. The interaction has also been analyzed by isothermal titration calorimetry (ITC). The crystal structure of cUNG–Ugi was determined to a resolution of 1.9 Å with eight complexes in the asymmetric unit related through noncrystallographic symmetry. A comparison of the cUNG–Ugi complex with previously determined structures of UNG–Ugi shows that they are very similar, and confirmed the nucleotide-mimicking properties of Ugi. Biophysically, the interaction between cUNG and Ugi is very strong and shows a binding constant (K{sub b}) which is one order of magnitude larger than that for hUNG–Ugi. The binding of both cUNG and hUNG to Ugi was shown to be favoured by both enthalpic and entropic forces; however, the binding of cUNG to Ugi is mainly dominated by enthalpy, while the entropic term is dominant for hUNG. The observed differences in the binding properties may be explained by an overall greater positive electrostatic surface potential in the protein–Ugi interface of cUNG and the slightly more hydrophobic surface of hUNG.

 13. Methane gas from cow dung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1974-01-01

  The Khadi and Village Industries Commission offers a gobar gas (methane gas) production scheme. The gas plant, available in sizes of 60 to 3000 cu ft, requires only low maintenance expenditures. The cow dung, which is at present being wasted or burned as domestic fuel, can be used for manufacturing methane for fuel gas. The residue will be a good fertilizer for increasing food production. There are now about 4000 gobar gas plants in India.

 14. Removal rates of native and exotic dung by dung beetles (Scarabaeidae: Scarabaeinae) in a fragmented tropical rain forest.

  Science.gov (United States)

  Amézquita, Sandra; Favila, Mario E

  2010-04-01

  Many studies have evaluated the effect of forest fragmentation on dung beetle assemblage structure. However, few have analyzed how forest fragmentation affects the processes carried out by these insects in tropical forests where their food sources consist mainly of dung produced by native herbivore mammals. With the conversion of forests to pastures, cattle dung has become an exotic alternative and abundant food for dung beetles. This study compares dung removal rates of native (monkey) and exotic (cow) dung in different-sized fragments of tropical rain forests, during the dry and rainy seasons at the Los Tuxtlas Biosphere Reserve. Dung removal rates were affected by season, dung type, and the interaction between resource type and season. During the dry season, the removal rates of monkey dung were somewhat similar than during the rainy season, whereas the removal rates of cow dung were much higher during the rainy season. Dung beetle biomass and species richness were almost three times greater in monkey dung than in cow dung. Monkey dung attracted species belonging to the dweller, roller, and tunneler guilds; cow dung attracted mostly tunnelers. Therefore, the use of exotic dung may result in a biased misconception of the rates of dung removal in tropical forest and an underestimation of dung beetle diversity. This study highlights the importance of working with natural tropical forest resources when attempting to identify realistic tendencies concerning processes in natural habitats and those modified by fragmentation and by other human activities.

 15. Treating cattle with antibiotics affects greenhouse gas emissions, and microbiota in dung and dung beetles.

  Science.gov (United States)

  Hammer, Tobin J; Fierer, Noah; Hardwick, Bess; Simojoki, Asko; Slade, Eleanor; Taponen, Juhani; Viljanen, Heidi; Roslin, Tomas

  2016-05-25

  Antibiotics are routinely used to improve livestock health and growth. However, this practice may have unintended environmental impacts mediated by interactions among the wide range of micro- and macroorganisms found in agroecosystems. For example, antibiotics may alter microbial emissions of greenhouse gases by affecting livestock gut microbiota. Furthermore, antibiotics may affect the microbiota of non-target animals that rely on dung, such as dung beetles, and the ecosystem services they provide. To examine these interactions, we treated cattle with a commonly used broad-spectrum antibiotic and assessed downstream effects on microbiota in dung and dung beetles, greenhouse gas fluxes from dung, and beetle size, survival and reproduction. We found that antibiotic treatment restructured microbiota in dung beetles, which harboured a microbial community distinct from those in the dung they were consuming. The antibiotic effect on beetle microbiota was not associated with smaller size or lower numbers. Unexpectedly, antibiotic treatment raised methane fluxes from dung, possibly by altering the interactions between methanogenic archaea and bacteria in rumen and dung environments. Our findings that antibiotics restructure dung beetle microbiota and modify greenhouse gas emissions from dung indicate that antibiotic treatment may have unintended, cascading ecological effects that extend beyond the target animal. © 2016 The Author(s).

 16. Treating cattle with antibiotics affects greenhouse gas emissions, and microbiota in dung and dung beetles

  Science.gov (United States)

  Fierer, Noah; Hardwick, Bess; Simojoki, Asko; Slade, Eleanor; Taponen, Juhani; Viljanen, Heidi; Roslin, Tomas

  2016-01-01

  Antibiotics are routinely used to improve livestock health and growth. However, this practice may have unintended environmental impacts mediated by interactions among the wide range of micro- and macroorganisms found in agroecosystems. For example, antibiotics may alter microbial emissions of greenhouse gases by affecting livestock gut microbiota. Furthermore, antibiotics may affect the microbiota of non-target animals that rely on dung, such as dung beetles, and the ecosystem services they provide. To examine these interactions, we treated cattle with a commonly used broad-spectrum antibiotic and assessed downstream effects on microbiota in dung and dung beetles, greenhouse gas fluxes from dung, and beetle size, survival and reproduction. We found that antibiotic treatment restructured microbiota in dung beetles, which harboured a microbial community distinct from those in the dung they were consuming. The antibiotic effect on beetle microbiota was not associated with smaller size or lower numbers. Unexpectedly, antibiotic treatment raised methane fluxes from dung, possibly by altering the interactions between methanogenic archaea and bacteria in rumen and dung environments. Our findings that antibiotics restructure dung beetle microbiota and modify greenhouse gas emissions from dung indicate that antibiotic treatment may have unintended, cascading ecological effects that extend beyond the target animal. PMID:27226475

 17. Unge mangler ikke viden om privatøkonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Jannie; Larsen, Jill Bach; Vollstedt, Peter

  2017-01-01

  En undersøgelse blandt unge mellem 15 og 30 år lavet af forskere på UCN viser, at det ikke er mangel på privatøkonomisk viden, som afgør deres adfærd inden for privatøkonomiske beslutninger....

 18. Development of a Dung Beetle Robot and Investigation of Its Dung-Rolling Behavior

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jen-Wei Wang

  2018-04-01

  Full Text Available In this study, a bio-inspired dung beetle robot was developed that emulated the dung rolling motion of the dung beetle. Dung beetles, which can roll objects up to 1000 times their own body weight, are one of the strongest insect species in the world. While the locomotion of many insects, such as cockroaches, inchworms, and butterflies, has been studied widely, the locomotion of dung beetles has rarely been given attention. Here, we report on the development of a dung beetle robot made specifically to investigate dung-rolling behavior and to determine and understand the underlying mechanism. Two versions of the robot were built, and the leg trajectories were carefully designed based on kinematic analysis. Cylinder and ball rolling experiments were conducted, and the results showed that the dung beetle robot could successfully and reliably roll objects. This further suggests that the dung beetle robot, with its current morphology, is capable of reliably rolling dung without the need for complex control strategies.

 19. Greenhouse gas emissions from dung pats vary with dung beetle species and with assemblage composition.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irene Piccini

  Full Text Available Cattle farming is a major source of greenhouse gases (GHGs. Recent research suggests that GHG fluxes from dung pats could be affected by biotic interactions involving dung beetles. Whether and how these effects vary among beetle species and with assemblage composition is yet to be established. To examine the link between GHGs and different dung beetle species assemblages, we used a closed chamber system to measure fluxes of carbon dioxide (CO2, methane (CH4 and nitrous oxide (N2O from cattle dung pats. Targeting a total of four dung beetle species (a pat-dwelling species, a roller of dung balls, a large and a small tunnelling species, we ran six experimental treatments (four monospecific and two mixed and two controls (one with dung but without beetles, and one with neither dung nor beetles. In this setting, the overall presence of beetles significantly affected the gas fluxes, but different species contributed unequally to GHG emissions. When compared to the control with dung, we detected an overall reduction in the total cumulative CO2 flux from all treatments with beetles and a reduction in N2O flux from the treatments with the three most abundant dung beetle species. These reductions can be seen as beneficial ecosystem services. Nonetheless, we also observed a disservice provided by the large tunneler, Copris lunaris, which significantly increased the CH4 flux-an effect potentially traceable to the species' nesting strategy involving the construction of large brood balls. When fluxes were summed into CO2-equivalents across individual GHG compounds, dung with beetles proved to emit less GHGs than did beetle-free dung, with the mix of the three most abundant species providing the highest reduction (-32%. As the mix of multiple species proved the most effective in reducing CO2-equivalents, the conservation of diverse assemblages of dung beetles emerges as a priority in agro-pastoral ecosystems.

 20. Cow-dung gas plants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Acharya, C N

  1953-12-01

  A description of experimental work in India and a variety of digesters is given. A small plant at the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, was built in 1941 and has been operating on 4.5 kg of manure/day for 12 years. A plant capable of handling 1800--2300 kg of cow dung per day was built by Prof. V. N. Joshi on the sugarcane estate of Walchandnagar Industries. Shri Chandra Das Gupta experimented with bamboo thatch cylinders sunk into the ground to form tanks, and with bamboo thatch plastered with earth and cement to form gasholders. The West Bengal Government Farm at Harenghatta houses a digestion plant consisting of a series of crude-oil drums through which the slurry passes, gas being collected from all drums.

 1. Cell cycle-specific UNG2 phosphorylations regulate protein turnover, activity and association with RPA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hagen, Lars; Kavli, Bodil; Sousa, Mirta M L

  2008-01-01

  -catalytic domain that confer distinct functional properties to UNG2. These are apparently generated by cyclin-dependent kinases through stepwise phosphorylation of S23, T60 and S64 in the cell cycle. Phosphorylation of S23 in late G1/early S confers increased association with replication protein A (RPA......) and replicating chromatin and markedly increases the catalytic turnover of UNG2. Conversely, progressive phosphorylation of T60 and S64 throughout S phase mediates reduced binding to RPA and flag UNG2 for breakdown in G2 by forming a cyclin E/c-myc-like phosphodegron. The enhanced catalytic turnover of UNG2 p-S23...

 2. SDT og børns og unges udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2017-01-01

  Hvilken rolle spiller autonomi i børns og unges udvikling? En temmelig stor rolle, ligesom et underskud af autonomi - som når forældre kontrollerer deres børn - er en væsentlig årsag til psykiske sygdomme. Det er resultatet af en stor forskningsoversigt offentliggjort af tre ledende kræfter bag s...... selvbestemmelsesteorien (Self-Determination Theory, SDT)....

 3. Cow Dung Ingestion and Inhalation Dependence: A Case Report

  Science.gov (United States)

  Khairkar, Praveen; Tiple, Prashant; Bang, Govind

  2009-01-01

  Although abuse of several unusual inhalants had been documented, addiction to cow dung fumes or their ashes has not been reported in medical literature as yet. We are reporting a case of cow dung dependence in ingestion and inhalational form.

 4. Kommunepakken - Forebyggelse af selvmordsforebyggelse hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul Larsen, Kim

  2006-01-01

  Kommunepakken - en vejledning til personale i socialsektoren Statistikken viser, at flere unge piger og drenge mellem 15 og 19 år forsøger at tage deres eget liv. For sagsbehandleren eller andet personale i den sociale sektor, som sidder over for et selvmordstruet barn eller ung, kan det skabe us...

 5. A review on the effect of macrocyclic lactones on dung-dwelling insects: Toxicity of macrocyclic lactones to dung beetles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen T. Jacobs

  2015-04-01

  Full Text Available Avermectins and milbemycins are commonly used in agro-ecosystems for the control of parasites in domestic livestock. As integral members of agro-ecosystems with importance in maintaining pasture health through dung burial behaviour, dung beetles are an excellent nontarget bio-indicator taxon for examining potential detrimental effects of pesticide application. The current review focuses on the relative toxicity of four different anthelmintics (ivermectin, eprinomectin, doramectin and moxidectin in dung residues using dung beetles as a bioindicator species. One of the implications of this review is that there could be an effect that extends to the entire natural assemblage of insects inhabiting and feeding on the dung of cattle treated with avermectin or milbemycin products. Over time, reduced reproductive rate would result in decreased dung beetle populations and ultimately, a decrease in the rate of dung degradation and dung burial.

 6. The materiality of dung: the manipulation of dung in Neolithic Mediterranean caves

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dimitrij Mlekuž

  2009-12-01

  Full Text Available This paper discusses the formation of layers of burnt herbivore dung in Neolithic, Eneolithic and Bronze Age Mediterranean caves. While these layers are clearly connected with transhumant pastoralism and the practice of keeping herds in the caves, their formation should not be seen as the result of purely practical and ‘rational’ reasons. In this paper, I develop an argument that they are remnants of a complex manipulation of substances which includes burning dung to make white ash. Thus instead of seeing dung as a culturally neutral refuse which has to be disposed of, we might see its burning and deposition as the cultural manipulation of potent substance.

 7. Cloning and characterization of WRKY gene homologs in Chieh-qua (Benincasa hispida Cogn. var. Chieh-qua How) and their expression in response to fusaric acid treatment.

  Science.gov (United States)

  Mao, Yizhou; Jiang, Biao; Peng, Qingwu; Liu, Wenrui; Lin, Yue; Xie, Dasen; He, Xiaoming; Li, Shaoshan

  2017-05-01

  The WRKY transcription factors play an important role in plant resistance for biotic and abiotic stresses. In the present study, we cloned 10 WRKY gene homologs (CqWRKY) in Chieh-qua (Benincasa hispida Cogn. var. Chieh-qua) using the rapid-amplification of cDNA ends (RACE) or homology-based cloning methods. We characterized the structure of these CqWRKY genes. Phylogenetic analysis of these sequences with cucumber homologs suggested possible structural conservation of these genes among cucurbit crops. We examined the expression levels of these genes in response to fusaric acid (FA) treatment between resistant and susceptible Chieh-qua lines with quantitative real-time PCR. All genes could be upregulated upon FA treatment, but four CqWRKY genes exhibited differential expression between resistant and susceptible lines before and after FA application. CqWRKY31 seemed to be a positive regulator while CqWRKY1, CqWRKY23 and CqWRKY53 were negative regulators of fusaric resistance. This is the first report of characterization of WRKY family genes in Chieh-qua. The results may also be useful in breeding Chieh-qua for Fusarium wilt resistance.

 8. Telefonitis: unge danskeres brug af telefonen i IT-tidsalderen

  OpenAIRE

  Gitte B. Stald

  2000-01-01

  Den udbredte brug af mobiltelefoner har sat fornyet fokus på telefonens betydning i vores tid. Som følge af den informationsteknologiske udvikling ændrer telefonen karakter fra at være en kanal for kommunikation til at være et medie for flere funktioner, samtidig med at dens konkrete og sym- bolske betydning forstærkes. Dette kan i særlig grad aflæses i større børns og unges brug af telefonen, der dels er karakteriseret ved stor selvfølgelig- hed, dels ved at have en bet...

 9. The HIV1 protein Vpr acts to enhance constitutive DCAF1-dependent UNG2 turnover.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiaoyun Wen

  Full Text Available The HIV1 protein Vpr assembles with and acts through an ubiquitin ligase complex that includes DDB1 and cullin 4 (CRL4 to cause G2 cell cycle arrest and to promote degradation of both uracil DNA glycosylase 2 (UNG2 and single-strand selective mono-functional uracil DNA glycosylase 1 (SMUG1. DCAF1, an adaptor protein, is required for Vpr-mediated G2 arrest through the ubiquitin ligase complex. In work described here, we used UNG2 as a model substrate to study how Vpr acts through the ubiquitin ligase complex. We examined whether DCAF1 is essential for Vpr-mediated degradation of UNG2 and SMUG1. We further investigated whether Vpr is required for recruiting substrates to the ubiquitin ligase or acts to enhance its function and whether this parallels Vpr-mediated G2 arrest.We found that DCAF1 plays an important role in Vpr-independent UNG2 and SMUG1 depletion. UNG2 assembled with the ubiquitin ligase complex in the absence of Vpr, but Vpr enhanced this interaction. Further, Vpr-mediated enhancement of UNG2 degradation correlated with low Vpr expression levels. Vpr concentrations exceeding a threshold blocked UNG2 depletion and enhanced its accumulation in the cell nucleus. A similar dose-dependent trend was seen for Vpr-mediated cell cycle arrest.This work identifies UNG2 and SMUG1 as novel targets for CRL4(DCAF1-mediated degradation. It further shows that Vpr enhances rather than enables the interaction between UNG2 and the ubiquitin ligase. Vpr augments CRL4(DCAF1-mediated UNG2 degradation at low concentrations but antagonizes it at high concentrations, allowing nuclear accumulation of UNG2. Further, the protein that is targeted to cause G2 arrest behaves much like UNG2. Our findings provide the basis for determining whether the CRL4(DCAF1 complex is alone responsible for cell cycle-dependent UNG2 turnover and will also aid in establishing conditions necessary for the identification of additional targets of Vpr-enhanced degradation.

 10. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Ozmec, Martha Nina

  I rapporten Når det er svært at være ung i DK – unges trivsel og mistrivsel i tal offentliggør Center for Ungdomsforskning resultaterne af en stor videnskabelig spørgeskemaundersøgelse om trivsel og mistrivsel blandt 15-24-årige unge i Danmark. Rapporten indgår i det treårige forskningsprojekt Når...... det er svært at være ung i DK, som Center for Ungdomsforskning udfører med støtte fra Egmont Fonden. Rapporten bygger på telefoninterviews med 3.481 unge, der udgør et repræsentativt udsnit af alle 15-24-årige unge i Danmark. I rapporten forfølges de unges trivsel og mistrivsel gennem to spor: 1) Et...

 11. Treating cattle with antibiotics affects greenhouse gas emissions, and microbiota in dung and dung beetles

  OpenAIRE

  Hammer, Tobin J.; Fierer, Noah; Hardwick, Bess; Simojoki, Asko; Slade, Eleanor; Taponen, Juhani; Viljanen, Heidi; Roslin, Tomas

  2016-01-01

  Antibiotics are routinely used to improve livestock health and growth. However, this practice may have unintended environmental impacts mediated by interactions among the wide range of micro- and macroorganisms found in agroecosystems. For example, antibiotics may alter microbial emissions of greenhouse gases by affecting livestock gut microbiota. Furthermore, antibiotics may affect the microbiota of non-target animals that rely on dung, such as dung beetles, and the ecosystem services they p...

 12. Telefonitis: unge danskeres brug af telefonen i IT-tidsalderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gitte B. Stald

  2000-09-01

  Full Text Available Den udbredte brug af mobiltelefoner har sat fornyet fokus på telefonens betydning i vores tid. Som følge af den informationsteknologiske udvikling ændrer telefonen karakter fra at være en kanal for kommunikation til at være et medie for flere funktioner, samtidig med at dens konkrete og sym- bolske betydning forstærkes. Dette kan i særlig grad aflæses i større børns og unges brug af telefonen, der dels er karakteriseret ved stor selvfølgelig- hed, dels ved at have en betydning, der rækker ud over funktioner: den er markør af ungdomskultur, den er garant for tryghed, og den muliggør fast- holdelse af sociale og personlige relationer. Telefonen befordrer etablering- en af et virtuelt rum, hvor intimitet og fortrolighed er mulig. Set i lyset af den informationsteknologiske udvikling, der har bragt e-mail, chat og andre for- mer for on- og offline kommunikation ind i de fleste unge danskeres tilvæ- relse, er det interessant, at telefonen har fastholdt og endog forstærket sin betydning.

 13. Revisiting the Life Cycle of Dung Fungi, Including Sordaria fimicola.

  Science.gov (United States)

  Newcombe, George; Campbell, Jason; Griffith, David; Baynes, Melissa; Launchbaugh, Karen; Pendleton, Rosemary

  2016-01-01

  Dung fungi, such as Sordaria fimicola, generally reproduce sexually with ascospores discharged from mammalian dung after passage through herbivores. Their life cycle is thought to be obligate to dung, and thus their ascospores in Quaternary sediments have been interpreted as evidence of past mammalian herbivore activity. Reports of dung fungi as endophytes would seem to challenge the view that they are obligate to dung. However, endophyte status is controversial because surface-sterilization protocols could fail to kill dung fungus ascospores stuck to the plant surface. Thus, we first tested the ability of representative isolates of three common genera of dung fungi to affect plant growth and fecundity given that significant effects on plant fitness could not result from ascospores merely stuck to the plant surface. Isolates of S. fimicola, Preussia sp., and Sporormiella sp. reduced growth and fecundity of two of three populations of Bromus tectorum, the host from which they had been isolated. In further work with S. fimicola we showed that inoculations of roots of B. tectorum led to some colonization of aboveground tissues. The same isolate of S. fimicola reproduced sexually on inoculated host plant tissues as well as in dung after passage through sheep, thus demonstrating a facultative rather than an obligate life cycle. Finally, plants inoculated with S. fimicola were not preferred by sheep; preference had been expected if the fungus were obligate to dung. Overall, these findings make us question the assumption that these fungi are obligate to dung.

 14. Revisiting the Life Cycle of Dung Fungi, Including Sordaria fimicola.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  George Newcombe

  Full Text Available Dung fungi, such as Sordaria fimicola, generally reproduce sexually with ascospores discharged from mammalian dung after passage through herbivores. Their life cycle is thought to be obligate to dung, and thus their ascospores in Quaternary sediments have been interpreted as evidence of past mammalian herbivore activity. Reports of dung fungi as endophytes would seem to challenge the view that they are obligate to dung. However, endophyte status is controversial because surface-sterilization protocols could fail to kill dung fungus ascospores stuck to the plant surface. Thus, we first tested the ability of representative isolates of three common genera of dung fungi to affect plant growth and fecundity given that significant effects on plant fitness could not result from ascospores merely stuck to the plant surface. Isolates of S. fimicola, Preussia sp., and Sporormiella sp. reduced growth and fecundity of two of three populations of Bromus tectorum, the host from which they had been isolated. In further work with S. fimicola we showed that inoculations of roots of B. tectorum led to some colonization of aboveground tissues. The same isolate of S. fimicola reproduced sexually on inoculated host plant tissues as well as in dung after passage through sheep, thus demonstrating a facultative rather than an obligate life cycle. Finally, plants inoculated with S. fimicola were not preferred by sheep; preference had been expected if the fungus were obligate to dung. Overall, these findings make us question the assumption that these fungi are obligate to dung.

 15. effects of nitrogen enrichment on heavy metals content of cattle dung ...

  African Journals Online (AJOL)

  Admin

  dung/poultry manure supplemented with 25 kg of urea (CDPMU) and (iii) cattle dung (CD) as ... Key words: Nitrogen Enrichment, Heavy Metals, Cattle Dung, Poultry Manure, Compost. .... available phosphorus, exchangeable bases and base.

 16. Børn, unge og sociale netværkssider. Hvad ved vi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte

  2012-01-01

  været. Herefter skal vi se på, hvordan børn og unge selv begrunder deres brug af sociale netværkssider, og hvilke motiver der ligger bag deres mange timer foran skærmen. Dernæst sætter kapitlet fokus på børn og unges venskaber på sociale netværkssider, hvad der karakteriserer et venskab i dag, og...

 17. Sårbare børn og unge i tandplejeregi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uldum, Birgitte; Christensen, Hanne Nødgaard; Haubek, Dorte

  2016-01-01

  Hvorledes identificeres sårbare børn og unge i tandplejeregi i Danmark? I denne artikel sættes fokus på danske sårbare børn og unge i tandplejeregi og på udviklingen I Danmark siden 2009. En dansk spørgeskemaundersøgelse om tandplejens erfaring fra 2008 omtales kort. Der lægges vægt på det odonto...

 18. Detrimental effects of hypoxia-specific expression of uracil DNA glycosylase (Ung) in Mycobacterium smegmatis.

  Science.gov (United States)

  Kurthkoti, Krishna; Varshney, Umesh

  2010-12-01

  Mycobacterium tuberculosis is known to reside latently in a significant fraction of the human population. Although the bacterium possesses an aerobic mode of metabolism, it adapts to persistence under hypoxic conditions such as those encountered in granulomas. While in mammalian systems hypoxia is a recognized DNA-damaging stress, aspects of DNA repair in mycobacteria under such conditions have not been studied. We subjected Mycobacterium smegmatis, a model organism, to the Wayne's protocol of hypoxia. Analysis of the mRNA of a key DNA repair enzyme, uracil DNA glycosylase (Ung), by real-time reverse transcriptase PCR (RT-PCR) revealed its downregulation during hypoxia. However, within an hour of recovery of the culture under normal oxygen levels, the Ung mRNA was restored. Analysis of Ung by immunoblotting and enzyme assays supported the RNA analysis results. To understand its physiological significance, we misexpressed Ung in M. smegmatis by using a hypoxia-responsive promoter of narK2 from M. tuberculosis. Although the misexpression of Ung during hypoxia decreased C-to-T mutations, it compromised bacterial survival upon recovery at normal oxygen levels. RT-PCR analysis of other base excision repair gene transcripts (UdgB and Fpg) suggested that these DNA repair functions also share with Ung the phenomenon of downregulation during hypoxia and recovery with return to normal oxygen conditions. We discuss the potential utility of this phenomenon in developing attenuated strains of mycobacteria.

 19. Status of the Dungeness B project

  International Nuclear Information System (INIS)

  Algar, T.H.; Slack, M.R.; Sheppard, M.A.

  1985-01-01

  The commissioning of the two reactors at Dungeness B station, the first year's operation of the first unit and the work carried out in the statutory outage at the end of this period are described. The principal problems encountered and the means of overcoming them are discussed. The behaviour of the boiler penetrations was a major obstacle to output, and necessitated extensive modifications and the introduction of several novel features. These are described in some detail. (author)

 20. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik

  Når det er svært at være ung i DK – viden og råd om unges trivsel og mistrivsel er afslutningen på et større forskningsprojekt om unges trivsel og mistrivsel. Hæftet præsenterer forskningsprojektets hovedkonklusioner og giver desuden en række råd og ideer til, hvordan voksne kan hjælpe unge med...... at håndtere mistrivsel. Hæftet er udarbejdet af forskerne Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning. Det er den sidste publikation i forskningsprojektet Når det er svært at være ung i DK, der fra 2008-2011 har belyst unges trivsel og mistrivsel. Projektet bygger både på en...

 1. Vermicomposting of Vegetable Wastes Using Cow Dung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Muthukumaravel

  2008-01-01

  Full Text Available Municipal solid wastes are mainly from domestic and commercial areas containing recyclable toxic substances, compostable organic matter and others. With rapid increase in population, the generation of municipal solid wastes has increased several folds during last few years. Disposal of solid wastes can be done by methods like land filling, incineration, recycling, conversion into biogas, disposal into sea and composting. Vermicomposting is one of the recycling technologies which will improve the quality of the products. The present study aims to find out the possibility of utilization of vegetable wastes for vermiculture. Earthworm Megascolex mauritii cultured in plastic trays (45 x 30 x 30 cm containing soil alone (control (T1, soil + cow dung (T2, soil + vegetable waste (T3 and soil + vegetable waste + cow dung (T4 for 60 days. Nutrient values were determined from the compost and compared with that of the control. From these results, it was found that NPK values were maximum in compost obtained from vegetable waste with the use of cow dung.

 2. Effect of abdominal waste on biogas production from cow dung ...

  African Journals Online (AJOL)

  Studies have been carried out on the production of biogas from mixture of cow abdominal waste and its dung. The rate of biogas production and cumulative volume of the gas produced was compared with that of pure cow dung under the same experimental conditions. The result shows that the mixture of the cow abdominal ...

 3. Preliminary biological screening of microbes isolated from cow dung ...

  African Journals Online (AJOL)

  Preliminary biological screening of microbes isolated from cow dung in Kampar. KC Teo, SM Teoh. Abstract. Five distinct morphologically and physiologically isolates were isolated from cow dung at Kampar, Perak, Malaysia and cultured on nutrient agar (NA) plates. Morphological studies including microscopic examination ...

 4. GeoViQua: quality-aware geospatial data discovery and evaluation

  Science.gov (United States)

  Bigagli, L.; Papeschi, F.; Mazzetti, P.; Nativi, S.

  2012-04-01

  GeoViQua (QUAlity aware VIsualization for the Global Earth Observation System of Systems) is a recently started FP7 project aiming at complementing the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) with rigorous data quality specifications and quality-aware capabilities, in order to improve reliability in scientific studies and policy decision-making. GeoViQua main scientific and technical objective is to enhance the GEOSS Common Infrastructure (GCI) providing the user community with innovative quality-aware search and evaluation tools, which will be integrated in the GEO-Portal, as well as made available to other end-user interfaces. To this end, GeoViQua will promote the extension of the current standard metadata for geographic information with accurate and expressive quality indicators, also contributing to the definition of a quality label (GEOLabel). GeoViQua proposed solutions will be assessed in several pilot case studies covering the whole Earth Observation chain, from remote sensing acquisition to data processing, to applications in the main GEOSS Societal Benefit Areas. This work presents the preliminary results of GeoViQua Work Package 4 "Enhanced geo-search tools" (WP4), started in January 2012. Its major anticipated technical innovations are search and evaluation tools that communicate and exploit data quality information from the GCI. In particular, GeoViQua will investigate a graphical search interface featuring a coherent and meaningful aggregation of statistics and metadata summaries (e.g. in the form of tables, charts), thus enabling end users to leverage quality constraints for data discovery and evaluation. Preparatory work on WP4 requirements indicated that users need the "best" data for their purpose, implying a high degree of subjectivity in judgment. This suggests that the GeoViQua system should exploit a combination of provider-generated metadata (objective indicators such as summary statistics), system-generated metadata (contextual

 5. Comparative study of biogas from cattle dung and mixture of cattle ...

  African Journals Online (AJOL)

  This paper compares the rate of biogas production of cattle dung and a mixture of plantain peels with cattle dung. 18kg of cattle dung mixed with 36kg of water were charged to a digester while 9kg each of cattle dung and plantain peels mixed together with 36kg of water were charged to a separate digester. Both digesters ...

 6. LABOUR USE IN SMALL-SCALE YAM PRODUCTION IN QUA'AN ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... articulate organization of rural labour markets and migrant labour to ensure availability throughout the production season. Key Words: Labour use, Double log (Cobb-Douglas) fuctional form, Marginal analysis, Qua'an Pan Local Government Area, Plateau State. Global Journal of Agricultural Sciences Vol.2(2) 2003: 118- ...

 7. Emotional Intelligence: The Sine Qua Non for a Clinical Leadership Toolbox

  Science.gov (United States)

  Rao, Paul R.

  2006-01-01

  Over the past decade, it has become increasingly clear that although IQ and technical skills are important, emotional intelligence is the Sine Qua Non of leadership. According to Goleman [Goleman, D. (1998). What makes a leader? "Harvard Business Review," 93-102] "effective leaders are alike in one crucial way: they all have a high degree of…

 8. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Grubb, Ane

  I rapporten Når det er svært at være ung i DK – unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv præsenteres resultaterne af et kvalitativt studie af mistrivsel og ungdomsliv blandt 15-24-årige unge i Danmark. Studiet bygger på dybdegående interviews med 33 unge fra forskellige dele af landet, der...... fortæller om deres erfaringer med diverse mistrivselsformer, som ensomhed, selvskadende adfærd og mobning, og om deres besvær med at håndtere de krav, udfordringer og muligheder, der i øvrigt præger det moderne ungdomsliv. Studiet indgår i det treårige forskningsprojekt Når det er svært at være ung i DK...

 9. Sammenbrud i anbringelser af unge: Erfaringer, forklaringer og årsagerne bag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Egelund, Tine; Jakobsen, Turf Böcker; Cecilie Norn Hammen, Ida

  ”Det er altså langt fra et liv, det her,” fortæller 20-årige Anja om en af sine anbringelser, der endte i et sammenbrud. Anja blev første gang anbragt som 9-årig og har siden været anbragt 11 forskellige steder. Anjas historie viser, hvordan anbringelser af unge langt fra altid er succesfulde. Næ...... for hjemmet. Den bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 227 unge, der blev anbragt i alderen 13-17 år, og på interview med nogle af disse unge, deres forældre, sagsbehandlere, pædagoger, kontaktpersoner m.fl....

 10. Designing and implementing a Quality Broker: the GeoViQua experience

  Science.gov (United States)

  Papeschi, Fabrizio; Bigagli, Lorenzo; Masò, Joan; Nativi, Stefano

  2014-05-01

  GeoViQua (QUAlity aware VIsualisation for the Global Earth Observation System of Systems) is an FP7 project aiming at complementing the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) with rigorous data quality specifications and quality-aware capabilities, in order to improve reliability in scientific studies and policy decision-making. GeoViQua main scientific and technical objective is to enhance the GEOSS Common Infrastructure (GCI) providing the user community with innovative quality-aware search and visualization tools, which will be integrated in the GEOPortal, as well as made available to other end-user interfaces. To this end, GeoViQua will promote the extension of the current standard metadata for geographic information with accurate and expressive quality indicators. Employing and extending several ISO standards such as 19115, 19157 and 19139, a common set of data quality indicators has been selected to be used within the project. The resulting work, in the form of a data model, is expressed in XML Schema Language and encoded in XML. Quality information can be stated both by data producers and by data users, actually resulting in two conceptually distinct data models, the Producer Quality model and the User Quality model (or User Feedback model). GeoViQua architecture is built on the brokering approach successfully experimented within the EuroGEOSS project and realized by the GEO DAB (Discovery and Access Broker) which is part of the GCI. The GEO DAB allows for harmonization and distribution in a transparent way for both users and data providers. This way, GeoViQua can effectively complement and extend the GEO DAB obtaining a Quality augmentation Broker (DAB-Q) which plays a central role in ensuring the consistency of the Producer and User quality models. The GeoViQua architecture also includes a Feedback Catalog, a particular service brokered by the DAB-Q which is dedicated to the storage and discovery of user feedbacks. A very important issue

 11. Effects of Weed Control and Cow Dung Manure on Growth ...

  African Journals Online (AJOL)

  ISSN 0794-5698. Effects of Weed Control and Cow Dung Manure on Growth Performance of Quality Protein Maize in ... worldwide on over 159.5 million hectares in the year. 2010. ...... Fertilizer company of Nigeria, NAFCON, Port. Harcourt.

 12. Biodigestion of cassava peels blended with pig dung for methane ...

  African Journals Online (AJOL)

  OKOROIGWE

  2013-10-02

  Oct 2, 2013 ... Biogas production from cassava (Manihot esculentus) peels and pig dung under a mesophilic ... is a gap to be filled up by further investigation. Ezekoye ..... Biofertilizer and Chemical Fertilizer Application on Maize Production.

 13. Preliminary biological screening of microbes isolated from cow dung ...

  African Journals Online (AJOL)

  user

  2011-02-28

  Feb 28, 2011 ... Susceptibilities of five isolates to 17 different types of antibiotics were evaluated using the ... All isolates produced protease, lipase and esterase lipase. Further ... Cow dung is excreted by bovine animal species which.

 14. Spectral information as an orientation cue in dung beetles

  OpenAIRE

  el Jundi, Basil; Foster, James J.; Byrne, Marcus J.; Baird, Emily; Dacke, Marie

  2015-01-01

  During the day, a non-uniform distribution of long and short wavelength light generates a colour gradient across the sky. This gradient could be used as a compass cue, particularly by animals such as dung beetles that rely primarily on celestial cues for orientation. Here, we tested if dung beetles can use spectral cues for orientation by presenting them with monochromatic (green and UV) light spots in an indoor arena. Beetles kept their original bearing when presented with a single light cue...

 15. PsiQuaSP-A library for efficient computation of symmetric open quantum systems.

  Science.gov (United States)

  Gegg, Michael; Richter, Marten

  2017-11-24

  In a recent publication we showed that permutation symmetry reduces the numerical complexity of Lindblad quantum master equations for identical multi-level systems from exponential to polynomial scaling. This is important for open system dynamics including realistic system bath interactions and dephasing in, for instance, the Dicke model, multi-Λ system setups etc. Here we present an object-oriented C++ library that allows to setup and solve arbitrary quantum optical Lindblad master equations, especially those that are permutationally symmetric in the multi-level systems. PsiQuaSP (Permutation symmetry for identical Quantum Systems Package) uses the PETSc package for sparse linear algebra methods and differential equations as basis. The aim of PsiQuaSP is to provide flexible, storage efficient and scalable code while being as user friendly as possible. It is easily applied to many quantum optical or quantum information systems with more than one multi-level system. We first review the basics of the permutation symmetry for multi-level systems in quantum master equations. The application of PsiQuaSP to quantum dynamical problems is illustrated with several typical, simple examples of open quantum optical systems.

 16. QuaBingo: A Prediction System for Protein Quaternary Structure Attributes Using Block Composition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chi-Hua Tung

  2016-01-01

  Full Text Available Background. Quaternary structures of proteins are closely relevant to gene regulation, signal transduction, and many other biological functions of proteins. In the current study, a new method based on protein-conserved motif composition in block format for feature extraction is proposed, which is termed block composition. Results. The protein quaternary assembly states prediction system which combines blocks with functional domain composition, called QuaBingo, is constructed by three layers of classifiers that can categorize quaternary structural attributes of monomer, homooligomer, and heterooligomer. The building of the first layer classifier uses support vector machines (SVM based on blocks and functional domains of proteins, and the second layer SVM was utilized to process the outputs of the first layer. Finally, the result is determined by the Random Forest of the third layer. We compared the effectiveness of the combination of block composition, functional domain composition, and pseudoamino acid composition of the model. In the 11 kinds of functional protein families, QuaBingo is 23% of Matthews Correlation Coefficient (MCC higher than the existing prediction system. The results also revealed the biological characterization of the top five block compositions. Conclusions. QuaBingo provides better predictive ability for predicting the quaternary structural attributes of proteins.

 17. Udsatte børn og unge i den inkluderende skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard-Sørensen, Lotte; Grumløse, Sine Penthin

  2017-01-01

  Denne artikel belyser, hvordan undervisningen i folkeskolen – mod de bedste politiske og pædagogiske (forskning og læ-reruddannelse) hensigter om inkludering – ekskluderer en gruppe udsatte børn og unge. Artiklen bygger på et forsk-ningsprojekt om inklusion og differentiering, som har haft fokus ...

 18. Unge er en flok egoistiske individualister, der har nok i sig selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofod, Anne

  2005-01-01

   Nutidens unge har som oftest en tvetydig identitet: På én og samme tid søger de sammen i sociale fællesskaber og gør alt for at skille sig ud som individualister.   Udgivelsesdato: 27. september...

 19. Comparison of chemical attractants against dung beetles and application for rangeland and animal health

  Science.gov (United States)

  Dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) play a major role in nutrient cycling, soil aeration, and biological control of pests and parasites that breed in manure. Habitat fragmentation, pesticide usage, and conventional agricultural practices threaten dung beetle diversity, and their conservation is ...

 20. Hvad så? Unge hørehæmmede trivsel og livskvalitet i et sociologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  Unge hørehæmmedes situation har længe været ubelyst. Dette råder denne afhandling bod på. Med udgangspunkt i et omfattende empirisk materiale - heriblandt en stor kvantitativ undersøgelse - beskrives unge hørehæmmedes livssituation i en række forskellige sociale arenaer, såsom folkeskolen, arbejd...

 1. State Equation Determination of Cow Dung Biogas

  Science.gov (United States)

  Marzuki, A.; Wicaksono, L. B.

  2017-08-01

  A state function is a thermodynamic function which relates various macroscopically measurable properties of a system (state variable) describing the state of matter under a given set of physical conditions. A good understanding of a biogas state function plays a very important role in an effort to maximize biogas processes and to help predicting combation performance. This paper presents a step by step process of an experimental study aimed at determining the equation of state of cow dung biogas. The equation was derived from the data obtained from the experimental results of compressibility (κ) and expansivity (β) following the general form of gas state equation dV = βdT + κdP. In this equation, dV is gas volume variation, dT is temperature variation, and dP is pressure variation. From these results, we formulated a unique state equation from which the biogas critical temperature (Tc) and critical pressure were then determined (Tc = 266.7 K, Pc = 5096647.5 Pa).

 2. Recycling of cattle dung, biogas plant-effluent and water hyacinth in vermiculture

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Balasubramanian, P.R.; Bai, R.K. [Madurai Kamaraj Univ. (India)

  1995-08-01

  The efficiency of recycling cattle dung, anaerobically digested cattle dung (biogas plant-effluent) and water hyacinth (Eichhornia crassipes) by culture of the earthworm Megascolex sp. was studied. The growth of the earthworms was increased by 156, 148 and 119% in soil supplemented with water hyacinth, cattle dung and biogas plant-effluent, respectively. The growth rate of the earthworms was increased significantly by raw cattle dung and water hyacinth over that by biodigested slurry. (author)

 3. Preliminary Diversity Of Dung Beetles (Coleoptera: Scarabaeinae Attracting By Human Dung (Calvario, Meta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ruth Mariela Castillo Morales

  2011-12-01

  Full Text Available In the Private Reserve, Refugio del Oso de Anteojos (El Calvario-Meta, the diversity of dung beetles was studied (Coleoptera: Scarabaeinae, grouped around different types of vegetation (Montane Rain Forest, Rainforest Premontane, Lower Montane Rain Forest, by using pitfall traps baited with human dung. During the samplings carried out in the rainy station on 2008, were captured a total of 177 individuals belonging to 9 species. The tribe Canthonini was the most representative with 87.5%, of the described species, followed by Aechini 10.8%, and Onthophagini 1.7%. The dominant species was Canthon lituratus in the three vegetation units: Lower montane rain forest was the richest (9 species and abundance (86 individuals, compared with other environments sampled. By calculating the complementarity index, shows a similar species composition in the three habitats sampled, possibly, related to the floristic composition presented in each one of them.

 4. Origin and Diversification of Dung Beetles in Madagascar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreia Miraldo

  2011-04-01

  Full Text Available Madagascar has a rich fauna of dung beetles (Scarabaeinae and Aphodiinae withalmost 300 species described to date. Like most other taxa in Madagascar, dung beetles exhibit an exceptionally high level of endemism (96% of the species. Here,we review the current knowledge of the origin and diversification of Malagasy dung beetles. Based on molecular phylogenies, the extant dung beetles originate from eight colonizations, of which four have given rise to extensive radiations. These radiations have occurred in wet forests, while the few extant species in the less successfulradiations occur in open and semi-open habitats. We discuss the likely mechanisms of speciation and the ecological characteristics of the extant communities, emphasizing the role of adaptation along environmental gradients and allopatric speciation in generating the exceptionally high beta diversity in Malagasy dung beetles. Phylogeographic analyses of selected species reveal complex patterns with evidence for genetic introgression between old taxa. The introduction of cattle to Madagascar 1500 years ago created a new abundant resource, onto which a few species haveshifted and thereby been able to greatly expand their geographical ranges.

 5. Rev1 Recruits Ung to Switch Regions and Enhances dU Glycosylation for Immunoglobulin Class Switch DNA Recombination

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hong Zan

  2012-11-01

  Full Text Available By diversifying the biological effector functions of antibodies, class switch DNA recombination (CSR plays a critical role in the maturation of the immune response. It is initiated by activation-induced cytidine deaminase (AID-mediated deoxycytosine deamination, yielding deoxyuridine (dU, and dU glycosylation by uracil DNA glycosylase (Ung in antibody switch (S region DNA. Here we showed that the translesion DNA synthesis polymerase Rev1 directly interacted with Ung and targeted in an AID-dependent and Ung-independent fashion the S regions undergoing CSR. Rev1−/− Ung+/+ B cells reduced Ung recruitment to S regions, DNA-dU glycosylation, and CSR. Together with an S region spectrum of mutations similar to that of Rev1+/+ Ung−/− B cells, this suggests that Rev1 operates in the same pathway as Ung, as emphasized by further decreased CSR in Rev1−/− Msh2−/− B cells. Rescue of CSR in Rev1−/− B cells by a catalytically inactive Rev1 mutant shows that the important role of Rev1 in CSR is mediated by Rev1’s scaffolding function, not its enzymatic function.

 6. A novel approach in red mud neutralization using cow dung.

  Science.gov (United States)

  Patel, Sucharita; Pal, Bhatu Kumar; Patel, Raj Kishore

  2018-05-01

  In this study, cow dung was identified as a neutralizing agent for red mud (RM). Present research estimated a significant reduction in pH value of red mud (10 g) from 10.28 to 8.15 and reduction in alkalinity of ~148 mg/L from ~488 mg/L by adding 80 g of cow dung in 40 days of anaerobic condition. XRD results exhibit a high intensity of quartz and found new compound, the calcium carbide. The acid neutralizing capacity (ANC) of NRM reduces to ~0.87 from ~1.506 mol H + /kg. Based on the resultant research, present study proposes cow dung as an efficient neutralizing agent for reducing the pH and alkalinity in the red mud.

 7. Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villumsen, Anne Marie Anker; Jakobsen, Ida Skytte; Lund, Jens Hansen

  2015-01-01

  begreb og fænomen, som ikke lader sig indfange i en absolut og statisk definition. Potentialet for både praksis og uddannelser ligger derfor i en erkendelse heraf. Samtidig synes der at være potentiale i, at man i hver enkelt samarbejdskonstellation og kontekst operationaliserer og præciserer......, at tværprofessionelt samarbejde er meget udbredt indenfor socialt arbejde med udsathed hos børn og unge, og det er tydeligt, at der er mange måder, hvorpå man kan samarbejde tværprofessionelt. Samtidig er både tværprofessionelt samarbejde såvel som udsathed hos børn og unge begge vanskelige og upræcise begreber og...

 8. En kvalitativ undersøgelse – Narrativ gruppecoachings indvirkning på unge sportstalenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Behrens, Thomas Seiger; Gilkrog, Lene

  2010-01-01

  Narrativ gruppecoaching af unge sportstalenter - En kvalitativ undersøgelse af deltagerens oplevede effekter med interventionen Undersøgelsen tager udgangspunkt i et Team Danmark støttet forskningsprojekt af professor Reinhard Stelter. Dette projekt har til formål at undersøge den narrative...... gruppecoaching indvirkning på unge sportstalenters idræts- og hverdagsliv. En kvalitativ undersøgelsesdel blev gennemført af specialestuderende Lene Gilkrog og Thomas Behrens og bygger på dybdeinterviews med seks udvalgte deltagere i projektet. Denne undersøgelse viser mange gevinster ved at benytte narrativ...... meningsdannelse. Projektets resultater viser tydeligt, at der ligger et stort potentiale i den anvende narrativ gruppecoaching som mental tilgang til elitesporten – ikke mindst fordi udøverne udvikler deres syn på deres identitet som "hele" mennesker og ikke blot som sportsudøvere. Metoden kan helt sikkert...

 9. The Quantitative Reasoning for College Science (QuaRCS) Assessment in non-Astro 101 Courses II

  Science.gov (United States)

  Kirkman, Thomas W.; Jensen, Ellen

  2017-06-01

  The Quantitative Reasoning for College Science (QuaRCS) Assessment[1] aims to measure the pre-algebra mathematical skills that are often part of "general education" science courses like Astro 101. In four majors STEM classes, we report comparisons between QuaRCS metrics, ACT math, GPAO, and the course grade. In three of four classes QuaRCS QR score and ACT math were statistically significantly correlated (with r˜.6), however in the fourth course —a senior-level microbiology course— there was no statistically significantly correlation (in fact, rPhysics courses showed fractional sigma gains in QR, self-estimated math fluency and math importance, but not all of those increases were statistically significant. Using a QuaRCS map relating the questions to skill areas, we found graph reading, percentages, and proportional reasoning to be the most misunderstood skills in all four courses.[1] QuaRCS, Follette, et al.,2015, DOI: http://dx.doi.org/10.5038/1936-4660.8.2.2

 10. Die Arbeitsgruppe der deutschen Handschriftenzentren - Servicezentren für Handschriftenerschließung und -digitalisierung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christoph Mackert

  2015-03-01

  Full Text Available Mit sechs Handschriftenzentren verfügt Deutschland über eine weltweit einmalige Forschungsinfrastruktur zur Erschließung und zunehmend auch Digitalisierung des mittelalterlichen Handschriftenerbes. Der Beitrag stellt die Organisation, Funktion und Serviceangebote der Handschriftenzentren vor. The six German manuscript centers are a globally unique research infrastructure for cataloguing and increasingly for digitization of the medieval manuscript heritage. The paper presents the organization, function and services of the manuscript centers.

 11. Treatment of reindeer with ivermectin - effect on dung insect fauna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne C. Nilssen

  1999-04-01

  Full Text Available Ivermectin is an antiparasitic drug widely used in reindeer (Rangifer tarandus (L. in Fennoscandia and North America. Most of the ivermectin injected in the animal is excreted unchanged in the faeces. Several reports show that ivermectin in cattle dung disrupts colonisation and survival of beneficial dung breeding insects. The present study investigated the effect of ivermectin on the reindeer dung fauna. Four reindeer calves (males, 6 months of age were injected subcutaneously with standard doses of ivermectin (0.2 mg/kg body weight in early December. The daily produced faeces was collected until day 30 after treatment, and the concentration of ivermectin was determined by high pressure liquid chromatography (HPLC with fluorescence detection. The highest concentration measured (mean 1632 ng/g faeces (dry weight, range 907 to 2261 ng/g among the animals was on day 4 after treatment. The concentration decreased gradually to 28 ng/g (range 6 to 58 ng/g on day 30. Faeces portions from day 4 and from untreated reindeer were placed in the field on 2-4 July and recollected on 13-22 September in order to detect possible differences in decomposition fauna between the samples. The most important coprophilous beetles (Apbodius spp. and flies (Scatbophaga spp. were not detected in this winter dung whether it contained ivermectin or not, probably because of the dry consistency and small size of the pellets. On the other hand, these insects (larvae and imagines were common in summer dung, which had been deposited naturally in the field and later placed together with the ivermectin-containing winter dung for comparison. The summer dung has a more soft and lumpy consistency. Treatment in autumn or early winter implies that the bulk of the ivermectin from the animal will be present in faeces with winter consistency, since this bulk portion is excreted during the first 30 days after treatment. This dry and pelleted faeces is not utilized by the important

 12. On the road of dung: hypothetical dispersal routes of dung beetles in the circum–Sicilian volcanic islands

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tonelli, M.; Agoglitta, R.; Dawson, H.; Zunino, M.

  2016-07-01

  We analysed dung beetle communities on ten volcanic islands located around Sicily (Italy) to identify the most probable dispersal routes in the colonization of these islands. Assuming two scenarios, we analysed the dung beetle communities through the coefficient of dispersal direction DD2. Our results suggest that dispersal fluxes do not strictly follow the ‘stepping stone’ dynamic. Lipari and Vulcano are the likely core source areas for the north–of–Sicily area. In the Sicily Channel, Linosa appears to have been the main target area with three equivalent fluxes from Tunisia, Sicily, and Malta, while the fauna of Pantelleria resulted from their interchange and proximity to Tunisian fauna. In light of the congruence of our results with the known history of human movements and colonization, we propose a likely human contribution to the genesis of the dung beetle fauna of the circum–Sicilian volcanic islands. (Author)

 13. Can the trees save the soil? Biomass fuel consumption and dung use as manure in highland Ethiopia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mekonnen Getnet, Alemu (Addis Ababa Univ., Addis Ababa (Ethiopia)); Koehlin, Gunnar (Goeteborg Univ., Goeteborg (Sweden))

  2008-07-01

  Dung use as manure is limited partly because of dung consumption as fuel. Plantations are assumed to substitute fuelwood for dung as fuel. This study examines the determinants of: (1) decision to use dung as fuel and as manure and (2) woody biomass and dung consumption as fuel. The results suggest roles of credit, factor and product market imperfections and indicate wood and dung are complements as fuel. Implications include the need to focus on the asset poor and use of appropriate stove/energy types in attempts to address issues of limited manure use and significant dung use as fuel

 14. Anatomical organization of the brain of a diurnal and a nocturnal dung beetle.

  Science.gov (United States)

  Immonen, Esa-Ville; Dacke, Marie; Heinze, Stanley; El Jundi, Basil

  2017-06-01

  To avoid the fierce competition for food, South African ball-rolling dung beetles carve a piece of dung off a dung-pile, shape it into a ball and roll it away along a straight line path. For this unidirectional exit from the busy dung pile, at night and day, the beetles use a wide repertoire of celestial compass cues. This robust and relatively easily measurable orientation behavior has made ball-rolling dung beetles an attractive model organism for the study of the neuroethology behind insect orientation and sensory ecology. Although there is already some knowledge emerging concerning how celestial cues are processed in the dung beetle brain, little is known about its general neural layout. Mapping the neuropils of the dung beetle brain is thus a prerequisite to understand the neuronal network that underlies celestial compass orientation. Here, we describe and compare the brains of a day-active and a night-active dung beetle species based on immunostainings against synapsin and serotonin. We also provide 3D reconstructions for all brain areas and many of the fiber bundles in the brain of the day-active dung beetle. Comparison of neuropil structures between the two dung beetle species revealed differences that reflect adaptations to different light conditions. Altogether, our results provide a reference framework for future studies on the neuroethology of insects in general and dung beetles in particular. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 15. Dung-associated, Potentially Hallucinogenic Mushrooms from Taiwan

  OpenAIRE

  Yen-Wen Wang; Shean-Shong Tzean

  2015-01-01

  To identify potentially hallucinogenic mushrooms, dung-associated mushrooms collected from Qingtiangang, Yangmingshan National Park were subjected to a detailed morphological investigation and phylogentic analysis. The investigation identified four taxa: a recorded species (Panaeolus antillarum); a new combination (Conocybe nitrophila); and two new species (Psilocybe angulospora, Protostropharia ovalispora). Morphological and molecular characteristics of the collected mushrooms were compared ...

 16. Absence of endothermy in flightless dung beetles from southern Africa

  African Journals Online (AJOL)

  1987-06-19

  Jun 19, 1987 ... Bartholomew & Heinrich (1978) found that when the diurnal species were rolling dung balls their Tmth was increased by endothermic means and then further elevated by solar radiation. However, these beetles still. Table 1 Metathoracic temperatures of Circe/lium bacchus during various activities. Activity.

 17. Effects of increasing levels of cow dung application associated with ...

  African Journals Online (AJOL)

  Guatemala grass (Tripsacum laxum) originating from Tropical America was introduced to Cameroon as an attempt to solve the problem of low forage availability during the dry season. Tripsacum laxum forage production under cow dung fertilization associated with the probiotic Light Matrix Organic (LMO) was evaluated at ...

 18. Effects of Weed Control and Cow Dung Manure on Growth ...

  African Journals Online (AJOL)

  Field trials were conducted during the 2006, 2007 and 2008 rainy seasons at the Institute for Agricultural Research Samaru, in the Northern guinea savanna zone of Nigeria to evaluate the effects of weed control and cow dung manure treatments on growth of Quality Protein Maize. The trial consisted of factorial ...

 19. PRODUCTION OF BIOG S FROM COW DUNG, WEEDS ND ...

  African Journals Online (AJOL)

  USER

  2017-05-26

  May 26, 2017 ... Ethiopian Journal of Environmental Studies & Management 10(4): 482 – 491, 2017. ISSN:1998- ... Department of Pure and Industrial Chemistry, Nnamdi Azikiwe University, Awka, ... Biogas production was carried out using cow dung, weeds, orange peelings and corn cob. ... This work is therefore aimed to.

 20. Effect of pig dung fertilizer on zooplankton production

  African Journals Online (AJOL)

  SARAH

  2014-12-29

  Dec 29, 2014 ... Key-words: pig dung, fertilization, zooplankton production. ... an already widespread practice in many Asian countries (fukusho, et al., ..... Elsevier Scientific Publishing Company,. New York ... Effect on Water Quality, pond productivity and. Growth of ... McQueen DJ, Johannes MRS, Post JR, Stewart TJ, Lean.

 1. Rates of wood and dung disintegration in arid South African ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dead shrubs lying on the soil surface in an arid shrubland in the southern Karoo have half-lives of 9 to 18 years depending on wood density which varies among species. Dung pellets of sheep and springbok can remain intact on the soil surface in Karoo shrubland and desert grassland for five years or more. Highlights the ...

 2. Evaluation of NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 genes in familial colorectal cancer predisposition

  International Nuclear Information System (INIS)

  Broderick, Peter; Bagratuni, Tina; Vijayakrishnan, Jairam; Lubbe, Steven; Chandler, Ian; Houlston, Richard S

  2006-01-01

  The observation that germline mutations in the oxidative DNA damage repair gene MUTYH cause colorectal cancer (CRC) provides strong evidence that dysregulation of the base excision repair (BER) pathway influences disease susceptibility. It is conceivable that germline sequence variation in other BER pathway genes such as NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 also contribute to CRC susceptibility. To evaluate whether sequence variants of NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 genes might act as CRC susceptibility alleles, we screened the coding sequence and intron-exon boundaries of these genes in 94 familial CRC cases in which involvement of known genes had been excluded. Three novel missense variants were identified NEIL2 C367A, TDG3 A196G and UNG2 C262T in patients, which were not observed in 188 healthy control DNAs. We detected novel germline alterations in NEIL2, TDG and UNG patients with CRC. The results suggest a limited role for NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 in development of CRC

 3. Evaluation of NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 genes in familial colorectal cancer predisposition

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Broderick, Peter; Bagratuni, Tina; Vijayakrishnan, Jairam; Lubbe, Steven; Chandler, Ian; Houlston, Richard S [Section of Cancer Genetics, Brookes Lawley Building, Institute of Cancer Research, 15 Cotswold Road, Sutton, Surrey, SM2 5NG (United Kingdom)

  2006-10-09

  The observation that germline mutations in the oxidative DNA damage repair gene MUTYH cause colorectal cancer (CRC) provides strong evidence that dysregulation of the base excision repair (BER) pathway influences disease susceptibility. It is conceivable that germline sequence variation in other BER pathway genes such as NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 also contribute to CRC susceptibility. To evaluate whether sequence variants of NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 genes might act as CRC susceptibility alleles, we screened the coding sequence and intron-exon boundaries of these genes in 94 familial CRC cases in which involvement of known genes had been excluded. Three novel missense variants were identified NEIL2 C367A, TDG3 A196G and UNG2 C262T in patients, which were not observed in 188 healthy control DNAs. We detected novel germline alterations in NEIL2, TDG and UNG patients with CRC. The results suggest a limited role for NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 in development of CRC.

 4. Dung matters : An experimental study into the effectiveness of using dung from hay-fed livestock to reconstruct local vegetation

  NARCIS (Netherlands)

  Schepers, Mans; Van Haaster, Henk

  2015-01-01

  This paper explores the relationship between standing vegetation and dung from hay-fed cattle and sheep. In an experimental study, hay is retrieved from a known hay field, surrounded by a semi-open landscape of hedgerows, forests and heather fields. The hay is fed to cattle and sheep, after which

 5. Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovhus, Randi Boelskifte; thomsen, rie

  2013-01-01

  Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi 2004-2013. Et arbejdspapir......Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi 2004-2013. Et arbejdspapir...

 6. Quantitative structure-activity relationships of selective antagonists of glucagon receptor using QuaSAR descriptors.

  Science.gov (United States)

  Manoj Kumar, Palanivelu; Karthikeyan, Chandrabose; Hari Narayana Moorthy, Narayana Subbiah; Trivedi, Piyush

  2006-11-01

  In the present paper, quantitative structure activity relationship (QSAR) approach was applied to understand the affinity and selectivity of a novel series of triaryl imidazole derivatives towards glucagon receptor. Statistically significant and highly predictive QSARs were derived for glucagon receptor inhibition by triaryl imidazoles using QuaSAR descriptors of molecular operating environment (MOE) employing computer-assisted multiple regression procedure. The generated QSAR models revealed that factors related to hydrophobicity, molecular shape and geometry predominantly influences glucagon receptor binding affinity of the triaryl imidazoles indicating the relevance of shape specific steric interactions between the molecule and the receptor. Further, QSAR models formulated for selective inhibition of glucagon receptor over p38 mitogen activated protein (MAP) kinase of the compounds in the series highlights that the same structural features, which influence the glucagon receptor affinity, also contribute to their selective inhibition.

 7. Residue behavior and risk assessment of mixed formulation of imidacloprid and chlorfenapyr in chieh-qua under field conditions.

  Science.gov (United States)

  Huang, Jian Xiang; Liu, Cong Yun; Lu, Da Hai; Chen, Jia Jia; Deng, Yi Cai; Wang, Fu Hua

  2015-10-01

  A simple and rapid method based on high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) was developed for the simultaneous determination of imidacloprid and chlorfenapyr residues in chieh-qua. Field trials were designed to investigate the dissipation and terminal residue behavior of the mixed formulation of imidacloprid and chlorfenapyr in chieh-qua in Guangzhou and Nanning areas. Risk assessment was performed by calculating the risk quotient (RQ) values. The developed analytical method exhibited recoveries of 89.9-110.3% with relative standard deviations (RSDs) of 2.8-12.5% at the spiked levels of 0.01, 0.10, and 1.00 mg/kg. The limit of detection (LOD) was 0.003 mg/kg, and the limit of quantification (LOQ) was 0.01 mg/kg for both imidacloprid and chlorfenapyr. It was found that the half-lives of imidacloprid in chieh-qua under field conditions were 3.3 and 3.5 days in Guangzhou and Nanning at a dose of 180 g ai/ha, while the half-lives of chlorfenapyr were 3.3 and 2.6 days, respectively. The terminal residues of imidacloprid and chlorfenapyr were from 0.01 to 0.21 mg/kg and from 0.01 to 0.46 mg/kg, respectively. Results of dietary exposure assessment showed that the RQ values were much lower than 1, indicating that the risk of imidacloprid and chlorfenapyr applied in chieh-qua was negligible to human health under recommended dosage and good agricultural practices. The proposed study would provide guidance for safe and reasonable use of imidacloprid and chlorfenapyr in chieh-qua cultivation in China.

 8. Quo vadis Inhaltserschließung der Deutschen Nationalbibliothek? Herausforderungen und Perspektiven

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulrike Junger

  2015-03-01

  Full Text Available Seit der Ausweitung des Pflichtexemplarrechts auf sog. unkörperliche Medienwerke im Jahr 2006 steht die Deutsche Nationalbibliothek (DNB vor der Herausforderung, über neue Wege zur Erzeugung bibliografischer Metadaten nachzudenken. Die steigende Menge an Publikationen, die es zu bearbeiten gilt, aber auch deren zunehmende Diversität, machen dies erforderlich. Für die Inhaltserschließung der DNB bedeutet das, dass andere Verfahren neben die intellektuelle Erschließung treten müssen. Die Entwicklung und Einführung automatischer Verfahren für Klassifikation und Beschlagwortung gehören ebenso dazu wie die Nutzung von Fremddaten oder die Gewinnung inhaltserschließender Daten über Konkordanzen. Dies hat Auswirkungen auf Arbeitsabläufe, Erschließungsinstrumente und -standards sowie Datenformate. Die DNB strebt ein Konzept für die Inhaltserschließung an, das zum Ziel hat, so viele Publikationen als möglich angemessen zu erschließen, um thematische Recherchen erfolgreich zu unterstützen. Since the extension of the legal deposit mandate to so-called non-physical publications in 2006, the Deutsche Nationalbibliothek (DNB has to deal with the challenge of finding new ways to create bibliographic metadata. This is due to the growing amount of publications and their increasing diversity. Consequently, in the area of subject cataloguing in DNB, intellectual cataloguing must be complemented by additional methods. These include the development and implementation of automated procedures for classification and indexing as well as the use of third party data or the production of subject data via mappings. All this has effects on the workflows, tools and standards for subject cataloguing and data formats. DNB aims at a concept for subject cataloguing which will make it possible to catalogue as many publications as possible in an appropriate way in order to successfully support topical searches

 9. Effect of volatile and acid accumulation in dung digestion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rajagopal, G; Pathak, B N

  1966-01-01

  In continuation of laboratory experiments on the anaerobic digestion of cow dung experiments were carried out to determine the limiting concentrations of volatile acids and to investigate methods of regenerating digestion after failure. Volatile acids were increased by adding acetic acid to digesting dung slurry; digestion failed completely when volatile-acid concentration was 6194 mg per litre, at pH 4.4. Attempts were made to regenerate digestion by adding lime, after dilution with water, but although over a period the volatile-acid content was reduced from 5650 to 3730 mg per litre, and the pH value rose on average from 4.5 to 6.3, gas production remained at a low value until additional digested slurry was introduced, leading to resumption of normal digestion.

 10. Ensuring consistency and persistence to the Quality Information Model - The role of the GeoViQua Broker

  Science.gov (United States)

  Bigagli, Lorenzo; Papeschi, Fabrizio; Nativi, Stefano; Bastin, Lucy; Masó, Joan

  2013-04-01

  GeoViQua (QUAlity aware VIsualisation for the Global Earth Observation System of Systems) is an FP7 project aiming at complementing the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) with rigorous data quality specifications and quality-aware capabilities, in order to improve reliability in scientific studies and policy decision-making. GeoViQua main scientific and technical objective is to enhance the GEOSS Common Infrastructure (GCI) providing the user community with innovative quality-aware search and visualization tools, which will be integrated in the GEOPortal, as well as made available to other end-user interfaces. To this end, GeoViQua will promote the extension of the current standard metadata for geographic information with accurate and expressive quality indicators. The project will also contribute to the definition of a quality label, the GEOLabel, reflecting scientific relevance, quality, acceptance and societal needs. The concept of Quality Information is very broad. When talking about the quality of a product, this is not limited to geophysical quality but also includes concepts like mission quality (e.g. data coverage with respect to planning). In general, it provides an indication of the overall fitness for use of a specific type of product. Employing and extending several ISO standards such as 19115, 19157 and 19139, a common set of data quality indicators has been selected to be used within the project. The resulting work, in the form of a data model, is expressed in XML Schema Language and encoded in XML. Quality information can be stated both by data producers and by data users, actually resulting in two conceptually distinct data models, the Producer Quality model and the User Quality model (or User Feedback model). A very important issue concerns the association between the quality reports and the affected products that are target of the report. This association is usually achieved by means of a Product Identifier (PID), but actually just

 11. Dung-associated, Potentially Hallucinogenic Mushrooms from Taiwan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yen-Wen Wang

  2015-12-01

  Full Text Available To identify potentially hallucinogenic mushrooms, dung-associated mushrooms collected from Qingtiangang, Yangmingshan National Park were subjected to a detailed morphological investigation and phylogentic analysis. The investigation identified four taxa: a recorded species (Panaeolus antillarum; a new combination (Conocybe nitrophila; and two new species (Psilocybe angulospora, Protostropharia ovalispora. Morphological and molecular characteristics of the collected mushrooms were compared with allied fungal taxa.

 12. Dungeness Power Station off-site emergency plan

  International Nuclear Information System (INIS)

  1993-01-01

  This off-site Emergency Plan in the event of an accidental release of radioactivity at the Dungeness Nuclear power station sets out the necessary management and coordination processes between Nuclear Electric, operators of the site, the emergency services and relevant local authorities. The objectives promoting the aim are identified and the activities which will be undertaken to protect the public and the environment in the event of an emergency are outlined. (UK)

 13. The role of dung beetles in reducing greenhouse gas emissions from cattle farming.

  Science.gov (United States)

  Slade, Eleanor M; Riutta, Terhi; Roslin, Tomas; Tuomisto, Hanna L

  2016-01-05

  Agriculture is one of the largest anthropogenic sources of greenhouse gases (GHGs), with dairy and beef production accounting for nearly two-thirds of emissions. Several recent papers suggest that dung beetles may affect fluxes of GHGs from cattle farming. Here, we put these previous findings into context. Using Finland as an example, we assessed GHG emissions at three scales: the dung pat, pasture ecosystem, and whole lifecycle of milk or beef production. At the first two levels, dung beetles reduced GHG emissions by up to 7% and 12% respectively, mainly through large reductions in methane (CH4) emissions. However, at the lifecycle level, dung beetles accounted for only a 0.05-0.13% reduction of overall GHG emissions. This mismatch derives from the fact that in intensive production systems, only a limited fraction of all cow pats end up on pastures, offering limited scope for dung beetle mitigation of GHG fluxes. In contrast, we suggest that the effects of dung beetles may be accentuated in tropical countries, where more manure is left on pastures, and dung beetles remove and aerate dung faster, and that this is thus a key area for future research. These considerations give a new perspective on previous results, [corrected] and suggest that studies of biotic effects on GHG emissions from dung pats on a global scale are a priority for current research.

 14. The role of dung beetles in reducing greenhouse gas emissions from cattle farming

  Science.gov (United States)

  Slade, Eleanor M.; Riutta, Terhi; Roslin, Tomas; Tuomisto, Hanna L.

  2016-01-01

  Agriculture is one of the largest anthropogenic sources of greenhouse gases (GHGs), with dairy and beef production accounting for nearly two-thirds of emissions. Several recent papers suggest that dung beetles may affect fluxes of GHGs from cattle farming. Here, we put these previous findings into context. Using Finland as an example, we assessed GHG emissions at three scales: the dung pat, pasture ecosystem, and whole lifecycle of milk or beef production. At the first two levels, dung beetles reduced GHG emissions by up to 7% and 12% respectively, mainly through large reductions in methane (CH4) emissions. However, at the lifecycle level, dung beetles accounted for only a 0.05-0.13% reduction of overall GHG emissions. This mismatch derives from the fact that in intensive production systems, only a limited fraction of all cow pats end up on pastures, offering limited scope for dung beetle mitigation of GHG fluxes. In contrast, we suggest that the effects of dung beetles may be accentuated in tropical countries, where more manure is left on pastures, and dung beetles remove and aerate dung faster, and that this is thus a key area for future research. These considerations give a new perspective on previous results perspective, and suggest that studies of biotic effects on GHG emissions from dung pats on a global scale are a priority for current research.

 15. Synergistic effects of UdgB and Ung in mutation prevention and protection against commonly encountered DNA damaging agents in Mycobacterium smegmatis.

  Science.gov (United States)

  Malshetty, Vidyasagar S; Jain, Ruchi; Srinath, Thiruneelakantan; Kurthkoti, Krishna; Varshney, Umesh

  2010-03-01

  The incorporation of dUMP during replication or the deamination of cytosine in DNA results in the occurrence of uracils in genomes. To maintain genomic integrity, uracil DNA glycosylases (UDGs) excise uracil from DNA and initiate the base-excision repair pathway. Here, we cloned, purified and biochemically characterized a family 5 UDG, UdgB, from Mycobacterium smegmatis to allow us to use it as a model organism to investigate the physiological significance of the novel enzyme. Studies with knockout strains showed that compared with the wild-type parent, the mutation rate of the udgB( -) strain was approximately twofold higher, whereas the mutation rate of a strain deficient in the family 1 UDG (ung(- )) was found to be approximately 8.4-fold higher. Interestingly, the mutation rate of the double-knockout (ung(-)/ udgB(-)) strain was remarkably high, at approximately 19.6-fold. While CG to TA mutations predominated in the ung(-) and ung(-)/udgB(-) strains, AT to GC mutations were enhanced in the udgB(-) strain. The ung(-)/udgB(-) strain was notably more sensitive to acidified nitrite and hydrogen peroxide stresses compared with the single knockouts (ung(-) or udgB(-)). These observations reveal a synergistic effect of UdgB and Ung in DNA repair, and could have implications for the generation of attenuated strains of Mycobacterium tuberculosis.

 16. Large herbivores affect forest ecosystem functions by altering the structure of dung beetle communities

  Science.gov (United States)

  Iida, Taichi; Soga, Masashi; Koike, Shinsuke

  2018-04-01

  Dramatic increases in populations of large mammalian herbivores have become a major ecological issue, particularly in the northern hemisphere, due to their substantial impacts on both animal and plant communities through processes such as grazing, browsing, and trampling. However, little is known about the consequences of these population explosions on ecosystem functions. Here, we experimentally investigated how the population density of sika deer (Cervus nippon) in temperate deciduous forest areas in Japan affected the decomposition of mammal dung by dung beetles, which is a key process in forest ecosystems. We measured a range of environmental variables (e.g., vegetation cover, soil hardness) and the dung decomposition rate, measured as the amount of deer dung decomposed during one week, and sampled dung beetles at 16 study sites with three different deer densities (high/intermediate/low). We then used structural equation modeling to investigate the relationships between deer density, environmental variables, the biomass of dung beetles (classified into small or large species), and the dung decomposition rate. We found that the biomass of small species increased with increasing deer density, whereas that of large species was not related to deer density. Furthermore, the dung decomposition rate was positively related to the biomass of small species but unrelated to that of large species. Overall, our results showed that an increase in deer density affects the decomposition rate of mammal dung by changing the structure of dung beetle communities (i.e., increasing the number of small dung beetles). Such an understanding of how increases in large herbivore populations affect ecosystem functions is important for accurately evaluating the ecological consequences of their overabundance and ultimately managing their populations appropriately.

 17. Geborgenheid as ’n sine qua non vir opvoedende onderwys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I.J. Oosthuizen

  2001-08-01

  Full Text Available Security as a sine qua non for education Learner security is an imperative for education. Whereas an environment of security is conducive to learning, the absence of it is destructive of effective learning. Some of the factors that are to be taken into account in order to create a sound environment of security for the learner are the following: • the physical well-being of the learner; • the mental well-being of the learner liberated from anxiety and fear and • the competence and proficiency of the teacher. In many respects contemporary South African education is characterised by an absence of security and surity. Some of the reasons for this situation are instances of physical and mental insecurity such as a prevailing culture of physical violence, drug abuse and an alarming rise of contagious diseases in schools. This article focuses on these and other factors responsible for instances of an insecure learning environment in South African education. This article also seeks to find possible solutions towards securing the learning environment of the learner.

 18. Emotional intelligence: the Sine Qua Non for a clinical leadership toolbox.

  Science.gov (United States)

  Rao, Paul R

  2006-01-01

  Over the past decade, it has become increasingly clear that although IQ and technical skills are important, emotional intelligence is the Sine Qua Non of leadership. According to Goleman [Goleman, D. (1998). What makes a leader? Harvard Business Review, 93-102] "effective leaders are alike in one crucial way: they all have a high degree of emotional intelligence...and can also be linked to strong performance." The original five dimensions of EIQ are described and applied to both supervisory and clinical scenarios. As a result of reading this work, you will be able to: (1) define and provide an illustration of each of the five components of emotional intelligence (EIQ); (2) outline the relationship of EIQ to success in your profession and your personal life; (3) create a strategic action plan to enhance each dimension of EIQ in your daily life; (4) list at least three real-life experiences that could have resulted a favorable outcome with an improved EIQ; (5) complete a self-evaluation of your EIQ.

 19. Parity violation constraints using cosmic microwave background polarization spectra from 2006 and 2007 observations by the QUaD polarimeter.

  Science.gov (United States)

  Wu, E Y S; Ade, P; Bock, J; Bowden, M; Brown, M L; Cahill, G; Castro, P G; Church, S; Culverhouse, T; Friedman, R B; Ganga, K; Gear, W K; Gupta, S; Hinderks, J; Kovac, J; Lange, A E; Leitch, E; Melhuish, S J; Memari, Y; Murphy, J A; Orlando, A; Piccirillo, L; Pryke, C; Rajguru, N; Rusholme, B; Schwarz, R; O'Sullivan, C; Taylor, A N; Thompson, K L; Turner, A H; Zemcov, M

  2009-04-24

  We constrain parity-violating interactions to the surface of last scattering using spectra from the QUaD experiment's second and third seasons of observations by searching for a possible systematic rotation of the polarization directions of cosmic microwave background photons. We measure the rotation angle due to such a possible "cosmological birefringence" to be 0.55 degrees +/-0.82 degrees (random) +/-0.5 degrees (systematic) using QUaD's 100 and 150 GHz temperature-curl and gradient-curl spectra over the spectra over the multipole range 200

 20. Tractable flux-driven temperature, density, and rotation profile evolution with the quasilinear gyrokinetic transport model QuaLiKiz

  Science.gov (United States)

  Citrin, J.; Bourdelle, C.; Casson, F. J.; Angioni, C.; Bonanomi, N.; Camenen, Y.; Garbet, X.; Garzotti, L.; Görler, T.; Gürcan, O.; Koechl, F.; Imbeaux, F.; Linder, O.; van de Plassche, K.; Strand, P.; Szepesi, G.; Contributors, JET

  2017-12-01

  Quasilinear turbulent transport models are a successful tool for prediction of core tokamak plasma profiles in many regimes. Their success hinges on the reproduction of local nonlinear gyrokinetic fluxes. We focus on significant progress in the quasilinear gyrokinetic transport model QuaLiKiz (Bourdelle et al 2016 Plasma Phys. Control. Fusion 58 014036), which employs an approximated solution of the mode structures to significantly speed up computation time compared to full linear gyrokinetic solvers. Optimisation of the dispersion relation solution algorithm within integrated modelling applications leads to flux calculations × {10}6-7 faster than local nonlinear simulations. This allows tractable simulation of flux-driven dynamic profile evolution including all transport channels: ion and electron heat, main particles, impurities, and momentum. Furthermore, QuaLiKiz now includes the impact of rotation and temperature anisotropy induced poloidal asymmetry on heavy impurity transport, important for W-transport applications. Application within the JETTO integrated modelling code results in 1 s of JET plasma simulation within 10 h using 10 CPUs. Simultaneous predictions of core density, temperature, and toroidal rotation profiles for both JET hybrid and baseline experiments are presented, covering both ion and electron turbulence scales. The simulations are successfully compared to measured profiles, with agreement mostly in the 5%-25% range according to standard figures of merit. QuaLiKiz is now open source and available at www.qualikiz.com.

 1. Co-Digestion of Napier Grass and Its Silage with Cow Dung for Methane Production

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wipa Prapinagsorn

  2017-10-01

  Full Text Available Methane production from co-digestion of grass with cow dung and silage with cow dung was conducted by a bioaugmentation technique. For self-fermentation, maximum methane yield (MY of 176.66 and 184.94 mL CH4/g-VSadded were achieved at a ratio of grass to cow dung and silage to cow dung of 1:1, respectively. A higher maximum MY of 179.59 and 208.11 mL CH4/g-VSadded was obtained from co-digestion of grass with cow dung and silage with cow dung bioaugmented with anaerobic sludge at a ratio of 3:1. The solid residue left over after co-digestion at a ratio of 3:1 was pretreated by alkaline plus enzyme before used to produce methane and a maximum MY of 333.63 and 301.38 mL CH4/g-VSadded, respectively, was achieved. Overall power generated from co-digestion of grass with cow dung plus pretreated solid residues and co-digestion of silage with cow dung plus pretreated solid residues were 0.0397 and 0.007 watt, respectively.

 2. Comparison of in vitro toxicological effects of biomass smoke from different sources of animal dung.

  Science.gov (United States)

  McCarthy, Claire E; Duffney, Parker F; Wyatt, Jeffrey D; Thatcher, Thomas H; Phipps, Richard P; Sime, Patricia J

  2017-09-01

  Worldwide, over 4 million premature deaths each year are attributed to the burning of biomass fuels for cooking and heating. Epidemiological studies associate household air pollution with lung diseases, including chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer, and respiratory infections. Animal dung, a biomass fuel used by economically vulnerable populations, generates more toxic compounds per mass burned than other biomass fuels. The type of animal dung used varies widely depending on local agro-geography. There are currently neither standardized experimental systems for dung biomass smoke research nor studies assessing the health impacts of different types of dung smoke. Here, we used a novel reproducible exposure system to assess outcomes related to inflammation and respiratory infections in human airway cells exposed to six different types of dung biomass smoke. We report that dung biomass smoke, regardless of species, is pro-inflammatory and activates the aryl hydrocarbon receptor and JNK transcription factors; however, dung smoke also suppresses interferon responses after a challenge with a viral mimetic. These effects are consistent with epidemiological data, and suggest a mechanism by which the combustion of animal dung can directly cause lung diseases, promote increased susceptibility to infection, and contribute to the global health problem of household air pollution. Copyright © 2017. Published by Elsevier Ltd.

 3. Dung pat nesting by the solitary bee, Osmia (Acanthosmiodes) integra (Megachilidae: Apiformes).

  Science.gov (United States)

  Solitary bees nest in a diversity of substrates, typically soil, but also wood, stems and twigs. A new and novel substrate is reported here, dried cattle dung. Two species of Osmia bees were found nesting in dung in Wyoming. One species, O. integra, otherwise nests shallowly in soil. Nests were ...

 4. effect of combined use of urea and goat dung manure on celosia

  African Journals Online (AJOL)

  Three field experiments were conducted to investigate the separate and combined effects of urea and goat dung manure on leaf nutrient contents, growth and yield of Celosia argentea in southwest Nigeria. Each experiment involved 7 treatments namely: no treatment, 10t/ha goat dung, 125 kg/ha urea, 125 kg/ha urea + ...

 5. Brood ball-mediated transmission of microbiome members in the dung beetle, Onthophagus taurus (Coleoptera: Scarabaeidae.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne M Estes

  Full Text Available Insects feeding on plant sap, blood, and other nutritionally incomplete diets are typically associated with mutualistic bacteria that supplement missing nutrients. Herbivorous mammal dung contains more than 86% cellulose and lacks amino acids essential for insect development and reproduction. Yet one of the most ecologically necessary and evolutionarily successful groups of beetles, the dung beetles (Scarabaeinae feeds primarily, or exclusively, on dung. These associations suggest that dung beetles may benefit from mutualistic bacteria that provide nutrients missing from dung. The nesting behaviors of the female parent and the feeding behaviors of the larvae suggest that a microbiome could be vertically transmitted from the parental female to her offspring through the brood ball. Using sterile rearing and a combination of molecular and culture-based techniques, we examine transmission of the microbiome in the bull-headed dung beetle, Onthophagus taurus. Beetles were reared on autoclaved dung and the microbiome was characterized across development. A ~1425 bp region of the 16S rRNA identified Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae, and Comamonadaceae as the most common bacterial families across all life stages and populations, including cultured isolates from the 3(rd instar digestive system. Finer level phylotyping analyses based on lepA and gyrB amplicons of cultured isolates placed the isolates closest to Enterobacter cloacae, Providencia stuartii, Pusillimonas sp., Pedobacter heparinus, and Lysinibacillus sphaericus. Scanning electron micrographs of brood balls constructed from sterile dung reveals secretions and microbes only in the chamber the female prepares for the egg. The use of autoclaved dung for rearing, the presence of microbes in the brood ball and offspring, and identical 16S rRNA sequences in both parent and offspring suggests that the O. taurus female parent transmits specific microbiome members to her offspring through the brood

 6. Dung beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea in three landscapes in Mato Grosso do Sul, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MM. Rodrigues

  Full Text Available Dung beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea in three landscapes in Mato Grosso do Sul, Brazil. Dung Beetles are important for biological control of intestinal worms and dipterans of economic importance to cattle, because they feed and breed in dung, killing parasites inside it. They are also very useful as bioindicators of species diversity in agricultural or natural environments. The aims of this paper were to study the species richness, and abundance of dung beetles, helping to answer the question: are there differences in the patterns of dung beetle diversity in three environments (pasture, agriculture and forest in the municipality of Dourados, in the state of Mato Grosso do Sul. A total of 105 samplings were carried out weekly, from November 2005 to November 2007, using three pitfall traps in each environment. The traps were baited with fresh bovine dung, and 44,355 adult dung beetles from 54 species were captured: two from Hyborosidae and 52 from Scarabaeidae. Five species were constant, very abundant and dominant on the pasture, two in the agricultural environment, and two in the environment of Semideciduous forest. Most of the species were characterised as accessories, common and not-dominant. The species with higher abundance was Ataenius platensis Blanchard, 1844. The indexes of Shannon-Wiener diversity were: 2.90 in the pasture, 2.84 in the agricultural environment and 2.66 in the area of native forest. The medium positive presence of dung beetles in the traps in each environment were: 36.88, 42.73 and 20.18 individuals per trap, in the pasture, agricultural environment and in the native forest, respectively. The pasture environment presented a higher diversity index. The species diversity of dung beetles was superior where there was higher abundance and regularity of resource (bovine dung.

 7. Overexpression of transcription factor AP-2 stimulates the PA promoter of the human uracil-DNA glycosylase (UNG) gene through a mechanism involving derepression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aas, Per Arne; Pena Diaz, Javier; Liabakk, Nina Beate

  2009-01-01

  within the region of DNA marked by PA. Footprinting analysis and electrophoretic mobility shift assays of PA and putative AP-2 binding regions with HeLa cell nuclear extract and recombinant AP-2alpha protein indicate that AP-2 transcription factors are central in the regulated expression of UNG2 m......The PA promoter in the human uracil-DNA glycosylase gene (UNG) directs expression of the nuclear form (UNG2) of UNG proteins. Using a combination of promoter deletion and mutation analyses, and transient transfection of HeLa cells, we show that repressor and derepressor activities are contained......alpha, lacking the activation domain but retaining the DNA binding and dimerization domains, stimulated PA to a level approaching that of full-length AP-2, suggesting that AP-2 overexpression stimulates PA activity by a mechanism involving derepression rather than activation, possibly by neutralizing...

 8. A molecular phylogenetic analysis of the Scarabaeinae (dung beetles).

  Science.gov (United States)

  Monaghan, Michael T; Inward, Daegan J G; Hunt, Toby; Vogler, Alfried P

  2007-11-01

  The dung beetles (Scarabaeinae) include ca. 5000 species and exhibit a diverse array of morphologies and behaviors. This variation presumably reflects the adaptation to a diversity of food types and the different strategies used to avoid competition for vertebrate dung, which is the primary breeding environment for most species. The current classification gives great weight to the major behavioral types, separating the ball rollers and the tunnelers, but existing phylogenetic studies have been based on limited taxonomic or biogeographic sampling and have been contradictory. Here, we present a molecular phylogenetic analysis of 214 species of Scarabaeinae, representing all 12 traditionally recognized tribes and six biogeographical regions, using partial gene sequences from one nuclear (28S) and two mitochondrial (cox1, rrnL) genes. Length variation in 28S (588-621 bp) and rrnL (514-523 bp) was subjected to a thorough evaluation of alternative alignments, gap-coding methods, and tree searches using model-based (Bayesian and likelihood), maximum parsimony, and direct optimization analyses. The small-bodied, non-dung-feeding Sarophorus+Coptorhina were basal in all reconstructions. These were closely related to rolling Odontoloma+Dicranocara, suggesting an early acquisition of rolling behavior. Smaller tribes and most genera were monophyletic, while Canthonini and Dichotomiini each consisted of multiple paraphyletic lineages at hierarchical levels equivalent to the smaller tribes. Plasticity of rolling and tunneling was evidenced by a lack of monophyly (S-H test, p > 0.05) and several reversals within clades. The majority of previously unrecognized clades were geographical, including the well-supported Neotropical Phanaeini+Eucraniini, and a large Australian clade of rollers as well as tunneling Coptodactyla and Demarziella. Only three lineages, Gymnopleurini, Copris+Microcopris and Onthophagus, were widespread and therefore appear to be dispersive at a global scale. A

 9. Ungüento ZZ, antiséptico elaborado con una zeolita natural modificada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iliana Perdomo López

  1998-12-01

  Full Text Available Se realizó el diseño del ungüento ZZ a partir del producto activo zeolítico ZZ, el cual posee una marcada actividad antimicrobiana en el tratamiento de las micosis y afecciones bacterianas. Se elaboraron 3 formulaciones las cuales se evaluaron mediante determinaciones físico-químicas. La formulación I respondió a la utilización del ungüento hidrófilo como base, la II a la crema secante y la III a una base emulsionada aceite en agua. Se obtuvo como resultado la no utilización de las formulaciones I y II por la interacción del principio activo con el laurilsulfato de sodio y con el monoestearato de glicerilo, respectivamente. La formulación III resultó muy adecuada desde el punto de vista tecnológico y se le realizaron estudios toxicológicos de irritabilidad dérmica que resultaron favorables, ya que no hubo irritación de las zonas tratadas.ZZ oinment was designed from an active zeolite product which has a marked antimicrobial effect in the treatment of micosis and bacterial affections. Three different formulations were evaluated for the product through physicial-chemical determinations. Formulation I used hidrophil oinment as a base; formulation II used drying cream and Formulation III chose an oil-in-water emulsified base. As a result of this assessment, formulations I and II were not chosen because of the interaction of the active agent with sodium laurylsulphate and with glyceril monostereate respectively. Formulation III turned out to be the most suitable from the technological viewpoint. Toxicological studies were performed on this formulation to observe skin irritability but the results were favourable since there was no trace of irritation in the treated areas.

 10. Spectral information as an orientation cue in dung beetles.

  Science.gov (United States)

  El Jundi, Basil; Foster, James J; Byrne, Marcus J; Baird, Emily; Dacke, Marie

  2015-11-01

  During the day, a non-uniform distribution of long and short wavelength light generates a colour gradient across the sky. This gradient could be used as a compass cue, particularly by animals such as dung beetles that rely primarily on celestial cues for orientation. Here, we tested if dung beetles can use spectral cues for orientation by presenting them with monochromatic (green and UV) light spots in an indoor arena. Beetles kept their original bearing when presented with a single light cue, green or UV, or when presented with both light cues set 180° apart. When either the UV or the green light was turned off after the beetles had set their bearing in the presence of both cues, they were still able to maintain their original bearing to the remaining light. However, if the beetles were presented with two identical green light spots set 180° apart, their ability to maintain their original bearing was impaired. In summary, our data show that ball-rolling beetles could potentially use the celestial chromatic gradient as a reference for orientation. © 2015 The Author(s).

 11. Bearing selection in ball-rolling dung beetles: is it constant?

  Science.gov (United States)

  Baird, Emily; Byrne, Marcus J; Scholtz, Clarke H; Warrant, Eric J; Dacke, Marie

  2010-11-01

  Ball rolling in dung beetles is thought to have evolved as a means to escape intense inter- and intra-specific competition at the dung pile. Accordingly, dung beetles typically roll along a straight-line path away from the pile, this being the most effective escape strategy for transporting dung to a suitable burial site. In this study, we investigate how individual diurnal dung beetles, Scarabaeus (Kheper) nigroaeneus, select the compass bearing of their straight-line rolls. In particular, we examine whether roll bearings are constant with respect to geographic cues, celestial cues, or other environmental cues (such as wind direction). Our results reveal that the roll bearings taken by individual beetles are not constant with respect to geographic or celestial references. Environmental cues appear to have some influence over bearing selection, although the relationship is not strong. Furthermore, the variance in roll bearing that we observe is not affected by the presence or absence of other beetles. Thus, rather than being constant for individual beetles, bearing selection varies each time a beetle makes a ball and rolls it away from the dung pile. This strategy allows beetles to make an efficient escape from the dung pile while minimizing the chance of encountering competition.

 12. Low doses of ivermectin cause sensory and locomotor disorders in dung beetles

  Science.gov (United States)

  Verdú, José R.; Cortez, Vieyle; Ortiz, Antonio J.; González-Rodríguez, Estela; Martinez-Pinna, Juan; Lumaret, Jean-Pierre; Lobo, Jorge M.; Numa, Catherine; Sánchez-Piñero, Francisco

  2015-09-01

  Ivermectin is a veterinary pharmaceutical generally used to control the ecto- and endoparasites of livestock, but its use has resulted in adverse effects on coprophilous insects, causing population decline and biodiversity loss. There is currently no information regarding the direct effects of ivermectin on dung beetle physiology and behaviour. Here, based on electroantennography and spontaneous muscle force tests, we show sub-lethal disorders caused by ivermectin in sensory and locomotor systems of Scarabaeus cicatricosus, a key dung beetle species in Mediterranean ecosystems. Our findings show that ivermectin decreases the olfactory and locomotor capacity of dung beetles, preventing them from performing basic biological activities. These effects are observed at concentrations lower than those usually measured in the dung of treated livestock. Taking into account that ivermectin acts on both glutamate-gated and GABA-gated chloride ion channels of nerve and muscle cells, we predict that ivermectin’s effects at the physiological level could influence many members of the dung pat community. The results indicate that the decline of dung beetle populations could be related to the harmful effects of chemical contamination in the dung.

 13. Repair of U/G and U/A in DNA by UNG2-associated repair complexes takes place predominantly by short-patch repair both in proliferating and growth-arrested cells

  DEFF Research Database (Denmark)

  Akbari, Mansour; Otterlei, Marit; Pena Diaz, Javier

  2004-01-01

  Nuclear uracil-DNA glycosylase UNG2 has an established role in repair of U/A pairs resulting from misincorporation of dUMP during replication. In antigen-stimulated B-lymphocytes UNG2 removes uracil from U/G mispairs as part of somatic hypermutation and class switch recombination processes. Using......, PCNA and DNA ligase, the latter detected as activity. Short-patch repair was the predominant mechanism both in extracts and UNG2-ARC from proliferating and less BER-proficient growth-arrested cells. Repair of U/G mispairs and U/A pairs was completely inhibited by neutralizing UNG...

 14. QuaDoSta - a freely configurable system which facilitates multi-centric data collection for healthcare and medical research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albrecht, Ulrike

  2007-07-01

  Full Text Available This article describes QuaDoSta (quality assurance, documentation and statistics, a flexible documentation system as well as a data collection and networking platform for medical facilities. The user can freely define the required documentation masks which are easily expandable and can be adapted to individual requirements without the need for additional programming. To avoid duplication, data transfer interfaces can be configured flexibly to external sources such as patient management systems used in surgeries or hospital information systems. The projects EvaMed (Evaluation Anthroposophical Medicine and the Network Oncology are two scientific research projects which have been successfully established as nationally active networks on the basis of QuaDoSta. The EvaMed-Network serves as a modern pharmacovigilance project for the documentation of adverse drug events. All prescription data are electronically recorded to assess the relative risk of drugs. The Network Oncology was set up as a documentation system in four hospitals and seven specialist oncology practices where a complete record of all oncological therapies is being carried out to uniform standards on the basis of the ‘basic documentation for tumour patients’ (BDT developed by the German Cancer Society. The QuaDoSta solution system made it possible to cater for the specific requirements of the presented projects. The following features of the system proved to be highly advantageous: flexible setup of catalogues and user friendly customisation and extensions, complete dissociation of system setup and documentation content, multi-centre networkability, and configurable data transfer interfaces.

 15. Effect of land use change on ecosystem function of dung beetles: experimental evidence from Wallacea Region in Sulawesi, Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SHAHABUDDIN

  2011-07-01

  Full Text Available Shahabuddin (2011 Effect of land use change on ecosystem function of dung beetles: experimental evidence from Wallacea Region in Sulawesi, Indonesia. Biodiversitas 12: 177-181. The deforestation of tropical forests and their subsequent conversion to human-dominated land-use systems is one of the most significant causes of biodiversity loss. However clear understanding of the links between ecological functions and biodiversity is needed to evaluate and predict the true environmental consequences of human activities. This study provided experimental evidence comparing ecosystem function of dung beetles across a land use gradient ranging from natural tropical forest and agroforestry systems to open cultivated areas in Central Sulawesi. Therefore, standardized dung pats were exposed at each land-use type to assess dung removal and parasite suppression activity by dung beetles. The results showed that ecosystem function of dung beetles especially dung burial activity were remarkably disrupted by land use changes from natural forest to open agricultural area. Dung beetles presence enhanced about 53% of the total dung removed and reduced about 83% and 63% of fly population and species number respectively, indicating a pronounce contribution of dung beetles in our ecosystem.

 16. The Quantitative Reasoning for College Science (QuaRCS) Assessment: Emerging Themes from 5 Years of Data

  Science.gov (United States)

  Follette, Katherine; Dokter, Erin; Buxner, Sanlyn

  2018-01-01

  The Quantitative Reasoning for College Science (QuaRCS) Assessment is a validated assessment instrument that was designed to measure changes in students' quantitative reasoning skills, attitudes toward mathematics, and ability to accurately assess their own quantitative abilities. It has been administered to more than 5,000 students at a variety of institutions at the start and end of a semester of general education college science instruction. I will begin by briefly summarizing our published work surrounding validation of the instrument and identification of underlying attitudinal factors (composite variables identified via factor analysis) that predict 50% of the variation in students' scores on the assessment. I will then discuss more recent unpublished work, including: (1) Development and validation of an abbreviated version of the assessment (The QuaRCS Light), which results in marked improvements in students' ability to maintain a high effort level throughout the assessment and has broad implications for quantitative reasoning assessments in general, and (2) Our efforts to revise the attitudinal portion of the assessment to better assess math anxiety level, another key factor in student performance on numerical assessments.

 17. Quantifying Beetle-Mediated Effects on Gas Fluxes from Dung Pats

  Science.gov (United States)

  Penttilä, Atte; Slade, Eleanor M.; Simojoki, Asko; Riutta, Terhi; Minkkinen, Kari; Roslin, Tomas

  2013-01-01

  Agriculture is one of the largest contributors of the anthropogenic greenhouse gases (GHGs) responsible for global warming. Measurements of gas fluxes from dung pats suggest that dung is a source of GHGs, but whether these emissions are modified by arthropods has not been studied. A closed chamber system was used to measure the fluxes of carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) from dung pats with and without dung beetles on a grass sward. The presence of dung beetles significantly affected the fluxes of GHGs from dung pats. Most importantly, fresh dung pats emitted higher amounts of CO2 and lower amounts of CH4 per day in the presence than absence of beetles. Emissions of N2O showed a distinct peak three weeks after the start of the experiment – a pattern detected only in the presence of beetles. When summed over the main grazing season (June–July), total emissions of CH4 proved significantly lower, and total emissions of N2O significantly higher in the presence than absence of beetles. While clearly conditional on the experimental conditions, the patterns observed here reveal a potential impact of dung beetles on gas fluxes realized at a small spatial scale, and thereby suggest that arthropods may have an overall effect on gas fluxes from agriculture. Dissecting the exact mechanisms behind these effects, mapping out the range of conditions under which they occur, and quantifying effect sizes under variable environmental conditions emerge as key priorities for further research. PMID:23940758

 18. Development of bio-gas using crop wastes and pig dung ...

  African Journals Online (AJOL)

  Effect of crop wastes on the production of pig dung bio-gas was investigated. Beans husks, peels of cassava, plantain and yam were processed with fresh dung of pig. Bacterial and fungal counts in the digesting materials ranged from 1.5 x 1011cfu/ml to 3.5 x 1011cfu/ml and 0.8 x 1011sfu/ml to 1.4 x1011sfu/ml respectively.

 19. Biogas production enhancement by soya sludge amendment in cattle dung digesters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Satyanarayan, Shanta; Ramakant; Shivayogi [WWT Division, NEERI, Nagpur 400 020 (India)

  2010-09-15

  Biogas energy production from cattle dung is an economically feasible and eco-friendly in nature. But dependence only on cattle dung is a limiting factor. Rich nitrogen containing substrate addition to extra carbohydrate digester like cattle dung could improve the biogas production. Detailed performance of the digesters at different ratios of cattle dung and soya sludge has been discussed in this paper considering the cold countries climate. Soya sludge substrate not only has high nitrogen content of 4.0-4.8% but it also has high percentage of volatile solids content in the range of 97.8-98.8%. Soya sludge addition also improved the manurial value of the digested slurry and also improved the dewater-ability of the sludge. Results indicated an increment of 27.0% gas production at 25.0% amendment of soya sludge in non-homogenized cattle dung (NCD) digester. The amount of gas production increased to 46.4% in case of homogenized cattle dung (HCD) with respect to NCD feed at the same amendment. (author)

 20. High-Yield Production of Levulinic Acid from Pretreated Cow Dung in Dilute Acid Aqueous Solution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jialei Su

  2017-02-01

  Full Text Available Agricultural waste cow dung was used as feedstock for the production of a high value–added chemical levulinic acid (LA in dilute acid aqueous solutions. A high LA yield of 338.9 g/kg was obtained from the pretreated cow dung, which was much higher than that obtained from the crude cow dung (135 g/kg, mainly attributed to the breakage of the lignin fraction in the lignocellulose structure of the cow dung by potassium hydroxide (KOH pretreatment, and thus enhanced the accessibility of cow dung to the acid sites in the catalytic reaction. Meanwhile, another value-added chemical formic acid could be obtained with a yield of ca. 160 g/kg in the process, implying a total production of ca. 500 g/kg yield for LA and formic acid from the pretreated cow dung with the proposed process. The developed process was shown to be tolerant to high initial substrate loading with a satisfied LA yield. This work provides a promising strategy for the value-increment utilization of liglocellulosic agricultural residues.

 1. Succession and Abundance of Staphylinidae in Cattle Dung in Uberlândia, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Anderson Guimarães

  1998-01-01

  Full Text Available Fimicolous Staphylinidae prey on rearing dipterous in cattle dung, acting as their natural controllers, including pests such as horn fly. To survey the abundance and succession of these coleopterans in cattle dung deposited in pasture, six experiments were conducted from March to October 1995 in Uberlândia, State of Minas Gerais, Brazil. Cattle dung pats were exposed at a pasture for 1 hr, 8 hr, 24 hr, 2, 3, 7 and 10 days and were than taken to laboratory separate from each other, for Staphylinidae extraction. A total of 156 dung pats were exposed at pasture, from which 6225 Staphylinidae were recovered. Representing at least 30 species. Staphylinidae sp.1 (29.6%, Philonthus flavolimbatus (22.2%, Heterothops sp.1 (16.6%, Oxytelus sp.2 (7.6%, Aleochara sp.2 (7.6% and Criptobium sp.1 (4.4% were the most abundant, representing 87.8% from the total. The increased frequency of the majority of these species along the dung exposition time at pasture, indicated tha, they would be preying on at all the immature stages of the dipterous, or eggs and first instar larvae of species that lay eggs on the dung after its second exposition day at the pasture

 2. Structural plasticity in Mycobacterium tuberculosis uracil-DNA glycosylase (MtUng) and its functional implications.

  Science.gov (United States)

  Arif, S M; Geethanandan, K; Mishra, P; Surolia, A; Varshney, U; Vijayan, M

  2015-07-01

  17 independent crystal structures of family I uracil-DNA glycosylase from Mycobacterium tuberculosis (MtUng) and its complexes with uracil and its derivatives, distributed among five distinct crystal forms, have been determined. Thermodynamic parameters of binding in the complexes have been measured using isothermal titration calorimetry. The two-domain protein exhibits open and closed conformations, suggesting that the closure of the domain on DNA binding involves conformational selection. Segmental mobility in the enzyme molecule is confined to a 32-residue stretch which plays a major role in DNA binding. Uracil and its derivatives can bind to the protein in two possible orientations. Only one of them is possible when there is a bulky substituent at the 5' position. The crystal structures of the complexes provide a reasonable rationale for the observed thermodynamic parameters. In addition to providing fresh insights into the structure, plasticity and interactions of the protein molecule, the results of the present investigation provide a platform for structure-based inhibitor design.

 3. Computerunterstützte Sacherschließung mit dem Digitalen Assistenten (DA-2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Imma Hinrichs

  2016-12-01

  Full Text Available Wir beschreiben den Digitalen Assistenten DA-2, den wir zur Unterstützung der Sacherschliessung im IBS-Verbund implementiert haben. Diese webbasierte Anwendung ist eine vollständige Neuimplementierung, welche die Erkenntnisse des Vorgängersystems bei der Zentralbibliothek Zürich berücksichtigt. Wir stellen Überlegungen zur Zukunft der Sacherschliessung an und geben eine Übersicht über Projekte mit ähnlichen Zielsetzungen, die Sacherschließung mit Computerunterstützung effizienter und besser zu gestalten.   We describe the digital assistant DA-2 which we have implemented to support the subject indexing process in the IBS-Verbund. This web-based service is a new implementation from scratch based on the lessons learned with its predecessor used by the Zentralbibliothek Zürich. We also discuss the future of intellectual subject indexing and we give an overview on related projects also aiming at digitizing and economizing this challenging process.

 4. Topical treatment of calves with synthetic pyrethroids: effects on the non-target dung fly Neomyia cornicina (Diptera: Muscidae)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommer, C.; Jensen, Karl-Martin Vagn; Jespersen, Jørgen B.

  2001-01-01

  from calves dosed with topical preparations of deltamethrin, flumethrin, cyfluthrin, and - cypermethrin. Larval mortality was significantly increased in dung collected up to at least seven days after treatment with deltamethrin, -cypermethrin and cyfluthrin. Alpha-cypermethrin caused significant......). Fluctuating asymmetry of a wing vein character did not reflect the anticipated levels of exposure. The study strongly indicated that the use of synthetic pyrethroids affected the insect dung fauna and that such use may reduce dung decomposition....

 5. En evaluering af projektet 'bib:talk unge mødes' på Ballerup Bibliotek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Khawaja, Iram; Staunæs, Dorthe

  2007-01-01

  På Ballerup Bibliotekerne blev ord som integration og gensidig forståelse omsat til praktisk handling i 2006. Med økonomisk støtte fra Biblioteksstyrelsens udviklingspulje for skole- og folkebiblioteker kørte Ballerup Bibliotekerne i efteråret et dialogprojekt "Unge mødes og dialog opstår. Vores ...... opbygget, har løftet BIB:talk-projektets kvalitet markant. Opbakningen fra resten af personalet på biblioteket har været fantastisk og alle har følt ejerskab til projektet....

 6. Der er faresignaler her - om ret og heuristik i det almindelige, kommunale tilsyn med børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Idamarie Leth

  2014-01-01

  KORT RESUME Kommunerne underlægges i stigende grad krav om at føre et aktivt og opsøgende tilsyn med børn og unge. Kravene fremgår af serviceloven med tilhørende forskrifter. Disse regler har sammenhæng med en række andre regler på det sociale og velfærdsretlige område i øvrigt, men også med forv...

 7. [Research on compatibility of prescriptions including Ginseng Radix et Rhizoma and Trogopterus Dung based on complex network analysis].

  Science.gov (United States)

  Li, Meng-Wen; Fan, Xin-Sheng; Zhang, Ling-Shan; Wang, Cong-Jun

  2017-09-01

  The applications of prescriptions including Ginseng Radix et Rhizoma and Trogopterus Dung in contemporary literatures from 1949 to 2016 are compiled and the data mining techniques containing scale-free complex network method are utilized to explore its practical characteristics, with comparison between modern and ancient ones. The results indicate that malignant neoplasms, coronary heart disease which present Qi deficiency and blood stasis type are the main diseases treated by prescriptions including Ginseng Radix et Rhizoma and Trogopterus Dung according to the reports during 1949 to 2016. The complex network connection shows that Glycyrrhizae Radixet Rhizoma, Angelicae Sinensis Radix, Astragali Radix, Typhae Pollen, Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma are the primary drugs related to Ginseng Radix et Rhizoma and Trogopterus Dung. The next are Paeoniae Radix Alba, Atractylodis Macrocephalae Rhizoma, Persicae Semen, Foria, et al. Carthami Flos, Notoginseng Radix et Rhizoma, Cyperi Rhizoma, Bupleuri Radix are the peripheral ones. Also, Ginseng Radix et Rhizoma-Glycyrrhizae Radixet Rhizoma, Trogopterus Dung-Glycyrrhizae Radixet Rhizoma, Ginseng Radix et Rhizoma-Angelicae Sinensis Radix, Trogopterus Dung-Angelicae Sinensis Radix, Ginseng Radix et Rhizoma-Astragali Radix, Trogopterus Dung-Astragali Radix are the main paired drugs. The paired drugs including Ginseng Radix et Rhizoma-Trogopterus Dung-Glycyrrhizae Radixet Rhizoma, Ginseng Radix et Rhizoma-Trogopterus Dung-Angelicae Sinensis Radix, Ginseng Radix et Rhizoma-Trogopterus Dung-Astragali Radix, Ginseng Radix et Rhizoma-Trogopterus Dung-Typhae Pollen have a higher support degree. The main compatible drugs are different in ancient and modern prescriptions including Ginseng Radix et Rhizoma and Trogopterus Dung. Notoginseng Radix et Rhizoma, Typhae Pollen, Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma, Astragali Radix are utilized frequently in modern prescriptions while less used in ancient ones. It is also shown

 8. Anaerobic digestion of buffalo dung: simulation of process kinetics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sahito, A.R.

  2015-01-01

  Assessment of kinetic of AD (Anaerobic Digestion) is a beneficial practice to forecast the performance of the process. It is helpful in the design of AD vessels, substrate feeding and digestate exit systems. The aim of this work was to assess the kinetics of anaerobically digested buffalo dung at different quantities of water added. It comprises the assessment of the specific methane production on the basis of VS (Volatile Solids) added in each reactor by using three first order models, i.e. the modified Gompertz model, the Cone model and the Exponential Curve Factor model. The analysis was tested by using the three statistical parameters, i.e. the coefficient of multiple determinations, the standard deviation of residuals and the Akaike's Information Criteria. The result reveals that the Exponential Curve Factor model was the best model that described the experimental data well. Moreover, there was not a direct or indirect relation between the kinetic coefficients of the AD process with the varying total or volatile solid content. (author)

 9. [Effects of fermented cattle dung on the growth and development of Tenebrio molitor larvae].

  Science.gov (United States)

  Zeng, Xiang-Wei; Wang, Xia; Guo, Li-Yue; Zhan, Li-Jie; Bo, Wen-Jing; Li, Zhan; Wu, Guang-Lei; Jiang, Gao-Ming

  2012-07-01

  In order to make use of and industrialize the animal dung from large cattle farms, this paper explored the feasibility of using Tenebrio molitor to digest and utilize cattle dung. Cattle dung was mixed with the conventional feed (65% wheat bran, 30% corn flour, and 5% bean pulp) of T. molitor in definite proportions, and fermented with effective microorganisms (EM). The fermented products containing 60% and 80% of cattle dung (FD1 and FD2, respectively) were selected to feed T. molitor larvae, and the effects of the fermented products on the growth curve, death rate, pupation rate, and antioxidant system of the larvae were compared. Compared with CK (conventional deed), the FD1 made the developmental duration of the larvae prolonged by 10 days and the larvae's death rate upraised somewhat, but made the single larva's total food intake, average body mass, crude fat content, and ratio of unsaturated to saturated fat acids increased by 49%, 28%, 26%, and 32%, respectively (P molitor larvae had weak adaptability to FD2. Our findings suggested that using FD1 to feed the 3rd instar of T. molitor larvae would have good practical prospects in industrializing cattle dung.

 10. The Importance of Maize Management on Dung Beetle Communities in Atlantic Forest Fragments.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Calixto Campos

  Full Text Available Dung beetle community structures changes due to the effects of destruction, fragmentation, isolation and decrease in tropical forest area, and therefore are considered ecological indicators. In order to assess the influence of type of maize cultivated and associated maize management on dung beetle communities in Atlantic Forest fragments surrounded by conventional and transgenic maize were evaluated 40 Atlantic Forest fragments of different sizes, 20 surrounded by GM maize and 20 surrounded by conventional maize, in February 2013 and 2014 in Southern Brazil. After applying a sampling protocol in each fragment (10 pitfall traps baited with human feces or carrion exposed for 48 h, a total of 3454 individuals from 44 species were captured: 1142 individuals from 38 species in GM maize surrounded fragments, and 2312 from 42 species in conventional maize surrounded fragments. Differences in dung beetle communities were found between GM and conventional maize communities. As expected for fragmented areas, the covariance analysis showed a greater species richness in larger fragments under both conditions; however species richness was greater in fragments surrounded by conventional maize. Dung beetle structure in the forest fragments was explained by environmental variables, fragment area, spatial distance and also type of maize (transgenic or conventional associated with maize management techniques. In Southern Brazil's scenario, the use of GM maize combined with associated agricultural management may be accelerating the loss of diversity in Atlantic Forest areas, and consequently, important ecosystem services provided by dung beetles may be lost.

 11. Diurnal dung beetles use the intensity gradient and the polarization pattern of the sky for orientation.

  Science.gov (United States)

  el Jundi, Basil; Smolka, Jochen; Baird, Emily; Byrne, Marcus J; Dacke, Marie

  2014-07-01

  To escape competition at the dung pile, a ball-rolling dung beetle forms a piece of dung into a ball and rolls it away. To ensure their efficient escape from the dung pile, beetles rely on a 'celestial compass' to move along a straight path. Here, we analyzed the reliability of different skylight cues for this compass and found that dung beetles rely not only on the sun but also on the skylight polarization pattern. Moreover, we show the first evidence of an insect using the celestial light-intensity gradient for orientation. Using a polarizer, we manipulated skylight so that the polarization pattern appeared to turn by 90 deg. The beetles then changed their bearing close to the expected 90 deg. This behavior was abolished if the sun was visible to the beetle, suggesting that polarized light is hierarchically subordinate to the sun. When the sky was depolarized and the sun was invisible, the beetles could still move along straight paths. Therefore, we analyzed the use of the celestial light-intensity gradient for orientation. Artificial rotation of the intensity pattern by 180 deg caused beetles to orient in the opposite direction. This light-intensity cue was also found to be subordinate to the sun and could play a role in disambiguating the polarization signal, especially at low sun elevations. © 2014. Published by The Company of Biologists Ltd.

 12. Microbial safety control of compost material with cow dung by heat treatment.

  Science.gov (United States)

  Gong, Chun-ming

  2007-01-01

  Various kinds of pathogenic bacteria derived from the intestinal tract of animals exist in compost material like cow dung. In order to sterilize the pathogenic bacteria completely in compost material, the cow dung was put into a heat treatment machine in pilot plan, and harmless condition in short time was examined. The results indicated, pathogenic indicator bacteria such as coliform bacteria, fecal coliform, Escherichia coli and salmonella were all 106 cfu/g dw at the beginning, died rapidly when cow dung temperature rose to above 50 degrees C, and not detected at 54-68 degrees C for 6-24 h heat treatment. Coliform bacteria and salmonella in heated cow dung were not detected by re-growth culture and enrichment culture examination. Moreover, it was hardly influenced on the fermentation ability of composting microbe, organic decomposition bacteria. During heat treatment, the mesophile decreased rapidly and the thermophile stabilized or increased, and the most of composting microbe were bacillus in cow dung by fluorescence microscope, this indicated that bacillus was dominator and composting microbe in composting process.

 13. The Importance of Maize Management on Dung Beetle Communities in Atlantic Forest Fragments.

  Science.gov (United States)

  Campos, Renata Calixto; Hernández, Malva Isabel Medina

  2015-01-01

  Dung beetle community structures changes due to the effects of destruction, fragmentation, isolation and decrease in tropical forest area, and therefore are considered ecological indicators. In order to assess the influence of type of maize cultivated and associated maize management on dung beetle communities in Atlantic Forest fragments surrounded by conventional and transgenic maize were evaluated 40 Atlantic Forest fragments of different sizes, 20 surrounded by GM maize and 20 surrounded by conventional maize, in February 2013 and 2014 in Southern Brazil. After applying a sampling protocol in each fragment (10 pitfall traps baited with human feces or carrion exposed for 48 h), a total of 3454 individuals from 44 species were captured: 1142 individuals from 38 species in GM maize surrounded fragments, and 2312 from 42 species in conventional maize surrounded fragments. Differences in dung beetle communities were found between GM and conventional maize communities. As expected for fragmented areas, the covariance analysis showed a greater species richness in larger fragments under both conditions; however species richness was greater in fragments surrounded by conventional maize. Dung beetle structure in the forest fragments was explained by environmental variables, fragment area, spatial distance and also type of maize (transgenic or conventional) associated with maize management techniques. In Southern Brazil's scenario, the use of GM maize combined with associated agricultural management may be accelerating the loss of diversity in Atlantic Forest areas, and consequently, important ecosystem services provided by dung beetles may be lost.

 14. C → T mutagenesis and γ-radiation sensitivity due to deficiency in the Smug1 and Ung DNA glycosylases

  Science.gov (United States)

  An, Qian; Robins, Peter; Lindahl, Tomas; Barnes, Deborah E

  2005-01-01

  The most common genetic change in aerobic organisms is a C:G to T:A mutation. C → T transitions can arise through spontaneous hydrolytic deamination of cytosine to give a miscoding uracil residue. This is also a frequent DNA lesion induced by oxidative damage, through exposure to agents such as ionizing radiation, or from endogenous sources that are implicated in the aetiology of degenerative diseases, ageing and cancer. The Ung and Smug1 enzymes excise uracil from DNA to effect repair in mammalian cells, and gene-targeted Ung−/− mice exhibit a moderate increase in genome-wide spontaneous mutagenesis. Here, we report that stable siRNA-mediated silencing of Smug1 in mouse embryo fibroblasts also generates a mutator phenotype. However, an additive 10-fold increase in spontaneous C:G to T:A transitions in cells deficient in both Smug1 and Ung demonstrates that these enzymes have distinct and nonredundant roles in suppressing C → T mutability at non-CpG sites. Such cells are also hypersensitive to ionizing radiation, and reveal a role of Smug1 in the repair of lesions generated by oxidation of cytosine. PMID:15902269

 15. Co-composting of physic nut (Jatropha curcas) deoiled cake with rice straw and different animal dung.

  Science.gov (United States)

  Das, Manab; Uppal, H S; Singh, Reena; Beri, Shanuja; Mohan, K S; Gupta, Vikas C; Adholeya, Alok

  2011-06-01

  To address the dispensing of this growing volume, a study on utilization of jatropha (Jatropha curcas) deoiled cake through compost production was carried out. The deoiled cake was composted with rice straw, four different animal dung (cow dung, buffalo dung, horse dung and goat dung) and hen droppings in different proportions followed by assessment, and comparison of biochemical characteristics among finished composts. Nutrient content in finished compost was within the desired level whereas metals such as copper, lead and nickel were much below the maximum allowable concentrations. Although a few finished material contained phorbol ester (0.12 mg/g), but it was far below the original level found in the deoiled cake. Such a study indicates that a huge volume of jatropha deoiled cake can be eliminated through composting. Copyright © 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 16. Bio-Inspired Design and Kinematic Analysis of Dung Beetle-Like Legs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aditya, Sai Krishna Venkata; Ignasov, Jevgeni; Filonenko, Konstantin

  2017-01-01

  The African dung beetle Scarabaeus galenus can use its front legs to walk and manipulate or form a dung ball. The interesting multifunctional legs have not been fully investigated or even used as inspiration for robot leg design. Thus, in this paper, we present the development of real dung beetle......-like front legs based on biological investigation. As a result, each leg consists of three main segments which were built using 3D printing. The segments were combined with in total four active DOFs in order to mimic locomotion and object manipulation of the beetle. Kinematics analysis of the leg was also...... performed to identify its workspace as well as to design its trajectory. To this end, the study contributes not only novel multifunctional robotic legs but also the methodology of the bio-inspired leg design....

 17. The veterinary drug ivermectin influences immune response in the yellow dung fly (Scathophaga stercoraria)

  International Nuclear Information System (INIS)

  West, Helen M.; Tracy, Saoirse R.

  2009-01-01

  Phenoloxidase (PO) is a key enzyme involved in the immune response of insects. We show that egg-to-adult exposure to residues of 0.001, but not 0.0005 mg kg -1 ivermectin elevated PO activity in yellow dung flies (Scathophaga stercoraria) developing in cattle dung. Fly fat content was unaffected by the treatments. Therefore, the response of PO was a direct effect of ivermectin and not an indirect one caused by an alteration in body 'condition'. This supports the non-intuitive conclusion that flies surviving exposure to faecal residues may have enhanced immune function. To our knowledge, this is the first study to assess the effects on PO activity of insecticidal residues in livestock dung. The non-target effects of such residues are of wide interest, given the global use of veterinary products. - Phenoloxidase activity in Scathophaga stercoraria is enhanced by ivermectin and that effect is transferred to the adult fly from the larval stage

 18. Zygomycetes from herbivore dung in the ecological reserve of Dois Irmãos, Northeast Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Luiz Cabral Monteiro de Azevedo Santiago

  2011-03-01

  Full Text Available Thirty-eight taxa of Zygomycetes distributed in 15 genera were recorded from tapir (Tapirus terrestris, camel (Camelus bactrianus, horse (Equus caballus, deer (Cervus elaphus, agouti (Dasyprocta aguti, donkey (Equus asinus, llama (Llama glama and waterbuck (Kobus ellipsiprymnus dung collected at the Reserva Ecológica de Dois Irmãos located in Recife, State of Pernambuco, Northeast Brazil. The samples were collected on a monthly basis from June 2005 to May 2006, taken to the laboratory and incubated in moist chambers. Higher number of taxa was observed in the excrements of tapir, followed by deer and donkey. The highest number of species was detected for Mucor, followed by Pilobolus. Statistical analyses showed significant differences in richness of Zygomycetes taxa between the herbivore dung types. Differences of species composition, however, were weak. Seasonality influenced the Zygomycetes species composition but not its richness. Variations in taxa composition between ruminants and non-ruminants dung were non significant.

 19. Zygomycetes From Herbivore Dung in the Ecological Reserve of Dois IrmÃOs, Northeast Brazil

  Science.gov (United States)

  de Azevedo Santiago, André Luiz Cabral Monteiro; Botelho Trufem, Sandra Farto; Malosso, Elaine; dos Santos, Paulo Jorge Parreira; de Queiroz Cavalcanti, Maria Auxiliadora

  2011-01-01

  Thirty-eight taxa of Zygomycetes distributed in 15 genera were recorded from tapir (Tapirus terrestris), camel (Camelus bactrianus), horse (Equus caballus), deer (Cervus elaphus), agouti (Dasyprocta aguti), donkey (Equus asinus), llama (Llama glama) and waterbuck (Kobus ellipsiprymnus) dung collected at the Reserva Ecológica de Dois Irmãos located in Recife, State of Pernambuco, Northeast Brazil. The samples were collected on a monthly basis from June 2005 to May 2006, taken to the laboratory and incubated in moist chambers. Higher number of taxa was observed in the excrements of tapir, followed by deer and donkey. The highest number of species was detected for Mucor, followed by Pilobolus. Statistical analyses showed significant differences in richness of Zygomycetes taxa between the herbivore dung types. Differences of species composition, however, were weak. Seasonality influenced the Zygomycetes species composition but not its richness. Variations in taxa composition between ruminants and non-ruminants dung were non significant. PMID:24031609

 20. Diversity and abundance of dung beetles (Coleoptera: Scaraebidae) at several different ecosystem functions in Peninsular Malaysia

  Science.gov (United States)

  Din, Abdullah Muhaimin Mohammad; Yaakop, Salmah; Hazmi, Izfa Riza

  2015-09-01

  Dung beetles has known for its bioindicator characteristic. Sensitive towards forest disturbance, dung beetles population and diversity will be less in disturbed and modified area. The objective of this study is to evaluate the diversity and distribution of dung beetles in different type of ecosystems in Peninsular Malaysia. Fifteen baited pitfall traps aligned in three transects were used in this study. Samples were collected after 24 h and repeated three time collections and identified afterwards. Two ecosystem types were selected, which are forested and agricultural ecosystem (livestock and plantation). A total of 4249 individuals, 47 species, in 11 genera was successfully collected from all localities. The H' index for Fraser Hill, Langkawi, Bangi Reserve Forest, Selangor (HSB), Sungkai Reserve Forest, Perak (SRF), Chini Lake, Bera Lake, chicken farm, goat farm, Longan plantation, and palm oil plantation were 1.58, 1.74, 2.17, 2.63, 1.80, 1.52, 1.63, 0.46, 0.00 and 1.98 respectively.Forest ecosystem, SRF shows the highest abundance (1486 individuals) and diversity, while for agricultural ecosystem,palm oil plantation shows the highest with 273 individuals and 16 species. Based onDetrended Correspondence Analysis (DCA) shows two groups that separate forest ecosystem with the agricultural ecosystem, with palm oil is the nearest to the forest. Palm oil ecosystem can sustain a dung beetles population due to the area can provide the requirements for the dung beetles to survive, such as food which comes from local domestic cows, shade from sunlight provide by the palm oil trees, and ground cover from small plants and shrubs.Even though modified ecosystem should have lower diversity of dung beetles, but some factors must be measured as well in order to have a better point of view.

 1. Effects of initiating anaerobic digestion of layer-hen poultry dung at sub-atmospheric pressure

  OpenAIRE

  Ngumah, Chima C.; Ogbulie, Jude N.; Orji, Justina C.; Amadi, Ekperechi S.

  2013-01-01

  This study investigated the effects of initiating anaerobic digestion (AD) of dry layer-hen poultry dung at the sub-atmospheric pressure of -30 cmHg on biodegradation, biogasification, and biomethanation. The setup was performed as a batch process at an average ambient temperature of 29±2 ºC and a retention time of 15 days. Comparisons were made with two other experiments which were both begun at ambient atmospheric pressure; one was inoculated with digestate from a previous layer-hen dung AD...

 2. Studies of Cr (VI) uptake by a green resin: dry cow dung

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barot, Nisha S.; Bagla, Hemlata

  2009-01-01

  In the present investigation dry cow dung powder has been employed as an indigenous, inexpensive and eco-friendly material for the removal of Cr (VI) from aqueous medium. The effect of various process parameters such as optimum pH, temperature, amount of resin, time of equilibration and concentration of metal ion etc. have been studied. Many naturally available materials are used for the adsorption of heavy metal pollutant, where most of them are modified physically or chemically. Dry cow dung powder has been utilized with simple chemical treatment thus manifesting the principle of Green Chemistry. (author)

 3. The Interaction among Microbiota, Immunity, and Genetic and Dietary Factors Is the Condicio Sine Qua Non Celiac Disease Can Develop

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Pagliari

  2015-01-01

  Full Text Available Celiac disease (CD is an immune-mediated enteropathy, triggered by dietary wheat gluten and similar proteins of barley and rye in genetically susceptible individuals. This is a complex disorder involving both environmental and immune-genetic factors. The major genetic risk factor for CD is determined by HLA-DQ genes. Dysfunction of the innate and adaptive immune systems can conceivably cause impairment of mucosal barrier function and development of localized or systemic inflammatory and autoimmune processes. Exposure to gluten is the main environmental trigger responsible for the signs and symptoms of the disease, but exposure to gluten does not fully explain the manifestation of CD. Thus, both genetic determination and environmental exposure to gluten are necessary for the full manifestation of CD; neither of them is sufficient alone. Epidemiological and clinical data suggest that other environmental factors, including infections, alterations in the intestinal microbiota composition, and early feeding practices, might also play a role in disease development. Thus, this interaction is the condicio sine qua non celiac disease can develop. The breakdown of the interaction among microbiota, innate immunity, and genetic and dietary factors leads to disruption of homeostasis and inflammation; and tissue damage occurs. Focusing attention on this interaction and its breakdown may allow a better understanding of the CD pathogenesis and lead to novel translational avenues for preventing and treating this widespread disease.

 4. effects of weed control and cow dung manure on growth indices

  African Journals Online (AJOL)

  DR. AMINU

  2012-12-02

  Dec 2, 2012 ... ABSTRACT. Field trials were conducted during the 2006, 2007 and 2008 rainy seasons at the Institute for. Agricultural Research farm Samaru, in the Northern guinea savanna zone of Nigeria to evaluate the effects of weed control and cow dung manure treatments on growth of quality protein maize. The.

 5. Effects of weed control and cow dung manure on growth indices of ...

  African Journals Online (AJOL)

  Field trials were conducted during the 2006, 2007 and 2008 rainy seasons at the Institute for Agricultural Research farm Samaru, in the Northern guinea savanna zone of Nigeria to evaluate the effects of weed control and cow dung manure treatments on growth of quality protein maize. The trials consisted of factorial ...

 6. Response of fed dung composted with rock phosphate on yield and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Field experiment was conducted on silty clay loam soil at the research farm of Khyber Pakhtunkhwa Agricultural University, Peshawar to study the effect of RP fed dung composted with RP on the yield, yield components and P uptake of maize (Zea mays. L. Azam). The fertilizers, N, P and K, were applied at the rate of 120- ...

 7. Annotated checklist of dung-associated beetles of the Savanna Ecosystem Project study area, Nylsvley

  CSIR Research Space (South Africa)

  Endrody-Younga, S

  1982-09-01

  Full Text Available A study of the composition, biology and impact of the arthropod fauna associated with dung and other decaying matter was carried out on the Nylsvley Nature Reserve and on a neighbouring farm from June 1975 to July 1976. A total of 100 638 specimens...

 8. Dung beetles eat acorns to increase their ovarian development and thermal tolerance.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José R Verdú

  Full Text Available Animals eat different foods in proportions that yield a more favorable balance of nutrients. Despite known examples of these behaviors across different taxa, their ecological and physiological benefits remain unclear. We identified a surprising dietary shift that confers ecophysiological advantages in a dung beetle species. Thorectes lusitanicus, a Mediterranean ecosystem species adapted to eat semi-dry and dry dung (dung-fiber consumers is also actively attracted to oak acorns, consuming and burying them. Acorn consumption appears to confer potential advantages over beetles that do not eat acorns: acorn-fed beetles showed important improvements in the fat body mass, hemolymph composition, and ovary development. During the reproductive period (October-December beetles incorporating acorns into their diets should have greatly improved resistance to low-temperature conditions and improved ovarian development. In addition to enhancing the understanding of the relevance of dietary plasticity to the evolutionary biology of dung beetles, these results open the way to a more general understanding of the ecophysiological implications of differential dietary selection on the ecology and biogeography of these insects.

 9. Effect of composting of palm oil mill wastes and cow dung or poultry ...

  African Journals Online (AJOL)

  Objective: To evaluate the effect of shelter and different type of manure on degradation of palm oil mills wastes during composting and on growth and yield of African spinach (Amaranthus hybridus) grown on acrisol . Methodology and results: Palm oil mills wastes were composted, with poultry manure or cow dung with and ...

 10. Effect of Temperature and PH on Biogas Production from Cow Dung ...

  African Journals Online (AJOL)

  The effect of feed, temperature and pH on biogas production was investigated using 500 ml small scale laboratory flasks. Feed containing cow dung and dog faeces produced the most biogas for small scale experiments. The combinations were scaled up to assess the feasibility of producing biogas from two 150 L ...

 11. Biogas from mesophilic anaerobic digestion of cow dung using gelatin as additive

  Science.gov (United States)

  Salam, Bodius; Rahman, Md Mizanur; Sikder, Md Asif R.; Islam, Majedul

  2017-06-01

  A research work was conducted to investigate the enhanced production ability of biogas from mesophilic anaerobic digestions of cow dung (CD) using gelatin as additive. Five laboratory scale digesters were constructed to digest cow dung, where one set up was used for digestion of cow dung without additive and the other set up were used for digestion with additive. Gelatin additive was added in the slurry of amount 0.29, 0,57, 0.85 and 1.14% (wt.). The digesters were made of glass conical flask of 1-liter capacity each. Cow dung was used 335 gm and water was used 365 gm in each experiment. In the slurry, total solid content was maintained 8% (wt.) for all the observations. The digesters were fed on batch basis. The digesters were operated at ambient temperatures of 26 - 35°C. The total gas yield was obtained about 14.4 L/kg CD for digestion without additive and about 65% more biogas for digestion with 0.29% gelatin additive. The retention time for digestion without additive was 38 days and with additive retention time varied between 24 and 52 days.

 12. Assessment of Mesophilic Co-Digestion of Cow Dung with Lemon ...

  African Journals Online (AJOL)

  The scarcity of energy (fossil) and its attendant pollution menace have provided the avenue to consider alternative sources of energy. A study was carried out on the design and construction of an Anaerobic Digester system using 1mm galvanized steel for the production of biogas from co-digestion of Cow dung and Lemon ...

 13. Effects of poultry manure and cow dung on the physical and ...

  African Journals Online (AJOL)

  An experiment was conducted in the Teaching and Research Farm of the Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine, Imo State University, Owerri, Nigeria to investigate the potentials of using poultry manure and cow dung as bioremediants for crude oil polluted soils. The experiment was arranged in a Randomized ...

 14. Ivermectin excreted in cattle dung after subcutaneous injection or pour-on treatment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommer, C.; Steffansen, B.; Nielsen, B. Overgaard

  1992-01-01

  Heifers were treated with the recommended doses of ivermectin: 0.2 mg/kg bw by subcutaneous injection or 0.5 mg/kg bw by pour-on. An analytic procedure is described and used for the detection of ivermectin residues excreted in dung. A large amount of the higher pour-on dose was excreted during th...

 15. Benzene bioremediation using cow dung microflora in two phase partitioning bioreactor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Singh, Dipty [Environmental Biotechnology Laboratory, Department of Life Sciences, University of Mumbai, Vidyanagari Campus, Santacruz (E), Mumbai-400 098 (India); Fulekar, M.H., E-mail: mhfulekar@yahoo.com [Environmental Biotechnology Laboratory, Department of Life Sciences, University of Mumbai, Vidyanagari Campus, Santacruz (E), Mumbai-400 098 (India)

  2010-03-15

  Bioremediation of benzene has been carried out using cow dung microflora in a bioreactor. The bioremediation of benzene under the influence of cow dung microflora was found to be 100% and 67.5%, at initial concentrations of 100 mg/l and 250 mg/l within 72 h and 168 h respectively; where as at higher concentration (500 mg/l), benzene was found to be inhibitory. Hence the two phase partitioning bioreactor (TPPB) has been designed and developed to carryout biodegradation at higher concentration. In TPPB 5000 mg/l benzene was biodegraded up to 50.17% over a period of 168 h. Further the Pseudomonas putida MHF 7109 was isolated from cow dung microflora as potential benzene degrader and its ability to degrade benzene at various concentrations was evaluated. The data indicates 100%, 81% and 65% degradation at the concentrations of 50 mg/l, 100 mg/l, 250 mg/l within the time period of 24 h, 96 h and 168 h respectively. The GC-MS data also shows the presence of catechol and 2-hydroxymuconic semialdehyde, which confirms the established pathway of benzene biodegradation. The present research proves the potential of cow dung microflora as a source of biomass for benzene biodegradation in TPPB.

 16. Biogas from mesophilic digestion of cow dung using charcoal and gelatin as additives

  Science.gov (United States)

  Islam, Md Rashedul; Salam, Bodius; Rahman, Md Mizanur; Mamun, Abdullah Al

  2017-06-01

  Biogas, a source of renewable energy is produced from bacteria in the process of biodegradation of organic matter under anaerobic conditions. A research work was performed to find out the production of biogas from cow dung using charcoal and gelatin as additives. Five laboatory scale experimental set-up were constructed using 0, 0.2, 0.4, 0.6 and 0.8% gelatin with cow dung as additive to perform the research work. For all the set-up 0.5% charcoal was also added. All the set-ups were made from 1-liter capacity conical flask. The amount of water and cow dung was used respectively 382 gm. and 318 gm. in every set-up. Total solid content was maintained 8% throughout all set-ups. The digesters were operated at ambient temperature of 26°-32°C. The total gas yield without using gelatin additive was found to be 12 L/kg cow dung. The maximum gas yield was found from 0.2% gelatin additive and 23% more as compared to without gelatin gas production. The retention time varied from 28 to 79 days for the experiments.

 17. A field test of the effect of spiked ivermectin concentrations on the biodiversity of coprophagous dung insects in Switzerland.

  Science.gov (United States)

  Jochmann, Ralf; Lipkow, Erhard; Blanckenhorn, Wolf U

  2016-08-01

  Veterinary medical product residues can cause severe damage in the dung ecosystem. Depending on the manner of application and the time after treatment, the excreted concentration of a given pharmaceutical varies. The popular anthelmintic drug ivermectin can be applied to livestock in several different ways and is fecally excreted over a period of days to months after application. In a field experiment replicated in summer and autumn, the authors mixed 6 ivermectin concentrations plus a null control into fresh cow dung to assess the reaction of the dung insect community. Taxon richness of the insect dung fauna emerging from the dung, but not Hill diversity ((1) D) or the total number of individuals (abundance), decreased as ivermectin concentration increased. Corresponding declines in the number of emerging insects were found for most larger brachyceran flies and hymenopteran parasitoids, but not for most smaller nematoceran flies or beetles (except Hydrophilidae). Parallel pitfall traps recovered all major dung organism groups that emerged from the experimental dung, although at times in vastly different numbers. Ivermectin generally did not change the attractiveness of dung: differences in emergence therefore reflect differences in survival of coprophagous offspring of colonizing insects. Because sample size was limited to 6 replicates, the authors generally recommend more than 10 (seasonal) replicates and also testing higher concentrations than used in the present study as positive controls in future studies. Results accord with parallel experiments in which the substance was applied and passed through the cow's digestive system. In principle, therefore, the authors' experimental design is suitable for such higher-tier field tests of the response of the entire dung community to pharmaceutical residues, at least for ivermectin. Environ Toxicol Chem 2016;35:1947-1952. © 2015 SETAC. © 2015 SETAC.

 18. Dung Beetles Associated with Agroecosystems of Southern Brazil: Relationship with Soil Properties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrícia Menegaz de Farias

  Full Text Available ABSTRACT Knowing the biodiversity of dung beetles in agricultural and livestock environments is the basis for understanding the contribution that these organisms make in nutrient cycling and ecosystem functions. The aim of the present study was to investigate the structure of copronecrophagous dung beetle communities inhabiting the main agroecosystems in southern Brazil and correlate the presence of these organisms with soil properties. From December 2012 to April 2013, samples of dung beetles were taken in the municipality of Tubarão, Santa Catarina, Brazil (28° 28’ S; 48° 56’ W in corn, bean, and sugarcane crops, and in cattle pastures. Beetles were captured in 16 sampling sites, four from each agroecosystem, following a standardized methodology: 10 baited pitfall traps (feces and rotting meat at a spacing of 50 m with exposure for 48 h. The beetles were identified, weighed, and measured. Soil analyses were performed in order to correlate data on organic matter, texture, macro and micronutrients, and pH with data on the abundance of beetle species using canonical correspondence analysis. A total of 110 individuals belonging to 10 species of dung beetles was found. Twenty-four individuals from seven species (with total biomass of 2.4 g were found in the corn crop; five individuals from three species (1.8 g were found in the bean crop; 81 individuals from nine species (30.3 g were found in cattle pasture areas; and lastly, there were no dung beetles recorded in the sugarcane crop. In areas of cattle grazing, the tunnelers Dichotomius nisus and Trichillum externepunctatum correlated positively with organic matter content, whereas the roller species Canthon chalybaeus correlated positively with soil texture, preferring sandier soils. In corn crop areas, D. nisus was again correlated with organic matter content. Paracoprid dung beetle species were correlated with organic matter content in the soil, and species belonging to the roller

 19. Utilización de quitina en formas farmacéuticas: I Ungüento

  OpenAIRE

  Ofelia Bilbao Revoredo; Sol A Fernández Monagas; Olga M Nieto Acosta; Ruth D Henríques Rodríguez

  1998-01-01

  Se realizó un estudio tecnológico en la forma farmacéutica ungüento, para lo cual se empleó quitina como principio activo. Se utilizaron 2 tipos de base, oleosa e hidrosoluble, la primera con mejores características. Se estudiaron la liberación in vitro del fármaco, así como la cinética de este proceso, y se llegó a la conclusión de que el mayor porcentaje de quitina liberada fue en base oleosa. Se siguió en ambos casos una cinética de orden cero.A technological study of pharmaceutical form o...

 20. Effects of ivermectin application on the diversity and function of dung and soil fauna: Regulatory and scientific background information.

  Science.gov (United States)

  Adler, Nicole; Bachmann, Jean; Blanckenhorn, Wolf U; Floate, Kevin D; Jensen, John; Römbke, Jörg

  2016-08-01

  The application of veterinary medical products to livestock can impact soil organisms in manure-amended fields or adversely affect organisms that colonize dung pats of treated animals and potentially retard the degradation of dung on pastures. For this reason, the authorization process for veterinary medicinal products in the European Union includes a requirement for higher-tier tests when adverse effects on dung organisms are observed in single-species toxicity tests. However, no guidance documents for the performance of higher-tier tests are available. Hence, an international research project was undertaken to develop and validate a proposed test method under varying field conditions of climate, soil, and endemic coprophilous fauna at Lethbridge (Canada), Montpellier (France), Zurich (Switzerland), and Wageningen (The Netherlands). The specific objectives were to determine if fecal residues of an anthelmintic with known insecticidal activity (ivermectin) showed similar effects across sites on 1) insects breeding in dung of treated animals, 2) coprophilous organisms in the soil beneath the dung, and 3) rates of dung degradation. By evaluating the effects of parasiticides on communities of dung-breeding insects and soil fauna under field conditions, the test method meets the requirements of a higher-tier test as mandated by the European Union. The present study provides contextual information on authorization requirements for veterinary medicinal products and on the structure and function of dung and soil organism communities. It also provides a summary of the main findings. Subsequent studies on this issue provide detailed information on different aspects of this overall project. Environ Toxicol Chem 2016;35:1914-1923. © 2015 SETAC. © 2015 SETAC.

 1. Laboratory Scale Bioremediation of Petroleum Hydrocarbon – Polluted Mangrove Swamps in the Niger Delta Using Cow Dung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dike, E. N.

  2012-01-01

  Full Text Available Aims: The aim of the study was to carry-out laboratory–scale bioremediation of petroleum hydrocarbon polluted mangrove swamps using cow dung as source of limiting of nutrients.Methodology and Results: In a 70 days study, the cow dung treated polluted soil had its total culturable hydrocarbon utilising bacterial/fungi, heterotrophic bacterial and fungal counts increased progressively from the 28th day to the 70th day. The control set- up showed very slight increment in its microbial growth. Alkaline pH was observed in all the treatments and control during the study period. The conductivity values of cow dung decreased progressively. In the cow dung treatment option, the nitrate concentration decreased from 35.44 mg/kg to 14.28 mg/kg. Phosphate concentration of cow dung option decreased from 25.41 mg/kg to 9.31mg/kg. The control had the nitrate decreased from 8.42 mg/kg to 6.98 mg/kg. Percentage total organic carbon (% TOC in the cow dung option decreased from 4.06% to 0.96%. Control experiment had the % TOC decreased from 3.32% to 2.99%. Studies using Gas chromatographic analyses showed that 0%, 49.88%, and 69.85% of Total petroleum hydrocarbon (TPH were lost at zero hour, 28th day and 70th day respectively in the cow dung option. In addition, in the control experimental set-up, 0%, 7.14% and 13.42% of TPH were lost at zero hour, 28th day and 70th day respectively.Conclusion, significance and impact of study: The use of organic nutrient sources such as cow dung has shown good promises in bioremediation of crude oil impacted Mangrove Swamps in the Niger Delta. The next line of action is to transfer the technology to pilot scale study.

 2. Reduced germination success of temperate grassland seeds sown in dung: consequences for post-dispersal seed fate.

  Science.gov (United States)

  Milotić, T; Hoffmann, M

  2016-11-01

  Endozoochory is one of the main drivers shaping temperate grassland communities by maintaining plant populations of its constituents and enabling plants to colonize new habitats. Successful endozoochorous dispersal implies that seeds not only get consumed and survive the digestive tract but are also able to develop into viable seedlings in a dung environment. We experimentally assessed the germination probability and timing of 15 annual and perennial temperate European grassland species in cattle and horse dung and in different climatic conditions (greenhouse and outdoor conditions). Interspecific variation in germinability and germination timing are found, while life strategy had only an effect on germination timing. We found adverse effects of both cattle and horse dung on the germination characteristics of all tested grassland species, but the effects of cattle dung were more pronounced. In comparison with the control treatment, fewer seeds emerged in dung and more time was needed to germinate. Also, germination metrics clearly differed between the artificial greenhouse and outdoor conditions, with generally a lower germinability in outdoor conditions. According to our results, a large cost seems to be associated with endozoochorous dispersal in this stage of the life cycle, as seed dispersal effectiveness strongly depends on the quality of the deposition site with a lowered survival and germination probability when seeds are deposited in dung. © 2016 German Botanical Society and The Royal Botanical Society of the Netherlands.

 3. Habitat differences in dung beetle assemblages in an African savanna-forest ecotone: implications for secondary seed dispersal.

  Science.gov (United States)

  Kunz, Britta K; Krell, Frank-Thorsten

  2011-06-01

  The probability and pattern of secondary seed dispersal by dung beetles (Scarabaeinae) depend on their community structure and composition at the site of primary deposition, which, in turn, seem to be strongly determined by vegetation. Consequently, we expected pronounced differences in secondary seed dispersal between forest and savanna in the northern Ivory Coast, West Africa. We found 99 dung beetle species at experimentally exposed dung piles of the olive baboon (Papio anubis (Lesson, 1827)), an important primary seed disperser in West Africa. Seventy-six species belonged to the roller and tunneler guilds, which are relevant for secondary seed dispersal. Most species showed a clear habitat preference. Contrary to the Neotropics, species number and abundance were much higher in the savanna than in the forest. Rollers and tunnelers each accounted for approximately 50% of the individuals in the savanna, but in the forest rollers made up only 4%. Seeds deposited into the savanna by an omnivorous primary disperser generally have a higher overall probability of being more rapidly dispersed secondarily by dung beetles than seeds in the forest. Also, rollers disperse seeds over larger distances. In contrast to other studies, small rollers were active in dispersal of large seeds, which were seemingly mistaken for dung balls. Our results suggest that rollers can remove seeds from any plant dispersed in primate dung in this ecosystem. © 2011 ISZS, Blackwell Publishing and IOZ/CAS.

 4. Decline of Ecological Functions Performed by Dung Beetles in Areas of Atlantic Forest and Contribution of Rollers and Tunnellers in Organic Matter Removal.

  Science.gov (United States)

  Batilani-Filho, M; Hernandez, M I M

  2017-08-01

  The feeding behavior of the Scarabaeinae subfamily has positive implications on ecosystem functioning. We characterize the necrophagous and coprophagous dung beetle assemblages, and we quantify the removal of swine carrion and domestic dog dung in two areas with different degrees of environmental disturbance in an Atlantic Forest remnant located in Florianopolis, SC, Brazil. The experiment was setup at eight sampling points in each area, by installing one control and two collection and removal assessment arenas for collecting necrophagous dung beetles while simultaneously evaluating the removal of carrion (50 g of rotting pork for 48 h). We used the same sample design with 50 g of domestic dog dung for evaluating the coprophagous dung beetle assemblage and dung removal. Our results indicated that necrophagous dung beetles were more sensitive to environmental disturbance owing to a lower richness and changes in species dominance, which resulted in a lower removal in the areas with greater disturbance and lower environmental quality (39.6% carrion removal) in relation to less disturbed areas (75.1% carrion removal). The dung beetle assemblages were similar in structure and removal rates between areas (80% of dung was removed). In assessing the influence of richness, abundance, and biomass of dung beetles on resource removal both for the whole assemblage and for each separate functional guild, only the abundance and biomass of rollers contributed significantly to dung removal. These results highlight the implications of environmental disturbances on the functions of dung beetles, which respond differently according to the resource they use. © The Authors 2017. Published by Oxford University Press on behalf of Entomological Society of America. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.

 5. The effects of fouled anion resin on condensate polishing plant performance at Dungeness B power station

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bates, Chris

  2008-01-01

  The return to power, after an outage, at Dungeness B Power Station was delayed because of problems in achieving an in-specification feedwater acid conductivity. Dungeness B has a full flow cation/mixed bed condensate polishing plant (CPP). Investigations showed that the acid conductivity was produced by carbon dioxide and organic impurities both by-passing the CPP and slipping through it. Resin analysis showed that the anion resin had severely impaired sulfate removal kinetics. The paper covers the work done to try and identify the nature and source of the organics and their effect on the anion resin. One significant finding was that the carbonate removal kinetics were as impaired as those for sulfate removal; this had not been previously experienced in the CPP at any British Energy plant. (orig.)

 6. Evolutionary constraints in hind wing shape in Chinese dung beetles (Coleoptera: Scarabaeinae.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ming Bai

  Full Text Available This study examines the evolution hindwing shape in Chinese dung beetle species using morphometric and phylogenetic analyses. Previous studies have analyzed the evolution of wing shape within a single or very few species, or by comparing only a few wing traits. No study has analyzed wing shape evolution of a large number of species, or quantitatively compared morphological variation of wings with proposed phylogenetic relationships. This study examines the morphological variation of hindwings based on 19 landmarks, 119 morphological characters, and 81 beetle species. Only one most parsimonious tree (MPT was found based on 119 wing and body characters. To better understand the possible role of the hindwing in the evolution of Scarabaeinae, additional phylogenetic analyses were proposed based on the only body features (106 characters, wing characters excluded. Two MPT were found based on 106 body characters, and five nodes were collapsed in a strict consensus. There was a strong correlation between the morphometric tree and all phylogenetic trees (r>0.5. Reconstructions of the ancestral wing forms suggest that Scarabaeinae hindwing morphology has not changed substantially over time, but the morphological changes that do occur are focused at the base of the wing. These results suggest that flight has been important since the origin of Scarabaeinae, and that variation in hindwing morphology has been limited by functional constraints. Comparison of metric disparity values and relative evolutionary sequences among Scarabaeinae tribes suggest that the primitive dung beetles had relatively diverse hindwing morphologies, while advanced dung beetles have relatively similar wing morphologies. The strong correlation between the morphometric tree and phylogenetic trees suggest that hindwing features reflect the evolution of whole body morphology and that wing characters are suitable for the phylogenetic analyses. By integrating morphometric and cladistic

 7. Appraisal of Biogas Potential of Biogas from Animal Dung in Saeedabad, Pakistan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  AMJAD ALISHAH

  2017-07-01

  Full Text Available Pakistan is facing energy scarcity. The biogas is one of the renewable substitutes. It does not only overcome the energy scarcity but also harness the energy from animal dung which causes the CO2 emissions. The present study was done on the appraisal of potential of biogas from the dung of animals (Buffaloes, Cows, Goats and Sheep within the villages surrounded by Taluka Saeedabad. The purpose of the study was the energy potential of the biogas and the selection of the most suitable design and size of the biogas plant for the villagers. The present study also includes the domestic biogas plant economics. As per the estimation, total quantity of animal dung generated was about 129 tons/day, which can produce 3859 m3 of biogas per day. On the contrary, for cooking villagers require only 2748 m3 of biogas per day. Moreover, the surplus biogas of 1111 m3 per day can be used to produce electricity of 6666 kWh per day, which can fulfill the demand of about half of the population of villages under study. People are using firewood, cotton stalks, kerosene oil and LPG (Liquefied Petroleum Gas for cooking. Converting animal dung into the biogas not only reduces the consumption of the traditional fuels used (Firewood, Cotton Stalks, Kerosene Oil and LPG, but also prevents about 900 thousand tons of CO2 emissions into the environment. Additionally, a fixed dome biogas plant of 8-10 m3 size was recommended for each of the houses under study.

 8. Appraisal of biogas potential of biogas from animal dung in saeedabad, pakistan

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shah, A.A.; Sahito, A.R.

  2017-01-01

  Pakistan is facing energy scarcity. The biogas is one of the renewable substitutes. It does not only overcome the energy scarcity but also harness the energy from animal dung which causes the CO/sub 2/ emissions. The present study was done on the appraisal of potential of biogas from the dung of animals (Buffaloes, Cows, Goats and Sheep) within the villages surrounded by Taluka Saeedabad. The purpose of the study was the energy potential of the biogas and the selection of the most suitable design and size of the biogas plant for the villagers. The present study also includes the domestic biogas plant economics. As per the estimation, total quantity of animal dung generated was about 129 tons/day, which can produce 3859 m/sup 3/ of biogas per day. On the contrary, for cooking villagers require only 2748 m3 of biogas per day. Moreover, the surplus biogas of 1111 m/sup 3/ per day can be used to produce electricity of 6666 kWh per day, which can fulfill the demand of about half of the population of villages under study. People are using firewood, cotton stalks, kerosene oil and LPG (Liquefied Petroleum Gas) for cooking. Converting animal dung into the biogas not only reduces the consumption of the traditional fuels used (Firewood, Cotton Stalks, Kerosene Oil and LPG), but also prevents about 900 thousand tons of CO/sub 2/ emissions into the environment. Additionally, a fixed dome biogas plant of 8-10 m/sup 3/ size was recommended for each of the houses under study. (author)

 9. Stage- and sex-specific heat tolerance in the yellow dung fly Scathophaga stercoraria

  OpenAIRE

  Blanckenhorn Wolf U.; Gautier Roland; Nick Marcel; Puniamoorthy Nalini; Schäfer Martin A.

  2014-01-01

  Thermal tolerance varies at all hierarchical levels of biological organization: among species populations individuals and even within individuals. Age or developmental stage and sex specific thermal effects have received relatively little attention in the literature despite being crucial for understanding thermal adaptation in nature and responses to global warming. We document stage and sex specific heat tolerance in the yellow dung fly Scathophaga stercoraria (Diptera: Scathophagidae) a...

 10. Diversity and community structure of dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae across a habitat disturbance gradient in Lore Lindu National Park, Central Sulawesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SHAHABUDDIN

  2010-01-01

  Full Text Available Shahabuddin (2010 Diversity and community structure of dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae across habitat disturbance gradient in Lore Lindu National Park, Central Sulawesi. Biodiversitas 11: 29-33. Dung beetles are important component of most terrestrial ecosystems and used to assess the effects of habitat disturbance and deforestation. This study aimed at comparing dung beetle assemblages among several habitat types ranging from natural tropical forest and agroforestry systems to open cultivated areas at the margin of Lore Lindu National Park (LLNP, Central Sulawesi (one of Indonesia’s biodiversity hotspots. Therefore, 10 pitfall traps baited with cattle dung were exposed at each habitat type (n = 4 replicate sites per habitat type to collect the dung beetles. The results showed that species richness of dung beetles declined significantly from natural forest to open area. However cacao agroforestry systems seemed to be capable of maintaining a high portion of dung beetle species inhabiting at forest sites. The closer relationship between dung beetle assemblages recorded at forest and agroforestry sites reflects the high similarity of some measured habitat parameters (e.g. vegetation structure and microclimate between both habitat types, while species assemblages at open areas differed significantly from both other habitat groups. These results indicated that habitat type has importance effect on determining the species richness and community structure of dung beetles at the margin of LLNP.

 11. Production of biogas from poultry litter mixed with the co-substrate cow dung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Roman Miah

  2016-07-01

  Full Text Available Poultry litter (a mixture of rice hulls, sawdust and chicken excreta of broilers mixed with the co-substrate cow dung and poultry droppings was evaluated under anaerobic conditions for the production of biogas (methane. Four laboratory scale reactors, R1, R2, R3 and R4, were set up with different proportions of waste poultry litter, cow dung and poultry droppings and had a 6% total solid concentration. Digestion was carried out for 50 days at room temperature, 32 ± 3 °C. Volatile solid degradation and specific gas production in the four reactors was 46%, 51.99%, 51.96%, 43% and 0.263, 0.469, 0.419, 0.221 l/g, respectively, based on the volatile solid (VS feed. The methane yields were 71%, 72.5%, 72.6% and 70%, respectively. The COD reductions were 46.1%, 50.76%, 48.23% and 45.12%, respectively. A kinetic analysis showed that the anaerobic digestion of poultry litter with a co-substrate followed first order kinetics. Among the experimental reactors, R2 (25% cow dung, 75% poultry litter gave the optimum results: a VS reduction of 51.99%, a specific gas yield of 0.469 l/g and a methane yield of 72.5%.

 12. Study on rapid bio-drying technology of cow dung with CaO2

  Science.gov (United States)

  Chen, Xiaotian; Qu, Guangfei; Liu, Shugen; Xie, Ruosong; He, Yanhua

  2017-05-01

  Effect of CaO2 on cow dung rapid bio-drying technology was researched. A static aerobic composting system was applied to this experiment which combining natural ventilation with Turing in the process of composting. The physical characteristics of cow dung was observed and the compost temperature, moisture content, organic matter, total nitrogen, total phosphorus, potassium content was determined which in order to study the effect of CaO2 on rapid drying of cattle in the compost. In the initial stage of compost, adding CaO2 groups compared with the control group, the temperature rise faster, 4-6 days in advance to the thermophilic phase; at the end of composting, the CaO2 composition and moisture content decreased significantly to below 30%. The addition of CaO2 in fertilizer was shorten the composting time, extend the thermophilic phase, to provide sufficient oxygen meeting the growth needs of aerobic microorganisms. It convinced that the rapid bio-drying of dairy manure has a good effect and provided a new idea for the effective treatment of cow dung.

 13. Acorn consumption improves the immune response of the dung beetle Thorectes lusitanicus.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José R Verdú

  Full Text Available Thorectes lusitanicus, a typically coprophagous species is also actively attracted to oak acorns, consuming, burying them, and conferring ecophysiological and reproductive advantages to both the beetle and the tree. In this study, we explored the possible relation between diet shift and the health status of T. lusitanicus using a generalist entomopathogenic fungus (Metarhizium anisopliae as a natural pathogen. To measure the health condition and immune response of beetles, we analysed the protein content in the haemolymph, prophenoloxidase (proPO content, phenoloxidase (PO activity and mortality of beetles with diets based on either acorns or cow dung. Protein content, proPO levels and PO levels in the haemolymph of T. lusitanicus were found to be dependent on the type of diet. Furthermore, the beetles fed with acorns developed a more effective proPO-PO system than the beetles fed with cow dung. Furthermore, a significant decrease in mortality was observed when infected individuals were submitted to an acorn-based diet. In addition to enhancing an understanding of the relevance of dietary change to the evolutionary biology of dung beetles, these results provide a more general understanding of the ecophysiological implications of differential dietary selection in the context of fitness.

 14. Molecular composition of particulate matter emissions from dung and brushwood burning household cookstoves in Haryana, India

  Science.gov (United States)

  Fleming, Lauren T.; Lin, Peng; Laskin, Alexander; Laskin, Julia; Weltman, Robert; Edwards, Rufus D.; Arora, Narendra K.; Yadav, Ankit; Meinardi, Simone; Blake, Donald R.; Pillarisetti, Ajay; Smith, Kirk R.; Nizkorodov, Sergey A.

  2018-02-01

  Emissions of airborne particles from biomass burning are a significant source of black carbon (BC) and brown carbon (BrC) in rural areas of developing countries where biomass is the predominant energy source for cooking and heating. This study explores the molecular composition of organic aerosols from household cooking emissions with a focus on identifying fuel-specific compounds and BrC chromophores. Traditional meals were prepared by a local cook with dung and brushwood-fueled cookstoves in a village in Palwal district, Haryana, India. Cooking was done in a village kitchen while controlling for variables including stove type, fuel moisture, and meal. Fine particulate matter (PM2.5) emissions were collected on filters, and then analyzed via nanospray desorption electrospray ionization-high-resolution mass spectrometry (nano-DESI-HRMS) and high-performance liquid chromatography-photodiode array-high-resolution mass spectrometry (HPLC-PDA-HRMS) techniques. The nano-DESI-HRMS analysis provided an inventory of numerous compounds present in the particle phase. Although several compounds observed in this study have been previously characterized using gas chromatography methods a majority of the species in the nano-DESI spectra were newly observed biomass burning compounds. Both the stove (chulha or angithi) and the fuel (brushwood or dung) affected the composition of organic aerosols. The geometric mean of the PM2.5 emission factor and the observed molecular complexity increased in the following order: brushwood-chulha (7.3 ± 1.8 g kg-1 dry fuel, 93 compounds), dung-chulha (21.1 ± 4.2 g kg-1 dry fuel, 212 compounds), and dung-angithi (29.8 ± 11.5 g kg-1 dry fuel, 262 compounds). The mass-normalized absorption coefficient (MACbulk) for the organic-solvent extractable material for brushwood PM2.5 was 3.7 ± 1.5 and 1.9 ± 0.8 m2 g-1 at 360 and 405 nm, respectively, which was approximately a factor of two higher than that for dung PM2.5. The HPLC-PDA-HRMS analysis

 15. Utilización de quitina en formas farmacéuticas: I Ungüento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ofelia Bilbao Revoredo

  1998-12-01

  Full Text Available Se realizó un estudio tecnológico en la forma farmacéutica ungüento, para lo cual se empleó quitina como principio activo. Se utilizaron 2 tipos de base, oleosa e hidrosoluble, la primera con mejores características. Se estudiaron la liberación in vitro del fármaco, así como la cinética de este proceso, y se llegó a la conclusión de que el mayor porcentaje de quitina liberada fue en base oleosa. Se siguió en ambos casos una cinética de orden cero.A technological study of pharmaceutical form ointment was undertaken for which chitin was used as an active agent. Two types of base were used: oinment and water-soluble; the former presented better characteristics. Drug release in vitro and the kinetics of this process were studied so it was concluded that the higher percentage of chitin was released in oinment. Zero kinetics was followed in both cases.

 16. Anaerobic co-digestion of canola straw and buffalo dung: optimization of methane production in batch experiments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sahito, A.R.; Brohi, K.M.

  2014-01-01

  In several regions of the Pakistan, crop cultivation is leading to the production crop residues and its disposal problems. It has been suggested that the co-digestion of the crop residues with the buffalo dung might be a disposal way for the wasted portion of the crops residue. The objective of present study was to optimize the anaerobic co-digestion of canola straw and the buffalo dung through batch experiments in order to obtain maximum methane production. The optimization was carried out in three stages. In first stage, the best canola straw to buffalo dung ratio was evaluated. In second stage, the best concentration of sodium hydrogen carbonate was assessedas the alkaline pretreatment chemical, whereas in the third stage most suitable particle size of the canola strawwas evaluated. The assessment criteria for the optimization of a co-digestion were cumulative methane production and ABD (Anaerobic Biodegradability). The results yield that anaerobic co-digestibility of the canola straw and the buffalo dung is obviously influenced by all the three factors of optimization. The maximum methane production was obtained as 911 NmL from the canola straw to buffalo dung ratio of 40:60, the alkaline doze of 0.6 gNaHCO/sub 3/ gVS and canola straw particle size of 2mm. However, because of the higher shredding cost to produce 2mm sized canola straw, particle size 4mm could be the best canola straw particle size. (author)

 17. Anaerobic Co-Digestion of Canola Straw and Buffalo Dung: Optimization of Methane Production in Batch Experiments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdul Razaque Sahito

  2014-01-01

  Full Text Available In several regions of the Pakistan, crop cultivation is leading to the production crop residues and its disposal problems. It has been suggested that the co-digestion of the crop residues with the buffalo dung might be a disposal way for the wasted portion of the crops' residue. The objective of present study was to optimize the anaerobic co-digestion of canola straw and the buffalo dung through batch experiments in order to obtain maximum methane production. The optimization was carried out in three stages. In first stage, the best canola straw to buffalo dung ratio was evaluated. In second stage, the best concentration of sodium hydrogen carbonate was assessedas the alkaline pretreatment chemical, whereas in the third stage most suitable particle size of the canola strawwas evaluated. The assessment criteria for the optimization of a co-digestion were cumulative methane production and ABD (Anaerobic Biodegradability. The results yield that anaerobic co-digestibility of the canola straw and the buffalo dung is obviously influenced by all the three factors of optimization. The maximum methane production was obtained as 911 NmL from the canola straw to buffalo dung ratio of 40:60, the alkaline doze of 0.6 gNaHCO3 / gVS and canola straw particle size of 2mm. However, because of the higher shredding cost to produce 2mm sized canola straw, particle size 4mm could be the best canola straw particle size.

 18. Spatial variation of dung beetle assemblages associated with forest structure in remnants of southern Brazilian Atlantic Forest

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro Giovâni da Silva

  2016-01-01

  Full Text Available The Brazilian Atlantic Forest is one of the world's biodiversity hotspots, and is currently highly fragmented and disturbed due to human activities. Variation in environmental conditions in the Atlantic Forest can influence the distribution of species, which may show associations with some environmental features. Dung beetles (Coleoptera: Scarabaeinae are insects that act in nutrient cycling via organic matter decomposition and have been used for monitoring environmental changes. The aim of this study is to identify associations between the spatial distribution of dung beetle species and Atlantic Forest structure. The spatial distribution of some dung beetle species was associated with structural forest features. The number of species among the sampling sites ranged widely, and few species were found in all remnant areas. Principal coordinates analysis indicated that species composition, abundance and biomass showed a spatially structured distribution, and these results were corroborated by permutational multivariate analysis of variance. The indicator value index and redundancy analysis showed an association of several dung beetle species with some explanatory environmental variables related to Atlantic Forest structure. This work demonstrated the existence of a spatially structured distribution of dung beetles, with significant associations between several species and forest structure in Atlantic Forest remnants from Southern Brazil. Keywords: Beta diversity, Species composition, Species diversity, Spatial distribution, Tropical forest

 19. The value of trophic interactions for ecosystem function: dung beetle communities influence seed burial and seedling recruitment in tropical forests.

  Science.gov (United States)

  Griffiths, Hannah M; Bardgett, Richard D; Louzada, Julio; Barlow, Jos

  2016-12-14

  Anthropogenic activities are causing species extinctions, raising concerns about the consequences of changing biological communities for ecosystem functioning. To address this, we investigated how dung beetle communities influence seed burial and seedling recruitment in the Brazilian Amazon. First, we conducted a burial and retrieval experiment using seed mimics. We found that dung beetle biomass had a stronger positive effect on the burial of large than small beads, suggesting that anthropogenic reductions in large-bodied beetles will have the greatest effect on the secondary dispersal of large-seeded plant species. Second, we established mesocosm experiments in which dung beetle communities buried Myrciaria dubia seeds to examine plant emergence and survival. Contrary to expectations, we found that beetle diversity and biomass negatively influenced seedling emergence, but positively affected the survival of seedlings that emerged. Finally, we conducted germination trials to establish the optimum burial depth of experimental seeds, revealing a negative relationship between burial depth and seedling emergence success. Our results provide novel evidence that seed burial by dung beetles may be detrimental for the emergence of some seed species. However, we also detected positive impacts of beetle activity on seedling recruitment, which are probably because of their influence on soil properties. Overall, this study provides new evidence that anthropogenic impacts on dung beetle communities could influence the structure of tropical forests; in particular, their capacity to regenerate and continue to provide valuable functions and services. © 2016 The Author(s).

 20. Role of dung beetle feeding mechanisms in limiting the suitability of species as hosts for the nematode Spirocerca lupi

  DEFF Research Database (Denmark)

  du Toit, C. A.; Holter, P.; Lutermann, H.

  2012-01-01

  Various species of dung beetle serve as intermediate hosts after ingesting the embryonated eggs (1115 x 3037 mu m) of Spirocerca lupi (Spirurida: Spirocercidae) in dog faeces. The feeding mechanisms of coprophagous dung beetles restrict the size of the food particles they can ingest and hence may...

 1. Laboratory Assessment of Potential Impacts to Dungeness Crabs from Disposal of Dredged Material from the Columbia River

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vavrinec, John; Pearson, Walter H.; Kohn, Nancy P.; Skalski, J. R.; Lee, Cheegwan; Hall, Kathleen D.; Romano, Brett A.; Miller, Martin C.; Khangaonkar, Tarang P.

  2007-05-07

  Dredging of the Columbia River navigation channel has raised concerns about dredging-related impacts on Dungeness crabs (Cancer magister) in the estuary, mouth of the estuary, and nearshore ocean areas adjacent to the Columbia River. The Portland District, U.S. Army Corps of Engineers engaged the Marine Sciences Laboratory (MSL) of the U.S. Department of Energy’s Pacific Northwest National Laboratory to review the state of knowledge and conduct studies concerning impacts on Dungeness crabs resulting from disposal during the Columbia River Channel Improvement Project and annual maintenance dredging in the mouth of the Columbia River. The present study concerns potential effects on Dungeness crabs from dredged material disposal specific to the mouth of the Columbia River.

 2. The Boron Isotopic Composition of Elephant Dung: Inputs to the Global Boron Budget

  Science.gov (United States)

  Williams, L. B.; Hervig, R. L.

  2011-12-01

  A survey of boron in kerogen showed isotopically light δ11B values (0 to -50%) that are distinctly different from most mineral and natural water B reservoirs. Diagenesis releases this isotopically light B into pore fluids when hydrocarbons are generated, thus enriching oilfield brines in 10B. This observation suggests that borated biomolecules (BM) are primarily tetrahedral favoring 10B, whereas 11B is preferred in trigonal coordination. Plants, with optimal concentrations up to 100ppm, contribute more B than animal remains to sediment. Elephants are one of the largest herbivores on earth, consuming 200 - 250 kg of plant material/day and producing 50 kg of manure/day. They are inefficient at digestion, thus the manure contains >50% undigested plant material. Dung samples are therefore ideal for studying the δ11B of both the food input and digested output of a significant B supply to sedimentary systems. Horse and rabbit manure were studied for comparison to evaluate B isotope variations in the food supply and potential vital effects on the output. B-content and isotopic composition of dung plant material and digested fractions were measured in the solid state by secondary ion mass spectrometry. The digests were rinsed in 1.8% mannitol, a B-complexing agent, to remove surface adsorbed-B, then air dried and Au-coated for charge compensation. Results showed that the elephant diet contains 3-13 ppm B, with an average δ11B of -20 ± 0.8% (1σ), while rabbit food had 88 ppm B with a δ11B of -50 ± 1.3 %. The digested fraction of the elephant dung contains 4-10ppm B with average δ11B values of -12 ± 1.2%. In comparison, horse manure with 11-21 ppm B has a δ11B of -10.7 ± 0.5% and rabbit manure contains 2-3 ppm B with a δ11B of -8.8 ± 1%. Boron isotope compositions of these manures are indistinguishable (within error). Clearly plant material is a major contributor of isotopically light B to sediments. The herbivores studied fractionate their total B intake in

 3. The OSU1/QUA2/TSD2-encoded putative methyltransferase is a critical modulator of carbon and nitrogen nutrient balance response in Arabidopsis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peng Gao

  2008-01-01

  Full Text Available The balance between carbon (C and nitrogen (N nutrients must be tightly coordinated so that cells can optimize their opportunity for metabolism, growth and development. However, the C and N nutrient balance perception and signaling mechanism remains poorly understood. Here, we report the isolation and characterization of two allelic oversensitive to sugar 1 mutants (osu1-1, osu1-2 in Arabidopsis thaliana. Using the cotyledon anthocyanin accumulation and root growth inhibition assays, we show that the osu1 mutants are more sensitive than wild-type to both of the imbalanced C/N conditions, high C/low N and low C/high N. However, under the balanced C/N conditions (low C/low N or high C/high N, the osu1 mutants have similar anthocyanin levels and root lengths as wild-type. Consistently, the genes encoding two MYB transcription factors (MYB75 and MYB90 and an Asn synthetase isoform (ASN1 are strongly up-regulated by the OSU1 mutation in response to high C/low N and low C/high N, respectively. Furthermore, the enhanced sensitivity of osu1-1 to high C/low N with respect to anthocyanin accumulation but not root growth inhibition can be suppressed by co-suppression of MYB75, indicating that MYB75 acts downstream of OSU1 in the high C/low N imbalance response. Map-based cloning reveals that OSU1 encodes a member of a large family of putative methyltransferases and is allelic to the recently reported QUA2/TSD2 locus identified in genetic screens for cell-adhesion-defective mutants. Accumulation of OSU1/QUA2/TSD2 transcript was not regulated by C and N balance, but the OSU1 promoter was slightly more active in the vascular system. Taken together, our results show that the OSU1/QUA2/TSD2-encoded putative methyltransferase is required for normal C/N nutrient balance response in plants.

 4. How Does Dung Beetle (Coleoptera: Scarabaeidae) Diversity Vary Along a Rainy Season in a Tropical Dry Forest?

  Science.gov (United States)

  Novais, Samuel M A; Evangelista, Lucas A; Reis-Júnior, Ronaldo; Neves, Frederico S

  2016-01-01

  Dung beetle community dynamics are determined by regional rainfall patterns. However, little is known about the temporal dynamics of these communities in tropical dry forests (TDFs). This study was designed to test the following predictions: 1) Peak diversity of dung beetle species occurs early in the wet season, with a decrease in diversity (α and β) and abundance throughout the season; 2) Nestedness is the primary process determining β-diversity, with species sampled in the middle and the end of the wet season representing subsets of the early wet season community. Dung beetles were collected in a TDF in the northern Minas Gerais state, Brazil over three sampling events (December 2009, February and April 2010). We sampled 2,018 dung beetles belonging to 39 species and distributed among 15 genera. Scarabaeinae α-diversity and abundance were highest in December and equivalent between February and April, while β-diversity among plots increased along the wet season. The importance of nestedness and species turnover varies between pairs of sample periods as the main process of temporal β-diversity. Most species collected in the middle and end of the wet season were found in greater abundance in early wet season. Thus, the dung beetle community becomes more homogeneous at the beginning of the wet season, and as the season advances, higher resource scarcity limits population size, which likely results in a smaller foraging range, increasing β-diversity. Our results demonstrate high synchronism between the dung beetle life cycle and seasonality of environmental conditions throughout the wet season in a TDF, where the onset of rains determines adult emergence for most species. © The Authors 2016. Published by Oxford University Press on behalf of Entomological Society of America.

 5. Innovative Bayesian and Parsimony Phylogeny of Dung Beetles (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae) Enhanced by Ontology-Based Partitioning of Morphological Characters

  Science.gov (United States)

  Tarasov, Sergei; Génier, François

  2015-01-01

  Scarabaeine dung beetles are the dominant dung feeding group of insects and are widely used as model organisms in conservation, ecology and developmental biology. Due to the conflicts among 13 recently published phylogenies dealing with the higher-level relationships of dung beetles, the phylogeny of this lineage remains largely unresolved. In this study, we conduct rigorous phylogenetic analyses of dung beetles, based on an unprecedented taxon sample (110 taxa) and detailed investigation of morphology (205 characters). We provide the description of morphology and thoroughly illustrate the used characters. Along with parsimony, traditionally used in the analysis of morphological data, we also apply the Bayesian method with a novel approach that uses anatomy ontology for matrix partitioning. This approach allows for heterogeneity in evolutionary rates among characters from different anatomical regions. Anatomy ontology generates a number of parameter-partition schemes which we compare using Bayes factor. We also test the effect of inclusion of autapomorphies in the morphological analysis, which hitherto has not been examined. Generally, schemes with more parameters were favored in the Bayesian comparison suggesting that characters located on different body regions evolve at different rates and that partitioning of the data matrix using anatomy ontology is reasonable; however, trees from the parsimony and all the Bayesian analyses were quite consistent. The hypothesized phylogeny reveals many novel clades and provides additional support for some clades recovered in previous analyses. Our results provide a solid basis for a new classification of dung beetles, in which the taxonomic limits of the tribes Dichotomiini, Deltochilini and Coprini are restricted and many new tribes must be described. Based on the consistency of the phylogeny with biogeography, we speculate that dung beetles may have originated in the Mesozoic contrary to the traditional view pointing to a

 6. If Dung Beetles (Scarabaeidae: Scarabaeinae Arose in Association with Dinosaurs, Did They Also Suffer a Mass Co-Extinction at the K-Pg Boundary?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicole L Gunter

  Full Text Available The evolutionary success of beetles and numerous other terrestrial insects is generally attributed to co-radiation with flowering plants but most studies have focused on herbivorous or pollinating insects. Non-herbivores represent a significant proportion of beetle diversity yet potential factors that influence their diversification have been largely unexamined. In the present study, we examine the factors driving diversification within the Scarabaeidae, a speciose beetle family with a range of both herbivorous and non-herbivorous ecologies. In particular, it has been long debated whether the key event in the evolution of dung beetles (Scarabaeidae: Scarabaeinae was an adaptation to feeding on dinosaur or mammalian dung. Here we present molecular evidence to show that the origin of dung beetles occurred in the middle of the Cretaceous, likely in association with dinosaur dung, but more surprisingly the timing is consistent with the rise of the angiosperms. We hypothesize that the switch in dinosaur diet to incorporate more nutritious and less fibrous angiosperm foliage provided a palatable dung source that ultimately created a new niche for diversification. Given the well-accepted mass extinction of non-avian dinosaurs at the Cretaceous-Paleogene boundary, we examine a potential co-extinction of dung beetles due to the loss of an important evolutionary resource, i.e., dinosaur dung. The biogeography of dung beetles is also examined to explore the previously proposed "out of Africa" hypothesis. Given the inferred age of Scarabaeinae as originating in the Lower Cretaceous, the major radiation of dung feeders prior to the Cenomanian, and the early divergence of both African and Gondwanan lineages, we hypothesise that that faunal exchange between Africa and Gondwanaland occurred during the earliest evolution of the Scarabaeinae. Therefore we propose that both Gondwanan vicariance and dispersal of African lineages is responsible for present day

 7. If Dung Beetles (Scarabaeidae: Scarabaeinae) Arose in Association with Dinosaurs, Did They Also Suffer a Mass Co-Extinction at the K-Pg Boundary?

  Science.gov (United States)

  Gunter, Nicole L; Weir, Tom A; Slipinksi, Adam; Bocak, Ladislav; Cameron, Stephen L

  2016-01-01

  The evolutionary success of beetles and numerous other terrestrial insects is generally attributed to co-radiation with flowering plants but most studies have focused on herbivorous or pollinating insects. Non-herbivores represent a significant proportion of beetle diversity yet potential factors that influence their diversification have been largely unexamined. In the present study, we examine the factors driving diversification within the Scarabaeidae, a speciose beetle family with a range of both herbivorous and non-herbivorous ecologies. In particular, it has been long debated whether the key event in the evolution of dung beetles (Scarabaeidae: Scarabaeinae) was an adaptation to feeding on dinosaur or mammalian dung. Here we present molecular evidence to show that the origin of dung beetles occurred in the middle of the Cretaceous, likely in association with dinosaur dung, but more surprisingly the timing is consistent with the rise of the angiosperms. We hypothesize that the switch in dinosaur diet to incorporate more nutritious and less fibrous angiosperm foliage provided a palatable dung source that ultimately created a new niche for diversification. Given the well-accepted mass extinction of non-avian dinosaurs at the Cretaceous-Paleogene boundary, we examine a potential co-extinction of dung beetles due to the loss of an important evolutionary resource, i.e., dinosaur dung. The biogeography of dung beetles is also examined to explore the previously proposed "out of Africa" hypothesis. Given the inferred age of Scarabaeinae as originating in the Lower Cretaceous, the major radiation of dung feeders prior to the Cenomanian, and the early divergence of both African and Gondwanan lineages, we hypothesise that that faunal exchange between Africa and Gondwanaland occurred during the earliest evolution of the Scarabaeinae. Therefore we propose that both Gondwanan vicariance and dispersal of African lineages is responsible for present day distribution of

 8. Anti-Diabetic Effects of Dung Beetle Glycosaminoglycan on db Mice and Gene Expression Profiling.

  Science.gov (United States)

  Ahn, Mi Young; Kim, Ban Ji; Yoon, Hyung Joo; Hwang, Jae Sam; Park, Kun-Koo

  2018-04-01

  Anti-diabetes activity of Catharsius molossus (Ca, a type of dung beetle) glycosaminoglycan (G) was evaluated to reduce glucose, creatinine kinase, triglyceride and free fatty acid levels in db mice. Diabetic mice in six groups were administrated intraperitoneally: Db heterozygous (Normal), Db homozygous (CON), Heuchys sanguinea glycosaminoglycan (HEG, 5 mg/kg), dung beetle glycosaminoglycan (CaG, 5 mg/kg), bumblebee ( Bombus ignitus ) queen glycosaminoglycan (IQG, 5 mg/kg) and metformin (10 mg/kg), for 1 month. Biochemical analyses in the serum were evaluated to determine their anti-diabetic and anti-inflammatory actions in db mice after 1 month treatment with HEG, CaG or IQG treatments. Blood glucose level was decreased by treatment with CaG. CaG produced significant anti-diabetic actions by inhiting creatinine kinase and alkaline phosphatase levels. As diabetic parameters, serum glucose level, total cholesterol and triglyceride were significantly decreased in CaG5-treated group compared to the controls. Dung beetle glycosaminoglycan, compared to the control, could be a potential therapeutic agent with anti-diabetic activity in diabetic mice. CaG5-treated group, compared to the control, showed the up-regulation of 48 genes including mitochondrial yen coded tRNA lysine (mt-TK), cytochrome P450, family 8/2, subfamily b, polypeptide 1 (Cyp8b1), and down-regulation of 79 genes including S100 calcium binding protein A9 (S100a9) and immunoglobulin kappa chain complex (Igk), and 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoenzymeAsynthase1 (Hmgcs1). Moreover, mitochondrial thymidine kinase (mt-TK), was up-regulated, and calgranulin A (S100a9) were down-regulated by CaG5 treatment, indicating a potential therapeutic use for anti-diabetic agent.

 9. Scale-Dependence of Processes Structuring Dung Beetle Metacommunities Using Functional Diversity and Community Deconstruction Approaches

  Science.gov (United States)

  da Silva, Pedro Giovâni; Hernández, Malva Isabel Medina

  2015-01-01

  Community structure is driven by mechanisms linked to environmental, spatial and temporal processes, which have been successfully addressed using metacommunity framework. The relative importance of processes shaping community structure can be identified using several different approaches. Two approaches that are increasingly being used are functional diversity and community deconstruction. Functional diversity is measured using various indices that incorporate distinct community attributes. Community deconstruction is a way to disentangle species responses to ecological processes by grouping species with similar traits. We used these two approaches to determine whether they are improvements over traditional measures (e.g., species composition, abundance, biomass) for identification of the main processes driving dung beetle (Scarabaeinae) community structure in a fragmented mainland-island landscape in southern Brazilian Atlantic Forest. We sampled five sites in each of four large forest areas, two on the mainland and two on the island. Sampling was performed in 2012 and 2013. We collected abundance and biomass data from 100 sampling points distributed over 20 sampling sites. We studied environmental, spatial and temporal effects on dung beetle community across three spatial scales, i.e., between sites, between areas and mainland-island. The γ-diversity based on species abundance was mainly attributed to β-diversity as a consequence of the increase in mean α- and β-diversity between areas. Variation partitioning on abundance, biomass and functional diversity showed scale-dependence of processes structuring dung beetle metacommunities. We identified two major groups of responses among 17 functional groups. In general, environmental filters were important at both local and regional scales. Spatial factors were important at the intermediate scale. Our study supports the notion of scale-dependence of environmental, spatial and temporal processes in the distribution

 10. Variations in dung beetles assemblages (Coleoptera: Scarabaeidae within two rain forest habitats in French Guiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  François Feer

  2013-06-01

  Full Text Available The structure of dung beetle communities inhabiting tropical forests are known to be sensitive to many kinds of environmental changes such as microclimate related to vegetation structure. I examined Scarabaeinae assemblages in two sites of undisturbed high forest and two sites of low forest forming a transitional zone with the open habitat of an inselberg in French Guiana. Sampling was made with pitfall and flight interception traps during 2003 and 2004. The driest and warmest conditions characterized the low forest sites. Across two years we obtained 2 927 individuals from 61 species with pitfall traps and 1 431 individuals from 85 species with flight interception traps. Greater species richness and abundance characterized all sites sampled with pitfall traps during 2003 more than 2004. In 2003 no differences were detected among sites by rarefaction analyses. In 2004 the species richest high forest site was significantly different from one of the low forest sites. For both years Clench model asymptotes for species richness were greater in high forest than in low forest sites. For both years, mean per-trap species richness, abundance and biomass among high forest sites were similar and higher than in low forest sites, especially where the lowest humidity and the highest temperature were recorded. Within the two low forest sites, species richness and abundance recorded during the second year, decreased with distance to edge. Different dominant roller species characterized the pitfall samples in one site of low forest and in other sites. Small variations in microclimatic conditions correlated to canopy height and openness likely affected dung beetle assemblages but soil depth and the presence of large mammals providing dung resource may also play a significant role.

 11. Hazardous Waste Water Remediation by Ecoresin-Dry Cow Dung Powder

  Science.gov (United States)

  Bagla, Hemlata; Barot, Nisha

  2013-04-01

  Water, the matter, matrix, medium and the mother of our life, is indeed one of the drivers of Nature. Through water cycle only the intra and inter equilibrium is maintained constantly between entire 'green' and 'blue'. Unfortunately, with each successive epoch of industrialization and urbanization, human societies have produced non-biodegradable waste hulk with far beyond handling capacities of mankind. At this juncture the very need is to appreciate and move towards the cost as well as time effective scientific alternatives for the removal of aqueous heavy metal pollutants. Green chemistry advocates the utilization of naturally available bio-resins which are environmentally benign alternative to current synthetic materials and technologies employed for waste water treatment. This explicit investigation aims to explore Dry Cow dung powder, DCP, a natural biosorbent as a green and clean alternative for the aqueous waste water treatment. It is naturally available bio-organic, complex, polymorphic humified fecal matter of cow and is enriched with minerals, carbohydrates, fats, proteins, bile pigments, aliphatic - aromatic species such as 'Humic acid'(HA). The HA has been successfully extracted by authors from DCP and this piece of work has been published in the International Journal [1]. We have developed simple, efficient and eco-friendly method for the removal of aqueous heavy metal pollutant such as Cr(VI) [2], Cd(II), Cr(III) [3] and Hg(II) as well radiotoxic 90Sr(II) [4], employing DCP. DCP is employed without any pre or post treatment. Being freely and easily available DCP has an edge over processed natural adsorbent considering their cost, time and energy efficiency. In nutshell we have to remember that prevention is better than the cure. If we fail to meet this, the situation will surely augment which will drain our water, our life, to slaughters knife..! Reference: 1. H.K.Bagla, N.S.Barot, Soil Amendement by Green Supplement: Dry Cowdung powder, EGUGA - 11

 12. A Dung Beetle-like Leg and its Adaptive Neural Control

  DEFF Research Database (Denmark)

  Di Canio, Giuliano; Stoyanov, Stoyan; Larsen, Jørgen Christian

  2016-01-01

  Dung beetles show fascinating locomotion abilities. They can use their legs to not only walk but also manipulate objects. Furthermore, they can perform their leg movements at a proper frequency with respect to their biomechanical properties and quickly adapt the movements to deal with external pe...... also apply adaptive neural control, based on a central pattern generator (CPG) circuit with synaptic plasticity, to autonomously generate a proper stepping frequency of the leg. The controller can also adapt the leg movement to deal with external perturbations within a few steps....

 13. Ammonia volatilization from artificial dung and urine patches measured by the equilibrium concentration technique (JTI method)

  Science.gov (United States)

  Saarijärvi, K.; Mattila, P. K.; Virkajärvi, P.

  The aim of this study was to investigate the dynamics of ammonia (NH 3) volatilization from intensively managed pastures on a soil type typical of the dairy production area in Finland and to clarify the effect of rainfall on NH 3 volatilization. The study included two experiments. In Experiment 1 the total amount of NH 3-N emitted was calculated based on the annual surface coverage of dung (4%) and urine (17%). The application rate of total N in the simulated dung and urine patches was approximately 47 g N m -2 and 113 g N m -2, respectively. In Experiment 1 the general level of NH 3 emissions from the urine patches was high and the peak volatilization rate was 0.54 g NH 3-N m -2 h -1. As expected, emissions from the dung pats were clearly lower with a maximum rate of 0.10 g NH 3-N m -2 h -1. The total emission calculated for the whole pasture area (stocking rate four cows ha -1 y -1, urine coverage 17% and dung coverage 4%) was 16.1 kg NH 3-N ha -1. Approximately 96% of the total emission originated from urine. In Experiment 2 we measured the emissions from urine only and the treatments on the urine patches were: (1) no irrigation, (2) 5+5 mm and (3) 20 mm irrigation. The peak emission rates were 0.13, 0.09 and 0.04 g NH 3-N m -2 h -1 and the total emissions were 6.9, 3.0 and 1.7 kg NH 3-N ha -1, for treatments (1), (2) and (3), respectively. In both measurements over 80% of the total emission occurred during the first 48 h and there was a clear diurnal rhythm. Increasing rainfall markedly decreased NH 3 emission. Volatilization was highest with dry and warm soil. The JTI method appeared to be suitable for measuring NH 3 volatilization in this kind of experiment. According to our results, the importance of pastures as a source of NH 3 emission in Finland is minor.

 14. Pyrolysis of attapulgite clay blended with yak dung enhances pasture growth and soil health: Characterization and initial field trials.

  Science.gov (United States)

  Rafiq, Muhammad Khalid; Joseph, Stephen D; Li, Fei; Bai, Yanfu; Shang, Zhanhuan; Rawal, Aditya; Hook, James M; Munroe, Paul R; Donne, Scott; Taherymoosavi, Sara; Mitchell, David R G; Pace, Ben; Mohammed, Mohanad; Horvat, Joseph; Marjo, Christopher E; Wagner, Avital; Wang, Yanlong; Ye, Jun; Long, Rui-Jun

  2017-12-31

  Recent studies have shown that the pyrolysis of biomass combined with clay can result in both lower cost and increase in plant yields. One of the major sources of nutrients for pasture growth, as well as fuel and building materials in Tibet is yak dung. This paper reports on the initial field testing in a pasture setting in Tibet using yak dung, biochar, and attapulgite clay/yak dung biochars produced at ratios of 10/90 and 50/50 clay to dung. We found that the treatment with attapulgite clay/yak dung (50/50) biochar resulted in the highest pasture yields and grass nutrition quality. We also measured the properties and yields of mixtures of clay/yak dung biochar used in the field trials produced at 400°C and 500°C to help determine a possible optimum final pyrolysis temperature and dung/clay ratio. It was observed that increasing clay content increased carbon stability, overall biochar yield, pore size, carboxyl and ketone/aldehyde functional groups, hematite and ferrous/ferric sulphate/thiosulphate concentration, surface area and magnetic moment. Decreasing clay content resulted in higher pH, CEC, N content and an enhanced ability to accept and donate electrons. The resulting properties were a complex function of both processing temperature and the percentage of clay for the biochars processed at both 400°C and 500°C. It is possible that the increase in yield and nutrient uptake in the field trial is related to the higher concentration of C/O functional groups, higher surface area and pore volume and higher content of Fe/O/S nanoparticles of multiple oxidation state in the 50/50 clay/dung. These properties have been found to significantly increase the abundance of beneficial microorganisms and hence improve the nutrient cycling and availability in soil. Further field trials are required to determine the optimum pyrolysis production conditions and application rate on the abundance of beneficial microorganisms, yields and nutrient quality. Copyright © 2017

 15. Regional and local influence of grazing activity on the diversity of a semi-arid dung beetle community

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lobo, Jorge M.; Hortal, Joaquín; Cabrero-Sañudo, Francisco J.

  2006-01-01

  richness variance. A cluster analysis of localities identified two main groups, one characterized by a lower abundance and species richness that can be considered a nested subsample of the species-rich group. The mean and maximum amount of sheep dung in the sites separated by less than 2 km are the only...... could be affecting the population dynamics and dispersion of dung beetles within a locality, sites with larger populations, and greater species numbers would not be able to exercise enough influence as to bring about a complete local faunistic homogenization....

 16. 'BioQuaRT' project: design of a novel in situ protocol for the simultaneous visualisation of chromosomal aberrations and micronuclei after irradiation at microbeam facilities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Patrono, C.; Testa, A.; Monteiro Gil, O.; Giesen, U.; Langner, F.; Rabus, H.; Pinto, M.

  2015-01-01

  The aim of the 'BioQuaRT' (Biologically weighted Quantities in Radiotherapy) project is to develop measurement techniques for characterising charged particle track structure on different length scales, and to correlate at the cellular level the track structure properties with the biological effects of radiation. This multi-scale approach will allow characterisation of the radiation qualities used in radiotherapy and the related biological effects. Charged-particle microbeam facilities were chosen as the platforms for all radiobiology experiments in the 'BioQuaRT' project, because they allow targeting single cells (or compartments of a cell) with a predefined number of ionising particles and correlating the cell-by-cell induced damage with type and energy of the radiation and with the number of ions per cell. Within this project, a novel in situ protocol was developed for the analysis of the mis-repaired and/or unrepaired chromosome damage induced by charged-particle irradiations at the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ion microbeam facility. Among the cytogenetic biomarkers to detect and estimate radiation-induced DNA damage in radiobiology, chromosomal aberrations and micronuclei were chosen. The characteristics of the PTB irradiation system required the design of a special in situ assay: specific irradiation dishes with a base made from a bio-foil 25-μm thick and only 3000-4000 cells seeded and irradiated per dish. This method was developed on Chinese hamster ovary (CHO) cells, one of the most commonly used cell lines in radiobiology in vitro experiments. The present protocol allows the simultaneous scoring of chromosome aberrations and micronuclei on the same irradiated dish. Thanks to its versatility, this method could also be extended to other radiobiological applications besides the single-ion microbeam irradiations. (authors)

 17. [Dung beetles (Coleoptera: Scarabaeinae) of the northwestern slope of the Sierra Nevada of Santa Marta, Colombia].

  Science.gov (United States)

  Martínez, Neis J; García, Héctor; Pulido, Luz A; Ospino, Deibi; Harváez, Juan C

  2009-01-01

  The community structure of dung beetles in the middle and lower river basin of the Gaira river, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, is described. Four sites were selected along an altitudinal gradient of 50-940 m for sampling from June to October, 2004. Dung beetles were captured using modified pitfall traps and manual recollections. We captured 7,872 individuals belonging to 29 species, distributed in 15 genera and five tribes of Scarabaeinae. Canthon and Onthophagus were the most diverse genera, each represented by six species. The sampled sites shared the following species: Onthophagus acuminatus Harold, O. clypeatus Blanchard, O. marginicollis Harold. Bocatoma was the most diverse site with 23 species; whereas Port Mosquito presented the highest abundance, with 3,262 individuals. Seven species represented 89% of all captures: Canthidium sp., Dichotomius sp., Uroxys sp. 1, Uroxys sp. 2, O. marginicollis, O. clypeatus and O. acuminatus. Of the 29 captured species, 17 belonged to the functional group of diggers and 10 were ball-rollers. We did not observe significant among-site differences in community structure. Abiotic factors such as altitude, temperature and humidity cannot explain observed variation in community structure across sites, indicating other variables such as vegetation cover, density of the vegetation and soil type may play a role in the community structure of these insects.

 18. Composting of cow dung and crop residues using termite mounds as bulking agent.

  Science.gov (United States)

  Karak, Tanmoy; Sonar, Indira; Paul, Ranjit K; Das, Sampa; Boruah, R K; Dutta, Amrit K; Das, Dilip K

  2014-10-01

  The present study reports the suitability of termite mounds as a bulking agent for composting with crop residues and cow dung in pit method. Use of 50 kg termite mound with the crop residues (stover of ground nut: 361.65 kg; soybean: 354.59 kg; potato: 357.67 kg and mustard: 373.19 kg) and cow dung (84.90 kg) formed a good quality compost within 70 days of composting having nitrogen, phosphorus and potassium as 20.19, 3.78 and 32.77 g kg(-1) respectively with a bulk density of 0.85 g cm(-3). Other physico-chemical and germination parameters of the compost were within Indian standard, which had been confirmed by the application of multivariate analysis of variance and multivariate contrast analysis. Principal component analysis was applied in order to gain insight into the characteristic variables. Four composting treatments formed two different groups when hierarchical cluster analysis was applied. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 19. Anaerobic biodegradability and methane potential of crop residue co-digested with buffalo dung

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sahito, A.R.; Mahar, R.B.; Brohi, K.M.

  2013-01-01

  ABD (Anaerobic Biodegradability) and BMP (Biochemical Methane Potential) of banana plant waste, canola straw, cotton stalks, rice straw, sugarcane trash and wheat straw co-digested with buffalo dung was evaluated through AMPTS (Automatic Methane Potential Test System). The substrates were analyzed for moisture, TS (Total Solids) and VS (Volatile Solids), ultimate analysis (CHONS), pH and TA (Total Alkalinity). The BMP/sub observed/ during incubation of 30 days at the temperature of 37+-0.2+-degree C was 322 Nml CH4/g VSadd for wheat straw followed by 260, 170, 149, 142 and 138 Nml CH4/gVS/sub add/ for canola straw, rice straw, cotton stalks, banana plant waste and sugarcane trash respectively, whereas the maximum theoretical BMP was 481 Nml CH/sub 4//gVS/sub add/ for cotton stalks, followed by 473, 473, 446, 432 and 385 Nml CH/sub 4//gVS/sub add/ for wheat straw, banana plant waste, canola straw, rice straw and sugarcane trash respectively. The percentage ABD values were in the range of 68-30%. In addition to this, the effect of lignin content in the crop residue was evaluated on the ABD. The results of this study indicate that, the co-digestion of the crop residues with buffalo dung is feasible for production of renewable methane. (author)

 20. Anaerobic Biodegradability and Methane Potential of Crop Residue Co-Digested with Buffalo Dung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdul Razaque Sahito

  2013-07-01

  Full Text Available ABD (Anaerobic Biodegradability and BMP (Biochemical Methane Potential of banana plant waste, canola straw, cotton stalks, rice straw, sugarcane trash and wheat straw co-digested with buffalo dung was evaluated through AMPTS (Automatic Methane Potential Test System. The substrates were analyzed for moisture, TS (Total Solids and VS (Volatile Solids, ultimate analysis (CHONS, pH and TA (Total Alkalinity. The BMPobserved during incubation of 30 days at the temperature of 37±0.2°C was 322 Nml CH4/g VSadd for wheat straw followed by 260, 170, 149, 142 and 138 Nml CH4/gVSadd for canola straw, rice straw, cotton stalks, banana plant waste and sugarcane trash respectively, whereas the maximum theoretical BMP was 481 Nml CH4/gVSadd for cotton stalks, followed by 473, 473, 446, 432 and 385 Nml CH4/gVSadd for wheat straw, banana plant waste, canola straw, rice straw and sugarcane trash respectively. The percentage ABD values were in the range of 68-30%. In addition to this, the effect of lignin content in the crop residue was evaluated on the ABD. The results of this study indicate that, the co-digestion of the crop residues with buffalo dung is feasible for production of renewable methane

 1. Priming of soil carbon decomposition in two inner Mongolia grassland soils following sheep dung addition: A study using13C natural abundance approach

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ma, Xiuzhi; Ambus, Per; Wang, Shiping

  2013-01-01

  To investigate the effect of sheep dung on soil carbon (C) sequestration, a 152 days incubation experiment was conducted with soils from two different Inner Mongolian grasslands, i.e. a Leymus chinensis dominated grassland representing the climax community (2.1% organic matter content) and a heav......To investigate the effect of sheep dung on soil carbon (C) sequestration, a 152 days incubation experiment was conducted with soils from two different Inner Mongolian grasslands, i.e. a Leymus chinensis dominated grassland representing the climax community (2.1% organic matter content......) and a heavily degraded Artemisia frigida dominated community (1.3% organic matter content). Dung was collected from sheep either fed on L. chinensis (C3 plant with δ13C = -26.8‰; dung δ13C = -26.2‰) or Cleistogenes squarrosa (C4 plant with δ13C = -14.6‰; dung δ13C = -15.7‰). Fresh C3 and C4 sheep dung was mixed......-amended controls. In both grassland soils, ca. 60% of the evolved CO2 originated from the decomposing sheep dung and 40% from the native soil C. Priming effects of soil C decomposition were observed in both soils, i.e. 1.4 g and 1.6 g additional soil C kg-1 dry soil had been emitted as CO2 for the L. chinensis...

 2. Dung-inhabiting fungi: a potential reservoir of novel secondary metabolites for the control of plant pathogens.

  Science.gov (United States)

  Sarrocco, Sabrina

  2016-04-01

  Coprophilous fungi are a large group of saprotrophic fungi mostly found in herbivore dung. The number of these fungi undergoing investigation is continually increasing, and new species and genera continue to be described. Dung-inhabiting fungi play an important ecological role in decomposing and recycling nutrients from animal dung. They produce a large array of bioactive secondary metabolites and have a potent enzymatic arsenal able to utilise even complex molecules. Bioactive secondary metabolites are actively involved in interaction with and defence against other organisms whose growth can be inhibited, resulting in an enhanced ecological fitness of producer strains. Currently, these antibiotics and bioactive secondary metabolites are of interest in medicine in particular, while very little information is available concerning their potential use in agriculture. This review introduces the ecology of dung-inhabiting fungi, with particular emphasis on the production of antibiotic compounds as a means to compete with other microorganisms. Owing to the fast pace of technological progress, new approaches to predicting the biosynthesis of bioactive metabolites are proposed. Coprophilous fungi should be considered as elite candidate organisms for the discovery of novel antifungal compounds, above all in view of their exploitation for crop protection. © 2015 Society of Chemical Industry.

 3. Tubers, grains, dung and wood: studying hearth contents at the early Natufian Shubayqa 1 (north-eastern Jordan)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Otaegui, Amaia Arranz; Richter, Tobias

  macroremains found in situ in two stone-made hearth structures dating to the early Natufian. The content of the hearths includes a large variety of plant macroremains comprising more than 45,000 rhizome tuber remains, wild plant seeds, including wild wheat and barley, dung remains and large numbers of wood...

 4. Compositional and functional features of humic acid-like fractions from vermicomposting of sewage sludge and cow dung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li Xiaowei [State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092 (China); Xing Meiyan, E-mail: xmy5000@163.com [State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092 (China); Yang Jian; Huang Zhidong [State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092 (China)

  2011-01-30

  The chemical changes occurring in five different substrates of sewage sludge spiked with different proportions of cow dung after vermicomposting with Eisenia foetida for 90 days were investigated. Their humic acid-like (HAL) fractions were isolated to determine the elemental and functional composition, and structural and functional characteristics using ultraviolet/visible, Fourier transform infrared (FT-IR) and fluorescence spectroscopies and scanning electron microscopy. After vermicomposting, the total organic C and C/N ratio decreased, and the total extractable C and humic acid (HA) C increased in all substrates. In the HAL fractions, the C and H contents, C/N and C/O and aliphatic structures, proteinaceous components and carbohydrates decreased, while the O and N and acidic functional group contents and C/H ratio, aromaticity and polycondensation structures increased. Further, the results suggest that the addition of cow dung to sewage sludge could improve the quality of organic matter humification of the substrates. The structures of HAL fractions in vermicomposts resembled those typical of soil HA, especially the vermicompost of cow dung alone. Scanning electron microscopy showed the microstructure of HAL fraction in final product became close-grained and lumpy. Overall results indicate that vermicomposting was an efficient technology for promoting organic matter (OM) humification in sewage sludge and cow dung alone, as well as in mixtures of both materials, improving their quality and environmental safety as a soil OM resource for utilization as soil amendments.

 5. Compositional and functional features of humic acid-like fractions from vermicomposting of sewage sludge and cow dung.

  Science.gov (United States)

  Li, Xiaowei; Xing, Meiyan; Yang, Jian; Huang, Zhidong

  2011-01-30

  The chemical changes occurring in five different substrates of sewage sludge spiked with different proportions of cow dung after vermicomposting with Eisenia foetida for 90 days were investigated. Their humic acid-like (HAL) fractions were isolated to determine the elemental and functional composition, and structural and functional characteristics using ultraviolet/visible, Fourier transform infrared (FT-IR) and fluorescence spectroscopies and scanning electron microscopy. After vermicomposting, the total organic C and C/N ratio decreased, and the total extractable C and humic acid (HA) C increased in all substrates. In the HAL fractions, the C and H contents, C/N and C/O and aliphatic structures, proteinaceous components and carbohydrates decreased, while the O and N and acidic functional group contents and C/H ratio, aromaticity and polycondensation structures increased. Further, the results suggest that the addition of cow dung to sewage sludge could improve the quality of organic matter humification of the substrates. The structures of HAL fractions in vermicomposts resembled those typical of soil HA, especially the vermicompost of cow dung alone. Scanning electron microscopy showed the microstructure of HAL fraction in final product became close-grained and lumpy. Overall results indicate that vermicomposting was an efficient technology for promoting organic matter (OM) humification in sewage sludge and cow dung alone, as well as in mixtures of both materials, improving their quality and environmental safety as a soil OM resource for utilization as soil amendments. Copyright © 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

 6. Compositional and functional features of humic acid-like fractions from vermicomposting of sewage sludge and cow dung

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li Xiaowei; Xing Meiyan; Yang Jian; Huang Zhidong

  2011-01-01

  The chemical changes occurring in five different substrates of sewage sludge spiked with different proportions of cow dung after vermicomposting with Eisenia foetida for 90 days were investigated. Their humic acid-like (HAL) fractions were isolated to determine the elemental and functional composition, and structural and functional characteristics using ultraviolet/visible, Fourier transform infrared (FT-IR) and fluorescence spectroscopies and scanning electron microscopy. After vermicomposting, the total organic C and C/N ratio decreased, and the total extractable C and humic acid (HA) C increased in all substrates. In the HAL fractions, the C and H contents, C/N and C/O and aliphatic structures, proteinaceous components and carbohydrates decreased, while the O and N and acidic functional group contents and C/H ratio, aromaticity and polycondensation structures increased. Further, the results suggest that the addition of cow dung to sewage sludge could improve the quality of organic matter humification of the substrates. The structures of HAL fractions in vermicomposts resembled those typical of soil HA, especially the vermicompost of cow dung alone. Scanning electron microscopy showed the microstructure of HAL fraction in final product became close-grained and lumpy. Overall results indicate that vermicomposting was an efficient technology for promoting organic matter (OM) humification in sewage sludge and cow dung alone, as well as in mixtures of both materials, improving their quality and environmental safety as a soil OM resource for utilization as soil amendments.

 7. Cow dung extract: a medium for the growth of pseudomonads enhancing their efficiency as biofertilizer and biocontrol agent in rice.

  Science.gov (United States)

  Srivastava, Rashmi; Aragno, Michel; Sharma, A K

  2010-09-01

  Some pseudomands are being utilized as biofertilizers and biopesticides because of their role in plant growth promotion and plant protection against root parasites, respectively. Two strains of Pseudomonas, P. jessenii LHRE62 and P. synxantha HHRE81, recovered from wheat rhizosphere, have shown their potential in field bioinoculation tests under rice-wheat and pulse-wheat rotation systems. Normally, pseudomonads are cultivated on synthetic media-like King's B and used for inoculation on seeds/soil drench with talcum or charcoal as carrier material. Cow dung is being used for different purposes from the ancient time and has a significant role in crop growth because of the content in humic compounds and fertilizing bioelements available in it. Here, cow dung extract was tested as a growth medium for strains LHRE62 and HHRE81, in comparison with growth in King's B medium. The log phase was delayed by 2 h as compared to growth in King's B medium. The bacterial growth yield, lower in plain cow dung extract as compared to King's B medium, was improved upon addition of different carbon substrates. Growth of rice var. Pant Dhan 4 in pot cultures was increased using liquid formulation of cow dung extract and bacteria as foliar spray, compared to their respective controls. Biocontrol efficacy of the bioagents was assessed by challenging rice crop with Rhizoctonia solani, a sheath blight pathogen. The growth promotion and biocontrol efficiencies were more pronounced in the case of mixed inocula of strains LHRE62 and HHRE81.

 8. What is the importance of open habitat in a predominantly closed forest area to the dung beetle (Coleoptera, Scarabaeinae assemblage?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fábio C. Costa

  2013-09-01

  Full Text Available What is the importance of open habitat in a predominantly closed forest to the dung beetle assemblage? The Atlantic Forest in Brazil is one of the most highly disturbed ecosystems and is mainly represented by fragmented areas. However, in places where human disturbances have ceased, certain areas are showing a natural regeneration pattern. The aim of the present study was to determine how the dung beetle assemblage responds to distinct habitat structures in a fragment of Atlantic Forest. For such, open and closed forest areas were sampled in a fragment of the Atlantic Forest in the northeastern region of Brazil. Pitfall traps baited with excrement and carrion were used to collect the beetles. A total of 7,267 individuals belonging to 35 species were captured. Canthon chalybaeus and C. mutabilis were restricted to open areas. Nearly 90% of the individuals of C. aff. simulans and Deltochilum aff. irroratum were identified in these areas. A higher percentage (> 50% of Canthon staigi, Dichotomius aff. depressicolis and D. aff. sericeus occurred in closed areas. Abundance differed between areas, with higher values in closed areas. Richness was not influenced by the habitat structure. NMDS ordination exhibited the segregation of areas and ANOSIM confirmed that this variable explained the assemblage of dung beetle species. The findings of the present study validate that open areas are associated to more restrictive conditions, limiting a higher abundance of dung beetle. Although situated near preserved fragments, the studied open areas increase the heterogeneity of the general landscape.

 9. Changes in Soil Chemical Properties and Lettuce Yield Response Following Incorporation of Biochar and Cow Dung to Highly Weathered Acidic Soils

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agyei Frimpong, Kwame; Amoakwah, Emmanuel; Osei, Benjamin A

  2016-01-01

  imposed on two highly weathered, acidic soils from the coastal savanna and tropical rainforest agroecological zones of Ghana, respectively, to elucidate their effect on yield of lettuce. The study showed that application of biochar solely or in combination with cow dung increased soil pH, total organic...... carbon, and cation exchange capacity, and temporarily increased soil respiration and microbial biomass carbon. Further, incorporation of combined application of cow dung and biochar increased lettuce yield more than sole incorporation of either amendment. The study demonstrated that corn cob biochar can...... improve soil chemical properties and lettuce yield if applied solely or in combination with cow dung....

 10. [Sampling optimization for tropical invertebrates: an example using dung beetles (Coleoptera: Scarabaeinae) in Venezuela].

  Science.gov (United States)

  Ferrer-Paris, José Rafael; Sánchez-Mercado, Ada; Rodríguez, Jon Paul

  2013-03-01

  The development of efficient sampling protocols is an essential prerequisite to evaluate and identify priority conservation areas. There are f ew protocols for fauna inventory and monitoring in wide geographical scales for the tropics, where the complexity of communities and high biodiversity levels, make the implementation of efficient protocols more difficult. We proposed here a simple strategy to optimize the capture of dung beetles, applied to sampling with baited traps and generalizable to other sampling methods. We analyzed data from eight transects sampled between 2006-2008 withthe aim to develop an uniform sampling design, that allows to confidently estimate species richness, abundance and composition at wide geographical scales. We examined four characteristics of any sampling design that affect the effectiveness of the sampling effort: the number of traps, sampling duration, type and proportion of bait, and spatial arrangement of the traps along transects. We used species accumulation curves, rank-abundance plots, indicator species analysis, and multivariate correlograms. We captured 40 337 individuals (115 species/morphospecies of 23 genera). Most species were attracted by both dung and carrion, but two thirds had greater relative abundance in traps baited with human dung. Different aspects of the sampling design influenced each diversity attribute in different ways. To obtain reliable richness estimates, the number of traps was the most important aspect. Accurate abundance estimates were obtained when the sampling period was increased, while the spatial arrangement of traps was determinant to capture the species composition pattern. An optimum sampling strategy for accurate estimates of richness, abundance and diversity should: (1) set 50-70 traps to maximize the number of species detected, (2) get samples during 48-72 hours and set trap groups along the transect to reliably estimate species abundance, (3) set traps in groups of at least 10 traps to

 11. Species of Spalangia (Hymenoptera: Pteromalidae collected from buffalo dung in Itumbiara, Goias, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michel E. V. Milhomem

  2004-11-01

  Full Text Available This study had the objective of determining the species of Spalangia in pupae of muscoid Diptera present in buffalo dung, collected in the municipality of Itumbiara, GO, from May to December 2003. The dipterous pupae were obtained by the flotation method. They were individually placed in gelatin capsules until the emergence of the flies and/or their parasitoids. The overall prevalence of parasitism was 2.59%. The prevalences of parasitism presented by the parasitoid species Spalangia cameroni (Perkins, Spalangia drosophilae (Ashmead, Spalangia endius (Walker, Spalangia nigra (Letraille and Spalangia nigroaenea (Curtis were 0.53%, 1.37%, 0.15%, 0.04% and 0.49%, respectively.

 12. Changes with time after treatment in the concentrations of ivermectin in fresh cow dung and in cow pats aged in the field

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommer, C; Steffansen, B

  1993-01-01

  An analytical procedure for detection of ivermectin in plasma samples was modified and used for measuring ivermectin concentrations in dung samples. The residues were quantified by high-performance liquid chromatography and fluorescence detection after extraction, purification, and derivatization...

 13. Elevational Distribution and Conservation Biogeography of Phanaeine Dung Beetles (Coleoptera: Scarabaeinae) in Bolivia

  Science.gov (United States)

  Herzog, Sebastian K.; Hamel-Leigue, A. Caroli; Larsen, Trond H.; Mann, Darren J.; Soria-Auza, Rodrigo W.; Gill, Bruce D.; Edmonds, W. D.; Spector, Sacha

  2013-01-01

  Insect macroecology and conservation biogeography studies are disproportionately scarce, especially in the Neotropics. Dung beetles are an ideal focal taxon for biodiversity research and conservation. Using distribution and body size data on the ecologically important Phanaeini, the best-known Neotropical dung beetle tribe, we determined elevational patterns of species richness, endemism, body size, and elevational range in Bolivia, specifically testing Bergmann’s and Rapoport’s rule. Richness of all 39 species and of 15 ecoregional endemics showed a hump-shaped pattern peaking at 400 m, but overall declined strongly with elevation up to 4000 m. The relationship between endemic and total species richness appeared to be curvilinear, providing only partial support for the null hypothesis that species-rich areas are more likely to be centers of endemism by chance alone. An elevational increase in the proportion of ecoregional endemics suggests that deterministic factors also appear to influence endemism in the Andes. When controlling for the effect of area using different species-area relationships, the statistically significant richness peak became more pronounced and shifted upslope to 750 m. Larger species did not have higher elevational mid-points, and mean body size decreased significantly with elevation, contradicting Bergmann’s rule. Rapoport’s rule was supported: species with higher elevational mid-points had broader elevational ranges, and mean elevational range increased significantly with elevation. The elevational decrease of phanaeine richness is in accordance with studies that demonstrated the combined influence of temperature and water availability on species diversity, but also is consistent with niche conservatism. For invertebrates, confirmation of Rapoport’s and refutation of Bergmann’s rule appear to be scale-invariant general patterns. Analyses of biogeographic patterns across elevational gradients can provide important insights for

 14. Rapid recovery of Dungeness crab within spatial fishery closures declared under indigenous law in British Columbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandro Frid

  2016-04-01

  Full Text Available Canada’s constitution grants indigenous people priority access to marine resources, yet indigenous, commercial and recreational fishers target the same species. Avoiding conflict between different users, therefore, requires evidence-based policies that manage fisheries for conservation while respecting indigenous rights. From 2006 to 2015, Canada’s Conservative government demoted the role of science in resource management, stifling research by federal agencies like Fisheries and Oceans Canada. To address ensuing data gaps, during 2014–2015 the Heiltsuk, Kitasoo/Xai’Xais, Nuxalk, and Wuikinuxv First Nations conducted coordinated research on Dungeness crab (Cancer magister, a culturally-significant resource. These indigenous groups are experiencing declining catch rates of Dungeness crab and postulate that commercial and recreational fisheries are primary causes of local declines. Accordingly, they applied indigenous laws and declared spatial fishery closures for commercial and recreational fishers at 10 sites (closed while allowing exploitation by all users to continue at 10 other sites (open. Sampling occurred repeatedly over time and analyses compared temporal trends in population characteristics between closed and open sites. Results were consistent with the hypothesis that fisheries decrease the abundance and size of exploited species, but spatial protection can reverse these effects. The body size and catch-per-unit effort of legal-sized males increased over time at closed sites but declined at open sites. Importantly, fishery status did not affect temporal changes in the relative abundance of unfished classes of crab–sublegal males and females–which is logically consistent with the hypothesis. Our study demonstrates that indigenous governance can create spatial closures for conservation and research when Canada’s government fails to do so. Long-term solutions, however, require collaboration in research and management between

 15. Sorption of activation products on London clay and Dungeness aquifer gravel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baston, G.M.N.; Berry, J.A.; Littleboy, A.K.; Pilkington, N.J. (AEA Decommissioning and Radwaste, Harwell Lab. (United Kingdom))

  1992-01-01

  The sortpion of a series of activation-product radionuclides onto London clay and Dungeness aquifer gravel from the nuclear reactor sites at Bradwell and Dungeness, has been examined. Batch sorption and through-diffusion experiments with clay determined chlorine as the chloride ion to be effectively non-sorbing; calcium to be weakly sorbing, whereas cobalt, nickel, niobium and samarium were moderately to strongly sorbing and silver was strongly sorbing. Distribution ratios (R[sub D] values) for Nb, Sm and Ag were found to have a strong dependence on the liquid-solid separation technique employed. The presence of high concentrations of calcium hydroxide led to lower values of R[sub D] for radioactive Ca but higher R[sub D] values for Sm and Ag. The sorption of Ni showed no apparent dependence on groundwater composition at low levels of dissolved organic carbon (DOC). The values of R[sub D] for Co decreased as the DOC content was increased by addition of humic materials. Batch sorption studies with aquifer gravel demonstrated that Ca is weakly sorbing whereas Nb, Ag and Eu are moderately to strongly sorbing. R[sub D] values for Ca and for Ag under neutral pH conditions show little sensitivity to the liquid/solid separation technique used. However, R[sub D] values for Nb and Eu under neutral pH conditions and for Ag in alkaline solution (pH = 11 - 12) show a marked effect. The aquifer gravel was found to be highly inhomogeneous unlike the clay and sorption was greatest on samples with a high proportion of sand, reflecting the clay mineral content. (orig.).

 16. Sorption of activation products on London clay and Dungeness aquifer gravel

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baston, G.M.N.; Berry, J.A.; Littleboy, A.K.; Pilkington, N.J.

  1992-01-01

  The sortpion of a series of activation-product radionuclides onto London clay and Dungeness aquifer gravel from the nuclear reactor sites at Bradwell and Dungeness, has been examined. Batch sorption and through-diffusion experiments with clay determined chlorine as the chloride ion to be effectively non-sorbing; calcium to be weakly sorbing, whereas cobalt, nickel, niobium and samarium were moderately to strongly sorbing and silver was strongly sorbing. Distribution ratios (R D values) for Nb, Sm and Ag were found to have a strong dependence on the liquid-solid separation technique employed. The presence of high concentrations of calcium hydroxide led to lower values of R D for radioactive Ca but higher R D values for Sm and Ag. The sorption of Ni showed no apparent dependence on groundwater composition at low levels of dissolved organic carbon (DOC). The values of R D for Co decreased as the DOC content was increased by addition of humic materials. Batch sorption studies with aquifer gravel demonstrated that Ca is weakly sorbing whereas Nb, Ag and Eu are moderately to strongly sorbing. R D values for Ca and for Ag under neutral pH conditions show little sensitivity to the liquid/solid separation technique used. However, R D values for Nb and Eu under neutral pH conditions and for Ag in alkaline solution (pH = 11 - 12) show a marked effect. The aquifer gravel was found to be highly inhomogeneous unlike the clay and sorption was greatest on samples with a high proportion of sand, reflecting the clay mineral content. (orig.)

 17. Geographic variation in responses of European yellow dung flies to thermal stress.

  Science.gov (United States)

  Bauerfeind, Stephanie S; Sørensen, Jesper G; Loeschcke, Volker; Berger, David; Broder, E Dale; Geiger, Madeleine; Ferrari, Manuela; Blanckenhorn, Wolf U

  2018-04-01

  Climatic conditions can be very heterogeneous even over small geographic scales, and are believed to be major determinants of the abundance and distribution of species and populations. Organisms are expected to evolve in response to the frequency and magnitude of local thermal extremes, resulting in local adaptation. Using replicate yellow dung fly (Scathophaga stercoraria; Diptera: Scathophagidae) populations from cold (northern Europe) and warm climates (southern Europe), we compared 1) responses to short-term heat and cold shocks in both sexes, 2) heat shock protein (Hsp70) expression in adults and eggs, and 3) female reproductive traits when facing short-term heat stress during egg maturation. Contrary to expectations, thermal traits showed minor geographic differentiation, with weak evidence for greater heat resistance of southern flies but no differentiation in cold resistance. Hsp70 protein expression was little affected by heat stress, indicating systemic rather than induced regulation of the heat stress response, possibly related to this fly group's preference for cold climes. In contrast, sex differences were pronounced: males (which are larger) endured hot temperatures longer, while females featured higher Hsp70 expression. Heat stress negatively affected various female reproductive traits, reducing first clutch size, overall reproductive investment, egg lipid content, and subsequent larval hatching. These responses varied little across latitude but somewhat among populations in terms of egg size, protein content, and larval hatching success. Several reproductive parameters, but not Hsp70 expression, exhibited heritable variation among full-sib families. Rather than large-scale clinal geographic variation, our study suggests some local geographic population differentiation in the ability of yellow dung flies to buffer the impact of heat stress on reproductive performance. Copyright © 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 18. Local and regional effects on community structure of dung beetles in a mainland-island scenario.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro Giovâni da Silva

  Full Text Available Understanding the ecological mechanisms driving beta diversity is a major goal of community ecology. Metacommunity theory brings new ways of thinking about the structure of local communities, including processes occurring at different spatial scales. In addition to new theories, new methods have been developed which allow the partitioning of individual and shared contributions of environmental and spatial effects, as well as identification of species and sites that have importance in the generation of beta diversity along ecological gradients. We analyzed the spatial distribution of dung beetle communities in areas of Atlantic Forest in a mainland-island scenario in southern Brazil, with the objective of identifying the mechanisms driving composition, abundance and biomass at three spatial scales (mainland-island, areas and sites. We sampled 20 sites across four large areas, two on the mainland and two on the island. The distribution of our sampling sites was hierarchical and areas are isolated. We used standardized protocols to assess environmental heterogeneity and sample dung beetles. We used spatial eigenfunctions analysis to generate the spatial patterns of sampling points. Environmental heterogeneity showed strong variation among sites and a mild increase with increasing spatial scale. The analysis of diversity partitioning showed an increase in beta diversity with increasing spatial scale. Variation partitioning based on environmental and spatial variables suggests that environmental heterogeneity is the most important driver of beta diversity at the local scale. The spatial effects were significant only at larger spatial scales. Our study presents a case where environmental heterogeneity seems to be the main factor structuring communities at smaller scales, while spatial effects are more important at larger scales. The increase in beta diversity that occurs at larger scales seems to be the result of limitation in species dispersal

 19. Priming of soil carbon decomposition in two Inner Mongolia grassland soils following sheep dung addition: a study using ¹³C natural abundance approach.

  Science.gov (United States)

  Ma, Xiuzhi; Ambus, Per; Wang, Shiping; Wang, Yanfen; Wang, Chengjie

  2013-01-01

  To investigate the effect of sheep dung on soil carbon (C) sequestration, a 152 days incubation experiment was conducted with soils from two different Inner Mongolian grasslands, i.e. a Leymus chinensis dominated grassland representing the climax community (2.1% organic matter content) and a heavily degraded Artemisia frigida dominated community (1.3% organic matter content). Dung was collected from sheep either fed on L. chinensis (C3 plant with δ¹³C = -26.8‰; dung δ¹³C = -26.2‰) or Cleistogenes squarrosa (C₄ plant with δ¹³C = -14.6‰; dung δ¹³C = -15.7‰). Fresh C₃ and C₄ sheep dung was mixed with the two grassland soils and incubated under controlled conditions for analysis of ¹³C-CO₂ emissions. Soil samples were taken at days 17, 43, 86, 127 and 152 after sheep dung addition to detect the δ¹³C signal in soil and dung components. Analysis revealed that 16.9% and 16.6% of the sheep dung C had decomposed, of which 3.5% and 2.8% was sequestrated in the soils of L. chinensis and A. frigida grasslands, respectively, while the remaining decomposed sheep dung was emitted as CO₂. The cumulative amounts of C respired from dung treated soils during 152 days were 7-8 times higher than in the un-amended controls. In both grassland soils, ca. 60% of the evolved CO₂ originated from the decomposing sheep dung and 40% from the native soil C. Priming effects of soil C decomposition were observed in both soils, i.e. 1.4 g and 1.6 g additional soil C kg⁻¹ dry soil had been emitted as CO₂ for the L. chinensis and A. frigida soils, respectively. Hence, the net C losses from L. chinensis and A. frigida soils were 0.6 g and 0.9 g C kg⁻¹ soil, which was 2.6% and 7.0% of the total C in L. chinensis and A. frigida grasslands soils, respectively. Our results suggest that grazing of degraded Inner Mongolian pastures may cause a net soil C loss due to the positive priming effect, thereby accelerating soil deterioration.

 20. Maternal effects on male weaponry: female dung beetles produce major sons with longer horns when they perceive higher population density

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Buzatto Bruno A

  2012-07-01

  Full Text Available Abstract Background Maternal effects are environmental influences on the phenotype of one individual that are due to the expression of genes in its mother, and are expected to evolve whenever females are better capable of assessing the environmental conditions that their offspring will experience than the offspring themselves. In the dung beetle Onthophagus taurus, conditional male dimorphism is associated with alternative reproductive tactics: majors fight and guard females whereas minors sneak copulations. Furthermore, variation in dung beetle population density has different fitness consequences for each male morph, and theory predicts that higher population density might select for a higher frequency of minors and/or greater expenditure on weaponry in majors. Because adult dung beetles provide offspring with all the nutritional resources for their development, maternal effects strongly influence male phenotype. Results Here we tested whether female O. taurus are capable of perceiving population density, and responding by changing the phenotype of their offspring. We found that mothers who were reared with other conspecifics in their pre-mating period produced major offspring that had longer horns across a wider range of body sizes than the major offspring of females that were reared in isolation in their pre-mating period. Moreover, our results indicate that this maternal effect on male weaponry does not operate through the amount of dung provided by females to their offspring, but is rather transmitted through egg or brood mass composition. Finally, although theory predicts that females experiencing higher density might produce more minor males, we found no support for this, rather the best fitting models were equivocal as to whether fewer or the same proportions of minors were produced. Conclusions Our study describes a new type of maternal effect in dung beetles, which probably allows females to respond to population density adaptively

 1. „Perché sono tutti cattivi“: Strategien der Anziehung und Abstoßung in ‚Gomorra – la serie‘

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tanja Weber

  2015-05-01

  Full Text Available Der Pay-TV Sender Sky Italia sendet neben Sport vor allem US-amerikanische Fernsehserien, die als Quality TV bezeichnet werden. Inzwischen produziert er auch eigene Serien, die international konkurrenzfähig sein sollen. Dabei setzt er auch bei seiner dritten Produktion Gomorra – La serie auf transmediales Erzählen als Risikominimierungsstrategie, das heißt, der Serie gehen ein erfolgreiches Buch und ein Film voraus. Gomorra – La serie setzt sich darüber hinaus mit der italienischen Tradition, das organisierte Verbrechen darzustellen, auseinander. Dies schlägt sich vor allem in der Figurenzeichnung nieder und führt zu außergewöhnlichen Strategien der Anziehung und Abstoßung.

 2. A four-country ring test of nontarget effects of ivermectin residues on the function of coprophilous communities of arthropods in breaking down livestock dung.

  Science.gov (United States)

  Tixier, Thomas; Blanckenhorn, Wolf U; Lahr, Joost; Floate, Kevin; Scheffczyk, Adam; Düring, Rolf-Alexander; Wohde, Manuel; Römbke, Jörg; Lumaret, Jean-Pierre

  2016-08-01

  By degrading the dung of livestock that graze on pastures, coprophilous arthropods accelerate the cycling of nutrients to maintain pasture quality. Many veterinary medicinal products, such as ivermectin, are excreted unchanged in the dung of treated livestock. These residues can be insecticidal and may reduce the function (i.e., dung-degradation) of the coprophilous community. In the present study, we used a standard method to monitor the degradation of dung from cattle treated with ivermectin. The present study was performed during a 1-yr period on pastures in Canada, France, The Netherlands, and Switzerland. Large effects of residue were detected on the coprophilous community, but degradation of dung was not significantly hampered. The results emphasize that failure to detect an effect of veterinary medicinal product residues on dung-degradation does not mean that the residues do not affect the coprophilous community. Rather, insect activity is only one of many factors that affect degradation, and these other factors may mask the nontarget effect of residues. Environ Toxicol Chem 2016;35:1953-1958. © 2015 SETAC. © 2015 SETAC.

 3. En Ung bank

  OpenAIRE

  Lind, Maria Benedicte; Rice, Harrie Emily; Andersen, Lærke Maria; Elfort, Amanda Josefine; Pedersen, Sophie Espe; Sahibzada, Qamar Un Nisa

  2016-01-01

  The purpose of this project is to examine the campaign Øhhkonomi from Danske Bank. The project is based on examining which assumptions the campaign, and further actions surrounding the campaign, expresses about the audience. The campaign audience is specifically 18-27 years old and addresses problems regarding their personal finance skills and understanding thereof. Starting from a communication point of view, the project examines the campaign and the sender in itself. The purpose hereof is t...

 4. Unge, holdspil og medborgerskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryom, Knud

  for at lykkes. Dermed sy-nes der behov for indsatser, der kan styrke denne gruppe af drenge, så de oplever handlekompeten-cer, som kan betyde, at de kan agere på nye måder. At udvikle sig som menneske behøver ikke anses som et individuelt projekt, derfor søger denne afhandling at lægge vægt på fællesskabet, og...

 5. Unge uledsagede flygtninges stemmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  2017-01-01

  Valg af materiale/medie/form: Powerpoint Valg af arbejdsform: Oplæg til workshop Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Fungerer godt i den sammenhæng......Valg af materiale/medie/form: Powerpoint Valg af arbejdsform: Oplæg til workshop Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Fungerer godt i den sammenhæng...

 6. Pegada Ecológica: uma ferramenta utilizada como indicador e conscientizador do consumo, aplicado na UNG Universidade, Guarulhos/SP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Regina de Oliveira Moraes Arruda

  2017-05-01

  Full Text Available Among the functions of a university there are Teaching, Research and Extension. In order to collaborate in the extension of actions within the week of Conscious Consumption, 2016, Master in Geoenvironmental Analysis at the UNG Universidade suggested the questionnaire on the Ecological Footprint, an instrument that was developed and widely publicized by the WWF-Brazil (World Wide Fund for Nature - Brazil. The shares were held in the three campuses in the University: Center, Dutra and Itaquaquecetuba, covering about 1,000 students. Students answered the questionnaire with 18 questions and after the addition of the points, these might be classified according to the amount of renewable natural resources to maintain their standard of living and how many planets would be needed to keep this consumption if all people on the planet I had the same level of consumption. With the result of the application of this questionnaire, we can see that the students of the UNG Universidade need, on average, 2.8 planets to maintain its consumption of life, higher than the national average which is 1.6 and very close to average the UK is 3.0. When it comes to Conscious Consumption it is important each person doing the exercise to quantify and reflect on their lifestyle. Thus, this extension activity fulfilled its objectives, since the discussion on consumption was noticeable by observing the students talking and checking how are consumerist and Consumer Awareness is not limited to “shopping” but also housing, food, waste and transportation.

 7. Effects of ivermectin application on the diversity and function of dung and soil fauna: Regulatory and scientific background information

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adler, Nicole; Blanckenhorn, Wolf U; Bachmann, Jean

  2016-01-01

  for veterinary medicinal products in the European Union includes a requirement for higher-tier tests when adverse effects on dung organisms are observed in single-species toxicity tests. However, no guidance documents for the performance of higher-tier tests are available. Hence, an international research...... on communities of dung-breeding insects and soil fauna under field conditions, the test method meets the requirements of a higher-tier test as mandated by the European Union. The present study provides contextual information on authorization requirements for veterinary medicinal products and on the structure...... project was undertaken to develop and validate a proposed test method under varying field conditions of climate, soil, and endemic coprophilous fauna at Lethbridge (Canada), Montpellier (France), Zurich (Switzerland), and Wageningen (The Netherlands). The specific objectives were to determine if fecal...

 8. Finding refuge: the estuarine distribution of the nemertean egg predator Carcinonemertes errans on the Dungeness crab, Cancer magister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dunn, Paul; Young, Craig

  2013-01-01

  Parasites can significantly impact ecosystems by altering the distributions and population sizes of their host organisms. Some hosts are thought to find refuge from parasitism by entering habitats where their parasites cannot survive. The nemertean worm Carcinonemertes errans is an egg predator...... that infects the Dungeness crab, Cancer magister, throughout the host’s range. To determine if C. magister experiences a refuge from C. errans within estuarine environments, we examined the distribution of C. errans on Dungeness crabs within Oregon’s Coos Bay Estuary. Year-round sampling over a three......-year period also allowed us to test for temporal variation in the parasite’s distribution.We found that parasite prevalence, mean intensity, and parasite density of C. errans infecting C. magister varied along a clear estuarine gradient, with crabs nearest the ocean carrying the heaviest parasite loads...

 9. Effects of maternal and offspring environmental conditions on growth, development and diapause in latitudinal yellow dung fly populations

  OpenAIRE

  Scharf, Inon; Bauerfeind, Stephanie S; Blanckenhorn, Wolf U; Schäfer, Martin A

  2010-01-01

  Extensive phenotypic plasticity can allow populations to persist in changing environments. Maternal effects represent one important but often neglected source of phenotypic plasticity. Mothers and offspring of 2 high- (northern Norway and central Sweden) and 2 low- (northern and southern Spain) latitude yellow dung fly Scathophaga stercoraria (Diptera: Scathophagidae) populations were exposed to cold (12 degrees C) and warm (18 degrees C) temperatures and to short (8 h light: 16 h dark) and l...

 10. Mesostigmatic Mites (Acari) Associated with Ground, Burying, Roving Carrion and Dung Beetles (Coleoptera) in Sapporo and Tomakomai, Hokkaido, Northern Japan

  OpenAIRE

  Takaku, Gen; Katakura, Haruo; Yoshida, Nobuyo

  1994-01-01

  A total of 19 species belonging to 5 families of mesostigmatic mites were collected in Sapporo and Tomakomai, northern Japan, on four groups of beetles, i.e., ground beetles (Carabinae, Carabidae), burying beetles (Nicrophorini, Silphinae, Silphidae), roving carrion beetles (Silphini, Silphinae, Silphidae) and dung beetles (Scarabaeidae and Geotrupidae), all of which mainly forage on the ground surface. No mite species was found on more than one group of beetles except for Poecilochirus carab...

 11. Mesostigmatic Mites (Acari) Associated with Ground, Burying, Roving Carrion and Dung Beetles (Coleoptera) in Sapporo and Tomakomai, Hokkaido, Northern Japan

  OpenAIRE

  Gen, Takaku; Haruo, Katakura; Nobuyo, Yoshida; Division of Biological Sciences, Graduate School of Science, Hokkaido University; Division of Biological Sciences, Graduate School of Science, Hokkaido University; Tohoku Agricultural Experiment Station

  1994-01-01

  A total of 19 species belonging to 5 families of mesostigmatic mites were collected in Sapporo and Tomakomai, northern Japan, on four groups of beetles, i. e. , ground beetles (Carabinae, Carabidae), burying beetles (Nicrophorini, Silphinae, Silphidae), roving carrion beetles (Silphini, Silphinae, Silphidae) and dung beetles (Scarabaeidae and Geotrupidae), all of which mainly forage on the ground surface. No mite species was found on more than one group of beetles except for Poecilochirus car...

 12. Geographical Variation in Antibiotic-Resistant Escherichia coli Isolates from Stool, Cow-Dung and Drinking Water

  Science.gov (United States)

  Sahoo, Krushna Chandra; Tamhankar, Ashok J.; Sahoo, Soumyakanta; Sahu, Priyadarshi Soumyaranjan; Klintz, Senia Rosales; Lundborg, Cecilia Stålsby

  2012-01-01

  Little information is available on relationships between the biophysical environment and antibiotic resistance. This study was conducted to investigate the antibiotic resistance pattern of Escherichia coli isolated from child stool samples, cow-dung and drinking water from the non-coastal (230 households) and coastal (187 households) regions of Odisha, India. Susceptibility testing of E. coli isolates (n = 696) to the following antibiotics: tetracycline, ampicillin/sulbactam, cefuroxime, cefotaxime, cefixime, cotrimoxazole, amikacin, ciprofloxacin, norfloxacin and nalidixic acid was performed by the disk diffusion method. Ciprofloxacin minimum inhibitory concentration (MIC) values were determined for ciprofloxacin-resistant isolates (n = 83). Resistance to at least one antibiotic was detected in 90% or more of the E. coli isolates. Ciprofloxacin MIC values ranged from 8 to 32 µg/mL. The odds ratio (OR) of resistance in E. coli isolates from children’s stool (OR = 3.1, 95% CI 1.18–8.01), cow-dung (OR = 3.6, 95% CI 1.59–8.03, P = 0.002) and drinking water (OR = 3.8, 95% CI 1.00–14.44, P = 0.049) were higher in non-coastal compared to coastal region. Similarly, the co-resistance in cow-dung (OR = 2.5, 95% CI 1.39–4.37, P = 0.002) and drinking water (OR = 3.2, 95% CI 1.36–7.41, P = 0.008) as well as the multi-resistance in cow-dung (OR = 2.2, 95% CI 1.12–4.34, P = 0.022) and drinking water (OR = 2.7, 95% CI 1.06–7.07, P = 0.036) were also higher in the non-coastal compared to the coastal region. PMID:22690160

 13. Nontarget effects of ivermectin residues on earthworms and springtails dwelling beneath dung of treated cattle in four countries.

  Science.gov (United States)

  Scheffczyk, Adam; Floate, Kevin D; Blanckenhorn, Wolf U; Düring, Rolf-Alexander; Klockner, Andrea; Lahr, Joost; Lumaret, Jean-Pierre; Salamon, Jörg-Alfred; Tixier, Thomas; Wohde, Manuel; Römbke, Jörg

  2016-08-01

  The authorization of veterinary medicinal products requires that they be assessed for nontarget effects in the environment. Numerous field studies have assessed these effects on dung organisms. However, few studies have examined effects on soil-dwelling organisms, which might be exposed to veterinary medicinal product residues released during dung degradation. The authors compared the abundance of earthworms and springtails in soil beneath dung from untreated cattle and from cattle treated 0 d, 3 d, 7 d, 14 d, and 28 d previously with ivermectin. Study sites were located in different ecoregions in Switzerland (Continental), The Netherlands (Atlantic), France (Mediterranean), and Canada (Northern Mixed Grassland). Samples were collected using standard methods from 1 mo to 12 mo after pat deposition. Ivermectin concentrations in soil beneath dung pats ranged from 0.02 mg/kg dry weight (3 mo) to typically Earthworms were abundant and species-rich at the Swiss and Dutch sites, less common with fewer species at the French site, and essentially absent at the Canadian site. Diverse but highly variable communities of springtails were present at all sites. Overall, results showed little effect of residues on either earthworms or springtails. The authors recommend that inclusion of soil organisms in field studies to assess the nontarget effects of veterinary medicinal products be required only if earthworms or springtails exhibit sensitivity to the product in laboratory tests. Environ Toxicol Chem 2016;35:1959-1969. © 2015 SETAC. © 2015 SETAC.

 14. Bioconversion of garden waste, kitchen waste and cow dung into value-added products using earthworm Eisenia fetida.

  Science.gov (United States)

  Wani, K A; Mamta; Rao, R J

  2013-04-01

  Solid waste management is a worldwide problem and it is becoming more and more complicated day by day due to rise in population, industrialization and changes in our life style. Transformation of industrial sludges into vermicompost is of double interest: on the one hand, a waste is converted into value added product, and, on the other, it controls a pollutant that is a consequence of increasing industrialization. Garden waste, kitchen waste and cow dung were subjected to recycle through vermicomposting by using the epigeic earthworm Eisenia fetida under field conditions. The pH, moisture content, total organic carbon, humus, nitrogen, phosphorous and potassium in vermicompost was analysed. It was found that moisture content, total organic carbon, humus, nitrogen, phosphorous and potassium was high in cow dung, followed by kitchen waste and garden waste. This study clearly indicates that vermicomposting of garden waste, kitchen waste and cow dung can not only produce a value added produce (vermicomposting) but at the same time reduce the quantity of waste.

 15. Bioconversion of garden waste, kitchen waste and cow dung into value-added products using earthworm Eisenia fetida

  Science.gov (United States)

  Wani, K.A.; Mamta; Rao, R.J.

  2013-01-01

  Solid waste management is a worldwide problem and it is becoming more and more complicated day by day due to rise in population, industrialization and changes in our life style. Transformation of industrial sludges into vermicompost is of double interest: on the one hand, a waste is converted into value added product, and, on the other, it controls a pollutant that is a consequence of increasing industrialization. Garden waste, kitchen waste and cow dung were subjected to recycle through vermicomposting by using the epigeic earthworm Eisenia fetida under field conditions. The pH, moisture content, total organic carbon, humus, nitrogen, phosphorous and potassium in vermicompost was analysed. It was found that moisture content, total organic carbon, humus, nitrogen, phosphorous and potassium was high in cow dung, followed by kitchen waste and garden waste. This study clearly indicates that vermicomposting of garden waste, kitchen waste and cow dung can not only produce a value added produce (vermicomposting) but at the same time reduce the quantity of waste. PMID:23961230

 16. Experimental studies on effect of cow dung ash (pozzolanic binder) and coconut fiber on strengthproperties of concrete

  Science.gov (United States)

  Venkatasubramanian, C.; Muthu, D.; Aswini, G.; Nandhini, G.; Muhilini, K.

  2017-07-01

  The studies on durability of concrete have attracted attention in the recent years and its long term strength depends on quality of ingredients used in production of concrete. Now a days, the availability of ingredients is limited and in order to overcome this problem, research studies focuses on some alternate materials in the concrete production process. Also, Incorporation of waste materials consumes less energy leading to reduction of emission of green house gases. The application of fly ash and cow dung ash as a pozzolanic binder instead of cement and coir fibers finds extensive application in the manufacturing process of building materials. In this project an attempt has been made to utilize cow dung ash and coconut fiber as a replacement material of cement in the production of concrete. The cement is partially replaced with cow dung ash by about 2.5, 3 & 3.5 % by weight and with 1% of coconut fiber. The Compressive and Tensile strengths of concrete were found at different curing periods (7,14 & 28 days). From this study, it is inferred that these replacements will have a reasonable improvement in the strength properties of concrete by about 55-70%. The substitution of CDA, CF is economical in terms of cost and this usage eliminates the problem of landfills, reducing the environmental risk, maintaining the ecological balance, which is very much required for our nation.

 17. Does selective logging stress tropical forest invertebrates? Using fat stores to examine sublethal responses in dung beetles.

  Science.gov (United States)

  França, Filipe; Barlow, Jos; Araújo, Bárbara; Louzada, Julio

  2016-12-01

  The increased global demand for tropical timber has driven vast expanses of tropical forests to be selectively logged worldwide. While logging impacts on wildlife are predicted to change species distribution and abundance, the underlying physiological responses are poorly understood. Although there is a growing consensus that selective logging impacts on natural populations start with individual stress-induced sublethal responses, this literature is dominated by investigations conducted with vertebrates from temperate zones. Moreover, the sublethal effects of human-induced forest disturbance on tropical invertebrates have never been examined. To help address this knowledge gap, we examined the body fat content and relative abundance of three dung beetle species (Coleoptera: Scarabaeinae) with minimum abundance of 40 individuals within each examined treatment level. These were sampled across 34 plots in a before-after control-impact design (BACI) in a timber concession area of the Brazilian Amazon. For the first time, we present evidence of logging-induced physiological stress responses in tropical invertebrates. Selective logging increased the individual levels of fat storage and reduced the relative abundance of two dung beetle species. Given this qualitative similarity, we support the measurement of body fat content as reliable biomarker to assess stress-induced sublethal effects on dung beetles. Understanding how environmental modification impacts the wildlife has never been more important. Our novel approach provides new insights into the mechanisms through which forest disturbances impose population-level impacts on tropical invertebrates.

 18. Changes in the chemical characteristics of water-extracted organic matter from vermicomposting of sewage sludge and cow dung.

  Science.gov (United States)

  Xing, Meiyan; Li, Xiaowei; Yang, Jian; Huang, Zhidong; Lu, Yongsen

  2012-02-29

  The chemical changes of water-extractable organic matter (WEOM) from five different substrates of sewage sludge enriched with different proportions of cow dung after vermicomposting with Eisenia fetida were investigated using various analytical approaches. Results showed that dissolved organic carbon, chemical oxygen demand, and C/N ratio of the substrates decreased significantly after vermicomposting process. The aromaticity of WEOM from the substrates enhanced considerably, and the amount of volatile fatty acids declined markedly, especially for the cow dung substrate. Gel filtration chromatography analysis showed that the molecular weight fraction between 10(3) and 10(6) Da became the main part of WEOM in the final product. 1H nuclear magnetic resonance spectra revealed that the proportion of H moieties in the area of 0.00-3.00 ppm decreased, while increasing at 3.00-4.25 ppm after vermicomposting. Fluorescence spectra indicated that vermicomposting caused the degradation of protein-like groups, and the formation of fulvic and humic acid-like compounds in the WEOM of the substrates. Overall results indicate clearly that vermicomposting promoted the degradation and transformation of liable WEOM into biological stable substances in sewage sludge and cow dung alone, as well as in mixtures of both materials, and testing the WEOM might be an effective way to evaluate the biological maturity and chemical stability of vermicompost. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 19. Quantifying responses of dung beetles to fire disturbance in tropical forests: the importance of trapping method and seasonality.

  Science.gov (United States)

  de Andrade, Rafael Barreto; Barlow, Jos; Louzada, Julio; Vaz-de-Mello, Fernando Zagury; Souza, Mateus; Silveira, Juliana M; Cochrane, Mark A

  2011-01-01

  Understanding how biodiversity responds to environmental changes is essential to provide the evidence-base that underpins conservation initiatives. The present study provides a standardized comparison between unbaited flight intercept traps (FIT) and baited pitfall traps (BPT) for sampling dung beetles. We examine the effectiveness of the two to assess fire disturbance effects and how trap performance is affected by seasonality. The study was carried out in a transitional forest between Cerrado (Brazilian Savanna) and Amazon Forest. Dung beetles were collected during one wet and one dry sampling season. The two methods sampled different portions of the local beetle assemblage. Both FIT and BPT were sensitive to fire disturbance during the wet season, but only BPT detected community differences during the dry season. Both traps showed similar correlation with environmental factors. Our results indicate that seasonality had a stronger effect than trap type, with BPT more effective and robust under low population numbers, and FIT more sensitive to fine scale heterogeneity patterns. This study shows the strengths and weaknesses of two commonly used methodologies for sampling dung beetles in tropical forests, as well as highlighting the importance of seasonality in shaping the results obtained by both sampling strategies.

 20. Molecular Investigation of the Short-term Sequestration of Natural Abundance 13C -labelled Cow Dung in the Surface Horizons of a Temperate Grassland Soil

  Science.gov (United States)

  Dungait, J.; Bol, R.; Evershed, R. P.

  2004-12-01

  An adequate understanding of the carbon (C) sequestration potential of grasslands requires that the quantity and residence times of C inputs be measured. Herbivore dung is largely comprised of plant cell wall material, a significant source of stable C in intensively grazed temperate grassland ecosystems that contributes to the soil carbon budget. Our work uses compound-specific isotope analysis to identify the pattern of input of dung-derived compounds from natural abundance 13C/-labelled cow dung into the surface horizons of a temperate grassland soil over one year. C4 dung (δ 13C \\-12.6 ‰ ) from maize fed cows was applied to a temperate grassland surface (δ 13C \\-29.95 ‰ ) at IGER-North Wyke (Devon, UK), and dung remains and soil cores beneath the treatments collected at ŧ = 7, 14, 28, 56, 112, 224 and 372 days. Bulk dung carbon present in the 0\\-1 cm and 1\\-5 cm surface horizons of a grassland soil over one year was estimated using Δ 13C between C4 dung and C3 dung, after Bol {\\et al.} (2000). The major biochemical components of dung were quantified using proximate forage fibre analyses, after Goering and Van Soest (1970) and identified using `wet' chemical and GC-MS methods. Plant cell wall polysaccharides and lignin were found to account for up to 67 {%} of dung dry matter. Hydrolysed polysaccharides were prepared as alditol acetates for analyses (after Docherty {\\et al.}, 2001), and a novel application of an off-line pyrolysis method applied to measure lignin-derived phenolic compounds (after Poole & van Bergen, 2002). This paper focuses on major events in the incorporation of dung carbon, estimated using natural abundance 13C&-slash;labelling technique. This revealed a major bulk input of dung carbon after a period of significant rainfall with a consequent decline in bulk soil δ 13C values until the end of the experiment (Dungait {\\et al.}, submitted). Findings will be presented revealing contribution of plant cell wall polysaccharides and

 1. A review and phylogeny of Scarabaeine dung beetle fossils (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae, with the description of two Canthochilum species from Dominican amber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergei Tarasov

  2016-05-01

  Full Text Available Despite the increasing rate of systematic research on scarabaeine dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae, their fossil record has remained largely unrevised. In this paper, we review all 33 named scarabaeine fossils and describe two new species from Dominican amber (Canthochilum alleni sp.n., Canthochilum philipsivieorum sp.n.. We provide a catalogue of all fossil Scarabaeinae and evaluate their assignment to this subfamily, based primarily on the original descriptions but also, where possible, by examining the type specimens. We suggest that only 21 fossil taxa can be reliably assigned to the Scarabaeinae, while the remaining 14 should be treated as doubtful Scarabaeinae. The doubtful scarabaeines include the two oldest dung beetle fossils known from the Cretaceous and we suggest excluding them from any assessments of the minimum age of scarabaeine dung beetles. The earliest reliably described scarabaeine fossil appears to be Lobateuchus parisii, known from Oise amber (France, which shifts the minimum age of the Scarabaeinae to the Eocene (53 Ma. We scored the best-preserved fossils, namely Lobateuchus and the two Canthochilum species described herein, into the character matrix used in a recent morphology-based study of dung beetles, and then inferred their phylogenetic relationships with Bayesian and parsimony methods. All analyses yielded consistent phylogenies where the two fossil Canthochilum are placed in a clade with the extant species of Canthochilum, and Lobateuchus is recovered in a clade with the extant genera Ateuchus and Aphengium. Additionally, we evaluated the distribution of dung beetle fossils in the light of current global dung beetle phylogenetic hypotheses, geological time and biogeography. The presence of only extant genera in the late Oligocene and all later records suggests that the main present-day dung beetle lineages had already been established by the late Oligocene–mid Miocene.

 2. Green ambrosia for Soil- Dry Cow Dung Powder: Rhexistasy to Biostasy

  Science.gov (United States)

  Bagla, Hemlata; Barot, Nisha

  2013-04-01

  "Greener ambrosia for Soil - Dry cow dung powder: Rhexistasy to Biostasy" Pedosphere, the soil with its biotic and abiotic component, is produced by lithosphere`s interactions with atmosphere, hydrosphere and biosphere. The theory of Biorhexistasy proposed by pedologist H. Erhart [1], describes two crucial climatic phases of soil i.e. Biostasy, period of soil formation and Rhexistasy, periods of soil erosion. Humus, the organic matter in soil, permits better aeration, enhances the absorption and releases nutrients, and makes the soil less susceptible to leaching and erosion [2], thus the agent of soil`s vitality. Mismanagement of soil, leads to the degradation of millions of acres of land through erosion, compaction, salinization and acidification. Among these threats salinity is a major abiotic stress reducing the yield of wide variety of crops all over the world [3]. It is been proved that Humic Acid (HA) treatment can ameliorate the deleterious effects of salt stress by increasing root growth, altering mineral uptake, and decreasing membrane damage, thus inducing salt tolerance in plants [4]. HA can be inexpensively incorporated into soils via different biowastes. Dry cow dung powder (DCP), is naturally available bio-organic, complex, polymorphic humified fecal matter, enriched with minerals, carbohydrates, fats, proteins, bile pigments, aliphatic - aromatic species such as HA, Fulvic Acid (FA) etc [5]. The microbial consortium enables DCP with considerable potentials for biodegradation and biotransformation of even saline soil and further contributes to many biogeochemical processes, boosting humus content of soil. Due to unambiguous biological, microbiological as well as chemical inert properties of DCP, it has been successfully utilized as a fertilizer and soil conditioner since ages in India, one of the leading agrarian countries of the world. Thus we summarize that DCP is one of the best contenders for the biostasy and desaliner of soil, aptly, soil

 3. ”Har du ikke en bra feed på Insta, så har du ikke orden på livet ditt!” Unge jenter sin opplevelse av andres selvrepresentasjon i bildedelingstjenester.

  OpenAIRE

  Magnussen, Andrea Bergum

  2017-01-01

  Mastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017 Norsk: Denne oppgaven undersøker unge jenters opplevelse av selvrepresentasjonen på bildedelingstjenestene Instagram og Snapchat. Funnene er basert på individuelle intervjuer og et fokusgruppeintervju av fem jenter på 14 år. Intervjupersonene har i hovedsak uttrykt seg om deres opplevelse knyttet til kjendiser og influencers sin selvrepresentasjon. Oppgaven ta...

 4. Generation of biogas from coffee-pulp and cow-dung co-digestion: Infrared studies of postcombustion emissions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Corro, Grisel; Paniagua, Laura; Pal, Umapada; Bañuelos, Fortino; Rosas, Minerva

  2013-01-01

  Graphical abstract: Batch digester with coffee pulp/cow dung produced high amounts of methane for 8 months. The FTIR gas spectroscopy analysis revealed the presence of over 70 chemical compounds in biogas generated after 4 months of coffee pulp and cow dung mixture co-digestion, several being hazardous to environment and human and animal health (e.g. isocyanic acid, bromomethane). Biogas produced was burned in a laboratory combustor. The FTIR gas spectroscopy analysis showed that combustion emissions contained: CH 4 , C 3 H 8 , CO, SO 2 , HI, and probably Br 2 which are strongly harmful to human and animal health. - Highlights: • Batch digester with coffee pulp/cow dung produced high amounts of methane for 8 months. • Biogas from coffee pulp/cow dung codigestion contained 60% methane and 20% propane. • Biogas FTIR analysis revealed the presence of isocyanic acid and bromomethane. • Biogas FTIR analysis showed also the presence of HI. • Biogas combustion emissions contained CH 4 , HI, SO 2 and probably Br 2 . - Abstract: Biogas could be produced by the co-digestion of coffee-pulp and cow-dung mixture under solar radiation. Gas chromatography and FTIR spectroscopy were used to analyze the chemical compositions of the generated biogas and its postcombustion emissions. From the first month of co-digestion at mesophylic conditions, methane content in the biogas attains 50% of the yield. This content increased up to 60% and remained almost constant for at least 8 months of further digestion. The FTIR gas spectroscopy analysis revealed the presence of over 70 chemical compounds in the biogas generated after 4 months of co-digestion along with several compounds hazardous to environment and animal health like isocyanic acid, and bromomethane. Combustion emission of the biogas contained several components like CH 4 , C 3 H 8 , CO, SO 2 , HI, and probably Br 2 which are strongly harmful to human and animal health. Results presented in this work indicate that if the

 5. Isolation of fungi from dung of wild herbivores for application in bioethanol production.

  Science.gov (United States)

  Makhuvele, Rhulani; Ncube, Ignatious; Jansen van Rensburg, Elbert Lukas; La Grange, Daniël Coenrad

  Producing biofuels such as ethanol from non-food plant material has the potential to meet transportation fuel requirements in many African countries without impacting directly on food security. The current shortcomings in biomass processing are inefficient fermentation of plant sugars, such as xylose, especially at high temperatures, lack of fermenting microbes that are able to resist inhibitors associated with pre-treated plant material and lack of effective lignocellulolytic enzymes for complete hydrolysis of plant polysaccharides. Due to the presence of residual partially degraded lignocellulose in the gut, the dung of herbivores can be considered as a natural source of pre-treated lignocellulose. A total of 101 fungi were isolated (36 yeast and 65 mould isolates). Six yeast isolates produced ethanol during growth on xylose while three were able to grow at 42°C. This is a desirable growth temperature as it is closer to that which is used during the cellulose hydrolysis process. From the yeast isolates, six isolates were able to tolerate 2g/L acetic acid and one tolerated 2g/L furfural in the growth media. These inhibitors are normally generated during the pre-treatment step. When grown on pre-treated thatch grass, Aspergillus species were dominant in secretion of endo-glucanase, xylanase and mannanase. Copyright © 2017 Sociedade Brasileira de Microbiologia. Published by Elsevier Editora Ltda. All rights reserved.

 6. Dungeness crab survey for the Southwest Ocean Disposal Site off Grays Harbor, Washington, June 1990

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Higgins, B.J.; Pearson, W.H. (Battelle/Marine Sciences Lab., Sequim, WA (United States))

  1991-09-01

  As part of the Grays Harbor Navigation Improvement Project, the Seattle District of the US Army Corps of Engineers has begun active use of the Southwest Ocean Disposal Site off Grays Harbor, Washington. This survey was to verify that the location of the area of high crab density observed during site selection surveys has not shifted into the Southeast Ocean Disposal Site. In June 1990, mean densities of juvenile Dungeness crab were 146 crab/ha within the disposal site and 609 crab/ha outside ad north of the disposal site. At nearshore locations outside the disposal site, juvenile crab density was 3275 crab/ha. Despite the low overall abundance, the spatial distribution of crab was such that the high crab densities in 1990 have remained outside the Southwest Ocean Disposal Site. The survey data have confirmed the appropriateness of the initial selection of the disposal site boundaries and indicated no need to move to the second monitoring tier. 8 refs., 9 figs., 2 tabs.

 7. An assessment of noise and vibration measurements taken during the commissioning of Dungeness B

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bickers, B.H.

  1983-01-01

  The design of the Dungeness B Advanced Gas Cooled Reactor took into account, from an early stage, the vibrational response of structures within the pressure vessel to noise generated by the gas circulators. Theoretical estimates indicated that the circulators, which absorb 13000HP each in circulating the CO 2 coolant at 30 atmospheres around the gas circuit, could produce potentially damaging noise levels. These estimates were backed up with scale model circulator tests and at a later stage with noise transmission tests in the actual reactor vessel and finally by running the circulators in air under atmospheric conditions. The response of the structural components was predicted initially by theoretical methods, such as the Statistical Energy Method, which was used basically as a sorting technique to identify problem areas which could then be tested in acoustic chambers using representative test specimens to give a more reliable estimate of response. Any items of structure for which a significant level of response was predicted, or where representative testing was not possible, were instrumented so that the vibrational response could be measured during the unfuelled pressurized commissioning tests. Some of the more interesting aspects of the results of these tests are discussed together with a comparison of the results with predictions. (author)

 8. Isolation and evaluation of a high H{sub 2}-producing lab isolate from cow dung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pandey, Anjana; Sinha, Pallavi [Nanotechnology and Molecular Biology Lab, Department of Biotechnology, University of Allahabad, Allahabad-211002, Uttar Pradesh (India); Kotay, Shireen Meher; Das, Debabrata [Department of Biotechnology, Indian Institute of Technology, Kharagpur-721302, West Bengal (India)

  2009-09-15

  Hydrogen producing bacterial strain was isolated from Indian cow dung and identified of the bacterial family Enterobacteriaceae. This lab isolate was differentiated from Citrobacter Y-19 at molecular level by using RAPD, PCR based technique, and OPO-03{sub 460} and OPO-17{sub 800} RAPD marker for this specific strain (lab isolate) was identified. Fermentative studies were investigated for important parameters, starting with pH of the culture, temperature, inoculum age and inoculum volume, initial substrate concentration and different substrates. Among different substrates, dextrose and sucrose were the preferred substrates for hydrogen production. The optimal starting pH of the culture was found to be 5.0. The H{sub 2} production increased with increase in temperature up to 30 C. The maximum value of H{sub 2} production was recorded when inoculum volume was 12.5% of the culture broth and inoculum age was 14 h. Under batch fermentation conditions, the maximum hydrogen production rate and yield were 355.2 ml l{sup -1} h{sup -1} and 2.1 mol/mol glucose (conversion 35%), respectively. These results indicate that this lab isolate is an ideal hydrogen producer. (author)

 9. Isolation and partial purification of antimicrobial peptides/proteins from dung beetle, Onthophagus taurus immune hemolymph

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vasanth Patil, H.B.; Sathish Kumar, B.Y.

  2012-01-01

  Antimicrobial peptides are important in the first line of the host defense system of all insect species. In the present study antimicrobial peptide(s) were isolated from the hemolymph of the dung beetle Onthophagus taurus. Both non induced and immune induced hemolymphs were tested for their antimicrobial activity against different bacterial strains and C. albicans. Induction was done by injecting E. coli into the abdominal cavity of the O. taurus. The non induced hemolymph did not show activity against any of the tested fungal and bacterial strains where as induced hemolymph showed activity against all tested bacterial strains but no activity against C. albicans. The induced hemolymph was subjected to non reducing SDS-PAGE and UV wavelength scan was performed to detect the presence of peptides. The immune induced hemolymph was purified by gel filtration chromatography to separate the proteins responsible for the antibacterial activity. The fractions within the peak were tested against those bacteria which previously showed sensitivity to the crude immune induced hemolymph. All fractions were found to be active against all tested bacteria with difference in zone of inhibition. The peptides are active against prokaryotes and not against eukaryotes. These properties reveal its unique characteristics and therapeutic application. (author)

 10. Rhodococcus antrifimi sp. nov., isolated from dried bat dung of a cave.

  Science.gov (United States)

  Ko, Kwan Su; Kim, Youngju; Seong, Chi Nam; Lee, Soon Dong

  2015-11-01

  A Gram-reaction-positive, high DNA G+C content, non-motile actinobacterium, strain D7-21T, was isolated from dried bat dung inside a natural cave and its taxonomic status was examined by using a polyphasic approach. The 16S rRNA gene sequence study showed that the isolate belonged to the genus Rhodococcus and formed a cluster with Rhodococcus defluvii (98.98 % gene similarity), Rhodococcus equi (98.62 %) and Rhodococcus kunmingensis (97.66 %). Whole-cell hydrolysates contained meso-diaminopimelic acid, arabinose and galactose as the diagnostic diamino acid and sugars. MK-8(H2) was the predominant menaquinone. The major polar lipids were diphosphatidylglycerol, phosphatidylethanolamine, phosphatidylglycerol, phosphatidylinositol, phosphatidylinositol mannoside, an unknown phosphoglycolipid and an unknown glycolipid. Mycolic acids were present. The major fatty acids were C16 : 0, C18 : 1ω9c and 10-methyl C18 : 0. The DNA G+C content was 70.1 mol%. A battery of phenotypic features and DNA-DNA relatedness data support that strain D7-21T ( = KCTC 29469T = DSM 46727T) represents a novel species of the genus Rhodococcus, for which Rhodococcus antrifimi sp. nov. is proposed.

 11. Purification and characterization of a serine protease (CPM-2) with fibrinolytic activity from the dung beetles.

  Science.gov (United States)

  Ahn, Mi Young; Hahn, Bum-Soo; Ryu, Kang Sun; Hwang, Jae Sam; Kim, Yeong Shik

  2005-07-01

  Catharsius protease-2 (CPM-2) was isolated from the body of dung beetles, Catharsius molossus, using a three step purification process (ammonium sulfate fractionation, gel filtration on Bio-Gel P-60, and affinity chromatography on DEAE Affi-Gel blue). The purified CPM-2, having a molecular weight of 24 kDa, was assessed homogeneously by SDS-polyacrylamide gel electrophoresis. The N-terminal amino acid sequence of CPM-2 was composed of X Val Gln Asp Phe Val Glu Glu Ile Leu. CPM-2 was inactivated by Cu2+ and Zn2+ and strongly inhibited by typical serine proteinase inhibitors such as TLCK, soybean trypsin inhibitor, aprotinin, benzamidine, and alpha1-antitrypsin. However, EDTA, EGTA, cysteine, beta-mercaptoethanol, E64, and elastatinal had little effect on enzyme activity. In addition, antiplasmin and antithrombin III were not sensitive to CPM-2. Based on the results of a fibrinolytic activity test, CPM-2 readily cleaved Aalpha- and Bbeta-chains of fibrinogen and fibrin, and gamma-chain of fibrinogen more slowly. The nonspecific action of the enzyme resulted in extensive hydrolysis, releasing a variety of fibrinopeptides of fibrinogen and fibrin. Polyclonal antibodies of CPM-2 were reactive to the native form of antigen. The ELISA was applied to detect quantities, in nanograms, of the antigen in CPM-2 protein.

 12. [Effects of different soil and water loss control measures on the dung beetle assemblages in Huangfuchuan watershed, Inner Mongolia of North China].

  Science.gov (United States)

  Liu, Wei; Wang, Run-Run; Liu, Xin-Min

  2013-03-01

  By using pitfall trap method, and taking the croplands and natural grasslands under different soil and water loss control measures as sampling plots, an investigation was conducted on the dung beetle assemblages in the Huangfuchuan watershed of Inner Mongolia from September 2007 to September 2008, aimed to understand the effects of different soil and water loss control measures on the dung beetle assemblages in the watershed. A total of 6169 dung beetles were captured, belonging to 15 species, 5 genus, and 2 families. The dominant species were Aphodius rectus and Onthophagus gibbulus, accounting for 66. 54% and 13. 26% of the total captured beetles, respectively. A lack of the species suitable for living in woodland habitats was the basic feature of the dung beetle assemblages. As compared with the control, all test soil and water loss control measures did not cause an obvious increase of species richness, biomass, and abundance of the dung beetle assemblages. The biomass and species richness of the assemblages as well as the abundance of the functional groups II and III had a significant negative correlation with the average tree (grass) height. Under the effects of long-term agricultural cultivation and the lack of large herbivores, the species richness and abundance of the functional group I (larger paracoprids and telocoprids) were lower than those of the functional groups II (relatively smaller paracoprids) and II (endocoprids), the main components of the dung beetle assemblages in the watershed. The faeces of the residents and livestock in the study region provided abundant foods for the dung beetle assemblages, inducing the relatively high abundance and spices richness of the assemblages occurred in the croplands nearby the villages. Our results suggested that natural grasslands were the suitable habitats for the dung beetles in Huangfuchuan watershed. At regional scale, to popularize the successful experiences of comprehensive soil and water loss control

 13. The role of cow dung and kitchen manure composts and their non-aerated compost teas in reducing the incidence of foliar diseases of Lycopersicon esculentum (Mill

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Ngakou

  2014-06-01

  Full Text Available Compost teas are fermented watery extracts of composted materials used for their beneficial effect on plants. A study was conducted in the field to compare the efficacy of cow dung and kitchen manure composts and their derived non-aerated compost teas on disease symptoms expression and severity of Lycopersicon esculentum. The experimental layout was a complete randomised block design comprising six treatments, each of which was repeated three times: the negative control plot (Tm-; the positive control or fungicide plot (Tm+; the cow dung compost plot (Cpi; the kitchen manure compost plot (Cpii; the compost tea derived cow dung plot (Tci; and the compost tea derived kitchen manure plot (Tcii. Compost tea derived cow dung was revealed to be richer in elemental nutrients (N, P, K than compost tea from kitchen manure, and significantly (p < 0.0001 enhanced fruit yield per plant. Similarly, the two composts and their derived compost teas significantly (p < 0.0001 reduced the incidence and severity of disease symptoms compared to the controls, with the highest efficacy accounting for cow dung compost and compost tea. Although the non-aerated compost teas were not amended with micro-organisms, these results suggest that the two compost teas in use were rich enough in microbial pathogen antagonists, and therefore, are perceived as potential alternatives to synthetic chemical fungicides. Future work will attempt to identify these microbial antagonists with highly suppressive activity in the non-aerated compost teas.

 14. Monitoring of the spatial and temporal dynamics of BER/SSBR pathway proteins, including MYH, UNG2, MPG, NTH1 and NEIL1-3, during DNA replication.

  Science.gov (United States)

  Bj Rås, Karine Ø; Sousa, Mirta M L; Sharma, Animesh; Fonseca, Davi M; S Gaard, Caroline K; Bj Rås, Magnar; Otterlei, Marit

  2017-08-21

  Base lesions in DNA can stall the replication machinery or induce mutations if bypassed. Consequently, lesions must be repaired before replication or in a post-replicative process to maintain genomic stability. Base excision repair (BER) is the main pathway for repair of base lesions and is known to be associated with DNA replication, but how BER is organized during replication is unclear. Here we coupled the iPOND (isolation of proteins on nascent DNA) technique with targeted mass-spectrometry analysis, which enabled us to detect all proteins required for BER on nascent DNA and to monitor their spatiotemporal orchestration at replication forks. We demonstrate that XRCC1 and other BER/single-strand break repair (SSBR) proteins are enriched in replisomes in unstressed cells, supporting a cellular capacity of post-replicative BER/SSBR. Importantly, we identify for the first time the DNA glycosylases MYH, UNG2, MPG, NTH1, NEIL1, 2 and 3 on nascent DNA. Our findings suggest that a broad spectrum of DNA base lesions are recognized and repaired by BER in a post-replicative process. © The Author(s) 2017. Published by Oxford University Press on behalf of Nucleic Acids Research.

 15. Effect of the application of cattle urine with or without the nitrification inhibitor DCD, and dung on greenhouse gas emissions from a UK grassland soil.

  Science.gov (United States)

  Cardenas, L M; Misselbrook, T M; Hodgson, C; Donovan, N; Gilhespy, S; Smith, K A; Dhanoa, M S; Chadwick, D

  2016-11-01

  Emissions of nitrous oxide (N 2 O) from soils from grazed grasslands have large uncertainty due to the great spatial variability of excreta deposition, resulting in heterogeneous distribution of nutrients. The contribution of urine to the labile N pool, much larger than that from dung, is likely to be a major source of emissions so efforts to determine N 2 O emission factors (EFs) from urine and dung deposition are required to improve the inventory of greenhouse gases from agriculture. We investigated the effect of the application of cattle urine and dung at different times of the grazing season on N 2 O emissions from a grassland clay loam soil. Methane emissions were also quantified. We assessed the effect of a nitrification inhibitor, dicyandiamide (DCD), on N 2 O emissions from urine application and also included an artificial urine treatment. There were significant differences in N 2 O EFs between treatments in the spring (largest from urine and lowest from dung) but not in the summer and autumn applications. We also found that there was a significant effect of season (largest in spring) but not of treatment on the N 2 O EFs. The resulting EF values were 2.96, 0.56 and 0.11% of applied N for urine for spring, summer and autumn applications, respectively. The N 2 O EF values for dung were 0.14, 0.39 and 0.10% for spring, summer and autumn applications, respectively. The inhibitor was effective in reducing N 2 O emissions for the spring application only. Methane emissions were larger from the dung application but there were no significant differences between treatments across season of application.

 16. POTENCY OF LIGNOCELLULOSE DEGRADING BACTERIA ISOLATED FROM BUFFALO AND HORSE GASTROINTESTINAL TRACT AND ELEPHANT DUNG FOR FEED FIBER DEGRADATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Wahyudi

  2014-10-01

  Full Text Available Lignin is limiting factor for cellulose and hemicellulose degradation in rumen. Isolation andselection bacteria from buffalo and horse gastrointestinal tract and elephant dung could be foundbacteria that have superiority to degrade lignin, xylan, and cellulose. Those animals were chosenbecause they were herbivores that consume low quality crude fiber as their main energy sources.Lignocellulose degrading bacteria were isolated by Hungate selective media, by using lignin (tannicacid, xylan, and cellulose as selective substrates. The morphological identification used an enrichmentmedia by measuring color, colony size, diffusion zone, clear zone, and biochemical identification usingproduction of ligninase, xylanase, and cellulase enzymes. The best lignocellulose degrading bacteriathen was determined by the morphological and biochemical character. This study showed thatlignocellulose degrading bacteria could be found in gastrointestinal tract of buffalo and horse, andelephant dung. Highest number colony was found in samples from buffalo's colon (376, followed byhorse's cecum (203, elephant’s dung (46, buffalo’s cecum (23, buffalo's rumen (9 and horse’s colon(7. The highest isolates activity of lignolytic, xylanolytic, and cellulolytic were reached by buffalo’scecum (7.64, horse's cecum (6.27, and buffalo’s colon (2.48. Meanwhile the highest enzymesproductivities were: buffalo’s cecum (0.0400 µmol, horse’s cecum (1.3912 µmol and buffalo’s colon(0.1971 µmol. Based on morphologycal character and biochemical test, it could be concluded thatlignolytic from buffalo’s cecum, xylanolytic from horse’s cecum, and cellulolytic from buffalo’s colonwere the superior isolates and they were 99% analyzed as Enterococcus casseliflavus/gallinarumspecies.

 17. Changes in the chemical characteristics of water-extracted organic matter from vermicomposting of sewage sludge and cow dung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Xing, Meiyan, E-mail: xingmeiyan@tongji.edu.cn [State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092 (China); Li, Xiaowei; Yang, Jian; Huang, Zhidong; Lu, Yongsen [State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092 (China)

  2012-02-29

  Highlights: Black-Right-Pointing-Pointer Vermicomposting causes an increase in the aromaticity of WEOM from the substrates. Black-Right-Pointing-Pointer Vermicomposting homogenizes the molecular weight of WEOM from the substrates. Black-Right-Pointing-Pointer The WEOM from the vermicompost is characterized by high O-containing groups. Black-Right-Pointing-Pointer The WEOM from the vermicompost includes small aliphatic and protein-like groups. Black-Right-Pointing-Pointer The WEOM test is a good way to evaluate the biological maturity of vermicompost. - Abstract: The chemical changes of water-extractable organic matter (WEOM) from five different substrates of sewage sludge enriched with different proportions of cow dung after vermicomposting with Eisenia fetida were investigated using various analytical approaches. Results showed that dissolved organic carbon, chemical oxygen demand, and C/N ratio of the substrates decreased significantly after vermicomposting process. The aromaticity of WEOM from the substrates enhanced considerably, and the amount of volatile fatty acids declined markedly, especially for the cow dung substrate. Gel filtration chromatography analysis showed that the molecular weight fraction between 10{sup 3} and 10{sup 6} Da became the main part of WEOM in the final product. {sup 1}H nuclear magnetic resonance spectra revealed that the proportion of H moieties in the area of 0.00-3.00 ppm decreased, while increasing at 3.00-4.25 ppm after vermicomposting. Fluorescence spectra indicated that vermicomposting caused the degradation of protein-like groups, and the formation of fulvic and humic acid-like compounds in the WEOM of the substrates. Overall results indicate clearly that vermicomposting promoted the degradation and transformation of liable WEOM into biological stable substances in sewage sludge and cow dung alone, as well as in mixtures of both materials, and testing the WEOM might be an effective way to evaluate the biological maturity and

 18. Changes in the chemical characteristics of water-extracted organic matter from vermicomposting of sewage sludge and cow dung

  International Nuclear Information System (INIS)

  Xing, Meiyan; Li, Xiaowei; Yang, Jian; Huang, Zhidong; Lu, Yongsen

  2012-01-01

  Highlights: ► Vermicomposting causes an increase in the aromaticity of WEOM from the substrates. ► Vermicomposting homogenizes the molecular weight of WEOM from the substrates. ► The WEOM from the vermicompost is characterized by high O-containing groups. ► The WEOM from the vermicompost includes small aliphatic and protein-like groups. ► The WEOM test is a good way to evaluate the biological maturity of vermicompost. - Abstract: The chemical changes of water-extractable organic matter (WEOM) from five different substrates of sewage sludge enriched with different proportions of cow dung after vermicomposting with Eisenia fetida were investigated using various analytical approaches. Results showed that dissolved organic carbon, chemical oxygen demand, and C/N ratio of the substrates decreased significantly after vermicomposting process. The aromaticity of WEOM from the substrates enhanced considerably, and the amount of volatile fatty acids declined markedly, especially for the cow dung substrate. Gel filtration chromatography analysis showed that the molecular weight fraction between 10 3 and 10 6 Da became the main part of WEOM in the final product. 1 H nuclear magnetic resonance spectra revealed that the proportion of H moieties in the area of 0.00–3.00 ppm decreased, while increasing at 3.00–4.25 ppm after vermicomposting. Fluorescence spectra indicated that vermicomposting caused the degradation of protein-like groups, and the formation of fulvic and humic acid-like compounds in the WEOM of the substrates. Overall results indicate clearly that vermicomposting promoted the degradation and transformation of liable WEOM into biological stable substances in sewage sludge and cow dung alone, as well as in mixtures of both materials, and testing the WEOM might be an effective way to evaluate the biological maturity and chemical stability of vermicompost.

 19. Effects of initiating anaerobic digestion of layer-hen poultry dung at sub-atmospheric pressure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chima C. Ngumah

  2013-12-01

  Full Text Available This study investigated the effects of initiating anaerobic digestion (AD of dry layer-hen poultry dung at the sub-atmospheric pressure of -30 cmHg on biodegradation, biogasification, and biomethanation. The setup was performed as a batch process at an average ambient temperature of 29±2 0C and a retention time of 15 days. Comparisons were made with two other experiments which were both begun at ambient atmospheric pressure; one was inoculated with digestate from a previous layer-hen dung AD, while the other was not inoculated. The bioreactors initiated at sub-atmospheric pressure, ambient atmospheric pressure without inoculum, and ambient atmospheric pressure with inoculum showed the following for biogas and biomethane yields respectively: 16.8 cm3 g-1 VS and 15.46 cm3 g 1 VS, 25.10 cm3 g-1 VS and 12.85 cm3 g-1 VS, 21.44 cm3 g-1 VS and 14.88 cm3 g 1 VS. In the same order, after AD, the following values were recorded for volatile solids and total viable counts (prokaryotes and fungi in the digestates: 40.33% and 23.22 x 106 cfu mL-1, 43.42% and 22.17 x 106 cfu mL-1, 41.11% and 13.3 x 106 cfu mL-1. The feedstock showed values of 83.93% and 3.98 x 106 cfu mL-1 for volatile solids and total viable count respectively. There was a slight difference in the volatile solids of the digestates of the three bioreactors after AD. The pH recorded for the feedstock slurry before AD was 7.9 at 30oC, while after AD, the digestates from all the three bioreactors showed the same pH of 5.9 at 29 0C. Statistical analysis using ANOVA showed no significant difference in biogas yields of the feedstock for the three bioreactors (A, B, C. ANOVA showed no significant difference for biomethane yields in the bioreactors initiated at sub-atmospheric pressure and for those initiated at ambient atmospheric pressure with inoculums. However, it showed significant difference in the bioreactor initiated at sub-atmospheric pressure and that initiated at ambient atmospheric

 20. Exoskeleton may influence the internal body temperatures of Neotropical dung beetles (Col. Scarabaeinae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentina Amore

  2017-05-01

  Full Text Available The insect exoskeleton is a multifunctional coat with a continuum of mechanical and structural properties constituting the barrier between electromagnetic waves and the internal body parts. This paper examines the ability of beetle exoskeleton to regulate internal body temperature considering its thermal permeability or isolation to simulated solar irradiance and infrared radiation. Seven Neotropical species of dung beetles (Coleoptera, Scarabaeinae differing in colour, surface sculptures, size, sexual dimorphism, period of activity, guild category and altitudinal distribution were studied. Specimens were repeatedly subjected to heating trials under simulated solar irradiance and infrared radiation using a halogen neodymium bulb light with a balanced daylight spectrum and a ceramic infrared heat emitter. The volume of exoskeleton and its weight per volume unit were significantly more important for the heating rate at the beginning of the heating process than for the asymptotic maximum temperature reached at the end of the trials: larger beetles with relatively thicker exoskeletons heated more slowly. The source of radiation greatly influences the asymptotic temperature reached, but has a negligible effect in determining the rate of heat gain by beetles: they reached higher temperatures under artificial sunlight than under infrared radiation. Interspecific differences were negligible in the heating rate but had a large magnitude effect on the asymptotic temperature, only detectable under simulated sun irradiance. The fact that sun irradiance is differentially absorbed dorsally and transformed into heat among species opens the possibility that differences in dorsal exoskeleton would facilitate the heat gain under restrictive environmental temperatures below the preferred ones. The findings provided by this study support the important role played by the exoskeleton in the heating process of beetles, a cuticle able to act passively in the thermal

 1. Exoskeleton may influence the internal body temperatures of Neotropical dung beetles (Col. Scarabaeinae).

  Science.gov (United States)

  Amore, Valentina; Hernández, Malva I M; Carrascal, Luis M; Lobo, Jorge M

  2017-01-01

  The insect exoskeleton is a multifunctional coat with a continuum of mechanical and structural properties constituting the barrier between electromagnetic waves and the internal body parts. This paper examines the ability of beetle exoskeleton to regulate internal body temperature considering its thermal permeability or isolation to simulated solar irradiance and infrared radiation. Seven Neotropical species of dung beetles (Coleoptera, Scarabaeinae) differing in colour, surface sculptures, size, sexual dimorphism, period of activity, guild category and altitudinal distribution were studied. Specimens were repeatedly subjected to heating trials under simulated solar irradiance and infrared radiation using a halogen neodymium bulb light with a balanced daylight spectrum and a ceramic infrared heat emitter. The volume of exoskeleton and its weight per volume unit were significantly more important for the heating rate at the beginning of the heating process than for the asymptotic maximum temperature reached at the end of the trials: larger beetles with relatively thicker exoskeletons heated more slowly. The source of radiation greatly influences the asymptotic temperature reached, but has a negligible effect in determining the rate of heat gain by beetles: they reached higher temperatures under artificial sunlight than under infrared radiation. Interspecific differences were negligible in the heating rate but had a large magnitude effect on the asymptotic temperature, only detectable under simulated sun irradiance. The fact that sun irradiance is differentially absorbed dorsally and transformed into heat among species opens the possibility that differences in dorsal exoskeleton would facilitate the heat gain under restrictive environmental temperatures below the preferred ones. The findings provided by this study support the important role played by the exoskeleton in the heating process of beetles, a cuticle able to act passively in the thermal control of body

 2. Evidence for environmental conditions during the last 20 000 years in Southern Africa from C-13 in fossil hyrax dung

  CSIR Research Space (South Africa)

  Scott, L

  2000-11-01

  Full Text Available .elsevier.comrlocatergloplacha Evidence for environmental conditions during the last 20 000 years in Southern Africa from 13C in fossil hyrax dung L. Scott a,), J.C. Vogel b a Department of Botany and Genetics, Uni?ersity of the Orange Free State, PO Box 339, Bloemfontein 9300, South... in the studied hyrax middens, provide evidence that changes oc- curred on a regional scale. This is partly supported 13 by the d C sequences in stalagmite Talma and .Vogel, 1992 . In areas with summer-rains where AsweetB grass is likely to develop, d13C values...

 3. Seasonality in the dung beetle community in a Brazilian tropical dry forest: Do small changes make a difference?

  Science.gov (United States)

  Medina, Anderson Matos; Lopes, Priscila Paixão

  2014-01-01

  Dung beetle (Coleoptera: Scarabaeoidea: Scarabaeinae) activity is influenced by rainfall seasonality. We hypothesized that rainfall might also play a major role in regulating the community structure of this group. In this study, we describe seasonal changes in the richness, composition, and structure of the Scarabaeinae community in a Brazilian tropical dry forest. A fragment of arboreal Caatinga was sampled using baited pitfall traps during the early dry season (EDS), late dry season (LDS), early wet season (EWS), and middle wet season (MWS). We compared the dung beetle community in each season in relationship to species richness, rank-dominance, curves, and composition. We collected 1352 Scarabaeinae individuals , belonging to 15 species. Dichotomius aff. laevicollis Felsche (Coleoptera: Scarabaeidae) was the dominant species, representing 73.89% of the individuals. There were no seasonal changes in the rank dominance curves; all had a single dominant species and a few species with low abundance, typical for arid areas. Estimated richness was highest in MWS, followed by EWS. Dry-season samples (EDS and LDS) had lower richness, with no significant difference between the dry seasons. Although species richness increased as the habitat became wetter, the difference between the wet and dry seasons was small, which differs completely from the findings of other studies in Neotropical dry forests, where almost all species cease activities in the dry season. Species composition changes were found in non-metric multidimensional scaling and sustained by analysis of similarity. All the seasons had pairwise differences in composition, with the exception of EDS and MWS, which indicates that the dung beetle community in this fragment requires more than three months of drought to trigger changes in species composition; this is probably due to small changes in the forest canopy. There was no difference in composition between EDS and MWS. As in other tropical dry forests, although

 4. Dungeness Crab Dredging Entrainment Studies in the Lower Columbia River, 2002 – 2004: Loss Projections, Salinity Model, and Scenario Analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pearson, Walter H.; Williams, Greg D.; Skalski, John R.

  2005-01-01

  Dungeness crab studies conducted in 2002 for the Portland District of the U.S. Army Corps of Engineers (Corps) constituted a major step forward in quantifying crab entrainment through statistical projections of adult equivalent loss (AEL) and loss to the fishery (LF) from proposed construction and maintenance dredging in the Columbia River navigation channel (Pearson et al. 2002, 2003). These studies also examined the influence of bottom salinity on crab abundance and entrainment rates. Additional sampling was conducted in 2004 to tighten loss projections, further develop the crab salinity model, and apply the model to assess correlations of entrainment rates and projected losses with seasonal salinity changes.

 5. Effects of grazing intensity and the use of veterinary medical products on dung beetle biodiversity in the sub-mountainous landscape of Central Italy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mattia Tonelli

  2017-01-01

  Full Text Available Grazing extensification and intensification are among the main problems affecting European grasslands. We analyze the impact of grazing intensity (low and moderate and the use of veterinary medical products (VMPs on the dung beetle community in the province of Pesaro-Urbino (Italy. Grazing intensity is a key factor in explaining the diversity of dung beetles. In the case of the alpha diversity component, sites with a low level of grazing activity—related in a previous step to the subsequent abandonment of traditional farming—is characterized by a loss of species richness (q = 0 and a reduction in alpha diversity at the levels q = 1 and q = 2. In the case of beta diversity, sites with a different grazing intensity show remarkable differences in terms of the composition of their species assemblages. The use of VMPs is another important factor in explaining changes in dung beetle diversity. In sites with a traditional use of VMPs, a significant loss of species richness and biomass is observed, as is a notable effect on beta diversity. In addition, the absence of indicator species in sites with a historical use of VMPs corroborates the hypothesis that these substances have a ubiquitous effect on dung beetles. However, the interaction between grazing activity and VMPs when it comes to explaining changes in dung beetle diversity is less significant (or is not significant than the main effects (each factor separately for alpha diversity, biomass and species composition. This may be explained if we consider that both factors affect the various species differently. In other words, the reduction in dung availability affects several larger species more than it does very small species, although this does not imply that the former are more susceptible to injury caused by the ingestion of dung contaminated with VMPs. Finally, in order to prevent negative consequences for dung beetle diversity, we propose the maintenance of a moderate grazing intensity and

 6. Salinity and Temperature Tolerance of the Nemertean Worm Carcinonemertes errans, an Egg Predator of the Dungeness Crab.

  Science.gov (United States)

  Dunn, Paul H; Young, Craig M

  2015-04-01

  Estuaries can be harsh habitats for the marine animals that enter them, but they may also provide these species with sub-saline refuges from their parasites. The nemertean egg predator Carcinonemertes errans is known to occur less frequently and in smaller numbers on its host, the Dungeness crab Metacarcinus magister, when the hosts are found within estuaries. We examined the temperature and salinity tolerances of C. errans to determine if this observed distribution represents a true salinity refuge. We monitored the survival of juvenile and larval worms exposed to ecologically relevant salinities (5-30) and temperatures (8-20 °C) over the course of several days under laboratory conditions. Juvenile worms were unaffected by the experimental temperature levels and exhibited robustness to salinity treatments 25 and 30. However, significant mortality was seen at salinity treatments 20 and below. Larvae were less tolerant than juveniles to lowered salinity and were also somewhat more susceptible to the higher temperatures tested. Given that the Dungeness crab can tolerate forays into mesohaline (salinity 5-18) waters for several days at a time, our findings suggest that salinity gradients play an important role in creating a parasite refuge for this species within the estuaries of the Pacific Northwest. © 2015 Marine Biological Laboratory.

 7. Finding refuge: The estuarine distribution of the nemertean egg predator Carcinonemertes errans on the Dungeness crab, Cancer magister

  Science.gov (United States)

  Dunn, Paul H.; Young, Craig M.

  2013-12-01

  Parasites can significantly impact ecosystems by altering the distributions and population sizes of their host organisms. Some hosts are thought to find refuge from parasitism by entering habitats where their parasites cannot survive. The nemertean worm Carcinonemertes errans is an egg predator that infects the Dungeness crab, Cancer magister, throughout the host's range. To determine if C. magister experiences a refuge from C. errans within estuarine environments, we examined the distribution of C. errans on Dungeness crabs within Oregon's Coos Bay Estuary. Year-round sampling over a three-year period also allowed us to test for temporal variation in the parasite's distribution. We found that parasite prevalence, mean intensity, and parasite density of C. errans infecting C. magister varied along a clear estuarine gradient, with crabs nearest the ocean carrying the heaviest parasite loads. Larger crabs were more heavily infected with worms, and seasonal infection patterns were observed at some sites within the bay. Crabs sampled from coastal waters near the estuary carried significantly more worms than did crabs from the bay, suggesting that the estuary is acting as a spatiotemporal parasite refuge for this important fishery species.

 8. Investigation of Vermiwash Obtained from California Red Worm Which Fed Cow Dung in terms of Trace and Nutrient Elements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Turan Yüksek

  2017-08-01

  Full Text Available One of the most important problems facing sustainable agriculture is the supply of quality fertilizers and the problems encountered in the application of fertilizers. In the last years, while trying to increase the amount of fertilizers obtained by natural methods, On the other hand it has been observed that studies for obtaining different types (solid natural, liquid natural, bio-natural etc. of fertilizer have continued increasing. The aim of this study is to determine time depend (30 days, 31-60 days changes of some nutrients and metals in vermiwash obtained from Eisenia fetida fed with fermented natural cow dung. For this purpose, Eisenia fetida were fed with fermented cow dung which obtained from cows grazing in natural habitat and obtained vermiwash were analyzed to determined some macro and micronutrient elements. As a result of the study, while the values of N, K, Ca, Mg, Na, Fe, Ni, Cu, Zn, Hg, Sb in vermiwash decreased at a statistically significant level depending on the time; Co, As, Ag, Cd, Pb, Al, Se, Mo, Li and Be were increased at statistically significant levels.

 9. Cow dung is an ideal fermentation medium for amylase production in solid-state fermentation by Bacillus cereus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ponnuswamy Vijayaraghavan

  2015-12-01

  Full Text Available Amylase production by Bacillus cereus IND4 was investigated by solid state fermentation (SSF using cow dung substrate. The SSF conditions were optimized by using one-variable-at-a-time approach and two level full factorial design. Two level full factorial design demonstrated that moisture, pH, fructose, yeast extract and ammonium sulphate have significantly influenced enzyme production (p < 0.05. A central composite design was employed to investigate the optimum concentration of these variables affecting amylase production. Maximal amylase production of 464 units/ml of enzyme was observed in the presence of 100% moisture, 0.1% fructose and 0.01% ammonium sulphate. The enzyme production increased three fold compared to the original medium. The optimum pH and temperature for the activity of amylase were found to be 8.0 and 50 °C, respectively. This enzyme was highly stable at wide pH range (7.0–9.0 and showed 32% enzyme activity after initial denaturation at 50 °C for 1 h. This is the first detailed report on the production of amylase by microorganisms using cow dung as the low cost medium.

 10. Dung beetles in a Caatinga Natural Reserve: a threatened Brazilian dry-forest with high biological value

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Letícia Vieira

  2017-12-01

  Full Text Available ABSTRACT The Caatinga is an endemic and threatened dry-forest biome distributed across northern Brazil. We evaluated the conservation value of a Caatinga Natural Reserve (NR - Floresta Nacional (FLONA Contendas do Sincorá - using Scarabaeinae dung beetles as a biodiversity indicator. Specifically, we contrasted two zones impacted by two distinct intensity of selective logging that happened inside the NR until 1997. Dung beetles were collected 14 years after logging, using baited pitfall traps within three main habitats (riparian forest, regenerating Caatinga or arboreal Caatinga found in two zones (Preservation and Management Zones. A total of 1,214 individuals from 21 species were sampled. The two zones presented distinct species composition, although the habitats did not exhibit such differences. Our results indicated that the secondary areas are in a conservation status similar to arboreal Caatinga and riparian forest, 14 y after logging. Furthermore, we identified seven habitat-indicator species, two of them typical to Caatinga biome, highlighting the importance of updates in NR management plan considering the Scarabaeinae regional diversity management.

 11. The Gut Microbiomes of Two Pachysoma MacLeay Desert Dung Beetle Species (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae Feeding on Different Diets.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philippa Z N Franzini

  Full Text Available Micro-organisms inhabiting animal guts benefit from a protected and nutrient-rich environment while assisting the host with digestion and nutrition. In this study we compare, for the first time, the bacterial and fungal gut communities of two species of the small desert dung beetle genus Pachysoma feeding on different diets: the detritivorous P. endroedyi and the dry-dung-feeding P. striatum. Whole-gut microbial communities from 5 individuals of each species were assessed using 454 pyrosequencing of the bacterial 16S rRNA gene and fungal ITS gene regions. The two bacterial communities were significantly different, with only 3.7% of operational taxonomic units shared, and displayed intra-specific variation. The number of bacterial phyla present within the guts of P. endroedyi and P. striatum individuals ranged from 6-11 and 4-7, respectively. Fungal phylotypes could only be detected within the gut of P. striatum. Although the role of host phylogeny in Pachysoma microbiome assembly remains unknown, evidence presented in this study suggests that host diet may be a deterministic factor.

 12. Dungeness 'A' Nuclear Power Station. The findings of NII's assessment of Nuclear Electric's long term safety review

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-01-01

  The assessment is reported of Nuclear Electrics' Long Term Safety Reviews (LTSR) of the Dungeness A magnox reactors. The assessment was undertaken by the Health and Safety Executive's Nuclear Installations Inspectorate (NII) which is responsible for regulating the safety of nuclear installations in the United Kingdom. This was one of a programme of LTSRs for all the UK magnox reactors. The LTSR for each plant was proceeded by a Generic Issues programme. The results of both the LTSR and the Generic Issues programme have been used by NII in forming the conclusions of this assessment. Overall the safety case for Dungeness A is satisfactory for continued operation. A programme of additional modifications and inspections has been put in place which further enhances the safety justification. Reactor operations will continue to be monitored and regulated in accordance with the inspections required under the licensing arrangements. Provided these requirements and the agreed further analysis, improvements and inspections give satisfactory results it is expected that the station will be able to operate safely till each reactor is at least 30 years old. Beyond this point a further Periodic Safety Review will be required. (UK)

 13. Nutrient intake in the third instar larvae of Anomala cuprea and Protaetia orientalis submarmorea (Coleoptera; Scarabaeidae) from a mixture of cow dung and wood chips: Results from stable isotope analyses of nitrogen and carbon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Koyama, Masahito; Iwata, Ryutaro; Yamane, Akiomi; Katase, Takao; Ueda, Shingo

  2003-01-01

  The nutrient intake of the third instar larvae of Anomala cuprea (Ac) and Protaerita orientalis submarmorea (Pos) (Colepotera: Scarabaeidae) from a mixture of cow dung and wood chips of two wood species (Cryptomeria japonica and Quercus mongolica), was assayed by the stable isotope technique. The values of δ 15 N and δ 13 C (deviations of 15 N/ 14 N and 13 C/ 12 C from the standard materials) were measured in the following samples: (1) the integument plus the head of the 3rd instar larvae of both species reared in 1999 autumn fed with a mixture of cow dung and wood chips or with leaf mold, (2) cow dung, (3) wood ships, and (4) leaf mold as the larval food before onset of rearing. The δ values of bodies of larvae fed with leaf mold differed with the beetle species. The δ 15 N values of the larval bodies of both species fed with the mixture were close to those of cow dung, whereas the δ 13 C values were in between those of cow dung and wood chips. Therefore, both species were presumed to obtain almost all their nitrogen from cow dung, and their carbon from both dung and wood chips. (author)

 14. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malene Charlotte Larsen

  2009-02-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 15. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malene Charlotte Larsen

  2009-12-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 16. Stage- and sex-specific heat tolerance in the yellow dung fly Scathophaga stercoraria.

  Science.gov (United States)

  Blanckenhorn, Wolf U; Gautier, Roland; Nick, Marcel; Puniamoorthy, Nalini; Schäfer, Martin A

  2014-12-01

  Thermal tolerance varies at all hierarchical levels of biological organization: among species, populations, individuals, and even within individuals. Age- or developmental stage- and sex-specific thermal effects have received relatively little attention in the literature, despite being crucial for understanding thermal adaptation in nature and responses to global warming. We document stage- and sex- specific heat tolerance in the yellow dung fly Scathophaga stercoraria (Diptera: Scathophagidae), a species common throughout the northern hemisphere that generally favours cool climates. Exposure of eggs to temperatures up to 32°C did not affect larval hatching rate, but subsequent egg-to-adult survival at a benign temperature was reduced. Permanent transfer from benign (18°C) to hot temperatures (up to 31°C) at different larval and pupal stages strongly decreased egg-to-adult survival, though survival continuously improved the later the transfer occurred. Temporary transfer for only two days increased mortality more weakly, survival being lowest when temperature stress was imposed early during the larval or pupal stages. Adult flies provided with sugar and water tolerated 31°C longer than previously thought (5 days in males to 9 days in females). Eggs were thus less susceptible to thermal stress than larvae, pupae or adults, in agreement with the hypothesis that more mobile stages require less physiological protection against heat because they can behaviourally thermoregulate. The probability of mating, of laying a clutch, and hatching success were generally independently reduced by exposure of females or males to warm temperatures (24°C) during the juvenile or adult stages, with some interactions evident. High temperature stress thus affects survival differentially depending on when it occurs during the juvenile or the pre-reproductive adult life stage, and affects reproductive success via the mating behaviour of both sexes, female physiology in terms of

 17. Validation of a standard field test method in four countries to assess the toxicity of residues in dung of cattle treated with veterinary medical products

  NARCIS (Netherlands)

  Floate, Kevin D.; Düring, Rolf Alexander; Hanafi, Jamal; Jud, Priska; Lahr, Joost; Lumaret, Jean Pierre; Scheffczyk, Adam; Tixier, Thomas; Wohde, Manuel; Römbke, Jörg; Sautot, Lucille; Blanckenhorn, Wolf U.

  2016-01-01

  Registration of veterinary medical products includes the provision that field tests may be required to assess potential nontarget effects associated with the excretion of product residues in dung of treated livestock (phase II, tier B testing). However, regulatory agencies provide no guidance on

 18. The effects of seed ingestion by livestock, dung fertilization, trampling, grass competition and fire on seedling establishment of two woody plant species

  CSIR Research Space (South Africa)

  Tjelele, J

  2015-02-01

  Full Text Available the objectives of an agricultural enterprise. The objectives of this study were to determine the effects of gut passage (goats, cattle), dung (nutrients), fire, grass competition and trampling on establishment of A. nilotica and D. cinerea seedlings. Germination...

 19. Short-term effects of a dung pat on N2 fixation and total N uptake in a perennial ryegrass/white clover mixture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, F.V.; Jensen, E.S.

  1997-01-01

  The short-term effects of a simulated cattle dung pat on N-2 fixation and total uptake of N in a perennial ryegrass/white clover mixture was studied in a container experiment using sheep faeces mixed with water to a DM content of 13%. We used a new N-15 cross-labelling technique to determine...

 20. Correlations between physicochemical properties of PAHs and their distribution in soil, moss and reindeer dung at Ny-Alesund of the Arctic

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wang Zhen; Ma Xindong; Na Guangshui; Lin Zhongsheng [National Marine Environmental Monitoring Center, Dalian 116023 (China); Ding Qian [Environmental Science and Engineering College, Dalian Maritime University, Dalian 116026 (China); Yao Ziwei, E-mail: zwyao@nmemc.gov.c [National Marine Environmental Monitoring Center, Dalian 116023 (China)

  2009-11-15

  Concentrations of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soil, moss and reindeer dung collected at Ny-Alesund of the Arctic were measured to investigate their accumulation trends and distribution in the three compartments. Compared with the other regions, the proportions of 2 + 3 ring PAHs to the total PAHs were higher, whereas the proportions of 5 + 6 ring PAHs were lower in the three compartments at Ny-Alesund. Significant log/log-linear relationship was observed between the sub-cooled liquid vapor pressure (p{sub L}{sup o}) and the soil/moss quotient (Q{sub SM}). The relation was similar to the relationship between the gas/particle partition coefficient (K{sub P}) and p{sub L}{sup o} of PAHs, implying Q{sub SM} would be a 'mirror image' of K{sub P}. Excellent log/log-linear relationships were observed between Q{sub SM} and K{sub OA} as well as between the moss/dung quotient (Q{sub MD}) and K{sub OW}. The results presented here indicate the physicochemical properties are suitable for characterizing the distribution of PAHs in soil, moss and reindeer dung. - The physicochemical properties of PAHs are suitable for characterizing their distribution in soil, moss and reindeer dung.

 1. Study of dung, urine, and milk of selected grazing animals as bioindicators in environmental geoscience--a case study from Mangampeta barite mining area, Kadapa District, Andhra Pradesh, India.

  Science.gov (United States)

  Raghu, V

  2015-01-01

  The ancient scientific Sanskrit texts of Ayurveda (science of longevity) deal with waters, plants, and animals in relation to human health. Based on the studies mentioned in Ayurveda and modern literature, biological responses of grazing animals in Mangampeta barite mining area in Kadapa District, Andhra Pradesh, were studied. A non-mineralized Tirupati area in Chittoor District, Andhra Pradesh, was selected for the purpose of comparison. In these areas, certain animal products of selected grazing animals were studied if they could be used as tools in mineral exploration. Samples of dung, urine, and milk from cow, bullock, she-buffalo, he-buffalo, sheep, and goat were collected from these two areas during winter and summer seasons. Goat dung was found to have lowest moisture content and highest organic matter while goat urine contained highest amounts of organic matter and ash content. All these animal products were analyzed for 11 trace elements. The concentration of trace elements released through dung, urine, and milk widely varied in different animal species with seasonal variations. The elemental concentration was higher in dung and lower in urine, when compared to that of milk. The concentration of all elements in dung, urine, and milk of all animals, in both the areas, was higher in winter than that in summer. Dung represents the metabolic process of the whole animal and reflects the dietary conditions whether fed on natural or inorganic supplement. It can be inferred that dung, urine, and milk of any animal can be used as tools in mineral exploration during winter, while during summer, only dung can be useful. The dung of goat when compared to that of the other cattle serves as a better tool in environmental studies as goat depends almost entirely on natural vegetation without human interference.

 2. Impacts of feedlot floor condition, deposition frequency, and inhibitors on N2O and CH4 emissions from feedlot dung and urine patches.

  Science.gov (United States)

  Liao, Wenhua; Liu, Chunjing; Gao, Zhiling

  2018-04-09

  Patches of dung and urine are major contributors to the feedlot gas emissions. This study investigated the impacts of dung deposition frequency (partly reflecting animal stocking density of a feedlot), dairy feedlot floor conditions (old floor indicated with the presence of consolidated manure pad [CMP] vs. new floor with the absence of consolidated manure pad [CMPn]), and application of dicyandiamide (DCD) and hydroquinone (HQ) on nitrous oxide (N 2 O) and methane (CH 4 ) emissions from patches in the laboratory, and the integrative impacts were expressed in terms of global warming potential (CO 2 -equivalent). Dung deposition frequency, feedlot floor condition, and application of inhibitors showed inverse impacts on N 2 O and CH 4 emissions from patches. Greenhouse gas (GHG) emissions from the dung, urine, and dung+urine patches on the CMP feedlot surface were approximately 7.48, 87.35, and 7.10 times those on the CMPn feedlot surface (P emissions from CMP and CMPn feedlot surfaces under high deposition frequency condition were approximately 10 and 1.7 times those under low-frequency condition. Moreover, application of HQ slightly reduced the GHG emission from urine patches, by 14.9% (P > 0.05), while applying DCD or DCD+HQ significantly reduced the GHG, by 60.3% and 65.0%, respectively (P emission factors for feedlots. In the future, field measurements to quantitatively evaluate the relative contribution of nitrification and denitrification to the N 2 O emissions of feedlot surfaces are highly required for effective N 2 O control. This study shows that feedlot CH 4 and N 2 O emissions inversely respond to the dicyandiamide (DCD) application. Applying DCD significantly reduces GHG emissions of feedlot urine patches. Feedlot floor condition and stocking density strongly impact feedlot GHG emissions. Including feedlot floor condition and stocking density in the feedlot EF determining process is necessary.

 3. Biogas production from pretreated coffee-pulp waste by mixture of cow dung and rumen fluid in co-digestion

  Science.gov (United States)

  Juliastuti, Sri Rachmania; Widjaja, Tri; Altway, Ali; Iswanto, Toto

  2017-05-01

  Coffee is an excellent commodity in Indonesia that has big problem in utilizing its wastes. As the solution, the abundant coffee pulp waste from processing of coffee bean industry has been used as a substrate of biogas production. Coffee pulp waste (CPW) was approximately 48% of total weight, consisting 42% of the coffee pulp and 6% of the seed coat. CPW holds good composition as biogas substrate that is consist of cellulose (63%), hemicellulose (2.3%) and protein (11.5%). Methane production from coffee pulp waste still has much problems because of toxic chemicals content such as caffeine, tannin, and total phenol which can inhibit the biogas production. In this case, CPW was pretreated by ethanol/water (50/50, v/v) at room temperature to remove those inhibitors. This study was to compare the methane production by microbial consortium of cow dung and rumen fluid mixture coffee pulp waste as a substrate with and without pretreatment. The pretreated CPW was fermented with mixture of Cow Dung (CD) and Rumen Fluid (RF) in anaerobic co-digestion for 30 days at mesophilic temperature (30-40°C) and the pH was maintained from 6.8 to 7.2 on a reactor with working volume of 3.6 liters. There were two reactors with each containing the mixture of CPW without pretreatment, cow dung and rumen fluid (CD+RF+CPW) and then compared with the CPW with pretreatment (CD+RF+PCPW) reactor. The measured parameters included the decreasing of inhibitor compound concentration, Volatile Fatty Acids (VFAs), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Solid (TS), Volatile Solid (VS), Methane and the Calorific value of gas (heating value) were studied as well. The result showed a decrease in inhibitor component concentration due to methanol pretreatment was 90% of caffeine; 78% of polyphenols (total phenol) and 66% of tannins. The highest methane content in biogas was produced in CD+RF+PCPW digester with concentration amounted of 44.56% with heating value of 27,770 BTU/gal.

 4. Preliminary Assessment of Potential Impacts to Dungeness Crabs from Disposal of Dredged Materials from the Columbia River

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pearson, Walter H.; Miller, Martin C.; Williams, Greg D.; Kohn, Nancy P.; Skalski, John R.

  2006-02-01

  Dredging of the Columbia River navigation channel has raised concerns about dredging-related impacts on Dungeness crabs (Cancer magister). The overall objectives of this effort are to synthesize what is known about disposal effects on Dungeness crabs (Phase 1) and to offer approaches to quantify the effects, including approaches to gain a population-level perspective on any effects found in subsequent studies (Phase 2). This report documents Phase 1, which included (1) development of a conceptual model to integrate knowledge about crab biology and the physical processes occurring during disposal, (2) application of physics-based numerical modeling of the disposal event to understand the physical forces and processes to which a crab might be exposed during disposal, (3) conduct of a vulnerability analysis to identify the potential mechanisms by which crabs may be injured, and (4) recommendations of topics and approaches for future studies to assess the potential population-level effects of disposal on Dungeness crabs. The conceptual model first recognizes that disposal of dredged materials is a physically dynamic process with three aspects: (1) convective descent and bottom encounter, (2) dynamic collapse and spreading, and (3) mounding. Numerical modeling was used to assess the magnitude of the potentially relevant forces and extent of mounding in single disposal events. The modeling outcomes show that predicted impact pressure, shear stress, and mound depth are greatly reduced by discharge in deep water, and somewhat reduced at longer discharge duration. The analysis of numerical modeling results and vulnerabilities indicate that the vulnerability of crabs to compression forces under any of the disposal scenarios is low. For the deep-water disposal scenarios, the maximum forces and mounding do not appear to be sufficiently high enough to warrant concern for surge currents or burial at the depths involved (over 230 ft). For the shallow-water (45 to 65 ft), short

 5. Domoic acid toxicokinetics in Dungeness crabs: New insights into mechanisms that regulate bioaccumulation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schultz, Irvin R., E-mail: ir_schultz@pnl.gov; Skillman, Ann; Sloan-Evans, Siobhan; Woodruff, Dana

  2013-09-15

  Highlights: •Domoic acid is retained in the hepatopancreas after oral dosing but not after intravascular dosing. •Localization of domoic acid in the hepatopancreas is extracellular, likely in the lumen of tubules. •Isolated hepatopancreas cells do not absorb domoic acid from culture media. •Domoic acid is eliminated through urinary excretion. -- Abstract: Domoic acid (DA) is an excitatory neurotoxic amino acid produced by several marine algal species and is the causative agent of amnesic shellfish poisoning. Profound differences in the toxicokinetics of DA have been identified in a wide variety of shellfish. We characterized the toxicokinetics of DA in Dungeness crabs (Metacarcinus magister) after oral and intravascular dosing (IV) using a variety of doses ranging from 0.1 to 20 mg/kg. After a 1 mg/kg oral dose, DA disappeared from the foregut within 2 h and largely accumulated in the hepatopancreas, with hemolymph and other tissues having 100–1000 times lower concentrations. After IV dosing, hemolymph concentrations of DA were unexpectedly high and toxicokinetic analysis indicated the steady-state volume of distribution (V{sub ss}) was 123–197 ml/kg, which is well below the hemolymph volume of 350 ml/kg for crabs. This indicated only limited extravascular distribution of DA was occurring after IV injection, which is surprising considering the capacity of the hepatopancreas to sequester DA after oral dosing. Additional studies measured the partitioning of DA in hepatopancreas cellular and subcellular fractions. The subcellular distribution of DA was primarily associated with the S8 fraction and could be filtered through a 30,000 MW cut-off filter, indicating DA was not appreciably bound to macromolecules. Interestingly, very little (<0.4%) of the total hepatopancreas DA tissue content was associated with the cellular fraction isolated after dissociation and separation from tissue fragments. The in vivo and in vitro results led us to hypothesize that DA

 6. The gas forming potential of dry chicken dung in biogas production; Das Gasbildungspotenzial von Huehnertrockenkot bei der Biogasgewinnung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weissbach, Friedrich

  2012-07-01

  In order to utilize substrates for biogas production efficiently, the knowledge of their gas forming potential is crucial. Until now, sufficiently precise data has been lacking for poultry excrements without bedding. These excrements are usually referred to as dry chicken dung (DCD). It has not been determined as to whether differences exist in quality between different batches and which laboratory analyses are meaningful to cover them. The aim of this study was, therefore, to address the differences in composition of DCD. Based on data from digestibility measurements in sheep, the content of fermentable organic matter (FOM) was calculated. Additionally, the potential gas yield per kg FOM of DCD was determined, and recommendations were made regarding quality assurance of DCD. (orig.)

 7. Estudo eletromiográfico dos músculos adutor longo e vasto medial (fibras oblíquas), durante exercícios de agachamento com e sem a adução do quadril

  OpenAIRE

  Fabio de Faro Passos

  2006-01-01

  INTRODUÇÃO: os músculos adutor longo (ADL) e vasto medial (VM), incluindo suas fibras oblíquas (VMO), possuem relações anatômicas e funcionais. O músculo VMO é estabilizador da patela, portanto inúmeros trabalhos EMG procuram determinar exercícios que aumentem a atividade deste músculo. Este estudo teve como objetivo relacionar a atividade do músculo VMO com a adução do quadril e com a contração do músculo ADL em exercícios de agachamento com e sem apoio dorsal para ambos os sexos. CASUÍSTICA...

 8. Optimization of fly ash incorporation into cow dung-waste paper mixtures for enhanced vermidegradation and nutrient release.

  Science.gov (United States)

  Mupambwa, Hupenyu A; Mnkeni, Pearson N S

  2015-05-01

  This study was conducted to establish an appropriate mixture ratio of fly ash (F) to optimized cow dung-waste paper mixtures (CP) to develop a high-quality vermicompost using earthworms (). Fly ash was mixed with cow dung-waste paper mixtures at ratios of (F:CP) 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, and 3:1 or CP alone and composted for 14 wk. Olsen P, inorganic N (NO, NO, and NH), C:N ratio, ash content, microbial biomass C, and humification parameters were measured together with scanning electron micrograph images to determine compost maturity. Based on C:N ratio, the extent of vermidegradation of the waste mixtures followed the decreasing order (F:CP) of 1:3 > 1:2 > 1:1 > CP alone > 2:1 > 3:1. Similarly, Olsen P was significantly higher ( percentage increase in extractable P was in the order CP alone > 1:2 > 1:3 > 1:1 > 2:1 > 3:1, with earthworm addition almost doubling P release across the 1:1, 1:2, and CP alone treatments. Fly ash incorporation enhanced conversion of organic N to the plant-available inorganic forms, with the 1:3 treatment resulting in the highest conversion. Scanning electron micrograph images confirmed the extent of vermidegradation reflected by the various humification parameters determined. Fly ash incorporation at the 1:2 ratio proved to be the most appropriate because it allows processing of more fly ash while giving a vermicompost with desirable maturity and nutritional properties. Copyright © by the American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, and Soil Science Society of America, Inc.

 9. The effect of a nematode parasite on feeding and dung-burying behavior of an ecosystem engineer.

  Science.gov (United States)

  Boze, Broox G V; Moore, Janice

  2014-07-01

  Dung beetles (genus Phanaeus) consume feces in both their larval and adults forms and because of their unique dietary niche, and behaviors associated with the burial of feces, are considered ecosystem engineers. In addition, because these insects subsist on a diet composed exclusively of feces, it is likely they encounter parasitic propagules more frequently than other animals do. Parasites often alter their host's behavior, so we set out to test whether Physocephalus sexalatus (a cosmopolitan nematode parasite of ungulates) does so in ways that affect the dung beetle's role as an ecosystem engineer and/or its predator-prey relationships (transmission of the parasite). Classic tests of anti-predator behavior did not reveal behavioral differences based on the beetles' infection status. However, this parasite did alter the beetles' behaviors in ways that could be critical for its role in fecal processing and therefore ecosystem engineering. Infected beetles exhibited anorexic behavior and consumed only half the amount of feces ingested by similar uninfected beetles. Infected beetles also buried less feces and did so in tunnels that were significantly shorter than those created by uninfected beetles. Fecal burial is naturally beneficial because it aerates the soil, incorporates nitrogenous compounds, and increases the flow of water thereby making soil and pastureland more productive. We showed that the nematode parasite P. sexalatus itself becomes an ecosystem engineer as it modifies the behavior of its already influential intermediate host. © The Author 2014. Published by Oxford University Press on behalf of the Society for Integrative and Comparative Biology. All rights reserved. For permissions please email: journals.permissions@oup.com.

 10. Distribution and Abundance of Dungeness Crab and Crangon Shrimp and Dredging-Related Mortality of Invertebrates and Fish in Grays Harbor, Washington,

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  to this evidence, crabs may have been more abundant in samples taken from high salinity areas. In this respect the buoy 13 site was an anomaly ...in 1-2 hr. Continued respiration and branchial water movement by Dungeness crab caught in impacted areas of slurried sediment could cause loading of...particulate material among branchial filaments, resulting in impeded oxygen transport and physical abrasion and damage to gills. To 304 our knowledge

 11. Anaerobic Co-digestion of Cow Dung and Rice Straw to Produce Biogas using Semi-Continuous Flow Digester: Effect of Urea Addition

  Science.gov (United States)

  Haryanto, A.; Sugara, B. P.; Telaumbanua, M.; Rosadi, R. A. B.

  2018-05-01

  The objective this research was to investigate the effect of urea addition on the biogas yield from co-digestion of rice straw and cow dung using semi-continuous anaerobic digester. The experiment was conducted by using self-made semi-continuous anaerobic digester having a working volume of 30 L. Cow dung was provided from Department of Animal Husbandry, University of Lampung; while rice straw was collected from farmer at Way Galih, Tanjung Bintang, South Lampung. Rice straw was sun-dried to about 12% of moisture content and then ground into fine particles. Cow dung and ground straw were mixed at a dung-to-straw ratio of 3:1 based on total solid (TS) and four different urea additions (0, 0.25, 0.65, and 1.30 g/L) were applied to have a C/N ratio between 20 and 30. The mixture was diluted with water to create TS content of 10%. As much as 30 L of the substrate mixture was introduced into the digester as a starting load. The same substrate was added daily at a loading rate of 0.5 L/d. The experiment was made in triplicate and observation was performed for two months. Total and volatile solids of influent and effluent and daily biogas production were observed. The biogas quality was measured by its methane content using gas chromatography. Results showed that urea addition influenced the biogas yield and its quality. Substrate mixture with urea addition of 0.25 g/L (C/N ratio of 27.3) was the best in terms of biogas yield (434.2 L/kgVSr), methane content (50.12%), and methane yield (217.6 L/kgVSr).

 12. The night and day of dung beetles (Coleoptera, Scarabaeidae in the Serra do Japi, Brazil: elytra colour related to daily activity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malva Isabel Medina Hernández

  2002-01-01

  Full Text Available In the present study 387 dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae were surveyed at the Serra do Japi, in the Atlantic Forest in São Paulo State, with four baited pitfall traps during the months of December, 1998, and January, 1999 during eight 24 hour cycles. A total of 30 species were identified and temporal variation in activity patterns among the species shows a specialization in the use of food resources: 9 species were classified as nocturnal and 13 as diurnal. The daily activity pattern of dung beetles does not necessarily correspond to the taxonomic classification, but is strongly related to the colouring of species, determined by predominant elytra colour: nocturnal species have 89 % more chances of being black as opposed to colourful. Black nocturnal species might have evolved as an interspecific adaptation to avoid predation (cryptic colouring. Among the colourful diurnal dung beetles, measure of body length of each species shows that development of bright colouring was more often found in medium to large species, which suggests that colouring evolved as a response to intraspecific pressures, important in agonistic encounters among males.

 13. Dung beetle community and functions along a habitat-disturbance gradient in the Amazon: a rapid assessment of ecological functions associated to biodiversity.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo F Braga

  Full Text Available Although there is increasing interest in the effects of habitat disturbance on community attributes and the potential consequences for ecosystem functioning, objective approaches linking biodiversity loss to functional loss are uncommon. The objectives of this study were to implement simultaneous assessment of community attributes (richness, abundance and biomass, each calculated for total-beetle assemblages as well as small- and large-beetle assemblages and three ecological functions of dung beetles (dung removal, soil perturbation and secondary seed dispersal, to compare the effects of habitat disturbance on both sets of response variables, and their relations. We studied dung beetle community attributes and functions in five land-use systems representing a disturbance gradient in the Brazilian Amazon: primary forest, secondary forest, agroforestry, agriculture and pasture. All response variables were affected negatively by the intensification of habitat disturbance regimes, but community attributes and ecological functions did not follow the same pattern of decline. A hierarchical partitioning analysis showed that, although all community attributes had a significant effect on the three ecological functions (except the abundance of small beetles on all three ecological functions and the biomass of small beetles on secondary dispersal of large seed mimics, species richness and abundance of large beetles were the community attributes with the highest explanatory value. Our results show the importance of measuring ecological function empirically instead of deducing it from community metrics.

 14. Diversity and community structure of dung beetles (Coleoptera: Scarabaeinae associated with semi-urban fragmented agricultural land in the Malabar coast in southern India

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K.S. Venugopal

  2012-07-01

  Full Text Available An evaluation of the diversity and community structure of dung beetles associated with semiurban agricultural land in the Malabar coast of southern India revealed that urbanization has led to decreased diversity compared to regional forests, and has affected the community status of dung beetles. However, contrary to expectations, species richness was observed to be equivalent to rural agricultural fields in the region. Low abundance of prominent agricultural habitat species indicates that the study area has changed as a result of habitat modification/urbanization, and the prevailing conditions are not ideal for the establishment of the most common species in agriculture belts. Prominence of two less common species, Tiniocellus spinipes and Caccobius vulcanus, indicates these generalist urban adaptable (synanthropic species have become increasingly widespread and locally abundant. The low abundance of tunnelers and rollers is attributed to fragmentation of the urban agricultural belt, low mammalian diversity and dung availability, and the hard nature of the laterite soil in the Malabar coast region.

 15. Selected beetle assemblages captured in pitfall traps baited with deer dung or meat in balsam fir and sugar maple forests of central Quebec.

  Science.gov (United States)

  Brousseau, Pierre-Marc; Cloutier, Conrad; Hébert, Christian

  2010-08-01

  Vertebrate dung and carrion are rich and strongly attractive resources for numerous beetles that are often closely linked to them. The presence and abundance of beetles exploiting such resources are influenced by various ecological factors including climate and forest cover vegetation. We studied selected assemblages of coprophilous and necrophagous beetles in Quebec along a 115-km north-south transect in three balsam fir (Abies balsamea (L.) Miller) forest sites and in a fourth forest site dominated by sugar maple (Acer saccharum Marshall), close to the southern fir site. Beetle abundance was estimated using a sampling design comprising replicated pitfall traps baited with red deer meat or dung in each site. A total of 8,511 beetles were caught and identified to family level, 95.7% of which belonged to families with known coprophilous or necrophagous behavior. Meat-baited pitfall traps caught nearly 15 times as many beetles as dung-baited traps. All Histeridae, Hydrophilidae, Scarabaeidae, and Silphidae were identified to species to examine specific diversity variation among sites. For the beetles caught in the meat-baited traps (majority of captures), decreases in abundance and species richness were observed from south to north along the fir forest transect, with evidence of decreasing specific diversity as measured by the Shannon index of diversity. Strong differences in species assemblages were also observed between the southern maple and fir forest sites. The Silphidae and Histeridae were more abundant in the maple forest, whereas the Hydrophilidae and Ptilidae were more abundant in the fir forest.

 16. Growth and reproductive potential of Eisenia foetida (Sav) on various zoo animal dungs after two methods of pre-composting followed by vermicomposting.

  Science.gov (United States)

  Pérez-Godínez, Edmundo Arturo; Lagunes-Zarate, Jorge; Corona-Hernández, Juan; Barajas-Aceves, Martha

  2017-06-01

  Disposal of animal manure without treatment can be harmful to the environment. In this study, samples of four zoo animal dungs and one horse dung were pre-composted in two ways: (a) traditional composting and (b) bokashi pre-composting for 1month, followed by vermicomposting for 3months. The permanence (PEf) and reproductive potential (RP) of Eisenia foetida as well as the quality of vermicompost were evaluated. The PEf values and RP index of E. foetida were higher for samples pre-composted using the traditional composting method (98.7-88% and 31.85-16.27%, respectively) followed by vermicomposting (92.7-72.7% and 22.96-13.51%, respectively), when compared with those for bokashi pre-composted samples followed by vermicomposting, except for the horse dung sample (100% for both the parameters). The values of electrical conductivity (EC), cation exchange capacity (CEC), organic C, total N, available P, C/N ratio, and pH showed that both treatments achieved the norms of vermicompost (bokashi pre-composting followed by vermicomposting produced the highest values (98.7-70.7%, 97.67-96.65%, and 2.7-1.97%, respectively), when compared with the other method adapted in this study. Nevertheless, further studies with plants for plant growth evaluation are needed to assess the benefits and limitations of these two pre-composting methods prior to vermicomposting. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 17. Contribution of Alpha and Beta Diversity Across Land-Use Type to the Regional Diversity of Dung Beetles in Central Sulawesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SHAHABUDDIN

  2013-06-01

  Full Text Available The importance of spatial scale has been acknowledged as one of determining factors of species diversity in local and regional diversity. The aim of this study was to evaluate contribution of alpha (α and beta (β diversity across land-use type to gamma (γ diversity at the margins of tropical forest in Central Sulawesi using dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae as a focal group. Baited pitfall traps set in four land-use types ranging from natural forest through cacao agroforestry systems to open areas during two years of sampling (2009 and 2012. A total of 28 dung beetle species belonging to four genera were captured during the study period. The results showed that contribution of β diversity was higher than that of α diversity of dung beetles. Each land-use type contributed about 56.5 to 62.5% of the total species richness (γ diversity. The similar pattern of biodiversity between each spatial scale and during the two sampling years emphasized the large contribution of each land-use type to maintaining a high portion of the regional species richness. It suggests the importance of managing other land-use types, such as secondary forest and agroforestry as well as protecting the remaining natural forests.

 18. Removal of Co(II) from waste water using dry cow dung powder : a green ambrosia to soil

  Science.gov (United States)

  Bagla, Hemlata; Khilnani, Roshan

  2015-04-01

  Co(II) is one of the hazardous products found in the waste streams. The anthropogenic activities are major sources of Co(II) in our environment. Some of the well-established processes such as chemical precipitation, membrane process, liquid extraction and ion exchange have been applied as a tool for the removal of this metal ion [1]. All the above methods are not considered to be greener due to some of their shortcomings such as incomplete metal ion removal, high requirement of energy and reagents, generation of toxic sludge or other waste materials which in turn require further treatments for their cautious disposal. The present investigation entails the application of dry cow dung powder (DCP) as an indigenous, inexpensive and eco-friendly material for the removal of Co(II) from aqueous medium. DCP, is naturally available bio-organic, complex, polymorphic humified fecal matter of cow and is enriched with minerals, carbohydrates, fats, proteins, bile pigments, aliphatic-aromatic species such as 'Humic acid' (HA), Fulvic acid, Ulmic acid [2,3]. Batch biosorption experiments were conducted employing 60Co(II) as a tracer and effect of various process parameters such as pH (1-8), temperature (283-363K), amount of biosorbent (5-40 g/L), time of equilibration (0-30 min), agitation speed (0-4000 rpm), concentration of initial metal ions (0.5-20 mg/mL) and interfering effect of different organic as well as inorganic salts were studied. The Kinetic studies were carried out employing various models but the best fitting was given by Lagergren Pseudo-second order model [4] with high correlation coefficient R2 value of 0.999 and adsorption capacity of 2.31 mg/g. The thermodynamic parameters for biosorption were also evaluated which indicated spontaneous and exothermic process with high affinity of DCP for Co(II). Many naturally available materials are used for biosorption of hazardous metal pollutants, where most of them are physically or chemically modified. In this research

 19. High variability of dung beetle diversity patterns at four mountains of the Trans-Mexican Volcanic Belt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfonsina Arriaga-Jiménez

  2018-02-01

  Full Text Available Insect diversity patterns of high mountain ecosystems remain poorly studied in the tropics. Sampling dung beetles of the subfamilies Aphodiinae, Scarabaeinae, and Geotrupinae was carried out at four volcanoes in the Trans-Mexican Volcanic Belt (TMVB in the Mexican transition zone at 2,700 and 3,400 MASL, and on the windward and leeward sides. Sampling units represented a forest–shrubland–pasture (FSP mosaic typical of this mountain region. A total of 3,430 individuals of 29 dung beetle species were collected. Diversity, abundance and compositional similarity (CS displayed a high variability at all scales; elevation, cardinal direction, or FSP mosaics did not show any patterns of higher or lower values of those measures. The four mountains were different regarding dispersion patterns and taxonomic groups, both for species and individuals. Onthophagus chevrolati dominated all four mountains with an overall relative abundance of 63%. CS was not related to distance among mountains, but when O. chevrolati was excluded from the analysis, CS values based on species abundance decreased with increasing distance. Speciation, dispersion, and environmental instability are suggested as the main drivers of high mountain diversity patterns, acting together at different spatial and temporal scales. Three species new to science were collected (>10% of all species sampled. These discoveries may indicate that speciation rate is high among these volcanoes—a hypothesis that is also supported by the elevated number of collected species with a restricted montane distribution. Dispersion is an important factor in driving species composition, although naturally limited between high mountains; horizontal colonization events at different time scales may best explain the observed species composition in the TMVB, complemented by vertical colonization events to a lesser extent. Environmental instability may be the main factor causing the high variability of diversity

 20. High variability of dung beetle diversity patterns at four mountains of the Trans-Mexican Volcanic Belt.

  Science.gov (United States)

  Arriaga-Jiménez, Alfonsina; Rös, Matthias; Halffter, Gonzalo

  2018-01-01

  Insect diversity patterns of high mountain ecosystems remain poorly studied in the tropics. Sampling dung beetles of the subfamilies Aphodiinae, Scarabaeinae, and Geotrupinae was carried out at four volcanoes in the Trans-Mexican Volcanic Belt (TMVB) in the Mexican transition zone at 2,700 and 3,400 MASL, and on the windward and leeward sides. Sampling units represented a forest-shrubland-pasture (FSP) mosaic typical of this mountain region. A total of 3,430 individuals of 29 dung beetle species were collected. Diversity, abundance and compositional similarity (CS) displayed a high variability at all scales; elevation, cardinal direction, or FSP mosaics did not show any patterns of higher or lower values of those measures. The four mountains were different regarding dispersion patterns and taxonomic groups, both for species and individuals. Onthophagus chevrolati dominated all four mountains with an overall relative abundance of 63%. CS was not related to distance among mountains, but when O. chevrolati was excluded from the analysis, CS values based on species abundance decreased with increasing distance. Speciation, dispersion, and environmental instability are suggested as the main drivers of high mountain diversity patterns, acting together at different spatial and temporal scales. Three species new to science were collected (>10% of all species sampled). These discoveries may indicate that speciation rate is high among these volcanoes-a hypothesis that is also supported by the elevated number of collected species with a restricted montane distribution. Dispersion is an important factor in driving species composition, although naturally limited between high mountains; horizontal colonization events at different time scales may best explain the observed species composition in the TMVB, complemented by vertical colonization events to a lesser extent. Environmental instability may be the main factor causing the high variability of diversity and abundance patterns

 1. The novel kinetics expression of Cadmium (II) removal using green adsorbent horse dung humic acid (Hd-Ha)

  Science.gov (United States)

  Basuki, Rahmat; Santosa, Sri Juari; Rusdiarso, Bambang

  2017-03-01

  Humic acid from dry horse dung powder has been prepared and this horse dung humic acid (HD-HA) was then applied as a sorbent to adsorb Cadmium(II) from a solution. Characterization of HD-HA was conducted by detection of its functional group, UV-Vis spectra, ash level, and total acidity. Result of the work showed that HD-HA had similar character compared with peat soil humic acid (PS-HA) and previous researchers. The adsorption study of this work was investigated by batch experiment in pH 5. The thermodynamics parameters in this work were determined by the Langmuir isotherm model for monolayer sorption and Freundlich isotherm model multilayer sorption. Monolayer sorption capacity (b) for HD-HA was 1.329 × 10-3 mol g-1, equilibrium constant (K) was 5.651 (mol/L)-1, and multilayer sorption capacity was 2.646 × 10-2 mol g-1. The kinetics parameters investigated in this work were determined by the novel kinetics expression resulted from the mathematical derivation the availability of binding sites of sorbent. Adsorption rate constant (ka) from this novel expression was 43.178 min-1 (mol/L)-1 and desorption rate constant (kd) was 1.250 × 10-2 min-1. Application of the kinetics model on sorption Cd(II) onto HD-HA showed the nearly all of models gave a good linearity. However, only this proposed kinetics expression has good relation with Langmuir model. The novel kinetics expression proposed in this paper seems to be more realistic and reasonable and close to the experimental real condition because the value of ka/kd (3452 (mol/L)-1) was fairly close with K from Langmuir isotherm model (5651 (mol/L)-1). Comparison of this novel kinetics expression with well-known Lagergren pseudo-first order kinetics and Ho pseudo-second order kinetics was also critically discussed in this paper.

 2. [The life of Choe Ung-sok: with a focus on his design for and role in the health care system immediately after the liberation].

  Science.gov (United States)

  Shin, Young-Joen; Kim, Jinhyouk

  2014-12-01

  Born in Pyongyang in 1914, Choe Ung-sok was a physician who lived through the Japanese colonial era (1910-1945), rule by the United States Army Military Government in Korea (USAMGIK; 1945-1948), and national division (1948). Influenced by socialism and social hygiene/social medicine during his studies in Japan, he played the role of representing the socialist camp in the discussions related to the construction of a heath care system immediately following the Liberation (1945). His key arguments were: first, the nationalization of the medical system and the implementation of nationwide programs to eradicate diseases; second, the provision of free medical services through the expansion of social insurance; third, the reeducation of the medical personnel; fourth, the provision of social sciences education to the medical personnel and the reorganization of medicine into preventive medicine; fifth, the nationalization of pharmaceutics; sixth, the laborers' establishment of autonomous medical organs (affordable clinics, medical consumers' unions through cooperatives); and seventh, the reduction of work hours to 6-8 hours, technical improvement, respite from research, and guarantee of economic life for the medical personnel. Influenced by the medical systems of the Soviet Union and Japan, such arguments stood in opposition to the right wing's plan for the construction of a relatively passive health care system at the time but, in the end, failed to be realized in southern part of Korea under the USAMGIK. Subsequently, he defected to northern part of Korea and came to participate in the task of constructing North Korea's health care system. Choe's life and design for a health care system provide examples through which one can confirm the nature of social hygiene/social medicine both during the Japanese colonial era and before and after the Liberation and the contents of the design related to a health care system as held by the socialist faction. In addition, they show that

 3. Good genes and sexual selection in dung beetles (Onthophagus taurus: genetic variance in egg-to-adult and adult viability.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Garcia-Gonzalez

  2011-01-01

  Full Text Available Whether species exhibit significant heritable variation in fitness is central for sexual selection. According to good genes models there must be genetic variation in males leading to variation in offspring fitness if females are to obtain genetic benefits from exercising mate preferences, or by mating multiply. However, sexual selection based on genetic benefits is controversial, and there is limited unambiguous support for the notion that choosy or polyandrous females can increase the chances of producing offspring with high viability. Here we examine the levels of additive genetic variance in two fitness components in the dung beetle Onthophagus taurus. We found significant sire effects on egg-to-adult viability and on son, but not daughter, survival to sexual maturity, as well as moderate coefficients of additive variance in these traits. Moreover, we do not find evidence for sexual antagonism influencing genetic variation for fitness. Our results are consistent with good genes sexual selection, and suggest that both pre- and postcopulatory mate choice, and male competition could provide indirect benefits to females.

 4. Extracellular digestion during hyposaline exposure in the Dungeness crab, Cancer magister, and the blue crab, Callinectes sapidus.

  Science.gov (United States)

  Curtis, Daniel L; van Breukelen, Frank; McGaw, Iain J

  2013-12-01

  Extracellular digestive processes were examined in the Dungeness crab, Cancer magister and the blue crab, Callinectes sapidus, during hyposaline exposure. Both species are found in estuaries as adults, but vary in their ability to balance the cardiovascular and respiratory demands of concurrent osmoregulation and digestion. The weak osmoregulator, C. magister, is unable to balance the demands of osmoregulation and digestion. Concordant with observed decreases in oxygen consumption and mechanical digestion, proteolytic digestion within the foregut and hepatopancreas was delayed, resulting in a relative reduction of circulating amino acids post-feeding in low salinity. In contrast, the efficient osmoregulator, C. sapidus, balances the demands of osmoregulation and digestion, and mechanical digestion continues unabated in low salinity. Protease activity in the gut fluid and hepatopancreas showed either no change or a reduction over time. The transport of amino acids into the cells post-feeding is opposed by an efflux of amino acids at the cellular level, and resulted in a build up of amino acids in the hemolymph. Despite differences in the extracellular responses to low salinity exposure following feeding, both species were able to maintain high digestive efficiencies. © 2013.

 5. Studies on biosorption of Cr(VI) on a green resin: dry cow dung powder and tracer technique

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barot, N.S.; Bagla, H.K.

  2012-01-01

  The present investigation entails the application of dry cow dung powder (DCP) as an indigenous, inexpensive and eco-friendly material for the removal of Cr(VI) from aqueous medium. Batch biosorption experiments were conducted employing 51 Cr(VI) as a tracer and the effect of various process parameters such as optimum pH, temperature, amount of resin, time of equilibration, agitation speed, concentration of metal ions and interfering effect of different salts etc. were studied. The kinetic studies were carried out employing various models but the best fitting was given by Lagergren Pseudo-second order model with high correlation coefficient R 2 value of 0.997 and adsorption capacity of 10.20 mg/g. The thermodynamic parameters for biosorption were evaluated as ΔG = -2.837 kJ/mol, ΔH = -4.757 kJ/mol and ΔS = 16.64 J/mol K, which indicated spontaneous and exothermic process with high affinity of DCP for Cr(VI). Many naturally available materials are used for the biosorption of heavy metal pollutants, where most of them are physically or chemically modified. In this research work, DCP has been utilized without any pre or post chemical treatment. Thus it manifests the principle of green chemistry and proves to be an eco-friendly resin. (orig.)

 6. Electricity generation from cattle dung using microbial fuel cell technology during anaerobic acidogenesis and the development of microbial populations.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Guang; Ma, Fang; Wei, Li; Chua, Hong; Chang, Chein-Chi; Zhang, Xiao-Jun

  2012-09-01

  A microbial fuel cell (MFC) was constructed to investigate the possible generation of electricity using cattle dung as a substrate. After 30 days of operation, stable electricity was generated, and the maximum volumetric power density was 0.220 W/m(3). The total chemical oxygen demand (TCOD) removal and coulombic efficiency (CE) of the MFC reached 73.9±1.8% and 2.79±0.6%, respectively, after 120 days of operation. Acetate was the main metabolite in the anolyte, and other volatile fatty acids (VFAs) (propionate and butyrate) were present in minor amounts. The PCR-DGGE analysis indicated that the following five groups of microbes were present: Proteobacteria, Bacteroides, Chloroflexi, Actinobacteria and Firmicutes. Proteobacteria and Firmicutes were the dominant phyla in the sample; specifically, 36.3% and 24.2% of the sequences obtained were Proteobacteria and Firmicutes, respectively. Clostridium sp., Pseudomonas luteola and Ochrobactrum pseudogrignonense were the most dominant groups during the electricity generation process. The diversity of archaea dramatically decreased after 20 days of operation. The detected archaea were hydrogenotrophic methanogens, and the Methanobacterium genus disappeared during the periods of stable electricity generation via acidogenesis. Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 7. Production of Biogas from wastes Blended with CowDung for Electricity generation-A Case study

  Science.gov (United States)

  Muthu, D.; Venkatasubramanian, C.; Ramakrishnan, K.; Sasidhar, Jaladanki

  2017-07-01

  The country’s production of solid waste generation is piling up year after year and the generation of Bio-Gas finds a fruitful solution to overcome this problem. This technology can contribute to energy conservation if the economic viability and social acceptance of this technology are favorable. Our campus has a number of hostel buildings which generates large quantum of kitchen waste and sewage per day. This research will have process ofcarrying out survey, characterization of kitchen waste from several kitchens & Canteens and knowing the potential for biogas production. The waste generated from kitchen and sewage from the hostels is given as feedstock to produce 600 m3 of biogas per day with cow dung as byproduct. The methane gas generated from Biogas is purified and this is used for power generation. Two biogas engine generators of 30 kVA and 50 kVA were installed. This power is used for backup power for girl’s hostel lighting load. From this study it is concluded that the generation of Biogas production and its usage for power production is the best option to handle these large quantum of sewage, kitchen waste generated from various buildings and also treated effluent from biogas plant and the biomass generated is a wealth for doing agriculture for any community ultimately it protects the environment.

 8. Sexual selection accounts for the geographic reversal of sexual size dimorphism in the dung fly, sepsis punctum (Diptera: Sepsidae).

  Science.gov (United States)

  Puniamoorthy, Nalini; Schäfer, Martin A; Blanckenhorn, Wolf U

  2012-07-01

  Sexual size dimorphism (SSD) varies widely across and within species. The differential equilibrium model of SSD explains dimorphism as the evolutionary outcome of consistent differences in natural and sexual selection between the sexes. Here, we comprehensively examine a unique cross-continental reversal in SSD in the dung fly, Sepsis punctum. Using common garden laboratory experiments, we establish that SSD is male-biased in Europe and female-biased in North America. When estimating sexual (pairing success) and fecundity selection (clutch size of female partner) on males under three operational sex ratios (OSRs), we find that the intensity of sexual selection is significantly stronger in European versus North American populations, increasing with male body size and OSR in the former only. Fecundity selection on female body size also increases strongly with egg number and weakly with egg volume, however, equally on both continents. Finally, viability selection on body size in terms of intrinsic (physiological) adult life span in the laboratory is overall nil and does not vary significantly across all seven populations. Although it is impossible to prove causality, our results confirm the differential equilibrium model of SSD in that differences in sexual selection intensity account for the reversal in SSD in European versus North American populations, presumably mediating the ongoing speciation process in S. punctum. © 2012 The Author(s).

 9. Improving Methane Production through Co-Digestion of Canola Straw and Buffalo Dung by H2O2 Pretreatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ALTAF ALAM NOONARI

  2017-01-01

  Full Text Available In this study an effect of acidic pre-treatment on the CS (Canola Straw and BD (Buffalo Dung by anaerobic co-digestion was investigated. H2O2 (Hydrogen Peroxide is a mainly accustomed reagent, used as a bleaching agent in the different industries such as paper and wood. In the present study, it was used as a pre-treatment chemical at varying concentrations in batch reactors. The co-digestion of CS and BD was carried out in SAMPTS (Semi-Automatic Methane Potential Test System at mesophilic (37±1oC conditions. The CS was pretreated in glass bottles with different concentrations of the H2O2 for seven days. The inoculum used in the present study was an effluent of the CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor, which was treating BD at mesophilic conditions. The specific methane production from the codigestion of canola straw and BD, by the pre-treatment of H2O2 at concentrations of 0.5, 1.0, and 1.5% were 530.8, 544.5, and 510.3 NmL CH4 g/VS, respectively. The significant reduction in the volatile solids of CS was observed at the optimum pre-treatment of 1.0% H2O2.

 10. Biogas properties and enzymatic analysis during anaerobic fermentation of Phragmites australis straw and cow dung: influence of nickel chloride supplement.

  Science.gov (United States)

  Tian, Yonglan; Zhang, Huayong; Chai, Yang; Wang, Lijun; Mi, Xueyue; Zhang, Luyi; Ware, Maxwell Adam

  2017-02-01

  The importance of nickel (added as NiCl 2 ) on mesophilic anaerobic fermentation of Phragmites australis straw and cow dung was demonstrated by investigating the biogas properties, pH values, organic matter degradation [chemical oxygen demand (COD)] and enzyme activities (cellulase, protease and dehydrogenase) during the fermentation process. The results showed that Ni 2+ addition increased the cumulative biogas yields by >18 % by improving the efficiency of first peak stage and bringing forward the second peak stage. The pH values were not significantly influenced by Ni 2+ addition (p > 0.05). Biogas yields were associated with variations in COD concentrations rather than momentary concentrations. At the start-up stage of fermentation (4th day), the biogas yields increased gradually together with the increase of dehydrogenase activities at elevated Ni 2+ concentrations when cellulase and protease activities were similar in all test groups. It is suggested that Ni 2+ addition was mainly dependent on the methanogenic stage. After the start-up stage, the impact of Ni 2+ addition on biogas production was mainly dependent on its effect on cellulase activities, rather than protease or dehydrogenase activities.

 11. Studies on biosorption of Cr(VI) on a green resin: dry cow dung powder and tracer technique

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barot, N.S.; Bagla, H.K. [Kishinchand Chellaram College, Mumbai (India). Nuclear and Radiochemistry Dept.

  2012-07-01

  The present investigation entails the application of dry cow dung powder (DCP) as an indigenous, inexpensive and eco-friendly material for the removal of Cr(VI) from aqueous medium. Batch biosorption experiments were conducted employing {sup 51}Cr(VI) as a tracer and the effect of various process parameters such as optimum pH, temperature, amount of resin, time of equilibration, agitation speed, concentration of metal ions and interfering effect of different salts etc. were studied. The kinetic studies were carried out employing various models but the best fitting was given by Lagergren Pseudo-second order model with high correlation coefficient R{sup 2} value of 0.997 and adsorption capacity of 10.20 mg/g. The thermodynamic parameters for biosorption were evaluated as {Delta}G = -2.837 kJ/mol, {Delta}H = -4.757 kJ/mol and {Delta}S = 16.64 J/mol K, which indicated spontaneous and exothermic process with high affinity of DCP for Cr(VI). Many naturally available materials are used for the biosorption of heavy metal pollutants, where most of them are physically or chemically modified. In this research work, DCP has been utilized without any pre or post chemical treatment. Thus it manifests the principle of green chemistry and proves to be an eco-friendly resin. (orig.)

 12. Using cow dung and spent coffee grounds to enhance the two-stage co-composting of green waste.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Lu; Sun, Xiangyang

  2017-12-01

  The objective of this study was to determine the effects of cow dung (CD) (at 0%, 20%, and 35%) and/or spent coffee grounds (SCGs) (at 0%, 30%, and 45%) as amendments in the two-stage co-composting of green waste (GW); the percentages refer to grams of amendment per 100g of GW based on dry weights. The combined addition of CD and SCGs improved the conditions during co-composting and the quality of the compost product in terms of composting temperature; particle-size distribution; mechanical properties; nitrogen changes; low-molecular weight compounds; humic substances; the degradation of lignin, cellulose, and hemicellulose; enzyme activities; the contents of total Kjeldahl nitrogen, total phosphorus, and total potassium; and the toxicity to germinating seeds. The combined addition of 20% CD and 45% SCGs to GW resulted in the production of the highest quality compost product and did so in only 21days. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 13. Desenvolvimento de uma ferramenta didática para o estudo da flexão composta oblíqua em seções quaisquer de concreto armado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. H. C. De Lyra

  Full Text Available Tendo em vista a experiência de professores e pesquisadores do Brasil e do exterior no contexto da busca de novos e melhores métodos didáticos para ensino de Engenharia, constata-se que o uso de recursos multimídia interativa constitui uma abordagem promissora, com amplas possibilidades de aplicação em disciplinas de graduação. Nesse contexto, o presente trabalho trata do desenvolvimento de uma ferramenta multimídia de apoio ao ensino da flexão composta oblíqua no concreto armado, apresentando as suas funcionalidades, a estrutura do código e exemplos de aplicação. Para a construção da ferramenta, o applet “Verificação de seções quaisquer de concreto armado sob flexão composta oblíqua”, foi utilizada a linguagem de programação JavaTM e o ambiente de desenvolvimento NetBeans 5.5.1. O applet tratado neste artigo está disponível na Internet no endereço http://www.lmc.ep.usp.br/pesquisas/TecEdu/.

 14. PERAN MIKROBA STARTER DALAM DEKOMPOSISI KOTORAN TERNAK DAN PERBAIKAN KUALITAS PUPUK KANDANG (The Role of Microbial Starter in Animal Dung Decomposition and Manure Quality Improvement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cahyono Agus

  2014-10-01

  microbial decomposer population and requires a condusive environment. Those two factors influence on the  rate of organic material decomposition and limites the negative impact of this organic fertilizer on the aspect of social, ethic, and health of living organism. Cow dung was used as the material for decomposition of organic fertilizer. Two treatments were applied: with or without microbial decomposer (microbial starter followed by incubation in the dark condition under room temperature. The cow dung was sampled in 0, 6, and 24 hours after microbial starter application.The cow dung pH, color, smell, water content, and electrical conductivity were analyzed.  Furthermore, microbial pathogen (Eschericia coli and Salmonella, cow dung total nutrition (C,N,P,K,Ca,Mg,Na,S,Cd,Cr,B,Fe,Cu,Zn, and available N (NH4 dan NO3 were also determined. Amonia emision (NH3, oxygen (O2, carbon monoxide (CO, carbon dioxide (CO2, methane (CH4, NOx, NO, and SO2were analyzed as well. The result showed that microbial starter contained of important microbial for the process of cow dung decomposition. Application of microbial starter in cow dung reduced E. coli dan Salmonella sp. by the length of incubation time.Variation of nutrition, i.a. P, K, Mg, Fe, Cu, and heavy metal, i.a. Cr was found during incubation, both in chicken and cow manure.Application of microbial starter reduced sulfur in organic matter to be SO2 without smell, and inhibited H2S production. Decomposition by application of microbial starter should be conducted in aerob condition to reduce H2S production.  This research implied that application of microbial starter is crucially important in improving manure nutrition and quality.

 15. Suppression of Escherichia coli O157:H7 by Dung Beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) using the lowbush blueberry agroecosystem as a model system.

  Science.gov (United States)

  Jones, Matthew S; Tadepalli, Shravani; Bridges, David F; Wu, Vivian C H; Drummond, Frank

  2015-01-01

  Wildlife as a source of microbial contamination is a food safety concern. Deer feces (scat) have been determined as a point source for Escherichia coli O157:H7 contamination of fresh produce. The ecological role of the scooped scarab (Onthophagus hecate (Panzer)), a generalist dung beetle species common in Maine blueberry fields, was explored as a biological control agent and alternatively as a pathogen vector between deer scat and food. A large-scale field survey of wildlife scat indicated that pathogenic E. coli O157:H7 was present, albeit at a low prevalence (1.9% of samples, n = 318), in the Maine lowbush blueberry agroecosystem. A manipulative field experiment verified that, should contact occur between deer scat and blueberry plants and fruit during the summer, contamination with E. coli O157:H7 can occur and persist for more than 72 h. For both the positive control and an experimental scat inoculation treatment, the levels of the bacterial population decreased over time, but at different rates (treatment x time interaction: F (1.9,18.8) = 358.486, P blueberry fruit. In both experiments, dung beetles buried the same amount of scat whether or not the scat was inoculated with the pathogen (F(1,6) = 0.001; P = 0.999 and (F (2,17) = 4.10, P = 0.147). Beetles feeding on E. coli inoculated deer scat were not found to vector the pathogen to fruit. In two studies, beetles lowered the amount of pathogenic E. coli persisting in soils compared to soils without beetles (F (2,9) = 7.757; P = 0.05 and F (2,17) = 8.0621, P = 0.004). Our study suggests that the dung beetle species, Onthophagus hecate, has the potential to contribute to the suppression of E. coli O157:H7 in agricultural landscapes.

 16. Effect of ferrous chloride on biogas production and enzymatic activities during anaerobic fermentation of cow dung and Phragmites straw.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Huayong; Tian, Yonglan; Wang, Lijun; Mi, Xueyue; Chai, Yang

  2016-06-01

  The effect of ferrous (added as FeCl2) on the anaerobic co-digestion of Phragmites straw and cow dung was studied by investigating the biogas properties, pH values, organic matter degradation (COD) and enzyme activities (cellulase, protease and dehydrogenase) at different stages of mesophilic fermentation. The results showed that Fe(2+) addition increased the cumulative biogas yields by 18.1 % by extending the peak period with high daily biogas yields. Meanwhile, the methane (CH4) contents in the Fe(2+) added groups were generally higher than the control group before the 15th day. The pH values were not significantly impacted by Fe(2+) concentrations during the fermentation process. The COD concentrations, cellulase, protease and dehydrogenase activities varied with the added Fe(2+) concentrations and the stages of the fermentation process. At the beginning stage of fermentation (4th day), Fe(2+) addition increased the biogas production by improving the cellulase and dehydrogenase activities which caused a decline in COD. At the peak stage of fermentation (8th day), Fe(2+) addition enhanced the cellulase and protease activities, and resulted in lower COD contents than the control group. When the biogas yields decreased again (13th day), the COD contents varied similar with the protease and dehydrogenase activities, whilst cellulase activities were not sensitive to Fe(2+) concentrations. At the end of fermentation (26th day), Fe(2+) addition decreased the cellulase activities, led to lower COD contents and finally resulted the lower biogas yields than the control group. Taking the whole fermentation process into account, the promoting effect of Fe(2+) addition on biogas yields was mainly attributed to the extension of the gas production peak stage and the improvement of cellulase activities.

 17. Novel Bacillus subtilis IND19 cell factory for the simultaneous production of carboxy methyl cellulase and protease using cow dung substrate in solid-substrate fermentation.

  Science.gov (United States)

  Vijayaraghavan, Ponnuswamy; Arun, Arumugaperumal; Al-Dhabi, Naif Abdullah; Vincent, Samuel Gnana Prakash; Arasu, Mariadhas Valan; Choi, Ki Choon

  2016-01-01

  Hydrolytic enzymes, such as cellulases and proteases, have various applications, including bioethanol production, extraction of fruit and vegetable juice, detergent formulation, and leather processing. Solid-substrate fermentation has been an emerging method to utilize low-cost agricultural residues for the production of these enzymes. Although the production of carboxy methyl cellulase (CMCase) and protease in solid state fermentation (SSF) have been studied extensively, research investigating multienzyme production in a single fermentation process is limited. The production of multienzymes from a single fermentation system could reduce the overall production cost of enzymes. In order to achieve enhanced production of enzymes, the response surface methodology (RSM) was applied. Bacillus subtilis IND19 utilized cow dung substrates for the production of CMCase and protease. A central composite design and a RSM were used to determine the optimal concentrations of peptone, NaH2PO4, and medium pH. Maximum productions of CMCase and protease were observed at 0.9 % peptone, 0.78 % NaH2PO4, and medium pH of 8.41, and 1 % peptone, 0.72 % NaH2PO4, and medium pH of 8.11, respectively. Under the optimized conditions, the experimental yield of CMCase and protease reached 473.01 and 4643 U/g, which were notably close to the predicted response (485.05 and 4710 U/g). These findings corresponded to an overall increase of 2.1- and 2.5-fold in CMCase and protease productions, respectively. Utilization of cow dung for the production of enzymes is critical to producing multienzymes in a single fermentation step. Cow dung is available in large quantity throughout the year. This report is the first to describe simultaneous production of CMCase and protease using cow dung. This substrate could be directly used as the culture medium without any pretreatment for the production of these enzymes at an industrial scale.

 18. Suppression of Escherichia coli O157:H7 by Dung Beetles (Coleoptera: Scarabaeidae using the lowbush blueberry agroecosystem as a model system.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matthew S Jones

  Full Text Available Wildlife as a source of microbial contamination is a food safety concern. Deer feces (scat have been determined as a point source for Escherichia coli O157:H7 contamination of fresh produce. The ecological role of the scooped scarab (Onthophagus hecate (Panzer, a generalist dung beetle species common in Maine blueberry fields, was explored as a biological control agent and alternatively as a pathogen vector between deer scat and food. A large-scale field survey of wildlife scat indicated that pathogenic E. coli O157:H7 was present, albeit at a low prevalence (1.9% of samples, n = 318, in the Maine lowbush blueberry agroecosystem. A manipulative field experiment verified that, should contact occur between deer scat and blueberry plants and fruit during the summer, contamination with E. coli O157:H7 can occur and persist for more than 72 h. For both the positive control and an experimental scat inoculation treatment, the levels of the bacterial population decreased over time, but at different rates (treatment x time interaction: F (1.9,18.8 = 358.486, P < 0.0001. The positive control inoculation, which resulted in a higher initial E. coli level on fruit, decayed at a faster rate than inoculation of fruit via scat in the experimental treatment. We conducted 2 laboratory studies to elucidate aspects of dung beetle feeding ecology as it relates to suppression of E. coli O157:H7 from deer scat to lowbush blueberry fruit. In both experiments, dung beetles buried the same amount of scat whether or not the scat was inoculated with the pathogen (F(1,6 = 0.001; P = 0.999 and (F (2,17 = 4.10, P = 0.147. Beetles feeding on E. coli inoculated deer scat were not found to vector the pathogen to fruit. In two studies, beetles lowered the amount of pathogenic E. coli persisting in soils compared to soils without beetles (F (2,9 = 7.757; P = 0.05 and F (2,17 = 8.0621, P = 0.004. Our study suggests that the dung beetle species, Onthophagus hecate, has the potential

 19. Eco-friendly waste water treatment by cow dung powder (adsorption studies of Cr(III), Cr(VI) and Cd(II) using tracer technique)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bagla, Hemlata; Barot, Nisha

  2010-01-01

  A rising quality of life with high rate of resource consumption have an unintended and negative impact on environment, generating waste hulk with far beyond handling capacities of mankind. The threat of water famine looms greatest as our rivers are poisoned due to urbanization and industrialization. To combat against water pollution and to find sustainable solution for the same, globally, we have embraced Green chemistry approach which is one of the Waste Management and Treatment Strategies. In the present investigation we have studied different parameters for the effective adsorption of heavy metal pollutant employing dry cow dung powder as a natural adsorbent. (author)

 20. Qualitative and quantitative analysis of biogas generated from co-digestion of cow dung, municipal sewage and kitchen waste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Mahmoodi-Eshkaftaki

  2017-05-01

  Full Text Available Introduction As reported by Sabetghadam (2005, 53.4, 36.3, 1.1, 8.9, and 0.2% of total energy consumption in Iran consisted of oil products, natural gas, coal, electricity energy, and modern energy sources, respectively. The modern energies included solar, biomass, wind and nuclear. The energy mix has been evolving towards clean energies. From 1966–2005, the contribution of natural gas increased from 1.3% to 36.3% and the contribution of electricity was doubled from 4.1% to 8.9%. The share of oil products in domestic consumption has dropped from 84.3% to 53.4%. Iran has abundant renewable energy resources, including solar energy, wind power, geothermal energy, and biomass, as well as the ability to manufacture the relatively labor-intensive systems that harness these. By developing such energy sources developing countries can reduce their dependence on oil and natural gas, creating energy portfolios that are less vulnerable to price rises. In many circumstances, these investments can be less expensive than fossil fuel energy systems. Over the past ten years some researches on solar and biomass energy have resulted in development and the establishment of a few small- and medium-scale electricity generation plants, powered via solar and biomass energy. There has also been the development of digesters to increase biogas production. Renewable energy is new to Iran and there is a long way to go. Except for the few afore mentioned projects, small-scale technologies to bring power to remote villages have a better chance of being adopted than those implemented at the national level. Materials and Methods In this research the amount of generated methane (methane content of biogas % from co-digestion of municipal sewage, kitchen waste, and cow dung was measured in 7 different combinations (treatment. Two important parameters affecting methane production such as volatile solid (VS and total solid (TS were measured according to Method 1684 and CEN

 1. North to Alaska: Evidence for conveyor belt transport of Dungeness crab larvae along the west coast of the United States and Canada

  Science.gov (United States)

  Park, W.; Douglas, David C.; Shirley, Thomas C.

  2007-01-01

  We propose and evaluate the hypothesis that Dungeness crab (Cancer magister) larvae from the northwestern coast of the United States and Canada can be transported northward to southeastern Alaska. Larvae collected in southeastern Alaska during May and June 1997–2004 had abundances and stages that varied seasonally, interannually, and spatially. An unexpected presence of late-stage larvae in spring raises a question regarding their origin, and the most plausible explanation is that they hatched off the northern Washington and British Columbia coasts and were transported to southeastern Alaska. Buoy drift tracks support the hypothesis that larvae released off the northern Washington and British Columbia coasts during the peak hatching season can be physically transported to southeastern Alaska, arriving as late-stage larvae in May and June, when local larvae are only beginning to hatch. A northward spring progression of monthly mean 7°C SST isotherms and phytoplankton blooms provide further evidence that environmental conditions are conducive for larval growth and metabolism during the transport period. The proposed larval transport suggests possible unidirectional gene flow between southern and northern populations of Dungeness crabs in southeastern Alaska.

 2. Integrated biological and advanced oxidation based treatment of hexamine bearing wastewater: Effect of cow-dung as a co-substrate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gupta, Mandeep Kumar; Mittal, Atul K., E-mail: akmittal@civil.iitd.ac.in

  2016-05-05

  Highlights: • Treatment by biological process and Fenton’s reagent. • Cow dung as co-substrate. • Hydrolysis of wastewater improved treatment. - Abstract: This work examines the treatment of hexamethylenetetramine (HMT) bearing effluent from N, N-dinitroso pentamethylene tetra-mine producing industrial plants in India. Chemical treatment using Fenton’s reagent and aerobic treatment using batch reactors with co-substrate were investigated. Aerobic batch reactors integrated with advanced oxidation process of Fenton’s reagent provides effective treatment of HMT effluents. Influence of Fenton’s reagent dose reaction/contact and effect of varying co-substrate with effluent initial concentration was observed. Higher dose 100 mL of Fenton’s reagent with higher reaction time 20 h resulted better degradation (34.88%) of wastewater. HMT hydrolyzes in acidic environment to ammonia and formaldehyde. Formaldehyde under normal conditions is toxic for biological treatment processes. When hydrolysis and acidification in the reactors are accompanied by low pH, aerobic batch reactors with use of co-substrates glucose, sucrose, and cow-dung extract separately in different proportion to wastewater ranging from 0.67 to 4.00, degraded wastewater effectively. Higher proportion of co-substrate to wastewater resulted better degradation. The relationships between nitrate, pH, turbidity and COD are discussed.

 3. Cow dung: a potential biomass substrate for the production of detergent-stable dehairing protease by alkaliphilic Bacillus subtilis strain VV.

  Science.gov (United States)

  Vijayaraghavan, Ponnuswamy; Vijayan, Aija; Arun, Arumugaperumal; Jenisha, John Kennady; Vincent, Samuel Gnana Prakash

  2012-01-01

  Cow dung, a cheap and easily available source of energy, was used as the substrate for the production of alkaline protease by solid-state fermentation using the Bacillus subtilis strain VV. In order to achieve the maximum yield of this enzyme, the following optimum process parameters are needed: fermentation period (72 h), pH (10.0), moisture content (140%), inoculum (25%), temperature (30-40°C), carbon source (2% (w/w) maltose) and nitrogen source (1% (w/w) urea). The protease was stable over a broad temperature range (30-50°C) and pH (8.0-10.0), with maximum activity at 50°C and pH 10.0. Among the divalent ions tested, Ca(2+) (0.01 M) increased enzyme activity. The purified protease, after being subjected to sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis, was found to have a molecular mass of 38.5 kDa. The enzyme was solvent-and surfactant-stable and showed activity even after 24 h incubation along with various commercially available detergents. This enzyme possessed dehairing properties for animal hide after 16 h of incubation at room temperature. From these results it is evident that cow dung is a potential substrate for the production of a detergent-stable, dehairing protease by B. subtilis. This enzyme has a lot of potential applications in the detergent and leather-processing industries.

 4. Integrated biological and advanced oxidation based treatment of hexamine bearing wastewater: Effect of cow-dung as a co-substrate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gupta, Mandeep Kumar; Mittal, Atul K.

  2016-01-01

  Highlights: • Treatment by biological process and Fenton’s reagent. • Cow dung as co-substrate. • Hydrolysis of wastewater improved treatment. - Abstract: This work examines the treatment of hexamethylenetetramine (HMT) bearing effluent from N, N-dinitroso pentamethylene tetra-mine producing industrial plants in India. Chemical treatment using Fenton’s reagent and aerobic treatment using batch reactors with co-substrate were investigated. Aerobic batch reactors integrated with advanced oxidation process of Fenton’s reagent provides effective treatment of HMT effluents. Influence of Fenton’s reagent dose reaction/contact and effect of varying co-substrate with effluent initial concentration was observed. Higher dose 100 mL of Fenton’s reagent with higher reaction time 20 h resulted better degradation (34.88%) of wastewater. HMT hydrolyzes in acidic environment to ammonia and formaldehyde. Formaldehyde under normal conditions is toxic for biological treatment processes. When hydrolysis and acidification in the reactors are accompanied by low pH, aerobic batch reactors with use of co-substrates glucose, sucrose, and cow-dung extract separately in different proportion to wastewater ranging from 0.67 to 4.00, degraded wastewater effectively. Higher proportion of co-substrate to wastewater resulted better degradation. The relationships between nitrate, pH, turbidity and COD are discussed.

 5. Diseño y validación de un método espectrofotométrico para el estudio de estabilidad de Benzocaína en un nuevo ungüento rectal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yania Suárez Pérez

  2001-12-01

  Full Text Available Se desarrolló un método por espectrofotometría UV, que incluyó la extracción previa del producto de degradación de la benzocaína presente en un nuevo ungüento rectal, destinado al tratamiento del brote hemorroidal agudo. El método analítico se validó para el estudio de estabilidad química de este principio activo. Según los criterios estadísticos vigentes, el método resultó lineal, exacto, preciso, sensible y específico para el objetivo con el cual fue diseñado.A method including the previous extraction of the degradation product of benzocaine pesent in a new rectal ointment to treat acute haemorrhoid was developed by ultraviolet spectrophotometry. The analytical method was validated for the study of the chemical stability of this active principle. According to the standing statistical criteria, the method proved to be lineal, exact, accurate, sensitive and specific for the objective it was designed.

 6. Complete genome sequence of Bacillus velezensis LM2303, a biocontrol strain isolated from the dung of wild yak inhabited Qinghai-Tibet plateau.

  Science.gov (United States)

  Chen, Liang

  2017-06-10

  Bacillus velezensis LM2303 is a biocontrol strain with a broad inhibitory spectrum against plant pathogens, isolated from the dung of wild yak inhabited Qinghai-Tibet plateau, China. Here we present its complete genome sequence, which consists of a single, circular chromosome of 3,989,393bp with a 46.68% G+C content. Genome analysis revealed genes encoding specialized functions for the biosynthesis of antifungal metabolites and antibacterial metabolites, the promotion of plant growth, the alleviation of oxidative stress and nutrient utilization. And the biosynthesis of antimicrobial metabolites in strain LM2303 was confirmed by biochemical analysis, while its plant growth promoting traits were confirmed by inoculation tests. Our results will establish a better foundation for further studies and biocontrol application of B. velezensis LM2303. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 7. Enhanced biohydrogen production from oat straw co-digested with cow dung / sewage sludge by combined aerobic digestion and anaerobic fermentation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Loretta Li

  2016-03-01

  Full Text Available Hydrogen was produced from oat straw by combined aerobic and anaerobic fermentation with fungi and cow dung. With aerobic pre-digestion, the maximum hydrogen production rate reached 133 ml/g volatile suspended solids per hour. The maximum hydrogen yield was 71.5 ml/g straw in 6 days by biological process. The lignocellulosic conversion of oak-straw waste was 39%, with the complex component converting 68% of the hemi-cellulose and 61% of the cellulose, but only 34% of lignin conversion. Aerobic pre-digestion by Trichoderma viride and Saccharomyces cerevisiae was significantly effective for lignin degradation.  Combining aerobic and anaerobic fermentation is a promising low-cost efficient and environmentally friendly method, compared with hydrogen fermentation, not only for hydrogen production, but also for converting straw biomass.

 8. Nepal Ambient Monitoring and Source Testing Experiment (NAMaSTE): Emissions of particulate matter from garbage burning, wood and dung cooking fires, motorcycles and brick kilns

  Science.gov (United States)

  Jayarathne, T. S.; Rathnayake, C.; Stockwell, C.; Daugherty, K.; Islam, R. M.; Christian, T. J.; Bhave, P.; Praveen, P. S.; Panday, A. K.; Adhikari, S.; Rasmi, M.; Goetz, D.; DeCarlo, P. F.; Saikawa, E.; Yokelson, R. J.; Stone, E. A.

  2016-12-01

  The Nepal Ambient Monitoring and Source Testing Experiment (NAMASTE) field campaign targeted the in-situ characterization of widespread and under-sampled combustion sources in South Asia by determining emission factors (EF) for fine particulate matter (PM2.5), organic carbon (OC), elemental carbon, inorganic ions, trace metals, and organic species. Garbage burning had the highest EF PM2.5 among the sampled sources ranging 7-124 g kg-1, with maximum EFs for garbage burned under higher moisture conditions. Garbage burning emissions contained high concentrations of polycyclic aromatic compounds (PAHs) and heavy metals (Pb, Cd, Zn) that are associated with acute and chronic health effects. Triphenylbenzene and antimony (Sb) were unique to garbage burning are good candidates for tracing this source. Cook stove emissions varied largely by stove technology (traditional mud stove, 3-stone cooking fire, chimney stove, etc.) and biomass fuel (dung, hardwood, twigs, and mixtures thereof). Burning dung consistently emitted more PM2.5 than burning wood and contained characteristic fecal sterols and stanols. Motorcycle emissions were evaluated before and after servicing, which decreased EF PM2.5 from 8.8 g kg-1 to 0.7 g kg-1. Organic species analysis indicated that this reduction in PM2.5­ is largely due to a decrease in emission of motor oil. For brick kilns, the forced draft zig-zag kilns had higher EF PM2.5 (12-19 g kg-1) compared to clamp kilns (8-13 g kg-1) and also exhibited chemical differences. PM2.5 emitted from the zig-zag kiln were mainly OC (7%), sulfate (32%) and uncharacterized chemical components (60%), while clamp kiln emissions were dominated by OC (64%) and ammonium sulfate (36%). The quantitative emission factors developed in this study may be used for source apportionment and to update regional emission inventories.

 9. Co-digestion of rice straw and cow dung to supply cooking fuel and fertilizers in rural India: Impact on human health, resource flows and climate change.

  Science.gov (United States)

  Sfez, Sophie; De Meester, Steven; Dewulf, Jo

  2017-12-31

  Anaerobic digestion of cow dung with new feedstock such as crop residues to increase the biogas potential is an option to help overcoming several issues faced by India. Anaerobic digestion provides biogas that can replace biomass cooking fuels and reduce indoor air pollution. It also provides digestate, a fertilizer that can contribute to compensate nutrient shortage on agricultural land. Moreover, it avoids the burning of rice straw in the fields which contributes to air pollution in India and climate change globally. Not only the technical and economical feasibility but also the environmental sustainability of such systems needs to be assessed. The potential effects of implementing community digesters co-digesting cow dung and rice straw on carbon and nutrients flows, human health, resource efficiency and climate change are analyzed by conducting a Substance Flow Analysis and a Life Cycle Assessment. The implementation of the technology is considered at the level of the state of Chhattisgarh. Implementing this scenario reduces the dependency of the rural community to nitrogen and phosphorus from synthetic fertilizers only by 0.1 and 1.6%, respectively, but the dependency of farmers to potassium from synthetic fertilizers by 31%. The prospective scenario returns more organic carbon to agricultural land and thus has a potential positive effect on soil quality. The implementation of the prospective scenario can reduce the health impact of the local population by 48%, increase the resource efficiency of the system by 60% and lower the impact on climate change by 13%. This study highlights the large potential of anaerobic digestion to overcome the aforementioned issues faced by India. It demonstrates the need to couple local and global assessments and to conduct analyses at the substance level to assess the sustainability of such systems. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 10. Isolation and determination of ivermectin in post-mortem and in vivo tissues of dung beetles using a continuous solid phase extraction method followed by LC-ESI+-MS/MS.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio J Ortiz

  Full Text Available A new analytical method based on solvent extraction, followed by continuous solid-phase extraction (SPE clean-up using a polymeric sorbent, was demonstrated to be applicable for the detection of ivermectin in complex biological matrices of dung beetles (hemolymph, excreta or dry tissues using liquid chromatography combined with positive electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC/ESI+-MS/MS. Using a signal-to-noise ratio of 3:1, the limit of detection (LOD in the insect matrices at trace levels was 0.01 ng g-1 and the limit of quantification (LOQ was 0.1 ng g-1. The proposed method was successfully used to quantitatively determine the levels of ivermectin in the analysis of small samples in in vivo and post mortem samples, demonstrating the usefulness for quantitative analyses that are focused on future pharmacokinetic and bioavailability studies in insects and the establishment of a new protocol to study the impact of ivermectin on non-target arthropods such as dung beetles and other insects that are related with the "dung community". Because satisfactory precision and accuracy values were obtained in both in vivo matrices, we suggest that the method can be consistently used for quantitative determinations that are focused on future pharmacokinetic and bioavailability studies in insects. Furthermore, this new analytical method was successfully applied to biological samples of dead dung beetles from the field suggesting that the method can be used to establish a new routine analysis of ivermectin residues in insect carcasses that is applied to complement typical mortality tests.

 11. Additional danger of arsenic exposure through inhalation from burning of cow dung cakes laced with arsenic as a fuel in arsenic affected villages in Ganga-Meghna-Brahmaputra plain.

  Science.gov (United States)

  Pal, Arup; Nayak, Bishwajit; Das, Bhaskar; Hossain, M Amir; Ahamed, Sad; Chakraborti, Dipankar

  2007-10-01

  In arsenic contaminated areas of the Ganga-Meghna-Brahmaputra (GMB) plain (area 569,749 sq. km; population over 500 million) where traditionally cow dung cake is used as a fuel in unventilated ovens for cooking purposes, people are simply exposed to 1859.2 ng arsenic per day through direct inhalation, of which 464.8 ng could be absorbed in respiratory tract.

 12. "Non qua servus est, sed qua homo." Der rechtliche Status von Sklaven bei Luis de Molina

  OpenAIRE

  Simmermacher, Danaë

  2014-01-01

  Luis de Molina (1535-1600) grants slaves a legal status through which they can take up a position with respect to their masters between equivalent legal entity and legal object. Here, what is decisive is the figure of the subjective right, which both for Molina and modern proponents of this legal concept describes the 'right per se'. According to Molina's definition of ius, the denial of a subjective right or the hindrance of exercising an individual right represents an injustice. The rights ...

 13. Emergência de Haematobia irritans em fezes bovinas no município de Seropédica, Rio de Janeiro Emergence of Haematobia irritans in cattle dung pats in Seropédica county, Rio de Janeiro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Douglas Marques de Macedo

  2001-06-01

  Full Text Available O presente trabalho teve como objetivo estudar a emergência de Haematobia irritans em fezes de bovinos mantidas a campo e em laboratório, além de observar a presença de outros dípteros associados às massas fecais. Foram utilizados dois grupos de fezes bovinas, um à campo e outro em laboratório, sendo cada grupo formado por cinco bolos fecais frescos de tamanho mediano (cerca de 30 cm de diâmetro, aparência opaca, cor esverdeada, presença de fina crosta externa e consistência firme. As fezes foram cobertas com gaiolas de emergência de formato piramidal, apresentando na parte superior um orifício onde foi acoplado um frasco removível; a substituição das fezes foi realizada quinzenalmente. Foram coletados um total de 355 espécimens de H. irritans, sendo 151 provenientes das gaiolas mantidas no campo e 204 em laboratório. Estas diferenças deveram-se provavelmente à menores oscilações de temperatura verificadas no laboratório do que àquelas ocorridas no campo, além da ação de artrópodes predadores, competidores e parasitóides que, provavelmente, interferiram na emergência de H. irritans nas fezes bovinas mantidas no campo. Foi observado maior número de fêmeas em comparação com machos em ambas as condições investigadas. Além de H. irritans, obteve-se outros dípteros associados às fezes bovinas, pertencentes as seguintes famílias: Aulacigastridae, Muscidae, Psychodidae, Sarcophagidae, Sepsidae, Tachinidae e Ulidiidae. Sepsidae foi a mais abundante, com 5.224 exemplares do total de 8.928 dípteros obtidos, seguida por Sarcophagidae com 2.235 espécimens coletados, Muscidae com 1.357, Aulacigastridae com 54, Psychodidae com 46, Ulidiidae com 6 e Tachinidae com 5 exemplares.This study was carried out in order to investigate the emergence of adult flies of Haematobia irritans in cattle dung maintained in the field and in the laboratory, as well as other flies associated with dung pats. Two groups of cattle dung were

 14. Evaluation of Lagergren Kinetics Equation by Using Novel Kinetics Expression of Sorption of Zn2+ onto Horse Dung Humic Acid (HD-HA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bambang Rusdiarso

  2016-12-01

  Full Text Available Extraction and purification of humic acid from dry horse dung powder (HD-HA was performed successfully and the purified HD-HA was then applied as sorbent to adsorb Zn2+. Extraction and purification were performed based on procedure of Stevenson (1994 under atmospheric air. Parameters investigated in this work consist of effect of medium sorption acidity, sorption rate (ka and desorption rate constant (kd, Langmuir (monolayer and Freundlich (multilayer sorption capacities, and energy (E of sorption. The ka and kd were determined according to the kinetic model of second order sorption reaching equilibrium, monolayer sorption capacity (b and energy (E were determined according to Langmuir isotherm model, and multilayer sorption capacity (B was determined based on Freundlich isotherm model. Sorption of Zn2+ on purified HD-HA was maximum at pH 5.0. The novel kinetic expression resulted from proposed kinetic model has been shown to be more applicable than the commonly known Lagergren equation obtained from the pseudo-first order sorption model. The application of the equation revealed that the intercept of Lagergren equation, ln qe was more complex function of initial concentration of Zn2+ (a, Langmuir sorption capacity (b, and sorbed Zn2+ at equilibrium (xe.

 15. Improving methane production through co-digestion of canola straw and buffalo dung by H/sub 2/O/sub 2/ pretreatment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Noonari, A.A.; Sahito, A.R.; Brohi, K.M.

  2017-01-01

  In this study an effect of acidic pre-treatment on the CS (Canola Straw) and BD (Buffalo Dung) by anaerobic co-digestion was investigated. H2O2 (Hydrogen Peroxide) is a mainly accustomed reagent, used as a bleaching agent in the different industries such as paper and wood. In the present study, it was used as a pre-treatment chemical at varying concentrations in batch reactors. The co-digestion of CS and BD was carried out in SAMPTS (Semi-Automatic Methane Potential Test System) at mesophilic (37+-1oC) conditions. The CS was pretreated in glass bottles with different concentrations of the H2O2 for seven days. The inoculum used in the present study was an effluent of the CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor), which was treating BD at mesophilic conditions. The specific methane production from the codigestion of canola straw and BD, by the pre-treatment of H2O2 at concentrations of 0.5, 1.0, and 1.5% were 530.8, 544.5, and 510.3 NmL CH4 g/VS, respectively. The significant reduction in the volatile solids of CS was observed at the optimum pre-treatment of 1.0% H2O2. (author)

 16. Biomonitoring of the genotoxic effects and oxidative potentials of commercial edible dung beetles (Onitis sp.), grasshopper (Caelifera sp.) and mole crickets (Gryllotalpa sp.) in vitro.

  Science.gov (United States)

  Koc, Kubra; Incekara, Umit; Turkez, Hasan

  2014-09-01

  In this investigation, the genotoxic and oxidative effects of water soluble extracts of dung beetles, flying grasshopper and mole crickets have been assessed on cultured human blood cells. The extracts were added to the culture tubes at 12 different concentrations (0-2000 ppm). Micronucleus test was used to monitor the DNA and the chromosomal damage produced by aqueous extracts in vitro. In addition, to assess the oxidative effects, total antioxidant capacity (TAC) and total oxidant status (TOS) levels were also measured. Our results indicated that these extracts did not show genotoxic effects at the tested concentrations. However, the extracts caused dose-dependent alterations in both TAC and TOS levels. Based on the findings, it was concluded that the studied insects can be consumed safely, but it is necessary to consider the cellular damages which are likely to appear depending on oxidative stress at higher concentrations. It has also been suggested that this in vitro approach for oxidative and genotoxicity assessments may be useful to evaluate the potential health risks of edible insects. © The Author(s) 2014.

 17. Nepal Ambient Monitoring and Source Testing Experiment (NAMaSTE): Emissions of particulate matter from wood and dung cooking fires, brick kilns, generators, trash and crop residue burning

  Science.gov (United States)

  Stone, Elizabeth; Jayarathne, Thilina; Stockwell, Chelsea; Christian, Ted; Bhave, Prakash; Siva Praveen, Puppala; Panday, Arnico; Adhikari, Sagar; Maharjan, Rashmi; Goetz, Doug; DeCarlo, Peter; Saikawa, Eri; Yokelson, Robert

  2016-04-01

  The Nepal Ambient Monitoring and Source Testing Experiment (NAMASTE) field campaign targeted the in situ characterization of widespread and under-sampled combustion sources. In Kathmandu and the Terai, southern Nepal's flat plains, samples of fine particulate matter (PM2.5) were collected from wood and dung cooking fires (n = 22), generators (n = 2), groundwater pumps (n = 2), clamp kilns (n = 3), zig-zag kilns (n = 3), trash burning (n = 4), one heating fire, and one crop residue fire. Co-located measurements of carbon dioxide, carbon monoxide, and volatile organic compounds allowed for the application of the carbon mass balance approach to estimate emission factors for PM2.5, elemental carbon, organic carbon, and water-soluble inorganic ions. Organic matter was chemically speciated using gas chromatography - mass spectrometry for polycyclic aromatic hydrocarbons, sterols, n-alkanes, hopanes, steranes, and levoglucosan, which accounted for 2-8% of the measured organic carbon. These data were used to develop molecular-marker based profiles for use in source apportionment modeling. This study provides quantitative emission factors for particulate matter and its constituents for many important combustion sources in Nepal and South Asia.

 18. Pump out the volume--The effect of tracheal and subelytral pressure pulses on convective gas exchange in a dung beetle, Circellium bacchus (Fabricus).

  Science.gov (United States)

  Duncan, Frances D; Förster, Thomas D; Hetz, Stefan K

  2010-05-01

  Many flightless beetles like the large apterous dung beetle Circellium bacchus, possess a subelytral cavity (SEC) providing an extra air space below the elytra which connects to the tracheal system (TS) via metathoracic and abdominal spiracles. By measuring subelytral and intratracheal pressure as well as body movements and gas exchange simultaneously in a flow-through setup, we investigated the contribution of convection on Circellium respiratory gas exchange. No constriction phase was observed. TS and SEC pressures were always around atmospheric values. During interburst phase open abdominal spiracles and a leaky SEC led to small CO(2)-peaks on a continuous CO(2) baseline, driven by intermittent positive tracheal pressure peaks in anti-phase with small negative subelytral pressure peaks caused by dorso-ventral tergite action. Spiracle opening was accompanied by two types of body movements. Higher frequency telescoping body movements at the beginning of opening resulted in high amplitude SEC and TS pressure peaks. High frequency tergite movements caused subelytral pressure peaks and led to a saw tooth like CO(2) release pattern in a burst. We propose that during the burst open mesothoracic spiracles increase the compliance of the subelytral cavity allowing big volumes of tracheal air being pulled out by convection. Copyright 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 19. Udviklingen i unges alkohol- og stofbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Stine Vernstrøm; Østergaard, Jeanette

  2018-01-01

  /26- års alderen ryger de typisk ikke længere hash. En anden gruppe (16%) debuterer tidligere og fortsætter med et hashbrug i 18/19-års alderen, mens de i 25/26-års alderen har meget varierende forbrugsmønstre. Den tredje gruppe (15%) starter også relativt tidligt men viser en gradvis maturing out, mens...... den fjerde lille gruppe (5%) både starter tidligt (14 år i gennemsnit) og fortsætter på relativt høje brugsniveauer både i 18/19-års alderen og i midt-20erne. De selvrapporterede negative konsekvenser af hashbrug er store i den mest hasherfarne gruppe, og mange siger, at de ønsker at skære ned og...

 20. Implementering af tre misbrugsbehandlinger for udsatte unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weatherall, Cecilie Dohlmann; Termansen, Tina

  2015-01-01

  SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd skal evaluere ”Projekt misbrugsbehandling for udsatte unge”, som løber fra 2011 til 2014. De tre behandlingsmodeller, som indgår i Socialstyrelsens (SOS) ”Projekt misbrugsbehandling for udsatte unge”, er MST-SA (Multi Systemic Therapy Substance Abuse...... både i Danmark og internationalt. Dog er der et stigende fokus på, at det er et centralt element for at opnå gode evalueringer (Fixen m.fl., 2005; Fixen m.fl., 2009; Durlak & DuPre, 2008), idet implementeringen af en indsats kan have stor betydning for den effekt, der observeres. Ifølge Durlak og Du...

 1. Social praksisteoretiske analyser af unge i partnerskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche; Munkholm, Merete

  Denne bog analyserer lokale partnerskaber mellem produktionsskoler og virksomheder, institutioner og civilsamfund. Bogen illustrerer, hvordan vi med social praksis teori kan forstå partnerskaber som grænsefællesskaber, hvor partnerskaber arrangeres i og på tværs af forskellige fællesskaber og han...

 2. Danske ungdomsfilm - i de unges smag?

  OpenAIRE

  Mbinda, Jeppe; Lehmann, Tobias

  2015-01-01

  This master thesis is centered on the relationship and understanding that young Danes between 18-25 years have on Danish youth-films. Our interest in this field was evoked by the fact that it has been difficult to generate the expected ticket sales for youth films and that the genre is in a commercial crisis according to established research. We wanted to examine whether this was due to a communicative and strategic problems and/or due to the content of the genre? In order to identify and und...

 3. Åben og Rolig for Unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Westphael, Gitte; Krogh, Søren Christian; Jensen, Christian Gaden

  -14 deltagere) i samarbejde mellem Rigshospitalet og Herbert Bensons forskningsgruppe ved Harvard University (Jensen et al., 2015). Kurset afholdes af to psykologuddannede, certificerede instruktører og baseres på den biopsykosociale sundhedsmodel og sammensatte metoder, herunder meditation, kognitive øvelser...

 4. Unge og kommunalvalg - fra holdning til handling

  OpenAIRE

  Bordinggaard Madsen, Anders; Retz Frøslev, Liv; Borelli, Benjamin; Schnedler Henriksen, Jesper; Gebremichael, Matiwos

  2014-01-01

  It has long been a concern that the election turnout at the municipal elections were considerably lower than the elections at the Danish parliament. Especially the younger voters does not participate at the municipal elections. This is a worrying tendency and in this paper we investigate how the situation can be improved. In addition to that we will make a focus group investigation in this paper, where we will find out how the six young first time voters relate to the communication campaign: ...

 5. Escarabajos estercoleros (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae de ranchos ganaderos de Yucatán, México Dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae from cattle ranches of Yucatán, Mexico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gertrudis Basto-Estrella

  2012-06-01

  Full Text Available Este estudio describe la fauna de escarabajos estercoleros (Scarabaeidae: Scarabaeinae en ranchos ganaderos del trópico subhúmedo. De enero a diciembre de 2010 se recolectaron 93 274 escarabajos estercoleros pertenecientes a 17 especies de la subfamilia Scarabaeinae con trampas de caída libre cebadas con excremento de ganado bovino en 4 ranchos ganaderos del oriente del estado de Yucatán, México. Las especies más abundantes fueron Onthophagus landolti, seguida por Canthon indigaceus chevrolati, Digitonthophagus gazella, C. leechi y Pseudocanthon perplexus. Se observó que las especies cavadoras tuvieron mayor abundancia y riqueza; las diurnas de talla pequeña tuvieron menor riqueza pero fueron más abundantes en todo el estudio. El conocimiento de la composición faunística de escarabajos estercoleros de la región es un punto de partida para desarrollar estudios del impacto de las actividades humanas y las prácticas de producción ganadera sobre la diversidad de estos insectos.This study describes the fauna of dung beetles (Scarabaeidae: Scarabaeinae in tropical sub-humid cattle ranches. Insects were collected with pitfall traps baited with cattle manure from January to December 2010 in four cattle ranches of eastern state of Yucatán, Mexico. 93 274 dung beetles were collected from 17 species of the subfamily Scarabaeinae. The most abundant species were Onthophagus landolti, followed by Canthon indigaceus chevrolati, Digitonthophagus gazella, C. leechi y Pseudocanthon perplexus. Observations showed that burrowing species had greater abundance and species richness. Diurnal species of small size had lower richness, but were more abundant. Knowledge of the composition of dung beetle fauna of the region is a starting point to develop studies of the impact of human activities and livestock production practices on the diversity of these insects.

 6. Cell growth and hydrogen production on the mixture of xylose and glucose using a novel strain of Clostridium sp. HR-1 isolated from cow dung compost

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Xu, Ji-Fei; Ren, Nan-Qi; Wang, Ai-Jie; Qiu, Jie; Zhao, Qing-Liang; Feng, Yu-Jie; Liu, Bing-Feng [State Key Laboratory of Urban Water Resource and Environment (SKLUWRE), School of Municipal and Environmental Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150090 (China)

  2010-12-15

  A novel mesophilic hydrogen-producing bacterium was isolated from cow dung compost and designated as Clostridium sp. HR-1 by 16S rRNA gene sequence. The optimum condition for hydrogen production by strain HR-1 was pH of 6.5, temperature of 37 C and yeast extract as nitrogen sources. The strain HR-1 has the ability to utilize kinds of hexose and pentose as carbon sources for growth and H{sub 2} production. Cell growth and hydrogen productivity were investigated for batch fermentation on media containing different ratios of xylose and glucose. Glucose was the preferred substrate in the glucose and xylose mixtures. The high glucose fraction had higher cell biomass production rate. The rate of glucose consumption was higher than xylose consumption, and remained essentially constant independent of xylose content of the mixture. The rate of xylose utilization was decreased with increasing of the glucose fraction. The average H{sub 2} yield and specific H{sub 2} production rates with xylose and glucose are 1.63 mol-H{sub 2}/mol xylose and 11.14-H{sub 2} mmol/h g-cdw, and 2.02 mol-H{sub 2}/mol-glucose and 9.37 mmol-H{sub 2}/h g-cdw, respectively. Using the same initial substrate concentration, the maximum average H{sub 2} yield and specific H{sub 2} production rates with the mixtures of 9 g/l xylose and 3 g/l glucose was 2.01 mol-H{sub 2}/mol-mixed sugar and 12.56 mmol-H{sub 2}/h g-cdw, respectively. During the fermentation, the main soluble microbial products were ethanol and acetate which showed trends with the different ratios of xylose and glucose. (author)

 7. Relationship between drug resistance and the clustered, regularly interspaced, short, palindromic repeat-associated protein genes cas1 and cas2 in Shigella from giant panda dung.

  Science.gov (United States)

  Ren, Lu; Deng, Lin-Hua; Zhang, Ri-Peng; Wang, Cheng-Dong; Li, De-Sheng; Xi, Li-Xin; Chen, Zhen-Rong; Yang, Rui; Huang, Jie; Zeng, Yang-Ru; Wu, Hong-Lin; Cao, San-Jie; Wu, Rui; Huang, Yong; Yan, Qi-Gui

  2017-02-01

  To detect drug resistance in Shigella obtained from the dung of the giant panda, explore the factors leading to drug resistance in Shigella, understand the characteristics of clustered, regularly interspaced, short, palindromic repeats (CRISPR), and assess the relationship between CRISPR and drug resistance. We collected fresh feces from 27 healthy giant pandas in the Giant Panda Conservation base (Wolong, China). We identified the strains of Shigella in the samples by using nucleotide sequence analysis. Further, the Kirby-Bauer paper method was used to determine drug sensitivity of the Shigella strains. CRISPR-associated protein genes cas1 and cas2 in Shigella were detected by polymerase chain reaction (PCR), and the PCR products were sequenced and compared. We isolated and identified 17 strains of Shigella from 27 samples, including 14 strains of Shigella flexneri, 2 strains of Shigella sonnei, and 1 strain of Shigella dysenteriae. Further, drug resistance to cefazolin, imipenem, and amoxicillin-clavulanic acid was identified as a serious problem, as multidrug-resistant strains were detected. Further, cas1 and cas2 showed different degrees of point mutations. The CRISPR system widely exists in Shigella and shares homology with that in Escherichia coli. The cas1 and cas 2 mutations contribute to the different levels of resistance. Point mutations at sites 3176455, 3176590, and 3176465 in cas1 (a); sites 3176989, 3176992, and 3176995 in cas1 (b); sites 3176156 and 3176236 in cas2 may affect the resistance of bacteria, cause emergence of multidrug resistance, and increase the types of drug resistance.

 8. An ESS treatment of the pattern of female arrival at the mating site in the yellow dung fly scathophaga stercoraria (L.)

  Science.gov (United States)

  Reuter; Ward; Blanckenhorn

  1998-12-07

  In most previous work on the yellow dung fly Scathophaga stercoraria (L.), as on other species, adaptive explanations have been sought for male behaviour whereas female behaviour has not been examined in similar detail. Here, the arrival of females at the mating site, fresh cattle droppings, is investigated. While almost all males are present shortly after pat deposition females arrive at a low, decreasing rate over an interval of about 5 hours. We propose that the distribution of female arrival times represents a mixed Evolutionarily Stable Strategy (ESS), formed by different trade-offs between costs and benefits of early and late arrival. Early arrival could be favoured by advantages due to better conditions for oviposition, faster egg development of reduced larval competition. Late arrival could be favoured by negative effects on females of male-male competition being weaker later after deposition. Computer simulations with distributions of arrival times deviating from the natural one were performed to "measure" the costs for females arriving at different times. These costs were compared with estimated benefits corresponding to the females' arrival times. This procedure revealed that females coming to the pat later in a population of females arriving shortly after deposition would be favoured. In a population arriving according to a uniform distribution, early females would have fitness advantages. Thus, evolution should lead to an intermediate distribution of arrival times, as in nature, i.e. female arrival behaviour is probably adaptive. The simulations also revealed that the intensity of sexual selection though male-male competition is highest with the natural pattern of female arrival. Therefore, natural selection generating this pattern amplifies the intensity of male-male interaction as a by-product. Copyright 1998 Academic Press

 9. Susceptibilidade do besouro rola-bosta africano a reguladores de crescimento de insetos Susceptibility of African dung beetle to insect growth regulators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L.N. Domingues

  2009-10-01

  Full Text Available Verificou-se a ação dos reguladores de crescimento de insetos (IGR, diflubenzuron e methoprene, sobre o besouro rola-bosta africano, Digitonthophagus gazella (Fabricius, um inimigo natural da mosca-dos-chifres, Haematobia irritans irritans (Linnaeus. Casais de besouros foram colocados em baldes contendo terra úmida e alimentados com fezes bovinas contendo 1, 0,5 ou 0,2ppm de diflubenzuron e 0,2ppm de methoprene. Os insetos e sua prole foram recuperados com o auxílio de armadilhas pitfall. Diflubenzuron e methoprene não afetaram a sobrevivência dos adultos inicialmente expostos, mas interferiram na produção de descendentes. Diflubenzuron, nas concentrações de 1 e 0,5ppm, também afetou a duração do ciclo de vida dos besouros. Nenhum dos IGRs alterou a razão sexual dos descendentes obtidos. As concentrações testadas de diflubenzuron mostraram-se moderadamente nocivas ao besouro enquanto methoprene a 0,2ppm mostrou ser pouco nocivo, segundo os critérios da International Organization for Biological Control.The effects of insect growth regulators (IGR, diflubenzuron and methoprene, on African dung beetle, Digitonthophagus gazella (Fabricius, a natural enemy of the horn fly, Haematobia irritans irritans (Linnaeus, was studied. Beetles were placed in buckets partially filled with humid soil and were fed bovine feces containing 1, 0.5, or 0.2ppm diflubenzuron and 0.2ppm methoprene. Insects and their progenies were recovered by pitfall traps. Diflubenzuron and methoprene did not affect the survival of the adults but reduced their progenies. Diflubenzuron 1 and 0.5ppm also affected the life cicle of the beetles. None of the IGR modified the gender ratio of the progenies. According to the IOBC criteria, diflubenzuron tested concentrations showed to be moderately harmful to the beetles, whereas methoprene 0.2ppm was slightly harmful.

 10. QuaIity control of medicaI imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Choi, Joon Il; Na, Dong Gyu; Lee, Jae Young; Kim, Hak Hee; Shin, Yong Moon; Ahn, Kook Jin

  2004-01-01

  Medical imaging is the one of the most important diagnostic tools of modern medical science and quality control of the medical imaging is already systemized in the advanced countries. However, in Korea, quality control of medical imaging has not been properly performed until now and low quality examinations have been done without any regulation. The Korean Radiological Society, as society of supervision of medical imaging, has emphasized the importance of quality control and in 2003, the law for the quality control of medical imaging was made. In conformity of the law, the regulation of the quality control of medical imaging will commence, but this is just the beginning and there are still many tasks left for settling down and expanding the range of the quality control of the medical imaging. We reviewed the history of the quality control of medical imaging in Korea and explained the particulars of mammography, fluoroscopy, computed tomography and magnetic resonance imaging. We also looked into future prospect and tasks of the quality control of medical imaging

 11. SeaQuaKE: Sea-optimized Quantum Key Exchange

  Science.gov (United States)

  2015-01-01

  spatial modes (e.g. orbital angular momentum), on the other hand, will not be considered here, due to the challenges that harsh atmospheric propagation...three smaller subsystems, including the pump source, time-bin multiplexer , polarization entanglement & pair generation elements. Also shown are some...quality f Time-bin/ polariz. analysis Hyper- entangled source Tx aperture ALICE Laser pump f f ff f f PBSf f MZI SPDs MZI PBS Time-Bin Entanglement

 12. ENVIRONMENTAL EDUCATION: A SINE-QUA-NON FOR ...

  African Journals Online (AJOL)

  JONATHAN

  verse ranging from sea surge and flooding, melting of ice caps with potential ... level has grown from under 15,000 in 1970 to approximately 1.2 million today. Moreover ... (2004) state a rise in environmental awareness from the 1970s due to increased ..... (Doctoral thesis, University of Central Florida, Orlando, Florida, USA).

 13. Rockets and spacecraft: Sine qua non of space science

  Science.gov (United States)

  1980-01-01

  The evolution of the national launch vehicle stable is presented along with lists of launch vehicles used in NASA programs. A partial list of spacecraft used throughout the world is also given. Scientific spacecraft costs are presented along with an historial overview of project development and funding in NASA.

 14. Experiencing Photographs Qua Photographs: What's So Special about Them?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiri Benovsky

  2013-01-01

  Full Text Available Merely rhetorically and answering in the negative, Kendall Walton has asked: "Isn't photography just another method people have of making pictures, one that merely uses different tools and materials; cameras, photosensitive paper, and darkroom equipment, rather than canvas, paint, and brushes? And don't the results differ only contingently and in degree, not fundamentally, from pictures of other kinds?" Contrary to Walton and others, I answer with a resounding "Yes" to Walton’s questions in this article. It is a widely shared view that photographs are somehow special and that they fundamentally differ from hand-made pictures such as paintings, both from a phenomenological point of view (in the way we experience them and an epistemic point of view (since they are supposed to have a different that is, greater, epistemic value from paintings that gives us a privileged access to the world. I almost reject the totality of these claims and, as a consequence, there remains little difference between photographs and paintings. As we shall see, “photographs are always partly paintings,” a claim that is true not only of retouched digital photographs but of all photographs, including traditional ones made using photosensitive film and development techniques.

 15. ENVIRONMENTAL EDUCATION: A SINE-QUA-NON FOR ...

  African Journals Online (AJOL)

  JONATHAN

  embeddedness on formation of specific attitudes and behavioral intentions. Personality and. Social Psychology Bulletin, 22(8), 845-861. Purwanto, H. (1999). Human Behavior Based For Nursing. Jakarta: EGC. Robinson, J. O. (2013). Environmental Education and Sustainable Development in Nigeria: Breaking the missing ...

 16. Being qua becoming: Aristotle's "Metaphysics", quantum physics, and Process Philosophy

  Science.gov (United States)

  Johnson, David Kelley

  In Aristotle's First Philosophy, science and philosophy were partners, but with the rise of empiricism, went their separate ways. Metaphysics combined the rational and irrational (i.e. final cause/unmoved mover) elements of existence to equate being with substance, postulating prime matter as pure potential that was actuated by form to create everything. Modern science reveres pure reason and postulates its theory of being by a rigorous scientific methodology. The Standard Model defines matter as energy formed into fundamental particles via forces contained in fields. Science has proved Aristotle's universe wrong in many ways, but as physics delves deeper into the quantum world, empiricism is reaching its limits concerning fundamental questions of existence. To achieve its avowed mission of explaining existence completely, physics must reunite with philosophy in a metascience modeled on the First Philosophy of Aristotle. One theory of being that integrates quantum physics and metaphysics is Process Philosophy.

 17. Optimización del muestreo de invertebrados tropicales: Un ejemplo con escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeinae en Venezuela Sampling optimization for tropical invertebrates: An example using dung beetles (Coleoptera: Scarabaeinae in Venezuela

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Rafael Ferrer-Paris

  2013-03-01

  Full Text Available El presente trabajo propone una estrategia sencilla de optimización del diseño muestreal para escarabajos coprófagos que puede ser aplicada a muestreos basados en trampas atrayentes en amplias escalas geográficas y generalizada a otros tipos de muestreo. Para ello, analizamos muestras colectadas en ocho localidades con hábitats contrastantes y diferentes características del muestreo entre 2006-2008. Se capturaron 40 337 ejemplares (115 especies/ morfoespecies, de 23 géneros. El número de trampas fue el aspecto del muestreo más importante para obtener estimadores de riqueza confiable. El tiempo de muestreo para generar estimadores precisos de abundancia y la disposición espacial de las trampas para captar adecuadamente la diferencias en composición entre localidades. Sugerimos que una estrategia óptima de muestreo para obtener estimadores precisos de riqueza, abundancia y diversidad consistiría en: (1 colocar 50-70 trampas para maximizar el número de especies detectadas, (2 muestrear entre 48 y 72 hrs y colocar grupos de trampas a lo largo de un transecto para estimar confiablemente la abundancia de las especies, (3 colocar siete grupos de al menos 10 trampas para registrar adecuadamente la composición de cada localidad y (4 separar los grupos de trampas por distancias mayores a 5-10km para minimizar la autocorrelación espacial.The development of efficient sampling protocols is an essential prerequisite to evaluate and identify priority conservation areas. There are few protocols for fauna inventory and monitoring in wide geographical scales for the tropics, where the complexity of communities and high biodiversity levels, make the implementation of efficient protocols more difficult. We proposed here a simple strategy to optimize the capture of dung beetles, applied to sampling with baited traps and generalizable to other sampling methods. We analyzed data from eight transects sampled between 2006-2008 with the aim to develop an

 18. Attractivity of omnivore, carnivore and herbivore mammalian dung to Scarabaeinae (Coleoptera, Scarabaeidae in a tropical Atlantic rainforest remnant Atratividade de Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae por fezes de mamíferos onívoros, carnívoros e herbívoros em um remanescente de Floresta Tropical Atlântica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruno K. C. Filgueiras

  2009-01-01

  Full Text Available In this study, performed in a remnant of Brazilian Atlantic Forest, three types of dung from animals with distinct alimentary habits were utilized, in order to verify possible differences of attractivity of these dungs to the Scarabaeinae and the influence of seasonality in the attractivity. Three habitats were sampled: edge, clearing and forest core, each with 40 pitfall traps. A total of 2,137 beetles were collected from August 2005 to July 2006. Canthidium sp. 1 (43% and Dichotomius sericeus (41% were the most abundant species. From the total number of beetles collected, 80.5% were attracted to human dung, 11% to jaguar dung, 7.8% to waterbuck dung and 0.7% to the control. The species Canthidium sp.1, Canthidium sp. 2, Ateuchus sp., Canthon nigripenne, Canthonella sp. and D. sericeus came to all three bait types. Eight species were found in the baits with human dung, where Canthidium sp.1 (49% and D. sericeus (39% were the most common. A significant difference in attractiveness of the different baits was observed; the highest abundance found in traps baited with human dung (F = 36.59; g.l. = 3; p Nesse estudo, realizado em um remanescente de Floresta Atlântica Brasileira, três tipos de fezes de animais com distintos hábitos alimentares foram utilizados para verificar possíveis diferenças de atratividade dessas fezes por Scarabaeinae e a influência da sazonalidade nessa atratividade. Três habitats foram amostrados: borda, clareira e núcleo da floresta, cada um com 40 armadilhas de queda ("pitfall". Um total de 2137 besouros foi coletado de agosto de 2005 a julho de 2006. Canthidium sp. 1 (43% e Dichotomius sericeus (41% foram as espécies mais abundantes. Do número total de besouros coletados, 80,5% foram atraídos para fezes humanas, 11% para fezes de jaguar, 7,8% para fezes de cobo e 0,7% para o controle. As espécies Canthidium sp.1, Canthidium sp. 2, Ateuchus sp., Canthon nigripenne, Canthonella sp. e D. sericeus foram aos tr

 19. Nepal Ambient Monitoring and Source Testing Experiment (NAMaSTE: emissions of particulate matter from wood- and dung-fueled cooking fires, garbage and crop residue burning, brick kilns, and other sources

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. Jayarathne

  2018-02-01

  Full Text Available The Nepal Ambient Monitoring and Source Testing Experiment (NAMaSTE characterized widespread and under-sampled combustion sources common to South Asia, including brick kilns, garbage burning, diesel and gasoline generators, diesel groundwater pumps, idling motorcycles, traditional and modern cooking stoves and fires, crop residue burning, and heating fire. Fuel-based emission factors (EFs; with units of pollutant mass emitted per kilogram of fuel combusted were determined for fine particulate matter (PM2.5, organic carbon (OC, elemental carbon (EC, inorganic ions, trace metals, and organic species. For the forced-draft zigzag brick kiln, EFPM2.5 ranged from 12 to 19 g kg−1 with major contributions from OC (7 %, sulfate expected to be in the form of sulfuric acid (31.9 %, and other chemicals not measured (e.g., particle-bound water. For the clamp kiln, EFPM2.5 ranged from 8 to 13 g kg−1, with major contributions from OC (63.2 %, sulfate (23.4 %, and ammonium (16 %. Our brick kiln EFPM2.5 values may exceed those previously reported, partly because we sampled emissions at ambient temperature after emission from the stack or kiln allowing some particle-phase OC and sulfate to form from gaseous precursors. The combustion of mixed household garbage under dry conditions had an EFPM2.5 of 7.4 ± 1.2 g kg−1, whereas damp conditions generated the highest EFPM2.5 of all combustion sources in this study, reaching up to 125 ± 23 g kg−1. Garbage burning emissions contained triphenylbenzene and relatively high concentrations of heavy metals (Cu, Pb, Sb, making these useful markers of this source. A variety of cooking stoves and fires fueled with dung, hardwood, twigs, and/or other biofuels were studied. The use of dung for cooking and heating produced higher EFPM2.5 than other biofuel sources and consistently emitted more PM2.5 and OC than burning hardwood and/or twigs; this trend was consistent across traditional mud

 20. Nepal Ambient Monitoring and Source Testing Experiment (NAMaSTE): emissions of particulate matter from wood- and dung-fueled cooking fires, garbage and crop residue burning, brick kilns, and other sources

  Science.gov (United States)

  Jayarathne, Thilina; Stockwell, Chelsea E.; Bhave, Prakash V.; Praveen, Puppala S.; Rathnayake, Chathurika M.; Robiul Islam, Md.; Panday, Arnico K.; Adhikari, Sagar; Maharjan, Rashmi; Goetz, J. Douglas; DeCarlo, Peter F.; Saikawa, Eri; Yokelson, Robert J.; Stone, Elizabeth A.

  2018-02-01

  The Nepal Ambient Monitoring and Source Testing Experiment (NAMaSTE) characterized widespread and under-sampled combustion sources common to South Asia, including brick kilns, garbage burning, diesel and gasoline generators, diesel groundwater pumps, idling motorcycles, traditional and modern cooking stoves and fires, crop residue burning, and heating fire. Fuel-based emission factors (EFs; with units of pollutant mass emitted per kilogram of fuel combusted) were determined for fine particulate matter (PM2.5), organic carbon (OC), elemental carbon (EC), inorganic ions, trace metals, and organic species. For the forced-draft zigzag brick kiln, EFPM2.5 ranged from 12 to 19 g kg-1 with major contributions from OC (7 %), sulfate expected to be in the form of sulfuric acid (31.9 %), and other chemicals not measured (e.g., particle-bound water). For the clamp kiln, EFPM2.5 ranged from 8 to 13 g kg-1, with major contributions from OC (63.2 %), sulfate (23.4 %), and ammonium (16 %). Our brick kiln EFPM2.5 values may exceed those previously reported, partly because we sampled emissions at ambient temperature after emission from the stack or kiln allowing some particle-phase OC and sulfate to form from gaseous precursors. The combustion of mixed household garbage under dry conditions had an EFPM2.5 of 7.4 ± 1.2 g kg-1, whereas damp conditions generated the highest EFPM2.5 of all combustion sources in this study, reaching up to 125 ± 23 g kg-1. Garbage burning emissions contained triphenylbenzene and relatively high concentrations of heavy metals (Cu, Pb, Sb), making these useful markers of this source. A variety of cooking stoves and fires fueled with dung, hardwood, twigs, and/or other biofuels were studied. The use of dung for cooking and heating produced higher EFPM2.5 than other biofuel sources and consistently emitted more PM2.5 and OC than burning hardwood and/or twigs; this trend was consistent across traditional mud stoves, chimney stoves, and three-stone cooking

 1. Phylogeographic structure of Canthon cyanellus (Coleoptera: Scarabaeidae), a Neotropical dung beetle in the Mexican Transition Zone: Insights on its origin and the impacts of Pleistocene climatic fluctuations on population dynamics.

  Science.gov (United States)

  Nolasco-Soto, Janet; González-Astorga, Jorge; Espinosa de Los Monteros, Alejandro; Galante-Patiño, Eduardo; Favila, Mario E

  2017-04-01

  Canthon cyanellus is a roller dung beetle with a wide distribution range in the tropical forests of the New World. In Mexico, it inhabits the Pacific and the Gulf coasts, the Yucatan Peninsula and the south mainly in the State of Chiapas. This species shows a wide geographical variation in cuticle color, which has been used as defining trait for subspecies. In this study we analyzed the phylogeographic and demographic history of the Mexican populations of C. cyanellus using DNA sequences of the nuclear ITS2, and the mitochondrial COI and 16S genes. We found that not all the current valid subspecies are supported by the molecular analysis. The populations are genetically and geographically structured in five lineages. The diversification events that gave origin to the main lineages within this species complex occurred during the Pleistocine in a time range of 1.63-0.91Myr. The demographic history of these lineages suggests post-glacial expansions toward the middle and the end of the Pleistocene. The combined data of mitochondrial and nuclear DNA suggest that the phylogeographic structure and demographic history of the C. cyanellus populations are the result of: the geological and volcanic activity that occurred from the end of the Pliocene to the Pleistocene; and the contraction and expansion of tropical forests due to the glacial and inter-glacial cycles during the Pleistocene. Landscape changes derived from historical events have affected the demographic history of the populations of this species. The results presented here point to the need to review the taxonomic status and delimitation of the lineages encompassed in the Canthon cyanellus complex. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. Pilobolus species found on herbivore dung from the São Paulo Zoological Park, Brazil Espécies de Pilobolus encontradas em fezes de herbívoros do Parque Zoológico de São Paulo, Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aírton Viriato

  2008-09-01

  Full Text Available A study of Pilobolus species from 168 dung samples of various herbivoresous animals, collected in the São Paulo Zoological Park, was carried out. Ten species were found, illustrated, described, and a key for their identification is provided.Para o estudo de espécies de Pilobolus, foram coletadas 168 amostras de fezes de animais herbívoros no Parque Zoológico da cidade de São Paulo. Dez espécies foram verificadas, ilustradas e descritas e uma chave de identificação é apresentada.

 3. Variations in dung beetles assemblages (Coleoptera: Scarabaeidae within two rain forest habitats in French Guiana Variaciones de las agregaciones de escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae en dos hábitats del bosque tropical en la Guayana Francesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  François Feer

  2013-06-01

  Full Text Available The structure of dung beetle communities inhabiting tropical forests are known to be sensitive to many kinds of environmental changes such as microclimate related to vegetation structure. I examined Scarabaeinae assemblages in two sites of undisturbed high forest and two sites of low forest forming a transitional zone with the open habitat of an inselberg in French Guiana. Sampling was made with pitfall and flight interception traps during 2003 and 2004. The driest and warmest conditions characterized the low forest sites. Across two years we obtained 2 927 individuals from 61 species with pitfall traps and 1 431 individuals from 85 species with flight interception traps. Greater species richness and abundance characterized all sites sampled with pitfall traps during 2003 more than 2004. In 2003 no differences were detected among sites by rarefaction analyses. In 2004 the species richest high forest site was significantly different from one of the low forest sites. For both years Clench model asymptotes for species richness were greater in high forest than in low forest sites. For both years, mean per-trap species richness, abundance and biomass among high forest sites were similar and higher than in low forest sites, especially where the lowest humidity and the highest temperature were recorded. Within the two low forest sites, species richness and abundance recorded during the second year, decreased with distance to edge. Different dominant roller species characterized the pitfall samples in one site of low forest and in other sites. Small variations in microclimatic conditions correlated to canopy height and openness likely affected dung beetle assemblages but soil depth and the presence of large mammals providing dung resource may also play a significant role.Es conocido que la estructura de las comunidades de escarabajos coprófagos que habitan los bosques tropicales es sensible a diferentes tipos de cambios ambientales tales como el

 4. Nepal Ambient Monitoring and Source Testing Experiment (NAMaSTE): emissions of trace gases and light-absorbing carbon from wood and dung cooking fires, garbage and crop residue burning, brick kilns, and other sources

  Science.gov (United States)

  Stockwell, Chelsea E.; Christian, Ted J.; Goetz, J. Douglas; Jayarathne, Thilina; Bhave, Prakash V.; Praveen, Puppala S.; Adhikari, Sagar; Maharjan, Rashmi; DeCarlo, Peter F.; Stone, Elizabeth A.; Saikawa, Eri; Blake, Donald R.; Simpson, Isobel J.; Yokelson, Robert J.; Panday, Arnico K.

  2016-09-01

  The Nepal Ambient Monitoring and Source Testing Experiment (NAMaSTE) campaign took place in and around the Kathmandu Valley and in the Indo-Gangetic Plain (IGP) of southern Nepal during April 2015. The source characterization phase targeted numerous important but undersampled (and often inefficient) combustion sources that are widespread in the developing world such as cooking with a variety of stoves and solid fuels, brick kilns, open burning of municipal solid waste (a.k.a. trash or garbage burning), crop residue burning, generators, irrigation pumps, and motorcycles. NAMaSTE produced the first, or rare, measurements of aerosol optical properties, aerosol mass, and detailed trace gas chemistry for the emissions from many of the sources. This paper reports the trace gas and aerosol measurements obtained by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, whole-air sampling (WAS), and photoacoustic extinctiometers (PAX; 405 and 870 nm) based on field work with a moveable lab sampling authentic sources. The primary aerosol optical properties reported include emission factors (EFs) for scattering and absorption coefficients (EF Bscat, EF Babs, in m2 kg-1 fuel burned), single scattering albedos (SSAs), and absorption Ångström exponents (AAEs). From these data we estimate black and brown carbon (BC, BrC) emission factors (g kg-1 fuel burned). The trace gas measurements provide EFs (g kg-1) for CO2, CO, CH4, selected non-methane hydrocarbons up to C10, a large suite of oxygenated organic compounds, NH3, HCN, NOx, SO2, HCl, HF, etc. (up to ˜ 80 gases in all). The emissions varied significantly by source, and light absorption by both BrC and BC was important for many sources. The AAE for dung-fuel cooking fires (4.63 ± 0.68) was significantly higher than for wood-fuel cooking fires (3.01 ± 0.10). Dung-fuel cooking fires also emitted high levels of NH3 (3.00 ± 1.33 g kg-1), organic acids (7.66 ± 6.90 g kg-1), and HCN (2.01 ± 1.25 g kg-1), where the latter could

 5. Nepal Ambient Monitoring and Source Testing Experiment (NAMaSTE: emissions of trace gases and light-absorbing carbon from wood and dung cooking fires, garbage and crop residue burning, brick kilns, and other sources

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. E. Stockwell

  2016-09-01

  Full Text Available The Nepal Ambient Monitoring and Source Testing Experiment (NAMaSTE campaign took place in and around the Kathmandu Valley and in the Indo-Gangetic Plain (IGP of southern Nepal during April 2015. The source characterization phase targeted numerous important but undersampled (and often inefficient combustion sources that are widespread in the developing world such as cooking with a variety of stoves and solid fuels, brick kilns, open burning of municipal solid waste (a.k.a. trash or garbage burning, crop residue burning, generators, irrigation pumps, and motorcycles. NAMaSTE produced the first, or rare, measurements of aerosol optical properties, aerosol mass, and detailed trace gas chemistry for the emissions from many of the sources. This paper reports the trace gas and aerosol measurements obtained by Fourier transform infrared (FTIR spectroscopy, whole-air sampling (WAS, and photoacoustic extinctiometers (PAX; 405 and 870 nm based on field work with a moveable lab sampling authentic sources. The primary aerosol optical properties reported include emission factors (EFs for scattering and absorption coefficients (EF Bscat, EF Babs, in m2 kg−1 fuel burned, single scattering albedos (SSAs, and absorption Ångström exponents (AAEs. From these data we estimate black and brown carbon (BC, BrC emission factors (g kg−1 fuel burned. The trace gas measurements provide EFs (g kg−1 for CO2, CO, CH4, selected non-methane hydrocarbons up to C10, a large suite of oxygenated organic compounds, NH3, HCN, NOx, SO2, HCl, HF, etc. (up to ∼ 80 gases in all. The emissions varied significantly by source, and light absorption by both BrC and BC was important for many sources. The AAE for dung-fuel cooking fires (4.63 ± 0.68 was significantly higher than for wood-fuel cooking fires (3.01 ± 0.10. Dung-fuel cooking fires also emitted high levels of NH3 (3.00 ± 1.33 g kg−1, organic acids (7.66 ± 6.90 g kg−1, and HCN

 6. Melkersson-Rosenthals syndrom hos en ung mand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Elisabeth; Jørkov, Andreas P Schjellerup

  2017-01-01

  A 24-year-old man presented with orofacial swelling, peripheral facial palsy and fissured tongue. Apart from a previous episode of peripheral palsy, he had no history of illness. Biopsy of the lip, blood tests, magnetic resonance imaging of the head and lumbar puncture showed no pathology. He rec...

 7. Børn, unge og grøntsager

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stacey, Julia; Søndergaard, Helle Alsted

  2003-01-01

  Selv om børnefamilier i dag har travlt, prioriterer de at samles omkring middagsbordet hver aften, og de vil have sund og hjemmelavet mad. Men ét er idealet, noget andet er virkeligheden i en travl hverdag. Derfor ender de nemme og hurtige løsninger lidt for ofte på middagsbordet i mange børnefam...

 8. Voksenansvar over for anbragte børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartoft, Hanne

  2017-01-01

  other things that much doubt has existed among foster parents and members of staff in such institutions as regards the borderline between care and intervention. In principle, this is a question of balancing the duty of adults to bring up children, and the children’s right to self-determination and other...... basic rights. The act establishes that when children and young people are placed in foster care, the adult responsibility is transferred from their parents to the foster families or members of staff in the foster care institutions. This authority includes the possibility to take the necessary....... The act introduces the authority to carry out drug and alcohol testing, however only on a voluntary basis. It also includes regulations regarding house rules. The purpose of the article is to contribute to the establishment of the concept of adult responsibility towards children in foster care, thus...

 9. Cannabis er ikke for børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Opstrup, Pernille; Olsen, Marianne; Nysom, Karsten

  2017-01-01

  The Danish parliament has decided to establish a four-year pilot scheme for medical treatment with cannabis. We increasingly experience requests from parents for medical treatment with cannabis of children and have the impression that a growing number of parents treat their children with illegally...... acquired cannabis products for various conditions. We summarize the sparse evidence regarding effects, side effects and long-term effects of medical treatment with cannabis in children and adolescents. At present, cannabis should very rarely be considered as part of medical treatment for children...

 10. De Vilde Unge i Aalborg Øst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Sune Qvotrup

  og institutioner, småkriminalitet, hip hop stil, en tendens til at strejfe i rundt i byens rum samt en ekspressiv form for maskulinitet. Et af bogens vigtigste budskaber er, at skabelsen af en kollektiv subkultur med disse træk må forstås og forklares som en reaktion på, eller en kreativ bearbejdning...

 11. Die Leiden des jungen Werthers: Den unge Werthers lidelser

  OpenAIRE

  Wibe, Henriette Nøddebo; Mathiassen, Jonas Bundgaard; Villadsen, Line Møgelvang; Aeppli, Jon Marius Brogaard; Hvidtfeldt, Sidi Sami Idrissi; Jakobsen, Mathias Simonsen

  2013-01-01

  This project investigate the philosophical influence of Jean-Jaques Rousseau’s Discours sur I’origine et les fondemens de I’inégalité parmi les hommes on Johann Wolfgang von Goethe’s Die Leiden des jungen Werthers. The concepts of the natural and conscious man that are set forth in the second Discours are compared to Werthers dualistic selfhood and the influence this has on the understanding of the narrative of Werther. Furthermore the project assesses the extent to which the revised 1787 ver...

 12. Alkoholindustriens disciplinering af nydelse. Forebyggelseskampagner til unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Demant, Jakob; Houborg, Esben

  2011-01-01

  Aims – To analyze how two youth alcohol prevention campaigns funded by the Danish alcohol industry articulate the relationship between alcohol, intoxication and pleasure. Design – The two campaigns are first analyzed by applying an analytical model developed by Karlsson and Bergmark (2009) to ana...... consumption with disciplined pleasure can be seen as a corporate social responsibility strategy by the alcohol industry. These strategies become relevant to include in order to understand prevention efforts within the national state.......Aims – To analyze how two youth alcohol prevention campaigns funded by the Danish alcohol industry articulate the relationship between alcohol, intoxication and pleasure. Design – The two campaigns are first analyzed by applying an analytical model developed by Karlsson and Bergmark (2009......) to analyze drug prevention campaigns in Sweden. After this a more detailed analysis of how the two campaigns articulate pleasure is done. Results – Both campaigns recognize recreational motives for consuming alcohol. In both campaigns pleasure is central to the regulation of alcohol consumption among young...

 13. Hovedpine hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gren, Caroline; Vogler, Kristoffer; Miranda, Maria Jose

  2018-01-01

  Headache is an increasingly common symptom among children and adolescents with a prevalence of 58.4%, and it may have profound impact on everyday life. A poorer prognosis is seen for children, who are not referred to specialist care, and long-term follow-up is shown to indicate a better outcome. ...

 14. Selvvurderet helbred blandt unge fra etniske minoriteter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennedsen, Anne; Ibfelt, Else Helene; Hansen, Jane Lindschou

  2006-01-01

  -grade students (aged 15 to 16 years), including 264 first-generation and 391 second-generation immigrants from non-Western countries. Self-reported health and self-efficacy, defined as the belief in the ability to affect one's own health, were included in the analyses, using SPSS cross-tabulations and logistical...

 15. Træk af en ung Karl Marx

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ziegler, Magnus Møller

  2018-01-01

  Det kritiske program, som var Karl Marx' bidrag til både tænkningen og den revolutionære bevægelse, tog sit udgangspunkt i det filosofiske miljø, der dominerede i Tyskland i 1840'erne.......Det kritiske program, som var Karl Marx' bidrag til både tænkningen og den revolutionære bevægelse, tog sit udgangspunkt i det filosofiske miljø, der dominerede i Tyskland i 1840'erne....

 16. Roman for unge - og deres voksne - fra Nick Hornby

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2007-01-01

  Nick Hornby: SLAM. Oversat fra engelsk. af Jan Hansen. 280 sider, 249 kr. Lindhardt og Ringhof. Fire stjerner Udgivelsesdato: 071207......Nick Hornby: SLAM. Oversat fra engelsk. af Jan Hansen. 280 sider, 249 kr. Lindhardt og Ringhof. Fire stjerner Udgivelsesdato: 071207...

 17. Unge voksne på Tinder : en kvalitativ studie

  OpenAIRE

  Ottesen, Mathilde Dagsvik

  2015-01-01

  Denne studien undersøker Tinder som arena for selvpresentasjon. Gjennom kvalitative intervjuer med syv studenter mellom 20 og 30 år, har jeg søkt svar på hvordan en presenterer seg selv på Tinder, hvordan en vurderer andre brukeres selvpresentasjon, samt implikasjoner av Tinder. I samsvar med Bourdieu (1986), undersøker jeg Tinder som et sosi...

 18. Field cancerization i ansigtet hos en ung kvindelig svejser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Rasmus Nygård; Sørensen, Jens Ahm

  2015-01-01

  developed multiple squamous cell carcinomas located exclusively on the right side of her face. During welding she had experienced numerous facial burns limited to the right side. This marked anatomical relationship between exposure and illness supports a causal association between welding and skin cancer.......Welding generates ultraviolet radiation and has been suggested to cause skin cancer. However, it remains questionable whether welding is in fact causally associated with the development of skin cancer. We report on a 44-year-old female with ten years occupational experience as a welder, who...

 19. Rulasõidu evolutsioon linnadžunglis / Ats Luik

  Index Scriptorium Estoniae

  Luik, Ats

  2011-01-01

  2.- 4. veebr. kinos Artis toimuvast Simpel Session 11 rula- ja rattafilmide festivalist. 3. veebruaril saab näha Coan Nicholsi ja Rick Charnoski filmi "Deathbowl to Downtown - The Evolution of Skateboarding in New York City" (USA 2010)

 20. Farlig trend: Unge deler deres ADHD medicin med andre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Anne-Mette

  2017-01-01

  Faglig rapport om ny forskning præsenteret ved the International Congress for ADHD, Vancouver, 2017......Faglig rapport om ny forskning præsenteret ved the International Congress for ADHD, Vancouver, 2017...

 1. Unge og looping-effekten af computerspilafhængighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brus, Anne

  2015-01-01

  In this article I set out to investigate the social construction of computer game addiction in young people’s everyday life. On the basis of qualitative interviews with three Danish teenage boys the article analyses how worries of computer game addiction is being produced and reproduced in social...... situations as well as how young people adapt to and resist the classification of computer game addiction. On the one hand the young people adapt the classification in order to get control of their gaming. On the other hand there is a risk of pathologization as their conduct may be linked to adaptive...

 2. Vermicomposting of Vegetable Wastes Using Cow Dung

  OpenAIRE

  Muthukumaravel, K.; Amsath, A.; Sukumaran, M.

  2008-01-01

  Municipal solid wastes are mainly from domestic and commercial areas containing recyclable toxic substances, compostable organic matter and others. With rapid increase in population, the generation of municipal solid wastes has increased several folds during last few years. Disposal of solid wastes can be done by methods like land filling, incineration, recycling, conversion into biogas, disposal into sea and composting. Vermicomposting is one of the recycling technologies which will impro...

 3. Conducere apothecam, in qua exercere artem nostram: Το εργαστήριο ενός βυζαντινού και ενός βενετού ζωγράφου στην Κρήτη

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Μαρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ-ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΟΥ

  2008-09-01

  Full Text Available Marie Constantoudaki-KitromilidesConducere apothecam,  in  qua exercere artem nostram. L'atelier d'un peintre byzantin et d'un peintre vénitien à CandieIl y a plus de trente ans, le père Mario Cattapan publia une première série de documents, provenant des Archives d'État de Venise et concernant des peintres ayant exercé en Crète de 1300 à 1500. Ce travail constitua un tournant important pour l'étude de la peinture dans l'île sous domination vénitienne. Depuis, des témoignages nouveaux ont éclairé l'activité d'artistes connus de la même époque; d'autres ont révélé les noms et l'activité d'artistes inconnus jusqu'à maintenant.La recherche du père Cattapan, ainsi que des documents étudiés par nous-même, ont apporté de données nouvelles sur l'activité du peintre Nicolaos Philanthropenos, habitant de Candie et probablement descendant d'une famille originaire de Constantinople. De ce dossier, nous publions et commentons ici une pièce rare.Il s'agit d'un contrat, rédigé dans la ville de Candie et daté du 23 novembre 1400, qui concerne la collaboration, sous forme de coopération professionelle (societas, entre Nicolaos Philantrhopenos et le peintre vénitien Nicolaus (Nicolò Storlado. Les deux artistes décident de louer ensemble une boutique pour exercer leur métier pendant une période de trois ans.L'analyse du document et son commentaire nous permettent de mieux comprendre l'activité du peintre Nicolaos Philanthropenos dans l'île de Crète mais aussi à Constantinople et à Venise. En effet, la production artistique de Philanthropenos s'étendait depuis les icônes byzatntines aux retables (pale d'altare de type occidental et aux mosaïques de Saint Marc de Venise. D'autre part, notre document éclaire les chemins de contact entre les peintres crétois et l'art vénitien. Le fonctionnement d'un atelier commun, tenu par deux peintres de formation et expérience culturelle différentes peut être interp

 4. Cine Qua Non: The Political Import and Impact of The Battle of Algiers Cine Qua Non : L’impact de La bataille d’Alger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephen J. Whitfield

  2012-03-01

  Full Text Available Co-production italo-algérienne (en français et en arabe, La Battaglia di Algeri (1965, mérite le titre de meilleur film jamais réalisé. Gillo Pontecorvo, réalisateur et co-scénariste, montre avec brio et perspicacité les luttes de groupes d’insurgés se livrant à une guérilla urbaine dans l’Alger des années 1954-1957. Dans son portrait des exactions terroristes, ce film anticipe une vision du monde actuel, empli d’une violence effroyable, insoutenable. Ce film prémonitoire a un impact indéniable sur le temps présent. Que l’on soit de gauche ou de droite, de 1965 à nos jours, ce film ne cesse de fasciner. Ainsi dans le cadre de cette étude, je tenterai de mettre en relief la réalité historique à travers l’art cinématographique. Censuré en France en 1965, et peu projeté en salle dans la décennie qui suivit, ce film garde de sa force impressionnante grâce à son style étonnant mais aussi au thème choisi, criant par son éternelle actualité.

 5. The spectrum of solid waste pollutants on Qua Iboe River Estuarine ...

  African Journals Online (AJOL)

  Plastics constituted the most diverse and predominant material type (63.70%). The plastic wastes were: plastic water sachets (12.54%),styrofoam (polystyrene foam) (9.57%), plastic bottles (8.74), polythene bags (2.39%), plastic drinking straws (2.15%), used plastic diapers (.89%), scrap papers (3.71%) and condom packs ...

 6. bilingualism in the english of tertiary students: a sine-qua-non

  African Journals Online (AJOL)

  REV YOUNG EZENWA OBIOHA

  questions were used to investigate the effects of Bilingualism on the English of tertiary students. A total of three hundred students from two tertiary institutions were used. ... thoughts, inner feelings, personal psychological ... Chinese migration to the U.S.A (Akindele & ... child is taught Mathematical multiplication and division ...

 7. A dualist analysis of abortion: personhood and the concept of self qua experiential subject.

  Science.gov (United States)

  Himma, K E

  2005-01-01

  There is no issue more central to the abortion debate than the controversial issue of whether the fetus is a moral person. Abortion-rights opponents almost universally claim that abortion is murder and should be legally prohibited because the fetus is a moral person at the moment of conception. Abortion-rights proponents almost universally deny the crucial assumption that the fetus is a person; on their view, whatever moral disvalue abortion involves does not rise to the level of murder and hence does not rise to the level of something that should be legally prohibited. In this essay, I argue that, under dualist assumptions about the nature of mind, the fetus is not a person until brain activity has begun.(i) First, I argue it is a necessary condition for a thing to be a moral person that it is (or has) a self. Second, I argue it is a necessary condition for a fetus to be (or have) a self, under dualist assumptions, that there has been some electrical activity in the brain. I conclude that a dualist can take the position that abortion ought to be legally permitted at least until the beginning of brain activity in the fetus.iI make no attempt to determine what conditions are sufficient for moral personhood; for this reason, the relevant claim about personhood is purely negative.

 8. Quantitative and quaHtative aspects of the parasite burdens of rock ...

  African Journals Online (AJOL)

  1986-02-24

  Feb 24, 1986 ... Additions and amendments to the lists of mammals, birds and reptiles are given ..... (1933) on dassies which had died in captivity revealed that in th~ cases in which high ... The relation of nutrition to parasitism. J. Egypt. Med.

 9. ACUTE TOXICITY OF QUA IBOE LIGHT CRUDE OIL ON A FRESH ...

  African Journals Online (AJOL)

  DJFLEX

  The process of Crude oil exploration and exploitation is known to result in wide ranging negative ... sabotage, corrosion of equipment malfunctioning, ... oceanographic conditions, seasonal and tide induced ... generally do more mechanical damage to inter-tidal life .... negligible and could be attributable to the behavioural.

 10. Hermes: um modelo para acessibilidade ubíqua dedicado à deficiência auditiva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Felipe Rocha Carneiro

  2016-11-01

  Full Text Available Nota-se, atualmente, que o avanço da tecnologia e a crescente quantidade de dispositivos móveis vêm estimulando o uso desse tipo de tecnologia. Porém, esses dispositivos não estão prontos para atender pessoas com determinados tipos de deficiência, especificamente o deficiente auditivo. O presente trabalho tem por objetivo propor um modelo de suporte ao deficiente auditivo chamado Hermes. O Hermes no que diz respeito aos trabalhos relacionados é o único a apresentar sensibilidade ao contexto, pois nenhum dos modelos avaliados tem essa característica. Além disso, Hermes suporta o reconhecimento de som, a localização de recurso e, por fim, demonstra suporte a trilhas. A avaliação do modelo foi baseada em cenários, partindo de um recurso selecionado pelo usuário, mostrando que o aplicativo oferece suporte para acessibilidade. O Hermes foi avaliado por dez usuários, um deles deficiente auditivo. Os avaliadores aprovaram com 88% o aplicativo no quesito que buscou avaliar a facilidade percebida de uso, e com 90% o quesito de utilidade percebida.

 11. Bilingualism in the English of tertiary students: A sine-qua-non for ...

  African Journals Online (AJOL)

  Effects of Bilingualism on the English of Tertiary Students as a mentorship and entrepreneurial tool were investigated. The term bilingualism is the use of two languages (repertoire) of an individual or a speech community. An important feature of bilingualism is that it is a consequence of language in contact which deals with ...

 12. Evaluation of Seedlings Gowth of Eucalyptus badjensis in Substrata from Composted Residues (Pulp and Paper Mill, Brewery Industry and Goat Dung Resíduos Industriais e Dejetos da Caprinocultura como Componentes de Substratos para Produção de Mudas de Eucalyptus badjensis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shizuo Maeda

  2011-03-01

  Full Text Available

  The aim of this work was to evaluate the seedling growth of Eucalyptus badjensis Beuzev. & Welch in substrata prepared from different residues: pulp and paper mill wastes (organic sludge and cellulose mill liquid alkaline liquor, brewery malt and also goat manure. The experiment was carried out in the seedlings nursery of the Embrapa Florestas, in Colombo, Paraná. The organic sludge, cellulose mill liquid alkaline liquor and the brewer’s grain were previously composted with sawdust, and goat dung with pinus bark. A randomized blocks design with split-plot arrangement, with four replications was used. Plot treatments were the substrata and split-plot were base fertilization (with and without: 1 mixture of a commercial substratum prepared with composted pinus bark in a volume/volume relation - v/v - of 1/1 - standard of the experiment when base fertilization was applied; 2 composted brewery malt with sawdust in a relation v/v of 1/4; 3 composted organic sludge with sawdust (relation v/v of 1/1; 4 mixture of
  treatment 3 with pinus bark (relation v/v of 1/1; 5 composted cellulose mill liquid alkaline waste with sawdust (relation v/v of 4/1; 6 composted cellulose mill liquid alkaline waste with sawdust (relation v/v of 3/2; 7 mixture of the product
  of treatment 6 with Pinus bark (relation v/v of 1/1; 8 composted goat dung with pinus bark. The results showed that substrata of treatments 2 and 8 can be used for the production of E. badjensis seedlings, with or without base fertilization, while treatment 4 can only be used with base fertilization. The growth of E. badjensis in the substratum of the standard treatment was not influenced by the lack of base fertilization.
  Com o objetivo de avaliar resíduos gerados nas produções de papel e celulose, de cerveja e na caprinocultura como substratos para a produção de mudas de Eucalyptus badjensis Beuzev. & Welch, foi

 13. Very high efficiency wood and dung mogogo in Eritrea

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ghebrehiwet, Debesai [Ministry of Energy and Mines, Asmara (Eritrea). Energy Research and Training Centre

  2002-04-01

  In Eritrea, the cooking of traditionally yeast-leavened flat bread (injera or taita) is responsible for over 50% of the household's energy consumption. However, no literature exists in international journals, which reviews or analyse the efficiency or energy intensity of injera production. Injera is the product of baking a fermented mixture of water and flour for about three days. The mogogo, a clay cooking plate, is the traditional stove for baking injera. Utton (intra diameter of around 60 cm) is a local name given to the three stoves for mogogo, tsahli and moklo, and are built adjacent to each other. The product of cooking is, respectively, injera, tsebhi (sauce) and kicha (hard bread). Adhanet is the name given to the improved mogogo. Recent research and developing efforts by the Energy and Training Center of the Department of Energy, has shown that an improved stove efficiency of 23% has been achieved, in contrast to the efficiency of the traditional stove of 6 to 8%.

 14. Very High Efficiency Wood and Dung Mogogo in Eritrea

  Science.gov (United States)

  Ghebrehiwet, Debesai

  In Eritrea, the cooking of traditionally yeast-leavened flat bread (injera or taita) is responsible for over 50%percnt; of the household's energy consumption. However, no literature exists in international journals, which reviews or analyse the efficiency or energy intensity of injera production.

 15. Brushpiles and dung as rehabilitation patches: effect on soil ...

  African Journals Online (AJOL)

  A substantial portion of the Thicket Biome in the Eastern Cape has been transformed by overgrazing. An experimental rehabilitation study of degraded succulent thicket was initiated to determine whether increasing the patchiness on the landscape would result in an increase in soil resources. Five types of treatments were ...

 16. Rooting area and drinker affect dunging behaviour of organic pics

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeer, H.M.; Altena, H.; Vereijken, P.F.G.; Bracke, M.B.M.

  2015-01-01

  Hygiene is a common problem on outdoor runs of growing organic pigs. Manure and urine are mainly excreted outdoors and tend to spread all over the run. Reducing the soiled surface area may be beneficial to animal welfare, hygiene, ammonia emissions and labour, not only in organic but also in

 17. Temporal segregation between dung-inhabiting beetle and fly species

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sládeček, František Xaver Jiří; Segar, Simon Tristram; Lee, C.; Wall, R.; Konvička, Martin

  2017-01-01

  Roč. 12, č. 1 (2017), č. článku e0170426. E-ISSN 1932-6203 Grant - others:GA JU(CZ) 152/2016/P Institutional support: RVO:60077344 Keywords : Coleoptera * intraguild predation * community ecology Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour OBOR OECD: Ecology Impact factor: 2.806, year: 2016 http:// journals .plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0170426

 18. Biodigestion of cassava peels blended with pig dung for methane ...

  African Journals Online (AJOL)

  Biodigestion of the wastes blends and control was carried out simultaneously under the same environmental and operational conditions of 30 days retention period using four metallic biodigesters of 32 L capacity each. The biogas yield result shows that blend 2 yielded the highest cumulative biogas of 78.5 L, while the least ...

 19. "Forlagbranchen satser på de unges sprog" interview med Bent Fausing af Naj Helen Hertzum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  2009-01-01

  Om afsmitningen af sms sprog på det almindelige sprog, samt afsmitningen af billedbeskeder og digitale fotostreams på Social Network Sites (Twitter, Facebook, Fælickr etc.) på æstetikken og kunsten i det hele taget.......Om afsmitningen af sms sprog på det almindelige sprog, samt afsmitningen af billedbeskeder og digitale fotostreams på Social Network Sites (Twitter, Facebook, Fælickr etc.) på æstetikken og kunsten i det hele taget....

 20. Forebyggelse og behandling af fedme hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michaelsen, Kim Fleischer; Mølgaard, Christian; Richelsen, Bjørn

  2006-01-01

  that multisectorial action is urgently needed. This should include intervention at the family, school, municipal, regional and national levels, including the commercial sector and food companies. Treating childhood obesity has not been very successful, but some comprehensive community-based treatment programmes have...... shown reasonable long-term results. There is a need to establish such community-based treatments with emphasis on psychological aspects....

 1. Looma koht on džunglis, inimese koht tsirkuselaval / Kaarel Kressa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kressa, Kaarel, 1983-

  2011-01-01

  5.-13.08.2011 Tallinnas Kadrioru pargis ja Kumu auditooriumis esimest korda toimuvast rahvusvahelisest uue tsirkuse festivalist "Tsirkusepuu". Sebastiano Toma oma trupi The Time Between Company lavastusest "The Time Between", traditsioonilise ja tänapäevase tsirkuse erinevusest. Festivali kava

 2. Off-label-brug af psykofarmaka til børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagsberg, Anne Katrine; Thomsen, Per Hove

  2017-01-01

  Despite regulatory initiatives, psychopharmacological treatment of adolescents is challenged by missing trial data on efficacy and safety. In Denmark, an estimated mean off-label prescription rate of 30-40% in clinical child- and adolescent mental health services has been found in recent studies....... The lowest rates were found for drugs treating ADHD (2-3%), and the highest for antipsychotics (96%) and melatonin (100%). The use of melatonin is growing, while the use of other psychopharmacological drugs appears to be stabilizing or decreasing, in spite of an increased number of adolescents treated...

 3. Unges kommunale vælgeradfærd - en analyse af "beSTEM i Silkeborg"

  OpenAIRE

  Gleerup, Maria Tammelin; Haas, Linea

  2014-01-01

  The purpose of this project is to highlight the low share of voting partition amongst young people between 18-29 years of age at communal election. The motivation of the research outsources from a general decreasing partition of votes for this exact age group, therefore it is examined how this neglecting representation can threaten the local democracy's legitimacy. Furthermore, the project highlights the problem through an analysis of a specific example of use of insight from behavioural econ...

 4. Medicinsk cannabis er ikke for børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Opstrup, Pernille; Olsen, Marianne; Nysom, Karsten

  2017-01-01

  The Danish parliament has decided to establish a four-year pilot scheme for medical treatment with cannabis. We increasingly experience requests from parents for medical treatment with cannabis of children and have the impression that a growing number of parents treat their children with illegally...... acquired cannabis products for various conditions. We summarize the sparse evidence regarding effects, side effects and long-term effects of medical treatment with cannabis in children and adolescents. At present, cannabis should very rarely be considered as part of medical treatment for children...

 5. Forebyggelse af overvaegt hos børn og unge--oplaeg til strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølgaard, Christian; Dela, Flemming; Froberg, Karsten

  2007-01-01

  The Danish Fitness and Nutrition Council has evaluated the basis for recommending strategies to prevent obesity among children and adolescents. There is limited evidence of a preventive effect from large population based interventions. It is possible, though, to change to a healthier lifestyle. C...

 6. KECERDASAN EMOSI SISWA PADA PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI BELAJAR KOOPERATIF DI SD LABORATORIUM UNG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elmia Umar

  2016-02-01

  Full Text Available The objective of this research is to know the learning process to increase elementary student outcomes in social science study through the cooperative learning and whether there was an increase after the action. About 20 students of School Laboratories, State University of Gorontalo were the subject of research. The research used action research method with data collecting technique including field notes, interview, documentation and observation. The result of the research describes that the cooperative learning in social science study gives impact for increasing social science learning of elementary school proved by increasing of score test average by 85% and the result in observation showed by 80% from the total number of student.

 7. Kvalitet og udvikling i socialpædagogisk arbejde med anbragte unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagerup, Lars

  2013-01-01

  for a quality development process. The investigation points to the following focus points in developing the quality in social pedagogy work with the young people in residential care: Including the young peoples´ life course perspective More focus on the employees´ use of power Including the young peoples´ own......This dissertation explores conceptions of quality in connection to the social educational work with young people in 24 hour care in Denmark, where about 12.000 children and young people are in 24 hour care. The aim of the investigations is to explore the possibilities of a qualitative...... and contextual approach in quality development in this area as an alternative to the general and quantitative approaches (Nygren 1999, Clarke 2003, Koslowski III 2006, Dahler Larsen 2008, Kroghstrup 2002 and 2011), as studies show poor results of the work with young people in 24 hour care (Egelund, Skovbo...

 8. En ny vej at gå for udsatte unge i USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Karen Bjerg; Andersen, Frans Ørsted

  2018-01-01

  kommet forslag om en ny ungdomsuddannelse, der skal kunne løse nogle af problemerne. Samtidig er der stigende mangel på arbejdskraft indenfor det teknisk-naturvidenskabelige-IT- og håndværks-mæssige område. Et område, som i USA ofte omtales som STEM, dvs. Science, Technology, Engineering, Math. I denne...

 9. Verbal og Oral Dyspraksi hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Printz, Trine; Mehlum, Camilla Slot; Nikoghosyan-Bossen, Gohar

  2018-01-01

  Childhood apraxia of speech and oral dyspraxia are subtypes of dyspraxia: a neurological motor disorder with absence of neuromuscular deficits. The core impairment is in planning and/or programming spatiotemporal parameters of movement sequences, which results in errors in speech sound production...... and prosody, or in oral motor movements and gestures. Correct diagnostics and focus on differential diagnoses and co-morbidity are crucial, as treatment differs from other types of speech- and oral motor disorders. Early and specialized intervention is recommended....

 10. Muligheder og barrierer på erhvervsuddannede unges vej til videregående uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms; Frederiksen, Jan Thorhauge; Jensen, Henrik Hersom

  forbindelsesveje eller ved en styrkelse af eksisterende forbindelsesveje. I analysen af de eksisterende forbindelsesveje indgår undersøgelse af hvilke strukturelle barrierer, der har betydning for uddannelses-mulighederne; hvilke elever og hvilke fagområder der i særlig grad rammes af disse barrierer; og endelig...... forslag til hvordan betydningen af disse barrierer kan reduceres eller ophæves. rapporten besvarer følgende tre forskningsspørgsmål: 1. Hvilke forbindelsesmønstre eksisterer i elevernes bevægelser og overgangsfrekvenser fra erhvervsuddannelse til videregående uddannelse? 2. Hvilke forudsætninger og...

 11. Forebyggelse af overvaegt hos børn og unge--oplaeg til strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølgaard, Christian; Dela, Flemming; Froberg, Karsten

  2007-01-01

  The Danish Fitness and Nutrition Council has evaluated the basis for recommending strategies to prevent obesity among children and adolescents. There is limited evidence of a preventive effect from large population based interventions. It is possible, though, to change to a healthier lifestyle...

 12. Nyopstået dyspnø med fatal udgang hos en ung, rask kvinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lidegaard, Øjvind; Hansen, Nikolaj Friis

  2007-01-01

  is interpreted as asthma and later for pneumonia due to the increase in CRP (C-reactive protein). Finally, she is admitted to hospital with severe dyspnoea, cyanosis, and un-measurable blood pressure. She is referred immediately to MR scan, but suffers heart arrest in bed. Twenty minutes' attempt at revival...... was in vain. Medicolegal obduction demonstrates severe double pulmonary embolism (saddle embolism). When a young previously healthy woman develops dyspnoea, the possibility of pulmonary embolism should be in mind because timely diagnosis and treatment is crucial for the prognosis. Oral contraceptives should...

 13. Nyopstået dyspnø med fatal udgang hos en ung, rask kvinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lidegaard, Øjvind; Hansen, Nikolaj Friis

  2007-01-01

  is interpreted as asthma and later for pneumonia due to the increase in CRP (C-reactive protein). Finally, she is admitted to hospital with severe dyspnoea, cyanosis, and un-measurable blood pressure. She is referred immediately to MR scan, but suffers heart arrest in bed. Twenty minutes' attempt to revival...... was in vain. Medicolegal obduction demonstrates severe double pulmonary embolism (saddle embolism). When a young previously healthy woman develops dyspnoea, the possibility of pulmonary embolism should be in mind because timely diagnosis and treatment is crucial for the prognosis. Oral contraceptives should...

 14. Tredjegradsatrioventrikulært blok hos en ung kvinde med kongenit centralt hypoventilationssyndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hagelberg, Rikke; Dixen, Ulrik

  2015-01-01

  Congenital central hypoventilation syndrome (CCHS) is a rare multisystem disorder characterized by autonomic nervous system dysfunction, which often manifests as failure to maintain ventilatory homeostasis during sleep. We present a case with a third degree atrioventricular block in a young woman...

 15. Zerstreuung, Verschließung, Hingabe. Zur Figur des Transzendierens bei Jan Patočka

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frei, Jan

  2017-01-01

  Roč. 19, č. 1 (2017), s. 48-70 E-ISSN 1561-8927 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : transcendence * person * objectivity * otherness * Christianity Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion OBOR OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology http://www.axiapublishers.com/ojs/index.php/labyrinth/issue/view/8

 16. Forebyggelse af overvægt hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølgaard, Christian; Dela, Flemming; Froberg, Karsten

  2007-01-01

  The Danish Fitness and Nutrition Council has evaluated the basis for recommending strategies to prevent obesity among children and adolescents. There is limited evidence of a preventive effect from large population based interventions. It is possible, though, to change to a healthier lifestyle...

 17. Tamme unge mænd med flipper på

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gabriel, Mille

  2015-01-01

  befolkninger, ligesom regeringens assimilations- og udstykningspolitik udgjorde en trussel mod den indianske kultur. Afslutningsvis trækkes tråde op til i dag, hvor den indianske befolkning er i fremgang, både størrelsesmæssigt og socialt i form af revitalisering af kulturelle og religiøse traditioner....

 18. Svær overvægt hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kloppenborg, Julie Tonsgaard; Holm, Jens-Christian

  2016-01-01

  The ongoing childhood obesity pandemic is a comprehensive health challenge in the 21st century with major implications for mental and physical health and disease with an increased morbidity and mortality resulting in a shortening of expected life span. Obesity should be understood as a chronic...

 19. beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Anne; Main, Katharina Maria; Scheibel, Elma

  2002-01-01

  . One patient had died. The body height was between 1.5 and -5.4 SDS (median -1.7) and the sitting height was -0.6 to -5.6 SDS (median -2.3). The bone age was delayed 1-5 years (median -2.5) in six out of ten examined patients, and puberty delayed in four out of five. A dilated left ventricle...... strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters....... An earlier and more effective iron chelation therapy together with improved patient support may reduce growth disturbances and endocrine and cardiac late effects....

 20. Lægers tavshedspligt ved behandling af unge kan være et dilemma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adolphsen, Caroline; Boisen, Kirsten; Svensson, Jannet

  2016-01-01

  Confidentiality is paramount in healthcare, yet according to Danish guidelines, health professionals have to inform parents about their child´s situation until the age of 18 years. This is in contrast to Danish legislation regarding informed consent, where adolescents aged 15 years can consent to...

 1. beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Anne; Main, Katharina Maria; Scheibel, Elma

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment...... strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters...... were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin

 2. Beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, A.; Main, K.M.; Scheibel, E.

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment...... strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters...... were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin

 3. Børns og unges brug af laegemidler mod smerter og psykiske problemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, Bjørn; Andersen, Anette; Due, Pernille

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Medicine use for aches and psychological problems is common among adolescents. Medicines are toxic and may have harmful side effects. It is therefore important to study change over time and patterns of medicine use. The objective of this paper is to describe self-reported medicine u...

 4. Selected Articles From Wu-Li T’Ung-Pao (Physics Bulletin) (Number 5, 1960)

  Science.gov (United States)

  1960-12-07

  seisstific research. W© had m©t eonstdsrabl© eueeeas.-’ Our ohe»ieal ®agi&®£>riag department had extracted’ rayos fsom the oomjs stock* Our...won. pi our ’diffusion process our *ch*in~^h.|tt~ X ^i"was.&böVO 85 percent and the saa responsible» for this iaehi&ic&l woxic vms only a high school

 5. Stigende incidensrate af skizofreni hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenstrøm, Anne Dorte; Christiansen, Erik; Dehlholm-Lambertsen, Birgitte

  2010-01-01

  The purpose was to expand the understanding of schizophrenia development in children and adolescents. An age- and gender-specific analysis of children and adolescents diagnosed with schizophrenia (F20.xx) was performed. The analysis included calculation of incidence rates of schizophrenia......, schizophrenia subtypes, and an account of occurrence of any registered psychiatric diagnoses prior to first schizophrenia diagnosis....

 6. Nyankomne børn og unge i det danske uddannelsessystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristjansdottir, Bergthora; Perez, Susanne Jacobsen

  2016-01-01

  This article presents and discusses the educational offers for newly arrived immigrant and refugee children and adolescents in Denmark. It analyses both policies that outline newcomers’ educational options and implemented newcomer education models,including Danish as a second language and mother...... tongue based education, from a perspective of equality in access to and participation in education and equality of participation in society through education. Furthermore, it contains an overview of Danish research on newcomers’ education. We conclude, that the field is undertheorised, compared to other...... Nordic country’s advances in the field, and that dominant assimilationist educational policies towards ethnic minorities in general, and their one-sided focus on newcomers’ lack of Danish language proficiency, have left little space for newcomer educational models that take into account the newcomer...

 7. Idræt som intervention for socialt udsatte børn og unge,

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sederberg, Mathilde; Kortbek, Kirsten; Bahrenscheer, Anne

  2012-01-01

  -being of the individual is analyzed, drawing on the theories of Merleau-Ponty. The analytic section of the dissertation is divided into three themes based on the user experience design of the empiricism: 1) Well-being and mental health, employing physical activity as an interventional tool, 2) participation, and 3......The thesis statement of this dissertation is: which conditions and processes influence the mental health of socially vulnerable children and young people through participation in health promoting communities in Go-Active focusing on physical activity (idræt) as an interventional tool? The thesis...... statement is examined through the use of own qualitative studies including interviews and observations of children, young people, and project workers involved in the project “Piger på Tværs” as well as leaders and social educators in youth clubs certified using physical activities (idræt). The clubs...

 8. Sikkert arbejde for unge (AMFF-projekt nr.: 12-2010-09)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mette Lykke; Dyreborg, Johnny; Kines, Pete

  Young workers aged 18-24 years have an increased risk of accidents/injuries at work compared to workers over 24 years of age. The research project ‘Safe work for young workers’ (SAFU – Danish acronym) examines factors that may have an impact on young workers’ excess risk of accidents/injuries at ......Young workers aged 18-24 years have an increased risk of accidents/injuries at work compared to workers over 24 years of age. The research project ‘Safe work for young workers’ (SAFU – Danish acronym) examines factors that may have an impact on young workers’ excess risk of accidents...... that is rarely talked about at their workplace. Compared to the other two sectors, a large proportion (57%) of young workers in retail work part-time, and 61% of the young workers primarily work after 3 pm on weekdays and on weekends. This is in light of the fact that 60-70% of the customers and sales in retail...... of young workers. Failure to do so may perpetuate the risk of putting too much emphasis on the individual young worker’s attentiveness and cognitive abilities, rather than on efforts aimed at workplace structure, hierarchy and relationships....

 9. Intratekal baclofenbehandling ved svaer spastisk tetraplegi og dystoni hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illum, Niels Ove; Hansen, Flemming Juul; Fischer, Claudia

  2003-01-01

  INTRODUCTION: Continuous intrathecal baclofen has been used over the past years especially in adult patients with spasticity of spinal origin. Children and young adults with severe spasticity and dystonia of cerebral origin are difficult to treat in spite of optimal systemic antispasmotic therapy...

 10. Selvskadende adfærd blandt børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Lisa Eilenberg; Christensen, Cathrine Lundgaard; Bilenberg, Niels

  2009-01-01

  The present paper is a review of recent research on the prevalence of deliberate self-harm (DSH) in a non-clinical background population of adolescents during the period 2002-2008. Cutting and overdosing are the most common methods used, and the majority of adolescents engaging in DSH are girls...

 11. Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole. Delrapport 4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  Denne rapport beskriver resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt tidligere elever på Frijsenborg Efterskole. Fælles for eleverne, der deltager i undersøgelsen, er, at de alle har et høretab. Vores mål med undersøgelsen og denne rapport er at belyse, hvordan det går med de hørehæmmede ele...

 12. Like-funktionens negative effekt på unge: Facebook og identitet

  OpenAIRE

  Asanovski, Sevda; Dervishi, Sealove Jijan; Hunter, Steen Daniel; El-Sibai, Sabrina; Agar, Muhammet

  2016-01-01

  This is a semester project focused on how Facebook’s Like function can influence youths self-esteem in the ages from and between 16-20. We went about this through a focus group interview with four girls within the aforementioned age group. Furthermore, we also conducted survey research, within the same age group, with 95 respondents of mixed gender.After receiving this empirical data, we set out to understand and convey a large array of theories that can be assimilated to our results. Before ...

 13. Metalmusikk, ungdom og emosjoner. Musikkterapeutiske perspektiver. En kvalitativ intervjustudie med fire unge metalfans og to musikkterapeuter

  OpenAIRE

  Marita Elisabeth, Slettevold

  2016-01-01

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi ABSTRACT. - This thesis is based on literature review and interviews with four young metal fans and two music therapists. The focus lies on metal music, adolescence, emotions and music therapy practice. The issues to be answered is: 1. Can metal music influence emotions in adolescents? If so, in which ways? 2. What can the informants stories contribute in music therapy practice? The research is qualitative and has a phenomenologic...

 14. Unge pårørende en sårbar men ofte tavs gruppe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grau, Sarah Midtgård; Haahr, Anita

  2017-01-01

  Research has revealed the impact of having seriously ill parents is a stressful time for the adolescents and the young adult. This can have social and psychological consequences that interfere with their development. Currently the Danish health care system does not provide any systematic attention...... or dying parent, as well as gain insight into how nurses can assume responsibility in helping and supporting them. Method and findings: One focus group interview with hospital nurses was done. A hermeneutic inspired interpretation revealed three major themes about the challenges the nurses were faced...... to how nurses can support and understand the young relatives of seriously ill or dying parents. The aim of this study is to gain knowledge about the challenges that nurses are confronted with in the hospital sector in regards to supporting and assisting the young relatives cope with a seriously ill...

 15. Manipulationsbehandling af børn og unge med ryg og nakke problemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dissing, Kristina Boe; Wedderkopp, Niels; Hartvigsen, Jan

  Background Complaints in the musculoskeletal system often start early in life, and back and neck pain in children are well-established predictors for similar problems in adulthood. Consequently, early prevention and early effective treatment must be prioritized. Despite lack of evidence of effect......Background Complaints in the musculoskeletal system often start early in life, and back and neck pain in children are well-established predictors for similar problems in adulthood. Consequently, early prevention and early effective treatment must be prioritized. Despite lack of evidence...... of effectiveness, joint manipulation is the most commonly used treatment modality for spine complaints in children. The primary objective of this study is to evaluate the additional clinical effect of manipulative therapy when combined with other types of conservative care in the treatment of neck- and back......-related complaints in children. Method The project is nested in the “Svendborg Project”, which includes around 1500 children aged 10-13 yoa. Of these, about 900 have accepted to participate in this RCT should they experience spine pain during a 2 ½ year period. Parents receive text messages (SMS) on a weekly basis...

 16. 6 belysninger af vejledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Helle Mary; Jessing, Carla Tønder; Nymann, Anette

  Artiklerne belyser vejledning af unge og vejledning af voksne. I relation til unge drejer det sig om: 1. vejledning af unge med vanskeligheder i forhold til uddannelse - her unge med særlige vejledningsbehov, og mentorordninger for unge, og 2. vejledning af unge i ungdomsuddannelser og i erhvervs...

 17. Política «qua experticia». Élites intelectuales, tecnocracia, «think-tanks»

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Francisco Puello-Socarrás

  2009-07-01

  Full Text Available El papel de la experticia es una importante problemática tanto para la teoría política como en las teorías de las políticas públicas, hasta el punto de llegar a convertirse en objeto de un apasionado debate. Las diferentes maneras de analizar sus efectos teóricos y concretos, sin embargo, todavía exhiben ciertas ambigüedades. Diferentes aproximaciones se refieren a distintos modos y modalidades de la llamada “política de la experticia”. Este artículo intenta ofrecer algunas indicaciones sobre cómo considerar este fenómeno y sus principales desafíos, sugiriendo un marco conceptual definido en torno a la noción de “élites intelectuales”.

 18. Reliability and Validity: A Sine Qua Non for Fair Assessment of Undergraduate Technical and Vocational Education Projects in Nigerian Universities

  Science.gov (United States)

  John, A. C.

  2015-01-01

  The aim of the study was to examine the importance of reliability and validity as necessary foundation for fair assessment. The concepts of reliability, validity, fair assessment and their relationships were analysed. Qualities of fair assessment were discussed. A number of recommendations were made to make assessors be more cautious in award of…

 19. Sustainability of High Intensity Forest Management with Respect to Water QuaIity and Site Nutrient Reserves

  Science.gov (United States)

  Virginia R. Tolbert; Carl C. Trettin; Dale W. Johnson; John W. Parsons; Allan E. Houston; David A. Mays

  2001-01-01

  Ensuring sustainability of intensively managed woody crops requires determining soil and water quality effects using a combination of field data and modeling projections. Plot- and catchrnent-scale research, models, and meta-analyses are addressing nutrient availability, site quality, and measures to increase short-rotation woody crop (SRWC) productivity and site...

 20. Erschließung der medizinhistorischen Separatasammlungen der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

  OpenAIRE

  Sabine Wallig; Judith Dögl; Isabella Seidl; Marlene Giesa

  2015-01-01

  Die Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien verfügt über ein wertvolles kulturhistorisches Erbe, das die Geschichte der „Wiener Medizinischen Schule“ repräsentiert. Einen Teil der in der Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin beherbergten historischen Literatur bilden die medizinhistorischen Separatasammlungen. Diese Unikate stellen einen unschätzbaren Mehrwert als Quellenmaterial für medizinhistorische und biografische Forschungen dar. Bei den etwa 140.000 Einzele...

 1. Tværsektorielle udfordringer – en analyse af et bureaukratisk felts arbejde med mental sundhed for udsatte unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnesen, Hege; Lejre Nielsen, Christina; Delica, Kristian Nagel

  2014-01-01

  field analytical interviews with bureaucrats from various parts of the City of Copenhagen’s administration as well as an historical analysis of documents, reports and evaluations from different governmental agencies. The historical analysis provides a frame for contextualizing the data gathered...

 2. Power start up of the Dalat nuclear research reactor; Khoi dong nang luong lo phan ung hat nhan Da Lat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hien, Pham Duy; Huy, Ngo Quang; Long, Vu Hai; Mai, Tran Khanh [Nuclear Research Inst., Da Lat (Viet Nam)

  1994-10-01

  After accomplishing the physical start-up of the reactor, the power start-up was carried out in February 1984. The power of the reactor has reached: 10 KW on 6/2/1984, 100 KW on 7/2/1984, 200 KW and 300 KW on 8/2/1984; 400 KW and nominal power 500 KW on 9/2/1984. The reactivity temperature coefficient and the xenon poisoning were determined. 3 figs., 12 tabs.

 3. Sammenhæng mellem luftvejssygdomme i den tidlige barndom og astma hos unge. International forskning, udvalgt og kommenteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, P.A.

  1994-01-01

  Referat af udenlandsk arbejde vedr. sammenhæng mellem luftvejssygdomme i tidlig barndom og senere astma. Udgivelsesdato: 1994......Referat af udenlandsk arbejde vedr. sammenhæng mellem luftvejssygdomme i tidlig barndom og senere astma. Udgivelsesdato: 1994...

 4. Percezione della città di Palermo: quartieri, giovani, identità, lingua e dialetto

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Andreas W

  2005-01-01

  Italiensk, Palermo, Sicilien, perceptual dialectology, sociolingvistik, dialekt, sprogholdning, sprog, identitet, unge......Italiensk, Palermo, Sicilien, perceptual dialectology, sociolingvistik, dialekt, sprogholdning, sprog, identitet, unge...

 5. Instrument development, data collection, and characteristics of practices, staff, and measures in the Improving Quality of Care in Diabetes (iQuaD) Study.

  Science.gov (United States)

  Eccles, Martin P; Hrisos, Susan; Francis, Jill J; Stamp, Elaine; Johnston, Marie; Hawthorne, Gillian; Steen, Nick; Grimshaw, Jeremy M; Elovainio, Marko; Presseau, Justin; Hunter, Margaret

  2011-06-09

  Type 2 diabetes is an increasingly prevalent chronic illness and an important cause of avoidable mortality. Patients are managed by the integrated activities of clinical and non-clinical members of primary care teams. This study aimed to: investigate theoretically-based organisational, team, and individual factors determining the multiple behaviours needed to manage diabetes; and identify multilevel determinants of different diabetes management behaviours and potential interventions to improve them. This paper describes the instrument development, study recruitment, characteristics of the study participating practices and their constituent healthcare professionals and administrative staff and reports descriptive analyses of the data collected. The study was a predictive study over a 12-month period. Practices (N = 99) were recruited from within the UK Medical Research Council General Practice Research Framework. We identified six behaviours chosen to cover a range of clinical activities (prescribing, non-prescribing), reflect decisions that were not necessarily straightforward (controlling blood pressure that was above target despite other drug treatment), and reflect recommended best practice as described by national guidelines. Practice attributes and a wide range of individually reported measures were assessed at baseline; measures of clinical outcome were collected over the ensuing 12 months, and a number of proxy measures of behaviour were collected at baseline and at 12 months. Data were collected by telephone interview, postal questionnaire (organisational and clinical) to practice staff, postal questionnaire to patients, and by computer data extraction query. All 99 practices completed a telephone interview and responded to baseline questionnaires. The organisational questionnaire was completed by 931/1236 (75.3%) administrative staff, 423/529 (80.0%) primary care doctors, and 255/314 (81.2%) nurses. Clinical questionnaires were completed by 326/361 (90.3%) primary care doctors and 163/186 (87.6%) nurses. At a practice level, we achieved response rates of 100% from clinicians in 40 practices and > 80% from clinicians in 67 practices. All measures had satisfactory internal consistency (alpha coefficient range from 0.61 to 0.97; Pearson correlation coefficient (two item measures) 0.32 to 0.81); scores were generally consistent with good practice. Measures of behaviour showed relatively high rates of performance of the six behaviours, but with considerable variability within and across the behaviours and measures. We have assembled an unparalleled data set from clinicians reporting on their cognitions in relation to the performance of six clinical behaviours involved in the management of people with one chronic disease (diabetes mellitus), using a range of organisational and individual level measures as well as information on the structure of the practice teams and across a large number of UK primary care practices. We would welcome approaches from other researchers to collaborate on the analysis of this data.

 6. Distribution and risk assessment of trace metals in Leptodius exarata, surface water and sediments from Douglas Creek in the Qua Iboe Estuary

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nsikak U. Benson

  2017-05-01

  Full Text Available Five trace metals in Leptodius exarata, epipellic sediments and surface water from an intertidal ecosystem in the Niger Delta (Nigeria were studied to evaluate their spatial distributions, degrees of contamination, and associated ecological and health risks. The results show that the Cd (cadmium, Cr (chromium, Ni (nickel, Pb (lead and Zn (zinc concentrations in sediment range from 0.550–1.142, 9.57–15.95, 9.15–13.96, 2.00–8.90 and 91.5–121.6 mg kg−1 dw, respectively, while the L. exarata tissue metal content varies from 0.162–0.931, 3.81–8.62, 4.45–17.15, 1.90–7.35, and 125.55–269.75 mg kg−1 dw, respectively. The bioconcentration factor ranking for trace metals was found to follow the Zn > Ni > Pb > Cr > Cd sequence. The high biota to sediment accumulation factor (BSAF found for L. exarata reveals a sentinel metal bioindicator. Sediments from most sites were found to be uncontaminated to moderately contaminated (geoaccumulation, Igeo > 0, with Cd and Zn associated with anthropogenic intrusions. Low mean-ERM (effect range-median and mean-PEL (probable effect level quotients of sediments were found, indicating low–moderate degrees of contamination with 30% and 21% probabilities of toxicity. The multi-metal potential ecological risk index (RI for the intertidal ecosystem denotes low–moderate risk. Health risks associated with crab (L. exarata consumption are more significant for children than for adults.

 7. Polycystic ovary syndrome: Is obesity a sine qua non? A clinical, hormonal, and metabolic assessment in relation to body mass index

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pikee Saxena

  2012-01-01

  Full Text Available Objective : To determine the proportion of polycystic ovarian syndrome (PCOS patients who have normal body mass index (BMI and to compare the clinical, hormonal, and metabolic profile between lean and overweight patients of PCOS. Materials and Methods: One hundred consecutive infertile women with PCOS were studied and divided into lean (BMI between 18.5 and 23 and overweight (BMI ≥ 23. Metabolic and hormonal profile (serum FSH, LH, testosterone, prolactin, TSH on days 2-3 of menstrual cycle; serum progesterone premenstrually; serum insulin-fasting and 2 hours postglucose, glucose tolerance test, and fasting serum lipid profile was performed along with pelvic sonogropahy; and clinical features, viz. waist hip ratio, hirsutism, acne, acanthosis nigricans, and clitoromegaly were recorded. Results: 42% of the PCOS subjects had normal BMI. Average age, hirsutism (80.9% vs. 89.7%, irregular cycles (92.8% vs. 96.6%, acne (9.5% vs. 15.5%, clitoromegaly (2.3% vs. 3.4%, endometrial thickness >4 mm (9.5% vs. 15.5%, and hormonal profile were similar in the lean and overweight PCOS groups. Family history of diabetes (9.5% vs. 24.1%, abnormal glucose tolerance test (GTT (4.7% vs. 10.3%, deranged lipid profile (14.2% vs. 31%, and 2-hour postprandial insulin levels were higher in the overweight PCOS (P < 0.05. Insulin resistance was observed in 83.3% of lean PCOS but was still lower than 93.1% seen in overweight PCOS (P < 0.05. Conclusion: 42% of the PCOS had normal BMI, but clinical and hormonal profile was similar to PCOS patients with elevated BMI (overweight/obese. However, insulin resistance is observed in 83.3% of lean PCOS. Family history of diabetes, impaired GTT, deranged lipid profile, and insulin resistance were more prevalent in overweight PCOS.

 8. Milk yield, composition and qua­li­ty of organic milk of ewes crossbreeds of Lacaune, East Friesian and Improved Wallachian during lactation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michaela Pokorná

  2009-01-01

  Full Text Available Evaluation of milk yield, composition and quality of organic milk of crossbreeds of Lacaune (L, East Friesian (EF and Improved Wallachian (IW, (n = 10, L 50 EF 43.75 IW 6.25 during lactation was carried out on organic farm in Valašská Bystřice in 2007. All sheep were on the third lactation and during study they were reared on permanent pasture. The stage of lactation (SL had a highly significant effect on milk yield (MY and contents of total solids (TS, fat (F, protein (P, casein (C, lactose (L and urea (U. The SL had also a highly significant effect on pH and titrable acidity (TA, whereas on rennet clotting time (RCT the SL had a significant effect. On the other hand the SL had not a significant effect on somatic cell counts (SCC and rennet curd quality (RCQ. The highest contents of TS, F and C were found at the end of the lactation, whereas their lowest contents were found on the 120th day. Between the second and the last sampling the lactose content decreased. The content of U and RCT were the most variable indicators whithin the frame of our study. On the other hand SCCs were, during the whole lactation, very well-balanced and relatively low. Between pH and SCC was found positive correlation. TA gradually increased and RCT gradually prolonged with advanced lactation.

 9. Instrument development, data collection, and characteristics of practices, staff, and measures in the Improving Quality of Care in Diabetes (iQuaD) Study

  Science.gov (United States)

  2011-01-01

  Background Type 2 diabetes is an increasingly prevalent chronic illness and an important cause of avoidable mortality. Patients are managed by the integrated activities of clinical and non-clinical members of primary care teams. This study aimed to: investigate theoretically-based organisational, team, and individual factors determining the multiple behaviours needed to manage diabetes; and identify multilevel determinants of different diabetes management behaviours and potential interventions to improve them. This paper describes the instrument development, study recruitment, characteristics of the study participating practices and their constituent healthcare professionals and administrative staff and reports descriptive analyses of the data collected. Methods The study was a predictive study over a 12-month period. Practices (N = 99) were recruited from within the UK Medical Research Council General Practice Research Framework. We identified six behaviours chosen to cover a range of clinical activities (prescribing, non-prescribing), reflect decisions that were not necessarily straightforward (controlling blood pressure that was above target despite other drug treatment), and reflect recommended best practice as described by national guidelines. Practice attributes and a wide range of individually reported measures were assessed at baseline; measures of clinical outcome were collected over the ensuing 12 months, and a number of proxy measures of behaviour were collected at baseline and at 12 months. Data were collected by telephone interview, postal questionnaire (organisational and clinical) to practice staff, postal questionnaire to patients, and by computer data extraction query. Results All 99 practices completed a telephone interview and responded to baseline questionnaires. The organisational questionnaire was completed by 931/1236 (75.3%) administrative staff, 423/529 (80.0%) primary care doctors, and 255/314 (81.2%) nurses. Clinical questionnaires were completed by 326/361 (90.3%) primary care doctors and 163/186 (87.6%) nurses. At a practice level, we achieved response rates of 100% from clinicians in 40 practices and > 80% from clinicians in 67 practices. All measures had satisfactory internal consistency (alpha coefficient range from 0.61 to 0.97; Pearson correlation coefficient (two item measures) 0.32 to 0.81); scores were generally consistent with good practice. Measures of behaviour showed relatively high rates of performance of the six behaviours, but with considerable variability within and across the behaviours and measures. Discussion We have assembled an unparalleled data set from clinicians reporting on their cognitions in relation to the performance of six clinical behaviours involved in the management of people with one chronic disease (diabetes mellitus), using a range of organisational and individual level measures as well as information on the structure of the practice teams and across a large number of UK primary care practices. We would welcome approaches from other researchers to collaborate on the analysis of this data. PMID:21658211

 10. Biodegradation of Crude-oil by Fungi Isolated from Cow Dung ...

  African Journals Online (AJOL)

  http://www.ajol.info/index.php/njb/index ... Chromatography and Mass Spectrophotometer (GC-MS). The GC-MS analysis ... In this study, attention is paid to source for fungi from ..... utilization of a PAH as a selective medium for the growth of ...

 11. Mating Success of Female Dungeness Crabs (Cancer magister) in Oregon Coastal Waters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dunn, Paul; Shanks, Alan

  2012-01-01

  year, and when combined with crabs that carried sperm from previous mating encounters (females store sperm), the percent of females that would have produced viable eggs was 83%. Crabs that definitely molted during the collection year showed higher mating success (95%). The largest females examined...

 12. Ice age climate, evolutionary constraints and diversity patterns of European dung beetles

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hortal, Joaquín; Diniz-Filho, José Alexandre F.; Bini, Luis Mauricio

  2011-01-01

  spatial stationarity in climate variability since the last glacial maximum (LGM), we find that current scarab richness is related to the location of their limits of thermal tolerance during the LGM. These limits mark a strong change in their current species richness–environment relationships. Furthermore...... that occupied relatively climatically stable areas during the Pleistocene, and by post-glacial dispersal in those that were strongly affected by glaciations....

 13. With this change the cow-dung gas plant works better

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Acharya, C N

  1956-12-01

  The digester described by Acharya in the May 1956 issue of ''Indian Farming'' is modified by replacing the fixed gas outlet pipe with an outlet at the top of the gasholder which consists of flexible tubing capable of moving with the gasholder.

 14. Effect of gas recirculation in a pilot-scale cow-dung digester

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pathak, B N; Kulkarni, D N; Dave, J M; Mohanrao, G J

  1965-01-01

  Laboratory experiments showed that if, during anaerobic digestion of cow manure, the contents of the digestion vessel are mixed by recirculating gas, nearly twice as much gas is produced, and there is less variation in the temperature of the digesting liquor, the pH value, the carbon-dioxide content of the gas, and the reduction in volatile matter. Results of experiments during which gas was recirculated for periods ranging from 0 to 4 hours are tabulated.

 15. 77 FR 71011 - Dungeness National Wildlife Refuge, Clallam County, WA; Comprehensive Conservation Plan and...

  Science.gov (United States)

  2012-11-28

  ... that are closed to visitors year-round for the benefit of wildlife would remain the same. Public-use... observation, wildlife photography, hiking, boating (no wake allowed), jogging, horseback riding, beach use...

 16. Structural modeling of sustainable housing “Oikos tuchineros of cow dung, bahareque and wood”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Rodrigo Hernández- Ávila

  2017-12-01

  Full Text Available The indigenous constructions of the Municipality of Tuchín, have been made over time in an artisan way, with materials from the area, which possibly do not meet the normative requirements. In this municipality there are winds that cause the fall of the structure, low resistance of its structural elements, homes not suitable for living and high insecurity conditions. This Municipality was chosen like pilot and at the moment it is recognized internationally for its constructions with techniques and ancestral practices, in addition, of its excellent crafts like the “vueltiao” hat; all this contributes to a structural modeling of this house in order to improve the quality of life of its inhabitants, for this it is desired to carry out a structural modeling with a construction system similar to the current one with suitable equipment and of the region , generating homes that comply with the NSR-10 resistant earthquake, technical specifications, bioclimatic considerations, optimization of the materials and the resources used, making it efficient during its useful life so as to guarantee the structural and cultural sustainability of housing.

 17. Co-digestion of Primary sludge with cow dung and brewery sludge ...

  African Journals Online (AJOL)

  Irene

  2015-02-18

  use of wastewater are not very common in Africa among other factors, due to a lack of efficient and cost-effective technology to treat wastewater to re-usable standards. In this study, two treatment systems, a high rate activated.

 18. 78 FR 68088 - Dungeness National Wildlife Refuge, Clallam County, WA; Comprehensive Conservation Plan and...

  Science.gov (United States)

  2013-11-13

  ... management activities, and we will reduce the Refuge's carbon footprint. Invasive species will be monitored...: Download the CCP and FONSI at http://www.fws.gov/pacific/planning/main/docs/wa/docsdungeness.htm . Email...

 19. Response of fed dung composted with rock phosphate on yield and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Jane

  2011-10-03

  Oct 3, 2011 ... ... uptake. INTRODUCTION. Phosphorous is considered as the second macronutrient ... composting pile are oxygen (>5 %), moisture content (40. - 65 %), C/N ratio .... concentrations and their uptake by maize plants. Statistical ...

 20. Kooperative Textproduktion : zur gemeinsamen Herstellung wissenschaftlicher Texte im Vergleich von ungeübten, fortgeschrittenen und sehr geübten SchreiberInnen

  OpenAIRE

  Lehnen, Katrin

  2000-01-01

  Was kennzeichnet wissenschaftliche Schreibkompetenz und wie manifestiert sie sich im Produktionsprozess? An welchen Normen orientieren sich SchreiberInnen beim Formulieren und welche Darstellungsstrategien machen sie sich zu eigen? Eine Möglichkeit, etwas darüber herauszubekommen, ist die Untersuchung kooperativer Textproduktionen. Dabei handelt es sich um Situationen, in denen mindestens zwei Personen gemeinsam einen Text planen, schreiben und/oder überarbeiten. Das Besondere ist, dass Proze...

 1. PIGMENTOS FOTOSSITETICOS E PRODUÇÃO DE FEIJÃO Vigna ungüiculada L. Walp SOB SALINIDADE E ADUBAÇÃO NITROGENADA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guilherme de Freitas Furtado

  2014-08-01

  Full Text Available Estudaram-se acúmulo de pigmentos foliares e a produção do feijão vigna cv. BRS Pajeú submetidos diferentes níveis de salinidade da água de irrigação e doses de nitrogênio. O experimento foi desenvolvido em lisímetros de drenagem, no período de junho a setembro de 2013 em ambiente protegido da UEAg/CTRN/UFCG. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, em esquema fatorial 5 x 5, com três repetições, testando-se cinco níveis de condutividade elétrica da água de irrigação - CEa (0,9; 1,8; 2,7; 3,6 e 4,5 dS m-1 e cinco doses de adubação nitrogenada (70; 100; 130; 160 e 190% da recomendação indicada para ensaio em vaso. Avaliaram-se o teor de clorofila ‘a’ (CL a, teor de clorofila ‘b’ (CL b teor de clorofila total (CLT, razão clorofila ‘a’ e clorofila ‘b’ (CL a/CL b, teor de carotenóides (CAT, o conteúdo relativo de água (CRA, florescimento inicial (FI, o número de flores por planta (NFP, a taxa de abortamento (TA, o número de grãos por vagens (NGV e o número de grãos por planta (NGP. O teor de CL a não foi influenciada pelos tratamentos aplicados, sendo em média 13,66 µg g-1 MF-1. A irrigação com água salina proporcionou redução no teor de CL b, CLT, CL a/CL b, CAT e o CRA. A adubação nitrogenada promoveu decréscimo da razão CL a/CL b. A salinidade retardou o florescimento inicial, reduziu o número de flores por planta, o número de grãos por vagem e o número de grãos por planta. A taxa de abortamento de flores foi elevada com o incremento da condutividade elétrica da água. O nitrogênio proporcionou efeito significativo para o número de grãos por vagem. Não houve interação entre a salinidade da água de irrigação e a fertilização nitrogenada para nenhuma variável analisada.

 2. mtSSB may sequester UNG1 at mitochondrial ssDNA and delay uracil processing until the dsDNA conformation is restored

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wollen Steen, Kristian; Doseth, Berit; westbye, Marianne

  2012-01-01

  Single-strand DNA binding proteins protect DNA from nucleolytic damage, prevent formation of secondary structures and prevent premature reannealing of DNA in DNA metabolic transactions. In eukaryotes, the nuclear single-strand DNA binding protein RPA is essential for chromosomal DNA replication...

 3. Konsequente Erschließung und Bewerbung von E-Books in der Bereichsbibliothek Universitätsmedizin (Universitätsbibliothek Mainz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schweizer, Stefanus

  2013-12-01

  Full Text Available [english] Medical e-books are popular for students and researchers alike. E-Books are well used, but often unknown. The online catalog in which all are listed is often not consulted. The Departmental Library for the University Medical Centre presents and promotes e-books as follows: own e-book-website, facilitated search, display in the blog, e-learning module, on posters and postings in the library.

 4. Studerende og professionelle praktikere “samskaber”: Fokus på udsatte børn og unge, de professionelles agency og meningsfuld deltagelse i FoU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birgitte Lund; Nielsen, Ove; Weissschädel, Sine

  lærerstuderende og lærere/pædagoger. De refererer til personlig professionel kompetence og agency ift. at støtte social inklusion og på det relationelle. De lærerstuderende peger særligt på arbejdet med det de oplever som “ægte” problemstillinger, men de fremhæver også, at de har behov for autonomi i valg af...

 5. Physical Characteristics of the Dalat Nuclear Research Reactor; Cac dac trung vat ly lo cua lo phan ung hat nhan Da Lat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huy, Ngo Quang [ed.; Nuclear Research Inst., Da Lat (Viet Nam)

  1994-10-01

  The operation of the TRIGA MARK II reactor of nominal power 250 KW has been stopped as all the fuel elements have been dismounted and taken away in 1968. The reconstruction of the reactor was accomplished with Russian technological assistance after 1975. The nominal power of the reconstructed reactor is of 500 KW. The recent Dalat reactor is unique of its kind in the world: Russian-designed core combined with left-over infrastructure of the American-made TRIGA II. The reactor was loaded in November 1983. It has reached physical criticality on 1/11/1983 (without central neutron trap) and on 18/12/1983 (with central neutron trap). The power start up occurred in February 1984 and from 20/3/1984 the reactor began to be operated at the nominal power 500 KW. The selected reports included in the proceedings reflect the start up procedures and numerous results obtained in the Dalat Nuclear Research Institute and the Centre of Nuclear Techniques on the determination of different physical characteristics of the reactor. These characteristics are of the first importance for the safe operation of the Dalat reactor.

 6. Udvikling og initial validering af et web-baseret spørgeskema til identifikation af prædiktorer for usikker sex blandt unge danskere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Marianne Johansson

  respondenternes alkoholindtagelse hele livet samt det sidste år, og en høj floor effekt for det item, der relaterede sig til alkoholindtagelsen den sidste måned. Både Rosenbergs Self-esteem skala og kondom Self-efficacy skalaerne viste god intern overensstemmelse (α>0,8), og spørgeskemaets test...

 7. »Rücksichtslose Kritik alles Bestehenden«

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ziegler, Magnus Møller

  2018-01-01

  Fra venstrehegelianisme til politisk økonomi: Allerede den unge Karl Marx udviklede et kritisk forskningsprogram.......Fra venstrehegelianisme til politisk økonomi: Allerede den unge Karl Marx udviklede et kritisk forskningsprogram....

 8. Living with Computers. Young Danes' Uses of and Thoughts on the Uses of Computers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stald, Gitte Bang

  1998-01-01

  Young Danes, computers,users, super users, non users, computer access, unge danskere, computere,brugere,superbrugere,ikke-brugere......Young Danes, computers,users, super users, non users, computer access, unge danskere, computere,brugere,superbrugere,ikke-brugere...

 9. Relative importance of pasture size and grazing continuity for the long-term conservation of Europena dung beetles

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Buse, J.; Šlachta, M.; Sládeček, František Xaver Jiří; Pung, M.; Wagner, T.; Entling, M. H.

  2015-01-01

  Roč. 187, JUL 01 (2015), s. 112-119 ISSN 0006-3207 Grant - others:GA MZe(CZ) QI111C034 Program:QI Institutional support: RVO:60077344 Keywords : habitat area * habitat continuity * geotrupidae Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour Impact factor: 3.985, year: 2015 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320715001561

 10. Quantification of population sizes of large herbivores and their long-term functional role in ecosystems using dung fungal spores

  NARCIS (Netherlands)

  Baker, Ambroise G.; Cornelissen, Perry; Bhagwat, Shonil A.; Vera, Frans M.W.; Willis, Katherine J.

  2016-01-01

  The relationship between large herbivore numbers and landscape cover over time is poorly understood. There are two schools of thought: one views large herbivores as relatively passive elements upon the landscape and the other as ecosystem engineers driving vegetation succession. The latter

 11. Hvis en kartoffel er forkert, hvad er en Mars-bar så?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lichtenstein, Mia Beck; Thomsen, Freja; Hinze, Cecilie

  2016-01-01

  Danske unge er de slankeste af 41 europæiske unge, men de føler sig ofte tykke og går på slankekur. Hvad er årsagen, og hvorfor er det et problem?......Danske unge er de slankeste af 41 europæiske unge, men de føler sig ofte tykke og går på slankekur. Hvad er årsagen, og hvorfor er det et problem?...

 12. Så rejser jeg mig op og vandrer tilbage til Paamiut

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter

  2012-01-01

  I denne artikel undersøges indhold i og betydningen af unges teater monologer – som de fandt sted i forbindelse med C:ntact’s teater-opsætning med en gruppe unge i Paamiut. Forestillingen bestod af 8 monologer, der blev fremsat af de unge. Da der var tale om monologer undersøges det, hvad der er ...

 13. Quantitative Non-canonical Amino Acid Tagging (QuaNCAT) Proteomics Identifies Distinct Patterns of Protein Synthesis Rapidly Induced by Hypertrophic Agents in Cardiomyocytes, Revealing New Aspects of Metabolic Remodeling*

  Science.gov (United States)

  Liu, Rui; Kenney, Justin W.; Manousopoulou, Antigoni; Johnston, Harvey E.; Kamei, Makoto; Woelk, Christopher H.; Xie, Jianling; Schwarzer, Michael; Proud, Christopher G.

  2016-01-01

  Cardiomyocytes undergo growth and remodeling in response to specific pathological or physiological conditions. In the former, myocardial growth is a risk factor for cardiac failure and faster protein synthesis is a major factor driving cardiomyocyte growth. Our goal was to quantify the rapid effects of different pro-hypertrophic stimuli on the synthesis of specific proteins in ARVC and to determine whether such effects are caused by alterations on mRNA abundance or the translation of specific mRNAs. Cardiomyocytes have very low rates of protein synthesis, posing a challenging problem in terms of studying changes in the synthesis of specific proteins, which also applies to other nondividing primary cells. To study the rates of accumulation of specific proteins in these cells, we developed an optimized version of the Quantitative Noncanonical Amino acid Tagging LC/MS proteomic method to label and selectively enrich newly synthesized proteins in these primary cells while eliminating the suppressive effects of pre-existing and highly abundant nonisotope-tagged polypeptides. Our data revealed that a classical pathologic (phenylephrine; PE) and the recently identified insulin stimulus that also contributes to the development of pathological cardiac hypertrophy (insulin), both increased the synthesis of proteins involved in, e.g. glycolysis, the Krebs cycle and beta-oxidation, and sarcomeric components. However, insulin increased synthesis of many metabolic enzymes to a greater extent than PE. Using a novel validation method, we confirmed that synthesis of selected candidates is indeed up-regulated by PE and insulin. Synthesis of all proteins studied was up-regulated by signaling through mammalian target of rapamycin complex 1 without changes in their mRNA levels, showing the key importance of translational control in the rapid effects of hypertrophic stimuli. Expression of PKM2 was up-regulated in rat hearts following TAC. This isoform possesses specific regulatory properties, so this finding indicates it may be involved in metabolic remodeling and also serve as a novel candidate biomarker. Levels of translation factor eEF1 also increased during TAC, likely contributing to faster cell mass accumulation. Interestingly those two candidates were not up-regulated in pregnancy or exercise induced CH, indicating PKM2 and eEF1 were pathological CH specific markers. We anticipate that the methodologies described here will be valuable for other researchers studying protein synthesis in primary cells. PMID:27512079

 14. “WHATSAPP”: de mensageiro instantâneo e chamada de voz em smartphones, para dispositivo de comunicação ubíqua dos gestores EAD da UFT/UAB no cerrado tocantinense

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Damião Rocha

  2017-05-01

  Full Text Available The paper addresses the multiplatform app "WhatsApp Messenger" and their use of online instant messaging and voice calls to smartphones. In Distance Education, Federal University of Federal University of Tocantins (UFT, this application has been used as a communication mobility strategic mobile since the management of courses and programs offered in 16 classroom support poles are located Board headquarters of large distances DOI: http://dx.doi.org/10.20873/uft.2359-3652.2017v4n2p185Revista Desafios –v. 04,n. 02, 2017186Educational Technology (DTE that manages the undergraduate courses in distance education through the System Open University of Brazil (UAB. The UFT through its Board of distance education has 5 undergraduate courses with an enrollment of 1,273 students divided into 52 classes. The implementation of online communication group of distance education managers in the App WhatsApp and its interface with teachers, poles coordinators, directors of the campuses has made communication and managers DL ubiquitous. A redefinition of communicating characterized by the multidimensionality of the indivisible space of your hypermobility, that is, their physical mobility expanded by mobile devices, as in the case of WhatsApp. Its theoretical approach results from studies and research in the Stricto SensuPostgraduate Program in Education PPGE/UFT.

 15. The Effects of One-Stage Full-Mouth Disinfection and Qua-drant-Wise Scaling and Root Planing on Serum Levels of IL-17 and IL-1β and Clinical Parameters (A randomized Controlled Trial Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adileh Shirmohammadi

  2013-01-01

  Full Text Available Objective: One-stage full-mouth disinfection technique (FMD has been introduced to avoid cross-contamination between the treated and untreated regions between treatment sessions. Considering the role of inflammatory mediators in periodontitis, the aim of the present study was to compare the effects of FMD with the quadrant-wise scaling and root planing (Q-SRP on serum levels of IL-17 and IL-1β in patients with moderate-to-severe chronic periodontitis.Materials and Methods: Twenty patients with chronic periodontitis were selected randomly and based on inclusion criteria in each group. In order to evaluate the periodontal status, the clinical parameters of bleeding on probing (BOP, clinical attachment level (CAL, probing depth (PD and modified gingival index (MGI were measured and recorded before treatment and at 2- and 4-month intervals after treatment. Immunologic parameters of the study such as IL-17 and IL-1β serum levels were determined by special laboratory kits at the same intervals. Data were analyzed by SPSS 15 statistical software. Statistical significance was defined at p0.05. In the evaluation of periodontal parameters, all parameters exhibited clinical improvements in both groups, with no statistically significant differences between the two study groups (p>0.05.Conclusion: Based on the results of the present study it was concluded that both FMD and Q-SRP techniques result in improvements in periodontal indexes and decreases in the serum levels of IL-17 and IL-1β inflammatory mediators.

 16. Kollektivet som korrektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøjer, Jo; Hutters, Camilla

  2008-01-01

  I Danmark har de unge individuel valgfrihed, når det kommer til valget af videregående uddannelse. Der er ikke nogen uddannelsespligt - valget er op til den unge. Den etablerede uddannelsesvejledning initierer et selvarbejde, hvorunder de unge anspores til at arbejde individuelt med at træffe det...... rette uddannelsesvalg. De unge oplever uddannelsesvalget som et ensomt og belastende arbejde. Så hvad sker der, når unge kollektivt reflekterer over at skulle vælge uddannelse? Artiklen præsenterer fortælleværksteder som metode til kollektive korrektioner af neoliberal regulering....

 17. Physical start up of the Dalat nuclear research reactor with the core configuration having a central neutron trap; Khoi dong vat ly lo phan ung hat nhan Da Lat voi cau hinh vung hoat co bay notron

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hien, Pham Duy; Huy, Ngo Quang; Long, Vu Hai; Mai, Tran Khanh [Nuclear Research Inst., Da Lat (Viet Nam)

  1994-10-01

  After the reactor has reached physical criticality with the core configuration exempt from central neutron trap on 1 November 1983, the core configuration with a central neutron trap has been arranged in the reactor and the reactor has reached physical criticality with this core configuration at 17h48 on 18 December 1983. The integral worths of different control rods are determined with accuracy. 2 refs., 24 figs., 18 tabs.

 18. Physical start up of the Dalat nuclear research reactor with the core configuration exempt from neutron trap; Khoi dong vat ly lo phan ung hat nhan Da Lat voi cau hinh vung hoat khong co bay notron

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hien, Pham Duy; Huy, Ngo Quang; Long, Vu Hai; Mai, Tran Khanh [Nuclear Research Inst., Da Lat (Viet Nam)

  1994-10-01

  The nominal power of the reconstructed Dalat reactor is of 500 KW. After a meticulous preparation the Russian and Vietnamese teams have proceeded to the physical reactor start-up in November 1983 with the core configuration exempt from the neutron trap. The reactor has reached the physical criticality at 19h50 on 1 November 1983. The report delineates different steps of the start-up procedure. 2 refs., 3 figs., 7 tabs.

 19. Gendered features of learning and identity development

  DEFF Research Database (Denmark)

  Du, Xiangyun

  2005-01-01

  Hvad afholder unge kvinder fra at udanne sig til ingeniør? Xiang-Yun Du peger i sit ph.d.-studium på flere barrierer. Der er den traditionelle opfattelse, at en ingeniør er en mand. Unge piger har også et uklart billede af ingeniørfaget og kender ikke dets relevans, og unge piger vælger i øvrigt ...

 20. Unique features of the structure and interactions of mycobacterial uracil-DNA glycosylase: structure of a complex of the Mycobacterium tuberculosis enzyme in comparison with those from other sources.

  Science.gov (United States)

  Kaushal, Prem Singh; Talawar, Ramappa K; Krishna, P D V; Varshney, Umesh; Vijayan, M

  2008-05-01

  Uracil-DNA glycosylase (UNG), a repair enzyme involved in the excision of uracil from DNA, from mycobacteria differs from UNGs from other sources, particularly in the sequence in the catalytically important loops. The structure of the enzyme from Mycobacterium tuberculosis (MtUng) in complex with a proteinaceous inhibitor (Ugi) has been determined by X-ray analysis of a crystal containing seven crystallographically independent copies of the complex. This structure provides the first geometric characterization of a mycobacterial UNG. A comparison of the structure with those of other UNG proteins of known structure shows that a central core region of the molecule is relatively invariant in structure and sequence, while the N- and C-terminal tails exhibit high variability. The tails are probably important in folding and stability. The mycobacterial enzyme exhibits differences in UNG-Ugi interactions compared with those involving UNG from other sources. The MtUng-DNA complex modelled on the basis of the known structure of the complex involving the human enzyme indicates a domain closure in the enzyme when binding to DNA. The binding involves a larger burial of surface area than is observed in binding by human UNG. The DNA-binding site of MtUng is characterized by the presence of a higher proportion of arginyl residues than is found in the binding site of any other UNG of known structure. In addition to the electrostatic effects produced by the arginyl residues, the hydrogen bonds in which they are involved compensate for the loss of some interactions arising from changes in amino-acid residues, particularly in the catalytic loops. The results arising from the present investigation represent unique features of the structure and interaction of mycobacterial Ungs.