WorldWideScience

Sample records for qua ung dung

 1. Mange unge mangler motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hutters, Camilla; Katznelson, Noemi

  2012-01-01

  Motivation er altafgørende for unges uddannelseschancer. Nyt forskningsprojekt skal gøre os klogere på, hvad der fremmer unges lyst til læring.......Motivation er altafgørende for unges uddannelseschancer. Nyt forskningsprojekt skal gøre os klogere på, hvad der fremmer unges lyst til læring....

 2. Mange unge mangler motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hutters, Camilla; Katznelson, Noemi

  2012-01-01

  Motivation er altafgørende for unges uddannelseschancer. Nyt forskningsprojekt skal gøre os klogere på, hvad der fremmer unges lyst til læring.......Motivation er altafgørende for unges uddannelseschancer. Nyt forskningsprojekt skal gøre os klogere på, hvad der fremmer unges lyst til læring....

 3. Unges motivation i udskolingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pless, Mette; Katznelson, Noemi; Hjort-Madsen, Peder

  Om hvordan de unge i udskolingen skaber lyst og motivation for læring. Med afsnit om hvad motivation er, hvordan den fremmes hos unge og kombineres med et liv udenfor skolen......Om hvordan de unge i udskolingen skaber lyst og motivation for læring. Med afsnit om hvad motivation er, hvordan den fremmes hos unge og kombineres med et liv udenfor skolen...

 4. Unge og gambling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Wittendorff, Nina

  Rapporten offentliggør resultaterne af den første videnskabelige undersøgelse af pengespil blandt unge danskere mellem 12 og 17 år. Den beskæftiger sig med tre områder 1) Pengespiladfærd blandt unge, 2) Problemspiladfærd blandt unge og 3) Sammenhænge mellem unges risikoadfærd og trivsel samt dere...

 5. Den unge Heidegger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Den første antologi på dansk om den unge Heideggers skrifter og udviklingen før Væren og tid......Den første antologi på dansk om den unge Heideggers skrifter og udviklingen før Væren og tid...

 6. Unge og prostitution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dan

  En national undersøgelse af unges prostitutionserfaringer samt en kvalitativ undersøgelse af socialpædagogers blik for prostitution som social problemstilling......En national undersøgelse af unges prostitutionserfaringer samt en kvalitativ undersøgelse af socialpædagogers blik for prostitution som social problemstilling...

 7. Unges veje mod ungdomsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pless, Mette; Katznelson, Noemi

  Undersøgelsen følger 1200 unge på deres vej fra 9. klasse og videre til enten 10. klasse, ungdomsuddannelserne, produktionsskoler eller arbejde. I rapporten fokuseres der på de unges valgprocesser, deres forestillinger om de forskellige muligheder de står overfor og deres tanker om arbejde og fre...

 8. Unge, sundhed og fitness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens-Ole

  2003-01-01

  Artiklen redegør for udbredelsen af fitness blandt unge og diskuterer, hvor det er blevet så populært at dyrke fitness.......Artiklen redegør for udbredelsen af fitness blandt unge og diskuterer, hvor det er blevet så populært at dyrke fitness....

 9. Mobile unge - mobil trivsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stald, Gitte Bang

  2013-01-01

  Digital trivsel – en antologi om børn og unges onlineliv - Nettet, Facebook og mobilen er blevet en selvfølgelig del af unges dagligdag og sociale liv. Derfor bør det digitale også være et fokuspunkt i det pædagogiske arbejde. Men det er lettere sagt end gjort. For hvilke særlige koder og...

 10. Unges politiske engagement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lieberkind, Jonas; Hansen, Niels-Henrik Møller

  2015-01-01

  I denne artikel undersøges danske unges politiske engagement. Vi vil se på, hvilke tilgange og forudsætninger danske unge har til politik, om deres politiske engagement kommer til udtryk på nye og anderledes måder, og hvorvidt deres politiske deltagelse er i konflikt med andre aktiviteter, der også...... kræver opmærksomhed og engagement. Vi vil argumentere for, at de unges syn på politik i disse år ændrer karakter, og at deres politiske deltagelse er viklet ind i og udfordret af et generelt og stigende krav fra de unge selv og omverdenen om at kunne navigere mellem stadigt flere interessesfærer: ’sig...... selv’, det sociale liv, jobs, uddannelse, karriere og fællesskabets generelle interesser (Illeris et al. 2009). Politisk deltagelse og engagement er i dette lys ikke et konkret og forudsigeligt anliggende, sådan som vi har for vane at diskutere det. For de unge fremstår det snarere som en diffus og...

 11. Dumt at tabe de unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde; Mehlsen, Camilla

  2011-01-01

  Tabergenerationen. De tunge unge. Restgruppen. Vi stempler det stigende antal ufaglærte unge som ‘dumme’, mens samfundet får prædikatet ’vidensamfund’. Men det nytter ikke at pege fingre ad de unge, når det er uddannelsessystemet, der fejler og ikke følger med tiden, lyder det fra to eksperter....

 12. Inklusion af utilpassede unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Anholt-projektet repræsenterer en alternativ pædagogisk interventionsform for utilpassede og sårbare unge. Projektet, der i en årrække har været afprøvet af ungdomsskoler og ungdomsorganisationer i Danmark, Tyskland, Østrig, Spanien, Portugal og Italien, bygger på tanker om erfaringsbaseret, ufor...

 13. Unges deltagelse i sundhedsfremme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordin, Lone Lindegard; Jensen, Jeanette Magne; Simovska, Venka

  2010-01-01

  Denne artikel diskuterer et litteraturreview, der belyser unges deltagelse i forebyggelse og sundhedsfremme og udbyttet i forhold til sundhedsmæssig adfærd samt udvikling af ejerskab og handlekompetence i relation til sundhed. Formålet er at bi drage til en sundhedsfremmende praksis, der har udga...

 14. Unge Liv i Syd

  DEFF Research Database (Denmark)

  befolkning under 18 år. Gennem etnografiske feltstudier i så forskellige egne af verden som blandt andet Brasilien, Nepal og Burkina Faso tager forfatterne fat på, hvordan unge søger at skabe sig liv i samfund med udbredt ressourcemangel. Bogen diskuterer også problematikker, som forskellige institutioner...

 15. Unge med flere kulturer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi

  , uddannelsessteder, arbejdsplads mv.). Det kan få en til at føle sig alene og ’udenfor’. Husk, at det ikke kun er dig som ung, men også forældre og din familie, der kan føle sig tilsidesat. For også de kan være udsat for forskelsbehandling relateret til etnicitet, køn og/eller alder (racisme, sexisme og ageisme) i...

 16. Mindfulness for unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  Undersøgelsen af, hvordan interventionsforløbet Mindfulness for unge virkede, er baseret på kvalitative interview med 24 elever i 9. klasse, som har deltaget i Mindfulness for unge i 8 uger. Resultater: Det fælles mindfulnessforløb i klassen har lært mange af eleverne at kunne bruge deres bevidste...... opmærksomhed til at forholde sig til deres situation, tilstand og muligheder, så de udvikler deres ressourcer i stedet for at blive fanget i afmagt og stress. Det er oplevelser og erfaringer med de praktiske mindfulness-øvelser, der har været særlig betydningsfuldt. Overordnet ser Mindfulness for unge ud til...... at kunne bidrage til at forebygge stress i skolen for en del elever, når mindfulness-instruktørens undervisning følges op og faciliteres af en mindfulnesspraktiserende lærer, der kender klassen og eleverne godt. Interesse og opbakning fra skolens ledelse og elevernes familier er også væsentligt...

 17. Unges friluftsliv set med integrationsbriller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gentin, Sandra

  2010-01-01

  Det er almindelig kendt, at indvandrere ikke deltager i foreningsliv i samme omfang som etniske danskere. Det er der forsøgt rådet bod på ved at invitere unge med anden etnisk baggrund end dansk til at dyrke spejdersport i henholdsvis Varde og København NV. Tilgangen til at integrere de unge var...

 18. Unge på kanten i Nordeuropa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helene Elisabeth Dam; Katznelson, Noemi

  2014-01-01

  Notatet præsenterer en række internationale perspektiver på udsatte unge og indsatser, der har bidraget positivt til de unges udvikling og forbedrede livssituation. Notatet er en del af undersøgelsen "Unge på kanten af samfundet", der udarbejdes af Center for Ungdomsforskning (CeFU) på foranledni...... af Rådet for Socialt Udsatte (RSU)....

 19. Unge, udenforskab og social forandring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fem millioner af Nordens indbyggere er unge i alderen 16-29 år. De fleste af disse har gode og trygge liv, og vi har aldrig haft så højt en uddannet ungdomsgeneration som i dag. Samtidig er 6-12 procent af hver årgang i fare for at havne i langvarigt udenforskab i forhold til samfundets instituti...

 20. Digitale koranpraksisser blandt flersprogede unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Daugaard, Line Møller

  2017-01-01

  literacypraksisser. Som det gælder de øvrige sprog- og literacypraksisser, ændres børnenes koranpraksisser over tid. I denne præsentation retter jeg opmærksomheden med digitale koranpraksisser blandt flersprogede unge i 8. klasse, for hvem koranen via forskellige apps på de unges smartphones potentielt altid er ved...... hånden. Med et gruppeinterview med fire flersprogede unge med somalisk og afghansk baggrund som empirisk omdrejningspunkt beskriver jeg i præsentationen, hvordan de unges interaktion med koranen og med det arabiske sprog medieres gennem koran-apps....

 1. Unge, uddannelse og netværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir

  2014-01-01

  Kapitlet gennemgår, hvordan de unge har det, og hvem der kan anses for at befinde sig i risikopositioner. Kapitlet gennemgår forskellige sociologiske forklaringer på det risikofyldte i unges liv, og med udgangspunkt i begreberne "tillid" "deltagelse" og "fællesskab" diskuteres hvorledes det pædag...

 2. Unge og stoffer på arbejdspladsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Olsen, Pia

  Rapporten stiller skarpt på stof- og rusmiddelbrug blandt unge i arbejdslivet. Ud fra unges egne oplevelser og erfaringer med stofbrug i arbejdslivet peger undersøgelsen på årsager til og sammenhænge bag hvorfor der bruges stoffer på arbejdspladserne. Endvidere belyses holdninger til brug af stof...

 3. Unge og stoffer på arbejdspladsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Olsen, Pia

  Rapporten stiller skarpt på stof- og rusmiddelbrug blandt unge i arbejdslivet. Ud fra unges egne oplevelser og erfaringer med stofbrug i arbejdslivet peger undersøgelsen på årsager til og sammenhænge bag hvorfor der bruges stoffer på arbejdspladserne. Endvidere belyses holdninger til brug af stof...

 4. Report on the QUaD Experiment

  Science.gov (United States)

  Hinderks, James

  2007-05-01

  The QUaD (QUEST at DASI) experiment is a millimeter-wave polarimeter designed to probe the cosmic microwave background (CMB) polarization over a multipole range of 100 to 2500. QUaD observes the CMB with an array of 31 polarization-sensitive bolometers split between two frequency bands centered at 100 and 150 GHz. The telescope is a 2.6 m on-axis Cassegrain design with beam sizes of 6.3' and 4.2' at the two respective observing frequencies. QUaD was commissioned at the South Pole in the Austral summer of 2004/2005. It has since completed two full seasons of observations with a third season underway. I will report on the status of QUaD observations and analysis. QUaD is a collaboration between institutions in the US, the UK and Ireland and is funded by the NSF, PPARC and Enterprise Ireland.

 5. Cow dung powder poisoning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Khaja Mohideen Sherfudeen

  2015-01-01

  Full Text Available Cow dung, which has germicidal property, was used in ancient days to clean living premises in South India. Nowadays, people are using commercially available synthetic cow dung powder. It is locally known as "saani powder" in Tamil Nadu. It is freely available in homes and is sometimes accidentally consumed by children. It is available in two colors - yellow and green. Cow dung powder poisoning is common in districts of Tamil Nadu such as Coimbatore, Tirupur, and Erode. We report two cases of yellow cow dung powder poisoning from our hospital.

 6. Cow dung powder poisoning.

  Science.gov (United States)

  Sherfudeen, Khaja Mohideen; Kaliannan, Senthil Kumar; Dammalapati, Pavan Kumar

  2015-11-01

  Cow dung, which has germicidal property, was used in ancient days to clean living premises in South India. Nowadays, people are using commercially available synthetic cow dung powder. It is locally known as "saani powder" in Tamil Nadu. It is freely available in homes and is sometimes accidentally consumed by children. It is available in two colors - yellow and green. Cow dung powder poisoning is common in districts of Tamil Nadu such as Coimbatore, Tirupur, and Erode. We report two cases of yellow cow dung powder poisoning from our hospital.

 7. Unge Stemmer - et valgfag til folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Leon Dalgas

  Rapporten sammenfatter resultaterne af følgeforskning til Arbejdermuseets udviklingsprojekt "Unge Stemmer". Udviklingsprojektet skabte et valgfag, som Arbejdermuseet kunne tilbyde folkeskolerne. Følgeforskningen undersøgte om fagbeskrivelsen og undervisningsaktiviteterne levede op til Arbejdermus...

 8. Unge åbner sig i Cyberspace

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hølge-Hazelton, Bibi

  2006-01-01

  Virtuelle relationer. Ved at benytte internettet som kontaktmiddel lykkedes det at få skabt dialog med mange unge diabetikere, der gerne og åbenhjertigt fortalte om, hvordan en kronisk sygdom integreres i et ungt menneskes hverdagsperspektiv....

 9. Unges motivation og læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Niels Ulrik; Katznelson, Noemi; Hutters, Camilla

  Uddannelse er en helt central del af det moderne ungdomsliv, men en del unge har svært ved at tage sig sammen, og resultatet er ofte problemer med fravær, frafald og skoletræthed. I denne bog belyses unges motivation for læring og uddannelse set i lyset af de forandringer, der præger samfundet...

 10. Unges motivation og læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Niels Ulrik; Katznelson, Noemi; Hutters, Camilla

  Uddannelse er en helt central del af det moderne ungdomsliv, men en del unge har svært ved at tage sig sammen, og resultatet er ofte problemer med fravær, frafald og skoletræthed. I denne bog belyses unges motivation for læring og uddannelse set i lyset af de forandringer, der præger samfundet...

 11. Kortlægning af unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skou, Carl Verner

  2009-01-01

  Computerprogram til Windows XP/Vista platformen til indberetning af unge under 18 år til registering af stofmisbrug og sociale data. Udgave: 1.0.1.1 Udgivelsesdato: 01-01-2009......Computerprogram til Windows XP/Vista platformen til indberetning af unge under 18 år til registering af stofmisbrug og sociale data. Udgave: 1.0.1.1 Udgivelsesdato: 01-01-2009...

 12. Cow dung powder poisoning

  OpenAIRE

  Khaja Mohideen Sherfudeen; Senthil Kumar Kaliannan; Pavan Kumar Dammalapati

  2015-01-01

  Cow dung, which has germicidal property, was used in ancient days to clean living premises in South India. Nowadays, people are using commercially available synthetic cow dung powder. It is locally known as “saani powder” in Tamil Nadu. It is freely available in homes and is sometimes accidentally consumed by children. It is available in two colors - yellow and green. Cow dung powder poisoning is common in districts of Tamil Nadu such as Coimbatore, Tirupur, and Erode. We report two cases of ...

 13. Børn og unges brug af internettet i fritiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattleff, Pernille; Tønnesen, Pia Hvid

  Børn og unge anvender hovedsageligt informations- og kommunikationsteknologi, IKT, herunder internettet, i fritiden. I pressen er der med jævne mellemrum megen fokus på bekymringer relateret til børn og unges brug af internettet. Det synes derfor oplagt at undersøge børn og unges brug af internet...

 14. Den Unge med Kræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  I Den Unge med Kræft beskrives igennem en række artikler et 3-årigt tværfagligt udviklings- og forskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D på Århus Universitetshospital. Projektet har involveret mere end 30 fagpersoner fra afdelingens sengeafsnit, ambulatorium, palliative enhed samt afdelingens so...

 15. Unge som vidensaktører

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjordside, Signe; Lindberg, Stine; Schjellerup, Helle;

  2016-01-01

  Både inden for praksisfeltet og i forbindelse med policymaking har der de seneste år været en stigende interesse for at inddrage unge i forskellige sammenhænge. Hensigten med dette kapitel er derfor, at sætte fokus på hvordan man sikrer reel inddragelse. Med udgangspunkt i viden og erfaringer fra...

 16. Casestudie - En ung pige med debuterende skizofreni

  OpenAIRE

  Britta Frederiksen

  2005-01-01

  Artiklen beskriver et individuelt musikterapiforløb med en ung skizofren pige. Der fokuseres på at beskrive den musikalske interaktion som udtryk for patientens udvikling i forløbet. For at strukturere og overskueliggøre beskrivelsen af det musikalske materiale anvendes bl.a. Mercedes Pavlicevics Musikalske Interaktion Ratings (MIR) med 9 niveauer til at beskriveinteraktionen mellem patient og terapeut i musikalske kliniske improvisationer. Suppleret med patient kommentarer og terapeutens not...

 17. What do dung beetles eat?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holter, Peter; Scholtz, Clarke H.

  2007-01-01

  Most adult coprophagous beetles feed on fresh dung of mammalian herbivores, confining ingestion to small particles with measured maximum diameters from 2-5 to 130 µm, according to body size and kind of beetle. This study explores benefits and costs of selective feeding in a ‘typical' dung beetle ...

 18. Barn og unge i det nye medielandskapet

  OpenAIRE

  Basmadjian, Elias

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven tar for seg hvordan den digitale utviklingen fører til utfordringer i samfunnet. Gjennom å drøfte begrepet mediedanning tar den for seg hvordan denne utviklingen fører til at dagens barn og unge som blir født inn og vokser opp i et samfunn som er grunnleggende annerledes enn for bare noen år siden. Ettersom tilgangen på digitale nyvinninger og sosiale medier er «allestedsnærværende» stiller dette også krav til deres evne til å forstå og bruke denne teknologien på en bærek...

 19. Aggressiv periodontitt hos barn og unge

  OpenAIRE

  Pham, Hong Tram Thi

  2006-01-01

  1999 International Classification Workshop (1) innførte begrepet aggressiv periodontitt (AgP) i det nye klassifikasjonssystemet for periodontitt. AgP inkluderer gruppene tidligere klassifisert som: Prepubertal periodontitt Juvenil periodontitt Raskt progredierende periodontitt Vår oppgave omhandler AgP hos barn og unge. Ifølge WHO’s definisjon, er barn personer mellom 0-18 år. Vi har derfor tatt for oss de 2 første av de 3 gruppene under definisjonen AgP, tidligere kalt...

 20. Casestudie - En ung pige med debuterende skizofreni

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Britta Frederiksen

  2005-02-01

  Full Text Available Artiklen beskriver et individuelt musikterapiforløb med en ung skizofren pige. Der fokuseres på at beskrive den musikalske interaktion som udtryk for patientens udvikling i forløbet. For at strukturere og overskueliggøre beskrivelsen af det musikalske materiale anvendes bl.a. Mercedes Pavlicevics Musikalske Interaktion Ratings (MIR med 9 niveauer til at beskriveinteraktionen mellem patient og terapeut i musikalske kliniske improvisationer. Suppleret med patient kommentarer og terapeutens noter beskrives, hvordan der i musikterapien skabes et rum for patienten hvor hendes kreative ressourcer og egne initiativer kan komme til udtryk, og hjælpe hende til at være i samspil frem for at isolere sig. Som beskrevet i forrige kapitel er det følgende en beskrivelse af et musikterapiforløb med en ung pige med debuterende skizofreni. Musikterapien forløb over et halvt år under hendes indlæggelse på et psykiatrisk sygehus.

 1. Anbragte børn og unges trivsel 2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Mette; Jørgensen, Trine

  17 år i foråret 2016. På det tidspunkt var godt 11.000 danske børn og unge anbragt uden for hjemmet, svarende 1 pct. af alle 0-17-årige. Denne undersøgelse er unik ved, at svarene kommer fra børnene og de unge selv. Det er derfor de anbragtes egne oplevelser, der belyses, uafhængigt af sagsbehandlere...

 2. Cosmological Parameters from the QUaD CMB polarization experiment

  CERN Document Server

  Ade, P; Bowden, M; Brown, M L; Cahill, G; Church, S; Culverhouse, T; Friedman, R B; Ganga, K; Gear, W K; Gupta, S; Hinderks, J; Kovac, J; Lange, A E; Leitch, E; Melhuish, S J; Memari, Y; Murphy, J A; Orlando, A; Pryke, C; Schwarz, R; O'Sullivan, C; Piccirillo, L; Rajguru, N; Rusholme, B; Taylor, A N; Thompson, K L; Turner, A H; Wu, E Y S; Zemcov, M

  2009-01-01

  In this paper we present a parameter estimation analysis of the polarization and temperature power spectra from the second and third season of observations with the QUaD experiment. QUaD has for the first time detected multiple acoustic peaks in the E-mode polarization spectrum with high significance. Although QUaD-only parameter constraints are not competitive with previous results for the standard 6-parameter LCDM cosmology, they do allow meaningful polarization-only parameter analyses for the first time. In a standard 6-parameter LCDM analysis we find the QUaD TT power spectrum to be in good agreement with previous results. However, the QUaD polarization data shows some tension with LCDM. The origin of this 1 to 2 sigma tension remains unclear, and may point to new physics, residual systematics or simple random chance. We also combine QUaD with the five-year WMAP data set and the SDSS Luminous Red Galaxies 4th data release power spectrum, and extend our analysis to constrain individual isocurvature mode fr...

 3. A comparison of dung beetle (Coleoptera: Scarabaeidae) attraction to native and exotic mammal dung.

  Science.gov (United States)

  Whipple, Sean D; Hoback, W Wyatt

  2012-04-01

  Although the preference of dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) for specific types and conditions of dung has been given substantial attention, little has been done to investigate the potential effects of exotic mammal introduction for game farms or rewilding projects. We used pitfall traps baited with various native and exotic herbivore, carnivore, and omnivore dung to evaluate dung beetle preference in the Great Plains of North America. Additionally, we analyzed of the nutrient quality of each dung type. In total, 9,089 dung beetles from 15 species were captured in 2 yr of sampling. We found significant differences (P < 0.05) in mean dung beetle capture among omnivore, herbivore, and carnivore dung, as well as differences in individual species preference for dung type. Omnivore dung was the most attractive with chimpanzee and human dung having the highest mean capture (291.1 ± 27.6 and 287.5 ± 28.5 respectively). Carrion also was highly attractive with a mean of 231.9 ± 20.6 beetles per trap (N = 8). Our results suggest definitive local preference of carrion in Phanaeus vindex Macleay and Onthophagus hecate (Panzer), while the congener, O. pennsylvanicus (Harold), was rarely captured in carrion and highly preferred omnivore dung. Preference for a specific bait type does not appear to be correlated with dung quality, mammalian diet, or origin of mammal. Results suggest niche segregation by dung type among dung beetle species.

 4. Structural and biophysical analysis of interactions between cod and human uracil-DNA N-glycosylase (UNG) and UNG inhibitor (Ugi)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Assefa, Netsanet Gizaw [UiT The Arctic University of Norway, 9037 Tromsø (Norway); Niiranen, Laila [UiT The Arctic University of Norway, 9037 Tromsø (Norway); University of Turku, FIN-20014 Turku (Finland); Johnson, Kenneth A.; Leiros, Hanna-Kirsti Schrøder; Smalås, Arne Oskar; Willassen, Nils Peder [UiT The Arctic University of Norway, 9037 Tromsø (Norway); Moe, Elin, E-mail: elin.moe@uit.no [UiT The Arctic University of Norway, 9037 Tromsø (Norway); Universidade Nova de Lisboa, Avenida da Republica (EAN), 2780-157 Oeiras (Portugal)

  2014-08-01

  A structural and biophysical study of the interactions between cod and human uracil-DNA N-glycosylase (UNG) and their inhibitor Ugi is presented. The stronger interaction between cod UNG and Ugi can be explained by a greater positive electrostatic surface potential. Uracil-DNA N-glycosylase from Atlantic cod (cUNG) shows cold-adapted features such as high catalytic efficiency, a low temperature optimum for activity and reduced thermal stability compared with its mesophilic homologue human UNG (hUNG). In order to understand the role of the enzyme–substrate interaction related to the cold-adapted properties, the structure of cUNG in complex with a bacteriophage encoded natural UNG inhibitor (Ugi) has been determined. The interaction has also been analyzed by isothermal titration calorimetry (ITC). The crystal structure of cUNG–Ugi was determined to a resolution of 1.9 Å with eight complexes in the asymmetric unit related through noncrystallographic symmetry. A comparison of the cUNG–Ugi complex with previously determined structures of UNG–Ugi shows that they are very similar, and confirmed the nucleotide-mimicking properties of Ugi. Biophysically, the interaction between cUNG and Ugi is very strong and shows a binding constant (K{sub b}) which is one order of magnitude larger than that for hUNG–Ugi. The binding of both cUNG and hUNG to Ugi was shown to be favoured by both enthalpic and entropic forces; however, the binding of cUNG to Ugi is mainly dominated by enthalpy, while the entropic term is dominant for hUNG. The observed differences in the binding properties may be explained by an overall greater positive electrostatic surface potential in the protein–Ugi interface of cUNG and the slightly more hydrophobic surface of hUNG.

 5. Successional studied of fungi on mammalian dung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. S. Singh

  2014-08-01

  Full Text Available Dung samples of nine animals were collected from different places at Gorakhpur (U.P. and incubated for 50 days. A total of 79 fungal species comprising Phycomycetes (22, Ascomycetes (23, Basidiomycetes (6. Deuteromycetes (21, Mycelia sterilla (4 and Myxomycetes(3 were isolated from the dung these animals. Among difTcrcnt species isolated, some were found in dung of several animals while others were restricted only to the dung of a particular animal dung. During the succession, the fruitbodies of Phycomycetes appeared first, closely followed by Deuteromycetes, Ascomycetes and Basidlomycetes. Mycelia sterilia and Myxomycetes, appeared carly as well as late but persisted for a much longer time.

 6. Ungepaneler: Reaktioner på undersøgelsens resultater fra de unge selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Irene

  2005-01-01

  Ved unge-paneler på tre forskellige skoler i landet blev undersøgelsens vigtigste konklusioner diskuteret med henblik på at få de unges uddybninger og nuanceringer af de fund, som spørgeskemaundersøgelsen gav anledning til. Unge fra 9.klasser fra tre forskellige skoler indgik i de tre paneler....

 7. Byens Ungdomsprofil  en undersøgelse af Fredericias unge 2009

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller; Brown, Rikke; Olsen, Pia

  Rapporten giver et indblik i de unges liv, som det tegner sig på en række områder. Rapporten bygger på de unges egne beskrivelser. I rapportens datamateriale indgår der 2123 besvarelser af et omfattende spørgeskema, indsamlet blandt alle unge på en uddannelsesinstitution i Fredericia. Dette suppl...

 8. Hydrogen fermentation properties of undiluted cow dung.

  Science.gov (United States)

  Yokoyama, Hiroshi; Waki, Miyoko; Ogino, Akifumi; Ohmori, Hideyuki; Tanaka, Yasuo

  2007-07-01

  Anaerobic treatment of undiluted cow dung (15% total solids), so-called dry fermentation, produced hydrogen (743 ml-H(2)/kg-cow dung) at an optimum temperature of 60 degrees C, with butyrate and acetate formation. The hydrogen production was inhibited by the addition of NH(4)(+) in a dose-dependent manner. A bacterium with similarity to Clostridium cellulosi was detected in the fermented dung by a 16S rDNA analysis.

 9. Funktionelle lidelser hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dehlholm-Lambertsen, Gitte; Hulgaard, Ditte Roth

  2017-01-01

  RESUME: Funktionelle somatiske symptomer hos børn og unge er en hyppig kontaktårsag i almen praksis. Forældrenes – og barnets – sygdomsforståelse har stor betydning for udvikling og vedligeholdelse af funktionelle lidelser. Gentagne undersøgelser i sundhedsvæsenet og familiens fokusering på fysis...

 10. Immunoglobulin genes: generating diversity with AID and UNG.

  Science.gov (United States)

  Storb, Ursula; Stavnezer, Janet

  2002-10-29

  Somatic hypermutation and switch recombination of immunoglobulin genes require the activity of the activation-induced deaminase, AID. Recent studies of mice deficient for the uracil-DNA glycosylase UNG, which removes U from DNA, suggest that AID catalyses the deamination of dC to dU during antibody diversification.

 11. Emotional intelligence : Sine qua non of leadership or folderol?

  NARCIS (Netherlands)

  Walter, Frank; Cole, Michael S.; Humphrey, Ronald H.

  Emotional intelligence (EI) is a divisive topic for many individuals interested in the subject of leadership. Whereas practitioner-oriented publications have claimed that EI is the sine qua non of leadership, academics continue to discuss EI's relevance for understanding leadership emergence,

 12. Emotional intelligence : Sine qua non of leadership or folderol?

  NARCIS (Netherlands)

  Walter, Frank; Cole, Michael S.; Humphrey, Ronald H.

  2011-01-01

  Emotional intelligence (EI) is a divisive topic for many individuals interested in the subject of leadership. Whereas practitioner-oriented publications have claimed that EI is the sine qua non of leadership, academics continue to discuss EI's relevance for understanding leadership emergence, behavi

 13. Treating cattle with antibiotics affects greenhouse gas emissions, and microbiota in dung and dung beetles.

  Science.gov (United States)

  Hammer, Tobin J; Fierer, Noah; Hardwick, Bess; Simojoki, Asko; Slade, Eleanor; Taponen, Juhani; Viljanen, Heidi; Roslin, Tomas

  2016-05-25

  Antibiotics are routinely used to improve livestock health and growth. However, this practice may have unintended environmental impacts mediated by interactions among the wide range of micro- and macroorganisms found in agroecosystems. For example, antibiotics may alter microbial emissions of greenhouse gases by affecting livestock gut microbiota. Furthermore, antibiotics may affect the microbiota of non-target animals that rely on dung, such as dung beetles, and the ecosystem services they provide. To examine these interactions, we treated cattle with a commonly used broad-spectrum antibiotic and assessed downstream effects on microbiota in dung and dung beetles, greenhouse gas fluxes from dung, and beetle size, survival and reproduction. We found that antibiotic treatment restructured microbiota in dung beetles, which harboured a microbial community distinct from those in the dung they were consuming. The antibiotic effect on beetle microbiota was not associated with smaller size or lower numbers. Unexpectedly, antibiotic treatment raised methane fluxes from dung, possibly by altering the interactions between methanogenic archaea and bacteria in rumen and dung environments. Our findings that antibiotics restructure dung beetle microbiota and modify greenhouse gas emissions from dung indicate that antibiotic treatment may have unintended, cascading ecological effects that extend beyond the target animal.

 14. Revisiting the life cycle of dung fungi, Including Sordaria fimicola

  Science.gov (United States)

  George Newcombe; Jason Campbell; David Griffith; Melissa Baynes; Karen Launchbaugh; Rosemary Pendleton

  2016-01-01

  Dung fungi, such as Sordaria fimicola, generally reproduce sexually with ascospores discharged from mammalian dung after passage through herbivores. Their life cycle is thought to be obligate to dung, and thus their ascospores in Quaternary sediments have been interpreted as evidence of past mammalian herbivore activity. Reports of dung fungi as endophytes would seem...

 15. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Mogens; Skov Olsen, Peter; Schjødt Vammen, Katrine;

  individuelle og familiemæssige faktorer er afgørende for, om et barn eller en ung senere slår ind på en kriminel løbebane. Mange konflikter mellem forældrene, dårlige skolefærdigheder, mange skoleskift og ADHD-lignende symptomer forhøjer fx risikoen for senere at begå kriminalitet. Andre undersøgelser viser...

 16. Unge og online sociale netværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte

  I denne ph.d.-afhandling udforskes 12-18-årige danske børn og unges brug af et af den seneste tids nyere internetfænomener: Online sociale netværk. De såkaldte sociale netværkssider (SNS’er) er internetbaserede mødesteder, hvor brugere via personaliserede profiler kan liste hinanden som venner og...... kommunikere og socialisere på tværs af fysiske og tidsmæssige begrænsninger. Afhandlingens hovedformål er at opnå en forståelse af, hvilke betydninger SNS’er som f.eks. Arto og Facebook har for de unge brugeres individuelle og sociale liv, og hvordan de anvender disse sider som en del af deres hverdag....... For at undersøge dette tages der udgangspunkt i en stor mængde af forskelligt datamateriale. Det primære datamateriale udgøres af fem års etnografisk engagement og deltagende observationer inden for feltet samt et omfattende kvalitativt spørgeskema om de oplevelser, som 12-18-årige danske unge har på sociale...

 17. STU-unges veje til at rejse i og med sit fritidsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Benedicte Schønemann Bernstorff; Larsen, Lisbeth

  2016-01-01

  Intentionen med nærværende artikel er at rette et fokus på unge (16-25 år) fra Særlig Tilrettelagt Uddannelses (herefter STU) fritidsliv. Artiklen tager sit afsæt i et forsknings- og udviklingsprojekt Sundhedsfremme for unge med nedsat funktionsevne i et STU-forløb i forhold til deres fritidsliv og...

 18. Børn, unge og sociale netværkssider. Hvad ved vi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte

  2012-01-01

  Hvorfor bruger børn og unge sociale netværkssider? Hvordan ser et venskab ud på internettet? Hvad betyder brugen af nye sociale medier for børn og unges identitet? Og hvordan forholder de sig til de risici, som uomtvisteligt også er en del af den sociale mediekultur? Dette kapitel indeholder en...

 19. The influence of Ivermectin treatment of cattle on dung fauna and dung composition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mogens; Nansen, Peter; Jespersen, Jørgen Brøchner;

  1988-01-01

  Madsen, M., J. Gr¢nvold, P. Nansen, J.B. Jespersen, K.-M. Vagn Jensen, P. Holter and B. Overgaard Nielsen, 1988: The influence of Ivermectin treatment of cattle on dung fauna and dung composition. Programme and Abstracts of the Vth European Multicolloqui¬um of Parasitology, September 4-9, 1988...

 20. The influence of Ivermectin treatment of cattle on dung fauna and dung composition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mogens; Nansen, Peter; Jespersen, Jørgen Brøchner

  1988-01-01

  Madsen, M., J. Gr¢nvold, P. Nansen, J.B. Jespersen, K.-M. Vagn Jensen, P. Holter and B. Overgaard Nielsen, 1988: The influence of Ivermectin treatment of cattle on dung fauna and dung composition. Programme and Abstracts of the Vth European Multicolloqui¬um of Parasitology, September 4-9, 1988...

 1. Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartoft, Hanne

  Magtanvendelse over for anbragte børn og unge er en samlebetegnelse for en række forskellige kontrollerende og adfærdsregulerende indgreb. Lovgivningen overlader en række beføjelser, f.eks. til føren og fastholdelse, person- og rumundersøgelse, kommunikationskontrol og begrænsninger i bevægelsesf...... bevægelsesfriheden til visse anbringelsessteder. I dagligdagen opstår der dog mange situationer, der ikke er omfattet af reguleringen, og hvor der kan være tvivl om, hvorledes hensynet til barnets selvbestemmelse skal afvejes overfor omsorgspligten....

 2. Cow Dung Ingestion and Inhalation Dependence: A Case Report

  Science.gov (United States)

  Khairkar, Praveen; Tiple, Prashant; Bang, Govind

  2009-01-01

  Although abuse of several unusual inhalants had been documented, addiction to cow dung fumes or their ashes has not been reported in medical literature as yet. We are reporting a case of cow dung dependence in ingestion and inhalational form.

 3. Cow Dung Ingestion and Inhalation Dependence: A Case Report

  Science.gov (United States)

  Khairkar, Praveen; Tiple, Prashant; Bang, Govind

  2009-01-01

  Although abuse of several unusual inhalants had been documented, addiction to cow dung fumes or their ashes has not been reported in medical literature as yet. We are reporting a case of cow dung dependence in ingestion and inhalational form.

 4. A review on the effect of macrocyclic lactones on dung-dwelling insects: Toxicity of macrocyclic lactones to dung beetles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen T. Jacobs

  2015-02-01

  Full Text Available Avermectins and milbemycins are commonly used in agro-ecosystems for the control of parasites in domestic livestock. As integral members of agro-ecosystems with importance in maintaining pasture health through dung burial behaviour, dung beetles are an excellent nontarget bio-indicator taxon for examining potential detrimental effects of pesticide application. The current review focuses on the relative toxicity of four different anthelmintics (ivermectin, eprinomectin, doramectin and moxidectin in dung residues using dung beetles as a bioindicator species. One of the implications of this review is that there could be an effect that extends to the entire natural assemblage of insects inhabiting and feeding on the dung of cattle treated with avermectin or milbemycin products. Over time, reduced reproductive rate would result in decreased dung beetle populations and ultimately, a decrease in the rate of dung degradation and dung burial.

 5. COW DUNG- A BOON FOR ANTIMICROBIAL ACTIVITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SUSHMITA SHRIVASTAVA*, ALKA MISHRA ARTI PAL

  2014-09-01

  Full Text Available India is an agricultural country having variety of plants and animals. Among the animals, cattle like cow has a prominent place in our country. It is considered as go-mata and worshipped by every hindu of India. The five products of cow called “Panchgavya” is a precious gift of this holy animal to our society, which consist of milk, curd, ghee, urine and dung. Among these, cow dung also called cow pad, is a component having crude protein, cellulose, hemicellulose and minerals. It is an efficient organic manure used to increase plant yield in fields. Cow dung slurry is also used by people of our country for plastering the floors and walls of their houses. Considering this custom of our society, a study had been done to evaluate antibacterial and antifungal properties of cow dung extract in distil water, ethanol and n- hexane against Candida, E. coli, Pseudomonas and Staphylococcus aureus and found it highly effective against these microbes. The study revealed that cow dung extract possess antimicrobial properties, which can be used to fight against certain pathogenic diseases and other ailments.

 6. Got Dung? Resource Selection by Dung Beetles in Neotropical Forest Fragments and Cattle Pastures.

  Science.gov (United States)

  Bourg, A; Escobar, F; MacGregor-Fors, I; Moreno, C E

  2016-10-01

  Both the impact of habitat modification on the food preferences of species and its impact on ecosystem functioning are poorly understood. In this study, we analyzed food selection by dung beetles in 80 tropical forest fragments and their adjacent cattle pastures in the Los Tuxtlas Biosphere Reserve, Mexico. Ten pitfall traps were placed at each site, half baited with human dung and the other half with fish carrion. We assessed dung beetle food selection and classified any specialization in resource use quantitatively using a multinomial classification model. We collected 15,445 beetles belonging to 42 species, 8747 beetles (38 species) in forest fragments and 6698 beetles (29 species) in cattle pastures. Twenty-five species were present in both habitats. Of all the beetles captured, 76% were caught in dung traps (11,727 individuals) and 24% in carrion traps (3718 individuals). We found 21 species of dung specialists, 7 carrion specialists, 8 generalists, and 6 species too rare to classify. The bait most frequently selected by beetles in this study was dung in both forests and pastures. Specialists tended to remain specialists in both habitats, while generalists tended to change their selection of bait type depending on the habitat. In summary, our results show that replacing forests with cattle pastures modifies the patterns of resource selection by dung beetles and this could affect ecosystem functioning.

 7. The materiality of dung: the manipulation of dung in Neolithic Mediterranean caves

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dimitrij Mlekuž

  2009-12-01

  Full Text Available This paper discusses the formation of layers of burnt herbivore dung in Neolithic, Eneolithic and Bronze Age Mediterranean caves. While these layers are clearly connected with transhumant pastoralism and the practice of keeping herds in the caves, their formation should not be seen as the result of purely practical and ‘rational’ reasons. In this paper, I develop an argument that they are remnants of a complex manipulation of substances which includes burning dung to make white ash. Thus instead of seeing dung as a culturally neutral refuse which has to be disposed of, we might see its burning and deposition as the cultural manipulation of potent substance.

 8. Dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) attracted to dung of the largest herbivorous rodent on earth: a comparison with human feces.

  Science.gov (United States)

  Puker, Anderson; Correa, César M A; Korasaki, Vanesca; Ferreira, Kleyton R; Oliveira, Naiara G

  2013-12-01

  The capybara, Hydrochoerus hydrochaeris (L.) (Rodentia: Caviidae), is the largest herbivorous rodent on Earth and abundant in the Neotropical region, which can provide a stable food source of dung for dung beetle communities (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). However, the use of capybara dung by dung beetles is poorly known. Here, we present data on the structure of the dung beetle community attracted to capybara dung and compare with the community attracted to human feces. Dung beetles were captured with pitfall traps baited with fresh capybara dung and human feces in pastures with exotic grass (Brachiaria spp.), patches of Brazilian savanna (Cerrado), and points of degraded riparian vegetation along the Aquidauana river in Anastácio and Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Brazil. In traps baited with human feces, 13,809 individuals of 31 species were captured, and in those baited with capybara dung 1,027 individuals belonging to 26 species were captured. The average number of individuals and species captured by the traps baited with human feces was greater than for capybara dung in all habitats studied. Composition of the communities attracted to human feces and capybara dung formed distinct groups in all habitats. Despite the smaller number of species and individuals captured in capybara dung when compared with human feces, capybara dung was attractive to dung beetles. In Brazil, the legalization of hunting these rodents has been debated, which would potentially affect the community and consequently the ecological functions performed by dung beetles that use the feces of these animals as a resource. In addition, the knowledge of the communities associated with capybaras may be important in predicting the consequences of future management of their populations.

 9. Teledialog med anbragte børn og unge i Herning Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars Bo; Lauritsen, Peter

  2016-01-01

  Folderen er udarbejdet på baggrund af en række workshops afholdt i efteråret 2015, hvor socialrådgivere fra Center for Børn og Forebyggelse, Børn & Unge eksperimenterede med Teledialog i samarbejde med anbragte børn og unge. Konkret præsenteres et udvalg af rådgivernes egne erfaringer fra arbejde...

 10. Sårbare børn og unge i tandplejeregi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uldum, Birgitte; Christensen, Hanne Nødgaard; Haubek, Dorte

  2016-01-01

  Hvorledes identificeres sårbare børn og unge i tandplejeregi i Danmark? I denne artikel sættes fokus på danske sårbare børn og unge i tandplejeregi og på udviklingen I Danmark siden 2009. En dansk spørgeskemaundersøgelse om tandplejens erfaring fra 2008 omtales kort. Der lægges vægt på det odonto...

 11. Hvilken evidens er der for medikamentel behandling af depression hos børn og unge?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Per Hove; Sørensen, Merete Juul

  2007-01-01

  Depression hos børn og unge er relativt hyppigt forekommende og kan have svære konsekvenser. Den specifikke antidepressive behandling kan være psykoterapeutisk eller medikamentel. I artiklen gennemgås på baggrund af systematisk litteratursøgning den videnskabelige evidens for medikamentel...... behandling af depression hos børn og unge med hovedvægten lagt på de mest veldokumenterede medikamenter: selektive serotoningenoptagelseshæmmere....

 12. Livsmål og (begyndende livsbaner) blandt unge fra forskellige sociale klasser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Claus D.; Skjøtt-Larsen, Jakob

  Når man taler om livsbaner i forhold til unge er det ofte med uddannelsesaspirationer og efterfølgende erhvervskarriere in mente. Men hvilke andre ’store livsmål’ har unge - livsmål som kunne tænkes at påvirke deres efterfølgende livsbaner? Hvilken betydning har f.eks. kærlighed, sex, religion...

 13. Revisiting the Life Cycle of Dung Fungi, Including Sordaria fimicola.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  George Newcombe

  Full Text Available Dung fungi, such as Sordaria fimicola, generally reproduce sexually with ascospores discharged from mammalian dung after passage through herbivores. Their life cycle is thought to be obligate to dung, and thus their ascospores in Quaternary sediments have been interpreted as evidence of past mammalian herbivore activity. Reports of dung fungi as endophytes would seem to challenge the view that they are obligate to dung. However, endophyte status is controversial because surface-sterilization protocols could fail to kill dung fungus ascospores stuck to the plant surface. Thus, we first tested the ability of representative isolates of three common genera of dung fungi to affect plant growth and fecundity given that significant effects on plant fitness could not result from ascospores merely stuck to the plant surface. Isolates of S. fimicola, Preussia sp., and Sporormiella sp. reduced growth and fecundity of two of three populations of Bromus tectorum, the host from which they had been isolated. In further work with S. fimicola we showed that inoculations of roots of B. tectorum led to some colonization of aboveground tissues. The same isolate of S. fimicola reproduced sexually on inoculated host plant tissues as well as in dung after passage through sheep, thus demonstrating a facultative rather than an obligate life cycle. Finally, plants inoculated with S. fimicola were not preferred by sheep; preference had been expected if the fungus were obligate to dung. Overall, these findings make us question the assumption that these fungi are obligate to dung.

 14. Revisiting the Life Cycle of Dung Fungi, Including Sordaria fimicola

  Science.gov (United States)

  Newcombe, George; Campbell, Jason; Griffith, David; Baynes, Melissa; Launchbaugh, Karen; Pendleton, Rosemary

  2016-01-01

  Dung fungi, such as Sordaria fimicola, generally reproduce sexually with ascospores discharged from mammalian dung after passage through herbivores. Their life cycle is thought to be obligate to dung, and thus their ascospores in Quaternary sediments have been interpreted as evidence of past mammalian herbivore activity. Reports of dung fungi as endophytes would seem to challenge the view that they are obligate to dung. However, endophyte status is controversial because surface-sterilization protocols could fail to kill dung fungus ascospores stuck to the plant surface. Thus, we first tested the ability of representative isolates of three common genera of dung fungi to affect plant growth and fecundity given that significant effects on plant fitness could not result from ascospores merely stuck to the plant surface. Isolates of S. fimicola, Preussia sp., and Sporormiella sp. reduced growth and fecundity of two of three populations of Bromus tectorum, the host from which they had been isolated. In further work with S. fimicola we showed that inoculations of roots of B. tectorum led to some colonization of aboveground tissues. The same isolate of S. fimicola reproduced sexually on inoculated host plant tissues as well as in dung after passage through sheep, thus demonstrating a facultative rather than an obligate life cycle. Finally, plants inoculated with S. fimicola were not preferred by sheep; preference had been expected if the fungus were obligate to dung. Overall, these findings make us question the assumption that these fungi are obligate to dung. PMID:26839959

 15. Revisiting the Life Cycle of Dung Fungi, Including Sordaria fimicola.

  Science.gov (United States)

  Newcombe, George; Campbell, Jason; Griffith, David; Baynes, Melissa; Launchbaugh, Karen; Pendleton, Rosemary

  2016-01-01

  Dung fungi, such as Sordaria fimicola, generally reproduce sexually with ascospores discharged from mammalian dung after passage through herbivores. Their life cycle is thought to be obligate to dung, and thus their ascospores in Quaternary sediments have been interpreted as evidence of past mammalian herbivore activity. Reports of dung fungi as endophytes would seem to challenge the view that they are obligate to dung. However, endophyte status is controversial because surface-sterilization protocols could fail to kill dung fungus ascospores stuck to the plant surface. Thus, we first tested the ability of representative isolates of three common genera of dung fungi to affect plant growth and fecundity given that significant effects on plant fitness could not result from ascospores merely stuck to the plant surface. Isolates of S. fimicola, Preussia sp., and Sporormiella sp. reduced growth and fecundity of two of three populations of Bromus tectorum, the host from which they had been isolated. In further work with S. fimicola we showed that inoculations of roots of B. tectorum led to some colonization of aboveground tissues. The same isolate of S. fimicola reproduced sexually on inoculated host plant tissues as well as in dung after passage through sheep, thus demonstrating a facultative rather than an obligate life cycle. Finally, plants inoculated with S. fimicola were not preferred by sheep; preference had been expected if the fungus were obligate to dung. Overall, these findings make us question the assumption that these fungi are obligate to dung.

 16. Secondary seed dispersal by dung beetles in an Amazonian forest fragment of Colombia: influence of dung type and edge effect.

  Science.gov (United States)

  Santos-Heredia, Carolina; Andresen, Ellen; Stevenson, Pablo

  2011-12-01

  Seeds of many plant species are secondarily dispersed by dung beetles, but the outcome of this interaction is highly context-specific. Little is known about how certain anthropogenic disturbances affect this plant-animal interaction. The aims of this study were to assess the effect of dung type on secondary dispersal by dung beetles in a forest fragment, and to determine whether this interaction is affected by edge effects. Using pitfall traps, we captured dung beetles attracted to dung of 2 frugivorous mammals: woolly monkeys and howler monkeys. We found differences between both dung beetle assemblages, but these differences were not consistent in time. Using seeds surrounded by both dung types, we carried out a field experiment using seeds of 2 plant species. We found that the probability of secondary dispersal by dung beetles was higher for seeds placed in woolly monkey dung. Finally, we carried out a field experiment using plastic beads as seed mimics to assess edge effects. We found that secondary seed dispersal by dung beetles was negatively affected by edges. The disruption of plant-animal interactions along anthropogenic forest edges could have long-term negative effects on forest dynamics by affecting processes of regeneration.

 17. Anaerobic co-digestion of water hyacinth and cow dung for biogas production

  OpenAIRE

  OROKA FRANK OKE; AKHIHIERO THELMA

  2015-01-01

  Co-digestion of water hyacinth and cow dung under anaerobic condition was studied. Results indicate a progressive increase in biogas yield with increased cow dung in the co-ferment mixture of water hyacinth: cow dung

 18. Monkey and dung beetle activities influence soil seed bank structure

  OpenAIRE

  Feer, François; Ponge, Jean-François; Jouard, Sylvie; Gomez, Doris

  2013-01-01

  International audience; In Neotropical forests, dung beetles act as efficient secondary dispersers of seeds that are dispersed primarily by red howler monkeys. Here, we investigated the origins of soil seed bank variability in relation to monkey and dung beetle activity, to assess the impact of dung beetles on seed fate, and their adaptability to resource availability. This question is important to better understand the process of tree regeneration, and is especially timely in the current con...

 19. Vermicomposting of Vegetable Wastes Using Cow Dung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Muthukumaravel

  2008-01-01

  Full Text Available Municipal solid wastes are mainly from domestic and commercial areas containing recyclable toxic substances, compostable organic matter and others. With rapid increase in population, the generation of municipal solid wastes has increased several folds during last few years. Disposal of solid wastes can be done by methods like land filling, incineration, recycling, conversion into biogas, disposal into sea and composting. Vermicomposting is one of the recycling technologies which will improve the quality of the products. The present study aims to find out the possibility of utilization of vegetable wastes for vermiculture. Earthworm Megascolex mauritii cultured in plastic trays (45 x 30 x 30 cm containing soil alone (control (T1, soil + cow dung (T2, soil + vegetable waste (T3 and soil + vegetable waste + cow dung (T4 for 60 days. Nutrient values were determined from the compost and compared with that of the control. From these results, it was found that NPK values were maximum in compost obtained from vegetable waste with the use of cow dung.

 20. Unge indvandrere på kontanthjælp i Københavns kommune: Barrierer for uddannelse og arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pico Geerdsen, Lars; Jakobsen, Vibeke

  I dette arbejdspapir undersøges, hvilke barrierer for uddannelse og beskæftigelse, der eksisterer for unge indvandrere på kontanthjælp i Københavns Kommune. I undersøgelsen gives en karakteristik af de unge indvandrere på kontanthjælp. Desuden analyseres deres kontakt med aktiveringssystemet og e...

 1. Linking functional group richness and ecosystem functions of dung beetles: an experimental quantification.

  Science.gov (United States)

  Milotić, Tanja; Quidé, Stijn; Van Loo, Thomas; Hoffmann, Maurice

  2017-01-01

  Dung beetles form an insect group that fulfils important functions in terrestrial ecosystems throughout the world. These include nutrient cycling through dung removal, soil bioturbation, plant growth, secondary seed dispersal and parasite control. We conducted field experiments at two sites in the northern hemisphere temperate region in which dung removal and secondary seed dispersal were assessed. Dung beetles were classified in three functional groups, depending on their size and dung manipulation method: dwellers, large and small tunnelers. Other soil inhabiting fauna were included as a fourth functional group. Dung removal and seed dispersal by each individual functional group and combinations thereof were estimated in exclusion experiments using different dung types. Dwellers were the most diverse and abundant group, but tunnelers were dominant in terms of biomass. All dung beetle functional groups had a clear preference for fresh dung. The ecosystem services in dung removal and secondary seed dispersal provided by dung beetles were significant and differed between functional groups. Although in absolute numbers more dwellers were found, large tunnelers were disproportionally important for dung burial and seed removal. In the absence of dung beetles, other soil inhabiting fauna, such as earthworms, partly took over the dung decomposing role of dung beetles while most dung was processed when all native functional groups were present. Our results, therefore, emphasize the need to conserve functionally complete dung ecosystems to maintain full ecosystem functioning.

 2. Udvikling af ressourcer i den musikalske relation med unge med sindslidelse i et socialpsykiatrisk aktivitetstilbud

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorte Bergholt Hviid

  2005-02-01

  Full Text Available I artiklen beskriver jeg hvordan musikterapeutiske tilbud kan indplaceres i et socialpsykiatrisk tilbud – her præsenteret ved Kollegiet Rømersvej, Fyns Amt. Derefter følger en gennemgang af resultaterne fra en kvalitativ hermeneutisk interviewundersøgelse med brugere fra Kollegiet Rømersvej. Undersøgelsen drejer sig om hvilke ressourcer unge brugere med sindslidelse oplever at udvikle i musikaktivitet/musikterapi. Seks unge brugere er interviewet ogdernæst er tre kollegaer og forfatteren som musikterapeut på stedet interviewet. Alle interviewene er analyseret, hvorefter der er opstået kategorier af de ressourceområder de unge udvikler imusikaktivitet/terapi.

 3. Origin and Diversification of Dung Beetles in Madagascar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Miraldo, Andreia; Wirta, Helena; Hanski, Ilkka

  2011-01-01

  and diversification of Malagasy dung beetles. Based on molecular phylogenies, the extant dung beetles originate from eight colonizations, of which four have given rise to extensive radiations. These radiations have occurred in wet forests, while the few extant species in the less successfulradiations occur in open...

 4. The Quantitative Reasoning for College Science (QuaRCS) Assessment in non-Astro 101 Courses

  Science.gov (United States)

  Kirkman, Thomas W.; Jensen, Ellen

  2016-06-01

  The innumeracy of American students and adults is a much lamented educational problem. The quantitative reasoning skills of college students may be particularly addressed and improved in "general education" science courses like Astro 101. Demonstrating improvement requires a standardized instrument. Among the non-proprietary instruments the Quantitative Literacy and Reasoning Assessment[1] (QRLA) and the Quantitative Reasoning for College Science (QuaRCS) Assessment[2] stand out.Follette et al. developed the QuaRCS in the context of Astro 101 at University of Arizona. We report on QuaRCS results in different contexts: pre-med physics and pre-nursing microbiology at a liberal arts college. We report on the mismatch between students' contemporaneous report of a question's difficulty and the actual probability of success. We report correlations between QuaRCS and other assessments of overall student performance in the class. We report differences in attitude towards mathematics in these two different but health-related student populations .[1] QLRA, Gaze et al., 2014, DOI: http://dx.doi.org/10.5038/1936-4660.7.2.4[2] QuaRCS, Follette, et al., 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.5038/1936-4660.8.2.2

 5. Dung of Mammuthus in the arid Southwest, North America

  Science.gov (United States)

  mead, Jim I.; Agenbroad, Larry D.; Davis, Owen K.; Martin, Paul S.

  1986-01-01

  The discovery of a unique organic deposit in a dry cave on the Colorado Plateau, southern Utah, permits the first comparison of the physical characteristics and the diet of the dung of the extinct mammoths from the arid Southwest, North America, with that of mammoths from Siberia and northern China, the only other known locations of such remains. The deposit buried beneath sand and rockfall is composed primarily of mammoth dung, estimated at over 300 m 3. Radiocarbon dates on dung boluses indicate that the mammoths frequented the cave between approximately 14,700 and 11,000 yr B.P. (the range of ages at 2σ). The desiccated boluses, measuring approximately 230 × 170 × 85 mm, are nearly identical in size to dung from extant elephants. The largest contents in the dung are stalks measuring 60 × 4.5 mm. Grasses and sedges dominated the diet, although woody species were commonly eaten.

 6. Ammonia emissions from cattle urine and dung excreted on pasture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Laubach

  2013-01-01

  Full Text Available Twelve cattle were kept for three days in a circular area of 16 m radius on short pasture and fed with freshly-cut pasture. Ammonia (NH3 emissions from the urine and dung excreted by the cattle were measured with a micrometeorological mass-balance method, during the cattle presence and for 10 subsequent days. Daily-integrated emission rates peaked on Day 3 of the experiment (last day of cattle presence and declined steadily for five days thereafter. Urine patches were the dominant sources for these emissions. On Day 9, a secondary emissions peak occurred, with dung pats likely to be the main sources. This interpretation is based on simultaneous observations of the pH evolution in urine patches and dung pats created next to the circular plot. Feed and dung samples were analysed to estimate the amounts of nitrogen (N ingested and excreted. Total N volatilised as NH3 was 19.8 (± 0.9% of N intake and 22.4 (± 1.3% of N excreted. The bimodal shape of the emissions time series allowed to infer separate estimates for volatilisation from urine and dung, respectively, with the result that urine accounted for 88.6 (± 2.6% of the total NH3 emissions. The emissions from urine represented 25.5 (± 2.0% of the excreted urine-N, while the emissions from dung amounted to 11.6 (± 2.7% of the deposited dung-N. Emissions from dung may have continued after Day 13 but were not resolved by the measurement technique. A simple resistance model shows that the magnitude of the emissions from dung is controlled by the resistance of the dung crust.

 7. The Quantitative Reasoning for College Science (QuaRCS) Assessment, 1: Development and Validation

  CERN Document Server

  Follette, Katherine B; Dokter, Erin; Buxner, Sanlyn; Prather, Edward

  2015-01-01

  Science is an inherently quantitative endeavor, and general education science courses are taken by a majority of college students. As such, they are a powerful venue for advancing students' skills and attitudes toward mathematics. This article reports on the development and validation of the Quantitative Reasoning for College Science (QuaRCS) Assessment, a numeracy assessment instrument designed for college-level general education science students. It has been administered to more than four thousand students over eight semesters of refinement. We show that the QuaRCS is able to distinguish varying levels of quantitative literacy and present performance statistics for both individual items and the instrument as a whole. Responses from a survey of forty-eight Astronomy and Mathematics educators show that these two groups share views regarding which quantitative skills are most important in the contexts of science literacy and educated citizenship, and the skills assessed with the QuaRCS are drawn from these ran...

 8. The DDB1–DCAF1–Vpr–UNG2 crystal structure reveals how HIV-1 Vpr steers human UNG2 toward destruction

  Science.gov (United States)

  Wu, Ying; Zhou, Xiaohong; Barnes, Christopher O.; DeLucia, Maria; Cohen, Aina E.; Gronenborn, Angela M.; Ahn, Jinwoo; Calero, Guillermo

  2017-01-01

  The HIV-1 accessory protein Vpr is required for efficient viral infection of macrophages and promotion of viral replication in T cells. Vpr’s biological activities are closely linked to the interaction with human DCAF1, a cellular substrate receptor of the Cullin4–RING E3 ubiquitin ligase (CRL4) of the host ubiquitin–proteasome-mediated protein degradation pathway. The molecular details of how Vpr usurps the protein degradation pathway have not been delineated. Here we present the crystal structure of the DDB1–DCAF1–HIV-1–Vpr–uracil-DNA glycosylase (UNG2) complex. The structure reveals how Vpr engages with DCAF1, creating a binding interface for UNG2 recruitment, in a manner distinct from the recruitment of SAMHD1 by Vpx protein for degradation by Vpx proteins. Vpr and Vpx use similar N-terminal and helical regions to bind the substrate receptor, whereas different regions target the specific cellular substrates. Furthermore, Vpr uses molecular mimicry of DNA by a variable loop for specific recruitment of the UNG2 substrate. PMID:27571178

 9. Læring og overskridelse af marginalisering blandt udsatte unge i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche

  2010-01-01

  , giver mening og udgør relevans set i relation til de unges interesser og livssituation. Inden for det specialpædagogiske praksisfelt taler man ofte om inklusion af elever i folkeskolens undervisning som et positivt ideal. Inklusion handler ud fra artiklens forståelse om at skabe bedre vilkår...

 10. Cell cycle-specific UNG2 phosphorylations regulate protein turnover, activity and association with RPA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hagen, Lars; Kavli, Bodil; Sousa, Mirta M L

  2008-01-01

  Human UNG2 is a multifunctional glycosylase that removes uracil near replication forks and in non-replicating DNA, and is important for affinity maturation of antibodies in B cells. How these diverse functions are regulated remains obscure. Here, we report three new phosphoforms of the non-cataly...

 11. Længerevarende behandling af børn og unge i sikrede pladser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonke, Jens; Kofoed Rasmussen, Lene

  I slutningen af 1990'erne blev der åbnet for, at landets sikrede institutioner kunne anvendes til længerevarende behandlingsforløb for unge kriminelle eller kriminalitetstruede. Ordningen har kun været benyttet i ringe grad og har været praktiseret meget forskelligt i de involverede institutioner...

 12. En forstærket indsats over for kriminalitetstruede børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonke, Jens; Carøe Christiansen, Connie

  Regeringens voldspakke fra 1997 resulterede bl.a. i nye institutionsformer og behandslingstilbud og en forstærket opsøgende indsats i arbejdet med børn og unge, der allerede har begået kriminalitet, eller er socialt belastede og derfor er kriminalitetestruede. Socialforskningsinstituttet evaluere...

 13. GeoViQua: quality-aware geospatial data discovery and evaluation

  Science.gov (United States)

  Bigagli, L.; Papeschi, F.; Mazzetti, P.; Nativi, S.

  2012-04-01

  GeoViQua (QUAlity aware VIsualization for the Global Earth Observation System of Systems) is a recently started FP7 project aiming at complementing the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) with rigorous data quality specifications and quality-aware capabilities, in order to improve reliability in scientific studies and policy decision-making. GeoViQua main scientific and technical objective is to enhance the GEOSS Common Infrastructure (GCI) providing the user community with innovative quality-aware search and evaluation tools, which will be integrated in the GEO-Portal, as well as made available to other end-user interfaces. To this end, GeoViQua will promote the extension of the current standard metadata for geographic information with accurate and expressive quality indicators, also contributing to the definition of a quality label (GEOLabel). GeoViQua proposed solutions will be assessed in several pilot case studies covering the whole Earth Observation chain, from remote sensing acquisition to data processing, to applications in the main GEOSS Societal Benefit Areas. This work presents the preliminary results of GeoViQua Work Package 4 "Enhanced geo-search tools" (WP4), started in January 2012. Its major anticipated technical innovations are search and evaluation tools that communicate and exploit data quality information from the GCI. In particular, GeoViQua will investigate a graphical search interface featuring a coherent and meaningful aggregation of statistics and metadata summaries (e.g. in the form of tables, charts), thus enabling end users to leverage quality constraints for data discovery and evaluation. Preparatory work on WP4 requirements indicated that users need the "best" data for their purpose, implying a high degree of subjectivity in judgment. This suggests that the GeoViQua system should exploit a combination of provider-generated metadata (objective indicators such as summary statistics), system-generated metadata (contextual

 14. Parameter Estimation from Improved Measurements of the CMB from QUaD

  CERN Document Server

  Ade, P; Bowden, M; Brown, M L; Cahill, G; Castro, P G; Church, S; Culverhouse, T; Friedman, R B; Ganga, K; Gear, W K; Hinderks, J; Kovac, J; Lange, A E; Leitch, E; Melhuish, S J; Memari, Y; Murphy, J A; Orlando, A; O'Sullivan, C; Piccirillo, L; Pryke, C; Rajguru, N; Rusholme, B; Schwarz, R; Taylor, A N; Thompson, K L; Turner, A H; Wu, E Y S; Zemcov, M

  2009-01-01

  We evaluate the ability of cosmic microwave background (CMB) polarization spectra to constrain cosmological models by analyzing a multi-experiment CMB dataset including the final analysis of the QUaD experiment. We provide the best limits on parameters from combined polarization data and find that QUaD spectra combined with additional CMB datasets using the optimal pivot scale of k_p=0.013 Mpc-1 prefer standard LCDM parameters of {omch2, ombh2, H_0, A_s, n_s, tau}={0.113, 0.0224, 70.6, 2.29 times 10^-9, 0.960, 0.086}, with the confidence regions of ombh2, omch2 and H_0 tightened due to the presence of QUaD data. QUaD alone constrains cold dark matter and baryon densities and the acoustic scale very well. The temperature and polarization sub-sets each provide good limits on cosmological parameters which are consistent with values obtained from a combination of existing CMB data. We incorporate small-scale CMB data to provide the tightest constraint on tensor modes from CMB data alone.

 15. Improved measurements of the temperature and polarization of the CMB from QUaD

  CERN Document Server

  Ade, P; Bowden, M; Cahill, G; Castro, P G; Church, S; Culverhouse, T; Friedman, R B; Ganga, K; Gear, W K; Gupta, S; Hinderks, J; Kovac, J; Lange, A E; Leitch, E; Melhuish, S J; Memari, Y; Murphy, J A; Orlando, A; O'Sullivan, C; Piccirillo, L; Pryke, C; Rajguru, N; Rusholme, B; Schwarz, R; Taylor, A N; Thompson, K L; Turner, A H; Wu, E Y S; Zemcov, M

  2009-01-01

  We present an improved analysis of the final dataset from the QUaD experiment. Using an improved technique to remove ground contamination, we double the effective sky area and hence increase the precision of our CMB power spectrum measurements by ~30% versus that previously reported. In addition, we have improved our modeling of the instrument beams and have reduced our absolute calibration uncertainty from 5% to 3.5% in temperature. The robustness of our results is confirmed through extensive jackknife tests and by way of the agreement we find between our two fully independent analysis pipelines. For the standard 6-parameter LCDM model, the addition of QUaD data marginally improves the constraints on a number of cosmological parameters over those obtained from the WMAP experiment alone. The impact of QUaD data is significantly greater for a model extended to include either a running in the scalar spectral index, or a possible tensor component, or both. Adding both the QUaD data and the results from the ACBAR...

 16. Emotional Intelligence: The Sine Qua Non for a Clinical Leadership Toolbox

  Science.gov (United States)

  Rao, Paul R.

  2006-01-01

  Over the past decade, it has become increasingly clear that although IQ and technical skills are important, emotional intelligence is the Sine Qua Non of leadership. According to Goleman [Goleman, D. (1998). What makes a leader? "Harvard Business Review," 93-102] "effective leaders are alike in one crucial way: they all have a high degree of…

 17. Emotional Intelligence: The Sine Qua Non for a Clinical Leadership Toolbox

  Science.gov (United States)

  Rao, Paul R.

  2006-01-01

  Over the past decade, it has become increasingly clear that although IQ and technical skills are important, emotional intelligence is the Sine Qua Non of leadership. According to Goleman [Goleman, D. (1998). What makes a leader? "Harvard Business Review," 93-102] "effective leaders are alike in one crucial way: they all have a high degree of…

 18. Effects of Weed Control and Cow Dung Manure on Growth ...

  African Journals Online (AJOL)

  control and cow dung manure treatments on growth of Quality Protein Maize. The trial consisted of factorial ... Maize (Zea mays L.) is one of the most important staple food crops in West and ... food production (Kamara and Sanginga, 2001). Of.

 19. Hvilken evidens er der for behandling af depression hos børn og unge med kognitiv terapi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Merete Juul; Thomsen, Per Hove

  2007-01-01

  Depression hos børn og unge er relativt hyppigt forekommende og kan have svære konsekvenser. Den specifikke antidepressive behandling kan være psykoterapeutisk eller medikamentel. I artiklen gennemgås på baggrund af systematisk litteratursøgning den videnskabelige evidens for effekten af kognitiv...... adfærdsterapi hos børn og unge med depression....

 20. Hvad så? Unge hørehæmmede trivsel og livskvalitet i et sociologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  Unge hørehæmmedes situation har længe været ubelyst. Dette råder denne afhandling bod på. Med udgangspunkt i et omfattende empirisk materiale - heriblandt en stor kvantitativ undersøgelse - beskrives unge hørehæmmedes livssituation i en række forskellige sociale arenaer, såsom folkeskolen, arbejd...

 1. Study of fungi on dung of different habitats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. S. Singh

  2014-08-01

  Full Text Available Dung samples of four animals viz., rabbit. rat, fowl and pigeon both in captivity and wild conditions were collected aseptically in sterilized bottles from different places at Gorakhpur (U. P.. These were then transfer red to Petri dish moist chambers and incubated Tor 50 days. The observations were madę on the 3rd, 5th, lOth, 15tth, 20th, 30th, 40th and 50th day of incubation. The number of fungi on dung of different animals was larger in wild condition than in captivity. Some species were common to both the conditions; a few were recorded from more animals dungs in captivity but from less animals in wild conditions and there were some confined either to the captivity or to the wild condition on Iv. In addition to these. there were still others which were found on one animal dung in captivity and on more animals dungs in wild condition. With a few exceptions in dung samples from captivity, feces of all the animals in both the conditions exhibited a similar pattern of the succession of fungi.

 2. Kinetic model development for biogas production from cattle dung

  Science.gov (United States)

  Ghatak, Manjula Das; Mahanta, P.

  2017-07-01

  Biogas is a mixture of methane, carbon dioxide and traces of numerous trace of elements. It is produced by anaerobic digestion of organic matters including cattle dung which depend upon various factors affecting the population and activity of microorganisms producing biogas. Among the various factors temperature is one of them which play a significant role in biogas production from cattle dung. Biogas production from cattle dung was studied at temperatures 35°C to 55°C at a step of 5°C to study the effect of temperature on biogas production from cattle dung. In this work a mathematical model is developed for evaluating the effect of temperature on the rate of biogas production from cattle dung. The new mathematical model is derived by adding the effect of temperature on the modified Gompertz model. The new model is found to be suitable for predicting the biogas production from cattle dung in the temperature range 35°C to 55°C. The results from the new model are found to be highly correlated to the experimental data of present study.

 3. BCR-ABL1 kinase inhibits uracil DNA glycosylase UNG2 to enhance oxidative DNA damage and stimulate genomic instability

  Science.gov (United States)

  Slupianek, Artur; Falinski, Rafal; Znojek, Pawel; Stoklosa, Tomasz; Flis, Sylwia; Doneddu, Valentina; Pytel, Dariusz; Synowiec, Ewelina; Blasiak, Janusz; Bellacosa, Alfonso; Skorski, Tomasz

  2013-01-01

  Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) revolutionized the treatment of CML-CP. Unfortunately, 25% of TKI-naive patients and 50–90% of TKI-responding patients carry CML clones expressing TKI resistant BCR-ABL1 kinase mutants. We reported that CML-CP leukemia stem and progenitor cell populations accumulate high amounts of reactive oxygen species (ROS), which may result in accumulation of uracil derivatives in genomic DNA. Unfaithful and/or inefficient repair of these lesions generates TKI resistant point mutations in BCR-ABL1 kinase. Using an array of specific substrates and inhibitors/blocking antibodies we found that uracil-DNA glycosylase UNG2 were inhibited in BCR-ABL1 –transformed cell lines and CD34+ CML cells. The inhibitory effect was not accompanied by downregulation of nuclear expression and/or chromatin association of UNG2. The effect was BCR-ABL1 kinase-specific because several other fusion tyrosine kinases did not reduce UNG2 activity. Using UNG2-specific inhibitor UGI we found that reduction of UNG2 activity increased the number of uracil derivatives in genomic DNA detected by modified comet assay and facilitated accumulation of ouabain-resistant point mutations in reporter gene Na+/K+ATPase. In conclusion, we postulate that BCR-ABL1 kinase-mediated inhibition of UNG2 contributes to accumulation of point mutations responsible for TKI-resistance causing the disease relapse, and perhaps also other point mutations facilitating malignant progression of CML. PMID:23047475

 4. Designing and implementing a Quality Broker: the GeoViQua experience

  Science.gov (United States)

  Papeschi, Fabrizio; Bigagli, Lorenzo; Masò, Joan; Nativi, Stefano

  2014-05-01

  GeoViQua (QUAlity aware VIsualisation for the Global Earth Observation System of Systems) is an FP7 project aiming at complementing the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) with rigorous data quality specifications and quality-aware capabilities, in order to improve reliability in scientific studies and policy decision-making. GeoViQua main scientific and technical objective is to enhance the GEOSS Common Infrastructure (GCI) providing the user community with innovative quality-aware search and visualization tools, which will be integrated in the GEOPortal, as well as made available to other end-user interfaces. To this end, GeoViQua will promote the extension of the current standard metadata for geographic information with accurate and expressive quality indicators. Employing and extending several ISO standards such as 19115, 19157 and 19139, a common set of data quality indicators has been selected to be used within the project. The resulting work, in the form of a data model, is expressed in XML Schema Language and encoded in XML. Quality information can be stated both by data producers and by data users, actually resulting in two conceptually distinct data models, the Producer Quality model and the User Quality model (or User Feedback model). GeoViQua architecture is built on the brokering approach successfully experimented within the EuroGEOSS project and realized by the GEO DAB (Discovery and Access Broker) which is part of the GCI. The GEO DAB allows for harmonization and distribution in a transparent way for both users and data providers. This way, GeoViQua can effectively complement and extend the GEO DAB obtaining a Quality augmentation Broker (DAB-Q) which plays a central role in ensuring the consistency of the Producer and User quality models. The GeoViQua architecture also includes a Feedback Catalog, a particular service brokered by the DAB-Q which is dedicated to the storage and discovery of user feedbacks. A very important issue

 5. Socialpædagogisk støtte til livsførelse - børn og unge uden for eget hjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwartz, Ida

  2013-01-01

  Formålet med en anbringelse er at give børn og unge i sociale nødsituationer samme muligheder for læring og udvikling som andre børn og unge. Den socialpædagogiske opgave er at understøtte, at anbragte børn og unge kommer videre i deres liv på trods af de vanskeligheder, de oplever. Forskning har...

 6. Die Arbeitsgruppe der deutschen Handschriftenzentren - Servicezentren für Handschriftenerschließung und -digitalisierung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christoph Mackert

  2015-03-01

  Full Text Available Mit sechs Handschriftenzentren verfügt Deutschland über eine weltweit einmalige Forschungsinfrastruktur zur Erschließung und zunehmend auch Digitalisierung des mittelalterlichen Handschriftenerbes. Der Beitrag stellt die Organisation, Funktion und Serviceangebote der Handschriftenzentren vor. The six German manuscript centers are a globally unique research infrastructure for cataloguing and increasingly for digitization of the medieval manuscript heritage. The paper presents the organization, function and services of the manuscript centers.

 7. Religiøsitet blant unge muslimer og kristne i Oslo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ronald Mayora Synnes

  2014-10-01

  Full Text Available Denne artikkelen sammenligner unge muslimer og kristnes forståelseav sin religiøsitet. Artikkelen bygger på kvalitative intervjuer av åtte unge muslimer og kristne i Oslo. Individualisering er ofte sett som et nøkkelbegrep i forståelsen av ungdoms mentalitet og religiøsitet. Hovedspørsmålet i denne artikkelen er hvordan ungdommene begrunner sine religiøse valg. Analysen viser at det er mange likheter mellom de muslimske og kristne informantene. Både unge muslimer og kristne ønsker å markere et skille i ungdomstiden, der deres religiøsitet går fra åvære en del av foreldrenes religiøsitet til å bli deres egenvalgtetro og overbevisning. Dette skjer på tross av at alle informanteneender opp med en religiøsitet som ligger nært opp til detde forteller om foreldrenes religiøsitet. Forskjellen mellom demuslimske og kristne informantene er at mens muslimer fortellerom et spenningsfylt møte med storsamfunnet, og at deresetniske og kulturelle opprinnelse står sentralt i deres religiøsediskurs, er dette ikke tema for de kristne informantene.

 8. The Effects of the Intensification of Agriculture on Northern Temperate Dung Beetle Communities

  National Research Council Canada - National Science Library

  Stephen A. Hutton; Paul S. Giller

  2003-01-01

  .... To assess the impact of farm management on one group of important insects, the dung beetles, their abundance, biomass, diversity and species richness were examined using dung-baited pitfall traps...

 9. Cosmological parameter estimation with QUaD CMB polarization and temperature experiment

  OpenAIRE

  Memari, Yasin

  2009-01-01

  In this thesis we examine the theoretical origin and statistical features of the Cosmic Microwave Background radiation. We particularly focus on the CMB power spectra and cosmological parameter estimation from QUaD CMB experiment data in order to derive implications for the concordance cosmological model. In chapter 4 we present a detailed parameter estimation analysis of the combined polarization and temperature power spectra from the second and third season observations of...

 10. Improved Measurements of the Temperature and Polarization of the Cosmic Microwave Background from QUaD

  OpenAIRE

  Brown, M L; Ade, P.; Bock, J.; Bowden, M.; Cahill, G.; Castro, P.G. (Patricia Garrido); Church, S.; Culverhouse, T.; Friedman, R. B.; Ganga, K.; Gear, W.K.; S. Gupta; Hinderks, J.; Kovac, John M.; Lange, A. E.

  2009-01-01

  We present an improved analysis of the final data set from the QUaD experiment. Using an improved technique to remove ground contamination, we double the effective sky area and hence increase the precision of our cosmic microwave background (CMB) power spectrum measurements by ~30% versus that previously reported. In addition, we have improved our modeling of the instrument beams and have reduced our absolute calibration uncertainty from 5% to 3.5% in temperature. The robustness of our result...

 11. Recycling of cattle dung, biogas plant-effluent and water hyacinth in vermiculture

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Balasubramanian, P.R.; Bai, R.K. [Madurai Kamaraj Univ. (India)

  1995-08-01

  The efficiency of recycling cattle dung, anaerobically digested cattle dung (biogas plant-effluent) and water hyacinth (Eichhornia crassipes) by culture of the earthworm Megascolex sp. was studied. The growth of the earthworms was increased by 156, 148 and 119% in soil supplemented with water hyacinth, cattle dung and biogas plant-effluent, respectively. The growth rate of the earthworms was increased significantly by raw cattle dung and water hyacinth over that by biodigested slurry. (author)

 12. QuaBingo: A Prediction System for Protein Quaternary Structure Attributes Using Block Composition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chi-Hua Tung

  2016-01-01

  Full Text Available Background. Quaternary structures of proteins are closely relevant to gene regulation, signal transduction, and many other biological functions of proteins. In the current study, a new method based on protein-conserved motif composition in block format for feature extraction is proposed, which is termed block composition. Results. The protein quaternary assembly states prediction system which combines blocks with functional domain composition, called QuaBingo, is constructed by three layers of classifiers that can categorize quaternary structural attributes of monomer, homooligomer, and heterooligomer. The building of the first layer classifier uses support vector machines (SVM based on blocks and functional domains of proteins, and the second layer SVM was utilized to process the outputs of the first layer. Finally, the result is determined by the Random Forest of the third layer. We compared the effectiveness of the combination of block composition, functional domain composition, and pseudoamino acid composition of the model. In the 11 kinds of functional protein families, QuaBingo is 23% of Matthews Correlation Coefficient (MCC higher than the existing prediction system. The results also revealed the biological characterization of the top five block compositions. Conclusions. QuaBingo provides better predictive ability for predicting the quaternary structural attributes of proteins.

 13. The QUaD Galactic Plane Survey 1: Maps And Analysis of Diffuse Emission

  CERN Document Server

  Culverhouse, T; Bock, J; Bowden, M; Brown, M L; Cahill, G; Castro, P G; Church, S; Friedman, R; Ganga, K; Gear, W K; Gupta, S; Hinderks, J; Kovac, J; Lange, A E; Leitch, E; Melhuish, S J; Memari, Y; Murphy, J A; Orlando, A; Schwarz, R; Sullivan, C O'; Piccirillo, L; Pryke, C; Rajguru, N; Rusholme, B; Taylor, A N; Thompson, K L; Turner, A H; Wu, E Y S; Zemcov, M

  2010-01-01

  We present a survey of ~800 square degrees of the galactic plane observed with the QUaD telescope. The primary product of the survey are maps of Stokes I, Q and U parameters at 100 and 150 GHz, with spatial resolution 5 and 3.5 arcminutes respectively. Two regions are covered, spanning approximately 245-295 and 315-5 degrees in galactic longitude l, and -4QUaD band, while better agreement is found at 150 GHz. A smaller excess is observed when comparing QUaD 100 GHz data to WMAP 5-year W band; in this case the excess is likely due to the w...

 14. Elongated hindguts in desert-living dung beetles (Scarabaeidae: Scarabaeinae) feeding on dry dung pellets or plant litter.

  Science.gov (United States)

  Holter, Peter; Scholtz, Clarke H

  2013-06-01

  Most adult dung beetles (Scarabaeidae: Scarabaeinae) feed on fresh, wet dung of larger herbivorous or omnivorous mammals. As refractory plant fragments are selected out before ingestion, the food is presumed easily digestible. However, members of the desert-living scarabaeine genus Pachysoma (probably evolved from an ancestor closely related to the wet-dung feeding genus Scarabaeus) select dry dung pellets and/or plant litter. Thus, they ingest a much higher proportion of structural plant material, which nevertheless appears to be digested rather efficiently. This study investigates morphological modifications of the gut for this digestion in adults of eight Pachysoma species, both pellet and litter feeders. To ascertain hypothesized ancestral conditions, four fresh-dung feeding Scarabaeus species were also examined. The latter have the usual dung beetle gut consisting of a long, simple midgut, followed by an equally simple, much shorter hindgut of the same width. Lengths of midguts (M) and hindguts (H) divided by body length (B) for comparison between species of different size are: 4.9-6.3 (M/B) and 0.7-0.8 (H/B), which is normal for dung feeders. In Pachysoma, lengths are 6.3-6.5 (M/B) and 1.0-1.4 (H/B) in pellet feeders, and 4.4-5.0 (M/B) and 2.0-2.5 (H/B) for litter feeders. Hindguts are still morphologically undifferentiated and of midgut width, but clearly longer, particularly in litter feeders. Presumably, plant fragments in the food are digested, at least partly, in the hindgut. If so, the morphological adaptation is unusual: simple elongation rather than the expansion of part of the hindgut, as found in several other plant- or detritus-feeding scarabaeids. Copyright © 2013 Wiley Periodicals, Inc.

 15. The Quantitative Reasoning for College Science (QuaRCS) Assessment in non-Astro 101 Courses II

  Science.gov (United States)

  Kirkman, Thomas W.; Jensen, Ellen

  2017-06-01

  The Quantitative Reasoning for College Science (QuaRCS) Assessment[1] aims to measure the pre-algebra mathematical skills that are often part of "general education" science courses like Astro 101. In four majors STEM classes, we report comparisons between QuaRCS metrics, ACT math, GPAO, and the course grade. In three of four classes QuaRCS QR score and ACT math were statistically significantly correlated (with r˜.6), however in the fourth course —a senior-level microbiology course— there was no statistically significantly correlation (in fact, rmath in science was seen to grow with the course level. Pre/post QuaRCS testing in Physics courses showed fractional sigma gains in QR, self-estimated math fluency and math importance, but not all of those increases were statistically significant. Using a QuaRCS map relating the questions to skill areas, we found graph reading, percentages, and proportional reasoning to be the most misunderstood skills in all four courses.[1] QuaRCS, Follette, et al.,2015, DOI: http://dx.doi.org/10.5038/1936-4660.8.2.2

 16. Dung beetles use the Milky Way for orientation.

  Science.gov (United States)

  Dacke, Marie; Baird, Emily; Byrne, Marcus; Scholtz, Clarke H; Warrant, Eric J

  2013-02-18

  When the moon is absent from the night sky, stars remain as celestial visual cues. Nonetheless, only birds, seals, and humans are known to use stars for orientation. African ball-rolling dung beetles exploit the sun, the moon, and the celestial polarization pattern to move along straight paths, away from the intense competition at the dung pile. Even on clear moonless nights, many beetles still manage to orientate along straight paths. This led us to hypothesize that dung beetles exploit the starry sky for orientation, a feat that has, to our knowledge, never been demonstrated in an insect. Here, we show that dung beetles transport their dung balls along straight paths under a starlit sky but lose this ability under overcast conditions. In a planetarium, the beetles orientate equally well when rolling under a full starlit sky as when only the Milky Way is present. The use of this bidirectional celestial cue for orientation has been proposed for vertebrates, spiders, and insects, but never proven. This finding represents the first convincing demonstration for the use of the starry sky for orientation in insects and provides the first documented use of the Milky Way for orientation in the animal kingdom.

 17. State Equation Determination of Cow Dung Biogas

  Science.gov (United States)

  Marzuki, A.; Wicaksono, L. B.

  2017-08-01

  A state function is a thermodynamic function which relates various macroscopically measurable properties of a system (state variable) describing the state of matter under a given set of physical conditions. A good understanding of a biogas state function plays a very important role in an effort to maximize biogas processes and to help predicting combation performance. This paper presents a step by step process of an experimental study aimed at determining the equation of state of cow dung biogas. The equation was derived from the data obtained from the experimental results of compressibility (κ) and expansivity (β) following the general form of gas state equation dV = βdT + κdP. In this equation, dV is gas volume variation, dT is temperature variation, and dP is pressure variation. From these results, we formulated a unique state equation from which the biogas critical temperature (Tc) and critical pressure were then determined (Tc = 266.7 K, Pc = 5096647.5 Pa).

 18. Evaluation of NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 genes in familial colorectal cancer predisposition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chandler Ian

  2006-10-01

  Full Text Available Abstract Background The observation that germline mutations in the oxidative DNA damage repair gene MUTYH cause colorectal cancer (CRC provides strong evidence that dysregulation of the base excision repair (BER pathway influences disease susceptibility. It is conceivable that germline sequence variation in other BER pathway genes such as NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 also contribute to CRC susceptibility. Methods To evaluate whether sequence variants of NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 genes might act as CRC susceptibility alleles, we screened the coding sequence and intron-exon boundaries of these genes in 94 familial CRC cases in which involvement of known genes had been excluded. Results Three novel missense variants were identified NEIL2 C367A, TDG3 A196G and UNG2 C262T in patients, which were not observed in 188 healthy control DNAs. Conclusion We detected novel germline alterations in NEIL2, TDG and UNG patients with CRC. The results suggest a limited role for NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 in development of CRC.

 19. Treatment of reindeer with ivermectin - effect on dung insect fauna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne C. Nilssen

  1999-04-01

  Full Text Available Ivermectin is an antiparasitic drug widely used in reindeer (Rangifer tarandus (L. in Fennoscandia and North America. Most of the ivermectin injected in the animal is excreted unchanged in the faeces. Several reports show that ivermectin in cattle dung disrupts colonisation and survival of beneficial dung breeding insects. The present study investigated the effect of ivermectin on the reindeer dung fauna. Four reindeer calves (males, 6 months of age were injected subcutaneously with standard doses of ivermectin (0.2 mg/kg body weight in early December. The daily produced faeces was collected until day 30 after treatment, and the concentration of ivermectin was determined by high pressure liquid chromatography (HPLC with fluorescence detection. The highest concentration measured (mean 1632 ng/g faeces (dry weight, range 907 to 2261 ng/g among the animals was on day 4 after treatment. The concentration decreased gradually to 28 ng/g (range 6 to 58 ng/g on day 30. Faeces portions from day 4 and from untreated reindeer were placed in the field on 2-4 July and recollected on 13-22 September in order to detect possible differences in decomposition fauna between the samples. The most important coprophilous beetles (Apbodius spp. and flies (Scatbophaga spp. were not detected in this winter dung whether it contained ivermectin or not, probably because of the dry consistency and small size of the pellets. On the other hand, these insects (larvae and imagines were common in summer dung, which had been deposited naturally in the field and later placed together with the ivermectin-containing winter dung for comparison. The summer dung has a more soft and lumpy consistency. Treatment in autumn or early winter implies that the bulk of the ivermectin from the animal will be present in faeces with winter consistency, since this bulk portion is excreted during the first 30 days after treatment. This dry and pelleted faeces is not utilized by the important

 20. A generalization of Dung's Abstract Framework for Argumentation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Søren Holbech; Parsons, Simon

  2006-01-01

  One of the most widely studied systems of argumentation is the one described by Dung in a paper from 1995. Unfortunately, this framework does not allow for joint attacks on arguments, which we argue must be required of any truly abstract argumentation framework. A few frameworks can be said...... to allow for such interactions among arguments, but for various reasons we believe that these are inadequate for modelling argumentation systems with joint attacks. In this paper we propose a generalization of the framework of Dung, which allows for sets of arguments to attack other arguments. We extend...

 1. On the road of dung: hypothetical dispersal routes of dung beetles in the circum–Sicilian volcanic islands

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tonelli, M.; Agoglitta, R.; Dawson, H.; Zunino, M.

  2016-07-01

  We analysed dung beetle communities on ten volcanic islands located around Sicily (Italy) to identify the most probable dispersal routes in the colonization of these islands. Assuming two scenarios, we analysed the dung beetle communities through the coefficient of dispersal direction DD2. Our results suggest that dispersal fluxes do not strictly follow the ‘stepping stone’ dynamic. Lipari and Vulcano are the likely core source areas for the north–of–Sicily area. In the Sicily Channel, Linosa appears to have been the main target area with three equivalent fluxes from Tunisia, Sicily, and Malta, while the fauna of Pantelleria resulted from their interchange and proximity to Tunisian fauna. In light of the congruence of our results with the known history of human movements and colonization, we propose a likely human contribution to the genesis of the dung beetle fauna of the circum–Sicilian volcanic islands. (Author)

 2. Quo vadis Inhaltserschließung der Deutschen Nationalbibliothek? Herausforderungen und Perspektiven

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulrike Junger

  2015-03-01

  Full Text Available Seit der Ausweitung des Pflichtexemplarrechts auf sog. unkörperliche Medienwerke im Jahr 2006 steht die Deutsche Nationalbibliothek (DNB vor der Herausforderung, über neue Wege zur Erzeugung bibliografischer Metadaten nachzudenken. Die steigende Menge an Publikationen, die es zu bearbeiten gilt, aber auch deren zunehmende Diversität, machen dies erforderlich. Für die Inhaltserschließung der DNB bedeutet das, dass andere Verfahren neben die intellektuelle Erschließung treten müssen. Die Entwicklung und Einführung automatischer Verfahren für Klassifikation und Beschlagwortung gehören ebenso dazu wie die Nutzung von Fremddaten oder die Gewinnung inhaltserschließender Daten über Konkordanzen. Dies hat Auswirkungen auf Arbeitsabläufe, Erschließungsinstrumente und -standards sowie Datenformate. Die DNB strebt ein Konzept für die Inhaltserschließung an, das zum Ziel hat, so viele Publikationen als möglich angemessen zu erschließen, um thematische Recherchen erfolgreich zu unterstützen. Since the extension of the legal deposit mandate to so-called non-physical publications in 2006, the Deutsche Nationalbibliothek (DNB has to deal with the challenge of finding new ways to create bibliographic metadata. This is due to the growing amount of publications and their increasing diversity. Consequently, in the area of subject cataloguing in DNB, intellectual cataloguing must be complemented by additional methods. These include the development and implementation of automated procedures for classification and indexing as well as the use of third party data or the production of subject data via mappings. All this has effects on the workflows, tools and standards for subject cataloguing and data formats. DNB aims at a concept for subject cataloguing which will make it possible to catalogue as many publications as possible in an appropriate way in order to successfully support topical searches

 3. BCR-ABL1 kinase inhibits uracil DNA glycosylase UNG2 to enhance oxidative DNA damage and stimulate genomic instability.

  Science.gov (United States)

  Slupianek, A; Falinski, R; Znojek, P; Stoklosa, T; Flis, S; Doneddu, V; Pytel, D; Synowiec, E; Blasiak, J; Bellacosa, A; Skorski, T

  2013-03-01

  Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) revolutionized the treatment of chronic myeloid leukemia in chronic phase (CML-CP). Unfortunately, 25% of TKI-naive patients and 50-90% of patients developing TKI-resistance carry CML clones expressing TKI-resistant BCR-ABL1 kinase mutants. We reported that CML-CP leukemia stem and progenitor cell populations accumulate high amounts of reactive oxygen species, which may result in accumulation of uracil derivatives in genomic DNA. Unfaithful and/or inefficient repair of these lesions generates TKI-resistant point mutations in BCR-ABL1 kinase. Using an array of specific substrates and inhibitors/blocking antibodies we found that uracil DNA glycosylase UNG2 were inhibited in BCR-ABL1-transformed cell lines and CD34(+) CML cells. The inhibitory effect was not accompanied by downregulation of nuclear expression and/or chromatin association of UNG2. The effect was BCR-ABL1 kinase-specific because several other fusion tyrosine kinases did not reduce UNG2 activity. Using UNG2-specific inhibitor UGI, we found that reduction of UNG2 activity increased the number of uracil derivatives in genomic DNA detected by modified comet assay and facilitated accumulation of ouabain-resistant point mutations in reporter gene Na(+)/K(+)ATPase. In conclusion, we postulate that BCR-ABL1 kinase-mediated inhibition of UNG2 contributes to accumulation of point mutations responsible for TKI resistance causing the disease relapse, and perhaps also other point mutations facilitating malignant progression of CML.

 4. Optimising bait for pitfall trapping of Amazonian dung beetles (Coleoptera: Scarabaeinae).

  Science.gov (United States)

  Marsh, Charles J; Louzada, Julio; Beiroz, Wallace; Ewers, Robert M

  2013-01-01

  The accurate sampling of communities is vital to any investigation of ecological processes and biodiversity. Dung beetles have emerged as a widely used focal taxon in environmental studies and can be sampled quickly and inexpensively using baited pitfalls. Although there is now a wealth of available data on dung beetle communities from around the world, there is a lack of standardisation between sampling protocols for accurately sampling dung beetle communities. In particular, bait choice is often led by the idiosyncrasies of the researcher, logistic problems and the dung sources available, which leads to difficulties for inter-study comparisons. In general, human dung is the preferred choice, however, it is often in short supply, which can severely limit sampling effort. By contrast, pigs may produce up to 20 times the volume. We tested the ability of human and pig dung to attract a primary forest dung beetle assemblage, as well as three mixes of the two baits in different proportions. Analyses focussed on the comparability of sampling with pig or human-pig dung mixes with studies that have sampled using human dung. There were no significant differences between richness and abundance sampled by each bait. The assemblages sampled were remarkably consistent across baits, and ordination analyses showed that the assemblages sampled by mixed dung baits were not significantly different from that captured by pure human dung, with the assemblages sampled by 10% and 90% pig mixes structurally most similar to assemblages sampled by human dung. We suggest that a 10:90 human:pig ratio, or similar, is an ideal compromise between sampling efficiency, inter-study comparability and the availability of large quantities of bait for sampling Amazonian dung beetles. Assessing the comparability of assemblage samples collected using different baits represents an important step to facilitating large-scale meta-analyses of dung beetle assemblages collected using non-standard methodology.

 5. Self-assembly of heterojunction quantum dots(HeQuaDs)

  Science.gov (United States)

  Eyink, K. G.; Tomich, D. H.; Grazulis, L.; Pitz, J. J.; Mahalingam, K.; Shank, J.; Munshi, S.; Ulrich, B.

  2006-02-01

  Quantum dots (QDs) have been receiving considerable attention due to the unique properties, which arise due to the confinement of the electron and holes in a lower band gap material. The InAs on GaAs material system is one of the most studied combinations in which quantum dots form during epitaxy. These QDs form in a Stranski Krastanov manner via a self-assembly process in which the dots nucleate at a critical adatom coverage on a wetting layer of InAs. QDs may be vertically aligned by using the residual strain above a buried dot layer to enhance the nucleation of the second layer of dots. In this work, we show the formation of QDs, which are composed of multiple materials, can be formed through a marriage of these two concepts. In this particular demonstration, we formed InAs dots on GaAs andcrowned the QDs with GaSb and encapsulated the entire structure with GaAs. Atomic Force Microscopy shows additional nucleation between the InAs layers has been minimized and cross-sectional transmission electron microscopy shows the formation the composite structure. Transmission electron microscopy indicated a clear boundary between the GaSb and InAs regions. AFM analysis of the HeQuaD structure shows that GaSb material grows mainly on the two (1 1 0) inclined facets. Thus, the HeQuaD is elongated along the (1 1 0) direction. We have also obtained preliminary photoluminescence (PL) from a 3 layer GaS/InAs HeQuaD structure with a peak around 1.3 microns.

 6. The QUaD Galactic Plane Survey. I. Maps and Analysis of Diffuse Emission

  OpenAIRE

  Culverhouse, Thomas; Ade, Peter; Bock, James; Bowden, Melanie; Brown, Michael L.; Cahill, Gary; Castro, Patricia G.; Church, Sarah E.; Friedman, Robert; Ganga, Ken; Gear, Walter K.; Gupta, Sujata; Hinderks, James R.; Kovac, John M.; Lange, Andrew E.

  2010-01-01

  We present a survey of ~800 deg\\(^{2}\\) of the galactic plane observed with the QUaD telescope. The primary products of the survey are maps of Stokes I, Q, and U parameters at 100 and 150 GHz, with spatial resolution of 5' and 3'.5, respectively. Two regions are covered, spanning approximately 245°-295° and 315°-5° in the galactic longitude l and –4° < b < +4° in the galactic latitude b. At 0°.02 square pixel size, the median sensitivity is 74 and 107 kJy sr\\(^{–1}\\) at 100 GHz and 150 GHz re...

 7. Ammonia emissions from cattle urine and dung excreted on pasture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laubach, J; Taghizadeh-Toosi, Arezoo; Gibbs, S J;

  2013-01-01

  Twelve cattle were kept for three days in a circular area of 16 m radius on short pasture and fed with freshly-cut pasture. Ammonia (NH3) emissions from the urine and dung excreted by the cattle were measured with a micrometeorological mass-balance method, during the cattle presence and for 10 su...

 8. Dungeness NWR: Initial Survey Instructions for Avian Shoreline Survey

  Data.gov (United States)

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — The U.S. Coast Guard determined that Dungeness Spit is one of the top five high-risk areas in the U.S. for oil spill events due, in part, to its prominent location...

 9. Heavy metal burdens in patches of asphyxiated swamp areas within the Qua Iboe estuary mangrove ecosystem.

  Science.gov (United States)

  Essien, J P; Essien, V; Olajire, A A

  2009-08-01

  This study examined the burden of Zn, Cu, Ni, Pb, Cr and V in patches of asphyxiated mangrove swamp areas within Qua Iboe Estuary mangrove ecosystem by sediments and surface water analysis; in order to establish natural background levels of these metals and to assess anthropogenic influences on them. The analysis shows that the mean concentrations (mg/kg, dw) of Zn, Cu, Ni, Pb, Cr and V in sediments from asphyxiated and healthy mangrove ecosystems of Qua Iboe vary from 36.3-179.4, 29.2-43.2, 3.6-37.4, 39.6-93.8, 0.15-0.53 and 2.9-9.3, with the former exhibiting higher metal accumulating potential. Although heavy metal concentrations in surface water of the asphyxiated swamp were low, their accumulative effect is significant. The concentrations of Cu and Pb in surface water of this ecosystem exceeded the water quality criteria while Ni and Cr were under the maximum concentration for drinking water quality and protection of aquatic life. The values of pollution load index (PLI), which are generally greater than unity, show that the sediments and the surface water from the asphyxiated mangrove ecosystem were polluted with heavy metals, thus suggesting anthropogenic activities as a possible source of these metals. The mean concentrations of Zn, Ni and Pb exceeded the effects range-low (ERL), indicating that there may be some ecotoxicological risk to organisms living in asphyxiated mangrove sediments.

 10. Parity violation constraints using cosmic microwave background polarization spectra from 2006 and 2007 observations by the QUaD polarimeter.

  Science.gov (United States)

  Wu, E Y S; Ade, P; Bock, J; Bowden, M; Brown, M L; Cahill, G; Castro, P G; Church, S; Culverhouse, T; Friedman, R B; Ganga, K; Gear, W K; Gupta, S; Hinderks, J; Kovac, J; Lange, A E; Leitch, E; Melhuish, S J; Memari, Y; Murphy, J A; Orlando, A; Piccirillo, L; Pryke, C; Rajguru, N; Rusholme, B; Schwarz, R; O'Sullivan, C; Taylor, A N; Thompson, K L; Turner, A H; Zemcov, M

  2009-04-24

  We constrain parity-violating interactions to the surface of last scattering using spectra from the QUaD experiment's second and third seasons of observations by searching for a possible systematic rotation of the polarization directions of cosmic microwave background photons. We measure the rotation angle due to such a possible "cosmological birefringence" to be 0.55 degrees +/-0.82 degrees (random) +/-0.5 degrees (systematic) using QUaD's 100 and 150 GHz temperature-curl and gradient-curl spectra over the spectra over the multipole range 200Lorentz-violating interactions to violation on cosmological scales.

 11. Topsoil as Affected by Dung Deposition Under Resting Places of Red Howler Monkey (Alouatta seniculus)

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  S. POUVELLE; F. FEER; J. F. PONGE

  2008-01-01

  The short-term influence of dung deposition and the further redistribution of dung by dung beetles were studied under a resting place of the red howler monkey (Alouatta senieulus) living in tropical rainforests of South America. Monkey dung was experimentally clumped on the field in a place used by troops of howler monkeys for resting in the Nouragues Reserve Station, French Guiana. Dung-treated plots were sampled serially over three weeks and compared with controls located in their immediate vicinity. The composition of the soil matrix (top 10 cm) was studied in successive microlayers using an optical method. Under the influence of dung beetle activity, the topsoil became more homogeneous by losing its litter, its content in earthworm aeces increased in the course of time, and surface mineral deposits were penetrated by roots. The results were interpreted in the light of present knowledge on the effects of soil animal activity on plant growth and survival of seedlings.

 12. Use of habitat resources by scarab dung beetles in an Savanna

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carpaneto, Giuseppe Maria; Mazziotta, Adriano; Ieradi, Michele

  2010-01-01

  In the Queen Elizabeth National Park, Uganda, we compared the scarab beetle assemblages in the dung of three wild ungulates (African buffalo, a ruminant foregut fermenter; hippopotamus, nonruminant foregut fermenter; and warthog, nonruminant hindgut fermenter). Dung was collected from two sandy......-clay soils with different percentage of coarse sand. We aimed at investigating habitat resource selection by dung beetle species within a savanna natural contest with abundant and diverse food availability. Analyses were performed to detect differences for dung beetle assemblages in abundance, diversity...

 13. Gut microbiota of dung beetles correspond to dietary specializations of adults and larvae.

  Science.gov (United States)

  Shukla, Shantanu P; Sanders, Jon G; Byrne, Marcus J; Pierce, Naomi E

  2016-12-01

  Vertebrate dung is central to the dung beetle life cycle, constituting food for adults and a protective and nutritive refuge for their offspring. Adult dung beetles have soft mandibles and feed primarily on nutritionally rich dung particles, while larvae have sclerotized mandibles and consume coarser dung particles with a higher C/N ratio. Here, using the dung beetles Euoniticellus intermedius and E. triangulatus, we show that these morphological adaptations in mandibular structure are also correlated with differences in basic gut structure and gut bacterial communities between dung beetle life stages. Metagenome functional predictions based on 16S rDNA characterization further indicated that larval gut communities are enriched in genes involved in cellulose degradation and nitrogen fixation compared to adult guts. Larval gut communities are more similar to female gut communities than they are to those of males, and bacteria present in maternally provisioned brood balls and maternal 'gifts' (secretions deposited in the brood ball along with the egg) are also more similar to larval gut communities than to those of males. Maternal secretions and maternally provisioned brood balls, as well as dung, were important factors shaping the larval gut community. Differences between gut microbiota in the adults and larvae are likely to contribute to differences in nutrient assimilation from ingested dung at different life history stages.

 14. The role of dung beetles in reducing greenhouse gas emissions from cattle farming

  Science.gov (United States)

  Slade, Eleanor M.; Riutta, Terhi; Roslin, Tomas; Tuomisto, Hanna L.

  2016-01-01

  Agriculture is one of the largest anthropogenic sources of greenhouse gases (GHGs), with dairy and beef production accounting for nearly two-thirds of emissions. Several recent papers suggest that dung beetles may affect fluxes of GHGs from cattle farming. Here, we put these previous findings into context. Using Finland as an example, we assessed GHG emissions at three scales: the dung pat, pasture ecosystem, and whole lifecycle of milk or beef production. At the first two levels, dung beetles reduced GHG emissions by up to 7% and 12% respectively, mainly through large reductions in methane (CH4) emissions. However, at the lifecycle level, dung beetles accounted for only a 0.05-0.13% reduction of overall GHG emissions. This mismatch derives from the fact that in intensive production systems, only a limited fraction of all cow pats end up on pastures, offering limited scope for dung beetle mitigation of GHG fluxes. In contrast, we suggest that the effects of dung beetles may be accentuated in tropical countries, where more manure is left on pastures, and dung beetles remove and aerate dung faster, and that this is thus a key area for future research. These considerations give a new perspective on previous results perspective, and suggest that studies of biotic effects on GHG emissions from dung pats on a global scale are a priority for current research.

 15. Quantitative structure-activity relationships of selective antagonists of glucagon receptor using QuaSAR descriptors.

  Science.gov (United States)

  Manoj Kumar, Palanivelu; Karthikeyan, Chandrabose; Hari Narayana Moorthy, Narayana Subbiah; Trivedi, Piyush

  2006-11-01

  In the present paper, quantitative structure activity relationship (QSAR) approach was applied to understand the affinity and selectivity of a novel series of triaryl imidazole derivatives towards glucagon receptor. Statistically significant and highly predictive QSARs were derived for glucagon receptor inhibition by triaryl imidazoles using QuaSAR descriptors of molecular operating environment (MOE) employing computer-assisted multiple regression procedure. The generated QSAR models revealed that factors related to hydrophobicity, molecular shape and geometry predominantly influences glucagon receptor binding affinity of the triaryl imidazoles indicating the relevance of shape specific steric interactions between the molecule and the receptor. Further, QSAR models formulated for selective inhibition of glucagon receptor over p38 mitogen activated protein (MAP) kinase of the compounds in the series highlights that the same structural features, which influence the glucagon receptor affinity, also contribute to their selective inhibition.

 16. Ungüento ZZ, antiséptico elaborado con una zeolita natural modificada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iliana Perdomo López

  1998-12-01

  Full Text Available Se realizó el diseño del ungüento ZZ a partir del producto activo zeolítico ZZ, el cual posee una marcada actividad antimicrobiana en el tratamiento de las micosis y afecciones bacterianas. Se elaboraron 3 formulaciones las cuales se evaluaron mediante determinaciones físico-químicas. La formulación I respondió a la utilización del ungüento hidrófilo como base, la II a la crema secante y la III a una base emulsionada aceite en agua. Se obtuvo como resultado la no utilización de las formulaciones I y II por la interacción del principio activo con el laurilsulfato de sodio y con el monoestearato de glicerilo, respectivamente. La formulación III resultó muy adecuada desde el punto de vista tecnológico y se le realizaron estudios toxicológicos de irritabilidad dérmica que resultaron favorables, ya que no hubo irritación de las zonas tratadas.ZZ oinment was designed from an active zeolite product which has a marked antimicrobial effect in the treatment of micosis and bacterial affections. Three different formulations were evaluated for the product through physicial-chemical determinations. Formulation I used hidrophil oinment as a base; formulation II used drying cream and Formulation III chose an oil-in-water emulsified base. As a result of this assessment, formulations I and II were not chosen because of the interaction of the active agent with sodium laurylsulphate and with glyceril monostereate respectively. Formulation III turned out to be the most suitable from the technological viewpoint. Toxicological studies were performed on this formulation to observe skin irritability but the results were favourable since there was no trace of irritation in the treated areas.

 17. Estabilidad acelerada del ungüento QL Accelerated stability of QL ointment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yania Suárez Pérez

  2008-04-01

  Full Text Available El ungüento QL es un ungüento rectal en fase de investigación destinado al tratamiento de afecciones rectales. La combinación por primera vez de quitina y clorhidrato de lidocaína en un producto semisólido de base oleaginosa, requiere del estudio del comportamiento de estabilidad. Para obtener información con respecto a su estabilidad se realizó un estudio en las condiciones establecidas. Se analizaron 3 lotes pilotos QL01, QL02 y QL03, almacenados a temperatura de 40 ± 2 °C. Los estudios se realizaron a tiempo 0, 1, 2, 3, 6 meses. No se observaron cambios en las propiedades organolépticas, en la estabilidad sedimentacional, ni en el área de extensibilidad. Se mantuvo el flujo pseudoplástico tixotrópico característico de este tipo de sistema al cabo de los 6 meses. Los principios activos se mantuvieron estables en las condiciones ensayadasQL ointment is a rectal ointment under development stage devoted to the treatment of rectal affections. The combination for the first time of quitine and lydocaine chloride in a semisolid product of oleaginous base requires the study of the stability behaviour. To obtain information on its stability, a study was carried out under the established conditions. 3 pilot batches QL01, QL02 and QL03, stored at a temperature of 40 2 C, were analyzed. The studies were conducted at 0, 1, 2, 3 and 6 months. No changes were observed neither in the organoleptic properties, nor in the sedimentation stability and the extensibility area. The pseudoplastic thixotropic flow characteristic of this type of system was maintained after 6 months. The active principles were stable under the assayed conditions

 18. Residue behavior and risk assessment of mixed formulation of imidacloprid and chlorfenapyr in chieh-qua under field conditions.

  Science.gov (United States)

  Huang, Jian Xiang; Liu, Cong Yun; Lu, Da Hai; Chen, Jia Jia; Deng, Yi Cai; Wang, Fu Hua

  2015-10-01

  A simple and rapid method based on high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) was developed for the simultaneous determination of imidacloprid and chlorfenapyr residues in chieh-qua. Field trials were designed to investigate the dissipation and terminal residue behavior of the mixed formulation of imidacloprid and chlorfenapyr in chieh-qua in Guangzhou and Nanning areas. Risk assessment was performed by calculating the risk quotient (RQ) values. The developed analytical method exhibited recoveries of 89.9-110.3% with relative standard deviations (RSDs) of 2.8-12.5% at the spiked levels of 0.01, 0.10, and 1.00 mg/kg. The limit of detection (LOD) was 0.003 mg/kg, and the limit of quantification (LOQ) was 0.01 mg/kg for both imidacloprid and chlorfenapyr. It was found that the half-lives of imidacloprid in chieh-qua under field conditions were 3.3 and 3.5 days in Guangzhou and Nanning at a dose of 180 g ai/ha, while the half-lives of chlorfenapyr were 3.3 and 2.6 days, respectively. The terminal residues of imidacloprid and chlorfenapyr were from 0.01 to 0.21 mg/kg and from 0.01 to 0.46 mg/kg, respectively. Results of dietary exposure assessment showed that the RQ values were much lower than 1, indicating that the risk of imidacloprid and chlorfenapyr applied in chieh-qua was negligible to human health under recommended dosage and good agricultural practices. The proposed study would provide guidance for safe and reasonable use of imidacloprid and chlorfenapyr in chieh-qua cultivation in China.

 19. Ensuring consistency and persistence to the Quality Information Model - The role of the GeoViQua Broker

  Science.gov (United States)

  Bigagli, Lorenzo; Papeschi, Fabrizio; Nativi, Stefano; Bastin, Lucy; Masó, Joan

  2013-04-01

  GeoViQua (QUAlity aware VIsualisation for the Global Earth Observation System of Systems) is an FP7 project aiming at complementing the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) with rigorous data quality specifications and quality-aware capabilities, in order to improve reliability in scientific studies and policy decision-making. GeoViQua main scientific and technical objective is to enhance the GEOSS Common Infrastructure (GCI) providing the user community with innovative quality-aware search and visualization tools, which will be integrated in the GEOPortal, as well as made available to other end-user interfaces. To this end, GeoViQua will promote the extension of the current standard metadata for geographic information with accurate and expressive quality indicators. The project will also contribute to the definition of a quality label, the GEOLabel, reflecting scientific relevance, quality, acceptance and societal needs. The concept of Quality Information is very broad. When talking about the quality of a product, this is not limited to geophysical quality but also includes concepts like mission quality (e.g. data coverage with respect to planning). In general, it provides an indication of the overall fitness for use of a specific type of product. Employing and extending several ISO standards such as 19115, 19157 and 19139, a common set of data quality indicators has been selected to be used within the project. The resulting work, in the form of a data model, is expressed in XML Schema Language and encoded in XML. Quality information can be stated both by data producers and by data users, actually resulting in two conceptually distinct data models, the Producer Quality model and the User Quality model (or User Feedback model). A very important issue concerns the association between the quality reports and the affected products that are target of the report. This association is usually achieved by means of a Product Identifier (PID), but actually just

 20. Indsatser over for børn og unge med ADHD samt forældre med ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtet, Marie Benkert; Bengtsson, Steen

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i Socialstyrelsens indsats over for børn og unge med ADHD samt forældre med ADHD har SFI udarbejdet en litteraturoversigt, der har til formål at skabe overblik over, hvilken viden der foreligger på følgende to områder: 1. Forældretræning i familier, hvor den ene eller begge...... forældre er i udsatte positioner eller har ADHD (delinitiativ I) 2. Indsatser i form af mentor eller støttekontaktperson til de unge med udadreagerende adfærd eller ADHD (delinitiativ III). Litteraturoversigten kan medvirke til at understøtte og udvikle de indsatser, der retter sig mod de to målgrupper...

 1. The Effects of Functional Groups of Dung Beetles on Secondary Seed Dispersal and Goat Dung Removal in Semi Steppe Rangelands-Shahrekord

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Ebrahimi

  2015-06-01

  Full Text Available The present study was conducted to assess effect of dung beetles function on dung removal and seeds dispersion in rangeland of University of Sharekord through completely randomized design in summer. Therefore, the meshes consist of both large and small size was used and filled by goat dung in six treatments (presence of all beetles, absent of the beetles, presence of dwellers and tunnelers, absent of rollers- presence of dwellers, absent of tunnelers and roller- presence of dwellers, presence of small rollers and small tunnelers, absent of large tunnelers and large rollers- Presence of dwellers and small rollers, absent of tunnelers, large rollers with six replications. In order to assess the ecological function of these insects in the seeds translocation, three sizes of plastic beads used as seed mimics. Results illustrated that the maximum function of the dung beetles was calculated at the investigated possible treatment of presence of dwellers, absent of large tunneler and large roller beetles and, present of small tuneller and small roller beetles. Total of 34.02% of dungs were removed. The least dung removal was calculated in the control treatment (absent of beetle, 0.040% and possible treatment of dwellers, large and small tunellers and, also absent and present of large rollers and small rollers (25.06% respectively. Seed removal decreased in the order of: small size (24.40% > medium size (3.73% > large size (1.40%. In general, these insects play an important role in the dung removal and secondary seeds dispersal that with regard to the various factors affecting the function of the beetles, further studies would be needed on investigating deeply different seasons and different dung of live stocks feeding on the rangelands.

 2. Dung beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea) in three landscapes in Mato Grosso do Sul, Brazil.

  Science.gov (United States)

  Rodrigues, M M; Uchôa, M A; Ide, S

  2013-02-01

  Dung beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea) in three landscapes in Mato Grosso do Sul, Brazil. Dung Beetles are important for biological control of intestinal worms and dipterans of economic importance to cattle, because they feed and breed in dung, killing parasites inside it. They are also very useful as bioindicators of species diversity in agricultural or natural environments. The aims of this paper were to study the species richness, and abundance of dung beetles, helping to answer the question: are there differences in the patterns of dung beetle diversity in three environments (pasture, agriculture and forest) in the municipality of Dourados, in the state of Mato Grosso do Sul. A total of 105 samplings were carried out weekly, from November 2005 to November 2007, using three pitfall traps in each environment. The traps were baited with fresh bovine dung, and 44,355 adult dung beetles from 54 species were captured: two from Hyborosidae and 52 from Scarabaeidae. Five species were constant, very abundant and dominant on the pasture, two in the agricultural environment, and two in the environment of Semideciduous forest. Most of the species were characterised as accessories, common and not-dominant. The species with higher abundance was Ataenius platensis Blanchard, 1844. The indexes of Shannon-Wiener diversity were: 2.90 in the pasture, 2.84 in the agricultural environment and 2.66 in the area of native forest. The medium positive presence of dung beetles in the traps in each environment were: 36.88, 42.73 and 20.18 individuals per trap, in the pasture, agricultural environment and in the native forest, respectively. The pasture environment presented a higher diversity index. The species diversity of dung beetles was superior where there was higher abundance and regularity of resource (bovine dung).

 3. Dung beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea in three landscapes in Mato Grosso do Sul, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MM. Rodrigues

  Full Text Available Dung beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea in three landscapes in Mato Grosso do Sul, Brazil. Dung Beetles are important for biological control of intestinal worms and dipterans of economic importance to cattle, because they feed and breed in dung, killing parasites inside it. They are also very useful as bioindicators of species diversity in agricultural or natural environments. The aims of this paper were to study the species richness, and abundance of dung beetles, helping to answer the question: are there differences in the patterns of dung beetle diversity in three environments (pasture, agriculture and forest in the municipality of Dourados, in the state of Mato Grosso do Sul. A total of 105 samplings were carried out weekly, from November 2005 to November 2007, using three pitfall traps in each environment. The traps were baited with fresh bovine dung, and 44,355 adult dung beetles from 54 species were captured: two from Hyborosidae and 52 from Scarabaeidae. Five species were constant, very abundant and dominant on the pasture, two in the agricultural environment, and two in the environment of Semideciduous forest. Most of the species were characterised as accessories, common and not-dominant. The species with higher abundance was Ataenius platensis Blanchard, 1844. The indexes of Shannon-Wiener diversity were: 2.90 in the pasture, 2.84 in the agricultural environment and 2.66 in the area of native forest. The medium positive presence of dung beetles in the traps in each environment were: 36.88, 42.73 and 20.18 individuals per trap, in the pasture, agricultural environment and in the native forest, respectively. The pasture environment presented a higher diversity index. The species diversity of dung beetles was superior where there was higher abundance and regularity of resource (bovine dung.

 4. Brood ball-mediated transmission of microbiome members in the dung beetle, Onthophagus taurus (Coleoptera: Scarabaeidae.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne M Estes

  Full Text Available Insects feeding on plant sap, blood, and other nutritionally incomplete diets are typically associated with mutualistic bacteria that supplement missing nutrients. Herbivorous mammal dung contains more than 86% cellulose and lacks amino acids essential for insect development and reproduction. Yet one of the most ecologically necessary and evolutionarily successful groups of beetles, the dung beetles (Scarabaeinae feeds primarily, or exclusively, on dung. These associations suggest that dung beetles may benefit from mutualistic bacteria that provide nutrients missing from dung. The nesting behaviors of the female parent and the feeding behaviors of the larvae suggest that a microbiome could be vertically transmitted from the parental female to her offspring through the brood ball. Using sterile rearing and a combination of molecular and culture-based techniques, we examine transmission of the microbiome in the bull-headed dung beetle, Onthophagus taurus. Beetles were reared on autoclaved dung and the microbiome was characterized across development. A ~1425 bp region of the 16S rRNA identified Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae, and Comamonadaceae as the most common bacterial families across all life stages and populations, including cultured isolates from the 3(rd instar digestive system. Finer level phylotyping analyses based on lepA and gyrB amplicons of cultured isolates placed the isolates closest to Enterobacter cloacae, Providencia stuartii, Pusillimonas sp., Pedobacter heparinus, and Lysinibacillus sphaericus. Scanning electron micrographs of brood balls constructed from sterile dung reveals secretions and microbes only in the chamber the female prepares for the egg. The use of autoclaved dung for rearing, the presence of microbes in the brood ball and offspring, and identical 16S rRNA sequences in both parent and offspring suggests that the O. taurus female parent transmits specific microbiome members to her offspring through the brood

 5. Plant Growth Promoting Bacteria from Cow Dung Based Biodynamic Preparations

  OpenAIRE

  Radha, T. K.; RAO, D. L. N.

  2014-01-01

  Indigenous formulations based on cow dung fermentation are commonly used in organic farming. Three biodynamic preparations viz., Panchagavya (PG), BD500 and ‘Cow pat pit’ (CPP) showed high counts of lactobacilli (109 ml−1) and yeasts (104 ml−1). Actinomycetes were present only in CPP (104 ml−1) and absent in the other two. Seven bacterial isolates from these ferments were identified by a polyphasic approach: Bacillus safensis (PG1), Bacillus cereus (PG2, PG4 PG5), Bacillus subtilis (BD2) Lysi...

 6. Characterization of the Millimeter-Wave Polarization of Centaurus A with QUaD

  CERN Document Server

  Ade, P; Bowden, M; Brown, M L; Cahill, G; Castro, P G; Church, S; Culverhouse, T; Friedman, R B; Ganga, K; Gear, W K; Gupta, S; Hinderks, J; Kovac, J; Lange, A E; Leitch, E; Melhuish, S J; Memari, Y; Murphy, J A; Orlando, A; O'Sullivan, C; Piccirillo, L; Pryke, C; Rajguru, N; Rusholme, B; Schwarz, R; Taylor, A N; Thompson, K L; Turner, A H; Wu, E Y S

  2009-01-01

  Centaurus (Cen) A represents one of the best candidates for an isolated, compact, highly polarized source that is bright at typical cosmic microwave background (CMB) experiment frequencies. We present measurements of the 4 degree by 2 degree region centered on Cen A with QUaD, a CMB polarimeter whose absolute polarization angle is known to 0.5 degrees. Simulations are performed to assess the effect of misestimation of the instrumental parameters on the final measurement, and systematic errors due to the field's background structure and temporal variability from Cen A's nuclear region are determined. The total (Q, U) of the inner lobe region is (1.00 +/- 0.07 (stat.) +/- 0.04 (sys.), -1.72 +/- 0.06 +/- 0.05) Jy at 100 GHz and (0.80 +/- 0.06 +/- 0.06, -1.40 +/- 0.07 +/- 0.08) Jy at 150 GHz, leading to polarization angles and total errors of -30.0 +/- 1.1 degrees and -29.1 +/- 1.7 degrees. These measurements will allow the use of Cen A as a polarized calibration source for future millimeter experiments.

 7. Emotional intelligence: the Sine Qua Non for a clinical leadership toolbox.

  Science.gov (United States)

  Rao, Paul R

  2006-01-01

  Over the past decade, it has become increasingly clear that although IQ and technical skills are important, emotional intelligence is the Sine Qua Non of leadership. According to Goleman [Goleman, D. (1998). What makes a leader? Harvard Business Review, 93-102] "effective leaders are alike in one crucial way: they all have a high degree of emotional intelligence...and can also be linked to strong performance." The original five dimensions of EIQ are described and applied to both supervisory and clinical scenarios. As a result of reading this work, you will be able to: (1) define and provide an illustration of each of the five components of emotional intelligence (EIQ); (2) outline the relationship of EIQ to success in your profession and your personal life; (3) create a strategic action plan to enhance each dimension of EIQ in your daily life; (4) list at least three real-life experiences that could have resulted a favorable outcome with an improved EIQ; (5) complete a self-evaluation of your EIQ.

 8. Ungüentarios bizantinos con sello epigráfico en Carthago Spartaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vizcaíno Sánchez, Jaime

  2008-12-01

  Full Text Available This article presents a large group of sixth-seventh Century late Roman unguentaria retrieved in the recent excavations at Carthago Spartaria, modern Cartagena, Spain. These unguentaria are studied in their typology, chronology, context, function, stamps and distribution patterns; they increase the body of archaeological evidence about Byzantine presence in Spania, providing us with new information about the archaeology, history and economy of this territory during this period.Este artículo presenta una serie de late Roman unguentaria de los siglos VI-VII d.C, hallados en las recientes excavaciones llevadas a cabo en Carthago Spartaria, la actual Cartagena, en España. Estos ungüentarios son analizados en función de su tipología, cronología, contexto, función, sellos y patrones de distribución e incrementan la nómina de evidencias arqueológicas sobre la presencia bizantina en Spania, proporcionándonos nuevos datos acerca de la arqueología, la historia y la economía de este territorio durante este período.

 9. Attractiveness of native mammal's feces of different trophic guilds to dung beetles (Coleoptera: Scarabaeinae).

  Science.gov (United States)

  Bogoni, Juliano A; Hernández, Malva I M

  2014-01-01

  Mammal feces are the primary food and nesting resource for the majority of dung beetle species, and larval development depends on the quantity and quality of that resource. Physiological necessities, competitive interactions, and resource sharing are common and suggest that dung beetles may show preferences for feces of greater nutritional quality, which may in turn impact beetle assemblages and community structure. This study investigated whether attractiveness of dung beetles to different resource (feces) types varies depending on mammal trophic guild and associated nutritional content. This study was conducted in Atlantic Forest fragments in the Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, Santa Catarina, Brazil. To evaluate attractiveness, the feces of the carnivore Puma concolor, the omnivores Cerdocyon thous and Sapajus nigritus, and the herbivore Tapirus terrestris were utilized as bait. Dung was collected from zoo animals fed a standard diet. Sampling was performed in triplicate in five areas in the summer of 2013. Four pitfall traps were established in each area, and each trap was baited with one type of mammal feces. Food preference of the species was analyzed by calculating Rodgers' index for cafeteria-type experiments. In total, 426 individuals from 17 species were collected. Rodgers' index showed that omnivorous mammal feces (C. thous) were most attractive to all dung beetle species, although it is known that dung beetles are commonly opportunistic with respect to search for and allocation of food resources. These results suggest that mammal loss could alter competitive interactions between dung beetles.

 10. Using dung beetles to evaluate the effects of urbanization on Atlantic Forest biodiversity.

  Science.gov (United States)

  Korasaki, Vanesca; Lopes, José; Gardner Brown, George; Louzada, Julio

  2013-06-01

  We used dung beetles to evaluate the impact of urbanization on insect biodiversity in three Atlantic Forest fragments in Londrina, Paraná, Brazil. This study provides the first empirical evidence of the impact of urbanization on richness, abundance, composition and guild structure of dung beetle communities from the Brazilian Atlantic Forest. We evaluated the community aspects (abundance, richness, composition and food guilds) of dung beetles in fragments with different degrees of immersion in the urban matrix using pitfall traps with four alternative baits (rotten meat, rotten fish, pig dung and decaying banana). A total of 1 719 individuals were collected, belonging to 29 species from 11 genera and six Scarabaeinae tribes. The most urban-immersed fragment showed a higher species dominance and the beetle community captured on dung presented the greatest evenness. The beetle communities were distinct with respect to the fragments and feeding habits. Except for the dung beetle assemblage in the most urbanized forest fragment, all others exhibited contrasting differences in species composition attracted to each bait type. Our results clearly show that the degree of urbanization affects Atlantic Forest dung beetle communities and that the preservation of forest fragments inside the cities, even small ones, can provide refuges for Scarabaeinae. © 2012 The Authors Insect Science © 2012 Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences.

 11. Low doses of ivermectin cause sensory and locomotor disorders in dung beetles

  Science.gov (United States)

  Verdú, José R.; Cortez, Vieyle; Ortiz, Antonio J.; González-Rodríguez, Estela; Martinez-Pinna, Juan; Lumaret, Jean-Pierre; Lobo, Jorge M.; Numa, Catherine; Sánchez-Piñero, Francisco

  2015-09-01

  Ivermectin is a veterinary pharmaceutical generally used to control the ecto- and endoparasites of livestock, but its use has resulted in adverse effects on coprophilous insects, causing population decline and biodiversity loss. There is currently no information regarding the direct effects of ivermectin on dung beetle physiology and behaviour. Here, based on electroantennography and spontaneous muscle force tests, we show sub-lethal disorders caused by ivermectin in sensory and locomotor systems of Scarabaeus cicatricosus, a key dung beetle species in Mediterranean ecosystems. Our findings show that ivermectin decreases the olfactory and locomotor capacity of dung beetles, preventing them from performing basic biological activities. These effects are observed at concentrations lower than those usually measured in the dung of treated livestock. Taking into account that ivermectin acts on both glutamate-gated and GABA-gated chloride ion channels of nerve and muscle cells, we predict that ivermectin’s effects at the physiological level could influence many members of the dung pat community. The results indicate that the decline of dung beetle populations could be related to the harmful effects of chemical contamination in the dung.

 12. How much Dillenia indica seed predation occurs from Asian elephant dung?

  Science.gov (United States)

  Sekar, Nitin; Giam, Xingli; Sharma, Netra Prasad; Sukumar, Raman

  2016-01-01

  Elephants are thought to be effective seed dispersers, but research on whether elephant dung effectively protects seeds from seed predation is lacking. Quantifying rates of seed predation from elephant dung will facilitate comparisons between elephants and alternative dispersers, helping us understand the functional role of megaherbivores in ecosystems. We conducted an experiment to quantify the predation of Dillenia indica seeds from elephant dung in Buxa Reserve, India from December 2012 to April 2013. Using dung boluses from the same dung pile, we compared the number of seeds in boluses that are a) opened immediately upon detection (control boluses), b) made available only to small seed predators (elephant dung between the time of defecation and the median germination date for D. indica. Exposure to larger seed predators and secondary dispersers did not lead to a significant additional reduction in the number of seeds per dung bolus. Our findings suggest that post-dispersal seed predation by small insects (elephants as dispersers of D. indica in a tropical moist forest habitat.

 13. Using dung beetles to evaluate the effects of urbanization on Atlantic Forest biodiversity

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Vanesca Korasaki; José Lopes; George Gardner Brown; Julio Louzada

  2013-01-01

  We used dung beetles to evaluate the impact of urbanization on insect biodiversity in three Atlantic Forest fragments in Londrina,Paraná,Brazil.This study provides the first empirical evidence of the impact of urbanization on richness,abundance,composition and guild structure of dung beetle communities from the Brazilian Atlantic Forest.We evaluated the community aspects (abundance,richness,composition and food guilds) of dung beetles in fragments with different degrees of immersion in the urban matrix using pitfall traps with four alternative baits (rotten meat,rotten fish,pig dung and decaying banana).A total of 1719 individuals were collected,belonging to 29 species from 11 genera and six Scarabaeinae tribes.The most urban-immersed fragment showed a higher species dominance and the beetle community captured on dung presented the greatest evenness.The beetle communities were distinct with respect to the fragments and feeding habits.Except for the dung beetle assemblage in the most urbanized forest fragment,all others exhibited contrasting differences in species composition attracted to each bait type.Our results clearly show that the degree of urbanization affects Atlantic Forest dung beetle communities and that the preservation of forest fragments inside the cities,even small ones,can provide refuges for Scarabaeinae.

 14. Dung biomass smoke activates inflammatory signaling pathways in human small airway epithelial cells.

  Science.gov (United States)

  McCarthy, Claire E; Duffney, Parker F; Gelein, Robert; Thatcher, Thomas H; Elder, Alison; Phipps, Richard P; Sime, Patricia J

  2016-12-01

  Animal dung is a biomass fuel burned by vulnerable populations who cannot afford cleaner sources of energy, such as wood and gas, for cooking and heating their homes. Exposure to biomass smoke is the leading environmental risk for mortality, with over 4,000,000 deaths each year worldwide attributed to indoor air pollution from biomass smoke. Biomass smoke inhalation is epidemiologically associated with pulmonary diseases, including chronic obstructive pulmonary disease (COPD), lung cancer, and respiratory infections, especially in low and middle-income countries. Yet, few studies have examined the mechanisms of dung biomass smoke-induced inflammatory responses in human lung cells. Here, we tested the hypothesis that dung biomass smoke causes inflammatory responses in human lung cells through signaling pathways involved in acute and chronic lung inflammation. Primary human small airway epithelial cells (SAECs) were exposed to dung smoke at the air-liquid interface using a newly developed, automated, and reproducible dung biomass smoke generation system. The examination of inflammatory signaling showed that dung biomass smoke increased the production of several proinflammatory cytokines and enzymes in SAECs through activation of the activator protein (AP)-1 and arylhydrocarbon receptor (AhR) but not nuclear factor-κB (NF-κB) pathways. We propose that the inflammatory responses of lung cells exposed to dung biomass smoke contribute to the development of respiratory diseases.

 15. Discrimination of familiarity and sex from chemical cues in the dung by wild southern white rhinoceros.

  Science.gov (United States)

  Cinková, Ivana; Policht, Richard

  2015-01-01

  Communication in rhinos is primarily mediated by the vocal and olfactory signals as they have relatively poor eyesight. White rhinos are the most social of all the rhinoceros species, they defecate at common dungheaps and the adult bulls use dung and urine to mark their territory. Chemical communication may therefore be particularly important in the social interactions of white rhinos, and its knowledge could be very helpful in their management and conservation. However, no studies have investigated up until now the olfactory discrimination in any rhinoceros species in the wild. We have experimentally studied the reactions of the wild southern white rhinos (Ceratotherium simum) to the dung of familiar and unfamiliar adult females and adult territorial males. We registered the number of sniffing events, the duration of sniffing and the latency of the vigilance posture from the onset of sniffing. The dung of unfamiliar rhinos was sniffed longer than that of familiar rhinos. The rhinos showed a shorter latency of vigilance posture to the familiar dung of males than that of females. For unfamiliar dung, they displayed a shorter latency of vigilance posture to female than male dung. Our results indicate that the rhinos are able to discriminate the familiarity and sex of conspecifics from the smell of their dung. Olfactory cues could therefore play an important role in the social relationships and spatial organization of the southern white rhinoceros.

 16. Evaluation of Animal Dungs and Organomineral Fertilizer for the Control of Meloidogyne incognita on Sweet Potato

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oluremi Solomon Osunlola

  2015-01-01

  Full Text Available Root-knot nematode, Meloidogyne incognita, is an important animate pathogen causing major damage and severe reductions in the growth, yield, and quality of sweet potato. Nematicides are expensive and their application also causes environmental pollution. A field experiment was therefore conducted to evaluate the effectiveness of poultry dung (10 or 20 t/ha, cow dung (10 or 20 t/ha, horse dung (10 or 20 t/ha, goat dung (10 or 20 t/ha, organomineral fertilizer (2 or 4 t/ha, and carbofuran (3 kg a.i/ha in the management of M. incognita on sweet potato using a randomized complete block design. The unamended plots served as control. Data were analysed using ANOVA (p≤0.05. All organic materials and carbofuran significantly (p≤0.05 reduced nematode reproduction and root damage compared with control. Poultry dung (10 and 20 t/ha and carbofuran were, however, more efficient in nematode control than other organic materials. Sweet potato plants that were grown on soil treated with organomineral fertilizer had the highest mean number of vines and fresh shoot weight, while poultry dung improved sweet potato quality and yield. It is therefore recommended that the use of poultry dung be employed in combination with other nematode control strategies to achieve sustainable, economic, and environment-friendly nematode management.

 17. Spectral information as an orientation cue in dung beetles

  Science.gov (United States)

  el Jundi, Basil; Foster, James J.; Byrne, Marcus J.; Baird, Emily; Dacke, Marie

  2015-01-01

  During the day, a non-uniform distribution of long and short wavelength light generates a colour gradient across the sky. This gradient could be used as a compass cue, particularly by animals such as dung beetles that rely primarily on celestial cues for orientation. Here, we tested if dung beetles can use spectral cues for orientation by presenting them with monochromatic (green and UV) light spots in an indoor arena. Beetles kept their original bearing when presented with a single light cue, green or UV, or when presented with both light cues set 180° apart. When either the UV or the green light was turned off after the beetles had set their bearing in the presence of both cues, they were still able to maintain their original bearing to the remaining light. However, if the beetles were presented with two identical green light spots set 180° apart, their ability to maintain their original bearing was impaired. In summary, our data show that ball-rolling beetles could potentially use the celestial chromatic gradient as a reference for orientation. PMID:26538537

 18. Repair of U/G and U/A in DNA by UNG2-associated repair complexes takes place predominantly by short-patch repair both in proliferating and growth-arrested cells

  DEFF Research Database (Denmark)

  Akbari, Mansour; Otterlei, Marit; Pena Diaz, Javier

  2004-01-01

  Nuclear uracil-DNA glycosylase UNG2 has an established role in repair of U/A pairs resulting from misincorporation of dUMP during replication. In antigen-stimulated B-lymphocytes UNG2 removes uracil from U/G mispairs as part of somatic hypermutation and class switch recombination processes. Using...

 19. Effect of land use change on ecosystem function of dung beetles: experimental evidence from Wallacea Region in Sulawesi, Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SHAHABUDDIN

  2011-07-01

  Full Text Available Shahabuddin (2011 Effect of land use change on ecosystem function of dung beetles: experimental evidence from Wallacea Region in Sulawesi, Indonesia. Biodiversitas 12: 177-181. The deforestation of tropical forests and their subsequent conversion to human-dominated land-use systems is one of the most significant causes of biodiversity loss. However clear understanding of the links between ecological functions and biodiversity is needed to evaluate and predict the true environmental consequences of human activities. This study provided experimental evidence comparing ecosystem function of dung beetles across a land use gradient ranging from natural tropical forest and agroforestry systems to open cultivated areas in Central Sulawesi. Therefore, standardized dung pats were exposed at each land-use type to assess dung removal and parasite suppression activity by dung beetles. The results showed that ecosystem function of dung beetles especially dung burial activity were remarkably disrupted by land use changes from natural forest to open agricultural area. Dung beetles presence enhanced about 53% of the total dung removed and reduced about 83% and 63% of fly population and species number respectively, indicating a pronounce contribution of dung beetles in our ecosystem.

 20. Dung Beetles Associated with Agroecosystems of Southern Brazil: Relationship with Soil Properties

  National Research Council Canada - National Science Library

  Patrícia Menegaz de Farias; Malva Isabel Medina Hernández

  ABSTRACT Knowing the biodiversity of dung beetles in agricultural and livestock environments is the basis for understanding the contribution that these organisms make in nutrient cycling and ecosystem functions...

 1. Estudio de vida útil del ungüento QL Useful life study of QL ointment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yania Suárez Pérez

  2007-12-01

  Full Text Available El ungüento QL es un nuevo medicamento en fase de desarrollo destinado al tratamiento del brote hemorroidal agudo. Para su introducción en la terapéutica es indispensable comprobar su estabilidad física y química. Los estudios de vida útil se realizaron según las exigencias actuales, para lo cual se analizaron 3 lotes pilotos QL01, QL02 y QL03, almacenados a temperatura ambiente, de refrigeración y temperatura controlada. Los estudios se realizaron a tiempo 0, 1, 2, 3, 6 y 12 meses. No se observaron cambios en las propiedades organolépticas ni en el área de extensibilidad. Se mantuvo el flujo pseudoplástico tixotrópico característico de este tipo de sistema al cabo de los 6 meses. Los principios activos: quitina y clorhidrato de lidocaína, se mantuvieron estables en el tiempo para todas las condiciones de almacenamiento evaluadasQL ointment is a new drug under development stage used to treat the acute hemorrhoidal outbreak. To introduce it in the therapeutics,it is necessary to prove its physical and chemical stability. The useful life studies were conducted according to the current demands. To this end, 3 pilot batches, QL01, QL02 y QL03, stored at room temperature at controlled refrigeration and temperature, were analyzed. The studies were undertaken at 0, 1, 2, 3, 6, and 12 months. No changes were observed neither in the organoleptic properties, nor in the extensibility area. The pseudoplastic tixotropic flow characteristic of this type of system was maintained at 6 months. The active principles chitin and lidocaine chlorhydrate were steady in time for all the storing conditions evaluated

 2. En evaluering af projektet 'bib:talk unge mødes' på Ballerup Bibliotek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Khawaja, Iram; Staunæs, Dorthe

  2007-01-01

  På Ballerup Bibliotekerne blev ord som integration og gensidig forståelse omsat til praktisk handling i 2006. Med økonomisk støtte fra Biblioteksstyrelsens udviklingspulje for skole- og folkebiblioteker kørte Ballerup Bibliotekerne i efteråret et dialogprojekt "Unge mødes og dialog opstår. Vores ...... opbygget, har løftet BIB:talk-projektets kvalitet markant. Opbakningen fra resten af personalet på biblioteket har været fantastisk og alle har følt ejerskab til projektet....

 3. Domoic acid excretion in dungeness crabs, razor clams and mussels.

  Science.gov (United States)

  Schultz, Irvin R; Skillman, Ann; Woodruff, Dana

  2008-07-01

  Domoic acid (DA) is a neurotoxic amino acid produced by several marine algal species of the Pseudo-nitzschia (PN) genus. We studied the elimination of DA from hemolymph after intravascular (IV) injection in razor clams (Siliqua patula), mussels (Mytilus edulis) and Dungeness crabs (Cancer magister). Crabs were also injected with two other organic acids, dichloroacetic acid (DCAA) and kainic acid (KA). For IV dosing, hemolymph was repetitively sampled and DA concentrations measured by HPLC-UV. Toxicokinetic analysis of DA in crabs suggested most of the injected dose remained within hemolymph compartment with little extravascular distribution. This observation is in sharp contrast to results obtained from clams and mussels which exhibited similarly large apparent volumes of distribution despite large differences in overall clearance. These findings suggest fundamentally different storage and elimination processes are occurring for DA between bivalves and crabs.

 4. A summary of the dungeness crab research program 1974-1980

  OpenAIRE

  1981-01-01

  In 1974, the State Legislature directed the Department of Fish and Game to investigate causes of a long-term decline in Dungeness crab, Cancer magister, commercial fishery landings in central California. The Department established the Dungeness Crab Research Program which conducted investigations on crab life history, pollution, and oceanography. Genetic studies to determine if there were different stocks along the coast were inconclusive. Early larval stages (zoeae) drifted progressive...

 5. Removal of Cr(VI) from Aqueous Solution Using Activated Cow Dung Carbon.

  Science.gov (United States)

  Das; Mahapatra; Pradhan; Das; Thakur

  2000-12-15

  Removal of hexavalent chromium from aqueous medium by using activated cow dung carbon was studied. Cow dung was carbonized and activated by treating with concentrated H(2)SO(4) followed by heating for 24 h at 120 degrees C. The extent of adsorption was studied as a function of pH, contact time, amount of adsorbent, concentration of adsorbate, and temperature. At lower pH (Press.

 6. Species Profiles. Life Histories and Environmental Requirements of Coastal Fishes and Invertebrates (Pacific Northwest). Dungeness Crab.

  Science.gov (United States)

  1986-08-01

  analyze some of the original data in this report was provided by Washington Sea Grant. vii 1 II ’ 1 . w. Figure 1. Dungeness crab. - DUNGENESS CRAB 5 -4...Lough Poole 1967). After 1 year of growth 1976; Armstrong 1983). beyond hatching, most crabs in Bodega Bay, California, are in their 8th, Juveniles...Stevens 1982). Grays Harbor, while the range is 63-94 After molting, the juveniles are mm in Bodega Bay (Poole 1967; Stevens found in shallow coastal

 7. Quantifying beetle-mediated effects on gas fluxes from dung pats.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atte Penttilä

  Full Text Available Agriculture is one of the largest contributors of the anthropogenic greenhouse gases (GHGs responsible for global warming. Measurements of gas fluxes from dung pats suggest that dung is a source of GHGs, but whether these emissions are modified by arthropods has not been studied. A closed chamber system was used to measure the fluxes of carbon dioxide (CO2, methane (CH4 and nitrous oxide (N2O from dung pats with and without dung beetles on a grass sward. The presence of dung beetles significantly affected the fluxes of GHGs from dung pats. Most importantly, fresh dung pats emitted higher amounts of CO2 and lower amounts of CH4 per day in the presence than absence of beetles. Emissions of N2O showed a distinct peak three weeks after the start of the experiment--a pattern detected only in the presence of beetles. When summed over the main grazing season (June-July, total emissions of CH4 proved significantly lower, and total emissions of N2O significantly higher in the presence than absence of beetles. While clearly conditional on the experimental conditions, the patterns observed here reveal a potential impact of dung beetles on gas fluxes realized at a small spatial scale, and thereby suggest that arthropods may have an overall effect on gas fluxes from agriculture. Dissecting the exact mechanisms behind these effects, mapping out the range of conditions under which they occur, and quantifying effect sizes under variable environmental conditions emerge as key priorities for further research.

 8. Quantifying Beetle-Mediated Effects on Gas Fluxes from Dung Pats

  Science.gov (United States)

  Penttilä, Atte; Slade, Eleanor M.; Simojoki, Asko; Riutta, Terhi; Minkkinen, Kari; Roslin, Tomas

  2013-01-01

  Agriculture is one of the largest contributors of the anthropogenic greenhouse gases (GHGs) responsible for global warming. Measurements of gas fluxes from dung pats suggest that dung is a source of GHGs, but whether these emissions are modified by arthropods has not been studied. A closed chamber system was used to measure the fluxes of carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) from dung pats with and without dung beetles on a grass sward. The presence of dung beetles significantly affected the fluxes of GHGs from dung pats. Most importantly, fresh dung pats emitted higher amounts of CO2 and lower amounts of CH4 per day in the presence than absence of beetles. Emissions of N2O showed a distinct peak three weeks after the start of the experiment – a pattern detected only in the presence of beetles. When summed over the main grazing season (June–July), total emissions of CH4 proved significantly lower, and total emissions of N2O significantly higher in the presence than absence of beetles. While clearly conditional on the experimental conditions, the patterns observed here reveal a potential impact of dung beetles on gas fluxes realized at a small spatial scale, and thereby suggest that arthropods may have an overall effect on gas fluxes from agriculture. Dissecting the exact mechanisms behind these effects, mapping out the range of conditions under which they occur, and quantifying effect sizes under variable environmental conditions emerge as key priorities for further research. PMID:23940758

 9. Auramine-o (Synthetic Yellow Cow Dung Powder) Poisoning: Rare but Fatal.

  Science.gov (United States)

  Dhadke, Shubhangi; Dhadke, Vitthal; Giram, Abhijit

  2017-07-01

  Cow dung known since long ago for its germicidal properties, used by Indian villagers to clean the house premises. As cow dung is not available easily, nowadays people have started using synthetic yellow coloured powder (Auramine-o) available easily in grocery shops locally known as "Morechap powder" in districts of Maharashtra. As the poisoning is rare, very few literatures are available mentioning the detailed mechanism of action, clinical presentation and complications. To study the clinical features, treatment and outcomes of synthetic yellow cow dung powder poisoning. 25 patients presenting with confirmed H/O consumption of (Auramine-o) synthetic yellow cow dung powder poisoning were studied. Patient's routine investigations BSL, RFT, LFT were done. CT brain was done whenever indicated. Synthetic yellow cow dung powder poisoning was common in young age group and females. Vomiting, respiratory depression were common symptoms. Synthetic yellow cow dung powder poisoning was needed only symptomatic treatment. It was very rare and mortality is low when treated promptly.

 10. High-Yield Production of Levulinic Acid from Pretreated Cow Dung in Dilute Acid Aqueous Solution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jialei Su

  2017-02-01

  Full Text Available Agricultural waste cow dung was used as feedstock for the production of a high value–added chemical levulinic acid (LA in dilute acid aqueous solutions. A high LA yield of 338.9 g/kg was obtained from the pretreated cow dung, which was much higher than that obtained from the crude cow dung (135 g/kg, mainly attributed to the breakage of the lignin fraction in the lignocellulose structure of the cow dung by potassium hydroxide (KOH pretreatment, and thus enhanced the accessibility of cow dung to the acid sites in the catalytic reaction. Meanwhile, another value-added chemical formic acid could be obtained with a yield of ca. 160 g/kg in the process, implying a total production of ca. 500 g/kg yield for LA and formic acid from the pretreated cow dung with the proposed process. The developed process was shown to be tolerant to high initial substrate loading with a satisfied LA yield. This work provides a promising strategy for the value-increment utilization of liglocellulosic agricultural residues.

 11. Estimating Population Size from Dung-based DNA Capture–Recapture Data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul M. Lukacs

  2007-12-01

  Full Text Available Non-invasive samples of animal dung are being collected for use with DNA-based capture–recapture analysis to estimate the abundance of the species. A typical sampling strategy involves repeated sampling of transects or grids to search for dung. Searches performed on different transects or on different occasions are often considered the capture sessions for capture–recapture analysis. It is possible that multiple samples of dung from the same individual are found within an occasion. Most current capture–recapture models do not account for this additional data. We present a generalization of the geographically and demographically closed population capture–recapture models that use the numbers of dung found for each individual during each sampling occasion to help estimate heterogeneity in capture probability. We demonstrate that in the face of heterogeneity caused by unequal amounts of dung available per individual, the estimator developed here out performs standard capture–recapture abundance estimation. The estimator allows the benefit of using all data collected while not adding additional costs to the study. We present an example using dung-based capture–recapture data from African elephants to demonstrate the method.

 12. Biogas production enhancement by soya sludge amendment in cattle dung digesters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Satyanarayan, Shanta; Ramakant; Shivayogi [WWT Division, NEERI, Nagpur 400 020 (India)

  2010-09-15

  Biogas energy production from cattle dung is an economically feasible and eco-friendly in nature. But dependence only on cattle dung is a limiting factor. Rich nitrogen containing substrate addition to extra carbohydrate digester like cattle dung could improve the biogas production. Detailed performance of the digesters at different ratios of cattle dung and soya sludge has been discussed in this paper considering the cold countries climate. Soya sludge substrate not only has high nitrogen content of 4.0-4.8% but it also has high percentage of volatile solids content in the range of 97.8-98.8%. Soya sludge addition also improved the manurial value of the digested slurry and also improved the dewater-ability of the sludge. Results indicated an increment of 27.0% gas production at 25.0% amendment of soya sludge in non-homogenized cattle dung (NCD) digester. The amount of gas production increased to 46.4% in case of homogenized cattle dung (HCD) with respect to NCD feed at the same amendment. (author)

 13. QuaDoSta - a freely configurable system which facilitates multi-centric data collection for healthcare and medical research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albrecht, Ulrike

  2007-07-01

  Full Text Available This article describes QuaDoSta (quality assurance, documentation and statistics, a flexible documentation system as well as a data collection and networking platform for medical facilities. The user can freely define the required documentation masks which are easily expandable and can be adapted to individual requirements without the need for additional programming. To avoid duplication, data transfer interfaces can be configured flexibly to external sources such as patient management systems used in surgeries or hospital information systems. The projects EvaMed (Evaluation Anthroposophical Medicine and the Network Oncology are two scientific research projects which have been successfully established as nationally active networks on the basis of QuaDoSta. The EvaMed-Network serves as a modern pharmacovigilance project for the documentation of adverse drug events. All prescription data are electronically recorded to assess the relative risk of drugs. The Network Oncology was set up as a documentation system in four hospitals and seven specialist oncology practices where a complete record of all oncological therapies is being carried out to uniform standards on the basis of the ‘basic documentation for tumour patients’ (BDT developed by the German Cancer Society. The QuaDoSta solution system made it possible to cater for the specific requirements of the presented projects. The following features of the system proved to be highly advantageous: flexible setup of catalogues and user friendly customisation and extensions, complete dissociation of system setup and documentation content, multi-centre networkability, and configurable data transfer interfaces.

 14. Are ball-rolling (Scarabaeini, Gymnopleurini, Sisyphini) and tunnelling scarabaeine dung beetles equally choosy about the size of ingested dung particles?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holter, Peter; Scholtz, C.H.

  2005-01-01

  1. The maximum size of ingested particles was determined in 11 species of ball-rolling, adult dung beetle (Scarabaeidae: Scarabaeinae) by mixing small latex or glass balls of known diameter into their food. The tribes Scarabaeini, Gymnopleurini, and Sisyphini (four, four, and three species...... respectively) were represented, with mean body sizes ranging from 0.33 to 4.0 g fresh weight. 2. Only particles with maximum diameters of 4-85 µm were ingested. Hence rollers, like other known beetles feeding on fresh dung, filter out larger, indigestible plant fragments and confine ingestion to small...

 15. Lethal and sub-lethal effects of ivermectin on north temperate dung beetles, Aphodius ater and Aphodius rufipes (Coleoptera: Scarabaeidae)

  OpenAIRE

  O'Hea, N. M.; Kirwan, L.; P. S. Giller; J. A. Finn

  2010-01-01

  Ivermectin is an anthelmintic veterinary medicine, and is excreted in the dung of treated livestock in a mainly unmetabolised form. Ivermectin is known to have toxic effects on dung beetles, but most studies to date have been conducted on tropical and sub-tropical species. Relatively few laboratory studies have focused on the specific effects of ivermectin on survival and development of north temperate dung beetles. In this study, we experimentally investigated the effect of ivermectin concen...

 16. Field-scale dispersal of Aphodius dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) in response to avermectin treatments on pastured cattle.

  Science.gov (United States)

  Webb, L; Beaumont, D J; Nager, R G; McCracken, D I

  2010-04-01

  Very few studies have examined, at the field scale, the potential for faecal residues in the dung of avermectin-treated cattle to affect dung-breeding insects. The current study examined populations of dung beetles (Scarabaeidae: Aphodius) using pitfall traps baited with dung from untreated cattle on 26 fields across eight farms in southwest Scotland. The fields were grazed either by untreated cattle or by cattle treated with an avermectin product, i.e. doramectin or ivermectin. During the two-year study, significantly more beetles were trapped in fields grazed by treated cattle (n=9377 beetles) than in fields where cattle remained untreated (n=2483 beetles). Additional trials showed that beetles preferentially colonised dung of untreated versus doramectin-treated cattle. This may explain the higher captures of beetles in traps baited with dung of untreated cattle, which were located in fields of treated cattle. Given that Aphodius beetles avoided dung of treated cattle in the current study, the potential harmful effects of avermectin residues in cattle dung could be reduced through livestock management practices that maximise the availability of dung from untreated livestock in areas where avermectins are being used.

 17. Måling af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet: Arbejdsmiljøet for børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Jørgen Møller; Ørhede, Elsa; Hasle, Peter

  En undersøgelse af virksomhedernes indsats for at beskytte børn og unge fra risici og for at overholde arbejdsmiljølovgivningen. Baseret på telefoninterview og virksomhedsbesøg i en stikprøve af virksomheder....

 18. Læreprocesser med afsæt i børn og unges hverdagskultur-hvor peger pilene hen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lembcke, Steen

  2010-01-01

  En præsentation af arbejde med et projekt under Videncenter for børn og Unges Kultur, hvor 5. klasse-elever arbejder med musik fra deres hverdag og om hvilke fund der gøres når der arbejdes inden for en semi-formel pædagogisk ramme....

 19. Population characteristics of the swimming crab Callinectes amnicola De Rocheburne, 1883 (Crustacea, Brachyura, Portunidae in the Qua Iboe River estuary, Nigeria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James P. Udoh

  2011-07-01

  Full Text Available Aspects of the biology of Callinectes amnicola, from the Qua Iboe River estuary, south-eastern Nigeria, was investigated for twelve months from June 2008 to May 2009, with respect to its size composition and population characteristics. A total of 1,193 specimens were obtained comprising 508males and 685 females with overall (1:1.35, χ2 = 26.26, 1 df, p 2 =2.17, I df, p 2 = 11.44, 1 df, p C. amnicola inhabiting the lower reaches of the Qua Iboe River estuary, Nigeria.

 20. A shoreline sand wave formation event at Dungeness, UK.

  Science.gov (United States)

  Falqués, A.; Arriaga, J.; Francesca, R.; Eddie, C.

  2016-12-01

  Alongshore rhythmic morphological patterns at different length scales are quite common along sandy beaches. Well known examples are megacusps and crescentic bars/rip channel systems with alongshore wavelengths ˜ 100-1000 m. At larger scales (˜ 1-10 km or more) there are the km-scale shoreline sand waves. During the last two decades there has been much research to unravel the origin of such intriguing patterns and to get insight into their dynamics. The hypothesis that they emerge out of positive feedbacks between hydrodynamics and morphology has been amply confirmed by mathematical modelling. In particular, the potential role of high-angle waves (large incidence angles with respect to shore) in driving km-scale shoreline sand waves has been investigated (Ashton et al., 2001, van den Berg et al., 2012). However, direct tests with nature are very difficult and are inexistent to our knowledge. This is so because these tests would require detailed measurements of the bathymetry and the wave conditions at the moment of their formation from a featureless morphology. Dungeness beach is located at the English shore of the Dover straight facing northeast part of a cuspate foreland. It is a gravel beach (D50=6-10 mm) quite steep until 1 m depth (β≈0.13) and gentle until 3 m depth (β≈0.005) without shore-parallel bars. Bathymetric maps of this beach are available since 2007 and the wave conditions are also known from a wave buoy in 43 m depth. The shorelines from 2007 until 2013 show some subtle and evolving undulations. But remarkably, in 2014 a series of two undulations develop with a wavelength of about 0.5 km. They persist until 2016 and migrate to the N. This is a clear formation event that provides a unique opportunity to compare observations with the outputs of morphodynamic models for the initial formation of such features. Therefore, the objectives are: 1) Characterize the bathymetric evolution and the wave conditions prior/during the formation event, 2) run

 1. Do riparian reserves support dung beetle biodiversity and ecosystem services in oil palm-dominated tropical landscapes?

  Science.gov (United States)

  Gray, Claudia L; Slade, Eleanor M; Mann, Darren J; Lewis, Owen T

  2014-04-01

  Agricultural expansion and intensification are major threats to global biodiversity, ecological functions, and ecosystem services. The rapid expansion of oil palm in forested tropical landscapes is of particular concern given their high biodiversity. Identifying management approaches that maintain native species and associated ecological processes within oil palm plantations is therefore a priority. Riparian reserves are strips of forest retained alongside rivers in cultivated areas, primarily for their positive hydrological impact. However, they can also support a range of forest-dependent species or ecosystem services. We surveyed communities of dung beetles and measured dung removal activity in an oil palm-dominated landscape in Sabah, Malaysian Borneo. The species richness, diversity, and functional group richness of dung beetles in riparian reserves were significantly higher than in oil palm, but lower than in adjacent logged forests. The community composition of the riparian reserves was more similar to logged forest than oil palm. Despite the pronounced differences in biodiversity, we did not find significant differences in dung removal rates among land uses. We also found no evidence that riparian reserves enhance dung removal rates within surrounding oil palm. These results contrast previous studies showing positive relationships between dung beetle species richness and dung removal in tropical forests. We found weak but significant positive relationships between riparian reserve width and dung beetle diversity, and between reserve vegetation complexity and dung beetle abundance, suggesting that these features may increase the conservation value of riparian reserves. Synthesis and applications: The similarity between riparian reserves and logged forest demonstrates that retaining riparian reserves increases biodiversity within oil palm landscapes. However, the lack of correlation between dung beetle community characteristics and dung removal highlights the

 2. The Importance of Maize Management on Dung Beetle Communities in Atlantic Forest Fragments.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Calixto Campos

  Full Text Available Dung beetle community structures changes due to the effects of destruction, fragmentation, isolation and decrease in tropical forest area, and therefore are considered ecological indicators. In order to assess the influence of type of maize cultivated and associated maize management on dung beetle communities in Atlantic Forest fragments surrounded by conventional and transgenic maize were evaluated 40 Atlantic Forest fragments of different sizes, 20 surrounded by GM maize and 20 surrounded by conventional maize, in February 2013 and 2014 in Southern Brazil. After applying a sampling protocol in each fragment (10 pitfall traps baited with human feces or carrion exposed for 48 h, a total of 3454 individuals from 44 species were captured: 1142 individuals from 38 species in GM maize surrounded fragments, and 2312 from 42 species in conventional maize surrounded fragments. Differences in dung beetle communities were found between GM and conventional maize communities. As expected for fragmented areas, the covariance analysis showed a greater species richness in larger fragments under both conditions; however species richness was greater in fragments surrounded by conventional maize. Dung beetle structure in the forest fragments was explained by environmental variables, fragment area, spatial distance and also type of maize (transgenic or conventional associated with maize management techniques. In Southern Brazil's scenario, the use of GM maize combined with associated agricultural management may be accelerating the loss of diversity in Atlantic Forest areas, and consequently, important ecosystem services provided by dung beetles may be lost.

 3. Anaerobic Co-Digestion of Mixed Kitchen Wastes and Buffalo Dung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pradip B. Acharya

  2014-12-01

  Full Text Available also generates organic wastes which are generally dumped. On the other hand many people felt shortage of animal dung for biogas production. This study is an attempt to find out the way between these situations by finding the suitability of kitchen wastes addition for biogas production. The experiment was performed in 5 L glass bottles with two treatments i.e. buffalo dung alone and mixture of dung with kitchen wastes. The bottles were filled on daily feeding basis by the feeding material at 5.3% total solids for the experimentation period of 80 days. On first day 12 mL fresh digested biogas slurry from running biogas plant was also added in all the digesters as inoculum. Daily biogas production was measured by water displacement method. Results show that co-digestion of dung and kitchen wastes produces 85.71 to 195.12% higher biogas than dung alone. Overall it produces 2.69% higher total biogas for the experimentation period of 80 days.

 4. Chemometric analysis of cow dung ash as an adsorbent for purifying biodiesel from waste cooking oil.

  Science.gov (United States)

  Avinash, A; Murugesan, A

  2017-08-25

  Taraditionally, the water-soluble contaminants of biodiesel are treated by water wash method. However, water wash method ends up in an aqueous effluent, which might then cause a harmful environmental impact. As a consequence, waterless purification of biodiesel has triggered primary interest in biodiesel manufacturing process. To address this issue, an endeavour has been made in this work to investigate the waterless purification of biodiesel from waste cooking oil using cow dung ash at different concentration of 1, 2, 3 and 4 wt/wt %. The optimum concentration of cow dung ash for biodiesel purification was found through chemometric analysis by comparing the Fourier transform infrared transmission (FTIR) spectral characteristics of cow dung ash with the water treated FTIR. It was observed from the experimental study that 1 wt/wt % of cow dung ash exhibited similar structural characteristics as that of traditional water treated method of biodiesel purification. Therefore, bio-waste cow dung ash is an effective adsorbent in purifying biodiesel analogous to traditional water washing technology.

 5. Microbial safety control of compost material with cow dung by heat treatment

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2007-01-01

  Various kinds of pathogenic bacteria derived from the intestinal tract of animals exist in compost material like cow dung. In order to sterilize the pathogenic bacteria completely in compost material, the cow dung was put into a heat treatment machine in pilot plan, and harmless condition in short time was examined. The results indicated, pathogenic indicator bacteria such as coliform bacteria, fecal coliform, Escherichia coli and salmonella were all 106 cfu/g dw at the beginning, died rapidly when cow dung temperature rose to above 50℃, and not detected at 54-68℃ for 6-24 h heat treatment. Coliform bacteria and salmonella in heated cow dung were not detected by re-growth culture and enrichment culture examination. Moreover, it was hardly influenced on the fermentation ability of composting microbe, organic decomposition bacteria. During heat treatment, the mesophile decreased rapidly and the thermophile stabilized or increased, and the most of composting microbe were bacillus in cow dung by fluorescence microscope, it was indicated that bacillus was dominator and composting microbe in composting process.

 6. [Effects of fermented cattle dung on the growth and development of Tenebrio molitor larvae].

  Science.gov (United States)

  Zeng, Xiang-Wei; Wang, Xia; Guo, Li-Yue; Zhan, Li-Jie; Bo, Wen-Jing; Li, Zhan; Wu, Guang-Lei; Jiang, Gao-Ming

  2012-07-01

  In order to make use of and industrialize the animal dung from large cattle farms, this paper explored the feasibility of using Tenebrio molitor to digest and utilize cattle dung. Cattle dung was mixed with the conventional feed (65% wheat bran, 30% corn flour, and 5% bean pulp) of T. molitor in definite proportions, and fermented with effective microorganisms (EM). The fermented products containing 60% and 80% of cattle dung (FD1 and FD2, respectively) were selected to feed T. molitor larvae, and the effects of the fermented products on the growth curve, death rate, pupation rate, and antioxidant system of the larvae were compared. Compared with CK (conventional deed), the FD1 made the developmental duration of the larvae prolonged by 10 days and the larvae's death rate upraised somewhat, but made the single larva's total food intake, average body mass, crude fat content, and ratio of unsaturated to saturated fat acids increased by 49%, 28%, 26%, and 32%, respectively (P molitor larvae had weak adaptability to FD2. Our findings suggested that using FD1 to feed the 3rd instar of T. molitor larvae would have good practical prospects in industrializing cattle dung.

 7. Topical treatment of calves with synthetic pyrethroids: effects on the non-target dung fly Neomyia cornicina (Diptera: Muscidae)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommer, C.; Jensen, Karl-Martin Vagn; Jespersen, Jørgen B.

  2001-01-01

  Dung from calves treated with synthetic pyrethroids negatively influenced, in varying degrees, survival, reproduction and size of the common dung fly Neomyia cornicina (Fabricius). This was documented in assays where the coprophagous larvae and adults of N. cornicina were exposed to dung collected...

 8. Med troen som fællesnævner – fællesskab blandt unge i Indre Mission

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tina Wilchen Christensen

  2010-12-01

  Full Text Available Artiklen vil belyse de mekanismer, der ligger til grund for et velfungerende fællesskab i en af Indre Missions ungdomsforeninger i Århus. Troen har på forskellige måder en central position i fællesskabet, og denne artikel vil argumentere for de unges tro som en social identitet, idet deres habitus synes at have en afgørende betydning for den og deres oplevelse af det religiøst funderede fællesskab. Artiklenvil også belyse, hvordan Biblen og dens fortællinger udgør den fortolkningsramme, som de unge er opvokset med og forstår livet igennem. Artiklen viser desuden den rolle, det kollektive samvær spiller i de unges konstruktion af Gud og egen identitet som kristen.Faith as common ground- community feeling among young evangelicals in DenmarkThe aim of this article is to demonstrate the mechanisms that underlie a youth association in the so-called Home Mission, a branch of the Evangelical Lutheran Church of Denmark. It is the result of anthropological research focusing on the sense of community among members aged between 15 and 27. In a number of ways faith plays a central role in the community, and the main argument of the article is that the young people's faith constitutes a social identity, since their habitus seems to have a decisive impact on their experience of the faith-based community. The article further demonstrates how the Bible and its narratives form the framework of interpretation with which the young people have grown up, and which, in their present life as adults, continues to mould their understanding and view of life, as well as the role that collective interaction plays in the young people's construction of God and their own identity as Christians. A core argument in the article is that faith is a socialization into a structure which results in all participants having the same frame of reference and therefore experiencing a strong feeling of community with one another within this particular wing of the Church

 9. Stellar performance: mechanisms underlying Milky Way orientation in dung beetles.

  Science.gov (United States)

  Foster, James J; El Jundi, Basil; Smolka, Jochen; Khaldy, Lana; Nilsson, Dan-Eric; Byrne, Marcus J; Dacke, Marie

  2017-04-05

  Nocturnal dung beetles (Scarabaeus satyrus) are currently the only animals that have been demonstrated to use the Milky Way for reliable orientation. In this study, we tested the capacity of S. satyrus to orient under a range of artificial celestial cues, and compared the properties of these cues with images of the Milky Way simulated for a beetle's visual system. We find that the mechanism that permits accurate stellar orientation under the Milky Way is based on an intensity comparison between different regions of the Milky Way. We determined the beetles' contrast sensitivity for this task in behavioural experiments in the laboratory, and found that the resulting threshold of 13% is sufficient to detect the contrast between the southern and northern arms of the Milky Way under natural conditions. This mechanism should be effective under extremely dim conditions and on nights when the Milky Way forms a near symmetrical band that crosses the zenith. These findings are discussed in the context of studies of stellar orientation in migratory birds and itinerant seals.This article is part of the themed issue 'Vision in dim light'. © 2017 The Author(s).

 10. Anaerobic Digestion of Buffalo Dung: Simulation of Process Kinetics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdul Razaque Sahito

  2015-01-01

  Full Text Available Assessment of kinetic of AD (Anaerobic Digestion is a beneficial practice to forecast the performance of the process. It is helpful in the design of AD vessels, substrate feeding and digestate exit systems. The aim of this work was to assess the kinetics of anaerobically digested buffalo dung at different quantities of water added. It comprises the assessment of the specific methane production on the basis of VS (Volatile Solids added in each reactor by using three first order models, i.e. the modified Gompertz model, the Cone model and the Exponential Curve Factor model. The analysis was tested by using the three statistical parameters, i.e. the coefficient of multiple determinations, the standard deviation of residuals and the Akaike?s Information Criteria. The result reveals that the Exponential Curve Factor model was the best model that described the experimental data well. Moreover, there was not a direct or indirect relation between the kinetic coefficients of the AD process with the varying total or volatile solid content

 11. The influence of feeding strategy on growth and rejection of herbage around dung pats and their decomposition

  NARCIS (Netherlands)

  Bosker, W.T.E.; Hoekstra, N.J.; Lantinga, E.A.

  2002-01-01

  Fresh cattle dung from four farms with different feeding strategies was used to create artificial dung pats in a continuously grazed pasture in order to compare the rejection of herbage growing around the pats, the effect on undisturbed herbage growth under cages and pat decomposition. The first far

 12. Co-composting of physic nut (Jatropha curcas) deoiled cake with rice straw and different animal dung.

  Science.gov (United States)

  Das, Manab; Uppal, H S; Singh, Reena; Beri, Shanuja; Mohan, K S; Gupta, Vikas C; Adholeya, Alok

  2011-06-01

  To address the dispensing of this growing volume, a study on utilization of jatropha (Jatropha curcas) deoiled cake through compost production was carried out. The deoiled cake was composted with rice straw, four different animal dung (cow dung, buffalo dung, horse dung and goat dung) and hen droppings in different proportions followed by assessment, and comparison of biochemical characteristics among finished composts. Nutrient content in finished compost was within the desired level whereas metals such as copper, lead and nickel were much below the maximum allowable concentrations. Although a few finished material contained phorbol ester (0.12 mg/g), but it was far below the original level found in the deoiled cake. Such a study indicates that a huge volume of jatropha deoiled cake can be eliminated through composting.

 13. Zygomycetes from herbivore dung in the ecological reserve of Dois Irmãos, Northeast Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Luiz Cabral Monteiro de Azevedo Santiago

  2011-03-01

  Full Text Available Thirty-eight taxa of Zygomycetes distributed in 15 genera were recorded from tapir (Tapirus terrestris, camel (Camelus bactrianus, horse (Equus caballus, deer (Cervus elaphus, agouti (Dasyprocta aguti, donkey (Equus asinus, llama (Llama glama and waterbuck (Kobus ellipsiprymnus dung collected at the Reserva Ecológica de Dois Irmãos located in Recife, State of Pernambuco, Northeast Brazil. The samples were collected on a monthly basis from June 2005 to May 2006, taken to the laboratory and incubated in moist chambers. Higher number of taxa was observed in the excrements of tapir, followed by deer and donkey. The highest number of species was detected for Mucor, followed by Pilobolus. Statistical analyses showed significant differences in richness of Zygomycetes taxa between the herbivore dung types. Differences of species composition, however, were weak. Seasonality influenced the Zygomycetes species composition but not its richness. Variations in taxa composition between ruminants and non-ruminants dung were non significant.

 14. Factors impacting nanoindentation testing results of the cuticle of dung beetle Copris ochus Motschulsky

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  TONG Jin; SUN Ji-yu; CHEN Dong-hui; ZHANG Shu-jun

  2004-01-01

  The cuticle of dung beetle is a layered composite material in micro- or nano-scale. Dung beetle can fly, walk and dig. It can shovel and compact dung of mammals into balls. It use foreleg to walk, midleg and hindleg to hold and impel dung ball.Its two foreleges as digging legs are developed. The factors impacting the nanoindentation testing results of the femur cuticle of forelegs of dung beetle Copris ochus Motschulsky were examined. The nanomechanical test instrument used for the tests was Hysitron nanomechanical system. The results shown that the holding time and loading time are important factors impacting the accuracy of such indentation properties as reduced modulus (Er) and the harness ( H ) of the femur cuticle of the forelegs of dung beetle Copris ochus Motschulsky in nanoscale. There exists a threshold holding time of 20 s for the reduced modulus of the femur cuticle. The tests of nanoindentation creep property and the regression analysis of relationship between the depth increment at the maximum load and the time further confirmed the correction of the above threshold holding time.There exist visco-elastic-plastic behaviour and creep phenomenon in the femur cuticle during indenting. Its creep property during the holding procedure at maximum load can be regressed by a general logarithmic equation. The equation fitted by the testing data is △h = 54.834 52 ln(0.007 23t +1.004 86), where, △h is the depth increment at the maximum load and t is the time.

 15. Dung beetle assemblages (Coleoptera, Scarabaeinae in Atlantic forest fragments in southern Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata C. Campos

  2013-03-01

  Full Text Available Dung beetle assemblages (Coleoptera, Scarabaeinae in Atlantic forest fragments in southern Brazil. The beetles of the subfamily Scarabaeinae are important organisms that participate in the cycle of decomposition, especially in tropical ecosystems. Most species feed on feces (dung or carcasses (carrion and are associated with animals that produce their food resources. Dung beetles are divided into three functional groups: rollers, tunnelers and dwellers. This present work aims to study the diversity of dung beetle communities inhabiting fragments of the Atlantic Forest, with the purpose of describing the ecology of the species in southern Brazil. This study was conducted in the region of Campos Novos, in Santa Catarina, where twenty sites of Atlantic forest fragments were sampled. Samplings of dung beetles were conducted using 200 pitfall traps, of which 100 were baited with human feces and another 100 with carrion. Size and environmental complexity were also measured for each forest fragment. A total of 1,502 dung beetles, belonging to six tribes, 12 genera and 33 species, were collected. Results of the Levin's index of niche breadth indicated that 11 species were categorized as being coprophagous, ten as generalists, and two as necrophagous. Most species are tunnelers (19, nine of rollers and four of dwellers. The great diversity of Scarabaeinae in the region of Campos Novos, including several rare species, adds important data to the Scarabaeinae fauna in the central-western region of Santa Catarina. It may also help choosing priority areas for conservation in the region, where human impact, with large areas of monoculture, increasingly threatens the fragments of Mixed Ombrophilous Forest.

 16. Diversity and abundance of dung beetles (Coleoptera: Scaraebidae) at several different ecosystem functions in Peninsular Malaysia

  Science.gov (United States)

  Din, Abdullah Muhaimin Mohammad; Yaakop, Salmah; Hazmi, Izfa Riza

  2015-09-01

  Dung beetles has known for its bioindicator characteristic. Sensitive towards forest disturbance, dung beetles population and diversity will be less in disturbed and modified area. The objective of this study is to evaluate the diversity and distribution of dung beetles in different type of ecosystems in Peninsular Malaysia. Fifteen baited pitfall traps aligned in three transects were used in this study. Samples were collected after 24 h and repeated three time collections and identified afterwards. Two ecosystem types were selected, which are forested and agricultural ecosystem (livestock and plantation). A total of 4249 individuals, 47 species, in 11 genera was successfully collected from all localities. The H' index for Fraser Hill, Langkawi, Bangi Reserve Forest, Selangor (HSB), Sungkai Reserve Forest, Perak (SRF), Chini Lake, Bera Lake, chicken farm, goat farm, Longan plantation, and palm oil plantation were 1.58, 1.74, 2.17, 2.63, 1.80, 1.52, 1.63, 0.46, 0.00 and 1.98 respectively.Forest ecosystem, SRF shows the highest abundance (1486 individuals) and diversity, while for agricultural ecosystem,palm oil plantation shows the highest with 273 individuals and 16 species. Based onDetrended Correspondence Analysis (DCA) shows two groups that separate forest ecosystem with the agricultural ecosystem, with palm oil is the nearest to the forest. Palm oil ecosystem can sustain a dung beetles population due to the area can provide the requirements for the dung beetles to survive, such as food which comes from local domestic cows, shade from sunlight provide by the palm oil trees, and ground cover from small plants and shrubs.Even though modified ecosystem should have lower diversity of dung beetles, but some factors must be measured as well in order to have a better point of view.

 17. Plant growth promoting bacteria from cow dung based biodynamic preparations.

  Science.gov (United States)

  Radha, T K; Rao, D L N

  2014-12-01

  Indigenous formulations based on cow dung fermentation are commonly used in organic farming. Three biodynamic preparations viz., Panchagavya (PG), BD500 and 'Cow pat pit' (CPP) showed high counts of lactobacilli (10(9) ml(-1)) and yeasts (10(4) ml(-1)). Actinomycetes were present only in CPP (10(4) ml(-1)) and absent in the other two. Seven bacterial isolates from these ferments were identified by a polyphasic approach: Bacillus safensis (PG1), Bacillus cereus (PG2, PG4 PG5), Bacillus subtilis (BD2) Lysinibacillus xylanilyticus (BD3) and Bacillus licheniformis (CPP1). This is the first report of L. xylanilyticus and B. licheniformis in biodynamic preparations. Only three carbon sources-dextrose, sucrose and trehalose out of 21 tested were utilized by all the bacteria. None could utilize arabinose, dulcitol, galactose, inositol, inulin, melibiose, raffinose, rhamnose and sorbitol. All the strains produced indole acetic acid (1.8-3.7 μg ml(-1) culture filtrate) and ammonia. None could fix nitrogen; but all except B. safensis and B. licheniformis could solubilize phosphorous from insoluble tri-calcium phosphate. All the strains except L. xylaniliticus exhibited antagonism to the plant pathogen Rhizoctonia bataticola whereas none could inhibit Sclerotium rolfsi. In green house experiment in soil microcosms, bacterial inoculation significantly promoted growth of maize; plant dry weight increased by ~21 % due to inoculation with B. cereus (PG2). Results provide a basis for understanding the beneficial effects of biodynamic preparations and industrial deployment of the strains.

 18. Spatial patterns of movement of dung beetle species in a tropical forest suggest a new trap spacing for dung beetle biodiversity studies.

  Science.gov (United States)

  Silva, Pedro Giovâni da; Hernández, Malva Isabel Medina

  2015-01-01

  A primary goal of community ecologists is to understand the processes underlying the spatiotemporal patterns of species distribution. Understanding the dispersal process is of great interest in ecology because it is related to several mechanisms driving community structure. We investigated the mobility of dung beetles using mark-release-recapture technique, and tested the usefulness of the current recommendation for interaction distance between baited pitfall traps in the Brazilian Atlantic Forest. We found differences in mean movement rate between Scarabaeinae species, and between species with different sets of ecological traits. Large-diurnal-tunneler species showed greater mobility than did both large-nocturnal tunneler and roller species. Our results suggest that, based on the analyses of the whole community or the species with the highest number of recaptured individuals, the minimum distance of 50 m between pairs of baited pitfall traps proposed roughly 10 years ago is inadequate. Dung beetle species with different sets of ecological traits may differ in their dispersal ability, so we suggest a new minimum distance of 100 m between pairs of traps to minimize interference between baited pitfall traps for sampling copronecrophagous Scarabaeinae dung beetles.

 19. Spatial patterns of movement of dung beetle species in a tropical forest suggest a new trap spacing for dung beetle biodiversity studies.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro Giovâni da Silva

  Full Text Available A primary goal of community ecologists is to understand the processes underlying the spatiotemporal patterns of species distribution. Understanding the dispersal process is of great interest in ecology because it is related to several mechanisms driving community structure. We investigated the mobility of dung beetles using mark-release-recapture technique, and tested the usefulness of the current recommendation for interaction distance between baited pitfall traps in the Brazilian Atlantic Forest. We found differences in mean movement rate between Scarabaeinae species, and between species with different sets of ecological traits. Large-diurnal-tunneler species showed greater mobility than did both large-nocturnal tunneler and roller species. Our results suggest that, based on the analyses of the whole community or the species with the highest number of recaptured individuals, the minimum distance of 50 m between pairs of baited pitfall traps proposed roughly 10 years ago is inadequate. Dung beetle species with different sets of ecological traits may differ in their dispersal ability, so we suggest a new minimum distance of 100 m between pairs of traps to minimize interference between baited pitfall traps for sampling copronecrophagous Scarabaeinae dung beetles.

 20. mtSSB may sequester UNG1 at mitochondrial ssDNA and delay uracil processing until the dsDNA conformation is restored

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wollen Steen, Kristian; Doseth, Berit; westbye, Marianne;

  2012-01-01

  Single-strand DNA binding proteins protect DNA from nucleolytic damage, prevent formation of secondary structures and prevent premature reannealing of DNA in DNA metabolic transactions. In eukaryotes, the nuclear single-strand DNA binding protein RPA is essential for chromosomal DNA replication...... excision of uracil and oxidative demethylation of 3meC in single-stranded DNA by UNG1 and ABH1, respectively, whereas excision by NEIL1 was partially inhibited. mtSSB also effectively inhibited nicking of single-stranded DNA by APE1 and ABH1 and partially inhibited the lyase activity of NEIL1. Finally we...... identified a putative surface motif in mtSSB that may recruit UNG1 to DNA-bound mtSSB. We suggest that the massive amount of mtSSB in mitochondria effectively prevents processing of uracil and other types of damaged bases to avoid introduction of nicks in single-stranded mtDNA formed during replication...

 1. Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole – en bro, der får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaatmann, Susanne; Søgaard Sørensen,, Marianne

  2014-01-01

  I projektet ’Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole – en bro, som får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse’ blev der taget udgangspunkt i meritgivende kombinationsforløb indenfor 5 forskellige fagområder. Målet var at øge kendskabet til hinandens muligheder og vilkår og til de...

 2. The importance of termites (Isoptera) for the recycling of herbivore dung in tropical ecosystems: a review

  NARCIS (Netherlands)

  Freymann, B.P.; Buitenwerf, R.; Desouza, O.; Olff, H.

  2008-01-01

  While the key role of termites in the decomposition of litter in the tropics has been acknowledged for a long time, much less information exists on their importance in the recycling of dung of primary consumers, especially herbivores. A review of published studies shows that a diverse group of termi

 3. The importance of termites (Isoptera) for the recycling of herbivore dung in tropical ecosystems : a review

  NARCIS (Netherlands)

  Freymann, Bernd P.; Buitenwerf, Robert; Desouza, Og; Olff, Han

  2008-01-01

  While the key role of termites in the decomposition of litter in the tropics has been acknowledged for a long time, much less information exists on their importance in the recycling of dung of primary consumers, especially herbivores. A review of published studies shows that a diverse group of termi

 4. 76 FR 61378 - Dungeness National Wildlife Refuge, Clallam County, WA; Comprehensive Conservation Plan and...

  Science.gov (United States)

  2011-10-04

  ... Fish and Wildlife Service Dungeness National Wildlife Refuge, Clallam County, WA; Comprehensive Conservation Plan and Environmental Assessment AGENCY: Fish and Wildlife Service, Interior. ACTION: Notice of... lagoon, salt marsh, natural and constructed freshwater wetlands, and mixed conifer forests. At 5.5- miles...

 5. 77 FR 71011 - Dungeness National Wildlife Refuge, Clallam County, WA; Comprehensive Conservation Plan and...

  Science.gov (United States)

  2012-11-28

  ... Fish and Wildlife Service Dungeness National Wildlife Refuge, Clallam County, WA; Comprehensive Conservation Plan and Environmental Assessment AGENCY: Fish and Wildlife Service, Interior. ACTION: Notice of availability; request for comments. SUMMARY: We, the U.S. Fish and Wildlife Service (Service), announce...

 6. Ice age climate, evolutionary constraints and diversity patterns of European dung beetles

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hortal, Joaquín; Diniz-Filho, José Alexandre F.; Bini, Luis Mauricio;

  2011-01-01

  Current climate and Pleistocene climatic changes are both known to be associated with geographical patterns of diversity. We assess their associations with the European Scarabaeinae dung beetles, a group with high dispersal ability and well-known adaptations to warm environments. By assessing...

 7. Dung beetles eat acorns to increase their ovarian development and thermal tolerance.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José R Verdú

  Full Text Available Animals eat different foods in proportions that yield a more favorable balance of nutrients. Despite known examples of these behaviors across different taxa, their ecological and physiological benefits remain unclear. We identified a surprising dietary shift that confers ecophysiological advantages in a dung beetle species. Thorectes lusitanicus, a Mediterranean ecosystem species adapted to eat semi-dry and dry dung (dung-fiber consumers is also actively attracted to oak acorns, consuming and burying them. Acorn consumption appears to confer potential advantages over beetles that do not eat acorns: acorn-fed beetles showed important improvements in the fat body mass, hemolymph composition, and ovary development. During the reproductive period (October-December beetles incorporating acorns into their diets should have greatly improved resistance to low-temperature conditions and improved ovarian development. In addition to enhancing the understanding of the relevance of dietary plasticity to the evolutionary biology of dung beetles, these results open the way to a more general understanding of the ecophysiological implications of differential dietary selection on the ecology and biogeography of these insects.

 8. A Dung Beetle-like Leg and its Adaptive Neural Control

  DEFF Research Database (Denmark)

  Di Canio, Giuliano; Stoyanov, Stoyan; Larsen, Jørgen Christian

  2016-01-01

  Dung beetles show fascinating locomotion abilities. They can use their legs to not only walk but also manipulate objects. Furthermore, they can perform their leg movements at a proper frequency with respect to their biomechanical properties and quickly adapt the movements to deal with external pe...

 9. The Induction of Root Formation by Urea, IBA and Sheep Dung in Young Apple Tree

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  YANG Hong-qiang; JIE Yu-ling; HUANG Tian-dong; SHU Huai-rui

  2002-01-01

  The effect of plant growth substance and fertilizer on root formation was studied in a newly planted apple tree (Malus pumila Mill / Malus hupenensis Rhed). The results indicated that urea and IBA (indole butyric acid) and sheep dung all increased the total number and activity of new roots and changed the ratio of absorbing root to extensive roots obviously. Urea increased the number of extensive root and decreased the ratio of the root to shoot mostly. IBA lengthened the extensive root and increased the ratio of root to shoot obviously. Sheep dung increased the nu mber of absorbing root and increased the ratio of absorbing root to ex-tensive root, divided new root into many branches, increased the fresh weight of the root and thickened the extensive root. The fresh weight of root increased and the ratio of root to shoot declined after urea was added to sheep dung. Both the ratio of absorbing root to extensive root and root fresh weight was increased after IBA was added to sheep dung, then the ratio of root to shoot had no change obviously.

 10. Biogas from mesophilic anaerobic digestion of cow dung using gelatin as additive

  Science.gov (United States)

  Salam, Bodius; Rahman, Md Mizanur; Sikder, Md Asif R.; Islam, Majedul

  2017-06-01

  A research work was conducted to investigate the enhanced production ability of biogas from mesophilic anaerobic digestions of cow dung (CD) using gelatin as additive. Five laboratory scale digesters were constructed to digest cow dung, where one set up was used for digestion of cow dung without additive and the other set up were used for digestion with additive. Gelatin additive was added in the slurry of amount 0.29, 0,57, 0.85 and 1.14% (wt.). The digesters were made of glass conical flask of 1-liter capacity each. Cow dung was used 335 gm and water was used 365 gm in each experiment. In the slurry, total solid content was maintained 8% (wt.) for all the observations. The digesters were fed on batch basis. The digesters were operated at ambient temperatures of 26 - 35°C. The total gas yield was obtained about 14.4 L/kg CD for digestion without additive and about 65% more biogas for digestion with 0.29% gelatin additive. The retention time for digestion without additive was 38 days and with additive retention time varied between 24 and 52 days.

 11. Biogas from mesophilic digestion of cow dung using charcoal and gelatin as additives

  Science.gov (United States)

  Islam, Md Rashedul; Salam, Bodius; Rahman, Md Mizanur; Mamun, Abdullah Al

  2017-06-01

  Biogas, a source of renewable energy is produced from bacteria in the process of biodegradation of organic matter under anaerobic conditions. A research work was performed to find out the production of biogas from cow dung using charcoal and gelatin as additives. Five laboatory scale experimental set-up were constructed using 0, 0.2, 0.4, 0.6 and 0.8% gelatin with cow dung as additive to perform the research work. For all the set-up 0.5% charcoal was also added. All the set-ups were made from 1-liter capacity conical flask. The amount of water and cow dung was used respectively 382 gm. and 318 gm. in every set-up. Total solid content was maintained 8% throughout all set-ups. The digesters were operated at ambient temperature of 26°-32°C. The total gas yield without using gelatin additive was found to be 12 L/kg cow dung. The maximum gas yield was found from 0.2% gelatin additive and 23% more as compared to without gelatin gas production. The retention time varied from 28 to 79 days for the experiments.

 12. Benzene bioremediation using cow dung microflora in two phase partitioning bioreactor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Singh, Dipty [Environmental Biotechnology Laboratory, Department of Life Sciences, University of Mumbai, Vidyanagari Campus, Santacruz (E), Mumbai-400 098 (India); Fulekar, M.H., E-mail: mhfulekar@yahoo.com [Environmental Biotechnology Laboratory, Department of Life Sciences, University of Mumbai, Vidyanagari Campus, Santacruz (E), Mumbai-400 098 (India)

  2010-03-15

  Bioremediation of benzene has been carried out using cow dung microflora in a bioreactor. The bioremediation of benzene under the influence of cow dung microflora was found to be 100% and 67.5%, at initial concentrations of 100 mg/l and 250 mg/l within 72 h and 168 h respectively; where as at higher concentration (500 mg/l), benzene was found to be inhibitory. Hence the two phase partitioning bioreactor (TPPB) has been designed and developed to carryout biodegradation at higher concentration. In TPPB 5000 mg/l benzene was biodegraded up to 50.17% over a period of 168 h. Further the Pseudomonas putida MHF 7109 was isolated from cow dung microflora as potential benzene degrader and its ability to degrade benzene at various concentrations was evaluated. The data indicates 100%, 81% and 65% degradation at the concentrations of 50 mg/l, 100 mg/l, 250 mg/l within the time period of 24 h, 96 h and 168 h respectively. The GC-MS data also shows the presence of catechol and 2-hydroxymuconic semialdehyde, which confirms the established pathway of benzene biodegradation. The present research proves the potential of cow dung microflora as a source of biomass for benzene biodegradation in TPPB.

 13. The importance of termites (Isoptera) for the recycling of herbivore dung in tropical ecosystems : a review

  NARCIS (Netherlands)

  Freymann, Bernd P.; Buitenwerf, Robert; Desouza, Og; Olff, Han

  2008-01-01

  While the key role of termites in the decomposition of litter in the tropics has been acknowledged for a long time, much less information exists on their importance in the recycling of dung of primary consumers, especially herbivores. A review of published studies shows that a diverse group of

 14. The importance of termites (Isoptera) for the recycling of herbivore dung in tropical ecosystems: a review

  NARCIS (Netherlands)

  Freymann, B.P.; Buitenwerf, R.; Desouza, O.; Olff, H.

  2008-01-01

  While the key role of termites in the decomposition of litter in the tropics has been acknowledged for a long time, much less information exists on their importance in the recycling of dung of primary consumers, especially herbivores. A review of published studies shows that a diverse group of

 15. Dung Beetles Associated with Agroecosystems of Southern Brazil: Relationship with Soil Properties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrícia Menegaz de Farias

  Full Text Available ABSTRACT Knowing the biodiversity of dung beetles in agricultural and livestock environments is the basis for understanding the contribution that these organisms make in nutrient cycling and ecosystem functions. The aim of the present study was to investigate the structure of copronecrophagous dung beetle communities inhabiting the main agroecosystems in southern Brazil and correlate the presence of these organisms with soil properties. From December 2012 to April 2013, samples of dung beetles were taken in the municipality of Tubarão, Santa Catarina, Brazil (28° 28’ S; 48° 56’ W in corn, bean, and sugarcane crops, and in cattle pastures. Beetles were captured in 16 sampling sites, four from each agroecosystem, following a standardized methodology: 10 baited pitfall traps (feces and rotting meat at a spacing of 50 m with exposure for 48 h. The beetles were identified, weighed, and measured. Soil analyses were performed in order to correlate data on organic matter, texture, macro and micronutrients, and pH with data on the abundance of beetle species using canonical correspondence analysis. A total of 110 individuals belonging to 10 species of dung beetles was found. Twenty-four individuals from seven species (with total biomass of 2.4 g were found in the corn crop; five individuals from three species (1.8 g were found in the bean crop; 81 individuals from nine species (30.3 g were found in cattle pasture areas; and lastly, there were no dung beetles recorded in the sugarcane crop. In areas of cattle grazing, the tunnelers Dichotomius nisus and Trichillum externepunctatum correlated positively with organic matter content, whereas the roller species Canthon chalybaeus correlated positively with soil texture, preferring sandier soils. In corn crop areas, D. nisus was again correlated with organic matter content. Paracoprid dung beetle species were correlated with organic matter content in the soil, and species belonging to the roller

 16. Modelling the Kinetics of Biogas Production from Mesophilic Anaerobic Co-Digestion of Cow Dung with Plantain Peels

  OpenAIRE

  Ganiyu Kayode Latinwo; Samuel Enahoro Agarry

  2015-01-01

  This work investigated the effect of plantain peels as co-substrate in the anaerobic digestion of cow dung for efficient and high biogas production. The biogas experiments were carried out in two different 5 L anaerobic digesters and incubated for 40 days at ambient mesophilic temperatures (28 oC to 34 °C). The results showed that co-digestion of cow dung with plantain peels as co-substrate reduced start-up time for biogas generation and increased biogas yield by 18% as compared to cow dung a...

 17. Cow Dung Substrate for the Potential Production of Alkaline Proteases by Pseudomonas putida Strain AT in Solid-State Fermentation

  OpenAIRE

  Ponnuswamy Vijayaraghavan; Sreekumar Saranya; Samuel Gnana Prakash Vincent

  2014-01-01

  Cow dung and agroresidues were used as the substrates for the production of alkaline proteases by Pseudomonas putida strain AT in solid-state fermentation. Among the various substrates evaluated, cow dung supported maximum (1351±217 U/g) protease production. The optimum conditions for the production of alkaline proteases were a fermentation period of 48 h, 120% (v/w) moisture, pH 9, and the addition of 6% (v/w) inoculum, 1.5% (w/w) trehalose, and 2.0% (w/w) yeast extract to the cow dung subst...

 18. Dung Beetles along a Tropical Altitudinal Gradient: Environmental Filtering on Taxonomic and Functional Diversity

  Science.gov (United States)

  Nunes, Cássio Alencar; Braga, Rodrigo Fagundes; Figueira, José Eugênio Cortes; Neves, Frederico de Siqueira; Fernandes, G. Wilson

  2016-01-01

  Mountains provide an interesting context in which to study the many facets of biodiversity in response to macroclimate, since environmental conditions change rapidly due to elevation. Although the decrease in biodiversity with increasing elevation is generally accepted, our understanding of the variation of functional diversity along altitudinal gradients is still poorly known. The partitioning of diversity into spatial components can help to understand the processes that influence the distribution of species, and these studies are urgently needed in face of the increasing threats to mountain environments throughout the world. We describe the distribution of dung beetle diversity along an altitudinal gradient on a tropical mountain in southeastern Brazil, including the spatial partitioning of taxonomic and functional diversities. The altitudinal gradient ranged from 800 up to 1400 m a.s.l. and we collected dung beetles at every 100 m of altitude. We used the Rao Index to calculate γ, α and β diversity for taxonomic and functional diversity of dung beetles. Climatic, soil and vegetation variables were used to explain variation in community attributes along the altitudinal gradient. Dung beetle richness declined with altitude and was related to climatic and vegetation variables, but functional diversity did not follow the same pattern. Over 50% of γ taxonomic diversity was caused by among altitudes diversity (β), while almost 100% of functional diversity was due to the α component. Contrasting β taxonomic with β functional diversity, we suggest that there is ecological redundancy among communities and that the environment is filtering species in terms of the Grinnellian niche, rather than the Eltonian niche. β taxonomic diversity is caused mainly by the turnover component, reinforcing the hypothesis of environmental filtering. Global warming may have strong effects on mountain communities due to upslope range shifts and extinctions, and these events will

 19. Anti-aging effect and gene expression profiling of dung beetle glycosaminoglycan in aged rats.

  Science.gov (United States)

  Ahn, Mi Young; Kim, Ban Ji; Kim, Ha Jeong; Hwang, Jae Sam; Jung, Yi-Sook; Park, Kun-Koo

  2017-01-01

  This study aimed to evaluate the anti-aging effect of a newly prepared insect-derived compound, dung beetle glycosaminoglycan (GAG), given intraperitoneally to old SD rats as part of their diet for 1 month. Insect GAG administration was found to be related to a reduction in oxidative damage, hepato-cellular biomarker levels, protein carbonyl content, and malondialdehyde concentration. The anti-aging-related molecular genetic mechanisms of dung beetle GAG are not yet fully elucidated. Catharsius molossus (a type of dung beetle) GAG (CaG) possessed anti-aging activities; it reduced the serum level of creatinine kinase, had aortic vasorelaxant activities and cardioprotective actions, and maintained a normal glucose level in treated rats. Microarray analysis was performed with a rat 30 K cDNA clone set array to identify the gene-expression profiles of 14-month-old SD rats treated with dung beetle glycosaminoglycan 5 mg/kg (CaG5) over a 1-month period, which was done to investigate its anti-aging effect as compared to that of either Bombus ignitus (a type of bumblebee) queen GAG 5 mg/kg (IQG5) or chondroitin sulfate 10 mg/kg. CaG5 and IQG5 had marked anti-inflammatory effects, bringing about inhibition of free fatty acid, uric acid, sGPT, IL-1 beta, and CK values. In addition, anticoagulant and antithrombotic effects were seen: the concentration of factor 1 (fibrinogen) was increased in CaG- treated rat plasma. The CaG5-treated rat group, compared to the control, displayed upregulation of 131 genes, including lipocalin 2 (Lbp) and a serine peptidase inhibitor, Kaszal type3 (Spink3), and 64 downregulated genes, including lysyl oxidase (Lox), serine dehydratase (sds), and retinol saturase (Retsat). Our data suggest that dung beetle glycosaminoglycan may be a helpful treatment for aged rats, which indicates its potential as a therapeutic biomaterial for aging.

 20. Dung Beetles along a Tropical Altitudinal Gradient: Environmental Filtering on Taxonomic and Functional Diversity.

  Science.gov (United States)

  Nunes, Cássio Alencar; Braga, Rodrigo Fagundes; Figueira, José Eugênio Cortes; Neves, Frederico de Siqueira; Fernandes, G Wilson

  2016-01-01

  Mountains provide an interesting context in which to study the many facets of biodiversity in response to macroclimate, since environmental conditions change rapidly due to elevation. Although the decrease in biodiversity with increasing elevation is generally accepted, our understanding of the variation of functional diversity along altitudinal gradients is still poorly known. The partitioning of diversity into spatial components can help to understand the processes that influence the distribution of species, and these studies are urgently needed in face of the increasing threats to mountain environments throughout the world. We describe the distribution of dung beetle diversity along an altitudinal gradient on a tropical mountain in southeastern Brazil, including the spatial partitioning of taxonomic and functional diversities. The altitudinal gradient ranged from 800 up to 1400 m a.s.l. and we collected dung beetles at every 100 m of altitude. We used the Rao Index to calculate γ, α and β diversity for taxonomic and functional diversity of dung beetles. Climatic, soil and vegetation variables were used to explain variation in community attributes along the altitudinal gradient. Dung beetle richness declined with altitude and was related to climatic and vegetation variables, but functional diversity did not follow the same pattern. Over 50% of γ taxonomic diversity was caused by among altitudes diversity (β), while almost 100% of functional diversity was due to the α component. Contrasting β taxonomic with β functional diversity, we suggest that there is ecological redundancy among communities and that the environment is filtering species in terms of the Grinnellian niche, rather than the Eltonian niche. β taxonomic diversity is caused mainly by the turnover component, reinforcing the hypothesis of environmental filtering. Global warming may have strong effects on mountain communities due to upslope range shifts and extinctions, and these events will

 1. A comparison of the inflammatory and proteolytic effects of dung biomass and cigarette smoke exposure in the lung

  National Research Council Canada - National Science Library

  Mehra, Divya; Geraghty, Patrick M; Hardigan, Andrew A; Foronjy, Robert

  2012-01-01

  .... We exposed human small airway epithelial cells and C57BL/6 mice to dung biomass smoke or cigarette smoke to compare how these exposures impacted lung signaling and inflammatory and proteolytic...

 2. Role of dung beetle feeding mechanisms in limiting the suitability of species as hosts for the nematode Spirocerca lupi

  DEFF Research Database (Denmark)

  du Toit, C. A.; Holter, P.; Lutermann, H.

  2012-01-01

  Various species of dung beetle serve as intermediate hosts after ingesting the embryonated eggs (1115 x 3037 mu m) of Spirocerca lupi (Spirurida: Spirocercidae) in dog faeces. The feeding mechanisms of coprophagous dung beetles restrict the size of the food particles they can ingest and hence may...... determine which species can be efficient vectors for S. lupi. In this study, we aimed to exclude certain dung beetle species as possible hosts of S. lupi based on whether or not they ingested latex beads of known diameters mixed into fresh cattle dung. We found that the majority (11/14) of species tested...... can potentially serve as intermediate hosts of S. lupi because their mouthparts allow the passage of food particles larger than the minimum size range of the eggs of this parasite....

 3. CONTRIBUIÇÃO NA ELABORAÇÃO DE ATLAS ESCOLARES PARA A APRENDIZAGEM UBÍQUA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suely Franco Siqueira Lima

  2015-12-01

  Full Text Available Os alunos estão cada vez mais conectados ao ciberespaço e se transformam juntamente com as diferentes linguagens proporcionadas por mídias e recursos tecnológicos que surgem a cada dia. Eles aprendem, pensam e se comunicam de forma diferente das gerações anteriores e impõem novas demandas para os atlas escolares, que se não atingirem um nível de desenvolvimento condizente com os usuários de hoje, correm o risco de tornarem-se desatualizados, desinteressantes e ineficientes na sua função de contribuir para a aprendizagem. Conectar os atlas ao ambiente cultural e tecnológico das novas gerações é possível. Neste sentido, este artigo aborda a possibilidade do uso em atlas de jogo eletrônico, geotecnologias e internet como recursos pedagógicos, bem como formas de atualização automatizada, visando torná-los mais atraentes, motivadores, atuais e capazes de proporcionarem um ambiente de aprendizagem para o aluno contemporâneo que aprende de forma ubíqua. Espera-se assim, contribuir para tornar os atlas escolares mais condizentes com o público educacional de hoje e difundir seu uso pela comunidade escolar dentro ou fora da escola.

 4. Response of some antioxidant parameters in post juveniles of Clarias gariepinus after exposure to Nigerian crude oil (Forcados, Bonny Light and Qua-Iboe).

  Science.gov (United States)

  Kayode, Saliu Joseph; Chidimma, Ugorji Ijeoma; Alwell, Ekpendu Emeka

  2014-12-01

  The adverse effect of crude oil on aquatic ecosystem is a modern day peril. This study investigated the acute toxicities of some Nigerian crude oil (Forcados, Bonnylight and Qua-Iboe) against Clarias gariepinus and the antioxidant enzyme response of the fish to the pollutants. The toxicity assessment was based on LC50 at 96 h. Static renewal bioassays were used to determine the toxicological effects of the 3 crude oils on the antioxidant enzymes of post juveniles Clarias gariepinus using the liver. The 96 h LC50 value for Qua Iboe was 18.966 mL L(-1), Forcados, 2.776 mL L(-1) and Bonny light, 3.948 mL L(-1), indicating that Forcados is the most toxic of the crude oils. Induction of the Glutathione-S-transferase (GST), Glutathione (GSH), Superoxide dismutase (SOD) and Catalase (CAT) in the liver of Clarias gariepinus exposed to Forcados and Bonny light for a period of 28 days was inhibited while it was enhanced in Qua-Iboe crude oil. Malondialdehyde (MDA) levels increased with increasing toxicity and exposure time. SOD, CAT, GSH, GST and MDA are reliable environmental biomarkers for crude oil induced oxidative stress in Clarias gariepinus and therefore useful biological indicators of environmental contamination in the aquatic ecosystem.

 5. Pastoral practices to reverse shrub encroachment of sub-alpine grasslands: dung beetles (coleoptera, scarabaeoidea) respond more quickly than vegetation.

  Science.gov (United States)

  Tocco, Claudia; Probo, Massimiliano; Lonati, Michele; Lombardi, Giampiero; Negro, Matteo; Nervo, Beatrice; Rolando, Antonio; Palestrini, Claudia

  2013-01-01

  In recent decades, pastoral abandonment has produced profound ecological changes in the Alps. In particular, the reduction in grazing has led to extensive shrub encroachment of semi-natural grasslands, which may represent a threat to open habitat biodiversity. To reverse shrub encroachment, we assessed short-term effects of two different pastoral practices on vegetation and dung beetles (Coleoptera, Scarabaeoidea). Strategic placement of mineral mix supplements (MMS) and arrangement of temporary night camp areas (TNCA) for cattle were carried out during summer 2011 in the Val Troncea Natural Park, north-western Italian Alps. In 2012, one year after treatment, a reduction in shrub cover and an increase in bare ground cover around MMS sites was detected. A more intense effect was detected within TNCA through increases in forage pastoral value, and in the cover and height of the herbaceous layer. Immediately after treatment, changes in dung beetle diversity (total abundance, species richness, Shannon diversity, taxonomic and functional diversity) showed a limited disturbance effect caused by high cattle density. In contrast, dung beetle diversity significantly increased one year later both at MMS and TNCA sites, with a stronger effect within TNCA. Multivariate Regression Trees and associated Indicator Value analyses showed that some ecologically relevant dung beetle species preferred areas deprived of shrub vegetation. Our main conclusions are: i) TNCA are more effective than MMS in terms of changes to vegetation and dung beetles, ii) dung beetles respond more quickly than vegetation to pastoral practices, and iii) the main driver of the rapid response by dung beetles is the removal of shrubs. The resulting increase in dung beetle abundance and diversity, which are largely responsible for grassland ecosystem functioning, may have a positive effect on meso-eutrophic grassland restoration. Shrub encroachment in the Alps may therefore be reversed, and restoration of

 6. Laboratory Scale Bioremediation of Petroleum Hydrocarbon – Polluted Mangrove Swamps in the Niger Delta Using Cow Dung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dike, E. N.

  2012-01-01

  Full Text Available Aims: The aim of the study was to carry-out laboratory–scale bioremediation of petroleum hydrocarbon polluted mangrove swamps using cow dung as source of limiting of nutrients.Methodology and Results: In a 70 days study, the cow dung treated polluted soil had its total culturable hydrocarbon utilising bacterial/fungi, heterotrophic bacterial and fungal counts increased progressively from the 28th day to the 70th day. The control set- up showed very slight increment in its microbial growth. Alkaline pH was observed in all the treatments and control during the study period. The conductivity values of cow dung decreased progressively. In the cow dung treatment option, the nitrate concentration decreased from 35.44 mg/kg to 14.28 mg/kg. Phosphate concentration of cow dung option decreased from 25.41 mg/kg to 9.31mg/kg. The control had the nitrate decreased from 8.42 mg/kg to 6.98 mg/kg. Percentage total organic carbon (% TOC in the cow dung option decreased from 4.06% to 0.96%. Control experiment had the % TOC decreased from 3.32% to 2.99%. Studies using Gas chromatographic analyses showed that 0%, 49.88%, and 69.85% of Total petroleum hydrocarbon (TPH were lost at zero hour, 28th day and 70th day respectively in the cow dung option. In addition, in the control experimental set-up, 0%, 7.14% and 13.42% of TPH were lost at zero hour, 28th day and 70th day respectively.Conclusion, significance and impact of study: The use of organic nutrient sources such as cow dung has shown good promises in bioremediation of crude oil impacted Mangrove Swamps in the Niger Delta. The next line of action is to transfer the technology to pilot scale study.

 7. Effects of ivermectin application on the diversity and function of dung and soil fauna: Regulatory and scientific background information.

  Science.gov (United States)

  Adler, Nicole; Bachmann, Jean; Blanckenhorn, Wolf U; Floate, Kevin D; Jensen, John; Römbke, Jörg

  2016-08-01

  The application of veterinary medical products to livestock can impact soil organisms in manure-amended fields or adversely affect organisms that colonize dung pats of treated animals and potentially retard the degradation of dung on pastures. For this reason, the authorization process for veterinary medicinal products in the European Union includes a requirement for higher-tier tests when adverse effects on dung organisms are observed in single-species toxicity tests. However, no guidance documents for the performance of higher-tier tests are available. Hence, an international research project was undertaken to develop and validate a proposed test method under varying field conditions of climate, soil, and endemic coprophilous fauna at Lethbridge (Canada), Montpellier (France), Zurich (Switzerland), and Wageningen (The Netherlands). The specific objectives were to determine if fecal residues of an anthelmintic with known insecticidal activity (ivermectin) showed similar effects across sites on 1) insects breeding in dung of treated animals, 2) coprophilous organisms in the soil beneath the dung, and 3) rates of dung degradation. By evaluating the effects of parasiticides on communities of dung-breeding insects and soil fauna under field conditions, the test method meets the requirements of a higher-tier test as mandated by the European Union. The present study provides contextual information on authorization requirements for veterinary medicinal products and on the structure and function of dung and soil organism communities. It also provides a summary of the main findings. Subsequent studies on this issue provide detailed information on different aspects of this overall project. Environ Toxicol Chem 2016;35:1914-1923. © 2015 SETAC.

 8. Utilización de quitina en formas farmacéuticas: I Ungüento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ofelia Bilbao Revoredo

  1998-12-01

  Full Text Available Se realizó un estudio tecnológico en la forma farmacéutica ungüento, para lo cual se empleó quitina como principio activo. Se utilizaron 2 tipos de base, oleosa e hidrosoluble, la primera con mejores características. Se estudiaron la liberación in vitro del fármaco, así como la cinética de este proceso, y se llegó a la conclusión de que el mayor porcentaje de quitina liberada fue en base oleosa. Se siguió en ambos casos una cinética de orden cero.A technological study of pharmaceutical form ointment was undertaken for which chitin was used as an active agent. Two types of base were used: oinment and water-soluble; the former presented better characteristics. Drug release in vitro and the kinetics of this process were studied so it was concluded that the higher percentage of chitin was released in oinment. Zero kinetics was followed in both cases.

 9. Multigene phylogenetic analysis redefines dung beetles relationships and classification (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae).

  Science.gov (United States)

  Tarasov, Sergei; Dimitrov, Dimitar

  2016-11-29

  Dung beetles (subfamily Scarabaeinae) are popular model organisms in ecology and developmental biology, and for the last two decades they have experienced a systematics renaissance with the adoption of modern phylogenetic approaches. Within this period 16 key phylogenies and numerous additional studies with limited scope have been published, but higher-level relationships of this pivotal group of beetles remain contentious and current classifications contain many unnatural groupings. The present study provides a robust phylogenetic framework and a revised classification of dung beetles. We assembled the so far largest molecular dataset for dung beetles using sequences of 8 gene regions and 547 terminals including the outgroup taxa. This dataset was analyzed using Bayesian, maximum likelihood and parsimony approaches. In order to test the sensitivity of results to different analytical treatments, we evaluated alternative partitioning schemes based on secondary structure, domains and codon position. We assessed substitution models adequacy using Bayesian framework and used these results to exclude partitions where substitution models did not adequately depict the processes that generated the data. We show that exclusion of partitions that failed the model adequacy evaluation has a potential to improve phylogenetic inference, but efficient implementation of this approach on large datasets is problematic and awaits development of new computationally advanced software. In the class Insecta it is uncommon for the results of molecular phylogenetic analysis to lead to substantial changes in classification. However, the results presented here are congruent with recent morphological studies and support the largest change in dung beetle systematics for the last 50 years. Here we propose the revision of the concepts for the tribes Deltochilini (Canthonini), Dichotomiini and Coprini; additionally, we redefine the tribe Sisyphini. We provide and illustrate synapomorphies and

 10. Study of Biogas Production Rate from Water Hyacinth by Hydrothermal Pretreatment with Buffalo Dung as a Starter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teguh Kurniawan

  2014-08-01

  Full Text Available In this paper we report the effects of hydrothermal pretreatment on biogas enhancement production rates from water hyacinth mixed with buffalo dung. The focus of the experiment was on the time of hydrothermal pretreatment and the ratio of water hyacinth with buffalo dung. The hydrothermal pretreated substrates were characterized by TDS, BOD and pH. The hydrothermal pretreatment of 60 minutes with the ratio of water hyacinth to buffalo dung 1:2 showed the highest biogas production rate at 7889 ml/day. However, the highest methane composition was 52.82% which resulted on the hydrothermal treatment of 30 minutes with equal ratio of water hyacinth and buffalo dung. Thus, the optimum of methane yield obtained at hydrothermal pretreatment for 30 minutes with equal ratio of water hyacinth to buffalo dung is 2856 ml/day. The hydrothermal pretreatment increases the rate production of biogas 102% and the methane yield 51% relative to untreated water hyacinth. The ratio of water hyacinth and buffalo dung has a great impact on biogas production rate and compositions for hydrothermal pretreated substrates.

 11. Reduced germination success of temperate grassland seeds sown in dung: consequences for post-dispersal seed fate.

  Science.gov (United States)

  Milotić, T; Hoffmann, M

  2016-11-01

  Endozoochory is one of the main drivers shaping temperate grassland communities by maintaining plant populations of its constituents and enabling plants to colonize new habitats. Successful endozoochorous dispersal implies that seeds not only get consumed and survive the digestive tract but are also able to develop into viable seedlings in a dung environment. We experimentally assessed the germination probability and timing of 15 annual and perennial temperate European grassland species in cattle and horse dung and in different climatic conditions (greenhouse and outdoor conditions). Interspecific variation in germinability and germination timing are found, while life strategy had only an effect on germination timing. We found adverse effects of both cattle and horse dung on the germination characteristics of all tested grassland species, but the effects of cattle dung were more pronounced. In comparison with the control treatment, fewer seeds emerged in dung and more time was needed to germinate. Also, germination metrics clearly differed between the artificial greenhouse and outdoor conditions, with generally a lower germinability in outdoor conditions. According to our results, a large cost seems to be associated with endozoochorous dispersal in this stage of the life cycle, as seed dispersal effectiveness strongly depends on the quality of the deposition site with a lowered survival and germination probability when seeds are deposited in dung.

 12. Habitat differences in dung beetle assemblages in an African savanna-forest ecotone: implications for secondary seed dispersal.

  Science.gov (United States)

  Kunz, Britta K; Krell, Frank-Thorsten

  2011-06-01

  The probability and pattern of secondary seed dispersal by dung beetles (Scarabaeinae) depend on their community structure and composition at the site of primary deposition, which, in turn, seem to be strongly determined by vegetation. Consequently, we expected pronounced differences in secondary seed dispersal between forest and savanna in the northern Ivory Coast, West Africa. We found 99 dung beetle species at experimentally exposed dung piles of the olive baboon (Papio anubis (Lesson, 1827)), an important primary seed disperser in West Africa. Seventy-six species belonged to the roller and tunneler guilds, which are relevant for secondary seed dispersal. Most species showed a clear habitat preference. Contrary to the Neotropics, species number and abundance were much higher in the savanna than in the forest. Rollers and tunnelers each accounted for approximately 50% of the individuals in the savanna, but in the forest rollers made up only 4%. Seeds deposited into the savanna by an omnivorous primary disperser generally have a higher overall probability of being more rapidly dispersed secondarily by dung beetles than seeds in the forest. Also, rollers disperse seeds over larger distances. In contrast to other studies, small rollers were active in dispersal of large seeds, which were seemingly mistaken for dung balls. Our results suggest that rollers can remove seeds from any plant dispersed in primate dung in this ecosystem.

 13. Effects of ivermectin application on the diversity and function of dung and soil fauna: Regulatory and scientific background information

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adler, Nicole; Blanckenhorn, Wolf U; Bachmann, Jean;

  2016-01-01

  The application of veterinary medical products to livestock can impact soil organisms in manure-amended fields or adversely affect organisms that colonize dung pats of treated animals and potentially retard the degradation of dung on pastures. For this reason, the authorization process for veteri...... and function of dung and soil organism communities. It also provides a summary of the main findings. Subsequent studies on this issue provide detailed information on different aspects of this overall project.......The application of veterinary medical products to livestock can impact soil organisms in manure-amended fields or adversely affect organisms that colonize dung pats of treated animals and potentially retard the degradation of dung on pastures. For this reason, the authorization process...... for veterinary medicinal products in the European Union includes a requirement for higher-tier tests when adverse effects on dung organisms are observed in single-species toxicity tests. However, no guidance documents for the performance of higher-tier tests are available. Hence, an international research...

 14. Diversity and community structure of dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae across a habitat disturbance gradient in Lore Lindu National Park, Central Sulawesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SHAHABUDDIN

  2010-01-01

  Full Text Available Shahabuddin (2010 Diversity and community structure of dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae across habitat disturbance gradient in Lore Lindu National Park, Central Sulawesi. Biodiversitas 11: 29-33. Dung beetles are important component of most terrestrial ecosystems and used to assess the effects of habitat disturbance and deforestation. This study aimed at comparing dung beetle assemblages among several habitat types ranging from natural tropical forest and agroforestry systems to open cultivated areas at the margin of Lore Lindu National Park (LLNP, Central Sulawesi (one of Indonesia’s biodiversity hotspots. Therefore, 10 pitfall traps baited with cattle dung were exposed at each habitat type (n = 4 replicate sites per habitat type to collect the dung beetles. The results showed that species richness of dung beetles declined significantly from natural forest to open area. However cacao agroforestry systems seemed to be capable of maintaining a high portion of dung beetle species inhabiting at forest sites. The closer relationship between dung beetle assemblages recorded at forest and agroforestry sites reflects the high similarity of some measured habitat parameters (e.g. vegetation structure and microclimate between both habitat types, while species assemblages at open areas differed significantly from both other habitat groups. These results indicated that habitat type has importance effect on determining the species richness and community structure of dung beetles at the margin of LLNP.

 15. Short-term effects of a dung pat on N2 fixation and total N uptake in a perennial ryegrass/white clover mixture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, F.V.; Jensen, E.S.

  1997-01-01

  The short-term effects of a simulated cattle dung pat on N-2 fixation and total uptake of N in a perennial ryegrass/white clover mixture was studied in a container experiment using sheep faeces mixed with water to a DM content of 13%. We used a new N-15 cross-labelling technique to determine...... the influence of dung-pat N on N-2 fixation in a grass/clover mixture and the uptake of dung N in grass and clover. The proportion of N in clover derived from N-2 fixation (%Ndfa) varied between 88-99% during the 16 weeks following application of the dung. There was no effect of dung on the %Ndfa in clover...... grown in mixture, whereas the %Ndfa in clover grown in pure stand decreased (nominal 2-3%) after dung application. Dung did not influence the amount of N-2 fixed, and the uptake of dung N in grass and clover proceeded at an almost constant rate. After 16 weeks, 10% of the applied dung N was taken up...

 16. Restudies on Body Surface of Dung Beetle and Application of Its Bionics Flexible Technique

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jiurong Sun; Jianqiao Li; Hong Cheng; Zhendong Dai; Luquan Ren

  2004-01-01

  A scanning electron microscope was used to observe the structures of the setae on the surface of a dung beetle Copris ochus, Motschulsky. There are lots of setae on the body surface, especially on the ventral part surface and lateral to the legs which are different in size, arrangement and shape. These setae have different lengths and many thorns on the whole seta. The top ends of these setae stand up without furcations which direct uprightly towards the surface of the touched soil. By the method of removing these setae, getting the insect weight before and after digging into the dung we affirm farther that the setae on the beetle body surface form the anti-stick and non-adherent gentle interface. The soil machines and components made by imitating the gentle body surface of beetles have favorable non-adherent results.

 17. Ivermectin excreted in cattle dung after subcutaneous injection or pour-on treatment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommer, C.; Steffansen, B.; Nielsen, B. Overgaard

  1992-01-01

  Heifers were treated with the recommended doses of ivermectin: 0.2 mg/kg bw by subcutaneous injection or 0.5 mg/kg bw by pour-on. An analytic procedure is described and used for the detection of ivermectin residues excreted in dung. A large amount of the higher pour-on dose was excreted during...... the first five days after dosing due to a more rapid distribution to intestinal contents. Later faecal concentrations after the pour-on treatment were lower than those found after subcutaneous injection. No degradation of ivermectin was detected in pats exposed in the field for up to 45 days. Ivermectin......-29 days after subcutaneous injection treatment, but only inhibited in dung deposited up to 13-14 days after pour-on treatment. The numbers of Nematocera larvae were not affected. In a laboratory bioassay the Diptera Musca autumnalis DeGeer and Haematobia irritans (Linnaeus) suffered higher mortality...

 18. Multiresistance of Bacteria to Veterinary Antibiotics in Dung and Manure Samples of Farm Animals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.V. Danilova

  2016-12-01

  Full Text Available Antibiotics are used in animal husbandry for treating and preventing diseases and as growth stimulators. Being disposed in the environment with dung and manure, they contribute to the spread of antibiotic-resistant bacteria and resistance genes. In this study, the level of contamination of cattle manure and poultry dung by genes resistant to tetracyclines, sulfonamides, and macrolides (erythromycin has been investigated based on 19 samples. The polymerase chain reaction with specific primers for tet(X, sul1, and ereA genes has been used to reveal the resistance genes. It has been found that 18 samples contained genes encoding for the resistance to antibiotics. Furthermore, four samples have turned out to be simultaneously contaminated by all three genes. It has been revealed that gene tet(X encoding tetracycline resistance is the most abundant one.

 19. Developmental and Ecological Benefits of the Maternally Transmitted Microbiota in a Dung Beetle.

  Science.gov (United States)

  Schwab, Daniel B; Riggs, Hailey E; Newton, Irene L G; Moczek, Armin P

  2016-12-01

  To complete their development, diverse animal species rely on the presence of communities of symbiotic microbiota that are vertically transmitted from mother to offspring. In the dung beetle genus Onthophagus, newly hatched larvae acquire maternal gut symbionts by the consumption of a maternal fecal secretion known as the pedestal. Here, we investigate the role of pedestal symbionts in mediating the normal development of Onthophagus gazella. Through the stepwise removal of environmental and maternal sources of microbial inoculation, we find that pedestal microbiota can enhance both overall growth and developmental rate in O. gazella. Further, we find that the beneficial effects of symbionts on developmental outcomes are amplified in the presence of ecologically relevant temperature and desiccation stressors. Collectively, our results suggest that the pedestal may provide an adaptive function by transmitting beneficial microbiota to developing dung beetle larvae and that the importance of microbiota for developmental and fitness outcomes may be context dependent.

 20. The impact of logging roads on dung beetle assemblages in a tropical rainforest reserve.

  Science.gov (United States)

  Edwards, Felicity A; Finan, Jessica; Graham, Lucy K; Larsen, Trond H; Wilcove, David S; Hsu, Wayne W; Chey, V K; Hamer, Keith C

  2017-01-01

  The demand for timber products is facilitating the degradation and opening up of large areas of intact habitats rich in biodiversity. Logging creates an extensive network of access roads within the forest, yet these are commonly ignored or excluded when assessing impacts of logging on forest biodiversity. Here we determine the impact of these roads on the overall condition of selectively logged forests in Borneo, Southeast Asia. Focusing on dung beetles along > 40 km logging roads we determine: (i) the magnitude and extent of edge effects alongside logging roads; (ii) whether vegetation characteristics can explain patterns in dung beetle communities, and; (iii) how the inclusion of road edge forest impacts dung beetle assemblages within the overall logged landscape. We found that while vegetation structure was significantly affected up to 34 m from the road edge, impacts on dung beetle communities penetrated much further and were discernible up to 170 m into the forest interior. We found larger species and particularly tunnelling species responded more than other functional groups which were also influenced by micro-habitat variation. We provide important new insights into the long-term ecological impacts of tropical logging. We also support calls for improved logging road design both during and after timber extraction to conserve more effectively biodiversity in production forests, for instance, by considering the minimum volume of timber, per unit length of logging road needed to justify road construction. In particular, we suggest that governments and certification bodies need to highlight more clearly the biodiversity and environmental impacts of logging roads.

 1. Isolation, Identification, and Characterization of a Cellulolytic Bacillus amyloliquefaciens Strain SS35 from Rhinoceros Dung

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Cellulose hydrolyzing bacteria were isolated from rhinoceros dung and tested for clear zone formation around the colonies on the agar plates containing the medium amended with carboxymethylcellulose as a sole carbon source. Isolates were further screened on the basis of carboxymethylcellulase production in liquid medium. Out of 36 isolates, isolate no. 35 exhibited maximum enzyme activity of 0.079 U/mL and was selected for further identification by using conventional biochemical tests and phy...

 2. The effect of gastrointestinal nematode infection level on grazing distance from dung.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hizumi Lua Sarti Seó

  Full Text Available Avoiding grazing near feces is an efficient strategy to prevent parasitic infection and contamination; therefore, in the evolution of herbivorous species, this behavior may have developed as a mechanism to protect the host against infection by gastrointestinal nematodes. The aim of this study was to assess whether grazing distance from dung is related to the level of parasitic infection in cattle. Based on Fecal Egg Count (FEC means, 18 castrated male steers, aged 18 months, were divided into three groups: High (FEC ≥ 315; Medium (FEC = 130-160; and Low (FEC = 40-70. To analyze the response to a new natural infection by gastrointestinal nematodes and to standardize infection levels, all animals received anthelmintic treatment at twenty days prior to field observation. Three observers simultaneously collected data on grazing behavior for 2.5 hours/week for 12 weeks. Observers recorded the distance when grazing occurred at less than one meter from dung. Every two weeks, fecal samples were collected for FEC, as well as serum samples to measure immunoglobulin G (IgG levels against larvae and adult antigens of the parasitic species Haemonchus placei. All groups grazed farther from the dung on days of greater insolation (r = 0.62; P = 0.03. Animals with high levels of parasitism grazed farther from the dung (P < 0.05 but had lower levels (P < 0.0001 of IgG serum levels compared to those with medium and low levels of infection. FEC values varied over the experiment, remaining below 200 for the low and medium group and reaching 1000 (P < 0.01 for the animals with the highest rates of parasitism. Our results indicate that cattle showing high levels of parasitism are more likely to avoid contaminated areas than animals with lower infection levels, and the immune system seems to be involved in such behavior.

 3. Appraisal of Biogas Potential of Biogas from Animal Dung in Saeedabad, Pakistan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  AMJAD ALISHAH

  2017-07-01

  Full Text Available Pakistan is facing energy scarcity. The biogas is one of the renewable substitutes. It does not only overcome the energy scarcity but also harness the energy from animal dung which causes the CO2 emissions. The present study was done on the appraisal of potential of biogas from the dung of animals (Buffaloes, Cows, Goats and Sheep within the villages surrounded by Taluka Saeedabad. The purpose of the study was the energy potential of the biogas and the selection of the most suitable design and size of the biogas plant for the villagers. The present study also includes the domestic biogas plant economics. As per the estimation, total quantity of animal dung generated was about 129 tons/day, which can produce 3859 m3 of biogas per day. On the contrary, for cooking villagers require only 2748 m3 of biogas per day. Moreover, the surplus biogas of 1111 m3 per day can be used to produce electricity of 6666 kWh per day, which can fulfill the demand of about half of the population of villages under study. People are using firewood, cotton stalks, kerosene oil and LPG (Liquefied Petroleum Gas for cooking. Converting animal dung into the biogas not only reduces the consumption of the traditional fuels used (Firewood, Cotton Stalks, Kerosene Oil and LPG, but also prevents about 900 thousand tons of CO2 emissions into the environment. Additionally, a fixed dome biogas plant of 8-10 m3 size was recommended for each of the houses under study.

 4. Dung beetles (Scarabaeidae: Scarabeinae from the Reserva Nacional Tambopata, Madre de Dios, Peru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Figueroa

  2011-08-01

  Full Text Available This study reports the species of Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae collected in Tambopata National Reserve in 2009. A total of 38 species and 874 individuals were collected. The tribe Canthonini showed the highest diversity and abundance. Coprophagy is clearly preferred over necrophagy by the dung beetle fauna in the area. A comparison of the species collected during the rainy and dry seasons is presented.

 5. Evolutionary constraints in hind wing shape in Chinese dung beetles (Coleoptera: Scarabaeinae.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ming Bai

  Full Text Available This study examines the evolution hindwing shape in Chinese dung beetle species using morphometric and phylogenetic analyses. Previous studies have analyzed the evolution of wing shape within a single or very few species, or by comparing only a few wing traits. No study has analyzed wing shape evolution of a large number of species, or quantitatively compared morphological variation of wings with proposed phylogenetic relationships. This study examines the morphological variation of hindwings based on 19 landmarks, 119 morphological characters, and 81 beetle species. Only one most parsimonious tree (MPT was found based on 119 wing and body characters. To better understand the possible role of the hindwing in the evolution of Scarabaeinae, additional phylogenetic analyses were proposed based on the only body features (106 characters, wing characters excluded. Two MPT were found based on 106 body characters, and five nodes were collapsed in a strict consensus. There was a strong correlation between the morphometric tree and all phylogenetic trees (r>0.5. Reconstructions of the ancestral wing forms suggest that Scarabaeinae hindwing morphology has not changed substantially over time, but the morphological changes that do occur are focused at the base of the wing. These results suggest that flight has been important since the origin of Scarabaeinae, and that variation in hindwing morphology has been limited by functional constraints. Comparison of metric disparity values and relative evolutionary sequences among Scarabaeinae tribes suggest that the primitive dung beetles had relatively diverse hindwing morphologies, while advanced dung beetles have relatively similar wing morphologies. The strong correlation between the morphometric tree and phylogenetic trees suggest that hindwing features reflect the evolution of whole body morphology and that wing characters are suitable for the phylogenetic analyses. By integrating morphometric and cladistic

 6. The Effect of Gastrointestinal Nematode Infection Level on Grazing Distance from Dung

  Science.gov (United States)

  Seó, Hizumi Lua Sarti; Pinheiro Machado Filho, Luiz Carlos; Honorato, Luciana Aparecida; da Silva, Bruna Fernanda; do Amarante, Alessandro Fernando Talamini; Bricarello, Patrizia Ana

  2015-01-01

  Avoiding grazing near feces is an efficient strategy to prevent parasitic infection and contamination; therefore, in the evolution of herbivorous species, this behavior may have developed as a mechanism to protect the host against infection by gastrointestinal nematodes. The aim of this study was to assess whether grazing distance from dung is related to the level of parasitic infection in cattle. Based on Fecal Egg Count (FEC) means, 18 castrated male steers, aged 18 months, were divided into three groups: High (FEC ≥ 315); Medium (FEC = 130–160); and Low (FEC = 40–70). To analyze the response to a new natural infection by gastrointestinal nematodes and to standardize infection levels, all animals received anthelmintic treatment at twenty days prior to field observation. Three observers simultaneously collected data on grazing behavior for 2.5 hours/week for 12 weeks. Observers recorded the distance when grazing occurred at less than one meter from dung. Every two weeks, fecal samples were collected for FEC, as well as serum samples to measure immunoglobulin G (IgG) levels against larvae and adult antigens of the parasitic species Haemonchus placei. All groups grazed farther from the dung on days of greater insolation (r = 0.62; P = 0.03). Animals with high levels of parasitism grazed farther from the dung (P animals with the highest rates of parasitism. Our results indicate that cattle showing high levels of parasitism are more likely to avoid contaminated areas than animals with lower infection levels, and the immune system seems to be involved in such behavior. PMID:26039729

 7. Dung-beetles (Coleoptera: Scarabeidae) from the Zona Protectora Las Tablas, Talamanca, Costa Rica

  OpenAIRE

  Mata-Lorenzen, J.; González-Maya, J. F.

  2008-01-01

  Dung-beetle species are considered an important focal indicator group in tropical forests. During 2007,eighteen traps were set in two permanent biodiversity plots during one week surveys in Las Tablas Protected Zonewithin La Amistad Biosphere Reserve. The main purpose of this study was to determine the group composition anddiversity as the basis for permanent monitoring and to measure potential impacts of land use change and climate changeon mountain diversity. Pitfall traps were placed rando...

 8. Assessment of methodologies for analysis of the dungeness B accidental aircraft crash risk.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  LaChance, Jeffrey L.; Hansen, Clifford W.

  2010-09-01

  The Health and Safety Executive (HSE) has requested Sandia National Laboratories (SNL) to review the aircraft crash methodology for nuclear facilities that are being used in the United Kingdom (UK). The scope of the work included a review of one method utilized in the UK for assessing the potential for accidental airplane crashes into nuclear facilities (Task 1) and a comparison of the UK methodology against similar International Atomic Energy Agency (IAEA), United States (US) Department of Energy (DOE), and the US Nuclear Regulatory Commission (NRC) methods (Task 2). Based on the conclusions from Tasks 1 and 2, an additional Task 3 would provide an assessment of a site-specific crash frequency for the Dungeness B facility using one of the other methodologies. This report documents the results of Task 2. The comparison of the different methods was performed for the three primary contributors to aircraft crash risk at the Dungeness B site: airfield related crashes, crashes below airways, and background crashes. The methods and data specified in each methodology were compared for each of these risk contributors, differences in the methodologies were identified, and the importance of these differences was qualitatively and quantitatively assessed. The bases for each of the methods and the data used were considered in this assessment process. A comparison of the treatment of the consequences of the aircraft crashes was not included in this assessment because the frequency of crashes into critical structures is currently low based on the existing Dungeness B assessment. Although the comparison found substantial differences between the UK and the three alternative methodologies (IAEA, NRC, and DOE) this assessment concludes that use of any of these alternative methodologies would not change the conclusions reached for the Dungeness B site. Performance of Task 3 is thus not recommended.

 9. Linking Microbial Activity with Arsenic Fate during Cow Dung Disposal of Arsenic-Bearing Wastes

  Science.gov (United States)

  Clancy, T. M.; Reddy, R.; Tan, J.; Hayes, K. F.; Raskin, L.

  2014-12-01

  To address widespread arsenic contamination of drinking water sources numerous technologies have been developed to remove arsenic. All technologies result in the production of an arsenic-bearing waste that must be evaluated and disposed in a manner to limit the potential for environmental release and human exposure. One disposal option that is commonly recommended for areas without access to landfills is the mixing of arsenic-bearing wastes with cow dung. These recommendations are made based on the ability of microorganisms to create volatile arsenic species (including mono-, di-, and tri-methylarsine gases) to be diluted in the atmosphere. However, most studies of environmental microbial communities have found only a small fraction (cow dung and arsenic-bearing wastes produced during drinking water treatment in West Bengal, India. Arsenic in gaseous, aqueous, and solid phases was measured. Consistent with previous reports, less than 0.02% of the total arsenic present was volatilized. A much higher amount (~5%) of the total arsenic was mobilized into the liquid phase. Through the application of molecular tools, including 16S rRNA sequencing and quantification of gene transcripts involved in methanogenesis, this study links microbial community activity with arsenic fate in potential disposal environments. These results illustrate that disposal of arsenic-bearing wastes by mixing with cow dung does not achieve its end goal of promoting arsenic volatilization but rather appears to increase arsenic mobilization in the aqueous phase, raising concerns with this approach.

 10. Horse dung waste utilization as a household energy resource and estimation of biogas production

  Science.gov (United States)

  Umbara, Rian F.; Sumaryatie, Erni D.; Kirom, M. R.; Iskandar, Reza F.

  2013-09-01

  Horses are still used as traditional transportation in Soreang, West Java. About 6-7 horses can produce 25-30 kg of dung every day. Horse dung can produce biogas that can be used as an energy resource. A biogas reactor with capacity of 4 m3 has been built in Soreang. The reactor is filled with a mixture of 50 kg of horse dung and 100 liters of water every two days. This research was conducted to observe the quality of biogas produced from the reactor and to estimate the volume of biogas produced per day. The observation of daily biogas production conducted in 22 days. Laboratory tests showed that the composition of gases contained in the produced biogas consists of 56.53% of CH4, 26.98% of CO2, 12.35% of N2, 4.13% of O2, and 0.007% of H2. Daily biogas production data indicate a stationary trend. A moving average time series model is used to model the data. Using the model, it is estimated that the reactor can produce 0.240112 m3 of biogas per day, which is sufficient to meet the energy needs of a household.

 11. Production of biogas from poultry litter mixed with the co-substrate cow dung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Roman Miah

  2016-07-01

  Full Text Available Poultry litter (a mixture of rice hulls, sawdust and chicken excreta of broilers mixed with the co-substrate cow dung and poultry droppings was evaluated under anaerobic conditions for the production of biogas (methane. Four laboratory scale reactors, R1, R2, R3 and R4, were set up with different proportions of waste poultry litter, cow dung and poultry droppings and had a 6% total solid concentration. Digestion was carried out for 50 days at room temperature, 32 ± 3 °C. Volatile solid degradation and specific gas production in the four reactors was 46%, 51.99%, 51.96%, 43% and 0.263, 0.469, 0.419, 0.221 l/g, respectively, based on the volatile solid (VS feed. The methane yields were 71%, 72.5%, 72.6% and 70%, respectively. The COD reductions were 46.1%, 50.76%, 48.23% and 45.12%, respectively. A kinetic analysis showed that the anaerobic digestion of poultry litter with a co-substrate followed first order kinetics. Among the experimental reactors, R2 (25% cow dung, 75% poultry litter gave the optimum results: a VS reduction of 51.99%, a specific gas yield of 0.469 l/g and a methane yield of 72.5%.

 12. Convergences and divergences between two European mountain dung beetle assemblages (Coleoptera, Scarabaeoidea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lobo, J. M.

  2007-06-01

  Full Text Available We analyzed the altitudinal change in dung beetle species richness and the relative proportion of higher taxa, as well as the turnover in the type of distribution and range size of species in two mountain chains located at the two extremes of Europe (Western Rhodopes Mountains and the Iberian Central System. Both mountain ranges showed a clear substitution among higher taxa (Aphodiinae-Geotrupinae vs. Scarabaeidae and species richness variation with the altitude was similar. We suggest that East European dung beetle assemblages are conditioned by a horizontal colonization process in which mountains had been reached in relatively recent geological time by elements coming from different latitudes. In spite of these convergences, Rhodopes dung beetle assemblages are characterized by a significantly lower proportion of narrowly distributed species and a lower relevance of Aphodiinae species in lowland places. Although these divergences can be partially attributed to the dissimilar sampling effort accomplished in both regions, we suggest that the low number on narrowly distributed species could be due to the different role of these two mountain zones as refuges during glaciar-interglaciar Pleistocene cycles.

 13. Study on rapid bio-drying technology of cow dung with CaO2

  Science.gov (United States)

  Chen, Xiaotian; Qu, Guangfei; Liu, Shugen; Xie, Ruosong; He, Yanhua

  2017-05-01

  Effect of CaO2 on cow dung rapid bio-drying technology was researched. A static aerobic composting system was applied to this experiment which combining natural ventilation with Turing in the process of composting. The physical characteristics of cow dung was observed and the compost temperature, moisture content, organic matter, total nitrogen, total phosphorus, potassium content was determined which in order to study the effect of CaO2 on rapid drying of cattle in the compost. In the initial stage of compost, adding CaO2 groups compared with the control group, the temperature rise faster, 4-6 days in advance to the thermophilic phase; at the end of composting, the CaO2 composition and moisture content decreased significantly to below 30%. The addition of CaO2 in fertilizer was shorten the composting time, extend the thermophilic phase, to provide sufficient oxygen meeting the growth needs of aerobic microorganisms. It convinced that the rapid bio-drying of dairy manure has a good effect and provided a new idea for the effective treatment of cow dung.

 14. Dung as a potential medium for inter-sexual chemical signaling in Asian elephants (Elephas maximus).

  Science.gov (United States)

  Ghosal, Ratna; Seshagiri, P B; Sukumar, R

  2012-09-01

  Chemical signaling is a prominent mode of male-female communication among elephants, especially during their sexually active periods. Studies on the Asian elephant in zoos have shown the significance of a urinary pheromone (Z7-12:Ac) in conveying the reproductive status of a female toward the opposite sex. We investigated the additional possibility of an inter-sexual chemical signal being conveyed through dung. Sixteen semi-captive adult male elephants were presented with dung samples of three female elephants in different reproductive phases. Each male was tested in 3 separate trials, within an interval of 1-3 days. The trials followed a double-blind pattern as the male and female elephants used in the trials were strangers, and the observer was not aware of the reproductive status of females during the period of bioassays. Males responded preferentially (Pelephants were able to distinguish the reproductive phase of the female by possibly detecting a pre-ovulatory pheromone released in dung.

 15. Analysis of biogas production through anaerobics digestion using cow dung and various co-substrates

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhanapal Thamilselvan

  2016-01-01

  Full Text Available Biodegradable waste is a sustainable energy resource. In coming years biogas technology can be very useful worldwide, since biogas can be obtained from biodegradable waste material. This technology is based on waste reduction and also is helpful in the clean-up process of India. In this experiment, we have made single-phase biogas set-ups by using two-liter bottles. The fermentation time of the anaerobic digestion for the efficient use of gas as a fuel is about sixteen days. In our biogas digester set-ups for waste decomposion anaerobic co-digestion process is utilized. The primary feed stock is cow dung, whereas the grass, fruit, and vegetable waste are used as co-subtracts. The pH value was maintained at the range level of 6.5 to 6.9. The output biogas yield was 1.59 ml, 1.28 ml, 1.03 ml, and 0.95 ml, within an approximate period of sixteen days. Biogas obtained from cow dung and grass waste is almost identical as biogas obtained from the experimental set-up 1 (pure cow dung. Main performance characteristics of biogas formation were presented in this paper. In order to analyze a daily biogas formation, the pH value, temperature, and hydraulic retention time were changed in this experiment.

 16. The veterinary drug ivermectin influences immune response in the yellow dung fly (Scathophaga stercoraria)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  West, Helen M. [Division of Agricultural and Environmental Sciences, School of Biosciences, University of Nottingham, University Park, Nottingham, NG7 2RD (United Kingdom)], E-mail: helen.west@nottingham.ac.uk; Tracy, Saoirse R. [Division of Agricultural and Environmental Sciences, School of Biosciences, University of Nottingham, University Park, Nottingham, NG7 2RD (United Kingdom)

  2009-03-15

  Phenoloxidase (PO) is a key enzyme involved in the immune response of insects. We show that egg-to-adult exposure to residues of 0.001, but not 0.0005 mg kg{sup -1} ivermectin elevated PO activity in yellow dung flies (Scathophaga stercoraria) developing in cattle dung. Fly fat content was unaffected by the treatments. Therefore, the response of PO was a direct effect of ivermectin and not an indirect one caused by an alteration in body 'condition'. This supports the non-intuitive conclusion that flies surviving exposure to faecal residues may have enhanced immune function. To our knowledge, this is the first study to assess the effects on PO activity of insecticidal residues in livestock dung. The non-target effects of such residues are of wide interest, given the global use of veterinary products. - Phenoloxidase activity in Scathophaga stercoraria is enhanced by ivermectin and that effect is transferred to the adult fly from the larval stage.

 17. Overexpression of transcription factor AP-2 stimulates the PA promoter of the human uracil-DNA glycosylase (UNG) gene through a mechanism involving derepression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aas, Per Arne; Pena Diaz, Javier; Liabakk, Nina Beate

  2009-01-01

  within the region of DNA marked by PA. Footprinting analysis and electrophoretic mobility shift assays of PA and putative AP-2 binding regions with HeLa cell nuclear extract and recombinant AP-2alpha protein indicate that AP-2 transcription factors are central in the regulated expression of UNG2 m......alpha, lacking the activation domain but retaining the DNA binding and dimerization domains, stimulated PA to a level approaching that of full-length AP-2, suggesting that AP-2 overexpression stimulates PA activity by a mechanism involving derepression rather than activation, possibly by neutralizing...

 18. Validación de un método analítico para el estudio de estabilidad del ungüento de aloe

  OpenAIRE

  García Peña, Caridad M.; Romero Díaz, Jacqueline A.; Muñoz Cernuda, Adriana; Martínez Espinosa, Vivian

  2008-01-01

  En el presente trabajo se desarrolló y validó un método espectrofotométrico para el control de la calidad del ungüento de aloe al 25%. En la validación se evaluaron los parámetros de especificidad, linealidad, exactitud y precisión expresada en sus dos formas: repetibilidad y precisión intermedia. El método desarrollado resultó selectivo, lineal, preciso, robusto y exacto, en el rango de concentraciones estudiadas.

 19. Methods for the examination of cattle, sheep and goat dung in prehistoric wetland settlements with examples of the sites Alleshausen-Täschenwiesen and Alleshausen-Grundwiesen (around cal 2900 BC) at Lake Federsee, south-west Germany

  OpenAIRE

  Kühn, Marlu; Maier, Ursula; Herbig, Christoph; Ismail-Meyer, Kristin; Le Bailly,Matthieu; Wick, Lucia

  2013-01-01

  There has been evidence of dung in lakeside and moorland settlements since the beginning of wetland archaeology in the 19th century. While evidence has been found for the easily discernible faecal pellets of sheep and goats, recognition of cattle dung has proven to be considerably more difficult. In this study, we give an overview of evidence for dung remains in prehistoric wetland settlements in Germany, Switzerland and eastern France. Various methods for the analysis of uncharred dung remai...

 20. Ecological functions provided by dung beetles are interlinked across space and time: evidence from (15) N isotope tracing.

  Science.gov (United States)

  Nervo, Beatrice; Caprio, Enrico; Celi, Luisella; Lonati, Michele; Lombardi, Giampiero; Falsone, Gloria; Iussig, Gabriele; Palestrini, Claudia; Said-Pullicino, Daniel; Rolando, Antonio

  2017-02-01

  Maintaining multiple ecological functions ("multifunctionality") is crucial to sustain viable ecosystems. To date most studies on biodiversity-ecosystem functioning (BEF) have focused on single or few ecological functions and services. However, there is a critical need to evaluate how species and species assemblages affect multiple processes at the same time, and how these functions are interconnected. Dung beetles represent excellent model organisms because they are key contributors to several ecosystem functions. Using a novel method based on the application of (15) N-enriched dung in a mesocosm field experiment, we assessed the role of dung beetles in regulating multiple aspects of nutrient cycling in alpine pastures over appropriate spatial (up to a soil depth of 20 cm) and temporal (up to 1 yr after dung application) scales. (15) N isotope tracing allowed the evaluation of multiple interrelated ecosystem functions responsible for the cycling of dung-derived nitrogen (DDN) in the soil and vegetation. We also resolved the role of functional group identity and the importance of interactions among co-occurring species for sustaining multiple functions by focusing on two different dung beetle nesting strategies (tunnelers and dwellers). Species interactions were studied by contrasting mixed-species to single-species assemblages, and asking whether the former performed multiple functions better than the latter. Dung beetles influenced at least seven ecological functions by facilitating dung removal, transport of DDN into the soil, microbial ammonification and nitrification processes, uptake of DDN by plants, herbage growth, and changes in botanical composition. Tunnelers and dwellers were found to be similarly efficient for most functions, with differences based on the spatial and temporal scales over which the functions operated. Although mixed-species assemblages seemed to perform better than single-species, this outcome may be dependent on the context. Most

 1. The value of trophic interactions for ecosystem function: dung beetle communities influence seed burial and seedling recruitment in tropical forests.

  Science.gov (United States)

  Griffiths, Hannah M; Bardgett, Richard D; Louzada, Julio; Barlow, Jos

  2016-12-14

  Anthropogenic activities are causing species extinctions, raising concerns about the consequences of changing biological communities for ecosystem functioning. To address this, we investigated how dung beetle communities influence seed burial and seedling recruitment in the Brazilian Amazon. First, we conducted a burial and retrieval experiment using seed mimics. We found that dung beetle biomass had a stronger positive effect on the burial of large than small beads, suggesting that anthropogenic reductions in large-bodied beetles will have the greatest effect on the secondary dispersal of large-seeded plant species. Second, we established mesocosm experiments in which dung beetle communities buried Myrciaria dubia seeds to examine plant emergence and survival. Contrary to expectations, we found that beetle diversity and biomass negatively influenced seedling emergence, but positively affected the survival of seedlings that emerged. Finally, we conducted germination trials to establish the optimum burial depth of experimental seeds, revealing a negative relationship between burial depth and seedling emergence success. Our results provide novel evidence that seed burial by dung beetles may be detrimental for the emergence of some seed species. However, we also detected positive impacts of beetle activity on seedling recruitment, which are probably because of their influence on soil properties. Overall, this study provides new evidence that anthropogenic impacts on dung beetle communities could influence the structure of tropical forests; in particular, their capacity to regenerate and continue to provide valuable functions and services.

 2. Dungeness crab survey for the Southwest Ocean Disposal Site and addtiional sites off Grays Harbor, Washington, June 1991

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Antrim, L.D.; Cullinan, V.I.; Pearson, W.H. (Battelle Marine Research Lab., Sequim, WA (United States))

  1992-01-01

  As part of the Grays Harbor Navigation Improvement Project, the US Army Corps of Engineers, Seattle District (USACE), has made active use of the Southwest Ocean Disposal Site off Grays Harbor, Washington. Disposal site boundaries were established to avoid an area where high densities of Young-of-the-Year (YOY) Dungeness crab, Cancer magister, were observed during the site selection surveys. To monitor possible impacts of disposal operations on Dungeness crab at the site, USACE recommended a crab distribution survey prior to disposal operations in the February 1989 environmental impact statement supplement (EISS) as part of a tiered monitoring strategy for the site. According to the tiered monitoring strategy, a preliminary survey is conducted to determine if the disposal site contains an exceptionally high density of YOY Dungeness crab. The trigger for moving to a more intensive sampling effort is a YOY crab density within the disposal site that is 100 times higher than the density in the reference area to the north. This report concerns a 1991 survey that was designed to verify that the density of YOY Dungeness crab present at the disposal site was not exceptionally high. Another objective of the survey was to estimate Dungeness crab densities at nearshore areas that are being considered as sediment berm sites by USACE.

 3. Anaerobic Co-Digestion of Canola Straw and Buffalo Dung: Optimization of Methane Production in Batch Experiments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdul Razaque Sahito

  2014-01-01

  Full Text Available In several regions of the Pakistan, crop cultivation is leading to the production crop residues and its disposal problems. It has been suggested that the co-digestion of the crop residues with the buffalo dung might be a disposal way for the wasted portion of the crops' residue. The objective of present study was to optimize the anaerobic co-digestion of canola straw and the buffalo dung through batch experiments in order to obtain maximum methane production. The optimization was carried out in three stages. In first stage, the best canola straw to buffalo dung ratio was evaluated. In second stage, the best concentration of sodium hydrogen carbonate was assessedas the alkaline pretreatment chemical, whereas in the third stage most suitable particle size of the canola strawwas evaluated. The assessment criteria for the optimization of a co-digestion were cumulative methane production and ABD (Anaerobic Biodegradability. The results yield that anaerobic co-digestibility of the canola straw and the buffalo dung is obviously influenced by all the three factors of optimization. The maximum methane production was obtained as 911 NmL from the canola straw to buffalo dung ratio of 40:60, the alkaline doze of 0.6 gNaHCO3 / gVS and canola straw particle size of 2mm. However, because of the higher shredding cost to produce 2mm sized canola straw, particle size 4mm could be the best canola straw particle size.

 4. Modelling the Kinetics of Biogas Production from Mesophilic Anaerobic Co-Digestion of Cow Dung with Plantain Peels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ganiyu Kayode Latinwo

  2015-02-01

  Full Text Available This work investigated the effect of plantain peels as co-substrate in the anaerobic digestion of cow dung for efficient and high biogas production. The biogas experiments were carried out in two different 5 L anaerobic digesters and incubated for 40 days at ambient mesophilic temperatures (28 oC to 34 °C. The results showed that co-digestion of cow dung with plantain peels as co-substrate reduced start-up time for biogas generation and increased biogas yield by 18% as compared to cow dung alone. Peak biogas production was obtained for both digesters at pH of 6.7 and 6.9 as well as temperature of 29 and 30oC, respectively. Modelling study revealed that exponential plot simulated better in both ascending and descending limb than the linear plot the biogas production rates in biogas production from cow dung co-digested with plantain peels and cow dung alone, respectively. Logistic growth model and modified Gompertz plot showed better correlation of cumulative biogas production than exponential rise to maximum plot. These results show that biogas production can be enhanced efficiently through co-digestion process.

 5. Modelo dinámico y mejora de la recuperación de los hidrocarburos en el Reservorio "QUA IBOE ESTE" del Campo Zafiro

  OpenAIRE

  Esono Nchama, Juvenal Mbo

  2013-01-01

  El petróleo en Guinea Ecuatorial como en todo el mundo, es una fuente de energía agotable, pero de mucha importancia por la infinidad de usos de sus derivados. Por eso se necesita optimizar al máximo su producción de los yacimientos. En este proyecto se pretende descubrir qué parámetros variar en el yacimiento “QUA IBOE ESTE” del Campo Zafiro (Guinea Ecuatorial), con el fin de producir más crudo del inicialmente previsto. Para ello emplearemos el método de simulación, usando las herramientas...

 6. A four-country ring test of nontarget effects of ivermectin residues on the function of coprophilous communities of arthropods in breaking down livestock dung

  NARCIS (Netherlands)

  Tixier, Thomas; Blanckenhorn, Wolf U.; Lahr, Joost; Floate, Kevin; Scheffczyk, Adam; Düring, Rolf Alexander; Wohde, Manuel; Römbke, Jörg; Lumaret, Jean Pierre

  2016-01-01

  By degrading the dung of livestock that graze on pastures, coprophilous arthropods accelerate the cycling of nutrients to maintain pasture quality. Many veterinary medicinal products, such as ivermectin, are excreted unchanged in the dung of treated livestock. These residues can be insecticidal a

 7. Børne- og ungdomspsykiatrisk indsats til unge med funktionelle somatiske symptomer. Sygdomsforståelse og empowerment efter familieterapeutisk intervention

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hulgaard, Ditte Roth; Dehlholm-Lambertsen, Birgitte; Rask, Charlotte Ulrikka

  Formål og baggrund: Funktionelle somatiske symptomer (FSS) er almindelige hos børn og unge. FSS er ofte selvlimiterende, men for nogle udvikler symptomerne sig med konsekvenser som dårlig trivsel, skolefravær og stort forbrug af sundhedsydelser til følge. Funktionelle symptomer forstås i dag ud fra...... en biospsykosocial forklaringsmodel, hvor særligt familiære forhold vurderes at have betydning for FSS hos børn. Alligevel er der kun få studier der undersøger en egentlig familieterapeutisk tilgang i behandlingen af børn og unge med FSS. Ph.d. projektet vil undersøge, hvordan barnets og forældrenes...... velbeskrevet kvalitativ metode, der har rødder i en fænomenologisk og hermeneutisk tænkning. 10 – 12 deltagere udvælges blandt de børn, der er diagnosticeret med FSS på børneafdeling H3, Odense Universitetshospital og er henvist til videre behandling ved det funktionelle team i Børne- og ungdomspsykiatrien...

 8. Improving methane production in cow dung and corn straw co-fermentation systems via enhanced degradation of cellulose by cabbage addition.

  Science.gov (United States)

  Wu, Wenyang; Chen, Yong; Faisal, Shah; Khan, Aman; Chen, Zhengjun; Ling, Zhenmin; Liu, Pu; Li, Xiangkai

  2016-09-19

  The effects of cabbage waste (CW) addition on methane production in cow dung and corn straw co-fermentation systems were investigated. Four experimental groups, each containing 55 g of substrate, were set up as follows: 100% cow dung (C); 36% cabbage and 64% cow dung (CC); 36% straw and 64% cow dung (SC); and 18% cabbage, 18% straw, and 64% cow dung (CSC). After seven days of fermentation, the maximum methane yield was 134 mL in the CSC group, which was 2.81-fold, 1.78-fold, and 1340-fold higher than that obtained in the CC, SC, and C groups, respectively. CW treatment of the CSC group enhanced cellulase activity and enriched culturable cellulose-degrading bacterial strains. Miseq sequencing data revealed that the predominant phylum in the CSC group was Bacteroidetes, which contains most of the cellulose-degrading bacteria. Our results suggested that CW treatment elevated cellulose degradation and promoted methane production.

 9. Laboratory Assessment of Potential Impacts to Dungeness Crabs from Disposal of Dredged Material from the Columbia River

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vavrinec, John; Pearson, Walter H.; Kohn, Nancy P.; Skalski, J. R.; Lee, Cheegwan; Hall, Kathleen D.; Romano, Brett A.; Miller, Martin C.; Khangaonkar, Tarang P.

  2007-05-07

  Dredging of the Columbia River navigation channel has raised concerns about dredging-related impacts on Dungeness crabs (Cancer magister) in the estuary, mouth of the estuary, and nearshore ocean areas adjacent to the Columbia River. The Portland District, U.S. Army Corps of Engineers engaged the Marine Sciences Laboratory (MSL) of the U.S. Department of Energy’s Pacific Northwest National Laboratory to review the state of knowledge and conduct studies concerning impacts on Dungeness crabs resulting from disposal during the Columbia River Channel Improvement Project and annual maintenance dredging in the mouth of the Columbia River. The present study concerns potential effects on Dungeness crabs from dredged material disposal specific to the mouth of the Columbia River.

 10. Regional and local influence of grazing activity on the diversity of a semi-arid dung beetle community

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lobo, Jorge M.; Hortal, Joaquín; Cabrero-Sañudo, Francisco J.

  2006-01-01

  municipality were sampled for the local analysis. Spatial and environmental characteristics of sampling sites were also compiled at both scales, including measures of grazing activity (livestock density at regional scale, and two counts of rabbit and sheep dung at local scale). At a regional scale, any...... environmental or spatial variable can help to explain the variation in abundance. However, species richness was related to summer precipitation and composition was related to elevation. At local scale, abundance is not significantly related to any of the environmental variables, but species richness was related...... to the local amount of sheep dung (27% of variance). The amount of dung in a 2-km buffer around the site accounts for 27-32% of variance in abundance and 60-65% of variance in species richness. The presence of the flock with the highest sheep density explains 53% of abundance variability and 73% of species...

 11. If Dung Beetles (Scarabaeidae: Scarabaeinae Arose in Association with Dinosaurs, Did They Also Suffer a Mass Co-Extinction at the K-Pg Boundary?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicole L Gunter

  Full Text Available The evolutionary success of beetles and numerous other terrestrial insects is generally attributed to co-radiation with flowering plants but most studies have focused on herbivorous or pollinating insects. Non-herbivores represent a significant proportion of beetle diversity yet potential factors that influence their diversification have been largely unexamined. In the present study, we examine the factors driving diversification within the Scarabaeidae, a speciose beetle family with a range of both herbivorous and non-herbivorous ecologies. In particular, it has been long debated whether the key event in the evolution of dung beetles (Scarabaeidae: Scarabaeinae was an adaptation to feeding on dinosaur or mammalian dung. Here we present molecular evidence to show that the origin of dung beetles occurred in the middle of the Cretaceous, likely in association with dinosaur dung, but more surprisingly the timing is consistent with the rise of the angiosperms. We hypothesize that the switch in dinosaur diet to incorporate more nutritious and less fibrous angiosperm foliage provided a palatable dung source that ultimately created a new niche for diversification. Given the well-accepted mass extinction of non-avian dinosaurs at the Cretaceous-Paleogene boundary, we examine a potential co-extinction of dung beetles due to the loss of an important evolutionary resource, i.e., dinosaur dung. The biogeography of dung beetles is also examined to explore the previously proposed "out of Africa" hypothesis. Given the inferred age of Scarabaeinae as originating in the Lower Cretaceous, the major radiation of dung feeders prior to the Cenomanian, and the early divergence of both African and Gondwanan lineages, we hypothesise that that faunal exchange between Africa and Gondwanaland occurred during the earliest evolution of the Scarabaeinae. Therefore we propose that both Gondwanan vicariance and dispersal of African lineages is responsible for present day

 12. If Dung Beetles (Scarabaeidae: Scarabaeinae) Arose in Association with Dinosaurs, Did They Also Suffer a Mass Co-Extinction at the K-Pg Boundary?

  Science.gov (United States)

  Gunter, Nicole L.; Weir, Tom A.; Cameron, Stephen L.

  2016-01-01

  The evolutionary success of beetles and numerous other terrestrial insects is generally attributed to co-radiation with flowering plants but most studies have focused on herbivorous or pollinating insects. Non-herbivores represent a significant proportion of beetle diversity yet potential factors that influence their diversification have been largely unexamined. In the present study, we examine the factors driving diversification within the Scarabaeidae, a speciose beetle family with a range of both herbivorous and non-herbivorous ecologies. In particular, it has been long debated whether the key event in the evolution of dung beetles (Scarabaeidae: Scarabaeinae) was an adaptation to feeding on dinosaur or mammalian dung. Here we present molecular evidence to show that the origin of dung beetles occurred in the middle of the Cretaceous, likely in association with dinosaur dung, but more surprisingly the timing is consistent with the rise of the angiosperms. We hypothesize that the switch in dinosaur diet to incorporate more nutritious and less fibrous angiosperm foliage provided a palatable dung source that ultimately created a new niche for diversification. Given the well-accepted mass extinction of non-avian dinosaurs at the Cretaceous-Paleogene boundary, we examine a potential co-extinction of dung beetles due to the loss of an important evolutionary resource, i.e., dinosaur dung. The biogeography of dung beetles is also examined to explore the previously proposed “out of Africa” hypothesis. Given the inferred age of Scarabaeinae as originating in the Lower Cretaceous, the major radiation of dung feeders prior to the Cenomanian, and the early divergence of both African and Gondwanan lineages, we hypothesise that that faunal exchange between Africa and Gondwanaland occurred during the earliest evolution of the Scarabaeinae. Therefore we propose that both Gondwanan vicariance and dispersal of African lineages is responsible for present day distribution of

 13. The Boron Isotopic Composition of Elephant Dung: Inputs to the Global Boron Budget

  Science.gov (United States)

  Williams, L. B.; Hervig, R. L.

  2011-12-01

  A survey of boron in kerogen showed isotopically light δ11B values (0 to -50%) that are distinctly different from most mineral and natural water B reservoirs. Diagenesis releases this isotopically light B into pore fluids when hydrocarbons are generated, thus enriching oilfield brines in 10B. This observation suggests that borated biomolecules (BM) are primarily tetrahedral favoring 10B, whereas 11B is preferred in trigonal coordination. Plants, with optimal concentrations up to 100ppm, contribute more B than animal remains to sediment. Elephants are one of the largest herbivores on earth, consuming 200 - 250 kg of plant material/day and producing 50 kg of manure/day. They are inefficient at digestion, thus the manure contains >50% undigested plant material. Dung samples are therefore ideal for studying the δ11B of both the food input and digested output of a significant B supply to sedimentary systems. Horse and rabbit manure were studied for comparison to evaluate B isotope variations in the food supply and potential vital effects on the output. B-content and isotopic composition of dung plant material and digested fractions were measured in the solid state by secondary ion mass spectrometry. The digests were rinsed in 1.8% mannitol, a B-complexing agent, to remove surface adsorbed-B, then air dried and Au-coated for charge compensation. Results showed that the elephant diet contains 3-13 ppm B, with an average δ11B of -20 ± 0.8% (1σ), while rabbit food had 88 ppm B with a δ11B of -50 ± 1.3 %. The digested fraction of the elephant dung contains 4-10ppm B with average δ11B values of -12 ± 1.2%. In comparison, horse manure with 11-21 ppm B has a δ11B of -10.7 ± 0.5% and rabbit manure contains 2-3 ppm B with a δ11B of -8.8 ± 1%. Boron isotope compositions of these manures are indistinguishable (within error). Clearly plant material is a major contributor of isotopically light B to sediments. The herbivores studied fractionate their total B intake in

 14. Innovative Bayesian and Parsimony Phylogeny of Dung Beetles (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae) Enhanced by Ontology-Based Partitioning of Morphological Characters

  Science.gov (United States)

  Tarasov, Sergei; Génier, François

  2015-01-01

  Scarabaeine dung beetles are the dominant dung feeding group of insects and are widely used as model organisms in conservation, ecology and developmental biology. Due to the conflicts among 13 recently published phylogenies dealing with the higher-level relationships of dung beetles, the phylogeny of this lineage remains largely unresolved. In this study, we conduct rigorous phylogenetic analyses of dung beetles, based on an unprecedented taxon sample (110 taxa) and detailed investigation of morphology (205 characters). We provide the description of morphology and thoroughly illustrate the used characters. Along with parsimony, traditionally used in the analysis of morphological data, we also apply the Bayesian method with a novel approach that uses anatomy ontology for matrix partitioning. This approach allows for heterogeneity in evolutionary rates among characters from different anatomical regions. Anatomy ontology generates a number of parameter-partition schemes which we compare using Bayes factor. We also test the effect of inclusion of autapomorphies in the morphological analysis, which hitherto has not been examined. Generally, schemes with more parameters were favored in the Bayesian comparison suggesting that characters located on different body regions evolve at different rates and that partitioning of the data matrix using anatomy ontology is reasonable; however, trees from the parsimony and all the Bayesian analyses were quite consistent. The hypothesized phylogeny reveals many novel clades and provides additional support for some clades recovered in previous analyses. Our results provide a solid basis for a new classification of dung beetles, in which the taxonomic limits of the tribes Dichotomiini, Deltochilini and Coprini are restricted and many new tribes must be described. Based on the consistency of the phylogeny with biogeography, we speculate that dung beetles may have originated in the Mesozoic contrary to the traditional view pointing to a

 15. How Does Dung Beetle (Coleoptera: Scarabaeidae) Diversity Vary Along a Rainy Season in a Tropical Dry Forest?

  Science.gov (United States)

  Novais, Samuel M. A.; Evangelista, Lucas A.; Reis-Júnior, Ronaldo; Neves, Frederico S.

  2016-01-01

  Dung beetle community dynamics are determined by regional rainfall patterns. However, little is known about the temporal dynamics of these communities in tropical dry forests (TDFs). This study was designed to test the following predictions: 1) Peak diversity of dung beetle species occurs early in the wet season, with a decrease in diversity (α and β) and abundance throughout the season; 2) Nestedness is the primary process determining β-diversity, with species sampled in the middle and the end of the wet season representing subsets of the early wet season community. Dung beetles were collected in a TDF in the northern Minas Gerais state, Brazil over three sampling events (December 2009, February and April 2010). We sampled 2,018 dung beetles belonging to 39 species and distributed among 15 genera. Scarabaeinae α-diversity and abundance were highest in December and equivalent between February and April, while β-diversity among plots increased along the wet season. The importance of nestedness and species turnover varies between pairs of sample periods as the main process of temporal β-diversity. Most species collected in the middle and end of the wet season were found in greater abundance in early wet season. Thus, the dung beetle community becomes more homogeneous at the beginning of the wet season, and as the season advances, higher resource scarcity limits population size, which likely results in a smaller foraging range, increasing β-diversity. Our results demonstrate high synchronism between the dung beetle life cycle and seasonality of environmental conditions throughout the wet season in a TDF, where the onset of rains determines adult emergence for most species. PMID:27620555

 16. Innovative Bayesian and parsimony phylogeny of dung beetles (coleoptera, scarabaeidae, scarabaeinae) enhanced by ontology-based partitioning of morphological characters.

  Science.gov (United States)

  Tarasov, Sergei; Génier, François

  2015-01-01

  Scarabaeine dung beetles are the dominant dung feeding group of insects and are widely used as model organisms in conservation, ecology and developmental biology. Due to the conflicts among 13 recently published phylogenies dealing with the higher-level relationships of dung beetles, the phylogeny of this lineage remains largely unresolved. In this study, we conduct rigorous phylogenetic analyses of dung beetles, based on an unprecedented taxon sample (110 taxa) and detailed investigation of morphology (205 characters). We provide the description of morphology and thoroughly illustrate the used characters. Along with parsimony, traditionally used in the analysis of morphological data, we also apply the Bayesian method with a novel approach that uses anatomy ontology for matrix partitioning. This approach allows for heterogeneity in evolutionary rates among characters from different anatomical regions. Anatomy ontology generates a number of parameter-partition schemes which we compare using Bayes factor. We also test the effect of inclusion of autapomorphies in the morphological analysis, which hitherto has not been examined. Generally, schemes with more parameters were favored in the Bayesian comparison suggesting that characters located on different body regions evolve at different rates and that partitioning of the data matrix using anatomy ontology is reasonable; however, trees from the parsimony and all the Bayesian analyses were quite consistent. The hypothesized phylogeny reveals many novel clades and provides additional support for some clades recovered in previous analyses. Our results provide a solid basis for a new classification of dung beetles, in which the taxonomic limits of the tribes Dichotomiini, Deltochilini and Coprini are restricted and many new tribes must be described. Based on the consistency of the phylogeny with biogeography, we speculate that dung beetles may have originated in the Mesozoic contrary to the traditional view pointing to a

 17. Benefits of polyandry: Molecular evidence from field-caught dung beetles.

  Science.gov (United States)

  McCullough, Erin L; Buzatto, Bruno A; Simmons, Leigh W

  2017-07-01

  When females mate with multiple males, they set the stage for postcopulatory sexual selection via sperm competition and/or cryptic female choice. Surprisingly little is known about the rates of multiple mating by females in the wild, despite the importance of this information in understanding the potential for postcopulatory sexual selection to drive the evolution of reproductive behaviour, morphology and physiology. Dung beetles in the genus Onthophagus have become a laboratory model for studying pre- and postcopulatory sexual selection, yet we still lack information about the reproductive behaviour of female dung beetles in natural populations. Here, we develop microsatellite markers for Onthophagus taurus and use them to genotype the offspring of wild-caught females and to estimate natural rates of multiple mating and patterns of sperm utilization. We found that O. taurus females are highly polyandrous: 88% of females produced clutches sired by at least two males, and 5% produced clutches with as many as five sires. Several females (23%) produced clutches with significant paternity skew, indicating the potential for strong postcopulatory sexual selection in natural populations. There were also strong positive correlations between the number of offspring produced and both number of fathers and paternity skew, which suggests that females benefit from mating polyandrously by inciting postcopulatory mechanisms that bias paternity towards males that can sire more viable offspring. This study evaluates the fitness consequences of polyandry for an insect in the wild and provides strong evidence that female dung beetles benefit from multiple mating under natural conditions. © 2017 John Wiley & Sons Ltd.

 18. Scale-dependence of processes structuring dung beetle metacommunities using functional diversity and community deconstruction approaches.

  Science.gov (United States)

  Silva, Pedro Giovâni da; Hernández, Malva Isabel Medina

  2015-01-01

  Community structure is driven by mechanisms linked to environmental, spatial and temporal processes, which have been successfully addressed using metacommunity framework. The relative importance of processes shaping community structure can be identified using several different approaches. Two approaches that are increasingly being used are functional diversity and community deconstruction. Functional diversity is measured using various indices that incorporate distinct community attributes. Community deconstruction is a way to disentangle species responses to ecological processes by grouping species with similar traits. We used these two approaches to determine whether they are improvements over traditional measures (e.g., species composition, abundance, biomass) for identification of the main processes driving dung beetle (Scarabaeinae) community structure in a fragmented mainland-island landscape in southern Brazilian Atlantic Forest. We sampled five sites in each of four large forest areas, two on the mainland and two on the island. Sampling was performed in 2012 and 2013. We collected abundance and biomass data from 100 sampling points distributed over 20 sampling sites. We studied environmental, spatial and temporal effects on dung beetle community across three spatial scales, i.e., between sites, between areas and mainland-island. The γ-diversity based on species abundance was mainly attributed to β-diversity as a consequence of the increase in mean α- and β-diversity between areas. Variation partitioning on abundance, biomass and functional diversity showed scale-dependence of processes structuring dung beetle metacommunities. We identified two major groups of responses among 17 functional groups. In general, environmental filters were important at both local and regional scales. Spatial factors were important at the intermediate scale. Our study supports the notion of scale-dependence of environmental, spatial and temporal processes in the distribution

 19. A study on the electricity generation from cow dung using microbial fuel cell

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shiv K Bharadwaj

  2012-04-01

  Full Text Available Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Microbial Fuel Cells (MFCs use bacteria as biocatalyst to convert biodegradable substrates into electricity.  The natural cow dung was found more suitable as it generated 150.9 mV Open Circuit Voltage (OCV against 3.2 mV OCV generated by the sterile cow dung in       the H-shaped MFC.  On configuration, a MFC with 50 % cow dung and a salt bridge (5 cm × 2 cm containing a mixture of 10 % sodium chloride and 5 % agar, electrodes of 32.20 cm2 surface area and phenol red (0.1 % as exogenous mediator was found ideal. Furthermore, five electrogenic bacteria were isolated from the cow dung and individually studied for their electrogenic properties.  The bacterial isolate CD64 was found best among the isolates, as it generated 710.7 mV OCV at 37 ºC, pH 7.0 with LB medium as anolyte against vinegar as catholyte.  Based on the phenotypic characteristics and 16S rDNA sequencing, isolate CD64 was identified as Bacillus sp. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 20. Standardized laboratory tests with 21 species of temperate and tropical sepsid flies confirm their suitability as bioassays of pharmaceutical residues (ivermectin) in cattle dung.

  Science.gov (United States)

  Blanckenhorn, Wolf U; Puniamoorthy, Nalini; Schäfer, Martin A; Scheffczyk, Adam; Römbke, Jörg

  2013-03-01

  Veterinary pharmaceuticals excreted in the dung of treated livestock can have strong non-target effects on the dung organism community. We report results of ecotoxicological tests with ivermectin for 21 species of temperate (Europe, North America) and tropical (Asia, Central America) black scavenger flies (Diptera: Sepsidae), using standardized methods developed previously for the yellow dung fly and the face fly. Our study documents great variation in ivermectin sensitivity of more than two orders of magnitude among species and even populations within species: estimated lethal effect concentrations LC(50) (at which 50% of the flies died) ranged from 0.05 to 18.55 μg/kg dung fresh weight (equivalent to 0.33-132.22 μg/kg dung dry weight). We also show that controlled laboratory tests can--within reasonable limits-be extended to the field or to laboratory settings without climate control, as obtained LC(50) were roughly similar. In addition to lethal effects, our study revealed relevant sub-lethal effects at lower ivermectin concentrations in terms of prolonged development, smaller body size and reduced juvenile growth rate. Finally, oviposition choice experiments showed that females generally do not discriminate against dung containing ivermectin residues. We conclude that sepsid flies are well suited test organisms for pharmaceutical residues in the dung of livestock due to their ease and speed of rearing and handling, particularly in the tropics, where high-tech laboratory equipment is often not available.

 1. Process optimization of biogas energy production from cow dung with alkali pre-treated coffee pulp.

  Science.gov (United States)

  Selvankumar, T; Sudhakar, C; Govindaraju, M; Selvam, K; Aroulmoji, V; Sivakumar, N; Govarthanan, M

  2017-08-01

  Biogas production from cow dung with co-substrate agricultural waste is one of the most demanding technologies for generating energy in a sustainable approach considering eco-friendly. In the present study, coffee pulp (CP) was pre-treated with 1% NaOH and combined with various proportions of cow dung (CD) to explore its biogas producing potentiality. The optimization of the process was studied using Response surface methodology. Statistics based on 3-D plots were generated to evaluate the changes in the response surface and to understand the relationship between the biogas yield and other parameters. The highest methane production (144 mL/kg) was achieved after 90 h of incubation with 1:3 of CP and CD at 40 °C. Gas chromatography analyzes the chemical compositions of the generated biogas and its post combustion emissions. The chemical composition of the substrates before digestion and after fermentation (biogas spent sludge) were measured in terms of fiber content and the values were noted as, total solids (0.53%), ash content (9.2%), volatile fatty acid (100 mg/L), organic carbon (46%) and a total carbohydrate (179 mg/g). The results of the optimization of biogas production presented in this work found to have significance with the process parameters. The outcome of the study has supported the fact of conventional combustion technology that has to be upgraded to prevent these hazardous emissions into the atmosphere.

 2. [Dung beetles (Coleoptera: Scarabaeinae) of the northwestern slope of the Sierra Nevada of Santa Marta, Colombia].

  Science.gov (United States)

  Martínez, Neis J; García, Héctor; Pulido, Luz A; Ospino, Deibi; Harváez, Juan C

  2009-01-01

  The community structure of dung beetles in the middle and lower river basin of the Gaira river, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, is described. Four sites were selected along an altitudinal gradient of 50-940 m for sampling from June to October, 2004. Dung beetles were captured using modified pitfall traps and manual recollections. We captured 7,872 individuals belonging to 29 species, distributed in 15 genera and five tribes of Scarabaeinae. Canthon and Onthophagus were the most diverse genera, each represented by six species. The sampled sites shared the following species: Onthophagus acuminatus Harold, O. clypeatus Blanchard, O. marginicollis Harold. Bocatoma was the most diverse site with 23 species; whereas Port Mosquito presented the highest abundance, with 3,262 individuals. Seven species represented 89% of all captures: Canthidium sp., Dichotomius sp., Uroxys sp. 1, Uroxys sp. 2, O. marginicollis, O. clypeatus and O. acuminatus. Of the 29 captured species, 17 belonged to the functional group of diggers and 10 were ball-rollers. We did not observe significant among-site differences in community structure. Abiotic factors such as altitude, temperature and humidity cannot explain observed variation in community structure across sites, indicating other variables such as vegetation cover, density of the vegetation and soil type may play a role in the community structure of these insects.

 3. Composting of cow dung and crop residues using termite mounds as bulking agent.

  Science.gov (United States)

  Karak, Tanmoy; Sonar, Indira; Paul, Ranjit K; Das, Sampa; Boruah, R K; Dutta, Amrit K; Das, Dilip K

  2014-10-01

  The present study reports the suitability of termite mounds as a bulking agent for composting with crop residues and cow dung in pit method. Use of 50 kg termite mound with the crop residues (stover of ground nut: 361.65 kg; soybean: 354.59 kg; potato: 357.67 kg and mustard: 373.19 kg) and cow dung (84.90 kg) formed a good quality compost within 70 days of composting having nitrogen, phosphorus and potassium as 20.19, 3.78 and 32.77 g kg(-1) respectively with a bulk density of 0.85 g cm(-3). Other physico-chemical and germination parameters of the compost were within Indian standard, which had been confirmed by the application of multivariate analysis of variance and multivariate contrast analysis. Principal component analysis was applied in order to gain insight into the characteristic variables. Four composting treatments formed two different groups when hierarchical cluster analysis was applied. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 4. Fermentative bio-hydrogen production from cellulose by cow dung compost enriched cultures

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ren, Nan-Qi; Xu, Ji-Fei; Gao, Ling-Fang; Xin, Liang; Qiu, Jie; Su, Dong-Xia [State Key Laboratory of Urban Water Resources and Environment, Harbin Institute of Technology, Harbin 150090 (China)

  2010-04-15

  The performance of hydrogen production from cellulose by the cow dung compost enriched continuously in defined medium containing cellulose was investigated. In the initial experiments, batch-fermentation was carried out to observe the effects of different substrate concentration conditions on the rate of cellulose-degrading, growth of bacteria and the capability of hydrogen-producing from cellulose. The result showed that the cellulose degradation decreased from 55% at 5 g/l to 22% at 30 g/l. The maximum cumulative hydrogen production and the rate of hydrogen production first increased from 828 ml/l at 5 g/l to 1251 ml/l at 10 g/l then remained constant beyond 10 g/l. The maximum hydrogen production potential, the rate of hydrogen production and the yield of hydrogen was 1525 ml/l, 33 ml/l.h, and 272 ml/g-cellulose (2.09 mol/mol-hexose) was obtained at substrate concentration 10 g/l, the hydrogen concentration in biogas was 47-50%(v/v) and there was no methane observed. During the conversion of cellulose into hydrogen, acetate and butyrate were main liquid end-products in the metabolism of hydrogen fermentation. These results proposed that cow dung compost enriched cultures were ideal microflora for hydrogen production from cellulose. (author)

 5. Dividing the pie: differential dung pat size utilization by sympatric Haematobia irritans and Musca autumnalis.

  Science.gov (United States)

  Fowler, F E; Mullens, B A

  2016-06-01

  Horn flies [Haematobia irritans (Diptera: Muscidae) (L.)] and face flies [Musca autumnalis (Diptera: Muscidae) De Geer] use the same larval resource, but their interactions are poorly studied. Dung pats (n = 350) were core sampled in the summers of 2012 and 2013 from irrigated pastures in Pomona, California, U.S.A. (34°03'N, 117°48'W) and held for face fly and horn fly emergence. Surface areas and estimated weights were recorded for each whole pat. Almost half (42.0%) of the pat cores yielded neither fly, 29.7% yielded horn flies only, 12.9% yielded face flies only and 15.4% yielded both flies. Of the fly-positive pats, surface area and mass were larger for face fly-occupied pats, whereas horn fly-occupied pats were smaller. Pats shared by the two species were intermediate. Horn flies per positive core were unaffected by the absence/presence of face flies, but half as many face flies emerged when pats were co-inhabited by horn flies. Face flies inhabited larger pats, which might better resist heating and drying, to which they are susceptible; horn flies inhabited a broad pat size range. Horn fly tolerance of lower dung moisture probably allows horn flies to colonize and survive in a wide range of pats in dry areas like southern California.

 6. Biohydrogen Production from Xylose by Aanaerobic Mixed Cultures in Elephant Dung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Khanittha FIALA

  2014-05-01

  Full Text Available Xylose was used to produce hydrogen by anaerobic mixed cultures in elephant dung. The elephant dung was subjected to heat shock (90 ºC for 3 h and acid (pH 3.0 - 4.0 for 24 h followed by neutralization pretreatments before using it as a seed inoculum. The results showed that the seed inoculum pretreatment by heat shock produced higher hydrogen gas than acid seed inoculum pretreatment, while untreated seed inoculum gave the lowest hydrogen production. Therefore, seed inoculum by heat shock was suitable for hydrogen production from xylose, arabinose and glucose. It was found that xylose was a preferred pentose sugar for hydrogen production, in which the results were comparable to those of glucose. The initial pH of 8.0 was found to be optimal for hydrogen production from xylose, in which a maximum hydrogen production of 371 mL H2/g VSS and a yield of 1.62 mol H2/mol xylose were obtained. Microbial community analysis by denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE revealed that, under the optimum initial pH of 8.0, the predominant hydrogen producers were Clostridium acetobutylicum and Ethanoligenens sp. In addition, lactic acid bacteria i.e. Bifidobacterium minimum and Bifidobacterium sp. were observed, which coincided with the small amount of lactic acid detected at this optimum initial pH.

 7. Anaerobic Biodegradability and Methane Potential of Crop Residue Co-Digested with Buffalo Dung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdul Razaque Sahito

  2013-07-01

  Full Text Available ABD (Anaerobic Biodegradability and BMP (Biochemical Methane Potential of banana plant waste, canola straw, cotton stalks, rice straw, sugarcane trash and wheat straw co-digested with buffalo dung was evaluated through AMPTS (Automatic Methane Potential Test System. The substrates were analyzed for moisture, TS (Total Solids and VS (Volatile Solids, ultimate analysis (CHONS, pH and TA (Total Alkalinity. The BMPobserved during incubation of 30 days at the temperature of 37±0.2°C was 322 Nml CH4/g VSadd for wheat straw followed by 260, 170, 149, 142 and 138 Nml CH4/gVSadd for canola straw, rice straw, cotton stalks, banana plant waste and sugarcane trash respectively, whereas the maximum theoretical BMP was 481 Nml CH4/gVSadd for cotton stalks, followed by 473, 473, 446, 432 and 385 Nml CH4/gVSadd for wheat straw, banana plant waste, canola straw, rice straw and sugarcane trash respectively. The percentage ABD values were in the range of 68-30%. In addition to this, the effect of lignin content in the crop residue was evaluated on the ABD. The results of this study indicate that, the co-digestion of the crop residues with buffalo dung is feasible for production of renewable methane

 8. Den unge Burkes Satire

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørndorf, Steen

  Edmund Burke (1730-1797) er i nyere tid blevet politisk ikon, kendt som konservatismens fader. Berømmelsen skyldes hovedværket fra 1790, Reflections on the Revolution in France, som er et angreb på den franske revolution. Ungdomsarbejdet A Vindication of Natural Society er fra 1756 og har status...... både som konservativ forløber for Burkes hovedværk, og som radikalt modstykke hertil. Burkes fremragende sprogfornemmelse udfoldes her i et rent festfyrværkeri af besnærende argumenter. Den forførende retorik bedøver læserens fornuft. Denne virkning gør sig stadig gældende. Læst med fornuft, er det et......: "Forfatteren har et imponerende kendskab til Burkelitteraturen og til datidens engelske samfundsforhold. Behandlingen af Burke er kompetent og dybdegående. Stærkest er Ørndorfs diskussion af Burkes A Vindication of Natural Society og den receptionshistorie, der knytter sig til værket. Jeg er af den opfattelse...

 9. Dung beetle (Coleoptera, Scarabaeidae assemblage of a highly fragmented landscape of Atlantic forest: from small to the largest fragments of northeastern Brazilian region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renato P. Salomão

  2015-06-01

  Full Text Available Human activities in tropical forests are the main causes of forest fragmentation. According to historical factor in deforestation processes, forest remnants exhibit different sizes and shapes. The aim of the present study was to evaluate the dung beetle assemblage on fragments of different degree of sizes. Sampling was performed during rainy and dry season of 2010 in six fragments of Atlantic forest, using pitfall traps baited with excrement and carrion. Also, we used two larger fragments as control. We used General Linear Models to determine whether the fragments presented distinguished dung beetle abundance and richness. Analysis of Similarities and Non-Metric Multidimensional Scaling were used to determine whether the dung beetle assemblage was grouped according to species composition. A total of 3352 individuals were collected and 19 species were identified in the six fragments sampled. Dung beetle abundance exhibited a shift according to fragment size; however, richness did not change among fragments evaluated. Also, fragments sampled and the two controls exhibited distinct species composition. The distinction on abundance of dung beetles among fragments may be related to different amount of resource available in each one. It is likely that the dung beetle richness did not distinguish among the different fragments due to the even distribution of the mammal communities in these patches, and consequent equal dung diversity. We conclude that larger fragments encompass higher abundance of dung beetle and distinct species. However, for a clearer understanding of effects of fragmentation on dung beetles in Atlantic forest, studies evaluating narrower variations of larger fragments should be conducted.

 10. The OSU1/QUA2/TSD2-encoded putative methyltransferase is a critical modulator of carbon and nitrogen nutrient balance response in Arabidopsis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peng Gao

  Full Text Available The balance between carbon (C and nitrogen (N nutrients must be tightly coordinated so that cells can optimize their opportunity for metabolism, growth and development. However, the C and N nutrient balance perception and signaling mechanism remains poorly understood. Here, we report the isolation and characterization of two allelic oversensitive to sugar 1 mutants (osu1-1, osu1-2 in Arabidopsis thaliana. Using the cotyledon anthocyanin accumulation and root growth inhibition assays, we show that the osu1 mutants are more sensitive than wild-type to both of the imbalanced C/N conditions, high C/low N and low C/high N. However, under the balanced C/N conditions (low C/low N or high C/high N, the osu1 mutants have similar anthocyanin levels and root lengths as wild-type. Consistently, the genes encoding two MYB transcription factors (MYB75 and MYB90 and an Asn synthetase isoform (ASN1 are strongly up-regulated by the OSU1 mutation in response to high C/low N and low C/high N, respectively. Furthermore, the enhanced sensitivity of osu1-1 to high C/low N with respect to anthocyanin accumulation but not root growth inhibition can be suppressed by co-suppression of MYB75, indicating that MYB75 acts downstream of OSU1 in the high C/low N imbalance response. Map-based cloning reveals that OSU1 encodes a member of a large family of putative methyltransferases and is allelic to the recently reported QUA2/TSD2 locus identified in genetic screens for cell-adhesion-defective mutants. Accumulation of OSU1/QUA2/TSD2 transcript was not regulated by C and N balance, but the OSU1 promoter was slightly more active in the vascular system. Taken together, our results show that the OSU1/QUA2/TSD2-encoded putative methyltransferase is required for normal C/N nutrient balance response in plants.

 11. Study of the dung beetle (Coleoptera: Scarabaeidae) community at two sites: Atlantic forest and clear-cut, Pernambuco, Brazil.

  Science.gov (United States)

  Silva, F A B; Costa, C M Q; Moura, R C; Farias, A I

  2010-04-01

  The aim of this study was to compare the dung beetle (Coleoptera, Scarabaeidae: Scarabaeinae) community structure at two sites in the Charles Darwin Ecological Refuge in Igarassu, Pernambuco, Brazil. Dung beetles were collected in 2006 using monthly samples from 48 pitfall traps baited with human dung and bovine carrion. The dung beetle communities from the study sites were compared in terms of abundance, species richness, and diversity (Shannon index). Seasonality was analyzed by Spearman correlation between rainfall data and community parameters. In total, 2,560 individuals belonging to 40 species, 16 genera, and 6 tribes were collected. Species richness was higher for the clear-cut area compared with the forest habitat. Estimators of species richness suggested a total richness of 42-47 species in the entire study area. A positive correlation was observed between monthly rainfall and total abundance of individuals for the clear-cut area but not for the forest habitat. This study contributes to a better understanding of Scarabaeinae ecology in the Atlantic rainforest of northeastern Brazil.

 12. Compositional and functional features of humic acid-like fractions from vermicomposting of sewage sludge and cow dung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li Xiaowei [State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092 (China); Xing Meiyan, E-mail: xmy5000@163.com [State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092 (China); Yang Jian; Huang Zhidong [State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092 (China)

  2011-01-30

  The chemical changes occurring in five different substrates of sewage sludge spiked with different proportions of cow dung after vermicomposting with Eisenia foetida for 90 days were investigated. Their humic acid-like (HAL) fractions were isolated to determine the elemental and functional composition, and structural and functional characteristics using ultraviolet/visible, Fourier transform infrared (FT-IR) and fluorescence spectroscopies and scanning electron microscopy. After vermicomposting, the total organic C and C/N ratio decreased, and the total extractable C and humic acid (HA) C increased in all substrates. In the HAL fractions, the C and H contents, C/N and C/O and aliphatic structures, proteinaceous components and carbohydrates decreased, while the O and N and acidic functional group contents and C/H ratio, aromaticity and polycondensation structures increased. Further, the results suggest that the addition of cow dung to sewage sludge could improve the quality of organic matter humification of the substrates. The structures of HAL fractions in vermicomposts resembled those typical of soil HA, especially the vermicompost of cow dung alone. Scanning electron microscopy showed the microstructure of HAL fraction in final product became close-grained and lumpy. Overall results indicate that vermicomposting was an efficient technology for promoting organic matter (OM) humification in sewage sludge and cow dung alone, as well as in mixtures of both materials, improving their quality and environmental safety as a soil OM resource for utilization as soil amendments.

 13. What is the importance of open habitat in a predominantly closed forest area to the dung beetle (Coleoptera, Scarabaeinae assemblage?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fábio C. Costa

  2013-09-01

  Full Text Available What is the importance of open habitat in a predominantly closed forest to the dung beetle assemblage? The Atlantic Forest in Brazil is one of the most highly disturbed ecosystems and is mainly represented by fragmented areas. However, in places where human disturbances have ceased, certain areas are showing a natural regeneration pattern. The aim of the present study was to determine how the dung beetle assemblage responds to distinct habitat structures in a fragment of Atlantic Forest. For such, open and closed forest areas were sampled in a fragment of the Atlantic Forest in the northeastern region of Brazil. Pitfall traps baited with excrement and carrion were used to collect the beetles. A total of 7,267 individuals belonging to 35 species were captured. Canthon chalybaeus and C. mutabilis were restricted to open areas. Nearly 90% of the individuals of C. aff. simulans and Deltochilum aff. irroratum were identified in these areas. A higher percentage (> 50% of Canthon staigi, Dichotomius aff. depressicolis and D. aff. sericeus occurred in closed areas. Abundance differed between areas, with higher values in closed areas. Richness was not influenced by the habitat structure. NMDS ordination exhibited the segregation of areas and ANOSIM confirmed that this variable explained the assemblage of dung beetle species. The findings of the present study validate that open areas are associated to more restrictive conditions, limiting a higher abundance of dung beetle. Although situated near preserved fragments, the studied open areas increase the heterogeneity of the general landscape.

 14. The role of dung beetles as a secondary seed disperser after dispersal by frugivore mammals in a temperate deciduous forest

  Science.gov (United States)

  Koike, Shinsuke; Morimoto, Hideto; Kozakai, Chinatsu; Arimoto, Isao; Soga, Masashi; Yamazaki, Koji; Koganezawa, Masaaki

  2012-05-01

  We studied the effects of dung beetles on the fates of endozoochorous seeds of five species (Prunus jamasakura, Prunus verecunda, Prunus grayana, Swida controversa, and Vitis coignetiae) in a temperate deciduous forest in Japan during 2004-2006. In field experiments using dung of the Asiatic black bear (Ursus thibetanus), we investigated the depths that dung beetles (Onthophagus atripennis, Onthophagus lenzii, and Phelotrupes auratus) buried seeds (4.8-6.8 mm diameter) and plastic markers (2 or 5 mm diameter), the levels of predation on buried and unburied seeds, and germination rates of seeds buried to different depths. All three species buried the 2-mm markers, but only P. auratus buried the seeds and 5-mm markers. There were seasonal differences in mean seed burial rates (range, 27-51%) and depths (range, 1-27 mm). Significantly more seeds were buried in June, July, and September than in August or October, and the mean burial depth was significantly deeper in June and July. Most seeds and markers were buried to a 3-6 cm depth. Germination of seeds that were positioned at depths of 1-4 cm was significantly greater than that of seeds left on the surface or buried at greater depths. Buried seeds were less likely to disappear than seeds at the surface, which may reflect differential predation. These results suggested that dung beetles, especially P. auratus, acted as a secondary seed disperser that affected the survival and distribution of seeds dispersed by a frugivore.

 15. Dung-inhabiting fungi: a potential reservoir of novel secondary metabolites for the control of plant pathogens.

  Science.gov (United States)

  Sarrocco, Sabrina

  2016-04-01

  Coprophilous fungi are a large group of saprotrophic fungi mostly found in herbivore dung. The number of these fungi undergoing investigation is continually increasing, and new species and genera continue to be described. Dung-inhabiting fungi play an important ecological role in decomposing and recycling nutrients from animal dung. They produce a large array of bioactive secondary metabolites and have a potent enzymatic arsenal able to utilise even complex molecules. Bioactive secondary metabolites are actively involved in interaction with and defence against other organisms whose growth can be inhibited, resulting in an enhanced ecological fitness of producer strains. Currently, these antibiotics and bioactive secondary metabolites are of interest in medicine in particular, while very little information is available concerning their potential use in agriculture. This review introduces the ecology of dung-inhabiting fungi, with particular emphasis on the production of antibiotic compounds as a means to compete with other microorganisms. Owing to the fast pace of technological progress, new approaches to predicting the biosynthesis of bioactive metabolites are proposed. Coprophilous fungi should be considered as elite candidate organisms for the discovery of novel antifungal compounds, above all in view of their exploitation for crop protection. © 2015 Society of Chemical Industry.

 16. Nontarget effects of ivermectin residues on earthworms and springtails dwelling beneath dung of treated cattle in four countries

  NARCIS (Netherlands)

  Scheffczyk, Adam; Floate, Kevin D.; Blanckenhorn, Wolf U.; Düring, Rolf Alexander; Klockner, Andrea; Lahr, Joost; Lumaret, Jean Pierre; Salamon, Jörg Alfred; Tixier, Thomas; Wohde, Manuel; Römbke, Jörg

  2016-01-01

  The authorization of veterinary medicinal products requires that they be assessed for nontarget effects in the environment. Numerous field studies have assessed these effects on dung organisms. However, few studies have examined effects on soil-dwelling organisms, which might be exposed to veteri

 17. Functions of extensive animal dung ‘‘pavements’’ around the nests of the Black Lark (Melanocorypha yeltoniensis)

  NARCIS (Netherlands)

  Fijen, T.P.M.; Lameris, T.; Kamp, van der J.; Pulikova, G.; Urazaliev, R.; Kleijn, D.; Donald, P.F.

  2015-01-01

  We used observational and experimental approaches to assess the possible functional significance of the often extensive ‘‘pavements’’ of livestock dung constructed by female Black Larks (Melanocorypha yeltoniensis) around their nests. These pavements are conspicuous to human observers, suggesting th

 18. Cow dung extract: a medium for the growth of pseudomonads enhancing their efficiency as biofertilizer and biocontrol agent in rice.

  Science.gov (United States)

  Srivastava, Rashmi; Aragno, Michel; Sharma, A K

  2010-09-01

  Some pseudomands are being utilized as biofertilizers and biopesticides because of their role in plant growth promotion and plant protection against root parasites, respectively. Two strains of Pseudomonas, P. jessenii LHRE62 and P. synxantha HHRE81, recovered from wheat rhizosphere, have shown their potential in field bioinoculation tests under rice-wheat and pulse-wheat rotation systems. Normally, pseudomonads are cultivated on synthetic media-like King's B and used for inoculation on seeds/soil drench with talcum or charcoal as carrier material. Cow dung is being used for different purposes from the ancient time and has a significant role in crop growth because of the content in humic compounds and fertilizing bioelements available in it. Here, cow dung extract was tested as a growth medium for strains LHRE62 and HHRE81, in comparison with growth in King's B medium. The log phase was delayed by 2 h as compared to growth in King's B medium. The bacterial growth yield, lower in plain cow dung extract as compared to King's B medium, was improved upon addition of different carbon substrates. Growth of rice var. Pant Dhan 4 in pot cultures was increased using liquid formulation of cow dung extract and bacteria as foliar spray, compared to their respective controls. Biocontrol efficacy of the bioagents was assessed by challenging rice crop with Rhizoctonia solani, a sheath blight pathogen. The growth promotion and biocontrol efficiencies were more pronounced in the case of mixed inocula of strains LHRE62 and HHRE81.

 19. „Perché sono tutti cattivi“: Strategien der Anziehung und Abstoßung in ‚Gomorra – la serie‘

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tanja Weber

  2015-05-01

  Full Text Available Der Pay-TV Sender Sky Italia sendet neben Sport vor allem US-amerikanische Fernsehserien, die als Quality TV bezeichnet werden. Inzwischen produziert er auch eigene Serien, die international konkurrenzfähig sein sollen. Dabei setzt er auch bei seiner dritten Produktion Gomorra – La serie auf transmediales Erzählen als Risikominimierungsstrategie, das heißt, der Serie gehen ein erfolgreiches Buch und ein Film voraus. Gomorra – La serie setzt sich darüber hinaus mit der italienischen Tradition, das organisierte Verbrechen darzustellen, auseinander. Dies schlägt sich vor allem in der Figurenzeichnung nieder und führt zu außergewöhnlichen Strategien der Anziehung und Abstoßung.

 20. Pegada Ecológica: uma ferramenta utilizada como indicador e conscientizador do consumo, aplicado na UNG Universidade, Guarulhos/SP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Regina de Oliveira Moraes Arruda

  2017-05-01

  Full Text Available Among the functions of a university there are Teaching, Research and Extension. In order to collaborate in the extension of actions within the week of Conscious Consumption, 2016, Master in Geoenvironmental Analysis at the UNG Universidade suggested the questionnaire on the Ecological Footprint, an instrument that was developed and widely publicized by the WWF-Brazil (World Wide Fund for Nature - Brazil. The shares were held in the three campuses in the University: Center, Dutra and Itaquaquecetuba, covering about 1,000 students. Students answered the questionnaire with 18 questions and after the addition of the points, these might be classified according to the amount of renewable natural resources to maintain their standard of living and how many planets would be needed to keep this consumption if all people on the planet I had the same level of consumption. With the result of the application of this questionnaire, we can see that the students of the UNG Universidade need, on average, 2.8 planets to maintain its consumption of life, higher than the national average which is 1.6 and very close to average the UK is 3.0. When it comes to Conscious Consumption it is important each person doing the exercise to quantify and reflect on their lifestyle. Thus, this extension activity fulfilled its objectives, since the discussion on consumption was noticeable by observing the students talking and checking how are consumerist and Consumer Awareness is not limited to “shopping” but also housing, food, waste and transportation.

 1. I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la "sorte" del m.p. Qua cura di Papa Pio XI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Ganarin

  2016-03-01

  This work attempts to identify what is the fate of the tribunals established by the Apostolic See in the context of the m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus of Pope Francis, who reformed the nullity of marriage process, with particular reference to the italian regional tribunals erected by Pope Pius XI with the m.p. Qua cura in 1938. These tribunals, after the different statements of the Decan of the Roman Rota and of the Pontifical Council for Legislative Texts, seem to have been suppressed by the rescript issued by Pope Bergoglio on December 7, 2015. A decision that still does not prevent the constitution of new interdiocesan tribunals, according to a declaration of the mens legislatoris of November 4, 2015, if it can not be guaranteed a greater proximity of the Church’s tribunals to the faithful.

 2. Examining the Role of Numeracy in College STEM Courses: Results from the Quantitative Reasoning for College Science (QuaRCS) Assessment Instrument

  Science.gov (United States)

  Follette, Katherine B.; McCarthy, Donald W.; Dokter, Erin F.; Buxner, Sanlyn; Prather, Edward E.

  2016-01-01

  Is quantitative literacy a prerequisite for science literacy? Can students become discerning voters, savvy consumers and educated citizens without it? Should college science courses for nonmajors be focused on "science appreciation", or should they engage students in the messy quantitative realities of modern science? We will present results from the recently developed and validated Quantitative Reasoning for College Science (QuaRCS) Assessment, which probes both quantitative reasoning skills and attitudes toward mathematics. Based on data from nearly two thousand students enrolled in nineteen general education science courses, we show that students in these courses did not demonstrate significant skill or attitude improvements over the course of a single semester, but find encouraging evidence for longer term trends.

 3. Changes with time after treatment in the concentrations of ivermectin in fresh cow dung and in cow pats aged in the field

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommer, C; Steffansen, B

  1993-01-01

  An analytical procedure for detection of ivermectin in plasma samples was modified and used for measuring ivermectin concentrations in dung samples. The residues were quantified by high-performance liquid chromatography and fluorescence detection after extraction, purification, and derivatization...

 4. Seasonal Dynamic of Dung Beetle Assemblage in Horse Dung in Hohhot,Inner Mongolia%呼和浩特市粪金龟子群落动态特征研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  阿拉腾巴根; 刘新民

  2011-01-01

  The species composition, biodiversity and seasonal dynamic of dung beetle assemblage in horse dung were investigated in Hohhot by the method of hand-sorting from June to October 2010. 3 294 dung beetles were captured and identified, which belong to 2 families,2 genus, 18 species. Dominant species were Aphodius sp. 1,A. Rectus and A. Praeustus. The percentage of their individual number were 41. 14%, 29. 48% and 10. 53%,respectively. Shannon-Weiner index(H') and Margalef richness index(DM?) of dung, beetle assemblage were higher in September than that of in other month. And Pielou evenness index (E) was higher in June. Because of the changes of habitats and food resources in urban environment, the species composition and biodiversity of dung beetle assemblage had obviously alteration. For main aim of tourism, raising some large livestock in urban would benefit to conservation of dung beetle diversity.%2010年6~10月,采用手拣法收集呼和浩特市赛马场马粪中的粪金龟子标本,分析其种类组成、多样性和季节动态特征.共捕获粪金龟子3 294头,隶属于2科2属18种,优势种为蜉金龟科一种Aphodius sp.1、直蜉金龟A.rectus和甫拉蜉金龟A.praeustus,分别占总捕获量的41.14%、29.48%和10.53%;粪金龟子群落的Shannon-Weiner多样性指数和物种丰富度9月最高,群落均匀性6月最高.城市环境中,由于生境和食物条件的剧烈变化,粪金龟子群落的物种组成和群落多样性均有较大变化,饲养以旅游和观光为目的的少量大型哺乳动物有利于粪金龟子多样性的保护.

 5. Priming of soil carbon decomposition in two Inner Mongolia grassland soils following sheep dung addition: a study using ¹³C natural abundance approach.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiuzhi Ma

  Full Text Available To investigate the effect of sheep dung on soil carbon (C sequestration, a 152 days incubation experiment was conducted with soils from two different Inner Mongolian grasslands, i.e. a Leymus chinensis dominated grassland representing the climax community (2.1% organic matter content and a heavily degraded Artemisia frigida dominated community (1.3% organic matter content. Dung was collected from sheep either fed on L. chinensis (C3 plant with δ¹³C = -26.8‰; dung δ¹³C = -26.2‰ or Cleistogenes squarrosa (C₄ plant with δ¹³C = -14.6‰; dung δ¹³C = -15.7‰. Fresh C₃ and C₄ sheep dung was mixed with the two grassland soils and incubated under controlled conditions for analysis of ¹³C-CO₂ emissions. Soil samples were taken at days 17, 43, 86, 127 and 152 after sheep dung addition to detect the δ¹³C signal in soil and dung components. Analysis revealed that 16.9% and 16.6% of the sheep dung C had decomposed, of which 3.5% and 2.8% was sequestrated in the soils of L. chinensis and A. frigida grasslands, respectively, while the remaining decomposed sheep dung was emitted as CO₂. The cumulative amounts of C respired from dung treated soils during 152 days were 7-8 times higher than in the un-amended controls. In both grassland soils, ca. 60% of the evolved CO₂ originated from the decomposing sheep dung and 40% from the native soil C. Priming effects of soil C decomposition were observed in both soils, i.e. 1.4 g and 1.6 g additional soil C kg⁻¹ dry soil had been emitted as CO₂ for the L. chinensis and A. frigida soils, respectively. Hence, the net C losses from L. chinensis and A. frigida soils were 0.6 g and 0.9 g C kg⁻¹ soil, which was 2.6% and 7.0% of the total C in L. chinensis and A. frigida grasslands soils, respectively. Our results suggest that grazing of degraded Inner Mongolian pastures may cause a net soil C loss due to the positive priming effect, thereby accelerating soil

 6. Species of Spalangia (Hymenoptera: Pteromalidae collected from buffalo dung in Itumbiara, Goias, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michel E. V. Milhomem

  2004-11-01

  Full Text Available This study had the objective of determining the species of Spalangia in pupae of muscoid Diptera present in buffalo dung, collected in the municipality of Itumbiara, GO, from May to December 2003. The dipterous pupae were obtained by the flotation method. They were individually placed in gelatin capsules until the emergence of the flies and/or their parasitoids. The overall prevalence of parasitism was 2.59%. The prevalences of parasitism presented by the parasitoid species Spalangia cameroni (Perkins, Spalangia drosophilae (Ashmead, Spalangia endius (Walker, Spalangia nigra (Letraille and Spalangia nigroaenea (Curtis were 0.53%, 1.37%, 0.15%, 0.04% and 0.49%, respectively.

 7. Biohydrogen-production from beer lees biomass by cow dung compost

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fan, Yao-Ting; Zhang, Gao-Sheng; Xing, Yan [Department of Chemistry, Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan 450052 (China); Guo, Xin-Yong [Laboratory of Special Functional Materials, Henan University, Kaifeng, Henan 475001 (China); Fan, Mao-Hong [Center for Sustainable Environmental Technologies, Iowa State University, Ames, Iowa 50011 (United States)

  2006-05-15

  Efficient conversion of beer lees wastes into biohydrogen gas by microorganisms was reported for the first time. Batch tests were carried out to analyze influences of several environmental factors on yield of H{sub 2} from beer lees wastes. The maximum yield of H{sub 2} 68.6mlH{sub 2}/g TVS was observed, the value is about 10-fold as compared with that of raw beer lees wastes. The hydrogen content in the biogas was more than 45% and there was no significant methane observed in this study. In addition, biodegradation characteristics of the substrate were also discussed. The results indicated that the HCl pretreatment of the substrate plays a key role in the conversion of the beer lees wastes into biohydrogen by the cow dung composts. (author)

 8. Ecology and Population Dynamics of Juvenile Dungeness Crab in Grays Harbor Estuary and Adjacent Nearshore Waters of the Southern Washington Coast

  Science.gov (United States)

  1989-10-01

  132 ii LIST OF TABLES Table 4.1. Temporal range of occurrence of laral Dungeness crab...1986 there was no major crab settlement observed on the outer coast between Bodega Bay, California and Tofino, B.C. From May to July, sustained...Dungeness crab occur nearshore of San Francisco Bay and north to Bodega Bay in early May in accord with evidence of timing of occurrence in the same

 9. The comparative effectiveness of rodents and dung beetles as local seed dispersers in Mediterranean oak forests.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ignacio M Pérez-Ramos

  Full Text Available The process of seed dispersal of many animal-dispersed plants is frequently mediated by a small set of biotic agents. However, the contribution that each of these dispersers makes to the overall recruitment may differ largely, with important ecological and management implications for the population viability and dynamics of the species implied in these interactions. In this paper, we compared the relative contribution of two local guilds of scatter-hoarding animals with contrasting metabolic requirements and foraging behaviours (rodents and dung beetles to the overall recruitment of two Quercus species co-occurring in the forests of southern Spain. For this purpose, we considered not only the quantity of dispersed seeds but also the quality of the seed dispersal process. The suitability for recruitment of the microhabitats where the seeds were deposited was evaluated in a multi-stage demographic approach. The highest rates of seed handling and predation occurred in those microhabitats located under shrubs, mostly due to the foraging activity of rodents. However, the probability of a seed being successfully cached was higher in microhabitats located beneath a tree canopy as a result of the feeding behaviour of beetles. Rodents and beetles showed remarkable differences in their effectiveness as local acorn dispersers. Quantitatively, rodents were much more important than beetles because they dispersed the vast majority of acorns. However, they were qualitatively less effective because they consumed a high proportion of them (over 95%, and seeds were mostly dispersed under shrubs, a less suitable microhabitat for short-term recruitment of the two oak species. Our findings demonstrate that certain species of dung beetles (such as Thorectes lusitanicus, despite being quantitatively less important than rodents, can act as effective local seed dispersers of Mediterranean oak species. Changes in the abundance of beetle populations could thus have

 10. Elevational distribution and conservation biogeography of phanaeine dung beetles (Coleoptera: Scarabaeinae) in Bolivia.

  Science.gov (United States)

  Herzog, Sebastian K; Hamel-Leigue, A Caroli; Larsen, Trond H; Mann, Darren J; Soria-Auza, Rodrigo W; Gill, Bruce D; Edmonds, W D; Spector, Sacha

  2013-01-01

  Insect macroecology and conservation biogeography studies are disproportionately scarce, especially in the Neotropics. Dung beetles are an ideal focal taxon for biodiversity research and conservation. Using distribution and body size data on the ecologically important Phanaeini, the best-known Neotropical dung beetle tribe, we determined elevational patterns of species richness, endemism, body size, and elevational range in Bolivia, specifically testing Bergmann's and Rapoport's rule. Richness of all 39 species and of 15 ecoregional endemics showed a hump-shaped pattern peaking at 400 m, but overall declined strongly with elevation up to 4000 m. The relationship between endemic and total species richness appeared to be curvilinear, providing only partial support for the null hypothesis that species-rich areas are more likely to be centers of endemism by chance alone. An elevational increase in the proportion of ecoregional endemics suggests that deterministic factors also appear to influence endemism in the Andes. When controlling for the effect of area using different species-area relationships, the statistically significant richness peak became more pronounced and shifted upslope to 750 m. Larger species did not have higher elevational mid-points, and mean body size decreased significantly with elevation, contradicting Bergmann's rule. Rapoport's rule was supported: species with higher elevational mid-points had broader elevational ranges, and mean elevational range increased significantly with elevation. The elevational decrease of phanaeine richness is in accordance with studies that demonstrated the combined influence of temperature and water availability on species diversity, but also is consistent with niche conservatism. For invertebrates, confirmation of Rapoport's and refutation of Bergmann's rule appear to be scale-invariant general patterns. Analyses of biogeographic patterns across elevational gradients can provide important insights for identifying

 11. Elevational Distribution and Conservation Biogeography of Phanaeine Dung Beetles (Coleoptera: Scarabaeinae) in Bolivia

  Science.gov (United States)

  Herzog, Sebastian K.; Hamel-Leigue, A. Caroli; Larsen, Trond H.; Mann, Darren J.; Soria-Auza, Rodrigo W.; Gill, Bruce D.; Edmonds, W. D.; Spector, Sacha

  2013-01-01

  Insect macroecology and conservation biogeography studies are disproportionately scarce, especially in the Neotropics. Dung beetles are an ideal focal taxon for biodiversity research and conservation. Using distribution and body size data on the ecologically important Phanaeini, the best-known Neotropical dung beetle tribe, we determined elevational patterns of species richness, endemism, body size, and elevational range in Bolivia, specifically testing Bergmann’s and Rapoport’s rule. Richness of all 39 species and of 15 ecoregional endemics showed a hump-shaped pattern peaking at 400 m, but overall declined strongly with elevation up to 4000 m. The relationship between endemic and total species richness appeared to be curvilinear, providing only partial support for the null hypothesis that species-rich areas are more likely to be centers of endemism by chance alone. An elevational increase in the proportion of ecoregional endemics suggests that deterministic factors also appear to influence endemism in the Andes. When controlling for the effect of area using different species-area relationships, the statistically significant richness peak became more pronounced and shifted upslope to 750 m. Larger species did not have higher elevational mid-points, and mean body size decreased significantly with elevation, contradicting Bergmann’s rule. Rapoport’s rule was supported: species with higher elevational mid-points had broader elevational ranges, and mean elevational range increased significantly with elevation. The elevational decrease of phanaeine richness is in accordance with studies that demonstrated the combined influence of temperature and water availability on species diversity, but also is consistent with niche conservatism. For invertebrates, confirmation of Rapoport’s and refutation of Bergmann’s rule appear to be scale-invariant general patterns. Analyses of biogeographic patterns across elevational gradients can provide important insights for

 12. The comparative effectiveness of rodents and dung beetles as local seed dispersers in Mediterranean oak forests.

  Science.gov (United States)

  Pérez-Ramos, Ignacio M; Verdú, José R; Numa, Catherine; Marañón, Teodoro; Lobo, Jorge M

  2013-01-01

  The process of seed dispersal of many animal-dispersed plants is frequently mediated by a small set of biotic agents. However, the contribution that each of these dispersers makes to the overall recruitment may differ largely, with important ecological and management implications for the population viability and dynamics of the species implied in these interactions. In this paper, we compared the relative contribution of two local guilds of scatter-hoarding animals with contrasting metabolic requirements and foraging behaviours (rodents and dung beetles) to the overall recruitment of two Quercus species co-occurring in the forests of southern Spain. For this purpose, we considered not only the quantity of dispersed seeds but also the quality of the seed dispersal process. The suitability for recruitment of the microhabitats where the seeds were deposited was evaluated in a multi-stage demographic approach. The highest rates of seed handling and predation occurred in those microhabitats located under shrubs, mostly due to the foraging activity of rodents. However, the probability of a seed being successfully cached was higher in microhabitats located beneath a tree canopy as a result of the feeding behaviour of beetles. Rodents and beetles showed remarkable differences in their effectiveness as local acorn dispersers. Quantitatively, rodents were much more important than beetles because they dispersed the vast majority of acorns. However, they were qualitatively less effective because they consumed a high proportion of them (over 95%), and seeds were mostly dispersed under shrubs, a less suitable microhabitat for short-term recruitment of the two oak species. Our findings demonstrate that certain species of dung beetles (such as Thorectes lusitanicus), despite being quantitatively less important than rodents, can act as effective local seed dispersers of Mediterranean oak species. Changes in the abundance of beetle populations could thus have profound implications

 13. Local and regional effects on community structure of dung beetles in a mainland-island scenario.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro Giovâni da Silva

  Full Text Available Understanding the ecological mechanisms driving beta diversity is a major goal of community ecology. Metacommunity theory brings new ways of thinking about the structure of local communities, including processes occurring at different spatial scales. In addition to new theories, new methods have been developed which allow the partitioning of individual and shared contributions of environmental and spatial effects, as well as identification of species and sites that have importance in the generation of beta diversity along ecological gradients. We analyzed the spatial distribution of dung beetle communities in areas of Atlantic Forest in a mainland-island scenario in southern Brazil, with the objective of identifying the mechanisms driving composition, abundance and biomass at three spatial scales (mainland-island, areas and sites. We sampled 20 sites across four large areas, two on the mainland and two on the island. The distribution of our sampling sites was hierarchical and areas are isolated. We used standardized protocols to assess environmental heterogeneity and sample dung beetles. We used spatial eigenfunctions analysis to generate the spatial patterns of sampling points. Environmental heterogeneity showed strong variation among sites and a mild increase with increasing spatial scale. The analysis of diversity partitioning showed an increase in beta diversity with increasing spatial scale. Variation partitioning based on environmental and spatial variables suggests that environmental heterogeneity is the most important driver of beta diversity at the local scale. The spatial effects were significant only at larger spatial scales. Our study presents a case where environmental heterogeneity seems to be the main factor structuring communities at smaller scales, while spatial effects are more important at larger scales. The increase in beta diversity that occurs at larger scales seems to be the result of limitation in species dispersal

 14. Rapid recovery of Dungeness crab within spatial fishery closures declared under indigenous law in British Columbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandro Frid

  2016-04-01

  Full Text Available Canada’s constitution grants indigenous people priority access to marine resources, yet indigenous, commercial and recreational fishers target the same species. Avoiding conflict between different users, therefore, requires evidence-based policies that manage fisheries for conservation while respecting indigenous rights. From 2006 to 2015, Canada’s Conservative government demoted the role of science in resource management, stifling research by federal agencies like Fisheries and Oceans Canada. To address ensuing data gaps, during 2014–2015 the Heiltsuk, Kitasoo/Xai’Xais, Nuxalk, and Wuikinuxv First Nations conducted coordinated research on Dungeness crab (Cancer magister, a culturally-significant resource. These indigenous groups are experiencing declining catch rates of Dungeness crab and postulate that commercial and recreational fisheries are primary causes of local declines. Accordingly, they applied indigenous laws and declared spatial fishery closures for commercial and recreational fishers at 10 sites (closed while allowing exploitation by all users to continue at 10 other sites (open. Sampling occurred repeatedly over time and analyses compared temporal trends in population characteristics between closed and open sites. Results were consistent with the hypothesis that fisheries decrease the abundance and size of exploited species, but spatial protection can reverse these effects. The body size and catch-per-unit effort of legal-sized males increased over time at closed sites but declined at open sites. Importantly, fishery status did not affect temporal changes in the relative abundance of unfished classes of crab–sublegal males and females–which is logically consistent with the hypothesis. Our study demonstrates that indigenous governance can create spatial closures for conservation and research when Canada’s government fails to do so. Long-term solutions, however, require collaboration in research and management between

 15. Maternal effects on male weaponry: female dung beetles produce major sons with longer horns when they perceive higher population density

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Buzatto Bruno A

  2012-07-01

  Full Text Available Abstract Background Maternal effects are environmental influences on the phenotype of one individual that are due to the expression of genes in its mother, and are expected to evolve whenever females are better capable of assessing the environmental conditions that their offspring will experience than the offspring themselves. In the dung beetle Onthophagus taurus, conditional male dimorphism is associated with alternative reproductive tactics: majors fight and guard females whereas minors sneak copulations. Furthermore, variation in dung beetle population density has different fitness consequences for each male morph, and theory predicts that higher population density might select for a higher frequency of minors and/or greater expenditure on weaponry in majors. Because adult dung beetles provide offspring with all the nutritional resources for their development, maternal effects strongly influence male phenotype. Results Here we tested whether female O. taurus are capable of perceiving population density, and responding by changing the phenotype of their offspring. We found that mothers who were reared with other conspecifics in their pre-mating period produced major offspring that had longer horns across a wider range of body sizes than the major offspring of females that were reared in isolation in their pre-mating period. Moreover, our results indicate that this maternal effect on male weaponry does not operate through the amount of dung provided by females to their offspring, but is rather transmitted through egg or brood mass composition. Finally, although theory predicts that females experiencing higher density might produce more minor males, we found no support for this, rather the best fitting models were equivocal as to whether fewer or the same proportions of minors were produced. Conclusions Our study describes a new type of maternal effect in dung beetles, which probably allows females to respond to population density adaptively

 16. Levels of Germinable Seed in Topsoil and Yak Dung on an Alpine Meadow on the North-East Qinghai-Tibetan Plateau

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  YU Xiao-jun; XU Chang-lin; WANG Fang; SHANG Zhan-huan; LONG Rui-jun

  2013-01-01

  In order to clarify the interactive mechanism between grazing yak and alpine meadow on the Qinghai-Tibetan Plateau, our study assessed seed density (by species) in the topsoil of alpine meadow with different grazing intensities in the Tianzhu area, north-eastern margins of the Qinghai-Tibetan Plateau and their rates of occurrence in yak dung. Seed density in the topsoil of the lightly grazed, moderately grazed, heavily grazed and extremely grazed alpine meadows in November, 2010 were 1551, 1692, 2660 and 1830 grains m-2,while in the same meadows in April, 2011 densities were 1530, 2404, 2530 and 2692 grains m-2, respectively. In the cold season pasture, mean seed density in yak dung from November to April in the lightly grazed, moderately grazed, heavily grazed and extremely grazed sites were 121, 127, 187, and 120 grains kg-1 of dry yak dung. The proportion of total seed numbers in yak dung to soil seed bank in lightly grazed, moderately grazed, heavily grazed and extremely grazed alpine meadow was 1.40, 2.62, 0.69, and 0.90%. 12 species out of the 47 were not found in topsoil but were found in yak dung, 10 species out of 45 were not found in yak dung but were found in the topsoil. Endozoochorous dispersal by yaks is therefore very important for soil seed bank and plant biodiversity and population dynamics in alpine meadows.

 17. [Habitat heterogeneity, richness and structure of assemblages of dung beetles (Scarabaeidae: Scarabaeinae) in areas of cerrado in the Chapada dos Parecis, Mato Grosso state, Brazil].

  Science.gov (United States)

  Silva, Ricardo J da; Diniz, Soraia; Vaz-de-Mello, Fernando Z

  2010-01-01

  Ecological theory of habitat heterogeneity and limited niche-similarity assumes that more heterogeneous environments provide a greater amount and diversity of resources than simple environments, resulting in a greater diversity of species. This study aimed to evaluate the effect of the habitat heterogeneity on the richness of dung beetles and to examine the spatial patterns of assemblage structure in relation to patterns of habitat heterogeneity. Dung beetles were collected using pitfall traps without bait in 30 points distributed in an area of cerrado sensu lato, in the region of Tangará da Serra, MT, Brazil, including areas of cerrado sensu stricto, campo sujo, cerradão and gallery forest. A total of 1,291 dung beetles were collected, distributed in 16 genera and 29 species. Overall habitat heterogeneity exerted a negative effect on patterns of dung beetles richness. Higher levels of species richness were observed in areas of cerrado campo sujo, while the areas of gallery forest were the most species poor. Regarding assembly structure, it was found that the dung beetles were separated into two major groups, one formed by the presence of specialized species in forest areas and other composed of species that occurred predominantly in cerrado. In conclusion, it was found that habitat complexity influenced the distribution of dung beetles, but the level of turnover in species composition along the heterogeneity gradient was relatively weak.

 18. Finding refuge: the estuarine distribution of the nemertean egg predator Carcinonemertes errans on the Dungeness crab, Cancer magister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dunn, Paul; Young, Craig

  2013-01-01

  Parasites can significantly impact ecosystems by altering the distributions and population sizes of their host organisms. Some hosts are thought to find refuge from parasitism by entering habitats where their parasites cannot survive. The nemertean worm Carcinonemertes errans is an egg predator...... that infects the Dungeness crab, Cancer magister, throughout the host’s range. To determine if C. magister experiences a refuge from C. errans within estuarine environments, we examined the distribution of C. errans on Dungeness crabs within Oregon’s Coos Bay Estuary. Year-round sampling over a three......-year period also allowed us to test for temporal variation in the parasite’s distribution.We found that parasite prevalence, mean intensity, and parasite density of C. errans infecting C. magister varied along a clear estuarine gradient, with crabs nearest the ocean carrying the heaviest parasite loads...

 19. Geographical Variation in Antibiotic-Resistant Escherichia coli Isolates from Stool, Cow-Dung and Drinking Water

  Science.gov (United States)

  Sahoo, Krushna Chandra; Tamhankar, Ashok J.; Sahoo, Soumyakanta; Sahu, Priyadarshi Soumyaranjan; Klintz, Senia Rosales; Lundborg, Cecilia Stålsby

  2012-01-01

  Little information is available on relationships between the biophysical environment and antibiotic resistance. This study was conducted to investigate the antibiotic resistance pattern of Escherichia coli isolated from child stool samples, cow-dung and drinking water from the non-coastal (230 households) and coastal (187 households) regions of Odisha, India. Susceptibility testing of E. coli isolates (n = 696) to the following antibiotics: tetracycline, ampicillin/sulbactam, cefuroxime, cefotaxime, cefixime, cotrimoxazole, amikacin, ciprofloxacin, norfloxacin and nalidixic acid was performed by the disk diffusion method. Ciprofloxacin minimum inhibitory concentration (MIC) values were determined for ciprofloxacin-resistant isolates (n = 83). Resistance to at least one antibiotic was detected in 90% or more of the E. coli isolates. Ciprofloxacin MIC values ranged from 8 to 32 µg/mL. The odds ratio (OR) of resistance in E. coli isolates from children’s stool (OR = 3.1, 95% CI 1.18–8.01), cow-dung (OR = 3.6, 95% CI 1.59–8.03, P = 0.002) and drinking water (OR = 3.8, 95% CI 1.00–14.44, P = 0.049) were higher in non-coastal compared to coastal region. Similarly, the co-resistance in cow-dung (OR = 2.5, 95% CI 1.39–4.37, P = 0.002) and drinking water (OR = 3.2, 95% CI 1.36–7.41, P = 0.008) as well as the multi-resistance in cow-dung (OR = 2.2, 95% CI 1.12–4.34, P = 0.022) and drinking water (OR = 2.7, 95% CI 1.06–7.07, P = 0.036) were also higher in the non-coastal compared to the coastal region. PMID:22690160

 20. Geographical variation in antibiotic-resistant Escherichia coli isolates from stool, cow-dung and drinking water.

  Science.gov (United States)

  Sahoo, Krushna Chandra; Tamhankar, Ashok J; Sahoo, Soumyakanta; Sahu, Priyadarshi Soumyaranjan; Klintz, Senia Rosales; Lundborg, Cecilia Stålsby

  2012-03-01

  Little information is available on relationships between the biophysical environment and antibiotic resistance. This study was conducted to investigate the antibiotic resistance pattern of Escherichia coli isolated from child stool samples, cow-dung and drinking water from the non-coastal (230 households) and coastal (187 households) regions of Odisha, India. Susceptibility testing of E. coli isolates (n = 696) to the following antibiotics: tetracycline, ampicillin/sulbactam, cefuroxime, cefotaxime, cefixime, cotrimoxazole, amikacin, ciprofloxacin, norfloxacin and nalidixic acid was performed by the disk diffusion method. Ciprofloxacin minimum inhibitory concentration (MIC) values were determined for ciprofloxacin-resistant isolates (n = 83). Resistance to at least one antibiotic was detected in 90% or more of the E. coli isolates. Ciprofloxacin MIC values ranged from 8 to 32 µg/mL. The odds ratio (OR) of resistance in E. coli isolates from children's stool (OR = 3.1, 95% CI 1.18-8.01), cow-dung (OR = 3.6, 95% CI 1.59-8.03, P = 0.002) and drinking water (OR = 3.8, 95% CI 1.00-14.44, P = 0.049) were higher in non-coastal compared to coastal region. Similarly, the co-resistance in cow-dung (OR = 2.5, 95% CI 1.39-4.37, P = 0.002) and drinking water (OR = 3.2, 95% CI 1.36-7.41, P = 0.008) as well as the multi-resistance in cow-dung (OR = 2.2, 95% CI 1.12-4.34, P = 0.022) and drinking water (OR = 2.7, 95% CI 1.06-7.07, P = 0.036) were also higher in the non-coastal compared to the coastal region.

 1. Geographical Variation in Antibiotic-Resistant Escherichia coli Isolates from Stool, Cow-Dung and Drinking Water

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cecilia Stålsby Lundborg

  2012-03-01

  Full Text Available Little information is available on relationships between the biophysical environment and antibiotic resistance. This study was conducted to investigate the antibiotic resistance pattern of Escherichia coli isolated from child stool samples, cow-dung and drinking water from the non-coastal (230 households and coastal (187 households regions of Odisha, India. Susceptibility testing of E. coli isolates (n = 696 to the following antibiotics: tetracycline, ampicillin/sulbactam, cefuroxime, cefotaxime, cefixime, cotrimoxazole, amikacin, ciprofloxacin, norfloxacin and nalidixic acid was performed by the disk diffusion method. Ciprofloxacin minimum inhibitory concentration (MIC values were determined for ciprofloxacin-resistant isolates (n = 83. Resistance to at least one antibiotic was detected in 90% or more of the E. coli isolates. Ciprofloxacin MIC values ranged from 8 to 32 µg/mL. The odds ratio (OR of resistance in E. coli isolates from children’s stool (OR = 3.1, 95% CI 1.18–8.01, cow-dung (OR = 3.6, 95% CI 1.59–8.03, P = 0.002 and drinking water (OR = 3.8, 95% CI 1.00–14.44, P = 0.049 were higher in non-coastal compared to coastal region. Similarly, the co-resistance in cow-dung (OR = 2.5, 95% CI 1.39–4.37, P = 0.002 and drinking water (OR = 3.2, 95% CI 1.36–7.41, P = 0.008 as well as the multi-resistance in cow-dung (OR = 2.2, 95% CI 1.12–4.34, P = 0.022 and drinking water (OR = 2.7, 95% CI 1.06–7.07, P = 0.036 were also higher in the non-coastal compared to the coastal region.

 2. Does selective logging stress tropical forest invertebrates? Using fat stores to examine sublethal responses in dung beetles.

  Science.gov (United States)

  França, Filipe; Barlow, Jos; Araújo, Bárbara; Louzada, Julio

  2016-12-01

  The increased global demand for tropical timber has driven vast expanses of tropical forests to be selectively logged worldwide. While logging impacts on wildlife are predicted to change species distribution and abundance, the underlying physiological responses are poorly understood. Although there is a growing consensus that selective logging impacts on natural populations start with individual stress-induced sublethal responses, this literature is dominated by investigations conducted with vertebrates from temperate zones. Moreover, the sublethal effects of human-induced forest disturbance on tropical invertebrates have never been examined. To help address this knowledge gap, we examined the body fat content and relative abundance of three dung beetle species (Coleoptera: Scarabaeinae) with minimum abundance of 40 individuals within each examined treatment level. These were sampled across 34 plots in a before-after control-impact design (BACI) in a timber concession area of the Brazilian Amazon. For the first time, we present evidence of logging-induced physiological stress responses in tropical invertebrates. Selective logging increased the individual levels of fat storage and reduced the relative abundance of two dung beetle species. Given this qualitative similarity, we support the measurement of body fat content as reliable biomarker to assess stress-induced sublethal effects on dung beetles. Understanding how environmental modification impacts the wildlife has never been more important. Our novel approach provides new insights into the mechanisms through which forest disturbances impose population-level impacts on tropical invertebrates.

 3. Optimization of Eisenia fetida stocking density for the bioconversion of rock phosphate enriched cow dung-waste paper mixtures.

  Science.gov (United States)

  Unuofin, F O; Mnkeni, P N S

  2014-11-01

  Vermitechnology is gaining recognition as an environmental friendly waste management strategy. Its successful implementation requires that the key operational parameters like earthworm stocking density be established for each target waste/waste mixture. One target waste mixture in South Africa is waste paper mixed with cow dung and rock phosphate (RP) for P enrichment. This study sought to establish optimal Eisenia fetida stocking density for maximum P release and rapid bioconversion of RP enriched cow dung-paper waste mixtures. E. fetida stocking densities of 0, 7.5, 12.5, 17.5 and 22.5 g-worms kg(-1) dry weight of cow dung-waste paper mixtures were evaluated. The stocking density of 12.5 g-worms kg(-1) resulted in the highest earthworm growth rate and humification of the RP enriched waste mixture as reflected by a C:N ratio of 1.9 in final vermicomposts. A germination test revealed that the resultant vermicompost had no inhibitory effect on the germination of tomato, carrot, and radish. Extractable P increased with stocking density up to 22.5 g-worm kg(-1) feedstock suggesting that for maximum P release from RP enriched wastes a high stocking density should be considered. Copyright © 2014. Published by Elsevier Ltd.

 4. THE EFFECT OF NATURAL WATER WITH COW DUNG AND AGRICULTURAL WASTE RATIO ON BIOGAS PRODUCTION FROM ANAEROBIC CO-DIGESTION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  NaponKeanoi

  2013-01-01

  Full Text Available Global warming caused by energy generation from fossil fuel has accelerated the deployment of renewable fuels such as biogas. In this study, batch fermentation (5L was studied to observe the effect of natural water, cow dung, rice straw and water hyacinth ratio on the biogas and methane production at ambient temperature (31°C, 7.1-7.4 of pH for 52 days. The five types of co-digestion were 2:1:1:1 (digester A, 1:1:1:1 (digester B, 0.5:1:1:1 (digester C, 1:1:1:0 (digester D and 1:1:0:1 (digester E, respectively. The result showed that the biogas production increased progressively with amount of natural water to raw material. The maximum biogas production and methane concentration was 1650 mL/days and 61.47% was obtained at substrate mixture 2:1:1:1 (digester A, which there are suitable of C:N ratio at 31.1:1. Natural water, cow dung, rice straw and water hyacinth was mixed for biogas production, have been found to improve highest biogas production compared to those of without rice straw and water hyacinth. Therefore, the mixing natural water, cow dung, rice straw and water hyacinth can improve both biogas production and content of methane in biogas.

 5. Bioconversion of garden waste, kitchen waste and cow dung into value-added products using earthworm Eisenia fetida.

  Science.gov (United States)

  Wani, K A; Mamta; Rao, R J

  2013-04-01

  Solid waste management is a worldwide problem and it is becoming more and more complicated day by day due to rise in population, industrialization and changes in our life style. Transformation of industrial sludges into vermicompost is of double interest: on the one hand, a waste is converted into value added product, and, on the other, it controls a pollutant that is a consequence of increasing industrialization. Garden waste, kitchen waste and cow dung were subjected to recycle through vermicomposting by using the epigeic earthworm Eisenia fetida under field conditions. The pH, moisture content, total organic carbon, humus, nitrogen, phosphorous and potassium in vermicompost was analysed. It was found that moisture content, total organic carbon, humus, nitrogen, phosphorous and potassium was high in cow dung, followed by kitchen waste and garden waste. This study clearly indicates that vermicomposting of garden waste, kitchen waste and cow dung can not only produce a value added produce (vermicomposting) but at the same time reduce the quantity of waste.

 6. Experimental studies on effect of cow dung ash (pozzolanic binder) and coconut fiber on strengthproperties of concrete

  Science.gov (United States)

  Venkatasubramanian, C.; Muthu, D.; Aswini, G.; Nandhini, G.; Muhilini, K.

  2017-07-01

  The studies on durability of concrete have attracted attention in the recent years and its long term strength depends on quality of ingredients used in production of concrete. Now a days, the availability of ingredients is limited and in order to overcome this problem, research studies focuses on some alternate materials in the concrete production process. Also, Incorporation of waste materials consumes less energy leading to reduction of emission of green house gases. The application of fly ash and cow dung ash as a pozzolanic binder instead of cement and coir fibers finds extensive application in the manufacturing process of building materials. In this project an attempt has been made to utilize cow dung ash and coconut fiber as a replacement material of cement in the production of concrete. The cement is partially replaced with cow dung ash by about 2.5, 3 & 3.5 % by weight and with 1% of coconut fiber. The Compressive and Tensile strengths of concrete were found at different curing periods (7,14 & 28 days). From this study, it is inferred that these replacements will have a reasonable improvement in the strength properties of concrete by about 55-70%. The substitution of CDA, CF is economical in terms of cost and this usage eliminates the problem of landfills, reducing the environmental risk, maintaining the ecological balance, which is very much required for our nation.

 7. Molecular Investigation of the Short-term Sequestration of Natural Abundance 13C -labelled Cow Dung in the Surface Horizons of a Temperate Grassland Soil

  Science.gov (United States)

  Dungait, J.; Bol, R.; Evershed, R. P.

  2004-12-01

  An adequate understanding of the carbon (C) sequestration potential of grasslands requires that the quantity and residence times of C inputs be measured. Herbivore dung is largely comprised of plant cell wall material, a significant source of stable C in intensively grazed temperate grassland ecosystems that contributes to the soil carbon budget. Our work uses compound-specific isotope analysis to identify the pattern of input of dung-derived compounds from natural abundance 13C/-labelled cow dung into the surface horizons of a temperate grassland soil over one year. C4 dung (δ 13C \\-12.6 ‰ ) from maize fed cows was applied to a temperate grassland surface (δ 13C \\-29.95 ‰ ) at IGER-North Wyke (Devon, UK), and dung remains and soil cores beneath the treatments collected at ŧ = 7, 14, 28, 56, 112, 224 and 372 days. Bulk dung carbon present in the 0\\-1 cm and 1\\-5 cm surface horizons of a grassland soil over one year was estimated using Δ 13C between C4 dung and C3 dung, after Bol {\\et al.} (2000). The major biochemical components of dung were quantified using proximate forage fibre analyses, after Goering and Van Soest (1970) and identified using `wet' chemical and GC-MS methods. Plant cell wall polysaccharides and lignin were found to account for up to 67 {%} of dung dry matter. Hydrolysed polysaccharides were prepared as alditol acetates for analyses (after Docherty {\\et al.}, 2001), and a novel application of an off-line pyrolysis method applied to measure lignin-derived phenolic compounds (after Poole & van Bergen, 2002). This paper focuses on major events in the incorporation of dung carbon, estimated using natural abundance 13C&-slash;labelling technique. This revealed a major bulk input of dung carbon after a period of significant rainfall with a consequent decline in bulk soil δ 13C values until the end of the experiment (Dungait {\\et al.}, submitted). Findings will be presented revealing contribution of plant cell wall polysaccharides and

 8. Variations in soil properties, species composition, diversity and biomass of herbaceous species due to ruminant dung residue in a seasonally dry tropical environment of India

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Preeti Verma

  2015-05-01

  Full Text Available Ruminants directly or indirectly influence nutrient cycling and vegetation structure in grassland ecosystems. We assessed the impact of natural cattle dung deposition on soil attributes and the resulting effects on species composition, species diversity and biomass of herbaceous vegetation in a natural grassland in the seasonally dry tropical environment of Banaras Hindu University, India. For this 72 plots of 1 × 1 m [12 locations × 2 treatments (dung residue and control × 3 replicates] were selected in January 2013 and soil and vegetation samples collected. A total of 74 species belonging to 66 genera and 25 families were recorded. Principal Component Analysis (PCA ordination revealed that the dung residue (DP and control (CP plots were distinctly different in terms of soil attributes and species composition. The k-dominance plot showed greater species diversity in DPs than CPs, with higher soil nutrients and moisture and lower soil pH in DPs than CPs. Similarly, DPs showed more herbaceous species and greater biomass than CPs. This trend can be explained by the positive responses of forbs, erect plants, annuals, large-statured, non-native and non-leguminous species to dung residue, while increased biomass can be partly due to cattle preferentially not grazing areas adjacent to a dung pat. Overall, the study showed that deposition of dung during grazing by cattle stimulates growth of pasture species and increases species diversity. Therefore cattle dung could be used as a sustainable alternative to chemical fertilizers to manage soil pH, species composition and diversity, and forage production in the seasonally dry tropical grasslands of India, which are nutrient- and moisture-limited.Keywords: Animal manure, herbaceous vegetation, plant functional attributes, soil pH, species change.DOI: 10.17138/TGFT(3112-128 

 9. The effect of faecally excreted ivermectin and fenbendazole on the insect colonisation of cattle dung following the oral administration of sustained-release boluses.

  Science.gov (United States)

  Strong, L; Wall, R; Woolford, A; Djeddour, D

  1996-04-01

  The effects of faecal drug residues following the administration of anthelmintics in the form of sustained-release boluses, on dung-colonising Coleoptera and Diptera are reported. In blind field trials, pats of standard weight and size were prepared from the dung of cattle treated with an ivermectin (Ivomec SR Bolus, MSD Agvet) or a fenbendazole (Panacur Bolus, Hoechst) sustained-release bolus, and from a third control group of cattle that received no treatment. Pats were recovered after 7, 14, 21 and 42 days in the field and searched for invertebrates. There were no differences in the numbers of adult beetles found in the pats from the three treatment groups. Pats made from the dung of ivermectin-treated animals contained no larval Diptera Cyclorrhapha and significantly fewer larval Scarabaeidae than pats made from the dung of the other two groups. Furthermore, larval Scarabaeidae in the ivermectin pats were inhibited in their development. The pats from fenbendazole-treated animals contained similar numbers of larval Scarabaeidae and Diptera to the pats from untreated animals throughout the trial. At 42 days, the solid matter of the control and fenbendazole-containing cow pats were reduced to a crumbling, granular texture, while the pats from the ivermectin-treated animals were solid and compacted. Pitfall trapping, using traps baited with dung from the three groups, showed no significant difference between the numbers of adult Scarabaeidae attracted, though a trend towards higher numbers attracted to the dung of both anthelmintic-treated groups was evident. The results provide evidence of the toxic effects of excreted ivermectin on key dung-colonising families of insects, and show that fenbendazole lacks such toxic effects.

 10. A review and phylogeny of Scarabaeine dung beetle fossils (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae, with the description of two Canthochilum species from Dominican amber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergei Tarasov

  2016-05-01

  Full Text Available Despite the increasing rate of systematic research on scarabaeine dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae, their fossil record has remained largely unrevised. In this paper, we review all 33 named scarabaeine fossils and describe two new species from Dominican amber (Canthochilum alleni sp.n., Canthochilum philipsivieorum sp.n.. We provide a catalogue of all fossil Scarabaeinae and evaluate their assignment to this subfamily, based primarily on the original descriptions but also, where possible, by examining the type specimens. We suggest that only 21 fossil taxa can be reliably assigned to the Scarabaeinae, while the remaining 14 should be treated as doubtful Scarabaeinae. The doubtful scarabaeines include the two oldest dung beetle fossils known from the Cretaceous and we suggest excluding them from any assessments of the minimum age of scarabaeine dung beetles. The earliest reliably described scarabaeine fossil appears to be Lobateuchus parisii, known from Oise amber (France, which shifts the minimum age of the Scarabaeinae to the Eocene (53 Ma. We scored the best-preserved fossils, namely Lobateuchus and the two Canthochilum species described herein, into the character matrix used in a recent morphology-based study of dung beetles, and then inferred their phylogenetic relationships with Bayesian and parsimony methods. All analyses yielded consistent phylogenies where the two fossil Canthochilum are placed in a clade with the extant species of Canthochilum, and Lobateuchus is recovered in a clade with the extant genera Ateuchus and Aphengium. Additionally, we evaluated the distribution of dung beetle fossils in the light of current global dung beetle phylogenetic hypotheses, geological time and biogeography. The presence of only extant genera in the late Oligocene and all later records suggests that the main present-day dung beetle lineages had already been established by the late Oligocene–mid Miocene.

 11. Udvikling og initial validering af et web-baseret spørgeskema til identifikation af prædiktorer for usikker sex blandt unge danskere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Marianne Johansson

  spørgeskemaet, blev 224 3.G elever inviteret. Antallet af deltagere, der indgik i analyserne af spørgeskemaets svarprocenter samt analysen af prædiktorer for usikker sex blandt unge i Danmark, var 120 (54 %), og antallet af deltagere, der indgik i analysen af test-retest reliabiliteten, var 54 (24...... %). Resultater Fire hovedkategorier af prædiktorer for usikker sex blev identificeret i fokusgruppeinterviewene. 1) Alkohol, der bevirker, at kondomet bliver glemt. 2) Byture og ture til udlandet/festivaler, der er tæt associeret med one night stands og ofte fører til usikker sex. 3) Et lavt selvværd, der kan...... respondenternes alkoholindtagelse hele livet samt det sidste år, og en høj floor effekt for det item, der relaterede sig til alkoholindtagelsen den sidste måned. Både Rosenbergs Self-esteem skala og kondom Self-efficacy skalaerne viste god intern overensstemmelse (α>0,8), og spørgeskemaets test...

 12. Comparison of Genomic DNA Extraction Methods in Chieh-qua (Benincasa hispida )%节瓜基因组DNA提取方法比较研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  安重莹; 谢大森; 彭庆务; 何晓明

  2011-01-01

  Four DNA extraction methods,urea,high salt with low pH,SDS and CTAB,were compared for seed,cotyledon and different stage true leaf tissue of Chieh-qua. The results showed that quality genomic DNA can be extracted from all materials tested;however,the first true leave and cotyledon were preferable materials. High yield of DNA was observed in urea method and SDS method. The urea method was considered as an effective DNA extraction method for dry seeds and high quality DNA was obtained by CTAB method. The genomic DNA extracted from different materials by four methods was all amplified in PCR test.%以节瓜的成熟干种子、子叶和不同发育阶段的真叶为材料,选用尿素提取法、高盐低pH值法、SDS法和CTAB法等4种DNA提取方法进行比较.结果表明:不同节瓜材料均可以提取到基因组DNA,其中子叶和第1片真叶的提取效果最好;尿素提取法提取种子DNA最为简便快捷,CTAB法提取叶片能得到纯度较高的基因组DNA.经PCR检验,干种子和子叶提取的基因组DNA都可用于PCR扩增.

 13. Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw: from the sine qua non condition of bone exposure to a non-exposed BRONJ entity.

  Science.gov (United States)

  Koth, Valesca Sander; Figueiredo, Maria Antonia; Salum, Fernanda Gonçalves; Cherubini, Karen

  The present work aimed to review the literature focusing on the diagnostic criteria for bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw (BRONJ) and its implications regarding the management of the disease. Since the report of the first cases, BRONJ concepts, diagnostic criteria and guidelines have been changed. The presence of bone exposure in the oral cavity was at first a sine qua non condition for diagnosis. However, it seems that the great concern now is the possibility of occurrence of BRONJ without this feature. Some authors warn that the bone exposure criterion leads to late diagnosis and poor response to treatment. Meanwhile, some radiographic features, such as bone sclerosis, have been postulated as early signs of the disease. Criticisms have also been raised about the clinical staging system of BRONJ. While there is no consensus on the subject, common sense recommends treating symptomatic patients taking bisphosphonate as having BRONJ despite the absence of bone exposure; and asymptomatic patients must be kept under dental follow-up, since all of them are at risk for BRONJ.

 14. Green ambrosia for Soil- Dry Cow Dung Powder: Rhexistasy to Biostasy

  Science.gov (United States)

  Bagla, Hemlata; Barot, Nisha

  2013-04-01

  "Greener ambrosia for Soil - Dry cow dung powder: Rhexistasy to Biostasy" Pedosphere, the soil with its biotic and abiotic component, is produced by lithosphere`s interactions with atmosphere, hydrosphere and biosphere. The theory of Biorhexistasy proposed by pedologist H. Erhart [1], describes two crucial climatic phases of soil i.e. Biostasy, period of soil formation and Rhexistasy, periods of soil erosion. Humus, the organic matter in soil, permits better aeration, enhances the absorption and releases nutrients, and makes the soil less susceptible to leaching and erosion [2], thus the agent of soil`s vitality. Mismanagement of soil, leads to the degradation of millions of acres of land through erosion, compaction, salinization and acidification. Among these threats salinity is a major abiotic stress reducing the yield of wide variety of crops all over the world [3]. It is been proved that Humic Acid (HA) treatment can ameliorate the deleterious effects of salt stress by increasing root growth, altering mineral uptake, and decreasing membrane damage, thus inducing salt tolerance in plants [4]. HA can be inexpensively incorporated into soils via different biowastes. Dry cow dung powder (DCP), is naturally available bio-organic, complex, polymorphic humified fecal matter, enriched with minerals, carbohydrates, fats, proteins, bile pigments, aliphatic - aromatic species such as HA, Fulvic Acid (FA) etc [5]. The microbial consortium enables DCP with considerable potentials for biodegradation and biotransformation of even saline soil and further contributes to many biogeochemical processes, boosting humus content of soil. Due to unambiguous biological, microbiological as well as chemical inert properties of DCP, it has been successfully utilized as a fertilizer and soil conditioner since ages in India, one of the leading agrarian countries of the world. Thus we summarize that DCP is one of the best contenders for the biostasy and desaliner of soil, aptly, soil

 15. Impacts to Dungeness Crab from the Southwest Washington Littoral Drift Restoration Project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Williams, Greg D.; Kohn, Nancy P.; Pearson, Walter H.; Skalski, J R.

  2005-11-09

  The Benson Beach littoral drift restoration project is a demonstration project that will replenish sand on Benson Beach, the public beach north of the North Jetty at the mouth of the Columbia River (MCR), using material dredged from the river during normal maintenance dredging of the navigational channel. A U.S. Army Corps of Engineers (Corps) proposal involves pumping the material from a sump area on the south side of the jetty to Benson Beach using a cutter suction dredge, also known as a pipeline dredge. If this one-time demonstration project proves feasible and successful, up to a million cubic yards of sediment could be used to replenish the outer coast littoral drift system in successive years by the same process. The primary goal of this study was to assess the potential risk of impacts to Dungeness crab from the proposed Benson Beach littoral drift restoration process of using the cutter suction dredge to move sediment from the proposed sump area on one side of the North Jetty to the beach on the other side of the jetty. Because there are no direct measurements of crab entrainment by pipeline dredge operating outside of the lower Columbia River navigation channel, dredge impacts for the proposed demonstration project were estimated using a modification of the dredge impact model (DIM) of Armstrong et al. (1987). The model estimates adult equivalent loss (AEL) of crabs using crab population density from trawl surveys, dredge project information (gear type, season, location, volume), and an entrainment function relating crab population density to entrainment by the dredge. The input used in applying the DIM to the Benson Beach littoral drift restoration included the specific dredging scenario provided by the Corps, existing data on crab density in previously proposed sump areas, and a series of entrainment functions. A total of fourteen scenarios were modeled and the outcomes compared with six reference scenarios intended to represent realistic to worst cases

 16. Impacts to Dungeness Crab from the Southwest Washington Littoral Drift Restoration Project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Williams, Greg D.; Kohn, Nancy P.; Pearson, Walter H.; Skalski, J R.

  2005-11-09

  The Benson Beach littoral drift restoration project is a demonstration project that will replenish sand on Benson Beach, the public beach north of the North Jetty at the mouth of the Columbia River (MCR), using material dredged from the river during normal maintenance dredging of the navigational channel. A U.S. Army Corps of Engineers (Corps) proposal involves pumping the material from a sump area on the south side of the jetty to Benson Beach using a cutter suction dredge, also known as a pipeline dredge. If this one-time demonstration project proves feasible and successful, up to a million cubic yards of sediment could be used to replenish the outer coast littoral drift system in successive years by the same process. The primary goal of this study was to assess the potential risk of impacts to Dungeness crab from the proposed Benson Beach littoral drift restoration process of using the cutter suction dredge to move sediment from the proposed sump area on one side of the North Jetty to the beach on the other side of the jetty. Because there are no direct measurements of crab entrainment by pipeline dredge operating outside of the lower Columbia River navigation channel, dredge impacts for the proposed demonstration project were estimated using a modification of the dredge impact model (DIM) of Armstrong et al. (1987). The model estimates adult equivalent loss (AEL) of crabs using crab population density from trawl surveys, dredge project information (gear type, season, location, volume), and an entrainment function relating crab population density to entrainment by the dredge. The input used in applying the DIM to the Benson Beach littoral drift restoration included the specific dredging scenario provided by the Corps, existing data on crab density in previously proposed sump areas, and a series of entrainment functions. A total of fourteen scenarios were modeled and the outcomes compared with six reference scenarios intended to represent realistic to worst cases

 17. A (inelegibilidade feminina na Academia Brasileira de Letras: Carolina Michaëlis e Amélia Beviláqua Feminine (ineligibility in the Brazilian Academy of Letters: Carolina Michaëlis and Amélia Beviláqua's experiences

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michele Asmar Fanini

  2010-06-01

  Full Text Available A Academia Brasileira de Letras erigiu-se como um ambiente refratário à presença feminina. Embora mantida fora de cogitação durante seus primeiros oitenta anos de existência, a questão da "elegibilidade feminina" não deixou de integrar a pauta de algumas das sessões acadêmicas. Destarte, o presente artigo objetiva iluminar este tema, tendo em vista os bastidores de dois importantes episódios ocorridos, respectivamente, em 1911 e 1930, quais sejam: a cogitação do nome da filóloga Carolina Michaëlis para integrar o quadro de sócios correspondentes da "Casa de Machado de Assis" e a proposta oficial de candidatura encaminhada por Amélia Beviláqua, primeira mulher a tentar concorrer a uma vaga entre os membros efetivos da agremiação.The Brazilian Academy of Letters emerged as an environment resistant to the presence of women. Although it was unthinkable during its first eighty years of existence, the question of "feminine eligibility" did make the agenda of some of the academic sessions. The present article seeks to shed light on this issue by taking a backstage look at two key episodes, from 1911 and 1930, respectively: the consideration of the philologist Carolina Michaëlis as a candidate to the board of non-effective members of the House of Machado de Assis and the official candidacy of Amélia Beviláqua, the first woman to vie for a seat among the effective members of the academy.

 18. The role of cow dung and kitchen manure composts and their non-aerated compost teas in reducing the incidence of foliar diseases of Lycopersicon esculentum (Mill

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Ngakou

  2014-06-01

  Full Text Available Compost teas are fermented watery extracts of composted materials used for their beneficial effect on plants. A study was conducted in the field to compare the efficacy of cow dung and kitchen manure composts and their derived non-aerated compost teas on disease symptoms expression and severity of Lycopersicon esculentum. The experimental layout was a complete randomised block design comprising six treatments, each of which was repeated three times: the negative control plot (Tm-; the positive control or fungicide plot (Tm+; the cow dung compost plot (Cpi; the kitchen manure compost plot (Cpii; the compost tea derived cow dung plot (Tci; and the compost tea derived kitchen manure plot (Tcii. Compost tea derived cow dung was revealed to be richer in elemental nutrients (N, P, K than compost tea from kitchen manure, and significantly (p < 0.0001 enhanced fruit yield per plant. Similarly, the two composts and their derived compost teas significantly (p < 0.0001 reduced the incidence and severity of disease symptoms compared to the controls, with the highest efficacy accounting for cow dung compost and compost tea. Although the non-aerated compost teas were not amended with micro-organisms, these results suggest that the two compost teas in use were rich enough in microbial pathogen antagonists, and therefore, are perceived as potential alternatives to synthetic chemical fungicides. Future work will attempt to identify these microbial antagonists with highly suppressive activity in the non-aerated compost teas.

 19. Morphology and contact mechanics influence adhesive characteristics of Dung Beetle's bristle and Gecko's setae

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2007-01-01

  Geckos (Gekko gecko) use their hairy setae to adhere on various solid surfaces and dung beetles ( Copris ochus Motschulsky) use their hairy bristles to anti-adhere in sticky environments. We study why two hairy systems express a conflict in functions by using SEM, histological approaches and functional experiments. Adhesion models and various parameters were collected and analyzed. Based on the morphological data and functional experimental results carried out by natural and denatured gecko setae and beetle bristles, we first demonstrated that the stiffness along the hair is 1000 to 30000 times that perpendicular to the hair. This stiffness difference is the key factor leading to the two hairy systems' functional differences. Slope of gecko setae reduces contact stiffness, increases contact points and real contact area that results in amazing adhesive abilities. On the other hand, stiff bristles in a beetle have higher contact stiffness, which reduces the real contact area and decreases the adhesion between two contact surfaces. Deformation of gecko setae destroys the hierarchical structure, increases the contact stiffness and results in a decrease of adhesion forces. Similarly, deformation of beetle bristles destroys the erect structure of the hair, interconnects the separated bristles and thus decreases the anti-adhesive functions. These observations inspire us in designing anti-adhesive and adhesive biomimetic systems.

 20. ISOLATION AND PARTIAL PURIFICATION OF ANTIMICROBIAL PEPTIDES/PROTEINS FROM DUNG BEETLE, ONTHOPHAGUS TAURUS IMMUNE HEMOLYMPH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasanth Patil H.B

  2013-06-01

  Full Text Available Antimicrobial peptides are important in the first line of the host defense system of all insect species. In the present study antimicrobial peptide(s were isolated from the hemolymph of the dung beetle Onthophagus taurus. Both non induced and immune induced hemolymphs were tested for their antimicrobial activity against different bacterial strains and C. albicans. Induction was done by injecting E. coli into the abdominal cavity of the O. taurus. The non induced hemolymph did not show activity against any of the tested fungal and bacterial strains where as induced hemolymph showed activity against all tested bacterial strains but no activity against C. albicans. The induced hemolymph was subjected to non reducing SDS-PAGE and UV wavelength scan was performed to detect the presence of peptides. The immune induced hemolymph was purified by gel filtration chromatography to separate the proteins responsible for the antibacterial activity. The fractions within the peak were tested against those bacteria which previously showed sensitivity to the crude immune induced hemolymph. All fractions were found to be active against all tested bacteria with difference in zone of inhibition. The peptides are active against prokaryotes & not against eukaryotes. These properties reveal its unique characteristics and therapeutic application.

 1. Phylogenetics and biogeography of the dung beetle genus Onthophagus inferred from mitochondrial genomes.

  Science.gov (United States)

  Breeschoten, Thijmen; Doorenweerd, Camiel; Tarasov, Sergei; Vogler, Alfried P

  2016-12-01

  Phylogenetic relationships of dung beetles in the tribe Onthophagini, including the species-rich, cosmopolitan genus Onthophagus, were inferred using whole mitochondrial genomes. Data were generated by shotgun sequencing of mixed genomic DNA from >100 individuals on 50% of an Illumina MiSeq flow cell. Genome assembly of the mixed reads produced contigs of 74 (nearly) complete mitogenomes. The final dataset included representatives of Onthophagus from all biogeographic regions, closely related genera of Onthophagini, and the related tribes Onitini and Oniticellini. The analysis defined four major clades of Onthophagini, which was paraphyletic for Oniticellini, with Onitini as sister group to all others. Several (sub)genera considered as members of Onthophagus in the older literature formed separate deep lineages. All New World species of Onthophagus formed a monophyletic group, and the Australian taxa are confined to a single or two closely related clades, one of which forms the sister group of the New World species. Dating the tree by constraining the basal splits with existing calibrations of Scarabaeoidea suggests an origin of Onthophagini sensu lato in the Eocene and a rapid spread from an African ancestral stock into the Oriental region, and secondarily to Australia and the Americas at about 20-24 Mya. The successful assembly of mitogenomes and the well-supported tree obtained from these sequences demonstrates the power of shotgun sequencing from total genomic DNA of species pools as an efficient tool in genus-level phylogenetics.

 2. A cost of cryptic female choice in the yellow dung fly.

  Science.gov (United States)

  Ward, Paul I; Wilson, Alastair J; Reim, Constanze

  2008-09-01

  Female dung flies Scathophaga stercoraria (L.) store sperm from several males in three or four spermathecae. Selection on the number of spermathecae was successful and the morphological intermediate stages in the evolution from three to four spermathecae are illustrated. The genetic quality of a male from a female's perspective depends on an interaction between their genotypes and the microhabitat in which the offspring will grow. Females influence the paternity pattern of their offspring, and do this differently in different microhabitats. Females with four spermathecae are better able to influence paternity than are those with three spermathecae. However, there must be a cost to building and maintaining an extra spermatheca. We estimate, using the animal model on pedigree data, that this cost is approximately five eggs per clutch, i.e. around 8% of the mean clutch size. This is a substantial cost and such costs should not be ignored in discussions of the benefits to females of assessing the genetic qualities of their mating partners. We suggest that the number of spermathecae in the study population is stable because the relative benefits in quality of offspring through cryptic female choice is balanced by the costs in total numbers of offspring.

 3. Experimental Investigation on the Effects of Digester Size on Biogas Production from Cow Dung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdulkarim Nasir

  2015-01-01

  Full Text Available This paper presents the experimental investigation on the effect of digester size on biogas production. Experiments were carried out to produce biogas from different sizes of digester. 1.4 kg of cow dung was used to carry out the experiments. The temperature throughout the period of experimentation was within ambient temperature of 250C to 350C. It was observed that the pH values of the Digesters fluctuate between 5.4 and 7.6. This may be due to the activities of acid. Digesters A, B, C, D and E, with volumes of 250 ml, 500ml, 1000ml, 2000ml and 3000ml, produced a total biogas of 625 cm3 , 715cm3 , 1635cm3 , 2082cm3 and 2154cm3 respectively. Digester size is an important factor which has a direct effect on the quantity of gas produced. For the total biogas produced per litre of digester size, Digesters A, B, C, D and E, produces 2500 cm 3 l -1 , 1430 cm 3 l - 1 , 1635 cm 3 l -1 , 1041 cm 3 l -1 and 718 cm 3 l -1 respectively.

 4. Evolution of composition of dairy manure supernatant in a controlled dung pit.

  Science.gov (United States)

  Rico, C; García, H; Rico, J L; Fernández, J; Renedo, J

  2009-12-01

  Anaerobic conversion of dairy manure into biogas is an attractive way of managing this waste. It is well known that the hydrolysis of large molecules into small, directly biodegradable ones is the rate limiting step of the overall anaerobic process. The present work studies the development of the hydrolytic and acidogenic stages of dairy manure with different solid concentrations (40, 60 and 80 g VS/L) at ambient temperature (20 degrees C). The purpose was to determine the operational conditions that provide a liquid fraction with a high soluble chemical oxygen demand (COD) and a high volatile fatty acids (VFA) content in manure before the methanogenic stage starts up. At 20 degrees C, the evolution of the studied parameters showed that, in a controlled plug-flow dung pit, the hydrolytic and acidogenic stages progressed moderately in a continuous way during the 25 days that the experimentation lasted, whereas no methanization was observed. Supernatant COD and VFA concentrations increased 30% and 107%, respectively, for the 60 g VS/L samples. Manure was also operated at 35 degrees C with a similar increase in supernatant COD but a higher increase in VFA, 154%. For both operational temperatures, the predominant VFAs were, in this order, acetic, propionic and butyric acids. During the operation at 35 degrees C, the methanogenic stage started between days 20 and 25 for the samples with lower solids content, i.e. 40 and 60 g VS/L.

 5. Dung-beetles (Coleoptera: Scarabeidae from the Zona Protectora Las Tablas, Talamanca, Costa Rica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mata-Lorenzen, J.

  2008-01-01

  Full Text Available Dung-beetle species are considered an important focal indicator group in tropical forests. During 2007,eighteen traps were set in two permanent biodiversity plots during one week surveys in Las Tablas Protected Zonewithin La Amistad Biosphere Reserve. The main purpose of this study was to determine the group composition anddiversity as the basis for permanent monitoring and to measure potential impacts of land use change and climate changeon mountain diversity. Pitfall traps were placed randomly within the plots with human feces as bait. A total of 26species distributed in 13 genera and six tribes were collected. The composition of species includes eight endemicspecies, seven for Costa Rica (CR and Panama and one only for CR. The diversity found in this study was typical ofprevious studies in the region. Further sampling is needed to obtain the total number of species for the area. This studyis part of an on-going research project about climate change impacts and biodiversity monitoring in this important ecoregionof Mesoamerica.

 6. Intralocus tactical conflict: genetic correlations between fighters and sneakers of the dung beetle Onthophagus taurus.

  Science.gov (United States)

  Buzatto, B A; Kotiaho, J S; Tomkins, J L; Simmons, L W

  2015-03-01

  Males and females differ in their phenotypic optima for many traits, and as the majority of genes are expressed in both sexes, some alleles can be beneficial to one sex but harmful to the other (intralocus sexual conflict; ISC). ISC theory has recently been extended to intrasexual dimorphisms, where certain alleles may have opposite effects on the fitness of males of different morphs that employ alternative reproductive tactics (intralocus tactical conflict; ITC). Here, we use a half-sib breeding design to investigate the genetic basis for ISC and ITC in the dung beetle Onthophagus taurus. We found positive heritabilities and intersexual genetic correlations for almost all traits investigated. Next, we calculated the intrasexual genetic correlation between males of different morphs for horn length, a sexually selected trait, and compared it to intrasexual correlations for naturally selected traits in both sexes. Intrasexual genetic correlations did not differ significantly between the sexes or between naturally and sexually selected traits, failing to support the hypothesis that horns present a reduction of intrasexual genetic correlations due to ITC. We discuss the implications for the idea of developmental reprogramming between male morphs and emphasize the importance of genetic correlations as constraints for the evolution of dimorphisms.

 7. Dungeness crab survey for the Southwest Ocean Disposal Site off Grays Harbor, Washington, June 1990

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Higgins, B.J.; Pearson, W.H. (Battelle/Marine Sciences Lab., Sequim, WA (United States))

  1991-09-01

  As part of the Grays Harbor Navigation Improvement Project, the Seattle District of the US Army Corps of Engineers has begun active use of the Southwest Ocean Disposal Site off Grays Harbor, Washington. This survey was to verify that the location of the area of high crab density observed during site selection surveys has not shifted into the Southeast Ocean Disposal Site. In June 1990, mean densities of juvenile Dungeness crab were 146 crab/ha within the disposal site and 609 crab/ha outside ad north of the disposal site. At nearshore locations outside the disposal site, juvenile crab density was 3275 crab/ha. Despite the low overall abundance, the spatial distribution of crab was such that the high crab densities in 1990 have remained outside the Southwest Ocean Disposal Site. The survey data have confirmed the appropriateness of the initial selection of the disposal site boundaries and indicated no need to move to the second monitoring tier. 8 refs., 9 figs., 2 tabs.

 8. Isolation and evaluation of a high H{sub 2}-producing lab isolate from cow dung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pandey, Anjana; Sinha, Pallavi [Nanotechnology and Molecular Biology Lab, Department of Biotechnology, University of Allahabad, Allahabad-211002, Uttar Pradesh (India); Kotay, Shireen Meher; Das, Debabrata [Department of Biotechnology, Indian Institute of Technology, Kharagpur-721302, West Bengal (India)

  2009-09-15

  Hydrogen producing bacterial strain was isolated from Indian cow dung and identified of the bacterial family Enterobacteriaceae. This lab isolate was differentiated from Citrobacter Y-19 at molecular level by using RAPD, PCR based technique, and OPO-03{sub 460} and OPO-17{sub 800} RAPD marker for this specific strain (lab isolate) was identified. Fermentative studies were investigated for important parameters, starting with pH of the culture, temperature, inoculum age and inoculum volume, initial substrate concentration and different substrates. Among different substrates, dextrose and sucrose were the preferred substrates for hydrogen production. The optimal starting pH of the culture was found to be 5.0. The H{sub 2} production increased with increase in temperature up to 30 C. The maximum value of H{sub 2} production was recorded when inoculum volume was 12.5% of the culture broth and inoculum age was 14 h. Under batch fermentation conditions, the maximum hydrogen production rate and yield were 355.2 ml l{sup -1} h{sup -1} and 2.1 mol/mol glucose (conversion 35%), respectively. These results indicate that this lab isolate is an ideal hydrogen producer. (author)

 9. Purification and characterization of a serine protease (CPM-2) with fibrinolytic activity from the dung beetles.

  Science.gov (United States)

  Ahn, Mi Young; Hahn, Bum-Soo; Ryu, Kang Sun; Hwang, Jae Sam; Kim, Yeong Shik

  2005-07-01

  Catharsius protease-2 (CPM-2) was isolated from the body of dung beetles, Catharsius molossus, using a three step purification process (ammonium sulfate fractionation, gel filtration on Bio-Gel P-60, and affinity chromatography on DEAE Affi-Gel blue). The purified CPM-2, having a molecular weight of 24 kDa, was assessed homogeneously by SDS-polyacrylamide gel electrophoresis. The N-terminal amino acid sequence of CPM-2 was composed of X Val Gln Asp Phe Val Glu Glu Ile Leu. CPM-2 was inactivated by Cu2+ and Zn2+ and strongly inhibited by typical serine proteinase inhibitors such as TLCK, soybean trypsin inhibitor, aprotinin, benzamidine, and alpha1-antitrypsin. However, EDTA, EGTA, cysteine, beta-mercaptoethanol, E64, and elastatinal had little effect on enzyme activity. In addition, antiplasmin and antithrombin III were not sensitive to CPM-2. Based on the results of a fibrinolytic activity test, CPM-2 readily cleaved Aalpha- and Bbeta-chains of fibrinogen and fibrin, and gamma-chain of fibrinogen more slowly. The nonspecific action of the enzyme resulted in extensive hydrolysis, releasing a variety of fibrinopeptides of fibrinogen and fibrin. Polyclonal antibodies of CPM-2 were reactive to the native form of antigen. The ELISA was applied to detect quantities, in nanograms, of the antigen in CPM-2 protein.

 10. Estimated Entrainment of Dungeness Crab During Dredging For The Columbia River Channel Improvement Project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pearson, Walter H.; Williams, Greg D.; Skalski, John R.

  2002-12-01

  The studies reported here focus on issues regarding the entrainment of Dungeness crab related to the proposed Columbia River Channel Improvement Project and provided direct measurements of crab entrainment rates at three locations (Desdomona Shoals, Upper Sands, and Miller Sands) from RM4 to RM24 during summer 2002. Entrainment rates for all age classes of crabs ranged from zero at Miller Sands to 0.224 crabs per cy at Desdemona Shoals in June 2002. The overall entrainment rate at Desdomona Shoals in September was 0.120 crabs per cy. A modified Dredge Impact Model (DIM) used the summer 2002 entrainment rates to project crab entrainment and adult equivalent loss and loss to the fishery for the Channel Improvement Project. To improve the projections, entrainment data from Flavel Bar is needed. The literature, analyses of salinity intrusion scenarios, and the summer 2002 site-specific data on entrainment and salinity all indicate that bottom salinity influences crab distribution and entrainment, especially at lower salinities. It is now clear from field measurements of entrainment rates and salinity during a period of low river flow (90-150 Kcfs) and high salinity intrusion that entrainment rates are zero where bottom salinity is less than 16 o/oo most of the time. Further, entrainment rates of 2+ and older crab fall with decreasing salinity in a clear and consistent manner. More elaboration of the crab distribution- salinity model, especially concerning salinity and the movements of 1+ crab, is needed.

 11. Changes in Soil Chemical Properties and Lettuce Yield Response Following Incorporation of Biochar and Cow Dung to Highly Weathered Acidic Soils

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agyei Frimpong, Kwame; Amoakwah, Emmanuel; Osei, Benjamin A

  2016-01-01

  Soil fertility decline is a major biophysical constraint to crop production in Sub-Saharan Africa. Therefore, there is an urgent need for sustainable soil fertility replenishment strategies to improve soil quality for enhanced crop production. In a laboratory incubation experiment, biochar (2......% and 5%) and cow dung (20 tons ha-1) were applied singly, and 2% biochar was applied in combination with two rates of cow dung (10 and 20 tons ha-1) in a coastal savanna soil repacked at a bulk density of 1.4 g cm-3 at a constant soil water filled capacity of 60% for 40 days. The same treatments were...... imposed on two highly weathered, acidic soils from the coastal savanna and tropical rainforest agroecological zones of Ghana, respectively, to elucidate their effect on yield of lettuce. The study showed that application of biochar solely or in combination with cow dung increased soil pH, total organic...

 12. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malene Charlotte Larsen

  2009-12-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 13. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malene Charlotte Larsen

  2009-02-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 14. Effect of the application of cattle urine with or without the nitrification inhibitor DCD, and dung on greenhouse gas emissions from a UK grassland soil.

  Science.gov (United States)

  Cardenas, L M; Misselbrook, T M; Hodgson, C; Donovan, N; Gilhespy, S; Smith, K A; Dhanoa, M S; Chadwick, D

  2016-11-01

  Emissions of nitrous oxide (N2O) from soils from grazed grasslands have large uncertainty due to the great spatial variability of excreta deposition, resulting in heterogeneous distribution of nutrients. The contribution of urine to the labile N pool, much larger than that from dung, is likely to be a major source of emissions so efforts to determine N2O emission factors (EFs) from urine and dung deposition are required to improve the inventory of greenhouse gases from agriculture. We investigated the effect of the application of cattle urine and dung at different times of the grazing season on N2O emissions from a grassland clay loam soil. Methane emissions were also quantified. We assessed the effect of a nitrification inhibitor, dicyandiamide (DCD), on N2O emissions from urine application and also included an artificial urine treatment. There were significant differences in N2O EFs between treatments in the spring (largest from urine and lowest from dung) but not in the summer and autumn applications. We also found that there was a significant effect of season (largest in spring) but not of treatment on the N2O EFs. The resulting EF values were 2.96, 0.56 and 0.11% of applied N for urine for spring, summer and autumn applications, respectively. The N2O EF values for dung were 0.14, 0.39 and 0.10% for spring, summer and autumn applications, respectively. The inhibitor was effective in reducing N2O emissions for the spring application only. Methane emissions were larger from the dung application but there were no significant differences between treatments across season of application.

 15. Changes in the chemical characteristics of water-extracted organic matter from vermicomposting of sewage sludge and cow dung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Xing, Meiyan, E-mail: xingmeiyan@tongji.edu.cn [State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092 (China); Li, Xiaowei; Yang, Jian; Huang, Zhidong; Lu, Yongsen [State Key Laboratory of Pollution Control and Resources Reuse, College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092 (China)

  2012-02-29

  Highlights: Black-Right-Pointing-Pointer Vermicomposting causes an increase in the aromaticity of WEOM from the substrates. Black-Right-Pointing-Pointer Vermicomposting homogenizes the molecular weight of WEOM from the substrates. Black-Right-Pointing-Pointer The WEOM from the vermicompost is characterized by high O-containing groups. Black-Right-Pointing-Pointer The WEOM from the vermicompost includes small aliphatic and protein-like groups. Black-Right-Pointing-Pointer The WEOM test is a good way to evaluate the biological maturity of vermicompost. - Abstract: The chemical changes of water-extractable organic matter (WEOM) from five different substrates of sewage sludge enriched with different proportions of cow dung after vermicomposting with Eisenia fetida were investigated using various analytical approaches. Results showed that dissolved organic carbon, chemical oxygen demand, and C/N ratio of the substrates decreased significantly after vermicomposting process. The aromaticity of WEOM from the substrates enhanced considerably, and the amount of volatile fatty acids declined markedly, especially for the cow dung substrate. Gel filtration chromatography analysis showed that the molecular weight fraction between 10{sup 3} and 10{sup 6} Da became the main part of WEOM in the final product. {sup 1}H nuclear magnetic resonance spectra revealed that the proportion of H moieties in the area of 0.00-3.00 ppm decreased, while increasing at 3.00-4.25 ppm after vermicomposting. Fluorescence spectra indicated that vermicomposting caused the degradation of protein-like groups, and the formation of fulvic and humic acid-like compounds in the WEOM of the substrates. Overall results indicate clearly that vermicomposting promoted the degradation and transformation of liable WEOM into biological stable substances in sewage sludge and cow dung alone, as well as in mixtures of both materials, and testing the WEOM might be an effective way to evaluate the biological maturity and

 16. POTENCY OF LIGNOCELLULOSE DEGRADING BACTERIA ISOLATED FROM BUFFALO AND HORSE GASTROINTESTINAL TRACT AND ELEPHANT DUNG FOR FEED FIBER DEGRADATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Wahyudi

  2014-10-01

  Full Text Available Lignin is limiting factor for cellulose and hemicellulose degradation in rumen. Isolation andselection bacteria from buffalo and horse gastrointestinal tract and elephant dung could be foundbacteria that have superiority to degrade lignin, xylan, and cellulose. Those animals were chosenbecause they were herbivores that consume low quality crude fiber as their main energy sources.Lignocellulose degrading bacteria were isolated by Hungate selective media, by using lignin (tannicacid, xylan, and cellulose as selective substrates. The morphological identification used an enrichmentmedia by measuring color, colony size, diffusion zone, clear zone, and biochemical identification usingproduction of ligninase, xylanase, and cellulase enzymes. The best lignocellulose degrading bacteriathen was determined by the morphological and biochemical character. This study showed thatlignocellulose degrading bacteria could be found in gastrointestinal tract of buffalo and horse, andelephant dung. Highest number colony was found in samples from buffalo's colon (376, followed byhorse's cecum (203, elephant’s dung (46, buffalo’s cecum (23, buffalo's rumen (9 and horse’s colon(7. The highest isolates activity of lignolytic, xylanolytic, and cellulolytic were reached by buffalo’scecum (7.64, horse's cecum (6.27, and buffalo’s colon (2.48. Meanwhile the highest enzymesproductivities were: buffalo’s cecum (0.0400 µmol, horse’s cecum (1.3912 µmol and buffalo’s colon(0.1971 µmol. Based on morphologycal character and biochemical test, it could be concluded thatlignolytic from buffalo’s cecum, xylanolytic from horse’s cecum, and cellulolytic from buffalo’s colonwere the superior isolates and they were 99% analyzed as Enterococcus casseliflavus/gallinarumspecies.

 17. How habitat change and rainfall affect dung beetle diversity in Caatinga, a Brazilian semi-arid ecosystem.

  Science.gov (United States)

  Liberal, Carolina Nunes; de Farias, Ângela Maria Isidro; Meiado, Marcos Vinicius; Filgueiras, Bruno K C; Iannuzzi, Luciana

  2011-01-01

  The aim of the present study was to evaluate how dung beetle communities respond to both environment and rainfall in the Caatinga, a semi-arid ecosystem in northeastern Brazil. The communities were sampled monthly from May 2006 to April 2007 using pitfall traps baited with human feces in two environments denominated "land use area" and "undisturbed area." Abundance and species richness were compared between the two environments and two seasons (dry and wet season) using a generalized linear model with a Poisson error distribution. Diversity was compared between the two environments (land use area and undisturbed area) and seasons (dry and wet) using the Two-Way ANOVA test. Non-metric multidimensional scaling was performed on the resemblance matrix of Bray-Curtis distances (with 1000 random restarts) to determine whether disturbance affected the abundance and species composition of the dung beetle communities. Spearman's correlation coefficient was used to determine whether rainfall was correlated with abundance and species richness. A total of 1097 specimens belonging to 13 species were collected. The most abundant and frequent species was Dichotomius geminatus Arrow (Coleoptera: Scarabaeidae). The environment exerted an influence over abundance. Abundance and diversity were affected by season, with an increase in abundance at the beginning of the wet season. The correlation coefficient values were high and significant for abundance and species richness, which were both correlated to rainfall. In conclusion, the restriction of species to some environments demonstrates the need to preserve these areas in order to avoid possible local extinction. Therefore, in extremely seasonable environments, such as the Caatinga, seasonal variation strongly affects dung beetle communities.

 18. Effects of grazing intensity and the use of veterinary medical products on dung beetle biodiversity in the sub-mountainous landscape of Central Italy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mattia Tonelli

  2017-01-01

  Full Text Available Grazing extensification and intensification are among the main problems affecting European grasslands. We analyze the impact of grazing intensity (low and moderate and the use of veterinary medical products (VMPs on the dung beetle community in the province of Pesaro-Urbino (Italy. Grazing intensity is a key factor in explaining the diversity of dung beetles. In the case of the alpha diversity component, sites with a low level of grazing activity—related in a previous step to the subsequent abandonment of traditional farming—is characterized by a loss of species richness (q = 0 and a reduction in alpha diversity at the levels q = 1 and q = 2. In the case of beta diversity, sites with a different grazing intensity show remarkable differences in terms of the composition of their species assemblages. The use of VMPs is another important factor in explaining changes in dung beetle diversity. In sites with a traditional use of VMPs, a significant loss of species richness and biomass is observed, as is a notable effect on beta diversity. In addition, the absence of indicator species in sites with a historical use of VMPs corroborates the hypothesis that these substances have a ubiquitous effect on dung beetles. However, the interaction between grazing activity and VMPs when it comes to explaining changes in dung beetle diversity is less significant (or is not significant than the main effects (each factor separately for alpha diversity, biomass and species composition. This may be explained if we consider that both factors affect the various species differently. In other words, the reduction in dung availability affects several larger species more than it does very small species, although this does not imply that the former are more susceptible to injury caused by the ingestion of dung contaminated with VMPs. Finally, in order to prevent negative consequences for dung beetle diversity, we propose the maintenance of a moderate grazing intensity and

 19. Effects of grazing intensity and the use of veterinary medical products on dung beetle biodiversity in the sub-mountainous landscape of Central Italy

  Science.gov (United States)

  Tonelli, Mattia; Zunino, Mario E.

  2017-01-01

  Grazing extensification and intensification are among the main problems affecting European grasslands. We analyze the impact of grazing intensity (low and moderate) and the use of veterinary medical products (VMPs) on the dung beetle community in the province of Pesaro-Urbino (Italy). Grazing intensity is a key factor in explaining the diversity of dung beetles. In the case of the alpha diversity component, sites with a low level of grazing activity—related in a previous step to the subsequent abandonment of traditional farming—is characterized by a loss of species richness (q = 0) and a reduction in alpha diversity at the levels q = 1 and q = 2. In the case of beta diversity, sites with a different grazing intensity show remarkable differences in terms of the composition of their species assemblages. The use of VMPs is another important factor in explaining changes in dung beetle diversity. In sites with a traditional use of VMPs, a significant loss of species richness and biomass is observed, as is a notable effect on beta diversity. In addition, the absence of indicator species in sites with a historical use of VMPs corroborates the hypothesis that these substances have a ubiquitous effect on dung beetles. However, the interaction between grazing activity and VMPs when it comes to explaining changes in dung beetle diversity is less significant (or is not significant) than the main effects (each factor separately) for alpha diversity, biomass and species composition. This may be explained if we consider that both factors affect the various species differently. In other words, the reduction in dung availability affects several larger species more than it does very small species, although this does not imply that the former are more susceptible to injury caused by the ingestion of dung contaminated with VMPs. Finally, in order to prevent negative consequences for dung beetle diversity, we propose the maintenance of a moderate grazing intensity and the rational

 20. Effects of ivermectin application on the diversity and function of dung and soil fauna: Regulatory and scientific background information

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adler, Nicole; Blanckenhorn, Wolf U; Bachmann, Jean

  2016-01-01

  project was undertaken to develop and validate a proposed test method under varying field conditions of climate, soil, and endemic coprophilous fauna at Lethbridge (Canada), Montpellier (France), Zurich (Switzerland), and Wageningen (The Netherlands). The specific objectives were to determine if fecal...... on communities of dung-breeding insects and soil fauna under field conditions, the test method meets the requirements of a higher-tier test as mandated by the European Union. The present study provides contextual information on authorization requirements for veterinary medicinal products and on the structure...

 1. Seasonality in the Dung Beetle Community in a Brazilian Tropical Dry Forest: Do Small Changes Make a Difference?

  Science.gov (United States)

  Medina, Anderson Matos; Lopes, Priscila Paixão

  2014-01-01

  Dung beetle (Coleoptera: Scarabaeoidea: Scarabaeinae) activity is influenced by rainfall seasonality. We hypothesized that rainfall might also play a major role in regulating the community structure of this group. In this study, we describe seasonal changes in the richness, composition, and structure of the Scarabaeinae community in a Brazilian tropical dry forest. A fragment of arboreal Caatinga was sampled using baited pitfall traps during the early dry season (EDS), late dry season (LDS), early wet season (EWS), and middle wet season (MWS). We compared the dung beetle community in each season in relationship to species richness, rank-dominance, curves, and composition. We collected 1352 Scarabaeinae individuals , belonging to 15 species. Dichotomius aff. laevicollis Felsche (Coleoptera: Scarabaeidae) was the dominant species, representing 73.89% of the individuals. There were no seasonal changes in the rank dominance curves; all had a single dominant species and a few species with low abundance, typical for arid areas. Estimated richness was highest in MWS, followed by EWS. Dry-season samples (EDS and LDS) had lower richness, with no significant difference between the dry seasons. Although species richness increased as the habitat became wetter, the difference between the wet and dry seasons was small, which differs completely from the findings of other studies in Neotropical dry forests, where almost all species cease activities in the dry season. Species composition changes were found in non-metric multidimensional scaling and sustained by analysis of similarity. All the seasons had pairwise differences in composition, with the exception of EDS and MWS, which indicates that the dung beetle community in this fragment requires more than three months of drought to trigger changes in species composition; this is probably due to small changes in the forest canopy. There was no difference in composition between EDS and MWS. As in other tropical dry forests, although

 2. Dungeness Crab Dredging Entrainment Studies in the Lower Columbia River, 2002 – 2004: Loss Projections, Salinity Model, and Scenario Analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pearson, Walter H.; Williams, Greg D.; Skalski, John R.

  2005-01-01

  Dungeness crab studies conducted in 2002 for the Portland District of the U.S. Army Corps of Engineers (Corps) constituted a major step forward in quantifying crab entrainment through statistical projections of adult equivalent loss (AEL) and loss to the fishery (LF) from proposed construction and maintenance dredging in the Columbia River navigation channel (Pearson et al. 2002, 2003). These studies also examined the influence of bottom salinity on crab abundance and entrainment rates. Additional sampling was conducted in 2004 to tighten loss projections, further develop the crab salinity model, and apply the model to assess correlations of entrainment rates and projected losses with seasonal salinity changes.

 3. Ancient origin of endemic Iberian earth-boring dung beetles (Geotrupidae).

  Science.gov (United States)

  Cunha, Regina L; Verdú, José R; Lobo, Jorge M; Zardoya, Rafael

  2011-06-01

  The earth-boring dung beetles belong to the family Geotrupidae that includes more than 350 species classified into three subfamilies Geotrupinae, Lethrinae, and Taurocerastinae, mainly distributed across temperate regions. Phylogenetic relationships within the family are based exclusively on morphology and remain controversial. In the Iberian Peninsula there are 33 species, 20 of them endemic, which suggests that these lineages might have experienced a radiation event. The evolution of morphological adaptations to the Iberian semi-arid environments such as the loss of wings (apterism) or the ability to exploit alternative food resources is thought to have promoted diversification. Here, we present a phylogenetic analysis of 31 species of Geotrupidae, 17 endemic to the Iberian Peninsula, and the remaining from southeastern Europe, Morocco, and Austral South America based on partial mitochondrial and nuclear gene sequence data. The reconstructed maximum likelihood and Bayesian inference phylogenies recovered Geotrupinae and Lethrinae as sister groups to the exclusion of Taurocerastinae. Monophyly of the analyzed geotrupid genera was supported but phylogenetic relationships among genera were poorly resolved. Ancestral character-state reconstruction of wing loss evolution, dating, and diversification tests altogether showed neither evidence of a burst of cladogenesis of the Iberian Peninsula group nor an association between apterism and higher diversification rates. Loss of flight did not accelerate speciation rates but it was likely responsible for the high levels of endemism of Iberian geotrupids by preventing their expansion to central Europe. These Iberian flightless beetle lineages are probably paleoendemics that have survived since the Tertiary in this refuge area during Plio-Pleistocene climatic fluctuations by evolving adaptations to arid and semi-arid environments.

 4. Negative impacts of human land use on dung beetle functional diversity.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Felipe Barragán

  Full Text Available The loss of biodiversity caused by human activity is assumed to alter ecosystem functioning. However our understanding of the magnitude of the effect of these changes on functional diversity and their impact on the dynamics of ecological processes is still limited. We analyzed the functional diversity of copro-necrophagous beetles under different conditions of land use in three Mexican biosphere reserves. In Montes Azules pastures, forest fragments and continuous rainforest were analyzed, in Los Tuxtlas rainforest fragments of different sizes were analyzed and in Barranca de Metztitlán two types of xerophile scrub with different degrees of disturbance from grazing were analyzed. We assigned dung beetle species to functional groups based on food relocation, beetle size, daily activity period and food preferences, and as measures of functional diversity we used estimates based on multivariate methods. In Montes Azules functional richness was lower in the pastures than in continuous rainforest and rainforest fragments, but fragments and continuous forest include functionally redundant species. In small rainforest fragments (20 ha. Functional evenness and functional dispersion did not vary among habitat types or fragment size in these reserves. In contrast, in Metztitlán, functional richness and functional dispersion were different among the vegetation types, but differences were not related to the degree of disturbance by grazing. More redundant species were found in submontane than in crassicaule scrub. For the first time, a decrease in the functional diversity in communities of copro-necrophagous beetles resulting from changes in land use is documented, the potential implications for ecosystem functioning are discussed and a series of variables that could improve the evaluation of functional diversity for this biological group is proposed.

 5. Negative impacts of human land use on dung beetle functional diversity.

  Science.gov (United States)

  Barragán, Felipe; Moreno, Claudia E; Escobar, Federico; Halffter, Gonzalo; Navarrete, Dario

  2011-03-23

  The loss of biodiversity caused by human activity is assumed to alter ecosystem functioning. However our understanding of the magnitude of the effect of these changes on functional diversity and their impact on the dynamics of ecological processes is still limited. We analyzed the functional diversity of copro-necrophagous beetles under different conditions of land use in three Mexican biosphere reserves. In Montes Azules pastures, forest fragments and continuous rainforest were analyzed, in Los Tuxtlas rainforest fragments of different sizes were analyzed and in Barranca de Metztitlán two types of xerophile scrub with different degrees of disturbance from grazing were analyzed. We assigned dung beetle species to functional groups based on food relocation, beetle size, daily activity period and food preferences, and as measures of functional diversity we used estimates based on multivariate methods. In Montes Azules functional richness was lower in the pastures than in continuous rainforest and rainforest fragments, but fragments and continuous forest include functionally redundant species. In small rainforest fragments (20 ha). Functional evenness and functional dispersion did not vary among habitat types or fragment size in these reserves. In contrast, in Metztitlán, functional richness and functional dispersion were different among the vegetation types, but differences were not related to the degree of disturbance by grazing. More redundant species were found in submontane than in crassicaule scrub. For the first time, a decrease in the functional diversity in communities of copro-necrophagous beetles resulting from changes in land use is documented, the potential implications for ecosystem functioning are discussed and a series of variables that could improve the evaluation of functional diversity for this biological group is proposed.

 6. Exoskeleton may influence the internal body temperatures of Neotropical dung beetles (Col. Scarabaeinae).

  Science.gov (United States)

  Amore, Valentina; Hernández, Malva I M; Carrascal, Luis M; Lobo, Jorge M

  2017-01-01

  The insect exoskeleton is a multifunctional coat with a continuum of mechanical and structural properties constituting the barrier between electromagnetic waves and the internal body parts. This paper examines the ability of beetle exoskeleton to regulate internal body temperature considering its thermal permeability or isolation to simulated solar irradiance and infrared radiation. Seven Neotropical species of dung beetles (Coleoptera, Scarabaeinae) differing in colour, surface sculptures, size, sexual dimorphism, period of activity, guild category and altitudinal distribution were studied. Specimens were repeatedly subjected to heating trials under simulated solar irradiance and infrared radiation using a halogen neodymium bulb light with a balanced daylight spectrum and a ceramic infrared heat emitter. The volume of exoskeleton and its weight per volume unit were significantly more important for the heating rate at the beginning of the heating process than for the asymptotic maximum temperature reached at the end of the trials: larger beetles with relatively thicker exoskeletons heated more slowly. The source of radiation greatly influences the asymptotic temperature reached, but has a negligible effect in determining the rate of heat gain by beetles: they reached higher temperatures under artificial sunlight than under infrared radiation. Interspecific differences were negligible in the heating rate but had a large magnitude effect on the asymptotic temperature, only detectable under simulated sun irradiance. The fact that sun irradiance is differentially absorbed dorsally and transformed into heat among species opens the possibility that differences in dorsal exoskeleton would facilitate the heat gain under restrictive environmental temperatures below the preferred ones. The findings provided by this study support the important role played by the exoskeleton in the heating process of beetles, a cuticle able to act passively in the thermal control of body

 7. Determining COD Load of Cattle Dung and Calculating COD Formation Coefficient and Total COD Amount Engendered from Cattle Dung in China%牛粪COD负荷、产污系数及原始产污总量的测算

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张蓓; 李汉平; 张春光

  2011-01-01

  为得到牛粪COD产污系数及原始产污总量,先采用非水样品COD负荷测定方法,对单位绝干牛粪COD负荷值进行了实验测定:牛粪(含溶解态和非溶解态的全成分样)的COD负荷实测值为1.337 kg·kg-1(绝干牛粪).由排粪系数得到牛粪的COD产污系数典型值为5.35kg·d-1·头-1.根据养牛数,计算得到我国2008年牛粪的COD原始产污总量高达2.06亿t,相当于当年全国工业和生活COD排放总量的15.6倍.需要对牛粪的GOD原始产污总量与可能形成的水环境面源贡献压力及其防范予以充分重视.%Based on the established COD (Chemical Oxygen Demand) determination method to non-aqueous samples such as crop straws, several COD load experiments on cattle dung were carried out, in which the samples of cattle dung were firstly dissolved in the solution of 75 % sulphuric acid before using the COD determination method to waste water samples. The results showed that the determination method of COD load on cattle dung was feasible in practice, and were both exact and reliable. According to the experiment, the average COD load was 1.337 kg · kg-1 ( oven dry cattle dung). The COD formation coefficient from cattle dung was 5.35 kg · d-1 · cattle -1. With the statistical data on cattle, total COD amount directly engendered from cattle dung in China was about 206 million tons in 2008, which was 15.6 times to the total COD amount discharged from all industries and urban population in 2008, China. And the COD amount formed from cattle dung in the form of non-point sources had a positive linear relationship with the lost rate of total cattle dung amount emitted into the receiving waters. Therefore, more attentions should be paid on preventing and managing water environmental issues due to the cattle dung in China.

 8. 畜粪能源利用对草地生态系统碳汇的影响%Impacts of Dung Combustion on Carbon Cycle of Grassland Ecosystem

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  徐增让; 高利伟; 王灵恩; 成升魁; 张宪洲; 武俊喜

  2012-01-01

  畜粪是广大牧区可稳定获得的主要生活能源。长期、大量地把畜粪移出草地生态系统阻断了物质循环,致使土壤肥力变差、草地初级生产力下降、增加了草地生态系统物质循环紊乱的风险。与畜粪自然分解相比,畜粪燃能利用加速了碳排放,对放牧草地生态系统的碳循环产生了明显影响。本研究依托中科院地理资源所当雄草原生态站,综合运用3S技术、牧户调查、样方调查、实验分析和模型模拟等方法,基于藏北牧区的草地、牲畜、畜粪利用的地带性规律,重点从草地初级生产力、土壤呼吸、畜粪土壤碳回归、畜粪燃烧碳排放等4个关键环节,研究畜粪能源利用对草地生态系统碳循环的影响机制及其碳平衡过程,为畜粪资源优化利用、生态环境保护和增汇减排提供决策支持。%There are two yak dung utilization pattern in north Tibetan,one is all dung remain in rangeland and return to soil to supplement the organic carbon and nutrition in soil and the other is dung removing out of grassland ecosystem and combusting as fuel.Comparing with the dung back to soil situation,dung combustion changes the carbon cycle and carbon balance in the grazing alpine meadow ecosystem.Consideration of dung combusted for energy,the net biome production(NBP)of the energy-grazing alpine meadow ecosystem can be accounted by adding the carbon import(dung production)to,while subtracting carbon export(livestock intake,dung combusted and dung respiration)from NEP(NEP=NPP-Rs).In order to depict the key stage of the carbon cycle of the alpine meadow,indicators were measured by various methods,for examples,with plot survey to get the data of biomass and NPP,the LI-8100 CO2 flux system(LI-COR Inc.,Lincon,NE,USA)used to measure the soil respiration(Rs),and application with household interview to get the data of yak dung(Dt,De).The yak intake(Gi)and dung respiration

 9. Finding refuge: The estuarine distribution of the nemertean egg predator Carcinonemertes errans on the Dungeness crab, Cancer magister

  Science.gov (United States)

  Dunn, Paul H.; Young, Craig M.

  2013-12-01

  Parasites can significantly impact ecosystems by altering the distributions and population sizes of their host organisms. Some hosts are thought to find refuge from parasitism by entering habitats where their parasites cannot survive. The nemertean worm Carcinonemertes errans is an egg predator that infects the Dungeness crab, Cancer magister, throughout the host's range. To determine if C. magister experiences a refuge from C. errans within estuarine environments, we examined the distribution of C. errans on Dungeness crabs within Oregon's Coos Bay Estuary. Year-round sampling over a three-year period also allowed us to test for temporal variation in the parasite's distribution. We found that parasite prevalence, mean intensity, and parasite density of C. errans infecting C. magister varied along a clear estuarine gradient, with crabs nearest the ocean carrying the heaviest parasite loads. Larger crabs were more heavily infected with worms, and seasonal infection patterns were observed at some sites within the bay. Crabs sampled from coastal waters near the estuary carried significantly more worms than did crabs from the bay, suggesting that the estuary is acting as a spatiotemporal parasite refuge for this important fishery species.

 10. Cow dung is an ideal fermentation medium for amylase production in solid-state fermentation by Bacillus cereus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ponnuswamy Vijayaraghavan

  2015-12-01

  Full Text Available Amylase production by Bacillus cereus IND4 was investigated by solid state fermentation (SSF using cow dung substrate. The SSF conditions were optimized by using one-variable-at-a-time approach and two level full factorial design. Two level full factorial design demonstrated that moisture, pH, fructose, yeast extract and ammonium sulphate have significantly influenced enzyme production (p < 0.05. A central composite design was employed to investigate the optimum concentration of these variables affecting amylase production. Maximal amylase production of 464 units/ml of enzyme was observed in the presence of 100% moisture, 0.1% fructose and 0.01% ammonium sulphate. The enzyme production increased three fold compared to the original medium. The optimum pH and temperature for the activity of amylase were found to be 8.0 and 50 °C, respectively. This enzyme was highly stable at wide pH range (7.0–9.0 and showed 32% enzyme activity after initial denaturation at 50 °C for 1 h. This is the first detailed report on the production of amylase by microorganisms using cow dung as the low cost medium.

 11. Salinity and Temperature Tolerance of the Nemertean Worm Carcinonemertes errans, an Egg Predator of the Dungeness Crab.

  Science.gov (United States)

  Dunn, Paul H; Young, Craig M

  2015-04-01

  Estuaries can be harsh habitats for the marine animals that enter them, but they may also provide these species with sub-saline refuges from their parasites. The nemertean egg predator Carcinonemertes errans is known to occur less frequently and in smaller numbers on its host, the Dungeness crab Metacarcinus magister, when the hosts are found within estuaries. We examined the temperature and salinity tolerances of C. errans to determine if this observed distribution represents a true salinity refuge. We monitored the survival of juvenile and larval worms exposed to ecologically relevant salinities (5-30) and temperatures (8-20 °C) over the course of several days under laboratory conditions. Juvenile worms were unaffected by the experimental temperature levels and exhibited robustness to salinity treatments 25 and 30. However, significant mortality was seen at salinity treatments 20 and below. Larvae were less tolerant than juveniles to lowered salinity and were also somewhat more susceptible to the higher temperatures tested. Given that the Dungeness crab can tolerate forays into mesohaline (salinity 5-18) waters for several days at a time, our findings suggest that salinity gradients play an important role in creating a parasite refuge for this species within the estuaries of the Pacific Northwest.

 12. The Effect of Decreasing Temperature on Arthropod Diversity and Abundance in Horse Dung Decomposition Communities of Southeastern Massachusetts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrick Kearns

  2012-01-01

  Full Text Available Dung from large mammalian herbivores provides a concentrated food resource, rich in bacteria, nitrogen, and many forms of carbon that support a diverse community of arthropods. Detrital communities, while essential to nutrient cycling, are poorly studied. From July 2010 to October 2010, we sampled these arthropod assemblages using pitfall traps baited with horse dung at five sites southeast of Boston, MA. A total of 396 samples were collected, resulting in 10,299 arthropod specimens. We found a highly diverse group of arthropods dominated by Coleoptera (n=3696 and Diptera (n=3791 and noted the absence of hymenopterans, a group that was dominant in previous studies on these communities. The community had a high level of evenness (0.93 Shannon evenness and lacked a dominant species, with no one species obtaining more than 7% relative abundance. Species accumulation curves indicate near maximum diversity was reached for each site and the study as a whole (93% maximum calculated Shannon Diversity. A strong effect of seasonality was also observed on the community, as shown by a strong shift in community at the end of August. The community sampled displayed a high similarity to previous studies, indicating a cosmopolitan distribution as well as an opportunistic community.

 13. Study of dung, urine, and milk of selected grazing animals as bioindicators in environmental geoscience--a case study from Mangampeta barite mining area, Kadapa District, Andhra Pradesh, India.

  Science.gov (United States)

  Raghu, V

  2015-01-01

  The ancient scientific Sanskrit texts of Ayurveda (science of longevity) deal with waters, plants, and animals in relation to human health. Based on the studies mentioned in Ayurveda and modern literature, biological responses of grazing animals in Mangampeta barite mining area in Kadapa District, Andhra Pradesh, were studied. A non-mineralized Tirupati area in Chittoor District, Andhra Pradesh, was selected for the purpose of comparison. In these areas, certain animal products of selected grazing animals were studied if they could be used as tools in mineral exploration. Samples of dung, urine, and milk from cow, bullock, she-buffalo, he-buffalo, sheep, and goat were collected from these two areas during winter and summer seasons. Goat dung was found to have lowest moisture content and highest organic matter while goat urine contained highest amounts of organic matter and ash content. All these animal products were analyzed for 11 trace elements. The concentration of trace elements released through dung, urine, and milk widely varied in different animal species with seasonal variations. The elemental concentration was higher in dung and lower in urine, when compared to that of milk. The concentration of all elements in dung, urine, and milk of all animals, in both the areas, was higher in winter than that in summer. Dung represents the metabolic process of the whole animal and reflects the dietary conditions whether fed on natural or inorganic supplement. It can be inferred that dung, urine, and milk of any animal can be used as tools in mineral exploration during winter, while during summer, only dung can be useful. The dung of goat when compared to that of the other cattle serves as a better tool in environmental studies as goat depends almost entirely on natural vegetation without human interference.

 14. Validation of a standard field test method in four countries to assess the toxicity of residues in dung of cattle treated with veterinary medical products

  NARCIS (Netherlands)

  Floate, Kevin D.; Düring, Rolf Alexander; Hanafi, Jamal; Jud, Priska; Lahr, Joost; Lumaret, Jean Pierre; Scheffczyk, Adam; Tixier, Thomas; Wohde, Manuel; Römbke, Jörg; Sautot, Lucille; Blanckenhorn, Wolf U.

  2016-01-01

  Registration of veterinary medical products includes the provision that field tests may be required to assess potential nontarget effects associated with the excretion of product residues in dung of treated livestock (phase II, tier B testing). However, regulatory agencies provide no guidance on

 15. Cryptic female choice in the yellow dung fly Scathophaga stercoraria (L.).

  Science.gov (United States)

  Ward, P I

  2000-10-01

  Both female choice and male-male competition may take place during reproduction in many species. Female choice tends to be less obvious than male-male competition and consequently has received less attention from researchers. The opportunity for cryptic female choice arises after multiple insemination. Through postcopulatory processes, a female could alter the pattern of paternity among her offspring so that it does not directly reflect the different contributions of sperm made by her mates. To be able to determine if a female alters the relative sperm contributions of her mates, the behaviors and influences of the males must therefore be first taken into account. The interest of each male is to father all the offspring, and the interest of each female is to maximize paternal quality. Female yellow dung flies have complex internal reproductive tracts that may give them considerable control over the fertilization success of stored sperm from different males. In laboratory trials to date, the last male to mate has usually been most successful. In the present study, cryptic choice occurred in Scathophaga stercoraria and the pattern of choice was consistent with previously reported results. The fertilization success of a female's second mate (P2) was substantially larger if a female was kept at constant temperature and if the second male was genetically similar to her at the phosphoglucomutase (Pgm) locus. Females from the field normally have three spermathecae, but some have four. Lines were bred to have either three or four spermathecae. Flies from the different lines were crossed to generate females with similar genetic backgrounds that had either three or four spermathecae. P2 was significantly lower for high-quality females, that is, those that laid larger-than-average-clutches, with four spermathecae than for low-quality females with four spermathecae; female quality had no influence on P2 for females with three spermathecae. The results suggest that only large

 16. Stage- and sex-specific heat tolerance in the yellow dung fly Scathophaga stercoraria.

  Science.gov (United States)

  Blanckenhorn, Wolf U; Gautier, Roland; Nick, Marcel; Puniamoorthy, Nalini; Schäfer, Martin A

  2014-12-01

  Thermal tolerance varies at all hierarchical levels of biological organization: among species, populations, individuals, and even within individuals. Age- or developmental stage- and sex-specific thermal effects have received relatively little attention in the literature, despite being crucial for understanding thermal adaptation in nature and responses to global warming. We document stage- and sex- specific heat tolerance in the yellow dung fly Scathophaga stercoraria (Diptera: Scathophagidae), a species common throughout the northern hemisphere that generally favours cool climates. Exposure of eggs to temperatures up to 32°C did not affect larval hatching rate, but subsequent egg-to-adult survival at a benign temperature was reduced. Permanent transfer from benign (18°C) to hot temperatures (up to 31°C) at different larval and pupal stages strongly decreased egg-to-adult survival, though survival continuously improved the later the transfer occurred. Temporary transfer for only two days increased mortality more weakly, survival being lowest when temperature stress was imposed early during the larval or pupal stages. Adult flies provided with sugar and water tolerated 31°C longer than previously thought (5 days in males to 9 days in females). Eggs were thus less susceptible to thermal stress than larvae, pupae or adults, in agreement with the hypothesis that more mobile stages require less physiological protection against heat because they can behaviourally thermoregulate. The probability of mating, of laying a clutch, and hatching success were generally independently reduced by exposure of females or males to warm temperatures (24°C) during the juvenile or adult stages, with some interactions evident. High temperature stress thus affects survival differentially depending on when it occurs during the juvenile or the pre-reproductive adult life stage, and affects reproductive success via the mating behaviour of both sexes, female physiology in terms of

 17. Prioritization or summation of events? Cardiovascular physiology of postprandial Dungeness crabs in low salinity.

  Science.gov (United States)

  McGaw, Iain J

  2006-01-01

  Decapod crustaceans commonly forage in estuarine environments. The osmoregulatory mechanisms that allow them to cope with periodic episodes of low salinity have been well documented. There is less information on how ventilatory and cardiovascular mechanisms aid survival in low salinity. Prior experiments have shown that most species exhibit a tachycardia coupled with an increase in ventilation rate and oxygen uptake. However, these previous experiments were conducted on animals that were starved before experimentation in order to avoid increases in metabolism associated with digestive processes. This study investigated how the Dungeness crab Cancer magister balances the demands of physiological systems during feeding and digestion in low salinity. Cardiac and ventilatory parameters increased during feeding. When the crabs were subjected to low salinity after feeding, heart rate increased in 25% seawater (SW) but decreased in 50% SW. Instead of an expected increase in ventilation rate during low-salinity exposure, there was a decrease. Feeding was associated with an increase in sternal artery flow, with subsequent decreases in flows through the sternal and anterolateral arteries in low salinity. When low salinity was administered first, a tachycardia occurred, coupled with decreased stroke volume and cardiac output. There was also an increase in ventilation rate. When crabs were fed in low salinity, heart rate decreased in 50% SW but was maintained in 25% SW. Ventilation rate decreased when crabs fed in 50% and 25% SW. Flow through the sternal artery and anterolateral arteries decreased in low salinity, and except for transient increases while feeding, there were further decreases during digestion. Cardiac and ventilatory parameters were rapidly regained when control conditions were restored. The results suggest that events during low salinity are prioritized. Nevertheless, these alterations in physiological parameters may not be beneficial; although digestive

 18. [Estimation of the sampling cover for dung beetles (Coleoptera: Scarabacinae) in Colombia].

  Science.gov (United States)

  Noriega, Jorge Ari; Camero, Edgar R; Arias-Buriticá, Jorge; Pardo-Locarno, Luis Carlos; Mauricio Montes, José; Acevedo, Aldemar A; Esparza, Andrea; Murcia Ordóñez, Betselene; Garcia, Hector; Solís, Cesil

  2015-03-01

  The promotion of biodiversity conservation strategies must address the lack of information and the difficulty of identifying knowledge gaps that may facilitate our knowledge of different taxonomic groups. Dung beetles constitute one of those groups, despite having been proposed as an efficient bioindicator of environmental disturbance processes. In this work, we aimed to prepare a diagnosis on the state of knowledge of the subfamily Scarabaeinae, focusing on the cover sampling degree of this group in Colombia, with the purpose of identifying high-priority areas that will allow the completion of a national inventory. The work consisted of a bibliographical compilation using 12 referential databases and the examination of specimens deposited in 26 national collections. A total of 16 940 individuals were examined, finding registers for 232 species from 386 localities. The respective distribution cover maps were presented, and the cover at a national level was 10.62%. A historical analysis demonstrated a proliferation in the number of studies for the last three decades; nevertheless, a great proportion of unpublished works persists, resulting in only 64 sampled localities with published records. The localities with the greatest sampling efforts were RN La Planada, Lloro, AUN Los Estoraques, PNN Tinigua and Mariquita. Registries for all departments were available, and the best sampled ones were Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca and Boyaca. The ecosystems with the greatest number of publications are the Andean pre mountain humid forest, followed by the Andean mountain humid forest and the Pacific humid forest. Other ecosystems with few studies included mangroves, desert zones, natural savannahs, palm swamps, paramos, flooding forests and agroforestry systems. The biogeographic region with the greatest number of localities was the Andean region, followed by Choco-Magdalenense and Amazonia. Our results showed that high levels of subsampling persist and that some

 19. Enhancing rock phosphate integration rate for fast bio-transformation of cow-dung waste-paper mixtures to organic fertilizer.

  Science.gov (United States)

  Unuofin, F O; Siswana, M; Cishe, E N

  2016-01-01

  Rock phosphate (RP) addition in cow-dung waste-paper mixtures at rates above 2% P has been reported to increase the rate of bio-transformation and humification of organic waste mixtures during vermicomposting to produce organic fertilizer for organic farming. However, the optimization of RP for vermicomposting was not established. The objective of this study was to determine the optimal amount of RP integration rates for effective bio-transformation of cow-dung waste-paper mixtures. Arrays of RP integration degrees (0, 0.5, 1, 1.5, 2, and 4% P as RP) were thoroughly mixed with cow- dung waste-paper mixtures to achieve an optimized C:N ratio of 30 and allowed to vermidegrade following the introduction of earthworms at a stocking mass of 12.5 g-worms kg(-1). The bio-transformation of the waste mixtures was examined by measuring C:N ratios and humification index (HI) and per cent ash and volatile solids. Application of 1% P as RP resulted in fast bio-transformation and maturation of cow-dung waste-paper mixtures. A scanning electron microscopy (SEM) was used to evaluate the morphological properties of the different vermicomposts affected by rates of RP showing the degree of degradation of initial compacted aggregates of cellulose and protein fibres in the mixtures at maturity. A germination test was used to further determine phytotoxicity of the final composts and microbial biomass assessment. The final vermicompost (organic fertilizer) had a C:N ratio of 7, MBC of 900 mg kg(-1) and HI of 27.1%. The RP incorporation rate of 1% P of RP investigated is therefore, recommended for efficient vermidegradation and humification of cow-dung waste-paper mixtures. However, higher rates of RP incorporation should be considered where greater P enrichment of the final vermicompost (organic fertilizer) is desired.

 20. Preliminary Assessment of Potential Impacts to Dungeness Crabs from Disposal of Dredged Materials from the Columbia River

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pearson, Walter H.; Miller, Martin C.; Williams, Greg D.; Kohn, Nancy P.; Skalski, John R.

  2006-02-01

  Dredging of the Columbia River navigation channel has raised concerns about dredging-related impacts on Dungeness crabs (Cancer magister). The overall objectives of this effort are to synthesize what is known about disposal effects on Dungeness crabs (Phase 1) and to offer approaches to quantify the effects, including approaches to gain a population-level perspective on any effects found in subsequent studies (Phase 2). This report documents Phase 1, which included (1) development of a conceptual model to integrate knowledge about crab biology and the physical processes occurring during disposal, (2) application of physics-based numerical modeling of the disposal event to understand the physical forces and processes to which a crab might be exposed during disposal, (3) conduct of a vulnerability analysis to identify the potential mechanisms by which crabs may be injured, and (4) recommendations of topics and approaches for future studies to assess the potential population-level effects of disposal on Dungeness crabs. The conceptual model first recognizes that disposal of dredged materials is a physically dynamic process with three aspects: (1) convective descent and bottom encounter, (2) dynamic collapse and spreading, and (3) mounding. Numerical modeling was used to assess the magnitude of the potentially relevant forces and extent of mounding in single disposal events. The modeling outcomes show that predicted impact pressure, shear stress, and mound depth are greatly reduced by discharge in deep water, and somewhat reduced at longer discharge duration. The analysis of numerical modeling results and vulnerabilities indicate that the vulnerability of crabs to compression forces under any of the disposal scenarios is low. For the deep-water disposal scenarios, the maximum forces and mounding do not appear to be sufficiently high enough to warrant concern for surge currents or burial at the depths involved (over 230 ft). For the shallow-water (45 to 65 ft), short

 1. Biogas production from pretreated coffee-pulp waste by mixture of cow dung and rumen fluid in co-digestion

  Science.gov (United States)

  Juliastuti, Sri Rachmania; Widjaja, Tri; Altway, Ali; Iswanto, Toto

  2017-05-01

  Coffee is an excellent commodity in Indonesia that has big problem in utilizing its wastes. As the solution, the abundant coffee pulp waste from processing of coffee bean industry has been used as a substrate of biogas production. Coffee pulp waste (CPW) was approximately 48% of total weight, consisting 42% of the coffee pulp and 6% of the seed coat. CPW holds good composition as biogas substrate that is consist of cellulose (63%), hemicellulose (2.3%) and protein (11.5%). Methane production from coffee pulp waste still has much problems because of toxic chemicals content such as caffeine, tannin, and total phenol which can inhibit the biogas production. In this case, CPW was pretreated by ethanol/water (50/50, v/v) at room temperature to remove those inhibitors. This study was to compare the methane production by microbial consortium of cow dung and rumen fluid mixture coffee pulp waste as a substrate with and without pretreatment. The pretreated CPW was fermented with mixture of Cow Dung (CD) and Rumen Fluid (RF) in anaerobic co-digestion for 30 days at mesophilic temperature (30-40°C) and the pH was maintained from 6.8 to 7.2 on a reactor with working volume of 3.6 liters. There were two reactors with each containing the mixture of CPW without pretreatment, cow dung and rumen fluid (CD+RF+CPW) and then compared with the CPW with pretreatment (CD+RF+PCPW) reactor. The measured parameters included the decreasing of inhibitor compound concentration, Volatile Fatty Acids (VFAs), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Solid (TS), Volatile Solid (VS), Methane and the Calorific value of gas (heating value) were studied as well. The result showed a decrease in inhibitor component concentration due to methanol pretreatment was 90% of caffeine; 78% of polyphenols (total phenol) and 66% of tannins. The highest methane content in biogas was produced in CD+RF+PCPW digester with concentration amounted of 44.56% with heating value of 27,770 BTU/gal.

 2. 香港瓮缸群岛植物物种多样性与植被的研究%Study on Plant Species Diversity and Vegetation of Ung Kong Islands

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  孟玉芳; 王发国; 邢福武; 付琳

  2011-01-01

  通过野外实地调查以及相关资料的查阅,对香港瓮缸群岛植物种类、特点、分布区类型以及与邻近地区植物多样性的关系进行研究,结果表明,瓮缸群岛共有维管植物166种,隶属于69科138属,其中蕨类植物7科8属10种,裸子植物2科2属2种,被子植物60科128属154种.植物区系以热带性质占优势,具有向亚热带过渡的特点,植被类型以常绿阔叶灌丛、南亚热带灌丛草地为主,其次为南亚热带低山常绿阔叶林和崖壁植被,群岛各岛屿由于岛屿面积、海拔、隔离程度的差异,植物物种多样性各有特点,与邻近的果洲群岛植物区系有较高的相似性,而与蒲台群岛差异较大.%Based on investigation and reference consultation, plant species diversity and vegetation of Ung Kong Islands in Hong Kong were studied,including flora composition,characteristics,distribution type,and its relationship with neighboring regions. Results showed that there were 166 vascular plants belonging to 138 genera and 69 families,including 10 species in 8 genera and 7 families of ferns,2 species in 2 genera and 2 families of gymnosperms,and 154 species in 128 genera and 60 families of angiosperms in the Ung Kong Islands. The dominant vegetation types were shrub land and shrub-grass land,while cliff vegetation and evergreen broad-leaved forest were secondary. Each island had its own characteristics in regards to vascular plant biodiversity,as a result of different areas,altitudes and isolation levels. The flora of the Ung Kong Islands show high similarity with Ninepin Group,but much more difference with that of the Po Toi Islands.

 3. Vermicomposting of sugar industry waste (press mud) mixed with cow dung employing an epigeic earthworm Eisenia fetida.

  Science.gov (United States)

  Sangwan, P; Kaushik, C P; Garg, V K

  2010-01-01

  In India, millions of tons of press mud (PM) are generated by sugar mills every year. This paper reports the potential of vermitechnology to convert sugar industry waste PM mixed with cow dung (CD) into vermicompost, employing an epigeic earthworm Eisenia fetida. A total of six different reactors were established having different ratios of PM and CD including one control (CD only). The growth and fecundity of E. fetida was monitored for 13 weeks. Maximum growth was recorded in 100% CD, but earthworms grew and reproduced favourably up to 1:1 PM and CD feed composition. However, greater percentages of PM in different reactors significantly affected the growth and fecundity of worms. Vermicomposting resulted in a decrease in carbon concentration and an increase in nitrogen, phosphorus and calcium concentrations of the vermicompost. Investigations indicated that vermicomposting could be an alternative technology for the management of PM into useful fertilizing material, if mixed at maximum 50% with CD.

 4. Influence of stocking density on the vermicomposting of an effluent treatment plant sludge amended with cow dung.

  Science.gov (United States)

  Yadav, Anoop; Garg, V K

  2016-07-01

  This paper reports the effect of earthworm population density on the vermicomposting of effluent treatment plant sludge of a bakery industry. Four waste mixtures containing 0, 10, 20, and 30 % sludge along with cow dung with five different worm population densities were established for 14 weeks under controlled moisture and temperature conditions. The results showed that average worm biomass, growth and cocoon production were lesser at higher population densities. Sexual maturity was attained in 3rd to 5th week in all waste mixtures. Worm growth was inversely related to worm population density in the waste mixture. Results also indicated that lower worm population is favorable to worm biomass production. On the other hand, mineralization and stabilization of the waste mixtures were more at higher worm populations.

 5. Domoic acid toxicokinetics in Dungeness crabs: New insights into mechanisms that regulate bioaccumulation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schultz, Irvin R., E-mail: ir_schultz@pnl.gov; Skillman, Ann; Sloan-Evans, Siobhan; Woodruff, Dana

  2013-09-15

  Highlights: •Domoic acid is retained in the hepatopancreas after oral dosing but not after intravascular dosing. •Localization of domoic acid in the hepatopancreas is extracellular, likely in the lumen of tubules. •Isolated hepatopancreas cells do not absorb domoic acid from culture media. •Domoic acid is eliminated through urinary excretion. -- Abstract: Domoic acid (DA) is an excitatory neurotoxic amino acid produced by several marine algal species and is the causative agent of amnesic shellfish poisoning. Profound differences in the toxicokinetics of DA have been identified in a wide variety of shellfish. We characterized the toxicokinetics of DA in Dungeness crabs (Metacarcinus magister) after oral and intravascular dosing (IV) using a variety of doses ranging from 0.1 to 20 mg/kg. After a 1 mg/kg oral dose, DA disappeared from the foregut within 2 h and largely accumulated in the hepatopancreas, with hemolymph and other tissues having 100–1000 times lower concentrations. After IV dosing, hemolymph concentrations of DA were unexpectedly high and toxicokinetic analysis indicated the steady-state volume of distribution (V{sub ss}) was 123–197 ml/kg, which is well below the hemolymph volume of 350 ml/kg for crabs. This indicated only limited extravascular distribution of DA was occurring after IV injection, which is surprising considering the capacity of the hepatopancreas to sequester DA after oral dosing. Additional studies measured the partitioning of DA in hepatopancreas cellular and subcellular fractions. The subcellular distribution of DA was primarily associated with the S8 fraction and could be filtered through a 30,000 MW cut-off filter, indicating DA was not appreciably bound to macromolecules. Interestingly, very little (<0.4%) of the total hepatopancreas DA tissue content was associated with the cellular fraction isolated after dissociation and separation from tissue fragments. The in vivo and in vitro results led us to hypothesize that DA

 6. Domoic acid toxicokinetics in Dungeness crabs: new insights into mechanisms that regulate bioaccumulation.

  Science.gov (United States)

  Schultz, Irvin R; Skillman, Ann; Sloan-Evans, Siobhan; Woodruff, Dana

  2013-09-15

  Domoic acid (DA) is an excitatory neurotoxic amino acid produced by several marine algal species and is the causative agent of amnesic shellfish poisoning. Profound differences in the toxicokinetics of DA have been identified in a wide variety of shellfish. We characterized the toxicokinetics of DA in Dungeness crabs (Metacarcinus magister) after oral and intravascular dosing (IV) using a variety of doses ranging from 0.1 to 20mg/kg. After a 1mg/kg oral dose, DA disappeared from the foregut within 2h and largely accumulated in the hepatopancreas, with hemolymph and other tissues having 100-1000 times lower concentrations. After IV dosing, hemolymph concentrations of DA were unexpectedly high and toxicokinetic analysis indicated the steady-state volume of distribution (Vss) was 123-197 ml/kg, which is well below the hemolymph volume of 350 ml/kg for crabs. This indicated only limited extravascular distribution of DA was occurring after IV injection, which is surprising considering the capacity of the hepatopancreas to sequester DA after oral dosing. Additional studies measured the partitioning of DA in hepatopancreas cellular and subcellular fractions. The subcellular distribution of DA was primarily associated with the S8 fraction and could be filtered through a 30,000 MW cut-off filter, indicating DA was not appreciably bound to macromolecules. Interestingly, very little (<0.4%) of the total hepatopancreas DA tissue content was associated with the cellular fraction isolated after dissociation and separation from tissue fragments. The in vivo and in vitro results led us to hypothesize that DA uptake and distribution is regulated by crustacean orthologs of ATP-binding cassette (ABC) type transporters. We tested this hypothesis by co-exposing crabs to DA and known inhibitors of ABC transporters (verapamil, cyclosporine A and MK-571) and through in vitro studies using isolated hepatopancreas tissue and mixed cell suspensions prepared from hepatopancreas tissue. The in

 7. Combustion of dried animal dung as biofuel results in the generation of highly redox active fine particulates

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kelly Frank J

  2005-10-01

  Full Text Available Abstract Background The burning of biomass in the developing world for heating and cooking results in high indoor particle concentrations. Long-term exposure to airborne particulate matter (PM has been associated with increased rates of acute respiratory infections, chronic obstructive lung disease and cancer. In this study we determined the oxidative activity of combustion particles derived from the biomass fuel dung cake by examining their capacity to deplete antioxidants from a model human respiratory tract lining fluid (RTLF. For comparison, the observed oxidative activity was compared with that of particles derived from industrial and vehicular sources. Results Incubation of the dung cake particle suspensions in the RTLF for 4 h resulted in a mean loss of ascorbate of 72.1 ± 0.7 and 89.7 ± 2.5% at 50 and 100 μg/ml, respectively. Reduced glutathione was depleted by 49.6 ± 4.3 and 63.5 ± 22.4% under the same conditions. The capacity of these samples to deplete ascorbate was in excess of that observed with diesel or gasoline particles, but comparable to that seen with residual oil fly ash and considerably in excess of all three control particles in terms of glutathione depletion. Co-incubation with the metal chelator diethylenetriaminepentaacetate inhibited these losses, whilst minimal inhibition was seen with superoxide dismutase and catalase treatment. The majority of the activity observed appeared to be contained within aqueous particle extracts. Conclusion These data demonstrate that biomass derived particles have considerable oxidative activity, largely attributable to their transition metal content.

 8. Lejemordere eller unge i arbejde?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mynster Christensen, Maya

  2010-01-01

  Amerikanske og britiske sikkerhedsfirmaer er i udpræget grad begyndt at rekruttere arbejdskraft fra diverse post-konfliktzoner i lande i Den Tredje Verden, særligt fra tidligere britiske kolonier i Afrika, hvor de kan finde engelsktalende mandskab. Senest er turen kommet til krigsveteraner fra Si...... Sierra Leone. Artiklen sætter fokus på hvorledes internationale sikkerhedsfirmaer rekrutterer sierra leonske krigsveteraner til krigsførelse i Irak og Afghanistan....

 9. Unge, sociale medier og politik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoff, Jens Villiam; Klastrup, Lisbeth

  2011-01-01

  undersøgelser finder dog en række positive affekter af denne aktivitet set i et demokratisk medborgerskabsperspektiv. Ingen undersøgelser belyser direkte det andet spørgsmål, men nogen undersøgelser finder, at såkaldte "non-political participatory cultures" kan fungere son en indgang til deltagelse i vigtige...

 10. Helhedsorienteret indsats for anderledes unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal; Kjeldsen, Christian Christrup

  Rapporten har gennem 3 år fulgt en række projekter inden for rammen DHI. Det drejer sig om implementering af STU på 4 uddannelsesinstitutioner, EGU i fire kommuner plus særligt udvalgte projekter blandt Netværket DHIs medlemsorganisationer.......Rapporten har gennem 3 år fulgt en række projekter inden for rammen DHI. Det drejer sig om implementering af STU på 4 uddannelsesinstitutioner, EGU i fire kommuner plus særligt udvalgte projekter blandt Netværket DHIs medlemsorganisationer....

 11. Lokale partnerskaber for udsatte unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche; Johannsen, Charlotte; Kristensen, Karina Byskov;

  Rapporten ”Lokale Partnerskaber. Produktionsskoler – Virksomheder – Civilsamfund” evaluerer første del af et udviklingsprojekt, der i årene 2014‐2016 gennemføres i samarbejde mellem produktionsskoler i Esbjerg, Aarhus, Randers og København og konsulentfirmaet Socialt og Pædagogisk Udviklings‐ og ...

 12. 湘西的斑斓印迹--沈从文笔下的苗族服饰民俗%The Gorgeous Imprinting in Western Hunan--- in Shen Ts'ung - wen's Works Describing the Miao Nationality Costume

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  武鹏冲

  2014-01-01

  湘西题材小说作为沈从文创作生涯中的重要组成部分,在20、30年代普遍批判乡土世界的落后与衰败的浪潮中,反其道而行,为大家描述了遥远的湘西世界的自然风土民俗,苗族服饰以其极具自然美和装饰美的特征,为湘西世界披上了斑斓外衣。论文拟对沈从文湘西题材小说中的苗族服饰描写进行探究,分析其背后的民俗文化内涵。%As an important component of Shen Ts'ung -wen's writing career ,novels based on West Xiang's theme do the exact opposite and describe the natural customs of the remote Xiangxi world for us during the tide of criticizing widely the backwardness and feebleness of native countryside in the 1920s and 1930s .With the characteristics of extremely natural beauty and decorative beauty ,the Miao nationality's costume put on the gorgeous cloak for the Xiangxi world .The author of this paper intends to conduct studies on the portrait on the Miao's nationality costume in Shen Ts'ung -wen's works and analyses the cultural connotation of folk customs after these works .

 13. 侵染节瓜的3种病毒多重PCR检测体系的建立%Development of a Multiplex RT-PCR Protocol for the Detection of Three Viruses on Benincasa hispida. var. chieh-qua

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  赵芹; 李华平; 谢大森; 罗少波; 彭庆务

  2011-01-01

  According to the conserved nucleotide sequences of coat protein genes of Zucchini yellow mosaic virus(ZYMV),Papaya ring spot virus(PRSV)and Cucumber mosaic virus(CMV)infected chieh-qua specific primers were designed. Based on the establishment of the optimal RT-PCR for the single detection of ZYMV,PRSV and CMV,a multiplex RT-PCR protocol for the detection of three viruses on chieh-qua was developed,which provided a simple,rapid and economic method for simultaneous detection of three chieh-qua viruses to support the pathogen detection of chieh-qua technically and theoretically.%根据侵染节瓜3种病毒——小西葫芦黄花叶病毒(ZYMV)、番木瓜环斑病毒(PRSV)和黄瓜花叶病毒(CMV)的外壳蛋白基因保守区序列设计特异引物,在建立各种病毒单项PCR技术的基础上,通过优化多重PCR反应条件,初步建立了能同步、快速、灵敏地检测这3种病毒的多重PCR检测体系,为节瓜病毒病原的检测提供了理论与技术支持。

 14. Distribution and abundance of Dungeness crab and crangon shrimp, and dredging-related mortality of invertebrates and fish in Grays Harbor, Washington

  OpenAIRE

  David A Armstrong; Stevens, Bradley G.; Hoeman, James C.

  1981-01-01

  The impacts of widening and deepening the existing navigation channel in Grays Harbor on Dungeness crab, crangon shrimp and fish was investigated. The spatial and temporal distribution of these organisms was studied using an otter trawl and ring nets, and the uptake of organisms by dredges was estimated from samples collected on working hopper and pipeline dredges. ... Impacts of the dredging project on crabs, shrimp and fish could be associated with entrainment, food loss and toxicants relea...

 15. BIOGAS PROCTION FROM ANAEROBIC CO-DIGESTION OF COW DUNG AND ORGANIC WASTES (NAPIER PAK CHONG I AND FOOD WASTE IN THAILAND: TEMPERATURE EFFECT ON BIOGAS PRODUCT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lertluck Saitawee

  2014-01-01

  Full Text Available Biogas production has been attracting increasing attention as a biofuel of the future because biogas technology not only constitutes a biofuel source, but also can be applied in the various environmental pollutants. Anaerobic digestion of high solid slurries (such as food waste and cow dung is typically performed in continuously reactor (by force substrate flow to avoid problems with a thick floating layer or large amounts of sediments. Temperature also seems to have profound influence on the biogas production. The objective of the study was to identify the optimum biogas production for anaerobic co-digestion of cow dung and organic wastes (napierpakchong I and food waste. Influence of temperature (psyhrophilic temperature 25°C and thermoplilic temperature 45°C and active biogas process on single substrate (food waste feed and co-digestion of cow dung and organic wastes (napierpakchong I and food waste was used, within the reactor was studies in 1.80 cm high over a 45 day. Results showed that best digestion was achieved when digested of cow dung, napierpakchong I and food waste on 1:1:1 and thermoplilic temperature. Maximum biogas production (R4, biogas yield, methane content and %VS reduction was found that 70 L/day, 70 L/VS feed, 65 and 80%, respectively. The result showed that the biogas production increased progressively withhigher temperature.The increased in biogas production in thermophilic temperature and psyhrophilic temperature could be up 28.01 and 26%, respectively. The biogas yield increased 12.5% of co-digestion system, which compared to thermophilic temperature and psyhrophilic temperature (R4 and R2. This behavior might be due to the higher degradability. Therefore, temperature of digester can be used effectively as an operating strategy to optimize biogas production.

 16. Growth and reproductive potential of Eisenia foetida (Sav) on various zoo animal dungs after two methods of pre-composting followed by vermicomposting.

  Science.gov (United States)

  Pérez-Godínez, Edmundo Arturo; Lagunes-Zarate, Jorge; Corona-Hernández, Juan; Barajas-Aceves, Martha

  2017-06-01

  Disposal of animal manure without treatment can be harmful to the environment. In this study, samples of four zoo animal dungs and one horse dung were pre-composted in two ways: (a) traditional composting and (b) bokashi pre-composting for 1month, followed by vermicomposting for 3months. The permanence (PEf) and reproductive potential (RP) of Eisenia foetida as well as the quality of vermicompost were evaluated. The PEf values and RP index of E. foetida were higher for samples pre-composted using the traditional composting method (98.7-88% and 31.85-16.27%, respectively) followed by vermicomposting (92.7-72.7% and 22.96-13.51%, respectively), when compared with those for bokashi pre-composted samples followed by vermicomposting, except for the horse dung sample (100% for both the parameters). The values of electrical conductivity (EC), cation exchange capacity (CEC), organic C, total N, available P, C/N ratio, and pH showed that both treatments achieved the norms of vermicompost (bokashi pre-composting followed by vermicomposting produced the highest values (98.7-70.7%, 97.67-96.65%, and 2.7-1.97%, respectively), when compared with the other method adapted in this study. Nevertheless, further studies with plants for plant growth evaluation are needed to assess the benefits and limitations of these two pre-composting methods prior to vermicomposting. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 17. Selected beetle assemblages captured in pitfall traps baited with deer dung or meat in balsam fir and sugar maple forests of central Quebec.

  Science.gov (United States)

  Brousseau, Pierre-Marc; Cloutier, Conrad; Hébert, Christian

  2010-08-01

  Vertebrate dung and carrion are rich and strongly attractive resources for numerous beetles that are often closely linked to them. The presence and abundance of beetles exploiting such resources are influenced by various ecological factors including climate and forest cover vegetation. We studied selected assemblages of coprophilous and necrophagous beetles in Quebec along a 115-km north-south transect in three balsam fir (Abies balsamea (L.) Miller) forest sites and in a fourth forest site dominated by sugar maple (Acer saccharum Marshall), close to the southern fir site. Beetle abundance was estimated using a sampling design comprising replicated pitfall traps baited with red deer meat or dung in each site. A total of 8,511 beetles were caught and identified to family level, 95.7% of which belonged to families with known coprophilous or necrophagous behavior. Meat-baited pitfall traps caught nearly 15 times as many beetles as dung-baited traps. All Histeridae, Hydrophilidae, Scarabaeidae, and Silphidae were identified to species to examine specific diversity variation among sites. For the beetles caught in the meat-baited traps (majority of captures), decreases in abundance and species richness were observed from south to north along the fir forest transect, with evidence of decreasing specific diversity as measured by the Shannon index of diversity. Strong differences in species assemblages were also observed between the southern maple and fir forest sites. The Silphidae and Histeridae were more abundant in the maple forest, whereas the Hydrophilidae and Ptilidae were more abundant in the fir forest.

 18. Cow dung is a novel feedstock for fibrinolytic enzyme production from newly isolated Bacillus sp. IND7 and its application in in vitro clot lysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ponnuswamy eVijayaraghavan

  2016-03-01

  Full Text Available Bacterial fibrinolytic enzymes find great applications to treat and prevent cardiovascular diseases. The novel fibrinolytic enzymes from food grade organisms are useful for thrombolytic therapy. This study reports fibrinolytic enzyme production by Bacillus sp. IND7 in solid-state fermentation (SSF. In this study, cow dung was used as the cheap substrate for the production of fibrinolytic enzyme. Enzyme production was primarily improved by optimizing the nutrient and physical factors by one-variable-at-a-time approach. A statistical method (two-level full factorial design was applied to investigate the significant variables. Of the different variables, pH, starch, and beef extract significantly influenced on the production of fibrinolytic enzyme (p < 0.05. The optimum levels of these significant factors were further investigated using response surface methodology. The optimum conditions for enhanced fibrinolytic enzyme production were 1.23% (w/w starch and 0.3 % (w/w beef extract with initial medium pH 9.0. Under the optimized conditions, cow dung substrate yielded 8,345 U/g substrate, and an overall 2.5-fold improvement in fibrinolytic enzyme production was achieved due to its optimization. This is the first report of fibrinolytic enzyme production using cow dung substrate from Bacillus sp. in SSF. The crude enzyme displayed potent activity on zymography and digested goat blood clot completely in in vitro condition.

 19. Dung beetle community and functions along a habitat-disturbance gradient in the Amazon: a rapid assessment of ecological functions associated to biodiversity.

  Science.gov (United States)

  Braga, Rodrigo F; Korasaki, Vanesca; Andresen, Ellen; Louzada, Julio

  2013-01-01

  Although there is increasing interest in the effects of habitat disturbance on community attributes and the potential consequences for ecosystem functioning, objective approaches linking biodiversity loss to functional loss are uncommon. The objectives of this study were to implement simultaneous assessment of community attributes (richness, abundance and biomass, each calculated for total-beetle assemblages as well as small- and large-beetle assemblages) and three ecological functions of dung beetles (dung removal, soil perturbation and secondary seed dispersal), to compare the effects of habitat disturbance on both sets of response variables, and their relations. We studied dung beetle community attributes and functions in five land-use systems representing a disturbance gradient in the Brazilian Amazon: primary forest, secondary forest, agroforestry, agriculture and pasture. All response variables were affected negatively by the intensification of habitat disturbance regimes, but community attributes and ecological functions did not follow the same pattern of decline. A hierarchical partitioning analysis showed that, although all community attributes had a significant effect on the three ecological functions (except the abundance of small beetles on all three ecological functions and the biomass of small beetles on secondary dispersal of large seed mimics), species richness and abundance of large beetles were the community attributes with the highest explanatory value. Our results show the importance of measuring ecological function empirically instead of deducing it from community metrics.

 20. The effects of seed ingestion by livestock, dung fertilization, trampling, grass competition and fire on seedling establishment of two woody plant species.

  Science.gov (United States)

  Tjelele, Julius; Ward, David; Dziba, Luthando

  2015-01-01

  The increasing rate of woody plant encroachment in grasslands or savannas remains a challenge to livestock farmers. The causes and control measures of woody plant encroachment are of common interest, especially where it negatively affects the objectives of an agricultural enterprise. The objectives of this study were to determine the effects of gut passage (goats, cattle), dung (nutrients), fire, grass competition and trampling on establishment of A. nilotica and D. cinerea seedlings. Germination trials were subjected to the following treatments: 1) seed passage through the gut of cattle and goats and unpassed/ untreated seeds (i.e. not ingested), 2) dung and control (no dung), 3) grass and control (mowed grass), 4) fire and control (no fire), 5) trampling and control (no trampling). The interaction of animal species, grass and fire had an effect on seedling recruitment (P effect on seedling recruitment than seeds retrieved from goats and planted with grass and no fire (2.98% ± 0.33). Significantly more D. cinerea and A. nilotica seeds germinated following seed ingestion by goats (3.59% ± 0.16) than cattle (1.93% ± 0.09) and control or untreated seeds (1.69% ± 0.11). Less dense grass cover, which resulted in reduced grass competition with tree seedlings for light, space and water, and improved seed scarification due to gut passage were vital for emergence and recruitment of Acacia seedlings. These results will contribute considerably to the understanding of the recruitment phase of woody plant encroachment.

 1. Description and comparison of the pupae of a further two Culicoides (Avaritia species from the dung of large herbivores in South Africa (Diptera: Ceratopogonidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilda Nevill

  2009-09-01

  Full Text Available In 2007 Nevill, Venter, Meiswinkel & Nevill demonstrated that the pupae of five Culicoides species belonging to the Imicola complex of the subgenus Avaritia could readily be differentiated from one another using various morphological characters. Three of the described species, Culicoides bolitinos Meiswinkel 1989; Culicoides loxodontis Meiswinkel 1992 and Culicoides sp. # 107 (= C. kwagga, Meiswinkel, unpublished thesis 1995, were reared from the dung of large herbivores, which included buffaloes, elephants, white and black rhinoceroses and zebras. However, during that study a further two Avaritia species, neither of which belonged to the Imicola complex, were reared from dung and these are the subject of the present study. For the past 20 years the adults of these two new closely related species have been known as Culicoides sp. # 54 pale form (p.f. Meiswinkel and Culicoides sp. # 54 dark form (d.f. Meiswinkel. The taxonomic description and formal naming of the adults of these two species has yet to be done. The present description and comparison of their pupae show that they are two clearly distinct species; that there is no group of morphological characters that can be used to differentiate these two species from the previously described five species of the Imicola complex; and finally that there was no difference between the pupae of C. sp. # 54 d.f. nor C. sp. # 54 p.f. reared from the dung of different host animals.

 2. Contribution of Alpha and Beta Diversity Across Land-Use Type to the Regional Diversity of Dung Beetles in Central Sulawesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SHAHABUDDIN

  2013-06-01

  Full Text Available The importance of spatial scale has been acknowledged as one of determining factors of species diversity in local and regional diversity. The aim of this study was to evaluate contribution of alpha ( and beta ( diversity across land-use type to gamma ( diversity at the margins of tropical forest in Central Sulawesi using dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae as a focal group. Baited pitfall traps set in four land-use types ranging from natural forest through cacao agroforestry systems to open areas during two years of sampling (2009 and 2012. A total of 28 dung beetle species belonging to four genera were captured during the study period. The results showed that contribution of  diversity was higher than that of  diversity of dung beetles. Each land-use type contributed about 56.5 to 62.5% of the total species richness ( diversity. The similar pattern of biodiversity between each spatial scale and during the two sampling years emphasized the large contribution of each land-use type to maintaining a high portion of the regional species richness. It suggests the importance of managing other land-use types, such as secondary forest and agroforestry as well as protecting the remaining natural forests.

 3. Diversity and community structure of dung beetles (Coleoptera: Scarabaeinae associated with semi-urban fragmented agricultural land in the Malabar coast in southern India

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K.S. Venugopal

  2012-07-01

  Full Text Available An evaluation of the diversity and community structure of dung beetles associated with semiurban agricultural land in the Malabar coast of southern India revealed that urbanization has led to decreased diversity compared to regional forests, and has affected the community status of dung beetles. However, contrary to expectations, species richness was observed to be equivalent to rural agricultural fields in the region. Low abundance of prominent agricultural habitat species indicates that the study area has changed as a result of habitat modification/urbanization, and the prevailing conditions are not ideal for the establishment of the most common species in agriculture belts. Prominence of two less common species, Tiniocellus spinipes and Caccobius vulcanus, indicates these generalist urban adaptable (synanthropic species have become increasingly widespread and locally abundant. The low abundance of tunnelers and rollers is attributed to fragmentation of the urban agricultural belt, low mammalian diversity and dung availability, and the hard nature of the laterite soil in the Malabar coast region.

 4. Enhanced biodegradation of low and high-density polyethylene by novel bacterial consortia formulated from plastic-contaminated cow dung under thermophilic conditions.

  Science.gov (United States)

  Skariyachan, Sinosh; Setlur, Anagha Shamsundar; Naik, Sujay Yashwant; Naik, Ashwini Amaresh; Usharani, Makam; Vasist, Kiran S

  2017-03-01

  The current study aimed to devise eco-friendly, safe, and cost-effective strategies for enhanced degradation of low- and high-density polyethylene (LDPE and HDPE) using newly formulated thermophilic microbial consortia from cow dung and to assess the biodegradation end products. The plastic-degrading bacteria from cow dung samples gathered from highly plastic-acclimated environments were enriched by standard protocols. The degradation ability was comprehended by zone of clearance method, and the percentage of degradation was monitored by weight reduction process. The best isolates were characterized by standard microbiological and molecular biology protocols. The best isolates were employed to form several combinations of microbial consortia, and the degradation end products were analyzed. The stability of 16S ribosomal DNA (rDNA) was predicted by bioinformatics approach. This study identified 75 ± 2, 55 ± 2, 60 ± 3, and 43 ± 3% degradation for LDPE strips, pellets, HDPE strips, and pellets, respectively, for a period of 120 days (p plastic surfaces. These novel isolates were designated as Bacillus vallismortis bt-dsce01, Psuedomonas protegens bt-dsce02, Stenotrophomonas sp. bt-dsce03, and Paenibacillus sp.bt-dsce04 by 16S rDNA sequencing and suggested good gene stability with minimum Gibb's free energy. Therefore, this study imparts substantial information regarding the utilization of these thermophilic microbial consortia from cow dung for rapid polyethylene removal.

 5. Dung beetle community and functions along a habitat-disturbance gradient in the Amazon: a rapid assessment of ecological functions associated to biodiversity.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo F Braga

  Full Text Available Although there is increasing interest in the effects of habitat disturbance on community attributes and the potential consequences for ecosystem functioning, objective approaches linking biodiversity loss to functional loss are uncommon. The objectives of this study were to implement simultaneous assessment of community attributes (richness, abundance and biomass, each calculated for total-beetle assemblages as well as small- and large-beetle assemblages and three ecological functions of dung beetles (dung removal, soil perturbation and secondary seed dispersal, to compare the effects of habitat disturbance on both sets of response variables, and their relations. We studied dung beetle community attributes and functions in five land-use systems representing a disturbance gradient in the Brazilian Amazon: primary forest, secondary forest, agroforestry, agriculture and pasture. All response variables were affected negatively by the intensification of habitat disturbance regimes, but community attributes and ecological functions did not follow the same pattern of decline. A hierarchical partitioning analysis showed that, although all community attributes had a significant effect on the three ecological functions (except the abundance of small beetles on all three ecological functions and the biomass of small beetles on secondary dispersal of large seed mimics, species richness and abundance of large beetles were the community attributes with the highest explanatory value. Our results show the importance of measuring ecological function empirically instead of deducing it from community metrics.

 6. Removal of Co(II) from waste water using dry cow dung powder : a green ambrosia to soil

  Science.gov (United States)

  Bagla, Hemlata; Khilnani, Roshan

  2015-04-01

  Co(II) is one of the hazardous products found in the waste streams. The anthropogenic activities are major sources of Co(II) in our environment. Some of the well-established processes such as chemical precipitation, membrane process, liquid extraction and ion exchange have been applied as a tool for the removal of this metal ion [1]. All the above methods are not considered to be greener due to some of their shortcomings such as incomplete metal ion removal, high requirement of energy and reagents, generation of toxic sludge or other waste materials which in turn require further treatments for their cautious disposal. The present investigation entails the application of dry cow dung powder (DCP) as an indigenous, inexpensive and eco-friendly material for the removal of Co(II) from aqueous medium. DCP, is naturally available bio-organic, complex, polymorphic humified fecal matter of cow and is enriched with minerals, carbohydrates, fats, proteins, bile pigments, aliphatic-aromatic species such as 'Humic acid' (HA), Fulvic acid, Ulmic acid [2,3]. Batch biosorption experiments were conducted employing 60Co(II) as a tracer and effect of various process parameters such as pH (1-8), temperature (283-363K), amount of biosorbent (5-40 g/L), time of equilibration (0-30 min), agitation speed (0-4000 rpm), concentration of initial metal ions (0.5-20 mg/mL) and interfering effect of different organic as well as inorganic salts were studied. The Kinetic studies were carried out employing various models but the best fitting was given by Lagergren Pseudo-second order model [4] with high correlation coefficient R2 value of 0.999 and adsorption capacity of 2.31 mg/g. The thermodynamic parameters for biosorption were also evaluated which indicated spontaneous and exothermic process with high affinity of DCP for Co(II). Many naturally available materials are used for biosorption of hazardous metal pollutants, where most of them are physically or chemically modified. In this research

 7. The novel kinetics expression of Cadmium (II) removal using green adsorbent horse dung humic acid (Hd-Ha)

  Science.gov (United States)

  Basuki, Rahmat; Santosa, Sri Juari; Rusdiarso, Bambang

  2017-03-01

  Humic acid from dry horse dung powder has been prepared and this horse dung humic acid (HD-HA) was then applied as a sorbent to adsorb Cadmium(II) from a solution. Characterization of HD-HA was conducted by detection of its functional group, UV-Vis spectra, ash level, and total acidity. Result of the work showed that HD-HA had similar character compared with peat soil humic acid (PS-HA) and previous researchers. The adsorption study of this work was investigated by batch experiment in pH 5. The thermodynamics parameters in this work were determined by the Langmuir isotherm model for monolayer sorption and Freundlich isotherm model multilayer sorption. Monolayer sorption capacity (b) for HD-HA was 1.329 × 10-3 mol g-1, equilibrium constant (K) was 5.651 (mol/L)-1, and multilayer sorption capacity was 2.646 × 10-2 mol g-1. The kinetics parameters investigated in this work were determined by the novel kinetics expression resulted from the mathematical derivation the availability of binding sites of sorbent. Adsorption rate constant (ka) from this novel expression was 43.178 min-1 (mol/L)-1 and desorption rate constant (kd) was 1.250 × 10-2 min-1. Application of the kinetics model on sorption Cd(II) onto HD-HA showed the nearly all of models gave a good linearity. However, only this proposed kinetics expression has good relation with Langmuir model. The novel kinetics expression proposed in this paper seems to be more realistic and reasonable and close to the experimental real condition because the value of ka/kd (3452 (mol/L)-1) was fairly close with K from Langmuir isotherm model (5651 (mol/L)-1). Comparison of this novel kinetics expression with well-known Lagergren pseudo-first order kinetics and Ho pseudo-second order kinetics was also critically discussed in this paper.

 8. Municipal solid waste and dung cake burning: discoloring the Taj Mahal and human health impacts in Agra

  Science.gov (United States)

  Lal, Raj M.; Nagpure, Ajay S.; Luo, Lina; Tripathi, Sachchida N.; Ramaswami, Anu; Bergin, Michael H.; Russell, Armistead G.

  2016-10-01

  The Taj Mahal—an iconic World Heritage monument built of white marble—has become discolored with time, due, in part, to high levels of particulate matter (PM) soiling its surface (Bergin et al 2015 Environ. Sci. Technol. 49 808-812). Such discoloration has required extensive and costly treatment (2015 Two Hundred Sixty Second Report on Effects of Pollution on Taj Parliament of India Rajya Sabha, New Delhi) and despite previous interventions to reduce pollution in its vicinity, the haze and darkening persists (Bergin et al 2015 Environ. Sci. Technol. 49 808-812 2015 Two Hundred Sixty Second Report on Effects of Pollution on Taj Parliament of India Rajya Sabha, New Delhi). PM responsible for the soiling has been attributed to a variety of sources including industrial emissions, vehicular exhaust and biomass burning, but the contribution of the emissions from the burning of open municipal solid waste (MSW) may also play an important role. A recent source apportionment study of fine particulate matter (PM2.5) at the Taj Mahal showed biomass burning emissions, which would include MSW emissions, accounted for nearly 40% of organic matter (OM)—a component of PM—deposition to its surface (Bergin et al 2015 Environ. Sci. Technol. 49 808-812) dung cake burning, used extensively for cooking in the region, was the suggested culprit and banned within the city limits (2015 Two Hundred Sixty Second Report on Effects of Pollution on Taj Parliament of India Rajya Sabha, New Delhi), although the burning of MSW, a ubiquitous practice in the area (Nagpure et al 2015 Environ. Sci. Technol. 49 12904-12), may play a more important role in local air quality. Using spatially detailed emission estimates and air quality modeling, we find that open MSW burning leads to about 150 (±130) mg m-2 yr-1 of PM2.5 being deposited to the surface of the Taj Mahal compared to about 12 (±3.2) mg m-2 yr-1 from dung cake burning. Those two sources, combined, also lead to an estimated 713 (377

 9. Studies on biosorption of Cr(VI) on a green resin: dry cow dung powder and tracer technique

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barot, N.S.; Bagla, H.K. [Kishinchand Chellaram College, Mumbai (India). Nuclear and Radiochemistry Dept.

  2012-07-01

  The present investigation entails the application of dry cow dung powder (DCP) as an indigenous, inexpensive and eco-friendly material for the removal of Cr(VI) from aqueous medium. Batch biosorption experiments were conducted employing {sup 51}Cr(VI) as a tracer and the effect of various process parameters such as optimum pH, temperature, amount of resin, time of equilibration, agitation speed, concentration of metal ions and interfering effect of different salts etc. were studied. The kinetic studies were carried out employing various models but the best fitting was given by Lagergren Pseudo-second order model with high correlation coefficient R{sup 2} value of 0.997 and adsorption capacity of 10.20 mg/g. The thermodynamic parameters for biosorption were evaluated as {Delta}G = -2.837 kJ/mol, {Delta}H = -4.757 kJ/mol and {Delta}S = 16.64 J/mol K, which indicated spontaneous and exothermic process with high affinity of DCP for Cr(VI). Many naturally available materials are used for the biosorption of heavy metal pollutants, where most of them are physically or chemically modified. In this research work, DCP has been utilized without any pre or post chemical treatment. Thus it manifests the principle of green chemistry and proves to be an eco-friendly resin. (orig.)

 10. Biogas properties and enzymatic analysis during anaerobic fermentation of Phragmites australis straw and cow dung: influence of nickel chloride supplement.

  Science.gov (United States)

  Tian, Yonglan; Zhang, Huayong; Chai, Yang; Wang, Lijun; Mi, Xueyue; Zhang, Luyi; Ware, Maxwell Adam

  2017-02-01

  The importance of nickel (added as NiCl2) on mesophilic anaerobic fermentation of Phragmites australis straw and cow dung was demonstrated by investigating the biogas properties, pH values, organic matter degradation [chemical oxygen demand (COD)] and enzyme activities (cellulase, protease and dehydrogenase) during the fermentation process. The results showed that Ni(2+) addition increased the cumulative biogas yields by >18 % by improving the efficiency of first peak stage and bringing forward the second peak stage. The pH values were not significantly influenced by Ni(2+) addition (p > 0.05). Biogas yields were associated with variations in COD concentrations rather than momentary concentrations. At the start-up stage of fermentation (4th day), the biogas yields increased gradually together with the increase of dehydrogenase activities at elevated Ni(2+) concentrations when cellulase and protease activities were similar in all test groups. It is suggested that Ni(2+) addition was mainly dependent on the methanogenic stage. After the start-up stage, the impact of Ni(2+) addition on biogas production was mainly dependent on its effect on cellulase activities, rather than protease or dehydrogenase activities.

 11. Using cow dung and spent coffee grounds to enhance the two-stage co-composting of green waste.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Lu; Sun, Xiangyang

  2017-08-24

  The objective of this study was to determine the effects of cow dung (CD) (at 0%, 20%, and 35%) and/or spent coffee grounds (SCGs) (at 0%, 30%, and 45%) as amendments in the two-stage co-composting of green waste (GW); the percentages refer to grams of amendment per 100g of GW based on dry weights. The combined addition of CD and SCGs improved the conditions during co-composting and the quality of the compost product in terms of composting temperature; particle-size distribution; mechanical properties; nitrogen changes; low-molecular weight compounds; humic substances; the degradation of lignin, cellulose, and hemicellulose; enzyme activities; the contents of total Kjeldahl nitrogen, total phosphorus, and total potassium; and the toxicity to germinating seeds. The combined addition of 20% CD and 45% SCGs to GW resulted in the production of the highest quality compost product and did so in only 21days. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 12. Extracellular digestion during hyposaline exposure in the Dungeness crab, Cancer magister, and the blue crab, Callinectes sapidus.

  Science.gov (United States)

  Curtis, Daniel L; van Breukelen, Frank; McGaw, Iain J

  2013-12-01

  Extracellular digestive processes were examined in the Dungeness crab, Cancer magister and the blue crab, Callinectes sapidus, during hyposaline exposure. Both species are found in estuaries as adults, but vary in their ability to balance the cardiovascular and respiratory demands of concurrent osmoregulation and digestion. The weak osmoregulator, C. magister, is unable to balance the demands of osmoregulation and digestion. Concordant with observed decreases in oxygen consumption and mechanical digestion, proteolytic digestion within the foregut and hepatopancreas was delayed, resulting in a relative reduction of circulating amino acids post-feeding in low salinity. In contrast, the efficient osmoregulator, C. sapidus, balances the demands of osmoregulation and digestion, and mechanical digestion continues unabated in low salinity. Protease activity in the gut fluid and hepatopancreas showed either no change or a reduction over time. The transport of amino acids into the cells post-feeding is opposed by an efflux of amino acids at the cellular level, and resulted in a build up of amino acids in the hemolymph. Despite differences in the extracellular responses to low salinity exposure following feeding, both species were able to maintain high digestive efficiencies. © 2013.

 13. The genetics of maternal care: direct and indirect genetic effects on phenotype in the dung beetle Onthophagus taurus.

  Science.gov (United States)

  Hunt, John; Simmons, Leigh W

  2002-05-14

  While theoretical models of the evolution of parental care are based on the assumption of underlying genetic variance, surprisingly few quantitative genetic studies of this life-history trait exist. Estimation of the degree of genetic variance in parental care is important because it can be a significant source of maternal effects, which, if genetically based, represent indirect genetic effects. A major prediction of indirect genetic effect theory is that traits without heritable variation can evolve because of the heritable environmental variation that indirect genetic effects provide. In the dung beetle, Onthophagus taurus, females provide care to offspring by provisioning a brood mass. The size of the brood mass has pronounced effects on offspring phenotype. Using a half-sib breeding design we show that the weight of the brood mass females produce exhibits significant levels of additive genetic variance due to sires. However, variance caused by dams is considerably larger, demonstrating that maternal effects are also important. Body size exhibited low additive genetic variance. However, body size exerts a strong maternal influence on the weight of brood masses produced, accounting for 22% of the nongenetic variance in offspring body size. Maternal body size also influenced the number of offspring produced but there was no genetic variance for this trait. Offspring body size and brood mass weight exhibited positive genetic and phenotypic correlations. We conclude that both indirect genetic effects, via maternal care, and nongenetic maternal effects, via female size, play important roles in the evolution of phenotype in this species.

 14. Vermicomposting of sludge from animal wastewater treatment plant mixed with cow dung or swine manure using Eisenia fetida.

  Science.gov (United States)

  Xie, Dan; Wu, Weibing; Hao, Xiaoxia; Jiang, Dongmei; Li, Xuewei; Bai, Lin

  2016-04-01

  Vermicomposting of animal wastewater treatment plant sludge (S) mixed with cow dung (CD) or swine manure (SM) employing Eisenia fetida was tested. The numbers, weights, clitellum development, and cocoon production were monitored for 60 days at a detecting interval of 15 days. The results indicated that 100 % of the sludge can be the suitable food for growth and fecundity of E. fetida, while addition of CD or SM in sludge significantly (P < 0.05) increased the worm biomass and reproduction. The sludge amended with 40 % SM can be a great medium for the growth of E. fetida, and the sludge amended with 40 % CD can be a suitable medium for the fecundity of E. fetida. The addition of CD in sludge provided a better environment for the fecundity of earthworm than SM did. Moreover, vermicomposts obtained in the study had lower pH value, lower total organic carbon (TOC), lower NH4 (+)-N, lower C/N ratio, higher total available phosphorous (TAP) contents, optimal stability, and maturity. NH4 (+)-N, pH and TAP of the initial mixtures explained high earthworm growth. The results provided the theory basic both for management of animal wastes and the production of earthworm proteins using E. fetida.

 15. Production of Biogas from wastes Blended with CowDung for Electricity generation-A Case study

  Science.gov (United States)

  Muthu, D.; Venkatasubramanian, C.; Ramakrishnan, K.; Sasidhar, Jaladanki

  2017-07-01

  The country’s production of solid waste generation is piling up year after year and the generation of Bio-Gas finds a fruitful solution to overcome this problem. This technology can contribute to energy conservation if the economic viability and social acceptance of this technology are favorable. Our campus has a number of hostel buildings which generates large quantum of kitchen waste and sewage per day. This research will have process ofcarrying out survey, characterization of kitchen waste from several kitchens & Canteens and knowing the potential for biogas production. The waste generated from kitchen and sewage from the hostels is given as feedstock to produce 600 m3 of biogas per day with cow dung as byproduct. The methane gas generated from Biogas is purified and this is used for power generation. Two biogas engine generators of 30 kVA and 50 kVA were installed. This power is used for backup power for girl’s hostel lighting load. From this study it is concluded that the generation of Biogas production and its usage for power production is the best option to handle these large quantum of sewage, kitchen waste generated from various buildings and also treated effluent from biogas plant and the biomass generated is a wealth for doing agriculture for any community ultimately it protects the environment.

 16. Longevity and developmental stability in the dung fly Sepsis cynipsea, as affected by the ectoparasitic mite, Pediculoides mesembrinae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oliver Y. Martin

  2009-12-01

  Full Text Available Fluctuating asymmetry (FA is a widely employed measure of developmental stability. It has been found to increase with many stressors including parasite infection. Associations between parasites and FA may exist for several reasons in addition to parasites being the direct cause of increased FA. Developmentally stable individuals may have superior immune systems, and be less susceptible to parasite infection, and/or may be less exposed to parasites than developmentally unstable ones. Mites negatively impact host fitness in a number of insects, and if FA is a reflection of general genetic quality, as has been proposed, associations between mite number and FA are predicted. Potential relationships were investigated between an ectoparasitic mite, Pediculoides mesembrinae (Canestrini (Phthiraptera: Menoponidae and FA in the common dung fly Sepsis cynipsea (L. (Diptera: Sepsidae. While it was found that mite infested flies died much faster than flies without mites, indicating that mites indeed stress their hosts, counter to expectations, no associations between mites and FA were found in any analyses. Additionally, FA in mite-infected flies generally did not differ from previously published FA data from uninfected S. cynipsea. Nevertheless, parasitized males tended to be somewhat less asymmetrical than non-parasitized males, but based on our data, it does not appear that mite infestation is generally associated with developmental stability in S. cynipsea.

 17. Sperm competition and the coevolution of pre- and postcopulatory traits: Weapons evolve faster than testes among onthophagine dung beetles.

  Science.gov (United States)

  Simmons, Leigh W; Fitzpatrick, John L

  2016-05-01

  Reproductive competition generates episodes of both pre- and postcopulatory sexual selection. Theoretical models of sperm competition predict that as the fitness gains from expenditure on the weapons of male combat increase, males should increase their expenditure on weapons and decrease their expenditure on traits that contribute to competitive fertilization success. Although traits subject to sexual selection are known to have accelerated evolutionary rates of phenotypic divergence, it is not known whether the competing demands of investment into pre- and postcopulatory traits affect their relative rates of evolutionary divergence. We use a comparative approach to estimate the rates of divergence in pre- and postcopulatory traits among onthophagine dung beetles. Weapons evolved faster than body size while testes mass and sperm length evolved more slowly than body size, suggesting that precopulatory competition is the stronger episode of sexual selection acting on these beetles. Although horns evolved faster than testes, evolutionary increases in horn length were not associated with evolutionary reductions in testes mass. Our data for onthophagines support the notion that in taxa where males are unable to monopolize paternity, expenditure on both weapons and testes should both be favored.

 18. Improving Methane Production through Co-Digestion of Canola Straw and Buffalo Dung by H2O2 Pretreatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ALTAF ALAM NOONARI

  2017-01-01

  Full Text Available In this study an effect of acidic pre-treatment on the CS (Canola Straw and BD (Buffalo Dung by anaerobic co-digestion was investigated. H2O2 (Hydrogen Peroxide is a mainly accustomed reagent, used as a bleaching agent in the different industries such as paper and wood. In the present study, it was used as a pre-treatment chemical at varying concentrations in batch reactors. The co-digestion of CS and BD was carried out in SAMPTS (Semi-Automatic Methane Potential Test System at mesophilic (37±1oC conditions. The CS was pretreated in glass bottles with different concentrations of the H2O2 for seven days. The inoculum used in the present study was an effluent of the CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor, which was treating BD at mesophilic conditions. The specific methane production from the codigestion of canola straw and BD, by the pre-treatment of H2O2 at concentrations of 0.5, 1.0, and 1.5% were 530.8, 544.5, and 510.3 NmL CH4 g/VS, respectively. The significant reduction in the volatile solids of CS was observed at the optimum pre-treatment of 1.0% H2O2.

 19. Pyrosequencing reveals bacterial community differences in composting and vermicomposting on the stabilization of mixed sewage sludge and cattle dung.

  Science.gov (United States)

  Lv, Baoyi; Xing, Meiyan; Yang, Jian; Zhang, Liangbo

  2015-12-01

  This study aimed to compare the microbial community structures and compositions in composting and vermicomposting processes. We applied 454 high-throughput pyrosequencing to analyze the 16S rRNA gene of bacteria obtained from bio-stabilization of sewage sludge and cattle dung. Results demonstrated that vermicomposting process presented higher operational taxonomic units and bacterial diversity than the composting. Analysis using weighted UniFrac indicated that composting exhibited higher effects on shaping microbial community structure than the vermicomposting. The succession of dominant bacteria was also detected during composting. Firmicutes was the dominant bacteria in the thermophilic phase of composting and shifted to Actinomycetes in the maturing stage. By contrast, Proteobacteria accounted for the highest proportions in the whole process of the vermicomposting. Furthermore, vermicomposting contained more uncultured and unidentified bacteria at the taxonomy level of genus than the composting. In summary, the bacterial community during composting significantly differed from that during vermicomposting. These two techniques played different roles in changing the diversity and composition of microbial communities.

 20. PERAN MIKROBA STARTER DALAM DEKOMPOSISI KOTORAN TERNAK DAN PERBAIKAN KUALITAS PUPUK KANDANG (The Role of Microbial Starter in Animal Dung Decomposition and Manure Quality Improvement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cahyono Agus

  2014-10-01

  microbial decomposer population and requires a condusive environment. Those two factors influence on the  rate of organic material decomposition and limites the negative impact of this organic fertilizer on the aspect of social, ethic, and health of living organism. Cow dung was used as the material for decomposition of organic fertilizer. Two treatments were applied: with or without microbial decomposer (microbial starter followed by incubation in the dark condition under room temperature. The cow dung was sampled in 0, 6, and 24 hours after microbial starter application.The cow dung pH, color, smell, water content, and electrical conductivity were analyzed.  Furthermore, microbial pathogen (Eschericia coli and Salmonella, cow dung total nutrition (C,N,P,K,Ca,Mg,Na,S,Cd,Cr,B,Fe,Cu,Zn, and available N (NH4 dan NO3 were also determined. Amonia emision (NH3, oxygen (O2, carbon monoxide (CO, carbon dioxide (CO2, methane (CH4, NOx, NO, and SO2were analyzed as well. The result showed that microbial starter contained of important microbial for the process of cow dung decomposition. Application of microbial starter in cow dung reduced E. coli dan Salmonella sp. by the length of incubation time.Variation of nutrition, i.a. P, K, Mg, Fe, Cu, and heavy metal, i.a. Cr was found during incubation, both in chicken and cow manure.Application of microbial starter reduced sulfur in organic matter to be SO2 without smell, and inhibited H2S production. Decomposition by application of microbial starter should be conducted in aerob condition to reduce H2S production.  This research implied that application of microbial starter is crucially important in improving manure nutrition and quality.

 1. The effects of seed ingestion by livestock, dung fertilization, trampling, grass competition and fire on seedling establishment of two woody plant species.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julius Tjelele

  Full Text Available The increasing rate of woody plant encroachment in grasslands or savannas remains a challenge to livestock farmers. The causes and control measures of woody plant encroachment are of common interest, especially where it negatively affects the objectives of an agricultural enterprise. The objectives of this study were to determine the effects of gut passage (goats, cattle, dung (nutrients, fire, grass competition and trampling on establishment of A. nilotica and D. cinerea seedlings. Germination trials were subjected to the following treatments: 1 seed passage through the gut of cattle and goats and unpassed/ untreated seeds (i.e. not ingested, 2 dung and control (no dung, 3 grass and control (mowed grass, 4 fire and control (no fire, 5 trampling and control (no trampling. The interaction of animal species, grass and fire had an effect on seedling recruitment (P < 0.0052. Seeds retrieved from goats and planted with no grass and with fire (6.81% ± 0.33 had a significant effect on seedling recruitment than seeds retrieved from goats and planted with grass and no fire (2.98% ± 0.33. Significantly more D. cinerea and A. nilotica seeds germinated following seed ingestion by goats (3.59% ± 0.16 than cattle (1.93% ± 0.09 and control or untreated seeds (1.69% ± 0.11. Less dense grass cover, which resulted in reduced grass competition with tree seedlings for light, space and water, and improved seed scarification due to gut passage were vital for emergence and recruitment of Acacia seedlings. These results will contribute considerably to the understanding of the recruitment phase of woody plant encroachment.

 2. Diseño y validación de un método espectrofotométrico para el estudio de estabilidad de Benzocaína en un nuevo ungüento rectal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yania Suárez Pérez

  2001-12-01

  Full Text Available Se desarrolló un método por espectrofotometría UV, que incluyó la extracción previa del producto de degradación de la benzocaína presente en un nuevo ungüento rectal, destinado al tratamiento del brote hemorroidal agudo. El método analítico se validó para el estudio de estabilidad química de este principio activo. Según los criterios estadísticos vigentes, el método resultó lineal, exacto, preciso, sensible y específico para el objetivo con el cual fue diseñado.A method including the previous extraction of the degradation product of benzocaine pesent in a new rectal ointment to treat acute haemorrhoid was developed by ultraviolet spectrophotometry. The analytical method was validated for the study of the chemical stability of this active principle. According to the standing statistical criteria, the method proved to be lineal, exact, accurate, sensitive and specific for the objective it was designed.

 3. Suppression of Escherichia coli O157:H7 by Dung Beetles (Coleoptera: Scarabaeidae using the lowbush blueberry agroecosystem as a model system.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matthew S Jones

  Full Text Available Wildlife as a source of microbial contamination is a food safety concern. Deer feces (scat have been determined as a point source for Escherichia coli O157:H7 contamination of fresh produce. The ecological role of the scooped scarab (Onthophagus hecate (Panzer, a generalist dung beetle species common in Maine blueberry fields, was explored as a biological control agent and alternatively as a pathogen vector between deer scat and food. A large-scale field survey of wildlife scat indicated that pathogenic E. coli O157:H7 was present, albeit at a low prevalence (1.9% of samples, n = 318, in the Maine lowbush blueberry agroecosystem. A manipulative field experiment verified that, should contact occur between deer scat and blueberry plants and fruit during the summer, contamination with E. coli O157:H7 can occur and persist for more than 72 h. For both the positive control and an experimental scat inoculation treatment, the levels of the bacterial population decreased over time, but at different rates (treatment x time interaction: F (1.9,18.8 = 358.486, P < 0.0001. The positive control inoculation, which resulted in a higher initial E. coli level on fruit, decayed at a faster rate than inoculation of fruit via scat in the experimental treatment. We conducted 2 laboratory studies to elucidate aspects of dung beetle feeding ecology as it relates to suppression of E. coli O157:H7 from deer scat to lowbush blueberry fruit. In both experiments, dung beetles buried the same amount of scat whether or not the scat was inoculated with the pathogen (F(1,6 = 0.001; P = 0.999 and (F (2,17 = 4.10, P = 0.147. Beetles feeding on E. coli inoculated deer scat were not found to vector the pathogen to fruit. In two studies, beetles lowered the amount of pathogenic E. coli persisting in soils compared to soils without beetles (F (2,9 = 7.757; P = 0.05 and F (2,17 = 8.0621, P = 0.004. Our study suggests that the dung beetle species, Onthophagus hecate, has the potential

 4. Priming of soil carbon decomposition in two inner Mongolia grassland soils following sheep dung addition: A study using13C natural abundance approach

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ma, Xiuzhi; Ambus, Per; Wang, Shiping;

  2013-01-01

  -amended controls. In both grassland soils, ca. 60% of the evolved CO2 originated from the decomposing sheep dung and 40% from the native soil C. Priming effects of soil C decomposition were observed in both soils, i.e. 1.4 g and 1.6 g additional soil C kg-1 dry soil had been emitted as CO2 for the L. chinensis...... may cause a net soil C loss due to the positive priming effect, thereby accelerating soil deterioration. © 2013 Ma et al....

 5. The effects of cleaning/disinfecting agents on biogas production in the anaerobic digestion of cow dung slurry.

  Science.gov (United States)

  Ogunwande, Gbolabo A; Adeleye, Ademola I; Nureni, Idris O; Omidiora, Oluwaseyi

  2017-06-24

  Cleaning/disinfecting agents (CDA) are compounds known to affect the growth of microbes and could have impacts on biogas production in a digester. In this study, three commonly used CDAs (harpic, hypo and izal) in livestock pens and slaughter houses were applied at different digestion stages and concentrations to cow dung (CD) slurry, with the aim of determining their effects on biogas production. Three application stages (early addition, late addition and graduated addition) were carried out for each CDA, and a CD treatment with no CDA applied was set up as the control. The results showed that application stage had different effects on the parameters of CD monitored during the digestion. Significant (p ≤ .05) effect was recorded on: temperature of izal + CD treatment, pH of harpic + CD and hypo + CD treatments, total bacterial count of hypo + CD and izal + CD treatments and biogas of harpic + CD, hypo + CD and izal + CD treatments. Early addition and increased concentration of hypo appeared toxic to anaerobic bacteria, whereas early addition of izal seemed not to affect their development. While early addition and increased concentration of harpic and hypo inhibited biogas production, the contrary was observed with izal. At the end of digestion, biogas yield (% of control) in the CDA + CD treatments ranged between 8% and 69.4% (harpic + CD), 5.4-23.5% (hypo + CD) and 16.1-52.5% (izal + CD). Among the CDAs used, hypo had the highest inhibitory effect on biogas production from CD slurry. The introduction of harpic at fourth week of digestion showed the least inhibitory effect.

 6. The role of cross-shore tidal dynamics in controlling intertidal sediment exchange in mangroves in Cù Lao Dung, Vietnam

  Science.gov (United States)

  Bryan, Karin R.; Nardin, William; Mullarney, Julia C.; Fagherazzi, Sergio

  2017-09-01

  Mangroves are halophytic plants common in tropical and sub-tropical environments. Their roots and pneumatophores strongly affect intertidal hydrodynamics and related sediment transport. Here, we investigate the role tree and root structures may play in altering tidal currents and the effect of these currents on the development of intertidal landscapes in mangrove-dominated environments. We use a one-dimensional Delft3D model, forced using typical intertidal slopes and vegetation characteristics from two sites with contrasting slope on Cù Lao Dung within the Mekong Delta in Vietnam, to examine the vegetation controls on tidal currents and suspended sediment transport as the tides propagate into the forest. Model results show that vegetation characteristics at the seaward fringe determine the shape of the cross-shore bottom profile, with sparse vegetation leading to profiles that are close to linear, whereas with dense vegetation resulting in a convex intertidal topography. Examples showing different profile developments are provided from a variety of published studies, ranging from linear profiles in sandier sites, and distinctive convex profiles in muddier sites. As expected, profile differences in the model are caused by increased dissipation due to enhanced drag caused by vegetation; however, the reduction of flow shoreward in sparsely vegetated or non-vegetated cases was similar, indicating that shallowing of the profile and slope effects play a dominant role in dissipation. Here, tidal velocities are measured in the field using transects of Acoustic Doppler Current Profilers, and confirm that cross-shore tidal currents diminish quickly as they move over the fringe of the forest; they then stay fairly consistent within the outer few 100 m of the forest, indicating that the fringing environment is likely a region of deposition. An understanding of how vegetation controls the development of topography is critical to predicting the resilience of these sensitive

 7. Plastic and evolutionary responses to heat stress in a temperate dung fly: negative correlation between basal and induced heat tolerance?

  Science.gov (United States)

  Esperk, T; Kjaersgaard, A; Walters, R J; Berger, D; Blanckenhorn, W U

  2016-05-01

  Extreme weather events such as heat waves are becoming more frequent and intense. Populations can cope with elevated heat stress by evolving higher basal heat tolerance (evolutionary response) and/or stronger induced heat tolerance (plastic response). However, there is ongoing debate about whether basal and induced heat tolerance are negatively correlated and whether adaptive potential in heat tolerance is sufficient under ongoing climate warming. To evaluate the evolutionary potential of basal and induced heat tolerance, we performed experimental evolution on a temperate source population of the dung fly Sepsis punctum. Offspring of flies adapted to three thermal selection regimes (Hot, Cold and Reference) were subjected to acute heat stress after having been exposed to either a hot-acclimation or non-acclimation pretreatment. As different traits may respond differently to temperature stress, several physiological and life history traits were assessed. Condition dependence of the response was evaluated by exposing juveniles to different levels of developmental (food restriction/rearing density) stress. Heat knockdown times were highest, whereas acclimation effects were lowest in the Hot selection regime, indicating a negative association between basal and induced heat tolerance. However, survival, adult longevity, fecundity and fertility did not show such a pattern. Acclimation had positive effects in heat-shocked flies, but in the absence of heat stress hot-acclimated flies had reduced life spans relative to non-acclimated ones, thereby revealing a potential cost of acclimation. Moreover, body size positively affected heat tolerance and unstressed individuals were less prone to heat stress than stressed flies, offering support for energetic costs associated with heat tolerance. Overall, our results indicate that heat tolerance of temperate insects can evolve under rising temperatures, but this response could be limited by a negative relationship between basal and

 8. Production of Oxidative and Hydrolytic Enzymes by Coprinus cinereus (Schaeff. Gray from Sisal Wastes Supplemented with Cow Dung Manure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prosper Raymond

  2015-01-01

  Full Text Available The activity of oxidative and hydrolytic enzymes of the edible and medicinal white rot fungi Coprinus cinereus (Schaeff. Gray mushroom was observed during mycelia growth and fruiting body development in solid substrate fermentation using sisal waste fractions amended with cow dung manure as supplement. Laccase had the highest titre value among the five detected enzymes. Its activity was higher during mycelia growth compared to fruiting phase, with 10% supplemented substrate formulation unmixed sisal leaf decortication residues [abbreviated SL : SB (100 : 0] displaying the highest activity of 39.45±12.05 Ug−1. Lignin peroxidase (LiP exhibited a characteristic wave-like pattern with the highest peaks found either during full mycelia colonization or soon after first flush harvest; the highest activity of 1.93±0.62 Ug−1 was observed on unsupplemented SL : SB (100 : 0 substrate formulation during mycelia colonization. For hydrolytic enzymes, the highest carboxymethyl cellulase (CMCase activity of 2.03±0.70 Ug−1 was observed on 20% supplemented SL : SB (0 : 100 after first flush; that of pectinase (1.90±0.32 Ug−1 was revealed after third flush on 10% supplemented SL : SB (0 : 100 substrate formulation while 10% supplemented SL : SB (25 : 75 exhibited the highest xylanase activity (1.23±0.12 Ug−1 after first flush. These findings show that the activities of both oxidative and hydrolytic enzymes were regulated in line with developmental phase of growth of Coprinus cinereus.

 9. Metabolic costs of the mechanical components of the apparent specific dynamic action in the Dungeness crab, Cancer magister.

  Science.gov (United States)

  McGaw, Iain J; Van Leeuwen, Travis E

  2017-08-01

  The specific dynamic action (SDA) describes the postprandial increase in metabolism. It is a composite of mechanical and chemical digestion, nutrient transport and protein synthesis. How these individual events contribute to the overall SDA has not been worked out fully for any organism. The mechanical events associated with the SDA were investigated in Dungeness crabs, Cancer magister. Following consumption of a meal, oxygen consumption (MO2) remained elevated for several hours. When the crabs were presented with fish scent there was a 2 fold increase in MO2, which rapidly decreased once the stimulus was removed. Crabs were then offered fish in a perforated tube. There was a rapid increase in MO2 associated with handling which returned to pre-treatment levels within an hour of removal of the tube. Finally the crabs were fed a piece of foam that had been soaked in fish water to determine the costs of mechanical digestion. The mechanical breakdown of the meal accounted for 29.9±3.3% of the overall SDA. Since food handling produced a large increase in MO2, it was reinvestigated using crabs that had one or both claws removed. Although there were no statistically significant differences as a function of claw removal there was a consistent trend in the data. The maximum MO2, scope, duration and SDA increased from animals with 0 claws through 1 claw to 2 claws. The results showed that the mechanical portion of the SDA can account for a significant portion of the overall budget in decapod crustaceans. Copyright © 2017. Published by Elsevier Inc.

 10. Effect of ferrous chloride on biogas production and enzymatic activities during anaerobic fermentation of cow dung and Phragmites straw.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Huayong; Tian, Yonglan; Wang, Lijun; Mi, Xueyue; Chai, Yang

  2016-06-01

  The effect of ferrous (added as FeCl2) on the anaerobic co-digestion of Phragmites straw and cow dung was studied by investigating the biogas properties, pH values, organic matter degradation (COD) and enzyme activities (cellulase, protease and dehydrogenase) at different stages of mesophilic fermentation. The results showed that Fe(2+) addition increased the cumulative biogas yields by 18.1 % by extending the peak period with high daily biogas yields. Meanwhile, the methane (CH4) contents in the Fe(2+) added groups were generally higher than the control group before the 15th day. The pH values were not significantly impacted by Fe(2+) concentrations during the fermentation process. The COD concentrations, cellulase, protease and dehydrogenase activities varied with the added Fe(2+) concentrations and the stages of the fermentation process. At the beginning stage of fermentation (4th day), Fe(2+) addition increased the biogas production by improving the cellulase and dehydrogenase activities which caused a decline in COD. At the peak stage of fermentation (8th day), Fe(2+) addition enhanced the cellulase and protease activities, and resulted in lower COD contents than the control group. When the biogas yields decreased again (13th day), the COD contents varied similar with the protease and dehydrogenase activities, whilst cellulase activities were not sensitive to Fe(2+) concentrations. At the end of fermentation (26th day), Fe(2+) addition decreased the cellulase activities, led to lower COD contents and finally resulted the lower biogas yields than the control group. Taking the whole fermentation process into account, the promoting effect of Fe(2+) addition on biogas yields was mainly attributed to the extension of the gas production peak stage and the improvement of cellulase activities.

 11. Qualitative and quantitative analysis of biogas generated from co-digestion of cow dung, municipal sewage and kitchen waste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Mahmoodi-Eshkaftaki

  2017-05-01

  Full Text Available Introduction As reported by Sabetghadam (2005, 53.4, 36.3, 1.1, 8.9, and 0.2% of total energy consumption in Iran consisted of oil products, natural gas, coal, electricity energy, and modern energy sources, respectively. The modern energies included solar, biomass, wind and nuclear. The energy mix has been evolving towards clean energies. From 1966–2005, the contribution of natural gas increased from 1.3% to 36.3% and the contribution of electricity was doubled from 4.1% to 8.9%. The share of oil products in domestic consumption has dropped from 84.3% to 53.4%. Iran has abundant renewable energy resources, including solar energy, wind power, geothermal energy, and biomass, as well as the ability to manufacture the relatively labor-intensive systems that harness these. By developing such energy sources developing countries can reduce their dependence on oil and natural gas, creating energy portfolios that are less vulnerable to price rises. In many circumstances, these investments can be less expensive than fossil fuel energy systems. Over the past ten years some researches on solar and biomass energy have resulted in development and the establishment of a few small- and medium-scale electricity generation plants, powered via solar and biomass energy. There has also been the development of digesters to increase biogas production. Renewable energy is new to Iran and there is a long way to go. Except for the few afore mentioned projects, small-scale technologies to bring power to remote villages have a better chance of being adopted than those implemented at the national level. Materials and Methods In this research the amount of generated methane (methane content of biogas % from co-digestion of municipal sewage, kitchen waste, and cow dung was measured in 7 different combinations (treatment. Two important parameters affecting methane production such as volatile solid (VS and total solid (TS were measured according to Method 1684 and CEN

 12. Novel urease-negative basidiomycetous yeast, Trichosporon heliocopridis sp. nov., associated with dung beetles (Heliocopris bucephalus Fabricius) in the north of Thailand.

  Science.gov (United States)

  Kunthiphun, Sineenath; Endoh, Rikiya; Takashima, Masako; Ohkuma, Moriya; Tanasupawat, Somboon; Akaracharanya, Ancharida

  2015-12-16

  Ninety six yeastisolates associated with dung beetles (Heliocopris bucephalus Fabricius) were examined based on culture-dependent method. A comparison of the colony morphology and PCR fingerprints obtained by (GTG)5microsatellite-primed PCR indicated that 84 of these isolates belonged to one group. Five strains (DD1-1,DD2-33, DD4-11, DD5-15 and DD6-1) were selected as the representatives of this main group, whereeach of the five selectedstrains had been derivedfrom a different dung beetle collected innorthern Thailand. A comparison of the D1/D2 domain sequence of the large subunit rRNA gene (LSU D1/D2) and the internal transcribed spacer (ITS) sequencesrevealed that these five strains were the same and wererelated to the genus Trichosporon. Phylogenetic analysis based on the LSU D1/D2 plusITSsequences placed this group within the Trichosporonbrassicae clade, but it was clearly separated from any known species. In addition, physiological tests showed that this group had the unusual property of the inability to hydrolyze urea, which was distinctly different from the related taxon. Therefore, Trichosporon heliocopridis sp. nov. (ex-type strainDD1-1T = TISTR 5946T = JCM 30786T = CBS 14168T) is proposed as a novel yeast species. The MycoBank number is MB812098.

 13. Blue tower Friesoythe: Status of the planning of a 30 MW poultry dung gasification facility; Blauer Turm Friesoythe: Stand der Planungen einer 30 MW Gefluegelmist-Vergasung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Renz, M.; Luedtke, T. [M+W Zander FE GmbH, Stuttgart (Germany)

  2008-07-01

  The company M+W Zander is developing alternative techniques for energy production based on regenerative raw materials since 2006, especially based on gasification processes. The multi-step reforming (blue tower) provides several procedural advantages, like a high cold gas efficiency, a moderate tar load and the possibility to use different raw materials. Based on the operational experiences from a pilot plant the conceptual planning of poultry dung gasification was performed, including biomass delivery and storage, drying, gasification, coke combustion, gas cooling and purification, and electricity generation. As a pre-requisite for reliable operation of the plant technical solutions were developed for the energy carrier transport, the separation of coke and energy carriers, the heat recovery from the product gas, gas purification and overpressure protection. The conceptual planning was based on a about 30 MW poultry dung. The profitability analysis taking into account EEG (German regenerative energy law) compensations is showing an amortization below 10 years and a rate of interest of about 18% for the capital resources (over 20 years).

 14. Integrated biological and advanced oxidation based treatment of hexamine bearing wastewater: Effect of cow-dung as a co-substrate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gupta, Mandeep Kumar; Mittal, Atul K., E-mail: akmittal@civil.iitd.ac.in

  2016-05-05

  Highlights: • Treatment by biological process and Fenton’s reagent. • Cow dung as co-substrate. • Hydrolysis of wastewater improved treatment. - Abstract: This work examines the treatment of hexamethylenetetramine (HMT) bearing effluent from N, N-dinitroso pentamethylene tetra-mine producing industrial plants in India. Chemical treatment using Fenton’s reagent and aerobic treatment using batch reactors with co-substrate were investigated. Aerobic batch reactors integrated with advanced oxidation process of Fenton’s reagent provides effective treatment of HMT effluents. Influence of Fenton’s reagent dose reaction/contact and effect of varying co-substrate with effluent initial concentration was observed. Higher dose 100 mL of Fenton’s reagent with higher reaction time 20 h resulted better degradation (34.88%) of wastewater. HMT hydrolyzes in acidic environment to ammonia and formaldehyde. Formaldehyde under normal conditions is toxic for biological treatment processes. When hydrolysis and acidification in the reactors are accompanied by low pH, aerobic batch reactors with use of co-substrates glucose, sucrose, and cow-dung extract separately in different proportion to wastewater ranging from 0.67 to 4.00, degraded wastewater effectively. Higher proportion of co-substrate to wastewater resulted better degradation. The relationships between nitrate, pH, turbidity and COD are discussed.

 15. Dung decomposition and associated beetles in a fragmented temperate forest Descomposición de heces y sus coleópteros asociados en un bosque templado fragmentado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MARCELA A. BUSTAMANTE-SÁNCHEZ

  2004-03-01

  Full Text Available Habitat fragmentation may result in changes in species number and population abundance among habitats that differ in area, structure, or edge characteristics. These changes, in turn, may result in alterations in ecosystem process such as decomposition of organic matter. Through an experimental approach, we compared the beetles assemblages associated with dung and decomposition of cow feces in a continuous portion of Maulino forest, forest fragments and in pine plantations that surround this forest and forest remnants. Abundance and richness of dung-associated beetles were lower in forest fragments compared to the continuous forest and pine plantations. However, dung decomposition was similar in these three habitats. Beetle abundance, species richness and decomposition did not vary along edges of forest fragments and pine plantations, but beetle abundance and decomposition rate varied on the border compared to the interior of the continuous forest. Thus, although beetle assemblage changes across the fragmented landscape, these variations in species richness and abundance did not translate into alterations of an ecosystem process such as dung-decomposition, as occurs in tropical forests. The beetle assemblage at pine plantations comprises only native species and dung decomposition was similar in both fragments and continuous forest. Therefore, pine plantations maintain at least partially the structural and functional biodiversity of the native fauna, connecting the native remnants throughout the landscape, a crucial factor in biodiversity conservationLa fragmentación del hábitat puede cambiar el número de especies y la abundancia poblacional entre hábitats que difieren en área, estructura o en las características del borde. Estos cambios, a su vez, pueden alterar procesos ecosistémicos como la descomposición de la materia orgánica. A través de una aproximación experimental, comparamos un ensamble de coleópteros asociados a heces y la

 16. 鸡粪、牛粪浸出液培养螺旋藻效果的比较研究%The comparative study on the culture of Spirulina platensis in the leach liquor of chicken manure and cow dung

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  周贤君; 潘文敏

  2013-01-01

  By using the farming culture method indoor, the Spirulina platensis was cultured in the leach liquor of chicken manure and cow dung to compare their cultivation effect. The result showed that: The Spirulina platensis could grow in both of chicken manure and cow dung lixivi-um. The growth rate of Spirulina platensis in the chicken manure lixivium was faster than that in the cow dung, and the production of Spirulina platensis was higher than that in the cow dung.% 研究通过室内养殖培养法,利用鸡粪、牛粪浸出液对螺旋藻进行培养,并对其培养效果进行比较。试验结果表明:螺旋藻在鸡粪和牛粪浸出液中均能生长。在鸡粪浸出液中培养的延缓期较牛粪中长,但藻细胞生长更快,藻细胞密度达到的最大值高于牛粪浸出液。

 17. Complete genome sequence of Bacillus velezensis LM2303, a biocontrol strain isolated from the dung of wild yak inhabited Qinghai-Tibet plateau.

  Science.gov (United States)

  Chen, Liang

  2017-06-10

  Bacillus velezensis LM2303 is a biocontrol strain with a broad inhibitory spectrum against plant pathogens, isolated from the dung of wild yak inhabited Qinghai-Tibet plateau, China. Here we present its complete genome sequence, which consists of a single, circular chromosome of 3,989,393bp with a 46.68% G+C content. Genome analysis revealed genes encoding specialized functions for the biosynthesis of antifungal metabolites and antibacterial metabolites, the promotion of plant growth, the alleviation of oxidative stress and nutrient utilization. And the biosynthesis of antimicrobial metabolites in strain LM2303 was confirmed by biochemical analysis, while its plant growth promoting traits were confirmed by inoculation tests. Our results will establish a better foundation for further studies and biocontrol application of B. velezensis LM2303. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 18. Experiment of Beauveria bassiana Against Dung Beetles in Sugarcane%白僵菌防治甘蔗金龟子试验

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  薛晶; 张会华; 杨晓丽; 何文志; 罗志明

  2012-01-01

  Experiment of Beauveria bassiana was conducted to control Dung beetles in sugarcane. The results indicated that con- trol effect could be 75% to 85% while applying Beauveria bassiana mixed up with 3.6% of Bisultap granular, which is obviously or significant greatly superior to this agent alone or other pesticides use.%试验结果表明,白僵菌与3.6%广谱型杀虫双颗粒剂混合施用,能有效控制金龟子幼虫对蔗根的危害,相对防效迭75%~85%,显著或极显著优于单独使用白僵菌或农药处理。

 19. Role of HSAB concept in understanding biosorptive behaviour of various metal ions employing green biosorbent - Dry Cow Dung Powder

  Science.gov (United States)

  Bagla, Hemlata; Khilnani, Roshan

  2016-04-01

  Hard & Soft Acid Base concept, HSAB theory given by Pearson, elucidates the crucial role of HSAB characteristics of both pollutants as well as the aqueous milieu. This theory can also explain the biosorptive behaviour of Dry Cow dung Powder, which helps in governing the success of process. The various metal ionic species exhibit a preference for the ligand binding on the biomass based on its chemical coordination characteristics. A comparative batch equilibration biosorptive assay has been carried out employing radiotracer technique for uptake of Cr(III), Cr(VI), Cd(II), Hg(II), Sr(II), Cs(I) and Co(II) at optimum biosorption parameters. To study the effect of interference of different salts on the percentage biosorption of metal ions on DCP, different organic as well as inorganic salts with varying proportion of 10 mg, 25 mg, 50 mg and 100 mg have been studied. The dynamics of the biosorption in terms of the order of the rate constant was studied applying different kinetic models. The best fitting model was Lagergren pseudo second order model. DCP, an eco-friendly humiresin, enriched with minerals, carbohydrates, fats, proteins, bile pigments, aliphatic - aromatic species such as 'Humic acid', Fulvic acid and many naturally present functional group such as carboxyl, phenols, quinols, amide etc. of both hard and soft nature, making it 'combo' in nature sorbs both concerned metal ions as well as ligands present in the system. Thus the ligands which were masking the biosorption process of heavy metal ions in this study were treated by mere increase in the dose of DCP, which successfully solves the problem without affecting efficiency of the process. This is exemplified by three very basic interactions happening in multicomponent system i.e. Synergism: Mutual enhancement; Antagonism: Mutual decrement; Non-interaction: Neutral effect. Thus DCP has a great potential in the field of water decontamination, industrial water treatment and in abatement of water pollution. So

 20. Co-digestion of rice straw and cow dung to supply cooking fuel and fertilizers in rural India: Impact on human health, resource flows and climate change.

  Science.gov (United States)

  Sfez, Sophie; De Meester, Steven; Dewulf, Jo

  2017-12-31

  Anaerobic digestion of cow dung with new feedstock such as crop residues to increase the biogas potential is an option to help overcoming several issues faced by India. Anaerobic digestion provides biogas that can replace biomass cooking fuels and reduce indoor air pollution. It also provides digestate, a fertilizer that can contribute to compensate nutrient shortage on agricultural land. Moreover, it avoids the burning of rice straw in the fields which contributes to air pollution in India and climate change globally. Not only the technical and economical feasibility but also the environmental sustainability of such systems needs to be assessed. The potential effects of implementing community digesters co-digesting cow dung and rice straw on carbon and nutrients flows, human health, resource efficiency and climate change are analyzed by conducting a Substance Flow Analysis and a Life Cycle Assessment. The implementation of the technology is considered at the level of the state of Chhattisgarh. Implementing this scenario reduces the dependency of the rural community to nitrogen and phosphorus from synthetic fertilizers only by 0.1 and 1.6%, respectively, but the dependency of farmers to potassium from synthetic fertilizers by 31%. The prospective scenario returns more organic carbon to agricultural land and thus has a potential positive effect on soil quality. The implementation of the prospective scenario can reduce the health impact of the local population by 48%, increase the resource efficiency of the system by 60% and lower the impact on climate change by 13%. This study highlights the large potential of anaerobic digestion to overcome the aforementioned issues faced by India. It demonstrates the need to couple local and global assessments and to conduct analyses at the substance level to assess the sustainability of such systems. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 1. Nepal Ambient Monitoring and Source Testing Experiment (NAMaSTE): Emissions of particulate matter from garbage burning, wood and dung cooking fires, motorcycles and brick kilns

  Science.gov (United States)

  Jayarathne, T. S.; Rathnayake, C.; Stockwell, C.; Daugherty, K.; Islam, R. M.; Christian, T. J.; Bhave, P.; Praveen, P. S.; Panday, A. K.; Adhikari, S.; Rasmi, M.; Goetz, D.; DeCarlo, P. F.; Saikawa, E.; Yokelson, R. J.; Stone, E. A.

  2016-12-01

  The Nepal Ambient Monitoring and Source Testing Experiment (NAMASTE) field campaign targeted the in-situ characterization of widespread and under-sampled combustion sources in South Asia by determining emission factors (EF) for fine particulate matter (PM2.5), organic carbon (OC), elemental carbon, inorganic ions, trace metals, and organic species. Garbage burning had the highest EF PM2.5 among the sampled sources ranging 7-124 g kg-1, with maximum EFs for garbage burned under higher moisture conditions. Garbage burning emissions contained high concentrations of polycyclic aromatic compounds (PAHs) and heavy metals (Pb, Cd, Zn) that are associated with acute and chronic health effects. Triphenylbenzene and antimony (Sb) were unique to garbage burning are good candidates for tracing this source. Cook stove emissions varied largely by stove technology (traditional mud stove, 3-stone cooking fire, chimney stove, etc.) and biomass fuel (dung, hardwood, twigs, and mixtures thereof). Burning dung consistently emitted more PM2.5 than burning wood and contained characteristic fecal sterols and stanols. Motorcycle emissions were evaluated before and after servicing, which decreased EF PM2.5 from 8.8 g kg-1 to 0.7 g kg-1. Organic species analysis indicated that this reduction in PM2.5­ is largely due to a decrease in emission of motor oil. For brick kilns, the forced draft zig-zag kilns had higher EF PM2.5 (12-19 g kg-1) compared to clamp kilns (8-13 g kg-1) and also exhibited chemical differences. PM2.5 emitted from the zig-zag kiln were mainly OC (7%), sulfate (32%) and uncharacterized chemical components (60%), while clamp kiln emissions were dominated by OC (64%) and ammonium sulfate (36%). The quantitative emission factors developed in this study may be used for source apportionment and to update regional emission inventories.

 2. Contribuição das projeções oblíquas em mielografias de pequenos animais para a localização de lesões medulares causadas por processo degenerativo do disco intervertebral Contribution of oblique projections in small animals myelography to the localization of spinal lesions caused by intervertebral disc degeneration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Maciel Zardo

  2010-11-01

  Full Text Available Mielografia é uma técnica radiográfica na qual se administra meio de contraste no espaço subaracnóideo para avaliar a medula espinhal. Múltiplas projeções radiográficas fornecem uma exploração circunferencial da medula, auxiliando na localização mais precisa de compressões nesta região. Objetivou-se demonstrar a contribuição das projeções oblíquas, pouco exploradas em exames de mielografia, para a localização de lesões medulares extradurais em cães e gatos causadas por processo degenerativo do disco intervertebral. Foram avaliadas 116 mielografias e observou-se que em 36,2% dos casos as projeções oblíquas foram imprescindíveis para a localização exata das lesões. A associação entre as projeções ventrodorsal e oblíquas se mostraram mais úteis para a localização da lesão do que quando avaliadas isoladamente e as projeções oblíquas esquerda e direita foram igualmente importantes.Myelography is a radiographic technique in which is administered contrast in the subarachnoid space to assess the spinal cord. Multiple radiographic projections provide a circumferential view of the spinal cord, aiding in more precise localization of compression in this region. This paper aimed to demonstrate the contribution of oblique projections, little explored in myelography, for the location of extradural spinal cord injuries in dogs and cats caused by degeneration of the intervertebral disc. It was evaluated 116 myelography and it was observed that in 36.2% of cases, oblique views were essential to the exact localization of lesions. The association between the oblique and ventrodorsal projections was more effective to find the lesion´s lateralization than when taken separately, and the left and right oblique view was equally important.

 3. Isolation and determination of ivermectin in post-mortem and in vivo tissues of dung beetles using a continuous solid phase extraction method followed by LC-ESI+-MS/MS.

  Science.gov (United States)

  Ortiz, Antonio J; Cortez, Vieyle; Azzouz, Abdelmonaim; Verdú, José R

  2017-01-01

  A new analytical method based on solvent extraction, followed by continuous solid-phase extraction (SPE) clean-up using a polymeric sorbent, was demonstrated to be applicable for the detection of ivermectin in complex biological matrices of dung beetles (hemolymph, excreta or dry tissues) using liquid chromatography combined with positive electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC/ESI+-MS/MS). Using a signal-to-noise ratio of 3:1, the limit of detection (LOD) in the insect matrices at trace levels was 0.01 ng g-1 and the limit of quantification (LOQ) was 0.1 ng g-1. The proposed method was successfully used to quantitatively determine the levels of ivermectin in the analysis of small samples in in vivo and post mortem samples, demonstrating the usefulness for quantitative analyses that are focused on future pharmacokinetic and bioavailability studies in insects and the establishment of a new protocol to study the impact of ivermectin on non-target arthropods such as dung beetles and other insects that are related with the "dung community". Because satisfactory precision and accuracy values were obtained in both in vivo matrices, we suggest that the method can be consistently used for quantitative determinations that are focused on future pharmacokinetic and bioavailability studies in insects. Furthermore, this new analytical method was successfully applied to biological samples of dead dung beetles from the field suggesting that the method can be used to establish a new routine analysis of ivermectin residues in insect carcasses that is applied to complement typical mortality tests.

 4. Isolation and determination of ivermectin in post-mortem and in vivo tissues of dung beetles using a continuous solid phase extraction method followed by LC-ESI+-MS/MS

  Science.gov (United States)

  Ortiz, Antonio J.; Cortez, Vieyle; Azzouz, Abdelmonaim

  2017-01-01

  A new analytical method based on solvent extraction, followed by continuous solid-phase extraction (SPE) clean-up using a polymeric sorbent, was demonstrated to be applicable for the detection of ivermectin in complex biological matrices of dung beetles (hemolymph, excreta or dry tissues) using liquid chromatography combined with positive electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC/ESI+–MS/MS). Using a signal-to-noise ratio of 3:1, the limit of detection (LOD) in the insect matrices at trace levels was 0.01 ng g–1 and the limit of quantification (LOQ) was 0.1 ng g–1. The proposed method was successfully used to quantitatively determine the levels of ivermectin in the analysis of small samples in in vivo and post mortem samples, demonstrating the usefulness for quantitative analyses that are focused on future pharmacokinetic and bioavailability studies in insects and the establishment of a new protocol to study the impact of ivermectin on non-target arthropods such as dung beetles and other insects that are related with the “dung community”. Because satisfactory precision and accuracy values were obtained in both in vivo matrices, we suggest that the method can be consistently used for quantitative determinations that are focused on future pharmacokinetic and bioavailability studies in insects. Furthermore, this new analytical method was successfully applied to biological samples of dead dung beetles from the field suggesting that the method can be used to establish a new routine analysis of ivermectin residues in insect carcasses that is applied to complement typical mortality tests. PMID:28207908

 5. Qualitative and quantitative analysis of biogas generated from co-digestion of cow dung, municipal sewage and kitchen waste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Mahmoodi-Eshkaftaki

  2017-05-01

  Full Text Available Introduction As reported by Sabetghadam (2005, 53.4, 36.3, 1.1, 8.9, and 0.2% of total energy consumption in Iran consisted of oil products, natural gas, coal, electricity energy, and modern energy sources, respectively. The modern energies included solar, biomass, wind and nuclear. The energy mix has been evolving towards clean energies. From 1966–2005, the contribution of natural gas increased from 1.3% to 36.3% and the contribution of electricity was doubled from 4.1% to 8.9%. The share of oil products in domestic consumption has dropped from 84.3% to 53.4%. Iran has abundant renewable energy resources, including solar energy, wind power, geothermal energy, and biomass, as well as the ability to manufacture the relatively labor-intensive systems that harness these. By developing such energy sources developing countries can reduce their dependence on oil and natural gas, creating energy portfolios that are less vulnerable to price rises. In many circumstances, these investments can be less expensive than fossil fuel energy systems. Over the past ten years some researches on solar and biomass energy have resulted in development and the establishment of a few small- and medium-scale electricity generation plants, powered via solar and biomass energy. There has also been the development of digesters to increase biogas production. Renewable energy is new to Iran and there is a long way to go. Except for the few afore mentioned projects, small-scale technologies to bring power to remote villages have a better chance of being adopted than those implemented at the national level. Materials and Methods In this research the amount of generated methane (methane content of biogas % from co-digestion of municipal sewage, kitchen waste, and cow dung was measured in 7 different combinations (treatment. Two important parameters affecting methane production such as volatile solid (VS and total solid (TS were measured according to Method 1684 and CEN

 6. Primaer psoasabsces hos en ung rask mand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nassehi, Damoun; Galbo, Henrik; Skovsgaard, Flemming

  2008-01-01

  A young male saw his general practitioner because of lower back pain, limpness, nightly sweating, subfebrilia, and weight loss. Further diagnostics showed that he had a primary psoas abscess. Psoas abscesses are categorized as primary and secondary. Primary psoas abscess is a rare disease in Europe...

 7. Psykologiske reaktioner hos unge vidner til drab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Sara Bek

  2013-01-01

  Skeletal stem cells confer to bone its innate capacity for regeneration and repair. Bone regeneration strategies seek to harness and enhance this regenerative capacity for the replacement of tissue damaged or lost through congenital defects, trauma, functional/esthetic problems, and a broad range...... of diseases associated with an increasingly aged population. This review describes the state of the field and current steps to translate and apply skeletal stem cell biology in the clinic and the problems therein. Challenges are described along with key strategies including the isolation and ex vivo expansion...

 8. Ung og på vej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen er en antologi, der omfatter væsentlige resultater af den forskning, der er blevet udført i de ti-året efter oprettelsen af Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, og omfatter 17 kapitler, skrevet af ansatte og lærere i gymnasieskolen, der har gennemført en videreuddannelse ved instituttet. E...

 9. Cytomegalovirus-colitis hos immunkompetent ung mand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Eva; Grønbaek, Karin; Linnemann, Dorte

  2009-01-01

  haematochezia remained present after six months. Development of IBD subsequent to CMV colitis has previously been described, and is now suspected in our patient. CMV colitis is a rare but possible differential diagnosis in immunocompetent patients with fever, elevated liver enzymes and bloody stools......A healthy young man was hospitalized due to fever, malaise and bloody stools for three weeks. The patient had a primary CMV infection based on biochemical, serological and ultrasonic results, and a colonoscopy was consistent with left-sided CMV colitis. He recovered spontaneously, though...

 10. Emergência de Haematobia irritans em fezes bovinas no município de Seropédica, Rio de Janeiro Emergence of Haematobia irritans in cattle dung pats in Seropédica county, Rio de Janeiro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Douglas Marques de Macedo

  2001-06-01

  Full Text Available O presente trabalho teve como objetivo estudar a emergência de Haematobia irritans em fezes de bovinos mantidas a campo e em laboratório, além de observar a presença de outros dípteros associados às massas fecais. Foram utilizados dois grupos de fezes bovinas, um à campo e outro em laboratório, sendo cada grupo formado por cinco bolos fecais frescos de tamanho mediano (cerca de 30 cm de diâmetro, aparência opaca, cor esverdeada, presença de fina crosta externa e consistência firme. As fezes foram cobertas com gaiolas de emergência de formato piramidal, apresentando na parte superior um orifício onde foi acoplado um frasco removível; a substituição das fezes foi realizada quinzenalmente. Foram coletados um total de 355 espécimens de H. irritans, sendo 151 provenientes das gaiolas mantidas no campo e 204 em laboratório. Estas diferenças deveram-se provavelmente à menores oscilações de temperatura verificadas no laboratório do que àquelas ocorridas no campo, além da ação de artrópodes predadores, competidores e parasitóides que, provavelmente, interferiram na emergência de H. irritans nas fezes bovinas mantidas no campo. Foi observado maior número de fêmeas em comparação com machos em ambas as condições investigadas. Além de H. irritans, obteve-se outros dípteros associados às fezes bovinas, pertencentes as seguintes famílias: Aulacigastridae, Muscidae, Psychodidae, Sarcophagidae, Sepsidae, Tachinidae e Ulidiidae. Sepsidae foi a mais abundante, com 5.224 exemplares do total de 8.928 dípteros obtidos, seguida por Sarcophagidae com 2.235 espécimens coletados, Muscidae com 1.357, Aulacigastridae com 54, Psychodidae com 46, Ulidiidae com 6 e Tachinidae com 5 exemplares.This study was carried out in order to investigate the emergence of adult flies of Haematobia irritans in cattle dung maintained in the field and in the laboratory, as well as other flies associated with dung pats. Two groups of cattle dung were

 11. 节瓜Ty1-copia类逆转座子逆转录酶序列的克隆及比对%Cloning and alignment of sequence of reverse transcriptase of Ty1-copia-like retrotransposon from Benincasa hispida var. chieh-qua

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  赵芹; 谢大森; 江彪; 罗少波; 彭庆务; 李明珠

  2014-01-01

  Nucleotide sequence of reverse transcriptase of Ty1-copia-like retrotransposon in genomic DNA from eight lines of Benincasa hispida var. chieh-qua How was amplified, system evolution and homology of nucleotide sequence and translated amino acid sequence of 29 cloning products obtained from line A39FA were analyzed, and 29 amino acid sequences were aligned. The amplification results show that genomic DNA from eight lines of B. hispida var. chieh-qua all includes reverse transcriptase nucleotide fragment with length about 260 bp. Length of 29 nucleotide sequences (from CqRt1 to CqRt29)of reverse transcriptase of Ty1-copia-like retrotransposon obtained from line A39 FA is 247-267 bp with homologous rate of 46 . 2%-98 . 1%, while homologous rate of their amino acid sequences is 26 . 7%-98 . 8%. The sequence analysis results show that number of base A, T, G and C in nucleotide sequence of reverse transcriptase of Ty1-copia-like retrotransposon from B. hispida var. chieh-qua is 65-96, 47-92, 45-74 and 32-49, respectively. All sequences are rich in base A and T, and AT/GC ratio is 1. 35-2 . 33 . Deletion mutation is the main reason inducing differences in length of nucleotide sequence of reverse transcriptase of Ty1-copia-like retrotransposon from B. hispida var. chieh-qua, and obvious differences in sequence length and base composition indicate that there is high heterogeneity in nucleotide sequence of reverse transcriptase of Ty1-copia-like retrotransposon from B. hispida var. chieh-qua. There is stop codon mutation in 21 sequences and frame shift mutation in 12 sequences from translated amino acid sequence, which indicates that Ty1-copia-like retrotransposon is the hot spot in sequence recombination within B. hispida var. chieh-qua genome. 29 nucleotide sequences of reverse transcriptase can be divided into 5 families, containing 16, 4, 4, 4 and 1 sequences, respectively. Family 1 might be a retrotransposon family with transposition activity, while number of reverse

 12. Solid state fermentation of olive mill residues by wood- and dung-dwelling Agaricomycetes: effects on peroxidase production, biomass development and phenol phytotoxicity.

  Science.gov (United States)

  Reina, Rocío; Liers, Christiane; Ocampo, Juan Antonio; García-Romera, Inmaculada; Aranda, Elisabet

  2013-10-01

  The in vivo conversion of dry olive mill residue (DOR) by wood- and dung-dwelling fungi - Auricularia auricula-judae, Bjerkandera adusta and Coprinellus radians - increases peroxidase secretion up to 3.2-3.5-fold (∼1.3, 3.5 and 7.0 Ug(-1) DOR for dye-decolorizing peroxidase, manganese peroxidase and aromatic peroxygenases, respectively). The incubation of DOR with these fungi produced a sharp decrease in total phenolic content (100% within 4 wk), a reduction in phytotoxicity as well as a certain degree of plant growth caused by the stimulating effect of fungal-treated DOR. These findings correlate with a characteristic shift in the fragmentation pattern of water-soluble aromatics (detected at 280 nm) from low (0.2, 1.5 and 2.2 kDa, respectively) to high molecular mass (35 to >200 kDa), which demonstrates the presence of a polymerization process. Phenol-rich agricultural residues are a useful tool for enzyme expression and production studies of peroxidase-producing Agaricomycetes which could make DOR a valuable organic fertilizer. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 13. Biomonitoring of the genotoxic effects and oxidative potentials of commercial edible dung beetles (Onitis sp.), grasshopper (Caelifera sp.) and mole crickets (Gryllotalpa sp.) in vitro.

  Science.gov (United States)

  Koc, Kubra; Incekara, Umit; Turkez, Hasan

  2014-09-01

  In this investigation, the genotoxic and oxidative effects of water soluble extracts of dung beetles, flying grasshopper and mole crickets have been assessed on cultured human blood cells. The extracts were added to the culture tubes at 12 different concentrations (0-2000 ppm). Micronucleus test was used to monitor the DNA and the chromosomal damage produced by aqueous extracts in vitro. In addition, to assess the oxidative effects, total antioxidant capacity (TAC) and total oxidant status (TOS) levels were also measured. Our results indicated that these extracts did not show genotoxic effects at the tested concentrations. However, the extracts caused dose-dependent alterations in both TAC and TOS levels. Based on the findings, it was concluded that the studied insects can be consumed safely, but it is necessary to consider the cellular damages which are likely to appear depending on oxidative stress at higher concentrations. It has also been suggested that this in vitro approach for oxidative and genotoxicity assessments may be useful to evaluate the potential health risks of edible insects.

 14. Evaluation of Lagergren Kinetics Equation by Using Novel Kinetics Expression of Sorption of Zn2+ onto Horse Dung Humic Acid (HD-HA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bambang Rusdiarso

  2016-12-01

  Full Text Available Extraction and purification of humic acid from dry horse dung powder (HD-HA was performed successfully and the purified HD-HA was then applied as sorbent to adsorb Zn2+. Extraction and purification were performed based on procedure of Stevenson (1994 under atmospheric air. Parameters investigated in this work consist of effect of medium sorption acidity, sorption rate (ka and desorption rate constant (kd, Langmuir (monolayer and Freundlich (multilayer sorption capacities, and energy (E of sorption. The ka and kd were determined according to the kinetic model of second order sorption reaching equilibrium, monolayer sorption capacity (b and energy (E were determined according to Langmuir isotherm model, and multilayer sorption capacity (B was determined based on Freundlich isotherm model. Sorption of Zn2+ on purified HD-HA was maximum at pH 5.0. The novel kinetic expression resulted from proposed kinetic model has been shown to be more applicable than the commonly known Lagergren equation obtained from the pseudo-first order sorption model. The application of the equation revealed that the intercept of Lagergren equation, ln qe was more complex function of initial concentration of Zn2+ (a, Langmuir sorption capacity (b, and sorbed Zn2+ at equilibrium (xe.

 15. Does your preservative preserve? A comparison of the efficacy of some pitfall trap solutions in preserving the internal reproductive organs of dung beetles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marios Aristophanous

  2010-01-01

  Full Text Available Eight pitfall trap preservatives, brine, saturated borax solution, propylene glycol (33%, 50%, 75%, white vinegar, 100% ethylene glycol, FAACC (Formaldehyde 4%, Acetic acid 5%, Calcium chloride 1.3%, 4% phosphate buffered formaldehyde and 96% ethanol, were compared for their ability to preserve the internal reproductive organs of the dung beetle Liatongus militaris (Laporte (Scarabaeidae: Scarabaeinae for up to 28 days in the field. Relative evaporation rates of the preservatives in riparian vine thicket and low open woodland environments were also compared. 96% ethanol, FAACC and 4% phosphate buffered formaldehyde were the only solutions found to preserve all of the internal reproductive organs. Evaporation rates were lower in the vine thicket and some preservatives such as ethanol completely evaporated within seven days. 4% phosphate buffered formaldehyde is recommended as a preservative for pitfall traps left in the field for periods longer than one week. Possible ways to prevent trap interference by mammals and risks to the environment due to overspill are also discussed.

 16. Integrated biological and advanced oxidation based treatment of hexamine bearing wastewater: Effect of cow-dung as a co-substrate.

  Science.gov (United States)

  Gupta, Mandeep Kumar; Mittal, Atul K

  2016-05-05

  This work examines the treatment of hexamethylenetetramine (HMT) bearing effluent from N, N-dinitroso pentamethylene tetra-mine producing industrial plants in India. Chemical treatment using Fenton's reagent and aerobic treatment using batch reactors with co-substrate were investigated. Aerobic batch reactors integrated with advanced oxidation process of Fenton's reagent provides effective treatment of HMT effluents. Influence of Fenton's reagent dose reaction/contact and effect of varying co-substrate with effluent initial concentration was observed. Higher dose 100 mL of Fenton's reagent with higher reaction time 20 h resulted better degradation (34.88%) of wastewater. HMT hydrolyzes in acidic environment to ammonia and formaldehyde. Formaldehyde under normal conditions is toxic for biological treatment processes. When hydrolysis and acidification in the reactors are accompanied by low pH, aerobic batch reactors with use of co-substrates glucose, sucrose, and cow-dung extract separately in different proportion to wastewater ranging from 0.67 to 4.00, degraded wastewater effectively. Higher proportion of co-substrate to wastewater resulted better degradation. The relationships between nitrate, pH, turbidity and COD are discussed.

 17. Potential of Biogas Production with Different Mixing Ratio of Cow Dung and Straw in Anaerobic Fermentation%不同配比牛粪与作物秸秆混合发酵的产气潜力研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  魏珞宇; 李淑兰; 刘刚金; 刘刈; 胡国全; 张国治

  2013-01-01

  采用恒温厌氧发酵装置,在35℃和TS为8%的条件下,研究奶牛粪、肉牛粪与稻草、玉米秸秆、麦秆分别在1∶9,3∶7,5∶5,7∶3,9∶1五种不同配比下混合发酵的产气效果.试验结果表明:在相同条件下,麦秆与奶牛粪以1∶9混合发酵的累计产气量最高,为13245 mL,最低的是麦秆与肉牛粪以1∶9的混合配比,仅5585 mL.而稻草与奶牛粪以3∶7混合配比的总甲烷含量最高,达6573mL,占总产气量的52%,最低为麦秆与肉牛粪以1∶9混合配比,仅2565 mL,占总产气量的46%.稻草、玉米秸秆、麦秆与奶牛粪、肉牛粪混合发酵时,其混合配比决定着总产量与甲烷含量,且与发酵周期的长短有关,另外pH值对厌氧发酵也有重要影响.%A simulation experiment under the constant temperature of 35℃ and TS of 8% was conducted with 5 different mixing ratio of cow dung and straw,including ratio of 1∶ 9,3∶ 7,5∶ 5,7∶ 3,9∶ 1.The experimental results showed that under the uniform fermentation condition,the maximum cumulative biogas yield was 13245 mL by the wheat-straw and dairy cow dung ratio of 1 ∶ 9,and the minimum was 5585 mL by wheat-straw and beef cattle dung ratio of 1∶ 9.The highest methane production was 6573 mL by rice straw and dairy cow dung ratio of 3∶ 7,which was 52% of total gas volume.The lowest methane production was 2565 mL by wheat-straw and beef cattle dung ratio of 1 ∶ 9,which was 46% of total gas volume.And it was identified that the cumulative biogas yield and methane content had important relation with cow dung and straw ratio.And it was also related with fermentation period and pH.

 18. Escarabajos estercoleros (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae de ranchos ganaderos de Yucatán, México Dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae from cattle ranches of Yucatán, Mexico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gertrudis Basto-Estrella

  2012-06-01

  Full Text Available Este estudio describe la fauna de escarabajos estercoleros (Scarabaeidae: Scarabaeinae en ranchos ganaderos del trópico subhúmedo. De enero a diciembre de 2010 se recolectaron 93 274 escarabajos estercoleros pertenecientes a 17 especies de la subfamilia Scarabaeinae con trampas de caída libre cebadas con excremento de ganado bovino en 4 ranchos ganaderos del oriente del estado de Yucatán, México. Las especies más abundantes fueron Onthophagus landolti, seguida por Canthon indigaceus chevrolati, Digitonthophagus gazella, C. leechi y Pseudocanthon perplexus. Se observó que las especies cavadoras tuvieron mayor abundancia y riqueza; las diurnas de talla pequeña tuvieron menor riqueza pero fueron más abundantes en todo el estudio. El conocimiento de la composición faunística de escarabajos estercoleros de la región es un punto de partida para desarrollar estudios del impacto de las actividades humanas y las prácticas de producción ganadera sobre la diversidad de estos insectos.This study describes the fauna of dung beetles (Scarabaeidae: Scarabaeinae in tropical sub-humid cattle ranches. Insects were collected with pitfall traps baited with cattle manure from January to December 2010 in four cattle ranches of eastern state of Yucatán, Mexico. 93 274 dung beetles were collected from 17 species of the subfamily Scarabaeinae. The most abundant species were Onthophagus landolti, followed by Canthon indigaceus chevrolati, Digitonthophagus gazella, C. leechi y Pseudocanthon perplexus. Observations showed that burrowing species had greater abundance and species richness. Diurnal species of small size had lower richness, but were more abundant. Knowledge of the composition of dung beetle fauna of the region is a starting point to develop studies of the impact of human activities and livestock production practices on the diversity of these insects.

 19. Characteristics of Co-digestion of Pig Dung and Wheat Straw in Various Ratios%猪粪麦秆不同比例混合厌氧发酵特性试验

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  楚莉莉; 李轶冰; 冯永忠; 杨改河; 任广鑫

  2011-01-01

  以猪粪、麦秆为原料,研究了35℃下二者按不同比例混合对厌氧消化产沼气的影响,分析了消化过程中日产气量、累积产气量、甲烷含量、原料去除率、pH值以及氨态氮质量浓度的变化.结果表明,猪粪与麦秆配比(干物质量比)1:1时产气量最大,为383.0 mL/g,是麦秆单独发酵产气量(231.8 mL/g)的1.6倍;混合原料(猪粪和麦秆配比分别为1:1、2:1、3:1)的Vs去除率均在37%以上,比麦秆提高12.0%-26.9%;添加猪粪可提高发酵液中氨态氮含量,较麦秆提高35.6%~64.8%.因此,合理调控粪秆混合厌氧发酵的比例,能提高秸秆的产气率和利用率.%Pig dung and wheat straw (the ratio of pig dung to wheat straw was 1: 1 , 2:1, 3:1) were used as fermentation materials. The experiments were carried out at 35℃. The biogas production rate, cumulative biogas yield, methane content, material reduction, pH value and NH3-N content were tested. The results showed that the co-digestion of pig dung to wheat straw could increase the biogas yield and material reduction of wheat straw. The biogas production yield of 1: 1 was highest (383. 0 mL/g) , which was 1. 6 times of biogas production yield of wheat straw (231. 8 mL/g) . VS reductions of combination materials were 12.0% -26.9% higher than wheat straw. Compared with wheat straw, the NH3-N contents of combination materials increased by 35. 6% ~ 64. 8%. Reasonable co-digestion ratio of livestock dung and crop straw could increase the biogas production rate and utilization of crop straw.

 20. Potential of Effective micro-organisms and Eisenia fetida in enhancing vermi-degradation and nutrient release of fly ash incorporated into cow dung-paper waste mixture.

  Science.gov (United States)

  Mupambwa, Hupenyu Allan; Ravindran, Balasubramani; Mnkeni, Pearson Nyari Stephano

  2016-02-01

  The interactions between earthworms and microorganisms activity has prompted several researchers to evaluate the potential of artificially inoculating vermicomposts with additional specific microbes, with the intention of enhancing the vermicomposting process. This study evaluated the potential of inoculating fly ash (F)-cow dung-paper waste (CP) mixture (F-CP) with a specialized microbial cocktail called Effective micro-organisms (EM) during vermicomposting using Eisenia fetida earthworms. Inoculation with EM alone did not result in significantly (P>0.05) different changes in C/N ratio and dissolved organic matter (DOC) compared to the control with no EM and E. fetida. A significant interaction between EM and E. fetida presence resulted in greater changes in C/N ratio and DOC, which were not statistically different from the E. fetida alone treatment. It was also noteworthy that the activity of ß-Glucosidase was not influenced by the presence of EM, but was significantly influenced (P=0.0014) by the presence of E. fetida. However, the EM+E. fetida treatment resulted in a rate of weekly Olsen P release of 54.32mgkg(-1) which was 12.3%, 89.2% and 228.0% more that the E. fetida alone, EM alone and control treatments, respectively. Similarly, though higher in the E. fetida plus EM treatment, the phosphate solubilizing bacteria counts were not significantly different (P>0.05) from the E. fetida alone treatment. It is concluded that inoculation of F-CP composts with EM alone may not be beneficial, while combining EM with E. fetida results in faster compost maturity and significantly greater Olsen P release. It would be interesting to evaluate higher optimized rates of EM inoculation and fortifying EM cocktails with phosphate solubilizing bacteria (PSB) on F-CP vermicompost degradation and phosphorus mineralization.

 1. Relationship between drug resistance and the clustered, regularly interspaced, short, palindromic repeat-associated protein genes cas1 and cas2 in Shigella from giant panda dung

  Science.gov (United States)

  Ren, Lu; Deng, Lin-Hua; Zhang, Ri-Peng; Wang, Cheng-Dong; Li, De-Sheng; Xi, Li-Xin; Chen, Zhen-rong; Yang, Rui; Huang, Jie; Zeng, Yang-ru; Wu, Hong-Lin; Cao, San-Jie; Wu, Rui; Huang, Yong; Yan, Qi-Gui

  2017-01-01

  Abstract Background: To detect drug resistance in Shigella obtained from the dung of the giant panda, explore the factors leading to drug resistance in Shigella, understand the characteristics of clustered, regularly interspaced, short, palindromic repeats (CRISPR), and assess the relationship between CRISPR and drug resistance. Methods: We collected fresh feces from 27 healthy giant pandas in the Giant Panda Conservation base (Wolong, China). We identified the strains of Shigella in the samples by using nucleotide sequence analysis. Further, the Kirby-Bauer paper method was used to determine drug sensitivity of the Shigella strains. CRISPR-associated protein genes cas1 and cas2 in Shigella were detected by polymerase chain reaction (PCR), and the PCR products were sequenced and compared. Results: We isolated and identified 17 strains of Shigella from 27 samples, including 14 strains of Shigella flexneri, 2 strains of Shigella sonnei, and 1 strain of Shigella dysenteriae. Further, drug resistance to cefazolin, imipenem, and amoxicillin–clavulanic acid was identified as a serious problem, as multidrug-resistant strains were detected. Further, cas1 and cas2 showed different degrees of point mutations. Conclusion: The CRISPR system widely exists in Shigella and shares homology with that in Escherichia coli. The cas1 and cas 2 mutations contribute to the different levels of resistance. Point mutations at sites 3176455, 3176590, and 3176465 in cas1 (a); sites 3176989, 3176992, and 3176995 in cas1 (b); sites 3176156 and 3176236 in cas2 may affect the resistance of bacteria, cause emergence of multidrug resistance, and increase the types of drug resistance. PMID:28207509

 2. Relationship between drug resistance and the clustered, regularly interspaced, short, palindromic repeat-associated protein genes cas1 and cas2 in Shigella from giant panda dung.

  Science.gov (United States)

  Ren, Lu; Deng, Lin-Hua; Zhang, Ri-Peng; Wang, Cheng-Dong; Li, De-Sheng; Xi, Li-Xin; Chen, Zhen-Rong; Yang, Rui; Huang, Jie; Zeng, Yang-Ru; Wu, Hong-Lin; Cao, San-Jie; Wu, Rui; Huang, Yong; Yan, Qi-Gui

  2017-02-01

  To detect drug resistance in Shigella obtained from the dung of the giant panda, explore the factors leading to drug resistance in Shigella, understand the characteristics of clustered, regularly interspaced, short, palindromic repeats (CRISPR), and assess the relationship between CRISPR and drug resistance. We collected fresh feces from 27 healthy giant pandas in the Giant Panda Conservation base (Wolong, China). We identified the strains of Shigella in the samples by using nucleotide sequence analysis. Further, the Kirby-Bauer paper method was used to determine drug sensitivity of the Shigella strains. CRISPR-associated protein genes cas1 and cas2 in Shigella were detected by polymerase chain reaction (PCR), and the PCR products were sequenced and compared. We isolated and identified 17 strains of Shigella from 27 samples, including 14 strains of Shigella flexneri, 2 strains of Shigella sonnei, and 1 strain of Shigella dysenteriae. Further, drug resistance to cefazolin, imipenem, and amoxicillin-clavulanic acid was identified as a serious problem, as multidrug-resistant strains were detected. Further, cas1 and cas2 showed different degrees of point mutations. The CRISPR system widely exists in Shigella and shares homology with that in Escherichia coli. The cas1 and cas 2 mutations contribute to the different levels of resistance. Point mutations at sites 3176455, 3176590, and 3176465 in cas1 (a); sites 3176989, 3176992, and 3176995 in cas1 (b); sites 3176156 and 3176236 in cas2 may affect the resistance of bacteria, cause emergence of multidrug resistance, and increase the types of drug resistance.

 3. Susceptibilidade do besouro rola-bosta africano a reguladores de crescimento de insetos Susceptibility of African dung beetle to insect growth regulators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L.N. Domingues

  2009-10-01

  Full Text Available Verificou-se a ação dos reguladores de crescimento de insetos (IGR, diflubenzuron e methoprene, sobre o besouro rola-bosta africano, Digitonthophagus gazella (Fabricius, um inimigo natural da mosca-dos-chifres, Haematobia irritans irritans (Linnaeus. Casais de besouros foram colocados em baldes contendo terra úmida e alimentados com fezes bovinas contendo 1, 0,5 ou 0,2ppm de diflubenzuron e 0,2ppm de methoprene. Os insetos e sua prole foram recuperados com o auxílio de armadilhas pitfall. Diflubenzuron e methoprene não afetaram a sobrevivência dos adultos inicialmente expostos, mas interferiram na produção de descendentes. Diflubenzuron, nas concentrações de 1 e 0,5ppm, também afetou a duração do ciclo de vida dos besouros. Nenhum dos IGRs alterou a razão sexual dos descendentes obtidos. As concentrações testadas de diflubenzuron mostraram-se moderadamente nocivas ao besouro enquanto methoprene a 0,2ppm mostrou ser pouco nocivo, segundo os critérios da International Organization for Biological Control.The effects of insect growth regulators (IGR, diflubenzuron and methoprene, on African dung beetle, Digitonthophagus gazella (Fabricius, a natural enemy of the horn fly, Haematobia irritans irritans (Linnaeus, was studied. Beetles were placed in buckets partially filled with humid soil and were fed bovine feces containing 1, 0.5, or 0.2ppm diflubenzuron and 0.2ppm methoprene. Insects and their progenies were recovered by pitfall traps. Diflubenzuron and methoprene did not affect the survival of the adults but reduced their progenies. Diflubenzuron 1 and 0.5ppm also affected the life cicle of the beetles. None of the IGR modified the gender ratio of the progenies. According to the IOBC criteria, diflubenzuron tested concentrations showed to be moderately harmful to the beetles, whereas methoprene 0.2ppm was slightly harmful.

 4. Ecological Significance of BANBU in Nature and Husbandry on Mongolian Plateau:An Entomological Research on Dung Beetles in Minority Areas%“班布”在蒙古高原自然环境和牧业经济形态下的生态学意义——关于蜣螂的民族昆虫学研究之一

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  特古斯巴雅尔

  2011-01-01

  以蒙古族本土知识和笔者实践观察为依据,阐述了昆虫"班布"(蜣螂)在蒙古高原自然生态和牧业经济形态下,所能够发挥的环境保护功能与生态链作用,即蜣螂洞的"小水库"功能与"草物——(通过牛吃)——牛粪——(通过虫推)——肥料——(通过虫洞)——草物"的生态链循环过程。%Based on the indigenous knowledge of the Mongolian and the author's observations,the present study is to make explanations of the role of an insect BANBU(Dung Beetle) as environmental features and ecological chains in the ecological and animal husbandry economic form of Mongolian Plateau,ie the holes of dung beetles as "small reservoirs" and the eco-chain loop of "grasses-(by cattle grazing)-cow dung-(by dung beetles' push)-fertilizer-(in dung beetle holes)-grasses.

 5. 牛粪浸出液培养微藻系统优化及含油率分析%An Analysis from on Optimization of Chlorella vulgaris Culture with Extracts from Cow Dung and Its Oil Content

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  丁爱军; 梁颖; 贾明良; 覃佐东; 张本厚; 陈集双

  2013-01-01

  旨在研究利用牛粪浸出液对球藻生长及脂肪结累的影响.牛粪经处理,按浓度50 g/L浸出培养液,设计6个试验组(体积比为1∶9、2∶8、4∶6、6∶4、8∶2、9∶1)及2个对照组对球藻进行培养,利用测定叶绿素总量计算其生长量,同时对藻种进行鉴定和脂肪含量测定.研究结果显示,通过18S rDNA分析本实验藻种属于普通小球藻;牛粪浸出液培养球藻适宜体积比为6∶4,且含脂率达0.57,远远高于BG11.结果表明牛粪浸出液可用于球藻培养,且是提高球藻脂肪含量的另一种途径.%The study aims at the effects of the lipid extracts from cow dung on the growth and fat accumulation of Chlorella vulgaris. On the basis of concentration (50 g/L)of culturing liquid extracted from treated dung, 6 test groups were designed on the volume ratios of 1:9,2:8,4:6,6:4,8:2,9:1 and 2 control groups culture Chlorella vulgaris . The tests included identification of species, determination of fat content and calculation of growth amount by total chlorophyll. In conclusion, Chlorella vulgaris sp. for tests belonged to Chlorella vulgaris according to 18S rDNA analysis. It was suitable for growth in the culturing liquid 6:4(v/v) , and the fat content was 0.57 in it obviously higher than that in BG11. The results show that liquid extracts from cow dung can be used for culture of Chlorella vulgaris, and increases the fat content in it.

 6. 微生物复合接种剂对牛粪好氧堆肥的影响%Effects of Composite Microbial Inoculant on Aerobic Composting Cattle Dung

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  付瑞敏; 蔺芳

  2011-01-01

  [Objective ] The effects of composite microbial inoculant on aerobic composting cattle dung were studied to provide theoretical guidance of disposing high-fiber waste such as cattle dung effectively. [ Method]The experiments were set up three treatments for aerobic compost text with cattle dung including no-inoculant( C) , inoculantion of microbial group with 0. 5 g/kg (T1 ) , inoculantion of microbial group with 1 g/kg (T2). 4 indicators such as temperature, water content, pH and C/N ratio were investigated. [ Result]Compared to the control group, the two composts with microbial inoculant could warm up more quickly and hold a longer lime with high temperature( >50 ℃). Meanwhile, their water content was lower, both their pH and nitrogen content were higher,and their C/N ratio was all less than 20. [ Conclusion] By adding the composite microhial inoculant, it could effectively accelerate the composting process and shorten the composting period.%[目的]研究微生物接种剂对牛粪好氧堆肥的影响,为有效处理鲜牛粪等高纤维废弃物提供理论指导.[方法]以牛粪为堆肥原料进行好氧堆肥试验.试验设3个处理:不添加接种菌剂(C)、添加接种量为0.5 g/kg的复合微生物菌剂(T1)、添加接种量为1 g/kg的复合微生物菌剂(T2).对堆肥过程中的温度、含水率、pH和C/N比4个指标进行跟踪测定.[结果]与对照相比,添加微生物菌剂的2个堆体升温较快且高温(>50℃)维持时间较久,含水量较低,pH较高,全氮含量较高,C/N比均降至20以下.[结论]添加微生物菌剂可有效加快堆肥进程,缩短堆肥周期.

 7. Research on the Adaptability of the Bio-control Bacteria Controlling the Fmarium wilt of Benincasa Coga.var.chich-qua H.to the Pesticide%节瓜枯萎病生防菌对杀虫剂的适应性研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  肖爱萍; 游春平; 张国民; 周丹华

  2009-01-01

  [ Objective] The theoretical basis of the optimal preparation of antagonistic bacteria and pesticides,and the improvement of the controlling effect of the fusarium wilt( Fusarium oxysporum Schl. f. sp . benincasa) of Benincasa hispida Coga. var. chich-qua H. was provided through the adaptability of the Bio-control bacteria controlling the fusarium wilt of Benincasa hispida Coga. var. chich-qua H. to the pesticide. [ Method] The inhibitory role of the mixture of 3 Bio-control bacteria;Bio-A1 ,Bio-B22 and Bio-D10,and the insecticide:thiazole phosphate,chlorpyrifos and phoximed,respectively,to the spore germination of the fusarium wilt of Benincasa hispida Coga. var. chich-qua H. was determined; and also,the effect of the insecticide on the growth and reproduction and colony morphology of the Bio-control bacteria controlling the fusarium wilt of Benincasa hispida Coga. var. chich-qua H. was analyzed after the 3 Bio-control bacteria;Bio-A1 ,Bio-B22 and Bio-D10 were inoculated/cultured in the fermentation solution containing thiazole phosphate .chlorpyrifos and phoximed. [ Results] Hie results showed that the Bio-control bacteria Bio-Al, Bio-B22 and the Bio-D10 were with the good adaptability in the insecticides. The antibacterial activity of thiazole phosphate could significantly improve the activity of Bio-B22 and the Bio-D10. Three insecticides did not show the effect on the colony morphology of three Bio-control bacteria. The thiazole phosphate did not affect the reproduction of Bio-D10. However,Three insecticides could significantly reduce the reproductive number of Bio-Al and Bio-B22. [Conclusion] The efficiency of the Bio-control bacteria mixed with the insecticides was not reduced%[目的]研究节瓜枯萎病生防菌对常用杀虫荆的适应性,为配制拮抗细菌和杀虫剂的最佳复合制剂、提高节瓜枯萎病的防治效果提供理论依据.[方法]将3株节瓜枯萎病生防细茵Bio-A1、Bio-B22和Bio桪10的发酵液分别与杀虫剂福

 8. Elephant Dung and Ferro Fluid

  Science.gov (United States)

  Andrews, Jackie

  2007-01-01

  Over the last couple of years, the author has produced six series of 15-minute studio-based programmes for Teachers' TV (the government-funded digital channel for UK teachers) entitled "Resource Review", totalling about 100 programmes. Each consists of three panellists evaluating three teaching resources for primary or secondary level…

 9. Attractivity of omnivore, carnivore and herbivore mammalian dung to Scarabaeinae (Coleoptera, Scarabaeidae in a tropical Atlantic rainforest remnant Atratividade de Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae por fezes de mamíferos onívoros, carnívoros e herbívoros em um remanescente de Floresta Tropical Atlântica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruno K. C. Filgueiras

  2009-01-01

  Full Text Available In this study, performed in a remnant of Brazilian Atlantic Forest, three types of dung from animals with distinct alimentary habits were utilized, in order to verify possible differences of attractivity of these dungs to the Scarabaeinae and the influence of seasonality in the attractivity. Three habitats were sampled: edge, clearing and forest core, each with 40 pitfall traps. A total of 2,137 beetles were collected from August 2005 to July 2006. Canthidium sp. 1 (43% and Dichotomius sericeus (41% were the most abundant species. From the total number of beetles collected, 80.5% were attracted to human dung, 11% to jaguar dung, 7.8% to waterbuck dung and 0.7% to the control. The species Canthidium sp.1, Canthidium sp. 2, Ateuchus sp., Canthon nigripenne, Canthonella sp. and D. sericeus came to all three bait types. Eight species were found in the baits with human dung, where Canthidium sp.1 (49% and D. sericeus (39% were the most common. A significant difference in attractiveness of the different baits was observed; the highest abundance found in traps baited with human dung (F = 36.59; g.l. = 3; p Nesse estudo, realizado em um remanescente de Floresta Atlântica Brasileira, três tipos de fezes de animais com distintos hábitos alimentares foram utilizados para verificar possíveis diferenças de atratividade dessas fezes por Scarabaeinae e a influência da sazonalidade nessa atratividade. Três habitats foram amostrados: borda, clareira e núcleo da floresta, cada um com 40 armadilhas de queda ("pitfall". Um total de 2137 besouros foi coletado de agosto de 2005 a julho de 2006. Canthidium sp. 1 (43% e Dichotomius sericeus (41% foram as espécies mais abundantes. Do número total de besouros coletados, 80,5% foram atraídos para fezes humanas, 11% para fezes de jaguar, 7,8% para fezes de cobo e 0,7% para o controle. As espécies Canthidium sp.1, Canthidium sp. 2, Ateuchus sp., Canthon nigripenne, Canthonella sp. e D. sericeus foram aos tr

 10. ENVIRONMENTAL EDUCATION: A SINE-QUA-NON FOR ...

  African Journals Online (AJOL)

  JONATHAN

  incorporated after reviews and other print media assessments. ... Key words: Environmental education, Sustainable development, General Studies ..... of energy, soil, wildlife, forests, water • Renewable resources • Eco-friendly and indigenous.

 11. SeaQuaKE: Sea-optimized Quantum Key Exchange

  Science.gov (United States)

  2014-11-01

  ONRBAA13-001). In this technical report, we describe modeling results of an entangled photon -pair source based on spontaneous four-wave mixing for...engineered for optimal correlated photon pair generation. For example, photonic crystal fiber APPLIED COMMUNICATION SCIENCES. A Business of the SI...PhC = photonic crystal fiber 3.2 Channel Model and Validation Equipment for validating the channel model has been investigated in the past quarter

 12. SeaQuaKE: Sea-Optimized Quantum Key Exchange

  Science.gov (United States)

  2014-08-01

  and Bell Labs heritage , Applied Communication Sciences excels at creating innovative technologies and services to solve the most difficult and...001). In this technical report, we describe details of the hyperentanglement source architecture we propose for use in a maritime quantum...3 3.1 Source Architecture and Modeling

 13. INDEPENDENCE AND OBJECTIVITY - A SINE QUA NON PRINCIPLE IN AUDITING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  BOGDAN RĂVAŞ

  2012-12-01

  Full Text Available Objectivity is an independent mental attitude that the auditors should maintain in performing engagements. The auditors are not to subordinate their judgment on audit matters to that of others. Objectivity requires the auditors to perform engagements in such a manner that they have an honest belief in their work product and that no significant quality compromises are made. Internal auditors are not to be placed in situations in which they feel unable to make objective professional judgments.

 14. Rockets and spacecraft: Sine qua non of space science

  Science.gov (United States)

  1980-01-01

  The evolution of the national launch vehicle stable is presented along with lists of launch vehicles used in NASA programs. A partial list of spacecraft used throughout the world is also given. Scientific spacecraft costs are presented along with an historial overview of project development and funding in NASA.

 15. SeaQuaKE: Sea-optimized Quantum Key Exchange

  Science.gov (United States)

  2015-01-01

  approach can simplify the need for high-speed random number generation . The two degrees of freedom we will focus on in our study include polarization...channel, and quantum receiver elements are included in our end-to-end systems model. The system performance at a number of infrared transmission...to-noise ratio in classical signals. By increasing CAR, a quantum communications system will generate relatively fewer erroneous correlated

 16. Management Qua Communication in Rocket Research and Development

  Science.gov (United States)

  Tompkins, Phillip K.

  1977-01-01

  Reviews a diagnostic study conducted by a communication consultant within the George C Marshall Space Flight Center during the research and development of the Saturn V or "Moon Rocket". Participant observation and in-depth interview methodology yields information on organizational communication and systematic problems within a complex network. (MH)

 17. NOTAS SOBRE LOS ESCARABAJOS COPRÓFAGOS (COLEOPTERA: SCARABAEINAE EN AMBIENTES SECOS DE LA REGIÓN DE SANTA MARTA, COLOMBIA Notes on Dung Beetle (Coleoptera: Scarabaeinae in Dry Habits of Santa Marta, Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LARRY JIMÉNEZ-FERBANS

  Full Text Available Se da a conocer la fauna de escarabajos coprófagos (Scarabaeinae en cuatro tipos de hábitats con predominio del régimen seco. El método de colecta consistió en transectos de trampas de caída cebadas con excremento humano. Se hallaron en total 26 especies, incluidas en 12 géneros. La riqueza más alta se presentó en el bosque seco con un menor impacto de las actividades humanas (18 especies y la más baja (siete especies en relictos de bosque seco ubicados en ambientes urbanos. El número de especies resultó mayor que el registrado para otros bosques secos del país y se detectó un alto recambio de especies en comparación con otros estudios.A survey of the dung beetle (Scarabaeinae fauna of four types of dry habitats is shown; the collect method was transects of pitfall fatten with human excrement, a total of 26 species and 12 genera were found (beta diversity. The highest diversity (alpha diversity is present in the dry forest with the lower impact of human activity (18 species while the lowest diversity (7 species is found in the patches of dry forest located in urban zones. The species number is higher than the registered to other dry forest of the country, and an elevated species turnover compared with other studies was detected.

 18. Effects of different soil and water loss control measures on the dung beetle assemblages in Huangfuchuan watershed, Inner Mongolia of North China%内蒙古皇甫川流域不同水土治理措施对粪金龟子群落的影响

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘伟; 王润润; 刘新民

  2013-01-01

  By using pitfall trap method, and taking the croplands and natural grasslands under different soil and water loss control measures as sampling plots, an investigation was conducted on the dung beetle assemblages in the Huangfuchuan watershed of Inner Mongolia from September 2007 to September 2008, aimed to understand the effects of different soil and water loss control measures on the dung beetle assemblages in the watershed.A total of 6169 dung beetles were captured, belonging to 15 species, 5 genus, and 2 families.The dominant species were Aphodius rectus and Onthophagus gibbulus, accounting for 66.54% and 13.26% of the total captured beetles, respectively.A lack of the species suitable for living in woodland habitats was the basic feature of the dung beetle assemblages.As compared with the control, all test soil and water loss control measures did not cause an obvious increase of species richness, biomass, and abundance of the dung beetle assemblages.The biomass and species richness of the assemblages as well as the abundance of the functional groups Ⅱ and Ⅲ had a significant negative correlation with the average tree (grass) height.Under the effects of long-term agricultural cultivation and the lack of large herbivores, the species richness and abundance of the functional group Ⅰ (larger paracoprids and telocoprids) were lower than those of the functional groups Ⅱ ( relatively smaller paracoprids) and Ⅲ ( en- docoprids) , the main components of the dung beetle assemblages in the watershed.The faeces of the residents and livestock in the study region provided abundant foods for the dung beetle assemblages , inducing the relatively high abundance and spices richness of the assemblages occurred in the croplands nearby the villages.Our results suggested that natural grasslands were the suitable habitats for the dung beetles in Huangfuchuan watershed.At regional scale, to popularize the successful experiences of comprehensive soil and water loss control

 19. Pilobolus species found on herbivore dung from the São Paulo Zoological Park, Brazil Espécies de Pilobolus encontradas em fezes de herbívoros do Parque Zoológico de São Paulo, Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aírton Viriato

  2008-09-01

  Full Text Available A study of Pilobolus species from 168 dung samples of various herbivoresous animals, collected in the São Paulo Zoological Park, was carried out. Ten species were found, illustrated, described, and a key for their identification is provided.Para o estudo de espécies de Pilobolus, foram coletadas 168 amostras de fezes de animais herbívoros no Parque Zoológico da cidade de São Paulo. Dez espécies foram verificadas, ilustradas e descritas e uma chave de identificação é apresentada.

 20. ACTIVIDAD DIARIA DE COLONIZACIÓN DEL RECURSO ALIMENTICIO EN UN ENSAMBLAJE DE ESCARABAJOS COPRÓFAGOS (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA Daily colonization of food resourses by Dung Beetles (Coleoptera: Scarabaeidae in the Colombian Amazone Region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  JORGE ARI NORIEGA A

  Full Text Available Los escarabajos coprófagos pertenecientes a la familia Scarabaeidae presentan una fuerte competencia por el recurso alimenticio, debido a la baja agregación espacial y al carácter efímero del mismo. Un mecanismo que puede contribuir a diluir la competencia es la segregación temporal, conduciendo a una especialización en las horas de actividad. El objetivo de este trabajo fue estudiar la actividad diaria en un ensamblaje de escarabajos coprófagos en un bosque húmedo tropical en la amazonía colombiana. Se establecieron dos transectos lineales de 225 m y en cada uno se montaron diez tram-pas de caída por 24 horas, cebadas con excremento humano de dos investigadores, colectando su contenido cada hora, en la época de sequía. Se registraron un total de 23 especies, contenidas en diez géneros y cinco tribus. La abundancia del gremio de los cavadores fue mayor que la de los otros grupos. Igualmente, los escarabajos diurnos fueron más abundantes que los crepusculares y los nocturnos. Se presentaron algunas especies con horas de actividad muy específicas, evidenciando el problema de tomar tiempos de captura muy amplios donde se pierde el detalle de la restricción horaria. La riqueza y abundancia de especies en los cebos de los dos investigadores mostró diferencias, insinuando que pueden existir variaciones dentro del excremento humano, como cebo. Finalmente, se propone que la restricción en la actividad diaria puede ser un mecanismo importante de dilución de la competencia inter e intraespecífica, que facilita a las especies la coexistencia y repartición del recurso en el tiempo.Dung beetles belonging to the Scarabaeidae family have strong competition for food resources given the low spatial aggregation and ephemeral character of those resources. Temporal segregation through specialization in hours of activity is a mechanism that can decrease that competition. The objective of this paper is study the daily activity of an assemblage of

 1. Remedying PAHs contaminated farmland soil by zucchini with earthworm and fermented cow dung application%蚯蚓和发酵牛粪促进南瓜苗修复PAHs污染农田土壤

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  白建峰; 秦华; 王景伟; 张承龙; 林先贵; 胡君利; 张晶; 王一明

  2012-01-01

  为了寻求高效修复土壤中持久性有机污染物多环芳烃(PAHs,polycyclic aromatic hydrocarbon),在温室盆栽试验条件下,研究接种蚯蚓和施用发酵牛粪对南瓜苗修复3环以上PAHs污染土壤的影响.试验设置施用牛粪(D)、单接蚯蚓(E)、接种蚯蚓和施用牛粪(ED)、不接种蚯蚓和不施用牛粪的对照(CK)共4个处理,播种10周后收获.研究结果表明,接种蚯蚓和施用牛粪的共同作用下能有效提高南瓜苗生物量,有利于南瓜苗在PAHs污染的土壤生长,特别是地上部分的生长;接种蚯蚓或/和施用牛粪有效地提高了南瓜苗从土壤中吸收3~5环FAHs化合物的效率,且南瓜苗地上部吸收的PAHs量最低是地下部的6倍.因此,结合蚯蚓和发酵牛粪的辅助作用,南瓜苗地上部生物量较大,能从土壤中吸收多种PAHs化合物,与仅依赖于土壤自身的作用相比,三者的共同作用使得土壤中3环以上PAHs化合物的去除率提高23%以上,可组合应用于PAHs污染土壤的强化修复.该研究为土壤多环芳烃污染修复提供参考.%Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are persistent organic pollutants in the soil. Efficient remediation of PAHs in the soil has been a hot research. In this study, inoculated earthworms and fermented cow dung were used to phytoremedy soil contaminated by PAHs in order to improve the efficiency of bioremediation. A pot culture experiment was carried out to study the influence of fermented cow dung(FCW) and earthworm on remedying soil contaminated by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) using zucchini (Cucurbita moschata. Four treatments containing ①adding FCW; ②earthworms inoculation; ③earthworms inoculation and adding FCW; ④non-inoculum and adding FCW( CK); ⑤non-inoculum, adding FCW and planting(NO), were applied to PAHs contaminating soil. The plants were harvested after 10 weeks of growth. The joint action of earthworm inoculation and adding FCW promoted plant

 2. Unge voksne på Tinder : en kvalitativ studie

  OpenAIRE

  Ottesen, Mathilde Dagsvik

  2015-01-01

  Denne studien undersøker Tinder som arena for selvpresentasjon. Gjennom kvalitative intervjuer med syv studenter mellom 20 og 30 år, har jeg søkt svar på hvordan en presenterer seg selv på Tinder, hvordan en vurderer andre brukeres selvpresentasjon, samt implikasjoner av Tinder. I samsvar med Bourdieu (1986), undersøker jeg Tinder som et sosi...

 3. Roman for unge - og deres voksne - fra Nick Hornby

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2007-01-01

  Nick Hornby: SLAM. Oversat fra engelsk. af Jan Hansen. 280 sider, 249 kr. Lindhardt og Ringhof. Fire stjerner Udgivelsesdato: 071207......Nick Hornby: SLAM. Oversat fra engelsk. af Jan Hansen. 280 sider, 249 kr. Lindhardt og Ringhof. Fire stjerner Udgivelsesdato: 071207...

 4. Field cancerization i ansigtet hos en ung kvindelig svejser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Rasmus Nygård; Sørensen, Jens Ahm

  2015-01-01

  developed multiple squamous cell carcinomas located exclusively on the right side of her face. During welding she had experienced numerous facial burns limited to the right side. This marked anatomical relationship between exposure and illness supports a causal association between welding and skin cancer.......Welding generates ultraviolet radiation and has been suggested to cause skin cancer. However, it remains questionable whether welding is in fact causally associated with the development of skin cancer. We report on a 44-year-old female with ten years occupational experience as a welder, who...

 5. Selvvurderet helbred blandt unge fra etniske minoriteter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennedsen, Anne; Ibfelt, Else Helene; Hansen, Jane Lindschou

  2006-01-01

  -grade students (aged 15 to 16 years), including 264 first-generation and 391 second-generation immigrants from non-Western countries. Self-reported health and self-efficacy, defined as the belief in the ability to affect one's own health, were included in the analyses, using SPSS cross-tabulations and logistical...

 6. Unge pigers søgen efter identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Søren Bøjgaard Schleicher

  2014-01-01

  Kapitlet centrerer sig om to fortællinger, der hver for sig giver et signalement af to piger, som repræsenterer hver deres yderpol af senmoderne pigeliv. Fortællingerne bruges som afsæt til at komme lidt tættere på de kulturer og fænomener, som i øjeblikket definerer vilkårene, på godt og ondt, f...

 7. Rulasõidu evolutsioon linnadžunglis / Ats Luik

  Index Scriptorium Estoniae

  Luik, Ats

  2011-01-01

  2.- 4. veebr. kinos Artis toimuvast Simpel Session 11 rula- ja rattafilmide festivalist. 3. veebruaril saab näha Coan Nicholsi ja Rick Charnoski filmi "Deathbowl to Downtown - The Evolution of Skateboarding in New York City" (USA 2010)

 8. Erschließung externer Ressourcen durch Unternehmensnetzwerke

  Science.gov (United States)

  Bergmann, Lars; Lacker, Thomas

  Jedes Unternehmensnetzwerk basiert auf einem sozialen Netzwerk. Einer häufig zitierten Definition zufolge ist dies: " (…) a specific set of linkages among a defined set of actors, with the additional property that the characteristics of these linkages as a whole may be used to interpret the social behaviour of the actors involved.“ (Mitchell 1969)

 9. Rulasõidu evolutsioon linnadžunglis / Ats Luik

  Index Scriptorium Estoniae

  Luik, Ats

  2011-01-01

  2.- 4. veebr. kinos Artis toimuvast Simpel Session 11 rula- ja rattafilmide festivalist. 3. veebruaril saab näha Coan Nicholsi ja Rick Charnoski filmi "Deathbowl to Downtown - The Evolution of Skateboarding in New York City" (USA 2010)

 10. Pituitær apopleksi hos en ung kvinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lewis, Anna; Jarløv, Anne Elisabeth; Holm, Kirsten

  2014-01-01

  Pituitary apoplexy occurs when a preexisting pituitary adenoma undergoes acute haemorrhage, infarct or both. The patho-genesis is not fully understood but macroadenomas and prolactinomas have been reported as being predisposed to apoplexy. Only a few cases are described in the paediatric population...

 11. TV-mediet lever - også hos de unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørner, Thomas

  2009-01-01

  TV-mediet er ikke under afvikling, men snarere under udvikling med digtitalt tv og nye medieplatforme som mobiltelefonen og nettet. TV og opfattelsen heraf er dog ikke bundet til en bestemt skærm, en medieforbrugeren udvælger medieplatformen efter en bestemt kommunikationssituation, hvor forskell......TV-mediet er ikke under afvikling, men snarere under udvikling med digtitalt tv og nye medieplatforme som mobiltelefonen og nettet. TV og opfattelsen heraf er dog ikke bundet til en bestemt skærm, en medieforbrugeren udvælger medieplatformen efter en bestemt kommunikationssituation, hvor...

 12. Ervervet spondylolyse hos unge idrettsutøvere : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Thorsheim, Grethe Eggesbø

  2011-01-01

  Abstract One of the most common conditions of low back pain in school- age athletes is spondylolysis. Spondylolysis is a stress fracture of one or both pars interarticularis and most commonly occurs in the lower lumbar spine. Sports such as gymnastic, figure skating, football, throwing sports, volleyball, handball, dancing, diving, butterfly swimming, pole vault and weightlifting etc. place children and adolescents at a higher risk for developing these overuse injuries. (10, 11, 14, 21...

 13. Alkoholdebutalderen hos 7-18-årige unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wium-Andersen, Marie Kim; Wium-Andersen, Ida Kim; Becker, Ulrik;

  2009-01-01

  of an asthma study and was based on face-to-face interviews with 480 randomly chosen children and adolescents between seven and 18 years of age. Questionnaires were sent to their parents. Onset of alcohol was defined as consumption of at least one unit of alcohol. RESULTS: Age at onset of alcohol consumption...... was 13.4 years for boys and 13.9 years for girls (p = 0.020). There was a significant association between age at onset and smoking of the adolescent (hazard ratio 2.19; 95% confidence interval (CI 1.16-4.12, p = 0.015) and maternal smoking during pregnancy (hazard ratio 2.23; 95% CI 1.31-3.78, p = 0...

 14. ~ung Brands Completes Takeover of Sonia Ryk.iel

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2012-01-01

  Hong Kong based investment firm Fung Brands has finalized an agreement to take an 80% stake in French luxury fashion brand Sonia Rykiel founded by the designer around 40 years ago, leaving the Rykiel family with a 20 percent stake. Financial terms were not disclosed.

 15. Field cancerization i ansigtet hos en ung kvindelig svejser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Rasmus Nygård; Sørensen, Jens Ahm

  2015-01-01

  Welding generates ultraviolet radiation and has been suggested to cause skin cancer. However, it remains questionable whether welding is in fact causally associated with the development of skin cancer. We report on a 44-year-old female with ten years occupational experience as a welder, who devel...

 16. De Vilde Unge i Aalborg Øst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Sune Qvotrup

  og institutioner, småkriminalitet, hip hop stil, en tendens til at strejfe i rundt i byens rum samt en ekspressiv form for maskulinitet. Et af bogens vigtigste budskaber er, at skabelsen af en kollektiv subkultur med disse træk må forstås og forklares som en reaktion på, eller en kreativ bearbejdning...

 17. Unge og looping-effekten af computerspilafhængighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brus, Anne

  2015-01-01

  In this article I set out to investigate the social construction of computer game addiction in young people’s everyday life. On the basis of qualitative interviews with three Danish teenage boys the article analyses how worries of computer game addiction is being produced and reproduced in social...... situations as well as how young people adapt to and resist the classification of computer game addiction. On the one hand the young people adapt the classification in order to get control of their gaming. On the other hand there is a risk of pathologization as their conduct may be linked to adaptive...

 18. Selvvurderet helbred blandt unge fra etniske minoriteter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennedsen, Anne; Ibfelt, Else Helene; Hansen, Jane Lindschou

  2006-01-01

  controlling for relevant risk factors for ill health. Significant associations between self-reported health status and belief in the ability to affect one's own health were found for both first- and second-generation immigrants of both sexes, compared to ethnic Danish youths. CONCLUSION: Factors related......INTRODUCTION: Only a few studies on the health status of ethnic minorities in Denmark have been carried out. These studies have shown a higher mental and physical morbidity rate and an increased prevalence of social problems among adults. The purpose of this study was to compare the self......-reported health status of ethnic Danish youths and young first- and second-generation immigrants from non-Western countries to establish whether there is an association between ethnicity and "belief in the ability to affect one's own health". MATERIALS AND METHODS: We surveyed a cohort of 6,203 ninth...

 19. Variations in dung beetles assemblages (Coleoptera: Scarabaeidae within two rain forest habitats in French Guiana Variaciones de las agregaciones de escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae en dos hábitats del bosque tropical en la Guayana Francesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  François Feer

  2013-06-01

  Full Text Available The structure of dung beetle communities inhabiting tropical forests are known to be sensitive to many kinds of environmental changes such as microclimate related to vegetation structure. I examined Scarabaeinae assemblages in two sites of undisturbed high forest and two sites of low forest forming a transitional zone with the open habitat of an inselberg in French Guiana. Sampling was made with pitfall and flight interception traps during 2003 and 2004. The driest and warmest conditions characterized the low forest sites. Across two years we obtained 2 927 individuals from 61 species with pitfall traps and 1 431 individuals from 85 species with flight interception traps. Greater species richness and abundance characterized all sites sampled with pitfall traps during 2003 more than 2004. In 2003 no differences were detected among sites by rarefaction analyses. In 2004 the species richest high forest site was significantly different from one of the low forest sites. For both years Clench model asymptotes for species richness were greater in high forest than in low forest sites. For both years, mean per-trap species richness, abundance and biomass among high forest sites were similar and higher than in low forest sites, especially where the lowest humidity and the highest temperature were recorded. Within the two low forest sites, species richness and abundance recorded during the second year, decreased with distance to edge. Different dominant roller species characterized the pitfall samples in one site of low forest and in other sites. Small variations in microclimatic conditions correlated to canopy height and openness likely affected dung beetle assemblages but soil depth and the presence of large mammals providing dung resource may also play a significant role.Es conocido que la estructura de las comunidades de escarabajos coprófagos que habitan los bosques tropicales es sensible a diferentes tipos de cambios ambientales tales como el

 20. Nepal Ambient Monitoring and Source Testing Experiment (NAMaSTE): emissions of trace gases and light-absorbing carbon from wood and dung cooking fires, garbage and crop residue burning, brick kilns, and other sources

  Science.gov (United States)

  Stockwell, Chelsea E.; Christian, Ted J.; Goetz, J. Douglas; Jayarathne, Thilina; Bhave, Prakash V.; Praveen, Puppala S.; Adhikari, Sagar; Maharjan, Rashmi; DeCarlo, Peter F.; Stone, Elizabeth A.; Saikawa, Eri; Blake, Donald R.; Simpson, Isobel J.; Yokelson, Robert J.; Panday, Arnico K.

  2016-09-01

  The Nepal Ambient Monitoring and Source Testing Experiment (NAMaSTE) campaign took place in and around the Kathmandu Valley and in the Indo-Gangetic Plain (IGP) of southern Nepal during April 2015. The source characterization phase targeted numerous important but undersampled (and often inefficient) combustion sources that are widespread in the developing world such as cooking with a variety of stoves and solid fuels, brick kilns, open burning of municipal solid waste (a.k.a. trash or garbage burning), crop residue burning, generators, irrigation pumps, and motorcycles. NAMaSTE produced the first, or rare, measurements of aerosol optical properties, aerosol mass, and detailed trace gas chemistry for the emissions from many of the sources. This paper reports the trace gas and aerosol measurements obtained by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, whole-air sampling (WAS), and photoacoustic extinctiometers (PAX; 405 and 870 nm) based on field work with a moveable lab sampling authentic sources. The primary aerosol optical properties reported include emission factors (EFs) for scattering and absorption coefficients (EF Bscat, EF Babs, in m2 kg-1 fuel burned), single scattering albedos (SSAs), and absorption Ångström exponents (AAEs). From these data we estimate black and brown carbon (BC, BrC) emission factors (g kg-1 fuel burned). The trace gas measurements provide EFs (g kg-1) for CO2, CO, CH4, selected non-methane hydrocarbons up to C10, a large suite of oxygenated organic compounds, NH3, HCN, NOx, SO2, HCl, HF, etc. (up to ˜ 80 gases in all). The emissions varied significantly by source, and light absorption by both BrC and BC was important for many sources. The AAE for dung-fuel cooking fires (4.63 ± 0.68) was significantly higher than for wood-fuel cooking fires (3.01 ± 0.10). Dung-fuel cooking fires also emitted high levels of NH3 (3.00 ± 1.33 g kg-1), organic acids (7.66 ± 6.90 g kg-1), and HCN (2.01 ± 1.25 g kg-1), where the latter could