WorldWideScience

Sample records for montgomery det dw

 1. MIRABEL DW

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siksnys, Laurynas; Thomsen, Christian; Pedersen, Torben Bach

  2015-01-01

  of flex-offers which define flexibility with respect to time, amount, and/or price. In this paper, we describe MIRABEL DW, a data warehouse (DW) for the management of the large amounts of complex energy data in MIRABEL. We present a unified schema that can manage data both at the level of the entire...

 2. Comments on 'Origin of British and Irish mammals: disparate post-glacial colonisation and species introductions' by W.I. Montgomery, J. Provan, A.M. McCabe, and D.W. Yalden

  Science.gov (United States)

  Edwards, Ceiridwen J.

  2014-12-01

  Montgomery et al.'s recent paper in QSR (2014; vol. 98: 144-165) is a most welcome addition to the ongoing research into the origins of Irish mammals. In their Table 1, the authors have used "calibrated carbon dating, comparable stratigraphy and historical records … to establish the earliest known time of arrival of a species in […] Ireland […] where relevant, the latest record of a mammal species [was] used to establish the earliest date after which it was extinct". It is assumed that the dates mentioned in this table are, therefore, calibrated. However, this is very unclear - when dates generated by the Irish Quaternary Fauna project (Woodman et al., 1997) are compared with those used by Montgomery et al. (2014), the earliest recorded dates of Mountain/Irish hare, Irish stoat, lynx and pine marten seem to be direct uncalibrated dates. It is also unclear whether the earliest and latest records of each species relate to all published data available at the time of writing. Even if only consulting those dates generated by Woodman et al. (1997), there are older earliest records for Arctic Fox, Collared lemming and grey wolf. In addition, Montgomery et al. (2014) do not seem to have included early radiocarbon dates for giant deer, reindeer and red deer (Woodman et al., 1997; Carden et al., 2012), or any of the recent radiocarbon dates for brown bear (Edwards et al., 2011), despite reference to these papers.

 3. Nyd det! Nyd det!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian; Østergaard, Per

  2007-01-01

  utilsigtet konsekvens af en række faktorer, der i fællesskab bibringer det indtryk, at det er godt at nyde. Vekselvirkningen mellem modernitetens strukturelle vilkår og oplevelsesorienteringen er, at der er frembragt en teknik, et sprog og en ideologi for den ønskværdige måde at nyde på.......Artiklen behandler de mentalitetshistoriske forudsætninger for den moderne hedonisme, som er kendetegnet ved forbrugere, der kyndigt manipulerer med deres sanser, fantasier og behovstilfredsstillelse for at opnå maksimal nydelse. Den moderne oplevelsesorientering skal ses som en dybest set...

 4. Det ambiente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Ulrik

  Om begrebet "det ambiente", der beskriver, hvad der sker, når vi fornemmer baggrundsmusikkens diskrete beats, betragter udsigten gennem panoramavinduet eller tager 3D-brillerne på og læner os tilbage i biografsædet. Bogen analyserer, hvorfan ambiente oplevelser skabes, og hvilke konsekvenser det...

 5. Det Ambiente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Ulrik

  Det ambiente er iscenesættelsen af en karakteristisk sanseoplevelse, der er kendetegnet ved fornemmelsen af at være omgivet. I dag bliver begrebet om det ambiente mest anvendt i forbindelse med musikgenren ’ambient musik’. Det ambiente er dog ikke essentielt knyttet til det musikalske, men må...... forstås som et betydeligt bredere fænomen i den moderne æstetiske kultur, der spiller en væsentlig rolle i oplevelsen af moderne transportformer, arkitektur, film, lydkunst, installationskunst og digitale multimedieiscenesættelser. En forståelse af det ambiente er derfor centralt for forståelsen af en...... moderne æstetiseret oplevelseskultur i almindelighed. Da det ambiente ikke hidtil har været gjort til genstand for en mere indgående teoretisk behandling, er der dog stor usikkerhed omkring, hvad fænomenet overhovedet indebærer. Hovedformålet med Det ambiente – Sansning, medialisering, omgivelse er derfor...

 6. Det levende og det levede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Binder, Thomas

  2006-01-01

  Katalogtekst til udstillingen 'Honey, I'm home' på DDC, Dansk Design Center d. 02.03.2006-18.06.2006. En diskussion af de unges designeres tilgang til designrollen og det designede objekt.......Katalogtekst til udstillingen 'Honey, I'm home' på DDC, Dansk Design Center d. 02.03.2006-18.06.2006. En diskussion af de unges designeres tilgang til designrollen og det designede objekt....

 7. Det edukative

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lieberkind, Jonas

  forskyder grundlaget for de traditionelle politiske, sociologiske og psykologiske diskurser, der almindeligvis henvises til, når man ønsker at forstå og begrunde samfundets udfordringer. Med udgangspunkt i Emile Durkheims forfatterskab udvikler afhandlingen en analytisk kategori for det edukative....

 8. Om det moderne hus - og det klassiske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hauberg, Jørgen

  2010-01-01

  I tekst og illustrationer beskrives det klassiske hus og den klassiske by, repræsenteret ved Andrea Palladio (1508-80) og det moderne hus, den moderne by og byggeopgave, repræsenteret ved Le Corbusier (1887-1965).......I tekst og illustrationer beskrives det klassiske hus og den klassiske by, repræsenteret ved Andrea Palladio (1508-80) og det moderne hus, den moderne by og byggeopgave, repræsenteret ved Le Corbusier (1887-1965)....

 9. Det fleksible arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Csonka, Agi Eva

  Det er en udbredt antagelse, at arbejdet er under forandring i disse år. Det forventes, at flere og flere lønmodtagere får et mere fleksibelt arbejde kendetegnet ved større selvbestemmelse, mere varierede arbejdsopgaver og flere faglige og personlige udviklingsmuligheder. Men er det fleksible arb...

 10. Functional EIAO DW, R2.2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Christian; Pedersen, Torben Bach; Frøkjær, Jens

  In this document, the functional specification and architecture for the EIAO DW is presented. EIAO DW is a data warehouse that holds results from the European Internet Accessibility Observatory (EIAO) project. These results are mainly on the accessibility to disabled users of web resources...

 11. Stop det transatlantiske frihandelsmonster!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holten-Andersen, John

  2013-01-01

  Hvis EU og den danske regering indgår en frihandelsaftale med USA og Canada, viser det, hvor tom deres grønne retorik er. Frihandel rimer lige så dårligt med grønne hensyn, som det gør med røde. En grøn økonomi er lokal – og det er en social og demokratisk økonomi også!......Hvis EU og den danske regering indgår en frihandelsaftale med USA og Canada, viser det, hvor tom deres grønne retorik er. Frihandel rimer lige så dårligt med grønne hensyn, som det gør med røde. En grøn økonomi er lokal – og det er en social og demokratisk økonomi også!...

 12. Historiemisbrug - giver det mening?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Rikke Louise Alberg; Brunbech, Peter Johan Yding

  2018-01-01

  Giver det mening at tale om ”historiemisbrug” i en undervisningssammenhæng, eller er misbrug en uklar moralsk motiveret dom, vi fælder over det, vi tager afstand fra? Denne artikel er en redigeret diskussion af dette spørgsmål mellem Rikke Alberg Peters og Peter Brunbech....

 13. Det kritiske interview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Lars

  Bogen indkredser, hvad der gør et interview kritisk og udleder derfra det kritiske interviews overordnede mål og spilleregler.......Bogen indkredser, hvad der gør et interview kritisk og udleder derfra det kritiske interviews overordnede mål og spilleregler....

 14. Det sentimentalt moderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Peter Thule

  2004-01-01

  Det er muligt at bruge et romantisk begrebsapparat meningsfuldt, når man analyserer arkitektur fra det 20. århundrede. Med denne konklusion indskriver ph.d.-afhandlingen sig i de seneste årtiers nyvurdering af romantikken, der især er pågået inden for litteratur- og kunsthistorien, men ikke i sam...

 15. Det geniales biologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Lars

  2008-01-01

  I de senere år har der igen været tale om eliter og højtbegavede, uden at konnotationerne fra nazi-Tysklands håndtering af ordene har klinget med. Det paradigmatiske brud, der er ved at aftegne sig i forhold til anden halvdel af det 20. århundredes fremherskende paradigme om hjerners generelle 'e...

 16. Internettet - det demokratifremmende medie?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Taulø-Jacobsen, Emilie Tinne

  2013-01-01

  for civilsamfundet og generere civilsamfundsroller. Gennemslagskraften synes dog minimal i det stærkt hierarkiske samfund, hvor den almindelige befolkning fortsat mangler incitament til at ville ændringer, så længe det kommunistiske styre sikrer økonomisk vækst og forbedrede levevilkår. Selv om internettet i visse...

 17. Menneskerettigheder - det almenmenneskelige og det kulturelt bestemte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindhardt, Eva

  2013-01-01

  Med inddragelse af en skelnen mellem borgerrettigheder og menneskerettigheder søger kapitlet at afdække det værdisæt, der ligger bag tanken om universelle menneskerettigheder bl.a. med inddragelse af Thomas Hobbes og John Lockes naturretstænkning. Herefter gives et historisk vue over udviklingen af...

 18. For det kommende i det tidlige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønbæk, Niels

  2008-01-01

  . Man kan sige at fortroligheden er enten medieret - fx gennem sprog, skrift, håndtering af værktøj osv., eller opstår i og med de stabile formationer - som fx det vi i fremskredne stadier kender som vaner. Vaner kan opfattes som stabile formationer, som mønstre; men det kan de 'medierede fortroligheder......' også, hvis man i stedet for at lægge vægten på værktøjet eller mediet, lægger den på teknikken - og dermed på en praksis eller en kunnen. I min afhandling fører det til et radikalt materiale-begreb: 'egentligt' materiale kan ikke være nærværende - nærværende véd vi ikke andet om det end at der er noget...... Udgangspunktet for afhandlingens kulturkritiske dimension, er dén påstand eller dobbelt-tese at: 1) kulturen (for tiden) foretrækker visse teknikker frem for andre. Her er min overordnede påstand at epistemet er kendetegnet af en orientering mod tegnene - hvilket egentlig vil sige: mod sit kulturelle indre. Et...

 19. Mellem det globale og det lokale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pristed Nielsen, Helene

  2016-01-01

  offshore branche, nemlig opgraderingerne af olieboreriggene Mærsk Guardian og Mærsk Giant, der blev trukket i land til Hirtshals Havn hhv. i foråret 2011 og sommeren 2012. De ni fortællinger danner basis for en mere generel diskussion om behovet for og erfaringerne med mobilitet og fleksibilitet på det...

 20. Det sentimentalt moderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thule Kristensen, Peter

  2005-01-01

  Romantikken er blevet afskrevet som en mørk epoke, hvor en hang til mystik og tvetydighed ikke passer til det moderne oplysningsprojekts mål om klarhed og orden. Afhendlingen viser imidlertid, hvordan dele af arkitekturen i det 20. århundrede er fyldt med romantisk tankegods, og hvordan romantisk...... nøglemotiver som f.eks. fragment, arabesk, krystal, symbol eller poesi kan bruges i en analyse - også af moderne arkitektur. det ses i bogens nyfortolkninger af værker og teorier hos arkitekterne Erik Gunnar Asplund, Josef Frank, Rudolf Schwarz, Aldo Rossi og Daniel Libeskind...

 1. Det kvalitative interview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinkmann, Svend

  Bogen begynder med en teoretisk funderet introduktion til det kvalitative interview gennem en skildring af de mange forskellige måder, hvorpå samtaler er blevet brugt til produktion af viden. Opmærksomheden henledes specielt på de komplementære positioner, der kendetegner det oplevelsesfokuserede...... interview (fænomenologiske positioner) og det sprogfokuserede interview (diskursorienterede positioner), som henholdsvis fokuserer på interviewsamtalen som rapporter (om interviewpersonens oplevelser) og redegørelser (foranlediget af interviewsituationen). De følgende kapitler omhandler forskellige måder...... forskningsresultater baseret på kvalitative interview....

 2. Detroit District Laboratory (DET)

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Program CapabilitiesDET-DO Laboratory is equipped with the usual instrumentation necessary to perform a wide range of analyses of food, drugs and cosmetics. Program...

 3. Det ubevidstes etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2012-01-01

  Kapitlet tager udgangspunkt i Jacques Lacans hævdelse af, af det ubevidstes status er etisk og argumenterer herudfra for en forståelse af psykoanalysen som en etik, der går ud på at møde den anden og det andet med en lydhør åbenhed. Denne lydhøre åbenhed tager sin begyndelse med Freuds lytten til...

 4. Det Hellige Rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boelsbjerg, Hanne Bess

  2013-01-01

  ). Dette suppleres med en kort deltagerobservation. Der gøres rede for de begrænsninger, som var forbundet med udførelsen af feltarbejde, hvilket indgår som en del af analysen af ’det hellige rum’. Ved at inddrage Batesons forståelse af ’det hellige’ samt Turners ritual-forståelse, udskilles de elementer...

 5. Det Spirituelle Menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Viftrup, Dorte Toudal

  2010-01-01

  Bøn, meditation, ritualer og kirkegang har ikke monopol som adgangsveje for det spirituelle menneske. Den åndelige søgen kan rette sig mange steder hen – også i de situationer, hvor psykologen inddrages.......Bøn, meditation, ritualer og kirkegang har ikke monopol som adgangsveje for det spirituelle menneske. Den åndelige søgen kan rette sig mange steder hen – også i de situationer, hvor psykologen inddrages....

 6. Det tyske skyldkompleks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2015-01-01

  Tysklands ledes af en idealistisk, lutheransk præstedatter, hvis administration af landets skyldkompleks drevet af Facebook lammer Europas reaktion ved det begyndende jordskred, der begraver et halvt århundredes fremskridt.......Tysklands ledes af en idealistisk, lutheransk præstedatter, hvis administration af landets skyldkompleks drevet af Facebook lammer Europas reaktion ved det begyndende jordskred, der begraver et halvt århundredes fremskridt....

 7. Det Maritime Hus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albrechtsen, Thomas Rohde Skovdal

  2017-01-01

  Denne rapport er en slutevaluering af udviklingsprojektet Det Maritime Hus, og består af en analyse og diskussion af en spørgeskemaundersøgelse foretaget i perioden efterår 2014 til forår 2017. Evalueringen besvarer følgende tre spørgsmål og målsætninger med projektet: 1. På hvilke måder formåede...... lærere undervisningsforløbet som brugbart i forhold til egen undervisning? Konklusionen på evalueringen er, at Det Maritime Hus har formået at understøtte de deltagende elevers interesse og læring inden for science-området gennem de designede undervisningsforløb, som er blevet udbudt og gennemført i...

 8. Det sorte USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndal, Jørn

  Bogen gennemgår det sorte USAs historie fra 1776 til 2016, idet grundtemaet er spændingsforholdet mellem USAs grundlæggelsesidealer og den racemæssige praksis, et spændingsforhold som Gunnar Myrdal kaldte "det amerikanske dilemma." Bogen, der er opbygget som politisk, social og racemæssig histori......, er opdelt i 13 kapitler og består af fire dele: Første del: Slaveriet; anden del: Jim Crow; tredje del. King-årene; fjerde del: Frem mod Obama....

 9. Det store nordiske rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breitenbauch, Henrik Ø.

  2017-01-01

  Valget af Donald J. Trump som USA’s 45. præsident skabte uhørt tvivl om det transatlantiske forhold. Substansen, formen og timingen af Trumps politikudmeldinger varslede en på mange måder radikal omkalfatring af den mest grundlæggende relation i den liberale verdensorden siden Anden Verdenskrig....... Ville USA helt holde op med at afstive fundamentet for den nordeuropæiske sikkerhed? For at forstå den eksistentielle betydning af den tvivl som Trump har vakt med sine tilsyneladende improviserede bemærkninger, er det nødvendigt at betragte dybt sedimenterede strukturer i sikkerhedspolitikken. Hverken...

 10. Det filosofiske liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Ph.D afhandlingen "Det filosofiske liv - et dannelsesideal for eksistenspædagogikken" er en idéhistorisk undersøgelse af, hvilken betydning den pragmatiske vending i filosofien (Foucault, Rorty, Wittgenstein, Schanz) kan have for den pædagogiske teori og praksis. Med ideen om "det filosofiske liv...... af den filosofiske praksis, når man i pædagogisk sammenhæng ønsker at arbejde med den værdimæssige og eksistentielle dimension i voksenundervisning og voksenvejledning....

 11. Lege i det fri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Jakob Iversen

  2007-01-01

  At være et legende menneske fordrer en rettethed mod noget, man kan være legende i forhold til. Eksempelvis en aktivitet, hvor det legende menneske går op i aktiviteten for aktivitetens egen skyld. Overvejelser over friluftslivets legende muligheder...

 12. Det skadelige 'rum'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lars Axel

  2014-01-01

  kortlagt. Ud over Hitlers magtfulde politiske retorik er det i Hans Grimms roman Volk ohne Raum, Karl Haushofers geopolitiske rumstudier, Konrad Meyers rumforskning, Carl Schmitts udkast til en ’folkeretslig storrumsordning’ samt i Werner Bests maximer for en etnicistisk storrumsforvaltning, at rum...

 13. Fri os fra det onde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Johs. Nørregaard

  2009-01-01

  Anmeldelse af Ole Bordedals film: Fri os fra det onde. Filmen bruger provinsen som metafor for de menenskelige udkanter og eksistentielle randområder, ligesom han skildrer det ondes princip Udgivelsesdato: maj......Anmeldelse af Ole Bordedals film: Fri os fra det onde. Filmen bruger provinsen som metafor for de menenskelige udkanter og eksistentielle randområder, ligesom han skildrer det ondes princip Udgivelsesdato: maj...

 14. Turisten og det mobile medie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens F.

  2010-01-01

  Gennem det sidste årti har de mobile medier - og ikke mindst mobiltelefonen - udviklet sig med stor hast. Mobiltelefonen er ikke alene det medie, der har haft den hurtigste vækst i verdenshistorien, den er også allerede det mest udbredte medie med over 4 milliarder mobiltelefoner på verdensplan....

 15. "... Formanden dog det dobbelte"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2013-01-01

  Artiklen analyserer, hvorvidt den traditionsbestemte honorargrundsætning i aktieselskaber ”... formanden dog det dobbelte” gennemsyrer både ret- og pligtsiden for formanden, således at forstå, at ikke blot rettighedssiden med retten til honorar og andre goder forøges for en formand, men også...... næppe er urimeligt at genbruge talemåden ”... formanden dog det dobbelte”, her forstået som: en generelt øget ansvarsrisiko, uanset om dette udspringer af ansvarsstandarden, af den bevismæssige nærhed ved beslutningerne eller en kombination af begge disse faktorer. Artiklen foretager en gennemgang af de...

 16. Det rent menneskelige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2006-01-01

  Omtale af Michael Tomasellos teorier om at sproget som det rent menneskelige er baseret på en empati og tillid, som kommer til udtryk i at selv små børn forstår når en anden peger, hvad aber ikke gør. Udgivelsesdato: 12.april 2006......Omtale af Michael Tomasellos teorier om at sproget som det rent menneskelige er baseret på en empati og tillid, som kommer til udtryk i at selv små børn forstår når en anden peger, hvad aber ikke gør. Udgivelsesdato: 12.april 2006...

 17. Det Medicinske Politi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonderup, Gerda

  Fattigdom og sygdom hang nøje sammen, opdagede man i oplysningstiden. Læger udarbejdede et koncept - Det Medicinske Politi: Sygdomme skulle ikke længere blot bekæmpes, men også forebygges. Den danske regering var stort set med på forslagene, og resultatet blev i første omgang ansættelse af embeds...

 18. Det ustadige i arkitekturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryborg Jørgensen, Thomas

  dermed også en højere grad af selvbesindelse og refleksiv frihed, som måske kan føre os videre og åbne for alternativer. Det er en af min afhandlings væsentlige pointer og anfægtelser, at dette ikke kan ske på baggrund af neutrale, ikke-kvalificerede rum, eller rum determineret af/i en simplificeret...

 19. dets fornuft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busk, Malene

  2007-01-01

  Der redegøres for nødvendigheden af i det 21. årh. at gentænke begreber om følelse og fornuft og eksperimentere med deres rækkevidde, så følelse ikke bliver subjektivisme og overtro og fornuft ikke bliver kynisme og instrumentalisering, sådan som arven fra de foregående århundreder ellers lægger ...

 20. Det protestantiske selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Matias Møl

  tænkere som Charles Taylor og Max Weber har gennemført. Men undersøgelsens fokus er i højere grad på selvets liv end på moralitet og økonomi som det er tilfældet hos Taylor og Weber. Primært gennem en læsning af Søren Kierkegaard og sekundært gennem en analyse af nyere æstetiske produktioner forsøger...

 1. Embedsmandsdyderne og det ministerielle hierarki

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jørgen Grønnegård; Wang, Julie Grunnet; Opstrup, Niels

  2016-01-01

  Flere sager har rettet opmærksomheden mod samspillet mellem ministrene og ministeriernes embedsmænd. Det er grundlæggende et principal-agent-problem. Det har to sider: agentens (embedsværkets) tilraning af magten fra principalen (ministeren), og principalens (ministerens) misbrug af agenten til...

 2. Arkitektur i "det offentlige billede"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Annette Svaneklink

  2008-01-01

  Igennem de seneste år er visuelle medier blevet en stadig større del af det samlede udtryk der møder os i byer og i bygninger. I asiatiske og i amerikanske storbyer er urbane skærme og medierede facader en almindelig del af det kommercielle og pulserende liv, mens man i Danmark, og resten af Euro...

 3. Det foto-eliciterede interview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  2017-01-01

  Det foto-eliciterede interview fremkalder informationer og fortællinger ud af fotografier, og støtter børn i at ytre sig.......Det foto-eliciterede interview fremkalder informationer og fortællinger ud af fotografier, og støtter børn i at ytre sig....

 4. Må de gamle det nye?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Frands

  2010-01-01

  Det er ikke EU, der forhindrer, at DR og andre traditionelle public service-stationer kan inddrage nye audiovisuelle medietjenester i løsningen af deres public service-opgave. Det er alene Medlemsstaterne, der har denne ret, og nogle har i de seneste år i samarbejde med Kommissionen anvendt den...

 5. Digitalisering af det eksisterende byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke; Øien, Turid Borgestrand

  2010-01-01

  Digitalisering af det eksisterende byggeri er en vanskelig og uendelig opgave. Det giver kun mening at digitalisere eksisterende byggeri, når man har et konkret behov, og da kun at indhente og lagre de informationer, som man strategisk eller konkret har behov for. Erhvervs og Byggestyrelsen har i...

 6. Med det sociale som designmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe ...

 7. Det konserverende konservatorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frej, Maria

  1996-01-01

  anspore, animere eller motivere studerende til at finde inspiration uden for dette. Lærerne kan på deres side have den fornemmelse, at de studerende er for passive når det gælder debat om kompositoriske og æstetiske spørgsmål. Her må man så spørge om hvorfor de studerende ikke gør oprør mod konservatismen...... øvelser de har været igennem og finde et personligt udtryk. De understreger også, at de forventer uddannelsen vil være nyttig for dem, fordi den initierer dem til komponistmiljøet og til hvordan musikkulturen fungerer. De studerende møder lærere som selv er dn del af konservatoriekulturen og samtidig en...... del af koncertlivet. Desuden møder de musikere, koncertarrangører, foreninger, institutioner og publikum. Således trænes de i at blive dn del af den ny musiks kultur og, i sidste ende, til at blive anerkendt og akcepteret i den. Nogle studerende, især yngre, udtrykker irritation over at disse...

 8. Strategisk ledelse i det offentlige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Kurt Klaudi

  Bogen opsamler 10 års forskning og undervisning i strategisk ledelse i det offentlige og udvikler en ny koncepttænkning om at se ind i fremtiden og foregribe den gennem de tre F'er......Bogen opsamler 10 års forskning og undervisning i strategisk ledelse i det offentlige og udvikler en ny koncepttænkning om at se ind i fremtiden og foregribe den gennem de tre F'er...

 9. Studerende svigter ældreområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Margit; Larsen, Conny Lilian

  2005-01-01

  I to undersøgelser af sygeplejestuderendes interesse i plejen af svækkende gamle mennesker viser det sig, at kun få finder det attraktivt at arbejde steder, hvor disse mennesker er i overtal. På hospitalet drejer det sig om geriatriske og medicinske afdelinger, og i kommunen er det især plejehjem...

 10. School Progress Report 2012. Montgomery County Public Schools

  Science.gov (United States)

  Montgomery County Public Schools, 2013

  2013-01-01

  The 2012 School Progress Report for Montgomery County Public Schools (MCPS) provides state, county, and individual school performance data, as well as information on student attendance, high school graduation rates, and the professional qualifications of teachers at the state, district, and school levels. Montgomery County primary schools are…

 11. Tre strejker i det offentlige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stamhus, Jørgen; Scheuer, Steen; Chrstensen, Ellen Susanne

  2010-01-01

  Fra april til juni 2008 gik tre grupper af offentligt ansatte (sosu-assistenter, sygeplejersker m.fl. og børnehavepædagoger) i strejke for at opnå forbedrede relative løngevinster. Kunne dette betale sig? På grundlag af en investeringskalkule påvises det, at kun en velforberedt og relativt kort s...

 12. Identification of Dw1, a Regulator of Sorghum Stem Internode Length.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josie Hilley

  Full Text Available Sorghum is an important C4 grain and grass crop used for food, feed, forage, sugar, and biofuels. In its native Africa, sorghum landraces often grow to approximately 3-4 meters in height. Following introduction into the U.S., shorter, early flowering varieties were identified and used for production of grain. Quinby and Karper identified allelic variation at four loci designated Dw1-Dw4 that regulated plant height by altering the length of stem internodes. The current study used a map-based cloning strategy to identify the gene corresponding to Dw1. Hegari (Dw1dw2Dw3dw4 and 80M (dw1dw2Dw3dw4 were crossed and F2 and HIF derived populations used for QTL mapping. Genetic analysis identified four QTL for internode length in this population, Dw1 on SBI-09, Dw2 on SBI-06, and QTL located on SBI-01 and SBI-07. The QTL on SBI-07 was ~3 Mbp upstream of Dw3 and interacted with Dw1. Dw1 was also found to contribute to the variation in stem weight in the population. Dw1 was fine mapped to an interval of ~33 kbp using HIFs segregating only for Dw1. A polymorphism in an exon of Sobic.009G229800 created a stop codon that truncated the encoded protein in 80M (dw1. This polymorphism was not present in Hegari (Dw1 and no other polymorphisms in the delimited Dw1 locus altered coding regions. The recessive dw1 allele found in 80M was traced to Dwarf Yellow Milo, the progenitor of grain sorghum genotypes identified as dw1. Dw1 encodes a putative membrane protein of unknown function that is highly conserved in plants.

 13. Det danske realkreditsystem og SDO-lovgivningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders; Jakobsen, Svend

  2009-01-01

  De senere års store succes for rentetilpasningslån og afdragsfrie lån har betydet, at det danske realkreditsystem er blevet mere eksponeret over for rentestigninger og faldende priser på ejerboliger. På denne baggrund er det overraskende, at Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank i aktuelle ana...

 14. Den onde eller det onde?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2008-01-01

  Artiklen handler om brugen af billeder for den onde (djævelen) og det onde i moderne salmer. Der er en klar tendens til at foretrække et naturbillede som mørket frem for personbilleder. Mørket kan som billede bruges forholdsvis nuanceret og vil i mange tilfælde ikke forudsætte et dybere kendskab ...

 15. DW3 Classical Music Resources: Managing Mozart on the Web.

  Science.gov (United States)

  Fineman, Yale

  2001-01-01

  Discusses the development of DW3 (Duke World Wide Web) Classical Music Resources, a vertical portal that comprises the most comprehensive collection of classical music resources on the Web with links to more than 2800 non-commercial pages/sites in over a dozen languages. Describes the hierarchical organization of subject headings and considers…

 16. Faster Double-Size Bipartite Multiplication out of Montgomery Multipliers

  Science.gov (United States)

  Yoshino, Masayuki; Okeya, Katsuyuki; Vuillaume, Camille

  This paper proposes novel algorithms for computing double-size modular multiplications with few modulus-dependent precomputations. Low-end devices such as smartcards are usually equipped with hardware Montgomery multipliers. However, due to progresses of mathematical attacks, security institutions such as NIST have steadily demanded longer bit-lengths for public-key cryptography, making the multipliers quickly obsolete. In an attempt to extend the lifespan of such multipliers, double-size techniques compute modular multiplications with twice the bit-length of the multipliers. Techniques are known for extending the bit-length of classical Euclidean multipliers, of Montgomery multipliers and the combination thereof, namely bipartite multipliers. However, unlike classical and bipartite multiplications, Montgomery multiplications involve modulus-dependent precomputations, which amount to a large part of an RSA encryption or signature verification. The proposed double-size technique simulates double-size multiplications based on single-size Montgomery multipliers, and yet precomputations are essentially free: in an 2048-bit RSA encryption or signature verification with public exponent e=216+1, the proposal with a 1024-bit Montgomery multiplier is at least 1.5 times faster than previous double-size Montgomery multiplications.

 17. Twilight og det gode monster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2011-01-01

  bevægelse af tusmørket, men samtidig ved vi også, at fuldmånen er forbundet med lunefuld opførsel. Ordet ’lune’ kommer også af det latinske ord ’luna’ for måne. Tredje film fra 2010 hedder Eclipse, hvilket betyder ’formørkelse’, hvilket i ny og næ sker for både måne og sol. Med andre ord signalerer de...

 18. DW4TR: A Data Warehouse for Translational Research.

  Science.gov (United States)

  Hu, Hai; Correll, Mick; Kvecher, Leonid; Osmond, Michelle; Clark, Jim; Bekhash, Anthony; Schwab, Gwendolyn; Gao, De; Gao, Jun; Kubatin, Vladimir; Shriver, Craig D; Hooke, Jeffrey A; Maxwell, Larry G; Kovatich, Albert J; Sheldon, Jonathan G; Liebman, Michael N; Mural, Richard J

  2011-12-01

  The linkage between the clinical and laboratory research domains is a key issue in translational research. Integration of clinicopathologic data alone is a major task given the number of data elements involved. For a translational research environment, it is critical to make these data usable at the point-of-need. Individual systems have been developed to meet the needs of particular projects though the need for a generalizable system has been recognized. Increased use of Electronic Medical Record data in translational research will demand generalizing the system for integrating clinical data to support the study of a broad range of human diseases. To ultimately satisfy these needs, we have developed a system to support multiple translational research projects. This system, the Data Warehouse for Translational Research (DW4TR), is based on a light-weight, patient-centric modularly-structured clinical data model and a specimen-centric molecular data model. The temporal relationships of the data are also part of the model. The data are accessed through an interface composed of an Aggregated Biomedical-Information Browser (ABB) and an Individual Subject Information Viewer (ISIV) which target general users. The system was developed to support a breast cancer translational research program and has been extended to support a gynecological disease program. Further extensions of the DW4TR are underway. We believe that the DW4TR will play an important role in translational research across multiple disease types. Copyright © 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.

 19. Det betydningstomme kulturmøde:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rud, Søren

  2005-01-01

  Gennem en analyse af Hernan Cortés 2. brev vises det, at forestillingen om europæernes kulturelle overlegenhed ikke kan bekræftes i brevet. Snarrere lader det til at vidne om den kulturelle uoversættelighed, der synes at have præget mødet mellem indianere og spaniere. Udgivelsesdato: Marts...

 20. Det ambientes fænomenologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Walther-Hansen, Mads

  2014-01-01

  Det ambiente: sansning, medialisering, omgivelse er et aktuelt og ambitiøst værk. Bogen skildrer hvordan ambiente fænomener har fået en stigende betydning i den moderne verden, og redegør for måden hvorpå det ambiente virker ind på hele vores oplevelseskultur. Det er en levende, uprætentiøs og frem...

 1. Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

  2010-01-01

  Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx f...

 2. Sociale medier & det nye undervisningsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric

  2012-01-01

  Det store gab Ny forskning i de danske gymnasier viser, at onlinespil og sociale medier som Facebook indtager førstepladsen, som opmærksomhedsafleder fra det som foregår i undervisningen. Samtidig viser international forskning, at der er store potentialer ved at lade undervisning foregå i sociale...

 3. Det gående interview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  2017-01-01

  Det gående interview understøtter børns aktive deltagelse, og giver indblik i den materielle og kulturelle kontekst......Det gående interview understøtter børns aktive deltagelse, og giver indblik i den materielle og kulturelle kontekst...

 4. Det enogtyvende århundredes kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2016-01-01

  indflydelsesrige Assessment and Teaching of 21st Century Skills, det er årsagen til testen der anvendes i ICILS 2013, og ligger også delvis bag PISA-testene. Men hvad er det 21. århundredes kompetencer, hvordan udvikler eleverne dem og hvordan måles de. Demonstrationsskoleforsøgsinterventionerne handlede om...

 5. Det faderløse samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik

  Det faderløse samfund er en kulturhistorisk afdækning af fader- og autoritetstabet i det 20. århundredes Europa, med fokus på fader-søn-forholdet og fortalt gennem skikkelser som Max Weber, Freud, Jung, Kafka - og ’den uregerlige søn’ over dem alle, psykologen og anarkisten Otto Gross. Den er...

 6. Regulering af det psykiske arbejdsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus T.

  nationale informationer om reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø. Rapport er bygget op med ◊ et internationalt overblik over regulering af psykisk arbejdsmiljø ◊ en bredere diskussion af reguleringens dilemmaer ◊ en gennemgang af den aktuelle danske udvikling ◊ udfordringerne på området...

 7. På afgrundens rand vokser en blomst: Det små og det store i Virginia Woolfs "The Waves"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitgård, Ida Birthe

  1999-01-01

  Virginia Woolf, billedsprog, The Waves, det sublime, detaljen, modernisme, Edmund Burke, Immanuel Kant......Virginia Woolf, billedsprog, The Waves, det sublime, detaljen, modernisme, Edmund Burke, Immanuel Kant...

 8. Montgomery Point Lock and Dam, White River, Arkansas

  Science.gov (United States)

  2016-01-01

  the time of this study was James E. Walker, Chief, Navigation Branch, HQUSACE. W. Jeff Lillycrop, CHL, was the ERDC Technical Director for... Fischer , and J. Mewes. 2011. Montgomery Point Lock and Dam HSR model, White River miles 4.0 – 0.0; Hydraulic sediment response model investigation

 9. A High-Speed Design of Montgomery Multiplier

  Science.gov (United States)

  Fan, Yibo; Ikenaga, Takeshi; Goto, Satoshi

  With the increase of key length used in public cryptographic algorithms such as RSA and ECC, the speed of Montgomery multiplication becomes a bottleneck. This paper proposes a high speed design of Montgomery multiplier. Firstly, a modified scalable high-radix Montgomery algorithm is proposed to reduce critical path. Secondly, a high-radix clock-saving dataflow is proposed to support high-radix operation and one clock cycle delay in dataflow. Finally, a hardware-reused architecture is proposed to reduce the hardware cost and a parallel radix-16 design of data path is proposed to accelerate the speed. By using HHNEC 0.25μm standard cell library, the implementation results show that the total cost of Montgomery multiplier is 130 KGates, the clock frequency is 180MHz and the throughput of 1024-bit RSA encryption is 352kbps. This design is suitable to be used in high speed RSA or ECC encryption/decryption. As a scalable design, it supports any key-length encryption/decryption up to the size of on-chip memory.

 10. School Progress Report 2013. Montgomery County Public Schools

  Science.gov (United States)

  Montgomery County Public Schools, 2014

  2014-01-01

  The 2013 School Progress Report for Montgomery County Public Schools (MCPS) provides state, county, and individual school performance data, as well as information on student attendance, high school graduation rates, and the professional qualifications of teachers at the state, district, and school levels for the 2012-2013 school year. Montgomery…

 11. 76 FR 54188 - Television Broadcasting Services; Montgomery, AL

  Science.gov (United States)

  2011-08-31

  ... FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION 47 CFR Part 73 [MB Docket No. 11-137, RM-11637; DA 11-1414] Television Broadcasting Services; Montgomery, AL AGENCY: Federal Communications Commission. ACTION: Proposed... 47 CFR Part 73 Television, Television broadcasting. Federal Communications Commission. Barbara A...

 12. 76 FR 71909 - Television Broadcasting Services; Montgomery, AL

  Science.gov (United States)

  2011-11-21

  ... FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION 47 CFR Part 73 [MB Docket No. 11-137; RM-11637, DA 11-1863] Television Broadcasting Services; Montgomery, AL AGENCY: Federal Communications Commission. ACTION: Final... CFR Part 73 Television. Federal Communications Commission. Barbara A. Kreisman, Chief, Video Division...

 13. Kapitalformidling, kreditrisiko og det finansielle system

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2006-01-01

  I artiklen beskrives det, hvorledes ventureselskaber, banker, ratingbureauer, kapitalfonde, realkreditinstitutter mv. på hver deres måde medvirker til at løse de problemer, som asymmetrisk information skaber i forbindelse med kapitalformidlingen....

 14. Det tematiske grundlag for unikke koncepter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian

  2014-01-01

  Artiklen vedrører fortællingens indholdsaspekter: dvs. det der fortælles om og det materiale der fortælles med. Disse tematiske forhold ved fortællingen anvendes på en konkret case (et hotel) for at vise, hvordan de kan nyttiggøres i design af oplevelser.......Artiklen vedrører fortællingens indholdsaspekter: dvs. det der fortælles om og det materiale der fortælles med. Disse tematiske forhold ved fortællingen anvendes på en konkret case (et hotel) for at vise, hvordan de kan nyttiggøres i design af oplevelser....

 15. Det sunde, overvægtige barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Ditte-Marie

  2012-01-01

  Kommunale sundhedskurser for overvægtige børn har til formål at knække fedmekurver, men risikerer med deres fokus på mangler i stedet for at knække selvværd, når de sundhedspædagogiske metoder møder det levede hverdagsliv. Korrekt kost og forøget motion er det biomedicinske svar på en sund og sla...

 16. Hvad koster det en forsker at svare en journalist?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Emmeche, Claus

  2013-01-01

  Er det en journalist fra Børsen koster det 12.000 kr. Det er i al fald den pris, som det nu kommer til at koste filosofiprofessor Vincent F. Hendricks, hvis det står til avisen selv, efter at han sidste år havde være i kontakt med to journalister fra Børsen og besvaret deres spørgsmål i forbindel...

 17. Fra det gamle danske landkøkken til det nye nordiske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2012-01-01

  Det nye nordiske køkken er i dag et højtprofileret begreb i den gastronomiske verden, og der er udsendt et manifest med de bagvedliggende ideer. Begrebet forbindes blandt andet med restauranten Noma, der er kåret til verdens bedste spisested. I artiklen beskrives retningens ideer, og det analyser...

 18. Vi snakker jo mye om det, hva er det du kjenner på nå, hvor er det det oppstår?

  OpenAIRE

  Meek, Nina Persson

  2015-01-01

  Bakgrunn og formål Forskning har vist at ungdom som stammer opplever i stor grad negative følelser og tanker omkring egen stamming (Menzies, Onslow, Packman and O´Brian, 2009; Helliesen, 2006). Ettersom det er en bred enighet på feltet om at en individuell oppfølging og tilrettelegging er viktig for å møte de utfordringene ungdommene som stammer har (Manning & DiLollo, 2007; Howie, 2011; Hearne, Packman, Onslow & Quine, 2008), var det av interesse å undersøke om ungdom opplever at behandling ...

 19. Functional specification and architecture of EIAO DW, R2.2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Torben Bach; Thomsen, Christian

  In this document, the functional specification and architecture for the EIAO DW is presented. EIAO DW is a data warehouse that holds results from the European Internet Accessibility Observatory (EIAO) project. These results are mainly on the accessibility to disabled users of web resources...

 20. Det afghanske præsidentvalg 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  Om lidt over en måned skal den afghanske befolkning til stemmeurnerne. Mange observatører og analytikere vil utvivlsomt se valget som en lakmustest af det internationale engagement i landet siden 2001, og især den militære indsats berettigelse vil blive vurderet ud fra selve valgakten og ikke min...

 1. Fremtidens forbrugere vil have det hele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Asger

  2004-01-01

  Vi kan af gode grunde ikke vide, hvordan forbrugernes efterspørgsel efter svinekød vil udvikle sig i fremtiden, men vi kan med udgangspunkt i forskning give nogle kvalificerede og velunderbyggede ud på nogle overordnede udviklingstendenser - også kaldet megatrends - der vil præge markedet i det k...

 2. Med Wacquant i det ghettopolitiske felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz Larsen, Troels

  2011-01-01

  og de danske forsømte boligområder indtager samme position i det (bolig)sociale hierarki og dermed kan betegnes som homologe, er de historisk, socialt, politisk og strukturelt betinget af væsentligt forskellige årsager. Som erstatning for ”ghetto”-begrebet anføres i stedet begrebet ”de forsømte...

 3. Det nordiske som brandværdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Kommunikation spiller en vigtig rolle for, hvilke associationer forbrugeren har til brandet. Og da brand image består af summen af alle corporate aktiviteter, er der ifølge Roncha især én fællesnævner, som styrker strategierne bag nordisk brand management: Opbygningen af et globalt og konsistent...... brand under en nordisk designparaply, fordi design i mange år reelt har været en integreret del af det kulturelle og samfundsmæssige liv i Skandinavien. Men ikke alle nordiske designere, er tilfredse med de stilistiske associationer og begrænsninger, som er vokset op omkring det nordiske brand. Derfor...... er det også vigtigt at arbejde aktivt på at udvikle dets symbolske værdi. Der er ifølge Roncha en unik chance for at skabe et bæredygtigt brand, som ikke kun handler om bestemte stilarter eller kunstneriske værdier, men også om kvalitet og innovation. Udgivelsesdato: April...

 4. "Det man siger er man selv..."

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben; Nørgaard, Britta; Uddholm, Mats

  forhold, der er hermeneutisk, strukturelt og relationelt bestemt. Praksisviden kan ikke være objektiv i gængs forstand, men det behøver ikke at diskvalificere denne viden. Forståelse er altid knyttet til den sag og bundet til den situation man står overfor og i som professionel og som menneske....

 5. Det er systemet den er gal med

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bryld, Claus

  2014-01-01

  Anmeldelse af Klaus Buster Jensen og Jakob Mathiassen: Kamppladser. Østarbejdere og social dumping i byggeriet. Informations forlag. En fremragende bog om social dumping evner at udfolde det store problem uden at gøre hverken østeuropæerne eller arbejdsgiverne til karikerede skurke...

 6. Den rette tale på det rette tidspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jette Barnholdt

  2010-01-01

  Artiklen har form som en teoretisk klumme, der gør rede for det klassiske retoriske begreb kairos ved hjælp af eksempler fra kendte taler fra det 20. årh.......Artiklen har form som en teoretisk klumme, der gør rede for det klassiske retoriske begreb kairos ved hjælp af eksempler fra kendte taler fra det 20. årh....

 7. Teknologi og det fysiske miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiselberg, Per

  2008-01-01

  Kapitlet indeholder en generel introduktion til indeklima, komfort og teknologiens betydning for ældres trivsel. Det indeholder tillige en beskrivelse af, hvordan mennesker opfatter det fysiske miljø og de karakteristika, der giver komfort og et godt indeklima, ligesom ældre og plejekrævendes spe...... individuel behovsstyring gennemgåes. Smart-home teknologien beskrives sammen med de muligheder denne giver for opførelse af en intelligent ældrebolig, der både sikkerhedsmæssigt og funktionsmæssigt er tilpasset den ældres behov....... specielle behov diskuteres. Sammenhængen mellem indeklima, bygningsudformning og tekniske installationer beskrives med fokus på de sammenhænge, der erfaringsmæssigt er problematiske. Muligheder for reduktion af energi- og ressourceforbrug ved optimal bygningsudformning, valg af tekniske installationer og...

 8. Det tværprofessionelle arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tofteng, Ditte Maria Børglum; Bladt, Mette

  2017-01-01

  Tværprofessionelt samarbejde er tidens løsen på komplekse sociale problemstillinger. Den moderne velfærdsstats borgerindsatser synes at kræve et særligt samkoordineret arbejde mellem professioner. Men nogle gange ser det ud til, at det tværprofessionelle ender med at stå i vejen for en sagsgang o....... The article shows that the inter-professional sometimes become the systems answer to problems created by the organizational structures of the system....... it looks like, the inter-professional work end up being in the way of an administration and effort, which is timely and professional sound. Based on a long term action research project the article will, be focused on how the inter-professional work sometimes becomes a trip up for problem solving...

 9. Buying Renewable Electric Power in Montgomery County, Maryland

  Science.gov (United States)

  Cember, Richard P.

  2008-08-01

  From mid-August 2007 until mid-August 2008, my home electricity supply was 100% wind-generated. My experience in switching to wind-generated electric power may be of interest to fellow AGU members for three reasons. First, Montgomery County, Md., where I live, is one of the few jurisdictions in the United States that has both an electric power tax and a renewable energy credit. The county is therefore a case study in price-based public policy for greenhouse gas emissions control. Second, I was surprised by the comparatively small price difference (or ``price premium'') between wind-generated and conventionally generated power in the county, and I believe that Eos readers will be similarly surprised. Third, because so many U.S. federal agencies concerned with Earth science are based in the Washington, D. C., area, a high concentration of AGU members live in Montgomery County and may be personally interested in evaluating the price of reducing carbon dioxide emissions from the generation of their own residential electricity.

 10. Role of Montgomery T-tube stent for laryngotracheal stenosis.

  Science.gov (United States)

  Prasanna Kumar, Saravanam; Ravikumar, Arunachalam; Senthil, Kannan; Somu, Lakshman; Nazrin, Mohd Ismail

  2014-04-01

  To identify the indications, complications and outcome of patients of LTS managed with Montgomery T-tube stenting and review the current literature about the role of stenting in LTS. Retrospective chart reviews of 39 patients of laryngotracheal stenosis managed by T-tube stenting for temporary or definitive treatment during the period 2004-2011 were considered. The data on indications for stenting, type of stent, problems/complications of stenting, duration of stenting, additional intervention and outcome of management were collected, tabulated and analyzed. Of the 51 cases of laryngotracheal stenosis 39 patients were treated by Montgomery T-tube stenting. There was no mortality associated with the procedure or stenting. 82% of the patients were successfully decannulated. The problems and complications encountered were crusting within the tube in 44% and granulation at the subglottis in 33%. Two patients had complication due to T-tube itself: One patient developed tracheomalacia and the other had stenosis at both ends of the T-tube. Stenting still has a role in management of inoperable or in some deadlock situations where resection anastomosis is not feasible. It is easier to introduce the stent and to maintain it. Complications are minor and can be managed easily. It is safe for long term use. We emphasize that the treating surgeon needs to use prudence while treating stenosis using stents. Copyright © 2013 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 11. Send hele det "fejlslagne" Skat i udlicitering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann

  2017-01-01

  En pendant til udbetaling Danmark er løsningen på Skats problemer med at få pengene indbetalt. ... Det vil løsne de snævre bånd som de offentlige myndigheder har, når de skal købe digitale løsninger. De private kan vælge bedst og billigst med langt kortere tidshorisont og uden at gamble med...

 12. Det illegale stofmarked i Århus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholst, Christian; Andreasen, Mette Findal; Kaa, Elisabet

  2008-01-01

    Det illegale stofmarked i Århus er en beskrivelse af udbuddet og aktørerne på stofmarkedet i Danmarks næststørste by. Undersøgelsen bygger på materiale beslaglagt af Østjyllands Politi i årene 2002 og 2003 som efterfølgende er undersøgt på Retskemisk Afdeling i Århus. Der fokuseres primært på d...

 13. Oplevelser i lokalområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter

  2005-01-01

  Præsentationen tager udgangspunkt i Mou Skoles flex-uge. Ugen havde som hovedtema, at eleverne skulle finde nye oplevelser i deres lokalområde, så lokalområdet bedre kunne tiltrække turister i fremtiden. Præsentationen er derfor et oplæg, der skal inspirere eleverne til selv at finde og lave nye...

 14. Functional Specification and Architecture of ROBACC DW, V1.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Torben Bach; Thomsen, Christian

  This document covers the functionality and architecture of the data warehouse (named ROBACC DW) developed in the EIAO project. Thus, the document provides descriptions of what can be done with ROBACC DW functionality as well as descriptions of how the system is built. The ROBACC DW is an integral...... part of the prototype demonstrator supporting UWEM produced by the WAB cluster. It should be noted that this is the first version of this document. In this version focus is on release 1 of ROBACC DW although expected functionality of later releases of the data warehouse is also described....... The descriptions for the following releases are, however, less detailed. Later, new revisions of this document describing releases 2 and 3 of the data warehouse will follow....

 15. Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Dette er en videnskabelig rapport bestilt af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) med det formål at undersøge, den eksistentielle dimension i højskolens uddannelses- og erhvervsvejledning. På baggrund af tre empiriske studier på tre forskellige folkehøjskoler og teoretiske (pædagogisk-filos......-filosofiske) studier omkring begrebet "det eksistentielle" og "filosofisk vejledning" gøres der rede for og diskuteres, hvorledes man kan tænke og praktisere "eksistentiel vejledning" i højskolens uddannelses- og erhvervsvejledning....

 16. Antipneumococcal activity of DW-224a, a new quinolone, compared to those of eight other agents.

  Science.gov (United States)

  Kosowska-Shick, Klaudia; Credito, Kim; Pankuch, Glenn A; Lin, Gengrong; Bozdogan, Bülent; McGhee, Pamela; Dewasse, Bonifacio; Choi, Dong-Rack; Ryu, Jei Man; Appelbaum, Peter C

  2006-06-01

  DW-224a is a new broad-spectrum quinolone with excellent antipneumococcal activity. Agar dilution MIC was used to test the activity of DW-224a compared to those of penicillin, ciprofloxacin, levofloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, gemifloxacin, amoxicillin-clavulanate, cefuroxime, and azithromycin against 353 quinolone-susceptible pneumococci. The MICs of 29 quinolone-resistant pneumococci with defined quinolone resistance mechanisms against seven quinolones and an efflux mechanism were also tested. DW-224a was the most potent quinolone against quinolone-susceptible pneumococci (MIC(50), 0.016 microg/ml; MIC(90), 0.03 microg/ml), followed by gemifloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin, levofloxacin, and ciprofloxacin. beta-Lactam MICs rose with those of penicillin G, and azithromycin resistance was seen mainly in strains with raised penicillin G MICs. Against the 29 quinolone-resistant strains, DW-224a had the lowest MICs (0.06 to 1 microg/ml) compared to those of gemifloxacin, clinafloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin, levofloxacin, and ciprofloxacin. DW-224a at 2x MIC was bactericidal after 24 h against eight of nine strains tested. Other quinolones gave similar kill kinetics relative to higher MICs. Serial passages of nine strains in the presence of sub-MIC concentrations of DW-224a, moxifloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin, gatifloxacin, gemifloxacin, amoxicillin-clavulanate, cefuroxime, and azithromycin were performed. DW-224a yielded resistant clones similar to moxifloxacin and gemifloxacin but also yielded lower MICs. Azithromycin selected resistant clones in three of the five parents tested. Amoxicillin-clavulanate and cefuroxime did not yield resistant clones after 50 days.

 17. Betyder modellering det samme i naturfag som i matematik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Med de nye målformuleringer og læseplaner bruges udtrykket modellering nu både indenfor naturfag og matematik. Matematiklærere, som er vant til at arbejde med modellering tror måske, at det betyder det samme begge steder, men det behøver slet ikke at være tilfældet. Måske vi trænger til en...

 18. Det man tænker er man selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbaum, Philip

  2017-01-01

  I en tid, hvor ”det postfaktuelle samfund” er det mest populære udtryk øst for Valby bakke, er det vigtigt for de profaktuelle fanebærere at forstå, at fakta og evidens ikke i sig selv ændrer på folks opfattelse og holdninger. For at evidensbaserede argumenter skal få en vigtig position i samfund...

 19. (Bi)literacy i det flersprogede klasserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Helle; Lundqvist, Ulla; Orluf, Birgit

  I dette og et foregående paper præsenteres programmet Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive og de foreløbige resultater heraf. I dette paper sættes særligt fokus på (bi)literacypraksisser i klasserummet og på børns brug af literacy, som det kommer til udtryk gennem deres...... information, der er tilgængelig for dem i de sociale fællesskaber, de indgår i (Kress 1997, 2000, Kenner 2004). For børn, der vokser op i flersprogede omgivelser, vil mødet med skriftsprog omfatte møder med skrift på flere sprog. Dataindsamlingen omfatter i 2008/2009 klasserumsobservationer i de fem 0...... skabes i klasserummet. Derudover diskuteres forståelsen af literacy og literacyunder-visning i lyset af den sproglige diversitet, man finder i mange klasserum....

 20. Det stedløse fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Torsten Arni Caleb

  2009-01-01

  Det værkløse, det uvedgåelige, det kommende fællesskab. I nr. 4 af tidsskriftet Aléa (1983) udkom første udgave af den franske filosof Jean-Luc Nancys artikel "La communauté désœuvrée" (Det værkløse fællesskab), der senere udkom med tilføjelser i bogen af samme navn (1986). Via en analyse af...

 1. Det indre og ydre liv på arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundgaard Andersen, Linda

  2006-01-01

  I denne artikel introduceres to psykoanalytiske positioner – den engelske Tavistock tradition og den tyske psykoanalytiske socialpsykologi. De repræsenterer avancerede analyser af det moderne ar-bejdsliv og har en væsentlig indflydelse i den danske forskningsverden, i praktisk organisationsar......-skridende forståelser af det moderne arbejdsliv? I begge teorier tages livtag med det komplicerede samspil mellem individ, arbejdsliv og samfund, som forstås som inter-subjektive og intra-subjektive processer under påvirkning af det ubevidste. Tavistock traditionens styrke er et stærkt fokus på or-ganisationen og...

 2. Untangling the transcription regulatory network of the bacitracin synthase operon in Bacillus licheniformis DW2.

  Science.gov (United States)

  Wang, Dong; Wang, Qin; Qiu, Yimin; Nomura, Christopher T; Li, Junhui; Chen, Shouwen

  The bacitracin synthetase gene cluster in Bacillus licheniformis DW2 is composed of the bacABC operon encoding a non-ribosomal peptide synthetase and bacT encoding a thioesterase. Although the bacitracin gene cluster has been well studied, little is known about how this gene cluster is regulated. This study provides insight into how the transcription factors Spo0A and AbrB regulate bacitracin biosynthesis. Deletion of spo0A resulted in drastically reduced expression of bacA and bacT, and subsequently bacitracin production. On the other hand, the expression of bacA and bacT increased significantly in B. licheniformis DW2ΔabrB and DW2Δ0AΔabrB compared to the wild-type strain DW2. The bacitracin yields on cell numbers (U/CFU) in DW2ΔabrB and DW2Δ0A/pHY300-0A-sad67 were 17.5% and 14.9% higher than that of the wild-type strain. An electrophoretic mobility shift assay (EMSA) further confirmed that AbrB could directly bind to the promoter regions of bacA and bacT. These results indicate that AbrB acts as a repressor of bacitracin biosynthesis by inhibiting bacA and bacT expression, while Spo0A indirectly promotes bacitracin biosynthesis by repressing abrB expression. Copyright © 2017 Institut Pasteur. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 3. Det utilstrækkelige subjekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plessis, Erik Mygind du

  2013-01-01

  Denne artikel undersøger, hvordan bestemte personlighedstræk søges problematiseret og kultiveret i moderne selvhjælpslitteratur. Undersøgelsen, som har et særligt fokus på autonomi, trækker teoretisk på Michel Foucaults begreb problematisering samt Foucaults tanker om governmentality og selvstyring...... for autonomi som problem, og i artiklens anden halvdel vises det, hvordan den allestedsnærværende ufuldendthed ved subjektet manifesterer sig i paradokset, hvor subjektet bør være selvstændigt, autonomt og handle ud fra sin egne overbevisninger, men samtidig udleder denne evne til at handle autonomt fra de...

 4. Det Digitale Nærvær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  Computer-medieret kommunikation (CMC – via intranet- og internet, ”allestedsnærværende computing” mm. ), er grundlaget for det informations- og videnssamfund, der begynder at tage form i disse år. CMC er blevet kolossalt udbredt de seneste 10 – 15 år og har forandret den måde vi udsender og søger...... information, kommunikerer med hinanden både privat og i organisationer, samarbejder, underviser og tilegner os viden. Denne bog går tæt på tre udvalgte områder inden for den computer-medierede kommunikation: · Videndeling i formelle og uformelle organisationer, · Netbaseret samarbejde og læring, · Design af...

 5. Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Kirsten; Schultz, Casper Siebken; Bonke, Sten

  -sjusk. I 2006 kunne BEC, Byggeriets Evaluerings Center, vise den første reelle opgørelse over registrere-de mangler ved aflevering blandt de evaluerede byggerier. Det førte til en offentlig debat og en del reaktioner fra byggeriets parter. I en efterfølgende dialog mellem Sven Bertelsen fra Lean Construc...... erfaringsbaseret for-ståelsesgrundlag for, ”hvordan de bedste projektledere gennemfører den gode byggeproces”. Med andre ord en beretning om ’best practice’, set ud fra et bestemt aktørperspektiv. Undervejs kom der øget fokus på betydningen af forskellige entrepriseformer, hvilket gav anledning til inddragelse af...

 6. Det digitale interaktive fjernsyn i hverdagslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørner, Thomas

  2007-01-01

  , at den digitale teknologi indpasses i eksisterende mønstre for tv-sening. Med baggrund i forsøgskanalen TV2/Nord-Digital, som var den første kanal der udsendte digitalt interaktivt tv i Danmark, vil denne artikel give nogle svar på, hvad der sker når digitalt tv (med de øgede interaktive muligheder......Digitaliseringen af tv-mediet er allerede i fuld gang, og der er i Danmark fastlagt en analog slukdato for public servicekanalerne i 2009. I forlængelse heraf leverer denne artikel en række indsigter i, hvordan den nye teknologi potentielt forandrer hverdagen, men samtidig er det også en pointe...

 7. On Montgomery's pair correlation conjecture to the zeros of Riedmann zeta function

  OpenAIRE

  Li, Pei

  2005-01-01

  In this thesis, we are interested in Montgomery's pair correlation conjecture which is about the distribution of.the spacings between consecutive zeros of the Riemann Zeta function. Our goal is to explain and study Montgomery's pair correlation conjecture and discuss its connection with the random matrix theory. In Chapter One, we will explain how to define the Ftiemann Zeta function by using the analytic continuation. After this, several classical properties of the Ftiemann Zeta function wil...

 8. Æblet i det japanske mobil-paradis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Martin

  2009-01-01

  Igennem et årti har vi været vant til, at i Japan er man først med det nyeste på mobiltelefonen. Det er stadigvæk rigtigt, lang hen ad vejen, men en flad, globaliseret verden har frembragt nogle interessante brudflader. Denne analyse viser – med udgangspunkt i dugfriske eksempler fra Japan...

 9. Digitalisering af det historiske jernbanenetværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fertner, Christian

  2012-01-01

  Centret for Strategisk Byforskning startede i marts 2012 et nyt forskningsprojekt, der omhandler udfordringer hos og fremtiden for danske stationsbyer. Som datagrundlag digitaliserede vi bl.a. det danske jernbane netværk, normal- og smalspor, siden 1847 i grove træk. Denne opgørelse vil vi i det ...

 10. Det man hører, er man selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svømmekjær, Heidi Frank

  2012-01-01

  Katalog til udstillingen "Det man hører, er man selv" på Mediemuseet i Odense 7. september 2012 - 15. januar 2013.......Katalog til udstillingen "Det man hører, er man selv" på Mediemuseet i Odense 7. september 2012 - 15. januar 2013....

 11. Reguleringen af whistleblowerordninger på det private arbejdsmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjaltason, Peter Kristian

  2018-01-01

  Afhandlingen belyser retsstillingen for ansatte på det private arbejdsmarked i forbindelse med, at arbejdsgiveren efterforsker indberetninger om dem, som arbejdsgiveren har modtaget fra en whistleblower.......Afhandlingen belyser retsstillingen for ansatte på det private arbejdsmarked i forbindelse med, at arbejdsgiveren efterforsker indberetninger om dem, som arbejdsgiveren har modtaget fra en whistleblower....

 12. Wittgenstein og respekten for det religiøse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albinus, Lars

  2006-01-01

  Fremstilling af den tidlige og den sene Wittgensteins forhold til det religiøse med særligt henblik på tabet af umiddelbarhed.......Fremstilling af den tidlige og den sene Wittgensteins forhold til det religiøse med særligt henblik på tabet af umiddelbarhed....

 13. Digital literacy som læringsoptik i det senmoderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grevy, Carlo

  2017-01-01

  indledes med en redegørelse for de aktuelle potentialer for folkeskolen i dag. Herefter følger et generelt koncept for digital literacy. I det tredje afsnit opstilles på baggrund af projektets undersøgelser udfordringer for den nye optik, og i det sidste afsnit gives et udblik, hvor konceptets muligheder...

 14. Deafness and permanently reduced potassium channel gene expression and function in hypothyroid Pit1dw mutants

  Science.gov (United States)

  Mustapha, Mirna; Fang, Qing; Gong, Tzy-Wen; Dolan, David F.; Raphael, Yehoash; Camper, Sally A.; Duncan, R. Keith

  2012-01-01

  The absence of thyroid hormone (TH) during late gestation and early infancy can cause irreparable deafness in both humans and rodents. A variety of rodent models have been utilized in an effort to identify the underlying molecular mechanism. Here, we characterize a mouse model of secondary hypothyroidism, pituitary transcription factor 1 (Pit1dw), which has profound, congenital deafness that is rescued by oral TH replacement. These mutants have tectorial membrane abnormalities, including a prominent Hensen's stripe, elevated β-tectorin composition, and disrupted striated-sheet matrix. They lack distortion product otoacoustic emissions and cochlear microphonic responses, and exhibit reduced endocochlear potentials, suggesting defects in outer hair cell function and potassium recycling. Auditory system and hair cell physiology, histology and anatomy studies reveal novel defects of hormone deficiency related to deafness: (1) permanently impaired expression of KCNJ10 in the stria vascularis of Pit1dw mice, which likely contributes to the reduced endocochlear potential, (2) significant outer hair cell loss in the mutants, which may result from cellular stress induced by the lower KCNQ4 expression and current levels in Pit1dw mutant outer hair cells and (3) sensory and strial cell deterioration, which may have implications for thyroid hormone dysregulation in age related hearing impairment. In summary, we suggest that these defects in outer hair cell and strial cell function are important contributors to the hearing impairment in Pit1dw mice. PMID:19176829

 15. Det digitale interaktive fjernsyn i hverdagslivet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Bjørner

  2007-04-01

  Full Text Available Digitaliseringen af tv-mediet er allerede i fuld gang, og der er i Danmark fastlagt en analog slukdato for public servicekanalerne i 2009. I forlængelse heraf leverer denne artikel en række indsigter i, hvordan den nye teknologi potentielt forandrer hverdagen, men samtidig er det også en pointe, at den digitale teknologi indpasses i eksisterende mønstre for tv-sening. Med baggrund i forsøgskanalen TV2/Nord-Digital, som var den første kanal der udsendte digitalt interaktivt tv i Danmark, vil denne artikel give nogle svar på, hvad der sker når digitalt tv (med de øgede interaktive muligheder vinder indpas i husstanden. Hvem skal bestemme i forhold til hvad der skal ses af interaktivt indhold? Vil digitaliseringen dermed fremme den stigende tendens til at vi ser mere tv hver for sig? Og ønsker seerne overhovedet at være interaktive med deres fjernsyn – og i givet fald om hvad og hvorfor?

 16. Analyzing AbrB-Knockout Effects through Genome and Transcriptome Sequencing of Bacillus licheniformis DW2

  Science.gov (United States)

  Shu, Cheng-Cheng; Wang, Dong; Guo, Jing; Song, Jia-Ming; Chen, Shou-Wen; Chen, Ling-Ling; Gao, Jun-Xiang

  2018-01-01

  As an industrial bacterium, Bacillus licheniformis DW2 produces bacitracin which is an important antibiotic for many pathogenic microorganisms. Our previous study showed AbrB-knockout could significantly increase the production of bacitracin. Accordingly, it was meaningful to understand its genome features, expression differences between wild and AbrB-knockout (ΔAbrB) strains, and the regulation of bacitracin biosynthesis. Here, we sequenced, de novo assembled and annotated its genome, and also sequenced the transcriptomes in three growth phases. The genome of DW2 contained a DNA molecule of 4,468,952 bp with 45.93% GC content and 4,717 protein coding genes. The transcriptome reads were mapped to the assembled genome, and obtained 4,102∼4,536 expressed genes from different samples. We investigated transcription changes in B. licheniformis DW2 and showed that ΔAbrB caused hundreds of genes up-regulation and down-regulation in different growth phases. We identified a complete bacitracin synthetase gene cluster, including the location and length of bacABC, bcrABC, and bacT, as well as their arrangement. The gene cluster bcrABC were significantly up-regulated in ΔAbrB strain, which supported the hypothesis in previous study of bcrABC transporting bacitracin out of the cell to avoid self-intoxication, and was consistent with the previous experimental result that ΔAbrB could yield more bacitracin. This study provided a high quality reference genome for B. licheniformis DW2, and the transcriptome data depicted global alterations across two strains and three phases offered an understanding of AbrB regulation and bacitracin biosynthesis through gene expression. PMID:29599755

 17. Private sundhedsforsikringer og holdninger til det universelle skattefinansierede sundhedssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dejgaard, Thomas Engel; Pedersen, Jesper Møller

  Vi kender historien: Antallet af borgere med en privat sundhedsforsikring er eksploderet siden 2002. Over 1.000.000 danskere har nu et regulært alternativ til behandling i det offentlige. Men er der tegn på, at borgerne også vælger den offentlige sundhedssektor fra? Vi tager temperaturen på...... borgernes holdninger til det danske sundhedssystem, der er blevet forandret væsentligt det sidste årti. Vi ønsker at undersøge, om de nye private forsikringsordninger har udkrystalliseret sig i forandringer i borgernes holdninger. For en lang række danskerne har nu et reelt alternativ til behandling i det...... offentlige. Vi bruger ISSP 2006 Role of Government (indsamlet 2008) til at undersøge forsikrede og ikke-forsikrede borgeres holdninger til sundhedssystemet....

 18. Modelling DW-MRI data from primary and metastatic ovarian tumours

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Winfield, Jessica M. [Institute of Cancer Research, CRUK and EPSRC Cancer Imaging Centre, Division of Radiotherapy and Imaging, Surrey (United Kingdom); Royal Marsden NHS Foundation Trust, Surrey (United Kingdom); Institute of Cancer Research and Royal Marsden Hospital, MRI Unit, Surrey (United Kingdom); DeSouza, Nandita M.; Collins, David J. [Institute of Cancer Research, CRUK and EPSRC Cancer Imaging Centre, Division of Radiotherapy and Imaging, Surrey (United Kingdom); Royal Marsden NHS Foundation Trust, Surrey (United Kingdom); Priest, Andrew N.; Hodgkin, Charlotte; Freeman, Susan [University of Cambridge, Department of Radiology, Addenbrooke' s Hospital, Cambridge (United Kingdom); Wakefield, Jennifer C.; Orton, Matthew R. [Institute of Cancer Research, CRUK and EPSRC Cancer Imaging Centre, Division of Radiotherapy and Imaging, Surrey (United Kingdom)

  2015-07-15

  To assess goodness-of-fit and repeatability of mono-exponential, stretched exponential and bi-exponential models of diffusion-weighted MRI (DW-MRI) data in primary and metastatic ovarian cancer. Thirty-nine primary and metastatic lesions from thirty-one patients with stage III or IV ovarian cancer were examined before and after chemotherapy using DW-MRI with ten diffusion-weightings. The data were fitted with (a) a mono-exponential model to give the apparent diffusion coefficient (ADC), (b) a stretched exponential model to give the distributed diffusion coefficient (DDC) and stretching parameter (α), and (c) a bi-exponential model to give the diffusion coefficient (D), perfusion fraction (f) and pseudodiffusion coefficient (D*). Coefficients of variation, established from repeated baseline measurements, were: ADC 3.1 %, DDC 4.3 %, α 7.0 %, D 13.2 %, f 44.0 %, D* 165.1 %. The bi-exponential model was unsuitable in these data owing to poor repeatability. After excluding the bi-exponential model, analysis using Akaike Information Criteria showed that the stretched exponential model provided the better fit to the majority of pixels in 64 % of lesions. The stretched exponential model provides the optimal fit to DW-MRI data from ovarian, omental and peritoneal lesions and lymph nodes in pre-treatment and post-treatment measurements with good repeatability. (orig.)

 19. Virtual reality - ja det er virkelig allerede en realitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2016-01-01

  Allerede tilbage i 1980’erne kunne forskningen i medier og informationsteknologier fremvise de første prototyper på 3D virtual reality. Man kan spekulere længe over, hvad der egentligt motiverede forskningen på det tidspunkt. En motivation kunne være den ingeniørmæssige: Er det muligt at skabe en...

 20. "Det man hører, er man selv"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2015-01-01

  Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (20)00erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal...

 1. Det monstrøse i Ezekiels vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2011-01-01

  Artiklen viser, hvordan det monstrøse introduceres i Ezekiels Bog kap. 1 i form af nogle sammensatte levende væsener, der har træk hentet fra både menneske- og dyreverdenen. Det monstrøse består i denne overskridelse af de gængse grænser og problematiserer dermed de velkendte klassifikationer. Og...

 2. Helligt og profant rum i Det Gamle Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hans Jørgen Lundager

  2010-01-01

  Helligstedets kulturevolution illusreret emd scener fra Det Gamle Testamente: Moses og tornebusken; Jakob i Betel; templet i Jerusalem. Markering af helligstedet ved indeksikale tegn for at vække opmærksomhed og fastholde i hukommelse......Helligstedets kulturevolution illusreret emd scener fra Det Gamle Testamente: Moses og tornebusken; Jakob i Betel; templet i Jerusalem. Markering af helligstedet ved indeksikale tegn for at vække opmærksomhed og fastholde i hukommelse...

 3. Det entreprenante universitet er i stærk fremmarch

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mogens Ove

  2012-01-01

  Der sker en usædvanlig omfattended omvæltning af universiteternes vilkår i disse år. Der stilles mange krav fra det omgivende samfund om, at universiteterne skal indskibe sig med en central rolle i det såkaldte videnssamfund. Universiteterne skal på enhver måde være langt mere entreprenante...

 4. At stå i det åbne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Bogen At stå i det åbne: Dannelse gennem filosofisk undren og nævær er en pædagogisk-filosofisk undersøgelse af, hvad det vil sige at stå i et "undringsfællesskab" i en undervisnings- og vejledningssituation. Ved at trække på den eksistentiel-fænomenologiske og filosofisk-hermeneutiske forskning ...

 5. Mad Colonial Narrators in Anglo-Irish Literature: Lemuel Gulliver and Freddie Montgomery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patricia Jones

  2018-03-01

  Full Text Available The following discussion highlights parallels between the narrators, Lemuel Gulliver of Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels (1726 and Freddie Montgomery of John Banville’s The Book of Evidence (1989. The argument calls on post-colonialism, Foucaultian theory of “will to truth” and the narrative theory of Shlomith Rimmon-Kenan to emphasize similarities in the rendering of mental degeneration in Gulliver and Montgomery. The colonial-induced mental breakdown of both narrators can be said to unravel, not so much in the tale these narrators think they are relating, but instead between the lines of their stories in narratives which continually focus attention back onto themselves. Despite the 260 years separating these works, the madness of both Gulliver and Montgomery can be interpreted as a reluctance on their respective parts to shed established colonial identities once the colonial stage has receded.

 6. Grå strækninger på det overordnede vejnet i det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Michael

  2006-01-01

  udviklet konkrete metoder til udpegning, analyse og udbedring af grå strækninger. I ph.d.-afhandlingen “Grå strækninger i det åbne land – Udvikling, anvendelse og vurdering af alvorlighedsbaseret metode til udpegning, analyse og udbedring af grå strækninger” er der derfor blevet formuleres en overordnet...... filosofi for det grå strækningsarbejde samtidig med, at der med fokus på udpegning udvikles metoder til udpegning, analyse og udbedring af grå strækninger på det overordnede vejnet i det åbne land. Formålet har specifikt været at udvikle metoder, som er både uheldsteoretisk velfunderede og anvendelige i...

 7. OPTIMAS-DW: A comprehensive transcriptomics, metabolomics, ionomics, proteomics and phenomics data resource for maize

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Colmsee Christian

  2012-12-01

  Full Text Available Abstract Background Maize is a major crop plant, grown for human and animal nutrition, as well as a renewable resource for bioenergy. When looking at the problems of limited fossil fuels, the growth of the world’s population or the world’s climate change, it is important to find ways to increase the yield and biomass of maize and to study how it reacts to specific abiotic and biotic stress situations. Within the OPTIMAS systems biology project maize plants were grown under a large set of controlled stress conditions, phenotypically characterised and plant material was harvested to analyse the effect of specific environmental conditions or developmental stages. Transcriptomic, metabolomic, ionomic and proteomic parameters were measured from the same plant material allowing the comparison of results across different omics domains. A data warehouse was developed to store experimental data as well as analysis results of the performed experiments. Description The OPTIMAS Data Warehouse (OPTIMAS-DW is a comprehensive data collection for maize and integrates data from different data domains such as transcriptomics, metabolomics, ionomics, proteomics and phenomics. Within the OPTIMAS project, a 44K oligo chip was designed and annotated to describe the functions of the selected unigenes. Several treatment- and plant growth stage experiments were performed and measured data were filled into data templates and imported into the data warehouse by a Java based import tool. A web interface allows users to browse through all stored experiment data in OPTIMAS-DW including all data domains. Furthermore, the user can filter the data to extract information of particular interest. All data can be exported into different file formats for further data analysis and visualisation. The data analysis integrates data from different data domains and enables the user to find answers to different systems biology questions. Finally, maize specific pathway information is

 8. Mucous retention cyst of temporal bone: a mimic of cholesteatoma on DW-MRI.

  Science.gov (United States)

  Karandikar, Amit; Goh, Julian; Loke, Siu Cheng; Yeo, Seng Beng; Tan, Tiong Yong

  2013-01-01

  Non-EPI DW imaging is increasingly being used as a sensitive sequence in detecting cholesteatomas especially if CT findings are not confirmatory. Cholesteatoma appears as a hyperintense focus on DWI. We present two cases of mucous retention cysts in the mastoid temporal bone/middle ear cavity, which present as hyperintense on non-EPI DWI and potentially may mimic cholesteatomas. Differentiating between the two conditions is important, as surgery can be avoided in mucous retention cysts. We have also discussed ways to differentiate between these two conditions on MRI. To our knowledge, this entity is not reported previously. © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

 9. ACT Participation and Performance for Montgomery County Public Schools Students [2014]. Memorandum

  Science.gov (United States)

  Sanderson, Geoffrey T.

  2014-01-01

  The Montgomery County (Maryland) Public Schools (MCPS) Class of 2014 consistently outperformed graduates across Maryland and the nation on all sections of the ACT, according to the ACT, Inc. annual report that was released Wednesday, August 20, 2014. Thirty percent of the graduates in the MCPS Class of 2014 took the ACT exam. According to the ACT,…

 10. Online Opportunist: Mary Ellen Icaza--Montgomery County Public Libraries, Rockville, MD

  Science.gov (United States)

  Library Journal, 2004

  2004-01-01

  When Mary Ellen Icaza became Electronic Services Librarian at Montgomery County Public Libraries, she noticed that the readers' services information on the library web site was invisible, even to librarians. "And if staff can't find it," she says, "customers can't." She set out to help people find that material-and to turn a…

 11. Changes to the law on consent following Montgomery vs Lanarkshire Health Board.

  Science.gov (United States)

  Clearkin, Louis

  2016-06-01

  The Supreme Court's determination on Montgomery (AP) (Appellant) v Lanarkshire Health Board (Respondent) (Scotland) [2015] clarified UK law on consent. It is for the informed patient to determine which intervention, if any, they will undergo. All doctors must meet this standard and may need to reassess their practice to do so.

 12. Conceptualizing an Agenda for Social Responsibility and Public Policy at Montgomery College. A Briefing Paper. Revised

  Science.gov (United States)

  Scott, Michelle T.

  2007-01-01

  The purpose of this briefing paper is to conceptualize a social responsibility and public policy agenda for Montgomery College. The briefing paper provides (a) a well researched perspective to embed a College culture to actualize social responsibility and public policy as institutional practices; (b) examines some of the opportunities and…

 13. Official Reports of Enrollment as of September 30, 2013. Montgomery County Public Schools

  Science.gov (United States)

  Erickson, Marianne

  2013-01-01

  This document is a combination of two reports produced for Montgomery County Public Schools (MCPS) by the Department of Policy, Records, and Reporting: (1) Official Race/Ethnic Membership of Students as of September 30, 2013; and (2) Official Report of Enrollment by Grade and School as of September 30, 2013. Both reports provide student data for…

 14. 77 FR 28471 - Prevailing Rate Systems; Abolishment of Montgomery, PA, as a Nonappropriated Fund Federal Wage...

  Science.gov (United States)

  2012-05-15

  ... minimum of 26 NAF wage employees in the survey area, the local activity has the capability to host annual... County from the wage area definition. There are no longer NAF FWS employees working in Bucks County... Montgomery, PA, as a Nonappropriated Fund Federal Wage System Wage Area AGENCY: U.S. Office of Personnel...

 15. An Evaluation of the Employee Assistance Program in the Montgomery County Public School System.

  Science.gov (United States)

  Goldberg, Jo Ann

  The Montgomery County public school system presently provides assistance through the Employee Assistance Program (EAP) to troubled employees with problems which affect work performance. EAP's mandate is to provide crisis intervention, prereferral evaluation, information, referral, and follow-up services. From its inception to March, 1981, EAP…

 16. The Myth of "Rosa Parks the Tired." Teaching about Rosa Parks and the Montgomery Bus Boycott.

  Science.gov (United States)

  Kohl, Herbert

  1993-01-01

  Retells the story of Rosa Parks and the Montgomery (Alabama) bus boycott to reflect more accurately the cultural and historical background of the boycott and the conscious decision made by Mrs. Parks. Accurate examination of the story actually enhances a child's ability to identify with the issues and the protagonists. (SLD)

 17. The Politics of Children's Literature: The Story of Rosa Parks and the Montgomery Bus Boycott.

  Science.gov (United States)

  Kohl, Herbert

  1991-01-01

  As commonly told to and read by children, the story of Rosa Parks and the Montgomery bus boycott fails to indicate Mrs. Parks' activist role or the degree of community organization and participation in the boycott. Telling what actually occurred allows children identify with people who make justice happen. (SLD)

 18. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 19. Work-life balance - hvad betyder det egentlig?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Vivi Bach

  2009-01-01

  Med afsæt i en beskrivelse af vores samtid og de mest centrale tilgange repræsenteret i Work-Life litteraturen, søger denne artikel at nå frem til en forståelse af, hvad det vil sige at have ’balance’ mellem arbejdsliv og privatliv. Der sættes fokus på, hvad der betinger individets muligheder...... for at skabe ’balance’ i en travl og omskiftelig hverdag. Det afgørende spørgsmål er, hvad skal der til, for at den enkelte kan få det hele til at hænge sammen? Udgivelsesdato: Juni...

 20. Self-Organization in Aggregating Robot Swarms: A DW-KNN Topological Approach

  KAUST Repository

  Khaldi, Belkacem

  2018-02-02

  In certain swarm applications, where the inter-agent distance is not the only factor in the collective behaviours of the swarm, additional properties such as density could have a crucial effect. In this paper, we propose applying a Distance-Weighted K-Nearest Neighbouring (DW-KNN) topology to the behaviour of robot swarms performing self-organized aggregation, in combination with a virtual physics approach to keep the robots together. A distance-weighted function based on a Smoothed Particle Hydrodynamic (SPH) interpolation approach, which is used to evaluate the robot density in the swarm, is applied as the key factor for identifying the K-nearest neighbours taken into account when aggregating the robots. The intra virtual physical connectivity among these neighbours is achieved using a virtual viscoelastic-based proximity model. With the ARGoS based-simulator, we model and evaluate the proposed approach, showing various self-organized aggregations performed by a swarm of N foot-bot robots. Also, we compared the aggregation quality of DW-KNN aggregation approach to that of the conventional KNN approach and found better performance.

 1. Vilkår og muligheder i det sociale web

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil......Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil...

 2. Ligestillingstendenser og muligheder i det pædagogiske felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir

  2003-01-01

  første position overser børnenes forudsætninger, den anden position kan føre til en fastlåsning af etniske minoritetsbørn i stereotype, stivnede og længst forandrede forhold. Den danske tradition for at tage udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger er en af de vigtigste metoder i denne sammenhæng...... for at udvikle et interkulturelt perspektiv, men det skal gøres på en refleksiv måde....

 3. Risiko i det nordiske kraftmarkedet : utfordringer for risikostyring

  OpenAIRE

  Solheim, John Ola; Erlandsen, Kristian Ingemann

  2012-01-01

  Masteroppgave om utfordringer for risikostyring i det nordiske kraftmarkedet. Det nordiske kraftmarkedet er preget av svært volatile priser, som byr på mange problemer ved risikostyring for aktørene i markedet. Risiko i kraftmarkedet kan ikke uten videre analyseres og styres på samme måte som for eksempel aksjemarkedet. Dette fordi kraftmarkedet innehar større og hyppigere prissvingninger enn de fleste andre markeder. Risiko er uforutsette hendelser, mens volatilitet er mer knyttet til spr...

 4. Det store sammenhængskollaps på Facebook

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2016-01-01

  Det store sammenhængskollaps på Facebook: Politik og massemedier erstatter mere og mere de private billeder og statusopdateringer på Facebook. Vi er blevet mere og mere upersonlige og mindre og mindre private, når vi deler på Facebook. Dette viser fortrolige oplysninger fra medarbejdere på Facebook...... ifølge teknologimediet The Information. En stor krise og et kollaps truer Facebook, som nu prøver at løse problemet ved eksempelvis at gøre det lettere at dele personlige og private oplevelser....

 5. Tigere og det menneskelige fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgård, Jonas Ross

  2012-01-01

  Med udgangspunkt i de radikale jacobineres forslag om at Louis XVI skulle henrettes øjeblikkeligt og uden rettergang, argumenteres der i artiklen for, (i) at dyremetaforik kan fungere som effektivt middel til at ekskludere politiske fjender fra det menneskelige fællesskab, hvilket betyder, (ii) a...

 6. Hvorfor standser det internationale samfund ikke krigen i Syrien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2015-01-01

  kapitlet anvender en analysemodel bestående af 6 forklaringsfaktorer til at forklare hvorfor det internationale samfund ikke magter at standse krigen i Syrien: 1. Støtte fra globale stormagter (FN Sikkerhedsråd). 2. Støtte fra naboer og regionale stormagter 3. Parterne anser en militær sejr for u...

 7. Med åben gestus mod det kommende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thomas Bo

  2010-01-01

  Inger og Johannes Exner har i al stilfærdighed udviklet og fulgt en faglig diskurs uden sidestykke i dansk arkitektur. Meget tyder på, at denne diskurs nu har indhentet vores samtid, hvor krav om ressourceansvarlighed, genanvendelighed og det man kunne kalde bygningskulturel bæredygtighed presse ...

 8. Tilblivelselsen af det Ny Nordiske Køkken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nickelsen, Niels Christian; Scheuer, John Damm

  2009-01-01

  aktørens skabende sider eller reducerer aktørens aktive skabende sider til "utilitaristisk mekanik", nuancerer artiklen det handlerum, som findes mellem forenklede forestillinger om fri handling og social determinerethed. Dette finder sted via analyse af nogle empiriske observationer, samt via en...

 9. Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Knud; Ehrensvärd, Martin Gustaf

  Indførelsen af faste gammeltestamentlige læsninger i gudstjenesten har skabt et øget behov for litteratur om Det Gamle Testamente og om de gammeltestamentlige tekster, der læses ved gudstjenesterne. Med denne bog har Knud Jeppesen og Martin Ehrensvärd taget denne udfordring op. Bogen er en metodisk...

 10. Kampen om det sibiriske smør

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Inge Marie

  2001-01-01

  Afhandlingen følger opbygningen af og udviklingen i den vestsibiriske smørsektor og den internationale handel med sibirisk smør. Hvordan gik det til, at Rusland blev verdens næststørste smøreksportør? Indfaldsvinkelen er lokal sibirisk, national russisk og global, idet danske og engelske firmaers...

 11. Kunst og Filosofi i det 20. Århundrede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Indhold: Dan Zahavi: Edmund Husserl : fænomenologi og kunst. Kasper Nefer Olsen: Croce : en hegelianer uden sorger ; Wittgenstein : det æstetiske er nu. Carsten Juhl: Paul Valérys introduktion til Leonardo da Vincis metode. Peer F. Bundgård: Den formelle frigørelse : om Ernst Cassirers bestemmelse...

 12. Det afviste manuskript II i Ajos-debatten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ruth; Tvarnø, Christina D.

  2018-01-01

  I artiklen konfronteres Højesterets domme i Skibby Supermarked-sagen (U 2015.3827 H) og Ajossagen (U 2017.824 H, som Højesteret – uanset de betydelige ligheder mellem de to sager -afgjorde meget forskelligt med hensyn til retskilder, argumentation og resultat. Der argumenteres for, at det er Høje...

 13. Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Allerup, Peter; Kovac, Velibor; Kvåle, Gro

  Det Nationale kvalitetsvurderingssystem (NKVS) i Norge består af et sammenhængende prøve- og vurderingssystem, herunder nationale prøver, kortlægningsprøver, brugerundersøgelser og netstedet Skoleporten.no. Evalueringen omfatter brugen af NKVS i grundskolen og videregående skole samt en beskrivel...

 14. Det jordløse landbrug i industrikvarteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rentz-Petersen, Nee

  2014-01-01

  Forskningsprojektet 'Det Jordløse Landbrug i Industrikvarteret' undersøger muligheder og konsekvenser ved at placere større landbrugsanlæg nær bynære industrikvarterer i Danmark. Projektet opstiller fire konkrete scenarier for fremtidens agro-industrikvarter, hvor fødevareproduktion kobles med bl...

 15. Identitetsdannelse via selvfortælling i det sociale rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind; Warming, Hanne

  Formålet med dette paper er at etablere en sociologisk forståelse af sammenhængen mellem identitetsskabelse og selvfortælling. Via inddragelse af Goffman og Bourdieu etableres en kontekstualiseret og relationel sociologisk forståelse af sammenhængen mellem identitetsskabelse og selvfortælling. Det...

 16. Donnan effects in metal speciation analysis by DET/DGT

  NARCIS (Netherlands)

  Yezek, L.P.; Veeken, van der P.L.R.; Leeuwen, van H.P.

  2008-01-01

  Cross-linked polyacrylamide gels have found wide application in analytical techniques, such as diffusional equilibration in thin film (DET) and diffusive gradient in thin film (DGT). In these applications, the assumption is made that the gel matrix is effectively uncharged and chemically inert with

 17. Diffusion-weighted (DW) MRI in lung cancers. ADC test-retest repeatability

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weller, Alex; Papoutsaki, Marianthi Vasiliki; Blackledge, Matthew; DeSouza, Nandita M. [Institute of Cancer Research and Royal Marsden NHS Foundation Trust, CRUK Cancer Imaging Centre, Surrey (United Kingdom); Waterton, John C. [University of Manchester, Manchester (United Kingdom); Chiti, Arturo [Humanitas University, Milan (Italy); Stroobants, Sigrid [Universiteit Antwerpen, Antwerpen (Belgium); Kuijer, Joost [Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam (Netherlands); Morgan, Veronica [Royal Marsden NHS Foundation Trust, Department of Medicine, London (United Kingdom)

  2017-11-15

  To determine the test-retest repeatability of Apparent Diffusion Coefficient (ADC) measurements across institutions and MRI vendors, plus investigate the effect of post-processing methodology on measurement precision. Thirty malignant lung lesions >2 cm in size (23 patients) were scanned on two occasions, using echo-planar-Diffusion-Weighted (DW)-MRI to derive whole-tumour ADC (b = 100, 500 and 800 s/mm{sup -2}). Scanning was performed at 4 institutions (3 MRI vendors). Whole-tumour volumes-of-interest were copied from first visit onto second visit images and from one post-processing platform to an open-source platform, to assess ADC repeatability and cross-platform reproducibility. Whole-tumour ADC values ranged from 0.66-1.94x10{sup -3} mm{sup 2}s{sup -1} (mean = 1.14). Within-patient coefficient-of-variation (wCV) was 7.1% (95% CI 5.7-9.6%), limits-of-agreement (LoA) -18.0 to 21.9%. Lesions >3 cm had improved repeatability: wCV 3.9% (95% CI 2.9-5.9%); and LoA -10.2 to 11.4%. Variability for lesions <3 cm was 2.46 times higher. ADC reproducibility across different post-processing platforms was excellent: Pearson's R{sup 2} = 0.99; CoV 2.8% (95% CI 2.3-3.4%); and LoA -7.4 to 8.0%. A free-breathing DW-MRI protocol for imaging malignant lung tumours achieved satisfactory within-patient repeatability and was robust to changes in post-processing software, justifying its use in multi-centre trials. For response evaluation in individual patients, a change in ADC >21.9% will reflect treatment-related change. (orig.)

 18. En fascinerende fortælling om det 20. århundredes musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2011-01-01

  Anmeldelse af Karl Aage Rasmussen: Musik i det tyvende århundrede: En fortælling. Gyldendal 2011.......Anmeldelse af Karl Aage Rasmussen: Musik i det tyvende århundrede: En fortælling. Gyldendal 2011....

 19. Skulle det være en Foster eller en Toyota?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vibæk, Kasper Sánchez

  2006-01-01

  Japanske husproducenter leverer nøglefærdige huse fra fabrik. De styrede produktionsforhold og det at der produceres ud fra en katalog tankegang har betydning for det arkitektoniske udtryk. Artiklen beskriver og analyserer konsekvenserne af dette....

 20. An Appalachian portrait : black and white in Montgomery County, Virginia, before the Civil War

  OpenAIRE

  Grant, Charles L.

  1987-01-01

  Montgomery County, Virginia, is a southern Appalachian county founded in 1776. Throughout the county's antebellum history, as with most other regions of the South, four major population groups were visibly present. There were slaves, free blacks, white slaveowners, and white non-slaveowners. Little research has previously been conducted on the antebellum people of the Appalachian South. This work is a social history consisting of cross tabulations of data found in the county...

 1. Geology of the Birmingham, Gadsden, and Montgomery 10 x 20 NTMS Quadrangles, Alabama

  International Nuclear Information System (INIS)

  Copeland, C.W.; Beg, M.A.

  1979-04-01

  This document is a facsimile edition (with accompanying maps) of geologic reports on the Birmingham, Gadsden, and Montgomery 1 0 x 2 0 NTMS quadrangles prepared for SRL by the Geological Survey of Alabama. The purpose of these reports is to provide background geologic information to aid in the interpretation of NURE geochemical reconnaissance data. Each report includes descriptions of economic mineral localities as well as a mineral locality map and a geologic map

 2. Geology of the Birmingham, Gadsden, and Montgomery 10 x 20 NTMS quadrangles, Alabama

  International Nuclear Information System (INIS)

  Copeland, C.W.; Beg, M.A.

  1979-04-01

  This document is a facsimile edition (with accompanying maps) of geologic reports on the Birmingham, Gadsden, and Montgomery 1 0 x 2 0 NTMS quadrangles prepared for SRL by the Geological Survey of Alabama. Purpose of these reports is to provide background geologic information to aid in the interpretation of NURE geochemical reconnaissance data. Each report includes descriptions of economic mineral localities as well as a mineral locality map and a geologic map

 3. Det gode budskab - om patientnetværksvirke på portalen sundhed.dk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle; Bygholm, Ann

  2009-01-01

  "Det gode budskab om frelserens fødsel og det evige liv blev før dets nedskrift i evangelierne fortalt fra mund til mund. Analogien mellem patientfora og Biblen kan synesprovokerende for hvad er mere forskellige fra hinanden end videnskab og tro, endsige www og Messias? Artiklens analyser af borg...

 4. Det diskursiva skrivandets funktion – en läromedelsanalys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Magnusson

  2018-03-01

  Full Text Available Flera forskare har visat att lärare i skolan inte undervisar tillräckligt mycket och tillräckligt tidigt i diskursivt skrivande, ett skrivande som elever behöver för att klara sig i samhället. Som en följd av detta har det diskursiva skrivandet under de senaste åren blivit allt mer uppmärksammat i nya styrdokument och i nya läromedel. Utgångspunkten i den här artikeln är att undersöka vilket stöd lärare får för att klara den uppmärksamheten, alltså de nya kraven som styrdokumenten ställer när det gäller diskursivt skrivande.Det diskursiva skrivandets funktion undersöks här i skrivuppgifter i 19 läromedel i svenska för lågstadiet, där utgångspunkten är den stora betydelse som funktionen har när det gäller skolskrivande, i form av ett tydligt syfte, kontext och mottagare. Ivaničs skrivdiskurser är det analysverktyg som används, och skrivuppgifterna har kategoriserats utifrån dessa diskurser.Det analysen visar är framförallt att variationen är liten i skrivuppgifterna. Eleverna får träna genreform och process, men inte mycket som har med funktion i en samhällskontext utanför skolan att göra. Därutöver visar resultaten att tydliga kontexter och tydliga mottagare är ovanligt i skrivuppgifterna, och i relation till tidigare forskning kan detta ses som problematiskt, då dessa aspekter har visat sig vara avgörande för ett framgångsrikt skrivande.

 5. Hvordan føles det at tabe i OECD?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Staunæs, Dorthe; Pors, Justine Grønbæk

  2011-01-01

  Når OEDC rapporter sammenligner skolesystemer på tværs af nationale grænser, aktiveres følelsesregisteret hos såvel politikere som forskere. I Danmark og en række andre Europæiske lande er det særligt bekymringer og følelser som skuffelse, frygt for den Østasiatiske tiger og skam på nationens vegne...

 6. Er det økologisk madordninger ofte sundere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  He, Chen

  Det europæiske skolemad system er under forandring, en forandring der er blevet kaldt den europæiske skolemad revolution af Morgan & Sonnino (2008). Forandringen består af to afgørende søjler/indsatsområder; 1) Krav til sundere kostvaner; 2) Flere økologiske fødevarer. Denne forskning harundersøg...

 7. Kontra-intuitive agenter i Det Nye Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallbäck, Geert

  2011-01-01

  Kontra-intuitive agenter er Pascal Boyers betegnelse for guder, ånder og forfædre. De er kontra-intuitive, fordi de overskrider de intuitive kognitive domæner; de er dog også genkendelige. Disse to egenskaber gør dem velegnede at huske. Der er mange eksempler på kontra-intuitive agenter i det Nye...

 8. Den danske stat og det naturlige fædreland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glenthøj, Rasmus

  2007-01-01

  forsøgte på engang at være loyale over for både det statsborgerlige fædreland, der inkluderede hele den danske stat, og deres naturlige fædreland Norge, som de følte sig forbundet til gennem deres nationalitet og opvækst. Danskerne opererede med den samme dualistiske fædrelandsopfattelse, hvor de både...

 9. Aluminiumsmelter og vandkraft i det centrale Vestgrønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Poul; Aastrup, Peter; Boertmann, David

  . Landskabsoplevelsen, herunder stilheden og uberørtheden, tiltrækker mange turister og bruges til at markedsføre området. Transmissionslinjer og andre anlæg vil påvirke naturoplevelsen på en måde som de fleste vil opfatte som negativ. Nogle lokale turistaktører ser dog muligheder for at tiltrække flere turister i...

 10. Hvor vigtigt er det danske veterinære beredskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte; Christensen, Tove; Denver, Sigrid

  2017-01-01

  formålet at få belyst vigtigheden af det veterinære beredskab og markedsføringen heraf for henholdsvis adgang til eksportmarkeder (inden for og uden for EU), og for genetablering af markedsadgang efter et udbrud af mund- og klovesyge (MKS). Baseret på interviews m.m. med en række nøglepersoner belyses...

 11. Identification and High-level Production of Pulcherrimin in Bacillus licheniformis DW2.

  Science.gov (United States)

  Li, Xiaoyun; Wang, Dong; Cai, Dongbo; Zhan, Yangyang; Wang, Qin; Chen, Shouwen

  2017-12-01

  Pulcherrimin, a potential biocontrol agent produced by microorganisms, has the promising applications in the agricultural, medical, and food areas, and the low yield of pulcherrimin has hindered its applications. In this study, the red pigment produced by Bacillus licheniformis DW2 was identified as pulcherrimin through the spectrometry analysis and genetic manipulation, and the component of the medium used for pulcherrimin production was optimized. Based on our results, the addition of 1.0 g L -1 Tween 80 could improve the yield of pulcherrimin, and glucose and (NH 4 ) 2 SO 4 were served as the optimal carbon and nitrogen sources for pulcherrimin synthesis, respectively. Furthermore, an orthogonal array design was applied for optimization of the medium. Under optimized condition, the maximum yield of pulcherrimin was 331.17 mg L -1 , 5.30-fold higher than that of the initial condition, which was the maximum yield reported for pulcherrimin production. Collectively, this study provided a promising strain and a feasible approach to achieve the high-level production of antimicrobial pulcherrimin.

 12. Eksperimentelt design og dets konsekvenser for fortolkningen af stimuli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Marie Herget

  2015-01-01

  Ved hjælp af text change-¬paradigmet kan man teste hvorvidt læsere bemærker ændringer i allerede processeret tekst når de præsenteres for den igen (Sturt et al. 2004). Som udgangspunkt har vi tilbøjelighed til at overse mindre ændringer i tekststimuli, men sproglige faktorer så som fokus og...... de udfordringer der er ved konstruering af relevante items til sådan et forsøg. Jeg vil koncentrere mig om de strukturelle forhold i dansk der giver udfordringer når man vil undersøge hvilken rolle artikler spiller i processering af tekster. I særdeleshed giver det udfordringer at forsøge......teori om grammatisk status. Master, Københavns Universitet. HANSEN, E. & HELTOFT, L. 2011. Grammatik over det danske sprog. Bind 2 : Syntaktiske og semantiske helheder, København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab. HARDER, P. 2008. Determiners and definiteness. Essays on Nominal Determination: From...

 13. Æstetisk iscenesættelsen af det postindustrielle bylandskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiib, Hans

  2013-01-01

  det naturskønne, det ruinøse og de pittoreske billede af byen og landskabet spiller en vigtig rolle. Men samtidig iscenesætter den eleverede parkbro byen på en sublim måde forstået som opbyggelse af spændingsfelter mellem den nære og kendte og det fremmede og farlige i en af verdens spektakulære...... kortlægning af parkbroens rolle i bydelens dekonstruktion og nyiscenesættelse i en fremadskuende montage. Det omfatter en æstetisk modstilling af arkitektoniske virkemidler for det skønne, det pittoreske og det sublime og tilsvarende en tregrenet oplevelsespallete hos den besøgende: Den konplemtative væren i...

 14. Elbow Room for Best Practice? Montgomery, Patients' values, and Balanced Decision-Making in Person-Centred Clinical Care.

  Science.gov (United States)

  Herring, Jonathan; Fulford, Kmw; Dunn, Michael; Handa, Ashoki

  2017-11-01

  The UK Supreme Court Montgomery judgment marks a decisive shift in the legal test of duty of care in the context of consent to treatment, from the perspective of the clinician (as represented by Bolam rules) to that of the patient. A majority of commentators on Montgomery have focused on the implications of the judgment for disclosure of risk. In this article, we set risk disclosure in context with three further elements of the judgment: benefits, options, and dialogue. These elements, we argue, taken together with risk disclosure, reflect the origins of the Montgomery ruling in a model of consent based on autonomy of patient choice through shared decision-making with their doctor. This model reflects recent developments in both law and medicine and is widely regarded (by the General Medical Council and others) as representing best practice in contemporary person-centred medicine. So understood, we suggest, the shift marked by Montgomery in the basis of duty of care is a shift in underpinning values: it is a shift from the clinician's interpretation about what would be best for patients to the values of (to what is significant or matters from the perspective of) the particular patient concerned in the decision in question. But the values of the particular patient do not thereby become paramount. The Montgomery test of duty of care requires the values of the particular patient to be balanced alongside the values of a reasonable person in the patient's position. We illustrate some of the practical challenges arising from the balance of considerations required by Montgomery with examples from surgical care. These examples show the extent to which Montgomery, in mirroring the realities of clinical decision-making, provides elbowroom for best practice in person-centred clinical care. © The Author 2017. Published by Oxford University Press; all rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.

 15. A Method for Manufacturing Oncological Phantoms for the Quantification of 18F-FDG PET and DW-MRI Studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesca Gallivanone

  2017-01-01

  Full Text Available The aim of this work was to develop a method to manufacture oncological phantoms for quantitation purposes in 18F-FDG PET and DW-MRI studies. Radioactive and diffusion materials were prepared using a mixture of agarose and sucrose radioactive gels. T2 relaxation and diffusion properties of gels at different sucrose concentrations were evaluated. Realistic oncological lesions were created using 3D-printed plastic molds filled with the gel mixture. Once solidified, gels were extracted from molds and immersed in a low-radioactivity gel simulating normal background tissue. A breast cancer phantom was manufactured using the proposed method as an exploratory feasibility study, including several realistic oncological configurations in terms of both radioactivity and diffusion. The phantom was acquired in PET with 18F-FDG, immediately after solidification, and in DW-MRI the following day. Functional volumes characterizing the simulated BC lesions were segmented from PET and DW-MRI images. Measured radioactive uptake and ADC values were compared with gold standards. Phantom preparation was straightforward, and the time schedule was compatible with both PET and MRI measurements. Lesions appeared on 18F-FDG PET and DW-MRI images as expected, without visible artifacts. Lesion functional parameters revealed the phantom’s potential for validating quantification methods, in particular for new generation hybrid PET-MRI systems.

 16. DW MRI at 3.0 T versus FDG PET/CT for detection of malignant pulmonary tumors.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Jian; Cui, Long-Biao; Tang, Xing; Ren, Xin-Ling; Shi, Jie-Ran; Yang, Hai-Nan; Zhang, Yan; Li, Zhi-Kui; Wu, Chang-Gui; Jian, Wen; Zhao, Feng; Ti, Xin-Yu; Yin, Hong

  2014-02-01

  Emerging evidence suggests that diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DW MRI) could be useful for tumor detection with N and M staging of lung cancer in place of fluorine 18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography (FDG PET/CT). DW MRI at 3.0 T and FDG PET/CT were performed before therapy in 113 patients with pulmonary nodules. Mean apparent diffusion coefficient (ADC), maximal standardized uptake value (SUVmax ) and Ki-67 scores were assessed. Quantitatively, specificity and accuracy of ADC (91.7 and 92.9%, respectively) were significantly higher than those of SUVmax (66.7 and 77.9% respectively, p 0.05). Qualitatively, sensitivity, specificity and accuracy of DW MRI (96.1, 83.3 and 92.0%, respectively) were also not significantly different from that of FDG PET/CT (88.3, 83.3 and 86.7%, respectively, p > 0.05). Significant negative correlation was found between Ki-67 score and ADC (r = -0.66, p 0.05). In conclusion, quantitative and qualitative assessments for detection of malignant pulmonary tumors with DW MRI at 3.0 T are superior to those with FDG PET/CT. Furthermore, ADC could predict the malignancy of lung cancer. © 2013 UICC.

 17. Nitrogenfiksering som en episodisk proces i opstrømnings-området i det østlige tropiske Stillehav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Tang

  organismer i en lang række områder, hvor man hidtil ikke troede nitrogenfiksering forekom, og det globale kvælstofregnskab er kommet i bedre balance. Næringsrige opstrømnings-områder, som Humboldt-strømmen langs Chile og Peru, har indtil for nylig ikke været steder, hvor man anså denne proces...

 18. DW-MRI as a Predictive Biomarker of Radiosensitization of GBM through Targeted Inhibition of Checkpoint Kinases.

  Science.gov (United States)

  Williams, Terence M; Galbán, Stefanie; Li, Fei; Heist, Kevin A; Galbán, Craig J; Lawrence, Theodore S; Holland, Eric C; Thomae, Tami L; Chenevert, Thomas L; Rehemtulla, Alnawaz; Ross, Brian D

  2013-04-01

  The inherent treatment resistance of glioblastoma (GBM) can involve multiple mechanisms including checkpoint kinase (Chk1/2)-mediated increased DNA repair capability, which can attenuate the effects of genotoxic chemotherapies and radiation. The goal of this study was to evaluate diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DW-MRI) as a biomarker for Chk1/2 inhibitors in combination with radiation for enhancement of treatment efficacy in GBM. We evaluated a specific small molecule inhibitor of Chk1/2, AZD7762, in combination with radiation using in vitro human cell lines and in vivo using a genetically engineered GBM mouse model. DW-MRI and T1-contrast MRI were used to follow treatment effects on intracranial tumor cellularity and growth rates, respectively. AZD7762 inhibited clonal proliferation in a panel of GBM cell lines and increased radiosensitivity in p53-mutated GBM cell lines to a greater extent compared to p53 wild-type cells. In vivo efficacy of AZD7762 demonstrated a dose-dependent inhibitory effect on GBM tumor growth rate and a reduction in tumor cellularity based on DW-MRI scans along with enhancement of radiation efficacy. DW-MRI was found to be a useful imaging biomarker for the detection of radiosensitization through inhibition of checkpoint kinases. Chk1/2 inhibition resulted in antiproliferative activity, prevention of DNA damage-induced repair, and radiosensitization in preclinical GBM tumor models, both in vitro and in vivo. The effects were found to be maximal in p53-mutated GBM cells. These results provide the rationale for integration of DW-MRI in clinical translation of Chk1/2 inhibition with radiation for the treatment of GBM.

 19. Accumulation of humic acid in DET/DGT gels

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Van der Veeken, P.L.R.; Chakraborty, P.; Van Leeuwen, H.P.

  , but it is practically negligible above an ionic strength of 10 mM (22, 33). The SRFA is expected to be negatively charged at pH 6.1, which would explain the lower FA concentrations in the gel in the presence of a negative Donnan potential, although this effect... thickness in solution κ -1 m, Debye length τ s, elementary diffusion time constant τ acc s, time scale for DET accumulation Literature Cited (1) Morel, F. M. M. Principles of Aquatic Chemistry; John Wiley: New York, 1983. (2) Wilkinson, K. J.; Slaveykova, V...

 20. Risiko i det nordiske kraftmarkedet : utfordringer for risikostyring

  OpenAIRE

  Solheim, John Ola; Erlandsen, Kristian Ingemann

  2012-01-01

  Det nordiske kraftmarkedet er preget av svært volatile priser, som byr på mange problemer ved risikostyring for aktørene i markedet. Risiko i kraftmarkedet kan ikke uten videre analyseres og styres på samme måte som for eksempel aksjemarkedet. Dette fordi kraftmarkedet innehar større og hyppigere prissvingninger enn de fleste andre markeder. Risiko er uforutsette hendelser, mens volatilitet er mer knyttet til spredning i en fordeling. Tidssystematikk kan sies å kunne forutsees, og en risikost...

 1. Sull’equazione det Du = f senza ipotesi di segno

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovanni Cupini

  2010-12-01

  Full Text Available We consider the nonlinear problem det?u (x = f (x x ? u (x = x x ? ? where k ? 1 is an integer, is a bounded smooth domain in Rn and f ? Ck ???? satisfies Zf (x dx = meas. The positivity of f is a standard assumption in the literature. In a recent joint paper with B.Dacorogna and O.Kneuss (EPFL we prove the existence of a solution u ? Ck ???? ;Rn with no assumptions on the sign of f. Here we state this theorem together with some related results and we outline the main features of the problem.

 2. DW-MRI of liver lesions: Can a single ADC-value represent the entire lesion?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schmid-Tannwald, C.; Dahi, F.; Jiang, Y.; Ivancevic, M.K.; Rist, C.; Sethi, I.; Oommen, J.; Oto, A.

  2014-01-01

  Aim: To evaluate whether focal liver lesions (FLLs) exhibit a homogeneous appearance on apparent diffusion coefficient (ADC) maps and whether there is inter-section variation in the calculated ADC values of FLLs (inter-section range). Materials and methods: Eighty-eight patients with 128 FLLs (70 benign, 58 malignant) who underwent abdominal magnetic resonance imaging (MRI) including diffusion-weighted (DW)-MRI were included. Two observers evaluated variation of signal intensity of each FLL within each ADC map image (intra-section) and among different ADC map images through the lesion (inter-section). ADC values of each FLL and neighbouring liver parenchyma were measured on all sections. The inter-section range of FLLs was compared with the neighbouring liver parenchyma. Results: Intra-section inhomogeneity was noted in 39.8% (97/244 sections) and 38.9% (95/244) of benign lesions, and 61% (114/187 sections) and 61.5% (115/187) of malignant lesions, by observer 1 and observer 2, respectively. Inter-section inhomogeneity was noted in 25.7% (18/70) and 27.1% (19/70) of benign lesions, and 51.7% (30/58) and 50% (29/58) of malignant lesions, by observer 1 and observer 2, respectively. The inter-section range for both benign (0.28 × 10 −3  mm²/s) and malignant (0.25 × 10 −3  mm²/s) FLLs were significantly greater than that of liver parenchyma surrounding benign (0.16 × 10 −3  mm²/s, p < 0.001) and malignant (0.14 × 10 −3  mm²/s, p = 0.01) FLLs. Conclusion: Due to intra-/inter-section variations in ADC values of benign and malignant FLLs, a single ADC value may not reliably represent the entire lesion

 3. Quality assurance for radon exposure chambers at the National Air and Radiation Environmental Laboratory, Montgomery, Alabama

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Semler, M.O.; Sensintaffar, E.L. [National Air and Radiation Environmental Laboratory, Montgomery, AL (United States)

  1993-12-31

  The Office of Radiation and Indoor Air, U.S. Environmental Protection Agency (EPA), operates six radon exposure chambers in its two laboratories, the National Air and Radiation Environmental Laboratory (NAREL) in Montgomery, Alabama, and the Las Vegas Facility, Las Vegas, Nevada. These radon exposure chambers are used to calibrate and test portable radon measuring instruments, test commercial suppliers of radon measurement services through the Radon Measurement Proficiency Program, and expose passive measurement devices to known radon concentrations as part of a quality assurance plan for federal and state studies measuring indoor radon concentrations. Both laboratories participate in national and international intercomparisons for the measurement of radon and are presently working with the National Institute of Standards and Technology (NIST) to receive a certificate of traceability for radon measurements. NAREL has developed an estimate of the total error in its calibration of each chamber`s continuous monitors as part of an internal quality assurance program. This paper discusses the continuous monitors and their calibration for the three chambers located in Montgomery, Alabama, as well as the results of the authors intercomparisons and total error analysis.

 4. Inference-Based Similarity Search in Randomized Montgomery Domains for Privacy-Preserving Biometric Identification.

  Science.gov (United States)

  Wang, Yi; Wan, Jianwu; Guo, Jun; Cheung, Yiu-Ming; C Yuen, Pong

  2017-07-14

  Similarity search is essential to many important applications and often involves searching at scale on high-dimensional data based on their similarity to a query. In biometric applications, recent vulnerability studies have shown that adversarial machine learning can compromise biometric recognition systems by exploiting the biometric similarity information. Existing methods for biometric privacy protection are in general based on pairwise matching of secured biometric templates and have inherent limitations in search efficiency and scalability. In this paper, we propose an inference-based framework for privacy-preserving similarity search in Hamming space. Our approach builds on an obfuscated distance measure that can conceal Hamming distance in a dynamic interval. Such a mechanism enables us to systematically design statistically reliable methods for retrieving most likely candidates without knowing the exact distance values. We further propose to apply Montgomery multiplication for generating search indexes that can withstand adversarial similarity analysis, and show that information leakage in randomized Montgomery domains can be made negligibly small. Our experiments on public biometric datasets demonstrate that the inference-based approach can achieve a search accuracy close to the best performance possible with secure computation methods, but the associated cost is reduced by orders of magnitude compared to cryptographic primitives.

 5. Betaler det sig? Fleksibilitet og løn i den danske flexicurity-model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Flemming

  2007-01-01

  Indkomstsikkerhed er at bevæge sig fra et job til at andet og få en højere løn, men er det tilfældet i dan danske flexicurity-model, betaler det sig at være fleksibel? Belønnes numerisk ekstern fleksibiblitet højrere end intern funktionel fleksibilbitet? Artiklen viser, at det bedst kan betale si...

 6. Involverende ledelseshåndtering af det flerkulturelle forældregrundlag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Padovan-Özdemir, Marta

  2017-01-01

  Forældresamarbejde i dagtilbud og skole er ikke hvad det har været – og det bør det heller ikke være, når forældregrundlaget ændrer sig i takt med globalisering og grænseoverskridende migration. Ledelsen spiller en afgørende rolle i at facilitere involverende og anerkendende forandringsprocesser,...

 7. LogDet Rank Minimization with Application to Subspace Clustering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhao Kang

  2015-01-01

  Full Text Available Low-rank matrix is desired in many machine learning and computer vision problems. Most of the recent studies use the nuclear norm as a convex surrogate of the rank operator. However, all singular values are simply added together by the nuclear norm, and thus the rank may not be well approximated in practical problems. In this paper, we propose using a log-determinant (LogDet function as a smooth and closer, though nonconvex, approximation to rank for obtaining a low-rank representation in subspace clustering. Augmented Lagrange multipliers strategy is applied to iteratively optimize the LogDet-based nonconvex objective function on potentially large-scale data. By making use of the angular information of principal directions of the resultant low-rank representation, an affinity graph matrix is constructed for spectral clustering. Experimental results on motion segmentation and face clustering data demonstrate that the proposed method often outperforms state-of-the-art subspace clustering algorithms.

 8. Kultur, privatliv og offentlighet: Religionens plass i det sekulariserte samfunnet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørn Myskja

  2009-05-01

  Full Text Available Den dominerende oppfatningen i den politiske og moralfilosofiske tenkningen de siste tiår har vært at religion ikke bør spille noen avgjørende politisk rolle i det moderne sekulariserte demokrati. Religion tilhører privatsfæren, og politiske avgjørelser må fattes på et felles grunnlag, uavhengig av livssyn. De mest sentrale tenkerne i vår tids politiske filosofi, John Rawls og Jürgen Habermas, har begge i tidlige arbeider gitt uttrykk for at dette er en oppfatning som vil få en allmenn, global tilslutning, for de ser modernisering og sekularisering som to sider av samme sak. Det er nærmest to uunngåelige fenomen ettersom globalisering og modernisering vil føre til svekkelse av tradisjonelle kulturer og utbredelse av individualisme og demokratiske idealer. Bakgrunnen for dette temanummeret er at en rekke erfaringer fra de siste tiår har ledet til en gjenåpning av spørsmålet om religionens plass i sekulariserte samfunn.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v3i1.1706

 9. 100 år med Det religiøse livs elementære former

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian Arly

  2012-01-01

  2012 markerer 100 års jubilæet for udgivelsen af en af de vigtigste publikationer i studiet af religion – den franske sociolog Emile Durkheims (1858-1917) Det religiøse livs elementære former: det totemiske system i Australien.......2012 markerer 100 års jubilæet for udgivelsen af en af de vigtigste publikationer i studiet af religion – den franske sociolog Emile Durkheims (1858-1917) Det religiøse livs elementære former: det totemiske system i Australien....

 10. Montgomery Blair Science, Mathematics and Computer Science Magnet Program: A Successful Model for Meeting the Needs of Highly Able STEM Learners

  Science.gov (United States)

  Stein, David; Ostrander, Peter; Lee, G. Maie

  2016-01-01

  The Magnet Program at Montgomery Blair High School is an application-based magnet program utilizing a curriculum focused on science, mathematics, and computer science catering to interested, talented, and eager to learn students in Montgomery County, Maryland. This article identifies and discusses some of the unique aspects of the Magnet Program…

 11. DW-MRI as a biomarker to compare therapeutic outcomes in radiotherapy regimens incorporating temozolomide or gemcitabine in glioblastoma.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefanie Galbán

  Full Text Available The effectiveness of the radiosensitizer gemcitabine (GEM was evaluated in a mouse glioma along with the imaging biomarker diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DW-MRI for early detection of treatment effects. A genetically engineered murine GBM model [Ink4a-Arf(-/- Pten(loxP/loxP/Ntv-a RCAS/PDGF(+/Cre(+] was treated with gemcitabine (GEM, temozolomide (TMZ +/- ionizing radiation (IR. Therapeutic efficacy was quantified by contrast-enhanced MRI and DW-MRI for growth rate and tumor cellularity, respectively. Mice treated with GEM, TMZ and radiation showed a significant reduction in growth rates as early as three days post-treatment initiation. Both combination treatments (GEM/IR and TMZ/IR resulted in improved survival over single therapies. Tumor diffusion values increased prior to detectable changes in tumor volume growth rates following administration of therapies. Concomitant GEM/IR and TMZ/IR was active and well tolerated in this GBM model and similarly prolonged median survival of tumor bearing mice. DW-MRI provided early changes to radiosensitization treatment warranting evaluation of this imaging biomarker in clinical trials.

 12. Seres Vivos. Nivel I. Basado en el curso de estudios de Ciencia de Montgomery County Public Schools. (Living Beings. Level 1. Based on the Montgomery County Public Schools Science Studies Program).

  Science.gov (United States)

  Senger, Graciela

  This curriculum unit, developed by the Montgomery County Public Schools, Maryland, was designed for use in the elementary level foreign language immersion program. It is geared toward the first grade science classroom. The unit includes instructional and performance objectives, necessary vocabulary lists, optional language structure sections,…

 13. La Materia. Nivel II. Basado en el curso de estudios de Ciencia de Montgomery County Public Schools. (Matter. Level II. Based on the Montgomery County Public Schools Science Studies Program).

  Science.gov (United States)

  Gerstman, M. Linda

  This curriculum unit is for use in an elementary school foreign language immersion program in Montgomery County, Maryland. The unit is geared toward the second grade science classroom. It includes instructional and performance objectives, vocabulary lists, optional language structure sections, illustrations, activities, evaluation suggestions, and…

 14. Fair nok, vi kalder det hiphop og retfærdiggør det med en anmeldelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Mads

  2006-01-01

  kritikkens diskurs fra en forståelse af genren som en ny og eksotisk modedille og et virkemiddel i fx rock og jazz; til en forståelse af hiphop som en selvfølgelig side af populærmusikkulturen og af begrebet som samlebetegnelse for et stigende antal 'undergenrer'. Disse processer afdækkes gennem...... hiphop i den på det tidspunkt etablerede rock og jazzkritik; mens 'anden bølge' (perioden 1987-94) ser ansættelsen af de første kritikere med et personligt forhold til og en specialviden om hiphopkulturen i kritikken (insidere) - i modsætning til en gruppe af kritikere, som på det tidspunkt viderefører...... informerede. Kapitlet diskuterer i forlængelse heraf forskellige former for intertekstualitet, hvor i særdeleshed 'lokalitetsbestemt' og såkaldt institutionaliseret intertekstualitet spiller en betydelig rolle som begrundelse for insidernes status i hiphopkritikkens felt. I læsningen af kritikkens forhandling...

 15. Retten til privathed i det danske sundhedsvæsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Pihl Bjerre

  2014-05-01

  Full Text Available Formålet med nærværende oversigtsartikel er at undersøge den stigende digitalisering og deling af personlige informationer i sundhedsvæsenet, samt hvilke etiske udfordringer denne udvikling har for den enkelte borger. Mere præcis vil vi rammesætte denne diskussion i en dansk kontekst eksemplificeret ved Det Fælles Medicinkort. Det Fælles Medicinkort er en obligatorisk database for danske borgere indeholdende informationer om patienters medicinske historie to år tilbage. Denne database kan tilgås af en bred vifte af sundhedsprofessionelle i Danmark (Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger 2011.På trods af lovede sundhedsmæssige fordele, såsom en højere grad af sikkerhed i forbindelse med medicinering, en øget effektivisering af sundhedsvæsenet og dermed besparelser på de offentlige budgetter, plæderer vi i artiklen for, at implementeringen af Det Fælles Medicinkort kompromitterer den enkeltes privathed. Den enkelte borger er ikke i tilstrækkelig grad informeret om brugen af Det Fælles Medicinkort. Ydermere finder vi ikke, at borgerens autonomi i forhold til indholdet af personlige oplysninger i Det Fælles Medicinkort er opretholdt på en tilfredsstillende måde.Artiklens primære perspektiv er deontologisk, men for at nuancere vores diskussion inddrages lejlighedsvist også utilitaristiske argumenter. Endvidere inddrages i artiklen Helen Nissenbaum, Tom L. Beauchamp og James F. Childress samt John Rawls. I artiklen vil tre konkrete problemstillinger blive diskuteret i relation til Det Fælles Medicinkort: (1 Deler vi relevante og passende data? (2 Er distributionen af disse data til en så bred vifte af sundhedsprofessionelle på sin plads? Og slutteligt: (3 Er den enkelte borgers beslutningsdygtighed, og dermed mulighed for autonomi i forhold til personrelaterede informationer, tilstrækkelig.Nøgleord: digitalisering, privathed, Danmark, sundhedsv

 16. Effects of automated speed enforcement in Montgomery County, Maryland, on vehicle speeds, public opinion, and crashes.

  Science.gov (United States)

  Hu, Wen; McCartt, Anne T

  2016-09-01

  In May 2007, Montgomery County, Maryland, implemented an automated speed enforcement program, with cameras allowed on residential streets with speed limits of 35 mph or lower and in school zones. In 2009, the state speed camera law increased the enforcement threshold from 11 to 12 mph over the speed limit and restricted school zone enforcement hours. In 2012, the county began using a corridor approach, in which cameras were periodically moved along the length of a roadway segment. The long-term effects of the speed camera program on travel speeds, public attitudes, and crashes were evaluated. Changes in travel speeds at camera sites from 6 months before the program began to 7½ years after were compared with changes in speeds at control sites in the nearby Virginia counties of Fairfax and Arlington. A telephone survey of Montgomery County drivers was conducted in Fall 2014 to examine attitudes and experiences related to automated speed enforcement. Using data on crashes during 2004-2013, logistic regression models examined the program's effects on the likelihood that a crash involved an incapacitating or fatal injury on camera-eligible roads and on potential spillover roads in Montgomery County, using crashes in Fairfax County on similar roads as controls. About 7½ years after the program began, speed cameras were associated with a 10% reduction in mean speeds and a 62% reduction in the likelihood that a vehicle was traveling more than 10 mph above the speed limit at camera sites. When interviewed in Fall 2014, 95% of drivers were aware of the camera program, 62% favored it, and most had received a camera ticket or knew someone else who had. The overall effect of the camera program in its modified form, including both the law change and the corridor approach, was a 39% reduction in the likelihood that a crash resulted in an incapacitating or fatal injury. Speed cameras alone were associated with a 19% reduction in the likelihood that a crash resulted in an

 17. U.S. History and Modern World History Courses for English Speakers of Other Languages in Montgomery County Public Schools

  Science.gov (United States)

  Zhao, Huafang; Wade, Julie

  2014-01-01

  The Office of Shared Accountability (OSA) in Montgomery County (Maryland) Public Schools (MCPS) examined academic performance of English for Speakers of Other Languages (ESOL) students in U.S. History and Modern World History courses, as well as the course sequence in ESOL U.S. History and Modern World History. In MCPS, students who are not ESOL…

 18. A Portrait of School District Crisis Management: Leadership Choices in Montgomery County during the Sniper Shootings of October 2002

  Science.gov (United States)

  Porter, Brian Joseph

  2010-01-01

  The actions of two assailants who shot and killed 10 people and wounded three others, including a student, in the region around Washington, D.C., in October 2002, provides the backdrop for a qualitative study of the emergency response by school district leaders in Montgomery County, Maryland. The study explores and describes the experiences of the…

 19. Just the Right Mix: Identifying Potential Dropouts in Montgomery County Public Schools Using an Early Warning Indicators Approach

  Science.gov (United States)

  West, Thomas C.

  2013-01-01

  Each school year, roughly a thousand students drop out of Montgomery County (Maryland) Public Schools (MCPS). However, unlike other large, urban school districts where students who drop out skip school and are suspended often (Balfanz & Byrnes, 2010), students who drop out of MCPS are present in school; they just are not doing well…

 20. Universets byggesten moderne partikelfysik : fysik i det 21. arhundrede

  CERN Document Server

  Cramer Andersen, Michael; Facius, Katrine; Moller, Rasmus

  2012-01-01

  I Universets byggesten - moderne partikelfysik, beskrives de fundamentale partikler, som alting er opbygget af, samt de vekselvirkninger, som virker imellem partiklerne. Bogen introducerer nogle grundlæggende egenskaber ved de fundamentale partikler og viser, hvordan målinger af partikelkollisioner frembringes og fortolkes. Den beskriver, hvordan det eksperimentelle udstyr fungerer og gennemgår metoder til at regne på hyppigheden af forskellige begivenheder, hvilket muliggør identifikation af interessante begivenheder. Teorien udbygges med en gennemgang af vigtige egenskaber ved de fundamentale vekselvirkninger og hvilke størrelser, der er bevarede ved partikelreaktioner. Fundamentale begreber som kraft, energi og bevægelsesmængde diskuteres og udvikles, så de kan anvendes i partikelfysikken, og beskrives teknikker til at regne med både relativitetsteori og kvantefysik. Bogen afsluttes med en række eksempler på områder, hvor partikelfysikken anvendes sammen med astrofysik og kosmologi...

 1. Tilblivelsen af det ny nordiske køkken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, John Damm; Nickelsen, Niels Christian

  2009-01-01

  Denne artikel er en analyse af en organisatorisk transformations indledende fase. Konkret den fase, hvor en institutionel entreprenør undfanger en idé, der bryder med eksisterende logikker i et organisatorisk felt og derved skaber et potentiale for forandring ved at udfordre eksisterende logikker...... institutionel entreprenør kan initiere forandring i et organisatorisk felt, samt en afprøvning af et begrebsapparat opstillet af Svejenova et al. (2007). Analysen knytter an til agens/struktur problematikken. Hvor neo-institutionelle analyser samt andre sociologisk orienterede analyser enten undereksponerer....... Analysens gennemgående empiriske forankringspunt er det gastronomiske felt i Danmark og i Norden og mere specifikt; kokken og entreprenøren Claus Meyers ambitioner om at virkeliggøre en madpolitisk vision. Artiklens teoretiske bidrag er en begrebsliggørelse, præcisering og nuancering af, hvordan en...

 2. Land use mapping and change detection using ERTS imagery in Montgomery County, Alabama

  Science.gov (United States)

  Wilms, R. P.

  1973-01-01

  The feasibility of using remotely sensed data from ERTS-1 for mapping land use and detecting land use change was investigated. Land use information was gathered from 1964 air photo mosaics and from 1972 ERTS data. The 1964 data provided the basis for comparison with ERTS-1 imagery. From this comparison, urban sprawl was quite evident for the city of Montgomery. A significant trend from forestland to agricultural was also discovered. The development of main traffic arteries between 1964 and 1972 was a vital factor in the development of some of the urban centers. Even though certain problems in interpreting and correlating land use data from ERTS imagery were encountered, it has been demonstrated that remotely sensed data from ERTS is useful for inventorying land use and detecting land use change.

 3. Development and reliability of a structured interview guide for the Montgomery Asberg Depression Rating Scale (SIGMA).

  Science.gov (United States)

  Williams, Janet B W; Kobak, Kenneth A

  2008-01-01

  The Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) is often used in clinical trials to select patients and to assess treatment efficacy. The scale was originally published without suggested questions for clinicians to use in gathering the information necessary to rate the items. Structured and semi-structured interview guides have been found to improve reliability with other scales. To describe the development and test-retest reliability of a structured interview guide for the MADRS (SIGMA). A total of 162 test-retest interviews were conducted by 81 rater pairs. Each patient was interviewed twice, once by each rater conducting an independent interview. The intraclass correlation for total score between raters using the SIGMA was r=0.93, Preliability. Use of the SIGMA can result in high reliability of MADRS scores in evaluating patients with depression.

 4. Det moderne projekt – og portfolioen som en af mange succesteknologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2010-01-01

  I artiklen diskuteres portfolioen i lyset af den canadiske fi losof Taylors begreber om rationel selvkontrol og ekspressiv artikulering som forskellige udtryk for det moderne. En række pædagogiske succesteknologier problematiseres og afsluttende foreslås en kommunitarisk forståelse af det...

 5. Er internethandel kommet for at blive? Eller er det bare krisen som kradser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2012-01-01

  I de seneste dage har Jyllandsposten sat fokus på, at omsætningen i den danske detailhandel falder, der fyres, der spares, og det bliver endnu værre i de kommende måneder og år. I artiklen udråbes finanskrisen, som den store skurk, men er det nu den fulde sandhed?...

 6. RISK-DET : ICT Security Awareness Aspect Combining Education and Cognitive Sciences

  NARCIS (Netherlands)

  Schaff, Guillaume; Harpes, Carlo; Aubigny, Matthieu; Junger, Marianne; Martin, Romain; Leist, Arno; Pankowski, Tadeusz

  2014-01-01

  This paper explains the main innovation of a risk assessment tool, called RISK-DET, which will include an ICT risk awareness aspect supported by a specific application: Voozio 2.0. The design of the RISK-DET tool considers the implementation of the emergent ICT (Information and Communication

 7. Det sociale bånd og følelser i menneskers interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  2012-01-01

  forekommende og mest centrale følelse, og det er denne argumentation, der udfoldes i artiklen ved at se på tre af Scheffs centrale inspirationskilder: 1) E. Goffman og dennes blik for følelsesdynamikker i interaktionen, 2) C.H. Cooleys teori om det sociale spejlselv og 3) H. Lewis' begreb om følelsesfælder og...

 8. Samarbejdet mellem amter og kommuner om regionplanlægningen og det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jørgen; Sørensen, Esben Munk; Jørgensen, Lars Overgaard

  kommuner er klar til at tage udfordringerne omkring udviklingen i det åbne land op med behørigt hensyn til beskyttelses- og benyttelsesinteresserne i en dialog  med amterne og under indtryk af de meldinger og signaler, der kommer fra Miljøministeriet om god gedigen planlægning. Vi anser det for givet...

 9. Makt og avmakt i cyberspace: hvordan styre det digitale rom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilly Pijnenburg Muller

  2016-12-01

  Full Text Available Et sikkert cyberspace er nødvendig for en fungerende samfunnsstruktur, økonomisk, politisk og sosialt. Med samfunnets økende avhengighet av cyberspace for å kunne fungere normalt, har sikringen av cyberspace blitt stadig viktigere. For å løse sikkerhetsutfordringene knyttet til utviklingen av cyberspace har stater søkt støtte fra private aktører gjennom såkalte multistakeholder-initiativer. Med slike initiativer mener man en åpen form for samarbeid mellom interessenter, basert på en idé om likeverdige partnere. Stater iverksetter slike initiativer ut fra en tanke om at et samarbeid mellom private og offentlige aktører gir den beste formen for styring og sikring av aktiviteter i cyberspace. Implementeringen foregår imidlertid uten at de nødvendige forutsetningene for at en slik styringsform skal fungere er til stede. Selv om mange i dagens akademiske debatt stiller spørsmål ved om disse initiativene fungerer, er det få som har stilt spørsmål ved hvordan cybersikkerhet kan utøves i praksis. Dette fører til at man overser det sentrale spørsmålet om hvordan maktdynamikken mellom offentlig og privat sektor fungerer med henblikk på sikkerhet i cyberspace. Denne artikkelen diskuterer hvorvidt multistakeholder-initiativene faktisk fungerer som en kontroll- og styringsmekanisme i cyberspace. Ved å se nærmere på offentlig-privat samarbeid om cybersikkerhet i Norge er hensikten å gi en bedre forståelse av årsakene til at multistakeholder-initiativer ofte ikke fungerer i praksis.

 10. Produktudvikling og afsætningsøkonomisk forskning: Hvad har det med hinanden at gøre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harmsen, Hanne

  2000-01-01

  Lad det være sagt med det samme. Produktudvikling er ikke et afsætningsøkonomisk kerneområde, hverken forsknings- eller undervisningsmæssigt på samme måde som eksempelvis forbrugeradfærd, reklameforskning eller industriel købsadfærd. Det skyldes blandt andet, at det er en ung forskningsretning, der...

 11. Surrogate Model for Recirculation Phase LBLOCA and DET Application

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fynan, Douglas A; Ahn, Kwang-Il; Lee, John C.

  2014-01-01

  In the nuclear safety field, response surfaces were used in the first demonstration of the code scaling, applicability, and uncertainty (CSAU) methodology to quantify the uncertainty of the peak clad temperature (PCT) during a large-break loss-of-coolant accident (LBLOCA). Surrogates could have applications in other nuclear safety areas such as dynamic probabilistic safety assessment (PSA). Dynamic PSA attempts to couple the probabilistic nature of failure events, component transitions, and human reliability to deterministic calculations of time-dependent nuclear power plant (NPP) responses usually through the use of thermal-hydraulic (TH) system codes. The overall mathematical complexity of the dynamic PSA architectures with many embedded computational expensive TH code calculations with large input/output data streams have limited realistic studies of NPPs. This paper presents a time-dependent surrogate model for the recirculation phase of a hot leg LBLOCA in the OPR-1000. The surrogate model is developed through the ACE algorithm, a powerful nonparametric regression technique, trained on RELAP5 simulations of the LBLOCA. Benchmarking of the surrogate is presented and an application to a simplified dynamic event tree (DET). A time-dependent surrogate model to predict core subcooling during the recirculation phase of a hot leg LBLOCA in the OPR-1000 has been developed. The surrogate assumed the structure of a general discrete time dynamic model and learned the nonlinear functional form by performing nonparametric regression on RELAP5 simulations with the ACE algorithm. The surrogate model input parameters represent mass and energy flux terms to the RCS that appeared as user supplied or code calculated boundary conditions in the RELAP5 model. The surrogate accurately predicted the TH behavior of the core for a variety of HPSI system performance and containment conditions when compared with RELAP5 simulations. The surrogate was applied in a DET application replacing

 12. Role of Arabidopsis ABF1/3/4 during det1 germination in salt and osmotic stress conditions.

  Science.gov (United States)

  Fernando, V C Dilukshi; Al Khateeb, Wesam; Belmonte, Mark F; Schroeder, Dana F

  2018-05-01

  Arabidopsis det1 mutants exhibit salt and osmotic stress resistant germination. This phenotype requires HY5, ABF1, ABF3, and ABF4. While DE-ETIOLATED 1 (DET1) is well known as a negative regulator of light development, here we describe how det1 mutants also exhibit altered responses to salt and osmotic stress, specifically salt and mannitol resistant germination. LONG HYPOCOTYL 5 (HY5) positively regulates both light and abscisic acid (ABA) signalling. We found that hy5 suppressed the det1 salt and mannitol resistant germination phenotype, thus, det1 stress resistant germination requires HY5. We then queried publically available microarray datasets to identify genes downstream of HY5 that were differentially expressed in det1 mutants. Our analysis revealed that ABA regulated genes, including ABA RESPONSIVE ELEMENT BINDING FACTOR 3 (ABF3), are downregulated in det1 seedlings. We found that ABF3 is induced by salt in wildtype seeds, while homologues ABF4 and ABF1 are repressed, and all three genes are underexpressed in det1 seeds. We then investigated the role of ABF3, ABF4, and ABF1 in det1 phenotypes. Double mutant analysis showed that abf3, abf4, and abf1 all suppress the det1 salt/osmotic stress resistant germination phenotype. In addition, abf1 suppressed det1 rapid water loss and open stomata phenotypes. Thus interactions between ABF genes contribute to det1 salt/osmotic stress response phenotypes.

 13. Elevation of Transfection Efficiency by Conjugation of Poly(amindoamine)-diethylenetriamine (PAM-DET) with Dexamethasone

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jeong, Yunseong; Park, Jihye; Jin, Geunwoo; Park, Jongsang

  2012-01-01

  We successfully conjugated hydrophobic group, dexamethasone onto the surface of PAM-DET to synthesize PAM-DET-DX to form polyplexes with enhanced stability against ionic strength. We evaluated its stability by measuring the size of its polyplexes; the conjugated PAM-DET polyplex showed decreased growth compared to the PAM-DET polyplex in an environment with increased ionic strength, which implies that the conjugated PAM-DET has enhanced stability against increased ionic strength. Furthermore, conjugation of hydrophobic group caused a slight increase in the transfection efficiency without inducing toxicity. Of course, it isn't a neglectable factor that nuclear localization effect of DX can drive the advanced transfection efficiency of PAM-DET-DX polyplex. It means that the hydrophobic moieties which have some other positive properties in transfection are good candidates that can be introduced to non-viral polymeric gene delivery carrier. This strongly indicates that the introduction of hydrophobic moiety on PAM-DET is a good method to enhance polyplex stability against ionic strength without diminishing its advantageous properties, such as high transfection efficiency and low cytotoxicity

 14. Pharmacokinetics and Safety of DW1029M, a Botanical Drug for the Treatment of Diabetic Nephropathy, Following Single Doses in Healthy Subjects.

  Science.gov (United States)

  Kim, Yunjeong; Jeon, Ji-Young; Kim, Eun-Young; Lim, Cheol-Hee; Jang, Hwan Bong; Kim, Min-Gul

  2017-09-01

  DW1029M is a botanical extract of Morus albalinne root bark and Puerariae radix that is used for the treatment of diabetic nephropathy. This study evaluated the safety and pharmacokinetics of DW1029M following its administration in healthy Korean subjects. We conducted a randomized, open-label, single-dose, crossover phase 1 clinical study. During each period, subjects received 300, 600, or 1200 mg oral doses of DW1029M. Plasma concentrations of puerarin, daidzin, and daidzein were analyzed using a liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Six healthy male subjects completed the study. The maximum concentration of the drug in the plasma (C max ) and area under the plasma drug concentration-time curve to the last measurable concentration (AUC last ) for puerarin, daidzin, and daidzein were assessed after oral administration of DW1029M. No serious adverse events or clinically or statistically significant adverse events associated with any of the drug levels were observed. The results of the measurement of vital signs, electrocardiogram, laboratory tests, and physical examinations indicated that no clinically significant changes occurred during this study. The DW1029M tablet was safe and well tolerated over a single dose range of 300-1200 mg. This pharmacokinetic study of a botanical drug may aid in the development of DW1029M. © 2017, The American College of Clinical Pharmacology.

 15. Ground-water quality beneath an urban residential and commercial area, Montgomery, Alabama, 1999-2000

  Science.gov (United States)

  Robinson, James L.

  2002-01-01

  The Black Warrior River aquifer, which is composed of the Coker, Gordo, and Eutaw Formations, supplies more than 50 percent of the ground water used for public water supply in the Mobile River Basin. The city of Montgomery, Alabama, is partially built upon a recharge area for the Black Warrior River aquifer, and is one of many major population centers that depend on the Black Warrior River aquifer for public water supply. To represent the baseline ground-water quality in the Black Warrior River aquifer, water samples were collected from 30 wells located in a low-density residential or rural setting; 9 wells were completed in the Coker Formation, 9 wells in the Gordo Formation, and 12 wells in the Eutaw Formation. To describe the ground-water quality beneath Montgomery, Alabama, water samples also were collected from 30 wells located in residential and commercial areas of Montgomery, Alabama; 16 wells were completed in the Eutaw Formation, 8 wells in alluvial deposits, and 6 wells in terrace deposits. The alluvial and terrace deposits directly overlie the Eutaw Formation with little or no hydraulic separation. Ground-water samples collected from both the rural and urban wells were analyzed for physical properties, major ions, nutrients, metals, volatile organic compounds, and pesticides. Samples from the urban wells also were analyzed for bacteria, chlorofluorocarbons, dissolved gases, and sulfur hexafluoride. Ground-water quality beneath the urban area was compared to baseline water quality in the Black Warrior River aquifer.Compared to the rural wells, ground-water samples from urban wells contained greater concentrations or more frequent detections of chloride and nitrate, and the trace metals aluminium, chromium, cobalt, copper, nickel, and zinc. Pesticides and volatile organic compounds were detected more frequently and in greater concentrations in ground-water samples collected from urban wells than in ground-water samples from rural wells.The Spearman rho

 16. Doing 21st Century Skills - om Dewey og det 21. århundredes kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2017-01-01

  Men hvordan hænger det sammen med ideen om det 21. århundredes kompetencer? Jeg vil i det følgende pege på flere sammenhænge mellem synet på læring, pædagogik og fag hos Dewey og udvalgte elementer i 21CS. Begrundelsen for dette er, at 21CS kun er et meget overordnet begreb, der ikke rummer...... at udvikle konkrete og praksisnære didaktiske design. At pege på Deweys tilgang som et fundament er et bud på ét svar i denne sammenhæng....

 17. Map showing radon potential of rocks and soils in Montgomery County, Maryland

  Science.gov (United States)

  Gundersen, L.C.; Reimer, G.M.; Wiggs, C.R.; Rice, C.A.

  1988-01-01

  This report summarizes the radon potential of Montgomery County in the context of its geology. Radon is a naturally occurring gas produced by the radioactive decay of uranium. Radon produced by uraniferous rocks and soils may enter a house through porous building materials and through openings in walls and floors. Radon gases has a tendency to move from the higher pressure commonly existing in the soil to the lower pressure commonly existing in the house. The U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA, 1986a) estimates that elevated levels of indoor radon may be associated with 5,000 to 20,000 of the 130,000 lung cancer deaths per year. They also estimate that 8 to 12 percent of the homes in the United States will have annual average indoor radon levels exceeding 4 picoCuries per liter of air (pCi/L). Above this level, the U.S. EPA recommends homeowners take remedial action. May factors control the amount of radon which may enter a home from the geologic environment. Soil drainage, permeability, and moisture content effect the amount of radon that can be released from rocks and soils (known as the emmanation) and may limit or increase how far it can migrate. Well drained, highly permeable soils facilitate the movement of radon. Soils with water content in the 8 to 15 percent range enhance the emmanation of radon (Lindmark, 1985). Daily and seasonal variations in soil and indoor radon can be caused by meteorologic factors such as barometric pressure, temperature, and wind (Clements and Wilkening, 1974; Schery and other, 1984). Construction practices also inhibit or promote entry of radon into the home (U.S. EPA, 1986b). In general, however, geology controls the source and distribution of radon (Akerblom and Wilson, 1982; Gundersen and others, 1987, 1988; Sextro and others, 1987; U.S. EPA, 1983; Peake, 1988; Peake and Hess, 1988). The following sections describe: 1) the methods used to measure radon and equivalent uranium (eU) in soil; 2) the radon potential

 18. Hvad er inklusion, og hvordan leder man det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben; Qvortrup, Lars

  2014-01-01

  En fundamental forudsætning for at inklusion både kan gøres til et centralt tema og at medarbejdernes kompetencer kan styrkes, er, at alle medarbejdere ved, hvad man snakker om, og at man har en fælles, operationaliserbar forståelse af, hvad inklusion er. Der skal formuleres en definition af...... definition, som både er bredt, præcist og operationaliserbart. Derefter fremlægges forslag til, hvad man kan gøre som ledelse for at få inklusionsindsatsen til at lykkes....... inklusion i det enkelte dagtilbud, der både kan anerkendes af alle, så den gøres til et fælles anliggende, og kan operationaliseres, så alle kan se, hvad de skal gøre for at få indsatsen til at lykkes. Artiklen indledes med at diskutere de gængse definitioner af inklusion og præsentere et nyt forslag til en...

 19. Batman: Film, fortælling: Det hyperbevidste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jim Collins

  1999-09-01

  Full Text Available Populærtekster har fra 1980'erne og frem udviklet sig til at være hybrid- tekster, der med udgangspunkt i mobile betydningsbærere som Batman figuren bevæger sig på tværs af diskursformer og genreskel, samtidig med at de aktivt inddrager tidligere aktiveringer af de mobile betydnings- bærere fra populærkulturens historie. 'Handlingen' kan derfor ikke ad- skilles fra dens kodificerede repræsentation, og de mange lag af inter- tekster undergraver ideen om 'teksten i sig selv.' Med eksempler fra Tim Burton's film Batman, Frank Millers grafiske roman The Dark Knight Returns og Alan Moore's Watchmen argumenterer Jim Collins i denne artikel for, at såvel forfattere som publikum til populærtekster er blevet semiotisk sofistikerede og derved hyperbevidste om populærteksternes intertekstualiteter. Dette har betydning for det generelle mediebillede, og ikke mindst for den måde vi bruger medier på.

 20. Work Plan: Phase II Investigation at the Former CCC/USDA Grain Storage Facility in Montgomery City, Missouri

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  LaFreniere, Lorraine M [Argonne National Lab. (ANL), Argonne, IL (United States)

  2012-05-01

  From September 1949 until September 1966, the Commodity Credit Corporation of the U.S. Department of Agriculture (CCC/USDA) leased property at the southeastern end of Montgomery City, Missouri, for the operation of a grain storage facility. During this time, commercial grain fumigants containing carbon tetrachloride were commonly used by the CCC/USDA and the private grain storage industry to preserve grain in their facilities.

 1. The secretion of areolar (Montgomery's glands from lactating women elicits selective, unconditional responses in neonates.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sébastien Doucet

  2009-10-01

  Full Text Available The communicative meaning of human areolae for newborn infants was examined here in directly exposing 3-day old neonates to the secretion from the areolar glands of Montgomery donated by non related, non familiar lactating women.The effect of the areolar stimulus on the infants' behavior and autonomic nervous system was compared to that of seven reference stimuli originating either from human or non human mammalian sources, or from an arbitrarily-chosen artificial odorant. The odor of the native areolar secretion intensified more than all other stimuli the infants' inspiratory activity and appetitive oral responses. These responses appeared to develop independently from direct experience with the breast or milk.Areolar secretions from lactating women are especially salient to human newborns. Volatile compounds carried in these substrates are thus in a position to play a key role in establishing behavioral and physiological processes pertaining to milk transfer and production, and, hence, to survival and to the early engagement of attachment and bonding.

 2. Shape of Thyroid Cartilage Influences Outcome of Montgomery Medialization Thyroplasty: A Gender Issue.

  Science.gov (United States)

  Desuter, Gauthier; Henrard, Sylvie; Van Lith-Bijl, Julie T; Amory, Avigaëlle; Duprez, Thierry; van Benthem, Peter Paul; Sjögren, Elisabeth

  2017-03-01

  This study aimed to determine whether the shape of the thyroid cartilage and gender influence voice outcomes after a Montgomery thyroplasty implant system (MTIS). A retrospective cohort study was performed on 20 consecutive patients who underwent MTIS. Voice outcome variables were the relative decrease in Voice Handicap Index (%) and the absolute increase in maximum phonation time (MPT) (in seconds). Material variables were the angle between the thyroid cartilage laminae (α-angle), the size of the prosthesis, and a combination of both (the α-ratio). Continuous variables were analyzed using medians and were compared between groups using the Mann-Whitney U test. Factors associated with the outcome variables were assessed by multivariable linear regression. A Pearson coefficient was calculated between material variables. The absolute increase in MPT between the pre- and postoperative period was significantly different between men and women, with a median absolute increase of 11.0 seconds for men and of 1.3 seconds for women (P gender issue that needs to be further studied and eventually tackled. Copyright © 2017 The Voice Foundation. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 3. Corporate preparedness for pandemic influenza: a survey of pharmaceutical and biotechnology companies in Montgomery County, Maryland.

  Science.gov (United States)

  Watkins, Rissah J; Barnett, Daniel J; Links, Jonathan M

  2008-09-01

  We conducted a survey of corporate preparedness for pandemic influenza among biotechnology and pharmaceutical companies in Montgomery County, Maryland, to determine the level of preparedness for this industry and geographic region. The survey, based on the HHS Business Pandemic Influenza Planning Checklist, established whether a company had a preparedness plan specific to pandemic influenza, the contents of its plan, or its reasons for a lack of a plan. A total of 50 companies participated in the survey. Of these, 40 did not have any type of preparedness plan, 3 were drafting plans, 6 had general preparedness plans that could be applied to an influenza pandemic, and only 1 company had a preparedness plan specifically designed to address pandemic influenza. Biotechnology and pharmaceutical companies in this geographic region are currently not well prepared for pandemic influenza. Public health officials should offer more help, possibly in the form of a model small business preparedness plan, and collaboration between companies should be encouraged to foster sharing of preparedness plans.

 4. "Det er sprogligt - selv hvor du ikke lægger mærke til det"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Katja Årosin

  2013-01-01

  gavn af kombineret sproglig-faglig støtte. I så fald bør støttetiltagene ikke udelukkende målrettes studerende med dansk som andetsprog. Det vigtigste er dog, at både undervisere og studerende bliver opmærksomme på vigtigheden af at kunne formulere deres faglige viden sprogligt klart og forståeligt, og......I denne bog undersøges de udfordringer, som nogle af de studerende med dansk som andetsprog på School of Pharmaceutical Sciences (PharmaSchool) ved Københavns Universitet oplever. I efteråret 2011 afholdt Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) i samarbejde med PharmaSchool et...... kursus med titlen "Sprogstøttende undervisning for studerende med dansk som andetsprog" som et pilottiltag under projektet Den gode uddannelse. En stor del af de studerende på PharmaSchool har dansk som andetsprog, og interessen for kurset var stor. Med udgangspunkt i dette kursus undersøger bogen...

 5. Fosfortab fra det dyrkede areal til Stevning Dam, Hindemaj og Haderslev Dam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Estrup; Heckrath, Goswin; Thodsen, Hans

  Størrelsen af dyrkningsbidraget til søerne i Haderslev Dam-systemet er vurderet med to forskellige metoder til at udgøre ca. 42 % af den samlede tilførsel. En risikokortlægning med det nye, danske P-indeks viser, at i alt 15 % af det dyrkede areal er i højrisiko mht. fosfortab. P-indeks-kortlægni......Størrelsen af dyrkningsbidraget til søerne i Haderslev Dam-systemet er vurderet med to forskellige metoder til at udgøre ca. 42 % af den samlede tilførsel. En risikokortlægning med det nye, danske P-indeks viser, at i alt 15 % af det dyrkede areal er i højrisiko mht. fosfortab. P...

 6. Gymnasieelever vil det samme på tværs af etniske skel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moldenhawer, Bolette; Kamp, Mikkel

  2018-01-01

  Gymnasieelever, der ikke er fødte Danmark, har nogenlunde det samme syn på, hvad de fagligt og socialt skal have ud af at gå på gymnasiet, som deres kammerater med pæredanske forældre. Der er dog mindre forskelle, som det er vigtigt at tale om i klasseværelset, mener forskere.......Gymnasieelever, der ikke er fødte Danmark, har nogenlunde det samme syn på, hvad de fagligt og socialt skal have ud af at gå på gymnasiet, som deres kammerater med pæredanske forældre. Der er dog mindre forskelle, som det er vigtigt at tale om i klasseværelset, mener forskere....

 7. Pædagoger og Perkere – etniske minoritetsbørn i det sociale system

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vitus, Kathrine

  : hvad gør mødet med en socialpædagogisk institution ved og for etniske minoritetsbørn? Hvilke praksisser, manøvremuligheder og handlerum har pædagoger? Hvorfor er mødet mellem danske velfærdsinstitutioner, deres professionelle og etniske minoritetsbørn, unge og deres familier tilsyneladende så svært? I...

 8. Hvad er selvledelsesværdien ved det åbne kontorlandskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amhøj, Christa Breum

  2008-01-01

  Artiklen handler om det åbne kontorlandskab og hvordan dette kan føre til at medarbejderne leder sig selv. En gennemgående pointe i artiklen er at de forskellige måder hvorpå virksomheden vælger at iagttage og tale om det åbne kontorlandskab, skaber værdierne for forholdet mellem organisation/led...

 9. Følelser for farver i det 20. århundrede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skude, Flemming

  2002-01-01

  Grundtræk i arkitekternes farvesyn i det 20. århundrede med vægt på Le Corbusiers indflydelse og den senere postmoderne pluralisme i farvesætningen.......Grundtræk i arkitekternes farvesyn i det 20. århundrede med vægt på Le Corbusiers indflydelse og den senere postmoderne pluralisme i farvesætningen....

 10. Connective tissue of cervical carcinoma xenografts: associations with tumor hypoxia and interstitial fluid pressure and its assessment by DCE-MRI and DW-MRI.

  Science.gov (United States)

  Hompland, Tord; Ellingsen, Christine; Galappathi, Kanthi; Rofstad, Einar K

  2014-01-01

  Abstract Background. A high fraction of stroma in malignant tissues is associated with tumor progression, metastasis, and poor prognosis. Possible correlations between the stromal and physiologic microenvironments of tumors and the potential of dynamic contrast-enhanced (DCE) and diffusion-weighted (DW) magnetic resonance imaging (MRI) in quantification of the stromal microenvironment were investigated in this study. Material and methods. CK-160 cervical carcinoma xenografts were used as preclinical tumor model. A total of 43 tumors were included in the study, and of these tumors, 17 were used to search for correlations between the stromal and physiologic microenvironments, 11 were subjected to DCE-MRI, and 15 were subjected to DW-MRI. DCE-MRI and DW-MRI were carried out at 1.5 T with a clinical MR scanner and a slotted tube resonator transceiver coil constructed for mice. Fraction of connective tissue (CTFCol) and fraction of hypoxic tissue (HFPim) were determined by immunohistochemistry. A Millar SPC 320 catheter was used to measure tumor interstitial fluid pressure (IFP). Results. CTFCol showed a positive correlation to IFP and an inverse correlation to HFPim. The apparent diffusion coefficient assessed by DW-MRI was inversely correlated to CTFCol, whereas no correlation was found between DCE-MRI-derived parameters and CTFCol. Conclusion. DW-MRI is a potentially useful method for characterizing the stromal microenvironment of tumors.

 11. Biodistribution and excretion of radioactivity after the administration of 166Ho-chitosan complex (DW-166HC) into the prostate of rat

  International Nuclear Information System (INIS)

  Seong, Seung Kyoo; Ryu, Jei Man; Bae, Eun Jeong; Shin, Dong Hyuk; Shigematsu, Akiyo; Hatori, Yasuhiko; Nishigaki, Junko; Kwak, Cheol; Lee, Sang Eun; Park, Kyong Bae

  2005-01-01

  The objective of this study was to determine the fate of the 166 Ho-chitosan complex (DW-166HC) in rats by examining its absorption, distribution and excretion after administration into the prostate. About 100 μCi of DW-166HC [containing 0.1875 mg of Ho(NO 3 ) 3 .5H 2 O and 0.25 mg of chitosan] was administered intraprostatically. The level of radioactivity in blood, urinary and faecal excretion, and radioactivity distribution were examined. To determine the effect of chitosan in DW-166HC, 166 Ho nitrate alone [0.1875 mg of Ho(NO 3 ) 3 .5H 2 O] was administered into the prostate of male rats, and radioactivity distribution was examined using whole-body autoradiography. After administration of DW-166HC into the prostate, cumulative urinary and faecal excretion over the period 0-72 h was 0.35% and 0.11%, respectively. The radioactivity at the administration site was extremely high at all time points up to 144 h (>98% of injected dose). The small amount of radioactivity which did transfer from the administration site distributed mainly to the liver, spleen, kidney cortex and bone. Compared with the DW-166HC group, the group that received 166 Ho nitrate alone displayed three- to fourfold higher levels of radioactivity in the main tissues, including liver, spleen, kidney cortex and bone, at 24 h after administration (P<0.05). (orig.)

 12. DW_HMIS

  Data.gov (United States)

  Department of Homeland Security — Subset of Housing Management Information System (HMIS) data used for physical inventory reconciliation reporting within the Coast Guard Business Intelligence (CGBI)...

 13. DW_HOMEPORT

  Data.gov (United States)

  Department of Homeland Security — Subset of HOMEPORT log file data used for reporting utilization, activity and other statistics of the HOMEPORT system within the Coast Guard Business Intelligence...

 14. DW-DEERS

  Data.gov (United States)

  Department of Homeland Security — Subset of data from the DoD Defense Enrollment Eligibility Reporting System (DEERS) used for USCG member and reporting within the Coast Guard Business Intelligence...

 15. DW_CG-832

  Data.gov (United States)

  Department of Homeland Security — Flat file data from the Office of Resource Management - Financial Analysis Division, CG-832 used for reporting cost allocation models within the Coast Guard Business...

 16. DW_AUXDATA

  Data.gov (United States)

  Department of Homeland Security — Subset of data used for reporting within the Coast Guard Business Intelligence (CGBI) system. This data is sourced from the USCG Auxiliary database (AUXDATA) and...

 17. DW_AMVER

  Data.gov (United States)

  Department of Homeland Security — Subset of data used for reporting within the Coast Guard Business Intelligence (CGBI) system. This data is sourced from the Automated Mutual-Assistance Vessel Rescue...

 18. DW_CGBI

  Data.gov (United States)

  Department of Homeland Security — Subset of Coast Guard Business Intelligence (CGBI) data used for reporting usage and utilization metrics within the Coast Guard Business Intelligence (CGBI) system.

 19. DW-CGFIXIT

  Data.gov (United States)

  Department of Homeland Security — Subset of CGFIXIT service request tickets and related data used for reporting help desk workload and planning within the Coast Guard Business Intelligence (CGBI)...

 20. DW_BEAR

  Data.gov (United States)

  Department of Homeland Security — Subset of BEAR (Bi-Weekly Examination Analysis and Reporting) data used for financial audit remediation reporting within the Coast Guard Business Intelligence (CGBI)...

 1. A Glycolipid Adjuvant, 7DW8-5, Enhances CD8+ T Cell Responses Induced by an Adenovirus-Vectored Malaria Vaccine in Non-Human Primates

  OpenAIRE

  Padte, Neal N.; Boente-Carrera, Mar; Andrews, Chasity D.; McManus, Jenny; Grasperge, Brooke F.; Gettie, Agegnehu; Coelho-dos-Reis, Jordana G.; Li, Xiangming; Wu, Douglass; Bruder, Joseph T.; Sedegah, Martha; Patterson, Noelle; Richie, Thomas L.; Wong, Chi-Huey; Ho, David D.

  2013-01-01

  A key strategy to a successful vaccine against malaria is to identify and develop new adjuvants that can enhance T-cell responses and improve protective immunity. Upon co-administration with a rodent malaria vaccine in mice, 7DW8-5, a recently identified novel analog of α-galactosylceramide (α-GalCer), enhances the level of malaria-specific protective immune responses more strongly than the parent compound. In this study, we sought to determine whether 7DW8-5 could provide a similar potent ad...

 2. Poetics of assembly Albert Kahn and D.W. Griffith in the birth of the Machine Age

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Pancorbo Crespo

  2016-05-01

  Full Text Available Abstract This research seeks to establish a double parallel between cinema and modern architecture, focusing on a moment of refounding of both  disciplines, the early twentieth century. We will be based on two seminal characters: DW Griffith and Albert Kahn. We will explore a temporal and geographical parallelism in their main evolutionary lines, which run through a similar way in the beginning, from the U.S to the U.S.S.R, to return again to the place of origin. This trip was triggered by the arrival to the USSR of  the first copies of the film "Intolerance" in 1918 and the arrival of Albert  Kahn in 1928 for the realization of numerous industrial projects during the First Five-Year Plan. Furthermore, we will explore a more conceptual  parallelism, studying the use of the notion of assembly in both disciplines  during that period, using again the work of our two main characters as the basis for research, but also leaning on other essential actors for that issue, like are Eisenstein and Miliutin.

 3. "Kven er det som skriv?" Skriveren i romanen Naustet av Jon Fosse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natascha Reinhoff

  2002-08-01

  Full Text Available Når det gjelder romanen Naustet av Jon Fosse er det ikke tvil om at det blant annet – og kanskje hovedsaklig – er „dette noko / skrifta berettar om“. Det er derfor denne romanen også kan kalles for en metaroman. Tematiseringen av skriveren og skriveprosessen i romanen tar ikke bare mye plass på historienivå: Den gjennomsyrer romanen. Nært forbundet med denne tematikken er et fenomen jeg ville kalle for „dobbeltperspektivet i romanen“, og det er dette jeg vil se litt nærmere på her. Selv om romanen Naustet – i god postmoderne tradisjon – i siste – og kanskje allerede i første – instans unndrar seg en fast og entydig tilskrivning av betydning – og slik bevarer sin magi – skal jeg prøve å nærme meg skriveren og dobbeltperspektivet „eit stykke på veg“. Men først et par ord om begrepet skriver.

 4. Svingdøre og blindgyder på det danske arbejdsmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Flemming; Bredgaard, Thomas

  Det er et grundliggende paradoks på det danske arbejdsmarked, at dem på arbejdsmarkedet løber stærkere og stærkere med stress-relaterede sygdomsproblemer, forringet livskvalitet og eksklusion til følge, mens en tilsyneladende næsten uforandret gruppe af mennesker står mere eller mindre permanent......, hvordan disse paradoksproblemer på nutidens arbejdsmarked kan forstås, samtidig med at der gives et muligt bud på løsningsforslag. Det gøres ud fra begrebet om transitionelle arbejdsmarkeder (Transitional Labour Market - TLM), som er lanceret af den tyske professor i økonomisk politik Günther Schmid...

 5. Handelsbankens användande av CRM -Är det lönsamt?

  OpenAIRE

  Salman Kanbar, Ahmad

  2012-01-01

  Frågeställning: På vilket sätt används CRM av Handelsbanken och hur påverkar det bankens lönsamhet? Syfte: Syftet med detta arbete är att kunna öka kunskapen om hur Handelsbanken tillämpar CRM och för att undersöka om användandet av CRM i bankens verksamhet är lönsamt eller inte. Metod: För att svara på studiens syfte blev en intervju utförd med Handelsbanken. Ännu en anledning till varför en intervju gjordes var på grund av att det var nödvändigt för att få det primärdata som behövdes och fö...

 6. Mot et europeisk regnskapsreguleringsregime : IASB-regelverket og det balanseorienterte konseptuelle rammeverket

  OpenAIRE

  Lundesgaard, Jon

  2005-01-01

  Norsk: Med tusenårsskiftet fikk vi også et skifte i hvordan en i Europa går videre i møtet med utfordringene på regnskapsreguleringsområdet. I stedet for å satse på en “har-monisering” ved direktiver (som det enkelte land i noen grad står fritt i forhold til) går en over på det som er omtalt som en forordningslinje. Dvs. retningslinjer som har karakteren av lov, og med dette får en i Europa et felles regnskapsreguleringsregime for “større” foretak (først og framst gjelder retningslinjene kons...

 7. Å innovere i offentlig sektor med Lean StartUp : hvordan fungerer det?

  OpenAIRE

  Fossaas, Anna Merethe; Simonsen, Terje

  2016-01-01

  Det norske samfunnet står overfor flere store utfordringer. En av disse er økt befolkningsvekst og økt levealder, som blant annet setter press på helsevesenet. I stortingsmeldinger og andre utredninger anbefales det at helsevesenet må innovere og jobbe smartere for å klare å ta hånd om de utfordringene som kommer. Digitalisert kommunikasjon mellom pasienter og helsevesen er spådd som en av løsningene på helsevesenets utfordringer. Vi har i denne masteroppgaven brukt metodikken fra Lean StartU...

 8. Transcriptome analysis of Carica papaya embryogenic callus upon De-etiolated 1 (DET1 gene suppression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diyana Jamaluddin

  2017-06-01

  Full Text Available Papaya is considered to be one of the most nutritional fruits. It is rich in vitamins, carotenoids, flavonoids and other phytonutrient which function as antioxidant in our body [1]. Previous studies revealed that the suppression of a negative regulator gene in photomorphogenesis, De-etiolated 1 (DET1 can improve the phytonutrient in tomato and canola without affecting the fruit quality [2,3]. This report contains the experimental data on high-throughput 3′ mRNA sequencing of transformed papaya callus upon DET1 gene suppression.

 9. Til forsvar for det kontrafaktiske og andre sære begreber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaumburg-Müller, Sten

  2010-01-01

  Om vigtigheden af at forstå retten som kontrafaktisk, dvs med en spænding mellem det faktiske og det ide-mæssige eller forestillede i modsætning til 'rettens lykkelig øjeblik' hvor der er sket en totral sammensmeltning. Endvidere en advarsel om 'hyperboler' der så ofte forekommer i retsfilosofien...... retsfilosofien, dvs rigtige indsigter der udstrækkes langt ud over deres gyldighedsområde. Og endelig en drøftelse af retsbegrebet, inklusive analytisk vs pragmatisk definition Udgivelsesdato: 2010...

 10. Et nyt perspektiv på magt i det sociale arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prieur, Annick; Henriksen, Lars Skov

  2004-01-01

  Artiklen er et reviewessay af to bøger: M. Järvinen, J. E. Larsen og N. Mortensen (red.): Det magtfulde møde mellem system og klient (2002) og M. Järvinen og N. Mik-Meyer (red.): At skabe en klient (2003).......Artiklen er et reviewessay af to bøger: M. Järvinen, J. E. Larsen og N. Mortensen (red.): Det magtfulde møde mellem system og klient (2002) og M. Järvinen og N. Mik-Meyer (red.): At skabe en klient (2003)....

 11. Meeting Patient and Professional Needs: Views of Stakeholders on a Training Initiative for DwSIs in Endodontics in London.

  Science.gov (United States)

  Al-Haboubi, Mustafa; Newton, Paul; Gallagher, Jennifer E

  2016-05-01

  A pilot scheme was established across London to train NHS primary dental care practitioners to provide endodontic treatment of moderate difficulty. It was co-led by the former London Deanery (Health Education England: North West London) and local NHS commissioners. This research aimed to explore key stakeholders' perceptions about the purpose of the initiative, its advantages, disadvantages and future implications. Nineteen semi-structured interviews were conducted with stakeholders (commissioners and providers of the educational initiative; commissioners and providers of care, including trainees, principal dentists and specialists) involved in establishing, running and participating in the initiative and wider endodontic service provision in London. Interviews were based on a topic guide informed by the literature, and a workshop involving the London trainees. Interviews were recorded, transcribed and analysed using framework methodology. The project was perceived as supporting four key areas: addressing services, improving quality/outcomes, delivering education and enhancing professional status. There was evidence that dentists were harnessing health policy in facilitating 'reprofessionalisation' of dentistry with the creation of dentists with enhanced skills (DwSIs). Learning outcomes from the pilot were related to the accreditation of the participants, service tariffs, reimbursement for endodontic treatment on the NHS, and the need for continuity within and between services across the dental system. Uncertainty about funding and the changes within the NHS were among the concerns expressed regarding the future of the initiative. The findings of this research suggest that extending the skills of primary care practitioners may contribute to the reprofessionalisation of dentistry, which has much to contribute to patient care and the development of an integrated and accessible dental care system of quality, with improved outcomes for patients. The implications for

 12. 'Vi kan rejse og pille lige så godt som de derude.' Kartoffelavlerdansk i det østlige Canada

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kühl, Karoline

  2018-01-01

  Citatet i overskriften vil sandsynligvis efterlade læseren i tvivl om hvad denne artikel handler om. Ytringen er nordamerikansk dansk som det tal(t)es i den lille by New Denmark i provinsen New Brunswick i det østlige Canada, og den handler såmænd om kartoffelavl. New Denmark er et enestående eks...

 13. Selvfølgelig har Bernie Sanders russiske forbindelser – det står jo på nettet!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella; Vestergaard, Mads

  2017-01-01

  Der er store penge at tjene og meget magt at vinde ved at sprede fake news. Internettet og robotter gør det nemt og hurtigt at cirkulere historierne, og vores forkærlighed for information, der understøtter vores verdensbillede, betyder, at mange villigt medvirker til spredningen. Det ligner en...

 14. Det offentliges snævre syn på konkurrence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas

  2014-01-01

  Det er et mantra, men et stærkt funderet mantra, at velfungerende konkurrence på markeder er et godt fundament for virksomhedernes udvikling af deres konkurrenceevne - og dermed er konkurrence godt for velfærd og vækst....

 15. Udvikling af arbejdet i callcentre - sådan gik det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiegman, Inger-Marie; Møller, Niels

  Et treårigt projekt om arbejdet i callcentre blev afsluttet i 2006. Projektet startede i 2003 og gennemførte udvikling af arbejdet, organisationen og kompetencerne i tre store danske virksomheder. Det var Nykredit, Danske Bank og TDC, som har deres egne callcentre. 700 medarbejdere og ledere deltog...

 16. Det europæiske Model Company Law Act Project

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Paul Krüger; Baums, Theodor

  2008-01-01

  På initiativ af forfatterne til det følgende blev der i 2007 dannet en europæisk gruppe af fremtrædende selskabsretseksperter med henblik på at udforme en »European Model Company Law Act« (EMCLA). Gruppen holdt sit første møde i Århus i september 2007.  ...

 17. Guds død - et tema i det 19. århundrede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jes Fabricius

  2002-01-01

  Guds død er ikke Nietzsches opfindelse, men Hegels. Det er hans forestilling om, at påskens historie gentager sig i verdenshistorien som religionens død og genopstandelse i skikkelse af filosofien. Tager man de forskellige betydninger af Guds død indebærer de implicit, at Gud dog har eksisteret...

 18. Vi kan ikke afskaffe det ubærlige ved lov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Post, Bettina

  2012-01-01

  Man bliver ikke rask af beskæftigelsesindsats. Heller ikke når man har en psykisk sygdom. Alligevel er det langt hen ad vejen forestillingen hos de politikere, som beslutter reglerne omkring fleksjob og førtidspension....

 19. Effektregnskab for projektet Digitales ll – Det svære valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Stine

  Effektregnskabet for projektet Digitales ll – Det svære valg er udarbejdet af forskningscenteret INCEVIDA, Aalborg Universitet 2012. Rapporten er gennemført i et samarbejde mellem INCEVIDA, KulturarvNord og Bangsbo Museum. Effektregnskabet tager udgangspunkt i en model for oplevelsesøkonomisk...

 20. Det retlige sprog som virkelighedsskabende - graviditetsvært kontra surrogatmoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Frank Høgholm

  2018-01-01

  I dag er det undtagelsen, at kvinden, der bærer graviditeten og føder barnet i et surrogati-arrangement, er genetisk relateret til barnet. I artiklen foreslås som en supplerende betegnelse til surrogatmoder derfor betegnelsen: graviditetsvært. Valget af en retlig betegnelse til beskrivelse af fak...

 1. NOVANA. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, L. M.; Bijl, L. van der; Boutrup, S.

  -kilder, landovervågning, grundvand, vandløb, søer, hav og fjor, arter og terrestriske naturtyper samt det landsdækkende luftkvalitetsprogram i byerne. For de en-kelte delprogrammer gives bl.a. en baggrund baseret i nationale behov og internationale overvågningsforpligtigelser, formål og strategi og en mere detaljeret...

 2. Notat vedr. muligheder for at styrke det faglige niveau i matematik og naturfag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch, Henrik; Horst, Sebastian

  Dette notat er i foråret 2005 udarbejdet af Henrik Busch og Sebastian Horst for Undervisnings-ministeriet i forbindelse med forberedelsen til Globaliseringsrådets arbejde i efteråret 2005. Notatet er i november 2005 gjort offentligt tilgængeligt efter aftale med Undervisningsministeriet. I den fo...

 3. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring:...

 4. Imaging children suffering from lymphoma: an evaluation of different 18F-FDG PET/MRI protocols compared to whole-body DW-MRI.

  Science.gov (United States)

  Kirchner, Julian; Deuschl, Cornelius; Schweiger, Bernd; Herrmann, Ken; Forsting, Michael; Buchbender, Christian; Antoch, Gerald; Umutlu, Lale

  2017-09-01

  The objectives of this study were to evaluate and compare the diagnostic potential of different PET/MRI reading protocols, entailing non-enhanced / contrast-enhanced and diffusion-weighted 18 F-FDG PET/MR imaging and whole-body diffusion-weighted MRI for lesion detection and determination of the tumor stage in pediatric lymphoma patients. A total of 28 18 F-FDG PET/MRI datasets were included for analysis of four different reading protocols: (1) PET/MRI utilizing sole unenhanced T2w and T1w imaging, (2) PET/MRI utilizing additional contrast enhanced sequences, (3) PET/MR imaging utilizing unenhanced, contrast enhanced and DW imaging or (4) WB-DW-MRI. Statistical analyses were performed on a per-patient and a per-lesion basis. Follow-up and prior examinations as well as histopathology served as reference standards. PET/MRI correctly identified all 17 examinations with active lymphoma disease, while WB-DW-MRI correctly identified 15/17 examinations. Sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value and diagnostic accuracy were 96%, 96.5%, 97%, 95%, and 96% for PET/MRI 1 ; 97%, 96.5%, 97%, 96.5%, and 97% for PET/MRI 2 ; 97%, 96.5%, 97%, 96.5%, and 97% for PET/MRI 3 and 77%, 96%, 96%, 78.5% and 86% for MRI-DWI. 18 F-FDG PET/MRI is superior to WB-DW-MRI in staging pediatric lymphoma patients. Neither application of contrast media nor DWI leads to a noticeable improvement of the diagnostic accuracy of PET/MRI. Thus, unenhanced PET/MRI may play a crucial role for the diagnostic work-up of pediatric lymphoma patients in the future.

 5. A glycolipid adjuvant, 7DW8-5, enhances CD8+ T cell responses induced by an adenovirus-vectored malaria vaccine in non-human primates.

  Science.gov (United States)

  Padte, Neal N; Boente-Carrera, Mar; Andrews, Chasity D; McManus, Jenny; Grasperge, Brooke F; Gettie, Agegnehu; Coelho-dos-Reis, Jordana G; Li, Xiangming; Wu, Douglass; Bruder, Joseph T; Sedegah, Martha; Patterson, Noelle; Richie, Thomas L; Wong, Chi-Huey; Ho, David D; Vasan, Sandhya; Tsuji, Moriya

  2013-01-01

  A key strategy to a successful vaccine against malaria is to identify and develop new adjuvants that can enhance T-cell responses and improve protective immunity. Upon co-administration with a rodent malaria vaccine in mice, 7DW8-5, a recently identified novel analog of α-galactosylceramide (α-GalCer), enhances the level of malaria-specific protective immune responses more strongly than the parent compound. In this study, we sought to determine whether 7DW8-5 could provide a similar potent adjuvant effect on a candidate human malaria vaccine in the more relevant non-human primate (NHP) model, prior to committing to clinical development. The candidate human malaria vaccine, AdPfCA (NMRC-M3V-Ad-PfCA), consists of two non-replicating recombinant adenoviral (Ad) vectors, one expressing the circumsporozoite protein (CSP) and another expressing the apical membrane antigen-1 (AMA1) of Plasmodium falciparum. In several phase 1 clinical trials, AdPfCA was well tolerated and demonstrated immunogenicity for both humoral and cell-mediated responses. In the study described herein, 25 rhesus macaques received prime and boost intramuscular (IM) immunizations of AdPfCA alone or with an ascending dose of 7DW8-5. Our results indicate that 7DW8-5 is safe and well-tolerated and provides a significant enhancement (up to 9-fold) in malaria-specific CD8+ T-cell responses after both priming and boosting phases, supporting further clinical development.

 6. A glycolipid adjuvant, 7DW8-5, enhances CD8+ T cell responses induced by an adenovirus-vectored malaria vaccine in non-human primates.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neal N Padte

  Full Text Available A key strategy to a successful vaccine against malaria is to identify and develop new adjuvants that can enhance T-cell responses and improve protective immunity. Upon co-administration with a rodent malaria vaccine in mice, 7DW8-5, a recently identified novel analog of α-galactosylceramide (α-GalCer, enhances the level of malaria-specific protective immune responses more strongly than the parent compound. In this study, we sought to determine whether 7DW8-5 could provide a similar potent adjuvant effect on a candidate human malaria vaccine in the more relevant non-human primate (NHP model, prior to committing to clinical development. The candidate human malaria vaccine, AdPfCA (NMRC-M3V-Ad-PfCA, consists of two non-replicating recombinant adenoviral (Ad vectors, one expressing the circumsporozoite protein (CSP and another expressing the apical membrane antigen-1 (AMA1 of Plasmodium falciparum. In several phase 1 clinical trials, AdPfCA was well tolerated and demonstrated immunogenicity for both humoral and cell-mediated responses. In the study described herein, 25 rhesus macaques received prime and boost intramuscular (IM immunizations of AdPfCA alone or with an ascending dose of 7DW8-5. Our results indicate that 7DW8-5 is safe and well-tolerated and provides a significant enhancement (up to 9-fold in malaria-specific CD8+ T-cell responses after both priming and boosting phases, supporting further clinical development.

 7. Imaging children suffering from lymphoma: an evaluation of different {sup 18}F-FDG PET/MRI protocols compared to whole-body DW-MRI

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kirchner, Julian; Buchbender, Christian; Antoch, Gerald [University Dusseldorf, Department of Diagnostic and Interventional Radiology, Medical Faculty, Dusseldorf (Germany); Deuschl, Cornelius; Schweiger, Bernd; Forsting, Michael; Umutlu, Lale [University Hospital Essen, University of Duisburg-Essen, Department of Diagnostic and Interventional Radiology and Neuroradiology, Essen (Germany); Herrmann, Ken [University Hospital Essen, University of Duisburg-Essen, Department of Nuclear Medicine, Essen (Germany)

  2017-09-15

  The objectives of this study were to evaluate and compare the diagnostic potential of different PET/MRI reading protocols, entailing non-enhanced / contrast-enhanced and diffusion-weighted {sup 18}F-FDG PET/MR imaging and whole-body diffusion-weighted MRI for lesion detection and determination of the tumor stage in pediatric lymphoma patients. A total of 28 {sup 18}F-FDG PET/MRI datasets were included for analysis of four different reading protocols: (1) PET/MRI utilizing sole unenhanced T2w and T1w imaging, (2) PET/MRI utilizing additional contrast enhanced sequences, (3) PET/MR imaging utilizing unenhanced, contrast enhanced and DW imaging or (4) WB-DW-MRI. Statistical analyses were performed on a per-patient and a per-lesion basis. Follow-up and prior examinations as well as histopathology served as reference standards. PET/MRI correctly identified all 17 examinations with active lymphoma disease, while WB-DW-MRI correctly identified 15/17 examinations. Sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value and diagnostic accuracy were 96%, 96.5%, 97%, 95%, and 96% for PET/MRI{sub 1}; 97%, 96.5%, 97%, 96.5%, and 97% for PET/MRI{sub 2}; 97%, 96.5%, 97%, 96.5%, and 97% for PET/MRI{sub 3} and 77%, 96%, 96%, 78.5% and 86% for MRI-DWI. {sup 18}F-FDG PET/MRI is superior to WB-DW-MRI in staging pediatric lymphoma patients. Neither application of contrast media nor DWI leads to a noticeable improvement of the diagnostic accuracy of PET/MRI. Thus, unenhanced PET/MRI may play a crucial role for the diagnostic work-up of pediatric lymphoma patients in the future. (orig.)

 8. Comparative validation of proxy-based montgomery-asberg depression rating scale and cornell scale for depression in dementia in nursing home residents with dementia

  NARCIS (Netherlands)

  Leontjevas, R.; Gerritsen, D.L.; Vernooij-Dassen, M.F.J.; Smalbrugge, M.; Koopmans, R.T.C.M.

  2012-01-01

  Objective: To 1) compare the accuracy of the Montgomery-̊Asberg Depression Rating Scale (MADRS) and the Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) in nursing home residents with dementia when professional caregivers are the only available source of information and 2) explore different methods

 9. "Cancer-Related Fatigue: A Systematic and Meta-Analytic Review of Nonpharmacological Therapies for Cancer Patients:" Correction to Kangas, Bovbjerg, and Montgomery (2008)

  Science.gov (United States)

  Kangas, Maria; Bovbjerg, Dana H.; Montgomery, Guy H.

  2009-01-01

  Reports an error in "Cancer-related fatigue: A systematic and meta-analytic review of non-pharmacological therapies for cancer patients" by Maria Kangas, Dana H. Bovbjerg and Guy H. Montgomery (Psychological Bulletin, 2008[Sep], Vol 134[5], 700-741). The URL to the Supplemental Materials for the article is listed incorrectly in two places in the…

 10. 2013 Advanced Placement Exam Participation and Performance for Students in Montgomery County Public Schools and Public School Students in the State of Maryland and the Nation. Memorandum

  Science.gov (United States)

  Sanderson, Geoffrey T.

  2013-01-01

  This memorandum provides data on the participation and performance of Advanced Placement (AP) exams taken by students in the Montgomery County (Maryland) Public Schools (MCPS) in the 2012-2013 school year as compared with those by public school students in Maryland and the nation. Generally, the number of AP exams taken by MCPS students in 2013…

 11. Estimated rates of groundwater recharge to the Chicot, Evangeline and Jasper aquifers by using environmental tracers in Montgomery and adjacent counties, Texas, 2008 and 2011

  Science.gov (United States)

  Oden, Timothy D.; Truini, Margot

  2013-01-01

  Montgomery County is in the northern part of the Houston, Texas, metropolitan area, the fourth most populous metropolitan area in the United States. As populations have increased since the 1980s, groundwater has become an important resource for public-water supply and industry in the rapidly growing area of Montgomery County. Groundwater availability from the Gulf Coast aquifer system is a primary concern for water managers and community planners in Montgomery County and requires a better understanding of the rate of recharge to the system. The Gulf Coast aquifer system in Montgomery County consists of the Chicot, Evangeline, and Jasper aquifers, the Burkeville confining unit, and underlying Catahoula confining system. The individual sand and clay sequences of the aquifers composing the Gulf Coast aquifer system are not laterally or vertically continuous on a regional scale; however, on a local scale, individual sand and clay lenses can extend over several miles. The U.S. Geological Survey, in cooperation with the Lone Star Groundwater Conservation District, collected groundwater-quality samples from selected wells within or near Montgomery County in 2008 and analyzed these samples for concentrations of chlorofluorocarbons (CFCs), sulfur hexafluoride (SF6), tritium (3H), helium-3/tritium (3He/3H), helium-4 (4He), and dissolved gases (DG) that include argon, carbon dioxide, methane, nitrogen and oxygen. Groundwater ages, or apparent age, representing residence times since time of recharge, were determined by using the assumption of a piston-flow transport model. Most of the environmental tracer data indicated the groundwater was recharged prior to the 1950s, limiting the usefulness of CFCs, SF6, and 3H concentrations as tracers. In many cases, no tracer was usable at a well for the purpose of estimating an apparent age. Wells not usable for estimating an apparent age were resampled in 2011 and analyzed for concentrations of major ions and carbon-14 (14C). At six of

 12. Effect of deoxycholate conjugation on stability of pDNA/polyamidoamine-diethylentriamine (PAM-DET) polyplex against ionic strength.

  Science.gov (United States)

  Jeong, Yunseong; Jin, Geun-Woo; Choi, Eunjung; Jung, Ji Hyuk; Park, Jong-Sang

  2011-11-28

  Polyplexes formed from cationic polymer/pDNA have been known to be vulnerable to external ionic strength. To improve polyplex stability against ionic strength, we attempted the chemical conjugation of the hydrophobic deoxycholate (DC) moiety to the polyamidoamine-diethylenetriamine (PAM-DET) dendrimer. Dynamic light scattering studies showed that the tolerance of the resulting PAM-DET-DC against ionic strength is higher than that of PAM-DET. In addition, we confirmed that the stability of polyplex has a strong relationship with the degree of conjugation of the DC moiety to the PAM-DET dendrimer and the charge ratio of PAM-DET-DC. Furthermore, the transfection efficiency of the PAM-DET-DC polyplex is higher than that of PAM-DET but its cytotoxicity remains the same. Therefore, the chemical conjugation of DC is a safe and effective method for increasing the stability of supramolecules formed from electrostatic interaction. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 13. Det «overbestemte» livet?: Balansering av arbeid og familieliv i IT-bransjen i Norge, Malaysia og California

  OpenAIRE

  Singstad, Birgit Nestvold

  2011-01-01

  Det “overbestemte” livet? Balansering av arbeid og familieliv i IT-bransjen i Norge, Malaysia og California. Denne avhandlingen undersøker hvordan ansatte i IT-bransjen balanserer arbeid og familieliv i Norge, Malaysia og California. Jeg har valgt å undersøke dette i en gruppe høyt utdannede arbeidstakere, og har spurt: Er det slik at et interessant, morsomt og fleksibelt, men krevende arbeidsliv skaper tidsklemmer og balanseproblemer? Eller er det vårt senmoderne samfunn som skaper for m...

 14. Flavours – det smakar doft : Upplevelsen av mat och vin i kombination

  OpenAIRE

  Hult, Jonas; Lagnetoft, David; Nygren, Nadia

  2011-01-01

  Inledning: Den vetenskapliga förankringen om mat och vin i kombination är låg. Upplevelsenav en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket således har gjort den svår att mäta.Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna och krävs det ytterligare element för att lyfta enkombination av mat och vin till högre höjder?Bakgrund: Förutom smaklökarna på tungan som bildar den grundläggande uppfattningen avdet vi stoppar i munnen, är det främst munkänsla och flavours som bidrar till helheten ...

 15. Digitale teknologier på det specialpædagogiske område

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupret, Katia

  2015-01-01

  Denne artikel handler om, hvordan forsøgsvis indførelse af digitale teknologier (tablets til kommunikation og kognitiv træning, virtuelle tavler og virtuel dagbog) på det specialpædagogiske område ændrer på grundlaget for brugernes livskvalitet, herunder autonomi og vilkår for social nærhed...

 16. Hvordan kan jeg ane det jeg gør er rigtigt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anders

  2014-01-01

  Dømmekraft er i vælten. Men hvad er dømmekraft, og hvordan er det muligt at udvikle sin dømmekraft i en virkelighed, hvor målstyring fylder stadigt mere? Artiklen tager med dømmekraftbegrebet afsæt i den nye pædagoguddannelse. Bekendtgørelsen er præget af en opfordring til at have mere opmærksomh...

 17. Late Lessons from Early Warnings: Er det umuligt at lære af historien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Steffen Foss

  2014-01-01

  Frygten for overregulering er stærkt overdrevet og bør ikke være en begrundelse for at undlade at implementere risikoreducerende tiltag, når der er videnskabelig usikkerhed. Vi begår nemlig de samme fejl igen og igen, når det gælder regulering af miljø og sundhed. Vi glemmer tilsyneladende tidlig...

 18. Budapest Gay Pride og mødet med højreekstremismens grimme ansigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ginnerskov Hansen, Mette

  2013-01-01

  Den årlige Gay Pride Parade i Ungarns hovedstad Budapest blev afholdt den 6. juli 2013, og med knap 8000 deltagere blev begivenheden den største i sin 16 årige levetid. Trods det imponerende opbud blev paraden dog ikke kun en fejring af menneskelig mangfoldighed, men bød også på et skræmmende møde...

 19. Det er på tide at begynde et dansk pilotprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Niels

  2008-01-01

  Det er velkendt, at CO2 kan bruges i oliefelter til at øge den mængde olie, man kan udvinde. Erfaringer fra Canada og USA viser, at brugen af CO2 i Enhanced Oil Recovery (EOR), kan øge olieudvindingsgraden med ca. ti pct. Af Energistyrelsens reseveopgørelse pr. 1. januar 2008 fremgår, at ved en...

 20. NATO topmødet i Warszawa: Højdespring eller limbo?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2016-01-01

  Hvis USA fortsat skal gå forrest i afskrækkelsen af Rusland og bekæmpelsen af truslerne i syd, skal europæerne til gengæld hæve deres forsvarsudgifter. Det er hovedkompromiset, som NATO landene skal have forhandlet på plads i Warszawa. Resultatet afgør, hvor mange penge forsvaret får i næste...

 1. "Det man hører, er man selv" - musik og identitet set gennem musikforskningens briller

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Ole Bonde

  2015-11-01

  Full Text Available ”Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (2000’erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal, men går bag om det populære slogan og undersøger hvordan musik og identitet spiller sammen. Hvilke (musikpsykologiske teorier belyser musikkens rolle i identitetsdannelsen? Hvordan forskes der i emnet, og hvilke resultater kan der peges på? Forskningen dokumenterer bl.a., at musik bruges aktivt af mange mennesker som en ressource til at konstruere selv-identitet og gruppe-identitet, og til at skabe, opretholde og regulere en mangfoldighed af følelser. Denne oversigtsartikel giver via præsentation af udvalgte teorier og konkrete undersøgelser en bred introduktion til emnet og viser, hvordan musikforskere gennem arbejde med interviews, dagbøger og (musikalske selvbiografier samt feltarbejde kan beskrive musik som en ofte meget vigtig brik i identitetsdannelsen.

 2. Sådan får du frigjort energi til alt det sjove

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Bülow, Cecilie

  2016-01-01

  altid energi tilbage til at lave det, man synes er sjovt. Gå i teatret eller i biografen. At gå til foredrag eller måske bare gå på café med veninderne – eller ud og få en øl med gut- terne. Men meget kan ændres med planlæg- ning og ved at tænke anderledes om hvor- dan hverdagen med fibromyalgi......Du kender det fra din egen hverdag. Det kan være svært at finde energien til alle de praktiske gøremål. Vaske tøj, lave mad, gøre rent osv. Når du har fibromyalgi bliver tingene bare mere besværlige, giver smerter og gør dig træt. Og når man bruger alle kræfterne på pligterne, så er der ikke...

 3. Forskel og lighed - Hannah Arendts bidrag til uddannelsespolitik og pædagogik i det multikulturelle samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kirsten

  2015-01-01

  Artiklen analyserer de to tekster Hannah Arendt har skrevet om uddannelsespolitik og pædagogik. På baggrund af den ene af teksternes forsvar for racesegregering og - diskrimination i den offentlige grundskole, stilles spørgsmålet om det er muligt at være både racist og, som Arendt, jøde flygtet fra...... nazismen. Svaret er ja; ved at skelne skarpt mellem på den ene side filosofi og på den anden side både egen livshistorie og praktisk (uddannelses)politik og pædagogik, er det muligt for Arendt at tænke racialiserende og socialt og institutionelt at racediskriminere. Men artiklen peger også på at der andre...... steder i Arendts værk kunne være inspirationer til en mangfoldig skole i det senmoderne multietniske og multikulturelle samfund, også det aktuelle danske...

 4. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Grubb, Ane

  I rapporten Når det er svært at være ung i DK – unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv præsenteres resultaterne af et kvalitativt studie af mistrivsel og ungdomsliv blandt 15-24-årige unge i Danmark. Studiet bygger på dybdegående interviews med 33 unge fra forskellige dele af landet, der...... fortæller om deres erfaringer med diverse mistrivselsformer, som ensomhed, selvskadende adfærd og mobning, og om deres besvær med at håndtere de krav, udfordringer og muligheder, der i øvrigt præger det moderne ungdomsliv. Studiet indgår i det treårige forskningsprojekt Når det er svært at være ung i DK...

 5. Mapping of A1 conferring resistance to the aphid Amphorophora idaei and dw (dwarfing habit in red raspberry (Rubus idaeus L. using AFLP and microsatellite markers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Knight Victoria H

  2007-03-01

  Full Text Available Abstract Background Raspberry breeding programmes worldwide aim to produce improved cultivars to satisfy market demands and within these programmes there are many targets, including increased fruit quality, yield and season, and improved pest and disease resistance and plant habit. The large raspberry aphid, Amphorophora idaei, transmits four viruses and vector resistance is an objective in raspberry breeding. The development of molecular tools that discriminate between aphid resistance genes from different sources will allow the pyramiding of such genes and the development of raspberry varieties with superior pest resistance. We have raised a red raspberry (Rubus idaeus F1 progeny from the cross 'Malling Jewel' × 'Malling Orion' (MJ × MO, which segregates for resistance to biotype 1 of the aphid Amphorophora idaei and for a second phenotypic trait, dwarf habit. These traits are controlled by single genes, denoted (A1 and (dw respectively. Results The progeny of 94 seedlings was scored for the segregation of 95 AFLP and 22 SSR markers and a linkage map was constructed that covers a total genetic distance of 505 cM over seven linkage groups. The average linkage group length was 72.2 cM and there was an average of 17 markers per linkage group, of which at least two were codominant SSRs, allowing comparisons with previously published maps of raspberry. The two phenotypic traits, A1 and dw, mapped to linkage groups 3 and 6 respectively. Conclusion The mapping of A1 will facilitate the discrimination of resistance genes from different sources and the pyramiding of aphid resistance genes in new raspberry cultivars; the mapping of dw will allow further investigations into the genetics of dwarfing habit in Rubus.

 6. Det særlige ved at lave et projekt i Nationalt Videncenter for Læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Henriette Romme

  2009-01-01

  Nationalt Videncenter for Læsnings kommunikationskonsulent har interviewet projektdeltagere om, hvor de så det særlige i at lave et projekt i regi af Nationalt Videncenter for Læsning......Nationalt Videncenter for Læsnings kommunikationskonsulent har interviewet projektdeltagere om, hvor de så det særlige i at lave et projekt i regi af Nationalt Videncenter for Læsning...

 7. Phase I Investigations at the Former CCC/USDA Grain Storage Facility in Montgomery City, Missouri, in 2010-2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  LaFreniere, Lorraine M. [Argonne National Lab. (ANL), Argonne, IL (United States). Environmental Science Division. Applied Geoscience and Environmental Restoration Program

  2012-11-01

  This report presents the technical findings of Phase I of Argonne’s studies. The Phase I field investigation was initiated on October 18, 2010. The work was conducted in accord with (1) the final site-specific Phase I Work Plan for Montgomery City (Argonne 2010; approved by the MDNR [2010]); (2) applicable Missouri regulations; and (3) the standard operating procedures, quality assurance/quality control (QA/QC) measures, and general health and safety policies outlined in the Master Work Plan (Argonne 2002) for operations in Kansas, which was reviewed by the MDNR and accepted for current use. A draft master plan specific to work in Missouri and a set of draft standard operating procedures are in review with the MDNR. The site-specific Work Plan for Montgomery City (Argonne 2010) (1) summarizes the pre-existing knowledge base for the Montgomery City investigation site compiled by Argonne and (2) describes the site-specific technical objectives and the intended scope of work developed for the first phase of the investigation. Three primary technical objectives were identified for the Phase I studies, as follows: 1. Update the presently identified inventory and status of private and public drinking water wells in the immediate vicinity of the former CCC/USDA grain storage facility, and sample the identified wells for volatile organic compounds (VOCs) and geochemical analyses. In conjunction with this effort, determine the present sources(s) of drinking water for all residents in an approximate 0.5-mi radius of the former CCC/USDA facility. 2. Investigate for possible evidence of a soil source of carbon tetrachloride contamination in the unconsolidated sediments beneath the former CCC/USDA facility that might affect the underlying bedrock aquifer units. 3. Obtain preliminary information on the site-specific lithologic and hydrologic characteristics of the unconsolidated sediments overlying bedrock at the former CCC/USDA grain storage location. Section 2 of this report

 8. From Bolam-Bolitho to Modified-Montgomery - A Paradigm Shift in the Legal Standard of Determining Medical Negligence in Singapore.

  Science.gov (United States)

  Neo, Han Yee

  2017-09-01

  In a recent landmark litigation, the Singapore Court of Appeal introduced a new legal standard for determining medical negligence with regards to information disclosure - the Modified-Montgomery test. This new test fundamentally shifts the legal position concerning the standard of care expected of a doctor when he dispenses medical advice. Previously, a doctor is expected to disclose what a "reasonable physician" would tell his patient. Now, a doctor must disclose "all material risks" that a "reasonable patient" would want to know under his unique circumstances. Patient-centred communication is no longer an aspirational ideal but has become a legal mandate. Manpower, administrative, logistic and medical educational reforms should start now, so as to support the average physician transit from the era of the Bolam-Bolitho, to that of the Modified-Montgomery.

 9. Knowledge of General Nutrition, Soy Nutrition, and Consumption of Soy Products: Assessment of a Sample Adult Population in Montgomery County, Virginia

  OpenAIRE

  Johnson, Lida Catherine

  1999-01-01

  KNOWLEDGE OF GENERAL NUTRITION, SOY NUTRITION, AND CONSUMPTION OF SOY PRODUCTS: ASSESSMENT OF A SAMPLE ADULT POPULATION IN MONTGOMERY COUNTY, VIRGINIA Lida Catherine Johnson (ABSTRACT) Nutrition education programs in the prevention of chronic diseases has flourished over the last 15 years. Investigators continue to demonstrate that soy consumption plays a role in decreasing chronic diseases such as cardiovascular disease, cancer, osteoporosis and problems regarding menopause....

 10. Det Narrative

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Peter Hallgård

  Om fortællingen i børns udvikling, i den psykologiske teori, i opdragelse og undervisning. Formålet med bogen er at den skal tjene som introduktion til fortællingen i psykologien og psykologien om fortællingen....

 11. Det menneskelige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  livsfasepsykologi, Winnicotts og Heinz Kohuts Selv-psykologi, Seligmans positive psykologi, kognitiv psykologi og A. H. Almaas' essenspsykologi), lærinsgteori (David Kolb), teorierne om følelsesmæssig intelligens (Daniel Goleman, David Servan-Schreiber) samt buddhisme (Dalai Lama) og kristendom. I bogen gives der...

 12. The self-reported Montgomery-Åsberg depression rating scale is a useful evaluative tool in major depressive disorder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fantino Bruno

  2009-05-01

  Full Text Available Abstract Background The use of Patient-reported Outcomes (PROs as secondary endpoints in the development of new antidepressants has grown in recent years. The objective of this study was to assess the psychometric properties of the 9-item, patient-administered version of the Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S. Methods Data from a multicentre, double-blind, 8-week, randomised controlled trial of 278 outpatients diagnosed with Major Depressive Disorder were used to evaluate the validity, reliability and sensitivity to change of the MADRS-S using psychometric methods. A Receiver Operating Characteristic (ROC curve was plotted to identify the most appropriate threshold to define perceived remission. Results No missing values were found at the item level, indicating good acceptability of the scale. The construct validity was satisfactory: all items contributed to a common underlying concept, as expected. The correlation between MADRS-S and physicians' MADRS was moderate (r = 0.54, p Conclusion Taking account of patient's perceptions of the severity of their own symptoms along with the psychometric properties of the MADRS-S enable its use for evaluative purposes in the development of new antidepressant drugs.

 13. Geographic List of Prime Contract Awards. Oct 92-Sep 93. FY 93. (Amos, Kentucky-Montgomery County, Maryland). Part 6

  Science.gov (United States)

  1994-03-01

  r 11 c I0-eJI C1 31 00000P0) 0 (icc C) Cr) M 0 W( D(DE DW D0)o I o0)0 II.’I1)cc jinI 11 ) C\\LC\\m NA NI C111 Mr (’*4 Y MCJMMMMM (nr (YiC ) (ici MCici...0 00 0 0 III0-Ic14򒰌 OW 000 00 00 000 00 00 000> 00 0 00 11 1 l-4N II 1 N N, NN N 4 N NNN > II 10-i- 11 >- z co11111 - I\\ jINI ,-t 0 11 N N 00 Nc 4ɚ...I 0011C U.L 11 c I caoc II 00 11 E I Gao 0r, 1 -- -I .- ---- -- - - - - - - -- ----- 114- I COLD4l II 000000000000000000000000000000000000000000 00 1

 14. Det der, det er arabisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Kitte Søndergaard

  2013-01-01

  Artiklen beskriver projektet Biliteracy i børnehaven, hvor der i en 3-årig periode arbejdes med tosprogede småbørns erfaringer med skrift på flere sprog. Der gøres kort rede for formålet med projektet og der gives et lille indblik i, hvordan forældrene inddrages som en sproglig ressource i...

 15. DetOx: a program for determining anomalous scattering factors of mixed-oxidation-state species.

  Science.gov (United States)

  Sutton, Karim J; Barnett, Sarah A; Christensen, Kirsten E; Nowell, Harriott; Thompson, Amber L; Allan, David R; Cooper, Richard I

  2013-01-01

  Overlapping absorption edges will occur when an element is present in multiple oxidation states within a material. DetOx is a program for partitioning overlapping X-ray absorption spectra into contributions from individual atomic species and computing the dependence of the anomalous scattering factors on X-ray energy. It is demonstrated how these results can be used in combination with X-ray diffraction data to determine the oxidation state of ions at specific sites in a mixed-valance material, GaCl(2).

 16. Outsourcings økonomiske indflydelse på det danske samfund

  OpenAIRE

  Øhrgaard, Amalie; Stisen, Josefine Linding; Svarrer, Olivia Lutz; Crillesen, Rasmus Grevit; Condrup, Mette Grube; Nielsen, Sebbe Hodal

  2016-01-01

  Dette projekt har til formål at belyse virksomhederne Novo Nordisk og Lundbecks motiver for outsourcing og hvilke konsekvenser det har for den danske samfundsøkonomi. Virksomhedernes forretningsmodeller analyseres ud fra Business Canvas modellen, for at kunne give indsigt i de bagvedliggende strategier, der er med til, at øge virksomhedernes vækst og konkurrenceevne. Med afsæt i analyserne af virksomhederne, udføres en Cost-benefit analyse, hvor Business Canvas modellens output sammenholdes m...

 17. ”Giv vold mod kvinder det røde kort” - En kampagneanalyse

  OpenAIRE

  Dührr, Tine; Jeberg Kjær, Cecilie; Lassen Jørgensen, Katrine; Linea Pohl, Dina

  2013-01-01

  This project investigates if the campaign “Giv vold mod kvinder det røde kort” is successful in reaching its target audience. We keep a strict focus on the campaign’s Facebook page, because of its obvious role as the primary place where the target audience will encounter the campaign. We examine the Facebook page through a discourse analysis, to get a clear sense of the difficulties with reaching the target audience. Afterwards we examine the target audience, with a focus group interview to g...

 18. Nitrogenfiksering i opstrømningsområdet ud for tropisk Sydamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Tang; Bruhn, Annette; Pedersen, Jens Brøgger

  følge af nitrat-assimilation. Vi ser dette som effekten af nitrogen-fiksering. Tab af biologisk tilgængeligt kvælstof i den ilt-fattige del af vandsøjlen, synes primært at finde sted gennem anammox, den kemolitoautotrofe syntese af organisk stof fra CO2, drevet af oksidering af ammonium med nitrit og......Vi har anvendt koblede målinger af ilt- og kvælstof-isotoper i nitrat fra de vandmasser, som ligger over de iltfattige zoner i det tropiske Stillehav ud for Chile og Peru, til at påvise forekomsten af nitrogen-fiksering. Vi supplerer disse målinger med analyse af nifH-gener i mikroorganismer...... filtreret fra disse vandmasser. Algers assimilation af nitrat ledsages af en isotop-effekt, som påvirker 15N/14N-forholdet i nitratpuljen. I laboratoriestudier varierer denne effekt betydeligt med en 15ε i området 0 ‰ – 20 ‰. Studier af 15N/14N i nitrat i de øvre oceaner antyder snævrere grænser for denne...

 19. Molerområdets geologi – sedimenter, fossiler, askelag og glacialtektonik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Gunver Krarup; Pedersen, Stig A. Schack; Bonde, Niels Christensøn

  2011-01-01

  I den vestlige del af Limfjorden findes en række kystklinter, hvor eocæne lag er blottet. Moler er en ca. 55-56 millioner år gammel diatomit, som indeholder lag af uforvitret vulkansk aske samt et stort antal velbevarede marine og terrestriske fossiler. Stolleklint Leret og Fur Formationen har et...... lavt vand i den nydannede oceanbund. For ca. 25.000 år siden dannede fremrykkende iskapper folder og overskydninger i moler, askelag og glaciale sedimenter. Molerområdets geologi kan sammenfattes i følgende citat: ”…talrige tynde lag af sort vulkansk Aske … træde selv på lang Afstand tydelig frem i det...... hvide Moler … [Da de] ofte danner store Bugter og Folder, vil man forstaa, at de høje lyse Molerklinter i Solskin frembyde et malerisk og ejendommeligt Skue.” (N. V. Ussing i ’Danmarks Geologi’ 1904, s.143)....

 20. Validation of Montgomery-Åsberg Rating Scale and Cornell Scale for Depression in Dementia in Brazilian elderly patients.

  Science.gov (United States)

  Portugal, Maria da Glória; Coutinho, Evandro Silva Freire; Almeida, Cloyra; Barca, Maria Lage; Knapskog, Anne-Brita; Engedal, Knut; Laks, Jerson

  2012-08-01

  There are few studies on validation of depression scales in the elderly in Latin America. This study aimed to assess the validity of Montgomery-Åsberg. Depression Rating Scale (MADRS) and Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) in Brazilian elderly outpatients. A convenience sample of 95 outpatients was diagnosed for dementia and depression according to DSM-IV-TR, ICD-10, and PDC-dAD criteria. Receiver Operating Curves (ROC) were used to calculate the area under the curve (AUC) and to assess MADRS and CSDD cut-offs for each diagnostic criterion. Dementia was diagnosed in 71 of 95 patients. Depression was diagnosed in 35, 30, and 51 patients by ICD-10, DSM-IV, and PDC-dAD, respectively. MADRS cut-off score of 10 correctly diagnosed 67.4% and 66.3% patients as depressed according to DSM-IV and ICD-10. A cut-off of 9 correctly identified 74.7% by PDC-dAD criteria; a CSDD cut-off score of 13 best recognized depression according to DSM-IV and ICD-10. A score of 11 diagnosed depression according to PDC-dAD, while MADRS = 9 recognized depression in dementia. CSDD was more efficient in showing depression in mild than in moderate/severe dementia according to DSM-IV/ICD-10. PDC-dAD behaved nicely for any severity stage. MADRS and CSDD cut-offs of 10 and 13 were the optimal ones to diagnose depression in elderly, respectively. CSDD cut-offs are higher than those found in other countries. Other Latin American studies are needed to compare results with our study.

 1. Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 2006. aasta kevadel : Rootsi-Eesti lastenaljade kogumik Det var en ko och det var poängen / Piret Voolaid

  Index Scriptorium Estoniae

  Voolaid, Piret, 1971-

  2007-01-01

  Autor käsitleb artiklis Ahvenamaa Põhjamaade Instituudi (Nordens Institut på Åland) eestvedamisel korraldatud lastepärimuse projekti, mille käigus koguti koolipärimust Soomest Ahvenamaalt ja Rootsist Gotlandilt ning Eestist endistelt rannarootsi aladelt. Kogutu põhjal ilmus rootsikeelne antoloogiline naljakogumik Det var en ko och det var poängen. Artiklis keskendutakse välitööde kogumismetoodikale ja tulemustele Eestis. Välitööd toimusid Noarootsi Koolis ja Vormsi Põhikoolis

 2. Livsbalans i det nya arbetslivet : En kvantitativ studie om chefer och övriga anställda

  OpenAIRE

  Eltell, Maria; Nordin, Matilda

  2014-01-01

  Syfte: Det nya arbetslivet har inneburit en rad förändringar för den lönearbetande populationen i Sverige, gällande allt ifrån tid, rum och tillgänglighet i de alltmer flexibla arbetsvillkoren. Syftet med denna studie är därför att undersöka ett antal faktorer i det nya arbetslivet som kan ha inverkan på den lönearbetande populationens livsbalans. Studien undersöker också om det finns skillnader mellan chefers och övriga anställdas livsbalans samt även om chefens nivå i hierarkin påverkar liv...

 3. "Vi har ikke noget at sige, men vi gør det så koncentreret som muligt"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kamma Overgaard

  mellemposition mellem på den ene side Arthur C. Dantos udråbelse af postmodernismen som The End of Art og Fredric Jamesons kritiske udlægning af den postmoderne kunst som simulerende og hans begrædelse af en tabt autenticitet - og på den anden side Linda Hutcheons langt mere positive definering af det...... postmoderne som ironisk og parodisk og dermed nytænkende og metareflekterende. Herudfra karakteriserer jeg De Unge Vilde som ironikere ud fra Søren Kierkegaards karakteristisk af ironikeren som en mellemfase mellem det æstetiske og det etiske livsstadie. Videre argumenterer jeg for, at Dantos ’end of art...

 4. Hvorfor støtter det eleverne at bevæge sig fysisk på en tallinje?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Som reaktion på min forrige blok, vil jeg her uddybe og begrunde, hvorfor det er en god ide, at lade eleverne få kropslige oplevelser med tallinjen. Det drejer sig bl.a. om fænomenet SNARC, der er en forkortelse for ‘Spatical Numerical Association of Response Codes’, og som på godt dansk betyder,......, at venstre hånd er hurtigere til at reagere på små tal i forhold til at placere dem på en tallinje, mens højre hånd er hurtigere, når det drejer sig om større tal...

 5. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik

  Når det er svært at være ung i DK – viden og råd om unges trivsel og mistrivsel er afslutningen på et større forskningsprojekt om unges trivsel og mistrivsel. Hæftet præsenterer forskningsprojektets hovedkonklusioner og giver desuden en række råd og ideer til, hvordan voksne kan hjælpe unge med...... at håndtere mistrivsel. Hæftet er udarbejdet af forskerne Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning. Det er den sidste publikation i forskningsprojektet Når det er svært at være ung i DK, der fra 2008-2011 har belyst unges trivsel og mistrivsel. Projektet bygger både på en...

 6. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Ozmec, Martha Nina

  I rapporten Når det er svært at være ung i DK – unges trivsel og mistrivsel i tal offentliggør Center for Ungdomsforskning resultaterne af en stor videnskabelig spørgeskemaundersøgelse om trivsel og mistrivsel blandt 15-24-årige unge i Danmark. Rapporten indgår i det treårige forskningsprojekt Når...... det er svært at være ung i DK, som Center for Ungdomsforskning udfører med støtte fra Egmont Fonden. Rapporten bygger på telefoninterviews med 3.481 unge, der udgør et repræsentativt udsnit af alle 15-24-årige unge i Danmark. I rapporten forfølges de unges trivsel og mistrivsel gennem to spor: 1) Et...

 7. DET/MPS - THE GSFC ENERGY BALANCE PROGRAM, DIRECT ENERGY TRANSFER/MULTIMISSION SPACECRAFT MODULAR POWER SYSTEM (UNIX VERSION)

  Science.gov (United States)

  Jagielski, J. M.

  1994-01-01

  The DET/MPS programs model and simulate the Direct Energy Transfer and Multimission Spacecraft Modular Power System in order to aid both in design and in analysis of orbital energy balance. Typically, the DET power system has the solar array directly to the spacecraft bus, and the central building block of MPS is the Standard Power Regulator Unit. DET/MPS allows a minute-by-minute simulation of the power system's performance as it responds to various orbital parameters, focusing its output on solar array output and battery characteristics. While this package is limited in terms of orbital mechanics, it is sufficient to calculate eclipse and solar array data for circular or non-circular orbits. DET/MPS can be adjusted to run one or sequential orbits up to about one week, simulated time. These programs have been used on a variety of Goddard Space Flight Center spacecraft projects. DET/MPS is written in FORTRAN 77 with some VAX-type extensions. Any FORTRAN 77 compiler that includes VAX extensions should be able to compile and run the program with little or no modifications. The compiler must at least support free-form (or tab-delineated) source format and 'do do-while end-do' control structures. DET/MPS is available for three platforms: GSC-13374, for DEC VAX series computers running VMS, is available in DEC VAX Backup format on a 9-track 1600 BPI tape (standard distribution) or TK50 tape cartridge; GSC-13443, for UNIX-based computers, is available on a .25 inch streaming magnetic tape cartridge in UNIX tar format; and GSC-13444, for Macintosh computers running AU/X with either the NKR FORTRAN or AbSoft MacFORTRAN II compilers, is available on a 3.5 inch 800K Macintosh format diskette. Source code and test data are supplied. The UNIX version of DET requires 90K of main memory for execution. DET/MPS was developed in 1990. A/UX and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc. VMS, DEC VAX and TK50 are trademarks of Digital Equipment Corporation. UNIX is a

 8. På kant med naturen - om byøkologien og det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schjerup Hansen, J.(red.); Hjortholt Madsen, S.(red.)

  Den erkendelse, at vores produktionsmåde og levevis i høj grad har bragt os på kant med naturen og på lidt længere sigt på kant med vort eget eksistensgrundlag, breder sig. En samfundsmæssig selvreflektion har allerede udmøntet sig i begreber som renere teknologi, byøkologi og bæredygtig adfærd. I...... tidens selvreflektion ligger, at vort forhold til naturen i høj grad er et "indre anliggende": Vi er selv natur, og det er vores egen måde at tænke og handle på i forhold til naturen, der har bragt os på kant med naturen - og os selv....

 9. Inklusion af elever med autisme og ADHD i skoleidrætten - er det muligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentholm, Anette Lisbeth

  Goffmans teorier om Stigma (2014) og Hverdagslivets rollespil (2014). Hovedresultater og konklusioner: De igangværende analyser tyder på, at størrelsen af den sociale enhed og holddannelsen i idrætstimerne har stor indflydelse på den inkluderende proces. Idrætslærernes undervisningsmæssige og skolens...... ADHD har en udviklingsforstyrrelse, der ofte påvirker deres sociale kommunikation, kognition og motorik (Harvey & Reid, 2003). Deres trivsel og deltagelsesgrad i skolen er generelt mindre end deres jævnaldrende uden diagnoser (Christensen & Nielsen, 2015), og målgruppen synes svær at inkludere. Det...... pædagogisk konsulent i Aalborg Kommune, samt Social Network Analysis for at vurdere elevernes sociale status i idrætstimerne. Empirien er indsamlet i 2015 og analyseres ud fra processociolog Norbert Elias teorier om The Civilizing process (1994) og The Established and Outsiders (1994) og mikrosociolog Erving...

 10. First green kit : ett inredningsprojekt för det offentliga uterummet

  OpenAIRE

  Danielsson, Ida

  2008-01-01

  Projektet omfattas av ett parkprojekt med analyser och gestaltning av grönstrukturer i Nynäshamns stad. Inriktningen är utformning av allmänna utrymmen i det offentliga uterummet med fokus att öka tillgängligheten och tillgången av grönytor och parker. Projektet syftar i att skapa värdefulla platser för ökad trygghet och trivsel. Målsättningen är också att visualisera en vision om rum för upplevelser och aktiviteter. Rum i vilka allmänheten frivilligt vistas om den fysiska miljön är god. Stad...

 11. Det digitale imperativ: En epistemologisk bestræbelse [The Digital Imperative: An Epistemological Endeavour

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sisse Siggaard Jensen

  2014-12-01

  Full Text Available I denne artikel argumenteres der for, at forskning inden for feltet tredje-bølge digital humaniora er væsentlig for vores forståelse af, hvordan de sociale netværksmediers digitale infrastrukturer og datastrømme – status-opdateringer, selv-profilering, mikro-koordinering, mikro-blogging og vlogging – i stigende grad påvirker menneskelige relationer og ‘the structure of feeling’ (Berry, 2012. Som led i at underbygge dette synspunkt analyseres fire emergente temaer baseret på Facebook-data: Facebook-venner, Events, Self-profilering og Stalking. Analyserne tager afsæt i data, der er tilvejebragt gennem kondensering af design-konceptformuleringer fra 73 unge studerende (alder 20-24 som led i et universitetskursus inden for feltet digital humaniora (2013. To begrebspar er centrale for analyserne: ‘Forbundethed og forbindelser’ (van Dijck, 2013 og ‘synlighed og overvågning’ (Bucher, 2012. Der identificeres en række spændingsfelter mellem interpersonelle normer og påvirkningerne fra Facebook-datastrømme i forhold til: Venskab, troværdighed, ansvarlighed, prestige, selvpromovering og fælles interesser. Det konkluderes, at en væsentlig erkendelsesteoretiske bestræbelse for forskning inden for tredje-bølge digital humaniora må være at producere viden, der kan bidrage til vores individuelle såvel som kollektive forståelse af de mange spændingsfelter, der opstår i datastrømmenes og de menneskelige relationers gensidige påvirkning. Denne bestræbelse er sammenfattet i artiklens titel ‘det digitale imperativ’.

 12. Climate change adaptation: What does it mean for me?; Klimatilpasning: hva betyr det for meg?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  O' Brien, Karen; Mittet, Siri; Bakkeslett, Eva; Eriksen, Siri; Hansen-Bauer, Inger; Hovelsrud, Grete; Inderberg, Tor Haakon; Ruud, Cathrine; Saglie, Inger-Lise; Sygna, Inger Lise

  2012-11-01

  The book 'Climate Change Adaptation: What Does it Mean for Me?' is written as a collective endeavor in the PLAN project (link this to the webpage), an interdisciplinary research project that focuses on climate change adaptation in Norway. With contributions from multiple disciplines, including arts, the book introduces a variety of perspectives and interpretations on adaptation. Focusing on climate change adaptation as a social, cultural and human process, this book recognizes that adaptation is more than a technical problem that can be addressed through technology, management and expertise. It is also an adaptive challenge that calls for attention to the values, beliefs, habits, loyalties and interests that sustain behaviors, systems, structures, and institutions in a changing climate. Confronted with complex and non-linear risks associates with climate change, and the interactions by other processes of change, this book call for a more comprehensive interpretation of adaptation, where both subjective and objective aspects are considered. This book thus goes beyond most contemporary understandings of adaptation, by focusing on the personal dimensions of adaptation. Arguing that the greatest adaptation of all may be the realization that humanity is in fact changing the climate and that we as individuals can do something about it, that we can {sup c}hange the change{sup ,} the book discusses the role of the arts, engaged individuals and different forms of leadership in levering change towards a more sustainable future. Full reference to the book: Karen O'Brien, Siri Mittet, Eva Bakkeslett, Siri Eriksen, Inger Hansen-Bauer, Grete Hovelsrud, Tor-Haakon Inderberg, Cathrine Ruud, Inger-Lise Saglie, and Linda Sygna (2012) Klimatilpasning: Hva betyr det for meg/ Climate Change Adaptation: What Does it Mean for Me?, Unipub forlag, 108 pages (in Norwegian). Online. Available HTTP: < http://www.sv.uio.no/iss/forskning/prosjekter/plan/klimatilpasning--hva-betyr-det-for-meg.pdf>.(auth)

 13. HYDROLOGY, MONTGOMERY COUNTY, MISSISSIPPI

  Data.gov (United States)

  Federal Emergency Management Agency, Department of Homeland Security — Hydrology data include spatial datasets and data tables necessary for documenting the hydrologic procedures for estimating flood discharges for a flood insurance...

 14. Det-WiFi: A Multihop TDMA MAC Implementation for Industrial Deterministic Applications Based on Commodity 802.11 Hardware

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yujun Cheng

  2017-01-01

  Full Text Available Wireless control system for industrial automation has been gaining increasing popularity in recent years thanks to their ease of deployment and the low cost of their components. However, traditional low sample rate industrial wireless sensor networks cannot support high-speed application, while high-speed IEEE 802.11 networks are not designed for real-time application and not able to provide deterministic feature. Thus, in this paper, we propose Det-WiFi, a real-time TDMA MAC implementation for high-speed multihop industrial application. It is able to support high-speed applications and provide deterministic network features since it combines the advantages of high-speed IEEE802.11 physical layer and a software Time Division Multiple Access (TDMA based MAC layer. We implement Det-WiFi on commercial off-the-shelf hardware and compare the deterministic performance between 802.11s and Det-WiFi under the real industrial environment, which is full of field devices and industrial equipment. We changed the hop number and the packet payload size in each experiment, and all of the results show that Det-WiFi has better deterministic performance.

 15. Kortlægning af it-kompetenceudviklingsmuligheder i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattleff, Pernille; Duus Henriksen, Thomas

  Formålet med denne kortlægning er ”at tilvejebringe et retvisende og fyldestgørende overblik over de eksisterende muligheder for it-kompetenceudvikling i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark” (jf. udbudsmaterialet, p. 51). Kortlægningen skal klarlægge, i hvilken udstrækni...

 16. A colorimetric DET technique for the high-resolution measurement of two-dimensional alkalinity distributions in sediment porewaters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennett, William W.; Welsh, David T.; Serriere, Antoine

  2015-01-01

  Measurements of porewater alkalinity are fundamental to the study of organic matter mineralization in sediments, which plays an essential role in the global cycles of carbon and nutrients. A new colorimetric diffusive equilibration in thin film (DET) technique is described for measuring two-dimen...

 17. Der er én eller anden mening med tingene, hvis man bare tror på det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  2016-01-01

  udgangspunkt i et kort stykke livsfortælling, fokus på meningsbegrebet i eksistentiel belysning. Det sker indledningsvist ud fra den amerikanske psykolog Jerome Bruner og efterfølgende to centrale skikkelser i eksistenspsykologien, østrigske Viktor Frankl og amerikanske Irvin Yalom. Sigtet er at skabe et bud...

 18. Derivation of an expression for the roundoff noise determinant det (KW)^{1/2} for digital filters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørsboe, Helge

  1978-01-01

  The minimal roundoff noise in fixed point digital filters is determined by a certain determinant, generally denoted by det(KW)^{1/2}. This determinant may be expressed by the poles and zeros of the filter transfer function H(z). This paper presents a simple and direct derivation of this expression...

 19. Språkpolitikk og (usynleggjering i det semiotiske landskapet på Universitetet i Tromsø

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Åse Mette Johansen

  2013-01-01

  Full Text Available I denne artikkelen analyserer vi det semiotiske landskapet som famnar om og er ein del av staden Universitetet i Tromsø (UiT, inkludert Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN. Analysen bygger på eit todelt datamateriale som om­fattar fotografi frå universitets­området i tillegg til relevante dokument om språk­lovgjeving og andre offisielle vedtak om språkbruk. Dei aktuelle språka er norsk (bokmål og nynorsk, nord­samisk, engelsk og kvensk/finsk. I tillegg blir ymse slag visuelle symbol under­kasta analyse. Også kunstnarleg utsmykking blir kort omtala. Vi viser korleis synleggjering av ulike språk på UiT er eit resultat av språkpolitikk på ulike nivå, men også er påverka av meir implisitte faktorar som lokale og nasjonale språkhierarki og, ikkje minst, konstruksjonen av ein regional institusjons­identitet som blir uttrykt gjennom det semiotiske landskapet meir generelt. Som ramme rundt denne analysen gjer vi dessutan ein ekskurs til det som i 2011 utløyste ein intens debatt i Tromsø kommune, nemleg spørsmålet om kommunen burde eller ikkje burde bli innlemma i forvaltningsområdet for samisk språk. Den måten denne problemstillinga er blitt takla på av politiske organ i kommunen, og ikkje minst debatten om den i medieoffentlegheita, står i skarp kontrast til den fleirspråklege freden som omgjev universitetet og universitets­sjukehuset.

 20. Characterization of phenolics by LC-UV/vis, LC-MS/MS and sugars by GC in Melicoccus bijugatus Jacq. 'Montgomery' fruits.

  Science.gov (United States)

  Bystrom, Laura M; Lewis, Betty A; Brown, Dan L; Rodriguez, Eloy; Obendorf, Ralph L

  2008-12-15

  Fruits of the native South American tree Melicoccus bijugatus Jacq. (Sapindaceae) are consumed for both dietary and medicinal purposes, but limited information is available about the phytochemistry and health value of M. bijugatus fruits. Fruit tissues of the Florida Montgomery cultivar were assessed for sugars, using gas chromatography, and for total phenolics, using UV spectroscopy. Reverse phase high performance liquid chromatography (HPLC) fingerprints of crude methanolic pulp, embryo and seed coat extracts were obtained at 280 nm. Phenolics were characterised by both HPLC UV/vis analysis and HPLC electrospray ionization tandem mass spectrometry. Major sugars detected in the pulp and embryo extracts were sucrose, followed by glucose and fructose. The glucose:fructose ratio was 1:1 in the pulp and 0.1:1 in the embryo. Total phenolic concentrations of the fruit tissues were in the order: seed coat > embryo > pulp. Phenolic acids were identified mostly in pulp tissues. Phenolic acids, flavonoids, procyanidins and catechins were identified in embryo tissues, and higher molecular weight procyanidins were identified in seed coat tissues. This study provides new information about the phytochemistry and the potential health value of the Montgomery cultivar M. bijugatus fruit tissues.

 1. Final work plan : phase I investigation of potential contamination at the former CCC/USDA grain storage facility in Montgomery City, Missouri.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  LaFreniere, L. M.; Environmental Science Division

  2010-08-16

  From September 1949 until September 1966, the Commodity Credit Corporation of the U.S. Department of Agriculture (CCC/USDA) leased property at the southeastern end of Montgomery City, Missouri, for the operation of a grain storage facility. During this time, commercial grain fumigants containing carbon tetrachloride were commonly used by the CCC/USDA and the private grain storage industry to preserve grain in their facilities. In January 2000, carbon tetrachloride was detected in a soil sample (220 {micro}g/kg) and two soil gas samples (58 {micro}g/m{sup 3} and 550 {micro}g/m{sup 3}) collected at the former CCC/USDA facility, as a result of a pre-CERCLIS site screening investigation (SSI) performed by TN & Associates, Inc., on behalf of the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), Region VII (MoDNR 2001). In June 2001, the Missouri Department of Natural Resources (MoDNR) conducted further sampling of the soils and groundwater at the former CCC/USDA facility as part of a preliminary assessment/site inspection (PA/SI). The MoDNR confirmed the presence of carbon tetrachloride (at a maximum identified concentration of 2,810 {micro}g/kg) and chloroform (maximum 82 {micro}g/kg) in the soils and also detected carbon tetrachloride and chloroform (42.2 {micro}g/L and 58.4 {micro}g/L, respectively) in a groundwater sample collected at the former facility (MoDNR 2001). The carbon tetrachloride levels identified in the soils and groundwater are above the default target level (DTL) values established by the MoDNR for this contaminant in soils of all types (79.6 {micro}g/kg) and in groundwater (5.0 {micro}g/L), as outlined in Missouri Risk-Based Corrective Action (MRBCA): Departmental Technical Guidance (MoDNR 2006a). The corresponding MRBCA DTL values for chloroform are 76.6 {micro}g/kg in soils of all types and 80 {micro}g/L in groundwater. Because the observed contamination at Montgomery City might be linked to the past use of carbon tetrachloride-based fumigants at its

 2. "Det skete ved et under, at Israels børn blev ført ud af Ægypten og kom tørskoet gennem havet"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Allan

  2009-01-01

  1700-tallet betyder en øget skepticisme vendt mod det forunderlige. Det betyder både at ældre rejselitteratur forkastes, men også at nye ekspeditioner planlægges og finder sted. Udgivelsesdato: 2009...

 3. Determinate growth in Pisum: 'det' a new mutant gene on chromosome 7

  International Nuclear Information System (INIS)

  Swiecicki, W.K.

  1988-01-01

  Full text: A characteristic feature of the growth of legume plants is the absence of a clear border between vegetative and generative phase. By contrast in cereals, the growth of the vegetative mass ceases with flowering and assimilates are destined for filling grains. With regard to this feature in breeding of legume crops the ideotype of 'the self-completion variety' has been conceived. In the broad sense, this term means a plant with a clear end of vegetative growth, after which assimilates should be transported to seeds resulting in more uniform maturity and higher seed yield. Such self-completion can be achieved in different ways, even in the same species. In white lupin, e.g. the cultivar 'Wat' drops its leaves in the stage of pod filling. Moreover, in white lupin as well as in yellow and narrow-leaved lupins unbranched genotypes have been selected in which only one, the main stem develops with the inflorescence on top. Additional nodes with a single flower appear instead of branches. The field bean Vicia faba similar to the pea produces inflorescence on nodes and consecutive nodes develop continuously from the apical meristem. But in the mutation type 'determinate growth', controlled by a single gene, the stem is ended by the inflorescence. A comparable gene was found in pea in 1980 as an effect of seed treatment of the line Wt 3527 by the combined dose 200r Nf+0.014% NEU. Plants are characterized by inflorescence on the top of the stem and smaller number of flowering nodes. Sometimes apical flowers are abnormal, open, but fertile. The mutant was included in the gene bank under number Wt 16100. A phenotypically similar line was found at the John Innes Institute, Norwich (UK). According to the locus allelism test (Wt 16100 x Jl 1358) both mutants are controlled by the same gene. The suggested symbol for this monogenic inherited character is det determinated growth. For the linkage test, the tester line Wl 1238 was crossed with the mutant Wt 16100. The

 4. Determinate growth in Pisum: 'det' a new mutant gene on chromosome 7

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Swiecicki, W K [Plant Breeding Station, Wiatrowo (Poland)

  1988-07-01

  Full text: A characteristic feature of the growth of legume plants is the absence of a clear border between vegetative and generative phase. By contrast in cereals, the growth of the vegetative mass ceases with flowering and assimilates are destined for filling grains. With regard to this feature in breeding of legume crops the ideotype of 'the self-completion variety' has been conceived. In the broad sense, this term means a plant with a clear end of vegetative growth, after which assimilates should be transported to seeds resulting in more uniform maturity and higher seed yield. Such self-completion can be achieved in different ways, even in the same species. In white lupin, e.g. the cultivar 'Wat' drops its leaves in the stage of pod filling. Moreover, in white lupin as well as in yellow and narrow-leaved lupins unbranched genotypes have been selected in which only one, the main stem develops with the inflorescence on top. Additional nodes with a single flower appear instead of branches. The field bean Vicia faba similar to the pea produces inflorescence on nodes and consecutive nodes develop continuously from the apical meristem. But in the mutation type 'determinate growth', controlled by a single gene, the stem is ended by the inflorescence. A comparable gene was found in pea in 1980 as an effect of seed treatment of the line Wt 3527 by the combined dose 200r Nf+0.014% NEU. Plants are characterized by inflorescence on the top of the stem and smaller number of flowering nodes. Sometimes apical flowers are abnormal, open, but fertile. The mutant was included in the gene bank under number Wt 16100. A phenotypically similar line was found at the John Innes Institute, Norwich (UK). According to the locus allelism test (Wt 16100 x Jl 1358) both mutants are controlled by the same gene. The suggested symbol for this monogenic inherited character is det determinated growth. For the linkage test, the tester line Wl 1238 was crossed with the mutant Wt 16100. The

 5. StreakDet data processing and analysis pipeline for space debris optical observations

  Science.gov (United States)

  Virtanen, Jenni; Flohrer, Tim; Muinonen, Karri; Granvik, Mikael; Torppa, Johanna; Poikonen, Jonne; Lehti, Jussi; Santti, Tero; Komulainen, Tuomo; Naranen, Jyri

  We describe a novel data processing and analysis pipeline for optical observations of space debris. The monitoring of space object populations requires reliable acquisition of observational data, to support the development and validation of space debris environment models, the build-up and maintenance of a catalogue of orbital elements. In addition, data is needed for the assessment of conjunction events and for the support of contingency situations or launches. The currently available, mature image processing algorithms for detection and astrometric reduction of optical data cover objects that cross the sensor field-of-view comparably slowly, and within a rather narrow, predefined range of angular velocities. By applying specific tracking techniques, the objects appear point-like or as short trails in the exposures. However, the general survey scenario is always a “track before detect” problem, resulting in streaks, i.e., object trails of arbitrary lengths, in the images. The scope of the ESA-funded StreakDet (Streak detection and astrometric reduction) project is to investigate solutions for detecting and reducing streaks from optical images, particularly in the low signal-to-noise ratio (SNR) domain, where algorithms are not readily available yet. For long streaks, the challenge is to extract precise position information and related registered epochs with sufficient precision. Although some considerations for low-SNR processing of streak-like features are available in the current image processing and computer vision literature, there is a need to discuss and compare these approaches for space debris analysis, in order to develop and evaluate prototype implementations. In the StreakDet project, we develop algorithms applicable to single images (as compared to consecutive frames of the same field) obtained with any observing scenario, including space-based surveys and both low- and high-altitude populations. The proposed processing pipeline starts from the

 6. Kritiske refleksjonar om praksiskunnskapens stilling i det obligatoriske grunnskuleløpet – Ein fenomenologisk analyse av møtet mellom pensum og elev

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grethe Nina Hestholm

  2017-12-01

  Full Text Available Både fenomenologisk filosofi og teoriar om praktisk kunnskapsrasjonalitet formulerer erkjenningar som løftar fram det livsverdslege som materialgrunnlag for valid kunnskap. Det som særkjenner livsverda er det temporære, subjektive, fleirtydige og historisk situerte. Difor må, i følgje Edmund Husserl, ingen førpredikative premiss stå som kunnskapens udiskutable grunn. Han oppfordrar oss til å stille spørsmål ved tradisjonar som er så integrerte i kulturen at vi oppfattar dei som opphavelege. I ein pedagogisk samanheng er det aktuelt å undersøke om den sterke representasjonen av teoretisk pensum i grunnskulen er etablert i oss som eit dogme vi ikkje stiller spørsmål ved. For når vi spør kva elevgrupper som lir mest under situasjonen, er det tilsynelatande opplagte svaret at det er dei elevgruppene som ikkje «meistrar» teorien. Men finst det vinnarar i eit kunnskaps-udemokratisk system? Er ikkje alle som ikkje får tilgang til den rike praksiskunnskapen taparar? I denne artikkelen brukar eg fenomenologisk filosofi til å argumentere for ei pensumfornying der den tradisjonelt nedvurderte praksiskunnskapen blir gitt ein jamstilt plass. Med i analysen har eg refleksjonane til to ungdomar som begge går på ei yrkesfagleg linje i Noreg.

 7. Fluid inclusion from drill hole DW-5, Hohi geothermal area, Japan: Evidence of boiling and procedure for estimating CO2 content

  Science.gov (United States)

  Sasada, M.; Roedder, E.; Belkin, H.E.

  1986-01-01

  Fluid inclusion studies have been used to derive a model for fluid evolution in the Hohi geothermal area, Japan. Six types of fluid inclusions are found in quartz obtained from the drill core of DW-5 hole. They are: (I) primary liquid-rich with evidence of boiling; (II) primary liquid-rich without evidence of boiling; (III) primary vapor-rich (assumed to have been formed by boiling); (IV) secondary liquid-rich with evidence of boiling; (V) secondary liquid-rich without evidence of boiling; (VI) secondary vapor-rich (assumed to have been formed by boiling). Homogenization temperatures (Th) range between 196 and 347??C and the final melting point of ice (Tm) between -0.2 and -4.3??C. The CO2 content was estimated semiquantitatively to be between 0 and 0.39 wt. % based on the bubble behavior on crushing. NaCl equivalent solid solute salinity of fluid inclusions was determined as being between 0 and 6.8 wt. % after minor correction for CO2 content. Fluid inclusions in quartz provide a record of geothermal activity of early boiling and later cooling. The CO2 contents and homogenization temperatures of fluid inclusions with evidence of boiling generally increase with depth; these changes, and NaCl equivalent solid solute salinity of the fluid can be explained by an adiabatic boiling model for a CO2-bearing low-salinity fluid. Some high-salinity inclusions without CO2 are presumed to have formed by a local boiling process due to a temperature increase or a pressure decrease. The liquid-rich primary and secondary inclusions without evidence of boiling formed during the cooling process. The salinity and CO2 content of these inclusions are lower than those in the boiling fluid at the early stage, probably as a result of admixture with groundwater. ?? 1986.

 8. Att vara "container" för patienten : En studie om hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet

  OpenAIRE

  Eriksson, Oskar; Holmstedt, Markus

  2015-01-01

  Sjukhuskuratorer har samtal med patienter som lider till exempel av depression, ångest eller andra besvär orsakade av psykosociala faktorer så som stress, livskriser eller alkohol. I denna studie ställdes frågan vilka effekter det patientnära arbetet kan ha för sjukhuskuratorn. Syftet var att utifrån ett emotionsteoretiskt perspektiv undersöka hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet. I studien ställdes frågan vad sjukhuskuratorer upplever att det patientnära a...

 9. Kommunikationssvårigheter inom autismspektrumtillstånd : En fallstudie om användningen av det alternativa kommunikationsverktyget PECS

  OpenAIRE

  Larsson, Beatrice

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka användningen av det alternativa kommunikationsverktyget PECS (Picture Exchange Communication System), som är vanligt förekommande hos personer inom autismspektrumtillstånd (ASD). Hos människor inom ASD är det vanligt med kommunikationssvårigheter samt utpräglade beteendeproblem. Genom intervjuer med skola, habilitering och boende har PECS studerats utifrån olika aspekter. Hur går inlärningen till? Hur används verktyget i det dagliga livet? Vilka för- o...

 10. Interactions of trace metals with hydrogels and filter membranes used in DET and DGT techniques.

  Science.gov (United States)

  Garmo, Oyvind A; Davison, William; Zhang, Hao

  2008-08-01

  Equilibrium partitioning of trace metals between bulk solution and hydrogels/filter was studied. Under some conditions, trace metal concentrations were higher in the hydrogels or filter membranes compared to bulk solution (enrichment). In synthetic soft water, enrichment of cationic trace metals in polyacrylamide hydrogels decreased with increasing trace metal concentration. Enrichment was little affected by Ca and Mg in the concentration range typically encountered in natural freshwaters, indicating high affinity but low capacity binding of trace metals to solid structure in polyacrylamide gels. The apparent binding strength decreased in the sequence: Cu > Pb > Ni approximately to Cd approximately to Co and a low concentration of cationic Cu eliminated enrichment of weakly binding trace metal cations. The polyacrylamide gels also had an affinity for fulvic acid and/or its trace metal complexes. Enrichment of cationic Cd in agarose gel and hydrophilic polyethersulfone filter was independent of concentration (10 nM to 5 microM) but decreased with increasing Ca/ Mg concentration and ionic strength, suggesting that it is mainly due to electrostatic interactions. However, Cu and Pb were enriched even after equilibration in seawater, indicating that these metals additionally bind to sites within the agarose gel and filter. Compared to the polyacrylamide gels, agarose gel had a lower affinity for metal-fulvic complexes. Potential biases in measurements made with the diffusive equilibration in thin-films (DET) technique, identified by this work, are discussed.

 11. Regeringserklæringen og PET's registreringer på det politiske område 1968-1989

  DEFF Research Database (Denmark)

  Den 30. september 1968 udsendte VKR-regeringen en erklæring, hvis hovedsynspunkt var "...at registrering af danske statsborgere ikke længere må finde sted alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed." Det fremgik ydermere af erklæringen, at såfremt tjenesten lå inde med sådanne registreringer......, ville de blive slettet og de underliggende oplysninger tilintetgjort. Der er i den offentlige debat forud for Kommissionens nedsættelse rejst en mistanke om, at PET's registreringspraksis efter den 30. september 1968 er foregået i strid med regeringserklæringen. Et centralt spørgsmål i denne debat har...... danske ambassade i Washington. Dette bind er en tilbundsgående undersøgelse af PET's registreringer på det politiske område i perioden 1968-1989....

 12. Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aastrup, Peter; Boertmann, David

  Denne rapport er et supplement til og en opdatering af en tidligere udsendt rapport (Aastrup et al. 2005). Opdateringen har til formål at præsentere den viden som er fremkommet siden den første rapport, samt at behandle en række spørgsmål som er fremkommet i forbindelse med det videre arbejde med...

 13. Fortællinger om sorg og tab – når det personlige bliver socialt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Refslund; Sandvik, Kjetil

  2016-01-01

  Vi fortæller om døden, om det at miste og føle sorg. Kulturhistorisk er litteratur, teater og malerkunst scener for netop dette emne. Som socialt fænomen ser vi dog ikke i samme omfang fortællinger om død, tab og sorg, eftersom emnet typisk har været anskuet som et privat anliggende. Bestemte...

 14. A Glitch-Free Novel DET-FF in 22 nm CMOS for Low-Power Application

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sumitra Singar

  2018-01-01

  Full Text Available Dual edge triggered (DET techniques are most liked choice for the researchers in the field of digital VLSI design because of its high-performance and low-power consumption standard. Dual edge triggered techniques give the similar throughput at half of the clock frequency as compared to the single edge triggered (SET techniques. Dual edge triggered techniques can reduce the 50% power consumption and increase the total system power savings. The low-power glitch-free novel dual edge triggered flip-flop (DET-FF design is proposed in this paper. Still now, existing DET-FF designs are constructed by using either C-element circuit or 1P-2N structure or 2P-1N structure, but the proposed novel design is designed by using the combination of C-element circuit and 2P-1N structure. In this design, if any glitch affects one of the structures, then it is nullified by the other structure. To control the input loading, the two circuits are merged to share the transistors connected to the input. In the proposed design, we have used an internal dual feedback structure. The proposed design reduces the delay and power consumption and increases the speed and efficiency of the system.

 15. Medierne tager stilling: De amerikanske mediers rolle under USA’s krige i det tyvende århundrede

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carl Pedersen

  2005-09-01

  Full Text Available Aviskongen William Randolph Hearst støttede varmt den spansk-ameri- kanske krig i 1898, der af USA’s ambassadør John Hay blev kaldt “en vidunderlig lille krig.” Til gengæld vendte medierne sig imod krigen i Viet- nam, som tv-journalisten Walter Cronkite på åben skærm kritiserede med ordene: “Det synes mere sikkert end nogensinde, at den blodige Vietnamkonflikt ender i skakmat.” “Har jeg mistet Cronkite, har jeg mistet gennemsnitsamerikaneren,” konkluderede Johnson derefter. Og det havde præsidenten ret i. Artiklen diskuterer mediernes stillingtagen til og dækning af de krige, USA har ført i det tyvende århundrede fra Hearsts opfordring til krigsdeltagelse til brugen af ‘embedded’ journalister under krigen i Irak. Artiklen viser, at amerikanske medier ikke er upartiske i formidlingen af informationer, men opfatter sig selv som aktive medspil- lere i krigens udvikling på hjemmefronten.

 16. Enhanced DET-Based Fault Signature Analysis for Reliable Diagnosis of Single and Multiple-Combined Bearing Defects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  In-Kyu Jeong

  2015-01-01

  Full Text Available To early identify cylindrical roller bearing failures, this paper proposes a comprehensive bearing fault diagnosis method, which consists of spectral kurtosis analysis for finding the most informative subband signal well representing abnormal symptoms about the bearing failures, fault signature calculation using this subband signal, enhanced distance evaluation technique- (EDET- based fault signature analysis that outputs the most discriminative fault features for accurate diagnosis, and identification of various single and multiple-combined cylindrical roller bearing defects using the simplified fuzzy adaptive resonance map (SFAM. The proposed comprehensive bearing fault diagnosis methodology is effective for accurate bearing fault diagnosis, yielding an average classification accuracy of 90.35%. In this paper, the proposed EDET specifically addresses shortcomings in the conventional distance evaluation technique (DET by accurately estimating the sensitivity of each fault signature for each class. To verify the efficacy of the EDET-based fault signature analysis for accurate diagnosis, a diagnostic performance comparison is carried between the proposed EDET and the conventional DET in terms of average classification accuracy. In fact, the proposed EDET achieves up to 106.85% performance improvement over the conventional DET in average classification accuracy.

 17. Understanding the effect models of ionic liquids in the synthesis of NH4-Dw and γ-AlOOH nanostructures and their conversion into porous γ-Al2O3.

  Science.gov (United States)

  Duan, Xiaochuan; Kim, Tongil; Li, Di; Ma, Jianmin; Zheng, Wenjun

  2013-05-03

  Well-dispersed ammonium aluminum carbonate hydroxide (NH4-Dw) and γ-AlOOH nanostructures with controlled morphologies have been synthesized by employing an ionic-liquid-assisted hydrothermal process. The basic strategies that were used in this work were: 1) A controllable phase transition from NH4-Dw to γ-AlOOH could be realized by increasing the reaction temperature and 2) the morphological evolution of NH4-Dw and γ-AlOOH nanostructures could be influenced by the concentration of the ionic liquid. Based on these experimental results, the main objective of this work was to clarify the effect models of the ionic liquids on the synthesis of NH4-Dw and γ-AlOOH nanostructures, which could be divided into cationic- or anionic-dominant effect models, as determined by the different surface structures of the targets. Specifically, under the cationic-dominant regime, the ionic liquids mainly showed dispersion effects for the NH4-Dw nanostructures, whereas the anionic-dominant model could induce the self-assembly of the γ-AlOOH particles to form hierarchical structures. Under the guidance of the proposed models, the effect of the ionic liquids would be optimized by an appropriate choice of cations or anions, as well as by considering the different effect models with the substrate surface. We expect that such effect models between ionic liquids and the target products will be helpful for understanding and designing rational ionic liquids that contain specific functional groups, thus open up new opportunities for the synthesis of inorganic nanomaterials with new morphologies and improved properties. In addition, these as-prepared NH4-Dw and γ-AlOOH nanostructures were converted into porous γ-Al2O3 nanostructures by thermal decomposition, whilst preserving the same morphology. By using HRTEM and nitrogen-adsorption analysis, the obtained γ-Al2O3 samples were found to have excellent porous properties and, hence, may have applications in catalysis and adsorption

 18. Involvering af medarbejdere med henblik på kompetenceudvikling i relation til elforbrug og bæredygtig udvikling på hotel- og restaurantområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Læssøe, J.; Carlsson, Monica; Jensen, B. B.

  2005-01-01

  Modellen præsenterer resultaterne af det forskningsbaserede udviklingsprojekt "Elforbrug, medarbejderinvolvering og kompetenceudvikling" Oversigtsmodellen giver dels en mulighed for at differentiere mellem forskellige kulturer og involveringsstrategier, dels en mulighed for at differentiere melle...

 19. Investigations of groundwater system and simulation of regional groundwater flow for North Penn Area 7 Superfund site, Montgomery County, Pennsylvania

  Science.gov (United States)

  Senior, Lisa A.; Goode, Daniel J.

  2013-01-01

  Groundwater in the vicinity of several industrial facilities in Upper Gwynedd Township and vicinity, Montgomery County, in southeast Pennsylvania has been shown to be contaminated with volatile organic compounds (VOCs), the most common of which is the solvent trichloroethylene (TCE). The 2-square-mile area was placed on the National Priorities List as the North Penn Area 7 Superfund site by the U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) in 1989. The U.S. Geological Survey (USGS) conducted geophysical logging, aquifer testing, and water-level monitoring, and measured streamflows in and near North Penn Area 7 from fall 2000 through fall 2006 in a technical assistance study for the USEPA to develop an understanding of the hydrogeologic framework in the area as part of the USEPA Remedial Investigation. In addition, the USGS developed a groundwater-flow computer model based on the hydrogeologic framework to simulate regional groundwater flow and to estimate directions of groundwater flow and pathways of groundwater contaminants. The study area is underlain by Triassic- and Jurassic-age sandstones and shales of the Lockatong Formation and Brunswick Group in the Mesozoic Newark Basin. Regionally, these rocks strike northeast and dip to the northwest. The sequence of rocks form a fractured-sedimentary-rock aquifer that acts as a set of confined to partially confined layers of differing permeabilities. Depth to competent bedrock typically is less than 20 ft below land surface. The aquifer layers are recharged locally by precipitation and discharge locally to streams. The general configuration of the potentiometric surface in the aquifer is similar to topography, except in areas affected by pumping. The headwaters of Wissahickon Creek are nearby, and the stream flows southwest, parallel to strike, to bisect North Penn Area 7. Groundwater is pumped in the vicinity of North Penn Area 7 for industrial use, public supply, and residential supply. Results of field investigations

 20. Lærer- og elevmangfold i det livstolkingsplurale norske klasserommet – utfordringer og muligheter for lærerutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sidsel Lied

  2009-05-01

  Full Text Available Med denne artikkelen ønsker jeg å gi et bidrag til diskusjonen om hvordan lærerutdanningen kan møte utfordringene fra et økt kulturelt mangfold i samfunnet. Siden mitt forsknings- og interessefelt er knyttet til mangfoldet på feltet livstolking, er artikkelens forskningsspørsmål og overordnede problemstilling: Hvordan kan lærerutdanningen møte de utfordringer og muligheter som det livstolkingsplurale norske klasserommet representerer? Delspørsmål jeg utforsker for å svare på dette, er: Hvordan kommer en livstolkingsplural virkelighet til uttrykk i grunnskolens og lærerutdanningens religions- og livssynsfag? Og: Hvordan kan lærerstudenters medvirkning i forskning bidra til å øke deres forståelse for de kravene det livstolkingsplurale norske klasserommet stiller til sine lærere? De empiriske prosjektene som inngår i arbeidet med å besvare forskningsspørsmålene, er utført i norsk offentlig grunnskole og allmenlærerutdanning. Det er naturlig å holde disse prosjektene sammen fordi all norsk lærerutdanning kvalifiserer sine studenter til å arbeide i grunnskolen. Ved å se på hvordan en livstolkingsplural virkelighet kommer til uttrykk i grunnskolens religions- og livssynsfag, vil en følgelig kunne si noe om hvordan deler av den skolehverdagen som norsk lærerutdanning kvalifiserer sine studenter for, ser ut. Dessuten vil en, ved å utforske hvordan en livstolkingsplural virkelighet kommer til uttrykk i lærerutdanningen, kunne si noe om hvordan utdanningen forventes å forberede sine studenter for denne yrkesutfordringen.

 1. Der er faresignaler her - om ret og heuristik i det almindelige, kommunale tilsyn med børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Idamarie Leth

  2014-01-01

  KORT RESUME Kommunerne underlægges i stigende grad krav om at føre et aktivt og opsøgende tilsyn med børn og unge. Kravene fremgår af serviceloven med tilhørende forskrifter. Disse regler har sammenhæng med en række andre regler på det sociale og velfærdsretlige område i øvrigt, men også med forv...

 2. Occurrence of Selected Pharmaceuticals, Personal-Care Products, Organic Wastewater Compounds, and Pesticides in the Lower Tallapoosa River Watershed near Montgomery, Alabama, 2005

  Science.gov (United States)

  Oblinger, Carolyn J.; Gill, Amy C.; McPherson, Ann K.; Meyer, Michael T.; Furlong, Edward T.

  2007-01-01

  Synthetic and natural organic compounds derived from agricultural operations, residential development, and treated and untreated sanitary and industrial wastewater discharges can contribute contaminants to surface and ground waters. To determine the occurrence of these compounds in the lower Tallapoosa River watershed, Alabama, new laboratory methods were used that can detect human and veterinary antibiotics; pharmaceuticals; and compounds found in personal-care products, food additives, detergents and their metabolites, plasticizers, and other industrial and household products in the environment. Well-established methods for detecting 47 pesticides and 19 pesticide degradates also were used. In all, 186 different compounds were analyzed by using four analytical methods. The lower Tallapoosa River serves as the water-supply source for more than 100,000 customers of the Montgomery Water Works and Sanitary Sewer Board. Source-water protection is a high priority for the Board, which is responsible for providing safe drinking water. The U.S. Geological Survey, in cooperation with the Montgomery Water Works and Sanitary Sewer Board, conducted this study to provide baseline data that could be used to assess the effects of agriculture and residential development on the occurrence of selected organic compounds in the lower Tallapoosa River watershed. Twenty samples were collected at 10 sites on the Tallapoosa River and its tributaries. Ten samples were collected in April 2005 during high base streamflow, and 10 samples were collected in October 2005 when base streamflow was low. Thirty-two of 186 compounds were detected in the lower Tallapoosa River watershed. Thirteen compounds, including atrazine, 2-chloro-4-isopropylamino-6-amino-s-triazine (CIAT), hexazinone, metalaxyl, metolachlor, prometryn, prometon, simazine, azithromycin, oxytetracycline, sulfamethoxazole, trimethoprim, and tylosin, had measurable concentrations above their laboratory reporting levels

 3. Evidence for a Ustilago maydis Steroid 5α-Reductase by Functional Expression in Arabidopsis det2-1 Mutants1

  Science.gov (United States)

  Basse, Christoph W.; Kerschbamer, Christine; Brustmann, Markus; Altmann, Thomas; Kahmann, Regine

  2002-01-01

  We have identified a gene (udh1) in the basidiomycete Ustilago maydis that is induced during the parasitic interaction with its host plant maize (Zea mays). udh1 encodes a protein with high similarity to mammalian and plant 5α-steroid reductases. Udh1 differs from those of known 5α-steroid reductases by six additional domains, partially predicted to be membrane-spanning. A fusion protein of Udh1 and the green fluorescent protein provided evidence for endoplasmic reticulum localization in U. maydis. The function of the Udh1 protein was demonstrated by complementing Arabidopsis det2-1 mutants, which display a dwarf phenotype due to a mutation in the 5α-steroid reductase encoding DET2 gene. det2-1 mutant plants expressing either the udh1 or the DET2 gene controlled by the cauliflower mosaic virus 35S promoter differed from wild-type Columbia plants by accelerated stem growth, flower and seed development and a reduction in size and number of rosette leaves. The accelerated growth phenotype of udh1 transgenic plants was stably inherited and was favored under reduced light conditions. Truncation of the N-terminal 70 amino acids of the Udh1 protein abolished the ability to restore growth in det2-1 plants. Our results demonstrate the existence of a 5α-steroid reductase encoding gene in fungi and suggest a common ancestor between fungal, plant, and mammalian proteins. PMID:12068114

 4. Kunnskapsgrunnlag for forslaget om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeid i Norge 2003-2007

  OpenAIRE

  Lund, Karl Erik; Rise, Jostein

  2008-01-01

  - I nasjonal strategiplan for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010 ønsket Helse- og omsorgsdepartementet å få utredet forslaget om forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Departementet har allerede hatt forslaget på høring, og represen tanter fra tobakksindustrien og handelsnæringen hevdet i sine svar at tiltaket bl.a. var i strid med EØS- reglene og at det ikke kunne dokumenteres effekt. Før departementet eventuelt skal arbeide videre med et lo vfor...

 5. DET/MPS - THE GSFC ENERGY BALANCE PROGRAM, DIRECT ENERGY TRANSFER/MULTIMISSION SPACECRAFT MODULAR POWER SYSTEM (MACINTOSH A/UX VERSION)

  Science.gov (United States)

  Jagielski, J. M.

  1994-01-01

  The DET/MPS programs model and simulate the Direct Energy Transfer and Multimission Spacecraft Modular Power System in order to aid both in design and in analysis of orbital energy balance. Typically, the DET power system has the solar array directly to the spacecraft bus, and the central building block of MPS is the Standard Power Regulator Unit. DET/MPS allows a minute-by-minute simulation of the power system's performance as it responds to various orbital parameters, focusing its output on solar array output and battery characteristics. While this package is limited in terms of orbital mechanics, it is sufficient to calculate eclipse and solar array data for circular or non-circular orbits. DET/MPS can be adjusted to run one or sequential orbits up to about one week, simulated time. These programs have been used on a variety of Goddard Space Flight Center spacecraft projects. DET/MPS is written in FORTRAN 77 with some VAX-type extensions. Any FORTRAN 77 compiler that includes VAX extensions should be able to compile and run the program with little or no modifications. The compiler must at least support free-form (or tab-delineated) source format and 'do do-while end-do' control structures. DET/MPS is available for three platforms: GSC-13374, for DEC VAX series computers running VMS, is available in DEC VAX Backup format on a 9-track 1600 BPI tape (standard distribution) or TK50 tape cartridge; GSC-13443, for UNIX-based computers, is available on a .25 inch streaming magnetic tape cartridge in UNIX tar format; and GSC-13444, for Macintosh computers running AU/X with either the NKR FORTRAN or AbSoft MacFORTRAN II compilers, is available on a 3.5 inch 800K Macintosh format diskette. Source code and test data are supplied. The UNIX version of DET requires 90K of main memory for execution. DET/MPS was developed in 1990. A/UX and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc. VMS, DEC VAX and TK50 are trademarks of Digital Equipment Corporation. UNIX is a

 6. DET/MPS - THE GSFC ENERGY BALANCE PROGRAM, DIRECT ENERGY TRANSFER/MULTIMISSION SPACECRAFT MODULAR POWER SYSTEM (DEC VAX VMS VERSION)

  Science.gov (United States)

  Jagielski, J. M.

  1994-01-01

  The DET/MPS programs model and simulate the Direct Energy Transfer and Multimission Spacecraft Modular Power System in order to aid both in design and in analysis of orbital energy balance. Typically, the DET power system has the solar array directly to the spacecraft bus, and the central building block of MPS is the Standard Power Regulator Unit. DET/MPS allows a minute-by-minute simulation of the power system's performance as it responds to various orbital parameters, focusing its output on solar array output and battery characteristics. While this package is limited in terms of orbital mechanics, it is sufficient to calculate eclipse and solar array data for circular or non-circular orbits. DET/MPS can be adjusted to run one or sequential orbits up to about one week, simulated time. These programs have been used on a variety of Goddard Space Flight Center spacecraft projects. DET/MPS is written in FORTRAN 77 with some VAX-type extensions. Any FORTRAN 77 compiler that includes VAX extensions should be able to compile and run the program with little or no modifications. The compiler must at least support free-form (or tab-delineated) source format and 'do do-while end-do' control structures. DET/MPS is available for three platforms: GSC-13374, for DEC VAX series computers running VMS, is available in DEC VAX Backup format on a 9-track 1600 BPI tape (standard distribution) or TK50 tape cartridge; GSC-13443, for UNIX-based computers, is available on a .25 inch streaming magnetic tape cartridge in UNIX tar format; and GSC-13444, for Macintosh computers running AU/X with either the NKR FORTRAN or AbSoft MacFORTRAN II compilers, is available on a 3.5 inch 800K Macintosh format diskette. Source code and test data are supplied. The UNIX version of DET requires 90K of main memory for execution. DET/MPS was developed in 1990. A/UX and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc. VMS, DEC VAX and TK50 are trademarks of Digital Equipment Corporation. UNIX is a

 7. Professor om brexit-åbning: Det bliver sværere i næste fase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Professor og centerleder, Marlene Wind, var den 8. december i Vejle Amts Folkeblad, hvor hun kommenterede på udviklingen i Brexit-forhandlingerne i forlængelse af udmeldingen om, at forhandlingerne er klar til den næste fase. Professor Wind kalder dette for et gennembrud, men pointerer også at de...... videre forhandlinger vil være på EU’s præmisser. De videre forhandlinger vil blandt andet handle om en kommende handelsaftale mellem de to parter, til hvilket professor Wind påpeger, at det kan tage mange år, før man har en sådan i hus. Samtidig vurderer Wind også, at nogle leave-vælgere måske vil blive...

 8. FluDetWeb: an interactive web-based system for the early detection of the onset of influenza epidemics.

  Science.gov (United States)

  Conesa, David; López-Quílez, Antonio; Martínez-Beneito, Miguel Angel; Miralles, María Teresa; Verdejo, Francisco

  2009-07-29

  The early identification of influenza outbreaks has became a priority in public health practice. A large variety of statistical algorithms for the automated monitoring of influenza surveillance have been proposed, but most of them require not only a lot of computational effort but also operation of sometimes not-so-friendly software. In this paper, we introduce FluDetWeb, an implementation of a prospective influenza surveillance methodology based on a client-server architecture with a thin (web-based) client application design. Users can introduce and edit their own data consisting of a series of weekly influenza incidence rates. The system returns the probability of being in an epidemic phase (via e-mail if desired). When the probability is greater than 0.5, it also returns the probability of an increase in the incidence rate during the following week. The system also provides two complementary graphs. This system has been implemented using statistical free-software (R and WinBUGS), a web server environment for Java code (Tomcat) and a software module created by us (Rdp) responsible for managing internal tasks; the software package MySQL has been used to construct the database management system. The implementation is available on-line from: http://www.geeitema.org/meviepi/fludetweb/. The ease of use of FluDetWeb and its on-line availability can make it a valuable tool for public health practitioners who want to obtain information about the probability that their system is in an epidemic phase. Moreover, the architecture described can also be useful for developers of systems based on computationally intensive methods.

 9. FluDetWeb: an interactive web-based system for the early detection of the onset of influenza epidemics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miralles María

  2009-07-01

  Full Text Available Abstract Background The early identification of influenza outbreaks has became a priority in public health practice. A large variety of statistical algorithms for the automated monitoring of influenza surveillance have been proposed, but most of them require not only a lot of computational effort but also operation of sometimes not-so-friendly software. Results In this paper, we introduce FluDetWeb, an implementation of a prospective influenza surveillance methodology based on a client-server architecture with a thin (web-based client application design. Users can introduce and edit their own data consisting of a series of weekly influenza incidence rates. The system returns the probability of being in an epidemic phase (via e-mail if desired. When the probability is greater than 0.5, it also returns the probability of an increase in the incidence rate during the following week. The system also provides two complementary graphs. This system has been implemented using statistical free-software (ℝ and WinBUGS, a web server environment for Java code (Tomcat and a software module created by us (Rdp responsible for managing internal tasks; the software package MySQL has been used to construct the database management system. The implementation is available on-line from: http://www.geeitema.org/meviepi/fludetweb/. Conclusion The ease of use of FluDetWeb and its on-line availability can make it a valuable tool for public health practitioners who want to obtain information about the probability that their system is in an epidemic phase. Moreover, the architecture described can also be useful for developers of systems based on computationally intensive methods.

 10. Brug nu den hårde lære fra CRM-hypen til open data - ellers går det bare galt igen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2016-01-01

  At indsamle, bearbejde, dele og proaktivt anvende data og viden kan i sig selv være en udfordring, men det er essentielt i den kundeorienterede virksomhed. ... I forhold til kunden kan begrebet open data anskues lidt bredere. En ting er, at kunden er villig til at dele data med virksomheden i håb...

 11. Udpegning af risikolokaliteter på det tosporede vejnet i åbent land baseret på data om vejens karakteristika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Camilla Sloth

  I det stedbestemte trafiksikkerhedsarbejde har udpegning og udbedring af sorte pletter (identificering, analyse samt udbedring af risikolokaliteter på vejnettet) siden 1970’erne været en af de primære aktiviteter. Imidlertid er sortpletarbejdet med årene blevet vanskeligere af to grunde: Dels er ...

 12. det med det Andet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marchwinski, Alena

  2002-01-01

  Da Christen Købke i 1830 malte sitt bilde fra Kunstakademiets avstøpningssamling på Charlottenborg, skildret han en situasjon som vordende danske kunstnere hadde vært fortrolige med i flere generasjoner: en ung mann betrakter en avstøpning av en antikk skulptur. Med utgangspunkt i kombinasjonen a...

 13. Det sidste nye og det gode gamle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gemzøe, Anker

  2014-01-01

  prose is passing on and even rejuvenating prosaic subgenres such as love stories, biographical novels often linked to family and native soil, and crime novels. Complementary to the genre-transgressive push factor, a genre-confirming pull factor is in play; for this I propose the term bestseller......Since the Millennium, prose has been dominating the Danish literary scene, with its inherent obsession with both “making it new” (novella and novel: news) and “preserving the old”; love, family and crime. The boundlessly flexible prose is invading the other main genres. Incorporating contemporary...

 14. Det muliges kunst og det umuliges politik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mai, Anne-Marie

  2014-01-01

  Artiklen diskuterer Rancières ideer om litteratur og politik som bidrag til ny politisk historie og inddrager Vita Andersens forfatterskab som eksempel......Artiklen diskuterer Rancières ideer om litteratur og politik som bidrag til ny politisk historie og inddrager Vita Andersens forfatterskab som eksempel...

 15. TH-CD-BRA-05: First Water Calorimetric Dw Measurement and Direct Measurement of Magnetic Field Correction Factors, KQ,B, in a 1.5 T B-Field of An MRI Linac

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Prez, L de; Pooter, J de; Jansen, B [VSL, Delft (Netherlands); Wolthaus, J; Asselen, B van; Woodings, S; Soest, T; Kok, J; Raaymakers, B [University Medical Center Utrecht, Utrecht (Netherlands)

  2016-06-15

  Purpose: Reference dosimetry in MR-guided radiotherapy is performed in the presence of a B-field. As a consequence the response of ionization chambers changes considerably and depends on parameters not considered in traditional reference dosimetry. Therefore future Codes of Practices need ionization chamber correction factors to correct for both the change in beam quality and the presence of a B-field. The objective was to study the feasibility of water calorimetric absorbed-dose measurements in a 1.5 T B-field of an MRLinac and the direct measurement of kQ,B calibration of ionization chambers. Methods: Calorimetric absorbed dose to water Dw was measured with a new water calorimeter in the bore of an MRLinac (TPR20,10 of 0.702). Two waterproof ionization chambers (PTW 30013, IBA FC-65G) were calibrated inside the calorimeter phantom (ND,w,Q,B). Both measurements were normalized to a monitor ionization chamber. Ionization chamber measurements were corrected for conventional influence parameter. Based on the chambers’ Co-60 calibrations (ND,w,Q0), measured directly against the calorimeter. In this study the correction factors kQ,B was determined as the ratio of the calibration coefficients in the MRLinac and in Co-60. Additionally, kB was determined based on kQ values obtained with the IAEA TRS-398 Code of Practice. Results: The kQ,B factors of the ionization chambers mentioned above were respectively 0.9488(8) and 0.9445(8) with resulting kB factors of 0.961(13) and 0.952(13) with standard uncertainties on the least significant digit(s) between brackets. Conclusion: Calorimetric Dw measurements and calibration of waterproof ionization chambers were successfully carried out in the 1.5 T B-field of an MRLinac with a standard uncertainty of 0.7%. Preliminary kQ,B and kB factors were determined with standard uncertainties of respectively 0.8% and 1.3%. The kQ,B agrees with an alternative method within 0.4%. The feasibility of water calorimetry in the presence of B

 16. Characterization of the collagen component of cartilage repair tissue of the talus with quantitative MRI: comparison of T2 relaxation time measurements with a diffusion-weighted double-echo steady-state sequence (dwDESS)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kretzschmar, M.; Hainc, N.; Studler, U.; Bieri, O.; Miska, M.; Wiewiorski, M.; Valderrabano, V.

  2015-01-01

  The purpose of this study was to characterize the collagen component of repair tissue (RT) of the talus after autologous matrix-induced chondrogenesis (AMIC) using quantitative T2 and diffusion-weighted imaging. Mean T2 values and diffusion coefficients of AMIC-RT and normal cartilage of the talus of 25 patients with posttraumatic osteochondral lesions and AMIC repair were compared in a cross-sectional design using partially spoiled steady-state free precession (pSSFP) for T2 quantification, and diffusion-weighted double-echo steady-state (dwDESS) for diffusion measurement. RT and cartilage were graded with modified Noyes and MOCART scores on morphological sequences. An association between follow-up interval and quantitative MRI measures was assessed using multivariate regression, after stratifying the cohort according to time interval between surgery and MRI. Mean T2 of the AMIC-RT and cartilage were 43.1 ms and 39.1 ms, respectively (p = 0.26). Mean diffusivity of the RT (1.76 μm 2 /ms) was significantly higher compared to normal cartilage (1.46 μm 2 /ms) (p = 0.0092). No correlation was found between morphological and quantitative parameters. RT diffusivity was lowest in the subgroup with follow-up >28 months (p = 0.027). Compared to T2-mapping, dwDESS demonstrated greater sensitivity in detecting differences in the collagen matrix between AMIC-RT and cartilage. Decreased diffusivity in patients with longer follow-up times may indicate an increased matrix organization of RT. (orig.)

 17. Characterization of the collagen component of cartilage repair tissue of the talus with quantitative MRI: comparison of T2 relaxation time measurements with a diffusion-weighted double-echo steady-state sequence (dwDESS)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kretzschmar, M.; Hainc, N.; Studler, U. [University Hospital Basel, Department of Radiology, Basel (Switzerland); Bieri, O. [University Hospital Basel, Division of Radiological Physics, Basel (Switzerland); Miska, M. [University Hospital, Department of Orthopedics, Heidelberg (Germany); Wiewiorski, M.; Valderrabano, V. [University Hospital Basel, Department of Orthopedic Surgery, Basel (Switzerland)

  2015-04-01

  The purpose of this study was to characterize the collagen component of repair tissue (RT) of the talus after autologous matrix-induced chondrogenesis (AMIC) using quantitative T2 and diffusion-weighted imaging. Mean T2 values and diffusion coefficients of AMIC-RT and normal cartilage of the talus of 25 patients with posttraumatic osteochondral lesions and AMIC repair were compared in a cross-sectional design using partially spoiled steady-state free precession (pSSFP) for T2 quantification, and diffusion-weighted double-echo steady-state (dwDESS) for diffusion measurement. RT and cartilage were graded with modified Noyes and MOCART scores on morphological sequences. An association between follow-up interval and quantitative MRI measures was assessed using multivariate regression, after stratifying the cohort according to time interval between surgery and MRI. Mean T2 of the AMIC-RT and cartilage were 43.1 ms and 39.1 ms, respectively (p = 0.26). Mean diffusivity of the RT (1.76 μm{sup 2}/ms) was significantly higher compared to normal cartilage (1.46 μm{sup 2}/ms) (p = 0.0092). No correlation was found between morphological and quantitative parameters. RT diffusivity was lowest in the subgroup with follow-up >28 months (p = 0.027). Compared to T2-mapping, dwDESS demonstrated greater sensitivity in detecting differences in the collagen matrix between AMIC-RT and cartilage. Decreased diffusivity in patients with longer follow-up times may indicate an increased matrix organization of RT. (orig.)

 18. BASEMAP, MONTGOMERY COUNTY, VIRGINIA, USA

  Data.gov (United States)

  Federal Emergency Management Agency, Department of Homeland Security — FEMA Framework Basemap datasets comprise six of the seven FGDC themes of geospatial data that are used by most GIS applications (Note: the seventh framework theme,...

 19. HYDRAULICS, MONTGOMERY COUNTY, ALABAMA, USA

  Data.gov (United States)

  Federal Emergency Management Agency, Department of Homeland Security — Recent developments in digital terrain and geospatial database management technology make it possible to protect this investment for existing and future projects to...

 20. FLOODPLAIN, Montgomery COUNTY, VIRGINIA, USA

  Data.gov (United States)

  Federal Emergency Management Agency, Department of Homeland Security — The Floodplain Mapping/Redelineation study deliverables depict and quantify the flood risks for the study area. The primary risk classifications used are the...

 1. «Det er stort sett retorikk og ikke så mye realitet»: En kvalitativ studie av norske idrettsbistandsorganisasjoner sitt forhold til formelle retningslinjer/Norad

  OpenAIRE

  Moen, Astri Tangen

  2013-01-01

  I nyere tid har det skjedd store endringer innen norsk og internasjonal utviklings- og bistandspolitikk. Fokuset har gått fra å legge vekt på økonomisk utvikling til å legge mer vekt på sosial utvikling. Norad mener det er mer fokus på sivilt samfunn, utviklingslandenes evne til å bygge seg opp, bekjempe korrupsjon, samt god forvaltning av ressurser i dagens bistandspolitikk. De siste 10-15 årene har det dessuten vært økende interesse for idrett som bistand, både i Norge og internasjonalt. Id...

 2. Inorganic arsenic and iron(II) distributions in sediment porewaters investigated by a combined DGTcolourimetric DET technique

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennett, William W.; Teasdale, Peter R.; Welsh, David T.

  2012-01-01

  A new approach for investigating the biogeochemistry of inorganic arsenic and iron(II) in freshwater, estuarine and marine sediments is reported. The recently developed Metsorb diffusive gradients in thin films (DGT) technique for the measurement of total inorganic arsenic and the colourimetric d...... highly representative assessment of the biogeochemical status of arsenic and iron in a variety of natural sediments, including groundwater sediments where mobilised arsenic is responsible for significant human health risks.......A new approach for investigating the biogeochemistry of inorganic arsenic and iron(II) in freshwater, estuarine and marine sediments is reported. The recently developed Metsorb diffusive gradients in thin films (DGT) technique for the measurement of total inorganic arsenic and the colourimetric...... diffusive equilibration in thin films (DET) technique for the measurement of iron(II), were utilised in combination to determine co-located depth profiles of both solutes in sediment porewaters. DGT-measured porewater arsenic concentrations were typically less than 40nM, whereas iron(II) concentrations...

 3. Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2008-05-01

  Full Text Available Vi vil i denne artikel pege på vigtigheden af at forholde sig til det virtuelle læringsklima i forbindelse med brug af virtuelle læringsmiljøer på universiteterne. I »Teaching for QualityLearning at University« (2003 inkluderer Biggs classroom climate som en vigtig faktor til at skabe sammenhæng i undervisningen og bruger graden af trustworthiness som en måde at beskrive et klima på. I artiklen anvender vi Biggs’ begreber i relation til et medieret læringsklima og undersøger, hvad der kan motivere og demotivere studerende til at engagere sig i et virtuelt læringsrum. Som centrale områder, der med fordel kan inddrages for at skabe et bedre virtuelt læringsklima for studerende, peger vi på faktorer såsom at udnytte den generelle udvikling hen imod web 2.0 samt en øget opmærksomhed på design og kommunikation.

 4. Naturudnyttelse i det Færøske ø-samfund gennem tusind år - set i humanøkologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Jesper

  1988-01-01

  Færøerne er på mange måde spændende og exotiske. Det er jo i sig selv en motivation til at studere dem. Men der er også nogle gode faglige grunde til at foretage geografiske og humanøkologiske studier af øerne. Den isolerede beliggenhed, de i hovedtrækkene typiske sammenhængende fysisk-geografisk......Færøerne er på mange måde spændende og exotiske. Det er jo i sig selv en motivation til at studere dem. Men der er også nogle gode faglige grunde til at foretage geografiske og humanøkologiske studier af øerne. Den isolerede beliggenhed, de i hovedtrækkene typiske sammenhængende fysisk...

 5. “Who you know affects what you know” : En kvalitativ studie om det sociala kapitalets roll i ett familjeföretag

  OpenAIRE

  Fatrous, Joelle; Bergdahl, Johan

  2016-01-01

  Vi har noterat att forskningen om socialt kapital inom familjeföretag är begränsad. Syftet med uppsatsen är att bidra till att utöka den forskning som sedan tidigare existerar om ämnet socialt kapital. Därför har vi valt att studera hur det sociala kapitalet nyttjas vid ett ägarskifte mellan två generationer inom ett familjeföretag. Studien behandlar också hur företaget nyttjar familjens och de anställdas sociala kapital när behovet av arbetskraft uppstår, samt hur det sociala...

 6. Disruptive Innovation in Manufacturing Engineering towards the 4th Industrial Revolution: 8th International Conference on Digital Enterprise Technology, DET 2014, March 25 -28 2014, Stuttgart, Germany, Abstracts

  OpenAIRE

  Bauer, Wilhelm; Constantinescu, Carmen; Sauer, Olaf; Maropoulos, Paul; Muelaner, Jody

  2014-01-01

  The CIRP sponsored DET 2014 conference focusses on the employment of modern ICT-technologies and tools for the modeling, simulation, optimization, advanced control and monitoring, real-time visualization of products, factories and manufacturing processes. The addressed areas cover all phases of product, factory and manufacturing processes life cycle starting with product design and development, engineering of factories, machines, equipment and technical processes, commissioning and rump-up, f...

 7. Progress Report on the ISCR Pilot Test Conducted at the Former CCC/USDA Grain Storage Facility in Montgomery City, Missouri, as of April 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  LaFreniere, Lorraine M. [Argonne National Lab. (ANL), Argonne, IL (United States). Environmental Science Division. Applied Geoscience and Environmental Restoration Program

  2013-06-01

  The Commodity Credit Corporation of the U.S. Department of Agriculture (CCC/USDA) is conducting an environmental investigation at the former CCC/USDA grain storage facility on the county fairgrounds in Montgomery City, Missouri, to evaluate contamination associated with the former use of grain fumigants containing carbon tetrachloride at the site. The CCC/USDA studies have identified carbon tetrachloride in the soils (primarily unconsolidated glacial tills) at concentrations that exceed the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) regional screening level (RSL) values for this compound in residential soils (610 μg/kg) but are below the corresponding RSL for industrial soils (3,000 μg/kg). Concentrations of carbon tetrachloride greater than the EPA maximum contaminant level (MCL; 5.0 μg/L) for this contaminant in drinking water were also identified in the shallow groundwater (Argonne 2012). On the basis of these findings, remedial actions are considered necessary to mitigate the present and potential future impacts of the contamination. In cooperation with the Missouri Department of Natural Resources (MDNR), the CCC/USDA has initiated a field-scale pilot test to evaluate an in situ technology for treatment of the carbon tetrachloride contamination. In this approach, a chemical amendment consisting primarily of slow-release organic matter and zero-valent iron is employed to induce oxygen-depleted, chemically reducing conditions in the subsurface. These conditions foster the in situ chemical reduction (ISCR) of carbon tetrachloride and its degradation products (chloroform, methylene chloride, and chloromethane) via both inorganic and biologically mediated processes. The chemical amendment being used, EHC™, was developed by the Adventus Group, Freeport, Illinois, and is now manufactured and distributed by FMC Environmental Solutions, Philadelphia, Pennsylvania. With the approval of the MDNR (2012), the ISCR technology is being tested in two target areas

 8. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 9. Metabolite-cycled density-weighted concentric rings k-space trajectory (DW-CRT) enables high-resolution 1 H magnetic resonance spectroscopic imaging at 3-Tesla.

  Science.gov (United States)

  Steel, Adam; Chiew, Mark; Jezzard, Peter; Voets, Natalie L; Plaha, Puneet; Thomas, Michael Albert; Stagg, Charlotte J; Emir, Uzay E

  2018-05-17

  Magnetic resonance spectroscopic imaging (MRSI) is a promising technique in both experimental and clinical settings. However, to date, MRSI has been hampered by prohibitively long acquisition times and artifacts caused by subject motion and hardware-related frequency drift. In the present study, we demonstrate that density weighted concentric ring trajectory (DW-CRT) k-space sampling in combination with semi-LASER excitation and metabolite-cycling enables high-resolution MRSI data to be rapidly acquired at 3 Tesla. Single-slice full-intensity MRSI data (short echo time (TE) semi-LASER TE = 32 ms) were acquired from 6 healthy volunteers with an in-plane resolution of 5 × 5 mm in 13 min 30 sec using this approach. Using LCModel analysis, we found that the acquired spectra allowed for the mapping of total N-acetylaspartate (median Cramer-Rao Lower Bound [CRLB] = 3%), glutamate+glutamine (8%), and glutathione (13%). In addition, we demonstrate potential clinical utility of this technique by optimizing the TE to detect 2-hydroxyglutarate (long TE semi-LASER, TE = 110 ms), to produce relevant high-resolution metabolite maps of grade III IDH-mutant oligodendroglioma in a single patient. This study demonstrates the potential utility of MRSI in the clinical setting at 3 Tesla.

 10. Det hepatorenale syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, S; Abrahamsen, J; Ring-Larsen, H

  1995-01-01

  Renal dysfunction and abnormal sodium-water handling are frequent in liver disease. The term hepatorenal syndrome (HRS) denotes a functional type of renal failure characterized by a progressive decrease in the glomerular filtration rate (GFR), greatly increased sodium retention, a high urine...

 11. At se det oversete

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Ann Lumbye

  2015-01-01

  Artiklen om Kirstine Vaabens kunst er fænomenologisk analyserende hvor værkerne - installationer, skulpturer, fotografier og collager - sættes ind i en kunstteoretisk diskussion udspændt mellem Rosalind E. Krauss' grid og medierefleksioner og feministiske læsninger.......Artiklen om Kirstine Vaabens kunst er fænomenologisk analyserende hvor værkerne - installationer, skulpturer, fotografier og collager - sættes ind i en kunstteoretisk diskussion udspændt mellem Rosalind E. Krauss' grid og medierefleksioner og feministiske læsninger....

 12. Det elektroniske kvarter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rüdiger, Bjarne; Tournay, Bruno

  2005-01-01

  Projektets fokus har været, hvordan forskellige digitale redskaber, især internettet, kan anvendes til og forbedre borgerinddragelsen i byfornyelses- og byudviklingsprojekter. En af projektets konklusioner er, at brugen af ny teknologi kan skabe nye muligheder i samarbejdet mellem fagfolk og bebo...

 13. Det halvt dolda

  OpenAIRE

  Åberg, Elina

  2015-01-01

  I projektet utformas ett hotell med 34 rum i utkanten av den lilla historiska staden Mariefred, som ligger vid Mälaren 65 km från Stockholm. Hotellet utgörs av en kvadratisk volym med tegelfasad och avfasat hörn, belägen på en platt tomt intill museijärnvägen. Staden domineras i fonden av Gripsholms slott, och hotellets placering underordnar sig slottet och bevarar viktiga siktlinjer. Programmet innehåller utöver centrala funktioner som hotellrum, lobby  och restaurang även en biosalong i bot...

 14. Det boligsociale danmarkskort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Skifter; Ærø, Thorkild

  Regeringen har i de senere år, via Byudvalget, startet en omfattende indsats over for boligsociale problemer i danske boligområder. Denne rapport giver en kortlægning af i hvilke kommuner og i hvilke dele af boligmassen, der især kan forventes boligsociale problemer, fordi der er en høj koncentra......Regeringen har i de senere år, via Byudvalget, startet en omfattende indsats over for boligsociale problemer i danske boligområder. Denne rapport giver en kortlægning af i hvilke kommuner og i hvilke dele af boligmassen, der især kan forventes boligsociale problemer, fordi der er en høj...... koncentration af udsatte befolkningsgrupper, som udstødte fra arbejdsmarkedet, personer med lav indkomst, enlige forsørgere og indvandrere, eller fordi der er en stor fraflytning. Rapporten søger at belyse nogle af årsagerne til de boligsociale problemer ved at sammenkæde dem med kommunernes generelle situation...

 15. Det medialiserede museum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rudloff, Maja

  2013-01-01

  Over the past two decades, digital technologies have gained a greater and more important role in communication and dissemination of knowledge by museums. This article argues that the digitization of museum communication can be viewed as a result of a mediatization process that is connected...... to a cultural-political and museological focus on digital dissemination, in which user experience, interactivity, and participation are central concepts. The article argues that the different forms of communication, representation, and reception offered by digital media, together with the interactive and social...... of museum visiting has been transformed and somewhat adapted to new media-created forms of communication and action. From a more general perspective, the article may be regarded as a contribution to a continuous discussion of the role museums must play in a mediatized society....

 16. Det systemteoretiske interview

  DEFF Research Database (Denmark)

  la Cour, Anders; Knudsen, Morten; Thygesen, Niels Thyge

  Inden for samfundsvidenskaben ser vi et stigende antal analyser, der trækker på et systemteoretisk iagttagelsesprogram. Problemet er, at disse analyser sjældent gør sig spørgsmålet om dataproduktion klart. Og hvis analyserne anvender interviewmetoden, så udelades refleksioner over interviewet som...

 17. Det hepatopulmonale syndrome

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eibye, Simone Bendix; Christensen, Erik

  2016-01-01

  The hepatopulmonary syndrome (HPS) - a complication of liver disease - seems to be underdiagnosed, probably because of decreased awareness. HPS consists of the triade liver disease, intrapulmonary vascular dilatation and as a consequence arterial hypoxaemia. No medical therapy has proven effectiv...... perhaps with the exception of garlic, which has been effective in one controlled clinical trial. However, liver transplantation seems to improve HPS in most cases. Liver patients with unexplained hypoxaemia should be investigated for HPS....

 18. Det dynamiske drama

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Magnus Tessing

  2006-01-01

  Artiklen behandler forskydningerne i Jan Kotts tre læsninger af A Midsummer Night's Dream fra hhv. 1964 ('Titania and the Ass's Head'), 1981 ('The Bottom Translation') og 1993 ('Bottom and the Boys'). Da de er skrevet på baggrund af forskellige historiske situationer, repræsenterer de tre essays ...

 19. Det globale arbejdsmarkeds udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Navrbjerg, Steen Erik

  2008-01-01

  Fem virksomhedscases fra Samarbejdsnævnets årsrapport viser samstemmende, at Samarbejdsudvalgene spiller en hovedrolle i den koordinerende indsats mellem virksomhed, myndigheder og andre aktører - boligudlejere, banken, lokalbefolkningen - når udenlandsk arbejdskraft kommer til landet. På samme m...

 20. Det Kongelige Puslespil

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  3D modeller og animation af vikingetidens Jelling, baseret på bl.a. udgravningsdata fra Jellingprojektet. Gennemgang af vikingesamfundet og en beskrivelse af de to runesten i Jelling, en kronologisk gennemgang af udgravningerne fra 2008, samt indklip fra historien om Harald Blåtands bedrifter...

 1. Cannabismisbrug og dets konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wøien, Vidar-André; Horwitz, Henrik; Høgberg, Lotte Christine Groth

  2015-01-01

  Cannabis is the world's most popular illicit drug, and around half of all Danes have tried it at least once. In this paper we review the pharmacodynamic and pharmacokinetic properties of cannabis. We also discuss the treatment of cannabis intoxication and present data from The Danish Poison...

 2. Det ligger i luften

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitmøller, Anders; Lauring, Jakob; Jonsen, Karsten

  2011-01-01

  Multikulturelle virtuelle teams er en udbredt samarbejdsform i større danske virksomheder, specielt til løsning af videns intensive og kreative opgaver. Som leder kan man umiddelbart opnå fleksibilitet og besparelser ved brug af virtuelle teams, men desværre bliver disse fordele ofte spoleret af ......’ medier, såsom telefon og videokonference, ikke altid er effektive til kreative opgaver, da sproglig og kulturel friktion kan forøges ved brug af disse. De forskningsmæssige implikationer af studiet diskuteres, og ledelsestiltag, som imødegår disse udefordringer udfordringer, belyses....

 3. Det digitale imperativ

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Sisse Siggaard

  2014-01-01

  impact human relations and the ‘structure of feeling’ (Berry, 2012). Four emergent themes are analysed based on Facebook data produced by 73 young participants (ages 20-24) in a digital humanities university course (2013). The themes are: Facebook Friends, Events, Self-Profiling and Stalking. Two concept...... pairs guide the analyses: ‘connectedness and connectivity’ (van Dijck, 2013) and ‘visibility and surveillance’ (Bucher, 2012). Tensions are identified between interpersonal norms and the impact of Facebook data streams relative to friendship, credibility, accountability, prestige, self...

 4. Det Frie Partnervalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi; Christiansen, Connie Carøe

  2005-01-01

  Etniske minoritetsunges forældre - især de muslimske - fremstilles i dag gennemgående som de unges modstandere i deres pardannelsesproces. Interview med unge dokumenterer i stedet et udbredt ønske om at have forældrene som medspillere i processen, hvormed de fraskriver sig den helt individualiser...

 5. Naturvidenskab og 'det andet'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerregaard Jensen, Lotte

  2006-01-01

  Title: Works of Engineering and ’The Other’ History and Theory of Modern Architecture in Denmark Keywords: Tectonic Engineer Science Architecture Arne Jacobsen C.I.A.M. Organic Tecnology Arts & Crafts Romantic John Soan Historiography Abstract The article examines the apparent silence concerning...... history and theory of modern architecture in Denmark during the after war period. By making inquiries into the general agenda of mainstream C.I.A.M. modernism a strong Danish line of oppositional architecture appears. Sigfried Giedions influential book ‘Space Time and Architecture’ promotes science...... cladding and exposed engineering structures characterize this building. What is not so well known outside Denmark is that at stock of Danish Architects opposed to Arne Jacobsens ideas of architecture and in reality also to the C.I.A.M. programme. Their silence in terms of explicit architectural theories...

 6. Det oversete vejnet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel Clemmensen, Thomas

  2008-01-01

  Modernist visions and ideals regarding the urban environment gave birth to modern principles of road planning and established the foundation for a clear division between road- and urban planning. As modernist urban planning experienced a massive critique during the later half of the 20th century......, changing both the discourse and practise of urban planning, modern principles of road planning have continued to shape the urban environment regardless of a return towards more traditional urban values. As a consequence, the effect on urban relations following the continued extensions of modern road...

 7. Det hepatopulmonale syndrome

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eibye, Simone; Christensen, Erik

  2016-01-01

  The hepatopulmonary syndrome (HPS) - a complication of liver disease - seems to be underdiagnosed, probably because of decreased awareness. HPS consists of the triade liver disease, intrapulmonary vascular dilatation and as a consequence arterial hypoxaemia. No medical therapy has proven effective...

 8. Det Rene Vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henrik Tækker

  2014-01-01

  Bogen er en mere letlæselig udgave af min ph.d. afhandling, der handler om hvordan sprøjtegifte kan fjernes fra drikkevand. I bogen første del undersøges en række spørgsmål såsom hvor vores vand kommer fra, hvor meget vi bruger og hvor stort problemet med sprøjtegifte i drikkevandet er i Danmark......? Dette ligger grunden for den sidste del af bogen, der omhandler ph.d. afhandlingens forskningsresultater....

 9. Det aktive menneskes triumf?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mathias Herup

  2015-01-01

  This article analyses the system of categorisation currently used for describing and labelling social assistance recipients in Denmark as either qualified or not qualified for work. Rather than studying concrete situations, where ‘clients’ meet ‘system’, the article offers instead an analysis...... the article describes this transformation of the categorisation system by drawing on an archive of relevant governance documents – first and foremost documents from Ministries directed at front workers and imposing them to categorise the unemployed according to certain logics. Theoretically the article...

 10. Det velduftende plejehjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elle, Jens Christian

  2007-01-01

  of self-management and re-embedding of working tasks is taking shape. The comprehension of crises and the social imagination that finds expression in the empirical material indicates an un-unfolded social reason in public planning. The primary problem formulation takes its point of departure...... of the delicious smelling nursing home was created and promoted in public. In the first part of the dissertation light will be thrown on the modernisation of public sector catering. Through a critical reading of reports about the public sector catering the last 25 years, a number of central dynamic...

 11. Sensitiv responsivitet i barnehagen: En kvalitativ studie av hvordan profesjonell omsorg i barnehagen påvirkes av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn

  OpenAIRE

  Selmer-Olsen, Maria

  2013-01-01

  Tema for denne masteroppgaven er sensitiv responsivitet i barnehagen, og jeg har undersøkt hvordan profesjonelle omsorgsgiveres relasjoner til enkeltbarn får innvirkning på omsorgen. Problemstillingen er som følger: Hvordan påvirkes den profesjonelle omsorgen i barnehagen av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ undersøkelse med en hermeneutisk tilnærming, bygget på en sosialkonstruktivist...

 12. Vannmagasinet er ikke fullt før det renner over : en analyse av effekten av redusert etterspørsel i et vannkraftsystem, eksemplifisert med energieffektivisering i bygninger

  OpenAIRE

  Siljan, Marte

  2010-01-01

  Energieffektivisering i bygninger regnes som et av de mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere forbruk av energi, samt bidra til reduksjon i klimagassutslipp. I følge rapporter fra blant annet Lavenergiutvalget (2009) og Klimakur 2020 (2010), vil det være mulig å frigjøre rundt 10 TWh elektrisitet fra norske bygninger i løpet av de neste ti årene. Denne masteroppgaven tar for seg følgene av en tilsvarende etterspørselsreduksjon i det norske kraftsystemet. Norge har et kraftsystem med n...

 13. Analiza poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów manualnych (MT w diagnozie skręcenia miednicy na podstawie wybranych testów manualnych.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Cichosz

  2015-06-01

    Streszczenie Wstęp Skręcenie (torsja miednicy jest w fizjoterapii oraz medycynie manualnej często stawianym rozpoznaniem opartym głównie na podstawie badania fizykalnego oraz danych z wywiadu pacjenta. Coraz częściej łączy się je i opisuje wspólnie z dysfunkcją stawów krzyżowo- biodrowych (SIJD, której nie towarzyszy ból, jedynie zmiany w przestrzennym funkcjonowaniu kompleksu miedniczego. Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest ocena poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów manualnych (MT dla wybranych testów diagnostycznych stawów krzyżowo- biodrowych. Materiał badawczy: Badania przeprowadzono na 180 osobowej grupie studentów w wieku między 20 a 30 lat. Wyniki: Największą zgodność szacunków, określaną jako znaczną odnotowano jedynie w przypadku testu ASLR, przy wartości k= 0,62. Pozostałe testy charakteryzowały się niższymi wartościami zgodności. Wnioski: Większość analizowanych testów charakteryzuje się umiarkowana oraz niższą wartością zgodności wyników. Na poziom zgodności ocen ma wpływ typu budowy ciała badanego.   Summary Introduction: The twist (torsion of the pelvis is in physiotherapy and manual medicine based diagnosis is often posed mainly based on physical examination, and data the patient's history. More often they combine them and describes, together with dysfunction of the sacroiliac joints (SIJD, which is not accompanied by pain, only changes in the spatial functioning of pelvic complex. Aim: The  purpose  of  this  study  is  to  assess  the level  of  compliance  reviews  two manual  therapists (MT for  selected  diagnostic  tests  the  sacroiliac  joints. Research material: The research was conducted on 180 members of a group of students aged between 20 and 30 years. Results: The biggest compliance estimates, defined as significant was noted only in the ASLR test, with values of k = 0,62. Other tests were characterized by lower values of conformity. Conclusions: Most of

 14. Pre-treatment factor structures of the Montgomery and Åsberg Depression Rating scale as predictors of response to escitalopram in Indian patients with non-psychotic major depressive disorder.

  Science.gov (United States)

  Basu, Aniruddha; Chadda, Rakesh; Sood, Mamta; Rizwan, S A

  2017-08-01

  Major Depressive Disorder (MDD) is a broad heterogeneous construct resolving into several symptom-clusters by factor analysis. The aim was to find the factor structures of MDD as per Montgomery and Asberg Depression Rating Scale (MADRS) and whether they predict escitalopram response. In a longitudinal study at a tertiary institute in north India, 116 adult out-patients with non-psychotic unipolar MDD were assessed with MADRS before and after treatment with escitalopram (10-20mg) over 6-8 weeks for drug response. For total 116 patients pre-treatment four factor structures of MADRS extracted by principal component analysis with varimax rotation altogether explained a variance of 57%: first factor 'detachment' (concentration difficulty, lassitude, inability to feel); second factor 'psychic anxiety' (suicidal thoughts and inner tension); third 'mood-pessimism' (apparent sadness, reported sadness, pessimistic thoughts) and fourth 'vegetative' (decreased sleep, appetite). Eighty patients (68.9%) who completed the study had mean age 35.37±10.9 yrs, majority were male (57.5%), with mean pre-treatment MADRS score 28.77±5.18 and majority (65%) having moderate severity (MADRS escitalopram. At the end of the treatment there were significant changes in all the 4 factor structures (pescitalopram treatment. Understanding the factor structure is important as they can be important predictor of escitalopram response. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 15. Europæisk Kerne Kompetenceramme for professionsuddannede der arbejder med ældre inden for social- og sundhedsområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  . European Core Competences Framework til brug for professionsuddannede der arbejder med ældre inden for social- og sundhedsområdet er udviklet i et samarbejde mellem 26 universiteter og andre højere læreanstalter som en del af European Later Life Active Network (ELLAN). ELLANs Lifelong Learning Programme er...... mod en bedre kvalitet i de videregående professionsuddannelser, hvor de færdiguddannede kan arbejde med ydelser til ældre mennesker i social- og sundhedssektoren. Hovedresultatet er udarbejdelsen af European Core Competences Framework til brug for professionsuddannede der arbejder med ældre inden...... for hos professionelle, der arbejder med ældre mennesker ved at gennemføre et litteraturstudie, gennemføre kvalitative studier blandt de ældre i seks forskellige lande samt gennemføre kvantitative studier blandt professionelle. Disse forskningsprojekter dannede baggrunden for udvikling af European Core...

 16. Optimization of colorimetric DET technique for the in situ, two-dimensional measurement of iron(II) distributions in sediment porewaters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennett, William W.; Teasdale, Peter R.; Welsh, David T.

  2012-01-01

  The recently developed colorimetric diffusive equilibration in thin films (DET) technique for the in situ, high-resolution measurement of iron(II) in marine sediments is optimized to allow measurement of the higher iron concentrations typical of freshwater sediment porewaters. Computer imaging...... the sensitivity of the assay as required; by processing the image with different color channel filters, the sensitivity of the assay can be optimized for lower concentrations (up to 100 μmol L -1) or higher concentrations (up to 2000 μmol L -1) of iron(II), depending on the specific site characteristics......(II) in sediment porewaters. The detection limit of the optimized technique was 4.1 ± 0.3 μmol L -1 iron(II) and relative standard deviations were less than 6%....

 17. SNS vil høre om det supplerende materiale giver anledning til ændringer i de tidligere fremsendte risikovurderinger. Gossypium hirsutum (281-24-236/3006-210-23). Supplerende materiale til sagen (Four questions: Molecular characterisation / Food-feed assessment). Modtaget 12-12-2005, deadline 16

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2004-01-01

  "DMU finder at det nye materiale om den molekulære karakterisering af 281-24-236x3006-210-23 bomulden, ikke giver anledning til at ændre den tidligere riskovurdering. Vedr. spørgsmål 1 er det i svaret fra anmelderen blevet tilfredsstillende redegjort for hvilket materiale der blev anvendt. Vedr s...

 18. SNS vil høre om det supplerende materiale giver anledning til/ændrer på konklusionen de tidligere fremsendte risikovurderinger. Zea Majs NK603xMON810. Supplerende materiale til sagen. Modtaget 07-02-2005, deadline 25-02-2005, svar 23-02-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune

  2005-01-01

  Brev: Det tilsendte materiale giver ikke anledning til ændringer på konklusionen i tidligere risikovurderinger af MON810xNK603-majs til anden brug end dyrkning. Danmarks Miljøundersøgelser forventer således efter gennemgang af det supplerende materiale til sagen MON810xNK603 fortsat ingen væsentl...

 19. Att veta när man ska göra det man vet att man ska göra : om barn med ADHD, uppfattning av tid och att komma ihåg att göra det man har planerat

  OpenAIRE

  Hillertz, Anna

  2005-01-01

  I den här studien undersöks om det är bristande tidsuppfattning som orsakar sämre prospektivt minne hos barn med diagnos ADHD. Studien syftar även till att utreda vad prospektivt minne har för relation till arbetsminne och exekutiva funktioner. Studien har genomförts genom att två grupper, en grupp barn med diagnos ADHD och en kontrollgrupp, har utfört uppgifter som ger mått på prospektivt minne, tidsuppfattning, arbetsminne och exekutiva funktioner. Barnen i ADHD-gruppen har även deltagit i ...

 20. Et eventuelt bortskaffelses- og betalingsansvar efter dansk og grønlandsk ret begrundet i efterladte anlæg, bygninger, forureninger m.v. i det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Basse, Ellen Margrethe

  2014-01-01

  Der er tale om et responsum til Departementet for Natur og Miljø, Grønland vedrørende miljøretlige, erstatningsretlige og forvaltningsretlige vurderinger af forsigtighedskrav, oprydningsforpligtelser samt økonomisk kompensation for efterladte genstande, affald m.v. i det åbne land...

 1. Sig, sig selv> og KorpusDK - hvorfor det er svært både at skælde sig ud og at skille sig selv ud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ehlers, Katrine Rosendal; Vikner, Sten

  2017-01-01

  Denne artikel vil undersøge det danske refleksivsystem, baseret på den antagelse at der er to forskellige typer betingelser angående koreference som hver af de fire refleksive/non-refleksive pronominaltyper i dansk, dvs. sig/sig selv/hende/hende selv skal opfylde (jf. Vikner 1985). En type beting...

 2. Agreement between hopelessness/helplessness and Montgomery-Asberg Depression Rating Scale in healthy individuals and in patients with benign breast disease and breast cancer: a prospective case-control study in Finland.

  Science.gov (United States)

  Eskelinen, Matti; Korhonen, Riika; Selander, Tuomas; Ollonen, Paula

  2015-04-01

  The relation between scoring for hopelessness/helplessness and the Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) in healthy study subjects (HSS) and in patients with benign breast disease (BBD) and breast cancer (BC) has not been compared in a prospective study. We, therefore, investigated hopelessness and helplessness scores versus the MADRS in 115 patients. In the Kuopio Breast Cancer Study, 115 women with breast symptoms were evaluated for hopelessness and helplessness, and for the MADRS before any diagnostic procedures were carried out. In the self-rating score (SRS), hopelessness/helplessness versus the MADRS were highly significantly positively correlated in the HSS, BBD and BC groups. In the SRS, the weighted kappa values for hopelessness/helplessness versus the MADRS in the HSS, BBD and BC groups were also statistically significant. There was also a significant positive correlation in the examiner-rating score (ERS) for hopelessness versus the MADRS in the HSS, BBD and BC groups and for helplessness versus the MADRS in the HSS, BBD and BC groups. The unweighted kappa values in the ERS for hopelessness versus the MADRS were statistically highly significant for the HSS, BBD and BC groups and those for helplessness versus the MADRS in the HSS and BBD groups were statistically significant. A new finding with clinical relevance in the present work is the agreement between hopelessness/helplessness scores and MADRS in the SRS and ERS. In the breast cancer diagnostic unit, the identification of hopeless/helpless persons is essential in suicide prevention and it is important to assess and treat hopelessness/helplessness even though an individual may report few depressive symptoms. Copyright© 2015 International Institute of Anticancer Research (Dr. John G. Delinassios), All rights reserved.

 3. An item response theory evaluation of the young mania rating scale and the montgomery-asberg depression rating scale in the systematic treatment enhancement program for bipolar disorder (STEP-BD).

  Science.gov (United States)

  Prisciandaro, James J; Tolliver, Bryan K

  2016-11-15

  The Young Mania Rating Scale (YMRS) and Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) are among the most widely used outcome measures for clinical trials of medications for Bipolar Disorder (BD). Nonetheless, very few studies have examined the measurement characteristics of the YMRS and MADRS in individuals with BD using modern psychometric methods. The present study evaluated the YMRS and MADRS in the Systematic Treatment Enhancement Program for BD (STEP-BD) study using Item Response Theory (IRT). Baseline data from 3716 STEP-BD participants were available for the present analysis. The Graded Response Model (GRM) was fit separately to YMRS and MADRS item responses. Differential item functioning (DIF) was examined by regressing a variety of clinically relevant covariates (e.g., sex, substance dependence) on all test items and on the latent symptom severity dimension, within each scale. Both scales: 1) contained several items that provided little or no psychometric information, 2) were inefficient, in that the majority of item response categories did not provide incremental psychometric information, 3) poorly measured participants outside of a narrow band of severity, 4) evidenced DIF for nearly all items, suggesting that item responses were, in part, determined by factors other than symptom severity. Limited to outpatients; DIF analysis only sensitive to certain forms of DIF. The present study provides evidence for significant measurement problems involving the YMRS and MADRS. More work is needed to refine these measures and/or develop suitable alternative measures of BD symptomatology for clinical trials research. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 4. Den hvide side af det (etnisk) blandet Danmark: En udforskning af køns- og racerelaterede aspekter i blandede parforhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi

  2017-01-01

  af sådanne blandede par gennem stigninger i pardannelse på tværs af socialt konstruererede nationale og etniske/ race grænser. På trods af den hvide ægtefælles privilegeret position i samfundet (Twine, 2010) er deres motivation, hverdagsdynamikker, bevidsthed relateret til køns-udfordringer og...... mixed couple). Fokus er især på hvordan blandedhed (mixedness) kontekstualiseres i Danmark samt hvilke strategier der anvendes til at forhandle de køns- og racemæssige processer i det sociale rum. Derudover besværes spørgsmål som hvilke kategorier deres børn inkluderes i eller ekskluderes fra og hvilke...... race/ farve - én partner tilhører den hvide danske kategori, mens den anden stammer fra Sydasien (Indien eller Pakistan). Primært baseret på kvalitative interviews foretaget i Danmark (Singla, 2012, 2015) er begge køns erfaringer analyseret. Artiklen diskuterer også væsentlige metodiske...

 5. Det gränslösa arbetslivets genomtränglighet i Spotify-rekryterarnas sfärer : hur flexibilitet och tillgänglighet påverkar work-life balance

  OpenAIRE

  Andersson, Emelie; Hallgren, Malin

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att bidra med en förståelse för hur rekryterare upplever och hanterar flexibilitet, tillgänglighet och work-life balance i en multinationell och expanderande organisation präglad av det gränslösa arbetslivet. Denna förståelse är betydelsefull då det gränslösa arbetslivet innebär ett stort eget ansvar för individen, vilket skapar en utmaning för individen själv att måna om sin work-life balance och upprätthållandet av ett långsiktigt välmående. För att uppfylla studi...

 6. High-resolution metal gradients measured by in situ DGT/DET deployment in Black Sea sediments using an autonomous benthic lander RID G-2489-2010 RID A-4901-2009

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fones, GR; Davison, W.; Holby, O.

  2001-01-01

  DET (Diffusive equilibration in thin films) and DGT (diffusive gradients in thin films) have been deployed in situ using an autonomous benthic lander to measure concentrations and induced fluxes of Fe and Mn (DET/DGT) and trace metals (DGT) in pore waters at millimeter spatial resolutions....... The newly developed deployment system is described, and based on these first results, its strengths and weaknesses are discussed. Deployments were made in the Western Black Sea in shelf sediments overlain by well-oxygenated water at a water depth of 77 m. Maxima of the redox-sensitive metals at 4 and 8 cm...... elements by several millimeters. Detection of this functional discrimination between Fe and Mn as regulators of trace metals would not have been possible using more conventional sampling procedures....

 7. Hvornår afviger lejen »væsentligt« fra det lejedes værdi (eller markedslejen)? - en kommentar til U 2011.1639 H og T:BB 2014.457 V

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul-Sandberg, Jakob

  2014-01-01

  , hvor meget en »væsentlig« afvigelse er i denne sammenhæng. I 2011 fik Højesteret for første gang mulighed for at forholde sig til begrebet. Artiklen belyser på baggrund af Højesterets præmisser i den pågældende sag, der vedrørte et erhvervslejemål, i hvilket omfang det nu er afklaret, hvor meget...

 8. Skandinaviens placering i det europæiske lærde netværk - en tentativ undersøgelse af de anglo-danske forbindelser c. 1000-1150

  DEFF Research Database (Denmark)

  Münster-Swendsen, Mia

  2007-01-01

  skandinaviske (i særlig grad danske) navne i den del af Durham Liber Vitae der stammer fra perioden. Det frustrerende ved disse kilder er dog, at alt hvad vi får er netop dét: navne, i klynger eller enkeltstående, og udover hvad der kan opstilles af hypoteser på baggrund af palæografiske studier, ikke meget...

 9. ”Hvad angår det mig som jurist?” - refleksion over jurastuderendes møde med nye fagligheder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Louise Victoria Johansen

  2016-10-01

  Full Text Available Jurastuderende på danske universiteter bliver i stigende grad introduceret for tværfaglig undervisning, som giver dem mulighed for at kunne reflektere over deres fag udefra. Mange jurastuderende møder dog disse kurser med en stærk monofaglig forståelse opnået gennem deres hidtidige jurastudium. Deres læreproces i løbet af kurserne er derfor afhængig af undervisers håndtering af denne allerede etablerede jurafaglige identitet. Med udgangspunkt i Steen Becks sammentænkning af læringsteoretikerne Jean Piaget og Lev Vygotsky argumenterer denne artikel for, at tværfaglig undervisning på jurastudiet indebærer mere end blot at lære ny teori og nye metoder; den forudsætter også aflæring af de faglige forståelser, som særligt skygger for at kunne inddrage andre discipliner end den juridiske. Artiklen beskriver denne balance mellem aflæring og nylæring gennem en refleksion over min undervisning på et obligatorisk bachelorfag samt et kursusfag på kandidatuddannelsen ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Disse kurser har forskellige betingelser i forhold til den undervisningstid, der kan allokeres til de studerendes arbejde med nye metodiske tilgange. Ud over disse organisatoriske forskelle har det dog også vist sig, at undervisers anvendelse af de første undervisningsgange kan være afgørende for de studerendes læreproces, samt at metakommunikation om aktiviteterne bør være meget tydelig. Law students at Danish universities are increasingly being introduced to interdisciplinary teaching that allows them to reflect on their subjects from an outside perspective. Many law students, however, approach these courses with a strong mono professional understanding obtained through their law studies. Consequently, their learning process during these courses is dependent on the teacher's handling of this already established legal professional identity. Based on Steen Beck's fusion of educational theorists Jean Piaget and

 10. Pædagogikken mellem det bureaukratiske og det postmoderne praksisfelt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Saugstad, Tone

  2015-01-01

  This paper is a theoretical discussion of the on going transformation of the field of practice from a ritualized, bureaucratic to a flexible, variable field. It is important to discuss how the changes in the field of practice confront education. With references to Max Weber it is argued...

 11. Erindring i Det Gamle Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carstens, Pernille

  2013-01-01

  -prepared refl ections of the past. They are both eclectic and selective reconstructions. Remembering and forgetting the past refl ects the needs in the present. It is an active and ongoing, not predetermined process. Memory studies do not represent a coherent fi eld, but are coming from different disciplines...... and discursive areas. It is an analytic instrument and a heuristic tool focusing the socio-cultural context....

 12. Det legale opioidforbrug i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jarlbaek, Lene; Kehlet, Henrik; Sjøgren, Per

  2010-01-01

  To identify users and use of opioids in Denmark three databases were combined. The latest fifteen years an increase in users has been noted, and the costs of opioids have increased from 175 million DKK (1994) to 540 million DKK (2008). Oxycodone and transdermal fentanyl constitute 60% of the total...

 13. Location i det geopolitiske rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Gunhild

  2017-01-01

  Hovedformålet med artiklen er at undersøge forholdet mellem genrehåndtering og location i The Night Manager. Genren er thrilleren i den spionudgave, der er kendt fra tidligere John Le Carré-filmatiseringer. Location passer perfekt til genren med valget af glamourøse steder, der har kunnet bruges i...

 14. Det narrative og narrative undervisningsformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  I denne power point gennem grundtrækkene i den narrative vending og der kommes med eksempler på narrative undervisningsformer.......I denne power point gennem grundtrækkene i den narrative vending og der kommes med eksempler på narrative undervisningsformer....

 15. Introduktion til det pragmatiske hjul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Durst-Andersen, Per

  2016-01-01

  It will be argued that, despite their obvious anchoring in verbal communication based on linguistic signs (symbols), Directives, i.e. Requests and Offers, have more in common with gestures which primarily involve indexes and icons. It will be demonstrated that this type of speech act should...... be interpreted as consisting of three indexical sign types: (1) a symptom that points at the speaker and goes back in time; (2) a signal that points at the hearer and goes forward in time; and (3) a model that points at a situation and is timeless, because it can be used at any time. On this basis, a speech act...

 16. Sygepleje tilbage til det basale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Erik Elgaard; Bahnsen, Iben Bøgh; Pedersen, Preben Ulrich

  2017-01-01

  This article describes the rationale for the initiation of a development and research project in North Denmark Region in collaboration with international researchers led by Professor Alison Kitson, University of Adelaide, Australia. The international project has assumed a lead position with the o......This article describes the rationale for the initiation of a development and research project in North Denmark Region in collaboration with international researchers led by Professor Alison Kitson, University of Adelaide, Australia. The international project has assumed a lead position...... with the object of disseminating an internationally developed conceptual framework for nursing called Fundamentals of Care (FoC). FoC responds to the fact that standards of nursing care worldwide are not always adequate. The conceptual framework is being developed, refined and underpinned going forward...

 17. Borger i det moderne Babel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Delman, Thomas Fabian

  2011-01-01

  Hvordan agerer borgerne i den grænseløse by? Er vi blevet borgere i et moderne Babel, hvor vi ikke længere taler samme sprog? Hvorfor vil vi ikke have de fælles projekter i vores baghave? Og kan nyaktivisme måske være en mulig vej frem? Artiklen forsøger at give svar på nogle af disse spørgsmål....

 18. Det æstetiske interface

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2006-01-01

  Spacewar fra 1962 undersøger afhandlingen computerspillets dannelsesper-spektiv og belyser, hvordan computerspillet som underholdningsfænomen kan tillade brugeren ikke blot at vænne sig til, men også kritisk reflektere en kulturel forandring forårsaget af computeren. Afhandlingens anden del undersøger...

 19. Det skriger bare feminin energi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Tania Erika Aniol

  2013-01-01

  This thesis is based on a nearly five month ‘journey’. It was the curiosity of exploring genders role in the context of education, where there is an overrepresentation of one gender that began this journey. At nursing education that traditionally and culturally is feminine connoted, the male...... the male students learn how to behave as a nurse. My main findings show that the male students use four subordinate strategies; assimilation-, adaptation-, confrontation-, and the ventilation strategy, in order to legitimate their presence and by that identify themselves in the community of practice...

 20. Det globale marked for juice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2015-01-01

  inden for æblejuice er Kina vigtig og står for 35 pct. af verdens samlede eksport. Den internationale handel med juice er meget omfattende, og mange lande er store både importører og eksportører. Den danske import af æblejuice kommer især fra Tyskland og Østrig, som dog også har en stor import fra Kina...

 1. Det sociale arbejdes daglige praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Mette-Louise

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver, hvordan Udlændingelovens regler om helbredsbetinget opholdstilladelse præger praksisgørelsen af begrebet "empowerment" på et rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge. Der sættes fokus på magtrelationen mellem personale og brugere i en periode, hvor de diagnose...... mellem lovgivning, bureaukratisk forvaltning og empowerment i rehabilitering....

 2. Det er fullt her inne!

  OpenAIRE

  Hay, Simen Formo

  2018-01-01

  Program og foto. Teaterforestilling vist 12., 13., 14., 16.-18. april 2018 på Seilduken Scene 6 Bacheloroppgave i regi, fra Teaterhøgskolen, med regi av Simen F.H.. Et avgangsprosjekt, med skuespillerne Ina Svenningdal, Sindre Hansen, Sarah Francesca Brænne, Brede Fristad, William Greni Arnø, Lars Halvor Andreassen. Bandet Elon Musk deltar, og kleskolleksjon lanseres av Alva Brosten / Hijacked. Foto: S. Hutton?

 3. Det himmelvendte øje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Hans

  2009-01-01

  Menneskets syn på universet blev ændret for bestandigt, da Galilei for 400 år sidenrettede en kikkert mod himlen. Siden da har udviklingen af kikkerten og andre astronomiske instrumenter til stadighed flyttet grænsen for vores erkendelse....

 4. ”Byg det op”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falkenberg, Helene; Juelskjær, Malou

  2015-01-01

  læringsledelsen spatialiseres i en specifik udgave – den parkouriseres. Med parkouriseringen ’hacker’ læringsledelsen sig ind på et fænomen (parkour), som ikke har noget med skole at gøre. Denne indirekte form at fremme læring på, er et sindebillede på en ledelsestendens – også i en reformtid, og derfor en...

 5. Fremtiden og det etnografiske museum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gabriel, Mille

  2014-01-01

  collecting, co-curation and dialogue with the communities from where the collections derive. Through three recent projects, this paper revolves around questions such as: How can we make associations between the old collections and contemporary society? How do we prioritize, when collecting the contemporary...

 6. Danmark i det globale turismebillede

  DEFF Research Database (Denmark)

  der sket med erhvervsstrukturen? Hvordan har den politiske diskurs forandret sig? Hvilke centrale innovationer bør fremhæves? Hvad har den digitale revolution betydet? Og hvordan har uddannelsen og efteruddannelsen til turismens arbejdsmarked mødt den nye virkelighed? Et bud på svarene på disse...

 7. Det ved vi om Feedback

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Vibeke; Bærenholdt, Jørgen

  Præsentation af forskningsviden om feedback i forskellige personkonstellationer i undervisningen: Feedback fra lærer til elev, fra elever til lærer, fra elev til elev og elevens eget arbejde med feedback til sig selv. De præsenterede forskningsresultater er udvalgt dels inden for en kognitivistisk...

 8. Davis Strædet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Råstofdirektoratet planlægger at udbyde flere licensområder med henblik på efterforskning og udvinding af olie og gas i den grønlandske del af Davis Stræde. Som en del af beslutningsgrundlaget har Råstofdirektoratet bedt DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og Grønlands Naturinstitut om at ...

 9. Hypertension og det metaboliske syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Michael Hecht; Jeppesen, Jørgen; Larsen, Mogens Lytken

  2009-01-01

  The metabolic syndrome is a relatively prevalent condition characterized by co-existence of several metabolic and cardiovascular risk factors including hypertension. Patients with hypertension have an increased risk of developing the metabolic syndrome which, in turn, increases the cardiovascular...... syndrome is of clinical importance as it makes the treating physician test for other elements of the syndrome in patients with one of the elements, e.g. hypertension. Udgivelsesdato: 2009-Jun...

 10. Hypertension og det metaboliske syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Michael; Jeppesen, Jørgen; Larsen, Mogens

  2009-01-01

  The metabolic syndrome is a relatively prevalent condition characterized by co-existence of several metabolic and cardiovascular risk factors including hypertension. Patients with hypertension have an increased risk of developing the metabolic syndrome which, in turn, increases the cardiovascular...... syndrome is of clinical importance as it makes the treating physician test for other elements of the syndrome in patients with one of the elements, e.g. hypertension. Udgivelsesdato: 2009-Jun-15...

 11. Det legale opioidforbrug i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jarlbaek, Lene; Kehlet, Henrik; Sjøgren, Per

  2010-01-01

  To identify users and use of opioids in Denmark three databases were combined. The latest fifteen years an increase in users has been noted, and the costs of opioids have increased from 175 million DKK (1994) to 540 million DKK (2008). Oxycodone and transdermal fentanyl constitute 60% of the tota...

 12. Effects of changes in pumping on regional groundwater-flow paths, 2005 and 2010, and areas contributing recharge to discharging wells, 1990–2010, in the vicinity of North Penn Area 7 Superfund site, Montgomery County, Pennsylvania

  Science.gov (United States)

  Senior, Lisa A.; Goode, Daniel J.

  2017-06-06

  A previously developed regional groundwater flow model was used to simulate the effects of changes in pumping rates on groundwater-flow paths and extent of recharge discharging to wells for a contaminated fractured bedrock aquifer in southeastern Pennsylvania. Groundwater in the vicinity of the North Penn Area 7 Superfund site, Montgomery County, Pennsylvania, was found to be contaminated with organic compounds, such as trichloroethylene (TCE), in 1979. At the time contamination was discovered, groundwater from the underlying fractured bedrock (shale) aquifer was the main source of supply for public drinking water and industrial use. As part of technical support to the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) during the Remedial Investigation of the North Penn Area 7 Superfund site from 2000 to 2005, the U.S. Geological Survey (USGS) developed a model of regional groundwater flow to describe changes in groundwater flow and contaminant directions as a result of changes in pumping. Subsequently, large decreases in TCE concentrations (as much as 400 micrograms per liter) were measured in groundwater samples collected by the EPA from selected wells in 2010 compared to 2005‒06 concentrations.To provide insight on the fate of potentially contaminated groundwater during the period of generally decreasing pumping rates from 1990 to 2010, steady-state simulations were run using the previously developed groundwater-flow model for two conditions prior to extensive remediation, 1990 and 2000, two conditions subsequent to some remediation 2005 and 2010, and a No Pumping case, representing pre-development or cessation of pumping conditions. The model was used to (1) quantify the amount of recharge, including potentially contaminated recharge from sources near the land surface, that discharged to wells or streams and (2) delineate the areas contributing recharge that discharged to wells or streams for the five conditions.In all simulations, groundwater divides differed from

 13. DW_Dashboard_CalendarView.png | ECHO | US EPA

  Science.gov (United States)

  ECHO, Enforcement and Compliance History Online, provides compliance and enforcement information for approximately 800,000 EPA-regulated facilities nationwide. ECHO includes permit, inspection, violation, enforcement action, and penalty information about facilities regulated under the Clean Air Act (CAA) Stationary Source Program, Clean Water Act (CWA) National Pollutant Elimination Discharge System (NPDES), and/or Resource Conservation and Recovery Act (RCRA). Information also is provided on surrounding demographics when available.

 14. Supplemental Environmental Baseline Survey for Proposed Land Use Permit Modification for Expansion of the Dynamic Explosive Test Site (DETS) 9940 Main Complex Parking Lot

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peek, Dennis W. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2016-10-01

  The “subject property” is comprised of a parcel of land within the Kirtland Military Reservation, Bernalillo County, New Mexico, as shown on the map in Appendix B of this document. The land requirement for the parking lot addition to the 9940 Main Complex is approximately 2.7 acres. The scope of this Supplemental Environmental Baseline Survey (SEBS) is for the parking lot addition land transfer only. For details on the original 9940 Main Complex see Environmental Baseline Survey, Land Use Permit Request for the 9940 Complex PERM/0-KI-00-0001, August 21, 2003, and for details on the 9940 Complex Expansion see Environmental Baseline Survey, Proposed Land Use Permit Expansion for 9940 DETS Complex, June 24, 2009. The 2.7-acre parcel of land for the new parking lot, which is the subject of this EBS (also referred to as the “subject property”), is adjacent to the southwest boundary of the original 12.3- acre 9940 Main Complex. No testing is known to have taken place on the subject property site. The only activity known to have taken place was the burial of overhead utility lines in 2014. Adjacent to the subject property, the 9940 Main Complex was originally a 12.3-acre site used by the Department of Energy (DOE) under a land use permit from the United States Air Force (USAF). Historical use of the site, dating from 1964, included arming, fusing, and firing of explosives and testing of explosives systems components. In the late 1970s and early 1980s experiments at the 9940 Main Complex shifted toward reactor safety issues. From 1983 to 1988, fuel coolant interaction (FCI) experiments were conducted, as were experiments with conventional high explosives (HE). Today, the land is used for training of the Nuclear Emergency Response community and for research on energetic materials. In 2009, the original complex was expanded to include four additional 20-acre areas: 9940 Training South, 9940 Training East, T-Range 6, and Training West Landing Zone. The proposed use of

 15. Beretning for Bulbrogård 2012 (BU2012), aristokratisk kompleks. NM I journalnr. 7701/94 Store Fuglede sogn, Ars herred, (Holbæk Amt) Region Sjælland. Sted nr. 03.01.06 – sb. nr. 102 Kort nr. 1413 III NØ Beretning for undersøgelse aristokratisk kompleks fra det 6. – 7. årh. ved Bulbrogård ved Tissø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bican, Josefine Franck

  De afsluttende undersøgelser på Bulbrogård 2012 bød på nye og overraskende resultater: Bulbrogård har fået en ny fase. Som det nogle gange sker, bliver man mere forvirret end oplyst ved at få mere viden – dette er også tilfældet her. Den ny hal (hus 7) kan være det manglende arkitektoniske bindel...

 16. Från tonåring till toppbloggare : En kvalitativ fallstudie om självpresentation och det personliga varumärket kommunicerat genom en blogg

  OpenAIRE

  Laricchia, Daniela

  2016-01-01

  Sammanfattning Detta är en fallstudie över en Sveriges mest välkända och framgångsrika bloggar – www.kenzas.se, driven av Kenza Zouiten. Syftet med studien var att ta reda på hur man via självpresentation genom en blogg kan bygga upp och skapa sig ett starkt personligt varumärke. De frågeställningar studien utgick ifrån var hur Kenza Zouiten väljer att framställa sig själv som person i skriven text och i bilder, samt huruvida det finns några skillnader i hur hon väljer att framställa sig själ...

 17. SNS vil høre om det supplerende materiale giver anledning til/ændrer på konklusionen de tidligere fremsendte risikovurderinger. Gossypium hirsutum (281-24-236/3006-210-23). Supplerende materiale til sagen (Høringssvar fra landene, dokumenter om alllergener). Modtaget 02-03-2005, Deadline: Hurtigst muligst - senest 29-03-2005, svar 04-03-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2004-01-01

  "Mail: Vi har gennemgået det tilsendte supplerende materiale (Brev fra Skov- og Naturstyrelsen 02-03-2005) vedr. den genmodificerede insektresistente bomuld C/NL/04/01, der ansøges anvendt til import og videreforarbejdning, men ikke til dyrkning. Vi har ikke fundet nogen nye oplysninger der medfø...

 18. SNS vil høre om det supplerende materiale giver anledning til yderligere kommentarer eller ændrer risikovurderingen. Zea mays (1507). EFSAs udtalelse og vurdering af 1507 majsen. Modtaget 14-03-2005, deadline 29-03-2005, svar 23-03-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2005-01-01

  "DMU har via EFSAs GMOnet indhentet de nye oplysninger (mail fra SNS d. 14-03-2005) til ansøgningen om godkendelse til markedsføring til import og videreforarbejdning af den genmodificerede majs (1507). DMU har først gennemgået materialet for at undersøge om det ændrer den risikovurdering vi tidl...

 19. Afregningsproblematikken mellem såkaldte »ægte« hjælpe- og supportafdelinger og »ægte« fællesafdelinger og videre til virksomhedens hovedafdelinger- når det analytiske ligger til grund for kontrollen og styringen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2006-01-01

  markedsvilkår og indgå både i out- og insourcing beslutninger. Samtidig med det forøgede antal hjælpeafdelinger er der også kommet nye it-hjælpeværktøjer til, som man bliver nødt til at anvende for at kunne løse disse problemer. Løsninger er dermed også blevet langt mere tilgængelige. SPSS, SYSTAT, Chystal...

 20. Beretning for Bulbrogård 2013 (BU2013), aristokratisk kompleks. NM I journalnr. 7701/94 Store Fuglede sogn, Ars herred, (Holbæk Amt) Region Sjælland. Sted nr. 03.01.06 – sb. nr. 102 Kort nr. 1413 III NØ Beretning for undersøgelse aristokratisk kompleks fra det 6. – 7. årh. ved Bulbrogård ved Tissø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bican, Josefine Franck

  Undersøgelserne er en fortsættelse af de afsluttende undersøgelser ved Bulbrogård fra 2012 og er en del af forskningsprojektet Førkristne Kultpladser ved forskningsprofessor Lars Jørgensen, Nationalmuseet. Lokaliteten blev opdaget i 1995 i forbindelse med forundersøgelsen på bopladsområdet ved Ti...

 1. Det demokratiske argument for absolut ytringsfrihed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2014-01-01

  Artiklen diskuterer den påstand, at absolut ytringsfrihed er en nødvendig forudsætning for demokratisk legitimitet med udgangspunkt i en rekonstruktion af et argument fremsat af Ronald Dworkin. Spørgsmålet er, hvorfor ytringsfrihed skulle være en forudsætning for demokratisk legitimitet, og hvorfor...

 2. Jagten på det autentiske citat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovmark, Henrik

  2004-01-01

  Ønsket om at gengive et fraseologisk stof der er så autentisk som muligt, er helt centralt for en videnskabelig dokumentationsordbog over talesprog som Ømålsordbogen. Derfor skelnes der i ordbogen mellem autentiske og ikke-autentiske citater. Citatmaterialet kan imidlertid give anledning til prob...... strømninger der har præget dansk leksikografi og dialektologi. Der argumen­teres også for at en vurdering af Ømålsordbogens citatpraksis må tage udgangspunkt i en præcis definition af hvad man overhovedet forstår ved autenticitet....

 3. Det unødige bureaukrati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjelmar, Ulf; Holm Pedersen, Lene; Bordacconi, Mats Joe

  Afrapportering på forskningsprojektet Afbureaukratisering, Innovation og Medarbejdermotivation (AIM).......Afrapportering på forskningsprojektet Afbureaukratisering, Innovation og Medarbejdermotivation (AIM)....

 4. Det menneskelige skelet på prosa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Erik

  2016-01-01

  Agota Kristofs romaner om børn af en borgerkrig er hverken forførende eller elegant, men gennemsigtig og gribende. Og selv om den ikke lever op til hans egne vante kriterier for yndlingslæsning, har vor anmelder aldrig kunnet slippe den.......Agota Kristofs romaner om børn af en borgerkrig er hverken forførende eller elegant, men gennemsigtig og gribende. Og selv om den ikke lever op til hans egne vante kriterier for yndlingslæsning, har vor anmelder aldrig kunnet slippe den....

 5. Hvad hedder det på dansk?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ptaszynski, Marcin Overgaard; Sobkowiak, Mikołaj; Leroyer, Patrick

  2011-01-01

  The paper is a research study into how Polish students of Danish use dictionaries when translating from Polish into Danish and when writing texts in Danish. The methodology of the study relies on three assumptions: (1) the distinction between subjective and objective information needs, (2......) the impact of educational level on lexicographic behaviour, (3) the differences in terms of users’ needs and their satisfaction during translation and free text production. By combining various data generating and gathering methods, the study provides an insight into differences between both kinds of needs...

 6. Corporate responsibility – det handler om redelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig......Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig...

 7. 'Vi skal ikke ha' det samme!'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Støier, Louise; Pilpel Mercebach, Claudia; Aydin, Hÿlia

  2014-01-01

  for the patients’ experiences of their hospital stay. Knowing the time horizon of the hospital stay and gaining information appeared to contribute to creating unity and coherence for the individual. The paper describes the workflow for the organization of the session and the actions undertaken on the basis...

 8. Hvordan er det å leve med CRPS?

  OpenAIRE

  Hovind, Thomas

  2014-01-01

  Hensikten med denne studien er å se på hvordan pasienter med komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) opplever å leve med tilstanden og hvordan disse pasientene har opplevd å bli møtt i helsevesenet. CRPS er en langvarig tilstand med sterke smerter som kan medføre økt smerterespons, redusert funksjon og nedsatt livskvalitet hos pasientene. Studien er en kvalitativ undersøkelse basert på dybdeintervju av fire pasienter med CRPS. Pasientene ble rekruttert fra en smerteavdeling i Nord-Norge og u...

 9. Det aktionslæringsbaserede bachelorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard, Karen; Høy, Carsten; Krogh, Karen Elise

  2016-01-01

  Lærerstuderende, undervisere på læreruddannelsen og lærere i skolen udgør de tre samarbejdende parter i læreruddannelse. Nærværende undersøgelse følger to grupper af lærerstuderende gennem et bachelorprojektforløb på deres afsluttende studieår, hvor rammen udgøres af et aktionslæringsbaseret prof...

 10. Det københavnske perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adler-Nissen, Rebecca

  2014-01-01

  loyal to the core. This loyalty wasensured not through circulation of officials across the different parts of the empire, butthrough asymmetrical contracting, various strategies of control, binding and pivotingof local elites. The professionalization of civil servants involved much continuity withthe...... old landowning and noble elite and ensured that corruption, deceit or local autonomymovements could be sanctioned quickly. There was nothing inevitable in the fallof the Danish empire and its transformation into a rump nation-state. Instead, imperialrule was a dominant imaginary within which almost...

 11. Kinas ambitioner i det Indiske Ocean

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Morten Hetmar

  2014-01-01

  The article examines China's strategic and maritime interests and behaviour in the Indian Ocean and the Sino-Indian rivalry in Asia, as both countries vie for political and economic influnce in the countries dotting the Indian Ocean littoral from the Persian Gulf to the Strait of Malacca....

 12. "Det muslimske sofa-hjørne"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Khawaja, Iram

  2015-01-01

  In a high-school north of Copenhagen, teachers are expressing concern in regard to the growing number of Muslim students and their way of engaging in the school context. The students are positioning themselves in a separate corner (the sofa-corner) during breaks, and policing each other in regard...... to religious ideals and demands thus forming an enclave in the larger network of groupings in the high school. This article analyses the concern seen from the point of view of the professional, who in many cases feel that she has no access or any tools to intervene in the forming of the sofa......-grouping. The article makes visible how the concern for the proper integration is embedded in certain racialised, religious and social processes of othering, and points towards new perspectives on how it is in practice possible to work with inclusion when one takes the power relational and structural processes...

 13. UV-indeks og dets betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wulf, Hans Christian; Eriksen, Paul

  2010-01-01

  The published UV index refers to the expected UV intensity at mid day, when the solar elevation is at its maximum. In Scandinavia, the maximum UV index is seven around midsummer. When the UV index is three, the erythema-weighted dose will be three Standard Erythema Dose (SED) in the hour with max...... a sunburn already when the UV index is higher than two....

 14. Det ufærdige arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mogens

  for hændelsesforløbet, og derved fremmes muligheden for at anvende den som heuristik. Samtidig kan der være behov for at fokusere i arbejdet med fortællingerne, og her kan teorier og begreber fra faglig side anvendes, da de peger på de vigtige sider af fortællingerne. Til sidst skitseres hvordan man kan arbejde i...

 15. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roseberry, Lynn

  2006-01-01

  . This report provides an analysis of the transitional rules put in place by the Danish government. What are the rules that apply to workers from the new member states compared to those that apply to workers from the old member states? How are these rules administered? And what are the social rights of workers...

 16. Det indskrevne publikum i politiske kommentarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Mette

  2016-01-01

  I denne artikel fremsættes en kritik af kommentargenren i en dansk kontekst. Med udgangspunkt i 90 kommentarartikler fra landsdækkende aviser under folketingsvalget i 2011 laves en analyse af genrens indskrevne publikum efter Edwin Blacks analyseforskrifter i tre trin: Først analyseres materialet...

 17. Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus; Jørgensen, Christian Helms; Koudahl, Peter

  2013-01-01

  Forskningsprojektet ”Retention of Vocational Students in the Danish VET System” undersøger de påvirkelige faktorer, der kan bidrage til at mindske frafaldet på de erhvervsfaglige uddannelser (EUD). For etablering af en sådan viden er dannet et konsortium bestående af såvel forskere med stor...

 18. Det grønne uddannelsesimperativ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Henrik Hooge

  2012-07-01

  Full Text Available The paper defines the green education imperative as a normative proposition that expresses a fundamental norm – sustainable development. The proposition combines directions for action, i.e. the right to receive environmental training and education and the duty to provide it, with a specific situation, resulting in an individual norm-based assessment. The imperative has two main interpretations: The strong version, which in its strongest form consists of binding norms that guarantee definitive subjective rights to ecological and sustainable training and education services and an obligation to provide them. The weak version signifies that students have a moral or non-mandatory right to receive environmental training and education, which is not related to any particular institution in any particular professional context at any particular point in time.

 19. Til forsvar for det levendes mangfoldighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik Dahl

  2005-01-01

  Livs-form : perspektiver i Giorgio Agambens filosofi Anmeldelse i Berlingske tidende. - 2005-08-15. - Sektion 2, s. 8-9 Anmeldt af Henrik Dahl Jensen......Livs-form : perspektiver i Giorgio Agambens filosofi Anmeldelse i Berlingske tidende. - 2005-08-15. - Sektion 2, s. 8-9 Anmeldt af Henrik Dahl Jensen...

 20. Det nye klasselederskab i folkeskolens dialogiske undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henrik

  2014-01-01

  Hattie and Andreas Helmke, and on the other side, how coaching can qualify the classroom leadership by supplying the teacher with a greater amount of reflective strategies. The long time aim is to make a contribution to an outspread understanding of the term classroom management by adding it a leadership...... leadership, is here particularly examined in a view on the possibilities that occur when elements of systemic coaching is implemented in a classroom dialogue. The immediate aim is to illustrate how coaching tools on one side can confirm the results of international educational research, from especially John...... in their constructions of Niklas Luhmanns theory of autopoietic systems. This study is therefore concentrated on the following question: How can key elements from systemic coaching in the classroom dialogue support the teachers’ classroom leadership between political demands of management and an epistemology that denies...

 1. Det europæiske fritidsmenneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael; de la Bruhéze, Adri Albert

  2012-01-01

  of technology to the fore. With the growing attention to the active role of consumers and consumption, (technologies of) leisure and tourism also became primary fields of research. In this research the concept mediation junction seems to be crucial as it shows the active role of mediators who speak and act......, magazines and exhibitions. They show images of the good life, i.e. the consumption of goods and services, closely connected to leisure activities and family life. By introducing the concepts mediation, mediation junction and tourism/leisure regimes, this article introduces, compares and links...... the contributions to this special issue that all deal with the design and development of modern life in Twentieth Century Europe....

 2. Hvordan har jeg det i dag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kappelgaard, Lisbeth

  stress. En central problemstilling er her at stress er ’vanskeligt at tage i opløbet’. Med afsæt i denne problemstilling udvikles metoden Ecological Momentary storytelling (EMS) - en metode, der ved hjælp af ’ecological momentary assessments’ og refleksive dialoger anvendes til at ’spore’ stressorer i...

 3. Det analytiske nærbillede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boeriis, Morten

  2015-01-01

  dynamik (Eisenstein, 1959). I artiklen benyttes et konkret eksempel med kendt kontekst som illustrativ case. Der er tale om en tv-reklame for smørproduktet Kærgården fra Arla. Reklamen er relevant og interessant som case, fordi den blev designet i en kontekst, hvor der netop var brug for en meget effektiv...

 4. Rasmus Rask og det italienske verbalsystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Viggo Bank

  2017-01-01

  The great Danish linguist Rasmus Rask (1787-1832) published a short Italian grammar in 1827. His work is analytic and discursive. In my article I shall present and discuss Rask’s exposition of the Italian verbal system. I shall focus on two elements: 1) Rask’s use of a Danish terminology which has...... on the Reichenbach system and further argue that the study of Rask’s treatment of condizionale can give us a basis for some clarification and inspiration in the didactics of teaching the Italian language....... some similarities with Reichenbach’s system; 2) Rask’s allocation of condizionale as an indicative tense, in contrast to a long Italian grammatical tradition of having condizionale as an independent mood. I shall show that Rask’s consistent use of his tense terminology throws a critical light...

 5. Online farmakologi i det virtuelle laboratorium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mads Ronald Dahl

  2013-11-01

  The virtual laboratory is a necessary complement to the future of learning bioscience. The virtual lab is a technology-based mock-up compared to the real lab. This virtual lab needs to be available for various purposes e.g. all day for a growing number of students. There are economical and ethical arguments for using the virtual lab. But in order to function as an optimal instructional strategy they need to be rethought technologically and pedagogically. Such a digital supplement requires a focus on implementation and other facilities and capabilities - including continuing education for the trainers and faculty. This paper discusses the virtual lab and reports from a pilot project where pharmacology students and teachers used a virtual lab. We argue that the virtual lab has important implications and represent an economically justifiable alternative. The virtual lab is juxtaposed with the classical lab through the lenses of habitus and hexis. We argue that educators must learn to use virtual laboratories critically and with preparation for implementation. Furthermore the paper discusses the educational potentials and limitations of the virtual lab compared with the classical laboratory as teaching environment.

 6. Det kniber med it-systemerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kildebro, Niels; Fergo, Charlotte; Rosenberg, Jacob

  2014-01-01

  INTRODUCTION: The IT solutions of the Danish health-care system have been under criticism. Especially the time spent on login. We examined if the daily recommended pelvic floor muscle training could be achieved during login. METHODS: Login time was measured on five laptops used in daily care...... in a hospital. Time to conduct pelvic floor training was measured in six volunteers. RESULTS: Median login time/day was 77 minutes and four seconds, and median time to complete exercises was 35 minutes and 14 seconds. CONCULSION: The hypothesis was verified, and further studies to optimize time spent on login...

 7. Det senmoderne menneske mellem magt og afmagt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogsdal, Iben Egekvist

  Afhandlingen bygger på intensivt feltarbejde i et dansk NLP-miljø. Den beskriver de grundlæggende menneske-og verdenssyn, der ligger bag ved både NLP-metoden og store dele af senmoderne terapiformer. Derefter beskriver og diskuterer den, hvordan religion (kristendom) i en senmoderne og psykologis...

 8. Regimets karakter og dets betydning for konflikten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Søren

  2015-01-01

  I discuss the sultanicsticaspects of the regime in Syria and show how they contributed to block democratisation. The discussion is structured by the five aspects, mentioned by H.E. Chehabi and Luan Linz, which they find characterise sultanism: obfuscation of the difference between regime and state...

 9. Den nordiske uddannelsesmodel og det danske gymnasium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raae, Peter Henrik

  2012-01-01

  The Nordic model of education and the Danish ‘Gymnasium’ An integrated part of the social democratic driven welfare state in Norway and Sweden was a comprehensive system including all youth education programmes. Why was that not the case in Denmark? The Danish gymnasium was not modernized until...... very late, and when the reforms took place in 2005 and 2007, it was strongly inspired by neoliberal tendencies. This article asks why the Danish gymnasium never became a part of a social democratic strategy for education as in Norway and Sweden. It answers the question by analyzing the differences......, not the similarities between the Nordic countries. . The article emphasizes a Danish tradition for self-management combined with the continental European Bildung tradition....

 10. Jagten på det ukendte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mordhorst, Camilla

  2008-01-01

  En ny verden af mærkelige væsener og fremmede materialer flød ind over Europa i renæssancen. Gennem indsamling og konkrete undersøgelser af de nye fænomener forholdt de lærde sig til en ny tid. Udgivelsesdato: september...

 11. Vejnettet og det urban-rurale landskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel Clemmensen, Thomas

  2008-01-01

  and form and space and time. With this description it becomes clear that the development of modern road systems, which can be linked to the realisation of the functional divided city, has created a modern city which form and structure compromises the simple dichotomies city-country and centreperiphery...... of the traditional conception of the city. In this perspective the modern city appears more like an urban-rural landscape where urban and rural elements constitutes a complex patchwork. The character of this urban-rural landscape challenges the division among the traditional disciplines of urban and landscape......The western culture of planning has a tradition of considering infrastructure predominantly from technical, technocratic or historical perspectives that removes the focus away from infrastructure’s role in the mediating between culture and nature and in the production of the “city” (see Graham...

 12. Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Nichlas Permin; Brauner, Jacob

  This thesis is the result of a contract between the authors and the governmental institution, the prison and probations service (Direktoratet for Kriminalforsorgen) that is responsible for managing all Danish prisons. In a critical realistic perspective this thesis evaluates Danish prisoner...... 10 and 30%. There have been a few qualitative studies of the program in Denmark, within different theoretical frameworks. The thesis consists of a quantitative and a qualitative part combined using a critical realistic perspective. As a specific analytic perspective on the available data...... Bourdieu and a middle range theory on crime and deviance developed by Ronald Akers are combined to examine the social mechanisms at a theoretical level. The thesis thereby investigates how the social structure and their individual means of action may influence the lives of the participants...

 13. Kampen for det sociale renommé

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aamann, Iben Charlotte

  that bad?” Neoliberal conduct through moral class anxiety in the obesity epidemic discourse. In this article, I analyse discursive representations in cases from a variety of guidelines from health authorities to health professionals on how to intervene in families affected by overweight. The article shows......This dissertation examines how different parents do their parenting when their children start school. At that point, a new life begins for parents too, since parental involvement as a natural part of good responsible parenting has today achieved status as common sense. On the basis...... of considerations of 1) heightened ‘societal concern’ about whether parents are capable of taking responsibility and ensuring the well-being, health and development of their children and 2) an increased focus on individualized preventative interventions, this dissertation examines two empirical contexts involving...

 14. Det metaboliske syndrom i daglig klinik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beck-Nielsen, Henning

  2010-01-01

  An obesity epidemic has spread all over the world during the past 30-40 years. Persons becoming viscerally obese have a large risk of developing dysmetabolism characterised by ectopic fat accumulation resulting in increased triglyceride content and reduced HDL-cholesterol in the blood, arterial...

 15. Starskuddet til det postfaktuelle demokrati: "Alternative kendsgerninger"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella

  2017-01-01

  Et nyt begreb har set dagens lys efter Donald Trumps tiltrædelse som USA’s 45. præsident – ”alternative kendsgerninger”.......Et nyt begreb har set dagens lys efter Donald Trumps tiltrædelse som USA’s 45. præsident – ”alternative kendsgerninger”....

 16. Fiskelugt--det kunne vaere trimethylaminuri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haugaard, Line Klingen; Lund, Allan Meldgaard; Patursson, Poula

  2010-01-01

  We present a case with a ten-year-old girl with trimethylaminuria (TMAU). Primary TMAU is caused by a deficiency of flavin monooxygenase 3 (FMO3) due to mutations in the FMO3-gene. Patients suffering from TMAU show an impaired enzymatic oxidation of fish-smelling trimethylamine, and their excretion...... of this amine in body fluids produces an unpleasant body odour. TMAU is also seen secondary to e.g. liver diseases. It remains unknown if TMAU causes other problems than malodour, and today social and psychological problems are considered the most important consequence. Treatment includes a low-choline diet...

 17. Online farmakologi i det virtuelle laboratorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Mads Ronald; Hedegaard, Elise; Musaeus, Peter

  2013-01-01

  Et virtuelt laboratorium er et nødvendigt supplement til fremtidens undervisningsmiljø, som skal være tilgængeligt i store dele af døgnet og for et voksende antal studerende. Ud fra økonomiske hensyn til besparelser kan man hertil argumentere for, at dyre laboratoriekurser i biomedicin skal gøres...

 18. Det finnes ingen gangstere i Norge

  OpenAIRE

  Gresaker, Ann Kristin

  2007-01-01

  Denne oppgaven handler om åtte gutters forhold til rapmusikk. Jeg har intervjuet åtte gutter/unge menn med minoritetsbakgrunn som bor eller har bodd store deler av livet sitt på østkanten i Oslo. Informantene er i alderen mellom 17 og 24 år og alle har et spesielt forhold til rapmusikk. Syv av de åtte rapper selv på ulike nivå og med ulike ambisjoner. Problemstillingen jeg søker å svare på er todelt, og første del lyder: Hvilke dominerende fortellinger om hiphop/rap finner vi hos gutter/unge ...

 19. Dannelse og kompetence i det senmoderne vejledningsfelt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schulin, Simon

  2012-01-01

  why the need for counselling has become so outspoken in many forms: There has been a virtual explosion in tools such as mentoring, coaching, educational guidance and many more. On the one hand, there is the narrative of “you can be whatever you want to be”. And on the other, the thesis also proves...

 20. Det naturskønnes genkomst?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Braae, Ellen

  2008-01-01

  the basis for a rediscovery of the specific aesthetic category 'natural beauty', which for a long time has been displaced from modern aesthetics, is the main concern of this article. Drawing on philosophers as Adorno, Ritter, Seel and both Hartmut and Gernot Böhme a discussion on the relational between...... the whole nature and the nature as a whole; between subject and object and the notion of atmosphere is carried out pointing at the nescessity of the reestablishment of a new aesthetic of nature. Based on the inner relation between 'the good' and 'the beautiful' ethics and aesthetics, the antigue notion...

 1. Bogstafetten, Det Kongelige Bibliotek, november 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nexø, Sniff Andersen

  2010-01-01

  20 kommenterede værker udstillet i KB Amagers forhal, samt på KB's hjemmeside. Udgivelsesdato: 4. november......20 kommenterede værker udstillet i KB Amagers forhal, samt på KB's hjemmeside. Udgivelsesdato: 4. november...

 2. OrthoImagery Submission for Montgomery County, GA

  Data.gov (United States)

  Federal Emergency Management Agency, Department of Homeland Security — NAIP imagery is available for distribution within 60 days of the end of a flying season and is intended to provide current information of agricultural conditions in...

 3. Når det hellige og det verdslige rum smelter sammen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warburg, Margit

  2012-01-01

  are like other immigrant religious institutions. In addition to holding services in a Danish setting, the churches also fulfil many of the social needs of the immigrant community. The many secular activities mean that the churches do not always maintain a distinct separation between sacred and profane...... space. Examples from Danish churches in Argentina and Rotterdam illustrate that this may challenge popular notions of the importance of separating sacred space from profane space. The Danish state and Danish business play a central role in the everyday life of several of the churches abroad...

 4. “Når man er tvunget ud i det, er det egentlig meget godt”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René Boyer; Lilius, Karin Marianne; Petersen, Jørgen Haagen

  2018-01-01

  , er en nødvendighed for kompetenceudvikling understøttet af metoden lektionsstudier samt relevante stilladseringsværktøjer der kan rammesætte udviklingen af undervisningskompeten-cer – i dette tilfælde et såkaldt P-CKema. Desuden peger projektets empiri på at projekter der søger at udvikle...

 5. Energideklaration- Vad är det och hur ska det hanteras i fastighetsbranschen?

  OpenAIRE

  Gustafsson, Bert

  2006-01-01

  Abstract The Energy Declaration is a law that will come into effect October 1: Th 2006. This report has Värnamo municipality as principal and shall clarify what the estate owner in general and Värnamo municipality in particular need to know about this law. Another part that is going to be dealt with is how large the future need for energy experts in this field will be, and which competence that will be demanded for them. The work will in general deal with simplified energy declarations for ap...

 6. "Det er mit hjerte, det drejer sig om" - Eksistentielle overvejelser hos patienter med atrieflimren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lien Hansen, Maria; Christiansen, Anette Wendelboe; Kappel, Nanna

  2013-01-01

  Atrial fibrillation is the most common heart rhythm disturbance, and 50,000 Danes are living with this disease. Studies show reduced quality of life, including increased tendency to anxiety in the patient group. However, there are no studies dealing with anxiety in patients with atrial fibrillati...... hospitalisation. Instead they are alone with their thoughts and anxiety....

 7. Insamling av geografisk information med UAV över området Stomsjö i Värnamo kommun : En effektiv arbetsmetod för kartering i 2D och 3D samt dokumentation av arbetsgång och kvalitetssäkring av geografisk information

  OpenAIRE

  Bauner, Mikael

  2017-01-01

  I detta examensarbetesprojekt genomfördes en flygkartering över deponiområdet Stomsjö i Värnamo kommun, mha. en drönare, eller den i detta sammanhang mer använda benämningen UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Värnamo kommuns tekniska avdelning var i behov av beräkning av massor vid deponin, ett område på ca 15 hektar samt modellering av densamma. Den låga kostnaden för inköp av UAV och programvara motiverade kommunen att driva egen verksamhet jämfört med att köpa tjänsterna från konsulter. Projek...

 8. Rancang Bangun Data Warehouse Untuk Analisis Kinerja Penjualan Pada Industri Dengan Model Spa-Dw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Randy Oktrima Putra

  2014-02-01

  Full Text Available A company, majorly company that active in commercial (profit orientation need to analyze their sales performance. By analyzing sales performance, company can increase their sales performance. One of method to analyze sales performance is by collecting historical data that relates to sales and then process that data so that produce information that show company sales performance.   A data warehouse is a set of data that has characteristic subject oriented, time variant, integrated, and nonvolatile that help company management in processing of decision making. Design of data warehouse is started from collecting data that relate to sales such as product, customer, sales area, sales transaction, etc. After collecting the data, next is data extraction and transformation. Data extraction is a process f or selecting data that will be loaded into data warehouse. Data transformation is making some change to the data afte r extracted to be more consistent. After transformation processing, data are loaded into data warehouse. Data in data warehouse is processed by OLAP (On Line Analytical Processing to produce information.  Information that are produced from data processing  by OLAP are chart and query reporting. Chart reporting are sales chart based on cement type, sales chart based on sales area, sales chart based on plant, monthly and year ly sales chart, and chart based on customer feedback. Query reporting are sales based on cement type, sales area, plant and customer.Keywords: Data warehouse; OLAP; Sales performance analysis; Ready mix market

 9. Self-Organization in Aggregating Robot Swarms: A DW-KNN Topological Approach

  KAUST Repository

  Khaldi, Belkacem; Harrou, Fouzi; Cherif, Foudil; Sun, Ying

  2018-01-01

  Hydrodynamic (SPH) interpolation approach, which is used to evaluate the robot density in the swarm, is applied as the key factor for identifying the K-nearest neighbours taken into account when aggregating the robots. The intra virtual physical connectivity

 10. Film jako produkt marketingowy − studium dwóch przypadków

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Wywioł

  2017-08-01

  Full Text Available The popular trend that can be observed in the film promotion since 1997 is activating viewers and ennobled them to the rank of creators, having a real impact on the storyline or “insiders” – people who know more about the new production through the information that appears on different media platforms. Ways to engage the recipient in the media discourse, accompanying promotional activities for the film – understood in the category of marketing product – can be traced back to the example of two movies – The Blair Witch Project and The Dark Knight, which − due to an innovative approach to the subject of promotion and engage potential viewers – materialized as unusual in compared to traditional marketing, contributing to the spectacular box office success, acquiring new recipients, creating or expanding existing film fan clubs and to changes in film marketing, which today extends or reinterpreted these schemes of immersion.

 11. Increased insight in microbial processes in rapid sandfilters in drinking water treatment (DW BIOFILTERS)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albrechtsen, Hans-Jørgen; Gülay, Arda; Lee, Carson

  2012-01-01

  . The sustainability and climate friendliness are evaluated by life cycle assessment (LCA). Molecular methods based on qPCR are being developed and implemented to quantify bacteria in different functional groups, such as those responsible for nitrification. This allows for development of diagnostic tools to detect...... of increased load of e.g. ammonium, manganese and ferrous iron. This filter will also be used to validate the mathematical models build for the biological filters at full scale....

 12. ASAS-SN Discovery of ASASSN-18dw, a 4+ Magnitudes Stellar Outburst Towards Orion

  Science.gov (United States)

  Stanek, K. Z.; Kochanek, C. S.; Shields, J. V.; Thompson, T. A.; Shappee, B. J.; Holoien, T. W.-S.; Prieto, J. L.; Dong, Subo; Stritzinger, M.

  2018-02-01

  During the ongoing All Sky Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN, Shappee et al. 2014), using data from the quadruple 14-cm "Leavitt" telescope in Fort Davis, Texas, the quadruple 14-cm "Payne-Gaposchkin" telescope in Sutherland, South Africa, and the quadruple 14-cm "Paczynski" telescope in Cerro Tololo, Chile, we detect a bright, rapidly raising transient source Object RA (J2000) DEC (J2000) Disc.

 13. Final Environmental Assessment for Temporary Aircraft Relocation to Maxwell Air Force Base 187th Fighter Wing Montgomery Regional Airport Montgomery, Alabama

  Science.gov (United States)

  2012-06-01

  interior construction at Maxwell AFB, such as employment and materials purchasing, will provide minor short-term economic benefits to the local economy...distribution of children and locations where the number of children in the affected area may be disproportionately high (e.g., schools, childcare centers...with its unique Congressional mandate: OSHA regulations categorize substances in terms of their impacts on employee and workplace health and safety

 14. Informationssøgning i det humanistiske forskningsfelt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Husen, Kamilla Jensen; Rasmussen, Lotte Thing

  , altså om en søgning er en succes eller ej. Denne poster beskriver særlige elementer, der spiller ind i informationssøgningsprocessen i en humanistisk forskningskontekst og illustrerer, at informationssøgning inden for et humanistisk felt vil være opdelt i flere særskilte søgesessioner....

 15. Ordbog over det norrøne prosasprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helgadottir, Thorbjørg

  2015-01-01

  púki, pund, pundari, pungr, punktr, 1purpura, 2purpura, purpuri, 1púsa, 1púss, pústr, 1púta, pynding, pyttr, staða, stafn, stafr, stagl, stakk, 1stakkr, 2stakkr, 1stál, 2stál, stallari, stalleri, stalli, stallr, starf, starfi, staup, stauri, staurr, steði, stef, 1stefna, steikari, steiking, steinn...

 16. Sekretin--det første hormon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Jens Henrik; Schaffalitzky de Muckadell, Ove B

  2002-01-01

  techniques and subsequently synthesised in the 1960s. Radioimmunoassays in the 1970s confirmed the final endocrine role of secretin. Cloning and molecular hybridisation in the 1990s have identified the size of production, precursor, genetic structure, and evolutionary relation to other gastrointestinal...... peptides. In addition, the secretin receptor has been described. In recent years, synthetic secretin has been applied in the functional and structural diagnostics of pancreatic function and in experimental therapy. Although it was the first bioactive substance to be identified as a hormone, our knowledge...

 17. Det kulturelle aspekt i socialpædagogikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne

  2013-01-01

  Kapitlet diskuterer, hvordan forskellige typer af kulturforståelse kan påvirke synet på borgere med minoritetsetnisk baggrund i socialpædagogisk arbejde. Desuden påpeges, at indvandrere og efterkommere på statistisk niveau har ganske forskellige socioøkonomiske levekår end borgere med dansk oprin...

 18. Hvordan kan det digitale bibliotek styrke studerendes employability?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harbo, Karen; Jensen, Thomas Skov

  2015-01-01

  I uddannelsespolitikken er der for tiden en stærk ambition om at øge kvaliteten af uddannelserne og skabe en bedre forbindelse til jobmarkedet. De studerendes faglighed skal styrkes, og den skal lettere kunne omsættes til et fremtidigt virke på arbejdsmarkedet. Et nyt DEFF-projekt om employabilit...

 19. Nekrotiserende fasciitis i hoved-hals-området

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wolf, Henning; Ovesen, Therese

  2008-01-01

  OBJECTIVES: To describe the clinical, microbiological, serological and radiological findings including the results of treatment in a Danish patient population with necrotizing fasciitis (NF) in the head and neck region. MATERIALS AND METHODS: Data were retrieved from patient records with the ICD3...

 20. ‘Er det mig, lille mig, du vil ha’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith-Sivertsen, Henrik

  2008-01-01

  In this article I discuss a specifi c concert performance by the female Danish singer Birthe Kjær at a major Danish market fair in Hillerød. Birthe Kjær is known as ‘The Queen of Dansktop’, which is a specific genre term derived from a Danish chart solely for songs in Danish called Dansktoppen......, with up-tempo march tunes. Since the 1980s she has tried to change her profi le towards a more sensitive and mature repertoire, but as this case study shows, the audience present at the fair still associated her with her early song material. In this specifi c concert situation Kjær tried to present some...... of her later material, but changed the set list as she felt a lack of response from the audience. Thus the concert could be read as a fi eld of negotiation of identity, where the performer, because of her selfunderstanding as a performer and entertainer, puts her own preferences aside in order to give...