WorldWideScience

Sample records for modelowanie numeryczne transportu

 1. Reliability-Exploitation Analysis of Highway Transport Telematics Systems / Analiza Niezawodnościowo-Eksploatacyjna Autostradowych Systemów Telematyki Transportu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siergiejczyk Mirosław

  2015-09-01

  Full Text Available W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z autostradowymi systemami telematyki transportu. Zwrócono szczególna uwagę na autostradowe systemy łączności alarmowej. Opisano ich budowę oraz funkcjonowanie. Zaprezentowano także ich ogólny model niezawodnościowo-eksploatacyjny. Umożliwia on wyznaczenie wartości prawdopodobieństw przebywania systemu w wyróżnionych stanach eksploatacyjnych.

 2. Use of Cad Systems in Testing the Collision of Underground Transportation Means / Zastosowanie systemów Cad w badaniach kolizyjności środków transportu podziemnego

  Science.gov (United States)

  Dudek, Marek

  2013-06-01

  A concept of use of CAD systems in testing collision of underground transportation means is presented. Reasons for undertaking this problem are given with end users identified. The concept of the system for collision analyses of transported loads is described. Examples of collision analysis during transportation of powered roof support are given. Presented system is designed to aid planning, organizational and training activities undertaken in management of transportation safety in mines. It will be also possible to use software resources, developed within the system as the didactic material as regards safe transportation process, which include hazards to the employees working in the area of transportation operations. Developed prototype of a system for testing the collision of underground transportation means was positively assessed by employees of the Coal Company, JSC - industrial partner of KOMAG. This prototype is continuously improved and adapted for commercial implementation in the selected coal mines. W pracy przedstawiono koncepcję zastosowania systemów CAD w badaniach kolizyjności środków transportu podziemnego. Określono przyczyny podjęcia tematu oraz zidentyfikowano końcowych użytkowników. Zaprezentowano koncepcję systemu do analiz kolizyjności transportowanych ładunków. Pokazano przykłady analizy kolizyjności podczas transportu sekcji obudowy zmechanizowanej. Przedstawiony system przeznaczony jest do wspomagania działań planistycznych, organizacyjnych i szkoleniowych podejmowanych w zarządzaniu bezpieczeństwem transportu w zakładach górniczych. Opracowane w ramach systemu zasoby programowe będzie można również wykorzystać jako materiał dydaktyczny z zakresu bezpieczeństwa pracy w transporcie, uwzględniający zagrożenia dla pracowników pracujących w bezpośredniej strefie prac transportowych. Opracowany prototyp systemu do badania kolizyjności środków transportu podziemnego został pozytywnie oceniony przez pracownik

 3. Ocena transportu rumowiska zawieszonego z wykorzystaniem nefelometrycznych i tradycyjnych pomiarów mętności wody na przykładzie kaskady dolnej Brdy = The estimation of suspended sediment transport using nefelometric and traditional measurements of turbidity of water on an example of the cascade lower Brda River

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dawid Aleksander Szatten

  2016-01-01

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Instytut Geografii, 85-428 Bydgoszcz, ul. Mińska 15   Streszczenie             Ocenę transportu rumowiska zawieszonego, dla zbiorników retencyjnych kaskady dolnej Brdy, przeprowadzono w celu porównania metod: tradycyjnej (wagowej oraz nefelometrycznej (optycznej. Analizy dokonano na podstawie badań terenowych przeprowadzonych poniżej Zbiornika Smukała w latach 2014 - 2015. Obejmowały one pobór prób w celu oznaczenia wartości wskaźnika zawiesina ogólna (metoda tradycyjna oraz nefelometrycznej mętności wód (metoda laserowa. Pobór połączony był z obserwacjami stanów wody, umożliwiając określenie sytuacji hydrologicznej. Zebrane dane zinterpretowano za pomocą podstawowych metod statystycznych. Stwierdzono, iż rzeka Brda charakteryzuje się niewielkim obciążeniem w materiał zawieszony. Obserwacje zmącenia wód, umożliwiły określenie chwilowej dynamiki zawiesin oraz wskazanie głównego źródła pochodzenia analizowanej składowej transportu fluwialnego. Otrzymane dane wskazują na możliwość zamiennego stosowania porównywanych w artykule metod.   Abstract             The evaluation of the suspended sediment transport was conducted on artificial reservoir of cascade of lower Brda River, to compare methods: traditional (weight and nephelometric (optical. The analysis was based on field research conducted below the Smukała Reservoir in the years 2014 - 2015. These included sample collection for determining the value of total suspension (traditional method and nephelometric turbidity of water (laser method. Sampling was connected with the observations of water levels, for specifying the hydrological situation. The collected data were interpreted using basic statistical methods. Was found that the the Brda River is characterized by a low suspended sediments load. Observations turbidity of water was possible to determine

 4. Uloga unutarnje i vanjske informatizacije organizacija u transportu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Jelaska

  2012-10-01

  Full Text Available Former stages in the development of modem information systems in support of the transport service provision function have mostly produced intemally-aspected solutions. Such solutions could then be materialized in line with company's proper standardization. A powerful breakthrough in the field of processing and telecommunications technology enabled cooperation on a world-wide scale. The whole world becomes one single market and in this the exchange of people, commodities, and data assumes an entirely new role. A major share in this global linkage belongs to electronic computer systems for whose integrated operation we need the rules agreed-upon in advance: the standards thus become indispensable for inter-company informatization. Transport and commerce are among the first to be considered. The needs develop swiftly, and the concerned parties enter upon alliances as to facilitate negotiations. This grouping together starts with the pairs of companies, forwarding agents, industrial segments, research projects, institutions (UN Commission, ISO, EDI associations and scientific and professional potentials. This paper deals with the main objective of linkage for purposes of exchanges of messages, meaning essentially two things: firs~ the accomplished aspect of international informatization with own information systems being at an adequately high level in order to make possible the exchange of messages, and second: establishing the prerequisites (standardization, organization, engineering, legal grounds, and infrastructure facilities. Special applications are available for medium and small companies and for big systems.

 5. Modelling of stresses generated in steels by phase transformations; Modelowanie naprezen wywolanych przemianami fazowymi w stalach

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dudek, K; Glowacki, M; Pietrzyk, M [Akademia Gorniczo-Hutnicza, Cracow (Poland)

  1999-07-01

  Numerical model describing stresses arising during phase transformations in steels products is presented. The full model consists of three components. The first component uses finite element solution of Fourier equation for an evaluation of the temperature field inside the sample. The second component predicts kinetics of phase transformation occurring during cooling of steel products. Coupling of these two components allows prediction of structure and properties of final products at room temperature. The third component uses elastic-plastic finite element model for prediction of stresses caused by non-uniform temperatures and by changes of volume during transformations. Typical results of simulations performed for cooling of rails after hot rolling are presented. (author)

 6. Modelling of pollution dispersion in atmosphere; Modelowanie procesow propagacji skazen w atmosferze

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Borysiewicz, M; Stankiewicz, R

  1994-12-31

  The paper contains the review of the mathematical foundation of atmospheric dispersion models. The atmospheric phenomena relevant to atmospheric dispersion model are discussed. In particular the parametrization of processes with time and space scales smaller than numerical grid size, limited by available computer power, is presented. The special attention was devoted to similarity theory and parametrization of boundary layer. The numerical methods are analysed and the drawbacks of the method are presented. (author). 99 refs, 15 figs, 3 tabs.

 7. Prognozowanie zmian korytotwórczych w uregulowanym korycie rzeki Czarny Dunajec z wykorzystaniem modelu jednowymiarowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karol Plesiński

  2017-09-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono prognozę zmian korytotwórczych w korycie rzeki uregulowanej za pomocą bystrza o zwiększonej szorstkości. Obszar badań znajdował się na rzece Czarny Dunajec i obejmował swoim zasięgiem 100-metrowy odcinek koryta powyżej bystrza o zwiększonej szorstkości i 65 m poniżej. Na podstawie pomiarów terenowych, modelowania numerycznego oraz z użyciem wykresu Hjulströma określono miejsca, w których występuje erozja koryta, transport lub sedymentacja rumowiska. Modelowanie numeryczne przeprowadzono dla przepływu wezbraniowego Qwez = 16,9 m3·s–1, zaobserwowanego w rzece 5 sierpnia 2013 roku, oraz dla przepływów prawdopodobnych: Q50% = 59 m3·s–1, Q25% = 99 m3·s–1, Q10% = 165 m3·s–1 i Q1% = 321 m3·s–1. Podjęto także próbę wyznaczenia dla badanego odcinka rzeki wartości przepływu korytotwórczego.

 8. Kvalitet u transportu robe i pošiljki / Quality of products and forwarded goods transport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slavica Cvetković

  2009-07-01

  Full Text Available Danas je kvalitet dominantan kriterijum pri izboru isporučioca, a novi koncept kvaliteta smatra se superiornim metodom za reformu menadžmenta. Za razliku od tradicionalnog pristupa, novi koncept kvaliteta obezbeđuje povećanje prodaje uz istovremeno sniženje ukupnih troškova poslovanja. Obezbeđenje kvaliteta u skladu sa međunarodnim standardima serije ISO 9000 predstavlja uslov za nastup na svetskom tržištu i saradnju sa inostranim preduzećima. / When choosing a supplier today, a dominant criterion is quality, and a new concept of quality is said to be a superior method in the management reform. Unlike the traditional approach, the new concept of quality provides sales growth as well as a reduction in overall business expenses. Providing quality in accordance with the international standards series ISO 9000 is a condition to be fulfilled in order to enter the world market and cooperate with international companies.

 9. Informacijsko-upravljački sustav u integralnom i multimodalnom transportu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stipe Ćurković

  2012-10-01

  Full Text Available Information management Systems have in their former relatively short period of application furnished amazing results in coordination efforts and efficiency of all subjects in a transportation chain particularly in the area of integrated and multi-modal transport aspects i.e. in big industrial hubs where all traffic aspects coexist and intersect. In a special review this paper deals with an exceptional role of information sy stems in rail/road transport (piggy-back in port/forwarding activities and sea transport. Priority is assigned to optimal algorithms of control/management by means of computer data processing with feedback loops i.e. by means of BASE III Plus electronic computer with optimal algorithms from the software package to be further developed place the piggy-back transport aspect.

 10. Modelling and Analysis of Phase Transformations and Stresses in Laser Welding Process / Modelowanie I Analiza Przemian Fazowych I Naprężeń W Procesie Spawania Laserowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piekarska W.

  2015-12-01

  Full Text Available The work concerns the numerical modelling of structural composition and stress state in steel elements welded by a laser beam. The temperature field in butt welded joint is obtained from the solution of heat transfer equation with convective term. The heat source model is developed. Latent heat of solid-liquid and liquid-gas transformations as well as latent heats of phase transformations in solid state are taken into account in the algorithm of thermal phenomena. The kinetics of phase transformations in the solid state and volume fractions of formed structures are determined using classical formulas as well as Continuous-Heating-Transformation (CHT diagram and Continuous-Cooling-Transformation (CCT diagram during welding. Models of phase transformations take into account the influence of thermal cycle parameters on the kinetics of phase transformations during welding. Temporary and residual stress is obtained on the basis of the solution of mechanical equilibrium equations in a rate form. Plastic strain is determined using non-isothermal plastic flow with isotropic reinforcement, obeying Huber-Misses plasticity condition. In addition to thermal and plastic strains, the model takes into account structural strain and transformation plasticity. Changing with temperature and structural composition thermophysical parameters are included into constitutive relations. Results of the prediction of structural composition and stress state in laser butt weld joint are presented.

 11. Radiotracer methods for effluent transport studies. A possibility of application for coastal sea waters and underground waters in near-sea region; Metody znacznikowe w badaniach transportu zanieczyszczen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Strzelecki, M.; Owczarczyk, A. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  The surface and ground waters are a final receivers of industrial, agriculture and municipal effluents. The observation of their transport and deposition in environmental waters can be the expansion measure for ecological hazard estimation. The tracer methods are one of more convenient tools for studying the number of problems connecting with environmental waters protection. Among them the topics are described in the paper: transport of effluents in big water reservoirs and rivers as well as the effluent transport in aquifers. 9 refs.

 12. The application of Monte Carlo method to electron and photon beams transport; Zastosowanie metody Monte Carlo do analizy transportu elektronow i fotonow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zychor, I. [Soltan Inst. for Nuclear Studies, Otwock-Swierk (Poland)

  1994-12-31

  The application of a Monte Carlo method to study a transport in matter of electron and photon beams is presented, especially for electrons with energies up to 18 MeV. The SHOWME Monte Carlo code, a modified version of GEANT3 code, was used on the CONVEX C3210 computer at Swierk. It was assumed that an electron beam is mono directional and monoenergetic. Arbitrary user-defined, complex geometries made of any element or material can be used in calculation. All principal phenomena occurring when electron beam penetrates the matter are taken into account. The use of calculation for a therapeutic electron beam collimation is presented. (author). 20 refs, 29 figs.

 13. RAMS - Regional Atmospheric Modelling System for decision support system SWD-WJ/RODOS[34 refs, 26 figs, 4 tabs]; RAMS - numeryczne prognozowanie pogody dla systemu wspomagania decyzji SWD-WJ/RODOS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Borysiewicz, M; Potemski, S [Inst. of Atomic Energy, Otwock-Swierk (Poland); Galkowski, A [Inst. Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warsaw (Poland); Zelazinska, B [Inst. of Geophysics, Warsaw University, Warsaw (Poland)

  1999-07-01

  Presented is report aimed at implementation of RAMS (Regional Atmospheric Modelling System) to the decision support system SWD-WJ/RODOS. A comprehensive analysis has been made of different meteorological codes, both local and regional. RAMS code, developed at Colorado State University and Aster Division of Mission Research Corporation, has been selected for reasons presented in this report. RAMS has been adjusted to Polish conditions. Necessary data as topography and surface characteristics (roughness, land percentage, see surface temperature, land cover, soil type, etc.) have been obtained from US Geological Survey and NOAA ARL, Washington DC. Numerical tests have been performed on two nested grids, one covering large part of Europe, the other one covering Polish territory. RAMS requires meteorological input from global model and/or from local meteorological stations. Use has been made of data from the Institute of Meteorology and Water Management, Warsaw, and from European Center for Medium Range Forecast (ECMWF, Reading). For the later RAMS acted operationally what means that global data were delivered every 12 h from Reading via Internet to Swierk and subsequently 12 h weather forecast was calculated by RAMS. In a separate experiment RAMS forecast has been benchmarked with a forecast by UMPL code operated routinely at Warsaw University. Results of all of those test are presented in the report. Finally, some suggestions concerning further work has been put forward. (author)

 14. Kartografia wgłębna i modelowanie w Holandii: Automatyzacja procesu, konwersja czasowo-głębokos̈ciowa i modelowanie uskoków [Subsurface mapping and modelling in the Netherlands: Workflow automation, td-conversion and fault modelling

  NARCIS (Netherlands)

  Dulk, M. den; Doornenbal, J.C.

  2014-01-01

  A comprehensive 3D model has been developed for the Dutch on- and offshore This model consists of a detailed 3D structural framework of the deep subsurface including 10 major units from the Late Permian Upper Rotliegend Group up to the Neogene Upper North Sea Group. This overview presents the

 15. Modeling Water Balance of Dammed Lakes Using Computer Code Matlab-Simulink/ Modelowanie Bilansu Wodnego Piętrzonych Jezior Za Pomocą Programu Komputerowego Matlab-Simulink

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażejewski Ryszard

  2014-09-01

  Full Text Available Praca przedstawia bilans wodny przepływowego piętrzonego jeziora, uwzględniający dopływ powierzchniowy, dopływ i odpływ podziemny opisany równaniem Dupuita, opad na powierzchnię jeziora, parowanie z powierzchni wody oraz odpływ w przekroju zamkniętym jazem piętrzącym. Z uwagi na nieliniowe związki wymienionych składników bilansu z poziomem wody w jeziorze, do obliczeń wykorzystano program komuterowy Matlab-Simulink®. Przydatność modelu sprawdzono na przykładzie Jeziora Sławianowskiego o powierzchni 276 ha i średniej głębokości - 6,6 m. Jezioro to zostało podzielone na dwa akweny o zróżnicowanej głębokości. Wyniki obliczeń miesięcznych bilansów wodnych dla roku hydrologicznego 2009, wykazały dobrą zgodność z pomiarami jedynie dla trzech pierwszych miesięcy. Stwierdzono, że dla zmniejszenia błędów obliczeniowych należałoby skrócić interwał bilansowania do jednej doby. Kalibracja modelu byłaby łatwiejsza i bardziej adekwatna, gdyby do oszacowania przewodności hydraulicznej przyległych do jeziora gruntów i osadów dennych wykorzystać badania poziomów wody w piezometrach, zlokalizowanych w kilku transektach, prostopadłych do linii brzegowej jeziora.

 16. Modeling of Performance And Safety of a Multi-Task Unmanned Autonomous Maritime Vehicle / Modelowanie Ruchu i Bezpieczeństwa Wielozadaniowego Bezzałogowego Autonomicznego Pojazdu Wodnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerigk Mirosław K.

  2015-09-01

  Full Text Available W początkowej części artykułu przedstawiono cel badań. Następnie, opisano metodę badań. Potem, zaprezentowano przedmiot badań: bezzałogowy autonomiczny pojazd wodny. Z kolei, przedstawiono model zachowania się pojazdu, w tym jego balastowania i ruchu. W artykule przedstawiono wybrane informacje na temat zintegrowanego systemu sterowania, pozycjonowania i stabilizacji pojazdu. Taki system umożliwia otrzymanie w pełni autonomicznego pojazdu. W końcowej części pracy przedstawiono wybrane problemy związane z oceną ryzyka i bezpieczeństwa pojazdu.

 17. Výpočet transportu světla pro analyticky integrovatelná média v reálném čase

  OpenAIRE

  Iser, Tomáš

  2017-01-01

  The focus of this thesis is the real-time rendering of participating media, such as fog. This is an important problem, because such media significantly influence the appearance of the rendered scene. It is also a challenging one, because its physically correct solution involves a costly simulation of a very large number of light-particle interactions, especially when considering multiple scattering. The existing real-time approaches are mostly based on empirical or single-scattering approxima...

 18. Stimulation of Na{sup +} transport by stress protein and by its inhibitors by sheep maw epithelium; Stimulacia transportu Na{sup +} stresovym proteinom a jeho inhibitormi cez epitel bachora oviec

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dano, M; Galambos, M; Rosskopfova, O [Univerzita Komenskeho v Bratislave, Prirodovedecka fakulta, Katedra jadrovej chemie, 84215 Bratislava (Slovakia)

  2012-04-25

  Stress proteins - 'Heat shock proteins' (Hsp) are formed during sublethal stress and other impulses, and can play an important role in protecting the functions of sheep maw epithelium, such as transport of minerals and development of the epithelium itself. The paper is aimed at assessing the protective mechanism of Hsp originated during returning to the original state from temporary acidosis of sheep maw epithelium. The aim was to determine the activity of the Na{sup +}/H{sup +} exchanger, which was affected by the expression of Hsp70 in ruminal acidosis by the method of radioactive indication. (authors)

 19. Real -time dispatching modelling for trucks with different capacities in open pit mines / Modelowanie w czasie rzeczywistym przewozów ciężarówek o różnej ładowności w kopalni odkrywkowej

  Science.gov (United States)

  Ahangaran, Daryoush Kaveh; Yasrebi, Amir Bijan; Wetherelt, Andy; Foster, Patrick

  2012-10-01

  Application of fully automated systems for truck dispatching plays a major role in decreasing the transportation costs which often represent the majority of costs spent on open pit mining. Consequently, the application of a truck dispatching system has become fundamentally important in most of the world's open pit mines. Recent experiences indicate that by decreasing a truck's travelling time and the associated waiting time of its associated shovel then due to the application of a truck dispatching system the rate of production will be considerably improved. Computer-based truck dispatching systems using algorithms, advanced and accurate software are examples of these innovations. Developing an algorithm of a computer- based program appropriated to a specific mine's conditions is considered as one of the most important activities in connection with computer-based dispatching in open pit mines. In this paper the changing trend of programming and dispatching control algorithms and automation conditions will be discussed. Furthermore, since the transportation fleet of most mines use trucks with different capacities, innovative methods, operational optimisation techniques and the best possible methods for developing the required algorithm for real-time dispatching are selected by conducting research on mathematical-based planning methods. Finally, a real-time dispatching model compatible with the requirement of trucks with different capacities is developed by using two techniques of flow networks and integer programming.

 20. Numerical Simulation of Stress-Relief Effects of Protective Layer Extraction / Symulacja numeryczna skutków odprężenia warstwy zabezpieczającej w trakcie jej wybierania

  Science.gov (United States)

  Tian-Rang, Jia; Zi-Min, Zhang; Chun-An, Tang; Yong-Jun, Zhang

  2013-06-01

  with the stress-relief effects in field. Badania terenowe oraz modelowanie w warunkach laboratoryjnych skutków odprężenia warstwy zabezpieczającej w trakcie wydobycia są niezwykle czasochłonne i skomplikowane. Uwzględniając niejednorodność skał i wykorzystując dane geologiczne i o obecności gazów w kopalni Pindingshan 5, opracowano model numeryczny pękania skał w układzie gaz-ciało stałe w oparciu o analizę układu RFPA-Gaz. Model wykorzystano do symulacji zmian naprężeń, odkształceń stropu i spągu, propagacji pęknięć, przemieszczeń w pokładach zabezpieczonych, zmian w przepuszczalności gazów oraz migracji gazów w trakcie wybierania warstwy zabezpieczającej. Wyniki symulacji odwzorowują zmiany naprężeń, odkształceń stropu i spągu, propagacji pęknięć w trakcie wybierania warstwy ochronnej. Ruchy warstw górotworu scharakteryzowano poprzez analizę trzech stref nadkładu i dwóch stref lezących poniżej: w warstwach nadkładu: strefy zawału, strefy spękań oraz strefy osiadania (przemieszczenia w kierunku pionowym), w warstwach leżących poniżej: strefy odkształcenia i pękania spągu, oraz strefy odkształceń elastyczno- plastycznych w kierunku pionowym. Wykazano, że odprężanie miało miejsce w pokładzie zabezpieczającym, co prowadziło do powstania przemieszczeń pionowych oraz poziomych, zanotowano także znaczny wzrost przepuszczalności gazów, desorpcji gazów oraz ich transportu. Z tych względów zagrożenie wybuchem w pokładzie ochronnym zostało wyeliminowane. Całościowa analiza zmian stanu naprężenia, charakterystyki odkształceń i rozkładu pęknięć w pokładzie węgla przeprowadzona została dla czterech stref przecieku gazów, wydzielonych w oparciu zmiany natężenia wypływu gazów, ciśnienia gazów oraz przepuszczalności w odniesieniu do natężenia przepływu gazu w spągu w warstwie ochronnej. Te cztery strefy odpowiadały czterem strefom w których zanotowano odmienne stany napr

 1. ODNOS SUSTAVA TEHNIČKIH I SOCIJALNIH MJERA U EKOLOŠKOM PROJEKTU

  OpenAIRE

  Lažnjak, Jasminka

  1992-01-01

  U radu se razmatra odnos sustava tehničkih i socijalnih mjera u ekološkom projektu sa stanovišta konstruktivističke teorije u sociologiji tehnologije. Da bi se adekvatno rješio tehnološki problem zagađivanja okoline ugljikovodicima potrebno je pored tehničkih definirati i sustav društvenih mjera. Predložena je sociološka analiza nesreća u transportu ugljikovodika i analiza ponašanja socijalnih aktera da bi se jasno definirale nadležnosti i odgovornosti pojedinih društvenih aktera i modifikaci...

 2. STROJEVI ZA PRIJENOS I DIZANJE

  OpenAIRE

  Mesić, Slaven

  2016-01-01

  U ovom završnom radu obrađeni su strojevi za prijenos i dizanje materijala. Strojevi za prijenos i dizanje su posebni strojevi namijenjeni unutarnjem (gradilišnom) transportu. Prikazane su opće podjele i karakteristike toranjskih dizalica, mobilnih dizalica, kabel kranova, „Derrick kranova“, mosnih kranova i građevinskih dizala. Uporaba strojeva za prijenos i dizanje je uvjetovana masom tereta koji je potrebno prenijeti te specifičnim uvjetima na gradilištu. Odabir potrebnog st...

 3. The selected aspects of transport services punctuality measurement rated by the carrier and passengers / Wybrane aspekty pomiaru punktualności przewozów przez przewoźnika i pasażerów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bojda Krzysztof

  2016-10-01

  Full Text Available Jakość funkcjonowania transportu publicznego odgrywa coraz większą rolę w całościowej ocenie jakości życia w dużych aglomeracjach miejskich. Punktualność odjazdów klasyfikowana jest jako jedno z podstawowych kryteriów dla pasażerów, organizatora transportu publicznego oraz przewoźnika. W artykule przedstawiono problematykę pomiaru punktualności przewozów w kontekście oceny przez różnych uczestników procesu transportowego. Omówiono przegląd literatury ze wskazaniem najczęściej stosowanych miar oceny punktualności oraz powiązaniem z niezawodnością czasu podróży. Przedstawiono narzędzie analityczne opracowane dla potrzeb przewoźnika, umożliwiające wykonanie szczegółowych analiz na podstawie danych zarejestrowanych podczas realizacji kursów. Zreferowano model wspomagania informacyjnego procesu użytkowania systemu transportowego, w którym dostępne archiwalne dane o realizacji rozkładu jazdy wykorzystywane są do przedstawienia propozycji zoptymalizowanych tras przejazdu w odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Podkreślono zasadność analizy niezawodności dokonywania przesiadki podczas podróży.

 4. The macroinvertebrate fauna of the Młynne stream (Polish Carpathians in the aspect of the bed load transport and water quality

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oglęcki Paweł

  2015-12-01

  Full Text Available Fauna makrobezkregowa na tle transportu rumowiska dennego oraz jakości wody w potoku Młynne w Karpatach Polskich. W artykule poruszono temat składu osadów dennych oraz transportu zawiesiny w potoku górskim. Badania przeprowadzono na potoku Młynne w Gorcach. Płynie on częściowo korytem naturalnym, a częściowo uregulowanym poprzez kaskady. Zawiesina denna jest akumulowana w zbiorniku powyżej zapory i pod względem jakościowym różni się od tej gromadzącej się na kaskadach. Fauna bezkręgowa jest dobrym wskaźnikiem zmian hydromorfologicznych i ich wpływu na ekosystem. Bogactwa gatunkowe potoku Młynne jest nieco większe niż innych badanych cieków górskich i podgórskich, ale mniejsze w porównaniu z większymi rzekami. Liczba taksonów na odcinkach naturalnych jest ponaddwukrotnie większa niż na uregulowanych, przy większym udziale gatunków bardzo dużych wymaganiach siedliskowych i dużych wartościach wskaźnika BMWP-PL. W pracy poruszono problem przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych przy różnych rodzajach działalności ludzkiej w dolinach rzek górskich i podgórskich, mogących korzystnie wpływać zarówno na dobro człowieka, jak różnorodność biologiczną i odporność ekosystemu na niekorzystne czynniki zewnętrzne.

 5. Industrial chains and innovation activity in Małopolska region in 2008-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Świadek Arkadiusz

  2014-05-01

  Full Text Available Znaczenie powiązań przemysłowych dla aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionie małopolskim w latach 2008-2010 Głównym celem prowadzonych badań była próba poszukiwania zmiennych warunków wpływu łańcuchów dostaw na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w obrębie wybranego regionalnego systemu przemysłowego, a tym samym określenie warunków brzegowych dla modelu regionalnej sieci innowacji, biorąc pod uwagę specyfikę województwa małopolskiego. Badanie zostało oparte na kwestionariuszu ankietowym i wykonane na grupie 500 firm z Małopolski. W badaniu wykorzystano modelowanie probitowe. Metoda ta jest skutecznym narzędziem analizy dużych, ale statycznych prób, w których zmienna zależna ma charakter jakościowy.

 6. PRZEBIEG SYMULACJI KOMPUTEROWEJ PROCESU OCZYSZCZANIA SCIEKÓW KOMUNALNYCH W REAKTORZE OSADU CZYNNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew KOWALEWSKI

  2016-05-01

  Full Text Available Celem badań było ustalenie wpływu ilości i zakresu parametrów jakości ścieków surowych na wiarygodność wyników symulacji, co umożliwiłoby ustalenie optymalnej częstotliwości ich monitoringu, niezbędnego do pozyskiwania danych do modelowania w programach ASM. W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia symulacji komputerowej procesu oczyszczania ścieków komunalnych w reaktorach biologicznych z osadem czynnym. Zaprezentowano sposób przygotowania i przetwarzania danych wejściowych do modelu oraz sposoby oceny i weryfikacji wyników symulacji za pomocą testów statystycznych. Modelowanie było wykonane w programie BioWin na przykładzie oczyszczalni ścieków komunalnych „Kujawy” w Krakowie. W oparciu o wstępne wyniki niniejszych badań można wnioskować, że w celu uzyskania wiarygodnych wyników symulacji pracy bioreaktora w modelu ASM niezbędne jest prowadzenie monitoringu podstawowych paramentów jakości ścieków online.

 7. Influence of the Longitudinal and Lateral Suspension Damping on the Vibration Behaviour in the Railway Vehicles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dumitriu Mădălina

  2015-03-01

  Full Text Available W artykule skoncentrowano się na wpływie, jaki tłumienie wzdłużne i poprzeczne w za­wieszeniu, w połączeniu z prędkością, ma na właściwości drgań pojazdów szynowych poruszających się po torze prostym. W oparciu o model pojazdu o 17 stopniach swobody opracowano symulacje numeryczne, które pozwalają na ewaluację właściwości dynamicznych pojazdu w zakresie prędkości podkrytycznych. Na podstawie funkcji odpowiedzi częstotliwościowych dla drgań harmonicznych i przypadkowych wyznaczono szereg podstawowych właściwości stabilnego zachowania się pojazdu w warunkach wymuszonych drgań poprzecznych. Pokazano też możliwości obniżenia poziomu drgań karoserii przez zmianę tłumienia w zawieszeniu.

 8. The Impact of Propeller on Aerodynamics of Aircraft / Wpływ Śmigła Na Aerodynamikę Samolotu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zalewski Wiesław

  2015-09-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono analizę numeryczną wpływu pracujących śmigieł na aerodynamikę samolotu na przykładzie dwusilnikowego, bezzałogowego samolotu o napędzie elektrycznym. Analiza koncentrowała się głównie na symulacji wzajemnego oddziaływania układu skrzydło-śmigło samolotu. Badano i porównywano trzy konfiguracje: samolot bez śmigieł, samolot ze śmigłami pchającymi i samolot ze śmigłami ciągnącym. Dla każdej konfiguracji wyznaczono rozkłady współczynników aerodynamicznych wzdłuż rozpiętości skrzydła oraz ich globalne wartości dla całego samolotu. Obliczenia wykonano za pomocą programu Fluent z implementacja modelu śmigła opartą na Teorii Elementu Łopaty.

 9. Transformation of the municipal waste management sector in Poland. A case study of the Świętokrzyskie Region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rybaczewska-Błażejowska Magdalena

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule omówiono transformację sektora gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, odbywającą się w latach 2011-2013, na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Do kluczowych założeń nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce należą zmiana właściciela odpadów komunalnych, którym stały się gminy, poprawa efektywności gromadzenia, transportu i przetwarzania odpadów komunalnych, a wreszcie regionalizacja, która oznacza podział terytorium Polski na regiony gospodarki odpadami. Badania przeprowadzone wśród władz samorządowych województwa świętokrzyskiego wykazały, że zastosowane rozwiązania systemowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, choć nie są one wolne od zagrożeń społeczno-ekonomicznych, prowadzą do wypełnienia hierarchii postępowania z odpadami, w tym wzrost poziomu recyklingu i zmniejszenia składowania bioodpadów

 10. Transport rumowiska w rzekach. Część II: prędkość graniczna oraz natężenie wleczenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateusz Hämmerling

  2014-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono dalszy ciąg opisu początku ruchu rumowiska w na­ wiązaniu do części I artykułu. Artykuł omawia prędkości graniczne, takie jak prędkość nierozmywającą, prędkość, przy której ziarna pozostają jeszcze w spoczynku. Przywołane wzory opisujące prędkości graniczne, stworzyli różni autorzy dla zmiennej charakterystyki rumowiska i warunków przepływu. W części tej również przedstawiono wybrane wzory pozwalające wyznaczyć intensywność transportu rumowiska i wpływ kryterium przyjętego do określenia początku ruchu ziarna na wyniki obliczeń.

 11. On the Influence of Fracture Criterion on Perforation of High-Strength Steel Plates Subjected to Armour Piercing Projectile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tria Djalel Eddine

  2015-06-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia numeryczne badania wpływu kryterium pekania materiału na perforacje płyt ze stali pancernej 30PM pociskiem przeciwpancernym 7,6251 mm. Dokonano oceny czterech modeli pekania materiałów plastycznych w celu wyboru najbardziej odpowiedniego z nich. W artykule wykorzystano zmodyfikowany model konstytutywny Johnsona-Cooka (MJC sprzezony z jednym czterech kryteriów pekania: kryterium MJC, kryterium Cockrofta-Lathama (CL, kryterium maksymalnego naprezenia stycznego i kryterium stałego granicznego odkształcenia. Zastosowano trójwymiarowy algorytm w opisie Lagrange’a, zawierajacy zarówno skonczone elementy jak i czastki, z automatyczna konwersja zniekształconych elementów w bezsiatkowe czastki. Wyniki symulacji numerycznej oceniono na postawie porównania z wynikami doswiadczen. Model pekania MJC, sformułowany w przestrzeni trójosiowosci naprezenia i równowaznego odkształcenia plastycznego, pozwolił przewidziec realistycznie obraz pekania materiału i wartosci predkosci resztkowych pocisków. Jednakze wyniki badan wykazały, ze równiez jednoparametrowy model CL, dla którego kalibracji wystarczy jeden prosty test materiałowy, daje porównywalne wyniki z kryterium MJC. Stwierdzono, ze kryterium maksymalnego naprezenia stycznego niepoprawnie opisuje proces tworzenia sie korka. Równiez kryterium stałej wartosci odkształcenia granicznego nie moze byc uzyte do scharakteryzowania procesu niszczenia materiału.

 12. ZASTOSOWANIE MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO W PROJEKTOWANIU MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO GMINY ZATOR (cześć II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert WIERZBICKI

  2016-05-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia praktyczne zastosowanie specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego do modelowania matematycznego istniejących systemów wodociągowych. Przeprowadzone analizy numeryczne dotyczą systemu zaopatrzenia w wodę gminy Zator i związane są z powstaniem i dalszą rozbudową na terenie Zatora Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej (SAG. Inwestycja ta znacząco wpłynie na dotychczasowy sposób pracy nie tylko poszczególnych obiektów wodociągowych, ale również całego systemu wodociągowego. Specyfika omawianego zadania polega na zakładanym pojawieniu się systemie nowych odbiorców o dużym zapotrzebowaniu na wodę, skupionych na stosunkowo niewielkim obszarze, oddalonym od głównych przewodów istniejącej sieci wodociągowej. Wstępne bilanse wskazywały, że obecnie funkcjonujące ujęcia wody nie będą w stanie dostarczyć niezbędnej ilości wody, a uruchomienie nowego ujęcia, położonego przeciwlegle do istniejących prawdopodobnie doprowadzi do odwrócenia dotychczasowych kierunków przepływu w większości rurociągów magistralnych. Głównym celem przeprowadzonych analiz numerycznych było znalezienia optymalnego rozwiązania docelowego zapewniającego sprawne funkcjonowanie całego systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. W tym celu dokonano wielowariantowej analizy sposobu pracy systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych oraz określenie niezbędnych parametrów technicznych poszczególnych obiektów i urządzeń dla różnych wielkości dostawy i rozbioru wody z uwzględnieniem przewidywanego poboru wody na terenie rozwijającej się SAG oraz określenie rodzaju i zakresu związanych z tym niezbędnych modernizacji istniejącego układu wodociągowego.

 13. WPŁYW SUBSTYTUCJI WŁÓKIEN BAZALTOWYCH PRZEZ WŁÓKNA WĘGLOWE NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PRĘTÓW B/CFRP (HFRP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kostiantyn PROTCHENKO

  2016-07-01

  Full Text Available W niniejszym artykule przedstawiono analityczne i numeryczne obliczenia mechanicznych właściwości obecnie opracowywanych prętów hybrydowych HFRP (Hybrid Fibre Reinforced Polymer powstałych poprzez zastąpienie (substytucję części włókien bazaltowych BFRP (Basalt Fibre Reinforced Polymer włóknami węglowymi CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymer. W tym aspekcie termin ,,substytucja” rozumiany będzie jako modyfikacja prętów BFRP polegająca na zastąpieniu pewnej części włókien bazaltowych przez włókna węglowe. Celem analizy jest określenie optymalnego modelu prętów hybrydowych HFRP, które stanowiłyby realną alternatywę dla prętów stalowych stosowanych do zbrojenia konstrukcji betonowych. Zamiana włókien bazaltowych, włóknami węglowymi prowadzi do uzyskania lepszych właściwości mechanicznych prętów. Względy ekonomiczne skłaniają do ograniczenia procentowego udziału włókien węglowych w prętach HFRP do rozsądnej wielkości, oraz zastosowaniu włókien węglowych o stosunkowo niedużej wytrzymałości (Low Strength Carbon Fibres jak na włókna CFRP. W pracy przedstawiony został opis struktury pręta hybrydowego, oszacowanie właściwości mechanicznych wzdłuż i w poprzek włókien, a także wpływ układu włókien w przekroju poprzecznym pręta na jego zachowanie mechaniczne. Analizę przeprowadzono dla różnych proporcji udziału włókien węglowych do włókien bazaltowych (1:9; 1:4; 1:3; 1:2; 1:1 w prętach HFRP. Rozpatrzono dwa przypadki rozmieszczenia włókien w przekroju poprzecznym pręta (Bar Architecture. Pierwszy z włóknami węglowymi zlokalizowanymi w rdzeniu, natomiast drugi z włóknami węglowymi usytuowanymi w powierzchniowej warstwie pręta.

 14. Thermodynamic Processes Involving Liquefied Natural Gas at the LNG Receiving Terminals / Procesy termodynamiczne z wykorzystaniem skroplonego gazu ziemnego w terminalach odbiorczych LNG

  Science.gov (United States)

  Łaciak, Mariusz

  2013-06-01

  The increase in demand for natural gas in the world, cause that the production of liquefied natural gas (LNG) and in consequences its regasification becoming more common process related to its transportation. Liquefied gas is transported in the tanks at a temperature of about 111K at atmospheric pressure. The process required to convert LNG from a liquid to a gas phase for further pipeline transport, allows the use of exergy of LNG to various applications, including for electricity generation. Exergy analysis is a well known technique for analyzing irreversible losses in a separate process. It allows to specify the distribution, the source and size of the irreversible losses in energy systems, and thus provide guidelines for energy efficiency. Because both the LNG regasification and liquefaction of natural gas are energy intensive, exergy analysis process is essential for designing highly efficient cryogenic installations. Wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny na świecie powoduje, że produkcja skroplonego gazu ziemnego (LNG), a w konsekwencji jego regazyfikacja, staje się coraz bardziej powszechnym procesem związanym z jego transportem. Skroplony gaz transportowany jest w zbiornikach w temperaturze około 111K pod ciśnieniem atmosferycznym. Przebieg procesu regazyfikacji niezbędny do zamiany LNG z fazy ciekłej w gazową dla dalszego transportu w sieci, umożliwia wykorzystanie egzergii LNG do różnych zastosowań, między innymi do produkcji energii elektrycznej. Analiza egzergii jest znaną techniką analizowania nieodwracalnych strat w wydzielonym procesie. Pozwala na określenie dystrybucji, źródła i wielkości nieodwracalnych strat w systemach energetycznych, a więc ustalić wytyczne dotyczące efektywnego zużycia energii. Ponieważ zarówno regazyfikacja LNG jak i skraplanie gazu ziemnego są energochłonne, proces analizy egzergii jest niezbędny do projektowania wysoce wydajnych instalacji kriogenicznych.

 15. Experimental Testing of Innovative Cold-Formed "GEB" Section / Badania Eksperymentalne Innowacyjnego Kształtownika Giętego Na Zimno Typu "Geb"

  Science.gov (United States)

  Łukowicz, Agnieszka; Urbańska-Galewska, Elżbieta; Gordziej-Zagórowska, Małgorzata

  2015-03-01

  deformacji, dlatego też, ten innowacyjny kształtownik został poddany m.in. badaniom nośności na zginanie. Na ich podstawie została określona wartość nośności przekroju oraz forma jego deformacji. Jednocześnie dla analizowanego elementu zostały przeprowadzone obliczenia nośności przekroju, według normy PN-EN-1993-1-3 oraz numeryczne w programie MARC MENTAT.

 16. Narażenie zawodowe i środowiskowe na azbest w świetle obowiązujących aktów prawnych = Environmental and occupational exposure to asbestos in the light of applicable legislation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kowalczyk

  2015-09-01

  Anna Kowalczyk1, Ewelina Kozłowska2, Jolanta Pacian3   1. Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2. Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3. Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie   Autor do korespondencji / Author for correspondence lic. Anna Kowalczyk e-mail: annakowalczyklublin@gmail.com   STRESZCZENIE Azbest stwarza ogromne zagrożenie zdrowotne. Jest szczególnie niebezpieczny w procesie wydobywania i produkcji, podczas obróbki, eksploatacji, usuwania,  w wyniku uszkodzeń lub korozji wyrobów zawierających azbest. Celem pracy jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących środowiskowego i zawodowego narażenia na azbest. Przedmiotem analizy są akty prawne dotyczące: zakazu stosowania azbestu, bezpieczeństwa i higieny pracy w narażeniu na azbest, gospodarki i transportu odpadów azbestowych, budownictwa oraz szeroko pojętej ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem azbestu. W pracy szczegółowo omówiono zasady ochrony zdrowia pracowników i byłych pracowników narażonych na azbest. Przybliżono podstawowe założenia programu wieloletniego pt. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Zastosowaną metodą była metoda dogmatyczna oraz prawno-porównawcza polegająca na analizie aktów prawnych oraz dostępnej literatury.   Słowa kluczowe: azbest, narażenie zawodowe, narażenie środowiskowe, akty prawne.       ABSTRACT Asbestos creates a huge threat. It is particularly dangerous in the process of extraction and production, while processing, use, disposal or as a result of damage or corrosion of products containing asbestos. An aim of the work is to present regulations concerning environmental and occupational exposure to asbestos. The subject of analysis are legislative acts relating: prohibition of asbestos use, health and safety at work in

 17. Inna codzienność. Funkcjonowanie Wenecji jako miasta bez samochodów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hubert Trammer

  2017-12-01

  Full Text Available W kształtowaniu przestrzeni zazwyczaj przyjmowane są standardy wynikające z przyjętych powszechnie rozwiązań mających zaspokajać ludzkie potrzeby. Niestety często środki okazują się ważniejsze niż cele. Dążąc do zapewnienia mobilności i jednocześnie ochrony przed uciążliwościami transportu ogromne przestrzenie przeznacza się na wyalienowane z otoczenia trasy komunikacyjne i przestrzenie izolujące. Są jednak inne rozwiązania. Spektakularnym przykładem jest Wenecja – miasto, którego spora część jest niedostępna dla samochodów. Zatem pozbawiona jest związanych z ich obecnością uciążliwości, ale także możliwości wykorzystania ich w wielu różnych celach. W Wenecji w rolach w większości świata zarezerwowanych dla samochodów występują różnego rodzaju łodzie i statki. Warto zwrócić uwagę na szereg codziennych sytuacji z funkcjonowania części Wenecji pozbawionej samochodów. Zastępuje je nie tylko transport wodny, ale także pieszy. Znaczenie dla codzienności Wenecji ma także kameralna skala pieszych placów i uliczek. Wenecja boryka się z problemem utraty mieszkańców wypieranych przez turystów, oraz wypierania funkcji służących mieszkańcom przez przeznaczone dla turystów. Jednakże te problemy nie powinny dyskredytować organizacji przestrzeni w mieście. Są one bowiem skutkiem ubocznym sukcesu turystycznego wynikającego z wyjątkowej jakości miejsca. Przykłady rozwiązań opartych na odrzuceniu podporządkowania przestrzeni samochodom można znaleźć także w wielu innych miejscowościach, na terenie których odrzucenie dominacji samochodu nie przybrało takiej skali jak w Wenecji. Przykłady można znaleźć także w Polsce. Inne relacje przestrzenne powodują inne relacje między różnymi użytkownikami, a także inne relacje między przebywaniem w mieście, a przemieszczaniem się przez nie.

 18. Correlation of Risk Analysis Method Results with Numerical and Limit Equilibrium Methods in Overall Slope Stability Analysis of Southern Wall of Chadormalu Iron Open Pit Mine-Iran / Korelacja wyników analizy ryzyka z wynikami obliczeń numerycznych oraz wynikami uzyskanymi w oparciu o metodę równowagi granicznej zastosowanych do badania stabilności wyrobiska pochyłego na południowej ścianie odkrywkowej kopalni rud żelaza w chadormalu w Iranie

  Science.gov (United States)

  Ahangari, Kaveh; Paji, Arman Gholinezhad; Behdani, Alireza Siami

  2013-06-01

  Slope stability analysis is one of the most important factors in designing open pit mines. Therefore an optimal slope design that supports both aspects of economy and safety is very significant. There are many different methods in slope stability analysis including empirical, limit equilibrium, block theory, numerical, and probabilistic methods. In this study, to analyze the overall slope stability of southern wall of Chadormalu iron open pit mine three numerical, limit equilibrium and probabilistic methods have been used. Software and methods that is used for analytical investigation in this study are FLAC software for numerical analysis, SLIDE software and circuit failure chart for limit equilibrium analysis and qualitative fault tree and semi-quantitative risk matrix for probabilistic analysis. The results of all above mentioned methods, was a circular failure occurrence in Metasomatite rock zone between 1405 to 1525 m levels. The main factors of failure occurrence in this range were heavily jointing and existing of faults. Safety factors resulted from numerical method; Circular chart method and SLIDE software are 1.16, 1.25 and 1.27 respectively. Regarding instability and safety factors in Metasomatite rock zone, in order to stabilize the given zone, some considerations such as bench angle and height reduction should be planned. In results of risk matrix method this zone was mentioned too as a high risk zone that numerical and limit equilibrium methods confirmed this. Badanie stabilności wyrobiska pochyłego jest jednym z najważniejszych czynników uwzględnianych przy projektowaniu kopalni odkrywkowych. Optymalne zaprojektowanie wyrobiska pochyłego z uwzględnieniem czynników ekonomicznych oraz bezpieczeństwa jest niezmiernie ważne. Istnieje wiele metod badania stabilności wyrobiska pochyłego, między innymi metody empiryczne, metoda równowagi granicznej, teoria bloków oraz metody numeryczne i probabilistyczne. W pracy tej omówiono zastosowanie

 19. Limit Analysis of Geometrically Hardening Composite Steel-Concrete Systems / Stany Graniczne Geometrycznie Wzmacniających Się Konstrukcji Zespolonych

  Science.gov (United States)

  Alawdin, Piotr; Urbańska, Krystyna

  2015-03-01

  połączony z płytą betonową. Analizowano cztery przypadki skratownia podciągu wykonanego z prętów stalowych o przekroju kołowym i znacznej sztywności słupów. Pokazano znaczący wpływ orientacji słupów podciągu na nośność konstrukcji. Drugi przykład numeryczny wykonano dla uproszczonego modelu wiaduktu WD-22 znajdującego się na węźle "Pyrzyce" na drodze ekspresowej S3. Dla obu przykładów realizowano dwa przypadki obciążania konstrukcji, bez uwzgłędnienia i z uwzgłędnieniem stałego równoważącego obciążenia z dociążeniem. Obliczenia numeryczne wykonano w środowisku systemu Abaqus/Standard stosując analizę geometrycznie nieliniową (Nlgeom). W obliczeniach przyjęto następujące modele materiałowe: dla belki żelbetowej - idealnie sprężysto-plastyczny natomiast dla prętów stalowych podciągu - sprężysty. Celem analizy była obserwacja zachowania się konstrukcji po osiągnięciu obciążenia granicznego dla różnych przypadków skratowania oraz oszacowanie nośności granicznej dla konstrukcji bez stałego obciążenia oraz ze stałym obciążeniem i dociążeniem. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń numerycznych i analitycznych stwierdzono, że w różnych konstrukcjach o pewnych wymiarach skratowania obserwuje się wzmocnienie geometryczne po osiągnięciu przez system nośności granicznej. Uwzględnienie obciążenia stałego równoważącego oraz dodatkowego dociążenia powoduje wzrost nośności granicznej konstrukcji geometrycznie wzmacniających się o około 20 %.

 20. Procena uticaja udesa sa opasnim materijama na kasarnu "Car Lazar" u Kruševcu / Assessment of the impact of accidents involving hazardous substances on Car Lazar military barracks in Kruševac / Прогноз воздействия аварии транспорта с опасным грузом на казарму «Цар Лазар» в городе Крушевац

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srđan Z. Rutić

  2016-01-01

  Full Text Available U radu je izvršena analiza rizika od udesa izazvanih opasnim materijama u drumskom i železničkom saobraćaju u gradu Kruševcu. Definisane su kritične tačke i izvršena je analiza mogućnosti nastanka udesa pri transportu opasnih materija, kao i procena njihovog uticaja na kasarnu „Car Lazar” u Kruševcu. Zaključeno je da je kasarna veoma ugrožena od mogućnosti nastanka udesa izazvanih opasnim materijama u drumskom i železničkom saobraćaju, pa naročitu pažnju treba obratiti na obezbeđenje od takvih udesa. / The paper analyzes the risk of accidents involving hazardous substances during road and rail traffic in the city of Kruševac. Critical points in road and rail transport in the city of Kruševac are defined, followed by an analysis of the possibility of accidents in the transport of dangerous goods as well as an assessment of their impact on Car Lazar military barracks in Kruševac. It was concluded that Car Lazar barracks in Kruševac are significantly threatened by a possibility of accidents with hazardous materials in road and rail transport; therefore, particular attention should be paid to the prevention from accidents involving hazardous substances. / В данной работе выполнен прогноз рисков от железнодорожной и автодорожной аварий транспорта с опасным грузом на территории города Крушевац. Определены критические пункты железнодорожного и автодорожного маршрута в городе Крушевац, выполнен анализ рисков от аварий железнодорожного и автодорожного транспорта с опасным грузом, а также выполнен прогноз последствий аварии для казармы «Цар Лазар» в городе Крушевац.

 1. Prozdrowotna aktywność turystyczna w cyklu życia rodziny = Pro-health tourist activity in family life cycle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicja Kaiser

  2016-10-01

      Adres do korespondencji: Alicja Kaiser, dr nauk o kulturze fizycznej, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Zakład Dydaktyczny Turystyki i Rekreacji, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań tel. +48 600 92 99 95 e-mail: alicja_kaiser@poczta.fm         Streszczenie   Wprowadzenie. Zgodnie z rozwojową koncepcją rodziny, środowisko rodzinne przeobraża się, a każde stadium stanowi okres, w którym struktura i funkcjonowanie są jakościowo różne. Znajduje to odzwierciedlenie w realizacji przez rodzinę zdrowego stylu życia. Jedną z form zachowań zdrowotnych jest aktywność fizyczna, która zmienia się w ontogenezie i zależy od czynników biologicznych oraz aktualnej sytuacji społecznej i życiowej. Ważnym rodzajem aktywności fizycznej rodziny jest turystyka. Cel pracy. W związku z powyższym celem pracy jest analiza preferencji dotyczących aktywności turystycznej młodych osób o zróżnicowanej sytuacji rodzinnej w kontekście wzmacniania potencjału zdrowia rodziny. Materiały i metody. Badania empiryczne wykonano w 2015r. w grupie 200 kobiet z I i II stadium ontogenezy rodziny. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety z autorskim kwestionariuszem. W analizie statystycznej wykorzystano test chi2 i test dokładny Fishera. Wyniki i wnioski. Badane rodziny z I i II fazy ontogenezy różnią się w zakresie częstotliwości podróży turystycznych (p<0.01, wyboru otoczenia podczas wyjazdów wakacyjnych (p<0.05 oraz preferowanego rodzaju wyżywienia (p<0.01. Podobieństwa dostrzega się natomiast w zakresie preferowanego środka transportu, odległości miejsca wypoczynku, formy bazy noclegowej oraz długości pobytu. Rodziny z małymi dziećmi częściej zwracają uwagę na zdrowotne aspekty podróżowania. Jednak w porównywanych grupach tylko 1/3 badanych zasięga opinii lekarza przed wyjazdem. Rodzina to ważny segment współczesnego rynku turystycznego. Biura podróży powinny rozszerzać swoje oferty o

 2. Cuttings Transport with Foam in Highly Inclined Wells at Simulated Downhole Conditions / Transport urobku wiertniczego przy użyciu piany w silnie nachylonych otworach w symulowanych warunkach w otworze

  Science.gov (United States)

  Xu, Jiafu; Ozbayoglu, Evren; Miska, Stefan Z.; Yu, Mengjiao; Takach, Nicholas

  2013-06-01

  of this paper will help designers with the choice of optimal drilling fluid for drilling horizontal wells in unconventional (shale) gas/oil reservoirs. Równolegle ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na prowadzenia prac udostępniających w złożach niekonwencjonalnych notuje się wzrost świadomości społecznej odnośnie zagadnień ochrony środowiska. Piana jako alternatywa dla tradycyjnej płuczki wiertniczej nabiera coraz większego znaczenia w górnictwie otworowym. Wiercenie przy użyciu piany pomogą ograniczać zniszczenia formacji geologicznych, redukuje zużycie wody, pozwala na zminimalizowanie oporów ruchu i momentów obrotowych silników. Ponadto, koszty piany są niższe a jej oddziaływanie na środowisko naturalne jest mniej znaczne niż w przypadku typowych płuczek opartych na olejach syntetycznych używanych w trakcie udostępniania trudnych w eksploatacji złóż, np. gazu łupkowego. Wiercenia odcinków poziomych lub prawie poziomych są już szeroko stosowane a zapotrzebowanie na takie odcinki wrasta, ważnym jest właściwe rozpoznanie problemów związanych z transportem urobku wiertniczego i czyszczeniem otworu w trakcie prowadzenia prac wiertniczych na tych odcinkach przy użyciu piany. Zespól badaczy z uniwersytetu w Tulsa zaangażowanych w projekt badawczy w dziedzinie wiertnictwa (TUDRP) przeprowadził serię eksperymentów mających na celu zbadanie wpływu zmiany kąta nachylenia otworu z 90 na 70 stopni na przebieg transportu urobku wiertniczego z wykorzystanie piany w warunkach podwyższonego ciśnienia i podwyższonych temperatur. Badania eksperymentalne i teoretyczne obejmowały także analizę pozostałych parametrów procesu: jakość piany, natężenie przepływu piany, stężenie polimerów, prędkość obrotowa przewodu wiertniczego. Nie stwierdzono znacznych różnic w stężeniu zwiercin ani utraty ciśnienia wskutek tarcia w trakcie zmiany kąta nachylenia z 90 na 70 stopni. Ponadto, dodatkowy wzrost prędkości ruchu

 3. Properties of Waste from Coal Gasification in Entrained Flow Reactors in the Aspect of Their Use in Mining Technology / Właściwości odpadów ze zgazowania węgla w reaktorach dyspersyjnych w aspekcie ich wykorzystania w technologiach górniczych

  Science.gov (United States)

  Pomykała, Radosław

  2013-06-01

  ęgla lub węgla z dodatkami: bitumin (żużel S1), czy biomasy (popiół A2, żużel S2). W polskim górnictwie podziemnym wyróżnić można kilka technologii podsadzkowych, w których do transportu materiału wykorzystywana jest woda. Tradycyjnie oraz ze względów historycznych, terminem "podsadzka hydrauliczna" określa się tę, która spełnia wymagania normy PN-93/G-11010. Do najważniejszych cech takiej podsadzki hydraulicznej zaliczyć należy wypełnienia uprzednio wydzielonej pustki poeksploatacyjnej, materiałem o jak najmniejszej ściśliwości oraz o jak największej wodoprzepuszczalności. Materiał taki, po odprowadzeniu wody ma stanowić mechaniczna podporę stropu, a proces podsadzania jest ściśle powiązany z procesem eksploatacji, jako sposób likwidacji zrobów. Najczęściej stosowanymi materiałami są piasek podsadzkowy oraz odpady górnicze lub hutnicze (Lisowski, 1997). Od ponad dwudziestu lat, w polskim górnictwie węgla kamiennego obecna jest również inna technologia podsadzkowa, w której do transportu materiałów wykorzystywana jest woda. W tym przypadku części stałe to materiały drobnoziarniste, najczęściej popioły różnych typów, które po wymieszaniu z wodą tworzą zawiesinę (stąd termin "zawiesiny popiołowo-wodne"). Polska norma PN-G-11011:1998 wyróżnia dwie odmiany takich zawiesin i definiuje je, jako "podsadzkę zestalaną" oraz "mieszaninę do doszczelniania zrobów". Podstawową ideą przyświecającą stosowaniu zawiesin drobnoziarnistych w technologiach górniczych była początkowo troska o zagospodarowaniu odpadów energetycznych, a następnie górniczych (Mazurkiewicz i in., 1998; Piotrowski i in., 2006; Piotrowski, 2010; Plewa i Mysłek, 2000; Plewa i Sobota, 2002). Obecnie technologia zawiesinowa na stałe zagościła w kopalniach węgla kamiennego stając się m.in. nieodzownym środkiem profilaktyki pożarowej i metanowej (Dziurzyński i Pomykała, 2006; Palarski, 2004; Pomykała, 2006). W artykule

 4. Value of Geological Information in Exploitation Management: the Case of Exploitation Units of the Polkowice-Sieroszowice Mine

  Science.gov (United States)

  Krzak, Mariusz; Panajew, Paweł

  2014-03-01

  The application of mathematical techniques of management is particularly significant in managing mineral deposits as well as generally in the mining industry, in which the execution of geological-mining projects is usually time-consuming and expensive. Such projects are usually undertaken in conditions of uncertainty, and the incurred expenses do not always generate satisfactory revenues. Mineral deposit management requires close cooperation between the geologist providing necessary information about the deposit and the miner conducting exploitation work. A real decision-making problem was undertaken, in which three exploitation divisions of a certain area in the Polkowice-Sieroszowice mine, differing in ore quality, could be developed in an order which would guarantee maximisation of income. First, the ore price was calculated with the NSR formula; next, the decision-making problem was presented as a kind of game between the geologist (the mine) and states of Nature. Projekty geologiczno-górnicze (surowcowe) różnią się znacznie od innych form aktywności gospodarczej człowieka, ponieważ wiedza o przedmiocie zainteresowań opiera się głównie na ocenach, zaś samo złoże kopalin jest obiektem przyrodniczym i trudno jest jednoznacznie przewidzieć rzeczywiste efekty jego odkrycia. Geologiczna niepewność związana z modelem złoża i jego zasobami znajduje odzwierciedlenie w technicznych planach kopalni i przygotowaniu rozcinki złoża odpowiednim systemem i sposobem eksploatacji. Kwantyfikacja, ocena i zarządzanie niepewnością geologiczną jest kluczowe w strategicznym planowaniu działania kopalni. Podstawowym celem, dla którego wykonuje się wyrobiska udostępniające jest przygotowanie złoża do eksploatacji górniczej. Wyrobiska udostępniające stanowią główne drogi transportu ludzi i urobku oraz spływu wód kopalnianych. Część z nich stanowi drogi jezdne i wentylacyjne, na innych zostaje ulokowany przenośnik taśmowy, a jeszcze innymi