WorldWideScience

Sample records for matematik er noget

 1. Ideologi er noget bras

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Brian Benjamin; Bjerre, Henrik Jøker

  fra den slovenske filosof Slavoj Zizek stilles imidlertid det spørgsmål i bogen, om ideologien idag ikke blot har taget en anden form. Vi lever i dag ikke i post-ideologiske tider. Snarere er braset selv – X Factor, forbrugsobjekter, underholdning, følelser og balloner – blevet den næsten usynlige...

 2. Er moral bare noget vi leger?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Frej Klem

  2014-01-01

  Hvis man er skeptiker, så er moral nemlig altid kun et udtryk for psykologi og kultur, også når det handler om for eksempel misbrug af børn i Tønder-sagen eller terror-angreb i Madrid, London og Mumbai .......Hvis man er skeptiker, så er moral nemlig altid kun et udtryk for psykologi og kultur, også når det handler om for eksempel misbrug af børn i Tønder-sagen eller terror-angreb i Madrid, London og Mumbai ....

 3. Danske 4. klasseelever er bedre end gennemsnittet til matematik og natur/teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Middelboe, Vibe Abildtrup

  2016-01-01

  En ny undersøgelse af 4. klasseelevers præstationer i fagene matematik og natur/teknologi viser, at danske elever klarer sig godt internationalt set, og at vi i Danmark har mange elever, der er meget dygtige til matematik. Men den negative sociale arv er fortsat stærk, og lærerne oplever mere stø...

 4. Er kollaborativ læring noget der findes - eller bare noget vi taler om?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Ejsing

  2003-03-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518. Hvad foregår der, når studerende arbejder i grupper? I almindelighed ved vi det ikke og kan kun bedømme resultatet i form af oplæg, opgaver, rapporter og procesbeskrivelser. Når gruppearbejdet foregår computermedieret - f.eks. som CSCL (Computer Supported Collaborative Learning - har man dog på grund af den skriftlige kommunikations permanens en enestående chance for at iagttage hvad der er foregået, og vurdere både samarbejdet og den læring, der kan spores. I artiklen undersøges samarbejde, refleksion og læring i en gruppekonference i konferencesystemet FirstClass (FC ud fra både en teoretisk og en empirisk nysgerrighed: Hvad er den læringsteoretiske baggrund for at hævde værdien af gruppearbejde, og kan man påvise et refleksivt læringspotentiale i computermedieret gruppearbejde empirisk?

 5. Er kollaborativ læring noget der findes - eller bare noget vi taler om?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Ejsing

  2003-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

  Hvad foregår der, når studerende arbejder i grupper? I almindelighed ved vi det ikke og kan kun bedømme resultatet i form af oplæg, opgaver, rapporter og procesbeskrivelser. Når gruppearbejdet foregår computermedieret - f.eks. som CSCL (Computer Supported Collaborative Learning - har man dog på grund af den skriftlige kommunikations permanens en enestående chance for at iagttage hvad der er foregået, og vurdere både samarbejdet og den læring, der kan spores. I artiklen undersøges samarbejde, refleksion og læring i en gruppekonference i konferencesystemet FirstClass (FC ud fra både en teoretisk og en empirisk nysgerrighed: Hvad er den læringsteoretiske baggrund for at hævde værdien af gruppearbejde, og kan man påvise et refleksivt læringspotentiale i computermedieret gruppearbejde empirisk?

 6. NÅR NOGEN LER, ER DER NOGET PÅ SPIL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Volf, Mette

  2012-01-01

  idégenerering. I den del, der omhandler designprocessen set som et socialt fænomen, beskriver jeg praksis som interaktioner, som dels skaber situationelle betydninger, dels afdækker normer, som er internalise-rede, og som således fremstår som sandheder i designprofessionen. Jeg argumenterer her for, at sociale...... hierarkier har en betydning for, hvordan designprocesser forløber, hvem der betragtes som kreativ, og hvem der ikke gør. Endvidere gør jeg rede for, at designerne optræder i forskellige roller i idégenereringsfaser – og at humor her spiller en væsentlig rolle – som gør, at normalverdenens sociale hierarkier......, kognitiv designtænkningsteori for dels at gøre rede for en af de herskende tilgange på området, dels for at kunne positionere mig i forhold hertil og efterfølgende præsentere min tilgang til designprocessen som et socialt fænomen med udgangspunkt i antropologiske og so-ciologiske teorier. Eftersom...

 7. Forståelse af matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Hvad vil det sige at forstå matematik? Er det procedurerne, altså hvordan man gennemfører beregninger, der skal forstås, er det relationerne indenfor matematik, og hvordan man kan konkludere eller er det matematisk modellering, som starter i en virkelig kontekst, benytter matematik til at finde en...

 8. Virkelighed er noget vi leger frem, når vi leger med magten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2008-01-01

  I ny bog analyserer professor Niels Åkerstrøm Andersen fra CBS, hvordan organisationer forsøger at bruge den ellers uskyldige leg i magtens tjeneste. Men legen er ikke kun en loyal tjener, legen laver sine egne regler og risikerer at tage magten fra magthaverne, når de mægtiggør os gennem legen....

 9. PISA-undersøgelsen - kan den bruges til noget?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena; Jankvist, Uffe Thomas; Fink, Klaus

  2014-01-01

  Der gives beskrivelser af det indhold i PISA-rapporterne, som kan betyde noget for, hvordan matematiklærere og didaktikere kan handle. Med fokus på PISA 2012 gengives 4 matematik-spørgsmål, hovedresultater fra elevbesvarelser af opgaver og spørgeskemaer samt forklaringer og nye didaktiske spørgsm....... Der sammenlignes også kort med TIMSS 2011....

 10. Stor matematik mellem Prado og Escorial

  DEFF Research Database (Denmark)

  Booss-Bavnbek, Bernhelm

  2006-01-01

  Rapport over Den Internationale Matematikerkongres 2006: Hvad rangerer højst i 2006? Stokastik er kommet hjem. Forholdet mellem ren og anvendt matematik. Historie og didatik. Dansk synlighed - storhed eller begyndende senilitet? Udgivelsesdato: December 2006...

 11. Obama skal ikke nyde noget af Syrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  2013-01-01

  Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til......Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til...

 12. Feedback i matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Bent

  2017-01-01

  Feedback bliver i litteraturen igen og igen fremhævet som et af de mest effektive midler til at fremme elevers præstationer i skolen (Hartberg, Dobson, & Gran, 2012; Hattie & Timperley, 2007; Wiliam, 2015). Dette på trods af, at flere forskere påpeger, at feedback ikke altid er læringsfremmende...... (Hattie & Gan, 2011), og nogle endda viser, at feedback kan have en negativ virkning i forhold til præstationer (Kluger & DeNisi, 1996). Artiklen vil undersøge disse tilsyneladende modstridende resultater ved at stille spørgsmålet: Under hvilke forudsætninger virker feedback i matematik læringsfremmende......? Dette gøres ved at dykke ned i forskningslitteraturen omhandlende feedback ud fra en række temaer for på den måde at besvare ovenstående spørgsmål....

 13. Som at noget lettede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Glendøs, Mia

  2010-01-01

  Den høje voldsrate i Kalaallit Nunaat (Grønland) forklares ofte ud fra alkoholmisbrug og affektive handlinger. I denne artikel vises det gennem en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, at den episodiske vold må forstås som symptomer på strukturel vold. Den strukturelle vold er en kontekst, der ...

 14. Robusthed er noget betjente skaber sammen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Mette; Mikkelsen, Elisabeth Naima

  2018-01-01

  Kriminalforsorgen lægger vægt på at tiltrække ’folk af den rette støbning’. Men når Man fokuserer på den enkelte betjents karaktertræk, trænger man en væsentlig dimension Ved betjentjobbet i baggrunden: nemlig betydningen af et velfungerende teamsamarbejde.......Kriminalforsorgen lægger vægt på at tiltrække ’folk af den rette støbning’. Men når Man fokuserer på den enkelte betjents karaktertræk, trænger man en væsentlig dimension Ved betjentjobbet i baggrunden: nemlig betydningen af et velfungerende teamsamarbejde....

 15. Tutum, Değer Ve Özyeterlik Değişkenlerinin TIMSS-1999 ve TIMSS-2007 Sınavlarında Öğrencilerin Matematik Başarılarını Yordama Düzeyleri

  OpenAIRE

  DOĞAN, Nuri; BARIŞ, Fulya

  2010-01-01

  Bu araştırmada TIMSS–1999 ve TIMSS–2007 uygulamalarına giren Türk öğrencilerin bazı duyuşsalözelliklerinin matematik puanlarını yordama düzeyi incelenmiştir. TIMSS anketlerinde bulunan ve duyuşsalboyutları ölçen; tutum, değer ve öz-yeterlik puanları bağımsız değişken ve öğrencilerin matematik başarıpuanları bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Verilerin analizinde standart çoklu regresyon tekniğindenyararlanılmıştır. Analizler sonucunda, TIMSS-1999 ve TIMSS-2007 sınavlarında öğrencilerin m...

 16. Var der noget kapløb?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gimpel, Denise; Nielsen, Bent

  2006-01-01

  Hvorfor faldt Kina bagud i kapløbet med Vesten?« spørger David Favrholdt i sidste nummer af Weekendavisen. Var der overhovedet noget kapløb? Forudsætter et kapløb ikke, at man har et fælles mål? Spørgsmålet implicerer, at Vesten har vundet og indplacerer samtidig klodens øvrige kulturer i forhold....... Som en af 1900-tallets største sinologer A. C. Graham skriver i sin bog Disputers of the Tao (La Salle, Ill., 1989) var den videnskabelige revolution »en unik og kompleks begivenhed, som var afhængig af en mangfoldighed af sociale og andre betingelser, herunder et sammenfald af opdagelser (græske......, indiske, kinesiske, arabiske, næsten ingen romerske) koncentreret om kombinationen af indiske tal og aritmetik og græsk logik og geometri« (s. 317). En unik begivenhed, som er forekommet én gang i verdenshistorien. Det giver derfor ingen mening at spørge, hvorfor det ikke skete andre steder. Hvis det var...

 17. Betyder modellering det samme i naturfag som i matematik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Med de nye målformuleringer og læseplaner bruges udtrykket modellering nu både indenfor naturfag og matematik. Matematiklærere, som er vant til at arbejde med modellering tror måske, at det betyder det samme begge steder, men det behøver slet ikke at være tilfældet. Måske vi trænger til en...

 18. Matematik og IT

  DEFF Research Database (Denmark)

  2011-01-01

  PowerPoint præsentation, der er brugt i forbindelse med et oplæg som blev holdt for alle matematiklærere i Helsingør Kommune, som opstart på kommunens projekt, hvor der satset på at få it integreret i alle fag....

 19. Når der ikke er noget tredje valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasch, Vibeke; Knudsen, Lisbeth B.; Gammeltoft, Tine

  indvandrerkvinder og en gruppe kvinder med dansk baggrund, der fik foretaget abort i perioden september 2002 - april 2003. Denne del af undersøgelsen bidrager med information omkring selve beslutningsprocessen i forbindelse med valget af provokeret abort samt de mekanismer som har ført til graviditetens opståen og...

 20. Læsning i matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye; Steffensen, Bo

  Matematikholdige tekster er en genre, som eleverne skal lære at læse, men der er mange spørgsmål forbundet med, hvad en sådan tekst består af. Hvordan læses teksterne, og hvor svært er det at læse en tekst bestående af både matematiske symboler og tekst? Hvornår er teksten autentisk? Er det...

 1. Hvad er en by?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Parby, Jakob; Thelle, Mikkel

  2011-01-01

  Nytænkning. Med de moderne megabyer er det slut med at forestille sig byen som noget, man planlægger og giver form. Vi skal lære at se dem som vildtvoksende urbane landskaber. Artikel om megabyer, byudvikling og forestillingen om byen gennem tiderne. Skrevet delvist i anledning af åbningen af...... udstillingen Citambulos på Københavns Museum, der handlede om Mexico City....

 2. PENGARUH STRATEGI HEURISTIK VEE TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Otong Suhyanto

  2016-12-01

  only design. Subyek penelitian ini adalah 55 mahasiswa yang terdiri dari 28 mahasiswa kelompok eksperimen dan 27 mahasiswa kelompok kontrol yang diperoleh dengan teknik cluster random sampling. Kemampuan pemahaman konsep matematik mahasiswa dikumpulkan dengan menggunakan tes essay. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematik mahasiswa yang diajar dengan strategi pembelajaran heuristik vee lebih tinggi dari pada kemampuan pemahaman konsep matematika mahasiswa yang diajar dengan strategi pembelajaran konvensional. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematik mahasiswa yang diajar dengan strategi pembelajaran heuristik vee sebesar 83,96 dan nilai rata-rata hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematik mahasiswa yang diajar dengan strategi pembelajaran konvensional sebesar 78,3.

 3. Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

  2010-01-01

  Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx f...

 4. Povijesni pregled implementacije matematike i statistike u ekonomiju

  OpenAIRE

  Crnjac Milić, Dominika; Martinović, Martina

  2012-01-01

  U ovom preglednom članku dat ćemo kratki povijesni pregled implementacije matematike i matematičkih disciplina u kvantitativnu ekonomiju. Kronološki ćemo pokazati razvoj matematičkih metoda i njihovu primjenu u ekonomiji. Posebnu ćemo pozornost posvetiti ekonometrijskom razvoju.

 5. PENGARUH E-LEARNING UNTUK MENINGKATKAN DAYA MATEMATIK MAHASISWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Poppy Yaniawati

  2013-01-01

  Full Text Available Abstrak: Pengaruh E-learning untuk Meningkatkan Daya Matematik Abstrak: Pengaruh E-learning untuk Meningkatkan Daya Matematik Mahasiswa. Peran integrasi teknologi pada pembelajaran modern cukup penting guna terjadinya proses percepatan dalam peningkatan daya matematika (mathematical power secara optimal. Penelitian ini mengungkapkan pengaruh e-learning untuk meningkatkan daya matematika. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa semester IV pada dua level LPTK yang berbeda. Teknik pengumpulan data dengan tes dan teknik analisis data dengan statistik anova dua jalur. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa daya matematika mahasiswa yang pembelajarannya melalui blended learning lebih baik dibandingkan melalui full e-learning dan konvensional. Tetapi, daya matematika mahasiswa yang pembelajarannya melalui full e-learning kurang baik dibandingkan melalui pembelajaran konvensional. Dengan demikian, peran guru dalam pembelajaran matematika tidak dapat tergantikan oleh teknologi informasi. Terdapat korelasi yang signifikan antara daya matematik dengan pengetahuan awal, tetapi tidak terdapat korelasi yang signifikan antara daya matematik dan durasi login. Kata Kunci: e-learning, daya matematik, blended learning Abstract: Influence of E-learning to Improve Students’ Mathematical Power. The role of technology on modern learning is essential to the acceleration process in the improvement of mathematical power. This research describes the influence of elearning to improve mathematical power. The subject is the fourth semester students at two Universities. The results show that students who learned through blended learning method are much better in mathematical power than students who learned through full e-learning or conventional approaches. Furthermore, students who learned through e-learning are worse than students used conventional method. Therefore, this indicates that the role of teachers in the mathematics learning process can not be replaced

 6. Hvad er tekstfiktion?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2012-01-01

  artiklen er et bidrag til belysningen af genteori og bygger på ideen om at karakterisere skønlitteratur som et restringeret sæt af universelle tekstparametre. Artiklen fokuserer især på parametren tekstfiktion, hvor jeg forsvarer den position, at en fiktiv tekst hverken kan karakteriseres som en ...... intentioner. Det betyder dog ikke, at sandhed og mening ikke spiller noget rolle ved identifikationen af fiktion, sådan som det hævdes af Walsh og andre....

 7. Bio-Matematik ved Roskilde Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, Johnny T.

  2010-01-01

  findes i monografierne "Applied Mathematical Models in Human Physiology", "Mathematical Modeling in Medicine", og i "The Biomedical Engineering Handbook".   Arbejdet med at udvikle anæstesisimulatorerne satte gang i en mængde "sundhedsmatematik" på instituttet og i dag huser instituttet desuden phd......-programmet "Mathematical modeling and its mathematical prerequisites" ledet af undertegnet. Programmet er associeret med den nationale phd-skole "Research School for Mathematics and Applications".   BioMath-gruppens fokusområder er bl.a. 1) Kardiovaskulær fysiologi og dets kontrolmekanismer; 2) Fluiddynamik og klapløse......-trivielle eksperimenter, kan tjekke om tanker og hypoteser holder og er konsistente samt kan benyttes til at konstruere nye diagnosticerings- og behandlingstilbud, gør at de nævnte metaaspekter er ikke-trivielle aspekter og illustrerer samtidig modelleringslandskabets komplekse moras.   I artiklen forsøger vi...

 8. Pædagogisk neurovidenskab: hvad er pædagogisk neurovidenskab og hvad skal den bruges til?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steffensen, Bo; Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  matematik og læsning. Pædagogikken lever imidlertid stadigvæk i høj grad sit eget liv, fortsætter han, Klingbergs bog er oversat til engelsk, men ikke til dansk, hvilket er symptomatisk for den mindre interesse i Danmark for pædagogisk neurovidenskab. Dette temanummer har derfor til hensigt at vise, hvad...

 9. Selskaberne er en del af staten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hein Jessen, Mathias

  2016-01-01

  Lækket af Panama Papers fremhæver endnu engang den paradoksale rolle, ikke mindst multinationale selskaber spiller i politik og økonomi: De er både skabt af staten, og fremstår stadig som uden for og i opposition til staten. Hvis vi vil gøre noget ved problemet, må vi forstå, hvordan stat og...

 10. En hat er vel en hat ... eller?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøilerehauge, Dorrit

  2007-01-01

  Mens vi kører i høj fart på "the information highway" - i den helt store bus midt på vejen - glemmer vi ofte noget meget vigtigt i vores glæde over, at verden tilsyneladende åbner sig for os, og vi kan kommunikere med hele verden med ét klik. Vi glemmer, at selvom trafikskilte som oftest er ens -...... - så er selve trafikken og forventningerne blandt medtrafikanterne helt forskellige fra det, vi er vant til. Udgivelsesdato: Februar...

 11. Er innovation og entreprenørskab overhovedet noget for skolen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Lene Tanggaard; Johannesen, Rikke

  2012-01-01

  Denne artikel har som sin bestræbelse helt kort at opridse mulige forskelle og ligheder mellem aktuelt populære begreber som kreativitet, innovation, iværksætteri, entreprenørskab og foretagsomhed. Søsterbegreber, der har mange overlap og sammenfald. Dertil vil vi kort opridse skoleledelsens mulige...

 12. Barrierer i landskabet - betyder de noget for de vilde dyr?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, A. B.; Simonsen, V.; Pertoldi, C.

  Mennesket har igennem mange århundreder ændret det danske landskab. Dette fremstår i dag som et mosaikagtigt kulturlandskab bestående af mange forskellige fragmenter af oprindelig natur omgivet af opdyrket land. De mest synlige menneskeskabte barrierer i landskabet er veje og jernbaner, som kan...... være mere eller mindre effektive hindringer for spredning af plante- og dyrepopulationer. Andre barrierer som vandløb og søer samt hav- og fjordområder er i stor udstrækning skabt af naturen selv. De zoologiske museers indsamling og dokumentation i det 19. og 20. århundrede viser sig nu at være af...... af barriererne i landskabet er de trafikdræbte dyr på vejene. Indsamler man data over antallet og fordelingen af trafikdræbte dyr, fås også et tydeligt billede af de barrierer i landskabet som vejene giver anledning til. Sandsynligheden for at små dyr bliver dræbt i trafikken kan beskrives i simple...

 13. Kan migration føre noget godt med sig?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pærregaard, Karsten

  2008-01-01

  Som regel har den globale migration rod i økonomisk ulighed, social uretfærdighed eller politisk forfølgelse i de lande, hvor migranterne kommer fra og for mange migranter. Mange år efter, at disse har fundet sig til rette og tilpasset sig de samfund, som har migreret til, fortsætter deres families...... hjemlandsbyer i Peru. Artiklen er baseret på et antropologisk forskningsprojekt, som jeg gennemførte fra 2003-2006 blandt peruanere i USA, Spanien, Japan og Argentina.    Udgivelsesdato: September...

 14. Er frække reklamer forførende - eller bare spildte anstrengelser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Det er blevet mere og mere almindeligt at reklamebranchen prøver kræfter med konventionerne for at tiltrække sig opmærksomhed. De kontroversielle reklameudformninger giver da også ofte noget presseomtale, men hvordan virker de egentlig i forhold til forbrugerne?   I undersøgelsen af, hvordan...

 15. KEEFEKTIFAN MODEL PjBL DENGAN TUGAS CREATIVE MIND-MAP UNTUK MENINGKATKAN KONEKSI MATEMATIK SISWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zulfa Ainurrizqiyah

  2015-08-01

  Full Text Available Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui  peningkatan kemampuan koneksi matematik, apakah terdapat perbedaan serta manakah yang lebih baik antara pembelajaran dengan model PjBL dengan tugas creative mind-map dan pembelajaran ekspositori pada siswa kelas X materi Trigonometri. Penelitian eksperimen yang dilakukan dengan pre and posttest control group design ini memiliki populasi yakni siswa kelas X SMAN 1 Sukorejo tahun ajaran 2014/2015. Dengan menggunakan cluster random sampling, terpilih sampel yaitu siswa kelas XB sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran ekspositori dan XC sebagai kelas eksperimen dengan model PjBL dengan tugas creative mind-map. Data kemampuan koneksi matematik dianalisis menggunakan uji proporsi, uji beda rata-rata. Berdasarkan uji proporsi, diperoleh lebih dari 75 % siswa kelas eksperimen mencapai nilai ketuntasan belajar, yaitu 75. Selain itu, diperoleh adanya perbedaan hasil kemampuan koneksi matematik antar kedua kelas dimana kelas eksperimen lebih baik daripada siswa kelas kontrol. Sedangkan untuk peningkatan menggunakan uji t berpasangan dan gain ternormalisasi dengan hasilnya yaitu terdapat peningkatan kemampuan koneksi matematik pada kelas eksperimen dengan kriteria tinggi.

 16. PENERAPAN METODE MIND MAPPING (PETA PIKIRAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIK SISWA SMP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rijal Darusman

  2014-09-01

  Full Text Available ABSTRAK Masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematik siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP, sehingga diperlukan metode pembelajaran untuk mengatasi masalah tersebut. Metode yang diterapkan adalah Metode Mind Mapping, dikarenakan dengan metode pembelajaran mind mapping kemampuan berpikir kreatif matematik siswa  lebih baik jika dibandingkan dengan metode pembelajaran biasa.Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kreatif matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan metode mind mapping lebih baik daripada siswa yang pembelajarannya biasa. Penelitian ini merupakan kuasi eksperimen berbentuk kelompok kontrol pretes-postes, dengan perlakuan metode pembelajaran mind mapping dan pembelajaran biasa (konvensional. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa tes uraian sebanyak 4 soal, kemudian data skor kemampuan berpikir kreatif matematik siswa tersebut dianalisis dengan statistik deskriptif dan inferensial dengan menggunakan uji perbedaan dua rata-rata. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik siswa SMP yang pembelajarannya menggunakan metode mind mapping lebih baik daripada cara biasa.  Kata Kunci    : Berpikir Kreatif Matematik, Mind Mapping   ABSTRACT The problem of the background of this research is still low ability to think creatively mathematical school students (SMP, so that the necessary learning methods to overcome these problems. The method applied is Mind Mapping method, because the mind mapping method of learning mathematics students' creative thinking ability is better when compared to the learning method biasa.Berdasarkan this background, this study aims to determine whether the ability of creative thinking of students learning mathematics using mind mapping better than the usual student learning. This research is a form of quasi

 17. Er Foucault en middelalderlige skamfuld eller ukritisk tænker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Staunæs, Dorthe; Raffnsøe, Sverre

  2018-01-01

  Ifølge Per Aage Brandt indeholder et ikke før udgivet interview med Foucault nøglen til den franske filosofs værk, som »ingen har kunnet finde hoved eller hale på«. Men hvem er det, der ikke kan det? Hvilken form for kritik kræver det at lære noget nyt? Og kan man undgå at begynde i fordommen...

 18. Er Foucault en middelalderlig, skamfuld eller ukritisk tænker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raffnsøe, Sverre; Staunæs, Dorthe

  2018-01-01

  Ifølge Per Aage Brandt indeholder et ikke før udgivet interview med Foucault nøglen til den franske filosofs værk, som »ingen har kunnet finde hoved eller hale på«. Men hvem er det, der ikke kan det? Hvilken form for kritik kræver det at lære noget nyt? Og kan man undgå at begynde i fordommen?...

 19. Effect of Realistic Mathematics Education Approach on Visual Mathematics Literacy Perceptions and Problem Solving Attitude of Students [Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Başarılarına, Görsel Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Algılarına ve Problem Çözme Tutumlarına Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emel Çilingir

  2016-12-01

  Full Text Available The aim of study was to investigate the effects of Realistic Mathematics Education (RME based instruction in the elementary mathematics curriculum on the mathematics achievement, Visual Mathematics Literacy Self Efficiency Perceptions (VMLSP and Mathematics Problem Solving Attitude (MPSA. The study was determined as a quasi-experimental study which conducted as a pre-posttest design with a control group. The research was conducted with 147 students at fourth grade of a public elementary school in Adana. In the study, the experimental group and one of the control group were instructed by one of the researchers, while in other control group was instructed by their teacher. „Geometric Shapes‟ unit was instructed with RME at the experimental group while the current instructional method was conducted to the control groups. The data were obtained with mathematics achievement tests and VMLSP and MPSA Scale which provided goodness according to the confirmatory factor analysis model. The quantitative data was evaluated by using mixed ANOVA and tTest methods. As a result, it was found that the students at the experimental group have more successful in mathematic achievement tests and more progress on VMLSP and MPSA than control group. [Araştırmanın amacı, ilkokulda Gerçekçi Matematik Eğitimi yaklaşımıyla gerçekleştirilen öğretimin, öğrencilerin matematik başarılarına, görsel matematik okuryazarlık özyeterlik algılarına ve matematik problemlerini çözmeye yönelik tutumlarına etkisini incelemektir. Bu amaçla öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışma yapılmıştır. Araştırma, Adana’daki bir devlet ilkokulunun 4. sınıfına giden 147 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada deney grubunda ve iki kontrol grubundan birinde dersler araştırmacı tarafından diğer kontrol grubunda ise sınıfın öğretmeni tarafından yürütülmüştür. Deney grubunda ‘Geometrik Şekiller’

 20. MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DAN DISPOSISI MATEMATIK SISWA MADRASAH TSANAWIYAH MELALUI PEMBELAJARAN GENERATIF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hamdan Sugilar

  2013-09-01

  Full Text Available Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan disain kelompok kontrol tidak ekivalen karena tidak adanya pengacakan dalam menentukan subjek penelitian. Peneliti tidak membentuk kelas baru berdasarkan pemilihan sampel secara acak. Subjek sampel diambil dua kelas dari kelas VII siswa MTs Negeri Cikembar Kabupaten Sukabumi, satu kelas sebagai kelas eksperimen dengan pembelajaran generatif dan satu kelas sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Instrumen yang digunakan adalah tes dan non tes. Hasil studi penelitian ini adalah: 1 peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang mengikuti pembelajaran generatif lebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran matematika secara konvensional ditinjau dari pencapaian hasil belajar dan peningkatan kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen termasuk pada kategori sedang sedangkan kelas kontrol termasuk kategori rendah.2 terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik antara siswa kemampuan tinggi, sedang, dan rendah yang mendapat pembelajaran generatif, 3 disposisi matematik siswa yang mengikuti pembelajaran matematika melalui pembelajaran generatif lebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran matematika secara konvensional, disposisi matematik siswa pada kelas eksperimen termasuk pada kategori sedang, sedangkan pada kelas kontrol disposisi matematik termasuk pada kategori rendah. 4 terdapat interaksi antara model pembelajaran dan tingkat kemampuan awal siswa dalam menghasilkan kemampuan berpikir kreatif. 5 terdapat asosiasi antara kemampuan berpikir kreatif matematik dengan disposisi matematik, kategori asosiasinya tinggi. Kata Kunci : Pembelajaran Generatif, Berpikir Kreatif, Disposisi Matematik     This research quasi-experiment with design controls not equivalent as there is not a beating in determining the subject research. Researchers does not set up new class based on the election samples randomly. The

 1. Han har jo ikke noget tøj på

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldt, Jakob Egholm

  2013-01-01

  Siden 11. september 2001 og efter Muhammed-krisen er ’islamkritik’ gradvist blevet et accepteret begreb, som betegner kritik af islam som religion, filosofi, politik og livsform. Det er samtidig blevet en levevej for folk, som i islam ser en fascisme, der truer demokratiet, friheden og nationen...

 2. MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN DAN KOMUNIKASI MATEMATIK SISWA SMK MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL DAN STRATEGI FORMULATE-SHARE-LISTEN-CREATE (FSLC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dian Anggraeni

  2013-02-01

  Full Text Available Makalah ini melaporkan temuan satu eksperimen dengan disain pretest-postest dengan kelompok kontrol dan menerapkan pendekatan kontekstual dan strategi formulate-share-listen-create (FSLC, untuk menelaah kemampuan pemahaman dan komunikasi matematik siswa SMK. Subyek penelitian ini adalah 80 siswa SMK program keahlian pemasaran di Bandung. Instrumen penelitian terdiri dari tes kemampuan pemahaman dan komunikasi matematik serta disposisi matematik. Berdasarkan analisis data menggunakan SPSS 16.0 dan Microsoft Excel 2010, penelitian menemukan: Pencapaian dan peningkatan kemampuan pemahaman dan komunikasi matematik siswa yang memperoleh pendekatan kontekstual dan strategi formulate-share-listen-create (FSLC lebih baik daripada pencapaian dan peningkatan kemampuan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.  Penelitian juga menemukan adanya asosiasi sedang antara kemampuan pemahaman dan komunikasi matematik, dan siswa menunjukkan disposisi matematik yang positif terhadap pendekatan kontekstual dan strategi formulate-share-listen-create (FSLC   Kata Kunci    : pendekatan kontekstual, strategi formulate-share-listen-create, pemahaman dan komunikasi matematik, disposisi matematik     This paper reports the findings from an experimental prettest-posttest control group design conducted by using contextual approach and formulate-share-listen-create (FSLC strategy to investigate students’ mathematical understanding and communication abilities.The study involved 80 grade-11 students from SMK of marketing field program in Bandung. The instrumens of this study are mathematical undestanding test, mathematical communication test, and mathematical disposistion scale. By using SPSS 16.0 and Microsoft Excel 2010, the study found the contextual approach and formulate-share-listen-create (FSLC strategy was able to improve students’ mathematical understanding and mathematical communication abilities better than that of conventional approach. Students

 3. KECEMASAN MATEMATIK SISWA KELAS XI SMK BERDASARKAN MAHMOOD DAN KHATOON DALAM SETTING PROBLEM BASED LEARNING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Desy Kumalasari

  2017-03-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pembelajaran matematika dalam setting problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas XI SMK, mendeskripsikan tingkat kecemasan matematik siswa dalam mengikuti pelajaran matematika dalam setting problem based learning, dan mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan tingkat kecemasan matematik. Metode penelitian ini adalah mixed methods. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI TKKB SMKN 10 Semarang. Selanjutnya dipilih 6 siswa dari masing-masing kemampuan pemecahan masalah berdasarkan tingkat kecemasan matematik. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi, tes, dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitas pembelajaran, analisis tingkat kecemasan matematik, analisis kemampuan pemecahan masalah, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini diperoleh: kualitas pembelajaran dalam setting problem based learning dalam kategori baik, tingkat kecemasan matematik siswa kelas XI SMKN 10 Semarang sebelum pembelajaran matematika adalah rendah, pada saat kegiatan pembelajaran adalah tinggi, dan setelah kegiatan pembelajaran adalah rendah, untuk tingkat kecemasan sebelum tes kemampuan pemecahan masalah adalah rendah, dan setelah tes kemampuan pemecahan masalah adalah tinggi, dan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang tingkat kecemasan matematik rendah lebih baik dari pada siswa yang tingkat kecemasan matematiknya tinggi.   This research aimed to describe the quality of  mathematics teaching in the setting of problem based learning to problem­solving ability of class XI student of SMK, the level of mathematics  anxiety  of   students  in  participating  in  the  setting  math  problem  based learning, and the problem­solving abilities by mathematics anxiety levels. This research method is mixed methods. Subjects in this

 4. Etisk Råd: GMO kan bidrage med noget væsentligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerris, Mickey; Birkler, Jacob

  2014-01-01

  Forslaget om at lade EU's medlemslande sætte kriterier for at godkende GMO'er til dyrkning rummer en mulighed for at løfte debatten ud over den ufrugtbare skin-diskussion om risiko.......Forslaget om at lade EU's medlemslande sætte kriterier for at godkende GMO'er til dyrkning rummer en mulighed for at løfte debatten ud over den ufrugtbare skin-diskussion om risiko....

 5. Föräldrar och förskolans matematik : En enkätundersökning om föräldrars inställning och uppfattning om matematik på förskolan

  OpenAIRE

  Elvsén, Johanna

  2006-01-01

  Enligt Lpfö-98 skall man på förskolan arbeta med att barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Jag tror att en förutsättning för en lyckad förskoleverksamhet är att man har föräldrarnas stöd och intresse i de aktiviteter som förekommer och har därför genom enkäter undersökt hur föräldrar uppfattar matematik i förskolan, viken inställning de har, samt deras eventuella tankar om utformningen. Detta har jämförts med den aktuella förskolans tankar ...

 6. Sker der noget med læringdudbyttet, når undervisningssproget skiftes?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camilla Falk Rønne Nissen

  2016-04-01

  Full Text Available I takt med en øget internationalisering af de videregående uddannelser øges mængden af undervisning på engelsk på de danske universiteter. Men hvilke konsekvenser har det for kvaliteten af undervisningen? Falder læringsudbyttet, når der undervises på et sprog, der for de fleste universitetsstuderende og undervisere ikke er deres førstesprog? Denne artikel prøver gennem et litteraturreview at finde svar i den eksisterende, forskningsbaserede litteratur. Første del af reviewet identificerer interesseområder i forskningen, mens anden del gennemgår resultater fra enkelte studier med fokus på læring og deltagelse, særligt i en nordisk kontekst. The internationalization of higher education has driven Danish universities to increase the amount of teaching in English. But what are the consequences for the quality of the education? Is the quality of the learning outcome compromised when teaching and learning activities take place in a second language? Based on a literature review of existing, research-based literature, this article tries to offer some answers to that question. The first part of the review identifies different research interests, while the second part of the review discusses results from selected studies that have focused on student learning and activity, especially within a Nordic setting.

 7. Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik:lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola

  OpenAIRE

  Jannok-Nutti, Ylva

  2010-01-01

  Syftet med föreliggande avhandling är att utifrån lärarperspektiv beskriva, analysera och försöka förstå transformering av utbildning i matematik så att ett samiskt perspektiv blir utgångspunkt för utbildningen. Avhandlingen genomfördes såsom ett aktionsforskningsprojekt med fokus på lärares perspektiv avseende transformering och genomförande av transformeringsaktiviteter i matematik. Teoretiska utgångspunkter togs utifrån Smiths teori om urfolksperspektiv, Banks teori för integrering av mult...

 8. Origami ile Matematik Öğretimi/Teaching Mathematic With Origami

  OpenAIRE

  Polat, Seyat

  2013-01-01

  Özet Bu çalışmada; origami etkinliklerinin matematik dersinde kullanılması ile ilgili olarak, origaminin ilişkili olduğu konular, origami uygulamaları ile ilgili öğrenci görüşleri, origami yapılırken en çok zorlanılan şekiller ve origami uygulamaları sürecinde öğrenciler için görselleşen terimler incelenmiştir. Nitel olarak desenlenen çalışma ilköğretim 4 ve 5. sınıfa devam eden 17 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Elde edilen bulgu...

 9. Adaptation of Student Engagement in Mathematics Scale into Turkish [Matematik Dersine Bağlılık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sacide Güzin Mazman Akar

  2017-04-01

  Full Text Available The purpose of this study is to adapt “Student Engagement in Mathematics Scale”, developed by Rimm-Kauffman (2010, into Turkish and to determine validity and reliability of the scale in Turkish form. The study group is consisted of 602 secondary school students. The original scale consisted of 13 items with three factors (social, emotional and cognitive. Adapted scale’s test-retest reliability coefficient was found .591 and Cronbach alpha value was found .872. Item-total correlations of scale items ranged between .30 to .66. First order and second order confirmatory factor analyses were executed for construct validity. As a result of confirmatory factor analyses, the scale was confirmed consisting of three factors namely “social”, “cognitive” and “emotional” as in original scale. These results showed that Turkish form of the scale, being reliable and valid, can be used in studies related to mathematics engagement. [Bu araştırmanın amacı Rimm-Kauffman (2010 tarafından geliştirilen “Matematik Dersine Bağlılık Ölçeği”ni Türkçeye uyarlamak, geçerlik ve güvenirlik çalışma sonuçlarını ortaya koymaktır. Çalışma grubunu “Matematik Dersine Bağlılık Ölçeği’ni” yanıtlayan 602 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Orijinal ölçek 13 madde ve üç faktörden (sosyal, duyuşsal ve bilişsel oluşmaktadır. Ölçeğin test tekrar test güvenirlik katsayısı .591 hesaplanırken, iç tutarlılık katsayısı .872 olarak elde edilmiş ve maddelerin birbiri ile ilişkisini gösteren madde-toplam korelasyonlarının .30 ile .66 arasında değer aldığı saptanmıştır. Ölçeğin yapı geçerlik çalışmaları için birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizleri sonunda ölçeğin orijinal ölçekteki gibi “sosyal”, “bilişsel” ve “duyuşsal” bağlılık olmak üzere üç faktörden oluştuğu doğrulanmış ve

 10. Notat vedr. muligheder for at styrke det faglige niveau i matematik og naturfag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch, Henrik; Horst, Sebastian

  Dette notat er i foråret 2005 udarbejdet af Henrik Busch og Sebastian Horst for Undervisnings-ministeriet i forbindelse med forberedelsen til Globaliseringsrådets arbejde i efteråret 2005. Notatet er i november 2005 gjort offentligt tilgængeligt efter aftale med Undervisningsministeriet. I den fo...

 11. At blive til noget

  OpenAIRE

  Lundstrøm Jørgensen, Mette; Buje Christensen, Stine; Lund Christiansen, Trine

  2009-01-01

  In this thesis we focus on how prison staff can improve their communication skills when educating the inmates. We use the state prison of Møgelkær as a case study. In this prison the staff has created a System for Guidance and Clarification of Competences (named VOKS), which seeks to increase the number of inmates getting an education whilst serving their sentence. Based on qualitative interviews with inmates and staff plus observations in the prison, we examine how the staff can implement a ...

 12. Ikke ligefrem noget lysthus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkholm, Klavs

  2016-01-01

  I sin bog om den amerikanske "neuropsykiater" Robert Heath (1915-99) demonstrerer videnskabsjournalisten Lone Frank nok engang sin forbundethed med den internationale transhumanisme og dens dualistiske forståelse af ånd og materie......I sin bog om den amerikanske "neuropsykiater" Robert Heath (1915-99) demonstrerer videnskabsjournalisten Lone Frank nok engang sin forbundethed med den internationale transhumanisme og dens dualistiske forståelse af ånd og materie...

 13. Noget at feste for?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Svend

  2014-01-01

  Tendensen i dansk universitetspolitik diskuteres kritisk i lyset af Wilhelm von Humboldt og K.E. Løgstrups tanker.......Tendensen i dansk universitetspolitik diskuteres kritisk i lyset af Wilhelm von Humboldt og K.E. Løgstrups tanker....

 14. Okulöncesi Öğretmenlerinin Erken Matematik Eğitimine İlişkin Özyeterlikleri

  OpenAIRE

  ÇELİK, Meryem

  2017-01-01

  Bu araştırmanın amacı, okulöncesi öğretmenlerinin erken matematik eğitimine ilişkin özyeterlik düzeyleri ve bu düzeylerle çeşitli değişkenler arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın örneklemini oluşturan 2013 yılında okulöncesi öğretmenliği yapan 60 öğretmene “Okulöncesi Öğretmenlerinin Erken Matematik Eğitimine İlişkin Yeterliklerini Belirleme Aracı” uygulanmıştır. Analizler sonucunda öğretmenlerin erken matematik eğitimine ilişkin yeterlilik düzeylerinin iyi olduğu sonucuna ulaşılm...

 15. Öğretmen Adaylarının “Matematik Öğretmeni”, “Matematik” ve “Matematik Dersi” Kavramlarına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algılar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Baki ŞAHİN

  2013-04-01

  Full Text Available Bu araştırmanın amacı Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının “Matematik Öğretmeni”, Matematik” ve “Matematik” dersi kavramlarına yönelik algılarını oluşturan metaforları belirlemektir. Araştırmaya anket maddelerinin oluşturulma sürecinde iki branştan toplam  76 ve oluşturulan anket maddelerini cevaplandırmak için de  dokuz farklı branştan toplam 1185 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada nitel ve nicel ölçme araçları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre üç kavramda da öğrencilerin algılarının branşlara göre farklılaştığı görülmüştür. “Matematik Öğretmeni” kavramı en çok “Bilgili” ve “Otoriter” metaforlarıyla algılanmaktadır. “Matematik Öğretmeni” kavramı, ilköğretim matematik öğretmeni ve lise matematik öğretmeni olarak iki farklı şekilde düşünüldüğünde, algılanan metaforların da değiştiği fark edilmiştir. “Matematik” kavramı “Zeka”, “Zevkli”, “Gerekli”, “Yetenek”, “Zor”, “Başarı” metaforlarıyla ilişkilendirilmiştir. En az tercih edilen metaforlar ise, “Gereksiz”, “Kolay” ve “Otorite” olmuştur. Matematik Derslerini algılama metaforları açısından anabilim dalları öğrencilerinin üç gruba ayrıldığını göstermektedir. Fen, Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenli öğrencileri “Matematik Dersi” kavramını olumlu metaforlarla ilişkilendirmekte; Almanca, İngilizce ve Türkçe Öğretmenliği öğrencileri kısmen olumlu, özellikle lise yıllarında olumsuz algı oluştururken;  Müzik, Resim ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencileri en olumsuz, özellikle de lise yıllarında matematik dersini olumsuz algılamışlardır.

 16. Mathematics Teachers’ Levels of Reading Textbooks: An Investigation within the Context of the Curriculum Objectives [Matematik Öğretmenlerinin Ders Kitaplarını Okuma Düzeyleri: Öğretim Programının Hedefleri Doğrultusunda Bir İnceleme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ferhan Bingölbali

  2016-08-01

  Full Text Available How teachers read or interpret textbooks, which represent curricula, is important for successful implementation of curricula (the level of reading of knowledge, skills and values in the textbooks that curriculum sets forth for students’ learning. This paper aims to investigate how middle school mathematics teachers read mathematics textbooks in the light of goals of middle school mathematics curriculum. To this end, a 5th grade mathematics textbook’s segment which covers one learning objective about simplifying and expanding fractions is given to 30 middle school mathematics teachers and they are asked this following question: “What do think that the textbooks writers pay attention for teaching of this learning objective?” The findings reveal that the teachers did not read such mathematical process skills as reasoning, making connection, and communication which were reflected into the learning objective in the textbook. The findings also show that the teachers mainly read the textbooks by “describing what is done”, “providing suggestion”, and “pointing out short comings” and these suggest that this type of reading is rather superficial as far as the teaching that the curriculum aims to achieve is concerned. The paper draws attention to the issues regarding how the textbook reading skills of mathematics teachers can be developed and presents some implications about textbook research. [Öğretim programlarının bir yansıması konumunda olan ders kitaplarını öğretmenin nasıl okuduğu (programın öngördüğü bilgi, beceri ve değer hedeflerini kitaplarda okuyup okumadığı, vb. davranışlar programın başarıya ulaşmasında önem arz eder. Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik ders kitaplarını nasıl okuduklarının, öğretim programlarının hedefleri doğrultusunda incelenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için 30 ortaokul matematik öğretmenine kesirlerde sadeleştirme ve genişletme ile

 17. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN ASSURANCE, RELEVANCE, INTEREST, ASSESSMENT, SATISFACTION DENGAN STRATEGI ACTIVE LEARNING TIPE INDEX CARD MATCH TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIK SISWA SMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frasticha Frasticha

  2016-08-01

  Full Text Available Pemecahan masalah merupakan kegiatan matematika yang sulit baik dalam mempelajari maupun mengajarkannya, sehingga diperlukan adanya suatu model pembelajaran yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu model pembelajaran ARIAS dengan strategi active learning tipe ICM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1 model pembelajaran ARIAS dengan strategi active learning tipe ICM berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa SMA; (2 Sikap siswa terhadap pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran ARIAS dengan strategi active learning tipe ICM. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 1 dengan jumlah 38 siswa sebagai kelas kontrol dan XI IPA 2 dengan jumlah 39 siswa sebagai kelas eksperimen di SMAN 19 Kabupaten Tangerang pada tahun ajaran 2015-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen dengan adalah desain kuasi eksperimen dengan bentuk Nonequivalent Control Group serta Cluster Sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS Statistics Version 22. Hasil penelitian :(1 model pembelajaran ARIAS dengan strategi active learning tipe ICM berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa SMA dan memberikan pengaruh yang positif; (2 sikap siswa positif terhadap model pembelajaran ARIAS dengan strategi active learning tipe ICM. Kata Kunci: Assurance Relevance Interest Assessment Satisfaction, Index Card Match, Kemampuan Pemecahan Masalah

 18. Politik er ikke lykken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steenbuch, Johannes Aakjær

  2011-01-01

  Der er ikke længere nogen højere sandhed i livet end den, flertallet bestemmer sig for – og dermed ingen del af livet, der ikke er politisk. Højre- og venstrefløjen er i bund og grund enige - enige om, at det er politikernes opgave at forære os det gode liv. Dermed bliver demokratiet totalitært. ...

 19. Man er aldrig alene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmeyer, Jesper

  2013-01-01

  Nu ved vi, at der er mange slags DNA i vores krop, og at samarbejdet mellem de organismer, som bærer alt dette DNA, er essentielt for vores overlevelse" … "Kroppen er en slags økosystem, hvor alle slags samarbejde hen ad vejen bliver afprøvet"...

 20. Vi er ved at indføre en ny slags systemkontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Booss-Bavnbek, Bernhelm

  2016-01-01

  Om forholdet mellem det formale og det sociale. Sindelagskontrol i 1970ernes Vesttyskland og dagens Danmark. Diskussionen mellem Alf Ross og Hal Koch. En tysk matematikers syn.......Om forholdet mellem det formale og det sociale. Sindelagskontrol i 1970ernes Vesttyskland og dagens Danmark. Diskussionen mellem Alf Ross og Hal Koch. En tysk matematikers syn....

 1. Vreden er over os

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2006-01-01

  Urolige elever, cyklister - der giver fuck-finger, aggressive demonstranter. Samtiden er på vej ind i en æra domineret af vrede, siger rektor Lars-Henrik Schmidt, der er aktuel med bogen 'Om vreden'. Udgivelsesdato: Juni......Urolige elever, cyklister - der giver fuck-finger, aggressive demonstranter. Samtiden er på vej ind i en æra domineret af vrede, siger rektor Lars-Henrik Schmidt, der er aktuel med bogen 'Om vreden'. Udgivelsesdato: Juni...

 2. Liselerde Okutulmakta Olan Lise I. Sınıf Matematik Kitaplarının Değerlendirilmesi

  OpenAIRE

  ŞAHIN, Sevgi; TURANLI, Necla

  2014-01-01

  Bu çalışma lise I. sınıflardaki matematik derslerinde okutulan ders kitaplarının ve yardımcı kitapların öğrenmeyi sağlamadaki ve ÖSS\\'ye katkıları yönünden öğretmen ve öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. İstanbul ili dahilinde, Çağaloğlu Anadolu Lisesi, Bahçelievler Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Özel Safiye Sultan Kız Lisesi, Ataköy Cumhuriyet Lisesi, Pertevniyal Anadolu Lisesi, Özel Arel Koleji, Ataköy Lisesi ve Bahçelievler Lisesi\\'nde görev y...

 3. Bir Ortaokul Matematik Öğretmeninin WebQuestin Uygulamasına Yönelik Görüşü

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aytaç Kurtuluş

  2014-03-01

  Full Text Available t. Bu çalışmada bir WebQuest etkinliğini sınıfında ilk defa uygulayan bir ortaokul matematik öğretmeninin WebQuestin uygulama sürecine ve öğrencileri üzerinde bıraktığı etkisine yönelik görüşü incelenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmen histogram konusuna yönelik hazırlamış olduğu bir WebQuest etkinliğini 8. sınıf öğrencilerine proje ödevi olarak uygulamıştır. Bu çalışma olgubilim araştırması olarak tasarlanmış olup, veriler öğretmenle uygulama sırasında ve sonunda yapılan görüşmelerden ve uygulama sonunda öğrencilerle yapılan görüşmeler ve öğrenci sunumlarının gözlemlenmesi yoluyla toplanmıştır. Çalışma bulguları, WebQuest uygulamasının öğrencilerin motivasyonuna, özgüvenlerine olumlu katkıda bulunduğunu göstermiştir. Elde edilen öğretmen görüşleri, WebQuestlerin proje ve performans ödevi olarak uygulanabileceğini ve ortaokul matematik öğretim programını desteklediğini ortaya koymuşt

 4. Hvad f er meningen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille; Ringberg, Torsten; Wilke, Ricky

  En forskningsrapport fra CBS om danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Rapporten er udarbejdet i regi af Service Platform.......En forskningsrapport fra CBS om danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Rapporten er udarbejdet i regi af Service Platform....

 5. Fluxus-øer

  DEFF Research Database (Denmark)

  van der Meijden, Peter Alexander

  2008-01-01

  "Fluxus-øer" er en introduktion til Fluxus med udgangspunkt i den tyske galleri-ejer René Blocks samling, som udstillingen "Food for Thought" i Sukkerfabrikken i Stege (Møn) præsenterede et udvalg af. Artiklen beskriver Fluxus som et heterotopi som beskrevet af Michel Foucault i "Of Other Spaces"...

 6. MIT HJEM ER HVOR MIT HJERTE ER

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høst, Jeppe Engset

  2014-01-01

  Ideen om at arbejde med det man kalder de stedbundne ressourcer på en ny måde, er relevant på Bornholm hvor events som blandt andet festivalen ’Wonderfestiwall’, strandfesten ’Vang Pier Beach Party’, karnevallet ’Svaneke Beach Party, kokkekonkurrencen ’Sol over Gudhjem’ og filmfestivalen ’Bornsho...

 7. Hvor anvendelig er PKI?

  OpenAIRE

  Nielsen, Jon Magne

  2006-01-01

  Denne oppgaven ser på bruken av elektronisk ID i statlige etater i Norge i dag. Det ses spesielt på om bruken av tekologien PKI er en god løsning på etatenes behov på dette området. Som utgangspunkt for analysen er det sett spesielt på to statlige etater. Disse etatenes behov og bruk av elektronisk ID generelt og PKI spesielt blir undersøkt. Det er videre gjort rede for hvilke lover, forskrifter og andre førende dokumenter som danner de formelle rammebetingelsene for etaters bruk av PKI. ...

 8. Matematik - ide og indsigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Mogens Nørgaard

  Differential and integral calculus, sequences, series, differential equations, history of calculus.......Differential and integral calculus, sequences, series, differential equations, history of calculus....

 9. Humanisme, sprogvidenskab og matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prebensen, Henrik

  1999-01-01

  Kulturkløft, C.P.Snow, matematikkens grundlag, logik og sprog, strukturalisme, semantik, syntaks, Chomsky-kritik......Kulturkløft, C.P.Snow, matematikkens grundlag, logik og sprog, strukturalisme, semantik, syntaks, Chomsky-kritik...

 10. Matematik i en Nautilusskal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Vagn Lundsgaard; Andersen, Leif

  2005-01-01

  With an equiangular (logarithmic) spiral as the point of departure, the authors design a mathematical model of a Nautilus shell. They establish a close connection in the model between the characteristic angle in the underlying equiangular spiral and the golden angle....

 11. Innovation er brugerdreven!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2008-01-01

  Brugerdreven innovation er blevet svaret på mange af de udfordringer, som vores moderne samfund står overfor.Det er skrevet ind i såvel regeringsgrundlaget som i de forskellige tiltag, som skal ruste Danmark i forhold til globaliseringen. Vi har ifølge argumentationen her enrække særlige forudsæt....... Udgivelsesdato: marts 2008...

 12. Metabolomics er fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersern, Birger

  2010-01-01

  Forskningen i fødevarer har fået et potent redskab i hånden. Metabolomics er vejen frem, mener professor Søren Balling Engelsen fra Københavns Universitet......Forskningen i fødevarer har fået et potent redskab i hånden. Metabolomics er vejen frem, mener professor Søren Balling Engelsen fra Københavns Universitet...

 13. Er KU et mobbeuniversitet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2009-01-01

  Ansatte på KU mobber hverken mere eller mindre end på andre danske arbejdspladser. Mediernes dækning af APV-undersøgelsens resultater mht. mobning er sensationalistisk og delvis vildledende.......Ansatte på KU mobber hverken mere eller mindre end på andre danske arbejdspladser. Mediernes dækning af APV-undersøgelsens resultater mht. mobning er sensationalistisk og delvis vildledende....

 14. Er jeres ledere 'likeable'?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Rikke Kristine

  2013-01-01

  Færdigheder: Oftest er lederne langtfra de første til at kaste sig over ny teknologi. It-kundskaberne på chefgangen trænger til en opgradering.......Færdigheder: Oftest er lederne langtfra de første til at kaste sig over ny teknologi. It-kundskaberne på chefgangen trænger til en opgradering....

 15. er 1999

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.

  små cladoceer og hjuldyr, og især er maksimumsforekom-sterne af calanoide vandlopper og de små og store cladoceer og daf-nier gået tilbage. Den gennemsnitlige biomasse af dafnier er derimod øget især p.g.a. stigning i de 25 % af søerne med størst forekomster. Dyreplanktons græsning Betragtet under et...

 16. er 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.

  styrke det fagli-ge grundlag for de mil-jøpolitiske prioriteringer og beslut-ninger. En væsentlig del af denne opgave er overvågning af miljø og natur. Det er derfor et naturligt led i Danmarks Miljø-undersø-gelsers opgave at forestå den landsdækkende rapportering af overvågnings-program-met inden...

 17. MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN PENALARAN SERTA DISPOSISI MATEMATIK SISWA SMK DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL MELALUI GAME ADOBE FLASH CS 4.0

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Bernard

  2015-07-01

  Full Text Available ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pencapaian dan peningkatan kemampuan komunikasi dan penalaran matematik siswa yang pembelajaran dengan pendekatan kontekstual melalui game Adobe Flash CS 4.0 lebih baik daripada pembelajaran kontekstual dengan cara biasa, menalaah asosiasi kemampuan komunikasi dan penalaran matematika siswa, asosiasi skala disposisi dan kemampuan komunikasi dan asosiasi skala disposisi dan kemampuan penalaran. Serta bagaimana menelaah kemampuan komunikasi dan penalaran matematik siswa terhadap pendekatan pembelajaran. Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan kuasi eksperimen. Dimana metode ini terdiri dua kelas, bahwa kelas pertama diberi perlakuan yaitu kelas yang pembelajaran pendekatan kontekstual menggunakan game Adobe Flash CS 4.0 dan kelas yang kedua yaitu kelas yang pembelajaran pendekatan kontekstual dengan cara biasa. Populasi yang diambil di sekolah SMK Mahardika dan sampelnya adalah 40 siswa kelas X.1 sebagai kelas Kontrol dan 42 siswa kelas X.2 sebagai kelas Eksperimen. Instrumen yang digunakan berupa 10 butir soal diantaranya 5 soal kemampuan komunikasi dan 5 soal kemampuan penalaran berbentuk uraian yang telah diuji validitas, realibilitas, derajat pembeda dan indeks kesukaran. Untuk angket skala disposisi yang digunakan adalah angket skala Linkert yang berbentuk ordinal yang akan dikonversi ke bentuk interval melalui Method Seccessive Interval (MSI. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu pencapaian dan peningkatan kemampuan komunikasi dan penalaran serta disposisi matematik siswa dengan pendekatan kontekstual melalui Game Adobe Flash CS 4.0 lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran cara biasa, adanya asosiasi antara kemampuan komunikasi dan penalaran tetapi tidak ada asosiasi antara disposisi dengan kemampuan komunikasi dan penalaran.   Kata Kunci    :   Komunikasi, Penalaran, Skala Disposisi, Pendekatan Kontekstual, Adobe Flash CS 4     ABSTRACT This study aimed to examine the

 18. Türkiye'deki Drama Ağırlıklı Matematik Öğretimi Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme/ An Evaluatıon of Drama Orıented Mathematıcs Teachıng Studıes In Turkey

  OpenAIRE

  Kayhan, Hüseyin

  2013-01-01

  Bu çalışmada alan yazın taraması yapılarak Türkiye'de Matematik öğretiminde drama, dramatizasyon ve yaratıcı drama yönteminin yeri nedir?” sorusuna yanıt aranmıştır. İlgili literatür incelemesi doğrultusunda drama, dramatizasyon ve yaratıcı dramanın öğretim açısından önemi ve özellikle Türkiye'de matematik öğretiminde yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanılması ile ilgili yapılmış araştırmalar değerlendirilmiştir. Matematik, soyut kavramların kazanılmasındaki zorluklardan dolay...

 19. Rab7a modulates ER stress and ER morphology.

  Science.gov (United States)

  Mateus, Duarte; Marini, Elettra Sara; Progida, Cinzia; Bakke, Oddmund

  2018-05-01

  The Endoplasmic Reticulum (ER) is a membranous organelle with diverse structural and functional domains. Peripheral ER includes interconnected tubules, and dense tubular arrays called "ER matrices" together with bona fide flat cisternae. Transitions between these states are regulated by membrane-associated proteins and cytosolic factors. Recently, the small GTPases Rab10 and Rab18 were reported to control ER shape by regulating ER dynamics and fusion. Here, we present evidence that another Rab protein, Rab7a, modulates the ER morphology by controlling the ER homeostasis and ER stress. Indeed, inhibition of Rab7a expression by siRNA or expression of the dominant negative mutant Rab7aT22 N, leads to enlargement of sheet-like ER structures and spreading towards the cell periphery. Notably, such alterations are ascribable neither to a direct modulation of the ER shaping proteins Reticulon-4b and CLIMP63, nor to interactions with Protrudin, a Rab7a-binding protein known to affect the ER organization. Conversely, depletion of Rab7a leads to basal ER stress, in turn causing ER membrane expansion. Both ER enlargement and basal ER stress are reverted in rescue experiments by Rab7a re-expression, as well as by the ER chemical chaperone tauroursodeoxycholic acid (TUDCA). Collectively, these findings reveal a new role of Rab7a in ER homeostasis, and indicate that genetic and pharmacological ER stress manipulation may restore ER morphology in Rab7a silenced cells. Copyright © 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.

 20. Jeg Er blevet FRANKofil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, Lasse

  2014-01-01

  afhængig af Frank Underwood fra serien House of Cards på den fremadstormende TV-streamingstjenesten Netflix. Jeg har opdaget et nyt internetbaseret datingforhold. Et surrealt, fedt miks af det kyniske og joviale personificeret i karakteren Frank Underwood, som er helt igennem ubehagelig, men fantastisk...... spillet af Kevin Spacey. Og tak til Spacey der for en tid har forladt teateret ’The Old Vic’ i London for at begejstre mig. Der er generelt to årsager til mine FRANKofile tilbøjeligheder. For det første er Netflix’s remake af den tyve år gamle BBC serie House of Cards efter min menig et stykke tv...... anden grund, til at jeg er blevet Frankofil, er, at jeg ikke skal sidde og vente på næste søndag efter søndag efter søndag for at få lov at se næste afsnit. Netflix lagde alle tretten timer af sæson 2 ud på nettet. Jeg afgør selv, hvornår jeg skal have mere Frank! Men på trods af mit narkomanlignende...

 1. Er jeg akademiker nok?” – masseuniversitetets studenterkampe om legitim uddannelseskultur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Højbjerg

  2015-03-01

  Full Text Available Siden anden verdenskrig er antallet af studerende på videregående uddannelser øget dramatisk. Som noget nyt har også professionsbachelorer adgang til visse af univer¬si-teternes kandidatuddannelser. Dette gælder således for kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet, hvor denne artikels empiri er genereret fra. Artiklen fremlægger resultaterne af en undersøgelse af, hvordan studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde må kæmpe om at definere sig selv og medstuderende som akademikere. Artiklens hovedbegreber er taget fra Pierre Bourdieus praktikteori (Bourdieu, 1996; 1997. Det empiriske materiale består af interviews med otte studerende fra samme årgang på kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser. Materialet er bearbejdet ud fra et Bourdieuinspireret, relationelt blik og er kondenseret ned til fremtrædende træk ved forskelligartede strategier. Artiklen viser eksempler på fire studiestrategier, der relaterer sig til, hvordan man som studerende forholder sig til det at arbejde ”akademisk”: En oprørsstrategi der går mod forestillingen om den dominerende universitetskultur ; en strategi der i udgangspunktet ønsker at inkludere og anerkende andre strategier, men med en oplevelse af at motivationen gradvist forsvinder ; en strategi hvor den studerende aktivt afviser og undgår samarbejde med studerende med bestemte uddannel¬ses¬baggrunde, og endelig en kulturelt opadgående strategi der gradvis er lykkedes med at aflæse den ”akademiske kode". The number of students entering higher education since the Second World War has grown dramatically. As a consequence, students from University Colleges are now given admittance to certain master programmes at the established universities. This article presents the results of a study of how students with different educational backgrounds struggle to define themselves and their fellow students as academics.  In this study we focus on

 2. Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ Generalization Processes of Patterns: Strategies and Justifications [İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Örüntüleri Genelleme Süreçleri: Stratejiler ve Gerekçelendirmeler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yaşar Akkan

  2017-12-01

  Full Text Available The aim of this study is to investigate the generalizations created by pre-service elementary mathematic teachers, to explore the justifications predicted for their generalizations, and to determine any relationships between generalization and justification. We used phenomenology design from qualitative research methods in the study. The study was conducted by the 4th grade students/pre-service teachers who are studying in a department of Elementary Mathematics Teaching at a university located in the Eastern Black Sea region. Data collection tools are linear and quadratic pattern problems which are prepared with the support of literature and teaching staff and in which different solution strategies and justification types can be produced. Interviews were analyzed using the descriptive analysis technique within the conceptual framework of the research. The results show that the most common type of strategy used by pre-service teachers was functional strategy, contextual, recursive, guess-check and mixed strategies. While many of the pre-service teachers have justified their verification by numerical control, pre-service teachers who have justified through explanation and external knowledge sources have also been identified. [Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının farklı örüntü problemleri ile ilgili genelleme stratejilerini incelemek, genellemelerinin altında yatan gerekçelendirmeleri keşfetmek ve genelleme ile gerekçelendirmeleri arasındaki ilişkileri belirlemektir. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgubilim modeline göre tasarlanmıştır. Çalışma, Doğu Karadeniz Bölgesindeki bir üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği programında öğrenim gören 4. sınıf öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Veri toplama araçları, hem literatür hem de öğretim üyesi desteğiyle hazırlanan ve farklı çözüm stratejilerinin ve gerekçelendirme çeşitlerinin

 3. Ondskaben er fortryllende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schubart, Rikke

  2013-01-01

  Indlæg om tv-serien Once Upon a Time (2011-), der hører til genren fairytale fantasy, der blander eventyr og fantasy. Her bliver alle eventyr brugt i en fortælling om alle beboere i en lille by, der ikke ved, at de i virkeligheden er eventyr-karakterer.......Indlæg om tv-serien Once Upon a Time (2011-), der hører til genren fairytale fantasy, der blander eventyr og fantasy. Her bliver alle eventyr brugt i en fortælling om alle beboere i en lille by, der ikke ved, at de i virkeligheden er eventyr-karakterer....

 4. Bir Ortaokul Matematik Öğretmeninin WebQuestin Uygulamasına Yönelik Görüşü

  OpenAIRE

  Kurtuluş, Aytaç; Ada, Tuba; Yanık, H. Bahadır

  2014-01-01

  t. Bu çalışmada bir WebQuest etkinliğini sınıfında ilk defa uygulayan bir ortaokul matematik öğretmeninin WebQuestin uygulama sürecine ve öğrencileri üzerinde bıraktığı etkisine yönelik görüşü incelenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmen histogram konusuna yönelik hazırlamış olduğu bir WebQuest etkinliğini 8. sınıf öğrencilerine proje ödevi olarak uygulamıştır. Bu çalışma olgubilim araştırması olarak tasarlanmış olup, veriler öğretmenle uygulama sırasında ve sonunda yapılan görüşm...

 5. Matematik Öğretmenlerinin 5E Öğretim Modeline Yönelik Görüşleri

  OpenAIRE

  Biber, A. Çağrı; Tuna, Abdulkadir

  2015-01-01

  Bu araştırmanın amacı matematik öğretmenlerinin 5E modeli hakkındaki görüşlerini incelemektir. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Betimsel yöntem, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu sekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme ve yarı-yapılandırılmış gözlem teknikleri kullanılmıştır.Çalışmanın örneklemini 2013- 2014 eğitim öğretim yılında Kastamonu ili merkezinde çeşitli ilköğretim okullarında görev yap...

 6. Scenen er blevet din

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2008-01-01

  Verden kan betragtes som en skueplads med mange forskellige scener. I bidrgaet vil læseren kunne stifte bekendtskab med forskellige refleksioner over netop denne metaforik som analyseoptik i forhold til begrebet innovation. Afsættet er ønsket om at finde en måde at analysere og begrebsliggøre inn...

 7. Er tang fremtidens superfood?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdt, Susan Løvstad

  seneste år fået øjnene op for tang indenfor områderne: biokemikalier og bioaktive stoffer, ekstraktion, gastronomi, produktudvikling, foder, bioraffinaderier, dyrkning osv. Men hvad er det tang kan? Dette foredrag vil vise at vi med tangdyrkning kan rykke mere bæredygtig fødevareproduktion ud på havet...

 8. Riget - alt er tilladt

  DEFF Research Database (Denmark)

  2017-01-01

  Riget indtager en nøglestilling, når overgangen mellem faser i Triers produktion skal karakteriseres. Riget danner bro mellem den billedfascination og de radikale stileksperimenter, der præger Triers tidlige produktion, og den genre- og plotbevidsthed, der er typisk for film som Breaking the Waves...

 9. Hvad er tidligt sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skriver Jensen, Anders

  2009-01-01

  Forfatteren argumenterer for at "early literacy" kan oversættes til "tidligt sprog"; særligt når der er tale om en helhedsorienteret tilgang med vægt på sprog som et alsidigt medie for kommunikation- og betydningsskabelse. Med inspiration fra Jerome Bruners kulturpsykologi diskuteres mulige...

 10. Er danskerne racister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Henning; Necef, Mehmet Ümit

  Igennem de seneste årtier er det blevet almindeligt at tale om, at der er en udbredt racisme i Danmark. Påstande om danskernes racisme, fremmedhad og diskrimination optræder dagligt i offentligheden og i medierne, og der henvises ofte til, hvad ’forskerne’ og de ’videnskabelige undersøgelser’ siger...... om emnet. Der kan da næppe heller være tvivl om, at der forekommer racistiske holdninger hos nogle danskere. Men er problemet så stort, som det gøres til i den offentlige debat? Bogen ønsker at afklare, hvorvidt der er videnskabelig dokumentation for påstandene om danskernes racisme. Den går i dybden...... med en række forskeres og eksperters udtalelser på området og præsenterer en grundig analyse af deres fremstilling af dansk racisme i forhold til emner som kultur, seksualitet, kriminalitet og arbejdsmarked....

 11. Er HR ude i tovene?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  HR: Er der behov for nytænkning i HR-land? Artikler i Harvard Business Review - bakket op af en dansk undersøgelse - konkluderer, at HR stadig mangler gennemslagskraft i virksomhederne. Er HR ude i tovene? ... For i undersøgelsen "Ny Dansk Ledelse" (maj 2015), som er baseret på danske lederes...

 12. Facebook er internettet nu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2014-01-01

  Den store vision for world wide web var, at alle kunne få ubegrænset adgang til alverdens information. www var mangfoldigt og anarkistisk. I dag er der rigtig mange, der kun bruger nettet til at være på Facebook. Hvad bruger Facebook det til? Og hvad gør det ved vores udsyn?......Den store vision for world wide web var, at alle kunne få ubegrænset adgang til alverdens information. www var mangfoldigt og anarkistisk. I dag er der rigtig mange, der kun bruger nettet til at være på Facebook. Hvad bruger Facebook det til? Og hvad gør det ved vores udsyn?...

 13. Ortaöğretim dokuzuncu sınıf matematik ders kitabına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri

  OpenAIRE

  Karaca Gün, Canan

  2009-01-01

  Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim okullarının 9. sınıflarında okutulan matematik ders kitabına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma evrenini, Aydın il merkezindeki toplam 19 ortaöğretim okulunda görev yapan matematik öğretmenleri ve bu okullarda öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılarak, sayısal veriler sözel veriler ile desteklenmiştir. Örneklem seçimi iki farklı ...

 14. Ole tegner og fortæller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2005-01-01

  Repræsentationer (tegn) defineres som noget der for nogen angiver noget som de er udformet til at angive. Repræsentationer indebærer intentionalitet, som er defineret ved at være OM noget og ved muligheden for misrepræsentation. Der skelnes mellem ydre repræsentationer (tekster og billeder) og in...

 15. Rouw mag er zijn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marlieke Moors

  2015-12-01

  Full Text Available ABSTRACTGrieving is allowedGrief is a human experience. Every form of loss shapes you into the human being you are today. Contrary to what earlier, unproven grief models postulate, grief does not have an end point. That is, bereavement does not have to be completely processed, but it should be integrated into someone’s life. The outdated grief models were often interpreted and used in a normative way, which led to a normative standard model. This portraits the belief that every mourner would experience similar symptoms and would go through a fixed pattern of phases. However, the updated vision emphasizes the individual and unique process of coping with loss: norms concerning grief should be banned. By means of literature research, interviews with professionals and personal experiences, it became clear that finding an equilibrium between restoration-orientated and loss-orientated coping styles is most beneficial. An important aspect in finding this balance is meaningfulness. Furthermore, the ability to bear a loss and to adapt accordingly are important components. Lastly, attaching significance to a loss is a constructive way of integrating the loss into one’s life. The death of a loved one should therefore not be forgotten or tucked away. After all, grief is the price we pay for love. SAMENVATTINGRouw mag er zijnRouw is een menselijke ervaring en elk verlies vormt je als mens. Rouw heeft, in tegenstelling tot wat de verouderde, niet bewezen rouwmodellen beweren, geen eindpunt. Verlies hoeft namelijk niet verwerkt te worden, maar moet juist geïntegreerd worden in iemands leven. De verouderde rouwmodellen zijn vaak normatief opgevat en toegepast, waaruit een normatief standaardmodel is ontstaan. Daarbij werd gedacht dat elke rouwende dezelfde symptomen zou vertonen en het rouwproces volgens vaste fasen zou verlopen. Binnen de vernieuwde visie wordt er juist van uitgegaan dat elk individu een unieke manier van reageren op rouw heeft. Er zou

 16. Han er her endnu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2012-01-01

  Interview med den kinesiske aktivist og billedkunstner Ai Weiwei, der sad fængslet i 81 dage i 2011. Hans pas er stadig (i februar 2014) inddraget af myndighederne, så han kan ikke forlade landet, selv om han har betalt en bøde på 13 mio. kr. for ”skatteunddragelse”. Både i sin kunst og i sine...... mange aktioner retter han en hård kritik af det korrupte kinesiske styre, som træder menneskerettighederne under fode. Men uretfærdighedsfølelsen har sin pris i et totalitært og topstyret samfund. Ligegyldigt, hvor mange vigtige udstillinger han har i udlandet, må han blive hjemme og styre aktiviteterne...... via cyberspace. I interviewet fortæller Ai Weiwei om de personlige omkostninger, som hans kamp mod systemet indebærer....

 17. De 9 P’er

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rennison, Betina Wolfgang

  2017-01-01

  Ledere skal i dag selv skabe deres eget rum til ledelse, men hvad er med til at sætte det, hvilke betingelser og udfordringer er der, og hvordan kan lederne skabe sig selv i et hav af forventninger? Dette katalog inviterer til refleksion herom....

 18. Fremtidens undervisningsmiljøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Som oplægget til dette temanummer af LOM også indikerede, så sætter vi fokus på fremtidens undervisningsmiljøer på universiteter og UCer. Fremtidens undervisningsmiljøer har mange facetter, hvilket samlingen af artikler også illustrerer. “Fremtidens Undervisningsmiljø” handler om eksisterende erf...

 19. Den rige personlighed er livsduelig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2015-01-01

  For omtrent 160 år siden formulerede Karl Marx forestillingen om en rig individualitet som det kommunistiske samfunds individideal. I dag får forestillingen relevans. Lyder det lidt besynderligt, er det ikke mærkeligt. For de fleste af os går næppe rundt og tror, at vi er lige på trapperne til...

 20. Humor er en alvorlig sag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søltoft, Pia

  2016-01-01

  I modsætning til ironi er humor for Kierkegaard fællesskabsgivende – ironikeren hævder sig selv, men humoristen har sympati med den, man ler med. Humor er hos Kierkegaard udtryk for, at humoristen forliger sig med tilværelsen og dens luner, og dermed grænser humoren hos Kierkegaard op til det...

 1. Brandulykker er et socialt problem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

  1999-01-01

  Det er de gamle, de syge, de handicappede og alkoholikerne, der brænder inde. Typisk har de tabt en cigaret eller tændstik på tøjet. En del af disse brandulykker opstår på plejehjem og andre institutioner, hvor det ofte er plejepersonalet, der opdager og slukker branden....

 2. Maths at Work

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Niels John

  2010-01-01

  Sammenhængen mellem den abstrakte matematik i mange lærebøger og matematik i anvendelse er ikke altid lige let at få øje på. Artiklen drøfter nogle af de problemstillinger, der kan være med til skabe dette skel mellem undervisningsmatematik og matematik i arbejde....

 3. The Analysis of the Primary School Mathematics Exam Questions According to the MATH Taxonomy [İlköğretim Matematik Dersi Sınav Sorularının MATH Taksonomisine Göre Analizi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berna Aygün

  2016-04-01

  Full Text Available In this study, the contents and types of elementary 6th, 7th, 8th grades’ mathematics exam questions are analyzed according to groups and categories of the MATH taxonomy. In order to achieve this aim documentary analysis research and Chi-square test are used and the analyses of questions are based on the definitions of groups and categories of the MATH taxonomy. Analyzed questions consist of 939 questions which are collected from mathematics classes of different schools at East Blacksea regions. In all of the questions, 260 are at 6th grade (27.7%, 327 are at 7th grade (34.8%, and 352 are at 8th grade (37.5% mathematics written exam questions. According to the results, two in every three questions used by instructors in math exams are at A3 "Routine use of Procedures" level in which the use of the procedure or algorithm is required to use properly. Most of the questions are from category A which contains routine procedures and basic abilities. in addition to this, there are fewer questions at category B which is required the higher order thinking skill, and scarcely any questions at higher-up thinking level, category C. [Bu çalışmada ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıfların matematik dersi sınav sorularının ait olduğu öğrenme alanlarının ve soru türlerinin MATH taksonomi grup ve kategorilerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada karma yöntem kullanılmış ve sorular MATH Taksonomi Grup ve Kategorilerine ait açıklamalar temel alınarak doküman incelemesi ve ki-kare testi ile analiz edilmiştir. İncelenen sorular, Doğu Karadeniz bölgesindeki çeşitli okullardaki matematik dersi sınavlarında sorulan toplam 939 sorudan oluşmaktadır. Bu sorulardan 260 tanesi (% 27,7 6. sınıf, 327 tanesi (% 34,8 7. sınıf, 352 tanesi (% 37,5 ise 8. sınıf matematik dersi yazılı sınav sorularıdır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin matematik dersi sınavlarında kullandıkları her 3

 4. Min mentor er min voksenven

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaiser, Birte

  2009-01-01

  En artikel i bogen: 6 belysninger af vejledning, brydninger, forståelser & praksis. Artiklen er et sammendrag af en diskursanalyse fra 2008 fra projetrapporten: Ind under huden, www.vejledning.net...

 5. Forenklingens fire F'er

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Tina Øllgaard

  2017-01-01

  At fjerne styring er det, man ofte forbinder med afbureaukratisering, men det er ikke tilstrækkeligt, når man vil gå fra flotte ambitioner til en styring, som reelt opleves enklere. For at forenkle må man også forandre, forankre og fastholde styring, og det må ske i et samspil mellem de aktører, ...

 6. Türkiye'deki Drama Ağırlıklı Matematik Öğretimi Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme/ An Evaluatıon of Drama Orıented Mathematıcs Teachıng Studıes In Turkey

  OpenAIRE

  Kayhan, Hüseyin Cahit

  2013-01-01

  Bu çalışmada alan yazın taraması yapılarak Türkiye'de Matematik öğretiminde drama, dramatizasyon ve yaratıcı drama yönteminin yeri nedir?” sorusuna yanıt aranmıştır. İlgili literatür incelemesi doğrultusunda drama, dramatizasyon ve yaratıcı dramanın öğretim açısından önemi ve özellikle Türkiye'de matematik öğretiminde yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanılması ile ilgili yapılmış araştırmalar değerlendirilmiştir. Matematik, soyut kavramların kazanılmasındaki zorluklardan dolayı öğrencil...

 7. Forbrugerens sjæl og branding med succes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Branding er en slags besjæling af produkter - det er at tage en genstand, som bare er et fysisk, funktionel ting og så få den til at betyde noget for nogen. Det, der karakteriserer brands er netop, at vi føler noget overfor dem. Det kan godt være vi føler afsky - men vi føler noget. Og vi inddrag...

 8. Matematik. Ide og indsigt 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Mogens Nørgaard

  Philosophy of science, elementary mathematics, set theory, sequences, series, interest calculus, difference equations, combinatorics, and probability theory......Philosophy of science, elementary mathematics, set theory, sequences, series, interest calculus, difference equations, combinatorics, and probability theory...

 9. Teachers' Opinions about the Updated Secondary Mathematics Curriculum [Güncellenen Ortaöğretim Matematik Öğretim Programı Hakkında Öğretmen Görüşleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Orhan Çiftci

  2015-08-01

  Full Text Available The purpose of this study is to explore the opinions of mathematics teachers working in high schools on the high school mathematics curriculum that was reformed in 2013. Structured interview method was employed to collect data from nine high school teachers. Content and descriptive analysis were used to analyze the data obtained from the interviews with teachers. Based on the qualitative analysis of data, the teachers favored the reduction in the content and acquisition regulation, but criticized some eliminated content and acceptance the level of readiness of students. The teachers believed the benefit of using compass-straightedge, information and communication technologies. Furthermore, the teachers expected more professional development opportunities, particularly on the use of technology for teaching mathematics before they are hold accountable for the implementation of the new curriculum. [Bu çalışmada, ortaöğretim kurumlarında görev yapan matematik öğretmenlerinin 2013 yılında yayınlanan ortaöğretim matematik dersi öğretim programı hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Veriler dokuz lise matematik öğretmeni ile gerçekleştirilen yapılandırılmış görüşmeler ile elde edilmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin analizi için içerik ve betimsel analizi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda, öğretmenler yeni programı, konuların yoğunluğunun azaltılması ve kazanımların düzenlenmesi gibi konularda olumlu bulmuş; bazı konuların çıkartılması ve öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin kabulü konusunda eleştirmişlerdir. Öğretmenler, bilgi ve iletişim teknolojilerini ve pergel-cetveli kullanmanın faydalı olacağını belirtmişlerdir. Ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma konusunda desteklenmelerini ve programın öğretmenlere ayrıntılı olarak tanıtılmasını önermişlerdir.

 10. Hvis en kartoffel er forkert, hvad er en Mars-bar så?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lichtenstein, Mia Beck; Thomsen, Freja; Hinze, Cecilie

  2016-01-01

  Danske unge er de slankeste af 41 europæiske unge, men de føler sig ofte tykke og går på slankekur. Hvad er årsagen, og hvorfor er det et problem?......Danske unge er de slankeste af 41 europæiske unge, men de føler sig ofte tykke og går på slankekur. Hvad er årsagen, og hvorfor er det et problem?...

 11. Den sproglige leg er super fly

  DEFF Research Database (Denmark)

  Just, Sine Nørholm

  2013-01-01

  Man kan rappe om alt. I hvert fald hvis man er Marvelous Mosell. I spændingsfeltet mellem fiktion og virkelighed skaber Mosell sin persona i et forjættende 80' er-univers der på en og samme tid er vildt overdrevet og helt autentisk.......Man kan rappe om alt. I hvert fald hvis man er Marvelous Mosell. I spændingsfeltet mellem fiktion og virkelighed skaber Mosell sin persona i et forjættende 80' er-univers der på en og samme tid er vildt overdrevet og helt autentisk....

 12. N-ov-emb-er

  Indian Academy of Sciences (India)

  " to. Andrew Z Fire - Stanford University School of Medicine Stanford, CA, USA. Craig C Mello - University of Massachusetts Medical School Worcester, MA, USA. -96----------------------------~~--------R-ES-O-N-A-N-C-E--1 -N-ov-e-m-b-er--2-oo-6.

 13. Hvad er ledelse af brugerinddragelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm-Petersen, Christina; Navne, Laura Emdal

  2015-01-01

  Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen står højt på den politiske dagsorden, men det er stadig en udfordring at implementere visionen i klinisk praksis. Ledelse af brugerinddragelse bliver aktuelt udpeget som en central nøgle til at føre visionen ud i livet. Samtidig er der kun relativt lidt......, at brugerinddragelse skal implementeres i en verden, hvor der allerede er en række andre mål tilstede. En central ledelsesudfordring er derfor, at nogle af målene med brugerinddragelse forudsætter nye måder at organisere ikke bare arbejdet og kompetencer på, men også relationer til patienter og pårørende. En væsentlig...... that organize relations Patient involvement in the health services in Denmark is high on the political agenda, though continues to be a challenge to implement. It is increasingly said that leadership is crucial to the implementation process. However, research into the role of leaders in patient involvement...

 14. Comparison of Secondary School Mathematics Teacher Training Programs in Turkey and Germany [Türkiye ve Almanya’nın Ortaokul Matematik Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adnan Baki

  2016-04-01

  Full Text Available The purpose of this study is to compare secondary school mathematics teacher training programs in Turkey and Germany in terms of entry requirements, training time, professional appointment process of the teacher candidates. Due to the nature of comparative studies documents are obtained from two different sources of data and descriptive analysis was conducted. In the stage of data collection the existing practices about teacher training in Germany and Turkey, books, magazines, printed resources such as scientific articles were used. According to the comparative findings the teacher training programs in Turkey are trying to obtain the needed subject area knowledge and pedagogical content knowledge theoretically. In Germany the needed knowledge are trying to give in a more practical way. On the other hand, both countries are different from each other in terms of entry conditions to teacher training institutions and conditions of appointment of the profession. in Germany teacher candidates go through many processes to be appointed as a noble teacher. It is seen that teacher candidates in Turkey have less time and opportunity in terms of teacher training and practice. [Bu çalışmada, Türkiye ve Almanya’daki ortaokul matematik öğretmeni yetiştirme uygulamaları karşılaştırmalı bir yaklaşımla öğretim programları, giriş koşulları, öğretim süreleri, mesleğe atanma koşulları ve aday öğretmenlik süreçleri boyutlarından incelenmektedir. Karşılaştırmalı çalışmaların doğası gereği iki farklı kaynağın dokümanları üzerinden gidilerek veriler elde edilmiş ve betimsel analizler yapılmıştır. Verilerin toplanması aşamasında; Almanya ve Türkiye’deki mevcut öğretmen yetiştirme uygulamalarıyla ilgili tez, kitap, dergi, makale gibi basılı bilimsel kaynaklardan yararlanılmıştır. Elde edilen karşılaştırmalı bulgulara göre, Türkiye’nin öğretmen yetiştirme programlarında öğretmen aday

 15. ER2OWL: Generating OWL Ontology from ER Diagram

  Science.gov (United States)

  Fahad, Muhammad

  Ontology is the fundamental part of Semantic Web. The goal of W3C is to bring the web into (its full potential) a semantic web with reusing previous systems and artifacts. Most legacy systems have been documented in structural analysis and structured design (SASD), especially in simple or Extended ER Diagram (ERD). Such systems need up-gradation to become the part of semantic web. In this paper, we present ERD to OWL-DL ontology transformation rules at concrete level. These rules facilitate an easy and understandable transformation from ERD to OWL. The set of rules for transformation is tested on a structured analysis and design example. The framework provides OWL ontology for semantic web fundamental. This framework helps software engineers in upgrading the structured analysis and design artifact ERD, to components of semantic web. Moreover our transformation tool, ER2OWL, reduces the cost and time for building OWL ontologies with the reuse of existing entity relationship models.

 16. Endoplasmic Reticulum (ER Stress and Endocrine Disorders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daisuke Ariyasu

  2017-02-01

  Full Text Available The endoplasmic reticulum (ER is the organelle where secretory and membrane proteins are synthesized and folded. Unfolded proteins that are retained within the ER can cause ER stress. Eukaryotic cells have a defense system called the “unfolded protein response” (UPR, which protects cells from ER stress. Cells undergo apoptosis when ER stress exceeds the capacity of the UPR, which has been revealed to cause human diseases. Although neurodegenerative diseases are well-known ER stress-related diseases, it has been discovered that endocrine diseases are also related to ER stress. In this review, we focus on ER stress-related human endocrine disorders. In addition to diabetes mellitus, which is well characterized, several relatively rare genetic disorders such as familial neurohypophyseal diabetes insipidus (FNDI, Wolfram syndrome, and isolated growth hormone deficiency type II (IGHD2 are discussed in this article.

 17. Endoplasmic Reticulum (ER) Stress and Endocrine Disorders

  Science.gov (United States)

  Ariyasu, Daisuke; Yoshida, Hiderou; Hasegawa, Yukihiro

  2017-01-01

  The endoplasmic reticulum (ER) is the organelle where secretory and membrane proteins are synthesized and folded. Unfolded proteins that are retained within the ER can cause ER stress. Eukaryotic cells have a defense system called the “unfolded protein response” (UPR), which protects cells from ER stress. Cells undergo apoptosis when ER stress exceeds the capacity of the UPR, which has been revealed to cause human diseases. Although neurodegenerative diseases are well-known ER stress-related diseases, it has been discovered that endocrine diseases are also related to ER stress. In this review, we focus on ER stress-related human endocrine disorders. In addition to diabetes mellitus, which is well characterized, several relatively rare genetic disorders such as familial neurohypophyseal diabetes insipidus (FNDI), Wolfram syndrome, and isolated growth hormone deficiency type II (IGHD2) are discussed in this article. PMID:28208663

 18. Hvornår er man ung?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gundelach, Peter; Nørregård-Nielsen, Esther C.

  2002-01-01

  Hvornår er man ung, og hvornår er man voksen? Er der forskelle i befolkningens værdier i forhold til arbejde og politik, når det undersøges ud fra henholdsvis et alders- eller generationsperspektiv? Baseret på data fra den danske del af den internationale værdiundersøgelse vises at der er så store...

 19. Hvorfor er sygeplejersker usynlige i offentlige medier?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Joensen, Annemi Lund; Hall, Elisabeth

  2015-01-01

  Når der er sygeplejerelevante emner til debat i de offentlige medier på Færøerne, bærer debatten præg af sygeplejerskers manglende deltagelse. Sygeplejerskerne er usynlige. Et eksempel på dette er en debat om besparelser inden for ældreomsorgen. Til trods for at besparelsen fik omfattende konsekv...

 20. Matematik dersi 1.-5. sınıf öğretim programının NCTM prensip ve standartlarına göre incelenmesi

  OpenAIRE

  UMAY, AYSUN; ÇIKLA, OYLUM AKKUŞ; DUATEPE, ASUMAN

  2006-01-01

  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2004-2005 öğretim yılında uygulanmak üzere hazırlanan yeni öğretim programları, eğitimdünyasındaki çağdaş gelişimleri yakalamak için önemli bir adım sayılabilir. Bu çalışmada İlköğretim 1.-5. sınıf Matematik DersiÖğretim Programı (İMDÖP), NCTM tarafından 2000 yılında hazırlanan, okul matematiği için dikkate alınması gereken prensip vestandartları açıklayan Principles and Standards for School Mathematics (PSSM) adlı dokümanı ölçüt alınarak incelenmiştir. Budok...

 1. Pemodelan Matematik Kinerja Pengering Surya Efek Rumah Kaca (ERK-Hibrid Menggunakan Rak Berputar secara Vertikal (Mathematical Modeling Performance of Greenhouse Effect (GHE-Hybrid Solar Dryer with a Vertical Rotating Rack

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sigit Triwahyudi

  2016-12-01

  ini menyajikan uji unjuk kerja dan pemodelan matematik pengering energi surya (ERK-Hibrid  menggunakan  rak berputar secara vertikal. Pengering terdiri dari bangunan rumah kaca berukuran (1100 × 860 × 1300 mm dengan delapan buah rak dan sistim pemanas tambahan yang terdiri dari kolektor plat datar (1,04 m2, tangki penyimpan air panas (197 liter dan penukar panas. Untuk mengetahuikinerja pengering energi surya, dilakukan lima kali percobaan variasi kecepatan putar rak (1, 4, 7, 10 rpm dan tanpa pemutaran rak. Bahan yang dipergunakan pada pengujian adalah kapulaga lokal (Amomum cardamomum Wild. Masing-masing percobaan seberat 9 sampai dengan 10 kg. Rata-rata suhu air tangki penyimpan panas bervariasi dari 50,0 sampai dengan 55,0 °C suhu ruang pengering antara 38,9 sampai dengan 45,9 °C, sedangkan kelembaban relatif (RH ruang pengering berkisar antara 32,1 sampai dengan 47,4 %. Perlakuan pemutaran rak berpengaruh terhadap keseragaman suhu bahan maupun kadar air pada masing rak pengering. Pada perlakuan pemutaran 1 rpm (percobaan II, didapatkan kondisi terbaik (suhu bahan maupun kadar air yang paling seragam. Dengan kecepatan putar rak yang semakin meningkat menyebabkan nilai ragam suhu bahan maupun kadar air semakin meningkat. Untuk melakukan simulasi unjuk kerja dilakukan pemodelan matematik berdasarkan pindah panas dan massa serta pendekatan pengeringan lapisan tipis. Persamaan diselesaikan secara numerik menggunakan finite difference Euler dengan bantuan bahasa pemrograman Visual Basic Aplication (VBA Excell. Validasi dilakukan dengan membandingkan antara perhitungan hasil pemodelan (data prediksi dengan data hasil pengukuran (data observasi. Kriteria kevalidan ditentukan dengan melihat nilai koefisien determinasi (R2, nilai RMSD maupun nilai MAPD. Pemodelan  matematik yang telah dibangun dapat menggambarkan dengan tepat perubahan suhu air tangki penyimpan panas, suhu ruang pengering, suhu bahan maupun penurunan kadar air. Kata kunci: Pengering surya efek rumah

 2. Jordkvalitetskriterier for PAH'er

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Lars

  2009-01-01

  For to år siden forhøjede Miljøstyrelsen den administrativt fastsatte grænseværdi for polycycliske hydrocarboner (PAH’er) i jord med en faktor 3, hvilket i praksis betød at en række grunde, der tidligere var klassifi ceret som forurenede, nu ikke klassifi ceres sådan. Den hidtidige og den nye met...

 3. ER Stress and Lipid Metabolism in Adipocytes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beth S. Zha

  2012-01-01

  Full Text Available The role of endoplasmic reticulum (ER stress is a rapidly emerging field of interest in the pathogenesis of metabolic diseases. Recent studies have shown that chronic activation of ER stress is closely linked to dysregulation of lipid metabolism in several metabolically important cells including hepatocytes, macrophages, β-cells, and adipocytes. Adipocytes are one of the major cell types involved in the pathogenesis of the metabolic syndrome. Recent advances in dissecting the cellular and molecular mechanisms involved in the regulation of adipogenesis and lipid metabolism indicate that activation of ER stress plays a central role in regulating adipocyte function. In this paper, we discuss the current understanding of the potential role of ER stress in lipid metabolism in adipocytes. In addition, we touch upon the interaction of ER stress and autophagy as well as inflammation. Inhibition of ER stress has the potential of decreasing the pathology in adipose tissue that is seen with energy overbalance.

 4. Endoplasmic reticulum: ER stress regulates mitochondrial bioenergetics

  Science.gov (United States)

  Bravo, Roberto; Gutierrez, Tomás; Paredes, Felipe; Gatica, Damián; Rodriguez, Andrea E.; Pedrozo, Zully; Chiong, Mario; Parra, Valentina; Quest, Andrew F.G.; Rothermel, Beverly A.; Lavandero, Sergio

  2014-01-01

  Endoplasmic reticulum (ER) stress activates an adaptive unfolded protein response (UPR) that facilitates cellular repair, however, under prolonged ER stress, the UPR can ultimately trigger apoptosis thereby terminating damaged cells. The molecular mechanisms responsible for execution of the cell death program are relatively well characterized, but the metabolic events taking place during the adaptive phase of ER stress remain largely undefined. Here we discuss emerging evidence regarding the metabolic changes that occur during the onset of ER stress and how ER influences mitochondrial function through mechanisms involving calcium transfer, thereby facilitating cellular adaptation. Finally, we highlight how dysregulation of ER–mitochondrial calcium homeostasis during prolonged ER stress is emerging as a novel mechanism implicated in the onset of metabolic disorders. PMID:22064245

 5. Optimal fodring af goldkøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre-Harpøth, Vibeke; Damgaard, Birthe Marie

  2013-01-01

  Et forsøg har vist, at køer på lavt energiniveau i goldperioden var fysiologisk sundere og havde mindre risiko for at udvikle stofskiftesygdomme end køer på et højt energiniveau. Forsøget viste også, at køer på et normalt energiniveau i senlaktationen gav mere mælk i den efterfølgende laktation e...

 6. Matematik Dersinde İsteğe Bağlı Çevrimiçi Kısa Sınav Uygulanması Hakkında Öğrenci Görüşleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harun ÇİĞDEM

  2014-12-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı öğrencilerin harmanlanmış öğretim kapsamında kullandıkları çevrimiçi quiz sistemi hakkındaki görüşlerinin ortaya konmasıdır. Harmanlanmış öğretim, yüz yüze öğretim ile web tabanlı öğrenme yönetim sisteminin birlikte kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Betimsel yöntem desenindeki çalışma bir meslek yüksekokulunda Matematik-I dersini alan 204 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Dersler sınıf ortamında yürütülmüş ve intranet üzerinden öğrencilere powerpoint (ppt sunuları, ders notları ve quizler sunulmuştur. Çevrimiçi quizler ile ünite bazlı toplam 126 maddelik çoktan seçmeli test maddesi havuzundan öğrencilerin yararlanmaları sağlanmıştır. Dönem sonunda öğrencilerin çevrimiçi quizler hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla Çevrimiçi Quiz Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Hazırlanan form, 103 öğrenci tarafından cevaplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, ortalama ve t testi kullanılmıştır. Öğrencilerin genel olarak çevrimiçi quiz konusunda kararsız kaldıkları belirlenmiştir. Bilgisayar sahibi olan öğrencilerin bilgisayar sahibi olmayanlara göre, evinde internet bağlantısı olan öğrencilerin evinde internet bağlantısı olmayan öğrencilere göre ve daha önce web tabanlı sınav deneyimi olan öğrencilerin, web tabanlı sınav konusunda herhangi bir deneyimi olmayan öğrencilere göre çevrimiçi quizler konusunda daha olumlu oldukları bulunmuştur. Çevrimiçi quiz uygulamasının soru bankasının oluşturulmasının özellikle Matematik dersi için oldukça zaman alıcı olduğu belirlenmiştir. Uygulamanın en önemli avantajları öğrenci quizlerini okumak için gereken zamanın azalması ve kaynakların etkin kullanılmasıdır.

 7. Thermodynamic assessments of the Ag-Er and Er-Y systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang, S.L.; Wang, C.P.; Liu, X.J.; Tang, A.T.; Pan, F.S.; Ishida, K.

  2010-01-01

  The phase diagrams and thermodynamic properties in the Ag-Er and Er-Y binary systems have been assessed by using the CALPHAD (Calculation of Phase Diagrams) method on the basis of the experimental data including the thermodynamic properties and phase equilibria. The Gibbs free energies of the liquid, bcc, fcc, and hcp phases were described by the subregular solution model with the Redlich-Kister equation, and those of intermetallic compounds (Ag 2 Er and AgEr phases) were treated as stoichiometric compounds, and Ag 51 Er 14 phase was modeled by the sublattice model in the Ag-Er binary system. The thermodynamic parameters of the Ag-Er and Er-Y binary systems were obtained, and an agreement between the calculated results and experimental data was obtained for each binary system.

 8. Math2Earth and the many faces of mathematics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Niels John

  2010-01-01

  Artiklen omhandler fagdidaktiske problemstillinger, der ofte dukker op i forbindelsen med matematik i anvendelse. Blandt andet er der en tendens til at matematik overses, når den er indlejret i en praktisk anvendelsessituation. Omvendt sker det ofte, at matematiske muligheder ikke udnyttes, hvor ...

 9. Neoclassical transport in ERS regime

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lin, Z.; Tang, W.; Lee, W.W.

  1996-01-01

  The core ion thermal conductivity has been observed to fall below the standard neoclassical level in recent TFTR reversed magnetic shear discharges. Due to the combination of high central q and small local inverse aspect ratio, the ion poloidal gyroradius can be larger than the minor radius and comparable to the pressure gradient scale length in this ERS regime. It is then expected that finite orbit width effects play a key role in modifying the standard picture of neoclassical transport. Specifically, both the trapped particle fraction and the banana orbit width axe reduced by the finite minor radius and possibly by the pressure-gradient-driven radial electric field. In addition, the steep pressure gradient can generate neoclassical poloidal flows which, in turn, could reduce the particle and heat transports. Results from analytic estimates as well as those from full toroidal gyrokinetic neoclassical simulations will be presented

 10. Ungdomslitteratur former(er) sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henkel, Ayoe Qvist

  2016-01-01

  Igennem en 'mediesensitiv' analyse af romanen "Akavet" af Ronnie Andersen (2014) og perspektivering til andre aktuelle romaner for og med unge undersøger artiklen, hvordan ungdomslitteratur udvikler sig i dialog med digitale og mediebaserede impulser, og hvilke konsekvenser for udsigelserne om...... ungdomsliv og ungdomslitteraturens æstetik og mulige egenart, denne udvikling har. Artiklen baserer sig på en materialitetstilgang særligt inspireret af N. Katherine Hayles, som ikke tidligere har fået opmærksomhed i læsninger af ungdomslitteratur eller i diskussioner af ungdomslitteraturens mulige egenart......, at ungdomslitteratur drejer sig om unges udviklingsproces fra barndom og til voksenhed og dermed skildrer en overgang præget af linearitet, modning og vækst. Artiklen konkluderer, at der er ungdomslitteratur, der realiseres på andre præmisser, og Akavet kan ses som eksponent for en bevægelse fra ungdomslitteratur som...

 11. Low Estrogen Receptor (ER)-Positive Breast Cancer and Neoadjuvant Systemic Chemotherapy: Is Response Similar to Typical ER-Positive or ER-Negative Disease?

  Science.gov (United States)

  Landmann, Alessandra; Farrugia, Daniel J; Zhu, Li; Diego, Emilia J; Johnson, Ronald R; Soran, Atilla; Dabbs, David J; Clark, Beth Z; Puhalla, Shannon L; Jankowitz, Rachel C; Brufsky, Adam M; Ahrendt, Gretchen M; McAuliffe, Priscilla F; Bhargava, Rohit

  2018-05-08

  Pathologic complete response (pCR) rate after neoadjuvant chemotherapy was compared between 141 estrogen receptor (ER)-negative (43%), 41 low ER+ (13%), 47 moderate ER+ (14%), and 98 high ER+ (30%) tumors. Human epidermal growth factor receptor 2-positive cases, cases without semiquantitative ER score, and patients treated with neoadjuvant endocrine therapy alone were excluded. The pCR rate of low ER+ tumors was similar to the pCR rate of ER- tumors (37% and 26% for low ER and ER- respectively, P = .1722) but significantly different from the pCR rate of moderately ER+ (11%, P = .0049) and high ER+ tumors (4%, P < .0001). Patients with pCR had an excellent prognosis regardless of the ER status. In patients with residual disease (no pCR), the recurrence and death rate were higher in ER- and low ER+ cases compared with moderate and high ER+ cases. Low ER+ breast cancers are biologically similar to ER- tumors. Semiquantitative ER H-score is an important determinant of response to neoadjuvant chemotherapy.

 12. Multiple band structure in 156Er

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sunyar, A.W.; Der Mateosian, E.; Kistner, O.C.; Johnson, A.; Lumpkin, A.H.; Thieberger, P.

  1976-01-01

  The 142 Nd( 18 O,4n) 156 Er reaction at 90-95 MeV was used to study 156 Er high-spin states to spin 24. In addition to the background ground-state band, two well developed off-spin side bands, one of each parity, were observed. (Auth.)

 13. Er der en underviser til stede?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René Boyer; Nortvig, Anne-Mette; Rosenlund, Lea Tilde

  2015-01-01

  I de senere år er MOOC (Massive Open Online Courses) blevet en faktor på uddannelsesområdet. MOOC-forskning er et forholdsvist nyt felt, men har inden for de seneste 2-3 år udviklet sig med hastige skridt (Liyanagunawardena et al. 2013, Bayne & Ross 2014). En stor del af denne forskning har haft...

 14. Coronavirus infection, ER stress and Apoptosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  TO SING eFUNG

  2014-06-01

  Full Text Available The replication of coronavirus, a family of important animal and human pathogens, is closely associated with the cellular membrane compartments, especially the endoplasmic reticulum (ER. Coronavirus infection of cultured cells was previously shown to cause ER stress and induce the unfolded protein response (UPR, a process that aims to restore the ER homeostasis by global translation shutdown and increasing the ER folding capacity. However under prolonged ER stress, UPR can also induce apoptotic cell death. Accumulating evidence from recent studies has shown that induction of ER stress and UPR may constitute a major aspect of coronavirus-host interaction. Activation of the three branches of UPR modulates a wide variety of signaling pathways, such as mitogen-activated protein (MAP kinases activation, autophagy, apoptosis and innate immune response. ER stress and UPR activation may therefore contribute significantly to the viral replication and pathogenesis during coronavirus infection. In this review, we summarize current knowledge on coronavirus-induced ER stress and UPR activation, with emphasis on their cross-talking to apoptotic signaling.

 15. Led strategisk med 3 F'er

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Kurt Klaudi

  2017-01-01

  Artiklen gennemgår kort de tre F'er: at fremskrive, forudse og forestille som strategiske værktøjer til strategic forecast......Artiklen gennemgår kort de tre F'er: at fremskrive, forudse og forestille som strategiske værktøjer til strategic forecast...

 16. Et kors er ikke bare et kors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bach-Nielsen, Carsten

  2015-01-01

  Om et kors, der er rejst uden for den danske kirke i Bruxelles; formodentlig en afledning af det såkaldte Brabanterkors.......Om et kors, der er rejst uden for den danske kirke i Bruxelles; formodentlig en afledning af det såkaldte Brabanterkors....

 17. Er formen blevet vigtigst i politik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Etemadi, Maziar Haghpaidar

  2005-01-01

  RETORIK: Retorikken er kunsten at tage ordet - skriftligt eller mundtligt - og udtrykke sig smukt og velformuleret. Gorgias (ca. 490-ca. 390 f. Kr.) fra Leontinoi på Sicilien betragtes som ophavsmanden til den første endelige formulering af retorikkens virke og muligheder: "Talen er en mægtig...

 18. En isoleret verden er en bedre verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enrum, Nils

  2014-01-01

  Man skal ikke kaste med sten, hvis man bor i et hus med energimærke D ... Men problemet med varmetab fra danske boliger er til at løse......Man skal ikke kaste med sten, hvis man bor i et hus med energimærke D ... Men problemet med varmetab fra danske boliger er til at løse...

 19. "Det man siger er man selv..."

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben; Nørgaard, Britta; Uddholm, Mats

  forhold, der er hermeneutisk, strukturelt og relationelt bestemt. Praksisviden kan ikke være objektiv i gængs forstand, men det behøver ikke at diskvalificere denne viden. Forståelse er altid knyttet til den sag og bundet til den situation man står overfor og i som professionel og som menneske....

 20. Supervision og de tre k´er

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schilling, Benedicte; Jacobsen, Claus Haugaard; Nielsen, Jan

  2010-01-01

  Kontrol, kontrakt og kontekst er supervisionens tre k'er. Men hvad er supervision i det hele taget for en størrelse, der spillerså central en rolle for den psykologfaglige profession?......Kontrol, kontrakt og kontekst er supervisionens tre k'er. Men hvad er supervision i det hele taget for en størrelse, der spillerså central en rolle for den psykologfaglige profession?...

 1. Ytringsfriheden er ikke nødvendig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Pia

  2008-01-01

  nemlig godt konstatere, at ytringsfriheden ikke er nødvendig uden dermed at give afkald på frihed og demokrati.Vi kan oven i købet mene, at ytringsfriheden ophører med at være frihed, når vi betragter den som nødvendig. Og det er lige nøjagtig det, jeg efterlyser: at vi bruger filosoffer som Immanuel...... Kant og Luigi Pareyson til at forstå, at friheden er betydelig mere kompleks, end vi gør den til i øjeblikket....

 2. Hvordan er det å leve med CRPS?

  OpenAIRE

  Hovind, Thomas

  2014-01-01

  Hensikten med denne studien er å se på hvordan pasienter med komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) opplever å leve med tilstanden og hvordan disse pasientene har opplevd å bli møtt i helsevesenet. CRPS er en langvarig tilstand med sterke smerter som kan medføre økt smerterespons, redusert funksjon og nedsatt livskvalitet hos pasientene. Studien er en kvalitativ undersøkelse basert på dybdeintervju av fire pasienter med CRPS. Pasientene ble rekruttert fra en smerteavdeling i Nord-Norge og u...

 3. Branding er ikke til at komme udenom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Søren Askegaard definerer branding som "et iscenesat og afkodet symbolunivers". Det vil sige, at vi på den ene side har virksomhedens strategiske profilering, hvor den forsøger at skabe sig en særlig differentieret og positioneret profil, som adskiller den fra andre virksomheder. "Og det er denne...... strategiske kommunikation, der gør at branding er et ledelsesbegreb og ikke kun et markedsføringsbegreb. Det er ikke staffage, men værdier, som skal gennemsyre alle organisationens aktiviteter." Udgivelsesdato: maj...

 4. An Examination of Mathematically Gifted Students' Learning Styles by Decision Trees/Matematik Alanında Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Karar Ağaçları Kullanılarak İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esra Aksoy

  2015-12-01

  Full Text Available Abstract The aim of this study was to examine mathematically gifted students' learning styles through data mining method. ‘Learning Style Inventory’ and ‘Multiple Intelligences Scale’ were used to collect data. The sample included 234 mathematically gifted middle school students. The construct decision tree was examined predicting mathematically gifted students’ learning styles according to their multiple intelligences and gender and grade level. Results showed that all the variables used in the study had a significant effect on mathematically gifted students’ learning styles, but the most effective attribute found was intelligence type. Key Words: mathematically gifted students, educational data mining, learning style, multiple intelligences Öz Bu çalışmanın amacı, matematik alanında üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stillerini veri madenciliği yöntemini kullanarak incelemektir. Veri toplama aracı olarak ‘Öğrenme Stili Envanteri’ ve ‘Çoklu Zeka Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 234 matematik alanında üstün yetenekli ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Matematik alanında üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stillerini çoklu zeka alanları, cinsiyetleri ve sınıf seviyelerine göre tahmin etmek için oluş- turulan karar ağacı incelenmiştir. Sonuç olarak tüm değişkenlerin üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stilleri üzerinde etkisi olduğu fakat en etkili değişkenin çoklu zeka alanı olduğu gözlenmiştir. Anahtar Sözcükler: matematikte üstün yetenekli öğrenciler, eğitimsel veri madencili- ği, öğrenme stili, çoklu zeka

 5. Brandingens hellige gral

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Da et brand er en noget uhåndgribelig størrelse, kan opfattelsen af, hvad et brand egentlig er, variere noget blandt de forskellige chefer i en organisation, som har til opgave at øge brandets performans. Denne artikel ser på, hvordan brand fortolkninger har udviklet sig fra det funktionelle ti...

 6. ER Consolidated Quarterly Report October 2014

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cochran, John R. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2014-10-01

  This Environmental Restoration Operations (ER) Consolidated Quarterly Report (ER Quarterly Report) provides the status of ongoing corrective actions and related Long- Term Stewardship (LTS) activities being implemented by Sandia National Laboratories, New Mexico (SNL/NM) ER for the April, May, and June 2014 quarterly reporting period. Section 2.0 provides the status of ER Operations activities including closure activities for the Mixed Waste Landfill (MWL), project management and site closure, and hydrogeologic characterizations. Section 3.0 provides the status of LTS activities that relate to the Chemical Waste Landfill (CWL) and the associated Corrective Action Management Unit (CAMU). Section 4.0 provides the references noted in Section I of this report.

 7. Er iPad digital udeskole?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schilhab, Theresa

  2014-01-01

  Hvor ’konkret’ skal en oplevelse være, for at intuitionen om, at det selvoplevede styrker læringen, holder? Er brug af tablets (e.g. iPads) et ligebyrdigt alternativ til den konkrete oplevelse?......Hvor ’konkret’ skal en oplevelse være, for at intuitionen om, at det selvoplevede styrker læringen, holder? Er brug af tablets (e.g. iPads) et ligebyrdigt alternativ til den konkrete oplevelse?...

 8. Snip snap snude - dobbelthagerne er ude

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte; Kofoed, Jette

  2015-01-01

  Det handler om at være grim. Det står i skarp kontrast til det pæne og polerede på Instagram. Det er flygtigt, useriøst og ligegyldigt. Og så forsvinder det heldigvis igen, så man behøver kun at forholde sig til det i de få sekunder, det foregår. Snapchat vokser i popularitet og er nu det...

 9. Håndbold er en praksis!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Poul Bitsch

  2008-01-01

  Dansk håndbold er en kæmpemæssig succeshistorie. Ser man snævert på den udvikling, elitedelen af sporten har gennemlevet de seneste 15 år, viser stort set alle tænkelige parametre fremgang. De internationale resultater for lands og klubhold er med få udfald blevet stadigt bedre, omsætningen i klu...

 10. Arctigenin alleviates ER stress via activating AMPK

  Science.gov (United States)

  Gu, Yuan; Sun, Xiao-xiao; Ye, Ji-ming; He, Li; Yan, Shou-sheng; Zhang, Hao-hao; Hu, Li-hong; Yuan, Jun-ying; Yu, Qiang

  2012-01-01

  Aim: To investigate the protective effects of arctigenin (ATG), a phenylpropanoid dibenzylbutyrolactone lignan from Arctium lappa L (Compositae), against ER stress in vitro and the underlying mechanisms. Methods: A cell-based screening assay for ER stress regulators was established. Cell viability was measured using MTT assay. PCR and Western blotting were used to analyze gene and protein expression. Silencing of the CaMKKβ, LKB1, and AMPKα1 genes was achieved by RNA interference (RNAi). An ATP bioluminescent assay kit was employed to measure the intracellular ATP levels. Results: ATG (2.5, 5 and 10 μmol/L) inhibited cell death and unfolded protein response (UPR) in a concentration-dependent manner in cells treated with the ER stress inducer brefeldin A (100 nmol/L). ATG (1, 5 and 10 μmol/L) significantly attenuated protein synthesis in cells through inhibiting mTOR-p70S6K signaling and eEF2 activity, which were partially reversed by silencing AMPKα1 with RNAi. ATG (1-50 μmol/L) reduced intracellular ATP level and activated AMPK through inhibiting complex I-mediated respiration. Pretreatment of cells with the AMPK inhibitor compound C (25 μmol/L) rescued the inhibitory effects of ATG on ER stress. Furthermore, ATG (2.5 and 5 μmol/L) efficiently activated AMPK and reduced the ER stress and cell death induced by palmitate (2 mmol/L) in INS-1 β cells. Conclusion: ATG is an effective ER stress alleviator, which protects cells against ER stress through activating AMPK, thus attenuating protein translation and reducing ER load. PMID:22705729

 11. Bæredygtighed hos SMV'er

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  Valg af materiale/medie/form: YouTube Valg af arbejdsform: Videoerne kan bruges som caseundervisning Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Caseundervisning er velegnet til at lære om praksis......Valg af materiale/medie/form: YouTube Valg af arbejdsform: Videoerne kan bruges som caseundervisning Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Caseundervisning er velegnet til at lære om praksis...

 12. Hvilke Dødehavstekster er "sekteriske"?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2003-01-01

  Skønt Dødehavsrullerne antageligt tilhørte en gruppering, der boede i Qumran, tyder alt på, at mange af teksterne er forfattet andre steder. Artiklen undersøger den særlige sprogbrug, som antageligt er typisk for Qumran-samfundet, og som præger forbavsende få af tekserne. En meget stor del af...

 13. Trump er godt nyt for verdensfreden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2017-01-01

  Trumps uberegnelighed øger ikke risikoen for krig. Den mindsker den ved at få de allierede til at gøre mere og modstanderne til at forhandle. Det er godt for verdensfreden......Trumps uberegnelighed øger ikke risikoen for krig. Den mindsker den ved at få de allierede til at gøre mere og modstanderne til at forhandle. Det er godt for verdensfreden...

 14. Characterization of the ER-Targeted Low Affinity Ca2+ Probe D4ER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisa Greotti

  2016-09-01

  Full Text Available Calcium ion (Ca2+ is a ubiquitous intracellular messenger and changes in its concentration impact on nearly every aspect of cell life. Endoplasmic reticulum (ER represents the major intracellular Ca2+ store and the free Ca2+ concentration ([Ca2+] within its lumen ([Ca2+]ER can reach levels higher than 1 mM. Several genetically-encoded ER-targeted Ca2+ sensors have been developed over the last years. However, most of them are non-ratiometric and, thus, their signal is difficult to calibrate in live cells and is affected by shifts in the focal plane and artifactual movements of the sample. On the other hand, existing ratiometric Ca2+ probes are plagued by different drawbacks, such as a double dissociation constant (Kd for Ca2+, low dynamic range, and an affinity for the cation that is too high for the levels of [Ca2+] in the ER lumen. Here, we report the characterization of a recently generated ER-targeted, Förster resonance energy transfer (FRET-based, Cameleon probe, named D4ER, characterized by suitable Ca2+ affinity and dynamic range for monitoring [Ca2+] variations within the ER. As an example, resting [Ca2+]ER have been evaluated in a known paradigm of altered ER Ca2+ homeostasis, i.e., in cells expressing a mutated form of the familial Alzheimer’s Disease-linked protein Presenilin 2 (PS2. The lower Ca2+ affinity of the D4ER probe, compared to that of the previously generated D1ER, allowed the detection of a conspicuous, more clear-cut, reduction in ER Ca2+ content in cells expressing mutated PS2, compared to controls.

 15. ER-to-plasma membrane tethering proteins regulate cell signaling and ER morphology.

  Science.gov (United States)

  Manford, Andrew G; Stefan, Christopher J; Yuan, Helen L; Macgurn, Jason A; Emr, Scott D

  2012-12-11

  Endoplasmic reticulum-plasma membrane (ER-PM) junctions are conserved structures defined as regions of the ER that tightly associate with the plasma membrane. However, little is known about the mechanisms that tether these organelles together and why such connections are maintained. Using a quantitative proteomic approach, we identified three families of ER-PM tethering proteins in yeast: Ist2 (related to mammalian TMEM16 ion channels), the tricalbins (Tcb1/2/3, orthologs of the extended synaptotagmins), and Scs2 and Scs22 (vesicle-associated membrane protein-associated proteins). Loss of all six tethering proteins results in the separation of the ER from the PM and the accumulation of cytoplasmic ER. Importantly, we find that phosphoinositide signaling is misregulated at the PM, and the unfolded protein response is constitutively activated in the ER in cells lacking ER-PM tether proteins. These results reveal critical roles for ER-PM contacts in cell signaling, organelle morphology, and ER function. Copyright © 2012 Elsevier Inc. All rights reserved.

 16. I metaforens lys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansbøl, Gorm

  -as), idet der ikke er tale om at se børnene som nogle andre (ibid. s. 368). At se noget, som-om det er noget andet, er at se wireren som-om, den er en slange i betydningen et krybdyr, eller hvis børnene ses, som-om de er to abeunger, der morer sig. Denne indsigt rummer et stort didaktisk potentiale...

 17. Tegn og gerninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2005-01-01

  Begrebet 'tegn' eller 'repræsentation' defineres som noget der for nogen angiver noget som det er udformet til at angive. Der skelnes dernæst mellem analoge og digitale repræsentationer, blandingsrepræsentationer og komplekse repræsentationer.......Begrebet 'tegn' eller 'repræsentation' defineres som noget der for nogen angiver noget som det er udformet til at angive. Der skelnes dernæst mellem analoge og digitale repræsentationer, blandingsrepræsentationer og komplekse repræsentationer....

 18. Investigation of Maths Oriented Academic Risk-Taking Behaviours of Secondary School Students by Some Variables [Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Odaklı Akademik Risk Alma Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esat Avcı

  2016-08-01

  Full Text Available In this study, secondary school students' academic risk-taking behaviours have been investigated to understand whether they vary according to some variables or not. These variables are: Gender, grade level, town, type of school, parents education level, economic status of the family, the previous year's maths scores. Survey method was used in the study. The population is students who are studying in secondary schools located in Akdeniz, Mezitli, Toroslar and Yenişehir provinces of Mersin, in the 2014 - 2015 academic year. The research sample is 1054 students who are studying at 14 of these schools. “Mathematics-oriented academic risk taking behaviors scale” was used for data collection. Data for the analysis of independent samples t-test and ANOVA were used. There is no significant variance between maths-oriented academic risk-taking behaviours of students based on variables such as gender, town, school type and economic status of the family whereas there is meaningful variance based on variables such as grade level, level of parents education and last year's mathematics score. [Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin akademik risk alma davranışlarının bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Bu değişkenler şunlardır: Cinsiyet, sınıf düzeyi, ilçe, okul türü, anne ve baba eğitim düzeyi, ailelerin ekonomik durumu, bir önceki seneki matematik puanları. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma evreni, 2014 – 2015 eğitim öğretim yılında Mersin ili Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde bulunan ortaokullarda okumakta olan öğrencilerdir. Araştırma örneklemi ise bu okullardan 14 tanesinde okumakta olan 1054 öğrencidir. Veri toplama aracı olarak “Matematik Odaklı Akademik Risk Alma Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi için bağımsız örneklem t testi ve ANOVA uygulanmıştır. Öğrencilerin matematik odakl

 19. Synthesis of Er and Er : Yb doped sol–gel derived silica glass and ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Unknown

  Materials Science Centre, †Central Research Facility, Optical Fibre Unit, Indian Institute of Technology,. Kharagpur 721 302, India. MS received 1 March 2004; revised 4 July 2004. Abstract. Er3+ and Er3+ : Yb3+ doped optical quality, crack and bubble free glasses for possible use in mak- ing laser material have been ...

 20. Site of Er ions in silica layers codoped with Si nanoclusters and Er

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pellegrino, P.; Garrido, B.; Arbiol, J.; Garcia, C.; Lebour, Y.; Morante, J.R.

  2006-01-01

  Silica layers implanted with Si and Er ions to various doses and annealed at 950 deg. C have been investigated by means of energy-filtered transmission electron microscopy (EFTEM) and high annular angle dark field (HAADF). EFTEM analysis reveals Si nanoclusters (Si-nc) with an average size around 3 nm for high Si content (15 at. %) whereas no clusters can be imaged for the lowest Si excess (5 at. %). Raman scattering supports that amorphous Si precipitates are present in all the samples. Moreover, the filtered images show that Er ions appear preferentially located outside the Si-nc. HAADF analysis confirms that the Er atoms form agglomerations of 5-10 nm size when the Er concentration exceeds 1x10 20 cm -3 . This observation correlates well with the reduction of the Er population excitable by Si nanoclusters, in the best case corresponding to 10% of the total. A suitable tuning of the annealing drastically reduces this deleterious effect

 1. DNA as a component of ER materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Minagawa, K; Aoki, Y; Berber, M R; Mori, T; Tanaka, M

  2009-01-01

  Deoxyribonucleic acid (DNA), which is known as a typical biopolymer, has been utilized for a few types of ER materials. Suspensions were prepared with the particles of DNA, DNA/lipid complexes, and LDH (layered double hydroxide)/DNA composites. The purified DNA showed larger ER effect than the others, but this particle tended to absorb water, which caused less stability. Preliminary experiments of preparing composite with LDH indicated that this inorganic material would be useful for hydrophobic modification of DNA particles, although further optimization of composite preparation is needed. In addition, the LDH/DNA suspensions showed interesting behaviours under some conditions, which indicated possibility for controlling ER property in a wide range.

 2. DNA as a component of ER materials

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Minagawa, K; Aoki, Y; Berber, M R [Institute of Technology and Science, University of Tokushima, Tokushima 770-8506 (Japan); Mori, T [Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Kyushu University, Fukuoka 819-0395 (Japan); Tanaka, M [Faculty of Pharmaceutical Science, Tokushima Bunri University, Tokushima 770-8514 (Japan)], E-mail: minagawa@chem.tokushima-u.ac.jp

  2009-02-01

  Deoxyribonucleic acid (DNA), which is known as a typical biopolymer, has been utilized for a few types of ER materials. Suspensions were prepared with the particles of DNA, DNA/lipid complexes, and LDH (layered double hydroxide)/DNA composites. The purified DNA showed larger ER effect than the others, but this particle tended to absorb water, which caused less stability. Preliminary experiments of preparing composite with LDH indicated that this inorganic material would be useful for hydrophobic modification of DNA particles, although further optimization of composite preparation is needed. In addition, the LDH/DNA suspensions showed interesting behaviours under some conditions, which indicated possibility for controlling ER property in a wide range.

 3. ARM CLASIC ER2 CRS/EDOP

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerald Heymsfield

  2010-12-20

  Data was taken with the NASA ER-2 aircraft with the Cloud Radar System and other instruments in conjunction with the DOE ARM CLASIC field campaign. The flights were near the SGP site in north Central Oklahoma and targeted small developing convection. The CRS is a 94 GHz nadir pointing Doppler radar. Also on board the ER-2 was the Cloud Physics Lidar (CPL). Seven science flights were conducted but the weather conditions did not cooperate in that there was neither developing convection, or there was heavy rain.

 4. Psyken er en grænseflade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmeyer, Jesper

  2011-01-01

  En computer er i sig selv blot et stykke mekanik. Det afgørende sker i mødet mellem maskinen, mennesker og fællesskaber: på grænsefladen. Præcis som hos levende væsner......En computer er i sig selv blot et stykke mekanik. Det afgørende sker i mødet mellem maskinen, mennesker og fællesskaber: på grænsefladen. Præcis som hos levende væsner...

 5. ER Stress: A Therapeutic Target in Rheumatoid Arthritis?

  Science.gov (United States)

  Rahmati, Marveh; Moosavi, Mohammad Amin; McDermott, Michael F

  2018-04-22

  Diverse physiological and pathological conditions that impact on protein folding of the endoplasmic reticulum (ER) cause ER stress. The unfolded protein response (UPR) and the ER-associated degradation (ERAD) pathway are activated to cope with ER stress. In rheumatoid arthritis (RA), inflammation and ER stress work in parallel by driving inflammatory cells to release cytokines that induce chronic ER stress pathways. This chronic ER stress may contribute to the pathogenesis of RA through synoviocyte proliferation and proinflammatory cytokine production. Therefore, ER stress pathways and their constituent elements are attractive targets for RA drug development. In this review, we integrate current knowledge of the contribution of ER stress to the overall pathogenesis of RA, and suggest some therapeutic implications of these discoveries. Copyright © 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 6. Ledelse af samskabelse er en ny ledelsesdisciplin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Jens; Martin Nielsen, Kim; Bartram, Jan

  2018-01-01

  Samskabelse er blevet det nye orienteringspunkt for rigtig mange offentlige organisationer. Det skyldes en udbredt konsensus om, at velfærdsopgaverne ikke kan løses inden for de vante organisatoriske rammer, men må løses i tæt kontakt med de parter, som opgaverne vedrører. Denne nye tilgang til...

 7. Der er fuld religionsfrihed i Danmark, men..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Lisbet

  2018-01-01

  Artiklen analyserer en rapport, udgivet af FN's special rapporteur on Freedom of Religion and Belief, Heiner Bielefeldt. Rapporten vedrører Danmark. Analysen tilslutter sig rapporten på de fleste punkter, men kritiserer begrebet 'blød diskrimination'; kritiserer at rapporten ikke er gået tættere på...

 8. Hvad er kildekritik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2009-01-01

  Hvad er Kildekritik? I stedet for at forstå kildekritik som et stringent system, grundlagt af Leopold von Ranke og i Danmark kanoniseret af Kristian Erslev, kunne man med større historiografisk ret og faglig frugtbarhed opfatte kildekritikken som en faglig tradition med tre lag afsat (sedimentere...

 9. Hvad er PET og fMRI?

  DEFF Research Database (Denmark)

  B. Paulson, Olaf; Balslev, Daniela; Gerlach, Christian

  2007-01-01

  Hvilken rolle spiller følelserne for vores tankeliv, og hvorfor har vi overhovedet følelser? I kraft af avancerede hjerneskanningsteknikker er den moderne hjernevidenskab blevet i stand til at besvare disse spørgsmål. Gennem artiklerne i denne antologi, skrevet af ledende danske forskere, bliver ...

 10. Creating Smart-er Cities: An Overview

  Science.gov (United States)

  Allwinkle, Sam; Cruickshank, Peter

  2011-01-01

  The following offers an overview of what it means for cities to be "smart." It draws the supporting definitions and critical insights into smart cities from a series of papers presented at the 2009 Trans-national Conference on Creating Smart(er) Cities. What the papers all have in common is their desire to overcome the all too often…

 11. Geometric calibration of ERS satellite SAR images

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mohr, Johan Jacob; Madsen, Søren Nørvang

  2001-01-01

  Geometric calibration of the European Remote Sensing (ERS) Satellite synthetic aperture radar (SAR) slant range images is important in relation to mapping areas without ground reference points and also in relation to automated processing. The relevant SAR system parameters are discussed...

 12. Er nogen mere lige end andre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møberg, Rasmus Juul

  normativ fordring. Kohlis (2007) formulering af normalbiografien er en tredeling af livsforløbet (uddannelse – arbejdsliv - pension). En tredeling der bliver kritiseret for at være køns- og familieblind, hvorfor linked lives-begrebet bliver introduceret. Begrebet har den teoretiske implikation...... analyser tager højde for afhængighed over tid i den afhængige variabel. Overordnet set er det tre aspekter af datas karakteristika, der fordrer specielle metoder. Det er censurering af data, tidsmæssig variation i de uafhængige variable samt potentiel korrelation mellem målingerne af den afhængige variabel...... for disse ændringer, hvorved risikoen for en given transition beregnes mere præcist. Afhandlingens empiriske grundlag er registerdata for alle personer i Danmark, der tilhører fødselskohorterne 1968, 1972 og 1976. Data dækker over personlige, familiære forhold og oplysninger på arbejdspladsniveau, hvor den...

 13. Hvad nu hvis sommerfuglen er ekshibitionist?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2008-01-01

  Groft sagt vil denne artikel, ved at aflæse hvad hhv. Inger Christensen, Sigmund Freud og Jacques Lacan har at sige om sommerfugle, argumentere for at der er et afgørende skel mellem naturvidenskab og litteraturvidenskab; mellem naturen, dyret, sommerfuglen på den ene side og bevidstheden...

 14. Hvad er hjemkundskabslæreren?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benn, Jette

  2009-01-01

      En appetizer: De praktisk-musiske fag på dagsordenen Temaet for denne artikel er hjemkundskabsfaget, -professionen og dens praktisering belyst gennem et interviewstudie fra 2008 af lærerstuderende og deres lærere. Dette studie relateres til forfatterens tidligere studie af fag og profession i...

 15. Er Storm P. en hardcore vagabond?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Allan

  2002-01-01

  Den vagabond, som vi kender som Storm P.s, er ikke en figur, der kom fra en guddommelig inspiration eller deslige. Den var en allerede velkendt figur, før Storm P. tog den til sig, og figuren gennemgik radikale forandringer gennem Storm P.s liv: Krads social satire, hypervoldelig eller hyggelig...

 16. Er Frank rationel demokrat eller naiv fetichist?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2014-01-01

  Artiklen er en diskussion af demokrati-begrebet i Rune Lykkebergs Alle har ret. Over for Lykkebregs demokrati-begreb sætter den Rancières og Zizeks forståelse af demokratiet som en åbning for det, den sociale orden ikke kan rumme. Det fører til en kritik af Lykkebergs anvendelse af begreberne om...

 17. Hvad er militær ledelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, Jakob Rømer

  militær ledelse unik og derved muliggøre en opdeling, således at Forsvarets skoler kun underviser i den del af ledelse, som andre civile uddannelsesinstitutioner ikke menes at kunne undervise i. Men er det muligt at adskille begreber og praksis på den måde? Dette brief undersøger nogle betydninger af...

 18. Finanskrisen - er den markedsorienterede regulering skurken?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2009-01-01

  markedsorienterede opgørelse tilsyneladende skyld i bankernes dårlige resultater. I hvert fald er standardsætteren inden for international regnskabsregulering, IASB, i efteråret 2008 på rekordtid kommet de betrængte virksomheder - herunder bankerne - til undsætning med en regnskabsmæssig hjælpepakke som supplement...

 19. Nyt slankemiddel i håndkøb på markedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Astrup, Arne

  2009-01-01

  Har du hørt om det nye slankemiddel Alli, men er i tvivl om, det er noget for dig, så læs her, hvordan Alli virker Udgivelsesdato: 6. maj......Har du hørt om det nye slankemiddel Alli, men er i tvivl om, det er noget for dig, så læs her, hvordan Alli virker Udgivelsesdato: 6. maj...

 20. Reklamen går STEALTH

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars Pynt

  2010-01-01

  At snige sig uset gennem radarsystemerne er dog ikke kun noget der appellerer til luftvåbnet. Det er tilsyneladende også mere og mere væsentligt i markedskommunikation. Udgivelsesdato: 23.3.......At snige sig uset gennem radarsystemerne er dog ikke kun noget der appellerer til luftvåbnet. Det er tilsyneladende også mere og mere væsentligt i markedskommunikation. Udgivelsesdato: 23.3....

 1. Effects of material growth technique and Mg doping on Er3+ photoluminescence in Er-implanted GaN

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, S.; Henry, R. L.; Wickenden, A. E.; Koleske, D. D.; Rhee, S. J.; White, J. O.; Myoung, J. M.; Kim, K.; Li, X.; Coleman, J. J.

  2001-01-01

  Photoluminescence (PL) and photoluminescence excitation (PLE) spectroscopies have been carried out at 6 K on the ∼1540 nm 4 I 13/2 - 4 I 15/2 emissions of Er 3+ in Er-implanted and annealed GaN. These studies revealed the existence of multiple Er 3+ centers and associated PL spectra in Er-implanted GaN films grown by metalorganic chemical vapor deposition, hydride vapor phase epitaxy, and molecular beam epitaxy. The results demonstrate that the multiple Er 3+ PL centers and below-gap defect-related absorption bands by which they are selectively excited are universal features of Er-implanted GaN grown by different techniques. It is suggested that implantation-induced defects common to all the GaN samples are responsible for the Er site distortions that give rise to the distinctive, selectively excited Er 3+ PL spectra. The investigations of selectively excited Er 3+ PL and PLE spectra have also been extended to Er-implanted samples of Mg-doped GaN grown by various techniques. In each of these samples, the so-called violet-pumped Er 3+ PL band and its associated broad violet PLE band are significantly enhanced relative to the PL and PLE of the other selectively excited Er 3+ PL centers. More importantly, the violet-pumped Er 3+ PL spectrum dominates the above-gap excited Er 3+ PL spectrum of Er-implanted Mg-doped GaN, whereas it was unobservable under above-gap excitation in Er-implanted undoped GaN. These results confirm the hypothesis that appropriate codopants can increase the efficiency of trap-mediated above-gap excitation of Er 3+ emission in Er-implanted GaN. [copyright] 2001 American Institute of Physics

 2. A Teaching Experiment That Aims to Develop Pre-Service Mathematics Teachers’ Technological Pedagogical and Content Knowledge [Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimini Amaçlayan Bir Öğretim Deneyi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melike Yiğit Koyunkaya

  2017-08-01

  Full Text Available The main purpose of this study was to examine pre-service secondary mathematics teachers’ (PSMTs levels and development of technological, pedagogical and content knowledge (TPACK. In line with this purpose, this study was designed to use teaching experiment methodology within a course. Therefore, while examining PSMTs’ development of TPACK, an appropriate teaching method that supported development of PSMTs’ TPACK was shared in this article. The participants of the study were 28 fourth grade PSMTs. The teaching experiment methodology, one of the methods of qualitative research design, was used in the study. By using this method, PSMTs were taught about how to integrate technology into mathematics education, how to use varios mathematics and geometry dynamic software, interactive applications that are used in mathematics education and various websites related to education during 16 weeks and four hours in each week. The data was collected during the experiment, and analyzed by using content analysis and document analysis methods. The results show that PSMTs’ TPACK levels were developed by applying the teaching experiment methodology. Particularly, in the activities they designed, lesson plans, reflections and free writings, it was observed that PSMTS’ skills about how to integrate technology in order to ease the learning and teaching of mathematics and utilizing it were developed. Within this context, it is thought that technology integrated courses or technology based courses should be taught in the education programs. [Bu çalışmanın temel amacı, ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgi (TPAB düzeylerinin ve gelişimlerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, bu çalışma bir ders kapsamında öğretim deneyi yöntemi kullanılarak tasarlanmıştır. Çalışmanın katılımcıları, bir devlet üniversitesinin Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 28

 3. CAMEX-4 ER-2 HIGH ALTITUDE DROPSONDE V1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The CAMEX-4 ER-2 High Altitude Dropsonde dataset was collected by the ER-2 High Altitude Dropsonde System (EHAD), which used dropwinsondes fitted with Global...

 4. CAMEX-4 ER-2 LIGHTNING INSTRUMENT PACKAGE (LIP) V1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The CAMEX-4 ER-2 Lightning Instrument Package (LIP) dataset was collected by the ER-2 LIP, which allows the vector components of the electric field (i.e, Ex, Ey, Ez...

 5. Facets of operational performance in an emergency room (ER)

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vaart, Taco; Vastag, Gyula; Wijngaard, Jacob

  This paper, using detailed time measurements of patients complemented by interviews with hospital management and staff, examines three facets of an emergency room's (ER) operational performance: (1) effectiveness of the triage system in rationing patient treatment; (2) factors influencing ER's

 6. ER Consolidated Qtrly Rpt_April-June 2016_October 2016

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cochran, John R. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2016-10-01

  This Environmental Restoration Operations (ER) Consolidated Quarterly Report (ER Quarterly Report) provides the status of ongoing corrective action activities being implemented by Sandia National Laboratories, New Mexico (SNL/NM) for the April, May, and June 2016 quarterly reporting period.

 7. GPM Ground Validation Navigation Data ER-2 OLYMPEX V1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The GPM Ground Validation NASA ER-2 Navigation Data OLYMPEX dataset supplies navigation data collected by the NASA ER-2 aircraft for flights that occurred during...

 8. Senior Sport er læring i virkeligheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Erna Rosenlund

  2014-01-01

  Samarbejde mellem fysioterapeutudddannelsen på UCN og Aalborg senior Sport er givende for alle parter, inklusiv studerende.......Samarbejde mellem fysioterapeutudddannelsen på UCN og Aalborg senior Sport er givende for alle parter, inklusiv studerende....

 9. Model Matematik Reduksi Thorium dalam Proses Elektrokoagulasi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prayitno

  2017-11-01

  Full Text Available Thorium reduction by electrocoagulation has been conducted on radioactive waste with thorium contaminant grade of 5x10-4Kg/l through a batch system using aluminium electrodes. This study aims to determine a mathematical model of thorium reduction through speed reaction, constante reaction rate and reaction order which are affected by electrocoagulation process parameters like voltage, time, electrode distance, and pH. The research results the optimum voltage condition at 12.5 V at 1 cm electrode spacing, pH 7, and 30 minutes of processing time with 99.6 % efficiency. Prediction on thorium decline rate constante is obtained through mathematic integral method calculation. The research results thorium decline rate is following second order constante with its value at 5x10-3KgL-1min-1.

 10. Matematik - ide og indsigt. Bind 5

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Mogens Nørgaard

  Difference equations of higher order, Fibonacci sequences, differential equations of higher order, systems of differential equations, stability criteria, calculus of variations, cybernetic ideas, optimal control theory, the historical development of the theory of variations and optimal control...

 11. Matematik for Ingeniører

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hellesen, Bjarne; Larsen, Mogens Oddershede

  important basics are recapitulated, such that readers with mathematics at level B should be able to catch up.---------- ---------- --------------------GENERAL FOR ALL 3 VOLUMES. Most topics are accompanied by numerical methods (and algorithms), which are useful for an engineer and helps the mathematical...... starts with the most indispensable topics, which we try to explain in an intuitive and practical way by graphs and examples. Definitions and theorems are formulated precisely, and most of the theorems are proved. Later in the chapter there are some supplementary sections containing more peripheral topics...... VARIABEL (page 1) >>>>> 1.1 Funktionsbegrebet. 1.2 Graensevaerdi. 1.3 Kontinuitet. 1.4 Differentiation. 1.5 Integration. 1.6 Numerisk integration. 1A Praecis definition af "graensevaerdi". 1B Uniform kontinuitet. -- Opgaver. ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------2...

 12. Er frygten for Kina vores eneste håb?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2011-01-01

  Man siger, at håbet er lysegrønt, men i det 21. århundrede er håbet rødt som riget i midten. Mens optimismen vinder frem i Asien med Kina som bannerfører, er Vesten ramt af frygt, og det forplanter sig negativt til uddannelsessystemet. Er positive følelser hemmeligheden bag, at asiatiske lande st...... stormer frem i internationale undersøgelser som PISA?...

 13. TCSP ER-2 DOPPLER RADAR (EDOP) V1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The TCSP ER-2 DOPPLER RADAR (EDOP) dataset was collected by the ER-2 Doppler radar (EDOP), which is an X-band (9.6 GHz) Doppler radar mounted in the nose of the ER-2...

 14. CAMEX-4 ER-2 DOPPLER RADAR V1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The CAMEX-4 ER-2 Doppler Radar dataset was collected by the ER-2 Doppler radar (EDOP), which is an X-band (9.6 GHz) Doppler radar mounted in the nose of ER-2. The...

 15. SEC16 in COPII coat dynamics at ER exit sites

  NARCIS (Netherlands)

  Sprangers, Joep; Rabouille, Catherine

  Protein export from the endoplasmic reticulum (ER), the first step in protein transport through the secretory pathway, is mediated by coatomer protein II (COPII)-coated vesicles at ER exit sites. COPII coat assembly on the ER is well understood and the conserved large hydrophilic protein Sec16

 16. Magnetic properties of ErGa3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murasik, A.; Czopnik, A.; Keller, L.; Fischer, P.

  1999-01-01

  Bulk magnetization measurements and magnetic phase diagram for ErGa 3 show that zero-external magnetic field it undergoes two successive transitions at T 1 = 2.6 K and T 2 = 2.8 K, respectively. Its magnetic ordering examined by neutron diffraction, can be derived from the so-called [1/2, 1/2, 0] structure, i.e. one in which the successive antiparallel (110) sheets of spins have additionally superimposed on them a sinusoidal modulation parallel to the [100] axis. The temperature dependence of neutron diffraction diagrams studied with powder and single crystal samples revealed, that in the range of (2.6 - 2.78) k there occurs an abrupt reorientation of the Er 3+ spins from the [110]-type direction, towards the [100] axis. This rotation can be attributed to the T 1 transition found in the magnetic phase diagram. (author)

 17. SYP73 Anchors the ER to the Actin Cytoskeleton for Maintenance of ER Integrity and Streaming in Arabidopsis.

  Science.gov (United States)

  Cao, Pengfei; Renna, Luciana; Stefano, Giovanni; Brandizzi, Federica

  2016-12-05

  The endoplasmic reticulum (ER) is an essential organelle that spreads throughout the cytoplasm as one interconnected network of narrow tubules and dilated cisternae that enclose a single lumen. The ER network undergoes extensive remodeling, which critically depends on membrane-cytoskeleton interactions [1]. In plants, the ER is also highly mobile, and its streaming contributes significantly to the movement of other organelles [2, 3]. The remodeling and motility of the plant ER rely mainly on actin [4] and to a minor extent on microtubules [5]. Although a three-way interaction between the ER, cytosolic myosin-XI, and F-actin mediates the plant ER streaming [6], the mechanisms underlying stable interaction of the ER membrane with actin are unknown. Early electron microscopy studies suggested a direct attachment of the plant ER with actin filaments [7, 8], but it is plausible that yet-unknown proteins facilitate anchoring of the ER membrane with the cytoskeleton. We demonstrate here that SYP73, a member of the plant Syp7 subgroup of SNARE proteins [9] containing actin-binding domains, is a novel ER membrane-associated actin-binding protein. We show that overexpression of SYP73 causes a striking rearrangement of the ER over actin and that, similar to mutations of myosin-XI [4, 10, 11], loss of SYP73 reduces ER streaming and affects overall ER network morphology and plant growth. We propose a model for plant ER remodeling whereby the dynamic rearrangement and streaming of the ER network depend on the propelling action of myosin-XI over actin coupled with a SYP73-mediated bridging, which dynamically anchors the ER membrane with actin filaments. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 18. Virtual Reality er dit nye Skype

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bødker, Mads

  2016-01-01

  VR er mediet, der kan gøre den flade skærm og det begrænsede blik i for eksempel Skype til et lidt gammeldags digitalt samarbejde. Ved at sætte folk i stand til at kommunikere, dele virtuelle genstande og give dem en øget oplevelse af at være i et rum sammen, kan man mediere nye aspekter af samar...

 19. Her er din motion i 2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Lasse Kristian

  2014-01-01

  Motion i naturen, en indendørs fitnessform inspireret af junglens lianer og høj intensitet med crossfit. Det er ifølge en ekspert nogle af de træningstyper, der vil være mest populære i 2012. Året hvor fleksibilitet og frihed vil blive endnu vigtigere, for den måde vi holder os i form på....

 20. Hamlet er manden i mit liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2009-01-01

  Hamlet er manden i mit liv. Min elskede. Jeg har en drøm om at frelse ham. At redde ham ud af sin mors soveværelse og ind i mit. Væk fra det ødipale Helvede han befinder sig i, fastlåst mellem et svin af en faderskikkelse (Claudius) og en alt for idealiseret far (gamle Hamlet), vågende over sin m...

 1. Electrorheological (ER) Fluids: A Research Needs Assessment

  Science.gov (United States)

  1993-05-01

  is given as line (g). Experimental results a correspond to polyaniline in silicone oil, e.c•,=36 (Gow 1990); * hollow silica spheres in corn oil ye...Malishauskas, 1981) (Fig. 18b). In Minsk, we have designed a new model of a screw valve (Shulman, 1978b). Its electrodes are fabricated in the form of...Takimoto, both of whom were very gracious. Dr. Takimoto is primarily involved in ER research. I was not shown any facilities while there, primarily

 2. Musikkens Hus i Aalborg er demensvenligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2017-01-01

  . Der blev afholdt frokostmøder hvor medarbejdere og brugere af Musikkens Hus fik undervisning om demens. Der blev også udvekslet gode idéer til hvad man i Musikkens Hus kan gøre for at byde mennesker med demens velkomne. at vi skal læse en masse, gå på kurser eller forpligte os til at være besøgsven...

 3. ER-12-1 completion report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Russell, C.E.; Gillespie, D.; Cole, J.C.; Drellack, S.L.

  1996-12-01

  The objective of drillhole ER-12-1 was to determine the hydrogeology of paleozoic carbonate rocks and of the Eleana Formation, a regional aquitard, in an area potentially downgradient from underground nuclear testing conducted in nearby Rainier Mesa. This objective was addressed through the drilling of well ER-12-1 at N886,640.26 E640,538.85 Nevada Central Coordinates. Drilling of the 1094 m (3588 ft) well began on July 19, 1991 and was completed on October 17, 1991. Drilling problems included hole deviation and hole instability that prevented the timely completion of this borehole. Drilling methods used include rotary tri-cone and rotary hammer drilling with conventional and reverse circulation using air/water, air/foam (Davis mix), and bentonite mud. Geologic cuttings and geophysical logs were obtained from the well. The rocks penetrated by the ER-12-1 drillhole are a complex assemblage of Silurian, Devonian, and Mississippian sedimentary rocks that are bounded by numerous faults that show substantial stratigraphic offset. The final 7.3 m (24 ft) of this hole penetrated an unusual intrusive rock of Cretaceous age. The geology of this borehole was substantially different from that expected, with the Tongue Wash Fault encountered at a much shallower depth, paleozoic rocks shuffled out of stratigraphic sequence, and the presence of an altered biotite-rich microporphyritic igneous rock at the bottom of the borehole. Conodont CAI analyses and rock pyrolysis analyses indicate that the carbonate rocks in ER-12-1, as well as the intervening sheets of Eleana siltstone, have been thermally overprinted following movement on the faults that separate them. The probable source of heat for this thermal disturbance is the microporphyritic intrusion encountered at the bottom of the hole, and its age establishes that the major fault activity must have occurred prior to 102.3+0.5 Ma (middle Cretaceous)

 4. Friluftsinstallationer i træer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Simon; Thomsen, Iben Margrete

  2015-01-01

  Abebaner, treetop walking, high rope adventure, slackline, træhuse og parkour-baner er alle installationer, som bruger træerne som støtte, enten midlertidigt eller permanent. Den nye sport, turistattraktionen eller team building-redskabet sætter i alle tilfælde træerne på prøve. Der følger positiv...

 5. The role of the AR/ER ratio in ER-positive breast cancer patients.

  Science.gov (United States)

  Rangel, Nelson; Rondon-Lagos, Milena; Annaratone, Laura; Osella-Abate, Simona; Metovic, Jasna; Mano, Maria Piera; Bertero, Luca; Cassoni, Paola; Sapino, Anna; Castellano, Isabella

  2018-03-01

  The significance of androgen receptor (AR) in breast cancer (BC) management is not fully defined, and it is still ambiguous how the level of AR expression influences oestrogen receptor-positive (ER+) tumours. The aim of the present study was to analyse the prognostic impact of AR/ER ratio, evaluated by immunohistochemistry (IHC), correlating this value with clinical, pathological and molecular characteristics. We retrospectively selected a cohort of 402 ER+BC patients. On each tumour, IHC analyses for AR, ER, PgR, HER2 and Ki67 were performed and AR+ cases were used to calculate the AR/ER value. A cut-off of ≥2 was selected using receiver-operating characteristic (ROC) curve analyses. RNA from 19 cases with AR/ER≥2 was extracted and used for Prosigna-PAM50 assays. Tumours with AR/ER≥2 (6%) showed more frequent metastatic lymph nodes, larger size, higher histological grade and lower PgR levels than cases with AR/ERAR/ER≥2 had worse disease-free interval (DFI) and disease-specific survival (DSS) (hazard ratios (HR) = 4.96 for DFI and HR = 8.69 for DSS, both P  ≤ 0.004). According to the Prosigna-PAM50 assay, 63% (12/19) of these cases resulted in intermediate or high risk of recurrence categories. Additionally, although all samples were positive for ER assessed by IHC, the molecular test assigned 47.4% (9/19) of BCs to intrinsic non-luminal subtypes. In conclusion, the AR/ER ratio ≥2 identifies a subgroup of patients with aggressive biological features and may represent an additional independent marker of worse BC prognosis. Moreover, the Prosigna-PAM50 results indicate that a significant number of cases with AR/ER≥2 could be non-luminal tumours. © 2018 Society for Endocrinology.

 6. ER stress, autophagy, and RNA viruses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jia-Rong eJheng

  2014-08-01

  Full Text Available Endoplasmic reticulum (ER stress is a general term for representing the pathway by which various stimuli affect ER functions. ER stress induces the evolutionarily conserved signaling pathways, called the unfolded protein response (UPR, which compromises the stimulus and then determines whether the cell survives or dies. In recent years, ongoing research has suggested that these pathways may be linked to the autophagic response, which plays a key role in the cell’s response to various stressors. Autophagy performs a self-digestion function, and its activation protects cells against certain pathogens. However, the link between the UPR and autophagy may be more complicated. These two systems may act dependently, or the induction of one system may interfere with the other. Experimental studies have found that different viruses modulate these mechanisms to allow them to escape the host immune response or, worse, to exploit the host’s defense to their advantage; thus, this topic is a critical area in antiviral research. In this review, we summarize the current knowledge about how RNA viruses, including influenza virus, poliovirus, coxsackievirus, enterovirus 71, Japanese encephalitis virus, hepatitis C virus, and dengue virus, regulate these processes. We also discuss recent discoveries and how these will produce novel strategies for antiviral treatment.

 7. Sund livsstil er mere end fysik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nybo, Lars; Thing, Lone Friis; Astrup, Arne

  2015-01-01

  . I virkeligheden hænger tingene sammen, og i et holistisk sundhedsbillede er de psykiske og sociale dimensioner mindst lige så vigtige som de fysiske. Fællesskabet under og efter fodboldtræningen kan for eksempel være en lige så vigtig del af at være aktiv som selve træningen. Og selv om nogle...... begynder på en aktiv livsstil ud fra en ydre motivation om det fysiske aspekt af ’mere sundhed’, så er der meget, som tyder på, at den indre motivation overtager, og at de i stedet bliver drevet af glæden ved den øgede livskvalitet. Nogle mennesker fascineres af at følge en fast træningsplan og have et...... behandling af inaktivitetsrelaterede lidelser bør dog ikke være det vigtigste argument for at oplyse om og opfordre til en sund livsstil. Livskvalitetsaspektet skal være i højsædet, og det er for så vidt en legitim bekymring, at der kommer et overdrevet fokus på samfundsøkonomi og forebyggelse af somatisk...

 8. The structure of the 168Er nucleus and the 166Er(t,p) 168 Er reaction in terms of the sdg interacting boson model

  Science.gov (United States)

  Akiyama, Y.; Heyde, K.; Arima, A.; Yoshinaga, N.

  1986-05-01

  Extending the interacting boson model by incorporating besides s and d, also the g-boson, we can describe the population of positive parity states of 168Er in the 166Er(t,P) 168Er reaction rather well. In particular, the excitation of I,Kπi = 4,3 +1; 2,2 +2; 0,0 +3 and 0,0 +4 states is much improved over the sd-IBM approach.

 9. MicroRNAs meet calcium: joint venture in ER proteostasis.

  Science.gov (United States)

  Finger, Fabian; Hoppe, Thorsten

  2014-11-04

  The endoplasmic reticulum (ER) is a cellular compartment that has a key function in protein translation and folding. Maintaining its integrity is of fundamental importance for organism's physiology and viability. The dynamic regulation of intraluminal ER Ca(2+) concentration directly influences the activity of ER-resident chaperones and stress response pathways that balance protein load and folding capacity. We review the emerging evidence that microRNAs play important roles in adjusting these processes to frequently changing intracellular and environmental conditions to modify ER Ca(2+) handling and storage and maintain ER homeostasis. Copyright © 2014, American Association for the Advancement of Science.

 10. Vidensledelse er også en social praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob; Waldstrøm, Christian

  2006-01-01

  lys er det utroligt vigtigt at personalefunktionen i virksomheden er klar over de processer der udspiller sig, og aktivt tager fat om problemerne der ligger i disse barrierer. Vores egne undersøgelser viser, at på trods af opstillingen af teknologiske systemer til vidensdeling, er der stadig...... væsentlige ledelsesmæssige opgaver i forhold til sociale aspekter ved arbejdet i en organisation, som skal varetages hvis vidensdelingen skal fremmes succesfuldt. Det er væsentligt at forstå, at vidensledelse ikke blot handler om cirkulering af information, men også er forbundet mere generelt til ledelse som...

 11. Æstetik er tilbage som nøgle til at forstå samtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sharma, Devika

  2013-01-01

  Casper Christensen er gakket, Hello Kitty er nuttet og konceptkunsten er interessant. Her er tre nye kategorier at forstå senkapitalismen med. I anledning af Sianne Ngais bog "Our aesthetic categories: zany, cute, interesting" .......Casper Christensen er gakket, Hello Kitty er nuttet og konceptkunsten er interessant. Her er tre nye kategorier at forstå senkapitalismen med. I anledning af Sianne Ngais bog "Our aesthetic categories: zany, cute, interesting" ....

 12. Suppression of concentration quenching of Er-related luminescence in Er-doped GaN

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chen Shaoqiang; Tomita, Shigeo; Kudo, Hiroshi; Akimoto, Katsuhiro; Dierre, Benjamin; Lee, Woong; Sekiguchi, Takashi

  2010-01-01

  Erbium-doped GaN with different doping concentrations were grown by ammonia-source molecular beam epitaxy. The intra-4f-shell transitions related green luminescence were observed by both photoluminescence (PL) and cathodoluminescence (CL) measurements. It was found that concentration quenching of Er-related luminescence was observed in PL measurements while not in CL measurements. The different excitation and relaxation processes are suggested as the cause of the concentration quenching characteristics between PL and CL. The strong Er-related CL intensity in highly doped GaN demonstrates that high energy excitation is a promising approach to suppress the concentration quenching in Er-doped GaN.

 13. Interlayer exchange coupling in Er|Tb superlattices mediated by short range incommensurate Er order

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pfuhl, E; Brueckel, T; Voigt, J; Mattauch, S; Korolkov, D

  2010-01-01

  We study the magnetic correlations in Er|Tb superlattices by means of off-specular scattering of polarized neutrons. We show here the co-existence of inhomogeneous magnetic states: i) ferromagnetic order of moments within the Tb layers below 230 K (FM), correlation length of about 10 bilayer, ii) an incommensurate modulated magnetic order, restricted to single Er layers and iii) antiferromagnetic coupling of ferromagnetic layers below 70K (AFC). Polarised off-specular neutron scattering under grazing incidence reveals that i) magnetic fluctuations appear when the sample is cooled below 70 K, ii) these fluctuations lead to AFC, when the sample is cooled to 10 K, which iii) persists, when the sample is subsequently heated up to 45 K, while the order is not present during the cooling cycle. Also the short range incommensurate order changes accordingly, implying that the magnetic order in the Er layers mediates the interlayer coupling between ferromagnetic Tb layers.

 14. Effect of the unfolded protein response on ER protein export: a potential new mechanism to relieve ER stress.

  Science.gov (United States)

  Shaheen, Alaa

  2018-05-05

  The unfolded protein response (UPR) is an adaptive cellular response that aims to relieve endoplasmic reticulum (ER) stress via several mechanisms, including inhibition of protein synthesis and enhancement of protein folding and degradation. There is a controversy over the effect of the UPR on ER protein export. While some investigators suggested that ER export is inhibited during ER stress, others suggested the opposite. In this article, their conflicting studies are analyzed and compared in attempt to solve this controversy. The UPR appears indeed to enhance ER export, possibly via multiple mechanisms. However, another factor, which is the integrity of the folding machinery/environment inside ER, determines whether ER export will appear increased or decreased during experimentation. Also, different methods of stress induction appear to have different effects on ER export. Thus, improvement of ER export may represent a new mechanism by which the UPR alleviates ER stress. This may help researchers to understand how the UPR works inside cells and how to manipulate it to alter cell fate during stress, either to promote cell survival or death. This may open up new approaches for the treatment of ER stress-related diseases.

 15. On the Use of an ER-213 Detonator to Establish a Baseline for the ER-486

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thomas, Keith A. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Liechty, Gary H. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Jaramillo, Dennis C. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Munger, Alan C. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); McHugh, Douglas C. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Kennedy, James E. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2014-08-19

  This report documents a series of tests using a TSD-115 fireset coupled with an ER-213, a gold exploding bridgewire (EBW) detonator. These tests were designed to fire this EBW with a smaller fireset to obtain current and voltage data as well as timing information at voltage levels below, above, and throughout the threshold firing region. This study could then create a database for comparison to our current ER-486 EBW development, which is designed to be a lower voltage (<500V) device.

 16. GR and ER co-activation alters the expression of differentiation genes and associates with improved ER+ breast cancer outcome

  Science.gov (United States)

  West, Diana C.; Pan, Deng; Tonsing-Carter, Eva Y.; Hernandez, Kyle M.; Pierce, Charles F.; Styke, Sarah C.; Bowie, Kathleen R.; Garcia, Tzintzuni I.; Kocherginsky, Masha; Conzen, Suzanne D.

  2016-01-01

  In estrogen receptor (ER)-negative breast cancer (BC), high tumor glucocorticoid receptor (GR) expression has been associated with a relatively poor outcome. In contrast, using a meta-analysis of several genomic datasets, here we find that tumor GR mRNA expression is associated with improved ER+ relapse-free survival (RFS) (independently of progesterone receptor (PR) expression). To understand the mechanism by which GR expression is associated with a better ER+ BC outcome, the global effect of GR-mediated transcriptional activation in ER+ BC cells was studied. Analysis of GR chromatin immunoprecipitation followed by high-throughput sequencing (ChIP-seq) in ER+/GR+ MCF-7 cells revealed that upon co-activation of GR and ER, GR chromatin association became enriched at proximal promoter regions. Furthermore, following ER activation, increased GR chromatin association was observed at ER, FOXO, and AP1 response elements. In addition, ER associated with GR response elements, suggesting that ER and GR interact in a complex. Co-activation of GR and ER resulted in increased expression (relative to ER activation alone) of transcripts that encode proteins promoting cellular differentiation (e.g. KDM4B, VDR) and inhibiting the Wnt-signaling pathway (IGFBP4). Finally, expression of these individual pro-differentiation genes was associated with significantly improved RFS in ER+ BC patients. Together, these data suggest that the co-expression and subsequent activity of tumor cell GR and ER contribute to the less aggressive natural history of early-stage BC by coordinating the altered expression of genes favoring differentiation. Implications The interaction between estrogen and glucocorticoid receptor activity highlights the importance of context-dependent nuclear receptor function in cancer. PMID:27141101

 17. COPII-Dependent ER Export: A Critical Component of Insulin Biogenesis and β-Cell ER Homeostasis.

  Science.gov (United States)

  Fang, Jingye; Liu, Ming; Zhang, Xuebao; Sakamoto, Takeshi; Taatjes, Douglas J; Jena, Bhanu P; Sun, Fei; Woods, James; Bryson, Tim; Kowluru, Anjaneyulu; Zhang, Kezhong; Chen, Xuequn

  2015-08-01

  Pancreatic β-cells possess a highly active protein synthetic and export machinery in the endoplasmic reticulum (ER) to accommodate the massive production of proinsulin. ER homeostasis is vital for β-cell functions and is maintained by the delicate balance between protein synthesis, folding, export, and degradation. Disruption of ER homeostasis by diabetes-causing factors leads to β-cell death. Among the 4 components to maintain ER homeostasis in β-cells, the role of ER export in insulin biogenesis is the least understood. To address this knowledge gap, the present study investigated the molecular mechanism of proinsulin ER export in MIN6 cells and primary islets. Two inhibitory mutants of the secretion-associated RAS-related protein (Sar)1 small GTPase, known to specifically block coat protein complex II (COPII)-dependent ER export, were overexpressed in β-cells using recombinant adenoviruses. Results from this approach, as well as small interfering RNA-mediated Sar1 knockdown, demonstrated that defective Sar1 function blocked proinsulin ER export and abolished its conversion to mature insulin in MIN6 cells, isolated mouse, and human islets. It is further revealed, using an in vitro vesicle formation assay, that proinsulin was packaged into COPII vesicles in a GTP- and Sar1-dependent manner. Blockage of COPII-dependent ER exit by Sar1 mutants strongly induced ER morphology change, ER stress response, and β-cell apoptosis. These responses were mediated by the PKR (double-stranded RNA-dependent kinase)-like ER kinase (PERK)/eukaryotic translation initiation factor 2α (p-eIF2α) and inositol-requiring protein 1 (IRE1)/x-box binding protein 1 (Xbp1) pathways but not via activating transcription factor 6 (ATF6). Collectively, results from the study demonstrate that COPII-dependent ER export plays a vital role in insulin biogenesis, ER homeostasis, and β-cell survival.

 18. Hvor langt er PISA fra Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dolin, Jens; Krogh, Lars Brian

  2008-01-01

  PISA 2006 science testen i en dansk kontekst. I det første delprojekt sammenlignes PISA science frameworket med de danske mål for naturfagsuddannelserne. I det andet delprojekt undersøges hvorledes PISA testformatet er i overensstemmelse med evalueringspraksis i naturfagene i den danske folkeskole. I...... det tredje delprojekt sammenlignes elevers score i PISA science testen med deres resultater i en mere dialogbaseret evalueringssituation.   De tre delundersøgelser betjener sig af forskellige metoder, nemlig henholdsvis tekstanalyse, spørgeskemaundersøgelse/ interview samt en egentlig feltvalidering...

 19. BOREAS Level-0 ER-2 Navigation Data

  Science.gov (United States)

  Strub, Richard; Dominguez, Roseanne; Newcomer, Jeffrey A.; Hall, Forrest G. (Editor)

  2000-01-01

  The BOREAS Staff Science effort covered those activities that were BOREAS community-level activities or required uniform data collection procedures across sites and time. These activities included the acquisition, processing, and archiving of aircraft navigation/attitude data to complement the digital image data. The level-0 ER-2 navigation data files contain aircraft attitude and position information acquired during the digital image and photographic data collection missions. Temporally, the data were acquired from April to September 1994. Data were recorded at intervals of 5 seconds. The data are stored in tabular ASCII files.

 20. Photoluminescence of Er in SiOx

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wan Jun; Sheng Chi; Lu Fang; Gong Dawei; Fan Yongliang; Lin Feng; Wang Xun

  1998-01-01

  Erbium-doped SiO x is prepared by molecular beam epitaxy. The influence of Er on the incorporation of O is studied by using Auger spectroscopy. Photoluminescence (PL) peaks around the wave-length of 1.53 μm have been observed within the temperature range of 18 to 300 K after annealing. The relationship between PL intensity and annealing temperature is discussed. The temperature dependence of the PL intensity shows an exponential decay with an activation energy of 12 meV at low temperatures ( 100 K)

 1. A Comparison of Professional Identity of Pre-service Mathematics Teachers in Pedagogical Formation Program and Undergraduate Teacher Education Program [Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakülteleri Lisans Programlarına Katılan Matematik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kimliklerinin Karşılaştırılması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hande Gülbağcı Dede

  2016-04-01

  Full Text Available The aim of this study is to compare professional identity of pre-service mathematics teachers in pedagogical formation certificate program and undergraduate teacher education program in the context of pre-service teachers’ stories of becoming a mathematics teacher. A total of 113 pre-service elementary mathematics teachers participated in the study. 58 of them were enrolled in undergraduate teacher education program and 55 of them were enrolled in pedagogical formation certificate program. Demographic questionnaire and reflective essays on pre-service teachers’ stories of becoming a teacher were used as data collection tools. Demographic questionnaires were analyzed descriptively and pre-service teachers’ writings were analyzed using content analysis. Data analysis indicated that two groups had similarities in reasons for why they chose teaching as a profession and mathematics as a subject for teaching. Their earlier teaching experiences in high school and their role model teachers were the most observed reasons for why they chose teaching as a profession. The main difference between the two groups was their determination for aiming to be a teacher. Participants in the undergraduate teacher education program decided to be a teacher in high school while some of the participants in the other group decided to have a teaching certificate just in case they might need it in the future. Interest and success in mathematics were the most important factors for choosing mathematics as a subject for teaching in both groups. [Bu çalışmanın amacı pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan öğretmen adayları ile ortaöğretim matematik öğretmenliği lisans programına devam eden öğretmen adaylarının mesleki kimliklerinin öğretmen olma hikayeleri bağlamında karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya 55’i pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına, 58’i ortaöğretim matematik öğretmenliği lisans program

 2. Er internethandel kommet for at blive? Eller er det bare krisen som kradser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2012-01-01

  I de seneste dage har Jyllandsposten sat fokus på, at omsætningen i den danske detailhandel falder, der fyres, der spares, og det bliver endnu værre i de kommende måneder og år. I artiklen udråbes finanskrisen, som den store skurk, men er det nu den fulde sandhed?...

 3. Minimising Immunohistochemical False Negative ER Classification Using a Complementary 23 Gene Expression Signature of ER Status

  DEFF Research Database (Denmark)

  Li, Qiyuan; Eklund, Aron Charles; Birkbak, Nicolai Juul

  2010-01-01

  with clinical outcome. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: Firstly, ER status was discriminated by fitting the bimodal expression of ESR1 to a mixed Gaussian model. The discriminative power of ESR1 suggested bimodal expression as an efficient way to stratify breast cancer; therefore we identified a set of genes...

 4. Den der ser, er den, der ses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Troels

  2010-01-01

  Udgangspunktet for afhandlingen er at undersøge, hvordan unge udsatte mennesker kan opnå personlig forandring ved hjælp af åndedrætstræning og meditation. Afhandlingen indleder med at beskrive de unges liv i en globalisering. Mange unge mennesker uden en social ansvarlig baggrund har ikke lært...... at foretage sig nødvendige samfundsmæssige valg. På grund af nederlag i hjem, skole, uddannelse og erhverv søger unge fællesskaber i ligestillede miljøer svarende til egen negative forventningspraksis. Den unge praktiserer en vanedannende negativ livsførelse, som eskalerer til yderligere socialt forfald. Unge......, der har levet i kriminalitet, misbrug og medmisbrug i lang tid, vil ikke være i stand til at realisere sig positivt pga. en personlig indgroet diskvalificerende forestilling. Afhandlingen forklarer, hvorledes negative oplevelser forbliver spændinger i menneskers krop. Teorier af Maurice Merleau...

 5. Vejen til helvede er brolagt med frelste intentioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  2013-01-01

  Det åbenlyse spørgsmål omkring, hvorfor vi er i Afghanistan (eller hvorfor vi bliver?) er bestemt et relevant spørgsmål, men at klæbe et prædikat på om krigens manglende moralske troværdighed kræver mere end blot sure opstød. Er vi netop ikke blevet i Afghanistan grundet moralske principper?...

 6. Employer branding er også intern kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Heidi

  2016-01-01

  I videnssamfundet og serviceøkonomien er medarbejderne virksomhedens vigtigste ressource, men milleniumgenerationen er ikke trofaste overfor deres arbejdsplads – de har typisk 15-20 jobs i løbet af deres livstid. Et stærkt employer brand bidrager til at fastholde medarbejdere – og dermed...... kompetencer – i virksomheden, og medarbejderne er dermed en central målgruppe for employer branding....

 7. The ER in 3-D: a multifunctional dynamic membrane network

  OpenAIRE

  Friedman, Jonathan R.; Voeltz, Gia K.

  2011-01-01

  The endoplasmic reticulum (ER) is a large, singular, membrane-bound organelle that has an elaborate 3-D structure with a diversity of structural domains. It contains regions that are flat and cisternal, ones that are highly curved and tubular, and others adapted to form contact with nearly every other organelle and with the plasma membrane. ER 3-D structure is determined by both integral ER membrane proteins and by interactions with the cytoskeleton. Here, we describe some of the factors that...

 8. Evaluating the Potential Bioactivity of a Novel Compound ER1626

  OpenAIRE

  Wang, Lijun; Zeng, Yanyan; Wang, Tianling; Liu, Hongyi; Xiao, Hong; Xiang, Hua

  2014-01-01

  Background ER1626, a novel compound, is a derivate of indeno-isoquinoline ketone. This study was designed to evaluate the biological activity and potential anti-tumor mechanism of ER1626. Method MTT assay, scratch assay and flow cytometry were used to determine cell proliferation, cell migration and cell cycle distribution as well as cell apoptosis on human breast cancer MCF-7 cells and endometrial cancer Ishikawa cells. We also explored the antiangiogenic effect of ER1626 on HUVEC cells and ...

 9. Hvorfor er danske fødevarer dyre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2015-01-01

  De danske fødevarepriser er generelt høje set i forhold til resten af EU og også i forhold til lande uden for EU. Overordnet set er der en række forklaringer på internationale prisforskelle, og der er også flere mulige årsager til de høje danske fødevarepriser. Forskelle i moms, kvalitet...

 10. Forbruget af træer og buske i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jan Svejgaard; Laursen, Allan Bach; Kjær, Erik Dahl

  Træer og buske er vigtige elementer i byen og landskabet, og i Danmark bruges der mellem 60 og 80 millioner vedplanter hvert år. Forbruget har været konstant stigende og der er sket store forskydninger i forbrugsmønstret i retning af større fokus på mangfoldighed og autencitet. Undersøgelsen...... klarlægger forbrugsmønstret for træer og buske og undersøger, hvad brugerne lægger vægt på i deres valg af planter....

 11. Preparation of Erbium-169 (169Er) Using Natural Erbium Target

  International Nuclear Information System (INIS)

  Azmairit Aziz; Nana Suherman

  2009-01-01

  The therapeutic radiopharmaceuticals which is labelled by β-particle emission are now increasingly used in nuclear medicine. Erbium-169 ('1 69 Er) is one of radioisotopes that can be used for radiation synovectomy (radio synovectomy) in the treatment of inflammatory joint diseases (arthritis) due to its β- particle emission (T 1/2 =9.4 days, E β maximum =0.34 MeV). The preliminary study on preparation of 169 Er by using natural erbium oxide (Er 2 O 3 ) target irradiated at TRIGA 2000 Bandung reactor has been carried out. The irradiated target was dissolved in hydrochloric acid solution and gentle warming. The optimum condition of 169 Er preparation was obtained by dissolution of 169 Er 2 O 3 by using 1N HCl solution. The radiochemical purity of 169 ErCl 3 was determined by paper chromatography, thin layer chromatography and paper electrophoresis techniques. The solution of 169 ErCl 3 formed was obtained with the pH of 1.5 – 2, clear, with the specific activity of 0.48 – 0.71 MBq/mg Er. The solution has the radiochemical purity of 98.32 ± 1.28% and the radionuclide purity of 99.98%. Study on the stability of 169 ErCl 3 solution showed that the solution was still stable for 4 days at room temperature with the radiochemical purity more than 95%. (author)

 12. Pæren er faldet langt fra stammen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2013-01-01

  Roman: Hassan Preislers vellykkede debutroman udleverer ikke bare multikulti-industrien. Den er også en rablende diagnosticering af det moderne menneskes livsvilkår HASSAN PREISLER BRUN MANDS BYRDE 224 sider, 249,95 Lindhardt og Ringhof Er udkommet 4......Roman: Hassan Preislers vellykkede debutroman udleverer ikke bare multikulti-industrien. Den er også en rablende diagnosticering af det moderne menneskes livsvilkår HASSAN PREISLER BRUN MANDS BYRDE 224 sider, 249,95 Lindhardt og Ringhof Er udkommet 4...

 13. Er Web 2.0 klar til mainstream?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2009-01-01

  BLOG: Spørgsmålene der relateres til Web 2.0 er mange. Men en af de mest signifikante er om netop din virksomhed skal anvende Web 2.0 teknologier? Hvad kan I få ud af det?......BLOG: Spørgsmålene der relateres til Web 2.0 er mange. Men en af de mest signifikante er om netop din virksomhed skal anvende Web 2.0 teknologier? Hvad kan I få ud af det?...

 14. Evaluating the potential bioactivity of a novel compound ER1626.

  Science.gov (United States)

  Wang, Lijun; Zeng, Yanyan; Wang, Tianling; Liu, Hongyi; Xiao, Hong; Xiang, Hua

  2014-01-01

  ER1626, a novel compound, is a derivate of indeno-isoquinoline ketone. This study was designed to evaluate the biological activity and potential anti-tumor mechanism of ER1626. MTT assay, scratch assay and flow cytometry were used to determine cell proliferation, cell migration and cell cycle distribution as well as cell apoptosis on human breast cancer MCF-7 cells and endometrial cancer Ishikawa cells. We also explored the antiangiogenic effect of ER1626 on HUVEC cells and chicken embryos. The expression of estrogen receptor protein was investigated with western-blot analysis. ER1626 down-regulated the expression of estrogen receptor α protein and up-regulated β protein in MCF-7 and Ishikawa cells. The value of IC50 of ER1626 on MCF-7 and Ishikawa cells were respectively 8.52 and 3.08 µmol/L. Meanwhile, ER1626 decreased VEGF secretion of MCF-7 and Ishikawa cells, disturbed the formation of VEGF-stimulated tubular structure in HUVEC cells, and inhibited the angiogenesis on the chicken chorioallantoic membrane. Scratch assay revealed that ER1626 suppressed the migration of MCF-7, Ishikawa and HUVEC cells. In addition to induction tumor cell apoptosis, ER1626 arrested cell cycle in G1/G0 phase in MCF-7 cells and G2/M phase in Ishikawa cells. In conclusion, our results demonstrated that ER1626 has favorable bioactivities to be a potential candidate against breast cancer and angiogenesis.

 15. Evaluating the potential bioactivity of a novel compound ER1626.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lijun Wang

  Full Text Available ER1626, a novel compound, is a derivate of indeno-isoquinoline ketone. This study was designed to evaluate the biological activity and potential anti-tumor mechanism of ER1626.MTT assay, scratch assay and flow cytometry were used to determine cell proliferation, cell migration and cell cycle distribution as well as cell apoptosis on human breast cancer MCF-7 cells and endometrial cancer Ishikawa cells. We also explored the antiangiogenic effect of ER1626 on HUVEC cells and chicken embryos. The expression of estrogen receptor protein was investigated with western-blot analysis.ER1626 down-regulated the expression of estrogen receptor α protein and up-regulated β protein in MCF-7 and Ishikawa cells. The value of IC50 of ER1626 on MCF-7 and Ishikawa cells were respectively 8.52 and 3.08 µmol/L. Meanwhile, ER1626 decreased VEGF secretion of MCF-7 and Ishikawa cells, disturbed the formation of VEGF-stimulated tubular structure in HUVEC cells, and inhibited the angiogenesis on the chicken chorioallantoic membrane. Scratch assay revealed that ER1626 suppressed the migration of MCF-7, Ishikawa and HUVEC cells. In addition to induction tumor cell apoptosis, ER1626 arrested cell cycle in G1/G0 phase in MCF-7 cells and G2/M phase in Ishikawa cells.In conclusion, our results demonstrated that ER1626 has favorable bioactivities to be a potential candidate against breast cancer and angiogenesis.

 16. Structure of the /sup 168/Er nucleus and the /sup 166/Er(t,p)/sup 168/Er reaction in terms of the sdg interacting boson model

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akiyama, Y.; Heyde, K.; Arima, A.; Yoshinaga, N.

  1986-05-29

  Extending the interacting boson model by incorporating besides s and d, also the g-boson, we can describe the population of positive parity states of /sup 168/Er in the /sup 166/Er(t,P)/sup 168/Er reaction rather well. In particular, the excitation of I,Ksub(i)sup(..pi..) = 4,3/sub 1//sup +/; 2,2/sub 2//sup +/; 0,0/sub 3//sup +/ and 0,0/sub 4//sup +/ states is much improved over the sd-IBM appraoch.

 17. Large magnetoresistance in Er7Rh3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sengupta, Kaushik; Sampathkumaran, E.V.

  2005-01-01

  The compound Er 2 Rh 3 has been known to order antiferromagnetically below (T N =14K), and to exhibit a change in the sign of temperature coefficient of electrical resistivity (ρ) in the paramagnetic state around 120 K. Here we report the influence of external magnetic field (H) on the ρ(T) behavior of this compound (1.8-300 K). While the ρ behavior in the paramagnetic state, qualitatively speaking, is found to be robust to the application of H, the magnitude of the magnetoresistance (MR) is significant for moderate applications of H, even at temperatures for above T N untypical of metallic systems. In addition, large values are observed in the magnetically ordered state. (author)

 18. Final Technical Report for Award # ER64999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Metcalf, William W. [University of Illinois

  2014-10-08

  This report provides a summary of activities for Award # ER64999, a Genomes to Life Project funded by the Office of Science, Basic Energy Research. The project was entitled "Methanogenic archaea and the global carbon cycle: a systems biology approach to the study of Methanosarcina species". The long-term goal of this multi-investigator project was the creation of integrated, multiscale models that accurately and quantitatively predict the role of Methanosarcina species in the global carbon cycle under dynamic environmental conditions. To achieve these goals we pursed four specific aims: (1) genome sequencing of numerous members of the Order Methanosarcinales, (2) identification of genomic sources of phenotypic variation through in silico comparative genomics, (3) elucidation of the transcriptional networks of two Methanosarcina species, and (4) development of comprehensive metabolic network models for characterized strains to address the question of how metabolic models scale with genetic distance.

 19. ER@CEBAF: Modeling code developments

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meot, F. [Brookhaven National Lab. (BNL), Upton, NY (United States); Thomas Jefferson National Accelerator Facility (TJNAF), Newport News, VA (United States); Roblin, Y. [Brookhaven National Lab. (BNL), Upton, NY (United States); Thomas Jefferson National Accelerator Facility (TJNAF), Newport News, VA (United States)

  2016-04-13

  A proposal for a multiple-pass, high-energy, energy-recovery experiment using CEBAF is under preparation in the frame of a JLab-BNL collaboration. In view of beam dynamics investigations regarding this project, in addition to the existing model in use in Elegant a version of CEBAF is developed in the stepwise ray-tracing code Zgoubi, Beyond the ER experiment, it is also planned to use the latter for the study of polarization transport in the presence of synchrotron radiation, down to Hall D line where a 12 GeV polarized beam can be delivered. This Note briefly reports on the preliminary steps, and preliminary outcomes, based on an Elegant to Zgoubi translation.

 20. Nonrotational states of 165Er nuclei

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bonch-Osmolovskaya, N.A.; Morozov, V.A.; Nesterenko, V.O.

  1985-01-01

  165 Er nucleus excited states have been analysed on the basis of available experimental data and calculations within the framework of a quasiparticle-phonon model. β-vibrational components of states are included into the calculations, the Pauli principle was taken account of consecutively. Taking account of the Pauli principle permitting to perform a more correct description of vibrational components resulted in a marked change of characteristics of a number of states especially in the case of 9/2 + [624]. The whole set of levels with 1/2 - [521], 297.4 keV; 1/2 - [530], 589.9 keV; 1/2 - [510], 920.7 keV; 3/2, 1/2 - [541], 1039 keV, is described satisfactorily. The calculation performed gives as a whole a better agreement with experiment as compared with earlier calculations of other authors

 1. ER and PR expression and survival after endometrial cancer.

  Science.gov (United States)

  Smith, Deborah; Stewart, Colin J R; Clarke, Edward M; Lose, Felicity; Davies, Claire; Armes, Jane; Obermair, Andreas; Brennan, Donal; Webb, Penelope M; Nagle, Christina M; Spurdle, Amanda B

  2018-02-01

  To measure association between endometrial carcinoma ER and PR status and endometrial cancer (EC) survival, accounting for inter-observer variation. The intensity and proportion of tumor cell expression of ER and PR in ECs were assessed independently and semi-quantitatively by two pathologists using digital images of duplicate tumor tissue microarrays (TMAs). Cases with inconsistent initial assessment were reviewed and final scoring agreed. The association between overall and EC-specific survival and hormone receptor expression (intensity, proportion and combined) was assessed using Cox regression analysis. The C-index was used to evaluate model discrimination with addition of ER and PR status. Tumor ER and PR analysis was possible in 659 TMAs from 255 patients, and in 459 TMAs from 243 patients, respectively. Initial ER and PR scoring was consistent in 82% and 80% of cases, respectively. In multivariate analyses decreased ER and PR expression was associated with increased tumor-related mortality. Associations reached statistical significance for ER proportion score (P=0.05), ER intensity score (P=0.003), and PR combined score (P=0.04). Decreased expression of combined ER/PR expression was associated with poorer EC-specific survival than decreased expression of either hormone receptor alone (P=0.005). However, hormone receptor status did not significantly improve mortality prediction in individual cases. ER and PR expression combined, using cut-points that capture variation in scoring and across cores, is significantly associated with EC-specific survival in analyses adjusting for known prognostic factors. However, at the individual level, ER and PR expression does not improve mortality prediction. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. EC/β+ decay of 161Er

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kalinnikov, V.G.; Ibraheem, Y.S.; Stegailov, V.I.

  2004-01-01

  Full text: The study of odd-proton nuclei in rare-earth region has been performed to get more information on the nuclear structure of these nuclei. In the framework of a program at the ISOL complex of YASNAPP-2 at JINR to study the decay of odd-nuclei, 161 Er has been investigated. The experiments have been focused on the 161 Ho level scheme populated in the EC/β + decay of 161 Er for which a few results have been previously reported [1,2]. Spectra of single γ-ray, γ-γ coincidence and internal conversion electrons were measured. There are appreciable disagreements between results of some γ-ray intensities obtained by us and in [2]. The greatest difference was for relative γ-ray intensity of the 11.28 keV, which has reported value I γ ∼ 10 (I γ 211 =1000) in [2], but this leads to an overpopulation of the 211 keV level by 14% of the decay [3]. The relative intensities of transitions with Eγ γ211 =1000). Inaccuracy of Iγ in [2] is probably due to a sudden change in the efficiency curve of their Ge(Li) detector in the low energy region while our HPGe detector feature a much smoother variation in the efficiency curve in this γ-ray energy region. Besides, the levels earlier introduced by us in [4], three new levels in 161 Ho were proposed from γ-γ coincidences at energies 693.2 keV, 859.6 keV, and 957.97 keV. Spins, parities and Nilsson quantum characteristics of some 161 Ho levels were established

 3. Ikon. iPod er kongen over mp3. Hvad er hemmeligheden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  2005-01-01

  iPod er blevet ikonet for det 21. århundrede. Men iPod var hverken den første mp3-afspiller eller den første veldesignede af slagsen. Før iPod så dagens lys var Bang & Olufsen på banen med sin næsten lige så lækre BeoSound2.......iPod er blevet ikonet for det 21. århundrede. Men iPod var hverken den første mp3-afspiller eller den første veldesignede af slagsen. Før iPod så dagens lys var Bang & Olufsen på banen med sin næsten lige så lækre BeoSound2....

 4. Matematik i förskolan : Hur arbetar man med matematik i förskolan?

  OpenAIRE

  Andresén, Anja

  2006-01-01

  The word mathematics is often associated to addition, subtraction, division or multiplication. This is not the kind of mathematics that belongs to pre-school. In my essay I have chosen to write about how mathematics is used in pre-school. In the literature it is written that the best way of becoming familiar with mathematics, is to integrate it in the every day life but that there are educators that use traditional mathematics education in pre-school. The questions I would like to answer are:...

 5. “Når man er tvunget ud i det, er det egentlig meget godt”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René Boyer; Lilius, Karin Marianne; Petersen, Jørgen Haagen

  2018-01-01

  , er en nødvendighed for kompetenceudvikling understøttet af metoden lektionsstudier samt relevante stilladseringsværktøjer der kan rammesætte udviklingen af undervisningskompeten-cer – i dette tilfælde et såkaldt P-CKema. Desuden peger projektets empiri på at projekter der søger at udvikle...

 6. Operational durability of a giant ER valve for Braille display

  Science.gov (United States)

  Luning, Xu; Han, Li; Yufei, Li; Shen, Rong; Kunquan, Lu

  2017-05-01

  The compact configuration of giant ER (electrorheological) valves provides the possibility of realizing a full-page Braille display. The operational durability of ER valves is a key issue in fulfilling a Braille display. A giant ER valve was used to investigate the variations in pressure drops and critical pressure drops of the valves over a long period under some typical operational parameters. The results indicate that neither the pressure drops nor critical pressure drops of giant ER valves show apparent deterioration over a long period. Without ER fluid exchange, a blockage appears in the channel of the valve because the ER structures induced by an external electric field cannot be broken by the Brownian motion of hydraulic oil molecules when the external electric field is removed. Forcing ER fluid flow is an effective and necessary method to keep the channel of the valve unblocked. Thus the operational durability of the valve using giant ER fluids is able to meet the demands of Braille display.

 7. Er der forskel på grinder og grise?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heðinsdóttir, Katla; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Når det gælder grindedrab, burde man måske spørge, om en tradition, som involverer smerte, angst og andre negative følelser for dyr, er værd at holde fast i, og om det ikke er muligt at fastholde en færøsk identitet uden grindefangst....

 8. Det man hører, er man selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svømmekjær, Heidi Frank

  2012-01-01

  Katalog til udstillingen "Det man hører, er man selv" på Mediemuseet i Odense 7. september 2012 - 15. januar 2013.......Katalog til udstillingen "Det man hører, er man selv" på Mediemuseet i Odense 7. september 2012 - 15. januar 2013....

 9. Zebrafisken er et vigtigt forsøgsdyr

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær-Sørensen, Kasper; Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2017-01-01

  Det kan ved første øjekast undre, at en almindelig dansk akvariefisk er blevet forskernes favorit. Ikke desto mindre er det tilfældet for den lille zebrafisk (Danio rerio), som i disse år anvendes til at undersøge funktionen af gener, til at lave dyremodeller for menneskets sygdomme og til...

 10. Dietary toxins, endoplasmic reticulum (ER) stress and diabetes.

  Science.gov (United States)

  Hettiarachchi, Kalindi D; Zimmet, Paul Z; Myers, Mark A

  2008-05-01

  The incidence of Type 1 diabetes has been increasing at a rate too rapid to be due to changes in genetic risk. Instead changes in environmental factors are the likely culprit. The endoplasmic reticulum (ER) plays an important role in the production of newly synthesized proteins and interference with these processes leads to ER stress. The insulin-producing beta cells are particularly prone to ER stress as a result of their heavy engagement in insulin production. Increasing evidence suggests ER stress is central to initiation and progression of Type 1 diabetes. An early environmental exposure, such as toxins and viral infections, can impart a significant physiological load on beta cells to initiate abnormal processing of proinsulin, ER stress and insulin secretory defects. Release of altered proinsulin from the beta cells early in life may trigger autoimmunity in those with genetic susceptibility leading to cytokine-induced nitric oxide production and so exacerbating ER stress in beta cells, ultimately leading to apoptosis of beta cells and diabetes. Here we suggest that ER stress is an inherent cause of beta cell dysfunction and environmental factors, in particular dietary toxins derived from Streptomyces in infected root vegetables, can impart additional stress that aggravates beta cell death and progression to diabetes. Furthermore, we propose that the increasing incidence of Type 1 diabetes may be accounted for by increased dietary exposure to ER-stress-inducing Streptomyces toxins.

 11. Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Erik, Buchwald,; Wind, Peter; Bruun, Hans Henrik

  2013-01-01

  Der har i de senere år været debat om, hvorvidt konkrete plantearter - fx Ær (Acer pseudoplatanus) og Gyvel (Cytisus scoparius) - er hjemmehørende arter i Danmark eller indførte fremmede (Buchwald 2008, 20110: Friis 2010: Møller 2011; Bruun2011). En medvirkende årsag til diskussionerne er, at derr...

 12. Giv Kejseren hvad Kejserens er - på langt sigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sestoft, Carsten

  2007-01-01

  Fra OECD over EU til det danske videnskabsministerium er der en mængde magtfulde instanser, som i det seneste årti har stillet en række nye krav til universiteterne. Kravene kan i korthed sammenfattes som en fordring om samfundsmæssig og økonomisk relevans. Artiklen argumenterer for, at det er le...

 13. Ny vaccine mod ledbetændelse er ikke effektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Elisabeth Okholm; Lauritsen, Klara Tølbøll

  2013-01-01

  En ny mulighed for at vaccinere mod mykoplasma-ledbetændelse er undersøgt hos en slagtesvineproducent. Vaccinen kunne desværre ikke forebygge halthed eff ektivt.......En ny mulighed for at vaccinere mod mykoplasma-ledbetændelse er undersøgt hos en slagtesvineproducent. Vaccinen kunne desværre ikke forebygge halthed eff ektivt....

 14. Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schubart, Rikke

  2013-01-01

  Blogindlæg på videnskab.dk, kaldt "Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?" om HBO tv-serien Game of Thrones......Blogindlæg på videnskab.dk, kaldt "Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?" om HBO tv-serien Game of Thrones...

 15. Din tandbørste og pejsen er online

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard, Jan

  2016-01-01

  Det er snart definitivt slut med de store mysterier om flys forsvinden og massive eftersøgninger efter overlevende. Danske Naviair er i disse år med til at sende 66 satellitter i kredsløb om Jorden. Så kan alle kommercielle fly følges, uanset hvor på jordkloden de befinder sig....

 16. Danskhed er pizza, kebab og flæskesteg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2010-01-01

  Dannebrog. Kongehuset. Flæskesteg. Folkeskolen. Fodbold og øl. En lang række symboler og fortællinger kendetegner danskhed, men det er en myte, at danskerne er en homogen gruppe, fortæller professor Richard Jenkins....

 17. The ER in 3D: a multifunctional dynamic membrane network.

  Science.gov (United States)

  Friedman, Jonathan R; Voeltz, Gia K

  2011-12-01

  The endoplasmic reticulum (ER) is a large, singular, membrane-bound organelle that has an elaborate 3D structure with a diversity of structural domains. It contains regions that are flat and cisternal, ones that are highly curved and tubular, and others adapted to form contacts with nearly every other organelle and with the plasma membrane. The 3D structure of the ER is determined by both integral ER membrane proteins and by interactions with the cytoskeleton. In this review, we describe some of the factors that are known to regulate ER structure and discuss how this structural organization and the dynamic nature of the ER membrane network allow it to perform its many different functions. Copyright © 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 18. Self-diffusion of Er and Hf inpure and HfO2-doped polycrystalline Er2O3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Scheidecker, R.W.

  1979-01-01

  Using a tracer technique, self-diffusion of Er and Hf was measured over the approximate temperature interval of 1600 to 1970 0 C in pure and HfO 2 -doped polycryatalline Er 2 O 3 . Up to about 10 m/o HfO 2 dopant level, the Er self-diffusion coefficients followed a relationship based on cation vacancies. Above 10 m/o HfO 2 , deviation from this relationship occurred, apparently due to clustering of cation vacancies and oxygen interstitials around the dopant hafnia ion. The activation energy for the self-diffusion of Er in pure Er 2 O 3 was 82.2 Kcal/mole and increased with the HfO 2 dopant level present. Self-diffusion of Hf was measured in pure Er 2 O 3 having two impurity levels, and a separation of the grain boundary. The volume diffusion of Hf showed both extrinsic and intrinsic behavior with the transition temperature increasing with the impurity level present in Er 2 O 3 . The activation energy for Hf volume diffusion in the intrinsic region was high, i.e. 235 -+ 9.5 Kcal/mole. The grain boundary diffusion was apparently extrinsic over the entire temperature interval Very low Hf self diffusion rates were found in both pure and HfO 2 doped Er 2 O 3 compositions. Despite a clustering effect, the HfO 2 dopant increased the Hf volume diffusion coefficients

 19. Dine marker har DNA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eckholdt, Annette; Winding, Anne; Krogh, Paul Henning

  2017-01-01

  Ordet "biodiversitet" og at det er noget, vi skal have mere af, nævnes hyppigt. Men hvad er biodiversitet, og hvordan måles det? Agrologisk har bedt et par eksperter fra Aarhus Universitet forklare, hvordan et DNA-aftryk af jord og vand kan erstatte optællinger i felten og sige noget om biodivers......Ordet "biodiversitet" og at det er noget, vi skal have mere af, nævnes hyppigt. Men hvad er biodiversitet, og hvordan måles det? Agrologisk har bedt et par eksperter fra Aarhus Universitet forklare, hvordan et DNA-aftryk af jord og vand kan erstatte optællinger i felten og sige noget om...

 20. Effect of Er3+ Concentration on Upconversion in Hexagonal-Phase NaYF4:Er3+ Nanocrystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Luo, X J; Yuminami, R; Sakurai, T; Akimoto, K

  2013-01-01

  A facile synthesis method was developed to produce hexagonal-phase of NaYF 4 nanocrystals (NCs) doped with Er 3+ in different concentration, which showed upconversion (UC) emission from infrared to visible spectral region. This proposed method is simple and less toxic compared with generally used method so far. It was found that up-conversion emission spectra of NaYF 4 :Er 3+ NCs, excited at 1550 nm, included four peaks at about 980 nm, 800 nm, 660 nm and 540 nm. The effect of Er 3+ concentration on UC in β-phase NaYF 4 :Er 3+ NCs were discussed based on the excitation power dependence. The optimum Er 3+ concentration for 2-step and 3-step UC was found to be around 10∼30%.

 1. Tv nyheder: Journalistiske Idealer er under Pres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Line Hassall

  2013-01-01

  som tv-journalisterne ville ønske det. Tv-journalister har mange store idealer om god journalistik og public service. Men de vilkår journalisterne arbejder under gør idealerne nærmest umulige at opnå i dagligdagen. I dag er det ikke de journalistiske idealer men markedskræfterne der driver de...... Journalist” inside Public Service TV Newsrooms in the UK and Denmark’. Under ph.d.- studiet har jeg tilbragt halvandet år med deltager-observation på de fire største tv-redaktioner i England og Danmark. Jeg har observeret og deltaget i det daglige arbejde på redaktionerne hos TV Avisen og TV2 Nyhederne og i...... licensfinansieret tv-station. Men der tog jeg fejl. Jeg ledte efter forskelligheder, men fandt ligheder. Efterhånden som feltstudiet tog fat gik det op for mig at journalisterne på de fire forskellige tv-stationer arbejdede og tænkte ens. Derudover gik det op for mig at mange af journalisterne på de forskelligt...

 2. Mathematics Teachers’ Opinions on Worksheets Prepared with GeoGebra [Matematik Öğretmenlerinin GeoGebra ile Hazırlanan Çalışma Yaprakları Üzerine Görüşleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Semirhan Gökçe

  2016-04-01

  Full Text Available Learning and teaching process of math and the form of how we use math has been reshaped with the radical innovations in science and technology in recent years. One of the important factors in the education field which the realization of change and development are undoubtedly connected is teachers. When considered in the literature, it is seen that teachers has lacking in effective use of information-communication technologies and integrated in the teaching process, also it seems that they feel inadequate in using information-communication technologies. From this determination, it is aimed to investigate teachers’ views on the feasibility and effectiveness of worksheets which are developed in this study to allow teachers using GeoGebra in the teaching process without expert assistance in lesson and before the lesson. A case study of the research method is used. The participants of the study are five mathematics teachers that are working in a High School. In collecting the data, semi-structured interviews were used. Results were handled with the themes which are the effects of worksheets, the impact of worksheets on students and the process of education and training required for the implementation feasibility. Worksheets are expected to provide contribution to teachers who want to use computer effectively in their teaching process since the worksheets; are student centered, has an instructive structure of a software intended for computer assisted education and can be implemented with the basic computer knowledge, especially without expert assistance. [Son yıllarda bilim ve teknoloji alanındaki köklü yenilikler, matematiği kullanma biçimimiz ile matematik öğrenme ve öğretme süreçlerimizi yeniden biçimlendirmiştir. Eğitim alanında değişim ve gelişimin gerçekleşmesinin bağlı olduğu etkenlerden biri kuşkusuz öğretmenlerdir. Alanyazın incelendiğinde, öğretmenlerin bilgi-iletişim teknolojilerini etkili biçimde kullanma

 3. Mechanisms of ER Stress-Mediated Mitochondrial Membrane Permeabilization.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Gupta, Sanjeev

  2010-01-01

  During apoptosis, the process of mitochondrial outer membrane permeabilization (MOMP) represents a point-of-no-return as it commits the cell to death. Here we have assessed the role of caspases, Bcl-2 family members and the mitochondrial permeability transition pore on ER stress-induced MOMP and subsequent cell death. Induction of ER stress leads to upregulation of several genes such as Grp78, Edem1, Erp72, Atf4, Wars, Herp, p58ipk, and ERdj4 and leads to caspase activation, release of mitochondrial intermembrane proteins and dissipation of mitochondrial transmembrane potential (DeltaPsim). Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) from caspase-9, -2 and, -3 knock-out mice were resistant to ER stress-induced apoptosis which correlated with decreased processing of pro-caspase-3 and -9. Furthermore, pretreatment of cells with caspase inhibitors (Boc-D.fmk and DEVD.fmk) attenuated ER stress-induced loss of DeltaPsim. However, only deficiency of caspase-9 and -2 could prevent ER stress-mediated loss of DeltaPsim. Bcl-2 overexpression or pretreatment of cells with the cell permeable BH4 domain (BH4-Tat) or the mitochondrial permeability transition pore inhibitors, bongkrekic acid or cyclosporine A, attenuated the ER stress-induced loss of DeltaPsim. These data suggest a role for caspase-9 and -2, Bcl-2 family members and the mitochondrial permeability transition pore in loss of mitochondrial membrane potential during ER stress-induced apoptosis.

 4. Cyklisme - en selvfølge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Braagaard Harders, Anne Katrine

  2014-01-01

  Cyklisme i fremtiden? Ja, helst, men det kræver måske, at vi er nødt til at holde op med at snakke om cyklisme som noget særligt og noget der skal behandles separat. Vi er nødt til at forstå mobilitet i byen i sin helhed, for hvert transportmiddel påvirker hinanden og byen og det gør deres...

 5. At tage sin luderdom på sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2017-01-01

  Det er min tese, at Yahya Hassan både som digter og offentlig aktør åbner den modstandszone hinsides Loven, som Eric Santner forsøger at indkredse. At der er noget ved hans digtning, som sprænger tænkningen i identitetsprædikater. Noget, der bryder med Loven på en mere radikal og frugtbar måde end...

 6. Den brede, folkelige debat om EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dosenrode, Søren

  2005-01-01

  I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet.......I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet....

 7. Internationale medier: Når sproget er den eneste forskel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Rune Saugmann

  2009-01-01

  forhandlingerne som formålet med dem. Det gør der ikke mere. Efter tusindvis af historier i dusinvis af førende aviser verden over ser det ud til at der kun er én historie tilbage: Det neo-liberale udviklingseventyr. For i perioden 2001-2006 – hvor jeg har analyseret pressedækningen i USA, Spanien, England......, Indien og Argentina – er der sket en bemærkelsesværdig ensretning af presseomtalen af forhandlingerne – i øvrigt sideløbende med at forhandlingerne er blevet stadig mere fastlåste. ...

 8. Harvard ER-2 OH laser-induced fluorescence instrument

  Science.gov (United States)

  Wennberg, Paul O.; Anderson, James G.

  1994-01-01

  The Harvard ER-2 OH instrument is scheduled to be integrated into the NASA ER-2 high altitude aircraft ozone payload in August 1992. Design and fabrication is presently underway. This experiment is a descendant of a balloon borne instrument designed and built in the mid-1980s. The ER-2 instrument is being designed to measure OH and HO2 as part of the NASA ozone payload for the investigation of processes controlling the concentration of stratospheric ozone. Although not specifically designed to do so, it is hoped that valid measurements of OH and HO2 can be made in the remote free troposphere with this instrument.

 9. Die HECT-Ligase Hul5, eine neue Komponente der ER-assoziierten Proteindegradation

  OpenAIRE

  Kohlmann, Sonja

  2007-01-01

  Die meisten sekretorischen Proteine der eukaryontischen Zellen erreichen durch das endoplasmatische Retikulum (ER) den sekretorischen Signalweg. Sie gelangen vom Zytoplasma durch einen Kanal in der ER-Membran in das ER, wo sie ihre native Konformation erhalten. Das ER enthält ein strenges Qualitätskontrollsystem, welches fehlgefaltete Proteine erkennt, im ER zurückhält und letztendlich der ER-assoziierten Degradation (ERAD) zuführt. Die ER-Qualitätskontrolle und die ER-assoziierte Degradation...

 10. Sigma-1 receptor chaperone at the ER-mitochondrion interface mediates the mitochondrion-ER-nucleus signaling for cellular survival.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomohisa Mori

  Full Text Available The membrane of the endoplasmic reticulum (ER of a cell forms contacts directly with mitochondria whereby the contact is referred to as the mitochondrion-associated ER membrane or the MAM. Here we found that the MAM regulates cellular survival via an MAM-residing ER chaperone the sigma-1 receptor (Sig-1R in that the Sig-1R chaperones the ER stress sensor IRE1 to facilitate inter-organelle signaling for survival. IRE1 is found in this study to be enriched at the MAM in CHO cells. We found that IRE1 is stabilized at the MAM by Sig-1Rs when cells are under ER stress. Sig-1Rs stabilize IRE1 and thus allow for conformationally correct IRE1 to dimerize into the long-lasting, activated endonuclease. The IRE1 at the MAM also responds to reactive oxygen species derived from mitochondria. Therefore, the ER-mitochondrion interface serves as an important subcellular entity in the regulation of cellular survival by enhancing the stress-responding signaling between mitochondria, ER, and nucleus.

 11. Sigma-1 receptor chaperone at the ER-mitochondrion interface mediates the mitochondrion-ER-nucleus signaling for cellular survival.

  Science.gov (United States)

  Mori, Tomohisa; Hayashi, Teruo; Hayashi, Eri; Su, Tsung-Ping

  2013-01-01

  The membrane of the endoplasmic reticulum (ER) of a cell forms contacts directly with mitochondria whereby the contact is referred to as the mitochondrion-associated ER membrane or the MAM. Here we found that the MAM regulates cellular survival via an MAM-residing ER chaperone the sigma-1 receptor (Sig-1R) in that the Sig-1R chaperones the ER stress sensor IRE1 to facilitate inter-organelle signaling for survival. IRE1 is found in this study to be enriched at the MAM in CHO cells. We found that IRE1 is stabilized at the MAM by Sig-1Rs when cells are under ER stress. Sig-1Rs stabilize IRE1 and thus allow for conformationally correct IRE1 to dimerize into the long-lasting, activated endonuclease. The IRE1 at the MAM also responds to reactive oxygen species derived from mitochondria. Therefore, the ER-mitochondrion interface serves as an important subcellular entity in the regulation of cellular survival by enhancing the stress-responding signaling between mitochondria, ER, and nucleus.

 12. Er3+ infrared fluorescence affected by spatial distribution synchronicity of Ba2+ and Er3+ in Er3+-doped BaO–SiO2 glasses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atsunobu Masuno

  2016-02-01

  Full Text Available Glasses with the composition xBaO–(99.9 − xSiO2–0.1ErO3/2 (0 ≤x ≤ 34.9 were fabricated by a levitation technique. The glasses in the immiscibility region were opaque due to chemical inhomogeneity, while the other glasses were colorless and transparent. The scanning electron microscope observations and electron probe microanalysis scan profiles revealed that more Er3+ ions were preferentially distributed in the regions where more Ba2+ ions existed in the chemically inhomogeneous glasses. The synchronicity of the spatial distributions of the two ions initially increased with increasing x and then decreased when the Ba2+ concentration exceeded a certain value. The peak shape and lifetime of the fluorescence at 1.55 μm depended on x as well as the spatial distribution of both ions. These results indicate that although ErOn polyhedra are preferentially coordinated with Ba2+ ions and their local structure is affected by the coordination of Ba2+, there is a maximum in the amount of Ba2+ ions that can coordinate ErOn polyhedra since the available space for Ba2+ ions is limited. These findings provide us with efficient ways to design the chemical composition of glasses with superior Er3+ fluorescence properties for optical communication network systems.

 13. Vibronic intensities for Er3+ in Cs2 NaErCl6

  International Nuclear Information System (INIS)

  Acevedo, R.; Navarro, G.; Meruane, T.

  2001-01-01

  In this current study, we have undertaken vibronic intensity calculations for the absorptions (( 4 I 15/2 ) Γ k ) → (( 4 I 13/2 ) Γ l ) of the Er 3+ in the Cs 2 NaErCl 6 elpasolite type system. This system is extremely complicated to handle from both a theoretical and an experimental viewpoints. This theoretical work shows that over an energy range of about 400 cm -1 , a substantial amount of transitions are likely to take place (about 100 transitions; twenty five of them are magnetic dipole allowed and seventy five are vibronically allowed). It is then a formidable task to identify and assign all of these transitions in a non-ambiguous way. Also the experimental evidence available for these absorptions is related to a total of about twenty lines in the luminescence spectrum of this system. The spectrum itself is very challenging and the superposition of spectral features is most likely to occur. A careful analysis of the calculated vibronic intensities and overall oscillator strengths for the various transitions indicates that the current model used is both flexible and appropriate to deal with this kind of systems. In a forthcoming paper, we will examine the rather unusual high intensity associated with the (( 4 I 15/2 ) Γ k ) → (( 4 S 3/2 ) Γ l ) excitations. (Author)

 14. Modeller forudsiger klimarespons hos træer og buske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meilby, Henrik

  2015-01-01

  Modeller baseret på målinger af træer og buskes årringe afslører, hvilke klimatiske faktorer der lokalt er afgørende for deres vækst. Det kan hjælpe os med at forstå nogle af de ændringer, der sker i vegetationen, for eksempel i Grønland og i alpine områder. Med udgangspunkt i klimafrem- skrivnin......Modeller baseret på målinger af træer og buskes årringe afslører, hvilke klimatiske faktorer der lokalt er afgørende for deres vækst. Det kan hjælpe os med at forstå nogle af de ændringer, der sker i vegetationen, for eksempel i Grønland og i alpine områder. Med udgangspunkt i klimafrem...

 15. A Comparative Study of Er3+, Er3+-Eu3+, Er3+-Tb3+, and Er3+-Eu3+-Tb3+ Codoped Y2O3 Nanoparticles as Optical Heaters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. A. Sobral

  2015-01-01

  Full Text Available Fluorescence intensity ratio (FIR technique, based on the thermal coupling of H11/22 and S3/24 energy levels of erbium ions, was used to study the optical heating behavior of rare earth doped yttrium oxide nanophosphors (Y2O3:Er3+, Y2O3:Er3+-Eu3+, Y2O3:Er3+-Tb3+, and Y2O3:Er3+-Eu3+-Tb3+ synthesized via PVA-assisted sol-gel route. The samples were optically heated by an 800 nm CW diode laser, while the upconverted green emissions were used to measure their temperatures in real time. The experimental results indicate that the studied nanoparticles are promising candidates to applications such as photothermal treatments and hyperthermia.

 16. TCSP ER-2 LIGHTNING INSTRUMENT PACKAGE (LIP) V1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The TCSP ER-2 Lightning Instrument Package (LIP) consists of 7 rotating vane type electric field sensors and a two channel conductivity probe along with a central...

 17. Hvor er nørderne, der skal sikre klimaomstillingen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted

  2015-01-01

  Kronikken skaber en forbindelse mellem vores nye forskningsprojekt, "Pædagogik på kanten" (som også er titlen på en ny bog, der udkom 6.11.15) og klimaproblemerne / behovet for klimaomstilling....

 18. TCSP ER-2 DOPPLER RADAR (EDOP) V1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The EDOP provides vertically profiled reflectivity and Doppler velocity at aircraft nadir along the flight track. The ER-2 Doppler radar (EDOP) is an X-band (9.6...

 19. Biocompatible Er:(Na,K)NbO3 nanofibers

  Science.gov (United States)

  Markova, N. P.; Grishin, A. M.

  2017-11-01

  Dense homogeneous fabric composed from continuous bead-free erbium-doped sodium potassium niobate (Er:NKN) 100 μm long and 100-200 nm in diameter nanofibers was sintered by sol-gel calcination assisted electrospinning technique. Er doping with the concentration of 2 at.% provides readily detectable room-temperature broad-band photoluminescence (PL) centered at λPL = 0.55 and 0.98 μm being pumped, respectively, with 532 and 785 nm lasers. Electric field induced resistance switching and strong electric rectification effect were found in nanoporous sandwich Au/Er:NKN/Pt capacitive cell. Memristor-type current-voltage I-V characteristics originate from the electrochemical migration of oxygen vacancies at the n-type Er:NKN oxide/high work function Pt cathode junction interface.

 20. Promoter and Cofactor Requirements for SERM-ER Activity

  National Research Council Canada - National Science Library

  Carroll, Jason S

  2007-01-01

  .... We originally planned to develop a methodology for specifically isolating chromatin to assess associated proteins but due to technical limitations we developed the ChiP-on-chip technique to map ER...

 1. Nuclear level density of 166Er with static deformation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nasrabadi, M.N.

  2006-01-01

  The level densities of 166 Er is calculated using the microscopic theory of interacting fermions and is compared with experimental. It is concluded that the data can be reproduced with level density formalism for nuclei with static deformation

 2. Ferske vandområder - Søer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, J. P.; Jeppesen, E.; Søndergaard, M.

  Forord: Denne rapport er udarbej-det af Danmarks Mil-jøunder-søgelser som et led i den lands-dæk-ken-de rapportering af Vand-miljøpla-nens Over-vågningspro-gram. Over-vågningsprogram-met blev iværksat efteråret 1988. Hensigten med Vand-miljøplanens over-vågningsprogram er at undersøge effekten af......-miljøet med nærings-salte. Danmarks Miljøundersø-gelser har som sektor-forskningsinstitu-tion i Miljø- og Energiministeriet til opgave at forbedre og styrke det fagli-ge grundlag for de mil-jøpolitiske prioriteringer og beslut-ninger. En væsentlig del af denne opgave er overvågning af miljø og natur. Det er...

 3. Er det økologisk madordninger ofte sundere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  He, Chen

  Det europæiske skolemad system er under forandring, en forandring der er blevet kaldt den europæiske skolemad revolution af Morgan & Sonnino (2008). Forandringen består af to afgørende søjler/indsatsområder; 1) Krav til sundere kostvaner; 2) Flere økologiske fødevarer. Denne forskning harundersøg...

 4. Outdoor Adventure er mulighedernes læringslandskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Sune Ib Schou

  2014-01-01

  Global Nutrition and Health er en ny international uddannelse for ernærings- og sundhedsstuderende ved Professionshøjskolen Metropol. De tilbydes Outdoor Adventure, som bryder de vante rammer for undervisning.......Global Nutrition and Health er en ny international uddannelse for ernærings- og sundhedsstuderende ved Professionshøjskolen Metropol. De tilbydes Outdoor Adventure, som bryder de vante rammer for undervisning....

 5. Outdoor Adventure er mulighedernes læringslandskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Sune

  2015-01-01

  Global Nutrition and Health er en ny international uddannelse for ernærings- og sundhedsstuderende ved Professionshøjskolen Metropol. De tilbydes Outdoor Adventure, som bryder de vante rammer for undervisning.......Global Nutrition and Health er en ny international uddannelse for ernærings- og sundhedsstuderende ved Professionshøjskolen Metropol. De tilbydes Outdoor Adventure, som bryder de vante rammer for undervisning....

 6. "Det man hører, er man selv"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2015-01-01

  ”Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (20)00erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal...

 7. A model for the generation and interconversion of ER morphologies

  OpenAIRE

  Shemesh, Tom; Klemm, Robin W.; Romano, Fabian B.; Wang, Songyu; Vaughan, Joshua; Zhuang, Xiaowei; Tukachinsky, Hanna; Kozlov, Michael M.; Rapoport, Tom A.

  2014-01-01

  The endoplasmic reticulum (ER) is an important membrane-bound organelle in all eukaryotic cells. Depending on cell type and functional state, the ER membrane can adopt different morphologies, including a network of interconnected tubules, and sheets that can contain fenestrations or be stacked on top of each other. How these different morphologies are generated is unclear. Here, we present a comprehensive theoretical model that explains the formation and interconversion of virtually all known...

 8. Er Native Advertising en gråzone?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars Pynt

  2018-01-01

  Native advertising ser ud til at være den perfekte syntese mellem læsernes ønske om interessant indhold og annoncørers ønske om at komme tættere på kunderne. Men native advertising er også anklaget for at være fundamentalt uetisk i sin virkemåde, og måske er de gode oplevelser faktisk netop et...

 9. Measuring the Digital Divide with PingER

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cottrell, L.

  2003-10-01

  We introduce the PingER project/toolkit and show its relevance to monitoring sites in developing countries. We then show results from PingER that illustrate the extent of the Digital Divide in terms of Internet performance between developed and developing regions, which developing regions are catching up, keeping up, or falling behind and the magnitude of the differences in performance between developed regions and developing regions.

 10. Det man tænker er man selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbaum, Philip

  2017-01-01

  I en tid, hvor ”det postfaktuelle samfund” er det mest populære udtryk øst for Valby bakke, er det vigtigt for de profaktuelle fanebærere at forstå, at fakta og evidens ikke i sig selv ændrer på folks opfattelse og holdninger. For at evidensbaserede argumenter skal få en vigtig position i samfund...

 11. Vækstplan DK er en snuptagsløsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  Med Vækstplan DK har Helle Thorning-Schmidt glemt en socialdemokratisk kongstanke i ambitionen om at skyde hurtig genvej til genvalg. Planen er først og fremmest udtryk for kortsigtet finanspolitik og ikke langsigtet konkurrenceevnepolitik.......Med Vækstplan DK har Helle Thorning-Schmidt glemt en socialdemokratisk kongstanke i ambitionen om at skyde hurtig genvej til genvalg. Planen er først og fremmest udtryk for kortsigtet finanspolitik og ikke langsigtet konkurrenceevnepolitik....

 12. Overvågning af orkidéer 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, P.

  resultaterne af orkidéovervågningen (Wind 2001). Hertil kommer præsentationen af projektet og dets resultater efter forløbet af de første tre år (Løjtnant 1991a) og en bearbejdning af projektets resultater for årene 1987-1995 (Wind 1997). I nærværende rapport undersøges skov-hullæbe for en eventuel sammenhæng...... mellem skudanlæggelsen udtrykt ved antallet af blomstrende og vegetative skud i et givet år og nedbørsmængder i august og september året før. Det er en udbredt antagelse at der er en sammenhæng mellem skudanlæggelse og mængden af nedbør det foregående år. Undersøgelser af skov-hullæbe populationer i...... truet og sårbar samt de to arter der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 2. I 2000 kan det i forhold til 1999 konstateres at der i 15 bestande er optalt et øget antal skud. I 11 bestande er der noteret en nedgang i antallet af skud sammenlignet med optællingerne i 1999. Af disse er der 2 be...

 13. Analysis of erythema after Er:YAG laser skin resurfacing.

  Science.gov (United States)

  Ko, Na Young; Ahn, Hyo-Hyun; Kim, Soo-Nam; Kye, Young-Chul

  2007-11-01

  Postoperative erythema can be expected to occur in every patient after laser resurfacing, and pigmentary disturbances may be related to the intensity and the duration of erythema. This study was undertaken to assess the clinical features of erythema, the factors that influence its duration, and the relation between the duration of erythema and the incidence of hyperpigmentation and hypopigmentation in skin of Asian persons after Er:YAG laser resurfacing. A total of 218 patients (skin phototypes III to V) were recruited and treated with a short-pulsed Er:YAG laser, a variable-pulsed Er:YAG laser, or a dual-mode Er:YAG laser for skin resurfacing. Clinical assessments were performed retrospectively using medical charts and serial photographs. Postoperative erythema was observed in all patients after Er:YAG laser resurfacing with a mean duration of 4.72 months. In 98.2% of patients, erythema faded completely within 12 months. Postinflammatory hyperpigmentation was observed in 38.1% of patients after Er:YAG laser resurfacing. Skin phototype, level of ablation, and depth of thermal damage caused by a long-pulsed laser appear to be important factors that affect the duration of erythema. Moreover, prolonged erythema was related to the risk of postinflammatory hyperpigmentation.

 14. A model for the generation and interconversion of ER morphologies.

  Science.gov (United States)

  Shemesh, Tom; Klemm, Robin W; Romano, Fabian B; Wang, Songyu; Vaughan, Joshua; Zhuang, Xiaowei; Tukachinsky, Hanna; Kozlov, Michael M; Rapoport, Tom A

  2014-12-09

  The peripheral endoplasmic reticulum (ER) forms different morphologies composed of tubules and sheets. Proteins such as the reticulons shape the ER by stabilizing the high membrane curvature in cross-sections of tubules and sheet edges. Here, we show that membrane curvature along the edge lines is also critical for ER shaping. We describe a theoretical model that explains virtually all observed ER morphologies. The model is based on two types of curvature-stabilizing proteins that generate either straight or negatively curved edge lines (R- and S-type proteins). Dependent on the concentrations of R- and S-type proteins, membrane morphologies can be generated that consist of tubules, sheets, sheet fenestrations, and sheet stacks with helicoidal connections. We propose that reticulons 4a/b are representatives of R-type proteins that favor tubules and outer edges of sheets. Lunapark is an example of S-type proteins that promote junctions between tubules and sheets. In a tubular ER network, lunapark stabilizes three-way junctions, i.e., small triangular sheets with concave edges. The model agrees with experimental observations and explains how curvature-stabilizing proteins determine ER morphology.

 15. Herp enhances ER-associated protein degradation by recruiting ubiquilins

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Tae-Yeon; Kim, Eunmin; Yoon, Sungjoo Kim; Yoon, Jong-Bok

  2008-01-01

  ER-associated protein degradation (ERAD) is a protein quality control system of ER, which eliminates misfolded proteins by proteasome-dependent degradation and ensures export of only properly folded proteins from ER. Herp, an ER membrane protein upregulated by ER stress, is implicated in regulation of ERAD. In the present study, we show that Herp interacts with members of the ubiquilin family, which function as a shuttle factor to deliver ubiquitinated substrates to the proteasome for degradation. Knockdown of ubiquilin expression by small interfering RNA stabilized the ERAD substrate CD3δ, whereas it did not alter or increased degradation of non-ERAD substrates tested. CD3δ was stabilized by overexpressed Herp mutants which were capable of binding to ubiquilins but were impaired in ER membrane targeting by deletion of the transmembrane domain. Our data suggest that Herp binding to ubiquilin proteins plays an important role in the ERAD pathway and that ubiquilins are specifically involved in degradation of only a subset of ubiquitinated targets, including Herp-dependent ERAD substrates

 16. AFM observation of OMVPE-grown ErP on InP substrates using a new organometal tris(ethylcyclopentadienyl)erbium (Er(EtCp)3)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Akane, T.; Jinno, S.; Yang, Y.; Kuno, T.; Hirata, T.; Isogai, Y.; Watanabe, N.; Fujiwara, Y.; Nakamura, A.; Takeda, Y.

  2003-01-01

  ErP has been grown on InP(0 0 1) substrates by organometallic vapor phase epitaxy (OMVPE) using a new liquid organic Er source: tris(ethylcyclopentadienyl)erbium (Er(EtCp) 3 ). Morphological change of an ErP layer on InP(0 0 1) is investigated together with that of an overgrown capping InP layer. Optimum growth condition of InP causes islanding on over-monolayer-ErP. A relatively low overgrowth temperature of InP is a key factor for attaining complete capping coverage on ErP

 17. An ER protein functionally couples neutral lipid metabolism on lipid droplets to membrane lipid synthesis in the ER.

  Science.gov (United States)

  Markgraf, Daniel F; Klemm, Robin W; Junker, Mirco; Hannibal-Bach, Hans K; Ejsing, Christer S; Rapoport, Tom A

  2014-01-16

  Eukaryotic cells store neutral lipids such as triacylglycerol (TAG) in lipid droplets (LDs). Here, we have addressed how LDs are functionally linked to the endoplasmic reticulum (ER). We show that, in S. cerevisiae, LD growth is sustained by LD-localized enzymes. When LDs grow in early stationary phase, the diacylglycerol acyl-transferase Dga1p moves from the ER to LDs and is responsible for all TAG synthesis from diacylglycerol (DAG). During LD breakdown in early exponential phase, an ER membrane protein (Ice2p) facilitates TAG utilization for membrane-lipid synthesis. Ice2p has a cytosolic domain with affinity for LDs and is required for the efficient utilization of LD-derived DAG in the ER. Ice2p breaks a futile cycle on LDs between TAG degradation and synthesis, promoting the rapid relocalization of Dga1p to the ER. Our results show that Ice2p functionally links LDs with the ER and explain how cells switch neutral lipid metabolism from storage to consumption. Copyright © 2014 The Authors. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. An ER Protein Functionally Couples Neutral Lipid Metabolism on Lipid Droplets to Membrane Lipid Synthesis in the ER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel F. Markgraf

  2014-01-01

  Full Text Available Eukaryotic cells store neutral lipids such as triacylglycerol (TAG in lipid droplets (LDs. Here, we have addressed how LDs are functionally linked to the endoplasmic reticulum (ER. We show that, in S. cerevisiae, LD growth is sustained by LD-localized enzymes. When LDs grow in early stationary phase, the diacylglycerol acyl-transferase Dga1p moves from the ER to LDs and is responsible for all TAG synthesis from diacylglycerol (DAG. During LD breakdown in early exponential phase, an ER membrane protein (Ice2p facilitates TAG utilization for membrane-lipid synthesis. Ice2p has a cytosolic domain with affinity for LDs and is required for the efficient utilization of LD-derived DAG in the ER. Ice2p breaks a futile cycle on LDs between TAG degradation and synthesis, promoting the rapid relocalization of Dga1p to the ER. Our results show that Ice2p functionally links LDs with the ER and explain how cells switch neutral lipid metabolism from storage to consumption.

 19. ER signaling is activated to protect human HaCaT keratinocytes from ER stress induced by environmental doses of UVB

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mera, Kentaro; Kawahara, Ko-ichi; Tada, Ko-ichi; Kawai, Kazuhiro; Hashiguchi, Teruto; Maruyama, Ikuro; Kanekura, Takuro

  2010-01-01

  Proteins are folded properly in the endoplasmic reticulum (ER). Various stress such as hypoxia, ischemia and starvation interfere with the ER function, causing ER stress, which is defined by the accumulation of unfolded protein (UP) in the ER. ER stress is prevented by the UP response (UPR) and ER-associated degradation (ERAD). These signaling pathways are activated by three major ER molecules, ATF6, IRE-1 and PERK. Using HaCaT cells, we investigated ER signaling in human keratinocytes irradiated by environmental doses of ultraviolet B (UVB). The expression of Ero1-Lα, an upstream signaling molecule of ER stress, decreased at 1-4 h after 10 mJ/cm 2 irradiation, indicating that the environmental dose of UVB-induced ER stress in HaCaT cells, without growth retardation. Furthermore, expression of intact ATF6 was decreased and it was translocated to the nuclei. The expression of XBP-1, a downstream molecule of IRE-1, which is an ER chaperone whose expression is regulated by XBP-1, and UP ubiquitination were induced by 10 mJ/cm 2 UVB at 4 h. PERK, which regulates apoptosis, was not phosphorylated. Our results demonstrate that UVB irradiation generates UP in HaCaT cells and that the UPR and ERAD systems are activated to protect cells from UVB-induced ER stress. This is the first report to show ER signaling in UVB-irradiated keratinocytes.

 20. Genome-wide association studies identify four ER negative-specific breast cancer risk loci

  NARCIS (Netherlands)

  Garcia-Closas, Montserrat; Couch, Fergus J.; Lindstrom, Sara; Michailidou, Kyriaki; Schmidt, Marjanka K.; Brook, Mark N.; Orr, Nick; Rhie, Suhn Kyong; Riboli, Elio; Feigelson, Heather S.; Le Marchand, Loic; Buring, Julie E.; Eccles, Diana; Miron, Penelope; Fasching, Peter A.; Brauch, Hiltrud; Chang-Claude, Jenny; Carpenter, Jane; Godwin, Andrew K.; Nevanlinna, Heli; Giles, Graham G.; Cox, Angela; Hopper, John L.; Bolla, Manjeet K.; Wang, Qin; Dennis, Joe; Dicks, Ed; Howat, Will J.; Schoof, Nils; Bojesen, Stig E.; Lambrechts, Diether; Broeks, Annegien; Andrulis, Irene L.; Guénel, Pascal; Burwinkel, Barbara; Sawyer, Elinor J.; Hollestelle, Antoinette; Fletcher, Olivia; Winqvist, Robert; Brenner, Hermann; Mannermaa, Arto; Hamann, Ute; Meindl, Alfons; Lindblom, Annika; Zheng, Wei; Devillee, Peter; Goldberg, Mark S.; Lubinski, Jan; Kristensen, Vessela; Swerdlow, Anthony; Anton-Culver, Hoda; Dörk, Thilo; Muir, Kenneth; Matsuo, Keitaro; Wu, Anna H.; Radice, Paolo; teo, Soo Hwang; Shu, Xiao-Ou; Blot, William; Kang, Daehee; Hartman, Mikael; Sangrajrang, Suleeporn; Shen, Chen-Yang; Southey, Melissa C.; Park, Daniel J.; Hammet, Fleur; Stone, Jennifer; Veer, Laura J. Van't; Rutgers, Emiel J.; Lophatananon, Artitaya; Stewart-Brown, Sarah; Siriwanarangsan, Pornthep; Peto, Julian; Schrauder, Michael G.; Ekici, Arif B.; Beckmann, Matthias W.; dos Santos Silva, Isabel; Johnson, Nichola; Warren, Helen; Tomlinson, Ian; Kerin, Michael J.; Miller, Nicola; Marme, Federick; Schneeweiss, Andreas; Sohn, Christof; Truong, Therese; Laurent-Puig, Pierre; Kerbrat, Pierre; Nordestgaard, Børge G.; Nielsen, Sune F.; Flyger, Henrik; Milne, Roger L.; Perez, Jose Ignacio Arias; Menéndez, Primitiva; Müller, Heiko; Arndt, Volker; Stegmaier, Christa; Lichtner, Peter; Lochmann, Magdalena; Justenhoven, Christina; Ko, Yon-Dschun; Muranen, Taru A.; Aittomäki, Kristiina; Blomqvist, Carl; Greco, Dario; Heikkinen, Tuomas; Ito, Hidemi; Iwata, Hiroji; Yatabe, Yasushi; Antonenkova, Natalia N.; Margolin, Sara; Kataja, Vesa; Kosma, Veli-Matti; Hartikainen, Jaana M.; Balleine, Rosemary; Tseng, Chiu-Chen; Berg, David Van Den; Stram, Daniel O.; Neven, Patrick; Dieudonné, Anne-Sophie; Leunen, Karin; Rudolph, Anja; Nickels, Stefan; Flesch-Janys, Dieter; Peterlongo, Paolo; Peissel, Bernard; Bernard, Loris; Olson, Janet E.; Wang, Xianshu; Stevens, Kristen; Severi, Gianluca; Baglietto, Laura; McLean, Catriona; Coetzee, Gerhard A.; Feng, Ye; Henderson, Brian E.; Schumacher, Fredrick; Bogdanova, Natalia V.; Labrèche, France; Dumont, Martine; Yip, Cheng Har; Taib, Nur Aishah Mohd; Cheng, Ching-Yu; Shrubsole, Martha; Long, Jirong; Pylkäs, Katri; Jukkola-Vuorinen, Arja; Kauppila, Saila; Knight, Julia A.; Glendon, Gord; Mulligan, Anna Marie; Tollenaar, Robertus A. E. M.; Seynaeve, Caroline M.; Kriege, Mieke; Hooning, Maartje J.; van den Ouweland, Ans M. W.; van Deurzen, Carolien H. M.; Lu, Wei; Gao, Yu-Tang; Cai, Hui; Balasubramanian, Sabapathy P.; Cross, Simon S.; Reed, Malcolm W. R.; Signorello, Lisa; Cai, Qiuyin; Shah, Mitul; Miao, Hui; Chan, Ching Wan; Chia, Kee Seng; Jakubowska, Anna; Jaworska, Katarzyna; Durda, Katarzyna; Hsiung, Chia-Ni; Wu, Pei-Ei; Yu, Jyh-Cherng; Ashworth, Alan; Jones, Michael; Tessier, Daniel C.; González-Neira, Anna; Pita, Guillermo; Alonso, M. Rosario; Vincent, Daniel; Bacot, Francois; Ambrosone, Christine B.; Bandera, Elisa V.; John, Esther M.; Chen, Gary K.; Hu, Jennifer J.; Rodriguez-Gil, Jorge L.; Bernstein, Leslie; Press, Michael F.; Ziegler, Regina G.; Millikan, Robert M.; Deming-Halverson, Sandra L.; Nyante, Sarah; Ingles, Sue A.; Waisfisz, Quinten; Tsimiklis, Helen; Makalic, Enes; Schmidt, Daniel; Bui, Minh; Gibson, Lorna; Müller-Myhsok, Bertram; Schmutzler, Rita K.; Hein, Rebecca; Dahmen, Norbert; Beckmann, Lars; Aaltonen, Kirsimari; Czene, Kamila; Irwanto, Astrid; Liu, Jianjun; Turnbull, Clare; Rahman, Nazneen; Meijers-Heijboer, Hanne; Uitterlinden, Andre G.; Rivadeneira, Fernando; Olswold, Curtis; Slager, Susan; Pilarski, Robert; Ademuyiwa, Foluso; Konstantopoulou, Irene; Martin, Nicholas G.; Montgomery, Grant W.; Slamon, Dennis J.; Rauh, Claudia; Lux, Michael P.; Jud, Sebastian M.; Bruning, Thomas; Weaver, Joellen; Sharma, Priyanka; Pathak, Harsh; Tapper, Will; Gerty, Sue; Durcan, Lorraine; Trichopoulos, Dimitrios; Tumino, Rosario; Peeters, Petra H.; Kaaks, Rudolf; Campa, Daniele; Canzian, Federico; Weiderpass, Elisabete; Johansson, Mattias; Khaw, Kay-Tee; Travis, Ruth; Clavel-Chapelon, Françoise; Kolonel, Laurence N.; Chen, Constance; Beck, Andy; Hankinson, Susan E.; Berg, Christine D.; Hoover, Robert N.; Lissowska, Jolanta; Figueroa, Jonine D.; Chasman, Daniel I.; Gaudet, Mia M.; Diver, W. Ryan; Willett, Walter C.; Hunter, David J.; Simard, Jacques; Benitez, Javier; Dunning, Alison M.; Sherman, Mark E.; Chenevix-Trench, Georgia; Chanock, Stephen J.; Hall, Per; Pharoah, Paul D. P.; Vachon, Celine; Easton, Douglas F.; Haiman, Christopher A.; Kraft, Peter

  2013-01-01

  Estrogen receptor (ER)-negative tumors represent 20-30% of all breast cancers, with a higher proportion occurring in younger women and women of African ancestry. The etiology and clinical behavior of ER-negative tumors are different from those of tumors expressing ER (ER positive), including

 1. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 2. Krigens første offer er også truet i fredstid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serritzlev, Jeanette

  2018-01-01

  Sandheden er krigens første offer, lyder det. Men informationskrig finder også sted i fredstid, og også her er sandheden jaget vildt. ’Fake News’ er det nye modeord, selv om det ikke er nyt. Det behøver ikke at være værre, end vi selv gør det. Det farlige opstår først, når vi er ligeglade....

 3. Let G be a group

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lützen, Jesper

  2015-01-01

  I moderne formalistisk matematik er ontologi blevet erstattet med spørgsmålet om konsistens af et aksiomatisk system. I artiklen gøres der rede for hvordan denne opfattelse er blevet til og denne historie opfattes i sig selv som en slags erstatning for ontologi......I moderne formalistisk matematik er ontologi blevet erstattet med spørgsmålet om konsistens af et aksiomatisk system. I artiklen gøres der rede for hvordan denne opfattelse er blevet til og denne historie opfattes i sig selv som en slags erstatning for ontologi...

 4. ER phospholipid composition modulates lipogenesis during feeding and in obesity.

  Science.gov (United States)

  Rong, Xin; Wang, Bo; Palladino, Elisa Nd; de Aguiar Vallim, Thomas Q; Ford, David A; Tontonoz, Peter

  2017-10-02

  Sterol regulatory element-binding protein 1c (SREBP-1c) is a central regulator of lipogenesis whose activity is controlled by proteolytic cleavage. The metabolic factors that affect its processing are incompletely understood. Here, we show that dynamic changes in the acyl chain composition of ER phospholipids affect SREBP-1c maturation in physiology and disease. The abundance of polyunsaturated phosphatidylcholine in liver ER is selectively increased in response to feeding and in the setting of obesity-linked insulin resistance. Exogenous delivery of polyunsaturated phosphatidylcholine to ER accelerated SREBP-1c processing through a mechanism that required an intact SREBP cleavage-activating protein (SCAP) pathway. Furthermore, induction of the phospholipid-remodeling enzyme LPCAT3 in response to liver X receptor (LXR) activation promoted SREBP-1c processing by driving the incorporation of polyunsaturated fatty acids into ER. Conversely, LPCAT3 deficiency increased membrane saturation, reduced nuclear SREBP-1c abundance, and blunted the lipogenic response to feeding, LXR agonist treatment, or obesity-linked insulin resistance. Desaturation of the ER membrane may serve as an auxiliary signal of the fed state that promotes lipid synthesis in response to nutrient availability.

 5. ER stress proteins in autoimmune and inflammatory diseases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daisuke eMorito

  2012-03-01

  Full Text Available Over the past two decades, heat shock proteins (HSPs have been implicated in inflammatory responses and autoimmunity. HSPs were originally believed to maintain protein quality control in the cytosol. However, they also exist extracellularly and appear to act as inflammatory factors. Recently, a growing body of evidence suggested that the other class of stress proteins such as, endoplasmic reticulum (ER stress proteins, which originally act as protein quality control factors in the secretory pathway and are induced by ER stress in inflammatory lesions, also participate in inflammation and autoimmunity. The immunoglobulin heavy-chain binding protein (Bip/glucose-regulated protein 78 (Grp78, homocysteine-induced ER protein (Herp, calnexin, calreticulin, glucose-regulated protein 94 (Grp94/gp96, oxygen-regulated protein 150 (ORP150 and heat shock protein 47 (Hsp47/Serpin H1, which are expressed not only in the ER but also occasionally at the cell surface play pathophysiological roles in autoimmune and inflammatory diseases as pro- or anti-inflammatory factors. Here we describe the accumulating evidence of the participation of ER stress proteins in autoimmunity and inflammation and discuss the critical differences between the two classes of stress proteins.

 6. Aging induced ER stress alters sleep and sleep homeostasis

  Science.gov (United States)

  Brown, Marishka K.; Chan, May T.; Zimmerman, John E.; Pack, Allan I.; Jackson, Nicholas E.; Naidoo, Nirinjini

  2014-01-01

  Alterations in the quality, quantity and architecture of baseline and recovery sleep have been shown to occur during aging. Sleep deprivation induces endoplasmic reticular (ER) stress and upregulates a protective signaling pathway termed the unfolded protein response (UPR). The effectiveness of the adaptive UPR is diminished by age. Previously, we showed that endogenous chaperone levels altered recovery sleep in Drosophila melanogaster. We now report that acute administration of the chemical chaperone sodium 4-phenylbutyrate (PBA) reduces ER stress and ameliorates age-associated sleep changes in Drosophila. PBA consolidates both baseline and recovery sleep in aging flies. The behavioral modifications of PBA are linked to its suppression of ER stress. PBA decreased splicing of x-box binding protein 1 (XBP1) and upregulation of phosphorylated elongation initiation factor 2 α (p-eIF2α), in flies that were subjected to sleep deprivation. We also demonstrate that directly activating ER stress in young flies fragments baseline sleep and alters recovery sleep. Alleviating prolonged/sustained ER stress during aging contributes to sleep consolidation and improves recovery sleep/ sleep debt discharge. PMID:24444805

 7. DEBONDING OF CERAMIC BRACKETS BY ER:YAG LASER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fidan ALAKUŞ-SABUNCUOĞLU

  2016-04-01

  Full Text Available Purpose: The objective of the present study is to evaluate the effects of Er:YAG laser debonding of ceramic brackets on the bond strength and the amount of adhesive resin remnant. Materials and Methods: Twenty human mandibular incisors were randomly divided into two groups of 10 and polycrystalline ceramic brackets (Transcend series 6000, 3M Unitek, Monrovia, CA, USA were bonded on enamel surfaces. Group 1 was the control group in which no laser application was performed prior to the shear bond strength (SBS testing. In Group 2, Er:YAG was applied in 3W power for 6 seconds using the scanning method. The brackets were tested for SBS with an Instron universal testing machine and results were expressed in megapascals (MPa. The amount of adhesive remnant was evaluated with Adhesive Remnant Index (ARI. One-way analysis of variance and Tukey’s post-hoc tests were used for statistical analysis. Results: Mean ± standard deviation of SBS values in the control group was 13.42 ±1.23 MPa and 8.47 ±0.71 MPa in the Er:YAG group and this difference was statistically significant (p<0.05. The evaluation of ARI scores demonstrated more adhesive was left on the enamel surface with Er:YAG group. Conclusion: 3W power Er:YAG laser application with the scanning method to polycrystalline ceramic brackets demonstrated lower bond strengths and higher ARI scores during the debonding procedure.

 8. IRE1: ER stress sensor and cell fate executor.

  Science.gov (United States)

  Chen, Yani; Brandizzi, Federica

  2013-11-01

  Cells operate a signaling network termed the unfolded protein response (UPR) to monitor protein-folding capacity in the endoplasmic reticulum (ER). Inositol-requiring enzyme 1 (IRE1) is an ER transmembrane sensor that activates the UPR to maintain the ER and cellular function. Although mammalian IRE1 promotes cell survival, it can initiate apoptosis via decay of antiapoptotic miRNAs. Convergent and divergent IRE1 characteristics between plants and animals underscore its significance in cellular homeostasis. This review provides an updated scenario of the IRE1 signaling model, discusses emerging IRE1 sensing mechanisms, compares IRE1 features among species, and outlines exciting future directions in UPR research. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 9. ER=EPR, GHZ, and the consistency of quantum measurements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Susskind, Leonard

  2016-01-01

  This paper illustrates various aspects of the ER=EPR conjecture. It begins with a brief heuristic argument, using the Ryu-Takayanagi correspondence, for why entanglement between black holes implies the existence of Einstein-Rosen bridges. The main part of the paper addresses a fundamental question: Is ER=EPR consistent with the standard postulates of quantum mechanics? Naively it seems to lead to an inconsistency between observations made on entangled systems by different observers. The resolution of the paradox lies in the properties of multiple black holes, entangled in the Greenberger-Horne-Zeilinger pattern. The last part of the paper is about entanglement as a resource for quantum communication. ER=EPR provides a way to visualize protocols like quantum teleportation. In some sense teleportation takes place through the wormhole, but as usual, classical communication is necessary to complete the protocol. (copyright 2016 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim)

 10. Hydrogeology of the Umm Er Radhuma Aquifer (Arabian peninsula)

  Science.gov (United States)

  Dirks, Heiko; Al Ajmi, Hussain; Kienast, Peter; Rausch, Randolf

  2018-03-01

  The aim of this article is to enhance the understanding of the Umm Er Radhuma aquifer's genesis, and its hydraulic and hydrochemical development over time. This is a prerequisite for wise use of the fossil groundwater resources contained within. The Umm Er Radhuma is a karstified limestone aquifer, extending over 1.6 Mio. km2 in the eastern part of the Arabian Peninsula. Both epigene and hypogene karstification contributed to the genesis of what is today the most prolific aquifer in the region. Besides man-made abstractions, even the natural outflows are higher than the small recharge (natural storage depletion). The Umm Er Radhuma shows that large aquifers in arid regions are never in "steady state" (where inflows equal outflows), considering Quaternary climate history. The aquifer's adaption to climate changes (precipitation, sea level) can be traced even after thousands of years, and is slower than the climate changes themselves.

 11. The ERS role on Tobacco Control Policy in Europe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christina Gratziou

  2016-03-01

  Full Text Available The European Respiratory Society is an international medical organisation that brings together physicians, healthcare professionals, scientists and other experts working in respiratory medicine. Its aim is to alleviate suffering from respiratory diseases and promote lung health globally through science, education and advocacy. ERS has since its founding in 1990 demonstrated strong commitment to tobacco control. Through scientific assemblies, education courses, various alliances and collaboration (Framework Convention Alliance, European Chronic Disease Alliance, World Health Organisation etc. As well as a Tobacco Control Committee (TCC dedicated to advocacy, ERS constantly strives to promote strong and evidence-based policies to reduce the burden of tobacco related diseases. One of the main outcome of the TCC is the creation of Smokehaz, a website aimed at providing policy-makers with scientific information on the Health hazards associated with smoking. Recently, ERS created the Latin-America Working Group which aims at strengthening tobacco control activities in Spain, Portugal and Latin-American countries.

 12. ER=EPR, GHZ, and the consistency of quantum measurements

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Susskind, Leonard [Stanford Institute for Theoretical Physics and Department of Physics, Stanford University, Stanford, CA (United States)

  2016-01-15

  This paper illustrates various aspects of the ER=EPR conjecture. It begins with a brief heuristic argument, using the Ryu-Takayanagi correspondence, for why entanglement between black holes implies the existence of Einstein-Rosen bridges. The main part of the paper addresses a fundamental question: Is ER=EPR consistent with the standard postulates of quantum mechanics? Naively it seems to lead to an inconsistency between observations made on entangled systems by different observers. The resolution of the paradox lies in the properties of multiple black holes, entangled in the Greenberger-Horne-Zeilinger pattern. The last part of the paper is about entanglement as a resource for quantum communication. ER=EPR provides a way to visualize protocols like quantum teleportation. In some sense teleportation takes place through the wormhole, but as usual, classical communication is necessary to complete the protocol. (copyright 2016 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim)

 13. I dag er eleven altid måske-egnet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hamre, Bjørn

  2013-01-01

  "Måske-egnet" er i nutiden blevet ophøjet til et pædagogisk ideal, som elever inkluderes og ekskluderes efter. Det ses i de helt særlige forestillinger, der er knyttet til at manifestere sig som lærerende i skolen i dag. Forestillingen om læring ses ikke alene i skolen, men afspejles i en...... samfundsdiskurs, hvor livslang læring er blevet et bærende ideal. Elever i skolen fikseres i en måske-egnethed, der betyder at de aldrig for alvor dømmes ude, men heller aldrig kan føles sig sikre på at være indenfor. Hvor elever tidligere blev dømt ude på grund af manglende evner, omfattes elever i dag af et...

 14. Next generation Er:YAG fractional ablative laser

  Science.gov (United States)

  Heinrich, A.; Vizhanyo, A.; Krammer, P.; Summer, S.; Gross, S.; Bragagna, T.; Böhler, C.

  2011-03-01

  Pantec Biosolutions AG presents a portable fractional ablative laser system based on a miniaturized diode pumped Er:YAG laser. The system can operate at repetition rates up to 500 Hz and has an incorporated beam deflection unit. It is smaller, lighter and cost efficient compared to systems based on lamp pumped Er:YAG lasers and incorporates a skin layer detection to guarantee precise control of the microporation process. The pulse parameters enable a variety of applications in dermatology and in general medicine, as demonstrated by first results on transdermal drug delivery of FSH (follicle stimulating hormone).

 15. Computational modelling of Er(3+): Garnet laser materials

  Science.gov (United States)

  Spangler, Lee H.

  1994-01-01

  The Er(3+) ion has attracted a lot of interest for four reasons: (1) Its (4)I(sub 13/2) yields (4)I(sub 15/2) transition lases in the eyesafe region near 1.5 micron; (2) the (4)I(sub 13/2) transition lases near 2.8 micron, an important wavelength for surgical purposes; (3) it displays surprisingly efficient upconversion with lasing observed at 1.7, 1.2, 0.85, 0.56, 0.55, and 0.47 micron following 1.5 micron pumping; and (4) it has absorption bands at 0.96 and 0.81 micron and thus can be diode pumped. However, properties desirable for upconversion reduce the efficiency of 1.5 and 3 micron laser operation and vice versa. Since all of the processes are influenced by the host via the crystal field induced stark splittings in the Er levels, this project undertook modelling of the host influence on the Er lasinng behavior. While growth and measurement of all ten Er(3+) doped garnets is the surest way of identifying hosts which maximize upconversion (or conversly, 1.5 and 3 micron performance), it is also expensive - costing approximately $10,000/material or approximately $100,000 for the materials computationally investigated here. The calculations were performed using a quantum mechanical point charge model developed by Clyde Morrison at Harry Diamond Laboratories. The programs were used to fit the Er:YAG experimental energy levels so that the crystal field parameters, B(sub nm) could be extracted. From these radial factors, rho (sub n) were determined for Er(3+) in garnets. These, in combination with crystal field components, Anm, available from X-ray data, were used to predict energy levels for Er in the other nine garnet hosts. The levels in Er:YAG were fit with an rms error of 12.2/cm over a 22,000/cm range. Predicted levels for two other garnets for which literature values were available had rms errors of less than 17/cm , showing the calculations to be reliable. Based on resonances between pairs of calculated stark levels, the model predicts GSGG as the best host

 16. Inflation er en af finanskrisens løsninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  Med en lille anekdote om børnepasning illustrerer den amerikanske stjerneøkonom Paul Krugman, hvorfor økonomiske recessioner opstår, og hvad vi bør stille op over for dem. Inflation er et af svarene.......Med en lille anekdote om børnepasning illustrerer den amerikanske stjerneøkonom Paul Krugman, hvorfor økonomiske recessioner opstår, og hvad vi bør stille op over for dem. Inflation er et af svarene....

 17. Induction of ER stress in macrophages of tuberculosis granulomas.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tracie A Seimon

  2010-09-01

  Full Text Available The endoplasmic reticulum (ER stress pathway known as the Unfolded Protein Response (UPR is an adaptive survival pathway that protects cells from the buildup of misfolded proteins, but under certain circumstances it can lead to apoptosis. ER stress has been causally associated with macrophage apoptosis in advanced atherosclerosis of mice and humans. Because atherosclerosis shares certain features with tuberculosis (TB with regard to lesional macrophage accumulation, foam cell formation, and apoptosis, we investigated if the ER stress pathway is activated during TB infection.Here we show that ER stress markers such as C/EBP homologous protein (CHOP; also known as GADD153, phosphorylated inositol-requiring enzyme 1 alpha (Ire1α and eukaryotic initiation factor 2 alpha (eIF2α, and activating transcription factor 3 (ATF3 are expressed in macrophage-rich areas of granulomas in lungs of mice infected with virulent Mycobacterium tuberculosis (Mtb. These areas were also positive for numerous apoptotic cells as assayed by TUNEL. Microarray analysis of human caseous TB granulomas isolated by laser capture microdissection reveal that 73% of genes involved in the UPR are upregulated at the mRNA transcript level. The expression of two ER stress markers, ATF3 and CHOP, were also increased in macrophages of human TB granulomas when assayed by immunohistochemistry. CHOP has been causally associated with ER stress-induced macrophage apoptosis. We found that apoptosis was more abundant in granulomas as compared to non-granulomatous tissue isolated from patients with pulmonary TB, and apoptosis correlated with CHOP expression in areas surrounding the centralized areas of caseation.In summary, ER stress is induced in macrophages of TB granulomas in areas where apoptotic cells accumulate in mice and humans. Although macrophage apoptosis is generally thought to be beneficial in initially protecting the host from Mtb infection, death of infected macrophages in

 18. Radonsikring af boliger er et overset forretningsområde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeskov, Jesper

  2012-01-01

  I mange boliger er der for meget radon i luften og dermed øget risiko for lungekræft. Men kun få af byggeriets virksomheder har øje på radonsikring som forretningsområde.......I mange boliger er der for meget radon i luften og dermed øget risiko for lungekræft. Men kun få af byggeriets virksomheder har øje på radonsikring som forretningsområde....

 19. CBS-institutleder: Der er masser af muligheder i blockchain

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard, Jan

  2017-01-01

  Flere virksomheder fokuserer på blockchain, ligesom flere iværksættere og uddannelsesinstitutioner også gør. Derfor er der masser af muligheder i blockchain, der venter på at blive taget i brug......Flere virksomheder fokuserer på blockchain, ligesom flere iværksættere og uddannelsesinstitutioner også gør. Derfor er der masser af muligheder i blockchain, der venter på at blive taget i brug...

 20. Planar waveguide laser in Er/Al-doped germanosilicate

  DEFF Research Database (Denmark)

  Guldberg-Kjær, Søren Andreas; Hübner, Jörg; Kristensen, Martin

  1999-01-01

  A singlemode DBR laser is demonstrated in an Er/Al-doped germanosilicate planar waveguide. 0.4 mW of output power has been obtained at 1.553 mu m using internal Bragg reflectors produced by UV-induced index modulations.......A singlemode DBR laser is demonstrated in an Er/Al-doped germanosilicate planar waveguide. 0.4 mW of output power has been obtained at 1.553 mu m using internal Bragg reflectors produced by UV-induced index modulations....

 1. Hva er Digital Valuta? Hva slags formuerettslig produkt er digital valuta? Omfattes slike finansielle produkter av gjeldende finansreguleringer og hvordan burde de reguleres?

  OpenAIRE

  Heggen, Vilde Stuvøy

  2014-01-01

  Det er kanskje ingen overraskelse at man i internettalderen har funnet på en valuta som kun eksisterer på nett. Per i dag eksisterer det flere slike nettvalutaer, med varierende grad av oppslutning. Spørsmålet som stilles i oppgaven er hva slags formuerettslig objekt digital valuta er. Jeg regner digital valuta som alle valutaer som hovedsakelig er å finne på nett og som ikke utstedes av eller på vegne av en statsmakt. Definisjonen omfatter både kryptovalutaer som Bitcoin, som nok er mest kje...

 2. Examining Middle School Mathematics Teachers’ Use of Information and Communication Technologies and Psychomotor Skills [Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alattin Ural

  2015-04-01

  Full Text Available The aim of this study is to investigate what kind of materials are used in which grades in order to improve psychomotor skills and the use of information technologies by students in the courses taught by mathematics teachers and how these materials are used; and to elicit the perceptions of these teachers on the use of these materials. Twenty two mathematics teachers (out of 25 working in 7 secondary schools were given a questionnaire form containing open ended questions and they were asked to write down the answers to those questions on the same form. The research was designed in the scanning model as a qualitative study. The data obtained from teachers were analyzed descriptively and samples from the data were presented categorically. It was observed that, regarding the psychomotor skills, a pair compass-ruler-protractor, dotted-isometric-graph paper, cutting-folding paper in geometry; fraction slips and algebra squares in algebra were the materials used respectively. The grades where these materials are used were 5, 6, 7, and 8 respectively. Regarding the use of information and communication technologies, it was observed that Morpa and Vitamin, the software developed by Turkish Ministery of Education was used to teach the subjects which contain shapes or animation; PowerPoint presentations to teach solid objects, fractals; and animations and videos on the internet to teach solid materials, triangles, fractals, patterns and decoration, equations and symmetry. These activities are used in the grades 8, 7, 6, 5 respectively. The teachers stated that the fact that information technologies and psychomotor skills are not used to the extent they should be stems from the lack of time, lack of computers, the overpopulated classes and the washback effect of the national exams. [Bu çalışmanın amacı, ortaokul matematik derslerinde, psikomotor becerilerin gelişimine ve Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT kullanımına yönelik hangi materyalin

 3. An ER Protein Functionally Couples Neutral Lipid Metabolism on Lipid Droplets to Membrane Lipid Synthesis in the ER

  DEFF Research Database (Denmark)

  Markgraf, Daniel F; Klemm, Robin W; Junker, Mirco

  2014-01-01

  Eukaryotic cells store neutral lipids such as triacylglycerol (TAG) in lipid droplets (LDs). Here, we have addressed how LDs are functionally linked to the endoplasmic reticulum (ER). We show that, in S. cerevisiae, LD growth is sustained by LD-localized enzymes. When LDs grow in early stationary...... phase, the diacylglycerol acyl-transferase Dga1p moves from the ER to LDs and is responsible for all TAG synthesis from diacylglycerol (DAG). During LD breakdown in early exponential phase, an ER membrane protein (Ice2p) facilitates TAG utilization for membrane-lipid synthesis. Ice2p has a cytosolic...... and explain how cells switch neutral lipid metabolism from storage to consumption....

 4. Hvem er mest fornøyd med samlivet? : samlivskvalitet blant samboere og gifte

  OpenAIRE

  Wiik, Kenneth Aarskaug; Noack, Turid

  2011-01-01

  Artiklene i Samfunnsspeilet er tilgjengelige fra SSBs nettsider: http://www.ssb.no/ssp/ Norge og Sverige er land der samboerskap har en lang historie, og der denne samlivsformen er mest utbredt. I dag er et av fire samliv her til lands samboerskap. Men også her er det forskjeller mellom samboere og gifte. Hvis vi sammenlikner samlivskvaliteten blant samboere og gifte, finner vi at unge samboere i alderen 25 til 35 år er minst fornøyd med samlivet sitt. Samboere med planer om å gifte seg me...

 5. Aktiv og sund aldring, men hvad er sundhed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattan, Suresh

  2014-01-01

  Aldersrelaterede forandringer og helbredsproblemer kræver fokusering på sundhed og opretholdelse af helbredet. Der er behov for et skift fra sygdomsorienteret til sundhedsorienteret biomedicinsk forskning. Forfatteren argumenterer for, at den biologiske tilgang skal ændre sig fra at være fokusere...

 6. Treating ER+ Breast Cancer with CDK4/6 Inhibitors.

  Science.gov (United States)

  2017-08-01

  Data from the MONARCH2, PALOMA-1, and TREnd trials strongly support using CDK4/6 inhibitors alongside standard endocrine therapy for advanced ER-positive breast cancer. Including these targeted agents not only improves progression-free survival but may reverse acquired resistance to hormone treatment. ©2017 American Association for Cancer Research.

 7. Nå, er du kommet til hægterne igen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Viggo; Grøftehauge, Nina Keller

  2011-01-01

  De jyske dialekter har - ligesom rigssproget - tre hovedtyper af udtryk for, at nogen kommer sig (af sygdom, mathed, dårlig økonomi), men det er andre udtryk, oftest baseret på verber med betydninger som "slide og slæbe, slå sig igennem" etc. Typen "komme sig" repræsenterer den bredspektrede diat...

 8. Temperature Effects of Dielectric Properties of ER Fluids

  Science.gov (United States)

  Qiu, Z. Y.; Hu, L.; Liu, M. W.; Bao, H. X.; Jiang, Y. G.; Zhou, L. W.; Tang, Y.; Gao, Z.; Sun, M.; Korobko, E. V.

  Under the consideration of the role that energy transfer and dissipation play in ER effect, an improved theory frame for ER effects, polarization-dissipation-structure-rheology, is suggested. The theory frame is substantiated by the basic physical laws and certain critical experimental facts. The dielectric response of a diatomite ER fluid to temperature is measured in the temperature range of 140 K to 400 K. By comparison of the DC conductivity with the AC effective conductivity of the sample, we found that the AC dielectric loss consists of two parts. One part comes from the DC conductivity, the other from the response of the bound charges in scope of particle to AC field. It is suggested that the response of bound charges is very important to ER effects. Besides, the effect of temperature on shear stress is measured, and interpreted based on the dielectric measurements. The source of two loss peaks in the curve of the dielectric loss versus temperature is not clear.

 9. Test dig selv: Hvilken type projektleder er du?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund Pedersen, Carsten; Ritter, Thomas

  2018-01-01

  Hver person har sin egen måde at organisere et givent projekt på. Her kan du læse om fire typer af projektledere, som de fleste møder – og om hvorfor en mangfoldighed i typer er godt i enhver organisation....

 10. [The ethical approach applied to the TV series ER].

  Science.gov (United States)

  Svandra, Philippe

  2013-05-01

  The television series ER presents an opportunity to reflect on ethical dilemmas. This article discusses the example of an episode in which a patient suffering from an incurable disease, unable to express his views clearly, has a tracheotomy performed on him without the consent of the team or his health care proxy.

 11. 1er. Taller internacional sobre oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla)

  OpenAIRE

  M.V. Guillermo Pérez Jimeno

  2008-01-01

  ResumenLos pasados días 2 y 3 de noviembre se llevó a cabo el 1er. Taller internacional sobre oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla), en instalaciones del Zoológico de Florencio Varela. Participaron activamente representantes de Brasil, Colombia, Holanda, Alemania y Argentina.

 12. Structural and Functional Impacts of ER Coactivator Sequential Recruitment.

  Science.gov (United States)

  Yi, Ping; Wang, Zhao; Feng, Qin; Chou, Chao-Kai; Pintilie, Grigore D; Shen, Hong; Foulds, Charles E; Fan, Guizhen; Serysheva, Irina; Ludtke, Steven J; Schmid, Michael F; Hung, Mien-Chie; Chiu, Wah; O'Malley, Bert W

  2017-09-07

  Nuclear receptors recruit multiple coactivators sequentially to activate transcription. This "ordered" recruitment allows different coactivator activities to engage the nuclear receptor complex at different steps of transcription. Estrogen receptor (ER) recruits steroid receptor coactivator-3 (SRC-3) primary coactivator and secondary coactivators, p300/CBP and CARM1. CARM1 recruitment lags behind the binding of SRC-3 and p300 to ER. Combining cryo-electron microscopy (cryo-EM) structure analysis and biochemical approaches, we demonstrate that there is a close crosstalk between early- and late-recruited coactivators. The sequential recruitment of CARM1 not only adds a protein arginine methyltransferase activity to the ER-coactivator complex, it also alters the structural organization of the pre-existing ERE/ERα/SRC-3/p300 complex. It induces a p300 conformational change and significantly increases p300 HAT activity on histone H3K18 residues, which, in turn, promotes CARM1 methylation activity on H3R17 residues to enhance transcriptional activity. This study reveals a structural role for a coactivator sequential recruitment and biochemical process in ER-mediated transcription. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 13. Afghanistan: Håbet lever – og elektrikerne er tilkaldt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  2013-01-01

  Håbet for den civile afghaner kan til tider virke som et skamskudt fyrtårn, og det bliver næppe genopbygget af kritiske observationer og selvretfærdig debat. Operationens fokus forud for de udenlandske troppers exit er at udvikle sikkerhedsinstitutionerne og skabe arbejdspladser...

 14. Completion report for Well Cluster ER-20-6

  International Nuclear Information System (INIS)

  1998-02-01

  The Well Cluster ER-20-6 drilling and completion project was conducted during February, March, and April of 1996 in support of the Nevada Environmental Restoration Project at the Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada. This project is part of the DOE's Underground Test Area (UGTA) subproject at the NTS. The primary UGTA tasks include collecting geological, geophysical, and hydrological data from new and existing wells to define groundwater quality as well as pathways and rates of groundwater migration at the NTS. A program of drilling wells near the sites of selected underground nuclear tests (near-field drilling) was implemented as part of the UGTA subproject to obtain site-specific data on the nature and extent of migration of radionuclides produced by an underground nuclear explosion. The ER-20-6 near-field drilling project was originally planned to be very similar to that recently conducted at Well Cluster ER-20-5, which was designed to obtain data on the existing hydrologic regime near the site of an underground nuclear explosion (IT, 1995; IT, 1996a). However, after further consideration of the goals of the near-field drilling program and the characteristics of the BULLION site, the TWG recommended that the ER-20-6 project be redesigned to accommodate a forced-gradient experiment. This proposed experiment is expected to yield more realistic estimates of transport parameters than can be deduced from sampling and testing natural groundwater flow systems

 15. Biofuels barometer - EurObserv'ER - July 2016

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-07-01

  The European biofuel market is now regulated by the directive, known as ILUC, whose wording focuses on the environmental impact of first generation biofuel development. This long-awaited clarification has arrived against the backdrop of falling oil prices and shrinking European Union biofuel consumption, which should drop by 1.7% between 2014 and 2015, according to EurObserv'ER

 16. FANS-3D Users Guide (ESTEP Project ER 201031)

  Science.gov (United States)

  2016-08-01

  TECHNICAL DOCUMENT 3293 August 2016 FANS -3D User’s Guide (ESTEP Project ER-201031) Pei-Fang Wang SSC Pacific Hamn-Ching...1.1 THEORY AND NUMERICAL ALGORITHM OF FANS CODE ............................................. 1 2. FANS -3D SOFTWARE DOCUMENTATION AND EXECUTION...5 3. FANS -3D CODE PARALLELIZATION

 17. Completion report for Well Cluster ER-20-6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-02-01

  The Well Cluster ER-20-6 drilling and completion project was conducted during February, March, and April of 1996 in support of the Nevada Environmental Restoration Project at the Nevada Test Site (NTS), Nye County, Nevada. This project is part of the DOE`s Underground Test Area (UGTA) subproject at the NTS. The primary UGTA tasks include collecting geological, geophysical, and hydrological data from new and existing wells to define groundwater quality as well as pathways and rates of groundwater migration at the NTS. A program of drilling wells near the sites of selected underground nuclear tests (near-field drilling) was implemented as part of the UGTA subproject to obtain site-specific data on the nature and extent of migration of radionuclides produced by an underground nuclear explosion. The ER-20-6 near-field drilling project was originally planned to be very similar to that recently conducted at Well Cluster ER-20-5, which was designed to obtain data on the existing hydrologic regime near the site of an underground nuclear explosion (IT, 1995; IT, 1996a). However, after further consideration of the goals of the near-field drilling program and the characteristics of the BULLION site, the TWG recommended that the ER-20-6 project be redesigned to accommodate a forced-gradient experiment. This proposed experiment is expected to yield more realistic estimates of transport parameters than can be deduced from sampling and testing natural groundwater flow systems.

 18. Kemi er hele fundamentet for vores livsførelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kepp, Kasper Planeta

  2011-01-01

  Talemåden “der er god kemi imellem dem” tager de fleste næppe bogstaveligt. Men som kemiker gør man, for al kommunikation mellem os mennesker styres ikke kun af lys- og lydimpulser, men også af hele den kemiske efterbehandling, der påvirker alle vores sanser....

 19. ER Stress and β-Cell Pathogenesis of Type 1 and Type 2 Diabetes and Islet Transplantation

  OpenAIRE

  Kataoka, Hitomi Usui; Noguchi, Hirofumi

  2013-01-01

  Endoplasmic reticulum (ER) stress affects the pathogenesis of diabetes. ER stress plays important roles, both in type 1 and type 2 diabetes, because pancreatic β-cells possess highly developed ER for insulin secretion. This review summarizes the relationship between ER stress and the pathogenesis of type 1 and type 2 diabetes. In addition, the association between islet transplantation and ER stress is discussed.

 20. Making ends meet. A synthesis of research on consumer behaviour and the environment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thøgersen, John

  1999-01-01

  litteratur. Især to diskussioner er mere udfoldede i denne sammenfatning end noget andet sted i disputatsen. Den ene er diskussionen om, hvordan mit teoretiske bidrag adskiller sig fra markante forgængere, især Icek Ajzens Theory of Planned Behaviour. Den anden er diskussionen af mine analysers...

 1. Tænk ikke, men se efter! - Wittgensteins brug af eksemplet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, Niels Henrik

  2016-01-01

  I dette kapitel er ærindet at præsentere en filosofisk metode, som på en langt mere gennemgribende måde end vanligt orienterer sig efter eksempler. Udgangspunktet er sprogfilosoffen Ludwig Wittgensteins tænkning, hvor det vises, at der er noget ganske særligt på spil: Eksempler bruges ikke til...

 2. Brugere på Den Danske Forenings lukkede Facebook-gruppe diskuterer væbnet kamp mod muslimer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eberholst, Mads Kæmsgaard

  2015-01-01

  Hvor alvorligt skal det tages? Det skal tages alvorligt, for den slags aktivitet er der ikke for sjov. Man skal være bevidst om, at nogle måske er villige til at handle, som vi ser det i Sverige. Heldigvis er det de færreste tosser, som reelt gør noget ved det....

 3. Optimum Er concentration for in situ doped GaN visible and infrared luminescence

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, D. S.; Heikenfeld, J.; Steckl, A. J.; Hommerich, U.; Seo, J. T.; Braud, A.; Zavada, J.

  2001-01-01

  GaN thin films have been doped with varying Er concentrations (0.01--10 at.%) during molecular-beam-epitaxy growth. As expected, the visible and infrared (IR) emissions, from photoluminescence (PL) and electroluminescence (EL), are a strong function of Er concentration. We report on the determination of an optimum Er doping level for PL and EL intensity. Secondary ion mass spectroscopy and Rutherford backscattering measurements showed that the Er concentration in GaN increased exponentially with Er cell temperature. PL and EL intensity of green emission at 537 and 558 nm, due to Er 4f--4f inner shell transitions, exhibited a maximum at ∼1 at.% Er. IR PL intensity at 1.54 μm, due to another Er transition, revealed the same maximum for ∼1 at.% Er concentration. PL lifetime measurements at 537 nm showed that samples with Er concentration <1 at.% had a lifetime of ∼5 μs. For Er concentration ≥1 at.%, the lifetime decreased rapidly to values below 1 μs. This concentration quenching is believed to be due to a combination of Er cross relaxation and energy transfer to GaN defects, eventually followed by precipitation. This conclusion is supported by x-ray diffraction measurements. As a result, we have determined that the optimum Er doping concentration into GaN is ∼1 at.%. Copyright 2001 American Institute of Physics

 4. ER stress-induced protein, VIGG, disturbs plant cation homeostasis, which is correlated with growth retardation and robustness to ER stress

  International Nuclear Information System (INIS)

  Katoh, Hironori; Fujita, Keiko; Takuhara, Yuki; Ogawa, Atsushi; Suzuki, Shunji

  2011-01-01

  Highlights: → VIGG is an ER stress-induced protein in plant. → We examine the characteristics of VIGG-overexpressing Arabidopsis plants. → VIGG-overexpressing plants reveal growth retardation and robustness to ER stress. → VIGG disturbs cation homeostasis in plant. -- Abstract: VIGG is a putative endoplasmic reticulum (ER) resident protein induced by virus infection and ER stress, and is correlated with fruit quality in grapevine. The present study was undertaken to determine the biological function of VIGG in grapevine. Experiments using fluorescent protein-VIGG fusion protein demonstrated that VIGG is localized in ER and the ER targeting sequence is in the N-terminus. The overexpression of VIGG in Arabidopsis plant led to growth retardation. The rosette leaves of VIGG-overexpressing plants were smaller than those of the control plants and rolled at 42 days after seeding. VIGG-overexpressing plants revealed robustness to ER stress as well as the low expression of ER stress marker proteins, such as the luminal binding proteins. These characteristics of VIGG-overexpressing plants were supported by a microarray experiment that demonstrated the disruption of genes related to ER stress response and flowering, as well as cation mobility, in the plants. Finally, cation homeostasis in the plants was disturbed by the overexpression of VIGG. Taken together, these results suggest that VIGG may disturb cation homeostasis in plant, which is correlated with the robustness to ER stress and growth retardation.

 5. ER stress-induced protein, VIGG, disturbs plant cation homeostasis, which is correlated with growth retardation and robustness to ER stress

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Katoh, Hironori; Fujita, Keiko; Takuhara, Yuki [Laboratory of Fruit Genetic Engineering, The Institute of Enology and Viticulture, University of Yamanashi, Kofu, Yamanashi 400-0005 (Japan); Ogawa, Atsushi [Department of Biological Production, Akita Prefectural University, Shimosinjyou-nakano 241-438, Akita 010-0195 (Japan); Suzuki, Shunji, E-mail: suzukis@yamanashi.ac.jp [Laboratory of Fruit Genetic Engineering, The Institute of Enology and Viticulture, University of Yamanashi, Kofu, Yamanashi 400-0005 (Japan)

  2011-02-18

  Highlights: {yields} VIGG is an ER stress-induced protein in plant. {yields} We examine the characteristics of VIGG-overexpressing Arabidopsis plants. {yields} VIGG-overexpressing plants reveal growth retardation and robustness to ER stress. {yields} VIGG disturbs cation homeostasis in plant. -- Abstract: VIGG is a putative endoplasmic reticulum (ER) resident protein induced by virus infection and ER stress, and is correlated with fruit quality in grapevine. The present study was undertaken to determine the biological function of VIGG in grapevine. Experiments using fluorescent protein-VIGG fusion protein demonstrated that VIGG is localized in ER and the ER targeting sequence is in the N-terminus. The overexpression of VIGG in Arabidopsis plant led to growth retardation. The rosette leaves of VIGG-overexpressing plants were smaller than those of the control plants and rolled at 42 days after seeding. VIGG-overexpressing plants revealed robustness to ER stress as well as the low expression of ER stress marker proteins, such as the luminal binding proteins. These characteristics of VIGG-overexpressing plants were supported by a microarray experiment that demonstrated the disruption of genes related to ER stress response and flowering, as well as cation mobility, in the plants. Finally, cation homeostasis in the plants was disturbed by the overexpression of VIGG. Taken together, these results suggest that VIGG may disturb cation homeostasis in plant, which is correlated with the robustness to ER stress and growth retardation.

 6. Delta 2.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skott, Jeppe; Skott, Charlotte Krog; Jess, Kristine

  DELTA 2.0 er en ny og helt opdateret udgave af Delta, der i ti år været brugt i matematiklærernes grund-, efter- og videreuddannelse. DELTA 2.0 er seriens almene fagdidaktik. Der er også fagdidaktiske overvejelser i de øvrige bøger i serien, men de er knyttet til specifikt matematisk indhold. DELTA...... 2.0 behandler mere generelle matematikdidaktiske problemstillinger såsom læringsteoretiske overvejelser i forbindelse med matematik, centrale aspekter af det at undervise i matematik og digitale teknologier som værktøj til at støtte elevers faglige læring af matematik....

 7. God videreuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uddannelse er ikke noget, du får, men noget, du tager. Det kræver planlægning, engagement, samarbejde og en vilje til gensidig forpligtelse. GOD VIDEREUDDANNELSE sætter fokus på en række væsentlige temaer, som du må forholde dig til for at få et godt udbytte af et videreuddannelsesforløb. Bogen...

 8. Fluorescence lifetime imaging of microviscosity changes during ER autophagy in live cells

  Science.gov (United States)

  He, Ying; Samanta, Soham; Gong, Wanjun; Liu, Wufan; Pan, Wenhui; Yang, Zhigang; Qu, Junle

  2018-02-01

  Unfolded or misfolded protein accumulation inside Endoplasmic Reticulum (ER) will cause ER stress and subsequently will activate cellular autophagy to release ER stress, which would ultimately result in microviscosity changes. However, even though, it is highly significant to gain a quantitative assessment of microviscosity changes during ER autophagy to study ER stress and autophagy behaviors related diseases, it has rarely been reported yet. In this work, we have reported a BODIPY based fluorescent molecular rotor that can covalently bind with vicinal dithiols containing nascent proteins in ER and hence can result in ER stress through the inhibition of the folding of nascent proteins. The change in local viscosity, caused by the release of the stress in cells through autophagy, was quantified by the probe using fluorescence lifetime imaging. This work basically demonstrates the possibility of introducing synthetic chemical probe as a promising tool to diagnose ER-viscosity-related diseases.

 9. Design Program in Graphic User Interface Environment for Automobile ER Devices

  Science.gov (United States)

  Lim, S. C.; Park, J. S.; Sohn, J. W.; Choi, S. B.

  This work presents a design and analysis program for vehicle devices utilizing an electrorheological (ER) fluid. The program is operated in graphic user interface (GUI) environment and the initial window is consisted of four subprogram modules which are related to ER shock absorber, ER seat damper, ER engine mount, and ER anti-lock brake system (ABS), respectively. In order to execute each module, both material properties and design parameters are to be chosen by the user. Then, the output display window shows the field-dependent performance characteristics to be considered as design criteria. In addition, control performances of the vehicle system equipped with ER devices are displayed in time and frequency domain. In order to demonstrate the effectiveness of the proposed program, ER shock absorber and ER ABS are designed and manufactured and their performance characteristics are evaluated.

 10. 20 CFR 218.44 - When a remarried widow(er) annuity ends.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ...(er)— (1) Dies; (2) Becomes entitled to an old age benefit under the Social Security Act that is equal...) remarries unless the marriage is to an individual entitled to a retirement, disability, widow(er)'s, father...

 11. Improving the photoluminescence response of Er-Tm: Al2O3 films by Yb codoping

  International Nuclear Information System (INIS)

  Xiao Zhisong; Serna, R.; Afonso, C.N.; Cheng Guoan; Vickridge, I.

  2007-01-01

  Amorphous Al 2 O 3 films doped with Er, Tm and Yb have been prepared by pulsed laser deposition. A broadband emission in the range 1400-1700 nm with two peaks around 1540 and 1640 nm has been observed, both in the Er-Tm and Er-Tm-Yb codoped films. The Tm-related photoluminescence (PL) intensity at 1640 nm is enhanced when codoping with Yb thus suggesting the existence of multiple energy transfer processes from Yb to Er and Er to Tm. The Er-Tm-Yb codoped film exhibits a broadband emission with a full-width half-maximum of 184 nm similar to that of the film codoped with Tm and Er but having higher Tm to Er concentration ratio and higher PL lifetime values

 12. Two endoplasmic reticulum (ER) membrane proteins that facilitate ER-to-Golgi transport of glycosylphosphatidylinositol-anchored proteins.

  Science.gov (United States)

  Barz, W P; Walter, P

  1999-04-01

  Many eukaryotic cell surface proteins are anchored in the lipid bilayer through glycosylphosphatidylinositol (GPI). GPI anchors are covalently attached in the endoplasmic reticulum (ER). The modified proteins are then transported through the secretory pathway to the cell surface. We have identified two genes in Saccharomyces cerevisiae, LAG1 and a novel gene termed DGT1 (for "delayed GPI-anchored protein transport"), encoding structurally related proteins with multiple membrane-spanning domains. Both proteins are localized to the ER, as demonstrated by immunofluorescence microscopy. Deletion of either gene caused no detectable phenotype, whereas lag1Delta dgt1Delta cells displayed growth defects and a significant delay in ER-to-Golgi transport of GPI-anchored proteins, suggesting that LAG1 and DGT1 encode functionally redundant or overlapping proteins. The rate of GPI anchor attachment was not affected, nor was the transport rate of several non-GPI-anchored proteins. Consistent with a role of Lag1p and Dgt1p in GPI-anchored protein transport, lag1Delta dgt1Delta cells deposit abnormal, multilayered cell walls. Both proteins have significant sequence similarity to TRAM, a mammalian membrane protein thought to be involved in protein translocation across the ER membrane. In vivo translocation studies, however, did not detect any defects in protein translocation in lag1Delta dgt1Delta cells, suggesting that neither yeast gene plays a role in this process. Instead, we propose that Lag1p and Dgt1p facilitate efficient ER-to-Golgi transport of GPI-anchored proteins.

 13. Hvordan kan jeg ane det jeg gør er rigtigt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anders

  2014-01-01

  Dømmekraft er i vælten. Men hvad er dømmekraft, og hvordan er det muligt at udvikle sin dømmekraft i en virkelighed, hvor målstyring fylder stadigt mere? Artiklen tager med dømmekraftbegrebet afsæt i den nye pædagoguddannelse. Bekendtgørelsen er præget af en opfordring til at have mere opmærksomh...

 14. Spectral variations and energy transfer processes on both Er 3+ ion concentration and excitation densities in Yb 3+-Er 3+ codoped LaF3 materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Jisen; Qin Weiping; Zhao Dan; Degejihu; Zhang Jishuang; Wang Yan; Cao Chunyan

  2007-01-01

  In comparison with the up-conversion spectra of Yb 3+ -Er 3+ codopded systems reported previously, the interesting intensity changes of up-conversion luminescence between the violet, the blue, the green and the red on the both Er 3+ ion concentration and excitation density with 978 nm laser diodes as an excitation source were observed in Yb 3+ -Er 3+ codopded LaF 3 powders. In order to clarify the change mechanisms, the up-conversion spectra of LaF 3 : 10 mol% Yb 3+ , 0.5 mol% Er 3+ and LaF 3 : 10 mol% Yb 3+ , 1 mol% Er 3+ were investigated and the results indicated that the cross-relaxation processes between Er 3+ ions and the thermal population of the 2 H 11/2 level play significant roles

 15. Hvad er smag, og hvordan underviser man i og med smag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvortrup, Lars; Wistoft, Karen

  2017-01-01

  Hvad er smag, og hvordan underviser man i smag som undervisningens genstand eller med smag som et virkemiddel i undervisningen? Det er denne artikels to hovedspørgsmål. Formålet er at præsentere det, der kaldes en smagsdidaktisk refleksionsteori, dvs. en teori der reflekterer over, hvordan man un...

 16. Derfor er zoner en god idé for naturen og pengepungen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Anne Merrild; Dahl, Hjalmar

  2014-01-01

  I rapporten ”Til Gavn for Grønland” var en zoneinddeling af landet et tema. I den offentlige debat er zoneringstanken blevet opfattet, som en (urealistisk) friholdelse af arealer for industri-aktivitet. Men ideen bag zonerne er også til fordel for erhvervslivet og økonomien. Det er en prioriterin...

 17. Når mindset er nøglen til succes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jeppe Agger; Karlsmose, Jens; Kortnum, Allan

  2016-01-01

  Hvordan skaber man en arbejdspladskultur, hvor medarbejderne trives med forandringer, er udholdende og indstillede på at lære nyt? Det er for mange virksomheder et af de helt store aktuelle spørgsmål, og i flere af dem er svaret ledelse med mindsetbaserede principper. Læs her om mindset-tanketank...

 18. Monitoring sea level and sea surface temperature trends from ERS satellites

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ole Baltazar; Knudsen, Per; Beckley, B.

  2002-01-01

  Data from the two ESA satellites ERS-1 and ERS-2 are used in global and regional analysis of sea level and sea surface temperature trends over the last, 7.8 years. T he ERS satellites and in the future the ENVISAT satellite provide unique opportunity for monitoring both changes in sea level and sea...

 19. Fredom and Responsibility in the Myth of Er

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Berzons McCoy

  2012-08-01

  Full Text Available Plato uses the myth of Er in the Republic in order to carve out space for political freedom and responsibility for human freedom in the ordinary polis. While much of the Republic concentrates on the development of an ideal city in speech, that city is fundamentally a mythos presented in order for Socrates and his friends to learn something about political and individual virtue. The city in which Socrates and his friends exist is an imperfect city and myth of Er is intended for those audience members. Its emphasis on the necessity for personal responsibility in the midst of freedom can be understood as a political claim about the place of individual choice in a world that is constrained by both political and cosmic "necessity".

 20. Site-selective spectroscopy of Er in GaN

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dierolf, V.; Sandmann, C.; Zavada, J.; Chow, P.; Hertog, B.

  2004-01-01

  We investigated different Er 3+ defect sites found in Er-doped GaN layers by site-selective combined excitation-emission spectroscopy and studied the role of these sites in different direct and multistep excitation schemes. The layers were grown by molecular beam epitaxy and were 200 nm thick. Two majority sites were found along with several minority sites. The sites strongly differ in excitation and energy transfer efficiencies as well as branching ratios during relaxation. For this reason, relative emission intensities from these sites depend strongly on emission and excitation. The sites were identified for several transitions and a comprehensive list of energy levels has been compiled. One of the minority sites appears strongly under ultraviolet excitation above the GaN band gap suggesting that this site is an excellent trap for excitation energy of electron-hole pairs

 1. Sodahvede og glycerol til malkekøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvelplund, Torben; Weisbjerg, Martin Riis

  2011-01-01

  Et fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at glycerol kan anvendes som et alternativt fodermiddel til højtydende malkekøer. De anvendte mængder gav dog en lavere EKM ydelse end sodahvede, men øgede samtidigt mælkens proteinindhold.......Et fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at glycerol kan anvendes som et alternativt fodermiddel til højtydende malkekøer. De anvendte mængder gav dog en lavere EKM ydelse end sodahvede, men øgede samtidigt mælkens proteinindhold....

 2. Atmospheric Ionizing Radiation (AIR) ER-2 Preflight Analysis

  Science.gov (United States)

  Tai, Hsiang; Wilson, John W.; Maiden, D. L.

  1998-01-01

  Atmospheric ionizing radiation (AIR) produces chemically active radicals in biological tissues that alter the cell function or result in cell death. The AIR ER-2 flight measurements will enable scientists to study the radiation risk associated with the high-altitude operation of a commercial supersonic transport. The ER-2 radiation measurement flights will follow predetermined, carefully chosen courses to provide an appropriate database matrix which will enable the evaluation of predictive modeling techniques. Explicit scientific results such as dose rate, dose equivalent rate, magnetic cutoff, neutron flux, and air ionization rate associated with those flights are predicted by using the AIR model. Through these flight experiments, we will further increase our knowledge and understanding of the AIR environment and our ability to assess the risk from the associated hazard.

 3. Tunable eye-safe Er:YAG laser

  International Nuclear Information System (INIS)

  Němec, M; Šulc, J; Indra, L; Fibrich, M; Jelínková, H

  2015-01-01

  Er:YAG crystal was investigated as the gain medium in a diode (1452 nm) pumped tunable laser. The tunability was reached in an eye-safe region by an intracavity birefringent filter. The four tuning bands were obtained peaking at wavelengths 1616, 1632, 1645, and 1656 nm. The broadest continuous tunability was 6 nm wide peaking at 1616 nm. The laser was operating in a pulsed regime (10 ms pulse length, 10 Hz repetition rate). The maximum mean output power was 26.5 mW at 1645 nm. The constructed system demonstrated the tunability of a resonantly diode-pumped Er:YAG laser which could be useful in the development of compact diode-pumped lasers for spectroscopic applications. (paper)

 4. Effects of Er:YAG laser irradiation on human cartilage

  Science.gov (United States)

  Glinkowski, Wojciech; Brzozowska, Malgorzata; Ciszek, Bogdan; Rowinski, Jan; Strek, Wieslaw

  1996-03-01

  Irradiation of the hyaline or fibrous cartilage excised from the body of a human cadaver with Er:YAG laser beam, single pulse with a dose of 1 J, produces a crater with a depth of approximately 500 micrometers and a diameter varying from 5 to 300 micrometers. Histological examination has revealed that the laser-made craters were surrounded by a thin rim (2-10 micrometer) of charred and coagulated tissue. No damage was observed in the cartilage surrounding the rim. The presence of sharp demarcation between the tissue areas ablated by laser energy and the undamaged areas argues for the potential usefulness of the Er:YAG laser in surgery of cartilages.

 5. Antiferromagnetic ordering of Er2NiSi3 compound

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pakhira, Santanu; Mazumdar, Chandan; Ranganathan, R.

  2014-01-01

  Ternary intermetallics of the stoichiometric composition R 2 TX 3 , where, R = rare earth element, T = d-electron transition metal and X= p-electron element, crystallizes in hexagonal A1B 2 type crystal structure with space group P6/mmm. We report here the synthesis and basic magnetic properties of the compound Er 2 NiSi 3 . Paramagnetic to antiferromagnetic phase change occurs below 5.4 K for this compound. (author)

 6. Photovoltaic Barometer - EurObserv'ER - April 2013

  International Nuclear Information System (INIS)

  2013-04-01

  After the euphoria of 2011, the European Union's photovoltaic market slowed right down in 2012. EurObserv'ER puts newly-connected capacity in 2012 at 16.5 GWp compared to 22 GWp in 2011, which is a 25% slide. At global level the market generally held up, with just over 30 GWp installed, bolstered by the build-up of the America and Asian markets

 7. Bio-fuels barometer - EurObserv'ER - July 2016

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-07-01

  The European bio-fuel market is now regulated by the directive, known as ILUC, whose wording focuses on the environmental impact of first generation bio-fuel development. This long-awaited clarification has arrived against the backdrop of falling oil prices and shrinking European Union bio-fuel consumption, which should drop by 1.7% between 2014 and 2015, according to EurObserv'ER

 8. Heat pumps barometer - EurObserv'ER - September 2015

  International Nuclear Information System (INIS)

  2015-09-01

  Heat pumps have moved up the ranks of renewable energy - producing heating technologies since the mid-2000's. The EU Member States' individual market trends are characterised by the technologies used and their heating and cooling needs. More than 1.7 million systems were sold in the European Union in 2014. According to EurObserv'ER, several market factors were responsible for sales dipping slightly below their 2013 level of just under 2 million

 9. Virtual reality - ja det er virkelig allerede en realitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2016-01-01

  Allerede tilbage i 1980’erne kunne forskningen i medier og informationsteknologier fremvise de første prototyper på 3D virtual reality. Man kan spekulere længe over, hvad der egentligt motiverede forskningen på det tidspunkt. En motivation kunne være den ingeniørmæssige: Er det muligt at skabe en...

 10. Copenhagen vs Everett, teleportation, and ER=EPR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Susskind, Leonard [Stanford Institute for Theoretical Physics and Department of Physics, Stanford University, Stanford, CA (United States)

  2016-06-15

  Quantum gravity may have as much to tell us about the foundations and interpretation of quantum mechanics as it does about gravity. The Copenhagen interpretation of quantum mechanics and Everett's Relative State Formulation are complementary descriptions which in a sense are dual to one another. My purpose here is to discuss this duality in the light of the of ER=EPR conjecture. (copyright 2016 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim)

 11. Photovoltaic Barometer - EurObserv'ER - April 2015

  International Nuclear Information System (INIS)

  2015-04-01

  The global photovoltaic market continued to expand between 2013 and 2014, rising from 37.6 GW to almost 40 GW unlike the European Union market that plummeted further. The EurObserv'ER estimate of the European photovoltaic market is about 6.9 GWp in 2014, a 32.3 % drop on 2013, yet three years earlier, in 2011, it hovered around the 22 GWp mark

 12. Excitation of spin-1 states in 166168170Er using bremsstrahlung

  International Nuclear Information System (INIS)

  Metzger, F.R.

  1976-01-01

  Some 40 states in 166 , 168 , 170 Er, most of them previously unknown, have been excited using bremsstrahlung with < or =4.2 MeV endpoint energy. For all but three of these levels, the angular distribution of the resonantly scattered radiation favors the assignment of spin 1. For some of the strongly excited levels, linear polarization measurements have been performed. They indicate that these levels have positive parity. The branching ratios further characterize them as K=1 excitations

 13. Hvad er psykologien bag stærke brands?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stasiak, Adam; Andersen, Lars Pynt

  2018-01-01

  Der findes ikke kun én, men flere typer af stærke brands. Denne artikel præsenterer 4 overordnede branding strategier, med hver deres rationale og bagvedliggende psykologi. Det er kendetegnende for disse 4 strategier, at de repræsenterer en bevægelse i marketing og branding, der går fra en snæver...

 14. Beta-delayed proton activities: 147Dy and 149Er

  International Nuclear Information System (INIS)

  Toth, K.S.; Moltz, D.M.; Schloemer, E.C.; Cable, M.D.; Avignone, F.T. III; Ellis-Akovali, Y.A.

  1984-01-01

  The present paper discusses mainly the β-delayed proton spectra of 147 Dy and of the hitherto unknown isotope, 149 Er. However, following the submittal of the abstract for this conference we have now observed delayed protons following the decay of 145 Dy. Additionally, we have identified a 0.5-s delayed-proton emitter and tentatively assign it to the new isotope, 151 Yb

 15. Børsnoteret – hvad er egentlig fordele og ulemper?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.; Gregersen, Claus

  2016-01-01

  Der hersker generel enighed om, at et velfungerende børsmarked er vigtigt blandt andet for vækst og jobskabelse. Sperling m.fl. (2016) giver i dette nummer af Finans/Invest en række eksempler på, at det danske marked for børsnoteringer af specielt små og mellemstore virksomheder med fordel kunne ...

 16. The sdg interacting-boson model applied to 168Er

  Science.gov (United States)

  Yoshinaga, N.; Akiyama, Y.; Arima, A.

  1986-03-01

  The sdg interacting-boson model is applied to 168Er. Energy levels and E2 transitions are calculated. This model is shown to solve the problem of anharmonicity regarding the excitation energy of the first Kπ=4+ band relative to that of the first Kπ=2+ one. The level scheme including the Kπ=3+ band is well reproduced and the calculated B(E2)'s are consistent with the experimental data.

 17. Er genomisk selektion en revolution af avlsarbejdet med mink?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Peer

  2011-01-01

  Genomisk selektion udnytter, at den enkelte mink kan genotypes for tusindvis af genetiske markører. Et dyrs avlsværdi kan skønnes med ret stor sikkerhed på basis af en blod- eller hårprøve, hvor dyrets sæt af genetiske markører bestemmes. Det er altså ikke nødvendigt at registrere minkens egne eg...

 18. Aging induced ER stress alters sleep and sleep homeostasis

  OpenAIRE

  Brown, Marishka K.; Chan, May T.; Zimmerman, John E.; Pack, Allan I.; Jackson, Nicholas E.; Naidoo, Nirinjini

  2013-01-01

  Alterations in the quality, quantity and architecture of baseline and recovery sleep have been shown to occur during aging. Sleep deprivation induces endoplasmic reticular (ER) stress and upregulates a protective signaling pathway termed the unfolded protein response (UPR). The effectiveness of the adaptive UPR is diminished by age. Previously, we showed that endogenous chaperone levels altered recovery sleep in Drosophila melanogaster. We now report that acute administration of the chemical ...

 19. The Along Track Scanning Radiometer (ATSR) for ERS1

  Science.gov (United States)

  Delderfield, J.; Llewellyn-Jones, D. T.; Bernard, R.; de Javel, Y.; Williamson, E. J.

  1986-01-01

  The ATSR is an infrared imaging radiometer which has been selected to fly aboard the ESA Remote Sensing Satellite No. 1 (ERS1) with the specific objective of accurately determining global Sea Surface Temperature (SST). Novel features, including the technique of 'along track' scanning, a closed Stirling cycle cooler, and the precision on-board blackbodies are described. Instrument subsystems are identified and their design trade-offs discussed.

 20. Impact of incoherent pumping field and Er3+ ion concentration on group velocity and index of refraction in an Er3+-doped YAG crystal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jafarzadeh, Hossein; Asadpour, Seyyed Hossein; Soleimani, H Rahimpour

  2015-01-01

  The effect of Er 3+ ion concentration and incoherent pumping field on the refractive index and group index in an Er 3+ : YAG crystal is investigated. It is shown that under different concentrations of Er 3+ ion in the crystal, the index of refraction and absorption can be changed and a high index of refraction is accompanied by amplification in the medium. Also, it is shown that with the switching from subluminal to superluminal, or vice versa, light propagation can be obtained by different concentrations of Er 3+ ions in the crystal. (paper)

 1. Hvad er inklusion, og hvordan leder man det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben; Qvortrup, Lars

  2014-01-01

  En fundamental forudsætning for at inklusion både kan gøres til et centralt tema og at medarbejdernes kompetencer kan styrkes, er, at alle medarbejdere ved, hvad man snakker om, og at man har en fælles, operationaliserbar forståelse af, hvad inklusion er. Der skal formuleres en definition af...... definition, som både er bredt, præcist og operationaliserbart. Derefter fremlægges forslag til, hvad man kan gøre som ledelse for at få inklusionsindsatsen til at lykkes....... inklusion i det enkelte dagtilbud, der både kan anerkendes af alle, så den gøres til et fælles anliggende, og kan operationaliseres, så alle kan se, hvad de skal gøre for at få indsatsen til at lykkes. Artiklen indledes med at diskutere de gængse definitioner af inklusion og præsentere et nyt forslag til en...

 2. Heat effect of pulsed Er:YAG laser radiation

  Science.gov (United States)

  Hibst, Raimund; Keller, Ulrich

  1990-06-01

  Pulsed Er:YAG laser radiation has been found to be effective for dental enamel and dentin removal. Damage to the surrounding hard tissue is little, but before testing the Er:YAG laser clinically for the preparation of cavities, possible effects on the soft tissue of the pulp must be known. In order to estimate pulp damage , temperature rise in dentin caused by the laser radiation was measured by a thermocouple. Additionally, temperature distributions were observed by means of a thermal imaging system. The heat effect of a single Er:YAG laser pulse is little and limited to the vicinity of the impact side. Because heat energy is added with each additional pulse , the temperature distribution depends not only on the radiant energy, but also on the number of pulses and the repetition rate. Both irradiation conditions can be found , making irreversible pulp damage either likely or unlikely. The experimental observations can be explained qualitatively by a simple model of the ablation process.

 3. Root canal preparation with Er:YSGG laser

  Science.gov (United States)

  Benthin, Hartmut; Ertl, Thomas P.; Onal, B.; Schruender, Stephan; Mueller, Gerhard J.

  1994-12-01

  The high level of efficiency of hard tissue ablation with Er:YAG and Er:YSGG lasers is well known. Of these lasers it is possible only to transmit Er:YSGG laser radiation with OH reduced quartz fibers. Most of the fibers we use in this study were prepared as hemispherical fiber tips. Fifty single rooted teeth were divided into ten groups (n equals 5). After conventional opening of the pulp chamber, root canal preparation was performed in five groups under water only using the laser. In the other five groups preparation with K-files to size 35 was performed before treatment with laser radiation. All teeth were axially separated with direct access to the root canal and examined in SEM investigations. The groups were compared by measuring the areas with patent dentin tubules. Representative areas were examined by TEM. The temperature at the root surface was measured during laser irradiation with thermocouples positioned at several points. The in-vitro study of the effect of the high delivered energy (50 - 100 mJ per pulse) in the root canal showed a good ablation effect. Most of the dentin tubules were opened. The increase in temperature at the root surface was tolerable.

 4. Tunable, diode side-pumped Er:YAG laser

  Science.gov (United States)

  Hamilton, C.E.; Furu, L.H.

  1997-04-22

  A discrete-element Er:YAG laser, side pumped by a 220 Watt peak-power InGaAs diode array, generates >500 mWatts at 2.94 {micro}m, and is tunable over a 6 nm range near about 2.936 {micro}m. The oscillator is a plano-concave resonator consisting of a concave high reflector, a flat output coupler, a Er:YAG crystal and a YAG intracavity etalon, which serves as the tuning element. The cavity length is variable from 3 cm to 4 cm. The oscillator uses total internal reflection in the Er:YAG crystal to allow efficient coupling of the diode emission into the resonating modes of the oscillator. With the tuning element removed, the oscillator produces up to 1.3 Watts of average power at 2.94 {micro}m. The duty factor of the laser is 6.5% and the repetition rate is variable up to 1 kHz. This laser is useful for tuning to an atmospheric transmission window at 2.935 {micro}m (air wavelength). The laser is also useful as a spectroscopic tool because it can access several infrared water vapor transitions, as well as transitions in organic compounds. Other uses include medical applications (e.g., for tissue ablation and uses with fiber optic laser scalpels) and as part of industrial effluent monitoring systems. 4 figs.

 5. Spin rotation in ErGa{sub 3}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Murasik, A. E-mail: amur@cyf.gov.pl; Czopnik, A. E-mail: czopnik@int.pan.wroc.pl; Keller, L. E-mail: lukas.keller@psi.ch; Fischer, P. E-mail: peter.fischer@psi.ch

  2000-04-01

  The magnetic phase diagram of ErGa{sub 3}, built up from bulk magnetisation data, shows in zero-applied magnetic field two successive transitions at T{sub 1}=2.6 and T{sub 2} congruent with 2.8 K, respectively. The magnetic ordering of ErGa{sub 3} examined by neutron diffraction, can be derived from the so-called {l_brace}((1)/(2)), ((1)/(2)), 0{r_brace} structure, i.e. one in which the successive antiparallel (1 1 0) sheets of spins have additionally superimposed on them a sinusoidal modulation parallel to the [1 0 0] axis. The temperature dependence of neutron diffraction diagrams studied on the single crystal, revealed in the range of (2.6-2.78) K an abrupt reorientation of the Er{sup 3+} spins from the nearly [1 1 0] direction, towards the [1 0 0] axis. In this way previously observed effect on the polycrystalline sample has been confirmed. This rotation can be attributed to the T{sub 1} transition found in the H-T magnetic phase diagram.

 6. Isotopic ratios in outbursting comet C/2015 ER61

  Science.gov (United States)

  Yang, Bin; Hutsemékers, Damien; Shinnaka, Yoshiharu; Opitom, Cyrielle; Manfroid, Jean; Jehin, Emmanuël; Meech, Karen J.; Hainaut, Olivier R.; Keane, Jacqueline V.; Gillon, Michaël

  2018-02-01

  Isotopic ratios in comets are critical to understanding the origin of cometary material and the physical and chemical conditions in the early solar nebula. Comet C/2015 ER61 (PANSTARRS) underwent an outburst with a total brightness increase of 2 magnitudes on the night of 2017 April 4. The sharp increase in brightness offered a rare opportunity to measure the isotopic ratios of the light elements in the coma of this comet. We obtained two high-resolution spectra of C/2015 ER61 with UVES/VLT on the nights of 2017 April 13 and 17. At the time of our observations, the comet was fading gradually following the outburst. We measured the nitrogen and carbon isotopic ratios from the CN violet (0, 0) band and found that 12C/13C = 100 ± 15, 14N/15N = 130 ± 15. In addition, we determined the 14N/15N ratio from four pairs of NH2 isotopolog lines and measured 14N/15N = 140 ± 28. The measured isotopic ratios of C/2015 ER61 do not deviate significantly from those of other comets.

 7. Completion Report for Well Cluster ER-6-1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bechtel Nevada

  2004-10-01

  Well Cluster ER-6-1 was constructed for the U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration Nevada Site Office in support of the Nevada Environmental Restoration Division at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. This work was initiated as part of the Groundwater Characterization Project, now known as the Underground Test Area Project. The well cluster is located in southeastern Yucca Flat. Detailed lithologic descriptions with stratigraphic assignments for Well Cluster ER-6-1 are included in this report. These are based on composite drill cuttings collected every 3 meters and conventional core samples taken below 639 meters, supplemented by geophysical log data. Detailed petrographic, chemical, and mineralogical studies of rock samples were conducted on 11 samples to resolve complex interrelationships between several of the Tertiary tuff units. Additionally, paleontological analyses by the U.S. Geological Survey confirmed the stratigraphic assignments below 539 meters within the Paleozoic sedimentary section. All three wells in the Well ER-6-1 cluster were drilled within the Quaternary and Tertiary alluvium section, the Tertiary volcanic section, and into the Paleozoic sedimentary section.

 8. TaER Expression Is Associated with Transpiration Efficiency Traits and Yield in Bread Wheat.

  Science.gov (United States)

  Zheng, Jiacheng; Yang, Zhiyuan; Madgwick, Pippa J; Carmo-Silva, Elizabete; Parry, Martin A J; Hu, Yin-Gang

  2015-01-01

  ERECTA encodes a receptor-like kinase and is proposed as a candidate for determining transpiration efficiency of plants. Two genes homologous to ERECTA in Arabidopsis were identified on chromosomes 6 (TaER2) and 7 (TaER1) of bread wheat (Triticum aestivum L.), with copies of each gene on the A, B and D genomes of wheat. Similar expression patterns were observed for TaER1 and TaER2 with relatively higher expression of TaER1 in flag leaves of wheat at heading (Z55) and grain-filling (Z73) stages. Significant variations were found in the expression levels of both TaER1 and TaER2 in the flag leaves at both growth stages among 48 diverse bread wheat varieties. Based on the expression of TaER1 and TaER2, the 48 wheat varieties could be classified into three groups having high (5 varieties), medium (27 varieties) and low (16 varieties) levels of TaER expression. Significant differences were also observed between the three groups varying for TaER expression for several transpiration efficiency (TE)- related traits, including stomatal density (SD), transpiration rate, photosynthetic rate (A), instant water use efficiency (WUEi) and carbon isotope discrimination (CID), and yield traits of biomass production plant-1 (BYPP) and grain yield plant-1 (GYPP). Correlation analysis revealed that the expression of TaER1 and TaER2 at the two growth stages was significantly and negatively associated with SD (Ptranspiration rate (Ptranspiration efficiency -related traits and yield in bread wheat, implying a function for TaER in regulating leaf development of bread wheat and contributing to expression of these traits. Moreover, the results indicate that TaER could be exploitable for manipulating important agronomical traits in wheat improvement.

 9. Growth process and structure of Er/Si(100) thin film

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fujii, S.; Michishita, Y.; Miyamae, N.; Suto, H.; Honda, S.; Okado, H.; Oura, K.; Katayama, M.

  2006-01-01

  The solid-phase reactive epitaxial growth processes and structures of Er/Si(100) thin films were investigated by coaxial impact-collision ion scattering spectroscopy (CAICISS), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The as-deposited Er film grown at room temperature was transformed into crystalline rectangular-shaped islands after annealing at 900 deg. C. These islands have a hexagonal AlB 2 -type structure and the epitaxial relationship is determined to be ErSi 2 (011-bar0)[0001]//Si(100)[011-bar]. It has been revealed that the surface of the Er silicide island is terminated with an Er plane

 10. Overexpressed cyclophilin B suppresses apoptosis associated with ROS and Ca2+ homeostasis after ER stress.

  Science.gov (United States)

  Kim, Jinhwan; Choi, Tae Gyu; Ding, Yan; Kim, Yeonghwan; Ha, Kwon Soo; Lee, Kyung Ho; Kang, Insug; Ha, Joohun; Kaufman, Randal J; Lee, Jinhwa; Choe, Wonchae; Kim, Sung Soo

  2008-11-01

  Prolonged accumulation of misfolded proteins in the endoplasmic reticulum (ER) results in ER stress-mediated apoptosis. Cyclophilins are protein chaperones that accelerate the rate of protein folding through their peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (PPIase) activity. In this study, we demonstrated that ER stress activates the expression of the ER-localized cyclophilin B (CypB) gene through a novel ER stress response element. Overexpression of wild-type CypB attenuated ER stress-induced cell death, whereas overexpression of an isomerase activity-defective mutant, CypB/R62A, not only increased Ca(2+) leakage from the ER and ROS generation, but also decreased mitochondrial membrane potential, resulting in cell death following exposure to ER stress-inducing agents. siRNA-mediated inhibition of CypB expression rendered cells more vulnerable to ER stress. Finally, CypB interacted with the ER stress-related chaperones, Bip and Grp94. Taken together, we concluded that CypB performs a crucial function in protecting cells against ER stress via its PPIase activity.

 11. Oroxin B selectively induces tumor-suppressive ER stress and concurrently inhibits tumor-adaptive ER stress in B-lymphoma cells for effective anti-lymphoma therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yang, Ping; Fu, Shilong; Cao, Zhifei; Liao, Huaidong; Huo, Zihe; Pan, Yanyan; Zhang, Gaochuan; Gao, Aidi; Zhou, Quansheng

  2015-01-01

  Cancer cells have both tumor-adaptive and -suppressive endoplasmic reticulum (ER) stress machineries that determine cell fate. In malignant tumors including lymphoma, constant activation of tumor-adaptive ER stress and concurrent reduction of tumor-suppressive ER stress favors cancer cell proliferation and tumor growth. Current ER stress-based anti-tumor drugs typically activate both tumor-adaptive and -suppressive ER stresses, resulting in low anti-cancer efficacy; hence, selective induction of tumor-suppressive ER stress and inhibition of tumor-adaptive ER stress are new strategies for novel anti-cancer drug discovery. Thus far, specific tumor-suppressive ER stress therapeutics have remained absent in clinical settings. In this study, we explored unique tumor-suppressive ER stress agents from the traditional Chinese medicinal herb Oroxylum indicum, and found that a small molecule oroxin B selectively induced tumor-suppressive ER stress in malignant lymphoma cells, but not in normal cells, effectively inhibited lymphoma growth in vivo, and significantly prolonged overall survival of lymphoma-xenografted mice without obvious toxicity. Mechanistic studies have revealed that the expression of key tumor-adaptive ER-stress gene GRP78 was notably suppressed by oroxin B via down-regulation of up-stream key signaling protein ATF6, while tumor-suppressive ER stress master gene DDIT3 was strikingly activated through activating the MKK3-p38 signaling pathway, correcting the imbalance between tumor-suppressive DDIT3 and tumor-adaptive GRP78 in lymphoma. Together, selective induction of unique tumor-suppressive ER stress and concurrent inhibition of tumor-adaptive ER stress in malignant lymphoma are new and feasible approaches for novel anti-lymphoma drug discovery and anti-lymphoma therapy. - Highlights: • Oroxin B selectively induces tumor-suppressive ER stress in B-lymphoma cells. • Oroxin B significantly prolonged overall survival of lymphoma-xenografted mice.

 12. Oroxin B selectively induces tumor-suppressive ER stress and concurrently inhibits tumor-adaptive ER stress in B-lymphoma cells for effective anti-lymphoma therapy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yang, Ping; Fu, Shilong; Cao, Zhifei; Liao, Huaidong; Huo, Zihe; Pan, Yanyan; Zhang, Gaochuan; Gao, Aidi; Zhou, Quansheng, E-mail: zhouqs@suda.edu.cn

  2015-10-15

  Cancer cells have both tumor-adaptive and -suppressive endoplasmic reticulum (ER) stress machineries that determine cell fate. In malignant tumors including lymphoma, constant activation of tumor-adaptive ER stress and concurrent reduction of tumor-suppressive ER stress favors cancer cell proliferation and tumor growth. Current ER stress-based anti-tumor drugs typically activate both tumor-adaptive and -suppressive ER stresses, resulting in low anti-cancer efficacy; hence, selective induction of tumor-suppressive ER stress and inhibition of tumor-adaptive ER stress are new strategies for novel anti-cancer drug discovery. Thus far, specific tumor-suppressive ER stress therapeutics have remained absent in clinical settings. In this study, we explored unique tumor-suppressive ER stress agents from the traditional Chinese medicinal herb Oroxylum indicum, and found that a small molecule oroxin B selectively induced tumor-suppressive ER stress in malignant lymphoma cells, but not in normal cells, effectively inhibited lymphoma growth in vivo, and significantly prolonged overall survival of lymphoma-xenografted mice without obvious toxicity. Mechanistic studies have revealed that the expression of key tumor-adaptive ER-stress gene GRP78 was notably suppressed by oroxin B via down-regulation of up-stream key signaling protein ATF6, while tumor-suppressive ER stress master gene DDIT3 was strikingly activated through activating the MKK3-p38 signaling pathway, correcting the imbalance between tumor-suppressive DDIT3 and tumor-adaptive GRP78 in lymphoma. Together, selective induction of unique tumor-suppressive ER stress and concurrent inhibition of tumor-adaptive ER stress in malignant lymphoma are new and feasible approaches for novel anti-lymphoma drug discovery and anti-lymphoma therapy. - Highlights: • Oroxin B selectively induces tumor-suppressive ER stress in B-lymphoma cells. • Oroxin B significantly prolonged overall survival of lymphoma-xenografted mice.

 13. Compressive characteristics of closed-cell aluminum foams with different percentages of Er element

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wei-min Zhao

  2016-01-01

  Full Text Available In the present study, closed-cell aluminum foams with different percentages of erbium (Er element were successfully prepared. The distribution and existence form of erbium (Er element and its effect on the compressive properties of the foams were investigated. Results show that Er uniformly distributes in the cell walls in the forms of Al3Er intermetallic compound and Al-Er solid solutions. Compared with commercially pure aluminum foam, Er-containing foams possess higher micro-hardness, compressive strength and energy absorption capacity due to solid solution strengthening and second phase strengthening effects. Additionally, the amount of Er element should be controlled in the range of 0.10wt.%-0.50wt.% in order to obtain a good combination of compressive strength and energy absorption properties.

 14. PPS Promoting Social Skills

  DEFF Research Database (Denmark)

  2011-01-01

  website: www.pss-comenius.eu foto, filmklip, lektionsplaner til fag (idræt,samfundsfag, matematik, engelsk) og til emner (konfliktløsning, selvværd, forhandling og kompromis) Materialet er et samarbejde under EU. samarbejdsparter er fra Italien, Polen Bulgarien, Storbritannien og Danmark. Website...

 15. MATLAB syntaksen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skajaa, Anders; Jørgensen, Jakob Heide

  MATLAB er et matematik-program som fokuserer på anvendelsen af matricer og vektorer. Deraf navnet MATrix LABoratory. Denne bog er en praktisk vejledning i at forstår og anvende MATLAB syntaksen og fungerer som en hurtig genvej til dig, der skal i gang med at anvende MATLAB i forbindelse med fx dit...

 16. Isothermal section of the Er-Fe-Al ternary system at 800 oC

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jemmali, M.; Walha, S.; Pasturel, M.; Tougait, O.; Ben Hassen, R.; Noel, H.

  2010-01-01

  Physico-chemical analysis techniques, including X-ray diffraction and Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-ray Spectroscopy, were employed to construct the isothermal section of the Er-Fe-Al system at 800 o C. At this temperature, the phase diagram is characterized by the formation of five intermediate phases, ErFe 12-x Al x with 5 ≤ x ≤ 8 (ThMn 12 -type), ErFe 1+x Al 1-x with -0.2 ≤ x ≤ 0.75 (MgZn 2 -type), ErFe 3-x Al x with 0.5 2 Al-type), Er 2 Fe 17-x Al x with 4.74 ≤ x ≤ 5.7 (TbCu 7 -type) and Er 2 Fe 17-x Al x with 5.7 2 Zn 17 -type), seven extensions of binaries into the ternary system; ErFe x Al 3-x with x 3 Cu-type), ErFe x Al 2-x with x ≤ 0.68 (MgCu 2 -type), Er 2 Fe x Al 1-x with x ≤ 0.25 (Co 2 Si-type), ErFe 2-x Al x with x ≤ 0.5 (MgCu 2 -type), ErFe 3-x Al x with x ≤ 0.5 (Be 3 Nb-type), Er 6 Fe 23-x Al x with x ≤ 8 (Th 6 Mn 23 -type), and Er 2 Fe 17-x Al x with x ≤ 4.75 (Th 2 Ni 17 -type) and one intermetallic compound; the ErFe 2 Al 10 (YbFe 2 Al 10 -type).

 17. Æstetiseringen af forbruget: En undersøgelse af to udstillinger, hvor branding er kunst - og kunst er branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Æstetiseringen af hverdagen er ét af de helt centrale træk ved det postmoderne forbrugersamfund. Og denne nedbrydning af grænserne mellem kunst og forbrug er det også vigtigt for marketingteorien at udforske. Artiklen analyserer to (kunst?)udstillinger i England, som på hver sin måde tematiserer,...

 18. Matematik for Ingeniører, Bind 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hellesen, Bjarne; Larsen, Mogens Oddershede

  CONTENTS OF VOLUME 2. Basic concepts for function of several variables.Curve. Line integral. Exact differential form.Optimization.Implicit function.Double, triple and surface integral. Vector differential and integral calculus.------------- There are 3 volumes. See also the general remarks...... FLADEINTEGRAL (page 197)>>>>> 13.1 Flader. 13.2 Fladeintegral. - Opgaver.---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------ ----------14 VEKTORANALYSE (page 217) >>>>> 14.1 Skalarfelt, vektorfelt. 14.2 Gradient-, divergens- og rotationsfelter. 14.3 Et vektorfelts stroem. 14.4 Gauss...

 19. Women Mathematicians = Kadın Matematikçiler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali DÖNMEZ

  2001-01-01

  Full Text Available In any book on the history of mathematics, mention about women mathematicians is hardly found. One wonders if there were any and, if any, why so few? The lives of some women mathematicians from different countries, the first who was born in 370 AD and the last who died in 1935. If there were only a few women mathematicians before the 20th Century, why have there been more in the 21th century what has been done, and what is being done, to increase their number? There is no enough space in this paper to examine the details of the mathematical research being conducted by these eight women. Instead the main interest will be the difficulties involved and the struggles they underwent while fulfilling their desire to become mathematicians, the first one of them who had a tragic end.

 20. Hvad betyder det at have vanskeligheder i matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Professor Daniel Ansari var oplægsholder på konferencen Hjerne og Læring, som blev afholdt på DPU, Aarhus Universitet den 18. november. Han gjorde gennem sin præsentation rede for, hvad gode matematikkompetencer betyder for elever og på samme måde, hvilke konsekvenser en problematisk tilgang til...

 1. Optical energy gaps and photoluminescence peaks of BaGa2S4:Er3+ and BaGa2Se4:Er3+ single crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Choe, Sung-Hyu; Jin, Moon-Seog; Kim, Wha-Tek

  2005-01-01

  BaGa 2 S 4 :Er 3+ and BaGa 2 Se 4 :Er 3+ single crystals were grown by using the chemical transport reaction method. The optical energy gaps of the BaGa 2 S 4 :Er 3+ and the BaGa 2 Se 4 :Er 3+ single crystals were found to be 4.045 eV and 3.073 eV, respectively, at 11 K. The temperature dependence of the optical energy gap was well fitted by the Varshni equation. Sharp emission peaks were observed in the photoluminescence spectra of the single crystals and assigned to radiation recombination between split Stark levels of the Er 3+ ion.

 2. Forsvar for sofaen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Brian Benjamin; Thykjær, Steen

  2010-01-01

  Vi lever i en ualmindelig stresset verden. Faktisk er stress i dag noget, som vi slet ikke kan undvære, fordi vi ellers ikke tæller som vigtige, spændende og skabende mennesker. Og selv den terapi, som skulle kurere stressen, bidrager til den, ved at være handlingsorienteret. Måske skal vi tænke...... meget mere radikalt, hvis vi for alvor ønsker at ændre ved koordinaterne for det moderne liv? Måske er der noget at hente i kedsomheden og den form for terapi, hvis eneste våben er sofaen? ...

 3. Feedback på tekst i grupper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvass, Helle; Heger, Stine

  2017-01-01

  med temaet Feedback på tekst i grupper er via aktiviteter at gøre de studerende bevidste om, at feedback er noget, de skal lære, og noget, de skal øve sig på. De forskellige aktiviteter sætter de studerende i gang med at skabe rammer for feedback, at træne feedback og at give og modtage feedback på...... hinandens tekster. Temaet er bygget op omkring 2 forskellige elementer: 1) forberedelse af feedback og 2) udførelse af feedback....

 4. Transmission of Er:YAG laser through different dental ceramics.

  Science.gov (United States)

  Sari, Tugrul; Tuncel, Ilkin; Usumez, Aslihan; Gutknecht, Norbert

  2014-01-01

  The aim of this study was to determine the erbium-doped yttrium aluminum garnet (Er:YAG) laser transmission ratio through different dental ceramics with different thicknesses. Laser debonding procedure of adhesively luted all-ceramic restorations is based on the transmission of laser energy through the ceramic and the ablation of resin cement, because of the transmitted laser energy. Five different dental ceramics were evaluated in this study: sintered zirconium-oxide core ceramic, monolithic zirconium-oxide ceramic, feldspathic ceramic, leucite-reinforced glass ceramic, and lithium disilicate-reinforced glass ceramic. Two ceramic discs with different thicknesses (0.5 and 1 mm) were fabricated for each group. Ceramic discs were placed between the sensor membrane of the laser power meter and the tip of the contact handpiece of an Er:YAG laser device with the aid of a custom- made acrylic holder. The transmission ratio of Er:YAG laser energy (500 mJ, 2 Hz, 1 W, 1000 μs) through different ceramic discs was measured with the power meter. Ten measurements were made for each group and the results were analyzed with two way analysis of variance (ANOVA) and Tukey honestly significant difference (HSD) tests. The highest transmission ratio was determined for lithium disilicate-reinforced ceramic with 0.5 mm thickness (88%) and the lowest was determined for feldspathic ceramic with 1 mm thickness (44%). The differences among the different ceramics and between the different thicknesses were significant (pCeramic type and thickness should be taken into consideration to adjust the laser irradiation parameters during laser debonding of adhesively luted all-ceramic restorations.

 5. Mutation in GNE Downregulates Peroxiredoxin IV Altering ER Redox Homeostasis.

  Science.gov (United States)

  Chanana, Pratibha; Padhy, Gayatri; Bhargava, Kalpana; Arya, Ranjana

  2017-12-01

  GNE myopathy is a rare neuromuscular genetic disorder characterized by early adult onset and muscle weakness due to mutation in sialic acid biosynthetic enzyme, UDP-N-acetylglucosamine 2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase (GNE). More than 180 different GNE mutations are known all over the world with unclear pathomechanism. Although hyposialylation of glycoproteins is speculated to be the major cause, but cellular mechanism leading to loss of muscle mass has not yet been deciphered. Besides sialic acid biosynthesis, GNE affects other cellular functions such as cell adhesion and apoptosis. In order to understand the effect of mutant GNE protein on cellular functions, differential proteome profile of HEK293 cells overexpressing pathologically relevant recombinant mutant GNE protein (D207V and V603L) was analyzed. These cells, along with vector control and wild-type GNE-overexpressing cells, were subjected to two-dimensional gel electrophoresis coupled with mass spectrometry (MALDI-TOF/TOF MS/MS). In the study, 10 differentially expressed proteins were identified. Progenesis same spots software revealed downregulation of peroxiredoxin IV (PrdxIV), an ER-resident H 2 O 2 sensor that regulates neurogenesis. Significant reduction in mRNA and protein levels of PrdxIV was observed in GNE mutant cell lines compared with vector control. However, neither total reactive oxygen species was altered nor H 2 O 2 accumulation was observed in GNE mutant cell lines. Interestingly, ER redox state was significantly affected due to reduced normal GNE enzyme activity. Our study indicates that downregulation of PrdxIV affects ER redox state that may contribute to misfolding and aggregation of proteins in GNE myopathy.

 6. Genome-wide association studies identify four ER negative–specific breast cancer risk loci

  Science.gov (United States)

  Garcia-Closas, Montserrat; Couch, Fergus J; Lindstrom, Sara; Michailidou, Kyriaki; Schmidt, Marjanka K; Brook, Mark N; orr, Nick; Rhie, Suhn Kyong; Riboli, Elio; Feigelson, Heather s; Le Marchand, Loic; Buring, Julie E; Eccles, Diana; Miron, Penelope; Fasching, Peter A; Brauch, Hiltrud; Chang-Claude, Jenny; Carpenter, Jane; Godwin, Andrew K; Nevanlinna, Heli; Giles, Graham G; Cox, Angela; Hopper, John L; Bolla, Manjeet K; Wang, Qin; Dennis, Joe; Dicks, Ed; Howat, Will J; Schoof, Nils; Bojesen, Stig E; Lambrechts, Diether; Broeks, Annegien; Andrulis, Irene L; Guénel, Pascal; Burwinkel, Barbara; Sawyer, Elinor J; Hollestelle, Antoinette; Fletcher, Olivia; Winqvist, Robert; Brenner, Hermann; Mannermaa, Arto; Hamann, Ute; Meindl, Alfons; Lindblom, Annika; Zheng, Wei; Devillee, Peter; Goldberg, Mark S; Lubinski, Jan; Kristensen, Vessela; Swerdlow, Anthony; Anton-Culver, Hoda; Dörk, Thilo; Muir, Kenneth; Matsuo, Keitaro; Wu, Anna H; Radice, Paolo; Teo, Soo Hwang; Shu, Xiao-Ou; Blot, William; Kang, Daehee; Hartman, Mikael; Sangrajrang, Suleeporn; Shen, Chen-Yang; Southey, Melissa C; Park, Daniel J; Hammet, Fleur; Stone, Jennifer; Veer, Laura J Van’t; Rutgers, Emiel J; Lophatananon, Artitaya; Stewart-Brown, Sarah; Siriwanarangsan, Pornthep; Peto, Julian; Schrauder, Michael G; Ekici, Arif B; Beckmann, Matthias W; Silva, Isabel dos Santos; Johnson, Nichola; Warren, Helen; Tomlinson, Ian; Kerin, Michael J; Miller, Nicola; Marme, Federick; Schneeweiss, Andreas; Sohn, Christof; Truong, Therese; Laurent-Puig, Pierre; Kerbrat, Pierre; Nordestgaard, Børge G; Nielsen, Sune F; Flyger, Henrik; Milne, Roger L; Perez, Jose Ignacio Arias; Menéndez, Primitiva; Müller, Heiko; Arndt, Volker; Stegmaier, Christa; Lichtner, Peter; Lochmann, Magdalena; Justenhoven, Christina; Ko, Yon-Dschun; Muranen, Taru A; Aittomäki, Kristiina; Blomqvist, Carl; Greco, Dario; Heikkinen, Tuomas; Ito, Hidemi; Iwata, Hiroji; Yatabe, Yasushi; Antonenkova, Natalia N; Margolin, Sara; Kataja, Vesa; Kosma, Veli-Matti; Hartikainen, Jaana M; Balleine, Rosemary; Tseng, Chiu-Chen; Van Den Berg, David; Stram, Daniel O; Neven, Patrick; Dieudonné, Anne-Sophie; Leunen, Karin; Rudolph, Anja; Nickels, Stefan; Flesch-Janys, Dieter; Peterlongo, Paolo; Peissel, Bernard; Bernard, Loris; Olson, Janet E; Wang, Xianshu; Stevens, Kristen; Severi, Gianluca; Baglietto, Laura; Mclean, Catriona; Coetzee, Gerhard A; Feng, Ye; Henderson, Brian E; Schumacher, Fredrick; Bogdanova, Natalia V; Labrèche, France; Dumont, Martine; Yip, Cheng Har; Taib, Nur Aishah Mohd; Cheng, Ching-Yu; Shrubsole, Martha; Long, Jirong; Pylkäs, Katri; Jukkola-Vuorinen, Arja; Kauppila, Saila; knight, Julia A; Glendon, Gord; Mulligan, Anna Marie; Tollenaar, Robertus A E M; Seynaeve, Caroline M; Kriege, Mieke; Hooning, Maartje J; Van den Ouweland, Ans M W; Van Deurzen, Carolien H M; Lu, Wei; Gao, Yu-Tang; Cai, Hui; Balasubramanian, Sabapathy P; Cross, Simon S; Reed, Malcolm W R; Signorello, Lisa; Cai, Qiuyin; Shah, Mitul; Miao, Hui; Chan, Ching Wan; Chia, Kee Seng; Jakubowska, Anna; Jaworska, Katarzyna; Durda, Katarzyna; Hsiung, Chia-Ni; Wu, Pei-Ei; Yu, Jyh-Cherng; Ashworth, Alan; Jones, Michael; Tessier, Daniel C; González-Neira, Anna; Pita, Guillermo; Alonso, M Rosario; Vincent, Daniel; Bacot, Francois; Ambrosone, Christine B; Bandera, Elisa V; John, Esther M; Chen, Gary K; Hu, Jennifer J; Rodriguez-gil, Jorge L; Bernstein, Leslie; Press, Michael F; Ziegler, Regina G; Millikan, Robert M; Deming-Halverson, Sandra L; Nyante, Sarah; Ingles, Sue A; Waisfisz, Quinten; Tsimiklis, Helen; Makalic, Enes; Schmidt, Daniel; Bui, Minh; Gibson, Lorna; Müller-Myhsok, Bertram; Schmutzler, Rita K; Hein, Rebecca; Dahmen, Norbert; Beckmann, Lars; Aaltonen, Kirsimari; Czene, Kamila; Irwanto, Astrid; Liu, Jianjun; Turnbull, Clare; Rahman, Nazneen; Meijers-Heijboer, Hanne; Uitterlinden, Andre G; Rivadeneira, Fernando; Olswold, Curtis; Slager, Susan; Pilarski, Robert; Ademuyiwa, Foluso; Konstantopoulou, Irene; Martin, Nicholas G; Montgomery, Grant W; Slamon, Dennis J; Rauh, Claudia; Lux, Michael P; Jud, Sebastian M; Bruning, Thomas; Weaver, Joellen; Sharma, Priyanka; Pathak, Harsh; Tapper, Will; Gerty, Sue; Durcan, Lorraine; Trichopoulos, Dimitrios; Tumino, Rosario; Peeters, Petra H; Kaaks, Rudolf; Campa, Daniele; Canzian, Federico; Weiderpass, Elisabete; Johansson, Mattias; Khaw, Kay-Tee; Travis, Ruth; Clavel-Chapelon, Françoise; Kolonel, Laurence N; Chen, Constance; Beck, Andy; Hankinson, Susan E; Berg, Christine D; Hoover, Robert N; Lissowska, Jolanta; Figueroa, Jonine D; Chasman, Daniel I; Gaudet, Mia M; Diver, W Ryan; Willett, Walter C; Hunter, David J; Simard, Jacques; Benitez, Javier; Dunning, Alison M; Sherman, Mark E; Chenevix-Trench, Georgia; Chanock, Stephen J; Hall, Per; Pharoah, Paul D P; Vachon, Celine; Easton, Douglas F; Haiman, Christopher A; Kraft, Peter

  2013-01-01

  Estrogen receptor (ER)-negative tumors represent 20–30% of all breast cancers, with a higher proportion occurring in younger women and women of African ancestry1. The etiology2 and clinical behavior3 of ER-negative tumors are different from those of tumors expressing ER (ER positive), including differences in genetic predisposition4. To identify susceptibility loci specific to ER-negative disease, we combined in a meta-analysis 3 genome-wide association studies of 4,193 ER-negative breast cancer cases and 35,194 controls with a series of 40 follow-up studies (6,514 cases and 41,455 controls), genotyped using a custom Illumina array, iCOGS, developed by the Collaborative Oncological Gene-environment Study (COGS). SNPs at four loci, 1q32.1 (MDM4, P = 2.1 × 10−12 and LGR6, P = 1.4 × 10−8), 2p24.1 (P = 4.6 × 10−8) and 16q12.2 (FTO, P = 4.0 × 10−8), were associated with ER-negative but not ER-positive breast cancer (P > 0.05). These findings provide further evidence for distinct etiological pathways associated with invasive ER-positive and ER-negative breast cancers. PMID:23535733

 7. A conserved endoplasmic reticulum membrane protein complex (EMC facilitates phospholipid transfer from the ER to mitochondria.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sujoy Lahiri

  2014-10-01

  Full Text Available Mitochondrial membrane biogenesis and lipid metabolism require phospholipid transfer from the endoplasmic reticulum (ER to mitochondria. Transfer is thought to occur at regions of close contact of these organelles and to be nonvesicular, but the mechanism is not known. Here we used a novel genetic screen in S. cerevisiae to identify mutants with defects in lipid exchange between the ER and mitochondria. We show that a strain missing multiple components of the conserved ER membrane protein complex (EMC has decreased phosphatidylserine (PS transfer from the ER to mitochondria. Mitochondria from this strain have significantly reduced levels of PS and its derivative phosphatidylethanolamine (PE. Cells lacking EMC proteins and the ER-mitochondria tethering complex called ERMES (the ER-mitochondria encounter structure are inviable, suggesting that the EMC also functions as a tether. These defects are corrected by expression of an engineered ER-mitochondrial tethering protein that artificially tethers the ER to mitochondria. EMC mutants have a significant reduction in the amount of ER tethered to mitochondria even though ERMES remained intact in these mutants, suggesting that the EMC performs an additional tethering function to ERMES. We find that all Emc proteins interact with the mitochondrial translocase of the outer membrane (TOM complex protein Tom5 and this interaction is important for PS transfer and cell growth, suggesting that the EMC forms a tether by associating with the TOM complex. Together, our findings support that the EMC tethers ER to mitochondria, which is required for phospholipid synthesis and cell growth.

 8. Genome-wide association studies identify four ER negative-specific breast cancer risk loci.

  Science.gov (United States)

  Garcia-Closas, Montserrat; Couch, Fergus J; Lindstrom, Sara; Michailidou, Kyriaki; Schmidt, Marjanka K; Brook, Mark N; Orr, Nick; Rhie, Suhn Kyong; Riboli, Elio; Feigelson, Heather S; Le Marchand, Loic; Buring, Julie E; Eccles, Diana; Miron, Penelope; Fasching, Peter A; Brauch, Hiltrud; Chang-Claude, Jenny; Carpenter, Jane; Godwin, Andrew K; Nevanlinna, Heli; Giles, Graham G; Cox, Angela; Hopper, John L; Bolla, Manjeet K; Wang, Qin; Dennis, Joe; Dicks, Ed; Howat, Will J; Schoof, Nils; Bojesen, Stig E; Lambrechts, Diether; Broeks, Annegien; Andrulis, Irene L; Guénel, Pascal; Burwinkel, Barbara; Sawyer, Elinor J; Hollestelle, Antoinette; Fletcher, Olivia; Winqvist, Robert; Brenner, Hermann; Mannermaa, Arto; Hamann, Ute; Meindl, Alfons; Lindblom, Annika; Zheng, Wei; Devillee, Peter; Goldberg, Mark S; Lubinski, Jan; Kristensen, Vessela; Swerdlow, Anthony; Anton-Culver, Hoda; Dörk, Thilo; Muir, Kenneth; Matsuo, Keitaro; Wu, Anna H; Radice, Paolo; Teo, Soo Hwang; Shu, Xiao-Ou; Blot, William; Kang, Daehee; Hartman, Mikael; Sangrajrang, Suleeporn; Shen, Chen-Yang; Southey, Melissa C; Park, Daniel J; Hammet, Fleur; Stone, Jennifer; Veer, Laura J Van't; Rutgers, Emiel J; Lophatananon, Artitaya; Stewart-Brown, Sarah; Siriwanarangsan, Pornthep; Peto, Julian; Schrauder, Michael G; Ekici, Arif B; Beckmann, Matthias W; Dos Santos Silva, Isabel; Johnson, Nichola; Warren, Helen; Tomlinson, Ian; Kerin, Michael J; Miller, Nicola; Marme, Federick; Schneeweiss, Andreas; Sohn, Christof; Truong, Therese; Laurent-Puig, Pierre; Kerbrat, Pierre; Nordestgaard, Børge G; Nielsen, Sune F; Flyger, Henrik; Milne, Roger L; Perez, Jose Ignacio Arias; Menéndez, Primitiva; Müller, Heiko; Arndt, Volker; Stegmaier, Christa; Lichtner, Peter; Lochmann, Magdalena; Justenhoven, Christina; Ko, Yon-Dschun; Muranen, Taru A; Aittomäki, Kristiina; Blomqvist, Carl; Greco, Dario; Heikkinen, Tuomas; Ito, Hidemi; Iwata, Hiroji; Yatabe, Yasushi; Antonenkova, Natalia N; Margolin, Sara; Kataja, Vesa; Kosma, Veli-Matti; Hartikainen, Jaana M; Balleine, Rosemary; Tseng, Chiu-Chen; Berg, David Van Den; Stram, Daniel O; Neven, Patrick; Dieudonné, Anne-Sophie; Leunen, Karin; Rudolph, Anja; Nickels, Stefan; Flesch-Janys, Dieter; Peterlongo, Paolo; Peissel, Bernard; Bernard, Loris; Olson, Janet E; Wang, Xianshu; Stevens, Kristen; Severi, Gianluca; Baglietto, Laura; McLean, Catriona; Coetzee, Gerhard A; Feng, Ye; Henderson, Brian E; Schumacher, Fredrick; Bogdanova, Natalia V; Labrèche, France; Dumont, Martine; Yip, Cheng Har; Taib, Nur Aishah Mohd; Cheng, Ching-Yu; Shrubsole, Martha; Long, Jirong; Pylkäs, Katri; Jukkola-Vuorinen, Arja; Kauppila, Saila; Knight, Julia A; Glendon, Gord; Mulligan, Anna Marie; Tollenaar, Robertus A E M; Seynaeve, Caroline M; Kriege, Mieke; Hooning, Maartje J; van den Ouweland, Ans M W; van Deurzen, Carolien H M; Lu, Wei; Gao, Yu-Tang; Cai, Hui; Balasubramanian, Sabapathy P; Cross, Simon S; Reed, Malcolm W R; Signorello, Lisa; Cai, Qiuyin; Shah, Mitul; Miao, Hui; Chan, Ching Wan; Chia, Kee Seng; Jakubowska, Anna; Jaworska, Katarzyna; Durda, Katarzyna; Hsiung, Chia-Ni; Wu, Pei-Ei; Yu, Jyh-Cherng; Ashworth, Alan; Jones, Michael; Tessier, Daniel C; González-Neira, Anna; Pita, Guillermo; Alonso, M Rosario; Vincent, Daniel; Bacot, Francois; Ambrosone, Christine B; Bandera, Elisa V; John, Esther M; Chen, Gary K; Hu, Jennifer J; Rodriguez-Gil, Jorge L; Bernstein, Leslie; Press, Michael F; Ziegler, Regina G; Millikan, Robert M; Deming-Halverson, Sandra L; Nyante, Sarah; Ingles, Sue A; Waisfisz, Quinten; Tsimiklis, Helen; Makalic, Enes; Schmidt, Daniel; Bui, Minh; Gibson, Lorna; Müller-Myhsok, Bertram; Schmutzler, Rita K; Hein, Rebecca; Dahmen, Norbert; Beckmann, Lars; Aaltonen, Kirsimari; Czene, Kamila; Irwanto, Astrid; Liu, Jianjun; Turnbull, Clare; Rahman, Nazneen; Meijers-Heijboer, Hanne; Uitterlinden, Andre G; Rivadeneira, Fernando; Olswold, Curtis; Slager, Susan; Pilarski, Robert; Ademuyiwa, Foluso; Konstantopoulou, Irene; Martin, Nicholas G; Montgomery, Grant W; Slamon, Dennis J; Rauh, Claudia; Lux, Michael P; Jud, Sebastian M; Bruning, Thomas; Weaver, Joellen; Sharma, Priyanka; Pathak, Harsh; Tapper, Will; Gerty, Sue; Durcan, Lorraine; Trichopoulos, Dimitrios; Tumino, Rosario; Peeters, Petra H; Kaaks, Rudolf; Campa, Daniele; Canzian, Federico; Weiderpass, Elisabete; Johansson, Mattias; Khaw, Kay-Tee; Travis, Ruth; Clavel-Chapelon, Françoise; Kolonel, Laurence N; Chen, Constance; Beck, Andy; Hankinson, Susan E; Berg, Christine D; Hoover, Robert N; Lissowska, Jolanta; Figueroa, Jonine D; Chasman, Daniel I; Gaudet, Mia M; Diver, W Ryan; Willett, Walter C; Hunter, David J; Simard, Jacques; Benitez, Javier; Dunning, Alison M; Sherman, Mark E; Chenevix-Trench, Georgia; Chanock, Stephen J; Hall, Per; Pharoah, Paul D P; Vachon, Celine; Easton, Douglas F; Haiman, Christopher A; Kraft, Peter

  2013-04-01

  Estrogen receptor (ER)-negative tumors represent 20-30% of all breast cancers, with a higher proportion occurring in younger women and women of African ancestry. The etiology and clinical behavior of ER-negative tumors are different from those of tumors expressing ER (ER positive), including differences in genetic predisposition. To identify susceptibility loci specific to ER-negative disease, we combined in a meta-analysis 3 genome-wide association studies of 4,193 ER-negative breast cancer cases and 35,194 controls with a series of 40 follow-up studies (6,514 cases and 41,455 controls), genotyped using a custom Illumina array, iCOGS, developed by the Collaborative Oncological Gene-environment Study (COGS). SNPs at four loci, 1q32.1 (MDM4, P = 2.1 × 10(-12) and LGR6, P = 1.4 × 10(-8)), 2p24.1 (P = 4.6 × 10(-8)) and 16q12.2 (FTO, P = 4.0 × 10(-8)), were associated with ER-negative but not ER-positive breast cancer (P > 0.05). These findings provide further evidence for distinct etiological pathways associated with invasive ER-positive and ER-negative breast cancers.

 9. Biofuels barometer - EurObserv'ER - July 2014

  International Nuclear Information System (INIS)

  2014-07-01

  6.8% the drop in biofuel consumption in European Union transport between 2012 and 2013. The growth of biofuel consumption for use in transport in the European Union (EU -28) has dwindled in the past few years and finally dropped by about 1 million toe (6.8%) between 2012 and 2013 according to EurObserv'ER, to a consumption level of 13.6 million toe. Nevertheless, sustainable biofuel consumption, certified and thus eligible for inclusion in European targets increased slightly by 1.1% to 11.8 Mtoe

 10. Biofuels barometer - EurObserv'ER - July 2015

  International Nuclear Information System (INIS)

  2015-07-01

  +6.1% The increase of biofuel consumption in European Union transport between 2013 and 2014 (in energy content). Biofuel consumption for transport picked up in Europe after a year of uncertainty and decline, increasing by 6.1% over 2013, to 14 million toe (Mtoe) according to EurObserv'ER's first estimates. However it is still below its 2012 level when 14.5 Mtoe of biofuel was incorporated. Consumption of biofuel that meets the European Renewable Energy directive's sustainability criteria rose to 12.5 Mtoe, its highest level so far

 11. Pige klik varsomt, thi scenen er skrå

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil

  2007-01-01

  karakter-skabeloner, og i 'massive multiplayer online role-playing games' (MMORPGs) er denne mulighed for at skabe sin egen rolle blandet med mulighederne for dramatisk improvisation med andre spilkarakterer inde i spilverdenen såvel som mulighederne for at 'chatte' med andre spillere som en integreret del...... af selve spiloplevelsen. Dette gameplay skaber en meget kompleks form for rollespil. Ved at anvende Ultima Online som eksempel, ser denne artikel nærmere på den form for rollespil såvel som kompleks dramaturgi som vi finder i MMORPGs og de forskellige niveauer som spilleren udfører sine handlinger på....

 12. Den universelle velfærdsstat er under pres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villadsen, Kaspar

  2016-01-01

  Hvordan kan man hjælpe uden at ødelægge selv-ansvaret? Hvilke krav skal der være for at få hjælp? Og hvad er skadevirkningerne af en generøs og let opnåelig hjælp? Mange af de spørgsmål, der præger dagens debat, gjorde sig også gældende, da den universelle velfærdsstat dukkede op i starten af 1900...

 13. Solar thermal barometer - EurObserv'ER - May 2016

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-05-01

  In 2015, the European Union saw its solar thermal market contract for the seventh year in a row. EurObserv'ER puts sales of solar thermal capacity installed for the heating market (hot water and space heating) at 1861 MWth, equivalent to a 2.7 million m"2 of collectors... a further 8.6% decrease on the previous year's poor performance. Combined solar thermal capacity installed to date in the EU stands at 34.3 GWth, or 49 million m"2 of collectors

 14. Una erótica del cuerpo narrado

  OpenAIRE

  Vigneron, Denis

  2013-01-01

  Este artículo estudia cómo Francisco Umbral, en una forma de autorretrato, propone una reflexión ontológica sobre su propio cuerpo y analiza los mecanismos literarios de una escritura del mismo basada en la erótica, entendiendo el erotismo en un sentido más creador que sexual. Con una escritura pulsional, al servicio de las manifestaciones del deseo, Mortal y rosa no es sólo el relato autobiográfico de una tragedia personal sino un estudio epistemológico de las alteraciones del cuerpo desde l...

 15. Wind Energy Barometer - EurObserv'ER - February 2018

  International Nuclear Information System (INIS)

  2018-02-01

  The global wind energy market contracted for the second year in succession. According to EurObserv'ER, the additional capacity, less decommissioned capacity, should be about 51 GW in 2017, compared to 55.5 GW in 2016. Restrained Chinese market development is the main reason for this downturn. The European Union market witnessed a flurry of activity before the new European Commission regulatory framework came into force. Installed global wind energy capacity passed the half-million MW mark in 2017, i.e. 539256 MW

 16. Biogas Barometer - EurObserv'ER - November 2014

  International Nuclear Information System (INIS)

  2014-11-01

  The expansion of biogas energy usage has continued across the European Union. According to EurObserv'ER, about 13. 4 million tonnes oil equivalent (Mtoe) of biogas primary energy were produced during 2013, which is 1.2 Mtoe more than in 2012 representing a 10.2% growth. However, the biogas sector's momentum was more sluggish than in 2012 (16.9% between 2011 and 2012, giving an additional 1.8 Mtoe) and it is expected to lose some of its impetus in 2014 in a number of countries whose sector expansion controlling policy changes will limit the future use of energy crops

 17. Rwanda. Dansk støtte er en god investering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Josefine Kühnel

  2012-01-01

  Danmark fortsætter militær støtte til Rwanda mens andre lande fryser bistand Rwandas regering har siden 2005 bidraget betydeligt til fredsbevarende operationer. Rwanda har gennem sit styrkebidrag til fredsbevarende operationer potentialet til at spille en væsentlig regional rolle pga. landets...... militære styrke og erfaring med forsoning, konfliktløsning og genopbygning efter krigen og folkemordet i 1994. Aktuelt bidrager Rwanda med 4,577 soldater til fredsbevarende missioner i FN-regi, hvilket betyder, at Rwanda er det land i verden, der leverer det sjette største militære styrkebidrag til FN...

 18. Synthesis, crystal structure and electrical properties of A-site cation ordered BaErMn2O5 and BaErMn2O6

  International Nuclear Information System (INIS)

  Świerczek, Konrad; Klimkowicz, Alicja; Zheng, Kun; Dabrowski, Bogdan

  2013-01-01

  In this paper, we report on a synthesis procedure, structural and electrical properties of BaErMn 2 O 5 and BaErMn 2 O 6 , A-site double perovskites having layered arrangement of Ba and Er cations. These materials belong to a family of BaLnMn 2 O 5+δ oxides, which up to now were successfully synthesized for Ln=Y and La–Ho lanthanides. Up to our knowledge, this is the first report on the successful synthesis of BaErMn 2 O 5 and BaErMn 2 O 6 , yielding>95 wt% of the considered compounds. Structural characterization of the materials is given at room temperature, together with in situ XRD studies, performed during oxidation of BaErMn 2 O 5 in air, at elevated temperatures up to 500 °C. A complex structural behavior was observed, with oxidation process of BaErMn 2 O 5 occurring at around 300 °C. The oxidized BaErMn 2 O 6 shows a structural phase transition at about 225 °C. Results of structural studies are supported by thermogravimetric measurements of the oxidation process, performed in air, as well as reduction process, preformed in 5 vol% of H 2 in Ar. Additionally, isothermal oxidation/reduction cycles were measured at 500 °C, showing interesting properties of BaErMn 2 O 5+δ , from a point of view of oxygen storage technology. Electrical conductivity of BaErMn 2 O 5 is of the order of 10 −4 S cm −1 at room temperature and shows activated character on temperature with activation energy E a =0.30(1) eV. Positive sign of Seebeck coefficient for this material indicates holes as dominant charge carriers. Oxidized BaErMn 2 O 6 possesses much higher electrical conductivity, almost 0.2 S cm −1 at room temperature. Additional, about 10-fold increase of electrical conductivity, occurring in the vicinity of 225 °C for this material, can be associated with phase transition from charge/orbital-ordered insulator COI(CE) to paramagnetic metal PM phase. The highest conductivity for BaErMn 2 O 6 was measured near 500 °C and is almost equal to 40 S cm −1 , while

 19. Potential mechanisms underlying estrogen-induced expression of the molluscan estrogen receptor (ER) gene

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tran, Thi Kim Anh [School of Environmental and Life Sciences, The University of Newcastle, Callaghan, NSW 2308 (Australia); Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Vinh University, 182 Le Duan St., Vinh City, Nghe An (Viet Nam); MacFarlane, Geoff R. [School of Environmental and Life Sciences, The University of Newcastle, Callaghan, NSW 2308 (Australia); Kong, Richard Yuen Chong [Department of Biology and Chemistry, City University of Hong Kong, Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong Special Administrative Region (China); O’Connor, Wayne A. [New South Wales Department of Primary Industries, Port Stephens Fisheries Institute, Taylors Beach, NSW 2316 (Australia); Yu, Richard Man Kit, E-mail: Richard.Yu@newcastle.edu.au [School of Environmental and Life Sciences, The University of Newcastle, Callaghan, NSW 2308 (Australia)

  2016-10-15

  Highlights: • This is the first report on the putative promoter sequence of a molluscan ER gene. • The gene promoter contains putative binding sites for direct and indirect interaction with ER. • E2 upregulates ER gene expression in the ovary in vitro and in vivo. • E2-induced gene expression may require a novel ligand-dependent receptor. • The ER proximal promoter is hypomethylated regardless of gene expression levels. - Abstract: In vertebrates, estrogens and estrogen mimicking chemicals modulate gene expression mainly through a genomic pathway mediated by the estrogen receptors (ERs). Although the existence of an ER orthologue in the mollusc genome has been known for some time, its role in estrogen signalling has yet to be deciphered. This is largely due to its constitutive (ligand-independent) activation and a limited mechanistic understanding of its regulation. To fill this knowledge gap, we cloned and characterised an ER cDNA (sgER) and the 5′-flanking region of the gene from the Sydney rock oyster Saccostrea glomerata. The sgER cDNA is predicted to encode a 477-amino acid protein that contains a DNA-binding domain (DBD) and a ligand-binding domain (LBD) typically conserved among both vertebrate and invertebrate ERs. A comparison of the sgER LBD sequence with those of other ligand-dependent ERs revealed that the sgER LBD is variable at several conserved residues known to be critical for ligand binding and receptor activation. Ligand binding assays using fluorescent-labelled E2 and purified sgER protein confirmed that sgER is devoid of estrogen binding. In silico analysis of the sgER 5′-flanking sequence indicated the presence of three putative estrogen responsive element (ERE) half-sites and several putative sites for ER-interacting transcription factors, suggesting that the sgER promoter may be autoregulated by its own gene product. sgER mRNA is ubiquitously expressed in adult oyster tissues, with the highest expression found in the ovary

 20. Isothermal section of the Er-Cu-Ga ternary system at 973 K

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Belgacem, B. [Unite de Recherche de Chimie des Materiaux et de l' Environnement (UR11ES25), ISSBAT, Universite de Tunis ElManar, 9 Avenue Dr. Zoheir Safi, 1006 Tunis (Tunisia); Pasturel, M., E-mail: mathieu.pasturel@univ-rennes1.fr [Institut des Sciences Chimiques de Rennes, Chimie du Solide et Materiaux, UMR CNRS 6226, Universite de Rennes 1, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes (France); Tougait, O. [Institut des Sciences Chimiques de Rennes, Chimie du Solide et Materiaux, UMR CNRS 6226, Universite de Rennes 1, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes (France); Nouri, S. [Unite de Recherche de Chimie des Materiaux et de l' Environnement (UR11ES25), ISSBAT, Universite de Tunis ElManar, 9 Avenue Dr. Zoheir Safi, 1006 Tunis (Tunisia); Bekkachi, H. El; Peron, I. [Institut des Sciences Chimiques de Rennes, Chimie du Solide et Materiaux, UMR CNRS 6226, Universite de Rennes 1, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes (France); Hassen, R. Ben [Unite de Recherche de Chimie des Materiaux et de l' Environnement (UR11ES25), ISSBAT, Universite de Tunis ElManar, 9 Avenue Dr. Zoheir Safi, 1006 Tunis (Tunisia); Noeel, H. [Institut des Sciences Chimiques de Rennes, Chimie du Solide et Materiaux, UMR CNRS 6226, Universite de Rennes 1, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes (France)

  2012-08-05

  Highlights: Black-Right-Pointing-Pointer The isothermal section at 973 K of the Er-Cu-Ga ternary phase diagram has been established for the first time. Black-Right-Pointing-Pointer Eight extensions of binary compounds in the ternary domain have been identified, as well as six ternary intermediate solid solutions characterized by an important Cu/Ga mutual substitution. Black-Right-Pointing-Pointer Magnetic properties of Er{sub 3}(Cu,Ga){sub 11} are reported for the first time and confirms the paramagnetic Curie-Weiss behavior of all the six intermediate intermetallics. - Abstract: Phase relations in the Er-Cu-Ga ternary system have been established at 973 K by means of powder X-ray diffraction complemented by energy dispersive spectroscopy coupled to scanning electron microscopy. The isothermal section of the phase diagram comprises eight extensions of binaries into the ternary system, ErCu{sub 1-x}Ga{sub x} (x {<=} 0.5), ErCu{sub 2-x}Ga{sub x} (x {<=} 1.1), ErCu{sub 5-x}Ga{sub x} (x {<=} 0.5), Er{sub 5}Cu{sub x}Ga{sub 3-x} (x {<=} 0.60), Er{sub 3}Cu{sub x}Ga{sub 2-x} (x {<=} 0.24), ErCu{sub x}Ga{sub 1-x} (x {<=} 0.10), ErCu{sub x}Ga{sub 2-x} (x {<=} 0.30) and ErCu{sub x}Ga{sub 3-x} (x {<=} 0.35), as well as six ternary intermediate phases, ErCu{sub x}Ga{sub 2-x} (0.4 {<=} x {<=} 0.7), Er{sub 14}Cu{sub 51-x}Ga{sub x} (5.5 {<=} x {<=} 11.0), ErCu{sub 5-x}Ga{sub x} (0.8 {<=} x {<=} 2.3), Er{sub 2}Cu{sub 17-x}Ga{sub x} (4.9 {<=} x {<=} 8.0), ErCu{sub 12-x}Ga{sub x} (5.7 {<=} x {<=} 6.7) and Er{sub 3}Cu{sub x}Ga{sub 11-x} (1.5 {<=} x {<=} 4.4), all deriving from binary structure-types.

 1. MappERS-C and MappERS-V. The crowd source for prevention and crisis support

  Science.gov (United States)

  Frigerio, Simone; Schenato, Luca; Bianchizza, Chiara; Del Bianco, Daniele

  2015-04-01

  The responsibilities within natural hazards at local/regional levels involve citizens and volunteers as first actors of civil protection and territorial management. The prevention implicates the capacities of professional operators and technical volunteers, but the priority implies now the involvement and awareness of the citizens over the territory they inhabit. The involvement of population creates context-specific strategies of territorial surveillance and management, skipping the limit to face risks only when they have to bear impacts on their lives. MAppERS (Mobile Application for Emergency Response and Support) is a EU project (funded under programme 2013-2015 Humanitarian Aid and Civil Protection, ECHO A5) which empowers "crowd-sourced mappers" through smart phone applications and sensors, with geo-tagged information, detailed gathered parameters, field-check survey in a contest of geospatial response. The process of development includes feedback from citizens, involving them in training courses on the monitoring as long term objective (raising public awareness and participation). The project deals with the development and testing of the smart phone applications (module MAppERS-V for volunteers, module MAppERS-C for citizens) according to Android SDK environment. A first research described a desk-based investigation on consequences of disasters impacts and costs of prevention strategies in pilot countries. Furthermore a review of state-of-the-art of database management systems (DBMS) in pilot countries and involvement of volunteers/citizens in data collection/monitoring collected basic info on data structure for the development. A desk-based research proposed communication methods/graphic solutions within mobile technologies for disaster management in pilot countries and available smartphone applications linked to centralized web/server database. A technical review is compulsory for a useful design-line for MappERS development, and it is linked with on

 2. Sammelband zum Werk von Marieluise Fleißer An Anthology of the Work by Marieluise Fleißer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Windt

  2002-07-01

  Full Text Available Der Sammelband zu Marieluise Fleißer (1901–1974 beschäftigt sich mit ästhetischen und rhetorischen Strukturen ihrer Texte. Die Beiträge umfassen dabei das gesamte Spektrum des Werkes der Dichterin von der Weimarer Zeit bis in die siebziger Jahre.This anthology of articles on the asthetics and rethorics of Marieluise Fleißer’s work investigates her complete works, dating back from the time of the Weimar Rebublic to the 1970s.

 3. Biocompatibility of Er:YSGG laser radiated root surfaces

  Science.gov (United States)

  Benthin, Hartmut; Ertl, Thomas P.; Schmidt, Dirk; Purucker, Peter; Bernimoulin, J.-P.; Mueller, Gerhard J.

  1996-01-01

  Pulsed Er:YAG and Er:YSGG lasers are well known to be effective instruments for the ablation of dental hard tissues. Developments in the last years made it possible to transmit the laser radiation at these wavelengths with flexible fibers. Therefore the application in the periodontal pocket may be possible. The aim of this study was to evaluate the in-vitro conditions to generate a bioacceptable root surface. Twenty extracted human teeth, stored in an antibiotic solution, were conventionally scaled, root planed and axially separated into two halves. Two main groups were determined. With the first group laser radiation was carried out without and in the second group with spray cooling. The laser beam was scanned about root surface areas. Laser parameters were varied in a selected range. The biocompatibility was measured with the attachment of human gingival fibroblasts and directly compared to conventionally treated areas of the root surfaces. The fibroblasts were qualified and counted in SEM investigations. On conventionally treated areas gingival fibroblasts show the typical uniform cover. In dependance on the root roughness after laser treatment the fibroblasts loose the typical parallel alignment to the root surface. With spray cooling a better in-vitro attachment could be obtained. Without spray cooling the higher increase in temperature conducted to less bioacceptance by the human gingival fibroblasts to the root surface. These results show the possibility of producing bioacceptable root surfaces with pulsed laser radiation in the range of very high water absorption near 3 micrometer.

 4. Diode pumped cascade Er:Y2O3 laser

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sanamyan, T

  2015-01-01

  A cascade, diode-pumped, continuous wave (CW), dual-wavelength operation in a 0.5% Er 3+ :Y 2 O 3 cryogenic ceramic laser is demonstrated for the first time. The laser operates on cascaded Er ( 4 I 11/2   →   4 I 13/2   →   4 I 15/2 ) transitions and can deliver 24 and 13 W at 1.6 and 2.7 μm, respectively. The overall efficiency with respect to the absorbed ∼980 nm power was 62%. This is, to our best knowledge, the first demonstration of an efficient, high power, cascade, erbium laser achieved in bulk solid-state lasers. The analysis of the output power, the laser’s wavelengths and slope efficiency for each individual laser transition are presented for pure CW operation mode. Also presented are the temporal behaviors of each laser line as a function of pump pulse duration in the quasi-CW regime. (letter)

 5. THE APPLICATION OF SURVEY IN ER WANG TEMPLE RESTITUTING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Shuai

  2013-07-01

  Full Text Available Er Wang Temple, in World Heritage Site "Dujiang Weirs and Qingchengshan Mountai", was severely destroyed in Wenchuan earthquake of May 2008. There are several problems at different level in every building, such as structural distortion, foundation displacement, wall fracture, roof damage, etc. The stage was completely collapsed in the earthquake. Tableland the stage situated had a huge crack and slope collapse. This article is for the stage renovation. The survey of damage in earthquake is the basis of Er Wang Temple restituting. Survey including field survey after the earthquake and the measurement and investigation for the remained construction member of the main wood structure. For field survey, the basis of pillars which had not have significantly affects in earthquake could be seem as the reference points for measurement. The investigation of remained main wood construction member, especially the size of the key structures and site and manufacture method of the joints, is the important basis for recovery stage. Our team did our utmost to restore the original appearance of stage in design, materials and craft by various tools, which include measured drawings in different times, old images collection, fine measuring by 3D laser scan, measurement of leftover pieces, logical inference.

 6. ER Consolidated Qtrly Rpt_July-September 2015_January 2016

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cochran, John R. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2016-01-01

  This Environmental Restoration Operations (ER) Consolidated Quarterly Report (ER Quarterly Report) provides the status of ongoing corrective action activities being implemented by Sandia National Laboratories, New Mexico (SNL/NM) for the July, August, and September 2015 quarterly reporting period. The Solid Waste Management Units (SWMUs) and Areas of Concern (AOCs) identified for corrective action at SNL/NM are listed in Table I-1. The work completed during this quarter is reported below in Sections I.2.1 and I.2.2. Section I.2.1 summarizes the quarterly activities at sites undergoing corrective action field activities (SWMUs 8 and 58, 68, 149, 154, and 502, and three groundwater AOCs). Section I.2.2 summarizes quarterly activities at sites where the New Mexico Environment Department (NMED) has issued a certificate of completion and the site is in the corrective action complete (CAC) regulatory process. Currently, the Mixed Waste Landfill (MWL, SWMU 76) is the only site in the CAC regulatory process. Corrective action activities have been deferred at the Long Sled Track (SWMU 83), the Gun Facilities (SWMU 84), and the Short Sled Track (SWMU 240) because these are active mission facilities.

 7. Analysis of the Glass-Forming Ability of Fe-Er Alloys, Based on Thermodynamic Modeling

  Science.gov (United States)

  Arutyunyan, N. A.; Zaitsev, A. I.; Dunaev, S. F.; Kalmykov, K. B.; El'nyakov, D. D.; Shaposhnikov, N. G.

  2018-05-01

  The Fe-Er phase diagram and thermodynamic properties of all its phases are assessed by means of self-consistent analysis. To refine the data on phase equilibria in the Fe-Er system, an investigation is performed in the 10-40 at % range of Er concentrations. The temperature-concentration dependences of the thermodynamic properties of a melt are presented using the model of ideal associated solutions. Thermodynamic parameters of each phase are obtained, and the calculated results are in agreement with available experimental data. The correlation between the thermodynamic properties of liquid Fe-Er alloys and their tendency toward amorphization are studied. It is shown that compositions of amorphous alloys prepared by melt quenching coincide with the ranges of concentration with the predominance of Fe3Er and FeEr2 associative groups that have large negative entropies of formation.

 8. The unpaired spectroscopy of sup 161,162 Er at spins up to 50 Dirac h

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Riley, M.A.; Roberts, J.W.; Alderson, A.; Ali, I.; Cullen, D.M.; Fallon, P.; Forsyth, P.D.; Sharpey-Schafer, J.F. (Liverpool Univ. (UK). Oliver Lodge Lab.); Simpson, J.; Bentley, M.A.; Bruce, A.M. (Science and Engineering Research Council, Daresbury (UK). Daresbury Lab.); Chapman, R.; Lisle, J.C.; Mo, J.N. (Manchester Univ. (UK). Schuster Lab.)

  1990-12-24

  High spin states in {sup 161}Er and {sup 162}Er have been populated using the {sup 130}Te+{sup 36}S reaction at a bombarding energy of 170 MeV. In {sup 161}Er, three rotational bands were extended from I {approx equal} 35{Dirac h} to I {approx equal} 50{Dirac h}. In {sup 162}Er the positive parity yrast band was observed to I=44{Dirac h}. These rotational sequences are compared to a simple unpaired model which was successful in predicting the behaviour of similar high spin data on {sup 159,160}Er. These studies of the light Er isotopes constitute the highest spins observed in normal deformed nuclei and yield direct and specific information on the single-neutron spectrum of states. (orig.).

 9. Optical characterization of Er-implanted ZnO films formed by sol-gel method

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fukudome, T.; Kaminaka, A.; Isshiki, H.; Saito, R.; Yugo, S.; Kimura, T.

  2003-01-01

  In this paper, we report on the 1.54 μm photoluminescence (PL) of Er-implanted ZnO thin films formed by a sol-gel method on Si substrates. In spite of the polycrystalline structure of the sol-gel ZnO thin films, they showed strong PL emissions due to the near band edge recombination at 375 nm as well as the Er-related luminescence at 1.54 μm. The Er-related luminescence showed no decrease (quench) in the intensity up to the Er concentration of 1.5 x 10 21 cm -3 . The PL intensity of Er-implanted ZnO at 1.54 μm was found to be as strong as Er-doped PS (porous Si) at 20 K, and the intensity reduced to 1/3 at room temperature

 10. Luminescence properties and energy transfer processes in YAG:Yb,Er single crystalline films

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zorenko, Yu.; Gorbenko, V.; Savchyn, V.; Batentschuk, M.; Osvet, A.; Brabec, C.

  2013-01-01

  The paper is dedicated to the study of the optical properties of YAG:Yb,Er single-crystalline films (SCF) grown by liquid phase epitaxy. The absorption, cathodoluminescence and time-resolved photoluminescence spectra and photoluminescence decay curves were measured for the SCFs with different doping levels of Er 3+ (from 0.6 to 4.2 at.%) and Yb 3+ (from 0.1 to 0.6 at.%). The spectra, excited by synchrotron radiation in the fundamental absorption range of the YAG and in the intraionic absorption bands of both dopants, reveal energy transfer from the YAG host to the Er 3+ and Yb 3+ ions and between these ions. -- Highlights: •Growth of YAG:Yb,Er single crystalline films by LPE method. •Peculiarities of luminescence of YAG:Yb,Er films with different Er–Yb content. •Yb–Er energy transfer processes in YAG hosts

 11. Investigation of thermal stability and spectroscopic properties in Er3+ doped bismuth-boron-germanium glasses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nie Qiuhua; Lu Longjun; Dai Shixun; Xu Tiefeng; Shen Xiang; Zhang Xudong; Liang Xiaowei; Zhang Xianghua

  2007-01-01

  A series of Er 3+ -doped 50Bi 2 O 3 -(50-x)B 2 O 3 -xGeO 2 +0.5 wt% Er 2 O 3 (x=0, 5, 10, 15, 20 mol%) glasses were prepared. The thermal stability, absorption spectra, emission spectra and lifetime of the 4 I 13 / 2 level of Er 3+ ions were measured and studied. It is found that the absorption cross-section of Er 3+ , emission intensity and lifetime of the 4 I 13 / 2 level of Er 3+ increase with increasing GeO 2 content in the glass composition, while the fluorescence full-width at half-maximum (FWHM) at 1.5 μm of Er 3+ is about 79 nm in x=20 mol% glass sample under 970 nm pump. The obtained data suggest that this system glass can be used as a candidate host material for potential broadband optical amplifiers

 12. Bifunctional behavior of Er3+ ions as the sintering additive and the fluorescent agent in Er3+ single doped γ-AlON transparent ceramics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang, Ying; Xie, Xiumin; Qi, Jianqi; Wang, Shanshan; Wei, Nian; Lu, Zhongwen; Chen, Xingtao; Lu, Tiecheng

  2016-01-01

  We report on the sintering promoting and fluorescent activator roles of Er 3+ in AlON:Er 3+ transparent ceramics prepared by pressureless sintering with Er 2 O 3 and AlON powder. There shows that the transparency of samples varied with the content of Er 2 O 3 additive. The AlON:Er 3+ ceramics showed upconversion luminescence peaking at 546 nm, 662 nm and 840 nm under the 980 nm excitation due to transition of 4 S 3/2 / 2 H 11/2 → 4 I 15/2 , 4 F 9/2 → 4 I 15/2 and 4 S 3/2 / 2 H 11/2 → 4 I 13/2 of Er 3+ ions, respectively. The infrared spectra exhibited strong emission at 1534 nm corresponds to 4 I 13/2 → 4 I 15/2 transition. The mechanism of the IR and visible emission bands in AlON:Er 3+ ceramics are discussed, which suggest it should be attractive for lighting and display devices applications.

 13. Tema 1: Programmering af robotenheder i grundskolen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stine Ejsing-Duun

  2016-01-01

  Full Text Available I denne artikel undersøger vi potentialerne for at lære matematik gennem programmering af robotter. Vi foreslår en model med tre indbyrdes afhængige læringspotentialer, som programmering fordrer. Det omfatter elevens evne til at; (1 tænke i algoritmer, (2 producere viden og artefakter gennem brug af matematik og (3 foretage abstraktion og indkapsling. Programmering er blevet en del af grundskolens læringsmål i flere lande. I Danmark er programmering et læringsmål i forenklede fælles mål for Fysik/Kemi og desuden en del af den nationale undervisningsvejledning for matematik. En analyse af potentialerne i at anvende programmering i forbindelse med disse fag er derfor væsentlig. I denne artikel fokuserer vi på samspillet mellem matematik og programmering gennem litteraturstudier og analyse af empiriske situationer fra undervisning i programmering af LEGO Mindstorms. Teoretisk anvendes den instrumentelle tilgang til teknologi i matematikundervisning. Analysen viser en række måder, hvorpå didaktisk opmærksomhed på epistemisk forhandling kan understøtte læring af matematik gennem programmering.

 14. Big Data er en meningsskabelsesproces, der tager afsæt i dit mindset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille

  2017-01-01

  flere perspektiver, der ikke er begrænset af dit vante – og ofte lukkede - mindset. Det du ved, og det du har lært/erfaret gennem årene, sætter rammen for, hvordan du ser og fortolker nye inputs, men den gode nyhed er, at når du først forstår dette, er det nemmere at ændre dine tankemønstre og mindset....

 15. Spectroscopic analysis of LiHoF4 and LiErF4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, H.P.

  1979-01-01

  The polarized absorption spectra for Ho3+ and Er3+ in LiHoF4 and LiErF4, respectively, have been recorded in the spectral interval 4000-26 000 cm-1 at 2 K. Parts of the spectra were examined at higher temperatures. The experimental levels for Ho3+ and Er3+ in LiRF4 were close to those found in Li...

 16. Electroplating of erbium on steel surface in ErCl3 doped LiCl-KCl

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kondo, Masatoshi; Tanaka, Teruya; Muroga, Takeo; Tsujimura, Hiroyuki; Ito, Yasuhiko

  2012-01-01

  The electroplating of Er metal on the reduced activation ferritic martensitic steel, JLF-1 (Fe-9Cr-2W-0.1C), in a molten salt was studied. The specimen was immersed in the molten ErCl 3 doped LiCl-KCl electrolyte. The electroplating was carried out by a constant potential electrolysis method and a pulsed current electrolysis method. It was found that the Er metal was deposited on the specimen surface due to the electrochemical reaction. (author)

 17. Investigating the evolution of local structure around Er and Yb in ZnO:Er and ZnO:Er, Yb on annealing using X-ray absorption spectroscopy

  Science.gov (United States)

  Anjana, R.; Jayaraj, M. K.; Yadav, A. K.; Jha, S. N.; Bhattacharyya, D.

  2018-04-01

  The local structure around Er and Yb centre in ZnO favouring upconversion luminescence was studied using EXAFS (Extended X-ray absorption fine structure spectroscopy). Due to the ionic radii difference between Zn and Er, Yb ions, the dopants cannot replace Zn in the ZnO lattice properly. Er2O3 and Yb2O3 impurity phases are formed at the grain boundaries of ZnO. It is found that the local structure around the Er centre in ZnO is modified on annealing in air. The symmetry around both erbium and ytterbium reduces with increase in annealing temperature. Symmetry reduction will favour the intra-4f transition and the energy transitions causing upconversion luminescence. By fitting the EXAFS data with theoretically simulated data, it is found that the Er centre forms a local structure similar to C4ν symmetry which is a distorted octahedron. On annealing the sample to 1200 °C, all the erbium centres are transformed to C4ν symmetry causing enhanced upconversion emission. Yb centre has also been modified on annealing. The decrease in co-ordination number with annealing temperature will decrease the symmetry and increase the near infrared absorption cross section. The decrease in symmetry around both the erbium and ytterbium centre and formation of C4ν symmetry around Er centre is the reason behind the activation of upconversion luminescence with high temperature annealing in both Er doped and Er, Yb co-doped ZnO samples. The study will be useful for the synthesis of high efficiency upconversion materials.

 18. KMD Education i læreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovmand, Keld

  2014-01-01

  Artiklen er en del af afrapporteringen af et projekt vedr. brugen af det digitale planlægningsværktøj KMD Education i læreruddannelsen. Projektet var finansieret af Undervisningsministeriet og omfattede forløb i dansk og matematik......Artiklen er en del af afrapporteringen af et projekt vedr. brugen af det digitale planlægningsværktøj KMD Education i læreruddannelsen. Projektet var finansieret af Undervisningsministeriet og omfattede forløb i dansk og matematik...

 19. QSAR of estrogen receptor modulators: exploring selectivity requirements for ER(alpha) versus ER(beta) binding of tetrahydroisoquinoline derivatives using E-state and physicochemical parameters.

  Science.gov (United States)

  Mukherjee, Subhendu; Saha, Achintya; Roy, Kunal

  2005-02-15

  Considering importance of developing selective estrogen receptor modulators (SERMs), the present paper explores selectivity requirements of tetrahydroisoquinoline derivatives for binding with ER(alpha) versus ER(beta) receptors using E-state index and physicochemical parameters. The best model [n=21, Q(2)=0.512, R(a)(2)=0.613, R=0.819, F=11.6 (df 3,17)] for ER(alpha) binding data obtained from radioligand binding assay showed importance of C(1), C(15) and lipophilicity (logP) while the best model [n=21, Q(2)=0.768, R(a)(2)=0.796, R=0.904, F=40.1 (df 2,18)] for ER(beta) binding data showed importance of C(1) and molar refractivity (MR). While modeling ER(alpha)/ER(beta) selectivity [n=21, Q(2)=0.695, R(a)(2)=0.739, R=0.882, F=19.8 (df 3,17)], C(1), C(15) and molar refractivity were found to be significant contributors. The data obtained from cellular transcription assay were also modeled. In case of ER(alpha), the best equation involving E-state values of C(1) and C(14) and logP explained 62.1% of the variance while the best equation for ER(beta) involving E-state values of C(1) and C(15) and MR explained 64.6% of the variance of the response variable. In case of ER(alpha)/ER(beta) selectivity, the best equation involving E-state values of O(8), C(14) and N(27) showed 48.3% explained variance, which increased to 63.5% on deletion of single outlier. From the analysis it appears that the nitrogen atom of the aminoethoxyphenyl substituent and 6-hydroxy substituent of the tetrahydroisoquinoline nucleus play important roles for ER(alpha)/ER(beta) selectivity in addition to R(1) and R(2) substituents.

 20. Sex in situ

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøgholt, Ida

  2017-01-01

  Sex er en del af vores sociale praksis og centralt for det, vi hver især er. Men bortset fra pornoindustrien, har vi ikke mange muligheder for at få adgang til billeder af sex. Teater Nordkrafts forestilling Sex in situ vil gøre seksuelle billeder til noget, der kan deles, udveksles og tales om, og...

 1. Børn, unge og grøntsager

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stacey, Julia; Søndergaard, Helle Alsted

  2003-01-01

  Selv om børnefamilier i dag har travlt, prioriterer de at samles omkring middagsbordet hver aften, og de vil have sund og hjemmelavet mad. Men ét er idealet, noget andet er virkeligheden i en travl hverdag. Derfor ender de nemme og hurtige løsninger lidt for ofte på middagsbordet i mange børnefam...

 2. Syv veje til branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Mange brandingbøger kommer med én bestemt opskrift på, hvad branding er for noget, og hvad det er for nogle strategier, man skal anlægge. Men der ligger altid mange antagelser bag de gode råd, som bare aldrig bliver sagt explicit. Hvilke antagelser bygger relationsteorien fx på? Eller Martin...

 3. Loch Ness, Yeti og læringsstile

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok; Oksbjerg, Marianne

  2013-01-01

  Analyse og diskussion af læringsstilsbegrebet, som det fremstilles af Dunn og Dunn. I artiklen argumenteres der for, at der ikke er noget videnskabeligt belæg for at bringe læringsstile ind i klasseværelset. Det er alene en tros- og følelsessag....

 4. Har vi en virkelighedssans?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trettvik, Johan

  2013-01-01

  Vores teoretiske forhold til virkeligheden er meget omdiskuteret, og særlig spørgsmålet om, hvorvidt vores viden afspejler noget virkeligt, er centralt i diskussionen af begrebet om virkelighed. I psykologien har det sat sine spor ved enten en reduktionistisk holdning til sit genstandsfelt eller ...

 5. Landbrugets strukturudvikling frem til 2030

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2014-01-01

  Landbrugets strukturudvikling fremover har stor interesse, fordi den dels fortæller noget om den aktuelle udvikling, dels er grundlaget for en mulig styring eller påvirkning af udviklingen. Strukturudviklingen er dog i vid udstrækning upåvirket af de økonomiske og politiske rammevilkår - bl...

 6. Dronningerunder og regeringsdannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Tim; Adler-Nissen, Rebecca

  2005-01-01

  Er den såkaldte dronningerunde uden politisk betydning? Eller har den danske monark mulighed for at påvirke regeringsdannelsen? Noget tyder på, at der er behov for en præcisering af grundloven, hvis man ikke ønsker, at hoffet på ny kan blive beskyldt for at begå statskup...

 7. Min danske drøm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  2010-01-01

  Unge indvandrerkvinder stormer ind på gymnasierne og derfra videre til universiteterne. De unge kvinder er ikke bare mønsterelever, men også mønsterbrydere. Hvorfor når de så langt? Er det i virkeligheden noget helt andet end forældrenes uddannelse, arbejde og indkomst, der har betydning for...

 8. Fra passion til cool cash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gramtorp, Anne

  2013-01-01

  ), (Stenholm, 2011), (Cardon et al, 2009). Majoriteten af entreprenørskabslitteraturen måler motivation som et skalaforhold, som noget der enten er der eller ikke er der og beskriver motivation synonymt med begreberne intention, ambition og villighed. Fælles for entreprenørskabsforskningens bearbejdning af...

 9. Smagsdommernes lange skygge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Den franske sociolog Pierre Bourdieu påstod, at smag er noget man tilegner sig gennem opdragelse og socialisering og derfor så dybt rodfæstet i personligheden, at den er meget vanskelig at ændre på. Denne opfattelse har været kritiseret af mange postmoderne trendforskere og symbolanalytikere, som...

 10. A family of membrane-shaping proteins at ER subdomains regulates pre-peroxisomal vesicle biogenesis.

  Science.gov (United States)

  Joshi, Amit S; Huang, Xiaofang; Choudhary, Vineet; Levine, Tim P; Hu, Junjie; Prinz, William A

  2016-11-21

  Saccharomyces cerevisiae contains three conserved reticulon and reticulon-like proteins that help maintain ER structure by stabilizing high membrane curvature in ER tubules and the edges of ER sheets. A mutant lacking all three proteins has dramatically altered ER morphology. We found that ER shape is restored in this mutant when Pex30p or its homologue Pex31p is overexpressed. Pex30p can tubulate membranes both in cells and when reconstituted into proteoliposomes, indicating that Pex30p is a novel ER-shaping protein. In contrast to the reticulons, Pex30p is low abundance, and we found that it localizes to subdomains in the ER. We show that these ER subdomains are the sites where most preperoxisomal vesicles (PPVs) are generated. In addition, overproduction or deletion of Pex30p or Pex31p alters the size, shape, and number of PPVs. Our findings suggest that Pex30p and Pex31p help shape and generate regions of the ER where PPV biogenesis occurs.

 11. Study of thermal treated a-Si implanted with Er and O ions

  CERN Document Server

  Plugaru, R; Piqueras, J; Tate, T J

  2002-01-01

  Visible luminescence of amorphous silicon layers either implanted with Er or co-implanted with Er and O and subsequently annealed in nitrogen has been investigated by cathodoluminescence (CL) in a scanning electron microscope. Co-implanted samples show a more intense luminescence, which is revealed by annealing at lower temperatures than the samples implanted only with erbium. Thermal treatments cause the formation of erbium oxide as well as Er-Si complexes or precipitates. Violet-blue luminescence has been found from CL images and spectra to be related to Er-Si precipitates. Emission in the green-red range is attributed to oxide species.

 12. Kommunen er død - længe leve den digitale disruption

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann

  2017-01-01

  "New Public Management is Dead. Long Live the Digital Era." Sådan proklamerede Patrick Donleavy digitaliseringens muligheder i en banebrydende artikel fra 2005. Med en omskrivning af dette citat til "Kommunen er død, længe leve den digitale disruption", er ballet åbnet for denne artikel......."New Public Management is Dead. Long Live the Digital Era." Sådan proklamerede Patrick Donleavy digitaliseringens muligheder i en banebrydende artikel fra 2005. Med en omskrivning af dette citat til "Kommunen er død, længe leve den digitale disruption", er ballet åbnet for denne artikel....

 13. Behaviour of Er/sup 3 +/ ion in tetragonal crystalline field

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kumar, V; Dass, N; Chandra, K [Roorkee Univ. (India). Dept. of Physics

  1976-12-01

  Crystal field parameters for ErGaG and Er/sup 3 +/ YAlG are used to compute the temperature dependence of Schottky specific heat, paramagnetic susceptibility, magnetic anisotropy, sup(..mu..)eff and quadrupole splitting in the range 10-400 K. The hyperfine interaction parameters A and B for /sup 16/ /sup 166/Er and /sup 167/Er in both the systems are also obtained and in turn used to estimate the nuclear specific heat contribution. The studied parameters compare well with the available experimental results.

 14. ER Consolidated Qtrly Rpt_April thru June 2015_October 2015

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cochran, John [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2015-10-01

  This Sandia National Laboratories, New Mexico Environmental Restoration Operations (ER) Consolidated Quarterly Report (ER Quarterly Report) fulfills all quarterly reporting requirements set forth in the Resource Conservation and Recovery Act Facility Operating Permit, and the Compliance Order on Consent. The 13 sites in the Corrective Action process are listed in Table I-1. Because the status of any Long-Term Stewardship (LTS) activity is detailed in other reports, Section I.3.0 (titled Long-Term Stewardship Work Completed) will not be presented in future ER Quarterly Reports. Section I.3.0 of this ER Quarterly Report identifies the other reports that detail LTS activities.

 15. Bekæmpelse af social dumping er også en kommunal opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baadsgaard, Kelvin; Jørgensen, Henning

  2018-01-01

  Kommunal indsats mod social dumping er en væsentlig del af den samlede indsats, og en evaluering af Københavns Kommunes indsats har givet indsigt i nogle af betingelserne for at få effektiviseret en sådan. Dette er også fulgt op politisk.......Kommunal indsats mod social dumping er en væsentlig del af den samlede indsats, og en evaluering af Københavns Kommunes indsats har givet indsigt i nogle af betingelserne for at få effektiviseret en sådan. Dette er også fulgt op politisk....

 16. Gingival melanin depigmentation by Er:YAG laser: A literature review.

  Science.gov (United States)

  Pavlic, Verica; Brkic, Zlata; Marin, Sasa; Cicmil, Smiljka; Gojkov-Vukelic, Mirjana; Aoki, Akira

  2018-04-01

  Laser ablation is recently suggested as a most effective and reliable technique for depigmentation of melanin hyperpigmented gingiva. To date, different lasers have been used for gingival depigmentation (CO 2 , diode, Nd:YAG, Er:YAG and Er,Cr:YSGG lasers). The use of Er:YAG laser for depigmentation of melanin hyperpigmented gingiva has gained increasing importance in recent years. The purpose of this study was to report removal of gingival melanin pigmentation using an Er:YAG laser in a literature review. The main outcomes, such as improvement of signs (clinical parameters of bleeding, erythema, swelling and wound healing), symptoms (pain) and melanin recurrence/repigmentation were measured. The literature demonstrated that depigmentation of gingival melanin pigmentation can be performed safely and effectively by Er:YAG laser resulting in healing and an esthetically significant improvement of gingival discoloration. Thus, Er:YAG laser seems to be safe and useful in melanin depigmentation procedure. However, the main issue in giving the final conclusion of the optimal Er:YAG laser use in melanin depigmentation is that, to date, studies are offering completely discrepant Er:YAG laser procedure protocols (complex settings of laser parameters), and different criteria for the assessment of depigmentation and repigmentation (recurrence), thus hampering the comparison of the results. Therefore, further studies are necessary to give an optimal recommendation on the use of Er:YAG laser in gingival melanin hyperpigmentation.

 17. Vibronic intensities for Er{sup 3+} in Cs{sub 2} NaErCl{sub 6}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Acevedo, R.; Navarro, G. [Departamento de Quimica Basica, Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas, Universidad de Chile, Beauchef 850, Casilla 2777, Santiago (Chile); Meruane, T. [Universidad Metropolitana de Ciencias y Educacion, Av. Jose Pedro Alessandri 774, Casilla 147-C Santiago (Chile)

  2001-07-01

  In this current study, we have undertaken vibronic intensity calculations for the absorptions (({sup 4}I{sub 15/2}) {gamma}{sub k}) {yields} (({sup 4}I{sub 13/2}) {gamma}{sub l}) of the Er{sup 3+} in the Cs{sub 2}NaErCl{sub 6} elpasolite type system. This system is extremely complicated to handle from both a theoretical and an experimental viewpoints. This theoretical work shows that over an energy range of about 400 cm{sup -1}, a substantial amount of transitions are likely to take place (about 100 transitions; twenty five of them are magnetic dipole allowed and seventy five are vibronically allowed). It is then a formidable task to identify and assign all of these transitions in a non-ambiguous way. Also the experimental evidence available for these absorptions is related to a total of about twenty lines in the luminescence spectrum of this system. The spectrum itself is very challenging and the superposition of spectral features is most likely to occur. A careful analysis of the calculated vibronic intensities and overall oscillator strengths for the various transitions indicates that the current model used is both flexible and appropriate to deal with this kind of systems. In a forthcoming paper, we will examine the rather unusual high intensity associated with the (({sup 4}I{sub 15/2}) {gamma}{sub k}) {yields} (({sup 4}S{sub 3/2}) {gamma}{sub l}) excitations. (Author)

 18. Synthesis, vibrational characteristic and luminescence properties of Er3+in HNH4ErP3O10

  Science.gov (United States)

  Chékir-Mzali, Jalila; Elgharbi, Sarra; Horchani-Naifer, Karima; Férid, Mokhtar

  2017-11-01

  Polycrystalline powders of the triphosphate of ammonium hydrogen and erbium NH4ErHP3O10 are grown by flux method. The obtained sample was characterized by X-Ray Diffraction, Infrared and Raman spectroscopies. It was found that this compound is isostructural with NH4BiHP3O10. It crystallizes in the triclinic system, with space group P-1. The spectroscopic properties have been investigated in the UV-Vis and IR region via absorption, excitation, and emission spectra at room temperature. Also, the particle size distribution was investigated and the average crystallite size of HNH4ErP3O10 was 124.08 nm. The optical band gap energy (Eg ≈ 4.24 eV) was calculated from the diffuse reflectance by using the Kubelka-Munk function and Tauc's relation. The time-resolved luminescence of 4F9/2 emission has also been studied. The decay time was shown to be exponential with a pure radiative transition and the lifetime value for the transition 4F9/2 → 4I15/2 is found equal to 15, 4 μs. The effects of the crystal structure, NH4+ and OH groups on the lifetime have been revealed. The CIE chromaticity coordinates reveal that this phosphor can be a promising Yellow-orange emitting material.

 19. Solid biomass barometer - EurObserv'ER - December 2013

  International Nuclear Information System (INIS)

  2013-12-01

  Primary energy production from solid biomass is back on the road to growth, which according to EurObserv'ER stood at about 5.4% between 2011 and 2012. Output rose to 82.3 million tons of oil equivalent, which is a 4.2 Mtoe improvement on 2011, whose exceptionally mild winter put paid to the sector's uninterrupted rise since 1999. This growth was enjoyed by all the solid biomass energy application sectors. Heat sales to heating networks increased 12.9% to 7.9 Mtoe in 2012 while electricity production, boosted by coal-fired power station conversions, gained 7.8% to produce 79.5 TWh

 20. Heat pumps barometer - EurObserv'ER - October 2013

  International Nuclear Information System (INIS)

  2013-10-01

  Demand on the European heat pump market has been a series of peaks and troughs since 2008 after several years of very strong growth. These fluctuations in annual sales affect the whole of Europe, and its individual countries. Sales have been hit by a blend of economic slowdown, financial uncertainties and low new construction figures. The 2012 trend pointed to further decline, because of tighter conditions in some of the key markets. The assessment made by EurObserv'ER of the air source and ground source HP market for domestic heating and cooling shows that sales decreased from 1.79 million units in 2011 to 1.65 million units in 2012, i.e. a 7.9% drop

 1. Er aftalelovens § 36 internationalt præceptiv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Eric Aa.; Werlauff, Erik

  2014-01-01

  underlagt fremmed ret som følge af parternes vedtagelse. Særligt analyseres det, i hvilket omfang aftalelovens § 36 kan kvalificeres som internationalt ufravigelig, og dette besvares benægtende. Udviklingen i EU, både lovgivningsmæssigt og i retspraksis, viser, at en internationalt præceptiv regel skal...... varetage en almen interesse, og at det således ikke er tilstrækkeligt, at en regel udelukkende varetager stærke private interesser. I lighed med fransk og tysk retspraksis kan en regel som aftalelovens § 36 derfor ikke anses for at være internationalt præceptiv....

 2. Er:YAG laser for endodontics: efficiency and safety

  Science.gov (United States)

  Hibst, Raimund; Stock, Karl; Gall, Robert; Keller, Ulrich

  1997-12-01

  Recently it has been shown that bacterias can be sterilized by Er:YAG laser irradiation. By optical fiber transmission the bactericidal effect can also be used in endodontics. In order to explore potential laser parameters, we further investigated sterilization of caries and measured temperatures in models simulating endodontic treatment. It was found out that the bactericidal effect is cumulative, with single pulses being active. This offers to choose all laser parameters except pulse energy (radiant exposure) from technical, practical or safety considerations. For clinical studies the following parameter set is proposed for efficient and safe application (teeth with a root wall thickness > 1 mm, and prepared up to ISO 50): pulse energy: 50 mJ, repetition rate: 15 Hz, fiber withdrawal velocity: 2 mm/s. With these settings 4 passes must be performed to accumulate the total dose for sterilization.

 3. Waveguiding properties of Er-implanted silicon-rich oxides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Elliman, R.G.; Forcales, M.; Wilkinson, A.R.; Smith, N.J.

  2007-01-01

  The optical properties of erbium-doped silicon-rich silicon-oxide waveguides containing amorphous silicon nanoclusters and/or silicon nanocrystals are reported. Both amorphous nanoclusters and nanocrystals are shown to act as effective sensitizers for Er, with nanocrystals being more effective at low pump powers and nanoclusters being more effective at higher pump powers. All samples are shown to exhibit photo-induced absorption, as measured for a guided 1.5 μm probe beam while the waveguide was illuminated from above with a 477 nm pump beam. At a given pump power samples containing silicon nanocrystals exhibited greater attenuation than samples containing amorphous nanoclusters. The absorption is shown to be consistent with confined-carrier absorption due to photoexcited carriers in the nanocrystals and/or nanoclusters

 4. Hvorfor er F-ordet så farligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Muhr, Sara Louise

  2017-01-01

  Dette essay dokumenterer den fortsat svigtende ligestilling mellem kønnene, noterer sig de allestedsnærværende og begrænsende kønsstereotyper og den på én gang usynlige og ganske bastante hverdagsdiskrimination overfor kvindelige ledere. Vi gøres klogere på feminismens fire former og der agiteres...... for, at et feministisk syn på organisationer og ledelse kan gøre en forskel på mindst fire fundamentale områder. Essayet er et lettere redigeret talepapir præsenteret til Copenhagen Science Slam, Folkemødet på Bornholm 16.06.2017....

 5. Wideband multi-element Er-doped fiber amplifier

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thipparapu, N K; Jain, S; May-Smith, T C; Sahu, J K

  2014-01-01

  A multi-element Er-doped fiber amplifier (MEEDFA) is demonstrated in which the gain profile is extended into the S and L bands. Each fiber element of the MEEDFA is found to provide a maximum gain of 37 dB and a noise figure of < 4 dB in the C-band. The gain profile of the amplifier is shifted towards longer wavelength by cascading fiber elements. The novel geometry of the multi-element fiber (MEF) could allow for the development of a broadband amplifier in a split-band configuration. The proposed amplifier can operate in the wavelength band of 1520 to 1595 nm (75 nm), with a minimum gain of 20 dB. (letter)

 6. Generation of ER{alpha}-floxed and knockout mice using the Cre/LoxP system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Antonson, P., E-mail: per.antonson@ki.se [Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet, Novum, SE-141 83 Huddinge (Sweden); Omoto, Y.; Humire, P. [Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet, Novum, SE-141 83 Huddinge (Sweden); Gustafsson, J.-A. [Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet, Novum, SE-141 83 Huddinge (Sweden); Center for Nuclear Receptors and Cell Signaling, Department of Biology and Biochemistry, University of Houston, Houston, TX 77204 (United States)

  2012-08-10

  Highlights: Black-Right-Pointing-Pointer ER{alpha} floxed and knockout mice were generated. Black-Right-Pointing-Pointer Disruption of the ER{alpha} gene results in sterility in both male and female mice. Black-Right-Pointing-Pointer ER{alpha}{sup -/-} mice have ovaries with hemorrhagic follicles and hypoplastic uterus. Black-Right-Pointing-Pointer Female ER{alpha}{sup -/-} mice develop obesity. -- Abstract: Estrogen receptor alpha (ER{alpha}) is a nuclear receptor that regulates a range of physiological processes in response to estrogens. In order to study its biological role, we generated a floxed ER{alpha} mouse line that can be used to knock out ER{alpha} in selected tissues by using the Cre/LoxP system. In this study, we established a new ER{alpha} knockout mouse line by crossing the floxed ER{alpha} mice with Cre deleter mice. Here we show that genetic disruption of the ER{alpha} gene in all tissues results in sterility in both male and female mice. Histological examination of uterus and ovaries revealed a dramatically atrophic uterus and hemorrhagic cysts in the ovary. These results suggest that infertility in female mice is the result of functional defects of the reproductive tract. Moreover, female knockout mice are hyperglycemic, develop obesity and at the age of 4 months the body weight of these mice was more than 20% higher compared to wild type littermates and this difference increased over time. Our results demonstrate that ER{alpha} is necessary for reproductive tract development and has important functions as a regulator of metabolism in females.

 7. Long afterglow property of Er"3"+ doped Ca_2SnO_4 phosphor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang, Dongyun; Shi, Mingming; Sun, Yiwen; Guo, Yunyun; Chang, Chengkang

  2016-01-01

  A novel green emitting long afterglow phosphor, Er"3"+ -doped Ca_2SnO_4 (Ca_2SnO_4:Er"3"+), was prepared successfully via a traditional high temperature solid–state reaction method. Its properties have been characterized and analyzed by utilizing x-ray diffraction (XRD), photoluminescence spectroscope (PLS), afterglow decay curve (ADC) and thermal luminescence spectroscope (TLS). Three main emission peaks of PLS locate at 524, 550 and 668 nm, corresponding to CIE chromaticity coordinates of x = 0.326, y = 0.6592. An optimal doping concentration of Er"3"+ of 2% was determined. The Ca_2SnO_4:Er"3"+ phosphors showed a typical triple-exponential afterglow decay behavior when the UV source was switched off. Thermal simulated luminescence study indicated that the persistent afterglow of Ca_2SnO_4:2 mol% Er"3"+ phosphors was generated by the suitable electron or hole traps which were resulted from the doping the Ca_2SnO_4 host with rare-earth ions (Er"3"+). - Highlights: • A novel green emitting long afterglow phosphor, Ca_2SnO_4:Er"3"+, was prepared. • An optimal doping concentration of Er"3"+ of 2% was determined. • After the UV source was turned off, the Ca_2SnO_4:Er"3"+ showed a typical triple-exponential afterglow decay behavior. • CIE chromaticity coordinates results confirmed a green light emitting of the Ca_2SnO_4:Er"3"+. • The persistent afterglow of the Ca_2SnO_4:Er"3"+ was attributed to suitable electron or hole traps.

 8. QuEChERS extraction of benzodiazepines in biological matrices

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jessica L. Westland

  2013-12-01

  Full Text Available Two common analytical chemical problems often encountered when using chromatographic techniques in drug analysis are matrix interferences and ion suppression. Common sample preparation often involves the dilution of the sample prior to injection onto an instrument, especially for liquid chromatography–mass spectrometry (LC–MS analyses. This practice frequently does not minimize or eliminate conditions that may cause ion-suppression and therefore, suffer more from reduced method robustness. In order to achieve higher quality results and minimize possible interferences, various sample preparation techniques may be considered. Through the use of QuEChERS (“catchers”, a novel sample preparation technique used for high aqueous content samples, benzodiazepines can be extracted from biological fluids, such as blood and urine. This approach has shown increased recoveries of target compounds when using quantification by both external and internal standard. This increase in the recoveries has been attributed to a matrix enhancement and was determined through the use of the method of standard addition. While improving the overall analytical method for gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS analysis, it is not clear if this approach represents an overall benefit for laboratories that have both GC–MS and high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (HPLC–MS/MS capability. Demonstrating evidence of variable ionization (enhancement, ion source inertness, etc., the method of quantification should be focused on in future studies. Keywords: Forensic science, QuEChERS, Drug analysis, Benzodiazepines, Gas Chromatography–Mass Spectrometry, Biological samples

 9. Completion Report for Well ER-EC-1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Townsend, M.J.

  2000-01-01

  Well ER-EC-1 was drilled for the U.S. Department of Energy, Nevada Operations Office in support of the Nevada Environmental Restoration Project at the Nevada Test Site, Nye County, Nevada. This well was drilled in the spring of 1999 as part of the U.S. Department of Energy's hydrogeologic investigation well program in the Western Pahute Mesa - Oasis Valley region just west of the Test Site. A 44.5-centimeter surface hole was drilled and cased off to the depth 675.1 meters below the surface. The hole diameter was then decreased to 31.1 centimeters for drilling to a total depth of 1,524.0 meters. A preliminary composite, static, water level was measured at the depth of approximately 566.3 meters prior to installation of the completion string. One completion string with three isolated, slotted intervals was installed in the well. Detailed lithologic descriptions with preliminary stratigraphic assignments are included in the report. These are based on composite drill cuttings collected every 3 meters and 31 sidewall samples taken at various depths below 680 meters, supplemented by geophysical log data. Detailed chemical and mineralogical studies of rock samples are in progress. The well penetrated Tertiary-age lava and tuff of the Timber Mountain Group, the Paintbrush Group, the Calico Hills Formation, the Crater Flat Group, and the Volcanics of Quartz Mountain. The preliminary geologic interpretation of data from Well ER-EC-1 indicates the presence of a structural trough or bench filled with a thick section of post-Rainier Mesa lava. These data also suggest that this site is located on a buried structural ridge that may separate the Silent Canyon and Timber Mountain caldera complexes

 10. Noncontact Er:YAG laser ablation: clinical evaluation.

  Science.gov (United States)

  Dostálová, T; Jelínková, H; Kucerová, H; Krejsa, O; Hamal, K; Kubelka, J; Procházka, S

  1998-10-01

  The aim of this study is to evaluate the quality of laser ablation in comparison with the classical drilling preparation. For the experiment, the Er:YAG laser drilling machine was used. The system had a laser head, water cooler, and power supply with automatic control. Spot size of 300-350 microns was used for the preparation. Repetition rate of 1-4 Hz, and pulse energies of 100-400 mJ with water spray were chosen. Cavity shape in comparison with classical drill, time of preparation, and influence of cavity shape on filling materials retention in accordance with the U.S. Public Health Service System were used. The evaluation criteria for noncontact Er:YAG ablation were done. The cavity shape is irregular, but spot surface has larger area and microretentive appearance. Caries of enamel and dentin were treated with a noncontact preparation. It was possible to remove the old insufficient fillings, except for amalgam or metal alloys. The average number of pulses was 111.22 (SE 67.57). Vibrations of microexplosions during preparation were felt by patients on 14 cavities; however, nobody felt unpleasant pain. The qualities of filling materials in laser cavities were very stable; however, cavo surface margin discoloration of 82-86% of Alfa rating could be a problem. Changes of the color and anatomic form of the tooth were observed in 4-8%. In comparison with the classical treatment, it could be said that the retention and quality of filling materials is the same or very similar.

 11. Helsekonsekvenser av vektendring - er slanking fordelaktig? En litteraturoversikt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Johanne Søgaard

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGLangsom vektøkning gjennom livet inntil kroppsmasseindeks (KMI 27 ser ikke ut til å gi særlige negative utfallmht. total dødelighet. En økning på ! 20 kg fra 18 års alder er trolig negativt – det samme er vektøkning ut fra enhøy utgangsvekt. Selv om mange studier finner økt dødelighet hos yngre og middelaldrende personer med KMI > 27,er det foreløpig ingen studier som har vist at vektreduksjon blant friske overvektige personer gir økt levetid. Flerestudier viser tvert imot en assosiasjon mellom vektreduksjon og økt dødelighet. Heller ikke studier som prøver åbegrense analysene til personer med frivillig vekttap, finner redusert dødelighet etter vektreduksjon blant friskeovervektige individer. Noen få studier har vist redusert dødelighet blant overvektige personer med etablertesykdommer eller høy risiko for hjerte-karsykdom og diabetes. Når det gjelder sykelighet har de fleste studier entenikke funnet noen assosiasjon mellom vektreduksjon og sykelighet, eller funnet økt sykelighet. Unntaket er diabetes,der vekttap i enkelte studier samvarierer med redusert sykelighet. Det er i mange studier funnet sammenheng mellomvekttap og økt risiko for lårhalsbrudd og gallesten. De fleste studier har imidlertid vist at moderat vektreduksjon(vekttap på opp til 10% fører til redusert blodtrykk, forbedret glukosekontroll, redusert kolesterolnivå, forbedretdyslipidemi, forbedret lungefunksjon, bedre søvnkvalitet og redusert søvnapnè. Moderat vekttap vil også kunnelindre leddsmerter. Dette tilsynelatende paradoks diskuteres i artikkelen – bl.a. drøftes de metodeproblemer som erinnebygget i mange av studiene. Fordi det har vist seg vanskelig for personer med kraftig overvekt å redusere vektenpermanent – og fordi resultatene mht. helseeffektene av vektreduksjon er usikre, bør hovedinnsatsen settes inn iforhold til å forebygge overvekt/fedme overfor enkeltpersoner med potensielle problemer. Personer med

 12. Lace plant ethylene receptors, AmERS1a and AmERS1c, regulate ethylene-induced programmed cell death during leaf morphogenesis.

  Science.gov (United States)

  Rantong, Gaolathe; Evans, Rodger; Gunawardena, Arunika H L A N

  2015-10-01

  The lace plant, Aponogeton madagascariensis, is an aquatic monocot that forms perforations in its leaves as part of normal leaf development. Perforation formation occurs through developmentally regulated programmed cell death (PCD). The molecular basis of PCD regulation in the lace plant is unknown, however ethylene has been shown to play a significant role. In this study, we examined the role of ethylene receptors during perforation formation. We isolated three lace plant ethylene receptors AmERS1a, AmERS1b and AmERS1c. Using quantitative PCR, we examined their transcript levels at seven stages of leaf development. Through laser-capture microscopy, transcript levels were also determined in cells undergoing PCD and cells not undergoing PCD (NPCD cells). AmERS1a transcript levels were significantly lower in window stage leaves (in which perforation formation and PCD are occurring) as compared to all other leaf developmental stages. AmERS1a and AmERS1c (the most abundant among the three receptors) had the highest transcript levels in mature stage leaves, where PCD is not occurring. Their transcript levels decreased significantly during senescence-associated PCD. AmERS1c had significantly higher transcript levels in NPCD compared to PCD cells. Despite being significantly low in window stage leaves, AmERS1a transcripts were not differentially expressed between PCD and NPCD cells. The results suggested that ethylene receptors negatively regulate ethylene-controlled PCD in the lace plant. A combination of ethylene and receptor levels determines cell fate during perforation formation and leaf senescence. A new model for ethylene emission and receptor expression during lace plant perforation formation and senescence is proposed.

 13. Danske hæmatologer er foran de amerikanske. http://haematologisktidsskrift.dk/diagnostik/282-danske-haematologer-er-foran-de-amerikanske.html

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hokland, Peter

  2017-01-01

  Amerikanske hæmatologer og hæmatopatologer har udarbejdet en ny guideline, der skal forbedre diagnosticeringen og dermed behandlingen af akut anæmi, De er på linje med, hvad de hæmatologiske afdelinger allerede gør i Danmark, hvor man arbejder tæt sammen og følger samme protokol. Og kvaliteten er...

 14. Spectral-converting behaviors of Er{sup 3+} and Er{sup 3+}–Yb{sup 3+} doped YOCl phosphors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Park, Sangmoon, E-mail: spark@silla.ac.kr [Center for Green Fusion Technology and Department of Engineering in Energy and Applied Chemistry, Silla University, Busan 617-736 (Korea, Republic of); Cho, So-Hye [Center for Materials Architecturing, Institute of Multidisciplinary Convergence of Materials, Korea Institute of Science and Technology, Seoul 130-650 (Korea, Republic of)

  2014-01-25

  Highlights: • Luminescent materials of YOCl:Er,Yb were prepared using NH{sub 4}Cl flux. • Interesting spectral-converting behaviors were observed in the phosphors. • 980 or 1550 nm diode laser was irradiated for up-converting study. • A multi-photon process in the phosphors was calculated. -- Abstract: Luminescent materials composed of Y{sub 1−m−n}Er{sub m}Yb{sub n}OCl (m = 0.001–0.1, n = 0.005–0.1) were prepared via a solid-state reaction using NH{sub 4}Cl flux. Photoluminescence spectra, the dependence of the luminescent intensity as a function of Er{sup 3+} content, and their CIE coordinates of the Er{sup 3+}-doped layered YOCl compounds were also investigated under near-ultraviolet (NUV) and visible lights. The spectral up-converting properties of Er{sup 3+} and Er{sup 3+}–Yb{sup 3+} in YOCl phosphors were elucidated under 980 and 1550 nm diode laser irradiations. This up-conversion emission spectra and the pump power dependence versus emission intensity observed in the Y{sub 0.9}Er{sub 0.1}OCl up-conversion phosphors gave rise to one- and two-photon processes. The up-conversion mechanism of Er{sup 3+} and Yb{sup 3+} ions in YOCl was described by a schematic energy-level diagram. Through the use of these up-conversion luminescent materials, the desired emitting lights throughout the orange and red regions of the spectra were achieved.

 15. The new ternary pnictides Er12Ni30P21 and Er13Ni25As19: Crystal structures and magnetic properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oryshchyn, Stepan; Babizhetskyy, Volodymyr; Zhak, Olga; Zelinska, Mariya; Pivan, Jean-Yves; Duppel, Viola; Simon, Arndt; Kienle, Lorenz

  2010-01-01

  The new ternary pnictides Er 12 Ni 30 P 21 and Er 13 Ni 25 As 19 have been synthesized from the elements. They crystallize with hexagonal structures determined from single-crystal X-ray data for Er 12 Ni 30 P 21 (space group P6 3 /m, a=1.63900(3) nm, c=0.37573(1) nm, Z=1, R F =0.062 for 1574 F-values and 74 variable parameters), and for Er 13 Ni 25 As 19 (Tm 13 Ni 25 As 19 -type structure, space group P6-bar , a=1.6208(1) nm, c=0.38847(2) nm, Z=1, R F =0.026 for 1549 F-values and 116 variable parameters). These compounds belong to a large family of hexagonal structures with a metal-metalloid ratio of 2:1. HRTEM investigations were conducted to probe for local ordering of the disordered structure at the nanoscale. The magnetic properties of the phosphide Er 12 Ni 30 P 21 have been studied in the temperature of range 2 eff =9.59 μ B corresponds to the theoretical value of Er 3+ . - Graphical abstract: The new ternary pnictides Er 12 Ni 30 P 21 and Er 13 Ni 25 As 19 have been synthesized from the elements. They crystallize with hexagonal structures determined from single-crystal X-ray data. The compounds belong to a large family of structures with a metal-metalloid ratio of 2:1. HRTEM investigations were conducted to probe for local ordering of the disordered structure at the nanoscale. Display Omitted

 16. Crystal and molecular structure of the coordination compounds of Er3+ with 1-(methoxydiphenylphosphoryl)-2-diphenylphosphorylbenzene [ErL21(NO3)2]2[Er(NO3)2(H2O)5]0.333(NO3)2.333 · 2.833H2O and its ethyl substituted derivative [ErL22(NO3)2][Er(NO3)5]0.5 · 0.5H2O

  International Nuclear Information System (INIS)

  Polyakova, I. N.; Baulin, V. E.; Ivanova, I. S.; Pyatova, E. N.; Sergienko, V. S.; Tsivadze, A. Yu.

  2015-01-01

  The coordination compounds of Er 3+ with 1-(methoxydiphenylphosphoryl)-2-diphenylphosphorylbenzene [ErL 2 1 (NO 3 ) 2 ] 2 [Er(NO 3 ) 2 (H 2 O) 5 ] 0.333 (NO 3 ) 2.333 · 2.833H 2 O (I) and its ethyl substituted derivative [ErL 2 2 (NO 3 ) 2 ][Er(NO 3 ) 5 ] 0.5 · 0.5H 2 O (II) are synthesized and their crystal structures are studied. I and II contain [ErL 2 (NO 3 ) 2 ] + complex cations of identical composition and close structure. The eight-vertex polyhedron of the Er atom in the shape of a distorted octahedron with two split trans vertices is formed by the O atoms of the phosphoryl groups of L ligands and nitrate anions. L ligands close nine-membered metallocycles. The structures contain spacious channels which are populated differently, namely, by disordered [Er(NO 3 ) 2 (H 2 O) 5 ] + complex cations, NO 3 − anions, and crystallization water molecules in I and disordered [Er(NO 3 ) 5 ] 2− complex anions and crystallization water molecules in II. The IR spectra of I and II are studied

 17. Development of microstructured large area magnetic calorimeters with Au:Er- and Ag:Er-sensors for the detection of x-ray quanta and high energetic particles

  International Nuclear Information System (INIS)

  Burck, Andreas

  2008-01-01

  This thesis describes the development of large-area magnetic calorimeters which could for example be used for the investigation of the dissociative recombination or the measurement of the Lamb-shift for hydrogenlike heavy ions. The detectors consist of two meandershaped niobium thin film pickup coils and a paramagnetic sensor. The deposition of energy in the sensor results in a temperature change and therefore in a change of magnetisation of the sensor, which can be measured by a SQUID-magnetometer with high precision. As sensormaterials a dilute alloy of gold-erbium (Au:Er) as well as silver-erbium (Ag:Er) were used. Whereas the Ag:Er-sensor was glued on the pickup coil the Au:Er-sensor was for the first time microstructured by a novel microstructuring process established in this thesis. For the characterisation of the detectors and the sensormaterials a fluorescence source and a 55 Fe source were used. The thermodynamic properties of the Au:Er-sensors thereby show promising results, as the magnetisation shows bulk properties down to 20 mK. The measurements of the signalize and the magnetisation with the detector which was equipped with a Ag:Er-sensor showed that the thermodynamic properties of the Ag:Eralloy could be fully described. Furthermore the shape of the pulses, the noise and the energy resolution of both detectors will be discussed. (orig.)

 18. Er{sup 3+} Doping conditions of planar porous silicon waveguides

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Najar, A. [Laboratoire d' Optronique UMR 6082-FOTON, Universite de Rennes 1, 6 rue de Kerampont, B. P. 80518, 22305 Lannion Cedex (France); Laboratoire de Spectroscopie Raman, Faculte des Sciences de Tunis, 2092 El Manar, Tunis (Tunisia); Lorrain, N., E-mail: nathalie.lorrain@univ-rennes1.fr [Laboratoire d' Optronique UMR 6082-FOTON, Universite de Rennes 1, 6 rue de Kerampont, B. P. 80518, 22305 Lannion Cedex (France); Ajlani, H. [Laboratoire de Spectroscopie Raman, Faculte des Sciences de Tunis, 2092 El Manar, Tunis (Tunisia); Charrier, J. [Laboratoire d' Optronique UMR 6082-FOTON, Universite de Rennes 1, 6 rue de Kerampont, B. P. 80518, 22305 Lannion Cedex (France); Oueslati, M. [Laboratoire de Spectroscopie Raman, Faculte des Sciences de Tunis, 2092 El Manar, Tunis (Tunisia); Haji, L. [Laboratoire d' Optronique UMR 6082-FOTON, Universite de Rennes 1, 6 rue de Kerampont, B. P. 80518, 22305 Lannion Cedex (France)

  2009-11-15

  EDX and infrared photoluminescence (IR PL) analyses performed on erbium-doped porous silicon waveguides (PSWG) were studied using different doping conditions. Both parameters of the cathodisation electrochemical method used for Er incorporation and parameters of thermal treatments required for Er optical activation were taken into consideration. Firstly, by varying the current density and the time of cathodisation, we have shown that a current density of 0.1 mA/cm{sup 2} for 10 min allows homogeneous Er doping to be achieved throughout the depth of the guiding layer. Then, the PL intensity at 1.53 {mu}m was studied as a function of the oxidation time at 900 deg. C and Er diffusion temperature for 60 min. Increasing the oxidation time up to 1 h allows PL to be enhanced due to active Si-O-Er complex formation whereas an oxidation time of 2 h induces a decrease in PL because of Er segregation. Moreover, an increase in the diffusion temperature induces an optimal distribution of optically active Si-Er-O complexes inside the crystallites. When the temperature is too high, a PSWG densification and Er segregation occurs inducing a decrease in PL due to energy transfer phenomena.

 19. Mammary Ductal Environment Is Necessary for Faithful Maintenance of Estrogen Signaling in ER+ Breast Cancer

  OpenAIRE

  Haricharan, Svasti; Lei, Jonathan; Ellis, Matthew

  2016-01-01

  In this issue of Cancer Cell, Sflomos et al. (2016) describe a robust preclinical animal model of ER+ breast cancer. The authors identify the critical role of the breast microenvironment in determining hormone response of ER+ breast cancer cells and in driving the luminal phenotype of breast cancer.

 20. Mammary Ductal Environment Is Necessary for Faithful Maintenance of Estrogen Signaling in ER+ Breast Cancer

  Science.gov (United States)

  Haricharan, Svasti; Lei, Jonathan; Ellis, Matthew

  2016-01-01

  In this issue of Cancer Cell, Sflomos et al. (2016) describe a robust preclinical animal model of ER+ breast cancer. The authors identify the critical role of the breast microenvironment in determining hormone response of ER+ breast cancer cells and in driving the luminal phenotype of breast cancer. PMID:26977876

 1. Ellipsometric studies of ErMnO3 single crystals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Babonas, G.-J.; Grivel, Jean-Claude; Reza, A.

  2007-01-01

  Ellipsometric studies of ErMnO3 single crystals have been carried out in the spectral range of 1-5 eV by means of photometric ellipsometers. Experimental ellipsometric data were analysed in the uniaxial crystal model. For the first time, the components of dielectric function of ErMnO3 were...

 2. Hydrothermal synthesis and characteristic photoluminescence of Er-doped SnO{sub 2} nanoparticles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tuan, Pham Van; Hieu, Le Trung; Nga, La Quynh [International Training Institute for Materials Science, Hanoi University of Science and Technology, No.1, Dai Co Viet, Hanoi (Viet Nam); Dung, Nguyen Duc [Advanced Institute of Science and Technology, Hanoi University of Science and Technology, No.1, Dai Co Viet, Hanoi (Viet Nam); Ha, Ngo Ngoc [International Training Institute for Materials Science, Hanoi University of Science and Technology, No.1, Dai Co Viet, Hanoi (Viet Nam); Khiem, Tran Ngoc, E-mail: khiem@itims.edu.vn [International Training Institute for Materials Science, Hanoi University of Science and Technology, No.1, Dai Co Viet, Hanoi (Viet Nam)

  2016-11-15

  We report the characteristic photoluminescence (PL) spectra of erbium ion (Er{sup 3+})-doped tin dioxide (SnO{sub 2})nanoparticles. The materials were prepared via hydrothermal method at 180 °C with in 20 h by using various Er{sup 3+} ion concentrations ranging from 0.0 to 1.0 at%. After the synthesis, the materials were characterized through X-ray diffraction and high-resolution transmission electron microscopy. Crystallite SnO{sub 2} and its average particle diameter of approximately 5 nm did not change with Er{sup 3+} ion dopant concentration. Photoluminescence spectra showed the characteristic light emission from the Er{sup 3+} ions. The PL excitation spectra referred to an efficient energy transfer to Er{sup 3+} ions in the presence of SnO{sub 2}nanoparticles. The most intense Er-related emission of SnO{sub 2}:Er{sup 3+} nanoparticles in near infrared region was found in samples containing an Er{sup 3+} ion concentration of 0.25 at%. Although the absorption bandgaps of the materials were identified at approximately 3.8 eV, we found that efficient excitation comes with low excitation energy band edge. Excitation is possibly involved in shallow defects in SnO{sub 2} nanoparticles.

 3. 20 CFR 222.24 - Relationship as remarried widow(er).

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 20 Employees' Benefits 1 2010-04-01 2010-04-01 false Relationship as remarried widow(er). 222.24 Section 222.24 Employees' Benefits RAILROAD RETIREMENT BOARD REGULATIONS UNDER THE RAILROAD RETIREMENT ACT FAMILY RELATIONSHIPS Relationship as Divorced Spouse, Surviving Divorced Spouse, or Remarried Widow(er...

 4. Virtuelle lærings- og kommunikationsmiljøer i rehabiliteringen af mennesker med afasi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konnerup, Ulla

  2010-01-01

  Afasi er en betegnelse for forstyrrelser af sprogfunktionen efter en hjerne- skade. Skaden kan være opstået efter en blodprop, hjerneblødning eller traumer, men kan også skyldes andre skader, hvor hjernens blodkar er læderet . Afasi medfører kommunikationsforstyrrelser i varierende grad, alt ef...

 5. Optical bistability in Er-Yb codoped phosphate glass microspheres at room temperature

  NARCIS (Netherlands)

  Warda, Jonathan M.; O'Shea, Danny G.; Shortt, Brian J.; Chormaic, Sile Nic

  2007-01-01

  We experimentally demonstrate optical bistability in Er(3+)-Yb(3+) phosphate glass microspheres at 295 K. Bistability is associated with both Er(3+) fluorescence and lasing behavior, and chromatic switching. The chromatic switching results from an intrinsic mechanism exploiting the thermal coupling

 6. I CAT bliver high-tech idéer til holdbare forretninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sønderberg Petersen, L.

  2002-01-01

  CAT er en kompetent og risikovillig medspiller når højteknologisk forskning skal omsættes til holdbar forretning.......CAT er en kompetent og risikovillig medspiller når højteknologisk forskning skal omsættes til holdbar forretning....

 7. Issues in environmental control data used in DD ampersand ER worker dose exposures

  International Nuclear Information System (INIS)

  White, M.G.

  1995-01-01

  Sites for decontamination and decommissioning (DD) or environmental remediation (ER) are often from US DOE operations that began during and shortly after World War II. This paper discusses selected problems in the use of environmental data for DD and ER worker dose exposure calculations

 8. Mitofusin 2 in POMC neurons connects ER stress with leptin resistance and energy imbalance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneeberger, Marc; Dietrich, Marcelo O; Sebastián, David

  2013-01-01

  Mitofusin 2 (MFN2) plays critical roles in both mitochondrial fusion and the establishment of mitochondria-endoplasmic reticulum (ER) interactions. Hypothalamic ER stress has emerged as a causative factor for the development of leptin resistance, but the underlying mechanisms are largely unknown....

 9. Survival of Er(a+) red cells in a patient with allo-anti-Era

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thompson, H.W.; Skradski, K.J.; Thoreson, J.R.; Polesky, H.F.

  1985-01-01

  51 Chromium-labeled Er(a+) red cells survived nearly normally (T1/2 of 21 days) in a patient with allo-anti-Era. Transfusion of Er(a+) blood was without significant reaction and did not affect the anti-Era titer

 10. Er gulvet grim og skummel, så ring til Hummel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brügger, Niels

  for at komme med et bud på. Bogen bygger på over 300 slogans, som forfatteren har indsamlet gennem flere år. Niels Brügger er lektor i medievidenskab ved Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet. Til daglig forsker han i internettets historie — de sjove slogans er en hobby....

 11. Endoplasmic reticulum (ER Chaperones and Oxidoreductases: Critical Regulators of Tumor Cell Survival and Immunorecognition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas eSimmen

  2014-10-01

  Full Text Available Endoplasmic reticulum (ER chaperones and oxidoreductases are abundant enzymes that mediate the production of fully folded secretory and transmembrane proteins. Resisting the Golgi and plasma membrane-directed bulk flow, ER chaperones and oxidoreductases enter retrograde trafficking whenever they are pulled outside of the ER. However, solid tumors are characterized by the increased production of reactive oxygen species (ROS, combined with reduced blood flow that leads to low oxygen supply and ER stress. Under these conditions, hypoxia and the unfolded protein response (UPR upregulate ER chaperones and oxidoreductases. When this occurs, ER oxidoreductases and chaperones become important regulators of tumor growth. However, under these conditions, these proteins not only promote the production of proteins, but also alter the properties of the plasma membrane and hence modulate tumor immune recognition. For instance, high levels of calreticulin serve as an eat-me signal on the surface of tumor cells. Conversely, both intracellular and surface BiP/GRP78 promotes tumor growth. Other ER folding assistants able to modulate the properties of tumor tissue include protein disulfide isomerase (PDI, Ero1α and GRP94. Understanding the roles and mechanisms of ER chaperones in regulating tumor cell functions and immunorecognition will lead to important insight for the development of novel cancer therapies.

 12. ApoER2 Function in the Establishment and Maintenance of Retinal Synaptic Connectivity

  Science.gov (United States)

  Trotter, Justin H.; Klein, Martin; Jinwal, Umesh K.; Abisambra, Jose F.; Dickey, Chad A.; Tharkur, Jeremy; Masiulis, Irene; Ding, Jindong; Locke, Kirstin G.; Rickman, Catherine Bowes; Birch, David G.; Weeber, Edwin J.; Herz, Joachim

  2011-01-01

  The cellular and molecular mechanisms responsible for the development of inner retinal circuitry are poorly understood. Reelin and apolipoprotein E (apoE), ligands of apoE receptor 2 (ApoER2), are involved in retinal development and degeneration, respectively. Here we describe the function of ApoER2 in the developing and adult retina. ApoER2 expression was highest during postnatal inner retinal synaptic development and was considerably lower in the mature retina. Both during development and in the adult ApoER2 was expressed by A-II amacrine cells. ApoER2 knockout (KO) mice had rod bipolar morphogenic defects, altered A-II amacrine dendritic development, and impaired rod-driven retinal responses. The presence of an intact ApoER2 NPxY motif, necessary for binding disabled-1 (Dab1) and transducing the Reelin signal, was also necessary for development of the rod bipolar pathway while the alternatively-spliced exon19 was not. Mice deficient in another Reelin receptor, very low-density lipoprotein receptor (VLDLR), had normal rod bipolar morphology but altered A-II amacrine dendritic development. VLDLR KO mice also had reductions in oscillatory potentials and delayed synaptic response intervals. Interestingly, age-related reductions in rod and cone function were observed in both ApoER2 and VLDLR KOs. These results support a pivotal role for ApoER2 in the establishment and maintenance of normal retinal synaptic connectivity. PMID:21976526

 13. Zoonoser er andet og mere end fødevarebårne sygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Guardabassi, Luca; Bisgaard, Magne

  2007-01-01

  Ingen af de bedst kendte zoonoser i historien er fødevarebårne - reelt har det vist sig, at mange nye infektionssygdomme hos mennesker stammer fra dyr.......Ingen af de bedst kendte zoonoser i historien er fødevarebårne - reelt har det vist sig, at mange nye infektionssygdomme hos mennesker stammer fra dyr....

 14. Wolfram syndrome 1 gene negatively regulates ER stress signaling in rodent and human cells.

  Science.gov (United States)

  Fonseca, Sonya G; Ishigaki, Shinsuke; Oslowski, Christine M; Lu, Simin; Lipson, Kathryn L; Ghosh, Rajarshi; Hayashi, Emiko; Ishihara, Hisamitsu; Oka, Yoshitomo; Permutt, M Alan; Urano, Fumihiko

  2010-03-01

  Wolfram syndrome is an autosomal-recessive disorder characterized by insulin-dependent diabetes mellitus, caused by nonautoimmune loss of beta cells, and neurological dysfunctions. We have previously shown that mutations in the Wolfram syndrome 1 (WFS1) gene cause Wolfram syndrome and that WFS1 has a protective function against ER stress. However, it remained to be determined how WFS1 mitigates ER stress. Here we have shown in rodent and human cell lines that WFS1 negatively regulates a key transcription factor involved in ER stress signaling, activating transcription factor 6alpha (ATF6alpha), through the ubiquitin-proteasome pathway. WFS1 suppressed expression of ATF6alpha target genes and repressed ATF6alpha-mediated activation of the ER stress response element (ERSE) promoter. Moreover, WFS1 stabilized the E3 ubiquitin ligase HRD1, brought ATF6alpha to the proteasome, and enhanced its ubiquitination and proteasome-mediated degradation, leading to suppression of ER stress signaling. Consistent with these data, beta cells from WFS1-deficient mice and lymphocytes from patients with Wolfram syndrome exhibited dysregulated ER stress signaling through upregulation of ATF6alpha and downregulation of HRD1. These results reveal a role for WFS1 in the negative regulation of ER stress signaling and in the pathogenesis of diseases involving chronic, unresolvable ER stress, such as pancreatic beta cell death in diabetes.

 15. Link mellem autisme og MFR-vaccine er dårlig videnskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramsøy, Thomas Z.

  2010-01-01

  En meget omdiskuteret frygt for en sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme er for nylig manet til jorden......En meget omdiskuteret frygt for en sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme er for nylig manet til jorden...

 16. A Hands-On Approach to Teaching Protein Translation & Translocation into the ER

  Science.gov (United States)

  LaBonte, Michelle L.

  2013-01-01

  The process of protein translation and translocation into the endoplasmic reticulum (ER) can often be challenging for introductory college biology students to visualize. To help them understand how proteins become oriented in the ER membrane, I developed a hands-on activity in which students use Play-Doh to simulate the process of protein…

 17. ACBD5 and VAPB mediate membrane associations between peroxisomes and the ER.

  Science.gov (United States)

  Costello, Joseph L; Castro, Inês G; Hacker, Christian; Schrader, Tina A; Metz, Jeremy; Zeuschner, Dagmar; Azadi, Afsoon S; Godinho, Luis F; Costina, Victor; Findeisen, Peter; Manner, Andreas; Islinger, Markus; Schrader, Michael

  2017-02-01

  Peroxisomes (POs) and the endoplasmic reticulum (ER) cooperate in cellular lipid metabolism and form tight structural associations, which were first observed in ultrastructural studies decades ago. PO-ER associations have been suggested to impact on a diverse number of physiological processes, including lipid metabolism, phospholipid exchange, metabolite transport, signaling, and PO biogenesis. Despite their fundamental importance to cell metabolism, the mechanisms by which regions of the ER become tethered to POs are unknown, in particular in mammalian cells. Here, we identify the PO membrane protein acyl-coenzyme A-binding domain protein 5 (ACBD5) as a binding partner for the resident ER protein vesicle-associated membrane protein-associated protein B (VAPB). We show that ACBD5-VAPB interaction regulates PO-ER associations. Moreover, we demonstrate that loss of PO-ER association perturbs PO membrane expansion and increases PO movement. Our findings reveal the first molecular mechanism for establishing PO-ER associations in mammalian cells and report a new function for ACBD5 in PO-ER tethering. © 2017 Costello et al.

 18. Anders og vandslangen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Dorte Marie

  2009-01-01

  Hvordan går det til, at Anders havner i hjørnet af bruserummet efter idrætstimerne, mens de andre drenge i klassen spuler ham med koldt vand fra vandslangen på væggen? Er det Anders, der er noget galt med? Eller er det de andre drenge? Eller er fejlen i virkeligheden pedellens? Han har jo skruet ...

 19. Stigma og psykiske lidelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nøhr Christensen, Rikke; Bengtsson, Steen

  Mange mennesker er i forskelligt omfang berørt af psykisk lidelse, men alligevel er psykisk lidelse ikke noget, vi er gode til at tale om og få sat på dagsordenen i den offentlige debat. Det skyldes bl.a., at psykisk lidelse er behæftet med en række fordomme, tabuer og ikke mindst uvidenhed. Vi v...

 20. En verden i bevægelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøgger, Ditte Rasmussen

  2016-01-01

  Migration er ikke noget nyt fænomen, men det er et fænomen i konstant forandring – både kvantitativt og kvalitativt. Mennesker har nemlig altid bevæget sig. Tag f.eks. jæger-samlerfolket, der var cirkulære migranter, størstedelen af USA’s befolkning, som de fleste nok er bekendte med er...