WorldWideScience

Sample records for metody zwalczania szkodliwych

 1. Methods of noxious insects control by radiation on example of `Stegobium paniceum L.`; Metody zwalczania szkodliwych owadow przy uzyciu radiacji na przykladzie zywiaka chlebowca (Stegobium paniceum L.)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krajewski, A [Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  The radiation method of disinfestation on example of `Stegobium paniceum L.` has been described. The different stadia of insect growth have been irradiated. Their radiosensitivity have been estimated on the base of dose-response relationship. Biological radiation effects have been observed as insect procreation limitation. 26 refs, 4 figs, 1 tab.

 2. Implementace metody Balanced Scorecard

  OpenAIRE

  Neuwirth, Pavel

  2014-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti pomocí metody Balanced Scorecard. Teoretická část práce popisuje východiska měření výkonnosti, metody Balanced Scorecard a postup při její implementaci. Analytická část vychází z teoretických poznatků z první části a hodnotí situaci společnosti finanční analýzou poměrových ukazatelů, strategickou analýzou a následným sestavením návrhu implementace metody Balanced Scorecard v konkrétní společnosti. Thesis is focused on evaluati...

 3. Metodi matematici della fisica

  CERN Document Server

  Cicogna, Giampaolo

  2015-01-01

  Questo libro trae la sua origine dagli appunti preparati per le lezioni di Metodi Matematici della Fisica tenute al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, e via via sistemati, raffinati e aggiornati nel corso di molti anni di insegnamento. L'intento generale è di fornire una presentazione per quanto possibile semplice e diretta dei metodi matematici basilari e rilevanti per la Fisica. Anche allo scopo di mantenere questo testo entro i limiti di un manuale di dimensioni contenute e di agevole consultazione, sono stati spesso sacrificati i dettagli tecnici delle dimostrazioni matematiche (o anzi le dimostrazioni per intero) e anche i formalismi eccessivi, che tendono a nascondere la vera natura dei problemi. Al contrario, si è cercato di evidenziare – per quanto possibile – le idee sottostanti e le motivazioni che conducono ai diversi procedimenti. L'obiettivo principale e quello di mettere in condizione chi ha letto questo libro di acquisire gli strumenti adatti e le conoscenze di base che gli ...

 4. Chirurgiczne metody leczenia padaczki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Kaczorowska

  2012-11-01

  Full Text Available U około 6–10% chorych z padaczką, u których stosowano różne kombinacje leków przeciwpadaczkowych, mimo systematycznego leczenia nadal występują napady. Są to chorzy z tzw. padaczką lekooporną. Autorzy przedstawiają możliwości chirurgicznego leczenia takich osób. Potencjalnymi kandydatami do takiego leczenia padaczki są też chorzy z napadami częściowymi prostymi z precyzyjnie określonym ogniskiem padaczkorodnym, którego usunięcie jest możliwe i nie spowoduje powstania u pacjenta tzw. ubytków neurologicznych. W pracy omówiono techniki diagnostyczne pozwalające zlokalizować ognisko padaczkowe w mózgu (EEG z możliwościami długotrwałego monitorowania: Holter, wideometria, telemetria; cyfrowe EEG: rezonans magnetyczny, SPECT, PET, elektrokortykografia. Przedstawiono także rodzaje zabiegów neurochirurgicznych wykonywanych w celu leczenia padaczki: zabiegi resekcyjne (lobektomia, lezjonektomia, hemisferektomia, rozległa resekcja wielopłatowa, zabiegi rozłączeniowe (kallozotomia oraz zabiegi neurostymulacyjne (stymulacja nerwu błędnego, głęboka stymulacja mózgu. Autorzy uważają, że w pewnych określonych przypadkach chorych z padaczką niepoddającą się leczeniu farmakologicznemu są to skuteczne metody leczenia.

 5. Genetic algorithm method for solving the optimal allocation of response resources problem on the example of polish zone of the Baltic Sea / Metoda algorytmów genetycznych do rozwiązywania problemów optymalnej alokacji środków do zwalczania rozlewów olejowych na przykładzie polskiej strefy Morza Bałtyckiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łazuga Kinga

  2016-10-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono badania związane z optymalną alokacją środków do zwalczania rozlewów olejowych na morzu. Należą one do problemu logistycznego typu lokacja-alokacja (LA. W badaniach skoncentrowano się na statkach posiadanych przez polskie służby odpowiedzialne za rozlewy na Morzu Bałtyckim w tym SAR. Do optymalnej alokacji środków wykorzystano metodę dwustopniową, w której pierwszy stopień, wykonany za pomocą metod optymalizacji genetycznej, polegał na takim rozlokowaniu sił do zwalczania rozlewów, aby zminimalizować koszty dotarcia do rozlewu na morzu. W drugim etapie wykorzystano model symulacyjny rozlewu olejowego i akcji jego zwalczania do weryfikacji rozwiązań uzyskanych za pomocą algorytmu genetycznego.

 6. Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP

  OpenAIRE

  Joanna Chmist; Mateusz Hämmerling

  2016-01-01

  Problem z jakością wód w zamkniętych zbiornikach jest znany od lat. Poprawa parametrów jakości wody w jeziorze zwiększa możliwości jego wykorzystania. Obecnie istnieje wiele metod rekultywacji zbiorników wodnych. Wybór odpowiedniej uwarunkowany jest zarówno oddziaływaniem różnorodnych czynników powodujących stopniową degradację jezior, jak i kosztami rekultywacji czy typem zbiornika. W artykule zaprezentowano praktyczne zastosowanie metody AHP w rozwiązaniu wielokryterialnych problemów rekult...

 7. Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Chmist

  2016-06-01

  Full Text Available Problem z jakością wód w zamkniętych zbiornikach jest znany od lat. Poprawa parametrów jakości wody w jeziorze zwiększa możliwości jego wykorzystania. Obecnie istnieje wiele metod rekultywacji zbiorników wodnych. Wybór odpowiedniej uwarunkowany jest zarówno oddziaływaniem różnorodnych czynników powodujących stopniową degradację jezior, jak i kosztami rekultywacji czy typem zbiornika. W artykule zaprezentowano praktyczne zastosowanie metody AHP w rozwiązaniu wielokryterialnych problemów rekultywacji zbiorników wodnych. Metoda ta umożliwia uwzględnienie wielu aspektów dotyczących danego problemu i znalezienie poszukiwanego rozwiązania zarówno na podstawie parametrów mierzalnych, jak i ocen ekspertów.

 8. Equazioni a derivate parziali metodi, modelli e applicazioni

  CERN Document Server

  Salsa, Sandro

  2016-01-01

  Il testo costituisce una introduzione alla teoria delle equazioni a derivate parziali, strutturata in modo da abituare il lettore ad una sinergia tra modellistica e aspetti teorici. La prima parte riguarda le più note equazioni della fisica-matematica, idealmente raggruppate nelle tre macro-aree diffusione, propagazione e trasporto, onde e vibrazioni. Nella seconda parte si presenta la formulazione variazionale dei principali problemi iniziali e/o al bordo e la loro analisi con i metodi dell'Analisi Funzionale negli spazi di Hilbert.

 9. Moderní metody elektro-erozivního obrábění, navazující dokončovací metody

  OpenAIRE

  Kalenda, Jan

  2008-01-01

  - Základní metody elektroerozivního obrábění. - Oblasti použití elektroerozivního obrábění. - Používané dokončovací metody. - Příklady využití. - Zhodnocení vybraných metod, včetně technickoekonomického využití. - Srovnání metod a předpoklady do budoucna. - Basic method electroerosion machining cutting - Areas using electroerosion machining cutting - Used completing method - Instances usage - Estimation method, technical economic usage - Juxtaposition methods B...

 10. Kopuły historyczne a metody konserwacji drewna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Misztal

  2018-04-01

  Full Text Available W artykule zestawiono różne rozwiązania systemów konstrukcyjnych historycznych kopuł z drewna litego układając je w typologiczny szereg obejmujący kopuły o rozpiętości od kilku do 67,0 metrów średnicy rzutu poziomego. Wiele z nich uległo zniszczeniu w pożarach wywołanych wojnami lub przez ludzką ignorancję. O trwałości drewna w konstrukcji decydują również metody konserwacji, w które coraz częściej wkraczają współczesne materiały i technologie. Wykorzystując analogię budowy drewna do kompozytów włóknistych omówiono zmniejszenie nośności ściskanych prętów z drewna z powodu uszkodzenia komórek miękiszowych (jako lepko-sprężystej matrycy na skutek zastosowania niewłaściwych metod i preparatów w konserwacji. Sformułowano kryterium wyboru materiałów termoizolacyjnych wbudowywanych w bliskim sąsiedztwie drewna. Zarekomendowano materiały o stałym współczynniku  w przedziale naturalnych zmian wilgotności stropów i dachów. Materiały o pełnych, nie nasiąkliwych włóknach, takie jak wełna mineralna i wata szklana nie spełniają tego kryterium.

 11. Le prime sensazioni al pianoforte restano per sempre? Indagine sui metodi pianistici per principianti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giuseppe Sellari

  2015-12-01

  Full Text Available I metodi d’insegnamento del pianoforte utilizzati in Italia sono caratterizzati da percorsi basati su differenti ipotesi teoriche e indicazioni pratiche. Il primo libro di pianoforte, qualunque sia il suo valore, stabilisce il primo contatto con lo strumento, lasciando una forte impressione e tracciando il profilo delle competenze inizialmente sviluppate. Una più profonda comprensione di questi testi può mostrare quali sono le capacità e le strategie di apprendimento proposte dai metodi adottati e conseguentemente dagli insegnanti. L'obiettivo di questo studio è quello di identificare quali sono le scelte metodologiche più rappresentative nella didattica pianistica italiana degli ultimi 50 anni. I risultati sono basati sui dati raccolti dai questionari somministrati a 200 pianisti, di età compresa tra 20 e 60, ai quali è stato chiesto, insieme a informazioni generiche, quale fosse stato il loro primo libro pianoforte, quali aspetti positivi o negativi ricordavano maggiormente e quali ritenevano essere più utili. I dati suggeriscono una preferenza rilevante di cinque metodi, che sono stati analizzati secondo una serie di criteri metodologici e analitici. I risultati indicano un panorama metodologico concentrato principalmente sul rapporto iniziale con lo strumento e sulla lettura musicale. Questo studio contribuisce alla riflessione su due aspetti metodologici: lo sviluppo di nuovi repertori e la proposta di metodologie in grado di rispettare il mondo emotivo e cognitivo dei principianti.

 12. Metody fizykalne w terapii odleżyn = Physical methods for the treatment of bedsores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Radzimińska

  2015-04-01

  • 5.      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska   Adres do korespondencji: dr n. med. Agnieszka Radzimińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedra Fizjoterapii ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz e-mail: agnieszka.radziminska@gmail.com   Streszczenie Odleżyny (obok zakażeń szpitalnych to najpoważniejsze powikłania występujące u pacjentów hospitalizowanych. Od lat poszukuje się najskuteczniejszych metod leczenia zachowawczego odleżyn. Wśród tych metod należy zwrócić uwagę na metody leczenia fizykalnego, a wśród nich: fototerapię, elektroterapię, magnetoterapię i sonoterapię.   Summary Pressure ulcers (next to nosocomial infections are the most serious complications occurring in hospitalized patients. For years he sought the most effective methods of conservative treatment of pressure ulcers. Among these methods, you must pay attention to the methods of physical treatment, among them: phototherapy, electrotherapy, magnetic fields and sonotherapy.   Słowa kluczowe: metody fizykalne; terapia; odleżyny. Keywords: physical methods; therapy; bedsores.

 13. Použití erozní potenciální metody v České republice

  OpenAIRE

  Hloušek, Jakub

  2016-01-01

  V rámci bakalářské práce bylo provedeno vyhodnocení ztráty půdy pro zájmové území nacházející se v severozápadní části povodí Němčického potoka, v okresu Blansko. Výpočet byl stanoven dvěma metodami, a to erozně potenciální metodou EPM, využívanou v Srbsku a metodou universální rovnice Wischmeiera a Smithe - USLE, využívanou pro podmínky v ČR. Nakonec byly obě tyto metody vzájemně porovnány. Obě metody využívají jiný způsob výpočtu. Metoda USLE využívá univerzální rovnici pro výpočet průměrné...

 14. WYKORZYSTANIE METODY DAVE’A BERKUSA DO ANALIZY POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO FIRM START-UP W POLSCE

  OpenAIRE

  Gemzik-Salwach, Agata

  2014-01-01

  Celem niniejszego artykułu była ocena potencjału rozwojowego firm start-up w Polsce. W artykule przedstawione zostały metody oceny przedsiębiorstw start-up oraz wyniki badań własnych poświęconych potencjałowi firm start-up w Polsce. Pierwszą część artykułu stanowi opis cech charakterystycznych młodych spółek i możliwych sposobów ich wyceny. Kolejna cześć artykułu obejmuje szczegółowe omówienie wyników przeprowadzonych badań. W badaniach wykorzystano powstałą na bazie doświadczeń amerykańskieg...

 15. Criteri e metodi per l’adeguamento prestazionale del patrimonio architettonico degli anni trenta del Novecento. La Facoltà di Ingegneria di Bologna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Riccardo Gulli

  2012-12-01

  Full Text Available La riflessione su criteri e metodi idonei per il recupero del patrimonio architettonico esistente richiede di incentrare la tematica su azioni che sappiano coniugare l’istanza storica ed estetica con quella dell’innovazione tecnologica; il presente contributo intende mostrare come l’integrazione di componenti impiantistici ed edilizi, unitamente all’adozione di sistemi domotici di controllo e gestione del comfort interno, possa favorire l’adeguamento agli standard attuali pur preservando i caratteri originari.

 16. Methods of censusing Red fox (Vulpes vulpes populations / Metodi di censimento della Volpe (Vulpes vulpes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Francisco Beltrán

  1991-07-01

  Full Text Available Abstract Estimating absolute or relative numbers in red fox populations is not an easy task. Although a range of methods has been described, neither an optimal nor a universally accepted technique has been found. Moreover, none has been tested on populations of known size. We reviewed the efficiency of fourteen indices of fox abundance classified into two groups: (a methods where individuals are captured and marked, which include ear tagging or similar conspicuous markings, toe clipping, radioactive tagging of faeces, radio-tracking, and statistics from hunting and trapping; (b methods not requiring capture, which include both direct methods (nocturnal counts, unsystematic observations, and drive censuses, and indirect methods (den counts, transects for track, scat counts, and scent stations. As a rule, statistics are rarely applicable to populations estimates. Methods involving capture are expensive but provide more accurate estimates than the second group of indices, which are not suitable for paired comparisons from one year to another. Management and wildlife specialists should have in mind such restrictions when considering their goals and the required level of accuracy. Finally, we recommend the simultaneous utilization and comparison of several methods (one from each group, as proposed in a double sampling strategy for optimum evaluations. Riassunto La valutazione della consistenza di una popolazione di Volpe, mediante censimenti assoluti o relativi, è di difficile soluzione. Tra i diversi metodi di conteggio impiegati, nessuno si è rivelato ottimale e universale. Tuttavia nessuno è stato utilizzato per popolazioni di consistenza nota. Qui esaminiamo la validità di 14 metodi impiegati per il calcolo di indici di abbondanza, ripartendoli in due gruppi: (a metodi che implicano la cattura e il marcamento degli animali mediante marche auricolari o contrassegni similari, amputazione delle falangi

 17. Návrh změny metody konsolidace u vybraného konsolidovaného celku

  OpenAIRE

  Čadová, Michaela

  2017-01-01

  Téma diplomové práce je konsolidace účetní závěrky. Práce obsahuje teoretická východiska, která se týkají problematiky konsolidace účetní závěrky, a tyto poznatky jsou potom zúročeny v části praktické. Analytická část se zaobírá zhodnocením současného stavu, obsahuje tedy původní konsolidaci účetní závěrky zvolené společnosti. V návrhové části je aplikována nová metoda konsolidace účetní závěrky. Následně je zhodnocen dopad změny konsolidační metody na ekonomickou situaci konsolidačního celku...

 18. Hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím implementace metody BSC

  OpenAIRE

  Musilová, Lucie

  2013-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na měření výkonnosti podniku DSB EURO, s. r. o. pomocí metody Balanced Scorecard. Teoretická část práce popisuje koncept Balanced Scorecard a postup při jeho implementaci. Praktická část vychází z teorie popsané v diplomové práci a hodnotí současnou situaci podniku nejen za pomocí finančních ale i nefinančních měřítek. Z výsledků analýz je vytvořen návrh implementace konceptu do zvoleného podniku. Závěrečná část je zaměřena na shrnutí možných rizik, předpokládané p...

 19. Analysis of Soft Soil Consolidation with the Application of Prefabricated Vertical Drains with Preloading Method Using Fem / Analiza Konsolidacji Słabych Gruntów Przy Uzyciu Metody Elementów Skonczonych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Binder K.

  2011-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono zastosowanie metody elementów skonczonych przy przewidywaniu osiadan nasypów drogowych posadowionych na podłozu wzmacnianym przy uzyciu nasypu przeciazajacego i drenazu pionowego. Idea metody było przejscie z analitycznego rozwiazania jednowymiarowej konsolidacji do rozwiazania w Płaskim Stanie Odkształcenia z zachowaniem ekwiwalentnego czasu konsolidacji oraz porównanie z wynikami uzyskanymi z bezposrednich pomiarów osiadan nasypu drogowego bedacego czescia Obwodnicy Południowej Gdanska, zlokalizowanego w okolicach miejscowosci Przejazdowo.

 20. Metody badania spontanicznych i spowodowanych lekami przeciwpsychotycznymi zaburzeń ruchowych w schizofrenii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Kałużyńska

  2013-09-01

  Full Text Available Od dawna wiadomo, że przynajmniej niektóre zaburzenia motoryczne występują u chorych na schizofrenię jeszcze przed podjęciem leczenia lekami przeciwpsychotycznymi istotnie statystycznie częściej niż w populacji ogólnej. Wpro‑ wadzenie leków przeciwpsychotycznych zahamowało jednak ten nurt badań, bowiem od tej pory koncentrowano się wyłącznie na objawach zaburzeń ruchowych powstałych w wyniku stosowania neuroleptyków. W kilku pracach wy‑ kazano również, że niektóre zaburzenia ruchowe są częstsze i bardziej nasilone u krewnych I stopnia osób chorych, lecz rzadsze i mniej nasilone niż u chorych na schizofrenię. Obecnie istnieje wiele narzędzi – skal klinicznych, używa‑ nych w praktyce i badaniach, opartych na obserwacji klinicznej, służących do oceny występowania i nasilenia zabu‑ rzeń motorycznych zarówno spontanicznych, jak i związanych z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi. Najczęściej przy pomocy tych skal ocenia się i monitoruje objawy parkinsonizmu, dystonie oraz akatyzję. Uważa się, że wszyst‑ kie te narzędzia mają jednak wiele wad i nie pozwalają na wykrycie i obiektywny pomiar subklinicznych objawów za‑ burzeń motorycznych. Instrumentalne metody oceny zaburzeń ruchowych (spontanicznych i spowodowanych leka‑ mi przeciwpsychotycznymi pozwalają na wykrycie właśnie subtelnych, słabo nasilonych objawów i dlatego mogą być przydatne przy identyfikacji osób z tzw. stanem wysokiego ryzyka rozwoju psychozy, ocenie występowania dysfunkcji motorycznych u krewnych osób chorych na schizofrenię, a także określaniu stopnia i rodzaju odpowiedzi na leczenie lekami przeciwpsychotycznymi. Większość tych metod wymaga jednak skomplikowanej aparatury i procedury analizy uzyskanych wyników. Jedną z interesujących i stosunkowo łatwych do realizacji metod instrumentalnych wydaje się wieloaspektowa ocena pisma. Zastosowanie nowych metod oceny zaburzeń motorycznych konieczne

 1. Problems caused by dioxins and furans. Pt. 2. Controls and degradation methods; `I problemi causati da diossine e furani. Pt. 2. Metodi di contenimento e di degradazione

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gervasini, A.; Vezzoli, G.C.; Ragaini, V. [Milan Univ. (Italy). Dip. di Chimica Fisica ed Elettrochimica

  1999-01-01

  The environmental effects and the toxicity towards human health caused by polychlorodibenzodioxins and furans (PCDD/F) is related to the peculiar properties of the various isomers and to the geographic and climatic characteristics of the emission sources. The different methods and techniques of control and degradation introduced in the last years have to take into account the type and the location of the source. A survey of the principal methods of degradation of PCDD/F, thermal, chemical, photochemical, and catalytic decomposition, with their advantages and limits is presented. [Italiano] L`impatto che policlorodibenzodiossine e furani (PCDD/F) provocano sull`ambiente e sulla salute dell`uomo e` legato oltre che alle proprieta` peculiari dei vari congeneri alle caratteristiche geografiche e climatologiche del luogo in cui vengono emesse. Le metodologie di contenimento e le tecniche di degradazione messe a punto negli ultimi anni devono tenere in considerazione anche l`ubicazione e il tipo di sorgente dell`emissione. Viene fornita una panoramica sui principali metodi di degradazione di PCDD/F discutendo vantaggi e limiti delle varie tecniche: decomposizione termica, chimica, fotochimica e catalitica.

 2. Egzemplifikacja Tomograficznej Metody Do Oceny Jakości Połączeń Spawanych Ze Stopu EN 5754 H22

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błachnio Józef

  2016-12-01

  Full Text Available Jakość połączeń spawanych zależna jest od wielu czynników. Przedmiotowe normy określają warunki techniczne oceny jakościowej spawów, co stanowi podstawę do uznania połączenia za zgodne z wymaganiami lub wadliwe. W praktyce wykonanie połączenia spawanego całkowicie pozbawionego wad jest trudne. Do kontroli wewnętrznej struktury połączenia wykorzystać można nieniszczącą metodę z zastosowaniem przemysłowego tomografu komputerowego. Ta nowoczesna metoda diagnozowania łączy badanie rentgenowskie z zaawansowaną technologią komputerową. Podstawową zaletą tomografii komputerowej jest badanie obiektów w trzech wymiarach oraz możliwość wykonania rekonstrukcji przestrzennych. Celem artykułu jest omówienie wykorzystania tej metody do oceny jakości połączeń spawanych stopów aluminium. Możliwości tomografii komputerowej przedstawiono na przykładzie próbek spawalniczych wykonanych metodą TIG przy różnych parametrach procesu. Dokonano analizy jakości próbek wykazujących najmniejsze i największe zewnętrzne, jak również wewnętrzne wady spawalnicze.

 3. Metody urgentního mapování v krizových situacích s využitím komunitních a participativních nástrojů GIS

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Trojan, Jakub

  2015-01-01

  Roč. 2, č. 2 (2015), s. 1-6 ISSN 1804-1795 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : crisis mapping * participative GIS * geoinformatics * crisis management * Ushahidi Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography http://trilobit.fai.utb.cz/metody-urgentniho-mapovani-v-krizovych-situacich-s-vyuzitim-komunitnich-a-participativnich-nastroju-gis

 4. Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP = Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-09-01

    Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method   Kinga Kulczycka, Marcin Domagała, Ewa Stychno   Katedra i Zakład Zarządzania w  Pielęgniarstwie Wydział Nauk o  Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin   Słowa kluczowe: Narażenie zawodowe, Fizjoterapeuci, Obciążenie pracą Key words: Occupational exposure, Physical therapists, Workload       Dr n. med. Kinga Kulczycka, mgr. Marcin Domagała, dr n.med. Ewa Stychno   Doctor of Medical Sciences Kinga Kulczycka, Holder of University Degree Marcin Domagała, Doctor of Medical Sciences Ewa Stychno     Streszczenie  Sposób wykonywania pracy, w warunkach znacznego obciążenia  ma wielkie znaczenie w profilaktyce zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Praca fizjoterapeutów często wiąże się z koniecznością przyjmowania niefizjologicznych  pozycji ciała, w trakcie których może dojść do urazów. Celem badania jest rozpoznanie pozycji ciała przyjmowanych przez fizjoterapeutów podczas pracy, które mogą stanowić  czynniki ryzyka związane ze  sposobem wykonywania pracy fizjoterapeuty. Materiał i metody  Badania przeprowadzono w 2014 r. z udziałem 100 fizjoterapeutów pracujących na oddziałach rehabilitacji, na terenie województwa Świętokrzyskiego. Wyniki Respondenci oceniali jako niewłaściwe przyjmowane  pozycje ciała, które zaobserwowali podczas wykonywania czynności zawodowych związane są z  pochylaniem podczas wykonywania czynności,  zgięcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i częste rotacje. Jako dodatkowe obciążenia w pracy uważali zginanie głowy do przodu lub skręcenie karku. Ruchy ramion stanowią znaczną uciążliwość dla fizjoterapeutów i występują podczas podnoszenia rąk do przodu i przesuwaniu ich w kierunku klatki piersiowej

 5. Męska depresja – koncepcja, metody pomiaru i związki z zachowaniami samobójczymi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Chodkiewicz

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono koncepcję atypowych objawów depresji występujących u mężczyzn. Ważnym źródłem tej koncepcji były doświadczenia wyniesione z programu diagnozowania i leczenia depresji wprowadzonego na Gotlandii (Szwecja w latach 80. ubiegłego stulecia. Program, skierowany do lekarzy rodzinnych, zmniejszył liczbę zachowań samobójczych wśród kobiet, ale nie wśród mężczyzn. Przyjęto, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być odmienny obraz depresji u obu płci. Różnice między płciami mogą odpowiadać za to, że depresja u mężczyzn znacznie częściej niż u kobiet pozostaje nierozpoznana i nieleczona, co prowadzi do zwiększenia liczby samobójstw. Wśród dominujących objawów depresji u mężczyzn wyróżniono wzrost impulsywności i zachowań agresywnych, nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna, podejmowanie zachowań ryzykownych (jazda samochodem pod wpływem alkoholu, przypadkowe kontakty seksualne oraz tłumienie emocji. Jako przyczyna występowania atypowej depresji u mężczyzn najczęściej wymieniane jest rygorystyczne podporządkowywanie się tradycyjnym męskim normom kulturowym. Normy te dotyczą odporności, wytrzymałości, konkurowania, opanowania i tłumienia uczuć oraz konieczności zapewnienia bytu rodzinie. W pracy omówiono najbardziej znane metody badania męskiej depresji – Gotland Male Depression Scale (GMDS Rutza, Male Depression Risk Scale (MDRS-22 Rice’a i współpracowników oraz Masculine Depression Scale (MDS Magovcevic i Addisa – a także przedstawiono wyniki badań prowadzonych z użyciem wspomnianych metod. Artykuł kończą refleksje dotyczące dalszych kierunków badań nad problemem męskiej depresji i opis kontrowersji związanych z omawianą koncepcją.

 6. Classification methods of sonar signal. Part One: State of the art; Metodi di classificazione dei segnali Sonar. Parte prima: stato dell'arte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Colao, F [Dipartimento Tecnologie Fisiche e Nuovi Materiali, ENEA, Centro Ricerche Frascati, Roma (Italy); Dell' Erba, R [Dipartimento Tecnologie Fisiche e Nuovi Materiali, ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Roma (Italy)

  2009-07-01

  tipiche date dalla telecamera che e a nostra disposizione. Centrale in questo lavoro e il tema del riuso di tecnologie robuste di analisi dati da settori di ricerca quali il telerilevamento o l'imaging ottico (metodi PCA, SAM, SCM, ecc). In questo caso, assumendo che le specificita del mezzo trasmissivo e dell'interazione abbiano leggi di scala formalmente simili sia nel caso acustico che in quello ottico, si trasferiscono all'ambito acustico i paradigmi e gli algoritmi originalmente sviluppati in ambiti diversi per range e per interazione quali ad esempio lo spettro di frequenza di dati ottici.

 7. Analiza porównawcza wyników badania oczopląsu w teście kalorycznym uzyskanych przy użyciu metody ENG i VNG u osób zdrowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Pepaś

  2010-03-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Najważniejszą obiektywną metodą oceny zaburzeń układu równowagi jest badanie oczopląsu. Badanie kaloryczne jako jedyny test obrazuje pobudliwość poszczególnych błędników, umożliwiając ocenę każdego z nich osobno. Cel pracy: Celem pracy jest analiza porównawcza wyników badania oczopląsu kalorycznego uzyskanych przy użyciu metody ENG i VNG u osób zdrowych. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 20 osób zdrowych, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn w wieku 22-26 lat. U wszystkich chorych przeprowadzono badanie podmiotowe oraz badanie przedmiotowe otoneurologiczne, badanie ENG i w odstępie 7-dniowym badanie VNG z kalibracją, oceną oczopląsu samoistnego oraz próbami kalorycznymi wg Hallpike’a. Test kaloryczny wykonano kalorymetrem powietrznym firmy HOMOTH, używając temperatury powietrza 30°C oraz 44°C, podawanych przez 40 s do ucha. Wyniki: W teście kalorycznym u żadnej osoby nie stwierdzono deficytu kanałowego wykraczającego poza granice przyjętych norm. Zaobserwowano niższe wartości średnie maksymalnej prędkości wolnej fazy oczopląsów w badaniu ENG niż VNG. Ponadto badanie VNG dodatkowo umożliwiło wyznaczenie wartości przewagi kierunkowej bezwzględnej oraz średniej pobudliwości błędników. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, iż badanie VNG w stosunku do badania ENG jest bardziej precyzyjne i umożliwia dokładniejsze opisanie próby kalorycznej wg Hallpike’a. W badaniu VNG analiza parametru przewagi kierunkowej bezwzględnej znacznie podnosi wartość próby kalorycznej wg Hallpike’a.

 8. Posouzení metody stanovení průtoku jímáním kapaliny do odměrné nebo vážicí nádoby

  OpenAIRE

  Valdová, Klára

  2016-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá posouzením dvou metod měření průtoku používaných v oblasti úředního měření v profilech s volnou hladinou. A to metodou jímání kapaliny do odměrné nádoby a metodou jímání kapaliny do vážicí nádoby (vaku). Hlavním cílem práce bylo v rámci řešení Plánu rozvoje metrologie ÚNMZ zpřesnění nejistot určených způsobem A a B pro tyto dvě metody měření průtoku, protože v dřívější době byly tyto nejistoty stanoveny dle starších metodik a s etalony průtoku s nižší přesností....

 9. Niewirusowy transfer genów do komórek skóry – wybrane metody = Non-viral gene transfer into skin cells – selected methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Wędrowska

  2016-01-01

  3Department of Pathobiochemistry and Clinical Chemistry, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland       Streszczenie   Wprowadzenie: Skóra jako największy i najłatwiej dostępny narząd stanowi atrakcyjny cel dla terapii genowej, która od wielu lat budzi ogromne nadzieje środowiska naukowego. Jednakże, próby terapii przeprowadzone z wykorzystaniem wektorów wirusowych wykazały szereg wad i ograniczeń m.in. obserwowano indukcję odpowiedzi immunologicznej, losową integrację transgenu z genomem gospodarza i/lub niską wydajność jego ekspresji. Dlatego, wciąż poszukuje się alternatywnych, skuteczniejszych i jednocześnie bezpieczniejszych metod transferu genów. Atrakcyjnej alternatywy upatruje się w metodach niewirusowych. Cel pracy: Przedstawienie wybranych metod niewirusowego transferu genów wykorzystywanych w terapii genowej chorób skóry. Skrócony opis stanu wiedzy: Terapia genowa chorób skóry obejmuje wykorzystanie wektorów plazmidowych jako nośnika genów terapeutycznych, a także metod ich dostarczania do komórek takich jak: elektroporacja, mikroiniekcja, sonikacja, wykorzystanie nośników lipidowych i polimerów kationowych. Podsumowanie: Niewirusowe metody transferu genów oferują pewne zalety włączając niską toksyczność, brak infekcyjności oraz łatwość i niskie koszty produkcji w porównaniu z technikami wirusowymi. Niewirusowe metody wydają się być obiecującym narzędziem terapii genowej chorób skóry w szczególności nowotworów tego narządu.   Słowa kluczowe: plazmid, transfer genów, skóra, wirus, terapia genowa.     Summary Introduction: Skin, the largest and most accessible organ of the human body is considered as an ideal gene therapy target. However, various types of viral vectors used in classical gene therapy have a number of disadvantages, such as possibility of immune response induction, random integration of inserts into the host genome or low expression efficiency

 10. Some Non-Destructive Testing Methods Applicable to Sintered Materials; Quelques Methodes d'Essais Non Destructifs Applicables aux Materiaux Frittes; Nekotorye metody nedestruktivnykh ispytanii, primenimye k spechennym materialam; Algunos Metodos de Ensayo No Destructivo Aplicables a los Materiales Sinterizados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Labusca, Elena; Mirion, I.; Andreescu, N.; Alecu, M.; Biscoveanu, I. [Institut de Physique Atomique, Bucarest (Romania)

  1965-10-15

  y orientacion de los granos, la presencia de defectos diversos (inclusiones, poros), y tambien la evolucion misma del proceso de sinterizacion, incluyendo la formacion de los cristales, el crecimiento granular, etc. En algunos casos, el examen microscopico se puede combinar con ensayos de microdureza. Este examen de la estructura micro- cristalina representa uno de los principales metodos de control cualitativo de los materiales sinterizados, y ningun otro medio de investigacion puede reemplazarlo. 2. El grado de consolidacion, factor esencial que determina la calidad de los materiales sinterizados, se verifica tambien midiendo algunas propiedades, por ejemplo la conductividad electrica y termica, en funcion de la densidad, teniendo presente que en el caso de los materiales sinterizados, la conductividad es directamente proporcional al grado de sinterizacion. Tambien se ha ensayado un metodo adecuado para verificar la porosidad, obteniendose datos experimentales interesantes, sobre todo desde el punto de vista de la porosidad libre, que es afectada por las inclusiones gaseosas. La memoria contiene datos experimentales sobre la aplicacion de estos metodos de control a algunos materiales sinterizados, de interes para la tecnologia nuclear. (author) [Russian] S uchetom specifichnoj zernistoj struktury spechennyh materialov, razrabotannyh na osnove poroshkov, dlja kotoryh process uplotnenija zavisit ot spekanija, ispol'zovalis' metody kontrolja za stepen'ju spekanija i za nekotorymi svojstvami. Ispol'zovalis' sledujushhie metody bez razrushenija: 1. Izuchenie kristallicheskoj struktury spechennyh tverdyh tel s pomoshh'ju metallo- grafik i jelektronnoj mikroskopii. Jeti metody pozvoljajut obnaruzhit' odnorodnost' struktury, razmery i orientaciju zeren, nalichie razlichnyh defektov (vkraplenija, pustoty), a takzhe razvitie processa spekanija, vkljuchaja obrazovanie kristallov, uvelichenie zeren i pr. V nekotoryh sluchajah mozhno sovmeshhat' mikroskopicheskoe issledovanie

 11. Results of the Promethee Method Application in Selecting the Technological System at the Majdan III Open Pit Mine / Wyniki Zastosowania Metody Promethee do Wyboru Systemu Technologicznego W Kopalni Odkrywkowej Majdan III

  Science.gov (United States)

  Vujić, Slobodan; Hudej, Marjan; Miljanović, Igor

  2013-12-01

  This paper discusses the application of the PROMETHEE model and the results achieved in practice, following the example of the multi-criteria selection of the technological system at the Majdan III clay mineral raw material open pit mine of the Potisje Company, Republic of Serbia. After the introduction comments, reasons are explained for selecting the new technological system, conditions and limitations for the seven alternative solutions considered are described, mathematical foundation for the PROMETHEE method and a multi-criteria model of the problem in question are presented. The solution with the following structure was ranked first and accepted by the Company management as the best: Bucket chain excavator - Conveyor belts - Spreader (ECS), alongside a decision is made on the acquisition of machinery and system construction. The system was put into operation in 2000. The experience and the data accumulated in the previous twelve years confirm that the decision made on the application of the ECS technology was just, and the conclusion lists the benefits achieved. W artykule omówiono zastosowanie modelu Promethee i przedyskutowano uzyskane w ten sposób wyniki na przykładzie wielokryterialnego wyboru systemu technologicznego do zastosowania w kopalni odkrywkowej minerałów ilastych Majdan III, należącej do przedsiębiorstwa górniczego Potisje (Republika Serbii). Po uwagach wprowadzających przedstawiono powody wyboru nowego ciągu technologicznego, omówiono warunki oraz ograniczenia dla siedmiu alternatywnych rozwiązań, podstawy matematyczne metody Promethee oraz wielokryterialny model zagadnienia. Rozwiązanie uznane za najlepsze i zaaprobowane przez zarząd przedsiębiorstwa zakłada zastosowanie następującego ciągu technologicznego: koparka łancuchowa jednonaczyniowa - przenośniki taśmowe - rozkładarka(system ECS). Podjęto także decyzje odnośnie zakupu sprzętu i instalacji systemu, który uruchomiony został w 2000 roku. Doświadczenia i

 12. Probability distribution of atmospheric pollutants: comparison among four methods for the determination of the log-normal distribution parameters; La distribuzione di probabilita` degli inquinanti atmosferici: confronto tra quattro metodi per la determinazione dei parametri della distribuzione log-normale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bellasio, R [Enviroware s.r.l., Agrate Brianza, Milan (Italy). Centro Direzionale Colleoni; Lanzani, G; Ripamonti, M; Valore, M [Amministrazione Provinciale, Como (Italy)

  1998-04-01

  This work illustrates the possibility to interpolate the measured concentrations of CO, NO, NO{sub 2}, O{sub 3}, SO{sub 2} during one year (1995) at the 13 stations of the air quality monitoring station network of the Provinces of Como and Lecco (Italy) by means of a log-normal distribution. Particular attention was given in choosing the method for the determination of the log-normal distribution parameters among four possible methods: I natural, II percentiles, III moments, IV maximum likelihood. In order to evaluate the goodness of fit a ranking procedure was carried out over the values of four indices: absolute deviation, weighted absolute deviation, Kolmogorov-Smirnov index and Cramer-von Mises-Smirnov index. The capability of the log-normal distribution to fit the measured data is then discussed as a function of the pollutant and of the monitoring station. Finally an example of application is given: the effect of an emission reduction strategy in Lombardy Region (the so called `bollino blu`) is evaluated using a log-normal distribution. [Italiano] In questo lavoro si discute la possibilita` di interpolare le concentrazioni misurate di CO, NO, NO{sub 2}, O{sub 3}, SO{sub 2} durante un anno solare (il 1995) nelle 13 stazioni della Rete di Rilevamento della qualita` dell`aria delle Provincie di Como e di Lecco mediante una funzione log-normale. In particolare si discute quale metodo e` meglio usare per l`individuazione dei 2 parametri caratteristici della log-normale, tra 4 teoreticamente possibili: I naturale, II dei percentili, III dei momenti, IV della massima verosimiglianza. Per valutare i risultati ottenuti si usano: la deviazione assoluta, la deviazione pesata, il parametro di Kolmogorov-Smirnov e quello di Cramer-von Mises-Smirnov effettuando un ranking tra i metodi in funzione degli inquinanti e della stazione di misura. Ancora in funzione degli inquinanti e delle diverse stazioni di misura si discute poi la capacita` della funzione log-normale di

 13. Caos, statistica e metodi di ricampionamento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simone Giannerini

  2007-10-01

  Full Text Available Chaos theory offers to the statistician new perspectives for time series analysis as well as concepts and ideas that have a through contribution to statistics. On the other hand, statistical methodology has shown to play a crucial role for the comprehension of nonlinear and chaotic phenomena. From this standpoint we present some essential notions for the analysis of chaotic time series. Particular attention is given to the problem of estimating Lyapunov exponents, together with the derivation of confidence intervals for estimates. For this latter problem we propose a solution based on resampling by means of spline interpolation. We show from simulations that the distribution of the maximal Lyapunov exponent obtained by way of resampling a single series with our method, agrees with the true distribution obtained from series with different initial conditions.

 14. Metody vizualizace učiva

  OpenAIRE

  Lomnický, Matouš

  2014-01-01

  Program orgpad is used for sorting, sharing and "brightening" own ideas. Orgpad is the program, which was designed based on Herbart's psychology, respectively Herbart's knowledge of his own mind. This work is an introduction program pi-mind.js, which is the allocation of orgpad. The thesis discuss the status of the program pi-mind.js in the context of the current "brain mapping" and the program is put into the context of the educational process and its possible use in this field, in particula...

 15. Methods of medical sterilization; Metody sterylizacji medycznej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stachowicz, W [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  Broad review of different (physical, chemical and mechanical) methods commonly used for medical materials sterilization have been performed. Among them the special attention have been played on radiosterilization. The advantages and weaknesses each of the presented method have been pointed out. 1 fig.

 16. Učenje po metodi AVS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karmen Špilek Štumberger

  1995-12-01

  Full Text Available Ker se učimo vse življenje, so učne metode in. pristopi zelo pomembni. Osrednja tema članka je sugestopedija in njen pomen za učenje odraslih. Georgie Lozanov je sugestopedijo utemeljil že leta 1960 kot del sugestologije, ki je temeljila na uporabi hetero- in avtosugestije v izobraževanju. Temelj sugestopedije je, da se mora posameznik znebiti svojih notanjih zavor in doživeti popuščanje napetosti. Sugestopedija ponuja različne tehnike za aktiviranje neizkoriščenih možganskih in telesnih sposobnosti. Pomembno je tudi vplivanje na podzavest z zvokom, besedami, recitacijo ali opazovanjem barv. Vse to naj bi povečevalo sposobnost pomnenja in izboljšalo koncentracijo. Metoda A VS je kombinacija tradicionalnih in avdiovizualnih metod in tehnik ter sprostitvenih tehnik, izpeljanih iz sugestopedije.

 17. Metody ujmowania etyki biznesu w Polsce

  OpenAIRE

  Zadroga, Adam

  2009-01-01

  From the beginning of the 1990s, a considerable interest in business ethics has been observed in Poland. It seems that the heritage of Polish researchers concerned with this academic discipline is already rich enough, and at the same time so diverse that it is worth making an attempt to systematize it, deepening and naming appropriate principle methods of grasping business ethics in Poland. The carried-out analyses allowed determining the following leading methods in the formal aspect:...

 18. Inventory Methods in a Conversion Plant; Methodes d'Inventaire dans un Etablissement de Transformation; Metody inventarizatsij na predpriyatii po pererabotke yadernykh materialov; Metodos de Inventario en una Planta de Transformacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Billy, G. [Commissariat a l' Energie Atomique, Paris (France)

  1966-02-15

  inventarios es la de salvaguardar los intereses de la Comision, evaluar la cuantia de las perdidas y controlar las medidas adoptadas para el almacenaje de los desechos. Para el recuento de las existencias el inspector puede efectuar materialmente el inventario, participar en el o comprobarlo. Este ultimo procedimiento es el que da mejores resultados. Las operaciones de recuento, precedidas de una reunion preparatoria para fijar las modalidades, se efectuan en dos tiempos: la comprobacion del inventario ponderal y la comprobacion de la contabilidad fisica. Las cuestiones que pueden plantearse durante el inventario se refieren a las discrepancias en el peso y el contenido, la eleccion del equipo de pesada, los residuos y la evaluacion de las perdidas. Los metodos de inventario no deben diferir de un pais a otro. Parece preferible subrayar las dificultades que se presentan durante las operaciones y estudiar en comun los medios para evitarlas. (author) [Russian] Osnovnymi zadachami inventarizacii javljajutsja: sobljudenie interesov Komissariata; opredelenie razmerov poter'; kontrol' mer, prinimaemyh dlja hranenija othodov. Inspektirujushhee lico mozhet provodit' fakticheskuju inventarizaciju, uchastvovat' v nej ili proverjat' ee. Jetot poslednij metod daet nailuchshie rezul'taty. Operacii po uchetu, kotorym predshestvuet podgotovitel'noe soveshhanie dlja opredelenija sposobov ucheta, provodjatsjav dva jetapa: snachala proverjaetsja nalichie po vesu, azatemdoku mentacija. Voprosy, voznikajushhie v svjazi s inventarizaciej i kasajushhiesja vesa, soderzhanija poko- vok, vybora vesov dlja vzveshivanija, normy othodov i ocenki poter', razreshajutsja otpravite- lem i poluchatelem. Metody inventarizacii v odnom gosudarstve ne dolzhny sil'no otlichat'sja ot takovyh v drugom gosudarstve. Neobhodimo podcherknut' trudnosti, voznikajushhie v processe inven- tarizacii, i zhelatel'nost' otyskanija sovmestnyh putej ih preodolenija. (author)

 19. The administration of the Rorschach inkblot method and changes in autonomic nervous system activity [Aplikace Rorschachovy metody a změny v aktivitě autonomního nervového systému

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emil Šiška

  2009-09-01

  ím dopadem na zdraví. CÍLE: Cílem této studie bylo zjistit, zda aplikace Rorschachovy metody (Rorschach Inkblot Method – RIM může ovlivnit aktivitu autonomního nervového systému (ANS ve smyslu posunu autonomní rovnováhy směrem k sympatiku. METODIKA: Test RIM byl aplikován u 39 zdravých žen (22,8 ± 2,4 roku. Aktivita ANS byla hodnocena pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV před testem RIM, v jeho průběhu a po jeho ukončení. Stejný postup byl zachován i v souboru 30 zdravých žen (21,41 ± 1,7 roku, avšak test RIM byl zaměněn za Stroopův test (Stroop color word test – SCWT, který se používá jako uznávaný zátěžový faktor ovlivňující významně aktivitu ANS. Pro hodnocení aktivity ANS bylo použito pět relativních ukazatelů SA HRV: percentuální podíl komponent VLF, LF a HF na celkovém spektrálním výkonu a poměry mezi komponentami (VLF/HF a LF/HF. Tyto poměry byly použity pro porovnání změn aktivity ANS, ke kterým došlo při použití obou psychologických testů (RIM a SWCT. VÝSLEDKY: Během aplikace testu RIM došlo k významnému poklesu spektrálního výkonu HF (%, významnému vzestupu VLF a LF (% a významnému vzestupu poměrů VLF/HF a LF/HF. Mezi testy RIM a SCWT nebyly shledány žádné rozdíly v dynamice VLF/HF (ukazatel stresu. ZÁVĚRY: Aplikace testu RIM může vyvolat silnou stresovou reakci spojenou s významným poklesem vagové aktivity a posunem autonomní rovnováhy směrem k sympatiku. Aplikace testů RIM a SCWT může vyvolat stres podobné intenzity a s podobným dopadem na aktivitu ANS.

 20. Recent Radiochemical Procedures for Bio-Assay Studies at Trombay; Methodes Radiochimiques d'Analyse Biologique Employees a Trombay; Nedavno razrabotannye v trombee radiokhimicheskie metody dlya biologicheskikh issledovanij; Regientes Metodos Radioquimicos Aplicados al Analisis Biologico en Trombay

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kamath, P. R.; Bhat, I. S.; Rudran, Kamala; Iyengar, M. A.R.; Koshy, Elizabeth; Waingankar, Urmila S.; Khanolkar, Vasanti S. [Health Physics Division, Atomic Energy Establishment Trombay, Bombay (India)

  1964-10-15

  razrabotki special'nyh metodov, esli zhelatel'no poluchit' vysokuju specifichnost' s horoshim vyhodom. Mocha predstavljaet soboj ochen slozhnuju matricu s bol'shim kolichestvom slozhnyh organicheskih veshhestv i izmenjajushhimsja soderzhaniem solej. Procedura poluchenija vlazhnogo pepla trebuet bol'shoj zatraty vremeni i javljaetsja trudnoj, esli neobhodimo razrushit' proby ob'emom 1 -1,5 l. V doklade predstavleny nekotorye novejshie razrabotannye v laboratorii metody i podrobnye dannye ob izluchenii indikatorov, ispol'zuemyh pri razrabotke jetih metodov. Radij-228: izmerenie mezotorija v moche proizvoditsja posle otdelenija As{sup 228} , obrazovavshegosja v ravnovesii s nim. Radij, nahodjashhijsja v moche, soosazhden s BaSO{sub 4} i ostavlen dlja obrazovanija As{sup 228} . Osadok rastvorjaetsja v hlornoj kislote posle dobavlenija nositelej Pb, Bi i La. Nerastvorimye sul'faty osazhdajutsja razvedennoj sernoj kislotoj. As{sup 228} v nadosadochnoj zhidkosti perenositsja na LaF{sub 3} i podschityvaetsja na beta-aktivnost', a zatem proverjaetsja na'raspad. Ra228 rasschityvaetsja iz aktivnosti As{sup 228} posle popravki na raspad i himicheskoe vosstanovlenie. Torij: opisyvaetsja metod, razrabotannyj dlja soosazhdenija torija so shhavelevokislym kal'ciem bez vlazhnogo szhiganija mochi. Soobshhaetsja ob izuchenii tochnyh jeksperimental'nyh uslovij kolichestvennogo osazhdenija torija. Soobshhaetsja ob jeksperimentah s indikatorami, provodivshihsja dlja izuchenija interferencii ot fosfatov i kal'cija v konechnom jekstrakte torija s TTA. Torij-232 opredeljaetsja spektrofotometricheskim sposobom, a torij-228 v otdel'noj frakcii torija putem otdelenija Ra-224 posle ustanovlenija ravnovesija. Krome togo, soobshhaetsja ob opredelenii Cs{sup 137}, R{sup 32}, So{sup 60} i J{sup 131}. Mocha okisljaetsja putem kipjachenija s azotnoj kislotoj i perekis'ju vodoroda, i posle jetogo issleduetsja soderzhanie jetih jelementov. Cs{sup 137} otdeljaetsja absorbciej na fosfomolibdate ammiaka

 1. Legislation and Identification of Irradiated Foodstuffs; Reglementation et Identification des Denrees Irradiees; Zakonodatel'stvo po obluchennym pishchevym produktam i metody ikh identifikatsii; Legislacion y'Identificacion de los Alimentos Irradiados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lafontaine, A. [Institut d' Hygiene et d' Epidemiologie, Ministere de la Sante Publique, Bruxelles (Belgium)

  1966-11-15

  , zapreshhaetsja primenjat' radioaktivnye veshhestva k pishhevym produktam ili obrabatyvat' ih pri pomoshhi ionizirujushhih izluchenij. Uzhe v nastojashhee vremja stat'ja 65, podpunkty ai', predusmatrivaet otstuplenie ot vysheukazannogo pravila pri uslovii, chto primenenie takih veshhestv ili obrabotka imi budut osushhestvljat'sja v issledovatel'skih celjah i pri nalichii special'nogo razreshenija Ministerstva zdravoohranenija. Vvoz, hranenie i perevozka pishhevyh produktov, kotorye podvergalis' obrabotke radioaktivnymi veshhestvami, takzhe zapreshheny v silu stat'i 64,2. Analogichnye polozhenija prinjaty v otnoshenii medikamentov i medicinskogo oborudovanija, obrabatyvaemyh pri pomoshhi ionizirujushhih izluchenij. Tem ne menee v porjadke postepennogo predostavlenija bol'shoj svobody dopuskaetsja opredelennaja gibkost' v otnoshenii medicinskogo oborudovanija. Nesmotrja na to, chto nekotorye nauchnye krugi prodolzhajut somnevat'sja otnositel'no bezvrednosti obluchennyh pishhevyh produktov, predstavljaetsja verojatnym v nedalekom budushhem ispol'zovat' nekotorye metody. Nekotorye strany k tomu zhe uzhe dali razre- . shenie na potreblenie nekotoryh vidov obluchennyh pishhevyh produktov i mozhno predvidet', chto ih prodazha vyjdet za ramki nacional'nyh granic. Krome togo, neobhodimo obespechit' .takoe polozhenie, chtoby metody, kotorye byli odobreny, ne primenjalis' k produktam, dlja kotoryh oni ne predusmotreny, i chtoby sobljudalis' dopustimye dozy obluchenija. Takim obrazom, v nacional'nom i mezhdunarodnom plane voznikaet problema identifikacii obluchennyh produktov i vozmozhnogo opredelenija dozy obluchenija. Rassmotrenie perechnja vozmozhnyh metodov ukazyvaet na mnozhestvo sposobov podhoda k resheniju jetogo voprosa: izmerenie paramagnitnogo sostojanija atoma, jelektroforez, izmerenie potenciala okislitel'no-vosstanovitel'nogo processa, polarografija, spektro- fotometrija, hromatografija, kalorimetrija, mikroskopicheskoe izuchenie tkanej, immunologicheskie izmenenija

 2. Radioactive Metrology Methods in the USSR; Methodes de metrologie de la radioactivite en URSS; Metody metrologii radioaktivnosti v SSSR; Metodos de Metrologia de la Radiactividad Aplicados en la Union de Republicas Socialistas Sovieticas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aglintsev, K K; Bochkarev, V V; Grablevskij, V N; Karavaev, F M

  1960-06-15

  actividad de estos patrones son 10{sup -11} y 5 equivalentes gramo del Ra, respectivamente . Las fuentes {gamma} de control se preparan partiendo de los mismos radionuclidos que las fuentes y modelo. Sus actividades abarcan un intervalo muy amplio y las fuentes presentan formas y dimensiones sumamente diversas. Por ultimo, se utilizan dos clases de fuentes neutronicas modelo Ra-{alpha}-Be (con un contenido de 1 a 1000 mg de Ra) y Pu-{alpha}-Be (conteniendo de 0.01 a 15 g de Pu). Las fuentes Ra-{alpha}-Be consisten en una mezcla comprimida de RaBr{sub 2} y de Be en polvo, siendo la razon ponderal Ra/Be igual a 1/6. En cuanto a las fuentes Pu-{alpha}-Be, se preparan con una aleacion (PuBe{sub 13}) de estos dos metales. (author) [Russian] Avtory opisyvayut metody, primenyaemye v SSSR, i, v chastnosti, v institute metrologii im. Mendeleeva (Leningrad) dlya vosproizvodstv a pri pomoshchi standartnykh apparatov edinits izmereniya, ispol'zuemykh v radioaktivnosti (kyuri, gramm-ehkvivalen t radiya, rentgen, rad). Dlya radionuklido v v Sovetskom Soyuze proizvodyatsya istochnikiehtalony dvukh vidov: 1. Model'nye istochniki dlya sravnitel'nog o ehtalonirovani ya drugikh radioaktivnykh preparatov, a takzhe dlya kalibrovki radiometricheski kh priborov i kontrol'nykh priborov za izlucheniem; 2. Kontrol'nye istochniki, sluzhashchie isklyuchitel'n o dlya proverki raboty i kontrolya za vosproizvodimost' yu ukazanij izmeritel'ny kh priborov. Model'nye a-istochniki prigotovlyayuts ya pri pomoshchi ehlektrolitiche - skogo osazhdeniya na platine dolzhnym obrazom vybrannykh izluchatelej (estestvennyj uran, uran-233, plutonij-239, ameritsij-241). EHti istochniki mogut obespechivat' aktivnost' ot do 10{sup 6} raspadov v minutu. Kontrol'nye {alpha}-istochniki prigotovlyayuts ya putem ehlektroliticheskog o osazhdeniya plutoniya-239 v vide sloya s plotnost'yu ot 3 X 10-{sup 9} do 0,7 mg/em2, chto sootvetstvuet aktivnosti ot 10 do 10{sup 8} raspadov v minutu. Model'nye {beta

 3. Non-Destructive Methods for Determining Burn-Up in Nuclear Fuel; Methodes Non Destructives d'Evaluation du Taux de Combustion dans le Combustible Nucleaire; Metody opredeleniya vygoraniya v yadernom toplive bez razrusheniya obraztsa; Metodos No Destructivos para Determinai el Grado de Combustion de los Elementos Combustibles Nucleares

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McGonnagle, W. J. [Illinois Institute of Technology, Chicago, IL (United States)

  1966-02-15

  repercute en los calculos que pueden efectuarse. Otra de las dificultades de la determinacion no destructiva consiste en la presencia de intensos campos de radiaciones que contribuyen al 'ruido' defondo dela medicion. La preparacion de patrones eficaces es dificil. Aunque en el estado actual de la tecnica carezcan de la precision deseada, los metodos no destructivos para determinar el grado de combustion resultan utiles sobre todo cuando es preciso obtener rapidamente valores aproximados sin que el costo de la operacion resulte excesivo. Para determinar el grado de combustion se han empleado, se estan estudiando o se han propuesto diversos metodos no destructivos. Se han empleado varios tipos de espectrometro -el de cristal curvo, el magnetico de Compton, el de coincidencia de Compton y el de centelleo- para analizar la radiacion gamma proveniente del material radiactivo formado durante el proceso de fision. Entre otros metodos no destructivos cabe mencionar la activacion de laminas, la transmision neutronica, el analisis por activacion, la medicion de rayos gamma de captura y la medicion de neutrones rapidos y retardados. En la memoria se exponen los principios basicos de cada uno de los instrumentos y de los metodos mencionados y se formulan observaciones sobre su sensibilidad y sus inconvenientes. . El autor propone metodos no destructivos basados en el empleo de isotopos estables producidos durante el proceso de fision. Con el empleo de esos isotopos los datos relativos a las irradiaciones precedentes tienen una importancia secundaria y los relativos al tiempo de enfriamiento no tienen ninguna. Ademas, para los productos estables de fision se dispone de datos nucleares mas precisos. Entre los isotopos estables producidos durante el proceso de fision, los mas utiles parecen ser el circonio, el molibdeno, el rutenio y el neodimio. En la memoria se analizan todos los metodos propuestos. (author) [Russian] Metody kolichestvennogo izmerenija vygoranija toplivnyh jelementov v

 4. Metodi matematici per la teoria dell’evoluzione

  CERN Document Server

  Bazzani, Armando; Freguglia, Paolo

  2011-01-01

  Esistono ormai da tempo molti articoli, in particolar modo su riviste di biomatematica, di (bio)fisica e di biologia, che presentano proposte e risultati di modellistica matematica relativi direttamente ed indirettamente alla teoria dell’evoluzione. Sicuramente questi studi sono da considerarsi cruciali per l’istituzione della biologia teorica. I temi da prendere in esame sono dapprima le convinzioni che i biologi hanno in merito. Quindi un’analisi dei precedenti tentativi di formulare una teoria matematica dell’evoluzione, nonché i relativi sviluppi e insuccessi a cui abbiamo assistito nell’ambito della "teoria della complessità". La nostra proposta consiste dunque nel realizzare una teoria matematicamente formulata e biologicamente ben fondata dell’evoluzione con specifico e giustificato riferimento a quella fenotipica. Quindi su questa base costruiamo sia di un modello geometrico sia un modello dinamico stocastico. In questo modo, pur tenendo presente l’intrinseca insufficienza dell’appro...

 5. Regresní metody ve statistickém softwaru

  OpenAIRE

  Volchenkova, Irina

  2013-01-01

  b;g;igpiipu.txt[24.05.2013 12:17:27] Title: Regression methods in statistical software Author: Irina Volchenkova Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. David Legát, Ph.D., Department of Probability and Mathematical Statistics Abstract: Regression analysis is a useful instrument for data mining. This thesis contains detailed information about linear regression especially about the mean least squares method. The theoretical part is divided into two pa...

 6. Basic methods of isotope analysis; Osnovnye metody analiza izotopov

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ochkin, A V; Rozenkevich, M B

  2000-07-01

  The bases of the most applied methods of the isotope analysis are briefly presented. The possibilities and analytical characteristics of the mass-spectrometric, spectral, radiochemical and special methods of the isotope analysis, including application of the magnetic resonance, chromatography and refractometry, are considered.

 7. Metody stanovení transferových cen

  OpenAIRE

  Jurčíková, Kateřina

  2009-01-01

  Following thesis focuses on analysis of using five basic transfer pricing methods mentioned in the OECD Transfer Pricing Guidelines in the conditions of the Czech Republic (comparable uncontrolled method, resale-price method, cost plus method, profit split method, transactional net margin method). There are mentioned the problems connected with application of these methods and also suggestions how to fix them. In this respect thesis contains comparable, functional and economic analysis. As a ...

 8. Imitation modelling in metallography; Imitatsionnye metody issledovania v radiatsionnom metallovedenii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pechenyakov, I; Georgiev, J [Bylgarska Akademiya na Naukite, Sofia (Bulgaria). Inst. po Metaloznanie i Tekhnologiya na Metalite

  1996-12-31

  A brief review of investigations made in the Institute of Metallography at the Bulgarian Academy of Sciences applying modern imitation methods is presented. Radiation damage in metals and alloys after ion implantation, H{sub 2} or He glow discharge exposure and electrolytic hydrogenation has been used to study crystal lattice changes and their effect on physical properties. Surface modification of steel samples of various composition have been studied. An apparatus for quantitative H{sub 2} determination has been constructed and methods for measurement of H{sub 2} permeability and H{sub 2} diffusion coefficients in metal alloys have been proposed. The correlation between H{sub 2} concentration, mechanical characteristics and physical properties of construction steel samples has been studied.

 9. Optimalizace HPLC metody pro separaci tetracyklinových antibiotik

  OpenAIRE

  Kučerová, Gabriela

  2011-01-01

  The aim of this work is to develop and to optimize HPLC method for separation of a set of four tetracycline antibiotics - tetracycline, chlortetracycline, oxytetracycline, and doxycycline. Four different reversed octadecyl-silica stationary phases in various mobile phase compositions were examined in isocratic elution. The baseline resolution of all the analytes was obtained by using two columns - Astec C18 and Atlantis C18 I. The optimized separation system consisted of Atlantis C18 I. colum...

 10. Marx, Althusser a problém metody

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kužel, Petr

  2015-01-01

  Roč. 63, č. 3 (2015), s. 379-396 ISSN 0015-1831 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Karl Marx * Louis Althusser * epistemological rupture * epistemological obstacles * over-determination * structural causality * ideology Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 11. Metody zápisu nanostruktur rastrovací sondou

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Urbánek, Michal; Krátký, Stanislav; Matějka, Milan; Kolařík, Vladimír; Horáček, Miroslav

  2014-01-01

  Roč. 108, č. 10 (2014), s. 937-941 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212 Keywords : scanning probe lithography * local anodic oxidation * nanoscratching * atomic force microscopy Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering Impact factor: 0.272, year: 2014

 12. Orientamenti emergenti nella ricerca educativa: i metodi misti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrizia Picci

  2013-01-01

  Full Text Available In the debate about the quantitative and qualitative methodologies, that marked for many years the research, nowadays there is a new orientation, amenable to the formula of “mixed methods”. It’s not clear if the expression is only an label that masks a generic eclecticism of if it’s a epistemologically founded way to overcome the traditional dichotomy. The actual debate is an occasion to increase awareness and transparency about the researcher’s methodological choice. This text present a brief panoramic of diffusion of mixed methods in the international scenery, hinting some attempts of systematisation of the different and complex types of inquiry.

 13. Remote methods in geological studies. Distantsionnyye metody v geologicheskikh issldovaniyakh

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1980-01-01

  The article cover the use of aerial and space photographic, scanner, radar and thermal photographs in geomorphological and geological study of platform and folded regions, specialized processing of lineaments of a photo image, predicting the quality of images of linear objects, photogrammetry of scanner images and questions of photogrametric processing of aerial photographic materials. The collection is designed for a broad circle of specialists using materials of remote photographs in geological studies and investgation of natural resources.

 14. La profondità ipocentrale con metodi macrosismici

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. C. SPADEA

  1981-06-01

  Full Text Available Aim of the present work is to determine the hypocentral depth of
  an earthquake by macroseismic methods.
  A short hystorical review of the main relations between macroseismic
  intensity, acceleration and hypocentral depth from Cancani to the present time has been carried out. Particular care has been pointed out to
  Kovesligethy and Blake works. Being the Blake's relation the basis of
  all modern methods the y experimental value has been investigated to
  apply in Italy in the formula
  (/„ _ /„ = y log (Dn/h
  using some earthquakes with analitical depth known. There are singled
  of two intermediate values of y; one (y valid for Italy in general
  Y, = 4.382 ± 2.282
  another (yc more specific for central Italy
  Y„ = 3.989 ± 1.344
  From the investigation the AA. deem that the macroseismic method
  cannot anyhow be applied, hence the AA. suggest the following application
  limits:
  1 for the isoseismals to be used (not more than three around the epic.
  2 for the hypocentral depths (only within the crust: h < 33 km
  3 for the y value (y < 7.0
  To determine quickly the depth (h + 5h, when the intermediate radii rc
  of the circles equivalent to the I, II, III isoseismal areas of an earthquake
  are been calculated (or measured, a table 3 has been calculated.
  In table 4 both the macroseismic and the analitical depths relating
  to untilized earthquakes, are compared.
  The results obtained in the present work can be improved when the
  researchers will have access to a greater lot of earthquakes with known
  analitical depth and will be able to associate to a general intermediate
  value Y, specific values of ± 5y; for each homogeneous structural unit.
  In any case, the results obtained by that, as well by different macroseismic
  methods, have always to retain approximate, even if the AA.
  tried to furnish a range of indétermination to h values.

 15. Criteria for Special Nuclear Materials Inventory and Control Procedures; Criteres a Suivre Pour Proceder a l'Inventaire des Matieres Nucleaires Speciales et aux Mesures de Controle; Kriterii dlya inventarizatsii spetsial'nykh yadernykh materialov i metody ucheta; Criterios a Que Deben Ajustarse los Procedimientos de Inventario y Control de los Materiales Nucleares Especiales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kinderman, E. M.; Tarrice, R. R. [Stanford Research Institute, Menlo Park, CA (United States)

  1966-02-15

  bol'shinstvom promyshlennyh materialov, naprimer v SShA ceny na uran 90%-go obogashhenija i na uran 3%-go obogashhenija v vide shestiftoristogo urana i na tjazheluju vodu sostavljajut so otvetstvenno 10 808, 254 i 61,60 doll. SShA za 1 k g . Bolee togo, vo mnogih sluchajah jeti materialy, kak togo trebu- et ohrana zdorov'ja i tehnika bezopasnosti, nahodjatsja pod special'nym pravitel'stvennym kontrolem, ne svjazannym neposredstvenno s ih denezhnoj stoimost'ju. Nesmotrja na bol'shuju stoimost' jetih materialov, predusmatrivaetsja primenjat' ih v bol'shom kolichestve; napri- mer, v reaktore s vodnym zamedlitelem moshhnost'ju 500 mgvt budet ispol'zovano priblizi- tel'no 50 - 75 t materiala 3%-go obogashhenija, i, verojatno, vo v s em mire k 1980 godu moshhnost' reaktorov, nahodjashhihsja v jekspluatacii, budet jekvivalentno ravna moshhnosti priblizi- tel'no 200 - 300 reaktorov takogo razmera. Na osnovanii proshlogo opyta razrabotany special'nye metody i nalazhena praktika promyshlennogo ucheta nedorogostojashhih materialov v bol'shom kolichestve, naprimer ugol' ili zheleznaja ruda, i dorogostojashhih materialov v nebol'shom kolichestve, naprimer dragocen- nye metally . Pri pochti odinakovyh cenah special'nye jadernye materialy razlichajutsja po vidu i budut ispol'zovat'sja v kolichestvah, znachitel'no ''ol'shih po sravneniju s dragocennymi metallami. Hotja, verojatno, potrebujutsja special'nye metody ili sootvetstvuju- shhee izmenenie staryh metodov, nadlezhashhee ispol'zovanie mnogoobraznoj ustanovlennoj praktiki proverki i ucheta dolzhno okazat'sja dostatochnym v bol'shinstve sluchaev dlja dolzhnoj zashhity kapitalovlozhenij stran i otdel'nyh lic v proizvodstvo jetih dorogostojashhih materialov. Ustanavlivajutsja kriterii dlja ucheta materialov. Special'no rassmatrivaetsja vopros o, sootvetstvii razlichnyh metodov inventarnogo kontrolja, nachinaja ot sostavlenija ezhegodnyh balansov uch et a postuplenij i otpravok do podrobnoj ezhednevnoj fizicheskoj inventarnoj

 16. The Control of Fast Reactors: Current Methods and Future Prospects; Controle des Reacteurs a Neutrons Rapides. Methodes Actuelles et Perspectives d'Avenir; Upravlenie reaktorami na bystrykh nejtronakh. sushchestvuyushchie metody i dal'nejshie perspektivy; Control de Reactores Rapidos: Metodos Actuales y Perspectivas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Loewenstein, W. B. [Argonne National Laboratory, IL (United States)

  1964-06-15

  materialov aktivnoj zon'/. Primenjaetsja takzhe ogranichennyj kontrol' s pomoshh'ju poglotitelej. Odnako ni odin iz jetih metodov ne daet sushhestvennogo preimushhestva dlja togo, chtoby ego primenjat' k jenergeticheskim reaktoram- razmnozhiteljam krupnyh central'nyh atomnyh stancij, esli vnutrennij (v aktivnoj zone) kojefficient vosproizvodstva ne javljaetsja ochen' vysokim. Dolzhna byt' projavlena bol'shaja izobretatel'nost' dlja togo, cht.oby ispol'zovat' libo metod poglotitelja, libo metod regulirovki spektral'nogo smeshhenija, ne okazav ser'eznogo vlijanija na zhelaemuju i ..chasto trebuemuju jekonomiju nejtronov. Privodjatsja rezul'taty issledovanij, imejushhie-otnoshenie k usovershenstvovannym sistemam. Reaktivnost', neobhodimaja dlja upravlenija reaktorom, opredeljaetsja potrebnostjami ostanovki reaktora, toplivnym ciklom reaktora (izbytochnaja reaktivnost') i v gorazdo men'shej stepeni dominirujushhej obratnoj svjaz'ju. Trebovanija k izbytochnoj reaktivnosti, mogut byt' s uspehom opredeleny dannym toplivnym ciklom, odnako mogut znachitel'no var'irovat'sja dlja celogo rjada analogichnyh sistem, rabotajushhih na razlichnyh toplivnyh ciklah. Neobhodimuju ostatochnuju reaktivnost' mozhno ustanovit' pochti proizvol'no vyshe opredelennoj predel'noj velichiny. Odnako imeetsja celyj rjad filosofskih momentov, kotorye kasajutsja specifikacii jetogo parametra. Jeti soobrazhenija obsuzhdajutsja s tochki zrenija regulirovki reaktivnosti v sushhestvujushhih reaktorah na bystryh nejtronah, poskol'ku jeto svjazano s kolichestvom, kotoroe dejstvitel'no trebuetsja dlja jekspluatacii jenergeticheskih reaktorov-razmnozhitelej. Privodjatsja tipichnye parametry moshhnosti i parametry temperatury, zavisjashhej ot obratnoj svjazi dlja togo, chtoby opredelit' ih vlijanie na trebovanija po upravleniju reaktivnost'ju . Metody, ispol'zuemye dlja togo, chtoby predopredelit' reaktivnost' sootvetstvujushhih kontrol'nyh mehanizmov, polucheny na osnove grubyh podschetov, a takzhe s pomoshh

 17. Non-Destructive Testing Methods Applied to Multi-Finned SAP Tubing for Nuclear-Fuel Elements; Essais Non Destructifs de Gaines a Ailettes, en Poudre d'Aluminium Frittee, pour Elements Combustibles; Nedestruktivnye metody ispytaniya rebristykh trub iz spechennogo alyuminikiog'o poroshka dlya yadernykh toplivnykh ehlementov; Metodos de Ensayo No Destructivo Aplicados a Tubos de SAP con Aletas Multiples Destinados a Elementos Combustibles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lund, S. A. [Danish Central Welding Institution, Copenhagen (Denmark); Knudsen, P. [Danish Atomic Energy Commission, Research Establishment, Risoe (Denmark)

  1965-09-15

  corrientes de Foucault. (author) [Russian] Komissija po atomnoj jenergii Danii predprinjala izuchenie jenergeticheskogo reaktora s organicheskim teplonositelem i tjazhelovodnym zamedlitelem. Toplivnym jelementom dlja reaktora javljaetsja puchok iz 19 sterzhnej; toplivnyj sterzhen' soderzhit spechennye tabletki iz dvuokisi urana v dvuhmetrovoj trube iz spechennogo aljuminievogo poroshka. Truby dolzhny byt' ochen' horoshego kachestva, chtoby obespechit' optimal'nye uslovija perenosa tepla i sohranenija celostnosti toplivnyh jelementov vo vremja jekspluatacii reaktora. Dva primera otnositel'no konstrukcii trub svidetel'stvujut ob ochen' nebol'shih razmernyh dopuskah. Dlja obespechenija sootvetstvujushhego kachestva trub razrabotan strogij kontrol' v znachitel'noj stepeni osnovannyj na nedestruktivnyh metodah. Privoditsja opisanie jetih metodov, razrabotannyh dlja izmerenija tolshhiny stenok i diametrov i dlja obnaruzhenija defektov. Slozhnoe poperechnoe sechenie 24-rebernoj truby ne pozvoljaet primenjat' ul'trazvukovye metody ili metody vihrevyh tokov dlja izmerenija tolshhiny stenok. Pojetomu razrabotan special'nyj kontrol'no-izmeritel'nyj pribor, registrirujushhij beta-izluchenie, osnovannyj na principe oslablenija beta-izluchenija, poluchaemogo ot istochnika stroncija-90, pomeshhennogo vnutri truby. Metod ul'trazvukovogo rezonansa pri pogruzhenii primenjaetsja dlja postojannoj registracii tolshhiny stenok bolee prostyh konstrukcij 12-rebernyh trub. Vnutrennij i vneshnij (mezhdu granjami reber) diametry postojanno registrirujutsja bystrodejstvujushhimi sistemami vozduhomerov. Defekty obnaruzhivajut s pomoshh'ju ul'trazvuka metodom impul's-jeho i metodom vihrevyh tokov. Metodom ul'trazvuka mozhno legko obnaruzhivat' poperechnye no ne prodol'nye treshhiny. Pojetomu, krome proverki ul'trazvukom, primenjaetsja ispytanie vihrevymi tokami. (author)

 18. Ból głowy wśród personelu medycznego = Headache among medical Staff

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Kozak-Putowska

  2016-06-01

  3.       Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska     Adres do korespondencji: Prof. dr hab. med. Joanna Iłżecka Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej UM w Lublinie 20-081 Lublin ul. S. Staszica 4/6 tel. 505569275 e-mail: joanna.ilzecka@umlub.pl   Abstrakt Wprowadzenie. Ból głowy jest powszechną dolegliwością mogącą wynikać z procesu chorobowego toczącego się w organizmie, jak też być skutkiem negatywnych zachowań zdrowotnych, nieprawidłowego stylu życia lub szkodliwych warunków pracy. Cel pracy. Analiza częstości i przyczyn występowania bólu głowy wśród personelu medycznego i jego wpływ na funkcjonowanie w pracy i wypełnianie obowiązków zawodowych. Materiał i metody. Badaniami objęto 145 osób, pracujących w szpitalach w Lublinie oraz Warszawie. Narzędziem badawczym był anonimowy kwestionariusz ankiety. Wyniki i wnioski. Stwierdzono, że średnio połowa badanego personelu medycznego jest zdania, że praca zawodowa, którą wykonują jest przyczyną bólu głowy. Wynika to z sytuacji stresowych mających związek ze specyfiką pracy oraz szkodliwych warunków pracy. Główna przyczyna bólu głowy wśród personelu medycznego to kontakt ze środkami do dezynfekcji powierzchni i skóry oraz kontakt z różnorodnymi środkami medycznymi i lekami.   Słowa kluczowe: ból głowy, kadry medyczne szpitala, praca zawodowa.   Abstract Introduction. Headache is a common condition that may result from an ongoing disease process in the body as well as be the result of negative health behaviors, improper lifestyle or harmful working conditions. Purpose. The aim of the work was the analysis of the frequency and the causes of headache among medical staff and its impact on the functioning of the working and professional duties. Material and methodology. The study group consisted of 145 people, chosen randomly,  working in hospitals in Lublin and Warsaw. The study was

 19. Metody počítačového modelování

  OpenAIRE

  SUCHAN, Petr

  2007-01-01

  This text includes analyses of fundamental techniques that are often used for creating mathematic models in the computer physics. The text is divided into four basic chapters. The first chapter brings the definition of computer models and of computer simulation. The following chapter deals with particle, linking and hybrid techniques of the computer modeling. In the end the text describes the most used methods of the computer simulation, i.e. the method of molecular dynamics and the Monte Car...

 20. Metody měření rychlosti infiltrace vody do půdy

  OpenAIRE

  PIVOŇKA, Jiří

  2013-01-01

  This thesis deals with field measurements of steady infiltration rate in the Kopaninský stream catchment. Single-ring infiltrometer and compact pressure infiltrometer were used for measurement. 30 infiltration tests were made in the catchment in July and August 2012. Infiltration rate was measured on grassland and arable land. Both methods showed, that steady infiltration rate is approximately the same on grassland and arable land. Further the most common methods of infiltration measurements ...

 1. Metodi di ottimizzazione morfologica nel progetto preliminare di propulsori aeronautici avanzati

  OpenAIRE

  Renzi, Cristina

  2010-01-01

  The aim of this Doctoral Thesis is to develop a genetic algorithm based optimization methods to find the best conceptual design architecture of an aero-piston-engine, for given design specifications. Nowadays, the conceptual design of turbine airplanes starts with the aircraft specifications, then the most suited turbofan or turbo propeller for the specific application is chosen. In the aeronautical piston engines field, which has been dormant for several decades, as interest shifted towards ...

 2. Analytical methods for drinking water; Metodi di analisi per le acque destinate al consumo umano

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ottaviani, Massimo; Bonadonna, Lucia [Istituto Superiore di Sanita`, Rome (Italy). Lab. di Igiene Ambientale

  1997-03-01

  These analytical methods for drinking water were elaborated by the second Sub-commission of the Permanent study committee ex-article 9 of Italian Ministerial Decree (DM) of March 26, 1991, established at the Ministry of Health. The methods concern the chemical and microbiological parameters included in the C1, C2 and C3 controls of the Annex II of the Decree of the President of the Republic (DPR) 236/88.

 3. Psychologiczna praca z filmem: prezentacja autorskiej metody „Patrz mądrzej”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Ogonowska

  2017-08-01

  Full Text Available The aim of the article is to present the “Look Smarter” method, which uses the film as a multicode, inter-media and narrative transfer; these attributes allow it to be used in education and therapeutic activities. The gist of working with a film according to this method is to learn on the film, learn through the film and learn beyond the film. The successful use of the film in this process is determined by most of all: correct choice of film for the undertaken aims and attributes of the group/person, and appropriate psychological competences of the educator, who also possesses the ability to weigh the efficiency if the achieved results. The last part of the article is devoted to the synthetic presentation of a case study, which describes a possibility to use this method in working with students of culture studies and media studies within the subject: social psychology.

 4. Nuovi Metodi di visualizzazione geografica: l'approccio Focus+Glue+Context

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flavio Lupia

  2010-03-01

  Full Text Available New cartographic visualization methods:the Focus+Glue+Context approachFocus+Glue+Context is a new cartographic visualization method specifically designed to solve the fruition problems connected with the use of mobile devices and web mapping services. The objective of the F+G+C approach is to reduce users cognitive efforts when reading a map: to do so, the area of interest is ‘highlighted’ in a lower and more detailed scale through a fisheye lens effect, while the sorrouding context, useful to the user to determine the items relationships in a map, is maintained on a higher scale.

 5. Che cos'è la matematica? introduzione elementare ai suoi concetti e metodi

  CERN Document Server

  Courant, Richard

  1971-01-01

  I numeri naturali ; la teoria dei numeri ; il sistema dei numeri nella matematica ; l'algebra delle classi ; costruzioni geometriche, l'algebra nei campi di numeri ; geometria proiettiva, assiomatica, geometrie non euclidee ; topologia ; funzioni e limiti ; ulteriori esempi sui limiti e sulla continuità ; massimi minimi ; il calcolo.

 6. Kometový Test: Princip metody a klinické aplikace

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Novotná, Božena; Neuwirtová, R.; Blažková, V.; Šišková, M.

  2001-01-01

  Roč. 140, č. 24 (2001), s. 761-766 ISSN 0008-7335 R&D Projects: GA MZd IZ4119 Grant - others:GA VZP(XC) 021/97 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5039906 Keywords : comet assay * apoptosis Subject RIV: FE - Other Internal Medicine Disciplines

 7. Marie Darrieussecq, Rapporto di polizia. Le accuse di plagio e altri metodi di controllo della scrittura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niccolò Scaffai

  2012-04-01

  Full Text Available Something strange happened to Marie Darrieussecq. It wasn’t that she was born in France, in Bayonne, in 1969. Or that she is a writer (in addition to being a scholar of literature and psychoanalyst who has published works of fiction, autobiographical short stories and literary essays. There is nothing strange about that. What is strange is that half of her novels have been considered, by various readers and by other writers, «imitations», «copies», «psychic plagiarism», and even «manuscript theft».

 8. Zvětšeniny z metody Jaroslavy Janáčkové

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Jedličková, Alice; Fedrová, Stanislava

  2015-01-01

  Roč. 63, č. 5 (2015), s. 746-762 ISSN 0009-0468 Institutional support: RVO:68378068 Keywords : Janáčková, Jaroslava * literary theory * literary history * genetic transformational poetics * theory of communication * reception aesthetics * narrative theory Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 9. Nové marketingové metody v knihovnách

  OpenAIRE

  Steklá, Zuzana

  2013-01-01

  In last few years marketing become one of the key processes in libraries. Marketing is used as an efficient tool of competitive struggle and means for defining the identity of the library, it is also new way of communication with library users. Libraries could use tools of classic marketing, which are primarly intended for profit organizations, but they have to be aware of differences between profit and nonprofite sector. These differences are goals of the organization, its directions and man...

 10. Methods and techniques of detecting petroleum-polluted water. Metody i tekhnika obnaruzheniya neftyanykh zagroyaznenii vod

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bogorodskii, V V; Kropotkin, M A; Sheveleva, T Yu

  1975-01-01

  The booklet presents physical principles and techniques of contact and remote sensing of oil pollution. Different methods and their practical possibilities are discussed. The possibility of application of remote CO/sub 2/-laser radar technique for the detection of oil pollution is considered. The booklet may be useful for specialists in oceanology, oceanic physics, meteorology, and in remote physical methods for environmental studies.

 11. Nuovi Metodi di visualizzazione geografica: l'approccio Focus+Glue+Context

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flavio Lupia

  2010-03-01

  Full Text Available New cartographic visualization methods: the Focus+Glue+Context approach Focus+Glue+Context is a new cartographic visualization method specifically designed to solve the fruition problems connected with the use of mobile devices and web mapping services. The objective of the F+G+C approach is to reduce users cognitive efforts when reading a map: to do so, the area of interest is ‘highlighted’ in a lower and more detailed scale through a fisheye lens effect, while the sorrouding context, useful to the user to determine the items relationships in a map, is maintained on a higher scale.

 12. Uplatnění metody benchmarking v rámci Facility management

  OpenAIRE

  Jiroutová, Monika

  2009-01-01

  This bachelor study dissertates about the possibilities of benchmarking application in the field of Facility Management. Theoretical part describes basic characteristics and elementary terms and methods of benchmarking process in Facility Management. In the practical part ten companies providing facility services are compared on the basis of a number of indices. Every company is briefly described. On the results of performed analysis the evolution of the Facility Management in Czech Republic ...

 13. Historia przeciw teorii: komentarz do Marksowskiej metody z Kapitału

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Harvey

  2015-04-01

  Full Text Available Między teoretycznymi pismami Marksa z zakresu ekonomii politycznej (takimi jak, na przykład, trzy księgi Kapitału a jego pismami historycznymi (jak Osiemnasty Brumaire’a czy Wojna domowa we Francji istnieje pewna luka, wynikająca z ograniczeń, jakie Marks narzucił swoim badaniom polityczno-ekonomicznym. Ograniczenia te zostały naszkicowane w Zarysie krytyki ekonomii politycznej, gdzie Marks czyni rozróżnienie pomiędzy a uniwersalnością metabolicznej relacji ze światem natury, b ogólnym charakterem praw rządzących ruchem kapitału, c szczególnością podziału i wymiany, a d jednostkowością procesów konsumpcji. Analiza zawartości Kapitału pokazuje, że Marks zasadniczo ograniczył swoje wysiłki do wykazania, że istnieją prawa, którymi rządzi się proces produkcji. Optyka ta pozwoliła mu na identyfikację pewnych prawidłowości w zakresie ruchów kapitału, właściwych każdemu kapitalistycznemu sposobowi produkcji. Zarazem jednak wykluczała ona pozostałe czynniki, przez co nie mogła ustanowić kompletnej teorii kapitalistycznego sposobu produkcji. Lepsze zrozumienie tego, w czym Marks może nam pomóc dzięki swojemu rozpoznaniu ogólnych zasad ruchu prowadzi do znacznie lepszego zrozumienia, co my sami musimy zrobić, jeśli chcemy, by wyniki jego badań dały się zastosować w konkretnych okolicznościach. Takich jak te, które zaistniały w trakcie kryzysu ekonomicznego towarzyszącego nam od 2007 roku.

 14. Točnyje metody v češskom stichovedenii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Plecháč, Petr; Kolár, Robert

  2017-01-01

  Roč. 11, č. 2017 (2017), s. 31-43 ISSN 2311-150X R&D Projects: GA ČR GAP406/11/1825 Institutional support: RVO:68378068 Keywords : versification * corpus linguistics * natural language processing * Czech poetry * verse corpora Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision OBOR OECD: Specific literatures

 15. Choroba Creutzfeldta-Jakoba − współczesne metody diagnostyki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marianna Makowska

  2013-11-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD należy do chorób wywoływanych przez priony (encefalopatii gąbczastych. Jest to postępująca, śmiertelna i nieuleczalna choroba o charakterze neurozwyrodnieniowym. Jej przyczyną jest akumulacja patologicznego białka prionu (scrapie, PrPSc w ośrodkowym układzie nerwowym. Choroba objawia się postępującym otępieniem, zaburzeniami mowy i wzroku oraz motoryki pod postacią mioklonii, ataksji oraz niedowładu kończyn i zaburzeń równowagi. Bezpośrednią przyczyną zgonu jest najczęściej odoskrzelowe zapalenie płuc. Okres inkubacji choroby wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu lat, a zgon następuje najczęściej od kilku do kilkunastu miesięcy od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych. Trudności w przyżyciowym rozpoznawaniu choroby Creutzfeldta-Jakoba wynikają z braku swoistego markera umożliwiającego pewną identyfikację czynnika infekcyjnego oraz nie zawsze charakterystycznego obrazu klinicznego wymagającego różnicowania z innymi chorobami o charakterze otępiennym. Aktualnie jedyną pewną metodą rozpoznania jest przeprowadzenie badania neuropatologicznego. Klasyczna triada objawów neuropatologicznych występujących w przebiegu chorób wywoływanych przez priony obejmuje zmiany gąbczaste, rozplem astrogleju oraz utratę neuronów. Publikacja jest przeglądem aktualnych informacji na temat najnowszych metod diagnostycznych, w tym EEG, badań neuroobrazowych oraz laboratoryjnych, które znacznie poprawiły możliwość rozpoznania.

 16. Moderní teoretické metody analýzy elektronové struktury molekul.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ponec, Robert

  2016-01-01

  Roč. 10, č. 5 (2016), s. 323-329 ISSN 0009-2770 Institutional support: RVO:67985858 Keywords : molecular structure * chemical bond * pair population analysis Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 0.387, year: 2016

 17. Patologie ledvin a jejich vyšetřovací metody

  OpenAIRE

  Špiková, Andrea

  2016-01-01

  Spikova Andrea Renal pathology and diagnostic methods Bachelor thesis Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Field of study: Medical Laboratory Technician This thesis is focused on diagnostic methods in various renal diseases. The first part is devoted to the anatomy and physiology of the kidney, where is outlined how look and operate various parts of kidneys and also the whole organ. Next part si composed of analysis of the urine, where is described chemical anal...

 18. Dalla tavoletta al tablet: metodi classici e nuove tecnologie a confronto per l’Assiriologia.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirko Surdi

  2017-03-01

  Full Text Available Computer sciences are applied more frequently in Humanities and the present research is an example of the application of new technologies to Assyriology, i.e. the discipline studying the civilizations of ancient Mesopotamia. Photogrammetry, structured-light scanner and Reflectance Transformation Imaging were employed together in order to demonstrate how they can improve the fruition and the study of cuneiform tablets, or clay supports where “cuneiform signs” were impressed. The corpus of texts used for this research is represented by the collection of the Bank of Italy, at present the largest and most numerous collection of cuneiform tablets in Italy.

 19. Od ciężkości astmy do kontroli astmy. Metody oceny kontroli astmy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Mikołajczyk

  2009-09-01

  Full Text Available Według pierwszych wytycznych dotyczących postępowania w astmie leczenie astmy zależy od stopnia jej cięż- kości, określonej na podstawie objawów klinicznych i wskaźników czynności płuc. Ponieważ astma jest chorobą o zmiennym przebiegu, duże znaczenie ma jej ciągła ocena kliniczna i dostosowana do niej modyfikacja leczenia. Niestety, stopień ciężkości nie dopasowuje się elastycznie do odpowiedzi na leczenie. Biorąc ten fakt pod uwagę, światowi eksperci zalecają zmianę w postępowaniu z astmą, przedkładając uzyskanie klinicznej kontroli astmy nad ustaleniem stopnia jej ciężkości, wyróżniając astmę kontrolowaną, częściowo kontrolowaną i niekontrolowaną. Uzyskanie stanu pełnej kontroli astmy formułuje się w raporcie GINA 2006 jako główny cel leczenia. Kontrola astmy odnosi się do stopnia opanowania objawów i byłoby najlepiej, gdyby dotyczyła też markerów zapalenia i patofizjologicznych wykładników choroby. Określenie stopnia kontroli choroby zgodnie z obecnymi założeniami stanowi podstawę wyboru i modyfikacji leczenia – właściwe ustalenie stopnia kontroli astmy wpływa na skuteczność leczenia. Obecnie dostępnych jest wiele metod oceny kontroli astmy, wtym ocena parametrów klinicznych (objawy w ciągu dnia, objawy nocne, stosowanie leków rozszerzających oskrzela, ocena czynności płuc (PEF i FEV1, określenie zaawansowania zapalenia w drogach oddechowych (nieswoista nadreaktywność oskrzeli, stężenie tlenku azotu w powietrzu wydechowym, liczba eozynofili w plwocinie indukowanej. Dostępne są także subiektywnie oceniające kontrolę astmy kwestionariusze badawcze oraz szybkie testy kontroli astmy (ACT, ACQ, ATAQ. Z drugiej strony wciąż nie wypracowano jednoznacznego stanowiska, który z parametrów lub jakie połączenia parametrów najbardziej wiarygodnie określają kontrolę astmy. Ze względu na wieloczynnikową patogenezę astmy wydaje się, iż uzyskanie pełnego obrazu kontroli astmy wymaga połączenia obiektywnych wskaźników z narzędziami, które subiektywnie wyrażają kontrolę astmy.

 20. Sviluppo di metodi analitici per determinazioni affidabili in campo ambientale ed alimentare

  OpenAIRE

  Notardonato, Ivan

  2010-01-01

  La presenza di sostanze tossiche nei prodotti alimentari è stato da sempre un problema di grande rilevanza e influenza sociale sia per la natura sia per l’uomo. Nel corso degli anni sono state studiate e caratterizzate diverse sostanze presenti nell’ambiente, molte catalogate come tossiche, derivanti sia da fonti naturali sia da fonti industriali. Alcune di queste sostanze sono state ritenute particolarmente pericolose e quindi è nata l’esigenza di monitorarle e/o di cercare di limitarne il ...

 1. Radioisotopic methods of investigation in endocrinology. Radioizotopnye metody issledovaniya v endokrinologii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Malenchenko, A F; Matveenko, E G; Livshits, I B; Seregin, V V; Spesivtseva, V G

  1976-01-01

  A description is given of research on iodine metabolism both under normal and pathological conditions employing the method of clinical dynamic radiometry. Possible uses of radioisotopes are indicated for evaluating the function of the parathyroid glands, the pancreas, and the pituitary-adrenal system. Data are given on the practical use of radio-immune, radio-receptor methods as well as the competitive bonding method for determining a number of hormonal and other biologically active metabolites and substances with low antigen activity in various pathological states both clinically and in experiments. The use of neutron-activation methods in biology and medicine is demonstrated. The book is intended for endocrinologists, biologists, and scientific associates interested in the study of the functional state of endocrine glands by radioisotopic methods. 46 figures, 16 tables.

 2. Czynniki ryzyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów leczonych szpitalnie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Iwanicka-Michałowicz

  2009-06-01

  Full Text Available POChP należy obecnie do najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Najczęstszym czynnikiem, który odpowiada za rozwój POChP, jest palenie tytoniu, zarówno czynne, jak i bierne. Kolejnymi przyczynami warunkującymi rozwój POChP są narażenie zawodowe na pyły, substancje chemiczne, gazy drażniące. Czynnikiem ryzyka jest także wrodzony niedobór α1-antytrypsyny (czynnik genetyczny. Celem pracy była analiza czynników ryzyka warunkujących rozwój POChP. W badaniu wzięło udział 200 osób z rozpoznaniem POChP leczonych szpitalnie w latach 2005-2007. U wszystkich chorych przeprowadzono wywiad według kwestionariusza przygotowanego na potrzeby badania. Wyniki badania poddano analizie statystycznej. W badanej grupie było 76 kobiet (38% i 124 mężczyzn (62%. Średnia wieku mężczyzn wynosiła 66,1 roku, kobiet – 66,4 roku. Głównym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby w badanej grupie było palenie tytoniu – stwierdzono je u 170 badanych (85%, przy czym 37,5% chorych było aktualnymi palaczami, a 47,5% byłymi palaczami. Średni czas trwania nałogu w grupie obecnych i byłych palaczy wyniósł 42 paczkolata (rozpiętość 1-160. POChP rozpoznano również u 30 osób nigdy niepalących papierosów (15%. Narażenie na bierne palenie wpracy i/lub wdomu podawało 175 chorych (87,5%. Narażenie na wdychanie szkodliwych substancji w środowisku pracy zgłaszało 150 badanych (75%. W związku z faktem, że nałóg palenia tytoniu jest zjawiskiem bardzo częstym wśród chorych na POChP, konieczne wydaje się zintensyfikowanie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat przyczyn i skutków POChP, realizację edukacji antytytoniowej oraz wdrożenie taniej i skutecznej metody badań przesiewowych.

 3. Metody badań jakościowych czy metody pisania swobodnych esejów? Refleksje w obronie „świętej krowy oświecenia” - obiektywnej nauki

  OpenAIRE

  Budzicz, Łukasz

  2011-01-01

  Article critically examines the philosophy of science presented in the recently published postmodern The Sage Handbook of Qualitative Research (Denzin, Lincoln, 2009). In particular discussed are the assumptions that there is no objective knowledge, knowledge is constituted ideologically and politically, and a demand, that all social research should serve only practical purposes. The author attempts to demonstrate that adoption of postmodern philosophy of science leads to many abs...

 4. Multidisciplinary projects and investigations on the solid earth geophysics; Metodi e prospettive per una maggiore conoscenza della crosta terrestre

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Slejko, D. [Consiglio Nazionale delle Ricerche, Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida, Trieste (Italy)

  2001-07-01

  Physical phenomena that occur in the solid part of the Earth are investigated by Solid Earth Geophysics together with problems related to the shape, location, and characteristics of the different parts that constitute the Earth. Repeated measurements lead the scientists to model the past evolution of the various processes as well as to forecast the future ones. Various disciplines refer to Solid Earth Geophysics, they are: Seismology, Gravimetry, Magnetometry, Geothermics, Geodesy, Geo electromagnetism, and Seismic Exploration. A special citation is due to Applied Geophysics, which are devoted to the identification of minerals, energetic and natural resources. The National Group of Solid Earth Geophysics was constituted in 1978 by CNR for promoting, developing, and coordinating researches related to Solid Earth Geophysics. The limited annual financial budget has conditioned the realisation of relevant multi-disciplinary projects. Nevertheless, important results were obtained in all different fields of Geophysics and were disseminated during the annual conference of the Group. A summary review of the main topics treated during the last conference is given here and some ideas for future research projects are presented. [Italian] La Geofisica della Terra Solida e' quella branca delle scienze e delle tecnologie che prende in considerazione dei fenomeni connessi con le caratteristiche fisiche della parte solida della Terra. La complessita' della costituzione della Terra e della sua evoluzione nel tempo implica che vengano prese in considerazione tutte le fenomenologie che si riescono a misurare e che costituiscono branche diverse della Geofisica: la Sismologia, la Gravimetria, la Magnetometria, la Geotermia, la Geodesia, il Geoelettromagnetismo, la Geofisica applicata. Ognuna di queste branche della Geofisica ha avuto in passato uno sviluppo quasi del tutto indipendente con collaborazioni o integrazioni dirtte ad obiettivi specifici, limitati anche nel tempo. Il Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida (GNGTS) e' stato istituito dal CNR, per iniziativa dei Comitati per le Scienze Fisiche e per le Scienze Geologiche ed ha avuto come principale scopo quello di avvicinare e far interagire i ricercatori non solo delle varie branche della Geofisica ma anche delle varie scuole che si erano sviluppate in Italia, di far conoscere e confrontare le metodologie e le tecniche sviluppate, di promuovere ricerche, seminari, convegni, in cui le varie realta' si potessero confrontare ed integrare, anche per una nuova o rinnovata conoscenza personale.

 5. Strategies and methods of development of information systems; Strategie e metodi di sviluppo dei sistemi informativi aziendali

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moretti, M; Lucchetti, M C [Rome Univ. 3, Rome (Italy). Facolta' di Economia Federico Caffe' ; Di Marco, R A [ENEA, Funzione Centrale Informatica, Sede Centrale, Rome (Italy)

  2001-07-01

  Informative system is a relevant and current subject in the modern business studies. Although, in many economics books, is often marginally presented and considered by only one point of view. In this way, many students have a fragmented and incomplete knowledge of the subject, which doesn't allow using all the potentialities of this fundamental corporate resource. The thesis gives just a little contribution to find the fragment of theory dispersed in many field of business studies. The first step was exactly finding these fragments in: strategy, organization, quality, business administration, and business management. Analysed the different definitions and all the various notions to follow up with the speech, is described the impact of I.C.T. in the different business activities. The point of view adopted has been always the Informative System. Using a different approach, the thesis analysed the various business field related with the informative system. The key word of this thesis is: Change. Change is the business structures, strategy, quality, and in the qualifications required by the personal. Following this path, the thesis focuses opportunities offered by new technologies, in many companies during the definition of business strategy. In this second part is studied a business case, ENEA. ENEA is the national department for new technologies and environment. By on-site work, meetings with the personal, reading of the internal documents, and by all the studies done in the first part, are appeared some issues exploiting the Informative System. Are also considered some possible solutions to these issues, they are conform to the theory and law, and easy to realize. The research ends with tree interesting appendix, two about some ENEA's projects and one about hosting and housing. [Italian] I sistemi informativi sono un argomento sicuramente molto rilevante ed attuale. Proprio per questa caratteristica di relativa novita', molto spesso nei libri aziendali viene posto in secondo piano, attraversato soltanto marginalmente e quasi sempre esposto da un punto di vista unico. Si finisce cosi' per avere una conoscenza dell'argomento frammentaria e dispersa, che non permette di gestire poi nella pratica questa fondamentale risorsa aziendale. Coscienti di aver dato solo un piccolo contributo, con questa tesi si e' cercato di ritrovare l'unitarieta' dell'argomento. Questo ha comportato un primo passo fondato sulla ricerca dei pezzi teorici sparsi nelle principali discipline aziendali, che spaziano dall'organizzazione, alla gestione d'impresa, alle strategie, alla qualita' e all'amministrazione. Dopo una fase di introduzione all'argomento, in cui per i meno addetti, si sono descritte e analizzate le molteplici definizioni, necessarie per proseguire con il discorso, si e' passati allo studio dell'impatto del sistema informativo nelle diverse attivita' aziendali. Il punto di vista adottato e' sempre stato il sistema informativo, e tramite di esso si e' entrati nei diversi campi di studio, seguendo un approccio inverso rispetto a quello normalmente seguito. Il concetto chiave che e' emerso da questa analisi e' sintetizzabile in una parola: cambiamento. Cambiamento nella struttura organizzativa, nella definizione di qualita', nelle strategie. Seguendo questa traccia si e', in particolar modo, focalizzato sull'impatto e l'influenza esercitata dalle nuove tecnologie informatiche in molte realta' aziendali, nella definizione delle scelte strategiche. La seconda parte vede applicare questi principi ad un caso concreto, l'ENEA. Anche in questa parte ci si e' concentrati sulle opportunita' strategiche offerte all'ente dalle nuove tecnologie, e si e' misurato l'impatto concreto sulle scelte direzionali. Dal lavoro svolto sul posto, da discussioni con i responsabili, dall'esame di documenti aziendali interni, e alla luce delle considerazioni teoriche svolte nella prima parte, sono emerse alcune criticita' nello sfruttamento del sistema informativo aziendale. Il lavoro svolto non si e' fermato qui, ma ha individuato alcune possibili soluzioni, concretamente realizzabili e teoricamente conformi. Il lavoro di ricerca termina con tre interessanti appendici in cui si descrivono, nelle prime due i progetti ENEA nell'idrogeno e nelle celle combustibile, nell'ultima le basi tecniche per conoscere tutti gli elementi di cui si compone una rete aziendale.

 6. Second order statistical analysis of US image texture; Analisi della tessitura delle immagini ecografiche con metodi statistici del secondo ordine

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tanzi, F.; Novario, R. [Varese Ospedale di Circolo, Varese (Italy). Servizio di fisica sanitaria; Conte, L. [Varese Univ., Varese (Italy). Cattedra di biofisica e tecnologie biomediche; Tosetto, C.; Dimichele, R. [Milan Clinica Mangiagalli, Milan (Italy). Istituti clinici di perfezionamento; Goddi, A. [SME, Studio medico di diagnostica per immagini, Varese (Italy)

  1999-05-01

  The study reports the sonographic image texture of the neonatal heart in different stages of development by calculating numerical parameters extracted from the gray scale co-occurrence matrix. To show pixel values differences and enhance texture structure, images were equalized and then the gray level range was reduced to 16 to allow sufficiently high occupancy frequency of the co-occurrence matrix. Differences are so little significant that they may be due to different factors affecting image texture and the variability introduced by manual ROI positioning; therefore no definitive conclusions can be drawn as to considering this kind of analysis capable of discriminating different stages of myocardial development. [Italian] Scopo del lavoro e' la caratterizzazione della tessitura di immagini ecocardiografiche di neonati in diverse fasi dell'accrescimento mediante il valore di parametri ottenuti con il metodo della matrice delle co-occorrenze. Per evidenziare le differenze tra i pixel e quindi esaltare la tessitura, le immagini sono state elaborate mediante equalizzazione, successivamente sono state ridotte a 16 livelli di grigio al fine di avere alta frequenza di occupazione della matrice delle co-occorrenze. Nonostante alcuni confronti risultino significativi a livello del 95% dei casi, non si possono trarre conclusioni definitive circa la possibilita' di utilizzare questa metodica per disciminare fasi diverse della crescita miocardica, in quanto le differenze di tessitura sono cosi' lievi che possono essere ascrivibili alla normale variabilita' della tessitura introdotta dal metodo di acquisizione delle immagini e dal posizionamento delle regioni di interesse.

 7. Účetní metody pro vykazování podnikových kombinací

  OpenAIRE

  Hlaváčová, Jana

  2010-01-01

  The graduation thesis is targeted at the issue of accounting methods for business combinations. The main goal of the thesis is to describe and compare tree basic accounting methods for business combinations -- purchase method, pooling of interests method and new entity method, especially in terms of the International Financial Reporting Standards and the U.S. Generally Accepted Accounting Principles. Essential part of the thesis is dedicated to the historical development of harmonization of b...

 8. Inovativní metody v chovu a reprodukci candáta obecného (Sander lucioperca)

  OpenAIRE

  BLECHA, Miroslav

  2016-01-01

  The whole Ph.D. thesis includes in total 10 chapters on 146 pages. Chapter 2 9 are specific parts of thesis where following scientific and practical aspects of pikeperch reproduction biology and aquaculture are described. Quality and quantity of pikeperch spermatozoa after varying cold water treatments are presented in the chapter 2 and can help to optimize broodstock management of males with the aim to obtain high quality spermatozoa during a seasonal and an out of season spawning as well. B...

 9. Metody kształcenia menedżerów na wyższych uczelniach

  OpenAIRE

  Krawczyńska, Aleksandra; Sibińska, Anna

  2004-01-01

  The aims of the article are to contribute to a better understanding of the nature and extent of future managers' skills and abilities and show the role of higher business education in developing these features in graduates. The paper analyses labour market's expectations for business graduates with particular reference to developing them during studies at universities and academies. The article is based on a research project undertaken by the Marketing Department of the University of Lodz in ...

 10. Vývoj HPLC metody pro stanovení vitaminu E v přípravku geladrink

  OpenAIRE

  Švestková, Petra

  2010-01-01

  A HPLC method was developed for the determination of content of vitamine E acetate in preparation Geladrink Forte pulverized drink - pineapple. The method is based on using Chromolith Performance RP-18e column (100 x 4.6 mm) and UV detection at 290 nm. The vitamine E acetate was separated in the presence of internal standard tocol from ballast matrix. It was used isocratic elution of the mobile phase methanol:water (98:2) at a flow-rate of 1.5 ml/min. There was temperature 30 řC during the me...

 11. Magnetic resonance imaging in monitoring of treatment of multiple sclerosis; Zastosowanie metody rezonansu magnetycznego w monitorowaniu leczenia stwardnienia rozsianego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bekiesinska-Figatowska, M.; Walecki, J.; Stelmasiak, Z. [Zaklad Diagnostyki Obrazowej, Centralny Szpital Kolejowy i Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego, Miedzylesie (Poland)]|[Centrum Naukowo-Kliniczne and Zespol Naukowo Badawczy Chorob Demielinizacyjnych, Akademia Medyczna, Lublin (Poland)

  1996-12-31

  The purpose of the study was to establish the value of MR in monitoring of treatment of multiple sclerosis with new drug 2-CDA and placebo. 83 patients (51 women, 32 men) were examined - 81 of them twice, 66 - three times: before and after 6 and 12 courses of treatment. Toshiba MRT50A machine was used. After the first 6 courses of treatment the number of new plaques was twice as big in placebo group than in 2-CDA group. After 12 courses it turned out that a certain inhibitory influence of 2-CDA on new plaques` appearance was more evident after 15 than 3 months after the end of its administration. This may indicate the delayed action of 2-CDA but requires further investigation. (author) 8 refs, 2 figs, 7 tabs

 12. Psychologická akulturace: teoretické přístupy a metody měření

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chvojková, P.; Hřebíčková, Martina

  2018-01-01

  Roč. 62, č. 2 (2018), s. 153-172 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-14387S Institutional support: RVO:68081740 Keywords : acculturation theory * measurement of acculturation * model s of acculturation * acculturation strategies Subject RIV: AN - Psychology OBOR OECD: Psychology (including human - machine relations) Impact factor: 0.242, year: 2016

 13. Vybrané výběrové statistické metody v programu SAS

  OpenAIRE

  Voříšek, Jan

  2009-01-01

  In the present work we study methodology of different kinds of sample surveys and their design in SAS software. Creating of SAS Enterprise Guide Add-In was the fundamental creative part of this work. This Add-In enables to compute important statistics of sample surveys, without need of being familiar with SAS code. Add-In was created in MSFT Visual Studio 2003 in C # language using a tamplate for Add-Ins provided by SAS. This work contains a general description of the creation of an Add-In as...

 14. Metody řešení hrozby krátkou střelnou zbraní

  OpenAIRE

  Kokta, Miroslav

  2013-01-01

  Title: Methods of solving handgun threats Objective: The goal is to compare methods of solving handgun threats and find common principles for creating universal techniques. Methods: analysis and synthesis of the literature Keywords: Handgun, threats, gun, disarm, solution, selfdefense, neutralization

 15. Ultra-high-speed oscillographic techniques; Techniques d'oscillographie ultra-rapide; Metody sverkhskorostnoj ostsillografii; Metodos oscilograficos ultrarrapidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Abercrombie, S; Elphick, B; Foster, H [Atomic Weapons Research Establishment, Aldermaston (United Kingdom)

  1962-04-15

  After a brief history of high-speed transient oscillograph technique, the practical limitations are discussed. A survey of suitable cathode-ray tubes is presented with particular reference to travelling-wave deflection types. The following components of a complete transient signal oscillograph are dealt with: (a) A travelling-wave (TW) deflector cathode-ray tube with balanced co-axial connection, and a bandwidth of 2 GHz; (b) A phase-splitting transformer of 100 and 50-{Omega} characteristic impedance and a bandwidth of 1.5 kHz to 1.5 GHz; (c) Co-axial terminating resistors with GHz performance; (d) Coupling capacitors, compensated for inclusion in co-axial lines for the frequency range 5 kHz - 3 GHz, with characteristic impedances of 100 {Omega}; (e) Wide band resistive pads for the extraction of timebase triggering signals; ( / ) Nanosecond timebases with triggering and blanking facilities; (g) A wide-aperture camera is described. In conclusion, nuclear-electronics applications, are discussed. (author) [French] Apres avoir brievement relate l'evolution de la technique d'emploi des oscillographes transistoires ultra-rapides, le memoire examine les limites de l'application pratique de cette technique. Il passe ensuite en revue les tubes a rayons cathodiques qui se pretent a cet usage en s'attachant plus particulierement aux tubes de deflexion d'ondes progressives. Les auteurs decrivent les elements constitutifs ci-apres des oscillographes a signal transistoire: a) Un tube cathodique de deflexion d'ondes progressives et a connexion equilibree coaxiale; largeur de bande: 2 GHz; b) Un transformateur coupeur de phase d'une impedance caracteristique de 100 et 50 {Omega}; largeur de bande: de 1,5 kHz a 1,5 GHz; c) Des termineurs coaxiaux capables de transmettre des frequences se comptant par GHz; d) Des condensateurs de couplage compenses pour inclusion dans des lignes coaxiales, couvrant la bande de frequences de 5 kHz a 3 GHz et ayant une impedance caracteristique de 100 {Omega}; e) Des resistances de complement a large bande, destinees a l'extraction des signaux de declenchement de la base de temps; / ) Des bases de temps fournissant des signaux de l'ordre de quelques nanosecondes et comportant des dispositifs de declenchement et de suppression du faisceau; g) Un appareil de prise de vues a grande ouverture. En conclusion, le memoire examine certaines applications de l'electronique nucleaire. (author) [Spanish] Despues de un resumen historico de los metodos de utilizacion de oscilografos para senales transitorias de alta velocidad, los autores examinan sus limites de aplicacion practica. En la memoria se pasa revista a los tubos de rayos catodicos apropiados para estos oscilografos, tomando en cuenta especialmente los tipos de deflexion por onda progresiva. En la memoria se estudian los siguientes componentes de un oscilografo completo para senales transitorias: a) Un tubo de rayos catodicos con deflexion por onda progresiva con conexion coaxial balanceada y una anchura de banda de 2 GHz; b) Un transformador inversor de fase con una impedancia caracteristica de 100 y 50 {Omega} y una anchura de banda de 1,5 kHz a 1,5 GHz; c) Resistencias de terminacion coaxial para frecuencias del orden de los GHz; d) Condensadores de acoplamiento compensados para usarlos en lineas coaxiales con frecuencias comprendidas entre 5 kHz y 3 GHz y 100 {Omega} de impedancia caracteristica; e) Atenuadores resistivos de banda ancha, para la extraccion de senales de disparo de base de tiempos; f) Bases de tiempo del orden de los nanosegundos, con dispositivos disparadores y supresores ; g) Una camara de gran apertura. Finalmente, los autores examinan las aplicaciones de estos oscilografos en la electronica nuclear. (author) [Russian] Posle kratkogo opisaniya ostsillograficheskogo metoda izucheniya sverkhskorostnykh perekhodnykh izluchenij obsuzhdayutsya prakticheskie vozmozhnosti ehtogo apparata. Daetsya obzor podkhodyashchikh katodnykh ehlektronnykh lamp i, v chastnosti, lamp s otrazheniem begushchej volny. Opisyvayutsya sleduyushchie sostavnye chasti polnogo ostsillografa dlya izucheniya perekhodyashchikh signalov: a) Katodnaya ehlektronnaya lampa s otrazhatelem begushchej volny i s uravnoveshennoj koaksial'noj svyaz'yu pri shirine polosy chastot v 2 kmgts. b) Fazorasshchepitel'nyj preobrazovatel' s kharakternym polnym soprotivleniem v 100 i 50 omov i shirinoj polosy chastot ot 1,5 kgts do 1,5 kmgts. v) Koaksial'nye konechnye soprotivleniya, rabotayushchie na kmgts. g) Emkosti svyazi, kompensirovannye dlya vklyucheniya v koaksial'nye linii s diapazonom chastot ot 5 kgts do 3 kmgts, s kharakternymi polnymi soprotivleniyami v 100 omov. d) SHirokopolosnye pogloshchayushchie oslabiteli dlya otbora puskovykh signalov nachala otscheta vremeni. e) Nanosekundnye osnovy vremeni s ustrojstvom dlya puska v khod i preryvaniya impul'sov. zh) Opisyvaetsya kamera s shirokoj aperturoj. V zaklyuchenie opisyvaetsya primenenie ehtikh metodov v yadernoj ehlektronike. (author)

 16. Mathematical methods and the computer in oil and gas geology. Matematicheskiye metody i EVM v neftegazovoy geologii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dement' yev, L.F.

  1983-01-01

  Fundamental questions are presented for mathematical modeling in geology. Tasks are examined for describing and grouping geological objects, separating and correlating the sections, analyzing interrelationships between the signs and spatial laws governing their change, organization of collection of automated processing of geological information. Fundamental attention is focused on methodology of using mathematical methods and computers.

 17. Strategies and methods of development of information systems; Strategie e metodi di sviluppo dei sistemi informativi aziendali

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moretti, M.; Lucchetti, M.C. [Rome Univ. 3, Rome (Italy). Facolta' di Economia Federico Caffe' ; Di Marco, R.A. [ENEA, Funzione Centrale Informatica, Sede Centrale, Rome (Italy)

  2001-07-01

  Informative system is a relevant and current subject in the modern business studies. Although, in many economics books, is often marginally presented and considered by only one point of view. In this way, many students have a fragmented and incomplete knowledge of the subject, which doesn't allow using all the potentialities of this fundamental corporate resource. The thesis gives just a little contribution to find the fragment of theory dispersed in many field of business studies. The first step was exactly finding these fragments in: strategy, organization, quality, business administration, and business management. Analysed the different definitions and all the various notions to follow up with the speech, is described the impact of I.C.T. in the different business activities. The point of view adopted has been always the Informative System. Using a different approach, the thesis analysed the various business field related with the informative system. The key word of this thesis is: Change. Change is the business structures, strategy, quality, and in the qualifications required by the personal. Following this path, the thesis focuses opportunities offered by new technologies, in many companies during the definition of business strategy. In this second part is studied a business case, ENEA. ENEA is the national department for new technologies and environment. By on-site work, meetings with the personal, reading of the internal documents, and by all the studies done in the first part, are appeared some issues exploiting the Informative System. Are also considered some possible solutions to these issues, they are conform to the theory and law, and easy to realize. The research ends with tree interesting appendix, two about some ENEA's projects and one about hosting and housing. [Italian] I sistemi informativi sono un argomento sicuramente molto rilevante ed attuale. Proprio per questa caratteristica di relativa novita', molto spesso nei libri aziendali viene posto in secondo piano, attraversato soltanto marginalmente e quasi sempre esposto da un punto di vista unico. Si finisce cosi' per avere una conoscenza dell'argomento frammentaria e dispersa, che non permette di gestire poi nella pratica questa fondamentale risorsa aziendale. Coscienti di aver dato solo un piccolo contributo, con questa tesi si e' cercato di ritrovare l'unitarieta' dell'argomento. Questo ha comportato un primo passo fondato sulla ricerca dei pezzi teorici sparsi nelle principali discipline aziendali, che spaziano dall'organizzazione, alla gestione d'impresa, alle strategie, alla qualita' e all'amministrazione. Dopo una fase di introduzione all'argomento, in cui per i meno addetti, si sono descritte e analizzate le molteplici definizioni, necessarie per proseguire con il discorso, si e' passati allo studio dell'impatto del sistema informativo nelle diverse attivita' aziendali. Il punto di vista adottato e' sempre stato il sistema informativo, e tramite di esso si e' entrati nei diversi campi di studio, seguendo un approccio inverso rispetto a quello normalmente seguito. Il concetto chiave che e' emerso da questa analisi e' sintetizzabile in una parola: cambiamento. Cambiamento nella struttura organizzativa, nella definizione di qualita', nelle strategie. Seguendo questa traccia si e', in particolar modo, focalizzato sull'impatto e l'influenza esercitata dalle nuove tecnologie informatiche in molte realta' aziendali, nella definizione delle scelte strategiche. La seconda parte vede applicare questi principi ad un caso concreto, l'ENEA. Anche in questa parte ci si e' concentrati sulle opportunita' strategiche offerte all'ente dalle nuove tecnologie, e si e' misurato l'impatto concreto sulle scelte direzionali. Dal lavoro svolto sul posto, da discussioni con i responsabili, dall'esame di documenti aziendali interni, e alla luce delle considerazioni teoriche svolte nella prima parte, sono emerse alcune criticita' nello sfruttamento del sistema informativo aziendale. Il lavoro svolto non si e' fermato qui, ma ha individuato alcune possibili soluzioni, concretamente realizzabili e teoricamente conformi. Il lavoro di ricerca termina con tre interessanti appendici in cui si descrivono, nelle prime due i progetti ENEA nell'idrogeno e nelle celle combustibile, nell'ultima le basi tecniche per conoscere tutti gli elementi di cui si compone una rete aziendale.

 18. Využití metody Affolter v Bobath konceptu u pacientů s hemiparézou

  OpenAIRE

  Yaghi, Ammar

  2010-01-01

  This thesis studies three basic parmeters - the Affolter method with Bobath concept, the uses of Affolter methods in Bobath concept and casuistry in which I applied the above mentioned concepts. In my work I make reference of two patients' casuistries, the first patient is with cerebral lesion and the second is after ictus. Appended to the work are photographic files and test of functional independence measurement FIM.

 19. Metody pracy z czytelnikiem w bibliotece dziecięcej sposobem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kosik Edyta

  2016-12-01

  Full Text Available The article shows the influence that methods of working with children in children’s libraries have on the development of reading. It explains the term ‘library for children’ (children's library. It outlines the shape of children’s library development, the evolution of work with readers and of methods applied over the years. It presents a typology of methods of working with the reader. Further, selected methods are discussed: competitions, reading aloud, and actions and events in the library. The article describes examples of specific forms of work with the reader using these methods, for example: "In the world of Marty Fox’s novels" and "In the land of fantasy," Nowa Huta Read-Aloud Day, a readership action: "I am reading in the Library" and Literary Picnics organized in Plock.

 20. Využití projektové metody v mateřské škole

  OpenAIRE

  KODIMOVÁ, Zuzana

  2012-01-01

  This bachelor's thesis revolves around using planning method, which enhances life in many nursery schools. The theoretical part is aimed at its characteristics, origin and history; it informs us about signs and structure of the project and draws attention about the advantages and disadvantages of the method. In the functional part, research survey is carried out, which examines current notion of educators on the subject of applying the planning method using surveys and self-observation to ass...

 1. Metody studia vodních bakterií pomocí fluorescenční mikroskopie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šimek, Karel

  2016-01-01

  Roč. 64, č. 2 (2016), s. 76 ISSN 0044-4812 Institutional support: RVO:60077344 Keywords : microbial ecology * bacteria- protozoa interactions * fluorescence microscopy Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

 2. Metody pro redukci dimenze v mnohorozměrné statistice a jejich výpočet

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kalina, Jan; Duintjer Tebbens, Jurjen

  2014-01-01

  Roč. 25, č. 1 (2014), s. 13-29 ISSN 1210-8022 R&D Projects: GA ČR GA13-06684S Institutional support: RVO:67985807 Keywords : redukce dimense * spektrální rozklad * numerická stabilita Subject RIV: BA - General Mathematics http://www.statspol.cz/cs/wp-content/uploads/2014/4/IB_1_2014.pdf

 3. Analytický gradient multireferenční metody vázaných klastrů

  OpenAIRE

  Šmydke, Jan

  2011-01-01

  ×ØÖ Ø Ì Ñ Ò Ó Ø Ú Ó Ø × ÛÓÖ Û × ØÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ò ÐÝØ Ð Ö ÒØ Ó Ò Ö Ý ÓÖ ÑÙÐØ Ö Ö Ò ÓÙÔÐ ÐÙ×Ø Ö Ñ Ø Ó 'ÅÊ µž ÅÙÐØ Ö Ö Ò ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ð Ñ Ø Ó × ÔÐ Ý ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÖÓÐ ÓÖ ×ØÙ Ý Ò ÒÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ÑÓÐ ÙÐ Ö ÓÑ ØÖ ×¸ ××Ó Ø ÓÒ Ó ÑÓÐ ÙÐ × ÒØÓ Ö Ñ ÒØ× ÓÖ Ò Ö ÐÐÝ ÕÙ × Ò Ö Ø ×Ý×Ø Ñמ ÁÒ ÐÐ ×Ù × × Ø × Ò Ð ¹ Ö Ö Ò Ñ Ø Ó × Ð Ò Ø ÑÙÐØ Ö Ö Ò × Ö ÔØ ÓÒ Ø Ù× ÓÑ × Ò¹ Ú Ø Ð ž Ï Ð Ø ×Ø Ò Ö × Ò Ð ¹Ö Ö Ò Ñ Ø Ó × Ú Ò Û ÐÝ Ù× ÓÖ ÐÑÓ×Ø ¼ Ý Ö× × Ø ÑÓ×Ø ÙÖ Ø ¸ Ý Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÐÐÝ × Ð Ñ Ø ¹ Ó × ÓÖ Ð ÙÐ Ø Ò Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ò Ö Ý¸ Ø ÅÊ Ø...

 4. Psychologická akulturace: teoretické přístupy a metody měření

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chvojková, P.; Hřebíčková, Martina

  2018-01-01

  Roč. 62, č. 2 (2018), s. 153-172 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-14387S Institutional support: RVO:68081740 Keywords : acculturation theory * measurement of acculturation * models of acculturation * acculturation strategies Subject RIV: AN - Psychology OBOR OECD: Psychology (including human - machine relations) Impact factor: 0.242, year: 2016

 5. Pesticides in drinking water: Processes, simulation and estimate methods; Pesticidi nell`acqua: processi, metodi di simulazione e stima

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tani, A.; Caffarelli, V.; Rapagnani, M. [ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Dip. Innovazione; Quercia, F. [ANPA, Rome (Italy)]|[Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Servizi Tecnici Nazionali, Rome (Italy)

  1996-07-01

  This booklet is a summary of basic concepts and methodologies to evaluate the processes by which the agrochemicals reach surface and underground water. The appendix reports a series of synthetic notes carrying a description of compute models commonly utilized in this field basic information on hardware and its availability.

 6. Paralelní robotické struktury a moderní metody jejich řízení

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Belda, Květoslav

  2009-01-01

  Roč. 52, č. 5 (2009), s. 296-300 ISSN 0005-125X Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506 Keywords : Parallel robotic structures * industrial robotic s * predictive control * real-time control Subject RIV: BC - Control Systems Theory http://library.utia.cas.cz/separaty/historie/belda-0325559.pdf

 7. Vývoj techniky a taktiky tenisové hry, současné didaktické metody

  OpenAIRE

  Balík, Radek

  2011-01-01

  Title: The Development of Techniques and Tactics of Tennis, including Current Teaching Methods Summary: This bachelor thesis deals with the historical facts of tennis, charting the development of rackets, balls, and surfaces. Besides a brief description of the rules of tennis along with appropriate recommendations for beginners, the thesis covers the development of tennis techniques and tactics. In addition, previous training methods are compared with those of today and their regularities are...

 8. Improved Techniques for Low-Flux Measurement of Prompt Neutron Lifetime, Conversion Ratio and Fast Spectra; Methodes Perfectionnees de Mesure de la Duree de Vie des Neutrons Instantanes, du Rapport de Conversion et des Spectres de Neutrons Rapides, dans un Reacteur a Bas Flux; Usovershenstvovannye metody izmereniya vremeni zhizni mgnovennykh nejtronov, koehffitsienta konversii i spektra bystrykh nejtronov pri slabykh potokakh nejtronov; Tecnicas Perfeccionadas para la Determinacion del Periodo de los Neutrones Inmediatos, la Razon de Conversion y los Espectros de Neutrones Rapidos, con Flujos Reducidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Armani, R. J.; Bennett, E. F.; Brenner, M. W.; Bretscher, M. M.; Cohn, C. E.; Huber, R. J.; Kaufmann, S. G.; Redman, W. C. [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1964-02-15

  medir este valor en un reactor de flujo reducido, pero se estan estudiando algunos que pueden servir a ese fin. Los autores resefian tres de las tecnicas que ofrecen mejores perspectivas. Los estudios realizados con el proposito de construit un espectrometro pequeflo para neutrones rapidos con buenas caracteristicas de estabilidad, poder de resolucion y sensibilidad, destinado a la medicion de espectros neutronicos dentro del reactor, en el intervalo energetico de las decenas o centenares de kilovoltios, se han concentrado en el empleo del analisis de la forma de los impulsos (con el fin de rechazar los sucesos iniciados por los rayos gamma en los contadores proporcionales de retroceso de hidtogeno) y el empleo de la colimacion en los detectores tipo sandwich, a base de {sup 6}LiF en un material solido, a fin de aumentar el poder de resolucion. Se ha construido cierto ndmero de instrumentes de este tipo y se esta estudiando la forma en que se comportan frente a los neutrones monocineticos y los neutrones de un reactor. Recurriendo a la tecnica de rechazo de los rayos gamma, se ha podido reducir varios cientos de veces la sensibilidad del contador de retroceso frente a dichos rayos y de esta manera, el limite inferior de aplicacion del instrumente se ha extendido por lo menos hasta los 30 keV. En cuanto a los instrumentes de semiconductors a base de {sup 6}Li, se han observado poderes de resolucion de hasta 70 keV de amplitud total en correspondencia con la mitad del maximo (1,5%) para la suma de los impulsos, en la irradiaeion con neutrones termicos. (author) [Russian] Pri osushhestvlenii programmy issledovanija reak- tora nulevoj moshhnosti (ZPR) primenjalis' razlichnye statisticheskie metody izmerenija ot- noshenija vremeni zhizni mgnovennyh nejtronov k doze zapazdyvajushhih nejtronov. Odin metod, a imenno analiz ''shuma'' reaktora s pomoshh'ju polosovogo fil'tra byl razrabotan v laboratorii, a drugie, naprimer izmerenie chastoty zapazdyvajushhih sovpadenij impul

 9. Progetto EURAMET: HLT03 DUTy - Dosimetria per terapie ultrasonore. Confronto tra metodi di misura - EURAMET: HLT03 DUTy - Dosimetry for ultrasound therapy. Intercomparison of methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovanni Durando

  2016-03-01

  Full Text Available La mancanza di una definizione della dose ultrasonora rende di fatto impossibile la valutazione della più appropriata “quantità” energia ceduta ai tessuti dal fascio ultrasonoro emesso da un trasduttore durante una terapia. Il progetto di ricerca “Dosimetry for Ultrasound Therapy - DUTy”, finanziato dal programma di ricerca EURAMET EMRP, aveva tra i suoi principali obiettivi, oltre al confronto interlaboratorio che validasse le capacità metrologiche dei laboratori partecipanti, la ricerca della definizione di dose ultrasonora che consentisse la definizione di un piano terapeutico specifico per ogni paziente. ------ Standardized and traceable dose has not yet been developed for medical ultrasound applications. This means that the ‘amount’ of ultrasound required for a particular therapy cannot be calculated and that the ‘amount’ actually delivered quantified. The aim of EURAMET EMRP project “Dosimetry for Ultrasound Therapy - DUTy” project was developing the metrological infrastructure (definitions, validated measurement and modelling methods which underpins the specification of dose for therapeutic ultrasound applications allowing appropriate treatment planning and risk assessment.

 10. Analysis of enterprise profitability with application of method of diversifying Analiza rentowności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metody różnicowania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Bieniasz

  2008-09-01

  Full Text Available The causal analysis of enterprise profitability was presented in the article. The analysis was widened for determining power and direction of the influence of chosen factors on the profitability of own capital. The conducted analysis of own capital profitability in chosen enterprise showed, that in 1997-2006 the level of ROE was often influenced by the change of return on assets than capital multiplier. The changes of assets profitability to larger degree were caused by changes of sale profitability than total assets turnover. Both the model Du Pont, as well as the method of diversifying are not only useful for explain-ing reasons for developing the profitability of assets, or of the return on equity, but above all can be used while undertaking the decision concerning futures.

 11. Społeczne światy. Teoria – empiria – metody badań. Na przykładzie społecznego świata wspinaczki

  OpenAIRE

  Kacperczyk, Anna

  2016-01-01

  Anna Kacperczyk podejmuje tematykę coraz bardziej popularnej działalności sportowej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej, jaką jest wspinanie. To sfera działalności, która na tle innych aktywności fizycznych prezentuje się jako dziedzina elitarna, niebezpieczna i bardzo wymagająca, dodatkowo budząca liczne kontrowersje etyczne na skutek upublicznianych w mediach relacji dotyczących himalajskich, alpejskich czy taternickich tragedii. Jednocześnie opisywana wspólnota „ludzi gór” jest tu pretekstem ...

 12. Nove metody hospodarrneho dimenzovany systemu s tepelnym cerpadlem a svislymi zemnimi vrty = New methods for optimized system design of heat pumps with borehole heat exchangers

  NARCIS (Netherlands)

  Krainer, R.

  2012-01-01

  The aim of this thesis is to optimize heat pump systems with borehole heat exchanger in terms of energy consumption. The research is dealing with different configurations of system and suitable control strategy. In regards to a great number of system configurations, only four basic of them were

 13. Fibrinogen assays: a collaborative study of six different methods. C.I.S.M.E.L. Comitato Italiano per la Standardizzazione dei Metodi in Ematologia e Laboratorio.

  Science.gov (United States)

  Palareti, G; Maccaferri, M; Manotti, C; Tripodi, A; Chantarangkul, V; Rodeghiero, F; Ruggeri, M; Mannucci, P M

  1991-05-01

  This collaborative study, organized by the Hemostasis Subcommittee of C.I.S.M.E.L., evaluated the accuracy, precision, and comparability of the following six widely used fibrinogen assays: total clottable fibrinogen (Blombäck and Blombäck), clotting time (Von Clauss), turbidimetry (Ellis and Stransky), Chromotime System, prothrombin time (PT)-derived, and radial immunodiffusion (RID). The same frozen samples, with normal and high contents of fibrinogen, were examined in four laboratories. The methods were calibrated with an internal standard whose fibrinogen content was determined gravimetrically. Both the Von Clauss and the RID methods were reliable, accurate, and precise, if adequate calibration was used. The PT-derived method was highly reproducible, but had some problems with accuracy. We demonstrate that an adequate calibration procedure is indispensable for reliable fibrinogen measurements whatever method is used. Because neither the calibration procedures proposed by the manufacturers nor the use of lyophilized commercial plasmas is adequate for this purpose, we urge that an international standard for fibrinogen measurement be promptly established.

 14. Metody odchovu raných stádií jeseterovitých ryb. Přehledová práce.

  OpenAIRE

  KAHANEC, Martin

  2014-01-01

  The review "Methods of rearing the early stages of sturgeon fishes" brings in its introductory part an information on current systematics of chondrosteans. It has recently gone through certain amendments upon the development of genetic mapping the fish populations in open waters, as well as the specimens from fish farms. Owing to worldwide- and long-term reduction of stocks of the last populations of chondrostean fishes in open waters, controlled reproduction followed by progeny nursing is th...

 15. Metody vstupu na zahraniční trh se zaměřením na švédský trh

  OpenAIRE

  Chalupská, Nikola

  2014-01-01

  The diploma thesis is devoted to market entry strategies, afterwards it is focused on entry to swedish market of selected company.The first chapter theoretically describes market entry strategies. The second chapter is focused on swedish market, as a target market of chosen company. The main part of this chapter pursues description and analysis of swedish entrepreneurial environment. Therefore two reports are used: Doing Business Report and Global Competitivness Report. The third chapter desc...

 16. Komerčně využívané pokročilé metody nastavování PID regulátorů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Klán, Petr

  2009-01-01

  Roč. 15, č. 12 (2009), s. 14-18 ISSN 1210-9592 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA200750802 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : PID regulace * pokročilé nastavení * komerční využití Subject RIV: JB - Sensors, Measurment, Regulation http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=40134

 17. Metody prognozowania upadłościprzedsiębiorstw w krajach rozwijających się na przykładzie Malezji

  OpenAIRE

  Paweł Kopczyński

  2010-01-01

  Przedsiębiorstwa prowadzą obecnie działalność w otoczeniu, które jest zmienne i turbulentne. Bardzo ważna jest umiejętność przewidywania trudności finansowych i ciągła ocena kondycji firmy, gdyż każda jednostka gospodarcza może znaleźć się na krawędzi bankructwa. Jedynie w takim przypadku menedżerowie mogą podjąć działania restrukturyzacyjne i ocalić ją od upadku. Jeżeli jednak nie wiedzą, jak zła jest sytuacja podmiotu, może być zbyt późno na jego reorganizację i ocalenie. Z tego powodu niez...

 18. L'architettura tra Withes e Grays. Strumenti, metodi e applicazioni compositive / The architecture between Whites and Grays. Tools, methods and compositive applications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emanuela Giudice

  2014-11-01

  Full Text Available Il Novecento dell’architettura ha conosciuto numerosi episodi di dibattito intenso. È il secolo nel quale si sono moltiplicati in maniera esponenziale gli «strumenti discorsivi»: i manifesti, i saggi critici, le riviste, le scuole, le mostre. Così, più ancora che nei secoli precedenti, ha preso piede il discorso intorno all’architettura, sovrapponendosi a tratti all’architettura medesima, alle sue forme e alla sua costruzione. La parola, prendendo il sopravvento, può nascondere allo studioso la forma architettonica, a meno che lo studioso medesimo non ricorra al disegno come strumento di analisi, vero apparecchio scientifico utile a disvelare grammatiche e sintassi di composizioni architettoniche attraverso la tecnica della «lettura compositiva». / The Twentieth century in architecture has experienced many episodes of intense debate. It is the century in which the 'discursive tools" increased through manifestos, essays, journals, schools, exhibitions. Thus, even more than in the previous centuries, the talk around architecture improved, overlapping at the same time the architecture itself with its forms and its construction. The word takes over and it can hide the architectural form to the scholar, unless this one does not use the design as a tool of analysis, true scientific and useful medium to reveal the architectural composition and its syntax, using the «compositive lectures».

 19. Validace HPLC metody stanovení piroxikamu v plasmě s využitím SPME a deproteinace

  OpenAIRE

  Kuželová, Kristýna

  2015-01-01

  Validation of HPLC evaluatoin of piroxicam in plasma using SPME and precipitation Rigorous Thesis Mgr. Kristýna Kuželová Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove, Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control, Heyrovského 1203, Hradec Králové The purpose of this thesis was bioanalytical evalution of piroxicam using High Performance Liquid Chromatagraphy (HPLC). Piroxicam was isolated from plasma using SPME and protein precipitacion. Plasma was adjusted to ...

 20. Organismo territoriale e annodamenti urbani. Metodi di progetto per i centri minori del Lazio / Territorial organism and urban knottingt. Design methods for minor centers of Lazio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giuseppe Strappa

  2013-07-01

  Full Text Available La ricerca del gruppo di studio della Facoltà di Architettura della “Sapienza” di Roma che coordino indaga, all’interno del tema più generale della “Città in estensione” , il problema di come i centri storici minori possano subire trasformazioni contemporanee “congruenti” con il processo formativo, nella convinzione che occorra accettare il dato incontrovertibile che un organismo urbano, come ogni organismo vivente, non possa che essere sede di continue modificazioni. La ricerca proposta dall'unità locale della Facoltà di Architettura di Valle Giulia, si inquadra nell'ambito più generale della ricerca nazionale condividendone i presupposti che partono dalla considerazione di come le connotazioni paesaggistiche del territorio italiano suggeriscano strumenti alternativi, rispetto agli attuali, del progetto di architettura e la possibilità di una sua originale collocazione, con caratteri specifici, negli scenari internazionali della disciplina. In particolare, fine della ricerca dell'unità locale è il carattere del paesaggio laziale dovuto alla diffusione nel territorio di centri abitati di rilevante interesse storico che vanno rapidamente perdendo la loro qualità insediativa e paesaggistica. Questi centri sono strutturalmente indeboliti, inoltre, dalla presenza dell'area metropolitana romana, con i relativi fenomeni di rapida trasformazione rilevabili nel territorio, il quale va assumendo una forma progressivamente disorganica. La ricerca propone, verificandone le potenzialità in alcuni casi di studio concreti, la lettura dei tessuti dei centri minori, il loro formarsi con caratteri tipici, le potenziali trasformazioni e “annodamenti” in luoghi nodali della città a formare anche nuovi organismi edilizi specializzati che innovano l’edilizia esistente in modo conforme e proporzionato permettendo di evitare uno sprawl specialistico (si veda il caso dello spostamento dei municipi al di fuori del centro che si aggiunge, con esisti disastrosi, a quello abitativo. / The research, currently being finalized by the study group by me coordinated at the Faculty of Architecture of "Sapienza" in Rome, within the more general topic of "City in extension", investigates the problem of how minor historical centers may experience contemporary transformations "congruent" with their formative process, in the belief that it is necessary to accept the incontrovertible fact that an urban organism, like any living organism, can only host continuous modifications. The study is part of a general framework of the national research and shares the assumption that the connotations of the Italian landscape suggests alternative tools, compared to the current ones, for the architectural design, and the possibility of an original placement, with specific characters, in the international state art of the discipline. In particular, the research examines the landscape characters of the Lazio region due to the diffusion in the territory of towns of considerable historical interest that are rapidly losing their quality. These centers are structurally weakened also by the influence of the near metropolitan area of Rome, wich its rapidly changing its shape through a gradual disorganization. The research proposes (and verifies the potential in some case studies, the reading of the urban fabrics of small towns, their form with typical characters, their potential “knotting”, the transformations in nodal places to form new nodal organisms, specialized building that innovate the existing fabric in a coherent and proportionate manner, allowing to avoid a “specialistic sprawl” (see the case of the displacement of the town halls outside of the town center that is added, with a disastrous result, to the current residential sprawl.

 1. Magnetic resonance imaging in gynecology and obstetrics - possibilities and limits of the method; Diagnostyka rezonansu magnetycznego w ginekologii i poloznictwie - mozliwosci i ograniczenia metody

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tyminska, B.; Jakubowski, W. [Zaklad Diagnostyki Obrazowej, 2. Wydzial Lekarski, Akademia Medyczna, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  MRI of female pelvis gains clinical acceptance. Use of contrast media and dynamic examinations enables exact staging of uteric cancer. MRI- multiplanar and noninvasive, with excellent contrast and spatial resolution has raising popularity in gynecology and obstetrician diagnosis. (author) 14 refs, 4 figs, 2 tabs

 2. Některé metody data miningu, zejména pro aplikace v klinickém rozhodování

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kalina, Jan

  2011-01-01

  Roč. 22, 3-4 (2011), s. 21-30 ISSN 1210-8022 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : systémy pro podporu rozhodování * analýza asociací * klasifikační analýza * neuronová síť Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

 3. Analytické metody pro stanovení kyseliny jablečné a vinné ve víně

  OpenAIRE

  Töröková, Lucie

  2015-01-01

  Malic acid and tartaric acids are the most important organic acids in grape juice and wine. They can be detected in liquid samples by several different analytical methods. The aim of this work was to compare various analytical techniques used for the qualitative and quantitative analysis in grape juice and wine. Individual methods were divided into 5 groups: chromatographic, electrochemical, spectroscopic, enzymatic methods and titration. These methods were described in details and summarized...

 4. Etnologie studené války v České republice: témata, přístupy, metody

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Woitsch, Jiří

  33 /75/, č. 2 (2016), s. 5-30 ISSN 1211-8117 R&D Projects: GA ČR GA15-03754S Institutional support: RVO:68378076 Keywords : Cold War * Iron Curtain * borders * theory and methodology * landscape * memory * folklore * heritage * history of ethnology Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 5. Nekonvenční metody zpracování nožířských materiálů

  OpenAIRE

  Bražina, Jakub

  2017-01-01

  Tato práce se zaobírá problematikou nekonvenčních nožířských materiálu a jejich následnou aplikaci pro výrobu a zpracování loveckého nože. V rešeršní části je čtenáři přiblížena nožířská problematika, kde jsou uvedeny základní konstrukční charakteristiky a potřebné vlastnosti nože. V další části práce jsou popsány různé kovové i nekovové materiály, jejich vlastnosti, případné zpracování a výroba. Dále se práce zabývá problematikou povrchové ochrany těchto nožířských materiálu. Práce se také z...

 6. Metody prognozowania upadłościprzedsiębiorstw w krajach rozwijających się na przykładzie Malezji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Kopczyński

  2010-04-01

  Full Text Available Przedsiębiorstwa prowadzą obecnie działalność w otoczeniu, które jest zmienne i turbulentne. Bardzo ważna jest umiejętność przewidywania trudności finansowych i ciągła ocena kondycji firmy, gdyż każda jednostka gospodarcza może znaleźć się na krawędzi bankructwa. Jedynie w takim przypadku menedżerowie mogą podjąć działania restrukturyzacyjne i ocalić ją od upadku. Jeżeli jednak nie wiedzą, jak zła jest sytuacja podmiotu, może być zbyt późno na jego reorganizację i ocalenie. Z tego powodu niezwykle ważne jest opracowywanie modeli pozwalających oceniać kondycję przedsiębiorstw i ryzyko bankructwa. Wnioski badawcze wyciągnięte przez naukow-ców w krajach wysoko rozwiniętych (takich jak USA, Kanada, Zjednoczone Króle-stwo czy Niemcy mogą okazać się przydatne przy opracowywaniu metod przewi-dywania upadłości w Polsce. Jednak polska gospodarka różni się znacząco od go-spodarek bogatych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Dlatego polscy pracownicy naukowi powinni koncentrować się nie tylko na badaniach pro-wadzonych przez Altmana, Tafflera czy Beavera, ale także wzorować się na doko-naniach naukowców z krajów rozwijających się, takich jak Malezja. Celem niniej-szego artykułu jest zaprezentowanie metod przewidywania upadłości w Malezji. Być może, warto byłoby przeprowadzić podobne badania w Polsce.

 7. Analytické metody pro stanovení sacharidů v moštu a víně

  OpenAIRE

  Jarůšková, Aneta

  2016-01-01

  Literary part of this thesis introduces the readers with the chemical properties of carbohydrates, which are the most important for total characteristics of the wine. The most represented carbohydrates are glucose, fructose and sucrose. It summarized the distribution of analytical methods for determination of carbohydrates in must and wine. Based on studies there were presented trends which are in this area currently used and which lead to increasing efficiency for the determination of carboh...

 8. Využití metody odhadu v podniku Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

  OpenAIRE

  Veselá, Ilona

  2010-01-01

  The paper is dedicated to the estimation method in accounting, especially to its basis, representatives and practical use. The paper is written from the theoretical definition of the generally accepted accounting principles, characterizing the accrual basis, the going concern and the prudence principle as a background of the estimation method. Furthermore, this work characterizes accruals and allowances as manifestations of the estimation method. Both expressions are first defined in general,...

 9. Šetrné diagnostické metody pro hodnocení bezpečnosti dřevěných konstrukcí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kloiber, Michal; Drdácký, Miloš

  2017-01-01

  Roč. 2017, Listopad (2017), č. článku 121664. ISSN 1801-4399 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1219 Keywords : timber * in-situ testing * historic structures Subject RIV: JN - Civil Engineering OBOR OECD: Construction engineering, Municipal and structural engineering http://www.tzb-info.cz/t.py?t=55&i=121664

 10. Hodnocení společenské odpovědnosti vybrané organizace pomocí metody KORP

  OpenAIRE

  Látalová, Silvie

  2013-01-01

  This Master's Thesis deals with the concept of Corporate Social Responsibility from the theoretical as well as practical perspective. In the theoretical part the most attention is dedicated to a definition of the concept, it's main principles, evolution, and benefits for different groups of stakeholders as well as arguments against the concept. The goal of the practical part is to analyse and evaluate the level of the Corporate Social Responsibility in the selected organization, determine str...

 11. Radiotracer methods for effluent transport studies. A possibility of application for coastal sea waters and underground waters in near-sea region; Metody znacznikowe w badaniach transportu zanieczyszczen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Strzelecki, M.; Owczarczyk, A. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  The surface and ground waters are a final receivers of industrial, agriculture and municipal effluents. The observation of their transport and deposition in environmental waters can be the expansion measure for ecological hazard estimation. The tracer methods are one of more convenient tools for studying the number of problems connecting with environmental waters protection. Among them the topics are described in the paper: transport of effluents in big water reservoirs and rivers as well as the effluent transport in aquifers. 9 refs.

 12. Nástroje a metody používané při výběrovém řízení

  OpenAIRE

  Petanová, Lucie

  2008-01-01

  The thesis handles with methods and tools used in recruitment process. Theoretical part analyzes and compares the most often used recruitment methods. The practical part aims to decribe and analyze the concrete recruitment process in a bank. The final part considers possibilities of using modern methods of recruitment.

 13. Metody detekce středu interferenčního proužku v interferometrii nízké koherence

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pikálek, Tomáš; Fořt, Tomáš; Buchta, Zdeněk

  2014-01-01

  Roč. 59, č. 8 (2014), s. 220-223 ISSN 0447-6441 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01 Institutional support: RVO:68081731 Keywords : low-coherence interferometry * interference fringe center detection techniques * surface analysis Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

 14. Využití metody CARD-FISH pro studium složení mikrobiálního společenstva

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kahounová, Ludmila; Chroňáková, Alica; Frouz, Jan; Krištůfek, Václav

  2010-01-01

  Roč. 9, č. 1 (2010), s. 6-12 ISSN 1336-1120 R&D Projects: GA MŠk LC06066; GA ČR GA206/09/1642; GA ČR GA526/09/1570 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60660521 Keywords : CARD-FISH * pasture soil * bat guano Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 15. Klasické a moderní metody praní špinavých peněz

  OpenAIRE

  Vrba, Tomáš

  2010-01-01

  Money laundering is the process where money from illegal activities are transformed into legal money. Those washed money help people who are engaged in illegal activities. And this is why money laundering is considered a crime. In my thesis I try to explain the concept of money laundering, how this process goes on and its most considerable parts. I also try to mention indicators that could be linked to money laundering. Of course, this work also puts stress on control, measures against money ...

 16. Preventivní a diagnostické metody u civilizačních chorob - význam suplementace vitaminem D

  OpenAIRE

  Čepová, Jana

  2011-01-01

  Osteoporosis belongs between the most common civilization diseases. Insufficient vitamin D supplementation attributes to pathogenesis of the illness. Aim of the study was vitamin D levels monitorning in both healthy population and vitamin D treated patients. I have proved deficit of vitamin D at these patiens, over recommended dosage of vitamin D. Vitamin D deficiency starts to be probably more serious problem than ever before. Therefore is necessary to focuse on sufficient supplementation of...

 17. Efektivní metody ultrazvukové diagnostiky porušování leteckých konstrukcí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Převorovský, Zdeněk; Krofta, Josef; Blaháček, Michal; Chlada, Milan

  -, č. 4 (2007), s. 15-20 ISSN 1213-3825 R&D Projects: GA MPO FT-TA/026 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514 Keywords : aeronautical structures * acoustic emission * pseudo-tomography methods Subject RIV: BI - Acoustics

 18. Metody řízení a měření operačního rizika bank

  OpenAIRE

  Rábota, Marián

  2006-01-01

  This thesis describes management and measurement approaches to operational risk in banks. These methods are divided into those that are used for calculation of capital requirements for operational risk and those that aim at operational risk management. Afterwards, operational risk management and measurement programs development and operational risk profile of banks are described. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 19. Analýza efektivnosti manažerské metody ve vybraném podnikatelském subjektu

  OpenAIRE

  NOVOTNÝ, Jaromír

  2011-01-01

  The thesis focuses on the analysis of managerial method applied to the specific project selected. The aim is to demonstrate the effectiveness of Design to cost method to reduce costs in selected business entity. Using analysis of statistical software has been verified effectiveness of this method. The author demonstrated a specific project cost savings of 17% (3,95 million CZK).

 20. Multiresidue analytical procedures for pesticides residues in vegetable products; Metodi mutiresiduo per l`analisi di residui di antiparassitari in prodotti vegetali

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gruppo di lavoro per i residui di antiparassitari della Commissione permanente di coordinamento interregionale per i problemi relativi al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

  1997-09-01

  Multiresidue methods for pesticide residues in vegetable products, most frequently used by laboratories of the Italian national health service, by the regional and provincial agencies for environmental protection and by the National health institute. The analytical behaviour is presented for 249 pesticides through the different steps of extraction and cleanup, along with data for the gas chromatography (GC), gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC/MS) and high performance liquid chromatography coupled to spectrophotometric detector (HPL/UV).

 1. Neurobiologické mechanismy formování paměťové stopy a metody studia jejího narušení

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stuchlík, Aleš; Valeš, Karel; Nekovářová, Tereza

  2007-01-01

  Roč. 11, Suppl.2 (2007), s. 84-86 ISSN 1212-6845 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA309/06/1231; GA ČR(CZ) GA309/07/0341; GA MŠk(CZ) 1M0517; GA MŠk(CZ) LC554; GA MZd(CZ) NR9178 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : memory * cognition * navigation Subject RIV: FH - Neurology

 2. Metody štěpení proteinů využitelné v proteomické analýze

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Čmelík, Richard; Bobálová, Janette

  2016-01-01

  Roč. 110, č. 3 (2016), s. 174-178 ISSN 0009-2770 Institutional support: RVO:68081715 Keywords : proteins * proteomics Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation Impact factor: 0.387, year: 2016

 3. Plagiátorství v textových dokumentech: Metody odhalování plagiátů

  OpenAIRE

  Chocholoušková, Petra

  2009-01-01

  Bachelor thesis "Plagiarism in text documents: Methods of Plagiarism" deals with plagiarism theses. Explain the term of plagiarism. It applies to legislation based on the Higher Education Act and the Copyright Act. Plagiarism connects with citation ethics and explains its principles. It defines the types and reasons for plagiarism. The theoretical part analyzes the electronic screening tools to detect plagiarism and evaluate the success of individual instruments. It selected programs are avai...

 4. Řízení nákladů v podniku s využitím metody Activity Based Costing

  OpenAIRE

  Lečbychová, Vendula

  2014-01-01

  Diplomová práce se zaměřuje na metodu Activity Based Costing (ABC) a dotýká se i problematiky související s tradičními kalkulacemi. Na základě provedeného rozboru současného stavu vybraného výrobního podniku, především v oblasti tvořených kalkulací, je navrhnut prvotní model ABC, který je uplatnitelný v podmínkách subjektu. Na závěr je provedena komparace výsledků tradičního způsobu kalkulace výrobku a metodou ABC. My thesis mainly deals with Activity Based Costing (ABC), but focuses also ...

 5. The application of Monte Carlo method to electron and photon beams transport; Zastosowanie metody Monte Carlo do analizy transportu elektronow i fotonow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zychor, I. [Soltan Inst. for Nuclear Studies, Otwock-Swierk (Poland)

  1994-12-31

  The application of a Monte Carlo method to study a transport in matter of electron and photon beams is presented, especially for electrons with energies up to 18 MeV. The SHOWME Monte Carlo code, a modified version of GEANT3 code, was used on the CONVEX C3210 computer at Swierk. It was assumed that an electron beam is mono directional and monoenergetic. Arbitrary user-defined, complex geometries made of any element or material can be used in calculation. All principal phenomena occurring when electron beam penetrates the matter are taken into account. The use of calculation for a therapeutic electron beam collimation is presented. (author). 20 refs, 29 figs.

 6. Zatrucie tlenkiem węgla – drogi narażenia, obraz kliniczny, metody leczenia = Carbon monoxide poisoning, routes of exposure, clinical manifestation, treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sowa

  2015-04-01

  3Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy   Adres do korespondencji: mgr Magdalena Sowa Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9 85 – 094 Bydgoszcz e – mail: magdalena.sowa@cm.umk.pl   Streszczenie   Wprowadzenie: Tlenek węgla (CO jest bezbarwnym, bezwonnym, niedrażniącym i toksycznym gazem, niewykrywalnym przez narządy zmysłów. Powstaje on w wyniku niecałkowitego spalenia substancji, produktów zawierających węglowodory (np. gazy przemysłowe, węgiel drewno. Według badań stanowi jedną z najczęstszych przyczyn zatruć inhalacyjnych na świecie. Cel pracy: Celem pracy była analiza dróg narażenia, obrazu klinicznego oraz metod leczenia zatrucia tlenkiem węgla. Skrócony opis stanu wiedzy: Toksyczność tegoż związku jest silnie związana z jego wysokim powinowactwem do hemoglobiny (około 200 razy większe od tlenu. Strukturami najbardziej newralgicznymi i najbardziej narażonymi na działanie CO są serce i ośrodkowy układ nerwowy (OUN. Patomechanizm działania polega na wiązaniu się tlenku węgla z atomem żelaza w cząsteczce hemu, tworząc związek zwany karboksyhemoglobiną (COHb. Wentylacja powietrzem zwierającym CO wiedzie do hipoksji tkankowej czyli niedotlenienia. Zwolnieniu, a następnie zahamowaniu ulegają metaboliczne procesy oksydacyjne, dochodzi do akumulacji kwaśnych metabolitów, przyczyniających się do rozszerzenia tętnic mózgowych a w konsekwencji przekrwienia mózgu. Podsumowanie: Liczba zatruć tlenkiem węgla w Polsce jest znacznie większa niż w innych krajach Europy. W ostatnich latach zaobserwowano znaczny spadek śmiertelności spowodowanej zatruciem CO, jednakże nadal bardzo wysoki koszt zdrowotny, wyrażający się w tysiącach pacjentów tracących zdrowie  a nawet życie, skłania do dbałości o skuteczność  działań prewencyjnych.   Słowa kluczowe: tlenek węgla, zatrucie, hipoksja.   Abstract   Introduction: Carbon monoxide (CO is a colorless, odorless, non-irritating and toxic gas, undetectable by the sense organs. CO is a product of incomplete combustion of substances containing hydrocarbon products (industrial gas, coal, wood. Carbon monoxide is one of the most common causes of poisoning inhalation in the world. Aim of the study: The aim of this study was to analyze the routes of exposure, clinical manifestation and treatment of carbon monoxide poisoning. Brief overview of the state of knowledge: The toxicity of carbon monoxide is strongly associated with its high affinity for hemoglobin (approximately 200 times greater than the oxygen. The heart and central nervous system (CNS are the most vulnerable to CO. Pathomechanism of action involves binding of carbon monoxide with iron atom in the heme molecule to form a compound called carboxyhemoglobin (COHb. Inhaling carbon monoxide-rich air may cause anoxia. The oxidative metabolic processes are inhibited. Accumulation of acidic metabolites cause the enlargement of the cerebral arteries and consequently hyperemia of the brain. Summary: The amount of carbon monoxide poisoning in Poland is higher than in other European countries. Significant decrease mortality for carbon monoxide poisoning has observed over the last few years. Thousands of patients who lose their health and  their lives, should cause the attention to the effectiveness of preventive measures.   Keywords: carbon monoxide, poisoning, hypoxia.

 7. Total chemical analysis of melanoma using analytical methods ToF-SIMS; Totalna chemicka analyza Melanomu pomocou analytickej metody ToF-SIMS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kadasiova, M; Prochazka, M; Stupavska, M [Univerzita Komenskeho v Bratislave, Prirodovedecka fakulta, Katedra fyzikalnej a teoretickej chemie, 84215 Bratislava (Slovakia); Velic, D [Univerzita Komenskeho v Bratislave, Prirodovedecka fakulta, Katedra fyzikalnej a teoretickej chemie, 84215 Bratislava and Medzinarodne laserove centrum, 84104 Bratislava (Slovakia)

  2012-04-25

  Cancer research is now one of the fastest growing branch of science. It is a subject of interest of physicians, biochemists and chemists. So we decided to use the available technologies of analytical chemistry to determine the structural and metabolic aberrations. Cancer itself is defined as an uncontrolled multiplication of cells. Cells need to multiply, of course, food and draw it out of the body affected by cancer proliferation. We focused on skin cancer because at first glance there is a clear difference between a healthy skin and melanoma, even if not necessarily everything that does not look like a healthy skin must be melanoma. According to appearance it may be an innocent formation known as a birthmark that may degenerate into cancer, however it can also be a benign tumour. The aim of this paper is to identify the structure and optionally metabolites of malonamic cells in comparison with healthy skin, using physico-chemical and analytical methods. Our main tool for reaching the aim is ToF-SIMS method. (authors)

 8. Badania stanowiskowe instalacji HHO w układzie z silnikiem spalinowym Volvo Penta D5A T.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Dobrzaniecki,

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki badań układu, składającego się z generatora HHO współpracującego z silnikiem spalinowym, wyposażonym w górniczy układ dolotowo-wylotowy. Celem badań była identyfikacja parametrów użytkowych silnika, takich jak moc i moment obrotowy oraz określenie zawartości substancji szkodliwych w spalinach. Na podstawie wyników badań dokonano analizy wpływu generatora na pracę silnika spalinowego.

 9. The carrying out process of Kyoto Protocol in Italy. Methods, scenarios and policy evaluation; Il processo di attuazione del Protocollo di Kyoto in Italia. Metodi, scenari e valutazione di politiche e misure

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Menna, P.; Tosato, G.C.; Parenti, A.; Santi, F.; Simbolotti, G.; Presutto, M.; Dalla Costa, M.; Colosimo, A. [ENEA, Rome (Italy); Bonanni, P.; Contaldi, M.; De Lauretis, R. [Agenzia Nazionale per la Protezione dell' Ambiente, Rome (Italy)

  2000-07-01

  This paper reports some technical contributes related to the Kyoto Protocol and its application in Italian decision making policy. [Italian] Il presente volume raccoglie una decina di contributi tecnici originariamente preparati o commissionati dall'ENEA, Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, in vista della Conferenza Nazionale Energia e Ambiente. Questa fotografia di una situazione in rapida evoluzione e' stata preparata da esperti del settore che contribuiscono a redigere il materiale tecnico di base utilizzato dai negoziatori nazionali durante le trattative internazionali e dai responsabili nazionali per avviare il processo di presa di decisioni in materia.

 10. Schorzenia w obrębie stawu łokciowego. Łokieć teniststy - schorzenie i współczesne metody leczenia = Diseases within the elbow joint. Tennis elbow - condition and modern methods of treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Siminska

  2015-04-01

    Streszczenie   Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia zauważyć należy, iż że wśród wszystkich obrażeń układu mięśniowo-szkieletowego prawie połowa to urazy tkanek miękkich (wraz ze ścięgnami i więzadłami, które często prowadzą one do powstawania przewlekłych dolegliwości  bólowych, ograniczenia ruchomości a  nawet niepełnosprawności. Ciągły rozwój medycyny oraz postęp technologiczny umożliwiają lepsze poznanie schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, ale również znalezienie najlepszych sposobów kompleksowej rehabilitacji. Jednym z obecnie najczęstszych urazów jest zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, popularnie zwane „łokciem tenisisty”. Pacjent z tym schorzeniem zgłasza się z odczuwanym bólem, który  jest spowodowany zwyrodnieniem w okolicy ścięgna prostowników. Omówiono również  najczęstsze urazy, które  dotyczą stawu łokciowego. Obecnie możemy wyróżnić kilka  metod leczenia schorzenia zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej m. in. polegające na ostrzykiwaniu miejsca sprawiającego ból: pełną krwią, sterydami oraz płukanymi płytkami krwi. Ponadto możemy stosować także  terapię falami uderzeniowymi oraz zabieg koblacji topaz.   Słowa kluczowe: łokieć tenisisty, leczenie, dolegliwości bólowe nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Abstract According to the latest World Health Organization data that should be noted that among all the injuries of the musculoskeletal system, nearly half of the soft tissue injuries (along with the tendons and ligaments, which often lead to the formation of chronic pain disorders, limitation of movable property and even disability. The continuous development of the medicine and technological advances make it possible to better know the conditions of the musculoskeletal system, but also to find the best ways for comprehensive rehabilitation. One of the currently most common injuries is inflammation of the lateral epicondyle of the humerus, commonly referred to as "tennis elbow". A patient with this condition shall be reported with felt pain, which is caused by degeneration of the extensor tendons in the area. Also discusses the most common injuries that affect the elbow joint. Now we can distinguish a number of treatments for diseases of inflammation of the lateral epicondyle of the humerus, among others, consisting of injections space causing pain: full blood, steroids and washed platelets. In addition, we can also be used with shock wave therapy and treatment coblation topaz. Keywords: tennis elbow, treatment, humeral lateral epicondyle aches and pains.

 11. Efekt učení perorální endoskopické myotomie (POEM) během prvního roku ověřování metody v České republice

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Doležel, R.; Martínek, J.; Švecová, H.; Špičák, J.; Juhásová, Jana

  2014-01-01

  Roč. 68, č. 4 (2014), s. 294-298 ISSN 1804-7874 R&D Projects: GA MZd(CZ) NT13634 Institutional support: RVO:67985904 Keywords : peroral endoscopic myotomy * esophageal achalasia * learning curve Subject RIV: FP - Other Medical Disciplines

 12. Využití metody vícekriteriálního rozhodování v rozhodovacím procesu zákazníka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roman Vavrek

  2017-06-01

  Full Text Available Thanks to the always rising number of competitive products on the market it is increasingly harder for a customer to choose a product that fulfils his or hers expectation. There are a lot of competitive products being judged in the decision making process based on available information. Especially in the electronics department there is an array of technical parameters, which can be very confusing for a common customer. The goal of this paper is to propose a statistical method suited for an evaluation, which will be suited to evaluate a bigger number of parameters. The TOPSIS multi-criteria method has been chosen. This method was used to analyse 302 notebooks out of six brands, which are being sold on three Slovenian e-shops. In the first phase, there were 17 parameters to start off. They were continuously removed until five remained. They entered the main part of the analysis where they were evaluated with the help of two sets of importance scales. The results show that the best notebook of all observed parameters is Acer Aspire V15. Moreover, it proved that the notebook quality is not determined by the e-shop in which it is sold. In the last part of the research there was the relationship between the price and the quality studied. The results proved that there is a strong correlation between quality and price across all evaluated brands. In other words, the more it costs the better quality it is. This rule defies the brand HP, which offers high quality for lower prices. Therefore, this brand can be recommended to customers, who prefer quality but do not have enough means to buy more expensive notebooks. The TOPSIS method can be recommended for all customers, because there would be able to choose the objectively best notebook and therefore maximize their purchase benefit.

 13. Electronic methods for discriminating scintillation shapes; Methodes electroniques de discrimination des formes des impulsions issues de scintillateurs; Ehlektronnye metody diskriminatsii form stsintillyatsii; Metodos electronicos de discriminacion de forma de impulsos de centelleo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forte, M; Konsta, A; Maranzana, C [European Atomic Energy Community, CCR, ISPRA (Italy)

  1962-04-15

  As reported previously, the scintillation pulse shape, which is characteristic of the excitating particle type (electron, proton, alpha, etc.), can be converted into a pulse-height independent parameter. This displays, by means of a multichannel analyser, the composition of a mixed particle beam which excites the scintillator. This method was successful with several scintillators, both of the organic and the inorganic type. Details are given of the electronic techniques used for converting the pulse shapes. For the simpler case of discrimination between only two classes of pulses (e.g. neutron-gamma discrimination) the use of passive networks has also been considered possible for further improvements and simplifications. A few networks were tried, the main results being that, in the presence of gamma background, the discrimination of recoil protons in liquid scintillators was extended to small pulses of a few decades of photoelectrons and the discrimination of neutron-capture fragments in boronloaded liquids was obtained. Some of these networks operated with pulses of the same polarity, from two of the last dynode, or even with the output from a single electrode. This may be useful when it is convenient to use the anode independently, e. g. for operating fast time circuits. (author) [French] On sait que la forme des impulsions delivrees par un detecteur a scintillations, qui est fonction du type de particule excitatrice (electron, proton, particule alpha, etc.), peut etre convertie en un parametre d'amplitude d'impulsion independant. Cette propriete permet de determiner, a l'aide d'un selecteur multicanaux, la composition d'un faisceau de particules mixte qui frappe le scintillateur. Cette methode a ete utilisee avec succes dans le cas de plusieurs scintillateurs, tant organiques qu'inorganiques. Les auteurs donnent des precisions sur les procedes electroniques employes pour convertir la forme de l'impulsion. Dans le cas le plus simple, celui ou la discrimination ne doit se faire qu'entre deux types d'impulsions seulement (neutrons et rayons gamma, par exemple), on a egalement envisage l'emploi de reseaux passifs qu'il serait possible d'ameliorer et de simplifier. Les auteurs ont fait l'essai de quelques reseaux; ils sont notamment parvenus, en presence d'un bruit de fond du a des rayons gamma, a realiser la discrimination dans des scintillateurs liquides de protons de recul ne delivrant que de faibles impulsions (quelques dizaines de photo-electrons) et celle de fragments de capture de neutrons dans des scintillateurs liquides contenant du bore. Certains de ces reseaux ont pu fonctionner avec des impulsions de meme polarite issues de deux des dernieres dynodes, et meme avec les impulsions de sortie delivrees par une seule electrode. Il y a la une possibilite interessante pour les cas ou il est indique d'utiliser l'anode separement, par exemple pour le cycle de synchronisation. (author) [Spanish] Como ya se ha senalado, la forma de los impulsos emitidos por un centelleador, que es caracteristica del tipo de particula excitante (electron, proton, particulas alfa, etc.), puede convertirse en una amplitud de impulso como parametro independiente. Ello permite determinar, utilizando un analizador multicanal, la composicion de un haz mixto de particulas que excite el centelleador. Este metodo se ha aplicado con exito empleando varios centelleadores de tipo organico e inorganico. Los autores describen con detalle las tecnicas electronicas utilizadas para convertir la forme de los impulsos. En el caso mas sencillo de discriminacion entre solo dos clases de impulsos (por ejemplo, discriminacion de neutrones y rayos gamma), se ha estudiado la conveniencia de utilizar redes pasivas, susceptibles de nuevos perfeccionamientos y simplificaciones. Se han ensayado varios tipos de redes y el principal resultado obtenido consiste en la discriminacion, en presencia de un fondo gamma, de los protones de retrocesco en centelleadores liquidos hasta impulsos debiles, de unas cuantas decenas de fotoelectrones, y la discriminacion de fragmentos emitidos por captura neutronica en liquidos conteniendo boro. Algunas de estas redes fueron capaces de operar con impulsos de la misma polaridad emitidos por dos de los ultimos dinodos, incluso con la salida de un solo electrodo. Ello puede ser util cuando conviene emplear el anodo independientemente, por ejemplo, para sincronizacion. (author) [Russian] Kak uzhe soobshchalos' ran'she, forma stsintillyatsionnogo impul'sa, kharakterizuyushchaya tip vozbuzhdayushchej chastitsy (ehlektron, proton, al'fa i t.d.), mozhet byt' prevrashchena v nezavisimyj ot amplitudy impul'sa parametr. EHto pozvolyaet vyyavit' posredstvom mnogokanal'nogo analizatora sostav vozbuzhdayushchego stsintillyator puchka so smeshannymi chastitsami. EHtot metod byl uspeshno primenen k neskol'kim stsintillyatoram kak organicheskogo, tak i neorganicheskogo tipa. Privodyatsya detali ehlektronnykh metodik, ispol'zovannykh dlya preobrazovaniya formy impul'sov. Dlya bolee prostykh sluchaev diskriminatsii tol'ko mezhdu dvumya vidami impul'sov (naprimer, diskriminatsiya nejtronov ot gamma-izluchenij) rassmatrivalas' takzhe vozmozhnost' ispol'zovaniya passivnykh skhem, predstavlyayushchikhsya perspektivnymi dlya dal'nejshikh usovershenstvovanij i uproshchenij. Bylo isprobovano neskol'ko skhem, glavnym rezul'tatom chego bylo to, chto pri nalichii fona gamma-izlucheniya udalos' rasprostranit' diskriminatsiyu protonov otdachi v zhidkikh stsintillyatorakh na malye impul'sy vsego lish' v neskol'ko desyatkov fotoehlektronov, a takzhe dobit'sya diskriminatsii oskolkov zakhvata nejtronov v soderzhashchikh bor zhidkostyakh. Nekotorye iz ehtikh skhem byli prednaznacheny dlya raboty s impul'sami odinakovoj polyarnosti, podavaemymi dvumya poslednimi ehlektrodami umnozhitelya, ili dazhe s vykhodnymi impul'sami odnogo lish' ehlektroda. EHto mozhet okazat'sya poleznym pri nezavisimom ispol'zovanii anoda, naprimer, dlya khronirovaniya impul'sov. (author)

 14. Aplikace participativní metody World Café v oblasti globálních problémů životního prostředí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vačkář, David; Lorencová, Eliška

  2017-01-01

  Roč. 12, č. 2 (2017), s. 1-25 ISSN 1802-3061 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1415; GA TA ČR(CZ) TD03000106; GA TA ČR(CZ) TD03000051 Institutional support: RVO:67179843 Keywords : social-ecological systems, * participatory methods * World Café * knowledge co-production * ecosystem services * climate change adaptation * social learning Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour OBOR OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 15. Využití metody paralelního sekvenování při stanovování zešikmení X inaktivace

  OpenAIRE

  Veselková, Tereza

  2016-01-01

  Skewed X chromosome inactivation has been often studied as a possible factor that influences manifestation of X-linked diseases in heterozygous women. Yet the association between phenotype and degree of skewing stays unclear for most disorders. Current works rely mostly on methods that are based on methyl-sensitive restriction while determining the X inactivation pattern and mainly the HUMARA assay which investigates the methylation profile in the AR gene. However those methods have some know...

 16. How to cope with a „little genius” – the methods of supporting a talented child [Jak sobie radzić z „małym geniuszem” – metody wspierania dziecka zdolnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna STASIAK-PRZYBYLSKA

  2017-11-01

  Full Text Available During my work in a Psychological-and-Didactic Consultancy I mostly encounter children who have trouble at school or who try to attract attention of their supervisors and peers through their asocial behavior. Children who are sent to the Consultancy for diagnostic evaluation or various therapies are those whose parents and teachers worry about their academic achievements or attitude. Highly intellectual children do not fit into this pattern. Professionals working with such children mostly do not associate them with the kids who need any aid. However, an adequate approach and stimulation of specific functions may contribute to better use of their inborn potential and increase possibility of outstanding success. The present paper presents a range of talent theories based on Czesław Nosal’s theory. Subsequently, selected models describe how talents function. Further, a mechanism of creating an outstanding talent are presented on the basis of the Franz Monks’ Triadic Model of Talent. The theoretical concepts are embedded in a context of school and show a talented pupil selection process. Afterwards there is a description of workshops and trainings of creative thinking and memory techniques. Results of evaluation of the authorial workshops are presented. The present research is based on Kurt Lewin’s theory as presented by Krzysztof Konarzewski. Finaly, there is description of interesting phenomena that occurred after the talented pupil selection process took place.

 17. Metody měření kvality služeb ve vysokoškolských knihovnách : případová studie knihoven HAMU a JAMU

  OpenAIRE

  Bártová, Tereza

  2014-01-01

  This thesis examines the issue of measuring the quality of services from a theoretical and practical perspectives. It's trying to define the term quality in the context of library services, particular performance indicators used in practice and try to provide an overview of the possibilities of its measurement in the Czech environment as well as abroad. It describes methods Balanced ScoreCard, Benchmarking, Total Quality Management, ServQUAL and SWOT analysis, which originally came from the c...

 18. Štípatelné břidlice České republiky a petrografické metody pro hodnocení kvality jejich stavebního užití

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Daněk, T.; Vavro, Martin; Moučka, L.

  2013-01-01

  Roč. 12, 1-2 (2013), s. 15-19 ISSN 1213-7308 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : roofing slate * building use * quality * petrographic methods * mining history Subject RIV: JN - Civil Engineering

 19. Evaluation of Wheel Loaders in Open Pit Marble Quarrying by Using the AHP and Topsis Approaches / Ocena pracy ładowarki na podwoziu kołowym w odkrywkowej kopalni marmuru w oparciu o metody AHP i topsis

  Science.gov (United States)

  Kun, Mete; Topaloǧlu, Şeyda; Malli, Tahir

  2013-03-01

  The marble mining in Turkey has been rising since the early 80's. In relation to that, the marble income has become noticeably bigger than those of other mining sectors. In recent years, marble and natural stone export composes half of the total mine export with a value of two billion dollars. This rapid development observed in marble operation has increased the importance of mining economics, income-expenditure balance and cost analysis. The most important cost elements observed in marble quarrying are machinery and equipment, labor costs and geological structures of the field. The aim of this study is to is to propose a multi-criteria decision making (MCDM) approach to evaluate the wheel loader alternatives and select the best loader under multiple criteria. A two-step methodology based on two MCDM methods, which are namely the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), are used in the evaluation procedure. More precisely, AHP is applied to determine the relative weights of evaluation criteria and TOPSIS is applied to rank the wheel loader alternatives. The proposed approach also provides a relatively simple and very well suited decision making tool for this type of decision making problems.

 20. Metody vhodné pro analýzu kvality ovzduší - porovnání ovzduší vybraných jeskyní v NP Slovenský kras

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Elhottová, Dana; Petrásek, Jiří; Tříska, Jan; Nováková, Alena; Růžičková, Kamila; Zahradníčková, Helena

  2009-01-01

  Roč. 14, č. 2 (2009), s. 175-176 ISSN 1335-213X. [Vedecká konferencia Výskum, využívanie a ochrana jaskýň /7./. 10.11.2009-13.11.2009, Smolenice] Institutional research plan: CEZ:AV0Z60660521; CEZ:AV0Z50070508; CEZ:AV0Z60870520 Keywords : qualitative air analysis * caves * NP Slovak Karst Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 1. Aplikace VRIO metody a faktorové analýzy k nalezení bariér rozvoje malých a středních podniků v MS Kraji

  OpenAIRE

  Šebestová, Jarmila

  2007-01-01

  The small and medium sized entrepreneurship is often considered to be as a phenomenon of our times. Why many authors dedicated their work on this field? The main reason is that SME make influence on society life and contribute to economic development of the region, where they establish their business. The same situation is in Moravia-Silesian region, where the fac-tor analysis being applied. VRIO and Porter's analysis were used to interpret clearly research findings.

 2. Real-time ed end-point Polymerase Chain Reaction per la quantizzazione del DNA di Citomegalovirus: confronto tra metodi e con il test per l’antigene pp65

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tiziano Allice

  2006-03-01

  Full Text Available Quantitave Polymerase Chain Reaction (PCR for Cytomegalovirus (CMV DNA provides highly sensitive and specific data for detecting CMV as well as monitoring the infection and determining the appropriate antiviral strategy.To determine the clinical application of a recently introduced real-time (RT PCR assay for CMV DNA quantitation in peripheral blood leukocytes (PBLs and defining its correlation with the commercial quantitative end-point (EP PCR method COBAS AMPLICOR CMV Monitor and pp65 antigen test. Sequential PBL samples (n=158 from 32 liver transplanted patients with CMV asymptomatic infection and positive for CMV DNA by EP-PCR were retrospectively analysed with RT-PCR and studied according to pp65 antigen levels. A good correlation was found between RT-PCR and pp65 antigen test (r=0.691 and between the two PCR assays (r=0.761. RT-PCR data were significantly higher in pre-emptive treated patients (those with >20 pp65+positive cells, median value: 3.8 log10 copies/500,000 PBLs than in not-treated ones (2.9 logs.According to pp65 levels of 0, 1-10, 11-20, 21-50, 51-100 and >100 positive cells/200,000 PBLs, median CMV DNA load by RT-PCR was 2.6, 3.0, 3.6, 4.0. 4.2 and 4.8, log10 copies/ 500,000 PBLs, respectively (EP-PCR CMV DNA levels: 2. 8, 2.9, 3.8, 3.7, 3.9 and 4.0 logs. For samples with >20 pp65+cells, that is above the level at which pre-emptive therapy was started, RT-PCR values were significantly higher than in groups with less than 20 pp65+cells, whereas EP-PCR values did not significantly differ and showed a slower progression rate. Dilutions of DNA from CMV AD169 strain were used to probe RT-PCR reproducibility (between and intra-assay variability < 2% and sensitivity (100% detection rate at 10 copies/reaction, 28.5% with EP-PCR. A significant improvement is coming from the introduction of RT-PCR to the study of CMV DNA dynamics in differently CMV infected patients due to a more reliable quantitation of CMV DNA for moderate and high DNA level compared to EP-PCR with better sensitivity and specificity. RTPCR gives more precise informations on viral load kinetics for evaluating the infection progress and assessing antiviral response, significantly simplifying and accelerating the process of producing a reliable quantification of CMV DNA for clinical purposes.

 3. Use of the Schlieren Method to the Convection Analysis in the Steel Charge of Mixed Porosity / Wykorzystanie Metody Schlierena Do Analizy Zjawiska Konwekcji W Przypadku Wsadu Stalowego O Porowatości Mieszanej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wyczółkowski R.

  2015-12-01

  Full Text Available The paper presents experimental studies devoted to the convection phenomenon within the steel charge of mixed porosity. Such charges constitute bundles of hollow long elements such as pipes or rectangular sections which are heat treated. A significant portion of the gas phase in the volume of the charge makes that natural convection of the gas occurring within the individual elements may have an effect on the course of heating. To the tests the Schlieren method was used which is one of the optical visualization methods applied to the analysis of the flow phenomena in the transparent and non luminous media such as air or water. The tested samples have the form of porous charge beds made from pipes and rectangular profiles. During the experiments the samples were heating up for the constant heat flux rate. The direction of flux was vertical, from the bottom to the top.

 4. Modern X-ray examination methods in differential diagnostics of various forms of lung hydatid disease; Sovremennye luchevye metody issledovanij v differentsial'noj diagnostike razlichnykh form ehkhinokokkoza legkikh

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akilova, D N [1-Tashkent state med. inst., Tashkent (Uzbekistan)

  2003-02-15

  This work analyzes possibilities of complex radiation diagnostics using traditional Xray, computer and magnet resonance tomography and ultrasonography based on examination and treatment of 223 patients with lung hydatid disease. The diagnosis of 187 out 223 patients has been confirmed during operations. Original methods of ultrasound' examination (USI) of lungs have been developed. The role and place of needle aspirated biopsy controlled by computer tomography in differential diagnostics of complicated forms of lung hydatid disease with various forms of tumors, tubercular caverns etc. have been identified. Self-descriptiveness, sensitivity and general accuracy of these examination methods have been studied on patients with non-complicated and complicated forms of lung hydatid disease. Self descriptiveness of X-ray for non-complicated forms was 104%, USI - 85%, CT 100%, for complicated forms self-descriptiveness of X-ray was 92%, CT- 97%. Ultrasound examination of chest allowed visualizing and localizing of hydatid cysts when they were peripheral. The research enabled to develop algorithm of diagnosing non-complicated and complicated forms of lung hydatid disease. Needle aspirated biopsy was applied in complicated cases. In non-complicated cases transcutaneous manipulations have not been performed to avoid the process dissemination. (author)

 5. Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodě pomocí HPLC-PDA

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pilík, P.; Kahoun, D.; Šafařík, Ivo

  2017-01-01

  Roč. 15, č. 2 (2017), s. 92-94 ISSN 2336-7202 Institutional support: RVO:60077344 Keywords : polycyclic aromatic hydrocarbons * HPLC * Magnetic solid phase extraction Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation OBOR OECD: Analytical chemistry

 6. Využití metody value averaging při investicích na světových akciových trzích

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivana Škatuľárová

  2014-12-01

  Full Text Available Purpose of the article: The focus of this article are lump sum and regular investments on selected world stock markets in the period from 1990 to 2010 for different investment horizons. Methodology/methods: The Methodology used in this Paper is based on the quantification of return and risk indicators for different investment horizons. As these horizonts were chosen: 1 year, 3 years, 5 years and 10 years. All Indices are used in total return form, i.e. dividends and their reinvesting on the same market are included. Standard deviation is used as the risk indicator and internal rate of return is used as the return indicator. Scientific aim: The aim of this Paper is to compare and evaluate lump sum and regular investments on world stock markets according to the return-risk profile in the period from 1990 to 2010 for different investment horizons. The following world stock markets were chosen: US stock market (S&P 500 Total Return index, European stock market (S&P Europe 350 Total Return index and Japan stock market (S&P TOPIX 150 Total Return index. Findings: Lump sum investments brought better (higher values of the return-risk profile than regular investment through the value averaging method made during the same period on the same market, mostly over long term investment horizons. Over shorter investment horizons, lump sum was still bringing better results, but risk was always higher than the return.. Conclusions: As this Paper has shown, even when the results of the return-risk profile of regular investment with value averaging method were not better than for lump sum investment strategy, investments with this method can be still clearly recommended as a method reducing the timing risk for long-term growing stock markets.

 7. Metody ověřování dodržování diagnostických referenčních úrovní v oblasti radiodiagnostiky

  OpenAIRE

  KROUPOVÁ, Helena

  2008-01-01

  Methods of Checking the Observance of Diagnostic Reference Levels in the Field of Radio diagnostics Although there is a simultaneous development of diagnostic and therapeutic methods, perfection of instrumentation and means for personnel and patient protection, there is also an effort to reduce applied doses. In this way, medical irradiation caused by ionizing radiation used in medicine represents a significant contribution to the total dose of ionizing radiation that a person is exposed. Tod...

 8. Buňky s velkým potenciálem 1. Historie indukované pluripotence a metody přípravy iPS buněk

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vodičková Kepková, Kateřina; Vodička, Petr; Motlík, Jan

  2016-01-01

  Roč. 16, č. 4 (2016), s. 150-154 ISSN 0044-4812 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1609 Institutional support: RVO:67985904 Keywords : Induced pluripotent stem cells Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 9. Použití metody kvantifikace DNA jako screeningového nástroje pro efektivní genotypování vzorků ve forenzní DNA laboratoři.

  OpenAIRE

  Koljenšič, Ivana

  2011-01-01

  Quantification of human DNA in forensic samples is an important step during STR profiling because the STR genotyping is sensitive to the quantity of DNA used in the PCR reaction. This study focuses on the importance of quantification in the entire process of genetic analysis. Two real time PCR platforms (Roche LightCycler480 System and ABI 7900 RT PCR) were used to compare two commercial kits in terms of DNA quantification. It was found out that accuracy of absolute quantification values in c...

 10. Test of numerical methods for the integration of kinetic equations in tropospheric chemistry; Confronto di metodi numerici per l'integrazione di sistemi di equazioni differenziali ordinarie di tipo STIFF inserite nel modello fotochimico Calgrid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lorenzini, R.; Passoni, L. [ENEA, Centro Ricerche Ezio Clementel, Bologna (Italy). Dipt. Ambiente

  1999-07-01

  The integration of ordinary differential equations systems (ODEs) is of significant concern to tropospheric and stratospheric chemistry modelers. The solution of the ODEs requires a large computational effort because of their stiff nature; in a three-dimensional photochemical model the solution of the ODEs required at least 70% of the total CPU time. Several numerical integration techniques exist which attempt to provide accurate and computationally efficient solutions. In this work it is presented a comparison of some of the techniques in terms of solution accuracy and required computational time. It has been compared the Hybrid Solver (Young and Boris, 1977), the Quasi Steady-State Approximation method (Hesstvedt et al., 1978) and the Chemical Solver for Ordinary Differential Equations (Aro, 1996), by using the CALGRID photochemical model. The accuracy is evaluated by comparing the results of every method with the solutions obtained by the Livermore Solver for Ordinary Differential Equations (Hindmarsh, 1980). The comparison has been made varing the parameters of the error tolerances, and taking into account the trade-off between solution accuracy and computational efficiency. [Italian] L'integrazione di sistemi di equazioni differenziali ordinarie (ODEs), e' un problema significativo per i modellisti della chimica troposferica e stratosferica. A causa della loro natura stiff la soluzione degli ODEs richiese un notevole sforzo computazionale; in un modello fotochimico tridimensionale la soluzione degli ODEs richiede almeno il 70% del tempo totale di CPU. Esistono diverse tecniche di integrazione numerica che possono fornire soluzioni accurate e computazionalmente efficienti: in questo lavoro presentiamo un confronto fra alcune tecniche in termini di accuratezza della soluzione e tempo computazionale richiesto. Si sono confrontati il Solver Ibrido (Young and Boris, 1977), il metodo Quasi Steady-State Approximation (Hesstvedt et al., 1978) ed il Chemical Solver for Ordinary Differential Equations (Aro, 1996), usando il modello fotochimico CALGRID. L'accuratezza e' valutata confrontando i risultati di ciascun metodo con le soluzioni ottenute con il Livermore Solver for Ordinary Differential Equations (Hindmarsh, 1980). Il confronto e' stato fatto variando i parametri delle tolleranze dell'errore, e prendendo in considerazione l'equilibrio tra accuratezza della soluzione ed efficienza computazionale.

 11. Metody zamezení dvojího zdanění a jejich využití v českém daňovém právu

  OpenAIRE

  Turek, Petr

  2015-01-01

  83 RESUMÉ Methods of double taxation avoidance and using thereof in the Czech tax law The Master Thesis deals with the methods of international double taxation avoidance as they are set out by the OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) and UN (United Nations) Model Conventions, as well as by the international bilateral treaties concluded by the Czech Republic based on these model conventions. The definition of the basic terms used by the Czech tax law is first set out b...

 12. Techniques Which Aid in Quantitative Interpretation of Scan Data; Methodes Facilitant l'Interpretation Quantitative des Scintigrammes; Metody, oblegchayushchie kolichestvennuyu interpretatsiyu dannykh skennirovaniya; Tecnicas Que Facilitan la Interpretacion Cuantitativa de los Datos Centelleograficos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Charleston, D. B.; Beck, R. N.; Eidelberg, P.; Schuh, M. W. [Argonne Cancer Research Hospital, Chicago, IL (United States)

  1964-10-15

  This paper discusses a range of techniques which assist in evaluating and interpreting scanning read-out display. This range extends from simple internal calibration for photographic read-out to fairly elaborate auxiliary equipment for presentation of accumulated digital scan information to a computer programme. The direct and remarkably useful method of using a random pulse generator to produce a calibrated step-wedge of spots, which are projected on to a film by the same projection light source as is used during the scan, allows the viewer to compare exposure densities of regions of interest on the scan to similar regions on the wedge which are calibrated directly in count-rate units. Auxiliary equipment, such as a multichannel analyser used in the multiscaling mode, permits the accumulation of digital information for a ''total count per scan line'' display for each index step. Small animal scans have been made which accumulate and display ''counts per scan line'' for each index step. This produces an accurate quantitative measure of the distribution of activity over the animal and a profile display of activity similar to the slit scan display of a linear scanning system. The same multiscaling technique is carried further by accumulating digital information for a ''count per unit area'' display. A profile curve is obtained for each scan line of each index step. From this it is possible to visualize or construct an area profile of count-rate. Scan displays with or without contrast enhancement and with or without ''time lag'' from integrating circuitry and scans with various spot sizes and shapes have been produced under identical statistical conditions by means of multiple read-outs while scanning a phantom with a single-detector system. Direct comparison of displays combined with the ''count per unit area'' mapping technique aid in the interpretation of scan results. 'Precise position information must be included with the data record. Computations of percentage difference of activity in regions of interest on opposite sides of the head are made from data accumulated by multiscaling in the Argonne Cancer Research Hospital's brain-scanning system. (author) [French] Les auteurs du memoire examinent une serie de methodes qui facilitent l'evaluation et l'interpretation des scintigrammes. Ces methodes vont du simple etalonnage interieur en vue d'une representation photographique a l'utilisation d'un materiel auxiliaire assez complexe permettant d'introduire les donnees du scintigramme sous forme numerique dans le programme d'un ordinateur. Une methode directe et tres efficace consiste a realiser, au moyen d'un generateuer d'impulsion-, une echelle de densites etalonnee qui est projetee sur un film au moyen de la meme source lumineuse employee pour l'etablissement du scintigramme; cette methode permet a l'observateur de comparer les densites.d'exposition des regions interessantes sur le scintigramme a celles de l'echelle de reference, qui est etalonnee directement en unites de taux de comptage. A l'aide d'un materiel auxiliaire, tel qu'un selecteur a canaux multiples fonctionnant en multi-echelle, on parvient a accumuler des donnees sous forme numerique en vue d'une representation de ' tou s les coups par ligne de balayage ' pour chaque degre de densite de l'echelle. ' On a etabli des scintigrammes de petits animaux qui accumulent et reproduisent les 'coups par ligne de balayage ' pour chaque degre de densite de l'echelle. On obtient ainsi une mesure quantitative precise de la repartition de l'activite dans l'ensemble du corps de l'animal ainsi qu'une representation en profil de cette activite, semblable a celle que donne un scintigramme lineaire etabli au moyen d'un collimateur a fentes. La meme methode fondee sur remploi d'une multi-echelle peut etre etendue de maniere a accumuler les donnees numeriques en vue d'une representation des 'coups par unite de suriace ' . On obtient une courbe en profil pour chaque ligne de balayage correspondant a un degre de densite de l'echelle. Ces courbes permettent la visualisation du taux de comptage pour la region consideree ou retablissement d'une carte en profil. Des scintigrammes avec ou sans accentuation du contraste et avec ou sans ' retard ' du au circuit d'integration, et des scintigrammes a traces de dimensions et de formes differentes ont e te obtenus dans les conditions statistiques identiques, au moyen de releves multiples, lors de l'exploration d'un fantome a l'aide d'un systeme a un seul detecteur. La comparaison directe de scintigrammes, associee a la representation cartographique des coups par unite de surface, fa c ilite l 'interpretation des resultats. Les positions exactes des appareils doivent etre indiquees dans les enregistrements. La difference relative (exprimee en pourcentage) de l'a c tiv ite qu'accusent les regions a examiner sur les faces opposees de la te te est calculee a partir des donnees accumulees grace a la multi-e che lle dont est muni le dispositif de scintigraphie du cerveau du Cancer Research Hospital d'Argonne. (author) [Spanish] La memoria trata de diversas tecnicas que facilitan la evaluacion e interpretacion de los datos centelleograficos. La mas sencilla es la simple calibracion interna de representaciones fotograficas; en las mas complicadas se emplea un equipo auxiliar bastante complejo para alimentar una calculadora electronica con los datos numericos acumulados durante la exploracion. Un metodo directo y sumamente u til consiste en em p le ar un generador de impulsos a leatorios para producir una cuna escalonada y calibrada de puntos que se proyecta sobre una pelicula por medio de la misma fuente luminosa empleada durante la exploracion. Ese metodo permite comparar las densidades de exposicion en las regiones de interes del centelleograma con regiones similares de la cuna, directamente calibradas en unidades de indice de recuento. El equipo auxiliar, entre el que figura un analizador multicanal empleado en forma de multiescalfmetro, permite acumular la informacion numerica para obtener para cada escalon del fndice una presentacion segun el 'recuento total por linea de exploracion'. Por este procedimiento se han explorado animales pequenos y se ha obtenido una medicion cuantitativa exacta de la distribucion de la actividad en todo el animal y un perfil de actividad similar al que se obtiene al emplear un sistema de exploracion lineal mediante rendija. Esa tecnica multiescalimetrica se completa acumulando informacion numerica para presentarla en forma de 'cuentas por unidad de superficie'. Se obtiene un perfil para cada lfnea de exploracion correspondiente a cada escalon del indice y el conjunto de estos perfiles permite construir el diagrama tridimensional del fndice de recuento en aquella area. Los autores han explorado un simulador con un detector unico. Empleando lecturas multiples han obtenido en identicas condiciones estadisticas representaciones centelleograficas con o sin acentuacion del contraste y con o sin retardo en el circuito integrador, y centelleogramas de puntos de diversas formas y tamanos. La comparacion directa de las representaciones combinada con el trazado de un grafico de 'cuentas por unidad de superficie' ayuda a interpretar los resultados de la exploracion. Al registro de los datos deben anadirse informaciones exactas sobre la posicion. El sistema de exploracion del cerebro del Argonne Cancer Research Hospital permite calcular las diferencias percentuales de actividad en las regiones de interes situadas en lados opuestos de la cabeza, a partir de los datos reunidos por multiescalimetria. (author) [Russian] V nastojashhem doklade obsuzhdaetsja rjad metodov, oblegchajushhih ocenku i interpretaciju dannyh skennirovanija. Jetot rjad prostiraetsja ot prostoj vnutrennej kalibrovki dlja rasshifrovki fotoplenok do dovol'no slozhnogo vspomogatel'nogo oborudovanija dlja predstavlenija nakoplennyh cifrovyh dannyh skennirovanija v vide, prigodnom dlja sostavlenija programm dlja jelektronnyh pereschetnyh us troj stv . Neposredstvennyj i chrezvychajno poleznyj metod ispol'zovanija generatora besporjadochnyh impul'sov sluzhit dlja nanesenija kalibrovannyh ustupchato-klinoobraznyh otmetok, kotorye proektirujutsja na plenku t em zhe samym istochnikom sveta, kotoryj ispol'zuetsja vo vremja skennirovanija; jeto daet vozmozhnost' prosmotrovoj golovke sravnivat' plotnost' obluchenija izuchaemyh zon skennirovanija s analogichnymi zonami na klinoobraznyh otmetkah, kotorye kalibrovany neposredstvenno v edinicah skorosti scheta. Vspomogatel'noe oborudovanie, kak naprimer mnogokanal'nyj analizator, ispol'zuemyh pri sposobe mnozhestvennyh schetov, pozvoljaet nakopljat' cifrovuju informaciju dlja poluchenija 'obshhego chisla schetov na strochku skennirovanija'' dlja kazhdogo shaga pokazatelja. Bylo provedeno skennirovanie melkih zhivotnyh, kotoroe pozvolja et nakopljat' dannye i davat' ''chislo schetov na strochku skennirovanija'' dlja kazhdogo shaga pokazatelja. Jeto da et tochnoe kolichestvennoe izmerenie raspredelenija aktivnosti v tele zhivotnogo, a takzhe izobrazhaet profil' aktivnosti, analogichnyj tomu, kotoryj poluchaetsja pri shhelevom linejnom skennirovanii. Tot zhe samyj metod mnozhestvennyh schetov primenja etsja idale e putem nakoplenija chislennoj informacii dlja poluchenija {sup c}hisla schetov na edinicu ploshhadi{sup .} Dlja kazhdoj strochki skennirovanija kazhdogo shaga pokazatelja poluchaetsja otdel'naja krivaja profilja. Jeto daet vozmozhnost' opredeljat' skorost' scheta ili stroit' sootvetstvujushhij profil' dlja kazhdoj ploshhadi. Pokazanija skennirovanija s usileniem kontrasta ili beznego, a takzhe s ''otstavaniem'' ili bezne go v integrirujushhem konture diagrammy skennirovanija s razlichnymi razmerami i formami pjaten byli polucheny v identichnyh statisticheskih uslovijah pri pomoshhi m no go kratnogo skennirovanija fantoma odnim detektorom . Neposredstvennoe sravnenie jetih pokazanij sovmestno s metodom sostavlenija grafikov {sup c}hisla schetov na edinicu ploshhadi'' o b legchaet tolkovanie rezul'tatov skennirovanija. Zaregistrirovannye dannye dolzhny vkljuchat' informaciju o tochnom polozhenii d e tekt or a . Na osnovanii dannyh, nakoplennyh v Argonskoj bol'nice po izucheniju raka priborom dlja skennirovanija mozga , byli podschitany procentnye rashozhdenija radioaktivnosti v i z uchaemyh protivopolozhnyh ch astja h golovy. (author)

 13. Uplatnění Vojtovy metody v rámci uceleného systému rehabilitace v centru ARPIDA v Českých Budějovicích

  OpenAIRE

  SOUKUPOVÁ, Věra

  2011-01-01

  The diploma thesis at hand aims to find out to what extent Vojta method can stimulate child?s ability to receive and actively participate in other means of the comprehensive rehabilitation system. The diploma thesis observes application of Vojta method within the comprehensive system of rehabilitation provided in ARPIDA in České Budějovice. The diploma thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the current state of the issue in question, provides characteristics of indi...

 14. Soil erosion measurement in Abruzzo (Italy): Comparison among different methodologies; Confronto di metodi per la valutazione dell`erosione del suolo: sintesi delle ricerche condotte dall`ENEA in alcune aree sperimentali dell`Abruzzo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grauso, S [ENEA, Casaccia (Italy). Area Energia Ambiente e Salute

  1994-06-01

  In this report, preliminary results are discussed come out from the researches carried out with the aim to verify the reliability of some theoretical methods for the evaluation of soil erosion. The methods here put in comparision are based on the use of analytical relations and mathematical models, precisely: analytical relations between river suspension load and geomorphic parameters such as drainage density and hierarchical anomaly index; Wischmeyer`s equation (USLE, Universal Soil Loss Equation); CREAMS(Chemical, Runoff and Erosion from Agricultural Management Systems) model; WEEP(Water Erosion Prediction Project) model. The results obtained at the end of the first cycle of observations demonstrate that mathematical models are not yet perfectly got ready and need some adjustments. The best results, nearest to the in-field registered values, were those come out from the application of relations between suspension load and geomorphic parameters.

 15. Kurz Moderní metody geofyzikálních výzkumů na Fakultě věd o Zemi Slezské univerzity v Katowicích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kaláb, Zdeněk; Idziak, F.

  2015-01-01

  Roč. 22, č. 1 (2015), s. 28-33 ISSN 1803-1447 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : GEOFUTURE * geophysical course * topics of lectures Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

 16. Kontekst stratygraficzny zastosowania różnych odmian metody termoluminescencyjnej w datowaniu lessów z terenu Polski południowo-wschodniej i Ukrainy północno-zachodniej

  Science.gov (United States)

  Kusiak, Jarosław

  2008-01-01

  Loess profiles contain a complex but usually incomplete sequence of deposits. In order to chronologically organize deposit layers accessible in different exposures it is necessary to use absolute dating methods. The 14C, TL and OSL methods are widely used for dating of the Upper Pleistocene deposits whereas to older Pleistocene deposits only luminescence methods are applied. Some attempts are made to use the OSL method for dating of the deposits older than the Upper Pleistocene. However, the OSL ages seem to be consistently lower than the TL ages, and also considerably underestimated with reference to stratigraphic interpretation. This fact indicates that the TL method should be used above all. The possibility of TL dating of loesses is connected with their aeolian origin. The obtained TL age should correspond to geological time when mineral grains constituting deposit were exposed to sunlight before deposition. Such exactly condition is met in case of loess deposits. There are many variants of thermoluminescence method because different measuring procedures can be used. Depending on the used procedure, the TL ages obtained for the same sample can be considerably different. The manner of equivalent dose determination is decisive for the obtained TL ages. The factors influencing the value of equivalent dose are presented in this paper. The equivalent dose is determined by comparison of thermoluminescence measured for a given sample with thermoluminescence of the same sample after irradiation in laboratory with known doses of ionizing radiation. The following criteria should be taken into account: size of mineral grains, relation between thermoluminescence and heating temperature, way of reduction of unstable thermoluminescence, and the results of plateau test. The variant of thermoluminescence method used in the TL Laboratory of the Department of Physical Geography and Palaeogeography, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin is as follows. The dose rate is determined by gamma spectrometry. The equivalent dose is determined by the total-bleach technique for the 45-63 μm fraction. Blue light obtained using the BG-28 filter is applied. Samples are preheated at 160°C for 3 hours before measurement. Light sum is read as the maximum height of glow curve. The application of such measurement procedure allows reliable dating of climatic episodes recorded in loess deposits not only related to the last glacial but also in older ones.

 17. Ocena poziomu lęku i depresji u rodziców dzieci z zespołem nerczycowym – sposoby radzenia sobie z nimi i metody wsparcia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Pawlak-Bratkowska

  2013-06-01

  Full Text Available Wstęp i cele pracy: Idiopatyczny zespół nerczycowy w wieku rozwojowym przebiega nawrotowo i trwale zmie‑ nia życie dzieci oraz ich rodziców. Celem badania była ocena poziomu lęku i depresji u rodziców dzieci z zespo‑ łem nerczycowym. Materiał i metodyka: Badanie zaplanowano jako przekrojową próbę kliniczną wśród rodzi‑ ców dzieci chorujących na zespół nerczycowy w odniesieniu do rodziców dzieci zdrowych. Wszyscy badani (46 rodziców wypełniali: ankietę dotyczącą przebiegu choroby u dziecka, kwestionariusz STAI (Inwentarz stanu i cechy lęku, kwestionariusz Skali depresji Becka, kwestionariusz Skali kontroli emocji (CECS. Grupę kontrolną stanowiło 20 rodziców dzieci zdrowych. Wyniki: Rodzice dzieci z zespołem nerczycowym charakteryzowali się istotnie wyższym poziomem depresji (Skala depresji Becka 8,7 vs 4,9, t = 2,18, p < 0,05. U ojców zaobserwo‑ wano wyższe subiektywne uczucie kontrolowania własnych reakcji w porównaniu z matkami – wyższy wynik CECS, suma u ojców (55,1 vs 47,2, t = 2,53, p < 0,05. U matek odnotowano wyższe wskaźniki zarówno w ska‑ lach mierzących poziom lęku jako cechy (STAI – cecha 45,7 vs 36,1, t = 3,19, p < 0,05 i stanu (STAI – stan 42,8 vs 33,4, t = 2,8, p < 0,05, jak i w kwestionariuszu badającym poziom depresji (10,62 vs 4,86, t = 2,66, p < 0,05. Rodzice, którzy wykazywali tendencję do obwiniania się o chorobę dziecka, podczas jej pierwszego epizodu uzyskali statystycznie istotny wyższy wynik w testach badających poziom depresji. Wnioski: Rodzice dzieci cierpiących na zespół nerczycowy charakteryzowali się istotnie wyższym poziomem depresji niż rodzice dzieci zdrowych. Ważne wydaje się objęcie szczególną opieką matek, mającą na celu obniżenie poziomu lęku i objawów depresji, oraz ojców skłonnych do tłumienia przeżywanych emocji.

 18. Analytical Design of Water-Free Production in Horizontal Wells Using Hodograph Method / Zastosowanie metody hodografu do określenia krytycznego wydatku poziomych otworów produkcyjnych

  Science.gov (United States)

  Qin, Wenting; Wojtanowicz, Andrew K.; White, Christopher D.

  2013-06-01

  Horizontal well has been widely used as a solution for oil reservoir with underlain strong water drive. The advantage of horizontal well over vertical well is to increase the reservoir contact and thereby enhance well productivity. Because of that, horizontal well can provide a very low pressure drawdown to avoid the water coning and still sustain a good productivity. However, the advantage of the large contact area with reservoir will soon become the disadvantage when the water breakthrough into the horizontal well. The water cut will increase rapidly due to the large contact area with reservoir and it may cause the productivity loss of the whole well. Therefore, keeping the horizontal well production rate under critical rate is crucial. However, existing models of critical rate either oversimplify or misrepresent the nature of the WOC interface, resulting in misestimating the critical rate. In this paper, a new analytical model of critical rate is presented to provide accurate calculations on this subject for project design and performance predictions. Unlike the conventional approach, in which the flow restriction due to the water crest shape has been neglected; including the distortions of oil-zone flow caused by the rising water crest, the new analytical model gives an accurate simultaneous determination of the critical rate, water crest shape and the pressure distribution in the oil zone by using hodograph method combined with conformal mapping. The accuracy of this model was confirmed by numerical simulations. The results show that neglecting the presence of water crest leads to up to 50 percent overestimation of critical rates. Typową metodą eksploatacji złóż ropy naftowej z naporową wodą podścielającą są otwory poziome. Ich zaleta w porównaniu z otworami pionowymi jest wysoki wskaźnik produktywności dzięki większej powierzchni kontaktu ze złożem. Otwór poziomy jest produktywny przy bardzo małej depresji która pomaga uniknąć stożków wodnych prowadzących do zawodnienia otworu. Jednakże duża powierzchnia kontaktu ze złożem staje się wadą otworów poziomych gdy stożek wodny dostanie się do otworu. Następuje wtedy gwałtowne zawodnienie otworu i szybka utrata produktywności. Z tego powodu wydatek otworu musi być utrzymany poniżej wartości wydatku krytycznego, tzn. maksymalnego wydatku bez udziału stożka wodnego. Istniejące modele analityczne wydatku krytycznego są albo zbyt uproszczone lub też niedokładne w opisie lokalnej powierzchni kontaktu między ropą naftową i wodą podścielającą co prowadzi do błędnej oceny wydatku krytycznego. W tym artykule prezentujemy nowy model matematyczny wydatku krytycznego który jest bardziej dokładny przez co lepiej nadaje się do obliczeń projektowych. W przeciwieństwie do istniejących modeli, nasz model uwzględnia ograniczenie dopływu ropy do otworu spowodowane wzrostem stożka wodnego ponad statyczną powierzchnię kontaktu ropy z wodą podścielającą oraz pozwala dokładnie obliczyć wydatek krytyczny oraz opisać kształt powierzchni stożka i zmianę ciśnienia w złożu z odległością od otworu poziomego. Równania modelu zostały wyprowadzone z teorii hodografu połączonej z metodą odwzorowań konforemnych. Wyniki obliczeń przy użyciu równań modelu wykazują zgodność z wynikami symulatora złoża. Stwierdzono również, że typowe dla innych modeli założenie płaskiej powierzchni kontaktu ropa/woda i zaniedbanie efektu kształtu stożka wodnego może prowdzić do 50-procentowej przeceny wartości wydatku krytycznego

 19. Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu (projekt MEDETOX.)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Topinka, Jan; Vojtíšek, M.; Gruntorád, P.

  2012-01-01

  Roč. 24, č. 5 (2012), s. 44-46 ISSN 1211-0337 Grant - others:Projekt MEDETOX(XE) LIFE10 ENV/CZ/651 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50390703 Keywords : engine emissions * real traffic * biofuels toxicity of engine emissions Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality

 20. Metody ověřování kvality absorpčních kyvet plněných molekulárním jódem

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hrabina, Jan; Šarbort, Martin; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Lazar, Josef

  2015-01-01

  Roč. 60, č. 1 (2015), s. 8-9 ISSN 0447-6441 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212 Institutional support: RVO:68081731 Keywords : laser spectroscopy * absorption cell * molecular iodine * linewidth * laser standard Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

 1. Vybrané metody umělé inteligence - umělý život a počítačové viry

  OpenAIRE

  Hapala, Michael

  2011-01-01

  The aim of this bachelor's thesis is to introduce a reader into the area of artificial intelligence, artificial life and computer viruses. The thesis is divided into chapters. First chapter deals with artificial intelligence, it tries to define natural intelligence and then also artificial intelligence. Next part of the thesis describes history of artificial intelligence from its beginings till current times, particular points are separated by years, in which they happenned. Second chapter de...

 2. Stanovení výkonnostních měřítek řízení pracovního výkonu pomocí metody ABC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michal Mitáček

  2015-12-01

  Full Text Available This article deals with setting up the performance benchmarks and indicators using methods of costs process management ABC. The research of the performance management system application in a manufacturing company, made by the author, shows that mentioned procedure is not carried out according to standard methods and lacks essential element of performance management. Thus, it misses the right performance metrics and indicators that allow monitoring the performance of individual employees. For the calculation and determination of these standards, is used the method of costs process management ABC, in which by the allocation from expense accounts to the activities is possible to separate out the costs and allocate them to a possible further subdivision, in this case even to individual workers. Using this method is possible to calculate workers unit costs and to determine the minimum performance per unit eg. man-hours, pieces or production orders. This creates a measurable indicator that can be used for the employee and manager agreement that simplifies the staff performance management. The example shows the calculation and value measurement for determining the specific performance benchmarks and indicators.

 3. Lipodystrofia jako problem czasów współczesnych

  OpenAIRE

  Frandofert, Monika; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy

  2013-01-01

  Praca recenzowana / peer-reviewed paper Lipodystrofia dotyka coraz większą część społeczeństwa, dlatego konieczne jest szerokie uświadomienie tego problemu i sposobów jego zwalczania. Lipodystrofi a to nie tylko nieestetyczny wygląd zewnętrzny skóry, ale istotne zaburzenia wewnątrz organizmu. Ważnym czynnikiem wpływającym na wygląd cellulitu są zmiany na poziomie tkanki tłuszczowej i w obrębie macierzy śródmiąższowej, uwarunkowania płciowe dotyczące dymorficznej struktury skóry, oso...

 4. VREDNOTE MANAGERJEV – GRADNIKI POSLOVNE USPEŠNOSTI

  OpenAIRE

  Lenart, Tomaž

  2012-01-01

  Teoretična izhodišča: Korupcija, porast gospodarskega kriminala, samovolja v poslovnem življenju itd. so simptomi moralne krize v današnji družbi. Namen magistrske naloge je pokazati pomen morale in etike prek vrednot v odnosu do poslovnega odločanja. V ospredje vrednot postavljamo, kot temelj, moralno držo človeka oz. posameznika, vodje, managerja. Metode: Raziskava je temeljila na naslednjih raziskovalnih metodah: metodi analize, metodi deskripcije ter metodi dedukcije. Z osnovnimi sta...

 5. External Quality Assessment of stat test intralaboratory turnaround times. Pilot study from the Members of the Working Group for the Standardization and Promotion of Turnaround Time Control under the Auspices of the Comitato Italiano per la Standardizzazione dei Metodi Ematologici e di Laboratorio.

  Science.gov (United States)

  Negri, M; Carraro, P; Caenaro, G; Cappelletti, P; Giavarina, D; Mezzena, G; Prandini, B; Rampoldi, E; Siviero, F

  1998-11-01

  We describe procedures, results and prospects of a pilot program in External Quality Assessment (EQA) of the stat test intralaboratory turnaround times. Our goals are to promote quality by systematic monitoring and comparison of performances by laboratories, continuous investigation into the state of the art of the processes from receipt of sample to transmission of results and creation of a data base for standardization of measures and definition of consensus values for turnaround time. Of 30 laboratories invited to participate, 25 took part, agreeing to record times of arrival and transmission for all determinations of three analytes (blood hemoglobin, serum/plasma potassium and plasma prothrombin time) for seven consecutive days and to continue for one or more further periods of seven days as necessary if there were less than 300 determinations for each analyte. Within a preset time limit, data were sent by e-mail on an Excel file and we sent back two reports per analyte, showing: i) the graph for time vs. percentage of tests completed and several measures of turnaround time; ii) results of all laboratories in graph form, allowing each laboratory to identify only its own data. The high proportion of participating laboratories among those invited (83%) encourages us to implement the EQA program systematically, on a half-yearly basis, extending it to all laboratories wishing to participate in Italy or elsewhere in Europe.

 6. Ion beams application to modification of surface layer of solids with particular regard to IBAD method - ion beam assisted deposition realized in the INP; Zastosowanie wiazek jonowych do modyfikowania warstwy wierzchniej cial stalych, ze szczegolnym uwzglednieniem metody IBAD - Ion Beam Assisted Deposition, realizowanej w IFJ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drwiega, M.; Lipinska, E.

  1992-12-31

  The different trends in ion engineering such as: dynamic ion mixing, ionized cluster beam deposition and ion beam assisted deposition are described. Some examples of properties of surface coatings are given and their applications are presented. The future of ion engineering is described. 48 refs, 12 figs, 4 tabs.

 7. Damages of electrical insulation of cable products used at NPP`s and technique of their detection and operative control; Povrezhdeniya v ehlektricheskoj izolyatsii kabel`nykh izdulij, ehkspluatirue mykh na atomnykh ehlektrostantsiyakh i metody ikh obnaruzheniya i operativnogo kontro lya

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Valeev, R S; Filatov, N I

  1994-12-31

  Analysis of possible damages in electrical insulation of cable products under their application at NPP`s is conducted. Basic methods for detecting such damages and rapid control of technical condition of cable products during the operation are considered.

 8. Využití nové progresívní metody tlakové extrakce (ASE) při stanovení hořkých kyselin ve chmelu a chmelových granulích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Čulík, J.; Kellner, V.; Jurková, M.; Čejka, P.; Horák, T.; Karásek, Pavel; Varaďová-Ostrá, Elena

  2005-01-01

  Roč. 51, č. 9 (2005), s. 292 ISSN 0023-5830. [Pivovarsko-sladařské dny /21./. 06.10.2005-07.10.2005, Ústí nad Labem] R&D Projects: GA ČR GA203/05/2106 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501 Keywords : accelerated solvent extraction * hop * bitter acids Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

 9. Individuazione degli errori di scheggiatura nei diversi metodi di débitage del Paleolitico inferiore e medio. Gli esempi di Cà Belvedere di Monte Poggiolo (FC), Guado San Nicola 1 (IS), Riparo Tagliente (VR), Payre e Abri du Maras (Ardéche, Francia).

  OpenAIRE

  Buonsanto, Cecilia

  2012-01-01

  The understanding of the management of natural resources by prehistoric man through an analysis of stone tools is useful to create parameters for the study of the level of manual dexterity and subsistence strategies in the Paleolithic. The study of knapping errors in experimental and archaeological lithic collections can reveal the presence of beginners or of experienced knappers and offers a comprehensive overview on the various errors associated with different methods of knapping débitage. ...

 10. Przegląd metody leczenia i najczęstszych przyczyn amputacji otwartych i zamkniętych w obrębie kończyny górnej = Review of the methods of treatment and the most common causes of open and closed amputations within areas upper extremity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Pietkun

  2015-03-01

  Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Streszczenie W obecnych czasach obrażenia w obrębie rąk są dość często spotykanymi urazami w obrębie ciała. Często przyczynami amputacji są urazy powstałe podczas obsługi maszyn  zarówno maszyn rolniczych jak i maszyn w przemyśle rzemieślniczym. Każda amputacja jest zabiegiem odjęcia części kończyny lub jej całej. Nieważne jak dobrze będzie  dobrana proteza i długość uformowanego kikuta prawdziwej ręki nic nie zastąpi. Amputacje wiążą się nie tylko z utratą części własnego ciała, ale również z dużą zmianą postawy psychicznej. Słowa kluczowe: amputacja, przyczyny amputacji, powikłania po amputacji, amputacja zamknięta, amputacja otwarta.   Abstract   At the present time the damage within the hands are quite often common injuries within the body. Often the causes of amputation injuries are caused when handling machines both agricultural machinery and machinery in the craft. Each amputation is to become part of a limb or the entire. No matter how well chosen and the length of the prosthesis will be molded a genuine die-hand there is no substitute. Amputations are not only with the loss of parts of his own body, but also with a large change in mental attitude. Keywords: amputation, the causes of amputation, complications after amputation, closed amputation, open amputation.

 11. New Methods and Facilities for the Measurement of Physical Properties of Reactor Components and Irradiated Materials; Nouveaux Procedes et Instruments de Mesure des Proprietes Physiques des Elements de Reacteur et des Matieres Irradiees; Novye metody i sredstva izmereniya fizicheskikh s vojstv komponentov reaktora i obluchennykh materialov; Nuevos Metodos y Equipos para Medir Propiedades Fisicas de Componentes de Reactor y de Materiales Irradiados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Foerster, F.; Mueller, P. [Institut Dr. Foerster, Reutlingen, Federal Republic of Germany (Germany)

  1965-09-15

  An instrument for the fully automatic measurement and recording of Young's modulus and the shear modulus and the damping capacity as a function of temperature and time is shown. The measurement of Young's modulus is produced by exciting specimens of various sizes in their natural frequency. The measurement of damping capacity occurs by free decay of the vibration or by the measurement of the half width of the resonance curve. Examples are given for measurements of the recovery after radiation damage and after plastic deformation and for the degree of graphitation. The detection of defects and density variations in graphite bars is proven. Furthermore, a method of investigation of the fastening of UO{sub 2} pellets in thin-walled austenitic tubes is explained, A special oven for the investigation of the elastic and inelastic behaviour of ''hot'' specimens at temperatures between 20 and 2000 Degree-Sign C is shown. The quality control of non-ferrous metals by means of eddy-current measurement of the electrical conductivity is discussed. An instrument is shown for the contactless measurement of the electrical conductivity of non-ferrous metals. The correlation between the electrical conductivity and the stress-strain behaviour of non-ferrous metals and alloys is explained. Special attention is paid to the measurement of small-size test pieces. A device for remote direct measurement in the ''hot'' zone of the reactor is shown. The dependence of the electrical conductivity upon the radiation dose is discussed. An instrument for the measurement of the permeability, the remanence and the coercive force as a function of the mechanical stress and the elastic and plastic strain and of the radiation dose is explained. Measurements of the variation of magnetic properties as a function of elastic stress and plastic deformation are shown. The effects of irradiation on the permeability and the coercive force are discussed. An instrument is shown for the quick measurement and direct reading of the permeability and stainless- steel components. The correlation between permeability and {Delta} ferrite content is explained. Measurements of the {Delta} ferrite percentage across welds in stainless-steel tubes and measurements of the {Delta} ferrite precipitations as a function of the plastic strain are discussed (hammer-forging of reactor fuel-elements). (author) [French] Les auteurs decrivent un instrument permettant de mesurer et d'enregistrer automatiquement le module de Young, le module de cisaillement et la capacite d'amortissement en fonction de la temperature et du temps. On mesure le module de Young en excitant des specimens de diverses dimensions a leur frequence propre. On mesure la capacite d'amortissement d'apres la libre decroissance de la vibration ou la largeur a mi-hauteur de la courbe de resonance. Le memoire donne des exemples de mesures de la guerison apres irradiation et apres deformation inelastique, ainsi que des exemples du degre de graphitisation. Les auteurs demontrent que l'on peut detecter des defauts et des variations de densite dans les banes de graphite. Ils expliquent, en outre, une methode d'etude de la fixation de pastilles d' UO{sub 2} sur des tubes en acier austenitique a parois minces. Us decrivent un four special pour l'etude du comportement elastique ou inelastique de specimens 'chauds ' a des temperatures variant entre 20 et 1000 Degree-Sign C. Les auteurs discutent le controle de la qualite de metaux non ferreux par mesure de ia conductivite electrique au moyen de courants de Foucault et decrivent un instrument permettant de mesurer sans aucun contact la conductivite electrique de metaux non ferreux. Ils expliquent la correlation entre la conductivite electrique et l'allongement sous l'effet des contraintes dans le cas de metaux et d'alliages non ferreux. Ils s'attachent particulierement a la mesure d'echantillons de petites dimensions. Ils decrivent un dispositif pour la mesure directe a distance dans la zone 'chaude ' du reacteur. Ils discutent la relation entre la conductivite electrique et la dose d'irradiation. Les auteurs decrivent un instrument de mesure de la permeabilite, de la remanence et de la force co- ercitive en fonction des contraintes mecaniques, de la deformation elastique et inelastique et de la dose d'irradiation. Ils donnent des mesures de la variation des proprietes magnetiques en fonction des contraintes elastiques et de la deformation inelastique. Ils etudient les effets de l'irradiation sur la permeabilite et sur la force coercitive. Les auteurs decrivent un instrument permettant la mesure rapide et la lecture directe de la permeabilite des elements en acier inoxydable. Ils expliquent la correlation entre la permeabilite et la teneur en ferrite {Delta}. Us discutent certaines mesures du pourcentage de ferrite {Delta} dans les soudures de tubes en acier inoxydable ainsi que certaines mesures de precipitation de ferrite {Delta} en fonction de la deformation inelastique (forgeage a la main d'elements combustibles pour reacteurs). (author) [Spanish] Se describe un intrumento para medir y registrar en forma totalmente automatica el modulo de Young, el modulodecorte y la capacidad de amortiguamiento, en funcion de la temperatura y el tiempo. El modulo de Young se determina excitando muestras de diversos tamanos con sus frecuencias naturales, mientras que la capacidad de amortiguamiento se mide en funcion de la libre atenuacion de la vibracion, o bien por la anchura media de la curva de resonancia. Se presentan ejemplos de medidas de la recuperacion despues de provocar danos por irradiaciones y deformaciones plasticas asf como grado de grafitacion. Se describe la deteccion de fallas y variaciones de densidad en barras de grafito. Se explica, ademas, un metodo para investigar la retencion de pastillas de UO{sub 2} en tubos austenfticos de pared delgada. Se describe un horno especial para estudiar el comportamiento elastico e inelastico de muestras radiactivas a temperaturas comprendidas entre 20 y 1 000 Degree-Sign C. Los autores discuten el control de calidad de metales no ferrosos por medida de la conductividad electrica aplicando corrientes de Foucault. Se describe un instrumento para medir la conductividad electrica de metales no ferrosos sin utilizar elementos en contacto. Se explica la correlacion entre la conductividad electrica y las caracteristicas de esfuerzo-deformacion de metales y aleaciones no ferrosos. Se presta especial atencion a la determinacion de estas propiedades en muestras pequenas. Se describe un dispositivo para medicion directa a distancia en la zona radiactiva del reactor. Se examina la relacion existente entre conductividad electrica y la dosis de radiacion. Se describe un instrumento para medir la permeabilidad, la remanencia y la fuerza coercitiva en funcion de la-solicitacion mecanica y la deformacion elastica y plastica, como tambien de la dosis de radiacion. Se expone un metodo para medir la variacion de las propiedades magneticas en funcion de la solicitacion elastica y la deformacion plastica. Se discuten los efectos de la irradiacion sobre la permeabilidad y la fuerza coercitiva. Se describe un instrumento para medicion rapida e indicacion directa de la permeabilidad de componentes de acero inoxidable. Se explica la correlacion entre permeabilidad y contenido de {Delta} - ferrita. Se exponen las mediciones del porcentaje de {Delta} - ferrita en soldaduras practicadas en tubos de acero inoxidable, y de las precipitaciones de {Delta}-ferrita en funcion de la deformacion plastica (forjado de los elementos combustibles). (author) [Russian] Opisan pribor dlja avtomaticheskogo izmerenija i registracii modulja Junga, modulja sdviga i kojefficienta zatuhanija kak funkcii temperatury i vremeni. Izmerenie modulja Junga proizvoditsja s pomoshh'ju vozbuzhdennyh obrazcov razlichnyh razmerov pri ih estestvennoj chastote. Izmerenie kojefficienta zatuhanija proizvoditsja po svobodnomu zatuhaniju kolebanija ili putem izmerenija polushiriny rezonansnoj krivoj. Privodjatsja primery izmerenij vosstanovlenija posle radiacionnogo.povrezhdenija i posle plasticheskoj deformacii, a takzhe primery stepeni gra- fitizacii. Opisyvajutsja obnaruzhenie defektov i kolebanija plotnosti grafitovyh blokov. Krome togo ob{sup j}asnjaetsja metod issledovanija zakreplenija tabletok iz UO{sub 2} v tonkostennyh austenitnyh trubkah. Opisyvaetsja special'naja pech' dlja izuchenija uprugogo i neuprugogo povedenija ''gorjachih'' obrazcov pri temperaturah ot 20 do 1000 Degree-Sign C. Obsuzhdaetsja kontrol' kachestva cvetnyh metallov putem izmerenija jelektroprovodnosti s pomoshh'ju vihrevyh tokov. Opisyvaetsja pribor dlja beskontaktnogo izmerenija jelektroprovodnosti cvetnyh metallov. Ob'jasnjaetsja sootnoshenie mezhdu jelektroprovodnost'ju i deformaciej pod naprjazheniem cvetnyh metallov i splavov. Osoboe vnimanie obrashhaetsja na izmerenie nebol'shih po razmeru obrazcov. Opisyvaetsja ustrojstvo dlja distancionnyh prjamyh izmerenij v ''gorjachej'' zone reaktora. Rassmatrivaetsja zavisimost' jelektroprovodnosti ot doz obluchenija. Opisyvaetsja pribor dlja izmerenija pronicaemosti, ostatochnoj magnitnoj indukcii i kojercitivnoj sily kak funkcii mehanicheskogo naprjazhenija, uprugoj i plasticheskoj deformacii i doz obluchenija. Opisyvajutsja izmerenija izmenenij magnitnyh svojstv kak funkcii uprugogo naprjazhenija i plasticheskoj deformacii. Rassmatrivaetsja vlijanie obluchenija na pronicaemost' i kojercitivnuju silu. Opisyvaetsja pribor dlja bystrogo izmerenija i neposredstvennogo opredelenija pronicaemosti komponentov iz nerzhavejushhej stali. Ob'jasnjaetsja sootnoshenie mezhdu pronicaemost'ju i soderzhaniem D ferrita. Rassmatrivajutsja rezul'taty izmerenij procentnogo soderzhanija D ferrita v svarnyh shvah trubok iz nerzhavejushhej stali i izmerenij osazhdenija D ferrita kak funkcii plasticheskoj deformacii (svobodnaja kovka toplivnyh jelementov reaktora). (author)

 12. New processing techniques for radioisotopes at Oak Ridge National Laboratory; Production de radioisotopes: nouvelles techniques employees au Laboratoire national d'Oak Ridge; Novye tekhnologicheskie metody polucheniya radioizotopov v Okridzhskoj natsional'noj laboratorii; Nuevos metodos de preparacion de radioisotopos aplicados en el Oak Ridge National Laboratory

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Butler, T A; Lamb, E; Rupp, A F [Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN (United States)

  1962-01-15

  Recent developments in the radioisotope production programme at Oak Ridge National Laboratory include new processes and process improvements for the production of cerium-144, promethium-147, technetium-99 and strontium-90. Cerium-144 has been produced in kc quantities in a test run. A product recovery of more than 98% with a product purity of more than 99% was attained. The cerium was further processed to obtain pure cerium-144 oxide powder having an activity concentration of 235 c/g. The powder was pressed into pellets which were sintered to a dense ceramic form. Promethium-147 has been produced in kc quantities by a combination of precipitation and ion exchange techniques. A solvent extraction system for separating promethium- 147 from other rare earths has been tested on a tracer scale. Gram quantities of technetium-99 have been recovered from fission-product waste streams by a combination of precipitation and solvent extraction processes. The technetium product was produced with a chemical purity of more than 99.9% and radiochemical purity of more than 99.99%. The separation and purification of strontium-90 from gross contaminants by a continuous solvent-extraction flowsheet has been demonstrated on a tracer scale. Product quality of 98% strontium has been achieved from feed containing 95% inert calcium contaminant. The strontium-90 is further processed to form strontium titanate ceramic elements. (author) [French] Les faits recents a noter dans le programme de production de radioisotopes du laboratoire national d'Oak Ridge sont l'introduction de nouvelles methodes et l'amelioration des techniques existantes pour la production du eerium-144, du prometheum-147, du technetium-99 et du strontium-90. Le cerium-144 a ete obtenu en quantites de l'ordre du kilocurie, lors d'une experience. On a obtenu un taux d'extraction de plus de 98% et un produit d'une purete superieure a 99%. On a ensuite traite le cerium pour avoir de l'oxyde de cerium-144 pur en poudre ayant une activite de 235 c/g. La poudre a ete comprimee en pastilles, que l'on a ensuite agglomerees pour leur donner une consistance ceramique. Le prometheum-147 a ete produit en quantites de l'ordre du kilocurie par combinaison des techniques de precipitation et d'echanges d'ions. Un procede d'extraction par solvant pour separer le prometheum-147 d'autres terres rares a ete experimente sur de tres faibles quantites. Quelques grammes de technetium-99 ont ete recuperes dans les produits de fission des effluents par precipitation et extraction par solvant combinees. Le technetium avait une purete chimique superieure a 99,9% et une purete radiochimique superieure a 99,99%. La purification du strontium-90 par elimination des contaminants les plus importants, a l'aide d'un systeme d'extraction continu par solvant, a ete demontree sur de tres petites quantites. En partant d'un produit contenant 95% de calcium inerte, on a obtenu du strontium a 98% de purete. On a ensuite traite le strontium-90 pour obtenir des elements ceramiques de titanate de strontium. (author) [Spanish] Entre los adelantos mas recientes introducidos en el programa de preparacion de radioisotopos del Oak Ridge National Laboratory se cuenta el desarrollo de nuevos metodos y el mejoramiento de procedimientos ya establecidos para la obtencion de cerio-144, promecio-147, tecnecio-99 y estroncio-90. Se ha producido experimentalmente cerio-144 en escala de los kiloeuries. Se recupero mas del 98% de cerio con una pureza superior al 99%. Este cerio se siguio purificando hasta obtener oxido de cerio puro en forma pulverulenta de actividad especifica igual a 235 e/g. Este polvo se comprimio en pastillas y se sinterizo para obtener un material ceramico denso. El promecio-147 se obtuvo en cantidades de kiloeuries aplicando un metodo combinado de precipitacion e intercambio ionico. Se ensayo la extraccion de vestigios de elementos con disolventes para separar el promecio-147 de otras tierras raras. Gracias a una combinacion de procedimientos de precipitacion y de extraccion con disolventes, se han podido recuperar cantidades de tecnecio-99 del orden de algunos gramos, a partir de desechos de productos de fision. La pureza quimica del tecnecio obtenido es superior al 99,9%, en tanto que su pureza radioquimica sobrepasa el 99.99%. Trabajando tambien con vestigios, se ha demostrado la posibilidad de separar y purificar por extraccion continua pequenas cantidades de estroncio contenidas en otros materiales. Se obtuvo estroncio de 98% de pureza a partir de un material contaminado por un 95% de calcio inerte. El estroncio se transforma en titanato de estroncio, con el que se elaboran elementos ceramicos. (author) [Russian] Novejshaya progressivnaya programma proizvodstva radioizotopov v Okridzhskoj natsional'noj laboratorii vklyuchaet novye tekhnologicheskie protsessy i uluchsheniya ikh dlya proizvodstva tseriya-144, prometiya-147, tekhnetsiya-99 i strontsiya-90. TSerij-144 byl proizveden v kolichestve neskol'kikh kilokyuri pri probnoj postanovke proizvodstva. Produkt byl rekuperirovan bolee chem na 98 protsentov pri chistote produkta svyshe 99 protsentov. Posle ehtogo tserij byl obrabotan dlya polucheniya chistoj okisi tseriya-144 v vide poroshka s kontsentratsiej aktivnosti v 235 kyuri na gramm. Poroshok spressovyvalsya v tabletki, kotorye spekalis' v vide plotnogo keramicheskogo tela. Prometij-147 byl proizveden v kolichestve neskol'kikh kilokyuri po metodu osazhdeniya sovmestno s metodom ionnogo obmena. Dlya otdeleniya prometiya-147 ot drugikh redkikh zemel' byl isprobovan v masshtabe indikatorov metod izvlecheniya rastvoritelem. Iz produktov deleniya v stoke otkhodnykh materialov bylo rekuperirovano neskol'ko grammov tekhnetsiya-99 pri pomoshchi protsessa osazhdeniya sovmestno s protsessom izvlecheniya rastvoritelem. Tekhnetsij byl poluchen bolee chem s 99,9-protsentnoj khimicheskoj chistotoj i s radiokhimicheskoj chistotoj bolee chem 99,99%. V masshtabe indikatorov byla dokazana vozmozhnost' otdeleniya i ochistki strontsiya-90 ot obshchej massy zagryaznitelej putem nepreryvnogo promyvaniya tonkim ehkstragiruyushchim sloem rastvoritelya. Udalos' dostich' proizvodstva 98-protsentnogo strontsiya iz iskhodnogo materiala, soderzhavshego 95 % inertnogo kal'tsievogo zagryaznitelya. Dalee strontsij-90 pererabatyvalsya dlya polucheniya keramicheskikh ehlementov titanata strontsiya. (author)

 13. Testování metody tržního porovnání na softwarových firmách s využitím regresních rovnic pro odhad tržních multiplikátorů

  OpenAIRE

  Tůma, Pavel

  2008-01-01

  Ph.D. thesis deals with testing precise use market approach to the valuation of software companies. Contains justification for the need of dealing with less traditional valuation methods, theoretical approaches for the use of market multipliers and existing knowledge to regression analysis is used to explain the multipliers. The analytical part is assembled its own regression equation to determine the multiplier in the years 2004-2010, the usability was tested in comparison with the use of a ...

 14. Feasibility of an individual surveillance program on contamination with direct measurement methods based on the criteria established in the ICRP publication 54; Fattibilita di un programma di sorveglianza individuale della contaminazione interna con metodi diretti sulla base dei criteri proposti nella pubblicacione 54 dell'ICRP

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Melandri, C; Battisti, P [ENEA - Area Energia, Ambiente e Salute - Centro Ricerche Energia ' Ezio Clementel' - Bologna (Italy)

  1990-05-15

  If different methods of adequate sensitivity are available ICRP Publication 54, 'Individual Monitoring for Intakes-of Radionuclides by Workers: Design and Interpretations', recommends the use of direct measurements in individual monitoring for intakes of radionuclides. This report analyses the possibility to perform the different controls on the basis of the proposed Derived Reference Levels, respecting the accuracy requirement in evaluation of individual intake and dose. Therefore, general operative criteria are defined by analysing the potentialities and limitations of the different Whole Body Counters utilizable for the measurement with regard to the chemical, physical and metabolic characteristics of some radionuclides of particular interest in Radiation Protection. These criteria are useful for monitoring planning wherever a radiocontamination risk is possible. (author)

 15. Determination of radionuclides {sup 90}Sr, {sup 239,240} Pu, {sup 238}Pu and {sup 241}Am in soil using methods of extraction chromatography and coprecipitation; Stanovenie radionuklidov {sup 90}Sr, {sup 239,240}Pu, : 2{sup 38}Pu a {sup 241}Am v pode vyuzivajuce metody extrakcnej chromatografie a spoluzrazania

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gardonova, V.; Dulanska, S.; Bilohuscin, J. [Univerzita Komenskeho, Prirodovedecka fakulta, Katedra jadrovej chemie, 84215 Bratislava (Slovakia)

  2013-04-16

  Ecosystems, which include soil and sediments, contain not only natural radionuclides but also radionuclides from deposits, mainly {sup 137}Cs, {sup 90}Sr and {alpha}-emitting radionuclides such as {sup 239,240}Pu, {sup 238}Pu and {sup 241}Am, that originate from global fallout and nuclear facilities leaks worldwide. The goal of the work was optimization of separation and determination of {sup 90}Sr, {sup 238}Pu, {sup 239,240}Pu and {sup 241}Am in soil from Slovak Republic. The newest methods were applied for separation of selected radionuclides based on coprecipitation with oxalic salts and extraction chromatography using selective commercial sorbents. (authors)

 16. Control Methods Used in the Department of Metallurgy for Structure and Fuel Elements; Methodes de Controle Utilisees au Departement de Metallurgie pour les Elements de Structure et les Elements Combustibles; Metody kontrolya struktury toplivnykh ehlementov v departamente metallurgii; Metodos de Control Utilizados en el Departamento de Metalurgia para los Elementos Estructurales y Combustibles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Destribats, Marie-Therese; Allain, C.; Prot, A.; Thome, P. [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France)

  1965-09-15

  Studies of various reactor types undertaken by the Commissariat a l'energie atomique have led to the use and-development of many non-destructive methods of testing the various materials employed in their construction, and especially methods involving the use of X- and {gamma}-rays, ultrasonic waves and eddy currents. A summary is given below of the tests carried out during the construction of EDF (graphite gas) and EL 4 (heavy water) reactor types and of co-laminated elements. Emphasis is laid on certain typical aspects of these various methods, some of which are well known. EDF type: ultrasonic measurement of the wall thicknesses of uranium or uranium alloy tubes; gamma- radiographic detection of voids in the tubes; ultrasonic inspection following heat treatment of the tubes ultrasonic flaw detection (inclusions, pipes) in billets and rough casts for MgZr cladding; leak-tightness testing of slugs by helium eliquation. EL4 type: ultrasonic and eddy-current measurements of the wall thicknesses of Zircaloy pressure and guide tubes; ultrasonic inspection of Zircaloy pressure tubes and stainless-steel cladding tubes; in vacuo radiography of Be claddings; leak-tightness testing of pencils by helium eliquation. Co-laminated elements; cladding thickness measurements by pulsed eddy currents; determination of core position in tubes and plates, using X-rays, gamma counting and pulsed eddy currents; checking of fuel homogeneity by gamma counting; ultrasonic and gamma-radiographic flaw detection in ZrU billets; detection of unbonded areas in plates, using ultrasonic waves, pulsed eddy currents and resistivity measurements. The methods have been developed for industrial use. Several of the inspections already constitute routine manufacturing procedures, others will be introduced shortly and a further number are likely to come into use at a later date. (author) [French] Les etudes de divers types de reacteurs entreprises par le CEA ont conduit a utiliser et a mettre au point de nombreuses methodes de controle non destructif pour les differents materiaux entrant dans leur realisation, en particulier: radiographie et gammagraphie, methodes ultrasonores et courants de Foucault. Le memoire decrit les controles effectues au cours de la fabrication des reacteurs des filieres EDF (graphite- gaz) et EL4 (eau lourde) et des elements colamines. Les auteurs insistent sur quelques points caracteristiques de ces diverses methodes, dont certaines sont bien connues. Filiere EDF: mesure des epaisseurs des parois des tubes en uranium ou uranium allie, par ultrasons; recherche des cavites de ces tubes, par gammagraphie; controle des traitements thermiques de ces tubes, par ultrasons; recherche des defauts (inclusions, criques), par ultrasons dans les billettes et ebauches des gaines en MgZr; controle de l'etancheite des cartouches, par ressuage d'helium. Filiere EL 4: mesure des epaisseurs des parois des tubes de force, et de guidage en Zircaloy, par ultrasons et courants de Foucault; examen des tubes de force en Zircaloy et tube de gaine en acier inoxydable par ultrasons; radiographie sous vide des gaines en Be; controle d'etancheite des crayons, par ressuage d'helium. Elements colamines : mesure de l'epaisseur des gaines, par courants de Foucault puises; recherche de la position de l'ame sur tubes et plaques, par radiographie, comptage gamma et courants de Foucault puises; controle de l'homogeneite.du combustible, par comptage gamma; detection des defauts dans les billettes en ZrU, par ultrasons et gammagraphie; recherche des zones decollees des plaques, par ultrasons, courants de Foucault puises et mesure de resistivite. Ces mises au point ont ete faites en vue de leur utilisation industrielle. Plusieurs de ces controles sont effectues couramment en cours de fabrication, d'autres le seront prochainement et certains sont susceptibles de l'etre a plus longue echeance. (author) [Spanish] Los estudios del Commissariat a l'Energie Atomique sobre diversos tipos de reactores indujeron a utilizar y a perfeccionar numersos metodos no destructivos destinados a inspeccionar los distintos materiales que intervienen en la construccion de esos reactores; en particular radiografia y gamma- grafia, metodos ultrasonicos y empleo de corrientes de Foucault.. A continuacion se enumeran las operaciones de control llevadas a cabo durante la construccion de reactores pertenecientes a las familias EdF (grafito-gas) y EL 4 (agua pesada), y de elementos colaminados; se hace hincapie en ciertos aspectos caracteristicos de estos metodos, algunos de los cuales son ya bien conocidos. Familia EdF: metodos ultrasonicos para medir el espesor de las paredes de tubos de uranio o aleacion de uranio ; localizacion de las cavidades en esos tubos por gammagraffa; empleo de medios ultrasonicos para control de los tratamientos termicos a que se someten los tubos; empleo de procedimientos ultrasonicos para buscar fallas (inclusiones, grietas) en las palanquillas y barras con que se elaboran las vainas de Mg-Zr; control de la estanqueidad de los elementos mediante exudacion de helio. EL4: uso de metodos ultrasonicos y corrientes de Foucault para medir espesores de pared en tubos de Zircaloy, sean de fuerza o de guia; empleo de metodos ultrasonicos para inspeccionar tubos de fuerza de Zircaloy y vainas de acero inoxidable; radiografia al vacio de vainas de Be; control de la estanqueidad de barras huecas mediante exudacion de helio. Elementos colimados: medida del espesor de vainas mediante el empleo de corrientes de Foucault pulsadas; verificacion de la posicion del alma en tubos y placas mediante radiografia, recuento gamma y aplicacion de corrientes de Foucault pulsadas; control de la homogeneidad del combustible por recuento gamma; deteccion de defectos en barras de Zr-U mediante procedimientos ultrasonicos y gammagraficos; determinacion de las zonas despegadas en placas, empleando metodos ultrasonicos, corrientes de Foucault pulsadas y medicion de resistividad. Estos metodos se han desarrollado con miras a su utilizacion industrial. Algunos de ellos se aplican ya corrientemente durante la fabricacion; otros se utilizaran proximamente y el resto es susceptible de aplicacion a mas largo plazo. (author) [Russian] Nachatoe v KAJe izuchenie razlichnyh tipov reaktorov privelo k ispol'zovaniju i razrabotke mnogih metodov nedestruktivnogo kontrolja razlichnyh materialov, v chastnosti radiografii, gammagrafii, ul'trazvukovyh voln i metoda tokov Fuko. Nizhe govoritsja o kontrole v processe stroitel'stva reaktorov sistemy EDF (grafit- gaz), EL4 (tjazhelaja voda) i izgotovlenija sovmestno prokatannyh jelementov. Vydeleny nekotorye harakternee momenty jetih razlichnyh metodov, chast' kotoryh horosho izvestna. Sistema EDF: izmerenie tolshhiny stenok trub iz urana ili iz uranovogo splava ul'trazvukom; vyjavlenie polostej v jetih trubkah s pomosh'ju gammagrafii; kontrol' za termicheskoj obrabotkoj ul'trazvukom jetih trub; izuchenie defektov (vkraplenija, treshhiny) ul'trazvukom v slitkah i zagotovkah obolochek iz MgZr; kontrol' za germetichnost'ju toplivnyh jelementov s pomoshh'ju gelija. Sistema EL 4: izmerenie tolshiny stenok silovyh trub i napravljajushhih trub iz cirkal- loja s pomoshh'ju ul'trazvuka i tokov Fuko; proverka s pomoshh'ju ul'trazvuka trub iz cirkal- loja, rasschitannyh na davlenie, i trubchatogo pokrytija iz nerzhavejushhej stali; vakuumnaja radiografija obolochek iz Be; kontrol' germetichnosti sterzhnej s pomoshh'ju gelija. Sovmestno prokatannye jelementy: izmerenie tolshhiny pokrytija pul'sirujushhimi tokami Fuko; vyjavlenie polozhenija serdechnika po otnosheniju k trubam i plastinkam s pomoshh'ju radiografii, scheta gamma-chastic i pul'sirujushhih tokov Fuko; kontrol' za gomogennost'ju topliva metodom scheta gamma-chastic; obnaruzhenie treshhin v slitkah iz ZrU s pomoshh'ju ul'trazvuka i gammagrafii; vyjavlenie otsloennyh uchastkov plastinok s pomoshh'ju ul'trazvuka, pul'sirujushhih tokov Fuko, a takzhe izmerenie udel'nogo soprotivlenija. Jeti razrabotki byli predprinjaty s uchetom ih promyshlennogo primenenija. Nekotorye iz jetih metodov kontrolja primenjajutsja v processe proizvodstva, drugie najdut svoe primenenie v blizhajshem budushhem, a rjad metodov verojatno vojdet v praktiku pozdnee. (author)

 17. High-dilution on-stream isotopic tracer techniques; Emploi d'indicateurs radioactifs tres dilues pour le controle les courants; Metody primeneniya sil'no razbavlennykh v potokakh izotopnykh indikatorov; Empleo de indicadores radiactivos muy diluidos en el control de corrientes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johnston, W H; Findeis, A F; Vestal, M [William H . Johnston Laboratories, Inc., Baltimore, MD (United States)

  1962-01-15

  The present paper concerns large-scale tracer applications in which isotope tagging is done on a component of main flowing fluid or stream without subsequent mainline separation. Equations are derived which relate the required levels of tracer concentrations, the instrumental background, the efficiency of the detector, the required statistical reliability, the time desired for the measurements of sample and background, the stream flow rates, and the tracer nuclide. These equations are shown graphically and allow a ready selection of the tracer concentrations for specific applications. The sampling programme for large-scale tracer applications is analysed for steady state and pulse injections. In the latter case, the longitudinal mixing is treated by the concept of eddy diffusion coefficients. By estimating certain parameters, the longitudinal tracer detection range and the first arrival time are obtained as a function of distance between injection and collection. l'or high-dilution on-stream radiotracing with beta-emitters, the detectors are large low-level internal-gas-tube counters, foil-flow counters, and plastic scintillators. New anticoincidence counters are presented. The advantages of low-atomic-number shielding are emphasized. Recent developments in stable transistorized electronics for low-level counting are shown. A new amplifier and a new tunnel-diode adder circuit are described. Examples are given of several new applications of high-dilution on-stream tracers to problems of source-identification of pollutions in rivers and streams. (author) [French] Le memoire traite de l'emploi a grande echelle d'indicateurs pour le marquage isotopique des eaux d'un courant affluent qui ne se separe pas ensuite du courant principal. Les auteurs ont etabli des equations indiquant les rapports entre le taux de concentration des indicateurs, le bruit de fond du aux instruments, l'efficacite du detecteur, la qualite que l'on attend des donnees statistiques obtenues, le temps desire pour la mesure de l'echantillon et du rayonnement ambiant, la vitesse du courant et le radioelement utilise comme tracteur. Ils donnent une representation graphique de ces equations qui permet de determiner rapidement la concentration a adopter pour telle ou telle application. Le memoire analyse le programme d'echantillonnage pour l'emploi a grande echelle d'indicateurs injectes de facon continue ou par intermittence. Dans ce dernier cas, on etudie le melange longitudinal en appliquant les coefficients de diffusion par turbulence. En estimant certains parametres, on obtient les limites longitudinales de detection des traceurs et le temps d'arrivee en fonction de la distance entre le point d'injection et l'endroit ou se fait l'echantillonnage. Pour le controle au moyen d'emetteurs beta tres dilues, les detecteurs utilises sont de grands compteurs avec tube a gaz pour faibles intensites, des compteurs a feuilles et a flux continu et des scintillateurs en plastique. Les auteurs donnent des renseignements sur nouveaux compteurs a anticoincidence et soulignent les avantages de la protection au moyen d'elements a. faible nombre atomique. Le memoire rend compte des progres recents dans le domaine des circuits electroniques stables a transistors pour le comptage de faibles intensites et decrit un nouvel amplificateur et un nouveau circuit additionneur a diode . Il donne aussi des exemples de plusieurs applications nouvelles des indicateurs tres dilues pour l'identification des sources de pollution dans les fleuves et les cours d'eau. (author) [Spanish] Los autores estudian las aplicaciones en gran escala de trazadores en las que se procede a la marcacion isotopica de uno de los componentes de una corriente o fluido en movimiento, sin separarlo despues de la corriente principal. Los autores obtienen ecuaciones que permiten establecer relaciones entre las concentraciones a que se ha de utilizar el trazador, la actividad de fondo de los instrumentos, la eficacia del detector, el grado de exactitud estadistica necesaria, el margen de tiempo mas conveniente para las mediciones de las muestras y de la actividad de fondo, el caudal de la corriente y las caracteristicas del nuclido utilizado como indicador. Estas ecuaciones, representadas graficamente, permiten seleccionar facilmente las concentraciones del trazador mas adecuadas para una aplicacion concreta. La memoria analiza tambien el programa de muestreo que conviene seguir en las aplicaciones de trazadores en gran escala, tanto para adiciones intermitentes de trazador como para adiciones en regimen continuo. En el primer caso, la mezcla longitudinal se trata con arreglo a las leyes de la difusion turbulenta. Si se evaluan determinados parametros, se obtienen la distancia maxima de deteccion del trazador y el tiempo minimo de llegada en funcion de la distancia entre el lugar de descarga y el de la toma de muestras. En la marcacion de corrientes con ayuda de emisores beta muy diluidos, se utilizan como detectores grandes contadores de gas interno para bajas actividades, contadores de flujo con lamina detectora y centelleadores plasticos. Tambien describen nuevos contadores de anticoincidencias y subrayan las ventajas del blindaje con elementos de bajo numero atomico. La memoria expone los adelantos recientemente realizados en materia de circuitos electronicos estables con transistores para recuentos de baja actividad, y describe un nuevo amplificador y un nuevo circuito sumador de diodo tunel. Tambien dan ejemplos de varias aplicaciones nuevas de trazadores muy diluidos a la resolucion de problemas relativos a la identificacion de fuentes de contaminacion en rios y corrientes. (author) [Russian] V nastoyashchem doklade razbirayutsya voprosy primeneniya v shirokom masshtabe indikatorov v operatsiyakh, pri kotorykh mechenie izotopami proizvoditsya na pritoke glavnogo potoka zhidkosti ili ruch'ya bez dal'nejshego otklyucheniya glavnoj magistrali. Vyvodyatsya uravneniya, svyazyvayushchie trebuemye urovni kontsentratsii indikatorov, pribornoe oborudovanie, ehffektivnost' detektorov, trebuemuyu statisticheskuyu nadezh- nost', zhelatel'nuyu prodolzhitel'nost' vremeni, udelyaemogo na izmerenie obraztsa i fona, skorost' techeniya potoka i kharakter radioizotopnogo indikatora. EHti uravneniya predstavleny graficheski i dayut vozmozhnost' legko vybrat' nuzhnuyu dlya togo ili inogo primeneniya kontsentratsiyu indikatora. Razbiraetsya programma vzyatiya obraztsov dlya primeneniya indikatorov v shirokom masshtabe v voprosakh izucheniya ustojchivogo sostoyaniya i pul'siruyushchikh vpuskov. V poslednem sluchae smeshivanie v prodol'nom napravlenii traktuetsya po teorii koehffitsientov vikhrevoj diffuzii. Iskhodya iz nekotorykh predpolozhitel'nykh parametrov, mozhno opredelit' rasstoyanie, na kotorom mozhno obnaruzhit' indikator, i moment, kogda indikator vpervye dokhodit do mesta zamera, v funktsii ot rasstoyaniya mezhdu mestom vpuska indikatora i mestom vzyatiya obraztsa. Dlya mecheniya potokov sil'no razbavlennymi radioizotopami s pomoshch'yu beta-izluchatelej primenyayutsya detektory v vide bol'shikh schetchikov nizkogo urovnya s trubkami, zapolnennymi gazom, fol'ga-potochnye schetchiki i plasticheskie stsintillyatory. Opisyvayutsya novye schetchiki antisovpadenij. Podcherkivayutsya preimushchestva ehkranirovaniya materialami s nizkim atomnym chislom. Ukazyvayutsya novejshie dostizheniya v schete pri pomoshchi ustojchivykh rabotayushchikh na tranzistorakh ehlektronnykh ustrojstv nizkogo urovnya. Opisyvayutsya novyj usilitel' i novyj tunnel'nyj summiruyushchij diodnyj kontur. Dayutsya primery neskol'kikh novykh primenenij sil'no razbavlennykh indikatorov v potokakh dlya razresheniya problemy opoznavaniya istochnika zagryazneniya v rekakh i ruch'yakh. (author)

 18. Využití Vojtovy metody a posturálního cvičení dle Čápové u pacientů po mozkově cévní příhodě

  OpenAIRE

  Podhorská, Karolína

  2007-01-01

  Tittle: Vojta method in adults patient after cerebral palsy Aim ofwork: Construct model ofeffect Vojta method in adults patient and active postural exercise of Capova a:fter cerebral palsy on the basic ofliterature and theoretic experience and examine qualitative method . Methodics Model was tested in ten adults patient a:fter cerebral palsy by means of define symptoms and value influence reflex therapy on quality patient life (SQUALA). Effect oftherapy was con:firmed by Barthel index. Analys...

 19. Diffuse Scattering from Alloys and Disordered Systems: Experimental Techniques and Potentialities; Diffusion dans les Alliages et les Systemes Desordonnes; Methodes Experimentales et Possibilites d'Application; Diffuznoe rasseyanie na splavakh i razuporyadochennykh sistemakh. ehksperimental'nye metody i potentsial'nye vozmozhnosti; Dispersion Difusa en Aleaciones y Sistemas Desordenados; Tecnicas Experimentales y Posibilidades

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Low, G. G. [Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Berks (United Kingdom)

  1965-04-15

  The purpose of this paper is to review, both with regard to principles and practice, the types of information that may be obtained by studying the elastic diffuse scattering of neutrons. Attention will be concentrated on systems where there is a random arrangement of defects each of which may be assumed to be unaffected by the presence of its fellows, either because of dilution or because of an intrinsic lack of dependence on environment. In these circumstances the pattern of scattered intensity is proportional to the square of the modulus of a Fourier transform over the disturbance in scattering amplitude associated with a defect. Thus, information on the spatial distribution of defect scattering amplitude can be obtained by carrying out the relevant neutron scattering measurements and performing a Fourier inversion. In practice, because of the large number of processes contributing to the diffuse scattering background, measurements have so far been possible only in a limited number of fields. In particular considerable progress has been made in connection with magnetic defects in ferromagnets where the magnetic cross-section may be controlled by changing the direction of magnetization relative to the neutron scattering vector. In this way the scattering of interest can be isolated from the non-magnetic effects as a difference between two intensity measurements. A process contributing to the diffuse scattering background which is partly magnetic in character and therefore not eliminated by the above technique is multiple Bragg scattering in a magnetic polycrystal. This may be avoided by the use of a single -crystal specimen or by employing long wavelength neutrons such that no Bragg processes are possible. An instrument based on the latter principle has been developed at Harwell and used in connection with a wide range of measurements on dilute ferromagnetic alloys. These observations are discussed along with a number of other likely future developments in the field. Included among the latter are measurements of the diffuse magnetic scattering from paramagnetic salts. Observations of such scattering are of great interest since they contain direct information on the amount of spin transferred as a result of covalency, from a magnetic ion on to the ligands which surround it. (author) [French] Le memoire a pour objet d'examiner, du point de vue des principes et de la pratique, les divers renseignements que l'on peut obtenir en etudiant la diffusion elastique des neutrons. L'auteur traite surtout des systemes comportant une disposition stochastique des defauts, au sujet desquels on peut supposer qu'aucun n'est affecte par la presence des autres, soit en raison de la dilution, soit en raison d'une independance intrinseque 1 l'egard de l'environnement. Dans ces conditions, l'intensite diffusee est proportionnelle au carre du module d'une transformee de Fourier sur la perturbation de l'amplitude de diffusion associee a un defaut. On peut ainsi obtenir des renseignements sur la distribution spatiale de cette amplitude de diffusion en procedant aux mesures appropriees de diffusion des neutrons et en operant une inversion de Fourier. En pratique, vu le grand nombre de phenomenes qui contribuent au bruit de fond de diffusion, on n'a pu jusqu'a present faire des mesures que pour un petit nombre de champs. On a notamment realise des progres considerables en ce qui concerne les defauts magnetiques dans les ferro-aimants ou l'on peut faire varier la section efficace magnetique en modifiant la direction de magnetisation par rapport au vecteur de diffusion des neutrons. Cto parvient ainsi a separer la diffusion consideree des effets non magnetiques sous la forme d'une difference entre les deux mesures d'intensite. Un phenomene qui contribue au bruit de fond de diffusion et qui possede un caractere partiellement magnetique et par consequent n'est pas elimine par la technique susmentionnee, est la diffusion multiple de Bragg dans un polycristal magnetique. On parvient a l'eviter en utilisant un echantillon monocristal ou en employant des neutrons ayant une longueur d'onde suffisante pour qu'aucun phenomene de Bragg ne puisse se produire. Un appareil fonde sur ce dernier principe a ete mis au point a Harwell et utilise pour une gamme etendue de mesures portant sur des alliages ferromagnetiques dilues. L'auteur discute ces travaux ainsi que plusieurs autres qui pourraient etre entrepris dans ce domaine. Parmi ces derniers figurent des mesures de la diffusion magnetique par les sels paramagnetiques. L'observation de cette diffusion revet un grand interet car elle fournit des renseignements directs sur la fraction de spin transferee, par suite de la covalence, d'un ion magnetique aux coordinats qui l'entourent. (author) [Spanish] La finalidad de la memoria es analizar, desde el punto de vista de la teoria y de la practica, las informaciones que pueden obtenerse estudiando la dispersion elastica difusa de neutrones. Se presta particular atencion a los sistemas con distribucion aleatoria de defectos, cada uno de los cuales puede considerarse aislado de los demas, bien por efecto de la dilucion o bien por ser intrinsecamente independiente del medio. En estas condiciones, la intensidad dispersa es proporcional al cuadrado del modulo de una transformada de Fourier respecto de la perturbacion de la amplitud de dispersion asociada al defecto. De este modo pueden obtenerse datos sobre la distribucion espacial de la amplitud de dispersion por defectos realizando las mediciones pertinentes por dispersion neutronica y efectuando una inversion de Fourier. En la practica, dada la gran cantidad de procesos que contribuyen a la actividad de fondo debida a la dispersion difusa, solo se han podido realizar determinados tipos de mediciones. En particular, se han logrado progresos considerables en lo que respecta a los defectos magneticos de las sustancias ferromagneticas en las que la seccion eficaz magnetica puede controlarse cambiando la direccion de magnetizacion con respecto al vector de dispersion neutronica. De este modo, la dispersion de interes puede distinguirse de los efectos no magneticos como diferencia entre dos intensidades medidas. Un proceso que contribuye al fondo de dispersion difusa, en parte de caracter magnetico y que, por tanto, la mencionada tecnica no elimina, es la dispersion miiltiple de Bragg en un poli- cristal magnetico. Puede prevenirse utilizando una muestra monocristalina o empleando neutrones de gran longitud de onda, de forma que impidan los procesos de Bragg. En Harwell se ha construido un instrumento basado en este principio, que se utiliza para una amplia serie de mediciones en aleaciones ferromagneticas diluidas. Se examinan estos experimentos y otras novedades que cabe anticipar en la materia, entre ellas la medicion de la dispersion magnetica difusa en sales paramagneticas. El estudio de esta dispersion reviste enorme interes, pues proporciona informacion dilecta sobre la cantidad de spin transmitida por un ion magnetico a los ligandos que le rodean como resultado de la covalencia. (author) [Russian] Zadachej nastojashhej raboty javljaetsja rassmotrenie kak v principe, tak i s prakticheskoj tochki zrenija teh vidov dannyh, kotorye mozhno poluchit' v rezul'tate izuchenija neuprugogo diffuznogo rassejanija nejtronov. Vnimanie skoncentrirovano na teh sistemah, v kotoryh imeetsja razuporjadochen- noe raspolozhenie defektov, kazhdyj iz kotoryh mozhno uslovno schitat' ne podverzhennym vlijaniju drugih imejushhihsja defektov libo v rezul'tate razbavlenija, libo v rezul'tate otsutstvija zavisimosti ot okruzhenija. Pri jetih uslovijah intensivnost' rassejanija proporcional'na kvadratu modulja razlozhenija Fur'e po vozmushheniju v amplitude rassejanija, vyzvannomu defektom. Takim obrazom, dannye ob amplitude prostranstvennogo raspredelenija rassejanija defektov mogut byt' polucheny v rezul'tate vypolnenija sootvetstvujushhih izmerenij rassejanija nejtronov i proizvedenija preobrazovanija Fur'e. Na praktike, v svjazi s tem, chto bol'shoe kolichestvo processov igraet rol' v sozdanii fona diffuznogo rassejanija, izmerenija udalos' poka proizvesti v ogranichennom chisle oblastej. V chastnosti, znachitel'nye uspehi dostignuty v oblasti magnitnyh defektov v ferromagnitnyh telah, v kotoryh magnitnye sechenija mogut kontrolirovat'sja putem izmenenija napravlenija namagnichivanija v otnoshenii vektora rassejanija nejtronov. Takim obrazom, interesujushhee rassejanie mozhet byt' otdeleno ot nemagnitnyh jeffektov putem opredelenija raznicy mezhdu rezul'tatami dvuh izmerenij intensivnosti. Processom, igrajushhim rol' v sozdanii fona diffuznogo rasseja- njja, kotoryj javljaetsja otchasti magnitnym po svoemu harakteru i ne mozhet byt' pojetomu iskljuchen s pomoshh'ju vysheukazannogo metoda, javljaetsja brjeggovskoe rassejanie na magnitnom polikristalle. Jetot process mozhno ustranit' putem ispol'zovanija monokristallicheskih obrazcov ili takih dlinnovolnovyh nejtronov, pri kotoryh nevozmozhen brjeggovskij process. Pribor, osnovannyj na jetom principe, byl razrabotan v Harujelle i ispol'zovalsja dlja shirokogo kruga izmerenij, svjazannyh s razbavlennymi ferromagnitnymi splavami. Jeti voprosy rassmatrivajutsja vmeste s nekotorymi drugimi voprosami, kasajushhimisja vozmozhnyh budushhih razrabotok v jetoj oblasti. V chislo jetih poslednih vhodjat izmerenija diffuznogo magnitnogo rassejanija na paramagnitnyh soljah. Nabljudenie takogo rassejanija predstavljaet bol'shoj interes, poskol'ku pozvoljaet poluchit' neposredstvennye dannye o velichine spina, peredannoj v rezul'tate kovalentnosti ot magnitnogo iona k okruzhajushhim ego ligandam. (author)

 20. Řešení stresové inkontinence moči u žen operační metodou TVT-S – vztah mezi léčebným efektem operační metody a změnami hodnot ultrazvukových parametrů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Martan, A.; Švabík, K.; Mašata, J.; Koleska, T.; Haddad El, R.; Pavlíková, Markéta

  2008-01-01

  Roč. 73, č. 5 (2008), s. 271-277 ISSN 1210-7832 Grant - others:GA MZd(CZ) NR9216 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : inkontinence moči u žen * komplikace * TVT-S system * transperineální ultrazvukové vyšetření Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

 1. Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Bohušová

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: Small and medium sized companies have an important position in the economy. Different generally accepted accounting principles (GAAP can be considered as one of the most important obstacles in their actions on the international markets. The International Accounting Standards Board (IASB published an International Financial Reporting Standard (IFRS designed for the use by small and medium-sized entities (SMEs to meet their financial reporting needs. The purpose of the paper is to evaluate the current approach to the IFRS for SME adoption over the world, with respect to the level of economic development of countries and quality of their financial reporting. In the paper are identified common characteristics of countries (indicators which have already the IFRS for SME adopted. Methodology and methods: The statistical methods were used for the comparison of countries which have already the IFRS for SMEs adopted with those which have not adopted it yet. The level of economic development of the particular country and other characteristics were used for comparison. The confidence intervals for selected indicators characterising the clusters of countries with the same approach the IFRS for SMEs adoption. Scientific aim: The main scientific aim of this paper is to identify indicators characterizing the economic level of the country in conjunction with other indicators describing the financial reporting quality, which are different in the case of countries that acceded to the adoption of IFRS for SMEs as their generally accepted accounting principles from countries that adoption rather reject and determine the values of these indicators characteristic of each group, created confidence intervals used for the purpose of access prediction for adoption of IFRS for SMEs in countries, in which their attitude to adoption is not yet clear. Findings: It is obvious from results of analysis, that the average values significantly differs between the countries which have adopted IFRS for SMEs and countries which have not. Countries having the positive attitude towards IFRS for SMEs have lower values of indicators. The most important difference has been found in the indicator of GDP per capita, for its value does not fall within the set intervals. Conclusions: The application of statistical methods has demonstrated that the countries which the IFRS for SMEs already adopted have significantly lower level of GDP per capita in comparison to countries, which are the adoption of IFRS for SMEs refusing. Similar hypothesis concerning the connection to willingness to adopt the standard and quality of the current financial reporting system of the country was tested. With 99% probability the different level of the average indicator of the quality of financial reporting was demonstrated for each group. The average lower level of all analyzed indicators was established in case of countries which the IFRS for SMEs have already adopted.

 2. Note critiche sui rapporti tra diritto ed economia

  OpenAIRE

  Tuzet, Giovanni

  2017-01-01

  Il saggio inquadra teoricamente i principali rapporti fra diritto ed economia e analizza i vari metodi e approcci dell'analisi economica del diritto, rilvandone gli aspetti critici e discutendo infine gli approcci comportamentali e la "nudge theory".

 3. Telematics in distance learning: two approaches compared

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefania Manca

  1999-01-01

  Full Text Available Il rapido sviluppo delle tecnologie della comunicazione ha considerevolmente mutato, in questo scorcio di fine millennio, il panorama dei metodi e delle tecniche di formazione a distanza.

 4. Modellistica numerica per problemi differenziali

  CERN Document Server

  Quarteroni, Alfio

  2016-01-01

  In questo testo si introducono i concetti di base per la modellistica numerica di problemi differenziali alle derivate parziali. Si considerano le classiche equazioni lineari ellittiche, paraboliche ed iperboliche, ma anche altre equazioni, quali quelle di diffusione e trasporto, di Navier-Stokes e le leggi di conservazione. Si forniscono inoltre numerosi esempi fisici che stanno alla base di tali equazioni. Quindi si analizzano metodi di risoluzione numerica basati su elementi finiti (continui e discontinui), differenze finite, volumi finiti, metodi spettrali (continui e discontinui), nonché strategie di approssimazione più avanzate basate sui metodi di decomposizione di domini, i metodi a basi ridotte o quelli di risoluzione di problemi di controllo ottimale. In particolare vengono discussi gli aspetti algoritmici e di implementazione al calcolatore e si forniscono diversi programmi di semplice utilizzo. Il testo non presuppone una approfondita conoscenza matematica delle equazioni alle derivate parziali:...

 5. Ocena zastosowania wybranych metod taksonomicznych do klasyfikacji zjawisk społeczno-gospodarczych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Prus

  2017-06-01

  Full Text Available Metody taksonomiczne służą do opisu i klasyfikacji złożonych zjawisk społeczno-gospodarczych wyrażonych przy pomocy licznego zestawu zmiennych. Metody te dają różne wyniki, pomimo przyjętego jednakowego zestawu wyjściowych cech badawczych. Celem pracy było przedstawienie wyników klasyfikacji wielocechowej powiatów województwa małopolskiego przy użyciu trzech metod taksonomicznych oraz dokonanie oceny przeprowadzonego podziału. Do badań przyjęto zestaw zmiennych definiujących warunki rozwoju społeczno-gospodarczego. Ocenie poddano trzy metody taksonomiczne – taksonomii przestrzennej, aglomeracyjną metodę Warda oraz metodę Czekanowskiego. Do oceny wykorzystano mierniki oceny klasyfikacji jednostek: indywidualne, homogeniczności oraz heterogeniczności, obliczone dla wydzielonych w wyniku analizy skupień, a także mierniki poprawności skupień. Obliczenia wykonano w programie Taksonomia Numeryczna. W pracy posłużono się metodą opisowo-porównawczą oraz analizą logiczną. Najlepsze wskaźniki homogeniczności świadczące o poprawności wykonania klasyfikacji otrzymano w przypadku metody Warda. Warunek heterogeniczności został najlepiej spełniony w przypadku metody taksonomii przestrzennej. Najsłabsze mierniki klasyfikacji, zarówno te świadczące o homogeniczności, jak i heterogeniczności, otrzymano po zastosowaniu metody Czekanowskiego. Przeprowadzone badania potwierdziły najlepszą skuteczność w przypadku metody Warda.

 6. Influence of Boiler Pipe Cladding Techniques on their Microstructure and Properties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rozmus-Górnikowska M.

  2013-12-01

  Full Text Available Celem pracy była ocena wpływ u metody napawania Inconelem 625 rur kotłowych ze stali P235GH i 16Mo3 na mikrostruk- turę i własności podłoża i napoiny. Badania prowadzono na odcinkach rur kotłowych napawanych stopem niklu Inconel 625. Rury zostały dostarczone do Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. przez czterech dostawców, stosujących różne metody napawania, a mianowicie CMT, GMAW i GTAW. Badania wykazały, że mikrostruktura i własności mechaniczne rur napawanych istotnie zależą od zastosowanej metody napawania oraz od składu chemicznego materiału podłoża.

 7. La struttura degli algoritmi

  CERN Document Server

  Luccio, Fabrizio

  1982-01-01

  Protagonista di questo libro è l'algoritmo, cioè la successione dei passi in cui consiste la risoluzione di un problema. Si cercano le direttrici principali che guidano la fase dell'organizzazione e del progetto di un algoritmo, i metodi per valutarne l'efficienza, i criteri di scelta di un algoritmo fra i tanti che risolvono lo stesso problema.

 8. Dislocation structures, effective and internal stresses of cyclic stained ferritic stainless steel

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Petrenec, Martin; Polák, Jaroslav

  2001-01-01

  Roč. 72, č. 279 (2001), s. 129-133 ISSN 1429-6055. [Medzynarodowe Sympozjum - Metody oceny struktury oraz wlasnosci materialów i wyrobów /16./. Komorní Lhotka, 11.12.2001-13.12.2001] Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : dislocation * cyclicling * stresses Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 9. Predikční systém ELVÍRA pro predikci spotřeby zemního plynu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pelikán, Emil; Eben, Kryštof; Šimůnek, Milan; Kolman, M.; Hais, J.

  2000-01-01

  Roč. 80, č. 11 (2000), s. 253-255 ISSN 0032-1761 Institutional research plan: AV0Z1030915 Keywords : predikční modely * systémy pro podporu rozhodování * regresní metody * umělé neuronové sítě Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

 10. Badania nieinwazyjne Ostrowa Lednickiego

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Křivánek, Roman; Tabaka, A.

  2014-01-01

  Roč. 50, č. 2 (2014), s. 99-111 ISSN 0071-6863. [Metody geofizyczne w archeologii polskiej. Poznań, 22.11.2012-23.11.2012] Institutional support: RVO:67985912 Keywords : hillfort * geophysical prospection * non-destructive archaeology * Lednica * geophysical survey Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 11. A Discontinuous Galerkin Finite Element Method for Dynamic of Fully Saturated Soil / Rzwiazanie Zadania Dynamiki Całkowicie Nawodnionego Gruntu Przy Zastosowaniu Mes Z Nieciagłym Sformułowaniem Galerkina W Czasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wrana B.

  2011-03-01

  Full Text Available Artykuł podejmuje zagadnienie analizy rozchodzenia sie fal naprezeniowych w gruncie w ujeciu metody elementów skonczonych bazujac na sformułowaniu rozwiazania ciagłego w przestrzeni i nieciagłego w dziedzinie czasu Galerkina (space and time-discontinous Galerkin TDG finite element method. W tym sformułowaniu zarówno przemieszczenia jak i predkosci sa wielkosciami nieznanymi wzajemnie niezaleznymi aproksymowanymi ciagłymi funkcjami kształtu w przestrzeni i nieciagłymi funkcjami kształtu w czasie. Do opisu zachowania sie gruntu w pełni nasyconego woda zastosowano sformułowanie u-p w ujeciu metody elementów skonczonych. Grunt traktowany jest, jako osrodek dwufazowy składajacy sie ze szkieletu i wody w porach. Zastosowane sformułowanie uwzglednia tłumienie osrodka przez uwzglednienie dyssypacji energii proporcjonalnej do predkosci wody wzgledem szkieletu. W artykule przedstawiono porównanie proponowanej metody rozwiazania numerycznego w dziedzinie czasu do metod obecnie stosowanych, takich jak: metoda róznicy centralnej, metoda Houbolta, Wilsona θ, HHT-α oraz najczesciej stosowanej metody Newmarka. Z porównania wynika, ze proponowana metoda jest metoda stabilna o małym błedzie numerycznego rozwiazania.

 12. Zmiany czynności kory ruchowej mózgu po leczeniu botuliną u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i spazmem kończyn dolnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavel Hok

  2011-12-01

  Full Text Available Miejscowe skurcze toniczne to powszechnie spotykany objaw stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex, SM. Do ich zwalczania coraz częściej stosowany jest zastrzyk domięśniowy botuliny typu A. Do analizy statystycznej zaakceptowaliśmy 4 z 10 badanych pacjentów z SM i spastycznością kończyn dolnych oraz 5 zdrowych wolontariuszy. Pacjenci zostali poddani badaniu fMRI trzykrotnie: w tygodniu przed zastrzykiem botuliny A, a następnie w 4. i 12. tygodniu po iniekcji. Podczas badań fMRI probanci wykonywali zginanie i prostowanie stawu kolanowego według planu blokowego, przy czym faza czynna zamieniała się z fazą spoczynku w 15-sekundowych odstępach. Obraz przeciętnej aktywacji pacjentów podczas pierwszej sesji wskazywał, w porównaniu z grupą kontrolną, na istotny wzrost aktywacji obustronnej kory czuciowo-ruchowej płatu czołowego i ciemieniowego. Podczas drugiej sesji w 4. tygodniu aktywacja zmalała do tego stopnia, że statystycznie nie różniła się od zdrowej kontroli. Z kolei w obrazach trzeciej sesji po 12 tygodniach odnotowano w związku z wygaśnięciem efektu botuliny A ponowny wzrost aktywacji niemal do objętości pierwotnej. Wnioski: Stwierdzamy, że aktywacja kory ruchowej odzwierciedla zmiany w obwodowym układzie nerwowym zachodzące podczas leczenia za pomocą botuliny A, w czym prawdopodobnie pośredniczą zmiany w aferentacji. Jest to nowe odkrycie, aczkolwiek nie wykracza poza stwierdzenia podobnych badań przeprowadzonych innymi metodami.

 13. A review of the methods for monitoring roe deer European populations with particular reference to Italy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alberto Meriggi

  2009-02-01

  Full Text Available Abstract Throughout the last century, deer populations have shown a remarkable increase both in North America and Europe. As a consequence, the estimate of roe deer density has become a matter of interest. We reviewed the available literature on the methods used for monitoring roe deer populations in Europe from 1950 to 2004, with the aim of detecting the trend of papers and distribution of census techniques by years, countries and habitat types. Particular attention was paid to the census and monitoring methods adopted in Italy and Tuscany, which is the region where the roe deer is more carefully managed. Published papers showed an increasing trend, as did the number of methods used and their complexity. France, Italy, UK and Spain were the countries with the richest literature and the largest variety of methods applied. Eleven census methods have been applied in woods - particularly line transects, pellet group counts, CMR and IKA - with only 6 in open country, mainly pellet group counts. In Europe vantage points are more commonly used for planning culling programs, whilst in Italy, and particularly in Tuscany, the drive census and spotlight counts are mainly used. Unfortunately, in Europe, harvesting programs are still too much based on hunter knowledge and traditions. However the countries where the management of roe deer hunting is of more recent tradition make an exception to this rule. In Italy and Tuscany the methods of monitoring roe deer populations should be improved towards less expensive and more accurate methods. Riassunto Revisione dei metodi di monitoraggio delle popolazioni di capriolo in Europa con particolare riferimento all'Italia Le popolazioni di Cervidi hanno avuto nell'ultimo secolo un notevole incremento sia in America settentrionale, sia in Europa. Di conseguenza la densità delle popolazioni di capriolo è diventata oggetto di interessi diversi e la sua stima

 14. I capricci del caso Introduzione alla statistica, al calcolo delle probabilità e alla teoria degli errori

  CERN Document Server

  Piazza, Roberto

  2009-01-01

  I metodi probabilistici e statistici giocano un ruolo di primo piano sia nella scienza teorica e sperimentale che nelle applicazioni ingegneristiche, costituendo pertanto un elemento essenziale del bagaglio culturale che uno studente deve acquisire fin dai primi anni di apprendimento universitario. Questo libro, che nasce dall’esperienza didattica accumulata dall’autore nell’insegnamento dei metodi sperimentali, si propone di fornire un’introduzione al calcolo delle probabilità e alla teoria degli errori facendo uso di uno stile di presentazione volutamente informale e traendo spunto da concrete applicazioni sperimentali, spesso attraverso esempi di notevole importanza storica. Così, per esempio, argomenti quali il moto browniano, la diffusione di luce, il decadimento radioattivo, la fisiologia della visione, le statistiche quantistiche e di fotorivelazione, vengono utilizzati per delucidare concetti chiave dell’analisi statistica e probabilistica. Un'enfasi particolare è posta sull’origine e l...

 15. Determination of the tritium content in the reactor heavy water, Phase II; Odredjivanje porasta kolicine tritijuma u reaktorskoj teskoj vodi, II faza

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ribnikar, S [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-07-15

  Measurement results of the {sup 3}H activity in non-irradiated water and after reactor operation are presented. Methods were developed for sampling and radiochemical water purification by ion exchange and multiple distillation. Methods for absolute measurement of soft beta radiation of tritium were established. Migration of tritium through the heavy water RA reactor system was monitored. Results were compared with other measured reactor parameters. Prikazani su rezultati merenja aktivnosti {sup 3}H u nezracenoj vodi i posle rada reaktora; razradjeni su metodi za uzimanje i radiohemijsko preciscavanje vode putem jonske izmene i visestepene destilacije; postavljeni metodi za apsolutno merenje mekog beta-zracenja tritijuma; pracene su migracije tritijuma kroz teskovodni sistem reaktora; takodje su interpretirani i poredjeni rezultati sa drugim merenim parametrima reaktora.

 16. Analisi dell’utilizzo di Twitter nella costruzione di un seminario sperimentale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wolfgang Reinhardt

  2013-03-01

  Full Text Available Nonostante i massicci cambiamenti sociali e tecnologici che si sono verificati a causa del Web negli ultimi anni, i corsi universitari spesso enfatizzano metodi di insegnamento da tempo consolidati e basati su strumenti di apprendimento e risorse tradizionali. Durante tali corsi gli studenti spesso acquisiscono una conoscenza che non è aggiornata e che è lontana da un apprendimento realistico, basato su problemi. L'uso di strumenti e metodi più recenti spesso rimane fuori dalla padronanza degli studenti. In questo contributo si descrive brevemente l’impostazione sperimentale di un seminario in due università tedesche dove l’uso di Social Media per la comunicazione e la collaborazione è stato saldamente integrato alla progettazione di un percorso di apprendimento formale. Si illustra, inoltre, l'utilizzo di Twitter durante il seminario, usando metodologie riprese dalla Social Network Analysis.

 17. Manuale di ottica

  CERN Document Server

  Giusfredi, Giovanni

  2015-01-01

  Questo libro costituisce un fondamento solido per la conoscenza dell’Ottica Fisica, presentando vari modi di trattare la propagazione di onde elettromagnetiche e indicando quali siano i metodi utili a specifici casi. Iniziando dall’elettromagnetismo, la riflessione, la rifrazione e la dispersione delle onde, espone argomenti quali l’Ottica Geometrica, l’Interferenza, la Diffrazione, la Coerenza, i fasci Laser, la Polarizzazione, la Cristallografia e l’Anisotropia. Tratta componenti ottici come lenti, specchi, prismi, interferometri classici, Fabry-Perot e cavità risonanti, multistrati dielettrici, filtri interferenziali e spaziali, reticoli di diffrazione, polarizzatori e lamine birifrangenti. Vi sono inoltre argomenti poco reperibili, come il metodo delle matrici 4x4 per lo studio di fronti d’onda generalmente astigmatici, i metodi numerici tramite FFT per il calcolo della diffrazione, e la Bi-anisotropia, che tratta relativisticamente l’attività ottica e gli effetti Faraday e Fresnel-Fizeau....

 18. Educazione all'igiene orale ed eradicazione della carie dentale nellíinfanzia. Risultati finali di uno studio in un campione di popolazione infantile di Ferrara

  OpenAIRE

  M. Bergamini; P. Simioli; A. Stefanati; A. Grilli; P. Gregorio

  2003-01-01

  Introduzione: poichè nel 1985 l’O.M.S. collocò l’eradicazione della carie infantile fra gli obiettivi epidemiologici da raggiungere nella regione europea entro l’anno 2000, è stato effettuato uno screening microbiologico finalizzato all’isolamento di germi cariogeni nel cavo orale dei bambini.

  Materiali e metodi: secondo le procedure correnti, sono stati eseguiti tamponi gengivo-coronali in 476 bambini delle ...

 19. Značilnosti pedagogov montessori v Sloveniji

  OpenAIRE

  Uštević, Maja

  2016-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena pedagogika montessori, s poudarkom na značilnostih pedagogov montessori in izobraževanjih montessori v Sloveniji. Predstavljen je razvoj pedagogike montessori in življenje Marie Montessori, povezano z vzgojo in izobraževanjem ter razvoj ustanov, ki delujejo po principu pedagogike montessori, po svetu in v Sloveniji. Opisana je vloga pedagoga montessori ter njegove obveznosti in dolžnosti v procesu vzgoje in izobraževanja po metodi pedagogike montessori. Pred...

 20. Algoritmus detekující změny průběhu experimentálních dat

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Zezulka, Petr

  2001-01-01

  Roč. 72, č. 279 (2001), s. 97-100 ISSN 1429-6055. [Międzynarodowe Sympozjum - Metody oceny struktury oraz własnosci materiałow i wyroboów /16./. Komorní Lhotka, 11.12.2001-13.12.2001] Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : algorithm Subject RIV: BA - General Mathematics

 1. La ristorazione nelle case di cura convenzionate di una ASL romana. Verifica dell'adeguatezza nutrizionale

  OpenAIRE

  Cairella, G.; Marchetti, A.; Rebella, V.; Sonni, L.; Ciaralli, F.

  2012-01-01

  Obiettivi: valutazione dell’adeguatezza nutrizionale dei menù di case di cura convenzionate e formulazione di raccomandazioni finalizzate al raggiungimento della sicurezza nutrizionale dell’utente ricoverato.

  Metodi: alle Direzioni Sanitarie delle case di cura convenzionate sono stati richiesti i menu invernali ed estivi del vitto comune e speciale. La valutazione giornaliera media dell’energia totale, l’appo...

 2. New Materials for Sample Treatment, MS-Based Methods and Clinical Applications

  OpenAIRE

  Riboni, Nicolò

  2018-01-01

  Lo sviluppo e l’utilizzo di nuovi materiali per scopi analitici è un campo di grande interesse per la ricerca scientifica. I progressi ottenuti nell’ambito della chimica dei materiali hanno permesso lo sviluppo di nuovi metodi analitici e tecniche di estrazione caratterizzati da alte performance in termini di selettività e sensibilità. In particolare sono stati incrementati nuovi dispositivi in grado di operare in-situ e in tempo reale tramite controllo remoto, interfacciandosi con smartphone...

 3. E tu onore di pianti Aiace avrai. La scelta di Aiace: spunti per un confronto fra modelli psicoanalitici e neurocognitivi nell'analisi del testo e dei personaggi letterari

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darwine Delvecchio

  2015-07-01

  Prendendo le mosse dalla questione del rapporto tra emozioni e letteratura, in questo articolo offriamo alcuni spunti per confrontare i metodi e alcuni strumenti per l'interpretazione delle opere letterarie elaborati dalla psicoanalisi e dalle scienze neurocognitive. Per chiarire le differenze e per giustificare l'inassimilabilità delle prospettive indagate, abbiamo scelto di proporre una lettura dell'Aiace di Sofocle, alla quale fanno da contrappunto le riflessioni dell'estetica conflittuale nicciana elaborate in particolare nel Crepuscolo degli Idoli.

 4. Analisi matematica del problema dello spazio

  CERN Document Server

  Weyl, Hermann

  1990-01-01

  Al fine di rendere concettualmente evidente il privilegio posseduto dalla metrica pitagorico-riemanniana, e dalle varie metriche riemanniane "indefinite", rispetto alle altre metriche possibili, nel 1921 Weyl, stimolato dagli sviluppi della relatività einsteiniana (sulla quale aveva scritto il mirabile "Raum-Zeit-Materie"), intraprese un profondo studio del problema giovandosi dei metodi della teoria dei gruppi di Lie, studio che egli portò a conclusione con la monografia del 1923 intitolata "Mathematische Analyse des Raumproblems".

 5. Prospettive educative per generare e ri-generare le rappresentazioni di genere. Riflessioni da una ricerca.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefano Benini

  2012-06-01

  Full Text Available Lo scritto segue gli esiti di una ricerca qualitativa “rappresentazione di genere” su  172 adolescenti di Bologna e Rimini.  I dati raccolti sono letti da un punto di vista pedagogico al fine di delineare tracce e metodi per facilitare le ragazze e i ragazzi alla scoperta di sé e a progettarsi nel proprio essere e divenire femmine e maschi.

 6. Vliv povrchové vrstvy Al-Si na nízkocyklovou únavu superslitiny in 713LC pri teplotě 800°C

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Juliš, M.; Obrtlík, Karel; Podrábský, T.

  2008-01-01

  Roč. 327, - (2008), s. 197-202 ISSN 1429-6055. [Metody oceny struktury oraz wlasności materiálow i wyrobow. Svratka, 01.10.2008-03.10.2008] R&D Projects: GA AV ČR 1QS200410502; GA ČR GA106/07/1507 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : low cycle fatigue * Inconel 713LC * surface treatment Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 7. GEODETSKE MERITVE IN ČASOVNO PLANIRANJE MONITORINGA PRI GRADNJI GARAŽNE HIŠE

  OpenAIRE

  Žižek, Marko

  2011-01-01

  Diplomska naloga pokriva problematiko geodetskih kontrolnih meritev (monitoringa) med gradnjo. Glavni cilj diplomske naloge je prikazati metode monitoringa in različne metode geodetskega merjenja. Podrobno sta opisani merski metodi niveliranja in tahimetrije, kot tudi instrumenti, ki jih uporabljamo. Predstavljena je metoda niveliranja na konkretnem primeru in sicer gra za objekt garažne hiše v centru mesta Maribor. V nalogi je tudi predstavljen terminski plan samih meritev. Plan je prikazan ...

 8. Indagini su conoscenze e comportamenti dei medici in tema di prevenzione delle neoplasie del cavo orale: primi risultati

  OpenAIRE

  G. Nicotera; A. Di Stasio; F. Angelillo

  2003-01-01

  Obiettivi: l’indagine si propone di valutare il livello di conoscenze ed i comportamenti dei medici italiani in merito alla prevenzione delle neoplasie del cavo orale.

  Metodi: lo studio è stato effettuato mediante l’invio postale ad un campione casuale di 500 di medici di medicina generale della regione Calabria di un questionario con 38 domande strutturate in 3 sezioni: caratteristiche anagrafiche e lavorati...

 9. Ricerca clinico-epidemiologica sullo stato di salute del cavo orale nei pazienti tossicodipendenti

  OpenAIRE

  Bromo, Francesco

  2010-01-01

  Obiettivo: Lo scopo della ricerca è stato quello di mettere in evidenza la presenza di patologie del cavo orale in soggetti tossicodipendenti Materiali e Metodi: Sono stati reclutati 71 pazienti in terapia di recupero presso la Comunità Incontro di Amelia. I soggetti sono stati sottoposti a visite clinico-anamnestiche adottando una cartella clinica da noi stessi costruita. Risultati: Dei 71 soggetti tossicodipendenti, 42 facevano uso di eroina e 39 assumevano droghe per v...

 10. p-Learning’s unwelcome legacy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jon Dron

  2016-11-01

  dell’e-learning verso un apprendimento intenzionalmente informale, sebbene metodi, retaggio dei confini fisici, in realtà poco adeguati ai media utilizzati, prevalgono ancora nell’e-learning istituzionale. Questo articolo vuole essere un’esplorazione sulle implicazioni insite nella rimozione di tali confini fisici dalle pedagogie online, molte delle quali sfidano le fondamenta e i presupposti educativi a cui siamo in genere più affezionati.

 11. Příběhy rekonstrukčních řezů historickým nadložím Pražského hradu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Boháčová, Ivana

  2017-01-01

  Roč. 10, č. 2 (2017), s. 108-124 ISSN 1803-1749. [Archeologie ve městě. Strategie, metodika, metody výzkumu, prezentace a ochrany archeologických památek. Mělník, 01.06.2016-03.06.2016] R&D Projects: GA MK(CZ) DF13P01OVV014 Keywords : archaeology * methodology * central site * Early Middle Ages Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology OBOR OECD: Archaeology

 12. Valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri in un Policlinico Universitario: analisi mediante l'uso comparativo dei sistemi di classificazione isogravitá APR-DRG e Disease Staging e del PRUO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Volpe

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: valutare l’appropriatezza organizzativa dei ricoveri effettuati in un Policlinico Universitario attraverso la comparazione di due metodi, dei quali uno basato sui dati della scheda di dimissione ospedaliera ed utilizza, rispettivamente, i sistemi di classificazione iso-gravità APR-DRG e Disease Staging e l’altro sulla revisione delle cartelle cliniche mediante il PRUO.

  Metodi: oggetto di analisi sono i ricoveri ordinari effettuati nell’anno 2001 ed afferenti ai DRG inclusi nella delibera della Giunta Regionale del Lazio 864/2002 che recepisce il D.P.C.M. 29/11/2001 sui livelli essenziali di assistenza.

  Risultati: i risultati evidenziano che le due varianti del
  metodo basato sulla SDO (metodo APPRO mostrano quote di ricoveri inappropriati sovrapponibili rispetto al complesso dei ricoveri oggetto di analisi, ma con differenze anche rilevanti tra APR-DRG e Disease Staging in relazione ai singoli DRG considerati, riconducibili ai diversi algoritmi di attribuzione del livello di severità utilizzati dai due sistemi. L’analisi campionaria effettuata con il metodo PRUO su casi afferenti ai DRG della DGR 864/2002 caratterizzati da livelli di severità minimi evidenzia una proporzione di ricoveri inappropriati superiore a quella determinata tramite i metodi basati sulla SDO. Tale differenza è verosimilmente dovuta al ruolo del valore delle soglie percentuali di accettabilità individuate dalla Regione Lazio per ciascun DRG: le quote di ricoveri che eccedono tali soglie sono considerate inappropriate.

  Conclusioni: sulla base dei risultati ottenuti gli autori
  descrivono gli interventi organizzativi adottati per ottimizzare il contesto di erogazione delle prestazioni
  oggetto di analisi, discutono vantaggi e limiti dei metodi SDO-based e del metodo analitico PRUObased e ne propongono l

 13. CYCLIC STRAIN LOCALIZATION IN CAST NICKEL BASED SUPERALLOY INCONEL 792-5A AT ROOM TEMPERATURE

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Petrenec, Martin; Man, Jiří; Obrtlík, Karel; Polák, Jaroslav

  308/2005, č. 86 (2005), s. 269-274 ISSN 1429-6055. [Metody oceny struktury oraz wlasności materialów i wyrobów. Ustroń-Jaszowiec, 07.12.2005-09.12.2005] Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : low cycle fatigue * superalloy * cyclic strain localization Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 14. Robustní mnohorozměrná statistika v genetických aplikacích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kalina, Jan

  2011-01-01

  Roč. 22, č. 1 (2011), s. 13-19 ISSN 1210-8022 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06014 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : robustní metody * vícerozměrná statistika * genetický výzkum * metoda MWCD * sekvence Subject RIV: BB - Applied Statistics , Operational Research

 15. Funzionalizzazione della mandibola dopo ricostruzione con lembo libero rivascolarizzato di fibula "single strut". Al di là del deficit di verticalità.

  OpenAIRE

  Gessaroli, Manlio

  2009-01-01

  Obiettivi: Valutare la modalità  più efficace per la riabilitazione funzionale del limbo libero di fibula "single strut", dopo ampie resezioni per patologia neoplastica maligna del cavo orale. Metodi: Da una casistica di 62 ricostruzioni microvascolari con limbo libero di fibula, 11 casi sono stati selezionati per essere riabilitati mediante protesi dentale a supporto implantare. 6 casi sono stati trattati senza ulteriori procedure chirurgiche ad eccezione dell'implantologia (gruppo 1), a...

 16. Taoistický pohled na trénování ve fotbalu a triatlonu

  OpenAIRE

  Skála, Tomáš

  2009-01-01

  Nazev: Taoisticky pohled na trenovani ve fotbalu a triatlonu Cile prace: Objasnit pojmy taoismus a Tao, pomoci jejich charakteristiky osvetlit taoisticke vnimani sebe sama, okolniho sveta a pohybove aktivity, s naslednou aplikaci na konkretni sporty fotbal a triatlon. Metody: Deskripce, analyza, spekulace Klicova slova: Taoismus, Tao, Cchi, Jin a Jang, Wu-Wej, fotbal, triatlon, zacatecnicka mysl SUMMARY Title: The taoistic view in the football and triatlon training Objective: To explain terms...

 17. Solid Propellant Subscale Burning Rate Analysis Methods for US and Selected NATO Facilities

  Science.gov (United States)

  2002-01-01

  impossibility of the center of a particle lying closer than its radius from a solid boundary, * Due to surface tension and sedimentation (tends to level...34 effect (for bottom cast or bayonet cast grains) may consist of sedimentation of larger particles against the walls during casting flow, with the...February 2000. 91 Ratti A., "Metodi di Riduzione Dati Balistici per i Boosters a Propellente Solido di Ariane-4 e di Ariane-5," M.Sc. Thesis in Aerospace

 18. Espressione genica e proteica dell’albumina negli adipociti umani maturi. Relazione tra albuminemia e tessuto adiposo nei pazienti in trattamento dialitico.

  OpenAIRE

  Sirico, Maria Luisa

  2013-01-01

  Scopo: Lo scopo di questo lavoro era quello di indagare l’espressione genica dell’albumina negli adipociti umani maturi, la regolazione di tale espressione da parte dell’infiammazione e il contributo del tessuto adiposo ai livelli circolanti di albumina. Metodi: Campioni di tessuto adiposo sono stati prelevati da soggetti sani e infiammati. Sono state effettuate analisi di espressione genica (RT-PCR e Real-Time PCR) e proteica (Western Blot ) sugli adipociti e preadipociti estratti. Inoltr...

 19. Fare ricerca, apprendere e condividere in biblioteca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilaria Moroni

  2011-04-01

  Full Text Available Il contributo presenta due articoli che riguardano ricerche sulle percezioni degli utenti della biblioteca, l'uno con approccio quantitativo e l'altro con approccio qualitativo: "Use and Awareness of Electronic Information Sources at IIT Roorkee, India: A Case Study" e "L'identità percepita: applicare la grounded theory in biblioteca". Si sottolinea l'importanza di condividere teorie e pratiche relative alle indagini sugli utenti, al fine di acquisire maggiori competenze sui metodi di ricerca e di allargare i propri orizzonti. In ambito bibliotecario si tende infatti ad adottare principalmente i metodi quantitativi della ricerca sociale quando si svolgono indagini di customer satisfaction, privilegiando quindi l'uso del questionario a discapito dell'intervista o del focus group, strumenti propri dei metodi qualitativi. Si sintetizza poi il contenuto dei due articoli, mettendone in evidenza gli aspetti più significativi: l'indagine quantitativa sull'uso delle risorse elettroniche nella biblioteca universitaria indiana fa riflettere sui bisogni informativi differenti di studenti, ricercatori e docenti; l'indagine qualitativa sulle percezioni della biblioteca nel contesto delle biblioteche pubbliche perugine è invece centrata sull'illustrazione della Grounded Theory, un approccio efficace per esplorare le rappresentazioni soggettive e comprendere a fondo un fenomeno complesso.

 20. BADANIE MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W WARUNKACH ŚCINANIA PRZY KONTROLOWANEJ SZTYWNOŚCI WZDŁUŻNEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam ZOFKA

  2016-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono koncepcję nowej metody badania próbek z mieszanki mineralno-asfaltowej w warunkach ścinania z ciśnieniem bocznym. Dotychczas stosowane metody badawcze ścinania z obciążeniem bocznym opierają się na ocenie właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej przy ścinaniu w warunkach stałej siły wzdłużnej lub stałej objętości badanej próbki. Nowa metoda badawcza pozwala na badanie ścinania przy stałej sztywności wzdłużnej. Aby możliwe było badanie według tej metody, zaprojektowano i wykonano specjalną przystawkę o nazwie AST (ang. Advanced Shear Tester. W artykule przedstawiono zarówno opis procesu twórczego podczas projektowania przystawki, jak wykonane urządzenie. Zaprezentowano pierwsze wyniki badań walidacyjnych uzyskanych przy użyciu przystawki na próbkach UHMW-PE oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej.

 1. Badania jakości regeneratu ze zużytych mas ze spoiwem organicznym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Dańko

  2012-12-01

  Full Text Available W publikacji przedstawiono uzupełniające metody badań oraz aparaturę do oceny jakości regeneratu i tych właściwości masformierskich ze spoiwami utwardzanymi chemicznie, przygotowywanych z regeneratem, które są istotne dla kompleksowej oceny procesurecyklingu osnowy. Nowoczesne systemy oceny mas formierskich wymagają bardziej wnikliwego podejścia do czynników decydującychzarówno o ich przydatności technologicznej jak również o wpływie na otaczające środowisko naturalne. W tym kontekście pełna ocenajakości zregenerowanej osnowy wykracza poza zwyczajowo stosowane metody instrumentalne i wymaga ich uzupełnienia o bardziejzaawansowane aparaturowo metody badawcze. Pozwala to szerzej spojrzeć na ocenę zregenerowanej osnowy, zarówno w aspekcie jejużycia do sporządzania mas formierskich, jako substytutu świeżego piasku, ale także pod kątem ochrony środowiska. Do takichnowoczesnych metod można zaliczyć między innymi analizę ziarnową regeneratu za pomocą dyfrakcji laserowej, a także ocenęgazotwórczości masy formierskiej oraz identyfikację rodzaju emitowanych gazów i zawartości w nich gazów z grupy BTEX, które sąszczególnie niebezpieczne z punktu widzenia BHP.

 2. Sviluppo e utilizzo di un sistema per l’archiviazione, la revisione e il deposito di tesi elettroniche e dissertazioni destinato alle Università

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Edelman

  2011-06-01

  Full Text Available La North Carolina State University ha sviluppato un sistema completamente automatizzato per il deposito, la revisione e l’archiviazione digitale delle tesi di laurea e delle dissertazioni, chiamato ETD (Electronic Thesis and Dissertation. Il sistema ETD migliora l’accessibilità e sostanzialmente riduce i tempi richiesti per sottoporre i lavori, se paragonato ai metodi di deposito cartacei, da parte dei gruppi coinvolti nella valutazione e nel processo di approvazione delle tesi / dissertazioni: studenti, membri del comitato di valutazione, diplomati, curatori di tesi, archivisti (per esempio bibliotecari universitari e ricercatori.

 3. Marketing plan for online surfing magazine

  OpenAIRE

  Michna, Jakub

  2017-01-01

  Název: Marketing plan for online surfing magazine Cíle: The main aim of this thesis is to design a marketing plan for launching new online surfing magazine. This project would emerge from present online media Freeride.cz/Water, which adverse situation is going to be analyzed. Metody: Author used interviewing and personal survey as methods. Secondary data collection, PEST analysis and Google Analytics tool served as framework for resulting SWOT analysis. Výsledky: The marketing plan for one ye...

 4. Opas projektien pariin digitaalisessa maailmassa

  OpenAIRE

  Aalto, Joni

  2017-01-01

  Insinöörityön aiheena oli projektityö digitaalisessa maailmassa. Sen tavoitteena oli luoda opas projektien parissa työskentelyyn ohjelmistotuotannossa ja selkeyttää ajatusta projektinhallinnasta. Insinöörityössä perehdyttiin ohjelmistojen kehittämisen projektinhallintaan yleisesti ottaen sekä pohdittiin muutamia projektinhallintamalleja. Käsittelyssä olivat Scrum-malli, Kanban-menetelmä, vesiputousmalli, RUP-malli ja Extreme Programming -metodi. Työssä etsittiin yhtäläisyyksiä näistä mall...

 5. Numerical Analysis of Partial Differential Equations

  CERN Document Server

  Lions, Jacques-Louis

  2011-01-01

  S. Albertoni: Alcuni metodi di calcolo nella teoria della diffusione dei neutroni.- I. Babuska: Optimization and numerical stability in computations.- J.H. Bramble: Error estimates in elliptic boundary value problems.- G. Capriz: The numerical approach to hydrodynamic problems.- A. Dou: Energy inequalities in an elastic cylinder.- T. Doupont: On the existence of an iterative method for the solution of elliptic difference equation with an improved work estimate.- J. Douglas, J.R. Cannon: The approximation of harmonic and parabolic functions of half-spaces from interior data.- B.E. Hubbard: Erro

 6. EEG biofeedback

  OpenAIRE

  Dvořáček, Michael

  2010-01-01

  Vznik EEG aktivity v mozku, rozdělení EEG vln podle frekvence, způsob měření EEG, přístroje pro měření EEG. Dále popis biofeedback metody, její možnosti a návrh biofeedback her. Popis zpracování naměřených EEG signálů. EEG generation, brain rhythms, methods of recording EEG, EEG recorder. Description of biofeedback, potentialities of biofeedback, proposal of biofeedback games. Description of processing measured EEG signals. B

 7. Analisi sui pigmenti di ceramica neolitica tramite tecniche Raman e LIBS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Fabbri

  2007-04-01

  Full Text Available I dati presentati in questo breve contributo provengono da uno studio condotto in collaborazione dal Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Pisa e dall’Istituto per i Processi Chimico-Fisici di Fisica molecolare del CNR di Pisa. Le metodologie applicate sono basate sull’analisi integrata delle tecniche spettroscopiche Raman e LIBS già ampiamente utilizzate nel campo dei Beni Culturali; i metodi sono infatti essenzialmente non distruttivi, non richiedono di un pre trattamento del campione e l’acquisizione delle misure è immediata.

 8. ZGRADA S NOSIVIM ARMIRANOBETONSKIM I NEARMIRANIM ZIDANIM ZIDOVIMA

  OpenAIRE

  Habijanić, Helena-Ena

  2016-01-01

  Mješoviti sustavi, točnije sustavi armiranobetonskih zidova i nearmiranih zidanih zidova, javljaju se kad se kod već postojećih zgrada nearmirani zidani zidovi, koji ne zadovoljavaju zahtjeve seizmičkog projektiranja, zamjenjuju s armiranobetonskima. Potresno ponašanje takvih konstrukcija još uvijek nije u potpunosti razjašnjeno i velika je razlika u odgovoru konstrukcije s pojedinačnim i kombiniranim sustavom. Kada bi se prema pojednostavljenoj metodi zanemarili nearmirani zidani zidovi i sv...

 9. Modern design methods of hydraulic machines according to a quality system; Moderne tecniche di progettazione delle macchine idrauliche a garanzia della qualita`

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rossi, G.; Romolotti, F.; Lazzaro, B. [Voith Riva Hydr s.p.a., Milan (Italy)

  1998-03-01

  The article underlines how the adoption of a Quality System in line with the ISO 9001 Code is an essential instrument that is necessary to safely manage the complexity of the calculation, control and organization methods connected to the unavoidable sharing out of competence relevant to design, construction and installation of modern hydraulic machines. [Italiano] L`articolo sottolinea come l`adozione di un Sistema Qualita` in linea con la norma ISO 9001, sia strumento indispensabile per la sicura gestione della maggior complessita` dei metodi di calcolo, di controllo e di organizzazione legati all`inevitabile frazionamento delle competenze relative alla progettazione, costruzione e installazione delle moderne macchine idrauliche.

 10. Contribution to determination of coal grindability using Hardgrove method

  OpenAIRE

  Tichánek, František

  2008-01-01

  The paper deals with determination of grindability of coal using Hardgrove method. Some non-availabilities of determination are mentioned as well as factors affecting grindability and relations for conversion of Hardgrove Grindability Index (HGI) values to Bond Work Index (Wi). Paper also provides information on utilization of Hardgrove method in Czech Republic and indicates HGI values for coal from OKD-Karvina region. Příspěvek se zabývá stanovením melitelnosti uhlí pomocí metody Hardgrov...

 11. Primerjava učinkovitosti različnih kombinacij herbicidov in njihov vpliv na plevelno združbo v vinogradu

  OpenAIRE

  Arnečič, Suzana

  2011-01-01

  V letih 2008 in 2009 smo na Univerzitetnem centru Meranovo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v vinogradu sorte 'Renski rizling' ugotavljali učinkovitost enajstih herbicidov oziroma njihovih kombinacij za zatiranje plevelne združbe pod trtami. Poskus je bil zastavljen po metodi naključnih blokov v treh ponovitvah. Ocenjevali smo učinkovitost herbicidov in pokrovnost tal s plevelno združbo. V letu 2008 je bila statistično značilna najmanjša pokrovnost tal s plevelno združbo pri obrav...

 12. Příklad predikce rozložení uhlíku ve svarových spojích ocelí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řeháčková, L.; Dobrovská, J.; Dobrovská, V.; Pilous, V.; Million, Bořivoj; Stránský, K.

  2005-01-01

  Roč. 86, č. 308 (2005), s. 181-186 ISSN 1429-6055. [20. mezinárodní sympozium Metody hodnocení stuktury a vlastností materiálů. 051207-051209, Ustroň-Jaszowiec] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/04/1006; GA ČR(CZ) GA106/04/0949; GA ČR(CZ) GA106/03/0264 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : prediction * carbon redistribution * steel weldments Subject RIV: JG - Metallurgy

 13. Příspěvek k modelování teplotní závislosti difuzních koeficientů ve svarovém spoji ocelí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řeháčková, L.; Million, Bořivoj; Dobrovská, J.; Stránský, K.

  2004-01-01

  Roč. 78, č. 298 (2004), s. 119-124 ISSN 1429-6055. [Metody hodnocení struktury a vlastností materiálů /19./. Rožnov pod Radhoštěm, 30.11.2004-02.12.2004] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/04/0949; GA ČR(CZ) GA106/04/1006 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : carbon diffusion coefficient * steel weldments Subject RIV: JG - Metallurgy

 14. Predikce rozložení uhlíku ve svarových spojích ocelí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řeháčková, L.; Dobrovská, J.; Dobrovská, V.; Pilous, V.; Million, Bořivoj; Stránský, K.

  2005-01-01

  Roč. 86, č. 308 (2005), s. 175-180 ISSN 1429-6055. [20. mezinárodní sympozium Metody hodnocení stuktury a vlastností materiálů. 051207-051209, Ustroň-Jaszowiec] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/04/1006; GA ČR(CZ) GA106/04/0949; GA ČR(CZ) GA106/03/0271 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : carbon diffusion * steel weldments

 15. Tutoring szkolny jako koncepcja i metoda wsparcia rozwoju ucznia

  OpenAIRE

  Drozd, Ewa; Zembrzuska, Agnieszka

  2013-01-01

  Celem artykułu jest dokonanie opisu koncepcji i metody tutoringu szkolnego w odniesieniu do kilkuletnich doświadczeń programu Kolegium Tutorów realizowanego przy wsparciu lokalnych władz oświatowych. Tutoring ma korzenie akademickie jako zindywidualizowana metoda pracy studenta z profesorem, jego istotą jest otwarcie na potrzeby drugiego człowieka i wspieranie w rozwoju. Można wskazać kilka źródeł filozoficznych, które dookreślają czym współcześnie jest tutoring (sokratejski dialog, filozofia...

 16. Tutoring nauczycielski – tutoring rówieśniczy: aspekty etyczne

  OpenAIRE

  Brzezińska, Anna Izabela; Appelt, Karolina

  2013-01-01

  W artykule autorki wskazują na różnorodne aspekty etyczne stosowania w edukacji metody tutoringu zarówno nauczycielskiego, jak i rówieśniczego. Podstawowym wg nich warunkiem etycznej, a zarazem efektywnej relacji tutorskiej jest – zgodnie z koncepcją samostanowienia Ryana i Deci’ego – zaspokojenie podstawowych, uniwersalnych potrzeb wszystkich partnerów interakcji: potrzeby więzi i bezpieczeństwa, potrzeby autonomii i potrzeby kompetencji. Uświadomienie sobie i uwzględnienie w działaniu tych ...

 17. Acicular Ferrite in Micro Welding Technologies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Węgrzyn T.

  2014-06-01

  Full Text Available Laser jest szeroko stosowany w mikro-spawaniu. Oprócz tej metody, spawanie z chłodzeniem mikrojetowym powinno być traktowane jako ważna metoda spawania cienkościennych konstrukcji. W artykule przedstawiono innowacyjną technologię spawania z chłodzeniem mikrojetowym w porównaniu do spawania laserowego. Uzyskano informacje o wpływie obu metod na strukturę metalograficzną stalowych cienkościennych konstrukcji. Zawartość ferrytu AF była porównana w obu przypadkach.

 18. Alla scoperta della crittografia quantistica

  CERN Document Server

  Filoramo, Eva; Pasquero, Claudia

  2006-01-01

  La crittografia si sviluppa e perfeziona per rispondere all'esigenza di segretezza nella trasmissione delle informazioni. La crittografia quantistica consente, al contrario di quella correntemente usata, di inviare messaggi che non potranno essere decifrati e di vanificare al massimo i tentativi di una loro intercettazione. Partendo dalla storia dei codici segreti, il libro affronta gli sviluppi pertinenti della teoria quantistica, per approdare infine alla più avanzata ricerca scientifica e tecnologica. Lo scopo è quello di richiamare l'attenzione su un tema le cui applicazioni pratiche coprono molti settori d'interesse strategico e sono destinate, nel prossimo futuro, a rivoluzionare i metodi di scambio delle informazioni.

 19. Igra s simetrijo v vrtcu

  OpenAIRE

  šebjan, Valentina

  2009-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Igra s simetrijo v vrtcu teoretično, praktično in empirično predstavlja področje simetrije v vrtcu oz. sistematično vpeljevanje simetrije v vrtec. Namen diplomskega dela je bil raziskati pridobivanje pojma simetrija in pripraviti gradiva in model oz. metodične postopke za razvijanje pojma v vrtcu ter izmeriti učinkovitost pridobljenih spoznanj o simetriji pri predšolskih otrocih. V teoretičnem delu je bila uporabljena metoda študija pisnih virov. Slednja pa je ...

 20. Colorimetry applied to the field of cultural heritage: examples of study cases

  OpenAIRE

  Salvatore Lorusso; Andrea Natali; Chiara Matteucci

  2007-01-01

  For a few years now, the Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali of the Alma Mater Studiorum Università di Bologna (sede di Ravenna) has been creating a Diagnostic Laboratory for the study on the “system: cultural heritage/conservation environment”. In the present paper the results of different surveys concerning the use of colorimetry on different typologies of art works are reported: graphic documents (fig. 1); oil painting on board and canvas (fig. 2); wall ...

 1. Problematika předpovědi výroby elektrické energie z fotovoltaických farem

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pelikán, Emil; Juruš, Pavel

  -, č. 2 (2010), s. 47-49 ISSN 1338-0524 R&D Projects: GA ČR GA205/09/1079 Grant - others:GA AV ČR(CZ) M100300904 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : fotovoltaická energie * predikční metody * krátkodobá předpověď * numerický model počasí Subject RIV: JE - Non-nuclear Energetics, Energy Consumption ; Use http://www.solartechnika.sk/solartechnika-22010/problematika-predpovedi-vyroby-elektricke-energie-z-fotovoltaickych-farem.html

 2. La questione della verità filosofia, scienze, teologia

  CERN Document Server

  2003-01-01

  Verità: tema ineludibile, crocevia e chiave essenziale dell'essere uomini. Che cosa è la verità, quali metodi e atteggiamenti richiede la sua ricerca in filosofia, scienze, teologia? Nell'epoca del disincanto e della scepsi è ancora possibile che questi grandi ambiti riescano a dialogare nella ricerca del vero? Oppure sono destinati a non comprendersi e separarsi? In queste pagine si dispiega un'aereopago intellettuale della postmodernità: biologi, fisici, epistemologi, antropologi, filosofi, teologi, biblisti avanzano una lettura affascinante delle grandi opzioni epistemologiche con i loro guadagni, esitazioni, possibili chiusure.

 3. Aquaculture and Fish Welfare: Are the Rights of Fish Compromised?/ Akwakultura I Dobrostan Ryb: Czy Prawa Ryb Są Szanowane?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustapha Moshood K.

  2014-12-01

  Full Text Available Zagadnienie dobrostanu ryb w akwakulturze jest aktualne przez cały proces produkcyjny, a jego właściwa realizacja, z poszanowaniem praw ryb i humanitarnym ubojem, jest korzystana dla producenta i konsumenta. Poszanowanie praw ryb odnosi się do różnorodnych aspektów hodowli uwzględniając takie jak: baseny i stawy hodowlane, zagęszczenie obsady, jakość wody, pokarm i reżim żywienia, zarażenie chorobami i pasożytami, metody leczenia ryb zarażonych, manipulacja ciałem ryby, odłowy sieciowe, metody pozyskiwania ryb przed ubojem, metody uboju, metody oczyszczania z pokarmu, sztuczny fotoperiod, selekcja w kierunku szybkiego wzrostu, selektywny i indukowany rozród, manipulacje genetyczne, ekspozycja na drapieżnictwo, hodowla w polikulturach, znakowanie, stłaczanie ryb, sortowanie, transport, rybie atraktory, przypadkowe bądź celowe introdukcje ryb modyfikowanych genetycznie do akwakultury. Najbardziej rekomendowaną metodą utrzymywania ryb w pożądanym dobrostanie, która zapewni też korzyści dla hodowcy jest zachowywanie tzw. „pięciu wolności” w odniesieniu do hodowanych zwierząt. Sposoby realizacji takiego prowadzenia hodowli są przedstawione i dyskutowane w niniejszej pracy. Stan ryb w niewoli powinien uwzględniać czynniki etyczne, produkcyjne, ekonomiczne i handlowe. Jest to coraz ważniejsze ze względu na rosnącą potrzebę konsumenta do zapoznania się z technikami stosowanymi w produkcji pożywienia pochodzenia zwierzęcego i akceptacji tych praktyk. Polepszenie dobrostanu produkowanych ryb w akwakulturze skutkuje zwiększeniem korzyści produkcyjnej: ryby będą przyrastać lepiej, a jakość mięsa będzie wyższa. Wzrasta też poziom akceptacji u konsumentów tak wyprodukowanego mięsa w powiązaniu z humani- tarnym ubojem.

 4. Korelacija izoenzimske aktivnosti LDH sadržaja radikularnih cista s citološkom i mikrobiološkom analizom

  OpenAIRE

  Sulejmanagić, Halid; Galić, Miroslav; Jadrić, Stjepko

  1986-01-01

  Cilj ovoga rada bio je metodom elektroforeze na poliakrilamidnom gelu izdiferencirati pojedine izoenzime laktatdehidrogenaze iz uzoraka sadržaja radikularnih cista te pri tome ispitati postojanje korelacije između izoenzimatskog spektra sadržaja sa citološkom i mikrobiološkom analizom istog. Cjelokupna istraživanja su urađena na 9 uzoraka. Biokemijski dio uređen je na Institutu za biohemiju po metodi Bloemendaala, citološki na Institutu za patologiju, a mikrobiološki u specijalističkom labora...

 5. Fistole retto-vaginali Crohn-relate trattate mediante trasposizione del muscolo gracile: risultati a lungo termine e qualità della vita

  OpenAIRE

  Tassone, Daniela

  2015-01-01

  OBIETTIVO: Le fistole retto-vaginali Crohn-relate hanno un impatto significativo sulla qualità della vita. Quando il canale anale è alterato da ulcerazioni e stenosi o in pazienti con difetti estesi del perineo, la chirurgia locale produce risultati insoddisfacenti. Lo scopo di questo studio è quello di valutare l'efficacia della trasposizione del muscolo gracile nelle fistole retto-vaginali Crohn-relate e determinare i suoi effetti sulla qualità della vita. MATERIALI E METODI: Da gennaio...

 6. Uwarunkowania sektorowe i perspektywy rozwoju firmy "Litwiński - Transport - Sprzęt - Budownictwo"

  OpenAIRE

  Pociecha, Bernadeta

  2013-01-01

  Streszczenie Analiza otoczenia konkurencyjnego, w którym działa przedsiębiorstwo, dostarcza wielu istotnych informacji o zmieniających się warunkach jego funkcjonowania. Do opracowania adekwatnych koncepcji, podejść i narzędzi zarządzania wykorzystywane są podstawowe etapy procesu zarządzania strategicznego, czyli: analiza strategiczna, projektowanie strategii i jej realizacja. W części empirycznej pracy przeprowadzono, za pomocą metody SWOT, analizę firmy "Litwiński- Tra...

 7. Evolution of Opf techniques; Evoluzione delle procedure di Opf

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berizzi, A. [Sistemi Elettrici per l' Energia, Milan (Italy); Bovo, C.; Delfanti, M. [Milan Politecnico, Milan (Italy). Dipt. di Elettrotecnica

  2001-12-01

  The paper analyses some possible applications of Opf techniques to the new market scenario of electric systems. New control tools (the adoption of Facts devices, or the use of correct economical signals related to nodal prices) are introduced. As the technical and economic requirements of the market could give rise to mutual conflict, the use of Multi objective Optimisation (MO) is envisaged. MO allows the management of different objectives and makes it easier to take a decision, as it gives indications on the consequences of the choice with respect to all the objective functions considered. [Italian] A partire dai criteri di ottimizzazione applicati alla pianificazione e all'esercizio dei sistemi elettrici gestiti in maniera tradizionale, l'articolo illustra alcune proposte di Optimal Power Flow (Opf) per il nuovo regime di mercato. Sono presentate due possibili evoluzioni dei metodi tradizionali di Opf, che considerano la presenza di carichi elastici o di dispositivi per la gestione flessibile della rete di trasmissione (Facts). Si riportano anche alcuni risultati ottenuti applicando al problema di Opf metodi di multiobiettivo, utili per contemperare le necessita' dei diversi attori del mercato.

 8. LDPC kódy

  OpenAIRE

  Hrouza, Ondřej

  2012-01-01

  Práce se zabývá problematikou LDPC kódů. Jsou zde popsány metody vytváření paritní matice, kde je kladen důraz především na strukturované vytváření této matice za použití konečné geometrie: Euklidovské geometrie a projektivní geometrie. Další oblastí, které se práce věnuje je dekódování LDPC kódů. Práce porovnává čtyři dekódovací metody: Hard-Decision algoritmus, Bit-Flipping algoritmus, The Sum-Product algoritmus a Log Likelihood algoritmus, při kterých je kladen důraz především na iterativn...

 9. Analysis of the Selected Firm

  OpenAIRE

  Šesták, Ján

  2012-01-01

  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybrané firmy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány metody, které byly použity pro analyzování firmy. V praktické části jsou aplikovány jednotlivé metody, Pro analýzu vnějšího prostředí byla použita analýza SLEPTE, pro analýzu odvětví byl použit Porterův model pěti konkurenčních sil, v další části se práce zabývá identifikací silných a slabých stránek firmy. V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky analýz a...

 10. Návrh strategie pro vybudování ziskového víceúrovňového podnikání

  OpenAIRE

  Mokrý, Martin

  2010-01-01

  Předložená diplomová práce se zabývá tématem víceúrovňového marketingu jako oboru pro samostatné podnikání jednotlivce. Posuzuje pozitiva a negativa této metody podnikání a rozdílnost od podvodných modelů. Diplomová práce se zaměřuje zejména na navržení konkrétních postupů vedoucích k vybudování stabilního příjmu v tomto odvětví a k tomu využívá současné poznatky o víceúrovňovém marketingu, základní metody určování kompetencí, kompetenčních modelů a koučování. This diploma thesis deals wit...

 11. La trasmissione di audio-video in diretta su larga scala: una breve rassegna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Franco Tommasi

  2011-09-01

  Full Text Available ItIn quanti modi è possibile trasmettere audio e video in diretta a un gran numero di destinatari? Se da una parte il grosso pubblico può ritenere banale il problema, uno sguardo più attento rivela senza difficoltà che è vero l'esatto opposto. L'articolo passa in rassegna i principali metodi attualmente usati ed evidenzia i problemi che essi comportano. Infine viene brevemente presentata una proposta sviluppata nel laboratorio dell'autore che cerca di sfruttare Internet ed il satellite per aggirare le difficoltà dei metodi passati in rassegna.EnHow many ways to transmit live audio and video to a very large audience are available?While the layman may consider such problem a trivial one, the exact opposite is true. A short review of the answers to the question is given in the following, together with a brief description of the drawbacks associated with each of them. The article ends with a short presentation of a proposal developed in the author's lab which puts to work the Internet and the satellite to get around the difficulties of the reviewed methods.

 12. Návrh pracoviště obrábění hřídelí elektromotorů

  OpenAIRE

  Knobloch, Martin

  2014-01-01

  Cílem práce na téma „Návrh pracoviště obrábění hřídelí elektromotorů“ je zavedení nové technologie do výroby hřídelí v odštěpném závodě Siemens s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice. Na začátku je popsána teorie přípravy výroby a metody vedoucí ke stanovení nejvhodnější metody výroby a její zavedení do praxe. V další kapitole se práce zaměřuje na popis stávajícího procesu a vyhodnocení největších úskalí procesu. Následuje variantní návrh nového pracoviště včetně posouzení z hlediska technologi...

 13. Dwucyfrowe kodowanie zadań z matematyki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Sułowska

  2012-09-01

  Full Text Available Różne stosowane na świecie sposoby oceniania zadań na egzaminach końcowych dają informacje o osiągnięciach uczniów, pozwalają porównywać wyniki szkół, nie pozwalają jednak na formułowanie wniosków o koniecznych modyfikacjach metod nauczania. Istnieją jednak metody oceniania zadań, które pozwalają nie tylko opisać osiągnięcia i niepowodzenia uczniów, ale także umożliwiają ocenę przyczyn tych niepowodzeń. Jedną z takich metod oceniania zadań otwartych rozbudowanej odpowiedzi jest kodowanie dwucyfrowe (double-digit coding. Stosowana jest ona w niektórych międzynarodowych badaniach edukacyjnych. W artykule przedstawiamy pierwsze Polskie doświadczenia związane z zastosowaniem tej metody: zadanie z matematyki oraz klucz kodowy, na podstawie którego odbywało się jego ocenianie. Przedstawiamy również doświadczenia zdobyte podczas przygotowywania klucza kodowego i podczas jego zastosowania w procesie oceniania oraz płynące stąd wnioski.

 14. Konsolidovaná účetní závěrka

  OpenAIRE

  Lungová, Monika

  2015-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá problematikou konsolidované účetní závěrky. Práce je zaměřena na zahrnutí nové, přidružené jednotky do konsolidace, při použití ekvivalenční metody a následné posouzení výkonosti nově vzniklé skupiny oproti původnímu konsolidačnímu celku. V jednotlivých kapitolách diplomové práce jsou popsány a rozebrány zejména principy, postupy a metody konsolidace účetní závěrky. V praktické části jsou interpretovány a analyzovány výsledky konsolidované účetní závěrky. Posled...

 15. Metoda nabycia a metoda łączenia udziałóww procesie łączenia jednostek gospodarczych– rozwiązania krajowe i międzynarodowe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Remlein

  2009-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja metod i sposobów bilansowego rozliczania procesu łączenia się jednostek gospodarczych przewidzianych przepisami polskiego prawa bilansowego i rozwiązaniami MSSF, oraz ukazanie różnic między tymi regulacjami w zakresie rozliczania procesu połączeń. W poszczególnych częściach opracowania przedstawiono istotę i procedury postępowania zgodnie z polski prawem bilansowym w przypadku zastosowania metody nabycia i metody łączenia udziałów. Dokonano porównania obowiązujących metod oraz zaprezentowano istotne różnice między obowiązującymi w Polsce metodami. Zaprezentowano również rozwiązania przewidziane w MSSF 3. Omówiono etapy postępowania w metodzie nabycia oraz zwrócono uwagę na rozbieżności między rozwiązaniami krajowymi a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 16. A Concept of a Ship Domain for the Use of Navigational Safety Assessment / Analiza Bezpieczeństwa Morskiego z Wykorzystaniem Domeny Wokół Statku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcjan Krzysztof

  2015-09-01

  Full Text Available Jedną z ważniejszych koncepcji dotyczącej bezpieczeństwa nawigacji jest domena statku. Koncepcja morskiej domeny jest jedną z najstarszych domen, albowiem poprzedziła domeny stosowane w lotnictwie, branży kolejowej, przemyśle chemicznym oraz medycznym. Poprzez pojęcie domeny statku należy rozumieć pewien obszar wokół statku, który nawigator chciałby utrzymać wolnym od innych obiektów stałych i ruchomych. Sytuację nawigacyjną można uznać za bezpieczną tak długo, jak żaden inny statek lub przeszkoda nawigacyjna nie przekroczy tego obszaru. W celu budowy i rozwinięcia metody oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego wyznaczono probabilistyczne domeny statku na podstawie danych z monitoringu AIS dla trzech typów sytuacji spotkaniowych między statkami. Celem pracy jest zaprezentowanie metody identyfikacji incydentów nawigacyjnych na podstawie domeny probabilistycznej, która może posłużyć do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego oraz odnajdywania miejsc potencjalnie niebezpiecznych na wybranych obszarach Morza Bałtyckiego.

 17. Podejście psychologiczne w terapii jąkania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agata Błachnio

  2013-06-01

  Full Text Available Praca omawia różne metody stosowane w terapii jąkania z uwzględnieniem podejścia psychologicznego. Jąkanie jest nie tylko zaburzeniem płynności mówienia, objawy występują bowiem na kilku płaszczyznach: neurofizjologicznej, społecznej i psychologicznej. Terapia jąkania ze względu na złożoność tego zaburzenia wymaga podejścia interdyscy‑ plinarnego, w tym szczególnie koncentracji na radzeniu sobie z emocjami pacjenta i obniżeniu związanych z tym za‑ burzeniem patologicznych reakcji lękowych – logofobii. Celem artykułu jest omówienie metod stosowanych w terapii jąkania oraz ocena ich skuteczności. Główny podział metod zakłada istnienie dwóch podejść: pośrednie i bezpośred‑ nie metody. Metody bezpośrednie oddziałują na akt mowy i mają na celu zmniejszenie niepłynności mowy. Wśród nich można wymienić: rytmizację mówienia, wspomaganie wypowiedzi ruchem ręki czy wydłużenie wypowiedzi. Natomiast metody pośrednie stanowią ich uzupełnienie i koncentrują się na obniżeniu lęku oraz redukcji napięcia po‑ jawiającego się u osoby jąkającej się. Należą do nich różnego rodzaju techniki relaksacyjne, metody oparte na wizu‑ alizacji czy treningi autogenne. Zwracają one uwagę na emocje przeżywane przez osoby jąkające się. Ponadto tech‑ niki takie jak muzykoterapia, psychodrama, hipoterapia, desentyzacja i desensybilizacja są skutecznymi sposobami polepszenia funkcjonowania psychospołecznego osób jąkających się. Prezentowany artykuł ma charakter przeglądo‑ wy, może zatem służyć jako podstawa do opracowania i wdrożenia programów terapeutycznych z udziałem logope‑ dy i psychologa.

 18. La trasparenza scientifica in archeologia virtuale: una lettura critica al principio N.7 della Carta di Siviglia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Gabellone

  2012-12-01

  Full Text Available ItAnalogamente per quanto avvenne nell’ambito del restauro, i Principi di Siviglia sull'Archeologia Virtuale hanno il valore di una carta, che non definisce un sistema di norme, di leggi, ma gli orientamenti di una vasta comunità scientifica che si propone di dare impulso all’archeologia virtuale come disciplina matura, la quale viva nel rispetto di queste regole e si fondi su metodi scientificamente validi ed ampiamente condivisi. Una piena trasparenza dei metodi, delle tecniche e della documentazione a corredo di un progetto di archeologia virtuale, è necessaria al fine di definire standard di qualità che innalzino il valore scientifico di una disciplina che promette di informare, stupire e affascinare con sempre maggiore efficacia e rigore. Il principio N. 7 della Carta di Siviglia, ribadisce la necessità di predisporre una base documentaria esauriente, che riguardi tutto il processo di ricerca legato alla creazione di contenuti digitali in progetti di archeologia virtuale. In Archeologia Virtuale i metodi di analisi, le tecniche di rilevamento e le interpretazioni devono essere tutti dichiarati, comprensibili e riutilizzabili. Solo l’analisi dei dati preliminari potrà validare gli esiti di uno studio ricostruttivo e garantire alle nuove generazioni una revisione dei risultati senza necessariamente ricominciare il lavoro dall’inizio.EnAnalogous to what has happened in the field of restoration, the Seville Principles of Virtual Archaeology have the value of a charter. They do not define a system of norms or laws, but rather the orientation of a broad scientific community that seeks to promote virtual archaeology as a mature discipline, one guided by respect for these rules and founded on scientifically valid and widely shared methods. The full transparency of the methods, techniques and accompanying documentation of a virtual archaeology project, is necessary in order to define standards of quality that raise the scientific value

 19. Web Quest mācību modeļa izmantošana ķīmijas mācību priekšmeta apguvē

  OpenAIRE

  Blumberga, Arta

  2010-01-01

  Diplomdarbā apkopota un analizēta informācija par WebQuest mācību modeli, kas ir uz izziņu balstīts, projekt- un problēmorientēts mācību modelis, kurā skolēni izmanto galvenokārt interneta informāciju. Balstoties uz apkopoto informāciju, tika izveidots WebQuest darba apraksts ķīmijā, kas aprobēts Rīgas 46. vidusskolā. Izmantojot anketēšanas metodi, veikta izveidotā projekta darba novērtēšana.

 20. Jonometrijas un jonu hromatogrāfijas izmantošana jonu šķidrumu analīzē

  OpenAIRE

  Liberts, Andrejs

  2008-01-01

  Darbā ir apkopota literatūra par jonu šķidrumiem, jonometriju un jonu hromatogrāfiju. Noteikti tetrafluorborātjona jonselektīvā elektroda raksturlielumi, pārbaudītas tā praktiskās izmantošanas iespējas jonu šķidrumu analīzē, eksperimentāli atrasti potenciometriskie selektivitātes koeficienti. Veikta tetrafluorborātjonu saturošu jonu šķidrumu jonometriska noteikšana ar standartpiedevu metodi. Iegūtie rezultāti statistiski izvērtēti. Veikta arī hlorīdjonu un bromīdjonu saturošu jonu š...

 1. Wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych a stateczność skarp składowisk

  OpenAIRE

  Tymoteusz Zydroń; Mariusz Cholewa; Piotr Demczuk

  2015-01-01

  W pierwszej części pracy dokonano analizy literatury tematycznej dotyczącej parametrów charakteryzujących wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych. Wykazała ona, że odpady komunalne charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi warto­ściami kąta tarcia wewnętrznego i spójności, które zależą m.in. od ich struktury, stopnia rozkładu, metody badań, w tym zakresu odkształceń. Wpływ tych czynników na wytrzyma­łość na ścinanie odpadów jest często niejednoznaczny, co powoduje, że dobór...

 2. First Italian intercomparison on methodologies for dose assessment from internal contamination. Results and perspectives; Primo interconfronto italiano sulle metodiche di valutazione di dose da contaminazione interna: risultati e prospettive

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Castellani, C.M.; Battisti, P.; Tarroni [ENEA, Centro Ricerche Ezio Clementel, Bologna (Italy). Dipt. Ambiente

  1998-07-01

  In the frame of the MIDIA activities (coordination of whole body counters operating in Italy) an intercomparison on dose evaluation methods was promoted and carried out between October 1995 and March 1996 by 5 WBC centres. The main results related to the estimation of Intake and effective dose equivalent on the four case studies are reported. A comparison with European preliminary results is also presented. Finally perspectives related to the quality assurance of internal dosimetry estimates are indicated. [Italian] Vengono riportati i risultati delle valutazioni di Intake e di equivalente di dose nei centri MIDIA (coordinamento dei WBC operanti in Italia) per effettuare un interconfronto sui metodi di valutazione di dose da contaminazione interna utilizzando casi di studio reperiti in ambiente europeo. Vengono indicate le prospettive per la valutazione della qualita' della stima di dose in dosimetria interna.

 3. Kolegialni coaching: priročnik za strokovni in osebni razvoj (ocena knjige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Elena Sánchez

  2014-04-01

  Full Text Available Kolegialni coaching avtoric Zore Rutar Ilc, Blanke Tacer in Brigite Žarkovič Adlešič je prvi priročnik za to področje, ki je plod slovenskega znanja. Na eni strani je sistematičen, metodičen, do bralca prijazno zasnovan, didaktično bogat in strokoven vodnik po osnovah coachinga; na drugi strani temelji na praktičnih primerih, v katerih skozi refleksijo uporabnikov in preizkuševalcev coachinga bralcu omogoča neposreden vpogled v njihovo učenje, napredek in razvoj. Pri tem ponuja nekatere preproste tehnike, orodja in modele ter bralcu na slikovit način pokaže, kako jih uporabiti v praksi. Primere uporabe začini še z izkušnjami in refleksijo tistih, ki so to že storili.

 4. I nuovi criteri di valutazione dei terreni in seguito al regolamento spagnolo per la valutazione dei terreni del 2011: l’oggettivazione delle aspettative edificatorie nel territorio rurale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Maria De La Encarnación Valcárcel

  2013-06-01

  Full Text Available Il regime di valutazione dei terreni ha subito una delle sue più importanti modifiche ad opera della Legge sui Suoli del 2008 e del relativo Regolamento del 2011. Secondo il cosiddetto principio di oggettività, che definisce tutti i metodi fissati per le nuove "situazioni di base" dei terreni, ed in base al prescritto divieto di prendere in considerazione le aspettative edificatorie derivanti dal rilascio di una concessione edilizia, è facilmente desumibile l’esistenza di circostanze, che non sono una conseguenza naturale degli investimenti effettuati per il bene da parte del proprietario. Questo è in contrasto con lo spirito della Legge sui Suoli in vigore, enunciato nella Relazione Esplicativa.

 5. Developement of multimedial web portal for PLD course tutorials

  OpenAIRE

  Fíla, Lukáš

  2009-01-01

  Tato práce popisuje principy tvorby statických webových stránek a nejpoužívanější metody používané při tvorbě stránek dynamických. Seznámíte se s jazyky HTML, CSS, PHP, JavaScript a databázemi MySQL. Dále jsou zpracovány základní informace o problematice programovatelných logických obvodů PLD a FPGA. This paper describes the principles of the creation of static Web pages and the most common methods used in creating dynamic pages. Acquainted with the languages of HTML, CSS, PHP, JavaScript ...

 6. Rational Unified Process jako metodika vývoje softwaru

  OpenAIRE

  Rytíř, Vladimír

  2008-01-01

  Cílem této práce je seznámit se s procesem vývoje softwaru dle vybraných metodik s hlavním zaměřením na metodiku Rational Unified Process od firmy IBM. Incepční a elaborační fáze této metody také aplikuji na praktickém  příkladě. Goal of my work is to introduce software development process metods specialized to Rational Unified Process metod from IBM. I aplicate inception and elaboration phases of RUP on practical example. B

 7. Teorijska i eksperimentalna analiza dinamičkog ponašanja jezgra visokih zgrada

  OpenAIRE

  Varju, Đerđ

  2016-01-01

  U ovoj disertaciji, izvršena su teorijska i eksperimentalna istraživanja dinamičkog onašanja jezgra visokih zgrada. Model je zasnovan na Vlasovoj teoriji tankozidnih nosača, kao i na metodi prenosnih matrica. Jezgro se tretira kao tankozidni nosač otvorenog poprečnog preseka, koji je na dnu uklješten u temeljnu ploču, dok je na vrhu  slobodan.  Duž  ose  smicanja,  jezgro  je  podeljeno  na  čvorove  u  nivoima spratova  u  koji...

 8. Elevator cage

  OpenAIRE

  Matoušek, Jan

  2009-01-01

  Diplomová práce se zabývá pevnostním výpočtem rámu klece výtahu o nosnosti 400 kg (5 osob) a výpočtem maximální vzdálenosti mezi kotvami vodítek. Jmenovitá rychlost výtahu je 1 m.s -1. Součástí je analýza rámu pomocí metody konečných prvků. K této analýze byl použit program I – DEAS. This diploma thesis deals with design of a frame of a lift, whose roading capacity is 400 kg (5 people) and it olso deals with calculation of maximum distance between armatures of quides. Nominal speed is 1 m....

 9. Pomiar wiarygodności internetowych serwisów handlowych.

  OpenAIRE

  Garnik, Igor; Basińska, Beata

  2011-01-01

  Rozwój handlu internetowego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów na tę formę dystrybucji towarów i usług. Z tego powodu, zarządzanie witryną sklepu internetowego, w celu zwiększenia jej wiarygodności, a co za tym idzie – konkurencyjności, jest ważnym zadaniem stojącym przed podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w sieci. Celem niniejszej pracy było zaproponowanie nowej metody oceny wiarygodności serwisów WWW. Badanie przeprowadzono w grupie 225 osób (83% doświadczonych i 17% ...

 10. Sviluppo e validazione di un antigene-capture ELISA basato su anticorpi monoclonali specifici per Listeria monocytogenes negli alimenti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rossella Lelli

  2011-09-01

  Full Text Available È stato standardizzato e validato un dosaggio immunoenzimatico capture ELISA per l’identificazione di Listeria monocytogenes negli alimenti. Il dosaggio è stato messo a punto analizzando campioni di prodotti carnei, ittici e lattiero-caseari, pasta di semola e di farina di grano. Il metodo è risultato specifico al 100% per Listeria spp., con limite di rivelazione di 6,6 × 10(3 cfu/ml. Il metodo L. monocytogenes capture ELISA è stato confrontato con il metodo ufficiale ISO 11290-1:1996 per l’isolamento e l’identificazione di L. monocytogenes in matrici alimentari ottenendo un indice di concordanza significativo. Il dosaggio è stato validato in base alle indicazioni della norma ISO 16140:2003 relativamente ai metodi di analisi qualitativi. Il dosaggio è risultato accurato, specifico, sensibile, selettivo, riproducibile e rapido da eseguire, consentendo nello screening degli alimenti la riduzione di tempi e costi dell’indagine microbiologica.

 11. Wybrane problemy ustalania wartościw sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kazimierz Sawicki

  2009-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono niektóre problemy pomiaru i wyceny w rachunkowości zarówno pozycji bilansu, jak i procesów gospodarczych. Opisano podstawowe modele tradycyjne i współczesne metody wyceny. Podjęto próbę oceny przydatności poszczególnych metod wyceny, zwłaszcza na podstawie wartości godziwej, dla dużych, średnich i małych jednostek. Zdaniem autora, wiarygodność informacji finansowych dla zarządu i użytkowników zewnętrznych może być wątpliwa, jeżeli w wysokim stopniu opiera się na estymacji przyszłości, która zawsze jest niepewna.

 12. Sprawozdawczość finansowa i kapitał intelektualny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Artur Paździor

  2009-10-01

  Full Text Available Tradycyjna sprawozdawczość finansowa spełnia w gospodarce rynkowej niezwykle ważną rolę. Nie zawsze jest ona jednak w stanie uporać się z najnowszymi zjawiskami, widocznymi zwłaszcza w sferze zasobów niematerialnych. W artykule zostały zaprezentowane najbardziej znane metody wyceny kapitału intelektualnego. Przedstawiono ich zalety oraz główne wady. Zwrócono również uwagę na możliwość praktycznej implementacji tych metod, szczególnie w warunkach zawirowań na rynkach finansowych.

 13. L’utilizzo della ricostruzione nella comunicazione del patrimonio archeologico. L’approccio, il metodo, le finalità e alcuni spunti di discussione.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Bacci

  2010-05-01

  In questo contributo si focalizza l’attenzione sulla ricostruzione grafica e virtuale del patrimonio e sulle sensazioni che la ricostruzione evoca nel fruitore del messaggio culturale. La ricostruzione si attua mediante la collaborazione tra archeologo e illustratore e costituisce un momento di verifica visiva dell’interpretazione archeologica e uno strumento di comunicazione del dato archeologico fruibile a più livelli. Ciò avviene grazie allo scambio costante di informazioni (dati scientifici e proposte di ricostruzione e il confronto che ne deriva determina i metodi e le fasi di avanzamento del progetto. Il metodo si basa sull’integrazione delle immagini 3D con il disegno tradizionale ed è finalizzato alla trasposizione del dato archeologico, in modo tale da garantire alla ricostruzione il duplice requisito di soddisfazione estetica e credibilità scientifica.

 14. Virtual storytelling. Methods and techniques of ‘audiovisual writing’ through virtual worlds

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Benassi

  2012-08-01

  Full Text Available Il presente lavoro ha lo scopo di descrivere un insieme di tecniche e metodi di animazione conosciuti con il nome di machinima, utilizzabili con successo per una attività di media education incentrata sulla produzione audiovisiva attraverso la forma-racconto. Con la pratica del machinima, i mondi immersivi 3D diventano lo strumento per la costruzione di mondi narrativi, un teatro ove allestire rappresentazioni che possono essere riprese come in un set cinematografico. Tutto avviene attraverso l’uso del computer e di Internet, senza l’ausilio di costose apparecchiature e senza uscire dalla classe. In questo contesto, vengono qui presentati i risultati di un’attività sperimentale condotta da un team di docenti nel mondo virtuale di Second Life e finalizzata a verificare la fattibilità metodologica e tecnica della pratica del machinima in ambito scolastico.

 15. Trauma e vulnerabilità nei migranti richiedenti protezione internazionale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emanuele Caroppo

  Full Text Available INTRODUZIONE: I rifugiati richiedenti protezione internazionale mostrano un'alta vulnerabilità e Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD. OBIETTIVI: abbiamo utilizzato un approccio integrato multidisciplinare per valutare la loro vulnerabilità e psicopatologia. METODI: sono stati valutati 180 rifugiati politici secondo i criteri del DSM-IV-TR. RISULTATI: in un'alta percentuale di rifugiati politici la diagnosi principale è stata di PTSD associata con disturbi di personalità e/o altri disturbi psichici. CONCLUSIONI: i rifugiati politici hanno più difficoltà nel gestire le proprie emozioni, questo probabilmente è dovuto alla propria storia personale intrisa di vissuti traumatici, tuttavia attraverso un lavoro sia psicoterapico che farmacologico è stato possibile migliorare le proprie condizioni.

 16. Origin, Nature, Disposal and Control of Radioactive Wastes Arising from the Use of Radioisotopes; Origine, Nature, Elimination et Controle des Dechets Radioactifs Decoulant de l'Emploi des Radioisotopes; 041f 0420 041e 0414 ; Origen, Naturaleza, Evacuacion y Control de los Desechos Radiactivos Producidos en la Utilizacion de Radioisotopos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kenny, A. W. [Ministry of Housing and Local Government (United Kingdom)

  1960-07-01

  The paper describes the different types of radioactive waste arising from industrial, medical and scientific uses of radioisotopes. An outline is given of methods used for waste disposal, depending on the content of radioactivity. (author) [French] L'auteur decrit les differents types de dechets radioactifs decoulant de l'utilisation de radioisotopes dans l'industrie, en medecine et dans la science. Il donne un apercu des methodes employees pour l'elimination des dechets selon leur teneur en elements radioactifs. (author) [Spanish] En la memoria se describen los diferentes tipos de desechos radiactivos producidos por la utilizacion industrial, medica y cientifica de los radioisotopos y se hace una exposicion de los metodos empleados para la evacuacion de desechos segun su contenido radiactivo. (author) [Russian] V doklade daetsja opisanie razlichnyh tipov radioaktivnyh othodov, voznikajushhih v rezul'tate promyshlennogo, medicinskogo i nauchnogo ispol'zovanija radioizotopov. Osobo razbirajutsja metody, ispol'zuemye dlja udalenija radioaktivnyh othodov v zavisimosti ot ih radioaktivnosti. (author)

 17. Calcolo scientifico esercizi e problemi risolti con Matlab e Octave

  CERN Document Server

  Quarteroni, Alfio; Gervasio, Paola

  2017-01-01

  Questo testo è concepito per i corsi delle Facoltà di Ingegneria e di Scienze. Esso affronta tutti gli argomenti tipici della Matematica Numerica, spaziando dal problema di risolvere sistemi di equazioni lineari e non lineari a quello di approssimare una funzione, di calcolare i suoi minimi, le sue derivate ed il suo integrale definito fino alla risoluzione di equazioni differenziali ordinarie e alle derivate parziali con metodi alle differenze finite ed agli elementi finiti. Un capitolo iniziale conduce lo studente ad un rapido ripasso degli argomenti dell'Analisi Matematica e dell'Algebra Lineare di uso frequente nel volume e ad una introduzione ai linguaggi MATLAB e Octave. Al fine di rendere maggiormente incisiva la presentazione e fornire un riscontro quantitativo immediato alla teoria vengono implementati in linguaggio MATLAB e Octave tutti gli algoritmi che via via si introducono. Vengono inoltre proposti numerosi esercizi, tutti risolti per esteso, ed esempi, anche con riferimento ad applicazioni in...

 18. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase III), I-V, Part V, Establishment of Monte Carlo method for solving the integral transport equation; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (III faza) I-V, V Deo, Postavljanje Monte Carlo metode za resavanje integralnog oblika transportne jednacine

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-02-15

  General mathematical Monte Carlo approach is described with the elements which enable solution of specific problems (verification was done by estimation of a simple integral). Special attention was devoted to systematic presentation which demanded explanation of fundamental topics of statistics and probability. This demands a procedure for modelling the stochastic process i.e. Monte Carlo method. Dat je matematicki prilaz Monte Carlo metodi uopste, a po elementima koji dozvoljavaju konkretno resavanje izvesnih problema. (Provera je izvrsena na estimiranju prostog integrala). Narocito je vodjeno racuna o sistematicnosti izlaganja materije sto je mestimicno zahtevalo tretiranje i osnovnih pojmova, statistike i verovatnoce, a sve to skupa zahteva postupak modeliranja stohastickog procesa odnosno Monte Carlo metod (author)

 19. Medicīniskās terminoloģijas mācīšana augstskolas līmenī

  OpenAIRE

  Ulmane, Alise

  2016-01-01

  Šī maģistra darba mērķis ir izpētīt veiksmīgākos medicīniskās terminoloģijas pasniegšanas metodes augstskolas līmeņa studentiem. Izmantojot triangulācijas metodi, autore analizēja augstskolas pasniedzēju, praktizējošo fizioterapeitu un studentu viedokļus par fizioterapijas specialitātes medicīniskās terminoloģijas atlasi un mācīšanas veidiem. Teorētiskajā daļā autore apskata dažādas terminoloģijas mācīšanas klasifikācijas un medicīniskā diskursa īpatnības. Apkopojot praktiskās daļas rezultātu...

 20. Studio di prevalenza delle polmoniti in un'Azienda opsedaliera di Bologna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Leoni

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: nell’ambito di un progetto di sorveglianza attiva dei casi di polmonite da legionella, è stata studiata la prevalenza di tutti i casi di polmonite ricoverati in un ospedale di Bologna, allo scopo di definirne la distribuzione per origine (comunitaria o nosocomiale, eziologia, caratteristiche individuali e di confrontarle con le polmoniti da legionella.

  Metodi: per ogni caso con diagnosi clinica e/o radiologica di polmonite è stato compilato un questionario, raccogliendo le informazioni dalle cartelle cliniche. Tutti i casi di polmonite non specificata sono stati inoltre sottoposti al test per la ricerca dell’antigene di legionella nelle urine.

 1. Wpływ wysiłku fizycznego na funkcję układu oddechowego w twardzinie układowej

  OpenAIRE

  Stanisław Sierakowski; Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz; Maciej Kaczmarski; Zenon Siergiejko; Grzegorz Siergiejko; Piotr Siergiejko; Justyna Fryc

  2010-01-01

  Cel: Powikłania ze strony układu oddechowego stanowią główną przyczynę zgonów pacjentów z twardziną układową (TU). Tętniczenadciśnienie płucne i śródmiąższowa choroba płuc stanowią najistotniejszez nich. Pacjenci są jednak często zdiagnozowani dopierow późnym okresie choroby, dlatego też istotne jest opracowaniemetody diagnostycznej do wczesnego wykrywania tych powikłań.Celem pracy była ocena wpływu wysiłku fizycznego na zmiany parametrówoddechowych. Materiały i metody: Badania przeprowadzono...

 2. La chiesa antica nella storiografia italiana recente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcella FORLIN PATRUCCO

  2010-02-01

  Full Text Available SOMMARIO: Gli studi italiani di storia della Chiesa antica presentano in anni recenti importanti novità negli strumenti, negli interessi e nei metodi della ricerca, legate a quelle che coinvolgono il complesso delle discipline attinenti alia storia religiosa dell'antichità. Il contributo prende in esame problemi, tendenze e prospettive nella recente storiografia italiana, con particolare attenzione ai nodi interpretativi che le attuali indagini appaiono privilegiare sul tema della Chiesa nei primi secoli.ABSTRACT: The recent Italian studies in the history of ancient Church show many novelties and new approaches, related to the new interests and methodologies of the various sciences involved in the religious history of Antiquity. The paper deals with the problems and the trends in the recent Italian historiography, with special attention to the main subjects of the research about the Church in the first Christian centuries.

 3. Tūrisma sociālekonomiskā ietekme Engures ezera sateces baseinā

  OpenAIRE

  Apels, Jānis

  2012-01-01

  Tūrisms tiek uzskatīts par perspektīvu lauku reģionu attīstības metodi, jo nepieciešamie resursi ir plašāk pieejami. Taču tūrismam kā procesam ir gan pozitīva, gan negatīva ietekme uz apkārtējo dabas vidi, sociālo un ekonomisko vidi. Bakalaura darba „Tūrisma sociālekonomiskā ietekme Engures ezera sateces baseinā” mērķis ir tūrisma sociālekonomiskās ietekmes izvērtēšana balstoties uz vietējo iedzīvotāju attieksmi. Bakalaura darbā sniegts neliels ieskats Engures sateces baseinā piedāvāto...

 4. RICERCHE DI STATISTICA METEOROLOGICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  EZIO ROSINI

  1956-06-01

  Full Text Available statistica
  non ha goduto di buona stampa nel passato anche recente; particolarmente
  poco apprezzata è stata la statistica meteorologica e climatologica.
  Occorre riconoscere che tale atteggiamento era almeno in
  parte frutto di un preconcetto errato sul significato della statistica, ma
  che d'altra parte la natura dei lavori di tal genere che venivano alla
  luce sembrava a volte confermare la giustezza del preconcetto. Il fatto
  è che una parte degli studiosi di meteorologia avvertiva più di altri,
  probabilmente per la propria stessa costituzione mentale, l'astrattezza
  dei metodi fisico-matematici applicati alla grandiosa e al tempo stesso
  minuta complessità dei fenomeni meteorologici, sentendo dunque maggiormente
  la necessità di far costante ricorso alla realtà delle osservazioni
  effettivamente eseguite.

 5. Identifikace PHA produkujících bakterií pomocí nástrojů molekulární biologie

  OpenAIRE

  Gajdová, Barbora

  2017-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá identifikací bakterií, které jsou schopny produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA). Mezi testovanými bakteriemi byli převážně zástupci rodu Pseudomonas, Lactobacillus, Bifidobacterium, dále vzorky z termofilní kultury a vzorky z přírodních zdrojů. Bakterie byly testovány pomocí molekulárně biologické metody PCR. Byla analyzována amplifikace genu kódujícího PHA syntázu (phaC). V první reakci byl detekován jak phaC gen zodpovědný za syntézu PHA, tak současně i 16S rRNA...

 6. Ar cinku aizvietotu hidroksilapatītu pētījumi

  OpenAIRE

  Komarovska, Laura

  2013-01-01

  Darbā apkopota informācija par hidroksilapatītu īpašībām, to sintēzes iespējām un izmantošanu. Apkopota informācija arī par izmantotajām darba un analīzes metodēm. Eksperimentālajā daļā veikta ar cinku, cēriju un cinku - cēriju aizvietotu hidroksilapatītu sintēze, izmantojot hidrotermisko metodi, kā sākotnējo izejvielu izmantojot amorfas vai kristāliskas fāzes hidroksilapatītu. Iegūtie pulveri raksturoti izmantojot pulvera rentgendifraktometriju un Furjē transformācijas infrasarkano spektrosk...

 7. Knowledge acquisition on hazards in chemical and process industry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vojnovic, D; Kozuh, M [Inst. Jozef Stefan, Ljubljana (Slovenia)

  1992-07-01

  The knowledge acquisition for probabilistic risk assessment and operational safety improvements are described. The procedure HazOp (Hazard and Operability Study) are used for hazard identification. The acquainted knowledge is condensed in the form of cause-consequence matrix which is very convenient for plant logic model start point definition. At the end, the possibility for HazOp performance support by use of Artificial Intelligence approach is considered. (author) [Slovenian] V clanku se obravnava zbiranje znanja za potrebe verjetnostne ocene tveganja in izboljsanja obratovalne varnosti. Opisan je postopek za razpoznavanje nevarnosti po metodi HazOp. Zbrano znanje je predstavljeno v obliki vzrocno posledicne matrike, kar je primerna oblika za nadaljno uporabo pri logicnem modeliranju objekta. Ravno tako je obravnavana moznost uporabe diagnosticnih metod (umetna inteligenca) pri HazOp analizi. [author].

 8. Metodika stanovení velikosti detekovaného signálu v EREM

  OpenAIRE

  Potoma, Jaroslav

  2010-01-01

  Předkládaná práce se zabývá problematikou environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) a detekcí signálních elektronů pomocí ionizačního detektoru.Hlavní náplní této práce je porovnání osciloskopické metody stanovení velikosti signálu s metodou vyhodnocování velikosti signálu z úrovně šedi ze snímků standartních vzorků. Vyhodnocení výhod a nevýhod obou metod. This work deals with problematics of enviromental scanning electron microscopy and detection of signal electrons by ion...

 9. Atomi, molecole e solidi esercizi risolti

  CERN Document Server

  Balzarotti, Adalberto; Fanfoni, Massimo

  2015-01-01

  Questo eserciziario nasce dalla raccolta di problemi d'esame assegnati agli studenti del corso di Struttura della Materia, che si colloca al confine fra il Corso Triennale e quello Magistrale. Alla fine di ciascun capitolo si trova un riepilogo ragionato di formule utili, e l’ultima parte del volume è dedicata alle unità di misura, alle formule di Meccanica Quantistica e alle tecniche per manipolare il momento angolare, i metodi variazionale e quello perturbativo elementare. Quasi tutti i problemi sono applicazioni della Meccanica Quantistica, anche se si utilizzano nozioni di Termodinamica, Meccanica ed Elettromagnetismo. I problemi di questo manuale differiscono rispetto a quelli che caratterizzano libri di Fisica Teorica (che possono anche essere astratti o rilevanti per l'Astrofisica o le Interazioni Deboli, soprattutto nel fatto che) soprattutto nel fatto che questi devono alla fine determinare dei valori realistici di misure standard su atomi molecole o solidi. In Fisica, la conoscenza di ogni argom...

 10. Porównanie wpływu stosowania kompleksu lipidowego PCSO-524™ z Perna canaliculus oraz oleju z ryb na intensywność bólu odczuwanego przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych i/lub biodrowych

  OpenAIRE

  Marek Zawadzki; Jacek Szechiński

  2011-01-01

  Cel: Porównanie wpływu zażywania opatentowanego, stabilizowanego CO2 oleju z nowozelandzkich małży zielonych Perna canaliculus(PCSO-524™) oraz oleju z ryb [zawierającego standaryzowanąmieszaninę kwasu eikozapentaenowego (eicosapentaenoicacid – EPA) – 18%, i kwasu dokozaheksaenowego (docosahexaenoicacid – DHA) – 12%] na łagodzenie bólu, zmiany w wyznacznikachjakości życia i bezpieczeństwo u pacjentów z chorobą zwyrodnieniowąstawów kolanowych i/lub biodrowych.Materiały i metody: U 50 pacjentów ...

 11. Escherichia coli. A sanitary methodology for faecal water pollution tests; Escherichia coli nelle acque. Significato sanitario e metodologie di analisi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bonadonna, L. [Istituto Superiore di Sanita' , Rome (Italy)

  2001-02-01

  Among the traditional indictors of faecal water pollution, Escherichia coli has shown to fit better with the definition of indicator organism. Till now its recovery has been time-consuming and needs confirmation tests. In this report more rapid and direct methods, based on enzymatic reactions, are presented. [Italian] Per talune peculiari caratteristiche, Escherichia coli sembra meglio soddisfare i requisiti insiti nella definizione di organismo indicatore, rispetto ai tradizionali indicatori di contaminazione fecale dell'acqua. Finora, i substrati disponibili per il suo rilevamento necessitano tutti di almeno una prova di conferma. Di qui l'esigenza di indicare metodi di rilevamento a riposta piu' rapida, anche in relazione all'inserimento, nelle piu' recenti normative nazionali ed europee, del microrganismo tra i parametri microbiologici da ricercare.

 12. Seismic hazard assessment; Valutazione della pericolosita` sismica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paciello, A. [ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Dip. Ambiente

  1998-12-31

  This paper presents a brief summary of the most commonly used methodologies for seismic hazard assessment. The interest is focused on the probabilistic approach, which can take into account the uncertainties of input data and provides results better comparable with those obtained from hazard analyses of other natural phenomena. Calculation methods, input data and treatment of variability are examined. Some examples of probabilistic seismic hazard maps are moreover presented. [Italiano] Questo lavoro presenta un breve sommario delle piu` comuni metodologie utilizzate per la valutazione della pericolosita` sismica di un sito. Una particolare attenzione e` rivolta all`approccio probabilistico, che permette di tener conto delle incertezze legate ai dati iniziali e fornisce risultati piu` facilmente confrontabili con quelli ottenuti da analisi di pericolosita` di altri fenomeni naturali. Vengono presi in esame i metodi di calcolo, i dati di base e il trattamento delle incertezze. Vengono inoltre presentati alcuni esempi di carte di pericolosita` sismica di tipo probabilistico.

 13. Introduzione alla Teoria della elasticità Meccanica dei solidi continui in regime lineare elastico

  CERN Document Server

  Colombo, Luciano

  2007-01-01

  La meccanica dei solidi rappresenta un corpus di conoscenze di formidabile robustezza concettuale, di raffinata eleganza matematico-formale e di grandissima utilita’ applicativa. Come tale ha una valenza formativa molto forte in diversi campi delle scienze naturali (fisica della materia, scienza dei materiali), ingegneristiche (scienza delle costruzioni, ingegneria strutturale e meccanica) e matematiche (matematica applicata). La teoria della elasticita’costituisce inoltre uno dei punti-cardine su cui si articola il moderno paradigma di ricerca detto "modellazione multi-scala dei materiali", secondo il quale le proprieta’ di un materiale sono descritte tramite la concorrenza di metodi teorici affatto diversi: mentre alla nanoscala opera la meccanica quantistica, alla micro- e meso-scala opera il continuo. La conoscenza del continuo elastico abilita lo Studente di Fisica, di Scienza dei Materiali, di Matematica o l’Allievo Ingegnere a confrontarsi con questo moderno e affascinate strumento di ricerca s...

 14. Analisi dell’anisotropia microstrutturale in materiali compositi rinforzati con fibre corte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Dreossi

  2008-01-01

  Full Text Available La microtomografia con luce di sincrotrone si è rivelata una tecnica particolarmente efficace per l’analisi della struttura risultante dalla distribuzione degli orientamenti assunti dalle fibre di rinforzo di compositi rinforzati con fibre di vetro. La ricostruzione dell'immagine tridimensionale ha consentito la visualizzazionedella distribuzione spaziale delle fibre all'interno della matrice polimerica anche nel caso di fibre di piccole dimensioni (diametro medio di 10 micrometri. E' stato quindi possibile misurare le differenze nell'orientamento delle fibre nei differenti strati di un campione utilizzando metodi basati sulla valutazione del Mean Intercept Length (MIL e del fabric tensor. La tecnica descritta è stata applicata a un campione di poliammide 6 rinforzato con il 30% di fibre corte di vetro ricavato da lastra.

 15. Aquaculture and Fish Welfare: Are the Rights of Fish Compromised?/ Akwakultura I Dobrostan Ryb: Czy Prawa Ryb Są Szanowane?

  OpenAIRE

  Mustapha Moshood K.

  2014-01-01

  Zagadnienie dobrostanu ryb w akwakulturze jest aktualne przez cały proces produkcyjny, a jego właściwa realizacja, z poszanowaniem praw ryb i humanitarnym ubojem, jest korzystana dla producenta i konsumenta. Poszanowanie praw ryb odnosi się do różnorodnych aspektów hodowli uwzględniając takie jak: baseny i stawy hodowlane, zagęszczenie obsady, jakość wody, pokarm i reżim żywienia, zarażenie chorobami i pasożytami, metody leczenia ryb zarażonych, manipulacja ciałem ryby, odłowy sieciowe, metod...

 16. Stanovení platinových kovů ve velkých městských aglomeracích

  OpenAIRE

  Ježek, Stanislav

  2016-01-01

  Cílem této diplomové práce je vypracování aktuální literární rešerše, týkající se problematiky platinových kovů v životním prostředí, stanovení platiny a palladia na území městské částí Brno a Moskva. Zahrnuje chemické a fyzikální vlastnosti, výskyt a koloběh platinových v životním prostředí. Obsahuje také použité metody extrakce a stanovení platiny a palladia. The aim of this thesis is the actual elaboration literature search concerning the issue of platinum group metals in the environmen...

 17. Reuse of treated waste water for the irrigation of ornamental plants. The case of Pistoia; Riuso di acque reflue depurate di specie ornamentali: l'impianto pilota di Pistoia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gori, R.; Lubello, C. [Florence Univ., Florence (Italy). Dipt. di Ingegneria Civile

  1999-12-01

  After a brief introduction on irrigation waste water reuse, the paper deals with the case of Pistoia (italy), the most important nursery area in Italy, which has developed an experiment for evaluating the effects of waste water treatment plant effluent irrigation. The better physiological and growth parameters of plants irrigated with the effluent shows that it could be a valid alternative of water and fertilizer nutrients resources for ornamental plants. [Italian] Dopo una breve introduzione sul riuso delle acque reflue a fini irrigui, il lavoro affronta il caso di Pistoia, sede della maggiore area vivaistica italiana, che utilizza le acque reflue dal 1998 con una sperimentazione volta a verificare gli effetti dell'irrigazione con l'effluente dell'impianto di depurazione centrale. Le piante cosi' irrigate hanno mostrato parametri di crescita e fisiologici generalmente migliori di quelli riscontrati sulle piante irrigate con i metodi tradizionali.

 18. Meccanica statistica elementare i fondamenti

  CERN Document Server

  Falcioni, Massimo

  2015-01-01

  La meccanica statistica (MS) nell'insegnamente universitario e' spesso confinata in una posizione itermedia tra le tre grandi aree della fisica teorica, la fisica della materia e la fisica matematica. In genere vengono discussi gli aspetti "pratici", di supporto alla fisica della materia, che pur importanti non esauriscono la rilevanza concettule della meccanica statistica. Esistono molti ottimi libri (Huang, Landau-Lifsits, Chandler, Peliti etc) che trattano in modo dettagliato gli aspetti tecnici della meccanica statistica. Lo scopo del nostro libro non e' quello di presentare metodi (esatti ed approssimati) per determinare le proprietà termodinamiche a partire dalle interazioni microscopiche, quanto discutere alcuni aspetti concettuali della meccanica statistica che sono spesso poco trattati. In particolare: 1- Il ruolo dell'ipotesi ergodica 2- L'importanza dei tanti gradi di libertà per le leggi statistiche 3- L'interpretazione degli ensemble in termini di probabilità; 4- L'irreversibilità macroscopic...

 19. Pierre Rabhi: agro-ecology, femininity and Śakti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carola Benedetto

  2016-01-01

  Full Text Available Nato in Algeria, in una tradizione musulmana, da adolescente Pierre Rabhi si converte al Cristianesimo e a vent’anni approda a Parigi per lavorare come operaio specializzato. Dopo tre anni di una vita “in scatola” abbandona la capitale per installarsi nel Sud Est della Francia. Diventato operaio agricolo, si oppone però ben presto alla logica di produttività intensiva e innaturale dell’agricoltura industriale. Da autodidatta studia l’agricoltura biodinamica e biologica applicandone con successo i metodi fino a creare quella che lui ama definire un’oasi di vita. Da anni ormai Pierre Rabhi è incessantemente impegnato a promuovere un nuovo paradigma di vita basato sul rispetto dell'uomo e della terra.

 20. Obcy gatunkowo pyłek i czynnik chemiczny w indukcji rozwoju zarodków haploidalnych u Lactuca sativa L.

  OpenAIRE

  Piosik, Łukasz

  2014-01-01

  Wydział Biologii Sałata siewna (Lactuca sativa) jest popularną oraz cenną z ekonomicznego punktu widzenia rośliną warzywną. Głównym celem tej pracy było opracowanie efektywnej metody haploidyzacji Lactuca sativa, która byłaby użyteczna dla hodowców sałaty siewnej. Krzyżowanie oddalone oraz chemiczną indukcję prowadzono w warunkach in vivo oraz in vitro. Pyłek wszystkich gatunków należących do Asteraceae, kiełkował na znamionach sałaty już 1h po zapyleniu. Rozwój haploidalnych prazarodk...

 1. Relational Resources As A Source Of Regional Competitive Advantage. Illustrated By The Examples Of The Lodzkie Voivodship And The Novosibirsk Oblast / Zasoby Relacyjne Jako Źródło Przewagi Konkurencyjnej Regionów Na Przykładzie Województwa Łódzkiego Oraz Obwodu Novosybirskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rudolf Wawrzyniec

  2015-08-01

  Full Text Available Artykuł ma na celu pokazanie zasobów relacyjnych, jako nabierającego na znaczeniu czynnika konkurencyjności terytoriów. Autorzy starają się wykazać, że regiony chcące zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną powinny podejmować działania, aby ułatwiać tworzenie bazy wiedzy oraz otoczenia instytucjonalnego. W artykule oparto się na teorii zależności od zasobów, wykorzystywanej zwłaszcza dla analizowania relacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Opracowanie ma charakter teoretyczny z wykorzystaniem metody desk research przy użyciu szerokiej, światowej literatury przedmiotu. Rozważania kończy prezentacja dwóch deskryptywnych studiów przypadku.

 2. Finanční analýza společnosti Unilever ČR, spol. s r.o.

  OpenAIRE

  Richter, Martin

  2006-01-01

  Finanční analýza společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. za období 2002 až 2005. Unilever ČR je česká pobočka nadnárodního koncernu produkujícího potravinářské a spotřební zboží. Metodologická část práce popisuje úlohu finanční analýzy a jednotlivé její metody a postupy. Praktická část analyzuje společnost Unilever ČR se zaměřením na celkovou hospodářskou situaci a výsledky podnikových programů a strategií.

 3. Automatická detekce mikroaneurizmat ve snímcích sítnice

  OpenAIRE

  Klímová, Markéta

  2013-01-01

  Diabetická retinopatie je závažná komplikace diabetu mellitus. Vzniká jako důsledek celkového poškození cév při hyperglykemii a je jednou z hlavních příčin slepoty. Prvními klinicky prokazatelnými projevy diabetické retinopatie jsou mikroaneurysmata. Úkolem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat detektor mikroaneurysmat ve snímcích sítnice. Teoretická část práce popisuje anatomii oka, diabetickou retinopatii a některé již existující metody detekce. Dále je popsána realizovaná metoda ...

 4. Construction of the Tangent to a Cycloid Proposed by Wallis and Fermat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Loredana Biacino

  2017-02-01

  Full Text Available In this paper some methods used in the XVII century for the construction of the tangents to a cycloid in a point are exposed: the kinematical method employed by Roberval, the classical geometrical  method used by Wallis and the Fermat’s construction as a consequence of his tangents method. Le Costruzioni della Tangente alla Cicloide Proposte da Wallis e da Fermat In questo lavoro sono esposti vari metodi in uso nel ‘600 per la costruzione della tangente ad una cicloide in un suo punto: il metodo cinematico impiegato da Roberval, il metodo geometrico classico usato dal Wallis e la costruzione di Fermat come conseguenza del suo metodo delle tangenti. Parole Chiave: Cicloide, Tangente ad una curva, Metodo cinematico delle tangenti, Metodo delle tangenti di Fermat.

 5. Differentiated mono and multimaterial waste collection methods; Sistemi di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani: metodologie tecnico-economiche applicate ad un ambito territoriale calabrese

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reitano, A [Calabria Univ., Arcavata di Rende, CS (Italy). Dipt. di Organizzazione Aziendale e Amministrazione Pubblica; Giacchino, P P

  1999-12-01

  The technical, economical and financial estimate of differentiated mono and multimaterial waste collection methods is the subject of this research. This is referred to a Calabrian (Italy) territorial ambit and it is divided in two stages: the first one is based on the evaluation of the possible technical achievement of the two alternatives; the second one lies in the formulation of foreseeing economic and capital accounts to which operative and financial methods are applied for the evaluation of investments. [Italian] La ricerca ha come oggetto la valutazione tecnica ed economico-finanziaria dei sistemi per la raccolta differenziata mono e multi-materiale dei rifiuti solidi urbani. Specificatamente riferita ad un ambito territoriale calabrese, si articola in due fasi: la prima e' focalizzata sulla realizzabilita' tecnica delle due alternative; la seconda consiste nella formulazione dei conti previsionali economico e di capitale, cui vengono, quindi, applicati i metodi operativi e finanziari per la valutazione degli investimenti.

 6. Prevenzione delle infezioni ospedaliere in una terapia intensiva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G.B. Orsi

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: sorveglianza delle infezioni ospedaliere (IO nell’unità di terapia intensiva (UTI di un grande ospedale romano.

  Metodi. tutti i pazienti ricoverati nell’UTI tra il 1.1.2000 ed il 31.12.2001 per ›48 ore. Lo studio, applicando le definizioni di caso dei CDC, ha considerato le seguenti infezioni: infezioni polmonari (POL, setticemie (SET, infezioni delle vie urinarie (IVU, infezioni della ferita chirurgica (IFC. Inoltre sono stati valutati eventuali fattori di rischio preesistenti, procedure invasive, isolamento dei microrganismi e loro suscettibilità agli antibiotici.

  Sulla base dei risultati epidemiologici preliminari, dall’ottobre 2000 al marzo 2001 sono stati effettuati una serie di interventi che hanno modificato alcune importanti variabili associate alle IO.

 7. Museum theriological collections for the study of genetic diversity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ettore Randi

  2008-02-01

  Full Text Available Abstract Molecular methods to analyse DNA variability are opening new perspectives in the role played by museums in biodiversity research. DNA can be extracted from specific tissue collections, as well as from traditional voucher specimens. Ancient and museum DNA research produce valuable information for defining the phylogenetic positions of extinct taxa, the reconstruction of molecular and organismal evolution in extinct species, the characterization of extinct populations, including animal diets or microbial infections. Historical DNA samples are important sources of information also for conservation and evolutionary studies. In this paper, the methods used for ancient DNA analysis and the main results reported in published studies are reviewed. Riassunto Le collezioni teriologiche museali e lo studio della variabilità genetica. I metodi di analisi del DNA aprono nuove prospettive per il ruolo dei musei nello studio della biodiversità. Il DNA può essere estratto da collezioni di tessuti, oppure dai tradizionali materiali museali. Le ricerche che utilizzano DNA antico e museale possono produrre informazioni utili per definire la posizione filogenetica di taxa, la ricostruzione dell’evoluzione molecolare e fenotipica di specie e la caratterizzazione di popolazioni estinte, incluse l’identificazione della dieta e la presenza di malattie infettive. L’analisi del DNA estratto da campioni storici può fornire informazioni importanti anche per ricerche di biologia della conservazione. Si analizzano i metodi utilizzati per l’analisi del DNA antico, corredati da un breve excursus dei risultati delle principali ricerche disponibili in letteratura.

 8. Quantitative prediction of strong motion for a potential earthquake fault

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. CHOUET

  1977-06-01

  Full Text Available RIASSUNTO. - Questa nota descrive un nuovo metodo per calcolare le registrazioni
  accelerografìehe per una data regione sismica in base alle leggi fisiche
  usando le informazioni relative alla tettonica ed alle proprietà fisiche della faglia
  sismica.
  Il metodo si basa su di un nuovo modello sismico, chiamato « modello
  b a r r i e r a » , caratterizzato da cinque parametri focali: lunghezza della faglia,
  larghezza, scorrimento massimo, velocità di rottura ed intervallo di barriera.
  I primi tre parametri possono essere vincolati dalla tettonica a placche, il
  quarto parametro è approssimativamente una costante. Il parametro più importante,
  che controlla l'accelerazione del terremoto, è l'ultimo, l'intervallo « barriera ».
  Vi sono tre metodi per valutare 1' « intervallo barriera » per una data
  regione sismica: 1 misurazione in superficie dello scorrimento attraverso fratture
  di faglia; 2 creazione di un modello che si adatti all'osservazione di
  campi vicini e lontani; 5 una legge che regoli i dati per i piccoli terremoti nella
  regione.
  Gli intervalli barriera sono stati valutati per una dozzina di terremoti e
  per quattro regioni sismiche, per mezzo dei tre metodi suindicati. I risultati
  preliminari ottenuti per la California suggeriscono che l'intervallo barriera
  possa essere determinato quando sia dato il massimo scorrimento. La relazione
  tra l'intervallo barriera ed il massimo scorrimento varia da una regione sismica
  all'altra. Ad esempio, l'intervallo appare insolitamente lungo per Kilanea (Hawaii,
  il che può spiegare perché traccia di forte scorrimento del terreno sia stata
  osservata soltanto nell'area epicentrale del terremoto delle Isole Hawaii del 29
  novembre 1975.

 9. Interwencje redukujące zagrożenia stereotypem w środowisku edukacyjnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dariusz Drążkowski

  2014-09-01

  Full Text Available Zagrożenie stereotypem wpływa na osiąganie gorszych wyników w nauce przez uczniów należących do grup negatywnie stereotypizowanych. U uczniów z mniejszości etnicznych lub rasowych wpływa ono destrukcyjnie nie tylko na osiągnięcia szkolne, ale także na poziom szczęścia czy stan zdrowia. Istnieje więc uzasadnione zapotrzebowanie na metody walki z tym zjawiskiem, które w ostatnich latach intensywnie starają się zaspokoić badania prowadzone przez psychologów społecznych. Celem artykułu jest przedstawienie i systematyzacja wyników badań na temat interwencji redukujących zagrożenie stereotypem w środowisku edukacyjnym. Badania te uporządkowano wokół interwencji ukierunkowanych na społeczeństwo i szkołę, interwencji związanych z zachowaniem nauczycieli i z warunkami przeprowadzania egzaminów testowych oraz skoncentrowanych na uczniu. Wyniki omówionych badań nasuwają efektywne i często łatwe do zastosowania metody zmniejszające zagrożenie stereotypem wśród uczniów. Interwencje oparte na tych metodach mogą wspierać tworzenie wyrównanych warunków nauki dla każdego ucznia.

 10. Assessment and monitoring of river ecosystems using bioindication methods; La valutazione e il monitoraggio degli ecosistemi fluviali attraverso l'uso di metodologie di bioindicazione

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Minciardi, M R; Rossi, G L [ENEA, Divisione Protezione dell' Uomo e degli Ecosistemi, Centro Ricerche Saluggia, Vercelli (Italy)

  2001-07-01

  The complexity of environmental systems makes their analysis and assessment difficult. In fact, to know and to describe completely an ecosystem it is necessary to study all its components, surveying and explaining a lot of data. The bioindication methods allow to consider a limited set of key factors (environment indicators), that may usefully summarize the characteristics and the behaviour of an ecosystem. This work, besides to supply a necessarily not exhaustive overview of bioindication methods that have been set up and used for running freshwater, has the purpose to define the main families of methodologies (according to the reference communities) in order to single out those ones that can set up a starting point for a model for biological monitoring of running freshwater. [Italian] La complessita' dei sistemi ambientali rende difficile la loro analisi e valutazione. In altre parole, per conoscere e descrivere completamente un ecosistema occorre studiarne tutte le componenti, rilevando ed interpretando un grandissimo numero di dati. I metodi di bioindicazione permettono di considerare un numero limitato di fattori chiave (indicatori ambientali), che possono utilmente riassumere le caratteristiche ed il comportamento di un sistema complesso qual'e' un ecosistema. Il presente lavoro, oltre a fornire una panoramica, necessariamente non esaustiva, delle metodiche di bioindicazione che sono state ideate ed utilizzate per il comparto delle acque correnti superficiali ha l'obiettivo di definire le principali famiglie di metodologie (sostanzialmente sulla base delle comunita' su cui i metodi si fondano), allo scopo di individuarne alcune che, facendo riferimento a componenti dell'ecosistema fluviale poste a diversi livelli lungo la catena trofica, possano costituire un punto di partenza per la predisposizione di linee guida per il monitoraggio biologico delle acque correnti.

 11. Statistical elements in calculations procedures for air quality control; Elementi di statistica nelle procedure di calcolo per il controllo della qualita' dell'aria

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mura, M.C. [Istituto Superiore di Sanita' , Laboratorio di Igiene Ambientale, Rome (Italy)

  2001-07-01

  The statistical processing of data resulting from the monitoring of chemical atmospheric pollution aimed at air quality control is presented. The form of procedural models may offer a practical instrument to the operators in the sector. The procedural models are modular and can be easily integrated with other models. They include elementary calculation procedures and mathematical methods for statistical analysis. The calculation elements have been developed by probabilistic induction so as to relate them to the statistical analysis. The calculation elements have been developed by probabilistic induction so as to relate them to the statistical models, which are the basis of the methods used for the study and the forecast of atmospheric pollution. This report is part of the updating and training activity that the Istituto Superiore di Sanita' has been carrying on for over twenty years, addressed to operators of the environmental field. [Italian] Il processo di elaborazione statistica dei dati provenienti dal monitoraggio dell'inquinamento chimico dell'atmosfera, finalizzato al controllo della qualita' dell'aria, e' presentato in modelli di procedure al fine di fornire un sintetico strumento di lavoro agli operatori del settore. I modelli di procedure sono modulari ed integrabili. Includono gli elementi di calcolo elementare ed i metodi statistici d'analisi. Gli elementi di calcolo sono sviluppati con metodo d'induzione probabilistica per collegarli ai modelli statistici, che sono alla base dei metodi d'analisi nello studio del fenomeno dell'inquinamento atmosferico anche a fini previsionali. Il rapporto si inserisce nell'attivita' di aggiornamento e di formazione che fin dagli anni ottanta l'Istituto Superiore di Sanita' indirizza agli operatori del settore ambientale.

 12. Applicazione delle linee guida nazionali nell'attivitá di notifica di casi di legionellosi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Corsano

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: é noto che effettuare diagnosi di Legionellosi risulta difficile a causa della sovrapposizione della sintomatologia con altre forme di polmonite. Questo spiega, in parte, perché i casi di Legionellosi siano sottostimati. I metodi diagnostici disponibili, sebbene richiedano tempi relativamente lunghi, sono necessari per l’esatta stima di prevalenza della Legionellosi e per gli eventuali interventi preventivi.

  Metodi: nell’Azienda Ospedaliera “G. Panico” di Tricase, seguendo i criteri delle Linee Guida della Legionellosi (G.U. 5 maggio 2000 n. 103 durante la degenza dei pazienti che presentavano segni clinici ed obiettivi di polmonite sono state eseguite indagini radiologiche (Rx Torace, TAC, esami di laboratorio (espettorato, sangue, urina ed avviata terapia antibiotica (macrolidi e cefalosporine di III generazione. L’antigene urinario e le IgG anti-Legionella (metodo IFA, sono stati determinati in collaborazione con il Laboratorio di riferimento Regionale.

  Risultati: nel periodo ottobre 2001 gennaio 2003 sono stati notificati nel nostro ospedale 11 casi di Legionellosi accertati da indagini clinico-strumentali e di laboratorio: tutti i casi avevano titoli anticorpali abbastanza elevati, confermati poi da un secondo controllo a distanza di tempo. Solo due hanno presentato una positività per l’antigene urinario. All’atto della dimissione, per il 63.6% dei casi è stato documentato un miglioramento delle condizioni clinico-laboratoristico-strumentali, nel 18.2% si è avuta una effettiva guarigione. La letalità è stata pari al 18.2%. In tutti casi si è provveduto alla sorveglianza ambientale.

  Considerazioni: i nostri dati evidenziano che i casi di Legionellosi registrati sono stati tutti di tipo comunitario. Una corretta applicazione delle Linee Guida nel sistema di notifica permette l’avvio dell’attività di prevenzione oltre

 13. Digital Education Research (DER as a theoretical/empirical bridge between research and training

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alberto Parola

  2016-07-01

  Full Text Available The article intends to propose an epistemological and methodological approach, called Digital Education Research (DER, which considers the “digital world” as the complexification of reality, suggesting inedited observation and assessment modality as part of educational research and teaching. This approach inevitably borrows issues, paradigms and methods of different disciplines (especially the intersubjectivity concept filtered from the psychological, anthropology and neuroscience theories lenses applying them to learning situations, which require the use of digital media. In this sense, teacher education needs a restructuration that guides design practices towards teaching to enable them to strengthen their capacity to formulate hypotheses and bring out evidences, in activities related to action research strategies that can accommodate mixed methods research, confirming scientific dignity to the various nature and origin data, unstructured, textual and audiovisual.La Digital Education Research (DER come ponte teorico/empirico tra ricerca e formazione L’articolo intende proporre un approccio epistemologico e metodologico, denominato digital education research, che considera il “mondo digitale” come una dimensione di complessificazione del reale, suggerendo modalità di osservazione e valutazione inedite nell’ambito della ricerca educativa e nell’insegnamento. Tale approccio inevitabilmente mutua temi, paradigmi e metodi di differenti discipline (in special modo il concetto di “intersoggettività” filtrata dalle lenti di teorie psicologiche, antropologiche e neuroscientifiche applicandoli ai contesti apprenditivi, che richiedono l’uso dei media digitali. In tal senso, la formazione degli insegnanti necessita di una ristrutturazione che orienta le pratiche progettuali verso una didattica che consenta loro di potenziare le capacità di formulare ipotesi e far emergere evidenze, in attività riferibili a strategie di ricerca

 14. Assessment and monitoring of river ecosystems using bioindication methods; La valutazione e il monitoraggio degli ecosistemi fluviali attraverso l'uso di metodologie di bioindicazione

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Minciardi, M.R.; Rossi, G.L. [ENEA, Divisione Protezione dell' Uomo e degli Ecosistemi, Centro Ricerche Saluggia, Vercelli (Italy)

  2001-07-01

  The complexity of environmental systems makes their analysis and assessment difficult. In fact, to know and to describe completely an ecosystem it is necessary to study all its components, surveying and explaining a lot of data. The bioindication methods allow to consider a limited set of key factors (environment indicators), that may usefully summarize the characteristics and the behaviour of an ecosystem. This work, besides to supply a necessarily not exhaustive overview of bioindication methods that have been set up and used for running freshwater, has the purpose to define the main families of methodologies (according to the reference communities) in order to single out those ones that can set up a starting point for a model for biological monitoring of running freshwater. [Italian] La complessita' dei sistemi ambientali rende difficile la loro analisi e valutazione. In altre parole, per conoscere e descrivere completamente un ecosistema occorre studiarne tutte le componenti, rilevando ed interpretando un grandissimo numero di dati. I metodi di bioindicazione permettono di considerare un numero limitato di fattori chiave (indicatori ambientali), che possono utilmente riassumere le caratteristiche ed il comportamento di un sistema complesso qual'e' un ecosistema. Il presente lavoro, oltre a fornire una panoramica, necessariamente non esaustiva, delle metodiche di bioindicazione che sono state ideate ed utilizzate per il comparto delle acque correnti superficiali ha l'obiettivo di definire le principali famiglie di metodologie (sostanzialmente sulla base delle comunita' su cui i metodi si fondano), allo scopo di individuarne alcune che, facendo riferimento a componenti dell'ecosistema fluviale poste a diversi livelli lungo la catena trofica, possano costituire un punto di partenza per la predisposizione di linee guida per il monitoraggio biologico delle acque correnti.

 15. Transit Oriented Development: una soluzione per il governo delle aree di stazione

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enrica Papa

  2008-03-01

  Full Text Available I processi di diffusione e dispersione insediativa, la crescente crisi da congestione, la disponibilità di aree libere a seguito di dismissione di impianti industriali in aree strategiche della città, i consistenti investimenti in infrastrutture di trasporto su ferro in ambito urbano e regionale sono elementi chiave che hanno contribuito alla diffusione di teorie e pratiche per uno “sviluppo urbano orientato al sistema di trasporto pubblico su ferro”: il Transit Oriented Development- TOD. Questo termine, introdotto per la prima volta da Calthorpe nel 1993, sintetizza teorie e metodi volti a favorire uno sviluppo metropolitano policentrico i cui poli sono i Transit Villages ovvero comunità urbane ad alta densità e mixitè funzionale che si sviluppano intorno alle stazioni della rete su ferro. Nelle aree in espansione o in trasformazione il TOD propone la costruzione di nuovi centri urbani di elevata qualità urbana in aree della città consolidata il TOD prevede il riempimento dei vuoti esistenti ed interventi di riqualificazione urbana. Da molti anni si stanno mettendo in pratica questi principi prevalentemente negli Stati Uniti, dove la disponibilità di suoli e la necessità di limitare fenomeni di sprawl urbano hanno favorito la diffusione delle pratiche TOD in molte città. In Europa questo tipo di interventi non è ancora molto diffuso, a meno di alcuni casi specifici. L’articolo, partendo da queste premesse, vuole contribuire ad affrontare alcune questioni centrali: in quali modo è possibile “esportare” i metodi e le tecniche del TOD nelle città Europee e in particolare in Italia? Quali sono gli strumenti e le procedure per la definizione degli interventi? A partire da uno studio della letteratura scientifica e dall’analisi di casi di studio internazionali il paper propone alcune prime risposte attraverso una proposta di metodo per l’applicazione delle pratiche TOD nelle aree metropolitane italiane.

 16. Zysk na jedną akcję i jego determinanty w publicznych spółkach produkcyjnych w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Kędzior

  2017-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest próba oceny kształtowania się wartości wskaźnika EPS oraz jego determinantów w giełdowych spółkach produkcyjnych w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie 110 publicznych spółek produkcyjnych z Polski, Litwy, Łotwy, Słowacji i Słowenii. Zaobserwowano istotne statystycznie różnice między wartościami wskaźnika EPS w przedsiębiorstwach z wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Analizowano wpływ płynności finansowej, intensywności kapitałowej, obrotowości aktywów, zadłużenia, ryzyka, stoso- wania MSSF, wielkości jednostki gospodarczej, wieku przedsiębiorstwa, możliwości wzrostu, działalno- ści międzynarodowej, koncentracji udziałów rynkowych oraz udziałów rynkowych na wskaźnik EPS. Za najważniejsze czynniki uznano wielkość przedsiębiorstwa, działalność międzynarodową, stosowanie MSSF i zadłużenie. W pracy wykorzystywano metody statystyki opisowej: analizę struktury, analizę korelacji i regresji oraz metody statystyki matematycznej: wybrane testy nieparametryczne. W artykule przedsta- wiono jedne z pierwszych wyników empirycznych dotyczących wartości wskaźnika EPS i jego czynni- ków w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

 17. [National epidemiological surveillance systems of mesothelioma cases].

  Science.gov (United States)

  Ferrante, Pierpaolo; Binazzi, Alessandra; Branchi, Claudia; Marinaccio, Alessandro

  2016-01-01

  INTRODUZIONE: sebbene la relazione causale tra esposizione ad amianto e malattie neoplastiche sia ben nota, in molti Paesi il consumo del materiale è ancora rilevante e crescente. A causa della lunga latenza, nei Paesi dove è stato bandito (come in Italia) è oggi in corso un'epidemia di malattie correlate ad amianto. OBIETTIVI: descrivere i sistemi di sorveglianza dei mesoteliomi attivi nel mondo mediante un'analisi comparativa. è stata condotta una revisione bibliografica della letteratura disponibile sui sistemi di sorveglianza epidemiologica dei mesoteliomi attivi nel mondo, comparando metodi e risultati disponibili. RISULTATI: sistemi di ricerca dei casi incidenti e di analisi anamnestica dei soggetti ammalati sono attivi solo in Italia, Francia e Corea del Sud. I Paesi presso i quali sono attivi sistemi di rilevazione e controllo dei casi incidenti di mesotelioma sono quelli in cui vige il bando dell'amianto e che hanno sperimentato consumi rilevanti in passato. Non sono stati istituiti sistemi epidemiologici di sorveglianza in molti Paesi dove il consumo di amianto è ancora importante (inclusi Russia, Cina, India e Brasile). CONCLUSIONI: si conferma l'importanza dei sistemi di sorveglianza epidemiologica dei mesoteliomi per la sanità pubblica, il sostegno alle politiche di welfare e la prevenzione dei rischi. Lo sviluppo di progetti per tendere a una maggiore uniformità nei metodi di ricerca dei casi, di classificazione delle diagnosi e dell'esposizione e nelle tecniche di analisi dei dati potrebbe consentire una maggiore fruibilità dei dati aggregati. La disponibilità di dati internazionali confrontabili può essere di stimolo all'adozione di provvedimenti di bando internazionale.

 18. Estimation of the Cost of Equity for Mining Companies Using the P-Lefac Method

  Science.gov (United States)

  Ranosz, Robert

  2014-03-01

  This article describes one of the methods of estimating the cost of equity, namely the LEFAC method. The name of the method is an acronym of the names of individual financial categories: L - Liquidity, E - Earnings, F - Franchise, A - Assets, C - Capital. It is a scoring method similar to the way used by ING Financial Markets to estimate share prices. A review of literature shows that this method is not widely known and used by enterprises, but it has certain advantages which justify its use. Its main advantages include its easy use and the stability of the results obtained: the calculated cost of equity is never lower than the adopted risk-free rate. The method is particularly useful for companies (enterprises) not listed on stock exchanges. This article is divided into five parts: an introduction, the LEFAC method, the parameterization of the LEFAC method (P-LEFAC), an example calculation and a summary. The second part of this article characterises the LEFAC method. In the third part, the method is parameterized to obtain a function described by formula 22. The following section contains an example calculation for KGHM S.A. and also presents results which mining companies would achieve if they used the discussed method to calculate the cost of their equity. The calculations were performed for mining companies listed on the Warsaw Stocks Exchange and unlisted ones. This part of the article also contains a short comparison of results obtained using the CAPM method and the discussed model. The last section consists of a summary presenting final conclusions. The article ends in a list of the literature referred to. Niniejszy artykuł został poświęcony jednej z metod szacowania kosztu kapitału własnego, a mianowicie metodzie LEFAC. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter wyrazów z języka angielskiego, które określają poszczególne kategorie finansowe: L - Liquidity (płynność), E - Earnings (zyski), F - Franchise (strategia), A - Assets (aktywa), C

 19. Correlation of Risk Analysis Method Results with Numerical and Limit Equilibrium Methods in Overall Slope Stability Analysis of Southern Wall of Chadormalu Iron Open Pit Mine-Iran / Korelacja wyników analizy ryzyka z wynikami obliczeń numerycznych oraz wynikami uzyskanymi w oparciu o metodę równowagi granicznej zastosowanych do badania stabilności wyrobiska pochyłego na południowej ścianie odkrywkowej kopalni rud żelaza w chadormalu w Iranie

  Science.gov (United States)

  Ahangari, Kaveh; Paji, Arman Gholinezhad; Behdani, Alireza Siami

  2013-06-01

  Slope stability analysis is one of the most important factors in designing open pit mines. Therefore an optimal slope design that supports both aspects of economy and safety is very significant. There are many different methods in slope stability analysis including empirical, limit equilibrium, block theory, numerical, and probabilistic methods. In this study, to analyze the overall slope stability of southern wall of Chadormalu iron open pit mine three numerical, limit equilibrium and probabilistic methods have been used. Software and methods that is used for analytical investigation in this study are FLAC software for numerical analysis, SLIDE software and circuit failure chart for limit equilibrium analysis and qualitative fault tree and semi-quantitative risk matrix for probabilistic analysis. The results of all above mentioned methods, was a circular failure occurrence in Metasomatite rock zone between 1405 to 1525 m levels. The main factors of failure occurrence in this range were heavily jointing and existing of faults. Safety factors resulted from numerical method; Circular chart method and SLIDE software are 1.16, 1.25 and 1.27 respectively. Regarding instability and safety factors in Metasomatite rock zone, in order to stabilize the given zone, some considerations such as bench angle and height reduction should be planned. In results of risk matrix method this zone was mentioned too as a high risk zone that numerical and limit equilibrium methods confirmed this. Badanie stabilności wyrobiska pochyłego jest jednym z najważniejszych czynników uwzględnianych przy projektowaniu kopalni odkrywkowych. Optymalne zaprojektowanie wyrobiska pochyłego z uwzględnieniem czynników ekonomicznych oraz bezpieczeństwa jest niezmiernie ważne. Istnieje wiele metod badania stabilności wyrobiska pochyłego, między innymi metody empiryczne, metoda równowagi granicznej, teoria bloków oraz metody numeryczne i probabilistyczne. W pracy tej omówiono zastosowanie

 20. Modified Stability Charts for Rock Slopes Based on the Hoek-Brown Failure Criterion / Zmodyfikowane Diagramy Stabilności Skalistych Zboczy Otrzymane W Oparciu O Warunek Wytrzymałości Hoeka-Browna

  Science.gov (United States)

  Nekouei, Mahdi; Ahangari, Kaveh

  2013-09-01

  Only an article rendered by Lia et al. in 2008 has represented charts based on Hoek-Brown criterion for rock slopes, however, these charts are not precise and efficient. Because of this problem, a modification is suggested for the mentioned charts in this study. The new charts are calculated according to four methods. Among the methods, one relates to finite element method using Phase2 software. The other three methods are Janbu, Bishop and Fellenius that belong to limit equilibrium method by using Slide software. For each slope angle, the method having high correlation coefficient is selected as the best one. Then, final charts are rendered according to the selected method and its specific equations. Among forty equations, twenty-five ones or 62.5% relate to numerical method and Phase2 software, six ones or 15% belong to Fellenius limit equilibrium, six ones or 15% relate to Bishop limit equilibrium, and three ones or 7.5% belong to Janbu limit equilibrium. In order to validate new charts, slope stability analysis is carried out for several sections of Chadormalu iron ore open pit mine, Iran. The error percentage of new charts in limit equilibrium method using Slide software and in Bishop method for slopes of Chadormalu iron ore mine are rendered and compared. The charts on a basis of Hoek-Brown failure criterion for rock slopes show less than ±4% error. This indicates that these charts are appropriate tools and their safety factor is optimal for rock slopes. Diagramy stabilności skalistych zboczy otrzymane w oparciu o warunek wytrzymałości Hoeka- Browna znaleźć można jedynie w pracy Lia et al. (2008), choć wykresy te nie są absolutnie dokładne i jasne. Dlatego też w niniejszym artykule zaproponowano pewną modyfikację diagramów. Nowe wykresu sporządzono w oparciu o cztery metody. Jedna z metod opiera się na metodzie elementów skończonych i wykorzystuje oprogramowanie Phase2. Pozostałe trzy podejścia to metody Janbu, Bishopa i Felleniusa bazuj

 1. Prospection for Copper Mineralization with Contribution of Remote Sensing, Geochemical and Mineralographical Data in Abhar 1:100,000 Sheet, NW Iran / Poszukiwania ZASOBÓW Rud Miedzi Z Zastosowaniem Zdalnych Technik WYKORZYSTUJĄCYCH Dane Geochemiczne i Mineralogiczne W POKŁADZIE Geologicznym Abhar 1:100,000 W PÓŁNOCNO-ZACHODNIM Iranie

  Science.gov (United States)

  Nouri, Reza; Jafari, Mohammadreza; Arian, Mehran; Feizi, Faranak; Afzal, Peyman

  2013-12-01

  kwadratów oraz minimalny współczynnik szumów, rozróżniono strefy przeobrażeń skał. Metody te pozwoliły na wykrycie trzech typów skał przeobrażonych: gliniaste, łupki ilasto-mikowe oraz strefy występowania tlenków żelaza występujące na północno-wschodnich (NE) i południowo- -zachodnich (NW) krańcach pasa Abhar. W części północno-zachodnie (NW) i południowo-zachodniej (SW) badanego obszaru stwierdzono występowanie stref propilitu i krzemianów. Lineacje wykryto przy pomocy metody badania zakresu barw, filtrów wysoko-przepustowych, techniki określania wysokości, na tej podstawie określono dwa główne trendy: NW-SE oraz NE-SW. Anomalie geologiczne wydzielono za pomocą metody N-S (liczba-wymiar). Interpretacja wykresów N-S wykonanych w skali logarytmicznej wykazała, że zaobserwowany układ może być wynikiem trzech etapów wzbogacania: mineralizacji i późniejszego rozproszenia. Badania terenowe oraz analizy mineralograficzne potwierdzają obecność odpowiednio zmineralizowanej miedzi.

 2. Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martyna Wiśniewska

  2016-09-01

  Full Text Available Celem pracy jest omówienie metody QEEG w kontekście jej przydatności w stawianiu diagnozy psychiatrycznej oraz monitorowaniu skutków oddziaływań psychologicznych i/lub psychofarmakologicznych na podstawie przeglądu dostępnego piśmiennictwa. Autorki starały się określić zastosowania omawianej metody w psychiatrii dzieci i młodzieży. QEEG polega na ilościowej analizie zapisu EEG za pomocą obróbki statystycznej sygnału. Metoda ta jest powszechnie wykorzystywana w celu przygotowania zaleceń terapeutycznych do treningu neurofeedback. Za granicą coraz częściej pisze się o próbach wdrażania QEEG w diagnostyce różnych chorób – także psychicznych. Większość doniesień nadal dotyczy zagadnień nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (porównanie skutków neurofeedbacku i oddziaływań farmakologicznych, odróżnianie podtypów choroby. Inne analizy odnoszą się do diagnozowania chorób psychicznych, różnicowania ich podtypów, przewidywania skutków leczenia farmakologicznego, porównania skuteczności poszczególnych metod leczenia. Popularne stają się badania nad pacjentami z depresją i schizofrenią. QEEG okazało się przydatne w ocenie skuteczności farmakoterapii depresji, według badaczy umożliwia też przewidywanie zachorowania na schizofrenię, różnicowanie jej podtypów i określanie skuteczności leczenia. Istnieją badania poświęcone analizie zmian w zapisie QEEG charakterystycznych dla uzależnienia od metamfetaminy i dla zaburzeń odżywiania. Mało jest natomiast analiz na temat użycia tej metody w psychiatrii dzieci i młodzieży – z wyjątkiem badań, które odnoszą się do roli QEEG w terapii neurofeedback pacjentów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi czy skuteczności typów leków używanych w terapii tej choroby. Znaleziono jedną pracę poruszającą problematykę dzieci z autyzmem (w odniesieniu do treningu EEG biofeedback

 3. Ocena czynności nerek u dzieci leczonych metodę ESWL - doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Straż-Żebrowska

  2010-06-01

  Full Text Available Kamica układu moczowego jest chorobą polegającą na tworzeniu się złogów w drogach moczowych w momencie zaburzenia równowagi pomiędzy promotorami i inhibitorami krystalizacji. Obecnie obserwuje się narastanie częstości występowania kamicy w społeczeństwach krajów wysoko uprzemysłowionych, w tym również w populacji dziecięcej. Problem ten dotyczy nawet 5% tej populacji, a coraz większą grupę stanowią dzieci w okresie niemowlęcym. Wśród metod leczenia wyróżniamy postępowanie zachowawcze lub zabiegowe. Leczeniu zachowawczemu najczęściej poddaje się złogi o średnicy do 5 mm, większe wymagają zastosowania metod inwazyjnych. Wśród metod zabiegowych wyróżniamy metody stosunkowo mało inwazyjne, takie jak: ESWL (kruszenie złogów falą generowaną pozaustrojowo, PCNL (przezskóma nefrolitotrypsja, LTRSL (endoskopowa litotrypsja. Obecnie znacznie rzadziej stosowane jest leczenie operacyjne. Zabieg ESWL poprzez działanie fali uderzeniowej powoduje dezintegrację złogu. Cel: Ocena bezpieczeństwa metody w aspekcie funkcji nerek u dzieci leczonych z powodu kamicy układu moczowego metodą ESWL. Materia! i metody: Badaniem objęto 16 dzieci (7 chłopców i 9 dziewczynek w wieku od 2,5 do 17,5 roku (średni wiek 9,5 roku. W ciągu 48 godzin przed wykonaniem zabiegu ESWL oznaczano morfologię krwi, wykładniki stanu zapalnego, stężenie parametrów nerkowych w surowicy (kreatynina, mocznik, cystatyna C, koagulogram. Wyliczano klirensy dla kreatyniny oraz cystatyny C. Mierzono wartości ciśnienia tętniczego. Ponownej oceny czynności nerek w oparciu o te same parametry dokonano w okresie od 1 do 5 miesięcy (średni czas 2,8 miesiąca po zabiegu. Wyniki: Średnie stężenia cystatyny C i kreatyniny oraz wartości klirensów kreatyniny i cystatyny C, mocznika, wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego nie wykazały istotnych statystycznie różnic przed i po zabiegu ESWL. Stwierdzono statystycznie znamienne

 4. Quando la linguistica incontra l’informatica: una riflessione terminologica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriella Pardelli

  2013-03-01

  Full Text Available ItLe ricerche linguistiche, a partire dal secondo dopoguerra, hanno avuto un ritmo di evoluzione e di espansione molto rapido, grazie anche ai metodi di analisi introdotti, come l’uso dei metodi statistici o quantitativi nello studio delle lingue e delle opere letterarie. Nacquero nuovi settori di applicazione, la linguistica incontrò altre scienze e l’interdisciplinarietà venne sempre più praticata fino a diventare necessaria. L’introduzione di sistemi di automazione nelle analisi linguistiche videro la nascita della Linguistica Computazionale (LC che mise in connessione lo studio della lingua con l’ausilio dell’elaboratore elettronico. Dalla fine degli anni ’40 all’inizio degli anni ’60 gli utilizzi del calcolo elettronico per l’elaborazione di dati linguistici si articolarono in due filoni principali: i gli spogli elettronici dei testi che diedero impulso alla lessicografia computazionale, avviata da Padre Roberto Busa nel 1951 con la compilazione delle concordanze di Tommaso d’Aquino; ii i tentativi di traduzione automatica (TA, in inglese machine translation (MT, avviati da Weaver nel 1949 con la pubblicazione del memorandum “Translation”. La traduzione automatica divenne da subito nucleo e centro di spinta della Linguistica Computazionale utilizzando il calcolatore per trasportare un testo da una lingua naturale all’altra. Il presente articolo sintetizza il rapido percorso della LC e la necessità di elaborare in fretta una terminologia adeguata alla neonata disciplina. Fornisce, inoltre, indicazioni per il recupero informativo di documentazione del settore. In appendice viene data una rappresentazione tabellare (Tabelle 1, 2 e 3 dei termini estratti dai titoli degli articoli delle Conferenze Internazionali di Linguistica Computazionalei, (1965-2010 da cui si evince la rilevanza dei temi argomentali propria di questo settore disciplinare. Il sistema usato, per l’elaborazione di tali dati, è disponibile

 5. Evaluation and standardisation of fast analytical techniques for destructive radwaste control

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Simone, A.; Troiani, F. [ENEA, Unita' Rifiuti Radioattivi e Disattivazione Impianti, Centro Ricerche Saluggia, Vercelli (Italy)

  2001-07-01

  The document describes the work programme carried out by the Laboratorio Nazionale per la 'Caratterizzazione dei Rifiuti Radioattivi', in the frame of the European research project Destructive Radwaste Control. The main tasks of the research work were the evaluation of fast sample pre-treatment procedures and the development of chromatographic methods coupled to fast nuclide detection by Liquid Scintillation Counting. In order to test the High Performance Ion Chromatograph (HPIC) coupled to the Liquid Scintillation Counter (LSC) on high salt content solutions, synthetic cement solutions have been prepared and spiked with several {beta}-emitters hard to be measured with non-destructive analyses, along with other radionuclides important for the determination of the radiological inventory in radwastes. As the validation tests for the new analytical methods involved the manipulation of radioactive solutions, a remote area for HPIC-LSC apparatus has been designed and performed, in order to operate in safe conditions. According to the research programme, fast analytical methods for the chemical separation and radionuclide detection of the radioactive elements of interest, have been developed and qualified. From the results of the work, some protocols of analysis have been defined: they contain all information about operative conditions for HPIC-LSC apparatus, field of applicability, chemical and radioactive detection limits. [Italian] Questo documento riporta il lavoro realizzato dal Laboratorio Nazionale per la Caratterizzazione dei Rifiuti Radioattivi, nell'ambito del progetto di ricerca Europeo sulle tecniche di misura distruttive per rifiuti radioattivi. Il lavoro era finalizzato sia alla valutazione di nuove procedure veloci per la preparazione dei campioni da analizzare sia allo sviluppo di metodi Cromatografici accoppiati alla rivelazione di radionuclidi mediante Conteggio a Scintillazione Liquida. La sperimentazione della Cromatografia Ionica ad

 6. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjenta po skręceniu stawu skokowego – opis przypadku = The diagnosis and therapy in a patient after ankle sprains – case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Paweł Mieszkowski

  2016-08-01

  Streszczenie Wstęp: Skręcenia stawu skokowego zaliczane są do jednych z najczęściej spotykanych urazów kończyn dolnych. Pomimo częstości występowania, nadal wielokrotnie są one lekceważone, zarówno w aspekcie diagnostyki medycznej jak i zastosowania optymalnego postępowania leczniczego. Cel pracy: Usystematyzowanie wiedzy na temat postępowania terapeutycznego, u osoby po urazie stawu skokowego. Celem dodatkowym była analiza postępowania fizjoterapeutycznego oraz jego efektywności u pacjenta po skręceniu stawu skokowego. Metoda: W pracy przedstawiono epikryzę pacjenta z urazem stawu skokowego. Pacjent poddany był dwukrotnie diagnostyce klinicznej. Wykonano analizę chodu, ocenę zakresu ruchu w stawie skokowym, ocenę siły mięśniowej kończyn dolnych przy pomocy skali Lovette’a, testy funkcjonalne stopy (test uciskowy Thompsona, test Simmonda, test szufladki, test dwóch wag. Zastosowano metody zewnętrznej stabilizacji przy pomocy szyny gipsowej, metodę twardych tapów, a także terapię układu limfatycznego z wykorzystaniem metody kinesiology taping i drenażu limfatycznego. Wraz z ustąpieniem zmian obrzękowych, pacjenta poddano kompleksowej terapii fizjoterapeutycznej. Wyniki: Po zakończeniu terapii chód - izochroniczny, izometryczny, izotoniczny, poprawa w zakresie: ruchu w stawie skokowym dla zgięcia grzbietowego, podeszwowego, pronacji, supinacji stopy, wyniku testu dwóch wag oraz siły mięśniowej. Wnioski: W postępowaniu terapeutycznym u osoby po urazie stawu skokowego najważniejszą rolę odegrała diagnostyka radiologiczna i kliniczna, pozwalająca na postawienie wczesnej i właściwej diagnozy. Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne wpłynęło na poprawę zakresu ruchu w stawie skokowym, zniesienie dolegliwości bólowych oraz na poprawę stanu funkcjonalnego badanego.

 7. Torze kolenních extenzorových svalů během izometrických cvičení a ruská elektrická stimulace po zranění kolenních vazů Knee extensor muscles' torque during isometric exercises and russian electrical stimulation following a knee ligament injury

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Płaszewski

  2007-02-01

  Full Text Available Dobrovolné izometrické cvičení (VOL i neuromuskulární elektrická stimulace (NMES jsou metody rozvoje statické svalové síly. Používají se v programech pro rozvoj síly u zdravých svalů a také pro zotavování svalové funkce za určitých ortopedických podmínek. Obě metody se používají pro zpomalování svalové atrofie a ztráty síly v důsledku imobilizace kolena po zranění (Eriksson & Häggmark, 1979; Ingemann-Hansen & Halkjær-Kristensen, 1985; Johnson, 1988; Wigerstad-Lossing, Tromby, Jonsson, Morelli, Peterson, & Rentröm, 1988. NMES může vyvolat záškuby nebo tetanické svalové kontrakce, a to v závislosti na frekvenci proudových impulsů. Během tetanické stimulace jsou hlavními rysy nácvikových režimů: 1 cyklus zapnutí/vypnutí (pracovní cyklus, tvořený dobou kontrakce a dobou uvolnění; 2 počet kontrakcí; 3 intenzita kontrakcí (dána proudovou amplitudou nebo tolerancí subjektu. Voluntary isometric exercise (VOL and neuromuscular electrical stimulation (NMES are both methods of static muscle strength and girth training. They are applied in strength training programs to healthy muscle as well as for muscle function recovery under certain orthopaedic conditions. Both methods are used to retard muscle atrophy and strength loss resulting from post injury knee immobilization (Eriksson & Häggmark, 1979; Ingemann-Hansen & Halkjær-Kristensen, 1985; Johnson, 1988; Wigerstad-Lossing, Tromby, Jonsson, Morelli, Peterson, & Rentröm, 1988. NMES can elicit twitch or tetanic muscle contractions, determined by current pulse frequency. During tetanic stimulation, the main features of training regimes are: 1 on/off cycle (or duty cycle, made up of the time of contraction plus rest time; 2 the number of contractions; 3 the intensity of contractions (determined by the current amplitude and/or the subject’s tolerance.

 8. Ostre uszkodzenia nerek u dzieci leczonych na oddziale intensywnej terapii dziecięcej – prospektywna analiza epidemiologiczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub Malesza

  2011-10-01

  Full Text Available Wstęp: Ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI na oddziałach intensywnej terapii (OIT występuje bardzo często. Ocenia się, że powikłanie to dotyczy około 5-31% dorosłych oraz 4,5-10% dzieci w OIT. Struktura występowania AKI zależy od stopnia referencyjnego szpitala i liczby oddziałów zabiegowych. Cel pracy: Ocena częstości występowania ostrego uszkodzenia nerek na OIT trzeciorzędowego ośrodka pediatrycznego z zapleczem do prowadzenia leczenia nerkozastępczego. Metody: Badanie przeprowadzono jako badanie prospektywne i obserwacyjne, polegało na ocenie częstości występowania AKI w grupie chorych przyjętych na oddział. Do badania kwalifikowano chorych, którzy ukończyli 28 dni, a nie ukończyli 18 lat w dniu przyjęcia. Kryteriami wyłączania pacjentów były: wiek poniżej 1 miesiąca oraz powyżej 18. roku życia, śmierć pnia mózgu w chwili przyjęcia, pobyt na oddziale powyżej 24 godzin. Do oceny AKI zastosowano skalę RIFLE. Wyniki: Do badania zakwalifikowano 198 pacjentów. Kryteria ostrego uszkodzenia nerek spełniło 26 osób (13,1%. Byli to głównie pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych (88,5%. Śmiertelność w grupie pacjentów z AKI wyniosła 34,6%. Metody nerkozastępcze zastosowano w 30,7% przypadków AKI (dializę otrzewnową i ciągłe techniki leczenia nerkozastępczego. Śmiertelność w grupie pacjentów dializowanych wynosiła 88,8%. Podsumowanie: Badanie wykazało, że częstość występowania ostrego uszkodzenia nerek na OIT wielospecjalistycznego ośrodka referencyjnego jest wysoka i zależy od specyficznego profilu pacjentów z wysokim ryzykiem okołooperacyjnym. W takim ośrodku konieczne jest zapewnienie dostępności wszystkich metod leczenia nerkozastępczego.

 9. Dai bisogni di salute al consumo di risorse sanitarie in provincia di Bergamo: profilo degli indicatori di bisogno, domanda, offerta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Zucchi

  2003-05-01

  Full Text Available

  Introduzione: la complessità interpretativa dei dati relativi ad alcuni fenomeni sanitari a livello territoriale impone la necessità di uno strumento semplice di lettura “epidemiologica”; tale lettura si fonda sull’utilizzo di una serie di “indicatori”, fondamenta di un processo dinamico di monitoraggio temporale e spaziale in grado di descrivere sinteticamente fenomeni di per sé complessi, al fine di fornire al decisore un supporto sintetico ma scientificamente solido.

  Obiettivi: istituzione di un sistema di monitoraggio sanitario community-based; definizione di indicatori sanitari comparabili tramite un esame critico dei dati esistenti; sviluppo di metodologie per la raccolta e la validazione dei dati; supporto alla creazione di un sistema efficace e affidabile di trasferimento e scambio dei dati e degli indicatori stessi con uso spinto della tecnologia telematica; elaborazione di metodi e di strumenti necessari alla produzione di analisi e relazioni.

  Materiali e metodi: gli indicatori analizzati fanno riferimento
  all’elenco definito dal decreto ministeriale n. 27 del 12 dicembre 2001 “sistema di garanzie per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria”. A questo elenco ne sono stati aggiunti altri, per un totale di 127, divisi in grandi capitoli tematici: assistenza sanitaria, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera, indicatori stato di salute, consumo di risorse sanitarie (cui è stato dato particolare enfasi, indicatori di domanda/accessibilità. Per definire infine un
  profilo di sintesi di questi grandi capitoli e delle relative
  eterogeneità territoriali si è successivamente applicata la tecnica statistica dello “z-score”.
  Risultati: le differenze emerse a livello distrettuale hanno permesso di disegnare una ‘mappa’ degli indicatori sanitari in provincia di Bergamo.

  Conclusioni:i risultati di

 10. La qualitá percepita dei pazienti con infezione da HIV presso il servizio di diagnosi e cura dell' AIDS di Novara

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Renna

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: costruire e sperimentare un modello per lo studio della qualità percepita dai pazienti affetti da HIV/AIDS.

  Metodi: è stato condotto uno studio di tipo osservazionale descrittivo mediante un’indagine con l’utilizzo di un questionario di soddisfazione presso il Servizio di diagnosi e terapia dell’AIDS dell’UOA di Malattie Infettive dell’ASO “Maggiore della Carità” di Novara. I dati sono stati analizzati mediante l’analisi fattoriale e l’analisi dei cluster.

  Risultati: il campione è stato rappresentato da 62 soggetti (35 uomini e 27 donne, età media di 39,40 anni. Sono stati identificati tre fattori principali determinanti la soddisfazione dei pazienti: l’assistenza infermieristica (che ha spiegato il 24,03% della variabilità delle risposte, l’assistenza medica (21,18% e l’organizzazione del servizio (22,22%. Nel dettaglio livelli di soddisfazione elevati sono stati registrati per la qualità dell’assistenza del personale, la competenza dei medici ed il funzionamento della terapia, mentre i più bassi sono stati misurati per il rispetto della privacy e la disponibilità di servizi accessori. L’analisi dei cluster ha permesso di aggregare gli utenti in 3 gruppi in base al livello di soddisfazione. I fattori che hanno maggiormente determinato il diverso livello di soddisfazione misurato nei tre gruppi sono stati: la prima accoglienza presso il servizio, il livello di informazione ricevuto e l’efficacia nel controllo del dolore e dei sintomi.

  Conclusioni: il modello di analisi adottato ha reso possibile l’identificazione dei determinanti della soddisfazione degli utenti afferenti al servizio, evidenziando gli elementi di criticità del percorso assistenziale. I risultati hanno dimostrato la necessità per gli studi di valutazione della qualità percepita di adottare i metodi e gli strumenti della ricerca

 11. Wykrywanie białka prionu w płynach ustrojowych – nowe perspektywy w diagnostyce choroby Creutzfeldta-Jakoba

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Golańska

  2013-11-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD należy do grupy chorób wywołanych przez priony, których diagnostyka nastręcza trudności ze względu na brak nieinwazyjnych metod umożliwiających przyżyciowe definitywne rozpoznanie. Rutynowe badania laboratoryjne wspomagające diagnostykę polegają na oznaczaniu obecności białka 14-3-3 w płynie mózgowo-rdzeniowym. Białko to jest jednak jedynie nieswoistym markerem rozpadu neuronów. Również badania obrazowe oraz EEG są niewystarczające do pewnego potwierdzenia rozpoznania. Obecnie duże nadzieje wiąże się z rozwojem czułych i swoistych metod wykrywania śladowych ilości nieprawidłowych konformerów białka PrPSc – markera jednoznacznie związanego z chorobami wywołanymi przez priony – znajdujących się w płynie mózgowo-rdzeniowym lub krwi chorych z CJD. W artykule omówiono opracowane w ostatnich latach metody, w których wykorzystuje się zdolność białka prionu do indukowania przekształcenia struktury przestrzennej cząsteczek PrPc w patologiczną izoformę PrPSc. Największe nadzieje na praktyczne zastosowanie budzi obecnie metoda konwersji indukowanej przez wytrząsanie (quaking-induced conversion, QuIC, oparta na amplifikacji nieprawidłowych konformerów białka prionu w warunkach in vitro z zastosowaniem oczyszczonego zrekombinowanego białka PrPc jako substratu. Omówiono zasadę metody, wyniki najnowszych badań nad jej optymalizacją oraz perspektywy wykorzystania w celach diagnostycznych i naukowych.

 12. Study of inclusions and segregation in metals by autoradiography; Etude autoradiographic des inclusions et de la segregation dans les metaux; Izuchenie primesej i usadki metalla s pomoshch'yu avtoradiografii; Estudio autoradiografico de las inclusiones y de la segregacion en los metales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Makin, S M [Wantage Research Laboratory, Wantage, Berks (United Kingdom)

  1962-01-15

  radioizotopov v metallurgii. V khode ehtoj raboty byli sozdany novye avtoradiograficheskie metody. Oni vklyuchayut obluchenie i avtoradiografiyu ehkstraktsionnykh modelej, podobno ispol'zuemym v ehlektronnoj mikroskopii, i protsess dvukhtsvetnogo perekhoda, pri kotorom tsvetnye kopii chertezhej avtoradiografa pokazyvayutsya s sootvetstvuyushchimi nalozhennymi dannymi mikrografov. EHti metody ispol'zuyutsya pri izuchenii primesej v stali i urane i pri issledovanii segregatsii sery i fosfora pri svarke v nerzhaveyushchej stali. (author)

 13. Soil Organic Carbon (SOC) distribution in two differents soil types (Podzol and Andosol) under natural forest cover.

  Science.gov (United States)

  Álvarez-Romero, Marta; Papa, Stefania; Verstraeten, Arne; Cools, Nathalie; Lozano-García, Beatriz; Parras-Alcántara, Luis; Coppola, Elio

  2017-04-01

  Andosols are young soils that shall know a successive evolution towards pedological types where the dominant pedogenetic processes are more evident. Vegetation and climate influence Andosols evolution to other order of soils. In cold and wet climates or on acid vulcanite under heavy leaching young Andosols could change into Podzols (Van Breemn and Buurman, 1998). Were investigated a Podzol soil (World References Base, 2014) at Zoniën (Belgium), were and an Andosol soil (World References Base, 2014) at Lago Laceno (Avellino, Italy). This study shows the data on the SOC (Soil Organic Carbon) fractionation in two profiles from two natural pine forest soils. Together with the conventional activities of sampling and analysis of soil profile were examined surveys meant to fractionation and characterization of SOC, in particular: Total Organic Carbon (TOC) and Total Extractable Carbon (TEC) soil contents were determined by Italian official method of soil analysis (Mi.P.A.F. (2000)). Different soil C fractions were also determined: Humic Acid Carbon (HAC), Fulvic Acid Carbon (FAC), Not Humic Carbon (NHC) and Humin Carbon (Huc) fractions were obtained by difference. In the whole profile, therefore, were also assayed cellulose and lignin contents. The aim of this work was to compare the distribution of different soil organic components in a podzol and a soil with andic properties. The data show great similarity, among the selected profiles, in the organic components distribution estudied. References: - Mi.P.A.F. - Ministero per le Politiche Agricole e Forestali - Osservatorio Nazionale Pedologico e per la Qualità del Suolo (2000): Metodi Ufficiali di Analisi Chimica del Suolo. In: Franco Angeli (Editor), Collana di metodi analitici per l'agricoltura diretta da Paolo Sequi, n. 1124.2, Milano, Italy. - Van Breemn N. and Buurman P. (1998) Chapter 12 Formation of Andisols. In: Soil formation. Kluwer Ed., Wageningen, The Netherlands, 271-289. -Ussiri D.A.N., Johnson C

 14. Numerical Analysis of Test Embankment on Soft Ground Using Multi-Laminate Type Model with Destructuration / Analiza Numeryczna Nasypu Drogowego Posadowionego Na Gruncie Słabonosnym Z Zastosowaniem Modelu Wielopłaszczyznowego Z Destrukturyzacja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cundi M.

  2011-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono model wielopłaszczyznowy (multi-laminate uwzgledniajacy anizotropie struktury słabonosnych gruntów drobnoziarnistych. Anizotropia indukowana naprezeniem, która otrzymuje sie przy zastosowaniu modeli wielopłaszczyznowych, jest dodatkowo wzmocniona poprzez wprowadzene prekonsolidacji zaleznej od orientacji przestrzennej. Model przedstawiono w wersji sprezysto-plastycznej, w której mozliwa jest symulacja anizotropii wytrzymałosci słabonosnych gruntów drobnoziarnistych oraz zjawiska destrukturyzacji. Działanie modelu pokazano w symulacjach numerycznych wybranych badan elementarnych oraz przy zastosowaniu w modelowaniu numerycznym odkształcenia słabonosnego podłoza gruntowego pod próbnym nasypem drogowym w Haarajoki, Finlandia. Symulacje numeryczna przeprowadzono przy uzyciu komercyjnego programu metody elementów skonczonych pozwalajacego na analize sprzezonych zagadnien brzegowych statyki i konsolidacji. Omówiono zagadnienia zwiazane z przyjeciem warunków poczatkowych stanu naprezenia in situ oraz warunków prekonsolidacji, jak równiez przedstawiono problemy zwiazane z przyjeciem parametrów modelu. Pomimo przyjecia prostych zasad dotyczacych warunków poczatkowych oraz przy pominieciu efektów lepkosci w modelu konstytutywnym, otrzymane wyniki pozwoliły na osiagniecie wystarczajacej w praktyce geotechnicznej dokładnosci w stosunku do wartosci pomierzonych.

 15. Per un dizionario della ricerca sul Technology Enhanced Learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolas Balacheff

  2012-12-01

  Full Text Available Questo articolo presenta le principali linee di azione di un meta-progetto iniziato nell’ambito della Rete di Eccellenza STELLAR con l’obiettivo di creare e dare struttura a un Thesaurus e a un Dizionario dei termini e delle espressioni in uso nell’ambito della ricerca sul Technology Enhanced Learning (TEL. Questo meta-progetto intende fornire gli strumenti per superare le difficoltà dovute alla ricchezza e alla rapida evoluzione di quest’area di ricerca multidisciplinare, allo scopo di facilitare il coinvolgimento dei ricercatori giovani e di quelli che si accostano per la prima volta a questo settore, nonché di tutti coloro che a vario titolo si interessano al TEL. Il meta-progetto in questione ha anche l’ambizione di facilitare la comunicazione tra individui appartenenti a diverse culture scientifiche e tra le lingue nazionali. Dopo una presentazione delle motivazioni, vengono discussi gli attuali sviluppi del lavoro e presentati i criteri seguiti per le principali scelte effettuate in merito ai metodi e alle tecnologie utilizzate.

 16. Mācību modeļa "WebQuest"izmantošana angļu valodas apguvē

  OpenAIRE

  Jēgermane, Ilze

  2011-01-01

  Mācību modelis WebQuest ir inovatīva metode mācību procesā, kuru sākotnēji izveidoja un izstrādāja mācību tehnoloģiju profesors Bērnijs Dodžs (Bernie Dodge) kā vienu no mācību metodēm izmantojot internetu. Pētījuma mērķis bija izpētīt, kā mācību modelis WebQuest var būt lietderīgs angļu valodas apguvē. Darba autore analizēja teorētisko literatūru par mācību modeļa WebQuest koncepciju un tā pielietojumu angļu valodas kā svešvalodas apguvē, izmantojot gadījuma pētījuma metodi. Pētījumā piedalīj...

 17. Oprava klínovitosti vzorků pro měření v laserové spektroskopii

  OpenAIRE

  Schiffer, Štěpán

  2016-01-01

  Jednou z oblastí využití metody LIBS je tvorba chemických map zkoumaných vzorků. Významný vliv na přesnost měření touto metodou má vzdálenost mezi čočkou a povrchem vzorku. U klínovitých vzorků se tato vzdálenost v průběhu experimentu mění a výrazně tak snižuje kvalitu vytvořených chemických map. V této bakalářské práci je navržena a experimentálně ověřena metoda, kterou je možné klínovitost vzorku kompenzovat. Součástí práce je popis teoretických základů laserové spektroskopie a přehled někt...

 18. Analisi matematica

  CERN Document Server

  Canuto, Claudio

  2014-01-01

  Il presente testo intende essere di supporto ad un secondo insegnamento di Analisi Matematica in quei corsi di studio (quali ad esempio Ingegneria, Informatica, Fisica) in cui lo strumento matematico parte significativa della formazione dell'allievo. I concetti e i metodi fondamentali del calcolo differenziale ed integrale in più variabili, le serie di funzioni e le equazioni differenziali ordinarie sono presentati con l'obiettivo primario di addestrare lo studente ad un loro uso operativo, ma critico. L'impostazione didattica dell'opera ricalca quella usata nel testo parallelo di Analisi Matematica I. La modalità di presentazione degli argomenti ne permette un uso flessibile e modulare. Lo stile adottato privilegia la chiarezza e la linearità dell'esposizione. Il testo organizzato su due livelli di lettura. Uno, più essenziale, permette allo studente di cogliere i concetti indispensabili della materia, di familiarizzarsi con le relative tecniche di calcolo e di trovare le giustificazioni dei principali r...

 19. Diffusion of Boron in Cobalt Sinters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borowiecka-Jamrozek J.

  2013-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badan procesu dyfuzji w warstwach powierzchniowych uzyskanych w wyniku nasycenia borem spieków otrzymanych z proszku kobaltu gatunku Co Extrafine. Warstwy otrzymano przy zastosowaniu proszkowej metody borowania opartej na wykorzystaniu mieszaniny o składzie: B4C jako składnik podstawowy stanowiacy zródło boru, (NH4Cl + NaF aktywator i Al2O3 jako wypełniacz. Zachowane były nastepujace parametry procesu: temperatura 950°C, czas 6h i 12h. Badania obejmowały wyznaczenie współczynnika dyfuzji w oparciu o strukture, grubosc uzyskanych i czas nasycenia warstw. Obserwacji naniesionych warstw dokonano za pomoca mikroskopu optycznego Leica DM-4000. Zdjecia ujawniły dwufazowa strukture warstw borkowych. Badania rentgenowskie potwierdziły wystepowanie faz o składzie: CoB i Co2B. Zbudowano model dyfuzji atomów boru w strukturze kobaltu zakładajac dyfuzje reaktywna. Obliczono współczynnik dyfuzji w oparciu o model atomowy dyfuzji wykorzystujac potencjały oddziaływan pomiedzy atomami boru i kobaltu. Otrzymane wyniki porównano z danymi doswiadczalnymi dyfuzji boru w innych materiałach.

 20. Moderní počítačové viry

  OpenAIRE

  Malina, Lukáš

  2008-01-01

  Bakalářská práce Moderní počítačové viry se skládá ze dvou hlavních cílů (Analýza počítačových virů a návrh zabezpečení střední počítačové sítě) rozdělených na tři části: Analýza počítačových virů, Vlastní návrh zabezpečení osobního počítače koncového uživatele (Terminálu) a Vlastní návrh zabezpečení střední počítačové sítě. V první části jsou analyzovány metody šíření a infekce, specifické vlastnosti a dopady počítačových virů na osobní počítače. V druhé části je uvedeno řešení zabezpečení o...

 1. Posouzení vlivu nestandardních přítokových proudových poměrů na Q/h charakteristiku ostrohranného přelivu s obdélníkovým výřezem

  OpenAIRE

  Šmidrkalová, Nina

  2012-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měřících systémů, především užívajících metody Q/H charakteristiky. Popisuje ostrohranné přelivy a zmiňuje se i o měrných žlabech. Uvádí možnosti monitorování průtoků v napevno nainstalovaných profilech s volnou hladinou. Součástí práce je i experiment, který je zaměřen na simulaci nestandardních přítokových proudových poměrů před instalovaným přelivem pro stanovení jejich vlivu na Q/H charakteristiku. Experiment je proveden na pravoúhlém ostrohran...

 2. Smáčivost povrchových úprav DPS

  OpenAIRE

  Minář, Jan

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá měřením smáčecích charakteristik pomocí metody smáčecích vah u vzorků různých povrchových úprav od firmy Gatema. Věnuje se vlivu izotermálního stárnutí a přetavovacích procesů na smáčecí charakteristiky povrchových úprav ENIG, bezolovnatý HAL a imerzní cín. U povrchové úpravy imerzním cínem je sledován vliv intermetalické vrstvy na celkovou smáčivost. Dále se zabývá smáčivostí vrstvy niklu, po odstripování zlata, u povrchové úpravy ENIG. This bachelor’s thes...

 3. Elementi di fisica teorica

  CERN Document Server

  Cini, Michele

  2006-01-01

  Le idee e le tecniche della Fisica Teorica del XX secolo (meccanica analitica, meccanica statistica, relatività e meccanica quantistica non relativistica) non sono più appannaggio esclusivo dei fisici. Ormai, specialmente con la recente introduzione di nuovi corsi di laurea, le conoscenze di base rientrano nel bagaglio culturale comune ai laureati in materie scientifiche e tecnologiche affini alla Fisica e alle sue applicazioni. Un laureato in queste materie non può non conoscere l’equazione E=mc2 e la media di Gibbs; inoltre deve avere i concetti e i metodi fondamentali della meccanica quantistica che ha cambiato la concezione del mondo ed è alla base della rivoluzione tecnologica in corso. Eppure quelle idee rimangono distanti dal comune modo di pensare e richiedono molto studio e un insegnamento ben mirato. La trattazione in questo libro, è meno formale rispetto ai tradizionali corsi di Istituzioni di Fisica Teorica. Lo scopo è comunque quello di raggiungere una reale comprensione dei concetti fisi...

 4. Dalla disciplina del progetto, le ragioni di un percorso magistrale di studi in interaction design

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandra Bosco

  2014-04-01

  Full Text Available ITLa trasformazione del ruolo e della professione del designer nella condizione socio-economica culturale contemporanea, contraddistinta da una molteplicità di stimoli visivi, dal sovraffollamento dei prodotti, dall’uso di nuove tecnologie e dalla pervasività dei device, orienta la scelta di indirizzare un percorso di studi magistrale nell’ambito multidisciplinare dell’interaction design. La formazione specifica che si articola in maniera sinergica tra laboratori e corsi teorici trova fondamento nelle discipline dello human factors, delle teorie dell’interazione e della critica del design. Il paper argomenta le ragioni, i metodi e le scelte effettuate dal gruppo di docenti che tra il 2010 e il 2014 ha progettato tale percorso didattico all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.ENThe transformation of the designer’s role in the contemporary social, economic and cultural context, characterized by a growing overload of visual stimuli, new technological products, and a multitude of pervasive mobile devices, led the decision to steer the graduate degree programme in design towards the multidisciplinary field of interaction design. This specific branch of learning builds its fundamentals in the synergetic teaching of theoretical and studio courses focusing on human factors, theories of interaction and design criticism. This paper investigates the motivations, the methods and the choices made by a group of professors of the University of the Republic of San Marino to create a new graduate programme in interaction design.

 5. Stanovení vybraných vonných látek v kosmetických prostředcích

  OpenAIRE

  Novotná, Petra

  2011-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá stanovením vybraných vonných látek v kosmetických prostředcích. Úvodem je popsán výskyt, metody získávání a využití těchto látek. Jsou nepostradatelnou součástí především kosmetických výrobků, avšak u citlivých jedinců mohou vyvolat alergickou reakci. O příčinách vzniku a průběhu těchto nežádoucích projevů je v teoretické části také pojednáno. Je známo několik stovek až tisíc vonných látek používaných v parfumérském průmyslu, z nichž je 26 ustanoveno evropskými ...

 6. Žurnāla SHAPE pārpozicionēšanas stratēģijas problēmas un risinājumi.

  OpenAIRE

  Nikodemusa, Zane

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Žurnāla SHAPE pārpozicionēšanas stratēģijas problēmas un risinājumi”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt žurnāla SHAPE pārpozicionēšanas stratēģiju, tās ieguvumus un zaudējumus no uzņēmuma skatu punkta, kā arī ietekmējošos faktorus un risinājumus turpmākai tirgus pozīcijas stiprināšanai. Darba gaitā autore izmanto dažādas informācijas apkopošanas un analīzes metodes. Teorētiskās daļas veidošanai darba autore izmantoja literatūras referatīvās analīzes metodi. Informāci...

 7. Franšaizings kā starptautiskā biznesa iespēja un tā attīstība Latvijā.

  OpenAIRE

  Dolģe, Daiga

  2014-01-01

  Arvien biežāk uzņēmumi pielieto franšīzes metodi sava biznesa attīstīšanā, it īpaši, gadījumos, kad uzņēmums vēlas ar minimālu investīciju daudzumu apgūt jaunus tirgus. Savukārt pērkot franšīzi ir iespējams iegūt lielu potenciālo klientu skaitu ar jau pazīstama zīmola palīdzību un atbalstu no franšīzes devēja, kas ir īpaši izdevīgi mazāk pieredzējušiem uzņēmējiem. Baklaura darba mērķis ir sniegt vērtējumu franšīzei kā starptautiskai biznesa iespējai un izdarīt secinājumus un priekšlikumus...

 8. Obiektywna ocena skuteczności leczenia etanerceptem pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Bauerfeind

  2010-06-01

  Full Text Available Cel pracy: Celem pracy była obiektywna ocena skutecznościleczenia etanerceptem u pacjentów z młodzieńczym idiopatycz -nym zapaleniem stawów (MIZS. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 33 dzieciprzed i po zastosowaniu leczenia etanerceptem: po 6 mies.(33 dzieci, po roku (24 dzieci, po 1,5 roku (18 dzieci i po 2 latach(13 dzieci. Do badania wykorzystano Index Disease Activity ScoreDAS28, metodę sondażu diagnostycznego i systematyczną analizędokumentacji medycznej pacjentów zakwalifikowanych do programuleczenia biologicznego. Wyniki: Z analizy wynika, że przed rozpoczęciem terapii dziecichore na MIZS wykazywały znamiennie statystycznie wyższy średnipoziom aktywności choroby (X = 5,82 ±0,77 niż w 6. mies. trwanialeczenia (X = 2,65 ±1,03 (t = 2,48, p 0,05. Wnioski: Leczenie biologiczne u dzieci z MIZS powoduje znacznązmianę aktywności choroby w ocenie obiektywnej, przynosząckorzystne efekty terapeutyczne.

 9. Pokročilé možnosti tvarování datového toku v OS Linux pro sítě 802.3 a 802.11

  OpenAIRE

  Pánek, Michal

  2013-01-01

  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami tvarovania a kontroly dátového toku, v operačnom systéme Linux. Prvá časť práce sa zaoberá preskúmaním jednotlivých ná- strojov potrebných pre prácu s dátovým tokom. Druhá časť práce sa zaoberá metodamy určenými na tvarovanie dátového toku. Z tých boli vybrané a popísané metody, určené pre použitie v štandartoch 802.3 a 802.11. Práca sa v druhej časti zamerala na me- tody Hierarchical Token Bucket a Class-based queueing. Tretia časť práce je praktic...

 10. Novel Technique of Active Biomonitoring Introduced in the Czech Republic: Bioaccumulation of Atmospheric Trace Metals in two moss species / Nová Metoda Aktivního Biomonitoringu Zavedená V České Republice: Bioakumulace Stopových Kovů V Atmosféře U Dvou Druhů Mechů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Motyka Oldřich

  2011-09-01

  Full Text Available Za účelem validace byla pro biomonitoring v průmyslem ovlivněném regionu Ostravska použita metoda, která dosud v České republice nebyla aplikována. Transplantáty dvou druhů mechů Hylocomium splendens a Pleurozium schreberi byly vystaveny atmosférickému znečištění pomocí metody “irrigated moss bag” ve výšce jak 1 m, tak 2 m nad zemí. Vzorky byly poté analyzovány za účelem zjištění koncentrace stopových prvků Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Pb, V a Zn. Celkový průběh bioakumulace ukazuje, že je Hylocomium splendens pro biomonitoring vhodnější, stejně tak jako výška 2 m nad zemí.

 11. Studiare la cybercriminalità: alcune riflessioni metodologiche/Studying cybercrime: some methodological reflections

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giorgia Macilotti

  2018-03-01

  Full Text Available L’articolo propone alcune riflessioni metodologiche in merito all’analisi delle forme di criminalità associate all’utilizzo di Internet e delle tecnologie digitali. Queste realtà devianti rappresentano infatti un fecondo terreno di ricerca, grazie in particolare alla relativa tracciabilità delle pratiche degli utenti e alla quantità di dati disponibili online. Si presenteranno i principali approcci, metodi e problematiche riguardanti lo studio della cybercriminalità, focalizzandosi in particolare su alcuni esempi tratti da ricerche sulle unità di polizia specializzate nel contrasto al fenomeno in esame. Oltre agli apporti degli strumenti “tradizionali” dell’indagine sociologica, si esploreranno le interazioni con le nuove opportunità offerte dalle tecnologie digitali, così come gli effetti della relazione tra il ricercatore e l’oggetto della sua ricerca sulla costruzione e l’interpretazione dei dati. The article intends to provide an overview of research methods on studying digital crimes. Indeed, these deviant realities provide a rich ground for social research, especially thanks to the traceability of digital activities and the availability of online data. We will discuss the main approaches, methods and issues related to the study of cybercrime, focusing particularly on some examples drew from researching cybercrime law enforcement agencies. In addition to the opportunities offered by “traditional” sociological methods, the article explores their interplays with digital approaches, as well as the impacts of the researcher/researched relationship on data construction and analysis.

 12. Podnikatelský plán pro založení franchisové prodejny

  OpenAIRE

  Musilová, Pavla

  2013-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá založením nové prodejny Fornetti Café fungující na bázi franchisingu. Úvodní část je zaměřena na teoretická východiska práce, základní pojmy a metody tvorby podnikatelského plánu. Analytická část hodnotí současný stav sítě a budoucího franchisanta. Závěrečná, praktická část práce obsahuje samotný návrh podnikatelského plánu pro založení franchisové provozovny. This master’s thesis deals with the establishment of a new Fornetti Café shop which is operating as ...

 13. Návrh reklamní kampaně společnosti SAMOHÝL OLOMOUC a.s.

  OpenAIRE

  Hudek, Martin

  2013-01-01

  Předmětem této bakalářské práce je návrh reklamní kampaně pro společnost SAMOHÝL OLOMOUC a.s. Teoretická část obsahuje hlavně teoretická východiska práce, základní pojmy, termíny a metody práce. Analytická část se zabývá seznámením s marketingovou problematikou společnosti, její analýzou, analýzou trhu a konkurence, marketingovým průzkumem a SWOT analýzou. Závěrečná část je tvořena hodnocením vlastních návrhů řešení problematiky, jejich efektivnosti, ekonomické náročnosti a jejich možnosti in...

 14. La qualità dell'eLearning Un approccio qualitativo per l'analisi dei feedback degli studenti e dei docenti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrizia Ghislandi

  2012-11-01

  Full Text Available La discussione sulla qualità dell'eLearning accademico si sta orientando verso una critica dei modelli di qualità più legati alla produzione industriale, che sono principalmente fondati sulla conformità a standards prestabiliti, i quali a loro volta richiedono generalmente metodi di valutazione quantitativi (Ehlers & Schneckenberg, 2010, Ghislandi, 2008, 2012. In ambito formativo questo implica una visione molto centrata sui risultati (outputs e sull'impatto (outcomes, con scarsa attenzione ai processi. Una visione innovativa della qualità richiede la profonda comprensione di elementi contestuali complessi, delle interazioni e dimensioni relazionali spesso invisibili dagli strumenti quantitativi; e, soprattutto, della generazione di logiche partecipate che aumentino la consapevolezza degli attori coinvolti nei processi che portano alla qualità del modello formativo. In questo lavoro, attraverso la presentazione di uno studio di caso di formazione continua blended, viene introdotto un approccio per il monitoraggio della qualità dell'eLearning. Tale approccio predilige metodologie di analisi qualitativa e partecipata, basate sulla riflessione e  sull’utilizzo di rubric per l’analisi dell’attività formativa. Tale approccio, secondo le autrici, risulta coerente sia dal punto di vista metodologico sia da quello epistemologico, con una nuova visione della qualità come processo continuo di riflessione sulla valutazione dell'esperienza formativa alla scoperta del senso e dei valori portanti della stessa.

 15. "A chiare lettere" Editoriale gennaio 2007

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giuseppe Casuscelli

  2011-02-01

  Full Text Available Ad onta delle crisi ricorrenti che investono il diritto ecclesiastico, nell’anno appena iniziato la nostra disciplina raccoglie il testimone inatteso della speranza. Il 2006 ci ha offerto la pubblicazione di tre manuali1 che, con un taglio ed un’impostazione nuovi, si rivolgono ad un’utenza che non è fatta soltanto degli studenti delle nostre Università; la pubblicazione del primo numero della nuova rivista semestrale “Diritto e Religioni”2, che intende trattare il fattore religioso da molteplici punti di vista aprendosi ad una molteplicità di scienze affini (antropologia, sociologia, storia, filosofia; la nascita di questa rivista telematica che non vuole avere un proprio indirizzo o orientamento, ma si prefigge lo scopo di essere strumento e manifesto della pluralità e del pluralismo delle scuole, delle sensibilità, dei metodi che alimentano il patrimonio comune del sapere teorico perché in esso trovi a sua volta alimento il concreto, quotidiano farsi dell’esperienza giuridica. Due ricorrenze di particolare rilievo segnano, ancora, questa fase: i cinquanta anni della Corte costituzionale, alla cui attività molto è legato il rinnovamento del “diritto ecclesiastico”, che ha partecipato alla celebrazione corale offrendo uno specifico contributo di analisi della sua giurisprudenza 3; i dodici lustri della Costituzione repubblicana, un’età “matura” che offre l’occasione per un bilancio della sua vitalità, delle compiute attuazioni, delle attese non ancora realizzate.

 16. Profiling, analisi delle prestazioni e proposte per l'ottimizzazione del RDBMS MySQL utilizzato dal progetto DIRAC/LHCbDIRAC

  CERN Document Server

  Mesin, Alberto

  Il lavoro presentato in questa tesi riguarda lo studio, l'analisi e la formula- zione di proposte per il miglioramento del database di back-end del progetto DIRAC/LHCbDIRAC. LHCbDIRAC, basato su DIRAC, e il sistema di sot- tomissione per l'accesso all'infrastruttura distribuita Grid per l'esperimento LHCb del CERN. Ad esso e adata la gestione dei job di Produzione, Mer- ge, Ricostruzione degli Eventi e Analisi per i dati sperimentali e simulati. Il sistema utilizza un RDBMS MySQL per la gestione di numerosi databa- se. La volonta di passare ad un motore relazionale e transazionale per la denizione schemi e la possibilita che, in un recente futuro, il DBMS possa rappresentare un serio limite alle prestazioni del sistema stesso hanno reso necessario questo studio. Il lavoro svolto si e concentrato sul proling di un singolo schema relazionale per il quale sono stati utilizzati metodi di analisi e fornite soluzioni ai problemi riscontrati il quanto piu possibile generali e per tanto validi per l'intero sistema. L...

 17. Wodoprzepuszczalność gruntów skarpy abrazyjnej zbiornika Czorsztyn-Niedzica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugeniusz Zawisza

  2016-12-01

  Full Text Available Artykuł zawiera wyniki badań wodoprzepuszczalności gruntów budujących skarpy abrazyjne fragmentu północnych obrzeży zbiornika czorsztyńskiego od strony Pienińskiego Parku Narodowego. Charakterystykę podstawowych właściwości geotechnicznych badanych gruntów opracowano na podstawie wyników badań wykonanych według procedur standardowych. Badania wodoprzepuszczalności gruntów wykonano metodami: polową według Giryńskiego w wykopach badawczych, laboratoryjną w aparacie średniowymiarowym oraz analityczną z zastosowaniem wzorów empirycznych opartych głównie na znajomości uziarnienia i porowatości gruntów. Analizę wyników badań przeprowadzono w aspekcie określenia optymalnej metody oznaczania wodoprzepuszczalności gruntów skarp abrazyjnych przedmiotowego obiektu oraz maksymalnej bezpiecznej prędkości obniżania poziomu wody w zbiorniku. Stwierdzono, że najbardziej właściwą metodą oznaczania wodoprzepuszczalności przedmiotowych gruntów była metoda Giryńskiego. Maksymalna dopuszczalna prędkość obniżania wody w zbiorniku powinna wynosić 0,103 m/h.

 18. Ověření pravosti pomerančové šťávy Tesco na základě vybraných chemických parametrů

  OpenAIRE

  Belková, Renáta

  2008-01-01

  Tato práce se zabývá ověřením pravosti pomerančové šťávy Tesco na základě vybraných chemických parametrů. V teoretické části je definována pomerančová šťáva podle platné normy, popsána její výroba a legislativní požadavky pro pomerančové šťávy v Evropské unii a v České republice. Dále jsou uvedeny základní způsoby falšování ovocných šťáv i možnosti jejich odhalení a různé analytické metody pro zjišťování pravosti ovocných šťáv. V experimentální části byla testována pravost vzorku pomerančové ...

 19. Selected Aspects of Numerical Analysis of Layered Flexible Structures Subjected to Impact of Soft Core Projectile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morka Andrzej

  2015-03-01

  Full Text Available Przedmiotem pracy jest wskazanie istotnych aspektów numerycznej analizy zagadnienia ud­erzenia pocisków z miękkim rdzeniem w pakiet cienkich wiotkich warstw ulokowanych na plas­tycznym położu. W celu ilustracji problemu wybrano normalne uderzenie pocisku 7,62x25 mm TT w pakiet 36 warstw Dyneema SB71 swobodnie oparty na podłożu plastycznym. Problem rozwiązano z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES z jawnym schematem (różnic centralnych całkowania równania ruchu w formie macierzowej MES. Na podstawie przeprowad­zonych analiz wykazano, że uzyskanie ekstremalnych deformacji miękkiego rdzenia pocisku oraz plastycznego podłoża w analizie numerycznej w ujęciu Lagrange’a wymaga zastosowania technik adaptacyjnych. Zaproponowana technika R-adaptive spełnia swoja rolę, ale musi być stosowana z rozwagą ze względu na negatywną cechę powodującą utratę masy modelu.

 20. Návrh Rail-to-Rail operačního zesilovače v technologii CMOS

  OpenAIRE

  Cvešper, Stanislav

  2016-01-01

  Práce se zabývá návrhem rail-to-rail operačního zesilovače ve třídě AB v technologii CMOS I3T25. Práce začíná úvodem do CMOS tranzistorů, následuje rozbor struktur operačního zesilovače, jeho návrh a simulace v návrhovém prostředí Cadence, popsány jsou také různé metody pro minimalizaci napěťové symetrie. Hlavním cílem práce je dosažení rail-to-rail vstupního i výstupního rozsahu operačního zesilovače pracujícího ve třídě AB, s minimální napěťovou nesymetrií, včetně návrhu topologie navrženéh...

 1. Marketing w mediach społecznych na przykładzie strony społecznościowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w serwisie Facebook

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik Mirosław Piotrowski

  2011-12-01

  Full Text Available Niniejszy tekst porusza kwestię wykorzystania potencjału mediów społecznych w realizacji elektronicznych usług bibliotecznych. Wskazuje przy tym na strategie optymalizacji mediów społecznych oraz metody marketingu społecznościowego na przykładzie fanpage'a Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w serwisie Facebook. Marketing w mediach społecznych jest nową dziedziną i niewątpliwie istnieje duża potrzeba zweryfikowania stanu badań oraz przybliżenia polskiemu środowisku bibliotekarskiemu usystematyzowanego już w pewien sposób zbioru danych na ten temat. Z tego względu artykuł ma stanowić poradnik skierowany głównie do bibliotekarzy, którym potrzebne są pomysły na jak najlepsze wykorzystanie serwisu społecznościowego Facebook w swojej bibliotece. Artykuł zawiera odpowiedzi na szereg następujący pytań: jak zebrać grono wiernych fanów, jak organizować konkursy i wydarzenia, jak udostępnić katalog OPAC biblioteki, jak zadbać o profesjonalny wygląd strony społecznościowej oraz jak skorzystać z zaawansowanych funkcji i możliwości Facebooka, w tym aplikacji.

 2. An information filtering system prototype for world wide web; Prototipo di sistema di information filtering per world wide web

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bordoni, L. [ENEA Centro Ricerche Casaccia, S. Maria di Galeria, RM (Italy). Funzione Centrale Studi

  1999-07-01

  In this report the architecture of an information filtering system for world wide web, developed by the Rome Third University (Italy) for ENEA (National Agency for New Technology, Energy and the Environment), is described. This prototype allows for selecting documents in text/HTML format from the web according to the interests of users. A user modeling shell allows ro build a model of user's interests, obtained during the interaction. The experimental results support the choice of embedding methods for this kind of application. [Italian] In questo rapporto viene descritta l'architettura di un sistema adattivo di information filtering su world wide web, sviluppato dall'universita' di Roma III in collaborazione con l'ENEA. Il prototipo descritto e' in grado di selezionare documenti in formato testo/html, raccolti dal web, in accordo con le caratteristiche e gli interessi degli utenti. Una shell di modellazione utente consente di costruire un modello degli interessi dell'utente, ottenuto nel corso dell'interazione. I risultati sperimentali rafforzano la scelta di usare metodi di modellazione utente per questo genere di applicazioni.

 3. A Study of the Impact of Power Supply Parameters on Metal Flow Velocity in the Channel of a Device for Washing out Precious Metals from of the Automotive Catalytic Converters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fornalczyk A.

  2014-06-01

  Full Text Available Czas życia katalizatorów samochodowych jest ograniczony. Dzisiejsze przepisy środowiskowe wymagają aby były one poddawane procesowi recyklingu jako cenne źródło platynowców, AI2O3 i złomu stalowego. Metale szlachetne stosowane w tych urządzeniach pełnią funkcje katalityczne, naniesione są na ceramiczny lub metalowy nośnik. Artykuł ten dotyczy procesu odzyskiwania metali szlachetnych ze zużytych katalizatorów samochodowych przy wykorzystaniu metody metalu-zbieracza. W celu przyspieszenia procesu wymywania metali szlachetnych ze struktury kapilarnej katalizatora, przepływ ciekłego metalu-zbieracza zmuszony został przez pole elektromagnetyczne. W pracy przedstawiono wyniki modelowania mające na celu poprawę skuteczności przepływu ciekłego metalu przez nośniki katalizatora za pomocą urządzenia z podwójnym uzwojeniem. Przeanalizowano także różne sposoby zasilania urządzenia. Eksperyment obliczeniowy został zrealizowany jako słabosprzężona analiza pola elektromagnetycznego i pola przepływu.

 4. Structural Optimization of Box Wing Aircraft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kalinowski Miłosz J.

  2015-03-01

  Full Text Available Układ zamkniętych skrzydeł to niekonwencjonalne rozwiązanie połączenia powierzchni nośnych, które coraz częściej konstruktorzy starają się stosować w prototypach nowych konstrukcji. Ten artykuł prezentuje przykładowy sposób realizacji optymalizacji strukturalnej struktury nośnej skrzydeł w rozpatrywanym układzie, który może być użyteczny w trakcie projektowania wstępnego samolotu. Na wstępie zaprezentowano metody oraz teorię wykorzystane do stworzenia algorytmu optymalizacji. Struktura analizowana jest przy użyciu belkowego modelu MES. Optymalizacja została przeprowadzona z wykorzystaniem połączenia metod iteracji prostych i gradientowych. Wyniki działania algorytmu przedstawione są na prostym przypadku obliczeniowym.

 5. Treatment of Radioactive Waste at Japan's Atomic Energy Research Institute; Traitement des Dechets Radioactifs a l'Institut Japonais de Recherches sur l'Energie Atomique; 041e 0411 0420 0410 0411 041e 0422 041a 0410 0420 0410 0414 ; Tratamiento de los Desechos Radiactivos en el Instituto de Investigaciones sobre Energia Atomica del Japon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yamamoto, Yutaka [University of Toyko (Japan); Japan Atomic Energy Research Institute (Japan); Ito, Masukuni F.; Ishihara, Takehiko; Mitsuishi, Nobuo [Sadahiro Sakata, Japan Atomic Energy Research Institute (Japan)

  1960-07-01

  The paper describes the origin, nature and treatment of the radioactive wastes. The very low-level liquid waste is diluted and released to the sea, while the low- and medium-level liquid waste is treated by flocculation, evaporation and ion-exchange methods. The solid waste is collected and the combustible waste incinerated. (author) [French] Le present memoire decrit l'origine, la nature et le traitement des dechets radioactifs. Les dechets liquides de tres faible activite sont dilues et evacues dans la mer, tandis que les dechets liquides d'activite faible et moyenne sont traites par des methodes de floculation, d'evaporation et d'echange d'ions. Les dechets solides sont rassembles et les dechets combustibles sont incineres. (author) [Spanish] Los aiutores describen el origen y la naturaleza de los desechos radiactivos, asi como los metodos seguidos para su tratamiento. Los desechos liquidos de muy bajo nivel de actividad se diluyen primero y luego se descargan en el mar, en tanto que los desechos liquidos de bajo y mediano nivel se tratan mediante procedimientos de floculacion, evaporacion e intercambio ionico. Los residuos solidos se acopian y los residuos combustibles se incineran. (author) [Russian] V dokumente opisyvajutsja priroda i harakter radioaktivnyh othodov i metody ih obrabotki. Zhidkie othody ochen' nizkoj aktivnosti razbavljajutsja i otvodjatsja v morja, a zhidkie othody nizkoj i srednej aktivnosti obrabatyvajutsja metodami flokkuljacii, vyparivanija i ionnogo obmena. Tverdye othody sobirajutsja i po vozmozhnosti szhigajutsja. (author)

 6. The microzooplankton and its distribution in different aquatic environment; Il microzooplancton e la sua distribuzione nei diversi ambienti

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Creo, C [ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Dipt. Ambiente; Grenni, P

  1999-07-01

  In this work some examples of studies performed with the use of microzooplankton as biological indicator are reported. [Italian] Scopo del lavoro e' quello di dimostrare come lo studio della distribuzione del microzooplancton in ambienti aquatici, possa permettere la caratterizzazione trofica dell'ambiente oggetto di studio. Il microzooplancton, infatti, essendo un componente fondamentale della catena trofica di differenti ambienti acquatici, puo' essere considerato un buon {sup i}ndicatore biologico{sup .} E' quindi riportata un'ampia ed approfondita analisi sistematica, necessaria al fine di individuarne le diverse specie dalla cui presenza (oltreche' dal numero degli esemplari) e' possibile desumere lo stato chimico-fisico e trofico di un determinato ambiente acquatico. Sono poi indicati i diversi metodi per il campionamento, la conservazione, la concentrazione ed il conteggio del microzooplancton; in particolare per la concentrazione ed il conteggio sono indicate e sperimentate nuove tecniche effettuate rispettivamente con l'ausilio della concentrazione dei campioni a flusso tangenziale e con l'utilizzo di coloranti fluorescenti.

 7. Diagnostika plazmatu výboje ve vodných roztocích a jeho aplikace

  OpenAIRE

  Hlochová, Lenka

  2011-01-01

  Tato práce pojednává o studiu parametrů diafragmového výboje ve vodném roztoku. Jako vodivé médium byl používán roztok NaCl o různých vodivostech. Vodivosti byly nastavovány v rozmezí 220 až 1000 µS cm-1. Byly použity dvě diagnostické metody pro zkoumání parametrů plazmatu. První z nich probíhala v Laboratoři plazmochemie na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně, a sice optická emisní spektroskopie. Jako druhá metoda byla použita diagnostika pomocí časově rozlišené ICCD kamery v ...

 8. Zvýšení ročního využití parního práškového kotle K5 ve ŽĎAS, a. s

  OpenAIRE

  Kubiš, David

  2017-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá vyšším využitím kotle K5 v teplárně ŽĎAS, a.s. v přechodném období, kdy vlivem snížených odběrů dochází k přehřívání zpáteční větve horkovodu a je nutnost přejíždět na jiný kotel. Cílem práce je omezit přejíždění z kotle K5 na kotel K3 a zvýšit jeho časové využití v přechodném období pomocí ekonomicky únosného technického řešení. Na začátku práce je popsána teplárna ŽĎAS, a.s. a její vybavení. Následují čtyři metody výpočtů zvýšení ročního využití kotle K5. A to...

 9. Ocena skuteczności metod fizykalnych w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet – przegląd badań = Evaluation of the efficacy of physical methods in the treatment of urinary incontinence in women - a review of research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Weber-Rajek

  2015-03-01

  Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki   dr n. o zdr. Magdalena Weber-Rajek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedra Fizjoterapii ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz e-mail: magdawr69@gmail.com   Streszczenie Nietrzymanie moczu definiujemy jako objaw niekontrolowanego wycieku moczu przez cewkę moczową. Schorzenie to stanowi obecnie duży problem zdrowotny i społeczny. Fizjoterapia jest jedną z metod zachowawczego leczenia NTM. Artykuł zawiera przegląd  literatury dotyczącej metod fizykalnych stosowanych w leczeniu NTM w oparciu o artykuły zamieszczone w bazie PubMed oraz Medline.   Summary Urinary incontinence is defined as uncontrolled urine leakage through an urethra. This disease is a major health and social problem. Physiotherapy is one of the methods of conservative treatment of  urinary incontinence. The presented report contains a review of literature concerning physical methods in the treatment of urinary incontinence based of the articles included in PubMed and Medline.   Słowa kluczowe: nietrzymanie moczu, metody fizykalne, elektrostymulacja, stymulacja magnetyczna, biofeedback, terapia wibracyjna całego ciała.   Key words: urinary incontinence, physical methods, electrical stimulation, magnetic stimulation, biofeedback, whole body vibration.

 10. Il telerilevamento per la qualità dell'aria L'esperienza SENSORER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Folegani

  2012-04-01

  Full Text Available Il monitoraggio della qualità dell'aria con tecniche di telerilevamento è noto da tempo negli ambienti scientifici ma considerato ancora con prudenza e perplessità dalle strutture istituzionali sia per il livello "accademico" delle applicazioni sia per la mancanza di una forte motivazione normativa nell'adottare nuovi metodi di monitoraggio. L'esperienza SENSORER ha l'ambizione di mostrare come si possono superare entrambe queste barriere. The remote sensing for air quality monitoring The SENSORER project.The satellite observations have proven their capabilities for re-mote sensing of atmospheric pollutants such as the Particulate Matter. But the advantage of global coverage, homogeneous quality and a relative good spatial resolution are counterbalanced by the limited temporal resolution and the cloud cover-age. The SENSORER project is just the last example of a web platform that thanks to a combination of satellite data with information from ground based sensors and models overcomes the limitations of each single observation method to provide better pollution maps to make better decisions.

 11. Pantani di Marco Martinelli: una narrazione polifonica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Franco Nasi

  2014-05-01

  Full Text Available In questo articolo si analizza il testo drammaturgico Pantani di Marco Martinelli, una veglia epica teatrale di uno dei più noti eroi dello sport italiano degli ultimi anni. Il dramma rilegge anche la storia di Pantani e ricostruisce gli strani avvenimenti che portarono alla sospensione, alla estromissione del ciclista dal Giro d’Italia nel 1999, e in seguito alla sua profonda crisi psicologica e tragica morte in solitudine in un hotel, a soli 34 anni. Oltre alle modalità proprie della veglia rituale, il dramma utilizza anche i metodi del processo giudiziario, e offre testimonianze dettagliate che conducono a una riflessione critica sulla società italiana negli anni del potere politico di Berlusconi e della sua filosofia del consumismo. I tre diversi generi della retorica classica (epidittico, giudiziario e deliberativo si mescolano in questa complessa tessitura teatrale. Coniugando informazioni (processo e rito (veglia, Martinelli riesce a fondere la tragedia greca (forma mimetica e corale e il moderno teatro di narrazione (forma diegetica monologante. Combinando assieme scene intensamente drammatiche, ricordi di imprese sportive epiche, passaggi giocosi e parodici, e giustapponendo vari stili e registri (giornalistico, lirico, parodico, elegiaco, Martinelli crea momenti di forte “straniamento” e sorpresa, e rende particolarmente efficace il rito funebre, la ricostruzione storica della tragica vicenda di Pantani e la critica all’ideologia che ha dominato l’Italia negli anni di Berlusconi.

 12. Konstrukce nosného rámu pro satelitní anténu

  OpenAIRE

  Hrdonka, Štěpán

  2016-01-01

  Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh nosného rámu pro satelitní anténu. Nosný rám umožní montáž satelitu na osobní automobil. Součástí řešení je i návrh rotačního uložení, které umožní rotaci paraboly kolem vertikální osy. Konstrukční řešení rámu je navrhnuto tak, aby bylo schopné odolávat požadovanému zatížení větru a jeho průhyb zásadně neovlivňoval kvalitu signálu. Pevnostní analýza byla provedena pomocí metody konečných prvků. Výsledný maximální průhyb vyšel 1,6 mm při působení vel...

 13. Pisanie o pracy akademickiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joss Winn

  2015-12-01

  Full Text Available Niniejszy tekst wzywa do powrotu do teorii pracy rozwijanej przez Marksa, czy raczej do Marksowskiej negatywnej krytyki pracy oraz jej „decydującej” roli w rozumieniu ekonomii politycznej szkolnictwa wyższego. Autor twierdzi, że krytyka kapitalizmu i jego pozornej złożoności musi zostać podjęta w oparciu o bezpośrednią krytykę pracy, nie zaś z punktu widzenia pracy, jak miało to miejsce zarówno w marksistowskich, jak i nie-marksistowskich badaniach nad pracą. Przyglądając się egzemplarycznym artykułom poświęconym „pracy akademickiej”, niniejszy artykuł zwraca uwagę na fundamentalne znaczenie stosowania Marksowskiej metody abstrakcji w celu zrozumienia konkretnego społecznego świata kapitału. Na koniec sugeruje, że przyszłość pracy akademickiej leży raczej w jej zaprzeczeniu i przekroczeniu niż w wysiłkach mających na celu oparcie się „logice” pomnażania wartości.

 14. Rojas novada tūrisma iOS lietotnes izveide

  OpenAIRE

  Baurovskis, Armands

  2013-01-01

  Kvalifikācijas darbā – „Rojas novada tūrisma iOS lietotnes izveide” ir izstrādāta Rojas novada tūrisma lietotne iOS operētājsistēmai – „Roja Travel Guide”. Izstrāde tika veikta ar spējo programmatūras izstrādes metodi. Lietotne nodrošina informāciju divās valodās – latviešu un angļu – par Rojas novada tūrisma objektiem, kā arī ļauj lasīt jaunākās ziņas, kas ir saistītas ar novadu. Lietotne ir paredzēta tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem. Lietotne strādā pilnvērtīgi uz visiem iPhone un iPad ...

 15. Alcune note sugli effetti dell'inflazione sui bilanci aziendali, e sul problema della rivalutazione monetaria dei beni d'imprese. (Some notes on the effects of inflation on business balance sheets, and on the problem of the appreciation of business assets

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. VISCO

  2013-12-01

  Full Text Available Gli effetti dell'inflazione sui bilanci delle imprese negli ultimi anni sono stati oggetto di numerosi studi . Questi hanno evidenziato le distorsioni causate dagli aumenti dei prezzi e hanno suggerito modi per eliminare o mitigarne l'effetto, come l'uso di metodi di indicizzazione , sistemi modificati di contabilità e interventi legislativi specifici e periodici. Il presente lavoro si propone di chiarire la portata degli effetti dell'inflazione sulle voci più significative dei bilanci delle imprese . Inoltre , cerca di analizzare le logiche , le conseguenze e le limitazioni dei meccanismi apprezzamento per beni aziendali adottate in Italia in passato e recentemente proposto di nuovo .The effects of inflation on firms’ balance sheets in recent years have been the subject of numerous studies. These have highlighted the distortions caused by the rises in prices and have suggested ways to eliminate or mitigate them, such as the use of indexing methods, modified systems of accounting and specific and periodic legislative interventions. The present work aims to clarify the scope of the effects of inflation on the most significant items of firms’ balance sheets. Moreover, it seeks to analyse the logic, consequences and limitations of the appreciation mechanisms for business assets adopted in Italy in the past and recently proposed again.JEL: E31, M41

 16. Svařování oceli technologií PATIG

  OpenAIRE

  Nogol, Petr

  2012-01-01

  Diplomová práce řeší experimentální ověření technologie svařování PATIG, tedy A-TIG svařování s aktivátory PATIG. Experiment byl proveden na šesti zkušebních vzorcích odlišných chemických a mechanických vlastnosti. Po nanesení aktivátoru na vzorky bylo provedeno svaření. Svaření konvenční metodou TIG a experimentální metodou A-TIG. Nanášení aktivátoru nebylo zcela jednoduché, zejména dodržet jednotnou tloušťku aktivátoru PATIG. Výsledky metody A-TIG byly srovnávaný s konvenční metodou TIG sva...

 17. Zlepšení dispergace křemičitého úletu ve vysokohodnotných betonech

  OpenAIRE

  Janča, Martin

  2017-01-01

  Cílem této práce bylo vytvořit metodu pro zlepšení dispergace křemičitých úletů pro použití ve vysokohodnotných betonech. Tradiční metody použité pro návrh a výrobu vysokohodnotných betonů zdůrazňují odstranění hrubých agregátů. Využívají se speciálně tříděné jemné agregáty při relativně nízkých dávkách, superplastifikátory a křemičitý úlet. Nízkého obsahu záměsové vody bylo dosaženo pomocí použití superplastifikátorů na polykarboxylátové bázi. K samotné dispergaci křemičitého úletu byla vybr...

 18. An information filtering system prototype for world wide web; Prototipo di sistema di information filtering per world wide web

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bordoni, L [ENEA Centro Ricerche Casaccia, S. Maria di Galeria, RM (Italy). Funzione Centrale Studi

  1999-07-01

  In this report the architecture of an information filtering system for world wide web, developed by the Rome Third University (Italy) for ENEA (National Agency for New Technology, Energy and the Environment), is described. This prototype allows for selecting documents in text/HTML format from the web according to the interests of users. A user modeling shell allows ro build a model of user's interests, obtained during the interaction. The experimental results support the choice of embedding methods for this kind of application. [Italian] In questo rapporto viene descritta l'architettura di un sistema adattivo di information filtering su world wide web, sviluppato dall'universita' di Roma III in collaborazione con l'ENEA. Il prototipo descritto e' in grado di selezionare documenti in formato testo/html, raccolti dal web, in accordo con le caratteristiche e gli interessi degli utenti. Una shell di modellazione utente consente di costruire un modello degli interessi dell'utente, ottenuto nel corso dell'interazione. I risultati sperimentali rafforzano la scelta di usare metodi di modellazione utente per questo genere di applicazioni.

 19. Zde a nyní

  OpenAIRE

  Chlastáková, Barbora

  2012-01-01

  V cyklu maleb „ Zde a nyní“ jsem se neodvrátila od metody, ve které využívám prolínání, vynořování a ztrácení se jednotlivých motivů v prostoru obrazu. Vizuálně tak obraz přechází do abstraktnější roviny. V této formě jsem si našla novou cestu svého současného výtvarného projevu folklorní abstrakce. V obraze převážně dominují organické tvary, konkrétně rostlinné tvary, které blízce souvisejí s folklórem. Inspirující prvky pro mě byly předměty pro mě krásné či osobně blízké z babiččiny chalupy...

 20. Příprava DNA v kvalitě vhodné pro polymerázovou řetězovou reakci

  OpenAIRE

  Čuta, Robert

  2011-01-01

  Bakterie mléčného kvašení (BMK) jsou ve velké míře využívány v potravinářském průmyslu například při výrobě mléčných výrobků, sýrů a fermentovaných salámů, dále se využívají ke konzervaci zeleniny. Kromě průmyslového využití jsou u BMK důležité i mikrobiologické parametry. Při identifikaci bakteriálních rodů se v poslední době velmi často využívají metody založené na izolaci a amplifikaci DNA. Diplomová práce se zabývá optimalizací lyze bakteriálních buněk rodu Lactobacillus. Jako první byla ...

 1. Social media e sentiment analysis l’evoluzione dei fenomeni sociali attraverso la rete

  CERN Document Server

  Ceron, Andrea; Iacus, Stefano M

  2014-01-01

  Due miliardi e mezzo di utenti internet, oltre un miliardo di account Facebook, 550 milioni di profili Twitter. Che parlano, discutono, si confrontano sui temi più svariati. Un flusso in continuo divenire di informazioni che dà sostanza ogni giorno al mondo dei Big Data. Ma come si analizza concretamente il “sentiment” della Rete? Quali sono i pregi e i limiti dei diversi metodi esistenti? E a quali domande possiamo dare una risposta? Dopo aver presentato le varie tecniche di analisi testuale applicate ai social media, questo libro discute di come l’informazione presente in Rete sia in grado di aiutarci a meglio comprendere il presente e a fare previsioni sul futuro riguardo a una molteplicità di fenomeni sociali, che spaziano dall’andamento dei mercati finanziari, alla diffusione di malattie, alle rivolte e ai sommovimenti popolari fino ai risultati dei talent show, prima di concentrarsi su due casi specifici: l’andamento della felicità degli italiani giorno per giorno, e i risultati delle camp...

 2. Rappresentazioni digitali al tratto: tecniche visuali per un utilizzo avanzato del CAD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simone Garagnani

  2006-12-01

  Full Text Available Il vasto panorama esistente di prodotti software destinati al mondo del disegno architettonico, rischia di compromettere quell'individualità che distingue lo stile di rappresentazione del progettista puro. La consuetudine moderna alla rappresentazione tridimensionale fotorealistica a tutti i costi, dove tessiture di materiali e contrasti di luci ed ombre sono a volte talmente esasperati da avere ben poco del fotografico, ha condotto a trascurare le più tradizionali visualizzazioni al tratto, ancora importanti per la loro intrinseca chiarezza esplicativa e visuale delle forme. Non sono pochi infatti i software di nuova produzione che implementano con discutibile disinvoltura motori di rendering più o meno realistici, ma che non sono in grado di presentare disegni prospettici od assonometrici formalmente corretti e gradevoli. Il tracciamento assistito tuttavia può essere un valido strumento di sviluppo anche per tecniche visuali più classiche; in questo breve scritto verranno analizzati due metodi per ottenere questo tipo di elaborati con un pacchetto di disegno digitale standard come AutoCAD.

 3. Studio del danneggiamento mediante tomografia in luce del sincrotrone: impatto di un cono d’ombra sulla qualità finale delle ricostruzioni

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Bernasconi

  2010-07-01

  Full Text Available Un’accurata osservazione della geometria tridimensionale di cricche e difetti è necessaria per lo studio dei meccanismi alla base del processo di danneggiamento. I metodi convenzionali utilizzati a questo scopo sono distruttivi o non possiedono una sufficiente risoluzione. Le tecniche di imaging che utilizzano la luce di sincrotrone, ed in particolare la microtomografia (micro-CT a raggi X, invece, uniscono i vantaggi di una tecnica non distruttiva ad un’elevata risoluzione spaziale e risultano quindi particolarmente interessanti. Un limite all’applicazione di questa tecnica è costituito dalla propensione della cricca a richiudersi una volta rimosso il carico che ha provocato il danneggiamento, superabile attraverso l’impiego di un dispositivo in grado di esercitare un carico di trazione durante l’acquisizione dei dati. Facendo riferimento al set-up sperimentale della linea SYRMEP di Elettra, il sincrotrone di Trieste, e tralasciando per il momento i vincoli legati a pesi e ingombri, è possibile pensare di inserire tra camera di ionizzazione e CCD una macchina per prove di trazione mono-colonna commerciale, in grado di mantenere aperto il difetto per tutta la durata della tomografia. In questo lavoro viene valutato l’impatto di questo vincolo sulla qualità finale delle ricostruzioni.

 4. Výrobní aplikace KAIZEN

  OpenAIRE

  Novák, Jaroslav

  2010-01-01

  Teoretická část diplomové práce popisuje metodu Kaizen a její části, která byla vyvinuta v Japonsku po druhé světové válce. Jednou z částí této metody je pojem 3MU, který zahrnuje definici nedostatků ovlivňující každý podnik. Jedním z pojmů v této části je pojem „Muda“, který označuje plýtvání. Praktická část se zabývá plýtváním v oblasti produktivity v jednom z výrobních středisek společnosti Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Jednotlivé operace tohoto výrobního střediska jsou posuzovány z hledi...

 5. Preliminary study for the determination of heavy metal in ground samples by GF-ASS Zeeman; Studio preliminare per la determinazione di metalli pesanti in campioni di suolo mediante analisi GF-AAS Zeeman

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Casabianca, T.; Bitonte, R.; Epifani, M.; Ubaldi, C. [ENEA, Divisione Tecnologie Ingegneria e Servizi Ambientali, Centro Ricerche Trisaia, MT (Italy)

  2001-07-01

  In the framework of SIMOA project have been investigated methods to evaluate the level of soil contamination due to heavy metals. In this wok, it is discussed a procedure to measure topsoil bioavailable fraction of seven heavy metals (Cd, Cu, Pb, Ni, Cr, Hg). The adopted procedure is based on acid digestion followed by instrumental detection by means of graphite furnace atomic-absorption spectrophotometry (GFAAS) using Zeeman effect to reduce background contribution. Details of samples preparation and analysis, experimental setup optimization and statistical data analysis are presented, together with a discussion on method accuracy and data interpretation. [Italian] Nell'ambito del progetto SIMOA (Sistema Integrato di Monitoraggio Ambientale) per il monitoraggio ambientale nel bacino del Basento (Regione Basilicata, Italia), vengono investigati i metodi per il controllo dei livelli di inquinamento del suolo da parte di metalli pesanti. Nel presente lavoro viene proposta una procedura per determinare il livello di concentrazione della frazione biodisponibile di sette metalli pesanti (Cadmio, Rame, Piombo, Nickel, Cromo, Mercurio) in campion di suolo superficiale. Il metodo e' basato su di un trattamento di digestione acida in forno a microonde cui segue la rivelazione strumentale mediante spettrofotometria di assorbimento atomico in fornetto di grafite (GFAAS) con effetto Zeeman per la correzione del fondo. Si descrivono in dettaglio le fasi di preparazione dei campioni, la metodologia di misura e l'analisi statistica dei dati, oltre ad una discussione sull'attendibilita' del metodo e sui futuri sviluppi.

 6. Le narrazioni come metodo di indagine sociologica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rita Bichi

  2012-04-01

  Full Text Available L'incontro trentino ha dimostrato l'interesse crescente dei giovani sociologi per lo sviluppo dei metodi narrativi e la capacità che questi hanno di essere efficaci nell'analisi di svariati temi, dai racconti di malattia alle narrazioni identitarie, dallo studio di lavoro e organizzazioni a quello delle migrazioni, di genere e memoria. Tuttavia, l'interesse della sociologia italiana va visto in un quadro di sviluppo più ampio a livello europeo e americano dove, a partire dagli anni '90, l'intervento di alcuni autori come Lyotard, Bruner e Macintyre, ha sancito quella che alcuni autori hanno definito svolta narrativa. La sociologia, infatti, tende sempre più a valorizzare la narrazione come processo di conoscenza peculiare che è attivato costantemente nella vita quotidiana; la "rivoluzione" risiede nel fatto che la narrazione diventa oggetto della sociologia e la disciplina stessa valorizza il suo uso sia come strumento di indagine scientifica, sia come modo di conoscere che come modo di comunicare, rivendicando la legittimità scientifica all'ascolto della parola diretta degli individui coinvolti all'interno delle ricerche di stampo sociologico.

 7. Influence of the Selected Factors on Thermal Fatigue of the ADI in an Aspect of its Suitability as the Material for Metal Moulds

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zych J.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zmęczenie cieplne dwóch gatunków żeliwa ADI (EN-GJS-1200-2 i EN-GJS-800-8. Badania prowadzono na autorskim stanowisku badawczym stosując oporowe nagrzewanie próbek, wg metody L.F. Cottina. Odporność na zmęczenie cieplne jest podstawowym kryterium w ocenie przydatności tworzywa (materiału na formy metalowe, które podlegają cyklicznemu nagrzewaniu. Oceniono wpływ maksymalnej temperatury (Tmax, cykli cieplnych na ich liczbę do pęknięcia próbki, analizowano zmiany struktury żeliwa ADI. zmiany twardości i wytrzymałości. Stwierdzono, iż przy cyklicznym nagrzewaniu do <500°C, żeliwo ADI zachowuje swoją pierwotną strukturę ausferrytu nawet po wykonaniu ponad 10.000 cykli cieplnych. Takie zachowanie żeliwa ADI predysponuje go jako materiał na formy metalowe stosowane w odlewnictwie ciśnieniowym, a więc przy odlewaniu głównie stopów Mg i Zn, ale również dla mniejszych odlewów wykonywanych ze stopów Al.

 8. Use of cell phone in liquids analysis

  OpenAIRE

  Křístek, Tomáš

  2016-01-01

  Technologický rozvoj, všeobecná dostupnost a rozšířenost mobilních telefonů umožnily v nedávných letech podniknout řadu kroků, vedoucích k začlenění mobilních telefonů do analytických metod biomedicíny, rozvoji telemedicíny a k boomu osobních zdravotních mobilních aplikací. Tato práce se zabývá literární rešerší využití mobilních telefonů v biomedicíně, s důrazem na metody optické analýzy a řešení využívající technologie 3D tisku. Vypracovává návrh a realizuje praktické řešení systému pro měř...

 9. Dolovací modul systému pro dolování z dat na platformě NetBeans

  OpenAIRE

  Výtvar, Jaromír

  2010-01-01

  Cílem této diplomové práce je získat přehled o procesu získávání znalostí z databází a analýza dolovacího systému vyvíjeného na FIT VUT v Brně na platformě NetBeans za účelem vytvoření nového dolovacího modulu. Ze získaných znalostí bylo rozhodnuto o vytvoření modulu pro dolování odlehlých hodnot a doplnění existujícího modulu regrese o nový algoritmus vícenásobné lineární regrese založený na zobecněných lineárních modelech. Nové dolovací metody využívají existující řešení na straně Oracle da...

 10. Excellence in clinical laboratories: the standard ISO 15189:2007

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Scipioni

  2010-06-01

  Full Text Available I laboratori clinici operano in stretto contatto con i pazienti e collaborano direttamente alla loro cura, in modo corresponsabile con i medici e i reparti ospedalieri. L’importanza della loro attività per la salute pubblica rende obbligatoria l’esplicitazione di alcuni punti finora spesso considerati ovvii. Ai pazienti dev’essere infatti garantito che: - i metodi di analisi utilizzati siano stati preliminarmente valutati, per confermare la loro rispondenza agli obiettivi dell’analisi stessa, verificati, per controllarne l’effettiva efficacia e, se necessario, validati per garantire che siano appropriati allo scopo; - il personale che esegue le analisi sia stato adeguatamente formato e quindi tecnicamente competente; - il laboratorio assicuri un’adeguata consulenza allo staff clinico che richiede le analisi, allo scopo di ottenere una sinergia tra il laboratorio e il clinico che ha in cura il paziente, sia nella fase di prelievo di materiale biologico, sia nella fase di interpretazione dei risultati. Tutto ciò è necessario per dimostrare ai pazienti

 11. Calibration of Radionuclides in France; Etalonnage des radioelements en France; Kalibrovka radioehlementov vo Frantsii; Normalizacion de los radioelementos en Francia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grinberg, B [Laboratoire de Mesures des Radioelements du Centre d' etudes Nucleaires, Saclay (France)

  1960-06-15

  The French laboratories for the measurement of the radioactivity: allocation of work, activities, equipment and staff; future prospects. Calibration of radionuclides, standard solutions and solid sources: methods of preparation, comparison with corresponding laboratories in other countries, supply statistics. (author) [French] Les laboratoires de mesures radioactives francais: repartition des taches, activite, equipement et personnels respectifs; perspectives d'avenir. Etalonnage des radioelements, solutions et sources solides etalons: techniques de preparation, intercomparaiso n avec les laboratoires correspondants de differents pays, statistiques des livraisons. (author) [Spanish] El autor describe los laboratorios franceses de mediciones radiactivas: distribucion de tareas, actividad, equipo y personal respectivos; perspectivas para el futuro. Tambien describe el calibrado de radioelementos, soluciones y fuentes patron solidas: tecnicas de preparacion, comparacion con los patrones preparados en los laboratorios correspondiente s de diferentes paises; la memoria termina con datos estadisticos sobre las entregas de radioelementos. (author) [Russian] Frantsuzskie laboratorii radioaktivny kh izmerenij: raspredelenie zadanij, deyatel'nost', oborudovanie i sootvetstvuyushchi j personal; perspektivy na budushchee. Kalibrovka sluzhashchikh ehtalonami radioehlementov, rastvorov i tverdykh istochnikov: metody prigotovleniya, sravnenie mezhdu sootvetstvuyushchim i laboratoriyami razlichnykh stran, statistika postavok. (author)

 12. Numerical Solution of Hard Rock Disintegration Process – Part 2 / Numerické Řešení Procesu Rozpojování Tvrdých Hornin – Část 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frydrýšek Karel

  2012-09-01

  Full Text Available Článek se zaměřuje na numerickou analýzu procesu rozpojování tvrdých hornin (rud. Nůž se pohybuje do horniny a následně ji rozpojuje. Rozpojování (tj. lom rudy je řešeno deterministickým přístupem (MKP a pravděpodobnostním přístupem (MKP v kombinaci s metodou SBRA - Simulation-Based Reliability Assessment, tj. simulace Monte Carlo, stochastické vstupy. Ruda je rozpojována pomocí deaktivace konečných prvků, které splňují podmínky odlomení. Výsledky jsou porovnány s experimenty. Aplikace metody SBRA v této oblasti je novým a inovativním trendem. V závěru je uveden pravděpodobnostní posudek spolehlivosti.

 13. Myšlení pozdního Wittgensteina a gramatika náboženského diskursu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Regner

  2014-10-01

  Full Text Available The aim of the present paper is to find a way of the theological method after Ludwig Wittgenstein’s remarks, especially in his Philosophical Investigations. As he maintains, language and human behaviour is connected, and so we cannot judge religious discourse without observing other nonverbal phenomena. We focused on works and authors who influenced Wittgenstein’s thoughts such as William James and James G. Frazer; and we briefly introduced to Wittgenstein’s argumentation against scientism. Hlavním cílem tohoto článku je najít podobu teologické metody, která by vzala v potaz pozdní myšlení Ludwiga Wittgensteina, zejména jeho Filosofická zkoumání. Rakouský autor je přesvědčen, že jazyk je úzce spojen s lidským jednáním, a proto není možné posuzovat náboženský diskurs, aniž bychom bedlivě pozorovali nonverbální projevy, které tento diskurs provázejí. Zaměřili jsme se na díla autorů, kteří ovlivnili Wittgensteinovo myšlení, jako byl William James nebo James G. Frazer, a představili jsme také Wittgensteinovu argumentaci proti scientismu.

 14. Centralna Biblioteka Uniwersytecka Karola I w Bukareszcie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iuliana Grażyńska

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule omówione zostały doświadczenia, jakie autorka zdobyła podczas stażu w ramach programu Erasmus w Centralnej Bibliotece Uniwersyteckiej Karola I w Bukareszcie, jednej z najbardziej dotkniętych przez los bibliotek. Autorka odnotowuje różnice i podobieństwa między rumuńskim i polskim systemem bibliotecznym, omawia metody opracowywania książek w Oddziale Zbiorów Specjalnych, pozostałe usługi biblioteczne oraz przypomina burzliwą historię biblioteki. Bukareszteńska Biblioteka Uniwersytecka pierwsza w Rumunii wprowadziła zintegrowany system informacji. Książki opracowuje się w programie komputerowym opisów bibliograficznych VUBIS, który używa formatu UN IMAR C. Współpraca biblioteki z partnerami zagranicznymi pozwala na dostęp do najnowszych wyników badań i kompleksowych usług badawczych.

 15. Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Głowacka

  2011-01-01

  Full Text Available Biblioteki pełnią różnorodne funkcje we współczesnym otoczeniu społecznym. Uczestniczą w tworzeniu kapitału intelektualnego i społecznego, wpływają na wzrost korzyści ekonomicznych użytkowników i całego społeczeństwa. W artykule omówiono główne podejścia i metody badawcze w zakresie oceny korzyści ekonomicznych płynących z funkcjonowania bibliotek. Skupiono się na metodzie analizy kosztów w stosunku do korzyści (ang. CBA – cost-benefit analysis, metodzie analizy warunkowej (ang. CVM – contigent valuation method, określaniu wartości dodanej dla użytkownika (ang. consumer surplus method i metodologii oceny stopy wzrostu z inwestycji (ang. ROI – return of investment. Przeanalizowano również różne projekty badań prowadzone na świecie w tym zakresie.

 16. Dzimuma stereotipizācija tiešsaistes laikrakstos

  OpenAIRE

  Tirzīte, Asne

  2015-01-01

  Pētnieciskā darba mērķis ir atrast un analizēt stereotipus britu tiešsaites avīžu The Guardian un Daily Mail rakstos par biznesu, lai uzzinātu no kādiem valodas elementiem sastāv stereotipu atspoguļojums un kā mediju diskursā tiek atspoguļotas dzimuma un profesionālās identitātes. Darba teorētiskā daļa apskata pašreizējā pētījuma metodi un iepriekšējo pētnieku darbus par šo tēmu. Izmantotā kvalitatīvā pētījuma metode ir Normana Fērklova (1992) trīsdimensionālais kritiskās diskursa analīzes mo...

 17. Výběr vhodných autochtonních kvasinek pro výrobu vína

  OpenAIRE

  Krátká, Veronika

  2014-01-01

  Cílem této diplomové práce byl výběr vhodných autochtonních kvasinek pro výrobu vína. Testované kvasinky byly izolovány z hroznů, které poskytlo vinařství Maňák Žádovice. Dále byly testovány kvasinky, izolované v rámci diplomových prací z let 2009 – 2012, a pro srovnání jedna komerční kvasinka. V teoretické časti je kladen důraz na technologii výroby vína, zejména na kvašení. Dále je práce zaměřena na kvasinky, jejich metabolismus a taxonomii. Byl popsán princip metody PCR-RFLP, a princip met...

 18. Sledování vlivu kvasinek na chemické a senzorické vlastnosti vyráběného vína

  OpenAIRE

  Petrášová, Ludmila

  2016-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá sledováním vlivu kvasinek na chemické a senzorické vlastnosti vyráběného vína. Cílem experimentální části bylo pomocí metody SPME-GC-MS identifikovat aromaticky aktivní látky v kvasícím moštu a víně odrůdy Hibernal a ve víně Rulandské bílé. U obou odrůd byla při výrobě využita autochtonní kvasinka izolovaná v naší laboratoři z povrchu bobulí odrůdy Hibernal. Bylo zjištěno, že obě vyráběná vína mají při použití naší kvasinky podobný aromatický profil. K dalším cí...

 19. Kvasinky v procesu výroby vína

  OpenAIRE

  Horká, Daniela

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá sledováním vlivu kvasinek na proces výroby vína a na jeho konečné vlastnosti. Byla provedena izolace a identifikace kvasinek ve vzorku moštu odrůdy Veltlínské zelené s využitím základních mikrobiologických operací a molekulárně-biologické metody založené na PCR – RFLP. V další části práce bylo provedeno sledování chemických změn v kvasícím moštu odrůdy Hibernal pomocí spektrofotometrických metod. Měřenými parametry bylo pH a celková antioxidační aktivita kvasíc...

 20. Zastosowanie Nordic Walking w turnusie rehabilitacyjnym osób po usunięciu krtani = Use of Nordic Walking in a rehabilitation of the people after total laryngectomy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Hamerlińska - Latecka

  2016-10-01

    Słowa kluczowe: laryngektomia, logopeda, Nordic Walking, rehabilitacja, turnus Key words: laryngectomy, speech therapist, Nordic Walking, rehabilitation, holidays health   Streszczenie Turnusy rehabilitacyjne dla osób po usunięciu krtani organizowane są średnio raz do roku. Specjalistami prowadzącymi zajęcia podczas takich wyjazdów są najczęściej: fizjoterapeuta, psycholog i logopeda. Celem takich turnusów jest usprawnianie fizyczne, psychiczne i społeczne. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących zastosowania przez osoby po laryngektomii całkowitej metody Nordic Walking podczas pobytu na wczasach zdrowotnych.   Abstract Rehabilitation for patients after laryngectomy are organized on average once a year. Specialists lecturers during such trips are the most common: physical therapist, psychologist and speech therapist. The purpose of these camps is the improvement of the physical, mental and social. The purpose of this article is to present the results of studies regarding the application by a person after total laryngectomy methods Nordic Walking while on holidays health.

 1. Geneza reumatoidalnego zapalenia stawów a możliwości terapii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefan H. Mackiewicz

  2010-02-01

  Full Text Available Reumatoidalne zapalenie stawów należy do najbardziejzłożonych pod względem patogenetycznym chorób autoimmunologicznych.Czynniki (czynnik DR-β1 genetyczne i środowiskowestanowią o wrażliwości na chorobę. Nieznany mechanizm indukującypowoduje aktywację układu immunologicznego. Zakreszmian w różnych populacjach komórek i produkcja prozapalnychmediatorów chemicznych stwarza stan pewnego ,,chaosu biologicznego”.Kluczowe znaczenie ma derepresja genów w komórkachi przepływ sygnałów wewnątrz- i międzykomórkowych.Chorobę charakteryzuje bardzo indywidualny przebieg i nieprzewidywalnaodpowiedź na różne metody leczenia. Stosowane lekidziałają plejotropowo (metrotreksat – hamując proliferację aktywowanychkomórek bądź selektywnie na poszczególne elementyłańcucha patogenetycznego (antycytokiny.

 2. Problematika zálohování a uchovávání dat v malých a středních podnicích

  OpenAIRE

  Hrach, Vlastimil

  2009-01-01

  Tato bakalářská práce upozorňuje na hojně opomíjenou důležitost firemních dat a jejich ochranu. Seznamuje s procesem zálohování jako základním prvkem bezpečnosti a efektivnosti informačního systému. Prezentuje výsledky mezinárodních studií na téma „Cena ztracených dat“, popisuje technologie diskových polí RAID, obecnou topologii LAN sítí a technologie DAS, NAS a SAN. Součástí práce jsou základní i pokročilé metody zálohování vhodné pro malé a střední podniky, v závislosti na jejich potřebě a ...

 3. La riscoperta della stereoscopia per la rappresentazione dello spazio architettonico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simone Garagnani

  2011-06-01

  Full Text Available Il progressivo sviluppo dei metodi della rappresentazione grafica nel corso della storia è stato possibile in virtù della scoperta di strumenti e tecniche appartenenti al loro tempo: questo continuo progresso delle modalità di “raccontare” l’architettura è tuttora in corso di evoluzione, costituendo il fondamento di ogni strategia informativa e di comunicazione del progetto. Il sempre più pervasivo trattamento digitale dell’informazione, sia essa grafica che testuale, ha condotto ad una progressiva riscoperta di approcci tradizionali nella descrizione dello spazio costruito, declinandoli alle nuove tecnologie informatiche per amplificarne possibilità e valenze. È il caso della stereoscopia, diffuso metodo ottocentesco adottato in fotografia per rendere spaziale la percezione dell’immagine sfruttando la visione binoculare; oggi i modelli tridimensionali e le immagini digitali catturate da apposite fotocamere rendono l’approccio stereoscopico di immediato utilizzo anche per i profani della rappresentazione, semplificando e rendendo trasparenti i concetti di geometria proiettiva alla base del metodo. Questo contributo intende indagare le funzionalità, i vantaggi e le criticità della tecnologia stereoscopica immersiva nella moderna comunicazione del progetto d’architettura.

 4. The microzooplankton and its distribution in different aquatic environment; Il microzooplancton e la sua distribuzione nei diversi ambienti

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Creo, C. [ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Dipt. Ambiente; Grenni, P.

  1999-07-01

  In this work some examples of studies performed with the use of microzooplankton as biological indicator are reported. [Italian] Scopo del lavoro e' quello di dimostrare come lo studio della distribuzione del microzooplancton in ambienti aquatici, possa permettere la caratterizzazione trofica dell'ambiente oggetto di studio. Il microzooplancton, infatti, essendo un componente fondamentale della catena trofica di differenti ambienti acquatici, puo' essere considerato un buon {sup i}ndicatore biologico{sup .} E' quindi riportata un'ampia ed approfondita analisi sistematica, necessaria al fine di individuarne le diverse specie dalla cui presenza (oltreche' dal numero degli esemplari) e' possibile desumere lo stato chimico-fisico e trofico di un determinato ambiente acquatico. Sono poi indicati i diversi metodi per il campionamento, la conservazione, la concentrazione ed il conteggio del microzooplancton; in particolare per la concentrazione ed il conteggio sono indicate e sperimentate nuove tecniche effettuate rispettivamente con l'ausilio della concentrazione dei campioni a flusso tangenziale e con l'utilizzo di coloranti fluorescenti.

 5. Guz olbrzymiokomórkowy - opis przypadku = Giant cell tumor - case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jolanta Białkowska-Głowacka

  2016-01-01

  Kierownik: dr hab. n. med., prof. nadzw. Anna Janas-Naze     Adres do korespondencji: dr n. med. Piotr Osica Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251 mail: piotr.osica@umed.lodz.pl   Praca finansowana przez UM w Łodzi w ramach działalności statutowej nr 503/2-163-01/503-21-001.   Streszczenie   W pracy przedstawiono przypadek pacjentki u której obserwowano przez kilka miesięcy  zmianę na błonie śluzowej szczęki, bez weryfikacji diagnostycznej. Podkreślono jak ważną rolę pełni lekarz stomatolog w monitorowaniu zmian w jamie ustnej, przedstawiono niektóre metody diagnostyczne niezbędne do ustalenia rozpoznania.   Słowa kluczowe: guz olbrzymiokomórkowy, badanie histopatologiczne, diagnostyka.   Summary   The article describes a case of a patient, in which over a few months period, a lesion on the maxillary mucosa has been observed, without earlier histopathological verification. The important role of a dentist in monitoring the lesions in oral cavity has been underlined. The authors discuss also certain diagnostic methods, necessary for confirming the diagnosis.   Key words: giant cell tumor, histological examination, diagnosis.

 6. Aplikace smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Kyprem

  OpenAIRE

  Pěta, Jan

  2010-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi Českou a Kyperskou republikou. Zaměřuje se na oblast zdaňování příjmů fyzických osob. Najdeme v ní popis historického vývoje dvojího zdanění a základní pojmy používané v oblasti mezinárodního zdanění. Objasněny jsou i způsoby vybírání daně od osob, které nejsou rezidenty České republiky. Závěrem teoretické části jsou vysvětleny metody zamezení dvojího zdanění. V praktické části je uveden příklad rezidenta České republiky...

 7. Apoptosis and necrosis increase antigenicity of proteins recognized by antinuclear antibodies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.J. Bollain-y-Goitia

  2011-09-01

  Full Text Available Obiettivo. Lo scopo di questo studio è quello di indagare se l’apoptosis e la necrosi aumentano l’antigenicità delle proteine riconosciute da anticorpi antinucleo. Materiale e metodi. Cellule HEp-2 sono state coltivate in condizioni standard; l’apoptosis è stata indotta con camptecina e la necrosi con cloruro di mercurio. L’antigenicità delle proteine estratte dalle cellule è stato testata su membrane di nitrocellulosa e sondata con sieri positivi o negativi per anticorpi antinucleo utilizzando un sistema ELISA a luminescenza (luminescent. Risultati. Le alterazioni apoptotiche nelle cellule HEp-2 sono apparse entro 24 ore dall’esposizione alla camptoicina, mentre i segni di necrosi si sono evidenziati più precocemente. La luminescenza si è dimostrata significativamente superiore nei sieri ANA positivi che nei controlli ANA negativi. Gli antcorpi antinucleari sieirici riconoscono meglio gli antigeni da cellule apoptotiche e necrotiche rispetto ai controlli che non hanno subito trattamenti chimici. Conclusioni. L’apoptosi e la necrosi incrementano la capacità legante degli ANA attraverso una migliore disponibilità di antigeni intracellulari o svelando epitopi criptici.

 8. Anti-Ro and anti-La autoantibodies induce TNF-α production by human salivary gland cells: an in vitro study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. Mitolo

  2011-09-01

  Full Text Available Obiettivo: Lo scopo di questo studio è stato valutare la produzione di TNF-α, induttore della via estrinseca del processo apoptotico, in seguito al trattamento con gli autoanticorpi anti-Ro ed anti-La isolati da pazienti con sindrome di Sjögren primaria in un modello sperimentale rappresentato dalla linea cellulare di ghiandole salivari umane, A- 253. È stata, inoltre, valutata la presenza sulla superficie di tali cellule di recettori specifici per tale induttore, TNFR1 e TNFR2. Materiali e metodi: Gli autoanticorpi anti-La ed anti-Ro sono stati purificati su una colonna cromatografia ad alta affinità. Le metodiche utilizzate per la valutazione della produzione di TNF-α e lo studio dei recettori di superficie sono state immunofluorescenza, RT-PCR e saggi immunoenzimatici. Risultati: I nostri risultati hanno dimostrato che le cellule A-253 esprimono in superficie i recettori TNFR1 e TNFR2 e che gli autoanticorpi anti-Ro e anti-La sono in grado di indurre la produzione di TNF-α nelle stesse cellule. Conclusioni: Il trattamento con gli autoanticorpi anti-Ro ed anti-La induce la produzione di TNF-α in cellule di ghiandole salivari umane e questo potrebbe spiegare la attivazione della via estrinseca della apoptosi.

 9. Safety Case as a Necessary Aspect of the Aviation Implementation of the Gnss / Safety Case Jako Niezbędny Aspekt Lotniczej Implementacji Systemu Gnss

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fellner Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia analizę ryzyka na potrzeby wdrożenia procedur podejścia precyzyjnego (Localizer Performance and Vertical Guidance - LPV z użyciem sensora GNSS dla lotnisk w Warszawie i Katowicach. Szczegóły zostały zawarte w opracowywanym w ramach międzynarodowego projektu SHERPA. Do analizy wykorzystano techniki identyfikacji zagrożeń (zderzenie z powierzchnią ziemi w locie sterowanym - CFIT, wypadek podczas lądowania - LA, kolizja w powietrzu - MAC, procedura po nieudanym podejściu - MA, bezpieczne lądowanie i oceny ich następstw oparte o metody analiz: Event Tree Analysis, zestawienie prawdopodobieństwa ryzyka bezpieczeństwa, macierz oceny ryzyka bezpieczeństwa oraz Functional Hazard Assesment. Następnie określono cele bezpieczeństwa. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie prawdopodobieństw występowania zagrożeń i celów bezpieczeństwa, a także porównanie ich względem wymagań systemu ILS

 10. Dynamic risk assessment method – a proposal for assessing risk in water supply system / Metoda dynamicznego szacowania ryzyka – propozycja oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia wody

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fortmann-Roe Scott

  2015-06-01

  Full Text Available Dynamika Systemów jest metodologią modelowania i analizy złożonych systemów. Taki złożony system może być charakteryzowany przez wzajemne proste połączenia elementów oraz istniejące sprzężenia zwrotne. Przeprowadzenie oceny ryzyka przy modelowaniu Systemów Dynamicznych jest trudnym wyzwaniem. Chociaż w niektórych przypadkach, uzyskane za pomocą symulacji serie wyników mogą się wydawać przypadkowe, to jednak często istnieje wysoki stopień autokorelacji między tymi seriami wynikający z istnienia powiązań zwrotnych w systemie. Artykuł przedstawia propozycje Metody Dynamicznego Szacowania Ryzyka (MDSR, która pozwala oceniać ryzyko związane z hipotetycznymi kosztami zachorowań wywołanymi skażeniem systemu zaopatrzenia w wodę przez Cryptosporidium.

 11. Un indice per lo sviluppo sostenibile (An Index for Sustainable Development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enrico Casadio Tarabusi

  2012-04-01

  Full Text Available As a possible improvement to the United Nations' Human Development Index (HDI, we propose including in the set of individual variables some of an environmental or social nature. Thus, by rescaling all the variables non-linearly it is possible to mitigate the effect of outliers and synthesize by principal components, or alternatively by a different averaging method that takes sustainability into account and penalizes unbalances among different aspects of development. Both methods are easy to implement and calibrate. The ensuing effect on the ranking of world countries is compared to the HDI ranking. Come possibile miglioramento dell'Indice di Sviluppo Umano (ISU elaborato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite proponiamo di includere nell'insieme di variabili individuali alcune di natura ambientale o sociale, di riscalare opportunamente tutte le variabili non linearmente in modo da mitigare l'effetto deglioutliers, e di sintetizzare mediante le componenti principali, oppure attraverso un diverso metodo di media che, tenendo conto della sostenibilità, penalizza gli squilibri tra diversi aspetti dello sviluppo. Entrambi i metodi sono facili da implementare e da calibrare. Il loro effetto sulla graduatoria dei paesi mondiali viene raffrontata con quella dell'ISU.  JEL Codes: I31, O47Keywords: Development, Human Development, Indice

 12. Veterinarians in environmental protection; Il veterinario nella protezione ambientale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ioppolo, A; Achene, L; Cappella, M G [eds.; Istituto Superiore di Sanita' , Rome (Italy). Lab. di Medicina Veterinaria

  1999-07-01

  The main contributions of the Fifth and Sixth Courses: Veterinary medicine and environmental contamination, held at the Italian National Institute of Health on October 27-31 1997, and September 28-October 2 1998, are presented. The volume is divided into three sections: general concepts (evolution of environmental protection in the European community, veterinary drugs in Europe, drugs and environmental contamination, aquaculture and environmental contamination); problematic aspects and methodologies applied to the environmental pollution (animal pathologies and environmental quality, toxic algae and aquaculture, aquatic organisms as indicators of environmental contamination, use of arthropods to assess environmental quality); field experiences (monitoring of chemical contaminants by an experimental institute of veterinary services, quality of compost in the light of aspects of management and market). [Italian] Sono riportati alcuni interventi presentati al quinto e al sesto corso di medicina veterinaria ed inquinamento ambientale che si sono svolti rispettivamente il 27-31 ottobre 1997 e il 28 settembre-2 ottobre 1998 presso l'Istituto Superiore di Sanita'. Il volume e' diviso in tre sezioni: contributi generali (evoluzione della tutela ambientale nella Comunita' Europea, i farmaci veterinari in Europa), utilizzo di farmaci e inquinamento (patologie degli animali e inquinamento, alghe tossiche e acquacultura, metodi per la valutazione della qualita' ambientale con organismi acquatici, artropodi terrestri come bioindicatori); esperienze sul campo (compostaggio di qualita'); problematiche gestionali e di mercato, esperienze di un monitoraggio di contaminanti chimici in un istituto zooprofilattico sperimentale.

 13. Veterinarians in environmental protection; Il veterinario nella protezione ambientale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ioppolo, A.; Achene, L.; Cappella, M.G. [eds.] [Istituto Superiore di Sanita' , Rome (Italy). Lab. di Medicina Veterinaria

  1999-07-01

  The main contributions of the Fifth and Sixth Courses: Veterinary medicine and environmental contamination, held at the Italian National Institute of Health on October 27-31 1997, and September 28-October 2 1998, are presented. The volume is divided into three sections: general concepts (evolution of environmental protection in the European community, veterinary drugs in Europe, drugs and environmental contamination, aquaculture and environmental contamination); problematic aspects and methodologies applied to the environmental pollution (animal pathologies and environmental quality, toxic algae and aquaculture, aquatic organisms as indicators of environmental contamination, use of arthropods to assess environmental quality); field experiences (monitoring of chemical contaminants by an experimental institute of veterinary services, quality of compost in the light of aspects of management and market). [Italian] Sono riportati alcuni interventi presentati al quinto e al sesto corso di medicina veterinaria ed inquinamento ambientale che si sono svolti rispettivamente il 27-31 ottobre 1997 e il 28 settembre-2 ottobre 1998 presso l'Istituto Superiore di Sanita'. Il volume e' diviso in tre sezioni: contributi generali (evoluzione della tutela ambientale nella Comunita' Europea, i farmaci veterinari in Europa), utilizzo di farmaci e inquinamento (patologie degli animali e inquinamento, alghe tossiche e acquacultura, metodi per la valutazione della qualita' ambientale con organismi acquatici, artropodi terrestri come bioindicatori); esperienze sul campo (compostaggio di qualita'); problematiche gestionali e di mercato, esperienze di un monitoraggio di contaminanti chimici in un istituto zooprofilattico sperimentale.

 14. An Appraisal of Analytical Methods for Plutonium and their Applications to the Analysis of Nuclear Materials; Evaluation des Methodes Analytiques de Dosage du Plutonium et de Leur Application a l'Analyse des Matieres Nucleaires; Otsenka analiticheskikh metodov opredeleniya plutoniya i ikh primenenie dlya analiza yadernykh materialov; Metodos Analiticos de Determinacion del Plutonio y su Empleo en el Analisis de Materiales Nucleares

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milner, G. W.C.; Phillips, G. [Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Berks. (United Kingdom)

  1966-02-15

  ademas de las dificultades que se encuentran al disolver las muestras y al llevar el plutonio al estado de valencia deseado. Comenta con ejemplos las ventajas y los inconvenientes de disolver las muestras en mezclas de acidos inorganicos corrientes o mediante tecnicas de fusion. Los autores exponen someramente los procedimientos de analisis y dan los resultados obtenidos con muestras tipicas de aleaciones de Pu-U, Pu-Ce-Co y Pu-U-Mo, oxidos y carburos de Pu-U, y cermets carburados de Pu-U con Fe, Mo y Cr. Estos materiales han ido surgiendo de los programas de investigacion metalurgica y de desarrollo de nuevos combustibles nucleares. (author) [Russian] Sushhestvujut razlichnye metody opredelenija soderzhanija plutonija v jadernyh materialah. Dlja opredelenija milligrammovyh kolichestv primenjajut metody, vkljuchaja differencial'nuju spektrofotometriju s ispol'zovaniem cve'a Pu(III), gravimetriju, osnovannuju na PUO{sub 2}, gamma-schet i metody okislenija-vosstanovlenija s potenciometricheskim i amperometricheskim titrovaniem i kontrol'no-potencial'noj ku- lonmetriej. Al'fa-schet, izotopnoe razbavlenie i poljarograficheskie metody vpolne prigodny dlja vychislenija mikrogrammovyh kolichestv. V svjazi s tem, chto nekotorye metody bolee prigodny po sravneniju s drugimi dlja nekotoryh obrazcov, lico, proizvodjashhee analiz, stalkivaetsja s trudnymi problemami vybora metoda dlja poluchenija nailuchshih rezul'tatov. Preimushhestva i nedostatki vysheukazannyh metodov opisyvajutsja v svete raznoobraznogo opyta, nakoplennogo pri rabote s nimi v techenie mnogih let v atomnom nauchno-issledovatel'skom centre v Harujelle, a takzhe izlagajutsja zamechanija o tochnosti, chetkosti, chuvstvitel'nosti i konstruktorskih osobennostjah, predstavljajushhih osobyj interes. Nekotorye metody nevozmozhno primenit' bez opredelennogo otdelenija plutonija ot drugih sostavnyh chastej obrazca. V svjazi s jetim izlagajutsja zamechanija na osnove opyta po ispol'zovaniju anionnogo obmena i

 15. Wpływ głębokiej stymulacji mózgu na funkcje poznawcze i emocjonalne u chorych na epilepsję – przegląd badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Potasz-Kulikowska

  2017-08-01

  Full Text Available Epilepsja to zespół zaburzeń neurologicznych, na który – według danych Światowej Organizacji Zdrowia – cierpi niemal 50 milionów osób na świecie. Oprócz napadów padaczkowych o różnym przebiegu chorzy bardzo często doświadczają zaburzeń poznawczych i zaburzeń nastroju, którym niekiedy towarzyszą myśli samobójcze. Choroba znacznie obniża poczucie jakości życia pacjentów i utrudnia im wykonywanie codziennych czynności. Niemal 40% chorych cierpi na lekooporną postać epilepsji, a wielu ma także przeciwwskazania do poddania się zabiegom chirurgicznym lub pomimo przebytego zabiegu doświadcza napadów. Sposobem leczenia, który można zaproponować tym pacjentom, jest głęboka stymulacja mózgu. W 2010 roku stymulacja jądra przedniego wzgórza została zaakceptowana w Europie jako metoda wspomagająca w leczeniu napadów częściowych u dorosłych chorych z epilepsją. Wciąż jednak trwają badania nad bezpieczeństwem i efektywnością tej metody. Obiektem badań jest też stymulacja innych struktur, ponieważ nadal poszukuje się najlepszego celu stereotaktycznego w leczeniu padaczki. Zabieg polega na stymulacji głęboko położonych struktur mózgu i jest metodą mniej inwazyjną niż metody chirurgiczne. Wiele dotychczasowych badań wskazuje na skuteczność głębokiej stymulacji mózgu w redukowaniu częstości napadów padaczkowych. Ze względu na fakt, iż stymulowane struktury w większości należą do układu limbicznego, w badaniach analizujących skuteczność zabiegu coraz częściej zwraca się uwagę na wpływ stymulacji na funkcje poznawcze i emocjonalne chorych. Niniejszy artykuł ma na celu przegląd badań dotyczących efektywności zabiegu i wpływu głębokiej stymulacji mózgu na funkcje neuropsychiatryczne u osób z epilepsją, zaakcentowanie zarówno pożądanych, jak i ubocznych efektów zabiegu oraz zwrócenie uwagi na znaczenie badania neuropsychologicznego w

 16. Some Problems of Calculation and Design of High-Activity Gamma Units; Quelques aspects du calcul et de l'etablissement de projets d'installations puissantes emettrices de rayonnement gamma; Nekotorye voprosy rascheta i proektirovaniya moshchnykh gamma-ustanovok; Algunos aspectos del calculo y construccion de instalaciones de irradiacion gamma de elevada intensidad

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bibergal, A V; Leshchinsky, N I; Margulis, U Ya; Khrushev, V G [Academy of Sciences of the USSR, Moscow, Union of Soviet Socialist Republics (Russian Federation)

  1960-07-15

  installations et reduisant le cout de la construction et de l'exploitation. (author) [Spanish] En este informe se indican los requisitos esenciales que deben reunir las instalaciones de irradiacion gamma destinadas a distintos usos. Se describen varios metodos para calcular campos de distintas intensidades en funcion de la forma de la fuente de cobalto-60 y cesio-137 empleada y se facilitan graficos, nomogramas y formulas que permiten determinar el valor de la dosis de rayos gamma absorbida por el objeto irradiado. Algunos de los datos calculados se han confirmado experimentalmente. Se examinan los usos mas convenientes de una serie de dispositivos de irradiacion de distintas configuraciones en instalaciones experimentales e industriales. Los autores estudian asimismo los procedimientos de irradiacion de diferentes muestras, que se aplican con el proposito de poder elegir unas condiciones de irradiacion optimas (coeficiente de aprovechamient o de la radiacion, uniformidad del campo de irradiacion, etc.), La memoria describe tambien algunos sistemas racionales de proteccion que simplifican las operaciones de irradiacion, asi como los dispositivos que permiten cambiar la carga y reducir de este modo los costos de construccion y de explotacion de las instalaciones. (author) [Russian] V doklade sformulirovan y osnovnye trebovaniya, pred{sup y}avlyaemye k gamma-ustanovkam razlichnogo naznacheniya. Provodyatsya nekotorye metody rascheta doznykh polej dlya razlichnykh form obluchatelej, a takzhe grafiki, nomogrammy i formuly, pozvolyayushchie poluchit' znacheniya pogloshchennoj dozy gamma-luchej kobal'ta-60 i tseziya-137 v obluchaemom ob{sup e}kte. Nekotorye raschetnye dannye podtverzhdayutsya ehksperimentami. Rassmatrivaets ya tselesoobraznost ' ispol'zovani ya obluchatelej razlichnykh konfiguratsij , primenyaemykh v ehksperimental'nykh i proizvodstvennykh ustanovkakh. Obsuzhdaetsya tekhnologiya oblucheniya razlichnykh ob{sup e}ktov s tsel'yu vybora optimal'nykh uslovij

 17. Linee guida per la gestione della Volpe in Italia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvano Toso

  2003-10-01

  Full Text Available La plasticità ecologica della Volpe (Vulpes vulpes fa di questa specie il Carnivoro più diffuso e più adattabile al mondo. Proprio per la sua diffusione la Volpe è oggetto di un intenso prelievo sia venatorio, sia finalizzato a contenerne l'impatto predatorio ed allo sfruttamento commerciale della pelliccia. In Italia esiste una forte pressione dei cacciatori perché si realizzino programmi di controllo delle popolazioni di questo predatore, al fine di ridurne l'impatto sulle specie d'interesse cinegetico. Gli effetti del contenimento della Volpe sulla dinamica delle popolazioni di specie preda sono stati oggetto di numerosi studi, ma i risultati di tali ricerche non sono univoci; se in alcuni casi si è infatti verificato, in seguito a decrementi delle popolazioni di Volpe, un incremento di consistenza e successo riproduttivo delle specie preda, in altri casi non si è registrato alcun significativo effetto demografico. Ancora meno chiaro è quale sia la soglia di contrazione delle popolazioni di Volpe necessaria per ottenere un effetto significativo sulle popolazioni delle specie preda, considerato che questo Carnivoro ha un potenziale riproduttivo elevato ed un'organizzazione sociale che determina la rapida rioccupazione dei territori lasciati liberi. La legislazione italiana in materia di controllo è, rispetto ad altri paesi europei ed extraeuropei, particolarmente rigida: la legge n. 157/92 identifica infatti un obiettivo generale di mantenimento delle popolazioni dei predatori a livelli adeguati ad assicurare una funzione regolatrice delle biocenosi. La stessa norma impone inoltre che ogni intervento di abbattimento di predatori finalizzato al contenimento dei danni da essi arrecati sia autorizzato dalla Regione o dalla Provincia competente, sulla base di un parere tecnico dell'INFS che è chiamato a verificare l'inapplicabilità di metodi incruenti di prevenzione dei danni, la selettività delle tecniche di abbattimento e la

 18. A review of calculation methods for fast and intermediate reactors; Expose des methodes pour le calcul de reacteurs a neutrons rapides et intermediaires; Obzor metodov rascheta reaktorov na promezhutochnykh i bystrykh nejtronakh; Estudio panoramico de los metodos de calculo de los reactores rapidos e intermedios

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marchuk, G I [Akademiya Nauk, Moskva, Union of Soviet Socialist Republics (Russian Federation)

  1962-03-15

  de ecuaciones fundamentales y conjugadas de la teoria de los multigrupos. Expone luego diversas aplicaciones de la teoria de la perturbacion a los problemas del calculo fisico del reactor. Examina los metodos numericos de resolucion de las ecuaciones fundamentales y conjugadas que expresan el funcionamiento del reactor sobre la base del metodo de los armonicos esfericos. Explica asimismo como se utiliza el metodo de las caracteristicas en la solucion de problemas relativos a la masa critica del reactor. Describe los metodos de calculo de los reactores con moderadores que contienen hidrogeno y, por fin, expone las bases de un modelo efectivo fundado en la teoria de un solo grupo, aplicable al reactor. (author) [Russian] Obsuzhdaetsya razvitie metodov rascheta yadernykh reaktorov na promezhutochnykh i bystrykh nejtronakh. Rassmatrivayuts ya razlichnye postanovki zadach fizicheskogo rascheta. Obsuzhdaetsya uchet rezonansnykh ehffektov. Vvodyatsya v rassmotrenie mnogogruppovy e sistemy 'osnovnykh i sopryazhennykh uravnenij. Daetsya razlichnoe primenenie teorii vozmushchenij k zadacham fizicheskogo rascheta reaktora. Rassmatrivayuts ya chislennye metody resheniya osnovnykh i sopryazhennykh uravnenij reaktora v priblizhenii metoda sfericheskikh garmonik. Daetsya primenenie metoda kharakteristik k resheniyu zadach na kriticheskuyu massu reaktora. Izlagayutsya metody rascheta reaktorov s vodorodsoderzhashchim i zamedlitelyami . Izlagayutsya osnovy ehffektivnoj odnogruppovoj modeli reaktora. (author)

 19. Identification and estimation ot carbohydrates using radioisotopic methods; Identification et dosage des hydrates de carbone a l'aide des radioisotopes; Identifikatsiya i opredelenie karbogidratov s pomoshch'yu radioizotopnykh metodov; Identificacion u valoracion de hidratos de carbono con ayuda de radioisotopos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Phillips, G O; Criddle, W J [Department of Chemistry, University College, Cardiff (United Kingdom)

  1962-01-15

  chromatogrammes sur bandes de papier; elle n'exige qu'une modification peu couteuse du materiel de comptage traditionnel. (author) [Spanish] Dado que los metodos analiticos clasicos no permiten obtener resultados satisfactorios, los autores han perfeccionado unos metodos de dilucion isotopica para identificar y valorar los productos que se forman en pequenas cantidades al exponer hidratos de carbono en solucion acuosa a las radiaciones gamma del {sup 60}Co. Las autorradiografias de cromatogramas sobre papel, obtenidos despues de irradiar soluciones de azucares marcados con {sup 14}C, revelan una considerable degradacion molecular. Gracias a un metodo de dilucion isotopica inverso basado en la adicion de portadores conocidos, y en la obtencion de derivados cristalizados de los fragmentos, los autores han podido determinar cuantitativamente los siguientes constituyentes. El metodo descrito por los autores permite distinguir entre estereoisomeros y valorar cada lino de ellos por separado. Asimismo puede utilizarse para resolver otros problemas de orden analitico que plantea la quimica de los hidratos de carbono. Los autores describen un nuevo metodo de exploracion y registro de la radiactividad a lo largo de las tiras de papel en las que se ha desarrollado el cromatograma. Este metodo solo requiere una modificacion poco onerosa del equipo de recuento corriente. (author) [Russian] Dlya identifikatsii i otsenki nebol'shikh kolichestv obrazovavshikhsya produktov pri obluchenii karbogidratov v vodnom rastvore gamma-aktivnym kobal'tom-60 byli razrabotany metody razbavleniya izotopov. Obychnye zhe analiticheskie metody okazalis' nedostatochnymi. Po obluchenii rastvorov S14-sakhar podgotovlennye avtoradiografii posle khromatografii na bumage ukazyvayut na znachitel'noe snizhenie. Ispol'zovanie protsedury obratnogo izotopnogo rastvora, svyazannoj s dobavkoj izvestnykh nositelej i preobrazovaniem oskolkov v derivaty kristallov, byli opredeleny kolichestvennye razmery sleduyushchikh

 20. Development of regional environmental protection agencies in Italy; Lo stato di evoluzione delle agenzie regioanli per l'ambiente in Italia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Croci, E. [Agenzia Regionale per l' Ambiente, Milan (Italy); Milan Univ. Bocconi, Milan (Italy). Ist. di Economia delle Fonti di Energia e dell' Ambiente; Verga, V. [Milan Univ. Bocconi, Milan (Italy). Ist. di Economia delle Fonti di Energia e dell' Ambiente

  2000-04-01

  The Italian agencies' system of environmental protection is almost completed: in fact, beside the national agency, 19 regional and provincial agencies have been instituted, 16 of which are already operative. Nevertheless, the system is quite heterogeneous in terms of degree of experience and operational capacity of the different agencies. A new phase of development of the agency system is beginning where the main task is the necessity to guarantee a minimum level of environmental quality over the whole national territory, respecting local peculiarities. Agencies need to have guaranteed technical-scientific autonomy as well as adequate financial allowance. However, all this must be related to the definition of adequate, homogeneous and wide working methodologies and performance assessment criteria. [Italian] Il sistema delle agenzie per la protezione dell'ambientein Italia e' oggi quasi completo e vede 19 agenzie regionali e delle province autonome istituite, di cui 16 operative, oltre all'agenzia nazionale. Il sistema e' tuttavia caratterizzato da rilevanti disomogeneita' in termini di esperienza e capacita' operativa. Si entra in nuova fase di sviluppo del sistema agenziale la cui principale criticita' e' costituita dalla necessita' di garantire un livello minimo di qualita' ambientale su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle specificita' locali. A tal fine deve essere garantita l'autonomai tecnico-scientifica delle agenzie e attribuita loro un'adeguata dotazione finanziaria, a fronte, pero', della definizione di adeguati metodi di lavoro e criteri di valutazione delle performance sufficientemente omogeni e condivisi.

 1. Evoluzione dell' abitudine al fumo nei locali dellíAzienda Ospedaliera Universitaria Senese dal 1998 al 2003

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Bianconi

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: l’ospedale dovrebbe rappresentare un modello per la promozione della salute, tuttavia, nonostante i divieti di legge, l’abitudine di fumare in ospedale è ancora diffusa. Obiettivo dello studio è rilevare l’abitudine al fumo di personale sanitario, pazienti e visitatori, nei locali dell’AOUS.

  Metodi: alcuni studenti universitari, durante le loro attività curricolari, hanno percorso i locali del policlinico in orari diversi, contando il numero di persone incontrate, operatori sanitari e pazienti/visitatori, e indicando il numero di coloro che stavano fumando, in entrambe le categorie. Questo studio è stato ripetuto negli anni 1998, 1999 e 2003.

  Risultati: la prevalenza di persone che stavano fumando è risultata del 6,4% nel 1998, del 3,8% nel 1999 e dell’1,1% nel 2003. La prevalenza di operatori sanitari che fumavano rispetto al totale dei fumatori è risultata rispettivamente del 25%, del 26% e del 23,8%. Nei due anni passati, nell’atrio, nel bar e nelle zone antistanti i reparti c’era una maggiore presenza di persone che fumavano; mentre nell’ultima indagine sono stati riscontrati più fumatori, oltre che nell’atrio, nei corridoi del piano didattico, zona non indagata in precedenza. Nell’ultima rilevazione, non sono stati individuati fumatori nei due bar del policlinico; mentre sono sempre stati rilevati, in numero esiguo, operatori sanitari che fumano all’interno delle corsie di degenza.

  Conclusioni: la diminuzione costante del numero di fumatori in ospedale, mostra come ci sia stato negli ultimi anni un rispetto sempre maggiore del divieto di fumo nei luoghi di cura. Il coinvolgimento di futuri medici permette di promuovere il problema fumo in ospedale.

 2. Poddawanie się badaniom profilaktycznym przez osoby z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C = Submission to preventive examinations by people with chronic hepatitis C

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Estera Kowalska

  2016-07-01

  2.      SKN przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie     Streszczenie Wstęp Wirusowe zapalenie wątroby typu C stanowi jeden z głównych problemów zdrowia publicznego ze względu na długi okres bezobjawowy zakażenia wirusem HCV. Cel pracy Celem pracy była analiza zachowania zdrowotnego jakim jest poddawanie się badaniom profilaktycznym przed i po wykryciu choroby osób z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Materiał i metody Materiałem wykorzystanym do badań były odpowiedzi na pytania zamknięte zawarte w autorskim kwestionariuszu ankiety. W badaniu wzięło udział 200 osób z potwierdzonym zakażeniem HCV. Wyniki Przed wykryciem choroby badana grupa deklarowała, że poddawała się badaniom profilaktycznym sporadycznie, jedynie gdy zaistniały niepokojące objawy.   Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu C, profilaktyka.       Summary Introduction Hepatitis C is a major public health problems due to the long latency period of infection with HCV (hepatitis C virus. Aim The aim of the study was to analyze the behavior of health which is to submission to preventive tests before and after the detection of the disease people with hepatitis C. Material and methods Material used for the study were answers to closed questions included in the original questionnaire survey. The study involved 200 people with chronic hepatitis C. Results Before detection of of the disease studied group declared that they give up preventive testing occasionally, only when any worrying symptoms. Keywords: hepatitis C, prevention.

 3. Camminabilità e capacità urbane: valutazione e supporto alla decisione e alla pianificazione urbanistica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Blečić

  2015-06-01

  Full Text Available L’articolo propone una metodologia di valutazione della camminabilità (walkability urbana ed il rispettivo strumento software di supporto alla decisione ed alla pianificazione urbanistica. Nella parte introduttiva discutiamo la rilevanza del concetto di camminabilità per la qualità urbana ed offriamo un suo inquadramento teorico all’interno dell’approccio alle capacità (capability approach. La parte centrale è dedicata alla presentazione del modello spaziale e multicriteriale di valutazione della camminabilità. La nostra costruzione della camminabilità nel modello propone un certo ribaltamento di prospettiva rispetto ai metodi sinora proposti: anziché valutare quanto un determinato luogo è in sé camminabile, il punteggio di camminabilità calcolato riflette come e verso dove una persona può intraprendere una camminata a partire da quel luogo; in altre parole, non quanto è camminabile, ma invece qual è la camminabilità di cui il luogo è dotato. Per questo, il punteggio di camminabilità combina tre componenti: (1 il numero di destinazioni di interesse/opportunità urbane raggiungibili a piedi; (2 le loro distanze; (3 la qualità dei percorsi pedonali verso queste destinazioni. La qualità dei percorsi pedonali è valutata in base a diversi attributi rilevanti per la camminabilità, che fanno riferimento a caratteristiche proprie della strada e dell’ambiente circostante in grado di contribuire a rendere il percorso piacevole, sicuro ed attrattivo. A titolo illustrativo viene nella terza parte dell’articolo presentato un esempio di applicazione del modello alla città di Alghero.

 4. Procedure di controllo delle infezioni della ferita chirurgica nelle chirurgie generali della regione Piemonte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Castella

  2003-05-01

  Full Text Available

  Introduzione: le infezioni della ferita chirurgica (Surgical Site Infection=SSI presentano nelle realtà occidentali una frequenza relativa del 15 - 20% e tassi di incidenza dal 2 - 3% al 12 - 15%, in relazione alla classe di intervento. Concorrono all’insorgenza di SSI le condizioni cliniche del paziente, la durata della degenza pre operatoria, il tipo di intervento chirurgico, le pratiche assistenziali. Lo studio di queste ultime consente di individuare e analizzare quali procedure siano adottate fra quelle definite in letteratura di provata efficacia nella prevenzione delle SSI e quali siano di uso comune pur non esistendo per esse evidenza di efficacia. Obiettivo: descrivere e analizzare le procedure di controllo delle SSI messe in atto nelle chirurgie generali degli ospedali del Piemonte sotto il profilo assistenziale e ambientale.

  Materiale e metodi: lo studio prevede una settimana di osservazione nelle sale operatorie di chirurgia generale da parte di personale formato. Saranno indagati con schede appositamente strutturate: 1 tutti gli interventi, per rilevarne le caratteristiche e le misure di controllo pre e intraoperatorie rivolte al paziente; 2 i comportamenti degli operatori in sala; 3 i dati relativi al controllo ambientale. Al fine di poter confrontare oggettivamente le diverse situazioni sarà assegnato ad ogni valutazione un punteggio, sulla base delle evidenze di efficacia disponibili.

  Risultati: i dati raccolti consentiranno di evidenziare situazioni di inosservanza delle misure di controllo efficaci, disomogeneità di comportamenti fra presidi ospedalieri o intra “team” chirurgici, di avviare interventi di correzione attraverso produzione di documenti regionali e attività di formazione mirata.

 5. Gunshot wounds to the head. Correlations between CT and clinical findings, neurosurgical treatment and long-term sequels; Traumi cranio-encefalici da proiettile: correlazione tra tomografia computerizzata, clinica, trattamento neurochirurgico e sequele a distanza

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Salzano, A.; Nocera, V. [Ospedale S. Giovanni di Dio, Frattamaggiore, NA (Italy). Servizio di Radiologia; De Rosa, A.; Nunziata, A. [Ospedale Loreto Mare, Neaples (Italy). Servizio di Radiologia; Rossi, E.; Brunese, L. [Universita' degli Studi Federico II, Neaples (Italy). Ist. di Scienze Radiologiche; Tuccillo, M. [Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli, Neaples (Italy). Servizio di Radiologia; Grassi, R. [Seconda Universita' degli Studi, Neaples (Italy). Ist. di Radiologia

  2000-03-01

  With the aim of demonstrating the usefulness of computerised tomography (CT) findings in the planning of brain neurosurgery in gunshot victims, for prompt and successful treatment, 30 patients with brain gunshot wounds were examined with CT over 5 years. The mortality rate of firearm wounds of the skull base was 34% higher than that of the hemisphere; this is due to carotid hemorrhage and midbrain damage. Such traumas require emergency radiological diagnosis and neurosurgical treatment because of their severity and early irreversible complications. Complex operations and skilled surgeons may prevent disabling postoperative sequels. CT findings are indispensable and must be correctly interpreted. The radiologist and the neurosurgeon must collaborate closely and both must consider several diagnostic factors affecting surgical planning. [Italian] Scopo dello studio e' stato quello di dimostrare l'utilita' della semeiologia della tomografia computerizzata in relazione con la pianificazione dell'intervento neochirurgico, al fine di attuare con tempestivita' interventi chirurgici soddisfacenti e meno lesivi. Lo studio comprende 30 casi di lesioni cranio-encefaliche da arma da fuoco esaminate con tomografia computerizzata nel periodo di 5 anni. Materiali e metodi utilizzati sono analiticamente descritti. L'esperienza dimostra che nelle lesioni da arma da fuoco del basicranio si nota una mortalita' del 34% superiore rispetto a quelle piu' craniali come quelle emisferiche in relazione a emorragie carotidee e lesioni tronco-mesencefaliche. Tali traumi esigono diagnosi radiologica e terapia neurochirurgica d'urgenza per la gravita' e le precoci complicanze irreversibili. Cio' richiede interventi complessi e manualita' esperte e rapide al fine di evitare sequele postoperatorie invalidanti. La corretta e indispensabile interpretazione dei segni radiologici della tomografia computerizzata deve avvenire in stretta

 6. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zachowania zdrowotne nastolatków mieszkających w Rybniku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Dudek

  2016-12-01

  Full Text Available Wstęp. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zdrowie od lat jest tematem badań naukowców. Wykazano znaczny wpływ tych czynników na zdrowie populacji. Bezrobocie, niski dochód, migracje oraz status rodziny (pełna, niepełna, rozbita wpływają na zdrowie rodziny i dzieci. Celem pracy było określenie wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na zachowania zdrowotne młodzieży zamieszkującej miasto Rybnik. Materiał i metody. Badanie ankietowe przeprowadzono pośród 391 uczniów rybnickich szkół. Poziom majętności rodziny określono za pomocą skali FAS. Za istotny statystycznie przyjęto poziom p<0,05. Wyniki. Badanie wykazało znaczący wpływ statusu rodziny na zachowania zdrowotne, uczniowie z rodzin rozbitych znacznie częściej sięgali po używki, oraz częściej zaniedbywali swoje zdrowie. Podobne wyniki wykazano wśród dzieci migrantów. Status materialny nie determinuje w tak dużym stopniu zachowań zdrowotnych nastolatków. Wnioski. Czynnik społeczno-ekonomiczne silnie determinują zdrowie młodzieży. Szczególnie narażeni na negatywne zachowania zdrowotne są nastolatkowie wychowujący się w rodzinach niepełnych oraz w rodzinach, w których co najmniej jeden z rodziców wyemigrował."

 7. Indagine su un focolaio di tossinfezione da Salmonella enterica subsp. enterica serovar Hadar nella regione Abruzzo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Primula Semprini

  2008-06-01

  Full Text Available E’ stato eseguito uno studio comparativo tra 22 ceppi di Salmonella Hadar isolati da soggetti coinvolti in un focolaio di tossinfezione alimentare in Abruzzo nel 2000 e 21 ceppi dello stesso sierotipo isolati da carni avicole e da feci umane in Abruzzo e Molise nel periodo 2000 e 2001. L’indagine aveva come obiettivo di fornire una interpretazione epidemiologica del focolaio di tossinfezione alimentare determinando il grado di similarità tra i ceppi di Salmonella Hadar isolati dai soggetti coinvolti nel focolaio, quelli isolati da carne avicola, identificata ma non confermata come possibile fonte di infezione, e da altri campioni umani pervenuti in laboratorio. A tal fine sono state impiegate tecniche di caratterizzazione genotipica come pulsed-field gel electrophoresis (PFGE e random amplified polymorphic DNA (RAPD e sono stati determinati i pattern di resistenza agli antimicrobici. Dall’analisi in PFGE dei profili di restrizione ottenuti con XbaI e BlnI sono stati identificati 12 pulsotipi suddivisi in 3 gruppi. La RAPD non ha fornito indicazioni non riuscendo a discriminare i ceppi isolati dai soggetti con gastroenterite appartenenti al focolaio tossinfettivo. Il test di resistenza agli antimicrobici ha evidenziato pattern di resistenza multipla ma non sono stati identificati ceppi resistenti al Ciprofloxacin o altri Chinoloni testati. I ceppi aviari sono risultati resistenti all’acido nalidixico mentre solo il 31,8% di quelli umani ha presentato tale profilo. Da un’analisi combinata dei pattern di resistenza e dei pulsotipi sono stati identificati 4 profili di cui quello associato al focolaio è risultato non correlato agli altri presenti nello stesso periodo. E’ stata confermata la necessità di applicare un set di metodi di analisi differenti per garantire una migliore caratterizzazione e una maggiore capacità discriminante nell’identificazione delle possibili origini della contaminazione e stabilire correlazioni fra gli

 8. Amebiasi cutanea in iraniano alcolista, immunocompromesso aspetti immunochimici e istopatologici.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Ventura Spagnolo

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivo: nel quadro delle infrequenti manifestazioni extraintestinali dell’amebiasi, le localizzazioni cutanee relative, in corso della mutevole reattività ospite parassita, risultano molto rare. È esposto, pertanto, un caso di amebiasi cutanea, caratterizzato dalla presenza del parassita nelle lesioni dermiche, con i suoi particolari aspetti immuno istologici e clinici, che ne derivano.

  Materiali e metodi: uomo di aa. 30, iraniano, residente in Messina, da più tempo. Nel corso di screening parassitologico presso il Centro Assistenza Immigrati, è risultato portatore (fecale di cisti di E. Histolytica. Durante la permanenza in Iran, lavoro agricolo con maneggio di fertilizzanti fecali; abuso di alcolici da più anni. Epatomegalia; in sede mesogastrica, presenza di una lesione ulcerativa, rotondeggiante (cm 2,5 D con induito rossastro e margini sclerotici e dolenti. Esame istologico da frammento bioptico: infiltrato monocitario con degenerazione degli elementi cutanei, e presenza nell’essudato di trofozoiti di E. Histolytica. Parametri immunoematologici: corrispondenti a paziente alcolista, con immunodeficienza cellulo mediata, e negatività per HIV.

  Risultati: adoperato trattamento con metronidazolo e paramomicina, insieme a terapia correttiva dei disordini alcolcorrelati, nonché dell’immuno deficit mediato. Aggiunto, inoltre, trattamento topico con pasta di RAVAULT’S, medicata con idroemetina, a forti dosi. Guarigione senza recidive, dopo 4 settimane del complessivo trattamento.

  Conclusioni: facilitazione impianto e/o colonizzazione E. Histolytica in sede cutanea, in rapporto ad alterazioni conseguenti ad abuso alcolico e/a immunodeficit cellulo mediato, svolgentisi da più anni, nel caso descritto. Tale lesione cutanea, osservata in soggetto alcolista e immunocompromesso, può rientrare, certamente, nel quadro delle infezioni opportunistiche.

 9. Bico 2: second national intercomparison campaign of WBC centres working in Italy; Bico 2: la seconda campagna MIDIA di interconfronto dei WBC operanti in Italia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Castellani, C.M.; Battisti, P.; Tarroni, G. [ENEA, Centro Ricerche `Ezio Clementel`, Bologna (Italy). Dip. Ambiente

  1998-12-31

  During the period November 1994 - May 1995 the coordinating group of WBC centres working in Italy organised the 2. national intercalibration and intercomparison campaign. A BOMAB phantom was used filled with four radionuclides gel solution with gamma energy emissions ranging between 100 keV and 2 MeV. 17 out of 21 Italian WBC centres took part in the campaign. Through the intercalibration, organised according to internationally accepted methodologies, each WBC centre could check its own calibration procedures. many intermediate data, collected for the methodologies and measurement procedures intercomparison, permitted analyses and comparison of uncertainly causes in a WBC measurement of the internal contamination. A proposal of MDA definition and assessment procedure resulted from the intercomparison campaign. [Italiano] Il Coordinamento dei Centri WBC operanti in Italia ha organizzato la seconda campagna di intercalibrazione ed interconfronto nazionale basata sulle misure di un fantoccio BOMAB riempito con una soluzione radioattiva gelificata contenente 4 radionuclidi con emissioni gamma nell`intervallo energetico compreso fra 100 keV e 2 MeV. Alla campagna, che si e` svolta fra novembre 1994 e maggio 1995, hanno partecipato 17 dei 21 Centri WBC censiti in Italia. L`intercalibrazione e` stata organizzata secondo criteri ormai consolidati in campo internazionale ed ha permesso ad ognuno dei partecipanti di verificare le proprie procedure di calibrazione. Per l`interconfronto delle procedure e dei metodi di misura impiegati e` stata raccolta una serie di dati intermedi che hanno consentito di analizzare e confrontare le fonti di incertezza insite nella misura di contaminazione interna nell`uomo tramite WBC. Cio` ha infine reso possibile una proposta di definizione e di procedura di determinazione del valore della minima attivita` rivelabile (MDA) in accordo con le piu` recenti tendenze in campo internazionale.

 10. Seed oil composition of Acacia nilotica (L. Delile from Iran / Skład oleju z nasion Acacia nilotica (L. Delile rosnącej w Iranie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abbasian Karim

  2016-03-01

  Full Text Available Wstęp: Acacia nilotica (L. Delile należy do rodziny Fabaceae, podrodziny Mimosoideae; otrzymuje się z niej gumę arabską. W południowym Iranie są spożywane pieczone młode strąki i nasiona tej rośliny Cel: Badano skład oleju z dojrzałych nasion A. nilotica zebranych z naturalnych stanowisk na południu Iranu w celu określenia jego przydatności do spożycia przez ludzi i zwierzęta. Metody: Wyekstrahowany olej analizowano metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS. Wyniki: Zawartość oleju w jadalnych nasionach wynosiła 3.4% (v/w świeżej masy. Olej zawierał rzadko spotykany fitosterol, sześć kwasów tłuszczowych, dziewięć węgolwodorów i jeden diterpenoid; związki te stanowiły łącznie około 83.5% oleju. Głównymi składnikami oleju były: fitosterol, 26-ethylcholesta-5,25(Z-dien-3.β-ol (20.8% oraz nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe. Zawartość pozostałych składników nie przekroczyła 5%. Wniosek: Olej z nasion omawianego gatunku może być nowym naturalnym środkiem odżywczym dla ludzi.

 11. Odpowiedź na pytanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michel Foucault

  2016-12-01

  Full Text Available Prezentowany artykuł Michela Foucaulta został opublikowany w 1963 roku. Foucault rozwija w nim koncepcję archeologii wiedzy – metody analizy historycznych dyskursów, którą zaprezentuje w sześć lat później w książce o tym właśnie tytule. Artykuł powstał na kanwie pytania wybranego przez autora spośród zadanych mu przez redakcję „Esprit”, które dotyczyło możliwości pojęciowego opracowania przymusu systemu dyskursywnego przy jednoczesnym zaakcentowaniu nieciągłości w jego obrębie a tym samym możliwości twórczego działania w historii ducha. A także, czy tak sformułowana aporia zakładałaby z konieczności zgodę na przymus systemu lub afirmację siły zdolnej do przekształcenia go za pomocą zewnętrznej przemocy? Tekst jest wprawką do sformułowania dojrzałej teorii dyskursu, rodzajem autoanalizy, która pozwala Foucaultowi powiązać własną metodę historyczną z „progresywistyczną polityką” myśli i rozwiązać w ten sposób dylemat pełnej determinacji i wolnego sprawstwa obecny w rozważaniach wielu strukturalistów.

 12. La radiazione solare (globale e la rete altinometrica del servizio meteorologico dell'aeronautica italiana(*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. DE PASQUALE

  1964-06-01

  Full Text Available Si fa una breve desorizione della funzione degli Osservatori
  Scientifico-Sperimentali del Servizio Meteorologico deU'Aeronautioa,
  militare italiana (OSSMA, con particolare riferimento a quello di Messina,
  clie tra i suoi coinpiti ha anche quello degli studi e delle ricerclie sulla radiazione
  solare, con la gestione di una Rete attinometrica di 31 stazioni.
  Si passa quindi ad una rapida rassegna evocativa degli studi sulla
  radiazione solare su scala mondiale, notificando il contributo italiano e
  mettendo in particolare rilievo quelli della radiazione globale (D -j- I anche
  a scopo sinottico, che formano oggetto di particolari applicazioni da parte
  dell'OSSMA di Messina.
  Inoltre fatta una breve descrizione del funzionamento della Rete attinometrica
  A. M. e del contenuto delle relative pubblicazioni finora fatte
  o in corso, si discutono i risultati ed i metodi di impiego dei dati e si fanno
  voti perche essi vengano introdotti piu attivamente nel campo sinottico
  applicativo, specie in relazione alia turbolenza atmosferica, alia evaporazione
  e quindi alia umiclificazione delle masse d'aria.
  Detti fenomeni, unitamente all'azione delle correnti superflciali marine
  calde, a circolazione ciclonic.a, darebbero luogo, secondo l'autore, alle basse
  barometriche secondarie (Golfo di Genova, Alto Adriatico. . . e ad alcune
  perturbazioni temporalesche. Si auspica pertanto una maggiore collaborazione
  t r a Meteorologia e Oceanografla.
  Inline, in relazione tra i fenomeni sopra detti e l'andamento della
  acqua precipitabile notturna e diurna, ricavata dai radiosondaggi, si emette
  l'ipotesi che una parte dell'ossigeno atoinico atmosferico possa trovare la
  sua origine nella scomposizione delle molecole del vapor d'acqua dell'aria,

 13. Valorizzazione di un patrimonio culturale periferico: il progetto "Cuore Verde tra i due Laghi" / The enhancement of the peripherial cultural heritage: the project “Cuore Verde tra i due laghi” (Green Heart between the two Lakes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonella Capriello

  2015-06-01

  Full Text Available Lo studio è indirizzato a esplorare le potenzialità dei metodi partecipativi per la valorizzazione di patrimoni culturali periferici. In rapporto al descritto obiettivo, è stato sviluppato un caso-studio concernente le Comunità rurali tra il Lago Maggiore e il Lago d’Orta. L’area rurale è caratterizzata dalla presenza di un patrimonio culturale periferico rispetto al circuito delle attività turistico-culturali in Piemonte, ma il piano di valorizzazione ha attivato iniziative per vivacizzare il territorio e superare la condizione di marginalità. Il caso-studio si basa sull’applicazione della metodologia Participatory Action Research (PAR per favorire il coinvolgimento di stakeholders locali in posizione marginale. Lo studio individua linee guida per la generalizzazione della metodologia nei processi di valorizzazione di un patrimonio culturale periferico.  The article aims to explore the potential of participative methods to enhance the value of peripheral cultural wealth. Consistent with the described aims, a case study was developed with a focus on the rural communities between Lago Maggiore (Maggiore Lake and Lago d’Orta (Orta Lake. The rural area is characterised by the presence of peripheral cultural heritage comparing tourist and cultural proposals in Piedmont, but a cultural plan has been developed to animate the local context and to overcome the condition of isolation. The case study is based on Participatory Action Research (PAR, involving stakeholders in marginal positions. The results identify best practices to generalize the methodology in order to enhance the value of peripheral cultural wealth.

 14. Výzkumy vlivu některých typů technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarmila Robová

  2013-10-01

  Full Text Available Článek je věnován přehledu a analýze našich i zahraničních výzkumů, které se zabývají vlivem technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice v období od devadesátých let dvacátého století až po současnost. Postupně jsou prezentovány a rozebírány metody i výsledky experimentů zaměřených na používání některých typů technologií, a to grafických kalkulátorů, programů dynamické geometrie a webových výukových zdrojů. Pozornost je věnována zejména relevantním výzkumům, které zkoumaly začlenění uvedených technologií do vyučování matematice na úrovni střední školy. Závěrem jsou shrnuty hlavní přínosy a rizika integrace těchto technologií a uvedeny současné trendy jejich integrace.

 15. Changing City. Insediamenti dispersi nel contesto irlandese / Changing City. Dispersed Urbanism in an Irish Context

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susanne Dunne

  2013-09-01

  Full Text Available Questo saggio si interroga sull’efficacia dei metodi di progettazione urbana tradizionali nel contesto della città dispersa e cerca di esplorare nuove strategie di sovrapposizione da utilizzare al fine della rigenerazione o della riqualificazione dell’ambiente urbano a bassa densità. L'articolo illustra i progetti degli studenti elaborati durante il workshop di progettazione urbana intitolato "Città in cambiamento" svoltosi presso la Nantes School of Architecture (coordinato da Susan Dunne, in cui gli studenti hanno esplorato tre città Irlandesi (Belfast, Limerick e Tallaght. Le tre città sono accomunate da condizioni di bassa densità edilizia e di dispersione urbana con conseguenti problematiche socio-economiche. Un approccio progettuale flessibile e interdisciplinare costituisce la base per le proposte di progetto di seguito descritte creando nuove situazioni in grado di contrastare l’attuale tendenza di progettare lo sviluppo urbano attraverso risposte formaliste. / This brief essay questions the use of traditional urban design methods in the dispersed city and seeks to explore new overlapping strategies to be used when regenerating or invigorating the low density urban environment. The article illustrates various student projects generated during the urban design workshop "Changing Cities" in Nantes School of Architecture (led by design tutor Susan Dunne where the students explored three cities in Ireland (Belfast, Limerick and Tallaght.The three cities that have in common low density dispersed urban conditions that go hand in hand with a high concentration of socio-economic problems. An interdisciplinary flexible design approach forms the basis for the project proposals creating new situations and new energies as opposed to master planning a formal response.

 16. Potencjał zastosowania psychodramy we wczesnej interwencji – studium przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Prysak

  2016-12-01

  Full Text Available Wczesna interwencja coraz częściej jest przedmiotem interdyscyplinarnych rozważań dotyczących opieki nad dzieckiem już od pierwszych chwil jego życia. Im wcześniej zostaną podjęte działania przeciwko zagrożeniu niepełnosprawnością, tym większe jest prawdopodobieństwo pełnej skuteczności udzielanej pomocy. Jednym z głównych założeń wczesnej interwencji jest możliwie najszybsze wykrycie zagrożeń rozwojowych. W opracowaniu zwrócono uwagę na okoliczności utrudniające prawidłowy rozwój dziecka i przedstawiono je na podstawie studium przypadku. Choć istnieje wiele metod pomocnych w codziennej praktyce pedagoga specjalnego, wykorzystanie metody psychodramy daje możliwość uchwycenia momentu, gdy należałoby podjąć działania profilaktyczne. Wiedza pedagoga specjalnego w połączeniu z psychodramą pozwala na spojrzenie w przyszłość danego dziecka i zaplanowanie takich działań, które będą najlepsze dla jego rozwoju. Tylko bardzo wczesne wsparcie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców, umożliwia prawidłowy rozwój dziecka we wszystkich sferach.

 17. Quality of the Fosso della Casaccia: analysis of the macroinvertebrates colonizing artificial substrates; Stato di qualita` del fosso della Casaccia: analisi dei macroinvertebrati che colonizzano substrati artificiali

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Prato, S.; Morgana, J.G.; Antonelli, D.; Folletto, A. [ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Dipt. Ambiente

  1999-01-01

  Aim of this work is to analyse the environmental quality of a small stream, the Fosso della Casaccia, flowing near Research Centre of ENEA (Rome, Central Italy). The study was carried out comparing zoo benthic communities of two sampling sites, chosen upstream and downstream the sewage of the Research Centre. Macro invertebrates were sampled using artificial substrates and standard hand net. Taxa number and distribution along along the watercourse were compared. Moreover, biotic index values (I.B.E.=Indice Biotico Esteso) were calculated using data on macro invertebrates collected with both sampling methodologies. Artificial substrates were also useful in establishing colonization patterns at each sampling site, and bio masses of individuals belonging to different trophic groups. The results show the greater sampling effectiveness of artificial substrates, confirming their usefulness for establishing the environmental quality. [Italiano] Il presente lavoro prende in considerazione la qualita` ambientale del Fosso della Casaccia, un piccolo corso d`acqua che scorre in prossimita` del Centro di Ricerche ENEA Casaccia (Italia Centrale). Lo studio e` stato realizzato in base al confronto fra le comunita` zoobentoniche di due stazioni sperimentali situate a monte e a valle dello scarico di acque reflue del centro. Il campionamento dei macroinvertebrati e` stato effettuato utilizzando due diversi metodi di raccolta: i substrati artificiali e il retino immanicato standard. Gli organismi sono stati classificati in unita` sistematiche, e si e` analizzata la loro distribuzione lungo il corso d`acqua. Inoltre sono stati calcolati i valori degli indici biotici I.B.E. (Indice Biotico Esteso) utilizzando i dati ottenuti con le due metodologie di campionamento. L`uso di substrati artificiali in ogni stazione di campionamento e` stato utile anche per stabilire il tipo di colonizzazione, l`abbondanza e le biomasse degli individui appartenenti ai vari gruppi trofici. I nostri

 18. DIDATTICA PROCESS DRAMA: PRINCIPI DI BASE, ESTETICA E COINVOLGIMENTO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erika Piazzoli

  2011-07-01

  Full Text Available Questo articolo descrive un progetto di ricerca sull’estetica del process drama per l’insegnamento delle lingue straniere. La ricerca si basa sulla metodologia reflective practitioner, rivolta a tre casi di studio analizzati con metodi sia qualitativi che quantitativi. L’articolo costituisce un’introduzione alla ricerca, nonché alla didattica process drama, ai suoi principi di base, l’estetica e i vari tipi di coinvolgimento che può suscitare. In particolare, prende in considerazione il primo caso di studio del progetto, condotto presso l’Università degli Studi di Milano, con sedici apprendenti di Italiano L2 e tre tirocinanti in qualità di osservatrici. I risultati preliminari dell’analisi puntano a un’aumentata motivazione comunicativa e consapevolezza interculturale degli apprendenti. I risultati puntano anche a una complessa relazione multilaterale fra vari tipi di coinvolgimento nel laboratorio process drama L2.     Process drama didactics: basic principles, esthetics and involvement   This paper outlines a doctoral research project on the aesthetics of process drama for intercultural language learning. The project was framed by a reflective practitioner paradigm, using multiple case studies with a mixed methods approach. This paper introduces process drama as an approach, discussing its principles, aesthetics and underpinning theory; it focuses on process drama for additional language learning and the kinds of engagement it can generate. It illustrates the first case study, conducted at the University of Milan with sixteen learners of L2 Italian and three observing teachers. Preliminary findings suggest that process drama was beneficial to support motivation to communicate and to foster intercultural awareness in the learners. Findings also suggest a complex, intertwined relationship between types of engagement in the L2 process drama classroom. 

 19. Biancaneve a Marrakesh

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuela Ottaviani

  2013-07-01

  Full Text Available  In ambito glottodidattico Glottodrama e Process Drama sono solo due delle molteplici declinazioni in cui  trovano spazio tecniche e metodi teatrali. Come in ogni approccio l’insegnante deve saper creare di volta in volta la commistione giusta dei vari strumenti per rispondere in modo adeguato e con successo alle specifiche esigenze apprenditive di gruppi di apprendenti differenti. Dopo un’introduzione teorica, l’autrice illustra un progetto innovativo di teatro e lingua seconda realizzato tra aprile e giugno 2012 nel comune di Gorla Maggiore (Va con un gruppo di immigrate magrebine. Dalla lettura emerge come l’analisi dettagliata dei bisogni linguistici-comunicativi e la riflessione sociolinguistica e metacognitiva del gruppo delle apprendenti consenta l’integrazione di modelli e tecniche diverse per un approccio teatrale alla lingua italiana “su misura”.  Snow White in Marrakesh In the field of language teaching Glottodrama and Process Drama are just two of the many ways in which theater techniques and methods are implemented. As with any approach, the teacher must be able to create the right mixture of various tools to respond appropriately and successfully to the specific needs of groups of different learners. After a theoretical introduction, the author describes an innovative theater and second language project carried out April and June 2012 in the municipality of Gorla Maggiore (Va with a group of North African immigrants. There is a detailed analysis of the linguistic-communicative needs and sociolinguistic and metacognitive reflection by the group of learners whichallows for the integration of models and techniques for a theatrical approach to “tailored” Italian language teaching.

 20. [Effectiveness of school-based interventions to prevent traffic accidents: an overview of secondary literature].

  Science.gov (United States)

  Guerriero, Chiara; Verdina, Federico; Ferri, Chiara; Pizzaguerra, Martina; Silvestri, Silvia; Tober, Nastassja; Ristagno, Quenya; Costa, Alessandro; Cerasuolo, Michele; Faggiano, Fabrizio; Allara, Elias

  2016-01-01

  INTRODUZIONE: gli incidenti stradali sono l'ottava causa di morte al mondo e la prima tra i giovani di 15-29 anni. In Italia il Piano nazionale sicurezza stradale raccomanda l'educazione scolastica per la prevenzione degli incidenti stradali; ad oggi non esistono documenti che raccolgano evidenze di efficacia sugli interventi educativi stradali e le rapportino al contesto italiano. OBIETTIVI: riassumere e discutere ciò che è noto in letteratura riguardo agli interventi scolastici per la prevenzione degli incidenti stradali. METODI: sono state ricercate linee guida e revisioni sistematiche usando i seguenti criteri di inclusione: popolazione di età inferiore ai 25 anni di entrambi i sessi; interventi scolastici di educazione stradale; effetti su indicatori primari di esito come riduzione degli incidenti stradali, astinenza dalla guida sotto l'effetto di alcol e dall'accettare passaggi in macchina da guidatori che sono sotto l'effetto di alcol; effetti su indicatori secondari di esito come conoscenze e competenze sui comportamenti di guida sicura. RISULTATI: sono state identificate due revisioni sistematiche. L'educazione stradale nelle scuole non mostra evidenza di efficacia (rischio relativo 1,03; IC95% 0,98-1,08) nel ridurre gli incidenti. Programmi scolastici più specifici mostrano risultati solo in parte convincenti per l'adozione di comportamenti sicuri come l'astinenza dal guidare sotto l'effetto di alcol e dall'accettare passaggi in macchina da guidatori che sono sotto l'effetto di alcol. DISCUSSIONE: le revisioni incluse non hanno trovato programmi efficaci nella riduzione degli incidenti stradali o dei fattori che possano determinarli. Nell'attesa di studi più recenti, appare opportuno promuovere l'implementazione di interventi misti, scolastici e di comunità, che hanno mostrato maggiori prove di efficacia.

 1. WIEDZA I DEKLAROWANE POSTAWY RODZICÓW WOBEC SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DLA DZIECI W WARSZAWIE I TALLINIE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Klotško

  2015-12-01

  Tel: 22 599 21 80 Fax: 22 599 21 81     Słowa kluczowe: szczepienia ochronne, zachowania zdrowotne, Polska, Estonia. Keywords: vaccination, health behaviors, Poland, Estonia.     Streszczenie   Wprowadzenie Szczepienia, jako jedno ze szczytowych osiągnięć w medycynie stanowią istotny element realizowania polityki zdrowotnej na szczeblu krajowym I globalnym. Regularne uodparnianie dzieci oraz ludzi dorosłych poprawiło jakość i przedłużyło długość życia. Ponadto szczepienia wyeliminowały ospę prawdziwą oraz przyczyniły się do ograniczenia występowania niektórych chorób takich jak polio, świnki czy tężca. Szczepienia zaliczane są do profilaktyki swoistej pierwszego rzędu, która ma za zadanie wpływać na jeden z trzech elementów łańcucha epidemicznego - na wrażliwą populację. Materiał i metody Materiał stanowiło 231 osób rodziców dzieci objętych obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi w Warszawie i Tallinie. Wśród ankietowanych znalazły się 173 oraz 58 mężczyzn.. Badanie było przeprowadzone przy użyciu komputera CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview oraz  metodą papierową PAPI (ang. Paper nad Pencil Interview. Do obliczeń korelacji zastosowano test Chi, zaś za poziom istotności przyjęto wartość 0,05. Wyniki Po zastosowaniu metody top2boxes wynika, że w Estonii 30% wierzy w bezpieczeństwo szczepionek, natomiast 70% nie. W Polsce wynik ten kształtuje się odpowiednio na poziomie 38% i 62%. Po zastosowaniu metody top2boxes wynika, że w Estonii 48% badanych widzi w pormowaniu szczepień interes producentów, natomiast 52% nie zgadza się z tym.  Natomiast w Polsce na korzyści koncernów wskazuje 59% i 41 % zaprzecza tej teorii. Po zastosowaniu metody top2boxes okazuje się, że w Estonii 84% badanych popiera dobrowolność szczepień, natomiast 15% jest przeciwnych.  Natomiast w Polsce jest 65% zwolenników dobrowolności szczepień i 35 % jej przeciwników. Wnioski Rodzice w Estonii i Polsce s

 2. Utjecaj ultrazvuka visokog intenziteta na reološka i pastozna svojstva škroba pšenice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivana Ljubić Herceg

  2010-01-01

  Full Text Available Svrha ovog rada je ispitati utjecaj ultrazvuka visokog i niskog intenziteta na reološka i pastozna svojstva suspenzija škroba pšenice. Ispitivane suspenzije sadrže 10 % pšeničnog škroba te su neposredno nakon pripreme procesirane ultrazvukom. Sva ispitivanja provedena su prije i nakon ultrazvučne obrade u ultrazvučnoj kupelji frekvencije 22 kHz, nominalne snage 150 W te ultrazvučnom sondom frekvencije 24 kHz, nominalne snage 100, 300 i 400 W. Vrijeme ultrazvučne obrade svih uzoraka bilo je 15 i 30 minuta. Reološka svojstva određena su primjenom rotacionog reometra Rheometric Scientific RM-180 pri temperaturi od 20 ˚C, a pastozna svojstva škrobnih suspenzija određena su primjenom Micro Visco-Amylo-Graph, Brabender Ohg Duisburg, Njemačka po metodi ICC Standard 126/1. Ultrazvučna obrada uzrokuje mehaničko oštećenje škrobne granule čime njena unutrašnjost postaje dostupnija vodi tijekom zagrijavanja što ima za posljedicu značajne promjene reoloških i pastoznih svojstava škrobnih suspenzija. Reološki parametri pokazuju da sve suspenzije imaju ne-Newtonski karakter, a ultrazvučni tretmen uzrokovao je značajno povećanje koeficijenta konzistencije svih ispitivanih sustava. Ultrazvučnim procesiranjem došlo je do značajnog sniženja temperature želatinizacije kod svih škrobnih suspenzija. Značajno smanjenje početnih temperatura želatinizacije upućuje na raniji stupanj bubrenja granule tijekom zagrijavanja.

 3. Changes in mental performance indicators (volume processing visual information girls junior grades of secondary schools

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mykola Prozar

  2015-05-01

  Zmiany wskaźników zdolności umysłowej (ilości przetwarzania informacji wizualnej uczennic szkoły podstawowej   Adnotacja. W artykule przedstawione wyniki badania poziomu kognitywnej funkcji (jak jednej ze składników zdolności umysłowej ilość przetwarzania informacji wizualnej 40 uczennic drugiego roku  szkół ogólnokształcących m. Kamieniec Podolski № № 5, 9. Do rozstrzygnięcia postawionych zadań wyznaczyły kompleks metod i środków badania. Wykorzystawszy metody psychodiagnostycznego testowania, wyznaczyły wskaźniki zdolności  umysłowej  (ilość przetwarzania informacji wizualnej  w ciągu roku cztery razy: na początku i pod końiec pierwszego i drugiego semestrów. Podczas badania ustalono, że umysłowa zdolność  uczennic drugiego roku nauczania za ilością przetwarzania informacji wizualnej charakteryzuje się podobnymi wskaźnikami na początku i w końcu odpowiednio pierwszego i drugiego semestrów roku szkolnego. Otrzymane dane charakteryzują się możliwością utrzymania zdolności  umysłowej  na odpowiednim poziomie bez negatywnych skutków dla zdrowia uczennic szkoły podstawowej pod warunkiem polepszania treści ich edukacji fizycznej.   Słowa kluczowe: zdolność  umysłowa, uczennice klasy drugiej, wychowanie fizyczne.

 4. Etnoarcheologia dei paesaggi alpini di alta quota nelle Alpi occidentali: un bilancio preliminare / Ethnoarchaeology of Western Alpine upland landscapes: preliminary results

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Carrer

  2015-12-01

  Full Text Available Lo studio dell’interazione tra gruppi umani e ambiente montano è centrale nell’attuale ricerca archeologica. L’etnoarcheologia contribuisce analizzando questa interazione nei contesti moderni e contemporanei, con lo scopo di creare modelli analogici per interpretare il passato e di comprendere più a fondo le strategie umane storiche e attuali. Il progetto EthWAL (Etnoarcheologia dei paesaggi alpini di alta quota nelle Alpi occidentali, nato nel 2013, si pone come punto di riferimento per lo studio delle attività umane nelle alte quote alpine in epoca moderna e contemporanea. È un progetto multidisciplinare (unisce i metodi archeologici a quelli etnografici e storiografici, alle analisi spaziali e alle analisi dei suoli e multiscalare (dalla piccola alla grande scala. Particolare attenzione è data alle capanne pastorali tradizionali. I risultati di questo progetto saranno utili all’archeologia e permetteranno la valorizzazione delle caratteristiche culturali dei paesaggi di alta montagna. The study of the interaction between human groups and mountain environment is crucial for archaeological research. Ethnoarchaeology contributes the analysis of this interaction in modern and contemporary contexts, aimed at creating analogical models for interpreting the past and understanding human strategies in historical and modern periods. The EthWAL project (Ethnoarchaeology of Western Alpine upland Landscapes, started in 2013, and aims to be a reference for the study of human activities in the alpine uplands during the modern and contemporary age. This is a multidisciplinary (associating archaeological methods to ethnography, historiography, spatial analysis and soil analysis and multiscalar project (small to large scale. Specific attention is given to traditional pastoral huts. The results of this project will be useful for archaeology and contribute to the management of cultural heritage in high altitude landscapes.

 5. Identyfikacja wielokryterialnego modelu istotności pompowni melioracyjnych na terenie Polski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Sałabun

  2015-09-01

  Full Text Available Niniejsza praca omawia istotny problem związany z klasyfikacją i właściwym zdefiniowaniem wielkości pompowni melioracyjnych. Podstawowa definicja wielkości jest bardzo szeroka, zatem ze względu na liczbę objaśniających ją parametrów wymaga precyzyjnego uściślenia. W dotychczasowych ocenach rozmiarów pompowni melioracyjnych posługiwano się na ogół wrażeniami osobistymi opartymi na subiektywnym odczuciu, które z kolei jest oparte na nieznanej liczbie parametrów. Pojawiające się przy tym trudności z określeniem przynależności obiektów do danej grupy wielkości wynikały głównie z luk informacyjnych dotyczących właściwej granicy podziału pomiędzy poszczególnymi grupami. W niniejszej pracy, do klasyfikacji i podziału pompowni według ich wielkości zastosowano takie ich parametry jak: moc nominalna pompowni P w kW, wydajność całkowita Q w m3 · s oraz zasięg oddziaływania pompowni Fp w ha, dla 270 losowo wybranych obiektów melioracyjnych w Polsce. Do rozwiązania problemu wykorzystano jedną z wielokryterialnych metod podejmowania decyzji (MCDM, opartą na mechanizmach logiki rozmytej, noszącą nazwę metody obiektów charakterystycznych (COMET.

 6. MOUNTAIN BIKE, MONITORING AND HEART RATE MONITOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudio Scotton

  2015-04-01

  Full Text Available Chi pratica sport, sia con obiettivi agonistici sia di fitness, cerca di mantenere il proprio stato di forma ad un livello che gli permetta di essere prestativo e contemporaneamente di prevenire eventi traumatici (Scotton et Al 2006; Viru, Viru 2002. L’atleta che compete, amatore o professionista, dovrebbe seguire scrupolosamente la periodizzazione (Scotton, Gollin 2006 e la programmazione più idonee ai propri scopi, privilegiando i mezzi e i metodi di allenamento più congeniali a lui e più utili per lo specifico periodo. E’ noto che quando si avvicinano le gare il tipo di allenamento seguito assomiglia sempre più alla tipologia di competizione. E’ abitudine consolidata per chi svolge una qualsiasi specialità sportiva (Scotton 2003 con finalità non agonistiche cercare di mantenere efficiente l’apparato locomotore ed i sistemi ad esso collegati (Wilmore, Costill 2005 per ottenere divertimento e, appunto, il fitness, senza considerare troppo le norme che regolano l’allenamento sportivo. Un soggetto, non professionista, indossando il cardiofrequenzimetro Polar S710i ha effettuato due sessioni di allenamento su una mountain bike da free-ride in due distinte giornate e sullo stesso percorso.Il software dello strumento consente di sovrapporre i files del medesimo giro evidenziando le somiglianze dei tratti principali delle sedute: la durata della salita e della discesa con le velocità ottenute e i km percorsi, le frequenze cardiache medie e massime relative alle singole frazioni dell’allenamento e nel totale.Obiettivo: Nel lavoro si propone di utilizzare i dati raccolti sul percorso “reale” per permettere all’atleta di replicarlo a casa o in palestra mantenendo le frequenze cardiache per il tempo indicato abbinando all’uso dei rulli, su cui è posizionata la bicicletta, anche l’impiego del cardiofrequenzimetro (Wirnitzer KC, Kornexl E 2008.

 7. La mortalitá infantile ebraica a Ferrara nell'800

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Adamo

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: per conoscere la qualità di vita e lo sviluppo di una collettività, tanto per il passato quanto per il presente, si ricorre sempre più spesso agli studi sulla mortalità infantile (I anno di vita. L’obiettivo del lavoro è quello di descrivere la mortalità infantile ottocentesca nella comunità ebraica di Ferrara.

  Metodi: presso l’Archivio Storico del Comune di Ferrara sono conservati i registri di morte dal 1813 al 1902 della popolazione ebraica da cui si sono tratte le seguenti variabili: anno di morte, numero progressivo del registro, cognome e nome del deceduto, sesso, giorno e mese di morte, malattia o causa di morte, età alla morte (mesi, giorni, ore. Il sesso è desunto dal nome del deceduto. Come in precedenti lavori, il nostro gruppo di ricerca, per definire la classificazione delle cause di morte nel primo anno di vita ha utilizzato fino all’anno 1854 un lavoro di Silini G. basato sulle metodologie di studio delle cause di morte nel secolo XIX a Lovere (Bergamo adattandola al diverso contesto storico geografico. Per il periodo successivo si è adottato il criterio classificatorio ISTAT (IX revisione.

  Risultati: dalle prime elaborazioni emerge, per il periodo 1813 1902, il seguente quadro: i morti nel primo anno di vita sono 552, di cui morti nella prima settimana 127 (23%, morti tra la prima settimana ed il primo mese 185 (33,5% ed oltre il primo mese 240 (43,5%. Gli aborti sono risultati complessivamente 194 ed i nati morti 96. Il 51% sono maschi ed il rimanente 49% femmine. Le cause di morte prevalenti sono “materia”, “infiammazione”, “inanizione” ed “epilessia”.

 8. Indagini su conoscenze e comportamenti dei medici in tema di prevenzione delle neoplasie del cavo orale: primi risultati

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Nicotera

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: l’indagine si propone di valutare il livello di conoscenze ed i comportamenti dei medici italiani in merito alla prevenzione delle neoplasie del cavo orale.

  Metodi: lo studio è stato effettuato mediante l’invio postale ad un campione casuale di 500 di medici di medicina generale della regione Calabria di un questionario con 38 domande strutturate in 3 sezioni: caratteristiche anagrafiche e lavorative (sesso, età, anni di attività, etc., conoscenze (principali fattori di rischio, lesioni precancerose, sede di insorgenza, etc. e comportamenti (esame obiettivo del cavo orale, anamnesi personale, etc..

  Risultati: i dati si riferiscono ai primi 151 questionari
  restituiti. La maggior parte dei rispondenti è di
  sesso maschile, l’età media è di 51.4 anni, la media
  degli anni di attività lavorativa è 19 anni e meno dei
  due terzi dei medici afferma di lavorare più di 30
  ore settimanali. Relativamente al livello delle conoscenze,
  solo il 19% dei medici conosce almeno 3 dei principali fattori di rischio del cancro della cavità orale, poco più di un terzo (35.1% riconosce la leucoplachia e l’eritroplachia come le due principali lesioni precancerose associate alle neoplasie e il 56.7% identifica il carcinoma squamocellulare
  come la forma neoplastica più diffusa della bocca.

  Per quanto riguarda i comportamenti, i primi risultati si evidenziano che il 67% del campione effettua l’esame obiettivo del cavo orale e poco meno dei due raccoglie informazioni inerenti all’ uso/abuso di alcool e tabacco dei pazienti.

  Conclusioni: i primi risultati dello studio, se pur preliminari, fanno emergere l’importanza di pianificare interventi formativi in merito alla prevenzione delle neoplasie del cavo orale.

 9. Analisi della dipendenza spaziale dei prezzi delle abitazioni e dei sottomercati abitativi nella Tainan Metropolis, Taiwan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bor-Ming Hsieh

  2012-06-01

  Full Text Available All’interno di questo studio vengono utilizzate diverse metodologie, comprese alcune tecniche di analisi statistica e spaziale, sia per definire i sottomercati spaziali dei prezzi delle abitazioni che per esaminare la dipendenza spaziale dei prezzi delle abitazioni. I dati sono desunti dai prezzi delle transazioni relativi al 2009, riferite all’edilizia abitativa nella Tainan Metropolis. La Tainan Metropolis è una nuova metropoli formata dalla fusione dell'ex Tainan City e di Tainan County. In seguito alla fusione delle municipalità verranno adeguati i confini amministrativi e, nel frattempo, è opportuno individuare i sottomercati spaziali dei prezzi delle abitazioni nell'area metropolitana in relazione ai sottomercati relativi ai precedenti confini amministrativi. Si è constatato che i prezzi più alti delle abitazioni sono concentrati nella zona del centro della città, mentre i prezzi più bassi sono diffusi soprattutto nell'anello esterno al centro della città di Tainan Metropolis. Nella sperimentazione dell’autocorrelazione spaziale dei prezzi delle abitazioni, si è rilevato che si riscontrava una significativa dipendenza spaziale tra i prezzi delle case. I risultati della modellazione dei prezzi delle abitazioni mostrano che i sottomercati spaziali derivati da tecniche di autocorrelazione spaziale hanno impatti più forti e più significativi sui prezzi delle case, inoltre, rispetto ai due modelli alternativi, il modello ha una migliore goodness-of-fit. Le tecniche spaziali possono essere considerate metodi appropriati per classificare sottomercati spaziali dei prezzi delle abitazioni soprattutto nelle aree metropolitane.

 10. Attivitá fisica extra-scolastica negli adolescenti: il ruolo dello stato socio-economico delle famiglie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Capelli

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: l’associazione fra stato socio-economico (SES ed attività fisica è poco indagata. Obiettivo del presente studio è quello di valutare la relazione tra attività fisica extra-scolastica di adolescenti scolarizzati e lo SES della famiglia di provenienza.

  Metodi: l’indagine ha previsto la somministrazione nel corso dell’anno scolastico 2002-2003 di un apposito questionario anonimo autocompilato, già validato in uno studio pilota, ad un campione di studenti delle scuole medie inferiori del Lazio (province di Roma, Frosinone e Latina.

  Risultati: hanno partecipato allo studio 1486 studenti di cui 756 maschi (50.9% e 730 femmine (49.1%. L’età dei partecipanti varia fra gli 11 ed i 15 anni (età mediana 12 anni. Il 72.7% degli studenti dichiara di svolgere attività fisica al di fuori della scuola. Il livello di istruzione dei genitori e la loro attività lavorativa sembrano avere un peso notevole sui determinanti dell’attività fisica negli studenti. Infatti, svolgono prevalentemente attività fisica extra-scolastica i figli di genitori manager/libero professionisti (OR = 3.29 e con un elevato livello educativo (OR = 10.38 per i figli di genitori laureati.

  Conclusioni: i risultati confermano quanto la situazione socio-economica delle famiglie sia in netta relazione con l’attività fisico-sportiva dei giovani. Tali risultati potranno essere utili per gli operatori scolastici e gli amministratori nell’ispirare e realizzare azioni volte a diminuire il divario esistente fra i giovani che hanno le possibilità economiche e svolgono attività sportiva extra-scolastica e quelli che, invece, appartenendo a famiglie svantaggiate, hanno minore accesso a tali attività.

 11. A minimum indicator set for assessing fontanili (lowland springs of the Lombardy Region in Italy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fumagalli Natalia

  2017-03-01

  Full Text Available Obiettivo dello studio sono l’analisi, la valutazione e la classificazione dei fontanili. Il fontanile è una presa d’acqua nella falda acquifera non affiorante creata dall’uomo per far risalire e utilizzare a scopo irriguo le acque sotterranee tipica della Pianura Padana del nord Italia e della Regione Lombardia in particolare. A partire dai secoli XI e XII i fontanili sono stati un elemento fondamentale per lo sviluppo dell’agricoltura lombarda. Nei secoli successivi mezzi di approvvigionamento idrico alternativi hanno spesso sostituito l’impiego dell’acqua dei fontanili che tuttavia mantengono ancora la loro funzione irrigua. Poiché le acque dei fontanili si mantengono durante l’anno in un intervallo di temperatura compreso tra 8 e 15°C, costituiscono un ecosistema ricco di specie animali e vegetali e svolgono un ruolo di particolare importanza anche dal punto di vista ecologico e paesaggistico. Dal momento che questa risorsa rappresenta un elemento unico caratterizzante la pianura padana non esiste una letteratura internazionale relativa a metodologie di valutazione funzionale dei fontanili. Il primo obiettivo è stato quello di individuare una serie di indicatori per valutare le funzioni idriche, ecologiche e ricreative dei 1160 fontanili della Regione Lombardia. Il secondo obiettivo è stato quello di individuare aree omogenee per caratteristiche simili dei fontanili stessi, utilizzano metodi interpolazione in ambiente GIS. E’ stata elaborata una prima proposta per la definizione di una metodologia per la classificazione e misurazione del biotopo fontanile che potrà essere utilizzata dalla Regione Lombardia per l’assegnazione di finanziamenti mirati al recupero e alla conservazione di tale risorsa attraverso misure di protezione ambientale.

 12. Advanced welding for closed structure. Pt. 3 The thermal approach

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sacripanti, A.; Bonanno, G.; Paoloni, M.; Sagratella, G. [ENEA Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Dipt. Innovazione; Arborino, A.; Varesi, R.; Antonucci, A. [DUNE, (Italy)

  1999-07-01

  This report describes the activities developed for the European Contract BRITE AWCS III to study the use of thermal sensing techniques to obtain an accurate detection of the internal reinforcement of the closed steel structures employed in the shipbuilding industry. After a description of the methods, normally developed in Russia, about the techniques and problems, for the thermal testing of materials in the conventional approach, a new thermal detector was utilized, a new bolometric thermo camera is introduced with a special software for the on line image analysis, there are also shown the experimental tests and results. The obtained conclusion shows that the thermal non destructive testing techniques with the new detector should be useful to assemble a complete sensing system with one ultrasonic head. [Italian] Questo rapporto descrive le attivita' sperimentali sviluppate nell'ambito del contratto europeo BRITE AWCS III, in cui si sono utilizzate tecniche termiche per ottenere un preciso rilevamento dei rinforzi interni di strutture metalliche chiuse utilizzate nell'industria delle costruzioni navali. Dopo la descrizione dei metodi sviluppati essenzialmente in Russia, circa le tecniche e i problemi riguardanti il testing termico dei materiali, e' stato introdotto un approccio innovativo basato su un nuovo sensore: una termocamera bolometrica connessa con un software dedicato per l'analisi online del setto; vengono inoltre mostrati i risultati sperimentali ottenuti. Le conclusioni ottenute mostrano che nel nuovo approccio, il testing termico non distruttivo dovrebbe essere utile per assemblare un sistema sensoriale completo che utilizzi anche un sensore di tipo ultrasonico.

 13. Impiego di materiali plastici nell'industria alimentare: rilascio di 'Endocrine Disruptors' valutato mediante test a breve termine in vitro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Reali

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: valutazione del rischio di esposizione della popolazione a composti chimici estrogenomimetici rilasciati da materiali plastici utilizzati nell’industria delle bevande e nel packaging di alimenti

  Metodi: messa a punto di un metodo di estrazione di composti organici da flussi acquosi tramite l’uso di resine di amberlite® XAD®-2 con passaggio di matrice acquosa (50ml/min attraverso tubi di adduzione. L’analisi chimica di eventuali composti chimici migranti da tubi e contenitori per bevande è stata effettuata con GC/MS e arricchimento con tecnica SPME. L’attività estrogeno mimetica degli estratti è stata saggiata con un test biologico a breve termine, il Yeast Estrogen Screen. Il costrutto di Saccharomyces cerevisiae è vettore di sequenze di DNA che codificano il recettore estrogenico alfaumano e i rispettivi response elements legati alla regione promotrice del gene reporter LacZ per la ßgalattosidasi. L’induzione di sintesi di ß-galattosidasi dipende dall’attivazione del gene reporter conseguente all’affinità di legame ligando-recettore e viene misurata spettrofotometricamente. La potenza estrogenica viene calcolata in riferimento all’attività elicitata dall’ormone naturale 17ß-estradiolo nelle stesse condizioni sperimentali preso come controllo positivo di riferimento (RIE.

  Risultati preliminari e Conclusioni: l’analisi tossicologica in vitro ha evidenziato che nell’acqua che è stata a contatto con silicone e PVC in condizioni dinamiche sono presenti composti chimici (1-10 μg/lt: con attività estrogeno-mimetica (RIE= 87.31;44.28. Sono emersi aspetti interessanti da studiare ulteriormente nell’ottica della promozione della sicurezza alimentare.

 14. Application of gas chromatography, mass spectrometry analysis to the study of works of art. Paint media identification in polychrome multi-material sculptures

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Casoli, A.; Vizzari, M. [Parma Univ., Parma (Italy). Dipt. di Chimica Generale ed Inorganica, Chimica Analitica, Chimica Fisica; Cremonesi, P. [Chemist and Conservator, Cornegliano Laudense, Lodi (Italy); Palla, G. [Parma Univ., Parma (Italy). Dipt. di Chimica Organica e Industriale

  2001-12-01

  A new gas chromatographic-mass spectrometric procedure for characterizing both drying oil and proteinaceous binders in samples of painted artworks has been developed. Furthermore, a new analytical procedure for analysis of polysaccharide materials through identification of the monosaccharide constituents is proposed. The methods have been applied to characterize binding media of the different layers of the polychrome surface in the multi-material sculptures from the sanctuary of 'S. Maria delle Grazie in Mantova', Italy. It was found that animal glue was the main binder in the priming layer of all statues, whereas more complex mixtures were used in the paint layers. Generally, a drying oil was present, most often linseed oil alone or in combination with other organic binders. [Italian] Si propone una nuova procedura analitica, mediante gascromatografia/spettrometria di massa, rivolta alla caratterizzazione di oli siccativi e leganti proteici presenti in un unico campione di materiale pittorico derivante da un'opera d'arte. Si descrive, inoltre, un nuovo metodo gascromatografico per l'analisi di materiale polisaccaridico, mediante l'identificazione dei suoi componenti. I metodi analitici sono stati impiegati per la caratterizzazione del legante pittorico dei differenti strati costituenti la policromia di sculture polimateriche conservate presso il Santuario di Santa Maria delle Grazie in Mantova. E' stato riscontrato che per tutte le statue, il legante principale degli strati di preparazione del colore era colla animale, mentre , si e' osservato, inoltre, che gli strati pittorici hanno previsto, per la loro stesura, l'impiego di miscele complesse di sostanze organiche. Principalmente e' stata riscontrata la presenza di olio di lino, impiegato sia come unico legante sia in combinazione con altri.

 15. New Directions and Trends in the Trade of the XXI Century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Bitkowska

  2008-06-01

  Full Text Available Nowe trendy i wyzwania w obszarze handlu oraz czynniki i metody wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstw były tematyką Międzynardowej Konferencji pt. "The Conference on Commerce", zorganizowanej przez Academy of Economic Study w Bukareszcie w dn. 7ñ8 kwiecień 2008 r. Konferencja była związana z obchodami 95-lecia powstania Academy of Economic Study w Bukareszcie1. Konferencja stanowiła okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy pracowników naukowych, profesorów, doktorów reprezentujących uczelnie europejskie, a także doktorantów przygotowujących swoje dysertacje. W konferencji brali udział przedstawiciele świata nauki z Francji, Rumunii, Włoch, Litwy, Polski, m.in. z: Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Romanian-American University, Academy of Economic Studies of Bucharest, University of Craiova, Universitatea "George Bari˛iu" din Bra∫ov, University of Studies of Messina, University of Transilvania, "Ovidius" University of Constanta, ëDimitrie Cantemirí Christian University, "Politechnical" University of Timi∫oara, ,,AL.I.Cuza" University, Southwest University "Neofit Rilski", National School of Political Studies and Public Administration, Dunarea de Jos University, University of Strasbourg, Kaunas University of Technology, Spiru Haret University, LUISS "Guido Carli" University i wielu innych. Nie zabrakło również przedstawicieli praktyki gospodarczej m.in. z WinSoft Consulting Ltd Seattle, jak również przedstawicieli administracji państwowejz rumuńskiego Ministerstwa Obrony, zajmujących się problemami związanymi z zarządzaniem gospodarką oraz przedsiębiorstwem.

 16. Wykorzystanie metod GIS do wyznaczania działów wodnych zlewni zurbanizowanych na przykładzie miasta Kielce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Wałek

  2017-09-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono analizę powierzchni i zasięgu zlewni rzeki Silnicy oraz jej sześciu zlewni cząstkowych wyznaczonych metodami GIS w trzech wariantach z użyciem NMT z projektu ISOK o rozdzielczości 1 m, bazy danych obiektów topografi cznych (BDOT w skali 1 : 10 000 oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT. Przeanalizowano także różnice zasięgu zlewni Silnicy wyznaczonego na podstawie mapy topografi cznej w skali 1 : 10 000, a także pozyskanego z mapy podziału hydrografi cznego Polski (MPHP 1 : 10 000. W każdym z wariantów przeprowadzonego modelowania zmianom ulegał przebieg granic badanych zlewni, co spowodowało zarówno zmiany ich areału, jak i zasięgu przestrzennego. Najlepsze rezultaty dało wykorzystanie procedur wyznaczania granic zlewni w GIS z użyciem NMT oraz skorygowanych baz BDOT i GESUT. W tym przypadku zasięgi zlewni pokrywały się z rzeczywistymi zasięgami odwodnienia. Tradycyjne metody wyznaczania działów wodnych z wykorzystaniem mapy topograficznej oraz istniejące źródła danych w postaci MPHP w skali 1 : 10 000 były mało dokładne w stosunku do całej zlewni Silnicy i nieprzydatne do wyznaczenia małych zlewni cząstkowych w centrum Kielc.

 17. Some physics aspects of cermet and ceramic fast systems; Quelques aspects de la physique des reacteurs a neutrons rapides utilisant des cermets et des ceramiques comme combustibles; Nekotorye fizicheskie aspekty kermetnykh i keramicheskikh sistem na bystrykh nejtronakh; Algunos aspectos fisicos de los sistemas rapidos a base de combustibles cermet y ceramicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Codd, J; James, M F; Mann, J E [United Kingdom Atomic Energy Authority, Reactor Group (United Kingdom)

  1962-03-15

  The characteristics of a system using an iron-based oxide cermet as fuel material are discussed. A transport theory investigation to develop methods of predicting the effect of core heterogeneity on reactivity and flux distribution is described. Some preliminary calculations are also given of resonance self-shielding and Doppler temperature effects in a cermet system. (author) [French] Les auteurs etudient les caracteristique s d'un reacteur utilisant comme combustible un cermet d'oxydes a armature de fer. Ils exposent une application de la theorie du transport a la mise au point des methodes permettant de prevoir l'effet de l'heterogeneite du coeur sur la reactivite et sur la distribution du flux. Ils donnent egalement quelques calculs preliminaires d'effets d'autoprotection due a la resonance et d'effet Doppler du a la chaleur dans un reacteur utilisant un cermet. (author) [Spanish] La memoria discute las caracteristicas de un sistema que emplea como combustible un oxido tipo cermet a base de hierro. Describe una investigacion de la teoria de transporte con miras a desarrollar metodos para evaluar el efecto de la heterogeneidad del cuerpo sobre la reactividad y la distribucion de flujo. Tambien da algunos calculos preliminares de los efectos del autoblindaje por resonancia y de la temperatura de Doppler en un sistema de tipo cermet. (author) [Russian] Obsuzhdayutsya kharakteristiki sistemy, ispol'zuyushchej v kachestve toplivnogo materiala oksidnye kermety, razrabotannye na osnove zheleza. Opisyvaetsya issledovanie teorii perenosa, chtoby razvit' metody predskazaniya vliyaniya geterogennosti aktivnoj zony na reaktivnost' i raspredelenie potoka. Dayutsya takzhe nekotorye predvaritel'nye raschety ehffektov rezonansnoj samozashchity i temperaturnogo ehffekta Dopplera v kermetnoj sisteme. (author)

 18. Boro e Vanadio: requisiti di potabilitá e valori di parametro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Ferrante

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: i minerali, che costituiscono circa il 4% del peso corporeo e svolgono numerose ed importanti funzioni biodinamiche, si possono suddividere in due gruppi: elementi principali ed elementi essenziali. Gli elementi essenziali necessitano in quantità minime, dal millesimo di milligrammo fino a qualche decina di milligrammi e per la bassissima concentrazione nei tessuti del corpo umano vengono chiamati anche oligoelementi o minerali in traccia. I minerali in traccia sono stati molto attenzionati dalle normative per le acque potabili essendo per i suddetti motivi importanti requisiti di potabilità. Con l’evoluzione della normativa alcuni oligoelementi che prima erano citati solo per memoria adesso devono rientrare in precisi valori di parametro. Tra questi il boro e il vanadio. In questa nota riportiamo la problematica relativa alla presenza di boro e vanadio nelle acque utilizzate per il consumo umano nella zona etnea.

  Metodi: le acque utilizzate nella zona etnea, in particolare quelle della provincia di Catania, sono state analizzate con spettrofometria in emissione (Inductively Coupled Plasma e con spettrofotometria per Assorbimento Atomico (A.A.con effetto Zeeman per il dosaggio del boro e del vanadio in esse contenuti.

  Risultati: il boro e il vanadio essendo elementi naturalmente presenti nei vari comparti ambientali sono stati ritrovati nelle acque potabili della zona etnea in concentrazioni estremamente variabili che talvolta superano i valori di parametro.

  Conclusioni: alla luce dei risultati ottenuti, non essendo ancora dimostrata la reale tossicità per assunzione di tali elementi attraverso il canale alimentare ed essendo molto difficile la loro eliminazione dalle acque, si propone un riesame delle concentrazioni massime ammissibili sulla base della percentuale di assorbimento gastro-enterico e dei relativi “tollerable intake” con

 19. Campagna di social marketing per sensibilizzare all'uso delle cinture di sicurezza e dispositivi per bambini

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Cinquetti

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: aumento del 10% dell’uso delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori e del 20% dei seggiolini per bambini nella Regione del Veneto.

  Metodi: il Programma Regionale di Prevenzione dei Traumi da Traffico è stato varato nel 1998 e rifinanziato nel 2002 per un secondo triennio. Fa capo alla Direzione per la Prevenzione dell’Assessorato alle Politiche Sanitarie del Veneto, coinvolge i Dipartimenti di Prevenzione di tutte le Aziende ULSS del Veneto e ha come capofila l’azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo (TV. Nell’ambito del programma, il 16 maggio 2003 è stata avviata una campagna di marketing sociale finanziata dalla fondazione CARIVERONA e commissionata ad un’ agenzia pubblicitaria leader del settore. La campagna è stata preceduta da ricerca formativa con 19 focus group e 12 interviste, volta ad analizzare il punto di vista dei diversi target, nonché degli attori principali coinvolti (Forze dell’Ordine, autoscuole, etc. Dopo un test di gradimento, la campagna è partita con spot televisivi e radiofonici, inserzioni nei giornali e manifesti informativi destinati alle scuole medie superiori, alle scuole guida nonché agli ambulatori dei medici di famiglia. Attraverso i media si sostiene una serie di azioni nel territorio che coinvolgeranno le amministrazioni comunali, le forze di polizia e le associazioni di volontariato.

  Risultati: l’efficacia della campagna viene valutata attraverso due distinte rilevazioni dell’uso delle cinture di sicurezza/seggiolini, confrontando i dati raccolti prima della campagna e dopo.

  Conclusioni: i traumi da traffico rappresentano nel Veneto un’importante causa di mortalità e morbosità. Il programma regionale ha utilizzato la tecnica innovativa del marketing sociale come strumento essenziale per sostenere i cambiamenti comportamentali necessari a prevenire l’incidentalità da traffico nel

 20. Analiza kakovosti podatkov o vodnih izgubah v javnih sistemih oskrbe s pitno vodo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihaela Rudar Neral

  2017-12-01

  Full Text Available Raziskovalno vprašanje (RV: V članku želimo raziskati upravljanje z vodnimi izgubami v javnih sistemih oskrbe s pitno vodo in ugotoviti, kakšne so vodne izgube v Sloveniji. Vprašanje je, ali so podatki o vodnih izgubah kakovostni. Namen: Opredeliti pojmovanje vodnih izgub v okviru zakonodaje, ki ureja oskrbo s pitno vodo in smernice glede vodnih izgub, načine in vidike poročanja o vodnih izgubah izvajalcev gospodarske javne službe ter preučiti kakovost podatkov o stanju vodnih izgub v letih 2010 in 2012. Metoda: Podatke smo primerjali po triangulacijski metodi, uporabljene so kvantitativne in deloma kvalitativne metode raziskovanja. Rezultati: Primerjava podatkov o vodnih izgubah za leti 2010 in 2012 kaže na signifikantne razlike, ki izhajajo iz nejasne zakonodaje. Ta ne predpisuje enoznačne, enotne definicije vodnih izgub. V opazovanem obdobju ni opredeljene enotne metodologije določanja vodnih izgub, ki bi omogočila primerjavo podatkov. Organizacija: Model upravljanja z vodnimi izgubami, opredeljen z enotno metodologijo in usklajeno zakonodajo, bo omogočil razumevanje stanja sistema in lažji postopek odločanja o potrebnih ukrepih za ciljno zmanjšanje vodnih izgub. Družba: Zagotavljanje odgovornosti izvajalcev gospodarske javne službe za doseganje ciljev pri oskrbi s pitno vodo s poudarkom na obvladovanju in zmanjševanju vodnih izgub ter višja kakovost dejavnosti oskrbe s pitno vodo so pomembni za lastnike, upravljavce in uporabnike. Originalnost: Tovrstne raziskave o vodnih izgubah še nismo zasledili. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Podatkov o vodnih izgubah vseh izvajalcev gospodarske javne službe ni mogoče pridobiti, zato je raziskava fokusirana zgolj na javno objavljene podatke iz resornega ministrstva in objavljenih statističnih podatkov. Dostop do celovitih podatkovnih baz v informacijskem sistemu ni omogočen.

 1. Monitoraggio virologico dellíinfluenza in Emilia Romagna nellíinverno 2002-2003

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Affanni

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: è stata organizzata su base regionale la sorveglianza virologica dell’influenza, al fine di verificare la comparsa e diffusione di virus influenzali nella popolazione ed individuare eventuali nuove varianti.

  Metodi: la sorveglianza si è basata sulle segnalazioni di ILI (influenza like illness da parte di 28 medici sentinella distribuiti in diverse città della regione (Parma, Modena, Ravenna, Bologna, Forlì, Rimini, Piacenza; la raccolta dei campioni, iniziata nella quarantaseiesima settimana del 2002, si è protratta fino alla diciassettesima settimana del 2003. I virus isolati in cellule MDCK (e/o PCR sono stati identificati con reazioni di IEA e quindi inviati all’ ISS per una più precisa caratterizzazione antigenica. Risultati: dai 220 tamponi faringei eseguiti sono stati isolati 49 ceppi virali (pari al 22,3%; di questi 39 sono risultati essere H3N2, 8 H1N1, ed 1 di tipo B; uno dei virus isolati è risultato appartenere al nuovo ceppo H1N2 recentemente isolato in altre aree del mondo. Cinque dei virus isolati provenivano da soggetti vaccinati.

  Conclusioni: per quanto le segnalazioni di ILI siano iniziate precocemente nella stagione, il primo isolamento virale ed il picco di massima circolazione dei virus sono risultati tardivi in Emilia Romagna (rispettivamente: 5° e 10° settimana 2003. L’epidemia influenzale, sia come segnalazioni di ILI sia come isolamenti virali, non ha raggiunto i livelli degli anni precedenti (1,2. Nel corso della stagione hanno circolato, tra gli H3N2, diversi tipi e varianti virali di ceppi antigenicamente correlati ai virus A/New York/55/01 e A/Panama/2007/99. Tranne un caso tutti i virus sono stati isolati in giovani adulti confermando dati provenienti da altre regioni.

 2. Ocena urodynamiczna nietrzymania moczu po radykalnej prostatektomii - studium przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafał Święcicki

  2010-06-01

  Full Text Available Nietrzymanie moczu po radykalnej prostatektomii we wczesnym okresie po zabiegu występuje u około 30% operowanych, natomiast w okresie późnym, ponad rok po zabiegu, objawy wysiłkowego nietrzymania moczu utrzymują się u około 5% badanych chorych. Obiektywnych danych na temat przyczyn i nasilenia nietrzymania moczu może dostarczyć kompleksowe badanie urodynamiczne. Zasadnicze znaczenie dla rokowania zależne jest od stopnia dysfunkcji aparatu zwieraczowego. Cel pracy: Celem pracy była ocena możliwości diagnostycznych pooperacyjnego nietrzymania moczu u chorego po prostatektomii radykalnej, na podstawie diagnostyki urodynamicznej. Materia! i metody: W pracowni urodynamicznej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką (WSKzP wykonano kompleksowe badanie urodynamiczne u chorego skarżącego się na nietrzymanie moczu 12 miesięcy po radykalnej prostatektomii. W ramach badania wykonano przepływ cewkowy, cystometrię, badanie ciśnieniowo-przepływowe oraz profiłometrię spoczynkową. Wyniki: Maksymalne ciśnienie zamknięcia cewki moczowej było wyraźnie obniżone, do wartości 8 cm H20, c o sugerowało obecność wysiłkowego nietrzymania moczu. Stwierdzono również objawy niestabilności wypieracza oraz cechy uszkodzenia mechanizmu zwieraczowego. Wynik ten miał duże znaczenie dla dalszych możliwości leczenia chorego. Wnioski: Kompleksowe badanie urodynamiczne ma istotne znaczenie w diagnozowaniu chorych z pooperacyjnym nietrzymaniu moczu.

 3. Città/Fabbrica. Uno Studio di Prosperità Inaspettata / Factory/City. A Study in Unexpected Prosperity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mei Lun Xue

  2015-01-01

  Full Text Available Prato rappresenta uno studio di come la crescita industriale nella produzione tessile possa influenzare la condizione architettonica. Negli anni del dopoguerra, i pratesi hanno sviluppato metodi di specializzazione in una rete di PMI familiari. L’industria tessile del territorio si è ristretta negli ultimi anni, alla fine soccombendo alle forze della produzione di massa. La stessa città ha visto un aumento degli immigranti cinesi, che trovano lavoro nella fiorente industria di indumenti “fast fashion”. Un rogo in una fabbrica nel dicembre del 2013 ha rivelato tensioni e la colpevolezza del grande pubblico. Ciò nonostante, il successo storico di Prato e le sue necessità urgenti richiedono un esame e un confronto. La disaggregazione fisica della fabbrica e della città dà indizi su ciò che si può salvare e rinnovare. / Prato is a study of industrial growth in textile production, coming to bear on an architectural condition. In the years after World War II, the Pratese developed methods of specialization in a network of small- to medium-sized family owned firms. The local textile industry has contracted in recent years, finally falling to the forces of mass production. The city itself has seen an increase in Chinese immigrants, who find work in the burgeoning ‘fast fashion’ garment industry. A factory fire in December 2013 exposed the tensions and culpability of the population at large. Yet Prato’s historical success and urgent needs beg for examination, and comparison. The physical disaggregation of factory and city give clues as to what can be retrieved, and made anew.

 4. Inhibition of glycoxidative modification of proteins by some substances of natural origin / Substancje Pochodzenia Naturalnego o Najsilniejszych Właściwościach Hamujących Proces Glikooksydacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzebyk Ewa

  2016-03-01

  Full Text Available Wstęp: Zaawansowane końcowe produkty glikacji (AGE i zaawansowane produkty utleniania białek (AOPP są głównymi produktami glikooksydacji u pacjentów z cukrzycą. Cel: Celem pracy było zidentyfikowanie substancji naturalnego pochodzenia o najsilniejszych właściwościach hamujących proces glikooksydacji spośród suplementów diety i leków dostępnych bez recepty na polskim rynku farmaceutycznym. Metody: Albumina wołowa (BSA, witamina C (VC, aminoguanidyna (A, kwercetyna (Q i zielona herbata (GT były badane in vitro podczas procesów glikacji, utleniania i glikooksydacji. Zmniejszenie stężenia AGE i AOPP w porównaniu z kontrolą dodatnią przyjęto jako marker efektywności zachodzących procesów. Wyniki: Tworzenie AGE było zredukowane w 72% przez VC i w co najmniej 43% przez pozostałe substancje w procesie glikacji. Stężenie AOPP było obniżone o 99% przez VC i w przynajmniej 40% przez pozostałe substancje badane w procesie utleniania. W przebiegu glikooksydacji tworzenie AGE/AOPP było obniżone odpowiednio w 61% przez Q w 97% przez A i przynajmniej o 49%/88% przez pozostałe substancje. Wnioski: Badane substancje wykazały zdolności hamujące glikację, utlenianie i glikooksydację białek w różnym stopniu w zależności od zastosowanego stężenia.

 5. Advanced welding for closed structure. Pt. 1 The magnetic approach

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sacripanti, A.; Paoloni, M.; Sagratella, G. [ENEA Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Dipt. Innovazione

  1999-07-01

  This report describes the activities developed for the European Contract BRITE AWCS III to study the use of magnetic sensing techniques to obtain an accurate detection of the internal reinforcement of the closed steel structures employed in the shipbuilding industry. After a description of the methods, techniques and problems for the magnetic testing of materials in the conventional approach, a new method was tried to obtain the wanted results. The obtained conclusion shows that the magnetic non destructive testing approach produce very small effects to measure, are too much sensible to the anisotropy of the magnetic properties of the steel plates and to the quality of the contact with the reinforcement. This system is not flexible enough to assemble a sensing for the goal of the BRITE AWCS III. [Italian] Questo rapporto descrive le attivita' sperimentali sviluppate nell'ambito del contratto europeo BRITE AWCS III, in cui si sono utilizzate tecniche magnetiche per ottenere un preciso rilevamento dei rinforzi interni di strutture metalliche chiuse utilizzate nell'industria delle costruzioni navali. Dopo la descrizione dei metodi, delle tecniche e dei problemi riguardanti il testing magnetico dei materiali, e' stato introdotto un approccio innovativo basato su elettromagneti costruiti ad hoc. Le conclusioni ottenute mostrano che nel nuovo approccio, il testing magnetico non distruttivo produce perturbazioni troppo piccole per essere correttamente apprezzate, risulta inoltre troppo legato alle anisotropie ed alla qualita' del contatto tra piatto e web ed infine esso appare poco flessibile per soddisfare le richieste tecniche del BRITE AWCS III.

 6. Representation of architectural artifacts: definition of an approach combining the complexity of the 3d digital instance with the intelligibility of the theoretical model.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Lo Buglio

  2012-12-01

  Full Text Available EnWith the arrival of digital technologies in the field of architectural documentation, many tools and methods for data acquisition have been considerably developed. However, these developments are primarily used for recording colorimetric and dimensional properties of the objects processed. The actors, of the disciplines concerned by 3D digitization of architectural heritage, are facing with a large number of data, leaving the survey far from its cognitive dimension. In this context, it seems necessary to provide innovative solutions in order to increase the informational value of the representations produced by strengthen relations between "multiplicity" of data and "intelligibility" of the theoretical model. With the purpose of answering to the lack of methodology we perceived, this article therefore offers an approach to the creation of representation systems that articulate the digital instance with the geometric/semantic model.ItGrazie all’introduzione delle tecnologie digitali nel campo della documentazione architettonica, molti strumenti e metodi di acquisizione hanno avuto un notevole sviluppo. Tuttavia, questi sviluppi si sono principalmente concentrati sulla registrazione e sulla restituzione delle proprietà geometriche e colorimetriche degli oggetti di studio. Le discipline interessate alla digitalizzazione 3D del patrimonio architettonico hanno pertanto la possibilità di produrre delle grandi quantità di dati attraverso un’evoluzione delle pratiche di documentazione che potrebbero progressivamente far scomparire la dimensione cognitiva del rilievo. In questo contesto, appare necessario fornire soluzioni innovative per aumentare il valore informativo delle rappresentazioni digitali tramite l’identificazione delle relazioni potenziali che è possibile costruire fra le nozioni di "molteplicità" ed "intelligibilità". Per rispondere a questo deficit metodologico, questo articolo presenta le basi di un approccio per la

 7. The United States Atomic Energy Commission Programme of Nuclear Materials Management; Le Programme de Gestion des Matieres Nucleaires Applique par L'USAEC; Programma komissii po atomnoj ehnergii ssha v oblasti obrashcheniya s yadernymi materialami; El Programa de Administracion de Materiales Nucleares de la Comision de Energia Atomica de los Estados Unidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  George, D. E. [United States Atomic Energy Commission, Washington, DC (United States)

  1966-02-15

  seguidos por la AEC para asegurarse de la eficacia de los programas establecidos por sus contratistas para la administracion de los materiales nucleares. Ademas de las que se encuentran en poder de los contratistas que explotan plantas y laboratorios de la AEC, existen considerables cantidades de materiales nucleares especiales que son objeto de una gran variedad de arreglos de caracter financiero y administrativo: en arriendo, con el titulo de propiedad transferido, sujetos a contratos en virtud de los cuales el usuario es responsable economicamente de las perdidas o a acuerdos en los que se estipula que las perdidas recaen en la AEC. La memoria trata de la forma en que la AEC enfoca esas situaciones tan distintas y concluye con un breve resumen de los problemas que aun quedan por resolver. (author) [Russian] Opredeljaetsja oblast' obrashhenija s jadernymi materialami pod rukovodstvom Komissii po atomnoj jenergii SShA i izlagaetsja istorija razvitija jetoj otrasli proizvodstva s 1943 goda do nastojashhego vremeni.. Namechaetsja i obsuzhdaetsja v obshhih chertah osnovnaja programma. Upor delaetsja na osushhestvlenie teh chastej programmy KAJe SShA, kotorye imejut otnoshenie k razrabotke i hraneniju kolichestvennyh dannyh, ustanovleniju vnutrennego kontrolja i ocenke kachestva ispolnenija. Dovol'no podrobno obsuzhdajutsja primenjaemye v nastojashhee vremja metody registracii i obrabotki dannyh o peredache v ramkah KAJe, kak, naprimer, metody predstavlenija otchetov o balanse materialov, v kotoryh periodicheski obobshhajutsja perevody i rezul'taty operacij. Takzhe obsuzhdajutsja metody, primenjaemye KAJe dlja proverki jeffektivnosti programm podrjadchikov v oblasti obrashhenija s jadernymi materialami. Krome materiala, kotorym raspolagajut podrjadchiki, jekspluatirujushhie ustanovki i laboratorii, prinadlezhashhie KAJe, bol'shoe kolichestvo special'nogo rasshhepljajushhego materiala postupaet v ramkah ochen' raznoobraznyh finansovyh i administrativnyh meroprijatij, naprimer

 8. Visualization of Multidimensional Data in Purpose of Qualitative Classification of Various Types of Coal / Wizualizacja Wielowymiarowych Danych W Celu Klasyfikacji JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA

  Science.gov (United States)

  Niedoba, Tomasz; Jamróz, Dariusz

  2013-12-01

  . Surowce mineralne, które podlegają wzbogacaniu w celu ich lepszego wykorzystania mogą być (charakteryzują się) charakteryzowane wieloma wskaźnikami opisującymi ich, interesujące przeróbkarza, cechy. Podstawowymi cechami są wielkość ziaren oraz ich gęstość, które decydują o przebiegu rozdziału zbiorów ziaren (nadaw) i efektach takiego rozdziału. Rozdział prowadzi się z reguły, w celu uzyskania produktów o zróżnicowanych wartościach średnich wybranej cechy, która zwykle charakteryzowana jest zawartością określonego składnika surowca wyznaczoną na drodze analiz chemicznych. Takie podejście do surowca mineralnego prowadzi do potraktowania go jako wielowymiarowego wektora X = [X1, …, Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba & Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013); - analiza czynnikowa (Tumidajski & Saramak, 2009); - inne metody, w tym wizualizacja metodą tuneli obserwacyjnych (Jamróz, 2001), osi równoległych oraz wizualizacja zależności pomiędzy wielowymiarowymi bryłami (Jamróz, 2009). Wielowymiarowe rozkłady wektora X traktowanego jako wektor losowy, mają już swoją bogatą literaturę i praktyczne ich zastosowanie i nie będą przedmiotem tej publikacji. Pozostałe metody są ze sobą w pewien sposób powiązane, co skrótowo zostało przedstawione w artykule. Macierze współczynników korelacji liniowej i współczynników korelacji cząstkowej są związane, z reguły, z istniejącymi modelami liniowymi zależności występujących mi

 9. Radiochemical Determination of Plutonium for Radiological Purposes; Determination Radiochimique du Plutonium a des Fins Radiologiques; Radiokhimicheskoe opredelenie plutoniya dlya tselej radiologii; Determinacion Radioquimica del Plutonio con Fines Radiologicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nielsen, J. M.; Beasley, T. M. [Chemical Laboratory, Hanford Laboratories, General Electric Company, Richland, WA (United States)

  1964-10-15

  los distintos procedimientos. Los autores describen procedimiebtos para disolver completamente muestras de excreta, suelos, huesos, tejidos y plantas, insistiendo en la.necesidad de evitar la formacion de compuestos refractarios de plutonio, dificiles de disolver. Exponen metodos analiticos para efectuar el analisis del plutonio en esos materiales e incluyen la coprecipitacion, la extraccion liquido-liquido, la cromatografia de intercambio ionico y el empleo de los isotopos del plutonio para las determinaciones del rendimiento por analisis de la energia alfa. Recurriendo a razonamientos estadisticos, comparan las sensibilidades que es posible alcanzar en el recuento de particulas alfa de baja energia utilizando camaras de ionizacion, contadores proporcionales, contadores de diodo y emulsiones nucleares. Tambien mencionan el analisis isotopico del plutonio mediante la espectrometria alfa, las tecnicas de emulsion nuclear y el recuento por centelleo liquido. . Los autores tratan asimismo del empleo de los portadores no isotopicos como fuentes de actividad extrana y senalan los valores de la actividad del plutonio en el medio ambiente registrados recientemente en diferentes partes del mundo, relacionandolos con el empleo de muestras 'en blanco'. Indican dos metodos que podrian utilizarse para el analisis del plutonio cuando se requiera una sensibilidad mayor. Se trata del analisis por activacion y del recuento de los fragmentos de fision. (author) [Russian] V stat'e rassmatrivajutsja metody, kotorye ispol'zovalis' i ispol'zujutsja v nastojashhee vremja pri opredelenii mikromikrokolichestv plutonija v biologicheskih obrazcah i obrazcah iz okruzhajushhej sredy. Osoboe vnimanie udeljaetsja analizam vydelenij. Predpolagaemaja skorost' vydelenija s mochoj vyschityvalas' na osnove predpolagaemyh urovnej otlozhenija plutonija s tem, chtoby mozhno bylo sravnit' analiticheskuju chuvstvitel'nost' razlichnyh metodov. Daetsja opisanie metodov polnogo rastvorenija vydelenij, pochvy

 10. Research Applications of Beta-Particle Techniques: Back-Scattering and X-Ray Excitation; Applications de l'irradiation beta dans la recherche: retrodiffusion et excitation de rayons X; Primenenie metodov beta-chastits v issledovatel'skoj rabote: obratnoe rasseyanie i vozbuzhdenie rentgenovskikh luchej; Aplicacion de la irradiacion beta en la investigacion: retrodispersion y excitacion de rayos X

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, R H [Los Alamos Scientific Laboratory, University of California, Los Alamos, NM (United States)

  1962-01-15

  tecnicas confirman la opinion de que los radioisotopos encierran enormes promesas en el terreno cientifico y tecnico. Por lo que se refiere a las fuentes de rayos X, puede decirse que todo cuanto se realiza en el terreno de la tecnologia de los rayos X, salvo la determinacion de la estructura de los cristales, puede hacerse con mayor sencillez recurriendo a los medios citados. Es mas, si se emplearan fuentes de muchos curies, puede que incluso llegue a ser posible efectuar esas determinaciones. (author) [Russian] Prozvedennye v ehtoj laboratorii za poslednie sem', let issledovaniya ustanovili tochnye usloviya obratnogo rasseyaniya beta-chastits, i ehti metody byli dopolneny metodami ispol'zovaniya vozbuzhdennykh izotopami rentgenovskikh luchej. Vozbuzhdennye takim sposobom rentgenovskie luchi privlekli .shirokoe vnimanie vo vsem svete i vo mnogikh sluchayakh oni revolyutsionizirovali metody promyshlennoj kalibrovki. V nastoyashchem doklade razbirayutsya primeneniya k tochnoj abzorbtsiometrii, izmereniyu tolshchiny plenok, opoznovaniyu i kolichestvennomu opredeleniyu veshchestv putem izmereniya absorbtsii po krayam, a takzhe k bumazhnoj khromatografii. V poslednem sluchae, khromato grammy mogut izuchat'sya posredstvom beta-absorbtsii, absorbtsii rentgenovskimi luchami ili vozbuzhdeniem rentgenovskikh luchej v razlichnykh zonakh bombardirovkoj beta-luchami. Sravnivayutsya i otsenivayutsya ehti razlichnye podkhody. Byl izuchen tselyj ryad mikrokhimicheskikh metodov i libo posredstvom beta-absorbtsii, libo posredstvom vozbuzhdeniya rentgenovskikh luchej beta-chastitsami mogut byt' opoznany i opredeleny nebol'shie kolichestva veshchestv. Nizshie predely detektsii ne tak:maly, kak ehto dostizhimo metodom radioaktivnykh indikatorov, no imeetsya ryad drugikh preimushchestv, glavnoe iz kotorykh zaklyuchaetsya v tom, chto operatsii proizvodyatsya s zadelannymi istochnikami, chto pochti sovershenno isklyuchaet vozmozhnost' radioaktivnogo zarazheniya. Na osnovanii ehtikh dannykh byli

 11. Didattica online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Charrier

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: formare un gruppo di operatori della Facoltà di Medicina e Chirurgia alle metodiche di progettazione e gestione di processi di didattica integrata basati sull’uso di tecnologie e risorse di rete, al fine di produrre e pubblicare materiale ODL per la Facoltà. Nel caso specifico, il progetto da realizzare era il modulo “Il rischio biologico” nell’ambito del corso “Rischio lavorativo in ambito sanitario”, allo scopo di integrare l’attività d’aula e offrire un pacchetto formativo cui i corsi di laurea interessati possano accedere per la didattica e la valutazione.

  Materiali e metodi: l’azione formativa è stata condotta con la tecnica “project based”, basata cioè sullo sviluppo di un progetto da parte dei borsisti. Le attività sono state articolate come incontri e attività di esercitazione in presenza sugli strumenti di produzione del materiale didattico (DreamWeaver, attività in “computer conferencing” sui temi trattati a lezione, attività di studio individuale assistite a distanza e attività assistita, sia in presenza che a distanza, di progettazione e realizzazione dei moduli didattici da fruirsi in rete con approccio ODL. Risultati: é stato prodotto il modulo “Il rischio biologico”, destinato agli studenti dei Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia e delle Scuole di Specializzazione. Il modulo è stato strutturato in quattro unità didattiche (Legislazione, Precauzioni, Misure di contenimento, Vaccinazioni, ciascuna delle quali contiene documenti di lettura e consultazione, riferimenti normativi in materia di rischio in ambito sanitario, immagini che presentano comportamenti (utilizzo dei DPI, lavaggio delle mani…, esercizi e test di autovalutazione con feedback e soluzioni consultabili online.

   Conclusioni: il modulo sarà fruibile online a partire dal I semestre dell’ anno accademico 2003-2004; si sta

 12. Wpływ aktywności fizycznej na sprawność funkcji poznawczych osób w podeszłym wieku i na przebieg choroby Alzheimera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Gabryelewicz

  2013-04-01

  Full Text Available W miarę starzenia się społeczeństwa coraz więcej osób doświadcza związanego z wiekiem osłabienia pamięci i zaburzeń innych funkcji poznawczych. Dla części tych osób zaburzenia te mogą być zwiastunem otępienia. Wiadomo, że jego najczęstszą przyczyną jest choroba Alzheimera (Alzheimer’s disease, AD. Stosowane obecnie metody farmakologicznego zapobiegania i leczenia AD są mało skuteczne. Powoduje to, że podejmowane są próby terapii mających na celu spowolnienie przebiegu AD i opóźnienie początku objawowej fazy klinicznej choroby. Może to znacząco wpływać na zmniejszenie zapadalności na AD. Wyniki biologicznych, epidemiologicznych i randomizowanych badań kontrolowanych wskazują na korzystny wpływ regularnej aktywności fizycznej na zapobieganie występowaniu zaburzeń poznawczych u osób w podeszłym wieku i spowolnienie przebiegu AD. Okazuje się, że aktywność fizyczna, szczególnie w połączeniu z aktywnością umysłową i intensywną aktywnością społeczną, może być użyteczną, a przy tym tańszą i bezpieczniejszą metodą zapobiegania AD niż profilaktyka farmakologiczna. Dalszych badań wymaga określenie precyzyjnych zaleceń dotyczących rodzaju, czasu trwania i intensywności tych form terapii. Istnieje jednak szansa, że w bliskiej przyszłości będziemy mogli stosować potwierdzone zasady zapobiegania AD dotyczące zachowań dietetycznych, aktywności społecznej, umysłowej i fizycznej. Wymienione wyżej rodzaje interwencji niefarmakologicznych wpływają również pozytywnie na codzienne funkcjonowanie i ogólną jakość życia osób w podeszłym wieku i pacjentów z AD.

 13. Mathematics and history: history and analysis epistemology: from exhaustion method to defined integral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mario Mandrone

  2015-06-01

  Full Text Available The creation of the calculation (differential, in the terminology of Leibniz, bending in that of Newton is the event that, in the second half of the seventeenth century, marked, in a sense, the transition from classical to modern mathematics. The aim of this work is a historical analysis of the rigor and epistemological question and the "metaphysics" of calculus that takes account of the methods of the ancient (eg. Of Archimedes' method of exhaustion, as well as interpretations of Leibniz and Newton and their successors. The problem of searching for a sure foundation on which to base the calculus, glimpsed by D'Alembert in the theory of limits and taken up by Lagrange to the theory of infinite series, and that the derivative functions, found in Cachy the pioneer of a new way to seek rigor in analysis. The Cauchy setting will be tightened by Weierstrass in the second half of the 800 with the definition of limit, with the epsilon-delta method, which in turn is based on definitions concerning the real numbers. In this sense we speak of "arithmetisation" analysis.         Matematica e storia: storia ed epistemologia dell’analisi: dal metodo  di esaustione  all’integrale  definito La creazione del calcolo (differenziale, nella terminologia leibniziana flessionale in quella di Newton è l’evento che, nella seconda metà del seicento, ha segnato, in un certo senso, il passaggio dalla matematica classica a quella moderna. Obiettivo del presente lavoro è una analisi storica ed epistemologica della questione del rigore e della “metafisica” del calcolo infinitesimale che tenga conto dei metodi degli antichi (ad es.  del metodo di esaustione di Archimede, nonché delle interpretazioni di Leibniz e Newton e dei loro successori. Il problema della ricerca di un fondamento sicuro su cui basare il calcolo infinitesimale, intravisto da D’Alembert nella teoria dei limiti e ripreso da Lagrange con la teoria delle serie infinite e quella delle

 14. Stan wiedzy na temat czynników ryzyka i profilaktyki chorób cywilizacyjnych a zachowania zdrowotne pracowników medycznych i niemedycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Józef Nowicki

  2017-03-01

  Full Text Available Cel pracy. Określenie stanu wiedzy na temat czynników ryzyka i profilaktyki wybranych chorób cywilizacyjnych i określenie związku z poziomem deklarowanych zachowań zdrowotnych wśród pracowników medycznych i niemedycznych. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 598 dorosłych osób pracujących, wykonujących zawody medyczne (grupa M i pozamedyczne (grupa P. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny przy użyciu Testu wiedzy na temat czynników ryzyka i profilaktyki chorób cywilizacyjnych (własnego autorstwa oraz Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ. Wyniki. Analizując materiał badawczy na temat stanu wiedzy o czynnikach ryzyka i profilaktyce chorób cywilizacyjnych uzyskany od osób z grupy M, stwierdzono że: niski poziom wiedzy charakteryzował 1,97% (n=6 badanych, przeciętny 29,18% (n=89 a wysoki aż 68,85% (n=210. Natomiast w grupa P niski poziomem wiedzy charakteryzował 16,04% (n=47 respondentów, 55,29% (n=162 przeciętny, a 28,67% (n=84 – wysoki. Stwierdzono, że wśród badanych z grupy P wraz ze wzrostem poziomu wiedzy na temat czynników ryzyka i profilaktyki chorób cywilizacyjnych rośnie ocena ogólnego wskaźnika zachowań zdrowotnych oraz jego czterech kategorii (p<0,05. Wnioski. Stan wiedzy na temat czynników ryzyka i profilaktyki chorób cywilizacyjnych stanowi ważny czynnik determinujący poziom zachowań zdrowotnych głównie wśród osób wykonujących zawody pozamedyczne.

 15. Wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych a stateczność skarp składowisk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tymoteusz Zydroń

  2015-12-01

  Full Text Available W pierwszej części pracy dokonano analizy literatury tematycznej dotyczącej parametrów charakteryzujących wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych. Wykazała ona, że odpady komunalne charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi warto­ściami kąta tarcia wewnętrznego i spójności, które zależą m.in. od ich struktury, stopnia rozkładu, metody badań, w tym zakresu odkształceń. Wpływ tych czynników na wytrzyma­łość na ścinanie odpadów jest często niejednoznaczny, co powoduje, że dobór parametrów wytrzymałościowych dla prognozowania stateczności składowisk jest zadaniem złożonym. W drugiej części pracy dokonano obliczeń stateczności skarpy kwatery składowiska od­ padów komunalnych w Chełmku, wykorzystując wartości parametrów wytrzymałościowych przyjętych z przedmiotowej literatury. Wykazano, że tradycyjna metoda obliczeń stateczności skarpy składowiska, z zastosowaniem uśrednionych parametrów wytrzyma­łościowych odpadów, dała wysoką wartość współczynnika stateczności, natomiast analiza probabilistyczna wykazała, że bezpieczeństwo konstrukcji można uznać jako sytuujące się pomiędzy słabym, a przeciętnym.

 16. Infezioni gastroenteriche e fonti di rischio da balneazione nel mare Adriatico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. Schinaia

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: gli obiettivi generali della ricerca sono stati: stimare un eccesso di rischio di insorgenza di gastroenterite a seguito di attività di balneazione o consumo di prodotti ittici nel mare Adriatico; misurare nuovi parametri microbiologici di inquinamento marino.

  Metodi: sono stati condotti i seguenti studi: 1 caso controllo; 2 uno studio di prevalenza (beach survey per descrivere la frequenza di alcune patologie (dell’orecchio, delle vie aeree superiori, della cute rispetto alla balneazione o meno; 3 identificazione di nuovi patogeni nelle acque di balneazione (quali virus o Cryptosporidium parvum.

  Risultati: l’analisi dei fattori di rischio nello studio caso controllo non ha evidenziato un aumento di gastroenterite associata a balneazione. Gli episodi gastroenterici osservati nei casi erano prevalentemente sostenuti da Salmonella sp. e la modalità di infezione era legata ad alcuni alimenti quali la maionese. Il risultato principale dello studio di beach survey è stato che la balneazione nel mare Adriatico non è associata ad un aumento significativo di patologie serie, quali gastroenterite acuta.

  Tuttavia, è stato possibile evidenziare un aumento di rischio statisticamente significativo per forme morbose lievi, quali congiuntivite e dermatite aspecifica, fra chi ha fatto il bagno in mare e chi no. Tale aumentato rischio è stato soprattutto osservato nei bambini e ragazzi al di sotto di 15 anni. I risultati di microbiologia sperimentale dimostrano il ruolo svolto dalle acque marine quale pabulum idoneo alla sopravvivenza delle oocisti di C. parvum. Sono stati validati protocolli di diagnostica molecolare per l’identificazione di enterovirus, rotavirus e reovirus nelle acque di balneazione.

  Conclusioni: l’epidemiologia può contribuire a studiare i rapporti fra balneazione e salute all’interno di una visione generale di salute

 17. Abdominal ultrasonography in inheredited diseases of carbohydrate metabolism; Ecografia dell'addome nelle malattie ereditarie del metabolismo dei carboidrati

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pozzato, Carlo; Curti, Alessandra; Cornalba, Gianpaolo [Milano Univ., Ospedale San Paolo, Milano (Italy). Unita' Operativa di Radiologia Diagnostica ed Interventistica, Istituto di Scienze Radiologiche; Radaelli, Giovanni [Milano Univ., Ospedale San Paolo, Milano (Italy). Unita' Operativa di Statistica Medica; Fiori, Laura; Rossi, Samantha; Riva, Enrica [Milano Univ., Ospedale San Paolo, Mialno (Italy). Dipartimento di Pediatria

  2005-02-01

  Purpose: To determine the usefulness of abdominal sonography in inherited diseases of carbohydrate metabolism. Materials and methods: Thirty patients (age range, 4 months to 27 years) with glycogen storage diseases, galactosemia, disorders of fructose metabolism were studied with sonography. Echogenicity of the liver, sonographic dimensions of liver, kidneys and spleen were evaluated. Plasma blood parameters (ALT, AST, total cholesterol, triglycerides) were determined. Results: Liver was enlarged in 21/22 patients (95.4%) with glycogen storage diseases, in both subjects with disorders of fructose metabolism, and in 2/6 patients (33.3%) with galactosemia. Hepatic echogenicity was increased in 20/22 patients (90.9%) with glycogen storage diseases, and in the subject with hereditary fructose intolerance. Patients with galactosemia did not show increased liver echogenicity. Both kidney were enlarged in 8/17 patients (47.0%) with glycogen storage disease type I. Subjects with increased hepatic echogenicity exhibited higher plasma concentrations of any blood parameter than the others with normal echogenicity (p<0.05). Conclusions: Sonography can be useful in identification of inherited diseases of carbohydrate metabolism even if further examinations are necessary for an ultimate diagnosis. [Italian] Scopo: Determinare l'utilita' dell'ecografia addominale nelle malattie ereditarie del metabolismo dei carboidrati. Materiale e metodi: Di 30 pazienti (eta' compresa tra 4 mesi e 27 anni), affetti da malattie di accumulo di glicogeno (glicogenosi), galattosemia, disordini del metabolismo del fruttosio, sono stati valutati tramite ecografia l'ecogenicita' epatica e le dimensioni ecografiche di fegato, reni e milza. Sono stati determinati alcuni parametri ematici (ALT, AST, colesterolo totale, trigliceridi). Risultati: Il fegato e' risultato ingrandito in 21/22 pazienti (95,4%) con malattie da accumolo di glicogeno, in entrambi i soggetti con

 18. Genotipi e mutanti del gene S del virus dell'epatite B (HBV in soggetti con infezione cronica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Tanzi

  2003-05-01

  Full Text Available

  Il virus dell’epatite di tipo B (HBV presenta 7 genotipi (A-G, distinti in base alla sequenza genomica pre-S/S. Mutazioni in tale regione, in particolare nell’epitopo immunodominante dell’HBsAg (determinante a, permettono la selezione di “escape mutants” che sfuggono alla risposta immunitaria dell’ospite.

  Obiettivi: indagare la distribuzione dei genotipi di HBV circolanti in Italia e valutare le possibili associazioni con i fattori di rischio; studiare la prevalenza delle varianti “escape” nell’ambito di una sorveglianza di tipo epidemiologico.

  Metodi: in uno studio retrospettivo sono stati analizzati campioni di siero provenienti da 34 soggetti (27M, 7F; età media 42.2 anni, range 25-75 HBV/HIV-1co-infetti e da 24 pazienti (16M, 8F; età media 47.9 anni, range 24-82 con infezione cronica da HBV. I genotipi di HBV e le varianti virali sono state indagate mediante amplificazione, sequenziamento ed analisi filogenetica di un frammento di 1182 pb della regione pre-S/S. Risultati: la determinazione dei genotipi di HBV in 25/34 campioni da soggetti HBV/HIV+ ha evidenziato 12 genotipi D (48%, 8 A (32%, 4 G (16%, ed 1 B (4%; in 23/24 pazienti con infezione cronica da HBV sono stati riscontrati 13 D (56.5%, 7 A (30.4%, 2 F (8.7% ed 1 E (4.4%. Mutazioni nel determinante a sono risultate presenti in 8/25 (32% pazienti HIV/HBV+, di cui 3/8 (37.5% a livello del primo loop, 2/8 (25% del secondo, mentre in 3/8 casi (37.5% mutazioni erano presenti in entrambe le regioni.

  Conclusioni: i genotipi più diffusi appaiono il D e l’A. Tra gli HIV/HBV+ il D sembra associato alla tossicodipendenza (80%. Degno di nota il riscontro di 4 soggetti con genotipo G (16% tra gli HIV/HBV+, prima segnalazione nel nostro Paese e di 3 soggetti (13% con genotipo F o E, non endemici in Italia. Mutazioni nel gene S sembrano correlare con il genotipo D e la tossicodipendenza.

 19. Valutazione degli elementi di struttura e monitoraggio microbiologico nel Comparto operatorio comune del Dipartimento ortopedico dell'Azienda ospedaliera di Parma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Pasquarella

  2003-05-01

  Full Text Available Obiettivi: scopo di questo studio, che si inserisce nell’ambito di un progetto multicentrico promosso dal Gruppo Italiano Studio Igiene Ospedaliera, è stato quello di valutare le condizioni ambientali e gestionali delle sale operatorie del comparto ortopedico dell’Azienda ospedaliera di Parma. Metodi: l’indagine, svolta nell’ottobre 2002, ha previsto la compilazione di un questionario, riguardante gli aspetti strutturali, impiantistici, organizzativi e gestionali, e l’effettuazione di un monitoraggio microbiologico ambientale nelle diverse aree del blocco operatorio. La carica microbica dell’aria è stata valutata utilizzando piastre di sedimentazione per la rilevazione dell’Indice Microbico Aria (IMA mentre per le superfici sono state impiegate membrane di nitrocellulosa. I campionamenti sono stati effettuati prima dell’inizio e durante l’attività chirurgica. Risultati: i dati ottenuti per mezzo del questionario hanno evidenziato condizioni generalmente buone, sia dal punto di vista strutturale che gestionale del comparto operatorio studiato. Per quanto riguarda il controllo microbiologico, nelle sale operatorie, in tutte le rilevazioni prima dell’attività si sono ottenuti valori di IMA uguali a 0; durante l’attività, si è registrato un valore massimo di IMA di 4 in quelle a flusso laminare e di 19 in quelle con flusso turbolento, al di sotto dei valori limite, rispettivamente di 5 e 25; i valori di contaminazione microbica delle superfici prima dell’attività hanno oscillato da un minimo di 0 ufc/cm2 a un massimo di 0,20 ufc/cm2; durante l’attività, solo in una rilevazione si è registrato un valore di 0,58 ufc/cm2, superiore al valore soglia stabilito. Anche negli altri ambienti del comparto operatorio la contaminazione microbica è risultata complessivamente al di sotto dei limiti di riferimento. Conclusioni: il questionario si è rivelato un valido strumento

 20. L' influenza nella regione Lazio dal 1999 al 2003: casi di sindrome influenzale, ricoveri ospedalieri per malattie respiratorie e coperture vaccinali

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Pasquarella

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: 1 Descrivere l’andamento dei ricoveri ospedalieri per patologie respiratorie acute e croniche concomitanti alle epidemie stagionali da virus influenzale dal 1999 al 2003, in relazione con la segnalazione dei casi di sindrome influenzale (ILI da parte dei medici sentinella. 2 Misurare l’eccesso dell’ospedalizzazione influenza-correlata nelle diverse fasce di età rispetto ai periodi non epidemici. 3 Analizzare le modificazioni del ricorso al ricovero ospedaliero in relazione al tasso di copertura della vaccinazione antinfluenzale nella popolazione anziana, su scala regionale e nelle diverse ASL.

  Metodi: sono stati estratti dal Sistema Informativo
  Ospedaliero i ricoveri per patologie respiratorie
  influenza-correlate (codici ICD9-CM: 480-487; 460-
  466; 490-496 relativi agli anni 1999-2003.
  L’incidenza di ILI è stata stimata sulla base delle
  segnalazioni dei medici sentinella afferenti alla
  rete FLU-ISS dell’Istituto Superiore di Sanità.

  Per il calcolo dei tassi di copertura è stato utilizzato l’archivio
  nominativo dei soggetti vaccinati contro l’influenza,
  attivo nella regione Lazio dal 1999. Nel periodo considerato sono stati messi in relazione i tassi di ospedalizzazione età-specifici, le incidenze di ILI e le coperture vaccinali. L’eccesso di ospedalizzazione è stato misurato confrontando i tassi relativi ai periodi epidemici e non epidemici.

  Risultati: i tassi di ospedalizzazione per malattie respiratorie sono risultati costantemente superiori nei periodi di maggiore circolazione virale, in particolare negli ultrasessantaquattrenni. Con il progressivo aumento del tasso di copertura vaccinale regionale (da circa il 25% della stagione 1999-2000 a oltre il 60% della stagione 2002-2003 non si è registrata una corrispondente diminuzione dei ricoveri ospedalieri per patologie influenza-correlate.
  L