WorldWideScience

Sample records for montgomery det dw

 1. MIRABEL DW

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siksnys, Laurynas; Thomsen, Christian; Pedersen, Torben Bach

  2015-01-01

  of flex-offers which define flexibility with respect to time, amount, and/or price. In this paper, we describe MIRABEL DW, a data warehouse (DW) for the management of the large amounts of complex energy data in MIRABEL. We present a unified schema that can manage data both at the level of the entire......In the MIRABEL project, a data management system for a smart grid is developed to enable smarter scheduling of energy consumption such that, e.g., charging of car batteries is done during night when there is an overcapacity of green energy from windmills etc. Energy can then be requested by means...... alternative data modeling strategies and how specialized variants of the generic schema can be used by different node types while we maintain compatibility and consistency between them. Finally, we present typical queries from the energy domain and a performance study....

 2. Det ambiente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Ulrik

  Om begrebet "det ambiente", der beskriver, hvad der sker, når vi fornemmer baggrundsmusikkens diskrete beats, betragter udsigten gennem panoramavinduet eller tager 3D-brillerne på og læner os tilbage i biografsædet. Bogen analyserer, hvorfan ambiente oplevelser skabes, og hvilke konsekvenser det...

 3. Det Ambiente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Ulrik

  Det ambiente er iscenesættelsen af en karakteristisk sanseoplevelse, der er kendetegnet ved fornemmelsen af at være omgivet. I dag bliver begrebet om det ambiente mest anvendt i forbindelse med musikgenren ’ambient musik’. Det ambiente er dog ikke essentielt knyttet til det musikalske, men må...... forstås som et betydeligt bredere fænomen i den moderne æstetiske kultur, der spiller en væsentlig rolle i oplevelsen af moderne transportformer, arkitektur, film, lydkunst, installationskunst og digitale multimedieiscenesættelser. En forståelse af det ambiente er derfor centralt for forståelsen af en...... moderne æstetiseret oplevelseskultur i almindelighed. Da det ambiente ikke hidtil har været gjort til genstand for en mere indgående teoretisk behandling, er der dog stor usikkerhed omkring, hvad fænomenet overhovedet indebærer. Hovedformålet med Det ambiente – Sansning, medialisering, omgivelse er derfor...

 4. Det edukative

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lieberkind, Jonas

  forskyder grundlaget for de traditionelle politiske, sociologiske og psykologiske diskurser, der almindeligvis henvises til, når man ønsker at forstå og begrunde samfundets udfordringer. Med udgangspunkt i Emile Durkheims forfatterskab udvikler afhandlingen en analytisk kategori for det edukative....

 5. Det edukative

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lieberkind, Jonas

  forskyder grundlaget for de traditionelle politiske, sociologiske og psykologiske diskurser, der almindeligvis henvises til, når man ønsker at forstå og begrunde samfundets udfordringer. Med udgangspunkt i Emile Durkheims forfatterskab udvikler afhandlingen en analytisk kategori for det edukative....

 6. Altsaa det er det nationale!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tøndborg, Britta

  2005-01-01

  Det er ikke alle kunstkanoner, der opstår eller tager form som et resultat af en langsom proces i lighed med darwinistisk evolution; en evolution, som sker over tid, og hvor de stærkeste kunstværker gradvist skiller sig ud fra de mindre betydelige. En kanon udgør ikke altid en retrospektiv opgøre...

 7. Det digitale subjekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  Om det digitale subjekt - og dets objekter. Om centrale emner indenfor digital æstetik, billlesakben og kommunikation......Om det digitale subjekt - og dets objekter. Om centrale emner indenfor digital æstetik, billlesakben og kommunikation...

 8. Det arvede og det erhvervede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinkkjær, Ulf

  2012-01-01

  . Der redegøres for forskellige tilgange til at undersøge samfundets klasser og/eller lag og dermed forskellige svar på spørgsmål om grundlaget for opdelinger. Sidste del af kapitlet diskuterer spørgsmålet om social mobilitet - det vil sige ændring i en persons, en families eller en slægts...

 9. Det sociologiske paradigme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasborg, Klaus

  En undersøgelse af arbejdsbegrebets status i klassisk og moderne sociologi set i lyest af fremkomsten af det postindustrielle og det 'postmoderne' samfund......En undersøgelse af arbejdsbegrebets status i klassisk og moderne sociologi set i lyest af fremkomsten af det postindustrielle og det 'postmoderne' samfund...

 10. Det entreprenante Selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekman, Susanne

  2016-01-01

  Sociologen Ulrich Bröcklings bog om ’Det Entreprenante Selv’ analyserer det neoliberale samfund og dets menneskeideal. Ifølge Bröckling erstatter normen om Det Entreprenante Selv både 1950ernes pligtmenneske og 1970ernes autenticitetsmenneske. Erstatningen er effektiv, fordi den sammenkobler de t...

 11. Det evidensbaserede liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Jørn

  2014-01-01

  Hvor mange stykker frugt om dagen? Hvor mange timers søvn? Hvor meget sex? Og hvilken type partner passer bedst til mig? I det aftraditionaliserede samfunds overskud af handlemuligheder har vi brug for sikkerhed for, at det vi gør, er det rigtige, så vi forsøger at leve det evidensbaserede liv. Men...

 12. Om det moderne hus - og det klassiske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hauberg, Jørgen

  2010-01-01

  I tekst og illustrationer beskrives det klassiske hus og den klassiske by, repræsenteret ved Andrea Palladio (1508-80) og det moderne hus, den moderne by og byggeopgave, repræsenteret ved Le Corbusier (1887-1965).......I tekst og illustrationer beskrives det klassiske hus og den klassiske by, repræsenteret ved Andrea Palladio (1508-80) og det moderne hus, den moderne by og byggeopgave, repræsenteret ved Le Corbusier (1887-1965)....

 13. Det protestantiske selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Matias Møl

  Det protestantiske selv – Kravet om autenticitet i Kierkegaards tænkning er en undersøgelse af hvad det vil sige at være og lykkes som menneske inden for den luthersk-protestantiske tradition. Undersøgelsen har et dobbelt sigte. Det ene sigte er at belyse denne tradition som sådan. Det er undersø...

 14. Det civile samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Lars Skov

  2014-01-01

  Kapitlet giver en oversigt over de vigtigste teoretiske forståelser af begrebet om det civile samfund. Desuden giver kapitlet en empirisk oversigt over foreninger og organisationer i det danske civilsamfund samt befolkningens civile engagement.......Kapitlet giver en oversigt over de vigtigste teoretiske forståelser af begrebet om det civile samfund. Desuden giver kapitlet en empirisk oversigt over foreninger og organisationer i det danske civilsamfund samt befolkningens civile engagement....

 15. Functional EIAO DW, R2.2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Christian; Pedersen, Torben Bach; Frøkjær, Jens

  In this document, the functional specification and architecture for the EIAO DW is presented. EIAO DW is a data warehouse that holds results from the European Internet Accessibility Observatory (EIAO) project. These results are mainly on the accessibility to disabled users of web resources...

 16. For det kommende i det tidlige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønbæk, Niels

  2008-01-01

  Jacques Derrida med dekonstruktionen havde fat i. Derfor søger jeg igen i dialog med Derrida - ikke mindst fordi han tidligt viede arkitekturen en særlig opmærksomhed. Jeg når dog frem til at forundres over, at arkitekturen i Derridas store opgør med den såkaldte nærværs-metafysik kommer til at spille så...... snarere dét, det vi bor i, bor i. Materialet unddrager sig altid vores sansning. Og dog er sansningen det eneste hvormed vi kan nå det. Idet sansningen når materialet, indtræffer en dobbeltbevægelse: dels unddrager materialet sig - trækker sig lokkende tilbage, dels fastholdes en anelsens...

 17. Det diagnosticerede liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vi lider i stigende grad af stress, depression, angst, ADHD og andre forstyrrelser. Inden for det seneste halve århundrede er antallet af sygdomme i det psykiatriske diagnosesystem tredoblet. Snart sagt alle menneskelige livsproblemer betragtes i dag som behandlingskrævende. Afvigelser fra et...

 18. Det Syriske Adams Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren; Christensen, Peter; Kristensen, Stefan;

  2015-01-01

  Artiklen præsenterer en dansk oversættelse af det ældste bevarede manuskript af det syriske Adams Testamente, samt en introduktion og diskussion af centrale aspekter af skriftets sprog og teologi, såsom fortolkningen af begivenhederne i Edens have, den forbudne frugt, Adams fremtidige skæbne og de...

 19. Det postmoderne barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ole Henrik

  2010-01-01

  Den nye psykologi fokuserer på dynamik og intersubjektivitet, mens den gamle var optaget af faser og udviklingstrin. Den postmoderne forståelse af det lille barn opfatter ikke faserne som aflåste, historiske sandheder, men som levende narrativer. Og så får det nye børnesyn indflydelse på Frode og...

 20. Det mentale cockpit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchmann, Simon

  2013-01-01

  at det omfatter såvel styrevariabler som systemvariabler, og ved at der er sammenhænge mellem variabler. Derfor bruges metaforen cockpit for systemet. Pointen er så følgende: På samme måde som der ikke er isomorfi mellem et cockpits layout og det piloten kan se ud af vinduet, er der ikke isomorfi mellem...

 1. Det sentimentalt moderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Peter Thule

  2004-01-01

  Det er muligt at bruge et romantisk begrebsapparat meningsfuldt, når man analyserer arkitektur fra det 20. århundrede. Med denne konklusion indskriver ph.d.-afhandlingen sig i de seneste årtiers nyvurdering af romantikken, der især er pågået inden for litteratur- og kunsthistorien, men ikke i sam...

 2. Det ustadige i arkitekturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryborg Jørgensen, Thomas

  , hvordan den arkitektur vi konciperer, anvendes og forstås over tid. Dette problem er med fremkomsten af det moderne/postmoderne samfund i de sidste par hundrede år, blevet mere og mere udtalt som følge af den voldsomt forøgede forandringshastighed og det deraf følgende høje kompleksitetsniveau, hvorfor vi...

 3. Det sorte USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndal, Jørn

  Bogen gennemgår det sorte USAs historie fra 1776 til 2016, idet grundtemaet er spændingsforholdet mellem USAs grundlæggelsesidealer og den racemæssige praksis, et spændingsforhold som Gunnar Myrdal kaldte "det amerikanske dilemma." Bogen, der er opbygget som politisk, social og racemæssig historie...

 4. Det Syriske Adams Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren; Christensen, Peter; Kristensen, Stefan

  2015-01-01

  Artiklen præsenterer en dansk oversættelse af det ældste bevarede manuskript af det syriske Adams Testamente, samt en introduktion og diskussion af centrale aspekter af skriftets sprog og teologi, såsom fortolkningen af begivenhederne i Edens have, den forbudne frugt, Adams fremtidige skæbne og de...

 5. "Det skal give mening..."

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  Evaluering og analyse af erfaringerne med udvikling og gennemførelse af grundforløbspakker. Det undersøges hvad der har bidraget til den store genemførselsprocent, og det konkluderes at udviklingen af en anden læringskultur end den der lægges op til i Reform 2000 og som giver den specifikke...

 6. Det sociales substratum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andrade, Stefan Bastholm; Liebst, Lasse Suonperä

  På trods af at sociologer næppe vil benægte Émilie Durkheims status som én af sociologiens grundlæggere, synes den moderne sociologi at have glemt det ene af de to subdiscipliners ben, som hans generelle sociologi skulle stå på: Mens alle kender det ene ben, måske ikke af navn – den sociale...... fysiologi – så i al fald af indhold (sociologi om religion, moral, etc.), så har snart sagt alle glemt det andet bens – den sociale morfologis – navn og indhold. Det er artiklens ærinde at genaktualisere dette bens subdisciplinære studie af samfundets materielle grundlag – det kollektive livs substratum......: Dette vil dels ske med en diskussion af den sociale morfologis relevans for en nutidig relationel sociologi og dels med en diskussion af, hvordan begrebets latente dialektik kan ekspliciteres og videreudvikles frugtbart teoretisk og empirisk....

 7. Menneskerettigheder - det almenmenneskelige og det kulturelt bestemte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindhardt, Eva

  2013-01-01

  Med inddragelse af en skelnen mellem borgerrettigheder og menneskerettigheder søger kapitlet at afdække det værdisæt, der ligger bag tanken om universelle menneskerettigheder bl.a. med inddragelse af Thomas Hobbes og John Lockes naturretstænkning. Herefter gives et historisk vue over udviklingen af...

 8. Det ubevidstes etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2012-01-01

  Kapitlet tager udgangspunkt i Jacques Lacans hævdelse af, af det ubevidstes status er etisk og argumenterer herudfra for en forståelse af psykoanalysen som en etik, der går ud på at møde den anden og det andet med en lydhør åbenhed. Denne lydhøre åbenhed tager sin begyndelse med Freuds lytten til...... hysterikerens tale; en lytten som suspenderer overjegets moral og retter sig mod sproget som form og gestus. Det ubevidstes etik knyttes endvidere til kærlighedens etik hos Kierkegaard og den feminine position hos Lacan....

 9. Det sentimentalt moderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thule Kristensen, Peter

  2005-01-01

  Romantikken er blevet afskrevet som en mørk epoke, hvor en hang til mystik og tvetydighed ikke passer til det moderne oplysningsprojekts mål om klarhed og orden. Afhendlingen viser imidlertid, hvordan dele af arkitekturen i det 20. århundrede er fyldt med romantisk tankegods, og hvordan romantisk...... nøglemotiver som f.eks. fragment, arabesk, krystal, symbol eller poesi kan bruges i en analyse - også af moderne arkitektur. det ses i bogens nyfortolkninger af værker og teorier hos arkitekterne Erik Gunnar Asplund, Josef Frank, Rudolf Schwarz, Aldo Rossi og Daniel Libeskind...

 10. Det danske mediesystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørsten, Mark; Willig, Ida

  2016-01-01

  Formålet med dette kapitel er at give en beskrivelse af det danske mediesystem. Det vil ske med udgangspunkt i Hallin og Mancinis nyklassiske mediesystemteori, der blev lanceret i 2004, samt nyere tekster, der forholder sig kritisk og nytænkende til mediesystembegrebet, fx Strömbäck, Ørsten og Aa......, herunder spørgsmål om medieudbud og medieefterspørgsel, (2) politisk parallelisme, der er graden af sammenhæng mellem det politiske system og mediesystemet, (3) professionalisering af journalistikken samt (4) statens rolle, eksempelvis graden af statslig støtte til medierne....

 11. Detroit District Laboratory (DET)

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Program Capabilities DET-DO Laboratory is equipped with the usual instrumentation necessary to perform a wide range of analyses of food, drugs and cosmetics. Program...

 12. Detroit District Laboratory (DET)

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Program CapabilitiesDET-DO Laboratory is equipped with the usual instrumentation necessary to perform a wide range of analyses of food, drugs and cosmetics. Program...

 13. Det differentierede Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adler-Nissen, Rebecca

  2008-01-01

  Vil øget differentiering i form af forstærket samarbejde og nationale forbehold medføre et brud med det europæiske samarbejde, som vi kender det i dag? Vil et ekstremt differentieret EU overhovedet overleve? Svaret på disse spørgsmål afhænger af hvilken form for differentiering, som EU bevæger si...

 14. Det langsomme spejl

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingemann, Bruno

  Det langsomme spejl – den billedskabte erindring i familien – er en bog der kan læses på mange måder. Man kan læse den som en levnedsskildring om en dreng i 1950’erne der lever i en lille familie i en provinsby, til han flytter fra det første hjem og familie. Man kan læse bogen som en slags case ...

 15. Det Hellige Rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boelsbjerg, Hanne Bess

  2013-01-01

  ). Dette suppleres med en kort deltagerobservation. Der gøres rede for de begrænsninger, som var forbundet med udførelsen af feltarbejde, hvilket indgår som en del af analysen af ’det hellige rum’. Ved at inddrage Batesons forståelse af ’det hellige’ samt Turners ritual-forståelse, udskilles de elementer...

 16. Fordi computeren siger det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2016-01-01

  I matematik er sandheden selvindlysende, hvis vi ellers forstår at regne den ud. Mange elever har nemlig svært ved at forstå beviserne eller se logikken og stoler i stedet for på autoriteterne. Men i dag er det ikke længere kun sandt, fordi læreren siger det. Computeren er blevet den nye autorite...

 17. Det store nordiske rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breitenbauch, Henrik Ø.

  2017-01-01

  Valget af Donald J. Trump som USA’s 45. præsident skabte uhørt tvivl om det transatlantiske forhold. Substansen, formen og timingen af Trumps politikudmeldinger varslede en på mange måder radikal omkalfatring af den mest grundlæggende relation i den liberale verdensorden siden Anden Verdenskrig....... Ville USA helt holde op med at afstive fundamentet for den nordeuropæiske sikkerhed? For at forstå den eksistentielle betydning af den tvivl som Trump har vakt med sine tilsyneladende improviserede bemærkninger, er det nødvendigt at betragte dybt sedimenterede strukturer i sikkerhedspolitikken. Hverken...

 18. Det Nye Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2012-01-01

  Bankunionen udvikler sig hurtigere end nogen havde troet. Den er sandsynligvis kun begyndelsen på en økonomisk union med en egentlig politisk union som slutmålet. Allerede nu står det klart, at udviklingen umuliggør den vent og se-politik, som danske regeringer har indtaget i 20 år....

 19. Det skadelige 'rum'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lars Axel

  2014-01-01

  kortlagt. Ud over Hitlers magtfulde politiske retorik er det i Hans Grimms roman Volk ohne Raum, Karl Haushofers geopolitiske rumstudier, Konrad Meyers rumforskning, Carl Schmitts udkast til en ’folkeretslig storrumsordning’ samt i Werner Bests maximer for en etnicistisk storrumsforvaltning, at rum...

 20. Det Digitale Showroom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Astrid Heidemann; Gorm Hansen, Katrine; Poulsen, Søren Bolvig

  I denne rapport dokumenterer vi resultaterne af InnoDoors-eksperimentet Det Digitale Showroom, der er udviklet i samarbejde med Managing Director Kresten Thomsen hos Kresten.com og designvirksomheden Ideaal. Eksperimentet opstod baseret på et ønske om at teste, hvilke nye muligheder af digitale r...

 1. Hvordan ender det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malmvig, Helle; Rasmussen, Mikkel Vedby

  Danmark vil efter al sandsynlighed være engageret i krigene i Irak og Syrien i mange år fremover, og i den periode kan USA meget vel skrue op for den militære indsats. Hvis ikke den danske regering præsenterer en langsigtet strategi for engagementet i de to lande, kan det ende med en situation so...

 2. Det frivillige Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje, Thomas P.

  Der er store forventninger til den frivillige sektors rolle for velfærden og demokratiet i Danmark. Denne bog giver svar på en række af de spørgsmål, som i den forbindelse er rejst: - Hvem er det, som engagerer sig i frivilligt arbejde? - Hvorfor er de etniske minoriteter mindre aktive i frivilli...

 3. Det legende menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lasse Juel

  2009-01-01

  Artiklen gennemgår legens dyadiske strukturer, fokuserer på hvad det vil sige at indgå i "lade som om" aktiviteter og hvordan disse er struktureret af simultane begivenhedsforløb eller narrationer eller sagt på en anden måde, hvordan fiktivt legeindhold eksisterer parallelt og samtidigt med virke...

 4. Det beskidte arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekman, Susanne

  2015-01-01

  Undersøgelser af den australske organisationsforsker Sasha Holley fra University of Sydney viser, at vi mennesker ikke bare er optaget af at optimere egennytten, men godt kan lide at gøre vores arbejde ordentligt, også når det handler om at skrubbe gulve...

 5. Det globale mindset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerding, Allan Næs

  Papirets pointe er, at virksomheder, der på det hjemlige marked udfordres af den globale konkurrence, må hente inspiration i mentale ledelsesmodeller hos internationalt opererende virksomheder. Papiret diskuterer herefter, hvad der kendetegner forskningsdebatten om globalt mindset, og hvilken...

 6. Turisten og det mobile medie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens F.

  2010-01-01

  Gennem det sidste årti har de mobile medier - og ikke mindst mobiltelefonen - udviklet sig med stor hast. Mobiltelefonen er ikke alene det medie, der har haft den hurtigste vækst i verdenshistorien, den er også allerede det mest udbredte medie med over 4 milliarder mobiltelefoner på verdensplan....

 7. Bilen og det sociale liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drewes, Lise

  2009-01-01

  Der er mange, der erkender, at der er problemer med bilismens udvikling. Der er også mange der fortrænger det. Det bliver en stor udfordring at finde veje til det som John Urry har kaldt 'post car future', hvor bilismen i sin nuværende form transformeret og ændret...

 8. "... Formanden dog det dobbelte"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2013-01-01

  Artiklen analyserer, hvorvidt den traditionsbestemte honorargrundsætning i aktieselskaber ”... formanden dog det dobbelte” gennemsyrer både ret- og pligtsiden for formanden, således at forstå, at ikke blot rettighedssiden med retten til honorar og andre goder forøges for en formand, men også...... næppe er urimeligt at genbruge talemåden ”... formanden dog det dobbelte”, her forstået som: en generelt øget ansvarsrisiko, uanset om dette udspringer af ansvarsstandarden, af den bevismæssige nærhed ved beslutningerne eller en kombination af begge disse faktorer. Artiklen foretager en gennemgang af de...

 9. Det venskabelige bombardement

  DEFF Research Database (Denmark)

  -norske monarkis magt og velstand. Syv år senere gik Norge tabt. Danmark var blevet "et lidet, fattigt land". Briterne var i krig med franskmændene og ville forhindre dem i at få den danske flåde. Militært var aktionen en succes - det måtte selv Napoleon indrømme. Men den udløste en voldsom debat om mål og midler...

 10. Tolkning av det verbala och det visuella

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbro Sjöberg

  2011-12-01

  Full Text Available I en tidigare publicerad artikel i Techne serien (Sjöberg, 2005 gjordes en genre-beskrivning av fenomenet skissbok. Genrebeskrivningen baserade sig på en analys av sex formgivarstuderandes skissböcker. I den nu aktuella artikeln redogörs för hur genren tillämpats i en slöjdpedagogisk kontext inom två kurser i Konsthand-arbete under åren 2002 respektive 2004 inom de didaktikbaserade ämnesteknolo-giska studierna i slöjdpedagogik vid Åbo Akademi, Vasa. En av målsättningarna för kurserna var att testa skissboken i en slöjdpedagogisk kontext. Under kursens gång hade de studerande som uppgift att utforska och dokumentera ett givet tema i sina skissböcker. Efter avslutad kurs skannades skissböckerna in för att utgöra empiriskt material för tolkning och analys av hur de studerande utformat dokumen-tationen i sina skissböcker på basen av de instruktioner de fått under kursens gång. I föreliggande studie redogörs för bearbetning, tolkning och analys av det empiris-ka materialet med hjälp av NVivo 9, en version av NVivo som underlättar bearbet-ning och den vetenskapliga tolkningen av visuellt material. Resultaten visar att uppmuntran till horisontell mediering i samband med dokumentation i skissbok kan leda till en mångsidig och personlig utforskning av givet tema.Sökord: metod, slöjd, NVivo, skissbok, lärarutbildningURN:NBN:no-29968

 11. Twilight og det gode monster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2011-01-01

  mellemting mellem lys og mørke. Det er i tusmørketimerne ikke blevet helt mørkt endnu, men lyset er ved at forsvinde. Anden film fra 2009 hedder New Moon, hvilket for det første peger på, at lyset fra månen er på sit svageste, men lyset – på vej mod fuldmåne – er tiltagende. Med andre ord er det den omvendte...

 12. Det umuliges kunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Porsgaard, Kasper

  2011-01-01

  Artiklen præsenterer den teori om komedie som er blevet fremsat af Alenka Zupančič i bogen The Odd One In fra 2008. Artiklens første del beskriver, hvorledes Zupančič’ teori positionerer sig i et større felt af traditionelle filosofiske teorier om komedie og latter, mens den næste del søger at be...... at beskrive hendes teoris egenart ved at opsøge dens grundlæggende filosofiske inspirationskilder, Hegel og Lacan. Artiklen argumenterer for, at det præcist er i sin kombination af de to sidstnævnte, at Zupančič’ teori om komedien henter sin særlige styrke....

 13. Digitalisering af det eksisterende byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke; Øien, Turid Borgestrand

  2010-01-01

  Digitalisering af det eksisterende byggeri er en vanskelig og uendelig opgave. Det giver kun mening at digitalisere eksisterende byggeri, når man har et konkret behov, og da kun at indhente og lagre de informationer, som man strategisk eller konkret har behov for. Erhvervs og Byggestyrelsen har i...

 14. Med det sociale som designmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe ...

 15. Klostre i det middelalderlige Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Hans Krongaard

  Tematisk analyse af klostrene i det middelalderlige Danmark baseret på materielle levn i form af bygninger, inventar og arkæologiske undersøgelser.......Tematisk analyse af klostrene i det middelalderlige Danmark baseret på materielle levn i form af bygninger, inventar og arkæologiske undersøgelser....

 16. Twilight og det gode monster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2011-01-01

  Vampyren er et tvetydigt væsen. Det signalerer de første tre fortællinger i Stephanie Meyers populære romanserie såvel som de første tre filmatiseringer af romanerne allerede i titlerne. Det engelske ord ’twilight’, som også er titlen på første film i serien fra 2008, betyder ’tusmørke’, og er en...... første tre fortællinger i The Twilight Saga dette ambivalente møde mellem lys og mørke, det gode og det onde, samt det tiltrækkende og det frastødende. Ligesom vampyren.......Vampyren er et tvetydigt væsen. Det signalerer de første tre fortællinger i Stephanie Meyers populære romanserie såvel som de første tre filmatiseringer af romanerne allerede i titlerne. Det engelske ord ’twilight’, som også er titlen på første film i serien fra 2008, betyder ’tusmørke’, og er en...

 17. Sy Montgomery: Part Indiana Jones and Part Emily Dickinson

  Science.gov (United States)

  Young, Terrell A.

  2008-01-01

  As important as accuracy may be to nonfiction writers, few have taken such risks as Sy Montgomery in gathering information for her articles, books, and films. In this profile article, Young recounts many of the risks and adventures Montgomery has taken for the sake of accurate and impassioned writing. Montgomery says, "I consider my books love…

 18. Sy Montgomery: Part Indiana Jones and Part Emily Dickinson

  Science.gov (United States)

  Young, Terrell A.

  2008-01-01

  As important as accuracy may be to nonfiction writers, few have taken such risks as Sy Montgomery in gathering information for her articles, books, and films. In this profile article, Young recounts many of the risks and adventures Montgomery has taken for the sake of accurate and impassioned writing. Montgomery says, "I consider my books love…

 19. DID FIELD MARSHAL BERNARD MONTGOMERY (MONTGOMERY OF ALAMEIN) HAVE ASPERGER'S SYNDROME?

  OpenAIRE

  Fitzgerald, Michael

  2000-01-01

  In the present paper the evidence for Field Marshal Montgomery having Asperger's syndrome is examined. Biographies of Montgomery were examined to search for evidence that he met criteria for Asperger's syndrome - Gillberg (1991) and Asperger's disorder (APA.1994) and Anankastic personality disorder (WHO,1992). He demonstrates a qualitative impairment in social interaction and restricted repetitive and stereotyped patterns of behaviour, interests and activities. It can be concluded that he met...

 20. Kausalitet eller hvorledes Hume forholder det mentale med det fysiske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mebus, Andreas Nozic Lindgren

  2011-01-01

  Andreas Mebus redegør i “Kausalitet eller hvorledes Hume forholder det mentale til det fysiske” for David Humes kausalitetsopfattelse og skeptiske argument. Dette danner grundlag for en videre redegørelse for Humes tanker om en associationslov, og vanen der tillader domsfældelse, på trods af det...... skeptiske aspekt ved Humes filosofi. Mebus ser Humes skepticisme som et middel til at finde ind til menneskesindets natur, hvilket fører til indsigt i hvordan den fysiske verden er tilgængelig for mennesker. (Semikolon nr. 21, p. 5.)...

 1. Det nordnorske stedet i Roy Jacobsens Det nye vannet (1987

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lennart Johansen

  2002-08-01

  Full Text Available Jeg vil analysere Roy Jacobsens Det nye vannet med oppmerksomheta vendt mot et forholdsvis nytt fenomen innafor litteraturvitenskapen, nemlig interessen for rommet. Som litteraturviteren Frederik Tygstrup påpeker i artikkelen “Det litterære rum”, har litteraturvitenskapen helt siden Aristoteles’ teoretiske avhandling Poetikken ansett tida som det strukturerende grunnelement i fortellinga. Det vil si at fokuset har vært retta mot komposisjonen av begivenhetene i et tidsmessig forløp, mens rommet i liten grad har blitt tilgodesett med oppmerksomhet. I dag anser man imidlertid i større grad enn tidligere rommets karakter som medbestemmende i hvilke handlinger, situasjoner og tenkemåter som er mulig innafor det samme rommet.Med dette utgangspunktet vil jeg undersøke noen av de konsekvenser jeg mener å se følger av at handlinga i Det nye vannet er lagt til Nord-Norge. I arbeidet vil jeg nærme meg det nordnorske fra det mer allmenne. Jeg vil altså starte ved å anslå tekstens tematikk, hvor vi kommer til å se at forandring, og redsel for sådan, står sentralt. Deretter vil jeg komme inn på Jacobsens nordnorske sted i forhold til denne tematikken. Romanen handler blant annet om møter mellom mennesker med ulike tanke- og levesett, eller mennesker tilhørende ulike livsrom. Her vil det si møter mellom det urbane og det nord-norske livsrom. I tillegg til å synliggjøre livsrommenes særtrekk, vil jeg også komme inn på møtenes konsekvenser. I den anledning kommer vi til å se at romanen problematiserer tradisjonelle dikotomatiske motsetninger av typen natur – kultur. Jeg vil underveis i arbeidet, og særlig i avslutningskapitlet, argumentere for at forfatteren forfekter nødvendigheta av erfaringsutveksling mellom de to livsrommene. Før jeg kommer inn på romanen, vil jeg imidlertid presentere den teori om rommet i litteraturen jeg vil anvende.67

 2. Helse - slik barn ser det

  OpenAIRE

  Ericsson, Hilde Lindhjem

  2015-01-01

  Bakgrunn: Den til enhver tid gjeldende definisjonen av helse er retningsgivende for hvordan man forstår helsebegrepet. Den gir både individuelle og samfunnsmessige føringer for hvordan man fortolker og handler i for hold til hva som skal til for å oppnå god helse. Det er svært mange innfallsvinkler til å forstå helse. I folkehelsearbeid er det vanlig å benytte begrepene helsefremmendearbeid, og sykdomsforebyggende arbeid. Det sykdomsforebyggende arbeid handler om å hindre sykdo...

 3. Det raske og det syge nyfødte barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peitersen, Birgit; Pedersen, Pernille; Pryds, Ole

  NEONATOLOGI er en lære- og håndbog om det raske og det syge nyfødte barn. Den henvender sig især til sundhedspersonale, der arbejder med nyfødte børn – herunder sygeplejersker, jordemødre og medicinske kandidater. I de første kapitler gennemgås almene emner som fosterets udvikling, muligheder...

 4. Mord og metafysik:Det absolutte, det guddommelige og det overnaturlige i krimien

  OpenAIRE

  Hansen, Kim Toft

  2012-01-01

  Krimien er traditionelt indskrevet i en moderne samfundsramme, hvor opklaringen sker ved hjælp af rationelle og empiriske hjælpemidler. Derfor har krimien gennem mange år været kritisk over for metafysik, religion og det overnaturlige. Mord og metafysik viser, at skellet mellem krimi og metafysik ikke er så klart, som det hidtil har været antaget. En lang række skandinaviske krimier bearbejder nu seriøst det moderne samfunds fornyede forhold til metafysik. Krimien er ikke længere afvisende ov...

 5. Det Utzon(x)ske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, Lasse

  2014-01-01

  , er det selvfølgelig, fordi det strider mod mit arkitektoniske alter ego, LasseVegas, som har fulgt mig de seneste år. Et alter ego som i sin natur aldrig er sentimental eller eftertænksom. Og som, når Jørn Utzon ville tegne en smuk håndskitse, ville bygge en stor pink model af byen, eller når Utzon...

 6. Konstruktionen af det selvstyrende jobcenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjortsø Pedersen, Maria; Hansen, Agnete Meldgaard

  2011-01-01

  Forvaltningsstrukturen på beskæftigelsesområdet har over de seneste år gennemgået en række ændringer, hvor ansvaret for beskæftigelsesindsatsen bl.a. er blevet decentraliseret til kommunerne. Denne decentralisering er dog gået hånd i hånd med statslige ambitioner om stærk styring af området. For ...

 7. Han digtede om det uudsigelige

  DEFF Research Database (Denmark)

  svendsen, erik

  2015-01-01

  Paul Celan skrev det vigtigste litterære vidnesbyrd om holocaust, inden han druknede sig i Seinen. Ny samling af hans uafrystelige og virtuost forfærdende poesi på dansk.......Paul Celan skrev det vigtigste litterære vidnesbyrd om holocaust, inden han druknede sig i Seinen. Ny samling af hans uafrystelige og virtuost forfærdende poesi på dansk....

 8. Det enogtyvende århundredes kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  Det var et centralt mål for demonstrationsskoleforsøgene at eleverne skulle udvikle mere komplekse kompetencer end traditionel undervisning giver mulighed for. Dette mål omtales ofte som at eleverne skal udvikle 'det 21. århundredes kompetencer', og det indgår fx i projektbeskrivelsen for det ind...

 9. Studerende svigter ældreområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Margit; Larsen, Conny Lilian

  2005-01-01

  I to undersøgelser af sygeplejestuderendes interesse i plejen af svækkende gamle mennesker viser det sig, at kun få finder det attraktivt at arbejde steder, hvor disse mennesker er i overtal. På hospitalet drejer det sig om geriatriske og medicinske afdelinger, og i kommunen er det især plejehjem...

 10. Antitumor activity of 4-phenyl-1-arylsulfonylimidazolidinone, DW2143.

  Science.gov (United States)

  Moon, E Y; Seong, S K; Jung, S H; Lee, M; Lee, D K; Rhee, D K; Pyo, S; Yoon, S J

  1999-06-01

  We examined the ability of sulfonylurea derivative, DW2143 (4-phenyl-1-[1-(4-aminobenzoyl)-indoline-5-sulfonyl]-4,5-dihydro-2-imida zolone hydrochloride), to inhibit the growth of tumor cells in vitro and in vivo. When its anti-proliferative activities were tested on five murine tumor (B 16, Colon26, E1-4, 3LL and P388) and nine human tumor (BxPC-3, HepG2, Lovo, MCF-7, NCI-H69, SW480, WiDR, KB and KBV20C) cells of diverse tissue origins, the in vitro antitumor activities of DW2143 were comparable to those of doxorubicin against all tumor cell lines. In addition, the anti-proliferative activities of DW2143 against KBV20C, a vincristine-resistant cell line, are similar or superior to those of doxorubicin. When the in vivo antitumor activities using three murine tumor cells were tested after oral administration of DW2143, a wide range of tumor growth inhibition was observed. Tumor growth inhibition against 3LL at doses of 50 and 100 mg/kg DW2143 was 84.3% and 47.2%, respectively, which was comparable or superior to those of doxorubicin (5 mg/kg). Tumor growth inhibition of B16 at a dose of 100 mg/kg in the DW2143-treated group was 42% as compared to 54% for doxorubicin (5 mg/kg). When mice implanted with Colon26 were tested, tumor growth inhibition at a dose of 80 mg/kg DW2143 was 36% as compared with 37% for doxorubicin (5 mg/kg). Taken together, these results indicate that the novel sulfonylurea derivative, DW2143, is an attractive candidate for further development as a useful oral anticancer drug.

 11. Det æstetiske interface

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2006-01-01

  Afhandlingen undersøger computerspillet historisk, teoretisk og analytisk i relation til en interfaceproblematik. Computerspil ses som et fremtrædende eksempel på det æstetiske interface – et interface baseret på sanseoplevelse i stedet for pragmatisk anvendelse. Afhandlingen består af to indbyrdes...... forbundne dele – en kulturhistorisk, diakron undersøgelse af computerspillet og en teoretisk, synkron analyse af det æstetiske interface i computerspillet. Med afsæt i bl.a. en overvejelse af forholdet mellem medie-teknologi og sansning – byggende på Walter Benjamin – og en analyse af computerspillet...... interfacets performative egenskaber. Gennem analyser af spilinter-facet og det pragmatiske interface i deres anvendelsessituation og inddragelse af bl.a. den franske lingvist Émile Benveniste, redegøres der for præcist, hvordan computerspilinterfacet, gennem at lade spilleren udforske computerens fungeren...

 12. Amerika og det gode liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  amerikanisering af skandinavisk hverdagskultur blev imødeset med både bekymring og begejstring. Den foregik på mange forskellige niveauer og blandt mange forskellige aktører, som ambivalensen til trods dog alle var optaget af det gode liv og af, hvad fremtiden ville bringe. Antologien Amerika og det gode liv....... Materiel kultur i Skandinavien i 1950erne og 1960erne viser, hvordan ting og tanker rejste fra USA, og hvordan de ad mange omveje og med mange ændringer og forhandlinger undervejs blev et centralt element i skandinavisk hverdagsliv....

 13. Vidensamfundet - det er sund fornuft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Esther Oluffa

  2008-01-01

    Artiklen analyserer ophavet til det meget ombruste slogan 'fra tanke til faktura' i Danmarks Erhvervsråds rapport Vidensamfundet - en begrebsafklaring fra 2003 og i skyggerapporten udformet af CO-industri og Dansk Industri (DI) i notatet Fra forskning til faktura fra sommeren 2001. Med baggrund i...

 14. Arkitektur i "det offentlige billede"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Annette Svaneklink

  2008-01-01

  (Robert Venturi), den vanskelige orden (Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour) samt det åbne værk (Umberto Eco). Ved en arkitektonisk lobotomi (Rem Koolhaas) rejses der spørgsmål til et arkitektonisk helhedsbegreb og der peges på en spaltning mellem bevægelse og syn. Dette forhold kan...

 15. Det Højisolerede Glashus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wittchen, Kim Bjarne; Aggerholm, Søren

  Højisolerende transparente og translucente ruder åbner nye perspektiver for anvendelse af glas i arkitekturen. I Det Højisolerede Glashus afprøves den praktiske anvendelse af højisolerende ruder til at opnå god arkitektur, lavt energiforbrug, gode dagslysforhold og godt termisk indeklima om vinte...

 16. Helhedssyn i det postmoderne samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Hans Wadskjær

  2011-01-01

  Hjælpesystemet ses som et postmoderne funktionssystem, som har det rationelt moderne samfund som sin mulighedsbetingelse. Helhedssynet fremanalyseres i et fragmenteret samfund ved af anvende en økologisk analytisk tilgang. Socialrådgiverprofessionen anskues ligeledes som postmoderne og betegnes som...... en refleksiv profession i modsætning til rationelt moderne professioner, der betegnes som simple eller semirefleksive...

 17. Hvad er det gode seniorliv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva

  2012-01-01

  Første fase i Senior-Interaktion bestod af en række indledende møder og tre workshops. Metodisk brugte vi arbejds-bøger, designspil og udvikling af scenarier til at understøtte dialoger om det gode seniorliv....

 18. Profil af det offentlige laboratorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Jesper; Bason, Christian

  2010-01-01

  Denne artikel udforsker, hvordan laboratorier, som med John Deweys (1927) formulering, kan virke som 'industrial and intellectual agencies' og bidrage positivt til offentlige velfærdsudfordringer. Ikke kun som en enhed, der kan inspirere til og være med til at drive kreative processer i det...

 19. Det danske realkreditsystem og SDO-lovgivningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders; Jakobsen, Svend

  2009-01-01

  De senere års store succes for rentetilpasningslån og afdragsfrie lån har betydet, at det danske realkreditsystem er blevet mere eksponeret over for rentestigninger og faldende priser på ejerboliger. På denne baggrund er det overraskende, at Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank i aktuelle ana...

 20. DW3 Classical Music Resources: Managing Mozart on the Web.

  Science.gov (United States)

  Fineman, Yale

  2001-01-01

  Discusses the development of DW3 (Duke World Wide Web) Classical Music Resources, a vertical portal that comprises the most comprehensive collection of classical music resources on the Web with links to more than 2800 non-commercial pages/sites in over a dozen languages. Describes the hierarchical organization of subject headings and considers…

 1. DW3 Classical Music Resources: Managing Mozart on the Web.

  Science.gov (United States)

  Fineman, Yale

  2001-01-01

  Discusses the development of DW3 (Duke World Wide Web) Classical Music Resources, a vertical portal that comprises the most comprehensive collection of classical music resources on the Web with links to more than 2800 non-commercial pages/sites in over a dozen languages. Describes the hierarchical organization of subject headings and considers…

 2. Strategic nonviolent conflict: The Montgomery Bus Boycott

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatih Balcı

  2011-07-01

  Full Text Available Nonviolent action emerges under the conditions of recognized an unacceptable political oppression and injustice. The people, who find the situation unacceptable, develop three ways of behavior. First, they exit the situation. Second, they engage in everyday forms of resistance. Third, they participate in political action which has two aspects: institutional and non-institutional. Institutional political action comprises of the regular political activities such as voting, taking part in legislative process, and joining political parties. Non-institutional political action, on the contrary, arises as either violent action or nonviolent action. This paper examines the emergence, progress, and spread of the Montgomery Bus Boycott as one of the leading examples of the nonviolent struggles in the last century.

 3. Strategic nonviolent conflict: The Montgomery Bus Boycott

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hüdaverdi Balcı

  2011-07-01

  Full Text Available Nonviolent action emerges under the conditions of recognized an unacceptable political oppression and injustice. The people, who find the situation unacceptable, develop three ways of behavior. First, they exit the situation. Second, they engage in everyday forms of resistance. Third, they participate in political action which has two aspects: institutional and non-institutional. Institutional political action comprises of the regular political activities such as voting, taking part in legislative process, and joining political parties. Non-institutional political action, on the contrary, arises as either violent action or nonviolent action. This paper examines the emergence, progress, and spread of the Montgomery Bus Boycott as one of the leading examples of the nonviolent struggles in the last century

 4. Lad mig klare det selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hølge-Hazelton, Bibi

  2000-01-01

  Ikke alle diabetikere følger behandlernes råd. Det kaldes ofte non-compliance. Men Lonnie på 16 år er ikke bare en ulydig teenager, der handler i strid med sit eget bedste. Når hun insisterer på at gøre, som andre unge gør, viser Lonnie at den type hjælp, hun har brug for, skal tage udgangspunkt ...

 5. Det gode, det skønne eller det bæredygtige?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schjerup Hansen, J.(red.)

  Tiderne skifter - normer og holdninger ændres - også vort syn på vore omgivelser forandrer sig. Efterhånden som vi er bevidste om de miljømæssige konsekvenser af den aktuelle udvikling, er vi i stigende grad begyndt at tage økologiske hensyn i planlægningen. Måske vil det også føre til, at vi for...

 6. Parcels and Land Ownership, Published in 2011, Montgomery County Government.

  Data.gov (United States)

  NSGIC GIS Inventory (aka Ramona) — This Parcels and Land Ownership dataset as of 2011. The extent of these data is generally Montgomery County, IA. This metadata was auto-generated through the Ramona...

 7. 76 FR 71909 - Television Broadcasting Services; Montgomery, AL

  Science.gov (United States)

  2011-11-21

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION 47 CFR Part 73 Television Broadcasting Services; Montgomery, AL AGENCY: Federal Communications Commission. ACTION: Final rule. SUMMARY: The Commission grants a petition for rulemaking filed by Channel...

 8. 76 FR 54188 - Television Broadcasting Services; Montgomery, AL

  Science.gov (United States)

  2011-08-31

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION 47 CFR Part 73 Television Broadcasting Services; Montgomery, AL AGENCY: Federal Communications... 73 Television, Television broadcasting. Federal Communications Commission. Barbara A. Kreisman,...

 9. DW4TR: A Data Warehouse for Translational Research.

  Science.gov (United States)

  Hu, Hai; Correll, Mick; Kvecher, Leonid; Osmond, Michelle; Clark, Jim; Bekhash, Anthony; Schwab, Gwendolyn; Gao, De; Gao, Jun; Kubatin, Vladimir; Shriver, Craig D; Hooke, Jeffrey A; Maxwell, Larry G; Kovatich, Albert J; Sheldon, Jonathan G; Liebman, Michael N; Mural, Richard J

  2011-12-01

  The linkage between the clinical and laboratory research domains is a key issue in translational research. Integration of clinicopathologic data alone is a major task given the number of data elements involved. For a translational research environment, it is critical to make these data usable at the point-of-need. Individual systems have been developed to meet the needs of particular projects though the need for a generalizable system has been recognized. Increased use of Electronic Medical Record data in translational research will demand generalizing the system for integrating clinical data to support the study of a broad range of human diseases. To ultimately satisfy these needs, we have developed a system to support multiple translational research projects. This system, the Data Warehouse for Translational Research (DW4TR), is based on a light-weight, patient-centric modularly-structured clinical data model and a specimen-centric molecular data model. The temporal relationships of the data are also part of the model. The data are accessed through an interface composed of an Aggregated Biomedical-Information Browser (ABB) and an Individual Subject Information Viewer (ISIV) which target general users. The system was developed to support a breast cancer translational research program and has been extended to support a gynecological disease program. Further extensions of the DW4TR are underway. We believe that the DW4TR will play an important role in translational research across multiple disease types. Copyright © 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. Det ambientes fænomenologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Walther-Hansen, Mads

  2014-01-01

  Det ambiente: sansning, medialisering, omgivelse er et aktuelt og ambitiøst værk. Bogen skildrer hvordan ambiente fænomener har fået en stigende betydning i den moderne verden, og redegør for måden hvorpå det ambiente virker ind på hele vores oplevelseskultur. Det er en levende, uprætentiøs og frem...

 11. Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

  2010-01-01

  Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx f...

 12. Det ambientes fænomenologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Walther-Hansen, Mads

  2014-01-01

  Det ambiente: sansning, medialisering, omgivelse er et aktuelt og ambitiøst værk. Bogen skildrer hvordan ambiente fænomener har fået en stigende betydning i den moderne verden, og redegør for måden hvorpå det ambiente virker ind på hele vores oplevelseskultur. Det er en levende, uprætentiøs og frem...

 13. Final Environmental Assessment for Temporary Aircraft Relocation to Maxwell Air Force Base 187th Fighter Wing Montgomery Regional Airport Montgomery, Alabama

  Science.gov (United States)

  2012-06-01

  Alabama. Mims, Donald L. Montgomery County Administrator, Montgomery, Alabama. Mueller, Heinz. Environmental Review Coordinator, U.S. Environmental...Mr. Donald L. Mims Montgomery County Administrator PO Box 1667 Montgomery, AL 36102-1667 Environmental Assessment for Temporary Aircraft...Experimental Study.” J. Acoust. Soc. Am., 82, 479-492. Frericks, R.R., B.L. Beeman , and A.H. Coulson. 1980. “Los Angeles Airport Noise and

 14. Det midlertidiges Arkitektur og de bykulturelle rationaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, Lasse

  2011-01-01

  Det midlertidiges arkitektur eller Pop-up Urbanismen er en modreaktion til 00’ernes, strømlinede planer uden plads til eksperimenter i byen. Det interessante er, at modreaktionen ikke blot kommer fra ’the ususal suspects’ som ofte er kunstneriske grupperinger, ungdomskulturerne, de kreative iværk...... iværksættermiljøer samt enlige kritiske forskere. men også fra de, der står bag de store planer såsom By og Havn, Carlsberg Byen, Odense Kommune, Realdania sådan som det ses i diagrammet over det midlertidiges arkitektur og kulturens rationaler....

 15. "Det der med, at det skal ud at leve"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Charlotte

  2013-01-01

  Professionshøjskolerne vil øge andelen af ph.d.'er fra 5% til 50% i det kommende tiår. I De Danske Professionshøjskolers strategi er ph.d.'ernes forskning karakteriseret ved en "dobbeltkvalificering": på den ene side mod praktisk relevans og på den anden side mod de normer, der gælder for anvendt...... forskning og udvikling. Med udgangspunkt i tre interviews med tre ph.d.-studerende og en lektor med ph.d. giver artiklen en indikator på, hvordan ph.d.'erne i professionshøjskolerne forvalter denne balance. Med udgangspunkt i organisationsteoretikeren Karl Weick spørger artiklen, hvordan de skaber mening...

 16. Det kinesiske fødevaremarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chang, Yu-Ling; Hansen, Henning Otte

  2015-01-01

  Det kinesiske fødevaremarked er attraktivt for mange udenlandske virksomheder, men ofte besværligt at trænge ind på. Det skyldes mange forhold, men der er tre vigtige årsager, som bliver belyst i denne artikel, nemlig store regionale forskelle, risikoen for kopiering af varemærker samt betydninge...

 17. Overvejelser vedr. effektvurdering af det Digitale Sygehus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Povl Erik Rostgård; Wit, Camilla Kølsen de

  2001-01-01

  Nærværende skrift indeholder en beskrivelse af de overvejelser og planer, der er lavet på projektet 'Effektvurdering af Det Digitale Sygehus' medio dec. 2001.......Nærværende skrift indeholder en beskrivelse af de overvejelser og planer, der er lavet på projektet 'Effektvurdering af Det Digitale Sygehus' medio dec. 2001....

 18. Det lærende seminarium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Liselotte Paaske

  1999-01-01

  I diplom modul om organisationsudvikling skrev jeg en opgave om "Det lærende seminarium", med afsæt i Peter Senges "Den 5. disciplin". Mit forslag om det lærende seminarium med teamstruktur og flad organisationsstruktur blev implementeret - og jeg sad med i en implementeringsgruppe....

 19. Overvejelser vedr. effektvurdering af det Digitale Sygehus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Povl Erik Rostgård; Wit, Camilla Kølsen de

  2001-01-01

  Nærværende skrift indeholder en beskrivelse af de overvejelser og planer, der er lavet på projektet 'Effektvurdering af Det Digitale Sygehus' medio dec. 2001.......Nærværende skrift indeholder en beskrivelse af de overvejelser og planer, der er lavet på projektet 'Effektvurdering af Det Digitale Sygehus' medio dec. 2001....

 20. Sociale medier & det nye undervisningsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric

  2012-01-01

  Det store gab Ny forskning i de danske gymnasier viser, at onlinespil og sociale medier som Facebook indtager førstepladsen, som opmærksomhedsafleder fra det som foregår i undervisningen. Samtidig viser international forskning, at der er store potentialer ved at lade undervisning foregå i sociale...

 1. Med Wacquant i det ghettopolitiske felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz Larsen, Troels

  2011-01-01

  De seneste års intensive brug af ordet ”ghetto” i den offentlige og politiske debat stiller det centrale spørgsmål: Giver det sociologisk set mening at anvende begrebet ”ghetto” i en dansk sammenhæng? Med udgangspunkt i en introduktion til den fransk-amerikanske sociolog Loïc Wacquants model for ...

 2. Kompetence-spotting i det globale ledelseslandskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Rikke Kristine

  2011-01-01

  Hvad vil det sige at være en global leder? Hvad indebærer det? Hvilke kompetencer er nødvendige? Og hvad skal virksomheder være opmærksomme på i opdyrkningen af globale ledertalenter? Artiklens forfatter arbejder på et treårigt forskningsprojekt om udvikling af lederes globale mindset som...

 3. Some improvements on RNS Montgomery modular multiplication

  Science.gov (United States)

  Bajard, Jean-Claude; Didier, Laurent-Stephane; Kornerup, Peter; Rico, Fabien

  2000-11-01

  In Residue Number Systems (RNS), an integer X is represented by its residues {x0,...,xn-1} modulo a base of relatively prime numbers {m0,...,mn-1}. Thus a large number can be represented as a set of small integers. Addition and multiplication can be easily parallelized, there is no carry propagation. The time is reduced to the evaluation of these operations with small numbers. This representation is useful in cryptography and digital signal processing. Furthermore, in these two domains, modular multiplication (A X B mod N) is frequently used. So, in 1998, we have presented in IEEE journal of transactions on computers, a new modular multiplication algorithm in RNS. This algorithm is based on the Montgomery algorithm, using the associated Mixed Radix representation, for the weighted digits. It was the first algorithm of this type. In this paper, we present two remarks. First, if we develop the different expressions due to the algorithm, we obtain some mathematical simplifications that allow us to suppress some Mixed Radix occurrence in the basic iteration simply with a new initialization of our variables. Thus, in this new version, the complexity of each basic iteration, becomes equivalent to two products of small integers instead of three. The second remark is that, most of the time, modular multiplications are done with the same modulo N. We can precompute some values and reduce the complexity of each basic iteration to one multiplication of two small integers. Thus, the basic iteration is three times faster, and the global computation, due to the initialization, is 8/5 time faster than the original version. Sometime after the last basic iteration a Mixed Radix conversion can be needed. Classical parallel methods are linear. We propose an algorithmic parallel algorithm for this translation from RNS to Mixed Radix. For this, we use a result that comes from an RNS division algorithm, we published in Journal of VLSI signal processing systems 1998. We obtain in a

 4. På afgrundens rand vokser en blomst: Det små og det store i Virginia Woolfs "The Waves"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitgård, Ida Birthe

  1999-01-01

  Virginia Woolf, billedsprog, The Waves, det sublime, detaljen, modernisme, Edmund Burke, Immanuel Kant......Virginia Woolf, billedsprog, The Waves, det sublime, detaljen, modernisme, Edmund Burke, Immanuel Kant...

 5. The added value of PET/Ce-CT/DW-MRI fusion in assessment of hepatic focal lesions: PET/Ce-CT/DW-MRI fusion in hepatic focal lesion.

  Science.gov (United States)

  Salem, Shahenda; Houseni, Mohamed; Zidan, Lamiaa; Kandil, Ahmed

  2015-07-01

  The liver hosts a variety of benign and malignant tumors. Accurate diagnosis can be challenging in certain cases, especially in patients with a history of malignancy or in those with underlying liver pathology, such as cirrhosis. To evaluate the added clinical value of multi-modality liver imaging utilizing PET/Ce-CT/DW-MRI for characterization of hepatic focal lesions (HFL) and compare it with each diagnostic modality when interpreted alone. The study included 35 patients with HFL. They were 7 females & 28 males; their age ranged from 41 to 78years, all patients underwent PET/Ce-CT and DW-MRI scans. Ce-CT, PET and DW-MR images were reviewed independently, and then combined PET/Ce-CT, PET/DW-MRI and PET/Ce-CT/DW-MRI scans were analyzed. The results were correlated with histopathology or clinical/imaging follow-up. The 35 patients had 98 focal lesions. Fifty-three lesions were finally diagnosed as primary hepatocellular carcinoma, 18 lesions were metastases, 7 lesions were lymphoma and 20 lesions were benign. On a patient based analysis; the sensitivity, specificity, PPV, NPV and accuracy were 100%, 67%, 94%, 100% and 94% for PET/Ce-CT compared to 97%, 83%, 97%, 83% and 94 % for DW-MRI, respectively. Combined PET/Ce-CT/DW-MR scans raise those parameters up to 100%. On a lesion based analysis; the sensitivity, specificity, PPV, NPV and accuracy were 94%, 75%, 94%, 75%, 90% for PET/Ce-CT compared to 94%, 95%, 99%, 97% and 94 % for DW-MRI, respectively. All these parameters were 100 % with PET/Ce-CT/DW-MRI. The addition of DW-MRI to PET/Ce-CT is valuable in the characterization of hepatic focal lesions. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 6. Det tematiske grundlag for unikke koncepter

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  Artiklen vedrører fortællingens indholdsaspekter: dvs. det der fortælles om og det materiale der fortælles med. Disse tematiske forhold ved fortællingen anvendes på en konkret case (et hotel) for at vise, hvordan de kan nyttiggøres i design af oplevelser.......Artiklen vedrører fortællingens indholdsaspekter: dvs. det der fortælles om og det materiale der fortælles med. Disse tematiske forhold ved fortællingen anvendes på en konkret case (et hotel) for at vise, hvordan de kan nyttiggøres i design af oplevelser....

 7. Sex i Det Nye Testamente - helst ikke!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallbäck, Geert

  2013-01-01

  To holdninger til sex i Det Nye testamente: Afholdenhed og tilpasning til samfundets ægteskabsmoral, afspejler den tidlige kristendoms eskatologiske askese og den mere etablerede kristendoms tilpasning til normalsamfundet....

 8. Det pædagogiske paradoks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oettingen, Alexander von

  Bogen undersøger det pædagogiske paradoks fra dets erkendelse hos J.-J. Rousseau og I. Kant til de første forsøg på at formulere en teoretisk pædagogik hos F. Schleiermacher og J.F. Herbart. Dernæst påvises, at paradokset også ligger til grund for K. Grue-Sørensens pædagogiske forfatterskab, og til...

 9. Det sjove læringsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2016-01-01

  I 2004 tog vi afsked med læringsfri leg for de 0-6 årige i dagtilbud. Det skete, da Lov om pædagogiske læreplaner blev indført. Den igangværende ændring af læreplanen for de 0-6-årige er et varsel om, at nye generationer skal leve det passende, sjove læringsliv, ikke fritidsliv....

 10. In i och ut ur det moderna

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2013-01-01

  Denne artikel gør fem nedslag i dansk filmhistorie fra 1913 til 1971, som hver for sig repræsenterer forskellige måder at forvalte forholdet mellem realisme og det moderne på. Selvom filmene er meget forskellige, vil det pege på, at den realistiske tendens har nogle dybe rødder, der – trods flere...

 11. Montgomery Point Lock and Dam, White River, Arkansas

  Science.gov (United States)

  2016-01-01

  accurate and economical engineering solutions to coastal and hydraulic problems. This will strengthen and improve design criteria, enhance... Fischer , and J. Mewes. 2011. Montgomery Point Lock and Dam HSR model, White River miles 4.0 – 0.0; Hydraulic sediment response model investigation

 12. Montgomery Community College Profile of Entering Freshmen, Fall 1971.

  Science.gov (United States)

  Gell, Robert L., Comp.

  This is a profile of 2,578 freshmen students at Montgomery College (Maryland), fall 1971. Data are presented in the following areas: (1) academic potentials, including ACT scores and high school grades; (2) goals and aspirations; (3) student personnel needs in the areas of housing, transportation, financial welfare, special programs, and…

 13. Rights of Passage: The Montgomery County Transition Initiative.

  Science.gov (United States)

  O'Toole, Thomas J.; Meissner, Margit

  1988-01-01

  A Montgomery County (Maryland) task force was jointly developed by the county executive and the school superintendent to consider the transition from school to work for disabled students. Recommendations were made which resulted in development of a transition planning/coordinating function and a model for planning transition services. (JDD)

 14. Stat uden folk. Det nationale problem i DDR

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lammers, Karl Christian

  1990-01-01

  Artikel om det store identitetsproblem i DDR. Nemlig etableringen af en national identitet. Det forsøgte man forgæves med skabelsen af "den socialistiske nation". Udgivelsesdato: 1990......Artikel om det store identitetsproblem i DDR. Nemlig etableringen af en national identitet. Det forsøgte man forgæves med skabelsen af "den socialistiske nation". Udgivelsesdato: 1990...

 15. The Montgomery College Student; A Profile of the Students Enrolled at Montgomery College During the Fall Semester of 1976.

  Science.gov (United States)

  Gell, Robert L.; And Others

  This document contains a descriptive analysis of the 13,984 students enrolled at Montgomery College for fall 1976, including full- and part-time, credit and non-credit, and day and evening students. Selected biographic and demographic variables were used to describe the student population. Analysis showed: (1) the mean age for all students was…

 16. Mellem behovsorientering og regulering - diskurser om det omsorg for det lille barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Oline

  2013-01-01

  En artikel der på baggrund af feltarbejde i den danske sundhedsplejen søger at indfange, hvor diskursen om omsorg for det lille barn befinder sig i spændingsfeltet mellem at regulere barnet eller at følge dets signaler og behov....

 17. Fra det gamle danske landkøkken til det nye nordiske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2012-01-01

  Det nye nordiske køkken er i dag et højtprofileret begreb i den gastronomiske verden, og der er udsendt et manifest med de bagvedliggende ideer. Begrebet forbindes blandt andet med restauranten Noma, der er kåret til verdens bedste spisested. I artiklen beskrives retningens ideer, og det analyseres...

 18. Det imaginære rum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ib Poulsen

  2008-06-01

  Full Text Available Radioens rum er imaginære, altså noget lytteren forestiller sig ud fra det hørte. Artiklen har tre spørgsmål som omdrejningspunkt: Hvordan etableres rum i radioen, hvad er det særlige ved disse radiofonisk formidlede rum, og hvordan kan man begribe radioens rum teoretisk? Undervejs inddrages en række eksempler fra radiomontager – en genre der om nogen har udforsket mulighederne for at skabe radiofoniske rum. Artiklen skitserer afslutningsvist hvorledes man kan forankre beskrivelser af radioens rum teoretisk ved hjælp af Peirces tegnbegreb med de tre aspekter: indeks, ikon og symbol.

 19. Teknologi og det fysiske miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiselberg, Per

  2008-01-01

  Kapitlet indeholder en generel introduktion til indeklima, komfort og teknologiens betydning for ældres trivsel. Det indeholder tillige en beskrivelse af, hvordan mennesker opfatter det fysiske miljø og de karakteristika, der giver komfort og et godt indeklima, ligesom ældre og plejekrævendes spe...... individuel behovsstyring gennemgåes. Smart-home teknologien beskrives sammen med de muligheder denne giver for opførelse af en intelligent ældrebolig, der både sikkerhedsmæssigt og funktionsmæssigt er tilpasset den ældres behov....

 20. Functional specification and architecture of EIAO DW, R2.2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Torben Bach; Thomsen, Christian

  In this document, the functional specification and architecture for the EIAO DW is presented. EIAO DW is a data warehouse that holds results from the European Internet Accessibility Observatory (EIAO) project. These results are mainly on the accessibility to disabled users of web resources...

 1. Functional specification and architecture of EIAO DW, R2.2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Torben Bach; Thomsen, Christian

  In this document, the functional specification and architecture for the EIAO DW is presented. EIAO DW is a data warehouse that holds results from the European Internet Accessibility Observatory (EIAO) project. These results are mainly on the accessibility to disabled users of web resources...

 2. Sorghum Dw2 Encodes a Protein Kinase Regulator of Stem Internode Length.

  Science.gov (United States)

  Hilley, Josie L; Weers, Brock D; Truong, Sandra K; McCormick, Ryan F; Mattison, Ashley J; McKinley, Brian A; Morishige, Daryl T; Mullet, John E

  2017-07-04

  Sorghum is an important C4 grass crop grown for grain, forage, sugar, and bioenergy production. While tall, late flowering landraces are commonly grown in Africa, short early flowering varieties were selected in US grain sorghum breeding programs to reduce lodging and to facilitate machine harvesting. Four loci have been identified that affect stem length (Dw1-Dw4). Subsequent research showed that Dw3 encodes an ABCB1 auxin transporter and Dw1 encodes a highly conserved protein involved in the regulation of cell proliferation. In this study, Dw2 was identified by fine-mapping and further confirmed by sequencing the Dw2 alleles in Dwarf Yellow Milo and Double Dwarf Yellow Milo, the progenitor genotypes where the recessive allele of dw2 originated. The Dw2 locus was determined to correspond to Sobic.006G067700, a gene that encodes a protein kinase that is homologous to KIPK, a member of the AGCVIII subgroup of the AGC protein kinase family in Arabidopsis.

 3. Det er jo det vi altid har gjort - sprogpakkens effekt på praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østerbye, Torkil; Rasmussen, Kirsten Merete

  2014-01-01

  Fra 2011 til 2012 var ca. 6000 pædagoger på sprogpakkekursus (SP). Efterfølgende har vi i forbindelse med vores arbejde i VIA Videreuddannelse mødt en del af kursisterne fra SP, som er temmelig desillusionerede fordi de oplever, at det er svært at få kursets indhold og deres egen begejstring over...... overført til praksis. Artiklen undersøger vha. spørgeskemaundersøgelser og interview hvad der reelt sker – og hvad det er der gør, at nogle oplever, at det er så svært....

 4. The Montgomery College Student; A Profile of the Students Enrolled at Montgomery College During the Fall Semester of 1975.

  Science.gov (United States)

  Gell, Robert L.; And Others

  Student enrollment for fall 1975 at Montgomery College totalled 13,907. This figure represents a rise of 1,278 from fall 1974, and a 4,372 rise from fall 1971, the first year for which comparative data are provided. This document provides a profile of the student body in terms of age, sex, race, marital status, residence status, country of origin,…

 5. Det kommer an på…

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skånstrøm, Mikael; Blomhøj, Morten

  2016-01-01

  Denne artikel handler om, hvordan der kan skabes interesse og begejstring for matematiklæring i skolen gennem undersøgende matematikundervisning. Sproget – både det talte og skrevne – og dialogen med eleverne spiller en helt central rolle i en sådan tilgang til matematikundervisning. Dermed er de...

 6. "Det man siger er man selv..."

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben; Nørgaard, Britta; Uddholm, Mats

  forhold, der er hermeneutisk, strukturelt og relationelt bestemt. Praksisviden kan ikke være objektiv i gængs forstand, men det behøver ikke at diskvalificere denne viden. Forståelse er altid knyttet til den sag og bundet til den situation man står overfor og i som professionel og som menneske....

 7. Styring og samarbejde i det boligsociale arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hygum Espersen, Helle; Andersen, Linda Lundgaard

  2017-01-01

  det kommunale jobcenter og civile samarbejdspartnere. Hotspotenhederne etablerer synergieffekter via professionelle partnerskaber, der til gengæld ikke inkluderer borgerne selv. Vi viser, at arbejdet med at etablere tværsektorielle løsninger i og omkring de boligsociale helhedsplaner rummer dilemmaer...

 8. Det er systemet den er gal med

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bryld, Claus

  2014-01-01

  Anmeldelse af Klaus Buster Jensen og Jakob Mathiassen: Kamppladser. Østarbejdere og social dumping i byggeriet. Informations forlag. En fremragende bog om social dumping evner at udfolde det store problem uden at gøre hverken østeuropæerne eller arbejdsgiverne til karikerede skurke...

 9. Når det bedste er godt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Arne; Abildgaard, Lone

  En portefølje er elevens eget udvalg af repræsentative arbejder, samlet gennem en periode og med henblik på vurdering. Det beskrives, hvordan porteføljer ikke kun er en evalueringsform, men også en læringsstrategi i folkeskolens dansk- og matematikundervisning....

 10. Imposing det E > 0 in discrete

  NARCIS (Netherlands)

  Loll, R.

  2006-01-01

  We point out that the inequality detE > 0 distinguishes the kinematical phase space of canonical connection gravity from that of a gauge field theory, and characterize the eigen- vectors with positive, negative and zero-eigenvalue of the corresponding quantum operator in a lattice-discretized versio

 11. Blast characterization of det-cord

  NARCIS (Netherlands)

  Borgers, J.B.W.; Pett, A.; Vantomme, J.; van der Stoel, Almer

  2012-01-01

  Det-cord, short for detonating cord, is thin flexible plastic tube with a core of PETN, with a diameter of 5 mm and lengths of 30m per spool. It is commonly used to connect multiple charges, either in military or in civil (mining) operations, but this use has been extended to cutting trees,

 12. Det spektakulære museum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thau, Carsten

  2004-01-01

  Forfatteren mener at museumsarkitekturen idag fungerer på linie med tidligere kirkebyggeri som et domæne for en artistisk overgiven dyrkelse af arkitektur som sådan. Til gengæld er det ikke indskreven i en symbolsk eller hierakisk orden. Den æstetiske gestus er næppe mindre påfaldende, men langt ...

 13. Det nordiske som brandværdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Kommunikation spiller en vigtig rolle for, hvilke associationer forbrugeren har til brandet. Og da brand image består af summen af alle corporate aktiviteter, er der ifølge Roncha især én fællesnævner, som styrker strategierne bag nordisk brand management: Opbygningen af et globalt og konsistent...... brand under en nordisk designparaply, fordi design i mange år reelt har været en integreret del af det kulturelle og samfundsmæssige liv i Skandinavien. Men ikke alle nordiske designere, er tilfredse med de stilistiske associationer og begrænsninger, som er vokset op omkring det nordiske brand. Derfor...... er det også vigtigt at arbejde aktivt på at udvikle dets symbolske værdi. Der er ifølge Roncha en unik chance for at skabe et bæredygtigt brand, som ikke kun handler om bestemte stilarter eller kunstneriske værdier, men også om kvalitet og innovation. Udgivelsesdato: April...

 14. Stofmisbrugsområdet i et brugerperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kohl, Katrine Syppli; Kessing, Malene Lue; Fynbo, Lars

  for stofmisbrug og endelig borgere, der har et stofmisbrug, men ikke modtager behandling. Rapporten fokuserer på de strukturelle og relationelle barrierer, som borgerne oplever i deres møder med ansatte i bl.a. sundhedssystemet, beskæftigelsessystemet, det sociale system og politiet Undersøgelsen viser...

 15. Tilgange til det at skabe arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermund, Anders

  2010-01-01

  Den tankegang der ligger til grund for et givent arkitektonisk design er et af de temaer der søges belyst i dette nummer af Arkitekten. Hvordan påvirker den måde der tænkes på, det arkitektoniske resultat der skabes? Udgivelsesdato: juni 2010...

 16. Vejnettet og det urban-rurale landskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel Clemmensen, Thomas

  2008-01-01

  VEJNETTET OG DET URBAN-RURALE LANDSKAB I Danmark som i resten af den vestlige verden er der i løbet af de sidste 60 år gennemført en massiv udbygning af vejnettet. Denne udbygning af vejnettet er blevet etableret i forbindelse med realiseringen af den funktionsopdelte by og den voksende (auto)mob...

 17. Det eksperimenterende fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thestrup, Klaus

  2011-01-01

  inkluderede ny brug af eksisterende teknologi. I delprojektet MediaPLAYINGcommunities var det også kameralege og brug af både digitale kameraer, webcams, bærbare computere og softwaren Monkey Jam til animation. På tværs af delprojekterne var der tale om eksperimenterende processer, hvor leg, fortælling og...

 18. Skal religion ud af det offentlige rum?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2009-01-01

  I debatter om religion og politik fremsættes ofte generelle krav om "mindre religion i det offentlige rum", der tit begrundes med en henvisning til idealer om sekularisme, neutralitet eller upartiskhed. Artiklen skelner først mellem tre forskellige betydninger af, hvad der overordnet kan forstås ...

 19. Det, jeg sanser, husker jeg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fugl, Marie

  2009-01-01

  Ny neurovidenskab viser, at hukommelse ikke lagres et bestemt sted i hjernen, men er en sansemæssig oplevelse, der er spredt ud i mange af hjernens nervenetværk. Vi husker bedre konkrete oplevelser end abstrakt viden, fordi det konkrete appellerer til flere sanser, og den viden bør man bruge i sk...

 20. Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Kirsten; Schultz, Casper Siebken; Bonke, Sten

  -sjusk. I 2006 kunne BEC, Byggeriets Evaluerings Center, vise den første reelle opgørelse over registrere-de mangler ved aflevering blandt de evaluerede byggerier. Det førte til en offentlig debat og en del reaktioner fra byggeriets parter. I en efterfølgende dialog mellem Sven Bertelsen fra Lean Construc...

 1. Isomorphism and Generation of Montgomery-Form Elliptic Curves Suitable for Cryptosystems

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LIU Duo; SONG Tao; DAI Yiqi

  2005-01-01

  Many efficient algorithms of Montgomery-form elliptic curve cryptology have been investigated recently. At present, there are no reported studies of the isomorphic class of the Montgomery-form elliptic curve over a finite field. This paper investigates the isomorphism of Montgomery-form elliptic curves via the isomorphism of Weierstrass-form elliptic curves and gives a table of (nearly) all the forms of Montgomery-form elliptic curves suitable for cryptographic usage. Then, an algorithm for generating a secure elliptic curve with Montgomery-form is presented. The most important advantages of the new algorithm are that it avoids the transformation from an elliptic curve's Weierstrass-form to its Montgomery-form, and that it decreases the probability of collision. So, the proposed algorithem is quicker, simpler, and more efficient than the old ones.

 2. Final Environmental Assessment For Proposed Family Campground Expansion Maxwell Air Force Base, Montgomery County, Alabama

  Science.gov (United States)

  2013-03-27

  Agriculture and Industry 1445 Federal Dr Montgomery, AL 36107   Mr. George C. Speake, PE/LS Montgomery County Engineer PO Box 1667 Montgomery...Insecticide, Fungicide , and Rodenticide Act (FIFRA), or the Asbestos National Emissions Standards for Hazardous Air Pollutants (NESHAPs) under the...organizations and resources are available as well. 1) The US Department of Agriculture Forest Products Laboratory, in partnership with the University of

 3. Den rette tale på det rette tidspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jette Barnholdt

  2010-01-01

  Artiklen har form som en teoretisk klumme, der gør rede for det klassiske retoriske begreb kairos ved hjælp af eksempler fra kendte taler fra det 20. årh.......Artiklen har form som en teoretisk klumme, der gør rede for det klassiske retoriske begreb kairos ved hjælp af eksempler fra kendte taler fra det 20. årh....

 4. Det internationale område på hhx

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mols, Lars

  I studieområdet på hhx indgår det internationale område. Undervisningen i det internationale område skal tilrettelægges som emner, hvis belysning kræver flere fag. Emneforløbene understøttes af kursusforløb. I det internationale område indgår produkt- og procesorienterede skrivninger samt rapport...

 5. Det litterære rum i Don Quixote

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink, Dennis Meyhoff

  2003-01-01

  Don Quixote kommer til verden i det måske mest afgørende øjeblik i den vestlige rumopfattelses historie - nemlig i det øjeblik, hvor forestillingen om, at vi lever i et uendeligt univers, erstatter den gammeleuropæiske forestilling om verdensrummet som et endeligt kosmos. Det nye verdensrum danner...

 6. Automated Calculation of Water-equivalent Diameter (DW) Based on AAPM Task Group 220.

  Science.gov (United States)

  Anam, Choirul; Haryanto, Freddy; Widita, Rena; Arif, Idam; Dougherty, Geoff

  2016-07-08

  The purpose of this study is to accurately and effectively automate the calculation of the water-equivalent diameter (DW) from 3D CT images for estimating the size-specific dose. DW is the metric that characterizes the patient size and attenuation. In this study, DW was calculated for standard CTDI phantoms and patient images. Two types of phantom were used, one representing the head with a diameter of 16 cm and the other representing the body with a diameter of 32 cm. Images of 63 patients were also taken, 32 who had undergone a CT head examination and 31 who had undergone a CT thorax examination. There are three main parts to our algorithm for automated DW calculation. The first part is to read 3D images and convert the CT data into Hounsfield units (HU). The second part is to find the contour of the phantoms or patients automatically. And the third part is to automate the calculation of DW based on the automated contouring for every slice (DW,all). The results of this study show that the automated calculation of DW and the manual calculation are in good agreement for phantoms and patients. The differences between the automated calculation of DW and the manual calculation are less than 0.5%. The results of this study also show that the estimating of DW,all using DW,n=1 (central slice along longitudinal axis) produces percentage differences of -0.92% ± 3.37% and 6.75%± 1.92%, and estimating DW,all using DW,n=9 produces percentage differences of 0.23% ± 0.16% and 0.87% ± 0.36%, for thorax and head examinations, respectively. From this study, the percentage differences between normalized size-specific dose estimate for every slice (nSSDEall) and nSSDEn=1 are 0.74% ± 2.82% and -4.35% ± 1.18% for thorax and head examinations, respectively; between nSSDEall and nSSDEn=9 are 0.00% ± 0.46% and -0.60% ± 0.24% for thorax and head examinations, respectively.

 7. The RSA Cryptoprocessor Hardware Implementation Based on Modified Montgomery Algorithm

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  CHEN Bo; WANG Xu; RONG Meng-tian

  2005-01-01

  RSA (Rivest-Shamir-Adleman)public-key cryptosystem is widely used in the information security area such as encryption and digital signature. Based on the modified Montgomery modular multiplication algorithm, a new architecture using CSA(carry save adder)was presented to implement modular multiplication. Compared with the popular modular multiplication algorithms using two CSA, the presented algorithm uses only one CSA, so it can improve the time efficiency of RSA cryptoprocessor and save about half of hardware resources for modular multiplication. With the increase of encryption data size n, the clock cycles for the encryption procedure reduce in T(n2) , compared with the modular multiplication algorithms using two CSA.

 8. Det åbne land i kommuneplanprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Primdahl, Jørgen; Handgaard, Helle; Kristensen, Lone Søderkvist

  2010-01-01

  Det åbne lands planlægning vil blive ændret de kommende år - både hvad angår indhold og proces. I artiklen præsenteres resultaterne af et toårigt projekt i Skive Kommune med nye former for planlægning med en høj grad af lokal borgerinddragelse. Projektet handlede om lokalt formulerede strategier...

 9. Dyrebilleder som gudsbilleder i Det Gamle Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2014-01-01

  dyrkelse af dyrebilleder, billedforbuddet og Bibelens mange forskellige sproglige gudsbilleder. Det understreges, at Gud transcenderer kønsforskellene, både når Gud skildres som person og som et dyr. Herpå gennemgås billedet af Gud som en ørn og som en løve. Om Gud bruges både person- og dyrebilleder, og i...

 10. Hvordan har jeg det i dag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kappelgaard, Lisbeth

  arbejdslivet. Anvendelsen af EMS rejser dog nye spørgsmål: ’Kan man etisk forsvarligt anvende selvmonitorering som et ’organisatorisk værktøj’?’ og er ’det monitorerede mig’ udelukkende en mulighed for empowerment? I forlængelse heraf udgør afhandlingens sidste del et kritisk, refleksivt blik på en anden...

 11. Er det lovligt at opstille webcam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trzaskowski, Jan

  2003-01-01

  Idéen med at optage billeder og transmittere dem på Internettet er ingen ny opfindelse. Webcam har eksisteret i mange år. Udbredelsen af bredbånd har dog sat flere i stand til at etablere sig som udgiver af ”live” billeder på Internettet. Det være sig som løbende opdaterede still-billeder eller...

 12. Det strategiske spil om Syrien efter Paris – plus ça change

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2016-01-01

  Analyse af det strategiske spil omkring Syrien og hvorvidt Paris angrebet har ændret noget afgørende - det har det så ikke.......Analyse af det strategiske spil omkring Syrien og hvorvidt Paris angrebet har ændret noget afgørende - det har det så ikke....

 13. Det filosofiske grundlag for god pleje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Torben E.

  2008-01-01

  Følgende er omhandlet: I. Indledende bemærkninger; Den 'følte' pleje? - følelseslivets veje og vildveje i plejelivet; Menneskeopfattelse, fornuft og følelse; Er 'selvindsigt' et gode i plejen?; Plejen og personlige relationer; Det personlige i vejen for god pleje; Plejemæssigt engagement; Kropumu......Følgende er omhandlet: I. Indledende bemærkninger; Den 'følte' pleje? - følelseslivets veje og vildveje i plejelivet; Menneskeopfattelse, fornuft og følelse; Er 'selvindsigt' et gode i plejen?; Plejen og personlige relationer; Det personlige i vejen for god pleje; Plejemæssigt engagement......; Kropumulig pleje: Såkaldt 'kropslig viden' er umulig viden; At 'kere sig om', plejen og det individuelle; Skønnet i god pleje; God pleje og at gøre mere, end nødvendigt er; II: Om 'den anden' i plejen - hvad gør sig gældende for den, der modtager pleje?; Pleje, individ og kultur; Kultur, møde og sygepleje......-samling; Mennesket som et selv, ifølge Kierkegaard; Opfattelsen af mennesket som præferencesæt er ude af stand til at redegøre for menneskers liv generelt, men uegnet til at redegøre for pleje i særdeleshed; At kere sig om mennesker og at kere sig om oplevelser, ønsker, vilje og behov; Behov; Hvorledes plejer man...

 14. Innovations-, Samarbejds- og Styringsfantasmer i det Offentlige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaaben, Nana Katrine

  2013-01-01

  specifikt i den offentlige sektor. Dette fokus skyldes bl.a., at den offentlige sektor har tradition for at ”arve” forskellige idéer og koncepter fra den private sektor, selvom en række forskellige forhold gør, at de to sektorer fungerer på forskellige præmisser og derfor ikke nødvendigvis står over for de......), extended case method (Burawoy 1998), og i en række teoretiske udstrækninger bringes empiriske fund ind i et refleksivt vidensprojekt i overensstemmelse med Glynos’ og Howarths samt Burawoys tilgange. På den baggrund vises det, at alle tre begreber (innovation, samarbejde og styring) kan siges at spille...... samarbejde uden at være uhjælpsom eller uvillig, og man kan ikke bede om løn for sit (sam)arbejde, for det skal ifølge innovationsfantasmen slet ikke ses som køb af et stykke arbejde, men som en investering i samskabelse af noget nyt og værdifuldt, som endnu ikke er realiseret. Det vises også i kapitlet...

 15. Functional Specification and Architecture of ROBACC DW, V1.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Torben Bach; Thomsen, Christian

  This document covers the functionality and architecture of the data warehouse (named ROBACC DW) developed in the EIAO project. Thus, the document provides descriptions of what can be done with ROBACC DW functionality as well as descriptions of how the system is built. The ROBACC DW is an integral...... part of the prototype demonstrator supporting UWEM produced by the WAB cluster. It should be noted that this is the first version of this document. In this version focus is on release 1 of ROBACC DW although expected functionality of later releases of the data warehouse is also described....... The descriptions for the following releases are, however, less detailed. Later, new revisions of this document describing releases 2 and 3 of the data warehouse will follow....

 16. Efficient Reversible Montgomery Multiplier and Its Application to Hardware Cryptography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Noor M. Nayeem

  2009-01-01

  Full Text Available Problem Statement: Arithmetic Logic Unit (ALU of a crypto-processor and microchips leak information through power consumption. Although the cryptographic protocols are secured against mathematical attacks, the attackers can break the encryption by measuring the energy consumption. Approach: To thwart attacks, this study proposed the use of reversible logic for designing the ALU of a crypto-processor. Ideally, reversible circuits do not dissipate any energy. If reversible circuits are used, then the attacker would not be able to analyze the power consumption. In order to design the reversible ALU of a crypto-processor, reversible Carry Save Adder (CSA using Modified TSG (MTSG gates and architecture of Montgomery multiplier were proposed. For reversible implementation of Montgomery multiplier, efficient reversible multiplexers and sequential circuits such as reversible registers and shift registers were presented. Results: This study showed that modified designs perform better than the existing ones in terms of number of gates, number of garbage outputs and quantum cost. Lower bounds of the proposed designs were established by providing relevant theorems and lemmas. Conclusion: The application of reversible circuit is suitable to the field of hardware cryptography.

 17. Buying Renewable Electric Power in Montgomery County, Maryland

  Science.gov (United States)

  Cember, Richard P.

  2008-08-01

  From mid-August 2007 until mid-August 2008, my home electricity supply was 100% wind-generated. My experience in switching to wind-generated electric power may be of interest to fellow AGU members for three reasons. First, Montgomery County, Md., where I live, is one of the few jurisdictions in the United States that has both an electric power tax and a renewable energy credit. The county is therefore a case study in price-based public policy for greenhouse gas emissions control. Second, I was surprised by the comparatively small price difference (or ``price premium'') between wind-generated and conventionally generated power in the county, and I believe that Eos readers will be similarly surprised. Third, because so many U.S. federal agencies concerned with Earth science are based in the Washington, D. C., area, a high concentration of AGU members live in Montgomery County and may be personally interested in evaluating the price of reducing carbon dioxide emissions from the generation of their own residential electricity.

 18. Regularized Positive-Definite Fourth Order Tensor Field Estimation from DW-MRI★

  OpenAIRE

  2008-01-01

  In Diffusion Weighted Magnetic Resonance Image (DW-MRI) processing, a 2nd order tensor has been commonly used to approximate the diffusivity function at each lattice point of the DW-MRI data. From this tensor approximation, one can compute useful scalar quantities (e.g. anisotropy, mean diffusivity) which have been clinically used for monitoring encephalopathy, sclerosis, ischemia and other brain disorders. It is now well known that this 2nd-order tensor approximation fails to capture complex...

 19. The Employers. A Survey of Employers Who Have Hired Montgomery College Graduates.

  Science.gov (United States)

  Gell, Robert L.; Harkness, Suzanne C.

  This study was undertaken to assess employers' attitudes toward the educational preparation of Montgomery College graduates in their employ. Further, it was an effort to gain information from employers regarding what improvements they felt could be made in Montgomery's curriculum to better prepare students for their future occupations. The data…

 20. Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Dette er en videnskabelig rapport bestilt af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) med det formål at undersøge, den eksistentielle dimension i højskolens uddannelses- og erhvervsvejledning. På baggrund af tre empiriske studier på tre forskellige folkehøjskoler og teoretiske (pædagogisk-filos......-filosofiske) studier omkring begrebet "det eksistentielle" og "filosofisk vejledning" gøres der rede for og diskuteres, hvorledes man kan tænke og praktisere "eksistentiel vejledning" i højskolens uddannelses- og erhvervsvejledning....

 1. AmpliDet RNA技术%The principle and application of AmpliDet RNA

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘春燕; 陈庆山; 梁秀瑞; 张立军; 李文滨

  2003-01-01

  随着分子生物学发展,核酸实时定量检测已成为人们研究的热点问题.分子标灯与NASBA结合实时检测ssRNA发展成为一种新技术,称为AmpliDet RNA.本文就NASBA扩增原理、分子标灯的结构和AmpliDet RNA的特点及应用作一简单介绍.

 2. Antipneumococcal activity of DW-224a, a new quinolone, compared to those of eight other agents.

  Science.gov (United States)

  Kosowska-Shick, Klaudia; Credito, Kim; Pankuch, Glenn A; Lin, Gengrong; Bozdogan, Bülent; McGhee, Pamela; Dewasse, Bonifacio; Choi, Dong-Rack; Ryu, Jei Man; Appelbaum, Peter C

  2006-06-01

  DW-224a is a new broad-spectrum quinolone with excellent antipneumococcal activity. Agar dilution MIC was used to test the activity of DW-224a compared to those of penicillin, ciprofloxacin, levofloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, gemifloxacin, amoxicillin-clavulanate, cefuroxime, and azithromycin against 353 quinolone-susceptible pneumococci. The MICs of 29 quinolone-resistant pneumococci with defined quinolone resistance mechanisms against seven quinolones and an efflux mechanism were also tested. DW-224a was the most potent quinolone against quinolone-susceptible pneumococci (MIC(50), 0.016 microg/ml; MIC(90), 0.03 microg/ml), followed by gemifloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin, levofloxacin, and ciprofloxacin. beta-Lactam MICs rose with those of penicillin G, and azithromycin resistance was seen mainly in strains with raised penicillin G MICs. Against the 29 quinolone-resistant strains, DW-224a had the lowest MICs (0.06 to 1 microg/ml) compared to those of gemifloxacin, clinafloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin, levofloxacin, and ciprofloxacin. DW-224a at 2x MIC was bactericidal after 24 h against eight of nine strains tested. Other quinolones gave similar kill kinetics relative to higher MICs. Serial passages of nine strains in the presence of sub-MIC concentrations of DW-224a, moxifloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin, gatifloxacin, gemifloxacin, amoxicillin-clavulanate, cefuroxime, and azithromycin were performed. DW-224a yielded resistant clones similar to moxifloxacin and gemifloxacin but also yielded lower MICs. Azithromycin selected resistant clones in three of the five parents tested. Amoxicillin-clavulanate and cefuroxime did not yield resistant clones after 50 days.

 3. Historisk roman fra det gamle Rom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaarsted, Thomas

  2011-01-01

  Er historikere de bedst egnede til at skrive historiske romaner? Spørgsmålet er relevant i forbindelse med den på Fyn bosiddende Jo Hermann. Hun er fagperson per excellence, latin-og klassiskkyndig over en kam, og hendes " Kejserens klarsyn" om kejser Domitian, der i et længe opsparet anfald af r...... realpolitisk paranoia vil sin familie til livs, udspiller sig år 95-96 i det antikke Rom med alle de politiske og personlige intriger, man kan forestille sig....

 4. Gennem stilhed i det tomme rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grünbaum, Liselotte

  2006-01-01

  Dette bidrag handler om den erfaring, at i psykoterapi med børn præget af tilbagevendende, menneskeskabt traumatisering og tab, kan vejen til udvikling gå gennem en stillestående, død atmosfære præget af tilsyneladende endeløs tavshed og inaktivitet. Mit udgangspunkt for det følgende er dels psyk...... psykoanalytisk teori og dels egne erfaringer fra børneterapeutisk praksis. Jeg vil belyse min pointe med et eksempel fra psykoterapien med en 6-årig pige....

 5. Fremtidens forbrugere vil have det hele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Asger

  2004-01-01

  Vi kan af gode grunde ikke vide, hvordan forbrugernes efterspørgsel efter svinekød vil udvikle sig i fremtiden, men vi kan med udgangspunkt i forskning give nogle kvalificerede og velunderbyggede ud på nogle overordnede udviklingstendenser - også kaldet megatrends - der vil præge markedet i det k...... kan man se tre overordnet megatrends blandt forbrugerne på tværs af de vigtigste markeder for dansk svinekød: sundhed og naturlighed, convenience og fødevaresikkerhed....

 6. Det nye Vestas -en virksomhed i modvind?

  OpenAIRE

  Sultan, Cevik; Martin, Sømod Jensen; Casper, Saust; Lars, Kyrø

  2005-01-01

  Omhandler hvorvidt det nye Vestas efter fusionen med NEG Micon stadig er konkurrencedygtig. I en undersøgelse af deres potentiale for at opnå stadig vækst på et marked, som markedet for vindenergi.Har vi brugt en PESTEL analyse, som kan give et makro omverdens billede af industrien. For at analysere konkurrencen på markedet har vi brugt Porters Five Forces. Endelig har vi i en undersøgelse af Vestas rentabilitet og interne konkurrencedygtighed brugt en værdikæde analyse.

 7. Temporal filtering for Montgomery self-imaging under dispersive transmission.

  Science.gov (United States)

  Cuadrado-Laborde, Christian; Costanzo-Caso, Pablo A; Duchowicz, Ricardo; Sicre, Enrique E

  2007-08-01

  We present what we believe is a new method to introduce self-imaging properties under dispersive transmission of single or multiple light pulses with different temporal characteristics. By properly performing a temporal filtering into a given input signal it can produce an output signal having a spectral content satisfying the Montgomery condition, thereby allowing self-imaging of this signal under further dispersive transmission. An array of fiber loops performs the filtering operation on the input signal. We show some numerical simulations with a single light pulse as an input signal to verify the feasibility of the method and demonstrate the effects of the several involved parameters on both the pulse shape and the noise level.

 8. A NEW RSA CRYPTOSYSTEM HARDWARE IMPLEMENTATION BASED ON MONTGOMERY'S ALGORITHM

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  卢君明; 林争辉

  2002-01-01

  RSA public key crypto-system is a relatively safe technology, which is widely used in today's secure electronic communication. In this paper, a new implementation method to optimize a 1 024 bit RSA processor was presented. Basically, a fast modular multiplication architecture based on Montgomery's algorithm was proposed. Modular exponentiation algorithm scans encryption from right to left, so two modular multiplications can be processed parallel. The new architecture is also fit for an effective I/O interface. The time to calculate a modular exponentiation is about n2 clock cycles. The proposed architecture has a data rate of 93.7 kb/s for 1 024 bit work with a 100 MHz clock.

 9. Hvad koster det en forsker at svare en journalist?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Emmeche, Claus

  2013-01-01

  Er det en journalist fra Børsen koster det 12.000 kr. Det er i al fald den pris, som det nu kommer til at koste filosofiprofessor Vincent F. Hendricks, hvis det står til avisen selv, efter at han sidste år havde være i kontakt med to journalister fra Børsen og besvaret deres spørgsmål i forbindelse...... med omtale af en ny bog med Hendricks som medforfatter. — Det uformelle samarbejde mellem journalister og videnskabsfolk er af stor værdi for os alle, både som borgere, men også for de faggrupper, som indgår. Vi skal passe på, at snævre regler om ophavsret ikke skræmmer forskere fra at indgå i sådanne...

 10. Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Dette er en videnskabelig rapport bestilt af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) med det formål at undersøge, den eksistentielle dimension i højskolens uddannelses- og erhvervsvejledning. På baggrund af tre empiriske studier på tre forskellige folkehøjskoler og teoretiske (pædagogisk-filos...

 11. Mellem konformitet og frisættelse: overskridelser af det offentlige rum og dets ide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Tom

  2002-01-01

  det postmoderne urbane rum’ og den nye urbane offentlighed støtter sig til forskellige konkrete eksempler på kollektive rum i Los Angeles og Danmark. Artiklen argumenterer på baggrund heraf for et nutidigt offentlighedsbegreb, der baseres på en praksis-forståelse, som overskrider ’rene’ idéer om...

 12. DW-F5: A novel formulation against malignant melanoma from Wrightia tinctoria

  Science.gov (United States)

  Antony, Jayesh; Saikia, Minakshi; V, Vinod.; Nath, Lekshmi. R.; Katiki, Mohana Rao; Murty, M.S.R.; Paul, Anju; A, Shabna; Chandran, Harsha; Joseph, Sophia Margaret; S, Nishanth Kumar.; Panakkal, Elizabeth Jayex; V, Sriramya I.; V, Sridivya I.; Ran, Sophia; S, Sankar; Rajan, Easwary; Anto, Ruby John

  2015-01-01

  Wrightia tinctoria is a constituent of several ayurvedic preparations against skin disorders including psoriasis and herpes, though not yet has been explored for anticancer potential. Herein, for the first time, we report the significant anticancer properties of a semi-purified fraction, DW-F5, from the dichloromethane extract of W. tinctoria leaves against malignant melanoma. DW-F5 exhibited anti-melanoma activities, preventing metastasis and angiogenesis in NOD-SCID mice, while being non-toxic in vivo. The major pathways in melanoma signaling mediated through BRAF, WNT/β-catenin and Akt-NF-κB converging in MITF-M, the master regulator of melanomagenesis, were inhibited by DW-F5, leading to complete abolition of MITF-M. Purification of DW-F5 led to the isolation of two cytotoxic components, one being tryptanthrin and the other being an unidentified aliphatic fraction. The overall study predicts Wrightia tinctoria as a candidate plant to be further explored for anticancer properties and DW-F5 as a forthcoming drug formulation to be evaluated as a chemotherapeutic agent against malignant melanoma. PMID:26061820

 13. Integration of DCE-MRI and DW-MRI Quantitative Parameters for Breast Lesion Classification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberta Fusco

  2015-01-01

  Full Text Available Objective. The purpose of our study was to evaluate the diagnostic value of an imaging protocol combining dynamic contrast-enhanced MRI (DCE-MRI and diffusion-weighted MRI (DW-MRI in patients with suspicious breast lesions. Materials and Methods. A total of 31 breast lesions (15 malignant and 16 benign proved by histological examination in 26 female patients were included in this study. For both DCE-MRI and DW-MRI model free and model based parameters were computed pixel by pixel on manually segmented ROIs. Statistical procedures included conventional linear analysis and more advanced techniques for classification of lesions in benign and malignant. Results. Our findings indicated no strong correlation between DCE-MRI and DW-MRI parameters. Results of classification analysis show that combining of DCE parameters or DW-MRI parameter, in comparison of single feature, does not yield a dramatic improvement of sensitivity and specificity of the two techniques alone. The best performance was obtained considering a full combination of all features. Moreover, the classification results combining all features are dominated by DCE-MRI features alone. Conclusion. The combination of DWI and DCE-MRI does not show a potential to dramatically increase the sensitivity and specificity of breast MRI. DCE-MRI alone gave the same performance as in combination with DW-MRI.

 14. Ph.d. om interne sociale medier : Det sociale intranet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Vibeke Thøis

  2017-01-01

  Det sociale intranet eller interne sociale medier vækker drømme hos virksomheder, som ser en mulighed for at involvere og engagere medarbejderne. Det sociale intranet bliver opfattet som en genvej til mere innovative og effektive virksomheder. En ny ph.d. om medarbejderne som kommunikatører på...... interne sociale medier viser imidlertid, at virksomheder kæmper med at skabe en aktiv og levende kommunikation på det sociale intranet...

 15. Det man tænker er man selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbaum, Philip

  2017-01-01

  I en tid, hvor ”det postfaktuelle samfund” er det mest populære udtryk øst for Valby bakke, er det vigtigt for de profaktuelle fanebærere at forstå, at fakta og evidens ikke i sig selv ændrer på folks opfattelse og holdninger. For at evidensbaserede argumenter skal få en vigtig position i samfund...

 16. Det åbne lands trusler - top 10

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Peder Winkel

  2008-01-01

  Naturen i det åbne land er en skygge af, hvad den kunne være. I 2001 kunne Wilhjelmudvalget konkludere, at naturens tilstand ikke hidtil har været så ringe. Det gælder fortsat, ikke mindst hvor landbruget råder. Det skyldes ikke, at landmænd er mere ligeglade med naturen end andre, men at de er u...

 17. Intraductal papilloma with bloody discharge from Montgomery's areolar tubercle examined by ductoscopy from the areola.

  Science.gov (United States)

  Sakai, Takehiko; Makita, Masujiro; Akiyama, Futoshi; Uehara, Kanou; Kasumi, Fujio; Horii, Rie; Sakamoto, Goi

  2006-01-01

  A patient with intraductal papilloma who had abnormal bloody discharge from Montgomery's areolar tubercle underwent mammary ductography, mammary ductoscopy from the tubercle, and microdochectomy.A 43-year-old woman who was being followed-up for left breast cancer noticed bloody discharge from Montgomery's areolar tubercle of the right breast. Because the discharge continued for 2 months, further examinations were conducted. Mammary ductoscopy of Montgomery's areolar tubercle showed a normal internal duct structure. The presence of yellowish superficial lesions suggested intraductal inflammation or superficial hyperplasia of the duct epithelium. Lavage cytology revealed benign papillary lesions. Since the discharge continued and we could not completely exclude malignancy, microdochectomy was performed. Histologically a lactiferous duct was connected to Montgomery's areolar tubercle and an intraductal papilloma was seen in part and considered to have caused the bloody discharge. Bloody discharge from Montgomery's areola tubercles is extremely rare, the present case was our first experience with ductoscopy of Montgomery's areolar tubercle out of 641 cases of mammary ductoscopy performed on patients with bloody nipple discharge from 1998 to 2004. In our case, Montgomery's areolar tubercles were connected to a lactiferous duct. Although there are a few breast carcinomas that cause bloody discharge and eruption of areola, areolar preservation should be performed with the knowledge that disease may also involve the areola through the lactiferous ducts.

 18. (Bi)literacy i det flersprogede klasserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Helle; Lundqvist, Ulla; Orluf, Birgit

  2009-01-01

  I dette og et foregående paper præsenteres programmet Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive og de foreløbige resultater heraf. I dette paper sættes særligt fokus på (bi)literacypraksisser i klasserummet og på børns brug af literacy, som det kommer til udtryk gennem deres...... information, der er tilgængelig for dem i de sociale fællesskaber, de indgår i (Kress 1997, 2000, Kenner 2004). For børn, der vokser op i flersprogede omgivelser, vil mødet med skriftsprog omfatte møder med skrift på flere sprog. Dataindsamlingen omfatter i 2008/2009 klasserumsobservationer i de fem 0...... skabes i klasserummet. Derudover diskuteres forståelsen af literacy og literacyunder-visning i lyset af den sproglige diversitet, man finder i mange klasserum....

 19. Partnership with Montgomery Schools trains teachers in water quality management exercises

  OpenAIRE

  Constantinescu, Ana

  2007-01-01

  High and middle school teachers from four Montgomery County (Va.) public schools will receive training in water quality management for their classroom instruction using the latest field measurement tools and techniques.

 20. Det Digitale Nærvær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  Computer-medieret kommunikation (CMC – via intranet- og internet, ”allestedsnærværende computing” mm. ), er grundlaget for det informations- og videnssamfund, der begynder at tage form i disse år. CMC er blevet kolossalt udbredt de seneste 10 – 15 år og har forandret den måde vi udsender og søger...... information, kommunikerer med hinanden både privat og i organisationer, samarbejder, underviser og tilegner os viden. Denne bog går tæt på tre udvalgte områder inden for den computer-medierede kommunikation: · Videndeling i formelle og uformelle organisationer, · Netbaseret samarbejde og læring, · Design af...

 1. Innovation: Det går da meget godt eller...?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harmsen, Hanne

  2002-01-01

  betingelserne for at overleve. Jeg har da heller ikke mødt en virksomhed, der ikke mente at udvikling, nye produkter og fornyelse var fundamental for virksomhedens overlevelse. Så egentlig behøver vi ikke diskutere om innovation er vigtig eller ej. Det vi skal diskutere, er hvor vigtigt det er, og om vi som...

 2. Wittgenstein og respekten for det religiøse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albinus, Lars

  2006-01-01

  Fremstilling af den tidlige og den sene Wittgensteins forhold til det religiøse med særligt henblik på tabet af umiddelbarhed.......Fremstilling af den tidlige og den sene Wittgensteins forhold til det religiøse med særligt henblik på tabet af umiddelbarhed....

 3. Æblet i det japanske mobil-paradis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Martin

  2009-01-01

  Igennem et årti har vi været vant til, at i Japan er man først med det nyeste på mobiltelefonen. Det er stadigvæk rigtigt, lang hen ad vejen, men en flad, globaliseret verden har frembragt nogle interessante brudflader. Denne analyse viser – med udgangspunkt i dugfriske eksempler fra Japan...

 4. Det man hører, er man selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svømmekjær, Heidi Frank

  2012-01-01

  Katalog til udstillingen "Det man hører, er man selv" på Mediemuseet i Odense 7. september 2012 - 15. januar 2013.......Katalog til udstillingen "Det man hører, er man selv" på Mediemuseet i Odense 7. september 2012 - 15. januar 2013....

 5. ’Så kører det bare'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mette Lykke

  2010-01-01

  Denne rapport er udarbejdet for Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet. Baggrunden for rapporten er, at der er sket en stigning i anmeldte arbejdsulykker blandt de 18-24-årige. I denne rapport rettes fokus på det arbejdsmiljøarbejde, der praktiseres på 9 forskellige arbejdspladser, og som er rettet...

 6. Sproget får ikke det sidste ord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  Eksperter undervurderer lægmandsviden om sprog - og forresten er det kroppe og udstråling, der overbeviser og giver det sagte kraft. Derfor vandt Helle Thorning-Schmidt Partiet Ingsoc i George Orwells roman 1984 bruger 'nysprog' til at styre medlemmernes tanker, men forsøget på at styre sproget er...

 7. Det gode liv – valg af den rigtige ungdomsuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerresgaard, Helle

  På Munkevængets skole er 7 ud af 10 elever tosprogede. Lærerne og skolens UU-vejleder oplever en stor udfordring med at orientere og vejlede de unge og deres forældre i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Det almene gymnasium opleves af mange elever som adgangen til det gode liv - som flere el...

 8. Arkitektur og kartografi - det kunstige mijø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Anders Ib

  2010-01-01

  geografiske, 'geographia', 'at skrive verden' - som den fremstår - til komplekse topologier, indskrevet i kulturelle dynamikker, f.eks. af third space karakter (Soja). Gilles Deleuze beskriver forbilledligt denne klassisk moderne artikulation af det sigelige på det synlige og deres respektive dis- og...

 9. Digital literacy som læringsoptik i det senmoderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  2017-01-01

  indledes med en redegørelse for de aktuelle potentialer for folkeskolen i dag. Herefter følger et generelt koncept for digital literacy. I det tredje afsnit opstilles på baggrund af projektets undersøgelser udfordringer for den nye optik, og i det sidste afsnit gives et udblik, hvor konceptets muligheder...

 10. Det ensomme liv på inklusionens skyggeside

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2013-01-01

  Hjemløse, udviklingshæmmede og sindslidende. Udsatte voksne skal inkluderes i samfundet og bo og arbejde som andre. Det er alle enige om, men over de sidste ti år er der sket en markant kursændring i tilgangen til inklusion, fortæller forsker. Indsatsen er blevet personliggjort, og det har nogle ...

 11. Mellem det personlige og det faglige - om forskerblogs [Between personal and professional - on research blogs] Mellem det personlige og det faglige - om forskerblogs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Dalsgaard

  2011-12-01

  Full Text Available

  På baggrund af en empirisk undersøgelse af 31 danske forskerblogs foretager artiklen en analyse af personlig publicering på nettet. I artiklen forstås bloggen som en medieform, der er karakteriseret ved personlig publicering gennem daterede indlæg, løbende opdatering, omvendt kronologisk rækkefølge og mulighed for at abonnere. Undersøgelsen viser, at de danske forskerblogs er karakteriseret ved en seriøs, faglig og personlig publiceringsform. Især indlæg, der kombinerer det personlige og det faglige, er karakteristiske for forskerbloggen og skiller den ud fra andre publicerings- og formidlingsformer. Samtidig viser analysen, at forskerne blogger på forskellige måder; fra korte, link-baserede indlæg over nærmest journalistiske indlæg til længere, faglige fremstillinger. De analyserede forskerblogs har en form, der kan supplere den allerede eksisterende kommunikation og udveksling mellem forskere.

  Based on an empirical study of 31 Danish research blogs, the article provides an analysis of personal publication on the Web. The blog is conceptualised as a media form characterised by personal publication through dated entries, continuous updates, reverse chronological order and the possibility of subscription. The study shows that Danish research blogs are characterised by serious, professional and personal publications. In particular, entries combining personal and professional content characterise the research blog and set it apart from other forms of publication. Further, the study shows that the researchers blog in different ways ranging from short, link-based entries to journalistic entries and to long, academic presentations. The article concludes that communication in research blogs can supplement traditional forms of communication and exchange between researchers.

 12. Deafness and permanently reduced potassium channel gene expression and function in hypothyroid Pit1dw mutants.

  Science.gov (United States)

  Mustapha, Mirna; Fang, Qing; Gong, Tzy-Wen; Dolan, David F; Raphael, Yehoash; Camper, Sally A; Duncan, R Keith

  2009-01-28

  The absence of thyroid hormone (TH) during late gestation and early infancy can cause irreparable deafness in both humans and rodents. A variety of rodent models have been used in an effort to identify the underlying molecular mechanism. Here, we characterize a mouse model of secondary hypothyroidism, pituitary transcription factor 1 (Pit1(dw)), which has profound, congenital deafness that is rescued by oral TH replacement. These mutants have tectorial membrane abnormalities, including a prominent Hensen's stripe, elevated beta-tectorin composition, and disrupted striated-sheet matrix. They lack distortion product otoacoustic emissions and cochlear microphonic responses, and exhibit reduced endocochlear potentials, suggesting defects in outer hair cell function and potassium recycling. Auditory system and hair cell physiology, histology, and anatomy studies reveal novel defects of hormone deficiency related to deafness: (1) permanently impaired expression of KCNJ10 in the stria vascularis of Pit1(dw) mice, which likely contributes to the reduced endocochlear potential, (2) significant outer hair cell loss in the mutants, which may result from cellular stress induced by the lower KCNQ4 expression and current levels in Pit1(dw) mutant outer hair cells, and (3) sensory and strial cell deterioration, which may have implications for thyroid hormone dysregulation in age-related hearing impairment. In summary, we suggest that these defects in outer hair cell and strial cell function are important contributors to the hearing impairment in Pit1(dw) mice.

 13. Regularized Positive-Definite Fourth Order Tensor Field Estimation from DW-MRI★

  Science.gov (United States)

  Barmpoutis, Angelos; Vemuri, Baba C.; Howland, Dena; Forder, John R.

  2009-01-01

  In Diffusion Weighted Magnetic Resonance Image (DW-MRI) processing, a 2nd order tensor has been commonly used to approximate the diffusivity function at each lattice point of the DW-MRI data. From this tensor approximation, one can compute useful scalar quantities (e.g. anisotropy, mean diffusivity) which have been clinically used for monitoring encephalopathy, sclerosis, ischemia and other brain disorders. It is now well known that this 2nd-order tensor approximation fails to capture complex local tissue structures, e.g. crossing fibers, and as a result, the scalar quantities derived from these tensors are grossly inaccurate at such locations. In this paper we employ a 4th order symmetric positive-definite (SPD) tensor approximation to represent the diffusivity function and present a novel technique to estimate these tensors from the DW-MRI data guaranteeing the SPD property. Several articles have been reported in literature on higher order tensor approximations of the diffusivity function but none of them guarantee the positivity of the estimates, which is a fundamental constraint since negative values of the diffusivity are not meaningful. In this paper we represent the 4th-order tensors as ternary quartics and then apply Hilbert’s theorem on ternary quartics along with the Iwasawa parametrization to guarantee an SPD 4th-order tensor approximation from the DW-MRI data. The performance of this model is depicted on synthetic data as well as real DW-MRIs from a set of excised control and injured rat spinal cords, showing accurate estimation of scalar quantities such as generalized anisotropy and trace as well as fiber orientations. PMID:19063978

 14. Regularized positive-definite fourth order tensor field estimation from DW-MRI.

  Science.gov (United States)

  Barmpoutis, Angelos; Hwang, Min Sig; Howland, Dena; Forder, John R; Vemuri, Baba C

  2009-03-01

  In Diffusion Weighted Magnetic Resonance Image (DW-MRI) processing, a 2nd order tensor has been commonly used to approximate the diffusivity function at each lattice point of the DW-MRI data. From this tensor approximation, one can compute useful scalar quantities (e.g. anisotropy, mean diffusivity) which have been clinically used for monitoring encephalopathy, sclerosis, ischemia and other brain disorders. It is now well known that this 2nd-order tensor approximation fails to capture complex local tissue structures, e.g. crossing fibers, and as a result, the scalar quantities derived from these tensors are grossly inaccurate at such locations. In this paper we employ a 4th order symmetric positive-definite (SPD) tensor approximation to represent the diffusivity function and present a novel technique to estimate these tensors from the DW-MRI data guaranteeing the SPD property. Several articles have been reported in literature on higher order tensor approximations of the diffusivity function but none of them guarantee the positivity of the estimates, which is a fundamental constraint since negative values of the diffusivity are not meaningful. In this paper we represent the 4th-order tensors as ternary quartics and then apply Hilbert's theorem on ternary quartics along with the Iwasawa parametrization to guarantee an SPD 4th-order tensor approximation from the DW-MRI data. The performance of this model is depicted on synthetic data as well as real DW-MRIs from a set of excised control and injured rat spinal cords, showing accurate estimation of scalar quantities such as generalized anisotropy and trace as well as fiber orientations.

 15. ALMA / porten til det kolde, støvede og fjerne univers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linden-Vørnle, Michael

  2012-01-01

  I det nordlige Chile er det enorme ALMA-teleskop ved at tage form, men allerede nu giver det enestående astronomiske øje os et helt nyt syn på universet.......I det nordlige Chile er det enorme ALMA-teleskop ved at tage form, men allerede nu giver det enestående astronomiske øje os et helt nyt syn på universet....

 16. Grecia: Nivel IV. Basado en el curso de estudios sociales de Montgomery County Public Schools. (Greece. Level 6. Based on the Montgomery County Public Schools Social Studies Program).

  Science.gov (United States)

  Maldonado, Marisol

  This curriculum unit, developed by the Montgomery County Public Schools, Maryland, was designed for use in an elementary level foreign language immersion program. It is geared toward the sixth grade social studies classroom. The unit includes instructional and performance objectives, necessary vocabulary lists, optional language structure…

 17. Bør Det Centrale DNA-profilregister udvides?

  OpenAIRE

  Böttiger, Estrid; Larsen, Stephanie; Maaruf, Rebin; Ibsen, Rasmus

  2015-01-01

  Formålet med rapporten er at undersøge, hvorvidt Det Centrale DNA-profilregister bør udvides, således at det indeholder DNA-profiler på alle danske statsborgere. Herunder stiller vi særligt skarpt på nogle af de etiske problemstillinger, der er forbundet med en udvidelse af registeret. Der redegøres for Det Centrale DNA-profilregister og profileringsproceduren ved Retsgenetisk Afdeling. Begreberne pligtetik og nytteetik beskrives, da de senere bruges i diskussionen om, hvorvidt et udvidet...

 18. Betyder modellering det samme i naturfag som i matematik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Med de nye målformuleringer og læseplaner bruges udtrykket modellering nu både indenfor naturfag og matematik. Matematiklærere, som er vant til at arbejde med modellering tror måske, at det betyder det samme begge steder, men det behøver slet ikke at være tilfældet. Måske vi trænger til en define...... definering eller afklaring af, hvad der forstås ved modellering indenfor henholdsvis matematik og naturfag....

 19. Etnisk minoritetssygeplejerske i det danske sundhedsvæsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aaen, Karen Bro

  2009-01-01

  for at anvende Victor Turners ritualperspektiv. Idet der argumenteres for, at feltøvelsen har gennemløbet ritualets tre faser; separation, liminal og inkorporation. At være etnisk minoritetssygeplejerske i det danske sundhedsvæsen, vil primært blive belyst fra sociolog og antropolog Pierre Bourdieus teori om...... felt, habitus og kapital. Det centrale for sygeplejerskerne er, at de ønsker at tilegne sig de kapitaler, der er herskende i sundhedssystemet. Tilegnelsen af kapitaler foregår løbende i felten i de relationer, sygeplejerskerne befinder sig. Dermed bliver det af betydning hvor længe man har boet i...

 20. Det digitale interaktive fjernsyn i hverdagslivet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Bjørner

  2007-04-01

  Full Text Available Digitaliseringen af tv-mediet er allerede i fuld gang, og der er i Danmark fastlagt en analog slukdato for public servicekanalerne i 2009. I forlængelse heraf leverer denne artikel en række indsigter i, hvordan den nye teknologi potentielt forandrer hverdagen, men samtidig er det også en pointe, at den digitale teknologi indpasses i eksisterende mønstre for tv-sening. Med baggrund i forsøgskanalen TV2/Nord-Digital, som var den første kanal der udsendte digitalt interaktivt tv i Danmark, vil denne artikel give nogle svar på, hvad der sker når digitalt tv (med de øgede interaktive muligheder vinder indpas i husstanden. Hvem skal bestemme i forhold til hvad der skal ses af interaktivt indhold? Vil digitaliseringen dermed fremme den stigende tendens til at vi ser mere tv hver for sig? Og ønsker seerne overhovedet at være interaktive med deres fjernsyn – og i givet fald om hvad og hvorfor?

 1. A close hidden stellar companion to the SX Phe-type variable star DW Psc

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Qian, S.-B.; Li, L.-J.; Wang, S.-M.; He, J.-J.; Zhou, X.; Jiang, L.-Q., E-mail: qsb@ynao.ac.cn [Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences (CAS), P.O. Box 110, 650011 Kunming (China)

  2015-01-01

  DW Psc is a high-amplitude SX Phe-type variable with a period of pulsation of 0.05875 days. Using a few newly determined times of maximum light together with those collected from the literature, the changes in the observed-calculated (O-C) diagram are analyzed. It is discovered that the O-C curve of DW Psc shows a cyclic variation with a period of 6.08 years and a semi-amplitude of 0.0066 days. The periodic variation is analyzed for the light travel time effect, which is due to the presence of a stellar companion (M{sub 2}sini∼0.45(±0.03) M{sub ⊙}). The two-component stars in the binary system are orbiting each other in an eccentric orbit (e ∼ 0.4) at an orbital separation of about 2.7(±0.3) AU. The detection of a close stellar companion to an SX Phe-type star supports the idea that SX Phe-type pulsating stars are blue stragglers that were formed from the merging of close binaries. The stellar companion has played an important role in the merging of the original binary by removing angular momentum from the central binary during early dynamical interaction or/and late dynamical evolution. After the more massive component in DW Psc evolves into a red giant, the cool close companion should help to remove the giant envelope via possible critical Roche-lobe overflow, and the system may be a progenitor of a cataclysmic variable. The detection of a close stellar companion to DW Psc makes it a very interesting system to study in the future.

 2. Deafness and permanently reduced potassium channel gene expression and function in hypothyroid Pit1dw mutants

  OpenAIRE

  Mustapha, Mirna; Fang, Qing; Gong, Tzy-Wen; Dolan, David F.; Raphael, Yehoash; Camper, Sally A.; Duncan, R. Keith

  2009-01-01

  The absence of thyroid hormone (TH) during late gestation and early infancy can cause irreparable deafness in both humans and rodents. A variety of rodent models have been utilized in an effort to identify the underlying molecular mechanism. Here, we characterize a mouse model of secondary hypothyroidism, pituitary transcription factor 1 (Pit1dw), which has profound, congenital deafness that is rescued by oral TH replacement. These mutants have tectorial membrane abnormalities, including a pr...

 3. Characterizing dw1335-29, a recently discovered dwarf satellite of M83

  Science.gov (United States)

  Carrillo, Andreia; Bell, Eric F.; Bailin, Jeremy; Monachesi, Antonela; de Jong, Roelof S.; Harmsen, B2enjamin; Slater, Colin T.

  2017-03-01

  The number, distribution and properties of dwarf satellites are crucial probes of the physics of galaxy formation at low masses and the response of satellite galaxies to the tidal and gas dynamical effects of their more massive parent. To make progress, it is necessary to augment and solidify the census of dwarf satellites of galaxies outside the Local Group. Müller et al. presented 16 dwarf galaxy candidates near M83, but lacking reliable distances, it is unclear which candidates are M83 satellites. Using red-giant-branch stars from the HST/GHOSTS survey in conjunction with ground-based images from VLT/VIMOS, we confirm that one of the candidates, dw1335-29 - with a projected distance of 26 kpc from M83 and a distance modulus of (m-M)_0 = 28.5^{+0.3}_{-0.1} - is a satellite of M83. We estimate an absolute magnitude MV = -10.1 ± 0.4, an ellipticity of 0.40^{+0.14}_{-0.22}, a half-light radius of 656^{+121}_{-170} pc and [Fe/H] = -1.3^{+0.3}_{-0.4}. Owing to dw1335-29's somewhat irregular shape and possible young stars, we classify this galaxy as a dwarf irregular or transition dwarf. This is curious, as with a projected distance of 26 kpc from M83, dw1335-29 is expected to lack recent star formation. Further study of M83's dwarf population will reveal if star formation in its satellites is commonplace (suggesting a lack of a hot gas envelope for M83 that would quench star formation) or rare (suggesting that dw1335-29 has a larger M83-centric distance, and is fortuitously projected to small radii).

 4. Modelling DW-MRI data from primary and metastatic ovarian tumours

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Winfield, Jessica M. [Institute of Cancer Research, CRUK and EPSRC Cancer Imaging Centre, Division of Radiotherapy and Imaging, Surrey (United Kingdom); Royal Marsden NHS Foundation Trust, Surrey (United Kingdom); Institute of Cancer Research and Royal Marsden Hospital, MRI Unit, Surrey (United Kingdom); DeSouza, Nandita M.; Collins, David J. [Institute of Cancer Research, CRUK and EPSRC Cancer Imaging Centre, Division of Radiotherapy and Imaging, Surrey (United Kingdom); Royal Marsden NHS Foundation Trust, Surrey (United Kingdom); Priest, Andrew N.; Hodgkin, Charlotte; Freeman, Susan [University of Cambridge, Department of Radiology, Addenbrooke' s Hospital, Cambridge (United Kingdom); Wakefield, Jennifer C.; Orton, Matthew R. [Institute of Cancer Research, CRUK and EPSRC Cancer Imaging Centre, Division of Radiotherapy and Imaging, Surrey (United Kingdom)

  2015-07-15

  To assess goodness-of-fit and repeatability of mono-exponential, stretched exponential and bi-exponential models of diffusion-weighted MRI (DW-MRI) data in primary and metastatic ovarian cancer. Thirty-nine primary and metastatic lesions from thirty-one patients with stage III or IV ovarian cancer were examined before and after chemotherapy using DW-MRI with ten diffusion-weightings. The data were fitted with (a) a mono-exponential model to give the apparent diffusion coefficient (ADC), (b) a stretched exponential model to give the distributed diffusion coefficient (DDC) and stretching parameter (α), and (c) a bi-exponential model to give the diffusion coefficient (D), perfusion fraction (f) and pseudodiffusion coefficient (D*). Coefficients of variation, established from repeated baseline measurements, were: ADC 3.1 %, DDC 4.3 %, α 7.0 %, D 13.2 %, f 44.0 %, D* 165.1 %. The bi-exponential model was unsuitable in these data owing to poor repeatability. After excluding the bi-exponential model, analysis using Akaike Information Criteria showed that the stretched exponential model provided the better fit to the majority of pixels in 64 % of lesions. The stretched exponential model provides the optimal fit to DW-MRI data from ovarian, omental and peritoneal lesions and lymph nodes in pre-treatment and post-treatment measurements with good repeatability. (orig.)

 5. Byrådet - en motor for politisk aktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjelmar, Ulf; Houlberg, Kurt; Holm Pedersen, Lene

  2013-01-01

  Hver femte lokalpolitiker ville sige ja tak, hvis de blev opfordret til at lade sig opstille til Folketinget. Fødekæden fra lokal til national politik er blevet styrket, og det er godt for demokratiet....

 6. Byrådet - en motor for politisk aktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjelmar, Ulf; Houlberg, Kurt; Holm Pedersen, Lene

  2013-01-01

  Hver femte lokalpolitiker ville sige ja tak, hvis de blev opfordret til at lade sig opstille til Folketinget. Fødekæden fra lokal til national politik er blevet styrket, og det er godt for demokratiet....

 7. At stå i det åbne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Bogen At stå i det åbne: Dannelse gennem filosofisk undren og nævær er en pædagogisk-filosofisk undersøgelse af, hvad det vil sige at stå i et "undringsfællesskab" i en undervisnings- og vejledningssituation. Ved at trække på den eksistentiel-fænomenologiske og filosofisk-hermeneutiske forskning ...

 8. Det monstrøse i Ezekiels vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2011-01-01

  Artiklen viser, hvordan det monstrøse introduceres i Ezekiels Bog kap. 1 i form af nogle sammensatte levende væsener, der har træk hentet fra både menneske- og dyreverdenen. Det monstrøse består i denne overskridelse af de gængse grænser og problematiserer dermed de velkendte klassifikationer. Og...

 9. "Det man hører, er man selv"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2015-01-01

  Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (20)00erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal...

 10. Det børnelitterære digitale univers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lie, Pia Maria

  2012-01-01

  Artiklen kigger på et udsnit af den mangfoldighed af genrer, der findes i det børnelitterære digitale univers.Der skelnes i artiklen mellem digital og digitaliseret børnelitteratur og graden af interaktion med læseren. Ved at foretage denne skelnen er det muligt at se nærmere på forskelle og...... ligheder mellem den trykte børnelitteratur og genrerne i den digitale børnelitteratur....

 11. det som forståelses- og kommunikationsmiddel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft; Christensen, Jørgen Riber

  2010-01-01

  “And your very flesh shall be a great poem,” skrev digteren Walt Whitman i indledningen til Leaves of Grass fra 1855. Fra før Whitman, over Kafkas straffekoloni, kødet som ernæringsmiddel og David Cronenbergs new flesh, til moderne udsmykning af kroppen og æstetisk kirurgi har kødet været et fors...

 12. "Det man hører, er man selv"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2015-01-01

  Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (20)00erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal...

 13. Virtual reality - ja det er virkelig allerede en realitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2016-01-01

  Allerede tilbage i 1980’erne kunne forskningen i medier og informationsteknologier fremvise de første prototyper på 3D virtual reality. Man kan spekulere længe over, hvad der egentligt motiverede forskningen på det tidspunkt. En motivation kunne være den ingeniørmæssige: Er det muligt at skabe en...

 14. Køn er ikke, hvad det har været

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerlach, Christian

  2011-01-01

  Drenge er det svage køn i folkeskolesammenlæng. Det skyldes bl.a. biologiske kønsforskelle, fastslås det i den aktuelle skoledebat. Men viden på området er langt fra så solid og entydig, som man skulle tro....

 15. Det monitorerede mig – empowerment eller patologisering?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisbeth Kappelgaard

  2015-05-01

  Full Text Available Healthcare apps er blevet en omfattende industri.  Vi kan ganske gratis downloade tusindvis af apps, som sætter os i stand til at monitorere alt fra vores fysiske form til vores mentale velbefindende, og vi kan gennem denne monitorering, producere endeløse datamængder og viden om os selv og vores liv – altså skabe et «monitoreret mig». Men hvordan forholder vi os til denne mulighed? I nærværende artikel tages udgangspunkt i foreløbige resultater fra et igangværende ph.d. projekt, hvor brugen af apps og biofeedback anvendes i praksis, til at belyse en stigende stressproblematik blandt lærere i den danske folkeskole. Artiklens ærinde er, at tematisere de normer og fortolkningsrammer, som kommer til syne, når aktørerne selv italesætter sit «monitorerede mig» og hernæst diskutere, i hvilken position, disse normer og tolkninger af teknologien i anvendelse, bringer aktøren. Er «det monitorerede mig» en mulighed for frisættende autonomi – en empowerment? Eller bidrager monitoreringen i stedet til individualisering eller patologisering, hvor vi gennem ejerskabet af vores egen fortælling, producerer et overansvar for eksempelvis hvilken behandling vi skal modtage, eller hvordan vores arbejdsmiljø bør være?Nøgleord: Etik, humanistisk sundhedsforskning, selvmonitorering, Ecological Momentary StorytellingEnglish summary: The Monitored Me - empowerment or pathologization? Healthcare apps have become a major industry. We can freely download thousands of apps, that enable us to monitor everything, from our physical condition to our mental well-being, and we can through the monitoring produce endless amounts of data and knowledge about our inner selves and our lives - creating a “monitored me”. But how is this technological possibility dealt with, in practice? The present article presents and discusses results from a case study in which apps and biofeedback were used to illuminate an increasing stress problem among teachers

 16. Præstation - nøglen til det gode liv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boie, Mette Alma Kjærsholm; Wiberg, Merete

  2014-01-01

  Præstation – nøglen til det gode liv? Kapitlet analyserer præstationsbegrebet som etisk værdi, idet det diskuteres hvordan kravet om præstation både påvirker og udfordrer det etiske miljø i skolen. Det diskuteres, hvordan lærernes forståelse af ’det gode liv’ udfordres, i og med statens krav om p...

 17. OPTIMAS-DW: A comprehensive transcriptomics, metabolomics, ionomics, proteomics and phenomics data resource for maize

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Colmsee Christian

  2012-12-01

  Full Text Available Abstract Background Maize is a major crop plant, grown for human and animal nutrition, as well as a renewable resource for bioenergy. When looking at the problems of limited fossil fuels, the growth of the world’s population or the world’s climate change, it is important to find ways to increase the yield and biomass of maize and to study how it reacts to specific abiotic and biotic stress situations. Within the OPTIMAS systems biology project maize plants were grown under a large set of controlled stress conditions, phenotypically characterised and plant material was harvested to analyse the effect of specific environmental conditions or developmental stages. Transcriptomic, metabolomic, ionomic and proteomic parameters were measured from the same plant material allowing the comparison of results across different omics domains. A data warehouse was developed to store experimental data as well as analysis results of the performed experiments. Description The OPTIMAS Data Warehouse (OPTIMAS-DW is a comprehensive data collection for maize and integrates data from different data domains such as transcriptomics, metabolomics, ionomics, proteomics and phenomics. Within the OPTIMAS project, a 44K oligo chip was designed and annotated to describe the functions of the selected unigenes. Several treatment- and plant growth stage experiments were performed and measured data were filled into data templates and imported into the data warehouse by a Java based import tool. A web interface allows users to browse through all stored experiment data in OPTIMAS-DW including all data domains. Furthermore, the user can filter the data to extract information of particular interest. All data can be exported into different file formats for further data analysis and visualisation. The data analysis integrates data from different data domains and enables the user to find answers to different systems biology questions. Finally, maize specific pathway information is

 18. Finnes det en faglig felleskomponent for TIP yrkene?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ursula Småland Goth

  2014-04-01

  Full Text Available Yrkesfaglig opplæring til et bestemt yrke gir en yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Opplæringen foregår både i den videregående skolen og i bedrifter. Første år på programfaget Teknikk og industriell produksjon (TIP på videregående skole i Norge kan lede til 65 ulike fag innen teknisk industri, skips- og bilindustri (82 med kryssløp. Det antas at det er sprikende kompetansekrav mellom disse yrkene og at det derfor er vanskelig å finne faglige fellesnevnere mellom mange av fagene. I så fall er det utfordrende å ha en felles undervisning som oppleves som relevant for alle fagene. Målet med undersøkelsen å vise hvilke faglige felleskomponenter det er i den kompetansen/kunnskap og ferdigheter som arbeidsmarkedet etterspør. I denne artikkelen prøver forfatterne å belyse i hvilken grad det finnes faglige fellesnevnere mellom de ulike TIP-fagene slik at det en underviser i ett fag også har faglig relevans for andre fag. Fagpersoner i industri i Norge med ansvar for lærlinger i sine respektive fagområde ble kontaktet og spurt om hvilke emner, kunnskaper og ferdigheter som er viktig for dette yrket i deres bedrift. Med dette har forfatterne laget en relevansundersøkelse over hvilke emner som etterspørres i og på tvers av de ulike yrkene. Dette belyser i hvilken grad det er store eller små faglige fellestrekk mellom de ulike fagene. Det kom inn over 400 svar fra opplæringsansvarlige i alle fylker i landet (unntatt Finnmark, hvorav 240 ble skåret fra de ti største industriområdene. Disse representerer 75 % av lærlingplassene fra TIP i Norge i 2012. Ulike fagområder ble skåret etter dikotome svar (relevant/ikke og vektet på en 4-punkts Likert-skala. Siden det er store variasjoner med hensyn til hvor mange lærlinger de ulike fagene etterspør ble datæne vektet. Data i denne undersøkelsen gir belyser bedriftenes etterspørsel etter kunnskap av de inkluderte TIP. Det viste seg at det finnes konkrete

 19. Characterizing dw1335-29, a recently discovered dwarf satellite of M83

  CERN Document Server

  Carrillo, Andreia; Bailin, Jeremy; Monachesi, Antonela; de Jong, Roelof S; Harmsen, Benjamin; Slater, Colin

  2016-01-01

  The number, distribution, and properties of dwarf satellites are crucial probes of the physics of galaxy formation at low masses and the response of satellite galaxies to the tidal and gas dynamical effects of their more massive parent.To make progress, it is necessary to augment and solidify the census of dwarf satellites of galaxies outside the Local Group. M\\"uller et al. (2015) presented 16 dwarf galaxy candidates near M83, but lacking reliable distances, it is unclear which candidates are M83 satellites. Using red giant branch stars from the HST/GHOSTS survey in conjunction with ground-based images from VLT/VIMOS, we confirm that one of the candidates, dw1335-29-- with a projected distance of 26 kpc from M83 and a distance modulus of $(m - M)_0 = 28.5^{+0.3}_{-0.1}$ -- is a satellite of M83. We estimate an absolute magnitude $M_V = -10.1 \\pm{0.4}$, an ellipticity of $0.40^{+0.14}_{-0.22}$, a half light radius of $656^{+121}_{-170 }$ pc, and [Fe/H] = $-1.3^{+0.3}_{-0.4}$. Owing to dw1335-29's somewhat irr...

 20. Innovation, informed consent, health research and the Supreme Court: Montgomery v Lanarkshire - a brave new world?

  Science.gov (United States)

  Mchale, Jean V

  2017-10-01

  The Supreme Court decision in Montgomery v Lanarkshire ([2015] UKSC11) has been hailed as a landmark not least because the Court enshrines the doctrine of informed consent formally into English law for the first time in relation to medical treatment. This paper explores the decision in Montgomery. It examines what its implications may be in the future for the consent process in relation to health research and innovative treatment and whether it may prove a watershed moment leading to changing dialogues and expectations in relation to consent. First, the paper explores the concept of 'informed consent' in clinical research as seen through international, Council of Europe and EU instruments. Second, it considers how English law currently governs the provision of information to research participants in the context of clinical research. It questions whether such an approach will be sustainable in the future. Third, it discusses the decision of the UK Supreme Court in Montgomery v Lanarkshire and asks what might be the impact of this Supreme Court decision in the health research context. It asks whether Montgomery may result in new approaches to consent in health research and innovative treatment.

 1. 75 FR 82463 - Yuri I. Montgomery, Respondent; Final Decision and Order

  Science.gov (United States)

  2010-12-30

  ... product of U.S.-origin technology. Seventh, that Montgomery shall have an opportunity to request that the... involved that are subject to the Regulations are the foreign-produced direct product of U.S.-origin... submitted supported Respondent's assertion that he did not violate the EAR because the country of origin...

 2. The Myth of "Rosa Parks the Tired." Teaching about Rosa Parks and the Montgomery Bus Boycott.

  Science.gov (United States)

  Kohl, Herbert

  1993-01-01

  Retells the story of Rosa Parks and the Montgomery (Alabama) bus boycott to reflect more accurately the cultural and historical background of the boycott and the conscious decision made by Mrs. Parks. Accurate examination of the story actually enhances a child's ability to identify with the issues and the protagonists. (SLD)

 3. The Politics of Children's Literature: The Story of Rosa Parks and the Montgomery Bus Boycott.

  Science.gov (United States)

  Kohl, Herbert

  1991-01-01

  As commonly told to and read by children, the story of Rosa Parks and the Montgomery bus boycott fails to indicate Mrs. Parks' activist role or the degree of community organization and participation in the boycott. Telling what actually occurred allows children identify with people who make justice happen. (SLD)

 4. Review of Procurement Practices in the Montgomery County Public Schools. Final Report.

  Science.gov (United States)

  Touche Ross and Co., Washington, DC.

  Following a management summary and introduction, chapters 3 and 4 of this report present findings and recommendations related to the Montgomery County, Maryland, Public Schools process of procuring supplies and equipment (food supplies, fuel oil, warehouse supplies, and maintenance parts) and contractual services (data processing maintenance,…

 5. Conceptualizing an Agenda for Social Responsibility and Public Policy at Montgomery College. A Briefing Paper. Revised

  Science.gov (United States)

  Scott, Michelle T.

  2007-01-01

  The purpose of this briefing paper is to conceptualize a social responsibility and public policy agenda for Montgomery College. The briefing paper provides (a) a well researched perspective to embed a College culture to actualize social responsibility and public policy as institutional practices; (b) examines some of the opportunities and…

 6. The Graduates 1975. A Follow-up Study of the Students Who Graduated from Montgomery College.

  Science.gov (United States)

  Gell, Robert L.; And Others

  A questionnaire was mailed to all 1,020 students who graduated from Montgomery College during the 1974-75 academic year to determine the employment and educational circumstances of the graduates as well as to gather information regarding the graduates' attitudes toward their college experience. Usable responses were received from 635 (62%)…

 7. A Profile of the Faculty, Staff and Administrators of Montgomery College, Fall 1977.

  Science.gov (United States)

  Gell, Robert L.; Armstrong, David F.

  Faculty, staff, and administrators of the three campuses and central administration of Montgomery College are described in terms of their sex, racial group, residence, and salary levels. In addition, the profile of faculty members includes their years of service, age, rank and sex in each discipline, tenure, length of contract, academic…

 8. A Four Year Follow-Up of Non-Returning Students at Montgomery College.

  Science.gov (United States)

  Gell, Robert L.; And Others

  An annual survey of non-returning Montgomery College students from the years 1971 to 1973 was conducted in order to examine reasons for choosing to leave the college, identify trends, determine the status of students at the time of the survey, and assess the impact of their college experience on current activities. The 454 usable responses (20…

 9. Montgomery College Student Follow-up Study: First-Time Students, Fall 1972.

  Science.gov (United States)

  Gell, Robert L.; Armstrong, David F.

  As part of a state-wide longitudinal study of student goal attainment, Montgomery College surveyed 3,975 students in 1976 who had initially enrolled in fall of 1972. Sixty percent responded. Interviews with non-respondents showed that the academically able were more likely to respond, but that questionnaire item responses varied little. Data…

 10. Changes to the law on consent following Montgomery vs Lanarkshire Health Board.

  Science.gov (United States)

  Clearkin, Louis

  2016-06-01

  The Supreme Court's determination on Montgomery (AP) (Appellant) v Lanarkshire Health Board (Respondent) (Scotland) [2015] clarified UK law on consent. It is for the informed patient to determine which intervention, if any, they will undergo. All doctors must meet this standard and may need to reassess their practice to do so.

 11. Denoising of brain DW-MR data by single and multiple diffusion kernels Denoising of brain DW-MR data by single and multiple diffusion kernels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manzar Ashtari

  2012-02-01

  Full Text Available Las imágenes por resonancia magnética pesadas en difusión son ampliamente utilizadaspara el estudio de las estructuras cerebrales dentro de la materia blanca del cerebro. Sinembargo, recuperar las orientaciones de los axones puede ser susceptible a errores por elruido dentro de la señal. Una regularización espacial puede mejorar la estimación, perodebe ser realizada cuidadosamente dado que puede remover información espacial ó introducirfalsas orientaciones. En este trabajo se investigaron las ventajas de aplicar un filtroanisotrópico basado en simples y múltiples kerneles de orientación de manojos de axones.Para esto, hemos calculado kerneles locales de difusión basados en modelos de tensoresde difusión y multi tensores de difusión. Mostraremos los beneficios de nuestra propuestaen 3 tipos diferentes de imágenes obtenidas por resonancia magnética pesada en difusión:Datos sintéticos, imágenes humanas tomadas en vivo, y datos obtenidos de un fantasmasimulador de difusión.Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging is widely used to study the structure ofthe fiber pathways of white matter in the brain. However, the recovered axon orientationscan be prone to error because of the low signal to noise ratio. Spatial regularization canreduce the error, but it must be done carefully so that real spatial information is not removedand false orientations are not introduced. In this paper we investigate the advantagesof applying an anisotropic filter based on single and multiple axon bundle orientation kernels.To this end, we compute local diffusion kernels based on Diffusion Tensor and multiDiffusion Tensor models. We show the benefits of our approach to three different types ofDW-MRI data: synthetic, in vivo human, and acquired from a diffusion phantom.

 12. Work-life balance - hvad betyder det egentlig?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Vivi Bach

  2009-01-01

  Med afsæt i en beskrivelse af vores samtid og de mest centrale tilgange repræsenteret i Work-Life litteraturen, søger denne artikel at nå frem til en forståelse af, hvad det vil sige at have ’balance’ mellem arbejdsliv og privatliv. Der sættes fokus på, hvad der betinger individets muligheder...... for at skabe ’balance’ i en travl og omskiftelig hverdag. Det afgørende spørgsmål er, hvad skal der til, for at den enkelte kan få det hele til at hænge sammen? Udgivelsesdato: Juni...

 13. Hvorfor standser det internationale samfund ikke krigen i Syrien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2015-01-01

  kapitlet anvender en analysemodel bestående af 6 forklaringsfaktorer til at forklare hvorfor det internationale samfund ikke magter at standse krigen i Syrien: 1. Støtte fra globale stormagter (FN Sikkerhedsråd). 2. Støtte fra naboer og regionale stormagter 3. Parterne anser en militær sejr for u...... stadig var langt fra at enes om en egentlig strategi for deres indsats i Syrien. Den amerikanske operation er derfor i bedste fald ”enden på begyndelsen”, som Churchill ville have udtrykt det. Kapitlet besvarer spørgsmålet: hvorfor er det så svært at få våbnene til at tie i Syrien?...

 14. Multiple markedskontakter i det danske lægemiddelmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kronborg, Christian

  2009-01-01

    Der er mange firmaer, som producerer eller leverer til det danske lægemiddelmarked. Tager man de enkelte behandlingsområder (lægemidler), er antallet af konkurrerende firmaer dog begrænset. På nogle behandlingsområder er der monopol, fordi det pågældende lægemiddel er beskyttet af et patent....... Hovedreglen er dog, at et lille antal firmaer konkurrerer om et behandlingsområde enten som følge af patentudløb eller parallelimport. Et andet karakteristika er, at det samme lægemiddelfirma er involveret i forskellige behandlingsområder. Firmaerne vil derfor ofte være i kontakt med hinanden i forskellige...

 15. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 16. Vilkår og muligheder i det sociale web

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil......Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil...

 17. Tolk? Det kan du selv være

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sodemann, Morten

  2009-01-01

  Tolkeloven der træder i kraft 2011 er inhuman og det er meningsløst at tro at traumatiserede flygtninge/indvandrere begynder at lære dansk bare fordi de fremover skal betale for tolkning. Der er omfattende og alvorlige grunde til at de ikke taler dansk......Tolkeloven der træder i kraft 2011 er inhuman og det er meningsløst at tro at traumatiserede flygtninge/indvandrere begynder at lære dansk bare fordi de fremover skal betale for tolkning. Der er omfattende og alvorlige grunde til at de ikke taler dansk...

 18. Hip hurra, det er min fødselsdag. Eller?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Nils Gunder

  2013-01-01

  Den verdensberømte japanske forfatter Haruki Murakami har udvalgt 11 noveller og selv skrevet en 12., der alle kredser om fødselsdage. Det er melankolsk, mørk og frem for alt mesterlig læsning......Den verdensberømte japanske forfatter Haruki Murakami har udvalgt 11 noveller og selv skrevet en 12., der alle kredser om fødselsdage. Det er melankolsk, mørk og frem for alt mesterlig læsning...

 19. Free Primary Education - og dets konsekvenser for Malawi og Tanzania

  OpenAIRE

  Nielsen, Anja Marie; Viffeldt, Tina Sydney; Johansen, Emilie Holm

  2006-01-01

  Der ses på de socioøkonomiske konsekvenser af implementeringen af gratis grundskole i Tanzania og Malawi i henholdsvis 2001 og 1994, samt konsekvenserne af Vestens indflydelse på ulandene gennem det sidste århundrede. Der tages udgangspunkt i den økonomiske Human capital model, som repræsenterer Vestens tankegang. Dette bliver suppleret af en historisk gennemgang af Tanzanias og Malawis udvikling på uddannelsesområdet optil indførelsen af den gratis skolegang. Bourdieus begreber anvendes t...

 20. Vilkår og muligheder i det sociale web

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil......Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil...

 1. Hip hurra, det er min fødselsdag. Eller?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Nils Gunder

  2013-01-01

  Den verdensberømte japanske forfatter Haruki Murakami har udvalgt 11 noveller og selv skrevet en 12., der alle kredser om fødselsdage. Det er melankolsk, mørk og frem for alt mesterlig læsning......Den verdensberømte japanske forfatter Haruki Murakami har udvalgt 11 noveller og selv skrevet en 12., der alle kredser om fødselsdage. Det er melankolsk, mørk og frem for alt mesterlig læsning...

 2. Det store sammenhængskollaps på Facebook

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2016-01-01

  Det store sammenhængskollaps på Facebook: Politik og massemedier erstatter mere og mere de private billeder og statusopdateringer på Facebook. Vi er blevet mere og mere upersonlige og mindre og mindre private, når vi deler på Facebook. Dette viser fortrolige oplysninger fra medarbejdere på Facebook...... ifølge teknologimediet The Information. En stor krise og et kollaps truer Facebook, som nu prøver at løse problemet ved eksempelvis at gøre det lettere at dele personlige og private oplevelser....

 3. Det døende universitet er stadig levende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ole John

  2008-01-01

  det interessante, at private firmaer nedlægger en del af deres egen forskning og støtter universiteterne med store midler. Exxon Mobil giver 100 millioner dollar til Stanford University, Chevron støtter University of California, og BP vil give 500 millioner dollar til universiteter til forskning i...

 4. Tigere og det menneskelige fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgård, Jonas Ross

  2012-01-01

  Med udgangspunkt i de radikale jacobineres forslag om at Louis XVI skulle henrettes øjeblikkeligt og uden rettergang, argumenteres der i artiklen for, (i) at dyremetaforik kan fungere som effektivt middel til at ekskludere politiske fjender fra det menneskelige fællesskab, hvilket betyder, (ii...

 5. Visualisering og modeller: Kunsten at se det usynlige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sønderberg Petersen, L.; Bechgaard, K.; Feidenhans'l, R. (eds.)

  2001-01-01

  Atomer kan ikke ses med det almindelige lysmikroskop. Ved udnyttelse af stråler med kortere bølgelængder end lysets, dvs. elektron-, neutron- og røntgenstråling kan man "se" ting på nanoskalaen, og med scanning tunneling mikroskopet, der udnytter densåkaldte tunnelstrømeffekt, kan man "se" enkelte...

 6. Nye horisonter for det politiske panorama i Latinamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Lise Rolandsen; Agustin, Oscar Garcia

  2004-01-01

  Det latinamerikanske kontinent befinder sig mellem de nyliberale politikkers pres og de nye sociale bevægelsers opståen, mellem ønsket om statslig suverænitet og markedets styrke, mellem en søgen efter egen identitet og vægten fra USA's udenrigspolitik. Denne række tvedelinger gør situationen int...

 7. Det udstødtes poesi hos Sara Stridsberg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2014-01-01

  Det synes at være et gennemgående projekt i Sara Stridsbergs forfatterskab at genoprejse en række upopulære, eller i hvert fald tvivlsomme og angribelige, kvindeskikkelser – hvad enten vi taler om historiske personer eller fiktive karakterer: Sally Bauer, Valerie Solanas, Medea, Lolita. Artiklen...

 8. Det nødvendige sociale gehør

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ribers, Bjørn

  2006-01-01

  Postmoderniseringens fokus på individet har understreget nødvendigheden af den enkeltes evner til at begå sig socialt. Men hvad sker der, hvis det ikke lykkes for et ungt menneske at magte denne 'sin egen socialiseringsproces' – og hvordan vender man den negative udvikling og opøver sociale...

 9. Kampen om det sibiriske smør

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Inge Marie

  2001-01-01

  Afhandlingen følger opbygningen af og udviklingen i den vestsibiriske smørsektor og den internationale handel med sibirisk smør. Hvordan gik det til, at Rusland blev verdens næststørste smøreksportør? Indfaldsvinkelen er lokal sibirisk, national russisk og global, idet danske og engelske firmaers...

 10. Samskabelse og innovation i det pædagogiske felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Astrid Kidde

  2016-01-01

  Vi har i denne udgivelse samlet en række arbejdspapirer, som beskriver nogle af de projekter vi i forsknings-og udviklingsprogrammet ’Samskabelse og innovation’ har beskæftiget os med og været optaget af gennem de sidste par år (2013-2015). Det er vores intention, at arbejdspapirerne skal afspejl...

 11. Det udstødtes poesi hos Sara Stridsberg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2014-01-01

  Det synes at være et gennemgående projekt i Sara Stridsbergs forfatterskab at genoprejse en række upopulære, eller i hvert fald tvivlsomme og angribelige, kvindeskikkelser – hvad enten vi taler om historiske personer eller fiktive karakterer: Sally Bauer, Valerie Solanas, Medea, Lolita. Artiklen...

 12. Erfaringer med mobning fra barndommen og det levede liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiassen, Charlotte; Viala, Eva Silberschmidt

  2009-01-01

  Gennem analyser af konkret levet liv med mobning i 1950érnes og 1960érnes skoleliv sættes der fokuspå menneskers erfaringer med mobning og deres position i en given historisk og sociokulturel kontekst. På den baggrund argumenteres det, at hvis man som forsker eller praktiker ikke anstrenger sig f...

 13. Identitetsdannelse via selvfortælling i det sociale rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind; Warming, Hanne

  Formålet med dette paper er at etablere en sociologisk forståelse af sammenhængen mellem identitetsskabelse og selvfortælling. Via inddragelse af Goffman og Bourdieu etableres en kontekstualiseret og relationel sociologisk forståelse af sammenhængen mellem identitetsskabelse og selvfortælling. Det...

 14. Nye horisonter for det politiske panorama i Latinamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Lise Rolandsen; Agustin, Oscar Garcia

  2004-01-01

  Det latinamerikanske kontinent befinder sig mellem de nyliberale politikkers pres og de nye sociale bevægelsers opståen, mellem ønsket om statslig suverænitet og markedets styrke, mellem en søgen efter egen identitet og vægten fra USA's udenrigspolitik. Denne række tvedelinger gør situationen...

 15. Selvledelse – det moderne arbejdslivs organiseringsform - erfaringer fra TRIPS projektet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Bramming, Pia

  2011-01-01

  I dag er selvledelse udbredt indenfor mange områder og alene i Danmark opfatter over halvdelen af medarbejderne deres arbejde som selvledet. Selvledelse handler om, hvordan man som medarbejder bruger sit selv i arbejdet. Selvledelse er i fokus, fordi den måde det moderne arbejde er udformet på i ...

 16. En fascinerende fortælling om det 20. århundredes musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2011-01-01

  Anmeldelse af Karl Aage Rasmussen: Musik i det tyvende århundrede: En fortælling. Gyldendal 2011.......Anmeldelse af Karl Aage Rasmussen: Musik i det tyvende århundrede: En fortælling. Gyldendal 2011....

 17. Skulle det være en Foster eller en Toyota?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vibæk, Kasper Sánchez

  2006-01-01

  Japanske husproducenter leverer nøglefærdige huse fra fabrik. De styrede produktionsforhold og det at der produceres ud fra en katalog tankegang har betydning for det arkitektoniske udtryk. Artiklen beskriver og analyserer konsekvenserne af dette....

 18. Grå strækninger på det overordnede vejnet i det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Michael

  2006-01-01

  Det grå strækningsarbejde er i de sidste 10 år blevet en større og større del af de danske vejbestyrelsers stedbundne trafiksikkerhedsarbejde. Imidlertid er der hverken blevet formuleret en præcis og brugbar definition af begrebet, formuleret en overordnet filosofi for arbejdet eller blevet udvik...

 19. Det var ikke hans krop, der lå i graven

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nord, Ane Marie

  2011-01-01

  I 14 år lagde Norma blomster ved det gravsted, hun troede indeholdt hendes bror. Det gjorde det ikke.Hun drømmer om at dø med vished om, at hans jordiske rester er fundet, om at have et gravsted at lægge blomster ved, og om at se de skyldige for hans død dømt. Men det er en drøm, der nok tvivlsomt...

 20. Myte: Var Danmark det første land, der ophævede slaveriet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2014-01-01

  Danskere har tit travlt med at vaske hænder i forbindelse med slavehandlen, for vi var jo det første land, der lovgav mod slaveriet. Men er det nu også sandt?......Danskere har tit travlt med at vaske hænder i forbindelse med slavehandlen, for vi var jo det første land, der lovgav mod slaveriet. Men er det nu også sandt?...

 1. Det var ikke hans krop, der lå i graven

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nord, Ane Marie

  2011-01-01

  I 14 år lagde Norma blomster ved det gravsted, hun troede indeholdt hendes bror. Det gjorde det ikke.Hun drømmer om at dø med vished om, at hans jordiske rester er fundet, om at have et gravsted at lægge blomster ved, og om at se de skyldige for hans død dømt. Men det er en drøm, der nok tvivlsom...

 2. Det-Det correlations for quantum maps: Dual pair and saddle-point analyses

  Science.gov (United States)

  Nonnenmacher, S.; Zirnbauer, M. R.

  2002-05-01

  An attempt is made to clarify the ballistic nonlinear sigma model formalism recently proposed for quantum chaotic systems, by looking at the spectral determinant Z(s)=Det(1-sU) for quantized maps U∈U(N), and studying the correlator ωU(s)=∫dθ|Z(eiθs)|2. By identifying U(N) as one member of a dual pair acting in the spinor representation of Spin(4N), the expansion of ωU(s) in powers of s2 is shown to be a decomposition into irreducible characters of U(N). In close analogy with the ballistic nonlinear sigma model, a coherent-state integral representation of ωU(s) is developed. For generic U this integral has (N2N) saddle points and the leading-order saddle-point approximation turns out to reproduce ωU(s) exactly, up to a constant factor. This miracle is explained by interpreting ωU(s) as a character of U(2N), and arguing that the leading-order saddle-point result corresponds to the Weyl character formula. Unfortunately, the Weyl decomposition behaves nonsmoothly in the semiclassical limit N→∞, and to make further progress some additional averaging needs to be introduced. Several schemes are investigated, including averaging over basis states and an "isotropic" average. The saddle-point approximation applied in conjunction with these schemes is demonstrated to give incorrect results in general, one notable exception being a semiclassical averaging scheme, for which all loop corrections vanish identically. As a side product of the dual pair decomposition with isotropic averaging, the crossover between the Poisson and CUE limits is obtained.

 3. Det skal ikke være dyrt at have et handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jydebjerg, Camilla Sabroe

  2007-01-01

  Det skal ikke koste den enkelte ekstra at have et handicap. Det følger meget klart af de handicappolitiske grundprincipper. Derfor er det bekymrende, at Ankestyrelsen i nogle afgørelser har lavet en meget snæver fortolkning af, hvem der har ret til at få dækket merudgifter efter serviceloven....

 4. Æstetisk iscenesættelsen af det postindustrielle bylandskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiib, Hans

  2016-01-01

  det naturskønne, det ruinøse og de pittoreske billede af byen og landskabet spiller en vigtig rolle. Men samtidig iscenesætter den eleverede parkbro byen på en sublim måde forstået som opbyggelse af spændingsfelter mellem den nære og kendte og det fremmede og farlige i en af verdens spektakulære...... kortlægning af parkbroens rolle i bydelens dekonstruktion og nyiscenesættelse i en fremadskuende montage. Det omfatter en æstetisk modstilling af arkitektoniske virkemidler for det skønne, det pittoreske og det sublime og tilsvarende en tregrenet oplevelsespallete hos den besøgende: Den konplemtative væren i...... relation til det skønne, flaneurens registrerende og selviscenesættende adfærd i relation til det pittoreske, og endelig voyerens afluring af det modsætningsfyldte og det i æstetisk sammenhæng grænseoverskridende inden for det sublime design....

 5. 'Bolam' to 'Montgomery' is result of evolutionary change of medical practice towards 'patient-centred care'.

  Science.gov (United States)

  Lee, Albert

  2017-01-01

  The Supreme Court judgement in 'Montgomery v Lanarkshire Health Board' has caused a change in the law concerning the duty of doctors on disclosure of information to patients regarding risks. The law now requires a doctor to take reasonable care to ensure that the patient is aware of any material risks involved in any recommended treatment, and of any reasonable alternative or variant treatments. Are doctors totally removed from the protective shield even if the practice is accepted by a reasonable body of medical opinion previously laid down by 'Bolam' with the recent Supreme Court decision in the 'Montgomery' case? This paper questions whether the 'Bolam' principle needs to be discarded or re-interpreted in the modern context of health care. Adopting 'patient-centred' care to unfold the 'significant risks' attached to patients would align with the evolving changes in medical law. It should be the changing context of health care driving the evolving change of law.

 6. A 16-yr photometric campaign on the eclipsing novalike variable DW Ursae Majoris

  Science.gov (United States)

  Boyd, D. R. S.; de Miguel, E.; Patterson, J.; Wood, M. A.; Barrett, D.; Boardman, J.; Brettman, O.; Cejudo, D.; Collins, D.; Cook, L. M.; Cook, M. J.; Foote, J. L.; Fried, R.; Gomez, T. L.; Hambsch, F.-J.; Jones, J. L.; Kemp, J.; Koff, R.; Koppelman, M.; Krajci, T.; Lemay, D.; Martin, B.; McClusky, J. V.; Menzies, K.; Messier, D.; Roberts, G.; Robertson, J.; Rock, J.; Sabo, R.; Skillman, D.; Ulowetz, J.; Vanmunster, T.

  2017-04-01

  We present an analysis of photometric observations of the eclipsing novalike variable DW UMa made by the CBA consortium between 1999 and 2015. Analysis of 372 new and 260 previously published eclipse timings reveals a 13.6 yr period or quasi-period in the times of minimum light. The seasonal light curves show a complex spectrum of periodic signals: both positive and negative 'superhumps', likely arising from a prograde apsidal precession and a retrograde nodal precession of the accretion disc. These signals appear most prominently and famously as sidebands of the orbital frequency; but the precession frequencies themselves, at 0.40 and 0.22 cycles per day, are also seen directly in the power spectrum. The superhumps are sometimes seen together, and sometimes separately. The depth, width and skew of eclipses are all modulated in phase with both nodal and apsidal precession of the tilted and eccentric accretion disc. The superhumps, or more correctly the precessional motions that produce them, may be essential to understanding the mysterious 'SW Sextantis' syndrome. Disc wobble and eccentricity can both produce Doppler signatures inconsistent with the true dynamical motions in the binary, and disc wobble might boost the mass-transfer rate by enabling the hot white dwarf to directly irradiate the secondary star.

 7. Screencasting i et didaktisk perspektiv - hvad kan det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Behrens, Thomas Seiger; Hansen, Lars Myhre

  2012-01-01

  Artiklen har til hensigt at præsentere screencasting som et multimodalt medie med mulighed for at skabe lærerige og kreative undervisningssituationer. Vi beskriver, hvad screencasting er, hvordan man teknisk udarbejder en screencast, samt undersøger, hvordan screencasting kan anvendes med et...... didaktisk sigte i undervisningen. Vi mener, at det giver god mening at forstå anvendelsen af screencasting i undervisningen på to niveauer, henholdsvis screencasts som et didaktisk læremiddel udarbejdet af læreren og som et produkt udarbejdet af deltagerne. Sammenfattende for disse niveauer er det med...... screencasting muligt at udarbejde et multimodalt læremiddel der integrerer tekst, ord, grafik, tegning, levende billeder, musik m.m. i én videopræsentation. For deltagerne er der således et godt grundlag for at skabe koblinger mellem deres episodiske og semantiske viden. Vi mener, at deltagerne ofte vil være...

 8. Stop ufolkeligt projekt - mens det går godt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vagnby, Bo Hellisen

  2004-01-01

  Konkurrencen om Musikkens Hus på Aalborg Havn er løbet ind i store vanskeligheder med hensyn til overholdelse af prisoverslaget på ca. 460 mio. kr. Dette har medført en kraftig revision af vinderprojektet udarbejdet af det østrigske arkitektfirma Coop Himmelb(l)au. I indlægget plæderes for at udn......Konkurrencen om Musikkens Hus på Aalborg Havn er løbet ind i store vanskeligheder med hensyn til overholdelse af prisoverslaget på ca. 460 mio. kr. Dette har medført en kraftig revision af vinderprojektet udarbejdet af det østrigske arkitektfirma Coop Himmelb(l)au. I indlægget plæderes...

 9. Det stedløse fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Torsten Arni Caleb

  2009-01-01

  Bataille undersøges fællesskabets muligheder i en verden, hvor samfundet som egentligt fællesskab er fuldstændig opløst – hvor kommunismens håb ikke længere udgør "hvor tids uoverskridelige horisont", som Sartre ellers ville det, men blot et falmet billede af en forrådt idé. Nancys artikel fik Maurice...

 10. "Har andre plejebørn det som mig?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn, som det opleves af børnene selv. Den formidler resultaterne fra forskningsprojektet: "Projekt Børnetinget - et talerør for plejebørn", hvor 15 børn i familiepleje er blevet interviewet og hvor 107 nuværende og tidligere plejebørn har skrevet på hjemmesiden ww...

 11. Aluminiumsmelter og vandkraft i det centrale Vestgrønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Poul; Aastrup, Peter; Boertmann, David;

  Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser og Grønlands Naturinstitut for Grønlands Hjemmestyre til brug for udarbejdelse af en Strategisk Miljøvurdering (SMV) i forbindelse med anlæg af en aluminiumsmelter og tilhørende vandkraftanlæg i det centrale Vestgrønland. Formålet med...

 12. Forhandlet løndannelse i det offentlige - Hvilken fremtid?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Steen

  2010-01-01

  Nærværende analyse er udarbejdet i opdrag fra Regeringens Lønkommissionud fra et ønske om, at en uvildig forsker gennemførte en række interview for nærmere at belyse, hvordan de eksisterende forhandlings- og lønsystemer på det offentlige område påvirker løndannelsen, herunder om der er barrierer,...

 13. Kontra-intuitive agenter i Det Nye Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallbäck, Geert

  2011-01-01

  Kontra-intuitive agenter er Pascal Boyers betegnelse for guder, ånder og forfædre. De er kontra-intuitive, fordi de overskrider de intuitive kognitive domæner; de er dog også genkendelige. Disse to egenskaber gør dem velegnede at huske. Der er mange eksempler på kontra-intuitive agenter i det Nye...

 14. Det stedløse fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Torsten Arni Caleb

  2009-01-01

  "La maladie de la mort" (Dødens sygdom). Syv år senere kom Agamben så på banen med "La comunità che viene" (Det kommende fællesskab) (1990). Han indleder ingen eksplicit, udførlig dialog med de to foregående fællesskabsbøger, men skriver sig alligevel bevidst ind i debatten, idet han implicit henviser...

 15. Kan det amerikanske demokrati rejse sig fra valgkampens aske?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbaum, Philip

  2016-01-01

  For både Trump og Clinton handler det i høj grad om at tilkendegive deres utilfredshed og intolerance overfor modparten, men i ligeså høj grad også om at definere og manifestere deres egne politiske positioner i partiernes fremadrettede planer. Sidstnævnte har vist sig at være en utrolig vanskelig...

 16. Den didaktiske kontrovers i det pædagogiske felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tofteng, Ditte Maria Børglum; Ritchie, Tom; Madsen, Lisbeth

  2017-01-01

  Bogen skriver sig ind i en kontrovers omkring didaktikkens rolle i pædagogisk arbejde. Det drejer sig om den rolle, som didaktik skal spille i praksis. Gennem bogens tretten kapitler ønsker vi at vise, at der er forskellige veje at gå med didaktikken i hånden, når man arbejder som pædagog. Og vi ...

 17. Planlægning for det gode liv i byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Gertrud

  2013-01-01

  Byer har, lige så længe de har eksisteret, være ramme om menneskers liv. Med den urbanisering, der har fundet sted over de sidste mange år, er livet for mange mennesker et byliv, og byers kvalitet har stor indflydelse på livskvaliteten. En by i dag er dog ikke det samme som for 50, 100 eller 2000...

 18. Mønter i det romerske Ægypten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Erik

  2005-01-01

  Overalt hvor romerne herskede, var deres interesser rådende; men de søgte at bygge på de stedlige traditioner mere end på rå magt eller rene institutioner. Resultatet blev ofte lokale kulter med et klart romersk præg, og artiklen peger på, at motiverne på mønterne fra det romerske Ægypten er et g...

 19. Accumulation of humic acid in DET/DGT gels

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Van der Veeken, P.L.R.; Chakraborty, P.; Van Leeuwen, H.P.

  Accumulation of Humic Acid in DET/DGT Gels PASCAL L. R. VAN DER VEEKEN,* ,† P. CHAKRABORTY, ‡ AND HERMAN P. VAN LEEUWEN † Department of Physical Chemistry and Colloid Science, Wageningen University, Dreijenplein 6, 6703HB Wageningen, The Netherlands... organic matter. Geochim. Cosmochim. Acta 2003, 67, 85–96. (32) Perminova, I. V.; Frimmel, F. H.; Kudryavtsev, A. V.; Kulikova, N. A.; Abbt-Braun, G.; Hesse, S.; Petrosyan, V. S. Molecular weight characteristics of humic substances from different...

 20. Når det private bliver offentligt …

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Karin Kjærgaard

  Titel: Når det private bliver offentligt… Baggrund: Sygeplejestuderende finder det svært at indsamle data gennem samtale og observation af patienters udskillelse af afføring, og at hjælpe patienter med toiletbesøg og nedre toilette. At kunne anlægge et patientperspektiv er beskrevet som en kompeten...... meningskondensering. Resultater: Informanterne opfatter afføring som noget meget privat, der bevirker flov-hed. Det er informanternes ønske, at sygeplejersker møder dem med naturlighed. At have brug for hjælp bevirker oplevelse af afhængighed, at være til besvær og at blive tingsliggjort. Informanterne har oplevet...... at få både engageret og distanceret hjælp, og at få hjælp uden forudgående øjenkontakt og information. Konklusion: Den dominerende flovhed og opfattelsen af afføring som noget privat kan på baggrund af forskning forstås som udtryk for at afføring er tabu. For at sygeplejer-sken kan agere med naturlighed...

 1. Arbejdsmiljø og sygeplejen i det magtpolitiske felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian; Thomassen, Ole Jacob

  af nogle store generelle forandringer i arbejdsmiljøforskningen og via sociologiske tilgange gøre rede for ændringer i de institutionelle forhold som sygepleje er del af. Den norske Arbeidsmiljøloven fra 2006 innførte begrepet integritet og markerte med det betydningen av å respektere og ivareta...... likevekt. Det er en central pointe at når vi skal beskrive, forstå, forklare og også forandre problemer med arbejdsmiljø – så skal vi bevæge os væk fra fokus på moral (de ansatte er dårlige/umoralske), pædagogisering (vi skal uddanne os ud af problemerne), social-psykologi-individualisering (det er...... enkeltindivider og faktorer der bærer problemerne). Vi vil gøre rede for at analysen kræver et historisk og strukturelt blik som vi kan lære af sociologien. Der vil således være tale om et fokus på arbejdsmiljø – med streg under miljø dvs. nogle samfundsmæssige perspektiver....

 2. Problems eliciting cues in SEIQoL-DW : Quality of life areas in small-cell lung cancer patients

  NARCIS (Netherlands)

  Westerman, M; Hak, T; The, AM; Groen, H; van der Wal, G

  2006-01-01

  The Schedule of Individual Quality of Life - Direct Weighting (SEIQoL-DW) is an individualized approach in the measurement of quality of life in which patients can choose, value and weight five areas that they consider important for their quality of life. Although a number of studies have reported o

 3. Ny løn: Den centrale vision der fik det svært ved det lokale forhandlingsbord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib; Møller, Anna Marie

  2001-01-01

  afdelingsleder og tillidsrepræsentant. Lokale ledere og tillidsrepræsentanter har derfor måttet optræde i en ny rolle som lønforhandlere. Det har medført et stort behov for viden om, hvordan man gennemfører en forhandling om løn på den enkelte arbejdsplads. Hvordan starter man og hvordan slutter man? Hvordan...

 4. Exponerat, Tillgängligt och iscensatt... och det gömda, det dömda och det glömda

  OpenAIRE

  Koch, Daniel

  2009-01-01

  [Detta är de inledande styckena i kapitlet och inte ett egentligt abstract] Direkt innanför entrén till Åhléns fanns i november 2005 fyrtioåtta(dam)ben klädda i strumpbyxor eller nätstrumpor. FrånKlarabergsleden, innanför glasväggarna, sågs kosmetikmärken som Shiseido, Dior, Givenchy, Roc och Estée Lauder, medan det man möttes av innanför huvudentrén var Biotherm och Lancôme, som övergick i Chanel, Kanebo och Guerlain. Någonstans där bakomfanns, för den som tog sig dit, Max Factor, Revlon, oc...

 5. Enhanced Montgomery Multiplication on DSP Architectures for Embedded Public-Key Cryptosystems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gastaldo P

  2008-01-01

  Full Text Available Abstract Montgomery's algorithm is a popular technique to speed up modular multiplications in public-key cryptosystems. This paper tackles the efficient support of modular exponentiation on inexpensive circuitry for embedded security services and proposes a variant of the finely integrated product scanning (FIPS algorithm that is targeted to digital signal processors. The general approach improves on the basic FIPS formulation by removing potential inefficiencies and boosts the exploitation of computing resources. The reformulation of the basic FIPS structure results in a general approach that balances computational efficiency and flexibility. Experimental results on commercial DSP platforms confirm both the method's validity and its effectiveness.

 6. Fristelsen og det svære valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smed, Sinne

  2013-01-01

  Selvkontrol er en væsentlig faktor for, hvor godt det lykkes for os at leve op til de mål vi sætter for os selv. Men hvor gode vi er til at kontrollere os selv er måske ikke kun en medfødt eller i barndommen tillært evne, men kan også afhænge af, hvor mange andre ting vi har at slås med i hverdag...

 7. Sull’equazione det Du = f senza ipotesi di segno

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovanni Cupini

  2010-12-01

  Full Text Available We consider the nonlinear problem det?u (x = f (x x ? u (x = x x ? ? where k ? 1 is an integer, is a bounded smooth domain in Rn and f ? Ck ???? satisfies Zf (x dx = meas. The positivity of f is a standard assumption in the literature. In a recent joint paper with B.Dacorogna and O.Kneuss (EPFL we prove the existence of a solution u ? Ck ???? ;Rn with no assumptions on the sign of f. Here we state this theorem together with some related results and we outline the main features of the problem.

 8. Ishockeykjelke - Understell: Utvikling av ny kjelke til det norske kjelkehockeylandslaget

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Kjelkehockey er basert på de samme prinsippene som ishockey, men er rettet mot utøvere med funksjonsnedsettelser i nedre del av kroppen. Utøverne sitter i en tilpasset kjelke med skøytestål på undersiden av bakre del av kjelken. De har en tilpasset hockeykølle i hver hånd, som har to funksjoner, i den ene enden er det pigger til å stake seg frem med på isen, og den andre enden ligner en vanlig hockeykølle og brukes til å håndter...

 9. DW-MRI as a biomarker to compare therapeutic outcomes in radiotherapy regimens incorporating temozolomide or gemcitabine in glioblastoma.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefanie Galbán

  Full Text Available The effectiveness of the radiosensitizer gemcitabine (GEM was evaluated in a mouse glioma along with the imaging biomarker diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DW-MRI for early detection of treatment effects. A genetically engineered murine GBM model [Ink4a-Arf(-/- Pten(loxP/loxP/Ntv-a RCAS/PDGF(+/Cre(+] was treated with gemcitabine (GEM, temozolomide (TMZ +/- ionizing radiation (IR. Therapeutic efficacy was quantified by contrast-enhanced MRI and DW-MRI for growth rate and tumor cellularity, respectively. Mice treated with GEM, TMZ and radiation showed a significant reduction in growth rates as early as three days post-treatment initiation. Both combination treatments (GEM/IR and TMZ/IR resulted in improved survival over single therapies. Tumor diffusion values increased prior to detectable changes in tumor volume growth rates following administration of therapies. Concomitant GEM/IR and TMZ/IR was active and well tolerated in this GBM model and similarly prolonged median survival of tumor bearing mice. DW-MRI provided early changes to radiosensitization treatment warranting evaluation of this imaging biomarker in clinical trials.

 10. Quality assurance for radon exposure chambers at the National Air and Radiation Environmental Laboratory, Montgomery, Alabama

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Semler, M.O.; Sensintaffar, E.L. [National Air and Radiation Environmental Laboratory, Montgomery, AL (United States)

  1993-12-31

  The Office of Radiation and Indoor Air, U.S. Environmental Protection Agency (EPA), operates six radon exposure chambers in its two laboratories, the National Air and Radiation Environmental Laboratory (NAREL) in Montgomery, Alabama, and the Las Vegas Facility, Las Vegas, Nevada. These radon exposure chambers are used to calibrate and test portable radon measuring instruments, test commercial suppliers of radon measurement services through the Radon Measurement Proficiency Program, and expose passive measurement devices to known radon concentrations as part of a quality assurance plan for federal and state studies measuring indoor radon concentrations. Both laboratories participate in national and international intercomparisons for the measurement of radon and are presently working with the National Institute of Standards and Technology (NIST) to receive a certificate of traceability for radon measurements. NAREL has developed an estimate of the total error in its calibration of each chamber`s continuous monitors as part of an internal quality assurance program. This paper discusses the continuous monitors and their calibration for the three chambers located in Montgomery, Alabama, as well as the results of the authors intercomparisons and total error analysis.

 11. Use of the radial forearm fasciocutaneous free flap and montgomery salivary bypass tube for pharyngoesophageal reconstruction.

  Science.gov (United States)

  Varvares, M A; Cheney, M L; Gliklich, R E; Boyd, J M; Goldsmith, T; Lazor, J; Baron, J C; Montgomery, W W

  2000-08-01

  Head and neck reconstructive surgeons involved in pharyngoesophageal reconstruction have several options available to repair the defect after partial or total laryngopharyngectomy. There is no uniform agreement among head and neck surgeons as to which of the most frequently used techniques offers the best results. A retrospective study was performed on 20 consecutive patients who had undergone reconstruction of the hypopharynx and cervical esophagus using a radial forearm free flap with Montgomery salivary bypass tube at the Massachusetts Eye and Ear Infirmary in Boston, Massachusetts, and St. Louis University, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery between 1992 and 1996. This reconstruction was used for primary reconstruction after total or partial laryngopharyngectomy with cervical esophagectomy, partial pharyngectomy sparing the larynx, and for reconstruction of the stenotic neopharynx after laryngectomy. The overall rate of pharyngocutaneous fistula was 20%, and the rate of postoperative stricture was 10%. Of patients reconstructed with this technique, 85% were able to resume oral alimentation, whereas 15% remained G-tube dependent. Of the 18 patients who did not have their larynges remain intact, 6 were able to develop useful tracheoesophageal speech. The results of this study show that the radial forearm fasciocutaneous free flap in combination with the Montgomery salivary bypass tube is extremely useful for reconstruction of partial and circumferential defects of the hypopharynx and cervical esophagus.

 12. 100 år med Det religiøse livs elementære former

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian Arly

  2012-01-01

  2012 markerer 100 års jubilæet for udgivelsen af en af de vigtigste publikationer i studiet af religion – den franske sociolog Emile Durkheims (1858-1917) Det religiøse livs elementære former: det totemiske system i Australien.......2012 markerer 100 års jubilæet for udgivelsen af en af de vigtigste publikationer i studiet af religion – den franske sociolog Emile Durkheims (1858-1917) Det religiøse livs elementære former: det totemiske system i Australien....

 13. 100 år med Det religiøse livs elementære former

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian Arly

  2012-01-01

  2012 markerer 100 års jubilæet for udgivelsen af en af de vigtigste publikationer i studiet af religion – den franske sociolog Emile Durkheims (1858-1917) Det religiøse livs elementære former: det totemiske system i Australien.......2012 markerer 100 års jubilæet for udgivelsen af en af de vigtigste publikationer i studiet af religion – den franske sociolog Emile Durkheims (1858-1917) Det religiøse livs elementære former: det totemiske system i Australien....

 14. Eksperimentelt design og dets konsekvenser for fortolkningen af stimuli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Marie Herget

  2015-01-01

  Ved hjælp af text change-¬paradigmet kan man teste hvorvidt læsere bemærker ændringer i allerede processeret tekst når de præsenteres for den igen (Sturt et al. 2004). Som udgangspunkt har vi tilbøjelighed til at overse mindre ændringer i tekststimuli, men sproglige faktorer så som fokus og...... semantisk forskel mellem ordet i den oprindelige og i den efterfølgende præsentation, kan mindske tilbøjeligheden. Dette foredrag vil rapportere en del af en dansk gentagelse af text change-paradigmet til testning af forskelle i opmærksomhed mellem forskellige ord på bestemmerpladsen i dansk og fokusere på......teori om grammatisk status. Master, Københavns Universitet. HANSEN, E. & HELTOFT, L. 2011. Grammatik over det danske sprog. Bind 2 : Syntaktiske og semantiske helheder, København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab. HARDER, P. 2008. Determiners and definiteness. Essays on Nominal Determination: From...

 15. Kultur, privatliv og offentlighet: Religionens plass i det sekulariserte samfunnet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørn Myskja

  2009-05-01

  Full Text Available Den dominerende oppfatningen i den politiske og moralfilosofiske tenkningen de siste tiår har vært at religion ikke bør spille noen avgjørende politisk rolle i det moderne sekulariserte demokrati. Religion tilhører privatsfæren, og politiske avgjørelser må fattes på et felles grunnlag, uavhengig av livssyn. De mest sentrale tenkerne i vår tids politiske filosofi, John Rawls og Jürgen Habermas, har begge i tidlige arbeider gitt uttrykk for at dette er en oppfatning som vil få en allmenn, global tilslutning, for de ser modernisering og sekularisering som to sider av samme sak. Det er nærmest to uunngåelige fenomen ettersom globalisering og modernisering vil føre til svekkelse av tradisjonelle kulturer og utbredelse av individualisme og demokratiske idealer. Bakgrunnen for dette temanummeret er at en rekke erfaringer fra de siste tiår har ledet til en gjenåpning av spørsmålet om religionens plass i sekulariserte samfunn.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v3i1.1706

 16. Airway management using laryngeal mask airway in insertion of the Montgomery tracheal tube for subglottic stenosis -A case report-.

  Science.gov (United States)

  Park, Jung Sun; Kwon, Young-Suk; Lee, Sangseock; Yon, Jun Heum; Kim, Dong Won

  2010-12-01

  The Montgomery tracheal tube (T-tube) is a device used as a combined tracheal stent and airway after laryngotracheoplasty for patients with tracheal stenosis. This device can present various challenges to anesthesiologists during its placement, including the potential for acute loss of the airway, inadequate administration of inhalation agents, and inadequacy of controlled mechanical ventilation. The present case of successful airway management used a laryngeal mask airway under total intravenous anesthesia with propofol and remifentanil in the insertion of a Montgomery T-tube in a tracheal resection and thyrotracheal anastomosis because of severe subglottic stenosis.

 17. Montgomery Blair Science, Mathematics and Computer Science Magnet Program: A Successful Model for Meeting the Needs of Highly Able STEM Learners

  Science.gov (United States)

  Stein, David; Ostrander, Peter; Lee, G. Maie

  2016-01-01

  The Magnet Program at Montgomery Blair High School is an application-based magnet program utilizing a curriculum focused on science, mathematics, and computer science catering to interested, talented, and eager to learn students in Montgomery County, Maryland. This article identifies and discusses some of the unique aspects of the Magnet Program…

 18. Retten til privathed i det danske sundhedsvæsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Pihl Bjerre

  2014-05-01

  Full Text Available Formålet med nærværende oversigtsartikel er at undersøge den stigende digitalisering og deling af personlige informationer i sundhedsvæsenet, samt hvilke etiske udfordringer denne udvikling har for den enkelte borger. Mere præcis vil vi rammesætte denne diskussion i en dansk kontekst eksemplificeret ved Det Fælles Medicinkort. Det Fælles Medicinkort er en obligatorisk database for danske borgere indeholdende informationer om patienters medicinske historie to år tilbage. Denne database kan tilgås af en bred vifte af sundhedsprofessionelle i Danmark (Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger 2011.På trods af lovede sundhedsmæssige fordele, såsom en højere grad af sikkerhed i forbindelse med medicinering, en øget effektivisering af sundhedsvæsenet og dermed besparelser på de offentlige budgetter, plæderer vi i artiklen for, at implementeringen af Det Fælles Medicinkort kompromitterer den enkeltes privathed. Den enkelte borger er ikke i tilstrækkelig grad informeret om brugen af Det Fælles Medicinkort. Ydermere finder vi ikke, at borgerens autonomi i forhold til indholdet af personlige oplysninger i Det Fælles Medicinkort er opretholdt på en tilfredsstillende måde.Artiklens primære perspektiv er deontologisk, men for at nuancere vores diskussion inddrages lejlighedsvist også utilitaristiske argumenter. Endvidere inddrages i artiklen Helen Nissenbaum, Tom L. Beauchamp og James F. Childress samt John Rawls. I artiklen vil tre konkrete problemstillinger blive diskuteret i relation til Det Fælles Medicinkort: (1 Deler vi relevante og passende data? (2 Er distributionen af disse data til en så bred vifte af sundhedsprofessionelle på sin plads? Og slutteligt: (3 Er den enkelte borgers beslutningsdygtighed, og dermed mulighed for autonomi i forhold til personrelaterede informationer, tilstrækkelig.Nøgleord: digitalisering, privathed, Danmark, sundhedsv

 19. La Materia. Nivel II. Basado en el curso de estudios de Ciencia de Montgomery County Public Schools. (Matter. Level II. Based on the Montgomery County Public Schools Science Studies Program).

  Science.gov (United States)

  Gerstman, M. Linda

  This curriculum unit is for use in an elementary school foreign language immersion program in Montgomery County, Maryland. The unit is geared toward the second grade science classroom. It includes instructional and performance objectives, vocabulary lists, optional language structure sections, illustrations, activities, evaluation suggestions, and…

 20. Seres Vivos. Nivel I. Basado en el curso de estudios de Ciencia de Montgomery County Public Schools. (Living Beings. Level 1. Based on the Montgomery County Public Schools Science Studies Program).

  Science.gov (United States)

  Senger, Graciela

  This curriculum unit, developed by the Montgomery County Public Schools, Maryland, was designed for use in the elementary level foreign language immersion program. It is geared toward the first grade science classroom. The unit includes instructional and performance objectives, necessary vocabulary lists, optional language structure sections,…

 1. Diagnostic Value and Surgical Implications of the 3D DW-SSFP MRI On the Management of Patients with Brachial Plexus Injuries

  Science.gov (United States)

  Qin, Ben-Gang; Yang, Jian-Tao; Yang, Yi; Wang, Hong-Gang; Fu, Guo; Gu, Li-Qiang; Li, Ping; Zhu, Qing-Tang; Liu, Xiao-Lin; Zhu, Jia-Kai

  2016-01-01

  Three-dimensional diffusion-weighted steady-state free precession (3D DW-SSFP) of high-resolution magnetic resonance has emerged as a promising method to visualize the peripheral nerves. In this study, the application value of 3D DW-SSFP brachial plexus imaging in the diagnosis of brachial plexus injury (BPI) was investigated. 33 patients with BPI were prospectively examined using 3D DW-SSFP MR neurography (MRN) of brachial plexus. Results of 3D DW-SSFP MRN were compared with intraoperative findings and measurements of electromyogram (EMG) or somatosensory evoked potentials (SEP) for each injured nerve root. 3D DW-SSFP MRN of brachial plexus has enabled good visualization of the small components of the brachial plexus. The postganglionic section of the brachial plexus was clearly visible in 26 patients, while the preganglionic section of the brachial plexus was clearly visible in 22 patients. Pseudomeningoceles were commonly observed in 23 patients. Others finding of MRN of brachial plexus included spinal cord offset (in 16 patients) and spinal cord deformation (in 6 patients). As for the 3D DW-SSFP MRN diagnosis of preganglionic BPI, the sensitivity, the specificity and the accuracy were respectively 96.8%, 90.29%, and 94.18%. 3D DW-SSFP MRN of brachial plexus improve visualization of brachial plexus and benefit to determine the extent of injury. PMID:27782162

 2. Dannelse forstået som taktfuldhed over for 'det sande og det gådefulde' i tilværelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2013-01-01

  Hvorledes kan man forstå dannelsesbegrebet ud fra en filosofisk hermeneutisk (Gadamer) tilgang og med et særlig blik for det eksistentielle og undringens betydning ('berørt ikke-viden') for forskning og professionsudvikling.......Hvorledes kan man forstå dannelsesbegrebet ud fra en filosofisk hermeneutisk (Gadamer) tilgang og med et særlig blik for det eksistentielle og undringens betydning ('berørt ikke-viden') for forskning og professionsudvikling....

 3. Den ægte vare er det nye sort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2013-01-01

  Forbrugerne er måske nok dødtrætte af traditionelle reklamer og branding – men tydeligvis ikke af statusræset som sådan, siger Andrew Potter i bogen ”The Authenticity Hoax – How We Got Lost Finding Our Selves”. Nu handler det bare ikke om at flashe reklamesmarte brands, men om at have et forbrug......, der er så ’ægte og uspoleret’ som muligt. Potter er ikke den eneste, der har fået øje på autenticitetsbølgen – men han er nok den sjoveste. Ikke alene har han et skarpt blik for dens naragtigheder, men også en ualmindelig skarp pen. I Potters øjne er trenden simpelthen et udtryk for et statusforbrug...

 4. Universets byggesten moderne partikelfysik : fysik i det 21. arhundrede

  CERN Document Server

  Cramer Andersen, Michael; Facius, Katrine; Moller, Rasmus

  2012-01-01

  I Universets byggesten - moderne partikelfysik, beskrives de fundamentale partikler, som alting er opbygget af, samt de vekselvirkninger, som virker imellem partiklerne. Bogen introducerer nogle grundlæggende egenskaber ved de fundamentale partikler og viser, hvordan målinger af partikelkollisioner frembringes og fortolkes. Den beskriver, hvordan det eksperimentelle udstyr fungerer og gennemgår metoder til at regne på hyppigheden af forskellige begivenheder, hvilket muliggør identifikation af interessante begivenheder. Teorien udbygges med en gennemgang af vigtige egenskaber ved de fundamentale vekselvirkninger og hvilke størrelser, der er bevarede ved partikelreaktioner. Fundamentale begreber som kraft, energi og bevægelsesmængde diskuteres og udvikles, så de kan anvendes i partikelfysikken, og beskrives teknikker til at regne med både relativitetsteori og kvantefysik. Bogen afsluttes med en række eksempler på områder, hvor partikelfysikken anvendes sammen med astrofysik og kosmologi...

 5. U.S. History and Modern World History Courses for English Speakers of Other Languages in Montgomery County Public Schools

  Science.gov (United States)

  Zhao, Huafang; Wade, Julie

  2014-01-01

  The Office of Shared Accountability (OSA) in Montgomery County (Maryland) Public Schools (MCPS) examined academic performance of English for Speakers of Other Languages (ESOL) students in U.S. History and Modern World History courses, as well as the course sequence in ESOL U.S. History and Modern World History. In MCPS, students who are not ESOL…

 6. The Employers II: A Survey of Employers Who Have Hired Career Program Graduates of Montgomery Community College.

  Science.gov (United States)

  Gell, Robert L.; Jones, Robert F.

  As part of a student follow-up system, a survey was conducted of employers of 1973-74 career program graduates of Montgomery College (MC). The survey was divided into three major areas: the value of an associate degree in the working world, an evaluation of the job preparation given to MC graduates, and suggestions for improvements in individual…

 7. The Employers IV: A Survey of Employers Who Have Hired Career Program Graduates of Montgomery Community College.

  Science.gov (United States)

  Gell, Robert L.; Armstrong, David F.

  In a survey of 374 career curriculum graduates of Montgomery Community College in 1976, 280 indicated they were working in jobs related to their college programs. Of these, 225 (80%) gave employer names and addresses and permission to contact them. Questionnaires drew responses of 159 employers to questions about skill levels of students, employee…

 8. The Employers III: A Survey of Employers Who Have Hired Career Program Graduates of Montgomery Community College.

  Science.gov (United States)

  Gell, Robert L.; And Others

  As part of a student follow-up system, a survey was conducted of employers of 1975 career program graduates of Montgomery Community College (MCC). The survey was designed to elicit responses in three major areas: the value of an associate degree in the working world, an evaluation of job preparation given to MCC graduates, and suggestions for…

 9. Follow-up of Students Who Entered Montgomery Community College Fall 1970. A Preliminary Analysis of Student Goals.

  Science.gov (United States)

  Gell, Robert L.

  As part of a statewide followup study of all students who entered a community college in the fall of 1970, a questionnaire was mailed in April 1974 to the 3,615 students who had entered Montgomery Community College in fall 1970. Twenty percent of the questionnaires were nondeliverable; thus, 2,890 students received the questionnaire, and of these,…

 10. A Follow-up Study of Freshmen Who Left Montgomery College After Just One Semester of Attendance.

  Science.gov (United States)

  Gell, Robert L.; And Others

  Students' reasons for leaving Montgomery College after one semester, dropout trends, current activities of nonreturnees, and the impact that the one semester had on their careers or course of action were elicited by questionnaires mailed to 389 students. A total of 120 usable questionnaires were returned. The data collected showed that: (1) the…

 11. 76 FR 71125 - Caddo Valley Railroad Company-Abandonment Exemption-in Clark, Pike, and Montgomery Counties, AR

  Science.gov (United States)

  2011-11-16

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Surface Transportation Board Caddo Valley Railroad Company--Abandonment Exemption--in Clark, Pike, and... distance of 32.2 miles, in Clark, Pike, and Montgomery Counties, Ark. (the line).\\1\\ The line...

 12. A Portrait of School District Crisis Management: Leadership Choices in Montgomery County during the Sniper Shootings of October 2002

  Science.gov (United States)

  Porter, Brian Joseph

  2010-01-01

  The actions of two assailants who shot and killed 10 people and wounded three others, including a student, in the region around Washington, D.C., in October 2002, provides the backdrop for a qualitative study of the emergency response by school district leaders in Montgomery County, Maryland. The study explores and describes the experiences of the…

 13. 77 FR 17070 - Medicare and Medicaid Programs; Application From Det Norske Veritas Healthcare (DNVHC) for...

  Science.gov (United States)

  2012-03-23

  ... Det Norske Veritas Healthcare (DNVHC) for Continued Approval of Its Hospital Accreditation Program... notice with comment period acknowledges the receipt of an application from Det Norske Veritas Healthcare... for a hospital as compared with CMS' hospital conditions of participation. DNVHC's survey process...

 14. Det er ikke altid rationelt at være rationel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2009-01-01

  Interview med Knud Illeris: Tidens herskende uddannelsestænkning glemmer den menneskelige faktor, som ellers har været Danmarks trumf. Det er en kæmpe fejl, lyder det fra læringsforsker Knud Illeris, der nu træder tilbage som universitetsprofessor ved DPU. Udgivelsesdato: Maj-Juni...

 15. Det sociale bånd og følelser i menneskers interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  2012-01-01

  forekommende og mest centrale følelse, og det er denne argumentation, der udfoldes i artiklen ved at se på tre af Scheffs centrale inspirationskilder: 1) E. Goffman og dennes blik for følelsesdynamikker i interaktionen, 2) C.H. Cooleys teori om det sociale spejlselv og 3) H. Lewis' begreb om følelsesfælder og...

 16. Det sidste snit: VKO tæt på magten alene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  PROGNOSE: VKO mangler kun to mandater for flertal i det sidste vejede snit, opdateret tirsdag kl. 10. Se også geografisk mandatprognose. Udgivelsesdato: 13. november......PROGNOSE: VKO mangler kun to mandater for flertal i det sidste vejede snit, opdateret tirsdag kl. 10. Se også geografisk mandatprognose. Udgivelsesdato: 13. november...

 17. Makt og avmakt i cyberspace: hvordan styre det digitale rom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilly Pijnenburg Muller

  2016-12-01

  Full Text Available Et sikkert cyberspace er nødvendig for en fungerende samfunnsstruktur, økonomisk, politisk og sosialt. Med samfunnets økende avhengighet av cyberspace for å kunne fungere normalt, har sikringen av cyberspace blitt stadig viktigere. For å løse sikkerhetsutfordringene knyttet til utviklingen av cyberspace har stater søkt støtte fra private aktører gjennom såkalte multistakeholder-initiativer. Med slike initiativer mener man en åpen form for samarbeid mellom interessenter, basert på en idé om likeverdige partnere. Stater iverksetter slike initiativer ut fra en tanke om at et samarbeid mellom private og offentlige aktører gir den beste formen for styring og sikring av aktiviteter i cyberspace. Implementeringen foregår imidlertid uten at de nødvendige forutsetningene for at en slik styringsform skal fungere er til stede. Selv om mange i dagens akademiske debatt stiller spørsmål ved om disse initiativene fungerer, er det få som har stilt spørsmål ved hvordan cybersikkerhet kan utøves i praksis. Dette fører til at man overser det sentrale spørsmålet om hvordan maktdynamikken mellom offentlig og privat sektor fungerer med henblikk på sikkerhet i cyberspace. Denne artikkelen diskuterer hvorvidt multistakeholder-initiativene faktisk fungerer som en kontroll- og styringsmekanisme i cyberspace. Ved å se nærmere på offentlig-privat samarbeid om cybersikkerhet i Norge er hensikten å gi en bedre forståelse av årsakene til at multistakeholder-initiativer ofte ikke fungerer i praksis.

 18. The phenotype of Arabidopsis thaliana det1 mutants suggest a role for cytokinins in greening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chory, J.; Aguilar, N.; Peto, C.A.

  1990-01-01

  When grown in the absence of light, the det1 mutants of Arabidopsis thaliana develop characteristics of light-grown plants by morphological, cellular, and molecular criteria. Further, in light-grown plants, mutations in the DET1 gene affect cell-type-specific expression of light-regulated genes and the chloroplast developmental program. Here we show that the addition of exogenously added cytokinins (either 2-isopentenyl adenine, kinetin, or benzyladenine) to the growth medium of dark-germinated wild-type seedlings results in seedlings that resemble det1 mutants, instead of having the normal etiolated morphology. Like det1 mutants, these dark-grown seedlings now contain chloroplasts and have high levels of expression of genes that are normally light''-regulated. These results suggest an important role for cytokinins during greening of Arabidopsis, and may implicate cytokinin levels or an increased sensitivity to cytokinins as explanations for some of the observed phenotypes of det1 mutants.

 19. The future of professional hypnosis: comment on kirsch, mazzoni, and montgomery.

  Science.gov (United States)

  Frischholz, Edward J

  2015-01-01

  I believe the paper by Kirsch, Mazzoni, and Montgomery (this issue) should surprise about 95% of ASCH members (maybe only 93% of SCEH members) because the three facts espoused in their paper speciously seem to be 100% true. To paraphrase from their abstract: 1) nothing that can be produced by hypnotic induction plus suggestion cannot also be produced by suggestion alone; 2) administration of a hypnotic induction does not produce a meaningful increase in response to suggestion relative to suggestion alone; and 3) responsivity to suggestions are highly correlated to responsivity on the same measure when preceded by a hypnotic induction ceremony. In order to persuade that these propositions are true, several objections to them must be addressed. However, just because one's facts are true does not mean that one's interpretation of the facts and their interrelationships are also true. The ramifications of the above facts and their interrelationships for the future of professional hypnosis (experimental, clinical and forensic) are identified and discussed.

 20. Absolute dimensions of eclipsing binaries. XXIV. The Be star system DW Carinae, a member of the open cluster Collinder 228

  CERN Document Server

  Southworth, J; Southworth, John

  2006-01-01

  DW Carinae is a close but detached early B-type eclipsing binary in the young open cluster Cr 228. We have measured accurate physical properties of its components (masses and radii to 1%) and used these to derive the age, metallicity and distance of Cr 228. The rotational velocities of both components of DW Car are high, so we have investigated the performance of double-Gaussian fitting, one- and two-dimensional cross-correlation and spectral disentangling for measuring radial velocities in the presence of strong line blending. Gaussian and cross-correlation analyses require substantial corrections for the effects of line blending, which are only partially successful for cross-correlation. Disentangling is to be preferred because it does not assume anything about the shapes of spectral lines, and is not significantly affected by blending. Complete Stromgren uvby light curves have been obtained and accurate radii have been measured from them using the Wilson-Devinney program, constrained by an accurate spectro...

 1. Hvordan vælger man det rigtige forsøgsdyr?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2015-01-01

  Zebrafisk, mus, grise og aber. Dyr er forskellige, og hvis man udførte det helt samme forsøg på forskellige dyrearter, så ville man ofte også opnå forskellige resultater. Hvordan vælger man det rette forsøgsdyr, hvis man eksempelvis vil teste ny medicin, der er tiltænkt behandling af syge mennesker......? Dette spørgsmål lader sig ikke let besvare, men det handler naturligvis om at vælge et forsøgsdyr, som reagerer på samme måde som mennesker. Man kunne tro, at det ideelle forsøgsdyr derfor lignede mennesket på flest mulige punkter, men så simpel er det bare ikke. For selvom forsøgsdyret og mennesket...... måtte have mange fællestræk, så kan de godt være forskellige på lige netop det område, som man ønsker at studere. Derimod skal forsøgsdyret ligne mennesket på præcis det område, som man ønsker at studere....

 2. On The Integral Solutions of Diophantine Equation ax2+by2+cz2=dw2%关于丢番图方程ax2+by2+cz2=dw2的整数解

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张文忠

  2002-01-01

  当丢番图方程ax2+by2+cz2=dw2有整数解x0,y0,z0,w0(w0≠1),(x0,y0,z0,w0)=1时,给出了它满足(x,y,z,w)=1的全部整数解的公式:x=((an2+bm2+cp2)x0-2n(anx0+bmy0+cpz0))/(t), y=((an2+bm2+cp2)y0-2m(anx0+bmy0+cpz0))/(t),z=((an2+bm2+cp2)z0-2p(anx0+bmy0+cpz0))/(t), w=((an2+bm2+cp2)w0)/(t).

 3. Design and optimization of indoor positioning system based on DW1000%基于DW1000的室内定位系统设计与测距优化方法

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李园园; 李勇

  2016-01-01

  文章提出了基于DecaWave的单片收发一体射频芯片DW1000的UWB定位方案,设计了系统的软硬件框,讨论了相关定位算法及测距的优化算法。系统中被测节点(tag)与锚节(anchor)点通过双向TDOA算法等到两者之间的距离,tag与多个anchor的距离通过UWB通信被汇总至定位服务器,由定位服务器三角质心定位算法测算出tag的三维空间坐标。经实验研究表明,系统在LOS环境下具有较高的精度,在NLOS环境下也具有良好表现。%This paper presents an UWB positioning scheme based on DecaWave single chip transceiver integrated RF chip DW1000 and designs the software and hardware architecture of the system, depicts its design and type selection, discusses correlation location algorithm and ranging optimization algorithm. The nodes in the system under test (tag) and anchor section (anchor) through the bidirectional TDOA algorithm when the distance between the two, tag and multiple anchor distance by UWB communication are aggregated to the location server, a location server triangle centroid location algorithm is used to calculate the 3D coordinates of tag. Experimental results show that the system has a high precision in the LOS environment, and also has a good performance in the NLOS environment.

 4. Batman: Film, fortælling: Det hyperbevidste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jim Collins

  1999-09-01

  Full Text Available Populærtekster har fra 1980'erne og frem udviklet sig til at være hybrid- tekster, der med udgangspunkt i mobile betydningsbærere som Batman figuren bevæger sig på tværs af diskursformer og genreskel, samtidig med at de aktivt inddrager tidligere aktiveringer af de mobile betydnings- bærere fra populærkulturens historie. 'Handlingen' kan derfor ikke ad- skilles fra dens kodificerede repræsentation, og de mange lag af inter- tekster undergraver ideen om 'teksten i sig selv.' Med eksempler fra Tim Burton's film Batman, Frank Millers grafiske roman The Dark Knight Returns og Alan Moore's Watchmen argumenterer Jim Collins i denne artikel for, at såvel forfattere som publikum til populærtekster er blevet semiotisk sofistikerede og derved hyperbevidste om populærteksternes intertekstualiteter. Dette har betydning for det generelle mediebillede, og ikke mindst for den måde vi bruger medier på.

 5. DET: A Centre for Earth Dynamical Environment

  Science.gov (United States)

  Hestroffer, D.; Deleflie, F.

  2013-11-01

  The monitoring of the Earth space environment has gained some importance these last decades, in particular at the European level, partly because the phenomenon which origin come from space can have socio-economic consequences; and also because our understanding of those phenomenon - their associated prediction and risks - is still limited. For instance, the Space Situational Awareness programme (SSA) at ESA has set up in 2013 a centre and network for aspects connected to space debris (SST), to space weather (SW), and to near-Earth objects (NEO). At IMCCE, the Pôle sur la dynamique de l'environnement terrestre} (PODET, \\url{podet.imcce.fr}) for the Earth dynamical environment is studying effects and prediction for natural and artificial objects gravitating in the Earth vicinity. These studies englobe near-Earth objects, asteroids, comets, meteoroids, meteorite streams, and space debris. For all object types that are concerned, a general scheme of a functional analysis has been developed. It encompasses data acquisition with dedicated observations--essentially astrometric--or database queries, orbit determination or adjustment, prediction and ephemerides, and eventually impact probability computation and data dissemination. We develop here the general context of this action, the PôDET project, its scientific objectives, interaction with other disciplines, and the development in progress for dedicated tools.

 6. Fødselsvekt og selvmord: er det noen sammenheng?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Grøholt

  2009-10-01

  Full Text Available Siden Salk i 1985 introduserte ideen om at fødselskomplikasjoner kunne øke risikoen for tenåringsselvmord, har flere studier tatt opp problemstillingen, men med motstridende funn. Sammenhengen mellom lav fødselsvekt og forhøyet mortalitet er vist i en rekke studier, og i noen tilfelle også for selvmord. Artikkelen gjennomgår relevant litteratur, og mye taler for at det er en sammenheng mellom intrauterine komplikasjoner og selvmord. I artikkelen drøftes funn og mulige mediatorer: Endret programmering og utvikling av CNS intrauterint kan føre til dårlig mental helse, kognitiv dysfunksjon og dårlig stresstoleranse. Om lav sosial klasse, dårlig psykisk helse hos foreldre, føstegangsfødende ung mor er konfoundere (effektforvekslere eller en del av årsakskjeden er ennå ikke klarlagt.The paper quotes and discusses studies addressing the association between suicide and low birth weight. The results are partly contradictory, but still there seems to be a connection between suicide and low birth weight/birth length. This connection may be mediated through reduced mental health, low stress tolerance or cognitive deficits, all factors that are possibly related to the development of the CNS in utero. To which extent low socioeconomic status, low mental health in parents, low maternal age and nulliparity are factors in the causal pathway or confounders are not yet clarified.

 7. Batman: Film, fortælling: Det hyperbevidste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jim Collins

  1999-09-01

  Full Text Available Populærtekster har fra 1980'erne og frem udviklet sig til at være hybrid- tekster, der med udgangspunkt i mobile betydningsbærere som Batman figuren bevæger sig på tværs af diskursformer og genreskel, samtidig med at de aktivt inddrager tidligere aktiveringer af de mobile betydnings- bærere fra populærkulturens historie. 'Handlingen' kan derfor ikke ad- skilles fra dens kodificerede repræsentation, og de mange lag af inter- tekster undergraver ideen om 'teksten i sig selv.' Med eksempler fra Tim Burton's film Batman, Frank Millers grafiske roman The Dark Knight Returns og Alan Moore's Watchmen argumenterer Jim Collins i denne artikel for, at såvel forfattere som publikum til populærtekster er blevet semiotisk sofistikerede og derved hyperbevidste om populærteksternes intertekstualiteter. Dette har betydning for det generelle mediebillede, og ikke mindst for den måde vi bruger medier på.

 8. Map showing radon potential of rocks and soils in Montgomery County, Maryland

  Science.gov (United States)

  Gundersen, L.C.; Reimer, G.M.; Wiggs, C.R.; Rice, C.A.

  1988-01-01

  This report summarizes the radon potential of Montgomery County in the context of its geology. Radon is a naturally occurring gas produced by the radioactive decay of uranium. Radon produced by uraniferous rocks and soils may enter a house through porous building materials and through openings in walls and floors. Radon gases has a tendency to move from the higher pressure commonly existing in the soil to the lower pressure commonly existing in the house. The U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA, 1986a) estimates that elevated levels of indoor radon may be associated with 5,000 to 20,000 of the 130,000 lung cancer deaths per year. They also estimate that 8 to 12 percent of the homes in the United States will have annual average indoor radon levels exceeding 4 picoCuries per liter of air (pCi/L). Above this level, the U.S. EPA recommends homeowners take remedial action. May factors control the amount of radon which may enter a home from the geologic environment. Soil drainage, permeability, and moisture content effect the amount of radon that can be released from rocks and soils (known as the emmanation) and may limit or increase how far it can migrate. Well drained, highly permeable soils facilitate the movement of radon. Soils with water content in the 8 to 15 percent range enhance the emmanation of radon (Lindmark, 1985). Daily and seasonal variations in soil and indoor radon can be caused by meteorologic factors such as barometric pressure, temperature, and wind (Clements and Wilkening, 1974; Schery and other, 1984). Construction practices also inhibit or promote entry of radon into the home (U.S. EPA, 1986b). In general, however, geology controls the source and distribution of radon (Akerblom and Wilson, 1982; Gundersen and others, 1987, 1988; Sextro and others, 1987; U.S. EPA, 1983; Peake, 1988; Peake and Hess, 1988). The following sections describe: 1) the methods used to measure radon and equivalent uranium (eU) in soil; 2) the radon potential

 9. Role of Montgomery salivary stent placement during pharyngolaryngectomy, to prevent pharyngocutaneous fistula in high-risk patients.

  Science.gov (United States)

  Bondi, S; Giordano, L; Limardo, P; Bussi, M

  2013-01-01

  To evaluate the incidence of pharyngocutaneous fistula after pharyngolaryngectomy with and without a Montgomery salivary stent. Retrospective analysis of patients with factors that predispose to the development of pharyngocutaneous fistula (i.e. disease extending to the supraglottic region, base of the tongue or pyriform sinuses, and/or radiochemotherapy). Between 2002 and 2008, 85 pharyngolaryngectomies were performed in our clinic. Of these patients, 31 were at increased risk of fistula development, of whom 45 per cent developed fistulas post-operatively. This subgroup of 31 patients was compared with a second subgroup of 22 patients at high risk of fistula development, treated between 2009 and 2011 with pharyngolaryngectomy and with a Montgomery salivary stent placed in advance during closure of the neopharynx. Statistical analysis showed a significant reduction in the rate of fistula development, from 45 to 9 per cent (p fistula development.

 10. Det almene i det anderledes. Belysning af problemer i mødet mellem praktiserende læger og tyrkiske indvandrerkvinder i Danmark set fra en klinisk synsvinkel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyhr, Lise

  for dialogen - særligt for de som ikke anvendte professionel tolk. Lægernes holdning til og anvendelse af professionel tolk varierede. Endelig fandt de fleste læger mødet tidskrævende udover normen. Til at beskrive de fundne forskelle blandt lægerne blev der opstillet to lægetyper (karikaturer) (den hhv...

 11. Fosfortab fra det dyrkede areal til Stevning Dam, Hindemaj og Haderslev Dam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Estrup; Heckrath, Goswin; Thodsen, Hans;

  Størrelsen af dyrkningsbidraget til søerne i Haderslev Dam-systemet er vurderet med to forskellige metoder til at udgøre ca. 42 % af den samlede tilførsel. En risikokortlægning med det nye, danske P-indeks viser, at i alt 15 % af det dyrkede areal er i højrisiko mht. fosfortab. P-indeks-kortlægni......Størrelsen af dyrkningsbidraget til søerne i Haderslev Dam-systemet er vurderet med to forskellige metoder til at udgøre ca. 42 % af den samlede tilførsel. En risikokortlægning med det nye, danske P-indeks viser, at i alt 15 % af det dyrkede areal er i højrisiko mht. fosfortab. P...

 12. Er det danske uddannelsessystem klar til at tænke globalt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Anders

  2012-01-01

  Mange er blevet allarmeret over, at Kina uddanner hen imod 2,2 mio. ingeniørkandidater om året. Vil billige kinesiske ingeniører udkonkurrere de vestlige ingeniører? Spørgsmålet stilles igen og igen, men er det det rigtige spørgsmål at stille?......Mange er blevet allarmeret over, at Kina uddanner hen imod 2,2 mio. ingeniørkandidater om året. Vil billige kinesiske ingeniører udkonkurrere de vestlige ingeniører? Spørgsmålet stilles igen og igen, men er det det rigtige spørgsmål at stille?...

 13. Groundwater environmental tracer data collected from the Chicot, Evangeline, and Jasper aquifers in Montgomery County and adjacent counties, Texas, 2008

  Science.gov (United States)

  Oden, Timothy D.

  2011-01-01

  The Gulf Coast aquifer system is the primary water supply for Montgomery County in southeastern Texas, including part of the Houston metropolitan area and the cities of Magnolia, Conroe, and The Woodlands Township, Texas. The U.S. Geological Survey, in cooperation with the Lone Star Groundwater Conservation District, collected environmental tracer data in the Gulf Coast aquifer system, primarily in Montgomery County. Forty existing groundwater wells screened in the Gulf Coast aquifer system were selected for sampling in Montgomery County (38 wells), Waller County (1 well), and Walker County (1 well). Groundwater-quality samples, physicochemical properties, and water-level data were collected once from each of the 40 wells during March-September 2008. Groundwater-quality samples were analyzed for dissolved gases and the environmental tracers sulfur hexafluoride, chlorofluorocarbons, tritium, helium-4, and helium-3/tritium. Water samples were collected and processed onsite using methods designed to minimize changes to the water-sample chemistry or contamination from the atmosphere. Replicate samples for quality assurance and quality control were collected with each environmental sample. Well-construction information and environmental tracer data for March-September 2008 are presented.

 14. Retssikkerhed og masseforvaltning på det sociale område

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hielmcrone, Nina Elisabeth von

  2004-01-01

  Det sociale område har gennem de senere år været præget af en voldsom regelvækst. I  artiklen sættes spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af denne udvikling. Regelmængden og den måde, retten forvaltes på, er ­ trods påstande om det modsatte - en trussel mod borgernes retssikkerhed. I artiklen...

 15. Følelser for farver i det 20. århundrede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skude, Flemming

  2002-01-01

  Grundtræk i arkitekternes farvesyn i det 20. århundrede med vægt på Le Corbusiers indflydelse og den senere postmoderne pluralisme i farvesætningen.......Grundtræk i arkitekternes farvesyn i det 20. århundrede med vægt på Le Corbusiers indflydelse og den senere postmoderne pluralisme i farvesætningen....

 16. Æstetik og pædagogik i det åbne betydningsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  2007-01-01

  æstetikbaserede kultur- og aktivitetsfag, når vi må konstatere, at fagenes potentialer i mødet med pædagogisk praksis tit bliver realiseret i væsentligt mindre omfang, end pædagoguddannelsen lægger op til. Dette er også baggrunden for det aktuelle 4. projekt, Pædagogisk UdviklingsForum (PUF), som fra 2007 til...

 17. Kan det overhovedet lade sig gøre? Fødevarehandel på internettet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramus, Kim Bjarne

  2003-01-01

  Forbrugerne kan se fordele ved at handle fødevarer på internettet, men også barrierer. De er enige om, at internettet er kommet for at blive, og at udviklingen kun går en vej - og det er frem. Det ser ud til, at der er tre segmenter inden for internethandel med fødevarer: -forbrugere, der ikke øn...

 18. Det praktiske skøn i socialpædagogikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Helle

  2003-01-01

  Der redegøres for, hvorledes det socialpædagogiske arbejde kræver en situationsbundet fornuft, som de studerende opbygger gennem arbejdet med forskellige børn, unge og voksne. Det fremhæves på baggrund af en række interviews, at fronesis indebærer, at pædagogen skal kunne indleve sig konkret og s...

 19. Pierre Trudeau og den radikale vision om det identitetsløse folk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss/Bøss, Michael

  2012-01-01

  En redegørelse for Pierre Trudeaus syn på det nationale og hans vision om canadierne som et folk, som ikke er baseret på kultur, men på borgerlige rettigheder.......En redegørelse for Pierre Trudeaus syn på det nationale og hans vision om canadierne som et folk, som ikke er baseret på kultur, men på borgerlige rettigheder....

 20. Passage nr. 47: Det encyklopædiske

  DEFF Research Database (Denmark)

  an gennem både konkrete værkanalyser og mere overordnede teoretiske refleksioner, gives et bud på, om det encyklopædiske kan siges at udgøre en selvstændig genre. Med utallige forbindelser på kryds og tværs tegner artiklerne et mangfoldigt billede af 'det encyklopædiske' - fra omfattende videnssystemer over...

 1. Geochemical characterization of shallow ground water in the Eutaw aquifer, Montgomery, Alabama

  Science.gov (United States)

  Robinson, J.L.; Journey, C.A.

  2004-01-01

  Ground water samples were collected from 30 wells located in, or directly down gradient from, recharge areas of the Eutaw aquifer in Montgomery, Alabama. The major ion content of the water evolves from calcium-sodium-chloride- dominated type in the recharge area to calcium-bicarbonate-dominated type in the confined portion of the aquifer. Ground water in the recharge area was undersaturated with respect to aluminosilicate and carbonate minerals. Ground water in the confined portion of the aquifer was at equilibrium levels for calcite and potassium feldspar. Dissolved oxygen and nitrite-plus-nitrate concentrations decreased as ground water age increased; pH, iron, and sulfate concentrations increased as ground water age increased. Aluminum, copper, and zinc concentrations decreased as ground water age and pH increased. These relations indicate that nitrate, aluminum, copper, and zinc are removed from solution as water moves from recharge areas to the confined areas of the Eutaw aquifer. The natural evolution of ground water quality, which typically increases the pH and decreases the dissolved oxygen content, may be an important limiting factor to the migration of nitrogen based compounds and metals.

 2. Justicia procumbens Extract (DW2008) Selectively Suppresses Th2 Cytokines in Splenocytes and Ameliorates Ovalbumin-Induced Airway Inflammation in a Mouse Model of Asthma.

  Science.gov (United States)

  Youm, Jihyun; Lee, Hyunyong; Chang, Hwan Bong; Jeon, Jihyun; Yoon, Mi Hee; Woo, Ji Young; Choi, Min-Soo; Hwang, Yunha; Seong, Seungkyoo; Na, Kyuheum; Yoon, Joobyoung

  2017-01-01

  DW2008 is an anhydrous ethanol extract of Justicia procumbens produced by Dong-Wha Pharmaceutical, Inc., Co. as a candidate anti-asthmatic drug. In this study, DW2008 selectively reduced T helper 2 (Th2) cytokines in mouse splenocytes and ameliorated ovalbumin-induced airway inflammation by downregulating pulmonary infiltration of differential inflammatory cells and Th2 cytokines more than a decoction or ethanol extract of J. procumbens did in a mouse asthma model. DW2008 also significantly inhibited airway hyperresponsiveness and reduced the thickness of the airway epithelium. HPLC analysis showed that the major peaks (justicidin A and B) of DW2008 were higher than those of the other extracts. Justicidin A and B significantly suppressed Th2 cytokine levels in mouse spleen cells and exhibited a protective effect in ovalbumin-induced airway inflammation. Our findings indicate that DW2008 effectively inhibits allergic airway inflammatory reactions and airway hyperresponsiveness in a mouse model of asthma, suggesting its potential as an anti-asthmatic agent.

 3. Log-Determinant Divergences Revisited: Alpha-Beta and Gamma Log-Det Divergences

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Cichocki

  2015-05-01

  Full Text Available This work reviews and extends a family of log-determinant (log-det divergences for symmetric positive definite (SPD matrices and discusses their fundamental properties. We show how to use parameterized Alpha-Beta (AB and Gamma log-det divergences to generate many well-known divergences; in particular, we consider the Stein’s loss, the S-divergence, also called Jensen-Bregman LogDet (JBLD divergence, Logdet Zero (Bhattacharyya divergence, Affine Invariant Riemannian Metric (AIRM, and other divergences. Moreover, we establish links and correspondences between log-det divergences and visualise them on an alpha-beta plane for various sets of parameters. We use this unifying framework to interpret and extend existing similarity measures for semidefinite covariance matrices in finite-dimensional Reproducing Kernel Hilbert Spaces (RKHS. This paper also shows how the Alpha-Beta family of log-det divergences relates to the divergences of multivariate and multilinear normal distributions. Closed form formulas are derived for Gamma divergences of two multivariate Gaussian densities; the special cases of the Kullback-Leibler, Bhattacharyya, Rényi, and Cauchy-Schwartz divergences are discussed. Symmetrized versions of log-det divergences are also considered and briefly reviewed. Finally, a class of divergences is extended to multiway divergences for separable covariance (or precision matrices.

 4. DW_AUXDATA

  Data.gov (United States)

  Department of Homeland Security — Subset of data used for reporting within the Coast Guard Business Intelligence (CGBI) system. This data is sourced from the USCG Auxiliary database (AUXDATA) and...

 5. Arabidopsis DET1 degrades HFR1 but stabilizes PIF1 to precisely regulate seed germination

  Science.gov (United States)

  Shi, Hui; Wang, Xin; Mo, Xiaorong; Tang, Chao; Zhong, Shangwei; Deng, Xing Wang

  2015-01-01

  Seed is an essential propagation organ and a critical strategy adopted by terrestrial flowering plants to colonize the land. The ability of seeds to accurately respond to light is vital for plant survival. However, the underlying mechanism is largely unknown. In this study, we reveal a circuit of triple feed-forward loops adopted by Arabidopsis seeds to exclusively repress germination in dark conditions and precisely initiate germination under diverse light conditions. We identify that de-etiolated 1 (DET1), an evolutionarily conserved protein, is a central repressor of light-induced seed germination. Genetic analysis demonstrates that DET1 functions upstream of long hypocotyl in far-red 1 (HFR1) and phytochrome interacting factor 1 (PIF1), the key positive and negative transcription regulators in seed germination. We further find that DET1 and constitutive photomorphogenic 10 (COP10) target HFR1 for protein degradation by assembling a COP10–DET1–damaged DNA binding protein 1–cullin4 E3 ligase complex. Moreover, DET1 and COP10 directly interact with and promote the protein stability of PIF1. Computational modeling reveals that phytochrome B (phyB)–DET1–HFR1–PIF1 and phyB–DET1–Protease–PIF1 are new signaling pathways, independent of the previously identified phyB-PIF1 pathway, respectively mediating the rapid and time-lapse responses to light irradiation. The model-simulated results are highly consistent with their experimental validations, suggesting that our mathematical model captures the essence of Arabidopsis seed germination networks. Taken together, this study provides a comprehensive molecular framework for light-regulated seed germination, improving our understanding of how plants respond to changeable environments. PMID:25775589

 6. Arabidopsis DET1 degrades HFR1 but stabilizes PIF1 to precisely regulate seed germination.

  Science.gov (United States)

  Shi, Hui; Wang, Xin; Mo, Xiaorong; Tang, Chao; Zhong, Shangwei; Deng, Xing Wang

  2015-03-24

  Seed is an essential propagation organ and a critical strategy adopted by terrestrial flowering plants to colonize the land. The ability of seeds to accurately respond to light is vital for plant survival. However, the underlying mechanism is largely unknown. In this study, we reveal a circuit of triple feed-forward loops adopted by Arabidopsis seeds to exclusively repress germination in dark conditions and precisely initiate germination under diverse light conditions. We identify that de-etiolated 1 (DET1), an evolutionarily conserved protein, is a central repressor of light-induced seed germination. Genetic analysis demonstrates that DET1 functions upstream of long hypocotyl in far-red 1 (HFR1) and phytochrome interacting factor 1 (PIF1), the key positive and negative transcription regulators in seed germination. We further find that DET1 and constitutive photomorphogenic 10 (COP10) target HFR1 for protein degradation by assembling a COP10-DET1-damaged DNA binding protein 1-cullin4 E3 ligase complex. Moreover, DET1 and COP10 directly interact with and promote the protein stability of PIF1. Computational modeling reveals that phytochrome B (phyB)-DET1-HFR1-PIF1 and phyB-DET1-Protease-PIF1 are new signaling pathways, independent of the previously identified phyB-PIF1 pathway, respectively mediating the rapid and time-lapse responses to light irradiation. The model-simulated results are highly consistent with their experimental validations, suggesting that our mathematical model captures the essence of Arabidopsis seed germination networks. Taken together, this study provides a comprehensive molecular framework for light-regulated seed germination, improving our understanding of how plants respond to changeable environments.

 7. Effects of 5-HT1A receptor agonists and L-5-HTP in Montgomery's conflict test.

  Science.gov (United States)

  Söderpalm, B; Hjorth, S; Engel, J A

  1989-01-01

  The effects of the pyrimidinyl-piperazines buspirone, gepirone, ipsapirone and their common metabolite 1-(2-pyrimidinyl)-piperazine (PmP) as well as of 8-hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin (8-OH-DPAT) and L-5-hydroxytryptophan (L-5-HTP) were investigated in Montgomery's conflict test--an animal anxiety model based on the animal's inborn urge to explore a new environment and its simultaneous fear of elevated, open spaces. Subcutaneous buspirone (32-128 nmol/kg), gepirone (32-128 nmol/kg), ipsapirone (32-512 nmol/kg) and 8-OH-DPAT (50-200 nmol/kg), as well as intraperitoneal L-5-HTP (56 mumol/kg) produced anxiolytic-like effects. However, at higher doses the magnitude of these effects decreased and overall the dose-response curves displayed inverted U-shapes. The highest doses (2048 nmol/kg) of buspirone and of gepirone even decreased responding below control levels, possibly in part due to concomitant sedation/motor impairment. After L-5-HTP (448 mumol/kg) and PmP (512 nmol/kg) anxiogenic-like effects were observed. The results indicate that anxiolytic- and anxiogenic-like effects of drugs affecting central serotonergic neurotransmission can be obtained in a sensitive rat anxiety model which neither involves consummatory behavior nor punishment. The anxiolytic-like effects of these compounds may be due to their 5-HT1A agonistic properties. Moreover, the present data may provide support for a possible reciprocal association of presynaptic 5-HT1A receptors vs. postsynaptic 5-HT1A as well as 5-HT2 receptors with regard to anxiety.

 8. Evaluation of geophysical logs, Phase I, at Willow Grove Naval Air Station, Montgomery County, Pennsylvania

  Science.gov (United States)

  Conger, R.W.

  1997-01-01

  Between April and June 1997, the U.S. Navy contracted Brown and Root Environmental, Inc., to drill 20 monitor wells at the Willow Grove Naval Air Station in Horsham Township, Montgomery County, Pa. The wells were installed to monitor water levels and allow collection of water samples from shallow, intermediate, and deep water-bearing zones. Analysis of the samples will determine the horizontal and vertical distribution of any contaminated ground water migrating from known contaminant sources. Eight wells were drilled near the Fire Training Area (Site 5), five wells near the 9th Street Landfill (Site 3), four wells at the Antenna Field Landfill (Site 2), and three wells near Privet Road Compound (Site 1). Depths range from 73 to 167 feet below land surface. The U.S. Geological Survey conducted borehole-geophysical and borehole-video logging to identify water-bearing zones so that appropriate intervals could be screened in each monitor well. Geophysical logs were run on the 20 monitor wells and 1 existing well. Video logs were run on 16 wells. Caliper and video logs were used to locate fractures, inflections on fluid-temperature and fluid-resistivity logs were used to locate possible water-bearing fractures, and flowmeter measurements verified these locations. Single-point-resistance and natural-gamma logs provided information on stratigraphy. After interpretation of geophysical logs, video logs, and driller's notes, all wells were screened such that water-level fluctuations could be monitored and discrete water samples collected from one or more shallow and intermediate water-bearing zones in each borehole.

 9. Poetics of assembly Albert Kahn and D.W. Griffith in the birth of the Machine Age

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Pancorbo Crespo

  2016-05-01

  Full Text Available Abstract This research seeks to establish a double parallel between cinema and modern architecture, focusing on a moment of refounding of both  disciplines, the early twentieth century. We will be based on two seminal characters: DW Griffith and Albert Kahn. We will explore a temporal and geographical parallelism in their main evolutionary lines, which run through a similar way in the beginning, from the U.S to the U.S.S.R, to return again to the place of origin. This trip was triggered by the arrival to the USSR of  the first copies of the film "Intolerance" in 1918 and the arrival of Albert  Kahn in 1928 for the realization of numerous industrial projects during the First Five-Year Plan. Furthermore, we will explore a more conceptual  parallelism, studying the use of the notion of assembly in both disciplines  during that period, using again the work of our two main characters as the basis for research, but also leaning on other essential actors for that issue, like are Eisenstein and Miliutin.

 10. Det forførende medie - om autokommunikation i markedsføringen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Thøger Christensen

  2004-09-01

  Full Text Available Artiklen præsenterer forskellige aspekter af markedskommunikation set som autokommunikation – det vil sige kommunikation om og til af- sender selv. Moderne marketing er grundlagt på ideen om, at virksom- heder kun overlever i længden, hvis de er opmærksomme på marke- dets ønsker og behov, og branchen arbejder ud fra en ideel forståelse om responsivitet og dialog med kunder og omverden. Artiklen påpeger imidlertid, at den moderne forbruger – eller modtager – oftest forholder sig blasert eller ligegyldigt til reklamens budskaber, hvorimod både rek- lamebureauerne og deres kunder er højinvolverede i at omsætte bud- skaberne til symbolsk værdiskabelse inden for virksomhedernes egne rammer. I et ledelsesperspektiv betyder det for det første, at visioner og holdninger bliver forlenet med en særlig autoritet og forpligtelse for virksomheden, når disse visioner kommunikeres offentligt gennem et eksternt medie. Intern kommunikation får simpelthen en større gennem- slagskraft, når den sendes ud af huset, og artiklen viser med en række eksempler, hvorledes reklamer kan anspore medarbejderne til korps- ånd og hensigtsmæssig adfærd i ’sandhedens øjeblik’ – mødet med kunden.

 11. Role of DetR in defence is critical for virulence of Xanthomonas oryzae pv. oryzae.

  Science.gov (United States)

  Nguyen, Minh-Phuong; Park, Jongchan; Cho, Man-Ho; Lee, Sang-Won

  2016-05-01

  Like other bacteria, Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo), the causal agent of bacterial leaf blight disease in rice, possesses intracellular signalling systems, known as two-component regulatory systems (TCSs), which regulate pathogenesis and biological processes. Completion of the genome sequences of three Xoo strains has facilitated the functional study of genes, including those of TCSs, but the biological functions of most Xoo TCSs have not yet been uncovered. To identify TCSs involved in Xoo pathogenesis, we generated knockout strains lacking response regulators (RRs, a cytoplasmic signalling component of the TCS) and examined the virulence of the RR knockout strains. This study presents a knockout strain (detR(-) ) lacking the PXO_04659 gene which shows dramatically reduced virulence relative to the wild-type. Our studies to elucidate detR function in Xoo pathogenesis revealed a reduction in extracellular polysaccharide (EPS), intolerance to reactive oxygen species (ROS) and deregulation of iron homeostasis in the detR(-) strain. Moreover, gene expression of regulatory factors, including other RRs and transcription factors (TFs), was altered in the absence of DetR protein, as determined by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) and/or real-time quantitative RT-PCR analyses. All evidence leads to the conclusion that DetR is essential for Xoo virulence through the regulation of the Xoo defence system including EPS synthesis, ROS detoxification and iron homeostasis, solely or cooperatively with other regulatory factors.

 12. Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven B Eriksson

  2013-01-01

  Full Text Available Det pedagogiska ledarskapet inom högre utbildning fokuseras allt mer. Det understryks genom att flera lärosäten föreskriver såväl att pedagogiska ledare ska finnas på olika nivåer, som vilka övergripande uppgifter dessa ska ha. Denna artikel är ett resultat av en fallstudie av hur de tillägnade kunskaperna och färdigheterna från kursen Pedagogiskt ledarskap, en kurs för målgruppen studierektorer/pedagogiskt ansvariga eller motsvarande arrangerad av Universitetspedagogiskt centrum, har bidragit till deltagarnas professionalisering av det pedagogiska ledarskapet ett år efter kursens slut. Fallstudien genomfördes genom gruppintervjuer. Respondenterna uttryckte att de fått ett stärkt självförtroende i rollen som pedagogiska ledare samt att kursen bidrog till en professionalisering av rollen som pedagogiska ledare genom att stärka identiteten, att skapa en början till en handlingsetik bestående av delvis delade värderingar kring det pedagogiska ansvaret samt ge utbildning och träning i färdigheter som har sin grund i teoretisk kunskap. Kursen Pedagogiskt ledarskap ger därmed ett stöd i en process mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet.

 13. "Kven er det som skriv?" Skriveren i romanen Naustet av Jon Fosse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natascha Reinhoff

  2002-08-01

  Full Text Available Når det gjelder romanen Naustet av Jon Fosse er det ikke tvil om at det blant annet – og kanskje hovedsaklig – er „dette noko / skrifta berettar om“. Det er derfor denne romanen også kan kalles for en metaroman. Tematiseringen av skriveren og skriveprosessen i romanen tar ikke bare mye plass på historienivå: Den gjennomsyrer romanen. Nært forbundet med denne tematikken er et fenomen jeg ville kalle for „dobbeltperspektivet i romanen“, og det er dette jeg vil se litt nærmere på her. Selv om romanen Naustet – i god postmoderne tradisjon – i siste – og kanskje allerede i første – instans unndrar seg en fast og entydig tilskrivning av betydning – og slik bevarer sin magi – skal jeg prøve å nærme meg skriveren og dobbeltperspektivet „eit stykke på veg“. Men først et par ord om begrepet skriver.

 14. Manipulation of DET1 expression in tomato results in photomorphogenic phenotypes caused by post-transcriptional gene silencing

  Science.gov (United States)

  Davuluri, Ganga Rao; van Tuinen, Ageeth; Mustilli, Anna Chiara; Manfredonia, Alessandro; Newman, Robert; Burgess, Diane; Brummell, David A.; King, Stephen R.; Palys, Joe; Uhlig, John; Pennings, Henk M. J.; Bowler, Chris

  2013-01-01

  Summary The tomato HIGH PIGMENT-2 gene encodes an orthologue of the Arabidopsis nuclear protein DE-ETIOLATED 1 (DET1). From genetic analyses it has been proposed that DET1 is a negative regulator of light signal transduction, and recent results indicate that it may control light-regulated gene expression at the level of chromatin remodelling. To gain further understanding about the function of DET1 during plant development, we generated a range of overexpression constructs and introduced them into tomato. Unexpectedly, we only observed phenotypes characteristic of DET1 inactivation, i.e. hyper-responsiveness to light. Molecular analysis indicated in all cases that these phenotypes were a result of suppression of endogenous DET1 expression, due to post-transcriptional gene silencing. DET1 silencing was often lethal when it occurred at relatively early stages of plant development, whereas light hyper-responsive phenotypes were obtained when silencing occurred later on. The appearance of phenotypes correlated with the generation of siRNAs but not DNA hypermethylation, and was most efficient when using constructs with mutations in the DET1 coding sequence or with constructs containing only the 3′-terminal portion of the gene. These results indicate an important function for DET1 throughout plant development and demonstrate that silencing of DET1 in fruits results in increased carotenoids, which may have biotechnological potential. PMID:15469492

 15. Dialogbaseret planlægning i det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Med denne bog gives konkrete eksempler på dialogbaseret planlægning i det åbne land, ligesom generelle problemstillinger om kulturlandskabets anvendelse og forvaltning diskuteres. ’Dialogbaseret Planlægning’, forkortet Diaplan, repræsenterer en ny måde at planlægge på, hvor alle interesser og...... sidste kapitel en række anbefalinger til en ny, mere involverende og mere integrerende planlægning i det åbne land....

 16. Det problembaserede undervisningsdesign. Fra ProPrak, til teori, til gruppearbejde

  OpenAIRE

  Mads Hovgaard

  2011-01-01

  Artiklen beskriver, begrunder og eksemplificerer det problembaserede undervisningsdesign ‘Fra ProPrak, til teori til gruppearbejde’, som gennemgående blev anvendt i et problembaseret og metodisk funderet undervisningsforløb på Syddansk Universitets idrætsuddannelse. Indholdet, opbygningen og undervisningsformerne i forløbet tog direkte afsæt i det problembaseredefagområdes teori og metoder, således at undervisningsdesignet direkte havde integreret, hvad de studerende skulle stimuleres til at ...

 17. Transcriptome analysis of Carica papaya embryogenic callus upon De-etiolated 1 (DET1 gene suppression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diyana Jamaluddin

  2017-06-01

  Full Text Available Papaya is considered to be one of the most nutritional fruits. It is rich in vitamins, carotenoids, flavonoids and other phytonutrient which function as antioxidant in our body [1]. Previous studies revealed that the suppression of a negative regulator gene in photomorphogenesis, De-etiolated 1 (DET1 can improve the phytonutrient in tomato and canola without affecting the fruit quality [2,3]. This report contains the experimental data on high-throughput 3′ mRNA sequencing of transformed papaya callus upon DET1 gene suppression.

 18. Kartoflens genom er blevet kortlagt - hvad betyder det for kartoffelforædlingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kåre Lehmann

  2012-01-01

  I sommers kunne man på forsiden af det allermest ansete naturvidenskabelige tidsskrift Nature se følgende overskrift: ”The Potato Genome - the DNA sequence of the South Ame-rican tuber eaten around the world”.......I sommers kunne man på forsiden af det allermest ansete naturvidenskabelige tidsskrift Nature se følgende overskrift: ”The Potato Genome - the DNA sequence of the South Ame-rican tuber eaten around the world”....

 19. Billedet af det rigtige hjem ligger altså i Hørsholm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fugl, Marie

  2008-01-01

  Den moderne husmoder skal kunne trylle i køkkenet, opdrage sine børn til selvrealisering og have et hjem med personlighed. Men hvor lærer man det henne? Asterisk tegner et portræt af husmoderen før og nu.......Den moderne husmoder skal kunne trylle i køkkenet, opdrage sine børn til selvrealisering og have et hjem med personlighed. Men hvor lærer man det henne? Asterisk tegner et portræt af husmoderen før og nu....

 20. ‘Den sociale død' - ‘det sociales død'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Michael Hviid

  2009-01-01

  Det er nu snart et kvart århundrede siden, at Norbert Elias udgav sin bog De døendes ensomhed, hvori han fremsætter tesen om de ældres og døendes tiltagende marginalisering og heraf følgende oplevelse af ensomhed i det moderne samfund. Denne artikel fokuserer i forlængelse heraf på en kort præsen...... præsentation af fænomenet ‘social død'....

 1. Hvorfor støtter det eleverne at bevæge sig fysisk på en tallinje?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Som reaktion på min forrige blok, vil jeg her uddybe og begrunde, hvorfor det er en god ide, at lade eleverne få kropslige oplevelser med tallinjen. Det drejer sig bl.a. om fænomenet SNARC, der er en forkortelse for ‘Spatical Numerical Association of Response Codes’, og som på godt dansk betyder...

 2. Selvfølgelig har Bernie Sanders russiske forbindelser – det står jo på nettet!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella; Vestergaard, Mads

  2017-01-01

  Der er store penge at tjene og meget magt at vinde ved at sprede fake news. Internettet og robotter gør det nemt og hurtigt at cirkulere historierne, og vores forkærlighed for information, der understøtter vores verdensbillede, betyder, at mange villigt medvirker til spredningen. Det ligner en...

 3. The phenotype of Arabidopsis thaliana det1 mutants suggest a role for cytokinins in greening. Progress report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chory, J.; Aguilar, N.; Peto, C.A.

  1990-12-31

  When grown in the absence of light, the det1 mutants of Arabidopsis thaliana develop characteristics of light-grown plants by morphological, cellular, and molecular criteria. Further, in light-grown plants, mutations in the DET1 gene affect cell-type-specific expression of light-regulated genes and the chloroplast developmental program. Here we show that the addition of exogenously added cytokinins (either 2-isopentenyl adenine, kinetin, or benzyladenine) to the growth medium of dark-germinated wild-type seedlings results in seedlings that resemble det1 mutants, instead of having the normal etiolated morphology. Like det1 mutants, these dark-grown seedlings now contain chloroplasts and have high levels of expression of genes that are normally ``light``-regulated. These results suggest an important role for cytokinins during greening of Arabidopsis, and may implicate cytokinin levels or an increased sensitivity to cytokinins as explanations for some of the observed phenotypes of det1 mutants.

 4. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring...

 5. Guds død - et tema i det 19. århundrede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jes Fabricius

  2002-01-01

  Guds død er ikke Nietzsches opfindelse, men Hegels. Det er hans forestilling om, at påskens historie gentager sig i verdenshistorien som religionens død og genopstandelse i skikkelse af filosofien. Tager man de forskellige betydninger af Guds død indebærer de implicit, at Gud dog har eksisteret, ...

 6. IT systemer til kvalitetsledelse: Baggrund og beskrivelse af systemer på det danske marked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rikhardsson, Pall M.

  2001-01-01

  til kvalitetsledelse på det danske marked. De overordnede funktionaliteter præsenteres, hvilke funktionaliteter de enkelte systemer indeholder og derefter eksempler på anvendelsen af nogle systemtyper i to danske virksomheder og hvilke fordele disse virksomheder har oplevet. Derefter beskrives 10...

 7. IT kan ikke erstatte ledelsen, når det kommer til vagtplanlægning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lars; Sørensen, Jan; Lunde, Anita

  2011-01-01

  , hvis de anvendes rigtigt, udgøre meget anvendelige redskaber, der kan sortere, systematisere og skabe overblik over de store mængder data, der er nødvendige for effektiv vagtplanlægning i sygehusvæsenet. Det er dog afgørende, at IT-systemer ikke anskaffes som erstatning for de ledelsesmæssige...

 8. Det flersprogede klasserum som arena for investering i sprog og literacy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Helle Pia

  2011-01-01

  At starte i skole indebærer - og forstås ofte næsten synonymt med - at lære at læse og skrive. Med et New Literacy Studies orienteret blik (se fx Barton & Hamilton, 1998) på de aktiviteter, der på forskellig vis involverer literacy, bliver det tydeligt, hvordan disse literacyaktiviteter ofte...

 9. Guds død - et tema i det 19. århundrede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jes Fabricius

  2002-01-01

  Guds død er ikke Nietzsches opfindelse, men Hegels. Det er hans forestilling om, at påskens historie gentager sig i verdenshistorien som religionens død og genopstandelse i skikkelse af filosofien. Tager man de forskellige betydninger af Guds død indebærer de implicit, at Gud dog har eksisteret...

 10. Helhedsorienteret planlægning for det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nellemann, Vibeke Wainø; Willeberg, Karsten L.; Sveistrup, Nikolaj

  Rapporten opsamler erfaringer fra en undersøgelse gennemført af Skov & Landskab vedrørende helhedsorienteret planlægning for det åbne land. Undersøgelsen er gennemført som en opsamling, beskrivelse og vurdering af udvalgte eksempler fra praksis med henholdsvis overordnede strategier og regionplan......Rapporten opsamler erfaringer fra en undersøgelse gennemført af Skov & Landskab vedrørende helhedsorienteret planlægning for det åbne land. Undersøgelsen er gennemført som en opsamling, beskrivelse og vurdering af udvalgte eksempler fra praksis med henholdsvis overordnede strategier og...... regionplanlægning for det åbne land eller konkrete natur- og miljøforvaltningsprojekter for lokalområder. I eksemplerne er der på forskellig vis arbejdet for at opnå en helhedsorienteret koordinering af de mange interesser i det åbne land og for at skabe sammenhæng mellem overordnede politiske strategier, den...

 11. Grå strækninger i det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Michael

  Det grå strækningsarbejde er i de sidste 10 år blevet en større og større del af de danske vejbestyrelsers stedbundne trafiksikkerhedsarbejde. Imidlertid er der hverken blevet formuleret en præcis og brugbar definition af begrebet, formuleret en overordnet filosofi for arbejdet eller blevet udvik...

 12. Kontanthjælpsloft og handicap det hænger ikke sammen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amby, Finn

  2016-01-01

  Den nye regel om vurdering af arbejdsevne i forhold til det ordinære arbejdsmarked rejser flere spørgsmål, end den besvarer. Derfor er der stor risiko for, at den nye reform kommer til at ramme ledige med alvorlige handicap eller helbredsproblemer på en måde, som Folketingets flertal forhåbentlig...

 13. Det europæiske Model Company Law Act Project

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Paul Krüger; Baums, Theodor

  2008-01-01

  På initiativ af forfatterne til det følgende blev der i 2007 dannet en europæisk gruppe af fremtrædende selskabsretseksperter med henblik på at udforme en »European Model Company Law Act« (EMCLA). Gruppen holdt sit første møde i Århus i september 2007.  ...

 14. Det offentliges snævre syn på konkurrence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas

  2014-01-01

  Det er et mantra, men et stærkt funderet mantra, at velfungerende konkurrence på markeder er et godt fundament for virksomhedernes udvikling af deres konkurrenceevne - og dermed er konkurrence godt for velfærd og vækst....

 15. Serendipitetsfaktorer og brugeradfærd på det fysiske bibliotek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Björneborn, Lennart

  2008-01-01

  I en eksplorativ undersøgelse blev der gennem 10 måneder i 2006 observeret og interviewet biblioteksbrugere på Københavns Hovedbibliotek og det nybyggede filialbibliotek i Vanløse. De to folkebiblioteker blev valgt for at supplere hinanden i relation til størrelse, indretning og brugersammensætni...

 16. Udvikling af arbejdet i callcentre - sådan gik det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiegman, Inger-Marie; Møller, Niels

  Et treårigt projekt om arbejdet i callcentre blev afsluttet i 2006. Projektet startede i 2003 og gennemførte udvikling af arbejdet, organisationen og kompetencerne i tre store danske virksomheder. Det var Nykredit, Danske Bank og TDC, som har deres egne callcentre. 700 medarbejdere og ledere delt...

 17. Effektregnskab for projektet Digitales ll – Det svære valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Stine

  Effektregnskabet for projektet Digitales ll – Det svære valg er udarbejdet af forskningscenteret INCEVIDA, Aalborg Universitet 2012. Rapporten er gennemført i et samarbejde mellem INCEVIDA, KulturarvNord og Bangsbo Museum. Effektregnskabet tager udgangspunkt i en model for oplevelsesøkonomisk...

 18. Implementering af evidensbaseret praksis i det logopædiske arbejdsfelt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oversættelse af Embedding Evidence-Based Practice in Speech and Language Therapy Denne antologi rummer en lang række artikler, der forholder sig til alle hjørner af det evidensbaserede praksisfelt. Fra ledelse og organisering, over formulering af egne forskningsspørgsmål, kritisk vurdering af for...

 19. Studenterkollektivet og dets muligheder for den studerendes læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Jette

  2013-01-01

  Dette kapitel omhandler de studerendes muligheder for læring i studenterkollektivet. Der tages udgangspunkt i socialantropolog Jean Laves beskrivelse af, at læringsprocesser både udspiller sig i formelle og i uformelle rammer. I de uformelle rammer peger Lave på to centrale perspektiver, det ene ...

 20. Forum for arbejdsretlige afgørelser - domstolene eller det fagretlige system?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasselbalch, Ole

  2004-01-01

  På baggrund af de seneste domme om kompetencefordelingen mellem de almindelige domstole og de fagretlige organer (Arbejdsretten og de faglige voldgiftsretter) gennemgår artiklen retningslinjerne for denne fordeling og trækker de principielle hensyn bag reglerne frem. Det understreges, at domstole...

 1. Avtalefestet pensjon. : Er det en ordning som bør videreføres?

  OpenAIRE

  2006-01-01

  I oppgaven drøftes ulike problemstillinger ordningen reiser. Sett i sammenheng med utviklingen i samfunnet og pensjonsreformen, kan det stilles spørsmål ved om ordningen bør videreføres. Dette spørsmålet blir også behandlet i oppgaven.

 2. "Cancer-Related Fatigue: A Systematic and Meta-Analytic Review of Nonpharmacological Therapies for Cancer Patients:" Correction to Kangas, Bovbjerg, and Montgomery (2008)

  Science.gov (United States)

  Kangas, Maria; Bovbjerg, Dana H.; Montgomery, Guy H.

  2009-01-01

  Reports an error in "Cancer-related fatigue: A systematic and meta-analytic review of non-pharmacological therapies for cancer patients" by Maria Kangas, Dana H. Bovbjerg and Guy H. Montgomery (Psychological Bulletin, 2008[Sep], Vol 134[5], 700-741). The URL to the Supplemental Materials for the article is listed incorrectly in two places in the…

 3. Grades--Scores--Predictions: A Study of the Efficiency of High School Grades and American College Test Scores in Predicting Academic Achievement at Montgomery College.

  Science.gov (United States)

  Gell, Robert L.; Bleil, David F.

  This report analyzes the relationship between high school grades, American College Test (ACT) scores, and first-semester college grades. Based on the Standard Research Service of the ACT program, 1,379 students in the fall 1969 freshman class of Montgomery College (Maryland) were studied. Measures of academic background used ACT scores in English,…

 4. Where Have All the Freshman Gone? A Follow-up Study of Students Who Left Montgomery Community College Prior to Graduation.

  Science.gov (United States)

  Gell, Robert L.; Bleil, David F.

  The purpose of this study was to discover what the nonreturning student does when he leaves Montgomery College and why he left prior to earning a degree. This report is the second phase of a total follow-up study conducted by the Office of Institutional Research. The first phase consisted of a study of what the 1970 graduates were doing four…

 5. Tentative Ten-Year Enrollment Projections, Fiscal Years 1978-1987. (A Supplement to the FY 1978 Capital and Operating Budgets of Montgomery Community College)

  Science.gov (United States)

  Gell, Robert L.; Armstrong, David F.

  The number of students expected to enroll in Montgomery College yearly through 1987 is projected on the basis of a model incorporating past trends, population projections, economic indicators, and other factors on which viable assumptions about the future can be based, into a system of linear equations expressed in matrix notation. The model…

 6. Topographic data of selected areas along the Alabama River near Montgomery, Alabama, collected using mobile terrestrial light detection and ranging (T-LiDAR) technology

  Science.gov (United States)

  Kimbrow, D.R.

  2014-01-01

  Topographic data at selected areas within the Alabama River flood plain near Montgomery, Alabama, were collected using a truck-mounted mobile terrestrial light detection and ranging system. These data were collected for inclusion in a flood inundation model developed by the National Weather Service in Birmingham, Alabama. Data are presented as ArcGIS point shapefiles with the extension .shp.

 7. Implementación eficiente de la multiplicación modular de Montgomery sobre hardware reconfigurable

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ander Torres López

  2013-10-01

  Full Text Available Este documento propone implementaciones tanto, software como hardware, sobre un FPGA de Xilinx, del algoritmo de multiplicación de Montgomery utilizando el método de Escaneo de Operandos por Separado (SOS, de sus siglas en inglés, que es una forma eficiente para calcular multiplicaciones modulares. La solución software ha sido desarrollada sobre la plataforma de procesamiento MicroBlaze y la de hardware se realizó utilizando directamente los recursos lógicos y dedicados de la FPGA. Los resultados se presentan con una comparación entre ambos casos en función de su rendimiento y el empleo de recursos.

 8. Estudio de validación de la escala de depresión de Montgomery y Asberg.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Martínez Gallardo

  1991-01-01

  Full Text Available Derivada del cuestionario psicopatológico C.P.R.S., aparece en 1979 la "Montgomery Asberg Depression Rating Scale" concebida por sus autores como un instrumento altamente sensible para detectar los cambios en la sintomatología depresiva de los pacientes. Validada por sus autores originales en Inglaterra y Suecia, presentamos en este artículo un estudio de validación realizado sobre 147 pacientes franceses hospitalizados y diagnosticados de un trastorno afectivo según el DSM III. Obtuvimos resultados similares a los estudios precedentes que confirman una validez superior (sensibilidad = 94%, especificidad = 75% y mal clasificados = 6%, una más alta fiabilidad interexaminadores (K = 0,41 KW = 0,81 y sobre todo una mayor sensibilidad al cambio (S = 0,64 y 0,59 que las escalas de Hamilton y Beck consideradas hasta ahora como de referencia en su género

 9. Estimated rates of groundwater recharge to the Chicot, Evangeline and Jasper aquifers by using environmental tracers in Montgomery and adjacent counties, Texas, 2008 and 2011

  Science.gov (United States)

  Oden, Timothy D.; Truini, Margot

  2013-01-01

  Montgomery County is in the northern part of the Houston, Texas, metropolitan area, the fourth most populous metropolitan area in the United States. As populations have increased since the 1980s, groundwater has become an important resource for public-water supply and industry in the rapidly growing area of Montgomery County. Groundwater availability from the Gulf Coast aquifer system is a primary concern for water managers and community planners in Montgomery County and requires a better understanding of the rate of recharge to the system. The Gulf Coast aquifer system in Montgomery County consists of the Chicot, Evangeline, and Jasper aquifers, the Burkeville confining unit, and underlying Catahoula confining system. The individual sand and clay sequences of the aquifers composing the Gulf Coast aquifer system are not laterally or vertically continuous on a regional scale; however, on a local scale, individual sand and clay lenses can extend over several miles. The U.S. Geological Survey, in cooperation with the Lone Star Groundwater Conservation District, collected groundwater-quality samples from selected wells within or near Montgomery County in 2008 and analyzed these samples for concentrations of chlorofluorocarbons (CFCs), sulfur hexafluoride (SF6), tritium (3H), helium-3/tritium (3He/3H), helium-4 (4He), and dissolved gases (DG) that include argon, carbon dioxide, methane, nitrogen and oxygen. Groundwater ages, or apparent age, representing residence times since time of recharge, were determined by using the assumption of a piston-flow transport model. Most of the environmental tracer data indicated the groundwater was recharged prior to the 1950s, limiting the usefulness of CFCs, SF6, and 3H concentrations as tracers. In many cases, no tracer was usable at a well for the purpose of estimating an apparent age. Wells not usable for estimating an apparent age were resampled in 2011 and analyzed for concentrations of major ions and carbon-14 (14C). At six of

 10. Etableringen av Tesla Motors på det norske bilmarkedet : en empirisk studie av salgsdrivere og konkurranseeffekter

  OpenAIRE

  Asperheim, Hanne Henjum; Vedum, Anders

  2015-01-01

  Denne masterutredningen er en empirisk studie av Tesla Motors’ etablering på det norske bilmarkedet. Vi gjennomfører to separate analyser: Først fokuseres det på geografiske salgsforskjeller, deretter på effekten Tesla Motors har hatt på det norske nybilmarkedet. I vår første analyse utvikler vi en modell for å identifisere Teslas salgsdrivere, i form av geografiske og sosioøkonomiske variabler. Resultatene viser at et fylkes inntektsnivå, utdanningsnivå og miljøbevissthet har en positiv s...

 11. 乳腺癌性病变诊断中DW-MRI联合3.0TDCE-MRI的临床研究%Clinical study on the diagnostic significance of breast lesions with DW-MRI combined 3. 0T DCE-MRI

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  党勇

  2016-01-01

  Objective To analyze the clinical significance of 3. 0T dynamic contrast enhanced MRI(DCE - MRI)combined with mag-netic resonance diffusion weighted imaging(DW - MRI)in diagnosis of breast lesions. Methods Thirty - nine patients with suspected breast tumors were examined by preoperative DCE - MRI combined DW - MRI inspection and pathological diagnosis of desected tissues. The records of joint diagnosis of benign and malignant tumors by DCE - MRI and DW - MRI were compared with phathologic diagnosis;and the coincidence rate of 2 kinds of diagnostic methods with pathologic diagnosis for benign or malignant tumor had been calculated;and the sensitivity,specificity and accuracy of DCE - MRI,DW - MRI and joint inspection had been analyzed. Results The results confirmed that the coicidence rates of benign and malignant tumors by joint examination with DCE - MRI and DW - MRI were 85. 00% and 95. 00% respectively,and it was significantly high-er than single application of either DCE - MRI or DW - MRI( P < 0. 05);and the sensitivity,specificity and accuracy of joint diagnosis were 95. 30% ,84. 56% and 90. 06% respectively,they were higher than those of DCE - MRI,and their specificity and accuracy were higher than those of DW - MRI;and the manifestations of malignant lesions in joint diagnosis were enhancement of lesions,burred edge and time - signal curve as platform - type or outflow type,with high signal lesions under DWI,and ADC was significantly abnormal. Conclusion The diagnosis of breast cancer with 3. 0T dynamic contrast enhanced MRI(DCE - MRI)combined magnetic resonance diffusion weighted imaging(DW - MRI)has high degree of sensitivity,specificity and accuracy,and it can be applied for preoperative noninvasive examination,and it has a guiding role for treat-ment with broad prospects for application.%目的:分析3.0T 磁共振动态增强扫描(DCE - MRI)联合磁共振扩散加权成像(DW - MRI)诊断乳腺癌性病变临床价值。方法

 12. (Bi)literacy i det flersprogede klasserum:Tegn på sprog 2

  OpenAIRE

  Laursen, Helle; Lundqvist, Ulla; Orluf, Birgit

  2009-01-01

  I dette og et foregående paper præsenteres programmet Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive og de foreløbige resultater heraf. I dette paper sættes særligt fokus på (bi)literacypraksisser i klasserummet og på børns brug af literacy, som det kommer til udtryk gennem deres interaktion med skrift i deres omgivelser. Programmet er et seksårigt forsknings- og udviklingsprogram, der finder sted i fem forskellige flersprogede klasserum. Det sigter mod at få indblik i, hvordan børn ...

 13. Det problembaserede undervisningsdesign. Fra ProPrak, til teori, til gruppearbejde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mads Hovgaard

  2011-03-01

  Full Text Available Artiklen beskriver, begrunder og eksemplificerer det problembaserede undervisningsdesign ‘Fra ProPrak, til teori til gruppearbejde’, som gennemgående blev anvendt i et problembaseret og metodisk funderet undervisningsforløb på Syddansk Universitets idrætsuddannelse. Indholdet, opbygningen og undervisningsformerne i forløbet tog direkte afsæt i det problembaseredefagområdes teori og metoder, således at undervisningsdesignet direkte havde integreret, hvad de studerende skulle stimuleres til at lære i henhold til studieordningens kompetencemål. Artiklen har til hensigt at inspirere universitetsundervisere til, hvordan god undervisning kan udvikles,tilrettelægges og realiseres i praksis.

 14. Tanker om tid og rum - eller det spatio-temporale univers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brande-Lavridsen, Hanne

  2006-01-01

  Begrebet rum eller rumlig har vi alle en mening om, specielt os, der arbejder med stedfæstede (geografiske) data. Begrebet tid er imidlertid ikke så entydigt. Gennem historien har forskellige videnskabelige retninger forsøgt at komme med en definition på tidsbegrebet, hver fra sit synspunkt; et...... historisk, et religiøst, et naturvidenskabeligt, et filosofisk osv. Endnu er det ikke lykkedes videnskaben at komme frem til en entydig, tværfaglig definition. Vi har således alle vor egen opfattelse af, hvad tid er, og kan også forholde os til tiden, men det er straks sværere at forklare tidsbegrebet...

 15. Mondrian och Teosofin : influenser på resan mot det abstrakta måleriet

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Målet är att få en bättre förståelse för hur det abstrakta måleriet uppkommit och för att göra detta möjligt har jag valt att utgå ifrån en av de abstrakta pionjärerna, Piet Mondrian. I undersökningen finns ett fokus på att ta reda på vilka hans inspirationskällor var och hur de återspeglar sig i hans konst. En diskussion och bildanalys förs kring ett antal av Mondrians målningar samt ett par jämförelser görs med konstnären Toorop. Det finns en kortare förklaring av neoplasticismen, teosofin ...

 16. Det er på tide at begynde et dansk pilotprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Niels

  2008-01-01

  Det er velkendt, at CO2 kan bruges i oliefelter til at øge den mængde olie, man kan udvinde. Erfaringer fra Canada og USA viser, at brugen af CO2 i Enhanced Oil Recovery (EOR), kan øge olieudvindingsgraden med ca. ti pct. Af Energistyrelsens reseveopgørelse pr. 1. januar 2008 fremgår, at ved en...

 17. B-vitamin – tilsættes for meget til foderet, tisser minkene det ud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Mette Skou; Larsen, Peter Foged; Clausen, Tove N

  2016-01-01

  -vitamin. Der blev undersøgt urin- og blodprøver fra dyrene, og i urin var det muligt at genfinde både intakte vitaminer og nedbrydningsprodukter af vitaminer, som viste, at dyr fra alle hold havde haft tilstrækkelig B-vitamin i foderet. Undersøgelsen viser dog, at vitamin B9, folinsyre, som primært findes i...

 18. Fire ud af fem særligt beskyttede naturtyper har det dårligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  Hele 78 % af de naturtyper som er omfattet af Habitatdirektivets fortegnelse over natur vi skal passe særligt på, og som vi har viden nok til at vurdere, har en tilstand som biologerne vurderer som "ugunstig". Det samme gælder for 59 % af de arter af dyr og planter som står på direktivets liste. ...

 19. Det kønsopdelte arbejdsmarked: En kvantitativ og kvalitativ belysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt, Helle; Pico Geerdsen, Lars; Christensen, Gunvor

  Det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt. I denne rapport kortlægges omfanget af kønsopdelingen i forhold til uddannelser, fagområder, sektorer, brancher og jobfunktioner. Forfatterne finder ud fra omfattende data fra Danmarks Statistik en række kønsrelaterede sammenhænge med mænds og kvinde...

 20. Har beskæftigelsesområdet lavstatus hos socialrådgiverstuderende?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anders Bøggild

  2014-01-01

  I mit videncenterprojekt Beskæftigelsespolitik og socialrådgiverprofession har jeg undersøgt socialrådgiverstuderendes opfattelser af beskæftigelsesområdet. Socialrådgivere er oversættere af den statslige politik til borgeren, så nye politiske paradigmer griber dybt ind i professionen. Dette tema...... tematiseres også tit i forskningen og den offentlige debat....

 1. Hæv ambitionerne på madområdet i skolen!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmeyer, Agnete; Koch, Børge

  2016-01-01

  1. august 2014 træder den nye skolereform i kraft. Der er mange gode intentioner i reformen og det bliver spændende at følge, hvordan den enkelte kommune eller den enkelte skole vælger at bringe intentionerne i reformen ud i praksis til gavn for eleverne og deres læring. Men hvad med mad og målti...

 2. Love og konventioner på skole- og fritidsområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mikkelsen, Jens Horsholt; Hansen, Morten Anker; Munkholm, Torben

  2017-01-01

  Dette kapitel handler om de lovgivningsmæssige rammer og vilkår, der er gældende for pædagoger, som arbejder på skole- og fritidsområdet. Der tages afsæt i, at pædagogisk arbejde må ses som en samfundsaktivitet, der bl.a. reguleres ved hjælp af lovgivning. Udgangspunktet er, at denne lovgivning...

 3. Kort oversight over tidligere forrskning inen for 0-3-årsområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  I dette kapitel gives en kort fremstilling af tidligere forskning indenfor 0-3-årsområdet. Vægten lægges på dansk forskning, men også den nordiske og delvis den internationale forskning omtales. Om end forskningen har forskellige orienteringspunkter og perspektiver, tegner der sig alligevel nogle...... læring udgør en enhed (educare) i hverdagen....

 4. Rygningseffekt på det immunologiske respons i forbindelse med marginal parodontitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kristian Boel; Berg, Martin

  2009-01-01

  I denne opgave fokuseres der på tobaksrygnings effekt på værtens forsvar ved marginal parodontitis. Først gives en kort beskrivelse af mikroorganismernes indflydelse på udvikling af marginal parodontitis. Herefter redegøres for det immunologiske respons, der følger mikroorganismernes kolonisation i...... kan siges at have på værtsforsvaret ved marginal parodontitis....

 5. Hvordan kan jeg ane det jeg gør er rigtigt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anders

  2014-01-01

  Dømmekraft er i vælten. Men hvad er dømmekraft, og hvordan er det muligt at udvikle sin dømmekraft i en virkelighed, hvor målstyring fylder stadigt mere? Artiklen tager med dømmekraftbegrebet afsæt i den nye pædagoguddannelse. Bekendtgørelsen er præget af en opfordring til at have mere opmærksomh...

 6. NATO topmødet i Warszawa: Højdespring eller limbo?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2016-01-01

  Hvis USA fortsat skal gå forrest i afskrækkelsen af Rusland og bekæmpelsen af truslerne i syd, skal europæerne til gengæld hæve deres forsvarsudgifter. Det er hovedkompromiset, som NATO landene skal have forhandlet på plads i Warszawa. Resultatet afgør, hvor mange penge forsvaret får i næste...

 7. "Det man hører, er man selv" - musik og identitet set gennem musikforskningens briller

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Ole Bonde

  2015-11-01

  Full Text Available ”Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (2000’erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal, men går bag om det populære slogan og undersøger hvordan musik og identitet spiller sammen. Hvilke (musikpsykologiske teorier belyser musikkens rolle i identitetsdannelsen? Hvordan forskes der i emnet, og hvilke resultater kan der peges på? Forskningen dokumenterer bl.a., at musik bruges aktivt af mange mennesker som en ressource til at konstruere selv-identitet og gruppe-identitet, og til at skabe, opretholde og regulere en mangfoldighed af følelser. Denne oversigtsartikel giver via præsentation af udvalgte teorier og konkrete undersøgelser en bred introduktion til emnet og viser, hvordan musikforskere gennem arbejde med interviews, dagbøger og (musikalske selvbiografier samt feltarbejde kan beskrive musik som en ofte meget vigtig brik i identitetsdannelsen.

 8. Det kannibalske øje: virkelighedsshow, eksperimentfjernsyn og den nye kreativitet i fjernsynsunderholdningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arild Fetveit

  2002-09-01

  Full Text Available Artiklen diskuterer to nye tendenser i 1990’ernes tv: virkeligheds- showene i form af programmer om politi- og redningsarbejde, som vandt frem i første halvden af årtiet, og eksperimentformater, som med Big Brother fik stor popularitet sidst i årtiet. I virkeligheds- showene foretages en rekontekstualisering af faktamaterialet, som svækker dets referentialitet, og dokumentarismen ændrer karakter fra information til underholdning. Eksperimentfjernsynet går endnu videre, idet kategorierne fakta og fiktion opløses til fordel for et socialt eksperiment i et iscenesat laboratorium. Afslutningsvist argumenterer artiklen for, at de to reality-formater er fælles om at indbyde til en ny måde at se tv på – det kannibalistiske øje. Dette blik afløser en empa- tisk betragtning og er dermed symptomatisk for det test- og overvåg- ningssamfund, som forfatteren ved hjælp af kulturkritisk teori (Benja- min, Debord skitserer omridsene af.

 9. Religiøse symboler, religionsfrihed og det offentlige rum: "Stormoskeer" i København?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2010-01-01

  opfattelser af forholdet mellem stat og religion (neutralitet, tolerance, respekt og anerkendelse). Artiklen spørger på baggrund af, hvordan den danske stat i øvrigt forholder sig til religion i almindelighed og minoritetsreligioner i særdeleshed, hvordan staten bør forholde sig til religiøse symboler....... Fremgangsmåden har dels et fortolkende sigte, da det er mindre ligetil, end man umiddelbart skulle tro, at karakterisere den danske stats forhold til religion på en teoretisk oplysende måde. Dels synliggør den implikationerne af bestemte principper for forholdet mellem stat og religion, hvilket muliggør saglig...... bedømmelse af princippernes rimelighed. Artiklen præsenterer fire forskellige opfattelser af religionsfrihed som model for håndtering af religiøse symboler i det offentlige rum og diskuterer, hvorledes staten i lyset af de mest rimelige fortolkninger af det danske forhold mellem stat og religion bør behandle...

 10. Lærerutdanning i det 21. århundre – tradisjoner, utfordringer, endringer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisbeth M Brevik

  2016-04-01

  Full Text Available Hva kan vi forvente av lærerutdanningen i Norge i det 21. århundre? Den siste tiden har læreres kvalifikasjoner vært mye debattert. Samtidig har opptakskrav til ulike lærerutdanninger blitt fastsatt – og endret. Den største endringen i fremtidens lærerutdanning er likevel at den nå blir en femårig mastergrad. Samtidig ser vi en høyere søkning til lærerutdanningene generelt, noe som lover godt for fremtidens lærerutdanning og lærerprofesjon. Det er derfor gledelig å se at bidragene i dette spesialnummeret i Acta Didactica Norge diskuterer lærerutdanningen i det 21. århundre i lys av både tradisjoner, utfordringer og behov for endringer.  Her gir vi først en introduksjon til lærerutdanning og lærerprofesjon, før vi presenterer ulike aspekter ved bidragene i spesialnummeret. Til slutt diskuterer vi et tema vi har fått mange spørsmål om—akseptraten for artiklene i spesialnummeret

 11. "Det man hører, er man selv" - musik og identitet set gennem musikforskningens briller

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Ole Bonde

  2015-11-01

  Full Text Available ”Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (2000’erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal, men går bag om det populære slogan og undersøger hvordan musik og identitet spiller sammen. Hvilke (musikpsykologiske teorier belyser musikkens rolle i identitetsdannelsen? Hvordan forskes der i emnet, og hvilke resultater kan der peges på? Forskningen dokumenterer bl.a., at musik bruges aktivt af mange mennesker som en ressource til at konstruere selv-identitet og gruppe-identitet, og til at skabe, opretholde og regulere en mangfoldighed af følelser. Denne oversigtsartikel giver via præsentation af udvalgte teorier og konkrete undersøgelser en bred introduktion til emnet og viser, hvordan musikforskere gennem arbejde med interviews, dagbøger og (musikalske selvbiografier samt feltarbejde kan beskrive musik som en ofte meget vigtig brik i identitetsdannelsen.

 12. Mapping of A1 conferring resistance to the aphid Amphorophora idaei and dw (dwarfing habit) in red raspberry (Rubus idaeus L.) using AFLP and microsatellite markers

  Science.gov (United States)

  Sargent, Daniel J; Fernández-Fernández, Felicidad; Rys, Alicja; Knight, Victoria H; Simpson, David W; Tobutt, Kenneth R

  2007-01-01

  Background Raspberry breeding programmes worldwide aim to produce improved cultivars to satisfy market demands and within these programmes there are many targets, including increased fruit quality, yield and season, and improved pest and disease resistance and plant habit. The large raspberry aphid, Amphorophora idaei, transmits four viruses and vector resistance is an objective in raspberry breeding. The development of molecular tools that discriminate between aphid resistance genes from different sources will allow the pyramiding of such genes and the development of raspberry varieties with superior pest resistance. We have raised a red raspberry (Rubus idaeus) F1 progeny from the cross 'Malling Jewel' × 'Malling Orion' (MJ × MO), which segregates for resistance to biotype 1 of the aphid Amphorophora idaei and for a second phenotypic trait, dwarf habit. These traits are controlled by single genes, denoted (A1) and (dw) respectively. Results The progeny of 94 seedlings was scored for the segregation of 95 AFLP and 22 SSR markers and a linkage map was constructed that covers a total genetic distance of 505 cM over seven linkage groups. The average linkage group length was 72.2 cM and there was an average of 17 markers per linkage group, of which at least two were codominant SSRs, allowing comparisons with previously published maps of raspberry. The two phenotypic traits, A1 and dw, mapped to linkage groups 3 and 6 respectively. Conclusion The mapping of A1 will facilitate the discrimination of resistance genes from different sources and the pyramiding of aphid resistance genes in new raspberry cultivars; the mapping of dw will allow further investigations into the genetics of dwarfing habit in Rubus. PMID:17374159

 13. Mapping of A1 conferring resistance to the aphid Amphorophora idaei and dw (dwarfing habit in red raspberry (Rubus idaeus L. using AFLP and microsatellite markers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Knight Victoria H

  2007-03-01

  Full Text Available Abstract Background Raspberry breeding programmes worldwide aim to produce improved cultivars to satisfy market demands and within these programmes there are many targets, including increased fruit quality, yield and season, and improved pest and disease resistance and plant habit. The large raspberry aphid, Amphorophora idaei, transmits four viruses and vector resistance is an objective in raspberry breeding. The development of molecular tools that discriminate between aphid resistance genes from different sources will allow the pyramiding of such genes and the development of raspberry varieties with superior pest resistance. We have raised a red raspberry (Rubus idaeus F1 progeny from the cross 'Malling Jewel' × 'Malling Orion' (MJ × MO, which segregates for resistance to biotype 1 of the aphid Amphorophora idaei and for a second phenotypic trait, dwarf habit. These traits are controlled by single genes, denoted (A1 and (dw respectively. Results The progeny of 94 seedlings was scored for the segregation of 95 AFLP and 22 SSR markers and a linkage map was constructed that covers a total genetic distance of 505 cM over seven linkage groups. The average linkage group length was 72.2 cM and there was an average of 17 markers per linkage group, of which at least two were codominant SSRs, allowing comparisons with previously published maps of raspberry. The two phenotypic traits, A1 and dw, mapped to linkage groups 3 and 6 respectively. Conclusion The mapping of A1 will facilitate the discrimination of resistance genes from different sources and the pyramiding of aphid resistance genes in new raspberry cultivars; the mapping of dw will allow further investigations into the genetics of dwarfing habit in Rubus.

 14. Forskel og lighed - Hannah Arendts bidrag til uddannelsespolitik og pædagogik i det multikulturelle samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kirsten

  2015-01-01

  Artiklen analyserer de to tekster Hannah Arendt har skrevet om uddannelsespolitik og pædagogik. På baggrund af den ene af teksternes forsvar for racesegregering og - diskrimination i den offentlige grundskole, stilles spørgsmålet om det er muligt at være både racist og, som Arendt, jøde flygtet fra...... nazismen. Svaret er ja; ved at skelne skarpt mellem på den ene side filosofi og på den anden side både egen livshistorie og praktisk (uddannelses)politik og pædagogik, er det muligt for Arendt at tænke racialiserende og socialt og institutionelt at racediskriminere. Men artiklen peger også på at der andre...... steder i Arendts værk kunne være inspirationer til en mangfoldig skole i det senmoderne multietniske og multikulturelle samfund, også det aktuelle danske...

 15. Cloning and expression analysis of GhDET3, a vacuolar H+-ATPase subunit C gene, from cotton

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Zhongyi Xiao; Kunling Tan; Mingyu Hu; Peng Liao; Kuijun Chen; Ming Luo

  2008-01-01

  Vacuolar H+-ATPase was regarded as a key enzyme promoting the fiber cell elongation in cotton (Gossypium hirsuturm L.) through regulating turgot-driven pressure involved in polarity expansion of single cell fiber. The DET3, a V-ATPase subunit C, plays an impor-tant role in assembling subunits and regulating the enzyme activity, and is involved in Brassinosteroid-induced cell elongation. To ana-lyze the function of GhDET3 on the elongation of cotton fibers, seven candidates of ESTs were screened and contigged for a 5'-upstream sequence, and the 3'-RACE technique was used to clone the 3'-downstream sequence for the full length of GhDET3 gene. The full length of the target clone was 1,340 bp, including a 10 bp 5'-UTR, an ORF of 1,134 bp, and a 196 bp 3'-UTR. This cDNA sequence encoded a polypepide of 377 amino acid residues with a predicted molecular mass of 43 kDa and a basic isoelectric point of 5.58. Furthermore, a length of 3,410 bp sequence from genomic DNA of GhDET3 was also cloned by PCR. The deduced amino acid sequence had a high ho-mology with DET3 from Arabidopsis, rice, and maize. Quantitative real-time PCR (qRT-PCR) analysis showed that the GhDET3 expres-sion pattern was ubiquitous in all the tissues and organs detected. The result also revealed that the accumulation of GhDET3 mRNA reached the highest profile at the fiber elongation stage in 12 DPA (days post anthesis) fibers, compared with the lowest level at the fiber initiation stage in 0 DPA ovules (with fibers). The transcript accumulation in fibers and ovules shared the similar variation tendency. In addition, in vitro ovule culture experiment demonstrated that exogenous 24-EBL treatment to 4 DPA ovules (with fibers) was capable of increasing the expression level of GhDET3, and the mRNA accumulation of GhDET3 increased in transgenic FBP7::GhDET2 cotton fibers in vivo. These results indicate that GhDET3 gene plays a crucial role in cotton fiber elongation.

 16. Træn hårdt når du træner - det betaler sig!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiens, Bente; Aagaard, Peter Gjerndrup

  2006-01-01

  Det har længe været kendt, at man opnår det største træningsudbytte ved at træne med en høj træningsintensitet. Dette gælder især, hvis man ønsker en forbedring af den maksimale iltoptagelseshastighed og dermed konditallet. Men meget tyder på, at der i restitutionsperioden efter et hårdt fysisk a...

 17. Nybroe lyver - det gør min kone og DSB så også

  DEFF Research Database (Denmark)

  Farø, Ken Joensen

  2007-01-01

  Indledning: »Nu ruller nogle af de allersidste danske soldater ud af Irak i ly af nattemørket«. Citatet er på ingen tid blevet bevinget. Det er også kommet til at fremstå som prototypen på løgnagtighed, og det har fået alvorlige konsekvenser for journalisten selv og DR... Udgivelsesdato: 07.09...

 18. Et forsøg til dateringen af det gammeldanske postilhåndskrift GKS 1390 4to

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Olrik

  2006-01-01

  En afprøvning af hvad palæografi, sprog og tekstindhold kan oplyse om postilhåndskriftet GKS 1390's tilblivelsestidspunkt, som der hidtil ikke har været ført egentlig argumentation for. Det eneste der kan siges, er at håndskriftet sandsynligvis er yngre end 1416 da det viser tegn på at stamme fra...

 19. Skal ophavsretten afskaffes? - Ophavsretten har det ikke så let i de her år

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Rosenmeier

  2010-12-01

  Full Text Available Ophavsretten har det ikke så let i de her år. Den stammer fra en tid, hvor verden var analog. Bøger var noget, man købte hos boghandleren. Musikken købte man i FONA. Og film så man i biografen. Men nu er verden digital. Kopierne er ikke til at skelne fra originalerne. Er tiden løbet fra alt det ophavsret?

 20. Phase I Investigations at the Former CCC/USDA Grain Storage Facility in Montgomery City, Missouri, in 2010-2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  LaFreniere, Lorraine M. [Argonne National Lab. (ANL), Argonne, IL (United States). Environmental Science Division. Applied Geoscience and Environmental Restoration Program

  2012-11-01

  This report presents the technical findings of Phase I of Argonne’s studies. The Phase I field investigation was initiated on October 18, 2010. The work was conducted in accord with (1) the final site-specific Phase I Work Plan for Montgomery City (Argonne 2010; approved by the MDNR [2010]); (2) applicable Missouri regulations; and (3) the standard operating procedures, quality assurance/quality control (QA/QC) measures, and general health and safety policies outlined in the Master Work Plan (Argonne 2002) for operations in Kansas, which was reviewed by the MDNR and accepted for current use. A draft master plan specific to work in Missouri and a set of draft standard operating procedures are in review with the MDNR. The site-specific Work Plan for Montgomery City (Argonne 2010) (1) summarizes the pre-existing knowledge base for the Montgomery City investigation site compiled by Argonne and (2) describes the site-specific technical objectives and the intended scope of work developed for the first phase of the investigation. Three primary technical objectives were identified for the Phase I studies, as follows: 1. Update the presently identified inventory and status of private and public drinking water wells in the immediate vicinity of the former CCC/USDA grain storage facility, and sample the identified wells for volatile organic compounds (VOCs) and geochemical analyses. In conjunction with this effort, determine the present sources(s) of drinking water for all residents in an approximate 0.5-mi radius of the former CCC/USDA facility. 2. Investigate for possible evidence of a soil source of carbon tetrachloride contamination in the unconsolidated sediments beneath the former CCC/USDA facility that might affect the underlying bedrock aquifer units. 3. Obtain preliminary information on the site-specific lithologic and hydrologic characteristics of the unconsolidated sediments overlying bedrock at the former CCC/USDA grain storage location. Section 2 of this report

 1. Det menneskelige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  livsfasepsykologi, Winnicotts og Heinz Kohuts Selv-psykologi, Seligmans positive psykologi, kognitiv psykologi og A. H. Almaas' essenspsykologi), lærinsgteori (David Kolb), teorierne om følelsesmæssig intelligens (Daniel Goleman, David Servan-Schreiber) samt buddhisme (Dalai Lama) og kristendom. I bogen gives der...

 2. Knowledge of General Nutrition, Soy Nutrition, and Consumption of Soy Products: Assessment of a Sample Adult Population in Montgomery County, Virginia

  OpenAIRE

  1999-01-01

  KNOWLEDGE OF GENERAL NUTRITION, SOY NUTRITION, AND CONSUMPTION OF SOY PRODUCTS: ASSESSMENT OF A SAMPLE ADULT POPULATION IN MONTGOMERY COUNTY, VIRGINIA Lida Catherine Johnson (ABSTRACT) Nutrition education programs in the prevention of chronic diseases has flourished over the last 15 years. Investigators continue to demonstrate that soy consumption plays a role in decreasing chronic diseases such as cardiovascular disease, cancer, osteoporosis and problems regarding menopause....

 3. The structure of the Montgomery-Åsberg depression rating scale over the course of treatment for depression.

  Science.gov (United States)

  Quilty, Lena C; Robinson, Jennifer J; Rolland, Jean-Pierre; Fruyt, Filip De; Rouillon, Frédéric; Bagby, R Michael

  2013-09-01

  The Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) is a widely used clinician-rated measure of depressive severity. Empirical support for the factor structure of the MADRS is mixed; further, the comparison of MADRS scores within and between patients requires the demonstration of consistent instrument properties. The objective of the current investigation was to evaluate MADRS factor structure as well as MADRS factorial invariance across time and gender. The MADRS was administered to 821 depressed outpatients participating in a large-scale effectiveness study of combined pharmacotherapy and psychotherapy for depression. Treatment outcome did not differ across treatment groups. Factor structure and invariance was evaluated via confirmatory factor analysis. A four-factor model consisting of Sadness, Negative Thoughts, Detachment and Neurovegetative symptoms demonstrated a good fit to the data. This four-factor structure was invariant across time and gender. A hierarchical model, in which these four factors served as indicators of a general depression factor, was also supported. A limitation of the current study is the lack of comprehensive characterization of patient clinical features; results need to be replicated in more severely depressed or treatment refractory patients. Overall, evidence supported the use of the MADRS total score as well as subscales focused on affective, cognitive, social and somatic aspects of depression in male and female outpatients. Copyright © 2013 John Wiley & Sons, Ltd.

 4. Structure of the Receptor-Binding Protein of Bacteriophage Det7: a Podoviral Tail Spike in a Myovirus▿

  Science.gov (United States)

  Walter, Monika; Fiedler, Christian; Grassl, Renate; Biebl, Manfred; Rachel, Reinhard; Hermo-Parrado, X. Lois; Llamas-Saiz, Antonio L.; Seckler, Robert; Miller, Stefan; van Raaij, Mark J.

  2008-01-01

  A new Salmonella enterica phage, Det7, was isolated from sewage and shown by electron microscopy to belong to the Myoviridae morphogroup of bacteriophages. Det7 contains a 75-kDa protein with 50% overall sequence identity to the tail spike endorhamnosidase of podovirus P22. Adsorption of myoviruses to their bacterial hosts is normally mediated by long and short tail fibers attached to a contractile tail, whereas podoviruses do not contain fibers but attach to host cells through stubby tail spikes attached to a very short, noncontractile tail. The amino-terminal 150 residues of the Det7 protein lack homology to the P22 tail spike and are probably responsible for binding to the base plate of the myoviral tail. Det7 tail spike lacking this putative particle-binding domain was purified from Escherichia coli, and well-diffracting crystals of the protein were obtained. The structure, determined by molecular replacement and refined at a 1.6-Å resolution, is very similar to that of bacteriophage P22 tail spike. Fluorescence titrations with an octasaccharide suggest Det7 tail spike to bind its receptor lipopolysaccharide somewhat less tightly than the P22 tail spike. The Det7 tail spike is even more resistant to thermal unfolding than the already exceptionally stable homologue from P22. Folding and assembly of both trimeric proteins are equally temperature sensitive and equally slow. Despite the close structural, biochemical, and sequence similarities between both proteins, the Det7 tail spike lacks both carboxy-terminal cysteines previously proposed to form a transient disulfide during P22 tail spike assembly. Our data suggest receptor-binding module exchange between podoviruses and myoviruses in the course of bacteriophage evolution. PMID:18077713

 5. Det der, det er arabisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Kitte Søndergaard

  2013-01-01

  Artiklen beskriver projektet Biliteracy i børnehaven, hvor der i en 3-årig periode arbejdes med tosprogede småbørns erfaringer med skrift på flere sprog. Der gøres kort rede for formålet med projektet og der gives et lille indblik i, hvordan forældrene inddrages som en sproglig ressource i...

 6. Synnøve Friis. Pioneer på ældreområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2004-01-01

  Mange ildsjæle har brugt musik i deres daglige arbejde i socialpædagogisk regi eller indenfor pleje- og behandlingsfeltet. Nogle har set at det var så virkningsfuldt, at de har grebet fat i kolleger, andet fagpersonale, ledere, pårørende og politikere for at vise, at her var der et redskab, der v...... nyttigt. Et redskab som var mere en underholdning; som kunne bevæge på et indre plan og vise nye sider af en person. Synnøve Friis er én af de ildsjæle, som har haft stor betydning for musikterapifaget....

 7. Prekære arbejdsforhold på det danske arbejdsmarked

  OpenAIRE

  Hove, Anders Ezra Tøfting; Hansen, Mia Pough

  2015-01-01

  Denne rapport præsenterer en undersøgelse af forholdet mellem fleksibilitet og sikkerhed i arbejdsforholdene på det danske arbejdsmarked. Med udgangspunkt i en kritisk realistisk tilgang er formålet med projektet, at identificere de bagvedliggende mekaniser, der kan forklare, hvorfor arbejdsforholdene går i prekær retning. Gennem en tre-trins analyse sættes fokus på arbejdstagers arbejdsforhold, betydningen af virksomhedernes behov for, og brug af, forskellige former for fleksibilitet og flex...

 8. Forestillingen om mødet efter døden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moestrup, Lene

  2016-01-01

  Forskning viser, at relationer med andre mennesker konstituerer en signifikant kilde til mening for palliative patienter og deres pårørende. Gennem narrativ analyse af empiri, genereret gennem interviews og deltagerobservation på danske hospicer, demonstreres det i artiklen, hvordan patienter på...... hospice og deres pårørende uanset religiøst tilhørsforhold fokuserer på at konstruere meningsskabende fortællinger om en fortsat forbindelse efter døden....

 9. Fra shoppingcenter til by : en undersøgelse af det integrerede shoppingcenter

  OpenAIRE

  2008-01-01

  RESUMÉ Afhandlingen er en undersøgelse af integrerede shoppingcentre. Den er et studie af, hvorledes tre nyere danske centre i tætte bysituationer, udform-ningsmæssigt og programmatisk, indgår i eksisterende kontekster og skaber nye offentlige rum og fodgængerforbindelser. Gennem analyser af centrene og deres kontekster diskuterer afhandlingen, hvorledes de afspejler væsentlige teoretiske positioner i forhold til forståelsen og produktionen af byen og det offentlige rum. De konkrete analys...

 10. Det Overnaturlige - Identitetsdannelse og fællesskabsfølelse i wicca-bevægelsen

  OpenAIRE

  Szymula, Rikke; van Cuyl Kuylenstierna, Christine; Lavallée, Isabelle Louise Nybo; Jensen, Christina Bjerregaard

  2013-01-01

  Dette projekt ønsker at undersøge, hvordan identitetsdannelser og fællesskaber konstrueres i wicca-bevægelsen ud fra et subjektivt perspektiv. Projektet baseres på et kvalitativt interview med en wiccansk heks udarbejdet på baggrund af Steinar Kvales metodiske overvejelser omkring opbygningen af et interview. I analysen har vi undersøgt, hvilken betydning wicca-fællesskabet har haft, og hvordan det har påvirket informantens identitetsdannelse og fællesskabsfølelse. Dette gøres på baggrund...

 11. Udvikling af arbejdet i callcentre - sådan gik det

  OpenAIRE

  Mathiesen, Karin; Wiegman, Inger-Marie; Møller, Niels

  2006-01-01

  Et treårigt projekt om arbejdet i callcentre blev afsluttet i 2006. Projektet startede i 2003 og gennemførte udvikling af arbejdet, organisationen og kompetencerne i tre store danske virksomheder. Det var Nykredit, Danske Bank og TDC, som har deres egne callcentre. 700 medarbejdere og ledere deltog i udvikling, uddannelse og forandring. Der var tale om et af de største forsknings- og udviklingsprojekter, hvor medarbejdere, ledere, konsulenter og forskere er gået sammen for at skabe et positiv...

 12. Ishockeykjelke - Innfesting av spilleren: Utvikling av ny kjelke til det norske kjelkehockeylandslaget

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Kjelkehockey er basert på de samme prinsippene som ishockey, men er rettet mot utøvere med funksjonsnedsettelser i nedre del av kroppen. Utøverne sitter i en tilpasset kjelke med skøytestål på undersiden av bakre del av kjelken. De har en tilpasset hockeykølle i hver hånd, som har to funksjoner, i den ene enden er det pigger til å stake seg frem med på isen, og den andre enden ligner en vanlig hockeykølle og brukes til å håndter...

 13. Prekære arbejdsforhold på det danske arbejdsmarked

  OpenAIRE

  Hove, Anders Ezra Tøfting; Hansen, Mia Pough

  2015-01-01

  Denne rapport præsenterer en undersøgelse af forholdet mellem fleksibilitet og sikkerhed i arbejdsforholdene på det danske arbejdsmarked. Med udgangspunkt i en kritisk realistisk tilgang er formålet med projektet, at identificere de bagvedliggende mekaniser, der kan forklare, hvorfor arbejdsforholdene går i prekær retning. Gennem en tre-trins analyse sættes fokus på arbejdstagers arbejdsforhold, betydningen af virksomhedernes behov for, og brug af, forskellige former for fleksibilitet og flex...

 14. Tubo en T de Montgomery en el tratamiento de la estenosis isquémica laringotraqueal y traqueal Montgomery T-tube in the treatment of layngotracheal and tracheal ischemic stenosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edelberto Fuentes Valdés

  2008-06-01

  Full Text Available INTRODUCCIÓN. La colocación de un tubo en T es una alternativa segura en pacientes con estenosis isquémica laringotraqueal y traqueal, para quienes no está indicada la resección y anastomosis. El objetivo del presente estudio fue analizar los resultados obtenidos con esta prótesis. MÉTODOS. Se realizó un estudio prospectivo y descriptivo de 69 pacientes consecutivos, a quienes se colocó un tubo en T entre noviembre de 1991 y septiembre de 2002. Las variables estudiadas fueron promedio de edad, sexo, extensión de la estenosis, práctica de resección y localización de esta: subglótica o traqueal. Las variables de respuesta fueron las complicaciones y la recidiva. El análisis estadístico comprendió técnicas univariadas (prueba de Fisher y ji al cuadrado y multivariadas (modelo de regresión logística. RESULTADOS. El porcentaje de complicaciones fue 33,3 % y las más frecuentes comprendieron granulomas traqueales, infección local, fístula cervical tardía y obstrucción del tubo. El promedio de edad (p = 0,045 y la localización traqueal de la lesión (p = 0,035 se asociaron al fallo de la operación. Con el análisis multivariado se demostró la influencia del promedio de edad (p = 0,036 sobre la aparición de recidivas. Finalmente, 55 pacientes (80,9 % tuvieron resultados buenos o satisfactorios. CONCLUSIONES. El tubo en T de Montgomery fue útil cuando no estuvo indicada la resección y anastomosis término-terminal. En un grupo significativo de pacientes se pueden esperar resultados satisfactorios de su uso como tratamiento único.INTRODUCTION. The placement of a T-tube is a safe alternative in patients with laryngotracheal or tracheal ischemic stenosis for those who have not been indicated resection or anastomosis. The objective of the present study was to analyze the result obtained with this prosthesis. METHODS. A prospective and descriptive study of 69 consecutive patients that were placed a T-tube between November 1991

 15. Molerområdets geologi – sedimenter, fossiler, askelag og glacialtektonik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Gunver Krarup; Pedersen, Stig A. Schack; Bonde, Niels Christensøn;

  2011-01-01

  I den vestlige del af Limfjorden findes en række kystklinter, hvor eocæne lag er blottet. Moler er en ca. 55-56 millioner år gammel diatomit, som indeholder lag af uforvitret vulkansk aske samt et stort antal velbevarede marine og terrestriske fossiler. Stolleklint Leret og Fur Formationen har et...... lavt vand i den nydannede oceanbund. For ca. 25.000 år siden dannede fremrykkende iskapper folder og overskydninger i moler, askelag og glaciale sedimenter. Molerområdets geologi kan sammenfattes i følgende citat: ”…talrige tynde lag af sort vulkansk Aske … træde selv på lang Afstand tydelig frem i det...... hvide Moler … [Da de] ofte danner store Bugter og Folder, vil man forstaa, at de høje lyse Molerklinter i Solskin frembyde et malerisk og ejendommeligt Skue.” (N. V. Ussing i ’Danmarks Geologi’ 1904, s.143)....

 16. Differentiering og bevidstgørelse i det fremmedsproglige e-læringsrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lone Ambjørn

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518.

  Det overordnede sigte med artiklen er at belyse den fremmedsproglige e-lærings differentieringspotentiale med bevidstgørelse, samarbejde og medansvar som grundlæggende forudsætninger for, at dette potentiale kan realiseres optimalt. Emnets teoretiske aspekter illustreres ud fra forfatterens undervisningspraksis inden for BA-studiet i spansk på ASB og fokuserer på e-læring i relation til leksikalsk kompetence, tekstlæsning samt skabelse af et fremmedsproget univers som et led i den studerendes selvstændige varetagelse af læringsprocessen. Endvidere fokuseres der på netværksstøttet sproglig læring (NSSL defineret som sproglig læring i det fysiske rum i kombination med sproglig læring støttet af computermedieret kommunikation i elektroniske netværk.

 17. Nyttige og mindre nyttige lærerkommentarer – slik elevene ser det

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnete Andersen Bueie

  2016-06-01

  Full Text Available Til tross for en etablert oppfatning av tilbakemeldingers betydning for læring, er elevenes oppfatning og vurdering av tilbakemelding et lite utforsket område. Hvilke tilbakemeldinger synes elevene er nyttige? Denne artikkelen presenterer en studie som undersøker hvilke lærerkommentarer elever på ungdomstrinnet finner nyttige og mindre nyttige. Det empiriske materialet består av en spørreundersøkelse besvart av 159 elever fra 10. trinn i norsk ungdomsskole på grunnlag av en spesielt tilrettelagt tilbakemeldingssituasjon. Resultatene av spørreundersøkelsen viser at elevene foretrekker lærerkommentarer på globale tekstnivå (som innhold, ideer og sjanger og kommentarer som spesifikt forklarer hva eleven bør gjøre og hvorfor. Elevene setter pris på ros, men også kritiske kommentarer vurderes som nyttige. Resultatene drøftes med bakgrunn i tidligere forskning på området.

 18. Det Etiske Råds udtalelse om genom-undersøgelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Edith

  2012-01-01

  , og i langt højere grad alt det, vi er blevet udsat for fra undfangelse til alderdom. Generne udgør med andre ord kun en risikofaktor blandt flere. I mange tilfælde er informationen så usikker, at den slet ikke egner sig som grundlag for sundhedsvalg. Ikke al informationen er dog lige usikker, og der......Det Etiske Råd har med projektet om genom-undersøgelser kortlagt de etiske dilemmaer, der knytter sig til ibrugtagningen af genom-undersøgelser i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Genom-undersøgelser kan på en gang tilvejebringe data om mange af vores medfødte dispositioner...... for sygdom. Selvom de færreste af os har egentlig arvelig sygdom i familien, er der medfødte forskelle på, hvor let vi bliver syge, på samme måde som vi er forskellige på mange andre måder. Nogle ser for sig, at information om genetiske risikofaktorer kan bruges til at forebygge sygdom. Mulighederne...

 19. TV-mediet, populærfiktionen og det postmoderne kulturmønster

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ib Bondebjerg

  1988-08-01

  Full Text Available Der er ikke nogen dansk tradition for bredere anlagte overvejelser over TV-mediets kulturelle betydning. I konkrete analyser af indhold og reception og ikke mindst i metodiske diskussioner er forskellige opfattelser blevet synlige, men sjældent systematisk udfoldet. Det sker i denne artikel. Ib Bondebjerg griber tilbage til Fiske & Hartleys 10 år gamle klassiker "Fjernsynets sprog" og fastholder gennem hele artiklen deres overordnede forståelse af TV som det moderne samfunds skjald. Derved får han etableret en position, hvorfra på en nuanceret måde kan diskutere TV-mediets muligheder i forhold til på den ene side modernismens og den kritiske teoris nega- tive skepsis og på den anden side postmodernismens og populær- kulturens positive omfavnelse. Artiklen introducerer en række synspunkter fra den amerikanske, engelske, franske og tyske debat, tager stilling til dem og bringer dem i spil i forhold til artiklens overordnede forsvar for TV som for- tællende medium.

 20. Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 2006. aasta kevadel : Rootsi-Eesti lastenaljade kogumik Det var en ko och det var poängen / Piret Voolaid

  Index Scriptorium Estoniae

  Voolaid, Piret, 1971-

  2007-01-01

  Autor käsitleb artiklis Ahvenamaa Põhjamaade Instituudi (Nordens Institut på Åland) eestvedamisel korraldatud lastepärimuse projekti, mille käigus koguti koolipärimust Soomest Ahvenamaalt ja Rootsist Gotlandilt ning Eestist endistelt rannarootsi aladelt. Kogutu põhjal ilmus rootsikeelne antoloogiline naljakogumik Det var en ko och det var poängen. Artiklis keskendutakse välitööde kogumismetoodikale ja tulemustele Eestis. Välitööd toimusid Noarootsi Koolis ja Vormsi Põhikoolis

 1. Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 2006. aasta kevadel : Rootsi-Eesti lastenaljade kogumik Det var en ko och det var poängen / Piret Voolaid

  Index Scriptorium Estoniae

  Voolaid, Piret, 1971-

  2007-01-01

  Autor käsitleb artiklis Ahvenamaa Põhjamaade Instituudi (Nordens Institut på Åland) eestvedamisel korraldatud lastepärimuse projekti, mille käigus koguti koolipärimust Soomest Ahvenamaalt ja Rootsist Gotlandilt ning Eestist endistelt rannarootsi aladelt. Kogutu põhjal ilmus rootsikeelne antoloogiline naljakogumik Det var en ko och det var poängen. Artiklis keskendutakse välitööde kogumismetoodikale ja tulemustele Eestis. Välitööd toimusid Noarootsi Koolis ja Vormsi Põhikoolis

 2. "Vi har ikke noget at sige, men vi gør det så koncentreret som muligt"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kamma Overgaard

  2017-01-01

  mellemposition mellem på den ene side Arthur C. Dantos udråbelse af postmodernismen som The End of Art og Fredric Jamesons kritiske udlægning af den postmoderne kunst som simulerende og hans begrædelse af en tabt autenticitet - og på den anden side Linda Hutcheons langt mere positive definering af det...... postmoderne som ironisk og parodisk og dermed nytænkende og metareflekterende. Herudfra karakteriserer jeg De Unge Vilde som ironikere ud fra Søren Kierkegaards karakteristisk af ironikeren som en mellemfase mellem det æstetiske og det etiske livsstadie. Videre argumenterer jeg for, at Dantos ’end of art...

 3. Språkfagenes fremtid i et organisasjonsteoretisk perspektiv. Er det liv laga for fremmedspråk?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelise Brox Larsen

  2014-10-01

  Full Text Available Denne artikkelen drøfter ulike fremtidsscenarier for organiseringen av engelsk- og fremmedspråkopplæringen i den norske skolen. Med bakgrunn i organisasjonsteoretisk translasjonsteori og randomiserte studier av et utvalg nasjonal og internasjonal styrings- og praksisdokumentasjon gis det en sannsynlighetsvurdering av hva vi kan forvente oss i Norge. Selv om det tilsynelatende ser ut som om mange er enige om at vi skal ha mer og bedre språkundervisning så kan vi i realiteten ende opp med mindre og dårligere undervisning fordi vi introduserer andre fremmedspråk for sent, fordi vi lar det være et valgfag og fordi vi ikke innfører CLIL som en obligatorisk arbeidsform.

 4. Evaluation of geophysical logs, Phase II, at Willow Grove Naval Air Station Joint Reserve Base, Montgomery County, Pennsylvania

  Science.gov (United States)

  Conger, Randall W.

  1999-01-01

  Between March and April 1998, the U.S. Navy contracted Tetra Tech NUS Inc., to drill two monitor wells in the Stockton Formation at the Willow Grove Naval Air Station Joint Reserve Base, Horsham Township, Montgomery County, Pa. The wells MG-1634 and MG-1635 were installed to monitor water levels and sample contaminants in the shallow, intermediate, and deep water-producing zones of the fractured bedrock. Chemical analyses of the samples will help determine the horizontal and vertical distribution of any contaminated ground water migrating from known contaminant sources. Wells were drilled near the Fire Training Area (Site 5). Depths of all boreholes range from 69 to 149 feet below land surface. The U.S. Geological Survey conducted borehole geophysical logging and video surveys to identify water-producing zones in newly drilled monitor wells MG-1634 and MG-1635 and in wells MG-1675 and MG-1676. The logging was conducted from March 5, 1998, to April 16, 1998. This work is a continuation of the Phase I work. Caliper logs and video surveys were used to locate fractures; inflections on fluid-temperature and fluid-resistivity logs were used to locate possible water-producing fractures. Heatpulse-flowmeter measurements were used to verify the locations of water-producing or water-receiving zones and to measure rates of flow between water-bearing fractures. Single-point-resistance and natural-gamma logs provided information on stratigraphy. After interpretation of geophysical logs, video surveys, and driller's notes, wells MG-1634 and MG-1635 were screened such that water-levels fluctuations could be monitored and discrete water samples collected from one or more water-producing zones in each borehole.

 5. DET/MPS - THE GSFC ENERGY BALANCE PROGRAM, DIRECT ENERGY TRANSFER/MULTIMISSION SPACECRAFT MODULAR POWER SYSTEM (UNIX VERSION)

  Science.gov (United States)

  Jagielski, J. M.

  1994-01-01

  The DET/MPS programs model and simulate the Direct Energy Transfer and Multimission Spacecraft Modular Power System in order to aid both in design and in analysis of orbital energy balance. Typically, the DET power system has the solar array directly to the spacecraft bus, and the central building block of MPS is the Standard Power Regulator Unit. DET/MPS allows a minute-by-minute simulation of the power system's performance as it responds to various orbital parameters, focusing its output on solar array output and battery characteristics. While this package is limited in terms of orbital mechanics, it is sufficient to calculate eclipse and solar array data for circular or non-circular orbits. DET/MPS can be adjusted to run one or sequential orbits up to about one week, simulated time. These programs have been used on a variety of Goddard Space Flight Center spacecraft projects. DET/MPS is written in FORTRAN 77 with some VAX-type extensions. Any FORTRAN 77 compiler that includes VAX extensions should be able to compile and run the program with little or no modifications. The compiler must at least support free-form (or tab-delineated) source format and 'do do-while end-do' control structures. DET/MPS is available for three platforms: GSC-13374, for DEC VAX series computers running VMS, is available in DEC VAX Backup format on a 9-track 1600 BPI tape (standard distribution) or TK50 tape cartridge; GSC-13443, for UNIX-based computers, is available on a .25 inch streaming magnetic tape cartridge in UNIX tar format; and GSC-13444, for Macintosh computers running AU/X with either the NKR FORTRAN or AbSoft MacFORTRAN II compilers, is available on a 3.5 inch 800K Macintosh format diskette. Source code and test data are supplied. The UNIX version of DET requires 90K of main memory for execution. DET/MPS was developed in 1990. A/UX and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc. VMS, DEC VAX and TK50 are trademarks of Digital Equipment Corporation. UNIX is a

 6. 5alpha-Reductase activity in Lycopersicon esculentum: cloning and functional characterization of LeDET2 and evidence of the presence of two isoenzymes.

  Science.gov (United States)

  Rosati, Fabiana; Bardazzi, Irene; De Blasi, Paola; Simi, Lisa; Scarpi, Dina; Guarna, Antonio; Serio, Mario; Racchi, Milvia L; Danza, Giovanna

  2005-08-01

  The full-length cDNA (LeDET2) encoding a 257 amino acid protein homolog of Arabidopsis DET2 (AtDET2) was isolated in tomato (Lycopersicon esculentum). LeDET2 has 76% similarity with AtDET2 and structural characteristics conserved among plant and mammalian steroid 5alpha-reductases (5alphaRs). LeDET2 is ubiquitously expressed in tomato tissues with higher levels in leaf than in stem, root, seed and callus. When expressed in mammalian cells (COS-7), recombinant LeDET2 was active on substrates typical of mammalian 5alphaRs (progesterone, testosterone, androstenedione), but reduced at very low levels campestenone, the substrate described for AtDET2. Similar results were obtained with the expression in COS-7 of recombinant AtDET2 that showed 5alphaR activity for progesterone and not for campestenone. Recombinant LeDET2 was inhibited by several inhibitors of the human 5alphaRs and the application of an active inhibitor to tomato seedlings induced dwarfism and morphological changes similar to BR-deficient mutants. In tomato tissues, campestenone was 5alpha-reduced in leaf, stem and root homogenates, like progesterone and testosterone, while androstenedione was converted to testosterone, evidencing for the first time a 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase activity in plants. Moreover, two separate 5alphaR activities with different kinetic characteristic and response to inhibitors were characterized in tomato tissues. The presence of two 5alphaR isoenzymes was demonstrated also in Arabidopsis using the det2-1 mutant, in which a residual 5alphaR activity for campestenone and progesterone was evidenced and characterized. Therefore, the existence of two isoenzymes of 5alphaR is probably characteristic of the whole plant kingdom highlighting the similarities between the animal and plant steroid biosynthetic pathways.

 7. ”Hvorledes tales der om rehabilitering inden for børneområdet?”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette Lund

  2004-01-01

  for børneområdet. Undersøgelsen baseres på tekster om WHO’s ”International klassifikation af funktions-evne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand” (ICF) og tekster om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Afhandlingen omhandler besvarelse af følgende problemformulering: Med baggrund i Foucaults...... analytiske begreber om diskurs og magt analyseres diskursive aspekter inden for børnerehabilitering med udgangspunkt i tekster om PPR og ICF. Der fremtrækkes udsagn, som kan karakterisere/illustrere en diskursiv formation inden for børnerehabilitering. Dernæst fremsættes forklaringer på, hvorledes den...

 8. Hvor svært kan det være?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansbøl, Mikala; Langager, Søren

  Forskningsrapporten er udarbejdet i tilknytning til ITMF projektet Portfolio, ansvar for læring, kvalitet i arbejdet. I rapporten undersøges muligheder og barrierer ved brugen af digitale portfolioværktøjer i skolen med særlig fokus på elevernes læring og refleksion over egen læring, lærer......-elev dialog og planlægning af undervisningsforløb. Erfaringerne fra et ikke vellykket praktisk portfolio-forløb analyseres og knyttes sammen med overvejelser over pædagogisk design af digitale portfolios og indblik i forskellige traditioner inden for portfolio-området....

 9. Digitale teknologier på det specialpædagogiske område

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupret, Katia

  2015-01-01

  . Anvendelse af de digitale teknologier med den konkrete målgruppe, som er personer med varige svære kognitive funktionsnedsættelser, giver både nogle særlige udfordringer for autonomi og nogle særlige potentialer for social nærhed. Spørgsmålet om hvorvidt livskvalitet nødvendigvis forøges ved indførelsen af......Denne artikel handler om, hvordan forsøgsvis indførelse af digitale teknologier (tablets til kommunikation og kognitiv træning, virtuelle tavler og virtuel dagbog) på det specialpædagogiske område ændrer på grundlaget for brugernes livskvalitet, herunder autonomi og vilkår for social nærhed...

 10. Hvordan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Christian Sandlie

  2014-10-01

  Full Text Available Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning av at de unges boligetablering er i endring. I denne artikkelen blir det stilt spørsmål om hvorvidt også norsk ungdoms tilpasning til boligmarkedet har endret seg de siste årene. En gjennomgang av relevant litteratur på feltet og analyser basert på levekårsundersøkelsene fra perioden 1997–2007 viser imidlertid stor grad av stabilitet i ungdommens boligetablering. Ungdom flytter hjemmefra omkring tjueårsalderen. Når de flytter hjemmefra, etablerer de seg som oftest i en bolig de leier. I perioden etter årtusenskiftet har imidlertid andelen unge boligeiere økt, særlig blant unge aleneboende.

 11. När det omöjliga blir möjligt, Visuella Effekter

  OpenAIRE

  Larsen, Nathalie; Nilsson, Jesper

  2013-01-01

  Abstrakt Detta kandidatarbete handlar om visuella effekter inom film och dess utveckling genom åren. Visuella effekter har öppnat en ny värld för filmskapandet då man kan skapa i princip vad som helst vilket gör att det omöjliga helt plötsligt blir möjligt, på filmduken. Kandidatarbetets syfte är att titta på utvecklingen av visuella effekter och hur man kan använda de kunskaper i en mindre filmproduktion. Vår problemformulerings frågeställning är ”Hur har utvecklingen inom visuella effekter ...

 12. Det svenska kvalitetssystemets kval – en dialog från olika utgångspunkter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Åsa Kettis

  2013-05-01

  Full Text Available Texten speglar de två svenska rapporter som hittills mest grundligt satt kvalitetssystemets metod i fokus, för att se vad dessa tillsammans kan säga oss om lämpliga vägar för den fortsatta utvecklingen. Vi inleder med ett avsnitt som vi formulerat tillsammans för att se om och var vi kan mötas i vår uppfattning om det nya systemet. Därefter följer Åsa Kettis granskning av Lindberg-Sands rapport och avslutningsvis redovisar Åsa Lindberg-Sand sin läsning av Lundmark & Sjölunds rapport.

 13. Climate change adaptation: What does it mean for me?; Klimatilpasning: hva betyr det for meg?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  O' Brien, Karen; Mittet, Siri; Bakkeslett, Eva; Eriksen, Siri; Hansen-Bauer, Inger; Hovelsrud, Grete; Inderberg, Tor Haakon; Ruud, Cathrine; Saglie, Inger-Lise; Sygna, Inger Lise

  2012-11-01

  The book 'Climate Change Adaptation: What Does it Mean for Me?' is written as a collective endeavor in the PLAN project (link this to the webpage), an interdisciplinary research project that focuses on climate change adaptation in Norway. With contributions from multiple disciplines, including arts, the book introduces a variety of perspectives and interpretations on adaptation. Focusing on climate change adaptation as a social, cultural and human process, this book recognizes that adaptation is more than a technical problem that can be addressed through technology, management and expertise. It is also an adaptive challenge that calls for attention to the values, beliefs, habits, loyalties and interests that sustain behaviors, systems, structures, and institutions in a changing climate. Confronted with complex and non-linear risks associates with climate change, and the interactions by other processes of change, this book call for a more comprehensive interpretation of adaptation, where both subjective and objective aspects are considered. This book thus goes beyond most contemporary understandings of adaptation, by focusing on the personal dimensions of adaptation. Arguing that the greatest adaptation of all may be the realization that humanity is in fact changing the climate and that we as individuals can do something about it, that we can {sup c}hange the change{sup ,} the book discusses the role of the arts, engaged individuals and different forms of leadership in levering change towards a more sustainable future. Full reference to the book: Karen O'Brien, Siri Mittet, Eva Bakkeslett, Siri Eriksen, Inger Hansen-Bauer, Grete Hovelsrud, Tor-Haakon Inderberg, Cathrine Ruud, Inger-Lise Saglie, and Linda Sygna (2012) Klimatilpasning: Hva betyr det for meg/ Climate Change Adaptation: What Does it Mean for Me?, Unipub forlag, 108 pages (in Norwegian). Online. Available HTTP: < http://www.sv.uio.no/iss/forskning/prosjekter/plan/klimatilpasning--hva-betyr-det-for-meg.pdf>.(auth)

 14. Det-WiFi: A Multihop TDMA MAC Implementation for Industrial Deterministic Applications Based on Commodity 802.11 Hardware

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yujun Cheng

  2017-01-01

  Full Text Available Wireless control system for industrial automation has been gaining increasing popularity in recent years thanks to their ease of deployment and the low cost of their components. However, traditional low sample rate industrial wireless sensor networks cannot support high-speed application, while high-speed IEEE 802.11 networks are not designed for real-time application and not able to provide deterministic feature. Thus, in this paper, we propose Det-WiFi, a real-time TDMA MAC implementation for high-speed multihop industrial application. It is able to support high-speed applications and provide deterministic network features since it combines the advantages of high-speed IEEE802.11 physical layer and a software Time Division Multiple Access (TDMA based MAC layer. We implement Det-WiFi on commercial off-the-shelf hardware and compare the deterministic performance between 802.11s and Det-WiFi under the real industrial environment, which is full of field devices and industrial equipment. We changed the hop number and the packet payload size in each experiment, and all of the results show that Det-WiFi has better deterministic performance.

 15. Planlægning og miljøvurdering af støtteordninger i det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Erling; Madsen, Lene Møller; Höll, Andreas

  Rapporten analyserer samspillet mellem områdeudpegninger og støtteordninger og giver anbefalinger i relation til miljøvurderinger. I analysedelen redegøres for fordelingen af støtte til jordbruget i forhold til områdeudpegninger. Det vurderes i hvor høj grad støttekronerne bidrager til opfyldelse...

 16. Kortlægning af it-kompetenceudviklingsmuligheder i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattleff, Pernille; Duus Henriksen, Thomas

  Formålet med denne kortlægning er ”at tilvejebringe et retvisende og fyldestgørende overblik over de eksisterende muligheder for it-kompetenceudvikling i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark” (jf. udbudsmaterialet, p. 51). Kortlægningen skal klarlægge, i hvilken udstrækni...

 17. Derivation of an expression for the roundoff noise determinant det (KW)^{1/2} for digital filters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørsboe, Helge

  1978-01-01

  The minimal roundoff noise in fixed point digital filters is determined by a certain determinant, generally denoted by det(KW)^{1/2}. This determinant may be expressed by the poles and zeros of the filter transfer function H(z). This paper presents a simple and direct derivation of this expression...

 18. Der er én eller anden mening med tingene, hvis man bare tror på det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  2016-01-01

  udgangspunkt i et kort stykke livsfortælling, fokus på meningsbegrebet i eksistentiel belysning. Det sker indledningsvist ud fra den amerikanske psykolog Jerome Bruner og efterfølgende to centrale skikkelser i eksistenspsykologien, østrigske Viktor Frankl og amerikanske Irvin Yalom. Sigtet er at skabe et bud...

 19. Final work plan : phase I investigation of potential contamination at the former CCC/USDA grain storage facility in Montgomery City, Missouri.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  LaFreniere, L. M.; Environmental Science Division

  2010-08-16

  From September 1949 until September 1966, the Commodity Credit Corporation of the U.S. Department of Agriculture (CCC/USDA) leased property at the southeastern end of Montgomery City, Missouri, for the operation of a grain storage facility. During this time, commercial grain fumigants containing carbon tetrachloride were commonly used by the CCC/USDA and the private grain storage industry to preserve grain in their facilities. In January 2000, carbon tetrachloride was detected in a soil sample (220 {micro}g/kg) and two soil gas samples (58 {micro}g/m{sup 3} and 550 {micro}g/m{sup 3}) collected at the former CCC/USDA facility, as a result of a pre-CERCLIS site screening investigation (SSI) performed by TN & Associates, Inc., on behalf of the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), Region VII (MoDNR 2001). In June 2001, the Missouri Department of Natural Resources (MoDNR) conducted further sampling of the soils and groundwater at the former CCC/USDA facility as part of a preliminary assessment/site inspection (PA/SI). The MoDNR confirmed the presence of carbon tetrachloride (at a maximum identified concentration of 2,810 {micro}g/kg) and chloroform (maximum 82 {micro}g/kg) in the soils and also detected carbon tetrachloride and chloroform (42.2 {micro}g/L and 58.4 {micro}g/L, respectively) in a groundwater sample collected at the former facility (MoDNR 2001). The carbon tetrachloride levels identified in the soils and groundwater are above the default target level (DTL) values established by the MoDNR for this contaminant in soils of all types (79.6 {micro}g/kg) and in groundwater (5.0 {micro}g/L), as outlined in Missouri Risk-Based Corrective Action (MRBCA): Departmental Technical Guidance (MoDNR 2006a). The corresponding MRBCA DTL values for chloroform are 76.6 {micro}g/kg in soils of all types and 80 {micro}g/L in groundwater. Because the observed contamination at Montgomery City might be linked to the past use of carbon tetrachloride-based fumigants at its

 20. Aquifer tests and simulation of ground-water flow in Triassic sedimentary rocks near Colmar, Bucks and Montgomery Counties, Pennsylvania

  Science.gov (United States)

  Risser, Dennis W.; Bird, Philip H.

  2003-01-01

  This report presents the results of a study by the U.S. Geological Survey in cooperation with the U.S. Environmental Protection Agency to evaluate ground-water flow in Triassic sedimentary rocks near Colmar, in Bucks and Montgomery Counties, Pa. The study was conducted to help the U.S. Environmental Protection Agency evaluate remediation alternatives at the North Penn Area 5 Superfund Site near Colmar, where ground water has been contaminated by volatile organic solvents (primarily trichloroethene). The investigation focused on determining the (1) drawdown caused by separately pumping North PennWater Authority wells NP?21 and NP?87, (2) probable paths of groundwater movement under present-day (2000) conditions (with NP?21 discontinued), and (3) areas contributing recharge to wells if pumping from wells NP-21 or NP?87 were restarted and new recovery wells were installed. Drawdown was calculated from water levels measured in observation wells during aquifer tests of NP?21 and NP?87. The direction of ground-water flow was estimated by use of a three-dimensional ground-water-flow model. Aquifer tests were conducted by pumping NP?21 for about 7 days at 257 gallons per minute in June 2000 and NP?87 for 3 days at 402 gallons per minute in May 2002. Drawdown was measured in 45 observation wells during the NP?21 test and 35 observation wells during the NP?87 test. Drawdown in observation wells ranged from 0 to 6.8 feet at the end of the NP?21 test and 0.5 to 12 feet at the end of the NP?87 test. The aquifer tests showed that ground-water levels declined mostly in observation wells that were completed in the geologic units penetrated by the pumped wells. Because the geologic units dip about 27 degrees to the northwest, shallow wells up dip to the southeast of the pumped well showed a good hydraulic connection to the geologic units stressed by pumping. Most observation wells down dip from the pumping well penetrated units higher in the stratigraphic section that were not well

 1. Final work plan : phase I investigation of potential contamination at the former CCC/USDA grain storage facility in Montgomery City, Missouri.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  LaFreniere, L. M.; Environmental Science Division

  2010-08-16

  From September 1949 until September 1966, the Commodity Credit Corporation of the U.S. Department of Agriculture (CCC/USDA) leased property at the southeastern end of Montgomery City, Missouri, for the operation of a grain storage facility. During this time, commercial grain fumigants containing carbon tetrachloride were commonly used by the CCC/USDA and the private grain storage industry to preserve grain in their facilities. In January 2000, carbon tetrachloride was detected in a soil sample (220 {micro}g/kg) and two soil gas samples (58 {micro}g/m{sup 3} and 550 {micro}g/m{sup 3}) collected at the former CCC/USDA facility, as a result of a pre-CERCLIS site screening investigation (SSI) performed by TN & Associates, Inc., on behalf of the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), Region VII (MoDNR 2001). In June 2001, the Missouri Department of Natural Resources (MoDNR) conducted further sampling of the soils and groundwater at the former CCC/USDA facility as part of a preliminary assessment/site inspection (PA/SI). The MoDNR confirmed the presence of carbon tetrachloride (at a maximum identified concentration of 2,810 {micro}g/kg) and chloroform (maximum 82 {micro}g/kg) in the soils and also detected carbon tetrachloride and chloroform (42.2 {micro}g/L and 58.4 {micro}g/L, respectively) in a groundwater sample collected at the former facility (MoDNR 2001). The carbon tetrachloride levels identified in the soils and groundwater are above the default target level (DTL) values established by the MoDNR for this contaminant in soils of all types (79.6 {micro}g/kg) and in groundwater (5.0 {micro}g/L), as outlined in Missouri Risk-Based Corrective Action (MRBCA): Departmental Technical Guidance (MoDNR 2006a). The corresponding MRBCA DTL values for chloroform are 76.6 {micro}g/kg in soils of all types and 80 {micro}g/L in groundwater. Because the observed contamination at Montgomery City might be linked to the past use of carbon tetrachloride-based fumigants at its

 2. Nitrogenfiksering i opstrømningsområdet ud for tropisk Sydamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Tang; Bruhn, Annette; Pedersen, Jens Brøgger

  Vi har anvendt koblede målinger af ilt- og kvælstof-isotoper i nitrat fra de vandmasser, som ligger over de iltfattige zoner i det tropiske Stillehav ud for Chile og Peru, til at påvise forekomsten af nitrogen-fiksering. Vi supplerer disse målinger med analyse af nifH-gener i mikroorganismer......, kloning og sekventering af nifH-gener bekræftede tilstedeværelsen af nitrogen-fikserende organismer i 5 ud af 6 prøver. De påviste nitrogen-fikserende organismer var primært heterotrofe. Visse NifH-phylotyper var til stede i alle positive prøver uanset dybde og nitrat-koncentration (homologe til den...... ukultiverede Cluster III phylotype), mens nifH-gener fra metanogene Archaea kun blev påvist i dybere, nitrat-rigt vand (100-120 meter). I én overfladeprøve med NO3-koncentration højere end 0,5 µM fandt vi desuden γ-proteobacteria-homologe nifH-gener, Fremtidig Q-PCR analyse skal fastslå graden af ekspression...

 3. Nitrogenfiksering i opstrømningsområdet ud for tropisk Sydamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Tang; Bruhn, Annette; Pedersen, Jens Brøgger

  Vi har anvendt koblede målinger af ilt- og kvælstof-isotoper i nitrat fra de vandmasser, som ligger over de iltfattige zoner i det tropiske Stillehav ud for Chile og Peru, til at påvise forekomsten af nitrogen-fiksering. Vi supplerer disse målinger med analyse af nifH-gener i mikroorganismer......, kloning og sekventering af nifH-gener bekræftede tilstedeværelsen af nitrogen-fikserende organismer i 5 ud af 6 prøver. De påviste nitrogen-fikserende organismer var primært heterotrofe. Visse NifH-phylotyper var til stede i alle positive prøver uanset dybde og nitrat-koncentration (homologe til den...... ukultiverede Cluster III phylotype), mens nifH-gener fra metanogene Archaea kun blev påvist i dybere, nitrat-rigt vand (100-120 meter). I én overfladeprøve med NO3-koncentration højere end 0,5 µM fandt vi desuden γ-proteobacteria-homologe nifH-gener, Fremtidig Q-PCR analyse skal fastslå graden af ekspression...

 4. Regeringserklæringen og PET's registreringer på det politiske område 1968-1989

  DEFF Research Database (Denmark)

  Den 30. september 1968 udsendte VKR-regeringen en erklæring, hvis hovedsynspunkt var "...at registrering af danske statsborgere ikke længere må finde sted alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed." Det fremgik ydermere af erklæringen, at såfremt tjenesten lå inde med sådanne registreringer......, ville de blive slettet og de underliggende oplysninger tilintetgjort. Der er i den offentlige debat forud for Kommissionens nedsættelse rejst en mistanke om, at PET's registreringspraksis efter den 30. september 1968 er foregået i strid med regeringserklæringen. Et centralt spørgsmål i denne debat har...... danske ambassade i Washington. Dette bind er en tilbundsgående undersøgelse af PET's registreringer på det politiske område i perioden 1968-1989....

 5. Fruit-specific RNAi-mediated suppression of DET1 enhances carotenoid and flavonoid content in tomatoes

  Science.gov (United States)

  Davuluri, Ganga Rao; van Tuinen, Ageeth; Fraser, Paul D; Manfredonia, Alessandro; Newman, Robert; Burgess, Diane; Brummell, David A; King, Stephen R; Palys, Joe; Uhlig, John; Bramley, Peter M; Pennings, Henk M J; Bowler, Chris

  2013-01-01

  Tomatoes are a principal dietary source of carotenoids and flavonoids, both of which are highly beneficial for human health1,2. Overexpression of genes encoding biosynthetic enzymes or transcription factors have resulted in tomatoes with improved carotenoid or flavonoid content, but never with both3–7. We attempted to increase tomato fruit nutritional value by suppressing an endogenous photomorphogenesis regulatory gene, DET1, using fruit-specific promoters combined with RNA interference (RNAi) technology. Molecular analysis indicated that DET1 transcripts were indeed specifically degraded in transgenic fruits. Both carotenoid and flavonoid contents were increased significantly, whereas other parameters of fruit quality were largely unchanged. These results demonstrate that manipulation of a plant regulatory gene can simultaneously influence the production of several phytonutrients generated from independent biosynthetic pathways, and provide a novel example of the use of organ-specific gene silencing to improve the nutritional value of plant-derived products. PMID:15951803

 6. Har de vokst det av seg? Generasjons- og livsfaseforklaringer på ungdoms holdninger til frivillig organisering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dag Wollebæk

  2014-10-01

  Full Text Available I denne artikkelen analyserer vi holdninger til frivillighet og organisasjonsdeltakelse blant ulike aldersgrupper. Spørsmålet vi reiser, er om forskjeller i holdninger mellom aldersgrupper primært er livsfase- eller generasjonsbetingede. Til å besvare disse spørsmålene benytter vi to befolkningsundersøkelser med frivillighet som tema. Den første ble gjennomført i 1998, og den andre ble gjennomført i 2009. Mange av spørsmålene er like i de to undersøkelsene. Selv om vi ikke kan følge enkeltpersoner over disse elleve årene, har vi undersøkt om dagens 27–35-åringer svarer det samme som 16–24-åringene gjorde i 1998. Vi har i tillegg undersøkt betydningen av utskiftning av alderskohorter i befolkningen. Ungdoms svar på holdningsspørsmålene i 1998-undersøkelsen varslet om et nytt, mer individualisert organisasjonssamfunn. I dag kan vi slå fast at det er stor grad av stabilitet i holdningene til frivillig organisering internt i kohortene. Våre analyser viser med andre ord at generasjonsperspektivet er klart viktigere enn livsfaseperspektivet for å forstå holdningsforskjeller mellom aldersgruppene. Hvis det er rett, slik blant annet forskningen om valgdeltakelse har vist, at deltakelsesmønstrene setter seg i ung alder, er det grunn til å anta at endringene vi har observert over den siste tiårsperioden, kommer til å tilta i styrke og betydning i årene framover.

 7. Ready to use bioinformatics analysis as a tool to predict immobilisation strategies for protein direct electron transfer (DET).

  Science.gov (United States)

  Cazelles, R; Lalaoui, N; Hartmann, T; Leimkühler, S; Wollenberger, U; Antonietti, M; Cosnier, S

  2016-11-15

  Direct electron transfer (DET) to proteins is of considerable interest for the development of biosensors and bioelectrocatalysts. While protein structure is mainly used as a method of attaching the protein to the electrode surface, we employed bioinformatics analysis to predict the suitable orientation of the enzymes to promote DET. Structure similarity and secondary structure prediction were combined underlying localized amino-acids able to direct one of the enzyme's electron relays toward the electrode surface by creating a suitable bioelectrocatalytic nanostructure. The electro-polymerization of pyrene pyrrole onto a fluorine-doped tin oxide (FTO) electrode allowed the targeted orientation of the formate dehydrogenase enzyme from Rhodobacter capsulatus (RcFDH) by means of hydrophobic interactions. Its electron relays were directed to the FTO surface, thus promoting DET. The reduction of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD(+)) generating a maximum current density of 1μAcm(-2) with 10mM NAD(+) leads to a turnover number of 0.09electron/s/molRcFDH. This work represents a practical approach to evaluate electrode surface modification strategies in order to create valuable bioelectrocatalysts.

 8. Er det forskningsmessig interessant å koble data fra Medisinsk fødselsregister med data fra Kreftregisteret?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steinar Tretli

  2009-10-01

  Full Text Available Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret inneholder personidentifiserbare data som via fødselsnummeret kan kobles sammen innenfor de rammer som lovverket gir. Denne sammenkoblingen gir oss interessante muligheter til å studere fødselskarakteristikas betydning for risikoen for å få kreft senere i livet. På den måten vil vi også kunne få informasjon om hvilke mekanismer som er med å påvirke vår kreftrisiko. Det gir oss også muligheter til å studere hvilke konsekvenser kreftforekomst med påfølgende behandling kan ha både for senere svangerskap og barn som blir født.Per 2006 er det akkumulert 12 443 krefttilfeller blant de barn som er registrert i Medisinsk fødselsregister siden det ble etablert i 1967. Selv om dette er et betydelig antall krefttilfeller, er de fordelt på mange krefttyper, noe som har begrenset nytteverdien i kreftforskningen så langt. Imidlertid vil forskningsmuligheteneøke med alderen til registeret. Også andre nordiske land har muligheter for slike koblinger, og til sammen gir dette unike muligheter til å gjennomføre interessant forskning.I denne fremstillingen gis en kort presentasjon av gjennomførte og pågående vitenskapelige studier basert på sammenkobling mellom data fra Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret.

 9. Er det forskningsmessig interessant å koble data fra Medisinsk fødselsregister med data fra Kreftregisteret?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steinar Tretli

  2007-01-01

  Full Text Available Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret inneholder personidentifiserbare data som via fødselsnummeret kan kobles sammen innenfor de rammer som lovverket gir. Denne sammenkoblingen gir oss interessante muligheter til å studere fødselskarakteristikas betydning for risikoen for å få kreft senere i livet. På den måten vil vi også kunne få informasjon om hvilke mekanismer som er med å påvirke vår kreftrisiko. Det gir oss også muligheter til å studere hvilke konsekvenser kreftforekomst med påfølgende behandling kan ha både for senere svangerskap og barn som blir født.Per 2006 er det akkumulert 12 443 krefttilfeller blant de barn som er registrert i Medisinsk fødselsregister siden det ble etablert i 1967. Selv om dette er et betydelig antall krefttilfeller, er de fordelt på mange krefttyper, noe som har begrenset nytteverdien i kreftforskningen så langt. Imidlertid vil forskningsmuligheteneøke med alderen til registeret. Også andre nordiske land har muligheter for slike koblinger, og til sammen gir dette unike muligheter til å gjennomføre interessant forskning.I denne fremstillingen gis en kort presentasjon av gjennomførte og pågående vitenskapelige studier basert på sammenkobling mellom data fra Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret

 10. Involvering af medarbejdere med henblik på kompetenceudvikling i relation til elforbrug og bæredygtig udvikling på hotel- og restaurantområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Læssøe, J.; Carlsson, Monica; Jensen, B. B.

  2005-01-01

  Modellen præsenterer resultaterne af det forskningsbaserede udviklingsprojekt "Elforbrug, medarbejderinvolvering og kompetenceudvikling" Oversigtsmodellen giver dels en mulighed for at differentiere mellem forskellige kulturer og involveringsstrategier, dels en mulighed for at differentiere melle...

 11. Involvering af medarbejdere med henblik på kompetenceudvikling i relation til elforbrug og bæredygtig udvikling på hotel- og restaurantområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Læssøe, J.; Carlsson, Monica; Jensen, B. B.

  2005-01-01

  Modellen præsenterer resultaterne af det forskningsbaserede udviklingsprojekt "Elforbrug, medarbejderinvolvering og kompetenceudvikling" Oversigtsmodellen giver dels en mulighed for at differentiere mellem forskellige kulturer og involveringsstrategier, dels en mulighed for at differentiere melle...

 12. Discussion of “Response Surface Design Evaluation and Comparison” by C.M. Anderson-Cook, C.M. Borror, and D.C Montgomery

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Piepel, Gregory F.

  2009-02-02

  The article “Response Surface Design Evaluation and Comparison” by C.M. Anderson-Cook, C.M. Borror, and D.C Montgomery is discussed. The discussion covers three issues. First, graphical methods for evaluating and comparing experimental designs should utilize the unscaled prediction variance (PV) rather than the scaled prediction variance (SPV). Using PV makes it easier for practitioners to see how prediction variance is decreased by designs with larger numbers of points, and to assess the “cost” of that decrease in a flexible manner. Using SPV confounds “prediction variance” and “cost” information in a pre-defined way, thus making design choice harder for practitioners. The second and third comments are that bias properties as well as variance properties of designs should be accounted for in constructing, evaluating, and comparing experimental designs.

 13. Tællelighedens regime på beskæftigelsesområdet - Målesystem, målefetichisme og faldgruber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henning

  Beskæftigelsessystemets målesystem er i sin indretning biased på en række felter, men mere afgørende er, at det vil blive brugt også som styringsredskab, som sætter den decentrale autonomi ud af spil til fordel for central styring. Det er problematisk, når driftsansvaret er decentraliseret til...

 14. Lærer- og elevmangfold i det livstolkingsplurale norske klasserommet – utfordringer og muligheter for lærerutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sidsel Lied

  2009-05-01

  Full Text Available Med denne artikkelen ønsker jeg å gi et bidrag til diskusjonen om hvordan lærerutdanningen kan møte utfordringene fra et økt kulturelt mangfold i samfunnet. Siden mitt forsknings- og interessefelt er knyttet til mangfoldet på feltet livstolking, er artikkelens forskningsspørsmål og overordnede problemstilling: Hvordan kan lærerutdanningen møte de utfordringer og muligheter som det livstolkingsplurale norske klasserommet representerer? Delspørsmål jeg utforsker for å svare på dette, er: Hvordan kommer en livstolkingsplural virkelighet til uttrykk i grunnskolens og lærerutdanningens religions- og livssynsfag? Og: Hvordan kan lærerstudenters medvirkning i forskning bidra til å øke deres forståelse for de kravene det livstolkingsplurale norske klasserommet stiller til sine lærere? De empiriske prosjektene som inngår i arbeidet med å besvare forskningsspørsmålene, er utført i norsk offentlig grunnskole og allmenlærerutdanning. Det er naturlig å holde disse prosjektene sammen fordi all norsk lærerutdanning kvalifiserer sine studenter til å arbeide i grunnskolen. Ved å se på hvordan en livstolkingsplural virkelighet kommer til uttrykk i grunnskolens religions- og livssynsfag, vil en følgelig kunne si noe om hvordan deler av den skolehverdagen som norsk lærerutdanning kvalifiserer sine studenter for, ser ut. Dessuten vil en, ved å utforske hvordan en livstolkingsplural virkelighet kommer til uttrykk i lærerutdanningen, kunne si noe om hvordan utdanningen forventes å forberede sine studenter for denne yrkesutfordringen.

 15. Investigations of groundwater system and simulation of regional groundwater flow for North Penn Area 7 Superfund site, Montgomery County, Pennsylvania

  Science.gov (United States)

  Senior, Lisa A.; Goode, Daniel J.

  2013-01-01

  Groundwater in the vicinity of several industrial facilities in Upper Gwynedd Township and vicinity, Montgomery County, in southeast Pennsylvania has been shown to be contaminated with volatile organic compounds (VOCs), the most common of which is the solvent trichloroethylene (TCE). The 2-square-mile area was placed on the National Priorities List as the North Penn Area 7 Superfund site by the U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) in 1989. The U.S. Geological Survey (USGS) conducted geophysical logging, aquifer testing, and water-level monitoring, and measured streamflows in and near North Penn Area 7 from fall 2000 through fall 2006 in a technical assistance study for the USEPA to develop an understanding of the hydrogeologic framework in the area as part of the USEPA Remedial Investigation. In addition, the USGS developed a groundwater-flow computer model based on the hydrogeologic framework to simulate regional groundwater flow and to estimate directions of groundwater flow and pathways of groundwater contaminants. The study area is underlain by Triassic- and Jurassic-age sandstones and shales of the Lockatong Formation and Brunswick Group in the Mesozoic Newark Basin. Regionally, these rocks strike northeast and dip to the northwest. The sequence of rocks form a fractured-sedimentary-rock aquifer that acts as a set of confined to partially confined layers of differing permeabilities. Depth to competent bedrock typically is less than 20 ft below land surface. The aquifer layers are recharged locally by precipitation and discharge locally to streams. The general configuration of the potentiometric surface in the aquifer is similar to topography, except in areas affected by pumping. The headwaters of Wissahickon Creek are nearby, and the stream flows southwest, parallel to strike, to bisect North Penn Area 7. Groundwater is pumped in the vicinity of North Penn Area 7 for industrial use, public supply, and residential supply. Results of field investigations

 16. Finns det ett samband mellan strategisk förskjutning och upplevd stress? : En enkätundersökning

  OpenAIRE

  Hofstad, Niklas

  2016-01-01

  Prokrastinering är ett mycket allvarligt men också relativt vanligt uppskjutarbeteende, särskilt bland studenter, som kopplas till bland annat stress och dåliga betyg. På senare år har dock forskare argumenterat för existensen av ett gynnsamt uppskjutarbeteende, känt som strategisk förskjutning. Syftet med denna studie var att utforska hur personer som strategiskt förskjuter upplever och hanterar stress i vardagslivet. Detta begrundas i att det saknas forskning om strategisk förskjutning och ...

 17. Finansiell Stabilitet : en analyse av ledende indikatorer på sårbarhetenen i det norske finansielle systemet

  OpenAIRE

  Ruud, Jørgen

  2005-01-01

  Temaet for denne hovedoppgaven er todelt. Jeg ønsker å sette søkelyset på hva finansiell stabilitet er, og på hvilke indikatorer som kan brukes til å måle finansiell stabilitet. Det siste punktet trenger en nærmere forklaring. Myndighetene kan forebygge finansiell ustabilitet gjennom blant annet et velutviklet tilsyns- og reguleringssystem . Forebyggende tiltak er kun forbyggende og forhindrer ikke at finanskriser fra tid til annen inntreffer i økonomien. Dette har ført til økt interesse for ...

 18. Occurrence of Selected Pharmaceuticals, Personal-Care Products, Organic Wastewater Compounds, and Pesticides in the Lower Tallapoosa River Watershed near Montgomery, Alabama, 2005

  Science.gov (United States)

  Oblinger, Carolyn J.; Gill, Amy C.; McPherson, Ann K.; Meyer, Michael T.; Furlong, Edward T.

  2007-01-01

  Synthetic and natural organic compounds derived from agricultural operations, residential development, and treated and untreated sanitary and industrial wastewater discharges can contribute contaminants to surface and ground waters. To determine the occurrence of these compounds in the lower Tallapoosa River watershed, Alabama, new laboratory methods were used that can detect human and veterinary antibiotics; pharmaceuticals; and compounds found in personal-care products, food additives, detergents and their metabolites, plasticizers, and other industrial and household products in the environment. Well-established methods for detecting 47 pesticides and 19 pesticide degradates also were used. In all, 186 different compounds were analyzed by using four analytical methods. The lower Tallapoosa River serves as the water-supply source for more than 100,000 customers of the Montgomery Water Works and Sanitary Sewer Board. Source-water protection is a high priority for the Board, which is responsible for providing safe drinking water. The U.S. Geological Survey, in cooperation with the Montgomery Water Works and Sanitary Sewer Board, conducted this study to provide baseline data that could be used to assess the effects of agriculture and residential development on the occurrence of selected organic compounds in the lower Tallapoosa River watershed. Twenty samples were collected at 10 sites on the Tallapoosa River and its tributaries. Ten samples were collected in April 2005 during high base streamflow, and 10 samples were collected in October 2005 when base streamflow was low. Thirty-two of 186 compounds were detected in the lower Tallapoosa River watershed. Thirteen compounds, including atrazine, 2-chloro-4-isopropylamino-6-amino-s-triazine (CIAT), hexazinone, metalaxyl, metolachlor, prometryn, prometon, simazine, azithromycin, oxytetracycline, sulfamethoxazole, trimethoprim, and tylosin, had measurable concentrations above their laboratory reporting levels

 19. Multimodality functional imaging using DW-MRI and (18)F-FDG-PET/CT during radiation therapy for human papillomavirus negative head and neck squamous cell carcinoma: Meixoeiro Hospital of Vigo Experience.

  Science.gov (United States)

  Aramburu Núñez, David; Lopez Medina, Antonio; Mera Iglesias, Moisés; Salvador Gomez, Francisco; Dave, Abhay; Hatzoglou, Vaios; Paudyal, Ramesh; Calzado, Alfonso; Deasy, Joseph O; Shukla-Dave, Amita; Muñoz, Victor M

  2017-01-28

  To noninvasively investigate tumor cellularity measured using diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DW-MRI) and glucose metabolism measured by (18)F-labeled fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography ((18)F-FDG-PET/CT) during radiation therapy (RT) for human papillomavirus negative (HPV-) head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). In this prospective study, 6 HPV- HNSCC patients underwent a total of 34 multimodality imaging examinations DW-MRI at 1.5 T Philips MRI scanner [(n = 24) pre-, during- (2-3 wk), and post-treatment (Tx), and (18)F-FDG PET/CT pre- and post-Tx (n = 10)]. All patients received RT. Monoexponential modeling of the DW-MRI data yielded the imaging metric apparent diffusion coefficient (ADC) and the mean of standardized uptake value (SUV) was measured from (18)F-FDG PET uptake. All patients had a clinical follow-up as the standard of care and survival status was documented at 1 year. There was a strong negative correlation between the mean of pretreatment ADC (ρ = -0.67, P = 0.01) and the pretreatment (18)F-FDG PET SUV. The percentage (%) change in delta (∆) ADC for primary tumors and neck nodal metastases between pre- and Wk2-3 Tx were as follows: 75.4% and 61.6%, respectively, for the patient with no evidence of disease, 27.5% and 32.7%, respectively, for those patients who were alive with disease, and 26.9% and 7.31%, respectively, for those who were dead with disease. These results are preliminary in nature and are indicative, and not definitive, trends rendered by the imaging metrics due to the small sample size of HPV- HNSCC patients in a Meixoeiro Hospital of Vigo Experience.

 20. Prostate cancer: performance characteristics of combined T{sub 2}W and DW-MRI scoring in the setting of template transperineal re-biopsy using MR-TRUS fusion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lawrence, Edward M. [University of Cambridge, Department of Radiology, Cambridge (United Kingdom); Addenbrooke' s Hospital, Department of Radiology, Cambridge (United Kingdom); Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY (United States); Tang, Sarah Y.W.; Doble, Andrew; Kastner, Christof [University of Cambridge, Department of Urology, Addenbrooke' s Hospital, Cambridge (United Kingdom); Barrett, Tristan [University of Cambridge, Department of Radiology, Cambridge (United Kingdom); Addenbrooke' s Hospital, Department of Radiology, Cambridge (United Kingdom); Koo, Brendan [Addenbrooke' s Hospital, Department of Radiology, Cambridge (United Kingdom); Goldman, Debra A.; Sala, Evis [Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY (United States); Warren, Anne Y. [Addenbrooke' s Hospital, Department of Histopathology, Cambridge (United Kingdom); Axell, Richard G. [Addenbrooke' s Hospital, Department of Medical Physics and Clinical Engineering, Cambridge (United Kingdom); Anglia Ruskin University, Postgraduate Medical Institute, Chelmsford (United Kingdom); Gallagher, Ferdia A. [University of Cambridge, Department of Radiology, Cambridge (United Kingdom); Addenbrooke' s Hospital, Department of Radiology, Cambridge (United Kingdom); CRUK Cambridge Research Institute, Cambridge (United Kingdom); Gnanapragasam, Vincent J. [University of Cambridge, Department of Urology, Addenbrooke' s Hospital, Cambridge (United Kingdom); University of Cambridge, Translational Prostate Cancer Group, Department of Oncology, Cambridge (United Kingdom)

  2014-07-15

  To measure the performance characteristics of combined T{sub 2}-weighted (T{sub 2}W) and diffusion-weighted (DW) magnetic resonance imaging (MRI) suspicion scoring prior to MR-transrectal ultrasound (TRUS) fusion template transperineal (TTP) re-biopsy. Thirty-nine patients referred for prostate re-biopsy, with prior MRI examinations, were retrospectively included. The MR images, including T{sub 2}W and DW-MRI, had been independently evaluated prospectively by two radiologists using a structured scoring system. An MR-TRUS fusion TTP re-biopsy was used for MR target and non-targeted biopsy cores. Targeting performance and correlation with disease status were evaluated on a per-patient and per-region basis. The cancer yield was 41 % (16/39 patients). MR targeting accurately detected the disease in 12/16 (75 %) cancerous patients and missed the disease in 4/16 (25 %) patients, all with Gleason 3 + 3 disease. There was a significant relationship (P < 0.01) between MR suspicion score and the significance of cancer. Reader 1 had significantly higher sensitivity in the transition zone (TZ; 0.84) compared with the peripheral zone (PZ; 0.32) (P = 0.04). Inter-reader agreement was moderate for the PZ and substantial for the TZ. MRI targeting is beneficial in the setting of TTP MR-TRUS fusion re-biopsy and MR suspicion score relates to prostate cancer clinical significance. A T{sub 2}W and DW-MRI structured scoring system results in good inter-reader agreement in this setting. (orig.)

 1. Multimodality functional imaging using DW-MRI and 18F-FDG-PET/CT during radiation therapy for human papillomavirus negative head and neck squamous cell carcinoma: Meixoeiro Hospital of Vigo Experience

  Science.gov (United States)

  Aramburu Núñez, David; Lopez Medina, Antonio; Mera Iglesias, Moisés; Salvador Gomez, Francisco; Dave, Abhay; Hatzoglou, Vaios; Paudyal, Ramesh; Calzado, Alfonso; Deasy, Joseph O; Shukla-Dave, Amita; Muñoz, Victor M

  2017-01-01

  AIM To noninvasively investigate tumor cellularity measured using diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DW-MRI) and glucose metabolism measured by 18F-labeled fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography (18F-FDG-PET/CT) during radiation therapy (RT) for human papillomavirus negative (HPV-) head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). METHODS In this prospective study, 6 HPV- HNSCC patients underwent a total of 34 multimodality imaging examinations DW-MRI at 1.5 T Philips MRI scanner [(n = 24) pre-, during- (2-3 wk), and post-treatment (Tx), and 18F-FDG PET/CT pre- and post-Tx (n = 10)]. All patients received RT. Monoexponential modeling of the DW-MRI data yielded the imaging metric apparent diffusion coefficient (ADC) and the mean of standardized uptake value (SUV) was measured from 18F-FDG PET uptake. All patients had a clinical follow-up as the standard of care and survival status was documented at 1 year. RESULTS There was a strong negative correlation between the mean of pretreatment ADC (ρ = -0.67, P = 0.01) and the pretreatment 18F-FDG PET SUV. The percentage (%) change in delta (∆) ADC for primary tumors and neck nodal metastases between pre- and Wk2-3 Tx were as follows: 75.4% and 61.6%, respectively, for the patient with no evidence of disease, 27.5% and 32.7%, respectively, for those patients who were alive with disease, and 26.9% and 7.31%, respectively, for those who were dead with disease. CONCLUSION These results are preliminary in nature and are indicative, and not definitive, trends rendered by the imaging metrics due to the small sample size of HPV- HNSCC patients in a Meixoeiro Hospital of Vigo Experience. PMID:28144403

 2. DET/MPS - THE GSFC ENERGY BALANCE PROGRAM, DIRECT ENERGY TRANSFER/MULTIMISSION SPACECRAFT MODULAR POWER SYSTEM (DEC VAX VMS VERSION)

  Science.gov (United States)

  Jagielski, J. M.

  1994-01-01

  The DET/MPS programs model and simulate the Direct Energy Transfer and Multimission Spacecraft Modular Power System in order to aid both in design and in analysis of orbital energy balance. Typically, the DET power system has the solar array directly to the spacecraft bus, and the central building block of MPS is the Standard Power Regulator Unit. DET/MPS allows a minute-by-minute simulation of the power system's performance as it responds to various orbital parameters, focusing its output on solar array output and battery characteristics. While this package is limited in terms of orbital mechanics, it is sufficient to calculate eclipse and solar array data for circular or non-circular orbits. DET/MPS can be adjusted to run one or sequential orbits up to about one week, simulated time. These programs have been used on a variety of Goddard Space Flight Center spacecraft projects. DET/MPS is written in FORTRAN 77 with some VAX-type extensions. Any FORTRAN 77 compiler that includes VAX extensions should be able to compile and run the program with little or no modifications. The compiler must at least support free-form (or tab-delineated) source format and 'do do-while end-do' control structures. DET/MPS is available for three platforms: GSC-13374, for DEC VAX series computers running VMS, is available in DEC VAX Backup format on a 9-track 1600 BPI tape (standard distribution) or TK50 tape cartridge; GSC-13443, for UNIX-based computers, is available on a .25 inch streaming magnetic tape cartridge in UNIX tar format; and GSC-13444, for Macintosh computers running AU/X with either the NKR FORTRAN or AbSoft MacFORTRAN II compilers, is available on a 3.5 inch 800K Macintosh format diskette. Source code and test data are supplied. The UNIX version of DET requires 90K of main memory for execution. DET/MPS was developed in 1990. A/UX and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc. VMS, DEC VAX and TK50 are trademarks of Digital Equipment Corporation. UNIX is a

 3. In vitro evaluation of the antioxidant, 3,5-dihydroxy-4-ethyl-trans-stilbene (DETS isolated from Bacillus cereus as a potent candidate against malignant melanoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohandas eC

  2016-04-01

  Full Text Available 3,5-dihydroxy-4-ethyl-trans-stilbene (DETS is a natural stilbene, which was first identified as bioactive bacterial secondary metabolite isolated from Bacillus cereus associated with a rhabditid entomopathogenic nematode. The present study was intended to investigate the antioxidant and anticancer activity of this compound in vitro. Antioxidant activity was investigated by assaying DPPH free radical scavenging, superoxide radical-(O2− scavenging, hydroxyl radical scavenging and metal chelating activity, which proved that the compound is a powerful antioxidant. The metal chelating activity of DETS was higher than butylated hydroxyanisol (BHA and gallic acid, two well-known antioxidants. As the molecule exhibited strong antioxidant potential, it was further evaluated for cytotoxic activity towards five cancer cells of various origins. Since the compound has a strong structural similarity with resveratrol (trans-3,4,5-trihydroxystilbene, a well-studied chemopreventive polyphenolic antioxidant, its anticancer activity was compared with that of resveratrol. Among the five cancer cells studied, the compound showed maximum cytotoxicity towards the human melanoma cell line, A375 (IC50: 24.01 μM followed by cervical [HeLa- 46.17 μM], colon [SW480- 47.28 μM], liver [HepG2- 69.56 μM] and breast [MCF-7- 84.31 μM] cancer cells. A375 was much more sensitive to DETS compared to the non-melanoma cell line, A431, in which the IC50 of the compound was more than double (49.60 μM. In the present study, the anticancer activity of DETS against melanoma was confirmed by various apoptosis assays. We also observed that DETS, like resveratrol, down-regulates the expression status of major molecules contributing to melanoma progression, such as BRAF, β-catenin and Brn-2, all of which converge in MITF-M, the master regulator of melanoma signaling. The regulatory role of MITF-M DETS-induced cytotoxicity in melanoma cells was confirmed by comparing the cytotoxicity

 4. DET/MPS - THE GSFC ENERGY BALANCE PROGRAM, DIRECT ENERGY TRANSFER/MULTIMISSION SPACECRAFT MODULAR POWER SYSTEM (MACINTOSH A/UX VERSION)

  Science.gov (United States)

  Jagielski, J. M.

  1994-01-01

  The DET/MPS programs model and simulate the Direct Energy Transfer and Multimission Spacecraft Modular Power System in order to aid both in design and in analysis of orbital energy balance. Typically, the DET power system has the solar array directly to the spacecraft bus, and the central building block of MPS is the Standard Power Regulator Unit. DET/MPS allows a minute-by-minute simulation of the power system's performance as it responds to various orbital parameters, focusing its output on solar array output and battery characteristics. While this package is limited in terms of orbital mechanics, it is sufficient to calculate eclipse and solar array data for circular or non-circular orbits. DET/MPS can be adjusted to run one or sequential orbits up to about one week, simulated time. These programs have been used on a variety of Goddard Space Flight Center spacecraft projects. DET/MPS is written in FORTRAN 77 with some VAX-type extensions. Any FORTRAN 77 compiler that includes VAX extensions should be able to compile and run the program with little or no modifications. The compiler must at least support free-form (or tab-delineated) source format and 'do do-while end-do' control structures. DET/MPS is available for three platforms: GSC-13374, for DEC VAX series computers running VMS, is available in DEC VAX Backup format on a 9-track 1600 BPI tape (standard distribution) or TK50 tape cartridge; GSC-13443, for UNIX-based computers, is available on a .25 inch streaming magnetic tape cartridge in UNIX tar format; and GSC-13444, for Macintosh computers running AU/X with either the NKR FORTRAN or AbSoft MacFORTRAN II compilers, is available on a 3.5 inch 800K Macintosh format diskette. Source code and test data are supplied. The UNIX version of DET requires 90K of main memory for execution. DET/MPS was developed in 1990. A/UX and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc. VMS, DEC VAX and TK50 are trademarks of Digital Equipment Corporation. UNIX is a

 5. DET/MPS - THE GSFC ENERGY BALANCE PROGRAM, DIRECT ENERGY TRANSFER/MULTIMISSION SPACECRAFT MODULAR POWER SYSTEM (DEC VAX VMS VERSION)

  Science.gov (United States)

  Jagielski, J. M.

  1994-01-01

  The DET/MPS programs model and simulate the Direct Energy Transfer and Multimission Spacecraft Modular Power System in order to aid both in design and in analysis of orbital energy balance. Typically, the DET power system has the solar array directly to the spacecraft bus, and the central building block of MPS is the Standard Power Regulator Unit. DET/MPS allows a minute-by-minute simulation of the power system's performance as it responds to various orbital parameters, focusing its output on solar array output and battery characteristics. While this package is limited in terms of orbital mechanics, it is sufficient to calculate eclipse and solar array data for circular or non-circular orbits. DET/MPS can be adjusted to run one or sequential orbits up to about one week, simulated time. These programs have been used on a variety of Goddard Space Flight Center spacecraft projects. DET/MPS is written in FORTRAN 77 with some VAX-type extensions. Any FORTRAN 77 compiler that includes VAX extensions should be able to compile and run the program with little or no modifications. The compiler must at least support free-form (or tab-delineated) source format and 'do do-while end-do' control structures. DET/MPS is available for three platforms: GSC-13374, for DEC VAX series computers running VMS, is available in DEC VAX Backup format on a 9-track 1600 BPI tape (standard distribution) or TK50 tape cartridge; GSC-13443, for UNIX-based computers, is available on a .25 inch streaming magnetic tape cartridge in UNIX tar format; and GSC-13444, for Macintosh computers running AU/X with either the NKR FORTRAN or AbSoft MacFORTRAN II compilers, is available on a 3.5 inch 800K Macintosh format diskette. Source code and test data are supplied. The UNIX version of DET requires 90K of main memory for execution. DET/MPS was developed in 1990. A/UX and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc. VMS, DEC VAX and TK50 are trademarks of Digital Equipment Corporation. UNIX is a

 6. "Det absolut värsta jag varit med om" : En kvalitativ innehållsanalys av kvällspressens rapportering om knivdådet på Ikea 2015

  OpenAIRE

  Anselin, Fanny; Ucar, Anita

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är, utifrån ett journalistiskt perspektiv, att undersöka hur kvällspressen rapporterade och framställde Ikea och det knivdåd som ägde rum på företagets varuhus i Västerås, den 10 augusti 2015. Åtta nyhetsartiklar från Aftonbladet och Expressens webbplatser har analyserats. Metoden som har använts är en kvalitativ innehållsanalys med hermeneutisk analysstrategi, för att detaljerat undersöka nyhetsartiklarna genom deras rubriker, ingresser, mellanrubriker och brödtexter....

 7. Links between bacterial communities in marine sediments and trace metal geochemistry as measured by in situ DET/DGT approaches.

  Science.gov (United States)

  Gillan, David C; Baeyens, Willy; Bechara, Rafeh; Billon, Gabriel; Denis, Kevin; Grosjean, Philippe; Leermakers, Martine; Lesven, Ludovic; Pede, Annelies; Sabbe, Koen; Gao, Yue

  2012-02-01

  Our current view about the relationship between metals and bacteria in marine sediments might be biased because most studies only use ex situ approaches to quantify metals. The aim of the present research was to compare ex situ and in situ methods of metal measurement (DET and DGT--diffusive equilibration or diffusive gradients in thin-films) and relate the results with two commonly used microbiological variables (bacterial biomass and bacterial diversity as revealed by DGGE). No previous studies have used such in situ approaches in microbial ecology. For biomass and most of the investigated trace metals (Ag, Cd, Sn, Cr, Ni, Cu, Pb, and Al) no significant correlations were found. The exceptions were Fe, Mn, Co, and As which behave like micronutrients. For bacterial diversity, no relevant relationships were found. We conclude that in situ methods are more adapted tools for microbial ecologists but that ex situ approaches are still necessary. Copyright © 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 8. Skandinaviens placering i det europæiske lærde netværk - en tentativ undersøgelse af de anglo-danske forbindelser c. 1000-1150

  DEFF Research Database (Denmark)

  Münster-Swendsen, Mia

  2007-01-01

  andet. Vi ved ikke hvem størstedelen af disse personer er, hvor de kom fra, og hvorfor de er blevet indføjet i det fællesskab som Durhams Liber Vitae er et udtryk for. Hvad der yderligere er overleveret af vidnesbyrd må betegnes som yderst fragmentarisk. På grund af det danske kildemateriales sparsomhed...

 9. FluDetWeb: an interactive web-based system for the early detection of the onset of influenza epidemics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miralles María

  2009-07-01

  Full Text Available Abstract Background The early identification of influenza outbreaks has became a priority in public health practice. A large variety of statistical algorithms for the automated monitoring of influenza surveillance have been proposed, but most of them require not only a lot of computational effort but also operation of sometimes not-so-friendly software. Results In this paper, we introduce FluDetWeb, an implementation of a prospective influenza surveillance methodology based on a client-server architecture with a thin (web-based client application design. Users can introduce and edit their own data consisting of a series of weekly influenza incidence rates. The system returns the probability of being in an epidemic phase (via e-mail if desired. When the probability is greater than 0.5, it also returns the probability of an increase in the incidence rate during the following week. The system also provides two complementary graphs. This system has been implemented using statistical free-software (ℝ and WinBUGS, a web server environment for Java code (Tomcat and a software module created by us (Rdp responsible for managing internal tasks; the software package MySQL has been used to construct the database management system. The implementation is available on-line from: http://www.geeitema.org/meviepi/fludetweb/. Conclusion The ease of use of FluDetWeb and its on-line availability can make it a valuable tool for public health practitioners who want to obtain information about the probability that their system is in an epidemic phase. Moreover, the architecture described can also be useful for developers of systems based on computationally intensive methods.

 10. Items of the Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale Associated With Response to Paroxetine Treatment in Patients With Major Depressive Disorder.

  Science.gov (United States)

  Tomita, Tetsu; Sato, Yasushi; Nakagami, Taku; Tsuchimine, Shoko; Kaneda, Ayako; Kaneko, Sunao; Nakamura, Kazuhiko; Yasui-Furukori, Norio

  2016-01-01

  In the present study, we investigated the association between the severity of each symptom evaluated by the Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) at baseline and responsiveness to treatment in patients with major depressive disorder (MDD) to identify the items that predict treatment response. The patients received a diagnosis of MDD if they had a score greater than 20 points on the MADRS. Following admission, 120 patients were enrolled in the study, and 89 patients completed the study. For the first week, a 20-mg/d dose of paroxetine was administered; thereafter, the dose was increased to 40 mg/d. The MADRS was applied at baseline and after 1, 2, 4, and 6 weeks. We defined responders as patients with improvements in their MADRS scores of more than 50% after 6 weeks of treatment. A multiple regression analysis of MADRS scores at 6 weeks was performed to identify patients who responded to treatment. There was a significant difference between responders and nonresponders in the reported sadness (RS) score for all MADRS items. In the multiple logistic regression analysis, only the RS and concentration difficulties (C) scores showed a significant association with treatment response. Based on the results of χ tests, RS score cutoff values of 2/3 and 3/4 revealed significant differences in the responder rate. None of the cutoff values for the C score revealed significant differences. The RS score was significantly associated with responsiveness to paroxetine treatment for MDD, with higher RS scores predicting poor responses to treatment.

 11. Udpegning af risikolokaliteter på det tosporede vejnet i åbent land baseret på data om vejens karakteristika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Camilla Sloth

  I det stedbestemte trafiksikkerhedsarbejde har udpegning og udbedring af sorte pletter (identificering, analyse samt udbedring af risikolokaliteter på vejnettet) siden 1970’erne været en af de primære aktiviteter. Imidlertid er sortpletarbejdet med årene blevet vanskeligere af to grunde: Dels er ...

 12. Development of a multiplex AmpliDet RNA for the simultaneous detection of Potato leafroll virus and Potato virus Y in potato tubers

  NARCIS (Netherlands)

  Klerks, M.M.; Leone, G.O.M.; Verbeek, M.; Heuvel, van den J.F.J.M.; Schoen, C.D.

  2001-01-01

  A novel isothermal multiplex AmpliDet RNA system is described for the simultaneous amplification and detection of Potato leafroll virus (PLRV) and Potato virus Y (PVY) in seed potatoes. The risk of contamination by carry-over during diagnostic screening is eliminated by performing the reaction in a

 13. Detection of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus by AmpliDet RNA, a new technology based on real time monitoring of NASBA amplicons with a molecular beacon.

  Science.gov (United States)

  van Beckhoven, J R C M; Stead, D E; van der Wolf, J M

  2002-01-01

  To develop a procedure for direct detection of viable cells of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Cms), the causal organism of bacterial ring rot in potato, based on AmpliDet RNA, in which amplicons generated by nucleic acid sequence based amplification (NASBA) are monitored in real time with a molecular beacon. Five methods were evaluated and fine-tuned for extraction of RNA from Cms. The most efficient non-commercial RNA extraction method included an enzymatic breakdown of the cell wall followed by a phenol extraction. AmpliDet RNA enabled detection of 10,000 molecules of purified rRNA per reaction and 100 cfu of Cms per reaction in more complex samples. Two primer pairs were tested with DNA and RNA purified from Cms. One primer pair was able to distinguish live from dead cells. An AmpliDet RNA was developed which enabled fast and specific detection of viable cells of Cms in complex substrates at a detection limit of 100 cfu per reaction. This novel AmpliDet RNA is carried out in sealed tubes, thus reducing the risk of carry-over contamination. The method will be particularly suitable for studies on the epidemiology of Cms in which viable cells should be exclusively detected.

 14. Udpegning af risikolokaliteter på det tosporede vejnet i åbent land baseret på data om vejens karakteristika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Camilla Sloth

  I det stedbestemte trafiksikkerhedsarbejde har udpegning og udbedring af sorte pletter (identificering, analyse samt udbedring af risikolokaliteter på vejnettet) siden 1970’erne været en af de primære aktiviteter. Imidlertid er sortpletarbejdet med årene blevet vanskeligere af to grunde: Dels er ...

 15. Vil ph.d.-studerende gå på café… i biblioteket? Og hvad skulle de få ud af det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bredahl, Lone; Jacobsen, Katrine Astrup; Husen, Kamilla Jensen

  mulighed for at understøtte ph.d.-forløbet gennem en café-aktivitet. Selvoplevede barrierer for det gode ph.d.-forløb og interessen for en ’ph.d.-café’ er afdækket gennem semistrukturerede personlige interviews med ph.d.-studerende ved Humaniora, Samfundsvidenskab og Teknik. Resultaterne viser stor...

 16. Skal vi være venner? En undersøgelse af den personlige relations betydning for det faglige udbytte af ph.d.-vejledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsen, Søren Smedegaard

  2013). Det relationelle element harværet undersøgt i forbindelse med den formelle del af ph.d.-uddannelsen i forbindelse med udforming af kontrakter mellem vejledere og studerende (Hockey 1996; Grant 1999) og induktions- og screeningsprogrammer i forbindelse med optagelsen af de ph.d.-studerende (Eley...

 17. Brug nu den hårde lære fra CRM-hypen til open data - ellers går det bare galt igen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2016-01-01

  At indsamle, bearbejde, dele og proaktivt anvende data og viden kan i sig selv være en udfordring, men det er essentielt i den kundeorienterede virksomhed. ... I forhold til kunden kan begrebet open data anskues lidt bredere. En ting er, at kunden er villig til at dele data med virksomheden i håb...

 18. AcerDET-2.0: a particle level fast simulation and reconstruction package for phenomenological studies on high p_T physics at LHC

  CERN Document Server

  Mikos, Patryk

  2015-01-01

  The fortran version of the AcerDET package has been published in [1], and used in the multiple publications on the predictions for physics at LHC. The package provides, starting from list of particles in the event, the list of reconstructed jets, isolated electrons, muons, photons and reconstructed missing transverse energy. The AcerDET represents a simplified version of the package called ATLFAST, used since several years within ATLAS Collaboration. In the fast simulation implemented in AcerDET, some functionalities of ATLFAST are absent, but the most crucial detector effects are implemented and the parametrisations are largely simplified. Therefore it is not representing details neither of ATLAS nor CMS detectors. This short paper documents a new C++ implementation of the same algorithms as used in [1]. We believe that the package can be well adequate for some feasibility studies of the high p_T physics at LHC and at planned ppFCC. The further evolution of this code is planned. [1] E. Richter-Was, AcerDET: ...

 19. The Functions of a High-Frequency Collocation in Native and Learner Discourse: The Case of French "c'est" and Swedish "det ar"

  Science.gov (United States)

  Bartning, Inge; Hammarberg, Bjorn

  2007-01-01

  This cross-linguistic study investigates the functionality and use of one particular linguistic collocation in each of two languages, viz. the French c'est and the Swedish det ar, both meaning "it is." The data are drawn from conversational speech production by adult native speakers and second language learners. The investigation shows that these…

 20. det med det fremmede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ernlund, Mette Skovgaard

  Bogen tager læseren med på en spændende rejse igennem Danmark, Norge, Belgien og Frankrig, hvor studerende i international mobilitet ivrigt fortæller om deres liv og oplevelser med at være i en fremmed kultur. Formålet med de kvalitative undersøgelser, der ligger bag bogens tilblivelse, har såled...