WorldWideScience

Sample records for ket qua ung

 1. Avatud arhiiv / Ketli Tiitsar

  Index Scriptorium Estoniae

  Tiitsar, Ketli

  2005-01-01

  Näitus "Arhiiv. Tarbekunstimuuseumi näitused 1982-2004" Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis kuni 15. I 2006. Näituse on koostanud Merike Alber, Kai Lobjakas, Airi Ligi, Anne Tiivel, kujundanud Ketli Tiitsar

 2. Clause linkage in Ket

  NARCIS (Netherlands)

  Nefedov, Andrey

  2015-01-01

  This work provides a typologically oriented description of clause linkage strategies in Ket, a highly endangered language spoken in Central Siberia. It is now the only surviving member of the Yeniseian language family with the last remaining speakers residing in the north of Russia’s Krasnoyarsk

 3. Mange unge mangler motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hutters, Camilla; Katznelson, Noemi

  2012-01-01

  Motivation er altafgørende for unges uddannelseschancer. Nyt forskningsprojekt skal gøre os klogere på, hvad der fremmer unges lyst til læring.......Motivation er altafgørende for unges uddannelseschancer. Nyt forskningsprojekt skal gøre os klogere på, hvad der fremmer unges lyst til læring....

 4. Unge og gambling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Wittendorff, Nina

  Rapporten offentliggør resultaterne af den første videnskabelige undersøgelse af pengespil blandt unge danskere mellem 12 og 17 år. Den beskæftiger sig med tre områder 1) Pengespiladfærd blandt unge, 2) Problemspiladfærd blandt unge og 3) Sammenhænge mellem unges risikoadfærd og trivsel samt dere...

 5. Unges motivation i udskolingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pless, Mette; Katznelson, Noemi; Hjort-Madsen, Peder

  Om hvordan de unge i udskolingen skaber lyst og motivation for læring. Med afsnit om hvad motivation er, hvordan den fremmes hos unge og kombineres med et liv udenfor skolen......Om hvordan de unge i udskolingen skaber lyst og motivation for læring. Med afsnit om hvad motivation er, hvordan den fremmes hos unge og kombineres med et liv udenfor skolen...

 6. De top motiverede unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Niels Ulrik; Katznelson, Noemi; Nielsen, Mette Lykke

  Det kan undertiden være svært for underviserne i det traditionelle uddannelsessystem at motivere og engagere de unge, og mange unge kæmper selv en kamp for at ”tage sig sammen”. Der findes imidlertid andre unge, der er endog meget motiverede – ja, ligefrem topmotiverede. Omdrejningspunktet i De t...

 7. Unge og prostitution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dan

  En national undersøgelse af unges prostitutionserfaringer samt en kvalitativ undersøgelse af socialpædagogers blik for prostitution som social problemstilling......En national undersøgelse af unges prostitutionserfaringer samt en kvalitativ undersøgelse af socialpædagogers blik for prostitution som social problemstilling...

 8. Unge, sundhed og fitness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens-Ole

  2003-01-01

  Artiklen redegør for udbredelsen af fitness blandt unge og diskuterer, hvor det er blevet så populært at dyrke fitness.......Artiklen redegør for udbredelsen af fitness blandt unge og diskuterer, hvor det er blevet så populært at dyrke fitness....

 9. Pengespil blandt unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Connie; Heidemann, Julie

  -screeningsinstrument. SFI har tidligere på vegne af Spillemyndigheden under Skatteministeriet (Skat) undersøgt spillemønstret og omfanget af spilleproblemer for voksne i alderen 18-74 år. Til denne undersøgelse har SFI-Survey interviewet 3.814 unge i alderen 12 til 17 år pr. telefon i juli/august 2007. De unge blev...

 10. Unge uden uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ulla Højmark

  2017-01-01

  Denne artikel har til formål at kaste lys over gruppen af unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, men også ’at vende spejlet’ og se på hvad det egentlig er vi tilbyder de unge på uddannelsesinstitutionerne og diskutere hvordan vi ud fra forskellige perspektiver kan arbejde på at få flere...

 11. Unges liv og muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Fanous, Sandrine; Wattar, Laila

  2010-01-01

  trivsel og deltagelse kan øges. De unge deltog i fokusgruppeinterviews, individuelle interviews, udfyldelse af et spørgeskema, arrangering af et borgermøde samt i overvejelser omkring undersøgelsens metode og design og analysen af data. Analysen af data pegede på en række vigtige betingelser for at øge de...

 12. Unge med flere kulturer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi

  2010-01-01

  , uddannelsessteder, arbejdsplads mv.). Det kan få en til at føle sig alene og ’udenfor’. Husk, at det ikke kun er dig som ung, men også forældre og din familie, der kan føle sig tilsidesat. For også de kan være udsat for forskelsbehandling relateret til etnicitet, køn og/eller alder (racisme, sexisme og ageisme) i...

 13. Mindfulness for unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  Undersøgelsen af, hvordan interventionsforløbet Mindfulness for unge virkede, er baseret på kvalitative interview med 24 elever i 9. klasse, som har deltaget i Mindfulness for unge i 8 uger. Resultater: Det fælles mindfulnessforløb i klassen har lært mange af eleverne at kunne bruge deres bevidste...... opmærksomhed til at forholde sig til deres situation, tilstand og muligheder, så de udvikler deres ressourcer i stedet for at blive fanget i afmagt og stress. Det er oplevelser og erfaringer med de praktiske mindfulness-øvelser, der har været særlig betydningsfuldt. Overordnet ser Mindfulness for unge ud til...... at kunne bidrage til at forebygge stress i skolen for en del elever, når mindfulness-instruktørens undervisning følges op og faciliteres af en mindfulnesspraktiserende lærer, der kender klassen og eleverne godt. Interesse og opbakning fra skolens ledelse og elevernes familier er også væsentligt...

 14. Lokale partnerskaber for udsatte unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche; Johannsen, Charlotte; Kristensen, Karina Byskov

  frem af det hul i uddannelsessystemet, der i dag eksisterer i forhold til at hjælpe nogle af samfundets mest udsatte unge videre i uddannelse. Produktionsskolerne har en lang tradition for at rumme netop denne målgruppe – men for nogle unge er afstanden mellem produktionsskolens rummelige læringsmiljø...

 15. Unge, Holdspil og Medborgerskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryom, Knud Eske

  coaching/mentoring. Behovet for dette skal ses i lyset af en senmoderne kontekst, hvor udvikling blandt unge i vid udstrækning handler om at ”skabe sig selv” og synes karakteriseret ved en udpræget grad af kollektivt orienteret individualisme. Dermed forekommer det plausibelt, at der er en sammenhæng......, coaching/mentoring og læring. Derefter præsenteres de enkelte metodiske værktøjer (multimethod), som har været brugt til at indsamle empiri. Hvordan det kan kobles en kvantitative metode som spørgeskemaer i et aktionsforskningsprojekt diskuteres også, samt hvordan metoderne er brugt strategisk undervejs i...... medborgerskab introduceres. Hvorefter mere generelle emner bearbejdes, såsom: a) Unge fra socialt udsatte boligområder, med fokus på hvordan samfundet oplever denne gruppe. b) Nogle af de særlige kendetegn ved det senmoderne samfund, og hvordan coaching og identitet bliver relevant i et sådant samfund. c...

 16. Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyen, Marianne; Tjørnelund, Henning

  Rapporten belyser nogle af de faktorer, som har betydning, når unge i Region Midtjylland vælger eller fravælger at få en uddannelse. Godt 2.000 unge er blevet spurgt om deres geografiske, økonomiske og familiemæssige baggrund og deres overvejelser i forhold til uddannelse. Fælles for de unge er......, at de var 18 år i år 2002 og boede i Region Midtjylland. Det vil sige, at de nu er omkring 25 år og allerede har truffet flere valg, der har betydning for deres fremtidige uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet...

 17. Opfattelser af integration blandt unge med migrantbaggrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne; Bryderup, Inge

  2014-01-01

  I artiklen formidles analyser af otte interview med unge med migrantbaggrund. Der er fokus på de unges oplevelser og opfattelser af integration. Der er tale om komplekse processer og vekselvirkninger i forholdet mellem de samfundsmæssige kategoriseringer og individernes selvopfattelser. De unge o...

 18. Key enabling technologies (Kets) observatory. Second report December 2015

  OpenAIRE

  Velde, Els van de; Pieterjan, Debergh; Wydra, Sven; Som, Oliver; Heide, Marcel de

  2015-01-01

  Key Enabling Technologies (KETs) provide the basis for innovation in a wide range of products and processes across all industrial sectors (emerging and traditional) and are essential to solve Europe’s major societal challenges. Six KETs have been identified as important for Europe’s future competitiveness: Advanced Manufacturing Technology, Advanced Materials, Nanotechnology, Micro- and Nanoelectronics, Industrial Biotechnology, and Photonics.

 19. Unge i kunst- og kulturprojekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Louise Yung; Sørensen, Niels Ulrik

  for ungeaktiviteter i hele landet. Model forsøget, som nu har kørt i tre år, består af 10 projekter, der favner musik, teater, film, litteratur, arkitektur, projektmageri og design. Projekterne foldes ud i ungdomskulturhuse, kulturinstitutioner, folkeskoler og i offentlige rum, hvor unge færdes og lever. I...

 20. Unge, uddannelse og netværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir

  2014-01-01

  Kapitlet gennemgår, hvordan de unge har det, og hvem der kan anses for at befinde sig i risikopositioner. Kapitlet gennemgår forskellige sociologiske forklaringer på det risikofyldte i unges liv, og med udgangspunkt i begreberne "tillid" "deltagelse" og "fællesskab" diskuteres hvorledes det pædag...

 1. Identitetskonstruktion hos unge poly-linguale sprogere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stæhr, Andreas

  2010-01-01

  I denne artikel belyser jeg, hvordan henholdsvis fler- og mindretals unge konstruerer, tilskriver og forhandler identiteter i interaktionen med hinanden. Karakteristisk, for de unge jeg fokuserer på, er, at de i deres identitetsarbejde ikke kun positionerer sig i lokalt i forhold til hinanden, men...... også positionerer sig i forhold til andre aktører eller grupper i samfundet. Eksempelvis viser jeg, hvordan de unges viden om stereotype forestillinger om minoritetsgrupper i det danske samfund kommer til at spille en afgørende rolle for deres identitetsarbejde. Ligeledes viser jeg, hvordan...

 2. Unge bliver ofre for kortsigtet rekruttering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Rikke Kristine

  2013-01-01

  Rip-Rap-Rup-effekt: Det er fristende at hyre en kandidat med 10-20-30 års ballast fra arbejdsmarkedet. Men er det langsigtet at se bort fra de unge og mindre erfarne?......Rip-Rap-Rup-effekt: Det er fristende at hyre en kandidat med 10-20-30 års ballast fra arbejdsmarkedet. Men er det langsigtet at se bort fra de unge og mindre erfarne?...

 3. Unges motivation og læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Niels Ulrik; Katznelson, Noemi; Hutters, Camilla

  Uddannelse er en helt central del af det moderne ungdomsliv, men en del unge har svært ved at tage sig sammen, og resultatet er ofte problemer med fravær, frafald og skoletræthed. I denne bog belyses unges motivation for læring og uddannelse set i lyset af de forandringer, der præger samfundet...

 4. Small size neutron tube UNG-1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bespalov, D.F.; Mints, A.Z.; Shkol'nikov, A.S.

  A tube UNG-1 (universal neutron gas-filled) is designed for the use in the well neutron generators IGN-1 and IGN-1-M (a pulse neutron generator). Their serial production in the USSR has been started in 1963. At the same year, the serial production of the tubes UNG-1 has been started. Thus, this tube is the first serial logging accelerating tube in the USSR. A Penning source, equipped with a hot cathode, was selected as an ion source of the tube

 5. Pengespil blandt unge i Danmark 2007-2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fridberg, Torben; Birkelund, Jesper Fels

  2016-01-01

  unge, der i 2007 havde en risikabel spilleadfærd. Undersøgelsen viser, at selv om udbuddet af pengespil er blevet større, så spiller færre unge om penge i 2016 end i 2007. Den viser desuden, at der ikke er flere unge, der er i risiko for at få problemer med pengespil. Undersøgelsen er finansieret af...

 6. Hvornår er man ung?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gundelach, Peter; Nørregård-Nielsen, Esther C.

  2002-01-01

  Hvornår er man ung, og hvornår er man voksen? Er der forskelle i befolkningens værdier i forhold til arbejde og politik, når det undersøges ud fra henholdsvis et alders- eller generationsperspektiv? Baseret på data fra den danske del af den internationale værdiundersøgelse vises at der er så store...

 7. Unge og Sorg i trykte medier

  OpenAIRE

  Andersen, Helle Maria; Jønsson, Naja; Sund, Christina Brøns; Vastring, Helle; Wetterstein, Emilie Wolff

  2008-01-01

  In this project we investigate the ways in which the organisation, Unge og Sorg, can be pro-moted in print media. We take a starting point in an empirical study of the target audience by focussing on these audiences’ life situations, need of information, and perceptions of rele-vance, expense and value of information. The methodological basis of this project consists of social constructivism, qualitative focus groups, and creative methods. The theoretical foundation comprises a communication ...

 8. Passion og (dis)engagement blandt unge i udskolingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Maj Sofie

  Afhandlingen er baseret på et kvalitativt studie af 11 unge fra 9. klasse i Fryshuset i Stockholm... Det overordnede formål er at undersøge marginaliserende og overskridende bevægelser i relation til læring, tilblivelse og engagement for de unge i Fryshusets grundskole der har elevernes passioner...

 9. Direct shoot regeneration via organogenesis in chieh- qua ...

  African Journals Online (AJOL)

  ajl6

  2013-11-27

  qua is an Asiatic crop widely farmed throughout southern China and Southeast Asia with a cultivation history of more than 300 years. ... genotype, explant type, seedling age, culture medium, concentration and a combination of ...

 10. Unges udeliv - i multietniske boligområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Børresen, Sølvi Karin; Schytte, Benny

  Rapporten omhandler de unges udeliv i multietniske boligområder, hvor opmærksomheden er rettet mod hverdagslivet og de unges adfærd og anvendelse af udemiljøet i boligområderne. Endvidere gives der eksempler på konkrete tiltag og problemløsninger i relation til de unges anvendelse af udemiljøet. ....... Undersøgelsen er fortaget i de tre boligområder: AKB Lundtoftegade på Ydre Nørrebro i København, Vollsmose i Odense og Gellerup ved Århus....

 11. Unge og online sociale netværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte

  I denne ph.d.-afhandling udforskes 12-18-årige danske børn og unges brug af et af den seneste tids nyere internetfænomener: Online sociale netværk. De såkaldte sociale netværkssider (SNS’er) er internetbaserede mødesteder, hvor brugere via personaliserede profiler kan liste hinanden som venner og...... for danske unges brug af online sociale netværk....

 12. The UNG2 Arg88Cys variant abrogates RPA-mediated recruitment of UNG2 to single-stranded DNA.

  Science.gov (United States)

  Torseth, Kathrin; Doseth, Berit; Hagen, Lars; Olaisen, Camilla; Liabakk, Nina-Beate; Græsmann, Heidi; Durandy, Anne; Otterlei, Marit; Krokan, Hans E; Kavli, Bodil; Slupphaug, Geir

  2012-06-01

  In human cell nuclei, UNG2 is the major uracil-DNA glycosylase initiating DNA base excision repair of uracil. In activated B cells it has an additional role in facilitating mutagenic processing of AID-induced uracil at Ig loci and UNG-deficient patients develop hyper-IgM syndrome characterized by impaired class-switch recombination and disturbed somatic hypermutation. How UNG2 is recruited to either error-free or mutagenic uracil processing remains obscure, but likely involves regulated interactions with other proteins. The UNG2 N-terminal domain contains binding motifs for both proliferating cell nuclear antigen (PCNA) and replication protein A (RPA), but the relative contribution of these interactions to genomic uracil processing is not understood. Interestingly, a heterozygous germline single-nucleotide variant leading to Arg88Cys (R88C) substitution in the RPA-interaction motif of UNG2 has been observed in humans, but with unknown functional relevance. Here we demonstrate that UNG2-R88C protein is expressed from the variant allele in a lymphoblastoid cell line derived from a heterozygous germ line carrier. Enzyme activity as well as localization in replication foci of UNG2-R88C was similar to that of WT. However, binding to RPA was essentially abolished by the R88C substitution, whereas binding to PCNA was unaffected. Moreover, we show that disruption of the PCNA-binding motif impaired recruitment of UNG2 to S-phase replication foci, demonstrating that PCNA is a major factor for recruitment of UNG2 to unperturbed replication forks. Conversely, in cells treated with hydroxyurea, RPA mediated recruitment of UNG2 to stalled replication forks independently of functional PCNA binding. Modulation of PCNA- versus RPA-binding may thus constitute a functional switch for UNG2 in cells subsequent to genotoxic stress and potentially also during the processing of uracil at the immunoglobulin locus in antigen-stimulated B cells. Copyright © 2012 Elsevier B.V. All rights

 13. Structural and biophysical analysis of interactions between cod and human uracil-DNA N-glycosylase (UNG) and UNG inhibitor (Ugi)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Assefa, Netsanet Gizaw [UiT The Arctic University of Norway, 9037 Tromsø (Norway); Niiranen, Laila [UiT The Arctic University of Norway, 9037 Tromsø (Norway); University of Turku, FIN-20014 Turku (Finland); Johnson, Kenneth A.; Leiros, Hanna-Kirsti Schrøder; Smalås, Arne Oskar; Willassen, Nils Peder [UiT The Arctic University of Norway, 9037 Tromsø (Norway); Moe, Elin, E-mail: elin.moe@uit.no [UiT The Arctic University of Norway, 9037 Tromsø (Norway); Universidade Nova de Lisboa, Avenida da Republica (EAN), 2780-157 Oeiras (Portugal)

  2014-08-01

  A structural and biophysical study of the interactions between cod and human uracil-DNA N-glycosylase (UNG) and their inhibitor Ugi is presented. The stronger interaction between cod UNG and Ugi can be explained by a greater positive electrostatic surface potential. Uracil-DNA N-glycosylase from Atlantic cod (cUNG) shows cold-adapted features such as high catalytic efficiency, a low temperature optimum for activity and reduced thermal stability compared with its mesophilic homologue human UNG (hUNG). In order to understand the role of the enzyme–substrate interaction related to the cold-adapted properties, the structure of cUNG in complex with a bacteriophage encoded natural UNG inhibitor (Ugi) has been determined. The interaction has also been analyzed by isothermal titration calorimetry (ITC). The crystal structure of cUNG–Ugi was determined to a resolution of 1.9 Å with eight complexes in the asymmetric unit related through noncrystallographic symmetry. A comparison of the cUNG–Ugi complex with previously determined structures of UNG–Ugi shows that they are very similar, and confirmed the nucleotide-mimicking properties of Ugi. Biophysically, the interaction between cUNG and Ugi is very strong and shows a binding constant (K{sub b}) which is one order of magnitude larger than that for hUNG–Ugi. The binding of both cUNG and hUNG to Ugi was shown to be favoured by both enthalpic and entropic forces; however, the binding of cUNG to Ugi is mainly dominated by enthalpy, while the entropic term is dominant for hUNG. The observed differences in the binding properties may be explained by an overall greater positive electrostatic surface potential in the protein–Ugi interface of cUNG and the slightly more hydrophobic surface of hUNG.

 14. Unge mangler ikke viden om privatøkonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Jannie; Larsen, Jill Bach; Vollstedt, Peter

  2017-01-01

  En undersøgelse blandt unge mellem 15 og 30 år lavet af forskere på UCN viser, at det ikke er mangel på privatøkonomisk viden, som afgør deres adfærd inden for privatøkonomiske beslutninger....

 15. Cell cycle-specific UNG2 phosphorylations regulate protein turnover, activity and association with RPA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hagen, Lars; Kavli, Bodil; Sousa, Mirta M L

  2008-01-01

  -catalytic domain that confer distinct functional properties to UNG2. These are apparently generated by cyclin-dependent kinases through stepwise phosphorylation of S23, T60 and S64 in the cell cycle. Phosphorylation of S23 in late G1/early S confers increased association with replication protein A (RPA......) and replicating chromatin and markedly increases the catalytic turnover of UNG2. Conversely, progressive phosphorylation of T60 and S64 throughout S phase mediates reduced binding to RPA and flag UNG2 for breakdown in G2 by forming a cyclin E/c-myc-like phosphodegron. The enhanced catalytic turnover of UNG2 p-S23...

 16. SDT og børns og unges udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2017-01-01

  Hvilken rolle spiller autonomi i børns og unges udvikling? En temmelig stor rolle, ligesom et underskud af autonomi - som når forældre kontrollerer deres børn - er en væsentlig årsag til psykiske sygdomme. Det er resultatet af en stor forskningsoversigt offentliggjort af tre ledende kræfter bag s...... selvbestemmelsesteorien (Self-Determination Theory, SDT)....

 17. Kommunepakken - Forebyggelse af selvmordsforebyggelse hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul Larsen, Kim

  2006-01-01

  Kommunepakken - en vejledning til personale i socialsektoren Statistikken viser, at flere unge piger og drenge mellem 15 og 19 år forsøger at tage deres eget liv. For sagsbehandleren eller andet personale i den sociale sektor, som sidder over for et selvmordstruet barn eller ung, kan det skabe us...

 18. Cloning and characterization of WRKY gene homologs in Chieh-qua (Benincasa hispida Cogn. var. Chieh-qua How) and their expression in response to fusaric acid treatment.

  Science.gov (United States)

  Mao, Yizhou; Jiang, Biao; Peng, Qingwu; Liu, Wenrui; Lin, Yue; Xie, Dasen; He, Xiaoming; Li, Shaoshan

  2017-05-01

  The WRKY transcription factors play an important role in plant resistance for biotic and abiotic stresses. In the present study, we cloned 10 WRKY gene homologs (CqWRKY) in Chieh-qua (Benincasa hispida Cogn. var. Chieh-qua) using the rapid-amplification of cDNA ends (RACE) or homology-based cloning methods. We characterized the structure of these CqWRKY genes. Phylogenetic analysis of these sequences with cucumber homologs suggested possible structural conservation of these genes among cucurbit crops. We examined the expression levels of these genes in response to fusaric acid (FA) treatment between resistant and susceptible Chieh-qua lines with quantitative real-time PCR. All genes could be upregulated upon FA treatment, but four CqWRKY genes exhibited differential expression between resistant and susceptible lines before and after FA application. CqWRKY31 seemed to be a positive regulator while CqWRKY1, CqWRKY23 and CqWRKY53 were negative regulators of fusaric resistance. This is the first report of characterization of WRKY family genes in Chieh-qua. The results may also be useful in breeding Chieh-qua for Fusarium wilt resistance.

 19. Telefonitis: unge danskeres brug af telefonen i IT-tidsalderen

  OpenAIRE

  Gitte B. Stald

  2000-01-01

  Den udbredte brug af mobiltelefoner har sat fornyet fokus på telefonens betydning i vores tid. Som følge af den informationsteknologiske udvikling ændrer telefonen karakter fra at være en kanal for kommunikation til at være et medie for flere funktioner, samtidig med at dens konkrete og sym- bolske betydning forstærkes. Dette kan i særlig grad aflæses i større børns og unges brug af telefonen, der dels er karakteriseret ved stor selvfølgelig- hed, dels ved at have en bet...

 20. The HIV1 protein Vpr acts to enhance constitutive DCAF1-dependent UNG2 turnover.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiaoyun Wen

  Full Text Available The HIV1 protein Vpr assembles with and acts through an ubiquitin ligase complex that includes DDB1 and cullin 4 (CRL4 to cause G2 cell cycle arrest and to promote degradation of both uracil DNA glycosylase 2 (UNG2 and single-strand selective mono-functional uracil DNA glycosylase 1 (SMUG1. DCAF1, an adaptor protein, is required for Vpr-mediated G2 arrest through the ubiquitin ligase complex. In work described here, we used UNG2 as a model substrate to study how Vpr acts through the ubiquitin ligase complex. We examined whether DCAF1 is essential for Vpr-mediated degradation of UNG2 and SMUG1. We further investigated whether Vpr is required for recruiting substrates to the ubiquitin ligase or acts to enhance its function and whether this parallels Vpr-mediated G2 arrest.We found that DCAF1 plays an important role in Vpr-independent UNG2 and SMUG1 depletion. UNG2 assembled with the ubiquitin ligase complex in the absence of Vpr, but Vpr enhanced this interaction. Further, Vpr-mediated enhancement of UNG2 degradation correlated with low Vpr expression levels. Vpr concentrations exceeding a threshold blocked UNG2 depletion and enhanced its accumulation in the cell nucleus. A similar dose-dependent trend was seen for Vpr-mediated cell cycle arrest.This work identifies UNG2 and SMUG1 as novel targets for CRL4(DCAF1-mediated degradation. It further shows that Vpr enhances rather than enables the interaction between UNG2 and the ubiquitin ligase. Vpr augments CRL4(DCAF1-mediated UNG2 degradation at low concentrations but antagonizes it at high concentrations, allowing nuclear accumulation of UNG2. Further, the protein that is targeted to cause G2 arrest behaves much like UNG2. Our findings provide the basis for determining whether the CRL4(DCAF1 complex is alone responsible for cell cycle-dependent UNG2 turnover and will also aid in establishing conditions necessary for the identification of additional targets of Vpr-enhanced degradation.

 1. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Ozmec, Martha Nina

  I rapporten Når det er svært at være ung i DK – unges trivsel og mistrivsel i tal offentliggør Center for Ungdomsforskning resultaterne af en stor videnskabelig spørgeskemaundersøgelse om trivsel og mistrivsel blandt 15-24-årige unge i Danmark. Rapporten indgår i det treårige forskningsprojekt Når...... det er svært at være ung i DK, som Center for Ungdomsforskning udfører med støtte fra Egmont Fonden. Rapporten bygger på telefoninterviews med 3.481 unge, der udgør et repræsentativt udsnit af alle 15-24-årige unge i Danmark. I rapporten forfølges de unges trivsel og mistrivsel gennem to spor: 1) Et...

 2. Telefonitis: unge danskeres brug af telefonen i IT-tidsalderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gitte B. Stald

  2000-09-01

  Full Text Available Den udbredte brug af mobiltelefoner har sat fornyet fokus på telefonens betydning i vores tid. Som følge af den informationsteknologiske udvikling ændrer telefonen karakter fra at være en kanal for kommunikation til at være et medie for flere funktioner, samtidig med at dens konkrete og sym- bolske betydning forstærkes. Dette kan i særlig grad aflæses i større børns og unges brug af telefonen, der dels er karakteriseret ved stor selvfølgelig- hed, dels ved at have en betydning, der rækker ud over funktioner: den er markør af ungdomskultur, den er garant for tryghed, og den muliggør fast- holdelse af sociale og personlige relationer. Telefonen befordrer etablering- en af et virtuelt rum, hvor intimitet og fortrolighed er mulig. Set i lyset af den informationsteknologiske udvikling, der har bragt e-mail, chat og andre for- mer for on- og offline kommunikation ind i de fleste unge danskeres tilvæ- relse, er det interessant, at telefonen har fastholdt og endog forstærket sin betydning.

 3. Børn, unge og sociale netværkssider. Hvad ved vi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte

  2012-01-01

  været. Herefter skal vi se på, hvordan børn og unge selv begrunder deres brug af sociale netværkssider, og hvilke motiver der ligger bag deres mange timer foran skærmen. Dernæst sætter kapitlet fokus på børn og unges venskaber på sociale netværkssider, hvad der karakteriserer et venskab i dag, og...

 4. Sårbare børn og unge i tandplejeregi i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uldum, Birgitte; Christensen, Hanne Nødgaard; Haubek, Dorte

  2016-01-01

  Hvorledes identificeres sårbare børn og unge i tandplejeregi i Danmark? I denne artikel sættes fokus på danske sårbare børn og unge i tandplejeregi og på udviklingen I Danmark siden 2009. En dansk spørgeskemaundersøgelse om tandplejens erfaring fra 2008 omtales kort. Der lægges vægt på det odonto...

 5. Detrimental effects of hypoxia-specific expression of uracil DNA glycosylase (Ung) in Mycobacterium smegmatis.

  Science.gov (United States)

  Kurthkoti, Krishna; Varshney, Umesh

  2010-12-01

  Mycobacterium tuberculosis is known to reside latently in a significant fraction of the human population. Although the bacterium possesses an aerobic mode of metabolism, it adapts to persistence under hypoxic conditions such as those encountered in granulomas. While in mammalian systems hypoxia is a recognized DNA-damaging stress, aspects of DNA repair in mycobacteria under such conditions have not been studied. We subjected Mycobacterium smegmatis, a model organism, to the Wayne's protocol of hypoxia. Analysis of the mRNA of a key DNA repair enzyme, uracil DNA glycosylase (Ung), by real-time reverse transcriptase PCR (RT-PCR) revealed its downregulation during hypoxia. However, within an hour of recovery of the culture under normal oxygen levels, the Ung mRNA was restored. Analysis of Ung by immunoblotting and enzyme assays supported the RNA analysis results. To understand its physiological significance, we misexpressed Ung in M. smegmatis by using a hypoxia-responsive promoter of narK2 from M. tuberculosis. Although the misexpression of Ung during hypoxia decreased C-to-T mutations, it compromised bacterial survival upon recovery at normal oxygen levels. RT-PCR analysis of other base excision repair gene transcripts (UdgB and Fpg) suggested that these DNA repair functions also share with Ung the phenomenon of downregulation during hypoxia and recovery with return to normal oxygen conditions. We discuss the potential utility of this phenomenon in developing attenuated strains of mycobacteria.

 6. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik

  Når det er svært at være ung i DK – viden og råd om unges trivsel og mistrivsel er afslutningen på et større forskningsprojekt om unges trivsel og mistrivsel. Hæftet præsenterer forskningsprojektets hovedkonklusioner og giver desuden en række råd og ideer til, hvordan voksne kan hjælpe unge med...... at håndtere mistrivsel. Hæftet er udarbejdet af forskerne Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning. Det er den sidste publikation i forskningsprojektet Når det er svært at være ung i DK, der fra 2008-2011 har belyst unges trivsel og mistrivsel. Projektet bygger både på en...

 7. Recurrent modulation of galactic cosmic ray electrons and protons: Ulysses COSPIN/KET observations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Heber, B.; Blake, J.B.; Paizis, C.; Bothmer, V.; Kunow, H.; Wibberenz, G.; Burger, R.A.; Potgieter, M.S.

  2000-01-01

  Since measurements of space probes in the interplanetary space became available it has been known that associated with the occurrence of recurrent fast and slow solar wind streams, forming Corotating Interaction Regions, recurrent variations in the cosmic ray nuclei flux are observed. As pointed out recently by Jokipii and Kota (2) recurrent modulation for positively and negatively charged particles may be different. In the time interval extending from July 1992 to July 1994, Ulysses on its journey to high heliographic latitudes registered ∼20 stable and long-lasting Corotating Interaction Regions (CIRs). In this work we use data from the Cosmic Ray and Solar Particle Investigation Kiel Electron Telescope (COSPIN/KET) instrument on board Ulysses to study the recurrent variation of 2.5 GV electrons and protons. We find that 1) electrons are indeed periodically modulated, but that 2) the periodicity of ∼29 days is longer than the period of ∼26 days for protons, and that 3) the amplitude is larger than the one observed for protons

 8. The Jovian and galactic electrons in the heliosphere as seen by the KET experiment on board the spacecraft named ULYSSE

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rastoin, Cecile

  1995-01-01

  The KET electron telescope onboard the Ulysse spacecraft flawlessly provides measurements of electrons, protons and alphas of energies above some MeV. This present work focuses on the electron data analysis and interpretation from the Ulysse's launch in 90 to the beginning of 95. The first stage of the odyssey was the Jovian encounter in February 92. The MeV electrons are here used as markers of the magnetic field global structure. We specially study the complex and highly dynamic outer magnetosphere. With reference of previous fly-by, the KET observations permit to characterize the 10-hour modulation of the Jovian electron flux and spectrum and suggest a mechanism involving the rotation of the north low-latitude polar cap. The boundary layers are seen as thick regions with transitions from magnetosheath to magnetospheric particle populations and field properties. The electron anisotropy and flux discontinuities are investigated with support of field data and provide the first evidence of magnetic reconnection occurring around the Jovian magnetopause. Taking advantage of the gravity assistance of the giant planet, Ulysse dipped towards the south heliospheric regions. Along its trajectory KET has detected Jovian electrons in interplanetary space. The first type of events is non-diffusive, with rapid increases discovered by KET at less than 1 AU from the magnetosphere: Jovian electrons have probably escaped through reconnection process which preserves their spectrum modulation and anisotropy characteristics. The events of second category are diffusive, observed since launch up to 30 degrees south. This work highlights the roles of interplanetary shocks and of the heliospheric current sheet in the propagation. A 3D transport model including adiabatic deceleration is presented here and accounts for the Jovian electron flux detected along the Ulysse's trajectory. New estimates of the 3D diffusion coefficients are performed for MeV electrons: K(perpendicular) = 8 * 10

 9. GeoViQua: quality-aware geospatial data discovery and evaluation

  Science.gov (United States)

  Bigagli, L.; Papeschi, F.; Mazzetti, P.; Nativi, S.

  2012-04-01

  GeoViQua (QUAlity aware VIsualization for the Global Earth Observation System of Systems) is a recently started FP7 project aiming at complementing the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) with rigorous data quality specifications and quality-aware capabilities, in order to improve reliability in scientific studies and policy decision-making. GeoViQua main scientific and technical objective is to enhance the GEOSS Common Infrastructure (GCI) providing the user community with innovative quality-aware search and evaluation tools, which will be integrated in the GEO-Portal, as well as made available to other end-user interfaces. To this end, GeoViQua will promote the extension of the current standard metadata for geographic information with accurate and expressive quality indicators, also contributing to the definition of a quality label (GEOLabel). GeoViQua proposed solutions will be assessed in several pilot case studies covering the whole Earth Observation chain, from remote sensing acquisition to data processing, to applications in the main GEOSS Societal Benefit Areas. This work presents the preliminary results of GeoViQua Work Package 4 "Enhanced geo-search tools" (WP4), started in January 2012. Its major anticipated technical innovations are search and evaluation tools that communicate and exploit data quality information from the GCI. In particular, GeoViQua will investigate a graphical search interface featuring a coherent and meaningful aggregation of statistics and metadata summaries (e.g. in the form of tables, charts), thus enabling end users to leverage quality constraints for data discovery and evaluation. Preparatory work on WP4 requirements indicated that users need the "best" data for their purpose, implying a high degree of subjectivity in judgment. This suggests that the GeoViQua system should exploit a combination of provider-generated metadata (objective indicators such as summary statistics), system-generated metadata (contextual

 10. Out-of-ecliptic quiet time MeV electron increases: Ulysses COSPIN/KET observations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Heber, B.; Ferreira, S.E.S.; Potgieter, M.S.; Henize, V.K.; Moeketsi, D.M.; Fichtner, H.; Kissmann, R.

  2004-01-01

  The propagation of cosmic rays in turbulent magnetic fields can be studied in detail by way of in-situ measurements of energetic particles in the three-dimensional heliosphere. Measurements of 3-20 MeV electrons from 1990 to 2003 have been made by the Kiel Electron Telescope (KET) onboard the Ulysses spacecraft during varying solar conditions. In order to interpret these measurements, it is necessary to distinguish between solar, galactic and Jovian electrons and to investigate their propagation, by using sophisticated particle propagation models. The solar contribution to the MeV electron intensities can be excluded by analyzing the electron energy spectra and the nuclei time histories. The residual electron intensities can be reasonably described by modulation models taking into account galactic cosmic rays as well as Jovian electrons using different diffusion coefficients for solar minimum and maximum. The way in which the relative contribution of Jovian (point source in the ecliptic) and galactic electrons (isotropic source) varies along the Ulysses orbit is strongly dependent on the choice of these coefficients. Since the 1970's quiet time electron increases have been observed in the ecliptic and interpreted as Jovian electron increases. Therefore, the occurrence of such quiet time electron increases is an indicator for a dominant Jovian contribution to the measured MeV electron intensities. At solar minimum and maximum such events have been observed up to ∼30 deg. and ∼45 deg. These observations are crucial for a determination of the diffusion parameters. At solar maximum a more efficient latitude transport is needed to account for the electron intensity variations

 11. LABOUR USE IN SMALL-SCALE YAM PRODUCTION IN QUA'AN ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... articulate organization of rural labour markets and migrant labour to ensure availability throughout the production season. Key Words: Labour use, Double log (Cobb-Douglas) fuctional form, Marginal analysis, Qua'an Pan Local Government Area, Plateau State. Global Journal of Agricultural Sciences Vol.2(2) 2003: 118- ...

 12. Emotional Intelligence: The Sine Qua Non for a Clinical Leadership Toolbox

  Science.gov (United States)

  Rao, Paul R.

  2006-01-01

  Over the past decade, it has become increasingly clear that although IQ and technical skills are important, emotional intelligence is the Sine Qua Non of leadership. According to Goleman [Goleman, D. (1998). What makes a leader? "Harvard Business Review," 93-102] "effective leaders are alike in one crucial way: they all have a high degree of…

 13. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Grubb, Ane

  I rapporten Når det er svært at være ung i DK – unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv præsenteres resultaterne af et kvalitativt studie af mistrivsel og ungdomsliv blandt 15-24-årige unge i Danmark. Studiet bygger på dybdegående interviews med 33 unge fra forskellige dele af landet, der...... fortæller om deres erfaringer med diverse mistrivselsformer, som ensomhed, selvskadende adfærd og mobning, og om deres besvær med at håndtere de krav, udfordringer og muligheder, der i øvrigt præger det moderne ungdomsliv. Studiet indgår i det treårige forskningsprojekt Når det er svært at være ung i DK...

 14. Sammenbrud i anbringelser af unge: Erfaringer, forklaringer og årsagerne bag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Egelund, Tine; Jakobsen, Turf Böcker; Cecilie Norn Hammen, Ida

  ”Det er altså langt fra et liv, det her,” fortæller 20-årige Anja om en af sine anbringelser, der endte i et sammenbrud. Anja blev første gang anbragt som 9-årig og har siden været anbragt 11 forskellige steder. Anjas historie viser, hvordan anbringelser af unge langt fra altid er succesfulde. Næ...... for hjemmet. Den bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 227 unge, der blev anbragt i alderen 13-17 år, og på interview med nogle af disse unge, deres forældre, sagsbehandlere, pædagoger, kontaktpersoner m.fl....

 15. Putting leaders on the couch. A conversation with Manfred F. R. Kets de Vries. Interview by Diane L. Coutu.

  Science.gov (United States)

  Kets de Vries, Manfred F

  2004-01-01

  Much of the business literature on leadership starts with the assumption that leaders are rational beings. But irrationality is integral to human nature, and inner conflict often contributes to the drive to succeed. Although a number of business scholars have explored the psychology of executives, Manfred F.R Kets de Vries has made the analysis of CEOs his life's work. In this article, Kets de Vries, a psychoanalyst, author, and instead professor, draws on three decades of study to describe the psychological profile of successful CEOs. He explores senior executives' vulnerabilities, which are often intensified by followers' attempts to manipulate their leaders. Leaders, he says, have an uncanny ability to awaken transferential processes--in which people transfer the dynamics of past relationships onto present interactions--among their employees and even in themselves. These processes can present themselves in a number of ways, sometimes negatively. What's more, many top executives, being middle-aged, suffer from depression. Mid-life prompts a reappraisal of career identity, and by the time a leader is a CEO, an existential crisis is often imminent. This can happen with anyone, but the probability is higher with CEOs, and senior executives because so many have devoted themselves exclusively to work. Not all CEOs are psychologically unhealthy, of course. Healthy leaders are talented in self-observation and self-analysis, Kets de Vries says. The best are highly motivated to spend time on self-reflection. Their lives are in balance, they can play, they are creative and inventive, and they have the capacity to be nonconformist. "Those who accept the madness in themselves may be the healthiest leaders of all," he concludes.

 16. Designing and implementing a Quality Broker: the GeoViQua experience

  Science.gov (United States)

  Papeschi, Fabrizio; Bigagli, Lorenzo; Masò, Joan; Nativi, Stefano

  2014-05-01

  GeoViQua (QUAlity aware VIsualisation for the Global Earth Observation System of Systems) is an FP7 project aiming at complementing the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) with rigorous data quality specifications and quality-aware capabilities, in order to improve reliability in scientific studies and policy decision-making. GeoViQua main scientific and technical objective is to enhance the GEOSS Common Infrastructure (GCI) providing the user community with innovative quality-aware search and visualization tools, which will be integrated in the GEOPortal, as well as made available to other end-user interfaces. To this end, GeoViQua will promote the extension of the current standard metadata for geographic information with accurate and expressive quality indicators. Employing and extending several ISO standards such as 19115, 19157 and 19139, a common set of data quality indicators has been selected to be used within the project. The resulting work, in the form of a data model, is expressed in XML Schema Language and encoded in XML. Quality information can be stated both by data producers and by data users, actually resulting in two conceptually distinct data models, the Producer Quality model and the User Quality model (or User Feedback model). GeoViQua architecture is built on the brokering approach successfully experimented within the EuroGEOSS project and realized by the GEO DAB (Discovery and Access Broker) which is part of the GCI. The GEO DAB allows for harmonization and distribution in a transparent way for both users and data providers. This way, GeoViQua can effectively complement and extend the GEO DAB obtaining a Quality augmentation Broker (DAB-Q) which plays a central role in ensuring the consistency of the Producer and User quality models. The GeoViQua architecture also includes a Feedback Catalog, a particular service brokered by the DAB-Q which is dedicated to the storage and discovery of user feedbacks. A very important issue

 17. Knickzone Extraction Tool (KET – A new ArcGIS toolset for automatic extraction of knickzones from a DEM based on multi-scale stream gradients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zahra Tuba

  2017-04-01

  Full Text Available Extraction of knickpoints or knickzones from a Digital Elevation Model (DEM has gained immense significance owing to the increasing implications of knickzones on landform development. However, existing methods for knickzone extraction tend to be subjective or require time-intensive data processing. This paper describes the proposed Knickzone Extraction Tool (KET, a new raster-based Python script deployed in the form of an ArcGIS toolset that automates the process of knickzone extraction and is both fast and more user-friendly. The KET is based on multi-scale analysis of slope gradients along a river course, where any locally steep segment (knickzone can be extracted as an anomalously high local gradient. We also conducted a comparative analysis of the KET and other contemporary knickzone identification techniques. The relationship between knickzone distribution and its morphometric characteristics are also examined through a case study of a mountainous watershed in Japan.

 18. PsiQuaSP-A library for efficient computation of symmetric open quantum systems.

  Science.gov (United States)

  Gegg, Michael; Richter, Marten

  2017-11-24

  In a recent publication we showed that permutation symmetry reduces the numerical complexity of Lindblad quantum master equations for identical multi-level systems from exponential to polynomial scaling. This is important for open system dynamics including realistic system bath interactions and dephasing in, for instance, the Dicke model, multi-Λ system setups etc. Here we present an object-oriented C++ library that allows to setup and solve arbitrary quantum optical Lindblad master equations, especially those that are permutationally symmetric in the multi-level systems. PsiQuaSP (Permutation symmetry for identical Quantum Systems Package) uses the PETSc package for sparse linear algebra methods and differential equations as basis. The aim of PsiQuaSP is to provide flexible, storage efficient and scalable code while being as user friendly as possible. It is easily applied to many quantum optical or quantum information systems with more than one multi-level system. We first review the basics of the permutation symmetry for multi-level systems in quantum master equations. The application of PsiQuaSP to quantum dynamical problems is illustrated with several typical, simple examples of open quantum optical systems.

 19. QuaBingo: A Prediction System for Protein Quaternary Structure Attributes Using Block Composition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chi-Hua Tung

  2016-01-01

  Full Text Available Background. Quaternary structures of proteins are closely relevant to gene regulation, signal transduction, and many other biological functions of proteins. In the current study, a new method based on protein-conserved motif composition in block format for feature extraction is proposed, which is termed block composition. Results. The protein quaternary assembly states prediction system which combines blocks with functional domain composition, called QuaBingo, is constructed by three layers of classifiers that can categorize quaternary structural attributes of monomer, homooligomer, and heterooligomer. The building of the first layer classifier uses support vector machines (SVM based on blocks and functional domains of proteins, and the second layer SVM was utilized to process the outputs of the first layer. Finally, the result is determined by the Random Forest of the third layer. We compared the effectiveness of the combination of block composition, functional domain composition, and pseudoamino acid composition of the model. In the 11 kinds of functional protein families, QuaBingo is 23% of Matthews Correlation Coefficient (MCC higher than the existing prediction system. The results also revealed the biological characterization of the top five block compositions. Conclusions. QuaBingo provides better predictive ability for predicting the quaternary structural attributes of proteins.

 20. Udsatte børn og unge i den inkluderende skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard-Sørensen, Lotte; Grumløse, Sine Penthin

  2017-01-01

  Denne artikel belyser, hvordan undervisningen i folkeskolen – mod de bedste politiske og pædagogiske (forskning og læ-reruddannelse) hensigter om inkludering – ekskluderer en gruppe udsatte børn og unge. Artiklen bygger på et forsk-ningsprojekt om inklusion og differentiering, som har haft fokus ...

 1. Unge er en flok egoistiske individualister, der har nok i sig selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofod, Anne

  2005-01-01

   Nutidens unge har som oftest en tvetydig identitet: På én og samme tid søger de sammen i sociale fællesskaber og gør alt for at skille sig ud som individualister.   Udgivelsesdato: 27. september...

 2. Evolution of cosmic ray fluxes during the rising phase of solar cycle 23: ULYSSES EPAC and COSPIN/KET observations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Heber, B.; Keppler, E.; Blake, J.B.; Fraenz, M.; Kunow, H.

  2000-01-01

  Galactic cosmic rays are entering the heliosphere from the interstellar medium, while anomalous cosmic rays are believed to be pickup ions accelerated at the heliospheric termination shock. Both particle species are modulated by the solar wind and the heliospheric magnetic field. Since 1997 solar activity increased and as a consequence the flux of galactic and anomalous cosmic ray decreased. In this paper we will discuss the variation of low energy anomalous cosmic rays as measured by the Ulysses Energetic Particle Composition Experiment (EPAC) and the Kiel Electron Telescope (KET) on board Ulysses. Specifically we are addressing the question: Are there differences in the modulation of galactic and anomalous cosmic rays and what are possible implication for the modulation of cosmic rays in the heliosphere?

 3. Hvad så? Unge hørehæmmede trivsel og livskvalitet i et sociologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  Unge hørehæmmedes situation har længe været ubelyst. Dette råder denne afhandling bod på. Med udgangspunkt i et omfattende empirisk materiale - heriblandt en stor kvantitativ undersøgelse - beskrives unge hørehæmmedes livssituation i en række forskellige sociale arenaer, såsom folkeskolen, arbejd...

 4. Rev1 Recruits Ung to Switch Regions and Enhances dU Glycosylation for Immunoglobulin Class Switch DNA Recombination

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hong Zan

  2012-11-01

  Full Text Available By diversifying the biological effector functions of antibodies, class switch DNA recombination (CSR plays a critical role in the maturation of the immune response. It is initiated by activation-induced cytidine deaminase (AID-mediated deoxycytosine deamination, yielding deoxyuridine (dU, and dU glycosylation by uracil DNA glycosylase (Ung in antibody switch (S region DNA. Here we showed that the translesion DNA synthesis polymerase Rev1 directly interacted with Ung and targeted in an AID-dependent and Ung-independent fashion the S regions undergoing CSR. Rev1−/− Ung+/+ B cells reduced Ung recruitment to S regions, DNA-dU glycosylation, and CSR. Together with an S region spectrum of mutations similar to that of Rev1+/+ Ung−/− B cells, this suggests that Rev1 operates in the same pathway as Ung, as emphasized by further decreased CSR in Rev1−/− Msh2−/− B cells. Rescue of CSR in Rev1−/− B cells by a catalytically inactive Rev1 mutant shows that the important role of Rev1 in CSR is mediated by Rev1’s scaffolding function, not its enzymatic function.

 5. Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villumsen, Anne Marie Anker; Jakobsen, Ida Skytte; Lund, Jens Hansen

  2015-01-01

  begreb og fænomen, som ikke lader sig indfange i en absolut og statisk definition. Potentialet for både praksis og uddannelser ligger derfor i en erkendelse heraf. Samtidig synes der at være potentiale i, at man i hver enkelt samarbejdskonstellation og kontekst operationaliserer og præciserer......, at tværprofessionelt samarbejde er meget udbredt indenfor socialt arbejde med udsathed hos børn og unge, og det er tydeligt, at der er mange måder, hvorpå man kan samarbejde tværprofessionelt. Samtidig er både tværprofessionelt samarbejde såvel som udsathed hos børn og unge begge vanskelige og upræcise begreber og...

 6. En kvalitativ undersøgelse – Narrativ gruppecoachings indvirkning på unge sportstalenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Behrens, Thomas Seiger; Gilkrog, Lene

  2010-01-01

  Narrativ gruppecoaching af unge sportstalenter - En kvalitativ undersøgelse af deltagerens oplevede effekter med interventionen Undersøgelsen tager udgangspunkt i et Team Danmark støttet forskningsprojekt af professor Reinhard Stelter. Dette projekt har til formål at undersøge den narrative...... gruppecoaching indvirkning på unge sportstalenters idræts- og hverdagsliv. En kvalitativ undersøgelsesdel blev gennemført af specialestuderende Lene Gilkrog og Thomas Behrens og bygger på dybdeinterviews med seks udvalgte deltagere i projektet. Denne undersøgelse viser mange gevinster ved at benytte narrativ...... meningsdannelse. Projektets resultater viser tydeligt, at der ligger et stort potentiale i den anvende narrativ gruppecoaching som mental tilgang til elitesporten – ikke mindst fordi udøverne udvikler deres syn på deres identitet som "hele" mennesker og ikke blot som sportsudøvere. Metoden kan helt sikkert...

 7. The Quantitative Reasoning for College Science (QuaRCS) Assessment in non-Astro 101 Courses II

  Science.gov (United States)

  Kirkman, Thomas W.; Jensen, Ellen

  2017-06-01

  The Quantitative Reasoning for College Science (QuaRCS) Assessment[1] aims to measure the pre-algebra mathematical skills that are often part of "general education" science courses like Astro 101. In four majors STEM classes, we report comparisons between QuaRCS metrics, ACT math, GPAO, and the course grade. In three of four classes QuaRCS QR score and ACT math were statistically significantly correlated (with r˜.6), however in the fourth course —a senior-level microbiology course— there was no statistically significantly correlation (in fact, rPhysics courses showed fractional sigma gains in QR, self-estimated math fluency and math importance, but not all of those increases were statistically significant. Using a QuaRCS map relating the questions to skill areas, we found graph reading, percentages, and proportional reasoning to be the most misunderstood skills in all four courses.[1] QuaRCS, Follette, et al.,2015, DOI: http://dx.doi.org/10.5038/1936-4660.8.2.2

 8. Die Arbeitsgruppe der deutschen Handschriftenzentren - Servicezentren für Handschriftenerschließung und -digitalisierung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christoph Mackert

  2015-03-01

  Full Text Available Mit sechs Handschriftenzentren verfügt Deutschland über eine weltweit einmalige Forschungsinfrastruktur zur Erschließung und zunehmend auch Digitalisierung des mittelalterlichen Handschriftenerbes. Der Beitrag stellt die Organisation, Funktion und Serviceangebote der Handschriftenzentren vor. The six German manuscript centers are a globally unique research infrastructure for cataloguing and increasingly for digitization of the medieval manuscript heritage. The paper presents the organization, function and services of the manuscript centers.

 9. Evaluation of NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 genes in familial colorectal cancer predisposition

  International Nuclear Information System (INIS)

  Broderick, Peter; Bagratuni, Tina; Vijayakrishnan, Jairam; Lubbe, Steven; Chandler, Ian; Houlston, Richard S

  2006-01-01

  The observation that germline mutations in the oxidative DNA damage repair gene MUTYH cause colorectal cancer (CRC) provides strong evidence that dysregulation of the base excision repair (BER) pathway influences disease susceptibility. It is conceivable that germline sequence variation in other BER pathway genes such as NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 also contribute to CRC susceptibility. To evaluate whether sequence variants of NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 genes might act as CRC susceptibility alleles, we screened the coding sequence and intron-exon boundaries of these genes in 94 familial CRC cases in which involvement of known genes had been excluded. Three novel missense variants were identified NEIL2 C367A, TDG3 A196G and UNG2 C262T in patients, which were not observed in 188 healthy control DNAs. We detected novel germline alterations in NEIL2, TDG and UNG patients with CRC. The results suggest a limited role for NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 in development of CRC

 10. Evaluation of NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 genes in familial colorectal cancer predisposition

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Broderick, Peter; Bagratuni, Tina; Vijayakrishnan, Jairam; Lubbe, Steven; Chandler, Ian; Houlston, Richard S [Section of Cancer Genetics, Brookes Lawley Building, Institute of Cancer Research, 15 Cotswold Road, Sutton, Surrey, SM2 5NG (United Kingdom)

  2006-10-09

  The observation that germline mutations in the oxidative DNA damage repair gene MUTYH cause colorectal cancer (CRC) provides strong evidence that dysregulation of the base excision repair (BER) pathway influences disease susceptibility. It is conceivable that germline sequence variation in other BER pathway genes such as NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 also contribute to CRC susceptibility. To evaluate whether sequence variants of NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 genes might act as CRC susceptibility alleles, we screened the coding sequence and intron-exon boundaries of these genes in 94 familial CRC cases in which involvement of known genes had been excluded. Three novel missense variants were identified NEIL2 C367A, TDG3 A196G and UNG2 C262T in patients, which were not observed in 188 healthy control DNAs. We detected novel germline alterations in NEIL2, TDG and UNG patients with CRC. The results suggest a limited role for NTHL1, NEIL1, NEIL2, MPG, TDG, UNG and SMUG1 in development of CRC.

 11. Spatial gradients of GCR protons in the inner heliosphere derived from Ulysses COSPIN/KET and PAMELA measurements

  Science.gov (United States)

  Gieseler, J.; Heber, B.

  2016-05-01

  Context. During the transition from solar cycle 23 to 24 from 2006 to 2009, the Sun was in an unusual solar minimum with very low activity over a long period. These exceptional conditions included a very low interplanetary magnetic field (IMF) strength and a high tilt angle, which both play an important role in the modulation of galactic cosmic rays (GCR) in the heliosphere. Thus, the radial and latitudinal gradients of GCRs are very much expected to depend not only on the solar magnetic epoch, but also on the overall modulation level. Aims: We determine the non-local radial and the latitudinal gradients of protons in the rigidity range from ~0.45 to 2 GV. Methods: This was accomplished by using data from the satellite-borne experiment Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics (PAMELA) at Earth and the Kiel Electron Telescope (KET) onboard Ulysses on its highly inclined Keplerian orbit around the Sun with the aphelion at Jupiter's orbit. Results: In comparison to the previous A> 0 solar magnetic epoch, we find that the absolute value of the latitudinal gradient is lower at higher and higher at lower rigidities. This energy dependence is therefore a crucial test for models that describe the cosmic ray transport in the inner heliosphere.

 12. Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovhus, Randi Boelskifte; thomsen, rie

  2013-01-01

  Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi 2004-2013. Et arbejdspapir......Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi 2004-2013. Et arbejdspapir...

 13. Quantitative structure-activity relationships of selective antagonists of glucagon receptor using QuaSAR descriptors.

  Science.gov (United States)

  Manoj Kumar, Palanivelu; Karthikeyan, Chandrabose; Hari Narayana Moorthy, Narayana Subbiah; Trivedi, Piyush

  2006-11-01

  In the present paper, quantitative structure activity relationship (QSAR) approach was applied to understand the affinity and selectivity of a novel series of triaryl imidazole derivatives towards glucagon receptor. Statistically significant and highly predictive QSARs were derived for glucagon receptor inhibition by triaryl imidazoles using QuaSAR descriptors of molecular operating environment (MOE) employing computer-assisted multiple regression procedure. The generated QSAR models revealed that factors related to hydrophobicity, molecular shape and geometry predominantly influences glucagon receptor binding affinity of the triaryl imidazoles indicating the relevance of shape specific steric interactions between the molecule and the receptor. Further, QSAR models formulated for selective inhibition of glucagon receptor over p38 mitogen activated protein (MAP) kinase of the compounds in the series highlights that the same structural features, which influence the glucagon receptor affinity, also contribute to their selective inhibition.

 14. Residue behavior and risk assessment of mixed formulation of imidacloprid and chlorfenapyr in chieh-qua under field conditions.

  Science.gov (United States)

  Huang, Jian Xiang; Liu, Cong Yun; Lu, Da Hai; Chen, Jia Jia; Deng, Yi Cai; Wang, Fu Hua

  2015-10-01

  A simple and rapid method based on high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) was developed for the simultaneous determination of imidacloprid and chlorfenapyr residues in chieh-qua. Field trials were designed to investigate the dissipation and terminal residue behavior of the mixed formulation of imidacloprid and chlorfenapyr in chieh-qua in Guangzhou and Nanning areas. Risk assessment was performed by calculating the risk quotient (RQ) values. The developed analytical method exhibited recoveries of 89.9-110.3% with relative standard deviations (RSDs) of 2.8-12.5% at the spiked levels of 0.01, 0.10, and 1.00 mg/kg. The limit of detection (LOD) was 0.003 mg/kg, and the limit of quantification (LOQ) was 0.01 mg/kg for both imidacloprid and chlorfenapyr. It was found that the half-lives of imidacloprid in chieh-qua under field conditions were 3.3 and 3.5 days in Guangzhou and Nanning at a dose of 180 g ai/ha, while the half-lives of chlorfenapyr were 3.3 and 2.6 days, respectively. The terminal residues of imidacloprid and chlorfenapyr were from 0.01 to 0.21 mg/kg and from 0.01 to 0.46 mg/kg, respectively. Results of dietary exposure assessment showed that the RQ values were much lower than 1, indicating that the risk of imidacloprid and chlorfenapyr applied in chieh-qua was negligible to human health under recommended dosage and good agricultural practices. The proposed study would provide guidance for safe and reasonable use of imidacloprid and chlorfenapyr in chieh-qua cultivation in China.

 15. Quo vadis Inhaltserschließung der Deutschen Nationalbibliothek? Herausforderungen und Perspektiven

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulrike Junger

  2015-03-01

  Full Text Available Seit der Ausweitung des Pflichtexemplarrechts auf sog. unkörperliche Medienwerke im Jahr 2006 steht die Deutsche Nationalbibliothek (DNB vor der Herausforderung, über neue Wege zur Erzeugung bibliografischer Metadaten nachzudenken. Die steigende Menge an Publikationen, die es zu bearbeiten gilt, aber auch deren zunehmende Diversität, machen dies erforderlich. Für die Inhaltserschließung der DNB bedeutet das, dass andere Verfahren neben die intellektuelle Erschließung treten müssen. Die Entwicklung und Einführung automatischer Verfahren für Klassifikation und Beschlagwortung gehören ebenso dazu wie die Nutzung von Fremddaten oder die Gewinnung inhaltserschließender Daten über Konkordanzen. Dies hat Auswirkungen auf Arbeitsabläufe, Erschließungsinstrumente und -standards sowie Datenformate. Die DNB strebt ein Konzept für die Inhaltserschließung an, das zum Ziel hat, so viele Publikationen als möglich angemessen zu erschließen, um thematische Recherchen erfolgreich zu unterstützen. Since the extension of the legal deposit mandate to so-called non-physical publications in 2006, the Deutsche Nationalbibliothek (DNB has to deal with the challenge of finding new ways to create bibliographic metadata. This is due to the growing amount of publications and their increasing diversity. Consequently, in the area of subject cataloguing in DNB, intellectual cataloguing must be complemented by additional methods. These include the development and implementation of automated procedures for classification and indexing as well as the use of third party data or the production of subject data via mappings. All this has effects on the workflows, tools and standards for subject cataloguing and data formats. DNB aims at a concept for subject cataloguing which will make it possible to catalogue as many publications as possible in an appropriate way in order to successfully support topical searches

 16. Ensuring consistency and persistence to the Quality Information Model - The role of the GeoViQua Broker

  Science.gov (United States)

  Bigagli, Lorenzo; Papeschi, Fabrizio; Nativi, Stefano; Bastin, Lucy; Masó, Joan

  2013-04-01

  GeoViQua (QUAlity aware VIsualisation for the Global Earth Observation System of Systems) is an FP7 project aiming at complementing the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) with rigorous data quality specifications and quality-aware capabilities, in order to improve reliability in scientific studies and policy decision-making. GeoViQua main scientific and technical objective is to enhance the GEOSS Common Infrastructure (GCI) providing the user community with innovative quality-aware search and visualization tools, which will be integrated in the GEOPortal, as well as made available to other end-user interfaces. To this end, GeoViQua will promote the extension of the current standard metadata for geographic information with accurate and expressive quality indicators. The project will also contribute to the definition of a quality label, the GEOLabel, reflecting scientific relevance, quality, acceptance and societal needs. The concept of Quality Information is very broad. When talking about the quality of a product, this is not limited to geophysical quality but also includes concepts like mission quality (e.g. data coverage with respect to planning). In general, it provides an indication of the overall fitness for use of a specific type of product. Employing and extending several ISO standards such as 19115, 19157 and 19139, a common set of data quality indicators has been selected to be used within the project. The resulting work, in the form of a data model, is expressed in XML Schema Language and encoded in XML. Quality information can be stated both by data producers and by data users, actually resulting in two conceptually distinct data models, the Producer Quality model and the User Quality model (or User Feedback model). A very important issue concerns the association between the quality reports and the affected products that are target of the report. This association is usually achieved by means of a Product Identifier (PID), but actually just

 17. Synergistic effects of UdgB and Ung in mutation prevention and protection against commonly encountered DNA damaging agents in Mycobacterium smegmatis.

  Science.gov (United States)

  Malshetty, Vidyasagar S; Jain, Ruchi; Srinath, Thiruneelakantan; Kurthkoti, Krishna; Varshney, Umesh

  2010-03-01

  The incorporation of dUMP during replication or the deamination of cytosine in DNA results in the occurrence of uracils in genomes. To maintain genomic integrity, uracil DNA glycosylases (UDGs) excise uracil from DNA and initiate the base-excision repair pathway. Here, we cloned, purified and biochemically characterized a family 5 UDG, UdgB, from Mycobacterium smegmatis to allow us to use it as a model organism to investigate the physiological significance of the novel enzyme. Studies with knockout strains showed that compared with the wild-type parent, the mutation rate of the udgB( -) strain was approximately twofold higher, whereas the mutation rate of a strain deficient in the family 1 UDG (ung(- )) was found to be approximately 8.4-fold higher. Interestingly, the mutation rate of the double-knockout (ung(-)/ udgB(-)) strain was remarkably high, at approximately 19.6-fold. While CG to TA mutations predominated in the ung(-) and ung(-)/udgB(-) strains, AT to GC mutations were enhanced in the udgB(-) strain. The ung(-)/udgB(-) strain was notably more sensitive to acidified nitrite and hydrogen peroxide stresses compared with the single knockouts (ung(-) or udgB(-)). These observations reveal a synergistic effect of UdgB and Ung in DNA repair, and could have implications for the generation of attenuated strains of Mycobacterium tuberculosis.

 18. Geborgenheid as ’n sine qua non vir opvoedende onderwys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I.J. Oosthuizen

  2001-08-01

  Full Text Available Security as a sine qua non for education Learner security is an imperative for education. Whereas an environment of security is conducive to learning, the absence of it is destructive of effective learning. Some of the factors that are to be taken into account in order to create a sound environment of security for the learner are the following: • the physical well-being of the learner; • the mental well-being of the learner liberated from anxiety and fear and • the competence and proficiency of the teacher. In many respects contemporary South African education is characterised by an absence of security and surity. Some of the reasons for this situation are instances of physical and mental insecurity such as a prevailing culture of physical violence, drug abuse and an alarming rise of contagious diseases in schools. This article focuses on these and other factors responsible for instances of an insecure learning environment in South African education. This article also seeks to find possible solutions towards securing the learning environment of the learner.

 19. Emotional intelligence: the Sine Qua Non for a clinical leadership toolbox.

  Science.gov (United States)

  Rao, Paul R

  2006-01-01

  Over the past decade, it has become increasingly clear that although IQ and technical skills are important, emotional intelligence is the Sine Qua Non of leadership. According to Goleman [Goleman, D. (1998). What makes a leader? Harvard Business Review, 93-102] "effective leaders are alike in one crucial way: they all have a high degree of emotional intelligence...and can also be linked to strong performance." The original five dimensions of EIQ are described and applied to both supervisory and clinical scenarios. As a result of reading this work, you will be able to: (1) define and provide an illustration of each of the five components of emotional intelligence (EIQ); (2) outline the relationship of EIQ to success in your profession and your personal life; (3) create a strategic action plan to enhance each dimension of EIQ in your daily life; (4) list at least three real-life experiences that could have resulted a favorable outcome with an improved EIQ; (5) complete a self-evaluation of your EIQ.

 20. Parity violation constraints using cosmic microwave background polarization spectra from 2006 and 2007 observations by the QUaD polarimeter.

  Science.gov (United States)

  Wu, E Y S; Ade, P; Bock, J; Bowden, M; Brown, M L; Cahill, G; Castro, P G; Church, S; Culverhouse, T; Friedman, R B; Ganga, K; Gear, W K; Gupta, S; Hinderks, J; Kovac, J; Lange, A E; Leitch, E; Melhuish, S J; Memari, Y; Murphy, J A; Orlando, A; Piccirillo, L; Pryke, C; Rajguru, N; Rusholme, B; Schwarz, R; O'Sullivan, C; Taylor, A N; Thompson, K L; Turner, A H; Zemcov, M

  2009-04-24

  We constrain parity-violating interactions to the surface of last scattering using spectra from the QUaD experiment's second and third seasons of observations by searching for a possible systematic rotation of the polarization directions of cosmic microwave background photons. We measure the rotation angle due to such a possible "cosmological birefringence" to be 0.55 degrees +/-0.82 degrees (random) +/-0.5 degrees (systematic) using QUaD's 100 and 150 GHz temperature-curl and gradient-curl spectra over the spectra over the multipole range 200

 1. Tractable flux-driven temperature, density, and rotation profile evolution with the quasilinear gyrokinetic transport model QuaLiKiz

  Science.gov (United States)

  Citrin, J.; Bourdelle, C.; Casson, F. J.; Angioni, C.; Bonanomi, N.; Camenen, Y.; Garbet, X.; Garzotti, L.; Görler, T.; Gürcan, O.; Koechl, F.; Imbeaux, F.; Linder, O.; van de Plassche, K.; Strand, P.; Szepesi, G.; Contributors, JET

  2017-12-01

  Quasilinear turbulent transport models are a successful tool for prediction of core tokamak plasma profiles in many regimes. Their success hinges on the reproduction of local nonlinear gyrokinetic fluxes. We focus on significant progress in the quasilinear gyrokinetic transport model QuaLiKiz (Bourdelle et al 2016 Plasma Phys. Control. Fusion 58 014036), which employs an approximated solution of the mode structures to significantly speed up computation time compared to full linear gyrokinetic solvers. Optimisation of the dispersion relation solution algorithm within integrated modelling applications leads to flux calculations × {10}6-7 faster than local nonlinear simulations. This allows tractable simulation of flux-driven dynamic profile evolution including all transport channels: ion and electron heat, main particles, impurities, and momentum. Furthermore, QuaLiKiz now includes the impact of rotation and temperature anisotropy induced poloidal asymmetry on heavy impurity transport, important for W-transport applications. Application within the JETTO integrated modelling code results in 1 s of JET plasma simulation within 10 h using 10 CPUs. Simultaneous predictions of core density, temperature, and toroidal rotation profiles for both JET hybrid and baseline experiments are presented, covering both ion and electron turbulence scales. The simulations are successfully compared to measured profiles, with agreement mostly in the 5%-25% range according to standard figures of merit. QuaLiKiz is now open source and available at www.qualikiz.com.

 2. Overexpression of transcription factor AP-2 stimulates the PA promoter of the human uracil-DNA glycosylase (UNG) gene through a mechanism involving derepression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aas, Per Arne; Pena Diaz, Javier; Liabakk, Nina Beate

  2009-01-01

  within the region of DNA marked by PA. Footprinting analysis and electrophoretic mobility shift assays of PA and putative AP-2 binding regions with HeLa cell nuclear extract and recombinant AP-2alpha protein indicate that AP-2 transcription factors are central in the regulated expression of UNG2 m......The PA promoter in the human uracil-DNA glycosylase gene (UNG) directs expression of the nuclear form (UNG2) of UNG proteins. Using a combination of promoter deletion and mutation analyses, and transient transfection of HeLa cells, we show that repressor and derepressor activities are contained......alpha, lacking the activation domain but retaining the DNA binding and dimerization domains, stimulated PA to a level approaching that of full-length AP-2, suggesting that AP-2 overexpression stimulates PA activity by a mechanism involving derepression rather than activation, possibly by neutralizing...

 3. Ungüento ZZ, antiséptico elaborado con una zeolita natural modificada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iliana Perdomo López

  1998-12-01

  Full Text Available Se realizó el diseño del ungüento ZZ a partir del producto activo zeolítico ZZ, el cual posee una marcada actividad antimicrobiana en el tratamiento de las micosis y afecciones bacterianas. Se elaboraron 3 formulaciones las cuales se evaluaron mediante determinaciones físico-químicas. La formulación I respondió a la utilización del ungüento hidrófilo como base, la II a la crema secante y la III a una base emulsionada aceite en agua. Se obtuvo como resultado la no utilización de las formulaciones I y II por la interacción del principio activo con el laurilsulfato de sodio y con el monoestearato de glicerilo, respectivamente. La formulación III resultó muy adecuada desde el punto de vista tecnológico y se le realizaron estudios toxicológicos de irritabilidad dérmica que resultaron favorables, ya que no hubo irritación de las zonas tratadas.ZZ oinment was designed from an active zeolite product which has a marked antimicrobial effect in the treatment of micosis and bacterial affections. Three different formulations were evaluated for the product through physicial-chemical determinations. Formulation I used hidrophil oinment as a base; formulation II used drying cream and Formulation III chose an oil-in-water emulsified base. As a result of this assessment, formulations I and II were not chosen because of the interaction of the active agent with sodium laurylsulphate and with glyceril monostereate respectively. Formulation III turned out to be the most suitable from the technological viewpoint. Toxicological studies were performed on this formulation to observe skin irritability but the results were favourable since there was no trace of irritation in the treated areas.

 4. Repair of U/G and U/A in DNA by UNG2-associated repair complexes takes place predominantly by short-patch repair both in proliferating and growth-arrested cells

  DEFF Research Database (Denmark)

  Akbari, Mansour; Otterlei, Marit; Pena Diaz, Javier

  2004-01-01

  Nuclear uracil-DNA glycosylase UNG2 has an established role in repair of U/A pairs resulting from misincorporation of dUMP during replication. In antigen-stimulated B-lymphocytes UNG2 removes uracil from U/G mispairs as part of somatic hypermutation and class switch recombination processes. Using......, PCNA and DNA ligase, the latter detected as activity. Short-patch repair was the predominant mechanism both in extracts and UNG2-ARC from proliferating and less BER-proficient growth-arrested cells. Repair of U/G mispairs and U/A pairs was completely inhibited by neutralizing UNG...

 5. QuaDoSta - a freely configurable system which facilitates multi-centric data collection for healthcare and medical research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albrecht, Ulrike

  2007-07-01

  Full Text Available This article describes QuaDoSta (quality assurance, documentation and statistics, a flexible documentation system as well as a data collection and networking platform for medical facilities. The user can freely define the required documentation masks which are easily expandable and can be adapted to individual requirements without the need for additional programming. To avoid duplication, data transfer interfaces can be configured flexibly to external sources such as patient management systems used in surgeries or hospital information systems. The projects EvaMed (Evaluation Anthroposophical Medicine and the Network Oncology are two scientific research projects which have been successfully established as nationally active networks on the basis of QuaDoSta. The EvaMed-Network serves as a modern pharmacovigilance project for the documentation of adverse drug events. All prescription data are electronically recorded to assess the relative risk of drugs. The Network Oncology was set up as a documentation system in four hospitals and seven specialist oncology practices where a complete record of all oncological therapies is being carried out to uniform standards on the basis of the ‘basic documentation for tumour patients’ (BDT developed by the German Cancer Society. The QuaDoSta solution system made it possible to cater for the specific requirements of the presented projects. The following features of the system proved to be highly advantageous: flexible setup of catalogues and user friendly customisation and extensions, complete dissociation of system setup and documentation content, multi-centre networkability, and configurable data transfer interfaces.

 6. The Quantitative Reasoning for College Science (QuaRCS) Assessment: Emerging Themes from 5 Years of Data

  Science.gov (United States)

  Follette, Katherine; Dokter, Erin; Buxner, Sanlyn

  2018-01-01

  The Quantitative Reasoning for College Science (QuaRCS) Assessment is a validated assessment instrument that was designed to measure changes in students' quantitative reasoning skills, attitudes toward mathematics, and ability to accurately assess their own quantitative abilities. It has been administered to more than 5,000 students at a variety of institutions at the start and end of a semester of general education college science instruction. I will begin by briefly summarizing our published work surrounding validation of the instrument and identification of underlying attitudinal factors (composite variables identified via factor analysis) that predict 50% of the variation in students' scores on the assessment. I will then discuss more recent unpublished work, including: (1) Development and validation of an abbreviated version of the assessment (The QuaRCS Light), which results in marked improvements in students' ability to maintain a high effort level throughout the assessment and has broad implications for quantitative reasoning assessments in general, and (2) Our efforts to revise the attitudinal portion of the assessment to better assess math anxiety level, another key factor in student performance on numerical assessments.

 7. Structural plasticity in Mycobacterium tuberculosis uracil-DNA glycosylase (MtUng) and its functional implications.

  Science.gov (United States)

  Arif, S M; Geethanandan, K; Mishra, P; Surolia, A; Varshney, U; Vijayan, M

  2015-07-01

  17 independent crystal structures of family I uracil-DNA glycosylase from Mycobacterium tuberculosis (MtUng) and its complexes with uracil and its derivatives, distributed among five distinct crystal forms, have been determined. Thermodynamic parameters of binding in the complexes have been measured using isothermal titration calorimetry. The two-domain protein exhibits open and closed conformations, suggesting that the closure of the domain on DNA binding involves conformational selection. Segmental mobility in the enzyme molecule is confined to a 32-residue stretch which plays a major role in DNA binding. Uracil and its derivatives can bind to the protein in two possible orientations. Only one of them is possible when there is a bulky substituent at the 5' position. The crystal structures of the complexes provide a reasonable rationale for the observed thermodynamic parameters. In addition to providing fresh insights into the structure, plasticity and interactions of the protein molecule, the results of the present investigation provide a platform for structure-based inhibitor design.

 8. Computerunterstützte Sacherschließung mit dem Digitalen Assistenten (DA-2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Imma Hinrichs

  2016-12-01

  Full Text Available Wir beschreiben den Digitalen Assistenten DA-2, den wir zur Unterstützung der Sacherschliessung im IBS-Verbund implementiert haben. Diese webbasierte Anwendung ist eine vollständige Neuimplementierung, welche die Erkenntnisse des Vorgängersystems bei der Zentralbibliothek Zürich berücksichtigt. Wir stellen Überlegungen zur Zukunft der Sacherschliessung an und geben eine Übersicht über Projekte mit ähnlichen Zielsetzungen, die Sacherschließung mit Computerunterstützung effizienter und besser zu gestalten.   We describe the digital assistant DA-2 which we have implemented to support the subject indexing process in the IBS-Verbund. This web-based service is a new implementation from scratch based on the lessons learned with its predecessor used by the Zentralbibliothek Zürich. We also discuss the future of intellectual subject indexing and we give an overview on related projects also aiming at digitizing and economizing this challenging process.

 9. En evaluering af projektet 'bib:talk unge mødes' på Ballerup Bibliotek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Khawaja, Iram; Staunæs, Dorthe

  2007-01-01

  På Ballerup Bibliotekerne blev ord som integration og gensidig forståelse omsat til praktisk handling i 2006. Med økonomisk støtte fra Biblioteksstyrelsens udviklingspulje for skole- og folkebiblioteker kørte Ballerup Bibliotekerne i efteråret et dialogprojekt "Unge mødes og dialog opstår. Vores ...... opbygget, har løftet BIB:talk-projektets kvalitet markant. Opbakningen fra resten af personalet på biblioteket har været fantastisk og alle har følt ejerskab til projektet....

 10. Der er faresignaler her - om ret og heuristik i det almindelige, kommunale tilsyn med børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Idamarie Leth

  2014-01-01

  KORT RESUME Kommunerne underlægges i stigende grad krav om at føre et aktivt og opsøgende tilsyn med børn og unge. Kravene fremgår af serviceloven med tilhørende forskrifter. Disse regler har sammenhæng med en række andre regler på det sociale og velfærdsretlige område i øvrigt, men også med forv...

 11. C → T mutagenesis and γ-radiation sensitivity due to deficiency in the Smug1 and Ung DNA glycosylases

  Science.gov (United States)

  An, Qian; Robins, Peter; Lindahl, Tomas; Barnes, Deborah E

  2005-01-01

  The most common genetic change in aerobic organisms is a C:G to T:A mutation. C → T transitions can arise through spontaneous hydrolytic deamination of cytosine to give a miscoding uracil residue. This is also a frequent DNA lesion induced by oxidative damage, through exposure to agents such as ionizing radiation, or from endogenous sources that are implicated in the aetiology of degenerative diseases, ageing and cancer. The Ung and Smug1 enzymes excise uracil from DNA to effect repair in mammalian cells, and gene-targeted Ung−/− mice exhibit a moderate increase in genome-wide spontaneous mutagenesis. Here, we report that stable siRNA-mediated silencing of Smug1 in mouse embryo fibroblasts also generates a mutator phenotype. However, an additive 10-fold increase in spontaneous C:G to T:A transitions in cells deficient in both Smug1 and Ung demonstrates that these enzymes have distinct and nonredundant roles in suppressing C → T mutability at non-CpG sites. Such cells are also hypersensitive to ionizing radiation, and reveal a role of Smug1 in the repair of lesions generated by oxidation of cytosine. PMID:15902269

 12. Latitudinal and radial variation of >2 GeV/n protons and alpha-particles at solar maximum: ULYSSES COSPIN/KET and neutron monitor network observations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. V. Belov

  2003-06-01

  Full Text Available Ulysses, launched in October 1990, began its second out-of-ecliptic orbit in September 1997. In 2000/2001 the spacecraft passed from the south to the north polar regions of the Sun in the inner heliosphere. In contrast to the first rapid pole to pole passage in 1994/1995 close to solar minimum, Ulysses experiences now solar maximum conditions. The Kiel Electron Telescope (KET measures also protons and alpha-particles in the energy range from 5 MeV/n to >2 GeV/n. To derive radial and latitudinal gradients for >2 GeV/n protons and alpha-particles, data from the Chicago instrument on board IMP-8 and the neutron monitor network have been used to determine the corresponding time profiles at Earth. We obtain a spatial distribution at solar maximum which differs greatly from the solar minimum distribution. A steady-state approximation, which was characterized by a small radial and significant latitudinal gradient at solar minimum, was interchanged with a highly variable one with a large radial and a small – consistent with zero – latitudinal gradient. A significant deviation from a spherically symmetric cosmic ray distribution following the reversal of the solar magnetic field in 2000/2001 has not been observed yet. A small deviation has only been observed at northern polar regions, showing an excess of particles instead of the expected depression. This indicates that the reconfiguration of the heliospheric magnetic field, caused by the reappearance of the northern polar coronal hole, starts dominating the modulation of galactic cosmic rays already at solar maximum.Key words. Interplanetary physics (cosmic rays; energetic particles – Space plasma physics (charged particle motion and acceleration

 13. The Interaction among Microbiota, Immunity, and Genetic and Dietary Factors Is the Condicio Sine Qua Non Celiac Disease Can Develop

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Pagliari

  2015-01-01

  Full Text Available Celiac disease (CD is an immune-mediated enteropathy, triggered by dietary wheat gluten and similar proteins of barley and rye in genetically susceptible individuals. This is a complex disorder involving both environmental and immune-genetic factors. The major genetic risk factor for CD is determined by HLA-DQ genes. Dysfunction of the innate and adaptive immune systems can conceivably cause impairment of mucosal barrier function and development of localized or systemic inflammatory and autoimmune processes. Exposure to gluten is the main environmental trigger responsible for the signs and symptoms of the disease, but exposure to gluten does not fully explain the manifestation of CD. Thus, both genetic determination and environmental exposure to gluten are necessary for the full manifestation of CD; neither of them is sufficient alone. Epidemiological and clinical data suggest that other environmental factors, including infections, alterations in the intestinal microbiota composition, and early feeding practices, might also play a role in disease development. Thus, this interaction is the condicio sine qua non celiac disease can develop. The breakdown of the interaction among microbiota, innate immunity, and genetic and dietary factors leads to disruption of homeostasis and inflammation; and tissue damage occurs. Focusing attention on this interaction and its breakdown may allow a better understanding of the CD pathogenesis and lead to novel translational avenues for preventing and treating this widespread disease.

 14. Utilización de quitina en formas farmacéuticas: I Ungüento

  OpenAIRE

  Ofelia Bilbao Revoredo; Sol A Fernández Monagas; Olga M Nieto Acosta; Ruth D Henríques Rodríguez

  1998-01-01

  Se realizó un estudio tecnológico en la forma farmacéutica ungüento, para lo cual se empleó quitina como principio activo. Se utilizaron 2 tipos de base, oleosa e hidrosoluble, la primera con mejores características. Se estudiaron la liberación in vitro del fármaco, así como la cinética de este proceso, y se llegó a la conclusión de que el mayor porcentaje de quitina liberada fue en base oleosa. Se siguió en ambos casos una cinética de orden cero.A technological study of pharmaceutical form o...

 15. Utilización de quitina en formas farmacéuticas: I Ungüento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ofelia Bilbao Revoredo

  1998-12-01

  Full Text Available Se realizó un estudio tecnológico en la forma farmacéutica ungüento, para lo cual se empleó quitina como principio activo. Se utilizaron 2 tipos de base, oleosa e hidrosoluble, la primera con mejores características. Se estudiaron la liberación in vitro del fármaco, así como la cinética de este proceso, y se llegó a la conclusión de que el mayor porcentaje de quitina liberada fue en base oleosa. Se siguió en ambos casos una cinética de orden cero.A technological study of pharmaceutical form ointment was undertaken for which chitin was used as an active agent. Two types of base were used: oinment and water-soluble; the former presented better characteristics. Drug release in vitro and the kinetics of this process were studied so it was concluded that the higher percentage of chitin was released in oinment. Zero kinetics was followed in both cases.

 16. The OSU1/QUA2/TSD2-encoded putative methyltransferase is a critical modulator of carbon and nitrogen nutrient balance response in Arabidopsis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peng Gao

  2008-01-01

  Full Text Available The balance between carbon (C and nitrogen (N nutrients must be tightly coordinated so that cells can optimize their opportunity for metabolism, growth and development. However, the C and N nutrient balance perception and signaling mechanism remains poorly understood. Here, we report the isolation and characterization of two allelic oversensitive to sugar 1 mutants (osu1-1, osu1-2 in Arabidopsis thaliana. Using the cotyledon anthocyanin accumulation and root growth inhibition assays, we show that the osu1 mutants are more sensitive than wild-type to both of the imbalanced C/N conditions, high C/low N and low C/high N. However, under the balanced C/N conditions (low C/low N or high C/high N, the osu1 mutants have similar anthocyanin levels and root lengths as wild-type. Consistently, the genes encoding two MYB transcription factors (MYB75 and MYB90 and an Asn synthetase isoform (ASN1 are strongly up-regulated by the OSU1 mutation in response to high C/low N and low C/high N, respectively. Furthermore, the enhanced sensitivity of osu1-1 to high C/low N with respect to anthocyanin accumulation but not root growth inhibition can be suppressed by co-suppression of MYB75, indicating that MYB75 acts downstream of OSU1 in the high C/low N imbalance response. Map-based cloning reveals that OSU1 encodes a member of a large family of putative methyltransferases and is allelic to the recently reported QUA2/TSD2 locus identified in genetic screens for cell-adhesion-defective mutants. Accumulation of OSU1/QUA2/TSD2 transcript was not regulated by C and N balance, but the OSU1 promoter was slightly more active in the vascular system. Taken together, our results show that the OSU1/QUA2/TSD2-encoded putative methyltransferase is required for normal C/N nutrient balance response in plants.

 17. 'BioQuaRT' project: design of a novel in situ protocol for the simultaneous visualisation of chromosomal aberrations and micronuclei after irradiation at microbeam facilities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Patrono, C.; Testa, A.; Monteiro Gil, O.; Giesen, U.; Langner, F.; Rabus, H.; Pinto, M.

  2015-01-01

  The aim of the 'BioQuaRT' (Biologically weighted Quantities in Radiotherapy) project is to develop measurement techniques for characterising charged particle track structure on different length scales, and to correlate at the cellular level the track structure properties with the biological effects of radiation. This multi-scale approach will allow characterisation of the radiation qualities used in radiotherapy and the related biological effects. Charged-particle microbeam facilities were chosen as the platforms for all radiobiology experiments in the 'BioQuaRT' project, because they allow targeting single cells (or compartments of a cell) with a predefined number of ionising particles and correlating the cell-by-cell induced damage with type and energy of the radiation and with the number of ions per cell. Within this project, a novel in situ protocol was developed for the analysis of the mis-repaired and/or unrepaired chromosome damage induced by charged-particle irradiations at the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ion microbeam facility. Among the cytogenetic biomarkers to detect and estimate radiation-induced DNA damage in radiobiology, chromosomal aberrations and micronuclei were chosen. The characteristics of the PTB irradiation system required the design of a special in situ assay: specific irradiation dishes with a base made from a bio-foil 25-μm thick and only 3000-4000 cells seeded and irradiated per dish. This method was developed on Chinese hamster ovary (CHO) cells, one of the most commonly used cell lines in radiobiology in vitro experiments. The present protocol allows the simultaneous scoring of chromosome aberrations and micronuclei on the same irradiated dish. Thanks to its versatility, this method could also be extended to other radiobiological applications besides the single-ion microbeam irradiations. (authors)

 18. „Perché sono tutti cattivi“: Strategien der Anziehung und Abstoßung in ‚Gomorra – la serie‘

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tanja Weber

  2015-05-01

  Full Text Available Der Pay-TV Sender Sky Italia sendet neben Sport vor allem US-amerikanische Fernsehserien, die als Quality TV bezeichnet werden. Inzwischen produziert er auch eigene Serien, die international konkurrenzfähig sein sollen. Dabei setzt er auch bei seiner dritten Produktion Gomorra – La serie auf transmediales Erzählen als Risikominimierungsstrategie, das heißt, der Serie gehen ein erfolgreiches Buch und ein Film voraus. Gomorra – La serie setzt sich darüber hinaus mit der italienischen Tradition, das organisierte Verbrechen darzustellen, auseinander. Dies schlägt sich vor allem in der Figurenzeichnung nieder und führt zu außergewöhnlichen Strategien der Anziehung und Abstoßung.

 19. En Ung bank

  OpenAIRE

  Lind, Maria Benedicte; Rice, Harrie Emily; Andersen, Lærke Maria; Elfort, Amanda Josefine; Pedersen, Sophie Espe; Sahibzada, Qamar Un Nisa

  2016-01-01

  The purpose of this project is to examine the campaign Øhhkonomi from Danske Bank. The project is based on examining which assumptions the campaign, and further actions surrounding the campaign, expresses about the audience. The campaign audience is specifically 18-27 years old and addresses problems regarding their personal finance skills and understanding thereof. Starting from a communication point of view, the project examines the campaign and the sender in itself. The purpose hereof is t...

 20. Unge, holdspil og medborgerskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryom, Knud

  for at lykkes. Dermed sy-nes der behov for indsatser, der kan styrke denne gruppe af drenge, så de oplever handlekompeten-cer, som kan betyde, at de kan agere på nye måder. At udvikle sig som menneske behøver ikke anses som et individuelt projekt, derfor søger denne afhandling at lægge vægt på fællesskabet, og...

 1. Unge uledsagede flygtninges stemmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  2017-01-01

  Valg af materiale/medie/form: Powerpoint Valg af arbejdsform: Oplæg til workshop Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Fungerer godt i den sammenhæng......Valg af materiale/medie/form: Powerpoint Valg af arbejdsform: Oplæg til workshop Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Fungerer godt i den sammenhæng...

 2. Pegada Ecológica: uma ferramenta utilizada como indicador e conscientizador do consumo, aplicado na UNG Universidade, Guarulhos/SP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Regina de Oliveira Moraes Arruda

  2017-05-01

  Full Text Available Among the functions of a university there are Teaching, Research and Extension. In order to collaborate in the extension of actions within the week of Conscious Consumption, 2016, Master in Geoenvironmental Analysis at the UNG Universidade suggested the questionnaire on the Ecological Footprint, an instrument that was developed and widely publicized by the WWF-Brazil (World Wide Fund for Nature - Brazil. The shares were held in the three campuses in the University: Center, Dutra and Itaquaquecetuba, covering about 1,000 students. Students answered the questionnaire with 18 questions and after the addition of the points, these might be classified according to the amount of renewable natural resources to maintain their standard of living and how many planets would be needed to keep this consumption if all people on the planet I had the same level of consumption. With the result of the application of this questionnaire, we can see that the students of the UNG Universidade need, on average, 2.8 planets to maintain its consumption of life, higher than the national average which is 1.6 and very close to average the UK is 3.0. When it comes to Conscious Consumption it is important each person doing the exercise to quantify and reflect on their lifestyle. Thus, this extension activity fulfilled its objectives, since the discussion on consumption was noticeable by observing the students talking and checking how are consumerist and Consumer Awareness is not limited to “shopping” but also housing, food, waste and transportation.

 3. ”Har du ikke en bra feed på Insta, så har du ikke orden på livet ditt!” Unge jenter sin opplevelse av andres selvrepresentasjon i bildedelingstjenester.

  OpenAIRE

  Magnussen, Andrea Bergum

  2017-01-01

  Mastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017 Norsk: Denne oppgaven undersøker unge jenters opplevelse av selvrepresentasjonen på bildedelingstjenestene Instagram og Snapchat. Funnene er basert på individuelle intervjuer og et fokusgruppeintervju av fem jenter på 14 år. Intervjupersonene har i hovedsak uttrykt seg om deres opplevelse knyttet til kjendiser og influencers sin selvrepresentasjon. Oppgaven ta...

 4. Monitoring of the spatial and temporal dynamics of BER/SSBR pathway proteins, including MYH, UNG2, MPG, NTH1 and NEIL1-3, during DNA replication.

  Science.gov (United States)

  Bj Rås, Karine Ø; Sousa, Mirta M L; Sharma, Animesh; Fonseca, Davi M; S Gaard, Caroline K; Bj Rås, Magnar; Otterlei, Marit

  2017-08-21

  Base lesions in DNA can stall the replication machinery or induce mutations if bypassed. Consequently, lesions must be repaired before replication or in a post-replicative process to maintain genomic stability. Base excision repair (BER) is the main pathway for repair of base lesions and is known to be associated with DNA replication, but how BER is organized during replication is unclear. Here we coupled the iPOND (isolation of proteins on nascent DNA) technique with targeted mass-spectrometry analysis, which enabled us to detect all proteins required for BER on nascent DNA and to monitor their spatiotemporal orchestration at replication forks. We demonstrate that XRCC1 and other BER/single-strand break repair (SSBR) proteins are enriched in replisomes in unstressed cells, supporting a cellular capacity of post-replicative BER/SSBR. Importantly, we identify for the first time the DNA glycosylases MYH, UNG2, MPG, NTH1, NEIL1, 2 and 3 on nascent DNA. Our findings suggest that a broad spectrum of DNA base lesions are recognized and repaired by BER in a post-replicative process. © The Author(s) 2017. Published by Oxford University Press on behalf of Nucleic Acids Research.

 5. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malene Charlotte Larsen

  2009-02-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 6. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malene Charlotte Larsen

  2009-12-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 7. Estudo eletromiográfico dos músculos adutor longo e vasto medial (fibras oblíquas), durante exercícios de agachamento com e sem a adução do quadril

  OpenAIRE

  Fabio de Faro Passos

  2006-01-01

  INTRODUÇÃO: os músculos adutor longo (ADL) e vasto medial (VM), incluindo suas fibras oblíquas (VMO), possuem relações anatômicas e funcionais. O músculo VMO é estabilizador da patela, portanto inúmeros trabalhos EMG procuram determinar exercícios que aumentem a atividade deste músculo. Este estudo teve como objetivo relacionar a atividade do músculo VMO com a adução do quadril e com a contração do músculo ADL em exercícios de agachamento com e sem apoio dorsal para ambos os sexos. CASUÍSTICA...

 8. [The life of Choe Ung-sok: with a focus on his design for and role in the health care system immediately after the liberation].

  Science.gov (United States)

  Shin, Young-Joen; Kim, Jinhyouk

  2014-12-01

  Born in Pyongyang in 1914, Choe Ung-sok was a physician who lived through the Japanese colonial era (1910-1945), rule by the United States Army Military Government in Korea (USAMGIK; 1945-1948), and national division (1948). Influenced by socialism and social hygiene/social medicine during his studies in Japan, he played the role of representing the socialist camp in the discussions related to the construction of a heath care system immediately following the Liberation (1945). His key arguments were: first, the nationalization of the medical system and the implementation of nationwide programs to eradicate diseases; second, the provision of free medical services through the expansion of social insurance; third, the reeducation of the medical personnel; fourth, the provision of social sciences education to the medical personnel and the reorganization of medicine into preventive medicine; fifth, the nationalization of pharmaceutics; sixth, the laborers' establishment of autonomous medical organs (affordable clinics, medical consumers' unions through cooperatives); and seventh, the reduction of work hours to 6-8 hours, technical improvement, respite from research, and guarantee of economic life for the medical personnel. Influenced by the medical systems of the Soviet Union and Japan, such arguments stood in opposition to the right wing's plan for the construction of a relatively passive health care system at the time but, in the end, failed to be realized in southern part of Korea under the USAMGIK. Subsequently, he defected to northern part of Korea and came to participate in the task of constructing North Korea's health care system. Choe's life and design for a health care system provide examples through which one can confirm the nature of social hygiene/social medicine both during the Japanese colonial era and before and after the Liberation and the contents of the design related to a health care system as held by the socialist faction. In addition, they show that

 9. Desenvolvimento de uma ferramenta didática para o estudo da flexão composta oblíqua em seções quaisquer de concreto armado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. H. C. De Lyra

  Full Text Available Tendo em vista a experiência de professores e pesquisadores do Brasil e do exterior no contexto da busca de novos e melhores métodos didáticos para ensino de Engenharia, constata-se que o uso de recursos multimídia interativa constitui uma abordagem promissora, com amplas possibilidades de aplicação em disciplinas de graduação. Nesse contexto, o presente trabalho trata do desenvolvimento de uma ferramenta multimídia de apoio ao ensino da flexão composta oblíqua no concreto armado, apresentando as suas funcionalidades, a estrutura do código e exemplos de aplicação. Para a construção da ferramenta, o applet “Verificação de seções quaisquer de concreto armado sob flexão composta oblíqua”, foi utilizada a linguagem de programação JavaTM e o ambiente de desenvolvimento NetBeans 5.5.1. O applet tratado neste artigo está disponível na Internet no endereço http://www.lmc.ep.usp.br/pesquisas/TecEdu/.

 10. Diseño y validación de un método espectrofotométrico para el estudio de estabilidad de Benzocaína en un nuevo ungüento rectal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yania Suárez Pérez

  2001-12-01

  Full Text Available Se desarrolló un método por espectrofotometría UV, que incluyó la extracción previa del producto de degradación de la benzocaína presente en un nuevo ungüento rectal, destinado al tratamiento del brote hemorroidal agudo. El método analítico se validó para el estudio de estabilidad química de este principio activo. Según los criterios estadísticos vigentes, el método resultó lineal, exacto, preciso, sensible y específico para el objetivo con el cual fue diseñado.A method including the previous extraction of the degradation product of benzocaine pesent in a new rectal ointment to treat acute haemorrhoid was developed by ultraviolet spectrophotometry. The analytical method was validated for the study of the chemical stability of this active principle. According to the standing statistical criteria, the method proved to be lineal, exact, accurate, sensitive and specific for the objective it was designed.

 11. The Ulysses fast latitude scans: COSPIN/KET results

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Heber

  2003-06-01

  Full Text Available Ulysses, launched in October 1990, began its second out-of-ecliptic orbit in December 1997, and its second fast latitude scan in September 2000. In contrast to the first fast latitude scan in 1994/1995, during the second fast latitude scan solar activity was close to maximum. The solar magnetic field reversed its polarity around July 2000. While the first latitude scan mainly gave a snapshot of the spatial distribution of galactic cosmic rays, the second one is dominated by temporal variations. Solar particle increases are observed at all heliographic latitudes, including events that produce >250 MeV protons and 50 MeV electrons. Using observations from the University of Chicago’s instrument on board IMP8 at Earth, we find that most solar particle events are observed at both high and low latitudes, indicating either acceleration of these particles over a broad latitude range or an efficient latitudinal transport. The latter is supported by "quiet time" variations in the MeV electron background, if interpreted as Jovian electrons. No latitudinal gradient was found for >106 MeV galactic cosmic ray protons, during the solar maximum fast latitude scan. The electron to proton ratio remains constant and has practically the same value as in the previous solar maximum. Both results indicate that drift is of minor importance. It was expected that, with the reversal of the solar magnetic field and in the declining phase of the solar cycle, this ratio should increase. This was, however, not observed, probably because the transition to the new magnetic cycle was not completely terminated within the heliosphere, as indicated by the Ulysses magnetic field and solar wind measurements. We argue that the new A<0-solar magnetic modulation epoch will establish itself once both polar coronal holes have developed.Key words. Interplanetary physics (cosmic rays; energetic particles; interplanetary magnetic fields

 12. "Non qua servus est, sed qua homo." Der rechtliche Status von Sklaven bei Luis de Molina

  OpenAIRE

  Simmermacher, Danaë

  2014-01-01

  Luis de Molina (1535-1600) grants slaves a legal status through which they can take up a position with respect to their masters between equivalent legal entity and legal object. Here, what is decisive is the figure of the subjective right, which both for Molina and modern proponents of this legal concept describes the 'right per se'. According to Molina's definition of ius, the denial of a subjective right or the hindrance of exercising an individual right represents an injustice. The rights ...

 13. Udviklingen i unges alkohol- og stofbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Stine Vernstrøm; Østergaard, Jeanette

  2018-01-01

  /26- års alderen ryger de typisk ikke længere hash. En anden gruppe (16%) debuterer tidligere og fortsætter med et hashbrug i 18/19-års alderen, mens de i 25/26-års alderen har meget varierende forbrugsmønstre. Den tredje gruppe (15%) starter også relativt tidligt men viser en gradvis maturing out, mens...... den fjerde lille gruppe (5%) både starter tidligt (14 år i gennemsnit) og fortsætter på relativt høje brugsniveauer både i 18/19-års alderen og i midt-20erne. De selvrapporterede negative konsekvenser af hashbrug er store i den mest hasherfarne gruppe, og mange siger, at de ønsker at skære ned og...

 14. Implementering af tre misbrugsbehandlinger for udsatte unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weatherall, Cecilie Dohlmann; Termansen, Tina

  2015-01-01

  SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd skal evaluere ”Projekt misbrugsbehandling for udsatte unge”, som løber fra 2011 til 2014. De tre behandlingsmodeller, som indgår i Socialstyrelsens (SOS) ”Projekt misbrugsbehandling for udsatte unge”, er MST-SA (Multi Systemic Therapy Substance Abuse...... både i Danmark og internationalt. Dog er der et stigende fokus på, at det er et centralt element for at opnå gode evalueringer (Fixen m.fl., 2005; Fixen m.fl., 2009; Durlak & DuPre, 2008), idet implementeringen af en indsats kan have stor betydning for den effekt, der observeres. Ifølge Durlak og Du...

 15. Social praksisteoretiske analyser af unge i partnerskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche; Munkholm, Merete

  Denne bog analyserer lokale partnerskaber mellem produktionsskoler og virksomheder, institutioner og civilsamfund. Bogen illustrerer, hvordan vi med social praksis teori kan forstå partnerskaber som grænsefællesskaber, hvor partnerskaber arrangeres i og på tværs af forskellige fællesskaber og han...

 16. Danske ungdomsfilm - i de unges smag?

  OpenAIRE

  Mbinda, Jeppe; Lehmann, Tobias

  2015-01-01

  This master thesis is centered on the relationship and understanding that young Danes between 18-25 years have on Danish youth-films. Our interest in this field was evoked by the fact that it has been difficult to generate the expected ticket sales for youth films and that the genre is in a commercial crisis according to established research. We wanted to examine whether this was due to a communicative and strategic problems and/or due to the content of the genre? In order to identify and und...

 17. Åben og Rolig for Unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Westphael, Gitte; Krogh, Søren Christian; Jensen, Christian Gaden

  -14 deltagere) i samarbejde mellem Rigshospitalet og Herbert Bensons forskningsgruppe ved Harvard University (Jensen et al., 2015). Kurset afholdes af to psykologuddannede, certificerede instruktører og baseres på den biopsykosociale sundhedsmodel og sammensatte metoder, herunder meditation, kognitive øvelser...

 18. Unge og kommunalvalg - fra holdning til handling

  OpenAIRE

  Bordinggaard Madsen, Anders; Retz Frøslev, Liv; Borelli, Benjamin; Schnedler Henriksen, Jesper; Gebremichael, Matiwos

  2014-01-01

  It has long been a concern that the election turnout at the municipal elections were considerably lower than the elections at the Danish parliament. Especially the younger voters does not participate at the municipal elections. This is a worrying tendency and in this paper we investigate how the situation can be improved. In addition to that we will make a focus group investigation in this paper, where we will find out how the six young first time voters relate to the communication campaign: ...

 19. QuaIity control of medicaI imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Choi, Joon Il; Na, Dong Gyu; Lee, Jae Young; Kim, Hak Hee; Shin, Yong Moon; Ahn, Kook Jin

  2004-01-01

  Medical imaging is the one of the most important diagnostic tools of modern medical science and quality control of the medical imaging is already systemized in the advanced countries. However, in Korea, quality control of medical imaging has not been properly performed until now and low quality examinations have been done without any regulation. The Korean Radiological Society, as society of supervision of medical imaging, has emphasized the importance of quality control and in 2003, the law for the quality control of medical imaging was made. In conformity of the law, the regulation of the quality control of medical imaging will commence, but this is just the beginning and there are still many tasks left for settling down and expanding the range of the quality control of the medical imaging. We reviewed the history of the quality control of medical imaging in Korea and explained the particulars of mammography, fluoroscopy, computed tomography and magnetic resonance imaging. We also looked into future prospect and tasks of the quality control of medical imaging

 20. SeaQuaKE: Sea-optimized Quantum Key Exchange

  Science.gov (United States)

  2015-01-01

  spatial modes (e.g. orbital angular momentum), on the other hand, will not be considered here, due to the challenges that harsh atmospheric propagation...three smaller subsystems, including the pump source, time-bin multiplexer , polarization entanglement & pair generation elements. Also shown are some...quality f Time-bin/ polariz. analysis Hyper- entangled source Tx aperture ALICE Laser pump f f ff f f PBSf f MZI SPDs MZI PBS Time-Bin Entanglement

 1. ENVIRONMENTAL EDUCATION: A SINE-QUA-NON FOR ...

  African Journals Online (AJOL)

  JONATHAN

  verse ranging from sea surge and flooding, melting of ice caps with potential ... level has grown from under 15,000 in 1970 to approximately 1.2 million today. Moreover ... (2004) state a rise in environmental awareness from the 1970s due to increased ..... (Doctoral thesis, University of Central Florida, Orlando, Florida, USA).

 2. Rockets and spacecraft: Sine qua non of space science

  Science.gov (United States)

  1980-01-01

  The evolution of the national launch vehicle stable is presented along with lists of launch vehicles used in NASA programs. A partial list of spacecraft used throughout the world is also given. Scientific spacecraft costs are presented along with an historial overview of project development and funding in NASA.

 3. Experiencing Photographs Qua Photographs: What's So Special about Them?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiri Benovsky

  2013-01-01

  Full Text Available Merely rhetorically and answering in the negative, Kendall Walton has asked: "Isn't photography just another method people have of making pictures, one that merely uses different tools and materials; cameras, photosensitive paper, and darkroom equipment, rather than canvas, paint, and brushes? And don't the results differ only contingently and in degree, not fundamentally, from pictures of other kinds?" Contrary to Walton and others, I answer with a resounding "Yes" to Walton’s questions in this article. It is a widely shared view that photographs are somehow special and that they fundamentally differ from hand-made pictures such as paintings, both from a phenomenological point of view (in the way we experience them and an epistemic point of view (since they are supposed to have a different that is, greater, epistemic value from paintings that gives us a privileged access to the world. I almost reject the totality of these claims and, as a consequence, there remains little difference between photographs and paintings. As we shall see, “photographs are always partly paintings,” a claim that is true not only of retouched digital photographs but of all photographs, including traditional ones made using photosensitive film and development techniques.

 4. ENVIRONMENTAL EDUCATION: A SINE-QUA-NON FOR ...

  African Journals Online (AJOL)

  JONATHAN

  embeddedness on formation of specific attitudes and behavioral intentions. Personality and. Social Psychology Bulletin, 22(8), 845-861. Purwanto, H. (1999). Human Behavior Based For Nursing. Jakarta: EGC. Robinson, J. O. (2013). Environmental Education and Sustainable Development in Nigeria: Breaking the missing ...

 5. Being qua becoming: Aristotle's "Metaphysics", quantum physics, and Process Philosophy

  Science.gov (United States)

  Johnson, David Kelley

  In Aristotle's First Philosophy, science and philosophy were partners, but with the rise of empiricism, went their separate ways. Metaphysics combined the rational and irrational (i.e. final cause/unmoved mover) elements of existence to equate being with substance, postulating prime matter as pure potential that was actuated by form to create everything. Modern science reveres pure reason and postulates its theory of being by a rigorous scientific methodology. The Standard Model defines matter as energy formed into fundamental particles via forces contained in fields. Science has proved Aristotle's universe wrong in many ways, but as physics delves deeper into the quantum world, empiricism is reaching its limits concerning fundamental questions of existence. To achieve its avowed mission of explaining existence completely, physics must reunite with philosophy in a metascience modeled on the First Philosophy of Aristotle. One theory of being that integrates quantum physics and metaphysics is Process Philosophy.

 6. Collecting that reassesses values at the 6th Tallinn Applied Art Triennial / Ketli Tiitsar

  Index Scriptorium Estoniae

  Tiitsar, Ketli, 1972-

  2013-01-01

  6. Tallinna rakenduskunsti triennaal "Kogumise kunst" 23.11.2012-3.02.2013. Põhinäitus "Kogumise kunst" Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis, kuraator Love Jönsson (Rootsi). Pikemalt rootsi kunstnike rühmituse A5 ja inglise kunstniku David Clarke'i töödest

 7. Ehte järelkasv ja klassikud laegast täitmas / Ketli Tiitsar

  Index Scriptorium Estoniae

  Tiitsar, Ketli

  2004-01-01

  Ede Kurreli 95. sünniaastapäevale pühendatud Eesti Metallikunstnike Liidu ja Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala ühisnäitus "Laegas" Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis kuni 17. X. Ede Kurreli, Arseni Möldri, Leili Kuldkepi, Kadri Mälgu, rühmituse ÕhuLoss, Birgit Marjundi, Risto Tali, Bruno Lillemetsa, Tõnis Bergi, Mart Reino, Adolfas Shaulyse, Mari Relo-Shaulyse, parima üliõpilastöö autori Kertu Tubergi ja 2004. a. Ede Kurreli preemia saanud Anneli Tammiku töödest, Maria Puki ja Ivar Lubjaku näitusekujundusest

 8. Kas praegune triennaal õnnestus? : tarbekunst / Ketli Tiitsar ; interv. R[eet] V[arblane

  Index Scriptorium Estoniae

  Tiitsar, Ketli

  2006-01-01

  Tallinna IV rakenduskunsti triennaali töögrupi liige K. Tiitsar triennaalist, näituse kujundusest (3+1 Arhitektid), eesti tarbekunstist, seminarist ja esitluste päevast (Mecky van den Brinki, Heli Hietala, Marie-Louise Kristenseni, Outi Liusvaara esinemine), satelliitnäitustest (Anneli Porri ja Pille-Triin Männiku kuraatoriprojekt "Teadus ja tänapäev", Hollandi Gerrit Rietveldi akadeemia ehteosakonna üliõpilaste tööde näitus EKA galeriis)

 9. Juhtimisguru: vaja on haridust ja ettevõtlikkust / Manfred Kets de Vries ; intervjueerinud Endrik Randoja

  Index Scriptorium Estoniae

  Vries, Manfred Kets de

  2010-01-01

  Maailmakuulus koolitaja vastab küsimustele, mis on sel aastal juhtide mõtetes kõige põletavamad teemad, kas coaching ja mentorlus on juhtimise arendamise uus kvaliteet, kuidas tulemuslikkust tunnustada, mida juhid peaksid tegema, et uut kasvu ära kasutada

 10. o-Naphthoquinone-Catalyzed Aerobic Oxidation of Amines to (Ket)imines: A Modular Catalyst Approach.

  Science.gov (United States)

  Goriya, Yogesh; Kim, Hun Young; Oh, Kyungsoo

  2016-10-07

  A modular aerobic oxidation of amines to imines has been achieved using an ortho-naphthoquinone (o-NQ) catalyst. The cooperative catalyst system of o-NQ and Cu(OAc) 2 enabled the formation of homocoupled imines from benzylamines, while the presence of TFA helped the formation of cross-coupled imines in excellent yields. The current mild aerobic oxidation protocol could also be applied to the oxidation of secondary amines to imines or ketimines with the help of cocatalyst, Ag 2 CO 3 , with excellent yields.

 11. Melkersson-Rosenthals syndrom hos en ung mand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Elisabeth; Jørkov, Andreas P Schjellerup

  2017-01-01

  A 24-year-old man presented with orofacial swelling, peripheral facial palsy and fissured tongue. Apart from a previous episode of peripheral palsy, he had no history of illness. Biopsy of the lip, blood tests, magnetic resonance imaging of the head and lumbar puncture showed no pathology. He rec...

 12. Børn, unge og grøntsager

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stacey, Julia; Søndergaard, Helle Alsted

  2003-01-01

  Selv om børnefamilier i dag har travlt, prioriterer de at samles omkring middagsbordet hver aften, og de vil have sund og hjemmelavet mad. Men ét er idealet, noget andet er virkeligheden i en travl hverdag. Derfor ender de nemme og hurtige løsninger lidt for ofte på middagsbordet i mange børnefam...

 13. Voksenansvar over for anbragte børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartoft, Hanne

  2017-01-01

  other things that much doubt has existed among foster parents and members of staff in such institutions as regards the borderline between care and intervention. In principle, this is a question of balancing the duty of adults to bring up children, and the children’s right to self-determination and other...... basic rights. The act establishes that when children and young people are placed in foster care, the adult responsibility is transferred from their parents to the foster families or members of staff in the foster care institutions. This authority includes the possibility to take the necessary....... The act introduces the authority to carry out drug and alcohol testing, however only on a voluntary basis. It also includes regulations regarding house rules. The purpose of the article is to contribute to the establishment of the concept of adult responsibility towards children in foster care, thus...

 14. Cannabis er ikke for børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Opstrup, Pernille; Olsen, Marianne; Nysom, Karsten

  2017-01-01

  The Danish parliament has decided to establish a four-year pilot scheme for medical treatment with cannabis. We increasingly experience requests from parents for medical treatment with cannabis of children and have the impression that a growing number of parents treat their children with illegally...... acquired cannabis products for various conditions. We summarize the sparse evidence regarding effects, side effects and long-term effects of medical treatment with cannabis in children and adolescents. At present, cannabis should very rarely be considered as part of medical treatment for children...

 15. De Vilde Unge i Aalborg Øst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Sune Qvotrup

  og institutioner, småkriminalitet, hip hop stil, en tendens til at strejfe i rundt i byens rum samt en ekspressiv form for maskulinitet. Et af bogens vigtigste budskaber er, at skabelsen af en kollektiv subkultur med disse træk må forstås og forklares som en reaktion på, eller en kreativ bearbejdning...

 16. Die Leiden des jungen Werthers: Den unge Werthers lidelser

  OpenAIRE

  Wibe, Henriette Nøddebo; Mathiassen, Jonas Bundgaard; Villadsen, Line Møgelvang; Aeppli, Jon Marius Brogaard; Hvidtfeldt, Sidi Sami Idrissi; Jakobsen, Mathias Simonsen

  2013-01-01

  This project investigate the philosophical influence of Jean-Jaques Rousseau’s Discours sur I’origine et les fondemens de I’inégalité parmi les hommes on Johann Wolfgang von Goethe’s Die Leiden des jungen Werthers. The concepts of the natural and conscious man that are set forth in the second Discours are compared to Werthers dualistic selfhood and the influence this has on the understanding of the narrative of Werther. Furthermore the project assesses the extent to which the revised 1787 ver...

 17. Alkoholindustriens disciplinering af nydelse. Forebyggelseskampagner til unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Demant, Jakob; Houborg, Esben

  2011-01-01

  Aims – To analyze how two youth alcohol prevention campaigns funded by the Danish alcohol industry articulate the relationship between alcohol, intoxication and pleasure. Design – The two campaigns are first analyzed by applying an analytical model developed by Karlsson and Bergmark (2009) to ana...... consumption with disciplined pleasure can be seen as a corporate social responsibility strategy by the alcohol industry. These strategies become relevant to include in order to understand prevention efforts within the national state.......Aims – To analyze how two youth alcohol prevention campaigns funded by the Danish alcohol industry articulate the relationship between alcohol, intoxication and pleasure. Design – The two campaigns are first analyzed by applying an analytical model developed by Karlsson and Bergmark (2009......) to analyze drug prevention campaigns in Sweden. After this a more detailed analysis of how the two campaigns articulate pleasure is done. Results – Both campaigns recognize recreational motives for consuming alcohol. In both campaigns pleasure is central to the regulation of alcohol consumption among young...

 18. Hovedpine hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gren, Caroline; Vogler, Kristoffer; Miranda, Maria Jose

  2018-01-01

  Headache is an increasingly common symptom among children and adolescents with a prevalence of 58.4%, and it may have profound impact on everyday life. A poorer prognosis is seen for children, who are not referred to specialist care, and long-term follow-up is shown to indicate a better outcome. ...

 19. Selvvurderet helbred blandt unge fra etniske minoriteter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennedsen, Anne; Ibfelt, Else Helene; Hansen, Jane Lindschou

  2006-01-01

  -grade students (aged 15 to 16 years), including 264 first-generation and 391 second-generation immigrants from non-Western countries. Self-reported health and self-efficacy, defined as the belief in the ability to affect one's own health, were included in the analyses, using SPSS cross-tabulations and logistical...

 20. Træk af en ung Karl Marx

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ziegler, Magnus Møller

  2018-01-01

  Det kritiske program, som var Karl Marx' bidrag til både tænkningen og den revolutionære bevægelse, tog sit udgangspunkt i det filosofiske miljø, der dominerede i Tyskland i 1840'erne.......Det kritiske program, som var Karl Marx' bidrag til både tænkningen og den revolutionære bevægelse, tog sit udgangspunkt i det filosofiske miljø, der dominerede i Tyskland i 1840'erne....

 1. Roman for unge - og deres voksne - fra Nick Hornby

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2007-01-01

  Nick Hornby: SLAM. Oversat fra engelsk. af Jan Hansen. 280 sider, 249 kr. Lindhardt og Ringhof. Fire stjerner Udgivelsesdato: 071207......Nick Hornby: SLAM. Oversat fra engelsk. af Jan Hansen. 280 sider, 249 kr. Lindhardt og Ringhof. Fire stjerner Udgivelsesdato: 071207...

 2. Unge voksne på Tinder : en kvalitativ studie

  OpenAIRE

  Ottesen, Mathilde Dagsvik

  2015-01-01

  Denne studien undersøker Tinder som arena for selvpresentasjon. Gjennom kvalitative intervjuer med syv studenter mellom 20 og 30 år, har jeg søkt svar på hvordan en presenterer seg selv på Tinder, hvordan en vurderer andre brukeres selvpresentasjon, samt implikasjoner av Tinder. I samsvar med Bourdieu (1986), undersøker jeg Tinder som et sosi...

 3. Field cancerization i ansigtet hos en ung kvindelig svejser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Rasmus Nygård; Sørensen, Jens Ahm

  2015-01-01

  developed multiple squamous cell carcinomas located exclusively on the right side of her face. During welding she had experienced numerous facial burns limited to the right side. This marked anatomical relationship between exposure and illness supports a causal association between welding and skin cancer.......Welding generates ultraviolet radiation and has been suggested to cause skin cancer. However, it remains questionable whether welding is in fact causally associated with the development of skin cancer. We report on a 44-year-old female with ten years occupational experience as a welder, who...

 4. Rulasõidu evolutsioon linnadžunglis / Ats Luik

  Index Scriptorium Estoniae

  Luik, Ats

  2011-01-01

  2.- 4. veebr. kinos Artis toimuvast Simpel Session 11 rula- ja rattafilmide festivalist. 3. veebruaril saab näha Coan Nicholsi ja Rick Charnoski filmi "Deathbowl to Downtown - The Evolution of Skateboarding in New York City" (USA 2010)

 5. Farlig trend: Unge deler deres ADHD medicin med andre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Anne-Mette

  2017-01-01

  Faglig rapport om ny forskning præsenteret ved the International Congress for ADHD, Vancouver, 2017......Faglig rapport om ny forskning præsenteret ved the International Congress for ADHD, Vancouver, 2017...

 6. Unge og looping-effekten af computerspilafhængighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brus, Anne

  2015-01-01

  In this article I set out to investigate the social construction of computer game addiction in young people’s everyday life. On the basis of qualitative interviews with three Danish teenage boys the article analyses how worries of computer game addiction is being produced and reproduced in social...... situations as well as how young people adapt to and resist the classification of computer game addiction. On the one hand the young people adapt the classification in order to get control of their gaming. On the other hand there is a risk of pathologization as their conduct may be linked to adaptive...

 7. Conducere apothecam, in qua exercere artem nostram: Το εργαστήριο ενός βυζαντινού και ενός βενετού ζωγράφου στην Κρήτη

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Μαρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ-ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΟΥ

  2008-09-01

  Full Text Available Marie Constantoudaki-KitromilidesConducere apothecam,  in  qua exercere artem nostram. L'atelier d'un peintre byzantin et d'un peintre vénitien à CandieIl y a plus de trente ans, le père Mario Cattapan publia une première série de documents, provenant des Archives d'État de Venise et concernant des peintres ayant exercé en Crète de 1300 à 1500. Ce travail constitua un tournant important pour l'étude de la peinture dans l'île sous domination vénitienne. Depuis, des témoignages nouveaux ont éclairé l'activité d'artistes connus de la même époque; d'autres ont révélé les noms et l'activité d'artistes inconnus jusqu'à maintenant.La recherche du père Cattapan, ainsi que des documents étudiés par nous-même, ont apporté de données nouvelles sur l'activité du peintre Nicolaos Philanthropenos, habitant de Candie et probablement descendant d'une famille originaire de Constantinople. De ce dossier, nous publions et commentons ici une pièce rare.Il s'agit d'un contrat, rédigé dans la ville de Candie et daté du 23 novembre 1400, qui concerne la collaboration, sous forme de coopération professionelle (societas, entre Nicolaos Philantrhopenos et le peintre vénitien Nicolaus (Nicolò Storlado. Les deux artistes décident de louer ensemble une boutique pour exercer leur métier pendant une période de trois ans.L'analyse du document et son commentaire nous permettent de mieux comprendre l'activité du peintre Nicolaos Philanthropenos dans l'île de Crète mais aussi à Constantinople et à Venise. En effet, la production artistique de Philanthropenos s'étendait depuis les icônes byzatntines aux retables (pale d'altare de type occidental et aux mosaïques de Saint Marc de Venise. D'autre part, notre document éclaire les chemins de contact entre les peintres crétois et l'art vénitien. Le fonctionnement d'un atelier commun, tenu par deux peintres de formation et expérience culturelle différentes peut être interp

 8. Cine Qua Non: The Political Import and Impact of The Battle of Algiers Cine Qua Non : L’impact de La bataille d’Alger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephen J. Whitfield

  2012-03-01

  Full Text Available Co-production italo-algérienne (en français et en arabe, La Battaglia di Algeri (1965, mérite le titre de meilleur film jamais réalisé. Gillo Pontecorvo, réalisateur et co-scénariste, montre avec brio et perspicacité les luttes de groupes d’insurgés se livrant à une guérilla urbaine dans l’Alger des années 1954-1957. Dans son portrait des exactions terroristes, ce film anticipe une vision du monde actuel, empli d’une violence effroyable, insoutenable. Ce film prémonitoire a un impact indéniable sur le temps présent. Que l’on soit de gauche ou de droite, de 1965 à nos jours, ce film ne cesse de fasciner. Ainsi dans le cadre de cette étude, je tenterai de mettre en relief la réalité historique à travers l’art cinématographique. Censuré en France en 1965, et peu projeté en salle dans la décennie qui suivit, ce film garde de sa force impressionnante grâce à son style étonnant mais aussi au thème choisi, criant par son éternelle actualité.

 9. POSSIBLE EVIDENCE FOR A FISK-TYPE HELIOSPHERIC MAGNETIC FIELD. I. ANALYZING ULYSSES/KET ELECTRON OBSERVATIONS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sternal, O.; Heber, B.; Kopp, A.; Engelbrecht, N. E.; Burger, R. A.; Ferreira, S. E. S.; Potgieter, M. S.; Fichtner, H.; Scherer, K.

  2011-01-01

  The propagation of energetic charged particles in the heliospheric magnetic field is one of the fundamental problems in heliophysics. In particular, the structure of the heliospheric magnetic field remains an unsolved problem and is discussed as a controversial topic. The first successful analytic approach to the structure of the heliospheric magnetic field was the Parker field. However, the measurements of the Ulysses spacecraft at high latitudes revealed the possible need for refinements of the existing magnetic field model during solar minimum. Among other reasons, this led to the development of the Fisk field. This approach is highly debated and could not be ruled out with magnetic field measurements so far. A promising method to trace this magnetic field structure is to model the propagation of electrons in the energy range of a few MeV. Employing three-dimensional and time-dependent simulations of the propagation of energetic electrons, this work shows that the influence of a Fisk-type field on the particle transport in the heliosphere leads to characteristic variations of the electron intensities on the timescale of a solar rotation. For the first time it is shown that the Ulysses count rates of 2.5-7 MeV electrons contain the imprint of a Fisk-type heliospheric magnetic field structure. From a comparison of simulation results and the Ulysses count rates, realistic parameters for the Fisk theory are derived. Furthermore, these parameters are used to investigate the modeled relative amplitudes of protons and electrons, including the effects of drifts.

 10. Galilea en Jerusalem as narratologiese ruimtes in die Markusevangelie: 'n Kontinuering van die Lohmeyer- Lightfoot-Marxsen ketting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. van Eck

  1988-01-01

  Full Text Available Galilee and Jerusalem as narratological toponyms in the Gospel of Mark: A continuation of the Lohmeyer-Lightfoot-Marxsen chain By means of a narratological examination of the Gospel of Mark the role of the toponyms Galilee and Jerusalem as localities of interest is pointed out. It is argued that as such they are important conveyers of the ideological perspective of the narrator. The article furthermore enters into the debate surrounding the redaktiomgeschichtliche contribution of Willi Marxsen on this topic. A narratological examination of the Gospel of Mark reveals further links in the Lohmeyer-Lightfoot-Marxsen chain of thought, although at times correctives are suggested.

 11. Genomic study of the Ket: a Paleo-Eskimo-related ethnic group with significant ancient North Eurasian ancestry

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Flegontov, P.; Changmai, P.; Zidkova, A.; Logacheva, M.D.; Altınışık, N. E.; Flegontova, Olga; Gelfand, M. S.; Gerasimov, E. S.; Khrameeva, E. E.; Konovalova, O. P.; Neretina, T.; Nikolsky, Y. V.; Starostin, G.; Stepanova, V. V.; Travinsky, I. V.; Tříska, M.; Tříska, P.; Tatarinova, T. V.

  2016-01-01

  Roč. 6, FEB 11 (2016), č. článku 20768. ISSN 2045-2322 Institutional support: RVO:60077344 Keywords : human populations * genetic variation * wide patterns * sequence * association * europeans * admixture * history * origin * tool Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 4.259, year: 2016

 12. OA Competencia para integrar los conocimientos del idioma inglés en la certifiación KET

  OpenAIRE

  Rocha Osornio, Brenda E.; García Moguel, Regina

  2011-01-01

  El documento está dividido en tres secciones. • Primera sección: Resumen, Introducción, Objetivos, Referencias, Créditos. • Segunda sección: Contenido, dividido en 5 Temas… 1. ¿Qué significa la competencia para integrar los conocimientos del idioma inglés en la aplicación de la evaluación? 2. ¿Por qué es relevante que adquiera la competencia para integrar los conocimientos del idioma inglés en la aplicación de la evaluación? 3. ¿Cómo aprendo la competencia para integrar los co...

 13. Hot dog, mis kallab iseendale ketšupit = A hot dog that dresses itself with ketchup / Hanno Soans

  Index Scriptorium Estoniae

  Soans, Hanno, 1974-

  2015-01-01

  Ringkäik "Tallinna Fotokuu 2015" programmi kesksel näitusel "Prosu(u)mer" Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis. Prosumer'i mõistest. Näitus avab vastastikku parasiteerivaid suhteid tootjate ja tarbijate vahel ning harutab lahti autori ja kasutaja segunenud rolle. Eestlastest osaleb Liina Siib

 14. The spectrum of solid waste pollutants on Qua Iboe River Estuarine ...

  African Journals Online (AJOL)

  Plastics constituted the most diverse and predominant material type (63.70%). The plastic wastes were: plastic water sachets (12.54%),styrofoam (polystyrene foam) (9.57%), plastic bottles (8.74), polythene bags (2.39%), plastic drinking straws (2.15%), used plastic diapers (.89%), scrap papers (3.71%) and condom packs ...

 15. bilingualism in the english of tertiary students: a sine-qua-non

  African Journals Online (AJOL)

  REV YOUNG EZENWA OBIOHA

  questions were used to investigate the effects of Bilingualism on the English of tertiary students. A total of three hundred students from two tertiary institutions were used. ... thoughts, inner feelings, personal psychological ... Chinese migration to the U.S.A (Akindele & ... child is taught Mathematical multiplication and division ...

 16. A dualist analysis of abortion: personhood and the concept of self qua experiential subject.

  Science.gov (United States)

  Himma, K E

  2005-01-01

  There is no issue more central to the abortion debate than the controversial issue of whether the fetus is a moral person. Abortion-rights opponents almost universally claim that abortion is murder and should be legally prohibited because the fetus is a moral person at the moment of conception. Abortion-rights proponents almost universally deny the crucial assumption that the fetus is a person; on their view, whatever moral disvalue abortion involves does not rise to the level of murder and hence does not rise to the level of something that should be legally prohibited. In this essay, I argue that, under dualist assumptions about the nature of mind, the fetus is not a person until brain activity has begun.(i) First, I argue it is a necessary condition for a thing to be a moral person that it is (or has) a self. Second, I argue it is a necessary condition for a fetus to be (or have) a self, under dualist assumptions, that there has been some electrical activity in the brain. I conclude that a dualist can take the position that abortion ought to be legally permitted at least until the beginning of brain activity in the fetus.iI make no attempt to determine what conditions are sufficient for moral personhood; for this reason, the relevant claim about personhood is purely negative.

 17. Quantitative and quaHtative aspects of the parasite burdens of rock ...

  African Journals Online (AJOL)

  1986-02-24

  Feb 24, 1986 ... Additions and amendments to the lists of mammals, birds and reptiles are given ..... (1933) on dassies which had died in captivity revealed that in th~ cases in which high ... The relation of nutrition to parasitism. J. Egypt. Med.

 18. ACUTE TOXICITY OF QUA IBOE LIGHT CRUDE OIL ON A FRESH ...

  African Journals Online (AJOL)

  DJFLEX

  The process of Crude oil exploration and exploitation is known to result in wide ranging negative ... sabotage, corrosion of equipment malfunctioning, ... oceanographic conditions, seasonal and tide induced ... generally do more mechanical damage to inter-tidal life .... negligible and could be attributable to the behavioural.

 19. Hermes: um modelo para acessibilidade ubíqua dedicado à deficiência auditiva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Felipe Rocha Carneiro

  2016-11-01

  Full Text Available Nota-se, atualmente, que o avanço da tecnologia e a crescente quantidade de dispositivos móveis vêm estimulando o uso desse tipo de tecnologia. Porém, esses dispositivos não estão prontos para atender pessoas com determinados tipos de deficiência, especificamente o deficiente auditivo. O presente trabalho tem por objetivo propor um modelo de suporte ao deficiente auditivo chamado Hermes. O Hermes no que diz respeito aos trabalhos relacionados é o único a apresentar sensibilidade ao contexto, pois nenhum dos modelos avaliados tem essa característica. Além disso, Hermes suporta o reconhecimento de som, a localização de recurso e, por fim, demonstra suporte a trilhas. A avaliação do modelo foi baseada em cenários, partindo de um recurso selecionado pelo usuário, mostrando que o aplicativo oferece suporte para acessibilidade. O Hermes foi avaliado por dez usuários, um deles deficiente auditivo. Os avaliadores aprovaram com 88% o aplicativo no quesito que buscou avaliar a facilidade percebida de uso, e com 90% o quesito de utilidade percebida.

 20. Bilingualism in the English of tertiary students: A sine-qua-non for ...

  African Journals Online (AJOL)

  Effects of Bilingualism on the English of Tertiary Students as a mentorship and entrepreneurial tool were investigated. The term bilingualism is the use of two languages (repertoire) of an individual or a speech community. An important feature of bilingualism is that it is a consequence of language in contact which deals with ...

 1. "Forlagbranchen satser på de unges sprog" interview med Bent Fausing af Naj Helen Hertzum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  2009-01-01

  Om afsmitningen af sms sprog på det almindelige sprog, samt afsmitningen af billedbeskeder og digitale fotostreams på Social Network Sites (Twitter, Facebook, Fælickr etc.) på æstetikken og kunsten i det hele taget.......Om afsmitningen af sms sprog på det almindelige sprog, samt afsmitningen af billedbeskeder og digitale fotostreams på Social Network Sites (Twitter, Facebook, Fælickr etc.) på æstetikken og kunsten i det hele taget....

 2. Forebyggelse og behandling af fedme hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michaelsen, Kim Fleischer; Mølgaard, Christian; Richelsen, Bjørn

  2006-01-01

  that multisectorial action is urgently needed. This should include intervention at the family, school, municipal, regional and national levels, including the commercial sector and food companies. Treating childhood obesity has not been very successful, but some comprehensive community-based treatment programmes have...... shown reasonable long-term results. There is a need to establish such community-based treatments with emphasis on psychological aspects....

 3. Looma koht on džunglis, inimese koht tsirkuselaval / Kaarel Kressa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kressa, Kaarel, 1983-

  2011-01-01

  5.-13.08.2011 Tallinnas Kadrioru pargis ja Kumu auditooriumis esimest korda toimuvast rahvusvahelisest uue tsirkuse festivalist "Tsirkusepuu". Sebastiano Toma oma trupi The Time Between Company lavastusest "The Time Between", traditsioonilise ja tänapäevase tsirkuse erinevusest. Festivali kava

 4. Off-label-brug af psykofarmaka til børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagsberg, Anne Katrine; Thomsen, Per Hove

  2017-01-01

  Despite regulatory initiatives, psychopharmacological treatment of adolescents is challenged by missing trial data on efficacy and safety. In Denmark, an estimated mean off-label prescription rate of 30-40% in clinical child- and adolescent mental health services has been found in recent studies....... The lowest rates were found for drugs treating ADHD (2-3%), and the highest for antipsychotics (96%) and melatonin (100%). The use of melatonin is growing, while the use of other psychopharmacological drugs appears to be stabilizing or decreasing, in spite of an increased number of adolescents treated...

 5. Unges kommunale vælgeradfærd - en analyse af "beSTEM i Silkeborg"

  OpenAIRE

  Gleerup, Maria Tammelin; Haas, Linea

  2014-01-01

  The purpose of this project is to highlight the low share of voting partition amongst young people between 18-29 years of age at communal election. The motivation of the research outsources from a general decreasing partition of votes for this exact age group, therefore it is examined how this neglecting representation can threaten the local democracy's legitimacy. Furthermore, the project highlights the problem through an analysis of a specific example of use of insight from behavioural econ...

 6. Medicinsk cannabis er ikke for børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Opstrup, Pernille; Olsen, Marianne; Nysom, Karsten

  2017-01-01

  The Danish parliament has decided to establish a four-year pilot scheme for medical treatment with cannabis. We increasingly experience requests from parents for medical treatment with cannabis of children and have the impression that a growing number of parents treat their children with illegally...... acquired cannabis products for various conditions. We summarize the sparse evidence regarding effects, side effects and long-term effects of medical treatment with cannabis in children and adolescents. At present, cannabis should very rarely be considered as part of medical treatment for children...

 7. Forebyggelse af overvaegt hos børn og unge--oplaeg til strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølgaard, Christian; Dela, Flemming; Froberg, Karsten

  2007-01-01

  The Danish Fitness and Nutrition Council has evaluated the basis for recommending strategies to prevent obesity among children and adolescents. There is limited evidence of a preventive effect from large population based interventions. It is possible, though, to change to a healthier lifestyle. C...

 8. KECERDASAN EMOSI SISWA PADA PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI BELAJAR KOOPERATIF DI SD LABORATORIUM UNG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elmia Umar

  2016-02-01

  Full Text Available The objective of this research is to know the learning process to increase elementary student outcomes in social science study through the cooperative learning and whether there was an increase after the action. About 20 students of School Laboratories, State University of Gorontalo were the subject of research. The research used action research method with data collecting technique including field notes, interview, documentation and observation. The result of the research describes that the cooperative learning in social science study gives impact for increasing social science learning of elementary school proved by increasing of score test average by 85% and the result in observation showed by 80% from the total number of student.

 9. Kvalitet og udvikling i socialpædagogisk arbejde med anbragte unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagerup, Lars

  2013-01-01

  for a quality development process. The investigation points to the following focus points in developing the quality in social pedagogy work with the young people in residential care: Including the young peoples´ life course perspective More focus on the employees´ use of power Including the young peoples´ own......This dissertation explores conceptions of quality in connection to the social educational work with young people in 24 hour care in Denmark, where about 12.000 children and young people are in 24 hour care. The aim of the investigations is to explore the possibilities of a qualitative...... and contextual approach in quality development in this area as an alternative to the general and quantitative approaches (Nygren 1999, Clarke 2003, Koslowski III 2006, Dahler Larsen 2008, Kroghstrup 2002 and 2011), as studies show poor results of the work with young people in 24 hour care (Egelund, Skovbo...

 10. En ny vej at gå for udsatte unge i USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Karen Bjerg; Andersen, Frans Ørsted

  2018-01-01

  kommet forslag om en ny ungdomsuddannelse, der skal kunne løse nogle af problemerne. Samtidig er der stigende mangel på arbejdskraft indenfor det teknisk-naturvidenskabelige-IT- og håndværks-mæssige område. Et område, som i USA ofte omtales som STEM, dvs. Science, Technology, Engineering, Math. I denne...

 11. Verbal og Oral Dyspraksi hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Printz, Trine; Mehlum, Camilla Slot; Nikoghosyan-Bossen, Gohar

  2018-01-01

  Childhood apraxia of speech and oral dyspraxia are subtypes of dyspraxia: a neurological motor disorder with absence of neuromuscular deficits. The core impairment is in planning and/or programming spatiotemporal parameters of movement sequences, which results in errors in speech sound production...... and prosody, or in oral motor movements and gestures. Correct diagnostics and focus on differential diagnoses and co-morbidity are crucial, as treatment differs from other types of speech- and oral motor disorders. Early and specialized intervention is recommended....

 12. Muligheder og barrierer på erhvervsuddannede unges vej til videregående uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms; Frederiksen, Jan Thorhauge; Jensen, Henrik Hersom

  forbindelsesveje eller ved en styrkelse af eksisterende forbindelsesveje. I analysen af de eksisterende forbindelsesveje indgår undersøgelse af hvilke strukturelle barrierer, der har betydning for uddannelses-mulighederne; hvilke elever og hvilke fagområder der i særlig grad rammes af disse barrierer; og endelig...... forslag til hvordan betydningen af disse barrierer kan reduceres eller ophæves. rapporten besvarer følgende tre forskningsspørgsmål: 1. Hvilke forbindelsesmønstre eksisterer i elevernes bevægelser og overgangsfrekvenser fra erhvervsuddannelse til videregående uddannelse? 2. Hvilke forudsætninger og...

 13. Forebyggelse af overvaegt hos børn og unge--oplaeg til strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølgaard, Christian; Dela, Flemming; Froberg, Karsten

  2007-01-01

  The Danish Fitness and Nutrition Council has evaluated the basis for recommending strategies to prevent obesity among children and adolescents. There is limited evidence of a preventive effect from large population based interventions. It is possible, though, to change to a healthier lifestyle...

 14. Nyopstået dyspnø med fatal udgang hos en ung, rask kvinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lidegaard, Øjvind; Hansen, Nikolaj Friis

  2007-01-01

  is interpreted as asthma and later for pneumonia due to the increase in CRP (C-reactive protein). Finally, she is admitted to hospital with severe dyspnoea, cyanosis, and un-measurable blood pressure. She is referred immediately to MR scan, but suffers heart arrest in bed. Twenty minutes' attempt at revival...... was in vain. Medicolegal obduction demonstrates severe double pulmonary embolism (saddle embolism). When a young previously healthy woman develops dyspnoea, the possibility of pulmonary embolism should be in mind because timely diagnosis and treatment is crucial for the prognosis. Oral contraceptives should...

 15. Nyopstået dyspnø med fatal udgang hos en ung, rask kvinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lidegaard, Øjvind; Hansen, Nikolaj Friis

  2007-01-01

  is interpreted as asthma and later for pneumonia due to the increase in CRP (C-reactive protein). Finally, she is admitted to hospital with severe dyspnoea, cyanosis, and un-measurable blood pressure. She is referred immediately to MR scan, but suffers heart arrest in bed. Twenty minutes' attempt to revival...... was in vain. Medicolegal obduction demonstrates severe double pulmonary embolism (saddle embolism). When a young previously healthy woman develops dyspnoea, the possibility of pulmonary embolism should be in mind because timely diagnosis and treatment is crucial for the prognosis. Oral contraceptives should...

 16. Tredjegradsatrioventrikulært blok hos en ung kvinde med kongenit centralt hypoventilationssyndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hagelberg, Rikke; Dixen, Ulrik

  2015-01-01

  Congenital central hypoventilation syndrome (CCHS) is a rare multisystem disorder characterized by autonomic nervous system dysfunction, which often manifests as failure to maintain ventilatory homeostasis during sleep. We present a case with a third degree atrioventricular block in a young woman...

 17. Zerstreuung, Verschließung, Hingabe. Zur Figur des Transzendierens bei Jan Patočka

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frei, Jan

  2017-01-01

  Roč. 19, č. 1 (2017), s. 48-70 E-ISSN 1561-8927 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : transcendence * person * objectivity * otherness * Christianity Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion OBOR OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology http://www.axiapublishers.com/ojs/index.php/labyrinth/issue/view/8

 18. Forebyggelse af overvægt hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølgaard, Christian; Dela, Flemming; Froberg, Karsten

  2007-01-01

  The Danish Fitness and Nutrition Council has evaluated the basis for recommending strategies to prevent obesity among children and adolescents. There is limited evidence of a preventive effect from large population based interventions. It is possible, though, to change to a healthier lifestyle...

 19. Tamme unge mænd med flipper på

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gabriel, Mille

  2015-01-01

  befolkninger, ligesom regeringens assimilations- og udstykningspolitik udgjorde en trussel mod den indianske kultur. Afslutningsvis trækkes tråde op til i dag, hvor den indianske befolkning er i fremgang, både størrelsesmæssigt og socialt i form af revitalisering af kulturelle og religiøse traditioner....

 20. Svær overvægt hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kloppenborg, Julie Tonsgaard; Holm, Jens-Christian

  2016-01-01

  The ongoing childhood obesity pandemic is a comprehensive health challenge in the 21st century with major implications for mental and physical health and disease with an increased morbidity and mortality resulting in a shortening of expected life span. Obesity should be understood as a chronic...

 1. beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Anne; Main, Katharina Maria; Scheibel, Elma

  2002-01-01

  . One patient had died. The body height was between 1.5 and -5.4 SDS (median -1.7) and the sitting height was -0.6 to -5.6 SDS (median -2.3). The bone age was delayed 1-5 years (median -2.5) in six out of ten examined patients, and puberty delayed in four out of five. A dilated left ventricle...... strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters....... An earlier and more effective iron chelation therapy together with improved patient support may reduce growth disturbances and endocrine and cardiac late effects....

 2. Lægers tavshedspligt ved behandling af unge kan være et dilemma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adolphsen, Caroline; Boisen, Kirsten; Svensson, Jannet

  2016-01-01

  Confidentiality is paramount in healthcare, yet according to Danish guidelines, health professionals have to inform parents about their child´s situation until the age of 18 years. This is in contrast to Danish legislation regarding informed consent, where adolescents aged 15 years can consent to...

 3. beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, Anne; Main, Katharina Maria; Scheibel, Elma

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment...... strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters...... were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin

 4. Beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jung, A.; Main, K.M.; Scheibel, E.

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment...... strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters...... were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin

 5. Børns og unges brug af laegemidler mod smerter og psykiske problemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, Bjørn; Andersen, Anette; Due, Pernille

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Medicine use for aches and psychological problems is common among adolescents. Medicines are toxic and may have harmful side effects. It is therefore important to study change over time and patterns of medicine use. The objective of this paper is to describe self-reported medicine u...

 6. Selected Articles From Wu-Li T’Ung-Pao (Physics Bulletin) (Number 5, 1960)

  Science.gov (United States)

  1960-12-07

  seisstific research. W© had m©t eonstdsrabl© eueeeas.-’ Our ohe»ieal ®agi&®£>riag department had extracted’ rayos fsom the oomjs stock* Our...won. pi our ’diffusion process our *ch*in~^h.|tt~ X ^i"was.&böVO 85 percent and the saa responsible» for this iaehi&ic&l woxic vms only a high school

 7. Stigende incidensrate af skizofreni hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenstrøm, Anne Dorte; Christiansen, Erik; Dehlholm-Lambertsen, Birgitte

  2010-01-01

  The purpose was to expand the understanding of schizophrenia development in children and adolescents. An age- and gender-specific analysis of children and adolescents diagnosed with schizophrenia (F20.xx) was performed. The analysis included calculation of incidence rates of schizophrenia......, schizophrenia subtypes, and an account of occurrence of any registered psychiatric diagnoses prior to first schizophrenia diagnosis....

 8. Nyankomne børn og unge i det danske uddannelsessystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristjansdottir, Bergthora; Perez, Susanne Jacobsen

  2016-01-01

  This article presents and discusses the educational offers for newly arrived immigrant and refugee children and adolescents in Denmark. It analyses both policies that outline newcomers’ educational options and implemented newcomer education models,including Danish as a second language and mother...... tongue based education, from a perspective of equality in access to and participation in education and equality of participation in society through education. Furthermore, it contains an overview of Danish research on newcomers’ education. We conclude, that the field is undertheorised, compared to other...... Nordic country’s advances in the field, and that dominant assimilationist educational policies towards ethnic minorities in general, and their one-sided focus on newcomers’ lack of Danish language proficiency, have left little space for newcomer educational models that take into account the newcomer...

 9. Idræt som intervention for socialt udsatte børn og unge,

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sederberg, Mathilde; Kortbek, Kirsten; Bahrenscheer, Anne

  2012-01-01

  -being of the individual is analyzed, drawing on the theories of Merleau-Ponty. The analytic section of the dissertation is divided into three themes based on the user experience design of the empiricism: 1) Well-being and mental health, employing physical activity as an interventional tool, 2) participation, and 3......The thesis statement of this dissertation is: which conditions and processes influence the mental health of socially vulnerable children and young people through participation in health promoting communities in Go-Active focusing on physical activity (idræt) as an interventional tool? The thesis...... statement is examined through the use of own qualitative studies including interviews and observations of children, young people, and project workers involved in the project “Piger på Tværs” as well as leaders and social educators in youth clubs certified using physical activities (idræt). The clubs...

 10. Sikkert arbejde for unge (AMFF-projekt nr.: 12-2010-09)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mette Lykke; Dyreborg, Johnny; Kines, Pete

  Young workers aged 18-24 years have an increased risk of accidents/injuries at work compared to workers over 24 years of age. The research project ‘Safe work for young workers’ (SAFU – Danish acronym) examines factors that may have an impact on young workers’ excess risk of accidents/injuries at ......Young workers aged 18-24 years have an increased risk of accidents/injuries at work compared to workers over 24 years of age. The research project ‘Safe work for young workers’ (SAFU – Danish acronym) examines factors that may have an impact on young workers’ excess risk of accidents...... that is rarely talked about at their workplace. Compared to the other two sectors, a large proportion (57%) of young workers in retail work part-time, and 61% of the young workers primarily work after 3 pm on weekdays and on weekends. This is in light of the fact that 60-70% of the customers and sales in retail...... of young workers. Failure to do so may perpetuate the risk of putting too much emphasis on the individual young worker’s attentiveness and cognitive abilities, rather than on efforts aimed at workplace structure, hierarchy and relationships....

 11. Intratekal baclofenbehandling ved svaer spastisk tetraplegi og dystoni hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illum, Niels Ove; Hansen, Flemming Juul; Fischer, Claudia

  2003-01-01

  INTRODUCTION: Continuous intrathecal baclofen has been used over the past years especially in adult patients with spasticity of spinal origin. Children and young adults with severe spasticity and dystonia of cerebral origin are difficult to treat in spite of optimal systemic antispasmotic therapy...

 12. Selvskadende adfærd blandt børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Lisa Eilenberg; Christensen, Cathrine Lundgaard; Bilenberg, Niels

  2009-01-01

  The present paper is a review of recent research on the prevalence of deliberate self-harm (DSH) in a non-clinical background population of adolescents during the period 2002-2008. Cutting and overdosing are the most common methods used, and the majority of adolescents engaging in DSH are girls...

 13. Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole. Delrapport 4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  Denne rapport beskriver resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt tidligere elever på Frijsenborg Efterskole. Fælles for eleverne, der deltager i undersøgelsen, er, at de alle har et høretab. Vores mål med undersøgelsen og denne rapport er at belyse, hvordan det går med de hørehæmmede ele...

 14. Like-funktionens negative effekt på unge: Facebook og identitet

  OpenAIRE

  Asanovski, Sevda; Dervishi, Sealove Jijan; Hunter, Steen Daniel; El-Sibai, Sabrina; Agar, Muhammet

  2016-01-01

  This is a semester project focused on how Facebook’s Like function can influence youths self-esteem in the ages from and between 16-20. We went about this through a focus group interview with four girls within the aforementioned age group. Furthermore, we also conducted survey research, within the same age group, with 95 respondents of mixed gender.After receiving this empirical data, we set out to understand and convey a large array of theories that can be assimilated to our results. Before ...

 15. Metalmusikk, ungdom og emosjoner. Musikkterapeutiske perspektiver. En kvalitativ intervjustudie med fire unge metalfans og to musikkterapeuter

  OpenAIRE

  Marita Elisabeth, Slettevold

  2016-01-01

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi ABSTRACT. - This thesis is based on literature review and interviews with four young metal fans and two music therapists. The focus lies on metal music, adolescence, emotions and music therapy practice. The issues to be answered is: 1. Can metal music influence emotions in adolescents? If so, in which ways? 2. What can the informants stories contribute in music therapy practice? The research is qualitative and has a phenomenologic...

 16. Unge pårørende en sårbar men ofte tavs gruppe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grau, Sarah Midtgård; Haahr, Anita

  2017-01-01

  Research has revealed the impact of having seriously ill parents is a stressful time for the adolescents and the young adult. This can have social and psychological consequences that interfere with their development. Currently the Danish health care system does not provide any systematic attention...... or dying parent, as well as gain insight into how nurses can assume responsibility in helping and supporting them. Method and findings: One focus group interview with hospital nurses was done. A hermeneutic inspired interpretation revealed three major themes about the challenges the nurses were faced...... to how nurses can support and understand the young relatives of seriously ill or dying parents. The aim of this study is to gain knowledge about the challenges that nurses are confronted with in the hospital sector in regards to supporting and assisting the young relatives cope with a seriously ill...

 17. Manipulationsbehandling af børn og unge med ryg og nakke problemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dissing, Kristina Boe; Wedderkopp, Niels; Hartvigsen, Jan

  Background Complaints in the musculoskeletal system often start early in life, and back and neck pain in children are well-established predictors for similar problems in adulthood. Consequently, early prevention and early effective treatment must be prioritized. Despite lack of evidence of effect......Background Complaints in the musculoskeletal system often start early in life, and back and neck pain in children are well-established predictors for similar problems in adulthood. Consequently, early prevention and early effective treatment must be prioritized. Despite lack of evidence...... of effectiveness, joint manipulation is the most commonly used treatment modality for spine complaints in children. The primary objective of this study is to evaluate the additional clinical effect of manipulative therapy when combined with other types of conservative care in the treatment of neck- and back......-related complaints in children. Method The project is nested in the “Svendborg Project”, which includes around 1500 children aged 10-13 yoa. Of these, about 900 have accepted to participate in this RCT should they experience spine pain during a 2 ½ year period. Parents receive text messages (SMS) on a weekly basis...

 18. 6 belysninger af vejledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Helle Mary; Jessing, Carla Tønder; Nymann, Anette

  Artiklerne belyser vejledning af unge og vejledning af voksne. I relation til unge drejer det sig om: 1. vejledning af unge med vanskeligheder i forhold til uddannelse - her unge med særlige vejledningsbehov, og mentorordninger for unge, og 2. vejledning af unge i ungdomsuddannelser og i erhvervs...

 19. Política «qua experticia». Élites intelectuales, tecnocracia, «think-tanks»

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Francisco Puello-Socarrás

  2009-07-01

  Full Text Available El papel de la experticia es una importante problemática tanto para la teoría política como en las teorías de las políticas públicas, hasta el punto de llegar a convertirse en objeto de un apasionado debate. Las diferentes maneras de analizar sus efectos teóricos y concretos, sin embargo, todavía exhiben ciertas ambigüedades. Diferentes aproximaciones se refieren a distintos modos y modalidades de la llamada “política de la experticia”. Este artículo intenta ofrecer algunas indicaciones sobre cómo considerar este fenómeno y sus principales desafíos, sugiriendo un marco conceptual definido en torno a la noción de “élites intelectuales”.

 20. Reliability and Validity: A Sine Qua Non for Fair Assessment of Undergraduate Technical and Vocational Education Projects in Nigerian Universities

  Science.gov (United States)

  John, A. C.

  2015-01-01

  The aim of the study was to examine the importance of reliability and validity as necessary foundation for fair assessment. The concepts of reliability, validity, fair assessment and their relationships were analysed. Qualities of fair assessment were discussed. A number of recommendations were made to make assessors be more cautious in award of…

 1. Sustainability of High Intensity Forest Management with Respect to Water QuaIity and Site Nutrient Reserves

  Science.gov (United States)

  Virginia R. Tolbert; Carl C. Trettin; Dale W. Johnson; John W. Parsons; Allan E. Houston; David A. Mays

  2001-01-01

  Ensuring sustainability of intensively managed woody crops requires determining soil and water quality effects using a combination of field data and modeling projections. Plot- and catchrnent-scale research, models, and meta-analyses are addressing nutrient availability, site quality, and measures to increase short-rotation woody crop (SRWC) productivity and site...

 2. QUANTUM: A Wolfram Mathematica add-on for Dirac Bra-Ket Notation, Non-Commutative Algebra, and Simulation of Quantum Computing Circuits

  International Nuclear Information System (INIS)

  Muñoz, J L Gómez; Delgado, F

  2016-01-01

  This paper introduces QUANTUM, a free library of commands of Wolfram Mathematica that can be used to perform calculations directly in Dirac braket and operator notation. Its development started several years ago, in order to study quantum random walks. Later, many other features were included, like operator and commutator algebra, simulation and graphing of quantum computing circuits, generation and solution of Heisenberg equations of motion, among others. To the best of our knowledge, QUANTUM remains a unique tool in its use of Dirac notation, because it is used both in the input and output of the calculations. This work depicts its usage and features in Quantum Computing and Quantum Hamilton Dynamics. (paper)

 3. Fra flertydighed til fokus. Aktionsvidenskabelig organisationsudvikling mod styr-ket tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villumsen, Anne Marie Anker

  2015-01-01

  kræver, at ledelsen åbner øjnene for de specifikke og lokale udfordringer i tværprofessionelt samarbejde, som det opleves af de involverede professionelle. Endelig konkluderer artiklen, at det er nødvendigt med en klar og fælles definition og forståelse af tværprofessionelt samarbejde. Forståelsen har...... store konsekvenser for den måde, samarbejdet praktiseres på. Den tredje artikel har titlen “From management to leadership: A shift towards understanding the organizational complexity of multidisciplinary collaboration.” Målet med artiklen var at undersøge et ledelsesperspektiv igennem den...

 4. Musik och språk i förskolan ! : en intervjustudie om pedagogers arbete med musik i syfte att utveckla språket hos barn.

  OpenAIRE

  Hellström, Sofia

  2006-01-01

  Abstract The Government´s guidelines found in the curriculum for pre-schools, recommend that music should be an important resource for children. To stimulate children´s language is also an important part of this curriculum. It is every teacher`s proffessional duty to ensure that these guidelines are followed. Language is of unparallel importance in assisting an individual to grow and to function within a society. In my work about music and languages in pre-school the purpose is to investigate...

 5. Ocular pharmacokinetics of topically-applied ketoconazole solution containing hydroxypropyl beta-cyclodextrin to rabbits.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Junjie; Wang, Liya; Gao, Changfeng; Zhang, Li; Xia, Huiyun

  2008-10-01

  The aim of this study was to develop an aqueous ketoconazole (KET) eye drop in order to increase the corneal permeability and improve ocular bioavailability following topical application. Hydroxypropyl beta-cyclodextrin (HP-beta-CD) was used to formulate an aqueous eye drop to improve the aqueous solubility of KET. A single dose of of either KET suspension (1.5%; KET-SP) or KET (1.5%)/HP-beta -CD (12.5%) solution (KET-CD) was applied to rabbits. Aqueous humor and cornea were collected after 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, and 180 min. KET concentrations were determined by high-performance liquid chromatography after extraction. After topically applying KET-CD, the KET concentrations in aqueous humor were significantly increased at 10 approximately 120 min, compared with those of KET-SP (P cornea (118.24 microg/g) was achieved within 5 min after the instillation of KET-CD, 18.4 times higher than that of KET-SP at the same time point, whereas the highest KET level in cornea was only 8.57 microg/g after a 10-min application of KET-SP. The KET levels in corneas obtained after the application of KET-CD were all much higher than those obtained by KETSP (P corneas over the KET-SP.

 6. Erschließung der medizinhistorischen Separatasammlungen der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien

  OpenAIRE

  Sabine Wallig; Judith Dögl; Isabella Seidl; Marlene Giesa

  2015-01-01

  Die Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien verfügt über ein wertvolles kulturhistorisches Erbe, das die Geschichte der „Wiener Medizinischen Schule“ repräsentiert. Einen Teil der in der Zweigbibliothek für Geschichte der Medizin beherbergten historischen Literatur bilden die medizinhistorischen Separatasammlungen. Diese Unikate stellen einen unschätzbaren Mehrwert als Quellenmaterial für medizinhistorische und biografische Forschungen dar. Bei den etwa 140.000 Einzele...

 7. Tværsektorielle udfordringer – en analyse af et bureaukratisk felts arbejde med mental sundhed for udsatte unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnesen, Hege; Lejre Nielsen, Christina; Delica, Kristian Nagel

  2014-01-01

  field analytical interviews with bureaucrats from various parts of the City of Copenhagen’s administration as well as an historical analysis of documents, reports and evaluations from different governmental agencies. The historical analysis provides a frame for contextualizing the data gathered...

 8. Power start up of the Dalat nuclear research reactor; Khoi dong nang luong lo phan ung hat nhan Da Lat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hien, Pham Duy; Huy, Ngo Quang; Long, Vu Hai; Mai, Tran Khanh [Nuclear Research Inst., Da Lat (Viet Nam)

  1994-10-01

  After accomplishing the physical start-up of the reactor, the power start-up was carried out in February 1984. The power of the reactor has reached: 10 KW on 6/2/1984, 100 KW on 7/2/1984, 200 KW and 300 KW on 8/2/1984; 400 KW and nominal power 500 KW on 9/2/1984. The reactivity temperature coefficient and the xenon poisoning were determined. 3 figs., 12 tabs.

 9. Sammenhæng mellem luftvejssygdomme i den tidlige barndom og astma hos unge. International forskning, udvalgt og kommenteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, P.A.

  1994-01-01

  Referat af udenlandsk arbejde vedr. sammenhæng mellem luftvejssygdomme i tidlig barndom og senere astma. Udgivelsesdato: 1994......Referat af udenlandsk arbejde vedr. sammenhæng mellem luftvejssygdomme i tidlig barndom og senere astma. Udgivelsesdato: 1994...

 10. Percezione della città di Palermo: quartieri, giovani, identità, lingua e dialetto

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Andreas W

  2005-01-01

  Italiensk, Palermo, Sicilien, perceptual dialectology, sociolingvistik, dialekt, sprogholdning, sprog, identitet, unge......Italiensk, Palermo, Sicilien, perceptual dialectology, sociolingvistik, dialekt, sprogholdning, sprog, identitet, unge...

 11. Betydningen av drektige reinsimlers ernæring for kalvers vekst, klimatiske toleranse og overlevelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Rognmo

  2013-03-01

  Full Text Available Forsøkene (viste at tilleggsforing av underernærte simler i siste del av drektighetsperioden kun synes å ha effekt på fødselsvekten for kalvene forutsatt at simlene får høyverdig ernæring etter kalving. Den forskjellige ernæringsbakgrunn før kalving synes således ikke å innvirke på melkeproduksjon/kvalitet, da vektutviklingen for alle grupper av kalver i dette forsøket gikk parallelt i de tre første ukene etter kalving. Det ble heller ikke på noe punkt funnet signifikante forskjeller gruppene imellom når det gjelder kalvenes klimatiske toleranse. Det er dog bemerkelsesverdig at det var stor dødelighet blant de små kalvene etter unge små simler i GRUPPE L. Dette funn er interessant sett i sammenheng med resultatene fra Røros (se bidrag fra Dag Lenvik, side som viser at avkastningen fra en flokk kan økes markant om man konsentrerte slakteuttaket på små kalver og forhindrer bedekning av små, unge simler gjennom fjerning av eldre, store bukker. Med det forbehold at våre forsøk er utført på dyr i innhegning med et lavt aktivitetsnivå, kan man fra våreforsøk foreløpig konkludere med at tillegsfor ing av simler i siste halvdel av drektighetsperioden har effekt på kalvenes fødselsvekt, men at vektutviklingen for kalven er uavhengig av simlenes ernæringshistorie, om sistnevnte tilbys høyverdig ernæring etter kalving. Da små kalver etter underernærte simler viste høy dødelighet like etter fødselen, vil imidlertid tilleggsforing kunne øke avkastningen om det er mange unge simler i flokken. Resultatene fra Røros tyder imidlertid på at dette resultat normalt kan oppnås uten ekstra omkostninger gjennom et selektivt slakteuttak.

 12. Instrument development, data collection, and characteristics of practices, staff, and measures in the Improving Quality of Care in Diabetes (iQuaD) Study.

  Science.gov (United States)

  Eccles, Martin P; Hrisos, Susan; Francis, Jill J; Stamp, Elaine; Johnston, Marie; Hawthorne, Gillian; Steen, Nick; Grimshaw, Jeremy M; Elovainio, Marko; Presseau, Justin; Hunter, Margaret

  2011-06-09

  Type 2 diabetes is an increasingly prevalent chronic illness and an important cause of avoidable mortality. Patients are managed by the integrated activities of clinical and non-clinical members of primary care teams. This study aimed to: investigate theoretically-based organisational, team, and individual factors determining the multiple behaviours needed to manage diabetes; and identify multilevel determinants of different diabetes management behaviours and potential interventions to improve them. This paper describes the instrument development, study recruitment, characteristics of the study participating practices and their constituent healthcare professionals and administrative staff and reports descriptive analyses of the data collected. The study was a predictive study over a 12-month period. Practices (N = 99) were recruited from within the UK Medical Research Council General Practice Research Framework. We identified six behaviours chosen to cover a range of clinical activities (prescribing, non-prescribing), reflect decisions that were not necessarily straightforward (controlling blood pressure that was above target despite other drug treatment), and reflect recommended best practice as described by national guidelines. Practice attributes and a wide range of individually reported measures were assessed at baseline; measures of clinical outcome were collected over the ensuing 12 months, and a number of proxy measures of behaviour were collected at baseline and at 12 months. Data were collected by telephone interview, postal questionnaire (organisational and clinical) to practice staff, postal questionnaire to patients, and by computer data extraction query. All 99 practices completed a telephone interview and responded to baseline questionnaires. The organisational questionnaire was completed by 931/1236 (75.3%) administrative staff, 423/529 (80.0%) primary care doctors, and 255/314 (81.2%) nurses. Clinical questionnaires were completed by 326/361 (90.3%) primary care doctors and 163/186 (87.6%) nurses. At a practice level, we achieved response rates of 100% from clinicians in 40 practices and > 80% from clinicians in 67 practices. All measures had satisfactory internal consistency (alpha coefficient range from 0.61 to 0.97; Pearson correlation coefficient (two item measures) 0.32 to 0.81); scores were generally consistent with good practice. Measures of behaviour showed relatively high rates of performance of the six behaviours, but with considerable variability within and across the behaviours and measures. We have assembled an unparalleled data set from clinicians reporting on their cognitions in relation to the performance of six clinical behaviours involved in the management of people with one chronic disease (diabetes mellitus), using a range of organisational and individual level measures as well as information on the structure of the practice teams and across a large number of UK primary care practices. We would welcome approaches from other researchers to collaborate on the analysis of this data.

 13. Distribution and risk assessment of trace metals in Leptodius exarata, surface water and sediments from Douglas Creek in the Qua Iboe Estuary

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nsikak U. Benson

  2017-05-01

  Full Text Available Five trace metals in Leptodius exarata, epipellic sediments and surface water from an intertidal ecosystem in the Niger Delta (Nigeria were studied to evaluate their spatial distributions, degrees of contamination, and associated ecological and health risks. The results show that the Cd (cadmium, Cr (chromium, Ni (nickel, Pb (lead and Zn (zinc concentrations in sediment range from 0.550–1.142, 9.57–15.95, 9.15–13.96, 2.00–8.90 and 91.5–121.6 mg kg−1 dw, respectively, while the L. exarata tissue metal content varies from 0.162–0.931, 3.81–8.62, 4.45–17.15, 1.90–7.35, and 125.55–269.75 mg kg−1 dw, respectively. The bioconcentration factor ranking for trace metals was found to follow the Zn > Ni > Pb > Cr > Cd sequence. The high biota to sediment accumulation factor (BSAF found for L. exarata reveals a sentinel metal bioindicator. Sediments from most sites were found to be uncontaminated to moderately contaminated (geoaccumulation, Igeo > 0, with Cd and Zn associated with anthropogenic intrusions. Low mean-ERM (effect range-median and mean-PEL (probable effect level quotients of sediments were found, indicating low–moderate degrees of contamination with 30% and 21% probabilities of toxicity. The multi-metal potential ecological risk index (RI for the intertidal ecosystem denotes low–moderate risk. Health risks associated with crab (L. exarata consumption are more significant for children than for adults.

 14. Polycystic ovary syndrome: Is obesity a sine qua non? A clinical, hormonal, and metabolic assessment in relation to body mass index

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pikee Saxena

  2012-01-01

  Full Text Available Objective : To determine the proportion of polycystic ovarian syndrome (PCOS patients who have normal body mass index (BMI and to compare the clinical, hormonal, and metabolic profile between lean and overweight patients of PCOS. Materials and Methods: One hundred consecutive infertile women with PCOS were studied and divided into lean (BMI between 18.5 and 23 and overweight (BMI ≥ 23. Metabolic and hormonal profile (serum FSH, LH, testosterone, prolactin, TSH on days 2-3 of menstrual cycle; serum progesterone premenstrually; serum insulin-fasting and 2 hours postglucose, glucose tolerance test, and fasting serum lipid profile was performed along with pelvic sonogropahy; and clinical features, viz. waist hip ratio, hirsutism, acne, acanthosis nigricans, and clitoromegaly were recorded. Results: 42% of the PCOS subjects had normal BMI. Average age, hirsutism (80.9% vs. 89.7%, irregular cycles (92.8% vs. 96.6%, acne (9.5% vs. 15.5%, clitoromegaly (2.3% vs. 3.4%, endometrial thickness >4 mm (9.5% vs. 15.5%, and hormonal profile were similar in the lean and overweight PCOS groups. Family history of diabetes (9.5% vs. 24.1%, abnormal glucose tolerance test (GTT (4.7% vs. 10.3%, deranged lipid profile (14.2% vs. 31%, and 2-hour postprandial insulin levels were higher in the overweight PCOS (P < 0.05. Insulin resistance was observed in 83.3% of lean PCOS but was still lower than 93.1% seen in overweight PCOS (P < 0.05. Conclusion: 42% of the PCOS had normal BMI, but clinical and hormonal profile was similar to PCOS patients with elevated BMI (overweight/obese. However, insulin resistance is observed in 83.3% of lean PCOS. Family history of diabetes, impaired GTT, deranged lipid profile, and insulin resistance were more prevalent in overweight PCOS.

 15. Milk yield, composition and qua­li­ty of organic milk of ewes crossbreeds of Lacaune, East Friesian and Improved Wallachian during lactation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michaela Pokorná

  2009-01-01

  Full Text Available Evaluation of milk yield, composition and quality of organic milk of crossbreeds of Lacaune (L, East Friesian (EF and Improved Wallachian (IW, (n = 10, L 50 EF 43.75 IW 6.25 during lactation was carried out on organic farm in Valašská Bystřice in 2007. All sheep were on the third lactation and during study they were reared on permanent pasture. The stage of lactation (SL had a highly significant effect on milk yield (MY and contents of total solids (TS, fat (F, protein (P, casein (C, lactose (L and urea (U. The SL had also a highly significant effect on pH and titrable acidity (TA, whereas on rennet clotting time (RCT the SL had a significant effect. On the other hand the SL had not a significant effect on somatic cell counts (SCC and rennet curd quality (RCQ. The highest contents of TS, F and C were found at the end of the lactation, whereas their lowest contents were found on the 120th day. Between the second and the last sampling the lactose content decreased. The content of U and RCT were the most variable indicators whithin the frame of our study. On the other hand SCCs were, during the whole lactation, very well-balanced and relatively low. Between pH and SCC was found positive correlation. TA gradually increased and RCT gradually prolonged with advanced lactation.

 16. Instrument development, data collection, and characteristics of practices, staff, and measures in the Improving Quality of Care in Diabetes (iQuaD) Study

  Science.gov (United States)

  2011-01-01

  Background Type 2 diabetes is an increasingly prevalent chronic illness and an important cause of avoidable mortality. Patients are managed by the integrated activities of clinical and non-clinical members of primary care teams. This study aimed to: investigate theoretically-based organisational, team, and individual factors determining the multiple behaviours needed to manage diabetes; and identify multilevel determinants of different diabetes management behaviours and potential interventions to improve them. This paper describes the instrument development, study recruitment, characteristics of the study participating practices and their constituent healthcare professionals and administrative staff and reports descriptive analyses of the data collected. Methods The study was a predictive study over a 12-month period. Practices (N = 99) were recruited from within the UK Medical Research Council General Practice Research Framework. We identified six behaviours chosen to cover a range of clinical activities (prescribing, non-prescribing), reflect decisions that were not necessarily straightforward (controlling blood pressure that was above target despite other drug treatment), and reflect recommended best practice as described by national guidelines. Practice attributes and a wide range of individually reported measures were assessed at baseline; measures of clinical outcome were collected over the ensuing 12 months, and a number of proxy measures of behaviour were collected at baseline and at 12 months. Data were collected by telephone interview, postal questionnaire (organisational and clinical) to practice staff, postal questionnaire to patients, and by computer data extraction query. Results All 99 practices completed a telephone interview and responded to baseline questionnaires. The organisational questionnaire was completed by 931/1236 (75.3%) administrative staff, 423/529 (80.0%) primary care doctors, and 255/314 (81.2%) nurses. Clinical questionnaires were completed by 326/361 (90.3%) primary care doctors and 163/186 (87.6%) nurses. At a practice level, we achieved response rates of 100% from clinicians in 40 practices and > 80% from clinicians in 67 practices. All measures had satisfactory internal consistency (alpha coefficient range from 0.61 to 0.97; Pearson correlation coefficient (two item measures) 0.32 to 0.81); scores were generally consistent with good practice. Measures of behaviour showed relatively high rates of performance of the six behaviours, but with considerable variability within and across the behaviours and measures. Discussion We have assembled an unparalleled data set from clinicians reporting on their cognitions in relation to the performance of six clinical behaviours involved in the management of people with one chronic disease (diabetes mellitus), using a range of organisational and individual level measures as well as information on the structure of the practice teams and across a large number of UK primary care practices. We would welcome approaches from other researchers to collaborate on the analysis of this data. PMID:21658211

 17. Mercedes-Benz’s lancering af B-class Electric Drive på det danske marked: Mercedes-Benz release of B-Class Electric Drive on the Danish Mar-ket.

  OpenAIRE

  Nygaard, Rasmus; Steffen, Emil Saaby; Johansen, Ulrik Vingaard; Nielsson, Emil Bak; Kristoffersen, Christian Engelbrecht

  2014-01-01

  Abstract This thesis analyzes the challenges of Mercedes-Benz’s initiative to introduce the B-Class Electric Drive to the Danish market. Specifically, it identifies and suggests how Mercedes-Benz can overcome these challenges on a strategic level. One of the biggest areas of concern and challenge in the electric vehicle market, is the lack of confidence in the existing technology. Specifically, the concern surrounds the cars dependence on recharging stations, recharging time and the connectio...

 18. Svenska elevers språkkänsla för det engelska språket : Vikten av intuition i elevers språkliga problemlösning

  OpenAIRE

  Wohllebe, Malte

  2017-01-01

  The purpose of this study was to examine if and in which cases Swedish students rely on their intuition when being confronted with English and how efficiently their language intuition, or sprachgefühl, functions. To study these questions a task was developed in which Swedish students of upper secondary level were asked to identify and correct various kinds of mistakes that were hidden in an English text. They were also asked to give an explanation for the changes they made, based on grammatic...

 19. Enantiospecific effects of ketoconazole on aryl hydrocarbon receptor.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aneta Novotna

  Full Text Available Azole antifungal ketoconazole (KET was demonstrated to activate aryl hydrocarbon receptor (AhR. Since clinically used KET is a racemic mixture of two cis-enantiomers (2R,4S-(+-KET and (2S,4R-(--KET, we examined the effects of KET enantiomers on AhR signaling pathway. (+-KET dose-dependently activated AhR in human gene reporter cell line AZ-AHR, and displayed 5-20× higher agonist activity (efficacy, as compared to (--KET; both enantiomers were AhR antagonists with equal potency (IC50. Consistently, (+-KET strongly induced CYP1A1 mRNA and protein in human HepG2 cells, while (--KET exerted less than 10% of (+-KET activity. In primary human hepatocytes, both enantiomers preferentially induced CYP1A2 over CYP1A1 mRNA and protein, and the potency of (+-KET was slightly higher as compared to (--KET. Ligand binding assay with guinea pig liver cytosols revealed that both (+-KET and (--KET are weak ligands of AhR that displaced [3H]-TCDD with comparable potency. Similarly, both enantiomers weakly transformed AhR to DNA-binding form with similar potency, as showed by EMSA, in guinea pig liver cytosolic extracts and nuclear extracts from mouse Hepa-1 cells. We also examined effects of KET on glucocorticoid receptor (GR, a regulator of AhR activity. Both KET enantiomers antagonized GR with similar potency, as revealed by gene reporter assay in AZ-GR cell line and down-regulation of tyrosine aminotransferase mRNA in human hepatocytes. Finally, we demonstrate enantiospecific antifungal activities of KET enantiomers in six Candida spp. strains. In conclusion, the significance of current study is providing the first evidence of enatiospecific effects of cis-enantiomers of ketoconazole on AhR-CYP1A pathway.

 20. Synergetic skin targeting effect of hydroxypropyl-β-cyclodextrin combined with microemulsion for ketoconazole.

  Science.gov (United States)

  Che, Junxiu; Wu, Zushuai; Shao, Weiyan; Guo, Penghao; Lin, Yuanyuan; Pan, Wenhui; Zeng, Weidong; Zhang, Guoguang; Wu, Chuanbin; Xu, Yuehong

  2015-06-01

  The objective was to develop a ternary skin targeting system for ketoconazole (KET) using a combined strategy of microemulsion (ME) and cyclodextrin (HP-β-CD), i.e., KET-CD-ME, which exploits both virtues of cyclodextrin complex and ME to obtain the synergetic effect. KET-CD-ME was formulated using Labrafil M 1944 CS as oil phase, Solutol HS 15 as surfactant, Transcutol P as cosurfactant, and HP-β-CD solution as aqueous phase. The formulation of KET-CD-ME was optimized and the optimal formulation was characterized in terms of particle size, size distribution, pH value, and viscosity. Long term stability experiment showed that HP-β-CD could increase the physical stability of ternary system and KET chemical stability. Percutaneous permeation of KET from KET-CD-ME in vitro through rat skin was investigated in comparison with KET microemulsion (KET-ME), KET HP-β-CD inclusion solution (KET-CD), KET aqueous suspension, and commercial KET cream; the results showed that the combination of ME with HP-β-CD exhibited significantly synergistic effect on KET deposition within the skin (29.38 ± 1.79 μg/cm(2)) and a slightly synergistic effect on KET penetration through the skin (11.3 μg/cm(2)/h). The enhancement of the combination on skin deposition was further visualized by confocal laser scanning microscope (CLSM). In vitro sensitivity against Candida parapsilosis test indicated that KET-CD-ME enhanced KET antifungal activity mainly owing to the solubilization of HP-β-CD on KET in the ternary system. Moreover, the interactions between HP-β-CD and KET in the ternary system were elucidated through microScale thermophoresis (MST) and 2D (1)H NMR spectroscopy. The profiles from MST confirmed the host-guest interactions of HP-β-CD with KET in the ternary system and a deep insight into the interactions between KET and HP-β-CD were obtained by means of 2D (1)H NMR spectroscopy. The results indicate that the ternary system of ME combination with HP-β-CD may be a promising

 1. Kooperative Textproduktion : zur gemeinsamen Herstellung wissenschaftlicher Texte im Vergleich von ungeübten, fortgeschrittenen und sehr geübten SchreiberInnen

  OpenAIRE

  Lehnen, Katrin

  2000-01-01

  Was kennzeichnet wissenschaftliche Schreibkompetenz und wie manifestiert sie sich im Produktionsprozess? An welchen Normen orientieren sich SchreiberInnen beim Formulieren und welche Darstellungsstrategien machen sie sich zu eigen? Eine Möglichkeit, etwas darüber herauszubekommen, ist die Untersuchung kooperativer Textproduktionen. Dabei handelt es sich um Situationen, in denen mindestens zwei Personen gemeinsam einen Text planen, schreiben und/oder überarbeiten. Das Besondere ist, dass Proze...

 2. PIGMENTOS FOTOSSITETICOS E PRODUÇÃO DE FEIJÃO Vigna ungüiculada L. Walp SOB SALINIDADE E ADUBAÇÃO NITROGENADA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guilherme de Freitas Furtado

  2014-08-01

  Full Text Available Estudaram-se acúmulo de pigmentos foliares e a produção do feijão vigna cv. BRS Pajeú submetidos diferentes níveis de salinidade da água de irrigação e doses de nitrogênio. O experimento foi desenvolvido em lisímetros de drenagem, no período de junho a setembro de 2013 em ambiente protegido da UEAg/CTRN/UFCG. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, em esquema fatorial 5 x 5, com três repetições, testando-se cinco níveis de condutividade elétrica da água de irrigação - CEa (0,9; 1,8; 2,7; 3,6 e 4,5 dS m-1 e cinco doses de adubação nitrogenada (70; 100; 130; 160 e 190% da recomendação indicada para ensaio em vaso. Avaliaram-se o teor de clorofila ‘a’ (CL a, teor de clorofila ‘b’ (CL b teor de clorofila total (CLT, razão clorofila ‘a’ e clorofila ‘b’ (CL a/CL b, teor de carotenóides (CAT, o conteúdo relativo de água (CRA, florescimento inicial (FI, o número de flores por planta (NFP, a taxa de abortamento (TA, o número de grãos por vagens (NGV e o número de grãos por planta (NGP. O teor de CL a não foi influenciada pelos tratamentos aplicados, sendo em média 13,66 µg g-1 MF-1. A irrigação com água salina proporcionou redução no teor de CL b, CLT, CL a/CL b, CAT e o CRA. A adubação nitrogenada promoveu decréscimo da razão CL a/CL b. A salinidade retardou o florescimento inicial, reduziu o número de flores por planta, o número de grãos por vagem e o número de grãos por planta. A taxa de abortamento de flores foi elevada com o incremento da condutividade elétrica da água. O nitrogênio proporcionou efeito significativo para o número de grãos por vagem. Não houve interação entre a salinidade da água de irrigação e a fertilização nitrogenada para nenhuma variável analisada.

 3. mtSSB may sequester UNG1 at mitochondrial ssDNA and delay uracil processing until the dsDNA conformation is restored

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wollen Steen, Kristian; Doseth, Berit; westbye, Marianne

  2012-01-01

  Single-strand DNA binding proteins protect DNA from nucleolytic damage, prevent formation of secondary structures and prevent premature reannealing of DNA in DNA metabolic transactions. In eukaryotes, the nuclear single-strand DNA binding protein RPA is essential for chromosomal DNA replication...

 4. Konsequente Erschließung und Bewerbung von E-Books in der Bereichsbibliothek Universitätsmedizin (Universitätsbibliothek Mainz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schweizer, Stefanus

  2013-12-01

  Full Text Available [english] Medical e-books are popular for students and researchers alike. E-Books are well used, but often unknown. The online catalog in which all are listed is often not consulted. The Departmental Library for the University Medical Centre presents and promotes e-books as follows: own e-book-website, facilitated search, display in the blog, e-learning module, on posters and postings in the library.

 5. Studerende og professionelle praktikere “samskaber”: Fokus på udsatte børn og unge, de professionelles agency og meningsfuld deltagelse i FoU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birgitte Lund; Nielsen, Ove; Weissschädel, Sine

  lærerstuderende og lærere/pædagoger. De refererer til personlig professionel kompetence og agency ift. at støtte social inklusion og på det relationelle. De lærerstuderende peger særligt på arbejdet med det de oplever som “ægte” problemstillinger, men de fremhæver også, at de har behov for autonomi i valg af...

 6. Physical Characteristics of the Dalat Nuclear Research Reactor; Cac dac trung vat ly lo cua lo phan ung hat nhan Da Lat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huy, Ngo Quang [ed.; Nuclear Research Inst., Da Lat (Viet Nam)

  1994-10-01

  The operation of the TRIGA MARK II reactor of nominal power 250 KW has been stopped as all the fuel elements have been dismounted and taken away in 1968. The reconstruction of the reactor was accomplished with Russian technological assistance after 1975. The nominal power of the reconstructed reactor is of 500 KW. The recent Dalat reactor is unique of its kind in the world: Russian-designed core combined with left-over infrastructure of the American-made TRIGA II. The reactor was loaded in November 1983. It has reached physical criticality on 1/11/1983 (without central neutron trap) and on 18/12/1983 (with central neutron trap). The power start up occurred in February 1984 and from 20/3/1984 the reactor began to be operated at the nominal power 500 KW. The selected reports included in the proceedings reflect the start up procedures and numerous results obtained in the Dalat Nuclear Research Institute and the Centre of Nuclear Techniques on the determination of different physical characteristics of the reactor. These characteristics are of the first importance for the safe operation of the Dalat reactor.

 7. Udvikling og initial validering af et web-baseret spørgeskema til identifikation af prædiktorer for usikker sex blandt unge danskere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Marianne Johansson

  respondenternes alkoholindtagelse hele livet samt det sidste år, og en høj floor effekt for det item, der relaterede sig til alkoholindtagelsen den sidste måned. Både Rosenbergs Self-esteem skala og kondom Self-efficacy skalaerne viste god intern overensstemmelse (α>0,8), og spørgeskemaets test...

 8. »Rücksichtslose Kritik alles Bestehenden«

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ziegler, Magnus Møller

  2018-01-01

  Fra venstrehegelianisme til politisk økonomi: Allerede den unge Karl Marx udviklede et kritisk forskningsprogram.......Fra venstrehegelianisme til politisk økonomi: Allerede den unge Karl Marx udviklede et kritisk forskningsprogram....

 9. Living with Computers. Young Danes' Uses of and Thoughts on the Uses of Computers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stald, Gitte Bang

  1998-01-01

  Young Danes, computers,users, super users, non users, computer access, unge danskere, computere,brugere,superbrugere,ikke-brugere......Young Danes, computers,users, super users, non users, computer access, unge danskere, computere,brugere,superbrugere,ikke-brugere...

 10. Oleuropein attenuates cognitive dysfunction and oxidative stress induced by some anesthetic drugs in the hippocampal area of rats.

  Science.gov (United States)

  Alirezaei, Masoud; Rezaei, Maryam; Hajighahramani, Shahin; Sookhtehzari, Ali; Kiani, Katayoun

  2017-01-01

  The present study was designed to evaluate the antioxidant effects of oleuropein against oxidative stress in the hippocampal area of rats. We used seven experimental groups as follows: Control, Propofol, Propofol-Ketamine (Pro.-Ket.), Xylazine-Ketamine (Xyl.-Ket.), and three oleuropein-pretreated groups (Ole.-Pro., Ole.-Pro.-Ket. and Ole.-Xyl.-Ket.). The oleuropein-pretreated groups received oleuropein (15 mg/kg body weight as orally) for 10 consecutive days. Propofol 100 mg/kg, xylazine 3 mg/kg, and ketamine 75 mg/kg once as ip was used on the 11th day of treatment. Spatial memory impairment and antioxidant status of hippocampus were measured via Morris water maze, lipid peroxidation marker, and antioxidant enzyme activities. Spatial memory impairment and lipid peroxidation significantly increased in Xyl.-Ket.-treated rats in comparison to the control, propofol, Ole.-Pro. and Ole.-Pro.-Ket. groups. Oleuropein pretreatment significantly reversed spatial memory impairment and lipid peroxidation in the Ole.-Xyl.-Ket. group as compared to the Xyl.-Ket.-treated rats. There was no significant difference between the control and the propofol group in lipid peroxidation and spatial memory status. Superoxide dismutase and catalase activities both significantly decreased in Xyl.-Ket.-treated rats when compared to the control, propofol, Ole.-Pro., Ole.-Pro.-Ket., and Ole.-Xyl.-Ket. groups. In contrast, glutathione peroxidase activity in Xyl.-Ket.-treated rats significantly increased as compared to the control, propofol, Pro.-Ket., Ole.-Pro., and Ole.-Pro.-Ket. groups. We concluded that xylazine in combination with ketamine is an oxidative anesthetic drug and oleuropein pretreatment attenuates cognitive dysfunction and oxidative stress induced by anesthesia in the hippocampal area of rats. We also confirmed the antioxidant properties of propofol as a promising antioxidant anesthetic agent.

 11. Hvis en kartoffel er forkert, hvad er en Mars-bar så?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lichtenstein, Mia Beck; Thomsen, Freja; Hinze, Cecilie

  2016-01-01

  Danske unge er de slankeste af 41 europæiske unge, men de føler sig ofte tykke og går på slankekur. Hvad er årsagen, og hvorfor er det et problem?......Danske unge er de slankeste af 41 europæiske unge, men de føler sig ofte tykke og går på slankekur. Hvad er årsagen, og hvorfor er det et problem?...

 12. Så rejser jeg mig op og vandrer tilbage til Paamiut

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter

  2012-01-01

  I denne artikel undersøges indhold i og betydningen af unges teater monologer – som de fandt sted i forbindelse med C:ntact’s teater-opsætning med en gruppe unge i Paamiut. Forestillingen bestod af 8 monologer, der blev fremsat af de unge. Da der var tale om monologer undersøges det, hvad der er ...

 13. Quantitative Non-canonical Amino Acid Tagging (QuaNCAT) Proteomics Identifies Distinct Patterns of Protein Synthesis Rapidly Induced by Hypertrophic Agents in Cardiomyocytes, Revealing New Aspects of Metabolic Remodeling*

  Science.gov (United States)

  Liu, Rui; Kenney, Justin W.; Manousopoulou, Antigoni; Johnston, Harvey E.; Kamei, Makoto; Woelk, Christopher H.; Xie, Jianling; Schwarzer, Michael; Proud, Christopher G.

  2016-01-01

  Cardiomyocytes undergo growth and remodeling in response to specific pathological or physiological conditions. In the former, myocardial growth is a risk factor for cardiac failure and faster protein synthesis is a major factor driving cardiomyocyte growth. Our goal was to quantify the rapid effects of different pro-hypertrophic stimuli on the synthesis of specific proteins in ARVC and to determine whether such effects are caused by alterations on mRNA abundance or the translation of specific mRNAs. Cardiomyocytes have very low rates of protein synthesis, posing a challenging problem in terms of studying changes in the synthesis of specific proteins, which also applies to other nondividing primary cells. To study the rates of accumulation of specific proteins in these cells, we developed an optimized version of the Quantitative Noncanonical Amino acid Tagging LC/MS proteomic method to label and selectively enrich newly synthesized proteins in these primary cells while eliminating the suppressive effects of pre-existing and highly abundant nonisotope-tagged polypeptides. Our data revealed that a classical pathologic (phenylephrine; PE) and the recently identified insulin stimulus that also contributes to the development of pathological cardiac hypertrophy (insulin), both increased the synthesis of proteins involved in, e.g. glycolysis, the Krebs cycle and beta-oxidation, and sarcomeric components. However, insulin increased synthesis of many metabolic enzymes to a greater extent than PE. Using a novel validation method, we confirmed that synthesis of selected candidates is indeed up-regulated by PE and insulin. Synthesis of all proteins studied was up-regulated by signaling through mammalian target of rapamycin complex 1 without changes in their mRNA levels, showing the key importance of translational control in the rapid effects of hypertrophic stimuli. Expression of PKM2 was up-regulated in rat hearts following TAC. This isoform possesses specific regulatory properties, so this finding indicates it may be involved in metabolic remodeling and also serve as a novel candidate biomarker. Levels of translation factor eEF1 also increased during TAC, likely contributing to faster cell mass accumulation. Interestingly those two candidates were not up-regulated in pregnancy or exercise induced CH, indicating PKM2 and eEF1 were pathological CH specific markers. We anticipate that the methodologies described here will be valuable for other researchers studying protein synthesis in primary cells. PMID:27512079

 14. “WHATSAPP”: de mensageiro instantâneo e chamada de voz em smartphones, para dispositivo de comunicação ubíqua dos gestores EAD da UFT/UAB no cerrado tocantinense

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Damião Rocha

  2017-05-01

  Full Text Available The paper addresses the multiplatform app "WhatsApp Messenger" and their use of online instant messaging and voice calls to smartphones. In Distance Education, Federal University of Federal University of Tocantins (UFT, this application has been used as a communication mobility strategic mobile since the management of courses and programs offered in 16 classroom support poles are located Board headquarters of large distances DOI: http://dx.doi.org/10.20873/uft.2359-3652.2017v4n2p185Revista Desafios –v. 04,n. 02, 2017186Educational Technology (DTE that manages the undergraduate courses in distance education through the System Open University of Brazil (UAB. The UFT through its Board of distance education has 5 undergraduate courses with an enrollment of 1,273 students divided into 52 classes. The implementation of online communication group of distance education managers in the App WhatsApp and its interface with teachers, poles coordinators, directors of the campuses has made communication and managers DL ubiquitous. A redefinition of communicating characterized by the multidimensionality of the indivisible space of your hypermobility, that is, their physical mobility expanded by mobile devices, as in the case of WhatsApp. Its theoretical approach results from studies and research in the Stricto SensuPostgraduate Program in Education PPGE/UFT.

 15. The Effects of One-Stage Full-Mouth Disinfection and Qua-drant-Wise Scaling and Root Planing on Serum Levels of IL-17 and IL-1β and Clinical Parameters (A randomized Controlled Trial Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adileh Shirmohammadi

  2013-01-01

  Full Text Available Objective: One-stage full-mouth disinfection technique (FMD has been introduced to avoid cross-contamination between the treated and untreated regions between treatment sessions. Considering the role of inflammatory mediators in periodontitis, the aim of the present study was to compare the effects of FMD with the quadrant-wise scaling and root planing (Q-SRP on serum levels of IL-17 and IL-1β in patients with moderate-to-severe chronic periodontitis.Materials and Methods: Twenty patients with chronic periodontitis were selected randomly and based on inclusion criteria in each group. In order to evaluate the periodontal status, the clinical parameters of bleeding on probing (BOP, clinical attachment level (CAL, probing depth (PD and modified gingival index (MGI were measured and recorded before treatment and at 2- and 4-month intervals after treatment. Immunologic parameters of the study such as IL-17 and IL-1β serum levels were determined by special laboratory kits at the same intervals. Data were analyzed by SPSS 15 statistical software. Statistical significance was defined at p0.05. In the evaluation of periodontal parameters, all parameters exhibited clinical improvements in both groups, with no statistically significant differences between the two study groups (p>0.05.Conclusion: Based on the results of the present study it was concluded that both FMD and Q-SRP techniques result in improvements in periodontal indexes and decreases in the serum levels of IL-17 and IL-1β inflammatory mediators.

 16. Kollektivet som korrektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøjer, Jo; Hutters, Camilla

  2008-01-01

  I Danmark har de unge individuel valgfrihed, når det kommer til valget af videregående uddannelse. Der er ikke nogen uddannelsespligt - valget er op til den unge. Den etablerede uddannelsesvejledning initierer et selvarbejde, hvorunder de unge anspores til at arbejde individuelt med at træffe det...... rette uddannelsesvalg. De unge oplever uddannelsesvalget som et ensomt og belastende arbejde. Så hvad sker der, når unge kollektivt reflekterer over at skulle vælge uddannelse? Artiklen præsenterer fortælleværksteder som metode til kollektive korrektioner af neoliberal regulering....

 17. A parallel chiral-achiral liquid chromatographic method for the determination of the stereoisomers of ketamine and ketamine metabolites in the plasma and urine of patients with complex regional pain syndrome.

  Science.gov (United States)

  Moaddel, Ruin; Venkata, Swarajya Lakshmi Vattem; Tanga, Mary J; Bupp, James E; Green, Carol E; Iyer, Lalitha; Furimsky, Anna; Goldberg, Michael E; Torjman, Marc C; Wainer, Irving W

  2010-10-15

  A parallel chiral/achiral LC-MS/MS assay has been developed and validated to measure the plasma and urine concentrations of the enantiomers of ketamine, (R)- and (S)-Ket, in complex regional pain syndrome (CRPS) patients receiving a 5-day continuous infusion of a sub-anesthetic dose of (R,S)-Ket. The method was also validated for the determination of the enantiomers of the Ket metabolites norketamine, (R)- and (S)-norKet and dehydronorketamine, (R)- and (S)-DHNK, as well as the diastereomeric metabolites hydroxynorketamine, (2S,6S)-/(2R,6R)-HNK and two hydroxyketamines, (2S,6S)-HKet and (2S,6R)-Hket. In this method, (R,S)-Ket, (R,S)-norKet and (R,S)-DHNK and the diastereomeric hydroxyl-metabolites were separated and quantified using a C(18) stationary phase and the relative enantiomeric concentrations of (R,S)-Ket, (R,S)-norKet and (R,S)-DHNK were determined using an AGP-CSP. The analysis of the results of microsomal incubations of (R)- and (S)-Ket and a plasma and urine sample from a CRPS patient indicated the presence of 10 additional compounds and glucuronides. The data from the analysis of the patient sample also demonstrated that a series of HNK metabolites were the primary metabolites in plasma and (R)- and (S)-DHNK were the major metabolites found in urine. The results suggest that norKet is the initial, but not the primary metabolite and that downstream norKet metabolites play a role in (R,S)-Ket-related pain relief in CRPS patients. Published by Elsevier B.V.

 18. Topical amitriptyline and ketamine for post-herpetic neuralgia and other forms of neuropathic pain.

  Science.gov (United States)

  Sawynok, Jana; Zinger, Celia

  2016-01-01

  Neuropathic pain (NP) has several therapeutic options but efficacy is limited and adverse effects occur, such that additional treatment options are needed. A topical formulation containing amitriptyline 4% and ketamine 2% (AmiKet) may provide such an option. This report summarizes both published and unpublished results of clinical trials with AmiKet. In post-herpetic neuralgia (PHN), AmiKet produces a significant analgesia which is comparable to that produced by oral gabapentin. In diabetic painful neuropathy, AmiKet showed a strong trend towards pain reduction. In mixed neuropathic pain, case series reports suggest a favourable response rate, but are limited by trial characteristics. AmiKet is absorbed minimally following topical administration. Over 700 patients have now received topical AmiKet in clinical regimens, and it is well-tolerated with the adverse effects mainly being application site reactions. Both agents are polymodal, and several mechanisms may contribute to the peripheral efficacy of AmiKet. Topical AmiKet has the potential to be a first-line treatment option for PHN, and to be useful in other NP conditions. Furthermore, AmiKet has the potential to be an adjunct to systemic therapies, with the targeting of a peripheral compartment in addition to central sites of action representing a rational drug combination.

 19. A parallel chiral-achiral liquid chromatographic method for the determination of the stereoisomers of ketamine and ketamine metabolites in the plasma and urine of patients with complex regional pain syndrome

  OpenAIRE

  Moaddel, Ruin; Venkata, Swarajya Lakshmi Vattem; Tanga, Mary J.; Bupp, James E.; Green, Carol E.; Iyer, Lalitha; Furimsky, Anna; Goldberg, Michael E.; Torjman, Marc C.; Wainer, Irving W.

  2010-01-01

  A parallel chiral/achiral LC-MS/MS assay has been developed and validated to measure the plasma and urine concentrations of the enantiomers of ketamine, (R)- and (S)-Ket, in Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) patients receiving a 5-day continuous infusion of a sub-anesthetic dose of (R,S)-Ket. The method was also validated for the determination of the enantiomers of the Ket metabolites norketamine, (R)-and (S)-norKet and dehydronorketamine, (R)- and (S)-DHNK, as well as the diastereomeric ...

 20. From "Special K" to "Special M": the evolution of the recreational use of ketamine and methoxetamine.

  Science.gov (United States)

  Corazza, Ornella; Assi, Sulaf; Schifano, Fabrizio

  2013-06-01

  This article reviews the recreational use of ketamine ("Special K"; KET) and explores the recent diffusion of its new derivative methoxetamine ("Special M"; MXE). The literature search on the nonclinical/recreational use of KET and MXE was carried out in a range of medical databases. Considering the limitations of peer-reviewed information, data were integrated with a qualitative assessment of a range of websites, drug fora, and other online resources including e-newsgroups, chat rooms, mailing lists, e-newsletters, and bulletin boards. The recreational use of KET has started since its discovery in 1962. This was due to its rapid onset, short duration of action, and peculiar psychotropic effects ("K-hole"). The latter effect ranges from confusion to dissociation and depersonalization (near-death experience). However, KET abuse is often associated with physical and psychological side effects, of which the worst is urological/bladder toxicity. Recently, MXE has emerged as a legal and "bladder-friendly" KET alternative. MXE presents with the same dissociative effect of KET, but with slower onset and longer duration of action. However, MXE seems to be associated with worse side effects than KET, ranging from mood disturbances/suicidal attempts to acute cerebellar toxicity. After 50 years of its discovery, KET has led to the emergence of MXE. However, this latter derivative does not appear to be a safer alternative to KET itself. © 2013 John Wiley & Sons Ltd.

 1. MODERN POETRY THAT COULD/COULDN’T EXHAUST THR CLASSICAL POETICA AND SUFISM DOCTRINE FROM A MYSTIC CHANNEL MİSTİK KANALDAN SUFİZM DOKTRİNİNİ VE KLASİK ŞİİR POETİKASINI TÜKET/EMEY/EN MODERN ŞİİR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan AKTAŞ

  2009-12-01

  Full Text Available The poetry of classical age was pouring from two main vessels as Divan and Mysticism. The poem of these two channels were standing on two strong epistemic/basic source like Quran and Tradition. Divan and mystic poetry are in a way a secular/visible and mystic/esoteric evolution of these two rooted/epistemic source. This evolution is being made confirm and classical by sealing with secrets sometimes. In a way, this caused the Divan poetry turning into a hidden treasure. Turkish poetry which suddenly lost it’s treasure with modernism, got contemporary and positivist with an agression of no borders. This marginality is stopped the modern poetry. This blockage entailed new development which was through the Divan and mystic poetry. Altough this tendency, modern poetry couldn’t exhaust Divan and mystic poetry/sufism doctrine as it produce them. Because, modern poetry hasn’t got enough power to exhaust the wonderful treasure of Divan and mystic poetry. Klasik çağın şiiri divan ve tasavvuf gibi iki ana kanaldan akıyordu. Bu iki kanalın şiiri Kur’an ve Hadis gibi çok güçlü iki epistemik/temel kaynağa dayanıyordu. Divan ve tasavvuf şiiri, bir anlamda bu iki köklü/epistemik kaynağın lâdinî/zahirî ve mistik/batınî perdeden açılımıdır. Bu açılım, zaman zaman mazmunlarla mühürlenerek sahihleştirilmiş ve klasikleştirilmiştir. Bu bir anlamda divan şiirinin gizli bir hazineye dönüşmesine yol açmıştır. Modernizm ile ansızın hazinelerini yitiren Türk şiiri, aşırı derecede sınır tanımaz bir saldırganlıkla modernleşmiş ve pozitivistleşmiştir. Bu marjinallik, kısa sürede modern şiirin önünü tıkamıştır. Bu tıkanmışlık, yeni açılımları zorunlu kılmış ve bu açılım da divan ve tasavvuf şiirine doğru olmuştur. Bu yönelişe rağmen modern şiir, mistik şiiri/sufizm doktrinini ve divan şiirini üretmesine rağmen bir türlü tüketememektedir. Zira divan şiiri ve mistik şiirin muhteşem hazinelerini tüketmeye modern şiirin gücü yetmemektedir.

 2. Språket är allt! : En kvalitativ studie om lärares samt specialpedagogers stödinsatser för elever i åk 4-6 med läs- och skrivsvårigheter.

  OpenAIRE

  Öberg, Anna

  2017-01-01

  The purpose of the study is to find out what measures and methods teachers and special educators use to strengthen students with reading and writing difficulties in everyday teaching. The survey highlights how teachers and special educators look at reading and writing skills and, in the theoretical background, what earlier researchers say. The study is based on qualitative analysis of interviews. The survey consists of two teachers and three special education teachers active in three differen...

 3. Physical start up of the Dalat nuclear research reactor with the core configuration having a central neutron trap; Khoi dong vat ly lo phan ung hat nhan Da Lat voi cau hinh vung hoat co bay notron

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hien, Pham Duy; Huy, Ngo Quang; Long, Vu Hai; Mai, Tran Khanh [Nuclear Research Inst., Da Lat (Viet Nam)

  1994-10-01

  After the reactor has reached physical criticality with the core configuration exempt from central neutron trap on 1 November 1983, the core configuration with a central neutron trap has been arranged in the reactor and the reactor has reached physical criticality with this core configuration at 17h48 on 18 December 1983. The integral worths of different control rods are determined with accuracy. 2 refs., 24 figs., 18 tabs.

 4. Physical start up of the Dalat nuclear research reactor with the core configuration exempt from neutron trap; Khoi dong vat ly lo phan ung hat nhan Da Lat voi cau hinh vung hoat khong co bay notron

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hien, Pham Duy; Huy, Ngo Quang; Long, Vu Hai; Mai, Tran Khanh [Nuclear Research Inst., Da Lat (Viet Nam)

  1994-10-01

  The nominal power of the reconstructed Dalat reactor is of 500 KW. After a meticulous preparation the Russian and Vietnamese teams have proceeded to the physical reactor start-up in November 1983 with the core configuration exempt from the neutron trap. The reactor has reached the physical criticality at 19h50 on 1 November 1983. The report delineates different steps of the start-up procedure. 2 refs., 3 figs., 7 tabs.

 5. Hydrogel of Ketoconazole and PAMAM Dendrimers: Formulation and Antifungal Activity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elzbieta Tryniszewska

  2012-04-01

  Full Text Available Ketoconazole (KET, an imidazole derivative with well-known antifungal properties, is lipophilic and practically insoluble in water, therefore its clinical use has some practical disadvantages. The aim of the present study was to investigate the influence of PAMAM-NH2 and PAMAM-OH dendrimers generation 2 and generation 3 on the solubility and antifungal activity of KET and to design and evaluate KET hydrogel with PAMAM dendrimers. It was shown that the surface charge of PAMAM dendrimers strongly affects their influence on the improvement of solubility and antifungal activity of KET. The MIC and MFC values obtained by broth dilution method indicate that PAMAM-NH2 dendrimers significantly (up to 16-fold increased the antifungal activity of KET against Candida strains (e.g., in culture Candida albicans 1103059/11 MIC value was 0.008 μg/mL and 0.064 μg/mL, and MFC was 2 μg/mL and 32 μg/mL for KET in 10 mg/mL solution of PAMAM-NH2 G2 and pure KET, respectively. Antifungal activity of designed KET hydrogel with PAMAM-NH2 dendrimers measured by the plate diffusion method was definitely higher than pure KET hydrogel and than commercial available product. It was shown that the improvement of solubility and in the consequence the higher KET release from hydrogels seems to be a very significant factor affecting antifungal activity of KET in hydrogels containing PAMAM dendrimers.

 6. Gendered features of learning and identity development

  DEFF Research Database (Denmark)

  Du, Xiangyun

  2005-01-01

  Hvad afholder unge kvinder fra at udanne sig til ingeniør? Xiang-Yun Du peger i sit ph.d.-studium på flere barrierer. Der er den traditionelle opfattelse, at en ingeniør er en mand. Unge piger har også et uklart billede af ingeniørfaget og kender ikke dets relevans, og unge piger vælger i øvrigt ...

 7. Unique features of the structure and interactions of mycobacterial uracil-DNA glycosylase: structure of a complex of the Mycobacterium tuberculosis enzyme in comparison with those from other sources.

  Science.gov (United States)

  Kaushal, Prem Singh; Talawar, Ramappa K; Krishna, P D V; Varshney, Umesh; Vijayan, M

  2008-05-01

  Uracil-DNA glycosylase (UNG), a repair enzyme involved in the excision of uracil from DNA, from mycobacteria differs from UNGs from other sources, particularly in the sequence in the catalytically important loops. The structure of the enzyme from Mycobacterium tuberculosis (MtUng) in complex with a proteinaceous inhibitor (Ugi) has been determined by X-ray analysis of a crystal containing seven crystallographically independent copies of the complex. This structure provides the first geometric characterization of a mycobacterial UNG. A comparison of the structure with those of other UNG proteins of known structure shows that a central core region of the molecule is relatively invariant in structure and sequence, while the N- and C-terminal tails exhibit high variability. The tails are probably important in folding and stability. The mycobacterial enzyme exhibits differences in UNG-Ugi interactions compared with those involving UNG from other sources. The MtUng-DNA complex modelled on the basis of the known structure of the complex involving the human enzyme indicates a domain closure in the enzyme when binding to DNA. The binding involves a larger burial of surface area than is observed in binding by human UNG. The DNA-binding site of MtUng is characterized by the presence of a higher proportion of arginyl residues than is found in the binding site of any other UNG of known structure. In addition to the electrostatic effects produced by the arginyl residues, the hydrogen bonds in which they are involved compensate for the loss of some interactions arising from changes in amino-acid residues, particularly in the catalytic loops. The results arising from the present investigation represent unique features of the structure and interaction of mycobacterial Ungs.

 8. Generation fucked up er en myte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofod, Anne; Nielsen, Jens Christian

  2005-01-01

  Undersøgelsen ‘Det normale ungdomsliv - hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid' punkterer en række myter om, hvordan 12-18-årige danske unge lever deres hverdagsliv og oplever det at være ung i 2005. De unge viser sig at være både socialt bevidste og kompetente....

 9. Motivation i erhvervsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Katznelson, Noemi; Brown, Rikke

  Denne rapport handler om de mange unge, der befolker erhvervsuddannelserne i Danmark. Den sætter fokus på, hvad der motiverer disse unge til at være på uddannelserne og på den hverdag, de har på skolerne. Rapporten giver et indblik i, hvordan de unge oplever mødet med faget, pædagogikken og lærer...

 10. Different organization of base excision repair of uracil in DNA in nuclei and mitochondria and selective upregulation of mitochondrial uracil-DNA glycosylase after oxidative stress

  DEFF Research Database (Denmark)

  Akbari, M; Otterlei, M; Pena Diaz, Javier

  2007-01-01

  , indicating regulatory effects of oxidative stress on mitochondrial BER. To examine the overall organization of uracil-BER in nuclei and mitochondria, we constructed cell lines expressing EYFP (enhanced yellow fluorescent protein) fused to UNG1 or UNG2. These were used to investigate the possible presence...... BER processes are differently organized. Furthermore, the upregulation of mRNA for mitochondrial UNG1 after oxidative stress indicates that it may have an important role in repair of oxidized pyrimidines....

 11. Når fremtiden tegner sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mette Lykke; Katznelson, Noemi

  Når fremtiden tegner sig er en rapport om unge i et yderkantsområder i Danmark. Den giver indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge.......Når fremtiden tegner sig er en rapport om unge i et yderkantsområder i Danmark. Den giver indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge....

 12. An unconventional family 1 uracil DNA glycosylase in Nitratifractor salsuginis.

  Science.gov (United States)

  Li, Jing; Chen, Ran; Yang, Ye; Zhang, Zhemin; Fang, Guang-Chen; Xie, Wei; Cao, Weiguo

  2017-12-01

  The uracil DNA glycosylase superfamily consists of at least six families with a diverse specificity toward DNA base damage. Family 1 uracil N-glycosylase (UNG) exhibits exclusive specificity on uracil-containing DNA. Here, we report a family 1 UNG homolog from Nitratifractor salsuginis with distinct biochemical features that differentiate it from conventional family 1 UNGs. Globally, the crystal structure of N. salsuginisUNG shows a few additional secondary structural elements. Biochemical and enzyme kinetic analysis, coupled with structural determination, molecular modeling, and molecular dynamics simulations, shows that N. salsuginisUNG contains a salt bridge network that plays an important role in DNA backbone interactions. Disruption of the amino acid residues involved in the salt bridges greatly impedes the enzymatic activity. A tyrosine residue in motif 1 (GQDPY) is one of the distinct sequence features setting family 1 UNG apart from other families. The crystal structure of Y81G mutant indicates that several subtle changes may account for its inactivity. Unlike the conventional family 1 UNG enzymes, N. salsuginisUNG is not inhibited by Ugi, a potent inhibitor specific for family 1 UNG. This study underscores the diversity of paths that a uracil DNA glycosylase may take to acquire its unique structural and biochemical properties during evolution. Structure data are available in the PDB under accession numbers 5X3G and 5X3H. © 2017 Federation of European Biochemical Societies.

 13. Advantages of the Alpha-lipoic Acid Association with Chlorpromazine in a Model of Schizophrenia Induced by Ketamine in Rats: Behavioral and Oxidative Stress evidences.

  Science.gov (United States)

  Sampaio, Luis Rafael Leite; Cysne Filho, Francisco Maurício Sales; de Almeida, Jamily Cunha; Diniz, Danilo Dos Santos; Patrocínio, Cláudio Felipe Vasconcelos; de Sousa, Caren Nádia Soares; Patrocínio, Manoel Cláudio Azevedo; Macêdo, Danielle; Vasconcelos, Silvânia Maria Mendes

  2018-03-01

  Schizophrenia is a chronic mental disorder reported to compromise about 1% of the world's population. Although its pathophysiological process is not completely elucidated, evidence showing the presence of an oxidative imbalance has been increasingly highlighted in the literature. Thus, the use of antioxidant substances may be of importance for schizophrenia treatment. The objective of this study was to evaluate the behavioral and oxidative alterations by the combination of chlorpromazine (CP) and alpha-lipoic acid (ALA), a potent antioxidant, in the ketamine (KET) model of schizophrenia in rats. Male Wistar rats (200-300 g) were treated for 10 days with saline, CP or ALA alone or in combination with CP previous to KET and the behavioral (open field, Y-maze and PPI tests) and oxidative tests were performed on the last day of treatment. The results showed that KET induced hyperlocomotion, impaired working memory and decreased PPI. CP alone or in combination with ALA prevented KET-induced behavioral effects. In addition, the administration of KET decreased GSH and increased nitrite, lipid peroxidation and myeloperoxidase activity. CP alone or combined with ALA prevented the oxidative alterations induced by KET. In conclusion, the treatment with KET in rats induced behavioral impairments accompanied by hippocampal oxidative alterations, possibly related to NMDA receptors hypofunction. Besides that, CP alone or combined with ALA prevented these effects, showing a beneficial activity as antipsychotic agents. Copyright © 2018 IBRO. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 14. Ketoconazole-induced testicular damage in rats reduced by Gentiana extract.

  Science.gov (United States)

  Amin, Amr

  2008-04-01

  Ketoconazole (KET) is an antifungal drug with a broad spectrum of activity that also induces reproductive toxicity in humans and animals. The protective effect of Gentiana (GEN) extract (Gentiana lutea) against KET-induced testicular damage was evaluated in male Wistar rats. GEN extract was administered orally (1g/kgbwt/day) for 26 days. Three weeks after extract administration, KET was co-administered intraperitoneally at a dose of 100mg/kg once a day for 5 days. KET-induced reproductive toxicity was associated with clear reductions of the weights of testes and epididymides, sperm indices and serum testosterone levels. KET also induced severe testicular histopathological lesions such as degeneration of the seminiferous tubules and depletion of germ cells. In addition, marked oxidative damage to testicular lipids and alterations of natural antioxidants (catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD)) were reported in association with KET toxicity. Most of the KET-induced effects were greatly decreased with the concomitant application of GEN extract. This study suggests a protective role of GEN extract that could be attributed to its antioxidant properties.

 15. Gymnasie ikke absolut fravalg af EUD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Tilde Mette; Pless, Mette

  2015-01-01

  Den faldende søgning til erhvervsuddannelserne har i medierne og den politiske debat ofte været begrundet med, at de unge ikke ser erhvervsuddannelserne som prestigefyldte. Nyt forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning viser, at de unges opfattelser af erhvervsuddannelserne er mere nuance...

 16. Den ma(d)skuline smag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  2014-01-01

  D. 14. april 1999 sendtes første afsnit af The Naked Chef med Jamie Oliver, der dengang var en ung, tynd knægt, som netop var flyttet til London. Programmet revolutionerede madprogramgenren, da det gjorde madlavning i hjemmet hipt og acceptabelt for unge, dynamiske mænd. Før Jamie Olivers indtog ...

 17. Stress i gymnasiet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj; Lagermann, Laila Colding

  Denne undersøgelse af stress hos gymnasieelever i Aalborg viser, hvordan stress giver sig udslag i gymnasiet, hvad der stresser eleverne, hvad der adskiller de stressramte elever fra andre elever, hvordan et stressreduktionskurset Åben og Rolig for Unge virker for de unge i gymnasiet, og hvad der...... kan modvirke stress i gymnasiet....

 18. Læringslyst og læringsvilje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Murning, Susanne; Ebbensgaard, Aase Haubro Bitsch

  2011-01-01

  diskuterer, hvordan de nævnte forhold er tæt knyttet til elevernes medbragte sociokulturelle ballast. Unge fra miljøer uden uddannelsestradition må arbejde mere, have mere held og give afkald på flere ting, hvis de skal gennemføre en ungdomsuddannelse sammenlignet med unge fra miljøer med tradition...

 19. Sexual behaviour among young Danes aged 15-29 years

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Marianne Johansson; Maindal, Helle Terkildsen; Christensen, Kaj Sparle

  2015-01-01

  Langt de fleste klamydia-infektioner og provokerede aborter forekommer blandt unge i alderen 15-29 år. Mange af disse tilfælde kan formentlig relateres til seksuel risikoadfærd. Dette studie viser, at hovedparten af de unge anvender et kondom ved den seksuelle debut (kvinder: 70 %, mænd: 60 %), m...

 20. Ungdom på erhvervsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Arnt Louw; Brown, Rikke; Katznelson, Noemi

  Denne rapport handler om de mange unge, der befolker erhvervsuddannelserne i Danmark. Den zoomer ind på, hvordan de unge på erhvervsuddannelserne oplever det at vælge en erhvervsuddannelse, hvilke forventninger de har til uddannelsen når de starter, hvordan de oplever mødet med lærerne og det...

 1. Vejledning - valg og læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovhus, Randi Boelskifte

  2017-01-01

  Afhandlingen undersøger, hvordan uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i skolen udfolder sig i samspil med lærere og med det øvrige der foregår i skolen, og hvordan vejledningen giver mening for unge. Afhandlingens analyser giver indsigt i de unges deltagelse i vejledningen og diskuteres ...

 2. 75 FR 47662 - Self-Regulatory Organizations; The NASDAQ Stock Market LLC; Notice of Filing and Immediate...

  Science.gov (United States)

  2010-08-06

  ..., RMBS, SBUX, SDS, SIRI, SKF, SLV, SMH, SNDK, SPY, T, TBT, TZA, UAUA, UNG, USO, UYG, V, VALE, VZ, WYNN, X..., SIRI, SKF, SLV, SMH, SNDK, SPY, T, TBT, TZA, UAUA, UNG, USO, UYG, V, VALE, VZ, WYNN, X, XHB, XLF, XRX...

 3. Poster Children of Integration and the Question of Being a “Good Danish Muslim”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Sofie

  2017-01-01

  Denne artikel undersøger krydsfeltet mellem subjektivitetskonstruktion blandt unge muslimer og den danske velfærdsstats governmentalitet. Mere specifikt ser artiklen på kampagner, hvor unge studerende og erhvervsaktive med anden etnisk baggrund end dansk, primært muslimer, bruges strategisk som r...

 4. Fans skriver videre på deres foretrukne historier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne

  2010-01-01

  Fans skriver videre på deres foretrukne historier Vi har kendt til at lære gennem børn og unges optagethed af populærkultur gennem de sidste tredive år, men alligevel kan man have betænkeligheder ved at involvere unges egenkultur, idet det kan problemati- seres, hvilke erkendelsesformer, der er her....

 5. Situerede perspektiver på ungdom, uddannelsespolitik og frafald i erhvervsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jonasson, Charlotte; Klitmøller, Jacob; Grønborg, Lisbeth

  2010-01-01

  Uddannelse er en af de centrale aktiviteter, som samfundet forventer at unge mennesker tager del i. En stor del af unge uddannes på erhvervsskoler, som oplever højt frafald og lav prestige. Forskning i erhvervsuddannelserne generelt og frafaldet fra dem i særdeleshed har modtaget meget lidt forsk...

 6. Underkendelse, anerkendelse og udsatte positioner i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir; Christensen, Kira Saabye; Dejgaard, Christoffer

  2014-01-01

  Kapitlet belyser hvordan skolelivet kan opleves og forstås af unge drenge med anden etnisk baggrund, som har haft det vanskeligt i folkeskolen. Kapitlet betoner vigtigheden af, at man interesserer sig for og kan indtage de unges perspektiver for at kunne skabe meningsfulde og inkluderende lærings...

 7. Yoga som terapeutisk aktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broge, Julie Wolf

  2014-01-01

  Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes.......Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes....

 8. Det Frie Partnervalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi; Christiansen, Connie Carøe

  2005-01-01

  Etniske minoritetsunges forældre - især de muslimske - fremstilles i dag gennemgående som de unges modstandere i deres pardannelsesproces. Interview med unge dokumenterer i stedet et udbredt ønske om at have forældrene som medspillere i processen, hvormed de fraskriver sig den helt individualiser...

 9. Chinese Cambodian Memory Work: Racial Terror and the Spaces of Haunting and Silence

  OpenAIRE

  Tea, Angela

  2014-01-01

  This thesis explores the terror and horror produced in the reification of ethnic classification and racial categorization of Chinese in Cambodia and its hauntings through memory works. This research relies on the memoirs of Luong Ung-Lai and Loung Ung and a performance piece by Jolie Chea. These cultural productions engages in the hauntings of memory and takes into consideration spaces of silence.

 10. Problemskabende ungdomsgrupper i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Perry, Kevin

  2013-01-01

  Baggrunden for denne rapport er et ønske om at belyse, hvad der kendetegner grupper af unge med problemskabende og kriminel adfærd – som grupper. Undersøgelsens empiri udgøres af interview 12 steder i landet med i alt 55 professionelle fagfolk, der kender og arbejder med de unge i lokalområderne....

 11. Kroppen som monitor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Filges, Tine

  2005-01-01

  Tine Filges tager fat i de unges brug og forhold til porno, og har som en central pointe, at unge langt fra er en homogen gruppe. Der er væsentlige forskelle i unges forhold til deres krop. Dette lyder måske banalt og indlysende, men det er en pointe, der ofte glemmes i den offentlige debat om unge...... og deres kroppe. Abstract: Unges kroppe forbindes ofte med risici og farer. Vi lurer farer alle steder, og medierne er fulde af overskrifter: Fedmeepidemier. Unge med åreforkalkning. Druk. Porno. Spiseforstyrrelser. Selvskadende adfærd. I takt med at kroppen monitoreres, er den i stigende grad blevet...... koloniseret af en bekymret hær af forskere, forældre, pædagoger og terapeuter. Vi spørger ængsteligt: Vil de unge lave deres krop om livet igennem? Vil de virkelig have plastik i brysterne? Vil den næste generation tage Viagra som 18-årige? Kan unge indgå i intime relationer, når de er vokset op med porno på...

 12. Youth behind bars

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Tea Torbenfeldt

  2012-01-01

  Gennem et etnografisk studie undersøger denne ph.d.-afhandling unges hverdagsliv og meningsskabelse på sikrede institutioner i Danmark. Afhandlingens formål er via teorier om ungdom og kriminalitet at undersøge, hvordan unge indespærret på sikrede institutioner skaber mening i deres hverdagsliv b...

 13. Min danske drøm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  2010-01-01

  Unge indvandrerkvinder stormer ind på gymnasierne og derfra videre til universiteterne. De unge kvinder er ikke bare mønsterelever, men også mønsterbrydere. Hvorfor når de så langt? Er det i virkeligheden noget helt andet end forældrenes uddannelse, arbejde og indkomst, der har betydning for...

 14. Inklusion, udsathed og tværprofessionelt samarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  En antologi om tværprofessionelt arbejde. Mange professionelle inden for det pædagogiske område bliver i dag bedt om at arbejde tværprofessionelt i forbindelse med inklusion i skole og dagtilbud, i arbejdet med udsatte børn og unge og/eller i arbejdet med unge med uddannelsesudfordringer. Men hvad...

 15. A.R.T. – Aggression Replacement Training

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harbo, Lotte Junker; Domben, Eskil

  2015-01-01

  Artiklen indeholder en kort introduktion, eksemplificeret ved case, af det manualbaserede program til behandling af udadreagerende unge Aggression Replacement Training.......Artiklen indeholder en kort introduktion, eksemplificeret ved case, af det manualbaserede program til behandling af udadreagerende unge Aggression Replacement Training....

 16. Identification of fields with innovation potentials in vocational vducation and training (VET) in six Central European member countries of the European Union

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hans Jørgen; Nielsen, Søren

  2016-01-01

  En undersøgelse af innovationspotentialet i seks centraleuropæiske lande (Bulgarien, Polen, Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn. Fokus skulle være på hvad der kunne støtte unge elever på erhvervsskolerne (unge under 25)...

 17. Investigating the within-herd prevalence and risk factors for ketosis in dairy cattle in Ontario as diagnosed by the test-day concentration of β-hydroxybutyrate in milk.

  Science.gov (United States)

  Tatone, Elise H; Duffield, Todd F; LeBlanc, Stephen J; DeVries, Trevor J; Gordon, Jessica L

  2017-02-01

  An observational study of 790 to over 3,000 herds was conducted to estimate the within-herd prevalence and cow-level risk factors for ketosis in dairy cattle in herds that participate in a Dairy Herd Improvement Association (DHIA) program. Ketosis or hyperketolactia (KET) was diagnosed as milk β-hydroxybutyrate ≥0.15 mmol/L at first DHIA test when tested within the first 30 d in milk. Seven hundred ninety-five herds providing at least 61 first milk tests from June 2014 to December 2015 were used to estimate the provincial within-herd prevalence of KET. All herds on DHIA in Ontario (n = 3,042) were used to construct cow-level multilevel logistic regression models to investigate the association of DHIA collected variables with the odds of KET at first DHIA milk test. Primiparous and multiparous animals were modeled independently. The cow-level KET prevalence in Ontario was 21%, with an average within-herd prevalence of 21% (standard deviation = 10.6) for dairy herds enrolled in a DHIA program. The prevalence of KET had a distinct seasonality with the lowest prevalence occurring from July to November. Automatic milking systems (AMS) were associated with increased within-herd prevalence, as well as increased odds of KET in multiparous animals at first test (odds ratio: 1.45; 95% confidence interval: 1.30 to 1.63). Jersey cattle had over 1.46 times higher odds of KET than Holstein cattle. Milk fat yield ≥1.12 kg/d at the last test of the previous lactation was associated with decreased odds of KET in the current lactation (odds ratio: 0.56; 95% confidence interval: 0.53 to 0.59). Increased days dry and longer calving intervals, for multiparous animals, and older age at first calving for primiparous animals increased the odds of KET at first test. This study confirms previous findings that increased days dry, longer calving intervals, and increased age at first calving are associated with increased odds of KET and is the first report of increased KET in herds with

 18. Casa Camelo - quando a casa se adéqua ao meio: proposta arquitetônica para residência unifamiliar de alto padrão levando em consideração aspectos ambientais sustentáveis de gestão de água, energia e condicionantes bioclimáticas

  OpenAIRE

  Macedo, André Luiz Gomes de

  2016-01-01

  Esse trabalho envolve pesquisas recentes que levantam prescrições técnicas para se projetar residências unifamiliares de alto padrão, suprindo uma lacuna sustentável específica em se absorver, compreender e inserir alguns desses conceitos complementares às formas tradicionais de se habitar, aqui destacado como algo que sucedeu o ato de projetar e construir. O surgimento de uma demanda de um projeto a ser confeccionado na cidade de Serra de São Bento, a 130 km de Natal-RN trouxe...

 19. F.F.F.F. / Pille Väljataga

  Index Scriptorium Estoniae

  Väljataga, Pille

  2001-01-01

  Rühmituse F.F.F.F. (Berit Teeäär, Maria Valdma, Ketli Tiitsar, Kaire Rannik, Kristi Paap) esinemisest 2000. a. suvel Leedus Niida kunstnike majas. Ehteid eksponeeriti kõrvuti nende 20-kordse suurendusega fotodega.

 20. Nutritional composition of five food trees species products used in ...

  African Journals Online (AJOL)

  SAM

  2014-04-23

  Apr 23, 2014 ... Industrielle et Bioinformatique, UFR Sciences de la Vie et de la Terre, ... Consumption of these tree products can help to overcome nutrients deficiency that is ..... ket place Innovation and the National Institute for Agricul-.

 1. The Tower: Modelling, Analysis and Construction of Bending Active Tensile Membrane Hybrid Structures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holden Deleuran, Anders; Schmeck, Michel; Charles Quinn, Gregory

  2015-01-01

  The project is the result of an interdisciplinary research collaboration between CITA, KET and Fibrenamics exploring the design of integrated hybrid structures employing bending active elements and tensile membranes with bespoke material properties and detailing. Hybrid structures are defined her...

 2. Õnnelik sümbioos / Ere Naat

  Index Scriptorium Estoniae

  Naat, Ere

  2010-01-01

  Anneli Tammiku, Ketli Tiitsari ja Maria Valdma ehtenäitus "Õnnelikud inimesed" Kärdla elektrijaamas (Vabaduse t. 2) 27. juulist 8. augustini 2010. Kõik ehted on valminud kolme kunstniku koostöös

 3. Andestamine või kättemaks?

  Index Scriptorium Estoniae

  2013-01-01

  INSEAD'i juhtimisprofessori Manfred F. R. Kets de Vries' analüüsist "The Art of Forgiveness: Differentiating Transformational Leaders", mis tugineb Lõuna-Aafrika Vabariigi juhi Nelson Mandela ja Zimbabwe juhi Robert Mugabe näidetele

 4. Phénomènes neuro-inflammatoires au cours de l'état de mal épileptique induit par le soman. Correction par des combinaisons atropine-kétamine.

  OpenAIRE

  Dhote , Franck

  2010-01-01

  Epileptic seizures, status epilepticus (SE) and seizure-related brain damage (SRBD) due to organophosphorus nerve agent (OP) poisoning are accompanied by neuro-inflammatory events whose role in SRBD is not clear. Antagonists of the glutamatergic receptor NMDA, such as ketamine (KET), proved to be antiepileptic and neuroprotective even when SE is refractory to benzodiazepines 10 to 20 min after the initiation of seizures. Moreover, peripheral anti-inflammatory properties of KET have been descr...

 5. Pure and Modified Co-Poly(amide-12-b-ethylene oxide) Membranes for Gas Separation Studied by Molecular Investigations.

  Science.gov (United States)

  De Lorenzo, Luana; Tocci, Elena; Gugliuzza, Annarosa; Drioli, Enrico

  2012-06-28

  This paper deals with a theoretical investigation of gas transport properties in a pure and modified PEBAX block copolymer membrane with N-ethyl-o/p-toluene sulfonamide (KET) as additive molecules. Molecular dynamics simulations using COMPASS force field, Gusev-Suter Transition State Theory (TST) and Monte Carlo methods were used. Bulk models of PEBAX and PEBAX/KET in different copolymer/additive compositions were assembled and analyzed to evaluate gas permeability and morphology to characterize structure-performance relationships.

 6. Combinations of ketamine and atropine are neuroprotective and reduce neuroinflammation after a toxic status epilepticus in mice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dhote, Franck; Carpentier, Pierre; Barbier, Laure; Peinnequin, André; Baille, Valérie; Pernot, Fabien; Testylier, Guy; Beaup, Claire; Foquin, Annie

  2012-01-01

  Epileptic seizures and status epilepticus (SE) induced by the poisoning with organophosphorus nerve agents (OP), like soman, are accompanied by neuroinflammation whose role in seizure-related brain damage (SRBD) is not clear. Antagonists of the NMDA glutamate ionotropic receptors are currently among the few compounds able to arrest seizures and provide neuroprotection even during refractory status epilepticus (RSE). Racemic ketamine (KET), in combination with atropine sulfate (AS), was previously shown to counteract seizures and SRBD in soman-poisoned guinea-pigs. In a mouse model of severe soman-induced SE, we assessed the potentials of KET/AS combinations as a treatment for SE/RSE-induced SRBD and neuroinflammation. When starting 30 min after soman challenge, a protocol involving six injections of a sub-anesthetic dose of KET (25 mg/kg) was evaluated on body weight loss, brain damage, and neuroinflammation whereas during RSE, anesthetic protocols were considered (KET 100 mg/kg). After confirming that during RSE, KET injection was to be repeated despite some iatrogenic deaths, we used these proof-of-concept protocols to study the changes in mRNA and related protein contents of some inflammatory cytokines, chemokines and adhesion molecules in cortex and hippocampus 48 h post-challenge. In both cases, the KET/AS combinations showed important neuroprotective effects, suppressed neutrophil granulocyte infiltration and partially suppressed glial activation. KET/AS could also reduce the increase in mRNA and related pro-inflammatory proteins provoked by the poisoning. In conclusion, the present study confirms that KET/AS treatment has a strong potential for SE/RSE management following OP poisoning. The mechanisms involved in the reduction of central neuroinflammation remain to be studied. -- Highlights: ► During soman-induced status epilepticus, ketamine-atropine limit brain damage. ► Molecular neuroinflammatory response is strongly decreased. ► Glial activation is

 7. Combinations of ketamine and atropine are neuroprotective and reduce neuroinflammation after a toxic status epilepticus in mice

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dhote, Franck [Département de Toxicologie et risques chimiques, Institut de Recherche Biomédicale des armées – Centre de recherches du Service de santé des armées IRBA-CRSSA, 24 avenue des Maquis du Grésivaudan, B.P. 87, 38702 La Tronche cedex (France); Carpentier, Pierre; Barbier, Laure [Département de Toxicologie et risques chimiques, Institut de Recherche Biomédicale des armées – Centre de recherches du Service de santé des armées IRBA-CRSSA, 24 avenue des Maquis du Grésivaudan, B.P. 87, 38702 La Tronche cedex (France); Peinnequin, André [Département Effets biologiques des rayonnements, Institut de Recherche Biomédicale des armées – Centre de recherches du Service de santé des armées IRBA-CRSSA, 24 avenue des Maquis du Grésivaudan, B.P. 87, 38702 La Tronche cedex (France); Baille, Valérie; Pernot, Fabien; Testylier, Guy; Beaup, Claire; Foquin, Annie [Département de Toxicologie et risques chimiques, Institut de Recherche Biomédicale des armées – Centre de recherches du Service de santé des armées IRBA-CRSSA, 24 avenue des Maquis du Grésivaudan, B.P. 87, 38702 La Tronche cedex (France); others, and

  2012-03-01

  Epileptic seizures and status epilepticus (SE) induced by the poisoning with organophosphorus nerve agents (OP), like soman, are accompanied by neuroinflammation whose role in seizure-related brain damage (SRBD) is not clear. Antagonists of the NMDA glutamate ionotropic receptors are currently among the few compounds able to arrest seizures and provide neuroprotection even during refractory status epilepticus (RSE). Racemic ketamine (KET), in combination with atropine sulfate (AS), was previously shown to counteract seizures and SRBD in soman-poisoned guinea-pigs. In a mouse model of severe soman-induced SE, we assessed the potentials of KET/AS combinations as a treatment for SE/RSE-induced SRBD and neuroinflammation. When starting 30 min after soman challenge, a protocol involving six injections of a sub-anesthetic dose of KET (25 mg/kg) was evaluated on body weight loss, brain damage, and neuroinflammation whereas during RSE, anesthetic protocols were considered (KET 100 mg/kg). After confirming that during RSE, KET injection was to be repeated despite some iatrogenic deaths, we used these proof-of-concept protocols to study the changes in mRNA and related protein contents of some inflammatory cytokines, chemokines and adhesion molecules in cortex and hippocampus 48 h post-challenge. In both cases, the KET/AS combinations showed important neuroprotective effects, suppressed neutrophil granulocyte infiltration and partially suppressed glial activation. KET/AS could also reduce the increase in mRNA and related pro-inflammatory proteins provoked by the poisoning. In conclusion, the present study confirms that KET/AS treatment has a strong potential for SE/RSE management following OP poisoning. The mechanisms involved in the reduction of central neuroinflammation remain to be studied. -- Highlights: ► During soman-induced status epilepticus, ketamine-atropine limit brain damage. ► Molecular neuroinflammatory response is strongly decreased. ► Glial activation is

 8. Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1)

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, A.; Haan, de M.

  2001-01-01

  In dit artikel volgen we de geldstroom van netto bedrijfsresultaat naar netto kasstroom op het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf dat qua omvang en intensiteit vergelijkbaar is met het lagekostenbedrijf.

 9. Primary Care Use before Cancer Diagnosis in Adolescents and Young Adults - A Nationwide Register Study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahrensberg, Jette Møller; Fenger-Grøn, Morten; Vedsted, Peter

  2016-01-01

  Unge med kræft går hyppigere til lægen end deres raske jævnaldrende i tiden før en kræftdiagnose. Et nyt studie viser, at unge med kræft oftere end kontrolgruppen søger deres praktiserende læge allerede 8 måneder før diagnosetidspunktet. Forskerne fandt, at unge med modermærkekræft oftere søgte d...

 10. Madlavningslyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Boris

  2015-01-01

  lever i veletablerede familiestrukturer, hvor fx spørgsmålet om motivation og forpligtelse bliver forhandlet i relation til de øvrige familiemedlemmer, eller – i den udstrækning der er tale om børn og unge - i en situation, hvor disse stadig bor hjemme og derfor indgår i en dagligdag præget...... - også - kan komme andre til gode. Hvilket formuleret med begreberne fra det praksisteoretiske perspektiv, hvormed de unges madlavning er blevet analyseret og fortolket: at de unges madlavningspraksis primært viser sig at blive koordineret af motivation med de dertil knyttede emotioner, hvorimod forhold...

 11. Madlavningslyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Boris

  2016-01-01

  lever i veletablerede familiestrukturer, hvor fx spørgsmålet om motivation og forpligtelse bliver forhandlet i relation til de øvrige familiemedlemmer, eller – i den udstrækning der er tale om børn og unge - i en situation, hvor disse stadig bor hjemme og derfor indgår i en dagligdag præget...... - også - kan komme andre til gode. Hvilket formuleret med begreberne fra det praksisteoretiske perspektiv, hvormed de unges madlavning er blevet analyseret og fortolket: at de unges madlavningspraksis primært viser sig at blive koordineret af motivation med de dertil knyttede emotioner, hvorimod forhold...

 12. Frihed, Lighed og Fællesskab i teenagefamilien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Karen Margrethe

  Hovedformålet med afhandlingen har været at kategorisere forælder-ung-relationer på baggrund af deres relationer, hverdagsrutiner og regler. Afhandlingen undersøger den socioøkonomiske baggrund for disse familiepraksisser og sammenhænge mellem familiens socioøkonomiske ressourcer og hverdagspraks...... hverdagspraksisser på den ene side og unges risikoadfærd, livstilfredshed og oplevelse af personlig autonomi på den anden. Afhandlingens resultater er baseret på to store kvantitative datasæt, der bruger danske unge og deres mødre som respondenter....

 13. Stereoselective and regiospecific hydroxylation of ketamine and norketamine.

  Science.gov (United States)

  Desta, Zeruesenay; Moaddel, Ruin; Ogburn, Evan T; Xu, Cong; Ramamoorthy, Anuradha; Venkata, Swarajya Lakshmi Vattem; Sanghvi, Mitesh; Goldberg, Michael E; Torjman, Marc C; Wainer, Irving W

  2012-11-01

  The objective was to determine the cytochrome P450s (CYPs) responsible for the stereoselective and regiospecific hydroxylation of ketamine [(R,S)-Ket] to diastereomeric hydroxyketamines, (2S,6S;2R,6R)-HK (5a) and (2S,6R;2R,6S)-HK (5b) and norketamine [(R,S)-norKet] to hydroxynorketamines, (2S,6S;2R,6R)-HNK (4a), (2S,6R;2R,6S)-HNK (4b), (2S,5S;2R,5R)-HNK (4c), (2S,4S;2R,4R)-HNK (4d), (2S,4R;2R,4S)-HNK (4e), (2S,5R;2R,5S)-HNK (4f). The enantiomers of Ket and norKet were incubated with characterized human liver microsomes (HLMs) and expressed CYPs. Metabolites were identified and quantified using LC/MS/MS and apparent kinetic constants estimated using single-site Michaelis-Menten, Hill or substrate inhibition equation. 5a was predominantly formed from (S)-Ket by CYP2A6 and N-demethylated to 4a by CYP2B6. 5b was formed from (R)- and (S)-Ket by CYP3A4/3A5 and N-demethylated to 4b by multiple enzymes. norKet incubation produced 4a, 4c and 4f and minor amounts of 4d and 4e. CYP2A6 and CYP2B6 were the major enzymes responsible for the formation of 4a, 4d and 4f, and CYP3A4/3A5 for the formation of 4e. The 4b metabolite was not detected in the norKet incubates. 5a and 4b were detected in plasma samples from patients receiving (R,S)-Ket, indicating that 5a and 5b are significant Ket metabolites. Large variations in HNK concentrations were observed suggesting that pharmacogenetics and/or metabolic drug interactions may play a role in therapeutic response.

 14. D-serine plasma concentration is a potential biomarker of (R,S)-ketamine antidepressant response in subjects with treatment-resistant depression.

  Science.gov (United States)

  Moaddel, Ruin; Luckenbaugh, David A; Xie, Ying; Villaseñor, Alma; Brutsche, Nancy E; Machado-Vieira, Rodrigo; Ramamoorthy, Anuradha; Lorenzo, Maria Paz; Garcia, Antonia; Bernier, Michel; Torjman, Marc C; Barbas, Coral; Zarate, Carlos A; Wainer, Irving W

  2015-01-01

  (R,S)-ketamine is a rapid and effective antidepressant drug that produces a response in two thirds of patients with treatment-resistant depression (TRD). The underlying biochemical differences between a (R,S)-ketamine responder (KET-R) and non-responder (KET-NR) have not been definitively identified but may involve serine metabolism. The aim of the study was to examine the relationship between baseline plasma concentrations of D-serine and its precursor L-serine and antidepressant response to (R,S)-ketamine in TRD patients. Plasma samples were obtained from 21 TRD patients at baseline, 60 min before initiation of the (R,S)-ketamine infusion. Patients were classified as KET-Rs (n = 8) or KET-NRs (n = 13) based upon the difference in Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) scores at baseline and 230 min after infusion, with response defined as a ≥50 % decrease in MADRS score. The plasma concentrations of D-serine and L-serine were determined using liquid chromatography-mass spectrometry. Baseline D-serine plasma concentrations were significantly lower in KET-Rs (3.02 ± 0.21 μM) than in KET-NRs (4.68 ± 0.81 μM), p < 0.001. A significant relationship between baseline D-serine plasma concentrations and percent change in MADRS at 230 min was determined using a Pearson correlation, r = 0.77, p < 0.001, with baseline D-serine explaining 60 % of the variance in (R,S)-ketamine response. The baseline concentrations of L-serine (L-Ser) in KET-Rs were also significantly lower than those measured in KET-NRs (66.2 ± 9.6 μM vs 242.9 ± 5.6 μM, respectively; p < 0.0001). The results demonstrate that the baseline D-serine plasma concentrations were significantly lower in KET-Rs than in KET-NRs and suggest that this variable can be used to predict an antidepressant response following (R,S)-ketamine administration.

 15. Fixpunkter i Sisimiutstrong />

  DEFF Research Database (Denmark)

  Medonos, Jakub Christensen

  2007-01-01

  Ungdomsklubben i den grønlandske by Sisimiut er et fixpunkt for de unge. Her mødes de på egne præmisser og udfolder sig kreativt. Men der er andet og mere på spil. Det er nemlig gennem fixpunkter som ungdomsklubben, at de unge skaber en bevidsthed om Sisimiut som et særligt byrum.......Ungdomsklubben i den grønlandske by Sisimiut er et fixpunkt for de unge. Her mødes de på egne præmisser og udfolder sig kreativt. Men der er andet og mere på spil. Det er nemlig gennem fixpunkter som ungdomsklubben, at de unge skaber en bevidsthed om Sisimiut som et særligt byrum....

 16. Verfahren zur Hydroformylierung, Liganden mit von Bisphenol A abgeleiteter Struktur und Katalysator umfassend einen Komplex dieser Liganden

  NARCIS (Netherlands)

  2002-01-01

  Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Hydroformylierung ethylenisch ungesättigter Verbindungen, wobei man als Hydroformylierungskatalysator wenigstens einen Komplex eines Metalss der VIII. Nebengruppe mit wenigstens einer phosphorhaltigen Verbindung als Liganden einsetzt, wobei diese

 17. New model of universal gas-filled neutron tube

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bespalov, D.F.; Bessarabskii, I.G.; Voitsik, L.R.; Mints, A.Z.

  1985-01-01

  The UNG-1 gas-filled neutron tube is serially produced. In type UNG neutron generators, the tube operates in the pulsed mode in the high voltage doubling circuit arrangement. During extended operation, its advantages were discovered: long operating time, fairly stable neutron yield, and simplicity of use and operation. However, the mean neutron yield (approx.10 7 s -1 ) generated by the tube in the optimal mode at the present time proved to be inadequate in solving numerous geophysical problems. So a model of a neutron tube, model UNG-2, was designed, ensuring an enhanced neutron yield of 10 8 s -1 in the continuous-operating mode. When the tube is connected to the high voltage doubling circuit, the mean neutron yield is only somewhat in excess of the neutron yield from the UNG-1 tube

 18. Evaluering af tre projekter i Socialstyrelsens Forældreprogram

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer; Andersen, Luna Kragh; Frøslev-Thomsen, Kathrine

  2018-01-01

  I Danmark oplever vi i disse år en stigning i antallet af børn og unge med ADHD diagnoser og ADHD-lignende vanskeligheder, hvilket har medført øget fokus på effektive indsatser til de berør-te familier, børn og unge. Dette notat har til formål at beskrive implementering af tre sådanne indsatser......, herunder unge med ADHD (PMTO) samt Mentor- og støttekontaktpersons-ordningen (M-SKP) rettet mod unge. KiK og PMTO er begge manualbaserede og velafprøvede indsatser, mens M-SKP bygger på det eksisterende mentor- og støttekontaktpersonsarbejde, der foretages i danske kommuner, men i sig selv er en ny indsats...

 19. Space odysseys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Antologi om unge danske arkitekter og designere. Udgivet som Arkitektur DK 5/2006 og som selvstændig publikation. Den indledende artikel er af arkitekturteoretisk karakter, de øvrige formidlende.   ...

 20. Young people without qualifications

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Preben Horsholt

  1999-01-01

  Rapporten er et bidrag til en beskrivelse af hvordan uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken påvirker unge uden formelle kvalifikationer i fem europæiske lande : Belgien, Danmark, Cypern, Finland og Grækenland....

 1. Fra STU-praktik til job

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  Rapporten består af 4 dele: 1.del - Metode, tilgang og baggrundsviden 2.del - Samarbejde mellem Glad Fagskole og virksomheder 3.del - Erfaringer og oplevelser med praktik 4.del - De unge - elevernes / praktikanternes oplevelser...

 2. New Waves in Philosophy of Science

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch, Jacob

  Bogen er et udstillingsvindue for de bedste unge forskere inden for deres felt. Hver især bidrager med hvad de mener bliver de mest centrale froskningstemaer der kommer til at definere disciplinen videnskabsfilosofi fremover....

 3. "Ung petit tableau fermant a deux fuilletz". Notes sur l’évolution formelle et les voies de diffusion du diptyque à portrait dévotionnel dans les anciens Pays-Bas aux XVe et XVIe siècles

  OpenAIRE

  Falque, Ingrid

  2012-01-01

  This article demonstrates that the devotional portrait diptychs were not a popular type of religious image as it is often stated, but rather a special type of painting which were circulated in very specific ways, from the duke of Burgundy to the middle classes via the nobility. The ways in which devotional diptychs were used and known attest to their capacity to express social ambition and prestige of the person portrayed.

 4. A clade in the QUASIMODO2 family evolved with vascular plants and supports a role for cell wall composition in adaptation to environmental changes.

  Science.gov (United States)

  Fuentes, Sara; Pires, Nuno; Østergaard, Lars

  2010-08-01

  The evolution of plant vascular tissue is tightly linked to the evolution of specialised cell walls. Mutations in the QUASIMODO2 (QUA2) gene from Arabidopsis thaliana were previously shown to result in cell adhesion defects due to reduced levels of the cell wall component homogalacturonic acid. In this study, we provide additional information about the role of QUA2 and its closest paralogues, QUASIMODO2 LIKE1 (QUL1) and QUL2. Within the extensive QUA2 family, our phylogenetic analysis shows that these three genes form a clade that evolved with vascular plants. Consistent with a possible role of this clade in vasculature development, QUA2 is highly expressed in the vascular tissue of embryos and inflorescence stems and overexpression of QUA2 resulted in temperature-sensitive xylem collapse. Moreover, in-depth characterisation of qua2 qul1 qul2 triple mutant and 35S::QUA2 overexpression plants revealed contrasting temperature-dependent stem development with dramatic effects on stem width. Taken together, our results suggest that the QUA2-specific clade contributed to the evolution of vasculature and illustrate the important role that modification of cell wall composition plays in the adaptation to changing environmental conditions, including changes in temperature.

 5. The computer disappears, the environment becomes smart

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van h. (Henk)

  2011-01-01

  Contribution to exhibition Qua Art - Qua Science. The artist Joost Verhagen represents spaces in an original way by using colours, texture and forms. He invokes thoughts and feelings with his works of art. The concept of ambient intelligence also deals with space, but especially with spaces that are

 6. Eku Otung : theatrical and transcendental celebration of death ...

  African Journals Online (AJOL)

  Among the Qua/Ejagham speaking people of Cross River State Nigeria, Death is celebrated and even more elaborate are the rites, rituals and celebrations especially when dignitaries and royalties are involved. Looking at the funeral rites of the kings of the Qua/Ejgham speaking people, this rite commonly known as the Eku ...

 7. The monoaminergic pathways and inhibition of monoamine transporters interfere with the antidepressive-like behavior of ketamine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Glauce Socorro de Barros Viana

  2018-06-01

  Full Text Available Ketamine (KET, a NMDA receptor antagonist, has been studied for its rapid and efficacious antidepressant effect, even for the treatment-resistant depression. Although depression is a major cause of disability worldwide, the treatment can be feasible, affordable and cost-effective, decreasing the population health burden. We evaluated the antidepressive-like effects of KET and its actions on monoamine contents (DA and its metabolites, as well as 5-HT and on tyrosine hydroxylase (TH. In addition DAT and SERT (DA and 5-HT transporters, respectively were also assessed. Male Swiss mice were divided into Control and KET-treated groups. The animals were acutely treated with KET (2, 5 or 10 mg/kg, i.p. and subjected to the forced swimming test, for evaluation of the antidepressive-like behavior. Imipramine and fluoxetine were used as references. The results showed that KET decreased dose-dependently the immobility time and shortly after the test, the animals were euthanized for striatal dissections and monoamine determinations. In addition, the brain (striata, hippocampi and prefrontal cortices was immunohistochemically processed for TH, DAT and SERT. KET at its higher dose increased DA and its metabolites (DOPAC and HVA and mainly 5-HT contents, in mice striata, effects associated with increases in TH and decreases in DAT immunoreactivities. Furthermore, reductions in SERT immunoreactivities were observed in the striatum and hippocampus. The results indicate that KET antidepressive-like effect probably involves, among other factors, monoaminergic pathways, as suggested by the increased striatal TH immunoreactivity and reduced brain DA (DAT and 5-HT (SERT transporters. Keywords: Ketamine, Antidepressive effect, Dopaminergic neurotransmission, Serotonergic neurotransmission, Monoamine transporters

 8. Formidling af uheldsrisikoen ved spirituskørsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærup, Simon

  2012-01-01

  Selvom flere forskningsprojekter har påvist unges særlige risiko i Europa, når det kommer til alkohol, så har det vist sig svært at formidle denne risiko til unge bilister. I 2006 påbegyndtes et stort europæisk forskningsprojekt, DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines...

 9. Kunstneriske Partnerskaber i den Åbne Skole?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haastrup, Lisbeth; Sørensen, Merete Cornet; Chemi, Tatiana

  Rapporten er en videreførelse af "Effekten af børns og unges møde med kunst" og opstiller et overordnet forskningsdesign for projekter, hvor børn, unge, kunstnere, lærere og formidlere mødes om kunstneriske processer og læring. Forskningsdesignet baserer sig på to grundlæggende spørgsmål – dels...

 10. Prevalence of overweight in 2 to 17 year-old children and adolescents whose parents live separately

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hohwü, Lena; Gissler, Mika; Sjöberg, Agneta

  2014-01-01

  Studiet baserer sig på projektet ’NordChild’, som er et nordisk samarbejde om sundhed og velvære blandt børn og unge i de nordiske lande. Formålet var at undersøge både forekomsten og sammenhængen mellem overvægt blandt børn og unge, hvis forældre levede hver for sig efter barnets fødsel. Inden f...

 11. Portræt af litteraturkritikeren som ungt menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schatz-Jakobsen, Claus

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer den amerikanske litteraturkritiker Geoffrey Hartmans tidlige forfatterskab og fremdrager dets selvbiografiske undertekst som nødvendig effekt af den unge Hartmans fascination af den engelske romantiker William Wordsworths forfatterskab.......Artiklen præsenterer den amerikanske litteraturkritiker Geoffrey Hartmans tidlige forfatterskab og fremdrager dets selvbiografiske undertekst som nødvendig effekt af den unge Hartmans fascination af den engelske romantiker William Wordsworths forfatterskab....

 12. Bedre veje til en ungdomsuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Slotved, Mette; Hjermov, Pernille; Jensen, Vibeke Myrup

  Formålet med delopgave 2 er at identificere praksisser, der er virkningsfulde i forhold til at få unge videre i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Undersøgelsen retter således fokus på god praksis i forhold til målgruppen af unge mellem 16 og 25 år, som af faglige, personlige eller sociale år...

 13. Monoclonal B-cell hyperplasia and leukocyte imbalance precede development of B-cell malignancies in uracil-DNA glycosylase deficient mice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Sonja; Ericsson, Madelene; Dai, Hong Yan

  2005-01-01

  causes a significant reduction of T-helper cells, and 50% of the young Ung(-/-) mice investigated have no detectable NK/NKT-cell population in their spleen. The immunological imbalance is confirmed in experiments with spleen cells where the production of the cytokines interferon gamma, interleukin 6....... The immunological imbalances shown here in the Ung-deficient mice may be central in the development of lymphomas in a background of generalised lymphoid hyperplasia....

 14. Familiepleje i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bryderup, Inge; Engen, Mie; Kring, Sune

  Familiepleje i Danmark handler om den danske familiepleje – om de familier, som vælger at blive familieplejere, og om de børn og unge, der er anbragt hos dem. Siden slutningen af 1980’erne har familiepleje været den mest anvendte anbringelsesform, når det gælder socialt udsatte børn og unge. Vi v...

 15.  Gadeplansarbejdets grænseposition - muligheder og dilemmaer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche

  2010-01-01

  Artiklen giver et bud på, hvordan vi gennem grænsefællesskaber på tværs af etniske og sociale skel kan bevæge det etablerede samfund og de unge, så de unge kommer 'indenfor rækkevidde'. Der diskuteres muligheder og dilemmaer i et gadeplansarbejde, der mødes med forventninger om at skulle samarbej...

 16. Sexual behaviour in the general young population - factors associated with sexual risk behaviour

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Marianne Johansson

  2014-01-01

  Trods mange forsøg på at forbedre unges seksuelle sundhed udgør seksuelt overførte infektioner og uønskede graviditeter stadig et betydeligt folkesundhedsproblem i den vestlige verden. Denne ph.d.-afhandling ser nærmere på, hvorfor mange unge danskere vælger at dyrke ubeskyttet sex, selvom det ka...

 17. The Establishment of Barnahus in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søbjerg, Lene Mosegaard

  2017-01-01

  I 2013 blev fem børnehuse oprettet i Danmark med det formål at kvalificere og koordinere den indsats, der tilbydes børn og unge, der har været udsat for overgreb. Hensigten var at give børn og unge en helhedsorienteret indsats ved at samle flere offentlige instanser i et fælles hus. Kapitlet disk...

 18. Genomic uracil and human disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hagen, Lars; Pena Diaz, Javier; Kavli, Bodil

  2006-01-01

  Uracil is present in small amounts in DNA due to spontaneous deamination of cytosine and incorporation of dUMP during replication. While deamination generates mutagenic U:G mismatches, incorporated dUMP results in U:A pairs that are not directly mutagenic, but may be cytotoxic. In most cells, mut...... retroviral infections. Ung(-/-) mice have a similar phenotype and develop B-cell lymphomas late in life. However, there is no evidence indicating that UNG deficiency causes lymphomas in humans....

 19. Det levende og det levede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Binder, Thomas

  2006-01-01

  Katalogtekst til udstillingen 'Honey, I'm home' på DDC, Dansk Design Center d. 02.03.2006-18.06.2006. En diskussion af de unges designeres tilgang til designrollen og det designede objekt.......Katalogtekst til udstillingen 'Honey, I'm home' på DDC, Dansk Design Center d. 02.03.2006-18.06.2006. En diskussion af de unges designeres tilgang til designrollen og det designede objekt....

 20. Die DDC auf neuen Wegen - verbale Sucheinstiege für klassifikatorisch erschlossene Titel

  OpenAIRE

  Christiane Maibach

  2014-01-01

  Die Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) ist ein mächtiges Instrument der klassifikatorischen Inhaltserschließung. Immer mehr Bibliotheken im In- und Ausland erkennen den Nutzen der international am weitesten verbreiteten Universalklassifikation. Die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) setzt die DDC seit 2006 für die inhaltliche Erschließung der Bibliografiereihen A, B und H ein. Seitdem wurden rund 800.000 Publikationen mit DDC-Notationen versehen. Der Nutzen von Klassifikationen ist unter Biblio...

 1. Elevoprør og studenteroprør i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Knud Holt

  iagttage flere større protestbølger blandt de danske unge. Rapporten påviser bl.a., at det er nødvendigt med en revurdering af den betydning, man ofte tillægger året 1968 og studenteroprøret. Perioden 1966-1971 markerer således ikke et klimaks for unge uddannelsessøgendes deltagelse i kollektive...

 2. Den der ser, er den, der ses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Troels

  2010-01-01

  Udgangspunktet for afhandlingen er at undersøge, hvordan unge udsatte mennesker kan opnå personlig forandring ved hjælp af åndedrætstræning og meditation. Afhandlingen indleder med at beskrive de unges liv i en globalisering. Mange unge mennesker uden en social ansvarlig baggrund har ikke lært...... at foretage sig nødvendige samfundsmæssige valg. På grund af nederlag i hjem, skole, uddannelse og erhverv søger unge fællesskaber i ligestillede miljøer svarende til egen negative forventningspraksis. Den unge praktiserer en vanedannende negativ livsførelse, som eskalerer til yderligere socialt forfald. Unge......, der har levet i kriminalitet, misbrug og medmisbrug i lang tid, vil ikke være i stand til at realisere sig positivt pga. en personlig indgroet diskvalificerende forestilling. Afhandlingen forklarer, hvorledes negative oplevelser forbliver spændinger i menneskers krop. Teorier af Maurice Merleau...

 3. Average spectral power changes at the hippocampal electroencephalogram in schizophrenia model induced by ketamine.

  Science.gov (United States)

  Sampaio, Luis Rafael L; Borges, Lucas T N; Silva, Joyse M F; de Andrade, Francisca Roselin O; Barbosa, Talita M; Oliveira, Tatiana Q; Macedo, Danielle; Lima, Ricardo F; Dantas, Leonardo P; Patrocinio, Manoel Cláudio A; do Vale, Otoni C; Vasconcelos, Silvânia M M

  2018-02-01

  The use of ketamine (Ket) as a pharmacological model of schizophrenia is an important tool for understanding the main mechanisms of glutamatergic regulated neural oscillations. Thus, the aim of the current study was to evaluate Ket-induced changes in the average spectral power using the hippocampal quantitative electroencephalography (QEEG). To this end, male Wistar rats were submitted to a stereotactic surgery for the implantation of an electrode in the right hippocampus. After three days, the animals were divided into four groups that were treated for 10 consecutive days with Ket (10, 50, or 100 mg/kg). Brainwaves were captured on the 1st or 10th day, respectively, to acute or repeated treatments. The administration of Ket (10, 50, or 100 mg/kg), compared with controls, induced changes in the hippocampal average spectral power of delta, theta, alpha, gamma low or high waves, after acute or repeated treatments. Therefore, based on the alterations in the average spectral power of hippocampal waves induced by Ket, our findings might provide a basis for the use of hippocampal QEEG in animal models of schizophrenia. © 2017 Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique.

 4. Structure determination of uracil-DNA N-glycosylase from Deinococcus radiodurans in complex with DNA.

  Science.gov (United States)

  Pedersen, Hege Lynum; Johnson, Kenneth A; McVey, Colin E; Leiros, Ingar; Moe, Elin

  2015-10-01

  Uracil-DNA N-glycosylase (UNG) is a DNA-repair enzyme in the base-excision repair (BER) pathway which removes uracil from DNA. Here, the crystal structure of UNG from the extremophilic bacterium Deinococcus radiodurans (DrUNG) in complex with DNA is reported at a resolution of 1.35 Å. Prior to the crystallization experiments, the affinity between DrUNG and different DNA oligonucleotides was tested by electrophoretic mobility shift assays (EMSAs). As a result of this analysis, two 16 nt double-stranded DNAs were chosen for the co-crystallization experiments, one of which (16 nt AU) resulted in well diffracting crystals. The DNA in the co-crystal structure contained an abasic site (substrate product) flipped into the active site of the enzyme, with no uracil in the active-site pocket. Despite the high resolution, it was not possible to fit all of the terminal nucleotides of the DNA complex into electron density owing to disorder caused by a lack of stabilizing interactions. However, the DNA which was in contact with the enzyme, close to the active site, was well ordered and allowed detailed analysis of the enzyme-DNA interaction. The complex revealed that the interaction between DrUNG and DNA is similar to that in the previously determined crystal structure of human UNG (hUNG) in complex with DNA [Slupphaug et al. (1996). Nature (London), 384, 87-92]. Substitutions in a (here defined) variable part of the leucine loop result in a shorter loop (eight residues instead of nine) in DrUNG compared with hUNG; regardless of this, it seems to fulfil its role and generate a stabilizing force with the minor groove upon flipping out of the damaged base into the active site. The structure also provides a rationale for the previously observed high catalytic efficiency of DrUNG caused by high substrate affinity by demonstrating an increased number of long-range electrostatic interactions between the enzyme and the DNA. Interestingly, specific interactions between residues

 5. Superconductivity at 2.8 K and 1.5 kbar in κ-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3: The first organic superconductor containing a polymeric copper cyanide anion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Geiser, Urs; Wang Hau, H.; Carlson, K.D.; Williams, J.M.; Charlier, H.A. Jr.; Heindl, J.E.; Yaconi, G.A.; Love, B.J.; Lathrop, M.W.; Schirber, J.E.; Overmyer, D.L.; Ren, Jingquing; Whangbo, Myung-Hwan

  1991-01-01

  Attempts to synthesize new k-phase superconductors have concentrated on ET salts with complex anions composed of Cu(I) or Ag(I) metal ions and pseudohalide anions. The 'targeted anion approach', by use of a preformed anion found in KCu 2 (CN) 3 .H 2 O and the presence of trace amounts of water, led to the discovery of the first copper-cyanide containing superconductor, K-(ET) 2 Cu 2 (CN) 3 . The crystal structure, superconducting properties, and band electronic structure are described in this article. The complex k-(ET) 2 Cu 2 (CN) 3 is in many ways similar to the superconductor K-(ET) 2 Cu[N(CN) 2 ]Cl, the superconductor with the highest T c reported to date. 28 refs., 3 figs

 6. Pure and Modified Co-Poly(amide-12-b-ethylene oxide Membranes for Gas Separation Studied by Molecular Investigations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luana De Lorenzo

  2012-06-01

  Full Text Available This paper deals with a theoretical investigation of gas transport properties in a pure and modified PEBAX block copolymer membrane with N-ethyl-o/p-toluene sulfonamide (KET as additive molecules. Molecular dynamics simulations using COMPASS force field, Gusev-Suter Transition State Theory (TST and Monte Carlo methods were used. Bulk models of PEBAX and PEBAX/KET in different copolymer/additive compositions were assembled and analyzed to evaluate gas permeability and morphology to characterize structure-performance relationships.

 7. Contribution of Nrf2 to Atherogenic Phenotype Switching of Coronary Arterial Smooth Muscle Cells Lacking CD38 Gene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ming Xu

  2015-08-01

  Full Text Available Background/Aims: Recent studies have indicated that CD38 gene deficiency results in dedifferentiation or transdifferentiation of arterial smooth muscle cells upon atherogenic stimulations. However, the molecular mechanisms mediating this vascular smooth muscle (SMC phenotypic switching remain unknown. Methods & Results: In the present study, we first characterized the phenotypic change in the primary cultures of coronary arterial myocytes (CAMs from CD38-/- mice. It was shown that CD38 deficiency decreased the expression of contractile marker calponin, SM22α and α-SMA but increased the expression of SMC dedifferentiation marker, vimentin, which was accompanied by enhanced cell proliferation. This phenotypic change in CD38-/- CAMs was enhanced by 7-ketocholesterol (7-Ket, an atherogenic stimulus. We further found that the CD38 deficiency decreased the expression and activity of nuclear factor E2-related factor 2 (Nrf2, a basic leucine zipper (bZIP transcription factor sensitive to redox regulation. Similar to CD38 deletion, Nrf2 gene silencing increased CAM dedifferentiation upon 7-Ket stimulation. In contrast, the overexpression of Nrf2 gene abolished 7-Ket-induced dedifferentiation in CD38-/- CAMs. Given the sensitivity of Nrf2 to oxidative stress, we determined the role of redox signaling in the regulation of Nrf2 expression and activity associated with CD38 effect in CAM phenotype changes. It was demonstrated that in CD38-/- CAMs, 7-Ket failed to stimulate the production of O2-., while in CD38+/+ CAMs 7-Ket induced marked O2-. production and enhancement of Nrf2 activity, which was substantially attenuated by NOX4 gene silencing. Finally, we demonstrated that 7-Ket-induced and NOX4-dependent O2-. production was inhibited by 8-Br-cADPR, an antagonist of cADPR or NED-19, an antagonist of NAADP as product of CD38 ADP-ribosylcyclase, which significantly inhibited the level of cytosolic Ca2+ and the activation of Nrf2 under 7-Ket. Conclusion

 8. Uracil DNA glycosylase counteracts APOBEC3G-induced hypermutation of hepatitis B viral genomes: excision repair of covalently closed circular DNA.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kouichi Kitamura

  Full Text Available The covalently closed circular DNA (cccDNA of the hepatitis B virus (HBV plays an essential role in chronic hepatitis. The cellular repair system is proposed to convert cytoplasmic nucleocapsid (NC DNA (partially double-stranded DNA into cccDNA in the nucleus. Recently, antiviral cytidine deaminases, AID/APOBEC proteins, were shown to generate uracil residues in the NC-DNA through deamination, resulting in cytidine-to-uracil (C-to-U hypermutation of the viral genome. We investigated whether uracil residues in hepadnavirus DNA were excised by uracil-DNA glycosylase (UNG, a host factor for base excision repair (BER. When UNG activity was inhibited by the expression of the UNG inhibitory protein (UGI, hypermutation of NC-DNA induced by either APOBEC3G or interferon treatment was enhanced in a human hepatocyte cell line. To assess the effect of UNG on the cccDNA viral intermediate, we used the duck HBV (DHBV replication model. Sequence analyses of DHBV DNAs showed that cccDNA accumulated G-to-A or C-to-T mutations in APOBEC3G-expressing cells, and this was extensively enhanced by UNG inhibition. The cccDNA hypermutation generated many premature stop codons in the P gene. UNG inhibition also enhanced the APOBEC3G-mediated suppression of viral replication, including reduction of NC-DNA, pre-C mRNA, and secreted viral particle-associated DNA in prolonged culture. Enhancement of APOBEC3G-mediated suppression by UNG inhibition was not observed when the catalytic site of APOBEC3G was mutated. Transfection experiments of recloned cccDNAs revealed that the combination of UNG inhibition and APOBEC3G expression reduced the replication ability of cccDNA. Taken together, these data indicate that UNG excises uracil residues from the viral genome during or after cccDNA formation in the nucleus and imply that BER pathway activities decrease the antiviral effect of APOBEC3-mediated hypermutation.

 9. Pms2 and uracil-DNA glycosylases act jointly in the mismatch repair pathway to generate Ig gene mutations at A-T base pairs.

  Science.gov (United States)

  Girelli Zubani, Giulia; Zivojnovic, Marija; De Smet, Annie; Albagli-Curiel, Olivier; Huetz, François; Weill, Jean-Claude; Reynaud, Claude-Agnès; Storck, Sébastien

  2017-04-03

  During somatic hypermutation (SHM) of immunoglobulin genes, uracils introduced by activation-induced cytidine deaminase are processed by uracil-DNA glycosylase (UNG) and mismatch repair (MMR) pathways to generate mutations at G-C and A-T base pairs, respectively. Paradoxically, the MMR-nicking complex Pms2/Mlh1 is apparently dispensable for A-T mutagenesis. Thus, how detection of U:G mismatches is translated into the single-strand nick required for error-prone synthesis is an open question. One model proposed that UNG could cooperate with MMR by excising a second uracil in the vicinity of the U:G mismatch, but it failed to explain the low impact of UNG inactivation on A-T mutagenesis. In this study, we show that uracils generated in the G1 phase in B cells can generate equal proportions of A-T and G-C mutations, which suggests that UNG and MMR can operate within the same time frame during SHM. Furthermore, we show that Ung -/- Pms2 -/- mice display a 50% reduction in mutations at A-T base pairs and that most remaining mutations at A-T bases depend on two additional uracil glycosylases, thymine-DNA glycosylase and SMUG1. These results demonstrate that Pms2/Mlh1 and multiple uracil glycosylases act jointly, each one with a distinct strand bias, to enlarge the immunoglobulin gene mutation spectrum from G-C to A-T bases. © 2017 Girelli Zubani et al.

 10. Børn på YouTube – nydelse og nørderi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Stine Liv

  2017-01-01

  Mange børn og unge bruger dagligt adskillige timer på videodelingsplatformen YouTube. Her kan de dyrke deres individuelle interesser, deres ’guilty pleasures’ og følge med i youtuberes dagligliv. For mange børn og unge er muligheden for selv at producere indhold ligeledes en relevant del af...... attraktionen ved YouTube. På baggrund af en igangværende, kvalitativ undersøgelse præsenteres i denne artikel en række relevante perspektiver ved børn og unges brug af YouTube. Et væsentligt aspekt er, at voksne sjældent involverer sig i børn og unges brug af YouTube. Men hvis man ønsker at tage aktivt del...... børn og unges (digitale) dannelsesprocesser kan det godt betale sig at holde øje med, hvad de laver på YouTube – og forsøge at forstå, hvad de får ud af det....

 11. Impact of Marcellus Shale natural gas development in southwest Pennsylvania on volatile organic compound emissions and regional air quality.

  Science.gov (United States)

  Swarthout, Robert F; Russo, Rachel S; Zhou, Yong; Miller, Brandon M; Mitchell, Brittney; Horsman, Emily; Lipsky, Eric; McCabe, David C; Baum, Ellen; Sive, Barkley C

  2015-03-03

  The Marcellus Shale is the largest natural gas deposit in the U.S. and rapid development of this resource has raised concerns about regional air pollution. A field campaign was conducted in the southwestern Pennsylvania region of the Marcellus Shale to investigate the impact of unconventional natural gas (UNG) production operations on regional air quality. Whole air samples were collected throughout an 8050 km(2) grid surrounding Pittsburgh and analyzed for methane, carbon dioxide, and C1-C10 volatile organic compounds (VOCs). Elevated mixing ratios of methane and C2-C8 alkanes were observed in areas with the highest density of UNG wells. Source apportionment was used to identify characteristic emission ratios for UNG sources, and results indicated that UNG emissions were responsible for the majority of mixing ratios of C2-C8 alkanes, but accounted for a small proportion of alkene and aromatic compounds. The VOC emissions from UNG operations accounted for 17 ± 19% of the regional kinetic hydroxyl radical reactivity of nonbiogenic VOCs suggesting that natural gas emissions may affect compliance with federal ozone standards. A first approximation of methane emissions from the study area of 10.0 ± 5.2 kg s(-1) provides a baseline for determining the efficacy of regulatory emission control efforts.

 12. Discovery of Emerging Per-and Polyfluoroalkyl Substances

  Science.gov (United States)

  Legacy perfluorinated compounds exhibit significant environmental persistence and bioaccumulation potential, which has spawned an ongoing effort to introduce replacement compounds with reduced toxicological risk profiles. Many of these emerging chemical species lack validated qua...

 13. Preparation and stability study of ampouled polycyclic aromatic hydrocarbon solutions

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen; H.A.M.G.; Kamp; C.G. van de; Jekel; A.A.

  1986-01-01

  De stabiliteit van geampulleerde acetonitril- en tolueenoplossingen van zeven polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) werd bestudeerd gedurende een jaar. Beide oplossingen waren qua PAK- samenstelling en gehalte identiek en bereid uit een moederoplossing. Voor en vlak na het ampulleren

 14. Untitled

  African Journals Online (AJOL)

  MAK

  its enabling capacity to fulfil personal and social aspirations (Ahmed, 1979: 109). ... Methodist, Baptist, Presbyterian, and Qua Iboe, elementary schools were ... radio media in education which started in the early 1940s and mid1950s. The.

 15. Search for gluino-mediated bottom- and top-squark production in pp collisions at 8 TeV

  CERN Document Server

  CMS Collaboration

  2013-01-01

  The results are interpreted in the context of simplified models of new physics processes in which gluino pair production is followed by the decay of each gluino to an undetected particle and either two bottom quarks or two top qua...

 16. A Framework for Evaluating Energy and Emissions of Connected and Automated Vehicles through Traffic Microsimulations

  Science.gov (United States)

  2018-01-07

  Connected and automated vehicles (CAV) are poised to transform surface transportation systems in the United States. Near-term CAV technologies like cooperative adaptive cruise control (CACC) have the potential to deliver energy efficiency and air qua...

 17. Aquaculture genomics, genetics and breeding in the United States: Current status, challenges, and priorities for future research

  Science.gov (United States)

  Advancing the production efficiency and profitability of aquaculture is dependent upon the ability to utilize a diverse array of genetic resources. The ultimate goals of aquaculture genomics, genetics and breeding research are to enhance aquaculture production efficiency, sustainability, product qua...

 18. Decentralized Planning for Pre-Conflict and Post-Conflict ...

  African Journals Online (AJOL)

  Decentralized Planning for Pre-Conflict and Post-Conflict Management in the Bawku Municipal ... institutional arrangements for conflict monitoring and evaluation. Such processes are 'sine qua non' to pre-conflict and post-conflict prevention.

 19. Water quality mitigation banking : final report, December 2009.

  Science.gov (United States)

  2009-12-01

  Current practice in New Jersey for mitigating stormwater impacts caused by transportation infrastructure : projects is established by NJDEP Stormwater Regulations (N.J.A.C. 7:8). These rules outline specific : processes to offset impacts to water qua...

 20. Computational fluid dynamics in greenhouses: A review

  African Journals Online (AJOL)

  use

  2011-12-05

  Dec 5, 2011 ... reduce environmental impact while enhancing crop qua- lity and yields .... within a mild climate, appropriate design and control of ventilation are required .... crucial parameter in the pattern of internal greenhouse temperatures ...

 1. Optically Controlled Quantum Dot Spins for Scaleable Quantum Computing

  National Research Council Canada - National Science Library

  Steel, Duncan G

  2006-01-01

  .... Sham is responsible for theoretical support & concept development. The group at Michigan along with this QuaCGR student are responsible for experimental demonstration of key experimental demonstrations for quantum computing...

 2. Mutations in DNA repair genes are associated with the Haarlem lineage of Mycobacterium tuberculosis independently of their antibiotic resistance.

  Science.gov (United States)

  Olano, Juanita; López, Beatriz; Reyes, Alejandro; Lemos, María del Pilar; Correa, Nidia; Del Portillo, Patricia; Barrera, Lucia; Robledo, Jaime; Ritacco, Viviana; Zambrano, María Mercedes

  2007-11-01

  The analysis of the DNA repair genes ogt and ung was carried out in 117 Mycobacterium tuberculosis clinical isolates from Argentina and Colombia in order to explore correlation between mutations in these genes and multi-drug resistance. With the exception of two Beijing family isolates, the rest of the strains harbored either two wild-type or two mutant alleles with identical single nucleotide polymorphisms (SNPs) in each gene (ogt44 and ung501). These ogt44 and ung501 mutations were not associated with multi-drug resistance and occurred simultaneously in circulating Haarlem genotype M. tuberculosis strains. We therefore propose the use of these markers as tools in phylogenetic and epidemiologic studies.

 3. Globalisering, skole og ungdom - i Syd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2012-01-01

  Med udgangspunkt i etnografiske studier af samspillet mellem skole og ungdom i overbygningsskoler i Hanoi, Lusaka og Recife, diskuterer artiklen spørgsmål om hvordan unge forhandler og positionerer sig i forhold til det moderne uddannelsesprojekt sådan som det manifesterer sig i forskellige socio......-kulturelle i Vietnam, Zambia og Brasilien. Artiklen introducerer kort til den generelle historiske baggrund for uddannelse i dette internationale perspektiv og diskuterer forestillingen om moderne progressiv pædagogik som dannelsesideal i en ikke-vestlig sammenhæng. Med reference til globaliseringsteorier til...... belysning af forholdet mellem unge og skole diskuteres forestillingen om transnationale ’uddannelseslandskaber’ som analyse-kategori til studiet af unges deltagelse i - moderne - skole og uddannelse....

 4. At navigere i usikkerhed, prekarisering og neoliberal beskæftigelsespolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gørlich, Anne

  2016-01-01

  Unge under 30 år som ikke har en ungdomsuddannelse får i dag et såkaldt ’uddannelsespålæg’, skifter kontanthjælpen ud med uddannelseshjælp og jobsøgning ud med uddannelsesafklaring. Skiftet fra velfærds- til konkurrencestat betyder, at alle unge under 30 år skal uddannes og gøres mere ’employable...... deres individuelle kompetencer og værdi og på den anden side et arbejdsmarked, som bliver mere og mere prekært. Jeg vil beskrive de politiske tiltag, som sætter rammerne for de unges veje mellem uddannelse, aktivering og arbejde og således også forsøge at konkretisere, hvad neoliberal...

 5. DNA translocation by human uracil DNA glycosylase: the case of single-stranded DNA and clustered uracils.

  Science.gov (United States)

  Schonhoft, Joseph D; Stivers, James T

  2013-04-16

  Human uracil DNA glycosylase (hUNG) plays a central role in DNA repair and programmed mutagenesis of Ig genes, requiring it to act on sparsely or densely spaced uracil bases located in a variety of contexts, including U/A and U/G base pairs, and potentially uracils within single-stranded DNA (ssDNA). An interesting question is whether the facilitated search mode of hUNG, which includes both DNA sliding and hopping, changes in these different contexts. Here we find that hUNG uses an enhanced local search mode when it acts on uracils in ssDNA, and also, in a context where uracils are densely clustered in duplex DNA. In the context of ssDNA, hUNG performs an enhanced local search by sliding with a mean sliding length larger than that of double-stranded DNA (dsDNA). In the context of duplex DNA, insertion of high-affinity abasic product sites between two uracil lesions serves to significantly extend the apparent sliding length on dsDNA from 4 to 20 bp and, in some cases, leads to directionally biased 3' → 5' sliding. The presence of intervening abasic product sites mimics the situation where hUNG acts iteratively on densely spaced uracils. The findings suggest that intervening product sites serve to increase the amount of time the enzyme remains associated with DNA as compared to nonspecific DNA, which in turn increases the likelihood of sliding as opposed to falling off the DNA. These findings illustrate how the search mechanism of hUNG is not predetermined but, instead, depends on the context in which the uracils are located.

 6. Regulation of dynein-mediated autophagosomes trafficking by ASM in CASMCs.

  Science.gov (United States)

  Xu, Ming; Zhang, Qiufang; Li, Pin-Lan; Nguyen, Thaison; Li, Xiang; Zhang, Yang

  2016-01-01

  Acid sphingomyelinase (ASM; gene symbol Smpd1) has been shown to play a crucial role in autophagy maturation by controlling lysosomal fusion with autophagosomes in coronary arterial smooth muscle cells (CASMCs). However, the underlying molecular mechanism by which ASM controls autophagolysosomal fusion remains unknown. In primary cultured CASMCs, lysosomal Ca2+ induced by 7-ketocholesterol (7-Ket, an atherogenic stimulus and autophagy inducer) was markedly attenuated by ASM deficiency or TRPML1 gene silencing suggesting that ASM signaling is required for TRPML1 channel activity and subsequent lysosomal Ca(2+) release. In these CASMCs, ASM deficiency or TRPML1 gene silencing markedly inhibited 7-Ket-induced dynein activation. In addition, 7-Ket-induced autophagosome trafficking, an event associated with lysosomal Ca(2+) release and dynein activity, was significantly inhibited in ASM-deficient (Smpd1(-/-)) CASMCs compared to that in Smpd1(+/+) CASMCs. Finally, overexpression of TRPML1 proteins restored 7-Ket-induced lysosomal Ca(2+) release and autophagosome trafficking in Smpd1-/- CASMCs. Collectively, these results suggest that ASM plays a critical role in regulating lysosomal TRPML1-Ca(2+) signaling and subsequent dynein-mediated autophagosome trafficking, which leads its role in controlling autophagy maturation in CASMCs under atherogenic stimulation.

 7. Studies in Intelligence. Volume 57, Number 2 (June 2013)

  Science.gov (United States)

  2013-06-01

  The goods they steal are usually sold to black mar- ket operators. The Edelweiss insig- nia is seen frequently in Germany, and it has become...and Execute Intelligence Collection in Complex Environments by Wayne Michael Hall and Gary Citrenbaum. (Praeger) 505 pp., endnotes, bibliography

 8. Self-assembly behaviours of peptide-drug conjugates: influence of multiple factors on aggregate morphology and potential self-assembly mechanism

  Science.gov (United States)

  Fan, Qin; Ji, Yujie; Wang, Jingjing; Wu, Li; Li, Weidong; Chen, Rui; Chen, Zhipeng

  2018-04-01

  Peptide-drug conjugates (PDCs) as self-assembly prodrugs have the unique and specific features to build one-component nanomedicines. Supramolecular structure based on PDCs could form various morphologies ranging from nanotube, nanofibre, nanobelt to hydrogel. However, the assembly process of PDCs is too complex to predict or control. Herein, we investigated the effects of extrinsic factors on assembly morphology and the possible formation of nanostructures based on PDCs. To this end, we designed a PDC consisting of hydrophobic drug (S)-ketoprofen (Ket) and valine-glutamic acid dimeric repeats peptide (L-VEVE) to study their assembly behaviour. Our results showed that the critical assembly concentration of Ket-L-VEVE was 0.32 mM in water to form various nanostructures which experienced from micelle, nanorod, nanofibre to nanoribbon. The morphology was influenced by multiple factors including molecular design, assembly time, pH and hydrogen bond inhibitor. On the basis of experimental results, we speculated the possible assembly mechanism of Ket-L-VEVE. The π-π stacking interaction between Ket molecules could serve as an anchor, and hydrogen bonded-induced β-sheets and hydrophilic/hydrophobic balance between L-VEVE peptide play structure-directing role in forming filament-like or nanoribbon morphology. This work provides a new sight to rationally design and precisely control the nanostructure of PDCs based on aromatic fragment.

 9. F.F.F.F. armastab mõtestada ennast / Reet Varblane

  Index Scriptorium Estoniae

  Varblane, Reet, 1952-

  2002-01-01

  Rühmituse F.F.F.F. (Kristi Paap, Kaire Rannik, Berit Teeäär, Ketli Tiitsar, Maria Valdma) näitus "Meie igapäevane leib" 9. novembrini Hansapanga galeriis ja näitus "Pentagramm" 26. X-1. XII Tarbekunstimuuseumis

 10. Long-term treatment with calcium-alpha-ketoglutarate corrects secondary hyperparathyroidism.

  Science.gov (United States)

  Zimmermann, E; Wassmer, S; Steudle, V

  1996-01-01

  Calcium-alpha-ketoglutarate (Ca-ket) is known as a highly effective phosphate (P) binder in hemodialysis (HD) patients. In addition, alpha-ketoglutarate has been shown to improve metabolic alterations. We investigated the effect of long-term P-binding therapy with Ca-ket to determine whether P accumulation is the main reason of secondary hyperparathyroidism (HPT) in HD patients or not. Ca-ket was prescribed to 14 HD patients as a soluble preparation in a mean dosage of 4.5 g/day (0.975 g elemental Ca) for a period of 36 months. Serum P continuously dropped from prestudy 2.6 +/- 0.1 (mean +/- SEM) to 1.9 +/- 0.07 mmol/l (p < 0.001), whereas serum Ca increased from 2.2 +/- 0.1 to 2.47 +/- 0.08 mmol/l (p < 0.05). Thus, Ca/P ratio in serum converted significantly from 0.91 +/- 0.02 (prestudy) to 1.28 +/- 0.01 (p < 0.001). Intact parathyroid hormone (iPTH) continuously normalized in all patients from 29 +/- 5 to 8 +/- 2 pmol/l (p < 0.001). The present data show that long-term treatment with Ca-ket normalizes secondary HPT by simultaneously P binding and correcting Ca/P ratio in serum without vitamin D treatment.

 11. Housing's impact on wood products sales

  Science.gov (United States)

  Matt Bumgardner; Urs Buehlmann; Karen. Koenig

  2017-01-01

  What are the market conditions for woodworkers involved in construction-based sectors and what investments are planned to improve capabilities in the current business environment? For a fifth straight year, construction-based mar­kets continued their growth trends in 2016, as U.S. spending on single family housing, multi-family housing, and nonresidential construction...

 12. NanoSTAIR: A new strategic proposal to impulse standardization in nanotechnology research

  NARCIS (Netherlands)

  Ipiña, J.M.L. de; Salvi, O.; Hazebrouck, B.; Jovanovic, A.; Carre, F.; Saamanen, A.; Brouwer, D.; Schmitt, M.; Martin, S.

  2015-01-01

  Nanotechnology is considered one of the key technologies of the 21st century within Europe and a Key-Enabling Technology (KET) by Horizon 2020. Standardization has been identified in H2020 as one of the innovation-support measures by bridging the gap between research and the market, and helping the

 13. Oral Candida in Patients with Fixed Orthodontic Appliance: In Vitro Combination Therapy.

  Science.gov (United States)

  Alhamadi, Wisam; Al-Saigh, Rafal J; Al-Dabagh, Nebras N; Al-Humadi, Hussam W

  2017-01-01

  Fixed orthodontic appliance (FOA) increases the cariogenic microorganisms of mouth including candida. The aim was to evaluate the pharmacodynamic effects of some antibacterial drugs in combination with most applicable antifungal agents on candida isolated from patients with FOA. Three antifungal agents (amphotericin B (AMB), ketoconazole (KET), and itraconazole (ITZ)) and three antibacterial drugs (ciprofloxacin (CIP), doxycycline (DOX), and metronidazole (MET)) with serial concentrations have been used and microdilution broth method has been done for single and combination therapy, then fungal growth was assessed spectrophotometrically, and the combinations were evaluated by bliss independent analysis. According to bliss independent interaction, the synergistic interactions depended on Δ E values that showed the best for CIP was with AMB (Δ E = 55.14) followed with KET (Δ E = 41.23) and lastly ITR (Δ E = 39.67) at CIP = 150 mg/L. DOX was optimal with KET (Δ E = 42.11) followed with AMB (Δ E = 40.77) and the lowest with ITR (Δ E = 9.12) at DOX = 75 mg/L. MET is the best with AMB (Δ E = 40.95) and then with ITR (Δ E = 35.45) and finally KET (Δ E = 15.15) at MET 200 mg/L. Moreover, usage of higher concentrations of antibacterial agents revealed inhibitory effects. This study uncovers the optimum antibiotic combination therapy against cariogenic candida with FOA by usage of low therapeutic concentrations.

 14. Nitroxide-mediated controlled radical polymerisation: towards control of molar mass Controlled Radical Polymerisation

  NARCIS (Netherlands)

  Bon, S.A.F.; Bergman, F.A.C.; Es, van J.J.G.S.; Klumperman, B.; German, A.L.; Matyjaszewski, K.

  1998-01-01

  The mechanism of the TEMPO-mediated controlled radical polymerization of styrene in bulk is discussed. It is shown that the isotropic correlation time (tc) of a nitroxide can be used as a measure of the diffusive rate coefficient of trapping (ketD). A general empirical relationship for the density

 15. Dictogloss or Dicto-Phrase: Which Works Better for Listening Comprehension?

  Science.gov (United States)

  Marashi, Hamid; Khaksar, Mojgan

  2013-01-01

  This research compared the effect of using dictogloss and dicto-phrase tasks on EFL learners' listening comprehension. To fulfill the purpose of the study, a piloted sample Key English Test (KET) was administered to a total number of 90 Iranian female teenage EFL learners at Kish Language School, Tehran, and then 60 were selected based on their…

 16. Measurements of $K^{0}_{s}$, \\PgL\\ + \\PagL, and $\\Xi^{+}+\\Xi^{-}$ production in pp, pPb, and PbPb collisions with CMS

  CERN Document Server

  Ni, Hong

  2016-01-01

  We present measurements of strange hadron ($K^{0}_{s}$, \\PgL\\ + \\PagL, and $\\Xi^{+} + \\Xi^{-}$) transverse momentum ($p^{}_{T}$) spectra in pp, pPb, and PbPb collisions over a wide range in charge-particle multiplicity and particle rapidity. The data were taken with the CMS detector at the LHC for pp collisions at $\\sqrt{s}$ = 7 TeV, pPb collisions at $\\sqrt{s_{NN}}$ = 5.02 TeV, and PbPb collisions at $\\sqrt{s_{NN}}$ = 2.76 TeV. We find the average transverse kinetic energy ($KE^{}_{T}$) increases with event multiplicity, with a faster rate for heavier particle species. At similar multiplicities, we observe the separation in the $\\left\\langle KE^{}_{T} \\right\\rangle$, which is defined as $\\left\\langle KE^{}_{T} \\right\\rangle = \\left\\langle m_{T}\\right\\rangle - m$, where $m_T = \\sqrt{m^{2} + p_{T}^{2}}$, between different particle species is larger for pp and pPb systems than PbPb system. In pPb collisions, $\\left\\langle KE^{}_{T} \\right\\rangle$ is found to be larger in the Pb-going direction than in the p-goi...

 17. Tõtt-öelda : suvistest ehtekunstisündmustest / Kadri Mälk

  Index Scriptorium Estoniae

  Mälk, Kadri, 1958-

  2003-01-01

  Kaasaegse ehtekunsti suursündmus "Ars Ornata Europeana" Zürichis, juhtmotiiviks "Tõelus". Ettekannetest, Bernhard Schobingeri (sünd. 1946) retrospektiivnäitusest. Soomes Lappenrannas üritusel "Koru 1" osalesid Eestist oma töödega Ketli Tiitsar, Villu Plink, Mari ja Adolfas Shaulys

 18. Incentives for Recruiters

  Science.gov (United States)

  1992-09-01

  promotions, with prizes for the kids: anything from football ti’kets to trips to Disneyland ." [Ref. 10:p. 68] Any publisher who wants a successful...such as a trip to Disneyland . The latter focuses more on providing an 29 incentive to the carrier to get a certain number of new customers in a short

 19. JPRS Report, East Europe.

  Science.gov (United States)

  1988-05-10

  the law on demonopolizing, Igloopol has grabbed the meat market in our voivodship, leaving our butchers frozen goods, leftovers without shoulders... poultry meat products, so-called health foods permitted for export to EWG [European Common Mar- ket] countries. As evident, the regulations will

 20. Möödus vaikselt / Tiina Käesel

  Index Scriptorium Estoniae

  Käesel, Tiina, 1943-

  2001-01-01

  Tallinna rakenduskunsti triennaalist 2000 "Omand" Tarbekunstimuuseumis. Kontseptsioon-kujundus: Ketli Tiitsar, Kaire Rannik, Berit Teeäär, Kristi Paap (F.F.F.F.). Paremaid esinejaid. Peaauhind - Eija Mustonen (Soome), auhinnad - Audrius Janushonis (Leedu), Claus Domine Hansen (Taani), Tarbekunstimuuseumi ostuauhind - Aigi Orav, grupi F.F.F.F. auhind - Monika Järg

 1. Kaheksas ehtenäitus sel hooajal / Kai Lobjakas

  Index Scriptorium Estoniae

  Lobjakas, Kai, 1975-

  1999-01-01

  18. VI-8. VIII Tarbekunstimuuseumis rahvusvaheline ehtekunstinäitus "Meele Avaldus/Mind Seduction". Osalema on kutsutud 30 noort ehtekunstnikku seitsmest Euroopa riigist. Kuraator ja kujundaja Ketli Tiitsar. Eestit esindavad rühmituse F.F.F.F. liikmed, Mari ja Adolfas Shaulys

 2. Kastmed, määrded, marinaadid / Maarika Makarova

  Index Scriptorium Estoniae

  Makarova, Marika

  2012-01-01

  Toidule maitset lisavatest kastmetest, määretest, võietest, pastadest ja marinaadidest: grillkaste, guacamole, karripasta, ketšup,majonees, marinaad, misopasta, mädarõigas, pesto, sinep, sojakaste, tomatipüree, tomatipasta, tomatikaste, tzatziki, vasabi, vinegrett, äädikas

 3. SUPPLEMENTARY INFORMATION Dimethylglyoxime as an ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  lenovo

  1. SUPPLEMENTARY INFORMATION. Dimethylglyoxime as an Efficient Ligand for Copper-Catalyzed Hydroxylation of Aryl. Halides. SURESH S SHENDAGE*. Department of Chemistry, KET'S Vinayak Ganesh Vaze College of Arts, Science and. Commerce, Mithagar Road, Mulund (E) Mumbai, Maharashtra 400 081, India.

 4. JCSC_129_09_1441_1448_SI.docx

  Indian Academy of Sciences (India)

  shridhar

  Dighe College of Science, Bhandup (E), Mumbai - 400042, INDIA. cHomi Bhabha Centre for Science Education (TIFR), Mankhurd, Mumbai-400088, INDIA. dDepartment of Chemistry, K.E.T's V.G. Vaze College of Arts, Science and Commerce, ...

 5. Ketoprofen-loaded Eudragit electrospun nanofibers for the treatment of oral mucositis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reda RI

  2017-03-01

  Full Text Available Rana Ihab Reda,1 Ming Ming Wen,2 Amal Hassan El-Kamel1 1Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Alexandria University, 2Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy and Drug Manufacturing, Pharos University in Alexandria, Alexandria, Egypt Purpose: The purpose of this study was to formulate ketoprofen (KET-loaded Eudragit L and Eudragit S nanofibers (NFs by the electrospinning technique for buccal administration to treat oral mucositis as a safe alternative to orally administered KET, which causes gastrointestinal tract (GIT side effects. Materials and methods: NFs were prepared by electrospinning using Eudragit L and Eudragit S. Several variables were evaluated to optimize NF formulation, such as polymer types and concentrations, applied voltage, flow rate and drug concentrations. Differential scanning calorimetry (DSC, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR and scanning electron microscopy (SEM and analyses of drug contents, hydration capacity, surface pH, drug release and ex vivo permeation were performed to evaluate the NFs. The selected formulation (F1 was evaluated in vivo on induced oral mucositis in rabbits. Results: SEM revealed that 20% polymer formed smooth and bead-free NFs. DSC results confirmed the amorphous nature of KET in the NFs. FTIR confirmed hydrogen bond formation between the drug and polymer, which stabilized the NFs. Both formulations (F1 and F2 had an acceptable surface pH. The drug loading was >90%. The amount of KET released from NF formulations was statistically significantly higher (P≤0.001 than that released from the corresponding solvent-casted films. The complete release of KET from F1 occurred within 2 hours. Ex vivo permeation study revealed that only a small fraction of drug permeated from F1, which was a better candidate than F2 for local buccal delivery. In vivo evaluation of F1 on oral mucositis induced in rabbits demonstrated that F1 reduced the clinical severity of mucositis in

 6. Infrecuencia de la tricomoniasis como causa de uretritis masculina Estudio por cultivo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Federico Díaz G.

  1983-09-01

  Full Text Available En sólo 3 de 92 hombres (3.3% con uretritis no gonocócica (UNG se halló la Trichomonas vaginalis por cultivo; en dos de ellos el examen directo había revelado el parásito; estos resultados confirman la baja frecuencia, previamente informada, de este protozoo en casos de UNG y permiten proponer que el cultivo para Trichomonas no esta justificado en hombres con tal cuadro clínico.

 7. Cuatrocientos setenta y siete casos de uretritis masculina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Federico Díaz González

  1985-12-01

  Full Text Available En el año de 1985 se estudiaron, desde el punto de vista del laboratorio, 477 casos de uretritis masculina; 49 de ellos (10.3% fueron de uretritis gonocócica (UG y 428 (89.7% de uretritis no gonocócica (UNG. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en series previas; se discute la importancia de la UNG y se plantea la posibilidad de que muchos de los casos de esta entidad sean de la modalidad postgonocócica (UPG.

 8. Peter Pan-demien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2009-01-01

  Ungdommelig opførsel er moderne. I gamle dage skulle vi blive voksne. I dag skal selv gamle mænd og kvinder holde sig unge. Peter Pan-panikken er i os, og en af vores væsentligste sociale lidelser er umodenhed.......Ungdommelig opførsel er moderne. I gamle dage skulle vi blive voksne. I dag skal selv gamle mænd og kvinder holde sig unge. Peter Pan-panikken er i os, og en af vores væsentligste sociale lidelser er umodenhed....

 9. 4 hovedproblemer med STU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2012-01-01

  Kommentaren oplister fire hovedproblemer ved den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, nemlig (1) beskrivelsen af målgruppen, (2) de unges forsørgelsesgrundlag, (3) hvad der følger efter én afsluttet STU, og (4) "lovjunglen" - manglende samspil mellem mange lovgivninger.......Kommentaren oplister fire hovedproblemer ved den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, nemlig (1) beskrivelsen af målgruppen, (2) de unges forsørgelsesgrundlag, (3) hvad der følger efter én afsluttet STU, og (4) "lovjunglen" - manglende samspil mellem mange lovgivninger....

 10. “El perfil sociocultural de los graduados universitarios: el caso de la UNGS”

  OpenAIRE

  Fernández, Marcos Silvestre

  2015-01-01

  La presente ponencia se enmarca en un proyecto de beca de investigación otorgada por Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en Octubre del 2014, en la carrera de grado Lic. En Educación de La Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). El trabajo tiene como objetivo presentar el análisis, las metodologías empleadas y las primeras conclusiones sobre el estudio "El perfil Sociocultural de los graduados universitario: el caso de la UNGS". El proyecto se propuso elaborar un es...

 11. Karakterer dumper som sorteringsværktøj

  DEFF Research Database (Denmark)

  Middelboe, Vibe Abildtrup

  2016-01-01

  To statistikforskere vender tommelfingeren nedad til de nye karakterkrav til ungdomsuddannelserne. Det er for tidligt at dele de unge op i dem, der kan få en uddannelse, og dem, der ikke kan, og hverken karakterer eller afgangsprøve er gearet til det.......To statistikforskere vender tommelfingeren nedad til de nye karakterkrav til ungdomsuddannelserne. Det er for tidligt at dele de unge op i dem, der kan få en uddannelse, og dem, der ikke kan, og hverken karakterer eller afgangsprøve er gearet til det....

 12. Boost læringen med levende billeder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Ole

  2016-01-01

  Børn og unge lever i en digital virkelighed, og det er helt afgørende, at skolerne møder denne virkelighed. Medierne har nemlig både potentialet for at understøtte og udfordre den pædagogiske praksis......Børn og unge lever i en digital virkelighed, og det er helt afgørende, at skolerne møder denne virkelighed. Medierne har nemlig både potentialet for at understøtte og udfordre den pædagogiske praksis...

 13. Tiden kræver nye karakteregenskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2013-01-01

  I Danmark har vi tradition for, at unges studievalg er styret af faglig interesse og lyst. Men en ny global konkurrencetilstand kræver, at lysten også omfatter vilje til at udføre kedsommelige pligter som moderne og fleksible medarbejdere......I Danmark har vi tradition for, at unges studievalg er styret af faglig interesse og lyst. Men en ny global konkurrencetilstand kræver, at lysten også omfatter vilje til at udføre kedsommelige pligter som moderne og fleksible medarbejdere...

 14. I Kenya bliver lærergerningen et kald

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2017-01-01

  Når unge i Kenya starter på læreruddannelsen, ønsker de færreste af dem at blive lærer. Men i løbet af uddannelsen bliver profession og personlig identitet vævet sammen.......Når unge i Kenya starter på læreruddannelsen, ønsker de færreste af dem at blive lærer. Men i løbet af uddannelsen bliver profession og personlig identitet vævet sammen....

 15. "a view of life" - 18.-30.9.2007 (Sisimiut Museum, Grønland)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Medonos, Jakub Christensen

  2007-01-01

  Udstilling af og om unge i Sisimiut, Grønland. I Forbindelse med forskningsprojektet; "Ungdom og urbanitet i Grønland - en undersøgelse af den urbane ungdomskultur i Sisimiut: kompetencer, kreativitet og visioner." Se: www.workshop2007.wordpress.com  ......Udstilling af og om unge i Sisimiut, Grønland. I Forbindelse med forskningsprojektet; "Ungdom og urbanitet i Grønland - en undersøgelse af den urbane ungdomskultur i Sisimiut: kompetencer, kreativitet og visioner." Se: www.workshop2007.wordpress.com  ...

 16. Det finnes ingen gangstere i Norge

  OpenAIRE

  Gresaker, Ann Kristin

  2007-01-01

  Denne oppgaven handler om åtte gutters forhold til rapmusikk. Jeg har intervjuet åtte gutter/unge menn med minoritetsbakgrunn som bor eller har bodd store deler av livet sitt på østkanten i Oslo. Informantene er i alderen mellom 17 og 24 år og alle har et spesielt forhold til rapmusikk. Syv av de åtte rapper selv på ulike nivå og med ulike ambisjoner. Problemstillingen jeg søker å svare på er todelt, og første del lyder: Hvilke dominerende fortellinger om hiphop/rap finner vi hos gutter/unge ...

 17. Ketoprofen removal by O3 and O3/UV processes: Kinetics, transformation products and ecotoxicity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Illés, Erzsébet; Szabó, Emese; Takács, Erzsébet; Wojnárovits, László; Dombi, András; Gajda-Schrantz, Krisztina

  2014-01-01

  Ozonation (O 3 ) and its combination with ultraviolet radiation (O 3 /UV) were used to decompose ketoprofen (KET). Depending on the initial KET concentration, fourteen to fifty time's faster KET degradation was achieved using combined O 3 /UV method compared to simple ozonation. Using both methods, formation of four major aromatic transformation products were observed: 3-(1-hydroxyethyl)benzophenone, 3-(1-hydroperoxyethyl) benzophenone, 1-(3-benzoylphenyl) ethanone and 3-ethylbenzophenone. In the combined treatment the degradation was mainly due to the direct effect of UV light, however, towards the end of the treatment, O 3 highly contributed to the mineralization of small carboxylic acids. High (∼ 90%) mineralization degree was achieved using the O 3 /UV method. Toxicity tests performed using representatives of three trophic levels of the aquatic ecosystems (producers, consumers and decomposers) Pseudokirchneriella subcapitata green algae, Daphnia magna zooplanktons and Vibrio fischeri bacteria showed that under the used experimental conditions the transformation products have significantly higher toxicity towards all the test organisms, than KET itself. The bacteria and the zooplanktons showed higher tolerance to the formed products than algae. The measured toxicity correlates well with the concentration of the aromatic transformation products, therefore longer treatments than needed for complete degradation of KET are strongly suggested, in order to avoid possible impact of aromatic transformation products on the aquatic ecosystem. - Highlights: • Ketoprofen degradation is significantly faster using O 3 /UV compared to ozonation. • The presence of O 3 enhances the overall mineralization. • Formation of four major aromatic by-products was observed. • The main step in the decomposition is the decarboxylation. • Degradation products have higher toxicity than ketoprofen itself

 18. Design of triads for probing the direct through space energy transfers in closely spaced assemblies.

  Science.gov (United States)

  Camus, Jean-Michel; Aly, Shawkat M; Fortin, Daniel; Guilard, Roger; Harvey, Pierre D

  2013-08-05

  Using a selective stepwise Suzuki cross-coupling reaction, two trimers built on three different chromophores were prepared. These trimers exhibit a D(^)A1-A2 structure where the donor D (octa-β-alkyl zinc(II)porphyrin either as diethylhexamethyl, 10a, or tetraethyltetramethyl, 10b, derivatives) through space transfers the S1 energy to two different acceptors, di(4-ethylbenzene) zinc(II)porphyrin (A1; acceptor 1) placed cofacial with D, and the corresponding free base (A2; acceptor 2), which is meso-meso-linked with A1. This structure design allows for the possibility of comparing two series of assemblies, 9a,b (D(^)A1) with 10a,b (D(^)Â1-A2), for the evaluation of the S1 energy transfer for the global process D*→A2 in the trimers. From the comparison of the decays of the fluorescence of D, the rates for through space energy transfer, kET for 10a,b (kET ≈ 6.4 × 10(9) (10a), 5.9 × 10(9) s(-1) (10b)), and those for the corresponding cofacial D(^)A1 systems, 9a,b, (kET ≈ 5.0 × 10(9) (9a), 4.7 × 10(9) s(-1) (9b)), provide an estimate for kET for the direct through space D*→A2 process (i.e., kET(D(^)A1-A2) - kET(D(^)A1) = kET(D*→A2) ∼ 1 × 10(9) s(-1)). This channel of relaxation represents ∼15% of kET for D*→A1.

 19. Hypersensitivity of hypoxia grown Mycobacterium smegmatis to DNA damaging agents: implications of the DNA repair deficiencies in attenuation of mycobacteria.

  Science.gov (United States)

  Rex, Kervin; Kurthkoti, Krishna; Varshney, Umesh

  2013-10-01

  Mycobacteria are an important group of pathogenic bacteria. We generated a series of DNA repair deficient strains of Mycobacterium smegmatis, a model organism, to understand the importance of various DNA repair proteins (UvrB, Ung, UdgB, MutY and Fpg) in survival of the pathogenic strains. Here, we compared tolerance of the M. smegmatis strains to genotoxic stress (ROS and RNI) under aerobic, hypoxic and recovery conditions of growth by monitoring their survival. We show an increased susceptibility of mycobacteria to genotoxic stress under hypoxia. UvrB deficiency led to high susceptibility of M. smegmatis to the DNA damaging agents. Ung was second in importance in strains with single deficiencies. Interestingly, we observed that while deficiency of UdgB had only a minor impact on the strain's susceptibility, its combination with Ung deficiency resulted in severe consequences on the strain's survival under genotoxic stress suggesting a strong interdependence of different DNA repair pathways in safeguarding genomic integrity. Our observations reinforce the possibility of targeting DNA repair processes in mycobacteria for therapeutic intervention during active growth and latency phase of the pathogen. High susceptibility of the UvrB, or the Ung/UdgB deficient strains to genotoxic stress may be exploited in generation of attenuated strains of mycobacteria. Copyright © 2013 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 20. Metoder til den børnefaglige undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Kresta Munkholt

  Denne afhandling omhandler rammerne for sagsbehandlingen i forhold til udsatte børn, unge og deres familier. Afhandlingen er centreret omkring, hvordan socialarbejderne oplever metoderne til den børnefaglige undersøgelse, og er udarbejdet i et komparativt perspektiv med fokus på følgende tre...

 1. Sociale medier i ungdomslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte; Lange, Jon Kristian

  2014-01-01

  Brugen af sociale medier er en integreret del af langt de fleste danske unges hverdagsliv. De 16-24-årige er den del af befolkningen, som er kraftigst repræsenteret på sociale medier som Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter. I denne aldersgruppe er stort set alle tilknyttet en eller flere...

 2. Tilpasning med blinde makkere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Braae, Ellen Marie

  2015-01-01

  Udstillingstitlen "Regner kommer" lyder både som et løfte og en trussel, men forholder sig pragmatisk til problematikken. Imidlertid snarere lukker end åbner udstillingen for de mange relevante diskussioner dette endnu unge felt adresserer....

 3. Animated Symbols

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frolunde, Lisbeth

  Afhandlingen omfatter et case studie der belyser hvordan unge lærer ved at designe, eller producere, multimedie tekster, her med fokus på animationsfilm. Empiri består af film, fotos, storyboards skabt af 21 elever på et dansk gymnasium, samt videooptagelser og interviews. De semiotiske 'design...

 4. 75 FR 20413 - Self-Regulatory Organizations; NYSE Arca, Inc.; Notice of Filing and Immediate Effectiveness of a...

  Science.gov (United States)

  2010-04-19

  ... volume levels in non-Premium Tier Penny Pilot issues. This new tiered pricing structure will replace the.... The Exchange also proposes to introduce a Premium Tier for electronic transactions in certain Penny..., UNG, FAZ, DIA, GDX, and USO will qualify for the Premium Tier, and will receive an additional $.05 per...

 5. Schrodinger's cat versus Darwin

  OpenAIRE

  Silagadze, Z. K.

  2009-01-01

  Sun Wu-k'ung, an immortal Monkey-King of Chaos learns modern physics from the Patriarch Bodhi and questions the Darwinian evolution. He finds that the modern physics indicates towards the intelligent design as a vastly more probably origin of humans than the random evolution by mutations and natural selection.

 6. May I come to visit you at work?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Bodil

  2016-01-01

  Artiklen beskriver faglige oplevelser fra et længerevarende studiebesøg, hvor en lektor har fulgt en praktiker - "shadowing". I dette tilfælde en irsk pædagog, der arbejder hos YAPS: Youth Action Project Sligo, der er et samarbejde mellem politiet og sociale myndigheder i forhold til unge mellem ...

 7. På vej mod ungdomskriminalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Rikke Fuglsang; Dahl, Karen Margrethe; Poulsen, Maria Hedemark

  . 7-, 11-, 15- og 18-årsalderen. Den giver omfattende og detaljeret viden, om hvilke risikofaktorer, man i et forebyggelsesperspektiv skal være opmærksom på, når man vil identificere unge, der kan have gavn af kriminalitetsforebyggende indsatser. Samtidig fremhæves de beskyttende faktorer, som kan...

 8. Mit barn er anbragt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen Møller, Sanne; Skytte Aalborg Universitet, Marianne

  Anbringelse af etniske minoritetsbørn og -unge udgør en voksende opgave for kommunerne. I denne bog belyses gennem 11 personlige livshistorier de særlige problemer og dilemmaer, som etniske minoritetsforældre står i, når deres barn anbringes. Livshistorierne giver et indblik i, hvordan forældrene...

 9. Frafald i erhvervsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Op mod halvdelen af alle de unge, der starter på en erhvervsuddannelse, gennem­fører den ikke. De afbryder uddannelsen, falder fra eller skifter mellem forskellige uddannelser. Mange af dem er blevet en erfaring rigere og starter på en ny uddan­nelse, som de gennemfører. Men en alt for stor del af...

 10. Moving vortices in noncommutative gauge theory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Horvathy, P.A.; Stichel, P.C.

  2004-01-01

  Exact time-dependent solutions of nonrelativistic noncommutative Chern-Simons gauge theory are presented in closed analytic form. They are different from (indeed orthogonal to) those discussed recently by Hadasz, Lindstroem, Rocek and von Unge. Unlike theirs, our solutions can move with an arbitrary constant velocity, and can be obtained from the previously known static solutions by the recently found 'exotic' boost symmetry

 11. Sex er kommet for at blive

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Lind, Unni

  2012-01-01

  Redaktionel indledning (som fokusansvarlig) om fokus på seksualitet i Vera nr. 60. Tidsskriftet satte i dette nr. fokus på viden om børn, unges og udvik,lingshæmmedes seksualitet og de udfordringer, det kan stille det pædagogiske arbejde over for....

 12. What's the frequency, Kenneth? – Eine (queerfeministische Kritik an Sexismen und Rassismen im Schlagwortkatalog

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Sparber

  2016-09-01

  Full Text Available Sprachliche Diskriminierungen bilden sich auf verschiedenen Ebenen im Schlagwortkatalog ab. In unterschiedlichen Ausprägungen finden wir sie sowohl in den Normdaten als auch in der Schlagwortfolge. Ziel des Aufsatzes ist es, die bibliothekarische Inhaltserschließung als soziale Praxis in einen theoretischen Bezugsrahmen einzubetten, um sie einer fundierten Kritik zugänglich zu machen.

 13. A study of young Parisian speech

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Anita Berit

  2012-01-01

  Fransk talt i Paris har gennem århundrede udgjort en model for den øvrige franske befolkning. Udtalen er dog på ingen måde fri for variation eller forandring. Artiklen behandler udtalen hos 9 unge parisere (såvel studerende som personer med kort teknisk uddannelse), der tydeligvis deltager i flere...

 14. A Comparative Comment on the Case Studies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Christian Christrup; Ley, Thomas; Jensen, Niels Rosendal

  2012-01-01

  Denne konklusion sammenfatter hovedtrækkene af de gennemførte case studies i WorkAble-projektet. Vigtige pointer er, at unge på tværs af de forskellige case studies har vanskeligt ved at blive hørt og taget alvorligt. I stedet spises de af med "realistisk vejledning" eller dårlige uddannelses- og...

 15. Hvorfor bliver de ikke?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulriksen, Lars; Madsen, Lene Møller; Holmegaard, Henriette Tolstrup

  2011-01-01

  fag (STEM-uddannelserne). Vi tager afsæt i Seymour & Hewitts (1997) etnografiske undersøgelse hvorefter hovedlinjerne i forskningen siden år 2000 præsenteres. Vi giver sammenhængen mellem frafald og unges identitetsarbejde et særskilt blik, og diskuterer, hvorvidt dette er en af de nye veje til...

 16. Identifying suspects by matching hand photographs with video evidence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch, Johannes Rødbro; Lynnerup, Niels

  2015-01-01

  Unge under 15 rapporterer ikke sjældent at have været udsat for seksuelle relationer imod deres vilje. I nogle tilfælde kan pornografiske optagelser være en del af overgrebet. Sådant materiale kan bidrage til identificering af gerningspersonen. I dette studie undersøgtes anvendelsen af visuel sam...

 17. Når specialer gør en forskel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dirckinck-Holmfeld, Lone; Iversen, Torben; Konnerup, Ulla

  2008-01-01

  I denne antologi fremlægger og diskuterer en række forskere deres konkrete erfaring med og overvejelser over didaktisk design og brugen af digitale medier i forskellige undervisnings- og læringskontekster fra grundskole til universitetsniveau. Bogens tre dele behandler: Børns og unges brug af dig...

 18. Cute and Cool in Contemporary Japanese Visual Arts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borggreen, Gunhild Ravn

  2011-01-01

  Med udgangspunkt i officiel japansk promovering af tre unge kvinder inden for modebranchen som kulturambassadører inden for "Japan Cool" diskuterer artiklen forskellige kulturelle aspekter af det japanske begreb kawaii (nuttet) som både brand for japansk kultureksport og som et kritisk subversivt...

 19. Hope and Resilience - Suicide Prevention in the Arctic

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Cecilia Petrine; Larsen, Christina Viskum Lytken

  Konference rapport fra seminaret "Hope and Resilience in Suicide Prevention", der blev afholdt i Nuuk, november 2009. Rapporten beskriver baggrunden for seminaret og indeholder referater af oplæg fra seminaret givet af forskere, praktikere og unge. Et væsentligt indhold i rapporten er desuden...

 20. God Save the Queen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Gunhild

  2016-01-01

  Netflix-serien The Crown (2016), der sætter fokus på den unge Elizabeth II, er et godt bud på en ny historisk serie med samme slags appel som Downton Abbey. Den har de samme grundlæggende kvaliteter. The Crown er fejende flot i sin gengivelse ikke kun af historiske begivenheder og kostumer, men...

 1. Indie eller klassisk retro?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorlacius, Lisbeth

  2009-01-01

  Begrebet retro henviser til ting, attituder og fænomener fra en nylig forgangen tid. Modetrends og stilarter fra 50'erne, 60'erne, 70'erne og 80'erne florerer og blandes i stigende grad i begyndelsen af det 21. århundrede. Især blandt unge manifesterer "neo-stammer" deres sammenhold gennem fælles...

 2. Fra anbringelse til efterværn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dreyer Espersen, Laila

  Når anbragte børn fylder 18 år, ophører deres anbringelse formelt set. Det betyder, at den unge som udgangspunkt skal klare sig selv. Men den nye efterværnsparagraf (§ 62a) i serviceloven giver mulighed for fortsat at støtte de unge, indtil de fylder 23 år. Det benytter man sig af på forskellig...... måde og i varierende omfang i danske kommuner. I denne rapport fremhæves gennem interview med 16 sagsbehandlere, en kommunalt ansat kontaktperson og en medarbejder ved en privat plejehjemsforening fra 10 kommuner nogle af de aspekter af efterværnsindsatsen, som kan være afgørende for, om den unge...... kommer godt ud af anbringelsen. Der er især fokuseret på de positive erfaringer, som sagsbehandlerne har haft i deres daglige arbejde med de unge i efterværnsforløb....

 3. Aldersdiskrimination - Ageism. En trussel mod Healthy Ageing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lind, Johanne

  2016-01-01

  Samfundet og de professionelle har pligt til at beskytte individer, unge såvel som gamle. Aldersdiskrimination er et samfundsproblem, politisk, socialt og kulturelt. Denne artikel introducerer til begrebet alders-diskrimination og diskuterer holdningen til alder i forhold til ældres sundhed. Der ...

 4. Wajdi al-Ahdal and the Broken Yemeni Nation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hebbelstrup, Søren

  2015-01-01

  Kapitlet undersøger en roman af den unge Yemenitiske forfatter "Wajdi al-Ahdal" og sammenligner det med et "klassisk" yemenitisk værk fra den post-revolutionære æra. I kapitlet argumenteres der for, at den intellektuelle samfundsklasse i Yemen stadig finder inspiration i nationale og islamiske...

 5. En længsel efter fællesskaber og kæft, trit og retning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steno, Anne Mia

  2017-01-01

  viderebearbejdninger og fokuseringer af min ph.d. ”Ungdomsliv i en uddannelsestid” (2015), hvor jeg fulgte grupper af unge, særligt drenge, over en periode på to år, fra de startede på henholdsvis et grundforløb til gastronomi og automekaniker. Afhandlingen handler om deres møder med en ungdomsuddannelse, deres...

 6. The world is moving

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorning, Thomas Harpøth

  2007-01-01

  Verden bevæger sig, og skolen må gøre det samme. Animation breder sig globalt set i cyberspacespil og film, som børn og unge er storforbrugere af. Skolen bør give eleverne en grundlæggende indsigt i, hvordan det skabes....

 7. Sat uden for døren?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryom, Knud Eske

  2014-01-01

  KOMMENTAR. Kan gruppecoaching af udsatte drenge på Nørrebro fungere som en redningsplanke til en ’fortabt’ gruppe? Ph.d.-studerende Knud Ryom fortæller her om, hvad gruppecoaching kan, og hvorfor han tilbyder det til udsatte unge i sit forskningsprojekt....

 8. Den eneste ene - hvordan etniske minoritetsunge i Danmark danner par

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi

  Rapporten handler om etniske unges måde at danne par på. Rapporten er baseret på en større empirisk undersøgelse gennemført af forfatteren i 2003 og er desuden inspireret af forfatterens egen ph.d.-afhandling: "Ungdom, etnicitet og psychosocial intervention" (2000, Københavns Universitet). Rappor...

 9. Effektmåling af ”Sikker Trafik Live” – delrapport 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle; Sandoy, Tróndur Møller; Kristensen, Christian Li

  Trafikulykker er en af de hyppigste dødsårsager blandt unge under 25 år, og i omkring hver femte alvorlige ulykke er en 15-24-årig involveret. For at bryde denne statistik tilbyder Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med TrygFonden undervisningsindsatsen ”Sikker Trafik LIVE”, der er et foredrag ...

 10. Ensenanza basada en el diálogo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernhardt, Nana; Dysthe, Olga; Esbjørn, Line

  Hvad er dialogbaseret undervisning, og hvordan kan den udfolde sig på et kunstmuseum? I denne bog viser forfatterne, hvordan erfarne museumsundervisere møder børn og unge på syv museer og udfordrer dem til nysgerrigt og kreativt at udforske temaer, udveksle synspunkter og udvikle nye tanker og id...

 11. Reformationens tøvende omfortolkning af kætterbegrebet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Bo Kristian; Thomsen, Søren Feldtfos

  2012-01-01

  Denne artikel undersøger påstanden om en omfortolkning af kætterbegrebet i den lutherske reformation. Der argumenteres for, at det giver god mening at tale om nytænkning af kætterbegrebet hos den unge Luther i form af en internalisering af kætteriet, hvor den enkeltes eget syndige selv udpeges som...

 12. Penge, (ud)dannelse, forbindelser eller brains?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Anders; Jæger, Mads Meier

  2004-01-01

  kognitiv kapital. Analysen indikerer, at kulturel kapital er af størst betydning for, om unge vælger akademisk orienterede, videregående uddannelser, mens social kapital er af betydning for, om man opnår en faglig uddannelse. Omfanget af økonomisk og kognitiv kapital i opvækstmiljøet synes ikke at spille...

 13. DVD anmeldelse - En Verden af Lyd og Musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Anmeldelse af DVD-udgivelse af Claus Bang (2005): En Verden af Lyd og Musik. Musikterapi for døve, hørehæmmede og multihandicappede børn og unge. Al tale med undertekst eller tegnsprogstolkning. DVD-boks med 3 stk. dobbeltlag DVD beregnet til afspilning på PC. Udgivet af Musikterapi-foreningen En...

 14. Hiphopkulturen – et fællesskabende og frigørende mulighedsrum?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elkjær, Lea; Tybjerg, Gry; Stenberg Andersen, Mira

  2015-01-01

  Artiklen undersøger, hvorvidt og hvordan hiphopkulturen kan anvendes som et fællesskabende og frigørende mulighedsrum for unge i såkaldt ghettostemplede områder. Artiklen udspringer af et treårigt igangværende praksisforskningsprojekt i kultur – og fritidstilbuddet Livsbanen i Tingbjerg - Husum o...

 15. The evolutionary strata of DARPP-32 tail implicates hierarchical ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  The evolutionary strata of DARPP-32 tail implicates hierarchical functional expansion in higher vertebrates. CHOONG YONG UNG and TEOW CHONG TEOH. Supplementary data 1. Protein sequences of PPP1R1 family from 39 vertebrate species in FASTA format. Supplementary data 2. Multiple sequence alignment results ...

 16. Mødet med det Andet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marchwinski, Alena

  2002-01-01

  Da Christen Købke i 1830 malte sitt bilde fra Kunstakademiets avstøpningssamling på Charlottenborg, skildret han en situasjon som vordende danske kunstnere hadde vært fortrolige med i flere generasjoner: en ung mann betrakter en avstøpning av en antikk skulptur. Med utgangspunkt i kombinasjonen a...

 17. “So under ‘cause for concern’, I’ll write that…”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aamann, Iben Charlotte; Dybbroe, Betina

  2017-01-01

  Målet med artiklen er at pege på og diskutere hvordan klasse får betydning for i public health interventions in schools Forebyggelse af risici og sundhedsfremme for børn og unge er i dag centrale i sundhedspolitik, samtidig med at forældrepraksis anses for determinerende for barnets sundhed og tr...

 18. Når identiteter stemmer overens med selvet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2017-01-01

  Spørgsmålet om identitetsdannelse er centralt i psykologien. Store børn og unge menneskers udvikler deres identitet ved at undersøge og afprøve forskellige roller og tilknytninger. Hvordan kan man psykologisk-videnskabeligt beskrive denne proces, ikke mindst hvordan den kan føre til psykisk sundh...

 19. Operation New Arrivals. Phase I - The Buildup, 27 April 1975 - 23 May 1975. Part I

  Science.gov (United States)

  1975-07-01

  la nbvbg nba Ian bao chuyen-nghlep, na ohi la nhSng ngvicfl oo thlen« eh£, ohUng ehung tol üde-aong Dear Conpatrlote i Away fron our natlTe land...field, places for badmitten, basketball , and volleyball playing. (4) A newspaper in Vietnamese for the center is in production. Contributions of

 20. Linking Polymer Dynamics to Melt Processing

  Indian Academy of Sciences (India)

  Ashish Lele

  Linking Polymer Dynamics to Melt Processing. Ashish Lele. NaUonal Chemical Laboratory, Pune ak.lele@ncl.res.in www.cfpegroup.net. Mid-‐Year MeeUng July 2-‐3, 2010. Indian Academy of Sciences, Bangalore ...

 1. Netværksanbringelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonfils, Inge Storgaard; Mehlbye, Jill; Raft Andersen, Karen

  Socialt udsatte børn og unge kan have stor gavn af at blive anbragt i pleje hos nær familie eller venner. Men plejeforældrene skal uddannes og støttes mere, end de bliver i dag. Danmark kan lære af Norge og Sverie....

 2. Kapitalismens ånd og den kreative etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stephensen, Jan Løhmann

  Chiapellos tese om kapitalismens permanente behov for ny legitimering analyserer Jan Løhmann Stephensen nutidens koblinger mellem arbejde, kreativitet og økonomi som et svar på de kritikker af kapitalismen og lønarbejdet, som blev fremsat i anden halvdel af det 20. århundrede, typisk med den unge Karl Marx...

 3. Person-centered care

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  Partnerskaber i den psykiatriske behandling, hvad vil det sige? Det kan du se mere om i denne lille film der bygger på interviews med en gruppe unge med ny-diagnosticeret skizofreni. Filmen formidler hvad brugerinvolvering er fra et patientperspektiv, og hvilke værdier mødet mellem patienter og s...

 4. De måske kvalificerede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir; Larsen, Vibe

  2014-01-01

  Kapitlet beskæftiger sig med ungdom og ungdomsuddannelse med udgangspunkt i den politiske beslutning fra 2010 om vurdering af uddannelsesparathed af unge i folkeskolens 9. og 10.klasse. Kapitlet indeholder ligeledes en diskussion af hvilke frasorteringer og marginaliseringer denne vurdering skaber....

 5. Fucking mange tusser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Annette; Jensen, Sune Qvotrup

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer resultaterne af et etnografisk feltarbejde blandt kriminaliserede unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund i Århus. Forfatterne ønsker at at vise, at der mangler noget grundlæggende i forståelsen af visse kriminalitetsmønstre, der udvikles på kanten af samfundet, og som først o...

 6. An Essay on the Qualities of Artistic Performance, Creativity and Aesthetic Understanding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Eddy Preben; Rothuizen, Jan Jaap; Hansen, Martin

  2010-01-01

  Arbejdspapir til EU-projektet om validering af ikke-formel og uformelle læreprocesser i sociale fællesskaber og kreativ industri, med særligt henblik på unge træneres eller undervisere/tutoreres muligheder for at opnå realkompetence i overensstemmelse med EU Framework for kvalitetssikring i...

 7. Forskning i musikterapi - børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2013-01-01

  samspil. Samtidig er det muligt at udtrykke frustration, vrede og sorg gennem musik, så børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, der har svært ved at udtrykke og bearbejde følelsesmæssige og relationelle problemer, kan opbygge positive relationserfaringer og styrke selvfølelsen vha...

 8. The Paradox of Schooling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valentin, Karen

  En antropologisk ph.d. afhandling baseret på længerevarende feltarbejde blandt urbane squatter-familer i Kathmandu. I afhandlingen diskuteres dels hvordan forskellige former for social differentiering forhandles i forhold til erfaringer af og forventninger til skoling, dels hvordan børn og unge e...

 9. Refleksion og fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valgreen, Helene

  og fælles refleksioner. Grundlaget for analysen er Grounded Theory. Projektet er på én og samme tid forskning og metodeudvikling og tager udgangspunkt i forskningsspørgsmålet: ”Hvis karrierevejledningens mål er at sikre at alle unge, uanset deres sårbarhedsgrad, skal kunne drage fordel af et...

 10. Med det sociale som designmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe ...

 11. Misting cooling technique for protected culture of Oncidium orchids ...

  African Journals Online (AJOL)

  user

  2012-10-04

  Oct 4, 2012 ... 2Department of Bio-industrial Mechatronics Engineering, National Ch5ungHsing University, 250 Kuokuang Road,. Taichung, Taiwan. ... In this study, mechanical ventilation fans with intermittent misting were ... are in Taiwan and Malaysia. .... An 11.0 × 30 × 3.5 m high, 1155 m3 volume, plastic-glazed steel-.

 12. Globalisering, pædagogik og ungdom - i Syd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2007-01-01

  Artiklen introducerer til teorier om sammenhængen mellem globalisering, pædagogik og ungdom. Med udgangspunkt i etnografiske, komparative studier af skole og lungdom i Vietnam, Zambia og Brasilien diskuteres forholdet mellem uddannelsespolitiske tiltag, pædagogiske reformer og unges dannelse. Det...

 13. Mobilitet, barrierer & muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Mimi

  2011-01-01

  stereotypering. På den ene side peger udsagn fra de unge drenge på en oplevelse af at blive kriminaliseret i kraft af deres køn (det maskuline kombineret med at have en anden hudfarve). Og de unge piger oplever, at de udover at blive kategoriseret som ”indvandrere” også bliver kategoriseret som passive, umyndige...... som en vej ud af irakiske Kurdistan, men ikke tilbage til Danmark. Drengene fra familier med bedre økonomiske ressourcer giver udtryk for, ønske om at rejse til andre lande. På grund af begrænsede sproglige kompetencer oplever hovedparten af de unge (både i Danmark og i irakiske Kurdistan) barrierer i...... har planer for at flytte fra Kurdistan. De har dansk statsborgerskab, men de vil ikke tilbage til Danmark. I de fortællinger, som afhandlingen bygger på, er det tydeligt at samspillet mellem flere sociale dimensioner, spiller ind på de unges selvforståelse, tilhørsforhold, erfaringer og deres valg af...

 14. Cas clin La dysp et Enfa nique, Volu plasie ecto nt de la Fo ume 4 ...

  African Journals Online (AJOL)

  Raoul

  tic diseases c case of a you bnormalities dysplasia wa diagnosis. D and have a b mique, anhy. 10 otique : à iya, Yaoun nebenimp F. BIYA, Yaoun. Cameroun; † ation Chantal characterized ung boy seen of the teeth as discussed. Dental prosth better self ima ydrotique,hypo. Page n. PDF prov. Publié le propos d' ndé, Came.

 15. Nicholas Steno and Renè Descartes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2009-01-01

  Den danske videnskabsmand Niels Steensen (1638-86) læste allerede som ung student Renè Descartes og blev grebet af hans metode, som han forblev tro i hele sit videnskabelige virke. Cartesianismen kan beskrives som Steensens videnskabelige paradigme (Kuhn), men det var også et paradigme, han testede...

 16. Pizza, Kattekilling og Bombebælte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Thomas Elkjer

  2016-01-01

  Religiøs og moralsk overlegenhed, opbygningen af en ny nation og vold som strategisk sprog er grundelementerne i det narrativ der har gjort Islamisk Stats propaganda og rekrutteringsbudskaber så effektfulde. Narrativet virker tiltrækkende på mange unge mennesker – herunder vesterlændinge. Ikke ku...

 17. Ungdomsselvmord og moderniseringsproblemer blandt inuit i Grønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorslund, Jørgen

  Undersøgelse fra Det grønlandske Forebyggelsesråds projekt vedrørende ungdomsselvmord, der ud fra kulturelle, sociale og psykologiske problemaspekter belyser årsagerne til selvmord blandt unge grønlændere og bringer forslag til forebyggelsesinitiativer, [...] der kan mindske antallet af selvmord....

 18. Adfærdsændringer og omkostninger ved FFT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer; Lindberg, Malene Rudolf

  2018-01-01

  Implementering af en ny indsats indebærer en afvejning af gevinster og omkostninger. Denne sammenfatning beskriver unges og voksnes udvikling henover et indsatsforløb med FFT og vurderer omkostningerne ved at implementere og drive et FFT-team. Dette er sammenfatning del I. Her opsummeres resultat...

 19. Individual Drawings and Collective Representations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rothstein, Mikael

  2008-01-01

  En undersøgelse af hvordan forestillinger om døden, herunder selvmord, kommer til udtryk i unge indianeres tegninger, og hvordan såvel den historiske udvikling, deres sociale situation samt en række religiøse forestillinger spiller en rolle....

 20. Kampen om Kinas medier: Fri presse eller socialistisk propaganda

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dombernowsky, Laura Møller

  2012-01-01

  Mens unge kinesere sætter deres lid til, at kommercielle medier vil øge den journalistiske frihed, råber kritikere vagt i gevær. De frygter, at de socialistiske idealer ryger i svinget. ANALYSE af Laura Dombernowsky, Beijing, Kina...

 1. Den rekreative værdi af udrensning i eg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovsgaard, Jens Peter; Jensen, Frank Søndergaard; Meilby, Henrik

  2017-01-01

  Professionelle forstfolk i Nordeuropa foretrækker ung egeskov, som er udrenset hårdt og derfor er meget åben. I Mellem- og Sydeuropa foretrækkes svagere udrensning, som giver tættere bevoksninger. Forskellene er formodentlig kulturelt betingede og afspejler forskelle i uddannelsen af skovfogeder ...

 2. Brobygning 3.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgh, Mona Irene; Schlüntz, Ditte Annette; Pedersen, Annette Kastrup

  2016-01-01

  Denne rapport præsenterer evalueringen af Projektet Brobygning 3.0 – nye koblinger af uddan-nelse og erhvervspraksis for kvalificering og understøttelse af unges uddannelsesvalg. Projektet har delvist været finansieret af Region Sjælland i forbindelse med satsningen Kompetenceparat 2020 og kobler...

 3. Tilgængelig, nærværende og potentiel fraværende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther, Ida Wentzel

  2007-01-01

  At have en mobiltelefon er blevet hver mands eje. Der kommunikeres som aldrig før, alle steder og hele tiden. Vi er tilgængelige døgnet rundt. Denne artikel tager udgangspunkt i et interaktionistisk baseret observationsstudie i en ungdomsklub i Danmark og fokuserer på, hvordan unge i alderen 12-1...

 4. Evaluering af lokale udviklingsprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  Rapporten udgør arbejdspapir nr 14 i forskningsprojektet "Handlekompetence i pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt (HPA-projektet). Rapporten diskuterer det grundlæggende spørgsmål: Hvad er evaluering? Herunder spørgsmål om hvilke dimensioner der skal medtænkes ...

 5. Residential child care

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2013-01-01

  Anmeldelsen gennemgår Connelly og Milligans præsentation af skotske døgninstitutioner ved at placere dette tema inden for rammerne af socialpolitikken og ved at pege på spændingen mellem børns hhv. unges ønsker og de muligheder, stederne kan tilbyde....

 6. Everyday life in focus in residential child care

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Helle Schjellerup

  2010-01-01

  Artiklen beskriver hvad nyere dansk forskning peger på som døgninstitutionernes akilleshæl og hvordan fokus er ved at flytte i retning af udsatte børn og unges venskabsdannelse, skolegang og fritidsliv uden for døgninstitutionen....

 7. Dilemmaer i de nordiske landes ungdomsuddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms

  2013-01-01

  De nordiske lande er fælles om at ville sikre alle unge en uddannelse – men vi løser opgaven på helt forskellig vis. Lektor Christian Helms Jørgensen giver et bud på, hvad de nordiske lande kan lære af hinanden....

 8. Effects of knee and ankle muscle fatigue on postural control in the unipedal stance.

  Science.gov (United States)

  Bizid, Riadh; Margnes, Eric; François, Yrieix; Jully, Jean Louis; Gonzalez, Gerard; Dupui, Philippe; Paillard, Thierry

  2009-06-01

  The aim of this study was to compare the effects of acute muscle fatigue of the ankle and knee musculature on postural control by immediate measures after performing fatiguing tasks (POST condition). One group of subjects (n = 8) performed a fatiguing task by voluntary contractions of the triceps surae (group TRI) and the other (n = 9) performed a fatiguing task by voluntary contractions of the quadriceps femoris (group QUA). Each muscle group was exercised until the loss of maximal voluntary contraction torque reached 50% (isokinetic dynamometer). Posture was assessed by measuring the centre of foot pressure (COP) with a force platform during a test of unipedal quiet standing posture with eyes closed. Initially (in PRE condition), the mean COP velocity was not significantly different between group TRI and group QUA. In POST condition, the mean COP velocity increased more in group QUA than in group TRI. The postural control was more impaired by knee muscle fatigue than by ankle muscle fatigue.

 9. Manuell grönsaksskärare

  OpenAIRE

  Langborg, Ida

  2010-01-01

  Denna rapport är en skriftlig sammanställning av det produktutvecklingsprojekt som gjorts som kandidatarbete inom programmet Design och produktframtagning KTH, under våren 2010. Köket är idag en viktig samlingspunkt för familjer och vänner och antalet köksredskap är oändligt många och anpassade till det moderna köket. Många redskap är stora, drivs av elektricitet för att effektivisera matlagningen och på så sätt spara tid, samtidigt som det ligger en trend i ekologi och energibesparing. Själv...

 10. Genetic parameters of blood β-hydroxybutyrate predicted from milk infrared spectra and clinical ketosis, and their associations with milk production traits in Norwegian Red cows.

  Science.gov (United States)

  Belay, T K; Svendsen, M; Kowalski, Z M; Ådnøy, T

  2017-08-01

  The aim of this study was to estimate genetic parameters for blood β-hydroxybutyrate (BHB) predicted from milk spectra and for clinical ketosis (KET), and to examine genetic association of blood BHB with KET and milk production traits (milk, fat, protein, and lactose yields, and milk fat, protein, and lactose contents). Data on milk traits, KET, and milk spectra were obtained from the Norwegian Dairy Herd Recording System with legal permission from TINE SA (Ås, Norway), the Norwegian Dairy Association that manages the central database. Data recorded up to 120 d after calving were considered. Blood BHB was predicted from milk spectra using a calibration model developed based on milk spectra and blood BHB measured in Polish dairy cows. The predicted blood BHB was grouped based on days in milk into 4 groups and each group was considered as a trait. The milk components for test-day milk samples were obtained by Fourier transform mid-infrared spectrometer with previously developed calibration equations from Foss (Hillerød, Denmark). Veterinarian-recorded KET data within 15 d before calving to 120 d after calving were used. Data were analyzed using univariate or bivariate linear animal models. Heritability estimates for predicted blood BHB at different stages of lactation were moderate, ranging from 0.250 to 0.365. Heritability estimate for KET from univariate analysis was 0.078, and the corresponding average estimate from bivariate analysis with BHB or milk production traits was 0.002. Genetic correlations between BHB traits were higher for adjacent lactation intervals and decreased as intervals were further apart. Predicted blood BHB at first test day was moderately genetically correlated with KET (0.469) and milk traits (ranged from -0.367 with protein content to 0.277 with milk yield), except for milk fat content from across lactation stages that had near zero genetic correlation with BHB (0.033). These genetic correlations indicate that a lower BHB is genetically

 11. Tensor analysis and elementary differential geometry for physicists and engineers

  CERN Document Server

  Nguyen-Schäfer, Hung

  2014-01-01

  Tensors and methods of differential geometry are very useful mathematical tools in many fields of modern physics and computational engineering including relativity physics, electrodynamics, computational fluid dynamics (CFD), continuum mechanics, aero and vibroacoustics, and cybernetics. This book comprehensively presents topics, such as bra-ket notation, tensor analysis, and elementary differential geometry of a moving surface. Moreover, authors intentionally abstain from giving mathematically rigorous definitions and derivations that are however dealt with as precisely as possible. The reader is provided with hands-on calculations and worked-out examples at which he will learn how to handle the bra-ket notation, tensors and differential geometry and to use them in the physical and engineering world. The target audience primarily comprises graduate students in physics and engineering, research scientists, and practicing engineers.

 12. Domestic and Foreign Effects on Prices in an Open Economy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juselius, Katarina

  1994-01-01

  Domestic price determination in Denmark is investigated using three kinds of macro-economic explanations: (1) internal labor mar­ ket theories describing the relation between price and wage inflation, (2) pure monetarist theories describing the effect of excess money on the inflation rate, and (3...... model. The results stand up as quite strong evidence against the Lucas critiqueDomestic price determination in Denmark is investigated using three kinds of macro-economic explanations: (1) internal labor mar­ ket theories describing the relation between price and wage inflation, (2) pure monetarist...... found to be the main determinants of the inflation rate. Among these, the domestic effects were small compared to the foreign effects. The em­ pirical results strongly favored a backward-looking behavioral model in terms of structurally stable parameters as opposed to a forward- looking expectations...

 13. Inner products of resonance solutions in 1D quantum barriers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Julve, J [IFF, Consejo Superior de Investigaciones CientIficas, Serrano 113 bis, Madrid 28006 (Spain); De Urries, F J, E-mail: julve@imaff.cfmac.csic.e, E-mail: fernando.urries@uah.e [Departamento de Fisica, Universidad de Alcala de Henares, Alcala de Henares, Madrid (Spain)

  2010-04-30

  The properties of a prescription for the inner products of resonance (Gamow states), scattering (Dirac kets) and bound states for one-dimensional quantum barriers are worked out. The divergent asypmtotic behaviour of the Gamow states is regularized using a Gaussian convergence factor first introduced by Zel'dovich. With this prescription, most of these states (with discrete complex energies) are found to be orthogonal to each other and to the Dirac kets, except when they are neighbours, in which case the inner product is divergent. Therefore, as it happens for the continuum scattering states, the norm of the resonant ones remains non-calculable. Thus, they exhibit properties halfway between the (continuum real) Dirac-{delta} orthogonality and the (discrete real) Kronecker-{delta} orthogonality of the bound states.

 14. Use of Quantitative Uncertainty Analysis to Support M&VDecisions in ESPCs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mathew, Paul A.; Koehling, Erick; Kumar, Satish

  2005-05-11

  Measurement and Verification (M&V) is a critical elementof an Energy Savings Performance Contract (ESPC) - without M&V, thereisno way to confirm that the projected savings in an ESPC are in factbeing realized. For any given energy conservation measure in an ESPC,there are usually several M&V choices, which will vary in terms ofmeasurement uncertainty, cost, and technical feasibility. Typically,M&V decisions are made almost solely based on engineering judgmentand experience, with little, if any, quantitative uncertainty analysis(QUA). This paper describes the results of a pilot project initiated bythe Department of Energy s Federal Energy Management Program to explorethe use of Monte-Carlo simulation to assess savings uncertainty andthereby augment the M&V decision-making process in ESPCs. The intentwas to use QUA selectively in combination with heuristic knowledge, inorder to obtain quantitative estimates of the savings uncertainty withoutthe burden of a comprehensive "bottoms-up" QUA. This approach was used toanalyze the savings uncertainty in an ESPC for a large federal agency.The QUA was seamlessly integrated into the ESPC development process andthe incremental effort was relatively small with user-friendly tools thatare commercially available. As the case study illustrates, in some casesthe QUA simply confirms intuitive or qualitative information, while inother cases, it provides insight that suggests revisiting the M&Vplan. The case study also showed that M&V decisions should beinformed by the portfolio risk diversification. By providing quantitativeuncertainty information, QUA can effectively augment the M&Vdecision-making process as well as the overall ESPC financialanalysis.

 15. Projekt objektu dřevostavby

  OpenAIRE

  Václavek, Lukáš

  2015-01-01

  This thesis deals with drafting a residential building wood based on existing supermar-ket which is located on a plot placement - concealed in the village Omice. According to the location of the parcel has been designed layout and shape solutions objectively. The next step was to propose design solutions and their compositions with the assessed thermal solution. Peripheral construction of residential house was assessed according to ČSN 730540 proposed residential building study documentation ...

 16. Conveyor belt nuclear weighing machine

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1977-01-01

  In many industries the flow of materials on conveyor belts must be measured and controlled. Electromechanical weighing devices have high accuracy but are complicated and expensive to install and maintain. For many applications the nuclear weighing machine has sufficient accuracy but is considerably simpler, cheaper and more robust and is easier to maintain. The rating and performance of a gamma ray balance on the mar ket are detailed. (P.G.R.)

 17. Regionalizing East Mediterranean Gas: Energy Security, Stability, and the U.S. Role

  Science.gov (United States)

  2014-12-01

  Lebanon to supply LNG to Europe, Latin America , or even Asia appears politically attrac- tive both on a domestic and regional level. LNG mar- kets such...exploration costs and low oil prices, but the reality includes probably poor seismic data and high resultant investment risk , coupled with ex...EL-KATIRI is a Director of MENA In- sight, a political risk consultancy that focuses on the Middle East and North Africa, and a Senior Research

 18. The comparative impact of lexical translation and lexical inferencing on EFL learners’ vocabulary retention

  OpenAIRE

  Nasim Shangarfam; Neda Ghorbani; Ehsan Safarpoor; Mahshid Maha

  2013-01-01

  The present study is an attempt to investigate the comparative effects of lexical translation and lexical inferencing techniques on Female intermediate EFL learners’ vocabulary retention. For this purpose, 90 female learners attending the Jahad Daneshgahi Center in Qom took a piloted sample KET test, 60 of whom were selected as homogenous learners. They were randomly divided into two experimental groups-one learning new vocabulary items through lexical translation technique and the other with...

 19. Wohnungsmärkte im deutschen Ost-West-Vergleich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerd Rothenwallner

  2003-12-01

  Full Text Available Despite equal conditions after World War II, housing markets in East and West Germany had, according to the political and economic systems, developed completely different. State controlled mass production of dwellings due to planned economy is faced with house building under control of market principles. Bringing together both housing mar-kets is one of the most urgent political tasks since reunification.

 20. Browse Author Index

  African Journals Online (AJOL)

  Items 9251 - 9300 of 10152 ... van Huyssteen, G.J. · van Iddekinge, B · Van Iddekinge, B. van Iddekinge, Basil · van Jaarsveld, A · van Jaarsveld, H. van Jaarsveld, J · van Jaarsveld, P.P. · van Jaarsveld, Paul J · Van Kets, V · van Lathem, Johanna M. van Leenhoff, JW · van Lente, Jan · van Lierde, S. van Lierop, A C · van Lierop ...

 1. Ja kun sinä helluni (2/4, 3/4 F)

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Laulun sanat: Ja kun sinä helluni, meillen tuut, älä ketäkään tervehtele, aja vain hevoses tallin eteen äläkä ujostele! Ja kun sinä, helluni, meillen tuut, niin tule sinä illalla hiljaa! Tule sinä naapurin pellon poikki ja älä sinä polje viljaa!

 2. Comparability of Computer-based and Paper-based Versions of Writing Section of PET in Iranian EFL Context

  OpenAIRE

  Mohammad Mohammadi; Masoud Barzgaran

  2010-01-01

  Computer technology has provided language testing experts with opportunity to develop computerized versions of traditional paper-based language tests. New generations of TOEFL and Cambridge IELTS, BULATS, KET, PET are good examples of computer-based language tests. Since this new method of testing introduces new factors into the realm of language assessment ( e.g. modes of test delivery, familiarity with computer, etc.),the question may be whether the two modes of computer- and paper-based te...

 3. MARKET WATCH

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2007-01-01

  TO THE POINT: The Chinese central bank raised the interest rate for the fifth time this year but this had little impact on the property and stock mar- kets. Foreign direct investment and fixed asset investment saw moderate increases in the first eight months, partly because of the government’s tightening policies. Gold futures will be traded on the market. Online traders are now required to acquire business licenses from regulative bodies.

 4. 3.-11. XI oli Edinburghi ECA Sculpture Court Balcony'l...

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Eesti päevade raames Kristi Paabi ja Maria Valdma kureeritud näitus "Rare Leid". Osalesid Kristiina Laurits, Villu Plink, Kaire Rannik, Mari Relo-Shaulys, Adolfas Shaulys, Anneli Tammik, Ketli Tiitsar ja Tanel Veenre. 3. XI ehtekunsti sümpoosionil Edinburghi kunstikolledzhis College of Artis esinesid loengutega Birgit Laken (Holland), K. Tiitsar ja T. Veenre. K. Paap ja M. Valdma juhendasid töötuba "Triibud või ruudud" ehtekunsti üliõpilastele

 5. Area Handbook Series. Albania: A Country Study

  Science.gov (United States)

  1992-04-01

  inadequa prenal cue, tbe proportion of preature births increse •d from 7 to 11 perent between 197 amd early 1992. Hospits lacked es- sen"h mecidmund erp...were urgently needed to deal with the multiplying number of privately owned cars. Albanian entrepreneurs also 151 Albania: A Country Study imported... entrepreneurs from the reta marketplace. At first, peasants began setting up road- side fruit and vegetables stands or carrying their produce to mar- kets in

 6. 13.-20. VI võtab ehtekunstnike rühmitus F.F.F.F....

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Rühmitus F.F.F.F. (Ketli Tiitsar, Kristi Paap, Kaire Rannik, Berit Teeäär, Maria Valdma) võtab osa Bostonis toimuvast rahvusvahelisest ehtekunstinäitusest ja konverentsist "ContacT 2004", juhendab Massachusetts College of Art üliõpilastele ja kunstnikele korraldatud workshop'i "SWOP". Bakalar Gallerys esineb rühmitus näitusega "Igapäevaleib", osalejate individuaalset loomingut eksponeerib galerii Mobilia

 7. Kolmemõõtmeline Eesti kunst Szentendre Kunstiveskis / Peeter Helme

  Index Scriptorium Estoniae

  Helme, Peeter, 1978-

  2003-01-01

  Eesti tarbekunsti näitus "Ülestähendused". Avamisel näidati Jaanus Orgusaare rõivaste, jalanõude ja peakatete kollektsiooni. Kuraatoriteks-kujundajateks rühmitus F.F.F.F. (Ketli Tiitsar, Kristi Paap, Kaire Rannik, Maria Valdma). Keldrisaalis slaidiprogramm eesti harrastuskunstnike loomingust. Péter-Pali galeriis Anu Raua põimevaipade näitus

 8. Bazar iqtisadiyyatinin f ə LS ə fi̇ t ə hli̇li̇

  OpenAIRE

  Məəmməədov, H.

  2014-01-01

  «Market» and «market economy» is different from each other. Only market economy is connected with capitalism. Philosophical analysis of mar- ket economy include some factors, but three of them are more important: pricing, management of market economy and state regulation of market. Market equilibri- um depends on these factors. State regulation of market is essential factor because of market failure

 9. Combustion of Solid Propellants (La Combustion des Propergols Solides)

  Science.gov (United States)

  1991-07-01

  the of ether and ethyl alcohol and removing objective of these lectures to give a this solvent. Instead of having a fibrous comprehensive understanding...do cetto esrne do Les propergols composites, A matrice confifrences une description tout A fait A polymarique charg~o pst, un oxydant at un jour des...rusa., De nouveaux souvant suppos6 qua la vitesa des gaz de oxydes de for ultrafirts mont aujourd’hui combustion est n~gligeable at qua d~velopps pour

 10. Planning and Designing Effective Defence and Related Information Services: Conference Proceedings of the Technical Information Panel Specialists’ Meeting Held in Ankara, Turkey on 10-11 September 1986.

  Science.gov (United States)

  1987-04-01

  Is Defense, en alant au-doll de ce qua peut apporter un simple repertoire, commae celul du DTIC aux Etats-Unis (5). ii counvient donc de dhvelopper...en consultation mais devront etre exclus du prit. Maits touts laide qua h’on apportersa Al’utilisaeur, celul -ci perdra besucoup do tampa I cee...mains quoun systme do guichat ivolui. come celul dont il a iti question plus haut, soit jug& prifirable. 8-5 2.3. Sources primaires. Touts information

 11. DynaGuard: Armoring Canary-Based Protections against Brute-Force Attacks

  Science.gov (United States)

  2015-12-11

  format of the canary check or a function’s prologue and epilogue. Finally, due to the small number of canary-protected frames that (on average) are...sje ng 462 .lib qua ntu m 464 .h2 64r ef 471 .om net pp 473 .as tar 483 .xa lan cbm k Apa che Ng inx Pos tgre SQ L SQ Lite My SQ L Sl ow do w n (n...k 456 .hm me r 458 .sje ng 462 .lib qua ntu m 464 .h2 64r ef 471 .om net pp 473 .as tar 483 .xa lan cbm k Apa che Ng inx

 12. Anaesthesia of nyala (Tragelaphus angasi with a combination of thiafentanil (A3080, medetomidine and ketamine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.V. Cooper

  2005-06-01

  Full Text Available A combination of thiafentanil (A3080, medetomidine hydrochloride (MED and ketamine hydrochloride (KET was evaluated in 19 boma-habituated (12 female and 7 males and 9 free-ranging nyala (7 male and 2 females (Tragelaphus angasi to develop a safe and reliable anaesthesia protocol. Wide dosages were used safely during this study with ranges for A3080 of 45 + 8 mg/kg with MED of 69 + 19 mg/kg and KET of 3.7 + 1.0 mg/kg (200 mg/ animal. The dosages developed on boma-habituated nyala proved to be equally effective in 9 adult free-ranging nyala (7 males and 2 females. The optimum dosage for nyala was a combination of A3080 (40-50 mg/kg, MED (60-80 mg/kg plus 200 mg of KET/animal. The anaesthesia was characterised by a short induction, good muscle relaxation and mild hypoxaemia during monitoring the anaesthesia was rapidly and completely reversed by naltrexone hydrochloride (30mg/mgof A3080 and atipamezole hydrochloride (5mg/mg of MED given intramuscularly. There was no mortality or morbidity associated with this protocol.

 13. Electrospun Blank Nanocoating for Improved Sustained Release Profiles from Medicated Gliadin Nanofibers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xinkuan Liu

  2018-03-01

  Full Text Available Nanomaterials providing sustained release profiles are highly desired for efficacious drug delivery. Advanced nanotechnologies are useful tools for creating elaborate nanostructure-based nanomaterials to achieve the designed functional performances. In this research, a modified coaxial electrospinning was explored to fabricate a novel core-sheath nanostructure (nanofibers F2, in which a sheath drug-free gliadin layer was successfully coated on the core ketoprofen (KET-gliadin nanocomposite. A monolithic nanocomposite (nanofibers F1 that was generated through traditional blending electrospinning of core fluid was utilized as a control. Scanning electron microscopy demonstrated that both nanofibers F1 and F2 were linear. Transmission electron microscopy verified that nanofibers F2 featured a clear core-sheath nanostructure with a thin sheath layer about 25 nm, whereas their cores and nanofibers F1 were homogeneous KET-gliadin nanocomposites. X-ray diffraction patterns verified that, as a result of fine compatibility, KET was dispersed in gliadin in an amorphous state. In vitro dissolution tests demonstrated that the thin blank nanocoating in nanofibers F2 significantly modified drug release kinetics from a traditional exponential equation of nanofibers F1 to a zero-order controlled release model, linearly freeing 95.7 ± 4.7% of the loaded cargoes over a time period of 16 h.

 14. Electrospun Blank Nanocoating for Improved Sustained Release Profiles from Medicated Gliadin Nanofibers.

  Science.gov (United States)

  Liu, Xinkuan; Shao, Wenyi; Luo, Mingyi; Bian, Jiayin; Yu, Deng-Guang

  2018-03-22

  Nanomaterials providing sustained release profiles are highly desired for efficacious drug delivery. Advanced nanotechnologies are useful tools for creating elaborate nanostructure-based nanomaterials to achieve the designed functional performances. In this research, a modified coaxial electrospinning was explored to fabricate a novel core-sheath nanostructure (nanofibers F2), in which a sheath drug-free gliadin layer was successfully coated on the core ketoprofen (KET)-gliadin nanocomposite. A monolithic nanocomposite (nanofibers F1) that was generated through traditional blending electrospinning of core fluid was utilized as a control. Scanning electron microscopy demonstrated that both nanofibers F1 and F2 were linear. Transmission electron microscopy verified that nanofibers F2 featured a clear core-sheath nanostructure with a thin sheath layer about 25 nm, whereas their cores and nanofibers F1 were homogeneous KET-gliadin nanocomposites. X-ray diffraction patterns verified that, as a result of fine compatibility, KET was dispersed in gliadin in an amorphous state. In vitro dissolution tests demonstrated that the thin blank nanocoating in nanofibers F2 significantly modified drug release kinetics from a traditional exponential equation of nanofibers F1 to a zero-order controlled release model, linearly freeing 95.7 ± 4.7% of the loaded cargoes over a time period of 16 h.

 15. What are the intensities and line-shapes of the twenty four polarization terms in coherent anti-Stokes Raman spectroscopy?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Niu, Kai; Lee, Soo-Y.

  2015-01-01

  Coherent anti-Stokes Raman spectroscopy (CARS) is conventionally described by just one diagram/term where the three electric field interactions act on the ket side in a Feynman dual time-line diagram in a specific time order of pump, Stokes and probe pulses. In theory, however, any third-order nonlinear spectroscopy with three different electric fields interacting with a molecule can be described by forty eight diagrams/terms. They reduce to just 24 diagrams/terms if we treat the time ordering of the electric field interactions on the ket independently of those on the bra, i.e. the ket and bra wave packets evolve independently. The twenty four polarization terms can be calculated in the multidimensional, separable harmonic oscillator model to obtain the intensities and line-shapes. It is shown that in fs/ps CARS, for the two cases of off-resonance CARS in toluene and resonance CARS in rhodamine 6G, where we use a fs pump pulse, a fs Stokes pulse and a ps probe pulse, we obtain sharp vibrational lines in four of the polarization terms where the pump and Stokes pulses can create a vibrational coherence on the ground electronic state, while the spectral line-shapes of the other twenty terms are broad and featureless. The conventional CARS term with sharp vibrational lines is the dominant term, with intensity at least one order of magnitude larger than the other terms

 16. What are the intensities and line-shapes of the twenty four polarization terms in coherent anti-Stokes Raman spectroscopy?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Niu, Kai [School of Science, Tianjin University of Technology and Education, Tianjin, 300222 (China); Lee, Soo-Y., E-mail: sooying@ntu.edu.sg [Division of Physics & Applied Physics, and Division of Chemistry & Biological Chemistry, School of Physical & Mathematical Sciences, Nanyang Technological University, Singapore 637371 (Singapore)

  2015-12-15

  Coherent anti-Stokes Raman spectroscopy (CARS) is conventionally described by just one diagram/term where the three electric field interactions act on the ket side in a Feynman dual time-line diagram in a specific time order of pump, Stokes and probe pulses. In theory, however, any third-order nonlinear spectroscopy with three different electric fields interacting with a molecule can be described by forty eight diagrams/terms. They reduce to just 24 diagrams/terms if we treat the time ordering of the electric field interactions on the ket independently of those on the bra, i.e. the ket and bra wave packets evolve independently. The twenty four polarization terms can be calculated in the multidimensional, separable harmonic oscillator model to obtain the intensities and line-shapes. It is shown that in fs/ps CARS, for the two cases of off-resonance CARS in toluene and resonance CARS in rhodamine 6G, where we use a fs pump pulse, a fs Stokes pulse and a ps probe pulse, we obtain sharp vibrational lines in four of the polarization terms where the pump and Stokes pulses can create a vibrational coherence on the ground electronic state, while the spectral line-shapes of the other twenty terms are broad and featureless. The conventional CARS term with sharp vibrational lines is the dominant term, with intensity at least one order of magnitude larger than the other terms.

 17. What are the intensities and line-shapes of the twenty four polarization terms in coherent anti-Stokes Raman spectroscopy?

  Science.gov (United States)

  Niu, Kai; Lee, Soo-Y.

  2015-12-01

  Coherent anti-Stokes Raman spectroscopy (CARS) is conventionally described by just one diagram/term where the three electric field interactions act on the ket side in a Feynman dual time-line diagram in a specific time order of pump, Stokes and probe pulses. In theory, however, any third-order nonlinear spectroscopy with three different electric fields interacting with a molecule can be described by forty eight diagrams/terms. They reduce to just 24 diagrams/terms if we treat the time ordering of the electric field interactions on the ket independently of those on the bra, i.e. the ket and bra wave packets evolve independently. The twenty four polarization terms can be calculated in the multidimensional, separable harmonic oscillator model to obtain the intensities and line-shapes. It is shown that in fs/ps CARS, for the two cases of off-resonance CARS in toluene and resonance CARS in rhodamine 6G, where we use a fs pump pulse, a fs Stokes pulse and a ps probe pulse, we obtain sharp vibrational lines in four of the polarization terms where the pump and Stokes pulses can create a vibrational coherence on the ground electronic state, while the spectral line-shapes of the other twenty terms are broad and featureless. The conventional CARS term with sharp vibrational lines is the dominant term, with intensity at least one order of magnitude larger than the other terms.

 18. Chemical capture of free-ranging red deer (Cervus elaphus with medetomidine-ketamine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.M. Arnemo

  1994-12-01

  Full Text Available Seventeen free-ranging red deer (Cervus elaphus (12 calves and 5 yearling hinds were immobilized with a combination of medetomidine hydrochloride (MED and ketamine hydrochloride (KET in winter (January-March. Immobilizations were performed with plastic projectile syringes fired from a dart gun. Mean (SD doses of 0.147 (0.024 mg MED/kg and 2.5 (0.4 mg KET/kg induced recumbency in 5.0 (2.0 minutes in the calves and all of them were completely immobilized. The initial doses in the yearling hinds were 0.099 (0.016 mg MED/kg and 1.9 (0.2 mg KET/kg but three of them required addirional dosing for induction of reliable restraint. The distance covered by the animals between darting and recumbency ranged from 40-250 m for calves and 100-300 m for yearling hinds. The animals were translocated to deer farms for breeding purposes and were given 12.5-25.0 mg of atipamezole hydrochloride before transportation. All animals recovered completely. Haematological and serum biochemical comparisons between free-ranging calves immobilized with medetomidine-ketamine (n=3 and captive unmedicated calves (n=4 showed that chemical capture induce very little stress in red deer.

 19. Diameter dependent electron transfer kinetics in semiconductor-enzyme complexes.

  Science.gov (United States)

  Brown, Katherine A; Song, Qing; Mulder, David W; King, Paul W

  2014-10-28

  Excited state electron transfer (ET) is a fundamental step for the catalytic conversion of solar energy into chemical energy. To understand the properties controlling ET between photoexcited nanoparticles and catalysts, the ET kinetics were measured for solution-phase complexes of CdTe quantum dots and Clostridium acetobutylicum [FeFe]-hydrogenase I (CaI) using time-resolved photoluminescence spectroscopy. Over a 2.0-3.5 nm diameter range of CdTe nanoparticles, the observed ET rate (kET) was sensitive to CaI concentration. To account for diameter effects on CaI binding, a Langmuir isotherm and two geometric binding models were created to estimate maximal CaI affinities and coverages at saturating concentrations. Normalizing the ET kinetics to CaI surface coverage for each CdTe diameter led to k(ET) values that were insensitive to diameter, despite a decrease in the free energy for photoexcited ET (ΔGET) with increasing diameter. The turnover frequency (TOF) of CaI in CdTe-CaI complexes was measured at several molar ratios. Normalization for diameter-dependent changes in CaI coverage showed an increase in TOF with diameter. These results suggest that k(ET) and H2 production for CdTe-CaI complexes are not strictly controlled by ΔG(ET) and that other factors must be considered.

 20. Predicting the Rate Constant of Electron Tunneling Reactions at the CdSe-TiO2 Interface.

  Science.gov (United States)

  Hines, Douglas A; Forrest, Ryan P; Corcelli, Steven A; Kamat, Prashant V

  2015-06-18

  Current interest in quantum dot solar cells (QDSCs) motivates an understanding of the electron transfer dynamics at the quantum dot (QD)-metal oxide (MO) interface. Employing transient absorption spectroscopy, we have monitored the electron transfer rate (ket) at this interface as a function of the bridge molecules that link QDs to TiO2. Using mercaptoacetic acid, 3-mercaptopropionic acid, 8-mercaptooctanoic acid, and 16-mercaptohexadecanoic acid, we observe an exponential attenuation of ket with increasing linker length, and attribute this to the tunneling of the electron through the insulating linker molecule. We model the electron transfer reaction using both rectangular and trapezoidal barrier models that have been discussed in the literature. The one-electron reduction potential (equivalent to the lowest unoccupied molecular orbital) of each molecule as determined by cyclic voltammetry (CV) was used to estimate the effective barrier height presented by each ligand at the CdSe-TiO2 interface. The electron transfer rate (ket) calculated for each CdSe-ligand-TiO2 interface using both models showed the results in agreement with the experimentally determined trend. This demonstrates that electron transfer between CdSe and TiO2 can be viewed as electron tunneling through a layer of linking molecules and provides a useful method for predicting electron transfer rate constants.

 1. Determination of stable cesium and strontium in rice samples by inductively coupled plasma mass spectrometry

  Science.gov (United States)

  Srinuttrakul, W.; Yoshida, S.

  2017-06-01

  For long-term radiation dose assessment models, food ingestion is one of the major exposure pathways to human. In general, the stable isotopes can serve as analogues of radioisotopes. In this study, rice samples were collected from 30 paddy fields in Si Sa Ket, Yasothon and Roi Et in the northeast of Thailand in November 2014. The concentrations of stable cesium (Cs-133) and strontium (Sr-88) in polished rice were determined by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The standard reference material of rice flour (NIST 1568a) with spiked Cs and Sr was used to validate the analytical method. The concentration of Cs in polished rice from Si Sa Ket, Yasothon and Roi Et was 0.158 ± 0.167 mg kg-1, 0.090 ± 0.117 mg kg-1 and 0.054 ± 0.031 mg kg-1, respectively. The concentration of Sr in polished rice from Si Sa Ket, Yasothon and Roi Et was 0.351 ± 0.108 mg kg-1, 0.364 ± 0.215 mg kg-1 and 0.287 ± 0.102 mg kg-1, respectively. Comparison of the results with Japanese data before the Fukushima Di-ichi nuclear power plant accident showed that the concentrations of both Cs and Sr for Thai rice were higher than those for Japanese rice.

 2. Determination of stable cesium and strontium in rice samples by inductively coupled plasma mass spectrometry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Srinuttrakul, W; Yoshida, S

  2017-01-01

  For long-term radiation dose assessment models, food ingestion is one of the major exposure pathways to human. In general, the stable isotopes can serve as analogues of radioisotopes. In this study, rice samples were collected from 30 paddy fields in Si Sa Ket, Yasothon and Roi Et in the northeast of Thailand in November 2014. The concentrations of stable cesium (Cs-133) and strontium (Sr-88) in polished rice were determined by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The standard reference material of rice flour (NIST 1568a) with spiked Cs and Sr was used to validate the analytical method. The concentration of Cs in polished rice from Si Sa Ket, Yasothon and Roi Et was 0.158 ± 0.167 mg kg -1 , 0.090 ± 0.117 mg kg -1 and 0.054 ± 0.031 mg kg -1 , respectively. The concentration of Sr in polished rice from Si Sa Ket, Yasothon and Roi Et was 0.351 ± 0.108 mg kg -1 , 0.364 ± 0.215 mg kg -1 and 0.287 ± 0.102 mg kg -1 , respectively. Comparison of the results with Japanese data before the Fukushima Di-ichi nuclear power plant accident showed that the concentrations of both Cs and Sr for Thai rice were higher than those for Japanese rice. (paper)

 3. Evaluering af Tysklands 0-promillegrænse for nye motorførere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Poul Lyk; Bernhoft, Inger Marie

  2012-01-01

  Den 1. august 2007 blev der indført totalforbud i Tyskland mod indtagelse af alkohol i forbindelse med bilkørsel for alle nyuddannede motorførere i den (normalt) toårige prøvetid og/eller alle unge under 21 år. Effekten af tiltaget er evalueret af Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt).......Den 1. august 2007 blev der indført totalforbud i Tyskland mod indtagelse af alkohol i forbindelse med bilkørsel for alle nyuddannede motorførere i den (normalt) toårige prøvetid og/eller alle unge under 21 år. Effekten af tiltaget er evalueret af Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt)....

 4. Ungdomslitteratur former(er) sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henkel, Ayoe Qvist

  2016-01-01

  Igennem en 'mediesensitiv' analyse af romanen "Akavet" af Ronnie Andersen (2014) og perspektivering til andre aktuelle romaner for og med unge undersøger artiklen, hvordan ungdomslitteratur udvikler sig i dialog med digitale og mediebaserede impulser, og hvilke konsekvenser for udsigelserne om...... ungdomsliv og ungdomslitteraturens æstetik og mulige egenart, denne udvikling har. Artiklen baserer sig på en materialitetstilgang særligt inspireret af N. Katherine Hayles, som ikke tidligere har fået opmærksomhed i læsninger af ungdomslitteratur eller i diskussioner af ungdomslitteraturens mulige egenart......, at ungdomslitteratur drejer sig om unges udviklingsproces fra barndom og til voksenhed og dermed skildrer en overgang præget af linearitet, modning og vækst. Artiklen konkluderer, at der er ungdomslitteratur, der realiseres på andre præmisser, og Akavet kan ses som eksponent for en bevægelse fra ungdomslitteratur som...

 5. Medier og digital kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René Boyer; Hestbech, Astrid Margrethe; Jørnø, Rasmus Leth Vergmann

  ser en film eller er til en koncert. Børn og unge bliver ikke længere betragtet som novicer, men mere som forbrugere og kunder, der kræver at blive engageret og underholdt. Også i pædagogisk praksis må man derfor tage højde for, at børn, unge og brugere generelt kommer med nye forventninger og...... målbeskrivelser og krav til metodevalget, og der findes nu et modul, der indholdsmæssigt fokuserer på netop medier og digital kultur. Der er derfor behov for et samlet værk, der fagligt funderet diskuterer den nyeste viden om medier i pædagogisk praksis ud fra kravene om fokuseret og reflekteret arbejde med mål...

 6. Digitale medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Birgitte Holm; Levinsen, Karin

  2013-01-01

  internetbrugere. Ifølge EU-Kids Online (2011) er børn i Danmark og Sverige syv år, når de har deres internetdebut. En rapport fra Medierådet i Sverige, fra 2010, omfattende svenske børn, Småungar & Medier – Fakta om små barns användning och upplevelser av medier, viser, at debutalderen er endnu lavere, nemlig...... brug af sociale medier, så viser en undersøgelse fra Medierådet for Børn og Unge i Danmark, at mere end hvert fjerde barn på 9-10 år har en profil på internettet, og at Facebook er det mest foretrukne (Medierådet for Børn og Unge 2009). Børnene finder det med andre ord vigtigt at omsætte deres læse- og...

 7. Investigation Faculty of Education Students' Cyberloafing Behaviors in Terms of Various Variables

  Science.gov (United States)

  Arabaci, I. Bakir

  2017-01-01

  Today, internet-based information technologies are sine qua non of effective learning and teaching. By the use of multiple multi-media tools in education, learning environment is enriched, persistence of learning is ensured and the boringness of the course is prevented. However, the purposeless use of internet in classrooms leads students to get…

 8. L'élevage de la poule indigène, gage de résilience pour les ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  3 juin 2016 ... Woman holding a chicken on her farm. Leigh Brownhill, Zipporah Bukania, Kimberly Bothi, Erick Mungube, Lutta Muhammad et Esther Njuguna. La recherche montre qua la poule indigène peut contribuer de façon stratégique à la résilience dans les zones semi-arides du Kenya. Des chercheurs du Kenya ...

 9. A clade-specific Arabidopsis gene connects primary metabolism and senescence

  Science.gov (United States)

  Plants have to deal with environmental insults as they cannot move to escape from stressful conditions. To do so, they have evolved novel components that respond to the changing environments. A primary example is Qua Quine Starch (QQS, AT3G30720), an Arabidopsis thaliana-specific (orphan) gene that ...

 10. Effects of marketing group on the variability of fresh loin, belly, and fresh and processed ham quality from pigs sourced from a commercial processing facility

  Science.gov (United States)

  The objective was to quantify the effect of marketing group (MG) on the variability of primal quality. Pigs (N=7,684) were slaughtered in 3 MGs from 8 barns. Pigs were from genetic selection programs focused on lean growth (L; group 1 n=1,131; group 2 n=1,466; group 3 n=1,030) or superior meat qua...

 11. How Developments in Psychology and Technology Challenge Validity Argumentation

  Science.gov (United States)

  Mislevy, Robert J.

  2016-01-01

  Validity is the sine qua non of properties of educational assessment. While a theory of validity and a practical framework for validation has emerged over the past decades, most of the discussion has addressed familiar forms of assessment and psychological framings. Advances in digital technologies and in cognitive and social psychology have…

 12. Modelling of N2O Reduction in a Circulating Fluidized Bed Boiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johnsson, Jan Erik; Åmand, Lars Erik; Dam-Johansen, Kim

  1996-01-01

  The addition of limestone for sulphur retention in Fluidized Bed Combustion (FBC) has been observed to influence the emission of N2O, and in many cases a lower emission was observed. The catalytic activity of a Danish limestone (Stevns Chalk) for decomposition of N2O in a laboratory fixed bed qua...

 13. The Social Company: Architectuur van een verandering

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Frans van den Reep

  2011-01-01

  1e alinea column: Internet, social media, en al dan niet location based mobiele data hebben impact op de zichtbaarheid van de burger als consument, op business logica modellen en op hoe organisaties eruit gaan zien qua inrichting om in deze veranderende markt te overleven. In deze column de

 14. Micropropagation of bulbous crops: technology and present state

  NARCIS (Netherlands)

  Klerk, de G.J.M.

  2012-01-01

  Conventional propagation of bulbous crops must be supplemented with micropropagation to satisfy the requirements of present-day horticulture with respect to fast production of disease-free, superior starting material. Adequate micropropagation protocols for bulbous crops are therefore a sine qua

 15. Enhanced functional properties of tannic acid after thermal hydrolysis

  Science.gov (United States)

  Thermal hydrolysis processing of fresh tannic acid was carried out in a closed reactor at four different temperatures (65, 100, 150 and 200°C). Pressures reached in the system were 1.3 and 4.8 MPa at 150 and 200°C, respectively. Hydrolysis products (gallic acid and pyrogallol) were separated and qua...

 16. Actuele en opkomende VGW-problemen in de gezondheidszorg, waaronder thuis- en gemeenschapszorg : Europese waarnemingspost voor risico's

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, T. de; Bos, E.; Pawlowska-Cyprysiak, K.; Hildt-Ciupińska, K.; Malińska, M.; Nicolescu, G.; Trifu, A.

  2014-01-01

  Deze samenvatting biedt een overzicht van de actuele en opkomende problemen qua veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) voor werknemers in de gezondheids- en maatschappelijke zorg en laat zien wat de gevolgen hiervan zijn voor hun veiligheid en gezondheid op het werk en voor de kwaliteit van de

 17. Staff Development Strategies for School Library and Media Centres ...

  African Journals Online (AJOL)

  Staff Development is a sine-qua non to the provision of efficient library services at any level. The study sets to investigate staff development strategies in school libraries and Information centres in Owerri, Imo State Nigeria. Selfdesigned questionnaires were used in eliciting data for the study. Ten schools were used with 10 ...

 18. Thomas Merton Goes to Class: Pedagogy on the Borders of the Short Story

  Science.gov (United States)

  Callaghan, Michael J.

  2011-01-01

  Our thesis is more finely tuned to Thomas Merton (1915-68) the writer, more specifically, the poet/artist/writer and thinker. These are the components of the "Merton" voice. Merton senses the quality of innocence as the "sine qua non" of the poet or writer's vocation: "His art depends on an ingrained innocence which he would lose in business, in…

 19. Teachers' Awareness and Usage of Non-Violent Strategies for the Maintenance of Discipline in Nigerian Secondary Schools: A Situational Analysis

  Science.gov (United States)

  Uzoechina, Gladys Oby; Oguegbu, Adaeze; Akachukwu, Esther; Nwasor, Victor Chekume

  2015-01-01

  This study sought to determine teachers' level of awareness and usage of non-violent strategies/interventions for the maintenance of discipline in secondary schools in Anambra State, Nigeria. Corporal punishment has become an unwritten sine qua non for the maintenance of school discipline--often the first thought that comes to the minds of…

 20. The important role of CRIS’s for registration and archiving of research data. The RDS-Project at Radboud University (NL) in cooperation with DANS.

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, Ed; Jetten, Mijke; van Berchum, M.; Messelink, Maaike; Schoonbrood, Hans; Wittenberg, M.

  2016-01-01

  Optimal research data management and archiving is a key condition for progress in modern science and of vital importance from both the point of view of research as such as well as research policy and management. More specifically it is a conditio sine qua non for the realisation of Open Science and