WorldWideScience

Sample records for nye forretningsideer eksempler

 1. Eksempler og merbetydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Brian Benjamin

  2016-01-01

  Eksempler er gode, når de indeholder merbetydning. Det er i kort form argumentet i dette kapitel, der tager udgangspunkt i psykoanalysen, repræsenteret ved Sigmund Freud og Slavoj Žižek. Kapitlet fokuserer på, hvordan Freud giver eksempler på det ubevidste. Man kan aldrig udtømme det ubevidste, og...... ethvert eksempel på det ubevidste vil på en måde være for lidt. Som kapitlet fremlægger det, er der alligevel både hos Freud og Žižek det bemærkelsesværdige, at de har en meget aktiv brug af eksempler, hvor eksemplerne hele tiden presses til det yderste. Det ubevidste findes i en vis forstand kun, idet vi...... giver eksempler på det, og det argumenteres således, at der, når man analyserer med Freud og Žižek, er mere i eksemplet end i det begreb, det egentlig blot skulle eksemplificere. Det redegøres for, at resultatet af denne tilgang er en meget dynamisk undersøgelsesproces, hvor der søges efter overraskende...

 2. Lineær Algebra via Eksempler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Salomonsen, Hans Anton; Nielsen, Holger Andreas

  Notesæt til anvendelse i kurserne Calculus 1 og 2. Den elementære lineære algebra præsenteres gennem en række gennemregnede eksempler.......Notesæt til anvendelse i kurserne Calculus 1 og 2. Den elementære lineære algebra præsenteres gennem en række gennemregnede eksempler....

 3. Anmeldelse. Iben Krogsdal: Fuldmagt - 40 nye salmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2014-01-01

  Anmeldelsen understreger, at udgangspunktet for salmerne er det moderne menneskes søgen og uro. Der er dels tale om gendigtninger af ældre salmer dels helt nye salmer. Anmeldelsen indeholder mange eksempler og viser, hvor nyskabende Iben Krogsdals sprog ofte er. Anmeldelsen slutter med at fremhæv...

 4. Nye processioner som udtryk for gamle religionsmønstre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Kirstine Helboe; Nielsen, Marie Vejrup

  2017-01-01

  Denne artikel analyserer to eksemplernye processioner i den danske folkekirke observeret i forbindelse med Halloween-gudstjeneste og babysalmesang. Disse to cases analyseres ud fra teoretiske perspektiver der forbinder religionssociologiske tilgange til samtidsreligion (McGuire 2002; Ammerman...

 5. Nye udbudsformer og partnerskaber inden for Facilities Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Per Anker

  2010-01-01

  I de senere år er der sket en stærk udvikling af nye udbuds- og samarbejdsformer inden for Facilities Management (FM). Velkendte eksempler er Offentlig-Private Partnerskaber (OPP ), hvor der sammen med FM-ydelser over typisk 30 år også indgår levering og finansiering af en bygning og ESCO (Energy...

 6. Kontra-intuitive agenter i Det Nye Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallbäck, Geert

  2011-01-01

  Kontra-intuitive agenter er Pascal Boyers betegnelse for guder, ånder og forfædre. De er kontra-intuitive, fordi de overskrider de intuitive kognitive domæner; de er dog også genkendelige. Disse to egenskaber gør dem velegnede at huske. Der er mange eksempler på kontra-intuitive agenter i det Nye...

 7. Nye Byggesten i Byfornyelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulfstjerne, Michael Alexander

  Publikationen ’Nye Byggesten i Byfornyelsen’ henvender sig primært til kommunale praktikere, der arbejder indenfor området af boligplacering og integration af ygtninge. Vi tager afsæt i det faktum, at grupper af mennesker placeres - i første omgang midlertidigt - i danske yderområder. Publikation...

 8. "Nye veje til succes"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming-Rasmussen, Bent; Raalskov, Jesper; Jensen, Bjarne

  2009-01-01

  Privatafdelingen ved Nykredit Silkeborg stod i 2008 med store udfordringer. Salgsresultaterne pr. medarbejdertime lå i den laveste ende i benchmarkingen med Nykredits øvrige 47 afdelinger – samtidig havde man haft en relativ stor medarbejderudskiftning og stod med 5 nye, relativt uøvede medarbejd...

 9. De nye skove

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tvedt, Tilde Sonja; Rasmussen, Jens Nytoft; Kirkebæk, Mikael

  Mange har plantet skov i 1990'erne og flere har givetvis lyst til det. Hæftet formidler den vide, vi har om at plante ny skov på landbrugsjord. Målet er først og fremmest at give læserne et overblik over, hvad nye skove kan give af oplevelser, miljøforbedringer og andre goder og udfordringer....

 10. Mediernes (nye) verdensbilleder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kabel, Lars; Jørgensen, Asbjørn Slot; Holm, Hans-Henrik

  Mediernes (nye) verdensbilleder fremlægger resultaterne af en undersøgelse af udenrigsjournalistikken og -nyhederne i de største danske nyhedsmedier. Hvor er der sket forandringer som følge af det nye digitale, mobile og sociale mediesystem? Hvordan afspejles den nye økonomiske og politiske...... verdensorden i de danske medier? Undersøgelsen til mediedækningen er afgrænset til de 10 største tærskellande, der rummer mere end halvdelen af jordens befolkning, og som er ved at ændre verden. Det er: Brasilien, Mexico, Nigeria, Kenya, Sydafrika, Indien, Vietnam, Indonesien, Kina og Rusland. Rapporten består...... af fire kvantitative og kvalitative undersøgelser, metodisk tekstlæsning, diskursanalyser og interview med 17 danske og udenlandske redaktører og udenrigsjournalister. Konklusionen sætter de observerede forandringer ind i en historisk kontekst og diskuterer mediernes store udfordring med dækningen af...

 11. De nye dissidenter i Rusland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2012-01-01

  Den nye kvindeaktionsgruppe "Pussy Riot" repræsenterer en ny form for systemkritik i Rusland, som gennem sin mediebrug har givet ny slagkraft til oppositionen mod Putin......Den nye kvindeaktionsgruppe "Pussy Riot" repræsenterer en ny form for systemkritik i Rusland, som gennem sin mediebrug har givet ny slagkraft til oppositionen mod Putin...

 12. Hvordan kan teknologi skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eli-Marie Danbolt Drange

  2014-09-01

  Full Text Available I denne artikkelen drøfter jeg hvordan teknologi kan skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030. Jeg starter med å skissere et mulig framtidsscenario i form av et blogginnlegg skrevet av en 15 åring i året 2030. Videre i artikkelen tar jeg utgangspunkt i dette framtidsscenarioet og sammenligner det med dagens situasjon, i tillegg til at jeg drøfter hva som må til for at scenarioet kan oppfylles. Læreren spiller en nøkkelrolle i utviklingen av nye undervisnings- og læringsmåter, og det er først når læreren integrerer teknologien i sin undervisning at nye praksiser oppstår. Jeg viser noen konkrete eksempler på bruk av teknologi på nye måter, samt refleksjon rundt utviklingen framover.

 13. Må de gamle det nye?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Frands

  2010-01-01

  Det er ikke EU, der forhindrer, at DR og andre traditionelle public service-stationer kan inddrage nye audiovisuelle medietjenester i løsningen af deres public service-opgave. Det er alene Medlemsstaterne, der har denne ret, og nogle har i de seneste år i samarbejde med Kommissionen anvendt den...

 14. Russel Nye: The Professor in Public Life.

  Science.gov (United States)

  Hungiville, Maurice

  1995-01-01

  A discussion of the influence of Russel Nye, a college English professor at Michigan State University and journalist, focuses on the values that shaped his teaching, scholarship, and writing and his defense of democratic values, especially in education. It is concluded that Nye's experience suggests that public service can be a source of personal…

 15. IT-baseret fagleksikografi: Nye perspektiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Anne Lise; Duvå, Grete

  2003-01-01

  IT-baseret fagleksikografi: nye perspektiver For leksikografer vil der altid være områder, der ikke kan behandles tilfredsstillende inden for den traditionelle ordbogs snævre rammer. Elektroniske versioner af forskellige håndbøger, herunder ordbøger, åbner imidlertid for helt nye muligheder, idet...

 16. Mistede Liv og Nye Chancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anja Marie Bornø

  2009-01-01

  diskuteres ligeledes hvordan opfattelsen af kroppens organer bliver afgørende for, hvorledes efterladte pårørende håndterer sorgen over et pludseligt dødsfald, og på hvilke måder donation af organer afføder komplekse sociale relationer i denne medicinske kontekst. Endelig diskuteres det hvordan forskellige......Denne artikel udforsker gennem empiriske eksempler fra forskning i USA og Danmark de mange betydninger, der knytter sig til kroppens dele i den særlige medicinske teknologi, der omhandler organdonation og transplantation. Formålet er at nuancere den nuværende fremherskende forestilling om og...... fremstilling af organer som en efterspurgt mangelvare for syge patienter på ventelisterne. Artiklen belyser i stedet hvorledes kroppens organer er komplekse og flertydige symboler på liv og død, der gennem strategiske processer tillægges meningsfulde betydninger af såvel modtagere som donorpårørende. Det...

 17. Arbejdsmigration fra de nye EU-lande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise M.; Lund Thomsen, Trine

  2011-01-01

  danske arbejdsmarked. Migrantarbejderne fra de nye EU-lande er karakteriseret ved høj grad af fleksibilitet, mobilitet og villighed til at arbejde, dårligere socioøkonomiske forhold og arbejdsmæssige vilkår i deres hjemlande samt en anden kulturel baggrund end deres danske kolleger. Denne artikel giver...... et indblik i nogle af konsekvenserne ved arbejdsmigration fra de nye EU-lande på det (u)faglærte danske arbejdsmarked belyst ud fra en analyse af henholdsvis et politisk, et fagforenings-, et brancheorganisations, et virksomhedsejer-, et arbejdsleder- og et medarbejderperspektiv....

 18. Kinas nye mand vil korruptionen til livs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup Christensen, Nis

  2013-01-01

  Kampen mod korruption er det første konkrete programpunkt, som Kinas nye mand i spidsen, Xi Jinping, har meldt ud. Dermed sender han et klart signal til de 80 millioner medlemmer i partiet og til den kæmpe administration, han er øverste chef for: Der skal handling til.......Kampen mod korruption er det første konkrete programpunkt, som Kinas nye mand i spidsen, Xi Jinping, har meldt ud. Dermed sender han et klart signal til de 80 millioner medlemmer i partiet og til den kæmpe administration, han er øverste chef for: Der skal handling til....

 19. 14 Nye Landskaber. Berlin, Paris, Tokyo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dinesen, Cort Ross

  2012-01-01

  Intensionen er at udforme 12 nye landskaber over de udvalgte kontekster, der rummer og beskriver en transformation, som i sin beskrivelse dimensionerer alle de niveauer, der gennemstrømmer og aktualiserer de begivenheder som på forskellig vis artikulerer det virtuelle, som konkretioner i det urba...

 20. Samfundets nye kulturpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2009-01-01

  Sportens placering i en oplevelsesøkonomisk ramme er i dansk sammenhæng relativ ny. Med rapporten 'Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien - fem nye skridt på vejen' (fremlagt i 2003) samt handlingsplanen for at skaffe store idrætsbegivenheder til Danmark (lanceret i 2007) betonede regeringen i ...

 1. Caries og de nye nationale indkaldeintervaller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekstrand, Kim; Bruun, Gitte; Bakhshandeh, Azam

  2015-01-01

  obligatorisk at gøre under de nye retningslinjer. Det gennemgås, hvilke behandlinger der er relevante for patienten i forhold til de tre cariesdiagnoser: Caries dentalis progressiva superficialis (CS), Caries dentalis progressiva media (CM) og Caries dentalis progressiva profunda (CP). Diagnoserne angiver...

 2. Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bovbjerg, Kirsten Marie

   I artiklen beskrives af forandringer i arbejdsmiljøarbejdet. Hvilke tiltag er der på lovgivningsniveau? Hvilke nye policy-strategier kan iagttages indenfor arbejdsmiljø, politik og ledelse, som kan have betydning for, hvordan forståelse af arbejde og arbejdsmiljøarbejde har ændret sig? Herunder ...

 3. Virtual Reality er dit nye Skype

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bødker, Mads

  2016-01-01

  VR er mediet, der kan gøre den flade skærm og det begrænsede blik i for eksempel Skype til et lidt gammeldags digitalt samarbejde. Ved at sætte folk i stand til at kommunikere, dele virtuelle genstande og give dem en øget oplevelse af at være i et rum sammen, kan man mediere nye aspekter af samar...

 4. Fagre nye læringsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  - kommer under øget pres. Fagre nye læringsliv præsenterer den verdensberømte polsk-engelske sociolog Zygmunt Baumans tanker og tekster om det nye læringsliv, som det tager sig ud i en flydende moderne tidsalder, hvor alt er under forandring, opløsning og fragmentering. Bogens tekster stiller med kritisk...... indlæring, såfremt man forestiller sig, at økonomiske modelberegninger eller markedets logik ukritisk og uproblematisk lader sig overføre til området for læring, pædagogik og uddannelse. Fagre nye læringsliv indeholder afslutningsvis et eksklusivt interview med Zygmunt Bauman, hvori han tager stilling til...... nogle af de uddannelsesmæssige udfordringer, vi står over for i dagens Danmark. Ligesom i resten af bogen forholder Bauman sig eksplicit og kritisk til tematikker som implementeringen af læreplaner og kulturkanoner, perspektiver på livslang læring og den tiltagende kvantificering af viden....

 5. DeFF programområdet Nye Institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerbeck, Mai

  2009-01-01

  Tietgenskolen i Odense dannede den 24. oktober 2008 rammen om den workshop Nye Institutioner afholdt som led i udviklingen af en kommunikationsstrategi. Dagens tema var: Tidens udfordringer–nye roller og relationer for bibliotek og uddannelse, og formålet var at kaste lys over følgende spørgsmål:...

 6. Nye oplysningsforpligtelser på Fondsbørsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Nis Jul

  2008-01-01

  Artiklen indeholder en gennemgang og analyse af den nye harmoniserede oplysningsforpligtelser for selskaber der har aktier optaget til notering på de tre nordiske OMX's børser - OMX Nordic Exchanges Copenhagen, Stockholm og Helsinki Udgivelsesdato: august...

 7. Tablets, læring og nye forretningsmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Pernille Viktoria Kathja

  2011-01-01

  vægt på iPads til mobillæring og nye forretningsmodeller. Tablet –computing er de seneste år blevet mere og mere udbredt indenfor både uddannelse, arbejdsliv og i fritiden. Ønsket for dagen var derfor at bidrage med diskussion og videndeling omkring, hvad den nye håndholdte touch teknologi kommer til...

 8. CRISPR - nye forædlingsteknologier i planter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinch-Pedersen, Henrik; Holme, Inger

  2018-01-01

  En række nye fremskridt med CRISPR teknikken i spidsen har nu gjort det muligt at begrænse mutationer til de regioner i plantegenomet, man ønsker skal muteres.......En række nye fremskridt med CRISPR teknikken i spidsen har nu gjort det muligt at begrænse mutationer til de regioner i plantegenomet, man ønsker skal muteres....

 9. Nye OECD-retningslinjer for transfer pricing dokumentation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rossing, Christian Plesner

  2015-01-01

  Formålet med denne artikel er at give et overblik over det foreløbige resultat vedrørende udvikling af nye retningslinjer for transfer pricing dokumentation, der indgår som en del af OECD's samlede ‘Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS). Disse retningslinjer skal, når de formelt...

 10. Nye relationer mellem ledelse og ansatte i industriproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voxted, Søren

  2009-01-01

  Formålet med artiklen er at belyse nye sider af relationerne mellem ansatte og ledelse i industriproduktion. Det er artiklens tese, at de konflikter der er har ændret sig i kraft af, at der er enighed om optimering af produktionen for at fastholde produktion i Danmark. Men der opstår en ny type af...

 11. Nye horisonter for det politiske panorama i Latinamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Lise Rolandsen; Agustin, Oscar Garcia

  2004-01-01

  Det latinamerikanske kontinent befinder sig mellem de nyliberale politikkers pres og de nye sociale bevægelsers opståen, mellem ønsket om statslig suverænitet og markedets styrke, mellem en søgen efter egen identitet og vægten fra USA's udenrigspolitik. Denne række tvedelinger gør situationen...

 12. Socioeconomic profile of Nye County, Nevada: Community services inventory

  International Nuclear Information System (INIS)

  1986-09-01

  The Nevada Nuclear Waste Storage Investigations Project is preparing socioeconomic profiles of Nye County, Nevada, and communities in Nye County that could be affected by siting, construction, operation, and decommissioning of a high-level nuclear waste repository at Yucca Mountain, located in Nye County. These profiles serve as a data base for evaluating local community service impacts; store existing socioeconomic data in a uniform, readily accessible format; identify the need for additional data; and assist in developing a plan for monitoring and mitigating any significant adverse impacts that may be associated with site characterization and potential repository development. This element of the socioeconomic profiles contains an inventory of community services provided by local, county, and state agencies and volunteer organizations to residents of Amargosa Valley, Beatty, and Pahrump. Services inventoried for each community include housing, growth management, general government, education, police protection, transportation networks, public clinics, private health personnel, parks and recreation, social services, libraries, ambulances, electric power, heating fuel, water, sewers and wastewater treatment, solid waste, and fire protection. The report includes a summary overview of service providers in Nye County, discussions of services provided to residents of the three communities, and summary tables. Data presented in this profile were collected through early 1985. Data collection efforts are ongoing and this profile will be updated periodically

 13. Eksempler på bruk av koblinger mellom helseundersøkelser og FD-trygd for forskning under den trygdemedisinske modellen, attraksjonsmodellen og utstøtningsmodellen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arnstein Mykletun

  2010-01-01

  Full Text Available Vi har i løpet av de siste fem årene jobbet med datakoblinger mellom Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK, 1997-99 og Nord-Trøndelag (HUNT, 1984-86, 1995-97, 2006-08 til FD-trygd (fra 1992. Ved kombinasjoner av helseundersøkelser og FD-trygd kan epidemiologiske studier med tverrsnittsdesign, prospektive design eller retrospektive design gjennomføres. Det eksisterer imidlertid utfordringer både formelt og datateknisk ved etablering av slike koblinger. Vi har erfart at koblingene er anvendelige for forskning på årsaker til uføretrygd, og at vi treffer et internasjonalt publikum med publikasjoner basert på disse data. I det følgende vil det bli gitt noen eksempler på hvordan disse dataressursene kan utnyttes i studier av årsaker til arbeidsuførhet i henhold til den trygdemedisinske modellen, attraksjonsmodellen og utstøtningsmodellen. Mykletun A, Øverland S. Examples of uses of linkages between health surveys and FD-trygd for research using medical models and theoretical push and pull models. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2: 127-137. ENGLISH SUMMARYOver the last five years, we have employed data from the Hordaland Health Study (HUSK, 1997-99 and the Nord-Trøndelag Health Studies (HUNT, 1984-86, 1995-97, 2006-08 in linkage with national registries of disability benefits (FD-trygd, running from 1992. The combination of these resources, allows studies using cross-sectional, prospective or retrospective designs. The establishing of these combined datasets involves numerous formal and technical challenges, but the resulting data are useful in disability benefit research and publications employing them have been welcomed by an international readership. In the following, we will provide examples of how these data can be used to broaden our understanding of disability benefits in perspectives of the medical model, as well as theoretical push,- and pull models.

 14. Nature in Arab American Literature Majaj, Nye, and Kahf

  OpenAIRE

  Bujupaj, Ismet

  2015-01-01

  Much critical engagement with works of Arab American literature focuses on cultural identity and political issues, without treating nature in those works. The writings of Lisa Suhair Majaj, Naomi Shihab Nye, and Mohja Kahf, provide rich opportunities to start examining Arab American writings through an ecocritical lens which examines the human relationship to nature, place, and the physical environment. Often, in these works, place is doubled, with the present-day physical environment as well...

 15. Udvikling af materialer til affaldsforbrænding – Nye materialer til overlagssvejsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiedje, Niels Skat

  Denne del af projektet havde til formål at udvikle en metode til hurtig benchmarking af nye legeringer til overlagssvejsning og at anvende metoden i kombination med termodynamisk modellering af mikrostrukturer i svejste Ni–baserede legeringer. På baggrund af disse analyser skulle der udvikles nye...

 16. Anmeldelse: Peter Gøtzsches nye bog: Big pharma = Big crime?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Marianne

  2013-01-01

  Cochrane-lægen Peter Gøtzsche har udgivet en bog med stærk kritik af medicinalindustrien og systemet for godkendelse og kontrol af medicin. Bogen er ladet med eksempler fra mange terapeutiske områder og er - med sin usædvanligt hårde retorik - en oplagt debatskaber....

 17. Sport og identitet i de nye interaktive mediers spejl

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2018-01-01

  Denne korte artikel søger at give et afgrænset billede af, hvordan sport og identitet hænger eller spiller sammen i en kontekst, vi i mangel af bedre kan kalde "den refleksive modernitet". Det giver fagligt mening at læne sig op ad en refleksivitetsforståelse, fordi den også indebærer, at den...... for at illustrere, hvordan vi gennem konkrete manifestationer kan se, hvordan sport og identitet bearbejdes kollektivt og indarbejdes individuelt i det, der kunne kaldes "de nye interaktive mediers spejl"....

 18. Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm Henriksen, Laura; Piontkowitz, Thorsten; Villadsgaard, Anne

  2015-01-01

  Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktiviteter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målre...

 19. DATA QUALIFICATION REPORT: WATER-LEVEL DATA FROM THE NYE COUNTY EARLY WARNING DRILLING PROGRAM

  International Nuclear Information System (INIS)

  F. H. Dove, P. Sanchez, and L. Saraka

  2000-01-01

  The objective of this work is to evaluate unqualified, water-level data gathered under the Nye County Early Warning Drilling Program (EWDP) and to determine whether the status of the data should be changed to ''qualified'' data in accordance with AP-SIII.2Q (Qualification of Unqualified Data and the Documentation of Rationale for Accepted Data). The corroboration method (as defined in Attachment 2 of AP-SIII.2Q) was implemented to qualify water-level data from Nye County measurements obtained directly from the Nye County Nuclear Waste Repository Program Office (NWRPO). Comparison of United States Geological Survey (USGS) measurements contained in DTN GS990608312312.003 with the Nye County water-level data has shown that the differences in water-level altitudes for the same wells are significantly less than 1 meter. This is an acceptable finding. Evaluation and recommendation criteria have been strictly applied to qualify Nye County measurements of water levels in selected wells measured by the USGS. However, the process of qualifying measured results by corroboration also builds confidence that the Nye County method for measurement of water levels is adequate for the intended use of the data (which is regional modeling). Therefore, it is reasonable to extend the term of ''qualified'' to water-level measurements in the remaining Nye County Phase I wells on the basis that the method has been shown to produce adequate results for the intended purpose of supporting large-scale modeling activities for the Yucca Mountain Project (YMP). The Data Qualification Team recommends the Nye County, water-level data contained in Appendix D of this report be designated as ''qualified''. These data document manual measurements of water-levels in eight (8) EWDP Phase I drillholes that were obtained prior to the field installation of continuous monitoring equipment

 20. Nye County Nuclear Waste Repository Project Office independent scientific investigations program annual report, May 1997 - April 1998

  International Nuclear Information System (INIS)

  1998-07-01

  This annual summary report, prepared by the Nye County Nuclear Waste Repository Project Office (NWRPO), summarizes the activities that were performed during the period from May 1, 1997 to April 30, 1998. These activities were conducted in support of the Independent Scientific Investigation Program (ISIP) of Nye County at the Yucca Mountain Site (YMS). The Nye County NWRPO is responsible for protecting the health and safety of the Nye County residents. NWRPO's on-site representative is responsible for designing and implementing the Independent Scientific Investigation Program (ISIP). Major objectives of the ISIP include: Investigating key issues related to conceptual design and performance of the repository that can have major impact on human health, safety, and the environment; identifying areas not being addressed adequately by the Department of Energy (DOE). Nye County has identified several key scientific issues of concern that may affect repository design and performance which were not being adequately addressed by DOE. Nye County has been conducting its own independent study to evaluate the significance of these issues. This report summarizes the results of monitoring from two boreholes and the Exploratory Studies Facility (ESF) tunnel that have been instrumented by Nye County since March and April of 1995. The preliminary data and interpretations presented in this report do not constitute and should not be considered as the official position of Nye County. The ISIP presently includes borehole and tunnel instrumentation, monitoring, data analysis, and numerical modeling activities to address the concerns of Nye County

 1. Nye ledelsesudfordringer i forebyggelse af stress i videnarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Ipsen, Christine; Mogensen, Mette

  arbejdssituation og muligheder for forebyggelse af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. – Et kvalitaivt studie af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. Lyngby, The Technical University of Denmark. Kärreman, Dan, Stefan Svenningson and Mats Alvesson (2003): The Return of the Machine Bureaucracy? Management......Afsættet for projektet ”Forebyggelse af stress i videnarbejdet – mellem begejstring og belastning” er, at der er behov for en ny forståelse af stress i det moderne arbejdsliv, for at kunne arbejde med stressforebyggelse blandt videnarbejdere. I dette paper tager vi udgangspunkt i begrebet...... mangetydighed/ambiguity som en karakteristik af videnarbejdet, da det stiller nogle helt nye udfordringer til hvordan ledelse af videnarbejdet skal foregå, når målet er at forebygge arbejdsrelateret stress. Vi karakteriserer videnarbejdet som mangetydigt og som Alvesson (2004) påpeger, udgør dilemmaerne i...

 2. Geothermal resource area 9: Nye County. Area development plan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pugsley, M.

  1981-01-01

  Geothermal Resource area 9 encompasses all of Nye County, Nevada. Within this area there are many different known geothermal sites ranging in temperature from 70/sup 0/ to over 265/sup 0/ F. Fifteen of the more major sites have been selected for evaluation in this Area Development Plan. Various potential uses of the energy found at each of the resource sites discussed in this Area Development Plan were determined after evaluating the area's physical characteristics, land ownership and land use patterns, existing population and projected growth rates, and transportation facilities, and comparing those with the site specific resource characteristics. The uses considered were divided into five main categories: electrical generation, space heating, recreation, industrial process heat, and agriculture. Within two of these categories certain subdivisions were considered separately. The findings about each of the 15 geothermal sites considered in this Area Development Plan are summarized.

 3. Er Trump som kejseren i "Kejserens nye klæder"?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas; Lund Pedersen, Carsten

  2017-01-01

  Den tilbagevendende sag om Trumps dekret vedrørende indrejseforbud har givet os et indblik i dette klassiske ledelsesdilemma, der trækker tråde tilbage til eventyret om Kejserens nye Klæder. H. C. Andersens berømte fortælling om Kejserens nye klæder indeholder tre vigtige ledelsesmæssige pointer......, der netop har bevist dets relevans i sagen om Trumps indrejseforbud. Ligesom kejseren i fortællingen, så udviser Trump generelt en alternativ virkelighedsopfattelse....

 4. Reconnaissance geologic map of the northern Kawich and southern Reveille ranges, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gardner, J.N.; Eddy, A.C.; Goff, F.E.; Grafft, K.S.

  1980-06-01

  A geological survey was performed in Nye County, Nevada. Results of that survey are summarized in the maps included. The general geology of the area is discussed. Major structures are described. The economics resulting from the mineral exploitation in the area are discussed. The hydrogeology and water chemistry of the area are also discussed.

 5. Reconnaissance geologic map of the northern Kawich and southern Reveille ranges, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gardner, J.N.; Eddy, A.C.; Goff, F.E.; Grafft, K.S.

  1980-06-01

  A geological survey was performed in Nye County, Nevada. Results of that survey are summarized in the maps included. The general geology of the area is discussed. Major structures are described. The economics resulting from the mineral exploitation in the area are discussed. The hydrogeology and water chemistry of the area are also discussed

 6. Fra det gamle danske landkøkken til det nye nordiske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2012-01-01

  Det nye nordiske køkken er i dag et højtprofileret begreb i den gastronomiske verden, og der er udsendt et manifest med de bagvedliggende ideer. Begrebet forbindes blandt andet med restauranten Noma, der er kåret til verdens bedste spisested. I artiklen beskrives retningens ideer, og det analyser...

 7. Nye County nuclear waste repository project office independent scientific investigations program. Summary annual report, May 1996--April 1997

  International Nuclear Information System (INIS)

  1997-05-01

  This annual summary report, prepared by Multimedia Environmental Technology, Inc. (MET) on behalf of Nye County Nuclear Waste Project Office, summarizes the activities that were performed during the period from May 1, 1996 to April 30, 1997. These activities were conducted in support of the Independent Scientific Investigation Program (ISIP) of Nye County at the Yucca Mountain Site (YMS). The Nye County NWRPO is responsible for protecting the health and safety of the Nye County residents. NWRPO's on-site representative is responsible for designing and implementing the Independent Scientific Investigation Program (ISIP). Major objectives of the ISIP include: (1) Investigating key issues related to conceptual design and performance of the repository that can have major impact on human health, safety, and the environment. (2) Identifying areas not being addressed adequately by DOE Nye County has identified several key scientific issues of concern that may affect repository design and performance which were not being adequately addressed by DOE. Nye County has been conducting its own independent study to evaluate the significance of these issues

 8. Nye County, Nevada 1992 nuclear waste repository program: Program overview. Final report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-07-01

  The purpose of this document is to provide an overview of the Nye County FY92 Nuclear Waste Repository Program (Program). Funds to pay for Program costs will come from the Federal Nuclear Waste Fund, which was established under the Nuclear Waste Policy Act of 1982 (NWPA). In early 1983, the Yucca Mountain was identified as a potentially suitable site for the nation`s first geologic repository for spent reactor fuel and high-level radioactive waste. Later that year, the Nye County Board of County Commissioners (Board) established the capability to monitor the Federal effort to implement the NWPA and evaluate the potential impacts of repository-related activities on Nye County. Over the last eight years, the County`s program has grown in complexity and cost in order to address DOE`s evolving site characterization studies, and prepare for the potential for facility construction and operation. Changes were necessary as well, in response to Congress`s redirection of the repository program specified in the amendments, to the NWPA approved in 1987. In early FY 1991, the County formally established a project office to plan and implement its program of work. The Repository Project Office`s (RPO) mission and functions are provided in Section 2.0. The RPO organization structure is described in Section 3.0.

 9. Nye County, Nevada 1992 nuclear waste repository program: Program overview. Final report

  International Nuclear Information System (INIS)

  1998-01-01

  The purpose of this document is to provide an overview of the Nye County FY92 Nuclear Waste Repository Program (Program). Funds to pay for Program costs will come from the Federal Nuclear Waste Fund, which was established under the Nuclear Waste Policy Act of 1982 (NWPA). In early 1983, the Yucca Mountain was identified as a potentially suitable site for the nation's first geologic repository for spent reactor fuel and high-level radioactive waste. Later that year, the Nye County Board of County Commissioners (Board) established the capability to monitor the Federal effort to implement the NWPA and evaluate the potential impacts of repository-related activities on Nye County. Over the last eight years, the County's program has grown in complexity and cost in order to address DOE's evolving site characterization studies, and prepare for the potential for facility construction and operation. Changes were necessary as well, in response to Congress's redirection of the repository program specified in the amendments, to the NWPA approved in 1987. In early FY 1991, the County formally established a project office to plan and implement its program of work. The Repository Project Office's (RPO) mission and functions are provided in Section 2.0. The RPO organization structure is described in Section 3.0

 10. Analysis of Single-Hole and Cross-Hole Tracer Tests Conducted at the Nye County Earl Warning Drilling Program Well Complex, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  A. Umari; J.D. Earle; M.F. Fahy

  2006-01-01

  As part of the effort to understand the flow and transport characteristics downgradient from the proposed high-level radioactive waste geologic repository at Yucca Mountain, Nevada, single- and cross-hole tracer tests were conducted from December 2004 through October 2005 in boreholes at the Nye County 22 well complex. The results were analyzed for transport properties using both numerical and analytical solutions of the governing advection dispersion equation. Preliminary results indicate effective flow porosity values ranging from 1.0 x 10 -2 for an individual flow path to 2.0 x 10 -1 for composite flow paths, longitudinal dispersivity ranging from 0.3 to 3 m, and a transverse horizontal dispersivity of 0.03 m. Individual flow paths identified from the cross-hole testing indicate some solute diffusion into the stagnant portion of the alluvial aquifer

 11. Er I klar til at gennemføre den nye reform?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Nye reformer indføres i en lind strøm, spørgsmålet er, hvilken forskel de gør. Det er lettere at skrive dem end at udføre dem praksis. Hvilken støtte får lærerne til at opnå de ønskede resultater? Eller er lærerne igen som tidligere overladt til at udføre et stykke reformarbejde uden at blive...

 12. Lærerprofiler i dansk - Nye mål og kompetencer 4.-10.klassetrin 3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Benny Bang; Mølgaard, Niels

  I denne tredje bog i serien introduceres til de fire studiekompetenceområder, der knytter sig til undervisningen i folkeskolens 4.-10. klassetrin. Hvert kapitel præsenterer central forskningsbaseret viden inden for det pågældende tema, og der gives løbende eksempler på analytisk tekstarbejde, som...... på en gang er teoretisk forankret og med et udblik på fagdidaktiske overvejelser. Endelig rummer hvert af de fire kapitler forslag til videre læsning og fordybelse i temaet samt studieopgaver med forslag til fx læremiddelanalyser, casestudier, udarbejdelse af studieprodukter m.m....

 13. A revised Lithostratigraphic Framework for the Southern Yucca Mountain Area, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  R.W. Spengler; F.M. Byers; R.P. Dickerson

  2006-01-01

  An informal, revised lithostratigraphic framework for the southern Yucca Mountain area, Nevada has been developed to accommodate new information derived from subsurface investigations of the Nye County Early Warning Drilling Program. Lithologies penetrated by recently drilled boreholes at locations between Stagecoach Road and Highway 95 in southern Nye County include Quaternary and Pliocene alluvium and alluvial breccia, Miocene pyroclastic flow deposits and intercalated lacustrine siltstone and claystone sequences, early Miocene to Oligocene pre-volcanic sedimentary rocks, and Paleozoic strata. Of the 37 boreholes currently drilled, 21 boreholes have sufficient depth, spatial distribution, or traceable pyroclastic flow, pyroclastic fall, and reworked tuff deposits to aid in the lateral correlation of lithostrata. Medial and distal parts of regional pyroclastic flow deposits of Miocene age can be correlated with the Timber Mountain, Paintbrush, Crater Flat, and Tram Ridge Groups. Rocks intercalated between these regional pyroclastic flow deposits are substantially thicker than in the central part of Yucca Mountain, particularly near the downthrown side of major faults and along the southern extent of exposures at Yucca Mountain

 14. Feasibility study of the seismic reflection method in Amargosa Desert, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brocher, T.M.; Hart, P.E.; Carle, S.F.

  1990-11-01

  The US Geological Survey (USGS) working under an Interagency agreement with the Department of Energy is engaged in a broad geoscience program to assess and identify a potential repository for high level nuclear waste at Yucca Mountain, Nye County, Nevada. The USGS program, referred to as the Yucca Mountain Project, or YMP, consists of integrated geologic, hydrologic and geophysical studies which range in nature from site specific to regional. This report is an evaluation of different acquisition methods for future regional seismic reflection studies to be conducted in the vicinity of Yucca Mountain, located in the southwestern corner of the Nevada Test Site (NTS). In January 1988, field studies were conducted to investigate the feasibility of using the common-depth point (CDP) seismic reflection method to map subsurface geological horizons within the Amargosa Desert, Nye County, Nevada. The goal of the field study was to investigate which seismic reflection method(s) should be used for mapping shallow to lower-crustal horizons. Therefore, a wide-variety of field acquisition parameters were tested, included point versus linear receiver group arrays; Vibroseis (service and trademark of Conoco, Inc.) versus explosive sources; Vibroseis array patterns; and Vibroseis sweep and frequency range. 31 refs., 33 figs., 8 tabs.

 15. Demographic survey centered around the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Richard-Haggard, K.

  1983-03-01

  Demographic data were gathered for several small population centers on and around the Nevada Test Site (NTS). Population projections were made for the three townships that include most of the major population centers in the study area, based on the share approach. These townships were Alamo Township (Lincoln County), Beatty and Pahrump townships (Nye County). It was estimated that the total population of these three townships, plus Clark County, would reach a maximum of 934,000 people by the year 2000. It was assumed that the on-site population of the NTS would continue to be a function of activity at the site, and that this would, if anything, aid in the attainment of site objectives

 16. Field examination of shale and argillite in northern Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Connolly, J.R.; Woodward, L.A.; Emanuel, K.M.; Keil, K.

  1981-12-01

  Thirty-two locales underlain by clay-rich strata ranging from Cambrian Pioche Shale to Mississippian Chainman Shale and equivalents were examined in northern Nye County, Nevada. The text of the report summarizes data for each stratigraphic unit examined. Checklists for tabulating field data at each locale are included in an appendix. Working guidelines used to evaluate the locales include a minimum thickness of 150 m (500 ft) of relatively pure clay-rich bedrock, subsurface depth between 150 m (500 ft) and 900 m (3000 ft), low topographic relief, low seismic and tectonic activity, and avoidance of areas with mineral resource production or potential. Field studies indicate that only the Chainman Shale, specifically in the central and northern parts of the Pancake Range, appears to contain sites that meet these guidelines

 17. Informationssamfundet og højrefløjens nye fremtrædelsesformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Alberg

  2013-01-01

  Denne artikel søger at vise, hvorledes kritikken af videnssamfundet har medført en fornyelse af den radikale højrefløj i form af en relancering af nationalismen – vel at mærke en nationalisme der optræder i nye etno-nationalistiske gevandter (Rydgren 2005; Sommer 2008; Peters 2012). Væk er...... for et mere retfærdigt og ægte demokrati er rykket i centrum og forbinder tilsyneladende uenige højrefløjsgrupperinger og partier i Europa. Spiller højrefløjens anti-globaliseringsdiskurs overhovedet nogen rolle for samfundets vidensproduktion og forståelse af sig selv som videnssamfund? Man kunne også...

 18. Flood Assessment Area 3 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  NSTec Environmental Management

  2007-01-01

  A flood assessment was conducted at the Area 3 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site (NTS) in Nye County, Nevada (Figure 1-1). The study area encompasses the watershed of Yucca Flat, a closed basin approximately 780 square kilometers (km2) (300 square miles) in size. The focus of this effort was on a drainage area of approximately 94 km2 (36 mi2), determined from review of topographic maps and aerial photographs to be the only part of the Yucca Flat watershed that could directly impact the Area 3 RWMS. This smaller area encompasses portions of the Halfpint Range, including Paiute Ridge, Jangle Ridge, Carbonate Ridge, Slanted Buttes, Cockeyed Ridge, and Banded Mountain. The Area 3 RWMS is located on coalescing alluvial fans emanating from this drainage area

 19. Flood Assessment Area 3 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2007-07-01

  A flood assessment was conducted at the Area 3 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site (NTS) in Nye County, Nevada (Figure 1-1). The study area encompasses the watershed of Yucca Flat, a closed basin approximately 780 square kilometers (km2) (300 square miles) in size. The focus of this effort was on a drainage area of approximately 94 km2 (36 mi2), determined from review of topographic maps and aerial photographs to be the only part of the Yucca Flat watershed that could directly impact the Area 3 RWMS. This smaller area encompasses portions of the Halfpint Range, including Paiute Ridge, Jangle Ridge, Carbonate Ridge, Slanted Buttes, Cockeyed Ridge, and Banded Mountain. The Area 3 RWMS is located on coalescing alluvial fans emanating from this drainage area.

 20. Site characterization data from the Area 5 science boreholes, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Blout, D.O.; Hammermeister, P.; Zukosky, K.A.

  1995-02-01

  The Science Borehole Project consists of eight boreholes that were drilled (from 45.7 m [150 ft] to 83.8 m [275 ft] depth) in Area 5 of the Nevada Test Site, Nye County, Nevada, on behalf of the US Department of Energy. These boreholes are part of the Area 5 Site Characterization Program developed to meet data needs associated with regulatory requirements applicable to the disposal of low-level and mixed waste at this site. This series of boreholes was specifically designed to characterize parameters controlling near-surface gas transport and to monitor changes in these and liquid flow-related parameters over time. These boreholes are located along the four sides of the approximately 2.6-km 2 (1-mi 2 ) Area 5 Radioactive Waste Management Site to provide reasonable spatial coverage for sampling and characterization. Laboratory testing results of samples taken from core and drill cuttings are reported

 1. A floristic survey of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Niles, W.E.; Leary, P.J.; Holland, J.S.; Landau, F.H.

  1995-12-01

  A survey of the vascular flora of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada, was conducted from March to June 1994, and from March to October 1995. An annotated checklist of recorded taxa was compiled. Voucher plant specimens were collected and accessioned into the Herbarium at the University of Nevada, Las Vegas. Collection data accompanying these specimens were entered into that herbarium`s electronic data base. Combined results from this survey and the works of other investigators reveal the presence of a total of 375 specific and intraspecific taxa within the area these allocated to 179 genera and 54 families. No taxon currently listed as threatened or endangered under the Endangered Species Act was encountered during this study. Several candidate species for listing under this Act were present, and distributional data for these were recorded. No change in the status of these candidate species is recommended as the result of this study.

 2. Field examination of shale and argillite in northern Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Connolly, J. R.; Woodward, L. A.; Emanuel, K. M.; Keil, K.

  1981-12-01

  Thirty-two locales underlain by clay-rich strata ranging from Cambrian Pioche Shale to Mississippian Chainman Shale and equivalents were examined in northern Nye County, Nevada. The text of the report summarizes data for each stratigraphic unit examined. Checklists for tabulating field data at each locale are included in an appendix. Working guidelines used to evaluate the locales include a minimum thickness of 150 m (500 ft) of relatively pure clay-rich bedrock, subsurface depth between 150 m (500 ft) and 900 m (3000 ft), low topographic relief, low seismic and tectonic activity, and avoidance of areas with mineral resource production or potential. Field studies indicate that only the Chainman Shale, specifically in the central and northern parts of the Pancake Range, appears to contain sites that meet these guidelines.

 3. A floristic survey of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Niles, W.E.; Leary, P.J.; Holland, J.S.; Landau, F.H.

  1995-12-01

  A survey of the vascular flora of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada, was conducted from March to June 1994, and from March to October 1995. An annotated checklist of recorded taxa was compiled. Voucher plant specimens were collected and accessioned into the Herbarium at the University of Nevada, Las Vegas. Collection data accompanying these specimens were entered into that herbarium's electronic data base. Combined results from this survey and the works of other investigators reveal the presence of a total of 375 specific and intraspecific taxa within the area these allocated to 179 genera and 54 families. No taxon currently listed as threatened or endangered under the Endangered Species Act was encountered during this study. Several candidate species for listing under this Act were present, and distributional data for these were recorded. No change in the status of these candidate species is recommended as the result of this study

 4. Science og gode læringsmiljøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig; Frøkjær, Thorleif

  2018-01-01

  Science bliver ret sikkert en del af de nye, styrkede pædagogiske læreplaner. Her introducerer forfatterne begrebet, med eksempler, og med henvisninger til deres bog om samme emne......Science bliver ret sikkert en del af de nye, styrkede pædagogiske læreplaner. Her introducerer forfatterne begrebet, med eksempler, og med henvisninger til deres bog om samme emne...

 5. Nye nanomaterialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Thomas Just; Laursen, Bo Wegge; Jain, Titoo

  2011-01-01

  Ioniske selvsamlende materialer udgør en klasse af stoffer med høj orden på nanoskala. På et førsteårskursus i nanovidenskab på Københavns Universitet er en serie af disse stoffer undersøgt i samarbejde med ph.d.-stipendiater, der har hjulpet med at udfø-re og tolke de mere avancerede målinger....

 6. Nye byrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gehl, Jan; Gemzøe, Lars

  Indenfor de seneste 25 år er interessen for byens rum og bylivet for alvor vendt tilbage. Bogen giver et overblik over denne udvikling samt en detailleret præsentation af arkitektonisk interessante byer og byrumsprojekter fra fem kontinenter. Bogen præsenterer ni byer: Barcelona, Lyon Strasbourg,......, Freiburg, København, Portland i USA, Curitiba og Cordoba i Sydamerika samt Melbourne i Australien ligesom der præsenteres 39 udvalgte byrumsprojekter fra alle dele af verden. Såvel byer som byrumsprojekter beskrives ved planer, oversigtskort og et righoldigt billedmateriale....

 7. Nye udfordringer.....

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  2002-01-01

  Udenlandsk design er mere overfladisk og handler mere om 'styling' end om kvalitet og respekt for brugerne og samfundet. Forfatteren spørger: Holder den tese? Hvordan kommer man til bunds i problemerne? Hvordan laver man godt design? Handler det bare om at være 'dyb' i sin tankegang, bedre til...

 8. Nye Tendenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiib Hecht, Lene

  2012-01-01

  Spiseforstyrrelser er psykiske sygdomme, hvor forholdet til mad, krop og spisning er så forstyrret, at det går ud over ens sundhed og sociale liv. Man skelner typisk mellem anoreksi, bulimi og tvangsoverspisning, men der findes næsten lige så mange kombinationer af spiseforstyrrelsessymptomer, som...

 9. Nye formater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Manelius, Anne-Mette

  2005-01-01

  Kunstneren Olafur Eliasson har med arkitekten Einar Thorstein udviklet "Soil Quasi Bricks" - en sekskantet sten af stampet, halv-brændt jord. Produceret af den østrigske arkitekt Martin Rauch og bl.a. udstillet i Eliassons Blind Pavillon på Venedig Kunstbiennale 2003 og på Aros 2004. Artiklen int...

 10. Using seismic reflection to locate a tracer testing complex south of Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Kryder, Levi

  Tracer testing in the fractured volcanic aquifer near Yucca Mountain, and in the alluvial aquifer south of Yucca Mountain, Nevada has been conducted in the past to determine the flow and transport properties of groundwater in those geologic units. However, no tracer testing has been conducted across the alluvium/volcanic interface. This thesis documents the investigative process and subsequent analysis and interpretations used to identify a location suitable for installation of a tracer testing complex, near existing Nye County wells south of Yucca Mountain. The work involved evaluation of existing geologic data, collection of wellbore seismic data, and a detailed surface seismic reflection survey. Borehole seismic data yielded useful information on alluvial P-wave velocities. Seismic reflection data were collected over a line of 4.5-km length, with a 10-m receiver and shot spacing. Reflection data were extensively processed to image the alluvium/volcanic interface. A location for installation of an alluvial/volcanic tracer testing complex was identified based on one of the reflectors imaged in the reflection survey; this site is located between existing Nye County monitoring wells, near an outcrop of Paintbrush Tuff. Noise in the reflection data (due to some combination of seismic source signal attenuation, poor receiver-to-ground coupling, and anthropogenic sources) were sources of error that affected the final processed data set. In addition, in some areas low impedance contrast between geologic units caused an absence of reflections in the data, complicating the processing and interpretation. Forward seismic modeling was conducted using Seismic Un*x; however, geometry considerations prevented direct comparison of the modeled and processed data sets. Recommendations for additional work to address uncertainties identified during the course of this thesis work include: drilling additional boreholes to collect borehole seismic and geologic data; reprocessing a

 11. Geohydrologic data for test well USW G-4, Yucca Mountain area, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Bentley, C.B.

  1984-01-01

  Data are presented on drilling operations, lithology, borehole geophysics, hydrologic monitoring, core analysis, water chemistry, pumping tests, and packer-injection tests for test well USW G-4. The well is one of a series of test wells drilled in and near the southwestern part of the Nevada Test Site, Nye County, Nevada, in cooperation with the U.S. Department of Energy. These test wells are part of the Nevada Nuclear Waste Storage Investigations to identify suitable sites for underground storage of high-level radioactive wastes. Test well USW G-4 was drilled to a total depth of 915 meters through volcanic rocks, consisting mostly of ash-flow tuff. Depth of water in the well during and after drilling and testing ranged from 538 to 544 meters below land surface, at approximate altitude of 728 meters above sea level. Drawdown in the well was about 3 meters after test pumping more than 5,000 minutes at a rate of 16 liters per second. A borehold-flow survey indicated that almost all water withdrawn from the well was contributed by the zone between a depth of about 865 and 915 meters below land surface. Analysis of a composite water sample collected after well completion showed the water to contain 216 milligrams per liter of dissolved solids, with relatively large concentrations of silica, sodium, and bicarbonate. (USGS)

 12. Geohydrologic data for test well USW H-5, Yucca Mountain area, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Bentley, C.B.; Robison, J.H.; Spengler, R.W.

  1983-01-01

  This report presents data on drilling operations, lithology, borehole geophysics, water-level monitoring, core analysis, ground-water chemistry, pumping tests, and packer-injection tests for test well USW H-5. The well is one of a series of test wells drilled in and near the southwestern part of the Nevada Test Site, Nye County, Nevada, in cooperation with the U.S. Department of Energy. These test wells are part of the Nevada Nuclear Waste Storage Investigations to identify suitable sites for storage of high-level radioactive wastes. Test well USW H-5 was drilled to a total depth of 1,219 meters through volcanic rocks consisting mostly of ash-flow tuff. Depth to water in the well ranged between 703.8 and 707.2 meters below land surface, at an approximate altitude of 704 meters above sea level. Drawdown in the well exceeded 6 meters after test pumping more than 3,000 minutes at a rate of 10 liters per second. Borehole-flow surveys showed that about 90 percent of the water in the well is contributed by the zone between 707 and about 820 meters below land surface. Two composite water samples collected after well completion contained 206 and 220 milligrams per liter of dissolved solids. Sodium and bicarbonate were the predominant dissolved anion and cation. The concentration of dissolved silica was 48 milligrams per liter in both samples, which is a relatively large concentration for most natural waters.

 13. Environmental assessment for double tracks test site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  1996-04-01

  The U.S. Department of Energy, Nevada Operations Office (DOE/NV), with appropriate approvals from the U.S. Air Force (USAF), proposes to conduct environmental restoration operations at the Double Tracks test site located on the Nellis Air Force Range (NAFR) in Nye County, Nevada. This environmental assessment (EA) evaluates the potential environmental consequences of four alternative actions for conducting the restoration operation and of the no action alternative. The EA also identifies mitigation measures, where appropriate, designed to protect natural and cultural resources and reduce impacts to human health and safety. The environmental restoration operation at the Double Tracks test site would serve two primary objectives. First, the proposed work would evaluate the effectiveness of future restoration operations involving contamination over larger areas. The project would implement remediation technology options and evaluate how these technologies could be applied to the larger areas of contaminated soils on the Nevada Test Site (NTS), the Tonopah Test Range (TTR), and the NAFR. Second, the remediation would provide for the removal of plutonium contamination down to or below a predetermined level which would require cleanup of 1 hectare (ha) (2.5 acres), for the most likely case, or up to 3.0 ha (7.4 acres) of contaminated soil, for the upper bounding case

 14. Preliminary survey of tuff distribution in Esmeralda, Nye, and Lincoln Counties, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, G.V.; Pink, T.S.; Lawrence, J.R.; Woodward, L.A.; Keil, K.; Lappin, A.R.

  1981-02-01

  This report inventories the surface distribution of silicic tuffs in Nye, Esmeralda, and Lincoln Counties, NV, based on a review of available literature. The inventory was taken to provide a data base in evaluating tuff sites for the disposal of high-level nuclear waste. Silicic ash-flow tuffs that are about 11 to 34 million years (my) old are widespread in these counties. These rocks are locally deformed by right-lateral movement along Walker Lane and the Las Vegas Shear Zone, and left-lateral movement along a zone from near the Nevada Test Site (NTS) to the Utah border, and are commonly offset by steeply dipping normal faults. The normal faults that bound horsts, grabens, and tilted-fault blocks of the Basin-and-Range Province began to form 30 my ago; some are still active. Tuff distribution is discussed on a regional basis. Tuff thicknesses and alterations, structural complexity, and proximity to recent faulting, recent volcanism, and mineral resources are discussed for each area. Although the literature on which it is based is often incomplete and sketchy, this report is intended to serve as a basis for future, more detailed work that includes initial field inspection, detailed field and laboratory studies, and extrapolations to the subsurface

 15. Bedrock geologic map of the central block area, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Day, W.C.; Potter, C.J.; Sweetkind, D.S.; Dickerson, R.P.; San Juan, C.A.

  1998-01-01

  Bedrock geologic maps form the foundation for investigations that characterize and assess the viability of the potential high-level radioactive waste repository at Yucca Mountain, Nevada. This study was funded by the US Department of Energy Yucca Mountain Project to provide a detailed (1:6,000-scale) bedrock geologic map for the area within and adjacent to the potential repository area at Yucca Mountain, Nye County, Nevada. Prior to this study, the 1:12,000-scale map of Scott and Bon, (1984) was the primary source of bedrock geologic data for the Yucca Mountain Project. However, targeted detailed mapping within the central block at Yucca Mountain revealed structural complexities along some of the intrablock faults that were not evident at 1:12,000 (Scott and Bonk, 1984). As a result, this study was undertaken to define the character and extent of the dominant structural features in the vicinity of the potential repository. In addition to structural considerations, ongoing subsurface excavation and geologic mapping within the exploratory Studies Facility (ESF), development of a three-dimensional-framework geologic model, and borehole investigations required use of a constituent stratigraphic system to facilitate surface to underground comparisons. The map units depicted in this report correspond as closely as possible to the proposed stratigraphic nomenclature by Buesch and others (1996), as described here

 16. Bedrock geologic map of the Yucca Mountain area, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Day, W.C.; Potter, C.J.; Sweetkind, D.S.; Fridrich, C.J.; Dickerson, R.P.; San Juan, C.A.; Drake, R.M. II

  1998-01-01

  Yucca Mountain, Nye County, Nevada, has been identified as a potential site for underground storage of high-level radioactive nuclear waste. Detailed bedrock geologic maps form an integral part of the site characterization program by providing the fundamental framework for research into the geologic hazards and hydrologic behavior of the mountain. This bedrock geologic map provides the geologic framework and structural setting for the area in and adjacent to the site of the potential repository. The study area comprises the northern and central parts of Yucca Mountain, located on the southern flank of the Timber Mountain-Oasis Valley caldera complex, which was the source for many of the volcanic units in the area. The Timber Mountain-Oasis Valley caldera complex is part of the Miocene southwestern Nevada volcanic field, which is within the Walker Lane belt. This tectonic belt is a northwest-striking megastructure lying between the more active Inyo-Mono and Basin-and-Range subsections of the southwestern Great Basin

 17. Neotectonics of the southern Amargosa Desert, Nye County, Nevada and Inyo County, California

  International Nuclear Information System (INIS)

  Donovan, D.E.

  1991-05-01

  A complex pattern of active faults occurs in the southern Amargosa Desert, southern Nye, County, Nevada. These faults can be grouped into three main fault systems: (1) a NE-striking zone of faults that forms the southwest extension of the left-lateral Rock Valley fault zone, in the much larger Spotted Range-Mine Mountain structural zone, (2) a N-striking fault zone coinciding with a NNW-trending alignment of springs that is either a northward continuation of a fault along the west side of the Resting Spring Range or a N-striking branch fault of the Pahrump fault system, and (3) a NW-striking fault zone which is parallel to the Pahrump fault system, but is offset approximately 5 km with a left step in southern Ash Meadows. These three fault zones suggest extension is occurring in an E-W direction, which is compatible with the ∼N10W structural grain prevalent in the Death Valley extensional region to the west

 18. Environmental assessment for double tracks test site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-04-01

  The U.S. Department of Energy, Nevada Operations Office (DOE/NV), with appropriate approvals from the U.S. Air Force (USAF), proposes to conduct environmental restoration operations at the Double Tracks test site located on the Nellis Air Force Range (NAFR) in Nye County, Nevada. This environmental assessment (EA) evaluates the potential environmental consequences of four alternative actions for conducting the restoration operation and of the no action alternative. The EA also identifies mitigation measures, where appropriate, designed to protect natural and cultural resources and reduce impacts to human health and safety. The environmental restoration operation at the Double Tracks test site would serve two primary objectives. First, the proposed work would evaluate the effectiveness of future restoration operations involving contamination over larger areas. The project would implement remediation technology options and evaluate how these technologies could be applied to the larger areas of contaminated soils on the Nevada Test Site (NTS), the Tonopah Test Range (TTR), and the NAFR. Second, the remediation would provide for the removal of plutonium contamination down to or below a predetermined level which would require cleanup of 1 hectare (ha) (2.5 acres), for the most likely case, or up to 3.0 ha (7.4 acres) of contaminated soil, for the upper bounding case.

 19. A floristic survey of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Niles, W.E.; Leary, P.J.; Holland, J.S.; Landau, F.H.

  1994-12-01

  A survey of the vascular flora of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada, was conducted from March to June 1994. An annotated checklist of recorded taxa was compiled. Voucher plant specimens were collected and accessioned into the Herbarium at the University of Nevada, Las Vegas. Collection data accompanying these specimens were entered into that herbarium's electronic data base. Combined results from this survey and the works of other investigators reveal the presence of a total of 325 specific and intraspecific taxa within the area, these allocated to 162 genera and 53 families. Owing to drought conditions prevalent throughout the area, the annual floristic component was largely absent during the period of study, and it is likely much under-represented in the tabulation of results. No taxon currently listed as threatened or endangered under the Endangered Species Act was encountered during this study. Several candidate species for listing under this Act were present, and distributional data for these were recorded. No change in the status of these candidate species is recommended as the result of this survey

 20. A floristic survey of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Niles, W.E.; Leary, P.J.; Holland, J.S.; Landau, F.H.

  1994-12-01

  A survey of the vascular flora of Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada, was conducted from March to June 1994. An annotated checklist of recorded taxa was compiled. Voucher plant specimens were collected and accessioned into the Herbarium at the University of Nevada, Las Vegas. Collection data accompanying these specimens were entered into that herbarium`s electronic data base. Combined results from this survey and the works of other investigators reveal the presence of a total of 325 specific and intraspecific taxa within the area, these allocated to 162 genera and 53 families. Owing to drought conditions prevalent throughout the area, the annual floristic component was largely absent during the period of study, and it is likely much under-represented in the tabulation of results. No taxon currently listed as threatened or endangered under the Endangered Species Act was encountered during this study. Several candidate species for listing under this Act were present, and distributional data for these were recorded. No change in the status of these candidate species is recommended as the result of this survey.

 1. Når de nye sociale teknologier sætter kursen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejsler, John B.

  2014-01-01

  En meget stor del af praksis i klasseværelset iscenesættes gennem særlige arbejdsformer, som i dette kapitel benævnes sociale teknologier. I de seneste årtier er det væltet frem med sådanne nye sociale teknologier. De repræsenterer hver især et særligt spillerum for, hvordan lærer og elever......-metoden. Til at sikre refleksion og dokumentation af egen læring findes logbogen og porteføljen samt interaktive test. Til at sikre, at eleverne lærer at lede sig selv og hinanden i klassens fællesskab, og til at håndtere disciplinære problemer findes eksempelvis den sociale kontrakt. Til at dokumentere...... form af sociale teknologier til skoler og dagtilbud som LP-modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse), De Utrolige År (DUÅ), Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS) m.m. Der er her tale om klasseledelse i den forstand, at en social teknologi sætter rammer og procedurer for, hvordan man gør tingene...

 2. Bedrock geologic map of the Yucca Mountain area, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Day, W.C.; Potter, C.J.; Sweetkind, D.S.; Fridrich, C.J. [Geological Survey, Denver, CO (US); Dickerson, R.P.; San Juan, C.A.; Drake, R.M. II [Pacific Western Technologies, Inc., Denver, CO (US)

  1998-11-01

  Yucca Mountain, Nye County, Nevada, has been identified as a potential site for underground storage of high-level radioactive nuclear waste. Detailed bedrock geologic maps form an integral part of the site characterization program by providing the fundamental framework for research into the geologic hazards and hydrologic behavior of the mountain. This bedrock geologic map provides the geologic framework and structural setting for the area in and adjacent to the site of the potential repository. The study area comprises the northern and central parts of Yucca Mountain, located on the southern flank of the Timber Mountain-Oasis Valley caldera complex, which was the source for many of the volcanic units in the area. The Timber Mountain-Oasis Valley caldera complex is part of the Miocene southwestern Nevada volcanic field, which is within the Walker Lane belt. This tectonic belt is a northwest-striking megastructure lying between the more active Inyo-Mono and Basin-and-Range subsections o f the southwestern Great Basin.

 3. Om jazz og race i dansk jazzkritik: nogle eksempler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Christen Kold

  2010-01-01

  'Race' bliver i dansk jazzkritik, især fra 50erne og frem, ignoreret som et ydre 'sociologisk' faktum, i modsætning til kulturradiklisternes idealisering før 2. verdenskrig af musikernes 'race' . Men faktisk fortsætter begrebet med at spille en uerkendt rolle, ofte som kvalitets- og stilmarkør i...

 4. Report on expedited site characterization of the Central Nevada Test Area, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yuhr, L. [Technos Inc., Miami, FL (United States); Wonder, J.D.; Bevolo, A.J. [Ames Lab., IA (United States)

  1997-09-01

  This report documents data collection, results, and interpretation of the expedited site characterization (ESC) pilot project conducted from September 1996 to June 1997 at the Central Nevada Test Area (CNTA), Nye County, Nevada. Characterization activities were limited to surface sites associated with deep well drilling and ancillary operations at or near three emplacement well areas. Environmental issues related to the underground nuclear detonation (Project Faultless) and hydrologic monitoring wells were not addressed as a part of this project. The CNTA was divided into four functional areas for the purpose of this investigation and report. These areas include the vicinity of three emplacement wells (UC-1, UC-3, and UC-4) and one mud waste drilling mud collection location (Central Mud Pit; CMP). Each of these areas contain multiple, potentially contaminated features, identified either from historic information, on-site inspections, or existing data. These individual features are referred to hereafter as ``sites.`` The project scope of work involved site reconnaissance, establishment of local grid systems, site mapping and surveying, geophysical measurements, and collection and chemical analysis of soil and drilling mud samples. Section 2.0 through Section 4.0 of this report provide essential background information about the site, project, and details of how the ESC method was applied at CNTA. Detailed discussion of the scope of work is provided in Section 5.0, including procedures used and locations and quantities of measurements obtained. Results and interpretations for each of the four functional areas are discussed separately in Sections 6.0, 7.0, 8.0, and 9.0. These sections provide a chronological presentation of data collected and results obtained, followed by interpretation on a site-by-site basis. Key data is presented in the individual sections. The comprehensive set of data is contained in appendices.

 5. Evaluation of habitat restoration needs at Yucca Mountain, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mitchell, D.L.

  1984-04-01

  Adverse environmental impacts due to site characterization and repository development activities at Yucca Mountain, Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada, must be minimized and mitigated according to provisions of the Nuclear Waste Policy Act (NWPA) of 1982 and the National Environmental Policy Act (NEPA). The natural Transition Desert ecosystem in the 27.5-sq-mi Yucca Mountain project area is now and will continue to be impacted by removal of native vegetation and topsoil and the destruction and/or displacement of faunal communities. Although it is not known at this time exactly how much land will be affected, it is estimated that about 300 to 400 acres will be disturbed by construction of facility sites, mining spoils piles, roadways, and drilling pads. Planned habitat restoration at Yucca Mountain will mitigate the effects of plant and animal habitat loss over time by increasing the rate of plant succession on disturbed sites. Restoration program elements should combine the appropriate use of native annual and perennial species, irrigation and/or water-harvesting techniques, and salvage and reuse of topsoil. Although general techniques are well-known, specific program details (i.e., which species to use, methods of site preparation with available equipment, methods of saving and applying topsoil, etc.) must be worked out empirically on a site-specific basis over the period of site characterization and any subsequent repository development. Large-scale demonstration areas set up during site characterization will benefit both present abandonments and, if the project is scaled up to include repository development, larger facilities areas including spoils piles. Site-specific demonstration studies will also provide information on the costs per acre associated with alternative restoration strategies

 6. Biologic overview for the Nevada Nuclear Waste Storage Investigations, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Collins, E.; O'Farrell, T.P.; Rhoads, W.A.

  1982-01-01

  The Nevada Nuclear Waste Storage Investigations project study area includes five major vegetation associations characteristic of the transition between the northern extent of the Mojave Desert and the southern extent of the Great Basin Desert. A total of 32 species of reptiles, 66 species of birds, and 46 species of mammals are known to occur within these associations elsewhere on the Nevada Test Site. Ten species of plants, and the mule deer, wild horse, feral burro, and desert tortoise were defined as possible sensitive species because they are protected by federal and state regulations, or are being considered for such protection. The major agricultural resources of southern Nye County included 737,000 acres of public grazing land managed by the Bureau of Land Management, and 9500 acres of irrigated crop land located in the Beatty/Oasis valleys, the Amargosa Valley, and Ash Meadows. Range lands are of poor quality. Alfalfa and cotton are the major crops along with small amounts of grains, Sudan grass, turf, fruits, and melons. The largest impacts to known ecosystems are expected to result from: extensive disturbances associated with construction of roads, seismic lines, drilling pads, and surface facilities; storage and leaching of mined spoils; disposal of water; off-road vehicle travel; and, over several hundred years, elevated soil temperatures. Significant impacts to off-site areas such as Ash Meadows are anticipated if new residential developments are built there to accommodate an increased work force. Several species of concern and their essential habitats are located at Ash Meadows. Available literature contained sufficient baseline information to assess potential impacts of the proposed project on an area-wide basis. It was inadequate to support analysis of potential impacts on specific locations selected for site characterization studies, mining an exploratory shaft, or the siting and operation of a repository

 7. Digital geologic map of the Thirsty Canyon NW quadrangle, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Minor, S.A.; Orkild, P.P.; Sargent, K.A.; Warren, R.G.; Sawyer, D.A.; Workman, J.B.

  1998-01-01

  This digital geologic map compilation presents new polygon (i.e., geologic map unit contacts), line (i.e., fault, fold axis, dike, and caldera wall), and point (i.e., structural attitude) vector data for the Thirsty Canyon NW 7 1/2' quadrangle in southern Nevada. The map database, which is at 1:24,000-scale resolution, provides geologic coverage of an area of current hydrogeologic and tectonic interest. The Thirsty Canyon NW quadrangle is located in southern Nye County about 20 km west of the Nevada Test Site (NTS) and 30 km north of the town of Beatty. The map area is underlain by extensive layers of Neogene (about 14 to 4.5 million years old [Ma]) mafic and silicic volcanic rocks that are temporally and spatially associated with transtensional tectonic deformation. Mapped volcanic features include part of a late Miocene (about 9.2 Ma) collapse caldera, a Pliocene (about 4.5 Ma) shield volcano, and two Pleistocene (about 0.3 Ma) cinder cones. Also documented are numerous normal, oblique-slip, and strike-slip faults that reflect regional transtensional deformation along the southern part of the Walker Lane belt. The Thirsty Canyon NW map provides new geologic information for modeling groundwater flow paths that may enter the map area from underground nuclear testing areas located in the NTS about 25 km to the east. The geologic map database comprises six component ArcINFO map coverages that can be accessed after decompressing and unbundling the data archive file (tcnw.tar.gz). These six coverages (tcnwpoly, tcnwflt, tcnwfold, tcnwdike, tcnwcald, and tcnwatt) are formatted here in ArcINFO EXPORT format. Bundled with this database are two PDF files for readily viewing and printing the map, accessory graphics, and a description of map units and compilation methods.

 8. Geologic map of the Oasis Valley basin and vicinity, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fridrich, C.J.; Minor, S.A.; Ryder, P.L.; Slate, J.L.

  2000-01-13

  This map and accompanying cross sections present an updated synthesis of the geologic framework of the Oasis Valley area, a major groundwater discharge site located about 15 km west of the Nevada Test Site. Most of the data presented in this compilation is new geologic map data, as discussed below. In addition, the cross sections incorporate new geophysical data that have become available in the last three years (Grauch and others, 1997; written comm., 1999; Hildenbrand and others, 1999; Mankinen and others, 1999). Geophysical data are used to estimate the thickness of the Tertiary volcanic and sedimentary rocks on the cross sections, and to identify major concealed structures. Large contiguous parts of the map area are covered either by alluvium or by volcanic units deposited after development of the major structures present at the depth of the water table and below. Hence, geophysical data provide critical constraints on our geologic interpretations. A companion paper by Fridrich and others (1999) and the above-cited reports by Hildenbrand and others (1999) and Mankinen and others (1999) provide explanations of the interpretations that are presented graphically on this map. This map covers nine 7.5-minute quadrangles in Nye County, Nevada, centered on the Thirsty Canyon SW quadrangle, and is a compilation of one published quadrangle map (O'Connor and others, 1966) and eight new quadrangle maps, two of which have been previously released (Minor and others, 1997; 1998). The cross sections that accompany this map were drawn to a depth of about 5 km below land surface at the request of hydrologists who are modeling the Death Valley groundwater system.

 9. Environmental assessment for the Groundwater Characterization Project, Nevada Test Site, Nye County, Nevada; Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1992-08-01

  The US Department of Energy (DOE) proposes to conduct a program to characterize groundwater at the Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada, in accordance with a 1987 DOE memorandum stating that all past, present, and future nuclear test sites would be treated as Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) sites (Memorandum from Bruce Green, Weapons Design and Testing Division, June 6, 1987). DOE has prepared an environmental assessment (DOE/EA-0532) to evaluate the environmental consequences associated with the proposed action, referred to as the Groundwater Characterization Project (GCP). This proposed action includes constructing access roads and drill pads, drilling and testing wells, and monitoring these wells for the purpose of characterizing groundwater at the NTS. Long-term monitoring and possible use of these wells in support of CERCLA, as amended by the Superfund Amendments and Reauthorization Act, is also proposed. The GCP includes measures to mitigate potential impacts on sensitive biological, cultural and historical resources, and to protect workers and the environment from exposure to any radioactive or mixed waste materials that may be encountered. DOE considers those mitigation measures related to sensitive biological, cultural and historic resources as essential to render the impacts of the proposed action not significant, and DOE has prepared a Mitigation Action Plan (MAP) that explains how such mitigations will be planned and implemented. Based on the analyses presented in the EA, DOE has determined that the proposed action is not a major Federal action significantly affecting the quality of the human environment, within the meaning of the National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA). Therefore, preparation of an environmental impact statement is not required and the Department is issuing this FONSI.

 10. Environmental assessment for the Groundwater Characterization Project, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  1992-08-01

  The US Department of Energy (DOE) proposes to conduct a program to characterize groundwater at the Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada, in accordance with a 1987 DOE memorandum stating that all past, present, and future nuclear test sites would be treated as Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) sites (Memorandum from Bruce Green, Weapons Design and Testing Division, June 6, 1987). DOE has prepared an environmental assessment (DOE/EA-0532) to evaluate the environmental consequences associated with the proposed action, referred to as the Groundwater Characterization Project (GCP). This proposed action includes constructing access roads and drill pads, drilling and testing wells, and monitoring these wells for the purpose of characterizing groundwater at the NTS. Long-term monitoring and possible use of these wells in support of CERCLA, as amended by the Superfund Amendments and Reauthorization Act, is also proposed. The GCP includes measures to mitigate potential impacts on sensitive biological, cultural and historical resources, and to protect workers and the environment from exposure to any radioactive or mixed waste materials that may be encountered. DOE considers those mitigation measures related to sensitive biological, cultural and historic resources as essential to render the impacts of the proposed action not significant, and DOE has prepared a Mitigation Action Plan (MAP) that explains how such mitigations will be planned and implemented. Based on the analyses presented in the EA, DOE has determined that the proposed action is not a major Federal action significantly affecting the quality of the human environment, within the meaning of the National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA). Therefore, preparation of an environmental impact statement is not required and the Department is issuing this FONSI

 11. 1983 biotic studies of Yucca Mountain, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  O'Farrell, T.P.; Collins, E.

  1984-04-01

  A 27.5-square-mile portion of Yucca Mountain on and adjacent to the US Department of Energy's Nevada Test Site, Nye County, Nevada, is being considered as a potential location for a national high-level radioactive waste repository. Preliminary geologic and environmental characterization studies have been supported and more extensive studies are planned. Goals of the biotic surveys were to identify species of concern, describe major floral and faunal associations, and assess possible impacts of characterization and operational activities. Floral associations observed were characteristic of either the Mojave or Transition deserts that are widely distributed in southern Nevada. Diversity, in terms of total number of perennial species represented, was higher in Transition Desert associations than in Mojave Desert associations. Canopy coverage of associations fell within the range of reported values, but tended to be more homogeneous than expected. Annual vegetation was found to be diverse only where the frequency of Bromus rubens was low. Ground cover of winter annuals, especially annual grasses, was observed to be very dense in 1983. The threat of range fires on Yucca Mountain was high because of the increased amount of dead litter and the decreased amount of bare ground. Significant variability was observed in the distribution and relative abundance of several small mammal species between 1982 and 1983. Desert tortoise were found in low densities comparable with those observed in 1982. Evidence of recent activity, which included sighting of two live tortoises, was found in five areas on Yucca Mountain. Two of these areas have a high probability of sustaining significant impacts if a repository is constructed. Regeneration of aboveground shrub parts from root crowns was observed in areas damaged in 1982 by seismic testing with Vibroseis machines. These areas, which had been cleared to bare dirt by passage of the machines, also supported lush stands of winter annuals

 12. Ecologic and geographic distributions of the vascular plants of southern Nye County, and adjacent parts of Clark, Lincoln, and Esmeralda Counties, Nevada. [Based on collections made in 1970

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beatley, J. C.

  1971-01-01

  A catalog is compiled of the vascular plants indiginous to Nye, Clark, Lincoln, and Esmeralda Counties of Nevada based on collections made in 1970. This compilation is an update of previous collections in these areas and is a supplement to report, UCLA--12-705. (ERB)

 13. Geology Report: Area 3 Radioactive Waste Management Site DOE/Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  NSTec Environmental Management

  2006-01-01

  Surficial geologic studies near the Area 3 Radioactive Waste Management Site (RWMS) were conducted as part of a site characterization program. Studies included evaluation of the potential for future volcanism and Area 3 fault activity that could impact waste disposal operations at the Area 3 RWMS. Future volcanic activity could lead to disruption of the Area 3 RWMS. Local and regional studies of volcanic risk indicate that major changes in regional volcanic activity within the next 1,000 years are not likely. Mapped basalts of Paiute Ridge, Nye Canyon, and nearby Scarp Canyon are Miocene in age. There is a lack of evidence for post-Miocene volcanism in the subsurface of Yucca Flat, and the hazard of basaltic volcanism at the Area 3 RWMS, within the 1,000-year regulatory period, is very low and not a forseeable future event. Studies included a literature review and data analysis to evaluate unclassified published and unpublished information regarding the Area 3 and East Branch Area 3 faults mapped in Area 3 and southern Area 7. Two trenches were excavated along the Area 3 fault to search for evidence of near-surface movement prior to nuclear testing. Allostratigraphic units and fractures were mapped in Trenches ST02 and ST03. The Area 3 fault is a plane of weakness that has undergone strain resulting from stress imposed by natural events and underground nuclear testing. No major vertical displacement on the Area 3 fault since the Early Holocene, and probably since the Middle Pleistocene, can be demonstrated. The lack of major displacement within this time frame and minimal vertical extent of minor fractures suggest that waste disposal operations at the Area 3 RWMS will not be impacted substantially by the Area 3 fault, within the regulatory compliance period. A geomorphic surface map of Yucca Flat utilizes the recent geomorphology and soil characterization work done in adjacent northern Frenchman Flat. The approach taken was to adopt the map unit boundaries (line

 14. Geology Report: Area 3 Radioactive Waste Management Site DOE/Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2006-07-01

  Surficial geologic studies near the Area 3 Radioactive Waste Management Site (RWMS) were conducted as part of a site characterization program. Studies included evaluation of the potential for future volcanism and Area 3 fault activity that could impact waste disposal operations at the Area 3 RWMS. Future volcanic activity could lead to disruption of the Area 3 RWMS. Local and regional studies of volcanic risk indicate that major changes in regional volcanic activity within the next 1,000 years are not likely. Mapped basalts of Paiute Ridge, Nye Canyon, and nearby Scarp Canyon are Miocene in age. There is a lack of evidence for post-Miocene volcanism in the subsurface of Yucca Flat, and the hazard of basaltic volcanism at the Area 3 RWMS, within the 1,000-year regulatory period, is very low and not a forseeable future event. Studies included a literature review and data analysis to evaluate unclassified published and unpublished information regarding the Area 3 and East Branch Area 3 faults mapped in Area 3 and southern Area 7. Two trenches were excavated along the Area 3 fault to search for evidence of near-surface movement prior to nuclear testing. Allostratigraphic units and fractures were mapped in Trenches ST02 and ST03. The Area 3 fault is a plane of weakness that has undergone strain resulting from stress imposed by natural events and underground nuclear testing. No major vertical displacement on the Area 3 fault since the Early Holocene, and probably since the Middle Pleistocene, can be demonstrated. The lack of major displacement within this time frame and minimal vertical extent of minor fractures suggest that waste disposal operations at the Area 3 RWMS will not be impacted substantially by the Area 3 fault, within the regulatory compliance period. A geomorphic surface map of Yucca Flat utilizes the recent geomorphology and soil characterization work done in adjacent northern Frenchman Flat. The approach taken was to adopt the map unit boundaries (line

 15. Water levels in periodically measured wells in the Yucca Mountain area, Nye County, Nevada, 1981-87

  Science.gov (United States)

  Robison, J.H.; Stephens, D.M.; Luckey, R.R.; Baldwin, D.A.

  1988-01-01

  This report contains data on groundwater levels beneath Yucca Mountain and adjacent areas, Nye County, Nevada. In addition to new data collected since 1983, the report contains data that has been updated from previous reports, including added explanations of the data. The data was collected in cooperation with the U.S. Department of Energy to help that agency evaluate the suitability of the area of storing high-level nuclear waste. The water table in the Yucca Mountain area occurs in ash-flow and air-fall tuff of Tertiary age. West of the crest of Yucca Mountain, water level altitudes are about 775 m above sea level. Along the eastern edge and southern end of Yucca Mountain, the potentiometric surface generally is nearly flat, ranging from about 730 to 728 m above sea level. (USGS)

 16. Annotated bibliography for biologic overview for the Nevada Nuclear Waste Storage Investigations, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Collins, E.; O'Farrell, T.P.; Rhoads, W.A.

  1981-12-01

  This annotated bibliography was compiled to accompany the Biologic Overview for the Nevada Nuclear Waste Storage Investigations, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, EG and G, Santa Barbara Operations Report No. EGG 1183-2443, which documents and synthesizes important biotic information related to Nevada Nuclear Waste Storage Investigations (NNWSI). As such, it is an important part of the NNWSI screening process that was designed to include a systematic, traceable, defensible, and documented basis for a decision to proceed or not with site-specific phases on NTS. Included are all published, and available but unpublished, baseline information on life histories, habitat requirements, distributions, and ecological relationships of the flora and fauna of the region. Special effort was made to include information on endangered, threatened, or sensitive species. 131 references

 17. ”I love my Negro nose”: Beyoncé, Kendrick Lamar og USA's nye Black Power-bevægelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Thomas Ærvold

  2016-01-01

  Placerer Beyoncés Super Bowl-optræden og Kendrick Lamars Grammy-optræden i en historisk/kulturel ramme om den afroamerikansk higen efter at få ejerskab over deres egne fortællinger, og postulerer at Beyoncé og Kendrick Lamar har sat nye standarder for afroamerikansk fortællekunst i det brede offe...

 18. Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme i en stadig mere multipolær verdensorden. Danmarks håndtering af den nye stormagt Kina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camilla Tenna Nørup Sørensen

  2016-12-01

  Full Text Available Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik med dets fokus på at fremme dansk sikkerhed, danske interesser og danske værdier står over for nye betingelser. Det centrale spørgsmål er, hvordan dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme skal operere i en stadig mere multipolær verdensorden. I artiklen anvendes en neoklassisk realistisk analyseramme, som muliggør analyse af, hvordan igangværende udviklinger i systemiske og indenrigspolitiske betingelser påvirker dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Analysen viser, hvordan handlerummet for den danske værdipolitiske udenrigs- og sikkerhedspolitiske aktivisme mindskes særligt som følge af USA's svækkende stormagtsposition og dermed et øget pres på liberale værdier som universelle værdier. Handlerummet mindskes yderligere som følge af øget indenrigspolitisk fokus på varetagelsen af danske økonomiske og kommercielle interesser, som i stigende grad afhænger af stærke og stabile relationer til nye økonomiske og politiske magtcentre, som ikke deler værdier med Danmark. Den ændrede linje i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktivisme viser sig tydeligst i forhold til Danmarks håndtering af den nye stormagt Kina, hvor 1990ernes danske megafondiplomati på det værdipolitiske felt er slut.

 19. Geohydrologic and drill-hole data for test well USW H-4, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Whitfield, M.S.; Thordarson, William; Eshom, E.P.

  1984-01-01

  Data are presented on drilling operations, lithology, geophysical well logs, sidewall-core samples, water-level monitoring, pumping tests, injection tests, radioactive-tracer borehole flow survey, and water chemistry for test well USW H-4. The well is one of a series of test wells drilled in the southwestern part of the Nevada Test Site, Nye County, Nevada, in cooperation with the U.S. Department of Energy. These test wells are part of the Nevada Nuclear Waste Storage Investigations to identify sites for storage of high-level radioactive wastes. Test well USW H-4 was drilled in ash-flow tuff to a total depth of 1,219 meters. Depth to water below land surface was 519 meters or at an altitude of 730 meters above sea level. After test pumping at a rate of 17.4 liters per second for approximately 9 days, the drawdown was 4.85 meters. A radioactive borehole-flow survey indicated that the Bullfrog Member was the most productive geologic unit, producing 36.5 percent of the water in the well. The second most productive geologic unit was the Tram Member, which produced 32 percent of the water. The water in test well USW H-4 is predominantly a soft, sodium bicarbonate type of water typical of water produced in tuffaceous rocks in southern Nevada. (USGS)

 20. Digital Geologic Map of the Nevada Test Site and Vicinity, Nye, Lincoln, and Clark Counties, Nevada, and Inyo County, California

  Science.gov (United States)

  Slate, Janet L.; Berry, Margaret E.; Rowley, Peter D.; Fridrich, Christopher J.; Morgan, Karen S.; Workman, Jeremiah B.; Young, Owen D.; Dixon, Gary L.; Williams, Van S.; McKee, Edwin H.; Ponce, David A.; Hildenbrand, Thomas G.; Swadley, W.C.; Lundstrom, Scott C.; Ekren, E. Bartlett; Warren, Richard G.; Cole, James C.; Fleck, Robert J.; Lanphere, Marvin A.; Sawyer, David A.; Minor, Scott A.; Grunwald, Daniel J.; Laczniak, Randell J.; Menges, Christopher M.; Yount, James C.; Jayko, Angela S.

  1999-01-01

  This digital geologic map of the Nevada Test Site (NTS) and vicinity, as well as its accompanying digital geophysical maps, are compiled at 1:100,000 scale. The map compilation presents new polygon (geologic map unit contacts), line (fault, fold axis, metamorphic isograd, dike, and caldera wall) and point (structural attitude) vector data for the NTS and vicinity, Nye, Lincoln, and Clark Counties, Nevada, and Inyo County, California. The map area covers two 30 x 60-minute quadrangles-the Pahute Mesa quadrangle to the north and the Beatty quadrangle to the south-plus a strip of 7.5-minute quadrangles on the east side-72 quadrangles in all. In addition to the NTS, the map area includes the rest of the southwest Nevada volcanic field, part of the Walker Lane, most of the Amargosa Desert, part of the Funeral and Grapevine Mountains, some of Death Valley, and the northern Spring Mountains. This geologic map improves on previous geologic mapping of the same area (Wahl and others, 1997) by providing new and updated Quaternary and bedrock geology, new geophysical interpretations of faults beneath the basins, and improved GIS coverages. Concurrent publications to this one include a new isostatic gravity map (Ponce and others, 1999) and a new aeromagnetic map (Ponce, 1999).

 1. Characterization of the Highway 95 Fault in lower Fortymile Wash using electrical and electromagnetic methods, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Macy, Jamie P.; Kryder, Levi; Walker, Jamieson

  2012-01-01

  The Highway 95 Fault is a buried, roughly east-west trending growth fault at the southern extent of Yucca Mountain and Southwestern Nevada Volcanic Field. Little is known about the role of this fault in the movement of groundwater from the Yucca Mountain area to downgradient groundwater users in Amargosa Valley. The U.S. Geological Survey (USGS) Arizona Water Science Center (AZWSC), in cooperation with the Nye County Nuclear Waste Repository Project Office (NWRPO), has used direct current (DC) resistivity, controlled-source audio magnetotelluric (CSAMT), and transient electromagnetics (TEM) to better understand the fault. These geophysical surveys were designed to look at structures buried beneath the alluvium, following a transect of wells for lithologic control. Results indicate that the fault is just north of U.S. Highway 95, between wells NC-EWDP-2DB and -19D, and south of Highway 95, east of well NC-EWDP-2DB. The Highway 95 Fault may inhibit shallow groundwater movement by uplifting deep Paleozoic carbonates, effectively reducing the overlying alluvial aquifer thickness and restricting the movement of water. Upward vertical hydraulic gradients in wells proximal to the fault indicate that upward movement is occurring from deeper, higher-pressure aquifers.

 2. Geologic Characterization of Young Alluvial Basin-Fill Deposits from Drill Hole Data in Yucca Flat, Nye County, Nevada.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Donald S. Sweetkind; Ronald M. Drake II

  2007-01-22

  Yucca Flat is a topographic and structural basin in the northeastern part of the Nevada Test Site (NTS) in Nye County, Nevada, that has been the site of numerous underground nuclear tests; many of these tests occurred within the young alluvial basin-fill deposits. The migration of radionuclides to the Paleozoic carbonate aquifer involves passage through this thick, heterogeneous section of Tertiary and Quaternary rock. An understanding of the lateral and vertical changes in the material properties of young alluvial basin-fill deposits will aid in the further development of the hydrogeologic framework and the delineation of hydrostratigraphic units and hydraulic properties required for simulating ground-water flow in the Yucca Flat area. This report by the U.S. Geological Survey, in cooperation with the U.S. Department of Energy, presents data and interpretation regarding the three-dimensional variability of the shallow alluvial aquifers in areas of testing at Yucca Flat, data that are potentially useful in the understanding of the subsurface flow system. This report includes a summary and interpretation of alluvial basin-fill stratigraphy in the Yucca Flat area based on drill hole data from 285 selected drill holes. Spatial variations in lithology and grain size of the Neogene basin-fill sediments can be established when data from numerous drill holes are considered together. Lithologic variations are related to different depositional environments within the basin including alluvial fan, channel, basin axis, and playa deposits.

 3. Intro til Learning Analytics & datainformeret undervisning og læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringtved, Ulla Lunde

  Introduktion til Learning Analytics – Modeller og eksempler fra forskningsfeltet Learning Analytics. Data fra ny opgavetyper, ny kompetencer, nyt læringsudbytte. Nye Målemetoder – Hvad er det vi vil måle – Hvordan viser vi det?......Introduktion til Learning Analytics – Modeller og eksempler fra forskningsfeltet Learning Analytics. Data fra ny opgavetyper, ny kompetencer, nyt læringsudbytte. Nye Målemetoder – Hvad er det vi vil måle – Hvordan viser vi det?...

 4. Mime, Music and Drama on the Eighteenth-Century Stage. The Ballet d'Action. Edward Nye, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefania Onesti

  2012-11-01

  Full Text Available Mime, Music and Drama on the Eighteenth-Century Stage by Edward Nye (Cambridge University Press, 2011 has the merit of inspiring a strong reflection on ballet d'action, connected with cultural, literaturary and philosophic environment of Eighteenth century. The author, with brilliant insight and careful historical research, explores the most debated issues of the new genre, providing an unusual interpretation. The review traces the focal points and the structure of the book, developing further consideration of some of the most challenging aspects offered by the text.

 5. Precision and accuracy of manual water-level measurements taken in the Yucca Mountain area, Nye County, Nevada, 1988--1990

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boucher, M.S.

  1994-01-01

  Water-level measurements have been made in deep boreholes in the Yucca Mountain area, Nye County, Nevada, since 1983 in support of the US Department of Energy's Yucca Mountain Project, which is an evaluation of the area to determine its suit-ability as a potential storage area for high-level nuclear waste. Water-level measurements were taken either manually, using various water-level measuring equipment such as steel tapes, or they were taken continuously, using automated data recorders and pressure transducers. This report presents precision range and accuracy data established for manual water-level measurements taken in the Yucca Mountain area, 1988--90

 6. Time-series analysis of ion and isotope geochemistry of selected springs of the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lyles, B.F.; Edkins, J.; Jacobson, R.L.; Hess, J.W.

  1990-11-01

  The temporal variations of ion and isotope geochemistry were observed at six selected springs on the Nevada Test Site, Nye County, Nevada and included: Cane, Whiterock, Captain Jack, Topopah, Tippipah, and Oak Springs. The sites were monitored from 1980 to 1982 and the following parameters were measured: temperature, pH, electrical conductance, discharge, cations (Ca{sup 2+}, Mg{sup 2+}. Na{sup +}, K{sup +}), anions Cl{sup {minus}}, SO{sub 4}{sup 2{minus}}. HCO{sub 3}{sup {minus}}, silica, stable isotopes ({delta}{sup 18}O, {delta}D, {delta}{sup 13}C), and radioactive isotopes ({sup 3}H, {sup 14}C). A more detailed study was continued from 1982 to 1988 at Cane and Whiterock Springs. Field microloggers were installed at these sites in 1985 to measure the high frequency response of temperature, electrical conductance, and discharge to local precipitation. Stage fluctuations near the discharge point dissolve minerals/salts as groundwater inundates the mineralized zone immediately above the equilibrium water table. This phenomena was most noticeable at Whiterock Spring and lagged the discharge response by several hours. Stable isotope analysis of precipitation and groundwater suggests a 1.5 to 2 month travel time for meteoric water to migrate from the recharge area to the discharge point. Groundwater age determinations suggest a mean age of approximately 30 years at Whiterock Spring and possibly older at Cane Spring. However, the short travel time and geochemical integrity of recharge pulses suggest that the waters are poorly mixed along the flow paths. 25 refs., 25 figs., 24 tabs.

 7. Summary of Natural Resources that Potentially Influence Human Intrusion at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  NSTec Environmental Management

  2007-01-01

  In 1993, Raytheon Services Nevada completed a review of natural resource literature and other sources to identify potentially exploitable resources and potential future land uses near the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) of the Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada, that could lead to future inadvertent human intrusion and subsequent release of radionuclides to the accessible environment. National Security Technologies, LLC, revised the original limited-distribution document to conform to current editorial standards and U.S. Department of Energy requirements for public release. The researchers examined the potential for future development of sand, gravel, mineral, petroleum, water resources, and rural land uses, such as agriculture, grazing, and hunting. The study was part of the performance assessment for Greater Confinement Disposal boreholes. Sand and gravel are not considered exploitable site resources because the materials are common throughout the area and the quality at the Area 5 RWMS is not ideal for typical commercial uses. Site information also indicates a very low mineral potential for the area. None of the 23 mining districts in southern Nye County report occurrences of economic mineral deposits in unconsolidated alluvium. The potential for oil and natural gas is low for southern Nye County. No occurrences of coal, tar sand, or oil shale on the NTS are reported in available literature. Several potential future uses of water were considered. Agricultural irrigation is impractical due to poor soils and existing water supply regulations. Use of water for geothermal energy development is unlikely because temperatures are too low for typical commercial applications using current technology. Human consumption of water has the most potential for cause of intrusion. The economics of future water needs may create a demand for the development of deep carbonate aquifers in the region. However, the Area 5 RWMS is not an optimal location for

 8. Summary of Natural Resources that Potentially Influence Human Intrusion at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2007-06-01

  In 1993, Raytheon Services Nevada completed a review of natural resource literature and other sources to identify potentially exploitable resources and potential future land uses near the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) of the Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada, that could lead to future inadvertent human intrusion and subsequent release of radionuclides to the accessible environment. National Security Technologies, LLC, revised the original limited-distribution document to conform to current editorial standards and U.S. Department of Energy requirements for public release. The researchers examined the potential for future development of sand, gravel, mineral, petroleum, water resources, and rural land uses, such as agriculture, grazing, and hunting. The study was part of the performance assessment for Greater Confinement Disposal boreholes. Sand and gravel are not considered exploitable site resources because the materials are common throughout the area and the quality at the Area 5 RWMS is not ideal for typical commercial uses. Site information also indicates a very low mineral potential for the area. None of the 23 mining districts in southern Nye County report occurrences of economic mineral deposits in unconsolidated alluvium. The potential for oil and natural gas is low for southern Nye County. No occurrences of coal, tar sand, or oil shale on the NTS are reported in available literature. Several potential future uses of water were considered. Agricultural irrigation is impractical due to poor soils and existing water supply regulations. Use of water for geothermal energy development is unlikely because temperatures are too low for typical commercial applications using current technology. Human consumption of water has the most potential for cause of intrusion. The economics of future water needs may create a demand for the development of deep carbonate aquifers in the region. However, the Area 5 RWMS is not an optimal location for

 9. Et værk tager form

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grum-Schwensen, Ane

  2012-01-01

  -metode "Critique Genetique" - der udgør nærværende forfatters arbejde med præteksten til H.C. Andersens prosastykke "Det nye Aarhundredes Musa". Artiklens anden del demonstrerer dette analytiske arbejde ved hjælp af to eksempler på tekststeder, der findes i H.C. Andersens optegnelseshæfter og i revideret...

 10. Minimalismens logik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  2003-01-01

  Tolkning af tankegangen bag den minimalistiske formgivning ud fra Adolf Loos, Ludwig Mies van der Rohe og Ludwig Wittgenstein som en ledetråd hele det 20. århundredes formsans, der følges i senere eksempler i 60'ernes objektkunst og 90'ernes nye minimalisme i design og kunst....

 11. Handlekomptence og demokratisk dannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsson, Monica; Hoffmann, Birgitte

  2011-01-01

  Dette bidrag rejser, med afsæt i eksempler fra miljøundervisningen, en diskussion af skolens og elevernes rolle i samfundet. Der argumenteres for, at der i forlængelse af udviklingstendenser inden for styring og planlægning i samfundet udvikles nye muligheder for demokratisk dannelse og deltagels...

 12. Informations- og kommunikationsteknologi i fremtidens boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambrose, I.; Nielsen, J.S.R.

  Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) giver nye muligheder for forbedring af boligers komfort, brugsfunktionalitet, driftsøkonomi, tryghed og sikkerhed. I rapporten præsenteres eksempler på og analyser af den seneste udvikling på området, og der gives forslag til, hvordan IKT-baserede fu...

 13. INCREASING OIL RECOVERY THROUGH ADVANCED REPROCESSING OF 3D SEISMIC, GRANT CANYON AND BACON FLAT FIELDS, NYE COUNTY, NEVADA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eric H. Johnson; Don E. French

  2001-06-01

  Makoil, Inc., of Orange, California, with the support of the U.S. Department of Energy has reprocessed and reinterpreted the 3D seismic survey of the Grant Canyon area, Railroad Valley, Nye County, Nevada. The project was supported by Dept. of Energy Grant DE-FG26-00BC15257. The Grant Canyon survey covers an area of 11 square miles, and includes Grant Canyon and Bacon Flat oil fields. These fields have produced over 20 million barrels of oil since 1981, from debris slides of Devonian rocks that are beneath 3,500 to 5,000 ft of Tertiary syntectonic deposits that fill the basin of Railroad Valley. High-angle and low-angle normal faults complicate the trap geometry of the fields, and there is great variability in the acoustic characteristics of the overlying valley fill. These factors combine to create an area that is challenging to interpret from seismic reflection data. A 3D seismic survey acquired in 1992-93 by the operator of the fields has been used to identify development and wildcat locations with mixed success. Makoil believed that improved techniques of processing seismic data and additional well control could enhance the interpretation enough to improve the chances of success in the survey area. The project involved the acquisition of hardware and software for survey interpretation, survey reprocessing, and reinterpretation of the survey. SeisX, published by Paradigm Geophysical Ltd., was chosen as the interpretation software, and it was installed on a Dell Precision 610 computer work station with the Windows NT operating system. The hardware and software were selected based on cost, possible addition of compatible modeling software in the future, and the experience of consulting geophysicists in the Billings area. Installation of the software and integration of the hardware into the local office network was difficult at times but was accomplished with some technical support from Paradigm and Hewlett Packard, manufacturer of some of the network equipment. A

 14. INCREASING OIL RECOVERY THROUGH ADVANCED REPROCESSING OF 3D SEISMIC, GRANT CANYON AND BACON FLAT FIELDS, NYE COUNTY, NEVADA

  International Nuclear Information System (INIS)

  Johnson, Eric H.; French, Don E.

  2001-01-01

  Makoil, Inc., of Orange, California, with the support of the U.S. Department of Energy has reprocessed and reinterpreted the 3D seismic survey of the Grant Canyon area, Railroad Valley, Nye County, Nevada. The project was supported by Dept. of Energy Grant DE-FG26-00BC15257. The Grant Canyon survey covers an area of 11 square miles, and includes Grant Canyon and Bacon Flat oil fields. These fields have produced over 20 million barrels of oil since 1981, from debris slides of Devonian rocks that are beneath 3,500 to 5,000 ft of Tertiary syntectonic deposits that fill the basin of Railroad Valley. High-angle and low-angle normal faults complicate the trap geometry of the fields, and there is great variability in the acoustic characteristics of the overlying valley fill. These factors combine to create an area that is challenging to interpret from seismic reflection data. A 3D seismic survey acquired in 1992-93 by the operator of the fields has been used to identify development and wildcat locations with mixed success. Makoil believed that improved techniques of processing seismic data and additional well control could enhance the interpretation enough to improve the chances of success in the survey area. The project involved the acquisition of hardware and software for survey interpretation, survey reprocessing, and reinterpretation of the survey. SeisX, published by Paradigm Geophysical Ltd., was chosen as the interpretation software, and it was installed on a Dell Precision 610 computer work station with the Windows NT operating system. The hardware and software were selected based on cost, possible addition of compatible modeling software in the future, and the experience of consulting geophysicists in the Billings area. Installation of the software and integration of the hardware into the local office network was difficult at times but was accomplished with some technical support from Paradigm and Hewlett Packard, manufacturer of some of the network equipment. A

 15. Relative abundance and distribution of fishes and crayfish at Ash Meadows National Wildlife Refuge, Nye County, Nevada, 2007-08

  Science.gov (United States)

  Scoppettone, G. Gary; Rissler, Peter; Johnson, Danielle; Hereford, Mark

  2011-01-01

  This study provides baseline data of native and non-native fish populations in Ash Meadows National Wildlife Refuge (NWR), Nye County, Nevada, that can serve as a gauge in native fish enhancement efforts. In support of Carson Slough restoration, comprehensive surveys of Ash Meadows NWR fishes were conducted seasonally from fall 2007 through summer 2008. A total of 853 sampling stations were created using Geographic Information Systems and National Agricultural Imagery Program. In four seasons of sampling, Amargosa pupfish (genus Cyprinodon) was captured at 388 of 659 stations. The number of captured Amargosa pupfish ranged from 5,815 (winter 2008) to 8,346 (summer 2008). The greatest success in capturing Amargosa pupfish was in warm water spring-pools with temperature greater than 25 degrees C, headwaters of warm water spring systems, and shallow (depths less than 10 centimeters) grassy marshes. In four seasons of sampling, Ash Meadows speckled dace (Rhinichthys osculus nevadesis) was captured at 96 of 659 stations. The number of captured Ash Meadows speckled dace ranged from 1,009 (summer 2008) to 1,552 (winter 2008). The greatest success in capturing Ash Meadows speckled dace was in cool water spring-pools with temperature less than 20 degrees C and in the high flowing water outflows. Among 659 sampling stations within the range of Amargosa pupfish, red swamp crayfish (Procambarus clarkii) was collected at 458 stations, western mosquitofish (Gambusia affinis) at 374 stations, and sailfin molly (Poecilia latipinna) at 128 stations. School Springs was restored during the course of this study. Prior to restoration of School Springs, maximum Warm Springs Amargosa pupfish (Cyprinodon nevadensis pectoralis) captured from the six springs of the Warm Springs Complex was 765 (fall 2007). In four seasons of sampling, Warm Springs Amargosa pupfish were captured at 85 of 177 stations. The greatest success in capturing Warm Springs Amargosa pupfish when co-occurring with red

 16. METHODOLOGY, ASSUMPTIONS, AND BASELINE DATA FOR THE REPOSITORY DESIGN AND OPERATION, RAIL CORRIDORS, AND HEAVY TRUCK ROUTES, CLARK COUNTY, NEVADA, LINCOLN COUNTY, NEVADA, NYE COUNTY, NEVADA, ''REST OF NEVADA'', STATE OF NEVADA

  International Nuclear Information System (INIS)

  2002-01-01

  This document was prepared in support of the ''Environmental Impact Statement for a Geologic Repository for the Disposal of Spent Nuclear Fuel and High-Level Radioactive Waste at Yucca Mountain; Nye County, Nevada''. Specifically, the document evaluates potential socioeconomic impacts resulting from the various rail corridor and heavy haul truck route implementing alternatives, one of which would be selected to transport the nation's commercial and defense spent nuclear fuel and high-level radioactive waste to the proposed repository

 17. Nye VIP-normer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdt Christensen, Peter

  2014-01-01

  Kritisk analyse: Rektor og VIP-tillidsrepræsentanterne har siden juni 2013 forhandlet en revision af CBS’ normaftale, der bestemmer, hvordan CBS' forskeres og underviseres arbejdstid skal fordeles mellem forskning, undervisning og administration. CBS OBSERVER's VIP-redaktør har kigget oplægget...

 18. 16 nye landskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Hydra 11 Som en forsættelse af 2012, hvor de udviklede landskaber skabte et ”tæt væv” med strategiske konfigurationer, der som begyndelser i det lokale, åbnede for indgreb, og hvor ”forhandlinger mellem domæner og skalaer” dannede et afsæt for en ”dimensionering” af de diskurser som virker i det ...

 19. Skolevalgets nye kontekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brown, Rikke

  2010-01-01

  Artiklen handler om uddannelsespolitiske forandringer de sidste ti år, og hvordan de ændrer privatskolernes rolle i Danmark. Forandringerne sættes i første omgang på begreb med den engelske sociolog Margaret Archer, der har sammenlignet nationale uddannelsessystemers historie og lagt vægt på de d...

 20. Nye, klassiske nordiske toner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne

  2009-01-01

  Tendenser og anmeldelser af bøger til børn i alle aldre, denne gang med fokus på den særlige nordiske tone i børnebøgerne. Og med fokus på ny faglitteratur, der er særligt målrettet pædagoger. Mummi, Mymlen og lille My af Tove Jansson; Kurtby af Erlend Loe; Vitello af Kim Fups Aakesson; Monstre i...

 1. Nye teknologimedierede klyngeformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon; Helms, Niels Henrik

  , as the electronic net-works of the clusters went into operation. Midway, interviews with users were con-ducted, on the basis of which adjustments to the two platforms were implemented. At the end of the experiment, a new round of interviews was carried out. In both experiments, neither the extent nor......The purpose of this project has been to explore how digital technologies may facilitate the development of new forms of clusters and professional networks in outlying areas in Denmark. The approach has been experimental. Pivotal to all work in the project has been the implementation of a “four...... be a construction, defined by a particular role in a particular situation involving particular sets of interrelations with other actors. The project has unfolded through three main stages. In an initial phase, current com-munication practices in clusters and networks in outlying area were explored in seven in...

 2. Den Nye Musikndustri

  OpenAIRE

  Christensen, Jeppe; Hantho, Mads

  2012-01-01

  The Music Industry is an crisis. The old core activities and competences of record labels i challenged. This project looks at the labels core competences, and how the can remain or develop into creating value for the record industry, in the new digital market.

 3. Den nye Tid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Egander

  2013-01-01

  The topic of this dissertation is the ideological development of Danish conservatism in the years 1920-39 with special attention to the conservative critique of modernity and its influence on the political line of the Conservative People’s Party. It follows the different decontestation...... of the conservative ideology through - principally - the debate about the realtionship between conservatism and democracy in the interwar years ending in the constitutional debate by the end of the 1930's. The constitutional debate emphasized that conservatism was tied to democracy in a very narrow sense, it meant...... the rejection of not only the conservative critique of parliamentarianism, but also of the conservative critique of modernity – in the stricter sense – in which it was embedded....

 4. Ad nye veje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mønsted, Bolette Rye

  udvikling siden 2013. Undersøgelsen er hovedsagligt datadrevet. Datagrundlaget tager sit primære afsæt i ni interviews af lektorer og professorer der alle har til knytning til uddannelsen. Som understøttende og supplerende empiriske elementer hertil, inddrages blandt andet teknologiske, politiske...

 5. Nye fund - gamle traditioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jesper

  2005-01-01

  Fundet præsenterer et genstandsmateriale fra ca. år 1900, udgravet ved Sdr. Nærå. Fundet repræsenterer den folketro der længe overlevede på landet og som trækker tråde helt tilbage til jernalderens offerskik.......Fundet præsenterer et genstandsmateriale fra ca. år 1900, udgravet ved Sdr. Nærå. Fundet repræsenterer den folketro der længe overlevede på landet og som trækker tråde helt tilbage til jernalderens offerskik....

 6. Software til nye solceller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Solceller kan indtil videre kun udnytte en mindre del af solspekteret, så store dele af sollyset går altså tabt uden at kunne blive til energi. Hvis man derimod også kan udnytte det langbølgede lys til at lave energi, så vil man få nogle langt mere effektive solceller med et meget mindre energitab....

 7. Nye narrative gleder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bondebjerg, Ib

  2008-01-01

  Anmeldelse af Anne Mangen: New Narrative Pleasures? A Cognitive-Phenomenological Study of the Experience of Reading Digital Narrative Fictions.......Anmeldelse af Anne Mangen: New Narrative Pleasures? A Cognitive-Phenomenological Study of the Experience of Reading Digital Narrative Fictions....

 8. Veien mot nye barnehagedidaktikker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig

  2014-01-01

  Den nordiske barnehagen er på vei mot å etablere seg på et didaktisk grunnlag og beveger seg mot en tilstand der barnehagelæreren er didaktiker. Men spørsmålet er hvordan denne veien skal gås opp og se ut. Barnehagens didaktikk kan defineres som en intensjonell og reflektert omsorg, oppdragelse og...... undervisning med fokus på barns trivsel, læring, utvikling og dannelse. Omsorg (care) og undervisning (education) gjennomføres på en og samme gang, de inngår i en enhet og kan således betegnes som educare. Det didaktiske teorigrunnlaget kan bidra til å overskride en snever curriculumforståelse, og derfor kan...

 9. Den nye farlige klasse

  OpenAIRE

  Asmussen, Loke; Brandenborg, Jannik; Nielsen, Jeppe; Nielsen, Oluf

  2015-01-01

  This projekt will examine and shed light over the income maintenance bill from 2010 has meant for the danish labour market model; flexicurity and the social security i Denmark. More precisely, the projekts surveys with its offspring i the danes, who has felt the consequences of the income maintenance bill. The projekt also has its offspring in the theories: the precariat by Guy Standing and Axel Honneths theory of approval. We will use these to answer the question; why can the precariat in De...

 10. De nye myter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogsdal, Iben Egekvist

  Selvudvikling og selvrealisering i en psykologiseret tidsalder. Bogen er en omskrivning af min ph.d.-afhandling og behandler psykologiseringen af det moderne samfund ud fra terapiformen NLP.......Selvudvikling og selvrealisering i en psykologiseret tidsalder. Bogen er en omskrivning af min ph.d.-afhandling og behandler psykologiseringen af det moderne samfund ud fra terapiformen NLP....

 11. Den nye auteur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redvall, Eva Novrup

  2012-01-01

  Netflix kommer til Danmark, og vi får stadig flere valgmuligheder på filmfronten. Men hvad vælger vi at se, og hvordan kan instruktørerne hjælpe os med at finde lige netop deres film i mængden?......Netflix kommer til Danmark, og vi får stadig flere valgmuligheder på filmfronten. Men hvad vælger vi at se, og hvordan kan instruktørerne hjælpe os med at finde lige netop deres film i mængden?...

 12. Anvendelser af Pervasive Communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brønsted, Jeppe

  I øjeblikket er den måde, vi kommunikerer på, ved at ændre sig drastisk. Fra at vi for få år siden var nødt til at nøjes med Internetkommunikation mellem stationære computere, forbindes en masse nye typer af enheder i dag på nye måder. Da vi nu ikke længere er bundet til en computer, der ikke kan...... flytte sig, bliver en masse nye ting mulige, fordi vi er forbundet med omverdenen i enhver kontekst. Da vi traditionelt ikke tænker i at være forbundet altid overalt er det ikke let at se, hvordan dette nye paradigme påvirker os i vores hverdag og hvordan vi kan udnytte det til nye forretnings- og...... forskningsmuligheder. For at gøre det hele lidt mere konkret, præsenteres i dette dokument en række eksempler på brug af Pervasive Communication. Udvalget af eksempler skal ikke ses som værende udtømmende, men snarere som håndplukkede eksempler der hver repræsenterer en genre. I dokumentet er både valgt...

 13. Variantangivelser i en dansk produktionsordbog ud fra eksempler med fleksionsangivelser i Retskrivningsordbogen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning

  1998-01-01

  Når man ser på avisernes sprogrubrikker, er det påfaldende, hvor mange læsere, der interesserer sig for, om et bestemt udtryk er tilladt eller burde tillades. Nogle mener, at sprogbrugen bør afgøre stridighederne, andre, at sæderne og herunder også sprogvanerne forfalder og derfor ikke kan være r...... produktion og deskriptive til reception. Man må dog skelne mellem forskellige typer af deskription og præskription. Til brug for oplysninger, der på samme tid skal bruges til produktion og deskription indføres udtrykket proskription....

 14. Eksempler på struktureringer i Kurtágs musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Svend Hvidtfelt

  2004-01-01

  Gennem analyse af en sats fra 12 Mikroludier for strygekvartet samt "...quasi una fantasia" påvises måder hvorpå Kurtag strukturerer sin musik.......Gennem analyse af en sats fra 12 Mikroludier for strygekvartet samt "...quasi una fantasia" påvises måder hvorpå Kurtag strukturerer sin musik....

 15. Inhalationsbehandling med nitrogenoxyd--evaluering af et doseringssystem og kliniske eksempler på anvendelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henneberg, Steen Winther; Jepsen, S B; Jensen, E W

  1994-01-01

  with pulmonary hypertension has arisen. However, the administration of nitric oxide has to be performed with high accuracy and without reaching toxic levels of nitrogendioxide. We have evaluated a system using conventional air and oxygen rotameters for administration of nitric oxide via a ventilator...

 16. 'Buscamos una secretaria que sepa español' : (ca. 1900 eksempler, der belyser konjunktivproblematikken)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, K.E. Kjær

  Bogen er en lære- og opslagsbog i spansk konjunktiv, beregnet specielt for det højere niveau. Stoffet går over det helt elementære til det mere specifikke. Der er specielle kapitler om problemfyldte emner som modus i spørgebisætninger, tempus og tidsfølge inden for konjunktiv, modus i subjekts- o...

 17. Eksempler på robotter i en læringssammenhæng

  DEFF Research Database (Denmark)

  Majgaard, Gunver

  2009-01-01

  I denne artikel sætter jeg fokus på forskellige former for robot-applikationer, som indgår i lærings og undervisningssammenhænge. I eksemplerne fokuseres der på interaktion, det vil sige den symbolske meningsfyldte udveksling af gesti mellem robot og menneske. Læring består i, at menneske og robot...

 18. Digitally available interval-specific rock-sample data compiled from historical records, Nevada National Security Site and vicinity, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Wood, David B.

  2007-11-01

  Between 1951 and 1992, 828 underground tests were conducted on the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada. Prior to and following these nuclear tests, holes were drilled and mined to collect rock samples. These samples are organized and stored by depth of borehole or drift at the U.S. Geological Survey Core Library and Data Center at Mercury, Nevada, on the Nevada National Security Site. From these rock samples, rock properties were analyzed and interpreted and compiled into project files and in published reports that are maintained at the Core Library and at the U.S. Geological Survey office in Henderson, Nevada. These rock-sample data include lithologic descriptions, physical and mechanical properties, and fracture characteristics. Hydraulic properties also were compiled from holes completed in the water table. Rock samples are irreplaceable because pre-test, in-place conditions cannot be recreated and samples can not be recollected from the many holes destroyed by testing. Documenting these data in a published report will ensure availability for future investigators.

 19. Digitally Available Interval-Specific Rock-Sample Data Compiled from Historical Records, Nevada Test Site and Vicinity, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  David B. Wood

  2009-10-08

  Between 1951 and 1992, underground nuclear weapons testing was conducted at 828 sites on the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Prior to and following these nuclear tests, holes were drilled and mined to collect rock samples. These samples are organized and stored by depth of borehole or drift at the U.S. Geological Survey Core Library and Data Center at Mercury, Nevada, on the Nevada Test Site. From these rock samples, rock properties were analyzed and interpreted and compiled into project files and in published reports that are maintained at the Core Library and at the U.S. Geological Survey office in Henderson, Nevada. These rock-sample data include lithologic descriptions, physical and mechanical properties, and fracture characteristics. Hydraulic properties also were compiled from holes completed in the water table. Rock samples are irreplaceable because pre-test, in-place conditions cannot be recreated and samples cannot be recollected from the many holes destroyed by testing. Documenting these data in a published report will ensure availability for future investigators.

 20. Digitally Available Interval-Specific Rock-Sample Data Compiled from Historical Records, Nevada Test Site and Vicinity, Nye County, Nevada.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  David B. Wood

  2007-10-24

  Between 1951 and 1992, 828 underground tests were conducted on the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Prior to and following these nuclear tests, holes were drilled and mined to collect rock samples. These samples are organized and stored by depth of borehole or drift at the U.S. Geological Survey Core Library and Data Center at Mercury, Nevada, on the Nevada Test Site. From these rock samples, rock properties were analyzed and interpreted and compiled into project files and in published reports that are maintained at the Core Library and at the U.S. Geological Survey office in Henderson, Nevada. These rock-sample data include lithologic descriptions, physical and mechanical properties, and fracture characteristics. Hydraulic properties also were compiled from holes completed in the water table. Rock samples are irreplaceable because pre-test, in-place conditions cannot be recreated and samples cannot be recollected from the many holes destroyed by testing. Documenting these data in a published report will ensure availability for future investigators.

 1. ”Hvad angår det mig som jurist?” - refleksion over jurastuderendes møde med nye fagligheder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Louise Victoria Johansen

  2016-10-01

  Full Text Available Jurastuderende på danske universiteter bliver i stigende grad introduceret for tværfaglig undervisning, som giver dem mulighed for at kunne reflektere over deres fag udefra. Mange jurastuderende møder dog disse kurser med en stærk monofaglig forståelse opnået gennem deres hidtidige jurastudium. Deres læreproces i løbet af kurserne er derfor afhængig af undervisers håndtering af denne allerede etablerede jurafaglige identitet. Med udgangspunkt i Steen Becks sammentænkning af læringsteoretikerne Jean Piaget og Lev Vygotsky argumenterer denne artikel for, at tværfaglig undervisning på jurastudiet indebærer mere end blot at lære ny teori og nye metoder; den forudsætter også aflæring af de faglige forståelser, som særligt skygger for at kunne inddrage andre discipliner end den juridiske. Artiklen beskriver denne balance mellem aflæring og nylæring gennem en refleksion over min undervisning på et obligatorisk bachelorfag samt et kursusfag på kandidatuddannelsen ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Disse kurser har forskellige betingelser i forhold til den undervisningstid, der kan allokeres til de studerendes arbejde med nye metodiske tilgange. Ud over disse organisatoriske forskelle har det dog også vist sig, at undervisers anvendelse af de første undervisningsgange kan være afgørende for de studerendes læreproces, samt at metakommunikation om aktiviteterne bør være meget tydelig. Law students at Danish universities are increasingly being introduced to interdisciplinary teaching that allows them to reflect on their subjects from an outside perspective. Many law students, however, approach these courses with a strong mono professional understanding obtained through their law studies. Consequently, their learning process during these courses is dependent on the teacher's handling of this already established legal professional identity. Based on Steen Beck's fusion of educational theorists Jean Piaget and

 2. Geohydrologic data collected from shallow neutron-access boreholes and resultant-preliminary geohydrologic evaluations, Yucca Mountain area, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Blout, D.O.; Hammermeister, D.P.; Loskot, C.L.; Chornack, M.P.

  1994-01-01

  In cooperation with the US Department of Energy, 74 neutron-access boreholes were drilled in and near the southwestern part of the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Drilling, coring, sample collection and handling, and lithologic and preliminary geohydrologic data are presented in this report. The boreholes were drilled in a combination of alluvium/colluvium, ash-flow tuff, ash-fall tuff, or bedded tuff to depths of 4.6 to 36.6 meters. Air was used as a drilling medium to minimize disturbance of the water content and water potential of drill cuttings, core, and formation rock. Drill cuttings were collected at approximately 0.6-meter intervals. Core was taken at selected intervals from the alluvium/colluvium using drive-coring methods and from tuff using rotary-coring methods. Nonwelded and bedded tuffs were continuously cored using rotary-coring methods. Gravimetric water-content and water-potential values of core generally were greater than those of corresponding drill cuttings. Gravimetric water-content, porosity, and water-potential values of samples generally decreased, and bulk density values increased, as the degree of welding increased. Grain-density values remained fairly constant with changes in the degree of welding. A high degree of spatial variability in water-content and water-potential profiles was noted in closely spaced boreholes that penetrate similar lithologic subunits and was also noted in adjacent boreholes located in different topographic positions. Variability within a thick lithologic unit usually was small. 18 refs., 21 figs., 17 tabs

 3. Anne Scott Sørensen, Ole Martin Høystad, Erling Bjurström and Halvard Vike Nye kulturstudier - En innføring, Oslo: Spartacus Forlag AS/Scandinavian Academic Press, 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gösta Arvastson

  2009-10-01

  Full Text Available Nye kulturstudier [New Cultural Studies] is the first introduction to cultural studies in Scandinavia and an impressive presentation of the subject. The book aims to explain how cultural studies emerged as an interdisciplinary field in humanities and social sciences. Other introductions to cultural research in eth-nology and anthropology have been produced - but this one is different, since it is more comprehensive and am-bitious. Nye kulturstudier is the result of in-terdisciplinary collaboration between four colleagues from Norway, Sweden and Denmark. Senior lecturer Anne Scott Sørensen and Professor Ole Martin Høystad are affiliated to the Institute for Literature, Media and Cultural Studies at the University of Southern Denmark in Odense. Professor Erling Bjurström belongs to Tema Q at Linköping Uni-versity, and Professor Halvard Vike works at the Institute for Social Anthro-pology at Oslo University. The authors comment that they are oriented towards different subjects and educational pro-grammes at their respective universities. The book begins with a background to the theories and scientific traditions. This is followed by Cultural Analysis and Methodology, a chapter on Identity, Globalisation and Multiculturalism, one on Taste, Lifestyle and Consumption and, finally, by Nature, Body and Ex-perience Landscapes.

 4. Strontium Isotopic Composition of Paleozoic Carbonate Rocks in the Nevada Test Site Vicinity, Clark, Lincoln, and Nye Counties, Nevada and Inyo County, California

  International Nuclear Information System (INIS)

  James B. Paces; Zell E. Peterman; Kiyoto Futa; Thomas A. Oliver; Brian D. Marshall.

  2007-01-01

  Ground water moving through permeable Paleozoic carbonate rocks represents the most likely pathway for migration of radioactive contaminants from nuclear weapons testing at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. The strontium isotopic composition (87Sr/86Sr) of ground water offers a useful means of testing hydrochemical models of regional flow involving advection and reaction. However, reaction models require knowledge of 87Sr/86Sr data for carbonate rock in the Nevada Test Site vicinity, which is scarce. To fill this data gap, samples of core or cuttings were selected from 22 boreholes at depth intervals from which water samples had been obtained previously around the Nevada Test Site at Yucca Flat, Frenchman Flat, Rainier Mesa, and Mercury Valley. Dilute acid leachates of these samples were analyzed for a suite of major- and trace-element concentrations (MgO, CaO, SiO2, Al2O3, MnO, Rb, Sr, Th, and U) as well as for 87Sr/86Sr. Also presented are unpublished analyses of 114 Paleozoic carbonate samples from outcrops, road cuts, or underground sites in the Funeral Mountains, Bare Mountain, Striped Hills, Specter Range, Spring Mountains, and ranges east of the Nevada Test Site measured in the early 1990's. These data originally were collected to evaluate the potential for economic mineral deposition at the potential high-level radioactive waste repository site at Yucca Mountain and adjacent areas (Peterman and others, 1994). Samples were analyzed for a suite of trace elements (Rb, Sr, Zr, Ba, La, and Ce) in bulk-rock powders, and 87Sr/86Sr in partial digestions of carbonate rock using dilute acid or total digestions of silicate-rich rocks. Pre-Tertiary core samples from two boreholes in the central or western part of the Nevada Test Site also were analyzed. Data are presented in tables and summarized in graphs; however, no attempt is made to interpret results with respect to ground-water flow paths in this report. Present-day 87Sr/86Sr values are compared to values

 5. Strontium Isotopic Composition of Paleozoic Carbonate Rocks in the Nevada Test Site Vicinity, Clark, Lincoln, and Nye Counties, Nevada and Inyo County, California.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  James B. Paces; Zell E. Peterman; Kiyoto Futa; Thomas A. Oliver; and Brian D. Marshall.

  2007-08-07

  Ground water moving through permeable Paleozoic carbonate rocks represents the most likely pathway for migration of radioactive contaminants from nuclear weapons testing at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. The strontium isotopic composition (87Sr/86Sr) of ground water offers a useful means of testing hydrochemical models of regional flow involving advection and reaction. However, reaction models require knowledge of 87Sr/86Sr data for carbonate rock in the Nevada Test Site vicinity, which is scarce. To fill this data gap, samples of core or cuttings were selected from 22 boreholes at depth intervals from which water samples had been obtained previously around the Nevada Test Site at Yucca Flat, Frenchman Flat, Rainier Mesa, and Mercury Valley. Dilute acid leachates of these samples were analyzed for a suite of major- and trace-element concentrations (MgO, CaO, SiO2, Al2O3, MnO, Rb, Sr, Th, and U) as well as for 87Sr/86Sr. Also presented are unpublished analyses of 114 Paleozoic carbonate samples from outcrops, road cuts, or underground sites in the Funeral Mountains, Bare Mountain, Striped Hills, Specter Range, Spring Mountains, and ranges east of the Nevada Test Site measured in the early 1990's. These data originally were collected to evaluate the potential for economic mineral deposition at the potential high-level radioactive waste repository site at Yucca Mountain and adjacent areas (Peterman and others, 1994). Samples were analyzed for a suite of trace elements (Rb, Sr, Zr, Ba, La, and Ce) in bulk-rock powders, and 87Sr/86Sr in partial digestions of carbonate rock using dilute acid or total digestions of silicate-rich rocks. Pre-Tertiary core samples from two boreholes in the central or western part of the Nevada Test Site also were analyzed. Data are presented in tables and summarized in graphs; however, no attempt is made to interpret results with respect to ground-water flow paths in this report. Present-day 87Sr/86Sr values are compared to

 6. Strontium Isotopic Composition of Paleozoic Carbonate Rocks in the Nevada Test Site Vicinity, Clark, Lincoln, and Nye Counties, Nevada, and Inyo County, California

  Science.gov (United States)

  Paces, James B.; Peterman, Zell E.; Futo, Kiyoto; Oliver, Thomas A.; Marshall, Brian D.

  2007-01-01

  Ground water moving through permeable Paleozoic carbonate rocks represents the most likely pathway for migration of radioactive contaminants from nuclear weapons testing at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. The strontium isotopic composition (87Sr/86Sr) of ground water offers a useful means of testing hydrochemical models of regional flow involving advection and reaction. However, reaction models require knowledge of 87Sr/86Sr data for carbonate rock in the Nevada Test Site vicinity, which is scarce. To fill this data gap, samples of core or cuttings were selected from 22 boreholes at depth intervals from which water samples had been obtained previously around the Nevada Test Site at Yucca Flat, Frenchman Flat, Rainier Mesa, and Mercury Valley. Dilute acid leachates of these samples were analyzed for a suite of major- and trace-element concentrations (MgO, CaO, SiO2, Al2O3, MnO, Rb, Sr, Th, and U) as well as for 87Sr/86Sr. Also presented are unpublished analyses of 114 Paleozoic carbonate samples from outcrops, road cuts, or underground sites in the Funeral Mountains, Bare Mountain, Striped Hills, Specter Range, Spring Mountains, and ranges east of the Nevada Test Site measured in the early 1990's. These data originally were collected to evaluate the potential for economic mineral deposition at the potential high-level radioactive waste repository site at Yucca Mountain and adjacent areas (Peterman and others, 1994). Samples were analyzed for a suite of trace elements (Rb, Sr, Zr, Ba, La, and Ce) in bulk-rock powders, and 87Sr/86Sr in partial digestions of carbonate rock using dilute acid or total digestions of silicate-rich rocks. Pre-Tertiary core samples from two boreholes in the central or western part of the Nevada Test Site also were analyzed. Data are presented in tables and summarized in graphs; however, no attempt is made to interpret results with respect to ground-water flow paths in this report. Present-day 87Sr/86Sr values are compared to values

 7. Systems Biology of Metabolic Networks: Uncovering Regulatory and stoichiometric Principles

  DEFF Research Database (Denmark)

  Patil, Kiran Raosaheb

  2007-01-01

  . I et videre arbejde er det demonstreret hvordan metabolske modeller kan anvendes til design af nye cellefabrikker. Dette har involveret udvikling af en ny computer algoritme der identificerer hvilke gener der skal modificeres for at opnå en forbedret cellefabrik. Anvendelse af denne algoritme...... demonstreret anvendt for flere eksempler, og videre eksperimentel verifikation en computer forudsagt design strategi er kort beskrevet. Afhandlingen demonstrerer derfor anvendelse af metabolske modeller både til analyse af store datasæt, til anvendelse i systembiologi, og til design af nye cellefabrikker, til...

 8. Nye patologier i selvdannelsens tidsalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hammershøj, Lars Geer

  2004-01-01

  The aim of this article is to inquire into today's social pathologies, i.e. the negative consequences of the developmental processes of society. In a dialogue with Axel Honneth, the article asserts that a shift has occurred in individualization, a shift that implies a fundamental change in social...... in self-Bildung', which is conceived as a ‘refusal to transcend oneself into sociality', and offers interpretations of present pathologies such as depression, anorexia, populist freedom of speech, and demonic rage....

 9. Misty – museets nye dinosaur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer

  2014-01-01

  I november 2013 fi k Statens Naturhistoriske Museum en 16 meter lang julegave – det meget velbevarede skelet af en langhalset dinosaur med kælenavnet ’Misty’. Købet af det enorme skelet var muligt takket være en meget generøs gave fra Det Obelske Familiefond. Denne artikel ser nærmere på Misty......, hvad man ved om langhalsede dinosaurer, og hendes fremtidige betydning for museets forskning og formidling....

 10. Nye spilleregler i dansk naturpolitik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boon, Tove Ragnhild Enggrob; Lund, Dorthe Hedensted; Nathan, Iben

  Den 20. juni 2006 afholdt Skov & Landskab et seminar om den måde, naturpolitik bliver til på i Danmark. Denne arbejdsrapport er en afrapportering af seminaret. Otte oplægsholdere, der repræsenterede henholdsvis interesseorganisationer, embedsmænd, pressen og forskningen, gav deres bud på de foran...

 11. Nye vinde over kriseramt erhvervsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Poul Houman; Rask, Morten

  2009-01-01

  Danmark er udtaget som forsøgsland i et internationalt millionprojekt for el-biler. Projektet styrker vindenergien i Danmark og giver erhvervslivet i Århus-området et kraftigt fingerpeg hen mod morgendagens forretningsområder. http://www.asb.dk/news.aspx?pid=16479&focus=20642 Udgivelsesdato: 6...

 12. Nye terapeutiske styringsmuligheder ved leukaemi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, A W; Hokland, P; Jørgensen, H

  1992-01-01

  Investigations on the configuration of immunoglobulin (Ig) and T-cell receptor (TCR) genes have become more and more widespread. Through these methods it is possible to identify malignant clones, which by a transforming event have been blocked in further differentiation but continued to proliferate....... Such clonal expansions can be verified by the Southern Blotting procedure as differences in molecular weight between normal and rearranged DNA fragments. In the lymphatic disorders it is possible to assign the malignant clone to B cell lineage by rearrangement in the immunoglobulin light chain gene, while...... heavy chain and T-cell receptor genes do not show consistency in lineage restriction. In a study on AML patients with solitary expression of the T-cell marker CD7 we have identified a similarity in TCR beta and delta gene configurations, indicating a correlation between etiology and genetic pattern...

 13. Nye kulturer i danske boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suenson, Phillippa

  Når man taler om integration af indvandrere og flygtninge, må man også se på de muligheder, indvandrerfamilierne har for at indrette og anvende deres hjem i danske boliger, der er tegnet og udformet ud fra danske forestillinger om et typisk familieliv. Gennem mange fotos og få ord, viser rapporte...

 14. Kollegaerne er den nye chef

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fugl, Marie

  2008-01-01

  Den tid, hvor chefen var den, der delte skideballer ud, er slut. Rollen som 'bad cop' er overtaget af kollegateamet, der med hård hånd sørger for, at den enkelte yder sin del. Udgivelsesdato: November...

 15. Guldlok og de nye planeter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2007-01-01

  De såkaldte exoplaneter, som er planeter i andre solsystemer, beskrivelse af de de betingelser, der skal være opfyldt, før man kan gøre sig håb om at finde liv på dem og de metoder astronomer bruger til at finde planeterne.......De såkaldte exoplaneter, som er planeter i andre solsystemer, beskrivelse af de de betingelser, der skal være opfyldt, før man kan gøre sig håb om at finde liv på dem og de metoder astronomer bruger til at finde planeterne....

 16. På vej mod nye horisonter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundgaard Andersen, Linda; Fæster, Monika; Rosenberg, Charlotte

  2010-01-01

  Artiklen beskriver, hvordan (social) innovation som fænomen er sat på dagsordenen som en nødvendig dimension, når velfærdsproblemer skal løses. Men hvad rummer dette fænomen? Innovation er et gammelt begreb, der oprindeligt knytter sig til udvikling i produktionsvirksomheder. I dag taler man om...

 17. Nye metoder ved gastrointestinal endoskopi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stigaard, Trine; Meisner, Søren

  2010-01-01

  The development of diagnostic and therapeutic flexible endoscopy is vivid. This article describes some of the most recent diagnostic techniques: Narrow Band Imaging, Fujinon Intelligent Color Enhancement, Autofluorescence Imaging, Optical Coherence Tomography, Confocal Laser Endomicroscopy. Liter....... Literature was found through searches on PUBMED and written information from Olympus, Fujinon and Pentax. Which techniques will be used in the future? Will optical biopsy soon be possible? We need more controlled studies....

 18. Phase I Hydrologic Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 0

  International Nuclear Information System (INIS)

  John McCord

  2007-01-01

  This document, which makes changes to Phase I Hydrologic Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, S-N/99205--077, Revision 0 (June 2006), was prepared to address review comments on this final document provided by the Nevada Division of Environmental Protection (NDEP) in a letter dated August 4, 2006. The document includes revised pages that address NDEP review comments and comments from other document users. Change bars are included on these pages to identify where the text was revised. In addition to the revised pages, the following clarifications are made for the two plates inserted in the back of the document: Plate 4: Disregard the repeat of legend text 'Drill Hole Name' and 'Drill Hole Location' in the lower left corner of the map. Plate 6: The symbol at the ER-16-1 location (white dot on the lower left side of the map) is not color-coded because no water level has been determined. The well location is included for reference. Plate 6: The symbol at the ER-12-1 location (upper left corner of the map), a yellow dot, represents the lower water level elevation. The higher water level elevation, represented by a red dot, was overprinted

 19. Nye oplysninger om effekter af Bt-majs på sommerfugle. MON810, BT11. Brev fra Greenpeace til Miljøministeren. Modtaget 17-12-2004, deadline 22-12-2004, svar 22-12-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune; Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian

  2012-01-01

  "De nye oplysninger medfører ingen væsentlige ændringer af DMUs tidligere risikovurdering af Bt-11 majsen (C/F/96.05.10, mail pr. 28-08-2003). Dog har vi en tilføjelse vedrørende behov for specifik overvågning (se nedenfor). Vi har ikke tidligere foretaget nogen konkret risikovurdering af MON810...... arters fortsatte forekomst. Derfor har DMU ved tidligere risikovurdering af Bt-majslinier til dyrkning (majslinie 1507 og Bt-11) foreslået at der indføres en 5 m dyrkningsfri bufferzone til naturhabitater hvor larver af truede/sjældne sommerfugle findes. En andet virkemiddel kunne være at omgive randen...... af Bt-majsmarker med et værnebælte af konventionel majs. På grund af den usikkerhed der findes på området vil det indtil der foreligger et bedre vidensgrundlag være relevant med en specifik overvågning af truede eller sjældne sommerfuglearter hvor der er habitater for disse i nærheden af Bt...

 20. Flyv fugl! Flyv!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valgreen, Helene

  Bogen er til inspiration for nye mentorer og besvarer blandt andet disse spørgsmål: Hvad indebærer det at blive mentor? Hvor meget skal man give af sig selv? Hvordan kommer man i gang, hvordan sikrer man et dynamisk forløb, og hvordan slutter man af? Hvilke faldgruber skal man undgå - og hvad med...... etikken? Flyv fugl! Flyv! viser desuden eksempler på forskellige mentorroller - på relationen mellem mentor og den unge. Hæftet henvender sig til alle typer af nye mentorer - både med og uden vejledningsmæssig baggrund. Helene Valgreen har skrevet bogen sammen med Lone Nordskov Nielsen....

 1. Det nye klasselederskab i folkeskolens dialogiske undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henrik

  2014-01-01

  The overriding theme of this thesis is to locate the right balance between management and leadership for teachers in the Danish primary and lower secondary school (folkeskolen). The challenge of combining present political demands on technical management and teachers´ desires of humanistic...... Hattie and Andreas Helmke, and on the other side, how coaching can qualify the classroom leadership by supplying the teacher with a greater amount of reflective strategies. The long time aim is to make a contribution to an outspread understanding of the term classroom management by adding it a leadership...... in their constructions of Niklas Luhmanns theory of autopoietic systems. This study is therefore concentrated on the following question: How can key elements from systemic coaching in the classroom dialogue support the teachers’ classroom leadership between political demands of management and an epistemology that denies...

 2. Den danske kulturmodel og det nye Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duelund, Peter

  1993-01-01

  Hvad er det specielt danske? Er der udsigt til, at dette specialt danske gradvist vil blive afsløst i en europæisk enhedskultur? Eller giver den økonomiske integration mulighed for større lokale og regionale kulturelle forskelle?......Hvad er det specielt danske? Er der udsigt til, at dette specialt danske gradvist vil blive afsløst i en europæisk enhedskultur? Eller giver den økonomiske integration mulighed for større lokale og regionale kulturelle forskelle?...

 3. New renewable energy sources; Nye fornybare energikilder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-07-01

  This booklet describes in simple terms the so-called new renewable energy sources: solar energy, biomass, wind power and wave power. In addition, there are brief discussions on hydrogen, ocean thermal energy conversion (OTEC), tidal power, geothermal energy, small hydropower plants and energy from salt gradients. The concept of new renewable energy sources is used to exclude large hydropower plants as these are considered conventional energy sources. The booklet also discusses the present energy use, the external frames for new renewable energy sources, and prospects for the future energy supply.

 4. Nye veje med it i dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2013-01-01

  this is done, Danish as a subject will be able to contribute significantly to the digital literacy of students in primary and lower secondary schools today. As an example of how this can be achieved, and with reference to the Innovative Teaching and Learning-project (ITL, 2011), the article suggests more...

 5. Feminist i nye klæder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Dorthe Gert

  1997-01-01

  Historie, Kønskonstruktioner, hverdags-misogyni og feminisme i akademia. Når man taler om feminisme, eller som feminist, taler man ind i et rum, der allerede er fyldt. Den kollektive viden om feminisme er fordomsfuld, og feminster har forsømt at forhandle med eller at forholde sig til de negative...

 6. Feminist i nye klæder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Dorthe Gert

  1997-01-01

  Historie, Kønskonstruktioner, hverdags-misogyni og feminisme i akademia. Når man taler om feminisme, eller som feminist, taler man ind i et rum, der allerede er fyldt. Den kollektive viden om feminisme er fordomsfuld, og feminster har forsømt at forhandle med eller at forholde sig til de negative...... feminisme-ikoner....

 7. New New Nordic Branding er det nye

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars Pynt

  2017-01-01

  Konstruktionen af nordisk regionalisme er en stærk tendens som udgangspunkt for Nordic Branding, men har vi egentlig forstået de værdier og spændinger, der driver hele projektet om en ny ’nordiskhed’?......Konstruktionen af nordisk regionalisme er en stærk tendens som udgangspunkt for Nordic Branding, men har vi egentlig forstået de værdier og spændinger, der driver hele projektet om en ny ’nordiskhed’?...

 8. Nye integrerede ledelsesinformationssystemer SAP/R3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  1998-01-01

  Artiklen beskriver og analyserer hovedindholdet i SAP/R3's controlling modul, speciel med sigte på hvilke forudsætninger systemet bygger på, dels med reference til den danske lønsomheds- og kapacitetsmodel.......Artiklen beskriver og analyserer hovedindholdet i SAP/R3's controlling modul, speciel med sigte på hvilke forudsætninger systemet bygger på, dels med reference til den danske lønsomheds- og kapacitetsmodel....

 9. Nye former for medindflydelse i private virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Ole Henning

  2005-01-01

  Institut for Produktion og Ledelse på DTU har for Arbejdsmiljørådet gennemført en undersøgelse af organisationers og virksomheders erfaringer med brug af ramme- og lokalaftaler om sikkerhedsorganisationen. Dette er det private arbejdsmarkeds pendant til det offentliges MED aftaler som blev...

 10. Der er nye elever i klassen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  2010-01-01

  Etniske minoritetsbørn bliver udsat for 'naturlig' forskelsbehandling i de danske skoler, hvor der stadig undervises, som om alle elever hedder Jensen og Petersen. Det er på tide, at pædagogikken anerkender den etniske kompleksitet i vores samfund og indretter undervisningen derefter....

 11. Københavnerskolen opruster mod nye sikkerhedstrusler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wæver, Ole

  2013-01-01

  Sikkerhedspolitik er en form for politik, der kan og gør helt specielle ting. Med begrebet ”sikkerhedsliggørelse” (securitization) har den såkaldte ”Københavnerskole” opbygget en indflydelsesrig teori centreret om, hvordan forsvar mod en eksistentiel trussel retfærdiggør brug af ekstraordinære...

 12. Se nye arkitektoniske muligheder for beton

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greisen, Johannes Rauff

  2009-01-01

  Artiklen beskriver muligheden for igennem CAD-CAM og Digital Billedbehandling at producere fotorealistiske 'fysiske renderinger'. En visualiseringsmetode, der er et konkret resultat af forfatterens ErhvervsPhDs første semester, og tager udgangspunkt i billeder af fysiske digitalt fremstillede bet...... betonelementer, og igennem en collageteknik søger at kombinere det bedste fra tre kendte visualiseringsmetoder: Fysisk Mockup/materialeprøve, Skyggediagram og Digital Rendering....

 13. Nye energiteknologier. Forskning, udvikling og demonstration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Birte Holst; Münster, Marie

  technology plan; to enforce the coordination and synergy between national RD&D programmes; to strengthen social science research related to the transition to a sustainable energy system; to increase public RD&D expenditure to at least 0.1% of GDP per year; to strengthen international RD&D cooperation...... chain are described as well as the coordination and alignment efforts. Part Three illustrates three national innovation systems for highly different technologies – wind, fuel cells and intelligent energy systems. Finally, six recommendations are put forward: to make a national strategic energy....... The report conclusions and recommendations are solely the responsibility of the authors....

 14. Nye medicinske behandlingsprincipper inden for haematologien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasselbalch, H.C.; Birgens, H.; Dufva, I.H.

  2008-01-01

  Today several monoclonal antibodies, including the anti-CD20 antibody (rituximab), the anti-CD52 antibody (alemtuzumab) and the anti-CD33 antibody (gemtuzumab ozogamacin) are all integrated in the therapeutic armamentarium of patients with malignant lymphoma, chronic lymphocytic leukaemia and acute...... myelogenous leukaemia, respectively. Rituximab has also been shown to be highly effective in the treatment of refractory autoimmune haemolytic anemias, idiopathic thrombocytopenia, and relapsing thrombotic thrombocytopenic purpura. New signal transduction inhibitors, dasatinib and nilotinib, are being used...... in patients with chronic myelogeneous leukaemia who develop resistance to imatinib. Thalidomide, lenalidomide and bortezomib have all been shown to be highly effective in multiple myeloma, and JAK2-inhibitors have entered phase II studies of patients with JAK2-positive primary myelofibrosis and related...

 15. Toll-like receptorer, nye behandlingsstrategier?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Claus Vinter Bødker; Østergaard, Lars; Mogensen, Trine

  2007-01-01

  to new treatment strategies. This review summarizes the current knowledge on TLRs functioning in infections, their possible roles in inflammatory bowl disease and the pivotal role for TLRs in endotoxic shock, an area which is currently subject to development of a new farmakon. Udgivelsesdato: 2007-Jun-4...

 16. Det sidste nye og det gode gamle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gemzøe, Anker

  2014-01-01

  Since the Millennium, prose has been dominating the Danish literary scene, with its inherent obsession with both “making it new” (novella and novel: news) and “preserving the old”; love, family and crime. The boundlessly flexible prose is invading the other main genres. Incorporating contemporary...... prose is passing on and even rejuvenating prosaic subgenres such as love stories, biographical novels often linked to family and native soil, and crime novels. Complementary to the genre-transgressive push factor, a genre-confirming pull factor is in play; for this I propose the term bestseller...

 17. Nye profylaktiske muligheder mod HIV-infektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Ole

  1998-01-01

  The most important preventive measures against accidental HIV infection in health care are the education of personnel and the observance of routine procedures in everyday work. In this way, the accidental infection rate can be reduced by more than 50 per cent. Consistent registration of the causes...... of accidental infection can further reduce work-related risks. In January, the Danish authorities issued guidelines for the use of antiviral chemoprophylaxis against HIV infection following occupational exposure. A four-week course of triple-drug anti-retroviral prophylaxis is recommended to prevent HIV...

 18. Sociale medier & det nye undervisningsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric

  2012-01-01

  Det store gab Ny forskning i de danske gymnasier viser, at onlinespil og sociale medier som Facebook indtager førstepladsen, som opmærksomhedsafleder fra det som foregår i undervisningen. Samtidig viser international forskning, at der er store potentialer ved at lade undervisning foregå i sociale...

 19. Nye vejledninger i god videnskabelig praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ole Haagen

  2009-01-01

  In 2009 the Danish Committees on Scientific Dishonesty released their new guidelines on good scientific practice (i.e. responsible conduct of research) with a particular focus on healthcare. These guidelines are intended to help Danish researchers avoid any discreditability of their scientific work...

 20. Nye perspektiver på forandringsledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Michael Mossing

  2015-01-01

  Denne afhandling undersøger ansattes psykologiske reaktioner på planlagte forandringer på arbejdspladsen. I ledelseslitteraturen betragtes menneskers reaktioner på forandringer - både forandringer i almindelighed og organisatorisk forandringer – ofte som et spørgsmål om personlighed og menneskets...

 1. Bánó, András. 2013. "Észbontó élet: Kövesdy Pál regényes története. A ’30-as évek megpróbáltatásaitól kezdve az ukrajnai szörnyűségeken át a New York-i galériáig" (A Ravishing Life – the Novelized History of Pál Kövesdy from the 1930s Tribulations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gábor Takács

  2015-01-01

  Full Text Available Bánó, András. 2013. Észbontó élet: Kövesdy Pál regényes története. A ’30-as évek megpróbáltatásaitól kezdve az ukrajnai szörnyűségeken át a New York-i galériáig (A Ravishing Life – the Novelized History of Pál Kövesdy from the 1930s Tribulations, through Horrors in The Ukraine, to his New York Art Gallery. Budapest: Scolar Kiadó. 160 pp. Reviewed by Gábor Takács, art historian, Budapest

 2. Test af Software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dette dokument udgør slutrapporten for netværkssamarbejdet ”Testnet”, som er udført i perioden 1.4.2006 til 31.12.2008. Netværket beskæftiger sig navnlig med emner inden for test af indlejret og teknisk software, men et antal eksempler på problemstillinger og løsninger forbundet med test af...... administrativ software indgår også. Rapporten er opdelt i følgende 3 dele: Overblik. Her giver vi et resumé af netværkets formål, aktiviteter og resultater. State of the art af software test ridses op. Vi omtaler, at CISS og netværket tager nye tiltag. Netværket. Formål, deltagere og behandlede emner på ti...

 3. Magnetisk resonans og multipel sklerose. II. Nye diagnostiske metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Henrik Kahr; Langkilde, Annika Reynberg; Larsson, Henrik B W

  2002-01-01

  Conventional magnetic resonance imaging (MRI) techniques have proved important in the diagnosis and in the follow-up in clinical trials of patients with multiple sclerosis (MS). However, these techniques have low specificity for the pathological changes in the MS lesions, and the correlation...

 4. Et år med den nye danske navnelov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Michael Bjørn Lerche

  2007-01-01

  The paper deals with the Danish law on personal names which was issued in 2006. The paper discusses the cultural and historical background of this law and earlier laws from 1904, 1961 and 1981. The 2006-law is less prohibitive and it opens for a wider range of name changes than the earlier laws...

 5. Dannelse af nye nerveceller i den voksne hjerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Frantz Rom; Meyer, Morten; Rasmussen, Jens Zimmer

  2003-01-01

  neuroblasts (immature nerve cells) migrate toward the olfactory bulb where they differentiate into neurons. In the dentate gyrus the newly generated neurons become functionally integrated in the granule cell layer, where they are believed to be of importance to learning and memory. It is at present not known...

 6. Et år med den nye danske navnelov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Michael Bjørn Lerche

  2007-01-01

  The paper deals with the Danish law on personal names which was issued in 2006. The paper discusses the cultural and historical background of this law and earlier laws from 1904, 1961 and 1981. The 2006-law is less prohibitive and it opens for a wider range of name changes than the earlier laws....... The most important novelties are presented followed by estimations of the effects which the new law has had on the Danish name stock. Within the first year, c. 115.000 Danes changed their names out of a total population of c. 5.5 million inhabitants. Finally, the paper discusses the future for the Danish...

 7. 82 Rubidium-PET kan blive den nye myokardieskintigrafi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasbak, Philip; Kjær, Andreas

  2011-01-01

  -lived isotopes at centres with access to a cyclotron, and only including a very limited number of patients. The number of PET scanners has increased markedly in Denmark and with the introduction of generator-produced 82-Rubidium, this modality may replace the traditional cardial single photon emission computed...

 8. New renewable energy sources; Nye fornybare energikilder. Revidert utgave 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-06-01

  This publication presents a review of the technological, economical and market status in the field of new renewable energy sources. It also deals briefly with the present use of energy, external conditions for new renewable energy sources and prospects for these energy sources in a future energy system. The renewable energy sources treated here are ''new'' in the sense that hydroelectric energy technology is excluded, being fully developed commercially. This publication updates a previous version, which was published in 1996. The main sections are: (1) Introduction, (2) Solar energy, (3) Bio energy, (4) Wind power, (5) Energy from the sea, (6) Hydrogen, (7) Other new renewable energy technologies and (8) New renewables in the energy system of the future.

 9. 78 FR 30847 - White Pine-Nye Resource Advisory Committee

  Science.gov (United States)

  2013-05-23

  .... Box 3940, Tonopah, Nevada 89049, 775-482-6286, email [email protected] . Individuals who use.... The agenda will include time for people to make oral statements of three minutes or less. Individuals... language interpreting, assistive listening devices or other reasonable accommodation please request this in...

 10. Undersøgelse af nye vildtyper af hvalpesygevirus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Line; Jensen, Trine Hammer; Hammer, Anne Sofie

  2010-01-01

    Canine distemper virus and the closely related phocine distemper virus have an overlapping host range and both have induced disease among terrestrial and marine carnivores. We have characterized the distemper virus among the wildlife in Denmark from 2000 to 2003. We have isolated viral RNA from...... the new wildtype CDVs, performed nucleic acid sequencing and determined the relatedness of the wildtypes. We found that the isolated virus from the investigated terrestrial carnivores (mink, badger, European polecat, beech marten and pine marten) were canine distemper virus, which was phylogeny separated...

 11. Mod nye frugtmarkeder. Forarbejdning af naturressourcer i kulturanalyse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frida Hastrup

  2014-11-01

  Full Text Available Gennem en dialog med botanikere udsendt fra England til Britisk Indien for at udvikle handel med frugt i begyndelsen af det 20. århundrede udforsker denne artikel, hvad naturressourcer kan være i et kulturanalytisk perspektiv. Artiklen introducerer ideerne i forskningsprojektet Natural Goods? og tilbyder et radikalt etnografisk greb om naturressourcer, hvor disse anses for genereret og løbende kvalificeret i felten gennem en serie af møder mellem forskellige parter – mennesker, frugter eller andet. Den bærende idé i artiklen såvel som i forskningsprojektet som helhed er, at naturressourcer bliver til det, de er, gennem en detaljemættet og omhyggelig kollektiv forarbejdningsproces, som er praktisk og analytisk i en og samme bevægelse, hvilket har stor betydning for, hvad etnografi og feltarbejde kan være.

 12. Nye diagnostiske tiltag ved akantamøbekeratitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Esben Tranholm; Heegaard, Steffen; Hjortdal, Jesper Østergaard

  2011-01-01

  Acanthamoeba keratitis is a rare but sight threatening condition. A major problem is that the disease is difficult to diagnose and often mistaken for herpes infection in its early stages. We present an update in diagnostics with the presentation of five recent cases of Acanthamoeba keratitis where...... the use of confocal microscopy and PCR based DNA analysis of epithelial scrapings played a pivotal role. An early diagnose is crucial for achieving a successful outcome....

 13. 10 NYE LANDSKABER. KARTOGRAFI HYDRA 10. 2013 #2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dinesen, Cort Ross

  2013-01-01

  Arbejdet med Kartografien rummer en særlig opmærksomhed på hvorledes det æstetiske håndterer de mange forskellige informationer, der krydser kortet og udvirker et særligt tegningssprog, der ikke er en reference til bestemte diskurser, men gennem de mange hændelser og niveauer/lag virker producere...

 14. Nye lovende behandlinger mod ebola er på vej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Sanne; Thomsen, Cecilie Norup; Wejse, Christian

  2016-01-01

  The largest Ebola epidemic ever is about to end. No major breakthrough in terms of specific treatment has been seen, but a number of valuable lessons have been learned, including the potential of intensive supportive care. New products are under development, but clinical trials were initiated late...

 15. Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Final environmental impact statement

  International Nuclear Information System (INIS)

  1977-09-01

  This environmental statement for the Nevada Test Site (NTS) considers underground nuclear detonations with yields of one megaton or less, along with the preparations necessary for such detonations. The testing activities considered also include other continuing and intermittent activities, both nuclear and nonnuclear, which can best be conducted in the remote and controlled area of the Nevada Test Site. These activities are listed, with emphasis on weapons testing programs which do not remain static

 16. Nye behandlingsmuligheder ved primær immun trombocytopeni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gudbrandsdottir, Sif; Frederiksen, Henrik; Birgens, Henrik Sverre

  2011-01-01

  Primary immune thrombocytopenia (ITP)--formerly known as idiopathic thrombocytopenic purpura--is an autoimmune disorder characterized by immune mediated thrombocytopenia. The aetiology of ITP remains unknown, but studies have shown that multiple immunological mechanisms are involved...

 17. Nye behandlingsmuligheder ved primær immun trombocytopeni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gudbrandsdottir, Sif; Frederiksen, Henrik; Birgens, Henrik Sverre

  2011-01-01

  Primary immune thrombocytopenia (ITP)--formerly known as idiopathic thrombocytopenic purpura--is an autoimmune disorder characterized by immune mediated thrombocytopenia. The aetiology of ITP remains unknown, but studies have shown that multiple immunological mechanisms are involved in the pathog......Primary immune thrombocytopenia (ITP)--formerly known as idiopathic thrombocytopenic purpura--is an autoimmune disorder characterized by immune mediated thrombocytopenia. The aetiology of ITP remains unknown, but studies have shown that multiple immunological mechanisms are involved...

 18. 1989 vegetation studies at Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  1990-02-01

  The overall purpose of the 1989 vegetation ecology studies was to describe the existing vegetation and baseline ecological conditions of the Yucca Mountain study area, before further disturbances due to site characterization occur. Extensive disturbances have already occurred due to preliminary studies associated with the waste repository. If the site is determined to be unsuitable for a waste repository, then reclamation of disturbed sites will be required. Biotic conditions are described within both regional and local contexts because the intensity of local disturbances may result in impacts to outlying areas. The most detailed data collection was conducted in the Focused Baseline Study Area where site characterization activities will be concentrated. Less detailed information was obtained for adjacent areas in the Core Study Area and Cumulative Assessment Study Area. The major tasks of this study were as follows: describe and map the vegetation of the Yucca Mountain study area; identify important relationships between the biotic and physical elements of the ecosystem; identify unique or sensitive resources; preliminary assessment of the baseline ecological conditions of the area

 19. Nye muligheder for samarbejde i styring og organisering af dagtilbud?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hviid, Karen Pernille; Plotnikof, Mie

  Denne rapport handler om forandringer i den kommunale styring og organisering af dagtilbudsområdet – og om forskellige aktørers arbejde med lokale forandringsprojekter - i form af laboratorier forskellige steder i dagtilbudsafdelingerne. Disse laboratorier handler både om aktuelle udfordringer i...... rapport kan du læse mere om de problemstillinger og de mange forandringstiltag, forståelser og praksisser, der udspringer af sådanne udfordringer i den offentlige sektor. Helt konkret handler det om to sjællandske kommuners såkaldte ’laboratoriearbejde’ inden for dagtilbudsområdet, hvorigennem mange...... forskellige aktører har taget arbejdstøjet på og stillet spørgsmålstegn ved status quo, ved fortidens historier og institutionaliseringer, samt ved fremtidens mulighedsrum og drømme. Både lokalt i en legestue i et børnehus, centralt på rådhusets administrative kontorer og i tværgående samarbejde i rådhusets...

 20. Kinas nye eksportfremstød i Afrika: vedvarende energi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaae Riis, Martin; Skak, Mette

  2017-01-01

  Jeg min medforfatter stud. scient. pol. Martin Kaae Riis drøfter Kinas grønne eksportfremstød i Afrika mshp Etipien, Sydafrika samt Sao Tome og Principe......Jeg min medforfatter stud. scient. pol. Martin Kaae Riis drøfter Kinas grønne eksportfremstød i Afrika mshp Etipien, Sydafrika samt Sao Tome og Principe...

 1. To nye S-banespor gennem København

  DEFF Research Database (Denmark)

  Landex, Alex

  2003-01-01

  . As the traffic increased during the years there are, however, still significant problems with lack of capacity of the Boulevard Railway. By extending the suburban train system in the center of Copenhagen it will be possible to offer better service in the city of Copenhagen as well as along the existing suburban......The most important nets of public transport in the area of Copenhagen are the suburban trains (S-trains) and the metro. Due to the construction of the suburban train system, all lines to Copenhagen employ the Boulevard Railway. Because of the intensive utilization of the Boulevard Railway, delays...... on one rail line are easily spread to other parts of the suburban train system. The local tracks of the Boulevard Railway were of insufficient capacity as early as the 1920ies. Over the years, attempts to solve these capacity problems have been the introduction of suburban trains and new safety systems...

 2. Social- og sundhedsprofessioner, videnskab, teknologier og nye udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2015-01-01

  struktureret af lignende tekniske, bureaukratiske rationaler, men de to grupper har forskellige rum for at manøvrere i de respektive institutioner. Ud fra det empiriske materiale fremstår socialrådgiverne overvejende som loyale overfor klienterne, mens sygeplejerskerne snarere har loyalitet rettet mod...

 3. Etablering og udvikling af nye innovative virksomheder - erfaringer og udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen belyser, hvordan nyetablerede højteknologiske og vidensbaserede virksomheder udvikler sig fra den spæde start og frem til den første vækstfase. Bogen præsenterer ny viden og praktiske erfaringer fra et igangværende forskningsprojekt (SNE)...

 4. Nye prognostiske markører ved kolorektal cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Hans Jørgen; Brünner, N A; Thorlacius-Ussing, O

  1998-01-01

  The majority of patients diagnosed as having colorectal cancer do not survive five years, although 70%-80% undergo curative surgery. Only a minority of the patients receive additional adjuvant chemo-, radio- and/or immunotherapy, which has proven its efficiency in a minor part of patients...... with Dukes C disease. Therefore, adjuvant therapy has only an insignificant impact on overall survival improvement. The present treatment of patients with colorectal cancer is far from sufficient, and this has led to considerations of how to optimize both surgical and adjuvant medical treatment strategy...... are cured by surgery alone, and these should not receive additional adjuvant treatment. Therefore, considerations are required of how to implement new modalities, and of selection of patients who are expected to benefit from a specific modality or a combination of modalities. It is suggested, that new...

 5. Primær vaskulitis i barnealderen - nye klassifikationskriterier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herlin, Troels; Nielsen, Susan

  2008-01-01

  Primary vasculitis is seen in both adults and children, but some of the diseases like Kawasaki disease occur primarily in children. The Chapel Hill Classification Criteria for primary vasculitis refers to the size of vessels but has not been validated in children. Recently, new criteria...

 6. Uru naolileanya ya nye ndị ntorobịa

  African Journals Online (AJOL)

  These days, moral decadence has been the virus that has eaten deep into the fabrics of our culture, which has become plague to our values thus affecting every facet of country, thereby hindering economic growth and development. It has become a huge problem in Igbo land and in Nigeria as a whole. In Igbo culture, it is ...

 7. Det nye forskningsrådssystem i Danmark og EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højgaard, Liselotte

  2005-01-01

  Research is on the political agenda in Denmark and the other EU countries. In January 2004, a new structure for the Danish Research Council was launched, including the Danish Councils for Independent Research and the the Danish Council for Strategic Research. The Danish Political Research Council....... For researchers it is important to be informed about the research council structures in order to be able to secure optimal research funding....

 8. Yrkesfaglæreren - Ny rolle, nye utfordringer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Halvor Spetalen

  2014-04-01

  Full Text Available I denne artikkelen presenteres resultatene fra en undersøkelse om hvordan yrkesfaglærerstudenter i restaurant- og matfag opplever det å skulle bli yrkesfaglærer med ansvar for å lede yrkesopplæring i brede utdanningsprogrammer. Resultatene viser at studentene opplever det å skulle lede opplæring mot andre yrker enn sitt eget som utfordrende uten at dette innebærer en negativ innstilling. Utfordringene knyttes særlig til manglende kunnskap og erfaring fra andre yrker. Det er derfor en forutsetning at det organiseres et samarbeid med andre lærere, skoler og næringsliv i en skolebasert yrkesopplæring med brede utdanningsprogrammer.

 9. CRISPR – hot genteknologisk teknik til at skabe nye sygdomsmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2017-01-01

  CRISPR er i en ny genteknologisk teknik, som gør det muligt at ændre i genomet på alle arter af forsøgsdyr, hvor den gammelkendte teknik kun fungerede i mus.......CRISPR er i en ny genteknologisk teknik, som gør det muligt at ændre i genomet på alle arter af forsøgsdyr, hvor den gammelkendte teknik kun fungerede i mus....

 10. The big six, regnskabsbrugerne og FASBs nye regler om derivater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Artiklen har flere formål. Dels at præsentere FASBs første forslag til den regnskabsmæssige behandling af samtlige derivater. Dels at analysere og sammenligne de enkelte big six revisions-firmaers holdning til forslagets vigtigste emner samt at sammenligne dette med kommentarerne fra en repræsent......Artiklen har flere formål. Dels at præsentere FASBs første forslag til den regnskabsmæssige behandling af samtlige derivater. Dels at analysere og sammenligne de enkelte big six revisions-firmaers holdning til forslagets vigtigste emner samt at sammenligne dette med kommentarerne fra en...... repræsentant for brugerne. Artiklen viser, at revisionsfirmaerne generelt er meget enige i deres bedømmelse af reglerne. De fleste er ikke modstandere af at værdiansætte derivater til fair value. Kritikken går på behandlingen af gevinsterne og tabene, hvor de er bange for den volatilitet, der kan komme i...... virksomhedernes resultater. Især for gevinster og tab på derivater, der sikrer fremtidige cash-flows. Artiklen forklarer nærmere, hvad modstanden består i, hvilket giver en dybere forståelse for, hvordan reglerne virker. Artiklen viser, at brugerne ikke er nær så kritiske som the big six....

 11. Nye og ændrede mikroorganismer i vore omgivelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tove; Kjerulf, Anne

  2016-01-01

  betydning for tandlægens arbejde, da de både kan kolonisere slimhinderne i mundhulen og huden på hænderne og dermed let spredes under tandbehandling. For virus vedkommende ændres influenzavirus løbende, og ved større ændringer kan der opstå epidemier og ultimativt pandemier. Coronavirus ændres ligeledes, og...... de seneste år er der udviklet SARS (severe acute respiratory syndrome) og MERS (Middle East respiratory syndrome) coronavirus, der har medført smittespredning, infektioner og dødsfald i flere lande. For at undgå udvikling og spredning af resistente, evt. multiresistente bakterier må tandlæger nøje...

 12. Det Nye Testamente - en lærebog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallbäck, Geert

  En præsentation af samtlige nytestamentlige skrifter i forbindelse med den genre, de tilhører. Genrerne betragtes desuden som litterære reaktioner på bestemte problemstillinger, som den tidlige kristendom konfronters med. Bogen opererer med tre grundlæggende problemstillinger: 1) Forholdet til de...

 13. Tysk højreekstremisme i nye gevandter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Alberg

  2012-01-01

  Massakren på Utøya samt afsløringen af en nynazistisk terrorcelle i november 2011 har i Tyskland ført til en fornyet debat om højreekstremisme og radikaliseringstendenser. Artiklen skildrer den forandring som de højreekstremistiske grupperinger undergår i disse år, og de strategier med hensyn til...

 14. Nye medier og magt i den aktuelle undervisning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael

  normdannende i det sociale (Foucault, Ihde, Latour, Clarke, Lyon, Meyrowitz, Tække) og teorier om socialisering og internalisering (Mead). Teorierne sammenføjes til en ramme, hvor ud fra det diskuteres om og hvordan digitale medier (u)muliggør forskellige former for magt, der igen (u)muliggør forskellige...

 15. Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Final environmental impact statement

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1977-09-01

  This environmental statement for the Nevada Test Site (NTS) considers underground nuclear detonations with yields of one megaton or less, along with the preparations necessary for such detonations. The testing activities considered also include other continuing and intermittent activities, both nuclear and nonnuclear, which can best be conducted in the remote and controlled area of the Nevada Test Site. These activities are listed, with emphasis on weapons testing programs which do not remain static.

 16. Novel alpha-mannosidase inhibitors; Nye alfa-mannosidaseinhibitorer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Farr, R.A.; Kang, M.S.; Peet, N.P.; Sunkara, S.P.

  1997-05-20

  [4S-(4{alpha}, 4a{beta}, 6{alpha}, 7{alpha}, 7a{alpha})]-Octahydro-1H-1-pyridine-4,5,6,7-tetrols and [4R-(4{alpha}, 4a{alpha}, 5{alpha}, 6{beta}, 7{beta}, 7a{beta})]-octahydro-1H-1-pyridine-4,5,6,7-tetrols are useful inhibitors of alpha-mannosidase and are useful immunostimulants, chemoprotective and radioprotective agents and antimetastatic agents.

 17. Nye Lecture: Water Under Ice: Curiosities, Complexities, and Catastrophes

  Science.gov (United States)

  Clarke, G. K.

  2006-12-01

  Meltwater beneath glaciers and ice sheets activates some of the most curious and impressive phenomena known to glaciology. These range from the generation of miniscule electrokinetic currents by water flow through subglacial sediment to massive outburst floods that rearrange landscapes and deliver freshwater pulses to the ocean. The source of this water varies but is some mix of surface water and water melted from the glacier base by geothermal and frictional heating. The outflow of subglacial water is somewhat affected by bed topography but the dominant influence is from gradients in ice overburden pressure and thus from the surface topography of the ice sheet. Upslope water flow is possible and large adverse bed slopes are required before topographic water traps can exist. As a consequence, subglacial topographic basins tend to be leaky and less than 5% of the area of the contemporary Antarctic Ice Sheet provides suitable habitat for subglacial lakes. Following a variety of subglacial pathways, water can migrate toward the ice margins, either as a liquid or as refrozen meltwater accreted to the ice base. The morphology of the subglacial water system is thought to comprise a combination of sheet-like, channel-like, and vein-like elements, all of which lend themselves to mathematical representation. Water transport processes need not operate in a steady fashion and morphological switching between sheet-like and channel-like endmembers is linked to spectacular events such as glacier surges and outburst floods. Large outbursts of proglacially or subglacially-stored meltwater, the classic Icelandic j{ö}kulhaups, continue to occur in glaciated regions of the world and much larger floods were released during the Late Pleistocene--Early Holocene deglaciation of the Northern Hemisphere. Whether large subglacial lakes like Lake Vostok, Earth's seventh largest lake, have similar potential for delivering cataclysmic floods remains uncertain. The recent detection of a small flood occurring 4 km below the surface of the East Antarctic Ice Sheet has reignited interest in this important question. Complexity is the hallmark of nonlinear systems and the coupled subglacial interactions of ice, water, and sediment systems are certain to be nonlinear and complex. This complexity may account for the lack of agreement concerning the processes that govern subglacial landform genesis and which, for the most part, remain challenging and mysterious.

 18. To bier nye for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Hans Thomsen; Calabuig, Isabel; Madsen, Henning Bang

  2017-01-01

  Since the publication of the district catalogue on Danish bee species, an additional two species are hereby published as new records for the country: Osmia parietina Curtis, 1828 and Sphecodes rufiventris (Panzer, 1798). This brings the Danish bee fauna to a current total of 288 species, closing...... in on the number of bee species recorded for Sweden and Schleswig-Holstein in Germany. By a mistake in the catalogue on the names and distributions of Central European bees by Warncke (1986), both these new species were already listed as occurring in Denmark. This error was inherited in several recent printed...... and online catalogues on bee distributions. However, this error is hereby clarified and the recent recordings presented. This paper outlines the general biology and how to identify the two species O. parietina and S. rufiventris, and presents the details of the recording of the specimens and their respective...

 19. Nye behandlingsmuligheder ved primær immun trombocytopeni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gudbrandsdottir, Sif; Frederiksen, Henrik; Birgens, Henrik Sverre

  2011-01-01

  Primary immune thrombocytopenia (ITP)--formerly known as idiopathic thrombocytopenic purpura--is an autoimmune disorder characterized by immune mediated thrombocytopenia. The aetiology of ITP remains unknown, but studies have shown that multiple immunological mechanisms are involved in the pathog...

 20. Geologic evaluation of the Oasis Valley basin, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fridrich, C.J.; Minor, S.A.; and Mankinen, E.A.

  2000-01-13

  This report documents the results of a geologic study of the area between the underground-nuclear-explosion testing areas on Pahute Mesa, in the northwesternmost part of the Nevada Test Site, and the springs in Oasis Valley, to the west of the Test Site. The new field data described in this report are also presented in a geologic map that is a companion product(Fridrich and others, 1999) and that covers nine 7.5-minute quadrangles centered on Thirsty Canyon SW, the quadrangle in which most of the Oasis Valley springs are located. At the beginning of this study, published detailed maps were available for 3 of the 9 quadrangles of the study area: namely Thirsty Canyon (O'Connor and others, 1966); Beatty (Maldonado and Hausback, 1990); and Thirsty Canyon SE (Lipman and others, 1966). Maps of the last two of these quadrangles, however, required extensive updating owing to recent advances in understanding of the regional structure and stratigraphy. The new map data are integrated in this re port with new geophysical data for the Oasis Valley area, include gravity, aeromagnetic, and paleomagnetic data (Grauch and others, 1997; written comm., 1999; Mankinen and others, 1999; Hildenbrand and others, 1999; Hudson and others, 1994; Hudson, unpub. data).

 1. Nye diagnostiske tiltag ved akantamøbekeratitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Esben Tranholm; Heegaard, Steffen; Hjortdal, Jesper Østergaard

  2011-01-01

  Acanthamoeba keratitis is a rare but sight threatening condition. A major problem is that the disease is difficult to diagnose and often mistaken for herpes infection in its early stages. We present an update in diagnostics with the presentation of five recent cases of Acanthamoeba keratitis where...

 2. Türk Ordusunda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Burhan SAYILIR

  2013-09-01

  ı vefat etmesi halinde defterdeki askerle ilgili satıra bu bilgiler yazılırdı. Ancak çarpışmalar esnasında kayıp olan veya yaralı olarak ön hatlarda kalan askerlerle ilgili bilgiler sağlıklı olarak deftere kaydedilememekte ve bunlar daha çok akıbeti meçhul veya kayıp olarak kayda geçirilirlerdi. Balkan Savaşı’ndan sonra kumaş veya deri künyeler az sayıdaki askerin ceketlerinin iç kısımlarına dikilmeye başlanmıştır. Kimi askerlerin künyeleri ise birlik defterlerinde kayıtlı olduğu numara askerlerin ceketlerinin yakalarına dikilmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda Türk cephelerinde kayıpların fazla olması askerlerin kimlik bilgilerinin belirlenmesini güçlendirmiştir. Şehit askerin ailelerine yapılacak olan yardımlarla ilgili de problem çıkaran bu durumun giderilmesi için 1915 yılı Eylül-Ekim aylarında metal künyelerin hazırlanarak askerlerin boyunlarına asılması yöntemi uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama ile cephelerde akıbeti meçhul veya kayıp olarak kayıtlara geçen askerlerin sayılarının azaltılması, şehit olmasına rağmen hakkında kayıp göründüğü için ailelerin yardım alamamaların önüne geçilmesi, birliklerin kadrolarının tespit edilmesinin sağlanması düşünülmüştür. Künye kullanımının nedenleri arasında kuşkusuz en önemlisi şehit ailelerinin mağdur edilmemesiydi.

 3. Fokusgruppeinterview som led i en evalueringsproces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen-Mølgaard, Hanna; Harrit, Ole

  2006-01-01

  Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering......Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering...

 4. Discourse analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nexø, Sniff Andersen; Koch, Lene

  2008-01-01

  Kapitlet giver en basal introduktion til Michel Foucaults diskursanalyse, præsenteret med eksempler fra sundhedsområdet.......Kapitlet giver en basal introduktion til Michel Foucaults diskursanalyse, præsenteret med eksempler fra sundhedsområdet....

 5. The camp model for entrepreneurship teaching

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bager, Torben

  2011-01-01

  Artiklen omhandler brugen af camps i entrepreneurship undervising - illustreret med danske camp eksempler Udgivelsesdato: online 31.03.2010......Artiklen omhandler brugen af camps i entrepreneurship undervising - illustreret med danske camp eksempler Udgivelsesdato: online 31.03.2010...

 6. Designing for critique, designing for reflection

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løfgreen, Lars Bo

  2010-01-01

  Denne lærebog tilbyder ny viden om design og lærings-processer inden for især nye, konvergerende medier. Den er skrevet på engelsk og redigeret af 3 medieforskere fra Syddansk Universitet. I kapitlerne er designprocesser i en række forskellige medier beskrevet med illustrative eksempler fra film......, tv, computer og mobiltelefon. Såvel design af den enkelte medietekst som kommunikation på tværs af medier adresseres. Yderligere er der fokus på kreative medieskabelsesprocesser, der kan lede til innovation. Bogen er forsynet med arbejdsspørgsmål efter hvert af de 6 kapitler samt en udførlig...... litteraturliste og et stikordsregister. Bogen rummer kapitlerne: “Visual topography: analysing the visual context of an interactive interface” af Lise Agerbæk, “Designing (with) Creativity” af Heidi Philipsen, “Designing for critique, designing for reflection – the (re)emergence of aesthetics in current design...

 7. Streaming video - grundlæggende genrer i læringsomgivelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bo Fibiger

  2003-03-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518. Anvendelsen af internettet som platform for IKT-baseret læring har i høj grad været med til at lægge fokus på den skriftlige kommunikationsform – et forhold der bl.a. har været bestemt af den smalle båndbredde og mangel på komprimeringsværktøjer. Gennem de seneste år er komprimeringsteknologierne imidlertid blevet standardiseret og forbedret, netopkoblingen sker med en større båndbredde end tidligere (også de private opkoblinger, og udviklingen af såkaldte buffering-teknikker er med til at gøre distributionen af levende billeder til en naturlig del af netkommunikationen. Det må naturligvis få os, der arbejder med virtuelle læreprocesser, til at forholde os til, hvordan disse nye muligheder kan frugtbargøres i læringssammenhænge – uden at erfaringerne fra CSCL-traditionen dermed negligeres. Artiklen præsenterer tre typer af videobaserede læringsressourcer og giver eksempler på konkret anvendelse af disse.

 8. Autenticitetsstrategier i Triers triologier - om at skabe affekt via effekt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heidi Philipsen

  2007-04-01

  Full Text Available I denne artikel anskueliggøres, hvorledes forskellige filmiske strategier kan medvirke til at formidle autenticitetsfølelser til tilskueren. Artiklen diskuterer desuden ud fra eksempler, hvorledes filmisk autenticitet kan indkredses ved hjælp af Jay David Bolter og Richard Grusins begreber ’immediacy og ’hypermediacy’. Der argumenteres for, at der eksempelvis i film af Lars von Trier eksisterer et langt mere komplekst forhold mellem disse to begreber, end det anskues i Bolter og Grusins bog, Remediation. Men at begreberne fra denne bog kan medvirke til at kvalificere diskussionen om og forskning i autenticitet, bl.a. i nye film. Autenticitet, eller immediacy, optræder i Triers værker side om side og synes nærmest at betinge hinanden. Især filmen Idioterne (1999 analyseres i nærværende artikel som en film, der rummer en kompleks og særdeles iscenesat form for autenticitet. I denne film er bl.a. den radikale brug af filmiske virkemidler med til at skabe autenticitet. Artiklen medtænker endvidere, at ’de såkaldte naturlige historier’ ligeledes er strategier, der fremmaner følelsen af virkelighed både i Idioterne og andre nyere danske film.

 9. Afgørelsesbegrebet i socialretten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vangsgaard, Peter

  2018-01-01

  henblik på at præcisere formålet med de følgende dele. I anden og tredje del analyseres afgørelsesbegrebet i et retsstatsligt henholdsvis velfærdsstatsligt lys med særligt henblik på det sociale område. Artiklen vil i den fjerde, mest omfattende og afsluttende del sætte fokus på nogle eksempler på......Formålet med artiklen er, gennem anlæggelse af et historisk udviklingsperspektiv, at bidrage til forståelsen af nogle centrale problemstillinger vedrørende afgørelsesbegrebets anvendelse i socialforvaltningsretten. Antagelsen er, at afgørelsen, som mekanisme for udmøntning og fiksering af......, hvordan det konkurrencestatslige retsformat frembyder nye problemstillinger i forhold til afgørelsesbegrebet og dets praktiske anvendelse. Der rundes af med nogle principielle overvejelser om grundlaget for vurderingen af, om en beslutning kan (bør) karakteriseres som en beslutning eller som afgørelse....

 10. For og imod nationale test

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenbo, Sven Erik

  2007-01-01

  der nærmere ind på den nye situation i Danmark efter indførelsen af obligatoriske nationale test. Hvilke krav stiller det nationale testsystem til de indgående aktører? - Hvilke forventninger har man til dets indførelse? Og hvordan gennemføres testsystemet i praksis? For det tredje: Hvilke...... Artiklen berører først kort nogen mere almindelige forhold, der knytter sig til prøver, test og eksamenssystemer i almindelighed: Hvad er testsystemets historiske baggrund? Hvilke typer test findes der? Hvorfor anvender vi overhovedet prøver, test og karakterer i uddannelsessystemet? - Dernæst gås...... principielle argumenter taler for og hvilke imod indførelse af nationale test? Formålet er her at se på den logiske struktur, som denne argumentation kan og bør ske indenfor.  Og endelig: Hvilke argumenter anføres faktisk? Her omtales især nogle eksempler på empirisk funderede argumenter fra den nationale og...

 11. Future biogas plants. New systems and their economic potential; Fremtidens biogasfaellesanlaeg. Nye anlaegskoncepter og oekonomisk potentiale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensen, Johannes; Hjort-Gregersen, K.; Uellendahl, H.; Ahring, B.K.; Lau Baggesen, D.; Stockmarr, A.; Moeller, Henrik B.; Birkmose, T.

  2007-06-15

  The main objective of the project was the identification and analysis of new technical concepts for centralized biogas plants, which would make them less dependant on organic waste supplies, and thus be economically self sustained mainly on manure supplies. The analyses have been carried out as system analyses, where plant concepts have been evaluated in connection with agricultural areas. 8 scenarios where analyzed, of which 2 were reference scenarios. (au)

 12. Chemistry of diagenetically altered tuffs at a potential nuclear waste repository, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Broxton, D.E.; Warren, R.G.; Hagan, R.C.; Luedemann, G.

  1986-10-01

  The chemistry of diagenetically altered tuffs at a potential nuclear waste repository, Yucca Mountain, Nevada is described. These tuffs contain substantial amounts of zeolites that are highly sorptive of certain radionuclides. Because of their widespread distribution, the zeolitic tuffs could provide important barriers to radionuclide migration. Physical properties of these tuffs and of their constituent zeolites are influenced by their chemical compositions. This study defines the amount of chemical variability within diagenetically altered tuffs and within diagenetic minerals at Yucca Mountain. Zeolitic tuffs at Yucca Mountain formed by diagenetic alteration of rhyolitic vitric tuffs. Despite their similar starting compositions, these tuffs developed compositions that vary both vertically and laterally. Widespread chemical variations were the result of open-system chemical diagenesis in which chemical components of the tuffs were mobilized and redistributed by groundwaters. Alkalies, alkaline earths, and silica were the most mobile elements during diagenesis. The zeolitic tuffs can be divided into three compositional groups: (1) calcium- and magnesium-rich tuffs associated with relatively thin zones of alteration in the unsaturated zone; (2) tuffs in thick zones of alteration at and below the water table that grade laterally from sodic compositions on the western side of Yucca Mountain to calcic compositions on the eastern side; and (3) potassic tuffs at the north end of Yucca Mountain. Physical properties of tuffs and their consistuent zeolites at Yucca Mountain may be affected by variations in compositions. Properties important for assessment of repository performance include behavior and ion exchange

 13. Site environmental report for calendar year 1996: Yucca Mountain site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  1997-11-01

  The environmental program established by the Yucca Mountain Site Characterization Office (YMSCO) has been designed and implemented to protect, maintain, and restore environmental quality, minimize potential threats to the environment and the public, and comply with environmental policies and US Department of Energy (DOE) Orders. In accordance with DOE Order 5400.1, General Environmental Protection Program (DOE, 1990a), to be superseded by DOE Order 231.1 (under review), the status of the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP) environmental program has been summarized in this annual Site Environmental Report (SER) to characterize performance, document compliance with environmental requirements, and highlight significant programs and efforts during calendar year 1996

 14. Site environmental report for calendar year 1997, Yucca Mountain Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  1998-10-01

  This document is the seventh annual Site Environmental Report (SER) submitted by the Yucca Mountain Site Characterization Office (YMSCO) to describe the environmental program implemented by the US Department of Energy (DOE) at Yucca Mountain. As prescribed by the Nuclear Waste Policy Act (NWPA, 1982), this program ensures that site characterization activities are conducted in a manner that minimizes any significant adverse impacts to the environment and complies with all applicable laws and regulations. The most recent guidelines for the preparation of the SER place major emphasis on liquid and gaseous emissions of radionuclides, pollutants or hazardous substances; human exposure to radionuclides; and trends observed by comparing data collected over a period of years. To date, the YMP has not been the source of any radioactive emissions or been responsible for any human exposure to radionuclides. Minuscule amounts of radioactivity detected at the site are derived from natural sources or from dust previously contaminated by nuclear tests conducted in the past at the NTS. Because data for only a few years exist for the site, identification of long-term trends is not yet possible. Despite the lack of the aforementioned categories of information requested for the SER, the YMP has collected considerable material relevant to this report. An extensive environmental monitoring and mitigation program is currently in place and is described herein. Also, as requested by the SER guidelines, an account of YMP compliance with appropriate environmental legislation is provided

 15. Nye lektioner i kærlighedens teologi: Werner G. Jeanrond: Kærlighedens teologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Carsten

  2012-01-01

  Anmeldelse af Werner G. Jeanrond, Kærlighedens teologi, Frederiksberg: Aros Forlag 2012 (oversat fra engelsk A Theology of Love, London: T&T Clark 2010)......Anmeldelse af Werner G. Jeanrond, Kærlighedens teologi, Frederiksberg: Aros Forlag 2012 (oversat fra engelsk A Theology of Love, London: T&T Clark 2010)...

 16. Skole, livsverden og nye læringslandskaber - et debatoplæg om folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Hanne; Rønhede, Søren Lykke

  Forfatterne af denne bog kommer med bidrag, der udfordrer den nuværende dagsorden for folkeskolen. Der lægges op til nytænkning med henblik på at gøre hverdagen mere meningsfuld for børn og unge. Et større fokus på det digitale er her centralt, fordi det kan fremme meningsfuld læring, og fordi de...

 17. Udfordringer og mulige veje for den nye fællesfaglighed i naturfagene i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Lars Brian; Daugbjerg, Peer; Ormstrup, Inger Charlotte Nautrup

  2016-01-01

  naturfagsundervisningen på læreruddannelsen. Med afsæt i den eksisterende forskningslitteratur om tværfagligt samspil (afsæt i (Czerniak, 2007) indenfor naturfag designedes et spørgeskema mhp. at indfange læreres forståelse af tværfagligt samspil, deres erfaringer, selvtillid (self-efficacy) og praksis mht. fagligt...

 18. Archaeological studies at Drill Hole U20az Pahute Mesa, Nye county, Nevada. [Contains bibliography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Simmons, A.H.; Hemphill, M.L.; Henton, G.H.; Lockett, C.L.; Nials, F.L.; Pippin, L.C.; Walsh, L.

  1991-07-01

  During the summer of 1987, the Quaternary Sciences Center (formerly Social Science Center) of the Desert Research Institute (DRI), University of Nevada System, conducted data recovery investigations at five archaeological sites located near Drill Hole U20az on the Nevada Test Site in southern Nevada. These sites were among 12 recorded earlier during an archaeological survey of the drill hole conducted as part of the environmental compliance activities of the Department of Energy (DOE). The five sites discussed in this report were considered eligible for the National Register of Historic Places and were in danger of being adversely impacted by construction activities or by effects of the proposed underground nuclear test. Avoidance of these sites was not a feasible alternative; thus DRI undertook a data recovery program to mitigate expected adverse impacts. DRI's research plan included controlled surface collections and excavation of the five sites in question, and had the concurrence of the Nevada Division of Historic Preservation and Archaeology and the Advisory Council of Historic Preservation. Of the five sites investigated, the largest and most complex, 26Ny5207, consists of at least three discrete artifact concentrations. Sites 26Ny5211 and 26Ny5215, both yielded considerable assemblages. Site 26Ny5206 is very small and probably is linked to 26Ny5207. Site 26Ny5205 contained a limited artifact assemblage. All of the sites were open-air occurrences, and, with one exception contained no or limited subsurface cultural deposits. Only two radiocarbon dates were obtained, both from 26Ny5207 and both relatively recent. While the investigations reported in the volume mitigate most of the adverse impacts from DOE activities at Drill Hole U20az, significant archaeological sites may still exist in the general vicinity. Should the DOE conduct further activities in the region, additional cultural resource investigations may be required. 132 refs., 71 figs., 44 tabs.

 19. Archaeological data recovery at drill pad U19au, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henton, G.H.; Pippin, L.C.

  1991-01-01

  Construction activities accompanying underground nuclear tests result in the disturbance of the surface terrain at the Nevada Test Site. In compliance with Federal legislation (National Historic Preservation Act of 1966 (PL 89-665) and National Environmental Policy Act of 1969 (PL 91-190)), the US Department of Energy (DOE), Field Office, Nevada, has long required that cultural resources studies must precede all land-disturbing activities on the Nevada Test Site. In accordance with 36 CFR Part 800, these studies consist of archaeological surveys conducted prior to the land-disturbing activities. The intent of these surveys is to identify and evaluate all cultural resources that might be adversely affected by the proposed construction activity. This report presents the final analysis of the data recovered from archaeological investigations conducted at the U19au drill site and access road. This report includes descriptions of the archaeological sites as recorded during the original survey, the research design used to guide the investigations, the method and techniques used to collect and analyze the data, and the results and interpretations of the analysis. 200 refs., 112 figs., 53 tabs.

 20. Geothermal resource assessment of the Yucca Mountain Area, Nye County, Nevada. Final report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Flynn, T.; Buchanan, P.; Trexler, D. [Nevada Univ., Las Vegas, NV (United States). Harry Reid Center for Environmental Studies, Division of Earth Sciences; Shevenell, L., Garside, L. [Nevada Univ., Reno, NV (United States). Mackay School of Mines, Nevada Bureau of Mines and Geology

  1995-12-01

  An assessment of the geothermal resources within a fifty-mile radius of the Yucca Mountain Project area was conducted to determine the potential for commercial development. The assessment includes collection, evaluation, and quantification of existing geological, geochemical, hydrological, and geophysical data within the Yucca Mountain area as they pertain to geothermal phenomena. Selected geologic, geochemical, and geophysical data were reduced to a set of common-scale digital maps using Geographic Information Systems (GIS) for systematic analysis and evaluation. Available data from the Yucca Mountain area were compared to similar data from developed and undeveloped geothermal areas in other parts of the Great Basin to assess the resource potential for future geothermal development at Yucca Mountain. This information will be used in the Yucca Mountain Site Characterization Project to determine the potential suitability of the site as a permanent underground repository for high-level nuclear waste.

 1. Fagre nye arbejdsliv? – set gennem fire fremtrædende kritisk-sociologiske samtidsdiagnoser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Michael Hviid; Petersen, Anders

  2017-01-01

  of Arlie R. Hochschild. Finally, we have the ‘Precarization Diagnosis’ promoted by, amongst others, Guy Standing. Each of these diagnoses provides important conceptual and analytical ammunition for a scathing critique of contemporary work life. Finally, we discuss the pros and cons of these diagnoses...

 2. A Cold War Battlefield: Frenchman Flat Historic District, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johnson, William Gray [DRI; Holz, Barbara A [DRI; Jones, Robert [DRI

  2000-08-01

  This report provides the U.S. Department of Energy, Nevada Operations Office with the documentation necessary to establish the Frenchman Flat Historic District on the Nevada Test Site (NTS). It includes a list of historic properties that contribute to the eligibility of the district for inclusion in the National Register of Historic Places (NRHP) and provides contextual information establishing its significance. The list focuses on buildings, structures and features associated with the period of atmospheric testing of nuclear weapons on the NTS between 1951 and 1962. A total of 157 locations of buildings and structures were recorded of which 115 are considered to be eligible for the NRHP. Of these, 28 have one or more associated features which include instrumentation supports, foundations, etc. The large majority of contributing structures are buildings built to study the blast effects of nuclear weaponry. This has resulted in a peculiar accumulation of deteriorated structures that, unlike most historic districts, is best represented by those that are the most damaged. Limitations by radiological control areas, surface exposure and a focus on the concentration of accessible properties on the dry lake bed indicate additional properties exist which could be added to the district on a case-by-case basis.

 3. New energy technologies. Research, development and demonstration; Denmark; Nye energiteknologier. Forskning, udvikling og demonstration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holst Joergensen, B.; Muenster, M.

  2010-12-15

  This report was commissioned by the Danish Climate Commission in 2009 to analyse how research, development and demonstration (RD and D) on sustainable energy technologies can contribute to make Denmark independent on fossil energy by 2050. It focuses on the RD and D investments needed as well as adequate framework conditions for Danish knowledge production and diffusion within this field. First part focuses on the general aspects related to knowledge production and the challenges related to research. Energy technologies are categorized and recent attempt to optimize Danish efforts are addressed, including RD and D prioritisation, public-private partnerships and international RD and D cooperation. Part two describes the development and organisation of the Danish public RD and D activities, including benchmark with other countries. The national energy RD and D programmes and their contribution to the knowledge value chain are described as well as the coordination and alignment efforts. Part Three illustrates three national innovation systems for highly different technologies - wind, fuel cells and intelligent energy systems. Finally, six recommendations are put forward: to make a national strategic energy technology plan; to enforce the coordination and synergy between national RD and D programmes; to strengthen social science research related to the transition to a sustainable energy system; to increase public RD and D expenditure to at least 0.1% of GDP per year; to strengthen international RD and D cooperation; and to make a comprehensive analysis of the capacity and competence needs for the energy sector. (Author)

 4. Professionelle og medarbejderrepræsentanter - nye roller i arbejdsmiljøarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seim, Rikke; Møller, Niels; Limborg, Hans Jørgen

  2016-01-01

  approaches to their work, thereby representing different directions in the corporate work environment. In this article we examine what characterized the different approaches to the role of the OHS professional. We focus pecifically on the relationship between the role of OHS professional and the elected HS....... In this manner the companies are ensured access to OHS knowledge. The role as OHS professional may either supplement or, in some cases, take over from the employee-elected health and safety representatives (HS reps) and the internal health and safety organization. The interviewed OHS professionals had different...... reps. We introduce three different approaches to the role of OHS professional – ‘the system builder’, ‘the process oriented’ and ‘the operations oriented’ OHS professional. These three approaches represent fundamentally different understandings of the role of the employee-elected HS reps and the OHS...

 5. Site characterization and monitoring data from Area 5 Pilot Wells, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-02-01

  The Special Projects Section (SPS) of Reynolds Electrical ampersand Engineering Co., Inc. (REECO) is responsible for characterizing the subsurface geology and hydrology of the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site (NTS) for the US Department of Energy, Nevada Operations Office (DOE/NV), Environmental Restoration and Waste Management Division, Waste Operations Branch. The three Pilot Wells that comprise the Pilot Well Project are an important part of the Area 5 Site Characterization Program designed to determine the suitability of the Area 5 RWMS for disposal of low-level waste (LLW), mixed waste (MW), and transuranic waste (TRU). The primary purpose of the Pilot Well Project is two-fold: first, to characterize important water quality and hydrologic properties of the uppermost aquifer; and second, to characterize the lithologic, stratigraphic, and hydrologic conditions which influence infiltration, redistribution, and percolation, and chemical transport through the thick vadose zone in the vicinity of the Area 5 RWMS. This report describes Pilot Well drilling and coring, geophysical logging, instrumentation and stemming, laboratory testing, and in situ testing and monitoring activities

 6. Geological techniques utilized in trap Spring Field discovery, Railroad Valley, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dolly, E.D.

  1980-01-01

  The trap at Eagle Springs Field is a combination stratigraphic truncation-subcrop-fault trap. Production occurs from matrix and fracture porosity in reservoirs in the Sheep Pass Formation (Cretaceous and Eocene) and the Garrett Ranch volcanic group (Oligocene). Probably the most unique feature about the field is that the production occurs from the highest position on the lowermost fault block at the basin margin. On the adjacent higher fault blocks the reservoir beds were removed by erosion during the basin and range orogenic event. The position of the truncated edge of the lower Tertiary reservoir units is controlled by the fault pattern at the margin of the valley-basin Graben. Detailed geomorphic studies indicated that this fault pattern may be identified at the surface. Regional geomorphic mapping of fault patterns was conducted to localize areas with possible subcrop truncation patterns similar to Eagle Springs Field. 20 references.

 7. Flere nye behandlingsmuligheder ved hereditært angioødem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Åbom, Anne; Palarasah, Yaseelan; Bygum, Anette

  2012-01-01

  Hereditary angio-oedema (HAE) is a rare genetic disease caused by deficiency of complement C1 inhibitor. It is characterised by recurrent episodes of subcutaneous or submucosal oedema typically involving the extremities, bowel, face or larynx. Within the latest years it has become evident...... that the active mediator of HAE attacks is an increased level of bradykinin and various new treatment modalities have been developed. The aim of this paper is to give an update from the Danish HAE Comprehensive Care Centre on current treatment possibilities and address some of the challenges when diagnosing HAE....

 8. Nye metoder til evaluering af sensoriske, biomekaniske og motoriske funktioner i mave-tarm-kanalen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drewes, Asbjørn Mohr

  2009-01-01

  The article gives a review of new methods in gastroenterology. The >>functional lumen imaging probeevaluate the competence of sphincter regions during distension. The axial force probe can measure forces in the oesophagus during swallowing and give new information about...

 9. Nye molekylaere markører ved de kroniske myeloproliferative sygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Thomas Stauffer; Pallisgaard, Niels; Christensen, Jacob Haaber

  2006-01-01

  The Philadelphia-negative chronic myeloproliferative disorders feature autonomous myeloid hyperproliferation and hypersensitivity to a number of growth factors, which most recently have been shown to be explained by a guanine-to-thymidine mutation in the Janus tyrosine kinase (JAK2) gene, implica...

 10. Genetiske fund giver nye muligheder for udredning af arveligt malignt melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wadt, Karin; Drzewiecki, Krzysztof Tadeusz; Gerdes, Anne-Marie Axø

  2012-01-01

  Denmark is a high-risk country for malignant melanoma (MM).The incidence of MM has increased faster than the ones of any other cancer during the last ten years. 5-10% of the patients with MM report a family history of MM, and this is most likely caused by a combination of genetic and environmental...... factors. The genes disposing to MM are reviewed in this article and the challenges and ethical considerations concerning genetic counselling of families at high risk of MM are discussed....

 11. Site environmental report for calendar year 1994, Yucca Mountain Site, Nye County, Nevada.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-06-01

  The Yucca Mountain Site Characterization office has established an environmental program to ensure that facilities are operated in order to protect, maintain, and restore environmental quality, minimize potential threats to the environment and the public, and comply with environmental policies and US DOE orders. The status of the environmental program has been summarized in this annual report to characterize performance, confirm compliance with environmental requirements, and highlight significant programs and efforts during CY 1994. Monitoring, archaeology, groundwater, ecosystems, tortoise conservation, waste minimization, etc., are covered.

 12. Preliminary mapping of surficial geology of Midway Valley Yucca Mountain Project, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wesling, J.R.; Bullard, T.F.; Swan, F.H.; Perman, R.C.; Angell, M.M.; Gibson, J.D.

  1992-04-01

  The tectonics program for the proposed high-level nuclear waste repository at Yucca Mountain in southwestern Nevada must evaluate the potential for surface faulting beneath the prospective surface facilities. To help meet this goal, Quaternary surficial mapping studies and photolineament analyses were conducted to provide data for evaluating the location, recency, and style of faulting with Midway Valley at the eastern base of Yucca Mountain, the preferred location of these surface facilities. This interim report presents the preliminary results of this work

 13. Ogranichitel'nye mery ES v otnoshenii Rossii: pravovaja priroda i problema implementacii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Voinikov V.

  2015-02-01

  Full Text Available The author proposes his take on the EU sanctions against Russia. He aims to understand the legal nature of the EU restrictions, the exact procedure of their implementation, revision, and repeal, as well as their judicial review. To this end, he proposes a system of sanction classification, analyses current EU legislation on the imposition and implementation of sanctions, as well as the case law on the sanction policy. The author also examines EU sanctions imposed on other countries and compares them to the Russian ones. He thus comes up with the following classification of sanctions against Russia: individual sanctions, those targeted at Crimea and Sevastopol, and anti-Russian economic sanctions. He concludes that the EU sanctions against Russia are inconsistent with the legal nature of restrictive measures, since they are a punishment rather than a policy tool. The author believes that in the current political conditions it may be difficult for the European Union to reach a unanimous agreement to repeal or prolong the sanctions. This article is inspired by the discussions that took place during the international conference “Russia and the EU: the Question of Trust” held in Luxembourg on November, 28—29 (2014.

 14. Uddannelse til en accelereret samtid - nye ideer, ny læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Monty, Anita; Lindow, Bent Erik Kramer; Dyssegaard, Camilla Brørup

  Lederne nedsatte i foråret 2017 en tænketank, der skulle debattere fremtidens uddannelse ud fra en fælles erfaring af, at uddannelse som vi kender det i dag ikke matcher fremtidens omskiftelige behov for kompetenceudvikling. Nogle prognoser forudser at vi fremover skal gennemføre fem-seks uddanne...

 15. Sir Alex Fergusons otte ledelsesprincipper – tilfører de ledelsesdisciplinen nye indsigter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger Nielsen, Jeppe

  2015-01-01

  Fodbold og (offentlig) ledelse har umiddelbart ikke mange fællestræk, men der er måske inspiration at hente fra en af de mest anerkendte fodboldmanagers gennem tiden. I hvert fald er Sir Alex Fergusons ledelsesformular blevet en del af pensum på Harvard Business School. Men giver det virkelig god...

 16. Transportproteiner som drug-targets hos Plasmodium falciparum. Nye perspektiver i behandlingen af malaria

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellekvist, Peter; Colding, Hanne

  2006-01-01

  to identify, clone and characterise a number of these transport proteins from the parasite. Since the P. falciparum transport proteins differ from their human homologues, they may provide potential drug targets in the treatment of malaria. An example of a P. falciparum transport protein which seems promising...

 17. Highly insulating glazing in new multi-storey buildings; Hoejisolerende glaspartier i nye etageboliger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Engelund Thomsen, K.; Schmidt, H.; Aggerholm, S.

  2001-07-01

  The purpose of this report is to illustrate how highly insulating types of glazing can be used in multi-storey buildings for housing in new ways. These are energy efficient and provide good indoor climate and also satisfy requirements to high architectural quality. The project has resulted in a number of design proposal demonstrating how new types of glazing can be fitted into multi-storey buildings and how new facade expressions, space and lighting effects can be obtained by using highly insulating glass areas. The project is collaboration between the architects Boje Lundgaard and Lene Tranberg's Tegnestue, KAB Bygge og Boligadministration and Danish Building and Urban Research. Calculations of heat demand suggest that it is possible to meet the targets outlined in the Danish Government's action plan for energy. Energy 21 by using new types of highly insulating glazing in new buildings. Another 33% reduction of the heating demand is targeted in relation to existing requirements in the Danish Building Regulations 1995 (BR 95) and the Danish Building Regulations for Small Dwellings 1998 (BR-S 98). The project builds on experience gained from 'High-insulated Glass House' (Wittchen and Aggerholm, 1999) built on the housing estage Egebjerggaard in Ballerup, a suburb of Copenhagen. Examples of existing multi-storey buildings with glass facades show extensive use of glazing as early as 1830 in Spain. Walls preceding the curtain wall were built from wood and glass and rested on stone corbels at about 1 m from the load-bearing facade. The first multi-storey buildings with facades entirely made from glass date from the 1920s. The architect Le Corbusier was the first to create a building system that facilitated the construction of non-loadbearing facades. Various conditions must be especially considered at the design of facades with highly insulating glass areas, i.a. type of glass and glazing, solar shadings, frame constructions and airtightness. Compared with the requirements of BR 95, considerable improvements of the energy performance of glazed units have already taken place. Continued development is needed i.a. with development and application of spacers improved in terms of energy and slim frame profiles. The latter permits the use of a larger part of the window area for insulating glazing and also provides a larger glazing area. (au)

 18. Debat: Eksperimenter. Sådan undgår vi nye it-skandaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pries-Heje, Jan

  2016-01-01

  Professor ved CBIT ved Roskilde Universitet, Jan Pries-Heje, skriver i et debatindlæg, at man burde have forudset en række af de fejlslagne IT-projekter i den offentlige sektor. De fejlslagne projekter har kostet borgerne milliarder, hvor PolSag alene tegnede sig for en regning på 567 millioner kr....... Jan Pries-Heje kritiserer politikernes tro på, at man kunne udvikle med udgangspunkt i en række standardsystemer og ud fra Best Practice. Det kan man dog ikke gøre i store og komplekse projekter, fortæller han. I stedet efterlyser Jan Pries-Heje mere fleksibilitet og brugervenlighed...

 19. 1982 biotic survey of Yucca Mountain, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  O'Farrell, T.P.; Collins, E.

  1983-02-01

  In 1981 an extensive literature review was conducted to determine the current state of knowledge about the ecological characteristics of the Yucca Mountain study area and to identify what site-specific information was lacking. Based on the findings of the review a field study was initiated in 1982 to gather site-specific information on the ecological characteristics of the project area. The biota observed were representative of either the Mojave or Transition deserts that are widely distributed in southern Nevada and the arid Southwest. No unusual vegetation associations or assemblages of animals were observed. Based on observations of tracks and scats it was concluded that low numbers of both mule deer and feral burros used the area seasonally, and that neither species should be severely threatened by the proposed activities. The Mojave fishhook cactus and desert tortoise, both under consideration for federal protection as threatened species, were found to occur in the study area. The former was distributed in notable densities on the rocky ridgelines of Yucca Mountain in areas that should not be greatly disturbed by site characterization or future repository activities. Evidence of desert tortoise was observed throughout the project area to elevations of 5240 ft; however, relative densities were estimated to be low (less than 20 per square mile). Physical destruction of soils and native vegetation was determined to be the most significant negative effect associated with current and proposed characterization activities. Solution holes in exposed flat rock on ridgelines that served as passive collectors of precipitation and runoff were the only sources of free water observed. While these water supplies were not adequate to support riparian vegetation, there was evidence that they served as an important ephemeral source of water for wildlife

 20. A Historical Evaluation of the U15 Complex, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drollinger, Harold [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Holz, Barbara A. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Bullard, Thomas F. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Goldenberg, Nancy G. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Ashbaugh, Laurence J. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Griffin, Wayne R. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States)

  2014-01-01

  This report presents a historical evaluation of the U15 Complex on the Nevada National Security Site (NNSS) in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency. Three underground nuclear tests and two underground nuclear fuel storage experiments were conducted at the complex. The nuclear tests were Hard Hat in 1962, Tiny Tot in 1965, and Pile Driver in 1966. The Hard Hat and Pile Driver nuclear tests involved different types of experiment sections in test drifts at various distances from the explosion in order to determine which sections could best survive in order to design underground command centers. The Tiny Tot nuclear test involved an underground cavity in which the nuclear test was executed. It also provided data in designing underground structures and facilities to withstand a nuclear attack. The underground nuclear fuel storage experiments were Heater Test 1 from 1977 to 1978 and Spent Fuel Test - Climax from 1978 to 1985. Heater Test 1 was used to design the later Spent Fuel Test - Climax experiment. The latter experiment was a model of a larger underground storage facility and primarily involved recording the conditions of the spent fuel and the surrounding granite medium. Fieldwork was performed intermittently in the summers of 2011 and 2013, totaling 17 days. Access to the underground tunnel complex is sealed and unavailable. Restricted to the surface, four buildings, four structures, and 92 features associated with nuclear testing and fuel storage experiment activities at the U15 Complex have been recorded. Most of these are along the west side of the complex and next to the primary access road and are characteristic of an industrial mining site, albeit one with scientific interests. The geomorphological fieldwork was conducted over three days in the summer of 2011. It was discovered that major modifications to the terrain have resulted from four principal activities. These are road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, site preparation for activities related to the tests and experiments, and construction of drill pads and retention ponds. Six large trenches for exploring across the Boundary geologic fault are also present. The U15 Complex, designated historic district 143 and site 26NY15177, is eligible to the National Register of Historic Places under Criteria A, C, and D of 36 CFR Part 60.4. As a historic district and archaeological site eligible to the National Register of Historic Places, the Desert Research Institute recommends that the area defined for the U15 Complex, historic district 143 and site 26NY15117, be left in place in its current condition. The U15 Complex should also be included in the NNSS cultural resources monitoring program and monitored for disturbances or alterations.

 1. Kan nye VHS udbrud i regnbueørred forebygges ved vaccination eller avl?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Niels

  Tørlægning og desinfektion har traditionelt været brugt til at bekæmpe virussygdommen Egtvedsyge (VHS) i danske ørred-dambrug og lige nu regnes VHS for udryddet. Det har dog vist sig, at der hos vilde fiskebestande i havet findes VHS virus, som under visse omstændigheder må forventes at kunne...... inficere regnbueørreder opdrættet i havbrug. Men en DNA vaccine udviklet på Veterinærinstituttet i Århus vil kunne beskytte fiskene mod sygdomsudbrud. Traditionelle vacciner baserer sig på dræbt eller svækket virus, men denne såkaldte DNA-vaccine består af et plasmid (cirkulær DNA-struktur) med et gen, der...... koder for virusets overfladeprotein. Når plasmidet sprøjtes ind i en fisks rygmuskel, vil det blive optaget af en del af muskelcellerne på injektionsstedet, dog uden at plasmidets gener kommer ind i cellernes egne kromosomer. Fidusen er, at disse muskelceller herefter kan lave virusproteinet på samme...

 2. Well Completion Report for Corrective Action Unit 443 Central Nevada Test Area Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  2009-12-01

  The drilling program described in this report is part of a new corrective action strategy for Corrective Action Unit (CAU) 443 at the Central Nevada Test Area (CNTA). The drilling program included drilling two boreholes, geophysical well logging, construction of two monitoring/validation (MV) wells with piezometers (MV-4 and MV-5), development of monitor wells and piezometers, recompletion of two existing wells (HTH-1 and UC-1-P-1S), removal of pumps from existing wells (MV-1, MV-2, and MV-3), redevelopment of piezometers associated with existing wells (MV-1, MV-2, and MV-3), and installation of submersible pumps. The new corrective action strategy includes initiating a new 5-year proof-of-concept monitoring period to validate the compliance boundary at CNTA (DOE 2007). The new 5-year proof-of-concept monitoring period begins upon completion of the new monitor wells and collection of samples for laboratory analysis. The new strategy is described in the Corrective Action Decision Document/Corrective Action Plan addendum (DOE 2008a) that the Nevada Division of Environmental Protection approved (NDEP 2008).

 3. Ensilering og foderværdi af nye græsmarksafgrøder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weisbjerg, Martin Riis; Kristensen, Niels Bastian; Søegaard, Karen

  2010-01-01

  Alm. rajgræs, rajsvingel, hvidkløver, rødkløver og lucerne blev høstet ved forskelligt udviklingstrin i 1. og 3. slæt. De høstede prøver blev analyseret for foderværdi, og en del blev ensileret i laboratorieskala ved to forskellige  fortørringsgrader (tørstofprocenter). Græsser og bælgplanter var...

 4. Mobbing - et forsøk på nye teoretiske perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dag Nome

  2014-01-01

  Full Text Available This article discusses the understanding of bullying and how it first appears as a phenomenon in early childhood. Empirical research on the social life of young children indicates a capacity for empathy that is independent of social learning. Based upon Merleau-Ponty`s philosophy of the body and Levinas’s existentialist notion of the origin of morality, the article emphasize empathy and the sense of responsibility as a fundamental event in our initial encounter with one another – not learned competence based on cognitive refl ections. Anti-social behavior like bullying is therefore considered to be a narrowing of the initial openness for others entering our life-world, not a result of a natural urge to power and dominance.

 5. Mobbing - et forsøk på nye teoretiske perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dag Nome

  2015-01-01

  Full Text Available This article discusses the understanding of bullying and how it first appears as a phenomenon in early childhood. Empirical research on the social life of young children indicates a capacity for empathy that is independent of social learning. Based upon Merleau-Ponty`s philosophy of the body and Levinas’s existentialist notion of the origin of morality, the article emphasize empathy and the sense of responsibility as a fundamental event in our initial encounter with one another – not learned competence based on cognitive refl ections. Anti-social behavior like bullying is therefore considered to be a narrowing of the initial openness for others entering our life-world, not a result of a natural urge to power and dominance.

 6. Paleoseismic investigations of Stagecoach Road fault, southeastern Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Menges, C.M.; Oswald, J.A.; Coe, J.A.; Lundstrom, S.C.; Paces, J.B.; Mahan, S.A.; Widmann, B.; Murray, M.

  1998-04-01

  This report summarizes the results of paleoseismic investigations at two trenches (SCR-T1 and SCR-T3) excavated across the Stagecoach Road (SCR) fault at the southeastern margin of Yucca Mountain. The results of these studies are based on detailed mapping or logging of geologic and structural relationships exposed in trench walls, combined with descriptions of lithologic units, associated soils, and fault-related deformation. The ages of trench deposits are determined directly from geochronologic dating of selected units and soils, supplemented by stratigraphic and soil correlations with other surficial deposits in the Yucca Mountain area. The time boundaries used in this report for subdivision of the Quaternary period are listed in a table. These data and interpretations are used to identify the number, amounts, timing, and approximately lengths of late to middle Quaternary (less than 200 ka) surface-faulting events associated with paleoearthquakes at the trench sites. This displacement history forms the basis for calculating paleoearthquake recurrence intervals and fault-slip rates for the Stagecoach Road fault and allows comparison with fault behavior on other Quaternary faults at or near Yucca Mountain.

 7. Geokemi i Siri Canyon - nye idéer til olieefterforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Johan B.; Friis, Henrik; Poulsen, Mette Lise Kjær

  2007-01-01

  Et stort geokemiprojekt omhandlende Siri Fairway kernerne, blev startet i 2003. Projektet var et samarbejde mellem partnerne i Siri Fairway licenserne, DONG Energy, Altinex OIL (nu Noreco Oil), RWE Dea og Paladin (nu Talisman) og Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Projektet havde ingen...... specifikke modeller og teser der skulle afprøves, men skulle bredt undersøge om geokemiske tilgangsvinkler kunne hjælpe med olie efterforskning og -produktion i Siri Fairwayen. Mere end 20 efterforsknings- og vurderingsbrønde blev undersøgt, repræsenterende omkring 1200 kernemeter sediment....

 8. Den skjulte Oldtid – den nye udstilling på Nationalmuseet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingemann, Bruno

  2009-01-01

  Enhver udstilling konstruerer sin besøgende! Man skal som besøgende have bestemte forudsætninger, en vis viden, kende bestemte kategorier, have en bestemt form for nysgerrighed – og det er udstillingen som skaber dette særsprog med dets muligheder for at udelukke eller inkludere den besøgende. De...

 9. Forventninger om nye standarder m.v. i 2012-2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiertzner, Lars

  2012-01-01

  Denne artikel præsenterer kortfattet IAASB' s igangværende og forventet kommende projekter inden for de næste par år. Emnets relevans er indlysende, idet IAASB er den direkte pipeline til kommende ændringer af standarder m.v. for danske godkendte revisorer. Kilderne til fremstillingen er dels...

 10. Geohydrology of test well USW H-3, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Thordarson, William; Rush, F.E.; Waddell, S.J.

  1985-01-01

  Test well USW H-3 is one of several wells drilled in the southwestern part of the Nevada Test Site for hydraulic testing, hydrologic monitoring, and geophysical logging. The work was performed in cooperation with the U.S. Department of Energy. The rocks penetrated by the well to a total depth of 1,219 meters were volcanic tuffs of Tertiary age. The most transmissive zone in this well is in the upper part of the Tram Member of the Crater Flat Tuff that was penetrated at a depth from 809 to 841 meters; transmissivity is about 7 x 10 -1 meter squared per day. The remainder of the rocks penetrated between the depths of 841 to 1,219 meters have a transmissivity of about 4 x 10 -1 meter squared per day and are predominatly in the Tram Member of the Crater Flat Tuff and the Lithic Ridge Tuff in the depths from 841 to 1,219 meters. (USGS)

 11. Geothermal resource assessment of the Yucca Mountain Area, Nye County, Nevada. Final report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Flynn, T.; Buchanan, P.; Trexler, D.

  1995-12-01

  An assessment of the geothermal resources within a fifty-mile radius of the Yucca Mountain Project area was conducted to determine the potential for commercial development. The assessment includes collection, evaluation, and quantification of existing geological, geochemical, hydrological, and geophysical data within the Yucca Mountain area as they pertain to geothermal phenomena. Selected geologic, geochemical, and geophysical data were reduced to a set of common-scale digital maps using Geographic Information Systems (GIS) for systematic analysis and evaluation. Available data from the Yucca Mountain area were compared to similar data from developed and undeveloped geothermal areas in other parts of the Great Basin to assess the resource potential for future geothermal development at Yucca Mountain. This information will be used in the Yucca Mountain Site Characterization Project to determine the potential suitability of the site as a permanent underground repository for high-level nuclear waste

 12. Exploration of the Upper Hot Creek Ranch Geothermal Resource, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dick Benoit; David Blackwell

  2006-01-01

  The Upper Hot Creek Ranch (UHCR) geothermal system had seen no significant exploration activity prior to initiation of this GRED III project. Geochemical geothermometers calculated from previously available but questionable quality analyses of the UHCR hot spring waters indicated possible subsurface temperatures of +320 oF. A complex Quaternary and Holocene faulting pattern associated with a six mile step over of the Hot Creek Range near the UHCR also indicated that this area was worthy of some exploration activity. Permitting activities began in Dec. 2004 for the temperature-gradient holes but took much longer than expected with all drilling permits finally being received in early August 2005. The drilling and geochemical sampling occurred in August 2005. Ten temperature gradient holes up to 500’ deep were initially planned but higher than anticipated drilling and permitting costs within a fixed budget reduced the number of holes to five. Four of the five holes drilled to depths of 300 to 400’ encountered temperatures close to the expected regional thermal background conditions. These four holes failed to find any evidence of a large thermal anomaly surrounding the UHCR hot springs. The fifth hole, located within a narrow part of Hot Creek Canyon, encountered a maximum temperature of 81 oF at a depth of 105’ but had cooler temperatures at greater depth. Temperature data from this hole can not be extrapolated to greater depths. Any thermal anomaly associated with the UHCR geothermal system is apparently confined to the immediate vicinity of Hot Creek Canyon where challenges such as topography, a wilderness study area, and wetlands issues will make further exploration time consuming and costly. Ten water samples were collected for chemical analysis and interpretation. Analyses of three samples of the UHCR thermal give predicted subsurface temperatures ranging from 317 to 334 oF from the Na-K-Ca, silica (quartz), and Na-Li geothermometers. The fact that all three thermometers closely agree gives the predictions added credibility. Unfortunately, the final result of this exploration is that a moderate temperature geothermal resource has been clearly identified but it appears to be restricted to a relatively small area that would be difficult to develop.

 13. Exploration of the Upper Hot Creek Ranch Geothermal Resource, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dick Benoit; David Blackwell

  2005-10-31

  The Upper Hot Creek Ranch (UHCR) geothermal system had seen no significant exploration activity prior to initiation of this GRED III project. Geochemical geothermometers calculated from previously available but questionable quality analyses of the UHCR hot spring waters indicated possible subsurface temperatures of +320 oF. A complex Quaternary and Holocene faulting pattern associated with a six mile step over of the Hot Creek Range near the UHCR also indicated that this area was worthy of some exploration activity. Permitting activities began in Dec. 2004 for the temperature-gradient holes but took much longer than expected with all drilling permits finally being received in early August 2005. The drilling and geochemical sampling occurred in August 2005. Ten temperature gradient holes up to 500’ deep were initially planned but higher than anticipated drilling and permitting costs within a fixed budget reduced the number of holes to five. Four of the five holes drilled to depths of 300 to 400’ encountered temperatures close to the expected regional thermal background conditions. These four holes failed to find any evidence of a large thermal anomaly surrounding the UHCR hot springs. The fifth hole, located within a narrow part of Hot Creek Canyon, encountered a maximum temperature of 81 oF at a depth of 105’ but had cooler temperatures at greater depth. Temperature data from this hole can not be extrapolated to greater depths. Any thermal anomaly associated with the UHCR geothermal system is apparently confined to the immediate vicinity of Hot Creek Canyon where challenges such as topography, a wilderness study area, and wetlands issues will make further exploration time consuming and costly. Ten water samples were collected for chemical analysis and interpretation. Analyses of three samples of the UHCR thermal give predicted subsurface temperatures ranging from 317 to 334 oF from the Na-K-Ca, silica (quartz), and Na-Li geothermometers. The fact that all three thermometers closely agree gives the predictions added credibility. Unfortunately, the final result of this exploration is that a moderate temperature geothermal resource has been clearly identified but it appears to be restricted to a relatively small area that would be difficult to develop.

 14. Final Environmental Assessment for solid waste disposal, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  1995-08-01

  New solid waste regulations require that the existing Nevada Test Site (NTS) municipal landfills, which receive less than 20 tons of waste per day, be permitted or closed by October 9, 1995. In order to be permitted, the existing landfills must meet specific location, groundwater monitoring, design, operation, and closure requirements. The issuance of these regulations has resulted in the need of the Department of Energy (DOE) to provide a practical, cost-effective, environmentally sound means of solid waste disposal at the NTS that is in compliance with all applicable federal, state, and local regulations. The current landfills in Areas 9 and 23 on the Nevada Test Site do not meet design requirements specified in new state and federal regulations. The DOE Nevada Operations Office prepared an environmental assessment (EA) to evaluate the potential impacts of the proposal to modify the Area 23 landfill to comply with the new regulations and to close the Area 9 landfill and reopen it as Construction and Demolition debris landfill. Based on information and analyses presented in the EA, DOE has determined that the proposed action would not constitute a major federal action significantly affecting the quality of the human environment within the meaning of the National Environmental Policy Act. Therefore, an environmental impact statement (EIS) is not required. This report contains the Environmental Assessment, as well as the Finding of No Significant Impact (FONSI)

 15. Mød din nye kræftlæge: Dr. Microsoft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hokland, Peter

  2016-01-01

  Blogs og chats med beskrivelser af symptomer og bekymringer på nettet er blevet anvendt af forskere til at spore patienter, som efterfølgende får stillet en kræftdiagnose. I teorien kan søgemaskiner som Google og Bing stille diagnosen tidligere og måske redde menneskeliv.......Blogs og chats med beskrivelser af symptomer og bekymringer på nettet er blevet anvendt af forskere til at spore patienter, som efterfølgende får stillet en kræftdiagnose. I teorien kan søgemaskiner som Google og Bing stille diagnosen tidligere og måske redde menneskeliv....

 16. Skønhed og rædsel i den nye Pharma Science Building

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reeh, Henrik

  2016-01-01

  Reportage fra et fælles besøg i den nyligt indviede PharmaScience Building, Københavns Universitet, juni 2016. Teksten om mødet mellem journalist og forsker på den ene side og bygningen og dens brugere på den anden side. Journalist Christoffer Zieler henviser til Henrik Reehs separat offentliggjo......Reportage fra et fælles besøg i den nyligt indviede PharmaScience Building, Københavns Universitet, juni 2016. Teksten om mødet mellem journalist og forsker på den ene side og bygningen og dens brugere på den anden side. Journalist Christoffer Zieler henviser til Henrik Reehs separat...

 17. Field trip report: Observations made at Yucca Mountain, Nye County, Nevada. Special report No. 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hill, C.A.

  1993-03-01

  A field trip was made to the Yucca Mountain area on December 5-9, 1992 by Jerry Frazier, Don Livingston, Christine Schluter, Russell Harmon, and Carol Hill. Forty-three separate stops were made and 275 lbs. of rocks were collected during the five days of the field trip. Key localities visited were the Bare Mountains, Yucca Mountain, Calico Hills, Busted Butte, Harper Valley, Red Cliff Gulch, Wahmonie Hills, Crater Flat, and Lathrop Wells Cone. This report only describes field observations made by Carol Hill. Drawings are used rather than photographs because cameras were not permitted on the Nevada Test Site during this trip

 18. Secondary mineral evidence of large-scale water table fluctuations at Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Whelan, J.F.; Moscati, R.J.; Marshall, B.D

  1997-12-01

  At Yucca Mountain, currently under consideration as a potential permanent underground repository for high-level radioactive wastes, the present-day water table is 500 to 700 m deep. This thick unsaturated zone (UZ) is part of the natural barrier system and is regarded as a positive attribute of the potential site. The USGS has studied the stable isotopes and petrography of secondary calcite and silica minerals that coat open spaces in the UZ and form irregular veins and masses in the saturated zone (SZ). This paper reviews the findings from the several studies undertaken at Yucca Mountain on its mineralogy

 19. Nye og kommende diagnostiske undersøgelser for kræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højgaard, Liselotte

  2011-01-01

  In patients with cancer the correct diagnosis is the basis for the correct treatment. Ultrasound, CT, MRI, SPECT and PET/CT are used for primary diagnosis, staging, evaluation of treatment effect, control, in patients with relapse and for planning of radiation therapy. The choice is made after...

 20. Nye muligheder på vej til behandling af aldersrelateret maculadegeneration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rafique, Irfan; Munch, Inger Christine

  2013-01-01

  Currently, age-related macular degeneration (AMD) is untreatable, except for its neovascular complications. We review the primary pathogenesis of AMD and the pipeline of experimental interventions currently under way in clinical trials. They focus on four mechanisms: suppression of inflammation......, visual cycle modification, prevention of oxidative damage and neuroprotection. Regulatory approval is years away, but the development may be accelerated by re-purposing of medications designed for systemic diseases....

 1. Environmental assessment for liquid waste treatment at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-01-01

  This environmental assessment (EA) examines the potential impacts to the environment from treatment of low-level radioactive liquid and low-level mixed liquid and semi-solid wastes generated at the Nevada Test Site (NTS). The potential impacts of the proposed action and alternative actions are discussed herein in accordance with the National Environmental Policy Act (NEPA) of 1969, as amended in Title 42 U.S.C. (4321), and the US Department of Energy (DOE) policies and procedures set forth in Title 10 Code of Federal Regulations (CFR) Part 1021 and DOE Order 451.1, ``NEPA Compliance Program.`` The potential environmental impacts of the proposed action, construction and operation of a centralized liquid waste treatment facility, were addressed in the Final Environmental Impact Statement for the Nevada Test Site and Off-Site Locations in the State of Nevada. However, DOE is reevaluating the need for a centralized facility and is considering other alternative treatment options. This EA retains a centralized treatment facility as the proposed action but also considers other feasible alternatives.

 2. Lavvækst kan være den nye normaltilstand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stahl, Rune Møller; Hansen, Bue Rübner

  2014-01-01

  Der er intet, der tyder på, at vi er på vej tilbage til de vækstrater, vi var vant til før krisen. Hvis ikke det skal betyde krise, nød og øget ulighed, kræver det politisk vilje til omfordeling......Der er intet, der tyder på, at vi er på vej tilbage til de vækstrater, vi var vant til før krisen. Hvis ikke det skal betyde krise, nød og øget ulighed, kræver det politisk vilje til omfordeling...

 3. Genetiske fund giver nye muligheder for udredning af arveligt malignt melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wadt, Karin Anna Wallentin; Drzewiecki, Krzysztof Tadeusz; Gerdes, Anne-Marie Axø

  2012-01-01

  Denmark is a high-risk country for malignant melanoma (MM).The incidence of MM has increased faster than the ones of any other cancer during the last ten years. 5-10% of the patients with MM report a family history of MM, and this is most likely caused by a combination of genetic and environmenta...... factors. The genes disposing to MM are reviewed in this article and the challenges and ethical considerations concerning genetic counselling of families at high risk of MM are discussed.......Denmark is a high-risk country for malignant melanoma (MM).The incidence of MM has increased faster than the ones of any other cancer during the last ten years. 5-10% of the patients with MM report a family history of MM, and this is most likely caused by a combination of genetic and environmental...

 4. Geohydrology of rocks penetrated by test well USW H-6, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Craig, R.W.; Reed, R.L.

  1991-01-01

  Test well USW H-6 is one of several wells drilled in the Yucca Mountain area near the southwestern part of the Nevada Test Site for investigations related to isolation of high-level nuclear waste. This well was drilled to a depth of 1,220 meters. Rocks penetrated are predominantly ash-flow tuffs of Tertiary age, with the principal exception of dacitic(?) lave penetrated at a depth from 877 to 1,126 meters. The composite static water level was about 526 meters below the land surface; the hydraulic head increased slightly with depth. Most permeability in the saturated zone is in two fractured intervals in Crater Flat Tuff. Based on well-test data using the transitional part of a dual-porosity solution, an interval of about 15 meters in the middle part of the Bullfrog Member of the Crater Flat Tuff has a calculated transmissivity of about 140 meters squared per day, and an interval of about 11 meters in the middle part of the Tram Member of the Crater Flat Tuff has a calculated transmissivity of about 75 meters squared per day. The upper part of the Bullfrog Member has a transmissivity of about 20 meters squared per day. The maximum likely transmissivity of any rocks penetrated by the test well is about 480 meters squared per day, based on a recharge-boundary model. The remainder of the open hole had no detectable production. Matrix hydraulic conductivity ranges from less than 5 x 10 -5 to 1 x 10 -3 meter per day. Ground water is a sodium bicarbonate type that is typical of water from tuffaceous rock of southern Nevada. The apparent age of the water is about 14,6000 years. 29 refs., 26 figs., 5 tabs

 5. Environmental assessment for liquid waste treatment at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  1997-01-01

  This environmental assessment (EA) examines the potential impacts to the environment from treatment of low-level radioactive liquid and low-level mixed liquid and semi-solid wastes generated at the Nevada Test Site (NTS). The potential impacts of the proposed action and alternative actions are discussed herein in accordance with the National Environmental Policy Act (NEPA) of 1969, as amended in Title 42 U.S.C. (4321), and the US Department of Energy (DOE) policies and procedures set forth in Title 10 Code of Federal Regulations (CFR) Part 1021 and DOE Order 451.1, ''NEPA Compliance Program.'' The potential environmental impacts of the proposed action, construction and operation of a centralized liquid waste treatment facility, were addressed in the Final Environmental Impact Statement for the Nevada Test Site and Off-Site Locations in the State of Nevada. However, DOE is reevaluating the need for a centralized facility and is considering other alternative treatment options. This EA retains a centralized treatment facility as the proposed action but also considers other feasible alternatives

 6. A Historical Evaluation of the U15 Complex, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drollinger, Harold [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Holz, Barbara A. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Bullard, Thomas F. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Goldenberg, Nancy G. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Ashbaough, Laurence J. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States); Griffin, Wayne R. [Desert Research Inst., Nevada University, Reno, NV (United States)

  2014-01-09

  This report presents a historical evaluation of the U15 Complex on the Nevada National Security Site (NNSS) in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency. Three underground nuclear tests and two underground nuclear fuel storage experiments were conducted at the complex. The nuclear tests were Hard Hat in 1962, Tiny Tot in 1965, and Pile Driver in 1966. The Hard Hat and Pile Driver nuclear tests involved different types of experiment sections in test drifts at various distances from the explosion in order to determine which sections could best survive in order to design underground command centers. The Tiny Tot nuclear test involved an underground cavity in which the nuclear test was executed. It also provided data in designing underground structures and facilities to withstand a nuclear attack. The underground nuclear fuel storage experiments were Heater Test 1 from 1977 to 1978 and Spent Fuel Test - Climax from 1978 to 1985. Heater Test 1 was used to design the later Spent Fuel Test - Climax experiment. The latter experiment was a model of a larger underground storage facility and primarily involved recording the conditions of the spent fuel and the surrounding granite medium. Fieldwork was performed intermittently in the summers of 2011 and 2013, totaling 17 days. Access to the underground tunnel complex is sealed and unavailable. Restricted to the surface, four buildings, four structures, and 92 features associated with nuclear testing and fuel storage experiment activities at the U15 Complex have been recorded. Most of these are along the west side of the complex and next to the primary access road and are characteristic of an industrial mining site, albeit one with scientific interests. The geomorphological fieldwork was conducted over three days in the summer of 2011. It was discovered that major modifications to the terrain have resulted from four principal activities. These are road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, site preparation for activities related to the tests and experiments, and construction of drill pads and retention ponds. Six large trenches for exploring across the Boundary geologic fault are also present. The U15 Complex, designated historic district 143 and site 26NY15177, is eligible to the National Register of Historic Places under Criteria A, C, and D of 36 CFR Part 60.4. As a historic district and archaeological site eligible to the National Register of Historic Places, the Desert Research Institute recommends that the area defined for the U15 Complex, historic district 143 and site 26NY15117, be left in place in its current condition. The U15 Complex should also be included in the NNSS cultural resources monitoring program and monitored for disturbances or alterations.

 7. Hydraulic Characterization of Overpressured Tuffs in Central Yucca Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  K.J. Halford; R.J. Laczniak; D.L. Galloway

  2005-10-07

  A sequence of buried, bedded, air-fall tuffs has been used extensively as a host medium for underground nuclear tests detonated in the central part of Yucca Flat at the Nevada Test Site. Water levels within these bedded tuffs have been elevated hundreds of meters in areas where underground nuclear tests were detonated below the water table. Changes in the ground-water levels within these tuffs and changes in the rate and distribution of land-surface subsidence above these tuffs indicate that pore-fluid pressures have been slowly depressurizing since the cessation of nuclear testing in 1992. Declines in ground-water levels concurrent with regional land subsidence are explained by poroelastic deformation accompanying ground-water flow as fluids pressurized by underground nuclear detonations drain from the host tuffs into the overlying water table and underlying regional carbonate aquifer. A hydraulic conductivity of about 3 x 10-6 m/d and a specific storage of 9 x 10-6 m-1 are estimated using ground-water flow models. Cross-sectional and three-dimensional ground-water flow models were calibrated to measured water levels and to land-subsidence rates measured using Interferometric Synthetic Aperture Radar. Model results are consistent and indicate that about 2 million m3 of ground water flowed from the tuffs to the carbonate rock as a result of pressurization caused by underground nuclear testing. The annual rate of inflow into the carbonate rock averaged about 0.008 m/yr between 1962 and 2005, and declined from 0.005 m/yr in 2005 to 0.0005 m/yr by 2300.

 8. Future biogas plants. New plant outlines and economic potential; Fremtidens biogasfaellesanlaeg. Nye anlaegskoncepter og oekonomisk potentiale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensen, Johannes (ed.)

  2006-06-16

  The Working Paper is the first joint reporting from a project aiming at identifying new outlines for joint biogas plants with profitable operation mainly based on slurry. So far a pre-requisition for profitable operation has been supply of 20-25% organic waste as supplement to the slurry, partly because organic waste increases gas production, and partly to collect recipient fee. The new outlines, which are analysed, represent different combinations of technology for separation, pre-treatment and re-circulation, including separation at each separate farm and separation of degassed slurry. Simultaneously with an increased gas yield, a number of synergy effects are achieved, which can contribute to ensure an environmentally friendly distribution and use of the nutrients, especially in areas with large concentrations of animal husbandry. (BA)

 9. The archaeology of drill hole U20bc, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  McLane, A.R.; Hemphill, M.L.; Livingston, S.J.; Pippin, L.C.; Walsh, L.A.

  1992-01-01

  Impacts to four sites near drill hole U20bc on Pahute Mesa in the northwestern part of the Nevada Test Site were mitigated through data recovery. The work was done during 1988 by the Desert Research Institute for the Department of Energy, Nevada Field Office (DOE/NV)- The four sites that warranted data recovery were 26NY3171, 26NY3173, 26NY5561 and 26NY5566. These sites had previously been determined eligible to the National Register of Historic Places. They were temporary camps that contained lithic debitage, projectile points, milling stones and pottery, and therefore contributed significant information concerning the prehistory of the area. The study of the archaeological remains shows that the prehistoric people subsisted on plant foods and game animals as determined by the artifacts including manos, metates, pottery, lithic scrapers, and projectile points. The time sensitive arfifacts (pottery and diagnostic points) suggest that the region was used from about 12,000 B.P. to just before the historic period, possibly 150 years ago. DOE/NV has met its obligation to mitigate adverse impacts to the cultural resources at U20bc. Therefore, it is recommended that this project proceed as planned

 10. Archaeological data recovery at drill pad U19au, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Henton, G.H.; Pippin, L.C.

  1991-01-01

  Construction activities accompanying underground nuclear tests result in the disturbance of the surface terrain at the Nevada Test Site. In compliance with Federal legislation (National Historic Preservation Act of 1966 [PL 89-665] and National Environmental Policy Act of 1969 [PL 91-190]), the US Department of Energy (DOE), Field Office, Nevada, has long required that cultural resources studies must precede all land-disturbing activities on the Nevada Test Site. In accordance with 36 CFR Part 800, these studies consist of archaeological surveys conducted prior to the land-disturbing activities. The intent of these surveys is to identify and evaluate all cultural resources that might be adversely affected by the proposed construction activity. This report presents the final analysis of the data recovered from archaeological investigations conducted at the U19au drill site and access road. This report includes descriptions of the archaeological sites as recorded during the original survey, the research design used to guide the investigations, the method and techniques used to collect and analyze the data, and the results and interpretations of the analysis. 200 refs., 112 figs., 53 tabs

 11. Mediation – idrættens nye konfliktløser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Lone

  2002-01-01

  Om mediation som konfliktløsningsmetode i dansk og international idræt. Gennemgang af sager ved Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg og Den Internationale Sportsdomstol CAS......Om mediation som konfliktløsningsmetode i dansk og international idræt. Gennemgang af sager ved Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg og Den Internationale Sportsdomstol CAS...

 12. Fodbold Fitness er den nye pige i klassen - men hvem er hun?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennike, Søren

  2016-01-01

  Fodbold Fitness hitter overvejende blandt kvinder. Men hvad går konceptet ud på? Det forklarer idrætsforsker Søren Bennike i denne artikel. Ifølge ham tager implementeringen af Fodbold Fitness tid, men fænomenet bidrager positivt i de lokale klubber.......Fodbold Fitness hitter overvejende blandt kvinder. Men hvad går konceptet ud på? Det forklarer idrætsforsker Søren Bennike i denne artikel. Ifølge ham tager implementeringen af Fodbold Fitness tid, men fænomenet bidrager positivt i de lokale klubber....

 13. New legislation for greenhouse gas quota system; Nye regler om kvotesystem for klimagasser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bibow, Jens F.; Aarseth, Hallvard Gilje

  2008-07-01

  Since 2005, Norway has had its own legislation on quota and emissions trade with quotas, but as of January 1, 2008 Norway now takes part in the EU's quota trade system. Legal aspects are briefly treated in the article

 14. Lapiku maailma haprus / Joseph S. Nye ; tõlk. Liis Auväärt

  Index Scriptorium Estoniae

  Nye, Joseph S.

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Molodjozh Estonii 28. aug. lk. 6-7. Käsitledes globaliseerumist ja Thomas Friedmani lapiku maa metafoori, ütleb autor, et ka 1914. oli maailmamajandus äärmiselt integreeritud, kuid vastastikune majanduslik sõltuvus vähenes järgmise 30 aasta jooksul, muutudes ühtseks alles 70-ndatel. Mõnede arvates mängib Hiina tänapäeval sama rolli, mida mängis Saksamaa XX sajandil. Oht lapikule maale tuleb mitteriiklikelt jõududelt

 15. Amerikanskaja vneshnjaja politika posle Iraka / Joseph S. Nye ; tõlk. Nikolai Zhdanovitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Nye, Joseph S.

  2007-01-01

  Kitsaskohtadest USA sise- ja välispoliitikas, millele on tähelepanu juhtinud Iraagi sõda, 2008. aasta presidendivalimistest, kodanikuühiskonna ja demokraatia edasisest arengust Ameerika Ühendriikides

 16. Poiti dalshe Ramsfelda / Joseph S. Nye ; tõlk. Nikolai Zhdanovitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Nye, Joseph S.

  2006-01-01

  USA kongressi vahevalimistel saadud kaotus ning Iraagi sõja kriitika viis kaitseminister Donald Rumsfeldi tagasiastumiseni. USA võitlus terrorismiga ja sündmused Iraagis osutavad, et pealesunnitud demokraatial on piirid. Sise- ja välispoliitilised probleemid ning parteide koostöö

 17. Väikesed suured mehed / Joseph Nye ; tõlk. Priit Simson

  Index Scriptorium Estoniae

  Nye, Joseph

  2008-01-01

  Autor väljendab mõtet, et ühiskonnad, mis tuginevad nn, kangelasjuhtidele, arendavad kodanikuühiskonda ja sotsiaalset kapitali liiga aeglaselt, et olla võimelised juhtima tänapäeva võrgustunud maailma ning ei tule toime infoühiskonna väljakutsetega

 18. FAST OG FAIR?? EN DISKURSANALYSE AF DE NYE STRAMNINGER AF INTEGRATIONS- OG UDLÆNDINGELOVEN

  OpenAIRE

  Eidesgaard, Helgi; Frischauf, Michael; Kryger, Tinna; Mortensen, Anders; Pirani, Shaho

  2010-01-01

  In early spring of 2010 the Danish government and their supporting party, ‘Danish People’s Party’ (DF) presented a new integration bill. The aim of this bill is to tighten and improve the already strict integration law, and it consists of a number of different elements, which, according to the Danish government, should help foreigners integrate into Danish society and speed up the process of gaining citizenship. The point of departure in this project has been to investigate the law through a ...

 19. Usmirenije Severnoi Korei / Joseph S. Nye ; tõlk. Nikolai Zhdanovitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Nye, Joseph S.

  2006-01-01

  USA president George Bush lootis, et tal õnnestub Põhja-Korea tuumaprobleemi lahendada režiimi vahetamisega. Arvestati, et isolatsioon ja sanktsioonid viivad Kim Jong Il'i diktatuuri kukutamiseni. Kuna režiim osutus vastupidavaks, nõustuti kuuepoolsete läbirääkimistega Hiina, Venemaa, Jaapani ja mõlema Koreaga

 20. Site environmental report for calendar year 1994, Yucca Mountain Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  1995-06-01

  The Yucca Mountain Site Characterization office has established an environmental program to ensure that facilities are operated in order to protect, maintain, and restore environmental quality, minimize potential threats to the environment and the public, and comply with environmental policies and US DOE orders. The status of the environmental program has been summarized in this annual report to characterize performance, confirm compliance with environmental requirements, and highlight significant programs and efforts during CY 1994. Monitoring, archaeology, groundwater, ecosystems, tortoise conservation, waste minimization, etc., are covered

 1. Site environmental report for calendar year 1997, Yucca Mountain Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-10-01

  This document is the seventh annual Site Environmental Report (SER) submitted by the Yucca Mountain Site Characterization Office (YMSCO) to describe the environmental program implemented by the US Department of Energy (DOE) at Yucca Mountain. As prescribed by the Nuclear Waste Policy Act (NWPA, 1982), this program ensures that site characterization activities are conducted in a manner that minimizes any significant adverse impacts to the environment and complies with all applicable laws and regulations. The most recent guidelines for the preparation of the SER place major emphasis on liquid and gaseous emissions of radionuclides, pollutants or hazardous substances; human exposure to radionuclides; and trends observed by comparing data collected over a period of years. To date, the YMP has not been the source of any radioactive emissions or been responsible for any human exposure to radionuclides. Minuscule amounts of radioactivity detected at the site are derived from natural sources or from dust previously contaminated by nuclear tests conducted in the past at the NTS. Because data for only a few years exist for the site, identification of long-term trends is not yet possible. Despite the lack of the aforementioned categories of information requested for the SER, the YMP has collected considerable material relevant to this report. An extensive environmental monitoring and mitigation program is currently in place and is described herein. Also, as requested by the SER guidelines, an account of YMP compliance with appropriate environmental legislation is provided.

 2. Site environmental report for calendar year 1996: Yucca Mountain site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-11-01

  The environmental program established by the Yucca Mountain Site Characterization Office (YMSCO) has been designed and implemented to protect, maintain, and restore environmental quality, minimize potential threats to the environment and the public, and comply with environmental policies and US Department of Energy (DOE) Orders. In accordance with DOE Order 5400.1, General Environmental Protection Program (DOE, 1990a), to be superseded by DOE Order 231.1 (under review), the status of the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP) environmental program has been summarized in this annual Site Environmental Report (SER) to characterize performance, document compliance with environmental requirements, and highlight significant programs and efforts during calendar year 1996.

 3. Origins of secondary silica within Yucca Mountain, Nye County, southwestern Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moscati, R.J.; Whelan, J.F.

  1996-01-01

  The accuracy of predictions of the hydrologic response of Yucca Mountain to future climate depends largely on how well relations between past climate and hydrology can be resolved. To advance this reconstruction, secondary minerals in and near Yucca Mountain, deposited by ground waters that originated both as surficial recharge at Yucca Mountain and from regional aquifers, are being studied to determine past ground-water sources and chemistries. Preliminary data on stable oxygen isotopes indicate that, although silica (opal, quartz, and chalcedony) and calcite and have formed in similar settings and from somewhat similar fluids, the authors have found no compelling evidence of coprecipitation or formation from identical fluids. If verified by further analyses, this precludes the use of silica-calcite mineral pairs for precise geothermometry. The preliminary data also indicate that opal and calcite occurrences in pedogenic and unsaturated-zone settings are invariably compatible with formation under modern ambient surface or subsurface temperatures. Silica and calcite stable-isotope studies are being integrated with soil geochemical modeling. This modeling will define the soil geochemical condition (climate) leading to opal or calcite deposition and to the transfer functions that may apply at the meteorologic soil unsaturated-zone interfaces. Additional study of pedogenic and unsaturated-zone silica is needed to support these models. The hypothesis that the transformation of vapor-phase tridymite to quartz requires saturated conditions is being tested through stable oxygen-isotope studies of lithophysal tridymite/quartz mixtures. Should this hypothesis be verified, mineralogic analysis by X-ray diffraction theoretically would permit reconstruction of past maximum water-table elevations

 4. Understøttende, inkluderende og kollaborativ undervisning - når samarbejde bringer nye muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engsig, Thomas Thyrring

  2014-01-01

  Artiklen sætter fokus på den understøttende undervisning som et centralt element i reformen af folkeskolen samt i skolens indeværende inklusionsbestræbelser. Nødvendigheden af at sætte fokus på såkaldte kollaborative undervisningsformer diskuteres i forbindelse med muligheden for at have to voksne...

 5. Securing Australia – for SIVs, from SIEVs, via Edinburgh Gardens NYE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pete Chambers

  2016-03-01

  Full Text Available Edinburgh Gardens is the crown jewel of Fitzroy North, one of inner northern Melbourne’s most gentrified suburbs. In 2009, Christian Lander, author of Stuff White People Like, dubbed Fitzroy North Melbourne’s whitest suburb. In January 2015, the median house price hit $1,050,000, a far cry from Chopper Reid’s stomping ground and the setting of precarious 70s student lives in Monkey Grip.

 6. Genetiske fund giver nye muligheder for udredning af arveligt malignt melanom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wadt, Karin; Drzewiecki, Krzysztof Tadeusz; Gerdes, Anne-Marie Axø

  2012-01-01

  Denmark is a high-risk country for malignant melanoma (MM).The incidence of MM has increased faster than the ones of any other cancer during the last ten years. 5-10% of the patients with MM report a family history of MM, and this is most likely caused by a combination of genetic and environmental...

 7. Nye midler til bekæmpelse af skurv i økologiske æbler

  OpenAIRE

  Bengtsson, Marianne; Wulff, Ednar; Pedersen, Hanne Lindhard; Paaske, Klaus; Jørgensen, Hans J.Lyngs; Hockenhull, John

  2004-01-01

  Bekæmpelse af æbleskurv i økologisk frugtavl kan måske i fremtiden baseres på alternative midler som planteekstrakter og olier. Effektiviteten af alternative midler undersøges i FØJO projektet StopScab, og arbejdet fortsætter i et nyt EU-projekt.

 8. Preliminary results of paleoseismic investigations of Quaternary faults on eastern Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Menges, C.M.; Oswald, J.A.; Coe, J.A.

  1995-01-01

  Site characterization of the potential nuclear waste repository at Yucca Mountain, Nevada, requires detailed knowledge of the displacement histories of nearby Quaternary faults. Ongoing paleoseismic studies provide data on the amount and rates of Quaternary activity on the Paintbrush Canyon, Bow Ridge, and Stagecoach Road faults along the eastern margin of the mountain over varying time spans of 0-700 ka to perhaps 0-30 ka, depending on the site. Preliminary stratigraphic interpretations of deposits and deformation at many logged trenches and natural exposures indicate that each of these faults have experienced from 3 to 8 surface-rupturing earthquakes associated with variable dip-slip displacements per event ranging from 5 to 115 cm, and commonly in the range of 20 to 85 cm. Cumulative dip-slip offsets of units with broadly assigned ages of 100-200 ka are typically less than 200 cm, although accounting for the effects of possible left normal-oblique slip could increase these displacements by factors of 1.1 to 1.7. Current age constraints indicate recurrence intervals of 10 4 to 10 5 years (commonly between 30 and 80 k.y.) and slip rates of 0.001 to 0.08 mm/yr (typically 0.01-0.02 mm/yr). Based on available timing data, the ages of the most recent ruptures varies among the faults; they appear younger on the Stagecoach Road Fault (∼5-20 ka) relative to the southern Paintbrush Canyon and Bow Ridge faults (∼30-100 ka)

 9. Gode Valg – om læreres utvelgelseskompetanse i Kunst og håndverk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marte Sørebø Gulliksen

  2013-01-01

  Full Text Available Artikkelen belyser og diskuterer læreres fagdidaktiske utvelgelseskompetanse i formgiving, kunst og håndverk. Det introduseres en antakelse om at det er mulig og nyttig å anlegge et valgperspektiv på didaktiske handlinger. Det pekes innledningsvis på en del utfordringer med lærerkunnskap, innhold, arbeidsformer og vurdering i faget, knyttet til de krav utfordringene stiller til lærerens utvelgelseskompetanse. Vygotskijs teorier omkring lånte erfaringer og bedømmelses­teorien til Kahneman & Tversky og Kahneman & Fredricks presenteres som et utvalgt teoretisk perspektiv. Det pekes på eksempler fra empiriske studier som har studert faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk. Fra disse presenteres og diskuteres situasjoner der valgproblematikk er avgjørende for studentenes læring og mestring av kommende yrkesutøvelse. Valgperspektivet viser seg å kunne gi en mulighet til å se nye potensielle strukturer i den komplekse situasjonen lærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk er: Perspektivet kunne belyse hvordan uklarhet omkring valgmuligheter førte til begrensning. Dessuten kunne det bidra til å problematisere sider av faglærerutdanningens spesialitet: Utfordringen det er å kombinere egen utøving i skapende arbeid og didaktisk utøving- og undervisningskompetanse. Det blir konkludert med at mer forskning er nødvendig, og det blir pekt på at et pågående forskningsprosjekt forhåpentligvis vil kunne bidra til dette, både ved å dokumentere den enkeltes erfaring og ved å studere kritisk om eksemplene i denne artikkelen kan sies å være aktuelle i flere situasjoner. Denne kunnskapen vil kunne styrke det forskningsbaserte grunnlaget for å utdanne lærere med nok utvelgelses­kompetanse til å gjøre gode valg.

 10. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malene Charlotte Larsen

  2009-02-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 11. Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette T. Holmegaard

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor studerende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Fokus er på de studerendes løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever dette som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at udholde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpasse sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier foldes ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første studieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslutningsvist.     This paper presents results from a research project where students are followed from the end of upper secondary school into their higher education science programme. We pay particular attention to the students’ continuous negotiation of expectations in relation to the content of their new study programmes and their attempts to become academically integrated. The analysis is focused on those students who found these negotiations difficult. Three negotiation strategies are identified: to endure and just accept that one’s expectations are not honoured; to continuously try to fit what you meet to your expectations; to fit and adjust one’s expectations to what you meet. Cases from the study cohort who used these strategies are identified and these form the basis of the discussion. Particular attention is paid to the importance of students’ ‘identitywork’ in their first year of study and the consequences and implications this has for practice.

 12. Mesozoic and Cenozoic structural geology of the CP Hills, Nevada Test Site, Nye County, Nevada; and regional implications

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Caskey, S. John [Univ. of Nevada, Reno, NV (United States)

  1991-08-01

  Detailed mapping and structural analysis of upper Proterozoic and Paleozoic rocks in the CP Hills of the Nevada Test Site, together with analysis of published maps and cross sections and a reconnaissance of regional structural relations indicate that the CP thrust of Barnes and Poole (1968) actually comprises two separate, oppositely verging Mesozoic thrust systems: (1) the west-vergent CP thrust which is well exposed in the CP Hills and at Mine Mountain, and (2) the east-vergent Belted Range thrust located northwest of Yucca Flat. West-vergence of the CP thrust is indicated by large scale west-vergent recumbent folds in both its hangingwall and footwall and by the fact that the CP thrust ramps up section through hangingwall strata toward the northwest. Regional structural relations indicate that the CP thrust forms part of a narrow sigmoidal belt of west-vergent folding and thrusting traceable for over 180 km along strike. The Belted Range thrust represents earlier Mesozoic deformation that was probably related to the Last Chance thrust system in southeastern California, as suggested by earlier workers. A pre-Tertiary reconstruction of the Cordilleran fold and thrust belt in the region between the NTS and the Las Vegas Range bears a close resemblance to other regions of the Cordillera and has important implications for the development of hinterland-vergent deformation as well as for the probable magnitude of Tertiary extension north of Las Vegas Valley. Subsequent to Mesozoic deformation, the CP Hills were disrupted by at least two episodes of Tertiary extensional deformation: (1) an earlier episode represented by pre-middle Miocene low-angle normal faults, and (2) a later, post-11 Ma episode of high-angle normal faulting. Both episodes of extension were related to regional deformation, the latter of which has resulted in the present basin and range topography of the NTS region.

 13. Composite Analysis for the Area 5 Radioactive Waste Management Site at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  V. Yucel

  2001-09-01

  This report summarizes the results of a Composite Analysis (CA) for the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS). The Area 5 RWMS is a US Department of Energy (DOE)-operated low-level radioactive waste (LLW) management site located in northern Frenchman Flat on the Nevada Test Site (NTS). The Area 5 RWMS has disposed of low-level radioactive waste in shallow unlined pits and trenches since 1960. Transuranic waste (TRU) and high-specific activity waste was disposed in Greater Confinement Disposal (GCD) boreholes from 1983 to 1989. The purpose of this CA is to determine if continuing operation of the Area 5 RWMS poses an acceptable or unacceptable risk to the public considering the total waste inventory and all other interacting sources of radioactive material in the vicinity. Continuing operation of the Area 5 RWMS will be considered acceptable if the total effective dose equivalent (TEDE) is less than 100 mrem in a year. If the TEDE exceeds 30 mrem in a year, a cost-benefit options analysis must be performed to determine if cost-effective management options exist to reduce the dose further. If the TEDE is found to be less than 30 mrem in a year, an analysis may be performed if warranted to determine if doses are as low as reasonably achievable (ALARA).

 14. Summary of hydrogeologic controls on ground-water flow at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laczniak, R.J.; Cole, J.C.; Sawyer, D.A.; Trudeau, D.A.

  1996-07-01

  The underground testing of nuclear devices has generated substantial volumes of radioactive and other chemical contaminants below ground at the Nevada Test Site (NTS). Many of the more radioactive contaminants are highly toxic and are known to persist in the environment for thousands of years. In response to concerns about potential health hazards, the US Department of Energy, under its Environmental Restoration Program, has made NTS the subject of a long-term investigation. Efforts will assess whether byproducts of underground testing pose a potential hazard to the health and safety of the public and, if necessary, will evaluate and implement steps to remediate any of the identified dangers. Ground-water flow is the primary mechanism by which contaminants can be transported significant distances away from the initial point of injection. Flow paths between contaminant sources and potential receptors are separated by remote areas that span tens of miles. The diversity and structural complexity of the rocks along these flow paths complicates the hydrology of the region. Although the hydrology has been studied in some detail, much still remains uncertain about flow rates and directions through the fractured-rock aquifers that transmit water great distances across this arid region. Unique to the hydrology of NTS are the effects of underground testing, which severely alter local rock characteristics and affect hydrologic conditions throughout the region. This report summarizes what is known and inferred about ground-water flow throughout the NTS region. The report identifies and updates what is known about some of the major controls on ground-water flow, highlights some of the uncertainties in the current understanding, and prioritizes some of the technical needs as related to the Environmental Restoration Program. 113 refs.

 15. Principal facts for new gravity stations in the Pahute Mesa and Oasis Valley areas, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Davidson, Jeffrey G.; Hildenbrand, Thoma G.; Mankinen, Edward A.; Roberts, Carter W.

  1998-12-15

  Regional gravity and aeromagnetic maps of the Pahute Mesa and Oasis Valley region indicate the presence of several structures that may influence the flow of groundwater. For example, several prominent linear features expressed by both gravity and aeromagentic data could act either as barriers or conduits for groundwater. The current gravity study was undertaken to better define the boundaries of the interpreted major regional structures in the area.

 16. Minerals in fractures of the saturated zone from drill core USW G-4, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Carlos, B.A.

  1987-04-01

  The minerals in fractures in drill core USW G-4, from the static water level (SWL) at 1770 ft to the base of the hole at 3000 ft, were studied to determine their identity and depositional sequence and to compare them with those found above the SWL in the same drill hole. There is no change in mineralogy or mineral morphology across the SWL. The significant change in mineralogy and relationship to the host rock occurs at 1381 ft, well above the present water table. Below 1381 ft clinoptilolite appears in the fractures and rock matrix instead of heulandite, and the fracture mineralogy correlates with the host rock mineralogy. Throughout most of the saturated zone (below the SWL) in USW G-4, zeolites occur in fractures only in zeolitic tuff; however, zeolites persist in fracture below the base of the deepest zeolitic tuff interval. Nonzeolitic intervals of tuff have fewer fractures, and many of these have no coatings; a few have quartz and feldspar coatings. One interval in zeolitic tuff (2125-2140 ft) contains abundant crisobalite coatings in the fractures. Calcite occurs in fractures from 2575 to 2660 ft, usually with the manganese mineral hollandite, and from 2750 to 2765 ft, usually alone. Manganese minerals occur in several intervals. The spatial correlation of zeolites in fractures with zeolitic host rock suggests that both may have been zeolitized at the same time, possibly by water moving laterally through more permeable zones in the tuff. The continuation of zeolites in fractures below the lowest zeolitic interval in this hole suggests that vertical fracture flow may have been important in the deposition of these coatings. Core from deeper intervals in another hole will be examined to determine if that relationship continues. 17 refs., 19 figs

 17. Geohydrology of volcanic tuff penetrated by test well UE-25b#1, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Lahoud, R.G.; Lobmeyer, D.H.; Whitfield, M.S.

  1984-01-01

  Test well UE-25bNo1, located on the east side of Yucca Mountain in the southwestern part of the Nevada Test Site, was drilled to a total depth of 1,220 meters and hydraulically tested as part of a program to evaluate the suitability of Yucca Mountain as a nuclear-waste repository. The well penetrated almost 46 meters of alluvium and 1,174 meters of Tertiary volcanic tuffs. The composite hydraulic head for aquifers penetrated by the well was 728.9 meters above sea level (471.4 meters below land surface) with a slight decrease in loss of hydraulic head with depth. Average hydraulic conductivities for stratigraphic units determined from pumping tests, borehole-flow surveys, and packer-injection tests ranged from less than 0.001 meter per day for the Tram Member of the Crater Flat Tuff to 1.1 meters per day for the Bullfrog Member of the Crater Flat Tuff. The small values represented matrix permeability of unfractured rock; the large values probably resulted from fracture permeability. Chemical analyses indicated that the water is a soft sodium bicarbonate type, slightly alkaline, with large concentrations of dissolved silica and sulfate. Uncorrected carbon-14 age dates of the water were 14,100 and 13,400 years. (USGS)

 18. Fran Ridge horizontal coring summary report hole UE-25h No. 1, Yucca Mountain Area, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Norris, A.E.; Byers, F.M. Jr.; Merson, T.J.

  1986-10-01

  Hole UE-25h No. 1 was core drilled during December 1982 and January 1983 within several degrees of due west, 400 ft horizontally into the southeast slope of Fran Ridge at an altitude of 3409 ft. The purpose of the hole was to obtain data pertinent for radionuclide transport studies in the Topopah Spring Member of the Paintbrush Tuff. This unit had been selected previously as the host rock for the potential underground nuclear waste repository at Yucca Mountain, adjacent to the southwestern part of the Nevada Test Site. The hole was core drilled first with air, then with air mist, and finally with air, soap, and water. Many problems were encountered, including sloughing of tuff into the uncased hole, vibration of the drill rods, high rates of bit wear, and lost circulation of drilling fluids. On the basis of experience gained in drilling this hole, ways to improve horizontal coring with air are suggested in this report. All of the recovered core, except those pieces that were wrapped and waxed, were examined for lithophysal content, for fractures, and for fracture-fill mineralization. The results of this examination are given in this report. Core recovery greater than 80% at between 209 and 388 ft permitted a fracture frequency analysis. The results are similar to the fracture frequencies observed in densely welded nonlithophysal tuff from holes USW GU-3 and USW G-4. The fractures in core from UE-25h No. 1 were found to be smooth and nonmineralized or coated with calcite, silica, or manganese oxide. Open fractures with caliche (porous, nonsparry calcite) were not observed beyond 83.5 ft, which corresponds to an overburden depth of 30 ft

 19. A Historical Evaluation of the U12n Tunnel, Nevada national Security Site, Nye County, Nevada Part 2 of 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drollinger, Harold [DRI; Jones, Robert C [DRI; Bullard, Thomas F [DRI; Ashbaugh, Laurence J [DRI; Griffin, Wayne R

  2011-06-01

  This report presents a historical evaluation of the U12n Tunnel on the Nevada National Security Site (NNSS) in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12n Tunnel was one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests in Rainier and Aqueduct Mesas. A total of 22 nuclear tests were conducted in the U12n Tunnel from 1967 to 1992. These tests include Midi Mist, Hudson Seal, Diana Mist, Misty North, Husky Ace, Ming Blade, Hybla Fair, Mighty Epic, Diablo Hawk, Miners Iron, Huron Landing, Diamond Ace, Mini Jade, Tomme/Midnight Zephyr, Misty Rain, Mill Yard, Diamond Beech, Middle Note, Misty Echo, Mineral Quarry, Randsburg, and Hunters Trophy. DTRA sponsored all tests except Tomme and Randsburg which were sponsored by the Lawrence Livermore National Laboratory. Midnight Zephyr, sponsored by DTRA, was an add on experiment to the Tomme test. Eleven high explosive tests were also conducted in the tunnel and included a Stemming Plan Test, the Pre-Mill Yard test, the two seismic Non-Proliferation Experiment tests, and seven Dipole Hail tests. The U12n Tunnel complex is composed of the portal and mesa areas, encompassing a total area of approximately 600 acres (240 hectares). Major modifications to the landscape have resulted from four principal activities. These are road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, site preparation for activities related to testing, and construction of retention ponds. A total of 202 cultural features were recorded for the portal and mesa areas. At the portal area, features relate to the mining, construction, testing, and general everyday operational support activities within the tunnel. These include concrete foundations for buildings, ventilation equipment, air compressors, communications equipment, mining equipment, rail lines, retention ponds to impound tunnel effluent, and storage containers. Features on the mesa above the tunnel generally relate to tunnel ventilation and cooling, borehole drilling, and data recording facilities. Feature types include concrete foundations, instrument cable holes, drill holes, equipment pads, ventilation shafts, and ventilation equipment. The U12n Tunnel complex is eligible to the National Register of Historic Places under criteria a and c, consideration g of 36 CFR Part 60.4 as a historic landscape. Scientific research conducted at the tunnel has made significant contributions to the broad patterns of our history, particularly in regard to the Cold War era that was characterized by competing social, economic, and political ideologies between the former Soviet Union and the United States. The tunnel also possesses distinctive construction and engineering methods for conducting underground nuclear tests. The Desert Research Institute recommends that the U12n Tunnel area be left in place in its current condition and that the U12n Tunnel historic landscape be included in the NNSS monitoring program and monitored for disturbances or alterations on a regular basis.

 20. Challenges in defining a radiologic and hydrologic source term for underground nuclear test centers, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, D.K.

  1995-06-01

  The compilation of a radionuclide inventory for long-lived radioactive contaminants residual from nuclear testing provides a partial measure of the radiologic source term at the Nevada Test Site. The radiologic source term also includes potentially mobile short-lived radionuclides excluded from the inventory. The radiologic source term for tritium is known with accuracy and is equivalent to the hydrologic source term within the saturated zone. Definition of the total hydrologic source term for fission and activation products that have high activities for decades following underground testing involves knowledge and assumptions which are presently unavailable. Systematic investigation of the behavior of fission products, activation products and actinides under saturated or Partially saturated conditions is imperative to define a representative total hydrologic source term. This is particularly important given the heterogeneous distribution of radionuclides within testing centers. Data quality objectives which emphasize a combination of measurements and credible estimates of the hydrologic source term are a priority for near-field investigations at the Nevada Test Site

 1. Evidence of prehistoric flooding and the potential for future extreme flooding at Coyote Wash, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Glancy, P.A.

  1994-01-01

  Coyote Wash, an approximately 0.3-square-mile drainage on the eastern flank of Yucca Mountain, is the potential location for an exploratory shaft to evaluate the suitability of Yucca Mountain for construction of an underground repository for the storage of high-level radioactive wastes. An ongoing investigation is addressing the potential for hazards to the site and surrounding areas from flooding and related fluvial-debris movement. Unconsolidated sediments in and adjacent to the channel of North Fork Coyote Wash were examined for evidence of past floods. Trenches excavated across and along the valley bottom exposed multiple flood deposits, including debris-flow deposits containing boulders as large as 2 to 3 feet in diameter. Most of the alluvial deposition probably occurred during the late Quaternary. Deposits at the base of the deepest trench overlie bedrock and underlie stream terraces adjacent to the channel; these sediments are moderately indurated and probably were deposited during the late Pleistocene. Overlying nonindurated deposits clearly are younger and may be of Holocene age. This evidence of intense flooding during the past indicates that severe flooding and debris movement are possible in the future. Empirical estimates of large floods of the past range from 900 to 2,600 cubic feet per second from the 0.094-square-mile drainage area of North Fork Coyote Wash drainage at two proposed shaft sites. Current knowledge indicates that mixtures of water and debris are likely to flow from North Fork Coyote Wash at rates up to 2,500 cubic feet per second. South Fork Coyote Wash, which has similar basin area and hydraulic characteristics, probably will have concurrent floods of similar magnitudes. The peak flow of the two tributaries probably would combine near the potential sites for the exploratory shaft to produce future flow of water and accompanying debris potentially as large as 5,000 cubic feet per second

 2. Well Installation Report for Corrective Action Unit 443, Central Nevada Test Area, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tim Echelard

  2006-01-01

  A Corrective Action Investigation (CAI) was performed in several stages from 1999 to 2003, as set forth in the ''Corrective Action Investigation Plan for the Central Nevada Test Area Subsurface Sites, Corrective Action Unit 443'' (DOE/NV, 1999). Groundwater modeling was the primary activity of the CAI. Three phases of modeling were conducted for the Faultless underground nuclear test. The first phase involved the gathering and interpretation of geologic and hydrogeologic data, and inputting the data into a three-dimensional numerical model to depict groundwater flow. The output from the groundwater flow model was used in a transport model to simulate the migration of a radionuclide release (Pohlmann et al., 2000). The second phase of modeling (known as a Data Decision Analysis [DDA]) occurred after NDEP reviewed the first model. This phase was designed to respond to concerns regarding model uncertainty (Pohll and Mihevc, 2000). The third phase of modeling updated the original flow and transport model to incorporate the uncertainty identified in the DDA, and focused the model domain on the region of interest to the transport predictions. This third phase culminated in the calculation of contaminant boundaries for the site (Pohll et al., 2003). Corrective action alternatives were evaluated and an alternative was submitted in the ''Corrective Action Decision Document/Corrective Action Plan for Corrective Action Unit 443: Central Nevada Test Area-Subsurface'' (NNSA/NSO, 2004). Based on the results of this evaluation, the preferred alternative for CAU 443 is Proof-of-Concept and Monitoring with Institutional Controls. This alternative was judged to meet all requirements for the technical components evaluated and will control inadvertent exposure to contaminated groundwater at CAU 443.

 3. Thoughts Regarding the Dimensions of Faults at Rainier and Aqueduct Mesas, Nye County, Nevada, Based on Surface and Underground Mapping

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drellack, S.L.; Prothro, L.B.; Townsend, M.J.; Townsend, D.R.

  2011-02-01

  The geologic setting and history, along with observations through 50 years of detailed geologic field work, show that large-displacement (i.e., greater than 30 meters of displacement) syn- to post-volcanic faults are rare in the Rainier Mesa area. Faults observed in tunnels and drill holes are mostly tight, with small displacements (most less than 1.5 meters) and small associated damage zones. Faults are much more abundant in the zeolitized tuffs than in the overlying vitric tuffs, and there is little evidence that faults extend downward from the tuff section through the argillic paleocolluvium into pre-Tertiary rocks. The differences in geomechanical characteristics of the various tuff lithologies at Rainier Mesa suggest that most faults on Rainer Mesa are limited to the zeolitic units sandwiched between the overlying vitric bedded tuffs and the underlying pre-Tertiary units (lower carbonate aquifer–3, lower clastic confining unit–1, and Mesozoic granite confining unit).

 4. En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cecilie Katrine Utheim Grønvik

  2015-01-01

  Full Text Available A qualitative study of nursing students' experience of new learning activities in critical evaluation of quantitative research articles Evidence-Based Practice is a vital part of professional health care and nurses need to have knowledge of research. This article presents nursing students' experience with new learning activities in critical evaluation of quantitative research articles. This experience was studied in focus group interviews with second-year nursing students. The students described it as challenging to understand the various quantitative designs and statistical methods. Specific requirements in the learning activities, constructive feedback, relevance and conformity between learning activities and assessments seem to promote the targeted learning outcome. How students' knowledge and skills are received in practice seems to affect students' attitudes and behavior in relation to the application of research results. To increase evidence-based practice there appears to be a need for innovative processes that can strengthen the cooperation between the nursing education and the field of practice.

 5. A Historical Evaluation of the U16a Tunnel, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada Volume 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, Roberrt C. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Drollinger, Harold [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States)

  2013-06-01

  This report presents a historical evaluation of the U16a Tunnel on the Nevada National Security Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency. The U16a Tunnel was used for underground nuclear weapons effects tests in Shoshone Mountain in Area 16 of the Nevada National Security Site. Six nuclear tests were conducted in the U16a Tunnel from 1962 to 1971. These tests are Marshmallow, Gum Drop, Double Play, Ming Vase, Diamond Dust, and Diamond Mine. The U.S. Department of Defense Threat Reduction Agency, with participation from Lawrence Livermore National Laboratory and Las Alamos National Laboratory, sponsored the tests. Fifteen high explosives tests were also conducted at the tunnel. Two were calibration tests during nuclear testing and the remaining were U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency tunnel defeat tests. The U16a Tunnel complex is on the top and slopes of Shoshone Mountain, encompassing an area of approximately 16.7 hectares (41.1 acres). Major modifications to the landscape are a result of three principal activities, road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, and site preparation for activities related to testing. Forty-seven cultural features were recorded at the portal and on the slopes of Shoshone Mountain. At the portal area, features relate to the mining, construction, testing, and general every day operational support activities within the tunnel. These include concrete foundations for buildings, equipment pads, and rail lines. Features on the slopes above the tunnel relate to tunnel ventilation, borehole drilling, and data recording. Feature types include soil-covered bunkers, concrete foundations, instrument cable holes, drill holes, and ventilation shafts. The U16a Tunnel complex is eligible to the National Register of Historic Places under criteria a and c, consideration g of 36 CFR Part 60.4 as a historic landscape. Scientific research conducted at the tunnel has made significant contributions to the broad patterns of our history, particularly in regard to the Cold War era that was characterized by competing social, economic, and political ideologies between the former Soviet Union and the United States. The tunnel also possesses distinctive construction and engineering methods for conducting underground nuclear tests. The Desert Research Institute recommends that the U16a Tunnel area be left in place in its current condition and that the U16a Tunnel historic landscape be included in the Nevada National Security Site monitoring program and monitored on a regular basis.

 6. New types of concrete elements corresponding to BR2005 energy requirements; Nye typer betonelementer svarende til BR2005 energikrav

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  In this project new solutions have been developed for buildings with concrete facade panels without ribs at window reveals and at horizontal joints, corresponding to panels with an un-broken insulation layer and limited thermal bridge effect. New general solutions for the mounting of windows have been developed together with airtight covering solutions at the window reveal based upon added window board and a separate vapor barrier. At the same time detailed calculations of the heat loss effects at the window-wall joint and foundation have been carried out and new solutions that reduce the heat loss substantially have also been shown. The new developed standard solutions are obvious means to meet the expected future energy demands in the new Building Regulations expected in 2005. The project has revealed that it is possible to obtain significant thermal improvements with only a minor increase in the insula-tion thickness. The new and, in many ways, better solutions will mean added costs regarding mounting of windows, stronger fittings etc. but the effect of a standardization of the window-placement could reduce those additional costs considerably. The total life cycle costs regard-ing these new types of concrete facade panels are economically reasonable. (au)

 7. Oxygen isotopes and trace elements in the Tiva Canyon Tuff, Yucca Mountain and vicinity, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marshall, B.D.; Kyser, T.K.; Peterman, Z.E.

  1996-12-31

  Yucca Mountain is being studied as a potential site for an underground repository for high-level radioactive waste. Because Yucca Mountain is located in a resource-rich geologic setting, one aspect of the site characterization studies is an evaluation of the resource potential at Yucca Mountain. The Tiva Canyon Tuff (TCT) is a widespread felsic ash-flow sheet that is well exposed in the Yucca Mountain area. Samples of the upper part of the TCT were selected to evaluate the potential for economic mineral deposits within the Miocene volcanic section. These samples of the upper cliff and caprock subunits have been analyzed for oxygen isotopes and a large suite of elements. Oxygen isotope compositions ({delta}{sup 18}O) of the TCT are typical of felsic igneous rocks but range from 6.9 to 11.8 permil, indicating some post-depositional alteration. There is no evidence of the low {delta}{sup 18}O values (less than 6 permil) that are typical of epithermal precious-metal deposits in the region. The variation in oxygen isotope ratios is probably the result of deuteric alteration during late-stage crystallization of silica and low-temperature hydration of glassy horizons; these processes are also recorded by the chemical compositions of the rocks. However, most elemental contents in the TCT reflect igneous processes, and the effects of alteration are observed only in some of the more mobile elements. These studies indicate that the TCT at Yucca Mountain has not been affected by large-scale meteoric-water hydrothermal circulation. The chemical compositions of the TCT, especially the low concentrations of most trace elements including typical pathfinder elements, show no evidence for epithermal metal deposits. Together, these data indicate that the potential for economic mineralization in this part of the volcanic section at Yucca Mountain is small.

 8. A Historical Evaluation of the U12n Tunnel, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada Part 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drollinger, Harold [DRI; Jones, Robert C [DRI; Bullard, Thomas F [DRI; Ashbaugh, Laurence J [DRI; Griffin, Wayne R [DRI

  2011-06-01

  This report presents a historical evaluation of the U12n Tunnel on the Nevada National Security Site (NNSS) in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12n Tunnel was one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests in Rainier and Aqueduct Mesas. A total of 22 nuclear tests were conducted in the U12n Tunnel from 1967 to 1992. These tests include Midi Mist, Hudson Seal, Diana Mist, Misty North, Husky Ace, Ming Blade, Hybla Fair, Mighty Epic, Diablo Hawk, Miners Iron, Huron Landing, Diamond Ace, Mini Jade, Tomme/Midnight Zephyr, Misty Rain, Mill Yard, Diamond Beech, Middle Note, Misty Echo, Mineral Quarry, Randsburg, and Hunters Trophy. DTRA sponsored all tests except Tomme and Randsburg which were sponsored by the Lawrence Livermore National Laboratory. Midnight Zephyr, sponsored by DTRA, was an add on experiment to the Tomme test. Eleven high explosive tests were also conducted in the tunnel and included a Stemming Plan Test, the Pre-Mill Yard test, the two seismic Non-Proliferation Experiment tests, and seven Dipole Hail tests. The U12n Tunnel complex is composed of the portal and mesa areas, encompassing a total area of approximately 600 acres (240 hectares). Major modifications to the landscape have resulted from four principal activities. These are road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, site preparation for activities related to testing, and construction of retention ponds. A total of 202 cultural features were recorded for the portal and mesa areas. At the portal area, features relate to the mining, construction, testing, and general everyday operational support activities within the tunnel. These include concrete foundations for buildings, ventilation equipment, air compressors, communications equipment, mining equipment, rail lines, retention ponds to impound tunnel effluent, and storage containers. Features on the mesa above the tunnel generally relate to tunnel ventilation and cooling, borehole drilling, and data recording facilities. Feature types include concrete foundations, instrument cable holes, drill holes, equipment pads, ventilation shafts, and ventilation equipment. The U12n Tunnel complex is eligible to the National Register of Historic Places under criteria a and c, consideration g of 36 CFR Part 60.4 as a historic landscape. Scientific research conducted at the tunnel has made significant contributions to the broad patterns of our history, particularly in regard to the Cold War era that was characterized by competing social, economic, and political ideologies between the former Soviet Union and the United States. The tunnel also possesses distinctive construction and engineering methods for conducting underground nuclear tests. The Desert Research Institute recommends that the U12n Tunnel area be left in place in its current condition and that the U12n Tunnel historic landscape be included in the NNSS monitoring program and monitored for disturbances or alterations on a regular basis.

 9. Mesozoic and Cenozoic structural geology of the CP Hills, Nevada Test Site, Nye County, Nevada; and regional implications

  International Nuclear Information System (INIS)

  Caskey, S.J.

  1991-08-01

  Detailed mapping and structural analysis of upper Proterozoic and Paleozoic rocks in the CP Hills of the Nevada Test Site, together with analysis of published maps and cross sections and a reconnaissance of regional structural relations indicate that the CP thrust of Barnes and Poole (1968) actually comprises two separate, oppositely verging Mesozoic thrust systems: (1) the west-vergent CP thrust which is well exposed in the CP Hills and at Mine Mountain, and (2) the east-vergent Belted Range thrust located northwest of Yucca Flat. West-vergence of the CP thrust is indicated by large scale west-vergent recumbent folds in both its hangingwall and footwall and by the fact that the CP thrust ramps up section through hangingwall strata toward the northwest. Regional structural relations indicate that the CP thrust forms part of a narrow sigmoidal belt of west-vergent folding and thrusting traceable for over 180 km along strike. The Belted Range thrust represents earlier Mesozoic deformation that was probably related to the Last Chance thrust system in southeastern California, as suggested by earlier workers. A pre-Tertiary reconstruction of the Cordilleran fold and thrust belt in the region between the NTS and the Las Vegas Range bears a close resemblance to other regions of the Cordillera and has important implications for the development of hinterland-vergent deformation as well as for the probable magnitude of Tertiary extension north of Las Vegas Valley. Subsequent to Mesozoic deformation, the CP Hills were disrupted by at least two episodes of Tertiary extensional deformation: (1) an earlier episode represented by pre-middle Miocene low-angle normal faults, and (2) a later, post-11 Ma episode of high-angle normal faulting. Both episodes of extension were related to regional deformation, the latter of which has resulted in the present basin and range topography of the NTS region

 10. Particulate emissions from new heavy duty vehicles (Euro IV and V); Partikeludslip fra nye tunge koeretoejer (Euronorm IV og V)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jordal-Joergensen, J.; Ohm, A.; Willumsen, E. (COWI A/S, Kgs. Lyngby (DK))

  2008-07-01

  The new Danish act on environmental zones allows local authorities to define zones where EURO III or older heavy duty vehicles should be equipped with a particulate filter. The introduction of EURO IV and V has reduced particulate emissions from heavy duty vehicles by approximately 80 % based on the mass of particles. There is, however, substantial uncertainty about the impact on the number of ultrafine particles, since they are not covered by Euronorm standards. When passing the bill, the Danish Minister for the Environment of the time stated that all relevant knowledge about particle emission from heavy duty vehicles needed to be collected for subsequent publication. To this end, the Danish Environmental Protection Agency (DEPA) commissioned a literature survey. The purpose of the survey is to provide an overview of the latest knowledge in the field of particle emissions from heavy duty vehicles, with special focus on the average size of the particle emissions. Another objective of the study is to analyse the direct emissions of NO{sub 2} from heavy duty vehicles classified under EURO IV and V. (au)

 11. Lærerprofiler i dansk - nye mål og kompetencer 1.-6. klassetrin 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Benny Bang; Mølgaard, Niels

  en gang er teoretisk forankret og med et udblik på fagdidaktiske overvejelser og praksiseksempler. Endelig rummer hvert af de fire kapitler forslag til videre læsing og fordybelse i temaet samt studieopgaver med forslag til læremiddelanalyser, casestudier, udarbejdelse af studieprodukter m. m....

 12. Phase II Documentation Overview of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff

  2010-04-01

  The U.S. Department of Energy (DOE), National Nuclear Security Administration Nevada Site Office (NNSA/NSO) initiated the Underground Test Area (UGTA) Subproject to assess and evaluate radiologic groundwater contamination resulting from underground nuclear testing at the NTS. These activities are overseen by the Federal Facility Agreement and Consent Order (FFACO) (1996, as amended March 2010). For Frenchman Flat, the UGTA Subproject addresses media contaminated by the underground nuclear tests, which is limited to geologic formations within the saturated zone or 100 meters (m) or less above the water table. Transport in groundwater is judged to be the primary mechanism of migration for the subsurface contamination away from the Frenchman Flat underground nuclear tests. The intent of the UGTA Subproject is to assess the risk to the public from the groundwater contamination produced as a result of nuclear testing. The primary method used to assess this risk is the development of models of flow and contaminant transport to forecast the extent of potentially contaminated groundwater for the next 1,000 years, establish restrictions to groundwater usage, and implement a monitoring program to verify protectiveness. For the UGTA Subproject, contaminated groundwater is that which exceeds the radiological standards of the Safe Drinking Water Act (CFR, 2009) the State of Nevada’s groundwater quality standard to protect human health and the environment. Contaminant forecasts are expected to be uncertain, and groundwater monitoring will be used in combination with land-use control to build confidence in model results and reduce risk to the public. Modeling forecasts of contaminant transport will provide the basis for negotiating a compliance boundary for the Frenchman Flat Corrective Action Unit (CAU). This compliance boundary represents a regulatory-based distinction between groundwater contaminated or not contaminated by underground testing. Transport modeling simulations are used to compute radionuclide concentrations in time and space within the CAU for the 1,000-year contaminant boundary. These three-dimensional (3-D) concentration simulations are integrated into probabilistic forecasts of the likelihood of groundwater exceeding or remaining below the radiological standards of the Safe Drinking Water Act (CFR, 2009) defined as the contaminant boundary. Contaminant boundaries are not discrete predictions of the location or concentration of contaminants, but instead are spatial representations of the probability of exceeding Safe Drinking Water Act radiological standards. The forecasts provide planning tools to facilitate regulatory decisions designed to protect the health and safety of the public.

 13. A Historical Evaluation of the U12t Tunnel, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Volume 3 of 6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harold Drollinger; Robert C. Jones; and Thomas F. Bullard; Desert Research Institute, Laurence J. Ashbaugh, Southern Nevada Courier Service and Wayne R. Griffin, Stoller-Navarro Joint Venture

  2009-02-01

  This report presents a historical evaluation of the U12t Tunnel on the Nevada Test Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12t Tunnel is one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests on the east side of Rainier and Aqueduct Mesas. Six nuclear weapons effects tests, Mint Leaf, Diamond Sculls, Husky Pup, Midas Myth/Milagro, Mighty Oak, and Mission Ghost, and one high explosive test, SPLAT, were conducted within the U12t Tunnel from 1970 to 1987. All six of the nuclear weapons effects tests and the high explosive test were sponsored by DTRA. Two conventional weapons experiments, Dipole Knight and Divine Eagle, were conducted in the tunnel portal area in 1997 and 1998. These experiments were sponsored by the Defense Special Weapons Agency. The U12t Tunnel complex is composed of the Portal and Mesa Areas and includes an underground tunnel with a main access drift and nine primary drifts, a substantial tailings pile fronting the tunnel portal, a series of discharge ponds downslope of the tailings pile, and two instrumentation trailer parks and 16 drill holes on top of Aqueduct Mesa. A total of 89 cultural features were recorded: 54 at the portal and 35 on the mesa. In the Portal Area, cultural features are mostly concrete pads and building foundations; other features include the portal, rail lines, the camel back, ventilation and cooling system components, communication equipment, and electrical equipment. On the mesa are drill holes, a few concrete pads, a loading ramp, and electrical equipment.

 14. Geohydrology of the unsaturated zone at the burial site for low-level radioactive waste near Beatty, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nichols, W.D.

  1987-01-01

  Low-level radioactive solid waste has been buried in trenches at a site near Beatty, NV, since 1962. In 1976, as part of a national program, the US Geological Survey began a study of the geohydrology of the waste burial site to provide a basis for estimating the potential for radionuclide migration in the unsaturated zone beneath the waste burial trenches. The waste burial facility is in the northern Amargosa Desert about 170 kilometers (km) northwest of Las Vegas, NV. The site is underlain by poorly stratified deposits of gravelly or silty sand and sandy gravel, and thick beds of clayey sediments. A numerical analysis demonstrated that a potential exists for deep percolation despite high annual evaporation demands, and provided predictions of the time of year and the antecedent conditions that enhance the probability of deep percolation. Soil moisture profiles obtained monthly over an 18-month period demonstrate that deep percolation does occur. Calculation of downward moisture movement through the waste trench backfill material, on the basis of simplified assumptions, suggests that moisture could have penetrated as much as 6 m below land surface from 1963, when the oldest trenches were closed, to 1980, but that the moisture requirement for such penetration far exceeded the amount of moisture actually available. Steady-state downward movement of moisture at depths greater than 10 m and beneath the waste burial trenches would be on the order of 4 cu m/1,000 yr, assuming a steady flux rate of 0.1 microcentimeter/day. 37 refs., 32 figs., 17 tab

 15. Domestic policy consequences of new implementation models. Consequences for industrial niches; Industripolitiske konsekvenser av nye gjennomfoeringsmodeller. Konsekvenser for nisjebedriftene

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johannessen, T.

  1995-12-31

  The paper relates to the consequences of domestic policy with the focus on new implementation models used for cost reduction of offshore development projects in Norway. The paper puts the attention to the consequences from implementation models on industrial niches (subcontractors)

 16. Special Analysis of the Area 3 Radioactive Waste Management Site at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  National Security Technologies, LLC, Environmental Management

  2012-09-30

  This report describes the methods and results of a special analysis (SA) of the Area 3 Radioactive Waste Management Site (RWMS) on the Nevada National Security Site (NNSS). The purpose of the SA is to determine if the approved performance assessment (PA) and composite analysis (CA) (Shott et al., 2001) remain valid. The Area 3 RWMS PA and CA were prepared as a single document and received conditional approval on October 6, 1999. A conditional Disposal Authorization Statement (DAS) for the Area 3 RWMS was issued on October 20, 1999. Since preparation of the approved PA and CA, new information and additional environmental monitoring data have been used to update the PA and CA. At the same time, continual advancements in computer processors and software have allowed improvement to the PA and CA models. Annual reviews of the PA and CA required by U.S. Department of Energy (DOE) Order DOE O 435.1 have documented multiple changes occurring since preparation of the PA and CA. Potentially important changes include: Development of a new and improved baseline PA and CA model implemented in the probabilistic GoldSim simulation platform. A significant increase in the waste inventory disposed at the site. Revision and updating of model parameters based on additional years of site monitoring data and new research and development results. Although changes have occurred, many important PA/CA issues remain unchanged, including the site conceptual model, important features, events, and processes, and the points of compliance. The SA is performed to document the current status of the PA/CA model and to quantitatively assess the impact of cumulative changes on the PA and CA results. The results of the SA are used to assess the validity of the approved PA/CA and make a determination if revision of the PA or CA is necessary. The SA was performed using the Area 3 RWMS, version 2.102, GoldSim model, the current baseline PA/CA model. Comparison of the maximum SA results with the PA performance objectives indicates that there continues to be a reasonable expectation of compliance. The resident exposure scenario was evaluated for compliance with the air pathway and all-pathways annual total effective dose (TED) performance objectives. The maximum mean air pathway TED, 7E-6 millisievert (mSv) at 1,000 years (y) has decreased relative to the approved PA and is significantly less than the 0.1 mSv limit. The maximum mean all-pathways annual TED, 7E-5 mSv at 1,000 y has increased but remains a small fraction of the 0.25 mSv limit. The SA maximum mean radon-222 (222Rn) flux density, 0.03 becquerel per square meter per second (Bq m-2 s-1), has increased relative to the PA results but is significantly less than the 0.74 Bq m-2 s-1 limit. The SA results continue to support a conclusion that the disposed waste inventory is protective of intruders and groundwater resources. The maximum mean intruder TED, 0.01 mSv for an acute construction scenario at the U-3ah/at disposal unit, was less than the 5 mSv performance measure. Site monitoring data and research results continue to support a conclusion that a groundwater pathway will not exist within the 1,000 y compliance period. Projected releases to the environment are a small fraction of the performance objectives. Cost-effective options for reducing releases further are unlikely to exist. Therefore, releases from the Area 3 RWMS are judged to be as low as reasonably achievable. Comparison of the maximum CA result with the 0.3 mSv CA dose constraint indicates that no action is required to reduce the dose from the Area 3 RWMS and all interacting sources of residual radioactive contamination. The SA maximum mean CA annual TED, 0.02 mSv at 1,000 y, has increased from the approved CA result but remains less than 10% of the dose constraint. The CA TED continues to be due predominantly to inhalation of plutonium-239 resuspended from soils contaminated by nuclear weapons tests conducted near the Area 3 RWMS. The SA results estimated with the Area 3 RWMS version 2.102 model indicate that changes to the PA and CA do not significantly alter the PA/CA results or conclusions. Although increases occur for the all-pathways annual TED, the 222Rn flux density, and the CA annual TED, all PA and CA results are a small fraction of the performance objectives or dose constraints. The same conclusion was reached for the approved PA and CA. The SA results continue to support a conclusion that there is a reasonable expectation of meeting all performance objectives and the CA dose constraint. There is no need to revise the DAS at this time. The SA results support a conclusion that the Area 3 RWMS PA and CA remain valid, and revision is not necessary at this time.

 17. The spatial distribution and chemical heterogeneity of clinoptilolite at Yucca Mountain, Nye County, Nevada: Evidence for polygenetic hypogene alteration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Livingston, D.E.; Szymanski, J.S.

  1994-01-01

  This part of TRAC's Annual Report for 1993 summarizes the finding of previous reports on the major element geochemistry of zeolitic alteration of the tuffs at Yucca Mountain and updates the status of work. In this report we examine the spatial distribution of zeolites by stratigraphic units and boreholes and the various types of chemical alteration of clinoptilolite indicated by the data reported in Broxton et al. and Bish and Chipera. The purpose is to evaluate the extent of the metasomatic alteration and to test the hypogene hypothesis of Szymanski. In this regard, it is of prime importance to evaluate whether the metasomatic alteration at Yucca Mountain is due to supergene or hypogene processes. In this report, the term open-quotes supergeneclose quotes denotes alteration and mineralization produced by fluids derived directly from atmospheric precipitation and infiltration through the vadose zone, and the term open-quotes hypogeneclose quotes denotes alteration and mineralization produced by fluids from the phreatic zone regardless of their former location or residence time in the Earth's crust. This report begins with a review of previous work on the genesis of zeolites of the Nevada Test Site

 18. A Historical Evaluation of the U12t Tunnel, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Volume 6 of 6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harold Drollinger; Robert C. Jones; and Thomas F. Bullard; Desert Research Institute, Laurence J. Ashbaugh, Southern Nevada Courier Service and Wayne R. Griffin, Stoller-Navarro Joint Venture

  2009-02-01

  This report presents a historical evaluation of the U12t Tunnel on the Nevada Test Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12t Tunnel is one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests on the east side of Rainier and Aqueduct Mesas. Six nuclear weapons effects tests, Mint Leaf, Diamond Sculls, Husky Pup, Midas Myth/Milagro, Mighty Oak, and Mission Ghost, and one high explosive test, SPLAT, were conducted within the U12t Tunnel from 1970 to 1987. All six of the nuclear weapons effects tests and the high explosive test were sponsored by DTRA. Two conventional weapons experiments, Dipole Knight and Divine Eagle, were conducted in the tunnel portal area in 1997 and 1998. These experiments were sponsored by the Defense Special Weapons Agency. The U12t Tunnel complex is composed of the Portal and Mesa Areas and includes an underground tunnel with a main access drift and nine primary drifts, a substantial tailings pile fronting the tunnel portal, a series of discharge ponds downslope of the tailings pile, and two instrumentation trailer parks and 16 drill holes on top of Aqueduct Mesa. A total of 89 cultural features were recorded: 54 at the portal and 35 on the mesa. In the Portal Area, cultural features are mostly concrete pads and building foundations; other features include the portal, rail lines, the camel back, ventilation and cooling system components, communication equipment, and electrical equipment. On the mesa are drill holes, a few concrete pads, a loading ramp, and electrical equipment.

 19. Forum on Aging and the Family: Discussions with F. Ivan Nye, Bernice L. Neugarten and David and Vera Mace.

  Science.gov (United States)

  Brubaker, Timothy H; And Others

  1978-01-01

  This paper represents an attempt to lessen the schisms between family sociology, gerontology, and family practice. An interview format is used to illustrate one way through which specific issues may be addressed. (Author)

 20. Summary of hydrogeologic controls on ground-water flow at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Laczniak, R.J.; Cole, J.C.; Sawyer, D.A.; Trudeau, D.A.

  1996-01-01

  The underground testing of nuclear devices has generated substantial volumes of radioactive and other chemical contaminants below ground at the Nevada Test Site (NTS). Many of the more radioactive contaminants are highly toxic and are known to persist in the environment for thousands of years. In response to concerns about potential health hazards, the U.S. Department of Energy, under its Environmental Restoration Program, has made NTS the subject of a long-term investigation. Efforts supported through the U.S. Department of Energy program will assess whether byproducts of underground testing pose a potential hazard to the health and safety of the public and, if necessary, will evaluate and implement steps to remediate any of the identified dangers. Test-generated contaminants have been introduced over large areas and at variable depths above and below the water table throughout NTS. Evaluating the risks associated with these byproducts of underground testing presupposes a knowledge of the source, transport, and potential receptors of these contaminants. Ground-water flow is the primary mechanism by which contaminants can be transported significant distances away from the initial point of injection. Flow paths between contaminant sources and potential receptors are separated by remote areas that span tens of miles. The diversity and structural complexity of the rocks along these flow paths complicates the hydrology of the region. Although the hydrology has been studied in some detail, much still remains uncertain about flow rates and directions through the fractured-rock aquifers that transmit water great distances across this arid region. Unique to the hydrology of NTS are the effects of underground testing, which severely alter local rock characteristics and affect hydrologic conditions throughout the region. Any assessment of the risk must rely in part on the current understanding of ground-water flow, and the assessment will be only as good as the understanding itself. This report summarizes what is known and inferred about ground-water flow throughout the NTS region. The report identifies and updates what is known about some of the major controls on ground-water flow, highlights some of the uncertainties in the current understanding, and prioritizes some of the technical needs as related to the Environmental Restoration Program. An apparent deficiency in the current understanding is a lack of knowledge about flow directions and rates away from major areas of testing. Efforts are necessary to delineate areas of downgradient flow and to identify factors that constrain and control flow within these areas. These efforts also should identify the areas most critical to gaining detailed understanding and to establishing long-term monitoring sites necessary for effective remediation.

 1. Geomorphic Characterization of the FortyMile Wash Alluvial Fan, Nye County, Nevada, In Support of the Yucca Mountain Project

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cline; De Long; Pelletier; Harrington

  2005-01-01

  In the event of an unlikely volcanic eruption through the proposed high-level radioactive waste repository at Yucca Mountain, contaminated ash would be deposited in portions of the Fortymile Wash drainage basin and would subsequently be redistributed to the Fortymile Wash alluvial fan by fluvial processes. As part of an effort to quantify the transport of contaminated ash throughout the fluvial system, characterization of the Fortymile Wash alluvial fan is required, especially the spatial distribution of fluvial activity over time scales of repository operation, and the rates of radionuclide migration into different soils on the fan. The Fortymile Wash alluvial fan consists of extremely low relief terraces as old as 70 ka. By conducting soils-geomorphic mapping and correlating relative surface ages with available geochronology from the Fortymile Wash fan and adjacent piedmonts, we identified 4 distinct surfaces on the fan. Surface ages are used to predict the relative stability of different areas of the fan to fluvial activity. Pleistocene-aged surfaces are assumed to be fluvially inactive over the 10 kyr time scale, for example. Our mapping and correlation provides a map of the depozone for contaminated ash that takes into account long-term channel migration the time scales of repository operation, and it provides a geomorphic framework for predicting radionuclide dispersion rates into different soils across the fan. The standard model for vertical migration of radionuclides in soil is diffusion; therefore we used diffusion profiles derived from 137 Cs fallout to determine infiltration rates on the various geomorphic surfaces. The results show a strong inverse correlation of the geomorphic surface age and diffusivity values inferred from the 137 Cs profiles collected on the different surfaces of the fan

 2. Model Evaluation Report for Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ruskauff, Greg; Marutzky, Sam

  2014-09-01

  Model evaluation focused solely on the PIN STRIPE and MILK SHAKE underground nuclear tests’ contaminant boundaries (CBs) because they had the largest extent, uncertainty, and potential consequences. The CAMBRIC radionuclide migration experiment also had a relatively large CB, but because it was constrained by transport data (notably Well UE-5n), there was little uncertainty, and radioactive decay reduced concentrations before much migration could occur. Each evaluation target and the associated data-collection activity were assessed in turn to determine whether the new data support, or demonstrate conservatism of, the CB forecasts. The modeling team—in this case, the same team that developed the Frenchman Flat geologic, source term, and groundwater flow and transport models—analyzed the new data and presented the results to a PER committee. Existing site understanding and its representation in numerical groundwater flow and transport models was evaluated in light of the new data and the ability to proceed to the CR stage of long-term monitoring and institutional control.

 3. Addendum 1 Composite Analysis for the Area 5 Radioactive Waste Management Site at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vefa Yucel

  2001-01-01

  A disposal authorization statement (DAS) was issued by the U.S. Department of Energy/Headquarters (DOE/HQ) on December 5, 2000, authorizing the DOE's National Nuclear Security Administration Nevada Operations Office to continue the operation of the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site for the disposal of low-level waste and mixed low-level waste. Prior to the issuance of the DAS, the Low-Level Waste Disposal Facility Federal Review Group (LFRG) had conducted reviews of the performance assessment (PA) and the composite analysis (CA) for the Area 5 RWMS, in accordance with the requirements of the DOE Radioactive Waste Management Order DOE O 435.1. A brief history of the reviews is as follows. (The reviews were conducted by independent review teams chartered by the LFRG; the review findings and recommendations were issued in review team reports to the LFRG.) The LFRG accepted the initial PA, with conditions, on August 30, 1996. Revision 2.1 to the PA was issued in January 1998, implementing the conditions of acceptance of the 1996 PA. The LFRG reviewed Revision 2.1 as part of the Area 5 RWMS CA review during 2000, and found it acceptable. The CA and the Supplemental Information provided in response to issues identified during the initial review of the CA were accepted by the LFRG. The Supplemental Information (including the responses to four key issues) is included in the Review Team Report to the LFRG, which recommends that it be incorporated into the CA and issued to all known holders of the CA. The Area 5 RWMS DAS requires that the Supplemental Information generated during the DOE/HQ review of the CA be incorporated into the CA within one year of the date of issuance of the DAS. This report, the first addendum to the Area 5 CA, is prepared to fulfill that requirement. The Supplemental Information includes the following: Issues Identified in the Review Team Report; Crosswalk Presentation; and Maintaining Doses As Low As Reasonably Achievable. A summary of this information is included in this report, with the complete text presented in the appendices

 4. Ground-water data collected at the Nevada Test Site and vicinity, Nye County, Nevada, water years 1988--89

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wood, D.B.

  1992-01-01

  The US Geological Survey, in support of the US Department of Energy Hydrology/Radionuclide Migration Program, collects and compiles hydrologic and geohydrologic data to aid in characterizing the regional and local ground-water flow systems underlying the Nevada Test Site. This report presents selected ground-water data collected from wells and test holes at and in the vicinity of the Nevada Test Site. Depth-to-water measurements were made at 72 sites and water samples were collected and analyzed for tritium concentrations for 14 sites during the 1988 and 1989 water years. Available historical data for these sites have been included to show the long-term depth-to-water fluctuations and to provide a record of all reported completion depths or open intervals for associated wells and test holes. Depth-to-water measurements show that the altitude of the ground-water surface in the Nevada Test Site area ranged from 1,966 to 6,377 feet above sea level. Depth-to-water measurements were obtained by a combination of wire-line, steel-tape, and iron-horse methods. Tritium concentrations in bailed water samples ranged from -10 to 2,600 picocuries per liter

 5. Evaluation of the location and recency of faulting near prospective surface facilities in Midway Valley, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Swan, F.H.; Wesling, J.R.; Angell, M.M.; Thomas, A.P.; Whitney, J.W.; Gibson, J.D.

  2002-01-17

  Evaluation of surface faulting that may pose a hazard to prospective surface facilities is an important element of the tectonic studies for the potential Yucca Mountain high-level radioactive waste repository in southwestern Nevada. For this purpose, a program of detailed geologic mapping and trenching was done to obtain surface and near-surface geologic data that are essential for determining the location and recency of faults at a prospective surface-facilities site located east of Exile Hill in Midway Valley, near the eastern base of Yucca Mountain. The dominant tectonic features in the Midway Valley area are the north- to northeast-trending, west-dipping normal faults that bound the Midway Valley structural block-the Bow Ridge fault on the west side of Exile Hill and the Paint-brush Canyon fault on the east side of the valley. Trenching of Quaternary sediments has exposed evidence of displacements, which demonstrate that these block-bounding faults repeatedly ruptured the surface during the middle to late Quaternary. Geologic mapping, subsurface borehole and geophysical data, and the results of trenching activities indicate the presence of north- to northeast-trending faults and northwest-trending faults in Tertiary volcanic rocks beneath alluvial and colluvial sediments near the prospective surface-facilities site. North to northeast-trending faults include the Exile Hill fault along the eastern base of Exile Hill and faults to the east beneath the surficial deposits of Midway Valley. These faults have no geomorphic expression, but two north- to northeast-trending zones of fractures exposed in excavated profiles of middle to late Pleistocene deposits at the prospective surface-facilities site appear to be associated with these faults. Northwest-trending faults include the West Portal and East Portal faults, but no disruption of Quaternary deposits by these faults is evident. The western zone of fractures is associated with the Exile Hill fault. The eastern zone of fractures is within Quaternary alluvial sediments, but no bedrock was encountered in trenches and soil pits in this part of the prospective surface facilities site; thus, the direct association of this zone with one or more bedrock faults is uncertain. No displacement of lithologic contacts and soil horizons could be detected in the fractured Quaternary deposits. The results of these investigations imply the absence of any appreciable late Quaternary faulting activity at the prospective surface-facilities site.

 6. Transferability of Data Related to the Underground Test Area Project, Nevada Test Site, Nye County, Nevada: Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stoller-Navarro Joint Venture

  2004-06-24

  This document is the collaborative effort of the members of an ad hoc subcommittee of the Underground Test Area (UGTA) Technical Working Group (TWG). The UGTA Project relies on data from a variety of sources; therefore, a process is needed to identify relevant factors for determining whether material-property data collected from other areas can be used to support groundwater flow, radionuclide transport, and other models within a Corrective Action Unit (CAU), and for documenting the data transfer decision and process. This document describes the overall data transfer process. Separate Parameter Descriptions will be prepared that provide information for selected specific parameters as determined by the U.S. Department of Energy (DOE) UGTA Project Manager. This document and its accompanying appendices do not provide the specific criteria to be used for transfer of data for specific uses. Rather, the criteria will be established by separate parameter-specific and model-specific Data Transfer Protocols. The CAU Data Documentation Packages and data analysis reports will apply the protocols and provide or reference a document with the data transfer evaluations and decisions.

 7. Phase II Transport Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gregg Ruskuaff

  2010-01-01

  This document, the Phase II Frenchman Flat transport report, presents the results of radionuclide transport simulations that incorporate groundwater radionuclide transport model statistical and structural uncertainty, and lead to forecasts of the contaminant boundary (CB) for a set of representative models from an ensemble of possible models. This work, as described in the Federal Facility Agreement and Consent Order (FFACO) Underground Test Area (UGTA) strategy (FFACO, 1996; amended 2010), forms an essential part of the technical basis for subsequent negotiation of the compliance boundary of the Frenchman Flat corrective action unit (CAU) by Nevada Division of Environmental Protection (NDEP) and National Nuclear Security Administration Nevada Site Office (NNSA/NSO). Underground nuclear testing via deep vertical shafts was conducted at the Nevada Test Site (NTS) from 1951 until 1992. The Frenchman Flat area, the subject of this report, was used for seven years, with 10 underground nuclear tests being conducted. The U.S. Department of Energy (DOE), NNSA/NSO initiated the UGTA Project to assess and evaluate the effects of underground nuclear tests on groundwater at the NTS and vicinity through the FFACO (1996, amended 2010). The processes that will be used to complete UGTA corrective actions are described in the “Corrective Action Strategy” in the FFACO Appendix VI, Revision No. 2 (February 20, 2008).

 8. Economic potential of alternative land and natural resource uses at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Richard-Haggard, K.

  1983-03-01

  The economic potentials of several alternative land uses at the Nevada Test Site (NTS) are estimated. Alternatives considered include mining, agriculture, grazing, and hunting. There are two known tungsten ore bodies located in the Oak Spring mining district. The economic potential of the reserves is estimated to be $42,840. It is also possible that there are other economic mineral resources on the NTS whose values are yet unknown. There are an estimated 5000 ha of agricultural land on the Test Site; the cash value of alfalfa grown on this acreage is approximately $564,030. The economic potential of grazing at the Test Site lies somewhere in the range of $10,340 to $41,220. The assumed annual worth of mule deer to hunters is $90,440. The gross potential of hunting at the NTS is probably somewhat higher if trophy species, game birds and fur-bearing animals are also considered. It should be noted that the above values indicate gross worth; no costs are included in the estimates

 9. Corrective action investigation plan for Corrective Action Unit 340, Pesticide Release Sites, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-01-01

  This Correction Action Investigation Plan (CAIP) has been developed in accordance with the Federal Facility Agreement and Consent Order (FFACO) that was agreed to by the US Department of Energy, Nevada Operations Office (DOE/NV); the State of Nevada Division of Environmental Protection (NDEP); and the US Department of Defense. As required by the FFACO (1996), this document provides or references all of the specific information for planning investigation activities associated with three Corrective Action Sites (CASs) located at the Nevada Test Site (NTS). These CASs are collectively known as Corrective Action Unit (CAU) 340, Pesticide Release Sites. According to the FFACO, CASs are sites that may require corrective action(s) and may include solid waste management units or individual disposal or release sites. These sites are CAS 23-21-01, Area 23 Quonset Hut 800 (Q800) Pesticide Release Ditch; CAS 23-18-03, Area 23 Skid Huts Pesticide Storage; and CAS 15-18-02, Area 15 Quonset Hut 15-11 Pesticide Storage (Q15-11). The purpose of this CAIP for CAU 340 is to direct and guide the investigation for the evaluation of the nature and extent of pesticides, herbicides, and other contaminants of potential concern (COPCs) that were stored, mixed, and/or disposed of at each of the CASs.

 10. Evaluation of the location and recency of faulting near prospective surface facilities in Midway Valley, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Swan, F.H.; Wesling, J.R.; Angell, M.M.; Thomas, A.P.; Whitney, J.W.; Gibson, J.D.

  2002-01-01

  Evaluation of surface faulting that may pose a hazard to prospective surface facilities is an important element of the tectonic studies for the potential Yucca Mountain high-level radioactive waste repository in southwestern Nevada. For this purpose, a program of detailed geologic mapping and trenching was done to obtain surface and near-surface geologic data that are essential for determining the location and recency of faults at a prospective surface-facilities site located east of Exile Hill in Midway Valley, near the eastern base of Yucca Mountain. The dominant tectonic features in the Midway Valley area are the north- to northeast-trending, west-dipping normal faults that bound the Midway Valley structural block-the Bow Ridge fault on the west side of Exile Hill and the Paint-brush Canyon fault on the east side of the valley. Trenching of Quaternary sediments has exposed evidence of displacements, which demonstrate that these block-bounding faults repeatedly ruptured the surface during the middle to late Quaternary. Geologic mapping, subsurface borehole and geophysical data, and the results of trenching activities indicate the presence of north- to northeast-trending faults and northwest-trending faults in Tertiary volcanic rocks beneath alluvial and colluvial sediments near the prospective surface-facilities site. North to northeast-trending faults include the Exile Hill fault along the eastern base of Exile Hill and faults to the east beneath the surficial deposits of Midway Valley. These faults have no geomorphic expression, but two north- to northeast-trending zones of fractures exposed in excavated profiles of middle to late Pleistocene deposits at the prospective surface-facilities site appear to be associated with these faults. Northwest-trending faults include the West Portal and East Portal faults, but no disruption of Quaternary deposits by these faults is evident. The western zone of fractures is associated with the Exile Hill fault. The eastern zone of fractures is within Quaternary alluvial sediments, but no bedrock was encountered in trenches and soil pits in this part of the prospective surface facilities site; thus, the direct association of this zone with one or more bedrock faults is uncertain. No displacement of lithologic contacts and soil horizons could be detected in the fractured Quaternary deposits. The results of these investigations imply the absence of any appreciable late Quaternary faulting activity at the prospective surface-facilities site

 11. Implementering af digital multiple choice questions (MCQ) som eksamensform med nye feedback og læringsmuligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Mads Ronald; Simonsen, Eivind Ortind; Krogh, Kristian

  2013-01-01

  at modtage feedback på deres bestræbelser i form af en karakter eller et bestået/ikke bestået som svar på deres præstation. De digitale MCQ eksamener på AU Health afholdes hvert semester, og aktuelt går ca. 1500 studerende årligt til denne form for digital eksamen. Digitalisering af MCQ eksamen giver en lang......, kan den i den digitale prøveform med relativt få administrationstimer gives som feedback til flere hundrede studerende indenfor kort tid. Det kan f.eks. være i form af en individualiseret rapport opdelt på emneområder, der differentierer besvarelsen på emneområder, hvilket faciliterer en fremadrettet...... kvalificeret refleksion hos den enkelte studerende. Ydermere har digitaliseringen også synliggjort en række kvalitetsparametre, som man tidligere har accepteret, ikke blev analyseret eller videreformidlet. Feedback om eksempelvis spørgsmålskvalitet eller fejl i svarmulighederne. Med udviklingen af en digital...

 12. A Historical Evaluation of the U12t Tunnel, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Volume 1 of 6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drollinger, Harold [Desert Research Institute (DRI), Nevada System of Higher Education, Reno,NV (United States); Jones, Robert C. [Desert Research Institute (DRI), Nevada System of Higher Education, Reno,NV (United States); Bullard, Thomas F. [Desert Research Institute (DRI), Nevada System of Higher Education, Reno,NV (United States); Ashbaugh, Laurence J. [Southern Nevada Courier Service, NV (United States); Griffin, Wayne R. [Stoller-Navarro Joint Venture, Las Vegas, NV (United States)

  2009-02-01

  This report presents a historical evaluation of the U12t Tunnel on the Nevada Test Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA). The U12t Tunnel is one of a series of tunnels used for underground nuclear weapons effects tests on the east side of Rainier and Aqueduct Mesas. Six nuclear weapons effects tests, Mint Leaf, Diamond Sculls, Husky Pup, Midas Myth/Milagro, Mighty Oak, and Mission Ghost, and one high explosive test, SPLAT, were conducted within the U12t Tunnel from 1970 to 1987. All six of the nuclear weapons effects tests and the high explosive test were sponsored by DTRA. Two conventional weapons experiments, Dipole Knight and Divine Eagle, were conducted in the tunnel portal area in 1997 and 1998. These experiments were sponsored by the Defense Special Weapons Agency. The U12t Tunnel complex is composed of the Portal and Mesa Areas and includes an underground tunnel with a main access drift and nine primary drifts, a substantial tailings pile fronting the tunnel portal, a series of discharge ponds downslope of the tailings pile, and two instrumentation trailer parks and 16 drill holes on top of Aqueduct Mesa. A total of 89 cultural features were recorded: 54 at the portal and 35 on the mesa. In the Portal Area, cultural features are mostly concrete pads and building foundations; other features include the portal, rail lines, the camel back, ventilation and cooling system components, communication equipment, and electrical equipment. On the mesa are drill holes, a few concrete pads, a loading ramp, and electrical equipment.

 13. Summary of hydrogeologic controls on ground-water flow at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Laczniak, R.J.; Cole, J.C.; Sawyer, D.A.; Trudeau, D.A.

  1996-01-01

  The underground testing of nuclear devices has generated substantial volumes of radioactive and other chemical contaminants below ground at the Nevada Test Site (NTS). Many of the more radioactive contaminants are highly toxic and are known to persist in the environment for thousands of years. In response to concerns about potential health hazards, the US Department of Energy, under its Environmental Restoration Program, has made NTS the subject of a long-term investigation. Efforts will assess whether byproducts of underground testing pose a potential hazard to the health and safety of the public and, if necessary, will evaluate and implement steps to remediate any of the identified dangers. Ground-water flow is the primary mechanism by which contaminants can be transported significant distances away from the initial point of injection. Flow paths between contaminant sources and potential receptors are separated by remote areas that span tens of miles. The diversity and structural complexity of the rocks along these flow paths complicates the hydrology of the region. Although the hydrology has been studied in some detail, much still remains uncertain about flow rates and directions through the fractured-rock aquifers that transmit water great distances across this arid region. Unique to the hydrology of NTS are the effects of underground testing, which severely alter local rock characteristics and affect hydrologic conditions throughout the region. This report summarizes what is known and inferred about ground-water flow throughout the NTS region. The report identifies and updates what is known about some of the major controls on ground-water flow, highlights some of the uncertainties in the current understanding, and prioritizes some of the technical needs as related to the Environmental Restoration Program. 113 refs

 14. Patronal'nye izobraženija v programme rospisej Spasskoj cerkvi Evfrosin'eva monastyrja v Polocke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarab'janov Vladimir

  2013-01-01

  Full Text Available The murals of Christ`s Transfiguration cathedral in Polotsk (ca. 1161, which were revealed during restoration in the last several years, include several thematic strata. Among them especially notable is a group of images, related to the patron saints. Distinguished among them are the figures of the patron saints of the Polotsk ducal family, to which St. Euphrosynia of Polotsk, the founder of the monastery and the builder of the Christ`s Church, belonged. The composition “Exaltation of the Cross” is set in one row with the patron saints, thus revealing semantic correlation with the ktitors` portrait in Kiev Saint Sophia and some other Kiev churches of tenth and eleventh centuries, where the idea of Russia becoming a member of Christian community is developed. At the same time, the patron theme is deeply intertwined with the purpose of the Christ`s Church to serve as a family burial for St. Euphrosynia.

 15. 77 FR 13142 - Notice of Realty Action: Modified-Competitive Sale of Public Land in Pahrump, Nye County, NV

  Science.gov (United States)

  2012-03-05

  ... at not less than the appraised fair market value (FMV) of $645,000. The sale will be subject to the... the ``no known value'' mineral interests. In conjunction with the final payment, the applicant will be required to pay a $50 non-refundable filing fee for processing the conveyance of the ``no known value...

 16. Estimates of deep percolation beneath native vegetation, irrigated fields, and the Amargosa-River Channel, Amargosa Desert, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Stonestrom, David A.; Prudic, David E.; Laczniak, Randell J.; Akstin, Katherine C.; Boyd, Robert A.; Henkelman, Katherine K.

  2003-01-01

  The presence and approximate rates of deep percolation beneath areas of native vegetation, irrigated fields, and the Amargosa-River channel in the Amargosa Desert of southern Nevada were evaluated using the chloride mass-balance method and inferred downward velocities of chloride and nitrate peaks. Estimates of deep-percolation rates in the Amargosa Desert are needed for the analysis of regional ground-water flow and transport. An understanding of regional flow patterns is important because ground water originating on the Nevada Test Site may pass through the area before discharging from springs at lower elevations in the Amargosa Desert and in Death Valley. Nine boreholes 10 to 16 meters deep were cored nearly continuously using a hollow-stem auger designed for gravelly sediments. Two boreholes were drilled in each of three irrigated fields in the Amargosa-Farms area, two in the Amargosa-River channel, and one in an undisturbed area of native vegetation. Data from previously cored boreholes beneath undisturbed, native vegetation were compared with the new data to further assess deep percolation under current climatic conditions and provide information on spatial variability.The profiles beneath native vegetation were characterized by large amounts of accumulated chloride just below the root zone with almost no further accumulation at greater depths. This pattern is typical of profiles beneath interfluvial areas in arid alluvial basins of the southwestern United States, where salts have been accumulating since the end of the Pleistocene. The profiles beneath irrigated fields and the Amargosa-River channel contained more than twice the volume of water compared to profiles beneath native vegetation, consistent with active deep percolation beneath these sites. Chloride profiles beneath two older fields (cultivated since the 1960’s) as well as the upstream Amargosa-River site were indicative of long-term, quasi-steady deep percolation. Chloride profiles beneath the newest field (cultivated since 1993), the downstream Amargosa-River site, and the edge of an older field were indicative of recently active deep percolation moving previously accumulated salts from the upper profile to greater depths.Results clearly indicate that deep percolation and ground-water recharge occur not only beneath areas of irrigation but also beneath ephemeral stream channels, despite the arid climate and infrequency of runoff. Rates of deep percolation beneath irrigated fields ranged from 0.1 to 0.5 m/yr. Estimated rates of deep percolation beneath the Amargosa-River channel ranged from 0.02 to 0.15 m/yr. Only a few decades are needed for excess irrigation water to move through the unsaturated zone and recharge ground water. Assuming vertical, one-dimensional flow, the estimated time for irrigation-return flow to reach the water table beneath the irrigated fields ranged from about 10 to 70 years. In contrast, infiltration from present-day runoff takes centuries to move through the unsaturated zone and reach the water table. The estimated time for water to reach the water table beneath the channel ranged from 140 to 1000 years. These values represent minimum times, as they do not take lateral flow into account. The estimated fraction of irrigation water becoming deep percolation averaged 8 to 16 percent. Similar fractions of infiltration from ephemeral flow events were estimated to become deep percolation beneath the normally dry Amargosa-River channel. In areas where flood-induced channel migration occurs at sub-centennial frequencies, residence times in the unsaturated zone beneath the Amargosa channel could be longer. Estimates of deep percolation presented herein provide a basis for evaluating the importance of recharge from irrigation and channel infiltration in models of ground-water flow from the Nevada Test Site.

 17. Dual-porosity analysis of conservative tracer testing in saturated volcanic rocks at Yucca Mountain in Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Fahy, M.F.

  1997-01-01

  A radially convergent conservative tracer injection test was conducted between boreholes UE-25 #2 and UE-25 c #3 of the C-hole complex at Yucca Mountain to determine effective porosity and longitudinal dispersivity. Approximately 47% of the tracer mass was recovered and a dual-porosity analytical model replicates the breakthrough curve. Fractured-rock analyses focus on the fracture-porosity and geometry as the controlling factors in transport.

 18. Systematics of Natural Perchlorate in Precipitation, Soils, and Plants at the Amargosa Desert Research Site, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Andraski, B. J.; Stonestrom, D. A.; Jackson, W. A.; Rajagopalan, S.; Taylor, E. M.

  2007-12-01

  Naturally occurring perchlorate is known to be associated with nitrate deposits of the hyperarid Atacama Desert in Chile, and recent large-scale sampling has identified a substantial reservoir (up to 1 kg/ha) of natural perchlorate in diverse unsaturated zones of the arid and semiarid Southwestern United States (Rao et al., 2007, ES&T, DOI: 10.1021/es062853i). The objective of the Amargosa Desert work is to develop a better understanding of the deposition, accumulation, and biological cycling of perchlorate in arid environments. Occurrence of perchlorate was evaluated by sampling shallow soil profiles up to 3 m in depth at four different locations and at two different time periods, and by sampling dominant plant species growing near the subsurface profiles. Deposition of perchlorate was evaluated by analyzing both bulk deposition (precipitation plus dry fall, collected under oil) collected on site and wet deposition samples collected by the National Atmospheric Deposition program at a nearby site. Soil samples and atmospheric-deposition samples were tested for both perchlorate (ClO4- ) and major anions. Perchlorate concentrations (0.2-20 µg/kg) were variable with depth in soil profiles and generally correlated most highly with chloride (Cl-) and nitrate (NO3-), although the intensity of these relations differed among profiles. Plant concentrations were generally above 1 mg/kg, suggesting ClO4- accumulation. Concentrations of ClO4- were generally much greater in total deposition than wet deposition samples, indicating a substantial dryfall component of meteoric deposition. This presentation will present the mass distribution and variability of perchlorate in bulk deposition, soils, and plants. Reasons for observed relations between subsurface concentrations of perchlorate and other anions will be explored.

 19. Well ER-6-1 Tracer Test Analysis: Yucca Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff

  2006-09-01

  The ER-6-1 multiple-well aquifer test-tracer test (MWAT-TT) investigated groundwater flow and transport processes relevant to the transport of radionuclides from sources on the Nevada Test Site (NTS) through the lower carbonate aquifer (LCA) hydrostratigraphic unit (HSU). The LCA, which is present beneath much of the NTS, is the principal aquifer for much of southern Nevada. This aquifer consists mostly of limestone and dolomite, and is pervasively fractured. Groundwater flow in this aquifer is primarily in the fractures, and the hydraulic properties are primarily related to fracture frequency and fracture characteristics (e.g., mineral coatings, aperture, connectivity). The objective of the multiple-well aquifer test (MWAT) was to determine flow and hydraulic characteristics for the LCA in Yucca Flat. The data were used to derive representative flow model and parameter values for the LCA. The items of specific interest are: Hydraulic conductivity; Storage parameters; Dual-porosity behavior; and Fracture flow characteristics. The objective of the tracer transport experiment was to evaluate the transport properties and processes of the LCA and to derive representative transport parameter values for the LCA. The properties of specific interest are: Effective porosity; Matrix diffusion; Longitudinal dispersivity; Adsorption characteristics; and Colloid transport characteristics. These properties substantially control the rate of transport of contaminants in the groundwater system and concentration distributions. To best support modeling at the scale of the corrective action unit (CAU), these properties must be investigated at the field scale. The processes represented by these parameters are affected by in-situ factors that are either difficult to investigate at the laboratory scale or operate at a much larger scale than can be reproduced in the laboratory. Measurements at the field scale provide a better understanding of the effective average parameter values. The scale of this tracer test is still small compared to the scale of a CAU, but is of sufficient scale to be generally representative of the processes that affect in-situ transport. The scale of the tracer test undertaken is limited by the rate of transport in the formation and the resultant time frame required for completing such a test. The measurements at the field scale will provide information for relating laboratory measurements for transport processes to the larger scale. This report describes the analysis of the tracer test data and development of a conceptual model of transport in the LCA in Yucca Flat.

 20. Fremtidens biogasfællesanlæg – nye anlægskoncepter og økonomisk potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Johannes; Hjort-Gregersen, K.; Uellendahl, Hinrich

  to the digesters. The remaining fiber fraction is exported until phosphorus balance in the area is reached. 2a. Same as 2, but pressure boiling of the fiber fraction in stead of wet oxidation. 2b. Same as 2, but no on farm separation, which means that the entire manure amount in the area is supplied to the biogas...

 1. Stratigraphy and structure of volcanic rocks in drill hole USW-G1, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Spengler, R.W.; Byers, F.M. Jr.; Warner, J.B.

  1981-01-01

  Detailed subsurface studies in connection with the Nevada Nuclear Waste Storage Investigations program are being conducted to investigate the stratigraphic and structural features of volcanic rocks underlying Yucca Mountain, a volcanic highland situated along the western boundary of the Nevada Test Site in southern Nevada. As part of this continuing effort, drill hole USW-G1 was cored from 292 ft to a depth of 6000 ft from March to August 1980. The stratigraphic section is composed of thick sequences of ash-flow tuff and volcanic breccia interbedded with subordinate amounts of fine- to coarse-grained volcaniclastic rocks. All rocks are of Tertiary age and vary in composition from rhyolite to dacite. The 3005-ft level in the drill hole represents a significant demarcation between unaltered and altered volcanic rocks. For the most part, tuff units above 3005 ft appear devitrified and show little secondary alteration except within tuffaceous beds of Calico Hills, where the rock contains 60 to 80% zeolites. Below 3005 ft, most rocks show intermittent to pervasive alteration to clay minerals and zeolites. Examination of core for structural features revealed the presence of 61 shear fractures, 528 joints, and 4 conspicuous fault zones. Shear fractures mainly occurred in the Topopah Spring Member of the Paintbrush Tuff, flow breccia, and near fault zones. Nearly 88% of shear and joint surfaces show evidence of coatings. Approximately 40% of the fractures were categorized as completely healed. Rock quality characteristics as defined by the core index indicate that greater amounts of broken and lost core are commonly associated with (1) the densely welded zone of the Topopah Spring, (2) highly silicified zones, and (3) fault zones

 2. Nye estimater av organdoser til barn ved datatomografi (CT) utført på 1990-tallet i Norge

  OpenAIRE

  Toft, Benthe

  2013-01-01

  Bakgrunn: Bruk av datatomografi (CT) har økt i Norge de siste ti årene og står nå for 80 % av befolkningsdosen fra medisinsk bruk av stråling. Det er usikkerhet rundt risikoen ved bruk av ioniserende stråling, særlig knyttet til CT av barn og unge. En stor internasjonal studie (EPI-CT-prosjektet) tar sikte på å skaffe økt kunnskap om risiko for leukemi og hjernekreft forbundet med CT-undersøkelser hos barn og unge. Studiens hensikt: Karlegging av organdoser til barn ved CT-undersøkelser p...

 3. Nye estimater av organdoser til barn ved datatomografi (CT) utført på 1990-tallet i Norge

  OpenAIRE

  Toft, Benthe

  2013-01-01

  Masteroppgave i Folkehelsevitenskap ved Institutt for plante- og miljøvitenskap. 30 studiepoeng. Bakgrunn: Bruk av datatomografi (CT) har økt i Norge de siste ti årene og står nå for 80 % av befolkningsdosen fra medisinsk bruk av stråling. Det er usikkerhet rundt risikoen ved bruk av ioniserende stråling, særlig knyttet til CT av barn og unge. En stor internasjonal studie (EPI-CT-prosjektet) tar sikte på å skaffe økt kunnskap om risiko for leukemi og hjernekreft forbundet med CT-undersøkel...

 4. Composite Analysis for the Area 5 Radioactive Waste Management Site at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  V. Yucel

  2001-01-01

  This report summarizes the results of a Composite Analysis (CA) for the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS). The Area 5 RWMS is a US Department of Energy (DOE)-operated low-level radioactive waste (LLW) management site located in northern Frenchman Flat on the Nevada Test Site (NTS). The Area 5 RWMS has disposed of low-level radioactive waste in shallow unlined pits and trenches since 1960. Transuranic waste (TRU) and high-specific activity waste was disposed in Greater Confinement Disposal (GCD) boreholes from 1983 to 1989. The purpose of this CA is to determine if continuing operation of the Area 5 RWMS poses an acceptable or unacceptable risk to the public considering the total waste inventory and all other interacting sources of radioactive material in the vicinity. Continuing operation of the Area 5 RWMS will be considered acceptable if the total effective dose equivalent (TEDE) is less than 100 mrem in a year. If the TEDE exceeds 30 mrem in a year, a cost-benefit options analysis must be performed to determine if cost-effective management options exist to reduce the dose further. If the TEDE is found to be less than 30 mrem in a year, an analysis may be performed if warranted to determine if doses are as low as reasonably achievable (ALARA)

 5. Hydrology and water resources overview for the Nevada Nuclear Waste Storage Investigations, Nevada Test Site, Nye County, Nevada: annotated bibliography

  International Nuclear Information System (INIS)

  French, R.H.; Elzeftawy, A.; Elliot, B.

  1984-06-01

  The literature available regarding hydrology and utilization of water resources in the southwestern Nevada Test Site area is reviewed. In the context of this annotated bibliography, hydrology is defined to include hydrometeorology, surface water resources, and groundwater resources. Water utilization includes water supply, demand and use; future supply, demand and use; and wastewater treatment and disposal. The bibliography is arranged in alphabetical order and indexed with both technical key words and geographical key words

 6. Sociale Netværk: Fra eksisterende fællesskaber til nye fælles historier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Foverskov, Maria; Brandt, Eva

  2012-01-01

  Omdrejningspunktet er sociale fællesskaber. Anden workshop i SeniorInteraktion er begyndt. Vi er 35personer. Partnere samt studerende og seniorer har fordelt sig rundt ved bordene og sidder nu to og to sammen klar til at gå i gang.......Omdrejningspunktet er sociale fællesskaber. Anden workshop i SeniorInteraktion er begyndt. Vi er 35personer. Partnere samt studerende og seniorer har fordelt sig rundt ved bordene og sidder nu to og to sammen klar til at gå i gang....

 7. A Historical Evaluation of the U16a Tunnel, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada Volume 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, Robert C. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Drollinger, Harold [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Bullard, Thomas F. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Ashbaugh, Laurence J. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Griffin, Wayne R. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States)

  2013-01-01

  This report presents a historical evaluation of the U16a Tunnel on the Nevada National Security Site in southern Nevada. The work was conducted by the Desert Research Institute at the request of the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office and the U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency. The U16a Tunnel was used for underground nuclear weapons effects tests in Shoshone Mountain in Area 16 of the Nevada National Security Site. Six nuclear tests were conducted in the U16a Tunnel from 1962 to 1971. These tests are Marshmallow, Gum Drop, Double Play, Ming Vase, Diamond Dust, and Diamond Mine. The U.S. Department of Defense Threat Reduction Agency, with participation from Lawrence Livermore National Laboratory and Las Alamos National Laboratory, sponsored the tests. Fifteen high explosives tests were also conducted at the tunnel. Two were calibration tests during nuclear testing and the remaining were U.S. Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency tunnel defeat tests. The U16a Tunnel complex is on the top and slopes of Shoshone Mountain, encompassing an area of approximately 16.7 hectares (41.1 acres). Major modifications to the landscape are a result of three principal activities, road construction and maintenance, mining activities related to development of the tunnel complex, and site preparation for activities related to testing. Forty-seven cultural features were recorded at the portal and on the slopes of Shoshone Mountain. At the portal area, features relate to the mining, construction, testing, and general every day operational support activities within the tunnel. These include concrete foundations for buildings, equipment pads, and rail lines. Features on the slopes above the tunnel relate to tunnel ventilation, borehole drilling, and data recording. Feature types include soil-covered bunkers, concrete foundations, instrument cable holes, drill holes, and ventilation shafts. The U16a Tunnel complex is eligible to the National Register of Historic Places under criteria a and c, consideration g of 36 CFR Part 60.4 as a historic landscape. Scientific research conducted at the tunnel has made significant contributions to the broad patterns of our history, particularly in regard to the Cold War era that was characterized by competing social, economic, and political ideologies between the former Soviet Union and the United States. The tunnel also possesses distinctive construction and engineering methods for conducting underground nuclear tests. The Desert Research Institute recommends that the U16a Tunnel area be left in place in its current condition and that the U16a Tunnel historic landscape be included in the Nevada National Security Site monitoring program and monitored on a regular basis.

 8. Nye behandlinger af Graves' sygdom med fokus på det B-lymfocyt-depleterende antistof rituximab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Claus Henrik; El Fassi, Daniel; Hegedüs, Laszlo

  2008-01-01

  Graves' disease (GD) is caused by autoantibodies to the thyrotropin receptor (TRAb). In a controlled study using the B-lymphocyte depleting agent rituximab (RTX), an RTX-specific effect was found on long-term remission following methimazole (MMI) therapy. However, benefits were limited to patient...... in uncomplicated GD. The potential use of other immunomodulatory agents in GD is discussed....

 9. Bliv trimmet med fremtidens fitness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Lasse Kristian

  2014-01-01

  Hvis man skal skele til USA og Canada, så hedder de helt nye fitnessdiller cy-yo, gyrotonic, body balance eller power plate, skriver Sundhed - det nye helsemagasin.......Hvis man skal skele til USA og Canada, så hedder de helt nye fitnessdiller cy-yo, gyrotonic, body balance eller power plate, skriver Sundhed - det nye helsemagasin....

 10. Examples and Reflections on the Interplay between Mathematics and Physics in the 19th and 20th century

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lützen, Jesper

  2011-01-01

  Der argumenteres for at vekselvirkningen mellem matematik og fysik ikke er velbeskrevet ved sprogbrugen "anvendelse af matematik i fysik". Når matematik møder fysik ændres begge områder. Der gives en række eksempler på hvordan vekselvirkningen mellem de to fag har udviklet matematikken. Eksempler...

 11. American Television

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bondebjerg, Ib

  2008-01-01

  En analyse af forholdet mellem amerikansk og europæisk tv med inddragelse af eksempler fra både Vest- og Østeuropa.......En analyse af forholdet mellem amerikansk og europæisk tv med inddragelse af eksempler fra både Vest- og Østeuropa....

 12. ”Computeren i billedkunstundervisningen i læreruddannelsen"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kirsten Bak

  2002-01-01

  Gennemgang af forskellige strategier for at anvende computeren i billedkunstundervisning i skolen. Eksempler er beskrevet kort og illustreret med foto.......Gennemgang af forskellige strategier for at anvende computeren i billedkunstundervisning i skolen. Eksempler er beskrevet kort og illustreret med foto....

 13. Det narrative og narrative undervisningsformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  I denne power point gennem grundtrækkene i den narrative vending og der kommes med eksempler på narrative undervisningsformer.......I denne power point gennem grundtrækkene i den narrative vending og der kommes med eksempler på narrative undervisningsformer....

 14. Mobil læring på danske universiteter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inger-Marie Christensen

  2013-02-01

  Full Text Available Tallene for 2012 taler for sig selv. Ca. 60 % af den voksne, danske befolkning ejer en smartphone og hele 75 % af de 15-34 årige (FDB Analyse, 2012. Andelen af befolkningen, der anvender en mobiltelefon til at gå på nettet er mere end fordoblet i løbet af 2 år (fra 23 % i 2010 til 55 % i 2012, ligesom de mobile aktiviteter har ændret sig mod en mere intensiv anvendelse af apps, sociale netværk, e-bøger og andre former for interaktive multimedier (Danmarks Statistik, 2012; Pew Internet, 2012; GSMA, 2011. 20 % af befolkningen ejer nu også en tablet-pc og denne andel er i kraftig vækst (FDB Analyse, 2012. Både på danske gymnasier og i universitetssammenhæng ser man ligeledes en stigende interesse for den mobile teknologi og dens anvendelse i undervisningen. Uddannelsesinstitutionerne ønsker bl.a. at tilbyde fleksibel adgang til undervisningsmaterialer samt at understøtte aktiv og studenter-centreret læring (Odder Gymnasium, 2012; Johnson et al., 2012; Johnson et al., 2013, og de studerende ønsker at gøre brug af de devices, der allerede er en naturlig del af deres andre gøremål og uformelle læringsaktiviteter (Uys, 2012; Johnson et al., 2013; GSMA, 2011[1]. Alt dette giver helt nye udfordringer og muligheder for universitetsundervisningen, for selvom teknologien er flittigt brugt til fx underholdning, kommunikation og informationssøgning, er det ikke altid klart, hvorledes den bedst kan benyttes til undervisningsaktiviteter. Det er derfor med fornøjelse, at vi i dette nummer af LOM kan præsentere en samling af artikler med dugfriske erfaringer om brugen af mobil teknologi i undervisningen. Artiklerne beretter om gode erfaringer ved brug af mobile teknologier såvel som udfordringer og barrierer. Du kan finde konkrete eksempler på, hvordan teknologien er blevet anvendt til forskellige undervisningsaktiviteter så som forelæsninger, til vejledning, i forbindelse med eksamen og i laboratorieundervisning, ligesom flere af

 15. INNOTOUR.COM - en international WEB 2.0 platform for turismeundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janne J. Liburd

  2010-12-01

  Full Text Available Formålet med denne artikel er at viderebringe erfaringerne fra INNOTOUR projektet, der er forankret på Center for Turisme, Innovation og Kultur på Syddansk Universitet. I artiklen diskuteres indledningsvist baggrunden for etablering af den internationale web 2.0 platform, INNOTOUR. Her argumenteres for, at universiteterne generelt i dag står over for betragtelige økonomiske og pædagogiske udfordringer samtidig med, at studie- og forskningsmiljøet inden for turismefeltet er af beskedent omfang med deraf følgende problemer, men også privilegier. Disse faktorer gør det nødvendigt at nytænke undervisning og uddannelse gennem f.eks. eksperimenter med åbne, interaktive, netbaserede platforme som INNOTOUR. Formålet med INNOTOUR.com er bl.a. et kvalitetsløft af turismeuddannelser via inddragelse af ny teknologi, ny pædagogik og værdibaseret undervisning. Samtidig søges de kreative processer omkring udvikling af ny viden styrket ved aktivt at involvere studerende, undervisere, forskere og virksomheder på tværs af landegrænser. Artiklen beskriver kort de værktøjer og materialer, der er tilgængelige på INNOTOUR platformen. I implementeringsfasen har særlig opmærksomhed været rettet mod at støtte og vejlede de involverede undervisere for at skabe fortrolighed med platformen og for at træne dem i planlægning og afvikling af online undervisningsforløb. Artiklen beskriver indholdet og overvejelserne bag tre træningsforløb, samt eksempler på erfaringer fra implementerede undervisningsforløb. I sagens natur er der udfordringer forbundet med så omfattende nytænkning af undervisning og læring. Artiklen indeholder også en perspektivering og diskussion af erfaringerne fra INNOTOUR projektet, herunder håndtering af de "krav", som web 2.0 værktøjer og web 2.0 læring stiller til deltagerne samt til tilpasning af studieordninger, herunder eksamensbeskrivelser, således at disse afspejler de nye undervisningsformer og web 2

 16. INNOTOUR.COM - en international WEB 2.0 platform for turismeundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janne J. Liburd

  2011-01-01

  Full Text Available Formålet med denne artikel er at viderebringe erfaringerne fra INNOTOUR projektet, der er forankret på Center for Turisme, Innovation og Kultur på Syddansk Universitet. I artiklen diskuteres indledningsvist baggrunden for etablering af den internationale web 2.0 platform, INNOTOUR. Her argumenteres for, at universiteterne generelt i dag står over for betragtelige økonomiske og pædagogiske udfordringer samtidig med, at studie- og forskningsmiljøet inden for turismefeltet er af beskedent omfang med deraf følgende problemer, men også privilegier. Disse faktorer gør det nødvendigt at nytænke undervisning og uddannelse gennem f.eks. eksperimenter med åbne, interaktive, netbaserede platforme som INNOTOUR. Formålet med INNOTOUR.com er bl.a. et kvalitetsløft af turismeuddannelser via inddragelse af ny teknologi, ny pædagogik og værdibaseret undervisning. Samtidig søges de kreative processer omkring udvikling af ny viden styrket ved aktivt at involvere studerende, undervisere, forskere og virksomheder på tværs af landegrænser. Artiklen beskriver kort de værktøjer og materialer, der er tilgængelige på INNOTOUR platformen. I implementeringsfasen har særlig opmærksomhed været rettet mod at støtte og vejlede de involverede undervisere for at skabe fortrolighed med platformen og for at træne dem i planlægning og afvikling af online undervisningsforløb. Artiklen beskriver indholdet og overvejelserne bag tre træningsforløb, samt eksempler på erfaringer fra implementerede undervisningsforløb. I sagens natur er der udfordringer forbundet med så omfattende nytænkning af undervisning og læring. Artiklen indeholder også en perspektivering og diskussion af erfaringerne fra INNOTOUR projektet, herunder håndtering af de "krav", som web 2.0 værktøjer og web 2.0 læring stiller til deltagerne samt til tilpasning af studieordninger, herunder eksamensbeskrivelser, således at disse afspejler de nye undervisningsformer og web 2

 17. Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette T. Holmegaard

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor studerende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Fokus er på de studerendes løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever dette som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at udholde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpasse sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier foldes ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første studieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslutningsvist.  This paper presents results from a research project where students are followed from the end of upper secondary school into their higher education science programme. We pay particular attention to the students’ continuous negotiation of expectations in relation to the content of their new study programmes and their attempts to become academically integrated. The analysis is focused on those students who found these negotiations difficult. Three negotiation strategies are identified: to endure and just accept that one’s expectations are not honoured; to continuously try to fit what you meet to your expectations; to fit and adjust one’s expectations to what you meet. Cases from the study cohort who used these strategies are identified and these form the basis of the discussion. Particular attention is paid to the importance of students’ ‘identitywork’ in their first year of study and the consequences and implications this has for practice. 

 18. Partnervalg på film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kramer, Mette

  2006-01-01

  Nye kognitions- og evolutionspsykologiske aspekter på kvinders filmpræferencer for romantiske film og melodramer......Nye kognitions- og evolutionspsykologiske aspekter på kvinders filmpræferencer for romantiske film og melodramer...

 19. Recuerdo e imaginación en Beltenebros de Antonio Muñoz Molina

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hans Lauge

  2004-01-01

  Nueva narrativa, novela, sujeto, búsqueda de identidad, den nye spanske roman, subjekt, identitet......Nueva narrativa, novela, sujeto, búsqueda de identidad, den nye spanske roman, subjekt, identitet...

 20. Mellem næstsidste sang og offerdød

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2010-01-01

  Anmeldelse af Ruders' nye opera Dancer in the Dark, som havde urpremiere på Operaen, DKT, i september 2010.......Anmeldelse af Ruders' nye opera Dancer in the Dark, som havde urpremiere på Operaen, DKT, i september 2010....

 1. A Hydrostratigraphic Framework Model and Alternatives for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Clark, Lincoln and Nye Counties, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  2005-01-01

  A new, revised three-dimensional (3-D) hydrostratigraphic framework model for Frenchman Flat was completed in 2004. The area of interest includes Frenchman Flat, a former nuclear testing area at the Nevada Test Site, and proximal areas. Internal and external reviews of an earlier (Phase I) Frenchman Flat model recommended additional data collection to address uncertainties. Subsequently, additional data were collected for this Phase II initiative, including five new drill holes and a 3-D seismic survey

 2. Stratigraphy, structure, and some petrographic features of Tertiary volcanic rocks in the USW G-2 drill hole, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Maldonado, Florian; Koether, S.L.

  1983-01-01

  A continuously cored drill hole designated as USW G-2, located at Yucca Mountain in southwestern Nevada, penetrated 1830.6 m of Tertiary volcanic strata composed of abundant silicic ash-flow tuffs, minor lava and flow breccias, and subordinate volcaniclastic rocks. The volcanic strata penetrated are comprised of the following in descending order: Paintbrush Tuff (Tiva Canyon Member, Yucca Mountain Member, bedded tuff, Pah Canyon Member, and Topopah Spring Member), tuffaceous beds of Calico Hills, Crater Flat Tuff (Prow Pass Member, Bullfrog Member, and Tram unit), lava and flow breccia (rhyodacitic), tuff of Lithic Ridge, bedded and ash-flow tuff, lava and flow breccia (rhyolitic, quartz latitic, and dacitic), bedded tuff, conglomerate and ash-flow tuff, and older tuffs of USW G-2. Comparison of unit thicknesses at USW G-2 to unit thicknesses at previously drilled holes at Yucca Mountain indicate the following: (1) thickening of the Paintbrush Tuff members and tuffaceous beds of Calico Hills toward the northern part of Yucca Mountain; (2) thickening of the Prow Pass Member but thinning of the Bullfrog Member and Tram unit; (3) thinning of the tuff of Lithic Ridge; (4) presence of approximately 280 m of lava and flow breccia not previously penetrated by any drill hole; and (5) presence of an ash-flow tuff unit at the bottom of the drill hole not previously intersected, apparently the oldest unit penetrated at Yucca Mountain to date. Petrographic features of some of the units include: (1) decrease in quartz and K-feldspar and increases in biotite and plagioclase with depth in the tuffaceous beds of Calico Hills; (2) an increase in quartz phenocrysts from the top to the bottom members of the Crater Flat Tuff; (3) a low quartz content in the tuff of Lithic Ridge, suggesting tapping of the magma chamber at quartz-poor levels; (4) a change in zeolitic alteration from heulandite to clinoptilolite to mordenite with increasing depth; (5) lavas characterized by a rhyolitic top and dacitic base, suggesting reverse compositional zoning; and (6) presence of hydrothermal mineralization in the lavas that could be related to an intrusive under Yucca Mountain or to volcanism associated with the Timber Mountain-Claim Canyon caldera complex. A fracture analysis of the core resulted n tabulation of 7,848 fractures, predominately open and high angle. The fractures were filled or coated with material in various combinations and include the following in decreasing abundance: CaCo3, iron oxides and hydroxides, SiO2, manganese oxides and hydroxides, clays and zeolites. An increase in the intensity of fracturing can be correlated with the following: (1) densely welded zones, (2) lithophysal zones, (3) vitrophyre, (4) silicified zones, (5) fault zones, and (6) cooling joints. Numerous fault zones were penetrated by the drill hole, predominately in the lithophysal zone of the Topopah Spring Member and below the tuffaceous beds of Calico Hills. The faults are predominately high angle with both a vertical and lateral component. Three major faults were penetrated, two of which intersect the ground surface, with displacements of at least 20 m and possibly as much as 52 m. The faults and some fractures are probably related to the regional doming of the area associated with the volcanism-tectonism of the Timber Mountain-Claim Canyon caldera complex, and to Basin and Range tectonism.

 3. Territorial'no-politicheskie i regional'nye geopoliticheskie sistemy: sootnoshenie ponjatij [Territorial-political and regional geopolitical systems: correlation of concepts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yelatskov Alexey

  2012-01-01

  Full Text Available The article examines the notions of ‘territorial political system’ and ‘regional geopolitical system' as well as a correlation between them from the viewpoint of the socalled activity-based geospatial approach. A regional geopolitical system includes geopolitical relations between the states within the region and those with powerful external actors. A geopolitical region itself can be characterized by integration, autonomization or a permanent geopolitical conflict. A territorial political system is studied in a broad sense (all political phenomena of a certain territory and in a narrow context (geopolitical relations of a certain territory. The latter is considered to be a subsystem of regional geopolitical system. The research results can be applied in the study of geopolitical regions and geopolitical systems. The article develops a methodology for regional geopolitical and political geographical studies. The author wishes to thank his colleagues from Saint Petersburg State University for their comments on earlier versions.

 4. Geologic and geophysical maps of the Las Vegas 30' x 60' quadrangle, Clark and Nye counties, Nevada, and Inyo County, California

  Science.gov (United States)

  Page, William R.; Lundstrom, Scott C.; Harris, Anita G.; Langenheim, V.E.; Workman, Jeremiah B.; Mahan, Shannon; Paces, James B.; Dixon, Gary L.; Rowley, Peter D.; Burchfiel, B.C.; Bell, John W.; Smith, Eugene I.

  2005-01-01

  Las Vegas and Pahrump are two of the fastest growing cities in the US, and the shortage of water looms as among the greatest future problems for these cities. These new maps of the Las Vegas 30 x 60-minute quadrangle provide a geologic and geophysical framework and fundamental earth science database needed to address societal issues such as ground water supply and contamination, surface flood, landslide, and seismic hazards, and soil properties and their changing impact by and on urbanization. The mountain ranges surrounding Las Vegas and Pahrump consist of Mesozoic, Paleozoic and Proterozoic rocks. A majority of these rocks are Paleozoic carbonate rocks that are part of Nevada's carbonate rock aquifer province. The Spring Mountains represent a major recharge site in the province, where maximum altitude is 3,632 m (Charleston Peak) above sea level. Rocks in the Sheep and Las Vegas Ranges and Spring Mountains contain correlative, northeast-striking, southeast-verging thrust faults that are part of the Cretaceous, Sevier orogenic belt. These thrusts were offset during the Miocene by the Las Vegas Valley shear system (LVVSZ). We conducted new mapping in the Blue Diamond area, highlighting refined work on the Bird Spring thrust, newly studied ancient landslides, and gravity-slide blocks. We conducted new mapping in the Las Vegas Range and mapped previously unrecognized structures such as the Valley thrust and fold belt; recognition of these structures has led to a refined correlation of Mesozoic thrust faults across the LVVSZ. New contributions in the quadrangle also include a greatly refined stratigraphy of Paleozoic bedrock units based on conodont biostragraphy. We collected over 200 conodont samples in the quadrangle and established stratigraphic reference sections used to correlate units across the major Mesozoic thrust faults. Quaternary deposits cover about half of the map area and underlie most of the present urbanized area. Deposits consist of large coalescing alluvial fans that grade downslope to extensive areas of fine-grained sediment indicative of groundwater-discharge during the Pleistocene. In the central areas of Las Vegas and Pahrump valleys, Quaternary fault scarps associated with past ground-water discharge deposits suggest a genetic relationship. In collaboration with NBMG and University of Nevada, a variety of ages of gravelly alluvium are newly mapped using surficial characteristics and soil development, along with reassessment of previously published mapping during compilation. Reconnaissance geochronology (thermoluminescence and U-series) of eolian and authigenic components of surficial and buried soils and spring deposits is applied to test hypotheses of geomorphic and hydrologic response to climate change over the past 100 k.y.). The major structure in the Las Vegas quadrangle is the LVVSZ. Because the LVVSZ is concealed by thick basin-fill deposits of Quaternary and Tertiary age, it was characterized primarily based on geophysics. Likewise, the newly described State line fault system in Pahrump Valley has also been characterized by geophysics, where geophysically inferred structures correlate remarkably with surface structures defined by our new geologic mapping in the Mound Spring and Hidden Hills Ranch 7.5-minute quadrangles.

 5. Analysis of Well ER-6-2 Testing, Yucca Flat FY 2004 Testing Program, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff

  2005-07-01

  This report documents the analysis of data collected for Well ER-6-2 during fiscal year (FY) 2004 Yucca Flat well development and testing program (herein referred to as the ''testing program''). Participants in Well ER-6-2 field development and hydraulic testing activities were: Stoller-Navarro Joint Venture (SNJV), Bechtel Nevada (BN), Desert Research Institute (DRI), Los Alamos National Laboratory (LANL), Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), U.S. Geological Survey (USGS), and the University of Nevada, Las Vegas-Harry Reid Center (UNLV-HRC). The analyses of data collected from the Well ER-6-2 testing program were performed by the SNJV.

 6. Summary and evaluation of existing geological and geophysical data near prospective surface facilities in Midway Valley, Yucca Mountain Project, Nye County, Nevada; Yucca Mountain Site Characterization Project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gibson, J.D. [Sandia National Labs., Albuquerque, NM (United States); Swan, F.H.; Wesling, J.R.; Bullard, T.F.; Perman, R.C.; Angell, M.M.; DiSilvestro, L.A. [Geomatrix Consultants, Inc., San Francisco, CA (United States)

  1992-01-01

  Midway Valley, located at the eastern base of the Yucca Mountain in southwestern Nevada, is the preferred location of the surface facilities for the potential high-level nuclear waste repository at Yucca Mountain. One goal in siting these surface facilities is to avoid faults that could produce relative displacements in excess of 5 cm in the foundations of the waste-handling buildings. This study reviews existing geologic and geophysical data that can be used to assess the potential for surface fault rupture within Midway Valley. Dominant tectonic features in Midway Valley are north-trending, westward-dipping normal faults along the margins of the valley: the Bow Ridge fault to the west and the Paintbrush Canyon fault to the east. Published estimates of average Quaternary slip rates for these faults are very low but the age of most recent displacement and the amount of displacement per event are largely unknown. Surface mapping and interpretive cross sections, based on limited drillhole and geophysical data, suggest that additional normal faults, including the postulated Midway Valley fault, may exist beneath the Quaternary/Tertiary fill within the valley. Existing data, however, are inadequate to determine the location, recency, and geometry of this faulting. To confidently assess the potential for significant Quaternary faulting in Midway Valley, additional data are needed that define the stratigraphy and structure of the strata beneath the valley, characterize the Quaternary soils and surfaces, and establish the age of faulting. The use of new and improved geophysical techniques, combined with a drilling program, offers the greatest potential for resolving subsurface structure in the valley. Mapping of surficial geologic units and logging of soil pits and trenches within these units must be completed, using accepted state-of-the-art practices supported by multiple quantitative numerical and relative age-dating techniques.

 7. Draft Environmental Impact Statement for a Geologic Repository for the Disposal of Spent Nuclear Fuel and High-Level Radioactive Waste at Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  1999-01-01

  The Proposed Action addressed in this EIS is to construct, operate and monitor, and eventually close a geologic repository at Yucca Mountain in southern Nevada for the disposal of spent nuclear fuel and high-level radioactive waste currently in storage at 72 commercial and 5 DOE sites across the United States. The EIS evaluates (1) projected impacts on the Yucca Mountain environment of the construction, operation and monitoring, and eventual closure of the geologic repository; (2) the potential long-term impacts of repository disposal of spent nuclear fuel and high-level radioactive waste; (3) the potential impacts of transporting these materials nationally and in the State of Nevada; and (4) the potential impacts of not proceeding with the Proposed Action

 8. Site characterization in connection with the low level defense waste management site in Area 5 of the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Final report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Case, C.; Davis, J.; French, R.; Raker, S.

  1984-09-01

  The Site Characterization Report for the Defense Low Level Waste Management Site (RWMS) in Area 5 of the Nevada Test Site deals with the FY80-FY84 DRI activities. The areas that have been studied include geology, hydrology, unsaturated flow, soil and soil water chemistry, flood hazard, and economics-demographics. During this time the site characterization effort focussed on the following items as requested by NVO: geological and hydrological limitations to greater depth disposal of radioactive waste; potential for tectonic, seismic or volcanic activity (extent and frequency which these processes significantly affect the ability of the disposal operation to meet performance objectives); the possibility of groundwater intrusion into the waste zone, and its significance; topography of the RWMS with significance to drainage and flood potential (100-year flood plain, coastal high-hazard area or wetland); upstream drainage which may require modification to avoid erosion; population growth and future development; and the presence or absence of economically significant natural resources which, if exploited, would result in failure to meet performance objectives. The items mentioned above are dealt with in the description of activities and results in the body of the report. Extensive references, 32 figures, 20 tables

 9. Vektlegging av lesing i naturfaget. Del 1: Vil den nye norske læreplanen i naturfag øke elevenes lesekompetanse?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stein Dankert Kolstø

  2012-06-01

  Full Text Available In the Norwegian curriculum reform, coined ”Kunnskapsløftet,” reading is introduced as one of five basic skills to be emphasised in all subjects, including science. Due to the presence of science-related information and debate in society, competence in reading scientific texts should be considered an important aspect of scientific literacy. In this article I review literature which indicates that many students find it hard to read scientific texts, many science teachers are not aware of the importance of teaching students to read in science, and reading instruction is not common in school science. I therefore present an examination of the emphasis on reading in the new Norwegian science curriculum. Based on the analysis I conclude that, contrary to the intension in the curriculum reform, reading has not received the necessary emphasis to change this picture.

 10. Finansovyj krizis v stranah Baltii: nekotorye social'nye i politicheskie uroki [The financial crisis in the Baltics: social and political lessons

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kochegarova Tamara

  2011-01-01

  Full Text Available This paper analyzes the features of the global financial crisis in the Baltic states, shows the differences between the countries in the process of its development, and examines changes in the mass consciousness of the political establishment in the countries considered.

 11. Ground-water discharge determined from measurements of evapotranspiration, other available hydrologic components, and shallow water-level changes, Oasis Valley, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reiner, S.R.; Laczniak, R.J.; DeMeo, G.A.; Smith LaRue, J.; Elliott, P.E.; Nylund, W.E.; Fridrich, C.J.

  2002-01-01

  Oasis Valley is an area of natural ground-water discharge within the Death Valley regional ground-water flow system of southern Nevada and adjacent California. Ground water discharging at Oasis Valley is replenished from inflow derived from an extensive recharge area that includes the northwestern part of the Nevada Test Site (NTS). Because nuclear testing has introduced radionuclides into the subsurface of the NTS, the U.S. Department of Energy currently is investigating the potential transport of these radionuclides by ground water flow. To better evaluate any potential risk associated with these test-generated contaminants, a number of studies were undertaken to accurately quantify discharge from areas downgradient in the regional ground-water flow system from the NTS. This report refines the estimate of ground-water discharge from Oasis Valley. Ground-water discharge from Oasis Valley was estimated by quantifying evapotranspiration (ET), estimating subsurface outflow, and compiling ground-water withdrawal data. ET was quantified by identifying areas of ongoing ground-water ET, delineating areas of ET defined on the basis of similarities in vegetation and soil-moisture conditions and computing ET rates for each of the delineated areas. A classification technique using spectral-reflectance characteristics determined from satellite imagery acquired in 1992 identified eight unique areas of ground-water ET. These areas encompass about 3,426 acres of sparsely to densely vegetated grassland, shrubland, wetland, and open water. Annual ET rates in Oasis Valley were computed with energy-budget methods using micrometeorological data collected at five sites. ET rates range from 0.6 foot per year in a sparse, dry saltgrass environment to 3.1 feet per year in dense meadow vegetation. Mean annual ET from Oasis Valley is estimated to be about 7,800 acre-feet. Mean annual ground-water discharge by ET from Oasis Valley, determined by removing the annual local precipitation component of 0.5 foot, is estimated to be about 6,000 acre-feet. Annual subsurface outflow from Oasis Valley into the Amargosa Desert is estimated to be between 30 and 130 acre-feet. Estimates of total annual ground-water withdrawal from Oasis Valley by municipal and non-municipal users in 1996 and 1999 are 440 acre-feet and 210 acre-feet, respectively. Based on these values, natural annual ground-water discharge from Oasis Valley is about 6,100 acre-feet. Total annual discharge was 6,500 acre-feet in 1996 and 6,300 acre-feet in 1999. This quantity of natural ground-water discharge from Oasis Valley exceeds the previous estimate made in 1962 by a factor of about 2.5. Water levels were measured in Oasis Valley to gain additional insight into the ET process. In shallow wells, water levels showed annual fluctuations as large as 7 feet and daily fluctuations as large as 0.2 foot. These fluctuations may be attributed to water loss associated with evapotranspiration. In shallow wells affected by E T, annual minimum depths to water generally occurred in winter or early spring shortly after daily ET reached minimum rates. Annual maximum depths to water generally occurred in late summer or fall shortly after daily ET reached maximum rates. The magnitude of daily water-level fluctuations generally increased as ET increased and decreased as depth to water increased

 12. Phase II Hydrologic Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  John McCord

  2004-12-01

  This report documents pertinent hydrologic data and data analyses as part of the Phase II Corrective Action Investigation (CAI) for Frenchman Flat (FF) Corrective Action Unit (CAU): CAU 98. The purpose of this data compilation and related analyses is to provide the primary reference to support the development of the Phase II FF CAU groundwater flow model.

 13. Logs and paleoseismic interpretations from trenches 14C and 14D on the Bow Ridge fault, northeastern Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Menges, C.M.; Taylor, E.M.; Vadurro, G.; Oswald, J.A.; Cress, R.; Murray, M.; Lundstrom, S.C.; Paces, J.B.; Mahan, S.A.

  1997-01-01

  Detailed studies of trenches 14D and 14C on the Bow Ridge fault indicate two to three displacements and long recurrence intervals during the middle to late Quaternary. The main trace of the fault is marked by a thick (20--40 centimeters wide) subvertical shear zone coated with multiple carbonate-silica laminae and several generations of fine-grained fissure-fill debris. Exposed in the trenches is a vertically stacked sequence of thin (0.3--1.5 meters thick) fine-grained colluvial, alluvial, and eolian deposits that commonly contain smaller wedge-shaped units or several weakly to strongly developed buried paleosols, or both. The two to three surface-rupture events are recognized at discrete stratigraphic intervals in the sequence based on (1) incremental up-section decreases in offset of marker horizons, (b) upward terminations of shear zones, fissure fills, and fractures, and (c) the position of small scarp-derived colluvial wedges deposited adjacent to the fault above downfaulted marker horizons. Preferred estimates of the vertical displacement per event are 12 and 40 centimeters. Left-oblique striations are observed on carbonate fault laminae, which, if tectonic in origin, increase the vertical displacement by factors of 1.1 to 1.7, yielding preferred net slip displacements per event of 13 to 70 centimeters. Thermoluminescence ages of 48 ± 20 and 132 ± 23 thousand years bracket the ages of the events, which probably occurred near the bounding ages of the time interval. These age constraints suggest long, average recurrence intervals between the three events of 75 to 210 ky; the preferred values range between 100 to 140 ky. The small net cumulative displacement of two dated reference horizons yield very low fault slip rates of 0.002 to 0.007 millimeters per year; the preferred value is 0.003 millimeters per year

 14. 2007 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2008-01-01

  This report summarizes the results of an annual review of conditions affecting the operation of the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) and a determination of the continuing adequacy of the performance assessments (PAs) and composite analyses (CAs). The Area 5 RWMS PA documentation consists of the original PA (Shott et al., 1998), referred to as the 1998 Area 5 RWMS PA and supporting addenda (Bechtel Nevada [BN], 2001b; 2006a). The Area 5 RWMS CA was issued as a single document (BN, 2001a) and has a single addendum (BN, 2001c). The Area 3 PA and CA were issued in a single document (Shott et al., 2000). The Maintenance Plan for the PAs and CAs (National Security Technologies, LLC [NSTec], 2006) and the Disposal Authorization Statements (DASs) for the Area 3 and 5 RWMSs (U.S. Department of Energy [DOE], 2000; 2002) require preparation of an annual summary and a determination of the continuing adequacy of the PAs and CAs. The annual summary report is submitted to DOE Headquarters. Following the annual report format in the DOE PA/CA Maintenance Guide (DOE, 1999), this report presents the annual summary for the PAs in Section 2.0 and the CAs in Section 3.0. The annual summary for the PAs includes the following: Section 2.1 summarizes changes in waste disposal operations; Section 2.1.5 provides an evaluation of the new estimates of the closure inventories derived from the actual disposals through fiscal year (FY) 2007; Section 2.2 summarizes the results of the monitoring conducted under the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office's (NNSA/NSO's) Integrated Closure and Monitoring Plan for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site (BN, 2005), and the research and development (R&D) activities; Section 2.4 is a summary of changes in facility design, operation, or expected future conditions; monitoring and R&D activities; and the maintenance program; and Section 2.5 discusses the recommended changes in disposal facility design and operations, monitoring and R&D activities, and the maintenance program. Similarly, the annual summary for the CAs (presented in Section 3.0) includes the following: Section 3.1 presents the assessment of the adequacy of the CAs, with a summary of the relevant factors reviewed in FY 2007; Section 3.2 presents an assessment of the relevant site activities at the Nevada Test Site (NTS) that would impact the sources of residual radioactive material considered in the CAs; Section 3.3 summarizes the monitoring and R&D results that were reviewed in FY 2007; Section 3.4 presents a summary of changes in relevant site programs (including monitoring, R&D, and the maintenance program) that occurred since the CAs were prepared; and Section 3.5 summarizes the recommended changes to these programs.

 15. 2006 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gregory J, Shott, Vefa Yucel

  2007-03-01

  The Maintenance Plan for the Performance Assessments and Composite Analyses for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site (National Security Technologies, LLC, 2006) requires an annual review to assess the adequacy of the performance assessments (PAs) and composite analyses (CAs) for each of the facilities, with the results submitted as an annual summary report to the U.S. Department of Energy (DOE) Headquarters. The Disposal Authorization Statements for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) also require that such reviews be made and that secondary or minor unresolved issues be tracked and addressed as part of the maintenance plan (DOE, 2000; 2002). The DOE, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed annual reviews in fiscal year (FY) 2006 by evaluating operational factors and research results that impact the continuing validity of the PAs and CAs results. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2006 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors, such as the waste form and containers, facility design, waste receipts, and closure plans, as well as monitoring results and research and development (R&D) activities, were reviewed in FY 2006 for determination of the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada Test Site relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R&D activities were reviewed for determination of the adequacy of the CAs.

 16. 2010 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Management Sites at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2011-03-01

  The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) Performance Assessments (PAs) and Composite Analyses (CAs) in fiscal year (FY) 2010. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2010 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R&D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada National Security Site (NNSS) (formerly the Nevada Test Site) relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R&D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs.

 17. Groundwater discharge by evapotranspiration, flow of water in unsaturated soil, and stable isotope water sourcing in areas of sparse vegetation, Amargosa Desert, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Moreo, Michael T.; Andraski, Brian J.; Garcia, C. Amanda

  2017-08-29

  This report documents methodology and results of a study to evaluate groundwater discharge by evapotranspiration (GWET) in sparsely vegetated areas of Amargosa Desert and improve understanding of hydrologic-continuum processes controlling groundwater discharge. Evapotranspiration and GWET rates were computed and characterized at three sites over 2 years using a combination of micrometeorological, unsaturated zone, and stable-isotope measurements. One site (Amargosa Flat Shallow [AFS]) was in a sparse and isolated area of saltgrass (Distichlis spicata) where the depth to groundwater was 3.8 meters (m). The second site (Amargosa Flat Deep [AFD]) was in a sparse cover of predominantly shadscale (Atriplex confertifolia) where the depth to groundwater was 5.3 m. The third site (Amargosa Desert Research Site [ADRS]), selected as a control site where GWET is assumed to be zero, was located in sparse vegetation dominated by creosote bush (Larrea tridentata) where the depth to groundwater was 110 m.Results indicated that capillary rise brought groundwater to within 0.9 m (at AFS) and 3 m (at AFD) of land surface, and that GWET rates were largely controlled by the slow but relatively persistent upward flow of water through the unsaturated zone in response to atmospheric-evaporative demands. Greater GWET at AFS (50 ± 20 millimeters per year [mm/yr]) than at AFD (16 ± 15 mm/yr) corresponded with its shallower depth to the capillary fringe and constantly higher soil-water content. The stable-isotope dataset for hydrogen (δ2H) and oxygen (δ18O) illustrated a broad range of plant-water-uptake scenarios. The AFS saltgrass and AFD shadscale responded to changing environmental conditions and their opportunistic water use included the time- and depth-variable uptake of unsaturated-zone water derived from a combination of groundwater and precipitation. These results can be used to estimate GWET in other areas of Amargosa Desert where hydrologic conditions are similar.

 18. A Cultural Resource and Geological Study Pertaining to Four Selected Petroglyph/Pictograph Sites on Nellis Air Force Range and Adjacent Overflight Lands, Lincoln and Nye Countries, Nevada

  Science.gov (United States)

  1999-08-01

  of corn, squash, beans, and sunflowers, which allowed a greater flexibility in diet . In addition to plant resources, both large and small game were...Entoptic Phenomena in Upper Paleolithic Art. Current Anthropology 29(2) :201-245. University of Chicago Press. Lincoln, Francis C. 1923 Mining

 19. Hydrogeologic applications for historical records and images from rock samples collected at the Nevada National Security Site and vicinity, Nye County, Nevada - A supplement to Data Series 297

  Science.gov (United States)

  Wood, David B.

  2018-03-14

  Rock samples have been collected, analyzed, and interpreted from drilling and mining operations at the Nevada National Security Site for over one-half of a century. Records containing geologic and hydrologic analyses and interpretations have been compiled into a series of databases. Rock samples have been photographed and thin sections scanned. Records and images are preserved and available for public viewing and downloading at the U.S. Geological Survey ScienceBase, Mercury Core Library and Data Center Web site at https://www.sciencebase.gov/mercury/ and documented in U.S. Geological Survey Data Series 297. Example applications of these data and images are provided in this report.

 20. Prehistoric spatial patterning and subsistence studies: Archaeological investigations at Sample Unit U19arP4, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Johnson, W.G.; DuBarton, A.; Edwards, S.; Drollinger, H.

  1992-01-01

  This report documents the methods and results of archaeological investigations at Sample Unit U19arP4 on Pahute Mesa at the Nevada Test Site (NTS). Eight sites were located there: four lithic artifact scatters (26NY1370, 26NY1372, 26NY3666 and 26NY3667), two temporary camps (26NY3665 and 26NY5418), one artifact locality (26NY5419), and one quarry (26NY3664). One of the lithic scatters, 26NY3667, incorporated a previously recorded rock ring, 26NY1371, that could not be relocated during subsequent investigations. Surface artifacts were collected from all but two of the sites, 26NY1370 and 26NY1372. The data retrieved from these investigations include over one thousand artifacts, such as projectile points, bifaces, debitage, groundstone, and pottery. The temporally diagnostic materials indicate periodic use of Sample Unit U19arP4 from the Middle Archaic to the Shoshonean period

 1. Mineral inventory of the Nevada Test Site, and portions of Nellis Bombing and Gunnery Range Southern Nye County, Nevada. Final report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Quade, J.; Tingley, J.V.

  1983-09-01

  The Nevada Test Site Mineral Inventory was completed in two stages. First, a search of the literature was made, and data on mineral occurrences within the project were compiled on short form Nevada CRIB forms. Mining activity in the area was plotted on maps for field use. Folios were then prepared for each mining district of area which included CRIB forms, geologic data, and pertinent references. This material was used for planning the field examinations. During the field phase of the project, every accessible mining district within the study area was examined. All important properties in each district as well as many outlying prospects were examined and described in order to provide more complete and accurate information beyond that provided in the literature. During the field examination, emphasis was placed on collecting geologic information on mineral occurrences and on noting past activity. In addition, samples showing typical mineralization were collected from most properties visited. All of the samples were high-graded from dumps, ore piles, outcrops, and from subsurface mine workings where access was possible. In some areas, samples of nearby intrusive rock or altered material were collected for comparison purposes

 2. Analysis of Conservative Tracer Tests in the Bullfrog, Tram, and Prow Pass Tuffs, 1996 to 1998, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  Umari, Amjad; Fahy, Michael F.; Earle, John D.; Tucci, Patrick

  2008-01-01

  To evaluate the potential for transport of radionuclides in ground water from the proposed high-level nuclear-waste repository at Yucca Mountain, Nevada, conservative (nonsorbing) tracer tests were conducted among three boreholes, known as the C-hole Complex, and values for transport (or flow) porosity, storage (or matrix) porosity, longitudinal dispersivity, and the extent of matrix diffusion were obtained. The C-holes are completed in a sequence of Miocene tuffaceous rock, consisting of nonwelded to densely welded ash-flow tuff with intervals of ash-fall tuff and volcaniclastic rocks, covered by Quaternary alluvium. The lower part of the tuffaceous-rock sequence includes the Prow Pass, Bullfrog, and Tram Tuffs of the Crater Flat Group. The rocks are pervaded by tectonic and cooling fractures. Paleozoic limestone and dolomite underlie the tuffaceous rocks. Four radially convergent and one partially recirculating conservative (nonsorbing) tracer tests were conducted at the C-hole Complex from 1996 to 1998 to establish values for flow porosity, storage porosity, longitudinal dispersivity, and extent of matrix diffusion in the Bullfrog and Tram Tuffs and the Prow Pass Tuff. Tracer tests included (1) injection of iodide into the combined Bullfrog-Tram interval; (2) injection of 2,6 difluorobenzoic acid into the Lower Bullfrog interval; (3) injection of 3-carbamoyl-2-pyridone into the Lower Bullfrog interval; and (4) injection of iodide and 2,4,5 trifluorobenzoic acid, followed by 2,3,4,5 tetrafluorobenzoic acid, into the Prow Pass Tuff. All tracer tests were analyzed by the Moench single- and dual-porosity analytical solutions to the advection-dispersion equation or by superposition of these solutions. Nonlinear regression techniques were used to corroborate tracer solution results, to obtain optimal parameter values from the solutions, and to quantify parameter uncertainty resulting from analyzing two of the three radially convergent conservative tracer tests conducted in the Bullfrog and Tram intervals. Longitudinal dispersivity values in the Bullfrog and Tram Tuffs ranged from 1.83 to 2.6 meters, flow-porosity values from 0.072 to 0.099, and matrix-porosity values from 0.088 to 0.19. The flow-porosity values indicate that the pathways between boreholes UE-25 c#2 and UE-25 c#3 in the Bullfrog and Tram intervals are not connected well. Tracer testing in the Prow Pass interval indicates different transport characteristics than those obtained in the Bullfrog and Tram intervals. In the Prow Pass Tuff, longitudinal dispersivity was 0.27 meter, flow porosity was 4.5 ? 10?4, and matrix porosity was 0.01. This indicates that the flow network in the Prow Pass is dominated by interconnected fractures, whereas in the Bullfrog and Tram, the flow network is dominated by discontinuous fractures with connecting segments of matrix.

 3. Archaeological investigations at a toolstone source area and temporary camp: Sample Unit 19-25, Nevada Test Site, Nye County, Nevada. Technical report No. 77

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, R.C.; DuBarton, A.; Edwards, S.; Pippin, L.C.; Beck, C.M.

  1993-12-31

  Archaeological investigations were initiated at Sample Unit 19--25 to retrieve information concerning settlement and subsistence data on the aboriginal hunter and gatherers in the area. Studies included collection and mapping of 35.4 acres at site 26NY1408 and excavation and mapping of 0.02 acres at site 26NY7847. Cultural resources include two rock and brush structures and associated caches and a large lithic toolstone source area and lithic artifact scatter. Temporally diagnostic artifacts indicate periodic use throughout the last 12,000 years; however dates associated with projectile points indicate most use was in the Middle and Late Archaic. Radiocarbon dates from the rock and brush structures at site 26NY7847 indicate a construction date of A.D. 1640 and repair between A.D. 1800 and 1950 for feature 1 and between A.D. 1330 and 1390 and repair at A.D. 1410 for feature 2. The dates associated with feature 2 place its construction significantly earlier than similar structures found elsewhere on Pahute Mesa. Activity areas appear to reflect temporary use of the area for procurement of available lithic and faunal resources and the manufacture of tools.

 4. The new players - what's happening?[Talisman's petroleum activity in the North Sea]; De nye aktoerene - hva skjer?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johansen, Baard

  2005-03-15

  The oil company Talisman Energy and its activities in the North Sea are presented. The global corporation's strategy is briefly outlined, and this includes focus on upstream activities, area and product mix, having operator responsibility and exploration activities. North America and the North Sea represent 69 percent of the company's reserves and 76 percent of the production. the North Sea challenges for the future are among others the Norwegian fiscal system which does not stimulate marginal activities, leading to a lower level of activity, less focus on cost, premature removal of offshore infrastructure and fewer discoveries of new reserves (ml)

 5. Special Analysis of Transuranic Waste in Trench T04C at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Greg Shott; Vefa Yucel; Lloyd Desotell

  2008-01-01

  This Special Analysis (SA) was prepared to assess the potential impact of inadvertent disposal of a limited quantity of transuranic (TRU) waste in classified Trench 4 (T04C) within the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site (NTS). The Area 5 RWMS is a low-level radioactive waste disposal site in northern Frenchman Flat on the Nevada Test Site (NTS). The Area 5 RWMS is regulated by the U.S. Department of Energy (DOE) under DOE Order 435.1 and DOE Manual (DOE M) 435.1-1. The primary objective of the SA is to evaluate if inadvertent disposal of limited quantities of TRU waste in a shallow land burial trench at the Area 5 RWMS is in compliance with the existing, approved Disposal Authorization Statement (DAS) issued under DOE M 435.1-1. In addition, supplemental analyses are performed to determine if there is reasonable assurance that the requirements of Title 40, Code of Federal Regulations (CFR), Part 191, Environmental Radiation Protection Standards for Management and Disposal of Spent Nuclear Fuel, High-Level, and Transuranic Radioactive Wastes, can be met. The 40 CFR 191 analyses provide supplemental information regarding the risk to human health and the environment of leaving the TRU waste in T04C. In 1989, waste management personnel reviewing classified materials records discovered that classified materials buried in trench T04C at the Area 5 RWMS contained TRU waste. Subsequent investigations determined that a total of 102 55-gallon drums of TRU waste from Rocky Flats were buried in trench T04C in 1986. The disposal was inadvertent because unclassified records accompanying the shipment indicated that the waste was low-level. The exact location of the TRU waste in T04C was not recorded and is currently unknown. Under DOE M 435.1-1, Chapter IV, Section P.5, low-level waste disposal facilities must obtain a DAS. The DAS specifies conditions that must be met to operate within the radioactive waste management basis, consisting of a performance assessment (PA), composite analysis (CA), closure plan, monitoring plan, waste acceptance criteria, and a PA/CA maintenance plan. The DOE issued a DAS for the Area 5 RWMS in 2000. The Area 5 RWMS DAS was, in part, based on review of a CA as required under DOE M 435.1-1, Chapter IV, Section P.(3). A CA is a radiological assessment required for DOE waste disposed before 26 September 1988 and includes the radiological dose from all sources of radioactive material interacting with all radioactive waste disposed at the Area 5 RWMS. The approved Area 5 RWMS CA, which includes the inventory of TRU waste in T04C, indicates that the Area 5 RWMS waste inventory and all interacting sources of radioactive material can meet the 0.3 mSv dose constraint. The composite analysis maximum annual dose for a future resident at the Area 5 RWMS was estimated to be 0.01 mSv at 1,000 years. Therefore, the inadvertent disposal of TRU in T04C is protective of the public and the environment, and compliant with all the applicable requirements in DOE M 435.1-1 and the DAS. The U.S. Environmental Protection Agency promulgated 40 CFR 191 to establish standards for the planned disposal of spent nuclear fuel, high level, and transuranic wastes in geologic repositories. Although not required, the National Nuclear Security Administration Nevada Site Office requested a supplemental analysis to evaluate the likelihood that the inadvertent disposal of TRU waste in T04C meets the requirements of 40 CFR 191. The SA evaluates the likelihood of meeting the 40 CFR 191 containment requirements (CRs), assurance requirements, individual protection requirements (IPRs), and groundwater protection standards. The results of the SA indicate that there is a reasonable expectation of meeting all the requirements of 40 CFR 191. The conclusion of the SA is that the Area 5 RWMS with the TRU waste buried in T04C is in compliance with all requirements in DOE M 435.1-1 and the DAS. Compliance with the DAS is demonstrated by the results of the Area 5 RWMS CA. Supplemental analyses in the SA indicate there is a reasonable expectation that the TRU in T04C can meet all the requirements of 40 CFR 191. Therefore, inadvertent disposal of a limited quantity of TRU in a shallow land burial trench at the Area 5 RWMS does not pose a significant risk to the public and the environment

 6. Channel Transmission Loss Studies During Ephemeral Flow Events: ER-5-3 Channel and Cambric Ditch, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.J. Miller; S.A. Mizell; R.H. French; D.G. Meadows; M.H. Young

  2005-10-01

  Transmission losses along ephemeral channels are an important, yet poorly understood, aspect of rainfall-runoff prediction. Losses occur as flow infiltrates channel bed, banks, and floodplains. Estimating transmission losses in arid environments is difficult because of the variability of surficial geomorphic characteristics and infiltration capacities of soils and near-surface low-permeability geologic layers (e.g., calcrete). Transmission losses in ephemeral channels are nonlinear functions of discharge and time (Lane, 1972), and vary spatially along the channel reach and with soil antecedent moisture conditions (Sharma and Murthy, 1994). Rainfall-runoff models used to estimate peak discharge and runoff volume for flood hazard assessment are not designed specifically for ephemeral channels, where transmission loss can be significant because of the available storage volume in channel soils. Accuracy of the flow routing and rainfall-runoff models is dependent on the transmission loss estimate. Transmission loss rate is the most uncertain parameter in flow routing through ephemeral channels. This research, sponsored by the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration (DOE/NNSA) and conducted at the Nevada Test Site (NTS), is designed to improve understanding of the impact of transmission loss on ephemeral flood modeling and compare various methodologies for predicting runoff from rainfall events. Various applications of this research to DOE projects include more site-specific accuracy in runoff prediction; possible reduction in size of flood mitigation structures at the NTS; and a better understanding of expected infiltration from runoff losses into landfill covers. Two channel transmission loss field experiments were performed on the NTS between 2001 and 2003: the first was conducted in the ER-5-3 channel (Miller et al., 2003), between March and June 2001, and the second was conducted in the Cambric Ditch (Mizell et al., 2005), between April and July 2003. Both studies used water discharged from unrelated drilling activities during well development and aquifer pump tests. Discharge measurements at several flumes located along the channels were used to directly measure transmission losses. Flume locations were chosen in relation to geomorphic surface types and ages, vegetative cover and types, subsurface indurated layers (calcrete), channel slopes, etc. Transmission losses were quantified using three different analysis methods. Method 1 uses Lane's Method (Lane, 1983) for estimating flood magnitude in ephemeral channels. Method 2 uses heat as a subsurface tracer for infiltration. Numerical modeling, using HYDRUS-2D (Simunek et al., 1999), a finite-element-based flow and transport code, was applied to estimate infiltration from soil temperature data. Method 3 uses hydraulic gradient and water content in a Darcy's Law approach (Freeze and Cherry, 1979) to calculate one-dimensional flow rates. Heat dissipation and water content data were collected for this analysis.

 7. A Hydrostratigraphic Model and Alternatives for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 97: Yucca Flat-Climax Mine, Lincoln and Nye Counties, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geotechnical Sciences Group Bechtel Nevada

  2006-01-01

  A new three-dimensional hydrostratigraphic framework model for the Yucca Flat-Climax Mine Corrective Action Unit was completed in 2005. The model area includes Yucca Flat and Climax Mine, former nuclear testing areas at the Nevada Test Site, and proximal areas. The model area is approximately 1,250 square kilometers in size and is geologically complex. Yucca Flat is a topographically closed basin typical of many valleys in the Basin and Range province. Faulted and tilted blocks of Tertiary-age volcanic rocks and underlying Proterozoic and Paleozoic sedimentary rocks form low ranges around the structural basin. During the Cretaceous Period a granitic intrusive was emplaced at the north end of Yucca Flat. A diverse set of geological and geophysical data collected over the past 50 years was used to develop a structural model and hydrostratigraphic system for the basin. These were integrated using EarthVision? software to develop the 3-dimensional hydrostratigraphic framework model. Fifty-six stratigraphic units in the model area were grouped into 25 hydrostratigraphic units based on each unit's propensity toward aquifer or aquitard characteristics. The authors organized the alluvial section into 3 hydrostratigraphic units including 2 aquifers and 1 confining unit. The volcanic units in the model area are organized into 13 hydrostratigraphic units that include 8 aquifers and 5 confining units. The underlying pre-Tertiary rocks are divided into 7 hydrostratigraphic units, including 3 aquifers and 4 confining units. Other units include 1 Tertiary-age sedimentary confining unit and 1 Mesozoic-age granitic confining unit. The model depicts the thickness, extent, and geometric relationships of these hydrostratigraphic units (''layers'' in the model) along with the major structural features (i.e., faults). The model incorporates 178 high-angle normal faults of Tertiary age and 2 low-angle thrust faults of Mesozoic age. The complexity of the model area and the non-uniqueness of some of the interpretations incorporated into the base model made it necessary to formulate alternative interpretations for some of the major features in the model. Five of these alternatives were developed so they could be modeled in the same fashion as the base model. This work was done for the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office in support of the Underground Test Area subproject of the Environmental Restoration Project.

 8. A Hydrostratigraphic Framework Model and Alternatives for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Clark, Lincoln and Nye Counties, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bechtel Nevada

  2005-09-01

  A new, revised three-dimensional (3-D) hydrostratigraphic framework model for Frenchman Flat was completed in 2004. The area of interest includes Frenchman Flat, a former nuclear testing area at the Nevada Test Site, and proximal areas. Internal and external reviews of an earlier (Phase I) Frenchman Flat model recommended additional data collection to address uncertainties. Subsequently, additional data were collected for this Phase II initiative, including five new drill holes and a 3-D seismic survey.

 9. Phase II Groundwater Flow Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  John McCord

  2006-05-01

  The Phase II Frenchman Flat groundwater flow model is a key element in the ''Federal Facility Agreement and Consent Order'' (FFACO) (1996) corrective action strategy for the Underground Test Area (UGTA) Frenchman Flat corrective action unit (CAU). The objective of this integrated process is to provide an estimate of the vertical and horizontal extent of contaminant migration for each CAU to predict contaminant boundaries. A contaminant boundary is the model-predicted perimeter that defines the extent of radionuclide-contaminated groundwater from underground testing above background conditions exceeding the ''Safe Drinking Water Act'' (SDWA) standards. The contaminant boundary will be composed of both a perimeter boundary and a lower hydrostratigraphic unit (HSU) boundary. The computer model will predict the location of this boundary within 1,000 years and must do so at a 95 percent level of confidence. Additional results showing contaminant concentrations and the location of the contaminant boundary at selected times will also be presented. These times may include the verification period, the end of the five-year proof-of-concept period, as well as other times that are of specific interest. This report documents the development and implementation of the groundwater flow model for the Frenchman Flat CAU. Specific objectives of the Phase II Frenchman Flat flow model are to: (1) Incorporate pertinent information and lessons learned from the Phase I Frenchman Flat CAU models. (2) Develop a three-dimensional (3-D), mathematical flow model that incorporates the important physical features of the flow system and honors CAU-specific data and information. (3) Simulate the steady-state groundwater flow system to determine the direction and magnitude of groundwater fluxes based on calibration to Frenchman Flat hydrogeologic data. (4) Quantify the uncertainty in the direction and magnitude of groundwater flow due to uncertainty in parameter values and alternative component conceptual models (e.g., geology, boundary flux, and recharge).

 10. Groundwater Flow Model of Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff

  2006-06-01

  The Pahute Mesa groundwater flow model supports the FFACO UGTA corrective action strategy objective of providing an estimate of the vertical and horizontal extent of contaminant migration for each CAU in order to predict contaminant boundaries. A contaminant boundary is the model-predicted perimeter that defines the extent of radionuclide-contaminated groundwater from underground nuclear testing above background conditions exceeding Safe Drinking Water Act (SDWA) standards. The contaminant boundary will be composed of both a perimeter boundary and a lower hydrostratigraphic unit (HSU) boundary. Additional results showing contaminant concentrations and the location of the contaminant boundary at selected times will also be presented. These times may include the verification period, the end of the five-year proof-of-concept period, as well as other times that are of specific interest. The FFACO (1996) requires that the contaminant transport model predict the contaminant boundary at 1,000 years and “at a 95% level of confidence.” The Pahute Mesa Phase I flow model described in this report provides, through the flow fields derived from alternative hydrostratigraphic framework models (HFMs) and recharge models, one part of the data required to compute the contaminant boundary. Other components include the simplified source term model, which incorporates uncertainty and variability in the factors that control radionuclide release from an underground nuclear test (SNJV, 2004a), and the transport model with the concomitant parameter uncertainty as described in Shaw (2003). The uncertainty in all the above model components will be evaluated to produce the final contaminant boundary. This report documents the development of the groundwater flow model for the Central and Western Pahute Mesa CAUs.

 11. Phase II Corrective Action Investigation Plan for Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jeff Wurtz

  2009-07-01

  This Phase II CAIP describes new work needed to potentially reduce uncertainty and achieve increased confidence in modeling results. This work includes data collection and data analysis to refine model assumptions, improve conceptual models of flow and transport in a complex hydrogeologic setting, and reduce parametric and structural uncertainty. The work was prioritized based on the potential to reduce model uncertainty and achieve an acceptable level of confidence in the model predictions for flow and transport, leading to model acceptance by NDEP and completion of the Phase II CAI stage of the UGTA strategy.

 12. Framework for a Risk-Informed Groundwater Compliance Strategy for Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marutzky, Sam

  2010-09-01

  Note: This document was prepared before the NTS was renamed the Nevada National Security Site (August 23, 2010); thus, all references to the site herein remain NTS. Corrective Action Unit (CAU) 98, Frenchman Flat, at the Nevada Test Site (NTS) was the location of ten underground nuclear tests between 1965 and 1971. As a result, radionuclides were released in the subsurface in the vicinity of the test cavities. Corrective Action Unit 98 and other CAUs at the NTS and offsite locations are being investigated. The Frenchman Flat CAU is one of five Underground Test Area (UGTA) CAUs at the NTS that are being evaluated as potential sources of local or regional impact to groundwater resources. For UGTA sites, including Frenchman Flat, contamination in and around the test cavities will not be remediated because it is technologically infeasible due to the depth of the test cavities (150 to 2,000 feet [ft] below ground surface) and the volume of contaminated groundwater at widely dispersed locations on the NTS. Instead, the compliance strategy for these sites is to model contaminant flow and transport, estimate the maximum spatial extent and volume of contaminated groundwater (over a period of 1,000 years), maintain institutional controls, and restrict access to potentially contaminated groundwater at areas where contaminants could migrate beyond the NTS boundaries.

 13. Phase II Groundwater Flow Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  International Nuclear Information System (INIS)

  John McCord

  2006-01-01

  The Phase II Frenchman Flat groundwater flow model is a key element in the ''Federal Facility Agreement and Consent Order'' (FFACO) (1996) corrective action strategy for the Underground Test Area (UGTA) Frenchman Flat corrective action unit (CAU). The objective of this integrated process is to provide an estimate of the vertical and horizontal extent of contaminant migration for each CAU to predict contaminant boundaries. A contaminant boundary is the model-predicted perimeter that defines the extent of radionuclide-contaminated groundwater from underground testing above background conditions exceeding the ''Safe Drinking Water Act'' (SDWA) standards. The contaminant boundary will be composed of both a perimeter boundary and a lower hydrostratigraphic unit (HSU) boundary. The computer model will predict the location of this boundary within 1,000 years and must do so at a 95 percent level of confidence. Additional results showing contaminant concentrations and the location of the contaminant boundary at selected times will also be presented. These times may include the verification period, the end of the five-year proof-of-concept period, as well as other times that are of specific interest. This report documents the development and implementation of the groundwater flow model for the Frenchman Flat CAU. Specific objectives of the Phase II Frenchman Flat flow model are to: (1) Incorporate pertinent information and lessons learned from the Phase I Frenchman Flat CAU models. (2) Develop a three-dimensional (3-D), mathematical flow model that incorporates the important physical features of the flow system and honors CAU-specific data and information. (3) Simulate the steady-state groundwater flow system to determine the direction and magnitude of groundwater fluxes based on calibration to Frenchman Flat hydrogeologic data. (4) Quantify the uncertainty in the direction and magnitude of groundwater flow due to uncertainty in parameter values and alternative component conceptual models (e.g., geology, boundary flux, and recharge)

 14. Pahute Mesa Well Development and Testing Analyses for Wells ER-20-8 and ER-20-4, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff and Sam Marutzky

  2012-09-01

  Wells ER-20-4 and ER-20-8 were drilled during fiscal year (FY) 2009 and FY 2010 (NNSA/NSO, 2011a and b). The closest underground nuclear test detonations to the area of investigation are TYBO (U-20y), BELMONT (U-20as), MOLBO (U-20ag), BENHAM (U-20c), and HOYA (U-20 be) (Figure 1-1). The TYBO, MOLBO, and BENHAM detonations had working points located below the regional water table. The BELMONT and HOYA detonation working points were located just above the water table, and the cavity for these detonations are calculated to extend below the water table (Pawloski et al., 2002). The broad purpose of Wells ER-20-4 and ER-20-8 is to determine the extent of radionuclide-contaminated groundwater, the geologic formations, groundwater geochemistry as an indicator of age and origin, and the water-bearing properties and hydraulic conditions that influence radionuclide migration. Well development and testing is performed to determine the hydraulic properties at the well and between other wells, and to obtain groundwater samples at the well that are representative of the formation at the well. The area location, wells, underground nuclear detonations, and other features are shown in Figure 1-1. Hydrostratigraphic cross sections A-A’, B-B’, C-C’, and D-D’ are shown in Figures 1-2 through 1-5, respectively.

 15. External Peer Review Team Report for Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marutzky, Sam J. [Navarro-Intera, LLC (N-I), Las Vegas, NV (United States); Andrews, Robert [Navarro-Intera, LLC (N-I), Las Vegas, NV (United States)

  2015-01-01

  The peer review team commends the Navarro-Intera, LLC (N-I), team for its efforts in using limited data to model the fate of radionuclides in groundwater at Yucca Flat. Recognizing the key uncertainties and related recommendations discussed in Section 6.0 of this report, the peer review team has concluded that U.S. Department of Energy (DOE) is ready for a transition to model evaluation studies in the corrective action decision document (CADD)/corrective action plan (CAP) stage. The DOE, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office (NNSA/NFO) clarified the charge to the peer review team in a letter dated October 9, 2014, from Bill R. Wilborn, NNSA/NFO Underground Test Area (UGTA) Activity Lead, to Sam J. Marutzky, N-I UGTA Project Manager: “The model and supporting information should be sufficiently complete that the key uncertainties can be adequately identified such that they can be addressed by appropriate model evaluation studies. The model evaluation studies may include data collection and model refinements conducted during the CADD/CAP stage. One major input to identifying ‘key uncertainties’ is the detailed peer review provided by independent qualified peers.” The key uncertainties that the peer review team recognized and potential concerns associated with each are outlined in Section 6.0, along with recommendations corresponding to each uncertainty. The uncertainties, concerns, and recommendations are summarized in Table ES-1. The number associated with each concern refers to the section in this report where the concern is discussed in detail.

 16. Plan 2000. The electricity companies plan for electricity conservation in the millennium; Plan 2000. Elselskabernes plan for elbesparelser i det nye aartusinde

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-12-01

  Plan 2000 presents an account of the activities in the years 1997 and 1998 and a budget for the year 2000 and forwards. The report includes all 82 electricity companies in Denmark. Furthermore a number of particular analyses of relevance to electricity conservation are presented. All electricity companies work to promote electricity conservation. All consumption sizes and sections are covered. The activities in the individual companies are supported by a number of common campaigns. In Plan 2000 those activities are presented and the economics is analysed. The activities in the first year of the plan are expected to result in conservation corresponding 4% of the present electricity consumption. 80% of the conservation comes from activities, which are measurable. Technical counselling of trade customers is one of the essential activities. Others are e.g. telephone counselling, theme arrangements and teaching of pupils. (EHS)

 17. Flood Assessment at the Area 5 Radioactive Waste Management Site and the Proposed Hazardous Waste Storage Unit, DOE/Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmeltzer, J. S.; Millier, J. J.; Gustafson, D. L.

  1993-01-01

  A flood assessment at the Radioactive Waste Management Site (RWMS) and the proposed Hazardous Waste Storage Unit (HWSU) in Area 5 of the Nevada Test Site (NTS) was performed to determine the 100-year flood hazard at these facilities. The study was conducted to determine whether the RWMS and HWSU are located within a 100-year flood hazard as defined by the Federal Emergency Management Agency, and to provide discharges for the design of flood protection.

 18. Phase II Contaminant Transport Parameters for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 98: Frenchman Flat, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  DeNovio, Nicole M.; Bryant, Nathan; King, Chrissi B.; Bhark, Eric; Drellack, Sigmund L.; Pickens, John F.; Farnham, Irene; Brooks, Keely M.; Reimus, Paul; Aly, Alaa

  2005-04-01

  This report documents pertinent transport data and data analyses as part of the Phase II Corrective Action Investigation (CAI) for Frenchman Flat (FF) Corrective Action Unit (CAU) 98. The purpose of this data compilation and related analyses is to provide the primary reference to support parameterization of the Phase II FF CAU transport model.

 19. Mezhgosudarstvennye obrazovatel'nye forumy kak faktor ukreplenija global'nogo gumanitarnogo sotrudnichestva [International education fora as a factor for strengthening global cooperation in the Humanities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pivovar Yefim

  2010-01-01

  Full Text Available The article is devoted to the development of new forms of international cooperation in education, such as international fora of rectors of universities and faculties of Humanities. Such fora are regarded as an innovative form of inter-university cooperation, which opens new prospects and opportunities for cooperation in education, science and culture.

 20. Special Analysis of Transuranic Waste in Trench T04C at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Shott, Vefa Yucel, Lloyd Desotell

  2008-05-01

  This Special Analysis (SA) was prepared to assess the potential impact of inadvertent disposal of a limited quantity of transuranic (TRU) waste in classified Trench 4 (T04C) within the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada Test Site (NTS). The Area 5 RWMS is a low-level radioactive waste disposal site in northern Frenchman Flat on the Nevada Test Site (NTS). The Area 5 RWMS is regulated by the U.S. Department of Energy (DOE) under DOE Order 435.1 and DOE Manual (DOE M) 435.1-1. The primary objective of the SA is to evaluate if inadvertent disposal of limited quantities of TRU waste in a shallow land burial trench at the Area 5 RWMS is in compliance with the existing, approved Disposal Authorization Statement (DAS) issued under DOE M 435.1-1. In addition, supplemental analyses are performed to determine if there is reasonable assurance that the requirements of Title 40, Code of Federal Regulations (CFR), Part 191, Environmental Radiation Protection Standards for Management and Disposal of Spent Nuclear Fuel, High-Level, and Transuranic Radioactive Wastes, can be met. The 40 CFR 191 analyses provide supplemental information regarding the risk to human health and the environment of leaving the TRU waste in T04C. In 1989, waste management personnel reviewing classified materials records discovered that classified materials buried in trench T04C at the Area 5 RWMS contained TRU waste. Subsequent investigations determined that a total of 102 55-gallon drums of TRU waste from Rocky Flats were buried in trench T04C in 1986. The disposal was inadvertent because unclassified records accompanying the shipment indicated that the waste was low-level. The exact location of the TRU waste in T04C was not recorded and is currently unknown. Under DOE M 435.1-1, Chapter IV, Section P.5, low-level waste disposal facilities must obtain a DAS. The DAS specifies conditions that must be met to operate within the radioactive waste management basis, consisting of a performance assessment (PA), composite analysis (CA), closure plan, monitoring plan, waste acceptance criteria, and a PA/CA maintenance plan. The DOE issued a DAS for the Area 5 RWMS in 2000. The Area 5 RWMS DAS was, in part, based on review of a CA as required under DOE M 435.1-1, Chapter IV, Section P.(3). A CA is a radiological assessment required for DOE waste disposed before 26 September 1988 and includes the radiological dose from all sources of radioactive material interacting with all radioactive waste disposed at the Area 5 RWMS. The approved Area 5 RWMS CA, which includes the inventory of TRU waste in T04C, indicates that the Area 5 RWMS waste inventory and all interacting sources of radioactive material can meet the 0.3 mSv dose constraint. The composite analysis maximum annual dose for a future resident at the Area 5 RWMS was estimated to be 0.01 mSv at 1,000 years. Therefore, the inadvertent disposal of TRU in T04C is protective of the public and the environment, and compliant with all the applicable requirements in DOE M 435.1-1 and the DAS. The U.S. Environmental Protection Agency promulgated 40 CFR 191 to establish standards for the planned disposal of spent nuclear fuel, high level, and transuranic wastes in geologic repositories. Although not required, the National Nuclear Security Administration Nevada Site Office requested a supplemental analysis to evaluate the likelihood that the inadvertent disposal of TRU waste in T04C meets the requirements of 40 CFR 191. The SA evaluates the likelihood of meeting the 40 CFR 191 containment requirements (CRs), assurance requirements, individual protection requirements (IPRs), and groundwater protection standards. The results of the SA indicate that there is a reasonable expectation of meeting all the requirements of 40 CFR 191. The conclusion of the SA is that the Area 5 RWMS with the TRU waste buried in T04C is in compliance with all requirements in DOE M 435.1-1 and the DAS. Compliance with the DAS is demonstrated by the results of the Area 5 RWMS CA. Supplemental analyses in the SA indicate there is a reasonable expectation that the TRU in T04C can meet all the requirements of 40 CFR 191. Therefore, inadvertent disposal of a limited quantity of TRU in a shallow land burial trench at the Area 5 RWMS does not pose a significant risk to the public and the environment.

 1. 2006 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gregory J; Shott, Vefa Yucel

  2007-01-01

  The Maintenance Plan for the Performance Assessments and Composite Analyses for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site (National Security Technologies, LLC, 2006) requires an annual review to assess the adequacy of the performance assessments (PAs) and composite analyses (CAs) for each of the facilities, with the results submitted as an annual summary report to the U.S. Department of Energy (DOE) Headquarters. The Disposal Authorization Statements for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) also require that such reviews be made and that secondary or minor unresolved issues be tracked and addressed as part of the maintenance plan (DOE, 2000; 2002). The DOE, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed annual reviews in fiscal year (FY) 2006 by evaluating operational factors and research results that impact the continuing validity of the PAs and CAs results. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2006 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors, such as the waste form and containers, facility design, waste receipts, and closure plans, as well as monitoring results and research and development (R and D) activities, were reviewed in FY 2006 for determination of the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada Test Site relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R and D activities were reviewed for determination of the adequacy of the CAs

 2. 2007 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  NSTec Environmental Management

  2008-01-01

  This report summarizes the results of an annual review of conditions affecting the operation of the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) and a determination of the continuing adequacy of the performance assessments (PAs) and composite analyses (CAs). The Area 5 RWMS PA documentation consists of the original PA (Shott et al., 1998), referred to as the 1998 Area 5 RWMS PA and supporting addenda (Bechtel Nevada [BN], 2001b; 2006a). The Area 5 RWMS CA was issued as a single document (BN, 2001a) and has a single addendum (BN, 2001c). The Area 3 PA and CA were issued in a single document (Shott et al., 2000). The Maintenance Plan for the PAs and CAs (National Security Technologies, LLC [NSTec], 2006) and the Disposal Authorization Statements (DASs) for the Area 3 and 5 RWMSs (U.S. Department of Energy [DOE], 2000; 2002) require preparation of an annual summary and a determination of the continuing adequacy of the PAs and CAs. The annual summary report is submitted to DOE Headquarters. Following the annual report format in the DOE PA/CA Maintenance Guide (DOE, 1999), this report presents the annual summary for the PAs in Section 2.0 and the CAs in Section 3.0. The annual summary for the PAs includes the following: Section 2.1 summarizes changes in waste disposal operations; Section 2.1.5 provides an evaluation of the new estimates of the closure inventories derived from the actual disposals through fiscal year (FY) 2007; Section 2.2 summarizes the results of the monitoring conducted under the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office's (NNSA/NSO's) Integrated Closure and Monitoring Plan for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site (BN, 2005), and the research and development (R and D) activities; Section 2.4 is a summary of changes in facility design, operation, or expected future conditions; monitoring and R and D activities; and the maintenance program; and Section 2.5 discusses the recommended changes in disposal facility design and operations, monitoring and R and D activities, and the maintenance program. Similarly, the annual summary for the CAs (presented in Section 3.0) includes the following: Section 3.1 presents the assessment of the adequacy of the CAs, with a summary of the relevant factors reviewed in FY 2007; Section 3.2 presents an assessment of the relevant site activities at the Nevada Test Site (NTS) that would impact the sources of residual radioactive material considered in the CAs; Section 3.3 summarizes the monitoring and R and D results that were reviewed in FY 2007; Section 3.4 presents a summary of changes in relevant site programs (including monitoring, R and D, and the maintenance program) that occurred since the CAs were prepared; and Section 3.5 summarizes the recommended changes to these programs

 3. 2004 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vefa Yucel

  2005-01-01

  The Maintenance Plan for the Performance Assessments and Composite Analyses for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site (Bechtel Nevada, 2000) requires an annual review to assess the adequacy of the performance assessments (PAs) and composite analyses (CAs) for each of the facilities, and reports the results in an annual summary report to the U.S. Department of Energy Headquarters. The Disposal Authorization Statements for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) also require that such reviews be made and that secondary or minor unresolved issues be tracked and addressed as part of the maintenance plan (U.S. Department of Energy [DOE]). The U.S. Department of Energy National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed annual reviews in fiscal year (FY) 2004 by evaluating operational factors and research results that impact the continuing validity of the PA and CA results. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2004 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors, such as the waste form and containers, facility design, waste receipts, closure plans, as well as monitoring results and research and development (R and D) activities were reviewed in FY 2004 for the determination of the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada Test Site relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R and D activities were reviewed for the determination of the adequacy of the CAs

 4. Analysis of Ground-Water Levels and Associated Trends in Yucca Flat, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, 1951-2003

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.M. Fenelon

  2005-10-05

  Almost 4,000 water-level measurements in 216 wells in the Yucca Flat area from 1951 to 2003 were quality assured and analyzed. An interpretative database was developed that describes water-level conditions for each water level measured in Yucca Flat. Multiple attributes were assigned to each water-level measurement in the database to describe the hydrologic conditions at the time of measurement. General quality, temporal variability, regional significance, and hydrologic conditions are attributed for each water-level measurement. The database also includes narratives that discuss the water-level history of each well. Water levels in 34 wells were analyzed for variability and for statistically significant trends. An attempt was made to identify the cause of many of the water-level fluctuations or trends. Potential causes include equilibration following well construction or development, pumping in the monitoring well, withdrawals from a nearby supply well, recharge from precipitation, earthquakes, underground nuclear tests, land subsidence, barometric pressure, and Earth tides. Some of the naturally occurring fluctuations in water levels may result from variations in recharge. The magnitude of the overall water-level change for these fluctuations generally is less than 2 feet. Long-term steady-state hydrographs for most of the wells open to carbonate rock have a very similar pattern. Carbonate-rock wells without the characteristic pattern are directly west of the Yucca and Topgallant faults in the southwestern part of Yucca Flat. Long-term steady-state hydrographs from wells open to volcanic tuffs or the Eleana confining unit have a distinctly different pattern from the general water-level pattern of the carbonate-rock aquifers. Anthropogenic water-level fluctuations were caused primarily by water withdrawals and nuclear testing. Nuclear tests affected water levels in many wells. Trends in these wells are attributed to test-cavity infilling or the effects of depressurization following nuclear testing. The magnitude of the overall water-level change for wells with anthropogenic trends can be large, ranging from several feet to hundreds of feet. Vertical water-level differences at 27 sites in Yucca Flat with multiple open intervals were compared. Large vertical differences were noted in volcanic rocks and in boreholes where water levels were affected by nuclear tests. Small vertical differences were noted within the carbonate-rock and valley-fill aquifers. Vertical hydraulic gradients generally are downward in volcanic rocks and from pre-Tertiary clastic rocks toward volcanic- or carbonate-rock units.

 5. Physical properties and radiometric age estimates of surficial and fracture-fill deposits along a portion of the Carpetbag fault system, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shroba, R.R.; Muhs, D.R.; Rosholt, J.N.

  1988-07-01

  Surficial deposits and fracture-fill deposits (fracture fillings that consist chiefly of calcium carbonate-cemented, pebbly sand) were studied along a 2.5-km-long portion of the Carpetbag fault system in an area characterized by prominent, explosion-produced scarps and a shallow graben that formed during and subsequent to the 1970 Carpetbag nuclear event in the northwestern part of Yucca Flat, Nevada Test Site. The surficial deposits are fluvial and slopewash deposits and mixed eolian sediment that range in grain size from pebble gravel to silty sand. These deposits have been modified by the accumulation of varying amounts of pedogenic silt, clay, calcium carbonate, and probably opaline silica. Despite the occurrence of ancient fractures and linear features on aerial photographs, that are near and parallel to subsurface faults of the Carpetbag system, no other evidence for prehistoric surface faulting was observed in the study area. The lack of prehistoric fault scarps and the lack of offset of stratigraphic contacts exposed in trench excavations suggest that no significant vertical surface displacement has occurred on the Carpetbag system during the past 125,000 years and possible during the past 350,000 years. 39 refs., 12 figs., 8 tabs

 6. New forms of co-operation and improved profitability. NJORD: From capacity contractors to product contractors; Nye samarbeidsformer og forbedret loennsomhet. NJORD: fra kapasitetsleverandoerer til produktleverandoerer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roetjer, Tom [Norsk Hydro, Oslo (Norway)

  1997-12-31

  This is a brief presentation of the development of the Njord petroleum field in the North Sea. The licensees are Norsk Hydro, Statoil, Mobil and Petro-Canada. The reserves that can be exploited are 200 mill barrels of oil and 6-10 bill m{sup 3} gas, which means that Njord is a marginal field. The reservoir is very complex, with many faults that make it difficult to determine the degree of recovery. The field is developed by means of a floating drilling-, accommodation- and production platform in steel, Aker`s P45 concept. The oil produced is temporarily stored in a storage vessel that is anchored 2.5 km from the platform. The oil is transported in a pipe, and power is transferred by cable from the platform. The storage vessel is unmanned except during discharging and maintenance. 13 figs.

 7. Determination of barometric efficiency and effective porosity, boreholes UE-25 cNo.1, UE-25 cNo.3, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geldon, A.L.; Earle, J.D.; Umari, A.M.A.

  1997-12-31

  Simultaneous records of water-level altitudes in boreholes UE-25 cNo.1, UE-25 cNo.2, and UE-25 cNo.3 (the C-holes) and atmospheric pressure at and near the C-holes were obtained from July 15 to September 8, 1993, to determine the barometric efficiency of the entire uncased section of each of the C-holes, for the purpose of analyzing pumping tests. Each of the C-holes is 3,000 feet deep. About 1,600 feet of each borehole is open in Miocene tuffaceous rocks. Water-level altitudes in the C-holes fluctuate in response to Earth tides and changes in atmospheric pressure, which are characteristics of wells completed in an elastic, confined aquifer. The barometric efficiency of the C-holes in this study was analyzed by filtering simultaneously collected water-level-altitude and atmospheric-pressure data to remove the influences of Earth tides and semi-diurnal heating and cooling and then regressing filtered water-level-altitude changes as a function of filtered changes in atmospheric pressure. The average barometric efficiency of the uncased sections of boreholes UE-25 cNo.1 and UE-25 cNo.3 was determined to be 0.94. Malfunctioning equipment prevented determining the barometric efficiency of bore-hole UE-25 cNo.2. An average effective porosity of 0.36 was calculated from barometric efficiency values determined in this study and a specific storage value of 0.497 x 10{sup -6} per foot that was determined previously from geophysical logs of the C-holes. A porosity of 0.36 is consistent with values determined from geophysical logs and core analyses for the Calico Hills Formation.

 8. Analysis of a multiple-well interference test in Miocene tuffaceous rocks at the C-Hole complex, May--June 1995, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geldon, A.L.; Umari, A.M.A.; Earle, J.D.; Fahy, M.F.; Gemmell, J.M.; Darnell, J.

  1998-09-01

  A multiple-well interference (pumping) test was conducted in Miocene tuffaceous rocks at the C-hole complex at Yucca Mountain, Nev., from May 22 to June 12, 1995, by the US Geological Survey, in cooperation with the US Department of Energy. This pumping test was conducted as part of investigations to determine the suitability of Yucca Mountain as a potential site for the storage of high-level nuclear waste in a mined geologic repository. During the test, borehole UE-25 c{number_sign}3 was pumped for 10 days at an average rate of 17.9 liters per second. Drawdown in 6 observation wells completed in Miocene tuffaceous rocks 29.0--3,525.6 meters from the pumping well ranged from 0 to 0.42 meters 14,000 minutes after pumping started. The spatial distribution of this drawdown indicates that a northwest-trending zone of discontinuous faults might be affecting ground-water movement in the Miocene tuffaceous rocks near the C-holes. No drawdown was observed in a borehole completed in a regional Paleozoic carbonate aquifer 630.0 meters from the pumping well. Consequently, it could not be determined during the pumping test if the Miocene tuffaceous rocks are connected hydraulically to the regional aquifer. Analyses of drawdown and recovery indicate that the Miocene tuffaceous rocks in the vicinity of the C-holes have transmissivity values of 1,600--3,200 meters squared per day, horizontal hydraulic conductivity values of 6.5--13 meters per day, vertical hydraulic conductivity values of 0.2--1.7 meters per day, storativity values of 0.001--0.003, and specific yield values of 0.01--0.2.

 9. Bibliography of reports on studies of the geology, hydrogeology and hydrology at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada, from 1951--1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seaber, P.R.; Stowers, E.D.; Pearl, R.H.

  1997-04-01

  The Nevada Test Site (NTS) was established in 1951 as a proving ground for nuclear weapons. The site had formerly been part of an Air Force bombing and gunnery range during World War II. Sponsor-directed studies of the geology, hydrogeology, and hydrology of the NTS began about 1956 and were broad based in nature, but were related mainly to the effects of the detonation of nuclear weapons. These effects included recommending acceptable media and areas for underground tests, the possibility of off-site contamination of groundwater, air blast and surface contamination in the event of venting, ground-shock damage that could result from underground blasts, and studies in support of drilling and emplacement. The studies were both of a pure scientific nature and of a practical applied nature. The NTS was the site of 828 underground nuclear tests and 100 above-ground tests conducted between 1951 and 1992 (U.S. Department of Energy, 1994a). After July 1962, all nuclear tests conducted in the United States were underground, most of them at the NTS. The first contained underground nuclear explosion was detonated on September 19, 1957, following extensive study of the underground effect of chemical explosives. The tests were performed by U.S. Department of Energy (DOE) and its predecessors, the U.S. Atomic Energy Commission and the Energy Research and Development Administration. As part of a nationwide complex for nuclear weapons design, testing and manufacturing, the NTS was the location for continental testing of new and stockpiled nuclear devices. Other tests, including Project {open_quotes}Plowshare{close_quotes} experiments to test the peaceful application of nuclear explosives, were conducted on several parts of the site. In addition, the Defense Nuclear Agency tested the effect of nuclear detonations on military hardware.

 10. Legacy Compliance Final Report: Results of the Navy/Encapo Soil Stabilization Study at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Desotell, Lloyd; Anderson, David; Rawlinson, Stuart; Hudson, David; Yucel, Vefa

  2008-03-01

  Historic atmospheric testing of nuclear devices at the Nevada Test Site (NTS) has resulted in large areas of plutonium-contaminated surface soils. The potential transport of these contaminated soils to onsite and offsite receptors is a concern to the land steward and local stakeholders. The primary transport pathways of interest at the NTS are sediment entrained in surface water runoff and windblown dust. This project was initially funded by the U.S. Navy and subsequently funded by the USDOE Stockpile Stewardship Program. Field tests were conducted over a 20.5 month period to evaluate the efficacy of an organic-based, surface applied emulsion to reduce sediment transport from plutonium-contaminated soils. The patented emulsion was provided by Encapco Technologies LLC. Field tests were conducted within the SMOKY radioactive contamination area (CA). The SMOKY above ground nuclear test was conducted on 08/31/1957, with a reported yield of 44 kilotons and was located at N 37 degrees 10.5 minutes latitude and W 116 degrees 04.5 minutes longitude. Three 'safety tests' were also conducted within approximately 1,500 meters (5,000 feet) of the SMOKY ground zero in 1958. Safety tests are designed to test the response of a nuclear device to an unplanned external force (e.g., nearby detonation of conventional explosives). These three safety tests (CERES, OBERON, and TITANIA) resulted in dispersal of plutonium over a wide area (Bechtel Nevada, 2002). Ten 3 x 4.6 meter test plots were constructed within the SMOKY CA to conduct rainfall-runoff simulations. Six of the ten test plots were treated with the emulsion at the manufacturer recommended loading of 1.08 gallons per square meter, and four plots were held untreated as experimental controls. Separate areas were also treated to assess impacts to native vegetation and surface infiltration rate. Field tests were conducted at approximately 6, 13, and 20.5 months post emulsion treatment. Field tests consisted of rainfall-runoff simulations and double ring infiltrometer measurements. Plant vigor assessments were conducted during peak production time, approximately seven months post treatment. Rainfall was simulated at the approximate 5 minute intensity of a 50-year storm (5.1 inches per hour) for durations of four to five minutes. All runoff generated from each test plot was collected noting the time for each liter of volume. Five gallon carboys containing the runoff water and sediment were shipped to Clemson Environmental Technologies Laboratory for analysis. The samples were separated into liquid and solid fractions. Liquid and solid fractions were weighed and analyzed for Americium-241 (Am-241) by gamma spectrometry. Quality control measures used at the laboratory indicate the analytical data are accurate and reproducible. A weather station was deployed to the field site to take basic meteorological measurements including air temperature, incoming solar radiation, wind speed, wind direction, barometric pressure, relative humidity, precipitation, and volumetric soil moisture content. Meteorological monitoring data indicate the climate over the test period was hot and dry with 41 days having measurable precipitation. The total precipitation for the study period was 12.5 centimeters, 37% of the long-term average. For the 20.5 month test period, 64 freeze-thaw cycles occurred. Vegetation assessments indicate the emulsion treatment did not negatively impact existing vegetation. The three rounds of double ring infiltration tests on treated surfaces indicate the infiltration rate was relatively constant over time and not significantly different from measurements taken on untreated surfaces. Significant differences were observed in the amount of runoff and sediment collected from treated and untreated plots for the first two but not the third round of rainfall-runoff simulations, indicating significant emulsion degradation after 20.5 months of exposure. Treated plots had higher total runoff volumes and sediment loads as compared to untreated plots for the first two rounds of simulations. These data indicate the treatment caused the treated surfaces to repel more of the simulated rainfall than the untreated plots but did not increase the cohesion between soil particles to resist soil particle detachment and transport with the runoff water. Am-241 concentration in collected sediments varied as a function of proximity to the safety test locations, not as a function of surface treatment. The results from field testing the Encapco emulsion indicate it is not a viable long-term option for the stabilization of radionuclide impacted surface soils at the Nevada Test Site in its current formulation. Dust suppression studies conducted by Etyemezian et al. (2006) at an uncontaminated location near the SMOKY site indicate the emulsion significantly reduced dust emissions for at least four months post application, indicating the emulsion may be useful for short-term applications.

 11. Materials development for waste-to-energy plants. New materials for overlay welding. Final report; Udvikling af materialer til affaldsforbraending - Nye materialer til overlagssvejsning. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skat Tiedje, N.

  2010-07-01

  This part of the project was to develop a method for rapid benchmarking of new alloys for overlay welding and to apply the method in combination with thermodynamic modeling of microstructures in welded Ni-based alloys. Based on these analyses new, improved alloys were to be developed to be produced in the laboratory and tested using the benchmarking method. Accelerated electrochemical tests proved to be difficult, and the method that was chosen was unreliable. There were two reasons for this. 1: It was difficult to obtain stable experimental conditions in the measuring cell. 2: The sample geometry and various uncontrolled chemical reactions within the welding and in the salt melt surface. The problems of achieving stability turned out to be an Achilles' heel in this part of the project, and it was the cause of significant delays. Thermodynamic modeling gave a number of interesting results, including the coupling between the content of iron and carbon and in terms of how the various alloying elements segregate in the material. The method alone does not tell anything about the risk of corrosion. Here the coupling to the electrostatic experiments were missing which should give information about the phases of greatest importance for corrosion. Calculations of the chemical equilibrium between the alloying elements, oxygen, and chlorine show that all metals react with both chlorine and oxygen at 450 to 500 deg. C. Oxides are the most stable reaction products viz. that once they are formed, they do not participate in further chemical reactions. (LN)

 12. Annotated bibliography: overview of energy and mineral resources for the Nevada nuclear-waste-storage investigations, Nevada Test Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bell, E.J.; Larson, L.T.

  1982-09-01

  This Annotated Bibliography was prepared for the US Department of Energy as part of the Environmental Area Characterization for the Nevada Nuclear Waste Storage Investigations (NNWSI) at the Nevada Test Site (NTS). References were selected to specifically address energy resources including hydrocarbons, geothermal and radioactive fuel materials, mineral resources including base and precious metals and associated minerals, and industrial minerals and rock materials which occur in the vicinity of the NNWSI area

 13. A Class III Inventory of 405 Acres for Target Reconfigurations on Ranger 76, Nevada Test and Training Range, Nye County, Nevada

  National Research Council Canada - National Science Library

  Duke, Daron

  2002-01-01

  A cultural resources inventory of 403 acres surrounding existing targets on Pahute Mesa was conducted in accordance with Section 106 of the National Historic Preservation Act These targets are Target...

 14. Contaminant Transport Parameters for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drici, Warda [International Technologies Corporation, Las Vegas, NV (United States)

  2003-08-01

  This report documents the analysis of the available transport parameter data conducted in support of the development of a Corrective Action Unit (CAU) groundwater flow model for Central and Western Pahute Mesa: CAUs 101 and 102.

 15. Modeling Approach/Strategy for Corrective Action Unit 99: Rainier Mesa and Shoshone Mountain, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1, with ROTC-1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff

  2008-06-01

  This document describes an approach for preliminary (Phase I) flow and transport modeling for the Rainier Mesa/Shoshone Mountain (RMSM) Corrective Action Unit (CAU). This modeling will take place before the planned Phase II round of data collection to better identify the remaining data gaps before the fieldwork begins. Because of the geologic complexity, limited number of borings, and large vertical gradients, there is considerable uncertainty in the conceptual model for flow; thus different conceptual models will be evaluated, in addition to different framework and recharge models. The transport simulations will not be used to formally calculate the Contaminant Boundary at this time. The modeling (Phase II) will occur only after the available data are considered sufficient in scope and quality.

 16. Pre-construction geologic section along the cross drift through the potential high-level radioactive waste repository, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Potter, C.J.; Day, W.C.; Sweetkind, D.S.; Juan, C.S.; Drake, R.M. II

  1998-01-01

  As part of the Site Characterization effort for the US Department of Energy's Yucca Mountain Project, tunnels excavated by tunnel boring machines provide access to the volume of rock that is under consideration for possible underground storage of high-level nuclear waste beneath Yucca Mountain, Nevada. The Exploratory Studies Facility, a 7.8-km-long, 7.6-m-diameter tunnel, has been excavated, and a 2.8-km-long, 5-m-diameter Cross Drift will be excavated in 1998 as part of the geologic, hydrologic and geotechnical evaluation of the potential repository. The southwest-trending Cross Drift branches off of the north ramp of the horseshoe-shaped Exploratory Studies Facility. This report summarizes an interpretive geologic section that was prepared for the Yucca Mountain Project as a tool for use in the design and construction of the Cross Drift

 17. A Cultural Resources Inventory and Historical Evaluation of the Smoky Atmospheric Nuclear Test, Areas 8, 9, and 10, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jones, Robert C. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); King, Maureen L. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Beck, Colleen M. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Falvey, Lauren W. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States); Menocal, Tatianna M. [Desert Research Inst. (DRI), Reno, NV (United States)

  2014-09-01

  This report presents the results of a National Historic Preservation Act Section 106 cultural resources inventory and historical evaluation of the 1957 Smoky atmospheric test location on the Nevada National Security Site (NNSS). The Desert Research Institute (DRI) was tasked to conduct a cultural resources study of the Smoky test area as a result of a proposed undertaking by the Department of Energy Environmental Management. This undertaking involves investigating Corrective Action Unit (CAU) 550 for potential contaminants of concern as delineated in a Corrective Action Investigation Plan. CAU 550 is an area that spatially overlaps portions of the Smoky test location. Smoky, T-2c, was a 44 kt atmospheric nuclear test detonated at 5:30 am on August 31, 1957, on top of a 213.4 m (700 ft) 200 ton tower (T-2c) in Area 8 of the NNSS. Smoky was a weapons related test of the Plumbbob series (number 19) and part of the Department of Defense Exercise Desert Rock VII and VIII. The cultural resources effort involved the development of a historic context based on archival documents and engineering records, the inventory of the cultural resources in the Smoky test area and an associated military trench location in Areas 9 and 10, and an evaluation of the National Register eligibility of the cultural resources. The inventory of the Smoky test area resulted in the identification of structures, features, and artifacts related to the physical development of the test location and the post-test remains. The Smoky test area was designated historic district D104 and coincides with a historic archaeological site recorded as 26NY14794 and the military trenches designed for troop observation, site 26NY14795. Sites 26NY14794 and 26NY14795 are spatially discrete with the trenches located 4.3 km (2.7 mi) southeast of the Smoky ground zero. As a result, historic district D104 is discontiguous and in total it covers 151.4 hectares (374 acres). The Smoky test location, recorded as historic district D104 and historic sites 26NY14794 and 26NY14795, is the best preserved post-shot atmospheric nuclear tower test at the NNSS and possibly in the world. It is of local, national, and international importance due to nuclear testing’s pivotal role in the Cold War between the United States and the former Soviet Union. The district and sites are linked to the historic theme of atmospheric nuclear testing. D104 retains aspects of the engineering plan and design for the Smoky tower, instrument stations used to measure test effects, German and French personnel shelters, and military trenches. A total of 33 structures contribute to the significance of D104. Artifacts and features provide significant post-test information. Historic district D104 (discontiguous) and historic site 26NY14794 (the Smoky test area) are eligible for listing on the NRHP under Criteria A, B, C, and D. The historic site 26NY14795 (the Smoky military trenches) is eligible for listing under Criteria A, C, and D. Several items have been identified for removal by the CAU 550 investigation. However, none of them is associated with the Smoky atmospheric test, but with later activities in the area. The military trenches are not part of CAU 550 and no actions are planned there. A proposed closure of the Smoky test area with restrictions will limit access and contribute to the preservation of the cultural resources. It is recommended that the Smoky historic district and sites be included in the NNSS cultural resources monitoring program.

 18. Nye veje til undersøgelsesorienteret litteraturdidaktik - fund fra forsknings- og udviklingsprojektet Kvalitet i Dansk og Matematik (KiDM)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gissel, Stig Toke; Hansen, Thomas Illum

  -teksternes bogstavelige betydning og deres fortolkningsåbenhed, og indeholder en kombination af helt åbne, semi-åbne opgaver samt multiple-choice (oftest med mere end et korrekt svar) og forced-choice items. Referencer Eco, U. (1989). The Open Work. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. Frederking, V...

 19. Teknologi og design i nye læreplaner i Norge: Hvilken vinkling har fagområdet fått i naturfagplanen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Bungum

  2012-10-01

  Full Text Available The new curriculum for compulsory education in Norway defines “Technology and design” as a multidisciplinary area, and this area has received a relatively strong position in the curriculum for science. This article describes the process of defining Technology and design in the formal curriculum. It then presents an analysis of how the curriculum approaches Technology and design in various phases towards the final formal curriculum. The analysis focuses on how ideas from Design & Technology as a subject in England and Wales have influenced the formation of the curriculum, and what relationship between science and technology it communicates. It is concluded that there has been a shift from new ideas towards more traditional science content during the process. The new science curriculum nevertheless facilitates a “partnership approach” to science and technology teaching in Norwegian schools, rather than communicating a view of technology as “applied science”

 20. 2010 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  2011-01-01

  The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) Performance Assessments (PAs) and Composite Analyses (CAs) in fiscal year (FY) 2010. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2010 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R and D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada National Security Site (NNSS) (formerly the Nevada Test Site) relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R and D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs.

 1. Analysis of FY 2005/2006 Hydrologic Testing and Sampling Results for Well ER-12-4, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bill Fryer

  2006-09-01

  This report documents the analysis of data collected for ER-12-4 during the fiscal year (FY) 2005 Rainier Mesa/Shoshone Mountain well development and hydraulic testing program (herein referred to as the ''testing program'') and hydraulic response data from the FY 2006 Sampling Program. Well ER-12-4 was constructed and tested as a part of the Corrective Action Unit (CAU) 99, Rainier Mesa/Shoshone Mountain, Phase I drilling program during FY 2005. These activities were conducted on behalf of the U.S. Department of Energy (DOE), National Nuclear Security Administration Nevada Site Office (NNSA/NSO) for the Underground Test Area (UGTA) Subproject. As shown on Figure 1-1, ER-12-4 is located in central Rainier Mesa, in Area 12 of the Nevada Test Site (NTS). Figure 1-2 shows the well location in relation to the tunnels under Rainier Mesa. The well was drilled to a total depth (TD) of 3,715 feet (ft) below ground surface (bgs) (surface elevation 6,883.7 ft above mean sea level [amsl]) in the area of several tunnels mined into Rainier Mesa that were used historically for nuclear testing (NNSA/NSO, 2006). The closest nuclear test to the well location was MIGHTY OAK (U-12t.08), conducted in the U-12t Tunnel approximately 475 ft north of the well site. The MIGHTY OAK test working point elevation was located at approximately 5,620 ft amsl. The MIGHTY OAK test had an announced yield of ''less than 20 kilotons'' (DOE/NV, 2000). The purpose of this hydrogeologic investigation well is to evaluate the deep Tertiary volcanic section below the tunnel level, which is above the regional water table, and to provide information on the section of the lower carbonate aquifer - thrust plate (LCA3), located below the Tertiary volcanic section (SNJV, 2005b). Details on the drilling and completion program are presented in the ''Completion Report for Well ER-12-4 Corrective Action Unit 99: Rainier Mesa-Shoshone Mountain'' (NNSA/NSO, 2006). Participants in ER-12-4 testing activities were: Stoller-Navarro Joint Venture (SNJV), Bechtel Nevada (BN), Desert Research Institute (DRI), Los Alamos National Laboratory (LANL), Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), and the U.S. Geological Survey (USGS). Stoller-Navarro Joint Venture served as the lead contractor responsible for providing site supervision, development and testing services, and waste management services; BN provided construction and engineering support services; DRI provided well logging services and participated in groundwater sampling and laboratory analyses; LANL and LLNL participated in groundwater sampling and laboratory analyses; and the USGS performed laboratory analyses. Analyses of data from the ER-12-4 testing program presented in this document were performed by SNJV except as noted. These same contractors participated in the FY 2006 Sampling Program.

 2. Approaches to Quantify Potential Contaminant Transport in the Lower Carbonate Aquifer from Underground Nuclear Testing at Yucca Flat, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada - 12434

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andrews, Robert W.; Birdie, Tiraz [Navarro-INTERA LLC, Las Vegas, Nevada 89030 (United States); Wilborn, Bill; Mukhopadhyay, Bimal [National Nuclear Security Administration/Nevada Site Office, Las Vegas, Nevada 89030 (United States)

  2012-07-01

  Quantitative modeling of the potential for contaminant transport from sources associated with underground nuclear testing at Yucca Flat is an important part of the strategy to develop closure plans for the residual contamination. At Yucca Flat, the most significant groundwater resource that could potentially be impacted is the Lower Carbonate Aquifer (LCA), a regionally extensive aquifer that supplies a significant portion of the water demand at the Nevada National Security Site, formerly the Nevada Test Site. Developing and testing reasonable models of groundwater flow in this aquifer is an important precursor to performing subsequent contaminant transport modeling used to forecast contaminant boundaries at Yucca Flat that are used to identify potential use restriction and regulatory boundaries. A model of groundwater flow in the LCA at Yucca Flat has been developed. Uncertainty in this model, as well as other transport and source uncertainties, is being evaluated as part of the Underground Testing Area closure process. Several alternative flow models of the LCA in the Yucca Flat/Climax Mine CAU have been developed. These flow models are used in conjunction with contaminant transport models and source term models and models of contaminant transport from underground nuclear tests conducted in the overlying unsaturated and saturated alluvial and volcanic tuff rocks to evaluate possible contaminant migration in the LCA for the next 1,000 years. Assuming the flow and transport models are found adequate by NNSA/NSO and NDEP, the models will undergo a peer review. If the model is approved by NNSA/NSO and NDEP, it will be used to identify use restriction and regulatory boundaries at the start of the Corrective Action Decision Document Corrective Action Plan (CADD/CAP) phase of the Corrective Action Strategy. These initial boundaries may be revised at the time of the Closure Report phase of the Corrective Action Strategy. (authors)

 3. Preliminary hydrogeologic assessment of boreholes UE-25c No. 1, UE-25c No. 2, and UE-25c No. 3, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Geldon, A.L.

  1993-01-01

  The purpose of this report is to characterize the hydrogeology of saturated tuffaceous rocks penetrated by boreholes UE-25c No. 1, UE-25c No.2, and UE-25c No. 3. These boreholes are referred to collectively in this report as the C-holes. The C-holes were drilled to perform multiwell aquifer tests and tracer tests; they comprise the only complex of closely spaced boreholes completed in the saturated zone at Yucca Mountain. Results of lithologic and geophysical logging, fracture analyses, water-level monitoring, temperature and tracejector surveys, aquifer tests, and hydrochemical sampling completed at the C-hole complex as of 1986 are assessed with respect to the regional geologic and hydrologic setting. A conceptual hydrogeological model of the Yucca Mountain area is presented to provide a context for quantitatively evaluating hydrologic tests performed at the C-hole complex as of 1985, for planning and interpreting additional hydrologic tests at the C-hole complex, and for possibly re-evaluating hydrologic tests in boreholes other than the C-holes

 4. Thermal conductivity, bulk properties, and thermal stratigraphy of silicic tuffs from the upper portion of hole USW-G1, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lappin, A.R.; VanBuskirk, R.G.; Enniss, D.O.; Buters, S.W.; Prater, F.M.; Muller, C.B.; Bergosh, J.L.

  1982-03-01

  Thermal-conductivity and bulk-property measurements were made on welded and nonwelded silicic tuffs from the upper portion of Hole USW-G1, located near the southwestern margin of the Nevada Test Site. Bulk-property measurements were made by standard techniques. Thermal conductivities were measured at temperatures as high as 280 0 C, confining pressures to 10 MPa, and pore pressures to 1.5 MPa. Extrapolation of measured saturated conductivities to zero porosity suggests that matrix conductivity of both zeolitized and devitrified tuffs is independent of stratigraphic position, depth, and probably location. This fact allows development of a thermal-conductivity stratigraphy for the upper portion of Hole G1. Estimates of saturated conductivities of zeolitized nonwelded tuffs and devitrified tuffs below the water table appear most reliable. Estimated conductivities of saturated densely welded devitrified tuffs above the water table are less reliable, due to both internal complexity and limited data presently available. Estimation of conductivity of dewatered tuffs requires use of different air thermal conductivities in devitrified and zeolitized samples. Estimated effects of in-situ fracturing generally appear negligible

 5. Thermal conductivity, bulk properties, and thermal stratigraphy of silicic tuffs from the upper portion of hole USW-G1, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lappin, A.R.; VanBuskirk, R.G.; Enniss, D.O.; Buters, S.W.; Prater, F.M.; Muller, C.B.; Bergosh, J.L.

  1982-03-01

  Thermal-conductivity and bulk-property measurements were made on welded and nonwelded silicic tuffs from the upper portion of Hole USW-G1, located near the southwestern margin of the Nevada Test Site. Bulk-property measurements were made by standard techniques. Thermal conductivities were measured at temperatures as high as 280{sup 0}C, confining pressures to 10 MPa, and pore pressures to 1.5 MPa. Extrapolation of measured saturated conductivities to zero porosity suggests that matrix conductivity of both zeolitized and devitrified tuffs is independent of stratigraphic position, depth, and probably location. This fact allows development of a thermal-conductivity stratigraphy for the upper portion of Hole G1. Estimates of saturated conductivities of zeolitized nonwelded tuffs and devitrified tuffs below the water table appear most reliable. Estimated conductivities of saturated densely welded devitrified tuffs above the water table are less reliable, due to both internal complexity and limited data presently available. Estimation of conductivity of dewatered tuffs requires use of different air thermal conductivities in devitrified and zeolitized samples. Estimated effects of in-situ fracturing generally appear negligible.

 6. A Hydrostratigraphic System for Modeling Groundwater Flow and Radionuclide Migration at the Corrective Action Unit Scale, Nevada Test Site and Surrounding Areas, Clark, Lincoln, and Nye Counties, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Prothro, Lance; Drellack Jr, Sigmund; Mercadante, Jennifer

  2009-01-01

  Underground Test Area (UGTA) corrective action unit (CAU) groundwater flow and contaminant transport models of the Nevada Test Site (NTS) and vicinity are built upon hydrostratigraphic framework models (HFMs) that utilize the hydrostratigraphic unit (HSU) as the fundamental modeling component. The delineation and three-dimensional (3-D) modeling of HSUs within the highly complex geologic terrain that is the NTS requires a hydrostratigraphic system that is internally consistent, yet flexible enough to account for overlapping model areas, varied geologic terrain, and the development of multiple alternative HFMs. The UGTA CAU-scale hydrostratigraphic system builds on more than 50 years of geologic and hydrologic work in the NTS region. It includes 76 HSUs developed from nearly 300 stratigraphic units that span more than 570 million years of geologic time, and includes rock units as diverse as marine carbonate and siliciclastic rocks, granitic intrusives, rhyolitic lavas and ash-flow tuffs, and alluvial valley-fill deposits. The UGTA CAU-scale hydrostratigraphic system uses a geology-based approach and two-level classification scheme. The first, or lowest, level of the hydrostratigraphic system is the hydrogeologic unit (HGU). Rocks in a model area are first classified as one of ten HGUs based on the rock's ability to transmit groundwater (i.e., nature of their porosity and permeability), which at the NTS is mainly a function of the rock's primary lithology, type and degree of postdepositional alteration, and propensity to fracture. The second, or highest, level within the UGTA CAU-scale hydrostratigraphic system is the HSU, which is the fundamental mapping/modeling unit within UGTA CAU-scale HFMs. HSUs are 3-D bodies that are represented in the finite element mesh for the UGTA groundwater modeling process. HSUs are defined systematically by stratigraphically organizing HGUs of similar character into larger HSUs designations. The careful integration of stratigraphic information in the development of HSUs is important to assure individual HSUs are internally consistent, correlatable, and mappable throughout all the model areas

 7. A Hydrostratigraphic System for Modeling Groundwater Flow and Radionuclide Migration at the Corrective Action Unit Scale, Nevada Test Site and Surrounding Areas, Clark, Lincoln, and Nye Counties, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Prothro, Lance; Drellack Jr., Sigmund; Mercadante, Jennifer

  2009-01-31

  Underground Test Area (UGTA) corrective action unit (CAU) groundwater flow and contaminant transport models of the Nevada Test Site (NTS) and vicinity are built upon hydrostratigraphic framework models (HFMs) that utilize the hydrostratigraphic unit (HSU) as the fundamental modeling component. The delineation and three-dimensional (3-D) modeling of HSUs within the highly complex geologic terrain that is the NTS requires a hydrostratigraphic system that is internally consistent, yet flexible enough to account for overlapping model areas, varied geologic terrain, and the development of multiple alternative HFMs. The UGTA CAU-scale hydrostratigraphic system builds on more than 50 years of geologic and hydrologic work in the NTS region. It includes 76 HSUs developed from nearly 300 stratigraphic units that span more than 570 million years of geologic time, and includes rock units as diverse as marine carbonate and siliciclastic rocks, granitic intrusives, rhyolitic lavas and ash-flow tuffs, and alluvial valley-fill deposits. The UGTA CAU-scale hydrostratigraphic system uses a geology-based approach and two-level classification scheme. The first, or lowest, level of the hydrostratigraphic system is the hydrogeologic unit (HGU). Rocks in a model area are first classified as one of ten HGUs based on the rock’s ability to transmit groundwater (i.e., nature of their porosity and permeability), which at the NTS is mainly a function of the rock’s primary lithology, type and degree of postdepositional alteration, and propensity to fracture. The second, or highest, level within the UGTA CAU-scale hydrostratigraphic system is the HSU, which is the fundamental mapping/modeling unit within UGTA CAU-scale HFMs. HSUs are 3-D bodies that are represented in the finite element mesh for the UGTA groundwater modeling process. HSUs are defined systematically by stratigraphically organizing HGUs of similar character into larger HSUs designations. The careful integration of stratigraphic information in the development of HSUs is important to assure individual HSUs are internally consistent, correlatable, and mappable throughout all the model areas.

 8. A Hydrostrat Model and Alternatives for Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 99: Rainer Mesa-Shoshone Mountain, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Geotechnical Sciences Group

  2007-03-01

  The three-dimensional hydrostratigraphic framework model for the Rainier Mesa-Shoshone Mountain Corrective Action Unit was completed in Fiscal Year 2006. The model extends from eastern Pahute Mesa in the north to Mid Valley in the south and centers on the former nuclear testing areas at Rainier Mesa, Aqueduct Mesa, and Shoshone Mountain. The model area also includes an overlap with the existing Underground Test Area Corrective Action Unit models for Yucca Flat and Pahute Mesa. The model area is geologically diverse and includes un-extended yet highly deformed Paleozoic terrain and high volcanic mesas between the Yucca Flat extensional basin on the east and caldera complexes of the Southwestern Nevada Volcanic Field on the west. The area also includes a hydrologic divide between two groundwater sub-basins of the Death Valley regional flow system. A diverse set of geological and geophysical data collected over the past 50 years was used to develop a structural model and hydrostratigraphic system for the model area. Three deep characterization wells, a magnetotelluric survey, and reprocessed gravity data were acquired specifically for this modeling initiative. These data and associated interpretive products were integrated using EarthVision{reg_sign} software to develop the three-dimensional hydrostratigraphic framework model. Crucial steps in the model building process included establishing a fault model, developing a hydrostratigraphic scheme, compiling a drill-hole database, and constructing detailed geologic and hydrostratigraphic cross sections and subsurface maps. The more than 100 stratigraphic units in the model area were grouped into 43 hydrostratigraphic units based on each unit's propensity toward aquifer or aquitard characteristics. The authors organized the volcanic units in the model area into 35 hydrostratigraphic units that include 16 aquifers, 12 confining units, 2 composite units (a mixture of aquifer and confining units), and 5 intrusive confining units. The underlying pre-Tertiary rocks are divided into six hydrostratigraphic units, including three aquifers and three confining units. Other units include an alluvial aquifer and a Mesozoic-age granitic confining unit. The model depicts the thickness, extent, and geometric relationships of these hydrostratigraphic units ('layers' in the model). The model also incorporates 56 Tertiary normal faults and 4 Mesozoic thrust faults. The complexity of the model area and the non-uniqueness of some of the interpretations incorporated into the base model made it necessary to formulate alternative interpretations for some of the major features in the model. Four of these alternatives were developed so they can be modeled in the same fashion as the base model. This work was done for the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office in support of the Underground Test Area Subproject of the Environmental Restoration Project.

 9. Comparison of Landsat Thematic Mapper and Geophysical and Environmental Research Imaging Spectrometer data for the Cuprite mining district, Esmeralda, and Nye counties, Nevada

  Science.gov (United States)

  Kierein-Young, Kathryn S.; Kruse, Fred A.

  1989-01-01

  Landsat TM images and Geophysical and Environmental Research Imaging Spectrometer (GERIS) data were analyzed for the Cuprite mining district and compared to available geologic and alteration maps of the area. The TM data, with 30 m resolution and 6 broadbands, allowed discrimination of general mineral groups. Clay minerals, playa deposits, and unaltered rocks were mapped as discrete spectral units using the TM data, but specific minerals were not determined, and definition of the individual alteration zones was not possible. The GERIS, with 15 m spatial resolution and 63 spectral bands, permitted construction of complete spectra and identification of specific minerals. Detailed spectra extracted from the images provided the ability to identify the minerals alunite, kaolinite, hematite, and buddingtonite by their spectral characteristics. The GERIS data show a roughly concentrically zoned hydrothermal system. The mineralogy mapped with the aircraft system conforms to previous field and multispectral image mapping. However, identification of individual minerals and spatial display of the dominant mineralogy add information that can be used to help determine the morphology and genetic origin of the hydrothermal system.

 10. Hydrologic Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drici, Warda [Stoller-Navarro Joint Venture, Las Vegas, NV (United States)

  2004-02-01

  This report documents the analysis of the available hydrologic data conducted in support of the development of a Corrective Action Unit (CAU) groundwater flow model for Central and Western Pahute Mesa: CAUs 101 and 102.

 11. Summary and evaluation of existing geological and geophysical data near prospective surface facilities in Midway Valley, Yucca Mountain Project, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gibson, J.D.; Swan, F.H.; Wesling, J.R.; Bullard, T.F.; Perman, R.C.; Angell, M.M.; DiSilvestro, L.A.

  1992-01-01

  Midway Valley, located at the eastern base of the Yucca Mountain in southwestern Nevada, is the preferred location of the surface facilities for the potential high-level nuclear waste repository at Yucca Mountain. One goal in siting these surface facilities is to avoid faults that could produce relative displacements in excess of 5 cm in the foundations of the waste-handling buildings. This study reviews existing geologic and geophysical data that can be used to assess the potential for surface fault rupture within Midway Valley. Dominant tectonic features in Midway Valley are north-trending, westward-dipping normal faults along the margins of the valley: the Bow Ridge fault to the west and the Paintbrush Canyon fault to the east. Published estimates of average Quaternary slip rates for these faults are very low but the age of most recent displacement and the amount of displacement per event are largely unknown. Surface mapping and interpretive cross sections, based on limited drillhole and geophysical data, suggest that additional normal faults, including the postulated Midway Valley fault, may exist beneath the Quaternary/Tertiary fill within the valley. Existing data, however, are inadequate to determine the location, recency, and geometry of this faulting. To confidently assess the potential for significant Quaternary faulting in Midway Valley, additional data are needed that define the stratigraphy and structure of the strata beneath the valley, characterize the Quaternary soils and surfaces, and establish the age of faulting. The use of new and improved geophysical techniques, combined with a drilling program, offers the greatest potential for resolving subsurface structure in the valley. Mapping of surficial geologic units and logging of soil pits and trenches within these units must be completed, using accepted state-of-the-art practices supported by multiple quantitative numerical and relative age-dating techniques

 12. Throughout Any Scale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  2004-01-01

  Med udgangspunkt i principielle overvejelser af skalaer for design og tanken om at lave totaldesign eller Gesamtkunstwerk gennem alle skalaer laves et designhistorisk rids med analyse af eksempler som SAS Hotel Royal, TWA-terminalen og Odense Universitet....

 13. Bygningsdele med celluloseuld og høruld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2001-01-01

  Resume af rapport med eksempler på bygningsdele med papir- eller hørisolering, der overholder bygningsreglementerne, udarbejdet af Dansk Brandteknisk Institut under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 14. Hvad er genre i genrepædagogikken?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mulvad, Ruth

  2013-01-01

  I denne artikel redegør Ruth Mulvad for de to vigtigste varianter af genrebegrebet inden for SFL og giver eksempler på, hvordan valg af tekstbegreb har fundamental betydning for udformning af pædagogikken....

 15. User's manual for SHEWALS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feilberg Hansen, K.

  SHEWALS er et edb-program udviklet af SBI til beregning af vægsystemer i skivebygninger med forskydningslagmetoden. Brugervejledningen beskriver opstillingen af inddata til programmet og bringer eksempler på beregningsresultater....

 16. Processer og procesledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Benedicte

  Bogen udfolder, nuancerer og konkretiserer procesledelse ift. mentale, relationelle og organisatoriske processer. Eksempler på kapitel-overskrifter: Procesbegrebet, Rammesætning, Kontraktredskabet, Mødeledelse, Samtaler, Reflekterende positioner og processer, Konflikthåndtering og teamudvikling, ...

 17. Apoyo psico-social inmediato a los supervivientes de un desastre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Navarro Gongora, José; Espaillet, Vanessa

  2012-01-01

  Artiklen beskriver psykosocial hjælp til overlevere fra et stort jordskælv i Haiti i 2010. De overlevendes reaktioner og behov for hjælp beskrives gennem konkrete eksempler og en samlende diskussion....

 18. Biblioteket som strategisk faktor i byudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jochumsen, Henrik; Skot-Hansen, Dorte; Hvenegaard, Casper

  2011-01-01

  Artikel om biblioteket rolle i forbindelse med byudvikling. Konkrete eksempler fra bl.a. Malmø, Seattle og Salt Lake City. Især fokuseres på biblioteket som ikon, placemaker og katalysator.......Artikel om biblioteket rolle i forbindelse med byudvikling. Konkrete eksempler fra bl.a. Malmø, Seattle og Salt Lake City. Især fokuseres på biblioteket som ikon, placemaker og katalysator....

 19. Den rette tale på det rette tidspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jette Barnholdt

  2010-01-01

  Artiklen har form som en teoretisk klumme, der gør rede for det klassiske retoriske begreb kairos ved hjælp af eksempler fra kendte taler fra det 20. årh.......Artiklen har form som en teoretisk klumme, der gør rede for det klassiske retoriske begreb kairos ved hjælp af eksempler fra kendte taler fra det 20. årh....

 20. Brug af faste vendinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Bjærge, Esben

  Ordbogen indelholder tekstproduktionsangivelser til ca. 17.000 idiomer, ordsprog, bevingede ord og andre faste vendinger. Det drejer sig bl.a. om angivelser til betydningen, grammatik, kollokationer, eksempler, synonymer og antonymer.......Ordbogen indelholder tekstproduktionsangivelser til ca. 17.000 idiomer, ordsprog, bevingede ord og andre faste vendinger. Det drejer sig bl.a. om angivelser til betydningen, grammatik, kollokationer, eksempler, synonymer og antonymer....

 1. Social entrepreneurship and the mobilization of social capital in European social enterprises

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hulgård, Lars

  2006-01-01

  Artiklen diskuterer på baggrund af en stor komparativ europæisk undersøgelse anvendelsen og produktionen af social kapital i europæiske eksempler på socialt entreprenørskab (European social enterprises)......Artiklen diskuterer på baggrund af en stor komparativ europæisk undersøgelse anvendelsen og produktionen af social kapital i europæiske eksempler på socialt entreprenørskab (European social enterprises)...

 2. Steder i bevidsthedens landskab - grene på ideernes træ

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  Oversigt over den klassiske retoriks inventio og topik. De forskellige topoi gennemgås med moderne eksempler. Bogen kan anvendes på samme måde som den klassiske retoriks topikker.......Oversigt over den klassiske retoriks inventio og topik. De forskellige topoi gennemgås med moderne eksempler. Bogen kan anvendes på samme måde som den klassiske retoriks topikker....

 3. Oplevelsesøkonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jan Halberg

  Bogen behandler dominerende teorier og værktøjer i alle led af værdikæden og belyser oplevelsesøkonomiens potentialer og mangfoldighed med eksempler og cases fra forskellige brancher. Teorierne behandles ud fra en praksisnær tilgang med cases og eksempler som fx Læsø Salt, Astrid Lindgren Verden,......, Hard Rock Cafe, Smukfest, Hverringe Gods og Eksperimentarium....

 4. Medfører nye oplysninger en evt. ændring af tidligere risikovurdering. Brassica napus (Ms8 x Rf3). Nye oplysninger til sagen: Hansteril, herbicidtolerant raps. 28-Modtaget 10-2005, deadline 05-11-2005, svar 31-10-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2004-01-01

  "EFSA-panelet har udbedt sig flere oplysninger om sammenhængen mellem ”identified junction ORFs” og hvilke konsekvenser dette kunne have (brev pr 23-06-2005). Vi finder at Bayer Crop Science har givet et tilstrækkeligt svar på dette (d. 1-07-2005). Desuden har firmaet argumenteret udførligt...

 5. Vi kunne ønske os

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael

  2015-01-01

  For at blive digitalt dannede må eleverne arbejde kritisk med de nye medier – hvilke problemer og perspektiver i forhold til overvågning, manipulation, børnearbejde, miljøbelastning, retssikkerhed, demokrati, social ulighed, velvære og medieafhængighed med videre bevirker den nye digitale udvikli......? Hvordan forandrer medieudviklingen os som mennesker og samfund? Hvilke nye dilemmaer opstår?...

 6. Typiske ytringssituationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovmark, Henrik

  2008-01-01

  [...] (DDO) eksplicitering af brugsområde: fx som en del af en tv- el. radioudsendelse typiske samforekomster: - musikalske ~, korte ~, fast ~, længere ~ citat: - Det næste indslag er fra Knuthenborg Safaripark, hvor vi har været ude sammen med et filmhold Jeg vil i det følgende give eksempler på og...... diskutere markeringen af typiske brugssituationer ved betydningsbeskrivelsen i ensproglige ordbøger. Jeg vil primært tage udgangspunkt i eksempler hentet fra Den Danske Ordbog (DDO), men vil også bringe eksempler fra Ømålsordbogen (ØMO). Jeg vil først give en lille introduktion til teorien bag sammenhængen...

 7. Play and Learn i børnehaven - det didaktiske grundlag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Maria Neumann

  2017-01-01

  Pædagoger kan arbejde med at lære børn engelsk i dagtilbud på en sjov og effektiv måde. Artiklen diskuterer den didaktiske tilgang til tidlig stimulering på fremmedsprog, med eksempler fra udviklingsprojektet Play and Learn, 2015.......Pædagoger kan arbejde med at lære børn engelsk i dagtilbud på en sjov og effektiv måde. Artiklen diskuterer den didaktiske tilgang til tidlig stimulering på fremmedsprog, med eksempler fra udviklingsprojektet Play and Learn, 2015....

 8. Sound settlements

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duelund Mortensen, Peder

  2013-01-01

  Præsentation af projektresultater fra Interreg forskningen Sound Settlements om udvikling af bæredygtighed i det almene boligbyggerier i København, Malmø, Helsingborg og Lund samt europæiske eksempler på best practice......Præsentation af projektresultater fra Interreg forskningen Sound Settlements om udvikling af bæredygtighed i det almene boligbyggerier i København, Malmø, Helsingborg og Lund samt europæiske eksempler på best practice...

 9. De nøgne byrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kural, René

  2002-01-01

  Artiklen viser, hvor lidt fantasi der skal til, for at skabe de nødvendige frirum i den tætte by til motion, idræt og sport. Der vises tre eksempler fra Rotterdam, Holland go Tokyo, Japan.......Artiklen viser, hvor lidt fantasi der skal til, for at skabe de nødvendige frirum i den tætte by til motion, idræt og sport. Der vises tre eksempler fra Rotterdam, Holland go Tokyo, Japan....

 10. Sound Settlements

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Peder Duelund; Hornyanszky, Elisabeth Dalholm; Larsen, Jacob Norvig

  2013-01-01

  Præsentation af projektresultater fra Interreg forskningen Sound Settlements om udvikling af bæredygtighed i det almene boligbyggerier i København, Malmø, Helsingborg og Lund samt europæiske eksempler på best practice......Præsentation af projektresultater fra Interreg forskningen Sound Settlements om udvikling af bæredygtighed i det almene boligbyggerier i København, Malmø, Helsingborg og Lund samt europæiske eksempler på best practice...

 11. Social kapital- introduktion til Robert Putnam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skaarup, Inge Marie

  2011-01-01

  Artiklen behandler de tre centrale begreber i Robert Putnams teori om social kapital. Det drejer sig om følgende: Fælles normer for generaliseret gensidighed, netværk og social tillid. Begreberne beskrives og diskuteres, bl.a. ved brug af eksempler fra pædagogisk praksis.......Artiklen behandler de tre centrale begreber i Robert Putnams teori om social kapital. Det drejer sig om følgende: Fælles normer for generaliseret gensidighed, netværk og social tillid. Begreberne beskrives og diskuteres, bl.a. ved brug af eksempler fra pædagogisk praksis....

 12. Special Analysis for the Disposal of the Lawrence Livermore National Laboratory EnergyX Macroencapsulated Waste Stream at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shott, Gregory J. [National Security Technologies, LLC

  2015-06-01

  This special analysis (SA) evaluates whether the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) EnergyX Macroencapsulated waste stream (B LAMACRONCAP, Revision 1) is suitable for disposal by shallow land burial (SLB) at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada National Security Site (NNSS). The LLNL EnergyX Macroencapsulated waste stream is macroencapsulated mixed waste generated during research laboratory operations and maintenance (LLNL 2015). The LLNL EnergyX Macroencapsulated waste stream required a special analysis due to tritium (3H), cobalt-60 (60Co), cesium-137 (137Cs), and radium-226 (226Ra) exceeding the NNSS Waste Acceptance Criteria (WAC) Action Levels (U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office [NNSA/NFO] 2015).The results indicate that all performance objectives can be met with disposal of the waste stream in a SLB trench. Addition of the LLNL EnergyX Macroencapsulated inventory slightly increases multiple performance assessment results, with the largest relative increase occurring for the all-pathways annual total effective dose (TED). The maximum mean and 95th percentile 222Rn flux density remain less than the performance objective throughout the compliance period. The LLNL EnergyX Macroencapsulated waste stream is suitable for disposal by SLB at the Area 5 RWMS. The waste stream is recommended for approval without conditions.

 13. Special Analysis for the Disposal of the Sandia National Laboratory Classified Macroencapsulated Mixed Waste at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gregory, Louis B. [National Security Technologies, LLC

  2015-12-01

  This special analysis evaluates whether the Sandia National Laboratory (SNL) Classified Macroencapsulated Mixed Waste stream (ASLA000001007, Revision 4) is suitable for disposal by shallow land burial (SLB) at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada National Security Site (NNSS). The SNL Classified Macroencapsulated Mixed Waste stream consists of debris from classified nuclear weapons components (SNL 2015). The SNL Classified Macroencapsulated Mixed Waste stream required a special analysis due to tritium (3H) exceeding the NNSS Waste Acceptance Criteria (WAC) Action Levels (U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office [NNSA/NFO] 2015). The SNL Classified Macroencapsulated Mixed Waste stream had no significant effect on the maximum mean and 95th percentile results for the resident air pathway and all-pathways annual total effective dose (TED). The SNL Classified Macroencapsulated Mixed Waste stream increases the mean air pathway and all-pathways annual TED from approximately 100 to 200 years after closure. Addition of the SNL Classified Macroencapsulated Mixed Waste stream inventory shifts the maximum TED to approximately 100 years after closure and increases the TED for several alternative exposure scenarios. The maximum mean and the 95th percentile 222Rn flux density remain less than the performance objective throughout the compliance period. The SNL Classified Macroencapsulated Mixed Waste stream is suitable for disposal by SLB at the Area 5 RWMS. The waste stream is recommended for approval without conditions.

 14. Special Analysis for the Disposal of the Lawrence Livermore National Laboratory Low Activity Beta/Gamma Sources Waste Stream at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shott, Gregory J. [National Security Technologies, LLC

  2015-06-01

  This special analysis (SA) evaluates whether the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) Low Activity Beta/Gamma Sources waste stream (BCLALADOEOSRP, Revision 0) is suitable for disposal by shallow land burial (SLB) at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) at the Nevada National Security Site (NNSS). The LLNL Low Activity Beta/Gamma Sources waste stream consists of sealed sources that are no longer needed. The LLNL Low Activity Beta/Gamma Sources waste stream required a special analysis because cobalt-60 (60Co), strontium-90 (90Sr), cesium-137 (137Cs), and radium-226 (226Ra) exceeded the NNSS Waste Acceptance Criteria (WAC) Action Levels (U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office [NNSA/NFO] 2015). The results indicate that all performance objectives can be met with disposal of the LLNL Low Activity Beta/Gamma Sources in a SLB trench. The LLNL Low Activity Beta/Gamma Sources waste stream is suitable for disposal by SLB at the Area 5 RWMS. However, the activity concentration of 226Ra listed on the waste profile sheet significantly exceeds the action level. Approval of the waste profile sheet could potentially allow the disposal of high activity 226Ra sources. To ensure that the generator does not include large 226Ra sources in this waste stream without additional evaluation, a control is need on the maximum 226Ra inventory. A limit based on the generator’s estimate of the total 226Ra inventory is recommended. The waste stream is recommended for approval with the control that the total 226Ra inventory disposed shall not exceed 5.5E10 Bq (1.5 Ci).

 15. 2009 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada: Review of the Performance Assessments and Composite Analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2010-03-15

  The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 Radioactive Wate Management Site (RWMS) Performance Assessments (PAs) and Composite Analyses (CAs) in fiscal year (FY) 2009. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2009 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R&D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada Test Site relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R&D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs.

 16. 2008 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada: Review of the Performance Assessments and Composite Analyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2009-03-30

  The Maintenance Plan for the Performance Assessments and Composite Analyses for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site requires an annual review to assess the adequacy of the Performance Assessments (PAs) and Composite Analyses (CAs) for each of the facilities, with the results submitted annually to U.S. Department of Energy (DOE) Headquarters. The Disposal Authorization Statements for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) also require that such reviews be made and that secondary or minor unresolved issues be tracked and addressed as part of the maintenance plan. The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office (NNSA/NSO) performed an annual review in fiscal year (FY) 2008 by evaluating operational factors and research results that impact the continuing validity of the PAs and CAs. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2008 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R&D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada Test Site relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R&D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs.

 17. Results and interpretation of preliminary aquifer tests in boreholes UE-25c number-sign 1, UE-25c number-sign 2, and UE-25c number-sign 3, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Geldon, A.L.

  1996-01-01

  Pumping and injection tests conducted in 1983 and 1984 in boreholes UE-25c number-sign 1, UE-25c number-sign 2, and UE-25c number-sign 3 (the c-holes) at Yucca Mountain, Nevada, were analyzed with respect to information obtained from lithologic and borehole geophysical logs, core permeameter tests, and borehole flow surveys. The three closely spaced c-holes, each of which is about 3,000 feet deep, are completed mainly in nonwelded to densely welded, ash-flow tuff of the tuffs and lavas of Calico Hills and the Crater Flat Tuff of Miocene age. Below the water table, tectonic and cooling fractures pervade the tuffaceous rocks but are distributed mainly in 11 transmissive intervals, many of which also have matrix permeability. Information contained in this report is presented as part of ongoing investigations by the US Geological Survey (USGS) regarding the hydrologic and geologic suitability of Yucca Mountain, Nevada, as a potential site for the storage of high-level nuclear waste in an underground mined geologic repository. This investigation was conducted in cooperation with the US Department of Energy under Interagency Agreement DE-AI08-78ET44802, as part of the Yucca Mountain Site Characterization Project

 18. Statistical test of reproducibility and operator variance in thin-section modal analysis of textures and phenocrysts in the Topopah Spring member, drill hole USW VH-2, Crater Flat, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moore, L.M.; Byers, F.M. Jr.; Broxton, D.E.

  1989-06-01

  A thin-section operator-variance test was given to the 2 junior authors, petrographers, by the senior author, a statistician, using 16 thin sections cut from core plugs drilled by the US Geological Survey from drill hole USW VH-2 standard (HCQ) drill core. The thin sections are samples of Topopah Spring devitrified rhyolite tuff from four textural zones, in ascending order: (1) lower nonlithophysal, (2) lower lithopysal, (3) middle nonlithophysal, and (4) upper lithophysal. Drill hole USW-VH-2 is near the center of the Crater Flat, about 6 miles WSW of the Yucca Mountain in Exploration Block. The original thin-section labels were opaqued out with removable enamel and renumbered with alpha-numeric labels. The sliders were then given to the petrographer operators for quantitative thin-section modal (point-count) analysis of cryptocrystalline, spherulitic, granophyric, and void textures, as well as phenocryst minerals. Between operator variance was tested by giving the two petrographers the same slide, and within-operator variance was tested by the same operator the same slide to count in a second test set, administered at least three months after the first set. Both operators were unaware that they were receiving the same slide to recount. 14 figs., 6 tabs.

 19. Bistand til risikovurdering (evt. ændring af tidligere risikovurdering). Brassica napus (Ms8 x Rf3). Nye oplysninger til sagen: Hansteril, herbicidtolerant raps. Modtaget 29-10-2004, deadline 16-11-2004, svar 15-11-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2004-01-01

  "DMU har modtaget og vurderet de fremsendte supplerende oplysninger (brev fra Skov- og Naturstyrelsen d. 27-10-2004) vedr. ansøgning om tilladelse til markedsføring af genetisk modificeret raps C/BE/96/01 (MS8xRF3) til import og videreforarbejdning til fødevarer og foderbrug. Vi har gennemgået...... den herbicid-tolerante Ms8xRf3-raps til partier med konventionel eller økologisk raps, hvor GM-forekomst er uønsket. Overvågningen kan foregå ved kontrol af indskibnings- og oplagringssteder og eventuelt også ved at overvåge andre transport- og spredningsveje. Vi skønner at den generelle overvågning...

 20. Phase I Transport Model of Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nevada Test Site, Nye County, Nevada with Errata Sheet 1, 2, 3, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greg Ruskauff

  2009-02-01

  As prescribed in the Pahute Mesa Corrective Action Investigation Plan (CAIP) (DOE/NV, 1999) and Appendix VI of the Federal Facility Agreement and Consent Order (FFACO) (1996, as amended February 2008), the ultimate goal of transport analysis is to develop stochastic predictions of a contaminant boundary at a specified level of uncertainty. However, because of the significant uncertainty of the model results, the primary goal of this report was modified through mutual agreement between the DOE and the State of Nevada to assess the primary model components that contribute to this uncertainty and to postpone defining the contaminant boundary until additional model refinement is completed. Therefore, the role of this analysis has been to understand the behavior of radionuclide migration in the Pahute Mesa (PM) Corrective Action Unit (CAU) model and to define, both qualitatively and quantitatively, the sensitivity of such behavior to (flow) model conceptualization and (flow and transport) parameterization.

 1. Phase II Corrective Action Investigation Plan for Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 2 with ROTC 1 and 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marutzky, Sam [Nevada Test Site (NTS), Mercury, NV (United States)

  2009-07-01

  This Phase II CAIP describes new work needed to potentially reduce uncertainty and achieve increased confidence in modeling results. This work includes data collection and data analysis to refine model assumptions, improve conceptual models of flow and transport in a complex hydrogeologic setting, and reduce parametric and structural uncertainty. The work was prioritized based on the potential to reduce model uncertainty and achieve an acceptable level of confidence in the model predictions for flow and transport, leading to model acceptance by NDEP and completion of the Phase II CAI stage of the UGTA strategy.

 2. Lithology, fault displacement, and origin of secondary calcium carbonate and opaline silica at Trenches 14 and 14D on the Bow Ridge Fault at Exile Hill, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Taylor, E.M.; Huckins, H.E.

  1995-02-01

  Yucca Mountain, a proposed site for a high-level nuclear-waste repository, is located in southern Nevada, 20 km east of Beatty, and adjacent to the southwest comer of the Nevada Test Site (NTS) (fig. 1). Yucca Mountain is located within the Basin and Range province of the western United States. The climate is semiarid, and the flora is transitional between that of the Mojave Desert to the south and the Great Basin Desert to the north. As part of the evaluation, hydrologic conditions, especially water levels, of Yucca Mountain and vicinity during the Quaternary, and especially the past 20,000 years, are being characterized. In 1982, the US Geological Survey, in cooperation with the US Department of Energy (under interagency agreement DE-A104-78ET44802), excavated twenty-six bulldozer and backhoe trenches in the Yucca Mountain region to evaluate the nature and frequency of Quaternary faulting (Swadley and others, 1984). The trenches were oriented perpendicular to traces of suspected Quaternary faults and across projections of known bedrock faults into Quaternary deposits. Trench 14 exposes the Bow Ridge Fault on the west side of Exile Hill. Although the original purpose of the excavation of trench 14 was to evaluate the nature and frequency of Quaternary faulting on the Bow Ridge Fault, concern arose as to whether or not the nearly vertical calcium carbonate (the term ``carbonate`` in this study refers to calcium carbonate) and opaline silica veins in the fault zone were deposited by ascending waters (ground water). These veins resemble in gross morphology veins commonly formed by hydrothermal processes.

 3. 2011 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada: Review of the Performance Assessments and Composite Analyses

  International Nuclear Information System (INIS)

  2012-01-01

  The Maintenance Plan for the Performance Assessments and Composite Analyses for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site (National Security Technologies, LLC, 2007a) requires an annual review to assess the adequacy of the Performance Assessments (PAs) and Composite Analyses (CAs), with the results submitted annually to U.S. Department of Energy (DOE) Office of Environmental Management. The Disposal Authorization Statements for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) also require that such reviews be made and that secondary or minor unresolved issues be tracked and addressed as part of the maintenance plan (DOE, 1999a; 2000). The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 RWMS PAs and CAs for fiscal year (FY) 2011. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2011 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R and D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada National Security Site (NNSS) (formerly the Nevada Test Site) relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R and D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs. Important developments in FY 2011 include the following: (1) Operation of a new shallow land disposal unit and a new Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)-compliant lined disposal unit at the Area 5 RWMS; (2) Development of new closure inventory estimates based on disposals through FY 2011; (3) Evaluation of new or revised waste streams by special analysis; (4) Development of version 2.102 of the Area 3 RWMS GoldSim PA model; and (5) Development of version 4.113 of the Area 5 RWMS GoldSim PA model. Analysis of the latest available data using the Area 5 RWMS v4.113 GoldSim PA model indicates that all performance objectives can be met. The results and conclusions of the Area 5 RWMS PA are judged valid, and there is no need to the revise the PA. The Area 3 RWMS has been in inactive status since July 1, 2006, with the last shipment received in April 2006. In FY 2011, there were no operational changes, monitoring results, or R and D results for the Area 3 RWMS that would impact PA validity. Despite the increase in waste volume and inventory at the Area 3 RWMS since 1996 when the PA was approved, the facility performance evaluated with the Area 3 RWMS PA GoldSim model, version 2.0 (with the final closure inventory), remains well below the performance objectives set forth in U.S. Department of Energy Order DOE O 435.1, 'Radioactive Waste Management' (DOE, 2001). The conclusions of the Area 3 RWMS PA remain valid. A special analysis was prepared to update the PA and CA results for the Area 3 RWMS in FY 2011. Release of the special analysis is planned for FY 2012. The continuing adequacy of the CAs was evaluated with the new models, and no significant changes that would alter CA results or conclusions were found. Inclusion of the Frenchman Flat Underground Test Area (UGTA) results in the Area 5 RWMS CA is scheduled for FY 2016, pending the completion of the closure report for the Frenchman Flat UGTA corrective action unit (CAU) in FY 2015. An industrial site, CAU 547, with corrective action sites near the Area 3 RWMS was found to have a significant plutonium inventory in 2009. CAU 547 will be evaluated for inclusion of future revisions or updates of the Area 3 RWMS CA. The revision of the Area 3 RWMS CA, which will include the UGTA source terms, is expected in FY 2024, following the completion of the Yucca Flat CAU Corrective Action Decision Document, scheduled for FY 2023. Near-term R and D efforts will focus on continuing development of the Area 3 and Area 5 RWMS GoldSim PA/CA and inventory models.

 4. 2012 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada: Review of the Performance Assessments and Composite Analyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shott, G. [National Security Technologies, LLC

  2013-03-18

  The Maintenance Plan for the Performance Assessments and Composite Analyses for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site (National Security Technologies, LLC 2007a) requires an annual review to assess the adequacy of the performance assessments (PAs) and composite analyses (CAs), with the results submitted to the U.S. Department of Energy (DOE) Office of Environmental Management. The Disposal Authorization Statements for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) also require that such reviews be made and that secondary or minor unresolved issues be tracked and addressed as part of the maintenance plan (DOE 1999a, 2000). The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 RWMS PAs and CAs for fiscal year (FY) 2012. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2012 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R&D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada National Security Site (NNSS) relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R&D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs. Important developments in FY 2012 include the following: Release of a special analysis for the Area 3 RWMS assessing the continuing validity of the PA and CA; Development of a new Area 5 RWMS closure inventory estimate based on disposals through FY 2012; Evaluation of new or revised waste streams by special analysis; and Development of version 4.114 of the Area 5 RWMS GoldSim PA model. The Area 3 RWMS has been in inactive status since July 1, 2006, with the last shipment received in April 2006. The FY 2012 review of operations, facility design, closure plans, monitoring results, and R&D results for the Area 3 RWMS indicates no changes that would impact PA validity. A special analysis using the Area 3 RWMS v2.102 GoldSim PA model was prepared to update the PA results for the Area 3 RWMS in FY 2012. The special analysis concludes that all performance objectives can be met and the Area 3 RWMS PA remains valid. There is no need to the revise the Area 3 RWMS PA. Review of Area 5 RWMS operations, design, closure plans, monitoring results, and R&D activities indicates no significant changes other than an increase in the inventory disposed. The FY 2012 PA results, generated with the Area 5 RWMS v4.114 GoldSim PA model, indicate that there continues to be a reasonable expectation of meeting all performance objectives. The results and conclusions of the Area 5 RWMS PA are judged valid, and there is no need to the revise the PA. A review of changes potentially impacting the CAs indicates that no significant changes occurred in FY 2012. The continuing adequacy of the CAs was evaluated with the new models, and no significant changes that would alter CA results or conclusions were found. The revision of the Area 3 RWMS CA, which will include the Underground Test Area source term (Corrective Action Unit [CAU] 97), is scheduled for FY 2024, following the completion of the Yucca Flat CAU 97 Corrective Action Decision Document/Corrective Action Plan in FY 2016. Inclusion of the Frenchman Flat CAU 98 results in the Area 5 RWMS CA is scheduled for FY 2016, pending the completion of the CAU 98 closure report in FY 2015. Near-term R&D efforts will focus on continuing development of the Area 3 and Area 5 RWMS GoldSim PA/CA and inventory models.

 5. 2009 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada: Review of the Performance Assessments and Composite Analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  2010-01-01

  The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) Performance Assessments (PAs) and Composite Analyses (CAs) in fiscal year (FY) 2009. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2009 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R and D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada Test Site relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R and D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs.

 6. 2013 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada; Review of the Performance Assessments and Composite Analyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shott, Gregory [NSTec

  2014-03-01

  The Maintenance Plan for the Performance Assessments and Composite Analyses for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site (National Security Technologies, LLC 2007a) requires an annual review to assess the adequacy of the performance assessments (PAs) and composite analyses (CAs), with the results submitted to the U.S. Department of Energy (DOE) Office of Environmental Management. The Disposal Authorization Statements for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) also require that such reviews be made and that secondary or minor unresolved issues be tracked and addressed as part of the maintenance plan (DOE 1999a, 2000). The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Field Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 RWMS PAs and CAs for fiscal year (FY) 2013. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2013 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R&D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada National Security Site (NNSS) relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R&D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs. Important developments in FY 2013 include the following: • Development of a new Area 5 RWMS closure inventory estimate based on disposals through FY 2013 • Evaluation of new or revised waste streams by special analysis • Development of version 4.115 of the Area 5 RWMS GoldSim PA/CA model The Area 3 RWMS has been in inactive status since July 1, 2006, with the last shipment received in April 2006. The FY 2013 review of operations, facility design, closure plans, monitoring results, and R&D results for the Area 3 RWMS indicates no changes that would impact PA validity. The conclusion of the annual review is that all performance objectives can be met and the Area 3 RWMS PA remains valid. There is no need to the revise the Area 3 RWMS PA. Review of Area 5 RWMS operations, design, closure plans, monitoring results, and R&D activities indicates that no significant changes have occurred. The FY 2013 PA results, generated with the Area 5 RWMS v4.115 GoldSim PA model, indicate that there continues to be a reasonable expectation of meeting all performance objectives. The results and conclusions of the Area 5 RWMS PA are judged valid, and there is no need to the revise the PA. A review of changes potentially impacting the CAs indicates that no significant changes occurred in FY 2013. The continuing adequacy of the CAs was evaluated with the new models, and no significant changes that would alter the CAs results or conclusions were found. The revision of the Area 3 RWMS CA, which will include the Yucca Flat Underground Test Area (Corrective Action Unit [CAU] 97) source term, is scheduled for FY 2024, following the completion of the Corrective Action Decision Document/Corrective Action Plan in FY 2015. Inclusion of the Frenchman Flat Underground Test Area (CAU 98) results in the Area 5 RWMS CA is scheduled for FY 2016, pending the completion of the CAU 98 Closure Report in FY 2015. Near-term R&D efforts will focus on continuing development of the PA, CA, and inventory models for the Area 3 and Area 5 RWMS.

 7. Special Analysis for the Disposal of the Neutron Products Incorporated Sealed Source Waste Stream at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None, None

  2014-08-31

  The purpose of this special analysis (SA) is to determine if the Neutron Products Incorporated (NPI) Sealed Sources waste stream (DRTK000000056, Revision 0) is suitable for disposal by shallow land burial (SLB) at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS). The NPI Sealed Sources waste stream consists of 850 60Co sealed sources (Duratek [DRTK] 2013). The NPI Sealed Sources waste stream requires a special analysis (SA) because the waste stream 60Co activity concentration exceeds the Nevada National Security Site (NNSS) Waste Acceptance Criteria (WAC) Action Levels.

 8. Special Analysis for the Disposal of the Idaho National Laboratory Unirradiated Light Water Breeder Reactor Rods and Pellets Waste Stream at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  2014-08-31

  The purpose of this special analysis (SA) is to determine if the Idaho National Laboratory (INL) Unirradiated Light Water Breeder Reactor (LWBR) Rods and Pellets waste stream (INEL103597TR2, Revision 2) is suitable for disposal by shallow land burial (SLB) at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS). The INL Unirradiated LWBR Rods and Pellets waste stream consists of 24 containers with unirradiated fabricated rods and pellets composed of uranium oxide (UO2) and thorium oxide (ThO2) fuel in zirconium cladding. The INL Unirradiated LWBR Rods and Pellets waste stream requires an SA because the 229Th, 230Th, 232U, 233U, and 234U activity concentrations exceed the Nevada National Security Site (NNSS) Waste Acceptance Criteria (WAC) Action Levels.

 9. Unclassified Source Term and Radionuclide Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Units 101 and 102: Central and Western Pahute Mesa, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McCord, John

  2004-08-01

  This report documents the evaluation of the information and data available on the unclassified source term and radionuclide contamination for Central and Western Pahute Mesa: Corrective Action Units (CAUs) 101 and 102.

 10. Phase I Hydrologic Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 99: Rainier Mesa/Shoshone Mountain, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nathan Bryant

  2008-05-01

  This document presents a summary and framework of the available hydrologic data and other information directly relevant to the development of the Rainier Mesa/Shoshone Mountain (RMSM) Corrective Action Unit (CAU) 99 groundwater flow models. Where appropriate, data and information documented elsewhere are briefly summarized with reference to the complete documentation.

 11. Phase I Contaminant Transport Parameters for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  John McCord

  2007-09-01

  This report documents transport data and data analyses for Yucca Flat/Climax Mine CAU 97. The purpose of the data compilation and related analyses is to provide the primary reference to support parameterization of the Yucca Flat/Climax Mine CAU transport model. Specific task objectives were as follows: • Identify and compile currently available transport parameter data and supporting information that may be relevant to the Yucca Flat/Climax Mine CAU. • Assess the level of quality of the data and associated documentation. • Analyze the data to derive expected values and estimates of the associated uncertainty and variability. The scope of this document includes the compilation and assessment of data and information relevant to transport parameters for the Yucca Flat/Climax Mine CAU subsurface within the context of unclassified source-term contamination. Data types of interest include mineralogy, aqueous chemistry, matrix and effective porosity, dispersivity, matrix diffusion, matrix and fracture sorption, and colloid-facilitated transport parameters.

 12. Phase I Hydrologic Data for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Rev. No.: 0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  John McCord

  2006-06-01

  The U.S. Department of Energy (DOE), National Nuclear Security Administration Nevada Site Office (NNSA/NSO) initiated the Underground Test Area (UGTA) Project to assess and evaluate the effects of the underground nuclear weapons tests on groundwater beneath the Nevada Test Site (NTS) and vicinity. The framework for this evaluation is provided in Appendix VI, Revision No. 1 (December 7, 2000) of the Federal Facility Agreement and Consent Order (FFACO, 1996). Section 3.0 of Appendix VI ''Corrective Action Strategy'' of the FFACO describes the process that will be used to complete corrective actions specifically for the UGTA Project. The objective of the UGTA corrective action strategy is to define contaminant boundaries for each UGTA corrective action unit (CAU) where groundwater may have become contaminated from the underground nuclear weapons tests. The contaminant boundaries are determined based on modeling of groundwater flow and contaminant transport. A summary of the FFACO corrective action process and the UGTA corrective action strategy is provided in Section 1.5. The FFACO (1996) corrective action process for the Yucca Flat/Climax Mine CAU 97 was initiated with the Corrective Action Investigation Plan (CAIP) (DOE/NV, 2000a). The CAIP included a review of existing data on the CAU and proposed a set of data collection activities to collect additional characterization data. These recommendations were based on a value of information analysis (VOIA) (IT, 1999), which evaluated the value of different possible data collection activities, with respect to reduction in uncertainty of the contaminant boundary, through simplified transport modeling. The Yucca Flat/Climax Mine CAIP identifies a three-step model development process to evaluate the impact of underground nuclear testing on groundwater to determine a contaminant boundary (DOE/NV, 2000a). The three steps are as follows: (1) Data compilation and analysis that provides the necessary modeling data that is completed in two parts: the first addressing the groundwater flow model, and the second the transport model. (2) Development of a groundwater flow model. (3) Development of a groundwater transport model. This report presents the results of the first part of the first step, documenting the data compilation, evaluation, and analysis for the groundwater flow model. The second part, documentation of transport model data will be the subject of a separate report. The purpose of this document is to present the compilation and evaluation of the available hydrologic data and information relevant to the development of the Yucca Flat/Climax Mine CAU groundwater flow model, which is a fundamental tool in the prediction of the extent of contaminant migration. Where appropriate, data and information documented elsewhere are summarized with reference to the complete documentation. The specific task objectives for hydrologic data documentation are as follows: (1) Identify and compile available hydrologic data and supporting information required to develop and validate the groundwater flow model for the Yucca Flat/Climax Mine CAU. (2) Assess the quality of the data and associated documentation, and assign qualifiers to denote levels of quality. (3) Analyze the data to derive expected values or spatial distributions and estimates of the associated uncertainty and variability.

 13. Lithology, fault displacement, and origin of secondary calcium carbonate and opaline silica at Trenches 14 and 14D on the Bow Ridge Fault at Exile Hill, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Taylor, E.M.; Huckins, H.E.

  1995-01-01

  Yucca Mountain, a proposed site for a high-level nuclear-waste repository, is located in southern Nevada, 20 km east of Beatty, and adjacent to the southwest comer of the Nevada Test Site (NTS) (fig. 1). Yucca Mountain is located within the Basin and Range province of the western United States. The climate is semiarid, and the flora is transitional between that of the Mojave Desert to the south and the Great Basin Desert to the north. As part of the evaluation, hydrologic conditions, especially water levels, of Yucca Mountain and vicinity during the Quaternary, and especially the past 20,000 years, are being characterized. In 1982, the US Geological Survey, in cooperation with the US Department of Energy (under interagency agreement DE-A104-78ET44802), excavated twenty-six bulldozer and backhoe trenches in the Yucca Mountain region to evaluate the nature and frequency of Quaternary faulting (Swadley and others, 1984). The trenches were oriented perpendicular to traces of suspected Quaternary faults and across projections of known bedrock faults into Quaternary deposits. Trench 14 exposes the Bow Ridge Fault on the west side of Exile Hill. Although the original purpose of the excavation of trench 14 was to evaluate the nature and frequency of Quaternary faulting on the Bow Ridge Fault, concern arose as to whether or not the nearly vertical calcium carbonate (the term ''carbonate'' in this study refers to calcium carbonate) and opaline silica veins in the fault zone were deposited by ascending waters (ground water). These veins resemble in gross morphology veins commonly formed by hydrothermal processes

 14. Phase I Contaminant Transport Parameters for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 97: Yucca Flat/Climax Mine, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 0

  International Nuclear Information System (INIS)

  John McCord

  2007-01-01

  This report documents transport data and data analyses for Yucca Flat/Climax Mine CAU 97. The purpose of the data compilation and related analyses is to provide the primary reference to support parameterization of the Yucca Flat/Climax Mine CAU transport model. Specific task objectives were as follows: (1) Identify and compile currently available transport parameter data and supporting information that may be relevant to the Yucca Flat/Climax Mine CAU. (2) Assess the level of quality of the data and associated documentation. (3) Analyze the data to derive expected values and estimates of the associated uncertainty and variability. The scope of this document includes the compilation and assessment of data and information relevant to transport parameters for the Yucca Flat/Climax Mine CAU subsurface within the context of unclassified source-term contamination. Data types of interest include mineralogy, aqueous chemistry, matrix and effective porosity, dispersivity, matrix diffusion, matrix and fracture sorption, and colloid-facilitated transport parameters

 15. Special Analysis for the Disposal of the Consolidated Edison Uranium Solidification Project Waste Stream at the Area 5 Radioactive Waste Management Site, Nevada National Security Site, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2013-01-31

  The purpose of this Special Analysis (SA) is to determine if the Oak Ridge (OR) Consolidated Edison Uranium Solidification Project (CEUSP) uranium-233 (233U) waste stream (DRTK000000050, Revision 0) is acceptable for shallow land burial (SLB) at the Area 5 Radioactive Waste Management Site (RWMS) on the Nevada National Security Site (NNSS). The CEUSP 233U waste stream requires a special analysis because the concentrations of thorium-229 (229Th), 230Th, 232U, 233U, and 234U exceeded their NNSS Waste Acceptance Criteria action levels. The acceptability of the waste stream is evaluated by determining if performance assessment (PA) modeling provides a reasonable expectation that SLB disposal is protective of human health and the environment. The CEUSP 233U waste stream is a long-lived waste with unique radiological hazards. The SA evaluates the long-term acceptability of the CEUSP 233U waste stream for near-surface disposal as a two tier process. The first tier, which is the usual SA process, uses the approved probabilistic PA model to determine if there is a reasonable expectation that disposal of the CEUSP 233U waste stream can meet the performance objectives of U.S. Department of Energy Manual DOE M 435.1-1, “Radioactive Waste Management,” for a period of 1,000 years (y) after closure. The second tier addresses the acceptability of the OR CEUSP 233U waste stream for near-surface disposal by evaluating long-term site stability and security, by performing extended (i.e., 10,000 and 60,000 y) modeling analyses, and by evaluating the effect of containers and the depth of burial on performance. Tier I results indicate that there is a reasonable expectation of compliance with all performance objectives if the OR CEUSP 233U waste stream is disposed in the Area 5 RWMS SLB disposal units. The maximum mean and 95th percentile PA results are all less than the performance objective for 1,000 y. Monte Carlo uncertainty analysis indicates that there is a high likelihood of compliance with all performance objectives. Tier II results indicate that the long-term performance of the OR CEUSP 233U waste stream is protective of human health and the environment. The Area 5 RWMS is located in one of the least populated and most arid regions of the U.S. Site characterization data indicate that infiltration of precipitation below the plant root zone at 2.5 meters (8.2 feet) ceased 10,000 to 15,000 y ago. The site is not expected to have a groundwater pathway as long as the current arid climate persists. The national security mission of the NNSS and the location of the Area 5 RWMS within the Frenchman Flat Corrective Action Unit require that access controls and land use restrictions be maintained indefinitely. PA modeling results for 10,000 to 60,000 y also indicate that the OR CEUSP 233U waste stream is acceptable for near-surface disposal. The mean resident air pathway annual total effective dose (TED), the resident all-pathways annual TED, and the acute drilling TED are less than their performance objectives for 10,000 y after closure. The mean radon-222 (222Rn) flux density exceeds the performance objective at 4,200 y, but this is due to waste already disposed at the Area 5 RWMS and is only slightly affected by disposal of the CEUSP 233U. The peak resident all-pathways annual TED from CEUSP key radionuclides occurs at 48,000 y and is less than the 0.25 millisievert performance objective. Disposal of the OR CEUSP 233U waste stream in a typical SLB trench slightly increases PA results. Increasing the depth was found to eliminate any impacts of the OR CEUSP 233U waste stream. Containers could not be shown to have any significant impact on performance due to the long half-life of the waste stream and a lack of data for pitting corrosion rates of stainless steel in soil. The results of the SA indicate that all performance objectives can be met with disposal of the OR CEUSP 233U waste stream in the SLB units at the Area 5 RWMS. The long-term performance of the OR CEUSP 233U waste stream disposed in the near surface is protective of human health and the environment. The waste stream is recommended for disposal without conditions.

 16. Phase I Contaminant Transport Parameters for the Groundwater Flow and Contaminant Transport Model of Corrective Action Unit 99: Rainier Mesa/Shoshone Mountain, Nevada Test Site, Nye County, Nevada, Revision 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nathan Bryant

  2008-05-01

  This document presents a summary and framework of available transport data and other information directly relevant to the development of the Rainier Mesa/Shoshone Mountain (RMSM) Corrective Action Unit (CAU) 99 groundwater transport model. Where appropriate, data and information documented elsewhere are briefly summarized with reference to the complete documentation.

 17. Results and interpretation of preliminary aquifer tests in boreholes UE-25c {number_sign}1, UE-25c {number_sign}2, and UE-25c {number_sign}3, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geldon, A.L.

  1996-07-01

  Pumping and injection tests conducted in 1983 and 1984 in boreholes UE-25c {number_sign}1, UE-25c {number_sign}2, and UE-25c {number_sign}3 (the c-holes) at Yucca Mountain, Nevada, were analyzed with respect to information obtained from lithologic and borehole geophysical logs, core permeameter tests, and borehole flow surveys. The three closely spaced c-holes, each of which is about 3,000 feet deep, are completed mainly in nonwelded to densely welded, ash-flow tuff of the tuffs and lavas of Calico Hills and the Crater Flat Tuff of Miocene age. Below the water table, tectonic and cooling fractures pervade the tuffaceous rocks but are distributed mainly in 11 transmissive intervals, many of which also have matrix permeability. Information contained in this report is presented as part of ongoing investigations by the US Geological Survey (USGS) regarding the hydrologic and geologic suitability of Yucca Mountain, Nevada, as a potential site for the storage of high-level nuclear waste in an underground mined geologic repository. This investigation was conducted in cooperation with the US Department of Energy under Interagency Agreement DE-AI08-78ET44802, as part of the Yucca Mountain Site Characterization Project.

 18. 2011 Annual Summary Report for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada National Security Site, Nye County, Nevada: Review of the Performance Assessments and Composite Analyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NSTec Environmental Management

  2012-03-20

  The Maintenance Plan for the Performance Assessments and Composite Analyses for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites at the Nevada Test Site (National Security Technologies, LLC, 2007a) requires an annual review to assess the adequacy of the Performance Assessments (PAs) and Composite Analyses (CAs), with the results submitted annually to U.S. Department of Energy (DOE) Office of Environmental Management. The Disposal Authorization Statements for the Area 3 and Area 5 Radioactive Waste Management Sites (RWMSs) also require that such reviews be made and that secondary or minor unresolved issues be tracked and addressed as part of the maintenance plan (DOE, 1999a; 2000). The U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office performed an annual review of the Area 3 and Area 5 RWMS PAs and CAs for fiscal year (FY) 2011. This annual summary report presents data and conclusions from the FY 2011 review, and determines the adequacy of the PAs and CAs. Operational factors (e.g., waste forms and containers, facility design, and waste receipts), closure plans, monitoring results, and research and development (R and D) activities were reviewed to determine the adequacy of the PAs. Likewise, the environmental restoration activities at the Nevada National Security Site (NNSS) (formerly the Nevada Test Site) relevant to the sources of residual radioactive material that are considered in the CAs, the land-use planning, and the results of the environmental monitoring and R and D activities were reviewed to determine the adequacy of the CAs. Important developments in FY 2011 include the following: (1) Operation of a new shallow land disposal unit and a new Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)-compliant lined disposal unit at the Area 5 RWMS; (2) Development of new closure inventory estimates based on disposals through FY 2011; (3) Evaluation of new or revised waste streams by special analysis; (4) Development of version 2.102 of the Area 3 RWMS GoldSim PA model; and (5) Development of version 4.113 of the Area 5 RWMS GoldSim PA model. Analysis of the latest available data using the Area 5 RWMS v4.113 GoldSim PA model indicates that all performance objectives can be met. The results and conclusions of the Area 5 RWMS PA are judged valid, and there is no need to the revise the PA. The Area 3 RWMS has been in inactive status since July 1, 2006, with the last shipment received in April 2006. In FY 2011, there were no operational changes, monitoring results, or R and D results for the Area 3 RWMS that would impact PA validity. Despite the increase in waste volume and inventory at the Area 3 RWMS since 1996 when the PA was approved, the facility performance evaluated with the Area 3 RWMS PA GoldSim model, version 2.0 (with the final closure inventory), remains well below the performance objectives set forth in U.S. Department of Energy Order DOE O 435.1, 'Radioactive Waste Management' (DOE, 2001). The conclusions of the Area 3 RWMS PA remain valid. A special analysis was prepared to update the PA and CA results for the Area 3 RWMS in FY 2011. Release of the special analysis is planned for FY 2012. The continuing adequacy of the CAs was evaluated with the new models, and no significant changes that would alter CA results or conclusions were found. Inclusion of the Frenchman Flat Underground Test Area (UGTA) results in the Area 5 RWMS CA is scheduled for FY 2016, pending the completion of the closure report for the Frenchman Flat UGTA corrective action unit (CAU) in FY 2015. An industrial site, CAU 547, with corrective action sites near the Area 3 RWMS was found to have a significant plutonium inventory in 2009. CAU 547 will be evaluated for inclusion of future revisions or updates of the Area 3 RWMS CA. The revision of the Area 3 RWMS CA, which will include the UGTA source terms, is expected in FY 2024, following the completion of the Yucca Flat CAU Corrective Action Decision Document, scheduled for FY 2023. Near-term R and D efforts will focus on continuing development of the Area 3 and Area 5 RWMS GoldSim PA/CA and inventory models.

 19. Preliminary hydrogeologic assessment of boreholes UE-25c No. 1, UE-25c No. 2, and UE-25c No. 3, Yucca Mountain, Nye County, Nevada; Water-resources investigations report 92-4016

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geldon, A.L.

  1993-12-31

  The purpose of this report is to characterize the hydrogeology of saturated tuffaceous rocks penetrated by boreholes UE-25c No. 1, UE-25c No.2, and UE-25c No. 3. These boreholes are referred to collectively in this report as the C-holes. The C-holes were drilled to perform multiwell aquifer tests and tracer tests; they comprise the only complex of closely spaced boreholes completed in the saturated zone at Yucca Mountain. Results of lithologic and geophysical logging, fracture analyses, water-level monitoring, temperature and tracejector surveys, aquifer tests, and hydrochemical sampling completed at the C-hole complex as of 1986 are assessed with respect to the regional geologic and hydrologic setting. A conceptual hydrogeological model of the Yucca Mountain area is presented to provide a context for quantitatively evaluating hydrologic tests performed at the C-hole complex as of 1985, for planning and interpreting additional hydrologic tests at the C-hole complex, and for possibly re-evaluating hydrologic tests in boreholes other than the C-holes.

 20. Phase 1 Environmental Baseline Survey for the Leasing of Nevada Test and Training Range, EC-South Range, Well Site ER-EC-11, for the Underground Test Area Pahute Mesa Phase 2 Drilling and Testing Program Nye County, Nevada

  Science.gov (United States)

  2009-05-01

  Mailing Address: Name: SIERRA PACIFIC PWR CO Street: PO BOX 101 00 City: RENO Country: UNITED STATES Facility Location Address: Street: 7 OHM PLACE...ID: 110007979697 PONOERQSA DAIRY ICP: NVA000041 I n!a n!a TOWNSHIP 17 S RANGE 49 E SECTION 9, 10& 15 [ AMARGOSA VAl. LEY . NV 89020 ICP