WorldWideScience

Sample records for na ich podatnosc

 1. Patient survey (ICH CAHPS)

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — In-Center Hemodialysis Facilites Patient evaluations from the In-Center Hemodialysis Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (ICH-CAHPS) Survey. The...

 2. Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Głowacka

  2011-01-01

  Full Text Available Biblioteki pełnią różnorodne funkcje we współczesnym otoczeniu społecznym. Uczestniczą w tworzeniu kapitału intelektualnego i społecznego, wpływają na wzrost korzyści ekonomicznych użytkowników i całego społeczeństwa. W artykule omówiono główne podejścia i metody badawcze w zakresie oceny korzyści ekonomicznych płynących z funkcjonowania bibliotek. Skupiono się na metodzie analizy kosztów w stosunku do korzyści (ang. CBA – cost-benefit analysis, metodzie analizy warunkowej (ang. CVM – contigent valuation method, określaniu wartości dodanej dla użytkownika (ang. consumer surplus method i metodologii oceny stopy wzrostu z inwestycji (ang. ROI – return of investment. Przeanalizowano również różne projekty badań prowadzone na świecie w tym zakresie.

 3. Ich spreche Deutsch: A User's Report

  Science.gov (United States)

  Glassar, Sheila

  1969-01-01

  The textbook under discussion, "Ich spreche Deutsch" by Heinz Griesbach and Dora Schulz (London-Harlow: Longmans-Hueber, 1966), is intended to be a one-year introduction to German, particularly for less academic pupils and students. (FWB)

 4. ICH/FWCD system design for KSTAR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bae, Young Dug; Kwak, J. G.; Han, J. M.; Ju, M. H.; Hong, B. G.

  1997-07-01

  The ICH/FWCD system for KSTAR shall initially be configured to provide 6 MW power to the plasma with one antenna. The system can be upgraded to provide 12 MW of power to the plasma with the addition of a second system that is duplicate of the first. The initial KSTAR ion cyclotron system consist of one port-mounted antenna that have four current straps. Each strap, using appropriate tuning, matching, and decoupling circuitry will be driven by an independent rf power source. The goal of this ICH/FWCD system is to deliver up to 6 MW of power to the plasma under a variety of plasma conditions. In this report, the plasma loading for various plasma conditions is computed by RANT3D code; electric property of antenna, i.e. inductance, capacitance and mutual coupling are examined; and then a brief description of the overall ICH/FWCD system is given. (author). 3 refs., 4 tabs., 25 figs.

 5. ICH/FWCD system design for KSTAR

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bae, Young Dug; Kwak, J. G.; Han, J. M.; Ju, M. H.; Hong, B. G.

  1997-07-01

  The ICH/FWCD system for KSTAR shall initially be configured to provide 6 MW power to the plasma with one antenna. The system can be upgraded to provide 12 MW of power to the plasma with the addition of a second system that is duplicate of the first. The initial KSTAR ion cyclotron system consist of one port-mounted antenna that have four current straps. Each strap, using appropriate tuning, matching, and decoupling circuitry will be driven by an independent rf power source. The goal of this ICH/FWCD system is to deliver up to 6 MW of power to the plasma under a variety of plasma conditions. In this report, the plasma loading for various plasma conditions is computed by RANT3D code; electric property of antenna, i.e. inductance, capacitance and mutual coupling are examined; and then a brief description of the overall ICH/FWCD system is given. (author). 3 refs., 4 tabs., 25 figs

 6. Sposób prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych, a możliwości wykorzystania ich wyników w procesie projektowym na przykładzie byłego Szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Kleszcz

  2018-04-01

  Full Text Available Niniejszy artykuł stanowi omówienie zagadnienia trybu i sposobu prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości prawnych oraz analizę skutków (pozytywnych i negatywnych wyboru poszczególnych form na sposób, w jaki prowadzone są prace projektowe oraz możliwości ekspozycji odsłoniętych reliktów. Zagadnienia te zostaną omówione głównie na przykładzie prac prowadzonych od 2015 roku na obszarze byłego szpitala im. Babińskiego przy placu Jana Pawła II we Wrocławiu przez zespół badawczy pod kierunkiem dr inż. arch. Piotra Kmiecika oraz dr Roberta Szweda, przy współudziale dr Czesława Lasoty. Teren byłego Szpitala był zdecydowanie jednym z najciekawszych pod względem archeologiczno – architektonicznym we Wrocławiu, jednocześnie jednak również jednym z najbardziej skomplikowanych. Na stopień skomplikowania miało wpływ nie tyle nagromadzenie warstw kulturowych i spodziewanych odkryć, a samo położenie oraz nawarstwienie ciągłych przekształceń obszaru, skutkujące gęstą zabudową, a także nagromadzeniem czynnych magistrali sieciowych o znaczeniu tranzytowym, ukształtowaniem powiązań komunikacyjnych w obrębie rozległego obszaru i ukształtowaniem zieleni objętej ochroną prawną. Jednoczesne wystąpienie tylu czynników spowodowało niemożliwość oszacowania zakresu i wielkości prowadzonych prac przed ich rozpoczęciem, wymusiło elastyczność oraz konieczność zaaranżowania badań z uwzględnieniem udziału ekip budowlanych w ich trakcie. Poziom komplikacji wymuszał także pewne modyfikacje w trybie prowadzonych prac, co ukazuje konieczność weryfikacji podejścia do restrykcyjnego podziału, oraz ukazuje szereg możliwości, jakie daje ściślejsza współpraca na linii architekt-archeolog-urząd konserwatora zabytków-budowa.

 7. Wheat grain mechanical vulnerability to mechanical damage in light of the recent agrophysical research[X-radiation]; Podatnosc ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne w swietle dotychczasowych badan agrofizycznych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grundas, S [Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, Lublin (Poland)

  1995-07-01

  The paper contains basic information on mechanical damage to wheat grains. The most important causes of mechanical damage and some of its effects in manufacturing are discussed. Grain material included 5 varieties of winter wheat and 2 varieties of spring wheat. Internal mechanical damage was examined by X-ray technique; external damage was examined with the colorimeter method. The results obtained were compared with the estimation results of more important processing features of the grain: gluten quantity and quality and grain hardness. (author)

 8. Enabling ICH Q10 Implementation--Part 1. Striving for Excellence by Embracing ICH Q8 and ICH Q9.

  Science.gov (United States)

  Calnan, Nuala; O'Donnell, Kevin; Greene, Anne

  2013-01-01

  This article is the first in a series of articles that will focus on understanding the implementation essentials necessary to deliver operational excellence through a International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) Q10-based pharmaceutical quality system (PQS). The authors examine why, despite the fact that the ICH Q10 guideline has been with us since 2008, the transformation of the traditional Quality Management Systems QMS in use within the pharmaceutical industry is a work in progress for only a few forward-thinking organisations. Unfortunately, this transformation remains a mere aspiration for the majority of organisations. We explore the apparent lack of progress by the pharmaceutical sector in adopting six sigma and related quality management techniques to ensure the availability of high-quality medicines worldwide. The authors propose that the desired progress can be delivered through two key shifts in our current practices; by embodying the principles of operational excellence in every aspect of our business and by learning how to unlock the scientific and tacit knowledge within our organisations. It has been ten years since The Wall Street Journal revealed the pharmaceutical industry's "little secret" comparing the perceived level of manufacturing expertise in the industry as lagging far behind those of potato-chip and laundry-soap makers. Would you consider the quality and manufacturing strategies in place today in your organisation to be more efficient and scientifically based than those of 2003? If so, what evidence exists for you to draw any conclusion regarding enhanced performance? Do your current practices drive innovation and facilitate continual improvement and if so, how? Ultimately, can you confidently affirm that patient-related risks associated with the product(s) manufactured by your organisation have been reduced due to the quality assurance program now applied

 9. Ocena zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oraz analiza zagrożeń psychospołecznych występujących na ich stanowiskach pracy – badania pilotażowe = Assessment of work ability of nurses and analysis of psychosocial risks occurring at their workplaces – pilot study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-10-01

    Słowa kluczowe: zdolność do pracy zawodowej, obciążenie psychospołeczne, pielęgniarstwo. Key words: work ability, psychosocial load, nursing.       Streszczenie Wstęp. Każdego roku wśród Polaków zwiększa się odsetek osób starszych. Starzenie się społeczeństwa sprawia, że w kraju rośnie zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską. Tymczasem wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem w Polsce należy do najniższych w Europie. Niedobór kadr wymusza na pracujących wykonywanie większej liczby zadań w tym samym czasie, obciążając ich organizm zarówno w wymiarze fizycznym jaki i psychologicznym. Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest ocena zdolności do pracy zawodowej i zagrożeń psychospołecznych wśród personelu pielęgniarskiego .Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grudniu 2015 roku wśród aktywnych zawodowo pielęgniarek. Badania prowadzono przy użyciu: Indeksu zdolności do pracy zawodowej (WAI, części D Skali Ryzyka Psychospołecznego oraz autorskiej ankiety. Wyniki. Zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oceniono na umiarkowaną (44,4% oraz dobrą (44,4%. Uzyskano silną korelację ujemną pomiędzy wynikiem wskaźnika WAI a wiekiem (r=-0,68; p=0,002 oraz stażem pracy ogółem(r=-0,55; p=0,02. Istotną korelację zdolności do pracy zawodowej, tym razem dodatnią, otrzymano w zestawieniu z oceną satysfakcji zawodowej (r=0,61, p=0,007. Wnioski. Zdolność do pracy zawodowej wśród badanych pielęgniarek znajduje się na poziomie umiarkowanym oraz dobrym. Jej poziom obniża się wraz z wiekiem, stażem pracy oraz spadkiem satysfakcji zawodowej. Na stanowisku pracy pielęgniarki wykazano występowanie wielu zagrożeń psychospołecznych.   Summary Introduction. Every year an increase is observed in the percentage of the elderly Polish population. Due to the ageing of society there is a growing demand for nursing care.  However, the employment rate of nurses in direct patient

 10. Idiopathic Chondrolysis of the Hip ( ICH: Report of three Cases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C Dechosilpa

  2014-11-01

  Full Text Available Idiopathic Chondrolysis of the Hip (ICH is a rare condition, occurring mostly in black female adolescence. It is characterized by the rapidly progressive destruction of articular cartilage in the hip joint resulting in premature degeneration and subsequent joint arthrosis. We report three cases of ICH: a 13-year old boy presented with left knee pain, an 11-year old girl with right hip pain and a 12-year old girl with right thigh pain. All of them had the same characteristic radiographic findings. The initial treatment was started conservatively. Surgical treatment was performed in one patient in order to confirm diagnosis and correct deformity.

 11. The Focus Antipassive in K'iche' Mayan.

  Science.gov (United States)

  Pye, Clifton

  1989-01-01

  This analysis shows how the Government and Binding (GB) framework of Chomsky may be extended to the focus antipassive construction in K'iche', a Mayan language spoken in the central highland region of Guatemala. The GB model previously has been successfully extended to a number of Romance languages and has shown that a wide range of differences…

 12. Agmag Igbo dka Ngwar n'kwalite Ezi Nchekwa na Nkwsiike haobodo

  African Journals Online (AJOL)

  Ka Najira nwerechara onwe ya n'af 1960, olileanya tt mamala ya b na ihe ga-adz mma. Mana ka oge na-aga, a chptara na ihe na-akawanye nj. Usoro chch d iche iche daptara. Nd am na nd nkt achala mana nd gara n'ihu na-akawanye nj. O bu ihe doro anya na chch ha b nke nchgbu na fnfju akpa. N'agbanyegh na ...

 13. Tuning and matching of the BPX ICH system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Swain, D.W.

  1991-01-01

  Two methods of tuning and matching the ion cyclotron heating (ICH) antennas for the Burning Plasma Experiment (BPX) to the BPX plasma have been analyzed. Both appear to provide adequate tuning and matching capabilities. However, there are trade-offs between the frequency range that can be covered and the compactness of the high-voltage region of the transmission lines that makes up of the matching network. 4 refs., 5 figs

 14. Evidence that cyclophosphamide can to induce exchanges in the sister chromatids (ICH) through secondary injuries

  International Nuclear Information System (INIS)

  Morales R, P.; Rodriguez R, R.

  1997-01-01

  By means of the use of destination protocol of ICH inductive injuries (DLI-ICH), it was studied if interchanges in the sister chromatids (ICH) induced by cyclophosphamide (CP), in the second post-treatment division (ICH-2) are produced by secondary injuries or by fresh injuries. For discard between these possibilities it was administered CP at different periods before of the first post-treatment division, taking as reference the administered time for high dose of bromodeoxyuridine (BrdU ) which was approximately at the beginning of this division. The ICH frequencies that occur in the first, the second and the third synthesis stages (S) were determined. It was observed that when the administered CP was four hours before BrdU , the ICH frequencies of the second and the third S were reduced. The frequency of the first ICH increased lightly in relation to those of the normal protocol (0.5 h before BrdU ) and that the supplying of CP six hours before caused almost a total reduction of ICH of second and third S and an important increment of ICH of first S.This was interpreted as evidence that the ICH-2 are product of secondary injuries. (Author)

 15. Fotbaloví fanoušci - hooligans na našich stadionech

  OpenAIRE

  KROČÁK, Pavel

  2010-01-01

  Bachelor paper is about radical football fans (hooligans). The theory describes football hooliganism and its progress in Europe. Practical part answers the hypothesis: Number 1. most of czech people is afraid of radical football fans. Number 2. most of public depend on activity of state organs to protect againts fans criminality. The research verifies this hyphothesis in the region of South Bohemia and with a view to reality, that most of informations about hooligans are from media.

 16. Engineering design and fabrication of ICH antenna on KSTAR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bae, Y.D.; Hong, B.G.; Hwang, C.K. [Korea Atomic Energy Research Institute, Taejon (Korea)

  1999-08-01

  Engineering design of 6MW ICH(Ion Cyclotron Heating) system for the plasma heating and current drive in KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) tokamak is carried out and a proto-type antenna is domestically fabricated. The proto-type antenna is installed on RF test chamber, and its mutual coupling and vacuum impedance will be measured. Furthermore, high voltage and current behavior under no-plasma load conditions will be studied using 100 kW of 30 MHz RF power. A vacuum feedthrough is designed and fabricated using two ceramic cylinder, which has power rating of 1.5 MW and pulse length of 300 sec. Its RF characteristics will be tested using 100 kW RF transmitter. 19 refs., 46 figs., 8 tabs. (Author)

 17. Hydrogen inhalation ameliorated mast cell mediated brain injury after ICH in mice

  Science.gov (United States)

  Manaenko, Anatol; Lekic, Tim; Ma, Qingyi; Zhang, John H.; Tang, Jiping

  2012-01-01

  OBJECTIVE Hydrogen inhalation was neuroprotective in several brain injury models. Its mechanisms are believed to be related to anti-oxidative stress. We investigated the potential neurovascular protective effect of hydrogen inhalation especially effect on mast cell activation in a mouse model of intracerebral hemorrhage (ICH). DESIGN Controlled in vivo laboratory study. SETTING Animal research laboratory SUBJECTS 171, 8 weeks old male CD-1 mice were used. INTERVENTIONS Collagenase-induced ICH model in 8 weeks old, male, CD-1 mice was used. Hydrogen was administrated via spontaneous inhalation. The blood-brain barrier (BBB) permeability and neurological deficits were investigated at 24 and 72 hours after ICH. Mast cell activation was evaluated by Western blot and immuno-staining. The effects of hydrogen inhalation on mast cell activation were confirmed in an autologous blood injection model ICH. MEASURMENT AND MAIN RESULTS At 24 and 72 hours post-ICH, animals showed BBB disruption, brain edema, neurological deficits, accompanied with phosphorylation of Lyn kinase and release of tryptase, indicating mast cell activation. Hydrogen treatment diminished phosphorylation of Lyn kinase and release of tryptase, decreased accumulation and degranulation of mast cells, attenuated BBB disruption and improved neurobehavioral function. CONCLUSION Activation of mast cells following ICH contributed to increase of BBB permeability and brain edema. Hydrogen inhalation preserved BBB disruption by prevention of mast cell activation after ICH. PMID:23388512

 18. Safety assessment of biotechnology-derived pharmaceuticals: ICH and beyond.

  Science.gov (United States)

  Serabian, M A; Pilaro, A M

  1999-01-01

  Many scientific discussions, especially in the past 8 yr, have focused on definition of criteria for the optimal assessment of the preclinical toxicity of pharmaceuticals. With the current overlap of responsibility among centers within the Food and Drug Administration (FDA), uniformity of testing standards, when appropriate, would be desirable. These discussions have extended beyond the boundaries of the FDA and have culminated in the acceptance of formalized, internationally recognized guidances. The work of the International Committee on Harmonisation (ICH) and the initiatives developed by the FDA are important because they (a) represent a consensus scientific opinion, (b) promote consistency, (c) improve the quality of the studies performed, (d) assist the public sector in determining what may be generally acceptable to prepare product development plans, and (e) provide guidance for the sponsors in the design of preclinical toxicity studies. Disadvantages associated with such initiatives include (a) the establishment of a historical database that is difficult to relinquish, (b) the promotion of a check-the-box approach, i.e., a tendancy to perform only the minimum evaluation required by the guidelines, (c) the creation of a disincentive for industry to develop and validate new models, and (d) the creation of state-of-the-art guidances that may not allow for appropriate evaluation of novel therapies. The introduction of biotechnology-derived pharmaceuticals for clinical use has often required the application of unique approaches to assessing their safety in preclinical studies. There is much diversity among these products, which include the gene and cellular therapies, monoclonal antibodies, human-derived recombinant regulatory proteins, blood products, and vaccines. For many of the biological therapies, there will be unique product issues that may require specific modifications to protocol design and may raise additional safety concerns (e.g., immunogenicity

 19. Page 1 OMUMŲ OMENALA IGBO NA NGALABA GS NKE ...

  African Journals Online (AJOL)

  JONATHAN

  N' [kwado nke a, Fafunwa (197. Agbxrx qbxla n'agbanyghſ etu ha ha ibu nwere usoro ha si azxlite ma na akxziri xmxntak[r[ ha na nd[ ntorob[a ha ihe, izxlite xmxaka n'obibi ndx d[ ara ya anagh[ abx otu n'agbxrx niile. Nkowa Omenala: E nwere ike ikowa omenala n'uzo dį iche iche. Nke a bų ufodụ nkowa ndị mmadụ nyere.

 20. Evidence that cyclophosphamide can to induce exchanges in the sister chromatids (ICH) through secondary injuries; Evidencia de que la ciclofosfamida puede inducir intercambios en las cromatidas hermanas (ICH) a traves de lesiones secundarias

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morales R, P.; Rodriguez R, R. [Instituto Nacional de Investigaciones nucleares, A.P. 18-1027, 11801 Mexico D.F. (Mexico)

  1997-07-01

  By means of the use of destination protocol of ICH inductive injuries (DLI-ICH), it was studied if interchanges in the sister chromatids (ICH) induced by cyclophosphamide (CP), in the second post-treatment division (ICH-2) are produced by secondary injuries or by fresh injuries. For discard between these possibilities it was administered CP at different periods before of the first post-treatment division, taking as reference the administered time for high dose of bromodeoxyuridine (BrdU ) which was approximately at the beginning of this division. The ICH frequencies that occur in the first, the second and the third synthesis stages (S) were determined. It was observed that when the administered CP was four hours before BrdU , the ICH frequencies of the second and the third S were reduced. The frequency of the first ICH increased lightly in relation to those of the normal protocol (0.5 h before BrdU ) and that the supplying of CP six hours before caused almost a total reduction of ICH of second and third S and an important increment of ICH of first S.This was interpreted as evidence that the ICH-2 are product of secondary injuries. (Author)

 1. ICH guidelines--implementation of the 3Rs (refinement, reduction, and replacement): incorporating best scientific practices into the regulatory process.

  Science.gov (United States)

  Ohno, Yasuo

  2002-01-01

  An overview of the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) is described. ICH was established through cooperation of the regulatory agencies and industrial parties of three main regions involved in pharmaceuticals: the European Union, the United States, and Japan. The purpose of the ICH is to make recommendations to achieve greater harmonization regarding interpretation and application of technical guidelines and requirements for product registration in an effort to reduce or obviate the need to duplicate the testing carried out during the research and development of new medicines. The main purpose of ICH was not to foster the 3Rs per se; however, harmonization of guidelines has eliminated duplications of similar tests to satisfy the specific requirements of each region. The ICH process has contributed to mutual understanding of the regulatory requirements and has decreased the number of unnecessary animal experiments. Specific examples of the contributions of ICH harmonization to the 3Rs are described.

 2. Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Kubiś

  2009-01-01

  Full Text Available W latach 2007-2008 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przeprowadzono badania mające określić stan zachowania przechowywanych w jej magazynach gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 pod kątem ich zakwaszenia. W tym celu zastosowano metodę stanfordzką, połączoną z badaniem pH papieru. Wytypowana do analiz kolekcja obejmowała 7014 woluminów, z których wyodrębniono 384 egzemplarze stanowiące próbę reprezentatywną. W wyniku badań ustalono, że 40% kolekcji jest w bardzo złym stanie, a dalsze 45% to egzemplarze zniszczone i wymagające naprawy. Wszystkie przebadane obiekty wydrukowane zostały na kwaśnym papierze, co więcej – dla 96% kolekcji odnotowano pH poniżej 5. W świetle przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że 85% kolekcji powinna zostać przeniesiona na nośniki analogowe i cyfrowe, a następnie, o ile pozwoli na to ich obecny stan zachowania, poddana procesowi odkwaszania.

 3. Iwulite Amumamu Asusu Igbo site n'Usoro Ozi Ozuru Uwa na ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ederede a nyochara usoro ozuru wa d ka mettara mm ass Igbo na Najiria. A malitere site n'kwa ihe Ozuru wa ptara na mkprokwu nd z mettara ya. E lebara anya n'uru usoro ozuru wa nwere ike ba n'ammam ass Igbo. A chptara na e nwere ihe mkpbi kw nye uru nd a wee gbala gosipta z d iche iche e nwere ike isi gbanah ihe ...

 4. Revision of the ICH guideline on detection of toxicity to reproduction for medicinal products: SWOT analysis.

  Science.gov (United States)

  Barrow, Paul

  2016-09-01

  SWOT analysis was used to gain insights and perspectives into the revision of the ICH S5(R2) guideline on detection of toxicity to reproduction for medicinal products. The current ICH guideline was rapidly adopted worldwide and has an excellent safety record for more than 20 years. The revised guideline should aim to further improve reproductive and developmental (DART) safety testing for new drugs. Alternative methods to animal experiments should be used whenever possible. Modern technology should be used to obtain high quality data from fewer animals. Additions to the guideline should include considerations on the following: limit dose setting, maternal toxicity, biopharmaceuticals, vaccines, testing strategies by indication, developmental immunotoxicity, and male-mediated developmental toxicity. Emerging issues, such as epigenetics and the microbiome, will most likely pose challenges to DART testing in the future. It is hoped that the new guideline will be adopted even outside the ICH regions. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 5. Slavjane na territorii Čechii i ich kontakty v VI-VII vv

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Profantová, Naďa

  2015-01-01

  Roč. 2015, č. 5 (2015), s. 97-116 ISSN 1608-9057 Institutional support: RVO:67985912 Keywords : Prague-type pottery culture * contacts * archaeology and identity * palmate fibulae * Byzantine buckles Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 6. O obrazech a snech: Jindřich Štyrský (1899 – 1942)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Winter, Tomáš

  2007-01-01

  Roč. 3, č. 29 (2007), s. 8-9 ISSN 1801-4542 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80330511 Keywords : Jindřich Štyrský * surrealism * Czech art of 20th century Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 7. Prediction and prognostication of neurological deterioration in patients with acute ICH

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ovesen, Christian; Christensen, Anders Fogh; Havsteen, Inger

  2015-01-01

  OBJECTIVE: Patients with intracerebral haemorrhage (ICH) are at high risk of neurological deterioration (ND). We aimed at establishing predictors of early ND (END) as well as late ND (LND) and at exploring the impact of neurological stability during the first week on long-term prognosis. DESIGN: ...

 8. Managing Ich infections of walleye cultured in a surface water supply with copper sulfate

  Science.gov (United States)

  Ichthyophthirius multifiliis infests walleye during growout at Rathbun Fish Hatchery (RFH). Daily flow-through formalin treatments (45-50 ppm for 9 h) were applied to prevent Ich outbreaks, and this contributed to 25% ($35,000) of fish production costs during the grow-out period. Research to decre...

 9. Manuscritos freudianos inéditos: das ich und das es

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Carlos Cosentino

  2013-04-01

  Full Text Available Apresentamos aqui uma leitura crítica e comparada entre o rascunho e a forma final de O ego e o id, no momento em que nasce uma dissimetria entre o inconsciente reprimido e o material inconsciente que permanece não reconhecido. Partimos do capítulo "Os dois tipos de pulsão". O próprio Freud nos lembra que as questões aí levantadas retomam pensamentos iniciados em 1920. A partir da redefinição do Inconsciente e, mais tarde, com a reformulação da ideia de pulsão de morte, tais considerações permanecem mais perto da psicanálise que do texto Além.... Não obstante, o que denomina "nossa especulação" retorna nas conclusões do capítulo IV sobre o pressuposto da pulsão de morte. Com a irrupção do não-ligado, quais são os propósitos da pulsão de morte, em 1923, quando esta tem as mãos livres? Em 1924, constata que não-toda a pulsão está inscrita na representação. Intervém o silêncio da pulsão: essa fronteira, onde o id fala, o id goza e nada sabe.Freudian unpublished manuscripts: das Ich und das Es. This is a critical and comparative reading of the manuscripts of The Ego and the Id. We can read in this work a dissymmetry between the repressed unconscious and the material that remains unknown. We depart from chapter IV, "The two kinds of Drives". As Freud announces, the matters he displays resume thoughts from his writings of 1920. So, starting with the redefinition of Ucs and afterwards, with the reformulation of the idea of Todestrieb, they remain much closer to psychoanalysis than Beyond the pleasure principle. But what he calls, "our speculation" returns in the conclusions of chapter IV about the assumption of the Todestrieb. With the breaking through of the not bound: what are the purposes the Todestrieb serves, when, as he says in 1923, it has its hands free? In 1924 he confirms that not-all the drive is inscribed in the representation. The silence of the drive intervenes: this border, where id speaks, id enjoys

 10. Classification of Different Degrees of Disability Following Intracerebral Hemorrhage: A Decision Tree Analysis from VISTA-ICH Collaboration.

  Science.gov (United States)

  Phan, Thanh G; Chen, Jian; Beare, Richard; Ma, Henry; Clissold, Benjamin; Van Ly, John; Srikanth, Velandai

  2017-01-01

  Prognostication following intracerebral hemorrhage (ICH) has focused on poor outcome at the expense of lumping together mild and moderate disability. We aimed to develop a novel approach at classifying a range of disability following ICH. The Virtual International Stroke Trial Archive collaboration database was searched for patients with ICH and known volume of ICH on baseline CT scans. Disability was partitioned into mild [modified Rankin Scale (mRS) at 90 days of 0-2], moderate (mRS = 3-4), and severe disabilities (mRS = 5-6). We used binary and trichotomy decision tree methodology. The data were randomly divided into training (2/3 of data) and validation (1/3 data) datasets. The area under the receiver operating characteristic curve (AUC) was used to calculate the accuracy of the decision tree model. We identified 957 patients, age 65.9 ± 12.3 years, 63.7% males, and ICH volume 22.6 ± 22.1 ml. The binary tree showed that lower ICH volume (27.9 ml), older age (>69.5 years), and low Glasgow Coma Scale (tree showed that ICH volume, age, and serum glucose can separate mild, moderate, and severe disability groups with AUC 0.79 (95% CI 0.71-0.87). Both the binary and trichotomy methods provide equivalent discrimination of disability outcome after ICH. The trichotomy method can classify three categories at once, whereas this action was not possible with the binary method. The trichotomy method may be of use to clinicians and trialists for classifying a range of disability in ICH.

 11. Riziko ICHS v české populaci hodnocené podle projektu SCORE

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tomečková, Marie; Grünfeldová, H.; Peleška, Jan; Hanuš, P.; Marušiaková, Miriam

  2006-01-01

  Roč. 52, č. 12 (2006), s. 1231-1231 ISSN 0042-773X. [Kongres o ateroskleróze /10./. 07.12.2006-09.12.2006, Špindlerův Mlýn] R&D Projects: GA AV ČR 1ET200300413 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : riziko ICHS * SCORE Subject RIV: FA - Cardiovascular Disease s incl. Cardiotharic Surgery

 12. ESRD QIP - In- Center Hemodialysis Consumer Assessment Of Healthcare Providers And Services Systems ( ICH CAHPS) Survey - Payment Year 2018

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — This dataset include facility details, performance rate, measure score, and the state and national average scores for each of the ICH CAHPS survey metrics that are...

 13. I-Ching, dyadic groups of binary numbers and the geno-logic coding in living bodies.

  Science.gov (United States)

  Hu, Zhengbing; Petoukhov, Sergey V; Petukhova, Elena S

  2017-12-01

  The ancient Chinese book I-Ching was written a few thousand years ago. It introduces the system of symbols Yin and Yang (equivalents of 0 and 1). It had a powerful impact on culture, medicine and science of ancient China and several other countries. From the modern standpoint, I-Ching declares the importance of dyadic groups of binary numbers for the Nature. The system of I-Ching is represented by the tables with dyadic groups of 4 bigrams, 8 trigrams and 64 hexagrams, which were declared as fundamental archetypes of the Nature. The ancient Chinese did not know about the genetic code of protein sequences of amino acids but this code is organized in accordance with the I-Ching: in particularly, the genetic code is constructed on DNA molecules using 4 nitrogenous bases, 16 doublets, and 64 triplets. The article also describes the usage of dyadic groups as a foundation of the bio-mathematical doctrine of the geno-logic code, which exists in parallel with the known genetic code of amino acids but serves for a different goal: to code the inherited algorithmic processes using the logical holography and the spectral logic of systems of genetic Boolean functions. Some relations of this doctrine with the I-Ching are discussed. In addition, the ratios of musical harmony that can be revealed in the parameters of DNA structure are also represented in the I-Ching book. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 14. Shielding optimisation of the ITER ICH&CD antenna for shutdown dose rate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Turner, Andrew; Leichtle, Dieter; Lamalle, Philippe; Levesy, Bruno; Meunier, Lionel; Polunovskiy, Eduard; Sartori, Roberta; Shannon, Mark

  2015-01-01

  Highlights: • Neutronics analysis on the ITER ICH&CD system conducted to reduce shutdown dose rate. • Several designs for shielding the port plug gaps were modelled. • Shielding significantly reduced interspace dose rate but still exceed project requirements. • Design optimisation of the ICH port is continuing. • Significant contributions from other ports require an integrated modelling approach. - Abstract: The Ion Cyclotron Heating and Current Drive (ICH&CD) system will reside in ITER equatorial port plugs 13 and 15. Shutdown dose rates (SDDR) within the port interspace are required to be less than 100 μSv/h at 10 6 s cooling. A significant contribution to the SDDR results from neutrons streaming down gaps around the port frame, and the mitigation of this streaming is the main subject of these analyses. An updated MCNP model of the antenna was created and integrated into an ITER reference model. Shielding plates were defined in the port gaps, and scoping studies conducted to assess their effectiveness in several configurations, based on which a front dog-leg arrangement was selected for high resolution 3-D activation analysis using MCR2S. It was concluded that the selected configuration reduced the SDDR from ∼500 μSv/h to 220 μSv/h but were still in excess of dose rate requirements. Approximately 30% of this was due to cross-talk from neighbouring ports. In addition, increased dose rates were observed in the port interspace along the lines of sight of the removable vacuum transmission lines. Design optimisation is continuing, however an integrated approach is needed with regard to ITER port plug design and the shielding of surrounding systems.

 15. Shielding optimisation of the ITER ICH&CD antenna for shutdown dose rate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Turner, Andrew, E-mail: andrew.turner@ccfe.ac.uk [CCFE, Culham Science Centre, Abingdon, Oxon OX14 3DB (United Kingdom); Leichtle, Dieter [Fusion for Energy, Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral B3, 08019 Barcelona (Spain); Lamalle, Philippe; Levesy, Bruno [ITER Organization, Route de Vinon-sur-Verdon, CS 90 046, 13067 St., Paul-lez-Durance (France); Meunier, Lionel [Fusion for Energy, Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral B3, 08019 Barcelona (Spain); Polunovskiy, Eduard [ITER Organization, Route de Vinon-sur-Verdon, CS 90 046, 13067 St., Paul-lez-Durance (France); Sartori, Roberta [Fusion for Energy, Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral B3, 08019 Barcelona (Spain); Shannon, Mark [CCFE, Culham Science Centre, Abingdon, Oxon OX14 3DB (United Kingdom)

  2015-10-15

  Highlights: • Neutronics analysis on the ITER ICH&CD system conducted to reduce shutdown dose rate. • Several designs for shielding the port plug gaps were modelled. • Shielding significantly reduced interspace dose rate but still exceed project requirements. • Design optimisation of the ICH port is continuing. • Significant contributions from other ports require an integrated modelling approach. - Abstract: The Ion Cyclotron Heating and Current Drive (ICH&CD) system will reside in ITER equatorial port plugs 13 and 15. Shutdown dose rates (SDDR) within the port interspace are required to be less than 100 μSv/h at 10{sup 6} s cooling. A significant contribution to the SDDR results from neutrons streaming down gaps around the port frame, and the mitigation of this streaming is the main subject of these analyses. An updated MCNP model of the antenna was created and integrated into an ITER reference model. Shielding plates were defined in the port gaps, and scoping studies conducted to assess their effectiveness in several configurations, based on which a front dog-leg arrangement was selected for high resolution 3-D activation analysis using MCR2S. It was concluded that the selected configuration reduced the SDDR from ∼500 μSv/h to 220 μSv/h but were still in excess of dose rate requirements. Approximately 30% of this was due to cross-talk from neighbouring ports. In addition, increased dose rates were observed in the port interspace along the lines of sight of the removable vacuum transmission lines. Design optimisation is continuing, however an integrated approach is needed with regard to ITER port plug design and the shielding of surrounding systems.

 16. Kein Mensch ist ein Ich-Land [No man is an island]. The metaphorof an island in reflections on friendship

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Roszak

  2010-01-01

  Full Text Available In her essay, the author recalls literary contexts (including John Donne, Michel Houellebecq and Ernest Hemingway and philosophical and anthropological contexts (including Aristotle, Thomas Merton, Maurice Blanchot, Jean-Paul Sartre and Gilles Deleuze presenting the poetic “I’s” various ways of approaching friendship. The quotation from a German translation of John Donne’s poem used in the title of the article is in itself a meaningful phonetic wordplay: “Kein Mensch ist ein Ich-Land” (no man is an “I” land, no man is an island. The main part of the essay includes an interpretation of the television series Lost — Joanna Roszak investigates philosophical references in the series and indicates biblical contexts (“Am I my brother’s keeper?”. A very apt comment to many episodes in the series is, according to the author, the formula told by Z. Herbert’s Fortinbras: Ani nam witać się ani żegnać żyjemy na archipelagach/ A ta woda te słowa cóż mogą cóż mogą” [It is not for us to greet each other or bid farewell we live on archipelagos/ and that water these words what can they do what can they do prince]. It is a similar defencelessness in which the main characters of Lost try to struggle the reality, even if they live together, and die all alone. Collective memory has become a safeguard for the community in the world, which is to be destined for homelessness and forlornness. The other person though becomes a reference point — it is him or her that makes it possible to find the way home.

 17. "Ich soll nicht zu mir selbst kommen" : Werther, Goethe und die Formung des Subjekts in der Moderne

  OpenAIRE

  Petersdorff, Dirk von (Prof. Dr.)

  2012-01-01

  Die Leiden des jungen Werther: Sie gehen aus einem neuen Reflexions- uns Ausgleichungsbedürfnis hervor, aus der Suche nach einem konsistenten Ich. Werther erlebt die kognitiven und affektiven Veränderungen, die die Moderne heraufführt, und aus diesen Erfahrungen geht sein Verlangen nach Einheit hervor (...). Die Suche nach dem einheitlichen, festen, verläßlichen Ich hält den Briefroman zusammen, und die Gattungswahl korrespondiert mit der Fragestellung, denn das Medium des Briefes hat im 18. ...

 18. Workshop on High Power ICH Antenna Designs for High Density Tokamaks

  Science.gov (United States)

  Aamodt, R. E.

  1990-02-01

  A workshop in high power ICH antenna designs for high density tokamaks was held to: (1) review the data base relevant to the high power heating of high density tokamaks; (2) identify the important issues which need to be addressed in order to ensure the success of the ICRF programs on CIT and Alcator C-MOD; and (3) recommend approaches for resolving the issues in a timely realistic manner. Some specific performance goals for the antenna system define a successful design effort. Simply stated these goals are: couple the specified power per antenna into the desired ion species; produce no more than an acceptable level of RF auxiliary power induced impurities; and have a mechanical structure which safely survives the thermal, mechanical and radiation stresses in the relevant environment. These goals are intimately coupled and difficult tradeoffs between scientific and engineering constraints have to be made.

 19. Workshop on high power ICH antenna designs for high density tokamaks

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aamodt, R.E.

  1990-01-01

  A workshop in high power ICH antenna designs for high density tokamaks was held in Boulder, Colorado on January 31 through February 2, 1990. The purposes of the workshop were to: (1) review the data base relevant to the high power heating of high density tokamaks; (2) identify the important issues which need to be addressed in order to ensure the success of the ICRF programs on CIT and Alcator C-MOD; and (3) recommend approaches for resolving the issues in a timely realistic manner. Some specific performance goals for the antenna system define a successful design effort. Simply stated these goals are: couple the specified power per antenna into the desired ion species; produce no more than an acceptable level of rf auxiliary power induced impurities; and have a mechanical structure which safely survives the thermal, mechanical and radiation stresses in the relevant environment. These goals are intimately coupled and difficult tradeoffs between scientific and engineering constraints have to be made

 20. Duration of Acute and Chronic Toxicity Testing in Animals (ICH S4A and S4B)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spindler, Per; Van Cauteren, Herman

  2013-01-01

  regions in 1991; whereas the process of harmonising the duration of non-rodent studies was initiated. The US FDA originally required studies of at least 12 months duration, whereas in Japan and EU studies of 6 months duration were considered acceptable as an ICH objective. In this chapter, the background...

 1. Chřástal polní - a jeho tajemný hlas našich luk

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Brlík, V.; Koleček, Jaroslav

  2014-01-01

  Roč. 2014, č. 3 (2014), s. 14-15 ISSN 1803-0092 R&D Projects: GA MŠk EE2.3.35.0026 Institutional support: RVO:68081766 Keywords : agri-environmental schemes * conservation management * intensification * succession Subject RIV: EG - Zoology

 2. Influenceri na sociálnych sieťach a ich využitie v marketingu

  OpenAIRE

  Petrovčíková, Lucia

  2017-01-01

  This diploma thesis called "Influencers in Social media and their Use in Marketing" deals with the new current trend in which, instead of well-known celebrities, star just ordinary people. Despite of this, they managed to conquer the masses through social networks thanks to their unique personality and authenticity. The first chapter focuses on online marketing and explains the basic concept of it, its tools and communication mix, along with data on the structure of the Czech Internet populat...

 3. Hematoma shape, hematoma size, Glasgow coma scale score and ICH score: which predicts the 30-day mortality better for intracerebral hematoma?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chih-Wei Wang

  Full Text Available To investigate the performance of hematoma shape, hematoma size, Glasgow coma scale (GCS score, and intracerebral hematoma (ICH score in predicting the 30-day mortality for ICH patients. To examine the influence of the estimation error of hematoma size on the prediction of 30-day mortality.This retrospective study, approved by a local institutional review board with written informed consent waived, recruited 106 patients diagnosed as ICH by non-enhanced computed tomography study. The hemorrhagic shape, hematoma size measured by computer-assisted volumetric analysis (CAVA and estimated by ABC/2 formula, ICH score and GCS score was examined. The predicting performance of 30-day mortality of the aforementioned variables was evaluated. Statistical analysis was performed using Kolmogorov-Smirnov tests, paired t test, nonparametric test, linear regression analysis, and binary logistic regression. The receiver operating characteristics curves were plotted and areas under curve (AUC were calculated for 30-day mortality. A P value less than 0.05 was considered as statistically significant.The overall 30-day mortality rate was 15.1% of ICH patients. The hematoma shape, hematoma size, ICH score, and GCS score all significantly predict the 30-day mortality for ICH patients, with an AUC of 0.692 (P = 0.0018, 0.715 (P = 0.0008 (by ABC/2 to 0.738 (P = 0.0002 (by CAVA, 0.877 (P<0.0001 (by ABC/2 to 0.882 (P<0.0001 (by CAVA, and 0.912 (P<0.0001, respectively.Our study shows that hematoma shape, hematoma size, ICH scores and GCS score all significantly predict the 30-day mortality in an increasing order of AUC. The effect of overestimation of hematoma size by ABC/2 formula in predicting the 30-day mortality could be remedied by using ICH score.

 4. Hematoma Shape, Hematoma Size, Glasgow Coma Scale Score and ICH Score: Which Predicts the 30-Day Mortality Better for Intracerebral Hematoma?

  Science.gov (United States)

  Wang, Chih-Wei; Liu, Yi-Jui; Lee, Yi-Hsiung; Hueng, Dueng-Yuan; Fan, Hueng-Chuen; Yang, Fu-Chi; Hsueh, Chun-Jen; Kao, Hung-Wen; Juan, Chun-Jung; Hsu, Hsian-He

  2014-01-01

  Purpose To investigate the performance of hematoma shape, hematoma size, Glasgow coma scale (GCS) score, and intracerebral hematoma (ICH) score in predicting the 30-day mortality for ICH patients. To examine the influence of the estimation error of hematoma size on the prediction of 30-day mortality. Materials and Methods This retrospective study, approved by a local institutional review board with written informed consent waived, recruited 106 patients diagnosed as ICH by non-enhanced computed tomography study. The hemorrhagic shape, hematoma size measured by computer-assisted volumetric analysis (CAVA) and estimated by ABC/2 formula, ICH score and GCS score was examined. The predicting performance of 30-day mortality of the aforementioned variables was evaluated. Statistical analysis was performed using Kolmogorov-Smirnov tests, paired t test, nonparametric test, linear regression analysis, and binary logistic regression. The receiver operating characteristics curves were plotted and areas under curve (AUC) were calculated for 30-day mortality. A P value less than 0.05 was considered as statistically significant. Results The overall 30-day mortality rate was 15.1% of ICH patients. The hematoma shape, hematoma size, ICH score, and GCS score all significantly predict the 30-day mortality for ICH patients, with an AUC of 0.692 (P = 0.0018), 0.715 (P = 0.0008) (by ABC/2) to 0.738 (P = 0.0002) (by CAVA), 0.877 (Phematoma shape, hematoma size, ICH scores and GCS score all significantly predict the 30-day mortality in an increasing order of AUC. The effect of overestimation of hematoma size by ABC/2 formula in predicting the 30-day mortality could be remedied by using ICH score. PMID:25029592

 5. Intracerebral hemorrhage (ICH) evaluation with a novel magnetic induction sensor: a preliminary study using the Chinese head model.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Ziyi; Liu, Peiguo; Zhou, Dongming; Zhang, Liang; Lei, Hengdong

  2014-01-01

  Biomedical magnetic induction measurement is a promising method for the detection of intracerebral hemorrhage (ICH), especially in China. Aiming at overcoming the problem of low sensitivity, a magnetic induction sensor is chosen to replace the conventional sensors. It uses a two-arm Archimedean spiral coil as the exciter and a circular coil as the receiver. In order to carry out high-fidelity simulations, the Chinese head model with real anatomical structure is introduced into this novel sensor for the first time. Simulations have been carried out upon early stage ICH measurements. By calculating the state sensitivity and time sensitivity of the perturbation phase of two types of sensors using the electromagnetic software, we conclude that the primary signal received can be largely reduced using the novel sensor, which could effectively increase the time and state sensitivity simultaneously.

 6. β -carotene effect the induction of the sister chromatid exchanges (ICH) by gamma radiation in mouse radiosensibilized osseous marrow cells In vivo

  International Nuclear Information System (INIS)

  Morales R, P.; Cruz V, V.L.

  1997-01-01

  The effect of β- carotene over the ICH radioinduction in radiosensibilized with BrdU osseous marrow cells of mouse was determined In vivo. The treatment with 50 μg β carotene per se induces a significant increment in the ICH frequency and the pre or post-treatment with the same dose causes an additive effect in the ICH frequency produced by 0.62 Gy of gamma radiation. This implies that β- carotene does not have radioprotective activity, under conditions which was developed this experiment. (Author)

 7. Influence of I-ching (Yijing, or The Book Of Changes) on Chinese medicine, philosophy and science.

  Science.gov (United States)

  Lu, Dominic P

  2013-01-01

  I-Ching or Yi-Jing ([see text] also known as The Book of Changes) is the earliest classic in China. It simply explained the formation of the universe and the relationship of man to the universe. Most, if not all, branches of various knowledge, including traditional Chinese medicine, can be traced back its origin to this Book in which Fu Shi ([see text] 2852 B.C.) theorized how the universe was formed, through his keen observation of environment and orbits of sun, moon and stars. He used symbols to represent his views. The essence of I-Ching is basically the expression and function of Yang symbolized as "--" (from ) and Yin symbolized "- -" (from --><--), and [see text] Yin and Yang as interaction and circulation of Yang and Yin. Both Yin and Yang were derived from the same origin, Tai-Chi. Fu Shi believed Yin and Yang were the two opposite background force and energy that make the universe as what it is. Yang and Yin manifest in great variety of phenomena such as mind and body, masculine and feminine, sun and moon, hot and cold, heaven and earth, positive and negative electricity etc. The entire theory of Chinese medicine is based on the theories of Yin and Yang as well as that of 5 Element Cycles which are also related to the orderly arrangement of 8 trigrams ([see text]) by King Wen ([see text]1099-1050 B.C.). The 5 Elements Theory explains the "check and balance" mechanism created by the background force of Yin and Yang Qi and illustrated the relationships that are either strengthened or weakened by "acting and controlling" among the 5 elements. I-Ching has exerted profound influences on some well- known European philosophers and scientists, notably Leibnitz and Hegel. Between I-Ching and modern cosmology and the physics of sub-atomic particles, there are some basic theories in common.

 8. Accelerated Stability Testing of a Clobetasol Propionate-Loaded Nanoemulsion as per ICH Guidelines.

  Science.gov (United States)

  Ali, Mohammad Sajid; Alam, Mohammad Sarfaraz; Alam, Nawazish; Anwer, Tarique; Safhi, Mohammed Mohsen A

  2013-01-01

  The physical and chemical degradation of drugs may result in altered therapeutic efficacy and even toxic effects. Therefore, the objective of this work was to study the stability of clobetasol propionate (CP) in a nanoemulsion. The nanoemulsion formulation containing CP was prepared by the spontaneous emulsification method. For the formulation of the nanoemulsion, Safsol, Tween 20, ethanol, and distilled water were used. The drug was incorporated into an oil phase in 0.05% w/v. The lipophilic nature of the drug led to the O/W nanoemulsion formulation. This was characterized by droplet size, pH, viscosity, conductivity, and refractive index. Stability studies were performed as per ICH guidelines for a period of three months. The shelf life of the nanoemulsion formulation was also determined after performing accelerated stability testing (40°C ± 2°C and 75% ± 5% RH). We also performed an intermediate stability study (30°C ± 2°C/65% RH ± 5% RH). It was found that the droplet size, conductivity, and refractive index were slightly increased, while the viscosity and pH slightly decreased at all storage conditions during the 3-month period. However, the changes in these parameters were not statistically significant (p≥0.05). The degradation (%) of the optimized nanoemulsion of CP was determined and the shelf life was found to be 2.18 years at room temperature. These studies confirmed that the physical and chemical stability of CP were enhanced in the nanoemulsion formulation.

 9. [Pediatric drug development: ICH harmonized tripartite guideline E11 within the United States of America, the European Union, and Japan].

  Science.gov (United States)

  Pflieger, M; Bertram, D

  2014-10-01

  To address the lack of appropriate pediatric drugs available on the global market, in 2000 the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) issued the ICH E11 guideline regarding the Clinical Investigation of Medicinal Products in the Pediatric Population. This guideline considerably changes the environment of drug development for children. It has been written specifically to harmonize, promote, and facilitate high-quality and ethical clinical research for children within the ICH regions, i.e., the United States of America (USA), the European Union (EU), and Japan. This article details the various regulations applicable in each ICH region following the publication of the guideline. The framework of rewards, incentives, and obligations for pharmaceutical companies established for the development of pediatric drugs are compared. It appears that the USA and the EU have both developed specific regulations for pediatric drug development while Japan has not. However, in Japan, pharmaceutical companies (PCs) are encouraged to develop pediatric drugs voluntarily, and they may be granted additional months of market exclusivity or the postponement of the drug re-examination deadline. In both the USA and the EU, regulations aimed to increase the number of clinical studies conducted in children, in order to ensure that the necessary data are generated, determining the conditions in which a drug may be authorized to treat the pediatric population. PCs are encouraged to develop pediatric assessment, including pediatric clinical trials, which is described in a pediatric plan submitted to the relevant authorities. A system of rewards for PCs submitting an application for marketing authorization containing pediatric use information has been put in place to cover the additional investment for testing drugs in children. Subject to conditions, these rewards consist in a 6-month extension of the patent or

 10. Combination of Intra-Hematomal Hypodensity on CT and BRAIN Scoring Improves Prediction of Hemorrhage Expansion in ICH.

  Science.gov (United States)

  VanDerWerf, Joshua; Kurowski, Donna; Siegler, James; Ganguly, Taneeta; Cucchiara, Brett

  2018-02-06

  Hematoma expansion (HE) occurs in 1/3 of ICH patients and is associated with poor outcome. Intra-hematomal hypodensity (IHH) on CT has been reported to predict HE, as has the "BRAIN" score. We sought to assess the predictive value of these markers alone and in combination. We performed a retrospective single-center study of ICH patients with CT IHH on initial CT. Two HE definitions were examined: > 6 ml and > 6 ml or > 33%. Multivariable logistic regression was used to determine the relationship between IHH and HE. Predictive value of the BRAIN score alone and integrated with IHH was assessed. In 122 included patients, median ICH volume was 13 ml, median time to CT 2.0 h; HE > 6 ml occurred in 31% and > 6 ml/> 33% in 43% of subjects. IHH were identified in 61% of patients with moderate inter-rater agreement (κ = 0.59). In multivariable analysis, IHH was associated with HE using > 6 ml definition (OR 8.3, 95% CI, 2.6-32.8, P  6 ml/> 33% definition (OR 1.9, 95% CI 0.84-4.3, P = 0.12). Rate of HE (> 6 ml) increased across increasing BRAIN score quartiles (Q1:11%, Q2:23%, Q3:43%, Q4:57%, P for trend  6 ml in patients with BRAIN score ≥ 10 and IHH was 55%, with either alone was 33%, and with neither was 3%. Combining IHH on non-contrast CT and a simple clinical BRAIN score is a potentially powerful way to predict those patients at very high and very low risk of HE.

 11. {beta} -carotene effect the induction of the sister chromatid exchanges (ICH) by gamma radiation in mouse radiosensibilized osseous marrow cells In vivo; Efecto del {beta}- caroteno la induccion de intercambios en las cromatidas hermanas (ICH) por radiacion gamma en celulas radiosensibilizadas de la medula osea de raton In vivo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morales R, P.; Cruz V, V.L. [Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, A.P. 18-1027, 11801 Mexico D.F. (Mexico). Dept. de Biologia

  1997-07-01

  The effect of {beta}- carotene over the ICH radioinduction in radiosensibilized with BrdU osseous marrow cells of mouse was determined In vivo. The treatment with 50 {mu}g {beta} carotene per se induces a significant increment in the ICH frequency and the pre or post-treatment with the same dose causes an additive effect in the ICH frequency produced by 0.62 Gy of gamma radiation. This implies that {beta}- carotene does not have radioprotective activity, under conditions which was developed this experiment. (Author)

 12. OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH I ICH REDUKCJI W ZLEWNI ZURBANIZOWANEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariusz BARSZCZ

  2016-03-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki zastosowania modelu SWMM do obliczenia przepływów o prawdopodobieństwach 50, 10, 2 i 1% w 8. przekrojach Potoku Służewieckiego na odcinku od km 0+000 do 6+576 oraz w 2. przekrojach Rowu Wolica. Zlewnia Potoku Służewieckiego jest zlokalizowana w południowej części Warszawy. Największe zagrożenie powodziowe występuje na odcinku Potoku Służewieckiego od km 0+000 do 3+875. Przepustowość koryta Potoku na tym odcinku kształtuje się na poziomie przepływu maksymalnego o prawdopodobieństwie 50%. Największe wartości przepływów w Potoku Służewieckim prognozowano w przekroju obliczeniowym numer V (km 4+267: Q50% = 13,863, Q10% = 23,019, Q2% = 28,825 i Q1% = 30,500 m3·s-1. Jedną z przyczyn występowania zagrożenia powodziowego w dolnym biegu Potoku Służewieckiego jest dopływ dużej ilości wód opadowych Rowem Wolica. Wartości przepływów w górnym odcinku Rowu Wolica (w przekroju VI zawierały się w granicach od 8,005 do 12,402 m3·s-1, w zależności od prawdopodobieństwa wystąpienia opadu obliczeniowego. W celu określenia możliwości redukcji przepływów w Rowie Wolica, przeprowadzono obliczenia w których uwzględniono zastosowanie kryzy na odcinku ujściowym kolektora do kanału otwartego. Zastosowanie kryzy w kolektorze pozwoli zredukować przepływy o prawdopodobieństwach 50, 10 i 2% odpowiednio o 61,0; 46,0 i 36,6%. Zastosowanie kryzy o stałej średnicy ϕ1,08 m, ustalonej dla przepływu o prawdopodobieństwie 2%, spowoduje znacznie mniejszą redukcję przepływów maksymalnych o prawdopodobieństwach 50 i 10%.

 13. Significance of the expression of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) in brain tissue of rat models of experimental intracerebral haemorrhage (ICH)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu Jiami; Liu Shengda

  2005-01-01

  Objective: To study the relationship between the brain tissue expression of MMP-9 and brain water content in rat models of experimental ICH. Methods: Rat models of ICH were prepared with intracerebral (caudate nuclei) injection of autologous noncoagulated blood (50 μl). Animals were sacrificed at 6h, 12h, 24h, 48h, 72h, 120h, lw, 2w and the MMP-9 expressions at the periphery of intracerebral hematoma were examined with immunohisto chemistry. The brain water content was also determined at the same time. Control models were prepared with intracerebral sham injection of normal saline. Results: (1) In the ICH models, the number of MMP-9 positive capillaries at the periphery of hematoma began to rise at 6h (vs that of sham group, P < 0.01 ) with peak at 48h, then gradually dropped. At lwk, the number was still significantly higher than that in the sham group (P <0.01 ). However, there were no expression at 2wk. (2) The brain water content in the ICH group was significantly increased at 12h (vs sham group, P < 0.05) with peak at 72h. At lwk, the brain water content was still significantly higher in the ICH group (P <0.01 ) but at 2wk, the brain water content was about the same in both groups. (3) Animals injected with different amounts of blood (30 μl, 50 μl, 100 μl) showed increased expression of MMP-9 along with the increase of dose (P<0.01). (4) The MMP-9 expression was positively correlated with the brain water content (r=0.8291, P<0.05). Conclusion: In the rat models, MMP-9 expression was activated after ICH. The increase paralleled that of the amount of haemorrhage and brain water content. It was postulated that MMP-9 enhanced development of brain edema through degrading of the blood brain barrier component substances. (authors)

 14. Wie viel muss ich wissen, um global handeln zu können? Verantwortung für Weltarmut und das Problem der epistemischen Überforderung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weber-Guskar Eva

  2015-12-01

  Full Text Available Was heißt es, sich in unserer globalisierten Welt als eine vollverantwortliche Person zu verstehen und zu verhalten? Einerseits scheint es richtig, dass wir global verantwortlich sind, d.h. dass wir auch gegen entferntes Leid etwas tun sollten; andererseits aber ist wegen vielfacher Überforderungsproblemen unklar ist, wie man diese Verantwortung tatsächlich übernehmen können soll – was wiederum dagegen spricht, dass wir diese Verantwortung berechtigtermaßen zuschreiben können. Um einen Aspekt dieses großen Themas zu behandeln, konzentriere ich mich in diesem Aufsatz auf den Anwendungsbereich von extremer Armut und argumentiere in folgenden Schritten. Zuerst spitze ich das Thema zu auf ein Problem, das Samuel Scheffler in diesem Zusammenhang konstatiert hat, nämlich einen Widerstreit zwischen dem, was Verantwortung unter den Bedingungen der Globalisierung bedeutet und dem, wie wir uns grundsätzlich als Handelnde zu verstehen gewohnt sind. Dann zeige ich erstens, dass dem Thema einer epistemischen Überforderung dabei entscheidendes Gewicht zugesprochen wird, zweitens jedoch, dass sich, genauer besehen, dieses Problem gar nicht in dieser Art stellt. Dafür schlage ich eine Analyse des Verantwortungsbegriffs vor, die es ermöglicht, Kriterien zu identifizieren, anhand derer gewisse Grenzen gezogen werden können, so dass die Zuschreibung der Verantwortung gerechtfertigt werden kann.

 15. The clinical epidemiology of spontaneous ICH in a sub-Sahara African country in the CT scan era: a neurosurgical in-hospital cross-sectional survey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amos Olufemi Adeleye

  2015-08-01

  Full Text Available Background There is paucity of data-driven scientific reports from sub-Saharan Africa on the burden of spontaneous intracerebral haemorrhage (sICH. We have maintained a prospective consecutive in-hospital data base of cases of sICH referred for neurosurgical intervention over a 5-year period. Methods This is a cross-sectional descriptive study of the clinical epidemiology and brain-CT characterization of sICH from the data base in this region in the current era. Results There were 63 subjects, 38 (60.3% males, aged 28 to 85 years, mean 55.7 (SD, 12.7, the modal age distribution being the sixth decade. Uncontrolled hypertension was the main predisposition in the study: present, premorbid, in 79% but uncontrolled in 88% of these known cases, and exhibited malignant derangements of blood pressure in more than half. The clinical ictus to in-hospital presentation was delayed, median 72 hours; was in severe clinical state in 70%; 57% was comatose, and was complicated with fever in 57% and respiratory morbidity also in 55.6%. The main clinical symptomatology was hemiparesis, headache, vomiting and aphasia. The sICH was supratentorial on brain CT in 85.7%, ganglionic in 50.8% and thalamic in 58.3% of the latter. The bleed had CT evidence of mass effect and intraventricular extension in more than half. Twenty three patients (36.5% underwent operative interventionsConclusions In this patient population, sICH is mainly ganglionic and thalamic in location with significant rate of associated IVH. In-hospital clinical presentation is delayed and in critical state, and, the bleeding is uncontrolled hypertension related in >95%.

 16. Dynamics of electron solvation in I(-)(CH3OH)n clusters (4 ≤ n ≤ 11).

  Science.gov (United States)

  Young, Ryan M; Yandell, Margaret A; Neumark, Daniel M

  2011-03-28

  The dynamics of electron solvation following excitation of the charge-transfer-to-solvent precursor state in iodide-doped methanol clusters, I(-)(CH(3)OH)(n = 4-11), are studied with time-resolved photoelectron imaging. This excitation produces a I···(CH(3)OH)(n)(-) cluster that is unstable with respect to electron autodetachment and whose autodetachment lifetime increases monotonically from ~800 fs to 85 ps as n increases from 4 to 11. The vertical detachment energy (VDE) and width of the excited state feature in the photoelectron spectrum show complex time dependence during the lifetime of this state. The VDE decreases over the first 100-400 fs, then rises exponentially to a maximum with a ~1 ps time constant, and finally decreases by as much as 180 meV with timescales of 3-20 ps. The early dynamics are associated with electron transfer from the iodide to the methanol cluster, while the longer-time changes in VDE are attributed to solvent reordering, possibly in conjunction with ejection of neutral iodine from the cluster. Changes in the observed width of the spectrum largely follow those of the VDEs; the dynamics of both are attributed to the major rearrangement of the solvent cluster during relaxation. The relaxation dynamics are interpreted as a reorientation of at least one methanol molecule and the disruption and formation of the solvent network in order to accommodate the excess charge.

 17. High heat flux testing of ITER ICH&CD antenna beryllium faraday screen bars mock-ups

  International Nuclear Information System (INIS)

  Courtois, X.; Meunier, L.; Kuznetsov, V.; Beaumont, B.; Lamalle, P.; Conchon, D.; Languille, P.

  2016-01-01

  Highlights: • ITER ICH&CD antenna beryllium faraday screen bars mock-ups were manufactured. • The mock-ups are submitted to high heat loads to test their heat exhaust capabilities. • The mock-ups withstand without damage the design limit load. • Lifetime is gradually reduced when the heat load is augmented beyond the design limit. • Thermal and mechanical behavior are reproducible, and coherent with the calculation. - Abstract: The Faraday Screen (FS) is the plasma facing component of ITER ion cyclotron heating antennas shielding. The requirement for the high heat exhaust, and the limitation of the temperatures to minimize strain and thus offer sufficient resistance to fatigue, imply the need for high conductivity materials and a high cooling flow rate. The FS bars are constructed by a hipping process involving beryllium tiles, a pure copper layer, a copper chrome zirconium alloy for the cooling channel and a stainless steel backing strip. Two FS bars small scale mock-ups were manufactured and tested under high heat flux. They endured 15,000 heating cycles without degradation under nominal heat flux, and revealed growing flaws when the heat flux was progressively augmented beyond. In this case, the ultrasonic test confirms a strong delamination of the Be tiles.

 18. Adherence of non-pharmaceutically sponsored oncology trial protocols to the International Conference on Harmonization (ICH) guidelines in an academic institution outside the ICH jurisdictions and the impact of IRB implementation on this adherence

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zeeneldin, A.A.

  2013-01-01

  Purpose: To assess adherence of non-pharmaceutically sponsored trials (non-PSTs) to ICH protocol structure guidelines and to estimate the effect of implementing Institutional Review Boards (IRB) review on this adherence. Methods: This is a retrospective exploratory study where 60 non-PST clinical trial protocols (CTPs) were reviewed and halved to IRB-reviewed CTPs (IRCTPs) and non-lRB-reviewed CTPs (non-lRCTPs). Adherence score (AS) was calculated as the number of fulfilled items or sub-items divided by their total number. Results: Three adherence patterns were encountered: (1) items consistently present in both groups e.g. general and background information, objectives, inclusion criteria and intervention details, (2) items consistently absent in both groups and included contact information of investigators and trial sites, product accountability, randomization codes management, interim analyses and many other statistical aspects, and (3) items variably present in both groups where the effect of IRB was verifiable. Trial site details, potential benefits, discontinuation and exclusion criteria, and follow up for adverse events were more encountered in IRCTPs than non-IRCTPs. Withdrawal criteria monitoring of treatment compliance showed a reverse pattern (p < 0.05 for all). The total AS, administrative AS and ethics AS for IRCTPs was 43%, 22% and 70% compared to 38%, 16% and 33% for non-IRCTPs (p < 0.003, <0.001, 0.004), respectively. The scientific AS was 54% for both groups (p = 0.87). Conclusions: IRB-implementation at NCl-Egypt improved ethical and administrative sections of academic protocols. However, this improvement is modest and needs further actions including adoption of protocol templates. Scientific sections were as good after IRB-implementation as they were before that

 19. Marketingová situační analýza BK Lions Jindřichův Hradec

  OpenAIRE

  Hron, Patrik

  2014-01-01

  The aim of this bachelor thesis is to carry out an analysis of each part of marketing mix and the environment in which the BK Lions Jindřichův Hradec basketball club is situated. Suitable and applicable recommendations are suggested to make the marketing mix more effective based on analysis of marketing situation. The first part is focused on describing the marketing mix and marketing situational analysis at a theoretical level. The practical part describes particular marketing tools which ar...

 20. Do I still want to take this? Soll ich das wirklich schlucken? Uncertainty avoidance in English and German PILs - a contrastive study

  OpenAIRE

  Verplaetse, Heidi; Wermuth, Cornelia

  2013-01-01

  Do I still want to take this? Soll ich das wirklich schlucken? Uncertainty avoidance in English and German PILs - a contrastive study Aim and focus The current study aims to compare the linguistic means used in German and English patient information leaflets (PILs) for patients’ understanding and behaviour concerning medicine intake. We focus on the expression of uncertainty avoidance. Background Three studies and a European guideline lie at the basis of the current study. ...

 1. Podatność osiedli wielkopłytowych z drugiej połowy XX wieku we Wrocławiu na procesy rewitalizacyjne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert Masztalski

  2018-04-01

  Full Text Available W artykule prezentowana jest problematyka przekształceń wielkopłytowych osiedli z drugiej połowy XX wieku, wobec współczesnych potrzeb ich kompleksowej odnowy. Autorzy prezentują na wybranych przykładach, analizę urbanistyczną funkcjonujących kilkadziesiąt lat osiedli. Ulegają one stopniowej degradacji, zużyciu technicznemu, a ich zagospodarowanie przestrzenne odbiega od oczekiwań mieszkańców, zwłaszcza w dobie zmiany modelu społecznego. Analityczne podejście do problemu pozwoli ukazać stan zjawiska oraz predyspozycje, lub ich brak, do przekształceń w ramach działań rewitalizacyjnych.

 2. Relacje pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym pracownika i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylwia Sysko-Romańczuk

  2011-02-01

  Full Text Available In business there is an increasing conflict between the social role of a family member, who strives for satisfying needs of close relatives, and the role of an employee, who is strongly engaged in accomplishing his professional goals. Only outwardly the problem of work-life balance is not connected with functioning of the companies. The possibility of having a balanced life (work and family is highly assessed by specialist and young talents. The employees are less likely to agree that requirements connected with work are more important than individual and family needs.

 3. Peniaze ako zdroj šťastia v našich životoch? (Is Money a Source of Happiness in our lives?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Otakar Horák

  2013-06-01

  Full Text Available This paper begins by referring to the research which distinguishes two different aspects of subjective well-being, namely 1. experiences of happiness – measured by frequency and intensity of joy, stress, anger, worry and sadness we experience at a certain moment and 2. life satisfaction. Survey shows that beyond an annual household income of $75 000 there is no increase in the experiences of happiness. The paper then refers to the psychological mechanisms and factors – namely hedonic adaptation, social comparison and stress as a result of a raise – that lower the capacity of money to buy us the experiences of happiness. Not only we get quickly used to the things we buy, money also puts us into stressful situations and makes us build barriers between people. The paper then specifies strategies of economic decision-making that contribute to the maximization of happiness, such as purchase of the experiences instead of the things, interrupted and postponed consumption, or prosocial spending. The research indicates that prosocial spending has higher causal impact on promoting happiness than personal spending. As a matter of fact, this phenomenon is not culturally limited to the West. Concluding assertion – expressed only in the form of hypothesis – says that prosocial spending which is a form of prosocial behavior strengthens – through production of happiness – mutual relations in the society (cooperation.

 4. Relacje pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym pracownika i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

  OpenAIRE

  Sylwia Sysko-Romańczuk

  2011-01-01

  In business there is an increasing conflict between the social role of a family member, who strives for satisfying needs of close relatives, and the role of an employee, who is strongly engaged in accomplishing his professional goals. Only outwardly the problem of work-life balance is not connected with functioning of the companies. The possibility of having a balanced life (work and family) is highly assessed by specialist and young talents. The employees are less likely to agree that requir...

 5. A comparative study of ICH validated novel spectrophotometric techniques for resolving completely overlapping spectra of quaternary mixtures

  Science.gov (United States)

  Ali, Nouruddin W.; Abdelwahab, Nada S.; Abdelkawy, M.; Emam, Aml A.

  2016-02-01

  A pharmaceutically marketed mixture of Yohimbine, Alpha-tocopheryl acetate, Niacin, and Caffeine co-formulated as a promising therapy for erectile dysfunction. Simultaneous determination of the aforementioned pharmaceutical formulation without prior separation steps was applied using mean centering of ratio spectra and triple divisor spectrophotometric methods. Mean centering of ratio spectra method depended on using the mean centered ratio spectra in three successive steps which eliminated the derivative steps and so the signal to noise ratio was improved. The absorption spectra of the prepared solutions were measured in the wavelength range of 215-300 nm in the concentration ranges of 1-15, 3-15, 1-20, and 3-15 μg mL- 1 for Yohimbine, Alpha-tocopheryl acetate, Niacin, and Caffeine, respectively. The amplitudes of the mean centered third ratio spectra were measured at 250 nm and 268 nm for Yohimbine and Alpha-tocopheryl acetate, respectively and at peak to peak 272-273 and 262-263 nm for Niacin and Caffeine, respectively. In triple divisor method each drug in the quaternary mixture was determined by dividing the spectrum of the quaternary mixture by a standard spectrum of a mixture containing equal concentrations of the other three drugs. First derivative of these ratio spectra was obtained where determination could be achieved without any interference from the other three drugs. Amplitudes of 1-15, 3-15, 1-15, and 3-15 μg mL- 1 were used for selective determination of Yohimbine, Alpha-tocopheryl acetate, Niacin, and Caffeine, respectively. Laboratory prepared mixtures were analyzed by the developed novel methods to investigate their selectivity also, Super Act® capsules were successfully analyzed to ensure absence of interference from additives. The developed methods were validated according to the ICH guidelines. The proposed methods were statistically compared with each other and with the reported methods; using student t-test, F-test, and one way ANOVA

 6. A multi-site comparison of in vivo safety pharmacology studies conducted to support ICH S7A & B regulatory submissions.

  Science.gov (United States)

  Ewart, Lorna; Milne, Aileen; Adkins, Debbie; Benjamin, Amanda; Bialecki, Russell; Chen, Yafei; Ericsson, Ann-Christin; Gardner, Stacey; Grant, Claire; Lengel, David; Lindgren, Silvana; Lowing, Sarah; Marks, Louise; Moors, Jackie; Oldman, Karen; Pietras, Mark; Prior, Helen; Punton, James; Redfern, Will S; Salmond, Ross; Skinner, Matt; Some, Margareta; Stanton, Andrea; Swedberg, Michael; Finch, John; Valentin, Jean-Pierre

  2013-01-01

  Parts A and B of the ICH S7 guidelines on safety pharmacology describe the in vivo studies that must be conducted prior to first time in man administration of any new pharmaceutical. ICH S7A requires a consideration of the sensitivity and reproducibility of the test systems used. This could encompass maintaining a dataset of historical pre-dose values, power analyses, as well as a demonstration of acceptable model sensitivity and robust pharmacological validation. During the process of outsourcing safety pharmacology studies to Charles River Laboratories, AstraZeneca set out to ensure that models were performed identically in each facility and saw this as an opportunity to review the inter-laboratory variability of these essential models. The five in vivo studies outsourced were the conscious dog telemetry model for cardiovascular assessment, the rat whole body plethysmography model for respiratory assessment, the rat modified Irwin screen for central nervous system assessment, the rat charcoal meal study for gastrointestinal assessment and the rat metabolic cage study for assessment of renal function. Each study was validated with known reference compounds and data were compared across facilities. Statistical power was also calculated for each model. The results obtained indicated that each of the studies could be performed with comparable statistical power and could achieve a similar outcome, independent of facility. The consistency of results obtained from these models across multiple facilities was high thus providing confidence that the models can be run in different facilities and maintain compliance with ICH S7A and B. Copyright © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

 7. Patient Experience Assessment is a Requisite for Quality Evaluation: A Discussion of the In-Center Hemodialysis Consumer Assessment of Health Care Providers and Systems (ICH CAHPS) Survey.

  Science.gov (United States)

  Cavanaugh, Kerri L

  2016-01-01

  Patient experience surveys provide a critical and unique perspective on the quality of patient-centered healthcare delivery. These surveys provide a mechanism to systematically express patients' voice on topics valued by patients to make decisions about choices in care. They also provide an assessment to healthcare organizations about their service that cannot be obtained from any other source. Regulatory agencies have mandated the assessment of patients' experience as part of healthcare value based purchasing programs and weighted the results to account for up to 30% of the total scoring. This is a testimony to the accepted importance of this metric as a fundamental assessment of quality. After more than a decade of rigorous research, there is a significant body of growing evidence supporting specifically the validity and use of the Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CAHPS) surveys, including a version specific to in-center hemodialysis (ICH CAHPS). This review will focus on the ICH CAHPS survey including a review of its development, content, administration, and also a discussion of common criticisms. Although it is suggested that the survey assesses activities and experiences that are not modifiable by the healthcare organization (or the dialysis facility in our case) emerging evidence suggests otherwise. Dialysis providers have an exclusive opportunity to lead the advancement of understanding the implications and serviceability of the evaluation of the patient experience in health care. © 2016 Wiley Periodicals, Inc.

 8. Debata o památkové péči v 60. letech 20. století. Ivo Loos, Jindřich Malátek a Transgas

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Švácha, Rostislav

  2017-01-01

  Roč. 77, č. 4 (2017), s. 361-372 ISSN 1210-5538 Institutional support: RVO:68378033 Keywords : Jindřich Malátek * Ivo Loos * postwar architecture * theory of architecture and heritage care * Transgas Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 9. Karel Kramář a Jindřich G. Maštálka. "Tys' nebyl přítelem heroických rozhodnutí..."

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bílek, Jan

  2009-01-01

  Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 177-199 ISSN 1210-6860. [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007] Institutional research plan: CEZ:AV0Z70900502 Keywords : Kramář, Karel * Maštálka, Jindřich Gustav Subject RIV: AB - History

 10. ‘Wo soll ich hinfliehen vor diesem Mensch?’: Een luisteroefening in Ludwig Hofacker (1797−1828

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Kommers

  2013-09-01

  Full Text Available De aanwezigheid van de levende God in preken kunnen wij niet terzijde stellen of verontachtzamen. Waar dit wel gebeurt, daar wordt verkondiging een voordracht, zonder de volmacht. Orthodoxie komt in ademnood wanneer exegese en dogmatiek opgaan in een aantal meningen en waarbij het getuigenis van de Bijbel op de achtergrond komt. Ludwig Hofacker (1798–18281 was een prediker die in bijbelonderzoek en prediking zijn oor te luisteren legde aan de Bron. Het Woord van God was voor hem hét homiletisch magazijn. Dat nu nog steeds, in de 21e eeuw, zijn preken gelezen worden, geeft aan dat zijn erfenis een opmerkelijke is. Hij pakte het probleem van de geestelijke dorheid op in een tijd gekenmerkt door het opkomend klimaat van het humanistisch rationalisme. Hofackers prediking geeft weer waar het werkelijk om gaat: Christus alleen. Deze preken laten ook de prediker zelf zien. Zijn stem roept op wat de Reformatie zo na aan het hart lag, en de cadenzen van het sola gratia, sola Scriptura, en het sola fide zijn in elke preek te horen. Het religieuze eigene van Hofacker sluit grote missionaire bewogenheid in. In sermons we cannot disregard the presence of the living God, otherwise preaching will become a performance, without divine authority. Orthodoxy will be gasping for breath when exegesis and dogmatic theology are wholly absorbed in a number of opinions, causing biblical testimony to recede into the background. Ludwig Hofacker (1798–1828, was a preacher who in Bible study and preaching put his ears to the Fountain. The Word of God was his sole homiletic storehouse. Today, in our 21st century, his sermons are still being read. This indicates that he left us a remarkable body of work. He tackled the problem of spiritual dearth in a time of emerging humanistic rationalism. Hofacker’s preaching reflected his core belief: Christ only. His sermons also reflect the preacher himself. His voice clearly recalls what was held so dear in the Reformation, and

 11. Study and ICH validation of a reverse-phase liquid chromatographic method for the quantification of the intact monoclonal antibody cetuximab

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Martínez-Ortega

  2016-04-01

  Full Text Available Cetuximab (CTX is a potent chimeric mouse/human monoclonal antibody (mAb approved worldwide for treatment of metastatic colorectal cancer. Among the various biological and physical analyses performed for full study on this biopharmaceutic, the determination of the concentration preparations throughout manufacturing and subsequent handling in hospital is particularly relevant. In the present work, the study and validation of a method for quantifying intact CTX by reverse-phase high-performance liquid chromatography with diode array detection ((RPHPLC/DAD is presented. With that end, we checked the performance of a chromatographic method for quantifying CTX and conducted a study to validate the method as stability-indicating in accordance with the International Conference on Harmonization guidelines (ICH for biotechnological drugs; therefore, we evaluated linearity, accuracy, precision, detection and quantification limits, robustness and system suitability. The specificity of the method and the robustness of the mAb formulation against external stress factors were estimated by comprehensive chromatographic analysis by subjecting CTX to several informative stress conditions. As demonstrated, the method is rapid, accurate, and reproducible for CTX quantification. It was also successfully used to quantify CTX in a long-term stability study performed under hospital conditions.

 12. Calcite raft geochemistry as a hydrological proxy for Holocene aquifer conditions in Hoyo Negro and Ich Balam (Sac Actun Cave System), Quintana Roo, Mexico

  Science.gov (United States)

  Kovacs, Shawn E.; Reinhardt, Eduard G.; Chatters, James C.; Rissolo, Dominique; Schwarcz, Henry P.; Collins, Shawn V.; Kim, Sang-Tae; Nava Blank, Alberto; Luna Erreguerena, Pilar

  2017-11-01

  Two cores from calcite rafts deposits located in Cenote Ich Balam and Hoyo Negro were dated and analyzed for 87Sr/86Sr, δ18O, δ13C, Sr/Ca and Cl/Ca. The geochemical records show changing aquifer salinity spanning the last ∼ 8.5 cal kyrs BP and interrelationships with Holocene climate trends (wet and dry periods). During the wet mid-Holocene, the salinity of the meteoric Water Mass (WM; at 7.8-8.3 cal kyrs BP) was relatively high at 1.5-2.7 ppt and then became less saline (1.0-1.5 ppt) during the last ∼ 7000 yrs as climate became progressively drier. High salinity of the meteoric WM during the wet mid-Holocene is attributed to increased turbulent mixing between the meteoric and underlying marine WM. Increased precipitation, in terms of amount, frequency, and intensity (e.g. hurricanes) causes higher flow of meteoric water towards the coast and mixing at the halocline, a phenomenon recorded with recent instrumental monitoring of the aquifer. Conversely, during dry periods reduced precipitation and flow in the meteoric WM would result in lower salinity. Karst properties and Holocene sea-level rise also seem to have an effect on the aquifer. When the regionally extensive network of shallow cave passages (∼ 10-12 m water depth) are flooded at ∼ 8000 cal yrs BP, there is a rapid shift in salinity. This study demonstrates that calcite raft deposits can be used as paleo-environmental recorders documenting the effects of sea level and climate change on aquifer condition.

 13. Motywy wędrówki dusz i dybuka w kulturze żydowskiej i ich współczesna realizacja w twórczości Jony Wolach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Piątek

  2016-06-01

  Full Text Available Motifs of transmigration of souls and dybbuk in Jewish culture and their contemporary implementation in the works by Yona Wollach This article describes two concepts important for Jewish mysticism – dybbuk and the transmigration of soul, and goes on to present their contemporary usage in the works by Yona Wollach. The concept of the transmigration of souls (in Hebrew: gilgul neshamot describes a situation whereby the soul of a dead person returns to the this world and occupies a new body. In the case of the dybbuk (in Hebrew: dibuk, on the other hand, the body of a living person, who has his or her own soul, is possessed by the spirit of a dead person. The concepts of reincarnation and dybbuk played an important role not only in religious tradition but also in folklore and popular and high culture. Both became the focus of a number of artworks. The article presents fragments of the poems of the Israeli poet Yona Wollach (1944–1985, in which she describes psychological states similar to transmigration of souls and being captured by a dybbuk. The article aims to show that these poetic images are in close connection with Wollach`s concept of the human psyche.   Motywy wędrówki dusz i dybuka w kulturze żydowskiej i ich współczesna realizacja w twórczości Jony Wolach Artykuł przybliża dwa ważne pojęcia mistyki żydowskiej – dybuka i wędrówki dusz, a następnie ukazuje współczesne nawiązanie do nich w twórczości Jony Wolach. Pod pojęciem wędrówki dusz (hebr. gilgul neszamot rozumie się sytuację, w której dusza zmarłego wraca do świata doczesnego i zamieszkuje w nowym ciele. Natomiast w przypadku dybuka (hebr. dibuk dochodzi do zawładnięcia ciałem żywego człowieka, posiadającego już jedną duszę, przez ducha zmarłej wcześniej osoby. Pojęcia wędrówki dusz i dybuka odgrywały istotną rolę nie tylko w tradycji religijnej, ale i w folklorze oraz kulturze popularnej i wysokiej, stając się tematem wielu dzie

 14. Identyfikacja wielokryterialnego modelu istotności pompowni melioracyjnych na terenie Polski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Sałabun

  2015-09-01

  Full Text Available Niniejsza praca omawia istotny problem związany z klasyfikacją i właściwym zdefiniowaniem wielkości pompowni melioracyjnych. Podstawowa definicja wielkości jest bardzo szeroka, zatem ze względu na liczbę objaśniających ją parametrów wymaga precyzyjnego uściślenia. W dotychczasowych ocenach rozmiarów pompowni melioracyjnych posługiwano się na ogół wrażeniami osobistymi opartymi na subiektywnym odczuciu, które z kolei jest oparte na nieznanej liczbie parametrów. Pojawiające się przy tym trudności z określeniem przynależności obiektów do danej grupy wielkości wynikały głównie z luk informacyjnych dotyczących właściwej granicy podziału pomiędzy poszczególnymi grupami. W niniejszej pracy, do klasyfikacji i podziału pompowni według ich wielkości zastosowano takie ich parametry jak: moc nominalna pompowni P w kW, wydajność całkowita Q w m3 · s oraz zasięg oddziaływania pompowni Fp w ha, dla 270 losowo wybranych obiektów melioracyjnych w Polsce. Do rozwiązania problemu wykorzystano jedną z wielokryterialnych metod podejmowania decyzji (MCDM, opartą na mechanizmach logiki rozmytej, noszącą nazwę metody obiektów charakterystycznych (COMET.

 15. Not In-Service Railway Arched Bridges and Their Future/ Nieużytkowane Kolejowe Mosty Sklepione I Ich Przyszłość

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juszczyk Artur

  2015-06-01

  Full Text Available Na przełomie XIX i XX wieku na terenie dzisiejszej Polski zachodniej i północnej bardzo intensywnie rozwijana była infrastruktura kolejowa. W efekcie tych działań powstała sieć dróg żelaznych o dużym zagęszczeniu. Pod koniec lat 80-tych ubiegłego stulecia wiele z tych linii było stopniowo zamykanych. Na skutek tych przemian wiele linii oraz obiektów z nimi związanych, w tym obiekty mostowe, zostały pozostawione niekorzystnemu działaniu czasu.

 16. Načrtovan porod na domu

  OpenAIRE

  Todorović, Tamara; Takač, Iztok

  2017-01-01

  Izhodišča: Porod na domu je sicer star toliko kot človeštvo, pa vendar v veliki večini srednje in visoko razvitih držav prevladuje mnenje, da so zaradi nepredvidljivosti zapletov porodnišnice najbolj varno okolje za rojevanje. Kljub temu obstaja peščica držav, v katerih je porod na domu integriran v sistem zdravstvenega varstva (npr. Nizozemska, Velika Britanija, Kanada). Pri porodih na domu ločimo nenačrtovane in načrtovane porode na domu, slednje pa lahko nadalje razdelimo še na porode s sp...

 17. Łęczyckie wiatraki – inicjatywy konserwatorskie z lat 2006-2017 na przykładzie „Zagrody Młynarskiej” w Uniejowie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filip Tomaszewski

  2018-04-01

  Full Text Available Zabytkowe wiatraki stanowią istotny składnik krajobrazu kulturowego ziemi łęczyckiej. Artykuł przedstawia inicjatywy mające na celu zachowanie i utrwalenie w krajobrazie tych niezwykłych zabytków architektury drewnianej, ze szczególnym uwzględnieniem budowy t.zw. „Zagrody Młynarskiej” w Uniejowie. Zły stan zachowania większości z zachowanych do dzisiaj łęczyckich wiatraków determinował (i determinuje nadal szeroki i zróżnicowany zakres podjętych działań konserwatorskich. Poza realizacją „Zagrody Młynarskiej” obejmował on budowę skansenu „Łęczycka Zagroda Chłopska” w Kwiatkówku, podjętą przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi oraz zachowawcze remonty in situ wiatraków w Solcy Wielkiej i Rdutowie Nowym. Relokacja zabytkowych wiatraków stwarza możliwość przywrócenia ich do sprawności technicznej, jednak kosztem wymiany znacznego procenta ich oryginalnej substancji. Artykuł omawia stopień autentyczności, jaki udało się uzyskać w konserwowanych obiektach, zakres ingerencji w ich pierwotną strukturę, rolę wiatraków w kształtowaniu krajobrazu kulturowego, a także zagadnienia związane z wyposażeniem technicznym młynów oraz problemy związane z utrzymaniem ich w ruchu.

 18. Prorocké gesto Holečkových Našich a jeho reflexe v kulturní paměti jižních Čech

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hrdina, Martin

  2018-01-01

  Roč. 66, č. 1 (2018), s. 70-92 ISSN 0009-0468 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-11309S Institutional support: RVO:68378068 Keywords : Josef Holeček * purpose novel * agrarian reform * Petr Chelčický * Jesus Christ * Kubata Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision OBOR OECD: Specific literatures

 19. Wpływ zlodzenia na rzece Wkrze na jej zasoby energetyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Bajkowski

  2014-12-01

  Full Text Available Zasoby energii wodnej są zróżnicowane obszarowo oraz ulegają zmianom okresowym. Zależą one od naturalnych lub regulowanych przepływów i stanów oraz czynników powodujących ich okresowe zmiany, zarastania i zlodzenia koryta. Podstawowym problemem związanym z pracą elektrowni wodnych w okresie zimowym jest tworzenie się form lodowych ograniczających dopływ wody do wlotów ujęć. Początek okresu zlodzenia zależy od czynników meteorologicznych, temperatur powietrza, opadów śniegu, związanych z eksploatacją obiektów wodnych, temperatury zrzutów wody i stosowania pływających przegród w miejscach, gdzie woda ma najmniejszą prędkość. W artykule przedstawiono analizę podstawowych parametrów wykorzystywanych w ocenie zasobów energetycznych rzek. Do określania form i okresów występowania zjawisk lodowych wykorzystano historyczne dane hydrologiczne, a współczynniki redukcji zimowej ustalono, analizując stany i przepływy. Współczynnik redukcji zimowej obliczono na podstawie krzywych przepustowości koryta rzeki odnosząc przepływy dla okresu zimowego do uzyskanych z krzywej podstawowej. Analizy obejmują przekrój Cieksyn na rzece Wkrze, w którym wystąpiło zlodzenie powodujące zmiany głównych krzywych hydroenergetycznych.

 20. On-site test of filters in nuclear facilities using radioactive sodium chloride (24Na)-aerosol and methyl iodide (131I)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Heidam, N.Z.; Hansen, K.A.; Fenger, J.; Flyger, H.; Hedemann Jensen, P.

  1986-02-01

  The nuclar facilities at Risoe National Laboratory are equipped with high-efficiency filters to protect the environment from routine or accidental releases of radioactive material. The filter efficiency must be tested regularly and a method for on-site control is described. It is based on injection of a radioactive sample in the filter duct, followed by sampling before and after the filter. HEPA-filters are tested with a 24 NaCl-aerosol and charcoal filters with 131 ICH 3 . Normally samples of 1 mCi are used. Penetrations (1 - efficiency) can be determined with a relative uncertainty of 10-15%. (author)

 1. „Skrwawione ziemie” Timothy Snydera. Krytyczne uwagi na temat konstrukcji krajobrazu historycznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jürgen Zarusky

  2012-12-01

  Full Text Available Timothy Snyder’s "Bloodlands". Critical comments on the construction of historical landscape Jürgen Zarusky's text is an extensive deconstruction of Timothy Snyder's narration presented in Bloodlands. The narration is based on the assumption, that both regimes – Nazi and Soviet – and their extermination practicies were similar. In Bloodlands Stalin's crimes are presented as a form of ethnic extermination. Thus Snyder suggested ideological kinship between both dictators without analysing specific ideologies. Although the author specifies the differences between these two ideologies he does not ask about their significance to the enemy image and extermination practicies. Snyder's narration concentrates excessively on Poland – as the core of “bloodlands”. In the closing chapter of the book Poles are depicted as the actual martyrs of “bloodlands” in Poland, as well as on the territory of the Soviet Union. Yet up to this day there are ethinc gorups – like Sinti and Romany -  who have to fight for the recognition of their tragic experiences as the victims of crimes commited by German authorities. The author also does not mention about the victims of the agressive wars against the Soviet Union. Thus the point of Bloodlands is not to present all the victims of totalitarianism and the war, all the victims from “bloodlands”, but to present only the victims selected by the author.   „Skrwawione ziemie” Timothy Snydera. Krytyczne uwagi na temat konstrukcji krajobrazu historycznego Tekst Jürgen Zarusky'ego to obszerna dekonstrukcja narracji Timothy Snydera zaprezentowanej w książce Skrwawione ziemie. Zasadza się ona na założeniu, że oba reżimy - niemiecki i radziecki - oraz ich praktyki eksterminacyjne były bardzo do siebie zbliżone. W książce przedstawiono stalinowskie zbrodnie masowe jako formę etnicznej eksterminacji. W ten sposób Snyder zasugerował ideologiczne pokrewieństwo między obu dyktatorami, nie

 2. Impact of globalization under the ICH guidelines on the conduct of reproductive toxicity studies--report on current status in Japan, Europe and the U.S. by questionnaire survey.

  Science.gov (United States)

  Mineshima, Hiroshi; Endo, Yoshihiko; Ogasawara, Hiroyuki; Nishigaki, Keiji; Numa, Toshiaki; Hirano, Fumiya; Matsuzawa, Toshiaki

  2004-08-01

  We surveyed interpretation of the ICH guidelines concerning reproductive toxicology. Valid responses were obtained from Japan (JPN), Europe (EUR) and the U.S. The results obtained were compared to those at the time of a previous survey targeted at JPN facilities in 1995-1996 as well as compared among all three regions. Compared to the previous survey in Japan, the number of facilities performing toxicokinetics (TK) in rats has slightly increased. This result was considered to represent changes of attitude toward TK in reproductive toxicity studies. Differences in interpretation of the guidelines between JPN, EUR and the US were widely seen. Clear differences were noted in sperm examinations, postnatal tests, fetal examinations, some examinations for F1 animals after culling and TK. Researchers in the West seemed to be interpreting the ICH guidelines more flexibly from the scientific point of view. JPN researchers appeared to interpret the guidelines, including notes, as rigid requirements. Most of the parts which produced different interpretations were the notes in the guidelines. The force of mention in the notes should be defined in the future. In addition, there were doubts about some parts, including notes, which had been found to have become unsuitable for the implementation of studies because of scientific progress or from long experience in using the guidelines. Therefore, updates of the guidelines may be needed in the future as well as the remedy of interpretation by JPN researchers. In JPN, the number of reproductive toxicity studies has decreased. The scanty experience in JPN therefore raises apprehension of appropriate selection and stagnating development of methodology, and might hinder the maintenance of the guidelines. In the future, the cooperation of CROs as well as global collaboration will be essential not only to scientific developments of reproductive toxicology but also updates of the guidelines.

 3. Koncepcje Édouarda Séguina i ich znaczenie dla rozwoju pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie

  OpenAIRE

  Fetzki, Tomasz

  2011-01-01

  Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Historii Wychowania Praca ma charakter interdyscyplinarny, historyczno – pedagogiczny. Jej celem była próba stworzenia pierwszej w języku polskim monografii Édouarda Séguina – twórcy pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie, zawierającej w miarę pełną biografię Édouarda Séguina, ukazującą jego postać wielowymiarowo, na tle różnych prądów naukowych i społecznych epoki, w której żył, jak też prezentującej w sposób w miarę całościowy oryginalność j...

 4. Wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych a stateczność skarp składowisk

  OpenAIRE

  Tymoteusz Zydroń; Mariusz Cholewa; Piotr Demczuk

  2015-01-01

  W pierwszej części pracy dokonano analizy literatury tematycznej dotyczącej parametrów charakteryzujących wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych. Wykazała ona, że odpady komunalne charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi warto­ściami kąta tarcia wewnętrznego i spójności, które zależą m.in. od ich struktury, stopnia rozkładu, metody badań, w tym zakresu odkształceń. Wpływ tych czynników na wytrzyma­łość na ścinanie odpadów jest często niejednoznaczny, co powoduje, że dobór...

 5. Migracja i edukacja: czy transnarodowe rodzicielstwo wpływa na osiągnięcia szkolne niemobilnych dzieci?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartłomiej Walczak

  2017-12-01

  Full Text Available W artykule została podjęta kwestia wpływu transnarodowej mobilności rodziców na osiągnięcia edukacyjne ich rezydentnych dzieci. Wyniki badań opisywanych w międzynarodowej literaturze nie są jednoznaczne, co wynika ze zróżnicowania wskaźników sukcesu edukacyjnego, specyfiki systemów edukacyjnych i struktury zmiennych niezależnych oraz pośredniczących uwzględnianych w analizach. Polskie badania opierają się niemal wyłącznie na nielosowych próbach nauczycieli i dyrektorów oraz nielicznych, regionalnych badaniach prowadzonych na próbach uczniów. W artykule wykorzystano dane zebrane w 2014 r. w ramach badania sondażowego przeprowadzonego na ogólnopolskiej losowej próbie 4169 uczniów w wieku 10–19 lat. Uzyskane wyniki wskazują na niekorzystny wpływ migracji pojedynczych rodziców (szczególnie matek w przypadku uczniów szkół podstawowych na wyniki oceniania wewnątrzszkolnego. W tej kategorii wieku wpływ jest porównywalny z dziedziczonym statusem wykształceniowym, lecz praktycznie zanika w starszych kohortach.

 6. The Application of Modern Techniques and Measurement Devices for Identification of Copper Ore Types and Their Properties / Wykorzystanie nowoczesnych technik i urządzeń pomiarowych do identyfikacji typów rud miedzi i ich właściwości

  Science.gov (United States)

  Krawczykowska, Aldona; Trybalski, Kazimierz; Krawczykowski, Damian

  2013-06-01

  minerałów miedzionośnych oraz rodzajem ich skupień i wpryśnięć. Niezwykle istotne jest właściwe rozpoznanie rudy pod względem petrograficzno-mineralogicznym. Znajomość właściwości przerabianej rudy pozwala na pełniejsze jej wykorzystanie poprzez właściwe prowadzenie i sterowanie procesami, dobór ich parametrów takich m.in. jak: czas mielenia, parametry klasyfikacji, rodzaj odczynników flotacyjnych, czas flotacji. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz mikroskopowych, analizy obrazów zdjęć skaningowych oraz procedury wykorzystania otrzymanych informacji do identyfikacji typów rud (zastosowanie sieci neuronowych do rozpoznawania składów litologicznych). W badaniach wykorzystano rudę miedzi, pochodzącą z jednego z zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Pobrane próbki rudy reprezentowały każdy z trzech typów litologicznych występujących w krajowych złożach: węglanową, łupkową oraz piaskowcową. Przeprowadzono ilościową analizę mineralogiczno-petrograficzną przy pomocy mikroskopu optycznego w świetle odbitym, a wyniki przedstawiono w tabelach 1 i 2. Wyniki te określają ilościowo stopień uwolnienia i zrosty dla jednego rodzaju minerału. Pokazano także przykładowe zdjęcia mikroskopowe zgładów poszczególnych typów litologicznych rud oraz próbek proszkowych tych typów (rys. 1 i 2). W kolejnym etapie badań wykorzystano skaningowy mikroskop elektronowy. Zdjęcia morfologii próbek uzyskane z mikroskopu elektronowego (obrazy SEM) były przedmiotem komputerowej analizy obrazu, umożliwiającej mikrostrukturalną klasyfikację ilościową typów rud. Analizowano wszystkie próbki poszczególnych typów litologicznych rudy miedzi: węglanowej, łupkowej i piaskowcowej oraz mieszanki tych typów w trzech klasach ziarnowych: 0÷45 μm, 45÷71 μm i 71÷100 μm. Celem przekształceń wykorzystanych w procedurze komputerowej analizy obrazu jest otrzymanie poprawnie posegmentowanego obrazu binarnego, kt

 7. Wpływ głęboszowania na zmiany właściwości fizyko-wodnych gleby płowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Bogdał

  2014-12-01

  Full Text Available Badania wpływu głęboszowania na właściwości fizyko-wodne zbitych gleb uprawnych wykonano na gruntach ornych w miejscowości Wojnowice, położonej na terenie powiatu raciborskiego w województwie śląskim. Podczas prac terenowych wykonano i opisano po jednej odkrywce glebowej na polu głęboszowanym i niegłęboszowanym. Z każdego poziomu genetycznego obu profili glebowych pobrano próby gleby o strukturze nienaruszonej i naruszonej. Przy obu odkrywkach w warstwie ornej i podornej pomierzono przepuszczalność gleby. W laboratorium oznaczono skład granulometryczny, wilgotność, zawartość próchnicy i charakterystyczne gęstości gleby oraz wyliczono porowatość ogólną. Analiza wyników badań wykazała, że głębokie spulchnianie gleb płowych powoduje zmniejszenie ich gęstości objętościowej oraz zwiększenie infiltracji i porowatości ogólnej. Stwierdzono również poprawę stosunków powietrzno-wodnych w profilu głęboszowanym – zwiększyła się tam zawartość powietrza glebowego, a zmniejszyło uwilgotnienie. Badania wykazały, że nawet po 20 miesiącach od wykonania zabiegów agromelioracyjnych ich wpływ na wykorzystanie potencjalnych zdolności retencyjnych gleby jest zauważalny, co w konsekwencji może prowadzić do łagodzenia skutków zjawisk ekstremalnych –susz i powodzi.

 8. Parametri za procena na kvalitetot na polietilenska i na polipropilenska ambalaza i na gumeni zatvoraci nameneti za farmacevtski preparati

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liljana Ugrinova

  2002-03-01

  Full Text Available Napraven e pregled na parametrite za procena na kvalitetot na polietilenska i na polipropilenska ambalaza i na gumeni zatvoraci nameneti za farmacevtski preparati. Za procena na kvalitetot na ispituvaniot materijal bea izvrseni fizicki, hemiski i bioloski ispituvanja spored postapkite dadeni vo Ph. Eur., DIN i spored DIN ISO standardite. Baranjata za kvalitet na ovoj vid ambalaza propisani spored Ph. Eur., DIN i DIN ISO standardite se razlikuvaat vo odnos na predvidenite parametri za fizicki, za hemiski i za bioloski ispituvanja. Isto taka, propisani se i razlicni granici na dozvoleno otstapuvanje na oddelni parametri.

 9. Wykorzystanie efficiency matrix w analizie zysku na pracownika (na przykładzie MŚP w sektorze informatycznym w Estonii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paavo Siimann

  2015-10-01

  Full Text Available Przedsiębiorstwa usługowe osiągają zyski dzięki wykorzystaniu zdolności i wiedzy pracowników. Stąd miara taka jak zysk na pracownika może być użyta w celu maksymalizacji wyników finansowych i wartości firmy. Artykuł obejmuje badanie z wykorzystaniem zmiennych: liczba pracowników, wysokość kapitału własnego, kapitału obcego, kosztów operacyjnych, przychodów netto ze sprzedaży oraz zysku przed opodatkowaniem w celu oszacowania ich wpływu na zmianę zysku na pracownika. Do próby badawczej wybrano małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora informatycznego łącznie i jako osobne grupy. Badanie objęło lata 2009–2013. Co więcej, artykuł wskazuje, że metoda efficiency matrix rozwijana od początku lat 60. w Rosji i Estonii do lat 90. ubiegłego wieku może być stosowana także obecnie. Badania wykazały, że marża brutto oraz wartość kapitału własnego wzrastały gwałtownie w analizowanym okresie. Zysk na pracownika był mniejszy w średnich firmach, a większy w przedsiębiorstwach małych, podczas gdy kapitał własny na pracownika, przychody netto ze sprzedaży w stosunku do kosztów operacyjnych oraz marża brutto były mniejsze w małych firmach.

 10. Proces nabycia przedsiębiorstwa na przykładzie transakcji Adidas-Salomon Group i Reebok Ltd.

  OpenAIRE

  Poparda, Katarzyna

  2011-01-01

  Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw stały się popularnym sposobem na poszerzenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw w branży producentów strojów, obuwia i sprzętu sportowego. Cel pracy obejmuje przedstawienie istoty fuzji i przejęć oraz metod ich analizy i oceny, a także analizę i ocenę przesłanek, elementów procesu integracji i rezultatów nabycia Reebok Ltd. przez Adidas-Salomon Group. W części empirycznej posłużono się metodyką SWOT i Pięciu Sił M.E. Portera. Źródła danych miały charakter...

 11. Ich spreche anders, aber das ist auch deutsch: línguas em conflito em uma escola rural localizada em zona de imigração no sul do Brasil Ich spreche anders, aber das ist auch deutsch: languages in conflict in a rural school located in an immigration area in the south of Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maristela Pereira Fritzen

  2008-12-01

  Full Text Available O bilingüismo/multilingüismo como fenômeno social ainda é pouco reconhecido no cenário brasileiro, apesar de o tema ter conquistado espaço na academia. Em termos gerais, considera-se o Brasil um país monolíngüe, onde se fala apenas o português brasileiro. Há, no entanto, vários contextos de línguas minoritárias (grupos indígenas, grupos de imigrantes, zonas de fronteira, comunidades de surdos em que o uso de várias línguas é a regra. Nesses contextos sociolingüisticamente complexos há relações assimétricas e de conflito entre a língua hegemônica e as línguas minoritárias, em geral estigmatizadas. O presente estudo, parte dos resultados de uma pesquisa etnográfica, focaliza o conflito lingüístico presente em uma escola rural localizada numa comunidade bilíngüe/multilíngüe em zona de imigração alemã no sul do país, onde, ainda hoje, as crianças aprendem em casa a língua de herança, empregada em âmbito familiar e social. Com suporte teórico predominantemente vindo do bilingüismo visto de uma perspectiva social e dos Estudos Culturais, o objetivo principal deste artigo é problematizar a situação de contato/conflito lingüístico existente na região alvo da pesquisa e sua interface com questões de identidades construídas nos discursos hegemônicos. Além disso, discute-se como esses conflitos emergem nas relações interacionais entre os professores e entre alunos e professores, dentro da instituição escolar. Os registros sugerem que o bilingüismo da comunidade penetra na escola e que os conflitos lingüísticos e identitários ganham ainda mais força nas interações sociais entre os sujeitos que ali convivem.Bilingualism/multilingualism as a social phenomenon is still little recognized in the Brazilian scenario, despite it has gotten space in the academy. Usually, Brazil is seen as a monolingual country, where the Brazilian Portuguese is the only language spoken. There are, however, contexts of

 12. Osiągnięcia muzyczne w grze na instrumencie: sposoby ujmowania, kryteria oceny, narzędzia pomiaru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia Mazur

  2016-12-01

  Full Text Available Pojęcie osiągnięć muzycznych lub sukcesu muzycznego jest różnie rozumiane i w różny sposób operacjonalizowane w badaniach. Ocena poziomu wykonania utworu muzycznego jest zadaniem skomplikowanym, wymaga ewaluacji wielu aspektów wykonania. Celem artykułu jest dokonanie analizy sposobów ujmowania osiągnięć muzycznych, czynników decydujących o ocenie osiągnięć w grze na instrumencie oraz narzędzi wykorzystywanych do pomiaru tych osiągnięć. Omówiono rozróżnienie na kryterium poziomu wykonania i kryterium jakości wykonania. Przedstawiono czynniki, które są brane pod uwagę w ocenie osiągnięć muzycznych: typ zadań; repertuar muzyczny; kryteria ewaluacji, takie jak: ogólne wrażenie, ocena umiejętności gry na poziomie technicznym i ekspresyjnym, ocena elementarnych parametrów jakości gry. Opisano także narzędzia wykorzystywane do pomiaru osiągnięć w grze na instrumencie i wskazano ich ograniczenia.

 13. Uczelnia na zagranicznym rynku edukacyjnym – strategia internacjonalizacji szkoły wyższej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Szromnik

  2014-03-01

  Full Text Available Cel: Wyjaśnienie założeń i warunków realizacyjnych internacjonalizacji uczelni jako strategicznego kierunku jej rozwoju, a ponadto przedstawienie uniwersalnych scenariuszy strategicznych ekspansji uniwersytetu za granicą oraz determinantów sukcesu. Metodologia: Artykuł ma charakter koncepcyjny i opiera się na diagnozie oraz analizie na rynku usług edukacji uniwersyteckiej w Polsce. W wyniku studiów literatury specjalistycznej wyodrębniono główne zjawiska warunkujące funkcjonowanie i kierunki zmian szkolnictwa wyższego stanowiące ogólne tło rozważań i projektów szczegółowych. Wnioski: Autor wskazuje strategie uwarunkowania i procedury decyzyjne ekspansji uniwersytetu na zagraniczne rynki edukacji na poziomie wyższym. Akcentuje główne szanse i zagrożenia z tytułu działalności uczelni za granicą. Propozycje mają nie tylko charakter poznawczy, ale także mogą być podstawą ich aplikacji w realiach polskich uczelni. Oryginalność: Działalność uczelni zagranicznych na rodzimym rynku edukacyjnym jest zjawiskiem występujących w wielu krajach. W artykule zaproponowano koncepcję strategii internacjonalizacji uniwersytetu w jej wariancie ogólnym wraz ze szczegółową procedurą analityczno-decyzyjną. W piśmiennictwie fachowym ten aspekt rozwoju uczelni nie został rozwinięty zgodnie z założeniami marketingu międzynarodowego.

 14. Zawód przez zawodem – czy wypalenie może objawiać się już na studiach? Badanie populacji polskich studentów medycyny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Pieniawska

  2017-06-01

  Full Text Available Wstęp. Zapoczątkowane przez Herberta J. Freudenbergera pojęcie „wypalenie zawodowe” służy do określenia stanu wyczerpania jednostki, spowodowanego przez negatywne czynniki związane z pracą. Do grup zawodowych szczególnie na nie narażonych należą osoby wykonujące zawody związane z zaspokajaniem potrzeb ludzkich. Do tej grupy niewątpliwie należą lekarze, u których wypalenie stanowi poważny problem. Celem naszej pracy była odpowiedź na pytanie, czy objawy towarzyszące temu zjawisku można zaobserwować już u studentów kierunku lekarskiego, podczas ich studiów medycznych. Materiały i metody. Za pomocą autorskiej ankiety internetowej uzyskaliśmy odpowiedź zwrotną od 2388 studentów wydziałów lekarskich z całej Polski, z największym odsetkiem studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wyniki. Objawy towarzyszące wypaleniu były zgłaszane przez niepokojąco wysoki odsetek studentów, przy czym wzrost częstości ich występowania osiągał w większości przypadków kumulację na VI roku studiów lekarskich. Opinia o studiach lekarskich uległa u większości pogorszeniu po ich rozpoczęciu. Studenci są niezadowoleni ze sposobu prowadzenia zajęć na swoich uczelniach oraz wyrażają obawy o przyszłą pracę w zawodzie. Spory odsetek osób myśli również o wyjeździe za granicę po ukończeniu kierunku. Na pytanie o możliwość ponownego wyboru studiów, prawie 1/3 ankietowanych odpowiedziała, iż nie wybrałaby medycyny po raz kolejny. Wnioski. Niepokojące objawy występujące u studentów wymagają dokładniejszej analizy oraz wprowadzeniu prewencji wypalenia wśród tej populacji.

 15.  Syntetyczne instrumenty finansowe i przykłady ich ujęcia w kontekście stosowania kosztu historycznego i wartości godziwej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Bielawski

  2010-11-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie koncepcji konstruowania instrumentów syntetycznych na podstawie parytetu opcji kupna i opcji sprzedaży oraz modelu kosztów posiadania. Koncepcje te zostały wykorzystane do skonstruowania strategii long strangle i long straddle na rzeczywistych i syntetycznych instrumentach. Do wyceny bilansowej strategii zastosowano model mieszany wyceny, oparty na dwóch podstawowych miarach wartości instrumentów finansowych: zasadzie kosztu historycznego i kategorii wartości godziwej.

 16. At NA2

  CERN Multimedia

  1977-01-01

  One of the NA2 calorimeter sections is moved in. The NA2 calorimeter was divided in two halves, to the left and the right of the beam, each half consisting of sheets of passive high Z material interleaved with blades of plastic scintillators. The photo shows on the right, the upstream 'electron' module with eleven lead plates for a total radiation length of 20.

 17. Polarization dependence of Na* + Na* associative ionization revisited

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, H.A.J.; Meulen, H.P. v.d.; Morgenstern, R.; Hertel, I.V.; Meyer, E.; Witte, R.

  1986-01-01

  The dependence of the associative ionization process Na 3 2P3/2 + Na 3 2P3/2 → Na2+ + e- on the polarization of the laser light used for Na excitation was independently investigated in Utrecht and Berlin. The purpose of this paper is to clarify discrepancies between two other earlier experimental

 18. Stanisław Bułak-Bałachowicz. Postać, która mogła połączyć narody byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Gierowska-Kałłaur

  2017-12-01

  ęstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła Darzony powszechnym szacunkiem przez sobie współczesnych, posługujący się wszystkimi kresowymi językami, świetny żołnierz – Stanisław Bułak-Bałachowicz jeszcze jako podkomendny Mikołaja Judenicza, starał się o przemianowanie dowodzonego przez siebie oddziału na „Armię Ludową”, inaczej ujmując, Armię Terytorialną lub Krajową. Terytorialnym rozumieniem „białoruskości”, powiązanym z atawistycznym antybolszewizmem Bałachowicza, posłużył się Józef Piłsudski w swojej nowej kombinacji politycznej. Piłsudski postanowił wykorzystać nadarzające się romantyczne marzenie Sawinkowa o Trzeciej Rosji dla własnego celu. Rosyjski Komitet Polityczny, szable Bałachowicza i oświadczenia Wiaczesława Adamowicza ojca (Mozyrz, listopad 1920 r. miały posłużyć do budowy – Białorusi dla Białorusinów. Nie „kowieńsko-berlińskiej” i nie „sowieckiej”. „Trzeciej Białorusi”. Białorusi przyjaznej Polsce. W wyniku rozmów z Sawinkowem, budowniczym „Trzeciej Rosji”, po 6 marca 1920 r. (tzw. Nota Milleranda Piłsudski zaangażował się we wspieranie (również finansowe Rosyjskiego Komitetu Politycznego. Na podstawie umowy Polskiego Naczelnego Dowództwa z B. W. Sawinkowem wszystkie formacje rosyjskie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały podporządkowane politycznie B. Sawinkowowi. 27 sierpnia 1920 r. z rozkazu Naczelnego Dowództwa Bałachowicz zawarł z Sawinkowem tajną umowę. Obaj z Sawinkowem dążyć mieli do zwołania w przyszłości Zgromadzenia Ustawodawczego, ziemi dla ludu, demokracji i utworzenia Związku Narodów (federacji. W przypadku posunięcia się oddziału Bułak-Bałachowicza „w głąb terytorium rosyjskiego” miały być przy nim zorganizowane samorząd lokalny i zarząd administracyjny. Właśnie w ten sposób Bułak-Bałachowicz miał być wykonawcą kolejnego „pomysłu” J. Piłsudskiego „na Białoruś”.

 19. NAKUPOVANJE NA SPLETU

  OpenAIRE

  Visenjak, Monika

  2013-01-01

  Nakupovanje na spletu je prihodnost poslovanja. Za podjetja pomeni manjše stroške, lažje prilagajanje tržnim pogojem. Hitreje lahko razvijajo odnose in analizirajo uporabnike, saj jim je dan dostop o nakupnih podatkih uporabnika. Za potrošnike je nakupovanje na spletu možnost hitrega, preprostega in učinkovitega nakupovanja od doma ali pisarne. Pomembno je, da se seznanijo z vsemi informacijami in pogoji spletnih trgovin, saj se lahko le tako izognejo nezadovoljstvu ob nakupu v spletni trgovi...

 20. Interakce rostlin, půdy a půdních živočichů a jejich vliv na sukcesi rostlinných a živočišných společenstev na disturbovaných územích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frouz, Jan

  2006-01-01

  Roč. 41, č. 21 (2006), s. 65-71 ISSN 1212-3323 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA526/01/1055; GA ČR(CZ) GA526/06/0728; GA AV ČR 1QS600660505 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60660521 Keywords : herbivory * nutrient availability * plants Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 1. Analiza parametrów geotechnicznych gruntów słabonośnych na przykładzie dokumentowania warunków budowy podłoża gruntowego dla inwestycji liniowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Paprocki

  2016-10-01

  Full Text Available Kluczowe znaczenie dla bezpiecznego, a zarazem ekonomicznego zaprojektowania drogowej inwestycji liniowej mają informacje dotyczące obszaru i głębokości występowania gruntów słabonośnych, ich rodzaju (charakterystyki oraz wartości prawidłowo określonych parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych. W artykule przedstawiono analizy przeprowadzone w celu wyznaczenia wyprowadzonych wartości parametrów geotechnicznych słabonośnych gruntów organicznych, tj. torfów gytii i namułów, oraz korelacje ich cech fizycznych i mechanicznych występujących w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S5 na odcinku Białe Błota – granica województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. W analizie wykorzystano wartości parametrów geotechnicznych uzyskanych na podstawie badań terenowych (wiercenia, sondowania CPTU, sondowania sondą krzyżakową, badania dylatometrem Marchettiego oraz badań laboratoryjnych (badania w aparacie trójosiowym, testy edometryczne. W odniesieniu do badanych gruntów organicznych należy stwierdzić, że zawartość części organicznych ma istotny wpływ na inne cechy fizyczne gruntów, takie jak: wilgotność naturalna, gęstość objętościowa, oraz na parametry wytrzymałościowo-odkształceniowe i może być używana (obok rodzaju gruntu jako cecha charakteryzująca występujące w podłożu warstwy gruntów organicznych.

 2. Riso na epilepsia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edymar Jardim

  1967-06-01

  Full Text Available São estudados três casos de síndrome convulsiva temporal, com manifestações concomitantes de riso na sua fase inicial. As características principais foram a imotivação e á incoercibilidade do riso. Esses sintomas desapareceram com o uso de anticonvulsivantes.

 3. Strategie przedsiębiorstwa prasowego w XXI wieku (internalizacja oraz obecność na rynku nowych technologii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Uchańska

  2011-05-01

  Full Text Available Specyfika mediów polega na tym, że z jednej strony odgrywają szczególną rolę w systemie społecznym i politycznym, kształtując opinie społeczeństwa i biorąc udział w dyskusji na istotne tematy, z drugiej strony funkcjonują na zasadzie rynkowej. Z ekonomicznego punktu widzenia przedsiębiorstwa działające w branży medialnej prowadzą działalność gospodarczą nastawioną na zysk. Ich zadanie nie polega więc tylko na dostarczeniu społeczeństwu informacji i rozrywki, ale także na sprostaniu ostrej konkurencji na rynku. Przedsiębiorstwa medialne funkcjonują zatem na dwóch rynkach, będących podstawowymi źródłami ich przychodów – pierwszym z nich jest rynek odbiorców, czyli czytelników, słuchaczy, widzów, użytkowników Internetu czy nowych mediów, z drugiej zaś rynek reklamowy. Efektem ich działalności są dualne produkty medialne, przeznaczone dla odbiorców (treść oraz dla reklamodawców (powierzchnia reklamowa. Szczególnym typem przedsiębiorstwa medialnego jest wydawnictwo prasowe, które ze względu na obecną trudną sytuację na rynku prasy musi znaleźć właściwą formę działalności, aby odpowiedzieć na wyzwanie także ze strony Internetu oraz coraz bardziej popularnych nowych mediów. Dotychczasowy model działalności przedsiębiorstwa prasowego polegał przede wszystkim na wydawaniu prasy drukowanej, a jego rozwój obejmował poszerzanie portfolio o nowe tytuły i unowocześnianie procesów biznesowych oraz rozbudowę zaplecza produkcyjnego, a także inwestowanie w inne media (przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Dodatkową możliwością była ekspansja zagraniczna, w postaci sprzedaży licencji, tworzenia wspólnych przedsięwzięć z lokalnym wydawcą lub zakładanie własnych spółek na obcych rynkach. Internacjonalizacja oraz koncentracja wertykalna i horyzontalna przyczyniły się do powstania konglomeratów medialnych, o dużym znaczeniu mi

 4. Legislation of Renewable Energy Sources In Slovakia / Legislatívna Úprava Obnoviteľných Zdrojov Energie Na Slovensku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marišová Eleonóra

  2015-12-01

  Full Text Available Pestovanie energetickych rastlin a drevin na poľnohospodarskej pode a ďalšie využitie ich energie predstavuje zasadny vyznam pre realizaciu dlhodobej strategie Slovenska v oblasti ziskavania a využivania obnoviteľnych zdrojov energie (OZE. Energeticke rastliny spĺňaju ciele strategie Europa 2020 a prispievaju k diverzifi kacii energetickych zdrojov. Prispevok vychadza z pravnych predpisov EU a narodnej legislativy upravujucej OZE. Analyzovane su Smernica 2009/28/ES Europskeho parlamentu a Rady z 23. aprila 2009 o podpore využivania energie z obnoviteľnych zdrojov a o zmene a naslednom zrušeni smernic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Tema obnoviteľnych zdrojov energie je integrovana do Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020. Konkretne Akčny plan pre biomasu 2008-2013, Strategia vyššieho využitia obnoviteľnych zdrojov energie na Slovensku a Strategia energetickej bezpečnosti Slovenska bola prijata až do roku 2030. Trvalo udržateľne využivanie poľnohospodarskej pody, jeho riadenie a využivanie, ako aj ochrana jeho kvality a funkcie su upravene zakonom č 220/2004 Zb. o ochrane a využivani poľnohospodarskej pody a ktorym sa meni zakon č. 245/2003 Zb., o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životneho prostredia a o zmene niektorych zakonov v zneni neskoršich predpisov, ktory nadobudol učinnosť 1. maja 2004. Zakon č. 57/2013 Zb., ktory je platny od 1. aprila 2013, stanovuje zasady a postup zriaďovania plantaži rychlorastucich drevin na poľnohospodarskej pode. Slovenska pravna uprava zaviedla register rychlo rastucich drevin na každom okresnom urade (72, na pozemkovom a lesnom odbore na Slovensku. Prieskum tychto registrov ukazuje, že tato pravna uprava podporuje poľnohospodarov, aby začali použivať marginalne pody pre rychlo rastuce dreviny.

 5. The Impact of Propeller on Aerodynamics of Aircraft / Wpływ Śmigła Na Aerodynamikę Samolotu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zalewski Wiesław

  2015-09-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono analizę numeryczną wpływu pracujących śmigieł na aerodynamikę samolotu na przykładzie dwusilnikowego, bezzałogowego samolotu o napędzie elektrycznym. Analiza koncentrowała się głównie na symulacji wzajemnego oddziaływania układu skrzydło-śmigło samolotu. Badano i porównywano trzy konfiguracje: samolot bez śmigieł, samolot ze śmigłami pchającymi i samolot ze śmigłami ciągnącym. Dla każdej konfiguracji wyznaczono rozkłady współczynników aerodynamicznych wzdłuż rozpiętości skrzydła oraz ich globalne wartości dla całego samolotu. Obliczenia wykonano za pomocą programu Fluent z implementacja modelu śmigła opartą na Teorii Elementu Łopaty.

 6. Niezamknięte księgi – o księgach cechowych na Pomorzu Zachodnim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Pawłowska

  2010-01-01

  Full Text Available Niniejsze badanie koncentruje się na księgach powstałych w wyniku działalności organizacji cechowych na Pomorzu Zachodnim. Jest to specyficzny rodzaj zabytków, w których odzwierciedla się życie zarówno zawodowe, jak i społeczne oraz towarzyskie korporacji. Pisane były niejednokrotnie przez kolejne pokolenia, obejmują nawet kilka stuleci, przez co stanowią cenne źródło historyczne. Księgi dzieliły się na urzędowe, obejmujące całokształt działalności (Amtsbuch, oraz wyspecjalizowane – księgi protokołów (Protokollbuch, księgi mistrzów, czeladników i uczniów (Meister-, Gesellen- i Lehrjungenbuch, księgi rachunkowe (Rechnungsbuch i księgi normatywne. Tekst ukazuje znaczną różnorodność kwestii poruszanych w poszczególnych rodzajach ksiąg, a także ich formę zewnętrzną. Podstawę do badań stanowią obiekty przechowywane w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Daleko posunięte podobieństwo w funkcjonowaniu cechów poza granicami Pomorza pozwala na przeniesienie wniosków również na inne organizacje cechowe.

 7. Atletismo na escola : realidade?

  OpenAIRE

  Sampaio, Alessandro Oliveira de

  2012-01-01

  O correr, saltar, lançar e arremessar são elementos básicos do atletismo, sendo fundamentais para o ser humano, devido ao favorecimento do desenvolvimento físico e motor. Sendo um dos conteúdos principais do desporto e da educação física escolar, foi realizado um estudo relacionado à prática do atletismo na escola, na qual o objetivo desta pesquisa foi verificar se entre os professores de educação física da rede pública de ensino fundamental de 5ª a 8ª séries, da cidade satélite de Samambaia ...

 8. Preparing for NA4

  CERN Multimedia

  CERN PhotoLab

  1977-01-01

  Here, in one of the EF workshop, Albert Duchêne works on a pretty piece of mechanics. A few others await to be attended on the left. There are indications that the pipes were meant to house the carbon target (subdivided in eight sections) to be installed inside the toroid magnet of the NA4 experiment. The external strips were designed to possibly correct the magnetic field (???).

 9. The CERES / NA45 experiment

  CERN Multimedia

  Laurent Guiraud

  2000-01-01

  Ceres is one of the second generation heavy ion experiments at CERN's SPS. It is dedicated to the study of electron-positron pairs in relativistic nuclear collisions. NA45 is one of the seven experiments (NA44, NA45, NA49, NA50, NA52, WA97/NA57 and WA98) involved in CERN's Heavy Ion programme which provided evidence for the existence of a new state of matter, the quark-gluon plasma. In this state, quarks, instead of being bound up into more complex particles such as protons and neutrons, are liberated and roam freely. Theory predicts that this state must have existed at about 10 microseconds after the Big Bang, before the formation of matter as we know it today.

 10. Dyskusja wokół celu sprawozdawczości finansowej opartej na MSSF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edyta Łazarowicz

  2016-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza i ocena propozycji zmian odnośnie do celu sprawozdawczości finansowej opartej na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF przedstawionych w komentarzach do projektu Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej (2015. Większość respondentów uważa, że w celu sprawozdawczości finansowej należy zwiększyć znaczenie dostarczania informacji o wypełnieniu funkcji powierniczej przez kierownictwo (stewardship. Ponadto proponują oni przedstawienie definicji stewardship w Założeniach koncepcyjnych oraz wskazanie konsekwencji zmiany celu sprawozdawczości finansowej dla przyszłego tworzenia standardów i dla sporządzania sprawozdań finansowych. Z analizy komentarzy i przeglądu literatury wynika, że cel sprawozdawczości finansowej powinien być zmieniony. Sprawą dyskusyjną pozostaje jednak, czy stewardship powinien być odrębnym celem. Niestety, jest za mało badań dotyczących relacji pomiędzy stewardship i użytecznością decyzyjną. Ich wyniki mogłyby wskazać twórcom standardów rachunkowości potencjalne kompromisy i konflikty między nimi.

 11. Aktualne poglądy na znaczenie neutrofilów w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Wciąż neutrofile czy może już mikrofagi?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Gajewski

  2011-10-01

  Full Text Available Poglądy na rolę neutrofilów w procesie zapalnym na przestrzeniostatnich lat uległy fundamentalnym zmianom. Neutrofile sąkrótko żyjącymi, finalnie zróżnicowanymi fagocytami. Ponieważw wyniku kontaktu z patogenem ulegają szybkiej aktywacji, nazywanesą często pierwszą linią obrony organizmu. Zaktywowaneneutrofile żyją już bardzo krótko, ulegając apoptozie (kamikazecells. W reumatoidalnym zapaleniu stawów neutrofile mogą byćfagocytowane przez makrofagi, tworząc charakterystyczne komórkiReitera. Ostatnio wykazano, że migracja neutrofilów do tkanekhamuje proces apoptozy, a tym samym ich przedłużająca się aktywnośćmoże skutkować znacznym wydłużeniem czasu trwania procesuzapalnego. Ponadto wykazano, że neutrofile nie są komórkamijedynie biernie odpowiadającymi na zewnętrzne sygnały, aleodgrywają aktywną rolę w inicjacji i regulacji procesu zapalnegopoprzez wydzielanie prozapalnych cytokin, ekspresję receptorówMHC klasy II, a tym samym biorą udział w aktywacji i kontroli aktywnościlimfocytów T. Wykazano istotne znaczenie neutrofilóww patogenezie takich chorób, jak przewlekła obturacyjna chorobapłuc, choroba Behçeta czy zapalenia stawów. Komórki te, w kontekścienajnowszej wiedzy o ich roli, powinny w przyszłości staćsię ważnym celem nowych terapii reumatoidalnego zapaleniastawów.

 12. Envolvimento pulmonar na polimiosite

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Direndra Hasmucrai

  2010-07-01

  Full Text Available Resumo: Introdução: A polimiosite (PM e a dermatomiosite são classificadas como miopatias inflamatórias idiopáticas. O envolvimento pulmonar por PM é pouco frequente, estando descrito na literatura em cerca de 10% de casos.Os autores apresentam um caso de uma mulher de 75 anos, com queixas de febre, perda ponderal, artralgias, mialgias e diminuição simétrica e proximal da força muscular com impotência funcional dos membros superiores e inferiores, com início um mês antes do internamento. Apresentava infiltrados pulmonares na telerradiografia de tórax. Após estudo exaustivo estabeleceu-se o diagnóstico de envolvimento pulmonar na forma de pneumonia organizativa por PM. Efectuou-se corticoterapia e terapêutica com micofenolato com melhoria clínica, analítica e radiológica. Conclusão: Neste caso, foi a alteração na telerradiografia de tórax numa doente sem sintomatologia respiratória que levou ao estudo exaustivo até ao diagnóstico de PM, realçando mais uma vez a importância da telerradiografia no rastreio de patologias de outros foros. Abstract: Introduction: Polymyositis and dermatomyositis are classified as idiopathic inflammatory myopathies. Interstitial lung disease is rare and is described in the literature in about 10% of cases.The authors describes a case of 75 year old woman presenting with one month evolution of fever, weight loss, arthralgia, myalgia and symmetric and proximal muscle weakness of upper and lower limbs. Nonspecific interstitial changes was found in chest X-ray. After exhaustive study, the diagnosis of pulmonary envolvement in the form of organizing pneumonia by polymyositis, was established. Glucocorticoids and mycophenolate were prescribed with good clinical, analytical and radiological outcome. Conclusion: In this case, it was the changes in the chest X-ray in a patient without respiratory symptomatology, that conducted to exhaustive study to polymyositis diagnosis, enhancing once again the

 13. Properties of Waste from Coal Gasification in Entrained Flow Reactors in the Aspect of Their Use in Mining Technology / Właściwości odpadów ze zgazowania węgla w reaktorach dyspersyjnych w aspekcie ich wykorzystania w technologiach górniczych

  Science.gov (United States)

  Pomykała, Radosław

  2013-06-01

  przedstawiono analizę możliwości wykorzystania ubocznych produktów zgazowania, jako materiałów do podsadzki hydrauliczne (wg normy PN-93/G-11010), podsadzki zestalanej oraz mieszaniny do doszczelniania zrobów (wg normy PN-G-11011:1998) - technologii stosowanych w polskim górnictwie węgla kamiennego. Podstawowe badania ubocznych produktów zgazowania obejmowały takie właściwości jak gęstość, wilgotność, skład ziarnowy, wymywalność zanieczyszczeń chemicznych oraz zawartość radionuklidów. Wybrane właściwości fizyczne ubocznych produktów zgazowania oraz ich oznaczenie zestawiono w tabeli 1. Składy ziarnowe żużli ze zgazowania, analizowanych pod kątem zastosowania w podsadzce hydraulicznej przedstawiono na rys. 1, a materiałów dla technologii zawiesinowej, czyli popiołu lotnego A2 oraz zmielonych żużli oznaczonych, jako S1m, S2m oraz S3m - na rys. 2. Żużle ze zgazowania zawierają nie więcej niż 6% ziaren mniejszych niż 0,1 mm, co odpowiada wymaganiom dla materiałów podsadzkowych I klasy. Analiza wymywalności zanieczyszczeń chemicznych wykazała przekroczenia wymagań jednej lub obu przywołanych norm w zakresie pH i/lub niklu dla próbek żużli S1 i S2 oraz popiołu A2 (tab. 2). Zwraca uwagę bardzo niska wartość pH oraz bardzo wysoka zawartość niklu dla żużla S1. Jest to rzecz nietypowa dla krajowych odpadów energetycznych powstających ze spalania węgla kamiennego. W zakresie zawartości radionuklidów wszystkie materiały spełniają nie tylko wymagania norm podsadzkowych, ale również wymagania stawiane materiałom budowlanym (tab. 3). Ściśliwość żużli ze zgazowania kształtuje się na poziomie 11÷14%, co pozwala zakwalifikować je do materiałów podsadzkowych III klasy. Aby uzyskać materiał wyższej klasy, konieczne jest zmieszanie żużli z piaskiem podsadzkowych. W zakresie wodoprzepuszczalności wszystkie żużle kwalifikują się, jako materiał podsadzkowy klasy I (rys. 5, tab. 4). W normie PN-G-11011

 14. Comprometimento pulmonar na leptospirose

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Eduardo Manhães de Carvalho

  1992-03-01

  Full Text Available Em 23 pacientes com leptospirose apresentando comprometimento pulmonar, internados no Hospital Universitário Antônio Pedro da XJFF, Niterói, hemoptise e hemoptóicos foram observados em 21,7% e 30,4%, respectivajnente. Gasometria arterial revelou hipoxemia e hipocapnia na maioria dos casos. Radiografia de tórax em 15 pacientes mostrou comprometimento alveolar em 60%, comprometimento intersticial-reticular em 6%, padrão misto (alveolar e intersticial em20%e ausência de alterações radiológicas em 14%. A necrópsiade 13 pacientes mostrou edema, congestão e hemorragia nos pulmões em 100% dos casos. A hemorragia foi focal em 46% e difusa em 54% dos casos. Houve formação de membrana hialina em 30% e trombos de fibrina em 46% dos pulmões estudados, o que estabelece o diagnóstico da coagulação intravascular disseminada e a ocorrência da síndrome de angústia respiratória na leptospirose.

 15. Measurement of exchangeable sodium: 22Na or 24Na

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, T.; Edmonds, C.J.

  1987-01-01

  A case is made for the use of 22 Na in low activities in preference to 24 Na for routine diagnostic estimation of exchangeable sodium, and is based chiefly on considerations of availability, cost and radiation dosimetry. A method in which only 37 kBq (1 μCi) 22 Na is administered orally is shown to be sufficiently accurate and to possess distinct advantages in terms of cost and convenience with a committed radiation dose no greater than that for a measurement using 24 Na. (author)

 16. Raportowanie banków na temat zrównoważonego rozwoju według standardów Global Reporting Initiative

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Novokmet

  2016-09-01

  Full Text Available Rachunkowość zrównoważonego rozwoju, z jej ostatecznym produktem – raportami społecznej odpo-wiedzialności, jest nową dziedziną rachunkowości i koncentruje się na ocenie i monitorowaniu działań w zakresie zarządzania firmą, ochrony środowiska i integracji społecznej oraz interakcji z otoczeniem. Wśród kilku standardowych ram, firmy na całym świecie często wybierają wytyczne Sustainability Re-porting Global Reporting Initiative (GRI. Od roku 2000 wytyczne GRI ewoluowały i obecnie jest do-stępna czwarta ich generacja. Celem tego artykułu jest ocena raportowania społecznego w ramach zinte-growanych raportów w sektorze bankowym na przykładzie UniCredit Group, która działa w 15 krajach. Raportowanie zrównoważonego rozwoju stanie się obowiązkowe w Unii Europejskiej dla dużych firm, notowanych na giełdach spółek i jednostek interesu publicznego (na przykład banków ze średnim za-trudnieniem co najmniej 500 pracowników, począwszy od roku 2018 (dla działalności w 2017 r.. Wniniejszym artykule skoncentrowano się na krytycznej analizie treści raportu społecznego banku.

 17. Wpływ leptyny i adiponektyny na procesy chondrogenezy i osteoblastogenezy – znaczenie w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Skalska

  2011-04-01

  Full Text Available Leptyna i adiponektyna to klasyczne adipokiny produkowane przezbiałą tkankę tłuszczową. Mają one działanie plejotropowe; ich rolębada się w takich chorobach, jak reumatoidalne zapalenie stawówczy choroba zwyrodnieniowa stawów. Dotąd nie wiadomo, jakidokładnie wpływ wywierają one na procesy chondrogenezyi osteoblastogenezy. Te dwa procesy są bardzo istotne z punktuwidzenia reumatoidalnego zapalenia stawów, gdyż w chorobie tejdochodzi do destrukcji chrząstki i kości stawowej. Istotne jestokreślenie, jaką rolę odgrywają adipokiny w reumatoidalnymzapaleniu stawów oraz w jaki sposób wpływają na różnicowaniekomórek mezenchymalnych. W niniejszej pracy przedstawionoobecną wiedzę na temat roli adiponektyny i leptyny w procesachosteogenezy i chondrogenezy (tab. I i II.

 18. The NA27 trigger

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bizzarri, R.; Di Capua, E.; Falciano, S.; Iori, M.; Marel, G.; Piredda, G.; Zanello, L.; Haupt, L.; Hellman, S.; Holmgren, S.O.; Johansson, K.E.

  1985-05-01

  We have designed and implemented a minimum bias trigger together with a fiducial volume trigger for the experiment NA27, performed at the CERN SPS. A total of more than 3 million bubble chamber pictures have been taken with a triggered cross section smaller than 75% of the total inelastic cross section. Events containing charm particles were triggered with an efficiency of 98 +2 sub(-3)%. With the fiducial volume trigger, the probability for a picture to contain an interaction in the visible hydrogen increased from 47.3% to 59.5%, reducing film cost and processing effort with about 20%. The improvement in data taking rate is shown to be negligible. (author)

 19. Na Cauda do Cometa

  Science.gov (United States)

  Voelzke, M. R.

  2009-01-01

  Quando viam um cometa, os antigos gregos imaginavam uma estrela com uma vasta cabeleira. Não à toa, a palavra deriva do termo koma, que significa cabelo. Constituídos por fragmentos de gelo e gases, os cometas possuem um núcleo sólido, que pode ter vários quilômetros de diâmetro, e uma cauda que sempre aponta na direção contrária ao Sol, devido aos ventos solares. Graças à aparência de pontos luminosos em movimento (ao contrário de outros astros, que parecem estáticos), esses corpos celestes foram interpretados por diferentes povos com muito misticismo, inspirando mitos tanto de boas-novas como de maus presságios. Conheça algumas dessas histórias:

 20. NA48 prototype calorimeter

  CERN Multimedia

  1990-01-01

  This is a calorimeter, a detector which measures the energy of particles. When in use, it is filled with liquid krypton at -152°C. Electrons and photons passing through interact with the krypton, creating a shower of charged particles which are collected on the copper ribbons. The ribbons are aligned to an accuracy of a tenth of a millimetre. The folding at each end allows them to be kept absolutely flat. Each shower of particles also creates a signal in scintillating material embedded in the support disks. These flashes of light are transmitted to electronics by the optical fibres along the side of the detector. They give the time at which the interaction occurred. The photo shows the calorimeter at NA48, a CERN experiment which is trying to understand the lack of anti-matter in the Universe today.

 1. A ENGENHARIA NA ESCOLA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valéria Pelizzer Casara

  2015-04-01

  Full Text Available Este projeto teve por objetivo principal mostrar às jovens do ensino médio, como as áreas de exatas e de engenharia podem estar inseridas em situações rotineiras por elas vivenciadas e incentivá-las para ingressarem nessas áreas. O projeto foi executado na escola de ensino Médio Nelson Horostecki na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Mostrou-se de forma simples que as áreas de exatas e de engenharia têm aplicações práticas nas nossas vidas. No desenvolvimento do projeto, realizaram-se oficinas na escola cujo tema principal abordado foi o processo de fabricação do chocolate, visto que o mesmo é um produto muito apreciado pelas adolescentes. Dentro dessa temática, foram trabalhadas as questões que envolvem conhecimentos das áreas de exatas e de engenharia, mais especificamente a Engenharia Ambiental. O projeto auxiliou na formação cidadã e também na escolha profissional das meninas. Muitas das alunas participantes nunca haviam tido contato direto com alunos graduandos de cursos na área das exatas. Mais ainda, este projeto oportunizou a aproximação da universidade com a comunidade externa. Palavras-chave: Extensão Universitária, Ciências Exatas e Engenharia, Chocolate, Oficinas.   Engineering in the school Abstract: The main objective of this project was to show high school female students how the exact sciences and engineering can be included in their routine situations encouraging them to entering in these areas. The project was carried out at the Nelson Horostecki High School in Chapecó, Santa Catarina State, Brazil. It was showed in a simple manner how exact sciences and engineering have practical applications in our lives. Workshops were conducted in the school during the execution of the project in which the main subject was the chocolate manufacturing process, since chocolate is a product greatly appreciated by the young female people. Within this matter, the activities were performed using the knowledge of

 2. Rezension von: Thomas Martinec, Claudia Nitschke (Hg.: Familie und Identität in der deutschen Literatur. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang Verlag 2009. — Ariane Eichenberg: Familie – Ich – Nation. Göttingen: V&R unipress 2009.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Kanz

  2010-06-01

  Full Text Available Die Themen Generation und Familie gehören zu den wichtigsten Sujets literarischer Texte, insbesondere wenn diese die Herausbildung oder die Zerstörung von Identität problematisieren. Ein neuer, von Claudia Nitschke und Thomas Martinec herausgegebener Tagungsband ist der literatur- und kulturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesen Themen gewidmet. Sechs Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat vor allem das Genre des Generationenromans Hochkonjunktur, insbesondere Texte der dritten Generation zum Umgang der Großeltern-Generation mit dem Nationalsozialismus. Den Verfasser/-innen dieses neuen, in sich heterogenen Genres wird in der Studie von Ariane Eichenberg allerdings keine allzu große Wirkmächtigkeit bescheinigt. Im Gegenteil nährten die modischen Texte mit den Funden aus der Vergangenheit vor allem das Ich der Erzähler/-innen, deren eigene Gefühle und Selbstvergewisserung in einer von Unsicherheiten geprägten Gegenwart.

 3. Investigation on U - O - Na, Pu - O - Na and U,Pu - O - Na phase diagrams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pillon, S.

  1989-03-01

  The thermochemical interaction between the nuclear fuel (uranium and plutonium mixed oxides) and the sodium has been investigated and particularly the three phase diagrams: U - O - Na; Pu - O - Na; U,Pu - O - Na. High temperature neutron diffraction, microcalorimetry and powder X-ray diffraction were used for the characterization of the compounds synthetized. This study allowed to complete the knowledge about each of these diagrams and to measure some physical and thermal properties on the compounds. The limits on the modelization of the fuel-sodium interaction are discussed from the results of the UO 2 - Na reaction [fr

 4. Przebieg i znaczenie zajęć arteterapeutycznych dla dziewcząt cierpiących na jadłowstręt psychiczny, hospitalizowanych na oddziale psychiatrii dziecięcej. Doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Kondracka

  2014-06-01

  Full Text Available Celem niniejszej pracy była obserwacja i ewaluacja dotychczasowego przebiegu badania nad rolą warsztatów arteterapeutycznych w procesie zdrowienia nastoletnich pacjentek cierpiących na jadłowstręt psychiczny. Od grudnia 2011 roku autorka pracy, psycholog z tytułem plastyka ceramika, prowadzi warsztaty arteterapii na oddziale psychiatrii wieku rozwojowego. Do czerwca 2013 roku w zajęciach wzięło udział 27 pacjentek, spośród których 15 spełniło kryteria włączające do badania. Dziewczęta są badane po przyjęciu na oddział oraz 6 miesięcy po zakończeniu leczenia za pomocą następujących narzędzi: EAT-26 (Eating Attitudes Test, EDI (Eating Disorder Inventory, YSR (Youth Self-Report – jedno z narzędzi z grupy Child Behavior Checklist – oraz KBPK (Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli. Dodatkowo po ukończeniu cyklu warsztatów arteterapeutycznych pacjentki są proszone o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych. Ich dotychczasowe wyniki przedstawiono w załączeniu. Obserwacje zdobyte przez autorkę w przebiegu prowadzenia zajęć arteterapeutycznych oraz wnioski wypływające z ankiet ewaluacyjnych wskazują na zapotrzebowanie na tego typu formę terapii wśród osób hospitalizowanych z powodu jadłowstrętu psychicznego. Na obecnym etapie badań trudno wykazać pozytywny wpływ arteterapii na proces zdrowienia pacjentek. Autorka ma nadzieję, że analiza wyników uzyskanych od ostatecznej liczby badanych umożliwi rzetelną ocenę skuteczności arteterapii w leczeniu jadłowstrętu psychicznego.

 5. Valores na escola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Menin Maria Suzana De Stefano

  2002-01-01

  Full Text Available Neste texto pretende-se discorrer sobre valores morais na escola e suas implicações para a formação de professores. Para tanto discutir-se-á, em primeiro lugar, e brevemente, o que são valores morais, ou éticos, e como a escola pode situar-se em relação a eles. Em seguida, serão relatadas algumas observações a respeito de valores de professores e práticas daí decorrentes. São comentados resultados de pesquisa que ilustram a transmissão de valores de forma doutrinal e a educação moral e cívica tal como realizada na ditadura militar, e, por outro lado, a posição relativista e/ou de laissez-faire que certas escolas podem adotar, metodologicamente, sobre a educação em valores. Finalmente, defender-se-á a idéia de que é necessária uma discussão sobre valores pelos diversos membros da escola e uma opção por uma metodologia para ensiná-los, seja os professores, em sua formação inicial e continuada, seja os alunos. A teoria de desenvolvimento moral de Jean Piaget será apresentada como uma referência possível para a educação em valores. Exemplos de situações escolares de conflito de valores entre direção, pais e alunos são discutidas para ilustrar como uma escola pode adotar um procedimento democrático de educação em valores, que se apresenta como um terceiro caminho possível de educação moral nas escolas, além das posições doutrinárias ou relativistas.

 6. A aposta na filosofia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Márcio Suzuki

  2011-12-01

  Full Text Available Para Hume, filosofar é uma atividade semelhante às demais ocupações humanas. A decisão que leva à atividade filosófica é menos resultado de uma argumentação teórica do que fruto de um cálculo prático, que é entendido como uma caça ou um jogo. O objetivo deste trabalho será o de mostrar que no jogo filosófico perde quem joga sério demais. A aposta na filosofia tem que passar pelo bom humor e pela diversão: uma resposta a Pascal?For Hume, philosophy is in itself neither more nor less important than other human activities. On the contrary, it can be explained from its resemblance with game and hunting. If one chooses to dedicate himself to philosophy, his decision is not the consequence of logical reasoning, but depends on practical evaluation, which has something to do with gambling. The following text tries to show that in philosophy, like in other games, the loser will be the one who plays too earnestly. The philosophical game requires good humour and some relaxation: Is this a good answer to Pascal's pari?

 7. Problemy rewitalizacji małych miast na przykładzie Międzyrzecza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wanda Kononowicz

  2018-04-01

  Full Text Available W artykule zaprezentowano metodę rewitalizacji Starego Miasta wraz z zamkiem i zespołem folwarcznym w Między-rzeczu, zastosowaną w projekcie dyplomowym, wykonanym w 2016 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim, w Katedrze Architektury i Urbanistyki [1]. Projekt ten został wyróżniony w międzynarodowym konkursie konserwatorskim im. Prof. Jana Zachwatowicza, organizowanym dorocznie przez PKN ICOMOS, a także zdobył nagrodę w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury [2]. Metoda rewitalizacji polegała na przywróceniu generalnych cech przestrzennej struktury średniowiecznego miasta, przy dopuszczalnej różnorodności elementów drugoplanowych kompozycji. Pojęcie różnorodności odnosi się tu zarówno do obiektów objętych ochroną konserwatorską, jak też do nowoprojektowanych o nowoczesnej formie, harmonizującej z otoczeniem, a także rekonstruowanych. Wschodnia pierzeja rynku jak i duża część pierzei południowej, uległy zniszczeniu na skutek II wojny światowej i nigdy nie zostały odbudowane, a ich miejsce oraz sąsiadujących kwartałów zabudowy wypełniła zieleń. Większość mieszkańców, szczególnie młodych, akceptuje taki stan. Projekt stanowi przykład kompleksowego opracowania konserwatorskiego od skali urbanistycznej do architektonicznej, Wykonane studium historyczno-urbanistyczne oraz staranne analizy stanu istniejącego, w różnych aspektach pozwoliły skonstruować wytyczne konserwatorskie, które dały podstawę do projektu rewitalizacji historycznego miasta. W ramach rewitalizacji, m.in. uzupełniono strukturę miejską o brakujące kwartały zabudowy, przywrócono Rynkowi jego rangę i historyczne proporcje, zaprojektowano nową posadzkę w Rynku, ożywiono nową funkcją zabudowania folwarczne oraz zaprojektowano park krajobrazowy na sąsiadującym zdegradowanym terenie.

 8. VPLIV OSEBNOSTI NA STILE VODENJA

  OpenAIRE

  Vučak, Petra

  2009-01-01

  Nekatere naše vrline krasijo zlate lastnosti, druge pa kvarijo sivi odtenki. Če bi ljudje razumeli in spoznali svojo osebnost, ter osebnostne tipe drugih ljudi, bi se problemi pri komunikaciji občutno zmanjšali. Takrat bi namreč lažje uvideli, zakaj je nekdo reagiral na način, kot je ali zakaj je nekdo dejal to, kar je. Smisel tega je, da spoznamo svoje dobre lastnosti, ki jih lahko še bolj razvijemo, slabe pa poskušamo nadzorovati in tako zmanjšati njihov vpliv. Iskanje uspešnih in učink...

 9. SPOLNO NADLEGOVANJE NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Rubič, Gašper

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo v uvodu predstavili problem spolnega nadlegovanja na delovnem mestu in predstavili podjetje TEKSTIL d.d. V nadaljevanju smo z anketo raziskali, ali problem spolnega nadlegovanja na delovnem mestu v obravnavanem podjetju obstaja in če, kako se nanj odziva okolje. V teoretičnem delu smo nadaljevali in predstavili definicijo spolnega nadlegovanja, ki je kakršna koli oblika nezaželenega verbalnega in neverbalnega ali fizičnega ravnanja spolne narave z učinkom ali nameno...

 10. Active transport of Na+ by reconstituted Na,K-ATPase

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boldyrev, A.A.; Svinukhova, I.A.

  1987-01-01

  The ability of ATP, CTP, ITP, GTP, and UTP to support ouabain-sensitive accumulation of Na + by proteoliposomes with a reconstituted Na/K-pump was investigated. At a low [Na + ]/[K + ] ratio in the medium (20 mM/50 mM), a correlation is observed between the proton-accepting capacity of the nucleotide and its effectiveness as a substrate of active transport. To test the hypothesis of the importance of the presence of a negative charge in the 1-position of the purine (3-pyrimidine) base of the nucleotide for mutual transitions between the Na- and K-conformations of Na,K-ATPase they used two analogs of ATP: N 1 -hydroxy-ATP, possessing proton acceptor capacity, and N 1 -methoxy-ATP, in the molecule of which the negative charge is quenched by a methyl group. The first substrate supports active accumulation of Na + in proteoliposomes at the same rate as ATP, whereas the second substrate is relatively ineffective

 11. Beam monitoring at NA2

  CERN Multimedia

  1978-01-01

  Claus Goessling working on the beam Cerenkov counter of NA2. The muon beam enters from left the hall EHN2 and the last element of the beam transport. On background is the access door on the Jura side.

 12. Risbjerg: Historisk stemmeskred med NA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: NA flytter 12,3 pct. af stemmerne i majs meningsmålinger - historisk mange vælgere på en måned, skriver professor Risbjerg. Udgivelsesdato: 3. juni 2007......ANALYSE: NA flytter 12,3 pct. af stemmerne i majs meningsmålinger - historisk mange vælgere på en måned, skriver professor Risbjerg. Udgivelsesdato: 3. juni 2007...

 13. Na via do Behemoth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gérard Rabinovitch

  2008-06-01

  Full Text Available O momento nazista permanece um enigma impensado de que a cultura contemporânea continua cativa. O autor levanta a hipótese de que a persistência desse enigma e seus estragos duráveis se devem à insistência dos pensamentos político, sociológico e filosófico em construírem o nazismo à luz da metáfora hobbesiana do Leviatã. Propõe retomar a questão do nazismo sob a perspectiva do Behemoth, antônimo do Leviatã. Para tanto, sugere a necessidade de retornar a Freud e à psicanálise, balizas de um possível novo pensamento do político que escrutine a destrutividade nazista. Propõe ainda sondar as homologias entre nazismo, corjas e máfias, com base na figura da " heroicização da violência" que lhes seria comum. E avança um modelo " econômico" : a quimera, suscetível de capturar o caráter heterotópico e heterocrônico de sua construção criminosa.The paths of Behemoth. The Nazi moment remains as the thoughtless enigma of which contemporary culture is still captive. The author raises the hypothesis where the persistency of this enigma and its durable damages are due to the insistence of the political, social and philosophical thoughts in building the Nazism at the view of the Hobbesian metaphor of Leviathan. It is here proposed to resume the Nazism matter under Behemoth's perspective, antonym to Leviathan. For such, it is suggested a necessity to look back at Freud and the psychoanalysis, structured by a possible new political thought which scrutinizes the destructivity of the Nazism. It is also here proposed to gaze at the homologies between Nazism, mafias and gangs, with a base in the figure of " violence as a heroically act" that are their common ground. The author also advances an economical model: the chimera susceptible to capture the heterotopic and heterochronic character of its criminal construction.

 14. Transpondo muros: Escritas da violência na República Democrática Alemã

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elcio Loureiro Cornelsen

  2009-06-01

  Full Text Available O objetivo do presente artigo é esboçar, a partir da interpretação das obras “Zeit-Zeugen”. Inhaftiert in Berlin-Hohenschönhausen (1996, organizada por Gabriele Camphausen, Folterzelle 36 Berlin-Pankow. Erlebnisbericht einer Stasihaft (1993, de Timo Zilli, Ein guter Kampf. Fakten, Daten, Erinnerungen 1945-1954 (1998 do político Ewald Ernst, Die Stasi war mein Eckermann: oder mein Leben mit der Wanze (1991, do escritor Erich Loest, e Geboren am 13. August. Der Sozialismus und ich (2004, do jornalista Jens Bisky, um breve estudo sobre as diversas formas e fases da violência enquanto instrumento de poder, praticada pelo Estado do SED na República Democrática Alemã nos 40 anos de sua existência, e discutir especialmente alguns aspectos teóricos sobre o conceito de “literatura de testemunho”. Os cinco relatos analisados, de caráter memorialista e autobiográfico, se pautam por um tom decididamente crítico frente aos desmandos num Estado totalitário. “Transpor muros” nos 20 anos após a Queda do Muro de Berlim, desse ponto de vista, implica um olhar memorialista de denúncia contra o esquecimento frente a um passado traumático.

 15. Wpływ głębokiej stymulacji mózgu na funkcje poznawcze i emocjonalne u chorych na epilepsję – przegląd badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Potasz-Kulikowska

  2017-08-01

  Full Text Available Epilepsja to zespół zaburzeń neurologicznych, na który – według danych Światowej Organizacji Zdrowia – cierpi niemal 50 milionów osób na świecie. Oprócz napadów padaczkowych o różnym przebiegu chorzy bardzo często doświadczają zaburzeń poznawczych i zaburzeń nastroju, którym niekiedy towarzyszą myśli samobójcze. Choroba znacznie obniża poczucie jakości życia pacjentów i utrudnia im wykonywanie codziennych czynności. Niemal 40% chorych cierpi na lekooporną postać epilepsji, a wielu ma także przeciwwskazania do poddania się zabiegom chirurgicznym lub pomimo przebytego zabiegu doświadcza napadów. Sposobem leczenia, który można zaproponować tym pacjentom, jest głęboka stymulacja mózgu. W 2010 roku stymulacja jądra przedniego wzgórza została zaakceptowana w Europie jako metoda wspomagająca w leczeniu napadów częściowych u dorosłych chorych z epilepsją. Wciąż jednak trwają badania nad bezpieczeństwem i efektywnością tej metody. Obiektem badań jest też stymulacja innych struktur, ponieważ nadal poszukuje się najlepszego celu stereotaktycznego w leczeniu padaczki. Zabieg polega na stymulacji głęboko położonych struktur mózgu i jest metodą mniej inwazyjną niż metody chirurgiczne. Wiele dotychczasowych badań wskazuje na skuteczność głębokiej stymulacji mózgu w redukowaniu częstości napadów padaczkowych. Ze względu na fakt, iż stymulowane struktury w większości należą do układu limbicznego, w badaniach analizujących skuteczność zabiegu coraz częściej zwraca się uwagę na wpływ stymulacji na funkcje poznawcze i emocjonalne chorych. Niniejszy artykuł ma na celu przegląd badań dotyczących efektywności zabiegu i wpływu głębokiej stymulacji mózgu na funkcje neuropsychiatryczne u osób z epilepsją, zaakcentowanie zarówno pożądanych, jak i ubocznych efektów zabiegu oraz zwrócenie uwagi na znaczenie badania neuropsychologicznego w

 16. Ekologický potenciál rybích obsádek našich nádrží: Mohou nám okolní jezera sloužit jako referenční stavy?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kubečka, Jan; Peterka, Jiří

  2009-01-01

  Roč. 59, č. 4 (2009), s. 125-126 ISSN 1211-0760 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) 1QS600170504; GA ČR(CZ) GA206/07/1392 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60170517 Keywords : water framework directive * species composition * ecological status * reservoirs classification * type-indicator species Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 17. Financiranje projekata na pomorskom dobru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Tasić

  2018-02-01

  Full Text Available Koncesije otvaraju vrlo osjetljiva politička, ekonomska i pravna pitanja u mnogim državama svijeta. Samo definiranje pojma koncesije često je komplicirana i ne sasvim jasna zadaća. OECD je prihvatila definiciju koncesije kao: ’’davanje prava privatnom trgovačkom društvu da može gospodarski upravljati određenom infrastrukturnim uslugama i za to zarađivati naknadu. Koncesionar dobija u posjed određene objekte (ali vlasništvo na tim objektima ostaje u rukama države te ih koristi u svrhu obavljanja određene djelatnosti ili usluge sukladno odredbama ugovora’’. Hrvatsko pravo definira koncesije načelno kao pravo stečeno temeljem ugovora o koncesiji, a sukladno uvjetima sadržanim u odluci o davanju koncesije (koju je donijelo odgovarajuće upravno tijelo, a u odnosu na pomorsko dobro, specifično, kao pravo državne vlasti da može dio pomorskog dobra, koje je inače dobro izvan pravnog prometa (res extra commercium, isključiti iz opće uporabe bilo dijelom ili u cijelosti, i dati ga fizičkoj ili pravnoj osobi na gospodarsko korištenje sukladno određenim prostornim planovima. Građevine i drugi objekti izgrađeni na pomorskom dobru čine njegov sastavni dio. Zakonom je jasno određeno da nikakva stvarna prava nisu dopuštena na pomorskom dobru, uključivo i na objektima izgrađenima na njemu. Projekti na pomorskom dobru često uključuju velike infrastrukturne projekte, razvoje luka i marina, koji iziskuju značajna financijska sredstva. Banke koje financiraju takve projekte zahtijevaju organiziran i transparentan zakonski okvir koncesija, slobodu ugovaranja, pravnu zaštitu svih strana uključenih u projekt (uključivo i mogućnost međunarodne arbitraže. (...

 18. Recikliranje plastenk na kreativen način

  OpenAIRE

  Pavlin, Suzana

  2017-01-01

  Plastenke, poleg ostalih plastičnih izdelkov, v zadnjih letih predstavljajo pravo katastrofo za okolje. Domnevamo, da se le redko kdo vpraša, kaj se zgodi z njo po tem, ko je iz nje zaužil še zadnjo kapljico vode. Plastenka je lahko kot večina ostalih komunalnih odpadkov ponovno uporabljena, reciklirana, sežgana ali odložena na deponijo. V primeru nespoštovanja Zakona o varstvu okolja pa pristane v naravi, pogosto v morju, kjer prav počasi razpada in negativno vpliva na celoten ekosistem. V d...

 19. All new for NA62

  CERN Multimedia

  Antonella Del Rosso

  2012-01-01

  This week sees the start of the first run of the new NA62 experiment. This will be a unique opportunity for the collaboration to test its new beam, new detectors and new data acquisition system before the physics run in 2014. Speaking to the Bulletin, the NA62 technical coordinator Ferdinand Hahn shares the many challenges that the various teams faced to be on time for beam. Ready, steady, start!   A Large Angle Veto detector (white) in place in the NA62 decay volume (blue). With components from almost all the detectors in place downstream of the decay point of the mother particles – the kaons – and of the KTAG detector that tags the kaons before they decay, NA62 is ready for its first technical run. This unique run will test all the equipment as well as the trigger and the data acquisition systems. “This year, we will have about five weeks of beam from the SPS before the long shutdown of all the CERN machines,” says Ferdinand Hahn, NA62 Technical Co-...

 20. Corpo e sexualidade na gravidez

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalúcia Matos Araújo

  2012-06-01

  Full Text Available Estudo etnográfico que teve como objetivo compreender como as gestantes vivenciam os processos fisiológicos do seu corpo durante a gestação e a sua repercussão na sexualidade. A pesquisa envolveu sete mulheres residentes em bairro popular de São Paulo. Na coleta de dados, utilizou-se observação participante e entrevista com questões norteadoras. Os dados foram apresentados na forma de narrativa e posteriormente organizados nas categorias: Percebendo as transformações corporais; Convivendo com as mudanças no corpo; Sentimentos e sensações na vida sexual durante a gestação e imaginando o corpo e a sexualidade após a gestação. As mulheres referiram-se às transformações do corpo como desconfortos e expressaram a preocupação de que fossem definitivas. Expressaram o desejo de que, após o parto, o corpo volte a ser como era e que volte a sentir desejo sexual. O reconhecimento destes fatos constitui-se numa ferramenta primordial na adequação das práticas profissionais.

 1. Výzkumy vlivu některých typů technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarmila Robová

  2013-10-01

  Full Text Available Článek je věnován přehledu a analýze našich i zahraničních výzkumů, které se zabývají vlivem technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice v období od devadesátých let dvacátého století až po současnost. Postupně jsou prezentovány a rozebírány metody i výsledky experimentů zaměřených na používání některých typů technologií, a to grafických kalkulátorů, programů dynamické geometrie a webových výukových zdrojů. Pozornost je věnována zejména relevantním výzkumům, které zkoumaly začlenění uvedených technologií do vyučování matematice na úrovni střední školy. Závěrem jsou shrnuty hlavní přínosy a rizika integrace těchto technologií a uvedeny současné trendy jejich integrace.

 2. Finansowanie leczenia lekami biologicznymi chorych na reumatoidalne i młodzieńcze idiopatyczne zapalenia stawów w ramach programów zdrowotnych NFZ w latach 2004–2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Śliwczyński

  2010-02-01

  Full Text Available Celem pracy była ocena realizacji obowiązujących w Polscew latach 2004–2008 programów leczenia lekami biologicznymichorych na reumatoidalne i młodzieńcze idiopatyczne zapaleniastawów. Leczenie jest prowadzone przez 81 ośrodków rozmieszczonychrównomiernie w całym kraju. W tym okresie leczonołącznie 8160 chorych. W 2008 r. leczonych było 2282 chorych, costanowi około 2% wszystkich chorych na reumatoidalne zapaleniestawów; 72% z nich stanowiły kobiety, najczęściej w wieku45–55 lat. Lekiem najczęściej stosowanym był etanercept, rzadziejinfliksymab, bardzo rzadko adalimumab i rituksymab. Pieniądzeprzeznaczane przez NFZ na ten rodzaj leczenia nie sąwykorzystywane w pełni, w 2008 r. nie wykorzystano 13,5%.W podsumowaniu podkreślono, że należy zwiększyć liczbę leczonychchorych poprzez poprawienie wykorzystania przeznaczanychnakładów, a następnie ich zwiększenie.

 3. gigapanorama of NA 62 cavern

  CERN Multimedia

  Brice, Maximilien

  2015-01-01

  The image shows the new rare Kaon decay experiment at CERN, called NA62. The NA62 experiment is 270 metres long and includes a 120-metre-long vacuum tank, shown here, housing several of the particle detectors. (Note: the experiment axis is a straight line, the curving of the tank is an optical effect of the photo.) Kaons are particles that decay into lighter elementary particles. The kaon decay processes are mostly well known, except for some very rare decay modes. For example, NA62 is investigating a rare decay predicted by the Standard Model in which a kaon decays into one pion and two neutrinos. This process occurs only once every 10 billion decays. The understanding of such ultra-rare decays are of great importance because they test the Standard Model in energy ranges not accessible by direct measurements. They are therefore complementary to the measurements at the LHC. ultra high definition on demand (photolab@cern.ch).

 4. Armas na escola: que fazer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raymundo de Lima

  2010-09-01

  Full Text Available

  Um aluno portava um revólver na sala de aula de uma escola de Maringá (O Diário, 30/07/2010. Ele pegou arma do pai, sem que este soubesse, para se proteger de garotos que o intimidavam. Trata-se de um caso isolado ou é hora de a escola tomar medidas preventivas? Semanas antes, tiros foram disparados dentro de uma faculdade da mesma cidade. O autor dos disparos está preso, e a faculdade tenta apagar as marcas com publicidade positiva na Tv. Em Campo Mourão, cidade a cerca de uma hora de Maringá, duas meninas foram mortas e enterradas na escola.

 5. OGLAŠEVANJE NA FACEBOOKU

  OpenAIRE

  Renko, Katica

  2013-01-01

  V magistrskem delu smo se seznanili z oglaševanjem na Facebooku. S pregledom gradiva, ki nam je ponujeno, smo preverili pogoje, načine, oblike … oglaševanja, ki pa smo jih s pregledom situacije v praksi preverili in dopolnili. Ob zaključku dela lahko rečemo, da je oglaševanje preko FB enostavnejše, cenejše, dostopnejše, omogoča nam ažurnost in samo komunikacijo z naslovniki, ki so potencialni kupci naših ponudb. Množični mediji nam omogočajo mnogotero obliko oglaševanja. Izbrana oblika ponuja...

 6. β decay of Na32

  Science.gov (United States)

  Mattoon, C. M.; Sarazin, F.; Hackman, G.; Cunningham, E. S.; Austin, R. A. E.; Ball, G. C.; Chakrawarthy, R. S.; Finlay, P.; Garrett, P. E.; Grinyer, G. F.; Hyland, B.; Koopmans, K. A.; Leslie, J. R.; Phillips, A. A.; Schumaker, M. A.; Scraggs, H. C.; Schwarzenberg, J.; Smith, M. B.; Svensson, C. E.; Waddington, J. C.; Walker, P. M.; Washbrook, B.; Zganjar, E.

  2007-01-01

  The β-decay of Na32 has been studied using β-γ coincidences. New transitions and levels are tentatively placed in the level scheme of Mg32 from an analysis of γ-γ and β-γ-γ coincidences. The observation of the indirect feeding of the 2321 keV state in Mg32 removes some restrictions previously placed on the spin assignment for this state. No evidence of a state at 2117 keV in Mg32 is found. Previously unobserved weak transitions up to 5.4 MeV were recorded but could not be placed in the decay scheme of Na32.

 7. Corpo-escrita na esquizofrenia

  OpenAIRE

  Bialer, Marina

  2014-01-01

  Este artigo aborda a importância do trabalho de escrita na esquizofrenia. Toma-se como ponto de partida a formulação lacaniana sobre o esquizofrênico como aquele que não tem as funções dos órgãos do seu corpo dadas pelos discursos estabelecidos. A hipótese de que o trabalho sobre a letra pode permitir o tratamento do gozo debordante na esquizofrenia é analisada pelo estudo da obra do escritor esquizofrênico Robert Walser, a qual evidencia a viabilidade da construção de um corpo pela escrita n...

 8. Szacowanie efektu nauczyciela na osiągnięcia edukacyjne uczniów z wykorzystaniem hierarchicznego modelowania liniowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Koniewski

  2013-09-01

  Full Text Available Nauczyciele, różniąc się efektywnością pracy, wpływają na wyniki uczniów. Analizowano dane z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w gimnazjach w 2012 r. Analizy objęły 3883 uczniów z 246 oddziałów, ze 137 szkół i 202 nauczycieli matematyki oraz 4119 uczniów z 260 oddziałów, ze 143 szkół i 215 nauczycieli języka polskiego. Wariancja wyników egzaminów przypisana nauczycielom wyniosła 12% (matematyka i 8% (kompetencje językowe. W modelu uwzględniającym m.in.: wcześniejsze osiągnięcia, inteligencję, zmienne statusowe rodziny ucznia, efekt nauczyciela wyjaśnił 5% (matematyka i 4% (kompetencje językowe wariancji wyników egzaminu. Do tej pory nie było jasne, za pomocą jakich cech nauczycieli i stylu nauczania można wyczerpująco wyjaśnić zróżnicowanie efektywności ich pracy. Skala „autorytet nauczyciela/utrzymanie dyscypliny” wyjaśniła 91% efektu nauczyciela w nauczaniu matematyki i 81% w nauczaniu języka polskiego, przy kontroli wcześniejszych osiągnięć edukacyjnych, inteligencji, zmiennych statusowych rodziny ucznia i lokalizacji gimnazjum.

 9. Meltability in system of K2TaF7-NaF-NaCl-KCl

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kartsev, V.E.; Kovalev, F.V.; Korshunov, B.G.

  1975-01-01

  Thermographic and visual-polythermal techniques were used to study the meltability in K 2 TaF 7 -NaF-NaCl-KCl system. The tetrahedron-forming sections NaF-NaCl-K 2 TaF 7 xKCl and NaF-K 2 TaF 7 xKCl-2K 2 TaF 7 xNaCl divide the concentration tetrahedron into three particular tetrahedra: NaF-K 2 TaF 7 xKCl-2K 2 TaF 7 xNaCl-K 2 TaF 7 , NaF-NaCl-K 2 TaF 7 xKCl-2K 2 TaF 7 xaCl, and NaF-NaCl-KCl-K 2 TaF 7 xKCl. Non-variant equilibrium points in all of the particular four-component systems have been determined

 10. NA60 frees the quarks

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  Fitted with new state-of-the-art silicon detectors, NA60 is prepared to study the phase transition from confined hadronic matter to a deconfined (free) quark-gluon plasma, a state of matter which probably existed an instant after the Big Bang.

 11. NA61/SHINE ion program

  CERN Document Server

  Mackowiak, Maja

  2010-01-01

  The Super Proton Synchrotron (SPS) at CERN covers one of the most interesting regions of the phase diagram (T - \\mu_{B}) of strongly interacting matter. The study of central Pb+Pb collisions by NA49 indicate that the threshold for deconfinement is reached already at the low SPS energies. Theoretical considerations predict a critical point of strongly interacting matter at energies accessible at the SPS. The NA61/SHINE experiment, a successor of the NA49 project, will study hadron production in p+p, p+A, h+A, and A+A reactions at various energies. The broad physics program includes the investigation of the properties of strongly interacting matter, as well as precision measurements of hadron spectra for the T2K neutrino experiment and for the Pierre Auger Observatory and KASCADE cosmic-ray projects. The main physics goals of the NA61/SHINE ion program are to study the properties of the onset of deconfinement at low SPS energies and to find signatures of the critical point of strongly interacting matter. To ach...

 12. NA62: Hidden Sector Physics

  CERN Document Server

  Cesarotti, Carissa Joyce

  2016-01-01

  Modern experimental physics is often probing for new physics by either finding deviations from predictions on extremely precise measurements, or by looking for a new signal that cannot be explained with existing models. The NA62 experiment at CERN does the former by measuring the ultra-rare decay $K^+ \\rightarrow \\pi^+ \

 13. The system NaVO3-Na2WO4-Na2W2O7

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kazanbekov, V.R.; Gasanaliev, A.M.; Kazanbekov, R.G.

  1994-01-01

  Phase diagrams of sodium metavanadate-sodium ditungstate, sodium metavanadate-sodium tungstate systems and surface of primary crystallization of sodium metavabadate-sodium tungstate-sodium ditungstate system were studied. The system sodium metavanadate-sodium ditungstate is eutectic one. Compound NaVO 3 x2Na 2 WO 4 is formed in solid state in sodium metavanadate-sodium tungstate system. Liquidus surface of sodium metavanadate-sodium tungstate-sodium ditungstate is presented by three crystallization fields of initial components. Composition and melting point of ternary eutectics are determined

 14. Využitie metódy concept cartoons© na hodinách prírodovedy z pohľadu učiteľov prvého stupňa ZŠ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michaela Minárechová

  2017-07-01

  Full Text Available V príspevku sa venujeme metóde concept cartoons© a jej aplikácii do vyučovania prírodovedy na I.stupni ZŠ. Okrem toho stručne opisujeme  príručku k metóde concept cartoons© pre  ZŠ, ktorú sme zostavili v rámci našej dizertačnej práce. Pre lepšie posúdenie príručky a možnosti aplikácie metódy concept cartoons© na hodinách prírodovedy sme realizovali rozhovor s tromi učiteľkami primárneho vzdelávania.   Našim cieľom bolo zistiť  ich  názory  na vyučovanie pomocou concept cartoons© a na nami zostavenú metodickú rukoväť k metóde concept cartoons© pre I. stupeň ZŠ.  Prostredníctvom analýzy odpovedí učiteliek sme zistili prevažne pozitívny názor ako na samotnú metódu concept cartoons©, tak aj na zostavenú metodickú príručku k nej.

 15. Europlanet NA2 Science Networking

  Science.gov (United States)

  Harri, Ari-Matti; Szego, Karoly; Genzer, Maria; Schmidt, Walter; Krupp, Norbert; Lammer, Helmut; Kallio, Esa; Haukka, Harri

  2013-04-01

  Europlanet RI / NA2 Science Networking [1] focused on determining the major goals of current and future European planetary science, relating them to the Research Infrastructure that the Europlanet RI project [2] developed, and placing them in a more global context. NA2 also enhanced the ability of European planetary scientists to participate on the global scene with their own agenda-setting projects and ideas. The Networking Activity NA2 included five working groups, aimed at identifying key science issues and producing reference books on major science themes that will bridge the gap between the results of present and past missions and the scientific preparation of the future ones. Within the Europlanet RI project (2009-2012) the NA2 and NA2-WGs organized thematic workshops, an expert exchange program and training groups to improve the scientific impact of this Infrastructure. The principal tasks addressed by NA2 were: • Science activities in support to the optimal use of data from past and present space missions, involving the broad planetary science community beyond the "space club" • Science activities in support to the preparation of future planetary missions: Earth-based preparatory observations, laboratory studies, R&D on advanced instrumentation and exploration technologies for the future, theory and modeling etc. • Develop scientific activities, joint publications, dedicated meetings, tools and services, education activities, engaging the public and industries • Update science themes and addressing the two main scientific objectives • Prepare and support workshops of the International Space Science Institute (ISSI) in Bern and • Support Trans National Activities (TNAs), Joined Research Activities (JRAs) and the Integrated and Distributed Information Service (IDIS) of the Europlanet project These tasks were achieved by WG workshops organized by the NA2 working groups, by ISSI workshops and by an Expert Exchange Program. There were 17 official WG

 16. Pozitivni in negativni vplivi risank na otroke

  OpenAIRE

  Povše, Nika

  2017-01-01

  V tej diplomski nalogi smo raziskovali pozitivne in negativne vplive risank na otroke. Začeli smo z zgodovino televizije, tako svetovno zgodovino kot zgodovino televizije na Slovenskem. Na isti način smo pregledali tudi zgodovino risank. Raziskovali smo otrokov razvoj, predvsem tiste vidike, ki so izpostavljeni vplivom risank, kot so morala, jezik, domišljija in učenje. Sledilo je raziskovanje negativnih in pozitivnih vplivov, ki jih imajo risanke na otroke, kar je tudi naš glavni problem te ...

 17. Model improwizacji polifonicznej na tle popularnych metod improwizacji w muzyce rozrywkowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Fulara

  2012-12-01

  Full Text Available Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, bardziej ogólna, zawiera opis zjawisk związanych z improwizacją, zwłaszcza gitarową, z wyszczególnieniem problemów wykonawczych stojących przed improwizatorem. Dwa punkty widzenia zostały przedstawione: pierwszy, szczegółowy, opisuje po kolei elementy muzyki i ich znaczenie w procesie improwizacji, drugi bardziej ogólny mówi o zjawiskach, których nie da się opisać, ani analizować w prosty sposób, bądź są inne w przypadku każdego utworu. Należy do nich interakcja pomiędzy członkami zespołu, wyrażanie emocji poprzez muzykę i problematykę poszukiwań własnego głosu w sztuce. Ta część zawiera jeszcze opis trzech zupełnie różnych podejść do improwizacji na gitarze. Pierwsza to wykorzystanie centrum tonalnego (wzbogaconego napięciami dominantowymi, druga metoda polega na połączeniu harmonii utworu ze stosowanymi skalami (stosowana w muzyce fusion, trzecia polega na ścisłym wykorzystaniu dźwięków akordowych w improwizacji bez stosowania skal (charakterystyczna dla muzyki bebop. Druga część tekstu zawiera opis szczególnego rodzaju improwizacji polifonicznej z wykorzystaniem tappingu oburęcznego na gitarze. Model ten stoi w opozycji do trzech wcześniej przedstawionych sposobów rozumienia improwizacji gitarowej. System opiera się zarówno na metodach stosowanych w polifonii renesansu i baroku (m. in. melodia wiodąca Cantus Firmus, reguły kontrapunktu, jak i na założeniach jednogłosowej improwizacji bebopowej (wykorzystanie dźwięków wiodących, rozwiązania charakterystyczne dla czterodźwięków naturalnych. Opis ten nawiązuje do pierwszej części artykułu, grupując zagadnienia wokół poszczególnych elementów dzieła muzycznego. Ta część zawiera uwagi i spostrzeżenia zebrane w ciągu ośmiu lat poszukiwań własnej drogi muzycznej autora.

 18. Na+-stimulated ATPase of alkaliphilic halotolerant cyanobacterium Aphanothece halophytica translocates Na+ into proteoliposomes via Na+ uniport mechanism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Soontharapirakkul Kanteera

  2010-08-01

  Full Text Available Abstract Background When cells are exposed to high salinity conditions, they develop a mechanism to extrude excess Na+ from cells to maintain the cytoplasmic Na+ concentration. Until now, the ATPase involved in Na+ transport in cyanobacteria has not been characterized. Here, the characterization of ATPase and its role in Na+ transport of alkaliphilic halotolerant Aphanothece halophytica were investigated to understand the survival mechanism of A. halophytica under high salinity conditions. Results The purified enzyme catalyzed the hydrolysis of ATP in the presence of Na+ but not K+, Li+ and Ca2+. The apparent Km values for Na+ and ATP were 2.0 and 1.2 mM, respectively. The enzyme is likely the F1F0-ATPase based on the usual subunit pattern and the protection against N,N'-dicyclohexylcarbodiimide inhibition of ATPase activity by Na+ in a pH-dependent manner. Proteoliposomes reconstituted with the purified enzyme could take up Na+ upon the addition of ATP. The apparent Km values for this uptake were 3.3 and 0.5 mM for Na+ and ATP, respectively. The mechanism of Na+ transport mediated by Na+-stimulated ATPase in A. halophytica was revealed. Using acridine orange as a probe, alkalization of the lumen of proteoliposomes reconstituted with Na+-stimulated ATPase was observed upon the addition of ATP with Na+ but not with K+, Li+ and Ca2+. The Na+- and ATP-dependent alkalization of the proteoliposome lumen was stimulated by carbonyl cyanide m - chlorophenylhydrazone (CCCP but was inhibited by a permeant anion nitrate. The proteoliposomes showed both ATPase activity and ATP-dependent Na+ uptake activity. The uptake of Na+ was enhanced by CCCP and nitrate. On the other hand, both CCCP and nitrate were shown to dissipate the preformed electric potential generated by Na+-stimulated ATPase of the proteoliposomes. Conclusion The data demonstrate that Na+-stimulated ATPase from A. halophytica, a likely member of F-type ATPase, functions as an electrogenic Na

 19. Photodesorption of Na atoms from rough Na surfaces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balzer, Frank; Gerlach, R.; Manson, J.R.

  1997-01-01

  We investigate the desorption of Na atoms from large Na clusters deposited on dielectric surfaces. High-resolution translational energy distributions of the desorbing atoms are determined by three independent methods, two-photon laser-induced fluorescence, as well as single-photon and resonance......-enhanced two-photon ionization techniques. Upon variation of surface temperature and for different substrates (mica vs lithium fluoride) clear non-Maxwellian time-of-flight distributions are observed with a cos θ angular dependence and most probable kinetic energies below that expected of atoms desorbing from...... atoms are scattered by surface vibrations. Recent experiments providing time constants for the decay of the optical excitations in the clusters support this model. The excellent agreement between experiment and theory indicates the importance of both absorption of the laser photons via direct excitation...

 20. Vpliv konfucija na sodobno izobraževanje na Kitajskem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katja Skitek

  2009-12-01

  Full Text Available Izobraževanje na Kitajskem je bilo vedno trdno povezano s Konfucijem in konfucianizmom, kar pa ni čudno, saj je bil Konfucij prvi, ki je poudarjal moč z nanja in izobraževanja. LR Kitajska je v zadnjih petdesetih letih počasi in postopoma začela uveljavljati določene spremembe v vzgojno-izobraževalni sistem. Kakšne so te spremembe in koliko nanje še vedno vpliva konfucianizem, bo osrednja tema pričujočega članka. Konfucianizem danes na Kitajskem ni preveč popularen, izobraženci pa so se razporedili v dve skupini: eni trdijo, da je njegov vpliv še vedno velik, drugi pa zatrjujejo, da nima več nobenega vpliva na sodobno življenje. Katera stran ima prav? Konfucij je v prvi vrsti poudarjal pomembnost moralnih vrednot vsakega človeka in prav moralne vrednote, za katere se je zavzemal, so še danes trdno zasidrane v kitajski kulturi. Ali je torej sploh mogoče popolnoma izriniti Konfucija iz sodobnega izobraževanja?

 1. Profilaktyka, monitorowanie i leczenie raka gruczołu krokowego na podstawie aktualnego przeglądu literatury urologicznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Ząbkowski

  2009-03-01

  Full Text Available Wśród nowotworowych przyczyn zgonów w Polsce rak stercza zajmuje trzecie miejsce, po raku płuc i żołądka. W Stanach Zjednoczonych jest na pierwszym miejscu. W Unii Europejskiej z powodu raka gruczołu krokowego umiera każdego roku ponad 85 000 mężczyzn. Dotyka on często mężczyzn w sile wieku, a długi i złożony proces jego leczenia negatywnie wpływa na efektywność i stabilność życiową. W początkowym stadium choroba przebiega często bezobjawowo, co powoduje, że mężczyźni nie są świadomi zagrożenia i nie podejmują czynności profilaktyczno-leczniczych. Uwzględniając wymienione zagrożenia, celowe jest podjęcie działań zmierzających do uruchomienia systemu profilaktyki, leczenia i monitorowania chorych z rakiem gruczołu krokowego, co będzie stanowić gwarancję utrzymania wymaganego poziomu stanu zdrowia. Funkcjonowanie takiego systemu oparte jest na podstawach naukowych. Jeden z jego elementów to opracowanie wskaźników (funkcji zdrowia i zachorowań pacjentów płci męskiej z uwzględnieniem ich struktury wiekowej. Realizując pracę badawczą, autorzy artykułu starali się umiejscowić podjęty problem profilaktyki i leczenia raka gruczołu krokowego na tle istniejących już osiągnięć naukowych. Dokonano pogłębionej analizy opracowań w aspekcie rozwiązań praktycznych. Zauważono, że dotyczą one dwóch zasadniczych obszarów, odnoszą się do badań podstawowych i rozwiązań aplikacyjnych.

 2. Experimental Study on Steel Tank Model Using Shaking Table/ Badania Eksperymentalne Modelu Zbiornika Stalowego Na Stole Sejsmicznym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Burkacki Daniel

  2014-09-01

  Full Text Available Stalowe zbiorniki walcowe są bardzo popularnymi konstrukcjami używanymi do magazynowania produktów przemysłu chemicznego i naftowego. Ich bezpieczeństwo i niezawodność są kluczowe, ponieważ każde uszkodzenie może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. Trzęsienia ziemi są najbardziej niebezpiecznymi, a zarazem najbardziej nieprzewidywalnymi obciążeniami dynamicznymi, które mogą oddziaływać na tego typu konstrukcje. Z drugiej strony ruchy podłoża związane ze wstrząsami górniczymi są uważane za mniej groźne z powodu osiągania niższych poziomów wartości przyspieszeń. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań eksperymentalnych, które przeprowadzono na wykonanym w skali modelu rzeczywistego zbiornika zlokalizowanego na terenie Polski. Badania wykonano przy użyciu stołu sejsmicznego. Zakres badań obejmował testy harmoniczne właściwości dynamicznych oraz zachowanie się stalowego zbiornika walcowego podczas trzęsień ziemi oraz wstrząsów górniczych dla różnych poziomów wypełnienia cieczą. Wyniki badań pokazują, że produkt magazynowany może mieć znaczący wpływ na wartości parametrów dynamicznych oraz potwierdzają, iż poziom wypełnienia cieczą jest istotny w analizie konstrukcji. Porównanie odpowiedzi podczas trzęsień ziemi oraz wstrząsów górniczych wskazuje, iż to drugie wymuszenie może być w niektórych przypadkach bardziej niekorzystne.

 3. Doświadczalna analiza współczynników oporów lokalnych na kolankach w systemach przewodów wielowarstwowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Krystyna Gietka

  2015-03-01

  Full Text Available Zastosowanie tworzyw sztucznych jako materiału do budowy instalacji wymusiło konieczność weryfikacji dostępnych obecnie informacji dotyczących wartości współczynników oporów lokalnych, które stanowią niezbędną wiedzę potrzebną do obliczania wartości strat energii mechanicznej, jakie powstają w trakcie przepływu. Współczynniki te mają duże znaczenie w obliczeniach hydraulicznych wymiarowanej instalacji. Wpływają one na końcowy wynik w istotny sposób, dlatego nieprawidłowe ich przyjęcie może prowadzić do poważnych w skutkach błędów. Niestety wartości podawane przez producentów, normy czy też literaturę są inne w porównaniu z wartościami uzyskiwanymi metodą doświadczalnych badań. W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań doświadczalnych, mających na celu wyznaczenie wartości współczynników oporów lokalnych na kolankach 90° trzech określonych średnic, pochodzących od czterech wybranych producentów systemów instalacyjnych. Otrzymane wartości współczynników oporów lokalnych porównano z wartościami, jakie podawane są przez producenta złączek, wyznaczonymi według normy PN-76/M-34034: 1976 oraz dostępnymi w literaturze przedmiotu.

 4. Novel aspects of Na+,K+-ATPase

  OpenAIRE

  Aizman, Oleg

  2002-01-01

  Na,K-ATPase, an integral membrane protein expressed in each eukaryotic cell, serves as the major determinant of intracellular ion composition. In the current study we investigated novel aspects of Na,K-ATPase function and regulation. It is well established that Na,K-ATPase activity is regulated by reversible phosphorylation. New findings in this study are: 1) the level of intracellular Ca 2. concentration determines the functional effects of PKA and PKC-mediated Na,K-ATP...

 5. NA64 Status Report 2018

  CERN Document Server

  Gninenko, Sergei

  2018-01-01

  The experiment NA64 is aimed at a search for a sub-GeV vector mediator (called dark photon A′) of Dark Matter production at the CERN SPS. . The main goal in 2017 was to probe a region of the A′ parameter space of the thermal dark matter model. Ongoing activities on the detector and data analysis are reviewed. The status and results from the NA64 runs in 2016 and 2017 are reported. First results on the search for the X->e+e− decay of a 17 MeV X boson, which could explain the recently observed excess of e+e-pairs from the excited 8Be nucleus transitions, and A'-> e+e- decays are also presented. Ongoing analysis on the decays of axion-like particles and plans for further searches beyond LS2 are also discussed.

 6. Makosa Yanayofanywa na Wanafunzi Wanaojifunza Kiswahili kama ...

  African Journals Online (AJOL)

  Makala haya, yanashughulika na makosa ambayo hufanywa na wanafunzi wanaojifunza Kiswahili kama lugha ya pili katika shule za sekondari nchini Uganda. Mtafiti ameyaainisha makosa mbalimbali na kuyaeleza kiusahihi. Makala yanaeleza namna ambavyo makosa hayo hutokea. Yaani, kama ni makosa ...

 7. Pseudo-ternary phase diagram in the Na2O-Na2O2-NaOH system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saito, Jun-ichi; Tendo, Masayuki; Aoto, Kazumi

  1997-10-01

  Generally, the phase diagrams are always used to understand the present state of compounds at certain temperature. In order to understand the corrosion behavior of structural material for FBR by main sodium compounds (Na 2 O, Na 2 O 2 and NaOH), it is very important to comprehend the phase diagrams of their compounds. However, only Na 2 O-NaOH pseudo-binary phase diagram had been investigated previously in this system. There is no study of other pseudo-binary or ternary phase diagrams in the Na 2 O-Na 2 O 2 -NaOH system. In this study, in order to clarify the present states of their compounds at certain temperatures, the pseudo-binary and ternary phase diagrams in the Na 2 O-Na 2 O 2 -NaOH system were prepared. A series of thermal analyses with binary and ternary component system has been carried out using the differential scanning calorimetry (DSC). The liquidus temperature and ternary eutectic temperatures were confirmed by these measurements. The beneficial indications for constructing phase diagrams were obtained from these experiments. On the basis of these results, the interaction parameters between compounds which were utilized for the Thermo-Calc calculation were optimized. Thermo-Calc is one of thermodynamic calculation software. Consequently the accurate pseudo-binary and ternary phase diagrams were indicated using the optimized parameters. (author)

 8. Na+,K+-ATPase Na+ affinity in rat skeletal muscle fiber types

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Michael; Juel, Carsten

  2010-01-01

  Previous studies in expression systems have found different ion activation of the Na(+)/K(+)-ATPase isozymes, which suggest that different muscles have different ion affinities. The rate of ATP hydrolysis was used to quantify Na(+),K(+)-ATPase activity, and the Na(+) affinity of Na(+),K(+)-ATPase...

 9. Homocisteína Homocysteine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lindalva Batista Neves

  2004-10-01

  Full Text Available A homocisteína, formada a partir da metionina hepática, é metabolizada nas vias de desmetilação e de transulfuração, sendo que seus valores plasmáticos e urinários refletem a síntese celular. Sua determinação, realizada em jejum e após sobrecarga de metionina, caracteriza as diferenças dessas vias metabólicas, principalmente quando de natureza genética. A hiper-homocisteinemia tem sido associada a maior risco de eventos aterotrombóticos, e a literatura sugere associação causal, independente de outros fatores de risco para doença arterial. Diminuição da homocisteína plasmática para valores normais é seguida de redução significante na incidência de doença aterotrombótica. A relação entre homocisteína e o fígado vem adquirindo importância nos dias atuais, uma vez que alterações das lipoproteínas e da depuração de metionina são comuns em pacientes com doença hepática crônica (hepatocelular e canalicular. O tratamento da hiper-homocisteinemia fundamenta-se na suplementação alimentar e medicamentosa de ácido fólico e vitaminas B6 e B12.Homocysteine, formed from hepatic methionine, is metabolized through the pathways of demethylation and transsulfuration. Its plasmatic and urinary values reflect the cell synthesis. Its determination after fasting and increased infusion of methionine shows the differences of these two metabolic pathways, mainly when it is related to genetic diseases. Hyperhomocysteinemia has been associated with a higher risk of vascular thrombotic events. Several authors suggest a causal relationship between these events independently of other risk factors for vascular diseases. Decrease in plasmatic homocysteine to normal levels is followed by a significant reduction on the incidence of vascular thrombotic events. The correlation between the liver and homocysteine is becoming more important because of the recent findings that alterations of lipoproteins and methionine clearance are

 10. Myocardial Na,K-ATPase: Clinical aspects

  OpenAIRE

  Kjeldsen, Keld

  2003-01-01

  The specific binding of digitalis glycosides to Na,K-ATPase is used as a tool for Na,K-ATPase quantification with high accuracy and precision. In myocardial biopsies from patients with heart failure, total Na,K-ATPase concentration is decreased by around 40%; a correlation exists between a decrease in heart function and a decrease in Na,K-ATPase concentration. During digitalization, around 30% of remaining pumps are occupied by digoxin. Myocardial Na,K-ATPase is also influenced by other drugs...

 11. ANALIZA ZMIAN MIKROSTRUKTURY ZAPRAW W MURACH Z CEGŁY KLINKIEROWEJ PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPOZYCJI NA POLSKIE WARUNKI KLIMATYCZNE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria WESOŁOWSKA

  2016-07-01

  Full Text Available Mury licowe podlegają ciągłym wpływom czynników pochodzących z otaczającego środowiska. Oddziaływania te  przyczyniają się do destrukcji materiału, obniżając ich trwałość użytkową. Zaprawy należą do grupy materiałów aktywnych chemicznie, podlegającym korozji zewnętrznej i wewnętrznej. Do korozji zewnętrznej zalicza się wszystkie te przypadki, w których zaprawa narażona jest na niekorzystne czynniki zewnętrzne (gazowy CO2, kwaśne deszcze, zmienne temperatury przekraczające często punkt 0̊C, roztwory rozpuszczalnych soli mineralnych pochodzących z otaczających elementów. Przyczyną korozji wewnętrznej są same składniki zapraw. Wymienione czynniki istotnie wpływają na zmiany mikrostruktury zapraw. Proces ten jest rozłożony w czasie. Analizę przeprowadzono na stanowisku poligonowym zlokalizowanym na terenie Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy. Do analizy wytypowano 3 mury licowe na różnych zaprawach. W kolejnych latach funkcjonowania murów obserwowano pojawianie się wykwitów o różnym zakresie i nasileniu. Zebrane informacje pozwoliły na ustalenie obszaru o najwyższej intensywności wykwitów. Po dziesięciu latach, dla każdego muru, z wytypowanego miejsca pobrano próbki zapraw, dla których zbadano mikrostrukturę metodą porozymetrii rtęciowej. Uzyskane wyniki posłużyły do oceny zmian udziału mezo- i makro-porów w badanych zaprawach powstałych w wyniku oddziaływania środowiska zewnętrznego.

 12. Crowdsourcing: impactos na performance na venda de produtos

  OpenAIRE

  Alves, Milton Ruiz Rodrigues

  2015-01-01

  Vivemos num momento em que as expectativas de pensadores como Lévy (1998), se concretizaram. O consumidor mudou, passou a exigir um diálogo entre a empresa e a sociedade. Esse novo cenário cobrou da tecnologia formas de aperfeiçoar e agilizar este processo de comunicação, plataformas baseadas na internet que propiciem e incentivam a troca de informações. Nesta esfera surgiu o crowdsourcing, com a disponibilização do capital intelectual das massas, que acabou por mudar a form...

 13. Experimental Testing of Innovative Cold-Formed "GEB" Section / Badania Eksperymentalne Innowacyjnego Kształtownika Giętego Na Zimno Typu "Geb"

  Science.gov (United States)

  Łukowicz, Agnieszka; Urbańska-Galewska, Elżbieta; Gordziej-Zagórowska, Małgorzata

  2015-03-01

  One of the major advantages of light gauge steel structures made of cold-formed steel sections is their low weight so the production of typical single-storey steel structures of this kind of profiles is still rising. The well known profiles, e.o. Z-sections, C-sections and the so called hat-sections studied and described in the literature, are used mainly as purlins or truss components. A new profile GEB was patented for the use for primary load-bearing member in fabricated steel frames. According to the code [1] every novel cross section should be tested to assign the deformation shape and bearing capacity. The paper deals with the numerical and experimental research of bearing capacity of cold formed GEB profiles. The deformation shape and limit load was obtained from bending tests. The GEB cross section bearing capacity was also determined according to codes [1, 2]. Jedną z najważniejszych zalet lekkich konstrukcji metalowych, wytwarzanych z kształtowników giętych na zimno, jest ich mała masa, dlatego też, producenci coraz częściej wykorzystują możliwości profili giętych do wytwarzania typowych konstrukcji halowych w budownictwie systemowym. Proces gięcia na zimno, pozwala na formowanie różnego rodzaju przekrojów poprzecznych, które mogą być wykorzystywane jako elementy konstrukcji. Typowe kształty elementów. tzn. Z, C oraz tzw. przekroje kapeluszowe, które zostały przebadane i opisane w literaturze, wykorzystuje się głównie jako płatwie lub części składowe wiązarów kratowych. Nowo opatentowany przekrój typu GEB ma być wykorzystany jako element nośny konstrukcji ramowych. W związku z tym innowacyjny kształt oraz parametry geometryczne przekroju takiego kształtownika, związane z możliwością jego wyprodukowania oraz z warunkami nośności, stateczności oraz sztywności, muszą być optymalne. Według normy PN-EN 1993-1-3, każdy nowo uformowany przekrój powinien być przebadany pod kątem nośności elementu i formy

 14. Il’ich’s Native Land Today,

  Science.gov (United States)

  1982-09-28

  riil t". r1*1e.re taft fat 2vv**,cvq 4 t"~ ~J1 of labor by 22 April 1970. for industrial enterprises to inerease the profit in 1970 in camparios with...two minuts another vehicle moves out to carry out the exerolte. The tank which was driven n the route by a third course student, Acosoal wsaer Turly...should we meet the great date with new successes in labor , but also with serious deeds in the communist upbringing of the youth. We are living in the

 15. Design of fast tuning elements for the ITER ICH system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Swain, D.W.; Goulding, R.H.

  1996-05-01

  The coupling between the ion cyclotron (IC) antenna and the ITER plasma (as expressed by the load resistance the antenna sees) will experience relatively fast variations due to plasma edge profile modifications. If uncompensated, these will cause an increase in the amount of power reflected back to the transmitter and ultimately a decrease in the amount of radio frequency (rf) power to the plasma caused by protective suppression of the amount of rf power generated by the transmitter. The goals of this task were to study several alternate designs for a tuning and matching (T ampersand M) system and to recommend some research and development (R ampersand D) tasks that could be carried out to test some of the most promising concepts. Analyses of five different T ampersand M configurations are presented in this report. They each have different advantages and disadvantages, and the choice among them must be made depending on the requirements for the IC system. Several general conclusions emerge from our study: The use of a hybrid splitter as a passive reflected-power dump [''edge localized mode (ELM)-dump''] appears very promising; this configuration will protect the rf power sources from reflected power during changes in plasma loading due to plasma motion or profile changes (e.g., ELM- induced changes in the plasma scrape-off region) and requires no active control of the rf system. Trade-offs between simplicity of design and capability of the system must be made. Simple system designs with few components near the antenna either have high voltages over considerable distances of transmission lines, or they are not easily tuned to operate at different frequencies. Designs using frequency shifts and/or fast tuning elements can provide fast matching over a wide range of plasma loading; however, the designs studied here require components near the antenna, complicating assembly and maintenance. Capacitor-tuned resonant systems may offer a good compromise

 16. Ich glaube nicht an übersinnliche Kraft hinter Naturgesetzen

  CERN Document Server

  2005-01-01

  The European Organisation for Nuclear Research CERN in Geneva is the leader in research sector of the elementary particles. And a sud-tyrolean has an essential interest in it. Südtirol Online speaks with this physicist about Universe, the smallest components in nature, and about the question: "What is behind?"

 17. ICH Guidelines-compliant HPLC-UV Method for Pharmaceutical ...

  African Journals Online (AJOL)

  NICOLAAS

  samples; (2) the method devoted to analysis of plasma samples is relying on intensive and costly ... by Saudi Food & Drug Authority Laboratories (Riyadh, Saudi. Arabia). .... The ruggedness of the method was evaluated by altering the .... PDGFRb+ perivascular progenitor cells in tumours regulate pericyte differentiation and ...

 18. Wissensmanagementsysteme in Schulen oder: wie bringe ich Ordnung ins Chaos?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreas Breiter

  2002-11-01

  Full Text Available Die zunehmende Ausstattung von Schulen mit digitalen Medien wird zu einer Herausforderung für die Organisationsentwicklung. Digitale Materialien der Lehrkräfte sowie Schülerarbeiten in digitalisierter Form wachsen tagtäglich an. Bisher fehlen geeignete organisatorische und technische Möglichkeiten zur Archivierung, Verteilung und Nutzung. In Unternehmen hat sich mit dem Begriff Wissensmanagement ein organsatorisches Konzept etabliert, das die Nutzung der Ressource Wissen optimieren will. Um diese Prozesse zu unterstützen, wurden und werden informations- und kommunikationstechnische Werkzeuge entwickelt, deren Übertragung auf den Schulbereich aufgrund dessen organisatorischer Komplexität aber scheitern muss. In diesem Beitrag werden diese Besonderheiten herausgestellt und die Erfahrungen mit der Entwicklung eines webbasierten Wissensmanagementsystems in Zusammenarbeit mit Schulen skizziert.

 19. ICH antenna development on the ORNL RF Test Facility

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gardner, W.L.; Bigelow, T.S.; Haste, G.R.; Hoffman, D.J.; Livesey, R.L.

  1987-01-01

  A compact resonant loop antenna is installed on the ORNL Radio Frequency Test Facility (RFTF). Facility characteristics include a steady-state magnetic field of ∼ 0.5 T at the antenna, microwave-generated plasmas with n e ∼ 10 12 cm -3 and T e ∼ 8 eV, and 100 kW of 25-MHz rf power. The antenna is tunable from ∼22--75 MHz, is designed to handle ≥1 MW of rf power, and can be moved 5 cm with respect to the port flange. Antenna characteristics reported and discussed include the effect of magnetic field on rf voltage breakdown at the capacitor, the effects of magnetic field and plasma on rf voltage breakdown between the radiating element and the Faraday shield, the effects of graphite on Faraday shield losses, and the efficiency of coupling to the plasma. 2 refs., 4 figs

 20. Silicene for Na-ion battery applications

  KAUST Repository

  Zhu, Jiajie

  2016-08-19

  Na-ion batteries are promising candidates to replace Li-ion batteries in large scale applications because of the advantages in natural abundance and cost of Na. Silicene has potential as the anode in Li-ion batteries but so far has not received attention with respect to Na-ion batteries. In this context, freestanding silicene, a graphene-silicene-graphene heterostructure, and a graphene-silicene superlattice are investigated for possible application in Na-ion batteries, using first-principles calculations. The calculated Na capacities of 954mAh/g for freestanding silicene and 730mAh/g for the graphenesilicene superlattice (10% biaxial tensile strain) are highly competitive and potentials of >0.3 V against the Na/Na potential exceed the corresponding value of graphite. In addition, the diffusion barriers are predicted to be <0.3 eV.

 1. Korzystny wpływ kwasów omega-3 na rozwój dziecka = The beneficial effect of omega-3 acids on child development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Pluta

  2016-07-01

  Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu         Keywords: child development, omega-3acids, supplementation. Słowa kluczowe: rozwój dziecka,  kwasy omega-3, suplementacja.     Abstract   Fatty acids are one of the determinants of normal development of the child. A special role is attributed to omega-3 acids. Representative of this group of acids include alpha-linolenic acid, eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid. The paper presents the biological activity of omega-3 with a particular focus on their impact on child development.       Streszczenie   Kwasy tłuszczowe są jednym z determinantów prawidłowego rozwoju dziecka. Szczególną rolę przypisuje się kwasom omega-3. Przedstawicielami tej grupy kwasów są kwas alfa-linolenowy, dokozaheksaenowy oraz eikozapentaenowy. W pracy przedstawiono aktywność biologiczną kwasów omega-3 ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój dziecka.

 2. ZUŻYCIE NOŚNIKÓW ENERGII W BUDYNKU JEDNORODZINNYM NA CELE OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I POTRZEB BYTOWYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksander STARAKIEWICZ

  Full Text Available W artykule, przedstawiono faktyczne zużycie energii w istniejącym budynku jednorodzinnym w latach 2009 – 2015. Podstawą analizy są dane rzeczywistego zużycia nośników energii elektrycznej, węgla kamiennego, drewna przez instalację c.w.u. i c.o., ciepłej wody użytkowej, energii z kolektorów słonecznych oraz czasu pracy instalacji słonecznej. Przedstawiono również miesięczne zużycie rodzajów energii w systemie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 2010 r. Omówiono wyposażenie budynku w instalacje wewnętrzne i sprzęt AGD oraz ich wpływ na ilość zużywanych nośników energii.

 3. Hali ya taaluma ya ukalimani Tanzania: jana, leo na kesho ...

  African Journals Online (AJOL)

  Umuhimu wa ukalimani katika mawasiliano umeongezeka kutokana na utandawazi. Utandawazi umerahisisha kukutanika na kuwasiliana kwa watu wazungumzao lugha tofauti kupitia wakalimani. Kutokana na ongezeko hilo la umuhimu wa ukalimani, kumekuwa na jitihada mbalimbali katika nchi mbalimbali kuhakikisha ...

 4. Analýza zabezpečení přenosu dat na různých vrstvách referenčního modelu OSI

  OpenAIRE

  Kňazovický, Pavel

  2009-01-01

  Táto práca sa zaoberá analýzou protokolov zaisťujúcich zabezpečený prenos dát. V prvej časti je stručne popísaný referenčný model ISO/OSI. Druhá časť je zameraná na samotné zabezpečené protokoly na jednotlivých vrstvách ISO/OSI modelu, z ktorých je v tretej časti podrobne analyzovaný protokol SSL/TLS. Posledná časť sa venuje často používaným útokom v oblasti počítačových sietí a ich služieb, kde je uvedená aj základná prevencia proti nim. The aim of this Bachelor's thesis is the analysis o...

 5. New results from NA49

  CERN Document Server

  Afanasiev, S V; Bächler, J; Barna, D; Barnby, L S; Bartke, Jerzy; Barton, R A; Behler, M; Betev, L; Bialkowska, H; Billmeier, A; Blume, C; Blyth, C O; Boimska, B; Botje, M; Bracinik, J; Brady, F P; Bramm, R; Brun, R; Buncic, P; Carr, L; Cebra, D; Cerny, V; Cooper, G E; Cramer, J G; Csató, P; Dinkelaker, P; Eckardt, V; Eckhardt, F; Ferenc, D; Filip, P; Fischer, H G; Foder, Z; Foka, P Y; Freund, P; Friese, V; Gál, J; Ganz, R E; Gazdzicki, M; Georgopoulos, G; Gladysz-Dziadus, E; Harris, J W; Hegyi, S; Höhne, C; Igo, G; Jacobs, P; Jones, P G; Kadija, K; Kolesnikov, V I; Kollegger, T; Kowalski, M; Kraus, I; Kreps, M; Lasiuk, B; Van Leeuwen, M; Lévai, Peter; Malakhov, A I; Margetis, S; Markert, C; Mayes, B W; Melkumov, G L; Mischke, A; Molnár, J; Nelson, J M; Odyniec, Grazyna Janina; Oldenburg, M; Pálla, G; Panagiotou, A D; Perl, K; Petridis, A; Pikna, M; Pinsky, L; Poskanzer, A M; Prindle, D J; Pühlhofer, F; Putschke, J; Reid, J G; Renfordt, A; Retyk, W; Ritter, H G; Röhrich, D; Roland, C; Roland, G; Rybicki, A; Sammer, T; Sann, H; Schäfer, E; Schmitz, N; Seyboth, P; Siklér, F; Sitár, B; Skrzypczak, E; Snellings, R; Squier, G T A; Stock, Reinhard; Ströbele, H; Susa, T; Szentpétery, I; Sziklai, J; Toy, M; Trainor, T A; Trentalange, S; Ullrich, T S; Varga, D; Vassiliou, Maria; Veres, G I; Vesztergombi, G; Voloshin, S A; Vranic, D; Wang, F; Weerasundara, D D; Wenig, S; Wetzler, A; Whitten, C; Xu, N; Yates, T A; Koo, I K; Zaranek, J; Zimányi, J

  2002-01-01

  Recent results of the NA49 experiment are presented. These cover first results on pion and kaon production, HBT, and charge fluctuations from Pb+Pb reactions at 40 AGeV and their comparison to 158 AGeV beam energy. Furthermore a study on baryon number transfer in p+p, centrality selected p+Pb and Pb+Pb collisions at 158 AGeV and new results on the system size dependence of kaon yields, including C+C and Si+Si data, are presented. Additionally, a first result on Lambda Lambda correlations is shown. (11 refs).

 6. Loucura imperial na Roma antiga

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aloys Winterling

  2012-06-01

  Full Text Available Este artigo aborda a questão da "loucura imperial" na Roma antiga, indagando-se sobre o que seria peculiar a ações de imperadores, como Calígula, Nero e Domiciano, que conduziu a conflitos com a aristocracia. Argumenta-se que apenas uma análise das estruturas e sistemas históricos do Alto Império possibilita explicar certos padrões de comportamento imperial, usualmente classificados como loucura pela historiografia dos séculos XIX e XX.

 7. Międzynarodowy konsensus dotyczący astmy u dzieci opracowany na podstawie International consensus on (ICON pediatric asthma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Mierzejewska

  2012-11-01

  Full Text Available Astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą dolnych dróg oddechowych u dzieci na całym świecie. Dostępne wytyczne ułatwiają podejmowanie decyzji leczniczych w populacji dziecięcej dotkniętej astmą. Postępowanie według ujednoliconych schematów niewątpliwie poprawia efekty, ale ich rozpowszechnianie i wdrażanie nadal stanowi duże wyzwanie. Międzynarodowa współpraca towarzystw medycznych (EAACI, AAAAI, ACAAI, WAO zaowocowała wydaniem konsensusu ICON dotyczącego astmy u dzieci. Autorzy dokumentu podkreślili kluczo‑ we informacje wspólne dla istniejących wytycznych, a także dokonali przeglądu oraz skomentowali różnice, dostarczając zwięzłych rekomendacji. Niniejsza praca systematyzuje informacje zawarte w tym dokumencie. Zasady leczenia astmy u dzieci są powszechnie akceptowane. Celem terapii jest kontrola choroby. W celu opty‑ malnego leczenia pacjenci oraz ich rodzice powinni być odpowiednio edukowani przez pracowników służby zdrowia. Istotne są również identyfikacja i unikanie czynników wyzwalających, a także regularna ocena i moni‑ torowanie choroby. Podstawę leczenia stanowi farmakoterapia. Optymalna farmakoterapia w większości przy‑ padków pomaga pacjentom kontrolować objawy i zmniejszyć ryzyko zachorowania w przyszłości. Leczenie zaostrzenia jest głównym punktem rozważań terapeutycznych zależnym od stosowanego leczenia przewlekłego. Dąży się do leczenia uzależnionego od fenotypu astmy, jednak ten cel nie został jeszcze osiągnięty.

 8. The effect of Na vapor on the Na content of chondrules

  Science.gov (United States)

  Lewis, R. Dean; Lofgren, Gary E.; Franzen, Hugo F.; Windom, Kenneth E.

  1993-01-01

  Chondrules contain higher concentrations of volatiles (Na) than expected for melt droplets in the solar nebula. Recent studies have proposed that chondrules may have formed under non-canonical nebular conditions such as in particle/gas-rich clumps. Such chondrule formation areas may have contained significant Na vapor. To test the hypothesis of whether a Na-rich vapor would minimize Na volatilization reaction rates in a chondrule analog and maintain the Na value of the melt, experiments were designed where a Na-rich vapor could be maintained around the sample. A starting material with a melting point lower that typical chondrules was required to keep the logistics of working with Na volatilization from NaCl within the realm of feasibility. The Knippa basalt, a MgO-rich alkali olivine basalt with a melting temperature of 1325 +/- 5 C and a Na2O content of 3.05 wt%, was used as the chondrule analog. Experiments were conducted in a 1 atm, gas-mixing furnace with the fO2 controlled by a CO/CO2 gas mixture and fixed at the I-W buffer curve. To determine the extent of Na loss from the sample, initial experiments were conducted at high temperatures (1300 C - 1350 C) for duration of up to 72 h without a Na-rich vapor present. Almost all (up to 98%) Na was volatilized in runs of 72 h. Subsequent trials were conducted at 1330 C for 16 h in the presence of a Na-rich vapor, supplied by a NaCl-filled crucible placed in the bottom of the furnace. Succeeding Knudsen cell weight-loss mass-spectrometry analysis of NaCl determined the P(sub Na) for these experimental conditions to be in the 10(exp -6) atm range. This value is considered high for nebula conditions but is still plausible for non-canonical environments. In these trials the Na2O content of the glass was maintained or in some cases increased; Na2O values ranged from 2.62% wt to 4.37% wt. The Na content of chondrules may be controlled by the Na vapor pressure in the chondrule formation region. Most heating events capable

 9. O ATLETISMO NA PERSPECTIVA EDUCACIONAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leandro Araujo de Sousa

  2017-06-01

  Full Text Available A educação física escolar deve proporcionar experiências aos alunos para o seu desenvolvimento integral. As aulas muitas vezes são reduzidas ao ensino de esportes tradicionais, o que limita o repertório de movimentos dos alunos. Dessa forma o presente estudo de revisão objetiva problematizar o atletismo no ambiente escolar e propor possibilidades pedagógicas para seu ensino. Nesta pesquisa propomos tratar o ensino do atletismo na escola, caracterizando-o pelo seu repertório de movimentos que são naturais ao ser humano, como correr, saltar e lançar, o que possibilita maior praticidade em sua aplicação pedagógica, porém essas possibilidades não são consideradas no ambiente educacional. Diante dos dados encontrados, sugerimos que esse esporte seja abordado de forma multidimensional no ambiente escolar contextualizando-o à visão de algumas correntes teóricas. Nessa perspectiva do esporte educacional, o atletismo pode, assim como deve ser trabalhado nas aulas de educação física como instrumento pedagógico de ensino e auxiliar na formação do aluno de forma global.

 10. Identidades Homossexuais na Territorialidade Tradicionalista

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edipo Djavan dos Reis Göergen

  2015-12-01

  Full Text Available Este artigo apresenta o debate teórico que sustenta a pesquisa de mestrado desenvolvida pelo autor. Tendo por base suas vivências em contextos de tradicionalismo gaúcho, o autor deste trabalho tem percebido a grande quantidade de homossexuais, ou indivíduos que se auto-denominam não-heterossexuais, integrando as atividades artísticas do Movimento Tradicionalista Gaúcho, ou a territorialidade tradicionalista. Interessado em investigar tal fenômeno, o autor tem desenvolvido o projeto de pesquisa “Os Espaços Paradoxais de Relações Homoeróticas na Territorialidade Tradicionalista”, sob orientação do prof. Dr. Benhur Pinós da Costa, no Programa de Pós-Graduação em Geografia (UFSM. Para que essa pesquisa seja realizada, levam-se em conta as relações de gênero e de sexualidade que estão envolvidas no tema. Dessa forma, por ainda se tratarem de temáticas tidas como insignificantes na sociedade em geral e marginalizadas no campo científico, para que o presente trabalho fosse empreendido, buscou-se amparo teórico nas geografias feministas e queer, segmentos contemporâneos da ciência geográfica.

 11. Relationship between intracellular Na+ concentration and reduced Na+ affinity in Na+,K+-ATPase mutants causing neurological disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toustrup-Jensen, Mads Schak; Einholm, Anja P.; Schack, Vivien

  The neurological disorders familial hemiplegic migraine type 2 (FHM2), alternating hemiplegia of childhood (AHC), and rapid-onset dystonia parkinsonism (RDP) are caused by mutations of Na+,K+-ATPase α2 and α3 isoforms, expressed in glial and neuronal cells, respectively. Although these disorders......, addressing the question to what extent they cause a change of the intracellular Na+ and K+ concentrations ([Na+]i and [K+]i) in COS cells. C-terminal extension mutants generally showed dramatically reduced Na+ affinity without disturbance of K+ binding, as did other RDP mutants. No phosphorylation from ATP...

 12. Fotografia na Imprensa: conflitos na câmara escura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Lúcio da Silva Menezes

  2014-07-01

  Full Text Available Este artigo recupera o teor ideológico do discurso que a Revista Veja elaborou sobre a classe trabalhadora que emergiu no cenário brasileiro, no final da década de 1970. O destaque dado aos trabalhadores como temática central resgatada, deve-se aos movimentos grevistas por eles encetados, após anos de ocultamento de sua resistência sob a repressão da ditadura civil-militar (1964-1985. Com a rebeldia operária, as matérias a respeito deste grupo, na Revista,foram se tornando mais constantes e visíveis, pois já não era mais possível, para a Revista Veja, ignorar a existência da classe operária que, com a força insurgente das greves, ocupava as ruas do Brasil.

 13. Uso da papaína na úlcera plantar

  OpenAIRE

  Otuka, Elizabet Shizue; Pedrazzani, Elisete Silva; Pioto, Mariangela Pedroso

  1996-01-01

  Este trabalho teve por objetivo contribuir para a diminuição da incapacidade em hanseníase e as contínuas recidivas de úceras plantares, através da utilização de um método de tratamento com o uso da papaína e ações de educação em saúde. Foi realizado em um Centro de Saúde com pacientes que apresentavam úcera plantar e que concordaram em participar do tratamento proposto. Analisando e comparando os dados obtidos antes e após o tratamento, concluímos que durante o tratamento foi observada uma m...

 14. Wykorzystanie metod GIS do wyznaczania działów wodnych zlewni zurbanizowanych na przykładzie miasta Kielce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Wałek

  2017-09-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono analizę powierzchni i zasięgu zlewni rzeki Silnicy oraz jej sześciu zlewni cząstkowych wyznaczonych metodami GIS w trzech wariantach z użyciem NMT z projektu ISOK o rozdzielczości 1 m, bazy danych obiektów topografi cznych (BDOT w skali 1 : 10 000 oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT. Przeanalizowano także różnice zasięgu zlewni Silnicy wyznaczonego na podstawie mapy topografi cznej w skali 1 : 10 000, a także pozyskanego z mapy podziału hydrografi cznego Polski (MPHP 1 : 10 000. W każdym z wariantów przeprowadzonego modelowania zmianom ulegał przebieg granic badanych zlewni, co spowodowało zarówno zmiany ich areału, jak i zasięgu przestrzennego. Najlepsze rezultaty dało wykorzystanie procedur wyznaczania granic zlewni w GIS z użyciem NMT oraz skorygowanych baz BDOT i GESUT. W tym przypadku zasięgi zlewni pokrywały się z rzeczywistymi zasięgami odwodnienia. Tradycyjne metody wyznaczania działów wodnych z wykorzystaniem mapy topograficznej oraz istniejące źródła danych w postaci MPHP w skali 1 : 10 000 były mało dokładne w stosunku do całej zlewni Silnicy i nieprzydatne do wyznaczenia małych zlewni cząstkowych w centrum Kielc.

 15. Na and K dependence of the Na/K pump in cystic fibrosis fibroblasts.

  OpenAIRE

  Reznik, V M; Schneider, J A; Mendoza, S A

  1981-01-01

  The Na and K dependence of the Na/K pump was measured in skin fibroblasts from patients with cystic fibrosis and age/sex-matched controls. Under basal conditions, there was no difference between control and cystic fibrosis cells in protein per cell, intracellular Na and K content, or Na/K pump activity (measured as ouabain-sensitive 86Rb uptake). There was no difference in the Na dependence of the Na/K pump between cystic fibrosis cells and control cells. In cells from patients with cystic fi...

 16. Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje na primeru osnovne šole

  OpenAIRE

  Megušar, Primož

  2015-01-01

  Na primeru Osnovne šole Dobrova sem preveril, kakšen vpliv imajo dejanski toplotni mostovi na porabo energije za ogrevanje. Iz načrtov stavbe sem evidentiral vse toplotne mostove, kateri vplivajo na porabo energije. Tem toplotnim mostovom sem nato v standardu SIST EN ISO 14683 poiskal ustrezne približke. Nato sem s programom TOST izvedel tri simulacije. V prvem primeru toplotnih mostov nisem upošteval. V drugem primeru sem toplotne mostove upošteval na poenostavljen način, v zadnjem primeru p...

 17. Low-spin states of 23Na

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bakkum, E.L.

  1987-01-01

  A study of 23 Na via the 22 Ne(p,γ) 23 Na and 23 Na(γ,γ) 23 Na reactions is presented. Only a limited number of resonances has been studied, selected on the basis of strong excitation of the lowest levels of which the spin was unknown. As a result the spins are now known of all levels of 23 Na with excitation energies up to 7 MeV, except for a few high-spin states which are too weakly excited in the decay of the known 22 Ne(p,γ) resonances. The mean lifetimes of the 23 Na levels at 4.43 and 7.89 MeV were found to be 350±70 and 220±17 attoseconds (1 attosecond = 10 -18 seconds) respectively. 97 refs.; 22 figs.; 12 tabs

 18. Dzieło sztuki na granicy przeszłości i przyszłości. Historia i patriotyzm w sztuce nieprofesjonalnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Weronika Jarysz

  2016-01-01

  Full Text Available A work of art – a link between the present and the past. History and patriotism in non-professional art In her article, the author discusses art of non-professional artists who shape the national identity in an original way. In the former professional art, the works which illustrated and uplifted history were very popular. This phenomenon is still present among folk, naive, intuitive artists, generally speaking – non-professionals. The work of their hands and imagination is a tool serving the purpose of national values and ideas, and is sometimes the basis for broader considerations on the human condition. They balance between historical facts and ahistorical generalities. The martyrdom of the Polish nation with emphasis on the events of WWII has been inspiring artists, stimulating their imagination and artistic creation. Therefore numerous ‘monuments of patriotic art’ can be found in the wood sculpture, ceramics, painting, and glass painting works from the art collection of the Toruń Maria Znamierowska-Prüfferowa Ethnographic Museum.   Dzieło sztuki na granicy przeszłości i przyszłości. Historia i patriotyzm w sztuce nieprofesjonalnej W swoim artykule autorka prezentuje sztukę twórców nieprofesjonalnych, którzy w sposób oryginalny kształtują tożsamość narodową. W dawnej sztuce profesjonalnej dzieła, które ilustrowały i uwznioślały historię były bardzo popularne. To zjawisko jest nadal aktualne wśród twórców ludowych, naiwnych, intuicyjnych, ogólnie nazywając – nieprofesjonalnych. Dzieło ich rąk i wyobraźni jest narzędziem w służbie wartości i idei narodowych, a niekiedy stanowi podstawę do szerszych rozważań nad kondycją człowieka. Balansują oni między konkretem historycznym a ahistoryczną ogólnością. Martyrologia narodu polskiego z naciskiem na wydarzenia II wojny światowej inspirowała i inspiruje twórców, pobudza ich wyobraźnię i zmusza do twórczej kreacji. Stąd też zar

 19. PRIMERJAVA GEODETSKIH METOD NA ZAHTEVNEM GRADBENEM OBJEKTU

  OpenAIRE

  Reberčnik, Matic

  2017-01-01

  V projektni nalogi smo v uvodnih poglavjih predstavili različne načine izvajanja geodetskih meritev, ki jih v gradbeništvu uporabljamo pri analizi pomikov in deformacij gradbenih konstrukcij ter terena, na katerem so le-te postavljene. V nadaljevanju opisujemo terestične in GNSS (globalni navigacijski satelitski sistem) metode, ki smo jih uporabljali pri izvajanju meritev na izbranem premostitvenem objektu avtocestnega odseka v Sloveniji (zaradi varovanja podatkov ga imenujemo Objekt 1). Pod...

 20. Dysertacje poświęcone tematyce polskiej, powstałe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1872-1937

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Wiśniewska

  2010-01-01

  Full Text Available Przedmiot niniejszego artykułu stanowią dysertacje poświęcone Polsce, jej historii i kulturze, powstające na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w ramach dyscyplin humanistycznych w okresie 1872-1937. Dotychczasowe publikacje na ten temat dotyczą przede wszystkim Polaków zdobywających stopnie naukowe w Wiedniu, brakuje jednak kompletnej informacji bibliograficznej w tym zakresie. W niniejszym opracowaniu za punkt wyjścia przyjęto kryterium przedmiotowe, pragnąc zebrać dysertacje poświęcone tematyce polskiej, niezależnie od pochodzenia ich autora. Na podstawie spisów dysertacji z tego okresu znaleziono 143 prace, w tym najwięcej z historii (95, ponadto ze slawistyki, z geografii, germanistyki, muzykologii, historii sztuki, filozofii oraz antropologii i etnologii. Większości z przytoczonych prac (z pojedynczymi wyjątkami nie uwzględnia jak dotąd retrospektywna Bibliografia polska 1901-1939, ani też Bibliografia polska XIX stulecia Karola Estreichera. Na podstawie mało dotychczas przebadanego źródła wiedzy, jakim są własnoręczne curriculum vitae doktorantów, przechowywane wraz z recenzjami rozpraw w wiedeńskim archiwum, przeanalizowano pochodzenie, drogę życiową i przebieg kariery naukowej niektórych mniej znanych autorów rozpraw. Artykuł prezentuje też wybrane sylwetki wiedeńskich profesorów, pod których kierunkiem powstawały prace poświęcone polskiej tematyce. Całość uzupełnia szczegółowy spis 143 dysertacji, w układzie chronologicznym z podziałem na poszczególne dyscypliny, ze wskazaniem możliwości dotarcia do prac obecnych w zbiorach wiedeńskiej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 1. Pioneering instrumentation aspects of NA60

  International Nuclear Information System (INIS)

  David, Andre

  2004-01-01

  NA60 is taking data with proton and heavy-ion beams at the CERN SPS. Although building up on previous experiments, the dimuon physics programme of NA60 places very demanding requirements on its new detectors, in terms of radiation tolerance, granularity and read-out electronics speed. We start by comparing dimuon detection strategies in NA60 with those of previous experiments. We then describe the new detectors used in NA60, placing particular emphasis on their technological pioneering aspects as well as on their contributions to the overall physics performance of the experiment

 2. Fabrication of implanted $^{22}$Na targets

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  A knowledge of the $^{22}$Na(p,$\\gamma$)$^{23}$ Mg reaction rate is of significant astrophysical interest. In order to complete previous studies of this reaction, radioactive $^{22}$Na targets of high purity are required. We ask for support to fabricate these targets via the implantation technique at ISOLDE GPS (off—line mode) using $^{22}$Na nuclides in an Al matrix produced in Nov. 1990 at the PSI (Zürich). The $^{22}$Na nuclides are released and ionized in a surface ionisation source, mass-analyzed at ISOLDE GPS, and implanted in a Ni-Ta backing and a C—foil in a special implantation setup.

 3. OGLAŠEVANJE NA FACEBOOKU V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Dobnik, Monja

  2013-01-01

  Danes so zahvaljujoč napredni mobilni tehnologiji družbena omrežja z nami na vsakem koraku. Facebook (FB) se po priljubljenosti uvršča v sam vrh družbenih omrežij in glede na to, da ga uporablja že več kot milijarda zemljanov, ponuja tudi odlične trg za oglaševanje. To so ugotovili tudi slovenski podjetniki. V diplomski nalogi je predstavljeno, kako na FB oglašujejo nekatera slovenska podjetja, s pomočjo spletnega vprašalnika pa je ugotovljeno tudi, kaj o oglasih na FB menijo njegovi uporabni...

 4. Entrada vocabular na linguagem virtual

  OpenAIRE

  Macedo, Valdete Aparecida Xavier de [UNESP

  2002-01-01

  O objetivo deste trabalho foi o de fazer um estudo sobre a projeção do inglês, língua universal, sobre a portuguesa, considerando-se os empréstimos lexicais, porta de entrada para a configuração e enriquecimento vocabular da língua de chegada. Estes vocábulos são indicativos ao vocabulário da língua de especialidade, divulgados nos programas da Internet. Fizemos uma pequena reflexão sobre o fenômeno da linguagem virtual, que vem se cristalizando em discurso interativo de povos e nações coloca...

 5. Zbigniew Herbert, Znaki na papierze

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thibault Deleixhe

  2008-10-01

  Full Text Available Dans une interview, Zbigniew Herbert confiait : « Mon travail préparatoire à un livre, ce sont avant tout des dessins. Je ne fais pas de photos, cela simplifierait mon contact avec l’objet. » Il n’en fallait pas moins pour donner aux éditions Bosz l’envie d’un projet : réunir ces précieuses esquisses de travail et les confronter aux textes qui en sont nés. Le résultat s’intitule Znaki na papierze (Signes sur papier et appartient aux objets que l’on est fier de posséder dans sa bibliothèque. ...

 6. O consumo na vida digital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iuri Yudi Furukita Baptista

  2016-02-01

  Full Text Available O modelo de consumo não possui as mesmas características sempre: suas relações, motivações, formatos, espaços, interesses e atividades são construções sociais que se modificam atreladas ao cenário econômico, político e tecnológico. O presente trabalho repassa o surgimento da sociedade do consumidor para então conjecturar sobre as propriedades distintivas do consumo na vida digital. O que se defende ao final é que o consumidor já não se restringe ao papel de consumir.

 7. Odpowiedź na pytanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michel Foucault

  2016-12-01

  Full Text Available Prezentowany artykuł Michela Foucaulta został opublikowany w 1963 roku. Foucault rozwija w nim koncepcję archeologii wiedzy – metody analizy historycznych dyskursów, którą zaprezentuje w sześć lat później w książce o tym właśnie tytule. Artykuł powstał na kanwie pytania wybranego przez autora spośród zadanych mu przez redakcję „Esprit”, które dotyczyło możliwości pojęciowego opracowania przymusu systemu dyskursywnego przy jednoczesnym zaakcentowaniu nieciągłości w jego obrębie a tym samym możliwości twórczego działania w historii ducha. A także, czy tak sformułowana aporia zakładałaby z konieczności zgodę na przymus systemu lub afirmację siły zdolnej do przekształcenia go za pomocą zewnętrznej przemocy? Tekst jest wprawką do sformułowania dojrzałej teorii dyskursu, rodzajem autoanalizy, która pozwala Foucaultowi powiązać własną metodę historyczną z „progresywistyczną polityką” myśli i rozwiązać w ten sposób dylemat pełnej determinacji i wolnego sprawstwa obecny w rozważaniach wielu strukturalistów.

 8. Na+/Ca2+ exchange and Na+/K+-ATPase in the heart

  Science.gov (United States)

  Shattock, Michael J; Ottolia, Michela; Bers, Donald M; Blaustein, Mordecai P; Boguslavskyi, Andrii; Bossuyt, Julie; Bridge, John H B; Chen-Izu, Ye; Clancy, Colleen E; Edwards, Andrew; Goldhaber, Joshua; Kaplan, Jack; Lingrel, Jerry B; Pavlovic, Davor; Philipson, Kenneth; Sipido, Karin R; Xie, Zi-Jian

  2015-01-01

  This paper is the third in a series of reviews published in this issue resulting from the University of California Davis Cardiovascular Symposium 2014: Systems approach to understanding cardiac excitation–contraction coupling and arrhythmias: Na+ channel and Na+ transport. The goal of the symposium was to bring together experts in the field to discuss points of consensus and controversy on the topic of sodium in the heart. The present review focuses on cardiac Na+/Ca2+ exchange (NCX) and Na+/K+-ATPase (NKA). While the relevance of Ca2+ homeostasis in cardiac function has been extensively investigated, the role of Na+ regulation in shaping heart function is often overlooked. Small changes in the cytoplasmic Na+ content have multiple effects on the heart by influencing intracellular Ca2+ and pH levels thereby modulating heart contractility. Therefore it is essential for heart cells to maintain Na+ homeostasis. Among the proteins that accomplish this task are the Na+/Ca2+ exchanger (NCX) and the Na+/K+ pump (NKA). By transporting three Na+ ions into the cytoplasm in exchange for one Ca2+ moved out, NCX is one of the main Na+ influx mechanisms in cardiomyocytes. Acting in the opposite direction, NKA moves Na+ ions from the cytoplasm to the extracellular space against their gradient by utilizing the energy released from ATP hydrolysis. A fine balance between these two processes controls the net amount of intracellular Na+ and aberrations in either of these two systems can have a large impact on cardiac contractility. Due to the relevant role of these two proteins in Na+ homeostasis, the emphasis of this review is on recent developments regarding the cardiac Na+/Ca2+ exchanger (NCX1) and Na+/K+ pump and the controversies that still persist in the field. PMID:25772291

 9. Ocena stopnia uzależnienia społeczeństwa od smartfonów oraz zdrowotnych i psychospołecznych skutków ich używania = Assessment of the degree of dependence of society from smartphones, and health and psychosocial effects of their use

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Ćwikła

  2016-09-01

    Ocena stopnia uzależnienia społeczeństwa od smartfonów oraz zdrowotnych i psychospołecznych skutków ich używania Assessment of the degree of dependence of society from smartphones, and health and psychosocial effects of their use   Sandra Ćwikła1, Dominik Olejniczak2   1 Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny   2 Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Zdrowia Publicznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa     Słowa kluczowe: smartfon, zachowania zdrowotne, uzależnienie, internet Key words: Smartphone, Health Behavior, Addiction, Internet     Streszczenie Wprowadzenie: Badania pokazują, że smartfon staje się nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Powodem, dla którego ludzie chętnie kupują i użytkują smartfony jest ich wielozadaniowość. Zadaniem aplikacji mobilnej jest niezależne od czasu i miejsca umożliwienie użytkownikom dostępu do informacji, komunikacji oraz rozrywki. Celem głównym badania własnego było określenie stopnia uzależnienia respondentów od smartfonów. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzone zostało za pomocą metody sondażu diagnostycznego. Za narzędzie badawcze posłużył autorski kwestionariusz w wersji papierowej oraz elektronicznej. Kwestionariusz został wypełniony anonimowo przez 319 osób. Wyniki: Ponad 2/3 badanych deklaruje, że używa telefonu przez cały dzień bądź kilkanaście razy dziennie. Badanie własne pokazuje, że ponad połowa respondentów używa smartfony do celów służbowych (30% lub służbowych I prywatnych (41%. Ponad połowa (58% respondentów nie wyobraża sobie spędzenia tygodnia bez telefonu. Spośród wszystkich respondentów, aż 65% zaliczyłoby samych siebie do osób zależnych od smartfona. Wnioski: Praca biurowa jest często związana z używaniem telefonu komórkowego, co może być również powodem uzależnienia. Smartfony stały się nieodłącznym i niezastąpionym

 10. Kinetin Reversal of NaCl Effects

  Science.gov (United States)

  Katz, Adriana; Dehan, Klara; Itai, Chanan

  1978-01-01

  Leaf discs of Nicotiana rustica L. were floated on NaCl in the presence of kinetin or abscisic acid. On the 5th day 14CO2 fixation, [3H]leucine incorporation, stomatal conductance, and chlorophyll content were determined. Kinetin either partially or completely reversed the inhibitory effects of NaCl while ABA had no effect. PMID:16660618

 11. Silicene for Na-ion battery applications

  KAUST Repository

  Zhu, Jiajie; Schwingenschlö gl, Udo

  2016-01-01

  Na-ion batteries are promising candidates to replace Li-ion batteries in large scale applications because of the advantages in natural abundance and cost of Na. Silicene has potential as the anode in Li-ion batteries but so far has not received

 12. Negative electrodes for Na-ion batteries.

  Science.gov (United States)

  Dahbi, Mouad; Yabuuchi, Naoaki; Kubota, Kei; Tokiwa, Kazuyasu; Komaba, Shinichi

  2014-08-07

  Research interest in Na-ion batteries has increased rapidly because of the environmental friendliness of sodium compared to lithium. Throughout this Perspective paper, we report and review recent scientific advances in the field of negative electrode materials used for Na-ion batteries. This paper sheds light on negative electrode materials for Na-ion batteries: carbonaceous materials, oxides/phosphates (as sodium insertion materials), sodium alloy/compounds and so on. These electrode materials have different reaction mechanisms for electrochemical sodiation/desodiation processes. Moreover, not only sodiation-active materials but also binders, current collectors, electrolytes and electrode/electrolyte interphase and its stabilization are essential for long cycle life Na-ion batteries. This paper also addresses the prospect of Na-ion batteries as low-cost and long-life batteries with relatively high-energy density as their potential competitive edge over the commercialized Li-ion batteries.

 13. Razvitak naselja na kvarnerskim otocima - primjer Dobrinja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marijan Bradanović

  2012-12-01

  Full Text Available Na dosad slabo poznatom i sa stajališta povijesti umjetnosti još posve neobrađenom primjeru Dobrinja na otoku Krku, raspravlja se o razvitku naselja na kvarnerskim otocima. Uz isticanje štetnosti dosad prevladavajućih uopćavanja, karakteristični položaj i razvitak Dobrinja tumače se u širem, komparativnom kontekstu. Analiziraju se prostiranje i obilježja pojedinih dijelova ovog naselja, a naglasak je na vremenu kasnog srednjeg i ranijeg novog vijeka. Tada je najuži dio povijesnog središta Dobrinja poprimio čvrstu, na tlorisnoj osnovi i danas, usprkos opsežnim pregradnjama i arhitektonskim preinakama, jasno uočljivu, urbanu fizionomiju.

 14. Bullying na Escola: um sofrimento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marlene Silva Sardinha Gurpilhares

  2014-07-01

  Full Text Available O bullying é uma forma de violência presente nas escolas e o termo é utilizado para caracterizar todas as formas de agressões repetitivas psicológicas e físicas, direta ou indiretamente. Esta violência causa sofrimentos, intimidação e medo, sempre numa relação de poder entre pares. Esta pesquisa trata de um estudo do bullying escolar: o que é, como surgiu, como identificá-lo e sua caracterização, conseqüências, causas, o papel da escola, de professores e pais e uma proposta prática que pode ser adotada para sua prevenção e contenção. O objetivo é organizar materiais para leitura dos atores educacionais para uma possível reflexão, através de pesquisas bibliográficas. Esta violência é grave e deveria ser tratada como saúde pública, devido às conseqüências que traz, como queda na aprendizagem, na autoestima e em casos mais graves, até o suicido e outras tragédias. A escola necessita atentar para esse tipo de violência, revendo suas ações em todos os momentos, tendo um olhar integral e diferenciado em relação aos alunos. É fundamental que o bullying não seja tratado como brincadeira de criança e para ser identificado e combatido é necessária uma ação entre a família e todos da escola, que pode ser desenvolvida através de projetos que ajudem a apontar caminhos para a solução do problema. Tais ações devem ser pautadas por constantes debates e reflexões, nas quais o aluno se torne o protagonista. Não existem fórmulas prontas, pois a intervenção deve ser feita através da realidade de cada escola.

 15. Study of the Na-C-O and Na-H-O ternary systems in the sodium rich corner

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maupre, J.-P.

  1978-02-01

  The purpose of this study is to provide a contribution to the understanding of the sodium - carbon - oxygen and sodium - hydrogen - oxygen ternary systems in the sodium rich corner. In order to do this the Na-NaH-Na 2 O-NaOH phase diagram was completed and the Na-Na 2 O-Na 2 CO 3 -C phase diagram was outlined. This work is made up of two parts. The first is devoted to a critical literature survey essential to establish correct phase diagrams. The second is an experimental study followed by a discussion collating our finding to the literary data. The basic experimental technique used is differential thermal analysis (DTA) but it has been completed by quenching, X-ray and chemical analysis methods. The proposed phase diagrams imply that Na-NaH-Na 2 O-NaOH and Na-Na 2 O-Na 2 CO 3 -C systems are reciprocal ternary systems. Temperatures of stable pairs reversal are respectively 410 and 690 0 C. The stable pairs are Na-NaOH and Na-Na 2 CO 3 at elevated temperature, Na 2 O-NaH and Na 2 O-C at low temperature [fr

 16. OGLAŠEVANJE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH NA PRIMERU FACEBOOKA

  OpenAIRE

  Novak, Martina

  2012-01-01

  V diplomskem delu obravnavamo družbene medije kot novo priložnost za promocijo in oglaševanje podjetij. Spoznali smo družbena omrežja na splošno in nekaj teh, ki jih uporabljamo tudi v Sloveniji na kratko predstavili. Podrobneje smo se osredotočili na družbeno omrežje Facebook, predvsem na samo spletno stran, njen izgled in storitve, ki jih ponuja uporabnikom. V nalogi je podrobneje opisan Facebook kot orodje za uporabo oglaševanja. Spoznali smo brezplačne in plačljive načine promocije in ogl...

 17. Terapia de linguagem na afasia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauro Spinelli

  1977-12-01

  Full Text Available A terapia da linguagem na afasia foi estudada em 15 pacientes, 8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino; a idade variou de menos de 10 anos a mais de 50 anos; em 11 casos a afasia era sequela de acidente vascular cerebral e, em 4, de traumatismo crânio-encefálico. Quanto ao tipo de afasia, 5 pacientes apresentavam déficits predominantemente de expressão e 10 apresentavam déficits receptivos e expressivos em graus equiparáveis. Em 6 casos a terapia foi iniciada dentro dos 3 primeiros meses de instalação do quadro; nos restantes foi iniciada mais tardiamente. Dos 15 pacientes, 11 apresentaram evolução satisfatória, a qual não depndeu do grau de afasia, do tipo de afasia, da idade do paciente, do tipo de patologia e do intervalo entre a instalação do quadro afásico e o início da terapia. A terapia da linguagem no paciente afásico é efetiva, o prognóstico não pode ser feito a priori. Somente a evolução do caso com sua retestagem criteriosa poderá dar dados realmente úteis para se falar em evolução.

 18. Extracellular Na+ levels regulate formation and activity of the NaX/alpha1-Na+/K+-ATPase complex in neuronal cells.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emmanuelle eBerret

  2014-12-01

  Full Text Available MnPO neurons play a critical role in hydromineral homeostasis regulation by acting as sensors of extracellular sodium concentration ([Na+]out. The mechanism underlying Na+-sensing involves Na+-flow through the NaX channel, directly regulated by the Na+/K+-ATPase α1-isoform which controls Na+-influx by modulating channel permeability. Together, these two partners form a complex involved in the regulation of intracellular sodium ([Na+]in. Here we aim to determine whether environmental changes in Na+ could actively modulate the NaX/Na+/K+-ATPase complex activity.We investigated the complex activity using patch-clamp recordings from rat MnPO neurons and Neuro2a cells. When the rats were fed with a high-salt-diet, or the [Na+] in the culture medium was increased, the activity of the complex was up-regulated. In contrast, drop in environmental [Na+] decreased the activity of the complex. Interestingly under hypernatremic condition, the colocalization rate and protein level of both partners were up-regulated. Under hyponatremic condition, only NaX protein expression was increased and the level of NaX/Na+/K+-ATPase remained unaltered. This unbalance between NaX and Na+/K+-ATPase pump proportion would induce a bigger portion of Na+/K+-ATPase-control-free NaX channel. Thus we suggest that hypernatremic environment increases NaX/Na+/K+-ATPase α1-isoform activity by increasing the number of both partners and their colocalization rate, whereas hyponatremic environment down-regulates complex activity via a decrease in the relative number of NaX channels controlled by the pump.

 19. Artesanato na terceira idade: um estudo na cidade de Sinop

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosane Marlene Weber

  2012-06-01

  Full Text Available O presente artigo sobre o artesanato e a Terceira Idade, pesquisa realizada em 2011, teve como metodologia o Estudo de Caso do tipo etnográfico. A metodologia de investigação ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas, orais e transcritas, observação e fotografias dos artesanatos em locais de venda e nas residências dos artesãos. Os sujeitos da pesquisa foram: a presidente da Associação da Casa do Artesão de Sinop-MT e oito artesãos. O objetivo foi mostrar a importância do artesanato como atividade educacional e como produtora de autonomia e autoria para os artesãos da Terceira Idade, motivados em realizar este trabalho nesta fase da vida. Para o embasamento teórico utilizou-se obras de Paulo Freire, Moacir Gadotti e sobre a Terceira Idade a coleção de Vivaidade com a organizadora Anita Liberalesso Neri. A análise das entrevistas mostrou que o artesanato traz autonomia educacional quando o idoso busca sozinho aprender sobre o objeto a ser realizado, assim como autonomia financeira, uma vez que a venda do artesanato proporciona certa independência econômica. Em relação ao sentimento de autoria das peças criadas constatou-se muita satisfação e realização, o que motiva a continuar sendo úteis e produtivos na Terceira Idade com muita criatividade. Palavras-chave: educação; terceira idade; artesanato; autonomia; autoria.

 20. Glutamate Water Gates in the Ion Binding Pocket of Na(+) Bound Na(+), K(+)-ATPase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Han, Minwoo; Kopec, Wojciech; Solov'yov, Ilia A

  2017-01-01

  III is always protonated. Glutamic acid residues in the three binding sites act as water gates, and their deprotonation triggers water entry to the binding sites. From DFT calculations of Na(+) binding energies, we conclude that three protons in the binding site are needed to effectively bind Na......The dynamically changing protonation states of the six acidic amino acid residues in the ion binding pocket of the Na(+), K(+) -ATPase (NKA) during the ion transport cycle are proposed to drive ion binding, release and possibly determine Na(+) or K(+) selectivity. We use molecular dynamics (MD......(+) from water and four are needed to release them in the next step. Protonation of Asp926 in site III will induce Na(+) release, and Glu327, Glu954 and Glu779 are all likely to be protonated in the Na(+) bound occluded conformation. Our data provides key insights into the role of protons in the Na...

 1. Crystal structure of Na+, K(+)-ATPase in the Na(+)-bound state.

  Science.gov (United States)

  Nyblom, Maria; Poulsen, Hanne; Gourdon, Pontus; Reinhard, Linda; Andersson, Magnus; Lindahl, Erik; Fedosova, Natalya; Nissen, Poul

  2013-10-04

  The Na(+), K(+)-adenosine triphosphatase (ATPase) maintains the electrochemical gradients of Na(+) and K(+) across the plasma membrane--a prerequisite for electrical excitability and secondary transport. Hitherto, structural information has been limited to K(+)-bound or ouabain-blocked forms. We present the crystal structure of a Na(+)-bound Na(+), K(+)-ATPase as determined at 4.3 Å resolution. Compared with the K(+)-bound form, large conformational changes are observed in the α subunit whereas the β and γ subunit structures are maintained. The locations of the three Na(+) sites are indicated with the unique site III at the recently suggested IIIb, as further supported by electrophysiological studies on leak currents. Extracellular release of the third Na(+) from IIIb through IIIa, followed by exchange of Na(+) for K(+) at sites I and II, is suggested.

 2. Wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych a stateczność skarp składowisk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tymoteusz Zydroń

  2015-12-01

  Full Text Available W pierwszej części pracy dokonano analizy literatury tematycznej dotyczącej parametrów charakteryzujących wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych. Wykazała ona, że odpady komunalne charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi warto­ściami kąta tarcia wewnętrznego i spójności, które zależą m.in. od ich struktury, stopnia rozkładu, metody badań, w tym zakresu odkształceń. Wpływ tych czynników na wytrzyma­łość na ścinanie odpadów jest często niejednoznaczny, co powoduje, że dobór parametrów wytrzymałościowych dla prognozowania stateczności składowisk jest zadaniem złożonym. W drugiej części pracy dokonano obliczeń stateczności skarpy kwatery składowiska od­ padów komunalnych w Chełmku, wykorzystując wartości parametrów wytrzymałościowych przyjętych z przedmiotowej literatury. Wykazano, że tradycyjna metoda obliczeń stateczności skarpy składowiska, z zastosowaniem uśrednionych parametrów wytrzyma­łościowych odpadów, dała wysoką wartość współczynnika stateczności, natomiast analiza probabilistyczna wykazała, że bezpieczeństwo konstrukcji można uznać jako sytuujące się pomiędzy słabym, a przeciętnym.

 3. Aspectos clínicos e evolutivos da hidrocefalia na neurocisticercose Clinical and evolutive aspects of hydrocephalus in neurocysticercosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svetlana Agapejev

  2007-09-01

  Full Text Available Com o propósito de analisar os aspectos clínicos da hidrocefalia (HDC na neurocisticercose (NCC, realizou-se o estudo retrospectivo de 47 prontuários de pacientes com HDC e NCC. Verificou-se que 70,2% eram homens, entre 21 e 50 anos. A hipertensão intracraniana (HIC ocorreu em todos os pacientes, cefaléia (CEF em 89,4%, meningoencefalite (ME em 80,8% e distúrbios psíquicos (PSI em 74,5%. A síndrome liquórica da NCC foi detectada em 65,9% pacientes. Além da HDC, as tomografias computadorizadas de crânio (TC mostraram lesões císticas e edema cerebral difuso em 59,6% cada, calcificações em 55,3%. Dos 41 pacientes (87,2% com derivação ventriculoperitoneal (DVP, em 22 (53,7% deles foram necessárias uma a sete revisões/paciente (média=3. A evolução foi satisfatória em 51,1% e fatal em 31,9%. Conclui-se que a hidrocefalia é mais comum no sexo masculino em idade produtiva, tendo a HIC, CEF, MN e PSI como manifestações freqüentes e que, a necessidade de revisões de DVP, piora o prognóstico.With the purpose to verify clinical aspects of hydrocephalus (HC in patients with neurocysticercosis (NCC, a retrospective study of 47 patients was performed. The majority of patients (70.2% were men aging 21-50 years. Intracranial hypertension (ICH occurred in all patients, headache (HA in 42 (89.4%, meningoencephalitis (ME in 38 (80.8% and psychiatric disorders (PD in 34 (72.3%. The cerebrospinal fluid syndrome of NCC was detected in 31 patients (65.9%. In addition to HC, computed tomography (CT scans showed cystic lesions in 28 (59.6% patients, diffuse brain edema also in 28 (59.6%, and calcifications in 26 (55.3%. Shunts were inserted in 41 (87.2% patients and 22 (53.7% of them were submitted to 1-7 surgical revision/patient (mean=3 that were higher (mean=4 in those who died than in survivors (mean=2. Evolution was satisfactory in 24 (51.1% patients and fatal in 15 (31.9%. It is possible to conclude that, in patients with NCC, HC occurs

 4. Laser-induced ionization of Na vapor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu, R.C.Y.; Judge, D.L.; Roussel, F.; Carre, B.; Breger, P.; Spiess, G.

  1982-01-01

  The production of Na 2 + ions by off-resonant laser excitation in the 5800-6200A region mainly results from two-photon absorption by the Na 2 molecule to highly excited gerade states followed by (a) direct ionization by absorbing a third photon or (b) coupling to the molecular Na 2 D 1 PIμ Rydberg state which is subsequently ionized by absorbing a third photon. This mechanism, i.e., a two-photon resonance three photon ionization process, explains a recent experimental observation of Roussel et al. It is suggested that the very same mechanism is also responsible for a similar observation reported by Polak-Dingels et al in their work using two crossed Na beams. In the latter two studies the laser-induced associative ionization processes were reported to be responsible for producing the Na 2 + ion. From the ratio of molecular to atomic concentration in the crossed beam experiment of Polak-Dingels et al we estimate that the cross section for producing Na 2 + through laser-induced associative ionization is at least four orders of magnitude smaller than ionization through the two-photon resonance three photon ionization process in Na 2 molecules

 5. NaK handling and removal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Desreumaux, J.; Rodriguez, G.; Guigon, A.; Verdelli, J.; Thomine, G.

  1997-01-01

  Sodium-potassium alloy is used in specific application in French Fast Breeder Reactors as: cold traps, NaK bubbler for argon purification, valves and also in experimental irradiation devices. lt has been preferred to sodium because it is liquid from + 7 deg. C for the most common peritectic alloy. After its use, NaK is considered as a hazardous waste (nuclear or not) due to its high reactivity with air and water. The most important risk remains in handling NaK systems which have not been operated for some time. The NaK will be covered with a crust of the superoxide K02 which is a strong oxidising agent. Thermodynamically, K02 will react with most organic material or metallic dust or swarfs and can also react with additional NaK to give sufficient heat to boil part of the NaK, resulting in a sudden increase in pressure and small explosions. We describe the formation given to experimenters in our Sodium School and the CEA's experience in treating specific devices for transportation, decanting of tanks, tank opening and NaK removal. (author)

 6. Na/K pump inactivation, subsarcolemmal Na measurements, and cytoplasmic ion turnover kinetics contradict restricted Na spaces in murine cardiac myocytes

  OpenAIRE

  Lu, Fang-Min; Hilgemann, Donald W.

  2017-01-01

  The Na/K pump exports cytoplasmic Na ions while importing K ions, and its activity is thought to be affected by restricted intracellular Na diffusion in cardiac myocytes. Lu and Hilgemann find instead that the pump can enter an inactivated state and that inactivation can be relieved by cytoplasmic Na.

 7. MODELI MERJENJA KAKOVOSTI STORITEV NA MEDORGANIZACIJSKEM TRGU

  OpenAIRE

  Cestnik, Dušan

  2011-01-01

  Vse večja konkurenca na medorganizacijskih trgih sili tako storitvena podjetja, kot tudi podjetja, ki tržijo izdelke, da svoje delo opravljajo vse bolj kakovostno na vseh ravneh svojega delovanja. Podjetja morajo svoje odjemalce obdržati, prav tako pa morajo delovati tudi na pridobivanju novih odjemalcev. Da pa podjetja svoje odjemalce obdržijo morajo nenehno delovati tako, da uživajo zaupanje svojih odjemalcev. Odjemalec že z odločitvijo za neko določeno podjetje XY pričakuje, da bodo storit...

 8. Na+,K+ pumpen vedbliver at overraske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vilsen, Bente

  2008-01-01

  This article provides an overview of news about the Na+,K+ pump, an indispensable enzyme whose protein structure has been described in a recent article in Nature, 50 years after its discovery. In combination with mutational analysis, the structure reveals the binding pocket for the K+ ions...... and the regulation of Na+ transport by a strategically located C-terminus of the protein. Focus is also on the pathophysiology of two neurological disorders, familial hemiplegic migraine and rapid-onset dystonia-parkinsonism, recently shown to be caused by mutations in the Na+,K+-ATPase. Udgivelsesdato: may 19...

 9. Myocardial Na,K-ATPase: Clinical aspects

  Science.gov (United States)

  Kjeldsen, Keld

  2003-01-01

  The specific binding of digitalis glycosides to Na,K-ATPase is used as a tool for Na,K-ATPase quantification with high accuracy and precision. In myocardial biopsies from patients with heart failure, total Na,K-ATPase concentration is decreased by around 40%; a correlation exists between a decrease in heart function and a decrease in Na,K-ATPase concentration. During digitalization, around 30% of remaining pumps are occupied by digoxin. Myocardial Na,K-ATPase is also influenced by other drugs used for the treatment of heart failure. Thus, potassium loss during diuretic therapy has been found to reduce myocardial Na,K-ATPase, whereas angiotensin-converting enzyme inhibitors may stimulate Na,K pump activity. Furthermore, hyperaldosteronism induced by heart failure has been found to decrease Na,K-ATPase activity. Accordingly, treatment with the aldosterone antagonist, spironolactone, may also influence Na,K-ATPase activity. The importance of Na,K pump modulation with heart disease, inhibition in digitalization and other effects of medication should be considered in the context of sodium, potassium and calcium regulation. It is recommended that digoxin be administered to heart failure patients who, after institution of mortality-reducing therapy, still have heart failure symptoms, and that the therapy be continued if symptoms are revealed or reduced. Digitalis glycosides are the only safe inotropic drugs for oral use that improve hemodynamics in heart failure. An important aspect of myocardial Na,K pump affection in heart disease is its influence on extracellular potassium (Ke) homeostasis. Two important aspects should be considered: potassium handling among myocytes, and effects of potassium entering the extracellular space of the heart via the bloodstream. It should be noted that both of these aspects of Ke homeostasis are affected by regulatory aspects, eg, regulation of the Na,K pump by physiological and pathophysiological conditions, as well as by medical

 10. Nalaz tombusvirusa na vrsti Erigeron canadensis L.

  OpenAIRE

  Jeknić, Zoran; Erić, Živojin; Grbelja, Julijana

  1988-01-01

  Iz listova zaraženih primjeraka korovne biljke Erigeron canadensis L. koji su rasli na nekoliko lokaliteta u Sarajevu izoliran je virus iz skupine tombusvirusi. Identifikacija virusa izvršena je na osnovi reakcije pokusnih biljaka, analize ultratankih presjeka kroz zaraženo tkivo, morfologije i veličine virusnih čestica, te na osnovi seroloških reakcija metodom dvostruke imunodifuzije u agarskom gelu i čvrsto fazne imunoelektronske mikroskopije (SPIEM). U serološkim pokusima upotrijebljen je ...

 11. Glutathionylation-Dependence of Na+-K+-Pump Currents Can Mimic Reduced Subsarcolemmal Na+ Diffusion

  Science.gov (United States)

  Garcia, Alvaro; Liu, Chia-Chi; Cornelius, Flemming; Clarke, Ronald J.; Rasmussen, Helge H.

  2016-01-01

  The existence of a subsarcolemmal space with restricted diffusion for Na+ in cardiac myocytes has been inferred from a transient peak electrogenic Na+-K+ pump current beyond steady state on reexposure of myocytes to K+ after a period of exposure to K+-free extracellular solution. The transient peak current is attributed to enhanced electrogenic pumping of Na+ that accumulated in the diffusion-restricted space during pump inhibition in K+-free extracellular solution. However, there are no known physical barriers that account for such restricted Na+ diffusion, and we examined if changes of activity of the Na+-K+ pump itself cause the transient peak current. Reexposure to K+ reproduced a transient current beyond steady state in voltage-clamped ventricular myocytes as reported by others. Persistence of it when the Na+ concentration in patch pipette solutions perfusing the intracellular compartment was high and elimination of it with K+-free pipette solution could not be reconciled with restricted subsarcolemmal Na+ diffusion. The pattern of the transient current early after pump activation was dependent on transmembrane Na+- and K+ concentration gradients suggesting the currents were related to the conformational poise imposed on the pump. We examined if the currents might be accounted for by changes in glutathionylation of the β1 Na+-K+ pump subunit, a reversible oxidative modification that inhibits the pump. Susceptibility of the β1 subunit to glutathionylation depends on the conformational poise of the Na+-K+ pump, and glutathionylation with the pump stabilized in conformations equivalent to those expected to be imposed on voltage-clamped myocytes supported this hypothesis. So did elimination of the transient K+-induced peak Na+-K+ pump current when we included glutaredoxin 1 in patch pipette solutions to reverse glutathionylation. We conclude that transient K+-induced peak Na+-K+ pump current reflects the effect of conformation-dependent β1 pump subunit

 12. Wiedza studentów na temat odnawialnych źródeł energii = Knowledge of students about renewable energy sources

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateusz Babula

  2016-08-01

  2Uniwersytet Medyczny w Lublinie     Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia odnawialna. Key words: renewable sources of energy, renewable energy.     Streszczenie   Wstęp: W dzisiejszych czasach do pracy wielu urządzeń potrzebna jest energia elektryczna. Obecnie około 90% energii elektrycznej powstaje w elektrowniach cieplnych, których paliwem jest węgiel kamienny lub brunatny. Poprzez produkcję energii elektrycznej w sposób konwencjonalny wzrasta zawartość w powietrzu dwutlenku węgla. Przyczynia się to do zwiększenia efektu cieplarnianego oraz do rosnącego zagrożenia związanego ze zmianami klimatycznymi. Dlatego ważne jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Cel pracy: Celem naszej pracy jest przedstawienie wiedzy studentów na temat OŹE. Badanie to ma na celu sprawdzenie znajomości definicji i podziału odnawialnych źródeł energii, korzyści oraz wad jakie wynikają z ich użytkowania oraz podstaw prawnych funkcjonowania OŹE w Polsce. Prowadzone badanie ma na celu przedstawienie wiedzy studentów na temat udziału OŹE w produkcji energii elektrycznej w Polsce. Materiał i metody badawcze: W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa złożony z 10 pytań. Dotyczą one wiedzy na temat Odnawialnych Źródeł Energii, znajomości definicji i podziału odnawialnych źródeł energii, korzyści oraz wad jakie wynikają z ich użytkowania oraz podstaw prawnych funkcjonowania OŹE w Polsce. Badania odbywały się na zasadzie anonimowości. Ankiety zostały wysyłane do respondentów za pomocą Internetu. Wyniki  i wnioski: Większość studentów określa swoją wiedzę na temat Odnawialnych Źródeł Energii na poziomie dostatecznym. Zaś po przeprowadzeniu badań wykazano, że studenci potrafią zdefiniować pojęcie odnawialnych źródeł energii oraz poprawnie wymieniają jej źródła.  Natomiast stwierdzono znaczne trudności w

 13. Altered Na+ transport after an intracellular alpha-subunit deletion reveals strict external sequential release of Na+ from the Na/K pump.

  Science.gov (United States)

  Yaragatupalli, Siddhartha; Olivera, J Fernando; Gatto, Craig; Artigas, Pablo

  2009-09-08

  The Na/K pump actively exports 3 Na(+) in exchange for 2 K(+) across the plasmalemma of animal cells. As in other P-type ATPases, pump function is more effective when the relative affinity for transported ions is altered as the ion binding sites alternate between opposite sides of the membrane. Deletion of the five C-terminal residues from the alpha-subunit diminishes internal Na(+) (Na(i)(+)) affinity approximately 25-fold [Morth et al. (2007) Nature 450:1043-1049]. Because external Na(+) (Na(o)(+)) binding is voltage-dependent, we studied the reactions involving this process by using two-electrode and inside-out patch voltage clamp in normal and truncated (DeltaKESYY) Xenopus-alpha1 pumps expressed in oocytes. We observed that DeltaKESYY (i) decreased both Na(o)(+) and Na(i)(+) apparent affinities in the absence of K(o)(+), and (ii) did not affect apparent Na(o)(+) affinity at high K(o)(+). These results support a model of strict sequential external release of Na(+) ions, where the Na(+)-exclusive site releases Na(+) before the sites shared with K(+) and the DeltaKESYY deletion only reduces Na(o)(+) affinity at the shared sites. Moreover, at nonsaturating K(o)(+), DeltaKESYY induced an inward flow of Na(+) through Na/K pumps at negative potentials. Guanidinium(+) can also permeate truncated pumps, whereas N-methyl-D-glucamine cannot. Because guanidinium(o)(+) can also traverse normal Na/K pumps in the absence of both Na(o)(+) and K(o)(+) and can also inhibit Na/K pump currents in a Na(+)-like voltage-dependent manner, we conclude that the normal pathway transited by the first externally released Na(+) is large enough to accommodate guanidinium(+).

 14. Assessment of Impact of the Rheological Parameters Change on Sensitivity of the Asphalt Strain Based on the Test Results / Ocena Wpływu Zmiany Parametrów Reologicznych Na Wrażliwość Deformacji Mieszanek Mineralno - Asfaltowych Na Podstawie Wyników Badań

  Science.gov (United States)

  Kurpiel, Artur; Wysokowski, Adam

  2015-03-01

  określić parametry oparte o różne teorie pełzania a szczególnie cenne parametry reologiczne w oparciu o wybrane modele lepkosprężyste [1]. Parametry z modeli lepkosprężystych są miarodajnymi wskaźnikami obrazującymi odporność mieszanek na deformacje. Można za ich pomocą prognozować głębokości koleiny w przyjętym modelu reologicznym [1]. W niniejszym artykule przedstawiono jaki wpływ na głębokość koleiny mają różne wartości parametrów reologicznych z analizowanego modelu lepkosprężystego oraz wpływ parametrów na kształt i przebieg krzywej pełzania. Przedstawione w artykule mieszanki mineralno - asfaltowe charakteryzują się zmiennymi parametrami reologicznymi, zatem trudno jest określić, który parametr decyduje o wielkości odkształcenia danej mieszanki. Mając na uwadze powyższe, w artykule podjęto próbę analizy zmiany wartości odkształcenia mieszanki mineralno - asfaltowej przy zmianie jednego oraz dwóch parametrów w danym modelu reologicznym - w tym przypadku - Bürgersa.

 15. Erythrocyte 22Na+ influx in hypertension

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shalev, O.; Eaton, J.W.; Ben-Ishay, D.

  1984-01-01

  We assessed 22Na+ uptake by erythrocytes (RBC) from 38 individuals with essential hypertension and 37 healthy controls. All subjects were male, white, non-obese and with normal renal function, obviating sex, race, hormonal, ponderal and renal factors known to influence RBC Na+ handling. The mean +/- sem 22Na+ uptake of the patients was 284 +/- 16 mumole/liter RBC/hour while that of normal controls was 249 +/- 11 mumole/liter RBC/hour; although the difference reached borderline significance, individual values showed considerable overlap. Consequently, in our population, RBC 22Na+ uptake is not a reliable marker for essential hypertension. We believe that previous studies should be reassessed with regard to patients' characteristics and future studies employ rigorous criteria in selection of subjects

 16. Painful Na-channelopathies: an expanding universe.

  Science.gov (United States)

  Waxman, Stephen G

  2013-07-01

  The universe of painful Na-channelopathies--human disorders caused by mutations in voltage-gated sodium channels--has recently expanded in three dimensions. We now know that mutations of sodium channels cause not only rare genetic 'model disorders' such as inherited erythromelalgia and channelopathy-associated insensitivity to pain but also common painful neuropathies. We have learned that mutations of NaV1.8, as well as mutations of NaV1.7, can cause painful Na-channelopathies. Moreover, recent studies combining atomic level structural models and pharmacogenomics suggest that the goal of genomically guided pain therapy may not be unrealistic. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 17. Usmerjanje urbanega razvoja na mestni ravni

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mojca Šašek Divjak

  1999-01-01

  Full Text Available Kot je poudarjeno v predstavljenem načrtu Kopenhagna, mestni načrt ne more rešiti vseh planskih problemov mesta. Predstavljal naj bi predvideni red, ki pa se pogosto sproti podira glede na nepredvidena dogajanja v prostoru. Probleme je velikokrat treba reševati šele, ko se pokažejo. Zato mora biti mestni načrt zastavljen dovolj prilagodljivo in fleksibilno, da dovoljuje potrebne spremembe. Vendar mora kljub temu dati mestu trdne glavne usmeritve in s tem omogočiti, da meščani lahko izkoristijo priložnosti, ki jih nudi nova doba in uveljavljajo nove kvalitete bivanja.

 18. Na+-H+ exchange and Na+-dependent transport systems in streptozotocin diabetic rat kidneys

  International Nuclear Information System (INIS)

  El-Seifi, S.; Freiberg, J.M.; Kinsella, F.J.; Cheng, L.; Sacktor, B.

  1987-01-01

  The streptozotocin-induced diabetic rat was used to test the hypothesis that Na + -H + exchange activity in the proximal tubule luminal membrane would be increased in association with renal hypertrophy, altered glomerular hemodynamics, enhanced filtered load and tubular reabsorption of 22 Na + , and stimulated 22 Na= pump activity in the basolateral membrane, previously reported characteristics of this experimental animal model. Amiloride-sensitive H + gradient-dependent Na + uptake and Na + gradient-dependent H + flux were increased in brush-border membrane vesicles from the streptozotocin-treated animals. Na + gradient-dependent uptakes of phosphate, D-glucose, L-proline, and myoinositol were decreased in the drug-induced diabetic animals. These membrane transport alterations were not found when the streptozotocin-diabetic animals were treated with insulin

 19. Effects of EDTA-Na (Na ethylenediaminetetraacetate) upon the metabolism of radiostrontium and radioyttrium in mice

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kikuchi, T; Wakisaka, G; Kono, T; Hiroaki, A; Yamamasu, T; Sugawa, I

  1954-01-01

  The toxicity of EDTA-Na, inert Sr (NO/sub 3/)/sub 2/ and Ba (NO/sub 3/)/sub 2/ has been examined. Simultaneous injection of EDTA-Na showed no significant effect upon the distribution of radio-Sr in the bones of mice. The distribution of radio-Y in the bones of mice tended to decrease following the simultaneous subcutaneous injection of /sup 91/Y and EDTA-Na.

 20. Glutathionylation-Dependence of Na+-K+-Pump Currents Can Mimic Reduced Subsarcolemmal Na+ Diffusion

  OpenAIRE

  Garcia, Alvaro; Liu, Chia-Chi; Cornelius, Flemming; Clarke, Ronald?J.; Rasmussen, Helge?H.

  2016-01-01

  The existence of a subsarcolemmal space with restricted diffusion for Na+ in cardiac myocytes has been inferred from a transient peak electrogenic Na+-K+ pump current beyond steady state on reexposure of myocytes to K+ after a period of exposure to K+-free extracellular solution. The transient peak current is attributed to enhanced electrogenic pumping of Na+ that accumulated in the diffusion-restricted space during pump inhibition in K+-free extracellular solution. However, there are no know...

 1. NA62 and NA48/2 results on search for Heavy Neutral Leptons

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lamanna Gianluca

  2018-01-01

  Full Text Available In this paper we present new results on upper limits for the search of Heavy Neutral Leptons (HNL with data collected by NA48/2 (2003-2004, NA62-RK (2007 and NA62 (2015 CERN experiments. The data collected with different trigger configuration allow to search for both long and short living heavy neutrinos in the mass range below the kaon mass. In addition the status of the search for K+ → π+vv with the NA62 detector will be briefly presented.

 2. Interaction between Na+/K+-pump and Na+/Ca2+-exchanger modulates intercellular communication.

  Science.gov (United States)

  Matchkov, Vladimir V; Gustafsson, Helena; Rahman, Awahan; Briggs Boedtkjer, Donna M; Gorintin, Sarah; Hansen, Anne Kirstine; Bouzinova, Elena V; Praetorius, Helle A; Aalkjaer, Christian; Nilsson, Holger

  2007-04-13

  Ouabain, a specific inhibitor of the Na(+)/K(+)-pump, has previously been shown to interfere with intercellular communication. Here we test the hypothesis that the communication between vascular smooth muscle cells is regulated through an interaction between the Na(+)/K(+)-pump and the Na(+)/Ca(2+)-exchanger leading to an increase in the intracellular calcium concentration ([Ca(2+)](i)) in discrete areas near the plasma membrane. [Ca(2+)](i) in smooth muscle cells was imaged in cultured rat aortic smooth muscle cell pairs (A7r5) and in rat mesenteric small artery segments simultaneously with force. In A7r5 coupling between cells was estimated by measuring membrane capacitance. Smooth muscle cells were uncoupled when the Na(+)/K(+)-pump was inhibited either by a low concentration of ouabain, which also caused a localized increase of [Ca(2+)](i) near the membrane, or by ATP depletion. Reduction of Na(+)/K(+)-pump activity by removal of extracellular potassium ([K(+)](o)) also uncoupled cells, but only after inhibition of K(ATP) channels. Inhibition of the Na(+)/Ca(2+)-exchange activity by SEA0400 or by a reduction of the equilibrium potential (making it more negative) also uncoupled the cells. Depletion of intracellular Na(+) and clamping of [Ca(2+)](i) at low concentrations prevented the uncoupling. The experiments suggest that the Na(+)/K(+)-pump may affect gap junction conductivity via localized changes in [Ca(2+)](i) through modulation of Na(+)/Ca(2+)-exchanger activity.

 3. Na5NbO5 and Na5TaO5 phases

  International Nuclear Information System (INIS)

  Darriet, J.; Maazaz, A.; Bouloux, J.C.; Delmas, C.

  1982-01-01

  New ternary oxides of formulas Na 5 NbO 5 and Na 5 TaO 5 have been prepared. They crystallize in the monoclinic system (space group C2/c). The crystal structure of Na 5 NbO 5 has been determined. It derives from a NaCl-type structure by ordering of the cations and of the oxygen vacancies in the anionic sublattice, the corresponding formula being Nasub(5/6)Nbsub(1/6)Osub(5/6)vacant sub(1/6). Sodium and niobium have a distorted square-pyramidal surrounding. (author)

 4. Suppression of Na interstitials in Na-F codoped ZnO

  Science.gov (United States)

  Huo, Wenxing; Mei, Zengxia; Tang, Aihua; Liang, Huili; Du, Xiaolong

  2018-04-01

  Controlling the formation of interstitial Na (Nai) self-compensating defects has been a long-term physics problem for effective Na doping in ZnO. Herein, we present an experimental approach to the suppression of Nai defects in ZnO via Na and F codoping under an oxygen-rich condition during the molecular beam epitaxy growth process. It is found that the incorporation of such large numbers of Na and F dopants (˜1020 cm-3) does not cause an obvious influence on the lattice parameters. Hall-effect measurements demonstrate that F doping efficiently raises the Fermi level (EF) of ZnO films, which is expected to make the formation energy of Nai and NaZn increase and decrease, respectively. Most of the Na atoms occupy the substitutional Zn sites, and the formation of Nai is suppressed consequently. Secondary ion mass spectrometry measurements reveal that F and Na atoms are tightly bonded together due to their strong Coulomb interaction. The enhanced deep level emission (DLE) in ZnO:Na-F is ascribed to the considerable amount of isolated Zn vacancy (VZn) defects induced by the elevated EF and the formation of neutral (" separators="| FO + - Na Zn - ) 0 complexes. On the other hand, formation of (" separators="| FO + - VZn 2 - ) - complexes in ZnO:F exhausts most of the isolated Zn vacancies, leading to the disappearance of the DLE band.

 5. MOŽNOSTI VSTOPA NA TUJE TRGE NA PRIMERU PODJETJA AWOODTURE

  OpenAIRE

  Orličnik, Urša

  2014-01-01

  Danes pojavljanje podjetja samo na domačem trgu ni več dovolj. Spremembe okolja, naraščanje konkurence ter hiter tehnološki napredek, silijo podjetja k nenehnemu prilagajanju in iskanju novih priložnosti tako na domačem kot tudi na tujem trgu. Internacionalizacija podjetja tako postaja vedno bolj pomemembna za preživetje podjetja. Internacionalizacija se v najširšem smislu nanaša na vse oblike mednarodnega ekonomskega sodelovanja. Je dinamičen proces, kateremu nujno sledi sprememba stanja...

 6. Działania krymskotatarskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w warunkach aneksji Krymu (na przykładzie blokady półwyspu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oksana Voytyuk

  2016-08-01

  Full Text Available The actions of Crimean Tatars national liberation movement under сonditions of annexation of the Crimea (example of Crimea blockade In 2015, due to the rapidly changing political and economic situation in the world, the issue of annexation of the Crimea gave way to such news as the political situation in Syria, and Russia's participation in hostilities in this country, the imposition of sanctions on Russia and their impact on the Russian economy, falling oil prices and its effects, the situation with refugees in the European Union. To draw attention to the problem of the annexation of the Crimea and Crimean Tatars Mejlis and its chairman Refat Chubarov and political leader of the Crimean Tatars Mustafa Dzhemilev initiated a peace action of blockade of Crimea. Blockade had two stages – transporto and food blockade and energy blockade. The action ended with the start of 2016 year. Regardless that Crimean Tatars failed to achieve the main goal - to release all political prisoners, blockade showed how high there is peninsula’s dependence from Ukraine's economy.   Działania krymskotatarskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w warunkach aneksji Krymu (na przykładzie blokady półwyspu W 2015 roku, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją polityczną i gospodarczą na świecie, kwestia aneksji Krymu ustąpiła miejsca takim wiadomościom jak sytuacja w Syrii i udział Rosji w działaniach wojennych na terenie tego kraju, nałożenie sankcji na Rosję oraz ich wpływ na rosyjską gospodarkę, spadek cen ropy naftowej i jego skutki, sytuacja z uchodźcami w Unii Europejskiej. Celem zwrócenia uwagi na aneksję Krymu i problem Tatarów Krymskich, Medżlis z siedzibą w Kijowie przewodniczącym Refatem Czubarowym i politycznym przywódcą Tatarów Krymskich Mustafą Dżemilewym inicjowali bezterminową pokojową akcję blokady Krymu. Blokada miała dwa etapy – transportowo-towarowy i energetyczny. Akcja zakończyła się wraz z rozpocz

 7. Elastic Coulomb breakup of 34Na

  Science.gov (United States)

  Singh, G.; Shubhchintak, Chatterjee, R.

  2016-08-01

  Background: 34Na is conjectured to play an important role in the production of seed nuclei in the alternate r -process paths involving light neutron rich nuclei very near the β -stability line, and as such, it is important to know its ground state properties and structure to calculate rates of the reactions it might be involved in, in the stellar plasma. Found in the region of `island of inversion', its ground state might not be in agreement with normal shell model predictions. Purpose: The aim of this paper is to study the elastic Coulomb breakup of 34Na on 208Pb to give us a core of 33Na with a neutron and in the process we try and investigate the one neutron separation energy and the ground state configuration of 34Na. Method: A fully quantum mechanical Coulomb breakup theory within the architecture of post-form finite range distorted wave Born approximation extended to include the effects of deformation is used to research the elastic Coulomb breakup of 34Na on 208Pb at 100 MeV/u. The triple differential cross section calculated for the breakup is integrated over the desired components to find the total cross-section, momentum, and angular distributions as well as the average momenta, along with the energy-angular distributions. Results: The total one neutron removal cross section is calculated to test the possible ground state configurations of 34Na. The average momentum results along with energy-angular calculations indicate 34Na to have a halo structure. The parallel momentum distributions with narrow full widths at half-maxima signify the same. Conclusion: We have attempted to analyze the possible ground state configurations of 34Na and in congruity with the patterns in the `island of inversion' conclude that even without deformation, 34Na should be a neutron halo with a predominant contribution to its ground state most probably coming from 33Na(3 /2+)⊗ 2 p3 /2ν configuration. We also surmise that it would certainly be useful and rewarding to test our

 8. Clues to NaCN formation

  Science.gov (United States)

  Quintana-Lacaci, G.; Cernicharo, J.; Velilla Prieto, L.; Agúndez, M.; Castro-Carrizo, A.; Fonfría, J. P.; Massalkhi, S.; Pardo, J. R.

  2017-11-01

  Context. ALMA is providing us essential information on where certain molecules form. Observing where these molecules emission arises from, the physical conditions of the gas, and how this relates with the presence of other species allows us to understand the formation of many species, and to significantly improve our knowledge of the chemistry that occurs in the space. Aims: We studied the molecular distribution of NaCN around IRC +10216, a molecule detected previously, but whose origin is not clear. High angular resolution maps allow us to model the abundance distribution of this molecule and check suggested formation paths. Methods: We modeled the emission of NaCN assuming local thermal equilibrium (LTE) conditions. These profiles were fitted to azimuthal averaged intensity profiles to obtain an abundance distribution of NaCN. Results: We found that the presence of NaCN seems compatible with the presence of CN, probably as a result of the photodissociation of HCN, in the inner layers of the ejecta of IRC +10216. However, similar as for CH3CN, current photochemical models fail to reproduce this CN reservoir. We also found that the abundance peak of NaCN appears at a radius of 3 × 1015 cm, approximately where the abundance of NaCl, suggested to be the parent species, starts to decay. However, the abundance ratio shows that the NaCl abundance is lower than that obtained for NaCN. We expect that the LTE assumption might result in NaCN abundances higher than the real ones. Updated photochemical models, collisional rates, and reaction rates are essential to determine the possible paths of the NaCN formation. Based on observations carried out with ALMA and the IRAM 30 m Telescope. ALMA is a partnership of ESO (representing its member states), NSF (USA) and NINS (Japan), together with NRC (Canada) and NSC and ASIAA (Taiwan), in cooperation with the Republic of Chile. The Joint ALMA Observatory is operated by ESO, AUI/NRAO and NAOJ. IRAM is supported by INSU/CNRS (France

 9. HCO3(-)-coupled Na+ influx is a major determinant of Na+ turnover and Na+/K+ pump activity in rat hepatocytes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fitz, J.G.; Lidofsky, S.D.; Weisiger, R.A.; Xie, M.H.; Cochran, M.; Grotmol, T.; Scharschmidt, B.F.

  1991-01-01

  Recent studies in hepatocytes indicate that Na(+)-coupled HCO3- transport contributes importantly to regulation of intracellular pH and membrane HCO3- transport. However, the direction of net coupled Na+ and HCO3- movement and the effect of HCO3- on Na+ turnover and Na+/K+ pump activity are not known. In these studies, the effect of HCO3- on Na+ influx and turnover were measured in primary rat hepatocyte cultures with 22Na+, and [Na+]i was measured in single hepatocytes using the Na(+)-sensitive fluorochrome SBFI. Na+/K+ pump activity was measured in intact perfused rat liver and hepatocyte monolayers as Na(+)-dependent or ouabain-suppressible 86Rb uptake, and was measured in single hepatocytes as the effect of transient pump inhibition by removal of extracellular K+ on membrane potential difference (PD) and [Na+]i. In hepatocyte monolayers, HCO3- increased 22Na+ entry and turnover rates by 50-65%, without measurably altering 22Na+ pool size or cell volume, and HCO3- also increased Na+/K+ pump activity by 70%. In single cells, exposure to HCO3- produced an abrupt and sustained rise in [Na+]i from approximately 8 to 12 mM. Na+/K+ pump activity assessed in single cells by PD excursions during transient K+ removal increased congruent to 2.5-fold in the presence of HCO3-, and the rise in [Na+]i produced by inhibition of the Na+/K+ pump was similarly increased congruent to 2.5-fold in the presence of HCO3-. In intact perfused rat liver, HCO3- increased both Na+/K+ pump activity and O2 consumption. These findings indicate that, in hepatocytes, net coupled Na+ and HCO3- movement is inward and represents a major determinant of Na+ influx and Na+/K+ pump activity. About half of hepatic Na+/K+ pump activity appears dedicated to recycling Na+ entering in conjunction with HCO3- to maintain [Na+]i within the physiologic range

 10. Coulomb excitation of radioactive 20, 21Na

  Science.gov (United States)

  Schumaker, M. A.; Cline, D.; Hackman, G.; Pearson, C.; Svensson, C. E.; Wu, C. Y.; Andreyev, A.; Austin, R. A. E.; Ball, G. C.; Bandyopadhyay, D.; Becker, J. A.; Boston, A. J.; Boston, H. C.; Buchmann, L.; Churchman, R.; Cifarelli, F.; Cooper, R. J.; Cross, D. S.; Dashdorj, D.; Demand, G. A.; Dimmock, M. R.; Drake, T. E.; Finlay, P.; Gallant, A. T.; Garrett, P. E.; Green, K. L.; Grint, A. N.; Grinyer, G. F.; Harkness, L. J.; Hayes, A. B.; Kanungo, R.; Lisetskiy, A. F.; Leach, K. G.; Lee, G.; Maharaj, R.; Martin, J.-P.; Moisan, F.; Morton, A. C.; Mythili, S.; Nelson, L.; Newman, O.; Nolan, P. J.; Orce, J. N.; Padilla-Rodal, E.; Phillips, A. A.; Porter-Peden, M.; Ressler, J. J.; Roy, R.; Ruiz, C.; Sarazin, F.; Scraggs, D. P.; Waddington, J. C.; Wan, J. M.; Whitbeck, A.; Williams, S. J.; Wong, J.

  2009-12-01

  The low-energy structures of the radioactive nuclei 20, 21Na have been examined using Coulomb excitation at the TRIUMF-ISAC radioactive ion beam facility. Beams of ˜ 5×106 ions/s were accelerated to 1.7MeV/A and Coulomb excited in a 0.5mg/cm^2 natTi target. Two TIGRESS HPGe clover detectors perpendicular to the beam axis were used for γ -ray detection, while scattered nuclei were observed by the Si detector BAMBINO. For 21Na , Coulomb excitation from the 3/2+ ground state to the first excited 5/2+ state was observed, while for 20Na , Coulomb excitation was observed from the 2+ ground state to the first excited 3+ and 4+ states. For both beams, B ( λ L) values were determined using the 2+ rightarrow 0+ de-excitation in 48Ti as a reference. The resulting B( E2) ↓ value for 21Na is 137±9 e^2fm^4, while the resulting B( λ L) ↓ values for 20Na are 55±6 e^2fm^4 for the 3+ rightarrow 2+ , 35.7±5.7 e^2 fm^4 for the 4+ rightarrow 2+ , and 0.154±0.030 μ_ N^2 for the 4+ rightarrow 3+ transitions. This analysis significantly improves the measurement of the 21Na B( E2) value, and provides the first experimental determination of B( λ L) values for the proton dripline nucleus 20Na .-1

 11. The plant vacuolar Na+/H+ antiport.

  Science.gov (United States)

  Barkla, B J; Apse, M P; Manolson, M F; Blumwald, E

  1994-01-01

  Salt stress imposes severe limitations on plant growth, however, the extent of growth reduction depends upon the soil salinity level and the plant species. One of the mechanisms employed by salt tolerant plants is the effective vacuolar compartmentalization of sodium. The sequestration of sodium into the vacuole occurs by the operation of a Na+/H+ antiport located at the tonoplast. Evidence for a plant vacuolar Na+/H+ antiport has been demonstrated in tissues, intact vacuoles and isolated tonoplast vesicles. In sugar beet cell suspensions, the activity of the vacuolar Na+/H+ antiport increased with increasing NaCl concentrations in the growth medium. This increased activity was correlated with the increased synthesis of a 170 kDa tonoplast polypeptide. In vivo labelling of tonoplast proteins showed the enhanced synthesis of the 170 kDa polypeptide not only upon exposure of the cells to salt, but also when the cells were grown in the presence of amiloride. Exposure of the cells to amiloride also resulted in increased vacuolar Na+/H+ antiport activity. Polyclonal antibodies raised against the 170 kDa polypeptide almost completely inhibited the antiport activity, suggesting the association of this protein with the plant vacuolar Na+/H+ antiport. Antibodies against the Na+/H+ antiport-associated polypeptide were used to screen a Beta lambda ZAP expression library. A partial clone of 1.65 kb was sequenced and found to encode a polypeptide with a putative transmembrane domain and a large hydrophilic C terminus. This clone showed no homology to any previously cloned gene at either the nucleic acid or the amino acid level.

 12. TweetNaCl : a crypto library in 100 tweets

  NARCIS (Netherlands)

  Bernstein, D.J.; van Gastel, B.; Janssen, W.; Lange, T.; Schwabe, P.; Smetsers, S.; Aranha, D.F.; Menezes, A.

  2015-01-01

  This paper introduces TweetNaCl, a compact reimplementation of the NaCl library, including all 25 of the NaCl functions used by applications. TweetNaCl is published on Twitter and fits into just 100 tweets; the tweets are available from anywhere, any time, in an unsuspicious way. Distribution via

 13. Kupokelewa Zaidi Kwa Simu Ya Mkononi Kuliko Kompyuta Na ...

  African Journals Online (AJOL)

  Mtandao wa tovuti ni nyenzo ya msingi katika maendeleo ya uwanja wa mawasiliano unaounganisha watu na jamii mbalimbali katika ulimwengu wa leo unaotandawaa. Katika “ulimwengu wa kwanza na wa pili”, yaani mabara ya Amerika, Uropa na Asia, maendeleo na mapinduzi makubwa katika uwanja wa teknolojia ya ...

 14. Mabadiliko Ya Kifonolojia Na Kimofolojia Wakati Wa Utohozi Wa ...

  African Journals Online (AJOL)

  Mwingiliano wa lugha ya Kiswahili na Kiarabu una historia ndefu kidogo. Inasemekana Waarabu walianza muwasala na 'Waswahili' tangu karne ya kwanza (BK) (Polome 1967:9). Kutokana na muwasala huo wa muda mrefu, lugha hizi mbili (Kiarabu na Kiswahili) zimeathiriana sana. Lakini kuna maoni kwamba Kiarabu ...

 15. O Passeio Público do Rio de Janeiro na Literatura, na Pintura e na Fotografia do Século XIX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solange de Aragão

  2012-06-01

  Full Text Available Este artigo tem como objetivo geral e mais amplo chamar a atenção dos pesquisadores para a importância da literatura, da pintura e da fotografia como fontes documentais para a construção da História do Paisagismo no Brasil por meio de um estudo de caso muito particular: o Passeio Público do Rio de Janeiro no século XIX. São objetivos específicos apresentar e analisar o modo como esse espaço livre público aparece na literatura, na pintura e na fotografia desse período, considerando suas transformações paisagísticas.

 16. VPLIV CENE NA ZADOVOLJSTVO IN ZVESTOBO UPORABNIKOV TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV

  OpenAIRE

  Majcen, Mateja

  2016-01-01

  Cena izdelka ali storitve, ki jo plača uporabnik, ima pomemben vpliv na zadovoljstvo ali nezadovoljstvo uporabnika z uporabo tega izdelka ali storitve in posledično na zadovoljstvo do podjetja. Glede na to, da se različni avtorji strinjajo in to tudi dokazujejo z raziskavami, zadovoljstvo nedvoumno vpliva na zvestobo uporabnika, zvestoba pa na dolgoročno uspešnost podjetja, smo v delu ugotavljali, kako sama cena storitve vpliva na zadovoljstvo in kako posredno preko zadovoljstva vpliva na zve...

 17. Molecular dynamics investigation of Na+ in Na2Ni2TeO6

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sau, Kartik; Kumar, P. Padma

  2014-01-01

  An inter-atomic potential for Na 2 Ni 2 TeO 6 in the Parrinello- Rahman-Vashishta (PRV) model is parameterized empirically. The potential reproduces variety of structural and transport properties of that material in good agreement with recent experimental results. The study provides fresh insights on the migration channels and mechanism of Na + in the system

 18. Muziki wa Hip Hop na Haki Za Kijamii: Dhima, Changamoto na ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ni dhahiri kuwa haki za kijamii zinaweza kuwasilishwa kwa jamii pana kupitia sanaa ya hip hop. Makala haya basi, yanabainisha dhima na mchango wa muziki wa hip hop katika masuala ya haki za kijamii, yanafafanua changamoto za muziki huu katika kuwasilisha haki za kijamii na kutoa mapendekezo kwa makundi ...

 19. NaI(Tl) electron energy resolution

  CERN Document Server

  Mengesha, W

  2002-01-01

  NaI(Tl) electron energy resolution eta sub e was measured using the Modified Compton Coincidence Technique (MCCT). The MCCT allowed detection of nearly monoenergetic internal electrons resulting from the scattering of incident 662 keV gamma rays within a primary NaI(Tl) detector. Scattered gamma rays were detected using a secondary HPGe detector in a coincidence mode. Measurements were carried out for electron energies ranging from 16 to 438 keV, by varying the scattering angle. Measured HPGe coincidence spectra were deconvolved to determine the scattered energy spectra from the NaI(Tl) detector. Subsequently, the NaI(Tl) electron energy spectra were determined by subtracting the energy of scattered spectra from the incident source energy (662 keV). Using chi-squared minimization, iterative deconvolution of the internal electron energy spectra from the measured NaI(Tl) spectra was then used to determine eta sub e at the electron energy of interest. eta sub e values determined using this technique represent va...

 20. Anion-coupled Na efflux mediated by the human red blood cell Na/K pump

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dissing, S.; Hoffman, J.F.

  1990-01-01

  The red cell Na/K pump is known to continue to extrude Na when both Na and K are removed from the external medium. Because this ouabain-sensitive flux occurs in the absence of an exchangeable cation, it is referred to as uncoupled Na efflux. This flux is also known to be inhibited by 5 mM Nao but to a lesser extent than that inhibitable by ouabain. Uncoupled Na efflux via the Na/K pump therefore can be divided into a Nao-sensitive and Nao-insensitive component. We used DIDS-treated, SO4-equilibrated human red blood cells suspended in HEPES-buffered (pHo 7.4) MgSO4 or (Tris)2SO4, in which we measured 22Na efflux, 35SO4 efflux, and changes in the membrane potential with the fluorescent dye, diS-C3 (5). A principal finding is that uncoupled Na efflux occurs electroneurally, in contrast to the pump's normal electrogenic operation when exchanging Nai for Ko. This electroneutral uncoupled efflux of Na was found to be balanced by an efflux of cellular anions. (We were unable to detect any ouabain-sensitive uptake of protons, measured in an unbuffered medium at pH 7.4 with a Radiometer pH-STAT.) The Nao-sensitive efflux of Nai was found to be 1.95 +/- 0.10 times the Nao-sensitive efflux of (SO4)i, indicating that the stoichiometry of this cotransport is two Na+ per SO4=, accounting for 60-80% of the electroneutral Na efflux. The remainder portion, that is, the ouabain-sensitive Nao-insensitive component, has been identified as PO4-coupled Na transport and is the subject of a separate paper. That uncoupled Na efflux occurs as a cotransport with anions is supported by the result, obtained with resealed ghosts, that when internal and external SO4 was substituted by the impermeant anion, tartrate i,o, the efflux of Na was inhibited 60-80%. This inhibition could be relieved by the inclusion, before DIDS treatment, of 5 mM Cli,o

 1. Na/K pump inactivation, subsarcolemmal Na measurements, and cytoplasmic ion turnover kinetics contradict restricted Na spaces in murine cardiac myocytes.

  Science.gov (United States)

  Lu, Fang-Min; Hilgemann, Donald W

  2017-07-03

  Decades ago, it was proposed that Na transport in cardiac myocytes is modulated by large changes in cytoplasmic Na concentration within restricted subsarcolemmal spaces. Here, we probe this hypothesis for Na/K pumps by generating constitutive transsarcolemmal Na flux with the Na channel opener veratridine in whole-cell patch-clamp recordings. Using 25 mM Na in the patch pipette, pump currents decay strongly during continuous activation by extracellular K (τ, ∼2 s). In contradiction to depletion hypotheses, the decay becomes stronger when pump currents are decreased by hyperpolarization. Na channel currents are nearly unchanged by pump activity in these conditions, and conversely, continuous Na currents up to 0.5 nA in magnitude have negligible effects on pump currents. These outcomes are even more pronounced using 50 mM Li as a cytoplasmic Na congener. Thus, the Na/K pump current decay reflects mostly an inactivation mechanism that immobilizes Na/K pump charge movements, not cytoplasmic Na depletion. When channel currents are increased beyond 1 nA, models with unrestricted subsarcolemmal diffusion accurately predict current decay (τ ∼15 s) and reversal potential shifts observed for Na, Li, and K currents through Na channels opened by veratridine, as well as for Na, K, Cs, Li, and Cl currents recorded in nystatin-permeabilized myocytes. Ion concentrations in the pipette tip (i.e., access conductance) track without appreciable delay the current changes caused by sarcolemmal ion flux. Importantly, cytoplasmic mixing volumes, calculated from current decay kinetics, increase and decrease as expected with osmolarity changes (τ >30 s). Na/K pump current run-down over 20 min reflects a failure of pumps to recover from inactivation. Simulations reveal that pump inactivation coupled with Na-activated recovery enhances the rapidity and effectivity of Na homeostasis in cardiac myocytes. In conclusion, an autoregulatory mechanism enhances cardiac Na/K pump activity when

 2. Muscle K+, Na+, and Cl- disturbances and Na+-K+ pump inactivation: implications for fatigue

  DEFF Research Database (Denmark)

  McKenna, Michael J; Bangsbo, Jens; Renaud, Jean-Marc

  2008-01-01

  (+)-ATPase activity during exercise stabilizes Na(+) and K(+) concentration gradients and membrane excitability and thus protects against fatigue. However, during intense contraction some Na(+)-K(+) pumps are inactivated and together with further ionic disturbances, likely precipitate muscle fatigue.......Membrane excitability is a critical regulatory step in skeletal muscle contraction and is modulated by local ionic concentrations, conductances, ion transporter activities, temperature, and humoral factors. Intense fatiguing contractions induce cellular K(+) efflux and Na(+) and Cl(-) influx......, causing pronounced perturbations in extracellular (interstitial) and intracellular K(+) and Na(+) concentrations. Muscle interstitial K(+) concentration may increase 1- to 2-fold to 11-13 mM and intracellular K(+) concentration fall by 1.3- to 1.7-fold; interstitial Na(+) concentration may decline by 10 m...

 3. Metallic Na formation in NaCl crystals with irradiation of electron or vacuum ultraviolet photon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Owaki, Shigehiro [Osaka Prefecture Univ., Sakai, Osaka (Japan). Coll. of Integrated Arts and Sciences; Koyama, Shigeko; Takahashi, Masao; Kamada, Masao; Suzuki, Ryouichi

  1997-03-01

  Metallic Na was formed in NaCl single crystals with irradiation of a variety of radiation sources and analyzed the physical states with several methods. In the case of irradiation of 21 MeV electron pulses to the crystal blocks, the optical absorption and lifetime measurement of positron annihilation indicated appearance of Na clusters inside. Radiation effects of electron beam of 30 keV to the crystals in vacuum showed the appearance of not only metallic Na but atomic one during irradiation with Auger electron spectroscopy. Intense photon fluxes in vacuum ultraviolet region of synchrotron radiation were used as another source and an analyzing method of ultraviolet photoelectron spectroscopy. The results showed the metallic Na layered so thick that bulk plasmon can exist. (author)

 4. Hydrolysis of Rice Straw Pretreated by Na2SO3 Over Fe-resin/NaCl

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  YANG Hui

  2017-05-01

  Full Text Available To increase the conversion of rice straw(RS and the yield of products, we employed three methods, which were ultrasonic wave, steam explosion and Na2SO3 pretreatment to pretreat RS(the treated RS noted as CS-RS, ZQ-RS and Na2SO3-RS, respectively and found that Na2SO3 treatment was the best pretreatment method based on XRD, SEM, elemental analysis and content of cellulose, hemicellulose and lignin. The conversion of Na2SO3-RS and the yield of total reducing sugar(TRS and levulinic acid(LA were 97.3%, 29.6% and 13.5%, respectively by 10% Fe-resin in 3.3% NaCl solution under 200 ℃.

 5. Na-ion dynamics in Quasi-1D compound NaV2O4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Månsson, M; Umegaki, I; Nozaki, H; Higuchi, Y; Sugiyama, J; Kawasaki, I; Watanabe, I; Sakurai, H

  2014-01-01

  We have used the pulsed muon source at ISIS to study high-temperature Na-ion dynamics in the quasi-one-dimensional (Q1D) metallic antiferromagnet NaV 2 O 4 . By performing systematic zero-field and longitudinal-field measurements as a function of temperature we clearly distinguish that the hopping rate increases exponentially above T diff ≈ 250 K. The data is well fitted to an Arrhenius type equation typical for a diffusion process, showing that the Na-ions starts to be mobile above T diff . Such results make this compound very interesting for the tuning of Q1D magnetism using atomic-scale ion-texturing through the periodic potential from ordered Na-vacancies. Further, it also opens the door to possible use of NaV 2 O 4 and related compounds in energy related applications

 6. Summer sudden Na number density enhancements measured with the ALOMAR Weber Na Lidar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Heinrich

  2008-05-01

  Full Text Available We present summer Na-densities and atmospheric temperatures measured 80 to 110 km above the Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research (ALOMAR. The Weber Na Lidar is part of ALOMAR, located at 69° N in Norway, 150 km north of the Arctic Circle. The sun does not set here during the summer months, and measurements require a narrowband Faraday Anomalous Dispersion Optical Filter (FADOF.

  We discuss an observed sudden enhancement in the Na number density around 22:00 UT on 1 to 2 June 2006. We compare this observation with previous summer measurements and find a frequent appearance of Na number density enhancements near local midnight. We describe the time of appearance, the altitude distribution, the duration and the strength of these enhancements and compare them to winter observations. We investigate possible formation mechanisms and, as others before, we find a strong link between these Na number density enhancements and sporadic E layers.

 7. Summer sudden Na number density enhancements measured with the ALOMAR Weber Na Lidar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Heinrich

  2008-05-01

  Full Text Available We present summer Na-densities and atmospheric temperatures measured 80 to 110 km above the Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research (ALOMAR. The Weber Na Lidar is part of ALOMAR, located at 69° N in Norway, 150 km north of the Arctic Circle. The sun does not set here during the summer months, and measurements require a narrowband Faraday Anomalous Dispersion Optical Filter (FADOF. We discuss an observed sudden enhancement in the Na number density around 22:00 UT on 1 to 2 June 2006. We compare this observation with previous summer measurements and find a frequent appearance of Na number density enhancements near local midnight. We describe the time of appearance, the altitude distribution, the duration and the strength of these enhancements and compare them to winter observations. We investigate possible formation mechanisms and, as others before, we find a strong link between these Na number density enhancements and sporadic E layers.

 8. Neznámá skica Franze Xavera Wagenschöna

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Valeš, Tomáš

  2011-01-01

  Roč. 60, č. 2 (2011), s. 140-147 ISSN 1211-7390 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80330511 Keywords : Andreas Magnus Hunglinger * Michael Jindřich Rentz * Sarkander Ježek * St. John of God * Torture of St. John the Evangelist before the Porta Latina * Erlau/Eger * Sáta Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 9. Structure-function relationships of Na+, K+, ATP, or Mg2+ binding and energy transduction in Na,K-ATPase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jorgensen, Peter L.; Pedersen, Per Amstrup

  2000-01-01

  Na,K-ATPase; Mutagenesis; Na+ binding; K+ binding; Tl+ binding; Mg2+ binding; ATP binding; Cation binding site; Energy transduction......Na,K-ATPase; Mutagenesis; Na+ binding; K+ binding; Tl+ binding; Mg2+ binding; ATP binding; Cation binding site; Energy transduction...

 10. Na2SO4-based solid electrolytes for SOx sensors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rao, N.; Schoonman, J.; Toft Sørensen, O.

  1992-01-01

  on the phases present and the structure of the specimens. From a point of view of practical application as SOx sensor material, the Na2SO4 + 5 mol% Y2(SO4)3 + Na2WO4 and Na2SO4+ 4 mol% La2(SO4)3 + Na2WO4 materials are better than undoped Na2SO4 because of their higher conductivity, and absence of a phase...

 11. Long-Range Effects of Na(+) Binding in Na,K-ATPase Reported by ATP.

  Science.gov (United States)

  Middleton, David A; Fedosova, Natalya U; Esmann, Mikael

  2015-12-01

  This paper addresses the question of long-range interactions between the intramembranous cation binding sites and the cytoplasmic nucleotide binding site of the ubiquitous ion-transporting Na,K-ATPase using (13)C cross-polarization magic-angle spinning (CP-MAS) solid-state nuclear magnetic resonance. High-affinity ATP binding is induced by the presence of Na(+) as well as of Na-like substances such as Tris(+), and these ions are equally efficient promoters of nucleotide binding. CP-MAS analysis of bound ATP with Na,K-ATPase purified from pig kidney membranes reveals subtle differences in the nucleotide interactions within the nucleotide site depending on whether Na(+) or Tris(+) is used to induce binding. Differences in chemical shifts for ATP atoms C1' and C5' observed in the presence of Na(+) or Tris(+) suggest alterations in the residues surrounding the bound nucleotide, hydrogen bonding, and/or conformation of the ribose ring. This is taken as evidence of a long-distance communication between the Na(+)-filled ion sites in the membrane interior and the nucleotide binding site in the cytoplasmic domain and reflects the first conformational change ultimately leading to phosphorylation of the enzyme. Stopped-flow fluorescence measurements with the nucleotide analogue eosin show that the dissociation rate constant for eosin is larger in Tris(+) than in Na(+), giving kinetic evidence of the difference in structural effects of Na(+) and Tris(+). According to the recent crystal structure of the E1·AlF4(-)·ADP·3Na(+) form, the coupling between the ion binding sites and the nucleotide side is mediated by, among others, the M5 helix.

 12. Wpływ diety na występowanie chorób nowotworowych = The impact of diet on the occurrence of tumor diseases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Pudło

  2015-09-01

  3   Słowa kluczowe: dieta, nowotwory, zachorowanie. Key words: diet, cancer, disease.   Streszczenie   Od wielu lat w Polsce obserwuje się szybki wzrost zachorowań na nowotwory. Zachorowalność na nowotwory wzrasta na całym świecie.  Komitet Ekspertów WHO, podsumowując stan wiedzy o epidemiologii nowotworów złośliwych, stwierdził, że znaczna ich część jest wynikiem stylu życia i środowiska. Ocenia się, że ok. 20–30 % wszystkich nowotworów złośliwych to nowotwory dietozależne, w rozwoju których istotne znaczenie mają czynniki żywieniowe. Celem pracy jest analiza żywieniowych czynników występowania nowotworów oraz identyfikacja zagrożeń wynikających z diety. Znajomość czynników ryzyka występowania raka może umożliwić stworzenie zaleceń żywieniowych w terapii antynowotworowej. Liczne badania potwierdzają wpływ diety na powstawanie oraz rozwój choroby nowotworowej dlatego istotna wydaje się profilaktyka chorób nowotworowych poprzez szerzenie wiedzy na temat właściwych zachowań zdrowotnych, w tym również odpowiednich nawyków żywieniowych. Ryzyko występowania raka może być modyfikowane poprzez m. in utrzymanie prawidłowej masy ciała, spożywania odpowiedniej ilości warzyw i owoców, unikanie alkoholu. Należy dążyć do wprowadzania edukacji żywieniowej już u dzieci i młodzieży co może pozwolić na ograniczenie występowania nowotworów dieto zależnych. Badania dowodzą, że osoby z wysokim poziomem wiedzy na temat profilaktyki chorób nowotworowych podejmują korzystniejsze zachowania zdrowotne.   Abstract For many years Poland has seen a rapid increase in the incidence of cancer. The incidence of cancer is increasing worldwide. WHO Expert Committee, summing up the state of knowledge about the epidemiology of malignant tumors, said that much of it is the result of lifestyle and environment. It is estimated that approx. 20-30% of all malignant cancers diet related, the development of which are

 13. Tecnologia simplificada na enfermagem materno infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selma Campestrini

  1991-09-01

  Full Text Available A autora apresenta três modelos de tecnologia simplificada da enfermagem materno infantil: o equipamento didático SEIO COBAIA para treinar exercícios e massagens da mama e mamilo; a peça indumentária SUPRETRAUMA - sutiã preventivo de traumatismo mamilar - usado por gestantes; e, a técnica para reverter mamilo umbilicado durante o puerperio imediato. Além de corroborar na promoção do aleitamento materno e na prevenção de desmame precoce, demonstra a possibilidade da enfermagem relacionar o saber teórico-científico com o saber tecnico-prático, na saúde da mulher e da criança, com tecnologia adequada às necessidades, à compreensão e ao bem estar da população.

 14. Eletrencefalograma na síndrome parkinsoniana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Geraldo Camargo Lima

  1973-09-01

  Full Text Available Foram estudados os eletrencefalogramas de 50 pacientes parkinsonianos livres de qualquer antecedente convulsivo, sendo registrados traçados anormais em 40% dos casos. A incidência de traçados anormais foi maior na síndrome parkinsoniana bilateral do que na unilateral (52% e 25%, respectivamente. Entre as anormalidades assinaladas foram as paroxísticas as mais freqüentes (65% dos casos, caracterizando-se predominantemente por surtos de ondas teta. O registro de anormalidades paroxísticas do tipo irritativo encontrado em três casos é salientado. Alterações da atividade de base foram assinaladas em 35% dos pacientes. A idade dos pacientes não parece ter tido importante papel na gênese das anormalidades eletrencefalográficas.

 15. GLOBAL COMMODITY CHAINS NA PERSPECTIVA DE MARKETING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flávio Régio Brambilla

  2014-01-01

  Full Text Available O presente estudo visa a estabelecer uma relação entre as estratégias de canais globais com aspectos do marketing, como a força da marca. Trata-se de conciliar atributos de Estratégia e Marketing. As mudanças econômicas globais levaram a transformações na competição das empresas, obrigando-as a ingressar numa discussão aprimorada acerca das estratégias e competências. Com base na ideia da detenção do conhecimento e das habilidades como verdadeiros diferenciais competitivos, muitos players passam a atuar na gestão do design e da marca como elementos centrais das políticas de negócios, onde a proposição de valor pode ser mais bem definida aos mercados consumidores.

 16. Recent results from NA61/SHINE

  CERN Document Server

  Puławski, Szymon

  2015-01-01

  The main physics goals of the NA61/SHINE programme on strong interactions are the study of the properties of the onset of deconfinement and the search for signatures of the critical point of strongly interacting matter. These goals are pursued by performing an energy (beam momentum 13A -158A GeV/c) and system size (p+p, p+Pb, Be+Be, Ar+Sc, Xe+La) scan. This publication reviews results and plans of NA61/SHINE. In particular, recent inclusive spectra and new results on fluctuations and correlations of identified hadrons in inelastic p+p and centrality selected Be+Be interactions at the SPS energies are presented. The energy dependence of quantities inspired by the Statistical Model of the Early Stage (kink, horn and step) show unexpected behavior in p+p collisions. The NA61/SHINE results are compared with the corresponding data of other experiments and model predictions.

 17. Recent results from NA61/SHINE

  CERN Document Server

  Kowalski, Seweryn

  2015-01-01

  The aim of the NA61/SHINE ion programme is to explore the QCD phase diagram within the range of thermodynamical variables accessible by the SPS. Moreover the experiment provides precision hadron production measurements to improve computation of neutrino fluxes in neutrino oscillation experiments and for improving air shower simulations of cosmic-ray experiments. The main physics goals of the NA61/SHINE ion programme are the study of the properties of the onset of deconfinement and the search for signatures of the critical point of strongly interacting matter. These goals are pursued by performing an energy (beam momentum 13A – 158 A GeV/c) and system size (p+p, p+Pb, Be+Be, Ar+Sc, Xe+La) scan. This paper reviews the status and results of the NA61/SHINE experiment.

 18. Trudności w wykonywaniu pracy na stanowisku pielęgniarki pediatrycznej = Difficulties in performing work at the workplace of a paediatric nurse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-10-01

    Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie Katedra Pielęgniarstwa Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa Siedlce   Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin Department of Nursing Collegium Mazovia Innovative School Siedlce     dr n.med. Kinga Kulczycka, mgr Monika Grenda, dr n.med. Ewa Stychno     Słowa kluczowe: obciążenie pracą, narażenie zawodowe, pielęgniarki Key words: work load, occupational exposure, nurses Streszczenie Badaniem relacji zachodzących między pracownikiem, stanowiskiem i środowiskiem pracy zajmuje się ergonomia. Nauka ta zainteresowana jest głównie poszukiwaniem jak najlepszych rozwiązań pozwalających na optymalizację procesu pracy oraz dostosowanie ich do właściwości biologicznych człowieka. Zagrożenia zdrowia w pracy pielęgniarki pediatrycznej stanowią poważny problem, zarówno medyczny jak i społeczny. Czynniki stanowiące trudności w wykonywaniu pracy zawodowej prowadzą często do nadmiernego obciążenia. Celem pracy jest wskazanie czynników wywołujących obciążenie fizyczne u pielęgniarek pracujących na oddziałach pediatrycznych. Materiał i metody : Badania przeprowadzono w grupie 110 pielęgniarek zatrudnionych na trzech oddziałach pediatrycznych od lutego do kwietnia 2015 roku. Narzędziem badawczym był  zmodyfikowany kwestionariusz do badania obciążenia  IMDS oraz ilościowy pomiar obciążenia QWI. Opracowanie STATISTICA PL 10, i EXCELL. P<=0,05. Część badawcza. Przyjmowane niefizjologiczne pozycje oraz czynności wykonywane w skręcie, pozycji kucznej i z obciążeniem kończyn górnych stanowią podstawowe trudności. Pielęgniarki postrzegają zbyt małą przestrzeń pracy, oraz skrępowanie ciała podczas realizacji zadań nad pacjentami. Wnioski:  Planowanie zadań ich przydzielanie powinno uwzględniać odpowiednie tempo i obciążenie pracą oraz

 19. A Study of the Distribution of Sodium Cations in the Zeolites NaX, NaY and ZnNaY Using Carbon Monoxide Adsorption and 23Na NMR Techniques

  Science.gov (United States)

  Seidel, A.; Boddenberg, B.

  1995-03-01

  The zeolites NaX, NaY, Zn(55)NaY, and Zn(74)NaY were investigated by means of carbon monoxide adsorption and with static and magic angle spinning (MAS) 23Na NMR spectroscopy. The Na+ distribution between the sodalite (ß)- and supercages of the fully hydrated zeolites NaX and NaY were found to agree with XRD results. In the hydrated zinc-exchanged zeolites the Na+ ions almost exclusively populate the ß-cages. The adsorption isotherms of CO in the dehydrated zeolites were analyzed quantitatively to yield the concentrations of Na+ residing in the supercages. The measured static and MAS 23Na NMR spectra were analyzed by comparing their widths and shapes with simulated central transition patterns and yield, inter alia, the concentrations of Na+ associated with the spectrum components. Arguments are put forward that 23Na NMR of dehydrated zeolites is well suited to distinguish Na+ cations in highly symmetric environments and mobile Na+ species from others located on general positions, but further resolution is hardly feasible.

 20. Experimental testing of skin reactions to insulin detemir in diabetes patients naïve to insulin detemir

  DEFF Research Database (Denmark)

  O'goshi, Kenichiro; Serup, Jørgen; Blaaholm, Bente

  2011-01-01

  in accordance with ICH-GCP guidelines. Blood flow was recorded with the Periflux PF5010, and skin colour (a*) with the DSMII colorimeter. RESULTS: Clinical reading, flowmetry and colorimetry consistently showed delayed reactions after intradermal insulin injection (35 of 40 patients reacted with mainly weak...

 1. Crystal structure of a Na+-bound Na+,K+-ATPase preceding the E1P state.

  Science.gov (United States)

  Kanai, Ryuta; Ogawa, Haruo; Vilsen, Bente; Cornelius, Flemming; Toyoshima, Chikashi

  2013-10-10

  Na(+),K(+)-ATPase pumps three Na(+) ions out of cells in exchange for two K(+) taken up from the extracellular medium per ATP molecule hydrolysed, thereby establishing Na(+) and K(+) gradients across the membrane in all animal cells. These ion gradients are used in many fundamental processes, notably excitation of nerve cells. Here we describe 2.8 Å-resolution crystal structures of this ATPase from pig kidney with bound Na(+), ADP and aluminium fluoride, a stable phosphate analogue, with and without oligomycin that promotes Na(+) occlusion. These crystal structures represent a transition state preceding the phosphorylated intermediate (E1P) in which three Na(+) ions are occluded. Details of the Na(+)-binding sites show how this ATPase functions as a Na(+)-specific pump, rejecting K(+) and Ca(2+), even though its affinity for Na(+) is low (millimolar dissociation constant). A mechanism for sequential, cooperative Na(+) binding can now be formulated in atomic detail.

 2. MANAGEMENT DOGODKOV NA PRIMERU NIKE KONVENCIJE

  OpenAIRE

  Kapić, Sara

  2010-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljen potek ustvarjanja in izvedbe dogodka, ki zajema številne aktivnosti, in sicer na primeru Nike konvencije. Namen diplomske naloge je namreč podati kritično oceno izvajanja aktivnosti, z namenom ugotoviti, katere aktivnosti bi se v okviru upravljanja z dogodkom lahko izpeljale boljše in podati predloge za uspešnejšo zasnovo in organizacijo naslednje Nike konvencije. Na podlagi posnetka je ugotovljeno, da je pri organizaciji, vodenju, izvedbi in nadzoru prihaja...

 3. A Imagem como Ruína

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Míriam Volpe

  2001-12-01

  Full Text Available O dialogismo ente o filme Citizen Kane, de Orson Welles, e o poema “Kubla Khan”, de S.T. Coleridgé, é analisado, sendo evidenciados não só o tema em comum – o mito do Paraíso perdido – como também a similariedade na organização do disurso na justaposição das images, como fragmentos da memória a serem preservados.

 4. Recent results and prospects from NA62

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bizzeti Andrea

  2016-01-01

  K+ → π+ vv̄ is a theoretically very clean decay where indirect effects of new physics may be detectable. The NA62 apparatus has been significantly upgraded between 2008 and 2014 in order to measure the branching ratio of this decay with 10% precision. The NA62 experiment took data with the new setup in pilot runs in 2014 and 2015, reaching the design beam intensity. Results of first data quality studies in view of the 2016-2017 physics runs are presented.

 5. Prenova razsvetljave na Fakulteti za elektrotehniko

  OpenAIRE

  ŠTAJDOHAR, JAN

  2015-01-01

  Pri energetskem pregledu stavbe Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani je bilo ugotovljeno, da je razsvetljava prostorov na fakulteti v veliko primerih stara, neprimerna in energetsko potratna. V diplomski nalogi smo se posvetili energetski analizi prenove razsvetljave predavalnice P7 in kabineta AZ101. Pri načrtovanju in izbiri svetil smo upoštevali vse tehnične in energetske smernice za učinkovito razsvetljavo prostorov za izobraževanje. V uvodu smo opisali fizikalne osnove svetlobe, k...

 6. Osteossarcoma parosteal: aspectos na radiologia convencional

  OpenAIRE

  Nanci Neto,Francisco; Marchiori,Edson; Vianna,Alberto Domingues; Aymoré,Ierecê Lins; Almeida,Ana Luiza Brito de; Irion,Klaus L.; Collares,Felipe Birchal

  2007-01-01

  OBJETIVO: Avaliar os achados clínicos mais importantes do osteossarcoma parosteal e descrever os seus aspectos mais comuns na radiologia convencional. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo retrospectivo com 26 pacientes com osteossarcoma parosteal, provenientes do arquivo do Clube do Osso, Rio de Janeiro, RJ, e análise dos principais achados clínicos e aspectos radiológicos. RESULTADOS: A doença predominou em pacientes do sexo feminino e teve idade média de acometimento na terceira década de vida. Os a...

 7. Lamiaceae na Serra Negra, Minas Gerais, Brasil

  OpenAIRE

  Mota, Michelle Christine de Almeida; Pastore, José Floriano Barêa; Marques Neto, Roberto; Harley, Raymond Mervyn; Salimena, Fátima Regina

  2017-01-01

  Resumo A Serra Negra está inserida na área do Complexo da Serra da Mantiqueira, no domínio da Mata Atlântica, com altitudes entre 800 e 1.650 m, com vegetação em mosaico representada, entre outros, por campos rupestres em afloramentos quartzíticos e floresta nebulares. A família Lamiaceae (Labiatae) está representada na Serra Negra por 10 gêneros e 17 espécies: Aegiphila integrifolia, Cantinoa carpinifolia, C. macrotera, C. muricata, Eriope macrostachya, Hoehnea scutellarioides, Hyptidendron ...

 8. VARNOSTNA POLITIKA NA PODROČJU INFORMATIKE

  OpenAIRE

  Šavor, Gašper

  2011-01-01

  Informacijska tehnologija postaja vse bolj pomemben del poslovanja vsakega podjetja ter ţivljenja vsakega posameznika. Zato je v interesu vseh, da so ključne informacije dobro zaščitene. V prvem delu diplomske naloge smo predstavili informacijske sisteme, njihovo delitev ter vrste. Prav tako smo podrobneje predstavili ţivljenjski cikel ter 4-stopenjski model razvoja informacijskega sistema. V osrednjem delu naloge smo se osredotočili na nevarnosti na področju informatike ter vrste zašči...

 9. ARTE E TRANSGRESSÃO NA MODERNIDADE

  OpenAIRE

  Cascelli Farinasso, Gabriela

  2014-01-01

  O presente artigo busca explorar a arte como ferramenta para mudanças sociais na modernidade relacionando-a com os conceitos apresentados por Nicolas Bourriaud em seu livro Estética Relacional. A Street Art é apresentada como recorte dentre os movimentos artísticos, ressaltando-se sua importância e suas características do ponto de vista espacial e temporal e na criação de “lugares de pausa” no meio urbano, que levam o observador a refletir sobre a obra e o desviam do seu percurso. A transgres...

 10. O passado presente na literatura angolana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rita Chaves

  2000-03-01

  Full Text Available A poderosa presença da História na configuração do projeto literário angolano assegura ao passado um lugar de destaque. Como matriz de significados no processo de construção da identidade cultural de uma sociedade em manifesto movimento, o passado ganha formas e sentidos múltiplos que interferem na leitura do presente e nas projeções do futuro realizadas pelos escritores angolanos, do período colonialaos nossos dias.

 11. Controlo de qualidade na empresa Valvie

  OpenAIRE

  Agrela, Sandra da Conceição Rodrigues

  2015-01-01

  Dissertação apresentada à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Inovação e Qualidade na Produção Alimentar. A qualidade está presente na realidade das indústrias atualmente mais do que nunca. Partindo do princípio de que qualidade seja atender e superar a expetativa do consumidor, a empresa que apresentar melhor performance nesse quesito será a de maior sucesso no mercado...

 12. O sentimento de respeito na moral kantiana

  OpenAIRE

  Stadnick, Maria Margareth

  2007-01-01

  Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Filosofia. A presente pesquisa tem como proposta fundamental a investigação do sentimento de respeito na moral kantiana. Neste sentido, nos detemos a investigar sua relação com a proposta moral de Kant, assim como verificarmos o lugar sistemático que ocupa o sentimento de respeito na moral kantiana. Dentro desse espírito, buscamos reconstruir a estrutura arg...

 13. Status for 2017, CERN NA63

  CERN Document Server

  Uggerhoej, UI

  2017-01-01

  In the NA63 experiment of May-June 2017 the purpose was to look for the effect of classical radiation reaction as described in \\cite{DiPiazza20171} but for 50 GeV positrons aligned to the (110) plane of silicon crystals of varying thicknesses in the range 1-6 mm. The data which was taken during the run shows promising results, but the final verdict awaits accurate calculations of the theoretically expected spectra, and a final analysis. For the 2016 results on quantum radiation reaction obtained by CERN NA63, we have submitted a manuscript, which is presently under refereeing \\cite{Wist17}.

 14. O problema do conhecimento verdadeiro na epidemiologia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayres José Ricardo de Carvalho Mesquita

  1992-01-01

  Full Text Available São examinadas as bases filosóficas da validação do conhecimento científico, com o intuito de estabelecer uma visão crítica a respeito da adoção das proposições de Popper na epidemiologia. Ressalta-se o caráter conservador que resulta das limitações técnicas implicadas na sua adoção, não obstante o evidente aumento da racionalidade e da criatividade heurística que propicia.

 15. Europlanet-2020 NA1 Exchange Program

  Science.gov (United States)

  Genzer, M.; Szego, K.; Haukka, H.; Harri, A.-M.

  2017-09-01

  The task of Exchange Program of NA1 is to support the activities of EPN2020 with experts and scientific exchange whenever it is needed. Short visits (up to 1 week) with the goal of improving infrastructure facilities and services offered to the scientific community are supported from this task. Since the start of the EPN2020 in September 2015 we have received and approved 14 applications for exchange program travel. More general and specifically targeted calls are planned for the future. The calls are announced on Europlanet-2020 NA1 web site.

 16. Abordagem neurologica na sindrome do X fragil

  OpenAIRE

  Marilisa Mantovani Guerreiro

  1993-01-01

  Resumo: Com o propósito de realizar a abordagem neurológica na Síndrome do X Frágil (SXF), estudaram-se 11 pacientes com este diagnóstico citogenético. A idade variou de 8 a 19 anos. Nove pacientes eram do sexo masculino e dois do feminino. Todos os indivíduos apresentaram pavilhões auriculares grandes e faces alongadas. Observou-se fronte proeminente em 63% dos casos e macrorquidia em 33% dentre aqueles do sexo masculino. Atraso na aquisição da fala, fala repetitiva, perseverativa, impulsiva...

 17. Na+/K+-ATPase: Activity and inhibition

  Science.gov (United States)

  Čolović, M.; Krstić, D.; Krinulović, K.; Momić, T.; Savić, J.; Vujačić, A.; Vasić, V.

  2009-09-01

  The aim of the study was to give an overview of the mechanism of inhibition of Na+/K+-ATPase activity induced by some specific and non specific inhibitors. For this purpose, the effects of some ouabain like compounds (digoxin, gitoxin), noble metals complexes ([PtCl2DMSO2], [AuCl4]-, [PdCl4]2-, [PdCl(dien)]+, [PdCl(Me4dien)]+), transition metal ions (Cu2+, Zn2+, Fe2+, Co2+), and heavy metal ions (Hg2+, Pb2+, Cd2+) on the activity of Na+/K+-ATPase from rat synaptic plasma membranes (SPM), porcine cerebral cortex and human erythrocytes were discussed.

 18. Na, K-ATPase as signaling transducer

  OpenAIRE

  Li, Juan

  2007-01-01

  It is now generally agreed that Na,K-ATPase (NKA), in addition to its role in the maintenance of Na+ and K+ gradients across the cell membrane, is a signal transducer. Our group has identified a novel signaling pathway where NKA interact with IP3R to form a signaling microdomain. Ouabain, a specific ligand of NKA, activates this pathway, triggers slow Ca2+ oscillations and activates NF-κB. In current study, the molecular mechanisms and some important downstream effects of NK...

 19. Glutathionylation-Dependence of Na(+)-K(+)-Pump Currents Can Mimic Reduced Subsarcolemmal Na(+) Diffusion.

  Science.gov (United States)

  Garcia, Alvaro; Liu, Chia-Chi; Cornelius, Flemming; Clarke, Ronald J; Rasmussen, Helge H

  2016-03-08

  The existence of a subsarcolemmal space with restricted diffusion for Na(+) in cardiac myocytes has been inferred from a transient peak electrogenic Na(+)-K(+) pump current beyond steady state on reexposure of myocytes to K(+) after a period of exposure to K(+)-free extracellular solution. The transient peak current is attributed to enhanced electrogenic pumping of Na(+) that accumulated in the diffusion-restricted space during pump inhibition in K(+)-free extracellular solution. However, there are no known physical barriers that account for such restricted Na(+) diffusion, and we examined if changes of activity of the Na(+)-K(+) pump itself cause the transient peak current. Reexposure to K(+) reproduced a transient current beyond steady state in voltage-clamped ventricular myocytes as reported by others. Persistence of it when the Na(+) concentration in patch pipette solutions perfusing the intracellular compartment was high and elimination of it with K(+)-free pipette solution could not be reconciled with restricted subsarcolemmal Na(+) diffusion. The pattern of the transient current early after pump activation was dependent on transmembrane Na(+)- and K(+) concentration gradients suggesting the currents were related to the conformational poise imposed on the pump. We examined if the currents might be accounted for by changes in glutathionylation of the β1 Na(+)-K(+) pump subunit, a reversible oxidative modification that inhibits the pump. Susceptibility of the β1 subunit to glutathionylation depends on the conformational poise of the Na(+)-K(+) pump, and glutathionylation with the pump stabilized in conformations equivalent to those expected to be imposed on voltage-clamped myocytes supported this hypothesis. So did elimination of the transient K(+)-induced peak Na(+)-K(+) pump current when we included glutaredoxin 1 in patch pipette solutions to reverse glutathionylation. We conclude that transient K(+)-induced peak Na(+)-K(+) pump current reflects the effect

 20. Response of saliva Na/K ratio to changing Na supply of lactating cows under tropical conditions.

  Science.gov (United States)

  Thiangtum, Wandee; Schonewille, J Thomas; Verstegen, Martin Wa; Arsawakulsudhi, Supot; Rukkwamsuk, Theera; Hendriks, Wouter H

  2017-06-01

  Factorial determination of the sodium (Na) requirement of heat-stressed lactating cows is hindered by accurate estimates of the Na losses through sweat. Direct studies, therefore, may be needed requiring information on the time course of healthy animals to become Na depleted and the subsequent rate of repletion. The rate of Na depletion and subsequent rate of Na repletion with two levels of dietary Na to lactating dairy cows housed under tropical conditions were investigated using the salivary Na/K. The 12 lactating cows (salivary Na/K ratio 14.6) rapidly developed clinical signs of Na deficiency, including pica, polyuria and polydipsia, reduced body weight and reduced milk yield when fed a low-Na ration (0.33 g kg -1 dry matter (DM)) for 3 weeks. Deficiency symptoms were associated with a rapid decrease in salivary Na/K ratio to cows with NaCl to a ration concentration of 1.1 or 1.6 g Na kg -1 DM for 5 weeks did not restore salivary Na/K ratio to values of >6. A daily Na intake of heat-stressed lactating cows to a ration intake of 1.6 g Na kg -1 DM was insufficient to restore Na deficiency. One week was sufficient to deplete heat-stressed lactating cows of Na, allowing for rapid dose-response studies utilizing the salivary Na/K ratio as a parameter for Na status of cows under tropical conditions. © 2016 Society of Chemical Industry. © 2016 Society of Chemical Industry.

 1. Water transport by the renal Na(+)-dicarboxylate cotransporter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meinild, A K; Loo, D D; Pajor, A M

  2000-01-01

  . This solute-coupled influx of water took place in the absence of, and even against, osmotic gradients. There was a strict stoichiometric relationship between Na(+), substrate, and water transport of 3 Na(+), 1 dicarboxylate, and 176 water molecules/transport cycle. These results indicate that the renal Na......This study investigated the ability of the renal Na(+)-dicarboxylate cotransporter, NaDC-1, to transport water. Rabbit NaDC-1 was expressed in Xenopus laevis oocytes, cotransporter activity was measured as the inward current generated by substrate (citrate or succinate), and water transport...... was monitored by the changes in oocyte volume. In the absence of substrates, oocytes expressing NaDC-1 showed an increase in osmotic water permeability, which was directly correlated with the expression level of NaDC-1. When NaDC-1 was transporting substrates, there was a concomitant increase in oocyte volume...

 2. Presoja notranjih kontrol pri obračunu davka na dodano vrednost na primeru "Podjetja x"

  OpenAIRE

  Majcen, Borut

  2016-01-01

  Poslovanje podjetja si je ob odsotnosti notranjih kontrol nemogoče predstavljati. Podjetja so podvržena raznim tveganjem, še posebej v današnjih razmerah globalnega poslovanja, ko se podjetja soočajo z vedno novimi izzivi, kar prinaša tudi nova tveganja. Najučinkovitejši ukrep za obvladovanje tveganj predstavlja vzpostavitev sistema notranjih kontrol. Obvladovanje tveganj pa ne poteka samo na ravni podjetja kot celote, ampak je prisotno na vseh področjih delovanja podjetja, torej tudi na p...

 3. Intracellular Na(+) and metabolic modulation of Na/K pump and excitability in the rat suprachiasmatic nucleus neurons.

  Science.gov (United States)

  Wang, Yi-Chi; Yang, Jyh-Jeen; Huang, Rong-Chi

  2012-10-01

  Na/K pump activity and metabolic rate are both higher during the day in the suprachiasmatic nucleus (SCN) that houses the circadian clock. Here we investigated the role of intracellular Na(+) and energy metabolism in regulating Na/K pump activity and neuronal excitability. Removal of extracellular K(+) to block the Na/K pump excited SCN neurons to fire at higher rates and return to normal K(+) to reactivate the pump produced rebound hyperpolarization to inhibit firing. In the presence of tetrodotoxin to block the action potentials, both zero K(+)-induced depolarization and rebound hyperpolarization were blocked by the cardiac glycoside strophanthidin. Ratiometric Na(+) imaging with a Na(+)-sensitive fluorescent dye indicated saturating accumulation of intracellular Na(+) in response to pump blockade with zero K(+). The Na(+) ionophore monensin also induced Na(+) loading and hyperpolarized the membrane potential, with the hyperpolarizing effect of monensin abolished in zero Na(+) or by pump blockade. Conversely, Na(+) depletion with Na(+)-free pipette solution depolarized membrane potential but retained residual Na/K pump activity. Cyanide inhibition of oxidative phosphorylation blocked the Na/K pump to depolarize resting potential and increase spontaneous firing in most cells, and to raise intracellular Na(+) levels in all cells. Nonetheless, the Na/K pump was incompletely blocked by cyanide but completely blocked by iodoacetate to inhibit glycolysis, indicating the involvement of both oxidative phosphorylation and glycolysis in fueling the Na/K pump. Together, the results indicate the importance of intracellular Na(+) and energy metabolism in regulating Na/K pump activity as well as neuronal excitability in the SCN neurons.

 4. NA49: lead-lead collision

  CERN Multimedia

  1996-01-01

  This is an image of an actual lead ion collision taken from tracking detectors on the NA49 experiment, part of the heavy ion project at CERN. These collisions produce a very complicated array of hadrons as the heavy ions break up. It is hoped that one of these collisions will eventually create a new state of matter known as quark-gluon plasma.

 5. Leitura na escola: um barco à deriva?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teixeira, Marlene

  2008-01-01

  Full Text Available Este artigo busca, na teoria da enunciação de É. Benveniste, elementos para repensar o trabalho com a leitura na escola. Considera que, na discussão das noções gêmeas de forma e sentido, o autor formula uma concepção de significado que, de um lado, pode deter a interpretação à deriva, implicada na visão de leitura centrada no leitor, e, de outro lado, possibilita que se transcenda a idéia de que é pela decifração mdo código que se dá o processo de construção do significado. Conclui que, no processo de leitura, é sempre de um trabalho com a língua que se trata, trabalho que se renova a cada ato de aproximação do aluno com o texto, porque a língua é submetida ao ato de enunciação

 6. NA48: Wiring up for Change

  CERN Multimedia

  2001-01-01

  The NA48 Collaboration is rebuilding its drift chambers ready for the experiment to start up again this coming July. An intricate task involving the soldering of over 24,000 wires! The future of the NA48 experiment is coming right down to the wire, that is, the wires which the Collaboration is installing in the clean room of Hall 887 on the Prévessin site. Six days a week, technicians are working in shifts to rebuild the experiment's drift chambers. The original chambers were damaged when a section of a vacuum tube imploded at the end of 1999. A year ago, CERN gave the green light for this essential part of the spectrometer to be rebuilt, so the NA48 experiment, which studies CP violation (see box), still has a bright future ahead of it. Three years of data-taking ahead The NA48 experiment aims to penetrate the secrets of CP (Charge Parity) violation. Charge and parity are two parameters which distinguish a particle from an antiparticle. In other words, an electron possesses a negative electric ...

 7. Haalbaarheid voortijdige liberalisering na 1 april 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Baarsma, B.

  2009-01-01

  Al geruime tijd worden door de politiek, postbedrijven en vakbonden gesprekken gevoerd over de liberalisering van de postmarkt. In april 2008 is door de sociale partners een beginselakkoord gesloten en november 2008 is een CAO opgesteld. Het is de bedoeling om binnen 3½ jaar na liberalisering ten

 8. Experiment NA57 at the CERN SPS

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Antinori, F.; Balada, A.; Barbera, R.; Píška, Karel; Staroba, Pavel; Závada, Petr

  1999-01-01

  Roč. 25, - (1999), s. 473-479 ISSN 0954-3899 Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010920 Keywords : NA57 * production of strange, multistrange particles * baryons, antibaryons * ultrarelativistic nucleus - nucleus collisions * SPS * strangeness enhancement * number of participants Subject RIV: BF - Elementary Particles and High Energy Physics Impact factor: 1.620, year: 1999

 9. Pijn tijdens of na de wortelkanaalbehandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Wesselink, P.R.

  2012-01-01

  Een wortelkanaalbehandeling kan pijn veroorzaken tijdens en/of na de behandeling. Tijdens de behandeling moet dan onderscheid worden gemaakt tussen pijn bij een pulpitis en pijn bij een necrotische pulpa. In beide gevallen kan die pijn effectief worden bestreden, afhankelijk van de toestand waarin

 10. Probing luminescence centers in Na rich feldspar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prasad, Amit Kumar; Lapp, Torben; Kook, Myung Ho

  2016-01-01

  our understanding of the luminescence mechanisms and recombination sites, in a sample of Na rich plagioclase feldspar (oligoclase). Both the UV and violet–blue emissions show resonant excitations arising from a distribution of energy levels. We propose, contrary to the general understanding...

 11. Acetylene diffusion in Na-Y zeolite

  Indian Academy of Sciences (India)

  ideal guest molecule to start with. Here we ... In that case the incoherent scattering law, Sinc(Q, ω), alone describes the dynamics. Q(=k−k0) is the .... The results of QENS measurements to study the diffusion of acetylene gas in zeolite. Na-Y at ...

 12. Therapy of hyperthyroidism with Na131I

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kakehi, Hirotake; Furukawa, Takashi; Fukakusa, Shunichi; Futonaka, Hiroshi; Takahashi, Yuji

  1984-01-01

  Forty one patients of hyperthyroidism were treated with Na 131 I. Men and women are in the ratio 1:3.1. The ages of patients are between twenties and sixties and the forties are the highest in number. The observation period of clinical courses is between 1 and 8 years. The number of patients observed over 5 years are 51% of them and over 2 years are 83%. The treatment frequency is as follows: On 37 cases each one was treated once with Na 131 I. 2 cases twice, 1 case at 4 times in 3 years and 1 case at 5 times in 6 years. The treatment doses are between 4,000-6,000 rad (40-60 Gray). In the cases treated with the irradiation dose of 6,000 rad, we often saw hypothyroidism. In cases aiming 4,000-5,000 rad, there is a tendency of leaving hyperthyroidism unrecovered. In conclusion, the patients should be treated giving 4,000-5,000 rad or with Na 131 I doses of 3-6mCi. If the effects of the treatment are insufficient, the patients should be further treated with anti-thyroid drug or treated again with Na 131 I. As the result, there are at present 25 cases (61.0%) in normal status of the thyroid gland, 12 cases (29.2%) in hyperthyroidism and 4 cases (9.8%) in hypothyroidism totaling 41 cases in all. (author)

 13. Nucleotide binding to Na+/K+-ATPase

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kubala, Martin; Lánský, Zdeněk; Ettrich, R.; Plášek, J.; Teisinger, Jan; Amler, Evžen

  2005-01-01

  Roč. 272, č. S1 (2005), s. 191-191 E-ISSN 1742-4658. [FEBS Congress /30./ and IUBMB Conference /9./. 02.07.2005-07.07.2005, Budapest] Keywords : Na+/K+- ATPase * ATP binding * TNP-ATP Subject RIV: BO - Biophysics

 14. Concentratie gewasbeschermingsmiddelen na verhitting dompelbad bloembollen

  NARCIS (Netherlands)

  Bulle, A.A.E.; Lans, van der A.M.; Aanholt, van J.T.M.

  2014-01-01

  De meest gebruikte methode van ontsmetting van bloembollen en –knollen is een dompeling in een mix van fungiciden. In het proces van bolontsmetting worden partijen bollen na elkaar ontsmet in hetzelfde dompelbad. Met een partij bollen kan een dompelbad behoorlijk vervuild raken met bijvoorbeeld

 15. Laser trapping of 21Na atoms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lu, Zheng-Tian.

  1994-09-01

  This thesis describes an experiment in which about four thousand radioactive 21 Na (t l/2 = 22 sec) atoms were trapped in a magneto-optical trap with laser beams. Trapped 21 Na atoms can be used as a beta source in a precision measurement of the beta-asymmetry parameter of the decay of 21 Na → 21 Ne + Β + + v e , which is a promising way to search for an anomalous right-handed current coupling in charged weak interactions. Although the number o trapped atoms that we have achieved is still about two orders of magnitude lower than what is needed to conduct a measurement of the beta-asymmetry parameter at 1% of precision level, the result of this experiment proved the feasibility of trapping short-lived radioactive atoms. In this experiment, 21 Na atoms were produced by bombarding 24 Mg with protons of 25 MeV at the 88 in. Cyclotron of Lawrence Berkeley Laboratory. A few recently developed techniques of laser manipulation of neutral atoms were applied in this experiment. The 21 Na atoms emerging from a heated oven were first transversely cooled. As a result, the on-axis atomic beam intensity was increased by a factor of 16. The atoms in the beam were then slowed down from thermal speed by applying Zeeman-tuned slowing technique, and subsequently loaded into a magneto-optical trap at the end of the slowing path. The last two chapters of this thesis present two studies on the magneto-optical trap of sodium atoms. In particular, the mechanisms of magneto-optical traps at various laser frequencies and the collisional loss mechanisms of these traps were examined

 16. Zarządzanie talentami na przykładzie Wojskowych Zespołów Sportowych oraz Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego / The talent management based on the example of Military Sports Teams and Military Sports Training Centers

  OpenAIRE

  Malinowski, Łukasz

  2015-01-01

  Streszczenie Artykuł dotyczy problematyki pozyskiwania talentów dla Wojskowych Centrów Szkolenia Sportowego wraz z opisaniem wsparcia finansowego udzielanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i ich działania oraz funkcjonowania w Polsce Wojskowych Zespołów Sportowych i ich osiągnięć. Słowa kluczowe: wojsko, sport, szkolenie, talent Abstract The article concerns the problems of sourcing talent for Military Sports Tr...

 17. Učinak video igre "Flappy Bird" na adolescente

  OpenAIRE

  Horvat, Marija

  2018-01-01

  Ovaj diplomski rad nastoji predstaviti uvid u učinke videoigre Flappy Bird na adolescente, fokusirajući se pritom na to potiče li ona nasilno ponašanje te nastoji odgovoriti na pitanje koliko je ta videoigra bila popularna među adolescentima u Hrvatskoj te po čemu je smatraju posebnom, tj. specifičnom. U tu svrhu provedeno je anketno istraživanje, a isti anketni upitnik proveden je na terenu i putem interneta te su uspoređeni rezultati. Anketni upitnik konstruiran je na način da se prvi dio u...

 18. On the Stability of NaO2 in Na-O2 Batteries.

  Science.gov (United States)

  Liu, Chenjuan; Carboni, Marco; Brant, William R; Pan, Ruijun; Hedman, Jonas; Zhu, Jiefang; Gustafsson, Torbjörn; Younesi, Reza

  2018-04-25

  Na-O 2 batteries are regarded as promising candidates for energy storage. They have higher energy efficiency, rate capability, and chemical reversibility than Li-O 2 batteries; in addition, sodium is cheaper and more abundant compared to lithium. However, inconsistent observations and instability of discharge products have inhibited the understanding of the working mechanism of this technology. In this work, we have investigated a number of factors that influence the stability of the discharge products. By means of in operando powder X-ray diffraction study, the influence of oxygen, sodium anode, salt, solvent, and carbon cathode were investigated. The Na metal anode and an ether-based solvent are the main factors that lead to the instability and decomposition of NaO 2 in the cell environment. This fundamental insight brings new information on the working mechanism of Na-O 2 batteries.

 19. Regeneration of plantlets under NaCl stress from NaN3 treated ...

  African Journals Online (AJOL)

  use

  2011-11-16

  Nov 16, 2011 ... plant regeneration under NaCl stressed conditions was assessed in some sugarcane ( ... cell is a useful work for the establishment of pure form of ... balance. The relative water contents (RWC) were calculated .... J. Life Sci.

 20. Equilibrium chemical transformations in NaPO3 + NaCl melts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kovarskaya, E.N.; Rodionov, Yu.I.

  1988-01-01

  Because of the problems of the burial of solidified radioactive wastes into different geological rock formations, in particular into massives of rock-salt, the state of molten polyphosphate-chloride mixtures (taking into account the chemical character of the interaction of their components) for a prolonged period of time. The equilibrium products of the reaction in the NaPO 3 -NaCl system were studied in melts in air in the composition range of 30-70 mole % NaCl. It was shown that with increase in the NaCl content in the mixtures, the polyphosphate gradually depolymerizes to sodium tri-, di-, and monophosphates, and the composition of the equilibrium melts is dependent only on the ratio between the components in the initial molten mixtures. The time until the equilibrium is attained is shorter, the higher is the experimental temperature

 1. Transmural gradients in Na/K pump activity and [Na+]I in canine ventricle.

  Science.gov (United States)

  Gao, J; Wang, W; Cohen, I S; Mathias, R T

  2005-09-01

  There are well-documented differences in ion channel activity and action potential shape between epicardial (EPI), midmyocardial (MID), and endocardial (ENDO) ventricular myocytes. The purpose of this study was to determine if differences exist in Na/K pump activity. The whole cell patch-clamp was used to measure Na/K pump current (I(P)) and inward background Na(+)-current (I(inb)) in cells isolated from canine left ventricle. All currents were normalized to membrane capacitance. I(P) was measured as the current blocked by a saturating concentration of dihydro-ouabain. [Na(+)](i) was measured using SBFI-AM. I(P)(ENDO) (0.34 +/- 0.04 pA/pF, n = 17) was smaller than I(P)(EPI) (0.68 +/- 0.09 pA/pF, n = 38); the ratio was 0.50 with I(P)(MID) being intermediate (0.53 +/- 0.13 pA/pF, n = 19). The dependence of I(P) on [Na(+)](i) or voltage was essentially identical in EPI and ENDO (half-maximal activation at 9-10 mM [Na(+)](i) or approximately -90 mV). Increasing [K(+)](o) from 5.4 to 15 mM caused both I(P)(ENDO) and I(P)(EPI) to increase, but the ratio remained approximately 0.5. I(inb) in EPI and ENDO were nearly identical ( approximately 0.6 pA/pF). Physiological [Na(+)](i) was lower in EPI (7 +/- 2 mM, n = 31) than ENDO (12 +/- 3 mM, n = 29), with MID being intermediate (9 +/- 3 mM, n = 22). When cells were paced at 2 Hz, [Na(+)](i) increased but the differences persisted (ENDO 14 +/- 3 mM, n = 10; EPI 9 +/- 2 mM, n = 10; and MID intermediate, 11 +/- 2 mM, n = 9). Based on these results, the larger I(P) in EPI appears to reflect a higher maximum turnover rate, which implies either a larger number of active pumps or a higher turnover rate per pump protein. The transmural gradient in [Na(+)](i) means physiological I(P) is approximately uniform across the ventricular wall, whereas transporters that utilize the transmembrane electrochemical gradient for Na(+), such as Na/Ca exchange, have a larger driving force in EPI than ENDO.

 2. Isotope separation of 22Na and 24Na with using light induced drift effect

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hradecny, C.; Tethal, T.; Ermolaev, I.M.; Zemlyanoj, S.G.; Zuzaan, P.

  1993-01-01

  The LIDIS (Light Drift Isotope Separation) separator without a gas flow is discussed. It is shown, that atomization degree of the separated isotopes limited real separation coefficient. The better buffer gas purification allowed to increase the experimental separation factor of 22 Na and 24 Na isotopes up to 25. The new experimental set up allow to increase the separation efficiency up to 50%. 12 refs.; 5 figs

 3. Intracellular Na+ regulation of Na+ pump sites in cultured vascular smooth muscle cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Allen, J.C.; Navran, S.S.; Seidel, C.L.; Dennison, D.K.; Amann, J.M.; Jemelka, S.K.

  1989-01-01

  Enzymatically dispersed cells from canine saphenous vein and femoral artery were grown in fetal calf serum and studied at day 0 (freshly dispersed) through confluence in primary culture. Intracellular Na levels (Nai), but not intracellular K (Ki), were increased after 24 h in culture and then decreased to a steady state by 4 days. Na+ pump site number [( 3 H] ouabain binding) increased through day 3 and remained elevated. Nai was still elevated at 2 days when the Na+ pump site number began to increase. Total pump turnover (maximum ouabain-inhibited 86 Rb uptake) reflected the increase in Na+ pump site number. These key events precede the observed increases in both protein production and cellular proliferation. If the same cells are maintained in defined medium, without fetal calf serum, Nai, Ki, and the number of [ 3 H]ouabain binding sites do not change with time. These data are consistent with the suggestion that the initial mitogenic response of vascular smooth muscle cells to fetal calf serum involves an increased Na+ influx, and a Nai accumulation, caused by low Na+ pump density. The synthesis of new pump sites effects a decrease in the accumulated Nai, which may be related to cell proliferation

 4. Vliv mikroflóry na senzorické vlastnosti vína

  OpenAIRE

  Petrášová, Ludmila

  2014-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mikroflóry na senzorické vlastnosti vína. Teoretická část informuje o botanickém popisu hroznů vína Veltlínské zelené, dále o jeho složení, o technologii zpracování bílého vína a o vlivu kvasinek na aromatický profil vína. V další části popisuje metodu stanovení aromaticky aktivních látek pomocí plynové chromatografie v kombinaci s mikroextrakcí tuhou fází (SPME-GC). Cílem experimentální části bylo proměřit vzorky 4 různých moštů odrůdy Veltlínské zelené...

 5. Active transport of Na/sup +/ by reconstituted Na,K-ATPase

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boldyrev, A.A.; Svinukhova, I.A.

  1987-02-20

  The ability of ATP, CTP, ITP, GTP, and UTP to support ouabain-sensitive accumulation of Na/sup +/ by proteoliposomes with a reconstituted Na/K-pump was investigated. At a low (Na/sup +/)/(K/sup +/) ratio in the medium (20 mM/50 mM), a correlation is observed between the proton-accepting capacity of the nucleotide and its effectiveness as a substrate of active transport. To test the hypothesis of the importance of the presence of a negative charge in the 1-position of the purine (3-pyrimidine) base of the nucleotide for mutual transitions between the Na- and K-conformations of Na,K-ATPase they used two analogs of ATP: N/sub 1/-hydroxy-ATP, possessing proton acceptor capacity, and N/sub 1/-methoxy-ATP, in the molecule of which the negative charge is quenched by a methyl group. The first substrate supports active accumulation of Na/sup +/ in proteoliposomes at the same rate as ATP, whereas the second substrate is relatively ineffective.

 6. Transport of Na48 Drift Chambers to Dubna

  CERN Multimedia

  GOLOVATYUK, V

  2010-01-01

  On 22 July, in the occasion of the departure of the Na48 Drift Chambers from CERN, Mikhail Itkis (acting Director of the JIINR) and Rolf Heuer (CERN Director General) visited the NA62 experimental area.

 7. Regulation of Epithelial Sodium Transport via Epithelial Na+ Channel

  Science.gov (United States)

  Marunaka, Yoshinori; Niisato, Naomi; Taruno, Akiyuki; Ohta, Mariko; Miyazaki, Hiroaki; Hosogi, Shigekuni; Nakajima, Ken-ichi; Kusuzaki, Katsuyuki; Ashihara, Eishi; Nishio, Kyosuke; Iwasaki, Yoshinobu; Nakahari, Takashi; Kubota, Takahiro

  2011-01-01

  Renal epithelial Na+ transport plays an important role in homeostasis of our body fluid content and blood pressure. Further, the Na+ transport in alveolar epithelial cells essentially controls the amount of alveolar fluid that should be kept at an appropriate level for normal gas exchange. The epithelial Na+ transport is generally mediated through two steps: (1) the entry step of Na+ via epithelial Na+ channel (ENaC) at the apical membrane and (2) the extrusion step of Na+ via the Na+, K+-ATPase at the basolateral membrane. In general, the Na+ entry via ENaC is the rate-limiting step. Therefore, the regulation of ENaC plays an essential role in control of blood pressure and normal gas exchange. In this paper, we discuss two major factors in ENaC regulation: (1) activity of individual ENaC and (2) number of ENaC located at the apical membrane. PMID:22028593

 8. An enhancement to the NA4 gear vibration diagnostic parameter

  Science.gov (United States)

  Decker, Harry J.; Handschuh, Robert F.; Zakrajsek, James J.

  1994-01-01

  A new vibration diagnostic parameter for health monitoring of gears, NA4*, is proposed and tested. A recently developed gear vibration diagnostic parameter NA4 outperformed other fault detection methods at indicating the start and initial progression of damage. However, in some cases, as the damage progressed, the sensitivity of the NA4 and FM4 parameters tended to decrease and no longer indicated damage. A new parameter, NA4* was developed by enhancing NA4 to improve the trending of the parameter. This allows for the indication of damage both at initiation and also as the damage progresses. The NA4* parameter was verified and compared to the NA4 and FM4 parameters using experimental data from single mesh spur and spiral bevel gear fatigue rigs. The primary failure mode for the test cases was naturally occurring tooth surface pitting. The NA4* parameter is shown to be a more robust indicator of damage.

 9. Angiotensin II-induced hypertension increases plasma membrane Na pump activity by enhancing Na entry in rat thick ascending limbs.

  Science.gov (United States)

  Gonzalez-Vicente, Agustin; Garvin, Jeffrey L

  2013-11-01

  Thick ascending limbs (TAL) reabsorb 30% of the filtered NaCl load. Na enters the cells via apical Na-K-2Cl cotransporters and Na/H exchangers and exits via basolateral Na pumps. Chronic angiotensin II (ANG II) infusion increases net TAL Na transport and Na apical entry; however, little is known about its effects on the basolateral Na pump. We hypothesized that in rat TALs Na pump activity is enhanced by ANG II-infusion, a model of ANG II-induced hypertension. Rats were infused with 200 ng·kg(-1)·min(-1) ANG II or vehicle for 7 days, and TAL suspensions were obtained. We studied plasma membrane Na pump activity by measuring changes in 1) intracellular Na (Nai) induced by ouabain; and 2) ouabain-sensitive oxygen consumption (QO2). We found that the ouabain-sensitive rise in Nai in TALs from ANG II-infused rats was 12.8 ± 0.4 arbitrary fluorescent units (AFU)·mg(-1)·min(-1) compared with only 9.9 ± 1.1 AFU·mg(-1)·min(-1) in controls (P Na pump expression, the number of Na pumps in the plasma membrane, or the affinity for Na. When furosemide (1.1 mg·kg(-1)·day(-1)) was coinfused with ANG II, no increase in plasma membrane Na pump activity was observed. We concluded that in ANG II-induced hypertension Na pump activity is increased in the plasma membrane of TALs and that this increase is caused by the chronically enhanced Na entry occurring in this model.

 10. Rescue of Na+ affinity in aspartate 928 mutants of Na+,K+-ATPase by secondary mutation of glutamate 314.

  Science.gov (United States)

  Holm, Rikke; Einholm, Anja P; Andersen, Jens P; Vilsen, Bente

  2015-04-10

  The Na(+),K(+)-ATPase binds Na(+) at three transport sites denoted I, II, and III, of which site III is Na(+)-specific and suggested to be the first occupied in the cooperative binding process activating phosphorylation from ATP. Here we demonstrate that the asparagine substitution of the aspartate associated with site III found in patients with rapid-onset dystonia parkinsonism or alternating hemiplegia of childhood causes a dramatic reduction of Na(+) affinity in the α1-, α2-, and α3-isoforms of Na(+),K(+)-ATPase, whereas other substitutions of this aspartate are much less disruptive. This is likely due to interference by the amide function of the asparagine side chain with Na(+)-coordinating residues in site III. Remarkably, the Na(+) affinity of site III aspartate to asparagine and alanine mutants is rescued by second-site mutation of a glutamate in the extracellular part of the fourth transmembrane helix, distant to site III. This gain-of-function mutation works without recovery of the lost cooperativity and selectivity of Na(+) binding and does not affect the E1-E2 conformational equilibrium or the maximum phosphorylation rate. Hence, the rescue of Na(+) affinity is likely intrinsic to the Na(+) binding pocket, and the underlying mechanism could be a tightening of Na(+) binding at Na(+) site II, possibly via movement of transmembrane helix four. The second-site mutation also improves Na(+),K(+) pump function in intact cells. Rescue of Na(+) affinity and Na(+) and K(+) transport by second-site mutation is unique in the history of Na(+),K(+)-ATPase and points to new possibilities for treatment of neurological patients carrying Na(+),K(+)-ATPase mutations. © 2015 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc.

 11. Characterization of Na+-linked and Na+-independent Cl-/HCO3- exchange systems in Chinese hamster lung fibroblasts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cassel, D.; Scharf, O.; Rotman, M.; Cragoe, E.J. Jr.; Katz, M.

  1988-01-01

  The PS120 variant of Chinese hamster lung fibroblasts which lacks Na + /H + exchange activity was used to investigate bicarbonate transport systems and their role in intracellular pH (pH/sub i/) regulation. When pH/sub i/ was decreased by acid load, bicarbonate caused pH/sub i/ increase and stimulated 36 Cl - efflux from the cells, both in a Na + -dependent manner. These results together with previous findings that bicarbonate stimulates 22 Na + uptake in PS120 cells demonstrate the presence of a Na + -linked Cl - /HCO 3 - exchange system. In cells with normal initial pH/sub i/, bicarbonate caused Na + -independent pH/sub i/ increase in Cl - -free solutions and stimulated Na + -independent 36 Cl - efflux, indicating that a Na + -independent Cl - /HCO 3 - exchanger is also present in the cell. Na + -linked and Na + -independent Cl - /HCO 3- exchange is apparently mediated by two distinct systems, since a [(tetrahydrofluorene-7-yl)oxy]acetic acid derivative selectively inhibits the Na + -independent exchanger. An additional distinctive features is a 10-fold lower affinity for chloride of the Na + -linked exchanger. The Na + -linked and Na + -independent Cl - /HCO 3 - exchange systems are likely to protect the cell from acid and alkaline load, respectively

 12. The two C-terminal tyrosines stabilize occluded Na/K pump conformations containing Na or K ions.

  Science.gov (United States)

  Vedovato, Natascia; Gadsby, David C

  2010-07-01

  Interactions of the three transported Na ions with the Na/K pump remain incompletely understood. Na/K pump crystal structures show that the extended C terminus of the Na,K-adenosine triphosphatase (ATPase) alpha subunit directly contacts transmembrane helices. Deletion of the last five residues (KETYY in almost all Na/K pumps) markedly lowered the apparent affinity for Na activation of pump phosphorylation from ATP, a reflection of cytoplasmic Na affinity for forming the occluded E1P(Na3) conformation. ATPase assays further suggested that C-terminal truncations also interfere with low affinity Na interactions, which are attributable to extracellular effects. Because extracellular Na ions traverse part of the membrane's electric field to reach their binding sites in the Na/K pump, their movements generate currents that can be monitored with high resolution. We report here electrical measurements to examine how Na/K pump interactions with extracellular Na ions are influenced by C-terminal truncations. We deleted the last two (YY) or five (KESYY) residues in Xenopus laevis alpha1 Na/K pumps made ouabain resistant by either of two kinds of point mutations and measured their currents as 10-mM ouabain-sensitive currents in Xenopus oocytes after silencing endogenous Xenopus Na/K pumps with 1 microM ouabain. We found the low affinity inhibitory influence of extracellular Na on outward Na/K pump current at negative voltages to be impaired in all of the C-terminally truncated pumps. Correspondingly, voltage jump-induced transient charge movements that reflect pump interactions with extracellular Na ions were strongly shifted to more negative potentials; this signals a several-fold reduction of the apparent affinity for extracellular Na in the truncated pumps. Parallel lowering of Na affinity on both sides of the membrane argues that the C-terminal contacts provide important stabilization of the occluded E1P(Na3) conformation, regardless of the route of Na ion entry into the

 13. The rapid-onset dystonia parkinsonism mutation D923N of the Na+, K+-ATPase alpha3 isoform disrupts Na+ interaction at the third Na+ site.

  Science.gov (United States)

  Einholm, Anja Pernille; Toustrup-Jensen, Mads S; Holm, Rikke; Andersen, Jens Peter; Vilsen, Bente

  2010-08-20

  Rapid-onset dystonia parkinsonism (RDP), a rare neurological disorder, is caused by mutation of the neuron-specific alpha3-isoform of Na(+), K(+)-ATPase. Here, we present the functional consequences of RDP mutation D923N. Relative to the wild type, the mutant exhibits a remarkable approximately 200-fold reduction of Na(+) affinity for activation of phosphorylation from ATP, reflecting a defective interaction of the E(1) form with intracellular Na(+). This is the largest effect on Na(+) affinity reported so far for any Na(+), K(+)-ATPase mutant. D923N also affects the interaction with extracellular Na(+) normally driving the E(1)P to E(2)P conformational transition backward. However, no impairment of K(+) binding was observed for D923N, leading to the conclusion that Asp(923) is specifically associated with the third Na(+) site that is selective toward Na(+). The crystal structure of the Na(+), K(+)-ATPase in E(2) form shows that Asp(923) is located in the cytoplasmic half of transmembrane helix M8 inside a putative transport channel, which is lined by residues from the transmembrane helices M5, M7, M8, and M10 and capped by the C terminus, recently found involved in recognition of the third Na(+) ion. Structural modeling of the E(1) form of Na(+), K(+)-ATPase based on the Ca(2+)-ATPase crystal structure is consistent with the hypothesis that Asp(923) contributes to a site binding the third Na(+) ion. These results in conjunction with our previous findings with other RDP mutants suggest that a selective defect in the handling of Na(+) may be a general feature of the RDP disorder.

 14. Jogos teatrais na escola pública

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Ottoni Vaz Japiassu

  1998-07-01

  Full Text Available O artigo apresenta os resultados parciais de pesquisa etnográfica que acompanha aspectos do desenvolvimento cultural de pré-adolescentes com a linguagem teatral em classe multisseriada, através do ensino regular de Teatro, em escola de ensino fundamental da rede pública estadual de São Paulo-SP. Os dados obtidos permitem afirmar que a linguagem cênica contribui na conscientização das novas possibilidades de significação da palavra na prática discursiva.The article shows partial results of ethnographic research in which kids are observed in their cultural development process with theater classes in public school education in São Paulo/Brazil. The data colected indicates that the use of theater games in school education helps students to be aware of a word’s new meaning possibilities in human comunication.

 15. Luz e tempo na melancolia I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cláudio Soares Braga Furtado

  2009-12-01

  Full Text Available A comparação entre as artes possibilita figurar o tempo como elemento comum entre a gravura renascentista de Dürer, a escultura romana de Laocoonte e o conto de Guimarães Rosa. A partir da leitura dessas artes distantes em forma, meios, época e lugar, descobrem-se mistérios aludidos em sutis sinais, que, se ainda não despertos na consciência criativa, estimulam interpretações. O papel da luz como unificadora das entidades tempo/espaço restabelece o princípio clássico da ut pictura poesis na leitura moderna.

 16. NA62 experiment at CERN SPS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kozhuharov Venelin

  2014-01-01

  Full Text Available The NA62 experiment at SPS is a continuation of the long standing CERN kaon physics program. The high statistics and the unprecedent precision allow to probe the Standard Model and test the description of the strong interactions at low energy. The final results on the the lepton universality test by measuring the ratio RK = Γ(K+ → e+ν/Γ(K+ → µ+ν and the study of the K± → π±γγ decay are presented. The major goal of the NA62 experiment is to perform a measurement of the Br(K+ → π+νν̄ with a precision of 10% in two years of data taking. The detector setup together with the analysis technique is described.

 17. O Personal Trainer na Perspectiva do Marketing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cibele Biehl Bossle

  2011-03-01

  Full Text Available Esse estudo apresenta mapeamento das referências dedicadas à formação do personal trainer em bases de dados eletrônicas. Essa garimpagem revelou baixa produção científica sobre o assunto e mostrou que na literatura sobre personal trainer predominam livros com linguagem corrente no mundo dos negócios. Esses achados nos levaram a indagar sobre a força do discurso físico-empresarial, especialmente o marketing, na constituição desta ocupação profissional. Jeremy Rifkin, Zygmunt Bauman, Paula Sibilia e Denise Sant'Anna permitiram visualizar que o marketing dirigido ao personal trainer tem como tarefa reinventar, ressignificar e "repaginar" esta modalidade de serviço em nome da sobrevivência no disputado mercado da vida ativa.

 18. Algoritmo de lanczos na variedade de grassmann

  OpenAIRE

  Lopes, Ana Paula Ferreira Fernandes; Viamonte, Ana Júlia; Pascoal, António José

  2008-01-01

  O problema do cálculo de valores próprios, vectores próprios e subespaços invariantes está presente em áreas tão diversas como Engenharia, Física, Ciências de Computação e Matemática. Considerando a importância deste problema em tantas aplicações práticas, não é de surpreender que tenha sido e continue a ser objecto de intensa investigação, dando corpo a uma literatura muito vasta. Desenvolvemos um novo algoritmo de Lanczos na variedade de Grassmann. Este trabalho surgiu na ...

 19. Kaizen: Uma Metodologia Inovadora na Siderurgia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hericson Estanislau Prata

  2017-04-01

  Full Text Available A racionalização do processo produtivo industrial, por meio da redução dos desperdícios e da modernização do processo produtivo, com a adoção do Sistema Toyota de Produção (Produção Enxuta, tem sido adotada por uma parte importante das indústrias no mundo. O objetivo deste artigo é descrever essa metodologia empregada pelo grupo de melhoria de fase intensiva adotado na Vallourec Tubos do Brasil S.A. Como resultado, verificou-se que o processo utilizado para a implantação de mudanças em curto prazo foi a semana intensiva, também conhecida como evento Kaizen na indústria automotiva.

 20. The NA60 experiment readout architecture

  CERN Document Server

  Floris, M; Usai, G L; David, A; Rosinsky, P; Ohnishi, H

  2004-01-01

  The NA60 experiment was designed to identify signatures of a new state of matter, the Quark Gluon Plasma, in heavy-ion collisions at the CERN Super Proton Synchroton. The apparatus is composed of four main detectors: a muon spectrometer (MS), a zero degree calorimeter (ZDC), a silicon vertex telescope (VT), and a silicon microstrip beam tracker (BT). The readout of the whole experiment is based on a PCI architecture. The basic unit is a general purpose PCI card, interfaced to the different subdetectors via custom mezzanine cards. This allowed us to successfully implement several completely different readout protocols (from the VME like protocol of the MS to the custom protocol of the pixel telescope). The system was fully tested with proton and ion beams, and several million events were collected in 2002 and 2003. This paper presents the readout architecture of NA60, with particular emphasis on the PCI layer common to all the subdetectors. (16 refs).

 1. Urgências reprodutivas na cadela

  OpenAIRE

  Costa, Teresa Isabel Rodrigues da

  2010-01-01

  Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária As urgências reprodutivas ocorrem com frequência na prática clínica, estando o seu desfecho favorável associado a um diagnóstico e intervenção céleres. Na cadela, consideram-se urgências reprodutivas a distócia, a piómetra, o prolapso uterino, a torção uterina, a tetania puerperal, a metrite e a mastite. Esta dissertação tem por base a análise dos dados referentes à casuística de urgências reprodutivas em cadelas veri...

 2. NA35: sulphur-gold collision

  CERN Multimedia

  1991-01-01

  In this image the real particles produced by the collision of a 6400 GeV sulphur ion with a gold target can be seen as they pass through a streamer chamber. Streamer chambers consist of a gas chamber through which a strong pulsed electric field is passed, creating sparks as a charged particle passes through it. The NA35 experiment, which was in operation in the 1980s, was part of CERN's ongoing heavy ion project.

 3. New NA22 results on correlations

  International Nuclear Information System (INIS)

  De Wolf, E.A.

  1993-01-01

  Recent NA22 results from π + p and K + p inelastic interactions at √s = 22 GeV on invariant-mass and Q 2 -dependence of two- and three-particle factorial cumulants are discussed in relation to earlier intermittency studies. The absence of Bose-Einstein type correlations among identical particles, and too large resonance production rates, are responsible for the strong disagreements of models with intermittency data. 6 figs., 17 refs

 4. O legado grego na terminologia gramatical brasileira

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Helena de Moura Neves

  2011-12-01

  Full Text Available Este estudo tem como objetivo pesquisar a existência de um legado grego terminológico na organização gramatical brasileira, considerando que a gramática incipiente grega é a fonte da nossa gramática, por via da gramática latina, e que o recorte de campo que ela preparou é um ponto de referência para o estudo da evolução do pensamento ocidental sobre a linguagem. A orientação teórico-metodológica se assenta na Linguística Histórica, na linha que orientou a ampla pesquisa sobre a emergência da gramática no Ocidente que constitui a fonte das informações que aqui se organizam (NEVES, 2005. As reflexões dirigem-se especialmente para o exame da nomenclatura, entendendo que ela mapeia conceptualmente o conjunto das posições assumidas, e em geral mantidas, que merecem apreciação. Entre outras coisas o exame opôs: termos gregos legados na corrente contínua do pensamento gramatical a termos gregos introduzidos posteriormente; termos transliterados do grego a termos decalcados da tradução latina. Além disso, verificaram-se casos de alteração de nome com manutenção de conceito, e casos de alteração de conceito para um nome conservado. De todo modo, o exame da nomenclatura revela a indiscutível existência de um legado grego à organização da gramática portuguesa.

 5. Isovector magnetic dipole transition in 22Na

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fifield, L.K.; Poletti, A.R.; Radford, D.C.

  1980-01-01

  The mean life of the 657 keV 0 + , T = 1 level in 22 Na for the radiative decay to the 583 keV 1 + , T = 0 level has been measured as tau = (27.1 +- 1.2)ps. A modification of the recoil-distance method (RDM) was used. In addition, the mean life of the 891 keV level in the same nucleus was remeasured to give tau = (14.1 +- 0.5)ps. (author)

 6. Prototype calorimeters for the NA3 experiment

  CERN Multimedia

  1975-01-01

  The NA3 Experiment was set-up on the North Area of the SPS by the CERN/ Ecole Polytechnique/College de France/ Orsay/Saclay Collaboration, to study high transverse momentum leptons and hadrons from hadron collisions. The calorimeters measured the energy of hadrons (prototype on the right) and leptons (prototype on the left). They used a new type of plastic scintillator (plexipop). (see CERN Courier of November 1975) energy (prototype on the right)

 7. The NA48 liquid krypton calorimeter

  CERN Document Server

  Gorini, B

  1997-01-01

  The NA48 collaboration goal is to measure the CP violation parameter Re(ɛl/ɛ) at the level of 2 × 10−4. The neutral Kaon decays will be reconstructed by an electromagnetic liquid Krypton calorimeter with fine granularity and a volume almost totally sensible, to obtain excellent position and energy resolution, as well as time resolution. A description of the detector, results from tests of a prototype and the status of the final calorimeter are reported.

 8. Maendeleo ya Fasihi ya Kiswahili ya Watoto nchini Tanzania na ...

  African Journals Online (AJOL)

  Fasihi ya Kiswahili ya watoto kama taaluma haina muda mrefu katika historia ya fasihi ya Kiswahili. Ikilinganishwa na fasihi ya watu wazima ambayo ilianza muda mrefu, na pia tafiti nyingi kufanyika katika mataifa mengi, fasihi ya watoto inaonekana kuwa imetelekezwa kwa muda mrefu kutokana na kutokupewa umuhimu ...

 9. Dhima za Mbinu Linganishi katika Kuhusisha Lugha na Lahaja ...

  African Journals Online (AJOL)

  Lengo la makala hii ni kujadili dhima za Mbinu Linganishi katika kuhusisha lugha na lahaja. Data za makala hii zilikusanywa kwa kutumia mbinu mbalimbali ambazo ni usaili, ushuhudiaji, hojaji na majadiliano katika majopo. Utafiti ulifanyika Tanzania Bara hususan Mkoani Mtwara na Tanzania Visiwani katika maeneo ya ...

 10. VARSTVO DOSTOJANSTVA DELAVCA IN JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELU

  OpenAIRE

  Trstenjak, Jasna

  2011-01-01

  V magistrski nalogi sem želela proučiti varstvo dostojanstva delavca in javnega uslužbenca na delu, saj menim, da je to ključen dejavnik v delovnem razmerju vsakega posameznika, prav tako ima neposreden vpliv na konkurenčno sposobnost kot tudi na stroške dela, tako v javnem kot v zasebnem sektorju.

 11. Efficacy of 22Na turnover in ecopbysiological studies of carnivores

  African Journals Online (AJOL)

  Efficacy of 22Na turnover in ecopbysiological studies of carnivores. loS. Wilkinson and J.D. Skinner*. Mammal Research Institute, University of Pretoria, Pretoria, 0002 Republic of South Africa. Received 8 December 1986; accepted 11 August 1987. 22Na turnover rates gave overestimates of mean 23Na intake in both ...

 12. UREDITEV SPOLNEGA NADLEGOVANJA NA DELOVNEM MESTU V REPUBLIKI SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Golavšek, Nastja

  2009-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena problematika spolnega nadlegovanja na delovnem mestu. Spolno nadlegovanje je nezaželeno ravnanje spolne narave ali drugo ravnanje, temelječe na spolu, ki ogroža dostojanstvo žensk in moških na delovnem mestu

 13. Muundo wa Mashairi katika Diwani ya Mnyampala (1965) na Nafasi ...

  African Journals Online (AJOL)

  Makala hii pia inadadisi namna mbinu za kimuundo zilivyofanikisha usawiri na ubainishaji wa falsafa ya mtunzi kuhusu ushairi wa Kiswahili na nafasi ya ushairi katika jamii. Makala imeanza kwa kugusia usuli wa historia ya ushairi wa Kiswahili, historia fupi ya maisha ya Mathias Mnyampala na nadharia yake kuhusu ...

 14. Explosive phenomena in heavily irradiated NaCl

  NARCIS (Netherlands)

  denHartog, HW; Vainshtein, DI; Matthews, GE; Williams, RT

  1997-01-01

  In heavily irradiated NaCl crystals explosive phenomena can be initiated during irradiation or afterwards when samples are heated to temperatures between 100 and 250 degrees C. During irradiation of NaCl Na and Cl-2 precipitates and void structures are produced along with the accumulation of stored

 15. NaI(Tl) response functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vega C, H. R.; Ortiz R, J. M.; Benites R, J. L.; De Leon M, H. A.

  2015-09-01

  The response functions of a NaI(Tl) detector have been estimated using Monte Carlo methods. Response functions were calculated for monoenergetic photon sources (0.05 to 3 MeV). Responses were calculated for point-like sources and for sources distributed in Portland cement cylinders. The responses were used to calculate the efficiency functions in term of photon energy. Commonly, sources used for calibration are point-like, and eventually sources to be measured have different features. In order to use the calibrated sources corrections due to solid angle, self-absorption and scattering, must be carried out. However, some of these corrections are not easy to perform. In this work, the calculated responses were used to estimate the detector efficiency of point-like sources, and sources distributed in Portland type cement. Samples of Portland paste were prepared and were exposed to photoneutrons produced by a 15 MV linac. Some of the elements in the cement were activated producing γ-emitting radionuclides that were measured with a NaI(Tl) gamma-ray spectrometer, that was calibrated with point-like sources. In order to determine the specific activity in the induced radioisotopes calculated efficiencies were used to make corrections due to the differences between the solid angle, photon absorption and photon scattering in the point-like calibration sources and the sources distributed in cement. During the interaction between photoneutrons and the cement samples three radioisotopes were induced: 56 Mn, 24 Na, and 28 Al. (Author)

 16. Cultura Política na Antiguidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Petrúcio Farias Júnior

  2009-06-01

  Full Text Available

  Pretendemos discutir nesse artigo algumas implicações do termo cultura política na Antiguidade, especificamente, na sociedade romana imperial. Dessa forma, acreditamos que as considerações que apresentaremos a seguir contribuam para reflexão da utilização desse termo, produto das investigações contemporâneas, sobre os estudos das sociedades antigas. Para a historiadora Profa. Dra. Margarida Maria de Carvalho, tais reflexões representam ainda uma lacuna na historiografia concernente a essa temática. Isso posto, discorreremos, inicialmente, sobre o conceito de cultura e seus desdobramentos para, em seguida, refletirmos sobre o viés interpretativo que fundamenta estudos históricos que se desenvolvem sob o beneplácito da linha de pesquisa intitulada História e Cultura Política.

 17. NaI Detector Network at Aragats

  International Nuclear Information System (INIS)

  Avakyan, Karen; Arakelyan, Karen; Chilingarian, Ashot; Daryan, Ara; Kozliner, Lev; Mailyan, Bagrat; Hovsepyan, Gagik; Pokhsraryan, David; Sargsyan, David

  2013-01-01

  The Aragats Space Environmental Center (ASEC) provides monitoring of different species of secondary cosmic rays and consists of two high altitude research stations on Mt. Aragats in Armenia. Along with solar modulation effects, ASEC detectors register several coherent enhancements associated with thunderstorm activity. The experimental techniques used allowed for the first time to simultaneously measure fluxes of the electrons, muons, gamma rays, and neutrons correlated with thunderstorm activity. Ground-based observations by a complex of surface particle detectors, measuring in systematically and repeatable fashion, gamma quanta, electrons, muons and neutrons from atmospheric sources are necessary for proving the theory of particle acceleration and multiplication during thunderstorms. Energy spectra and correlations between fluxes of different particles, measured on Earth's surface address the important issues of research of the solar modulation effects and the atmospheric high-energy phenomena. In May 26 2011, launched 5 NaI(Tl) (thallium-doped sodium iodide) scintillation detectors and 1 plastic one in the new ASEC laboratory on Aragats to detect low energy gamma rays from the thunderclouds and short particle bursts. Including NaI(Tl) detectors in ASEC detectors system is of great importance for investigation thunderstorm phenomena because NaI(Tl) detectors have high efficiency of gamma ray detecting in comparison with plastic ones.

 18. NA64 Search for Dark Photons

  CERN Document Server

  Shiakas, Christos

  2017-01-01

  The NA64 experiment, known as P348 before official approval, was proposed to the CERN SPSC on January 2014 with main goal the search for the following decay modes A′ → invisible A′ → e−e+ (1) In March 2016 P348 was granted approval by the CERN Research Board and received the title NA64. Since having been promoted, the experiment has been conducting the searches the searches for the processes mentioned above at the CERN SPS. NA64 is a fixed target experiment which utilizes the active beam dump. The detection of rare processes is based on the missing energy techniques. Such techniques are used for particles whose interaction with the detector is very small, so that they escape the detection and carry away some energy. A significant missing energy in the experiment means that such particles are produced. The method of the search for the A′ → invisible decay is as follows. If the A′ exists it could be produced via the kinetic mixing with bremsstrahlung photons in the reaction of high-energy elec...

 19. Experimental Study of Na based Titanium Nanofluid-Water Reaction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Park, Gunyeop; Kim, Soo Jae; Baek, Jehyun; Kim, Hyun Soo; Oh, Sun Ryung; Park, Hyun Sun; Kim, Moo Hwan [POSTECH, Pohang (Korea, Republic of)

  2015-10-15

  In KALIMER-600, a sodium-cooled fast reactor designed by KAERI, thermal energy is transported from high-temperature liquid Na (526 .deg. C at 0.1 MPa) to low temperature water (230 .deg. C at - 19.5 MPa) through a heat exchanger. If any leakage or rupture occurs during the operation of this heat exchanger, highly pressurized liquid water can penetrate into the liquid Na channels; this contact should instantly cause SWR. As reaction continues, liquid water is soon vaporized by pressure drop and huge amount of reaction heat. This generated water vapor expands large reaction area and increases sodium-water vapor reaction process. Therefore, the rapid generation of reaction product (like H{sub 2}) and water vapor increases the system pressure that can cause the system failure in SFR. To reduce this strong chemical reaction phenomena between Na and water, some we have focused on suppressing the chemical reactivity of liquid Na by dispersing nanoparticles (NPs). For the real application of NaTiNF, the pressure change induced by NaTiNF-water reaction is compared with Na-water reaction in the present study. NaTiNF contains 100nm of Ti NPs at 0.2 vol. %. The reaction rate of NaTiNF-water reaction is also investigated as reaction temperature increases. Sodium-water vapor reaction (SVR) will occur when an SWR accident occurs in SFR. In this manner, NaTiNF-water vapor reaction is experimentally performed for ensuring the suppression of chemical reactivity of NaTiNF in contact with water vapor. In the basic step for reducing risk of an SWR in SFR, we have experimentally verified the suppressed chemical reactivity of liquid sodium using Ti NPs through SWR and SVR experiments. In SWR, Na based titanium nanofluid (NaTiNF) shows lower pressure change than Na. As T{sub R} increases, P{sub max} in Na-water reaction increases while NaTiNF does not. The reaction rate of NaTiNF shows twice slower than that of Na. In SVR, NaTiNF shows slower temperature increase than Na. The distinct

 20. Route, mechanism, and implications of proton import during Na+/K+ exchange by native Na+/K+-ATPase pumps

  Science.gov (United States)

  Vedovato, Natascia

  2014-01-01

  A single Na+/K+-ATPase pumps three Na+ outwards and two K+ inwards by alternately exposing ion-binding sites to opposite sides of the membrane in a conformational sequence coupled to pump autophosphorylation from ATP and auto-dephosphorylation. The larger flow of Na+ than K+ generates outward current across the cell membrane. Less well understood is the ability of Na+/K+ pumps to generate an inward current of protons. Originally noted in pumps deprived of external K+ and Na+ ions, as inward current at negative membrane potentials that becomes amplified when external pH is lowered, this proton current is generally viewed as an artifact of those unnatural conditions. We demonstrate here that this inward current also flows at physiological K+ and Na+ concentrations. We show that protons exploit ready reversibility of conformational changes associated with extracellular Na+ release from phosphorylated Na+/K+ pumps. Reversal of a subset of these transitions allows an extracellular proton to bind an acidic side chain and to be subsequently released to the cytoplasm. This back-step of phosphorylated Na+/K+ pumps that enables proton import is not required for completion of the 3 Na+/2 K+ transport cycle. However, the back-step occurs readily during Na+/K+ transport when external K+ ion binding and occlusion are delayed, and it occurs more frequently when lowered extracellular pH raises the probability of protonation of the externally accessible carboxylate side chain. The proton route passes through the Na+-selective binding site III and is distinct from the principal pathway traversed by the majority of transported Na+ and K+ ions that passes through binding site II. The inferred occurrence of Na+/K+ exchange and H+ import during the same conformational cycle of a single molecule identifies the Na+/K+ pump as a hybrid transporter. Whether Na+/K+ pump–mediated proton inflow may have any physiological or pathophysiological significance remains to be clarified. PMID

 1. Route, mechanism, and implications of proton import during Na+/K+ exchange by native Na+/K+-ATPase pumps.

  Science.gov (United States)

  Vedovato, Natascia; Gadsby, David C

  2014-04-01

  A single Na(+)/K(+)-ATPase pumps three Na(+) outwards and two K(+) inwards by alternately exposing ion-binding sites to opposite sides of the membrane in a conformational sequence coupled to pump autophosphorylation from ATP and auto-dephosphorylation. The larger flow of Na(+) than K(+) generates outward current across the cell membrane. Less well understood is the ability of Na(+)/K(+) pumps to generate an inward current of protons. Originally noted in pumps deprived of external K(+) and Na(+) ions, as inward current at negative membrane potentials that becomes amplified when external pH is lowered, this proton current is generally viewed as an artifact of those unnatural conditions. We demonstrate here that this inward current also flows at physiological K(+) and Na(+) concentrations. We show that protons exploit ready reversibility of conformational changes associated with extracellular Na(+) release from phosphorylated Na(+)/K(+) pumps. Reversal of a subset of these transitions allows an extracellular proton to bind an acidic side chain and to be subsequently released to the cytoplasm. This back-step of phosphorylated Na(+)/K(+) pumps that enables proton import is not required for completion of the 3 Na(+)/2 K(+) transport cycle. However, the back-step occurs readily during Na(+)/K(+) transport when external K(+) ion binding and occlusion are delayed, and it occurs more frequently when lowered extracellular pH raises the probability of protonation of the externally accessible carboxylate side chain. The proton route passes through the Na(+)-selective binding site III and is distinct from the principal pathway traversed by the majority of transported Na(+) and K(+) ions that passes through binding site II. The inferred occurrence of Na(+)/K(+) exchange and H(+) import during the same conformational cycle of a single molecule identifies the Na(+)/K(+) pump as a hybrid transporter. Whether Na(+)/K(+) pump-mediated proton inflow may have any physiological or

 2. Growth mechanism of NaClO 3 and NaBrO 3 crystals from aqueous ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  A study of growth rates of NaClO3 and NaBrO3 has been carried out using a small growth cell by in situ observation. Normal growth rates of {100} faces of NaClO3 and {111} faces of NaBrO3 along ⟨ 110 ⟩ direction are measured under relatively high supersaturation ranging from 3–8%. In the initial stages of growth, {100}, ...

 3. Strategie tłumaczy wobec zjawiska obcości kulturowej w przekładach dwudziestowiecznej prozy nowogreckiej na język polski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Jędraszak

  2015-09-01

  Full Text Available Translation strategies in the face of cultural specificity of the 20th century Modern Greek prose translated into Polish According to Werner Koller, there are two main types of translations of texts which are connected to literature and culture. These types are adaptation and transfer. Adaptation is a result of using a translation strategy called domestication which consists in removing from the text all the elements which may seem odd or strange to the target reader and replacing them by some well-known units of the target culture. Transfer is a result of using a strategy called foreignization, that is of introducing to the target text some units characteristic of the source culture which may raise connotations of strangeness and foreignness. The choice of the strategy lies with the translator and depends on his vision of the target reader. The aim of this paper is to analyze translations of three Modern Greek novels into Polish with special attention paid to solutions chosen by the translators in the face of two main translation problems which are results of cultural specificity of the text: lexical problems and allusions to some historical, cultural and social facts as well as to the information these solutions provide on the translators’ vision of the target reader.   Strategie tłumaczy wobec zjawiska obcości kulturowej w przekładach dwudziestowiecznej prozy nowogreckiej na język polski Werner Koller wyróżnia dwa główne rodzaje przekładu tekstów związanych z literaturą i kulturą: adaptację oraz transfer. Adaptacja jest wynikiem użycia strategii tłumaczeniowej zwanej udomowieniem, która polega na usunięciu z tekstu elementów, które czytelnikowi docelowemu mogłyby wydać się obce i zastąpieniu ich dobrze znanymi mu elementami kultury docelowej. Transfer natomiast polega na zastosowaniu strategii zwanej egzotyzacją, tj. wprowadzeniu do tekstu docelowego elementów charakterystycznych dla kultury źródłowej, kt

 4. Plant Defensins NaD1 and NaD2 Induce Different Stress Response Pathways in Fungi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter M. Dracatos

  2016-09-01

  Full Text Available Nicotiana alata defensins 1 and 2 (NaD1 and NaD2 are plant defensins from the ornamental tobacco that have antifungal activity against a variety of fungal pathogens. Some plant defensins interact with fungal cell wall O-glycosylated proteins. Therefore, we investigated if this was the case for NaD1 and NaD2, by assessing the sensitivity of the three Aspergillus nidulans (An O-mannosyltransferase (pmt knockout (KO mutants (An∆pmtA, An∆pmtB, and An∆pmtC. An∆pmtA was resistant to both defensins, while An∆pmtC was resistant to NaD2 only, suggesting NaD1 and NaD2 are unlikely to have a general interaction with O-linked side chains. Further evidence of this difference in the antifungal mechanism was provided by the dissimilarity of the NaD1 and NaD2 sensitivities of the Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol signalling knockout mutants from the cell wall integrity (CWI and high osmolarity glycerol (HOG mitogen-activated protein kinase (MAPK pathways. HOG pathway mutants were sensitive to both NaD1 and NaD2, while CWI pathway mutants only displayed sensitivity to NaD2.

 5. Response of saliva Na/K ratio to changing Na supply of lactating cows under tropical conditions

  NARCIS (Netherlands)

  Thiangtum, Wandee; Schonewille, J Thomas; Verstegen, Martin Wa; Arsawakulsudhi, Supot; Rukkwamsuk, Theera; Hendriks, Wouter H

  BACKGROUND: Factorial determination of the sodium (Na) requirement of heat-stressed lactating cows is hindered by accurate estimates of the Na losses through sweat. Direct studies, therefore, may be needed requiring information on the time course of healthy animals to become Na depleted and the

 6. Response of saliva Na/K ratio to changing Na supply of lactating cows under tropical conditions

  NARCIS (Netherlands)

  Thiangtum, Wandee; Schonewille, Thomas J.; Verstegen, Martin W.A.; Arsawakulsudhi, Supot; Rukkwamsuk, Theera; Hendriks, Wouter H.

  2017-01-01

  BACKGROUND: Factorial determination of the sodium (Na) requirement of heat-stressed lactating cows is hindered by accurate estimates of the Na losses through sweat. Direct studies, therefore, may be needed requiring information on the time course of healthy animals to become Na depleted and the

 7. Polarization and collision velocity dependence of associative ionization in cold Na (3p)-Na(3p) collisions

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, H.A.J.

  1990-01-01

  We studied the polarization dependence of the associative ionization (AI) process Na(3p) + Na(3p) → Na2+ at collision velocities between 100 and 700 m/s (5 and 200 K), using linearly and circularly polarized light for the excitation. We found that the polarization dependence varies strongly in the

 8. Reactions of metal oxides with molten NaPO3 + NaCl mixtures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kovarskaya, E.N.; Mityakhina, V.S.; Rodionov, Yu.I.; Silin, M.Yu.

  1988-01-01

  We consider the dissolution mechanism for iron (III), europium(III), and tin(IV) oxides in molten NaPO 3 + NaCl that are responsible for the peak solubilities. We chose Fe 2 O 3 as the basic material since this occurs in large amounts around damaged metal structures in rock salt mines in a proposed zone for storing vitrified radioactive wastes. Solubility measurement and paper chromatography show that Fe 2 O 3 dissolves in molten NaPO 3 + NaCl in air by reaction with the solvent to give double iron and sodium diphosphates and monophosphates in accordance with the initial solution-in-the-melt composition, the degree of equilibration, and the temperature. The elevated solubilities for initial NaCl contents close to 30 mole % are due to sodium triphosphates and tricyclophosphates present in these melts. Moessbauer spectroscopy confirms that double iron, europium and tin diphosphates and monophosphates containing sodium occur in these chloride-polyphosphate melts

 9. MOBILNO POSLOVANJE NA PRIMERU UPORABE MICROSOFT DYNAMICS CRM

  OpenAIRE

  Duh, Tamara

  2016-01-01

  Hitro razvijajoči se svet nas spodbuja k hitremu reagiranju na novosti, ki se pojavljajo na trgu. Prav zaradi tega je danes zelo pomembno upravljati z mobilnimi napravami, da se lahko hitro in brez težav soočimo z morebitnimi težavami oz. zagatami. Prav iz tega razloga je mobilno poslovanje ena izmed inovativnih rešitev, ki ljudem omogoča seznanjenost z informacijami na vsakem koraku in omogoča hiter odziv na spremembe. Prav ta rešitev omogoča podjetjem, da so konkurenčna in hkrati lahko hitr...

 10. Predstave o seksu u filmovima na temu postapokalipse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Banić-Grubišić

  2016-03-01

  Full Text Available Rad se bavi načinima predstavljanja seksualnih odnosa u filmovima na temu postapokalipse. Razmatraju se različiti oblici/vrste seksualnih veza, koje se javljaju u postkataklizmičnom okruženju, u odnosu na dva tipa zajednica/društava koja nastaju nakon kraja sveta. Ti filmovi pokazuju koliko je ideja o nagonskoj, prirodnoj, biološkoj seksualnosti raširena u popularnoj imaginaciji – seks je u postapokalipsi predstavljen kao pokretačka sila, na isti način kao što je to i glad.

 11. Usando a antimatéria na medicina moderna

  OpenAIRE

  Machado,A.C.B.; Pleitez,V.; Tijero,M.C.

  2006-01-01

  Neste artigo, fazemos uma breve exposição de como um dos conceitos fundamentais da física moderna, a existência de antimatéria, tem aplicação na medicina, na chamada tomografia por emissão de pósitrons (PET na sigla em inglês). Ela consiste na produção de imagens tomográficas digitais do organismo que são obtidas pela detecção da radiação produzida na aniquilação do pósitron com o elétron.

 12. Imenovanje jednonitnih homopolimera i kopolimera na osnovi podrijetla (I. dio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vida Jarm

  2018-04-01

  Full Text Available Prethodne IUPAC-ove preporuke imenovanja (nomenklature jednonitnih polimera na osnovi podrijetla (NOP odnosile su se uglavnom na kopolimere, nelinearne polimere, združene polimere i generičke polimere. Pravila navedena u ovim preporukama omogućuju jasnije i preciznije imenovanje polimera na osnovi podrijetla, kako homopolimera tako i kopolimera. Prikazani sveobuhvatni sustav imenovanja polimera na osnovi podrijetla prihvatljiva je alternativa sustavu imenovanja polimera na osnovi strukture. Zbog raširene i česte uporabe dodatno su opisane i preporuke za uporabu uvriježenih imena polimera.

 13. Novel regulation of cardiac Na pump via phospholemman.

  Science.gov (United States)

  Pavlovic, Davor; Fuller, William; Shattock, Michael J

  2013-08-01

  As the only quantitatively significant Na efflux pathway from cardiac cells, the Na/K ATPase (Na pump) is the primary regulator of intracellular Na. The transmembrane Na gradient it establishes is essential for normal electrical excitability, numerous coupled-transport processes and, as the driving force for Na/Ca exchange, thus setting cardiac Ca load and contractility. As Na influx varies with electrical excitation, heart rate and pathology, the dynamic regulation of Na efflux is essential. It is now widely recognized that phospholemman, a 72 amino acid accessory protein which forms part of the Na pump complex, is the key nexus linking cellular signaling to pump regulation. Phospholemman is the target of a variety of post-translational modifications (including phosphorylation, palmitoylation and glutathionation) and these can dynamically alter the activity of the Na pump. This review summarizes our current understanding of the multiple regulatory mechanisms that converge on phospholemman and govern NA pump activity in the heart. The corrected Fig. 4 is reproduced below. The publisher would like to apologize for any inconvenience caused. [corrected]. Copyright © 2013. Published by Elsevier Ltd.

 14. Synthesis of zeolites Na-A and Na-X from tablet compressed and calcinated coal fly ash

  Science.gov (United States)

  Hu, Tao; Gao, Wenyan; Liu, Xin; Zhang, Yifu; Meng, Changgong

  2017-10-01

  Zeolites Na-A and Na-X are important synthetic zeolites widely used for separation and adsorption in industry. It is of great significance to develop energy-efficient routines that can synthesize zeolites Na-A and Na-X from low-cost raw materials. Coal fly ash (CFA) is the major residue from the combustion of coal and biomass containing more than 85% SiO2 and Al2O3, which can readily replace the conventionally used sodium silicate and aluminate for zeolite synthesis. We used Na2CO3 to replace the expensive NaOH used for the calcination of CFA and showed that tablet compression can enhance the contact with Na2CO3 for the activation of CFA through calcination for the synthesis of zeolites Na-A and Na-X under mild conditions. We optimized the control variables for zeolite synthesis and showed that phase-pure zeolite Na-A can be synthesized with CFA at reactant molar ratio, hydrothermal reaction temperature and reaction time of 1.3Na2O: 0.6Al2O3: 1SiO2: 38H2O at 80°C for 6 h, respectively, while phase-pure zeolite Na-X can be synthesized at 2.2Na2O: 0.2Al2O3: 1SiO2: 88H2O at 100°C for 8 h, respectively. The composition, morphology, specific surface area, vibration spectrum and thermogravimetry of synthesized Na-A and Na-X were further characterized.

 15. Synthesis of Na-A and/or Na-X zeolite/porous carbon composites from carbonized rice husk

  International Nuclear Information System (INIS)

  Katsuki, Hiroaki; Komarneni, Sridhar

  2009-01-01

  Na-A and/or Na-X zeolite/porous carbon composites were prepared under hydrothermal conditions by NaOH dissolution of silica first from carbonized rice husk followed by addition of NaAlO 2 and in situ crystallization of zeolites i.e., using a two-step process. When a one-step process was used, both Na-A and Na-X zeolites crystallized on the surface of carbon. Na-A or Na-X zeolite crystals were prepared on the porous carbonized rice husk at 90 deg. C for 2-6 h by changing the SiO 2 /Al 2 O 3 , H 2 O/Na 2 O and Na 2 O/SiO 2 molar ratios of precursors in the two-step process. The surface area and NH 4 + -cation exchange capacity (CEC) of Na-A zeolite/porous carbon were found to be 171 m 2 /g and 506 meq/100 g, respectively, while those of Na-X zeolite/porous carbon composites were 676 m 2 /g and 317 meq/100 g, respectively. Na-A and Na-X zeolites are well-known microporous and hydrophilic materials while carbonized rice husk was found to be mesoporous (pores of ∼3.9 nm) and hydrophobic. These hybrid microporous-mesoporous and hydrophilic-hydrophobic composites are expected to be useful for decontamination of metal cations as well as organic contaminants simultaneously. - Graphical Abstract: Novel Na-X zeolite/porous carbon composite.

 16. Recovery of the heavy elements by NaY AND NaZSM-5 sorbant materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nibou, D.; Lebail, S.

  1997-04-01

  Porous sorbants as zeolites have a several applications in differents fiels: industrial gas purification, catalysis, transformation hydrocarbures prosesses and exchange ions. The hiogh capacity to exchange their cations with those of aqueous solutions was known (1). Since the accession of synthetic zeolites, these silicates have invaded the market and the firstindustrial applications were in exchange field. Studies at Battelle Northwest in Rchland, Washington have shown that zeolites may be used in treatment of radioactive wastes (2). The used method for storing the isotopes is based on selective removal by ion exchange. Clinoptilolite, zeolite (modernite), NaA, and AW-500 have been used. In this context, the present work deals with the recovery of heavy metals like lead and uranium using some microporous materials. The obtained results show that NaY faujasite and NaZSM-5 of the FAU- and MFI-type structure respectively are very effective in removing these elements from waste water

 17. Reaction of metal oxides with molten mixtures NaPO3+NaCl

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kovarskaya, E.N.; Mityakhina, V.S.; Rodionov, Yu.I.; Silin, M.Yu.

  1988-01-01

  By methods of solubility determination and paper chromatography it is shown, that Fe 2 O 3 solution in NaPO 3 +NaCl melts in the air relizes due to its chemical interaction with solvent resulting in formation of iron and sodium binary di- and monophosphates depending on melt-solvent initial composition, its attainment of equilibrium state and experiment temperature. It is established, that oxides increased solubility in melts with NaCl initial content ∼30 mol.% is specified by sodium tri- and tricyclophosphates presence in the melts. On this basis of NGR-spectroscopy data the presence of iron, europium, tin and sodium binary di- and monophosphates in some chloride-polyphosphate melts is confirmed

 18. NA48 experiment : view along the NA48 beamline with the detector in the distance.

  CERN Multimedia

  Hans Taureg

  1996-01-01

  Photo 02: Side view of the NA48 experiment showing the LKR calorimeter cryostat No one is sure why the Universe wound up the way it has: all matter and no antimatter. According to prevailing theories, the early universe had equal amounts of matter and antimatter. To see what might be missing from the theories, physicists search for the rare cases in which matter and antimatter behave differently. One such imbalance, called direct CP violation, showed up in the NA 31 experiment at CERN. The results from this experiment, first presented in 1993, showed that when K mesons and their antimatter cousins decay, they show a slight preference for matter over antimatter. Later experiments with neutral K mesons, including NA48 at CERN and KTeV at Fermilab in the United States, showed direct CP violation is real.

 19. Erythrocyte Na+/K+ ATPase activity measured with sup 23 Na NMR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ouwerkerk, R.; van Echteld, C.J.; Staal, G.E.; Rijksen, G. (University Hospital, Utrecht (Netherland))

  1989-11-01

  A {sup 23}Na NMR assay for measurement of erythrocyte Na+/K+ ATPase activity is presented. Using the nonpermeant shift reagent dysprosium tripolyphosphate the signals of intra- and extracellular sodium are separated, enabling measurement of sodium fluxes nondestructively, without the need to physically separate the cells from their environment. By increasing membrane permeability with nystatin we have shown that the assay allows the detection of differences in membrane permeability. With low doses of nystatin the ouabain-sensitive sodium flux increased more than twofold. With high doses of nystatin the Na+/K+ pump could not prevent an almost total equilibration of intra- and extracellular sodium. All sodium that entered the cells remained NMR visible, proving that sodium influx can be measured quantitatively. {sup 31}P NMR spectra taken before and after the assay revealed a slight acidification of the cells and no significant change in ATP concentration. No evidence of Dy3+ entering the cell was observed.

 20. Energy levels of the single excited states in NaI and Na-like ions

  International Nuclear Information System (INIS)

  El-Sherbini, T.M.; Wahby, A.S.

  1987-08-01

  Energy levels of the single excited 1s 2 2s 2 2p 6 ns( 2 S), 1s 2 2s 2 2p 6 mp( 2 P), 1s 2 2s 2 2p 6 md( 2 D) and 1s 2 2s 2 2p 6 nf( 2 F); n=4-7, m=3-6 states for NaI and Na-like ions are calculated using the one configuration Hartree-Fock method. Good agreement is obtained between our results for the higher members of the NaI sequence and previous data from photo-absorption and beam foil experiments. (author). 11 refs, 3 figs, 9 tabs

 1. Na+-K+ pump in chronic renal failure

  International Nuclear Information System (INIS)

  Deepak, K.; Kahn, T.

  1987-01-01

  This review summarizes the evidence for the defect in Na + -K + pump in chronic renal failure, considers the role of various factors in causing this defect, and discusses the clinical implications thereof. Intracellular Na is elevated in erythrocytes, leukocytes, and muscle cells from some patients with chronic renal failure (CRF). Recent evidence suggest that this elevation of cell Na may be, in large part, a consequence of decreased number of Na + -K + pump units per cell. Maintenance dialysis over a period of weeks ameliorates the defect in intracellular Na + , and this improvement is contemporaneous with an increase in the number of Na + -K + pump sites per cell. In erythrocytes with normal cell Na + , acute hemodialysis increases the rate of 22 Na + and 42 K + transport. Many factors such as the presence of retained toxic metabolite or circulating inhibitor in the uremic plasma, or biochemical changes produced by acute hemodialysis, may explain this finding. In cells with high cell Na + , the pump-mediated 42 K + transport is normalized at the expense of a raised cell Na + . The decreased muscle membrane potential in uremic subjects has been attributed to a decreased activity of Na + -K + pump. The authors discuss the role of hormonal abnormalities and circulating inhibitors, which may cause an acute inhibition of the pump and of other factors such as K + depletion, which may cause more chronic alterations. The implications of alteration of Na + and K + pump transport and raised cell Na + on other non-pump-mediated transport pathways are discussed. Raised cell Na + may be a marker for the adequacy of maintenance dialysis in patients with end-stage renal failure

 2. Izdelovalci glasbil na Slovenskem 1606–1918

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darja Koter

  2003-12-01

  Full Text Available Proučevanje zgodovine izdelovanja inštrumentov in posameznih izdelovalcev na Slovenskem nima dolge tradicije. Na ta del glasbene preteklosti je strokovno in drugo javnost prvi opozoril Josip Mantuani ob 60-letnici ljubljanske Glasbene matice leta 1932, ki je ob tej priložnosti v Narodnem domu v Ljubljani organizirala veliko razstavo Razvoj glasbe pri Slovencih, kjer so bili z izdelki predstavljeni tudi nekateri starejši in sodobni domači izdelovalci inštrumentov. Med najmanj razvitimi segmenti muzikologije na Slovenskem sta organologija glasbenih inštrumentov in zgodovina izdelovanja glasbil. Večje strokovne pozornosti so bile deležne predvsem orgle in orglarji. Orglarstvo in posamezne mojstre so od sedemdesetih let naprej proučevali Ladislav Šaban, Milko Bizjak in Edo Škulj, v zadnjem desetletju pa se stopnjuje zanimanje še za izdelovalce drugih inštrumentov, ki so v preteklih stoletjih delovali na ozemlju današnje Slovenije. Rezultati posameznih študij so objavljeni v različnih publikacijah, revijah, zbornikih in leksikonih, nekaj podatkov o izdelovalcih pa najdemo tudi v tuji literaturi. Da bi bilo poznavanje zgodovine izdelovanja glasbil in posameznih mojstrov bolj pregledno in dostopnejše, je nujno, da objavljene dosežke strnemo v obliki gesel z vsemi najbolj vitalnimi podatki, s čimer bodo imeli uporabniki boljši dostop do informacij. Pri oblikovanju gesel je bila upoštevana metodologija, ki se je uveljavila v nemški in angleški leksikografski literaturi. Imena izdelovalcev so zapisana v izvirni obliki, ponekod pa so dodane še različice priimkov in imen, ki jih najdemo v primarnih virih. Pri rojstnih podatkih so navedene letnice rojstva in smrti ter natančni datumi, kadar so znani. V primerih, kjer čas rojstva ni ugotovljen, so pomembne letnice delovanja posameznika. Primer: CAJHEN, (Zeichen, Martin (1855–1863. Pri poklicu je mogočih več navedb, npr. izdelovalec orgel, organist, trgovec z glasbili ... Kadar

 3. A metodologia de projecto na aprendizagem da biodiversidade e geodiversidade na praia da concha

  OpenAIRE

  Rosa, Marina Maria Filipe

  2012-01-01

  Dissertação de mestrado em Biologia e de Geologia, apresentada ao Departamento de Ciências da Terra e ao Departamento de Ciências da Vida Este trabalho consistiu na implementação e avaliação da metodologia de projeto no estudo da Biodiversidade e Geodiversidade na Praia da Concha, Portugal Central, dando ênfase ao trabalho prático, através de uma aula de campo e de aulas laboratoriais. O trabalho foi realizado numa escola da Marinha Grande, com 11 alunos do 10º ano de escolaridade. Sendo a...

 4. Velocity distribution and dimer formation in a Na/Na2 beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bergmann, K.; Hefter, U.; Hering, P.

  1977-01-01

  Using the TOF via optical pumping method and the Doppler-shifted laser induced emission described previously, the authors have measured the parallel and perpendicular velocity distribution respectively for Na atoms and Na 2 molecules in a variety of individual quantum states. In addition they monitored the flux of molecules in specific states while changing the stagnation pressure. In all cases a significant dependence on the internal energy of the molecules was found. The goal of these experiments is to improve understanding of the beam dynamics and the dimer formation process. (Auth.)

 5. OGLAŠEVANJE NA SOCIALNEM OMREŽJU FACEBOOK, NA PRIMERU SPLETICNA.SI

  OpenAIRE

  Reisman, Nina

  2011-01-01

  Internet je od svojega razvoja dolgo časa obstajal kot prostor za enostransko komunikacijo. Isto se je dogajalo na televiziji, radiu in časopisih, kjer je javnost sprejemala informacije, ki jih je nekdo pripravil. Tradicionalni mediji so hitro doumeli, da takšna vrsta komunikacije ni naravna in ne predstavlja najboljšega ohranjanja gledalcev in poslušalcev. Začela se je uporabljati dvosmerna komunikacija. Trenutno v svetu najbolje poznan primer dvosmerne komunikacije je socialno omrežje F...

 6. Design and implementation of the NaI(Tl)/CsI(Na) detectors output signal generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhou Xu; Liu Congzhan; Zhao Jianling

  2014-01-01

  We designed and implemented a signal generator that can simulate the output of the NaI(Tl)/CsI(Na) detectors' pre-amplifier onboard the Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT). Using the development of the FPGA (Field Programmable Gate Array) with VHDL language and adding a random constituent, we have finally produced the double exponential random pulse signal generator. The statistical distribution of the signal amplitude is programmable. The occurrence time intervals of the adjacent signals contain negative exponential distribution statistically. (authors)

 7. Design and implementation of the NaI(Tl)/CsI(Na) detectors output signal generator

  Science.gov (United States)

  Zhou, Xu; Liu, Cong-Zhan; Zhao, Jian-Ling; Zhang, Fei; Zhang, Yi-Fei; Li, Zheng-Wei; Zhang, Shuo; Li, Xu-Fang; Lu, Xue-Feng; Xu, Zhen-Ling; Lu, Fang-Jun

  2014-02-01

  We designed and implemented a signal generator that can simulate the output of the NaI(Tl)/CsI(Na) detectors' pre-amplifier onboard the Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT). Using the development of the FPGA (Field Programmable Gate Array) with VHDL language and adding a random constituent, we have finally produced the double exponential random pulse signal generator. The statistical distribution of the signal amplitude is programmable. The occurrence time intervals of the adjacent signals contain negative exponential distribution statistically.

 8. Subnitride chemistry: A first-principles study of the NaBa3N, Na5Ba3N, and Na16Ba6N phases

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oliva, Josep M.

  2005-01-01

  An ab initio study on the electronic structure of the subnitrides NaBa 3 N, Na 5 Ba 3 N, and Na 16 Ba 6 N is performed for the first time. The NaBa 3 N and Na 5 Ba 3 N phases consist of infinite 1 ∞ [NBa 6/2 ] strands composed of face-sharing NBa 6 octahedra surrounded by a 'sea' of sodium atoms. The Na 16 Ba 6 N phase consist of discrete [NBa 6 ] octahedra arranged in a body-cubic fashion, surrounded by a 'sea' of sodium atoms. Our calculations suggest that the title subnitrides are metals. Analysis of the electronic structure shows partial interaction of N(2s) with Ba(5p) electrons in the lower energy region for NaBa 3 N and Na 5 Ba 3 N. However, no dispersion is observed for the N(2s) and Ba(5p) bands in the cubic phase Na 16 Ba 6 N. The metallic band below the Fermi level shows a strong mixing of N(2p), Ba(6s), Ba(5d), Ba(6p), Na(3s) and Na(3p) orbitals. The metallic character in these nitrides stems from delocalized electrons corresponding to hybridized 5d l 6s m 6p n barium orbitals which interact with hybridized 3s n 3p m sodium orbitals. Analysis of the electron density and electronic structure in these nitrides shows two different regions: a metallic matrix corresponding to the sodium atoms and the regions around them and heteropolar bonding between nitrogen and barium within the infinite 1 ∞ [NBa 6/2 ] strands of the NaBa 3 N and Na 5 Ba 3 N phases, and within the isolated [NBa 6 ] octahedra of the Na 16 Ba 6 N phase. The nitrogen atoms inside the strands and octahedra are negatively charged, the anionic character of nitrogens being larger in the isolated octahedra of the cubic phase Na 16 Ba 6 N, due to the lack of electron delocalization along one direction as opposed to the other phases. The sodium and barium atoms appear to be slightly negatively and positively charged, the latter to a larger extent. From the computed Ba-N overlap populations as well as the analysis of the contour maps of differences between total density and superposition of

 9. NaI(Tl) response functions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vega C, H. R.; Ortiz R, J. M. [Universidad Autonoma de Zacatecas, Unidad Academica de Estudios Nucleares, Cipres No. 10, Fracc. La Penuela, 98068 Zacatecas, Zac. (Mexico); Benites R, J. L. [Centro Estatal de Cancerologia de Nayarit, Calz. de la Cruz 118 Sur, Tepic, Nayarit (Mexico); De Leon M, H. A., E-mail: fermineutron@yahoo.com.mx [Instituto Tecnologico de Aguascalientes, Av. Adolfo Lopez Mateos 1801 Ote., 20155 Aguascalientes, Ags. (Mexico)

  2015-09-15

  The response functions of a NaI(Tl) detector have been estimated using Monte Carlo methods. Response functions were calculated for monoenergetic photon sources (0.05 to 3 MeV). Responses were calculated for point-like sources and for sources distributed in Portland cement cylinders. The responses were used to calculate the efficiency functions in term of photon energy. Commonly, sources used for calibration are point-like, and eventually sources to be measured have different features. In order to use the calibrated sources corrections due to solid angle, self-absorption and scattering, must be carried out. However, some of these corrections are not easy to perform. In this work, the calculated responses were used to estimate the detector efficiency of point-like sources, and sources distributed in Portland type cement. Samples of Portland paste were prepared and were exposed to photoneutrons produced by a 15 MV linac. Some of the elements in the cement were activated producing γ-emitting radionuclides that were measured with a NaI(Tl) gamma-ray spectrometer, that was calibrated with point-like sources. In order to determine the specific activity in the induced radioisotopes calculated efficiencies were used to make corrections due to the differences between the solid angle, photon absorption and photon scattering in the point-like calibration sources and the sources distributed in cement. During the interaction between photoneutrons and the cement samples three radioisotopes were induced: {sup 56}Mn, {sup 24}Na, and {sup 28}Al. (Author)

 10. Teratological studies of DTPA-CaNa3, DTPA-ZnNa3 and quinamic acid in mice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Luo Meichu; Ruan Tianming; Tong Shungao

  1989-01-01

  DTPA-CaNa 3 , DTPA-ZnNa 3 and quinamic acid are effective chelating agents for removing actinide elements from the body. In this experiment, different doses of DTPA-CaNa 3 , DTPA-ZnNa 3 and quinamic acid were given to mice on gestation days 6-10. Eight groups of mice received 0.8 and 2.0 mM/kg of DTPA-CaNa 3 , 3.8, 7.6, and 11.4 mM/kg of DTPA-ZnNa 3 and 0.42, 2.1, and 4.2 mM/kg of quinamic acid. Hypetonic saline and isotonic saline were given to two control groups. DTPA-CaNa 3 and quinamidic acid were found to be much more toxic to fetus of mice than DTPA-ZnNa 3 . When the doses of DTPA-CaMa 3 and quinamidic acid were 20 times higher than the human dose, the number of resorbed fetus was increased and the number and weight of live fetus were reduced. The result of injection with 7.6 mM/kg (200 times of human dose)DTPA-ZnNa 3 and that of injection with isotonic saline are the same. Therefore, we suggest that the DTPA-CaNa 3 and quinamidic acid should not be given to pregnant woman, if chelation therapy is needed, while the much safer DTPA-ZnNa 3 could be used

 11. Results on leptonic probes from NA50

  CERN Document Server

  Alessandro, B; Arnaldi, R; Atayan, M; Baglin, C; Baldit, A; Bedjidian, Marc; Beolè, S; Boldea, V; Bordalo, P; Borenstein, S R; Borges, G; Bussière, A; Capelli, L; Castanier, C; Castor, J I; Chaurand, B; Cheynis, B; Chiavassa, E; Cicalò, C; Claudino, T; Comets, M P; Constantinescu, S; Cortese, P; Cruz, J; De Falco, A; De Marco, N; Dellacasa, G; Devaux, A; Dita, S; Drapier, O; Espagnon, B; Fargeix, J; Force, P; Gallio, M; Gavrilov, Yu K; Gerschel, C; Giubellino, P; Golubeva, M B; Gonin, M; Grigorian, A A; Grigorian, S; Grossiord, J Y; Guber, F F; Guichard, A; Gulkanian, H R; Hakobyan, R S; Haroutunian, R; Idzik, M; Jouan, D; Karavitcheva, T L; Kluberg, L; Kurepin, A B; Le Bornec, Y; Lourenço, C; Macciotta, P; MacCormick, M; Marzari-Chiesa, A; Masera, M; Masoni, A; Monteno, M; Musso, A; Petiau, P; Piccotti, A; Pizzi, J R; Prado da Silva, W L; Prino, F; Puddu, G; Quintans, C; Ramello, L; Ramos, S; Rato-Mendes, P; Riccati, L; Romana, A; Santos, H; Saturnini, P; Scalas, E; Scomparin, E; Serci, S; Shahoyan, R; Sigaudo, F; Sitta, M; Sonderegger, P; Tarrago, X; Topilskaya, N S; Usai, G L; Vercellin, Ermanno; Villatte, L; Willis, N; Wu, T

  2003-01-01

  The NA50 Collaboration has performed a new measurement of the J/ psi yield in Pb-Pb collisions at 158 GeV/nucleon in improved experimental conditions. Our preliminary analysis of the year 2000 data sample, while confirming the onset of anomalous suppression and the non saturation of the J/ psi /Drell-Yan cross-section ratio, shows that peripheral Pb-Pb interactions follow the normal nuclear absorption pattern, which has in turn been established more precisely thanks to high statistics p-A data. (11 refs).

 12. Disfonia na criança

  OpenAIRE

  Marta, Diana Simões

  2017-01-01

  Trabalho Final do Curso de Mestrado Integrado em Medicina, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, 2017 Disfonia é um termo clínico que se refere a todas as alterações e dificuldades na emissão vocal que impedem a produção normal da voz. É um sintoma frequente em idade pediátrica com consequências negativas em vários aspetos da vida da criança. Este artigo tem como objetivo resumir o conhecimento atual sobre a definição, epidemiologia, etiologia, características clínicas, abordag...

 13. Skate na cidade, imagens da cidade

  OpenAIRE

  Machado, Giancarlo Marques Carraro

  2014-01-01

  Apesar da existência de dezenas de pistas de skate na cidade de São Paulo – espaços considerados “próprios” para o skate -, a maioria dos skatistas da modalidade street skate confere maior importância à prática feita nas ruas, onde, para muitos, se “anda de skate de verdade”. A atração que elas exercem é a possibilidade de encontrar diferentes tipos de picos, ou seja, equipamentos urbanos (bancos, corrimãos, escadas, canteiros) obstáculos onde se realizam as manobras. Este artigo busca analis...

 14. The NA62 experiment at CERN

  International Nuclear Information System (INIS)

  Piccini, Mauro

  2016-01-01

  The rare decays K → πvv-bar are excellent processes to make tests of new physics at the highest scale complementary to LHC thanks to their theoretically cleanness. The NA62 experiment at CERN SPS aims to collect of the order of 100 events in two years of data taking for the decay K"+ → π"+vv-bar, keeping the background at the level of 10%. Part of the experimental apparatus has been commissioned during a technical run in 2012. The diverse and innovative experimental techniques will be explained and some preliminary results obtained during the 2014 pilot run will be reviewed

 15. Cerenkov counter for the experiment NA3

  CERN Multimedia

  1978-01-01

  The program of the NA3 experiment included the study of hadronic interactions with a large transverse momentum pT, thus the inclusion in the set-up of three gas threshold Cerenkov counters of large acceptance. The photo shows the downstream part of the second Cerenkov (located at the output of the magnet). The yellow membrane is a temporary protection for the optics (shown in photo 7810540X) to be taken away when fixing this part to the gas tank (entering the magnet and not shown). The photomultipliers all around are heavily shielded.

 16. Na(+),K (+)-ATPase as a docking station: protein-protein complexes of the Na(+),K (+)-ATPase.

  Science.gov (United States)

  Reinhard, Linda; Tidow, Henning; Clausen, Michael J; Nissen, Poul

  2013-01-01

  The Na(+),K(+)-ATPase, or sodium pump, is well known for its role in ion transport across the plasma membrane of animal cells. It carries out the transport of Na(+) ions out of the cell and of K(+) ions into the cell and thus maintains electrolyte and fluid balance. In addition to the fundamental ion-pumping function of the Na(+),K(+)-ATPase, recent work has suggested additional roles for Na(+),K(+)-ATPase in signal transduction and biomembrane structure. Several signaling pathways have been found to involve Na(+),K(+)-ATPase, which serves as a docking station for a fast-growing number of protein interaction partners. In this review, we focus on Na(+),K(+)-ATPase as a signal transducer, but also briefly discuss other Na(+),K(+)-ATPase protein-protein interactions, providing a comprehensive overview of the diverse signaling functions ascribed to this well-known enzyme.

 17. Effect of growth in lithium on ouabain binding, Na-K-ATPase and Na and K transport in hela cells.

  Science.gov (United States)

  Boardman, L J; Hume, S P; Lamb, J F; Polson, J

  1975-01-01

  1. HeLa cells were grown for 24 hr in growth medium in which part of the Na was replaced with Li. Ion contents, cell volumes and numbers, Na-K-ATPase and specific ouabain binding were measured. In some experiments the Na efflux and net Na transport was also measured. 2. Growth in Li caused a rise in the specific ouabain binding and membrane Na-K-ATPase of these cells. The Li concentrations in the cells necessary to produce this effect ranged up to 50 mM. 3. It is suggested that Li, like Na, acts on the genetic material of the cells to cause the production of more Na pumps within the membrane. PMID:124350

 18. The relation between aging, aortic NaF avidity and coronary artery NaF avidity: A NaF PET CT study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blomberg, Björn; Thomassen, Anders; Hildebrandt, Malene

  2013-01-01

  volunteers without traditional cardiovascular risk factors were prospectively assessed by Sodium 18-Fluoride (Na-18F) PET CT imaging. Global aortic uptake of Na-18F was determined by calculating the average aortic blood pool subtracted maximum standardized uptake value (cSUV) [maximum SUVaorta - mean...

 19. Minimizing Load Effects on NA4 Gear Vibration Diagnostic Parameter

  Science.gov (United States)

  Dempsey, Paula J.; Zakrajsek, James J.

  2001-01-01

  NA4 is a vibration diagnostic parameter, developed by researchers at NASA Glenn Research Center, for health monitoring of gears in helicopter transmissions. The NA4 reacts to the onset of gear pitting damage and continues to react to the damage as it spreads. This research also indicates NA4 reacts similarly to load variations. The sensitivity of NA4 to load changes will substantially affect its performance on a helicopter gearbox that experiences continuously changing load throughout its flight regimes. The parameter NA4 has been used to monitor gear fatigue tests at constant load. At constant load, NA4 effectively detects the onset of pitting damage and tracks damage severity. Previous research also shows that NA4 reacts to changes in load applied to the gears in the same way it reacts to the onset of pitting damage. The method used to calculate NA4 was modified to minimize these load effects. The modified NA4 parameter was applied to four sets of experimental data. Results indicate the modified NA4 is no longer sensitive to load changes, but remains sensitive to pitting damage.

 20. Advancement of technology towards developing Na-ion batteries

  Science.gov (United States)

  Jamesh, Mohammed Ibrahim; Prakash, A. S.

  2018-02-01

  The Na-ion-batteries are considered much attention for the next-generation power-sources due to the high abundance of Na resources that lower the cost and become the alternative for the state of the art Li-ion batteries in future. In this review, the recently reported potential cathode and anode candidates for Na-ion-batteries are identified in-light-of-their high-performance for the development of Na-ion-full-cells. Further, the recent-progress on the Na-ion full-cells including the strategies used to improve the high cycling-performance (stable even up-to 50000 cycles), operating voltage (even ≥ 3.7 V), capacity (>350 mAhg-1 even at 1000 mAg-1 (based-on-mass-of-the-anode)), and energy density (even up-to 400 Whkg-1) are reviewed. In addition, Na-ion-batteries with the electrodes containing reduced graphene oxide, and the recent developments on symmetric Na-ion-batteries are discussed. Further, this paper identifies the promising Na-ion-batteries including the strategies used to assemble full-cell using hard-carbon-anodes, Na3V2(PO4)3 cathodes, and other-electrode-materials. Then, comparison between aqueous and non-aqueous Na-ion-batteries in terms of voltage and energy density has been given. Later, various types of electrolytes used for Na-ion-batteries including aqueous, non-aqueous, ionic-liquids and solid-state electrolytes are discussed. Finally, commercial and technological-developments on Na-ion-batteries are provided. The scientific and engineering knowledge gained on Na-ion-batteries afford conceivable development for practical application in near future.

 1. Criptococose pulmonar: aspectos na tomografia computadorizada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silva Ana Carina Gamboa da

  2003-01-01

  Full Text Available A criptococose pulmonar é uma doença causada pelo Criptococcus neoformans, um fungo unimórfico que possui distribuição mundial, existindo na mesma forma tanto no seu habitat natural quanto em animais e humanos. A doença possui apresentações clínica e patológica variáveis e pode manifestar-se tanto em pacientes com a imunidade normal como em imunocomprometidos, que representam a maioria dos casos. Neste trabalho são analisados os aspectos encontrados nas tomografias computadorizadas do tórax de 14 pacientes com criptococose pulmonar confirmada. Os achados mais freqüentes na tomografia do tórax foram as massas e os nódulos pulmonares. Outros aspectos observados foram as áreas de escavação, as consolidações, o espessamento do interstício peribroncovascular e o reticulado difuso. Massa pulmonar foi o achado isolado mais comum (64,2%, seguido dos nódulos isolados ou múltiplos (35,7%. Doença pulmonar difusa foi vista em apenas 14,2% dos casos. Os lobos superiores foram os mais comprometidos, sendo a doença mais comum nas regiões anteriores. A tomografia do tórax permitiu avaliar com precisão o grau de comprometimento do parênquima pulmonar.

 2. Vinhos, Turismo e Pluriatividade na Agricultura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hernanda Tonini

  2013-06-01

  Full Text Available A gastronomia, além de ter importante relação com a economia, é uma forma expressiva da cultura dos indivíduos, desde o tipo de alimentos cultivados até a maneira de seu preparo e consumo. O presente artigo propõe-se a analisar a relação entre o enoturismo – centralizado na existência do vinho enquanto elemento gastronômico – e o fenômeno da pluriatividade na agricultura familiar, vista nos últimos anos como alternativa positiva para sua reprodução econômica e social. O fluxo turístico em regiões vitivinícolas gera novas oportunidades de trabalho e faz com que agricultores e suas famílias dividam a mão de obra agrícola, até então direcionada ao cultivo da uva e outros alimentos para subsistência, com atividades não agrícolas – como o artesanato, o acolhimento de visitantes em pousadas, a atuação em restaurantes, entre outras – como chance de subsistência. Este panorama transforma as realidades do mundo rural, alterando a relação do agricultor com a produção de alimentos e a forma como o mesmo os utiliza, além de reestruturar o ambiente sociocultural no seu entorno.  

 3. The NA60 experiment results and perspectives

  CERN Document Server

  Heuser, J M; Banicz, K; Borer, K; Buytaert, J; Castor, J I; Chaurand, B; Chenn, W; Cheynis, B; Cicalò, C; Colla, A; Cortese, R; David, A; De Falco, A; De Marco, N; Devaux, A; Drees, A; Ducroux, L; Enyo, H; Ferretti, A; Floris, M; Force, P; Grigorian, A A; Grossiord, J Y; Guettet, N; Guichard, A; Gulkanian, H R; Keil, M; Kluberg, L; Li, Z; Lourenço, C; Lozano-Bahilo, J; Manso, F; Masoni, A; Neves, A; Ohnishi, H; Oppedisano, C; Parracho, P; Puddu, G; Radermacher, E; Rosinsky, P; Scomparin, E; Seixas, J; Serci, S; Shahoyan, R; Sonderegger, P; Tieulent, R; Usai, G L; Vardanian, H; Veenhof, R; Wöhri, H K

  2003-01-01

  The NA60 experiment takes place at the SPS at CERN, to study the production of open charm and prompt dimuons in collisions induced by proton and heavy ion beams on nuclear targets. For this task, several novel detector systems were added to the dimuon spectrometer and zero-degree calorimeter, which were previously used in the NA50 experiment. The main upgrade is a new silicon pixel vertex spectrometer. It tracks the charged particles that are produced through the collisions in the target and allows us to match their trajectories and momenta with those of the muons that are measured behind the hadron absorber in the muon spectrometer. Besides improving considerably the dimuon mass resolution, the vertex telescope measures the offset of each muon track with respect to the interaction point. This allows us to select events where charm mesons were produced. We present in this article first results from dimuon data that were acquired in Summer 2002 with a 400 GeV proton beam. A silicon microstrip telescope was use...

 4. The NA62 GigaTracker

  CERN Document Server

  Perrin-Terrin, Mathieu

  2015-01-01

  The GigaTracker is an hybrid silicon pixel detector built for the NA62 experiment aiming at measuring the branching fraction of the ultra-rare kaon decay K + ! p + n ̄ n at the CERN SPS. The detector has to track particles in a beam with a flux reaching 1.3 MHz/mm 2 and provide single-hit timing with 200ps RMS resolution for a total material budget of less than 1.5 X 0 . The tracker comprises three 60.8mm 27mm stations installed in vacuum ( 10$^{-6}$ mbar) and cooled with liquid C 6 F 14 circulating through micro-channels etched inside few hundred of microns thick silicon plates. Each station is composed of a 200 m m thick silicon sensor readout by 2 x 5 cus- tom 100 m m thick ASIC, called TDCPix. Each chip contains 40 x 45 asynchronous pixels, each 300 m m x 300 m m and is instrumented with 100ps bin time-to-digital converters. In order to cope with the high rate, the TDCPix is equipped with four 3.2Gb/s serialisers sending out the data. We will describe the detector and the results from the 2014 NA62 ru...

 5. Status for 2018, CERN NA63

  CERN Document Server

  Nielsen, CF; Di Piazza, A; Wistisen, TN

  2018-01-01

  In the NA63 experiment of April 2018 the purpose was to look for the effect of the derivative term, the so-called Schott-term, in classical radiation reaction as described in \\cite{DiPiazza20171}. Data was taken for 20, 40 and 80 GeV electrons and positrons aligned to the $\\langle100\\rangle$ axis of a diamond crystal of thickness 1.5 mm, as well as for 40 and 80 GeV electrons on a 1.0 mm thick diamond aligned to the $\\langle100\\rangle$ axis. The data which was taken during the run shows encouraging results, but await a thorough analysis. For the 2017 data, the analysis is still ongoing, but expected to be finished within the coming few months. The results look very promising, but no final conclusion can be drawn at the present stage. For the 2016 results on quantum radiation reaction obtained by CERN NA63, the results have been published in Nature Communications \\cite{Wist17}.

 6. Direito do poeta na literatura de cordel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sale Mário Gaudêncio

  Full Text Available Este artigo apresenta uma análise situacional dos direitos autorais na literatura de cordel, especialmente no que se refere à proteção moral e patrimonial que é dada aos poetas populares. Justifica-se o estudo em função de não haver profundas nem atuais discussões teóricas sobre a preservação moral e patrimonial em torno das obras de cordel. Utiliza-se como metodologia a pesquisa bibliográfica relacionada a um corpusque analisa os folhetos impressos por poetas da literatura de cordel. O estudo mostra como resultados o estabelecimento de um modelo alternativo de prazos para os direitos autorais na poesia popular, além da necessidade de ruptura técnica, política e cultural. Conclui informando sobre a importância de se construir um banco de dados nacional para que se tenha conhecimento pleno do quê e como se está produzindo a literatura de cordel, além de saber quem verdadeiramente está sendo beneficiado com tais produções.

 7. Plantas indicadoras de clomazone na fase vapor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fábio Schreiber

  2013-10-01

  Full Text Available A volatilização representa um processo importante no deslocamento de agrotóxicos para o ambiente. As características físico-químicas da molécula do clomazone indicam que este possui potencial de volatilização. Em vista do exposto, para a realização deste estudo, foram conduzidos dois experimentos com o objetivo de avaliar a suscetibilidade das espécies: pepino, melão, milho, sorgo e arroz a diferentes formulações do herbicida clomazone na fase vapor. Para isso, foram utilizadas caixas de vidro hermeticamente fechadas, com a presença de diferentes formulações de clomazone e as espécies vegetais. As formulações utilizadas foram Gamit 360 CS®, Gamit 500 EC® e Gamit Star®. Com os resultados obtidos, foi possível concluir que, dentre as espécies avaliadas, independente da formulação utilizada, a de menor tolerância ao herbicida clomazone na fase vapor foi o sorgo, seguido do milho e do arroz.

 8. A biotecnologia na agropecuária

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  João Lúcio de Azevedo

  1986-11-01

  Full Text Available This review reports the use of biotechnology in agriculture and animal husbandry. The main techniques and the most important products both in experimental stage or in commercial use are reported. The work intends to give a global vision to the theme, chronologically and spacely, showing the main lines of research and what has been obtained in this area. The techniques and products that are related to genetics and breeding are emphasized. Revisão Bibliográfica do emprego da biotecnologia na agropecuária, mostrando um levantamento das técnicas mais promissoras e de seus principais produtos, tanto em fase experimental como em uso comercial. Pretende-se dar uma visão global do assunto, cronológica e espacialmente, não se prendendo à detalhes, mostrando, em Unhas gerais, o que foi feito e o que se faz, atualmente, em biotecnologia. As técnicas e produtos que influenciam a área de genética e melhoramento genético na agropecuária, são enfatizadas.

 9. Mercosul educativo na carreira de Enfermagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roseli Schmoeller

  2012-10-01

  Full Text Available O Mercosul, instituído com vistas à integração econômica, política, social e cultural entre os países membros, atualmente destaca-se pelas estratégias integrativas de âmbito educacional. Este artigo aborda os movimentos acerca da formação acadêmica dos cursos de Enfermagem e o trajeto histórico de integração educacional, apresentando o Sistema de Acreditação dos Cursos Universitários do Mercosul, o ARCU-SUL, além dos setores responsáveis por esse processo e as perspectivas para a Enfermagem nos países do Mercosul. Entendemos que para o desenvolvimento de profissionais críticos, reflexivos e com compromisso político-social, é fundamental investir na formação e na qualidade dos centros de ensino em Enfermagem.

 10. Mechanochemical transformations in Li(Na)AlH4-Li(Na)NH2 systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dolotko, Oleksandr; Zhang Haiqiao; Ugurlu, Ozan; Wiench, Jerzy W.; Pruski, Marek; Scott Chumbley, L.; Pecharsky, Vitalij

  2007-01-01

  Mechanochemical transformations of tetrahydroaluminates and amides of lithium and sodium have been investigated using gas volumetric analysis, X-ray powder diffraction, solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) and transmission electron microscopy. In a transformation of LiAlH 4 and LiNH 2 taken in an 1:1 molar ratio, the amount of released hydrogen (6.6 wt.% after 30 min ball milling) was higher than in any known one pot mechanochemical process involving a hydrogen-containing solid. A total of 4.3 wt.% of hydrogen is released by the NaAlH 4 -NaNH 2 system after 60 min ball milling; and 5.2 wt.% H 2 is released when LiAlH 4 and NaNH 2 or NaAlH 4 and LiNH 2 are ball milled for 90 min and 120 min, respectively. All transformations proceed at room temperature. The mechanism of the overall transformation MAlH 4 (s) + MNH 2 (s) → 2MH(s) + AlN(s) + 2H 2 (g) was identified based on detailed spectroscopic analysis of the intermediate (M 3 AlH 6 ) and final products of the ball milling process

 11. Aspectos valorizados por porfissionais de enfermagem na higiene pessoal e na higiene corporal do paciente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elóide André Oliveira

  2003-10-01

  Full Text Available Survey descritivo, com o qual se objetivou identificar que aspectos da higiene corporal são valorizados pelos componentes da equipe de enfermagem, na higiene corporal pessoal e na higiene corporal do paciente. A pesquisa foi desenvolvida em oito instituições públicas de saúde e a amostra foi composta por 126 profissionais de enfermagem, correspondendo a 12,8% do total de 986 componentes das equipes de enfermagem destas instituições. Na higiene corporal pessoal, chamou a atenção o fato de que os cuidados com as unhas e com os cabelos tenham suplantado, no número de citações dos profissionais de enfermagem, aspectos básicos como o cuidado com as mãos. Na higiene corporal do paciente, o banho foi o aspecto considerado mais importante pelas três categorias profissionais; a higiene oral, pelas(os enfermeiras(os e auxiliares de enfermagem; e as unhas, pelas(os enfermeiras(os e técnicas(os de enfermagem.

 12. Excess Enthalpies of Mixing of Binary Mixtures of NaCl, KCl, NaBr ...

  African Journals Online (AJOL)

  NJD

  2004-07-01

  Jul 1, 2004 ... NaBr and KBr in Mixed Ternary Solvent Systems at 298.15 K. Bal Raj Deshwala* ... industrial waters and their thermodynamic properties are of practical interest for .... The enthalpy of mixing (∆Hm) is the difference between the excess enthalpy of the ..... tural (categorized by softness, open- ness, and ...

 13. Efeito do plasma de oxigênio na dentina previamente exposta ao NaOCl

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maíra do PRADO

  Full Text Available Resumo Introdução O tratamento de plasma é uma tecnologia eficaz que pode manter as propriedades internas dos materiais inalteradas após o tratamento, modificando apenas a superfície. Objetivo Avaliar o efeito do plasma de oxigênio na dentina previamente exposta ao NaOCl 6%. Material e método Foram utilizados 60 incisivos bovinos. A coroa foi removida, a raiz foi dividida e as faces planificadas, totalizando 120 segmentos referentes ao terço cervical. As amostras foram divididas em dois grupos: controle (imersa em NaOCl 6%, lavada com água destilada, seca, imersa em EDTA 17%, lavada e seca e plasma de oxigênio (após tratamento descrito no grupo controle, plasma de oxigênio foi aplicado por 30 s. As amostras foram avaliadas qualitativamente em relação à topografia por microscopia eletrônica de varredura, utilizando-se microfotografias com ampliação de 1.000×. O goniômetro Ramé-hart foi utilizado para a mensuração do ângulo de contato entre as superfícies e as seguintes soluções foram utilizadas: água, etilenoglicol e di-iodometano. Em seguida, a energia de superfície, representada pelas componentes polar e dispersiva, foi calculada. Avaliou-se também o escoamento dos cimentos Pulp Canal Sealer EWT (PCS e Real Sal SE (RS na superfície dentinária. Os dados foram analisados estatisticamente utilizando os testes Kruskal-Wallis e Mann-Whitney U (p<0,05. Resultado O tratamento com plasma levou à formação de uma camada semelhante à smear layer na superfície dentinária. Este tratamento levou a um aumento da energia de superfície e da componente polar, favorecendo a hidrofilicidade da superfície. Entretanto, desfavoreceu o escoamento do cimento PCS e não influenciou no escoamento do cimento RS. Conclusão O plasma de oxigênio ocasionou mudanças topográficas na superfície dentinária, favorecendo a hidrofilicidade desta. Contudo, não favoreceu o escoamento dos cimentos endodônticos na dentina.

 14. Stimulation of Na+/K+ ATPase activity and Na+ coupled glucose transport by β-catenin

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sopjani, Mentor; Alesutan, Ioana; Wilmes, Jan; Dermaku-Sopjani, Miribane; Lam, Rebecca S.; Koutsouki, Evgenia; Jakupi, Muharrem; Foeller, Michael; Lang, Florian

  2010-01-01

  Research highlights: → The oncogenic transcription factor β-catenin stimulates the Na + /K + -ATPase. → β-Catenin stimulates SGLT1 dependent Na + , glucose cotransport. → The effects are independent of transcription. → β-Catenin sensitive transport may contribute to properties of proliferating cells. -- Abstract: β-Catenin is a multifunctional protein stimulating as oncogenic transcription factor several genes important for cell proliferation. β-Catenin-regulated genes include the serum- and glucocorticoid-inducible kinase SGK1, which is known to stimulate a variety of transport systems. The present study explored the possibility that β-catenin influences membrane transport. To this end, β-catenin was expressed in Xenopus oocytes with or without SGLT1 and electrogenic transport determined by dual electrode voltage clamp. As a result, expression of β-catenin significantly enhanced the ouabain-sensitive current of the endogeneous Na + /K + -ATPase. Inhibition of vesicle trafficking by brefeldin A revealed that the stimulatory effect of β-catenin on the endogenous Na + /K + -ATPase was not due to enhanced stability of the pump protein in the cell membrane. Expression of β-catenin further enhanced glucose-induced current (Ig) in SGLT1-expressing oocytes. In the absence of SGLT1 Ig was negligible irrespective of β-catenin expression. The stimulating effect of β-catenin on both Na + /K + ATPase and SGLT1 activity was observed even in the presence of actinomycin D, an inhibitor of transcription. The experiments disclose a completely novel function of β-catenin, i.e. the regulation of transport.

 15. RAZVOJ APLIKACIJE PRETOČNEGA VIDEA NA MOBILNEM TELEFONU

  OpenAIRE

  Horvat, Jernej

  2012-01-01

  Diplomsko delo obravnava prenos video signala iz mobilnega telefona na TV. Prenos poteka preko Wi-Fi omrežja. Na mobilnem telefonu je nameščena ustrezna Android aplikacija, ki omogoča direkten prenos video signala in nalaganje na TV sprejemnik. Pomemben dejavnik, ki prispeva, da je ta proces mogoč, je sistem IMS (IP multimedijski podsistem), ki predstavlja omrežja naslednje generacije.

 16. Razvoj suvremenog menadžmenta trgovine na malo

  OpenAIRE

  Segetlija, Zdenko

  2009-01-01

  Razvoj koncentracije u trgovini na malo doveo je do daljnjih promjena u njezinoj strukturi te, u skladu s tim, i do promjena u upravljanju gospodarskim subjektima u trgovini na malo. S tim u svezi mijenja se i dosadašnja paradigma marketinga trgovine na malo, budući da sve važnijim postaje oblikovanje asortimana temeljem programa category managementa i drugih oblika vertikalnoga marketinga. S druge pak strane, osim poznavanja zakonitosti razvoja novih oblika poslovnih jedinica, no...

 17. STABILIZACIJA ROBOTA NA ŽOGI IN KALMANOV FILTER

  OpenAIRE

  Turk, Janez

  2016-01-01

  Stabilizacija robota na žogi je dvodimenzionalen problem inverznega nihala (Segway). V magistrskem delu je opisana izdelava strojnega dela robota (konstrukcije in vezja), načrtovanje vseh uporabljenih algoritmov ter potek programa v digitalnem signalnem procesorju. Glavni problem, ki smo se mu najbolj posvetili, je slab podatek o nagibu, ki ga pridobimo z zlivanjem senzorskih podatkov giroskopa in pospeškometra. Za izboljšanje delovanja je še veliko rezerve pri načrtovanju regulatorjev. Poleg...

 18. Transcriptional regulators of Na, K-ATPase subunits

  OpenAIRE

  Zhiqin eLi; Sigrid A Langhans

  2015-01-01

  The Na,K-ATPase classically serves as an ion pump creating an electrochemical gradient across the plasma membrane that is essential for transepithelial transport, nutrient uptake and membrane potential. In addition, Na,K-ATPase also functions as a receptor, a signal transducer and a cell adhesion molecule. With such diverse roles, it is understandable that the Na,K-ATPase subunits, the catalytic alpha-subunit, the beta-subunit and the FXYD proteins, are controlled extensively during developme...

 19. K+ congeners that do not compromise Na+ activation of the Na+,K+-ATPase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mahmmoud, Yasser A; Kopec, Wojciech; Khandelia, Himanshu

  2015-01-01

  The Na(+),K(+)-ATPase is essential for ionic homeostasis in animal cells. The dephosphoenzyme contains Na(+) selective inward facing sites, whereas the phosphoenzyme contains K(+) selective outward facing sites. Under normal physiological conditions, K(+) inhibits cytoplasmic Na(+) activation...

 20. RAHNER NA BERLINDA PÓS-CONCILIAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luciano Campos Lavall

  2004-01-01

  Full Text Available O artigo analisa algumas críticas negativas feitas ao pensamento teológico de Karl Rahner, após sua morte, que tentam desqualificar a sua importância para a ortodoxia católica e o seu distanciamento dos fundamentos do Concílio Vaticano II. Na discussão, enfocada sobretudo no ponto de vista da eclesiologia rahneriana, retoma importante entrevista do mesmo, no ano de sua morte, na qual aparece a sua preocupação com as chances futuras da Igreja, sobretudo na Europa Ocidental, a partir da qual abordam-se as relações entre Cristianismo e Igreja. As estratégias para a organização pastoral do mundo católico são a tônica desta reflexão. Para justificar suas posturas, o artigo termina com uma avaliação global de todo o conjunto teológico de Karl Rahner, redescobrindo nele os pilares mais fundamentais que justificam sua ortodoxia a serviço da fé cristã e católica, mas também a serviço da tomada de consciência de uma fé vivenciada e comprometida por parte da humanidade marcadamente secularizada. ABSTRACT: The article analyses negative criticisms against Rahner’s theological views after his death with the intention of discrediting him and his role in Catholic orthodoxy by distancing him from the fundamentals of Vatican Council II. In the discussion, primarily focused on Rahner’s ecclesiology, the article retakes a significant interview made the same year of Rahner’s death. In this interview his concern for the Church’s future chances, especially regarding Eastern Europe, embarking on relations between Christianity and Church. The strategies for world-wide organization of Catholic ministry predominate this reflection. Justifying its postures, the article concludes with a global evaluation of Rahner’s theology, rediscovering the fundamental pillars which justify his orthodoxy at the service of the Christian and Catholic faith, but also at the service of a conscientious living of a committed faith on behalf of a notably

 1. Secretory NaCl and volume flow in renal tubules.

  Science.gov (United States)

  Beyenbach, K W

  1986-05-01

  This review attempts to give a retrospective survey of the available evidence concerning the secretion of NaCl and fluid in renal tubules of the vertebrate kidney. In the absence of glomerular filtration, epithelial secretory mechanisms, which to this date have not been elucidated, are responsible for the renal excretion of NaCl and water in aglomerular fish. However, proximal tubules isolated from glomerular fish kidneys of the flounder, killifish, and the shark also have the capacity to secrete NaCl and fluid. In shark proximal tubules, fluid secretion appears to be driven via secondary active transport of Cl. In another marine vertebrate, the sea snake, secretion of Na (presumably NaCl) and fluid is observed in freshwater-adapted and water-loaded animals. Proximal tubules of mammals can be made to secrete NaCl in vitro together with secretion of aryl acids. An epithelial cell line derived from dog kidney exhibits secondary active secretion of Cl when stimulated with catecholamines. Tubular secretion of NaCl and fluid may serve a variety of renal functions, all of which are considered here. The occurrence of NaCl and fluid secretion in glomerular proximal tubules of teleosts, elasmobranchs, and reptiles and in mammalian renal tissue cultures suggests that the genetic potential for NaCl secretion is present in every vertebrate kidney.

 2. Dejavniki psihološkega nasilja na delovnem mestu

  OpenAIRE

  Ilc, Teja

  2011-01-01

  Raziskave na področju delovnih razmer kažejo, da je danes pereč problem ravno psihološko nasilje na delovnem mestu. Posebna oblika psihološkega nasilja na delovnem mestu je mobing, s katerim se v praksi srečujemo vsak dan, vendar se ga pogosto ne zavedamo. Namen magistrske naloge je pojasniti pojem in pomen mobinga v delovnih organizacijah, poiskati možne vzroke in posledice, ki vplivajo na ta pojav, ter predlagati rešitve. Poznavanje mehanizmov, ki povzročajo mobing, njegovih vzrokov in...

 3. Angular distributions of photoelectrons from free Na clusters

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wopperer, P.; Dinh, P. M.; Faber, B.; Reinhard, P.-G.; Suraud, E.

  2010-01-01

  We explore, from a theoretical perspective, photoelectron angular distributions (PADs) of the Na clusters Na 8 , Na 10 , Na 12 , Na 18 , Na 3 + , Na 11 + , Na 13 + , and Na 19 + . The basis of the description is the time-dependent local-density approximation (TDLDA), augmented by a self-interaction correction (SIC) to describe ionization properties correctly. The scheme is solved on a numerical grid in coordinate space with absorbing bounds. We assume for each cluster system an isotropic ensemble of free clusters and develop for the case of one-photon emission analytical formulas for computing the orientation-averaged PAD on the basis of a few TDLDA-SIC calculations for properly chosen reference orientations. It turns out that all the information in the averaged PAD is contained in one anisotropy parameter. We find that this parameter varies very little with system size, but as a whole is crucially influenced by the detailed ionic structure. We also make comparisons with direct orientation averaging and consider one example reaching outside the perturbative regime.

 4. Transcriptional regulators of Na, K-ATPase subunits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhiqin eLi

  2015-10-01

  Full Text Available The Na,K-ATPase classically serves as an ion pump creating an electrochemical gradient across the plasma membrane that is essential for transepithelial transport, nutrient uptake and membrane potential. In addition, Na,K-ATPase also functions as a receptor, a signal transducer and a cell adhesion molecule. With such diverse roles, it is understandable that the Na,K-ATPase subunits, the catalytic alpha-subunit, the beta-subunit and the FXYD proteins, are controlled extensively during development and to accommodate physiological needs. The spatial and temporal expression of Na,K-ATPase is partially regulated at the transcriptional level. Numerous transcription factors, hormones, growth factors, lipids and extracellular stimuli modulate the transcription of the Na,K-ATPase subunits. Moreover, epigenetic mechanisms also contribute to the regulation of Na,K-ATPase expression. With the ever growing knowledge about diseases associated with the malfunction of Na,K-ATPase, this review aims at summarizing the best-characterized transcription regulators that modulate Na,K-ATPase subunit levels. As abnormal expression of Na,K-ATPase subunits have been observed in many carcinoma, we will also discuss transcription factors that are associated with epithelial-to-mesenchymal transition, a crucial step in the progression of many tumors to malignant disease.

 5. O grotesco na imagem publicitária

  OpenAIRE

  Silva, Maria João Barros

  2013-01-01

  O significado da palavra grotesco teve um começo puramente artístico numa descoberta, de imagens de figuras humanas deformadas e alteradas. No entanto, este foi evoluindo e adotando novos significados mais amplos e concretos na atualidade. É possível encontrar vários exemplos do grotesco em várias plataformas, como no cinema, na televisão e na literatura. Neste sentido, para se poder proceder ao estudo desta temática é fundamental a conquista do conhecimento sobre o estatuto do grotesco na pu...

 6. VPLIV ULCEROZNEGA KOLITISA NA KAKOVOST ŽIVLJENJA

  OpenAIRE

  Dugi, Maja

  2015-01-01

  Pri vsaki bolezni je zelo pomembna kakovost življenja pacientov. Ulcerozni kolitis je kronična bolezen, ki je znana po obdobjih mirovanja in izbruhov, kar definitivno vpliva na posameznika, ki se s tem spopada. Sooča se z raznimi omejitvami, ki vplivajo na njegov vsakdan. Rezultati raziskave so pokazali, da je kakovost življenja bolnikov z ulceroznim kolitisom izrazito okrnjena. Ne le, da se spopadajo z bolečino, ampak tudi s psihičnimi in socialnimi posledicami, ki vplivajo na fizične aktivn...

 7. ZAZNAVA IN VPLIV BARV NA PRIMERU TISKANIH OGLASOV

  OpenAIRE

  Spes, Katja

  2015-01-01

  V diplomski nalogi smo s pomočjo literature opisali simboliko osnovnih barv, vpliv, ki ga imajo na ljudi, ter njihov pomen v oglasnih sporočilih. Omejili smo se na tiskane oglase (plakate, časopise, revije, neposredno pošto in embalažo) in opisali njihove prednosti in slabosti. Z anketnim vprašalnikom smo ugotavljali, na katere barve smo najbolj pozorni in katerim lastnostim se posamezne barve bolj približajo. Osredotočili smo se na sedem barv

 8. Na/K Pump and Beyond: Na/K-ATPase as a Modulator of Apoptosis and Autophagy.

  Science.gov (United States)

  Felippe Gonçalves-de-Albuquerque, Cassiano; Ribeiro Silva, Adriana; Ignácio da Silva, Camila; Caire Castro-Faria-Neto, Hugo; Burth, Patrícia

  2017-04-21

  Lung cancer is a leading cause of global cancer deaths. Na/K-ATPase has been studied as a target for cancer treatment. Cardiotonic steroids (CS) trigger intracellular signalling upon binding to Na/K-ATPase. Normal lung and tumour cells frequently express different pump isoforms. Thus, Na/K-ATPase is a powerful target for lung cancer treatment. Drugs targeting Na/K-ATPase may induce apoptosis and autophagy in transformed cells. We argue that Na/K-ATPase has a role as a potential target in chemotherapy in lung cancer treatment. We discuss the effects of Na/K-ATPase ligands and molecular pathways inducing deleterious effects on lung cancer cells, especially those leading to apoptosis and autophagy.

 9. Scintillation efficiency measurement of Na recoils in NaI(Tl) below the DAMA/LIBRA energy threshold

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Xu, Jingke; Shields, Emily; Calaprice, Frank; Westerdale, Shawn; Froborg, Francis; Suerfu, Burkhant; Alexander, Thomas; Aprahamian, Ani; Back, Henning O.; Casarella, Clark; Fang, Xiao; Gupta, Yogesh K.; Ianni, Aldo; Lamere, Edward; Lippincott, W. Hugh; Liu, Qian; Lyons, Stephanie; Siegl, Kevin; Smith, Mallory; Tan, Wanpeng; Kolk, Bryant Vande

  2015-07-01

  The dark matter interpretation of the DAMA modulation signal depends on the NaI(Tl) scintillation efficiency of nuclear recoils. Previous measurements for Na recoils have large discrepancies, especially in the DAMA/LIBRA modulation energy region. We report a quenching effect measurement of Na recoils in NaI(Tl) from 3 to 52 keVnr, covering the whole DAMA/LIBRA energy region for dark matter-Na scattering interpretations. By using a low-energy, pulsed neutron beam, a double time-of-flight technique, and pulse-shape discrimination methods, we obtained the most accurate measurement of this kind for NaI(Tl) to date. The results differ significantly from the DAMA reported values at low energies but fall between the other previous measurements. We present the implications of the new quenching results for the dark matter interpretation of the DAMA modulation signal.

 10. Na/K Pump and Beyond: Na/K-ATPase as a Modulator of Apoptosis and Autophagy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cassiano Felippe Gonçalves-de-Albuquerque

  2017-04-01

  Full Text Available Lung cancer is a leading cause of global cancer deaths. Na/K-ATPase has been studied as a target for cancer treatment. Cardiotonic steroids (CS trigger intracellular signalling upon binding to Na/K-ATPase. Normal lung and tumour cells frequently express different pump isoforms. Thus, Na/K-ATPase is a powerful target for lung cancer treatment. Drugs targeting Na/K-ATPase may induce apoptosis and autophagy in transformed cells. We argue that Na/K-ATPase has a role as a potential target in chemotherapy in lung cancer treatment. We discuss the effects of Na/K-ATPase ligands and molecular pathways inducing deleterious effects on lung cancer cells, especially those leading to apoptosis and autophagy.

 11. A interdisciplinaridade na violência sexual

  OpenAIRE

  Azambuja,Maria Regina Fay de

  2013-01-01

  O artigo aborda a inquirição da vítima de violência sexual como afronta aos direitos humanos da criança, na medida em que busca a obtenção da prova em detrimento da proteção da vítima. Aponta a ação interdisciplinar como indispensável ao trabalho envolvendo violência sexual praticada contra a criança, dando ênfase à perícia realizada por profissionais de diversas áreas (Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Pediatra) como instrumento capaz de produzir a prova e de garantir a dignidade e o re...

 12. Symbiodinium isolation by NaOH treatment.

  Science.gov (United States)

  Zamoum, Thamilla; Furla, Paola

  2012-11-15

  The presence of photosynthetic zooxanthellae (dinoflagellates) in the tissue of many cnidarians is the main reason for their ecological success (i.e. coral reefs). It could also be the main cause of their demise, as the worldwide bleaching of reef-building coral is nothing less than the breakdown of this symbiotic association. The stability of this relationship is the principal marker for the biomonitoring of cnidarian health. We have therefore developed a new, simple method to isolate zooxanthellae in a few steps using NaOH solution. The protocol was validated in three symbiotic cnidarian species: a sea anemone, a gorgonian and a coral. Our method allows the isolation of intact and viable zooxanthellae with better yields than classic methods, especially for species with a calcareous skeleton. Moreover, the isolated zooxanthellae were free of host nucleic contaminants, facilitating subsequent specific molecular analyses.

 13. Pion and kaon freezeout in NA44

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-01-01

  The NA44 spectrometer is optimized for the study of single and two-particle particle spectra near mid-rapidity for transverse momenta below ∼ 1 GeV/c. A large fraction of all pairs in the spectrometer's acceptance are at low relative momenta, resulting in small statistical uncertainties on the extracted size parameters. In addition, the spectrometer's clean particle identification allows the authors to measure correlation functions for pions, kaons, and protons. This contribution will concentrate on the source size parameters determined from pion and kaon correlation functions. These size parameters will be compared to calculations from the RQMD event generator and also interpreted in the context of a hydrodynamic model. Finally, the measured single particle spectra will be examined from the viewpoint of hydrodynamics

 14. Redes sociais na internet: Sociabilidades emergentes

  OpenAIRE

  Amaral, Inês

  2016-01-01

  Na actual era da cultura digital é imperativo identificar e compreender os tipos de sociabilidade que emergem das novas práticas e relações que ocorrem no ciberespaço, para que seja possível teorizar sobre realidades sociais que são desenhadas em torno da apropriação do conteúdo e materializadas em plataformas que se assumem como o termómetro de uma sociedade sem determinismo geográfico. A sociabilização em contexto digital reporta-se ao princípio de que um mundo de informação (conteúdos, ...

 15. O operar de um coletivo na WEB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Eidelwein

  Full Text Available Analisamos o operar de um grupo de discussão na WEB buscando identificar seu agenciamento enquanto coletivo autoprodutivo. Estabelecemos sete indicadores de operação e cinco categorias temáticas. A visualização de cada um dos indicadores de operação em cada uma das categorias temáticas possibilitou compreender o operar do grupo como decorrente das próprias relações que foram sendo estabelecidas, em um processo autoprodutivo, de causalidade recursiva. Foi possível argumentar que o grupo apresentou indícios de um modo de instituir-se capaz de apontar para outras formas de relação em torno da construção de objetos coletivos teóricos voltados para a ação fora do espaço digital.

 16. Bullying: ato esburacado na angústia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria de Lourdes Soares Ornellas

  2012-04-01

  Full Text Available A noção de afeto está no campo do (desprazer, resultante de uma experiência afetiva de satisfação ou insatisfação, e que se manifesta nas necessidades do sujeito. Pode-se dizer que o afeto envolve a ambivalência de sentimentos, do mais agradável ao mais insuportável, e desempenha um papel estruturante para que o sujeito reencontre sua estrutura psíquica, exercendo uma ação mediadora e decisiva sobre a constituição do sujeito do desejo, orientando o seu projeto de vida, sua profissão, sua opção sexual, etc. Essa ambivalência de afetos deve ser exercitada na educação familiar e escolar, na fala e na escuta que o afeto (desprazeroso tem relevância e parece ser silenciado. O desprazer pode ser escandido pelos sintomas medo, depressão, irritabilidade, ansiedade, humilhação. Assim posto o bullying é também conhecido como a síndrome da humilhação. O objetivo da humilhação é a tentativa de destruição do sujeito; a perda da identificação revela um fantasma, na medida em que própria vítima se sente culpada por sofrer ou por estar sofrendo um ato esburacado porque uma das peças não é encontrada e, em lugar do encaixe, o que se mostra é um buraco, o que provoca a angústia entre quem perde e aquele que ganha. ABSTRACT: The notion of affect is thus in the field of (dis pleasure, resulting from an affective experience of satisfaction or dissatisfaction, and that manifests itself on the needs of the subject. You could say that the affection involves the ambivalence of feelings, the more enjoyable the more unbearable, and plays a structural role for the subject to rediscover his psychic structure, exerting a mediator and decisive action on the constitution of the subject of desire, directing the its design life, your profession, your sexual orientation, etc.. This ambivalence of feelings should be exercised in family education and school, talking and listening that affect (dis pleasure is relevant and appears to be

 17. The NA49 large acceptance hadron detector

  International Nuclear Information System (INIS)

  Afanasiev, S.; Alber, T.; Appelshaeuser, H.; Baechler, J.; Barna, D.; Barnby, L.S.; Bartke, J.; Barton, R.A.; Betev, L.; Bialkowska, H.; Bieser, F.; Billmeier, A.; Blyth, C.O.; Bock, R.; Bormann, C.; Bracinik, J.; Brady, F.P.; Brockmann, R.; Brun, R.; Buncic, P.; Caines, H.L.; Cebra, D.; Cooper, G.E.; Cramer, J.G.; Csato, P.; Cyprian, M.; Dunn, J.; Eckardt, V.; Eckhardt, F.; Empl, T.; Eschke, J.; Ferguson, M.I.; Fessler, H.; Fischer, H.G.; Flierl, D.; Fodor, Z.; Frankenfeld, U.; Foka, P.; Freund, P.; Friese, V.; Ftacnik, J.; Fuchs, M.; Gabler, F.; Gal, J.; Ganz, R.; Gazdzicki, M.; Gladysz, E.; Grebieszkow, J.; Guenther, J.; Harris, J.W.; Hegyi, S.; Henkel, T.; Hill, L.A.; Hlinka, V.; Huang, I.; Huemmler, H.; Igo, G.; Irmscher, D.; Ivanov, M.; Janik, R.; Jacobs, P.; Jones, P.G.; Kadija, K.; Kolesnikov, V.I.; Kowalski, M.; Lasiuk, B.; Levai, P.; Liebicher, K.; Lynen, U.; Malakhov, A.I.; Margetis, S.; Markert, C.; Marks, C.; Mayes, B.; Melkumov, G.L.; Mock, A.; Molnar, J.; Nelson, J.M.; Oldenburg, M.; Odyniec, G.; Palla, G.; Panagiotou, A.D.; Pestov, Y.; Petridis, A.; Pikna, M.; Pimpl, W.; Pinsky, L.; Piper, A.; Porter, R.J.; Poskanzer, A.M.; Poziombka, S.; Prindle, D.J.; Puehlhofer, F.; Rauch, W.; Reid, J.G.; Renfordt, R.; Retyk, W.; Ritter, H.G.; Roehrich, D.; Roland, C.; Roland, G.; Rudolph, H.; Rybicki, A.; Sammer, T.; Sandoval, A.; Sann, H.; Schaefer, E.; Schmidt, R.; Schmischke, D.; Schmitz, N.; Schoenfelder, S.; Semenov, A.Yu.; Seyboth, J.; Seyboth, P.; Seyerlein, J.; Sikler, F.; Sitar, B.; Skrzypczak, E.; Squier, G.T.A.; Stelzer, H.; Stock, R.; Strmen, P.; Stroebele, H.; Struck, C.; Susa, T.; Szarka, I.; Szentpetery, I.; Szymanski, P.; Sziklai, J.; Toy, M.; Trainor, T.A.; Trentalange, S.; Ullrich, T.; Vassiliou, M.; Veres, G.; Vesztergombi, G.; Vranic, D.; Wang, F.Q.; Weerasundara, D.D.; Wenig, S.; Whitten, C.; Wieman, H.; Wienold, T.; Wood, L.; Yates, T.A.; Zimanyi, J.; Zhu, X.-Z.; Zybert, R.

  1999-01-01

  The NA49 detector is a wide acceptance spectrometer for the study of hadron production in p+p, p+A, and A+A collisions at the CERN SPS. The main components are 4 large-volume TPCs for tracking and particle identification via dE/dx. TOF scintillator arrays complement particle identification. Calorimeters for transverse energy determination and triggering, a detector for centrality selection in p+A collisions, and beam definition detectors complete the set-up. A description of all detector components is given with emphasis on new technical realizations. Performance and operational experience are discussed in particular with respect to the high track density environment of central Pb+Pb collisions

 18. The NA49 large acceptance hadron detector

  CERN Document Server

  Afanasiev, S V; Appelshäuser, H; Bächler, J; Barna, D; Barnby, L S; Bartke, Jerzy; Barton, R A; Betev, L; Bialkowska, H; Bieser, F; Billmeier, A; Blyth, C O; Böck, R K; Bormann, C; Bracinik, J; Brady, F P; Brockmann, R; Brun, R; Buncic, P; Caines, H L; Cebra, D; Cooper, G E; Cramer, J G; Csató, P; Cyprian, M; Dunn, J; Eckardt, V; Eckhardt, F; Empl, T; Eschke, J; Ferguson, M I; Fessler, H; Fischer, H G; Flierl, D; Fodor, Z; Frankenfeld, Ulrich; Foka, P Y; Freund, P; Friese, V; Ftácnik, J; Fuchs, M; Gabler, F; Gál, J; Ganz, R E; Gazdzicki, M; Gladysz-Dziadus, E; Grebieszkow, J; Günther, J; Harris, J W; Hegyi, S; Henkel, T; Hill, L A; Hlinka, V; Huang, I; Hümmler, H; Igo, G; Irmscher, D; Ivanov, M; Janik, R; Jacobs, P; Jones, P G; Kadija, K; Kolesnikov, V I; Kowalski, M; Lasiuk, B; Lévai, Peter; Liebicher, K; Lynen, U; Malakhov, A I; Margetis, S; Markert, C; Marks, C; Mayes, B W; Melkumov, G L; Mock, A; Molnár, J; Nelson, J M; Oldenburg, M; Odyniec, Grazyna Janina; Pálla, G; Panagiotou, A D; Pestov, Yu N; Petridis, A; Pikna, M; Pimpl, W; Pinsky, L; Piper, A; Porter, R J; Poskanzer, A M; Poziombka, S; Prindle, D J; Pühlhofer, F; Rauch, W; Reid, J G; Renfordt, R E; Retyk, W; Ritter, H G; Röhrich, D; Roland, C; Roland, G; Rudolph, H; Rybicki, A; Sammer, T; Sandoval, A; Sann, H; Schäfer, E; Schmidt, R; Schmischke, D; Schmitz, N; Schönfelder, S; Semenov, A Yu; Seyboth, J; Seyboth, P; Seyerlein, J; Siklér, F; Sitár, B; Skrzypczak, E; Squier, G T A; Stelzer, H; Stock, Reinhard; Strmen, P; Ströbele, H; Struck, C; Susa, T; Szarka, I; Szentpétery, I; Szymanski, P; Sziklai, J; Toy, M; Trainor, T A; Trentalange, S; Ullrich, T S; Vassiliou, Maria; Veres, G I; Vesztergombi, G; Vranic, D; Wang, F; Weerasundara, D D; Wenig, S; Whitten, C; Wieman, H H; Wienold, T; Wood, L; Yates, T A; Zimányi, J; Zhu, X Z; Zybert, R

  1999-01-01

  The NA49 detector is a wide acceptance spectrometer for the study of hadron production in p+p, p+A, and A+A collisions at the CERN SPS. The main components are 4 large volume TPCs for tracking and particle identification via $dE/dx$. TOF scintillator arrays complement particle identification. Calorimeters for transverse energy determination and triggering, a detector for centrality selection in p+A collisions, and beam definition detectors complete the set-up. A description of all detector components is given with emphasis on new technical realizations. Performance and operational experience are discussed in particular with respect to the high track density environment of central Pb+Pb collisions.

 19. Hotel na Vysočině

  OpenAIRE

  Machatka, Petr

  2013-01-01

  Diplomová práce s názvem Hotel na Vysočině řeší projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení stavby. Hotel má tři nadzemní podlaží. Objekt je nepodsklepený. Zastřešení je provedeno plochou a šikmou střechou. Zdící systém POROTHERM s kontaktním zateplením expandovaným polystyrenem EPS -F. The master thesis named Hotel at Vysočina solves project documentation in the degree for building construction. The hotel has three floors. The object is without a cellar. As roofing is used a flat and ...

 20. O retorno do religioso na contemporaneidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tiago Ribeiro Nunes

  2008-12-01

  Full Text Available O presente trabalho pretende analisar os novos modos de relação, entre a civilização e o sagrado, que emergem no contexto da contemporaneidade. Partindo principalmente das formulações freudianas e lacanianas sobre o tema, nosso objetivo primordial ao longo deste artigo é estabelecer parâmetros para compreender a ocorrência do "retorno ao sagrado no exato momento em que a humanidade enfrenta crises cada vez mais profundas e permanentes. Tal empreendimento nos permitirá verificar até que ponto o fortalecimento dos movimentos religiosos pode ser considerado como uma das conseqüências da queda dos referenciais que se realiza na contemporaneidade.

 1. Estágio na Compta

  OpenAIRE

  Mendes, Dário Miguel dos Santos

  2017-01-01

  O presente documento descreve o trabalho realizado no segundo ano letivo do Mestrado em Produção de Conteúdos Digitais. Relatando um estágio decorrido na empresa tecnológica Compta S.A. Neste relatório é feita uma apresentação da empresa, bem como os seus objetivos como tal. De seguida, efetua-se um enquadramento do estágio no âmbito contextual dos conteúdos digitais, descrevendo as tecnologias utilizadas, necessárias à criação de aplicações para dispositivos móveis. São ainda apresentados...

 2. Solubility of NaNd(CO3)2.6H2O(c) in concentrated Na2CO3 and NaHCO3 solutions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rao, L.; Rai, D.; Felmy, A.R.; Fulton, R.W.; Novak, C.F.

  1996-01-01

  NaNd(CO 3 ) 2 x 6 H 2 O(c) was identified to be the final equilibrium solid phase in suspensions containing concentrated sodium carbonate (0.1 to 2.0 M) and sodium bicarbonate (0.1 to 1.0 M), with either NaNd(CO 3 ) 2 x 6 H 2 O(c) or Nd 2 (CO 3 ) 3 x xH 2 O(s) as initial solids. A thermodynamic model, based on Pitzer's specific into-interaction approach, was developed to interpret the solubility of NaNd(CO 3 ) 2 x 6 H 2 O(c) as functions of sodium carbonate and sodium bicarbonate concentrations. In this model, the solubility data of NaNd(CO 3 ) 2 x 6 H 2 O(c) were explained by assuming the formation of NdCO 3 + , Nd(CO 3 ) 2 - and Nd(CO 3 ) 3 3- species and invoking the specific ion interactions between Na + and Nd(CO 3 ) 3 3- . Ion interaction parameters for Na + -Nd(CO 3 ) 3 3- were developed to fit the solubility data. Based on the model calculations, Nd(CO 3 ) 3 3- was the predominant aqueous neodymium species in 0.1 to 2 M sodium carbonate and 0.1 to 1 M sodium bicarbonate solutions. The logarithm of the NaNd(CO 3 ) 2 x 6 H 2 O solubility product (NaNd(CO 3 ) 2 x 6 H 2 O(c)=Na + +Nd 3+ +2 CO 3 2- +6 H 2 O) was calculated to be -21.39. This model also provided satisfactory interpretation of the solubility data of the analogous Am(III) system in less concentrated carbonate and bicarbonate solutions. (orig.)

 3. Videogames e o aprender na complexidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paula Cristina Turcatto

  2016-06-01

  Full Text Available Ao conceber-se esta pesquisa, levou-se em consideração que cada ser humano aprende do seu modo pessoal e único, portanto, a proposta é pensar os videogames na sua relação com o Paradigma da Complexidade. Esta pesquisa teve como objetivo proporcionar um ambiente de encontro com diversos jogos de videogame, buscando instaurar a experimentação do novo, a abertura para o conhecer, ao habitar espaços inventivos, que valorizam a plasticidade e flexibilidade. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois se propôs a trabalhar com os aspectos subjetivos como uma dimensão inseparável do conhecer. Foram 8 sujeitos de pesquisa – adolescentes – com os quais foram realizados 15 encontros, nos quais os mesmos estiveram em contato com diversos jogos de videogame. Foram utilizados diários de bordo para o registro das vivências, ancorados na metodologia cartográfica para tratamento dos registros. Os videogames propiciaram espaços para a emergência de diferentes formas de vivenciar a narrativa. Apesar de os jogos serem pré-moldados, os percursos produzidos, assim como as produções simbólicas frente ao contexto do jogo foram individuais. Jogar videogame relacionou-se ao posicionamento criador, de escrever as circunstâncias sob as quais as ações do jogo refletiram nas experiências vivenciadas pelo jogador.

 4. Insulin regulation of (Na+, K+)-ATPase

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lytton, J.

  1985-01-01

  This thesis describes an investigation into the mechanism of insulin stimulation of (Na + ,K + )=ATPase in rat adipocytes. Two molecular forms of the catalytic subunit of the enzyme were identified and denoted α and α(+), due to their similarity to those isozymes previously described from rat brain. Insulin specifically stimulated the α(+) form of the enzyme. The two forms of the enzyme had quite different affinities for intracellular sodium ion; insulin affected only the lower affinity of α(+), shifting it toward a higher value. However, the sodium affinity of (Na + ,K + )-ATPase activity in isolated membranes was equally high for both forms of the enzyme. This suggests that the difference in sodium affinity between the two forms observed in the cell is not inherent within the structure of the sodium pump, but must depend upon a selective interaction with another molecule which has been lost upon membrane isolation. Immunoprecipitation of both the catalytic subunits either from extracts of whole cells which had been labelled with [ 32 P] orthophosphate, or from membranes which had been labelled with γ-[ 32 P]ATP demonstrated that less than 1 in 100 molecules had a covalently bound phosphate insulin had no influence on this value. The amino terminal sequences of the first 4 amino acids of the catalytic subunits of both α (isolated from rat kidney) and α(+) (from rat brainstem axolemma) were determined. The result shows two highly homologous but clearly different molecules. It can thus be concluded that the insulin sensitive version of the enzyme is not derived from the common α form by a post-translational modification

 5. Porta-enxertos utilizados na citricultura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schäfer Gilmar

  2001-01-01

  Full Text Available A muda cítrica é o insumo mais importante na formação de um pomar. As características mais importantes da muda cítrica são a origem do enxerto e do porta-enxerto, a qualidade do sistema radicular e a sua sanidade. Os porta-enxertos são capazes de influenciar várias características horticulturais e sanitárias nas árvores e nos frutos cítricos, como: sólidos solúveis totais, tamanho da copa e do fruto, resistência a moléstias e ao frio, distribuição da raízes, etc. O principal porta-enxerto utilizado no Brasil (cerca de 80% é o limoeiro ?Cravo? (Citrus limonia Osbeck cv. Cravo. No Rio Grande do Sul, mais especificamente, destaca-se o Poncirus trifoliata (L. Raf em mais de 90% dos pomares. Isso torna a citricultura vulnerável ao surgimento de moléstias que afetem estes porta-enxertos, como ocorreu na década de 40 em todo o Brasil com a 'Tristeza' dos citros em plantas enxertadas sobre laranjeira azeda, e, mais recentemente, com o 'declínio'. Assim, o conhecimento das características dos diversos porta-enxertos e de algumas particularidades do uso destes é de grande importância para a diversificação e escolha do porta-enxerto a ser utilizado pelo citricultor.

 6. PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL DO TRABALHO NA CONTEMPORANEIDADE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilian Carminatti

  2015-12-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo é analisar a evolução do tema trabalho e novas formas de flexibilização das relações laborais que proporcionam identidade, significado e bem-estar. O trabalho, como uma atividade prazerosa, passa por uma mudança de postura das pessoas frente à atividade ocupacional, a partir do autoconhecimento, planejamento de carreira e de uma jornada de trabalho que vislumbre a melhora na qualidade de vida. A promoção do bem-estar presume a articulação entre as relações de trabalho atravessadas pelo sistema capitalista e a importância de equilibrar necessidades individuais e a competitividade organizacional. Como elementos balizadores surgem: a relação com os significados do trabalho, o planejamento de carreira e pós-carreira e a conexão entre valores pessoais e organizacionais. Adotou-se para a pesquisa uma estratégia metodológica qualitativa que se propõe a investigar a partir da exploração e descrição as dimensões do tema trabalho na sociedade contemporânea. Dessa forma, a promoção do bem-estar e o planejamento de carreira devem ser tratados como planejamento de vida durante todo o período funcional, a partir de uma visão multidimensional do colaborador inserida em um amplo contexto cultural e social que ultrapassa o ambiente organizacional.

 7. Mercury's Na Exosphere from MESSENGER Data

  Science.gov (United States)

  Killen, Rosemary M.; Burger, M. H.; Cassidy, T. A.; Sarantos, M.; Vervack, R. J.; McClintock, W. El; Merkel, A. W.; Sprague, A. L.; Solomon, S. C.

  2012-01-01

  MESSENGER entered orbit about Mercury on March 18, 2011. Since then, the Ultraviolet and Visible Spectrometer (UWS) channel of MESSENGER's Mercury Atmospheric and Surface Composition Spectrometer (MASCS) has been observing Mercury's exosphere nearly continuously. Daily measurements of Na brightness were fitted with non-uniform exospheric models. With Monte Carlo sampling we traced the trajectories of a representative number of test particles, generally one million per run per source process, until photoionization, escape from the gravitational well, or permanent sticking at the surface removed the atom from the simulation. Atoms were assumed to partially thermally accommodate on each encounter with the surface with accommodation coefficient 0.25. Runs for different assumed source processes are run separately, scaled and co-added. Once these model results were saved onto a 3D grid, we ran lines of sight from the MESSENGER spacecraft :0 infinity using the SPICE kernels and we computed brightness integrals. Note that only particles that contribute to the measurement can be constrained with our method. Atoms and molecules produced on the nightside must escape the shadow in order to scatter light if the excitation process is resonant-light scattering, as assumed here. The aggregate distribution of Na atoms fits a 1200 K gas, with a PSD distribution, along with a hotter component. Our models constrain the hot component, assumed to be impact vaporization, to be emitted with a 2500 K Maxwellian. Most orbits show a dawnside enhancement in the hot component broadly spread over the leading hemisphere. However, on some dates there is no dawn/dusk asymmetry. The portion of the hot/cold source appears to be highly variable.

 8. LUZ, MELATONINA E ESTRESSE OXIDATIVO NA PISCICULTURA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudio Alberto Gellis de Mattos Dias

  2013-12-01

  Full Text Available Em peixes, como nos mamíferos, partes do sistema nervoso estão envolvidas em mecanismos para regulação dos sistemas corporais em sintonia com o meio. O fotoperíodo é traduzido em informações fisiológicas a partir da secreção de melatonina.Parece não haver barreiras morfofisiológicas para esta indolamina, isto é, a melatonina perfunde-se rapidamente em cada célula do organismo e em alguns casos interage com receptores e membrana situados na superfície celular, e parece estar ligada à ingestão de alimentos, crescimento e atividade locomotora de peixes. São moléculas importantes metabolizando espécies reativas de oxigênio a produtos inativos e, portanto, reduzindo o dano oxidativo.Este trabalho tem por objetivo fazer um breve levantamento em artigos recentes sobre luminosidade, melatonina e o estresse oxidativo em peixes, e correlaciona-los com piscicultura. Concluímos que a luminosidade parece estar ligada a produção de melatonina, e esta molécula antioxidante, que favorece a redução do estresse oxidativo, parecem melhorar o desempenho na produção de peixes em criadouros. Palavras-chave: Melatonina, estresse oxidativo, piscicultura. DOI: http://dx.doi.org/10.18561/2179-5746/biotaamazonia.v3n3p169-176

 9. Diffusion of calcium in pure and doped NaCl; Diffusion du calcium dans NaCl pur et dope

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Slifkin, L; Brebec, G [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1969-07-01

  We have determined, by diffusion experiments of Ca in pure and doped NaCl, the activation energy for the calcium jumps and the binding energy between calcium ion and vacancy. (authors) [French] Nous avons determine, par des mesures de diffusion du Ca dans NaCl pur et NaCl dope avec CaCl{sub 2}, l'energie d'activation relative aux sauts du calcium et l'energie de liaison lacune-calcium. (auteurs)

 10. Mechanism of μ-conotoxin PIIIA binding to the voltage-gated Na+ channel NaV1.4.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rong Chen

  Full Text Available Several subtypes of voltage-gated Na+ (NaV channels are important targets for pain management. μ-Conotoxins isolated from venoms of cone snails are potent and specific blockers of different NaV channel isoforms. The inhibitory effect of μ-conotoxins on NaV channels has been examined extensively, but the mechanism of toxin specificity has not been understood in detail. Here the known structure of μ-conotoxin PIIIA and a model of the skeletal muscle channel NaV1.4 are used to elucidate elements that contribute to the structural basis of μ-conotoxin binding and specificity. The model of NaV1.4 is constructed based on the crystal structure of the bacterial NaV channel, NaVAb. Six different binding modes, in which the side chain of each of the basic residues carried by the toxin protrudes into the selectivity filter of NaV1.4, are examined in atomic detail using molecular dynamics simulations with explicit solvent. The dissociation constants (Kd computed for two selected binding modes in which Lys9 or Arg14 from the toxin protrudes into the filter of the channel are within 2 fold; both values in close proximity to those determined from dose response data for the block of NaV currents. To explore the mechanism of PIIIA specificity, a double mutant of NaV1.4 mimicking NaV channels resistant to μ-conotoxins and tetrodotoxin is constructed and the binding of PIIIA to this mutant channel examined. The double mutation causes the affinity of PIIIA to reduce by two orders of magnitude.

 11. Anisotropy and polarization in charge changing collisions of C4+ with Na(3s) and laser aligned Na(3p)

  NARCIS (Netherlands)

  Hoekstra, R; Morgenstern, R; Olson, RE

  1996-01-01

  Absolute cross sections for C3+(6-->5) emission at 465.7 nm after collisions of C4+ ions with ground state Na(3s) and laser excited aligned Na(Sp) atoms are measured over the collision energy range of 3-7 keV amu(-1). For Na(3s) polarizations are observed by measuring the linear polarization of the

 12. Motywacja i wpływ uprawiania jogi na stan zdrowia – badanie własne = Motivation and influence practicing yoga on health - own study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Gwis

  2016-09-01

    Motywacja i wpływ uprawiania jogi na stan zdrowia – badanie własne Motivation and influence practicing yoga on health - own study   Katarzyna Gwis1, Dominik Olejniczak2, Joanna Skonieczna2   1 Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny   2 Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Zdrowia Publicznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa   Słowa kluczowe: joga, zdrowie, zachowania zdrowotne Key words: yoga, health, health behavior   Streszczenie Wprowadzenie i cel pracy: Joga to jedna z form aktywności ruchowej. Joga oddziałuje na ciało i na umysł, dzięki czemu w prosty sposób pomaga zachować zdrowie. Celem badania była ocena wpływu uczestnictwa w zajęciach jogi na zdrowie. Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 50 osób uczęszczających na zajęcia jogi. Udział w ankiecie był dobrowolny i poufny. Zastosowano autorski kwestionariusz. Wyniki: W grupie badanych, aż 48 osób (96% stwierdziło, że ćwiczenia jogi pozytywnie wpływają na kształtowanie nawyków ruchowych. Ponad połowa badanych - 26 osób (52% stwierdziła, że uczęszczanie na zajęcia jogi sprawiło, że wzrosło ich zainteresowanie zdrowym odżywianiem. Ponad połowa badanych – 26 osób (52% jako główną korzyść płynącą z ćwiczeń jogi wskazała wzrost sprawności fizycznej. Ponad połowa osób ankietowanych – 28 osób (56% zaobserwowała, że od kiedy ćwiczy jogę stany chorobowe występują rzadziej.  Wnioski: Analizując wyniki przeprowadzonego badania własnego oraz dyskusję można stwierdzić, iż w związku z udokumentowanym pozytywnym wpływem jogi na stan zdrowia warto jest propagować tą formę rekreacji ruchowej we wszystkich grupach wiekowych, poczynając od dzieci, a  kończąc na osobach w  podeszłym wieku.       Abstract   Introduction: Yoga is a form of physical activity. Yoga affects the body and the mind, making it an easy way to help maintain good health. The aim of this

 13. Crystal structure of polyphosphates NaCd(PO3)3 and NaMn(PO3)3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murashova, E.V.; Chudinova, N.N.

  1997-01-01

  Crystal structure of NaCd(PO 3 ) 3 (1) and NaMn(PO 3 ) 3 (2) isostructural polyphosphates was determined for twin samples. Rhombic lattice parameters of (1): a = 14.678, b = 14.669, c = 14.705 A, sp. gr. P2 1 2 1 2 1 , Z = 16. The structure of compounds is of frame type. Polyphosphate chain with repetition period of 24 PO 4 tetrahedrons contacts with NaO 6 and M 2 O 6 octahedrons by means of common oxygen vertices. Similarities and differences in structure of mentioned polyphosphates and earlier analyzed NaMg(PO 3 ) 3 polyphosphate are noted [ru

 14. UTJECAJ POZITIVNE DISKRIMINACIJE NA UKLJUČIVANJE ŽENA NA TRŽIŠTE RADA U REPUBLICI HRVATSKOJ

  OpenAIRE

  Dovranić, Dora; Katavić, Ivica

  2016-01-01

  U početku 21. stoljeća često se koristi pojam pozitivne (afirmativne) diskriminacije. Pozitivna diskriminacija mjera je koju poduzima vlada, neka organizacija ili korporacija s ciljem da se smanje nejednakosti u društvu nastale upravo diskriminacijom, na način da se pružaju određene povlastice onima koji su pretrpjeli neku vrstu diskriminacije. Nastala je u Sjedinjenim Američkim Državama na inicijativu predsjednika Kennedyja, Johnsona i Nixona. Diskriminacija, nažalost, ima mnogo oblika, a ne...

 15. 43. Calmodulin regulating calcium sensitivity of Na channels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Vegiraju

  2016-07-01

  Full Text Available By extrapolating information from existing research and observing previous assumptions regarding the structure of the Na Channel, this experiment was conducted under the hypothesis that the Na Channel is in part regulated by the calmodulin protein, as a result proving calcium sensitivity of the Na Channel. Furthermore, we assume that there is a one to one stoichiometry between the Na Channel and the Calmodulin. There has been extensive research into the functionality and structure of sodium ion channels (Na channels, as several diseases are associated with the lack of regulation of sodium ions, that is caused by the disfunction of these Na channels. However, one highly controversial matter in the field is the importance of the protein calmodulin (CaM and calcium in Na channel function. Calmodulin is a protein that is well known for its role as a calcium binding messenger protein, and that association is believed to play an indirect role in regulating the Na channel through the Na channel’s supposed calcium sensitivity. While there are proponents for both sides, there has been relatively little research that provides strong evidence for either case. In this experiment, the effect of calmodulin on NaV 1.5 is tested by preparing a set of cardiac cells (of the human specie with the NaV 1.5 C-Termini and CaM protein, which were then to be placed in solutions with varying concentrations of calcium. We took special care to test multiple concentrations of calcium, as previous studies have tested very low concentrations, with Manu Ben-Johny’s team from the John Hopkins laboratory in particular testing up to a meager 50 micromolar, despite producing a well-respected paper (By comparison, the average Na channel can naturally sustain a concentration of almost 1-2 millimolar and on some occasions, reaching even higher concentrations. After using light scattering and observing the signals given off by the calcium interacting with these Nav1.5/Ca

 16. Impact of childhood stress on psychopathology Impacto de estresse na infância na psicopatologia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisa Brietzke

  2012-12-01

  Full Text Available OBJECTIVE: Advances in our knowledge of mental disorder (MD genetics have contributed to a better understanding of their pathophysiology. Nonetheless, several questions and doubts persist. Recent studies have focused on environmental influences in the development of MDs, and the advent of neuroscientific methodologies has provided new perspectives. Early life events, such as childhood stress, may affect neurodevelopment through mechanisms such as gene-environment interactions and epigenetic regulation, thus leading to diseases in adulthood. The aim of this paper is to review the evidence regarding the role of the environment, particularly childhood stress, in the pathophysiology of MD. METHODOLOGY: We reviewed articles that evaluated environmental influences, with a particular focus on childhood trauma, brain morphology, cognitive functions, and the development of psychopathology and MD. RESULTS AND CONCLUSION: MRI studies have shown that exposure to trauma at an early age can result in several neurostructural changes, such as the reduction of the hippocampus and corpus callosum. Cognitive performance and functioning are also altered in this population. Finally, childhood stress is related to an increased risk of developing MD such as depression, bipolar disorder, schizophrenia and substance abuse. We conclude that there is robust evidence of the role of the environment, specifically adverse childhood experiences, in various aspects of MD.OBJETIVO: Avanços no conhecimento da genética dos transtornos mentais (TM contribuíram para um melhor entendimento de suas bases fisiopatológicas. No entanto, dúvidas e questões ainda persistem. Estudos recentes têm se concentrado nas influências do ambiente no desenvolvimento de TM, e o advento de metodologias neurocientíficas oferece novas perspectivas. Eventos precoces de vida, como estresse na infância, podem ser capazes de alterar o neurodesenvolvimento através de mecanismos como intera

 17. Measurement of direct CP-violation with the experiments NA31 and NA48 at CERN

  International Nuclear Information System (INIS)

  Renk, B.

  1992-01-01

  The NA31 experiment has measured the CP violation parameter var-epsilon '/var-epsilon. The result of data collected in 1988 is Re(var-epsilon '/var-epsilon)=(1.7±1.0)x10 -3 . A preliminary result of data collected in 1989 is Re(var-epsilon '/var-epsilon)=(2.1±0.9)x10 -3 . Combining these two results with the original result from the 1986 data set we obtain Re(var-epsilon '/var-epsilon)=(2.3±0.7)x10 -3 , which is a more than three standard deviation evidence for direct CP violation. A new experiment NA48 is under construction which aims for a significant reduction of the statistical and the systematical errors in order to reach a combined error not exceeding 2x10 -4

 18. O Platonismo de Russell na metafísica e na matemática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guido Imaguire

  2005-06-01

  Full Text Available Neste artigo, analiso o surgimento e a superação do Platonismo em B. Russell, tanto na sua filosofia da matemática como na sua metafísica. Começo por explicitar os argumentos que levaram Russell a aderir ao chamado "Platonismo Proposicional" - posição que será tecnicamente relevante na definição de números. Na seção seguinte, discutirei até que ponto a teoria das descrições definidas determina, necessariamente, uma adesão ao nominalismo, e as dificuldades que surgem para o logicismo conseqüentes do abandono do platonismo. Finalmente, mostrarei como a posição madura de Russell caracteriza-se mais como um reducionismo do que propriamente como um nominalismo, e como este é fundado no princípio do mínimo vocabulário.In this paper, I analyze the emergence and the overcoming of Platonism both in Russell's philosophy of mathematics and his metaphysics. I begin by examining the arguments which led Russell to endorse a position that I term "Propositional Platonism" - this position proves to be relevant for Russell's definition of numbers. In the following section, I address the question of the extent to which Russell's theory of descriptions implies the acceptance of nominalism. Moreover, I examine the difficulties which arise for logicism, if it no longer goes hand in hand with platonism. Finally, I argue argue that Russell's mature position is to be characterized as a form of reductionism rather than as a variant of nominalism

 19. LASERTERAPIA NA INFLAMAÇÃO PULMONAR EXPERIMENTAL EM RATTUS NORVEGICUS OCASIONADO PELA PAPAÍNA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego Rodrigues Pessoa

  2017-01-01

  Full Text Available Resumo: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC é caracterizada pela limitação do fluxo aéreo decorrente da dilatação dos espaços aéreos distais aos bronquíolos terminais. Analisar os efeitos da laserterapia quanto ao processo cicatricial na lesão pulmonar experimental em Rattus Novergicus. Utilizaram-se trinta animais agrupados em três grupos de dez animais: grupo controle (GC (não recebeu nada, grupo DPOC (GD (foi pulverizado 3 doses de papaína 3mg/kg e grupo DPOC + Laser (GDL (após 7 dias da indução da lesão com papaína foi tratado com laser de 660 nm durante 15 dias.Para analise dos resultados foi realizado o lavado broncoalveolar. Quanto ao Lavado: GC (número de células normais, GD (aumento de células inflamatórias e GDL (diminuição de células inflamatórias. A laserterapia diminui o numero de células inflamatórias, entretanto, não possui efeito reconstrutor do parênquima pulmonar apenas estabiliza a lesão comprovando sua ação anti-inflamatória.

 20. Isolation and preliminary function analysis of a Na + /H + antiporter ...

  African Journals Online (AJOL)

  A full-length cDNA Na+/H+ antiporter gene (MzNHX1) was isolated from Malus zumi according to the homologous Na+/H+ antiporter gene region in plants. Sequence analysis indicated that the cDNA was 2062 bp in length, including an open reading frame (ORF) of 1629 bp, which encoded a predicted polypeptide of 542 ...

 1. Transepithelial Na+ transport and the intracellular fluids: a computer study.

  Science.gov (United States)

  Civan, M M; Bookman, R J

  1982-01-01

  Computer simulations of tight epithelia under three experimental conditions have been carried out, using the rheogenic nonlinear model of Lew, Ferreira and Moura (Proc. Roy. Soc. London. B 206:53-83, 1979) based largely on the formulation of Koefoed-Johnsen and Ussing (Acta Physiol. Scand. 42: 298-308. 1958). First, analysis of the transition between the short-circuited and open-circuited states has indicated that (i) apical Cl- permeability is a critical parameter requiring experimental definition in order to analyze cell volume regulation, and (ii) contrary to certain experimental reports, intracellular Na+ concentration (ccNa) is expected to be a strong function of transepithelial clamping voltage. Second, analysis of the effects of lowering serosal K+ concentration (csK) indicates that the basic model cannot simulate several well-documented observations; these defects can be overcome, at least qualitatively, by modifying the model to take account of the negative feedback interaction likely to exist between the apical Na+ permeability and ccNa. Third, analysis of the strongly supports the concept that osmotically induced permeability changes in the apical intercellular junctions play a physiological role in conserving the body's stores of NaCl. The analyses also demonstrate that the importance of Na+ entry across the basolateral membrane is strongly dependent upon transepithelial potential, cmNa and csK; under certain conditions, net Na+ entry could be appreciably greater across the basolateral than across the apical membrane.

 2. A mudança organizacional na teoria administrativa

  OpenAIRE

  Silveira Júnior, Aldery; Oliveira, Waldyr Viegas de

  1996-01-01

  Discorre sobre a mudança organizacional na teoria administrativa, abordando a natureza da mudança, como ela se insere no contexto das organizações e como ela se desenvolveu na história da administração.

 3. High resolution laser spectroscopy of the D lines of on-line produced 21Na, 22Na, 24Na, 25Na using a new high sensitivity method of detection of optical resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Huber, G.; Thibault, G.; Klapisch, R.; Duong, H.T.; Vialle, J.L.; Pinard, I.; Juncar, P.; Jacquinot, P.

  1975-01-01

  A polyisotopic sodium beam of 21 - 25 Na, produced by spallation of Al, was illuminated by a tunable dye laser. The atomic beam, analyzed by a sixpole magnet is then ionized and detected after a mass spectrometer. The results are the isotope shifts, nuclear magnetic moment and quadrupole moment of 25 Na [fr

 4. Numerična in eksperimentalna analiza delovanja Teslinega ventilatorja

  OpenAIRE

  Lukačič, Rajko

  2017-01-01

  Nikola Tesla je patentiral ventilator, ki deluje na principu trenja. V diplomskem delu je opisano delovanje Teslinega ventilatorja in teoretično ozadje njegovega delovanja z namenom zmanjševanja hrupa. V sami raziskavi smo s programom Ansys izdelali numerični model, ki temelji na turbulentnem modelu k-

 5. Risbjerg: SF vandt valgkampen, NA og R tabte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: Endnu engang flyttede en valgkamp for alvor stemmer. SF gik undervejs 27 pct. frem, mens NA gik 34 pct. tilbage og R 26 pct. Udgivelsesdato: 25. november......ANALYSE: Endnu engang flyttede en valgkamp for alvor stemmer. SF gik undervejs 27 pct. frem, mens NA gik 34 pct. tilbage og R 26 pct. Udgivelsesdato: 25. november...

 6. MCHANGO WA MWALIMU J.K. NYERERE KATIKA TAFSIRI NA ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kwa kuzingatia tafsiri mbili za J.K. Nyerere, Julius Kaizer (1963) na Mabepari wa Venus (1969), makala inaeleza: (i) kwa nini Mwalimu Nyerere alitafsiri maandishi ya Shakespeare, (ii) ufanisi wa tafsiri zake, na (iii) mchango wa tafsiri hizo. Makala inaonyesha kuwa tafsiri hizo zinazingatia mbinu za kisemantiki zaidi kuliko ...

 7. Kuingiliana kwa Lugha ya Kiswahili na Kiingereza: Uswahilishaji wa ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kuingiliana kwa lugha ni taaluma katika uwanja wa isimu inayohusu lugha zinazoingiliana na kuathiriana. Kuingiliana kwa lugha sio jambo jipya katika dunia. Watu ambao ndio watumiaji wa lugha wamesababisha lugha kuiingiliana waliposafiri au kuhama sehemu moja hadi nyingine kutokana na sababu za kiuchumi, ...

 8. Ufundishaji wa Kusoma na Kuandika Kiswahili: Uzoefu wa Idara ya ...

  African Journals Online (AJOL)

  Makala haya yanahusu shughuli za kufundisha Kiswahili kama lugha ya kigeni katika Chuo Kikuu cha Sebha nchini Libya. Kwanza inaeleza historia ya Kiswahili – yaani kilianza lini kufundishwa kwa madhumuni gani na nani walikuwa wanzilishi. Halikadhalika makala ya naeleza utaratibu uliowekwa na idara ili kuweza ...

 9. Juhudi za Vyombo vya Habari katika Kukuza na Kueneza Kiswahili ...

  African Journals Online (AJOL)

  Vyombo vya habari ni asasi muhimu sana katika kukuza na kueneza lugha yoyote ile, hasa katika enzi hii ya utandawazi. Vyombo hivyo ni kama vile idhaa za redio, televisheni na magazeti. Katika nchi ya Kenya kuna vyombo vya habari vinavyotoa huduma anuwai kwa ajili ya kutosheleza mahitaji ya wateja wao. Katika ...

 10. Substrate Specificity of Na+,Cl-(HCO3-)-ATPase.

  Science.gov (United States)

  Yurkiv, V A; Melikhov, V I; Shubin, V S

  2016-09-01

  We studied substrate specificity of Na + ,Cl - (HCO 3 - )-ATPase. In most cases, replacement of ATP for other phosphate-containing substances resulted in not only pronounced suppression of phosphohydrolase reactions, but also dramatic changes of their responsiveness to the stimulating effect of monovalent ions. The data showed that Na + ,Cl - (HCO 3 - )-ATPase is a highly specific enzyme for ATP.

 11. Optimization and kinetics decomposition of monazite using NaOH

  International Nuclear Information System (INIS)

  MV Purwani; Suyanti; Deddy Husnurrofiq

  2015-01-01

  Decomposition of monazite with NaOH has been done. Decomposition performed at high temperature on furnace. The parameters studied were the comparison NaOH / monazite, temperature and time decomposition. From the research decomposition for 100 grams of monazite with NaOH, it can be concluded that the greater the ratio of NaOH / monazite, the greater the conversion. In the temperature influences decomposition 400 - 700°C, the greater the reaction rate constant with increasing temperature greater decomposition. Comparison NaOH / monazite optimum was 1.5 and the optimum time of 3 hours. Relations ratio NaOH / monazite with conversion (x) following the polynomial equation y = 0.1579x 2 – 0.2855x + 0.8301 (y = conversion and x = ratio of NaOH/monazite). Decomposition reaction of monazite with NaOH was second orde reaction, the relationship between temperature (T) with a reaction rate constant (k), k = 6.106.e - 1006.8 /T or ln k = - 1006.8/T + 6.106, frequency factor A = 448.541, activation energy E = 8.371 kJ/mol. (author)

 12. Sepsis does not alter red blood cell glucose metabolism or Na+ concentration: A 2H-, 23Na-NMR study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hotchkiss, R.S.; Song, S.K.; Ling, C.S.; Ackerman, J.J.; Karl, I.E.

  1990-01-01

  The effects of sepsis on intracellular Na+ concentration ([Na+]i) and glucose metabolism were examined in rat red blood cells (RBCs) by using 23Na- and 2H-nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. Sepsis was induced in 15 halothane-anesthetized female Sprague-Dawley rats by using the cecal ligation and perforation technique; 14 control rats underwent cecal manipulation without ligation. The animals were fasted for 36 h, but allowed free access to water. At 36 h postsurgery, RBCs were examined by 23Na-NMR by using dysprosium tripolyphosphate as a chemical shift reagent. Human RBCs from 17 critically ill nonseptic patients and from 7 patients who were diagnosed as septic were also examined for [Na+]i. Five rat RBC specimens had [Na+]i determined by both 23Na-NMR and inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy (ICP-AES). For glucose metabolism studies, RBCs from septic and control rats were suspended in modified Krebs-Henseleit buffer containing [6,6-2H2]glucose and examined by 2H-NMR. No significant differences in [Na+]i or glucose utilization were found in RBCs from control or septic rats. There were no differences in [Na+]i in the two groups of patients. The [Na+]i determined by NMR spectroscopy agreed closely with measurements using ICP-AES and establish that 100% of the [Na+]i of the RBC is visible by NMR. Glucose measurements determined by 2H-NMR correlated closely (correlation coefficient = 0.93) with enzymatic analysis. These studies showed no evidence that sepsis disturbed RBC membrane function or metabolism

 13. Experiments on cold trap regeneration by NaH decomposition

  International Nuclear Information System (INIS)

  McPheeters, C.C.; Skladzien, S.B.; Raue, D.J.

  1979-10-01

  Cold trap regeneration may be very important in future LMFBRs because of the expected high hydrogen source from the steam generators. This hydrogen precipitates as NaH in the cold trap and may fill the trap within one year of operation. Several methods of cold trap regeneration were considered, but the simplest and least expensive appears to be decomposition of NaH under vacuum at elevated temperatures. Experiments were done to assess the feasibility of this method for cold trap regeneration. Small-scale simulated cold traps (SCT) were located with NaH and NaH plus Na 2 O, and were heated both under vacuum and under a sweep gas at 100 kPa. The evolved hydrogen was converted to water by a CuO bed and collected in a weighting tube

 14. Na,K-pump modulates intercellular communication in vascular wall

  DEFF Research Database (Denmark)

  Matchkov, Vladimir; Nilsson, Holger; Aalkjær, Christian

    Ouabain, a specific inhibitor of the Na,K-pump, has previously been shown to interfere with intercellular communication. Here we test the hypothesis that the communication between vascular smooth muscle cells (SMCs) is regulated through an interaction between the Na,K-pump and the Na...... were used as a model for electrical coupling of SMCs by measuring membrane capacitance (Cm). SMCs were uncoupled (evaluated by inhibition of vasomotion and desynchronization of calcium transients in vascular wall, or by reduction to half of Cm measured in paired A7r5 cells) when the Na,K-pump...... was inhibited either by a low concentration of ouabain or by ATP depletion. Uncoupling with ouabain was associated with a localized increase of intracellular calcium in discrete sites near the plasma membrane. Reduction of Na,K-pump activity by removal of extracellular potassium also uncoupled cells, but only...

 15. Recent results from the NA62 experiment at CERN

  CERN Document Server

  Aliberti, Riccardo

  2016-01-01

  NA62 is a fixed target experiment located at the CERN SPS which aims to perform flavour physics studies in the charged kaon sector with an unprecedented precision. Due to the abundance of kaon decays with a po in the final state, NA62 is also a perfect environment to measure the neutral pion characteristics. NA62 collected a large sample of charged kaon decays with a highly efficient trigger for decays into electrons in 2007. We report about the measurement of the po electromagnetic transition form factor slope parameter in the time-like region. Between 2008 and 2014 the NA62 apparatus underwent an intense upgrade phase to improve the physics sensitivity of the experiment to precisely measure the Br (K+ !p+n ¯ n). NA62 took data in pilot runs in 2014 and 2015 reaching the final designed beam intensity. The quality of data acquired in view of the final measurement is presented.

 16. The New Readout System of the NA62 LKr Calorimeter

  CERN Document Server

  Ceccucci, A; Farthouat, P; Lamanna, G; Rouet, J; Ryjov, V; Venditti, S

  2015-01-01

  The NA62 experiment [1] at CERN SPS (Super Proton Synchrotron) accelerator aims at studying Kaon decays with high precision. The high resolution Liquid Krypton (LKr) calorimeter, built for the NA48 [2] experiment, is a crucial part of the photon-veto system; to cope with the demanding NA62 re- quirements,itsback-endelectron icshadtobecompletelyrenewed. The new readout system is based on the Calorimeter REAdout Module (CREAM) [3], a 6U VME board whose design and pro- duction was sub-contracted to CAEN [4], with CERN NA62 group continuously supervising the de velopment and production phase. The first version of the board was delivered by the manufacturer in March 2013 and, as of June 2014, the full board production is ongoing. In addition to describing the CREAM board, all aspects of the new LKr readout system, including its integration within the NA62 TDAQ scheme, will be treated.

 17. Crystal Structure of Na3MoCl6

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Beran

  2011-07-01

  Full Text Available The ternary chloride Na3MoCl6 is obtained as red crystals from a disproportionation reaction of molybdenum dichloride, {Mo6}Cl12, in an acidic NaCl/AlCl3 melt at 350 °C. The crystal structure (trigonal, P-31c, a = 687.1(1, c = 1225.3(2 pm, Z = 2, V = 501,0(1 106 pm3 is that of Na3CrCl6: within a hexagonal closest-packing of chloride ions two thirds of the octahedral voids are filled between the AB double layers with Na+/Mo3+, and between the BA layers with Na+.

 18. Dynamic polarizabilities and Van der Waals coefficients for alkali atoms Li, Na and alkali dimer molecules Li2, Na2 and NaLi

  Science.gov (United States)

  Mérawa, M.; Dargelos, A.

  1998-07-01

  The present paper gives an account of investigations of the polarizability of the alkali atoms Li, Na, diatomics homonuclear and heteronuclear Li2, Na2 and NaLi at SCF (Self Consistent Field) level of approximation and at correlated level, using a time Time-Dependent Gauge Invariant method (TDGI). Our static polarizability values agree with the best experimental and theoretical determinations. The Van der Waals C6 coefficients for the atom-atom, atom-dimer and dimer-dimer interactions have been evaluated. Les polarisabilités des atomes alcalins Li, Na, et des molécules diatomiques homonucléaires et hétéronucléaire Li2, Na2 et NaLi, ont été calculées au niveau SCF (Self Consistent Field) et au niveau corrélé à partir d'une méthode invariante de jauge dépendante du temps(TDGI). Nos valeurs des polarisabilités statiques sont en accord avec les meilleurs déterminations expérimentales et théoriques. Les coefficients C6 de Van de Waals pour les interactions atome-atome, atome-dimère et dimère-dimère ont également été évalués.

 19. Fanfictions: leitura e escrita na cibercultura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monica do Amparo Silva

  2017-12-01

  Full Text Available A condição letrada é um fenômeno de natureza complexa e multifacetada. Organiza-se em torno de um conjunto de gestos e comportamentos diversificados, de competências e habilidades heterogêneas, de objetos histórica e socialmente diferenciados; é construída por meio de um conjunto de práticas e de uma rede de instituições, agentes e materiais; responsável por grandes divisões no interior da sociedade e um dos fatores que poderiam transformá-la. O ingresso na cultura escrita por sociedades ocidentais já foi considerado uma das principais evoluções da era moderna. Dominar a escrita era também a produzir. Contemporaneamente, uma sociedade civilizada chega a exigir de seus membros o domínio e utilização da leitura de variados suportes em variadas formas (pois cada suporte acaba por desenvolver um modo de leitura peculiar. Pode-se, pois, inferir que o ato de ler é um ato de esforço e concentração que também exige reflexão. Dessa forma, a leitura assume o papel de um processo de disciplina intelectual, exigindo uma posição crítica daquele que é o leitor. Os ciberjovens não só consomem a leitura e toda produção midiática. Eles interagem com essa produção e realizam uma recriação cultural com identidade e público próprios denominada fanfiction cuja escrita pode ser divulgada em diferentes plataformas do ciberespaço sob diversos gêneros textuais. Este artigo é resultado da reflexão baseada na observação de um app que permite a escrita/ leitura e a divulgação dessa produção.

 20. Kusheh, na minem Fatu, en mi na koko farmer Hello, I am Fatu and I am a cocoa farmer

  NARCIS (Netherlands)

  Witteveen, L.M.; Goris, Margriet; Lie, R.; Ingram, V.J.

  2016-01-01

  This document reports on the development of a prototype Digital Farmer Field School (DFFS) called Kusheh, na minem Fatu, en mi na koko farmer (“Hello, I am Fatu and I am a cocoa farmer”). The DFFS provides an ICT-based alternative to traditional agricultural extension. More specifically, it offers a

 1. Rescue of Na+ and H+ binding in Na+,K+-ATPase M8 aspartate mutants by secondary mutation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Rikke; Einholm, Anja P.; Andersen, Jens Peter

  A mutation replacing the aspartate in transmembrane segment M8 in the a3-isoform of Na,K-ATPase with asparagine has been found in patients with rapid-onset dystonia parkinsonism or alternating hemiplegia of childhood. This aspartate may be a critical Na+ coordinating residue, but the crystal......-isoforms of Na,K-ATPase, and much smaller effects were seen for other mutations to the M8 aspartate, which were less disruptive of Na+ binding than mutations to other residues related to Na+ site III. The D928 (rat a1 numbering) mutations strongly diminished the cooperativity of Na+ binding. Moreover the p......H optimum of Na,K-ATPase activity was left-shifted, again with D928N being most disruptive. The reduced affinity for activating Na+ and for inhibitory protons, caused by D928N and D928A mutations, could be rescued by introduction of an additional mutation of a glutamate located far away from D928....

 2. Thermodiffusive behaviour of NaCl and KCl aqueous solutions a model for the Na-K pump

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gaeta, F.S.; Mita, D.G.; Perna, G.; Scala, G.

  1975-01-01

  In NaCl and KCl aqueous nonisothermal solutions K + inverts its sense of migration within the physiological concentration range; Na + behaves similarly at much lower concentrations. These findings are discussed in relation to solute induced modifications of water structure and of their influence on thermal diffusion. A possible evolutionary model of a thermodiffusive mechanism for the sodium potassium pump is also suggested

 3. Evaluation of {sup 23}Na(n,2n){sup 22}Na reaction cross-sections

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Manokhin, V N [Institute of Physics and Power Engineering, Obninsk (Russian Federation)

  1997-06-01

  Using available experimental data and (n,2n) excitation function systematics {sup 23}Na(n,2n){sup 22}Na reaction cross-sections were evaluated for energies ranging from the reaction threshold to 20 MeV. (author). 21 refs, 1 fig., 2 tabs.

 4. Endurance testing with Li/Na electrolyte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ong, E.T.; Remick, R.J.; Sishtla, C.I. [Institute of Gas Technology, Des Plaines, IL (United States)

  1996-12-31

  The Institute of Gas Technology (IGT), under subcontract to M-C Power Corporation under DOE funding, has been operating bench-scale fuel cells to investigate the performance and endurance issues of the Li/Na electrolyte because it offers higher ionic conductivity, higher exchange current densities, lower vapor pressures, and lower cathode dissolution rates than the Li/K electrolyte. These cells have continued to show higher performance and lower decay rates than the Li/K cells since the publication of our two previous papers in 1994. In this paper, test results of two long-term 100-cm{sup 2} bench scale cells are discussed. One cell operated continuously at 160 mA/cm{sup 2} for 17,000 hours with reference gases (60H{sub 2}/20CO{sub 2}/20H{sub 2}O fuel at 75% utilization and 30CO{sub 2}/70 air oxidant humidified at room temperature at 50% utilization). The other cell operated at 160 mA/cm{sup 2} for 6900 hours at 3 atm with system gases (64H{sub 2}/16CO{sub 2}/20H{sub 2}O at 75% utilization and an M-C Power system-defined oxidant at 40% utilization). Both cells have shown the highest performance and longest endurance among IGT cells operated to date.

 5. Haveria uma antropologia infantil na modernidade?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Carlos Souza Araujo

  2009-12-01

  Full Text Available Buscando situar uma conceituação de Modernidade, que se expressa paulatinamente a partir do século XIII, a criança e a infância são situadas como um fenômeno central na constituição da cultura ocidental a partir de então. O objeto deste trabalho é configurar alguns marcos filosóficos em torno da criança a partir do século XVI, representados pelas concepções de Martinho Lutero, Erasmo de Roterdão, Juan Luis Vives, Michel de Montaigne, John Locke, João Amós Comênio, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich W. A. Froebel, Johann Friedrich Herbart, William James, John Dewey e Antonio Gramsci. Evidentemente, tais pensadores revelam posições múltiplas, por vezes antagônicas, expressas através de antropologias assentadas no inatismo, no naturalismo, no deísmo, no empirismo, no cristianismo, no racionalismo, no idealismo, no materialismo histórico, entre outras. Entretanto, a criança é sempre situada em tais posicionamentos como um projeto inerente à cultura, constituindo-se a educação e a pedagogia como instrumentos para a sua formação.

 6. Lugares dos mortos na cristandade ocidental

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cláudia Rodrigues

  2013-01-01

  Full Text Available Resumo. Este artigo busca refletir sobre a forte associação entre morte e cristandade no Ocidente, buscando identificar os lugares dos mortos nos diferentes sistemas de cristandade. Propõe-se aqui a viabilidade de se pensar numa certa vinculação entre determinadas atitudes e representações diante da morte e do morrer e o sistema de cristandade vigente em determinados contextos históricos, entre fins da Antiguidade tardia e o século XX, mais especificamente em países nos quais a Igreja romana exerceu hegemonia sobre a sociedade. Procura argumentar que, enquanto predominou a modalidade “constantiniana”, os mortos faziam parte do cotidiano e a morte e foram instrumentos do projeto cristianizador. Quando este modelo de Cristandade recuou, diante da emergência da chamada “Cristandade pós-constantiniana” – na qual a Igreja não mais era braço do aparelho estatal –, os mortos tinham sido afastados da cidade dos vivos e a morte, ou melhor, o medo da morte não mais representava instrumento de pressão sobre a consciência do cidadão

 7. Energy stored in irradiated NaCl

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lidiard, A.B.

  1979-01-01

  Recently reported measurements of the energy stored in heavily irradiated NaCl are reviewed in the light of recent understanding of radiation-damage processes in this material. It is shown that, in the ranges of temperatures and dose rates of these experiments, the F-centres produced by the irradiation are retained principally in the form of colloids: the stored energy is thus a direct measure of the number of F-centres retained in this form. Comparison of these results with the prediction of the recently proposed theory of colloid growth shows that the predictions of the dependence of colloid growth rates upon temperature and dose rate are qualitatively correct. The dependence of stored energy dose, however, appears to require the inclusion of a thermally activated back-reaction and possible modifications to the theory are briefly discussed. However, further experiments in this range of temperatures and dose rates are necessary for more quantitative tests of the theory. This reconsideration of the data does not alter the broad conclusion as to the relative insignificance of stored energy in a natural salt formation used as a radioactive waste repository, although more extensive measurements permitting a more exact test of theory would allow better predictions to be made for such applications. (author)

 8. Absorto na ação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Fried

  2010-07-01

  Full Text Available O filme Zidane, um retrato do século XXI, de Douglas Gordon e Philippe Parreno (2006 pertence à tradição de absorção que desempenhou um papel crucial na evolução da arte moderna. O autor explora a tensão entre absorção e teatralidade - central tanto para a pintura francesa do século XVIII como para a fotografia dos séculos XX e XXI - e tira conseqüências estéticas e filosóficas do filme que retrata, ao longo de todos os noventa minutos de uma partida de futebol, o meio-campista francês Zinedine Zidane.Zidane, a 21st Century Portrait, a film by Douglas Gordon and Philippe Perreno, belongs to the absorptive tradition that has played a central role in the evolution of modern art. The author explores the tension between absorption and theatricality - crucial to 18th century French art as well as to 20th and 21th century photography - and draws aesthetic and philosophical consequences of this film that depicts, throughout all the 90 minutes of a soccer match, the French midfielder Zinedine Zidane.

 9. A Música Tradicional Madeirense na Transitoriedade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodolfo Cró

  2011-09-01

  Full Text Available O presente artigo procura expor, de uma forma sucinta, um conjunto de temáticas pertinentes ao contexto da música tradicional madeirense no atual panorama. Tendo como pano de fundo todas as transformações nos campos sociais, económicos e culturais, a contemporaneidade musical equaciona uma nova atitude, ou seja, uma necessidade reflexiva e crítica, face a um conjunto de elementos pluridimensionais. Contudo, a discussão em torno da globalização 1, ou seja “[…] o mundo como «aldeia global» […]” (Appadurai, 1996: 45 e da regionalização 2, ou seja, os “[…] particularismos ou culturas locais […]” (Featherstone, 2001: 84, em termos musicais, terá dese revestir numa proporção de dois conceitos, em que uma cultura conservadora dará lugar a uma cultura híbrida, no sentidoda modernidade. Tendo em conta que a evolução em princípio só se faz com programas culturais de renovação, experimentação e crítica (Canclini, 1992, é neste contexto que surgem as novas tecnologias; em concreto o software musical na sala de aula. Neste sentido, este artigo vem propor uma reflexão e um debate à luz de uma perspetiva cultural.

 10. Status for 2015, CERN NA63

  CERN Document Server

  Mikkelsen, RE; Wistisen, T

  2015-01-01

  We summarize the status for the CERN NA63 collaboration, where in 2015 we have had two runs at the CERN SPS, beamline H4: One with Ar ions at various energies around 75 GeV per nucleon, and one with electrons/positrons of 10-20 GeV. We previously refined and updated our theoretical analyses of bremsstrahlung and delta-electron emission from heavy, and medium-heavy, ultrarelativistic nuclei \\cite{Mikk15}. We thus concluded that - although not quite as interesting as for Pb projectiles - projectiles of Ar and/or Xe were suitable for the investigation, and for establishing the method to eventually measure the charge distribution of short-lived ($ct\\gtrsim3$m) fragments \\cite{Mikk14}. However, as the preliminary data analysis shows, the signal - which requires an intact projectile - is about three orders of magnitude lower than the background, stemming from photon emission (possibly originating from $\\pi^0$'s) in coincidence with projectiles that most likely are not intact after the collision. With the presently ...

 11. Artesanato na terceira idade: um estudo na cidade de Sinop no ano de 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosane Marlene Weber

  2015-04-01

  Full Text Available Essa pesquisa tem como objetivo mostrar a importância do artesanato na Terceira Idade como atividade educacional e de autonomia para os idosos. Por existir uma preocupação com a qualidade de vida da Terceira Idade e sua autonomia, nesta fase que muitos acabam ficando dependentes dos membros da família, espera-se encontrar através da arte uma motivação e uma forma de demonstrar a autoria por meio do fazer, criar e recriar com o artesanato. Aprender e ensinar são um processo contínuo na vida do ser humano, independente da idade, para Paulo Freire precisamos ter consciência de que somos inacabados, e sendo conscientes de nossa inconclusão, devemos viver num permanente movimento de busca. Essa é uma das causas pelas quais será pesquisada a prática formativa/educacional por meio do artesanato na Terceira Idade. Os motivos que levaram a escolha desta pesquisa com o artesanato na Terceira Idade é o fato de ter vivido uma experiência de trabalho na ala geriátrica de um hospital. Já o artesanato é a arte que fascina, e acreditamos que sempre há tempo para recomeçar, para descobrir algo que possa trazer qualidade para nossa vida. Devido ao crescimento cada vez maior da expectativa de vida em nosso país, cria-se uma preocupação com a qualidade de vida das pessoas da Terceira Idade. Em relação aos aspectos educacionais e culturais, esta pesquisa deseja compreender como o artesanato pode trazer motivação para as pessoas da Terceira Idade como forma de autoria e autonomia, nesta fase da vida, na cidade de Sinop, e quais os motivos que os levam a realizar esse tipo de atividade. Para investigação teórica desta pesquisa do Artesanato na Terceira Idade: um estudo na cidade de Sinop em 2011 usaremos bibliografia de vários autores, mas em especial os que dedicam seus estudos a esta faixa etária, como a coleção de Vivaidade, que tem como organizadora principal Anita Liberalesso Neri. Os autores desta coleção nos trazem a reflex

 12. Synthesis of Ag or Pt Nanoparticles by Hydrolysis of Either Ag2Na or PtNa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Huabin Wang

  2008-01-01

  Full Text Available Ag and Pt nanoparticles have successfully been synthesized by hydrolysis of either Ag2Na or PtNa at room temperature. The oxidation of sodium in the Pt-Na pellets was much faster than that in the Ag-Na pellets since Pt is a catalyst for H2O formation reaction from hydrogen and oxygen at room temperature. The hydrolysis byproduct, NaOH, has a high solubility and easily is removed. This method offers a simple method of preparing transition metal nanoparticles. The Ag and Pt nanoparticles prepared by this method were crystalline in nature, and spherical in shape with a mean size of around 10 nm.

 13. Characterization and antibacterial activity of silver exchanged regenerated NaY zeolite from surfactant-modified NaY zeolite

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Salim, Mashitah Mad; Malek, Nik Ahmad Nizam Nik, E-mail: niknizam@fbb.utm.my

  2016-02-01

  The antibacterial activity of regenerated NaY zeolite (thermal treatment from cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB)-modified NaY zeolite and pretreatment with Na ions) loaded with silver ions were examined using the broth dilution minimum inhibitory concentration (MIC) method against Escherichia coli (E. coli ATCC 11229) and Staphylococcus aureus (S. aureus ATCC 6538). X-ray diffraction (XRD), attenuated total reflectance–Fourier transform infrared (ATR–FTIR) spectroscopy, field emission scanning electron microscopy (FESEM), energy dispersive X-ray (EDX) and chemical elemental analyses were used to characterize the regenerated NaY and AgY zeolites. The XRD patterns indicated that the calcination and addition of silver ions on regenerated NaY zeolite did not affect the structure of the regenerated NaY zeolite as the characteristic peaks of the NaY zeolite were retained, and no new peaks were observed. The regenerated AgY zeolite showed good antibacterial activity against both bacteria strains in distilled water, and the antibacterial activity of the samples increased with increasing Ag loaded on the regenerated AgY zeolite; the regenerated AgY zeolite was more effective against E. coli than S. aureus. However, the antibacterial activity of the regenerated AgY was not effective in saline solution for both bacteria. The study showed that CTAB-modified NaY zeolite materials could be regenerated to NaY zeolite using thermal treatment (550 °C, 5 h) and this material has excellent performance as an antibacterial agent after silver ions loading. - Highlights: • Thermal treatment was used to regenerate surfactant modified zeolite. • The regenerated NaY zeolite formed was added with different silver loadings. • Regenerated AgY zeolite was tested for antibacterial activity on E. coli and S. aureus. • The antibacterial activity increased with increased of the amount of silver loadings. • The zeolite structure did not change with thermal and modification

 14. Characterization and antibacterial activity of silver exchanged regenerated NaY zeolite from surfactant-modified NaY zeolite

  International Nuclear Information System (INIS)

  Salim, Mashitah Mad; Malek, Nik Ahmad Nizam Nik

  2016-01-01

  The antibacterial activity of regenerated NaY zeolite (thermal treatment from cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB)-modified NaY zeolite and pretreatment with Na ions) loaded with silver ions were examined using the broth dilution minimum inhibitory concentration (MIC) method against Escherichia coli (E. coli ATCC 11229) and Staphylococcus aureus (S. aureus ATCC 6538). X-ray diffraction (XRD), attenuated total reflectance–Fourier transform infrared (ATR–FTIR) spectroscopy, field emission scanning electron microscopy (FESEM), energy dispersive X-ray (EDX) and chemical elemental analyses were used to characterize the regenerated NaY and AgY zeolites. The XRD patterns indicated that the calcination and addition of silver ions on regenerated NaY zeolite did not affect the structure of the regenerated NaY zeolite as the characteristic peaks of the NaY zeolite were retained, and no new peaks were observed. The regenerated AgY zeolite showed good antibacterial activity against both bacteria strains in distilled water, and the antibacterial activity of the samples increased with increasing Ag loaded on the regenerated AgY zeolite; the regenerated AgY zeolite was more effective against E. coli than S. aureus. However, the antibacterial activity of the regenerated AgY was not effective in saline solution for both bacteria. The study showed that CTAB-modified NaY zeolite materials could be regenerated to NaY zeolite using thermal treatment (550 °C, 5 h) and this material has excellent performance as an antibacterial agent after silver ions loading. - Highlights: • Thermal treatment was used to regenerate surfactant modified zeolite. • The regenerated NaY zeolite formed was added with different silver loadings. • Regenerated AgY zeolite was tested for antibacterial activity on E. coli and S. aureus. • The antibacterial activity increased with increased of the amount of silver loadings. • The zeolite structure did not change with thermal and modification

 15. „My tu nie mówimy, ino godumy i jesteśmy z tego dumni”. O tym, dlaczego gwary wielkopolskie przetrwały (na przykładzie języka mieszkańców wsi powiatu międzychodzkiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Cemborowski

  2015-12-01

  Full Text Available On why have the dialects of the Province of Greater Poland survived (an example, the language of Międzychodzki district inhabitants The aim of this article is to respond to the question: Why have the dialects of the Province of Greater Poland survived while the dialects from other parts of Poland are in decline? The analytical material relates to the statements of the users of this dialect who live in the western parts of Greater Poland (Międzychodzki district. It was collected during fieldwork in the villages of the Międzychodzki district between 2012 and 2015. The research methodology was based on autobiographical interviews, questionnaires and participant observations. Three important factors which contributed to the survival of the dialects of Greater Poland are: the history of this region, the identity of its people and the fashion for dialect use among the younger generation of Greater Poland’s inhabitants.   „My tu nie mówimy, ino godumy i jesteśmy z tego dumni”. O tym, dlaczego gwary wielkopolskie przetrwały (na przykładzie języka mieszkańców wsi powiatu międzychodzkiego Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, dlaczego gwary wielkopolskie przetrwały, podczas gdy w innych regionach Polski zauważalna jest tendencja do ich zaniku. Materiałem wykorzystanym w analizie są wypowiedzi mieszkańców wsi powiatu międzychodzkiego, którzy posługują się gwarą. Materiał został zebrany podczas badań terenowych w latach 2012–2015 za pomocą takich metod, jak wywiad autobiograficzny, ankiety i obserwacja uczestnicząca. Trzema istotnymi czynnikami, które wpłynęły na to, że gwary przetrwały w języku respondentów, są: historia, identyfikacja i narastająca wśród młodego pokolenia moda na mówienie gwarą.

 16. Rigidification of the autolysis loop enhances Na(+) binding to thrombin.

  Science.gov (United States)

  Pozzi, Nicola; Chen, Raymond; Chen, Zhiwei; Bah, Alaji; Di Cera, Enrico

  2011-11-01

  Binding of Na(+) to thrombin ensures high activity toward physiological substrates and optimizes the procoagulant and prothrombotic roles of the enzyme in vivo. Under physiological conditions of pH and temperature, the binding affinity of Na(+) is weak due to large heat capacity and enthalpy changes associated with binding, and the K(d)=80 mM ensures only 64% saturation of the site at the concentration of Na(+) in the blood (140 mM). Residues controlling Na(+) binding and activation have been identified. Yet, attempts to improve the interaction of Na(+) with thrombin and possibly increase catalytic activity under physiological conditions have so far been unsuccessful. Here we report how replacement of the flexible autolysis loop of human thrombin with the homologous rigid domain of the murine enzyme results in a drastic (up to 10-fold) increase in Na(+) affinity and a significant improvement in the catalytic activity of the enzyme. Rigidification of the autolysis loop abolishes the heat capacity change associated with Na(+) binding observed in the wild-type and also increases the stability of thrombin. These findings have general relevance to protein engineering studies of clotting proteases and trypsin-like enzymes. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 17. Rigidification of the autolysis loop enhances Na+ binding to thrombin

  Science.gov (United States)

  Pozzi, Nicola; Chen, Raymond; Chen, Zhiwei; Bah, Alaji; Di Cera, Enrico

  2011-01-01

  Binding of Na+ to thrombin ensures high activity toward physiological substrates and optimizes the procoagulant and prothrombotic roles of the enzyme in vivo. Under physiological conditions of pH and temperature, the binding affinity of Na+ is weak due to large heat capacity and enthalpy changes associated with binding, and the Kd=80 mM ensures only 64% saturation of the site at the concentration of Na+ in the blood (140 mM). Residues controlling Na+ binding and activation have been identified. Yet, attempts to improve the interaction of Na+ with thrombin and possibly increase catalytic activity under physiological conditions have so far been unsuccessful. Here we report how replacement of the flexible autolysis loop of human thrombin with the homologous rigid domain of the murine enzyme results in a drastic (up to 10-fold) increase in Na+ affinity and a significant improvement in the catalytic activity of the enzyme. Rigidification of the autolysis loop abolishes the heat capacity change associated with Na+ binding observed in the wild-type and also increases the stability of thrombin. These findings have general relevance to protein engineering studies of clotting proteases and trypsin-like enzymes. PMID:21536369

 18. Hormonal regulation of Na -K -ATPase in cultured epithelial cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johnson, J.P.; Jones, D.; Wiesmann, W.P.

  1986-08-01

  Aldosterone and insulin stimulate Na transport through mechanisms involving protein synthesis. Na -K -ATPase has been implicated in the action of both hormones. The authors examined the effect of aldosterone and insulin on Na -K -ATPase in epithelial cells in culture derived from toad urinary bladder (TB6C) and toad kidney (A6). Aldosterone, but not insulin, increases short-circuit current (I/sub sc/) in TB6C cells. Aldosterone increases Na -K -(TSP)ATPase activity after 18 h of incubation, but no effect can be seen at 3 and 6 h. Amiloride, which inhibits aldosterone-induced increases in I/sub sc/, has no effect on either basal or aldosterone stimulated enzyme activity. Both aldosterone and insulin increase I/sub sc/ in A6 cells and when added together are synergistic. Aldosterone stimulates enzyme activity in A6 cells, but insulin alone has no effect. However, aldosterone and insulin together stimulate enzyme activity more than aldosterone alone. It appears that stimulation of Na -K -ATPase activity is involved in aldosterone action in both cell lines but does not appear to be due to increased Na entry, since enhanced enzyme activity is not inhibited by amiloride. In contrast, insulin alone has no direct effect on Na -K -ATPase, although the increased enzyme activity following both agents in combination may explain their synergism on I/sub sc/.

 19. NaIrO3-A pentavalent post-perovskite

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bremholm, M.; Dutton, S.E.; Stephens, P.W.; Cava, R.J.

  2011-01-01

  Sodium iridium (V) oxide, NaIrO 3, was synthesized by a high pressure solid state method and recovered to ambient conditions. It is found to be isostructural with CaIrO 3 , the much-studied structural analog of the high-pressure post-perovskite phase of MgSiO 3 . Among the oxide post-perovskites, NaIrO 3 is the first example with a pentavalent cation. The structure consists of layers of corner- and edge-sharing IrO 6 octahedra separated by layers of NaO 8 bicapped trigonal prisms. NaIrO 3 shows no magnetic ordering and resistivity measurements show non-metallic behavior. The crystal structure, electrical and magnetic properties are discussed and compared to known post-perovskites and pentavalent perovskite metal oxides. -- Graphical abstract: Sodium iridium(V) oxide, NaIrO 3 , synthesized by a high pressure solid state method and recovered to ambient conditions is found to crystallize as the post-perovskite structure and is the first example of a pentavalent ABO 3 post-perovskite. Research highlights: → NaIrO 3 post-perovskite stabilized by pressure. → First example of a pentavalent oxide post-perovskite. → Non-metallic and non-magnetic behavior of NaIrO 3 .

 20. As valsas na Europa e na América do Sul

  OpenAIRE

  Almeida, Hélder António Moreira de

  2014-01-01

  Dissertação apresentado à Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Performance. O objetivo deste trabalho é mostrar a história da valsa, a sua origem e influência de países da Europa Ocidental para a Europa do Sul como também a sua exportação Transatlântica para a América do sul. Pretendemos assim, mostrar o interesse destes compositores, na escrita desta forma mu...