WorldWideScience

Sample records for kan ofte behandles

 1. Behandlingsresistent depression kan behandles

  Vinberg, Maj; Levinsen, Mette Frandsen; Kessing, Lars Vedel

  2011-01-01

  Depression is considered resistant when two treatment attempts with antidepressants from different classes fail to produce significant clinical improvement. In cases of treatment-resistant depression, it is recommended to reevaluate the diagnosis, clarify comorbidity, substance abuse and lack of ...

 2. Behandlingsresistent depression kan behandles

  Vinberg, Maj; Levinsen, Mette Frandsen; Kessing, Lars Vedel

  2011-01-01

  Depression is considered resistant when two treatment attempts with antidepressants from different classes fail to produce significant clinical improvement. In cases of treatment-resistant depression, it is recommended to reevaluate the diagnosis, clarify comorbidity, substance abuse and lack...... of compliance. Regarding treatment, evidence is sparse, but switching to a different antidepressant, and combination or augmentation with another agent, admission and treatment with ECT are the options. The choice of treatment must be based on the characteristics of the depression, the severity of treatment...

 3. Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ..

  Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

  2010-01-01

  Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx f...

 4. Teknologiers mellemkomst i ambulant behandling og egenomsorg

  Ballegaard, Stinne Aaløkke; Aarhus, Rikke

  2009-01-01

  Vigtige tendenser i den danske sundhedssektor i disse år er centralisering af behandling og øget egenomsorg. Teknologi ses ofte som en del af denne udvikling, omend der eksisterer både dystopiske og utopiske forestillinger om, hvorvidt teknologi fremmedgør eller støtter patienten. I denne artikel...

 5. Farmakologisk behandling af præmatur ejakulation

  Kuhlmann, Ida Berglund; Hedegaard, Ulla; Christensen, Mette Marie H

  2017-01-01

  Forfatterne anbefaler lokalanæstesi med lidokain og/eller prilokain som førstevalg. Andet valg til behandling vil være dapoxetin, som er en korttidsvirkende SSRI med indikationen præmatur ejakulation. Som tredje valg kan overvejes SSRI'et sertralin......Forfatterne anbefaler lokalanæstesi med lidokain og/eller prilokain som førstevalg. Andet valg til behandling vil være dapoxetin, som er en korttidsvirkende SSRI med indikationen præmatur ejakulation. Som tredje valg kan overvejes SSRI'et sertralin...

 6. Evaluering av medisinsk behandling: Hva vet vi, og hvordan bør kunnskapen håndteres?

  Jan Magnus Bjordal

  2009-09-01

  Full Text Available Kunnskap om effekten av medisinsk behandling fremskaffes i kliniske studier. Godt planlagte og gjennomførte randomiserte, placebokontrollerte studier tillegges størst vekt når data skal vurderes. De datamengdene vi besitter når det gjelder forskjellige behandlinger kan oppsummeres i oversikter eller terapianbefalinger som ofte blir normative for klinisk praksis. Dette stiller store krav til evalueringsprosedyrene. I denne oversiktsartikkelen diskuteres i innledningen noen eksempler på at kunnskapsgrunnlaget er blitt feiltolket. Deretter omtales kvalitetskriterier som legges til grunn i vurderingen av data, og den metodologiske basis for meta-analyser. Usikkerhetsmomenter og potensielle fallgruver ved bruk av meta-analyser omtales. Meta-analysens fortrinn eksemplifiseres ved bruk av data om behandling av korsryggsmerter, hvor det nylig er utarbeidet kliniske retningslinjer som etter vår oppfatning er beheftet med feil eller mangler. Meta-analysen har vesentlige fortrinn fremfor mindre formaliserte metoder for oppsummering av kunnskap om terapi ved sykdom

 7. Qiubin Kan

  Home; Journals; Bulletin of Materials Science. Qiubin Kan. Articles written in Bulletin of Materials Science. Volume 34 Issue 4 July 2011 pp 979-983. Synthesis and characterization of super-microporous material with enhanced hydrothermal stability · Shujie Wu Ke Song Jingqi Guan Qiubin Kan · More Details Abstract ...

 8. Hvordan kan man sige nej til GMO?

  Heðinsdóttir, Katla; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Modstandere af genteknologi udtrykker ofte deres bekymring med, at teknologien er “unaturlig”. Men hvad mener de egentlig med det? Og er det et synspunkt, der skal tages seriøst, hvis genmodificering af fødevarevarer kan være med til at eliminere sult og fejlernæring i verden?...

 9. Kan lignin omdannes til flydende brændstof?

  Nielsen, Joachim Bachmann; Jensen, Anders; Felby, Claus

  2015-01-01

  Ved en solvolytisk omdannelse af plantematerialet lignin til et flydende brændstof behandles det ved høj temperatur og højt tryk i et passende opløsningsmiddel. En sådan proces kan gennemføres ikke-katalytisk og være med til at skabe flydende brændsler baseret på vedvarende energikilder. Her...

 10. Mentaliseringsbaseret behandling og musikterapi

  Hannibal, Niels

  2013-01-01

  Denne artikel behandler spørgsmålet, om mentaliseringsbaseret terapi er en metode der medfører et skift i terapeutisk forholdemåde for analytisk orienterede musikterapeuter i arbejde med patienter med personlighedsforstyrrelse. Artiklen skal ses om en del af den teoretiske integrationer af MBT i ...

 11. Graviditet i livmoderhalsen kan behandles konservativt med methotrexat

  Sørensen, Marie; Clausen, Helle Vibeke

  2011-01-01

  with systemic methotrexate. The patient with the living cervical ectopic pregnancy had stable vital signs during the period of treatment. The patient with the fetal pole was admitted with heavy vaginal bleeding and anaemia and was stabilised before treatment was initiated. She was stable throughout......Two cases of cervical ectopic pregnancy after in vitro fertilization embryo transfer were managed conservatively. One living cervical ectopic pregnancy was treated with intra-amniotic and systemic injection of methotrexate, and the other cervical ectopic pregnancy with a fetal pole was treated...

 12. Tværsektorielt samarbejde ved behandling af patienter med type 2-diabetes

  Munch, Lene; Røder, Michael E; Hansen, Ida H

  2018-01-01

  Hovedbudskaber • Sundhedsstyrelsen lægger vægt på tværsektorielt samarbejde omkring patienten med type 2-diabetes, men denne tankegang er dog ikke implementeret i det danske sundhedsvæsen • På organisatorisk niveau kan en stratificerings- og forløbsmodel give anvisninger til opgave- og...... udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer samtidig med, at behandling af høj kvalitet fastholdes og udvikles for patienter med type 2-diabetes...

 13. Mentaliseringsbaseret behandling og musikterapi

  Niels Hannibal

  2013-06-01

  Full Text Available Denne artikel behandler spørgsmålet, om mentaliseringsbaseret terapi er en metode der medfører et skift i terapeutisk forholdemåde for analytisk orienterede musikterapeuter i arbejde med patienter med personlighedsforstyrrelse. Artiklen skal ses om en del af den teoretiske integrationer af MBT i musikterapi med denne målgruppe. Artiklen ser på de forskrifter til mentaliseringsfremmende tiltag som Allan, Fonagy og Bateman (2010 beskriver. Artiklens konklusion er dels af MBT’s krav til forholdemåde og interventionsfokus er et skift i forhold til traditionel analytisk orienteret terapi, bl.a. i forhold til fokus på her og nu, og øget fokus på implicit relationel læring, men siger samtidig at musikterapi allerede lever op til og i forvejen anvender disse elementer i musikterapi qua ligheden mellem klinisk improvisation (Wigram 2004 og implicit relationel viden (Stern 2010.

 14. Forskningsbaseret viden kan bruges i praksis

  Braad, Mette; Bahnsen, Iben Bøgh; Axelsen, Hanne Clement

  2013-01-01

  Evidensbaseret praksis blev trænet i et samarbejde mellem sygeplejestuderende, kliniske vejledere og undervisere på sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg. Resultatet af samarbejdet kommer nu præmature børn i CPAP-behandling til gode i form af systematisk soignering, aflastning og gel-behandling omkr......Evidensbaseret praksis blev trænet i et samarbejde mellem sygeplejestuderende, kliniske vejledere og undervisere på sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg. Resultatet af samarbejdet kommer nu præmature børn i CPAP-behandling til gode i form af systematisk soignering, aflastning og gel...

 15. Gruppebaseret behandling af BED - et faseopdelt behandlingstilbud

  Laust, Jakob; Lau, Marianne Engelbrecht; Waaddegaard, Mette

  2015-01-01

  konsekvenser. BED blev i 2013 optaget i DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som en selvstændig diagnose og BED forventes medtaget i den forestående revision af det internationale diagnose system, ICD-11. Sundhedsstyrelsen gav på denne baggrund satspuljemidler til erfaringsopsamling...... EDE-Q: 1,7 og ved EDI: 1,5), ligesom de generelle psykiske symptomer blev mindsket i høj grad (effectsize ved WHO-5: 1,0 og ved GSI meanscore: 0,8). I alt 82 % opfyldte før behandlingens start DSM-4’s diagnostiske kriterier for BED mod 11,5 % efter behandling. 52 % fik fuld remission (ingen...... accept af og tilfredshed med behandlingen. Der var stor effekt på antal overspisninger. Før behandling havde patienterne gennemsnitligt 23,7 overspisninger pr. mdr. mod 2,3 efter behandling (effect size: 5,4). Udbyttet i forhold til den samlede spiseforstyrrelsessymptomatologi var høj (effect size ved...

 16. Lægers tavshedspligt ved behandling af unge kan være et dilemma

  Adolphsen, Caroline; Boisen, Kirsten; Svensson, Jannet

  2016-01-01

  Confidentiality is paramount in healthcare, yet according to Danish guidelines, health professionals have to inform parents about their child´s situation until the age of 18 years. This is in contrast to Danish legislation regarding informed consent, where adolescents aged 15 years can consent to...

 17. Der kan være længerevarende kognitive gener efter elektrokonvulsiv behandling

  Svendsen, Anne Marie; Miskowiak, Kamilla; Vinberg, Maj

  2013-01-01

  This case study describes a patient who had a unipolar depression and experienced long-lasting cognitive problems after electroconvulsive therapy (ECT). Neuropsychological testing revealed lower scores on measures of learning, memory and sustained attention. These results stress the importance...

 18. Advance care planning kan bruges til at planlægge pleje og behandling i forvejen

  Skorstengaard, Marianne Hjorth; Grønvold, Mogens; Jensen, Anders Bonde

  2017-01-01

  Advance care planning (ACP) is a discussion between an incurably ill patient, a healthcare professional and if possible, a relative about preferences for end-of-life care, and ACP may improve the communication in this situation. However, in the Danish healthcare system there is no formalized...... and systematically used standard procedure for discussions with patients about their knowledge of their treatment options, values and preferences. In this article we review the concept of ACP, including definition, experiences from abroad and the status of ACP in Denmark....

 19. Advance Care Planning kan bruges til at planlægge pleje og behandling i forvejen

  Skorstengaard, Marianne Hjorth; Groenvold, Mogens; Jensen, Anders Bonde

  2017-01-01

  Advance care planning (ACP) is a discussion between an incurably ill patient, a healthcare professional and if possible, a relative about preferences for end-of-life care, and ACP may improve the communication in this situation. However, in the Danish healthcare system there is no formalized...... and systematically used standard procedure for discussions with patients about their knowledge of their treatment options, values and preferences. In this article we review the concept of ACP, including definition, experiences from abroad and the status of ACP in Denmark....

 20. Der kan være længerevarende kognitive gener efter elektrokonvulsiv behandling

  Svendsen, Anne Marie; Miskowiak, Kamilla; Vinberg, Maj

  2013-01-01

  This case study describes a patient who had a unipolar depression and experienced long-lasting cognitive problems after electroconvulsive therapy (ECT). Neuropsychological testing revealed lower scores on measures of learning, memory and sustained attention. These results stress the importance...... of informing patients who have ECT of the potential cognitive consequences of this treatment as it may influence the patients' functional capabilities. Prospective studies are needed since we do not have sufficient knowledge regarding the 3-5% of these patients who experience sustained cognitive problems....

 1. Hvordan kan mindfulness-basert behandling hjelpe for pasienter med tinnitus?

  Valle, Linda

  2014-01-01

  Tinnitus is a common and severe disorder presenting big health issues for the many people affected. The fact that not all people are affected by their tinnitus, have been a puzzle for scientists. This has led to an expanded psychological view of tinnitus over time. Tinnitus as a functional disorder, is first of all a medical disorder, and treatment has been oriented from an audiological perspective. Studies and neurophysiology has shown tinnitus to be a transdiagnostic disorder, which mean th...

 2. Aardappelopbrengst meten met beeldverwerking kan

  Molema, G.J.; Hofstee, J.W.

  2003-01-01

  Voordeel van precisielandbouw is dat binnen een perceel kleinere eenheden kunnen worden onderscheiden die allen een optimale behandeling kunnen krijgen. Zo kan de efficiency worden verhoogd. Bij aardappelteelt is het belangrijk om inzicht te hebben in o.a. opbrengst, maatsortering en tarra. Deze

 3. Epilepsi og orale manifestationer

  Jacobsen, Pernille Endrup; Haubek, Dorte; Østergaard, John Rosendahl

  2016-01-01

  Risiko for sygdom I mundhulen hos patienter med epilepsy Epilepsi er en kronisk neurologisk lidelse, der ofte vil kræve medicinsk behandling for at holde patienterne fri for anfald. Lidelsen kan have betydning for patientens psykosociale og kognitive udvikling, der indirekte kan have betydning...

 4. Receptindløst anti-osteoporotisk behandling i Danmark

  Hansen, Carrinna; Konradsen, Hanne; Pedersen, Birthe D.

  den farmaceutiske behandling er fortsat uklare. Formål: At opnå en dybere forståelse af patienters liv med osteoporose ved at bestemme omfanget af, samt beskrive faktorer vedrørende receptindløst compliance og vedholdenhed af oral anti-osteoporotisk behandling blandt nye brugere af oral anti......-osteoporotisk medicin i Danmark. Metode: En epidemiologisk registerbaseret national åben kohorte undersøgelse af compliance og vedholdenhed af anti-osteoporotisk behandling. Undersøgelsen omfattede 100.949 mænd og kvinder. Statistiske analyser blev anvendt til at forklare årsager til behandlingssvigt, herunder backward...... præparater, hormon behandling, prednisolon og anti-depressiva, ko-morbiditeter særligt 3 og derover, lunge og reumatologisk lidelser. Konklusion: Studiets fund bidrager med ny viden vedrørende compliance problematikken, ved at beskrive afgørende faktorer for potentielle risikogrupper. Resultaterne peger...

 5. Kan du blot blive buddreng..

  Henriksen, Carsten

  2011-01-01

  ADHD? Adfærdsvanskelig? Diagnoserne står i kø, når vi i dag skal forklare, hvorfor Emil ikke kan følge med i skolen. Men startskuddet til den videnskabelige opdeling af de børn, der ikke følger flertallets læringskurve, lød allerede for 100 år siden.......ADHD? Adfærdsvanskelig? Diagnoserne står i kø, når vi i dag skal forklare, hvorfor Emil ikke kan følge med i skolen. Men startskuddet til den videnskabelige opdeling af de børn, der ikke følger flertallets læringskurve, lød allerede for 100 år siden....

 6. Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt

  Kirkeskov, Jesper

  2012-01-01

  Hvad gør man for at undgå regningen for at skulle rive et nyt hus ned til fundamentet pga. mangelfuld radonsikring? Bygningsreglement 2010 kræver, at radonindholdet i nye bygninger højst er 100 Bq/m³. Særligt i områder med meget radon i jorden kan dette give udfordringer. Hvis bygningen er opført...

 7. Isposer kan blive til terrorbomber

  Svanborg, Niels; Berg, Rolf W.

  2007-01-01

  kasse køleposer, der også indeholder det farlige stof. B.T. har fået lektor i Kemi Rolf W. Berg ved DTU til at analysere indholdet af en kølepose købt på nettet, og han er ikke i tvivl om indholdet. - Den indeholder ammoniumnitrat. Det er ikke helt rent, men det minder om den gødning, man kan bruge til...

 8. Best (but oft-forgotten) practices: mediation analysis12

  McDaniel, Heather L

  2017-01-01

  This contribution in the “Best (but Oft-Forgotten) Practices” series considers mediation analysis. A mediator (sometimes referred to as an intermediate variable, surrogate endpoint, or intermediate endpoint) is a third variable that explains how or why ≥2 other variables relate in a putative causal pathway. The current article discusses mediation analysis with the ultimate intention of helping nutrition researchers to clarify the rationale for examining mediation, avoid common pitfalls when using the model, and conduct well-informed analyses that can contribute to improving causal inference in evaluations of underlying mechanisms of effects on nutrition-related behavioral and health outcomes. We give specific attention to underevaluated limitations inherent in common approaches to mediation. In addition, we discuss how to conduct a power analysis for mediation models and offer an applied example to demonstrate mediation analysis. Finally, we provide an example write-up of mediation analysis results as a model for applied researchers. PMID:28446497

 9. Best (but oft-forgotten) practices: mediation analysis.

  Fairchild, Amanda J; McDaniel, Heather L

  2017-06-01

  This contribution in the "Best (but Oft-Forgotten) Practices" series considers mediation analysis. A mediator (sometimes referred to as an intermediate variable, surrogate endpoint, or intermediate endpoint) is a third variable that explains how or why ≥2 other variables relate in a putative causal pathway. The current article discusses mediation analysis with the ultimate intention of helping nutrition researchers to clarify the rationale for examining mediation, avoid common pitfalls when using the model, and conduct well-informed analyses that can contribute to improving causal inference in evaluations of underlying mechanisms of effects on nutrition-related behavioral and health outcomes. We give specific attention to underevaluated limitations inherent in common approaches to mediation. In addition, we discuss how to conduct a power analysis for mediation models and offer an applied example to demonstrate mediation analysis. Finally, we provide an example write-up of mediation analysis results as a model for applied researchers. © 2017 American Society for Nutrition.

 10. Ingen panik - Iran kan balanceres

  Rahigh-Aghsan, Ali

  2010-01-01

  Iran anses af mange som en voksende magtfaktor i Mellemøsten, der i stigende grad truer den regionale og endda globale sikkerhed. Irans hårde magt (atomprogrammet) og bløde magt (den politiske shi’a islam) betragtes som fundamentet til udviklingen af Irans stormagtsstatus og dets indflydelse....../trussel i regionen. Dette fundament er imidlertid skrøbeligt, og der er ingen grund til panik. Selv et Iran med atomvåben kan inddæmmes og balanceres og Iran’s bløde magt er meget begrænset. At bombe Iran vil derfor være en stor fejltagelse....

 11. Kan en skrift brande en by?

  Birkvig, Henrik

  2015-01-01

  Vi ved fra forskning inden for formlære og perception, at der kan skabes forbindelser mellem beskrivende ord og deres visuelle udtryk, men kan det lade sig gøre når det gælder en by eller anden geografisk lokation?...

 12. Employer branding i Statens vegvesen: en studie av hvordan employer branding kan vinkles for å forsterke organisasjonstilknytning

  Sadovic, Una

  2017-01-01

  Masteroppgave - OLA 4090 Organisasjon, ledelse og arbeid. Universitetet i Oslo. Denne oppgaven vil berøre temaet employer branding. Et sterkt employer brand er med på å øke attraktiviteten til en arbeidsplass og medvirker på hvor lenge arbeidstakere blir værende hos en arbeidsgiver. Arbeid med employer branding kan ofte deles inn i to perspektiver, et internt og eksternt. Ifølge Maxwell og Knox (2009) er de fleste forskere opptatt av hva som gjør en organisasjon attraktiv for potensielle a...

 13. Eksperimentel bakteriofagterapi til behandling af kronisk Pseudomonas aeruginosaotitis hos hund

  Moodley, Arshnee; Mølgaard, Jesper

  2016-01-01

  Vi beskriver en case med anvendelsen af bakteriofager til behandling af kronisk otitis forårsaget af multiresistente Pseudomonas aeruginosa som en sidste behandlingsmulighed før aflivning. Trods gentagne behandlinger, både topikalt og systemisk, med op til seks forskellige antibiotika over en...

 14. Psykomotorisk behandling og wellness til personer med demens

  Stamp, Anne Schinkel; Frausing, Kristian Park

  Rapporten evaluerer projektet Psykomotorisk behandling af personer med demens gennem fokusgruppeinterviews med deltagende studerende og personale fra deltagende centre. Samlet peges der på gavnligt udbytte for de demente beboere samt både personligt og fagligt udbytte for de deltagende studerende...

 15. Skattemæssig behandling af virtuelle valutaer

  Kjærsgaard, Louise Fjord; Weber, Katja Dyppel

  2018-01-01

  Udbredelsen og anvendelsen af virtuelle valutaer er stigende, og der synes derfor behov for en analyse af den skattemæssige kvalifikation og behandling heraf. Skatterådet har ved to lejligheder haft mulighed for at foretage denne analyse; i henholdsvis SKM2014.226.SR om Bitcoins og SKM2017.520.SR...

 16. Salmonella Dublin kan give store tab

  Nielsen, Torben Dahl; Nielsen, Liza Rosenbaum; Kudahl, Anne Margrethe Braad

  2012-01-01

  Store besætninger lider størst økonomisk tab ved infektion med Salmonella Dublin. Selv i en veldrevet besætning kan tabet løbe op i mellem 1,3 og 3,3 millioner kr. over en tiårs periode. Ved uhensigtsmæssige hygiejne- og managementrutiner kan tabet nemt blive meget højere.......Store besætninger lider størst økonomisk tab ved infektion med Salmonella Dublin. Selv i en veldrevet besætning kan tabet løbe op i mellem 1,3 og 3,3 millioner kr. over en tiårs periode. Ved uhensigtsmæssige hygiejne- og managementrutiner kan tabet nemt blive meget højere....

 17. Tegn kan også Tale

  Fischer, Jutta; Niebe, Susanne; Bisgaard, Hanne

  "Tegn kan også Tale" er et begyndermateriale til undervisning af syns- og hørehæmmede døvblindblevne i taktil tegnstøttet kommunikation - en ny taktil kommunikationsform, som bygger på det danske sprog og bruger tegn og andre elementer fra døves tegnsprog. Tegn kan også Tale´ henvender sig primær...

 18. Behandling af digital dermatitis på KFC

  Krogh, Kenneth; Thomsen, Peter

  2008-01-01

  På Kvægbrugets Forsøgscenter blev de rutinemæssige klovbade i maj 2007 erstattet med månedlige tjek af klove i beskærerboks og behandling af klovlidelser, herunder især Digital Dermatitis. Behandlingseffekten har været høj med 90 % helbredte efter en måned. Udgivelsesdato: april 2008...

 19. Behandling med acetylsalicylsyre kan forebygge præeklampsi hos gravide kvinder i højrisiko

  Käehne, Line Vedel; Lundin, Ingeborg Christina Rørbye

  2017-01-01

  intrauterine growth restriction, preterm birth and perinatal death. No major side effects, including risk of malformations or miscarriage, are reported. It is important that general practitioners are aware of women who have an increased risk of developing pre-eclampsia, so that treatment with 100 mg...

 20. Orbiter data reduction complex data processing requirements for the OFT mission evaluation team (level C)

  1979-01-01

  This document addresses requirements for post-test data reduction in support of the Orbital Flight Tests (OFT) mission evaluation team, specifically those which are planned to be implemented in the ODRC (Orbiter Data Reduction Complex). Only those requirements which have been previously baselined by the Data Systems and Analysis Directorate configuration control board are included. This document serves as the control document between Institutional Data Systems Division and the Integration Division for OFT mission evaluation data processing requirements, and shall be the basis for detailed design of ODRC data processing systems.

 1. Kan bevægelse udvikle matematikkompetencer

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Der tales meget om bevægelse, og hvordan en sådan kan foregå i skolen og i forhold til fagene. Der er ingen tvivl om at bevægelse er vigtig for kroppen, men spørgsmålet er hvornår og hvordan den går i hånd med fagene.......Der tales meget om bevægelse, og hvordan en sådan kan foregå i skolen og i forhold til fagene. Der er ingen tvivl om at bevægelse er vigtig for kroppen, men spørgsmålet er hvornår og hvordan den går i hånd med fagene....

 2. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 3. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Hans Frederik Dahl

  1990-06-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 4. 'Dat kan beter, ja...' : Webcare en het voorkomen van reputatieschade

  Renée van Os; Daphne Hachmang

  2018-01-01

  Klanten uiten op social media steeds vaker hun ongenoegen over de diensten of producten die bedrijven aanbieden. Het effect op de reputatie van uw organisatie kan desastreus zijn, zeker wanneer u niet, of op de verkeerde manier, reageert. Tegelijkertijd kan één positieve recensie van een klant op

 5. Dyrtid (IV): kan en loppe gø?

  Gjerløff, Anne Katrine

  2008-01-01

  Diskussion om hvorvidt dyr kan inkluderes i begrebet "de andre" og udgøre historiske subjekter med egen stemme i historieforskningen.......Diskussion om hvorvidt dyr kan inkluderes i begrebet "de andre" og udgøre historiske subjekter med egen stemme i historieforskningen....

 6. Kulturforskelle kan være en udfordring

  Langhoff, Tine

  1996-01-01

  McDonald opererer over det meste af verden med det samme produktkoncept. I lærebøgerne bliver McDonald's strategi ofte fremhævet som et skoleeksempel på en globaliseringsstrategi. Alligevel har en burger forskellige kulturelle betydninger for kunder verden over. I Rusland står folk velvilligt i kø...

 7. e-HRM kan bibringe organisationen værdi

  Holm, Anna

  2009-01-01

  Elektronisk HRM (e-HRM), der tit også kaldes virtuel HRM, er i stigende grad en del af større organisationer, men der mangler ofte en klar difinition af begrebet. I denne artikel får du styr på begreber som e-HRM, IKT og TMS....

 8. Sådan kan du bruge optioner og futures

  Kohl, Niklas

  2017-01-01

  Masterclass. Har du brug for at forsikre værdierne i din portefølje i en periode, hvor du forventer stor uro på finansmarkederne, kan du gøre det med optioner eller futures. Her kan du læse om de forskellige typer – og om de muligheder de giver dig.......Masterclass. Har du brug for at forsikre værdierne i din portefølje i en periode, hvor du forventer stor uro på finansmarkederne, kan du gøre det med optioner eller futures. Her kan du læse om de forskellige typer – og om de muligheder de giver dig....

 9. Coops bank kan flytte milliard-omsætning

  Østergaard Jacobsen, Per

  2013-01-01

  Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning.......Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning....

 10. PISA-undersøgelsen - kan den bruges til noget?

  Lindenskov, Lena; Jankvist, Uffe Thomas; Fink, Klaus

  2014-01-01

  Der gives beskrivelser af det indhold i PISA-rapporterne, som kan betyde noget for, hvordan matematiklærere og didaktikere kan handle. Med fokus på PISA 2012 gengives 4 matematik-spørgsmål, hovedresultater fra elevbesvarelser af opgaver og spørgeskemaer samt forklaringer og nye didaktiske spørgsm....... Der sammenlignes også kort med TIMSS 2011....

 11. Orale senfølger af behandling for hoved-halscancer

  Assaad, Hala; Dynesen, Anja Weirsøe; Thisted, Lise Bjerrum

  2014-01-01

  Forebyggelse af orale senfølger af behandling for hoved-hals-cancer er vigtig for orale funktioner og livskvalitet Patienter, der er strålebehandlet for hovedhals-cancer, oplever betydelige senfølger i mundhulen; herunder xerostomi og hyposalivation, oral candidose, ubehag og smerte fra mundslimh...

 12. Herpes Zoster oftálmico e posterior acidente vascular cerebral: relato de caso

  Carlos A. M. Guerreiro

  1984-12-01

  Full Text Available Um caso de acidente vascular cerebral (AVC 14 semanas após a instalação de herpes zoster oftálmico (HZO é apresentado. A tomografia computadorizada craniana documentou comprometimento em território de artéria cerebral média ipsilateral ao HZO. O diagnóstico de probabilidade é o de arterite por herpes zoster com posterior trombose. Os autores reviram a literatura e enfatizam o longo intervalo entre o HZO e a instalação da hemiplegia. Citam as novas drogas antivirais que tornam esta causa de AVC potencialmente passível de ser prevenida.

 13. Dilemmaer i musikterapeutisk behandling af en traumatiseret flygtning med musikerbaggrund

  Bolette Daniels Beck

  2016-12-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer et single case-studie af et receptivt musikterapiforløb med en 55-årig syrisk flygtning, som har været udsat for fængsling og tortur på grund af sine aktiviteter som protestsanger og musiker. Der beskrives problemstillinger og dilemmaer relateret til at anvende musik, der både kan trigge traumer, men også vække indre ressourcer. Kortlægning af patientens forskellige personlighedsdele og musikkens evne til integration af dem vil blive belyst gennem teorien om strukturel dissociation.

 14. Accountability and Corruption in the Public Sector | Kan-Dapaah ...

  Albert Kan-Dapaah, Chartered Accountant, Former Parliamentarian and Former Minister. Speech Delivered at the 36th Management Day Celebration of the University of Ghana Business School. Full Text: EMAIL FULL TEXT EMAIL FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals ...

 15. Microscopic analysis of an opacified OFT CRYL® hydrophilic acrylic intraocular lens

  Bruna Vieira Ventura

  Full Text Available ABSTRACT A 51-year-old patient underwent posterior vitrectomy with perfluoropropane gas injection, phacoemulsification, and implantation of an Oft Cryl® hydrophilic acrylic intraocular lens (IOL because of traumatic retinal detachment and cataract in the right eye. On the first postoperative day, gas was filling the anterior chamber because of patient's non-compliance in terms of head positioning, and was reabsorbed within one week. Eight months later, the patient returned complaining of a significant decrease in vision. IOL opacification was noticed by slit-lamp examination. The lens was explanted to undergo gross and light microscopic analysis. The lens was also stained with the alizarin red method for calcium identification. Light microscopic analysis confirmed the presence of granular deposits, densely distributed in an overall circular pattern in the central part of the lens optic. The granules stained positive for calcium. This is the first case of the opacification of this type of hydrophilic lens. Surgeons should be aware of this potential postoperative complication, and the use of hydrophilic IOLs should be avoided in procedures involving intracameral gas because of the risk of IOL opacification.

 16. Aspectos fundamentais no desenvolvimento de sistemas microemulsionados contendo anfotericina B para uso oftálmico

  Walteçá Louis Lima Silveira

  2013-01-01

  Full Text Available A exemplo do que ocorre com outros fármacos, a biodisponibilidade da anfotericina B (AmB através da via ocular repreesenta um grande desafio para a pesquisa científica. Na verdade, a baixa biodisponibilidade apresentada por tal molécula é devido, principalmente, a presença das barreiras oculares que impedem a absorção deste fármaco para os tecidos internos. A toxicidade associada a este fármaco, assim como a sua baixa capacidade em permear a córnea íntegra também consiste em um problema associado ao seu uso clínico. Novos veículos seguros e eficazes para a liberação ocular da AmB são, portanto, necessários. As microemulsões (MEs aparecem como um interessante sistema devido à sua transparência, estabilidade termodinâmica e favorável viscosidade. O conhecimento do processo de formação das MEs contendo AmB, assim como a compreensão de toda a sua caracterização físicoquímica correspondem a aspectos importantes para se determinar as condições favoráveis para que estes sistemas venham a ser empregados como colírios. Esta revisão tem como objetivo, portanto, abordar este tema enfatizando os principais aspectos relacionados com a utilização de MEs como sistemas de liberação para a AmB através da via tópica oftálmica.

 17. If it ain't broke, don't price fix it: the OFT and the PPRS.

  Towse, Adrian

  2007-07-01

  The Office of Fair Trading (OFT) Report on the UK Pharmaceutical Price Regulation Scheme (PPRS) recommends that when the current five-year PPRS expires in 2010 it be replaced with 'value-based pricing' which involves pre-launch centralised government price setting based on a cost-per-QALY threshold plus periodic ex post reviews. I examine the validity of the OFTs criticisms of the existing PPRS, review its proposals and propose an alternative way forward. I conclude that PPRS has performed well as a procurement bargain between industry and the UK government. It does not, however, incentivise efficient relative prices. That is not its job. I identify a number of problems with the OFT proposals. I recommend that key elements of a reformed UK pharmaceutical environment for 2010 should include an expanded role for HTA but with companies retaining freedom to set prices at launch; HTA use targeted via a contingent value of information approach; a retained backstop PPRS, perhaps moving to an RPI-X type control; the use of risk sharing and non-linear pricing arrangements; measures to ensure more effective therapeutic switching at local level; and measures to improve the take up of cost-effective treatments. Copyright (c) 2007 John Wiley & Sons, Ltd.

 18. Kan man tale sig til en ny organisationskultur?

  Gabrielsen, Jonas; Mouton, Nicolaas T.O.

  2014-01-01

  Artiklen fokuserer på ledertalens potentiale til at skabe organisationskultur. I artiklen diskuteres det, hvordan det kan være, at litteraturen om ledertaler ikke i nævneværdig grad fokuserer på organisationskultur. Med afsæt i en konkret case fra organisationen Lederne peges der dog på, at lede......Artiklen fokuserer på ledertalens potentiale til at skabe organisationskultur. I artiklen diskuteres det, hvordan det kan være, at litteraturen om ledertaler ikke i nævneværdig grad fokuserer på organisationskultur. Med afsæt i en konkret case fra organisationen Lederne peges der dog på...

 19. Hele vægten kan ligge i billedet

  Albinus, Lars

  2008-01-01

  Wittgenstein skelner skarpt mellem et videnskabeligt og religiøst sprog. Myte og magi består imidlertid ikke i en misforstået videnskabelighed, og videnskabeligheden kan ikke ophæve eller oversætte betydningen af det religiøse sprog. Begge former for sprog består i billedlighed, men knyttet til...

 20. Kan Kaşanmak Deyimi Üzerine On The Idiom Kan Kaşanmak

  Yaşar ŞİMŞEK

  2013-03-01

  Full Text Available Mankind chose to tell his own feeling and thoughts with stereotyped words by using the expression facilities of his vernacular. The meaning of stereotyped words form as community's mutual thought's product by switching of the word or phrase's first meaning via simile. Idioms have a crucial place in regard to show the expression facilities in stereotyped words. That's why, the detection of entitiy in a language have an importance. In this essay, it will be dwelled on the idiom "kan kaşanmak"which is forgotten in these days, on the other hand; is mentioned oftenin Old Anatolian Turkish texts. The essay is composed of two parts. Inthe first part; the word kaşanmak's usage which is used in the meaningof "to urinate" in Uighur Turkish, Karakhanid Turkish, ChagataiTurkish, Qipchaq Turkish and Old Anatolian Turkish since Old Turkishperiod and today exists in Anatolian and Azerbaijan dialects, is going tobe tried to be shown with examples now that it forms a basis for "kankaşanmak" idiom.In the second part of the study, it will be dwelled on the idiom kankaşanmak's meaning transformation which is idiomatic form of theword kaşanmak, starting with the first meaning of it. The first meaningof the idiom kan kaşanmak means "to urinate blood, but later itbecomes a idiom by meaning transformation; in the meaning of"frighten to death, be scared as piss oneself, be scared as peeing bloodand this is going to be shown with examples. The study is going to befinished with showing the idiom's first meaning which is used in today'sAnatolian dialects usage " using an animal to carry load and animal'speeing blood because of the heavy burden" in the close meaning it isused for people too. İnsanoğlu, konuştuğu dilin ifade olanaklarını kullanarak, kendisine has duygu ve düşünceleri kalıplaşmış sözlerle anlatma yoluna gitmiştir. Kalıplaşmış sözlerin anlamı, sözcüğün ya da sözcük grubunun ilk anlamından mecaz yolu ile geçiş yaparak halk

 1. Caracterização das manifestações oftálmicas odontogênicas em cães e gatos

  Paiva, Sávia Calline Carneiro Santos

  2011-01-01

  Resumo: Os sinais clínicos oftálmicos não necessariamente correspondem à doença exclusivamente do bulbo ocular ou anexos. Sabe-se que existem manifestações oftálmicas decorrentes de doenças metabólicas, parasitárias, infecciosas, neoplásicas, traumas e anomalias. Doenças que provoquem bacteremia ou septicemia também podem desencadear sinais clínicos oftálmicos. O aparelho estomatognático nos carnívoros é composto por tecidos moles como músculos, mucosa, gengiva e língua, e por tecidos duros c...

 2. Herpes zóster oftálmico en paciente pediátrico sin inmunocompromiso

  Diego Zamora-de la Cruz

  2015-04-01

  La paciente evolucionó favorablemente, sin presentar secuelas significativas. Se mantuvo vigilada a la paciente durante los 3 meses posteriores al cuadro. El diagnóstico de esta entidad es principalmente clínico; se sabe que uno de los factores de riesgo más importantes en este grupo de edad no es el inmunocompromiso, sino la infección por varicela zóster durante el primer año de vida. Es primordial realizar siempre una evaluación exhaustiva en los pacientes con estas características por las secuelas a largo plazo y el riesgo de ambliopía por deprivación en caso de leucomas corneales residuales. El curso clínico del herpes zóster oftálmico en niños inmunocompetentes es benigno si se trata oportunamente con aciclovir.

 3. Danske metoder kan hjælpe med at bremse alt fra ebola til fugleinfluenza

  Kirkeby, Carsten Thure

  2017-01-01

  Smitsomme sygdomme er et stort problem. Ikke kun for mennesker, men også for dyr. Køer og grise i Danmark bliver ofte syge af smitsomme sygdomme som yverbetændelse eller diarre. Det koster landbruget og samfundet mindst 280 millioner kroner hvert år og giver selvsagt også dårligere dyrevelfærd. D...

 4. "Vi kan jo ikke gå hen og voldtage en mand, vel?"

  Pedersen, Bodil Maria

  2008-01-01

  Seksualiserede overgrebs betydninger generaliseres, kønsneutraliseres og patologiseres ofte. I modsætning hertil viser kvinders personlige perspektiver, hvordan de seksualiserede overgrebs betydninger bliver forskelligt reflekterede og kønnede, ligesom de bliver begrundede i aspekter ved kvindern...

 5. Tilfredshedsundersøgelse af Palliativt Team Fyn

  Paulsen, Maja Skov

  2007-01-01

  Behandling af døende patienter i eget hjem kan være en vanskelig og udfor­ drende opgave. Målet med behand­ lingen skifter fra kurativt til lindrende, hvilket udfordrer selvopfattelsen som be­ handler, og samtidig vil palliativ behand­ ling ofte rumme komplicerede medicinsk faglige problemstillin...... problemstillinger samt eksisten­ tielle spørgsmål. Gennem de senere år er der etableret specialiserede palliative teams med udgående funktioner som støtte til de primære behandlere af dø­ ende mennesker....

 6. Het verbonden winkelgebied : hoe collectieve digitale marketing kan bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad

  Risselada, A.H.; Hagen, D.; Weltevreden, J.W.J.; Atzema, O.A.L.C.; Spierings, B.; Janssen, J.W.H.; Ghaus, F.

  2018-01-01

  Met het handboek ‘Het verbonden winkelgebied’ willen we inzichtelijk maken hoe collectieve digitale marketing kan bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad. Het handboek bevat naast onderzoeksresultaten ook een toolkit met een plan van aanpak voor collectieve marketing. Collectieven,

 7. PERİFERİK KAN KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ

  ARDAHAN SEVGİLİ, SEDA; YARDIMCI, FİGEN

  2018-01-01

  Başlık: PERİFERİK KAN KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİTitle: PERIPHERALBLOOD CULTURE AND MANAGEMENTÖzet: Kandolaşımı enfeksiyonları; enfeksiyona neden olan mikroorganizma ile etkilediğicanlı arasında birçok etkileşim sonucunda meydana gelen ve oldukça karmaşık birsüreçtir. Bundan dolayı kan dolaşımı enfeksiyonlarının erken dönemdetanılanması ve tanısına yönelik tedavisinin başlatılması yaşamsal önemtaşımaktadır. Kan kültürleri; ciddi kan dolaşımı enfeksiyonlarının tanımlanmasıve...

 8. Fransk hjerteorm - en lumsk parasit

  Petersen, Heidi Huus

  2017-01-01

  Infektion med fransk hjerteorm kan give hunde alvorlige hjerte- og lungeproblemer og kan være livstruende, hvis den ikke opdages og behandles i tide.......Infektion med fransk hjerteorm kan give hunde alvorlige hjerte- og lungeproblemer og kan være livstruende, hvis den ikke opdages og behandles i tide....

 9. Development of Oral Flexible Tablet (OFT) Formulation for Pediatric and Geriatric Patients: a Novel Age-Appropriate Formulation Platform.

  Chandrasekaran, Prabagaran; Kandasamy, Ruckmani

  2017-08-01

  Development of palatable formulations for pediatric and geriatric patients involves various challenges. However, an innovative development with beneficial characteristics of marketed formulations in a single formulation platform was attempted. The goal of this research was to develop solid oral flexible tablets (OFTs) as a platform for pediatrics and geriatrics as oral delivery is the most convenient and widely used mode of drug administration. For this purpose, a flexible tablet formulation using cetirizine hydrochloride as model stability labile class 1 and 3 drug as per the Biopharmaceutical Classification System was developed. Betadex, Eudragit E100, and polacrilex resin were evaluated as taste masking agents. Development work focused on excipient selection, formulation processing, characterization methods, stability, and palatability testing. Formulation with a cetirizine-to-polacrilex ratio of 1:2 to 1:3 showed robust physical strength with friability of 0.1% (w/w), rapid in vitro dispersion within 30 s in 2-6 ml of water, and 0.2% of total organic and elemental impurities. Polacrilex resin formulation shows immediate drug release within 30 min in gastric media, better taste masking, and acceptable stability. Hence, it is concluded that ion exchange resins can be appropriately used to develop taste-masked, rapidly dispersible, and stable tablet formulations with tailored drug release suitable for pediatrics and geriatrics. Flexible formulations can be consumed as swallowable, orally disintegrating, chewable, and as dispersible tablets. Flexibility in dose administration would improve compliance in pediatrics and geriatrics. This drug development approach using ion exchange resins can be a platform for formulating solid oral flexible drug products with low to medium doses.

 10. Propriedade de barreira à umidade de embalagens plásticas para produtos oftálmicos

  Sandra Balan Mendoza Jaime

  2014-01-01

  Full Text Available As propriedades de barreira à umidade de embalagens plásticas para produtos oftálmicos de capacidade nominal de 20 mL e terminação 15 mm nos formatos cilíndrico e oval, de diferentes composições (100% Polietileno de Baixa Densidade (PEBD, 100% Polipropileno (PP e blendas com percentuais 10% e 40% de Polietileno de Alta Densidade (PEAD em PEBD, foram estudadas neste trabalho. Foi verificada também a influência do batoque gotejador (de maior ou menor orifício de dosagem e a influência do fechamento na taxa de transmissão de vapor d’água. O trabalho foi conduzido sob duas condições de estocagem a 25 ºC/40% UR e a 40 ºC/75% UR. Verificou-se que o diâmetro do orifício gotejador não interferiu significativamente na perda de peso da embalagem avaliada a 25 ºC/40% UR. Sob a condição de estocagem a 40 ºC/75% UR verificouse um aumento da taxa de transmissão de vapor d’água das embalagens comparativamente as mesmas embalagens avaliadas a 25 ºC/40% UR. O sistema de fechamento não favoreceu um acréscimo significativo da taxa de transmissão de vapor d’água, o que indica que a permeação ocorreu principalmente através do corpo da embalagem plástica. A propriedade de barreira foi influenciada pela composição da embalagem plástica chegando a uma redução média de 47% na taxa de transmissão de vapor d’água para a embalagem de PEBD com 40% PEAD em relação à embalagem com 100% PEBD de formato cilíndrico. Verificou-se ainda que o formato oval, por apresentar uma maior área superficial exposta comparativamente à embalagem de formato cilíndrico, com regiões de menor espessura de parede, pode favorecer um ligeiro aumento da taxa de transmissão de vapor d’água da embalagem.

 11. Hvordan kan undervisere modvirke eksamensangst gennem deres måde at undervise på?

  Lassesen, Berit

  2015-01-01

  Mange studerende bliver angste, når de skal til eksamen, og angsten forhindrer dem i at præstere optimalt. Angsten er et stort problem for disse studerende, og deres undervisere, vejledere, rådgivere, mentorer, eksaminatorer m.fl. spørger sig selv, hvad de kan gøre for at forstå og hjælpe de...... kan hjælpe studerende, som har udviklet et angstpræget forhold til eksamen. Budene kommer fra forfattere, som har forskellige faglige vinkler på eksamensangst. Vinklerne er fra ungdomsforskning, universitetspædagogik, psykiatri, psykologi, retorik og coaching....

 12. Elaboración y gestión de un programa de mantenimiento para una fábrica de lentes oftálmicos

  Garrafa Ayquipa, Henry Calixto; Garrafa Ayquipa, Henry Calixto

  2007-01-01

  La fabricación de lentes oftálmicos es una industria de poco desarrollo en el Perú. Sin embargo, Topsa se ha preocupado por ser una empresa competitiva, realizando inversiones en tecnología y mejora de sus procesos, convirtiéndola en una empresa lideren la industria. En la última década, las ventas de Topsa crecieron a razón del 20 % anual, por ello se amplió la capacidad de planta adquiriendo nuevas maquinarias. También, se incrementaron los reclamos de los clientes por productos defec...

 13. Hvorfor køber forbrugerne Coca Cola, når de bedst kan lide Pepsi?

  Jantzen, Christian

  2011-01-01

  Coca Cola kan i modsætning til Pepsi Cola aktivere den præfrontale cortex – derfor er det selvfølgelig Coca, vi vil have!......Coca Cola kan i modsætning til Pepsi Cola aktivere den præfrontale cortex – derfor er det selvfølgelig Coca, vi vil have!...

 14. A cluster-randomised, parallel group, controlled intervention study of genetic prostate cancer risk assessment and use of PSA tests in general practice--the ProCaRis study

  Kirkegaard, Pia; Vedsted, Peter; Edwards, Adrian

  2013-01-01

  PSA-testen er det bedste og mest anvendte værktøj til at opspore prostatacancer. Testen er dog behæftet med fejlkilder, som kan føre til overflødig udredning, diagnosticering og behandling. Ved udredning tages biopsier med risiko for behandlingskrævende infektion. Behandlingen for prostatacancer...... fører ofte til vandladningsproblemer og impotens, og den har ikke vist sig specielt effektiv i behandling af den aggressive prostatacancer. Risikoen for overdiagnostik og overbehandling betyder, at PSA-testen ikke anvendes til generel screening for prostatakræft. Alligevel får mange patienter taget en...... PSA-test - ofte flere gange - måske fordi de ser sig selv som værende i særlig risiko. I ProCaRis-studiet får udvalgte praksis i Region Midtjylland mulighed for at tilbyde en genetisk risikovurdering for prostatakræft til patienter, som skal have en PSA-test. Den genetiske risikovurdering kan afgøre...

 15. Spiseforstyrrelser

  Dynesen, Anja Weirsøe; Gehrt, Charlotte Astrid; Vammen, Katrine Schjødt

  2017-01-01

  Spiseforstyrrelser er blandt de mest alvorlige sygdomme blandt unge kvinder. Tidlig igangsættelse af behandling er afgørende for prognosen. Dette vanskeliggøres imidlertid af, at personer med en spiseforstyrrelse ofte ikke har erkendt eller skjuler deres sygdom. Da orale komplikationer som dental...... erosion og hævede spytkirtler ofte er eneste objektive tegn på en spiseforstyrrelse, kan tandlægen i nogle tilfælde være den første sundhedsprofessionelle, der får en mistanke om, at en patient lider af en spiseforstyrrelse. Italesættelse af mistanken om en spiseforstyrrelse er vanskelig, og patienten bør...

 16. maar vandag in 2015 kan hulle gelees word as stories oor mense ...

  8 Apr 2016 ... maar vandag in 2015 kan hulle gelees word as stories oor mense wat leef teen die agtergrond van politieke opstand en sosiale chaos binne 'n groter universele verband. Die verbeeldingspel wat geïn- spireer word deur die teater, bied in die dramatekste van Uys 'n legio visuele moontlikhede van hoe hulle ...

 17. Samarbejde på tværs af fagkulturer kan styrke vejlederes faglighed

  Skotte, Mai-Lis; Jakobsen, Helle Nordentoft

  2017-01-01

  Forskellige fagkulturer mødes, når vejledere samarbejder med andre vejledere, med lærere og mange flere. Et nyligt afsluttet masterprojekt i vejledning fra DPU, Aarhus universitet, peger på, at disse samarbejder både kan være udfordrende men også en kim til faglig udvikling...

 18. Kan udvikling af strategier ændre undervisningskulturen i begynderundervisningen i matematik?

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Således indleder Dagmar Neuman en artikel, skrevet i et Nordisk matematikdidaktisk tidsskrift Nomad i 2013. På baggrund af observationer og interview med skoleelever beskriver hun, hvordan lærere kan komme matematikproblemer til livs gennem et paradigmeskifte i begynderundervisningen....

 19. Hvordan kan staten fremme innovation, der fører til bæredygtige energisystemer?

  Nielsen, Helle Ørsted; Pedersen, Anders Branth

  2013-01-01

  I forbindelse med finanskrisen er der kommet globalt fokus på, at en omstilling til bæredygtig ener-giproduktion kan udgøre et nyt vækstlokomotiv og reducere CO2-udslip (Klimakommissionen 2010; OECD 2011). I et politologisk perspektiv er et relevant spørgsmål derfor, hvordan offentlige politikker...

 20. The Nordic programme on waste and decommissioning (KAN) 1990-93

  1994-03-01

  In assessing nuclear waste safety, both long term and short term aspects need to be considered. For the development of a system for the final disposal of spent nuclear fuel, the most challenging task is to develop a sufficient understanding of the long term safety of a potential repository. Two of the NKS-projects are directly relevant for the long term safety of a deep geological repository, whereas the other projects mainly concern issues in managing nuclear waste today. Information about repositories and their contents must be conserved so that it can be easily retrieved. The KAN-1.3 studies deal with available information and how to preserve it. Archive safety as well as the expected durability of different archive media is explored. In the long term the present day climate will change significantly. An important part of the KAN-3 project has been to assemble field evidence, such as historic data indicating effects of past glaciations. The potential impact of a future glaciation on a repository is also explored in this project. An unlikely accident at a nuclear power plant could result in deposition of radioactive elements in the environment so that cleanup becomes necessary. In the KAN-2 project waste volumes and activities in different environments are estimated. Experiments have been performed with soil removal, and with cement solidification, and cost-benefit analyses are developed for use in emergency planning. Clearance of radioactive materials from regulatory control may reduce waste volumes that must otherwise be handled as radioactive, especially in conjunction with decommissioning. In the KAN-1.1 project the essential aspects of the clearance problems are dealt with such as definitions, radiological assessments, monitoring, and preparation of a clearance application. Eventually all nuclear installations in the Nordic countries will have to be decommissioned. In the KAN-1.2 project, the decommissioning of a pilot reprocessing plant is documented and

 1. Pengaruh Penusukan Tunggal Titik Akupunktur Telinga Ciao Kan terhadap Tekanan Darah dan Frekuensi Denyut Jantung

  Yanti Ivana Suryanto

  2014-12-01

  Full Text Available Dalam praktek klinis kedokteran gigi, seringkali pasien datang dengan tekanan darah yang tinggi meskipun ia tidak memiliki riwayat hipertensi sebelumnya. Pada kondisi ini, tingginya tekanan darah seringkali dipengaruhi oleh tingkat kecemasan pasien yang nantinya akan mempengaruhi sistem saraf otonom. Akupunktur merupakan suatu metode pengobatan dengan penusukan jarum tanpa memasukkan bahan kimia ke dalam tubuh pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penusukan tunggal titik akupunktur telinga Ciao Kan terhadap tekanan darah dan frekuensi denyut jantung. Hipotesis yang diajukan adalah penusukan tunggal titik akupunktur telinga Ciao Kan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah dan frekuensi denyut jantung. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan mempergunakan rancangan penelitian pre-post test design. Subjek penelitian adalah laki-laki berusia 25–35 tahun dengan tekanan sistolik lebih atau sama dengan 130 mmHg yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Subjek menjalani orthostatic stress test, penusukan titik akupunktur telinga Ciao Kan, pengukuran tekanan darah dan frekuensi denyut jantung. Metode statistik yang dipergunakan adalah uji t, uji korelasi Pearson, dan uji ANOVA satu jalur. Uji t dilakukan pada data yang telah ditransformasi. Tekanan sistolik turun signifikan pada subyek penelitian selama perlakuan (p0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penusukan tunggal titik akupunktur telinga Ciao Kan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah dan frekuensi denyut jantung.   The Effect of Single Acupuncture on Ciao Kan Ear Acupoint on Blood Pressure and Heart Rate In dental clinical practice. Patient sometime come with high blood pressure even though they have no history of hypertension. In this condition, high blood pressure could be influenced by anxiety that will have an effect on autonomic nerve system. Acupuncture is a healing method with needle puncture without giving

 2. Lovligheten av utleie på Airbnb - Kan utleie på Airbnb medføre tvangssalg?

  Isaksen, Marie

  2017-01-01

  Emnet for oppgaven er lovligheten av utleie av eierseksjonsleiligheter på Airbnb. Oppgaven skal belyse om utleie gjennom Airbnb kan medføre vesentlig mislighold, og dermed gi grunnlag for tvangssalg. Det fokusere på fire forhold som kan føre til at utleie på Airbnb kan medføre vesentlig mislighold; bruk i strid med vedtekter, bruk i strid med husordensregler, formålsstridig bruk, og bruk til unødvendig eller urimelig ulemper eller skader for naboene.

 3. An investigation of digital creative of the Chih-Kan-Tower

  Lin, Hsiao-Man; Lu, Fang-Chuan; Tsai, J. C.

  2011-10-01

  Utilization of the developed digital archives could stimulate the spirit of humanity and creativity, especially for Chinese people in Taiwan, and also satisfy cultural passion and pursuit of knowledge. Furthermore, this study creates simulated informational digital archives of Tainan Chih-Kan-Tower in order to effectively integrate the multiple unique and useful historical records and information. Examples include Chih-Kan- Tower's historical change and Taiwan's ancient map. The study also creates a three dimension (3D) visualization and a two dimension (2D) motion video which, provided by Google Earth, can enhance the experience of media interaction, improve cultural interaction as well as multi-level knowledge by better understanding . With further research on application of digital archives in multiple facets, the finally developed digital archives have great potential to become a very useful tool to promote the most valuable cultural heritage in the nation.

 4. BALIKLARDA KAN GLUKOZUNU ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER

  ÇELİK, Ekrem Şanver; ASLAN, Ayhan; ALPARSLAN, Mustafa

  2008-01-01

  Balıklarda kan glukoz düzeyini çevresel ve biyolojik faktörler önemli derecede etkileyebilmektedir. Biyolojik faktörlerin başında balık türü, populasyon, üreme ve cinsiyet gelirken çevresel faktörlerin başında ise suyun özellikleri, sudaki toksik ve kirletici maddeler, mevsim ve yıllık döngü gelmektedir. Balıklarda gözlemlenen kan değerlerinin doğru bir şekilde yorumlanması için onları etkileyen faktörlerin bilinmesi ve göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu makalede, başlıca faktörlerde...

 5. Valor Preditor da Dopplervelocimetria da Artéria Oftálmica em Relação ao Desenvolvimento de Pré-eclâmpsia

  Matias, Denise Silva

  2014-01-01

  A pré-eclâmpsia permanece como uma das principais causas de morbimortalidade materna e perinatal em todo o mundo. Predizer acuradamente mulheres que estão em risco de desenvolver pré-eclâmpsia é de fundamental importância na prática clínica, mas poucos testes têm se mostrado úteis na investigação pré-natal. A Dopplervelocimetria da artéria oftálmica (AO) poderia ser implementada na prática clínica como um adjuvante na predição da pré-eclâmpsia, entretanto o seu valor preditor ainda não foi te...

 6. Complicações oftálmicas em pacientes com tumores malignos extra-orbitários Ophthalmic complications in patients with extraorbital malignant tumors

  Ana Célia Baptista

  2003-10-01

  Full Text Available OBJETIVO: Correlacionar as complicações oftálmicas, presentes em pacientes portadores de tumores malignos extra-orbitários, com o sítio de origem e diagnóstico histopatológico destas neoplasias, por meio de tomografia computadorizada. MÉTODOS: Foram estudados retrospectivamente, por tomografia computadorizada, 29 pacientes com neoplasias malignas extra-orbitárias, sem qualquer tratamento prévio do tumor, e evidência clínico-radiológica de comprometimento orbitário associado. RESULTADOS: Houve predomínio do carcinoma epidermóide (28%, seguido pelo carcinoma basocelular (14%. As complicações oftálmicas mais comumente observadas foram proptose (38%, epífora (24% e dor ocular (24%. Redução da acuidade visual foi referida em 14 % dos casos. Os sítios de origem mais comuns das neoplasias foram o seio maxilar (28%, o seio etmoidal (17% e a pele e subcutâneo da face (17%. Proptose ocular foi causada predominantemente por tumores não carcinomatosos e tumores originados no seio etmoidal, ao passo que epífora ocorreu preferencialmente nos casos de tumores carcinomatosos e de neoplasias do seio maxilar. Redução da motilidade ocular, irritação ocular e secreção no olho foram as complicações oftálmicas mais freqüentes em pacientes com tumores dos anexos oculares, ao passo que dor ocular foi a complicação oftálmica dominante nos pacientes com neoplasias originadas na pele e subcutâneo da face. CONCLUSÕES: Os autores sugerem que, diante de paciente com epífora e massa maxilo-nasal, carcinoma do seio maxilar deve ser considerado primariamente no diagnóstico diferencial da lesão. Da mesma forma, tumores não carcinomatosos, como sarcomas e linfomas, devem ser considerados, sobretudo no diagnóstico de pacientes com proptose e massa naso-etmoidal.OBJECTIVE: To correlate the ophthalmic complications in patients with extra-orbital malignant tumors with the site of origin and histopathologic diagnosis of the tumors by

 7. SIA „Lattelecom Technology” darbība „DELL” produktu sadales kanālā.

  Zēmele, Lāsma

  2009-01-01

  L. Zēmele SIA „Lattelecom Technology” darbība „DELL” produktu sadales kanālā Bakalaura darbs saturs:82 lpp, 10 tabulas, 16 attēlu un 16 pielikumu Bakalaura darbā raksturota SIA „Lattelecom Technology” darbība „DELL” produktu sadales kanālā. Darbā tiek analizēta produktu plūsma sadales kanālā, pasūtīšanas, uzglabāšanas un transportēšanas funkciju realizēšana šajā sadales kanālā, kā arī klientu apmierinātība ar uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem. Balstoties uz latviešu un ārzemj...

 8. Functional characterization of KanP, a methyltransferase from the kanamycin biosynthetic gene cluster of Streptomyces kanamyceticus.

  Nepal, Keshav Kumar; Yoo, Jin Cheol; Sohng, Jae Kyung

  2010-09-20

  KanP, a putative methyltransferase, is located in the kanamycin biosynthetic gene cluster of Streptomyces kanamyceticus ATCC12853. Amino acid sequence analysis of KanP revealed the presence of S-adenosyl-L-methionine binding motifs, which are present in other O-methyltransferases. The kanP gene was expressed in Escherichia coli BL21 (DE3) to generate the E. coli KANP recombinant strain. The conversion of external quercetin to methylated quercetin in the culture extract of E. coli KANP proved the function of kanP as S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase. This is the first report concerning the identification of an O-methyltransferase gene from the kanamycin gene cluster. The resistant activity assay and RT-PCR analysis demonstrated the leeway for obtaining methylated kanamycin derivatives from the wild-type strain of kanamycin producer. 2009 Elsevier GmbH. All rights reserved.

 9. Doplervelocimetria das artérias oftálmica e central da retina em gestantes normais Dopplervelocimetry of ophthalmic and central retinal arteries in normal pregnancies

  Angélica Lemos Debs Diniz

  2005-04-01

  Full Text Available OBJETIVOS: avaliar os padrões dos índices doplervelocimétricos das artérias oftálmica e central da retina durante o segundo e terceiro trimestres da gestação normal e comparar os valores obtidos do olho direito e esquerdo das gestantes. MÉTODOS: estudo transversal no qual se avaliaram seis índices doplervelocimétricos das artérias central da retina e oftálmica em 51 gestantes normais, com idades gestacionais entre a 20ª e a 38ª semana. As variáveis analisadas foram os índices de resistência e pulsatilidade (IR, IP, os picos de velocidade sistólica e diastólica (PVS, PVD e a razão entre picos de velocidade (RPV. A análise dos índices doplervelocimétricos dos olhos direito e esquerdo foi realizada utilizando-se a mediana dos valores. Para a comparação dos valores dos índices entre os dois olhos das gestantes, utilizou-se o teste t de Student para dados pareados. A associação entre a idade gestacional e os índices foi testada empregando-se o coeficiente de correlação linear de Pearson. Adotou-se o nível de significância de 5% para os testes estatísticos. RESULTADOS: a mediana dos índices doplervelocimétricos das artérias oftálmica e central da retina foram, respectivamente: IP=1,83; IR=0,78; PVS=34,20; PVD=6,80; RPV=0,48 e IP=1,34; IR=0,70; PVS=7,40; PVD=2,10. Não houve diferenças na análise comparativa dos índices doplervelocimétricos entre os olhos direito e esquerdo das gestantes normais. O coeficiente de correlação linear entre a idade gestacional e os índices de ambas as artérias não mostrou diferença significante durante a gestação normal. CONCLUSÃO: é factível a análise unilateral dos índices doplervelocimétricos das artérias oftálmica e central da retina no estudo de doenças maternas sistêmicas. Não há mudança significativa dos índices doplervelocimétricos das artérias oftálmica e central da retina ao longo da gestação normal entre a 20ª e a 38ª semana.PURPOSE: to

 10. Hvilke psykiske og sosiale problemer kan oppstå hos stomiopererte, og hva er sykepleierens ansvar?

  Bismo, Marit; Engh, Christian; Fagervold, Linda; Fagervold-Mathisen, Lone

  2015-01-01

  NORSK: Introduksjon: Studier viser høy forekomst av angst og depresjon blant pasienter med stomi. Dette gir redusert sosial interaksjon og økt forlegenhet. Hensikt: Finne ut omfanget og pasienters skildringer av psykiske og sosiale problemer som kan oppstå etter en stomioperasjon. På bakgrunn av dette finne ut hva sykepleierens ansvar er for å imøtekomme problemene pasientene beskriver. Metode: Denne oppgaven er en litteraturstudie. Vi har søkt etter aktuell forskning i databasene Cinah...

 11. On application of asymmetric Kan-like exact equilibria to the Earth magnetotail modeling

  Korovinskiy, Daniil B.; Kubyshkina, Darya I.; Semenov, Vladimir S.; Kubyshkina, Marina V.; Erkaev, Nikolai V.; Kiehas, Stefan A.

  2018-04-01

  A specific class of solutions of the Vlasov-Maxwell equations, developed by means of generalization of the well-known Harris-Fadeev-Kan-Manankova family of exact two-dimensional equilibria, is studied. The examined model reproduces the current sheet bending and shifting in the vertical plane, arising from the Earth dipole tilting and the solar wind nonradial propagation. The generalized model allows magnetic configurations with equatorial magnetic fields decreasing in a tailward direction as slow as 1/x, contrary to the original Kan model (1/x3); magnetic configurations with a single X point are also available. The analytical solution is compared with the empirical T96 model in terms of the magnetic flux tube volume. It is found that parameters of the analytical model may be adjusted to fit a wide range of averaged magnetotail configurations. The best agreement between analytical and empirical models is obtained for the midtail at distances beyond 10-15 RE at high levels of magnetospheric activity. The essential model parameters (current sheet scale, current density) are compared to Cluster data of magnetotail crossings. The best match of parameters is found for single-peaked current sheets with medium values of number density, proton temperature and drift velocity.

 12. Kan nye VHS udbrud i regnbueørred forebygges ved vaccination eller avl?

  Lorenzen, Niels

  laboratoriet ved forskellige temperaturer med godt resultat. En mindre afprøvning under dambrugsforhold har også givet gode resultater. Før det kan komme på tale bruge vaccinen ude, skal den dog godkendes af sundhedsmyndighederne. Egtvedsyge findes i flere lande i Europa og er kendt som en meget tabsvoldende......Tørlægning og desinfektion har traditionelt været brugt til at bekæmpe virussygdommen Egtvedsyge (VHS) i danske ørred-dambrug og lige nu regnes VHS for udryddet. Det har dog vist sig, at der hos vilde fiskebestande i havet findes VHS virus, som under visse omstændigheder må forventes at kunne...... koder for virusets overfladeprotein. Når plasmidet sprøjtes ind i en fisks rygmuskel, vil det blive optaget af en del af muskelcellerne på injektionsstedet, dog uden at plasmidets gener kommer ind i cellernes egne kromosomer. Fidusen er, at disse muskelceller herefter kan lave virusproteinet på samme...

 13. Enfoque multidisciplinario en el tratamiento del herpes zóster oftálmico Multidisciplinary approach in the treatment of pphthalmic herpes zoster

  Enrique Arce Morera

  2010-12-01

  Full Text Available Se presentó el caso remitido a nuestro servicio de rehabilitación de la especialidad de oftalmología, con el diagnóstico de herpes zóster oftálmico, por presentar dolor y lesiones maculares, vesículas sobre una base eritematosa en la región periorbitaria y frontal derecha, acompañado de intenso edema. Tratado, además, en primera instancia, por dermatología con: aciclovir, antiinflamatorios (prednisona, vitaminoterapia y colirios. A los 7 días comenzó tratamiento de fisioterapia con radiación láser durante 15 sesiones, y continuó con 20 aplicaciones del campo magnético continuo, lo cual garantizó, con la interrelación de varias especialidades médicas y un enfoque multidisciplinario, la evolución satisfactoria del pacientePresent case was referred to our rehabilitation service of Ophthalmology specialty diagnosed with ophthalmic herpes zoster, pain and macular lesions, vesicles on an erythematous basis in right frontal periorbital region, accompanied of intense edema. The first treatment was applied in the Dermatology service with acyclovir, anti-inflammatory drugs (Prednisone, vitamin-therapy and eyedrops. At 17 days was treated with physiotherapy with laser radiation for 15 sessions continuing 20 applications of continuous magnetic field guarantying with the interrelation of some medical specialties and a multidisciplinary approach, the satisfactory evolution of patient.

 14. Herpes zoster oftálmico en pacientes con cáncer de pulmón Ophthalmic herpes zoster in patients with lung cancer

  Nancy Téllez Céspedes

  2009-06-01

  Full Text Available Se presentan 2 casos clínicos de ancianos con cáncer del pulmón, que acudieron al Servicio de Dermatología del Hospital General Docente “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso” por presentar dolor y lesiones maculares, eritematosas y vesiculosas en la región periorbitaria derecha, de modo que fueron ingresados en la institución con el diagnóstico de herpes zoster oftálmico y tratados con aciclovir, lo cual garantizó una evolución satisfactoria.Two clinical cases of elderly patients with lung cancer who went to the Dermatology Service of "Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso" Teaching General Hospital for presenting pain and macular, erithematous and vesiculous lesions in the right periorbital region, and so they were admitted in this institution with the diagnosis of ophthalmic herpes zoster and were treated with aciclovir, which guaranteed a satisfactory clinical course are presented.

 15. Turizm Ürünlerinin Pazarlanmasında Fiziksel Kanıt Stratejileri

  Yıldırgan, Recep; Zengin, Burhanettin

  2014-01-01

  Hizmet sektöründe sunulan ürünler, çoğunlukla soyut özellik taşıdığından bu ürünlerin pazarlamasında bazı somut verilerden yararlanmak gerekmektedir. Turizm işletmeleri de ürünlerini daha etkin pazarlayabilmek için bünyelerindeki fiziksel şartları, mekan, dizayn, ışık, renk, logo, işaret simge, ve bunun gibi unsurlarla somut hale getirerek hedef kitlelerin beğenisine sunarlar. Turizm pazarlaması karması açısından fiziksel kanıt elemanı olarak adlandırılan bu unsurlar, müşterinin turisti...

 16. Progression og innovation – hvordan kan de to begreber berige hinanden og universitetsundervisning?

  Jensen, Tine Lynfort

  2014-01-01

  berige hinanden på universiteterne generelt. In the article, the concepts of innovation and progression are linked to one another based on the author’s experiences with teaching innovation to humanistic students. In particular, there is a focus on competency assessment as a foundation...... bidrager til progressionen i undervisningsforløb. Der præsenteres en udviklet model med afsæt i denne form for undervisning, hvor progressionsbegrebet søges forstået og forklaret på tre niveauer. Slutteligt diskuteres, hvorledes innovation og progression som begreber og som undervisningsaktiviteter kan...... for this interrelation as the student’s awareness of their own resources contributes to progression in courses of study. A newly developed model is presented in the article. The concept of progression is understood and explained in the context of innovation teaching at three levels. Finally, it is discussed how...

 17. Formulación y estudio de estabilidad de acetilcolina 20 mg, liofilizado para solución oftálmica

  Dinorah Granda Cortada

  1998-08-01

  Full Text Available Se desarrolló la formulación y la tecnología de fabricación de acetilcolina 20 mg, liofilizado para solución oftálmica, producción nacional, con el objetivo de sustituir importación del producto comercial. Se presentó el estudio de estabilidad del producto, realizado por el método acelerado y corroborado por el estudio de vida de estante, según el método de análisis reportado en la USP XXIII. Se demostró que el medicamento tiene la calidad farmacéutica requerida para este tipo de preparaciones estériles y cumple con todas las especificaciones de calidad de la USP XXIII. Se obtuvo una fecha de vencimiento por el método acelerado de 3 años a temperatura ambiente, lo cual fue comprobado en el estudio de vida de estante.The formulation and manufacturing technology of acetylcholine 20 mg, lyophilized for opthalmic solution, of national production, was developed aimed at subtituting the import of the commercial product. The product´s stability study conducted by the accelerated method and corroborated by the shelf life study was presented according to the method of analysis reported in the USP XXIII. It was demonstrated that the drug has the pharmaceutical quality required for this type of sterile preparations and that it fulfils all the quality specifications of the USP XXIII. An expiration date was obtained by the accelerated method of 3 years at ambient temperature, which was proved in the shelf life study.

 18. Kids and adults now! Defeat Obesity (KAN-DO): rationale, design and baseline characteristics.

  Ostbye, Truls; Zucker, Nancy L; Krause, Katrina M; Lovelady, Cheryl A; Evenson, Kelly R; Peterson, Bercedis L; Bastian, Lori A; Swamy, Geeta K; West, Deborah G; Brouwer, Rebecca J N

  2011-05-01

  Prevention of childhood obesity is a public health priority. Parents influence a child's weight by modeling healthy behaviors, controlling food availability and activity opportunities, and appropriate feeding practices. Thus interventions should target education and behavioral change in the parent, and positive, mutually reinforcing behaviors within the family. This paper presents the design, rationale and baseline characteristics of Kids and Adults Now! - Defeat Obesity (KAN-DO), a randomized controlled behavioral intervention trial targeting weight maintenance in children of healthy weight, and weight reduction in overweight children. 400 children aged 2-5 and their overweight or obese mothers in the Triangle and Triad regions of North Carolina are randomized equally to control or the KAN-DO intervention, consisting of mailed family kits encouraging healthy lifestyle change. Eight (monthly) kits are supported by motivational counseling calls and a single group session. Mothers are targeted during a hypothesized "teachable moment" for health behavior change (the birth of a new baby), and intervention content addresses: parenting skills ((e.g., emotional regulation, authoritative parenting), healthy eating, and physical activity. The 400 mother-child dyads randomized to trial are 75% white and 22% black; 19% have a household income of $30,000 or below. At baseline, 15% of children are overweight (85th-95th percentile for body mass index) and 9% are obese (≥ 95th percentile). This intervention addresses childhood obesity prevention by using a family-based, synergistic approach, targeting at-risk children and their mothers during key transitional periods, and enhancing maternal self-regulation and responsive parenting as a foundation for health behavior change. Copyright © 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.

 19. Automatisk formativ feedback kan gi god motivasjon og læring

  Bernt Arne Bertheussen

  2014-11-01

  Full Text Available I artikkelen presenterer vi et konsept der en student løser tradisjonelle finansoppgaver i regneark i stedet for på papir. Oppgavene er interaktive. Dette betyr at studentene kan få formative tilbakemeldinger automatisk når de selv ønsker det. Målet med tilbakemeldingene er å hjelpe studentene til å komme et skritt videre med problemløsingen sin. Den innovative algoritmen som evaluerer studentenes arbeid gir tilbakemeldinger ikke bare på løsningsresultatet, men også på deloppgavene som fører frem til dette. Algoritmen gir tips og kommentarer som studentene kan bruke i arbeidet med å forbedre løsningene sin. En evaluering viser at interaktive oppgaver med formative tilbakemeldinger tilpasset den enkelte engasjerer og motiverer til oppgaveløsing. Studentene opplever også et godt læringsutbytte av å bruke interaktive oppgaver.AbstractThis article presents a concept where business students solve problem-solving tasks using a spreadsheet instead of paper. The tasks are interactive, which means that students can get academic formative feedback on their own request. The feedback focuses both on the process and the final result of the problem-solving. The aim is to guide the student in the right direction. An evaluation reveals that individual formative feedback provided automatically engages students and motivates to problem-solving. The students are also pleased with the learning outcomes from using the digital learning objects.

 20. Alvorlige candidainfektioner

  Reibel, Jesper; Pedersen, Anne Marie Lynge; Kragelund, Camilla

  2016-01-01

  rofund candidiasis og candidæmi er de alvorligste former for candidainfektion, og behandling af disse sker i hospitalsregi. Incidensen af candidæmi er væsentligt højere i Danmark end i de øvrige nordiske lande. Beregning af forekomsten af svampeinfektioner i Danmark har vist, at omkring 900...... candidiasis. Tandlægen kan varetage behandling af ukomplicerede tilfælde af oral candidiasis, dvs. i de tilfælde hvor årsagen er umid- delbar, fx bredspektret antibiotikabehandling, insufficient mund- og/eller protesehygiejne, nedsat spytsekretion og rygning. Behandlingen er imidlertid mere kompliceret, når...... underliggende sygdom er årsag til recidiverende og ofte behandlingsrefraktær oral candidiasis. Her kan multidisciplinært samarbejde være nødvendigt. For at opnå et optimalt behandlingsrespons er det vigtigt at identificere faktorer, der har betydning for terapivalg og behandlingsvarighed. Det drejer sig om...

 1. Evaluering for læring

  Bent B. Andresen

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 9: Evaluering og feedback i netstøttet uddannelse, sept. 2006, red. Simon Heilesen.
  ISSN 1603-5518.

  I fokus er løbende evalueringer af blended e-læring. Sammen med deres vejledere evaluerer deltagerne typisk deres arbejde med problemstillinger og med at nå mål og tilfredsstille forventninger. Spørgsmålet er, hvordan denne evalueringspraksis bedst kan tilrettelægges. Det er temaet i artiklen. Evalueringer foretages ofte på grundlag af eksamener og samtaler bordet rundt om et e-læringsforløbs samlede værdi. Sigtet er bagudrettet. Artiklen giver et bud på en praksis, som er fremadrettet og mere langsigtet. Især behandles evaluering for læring, som har til formål at skabe passende udfordringer for alle deltagere samt differentiere deres undervisning og vejledning – og dermed øge kvalitet af deres læring. Endvidere behandles spørgsmålet om, hvordan man løbende kan indsamle evalueringsdata og følge op på analyser heraf.

 2. Hvordan kan man udnytter al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes?

  Jensen, Anders Vestergaard

  kan håndtere sådan en sammenvejning, så en helhedsorienteret vurdering af infrastrukturprojekterne sker systematisk og transparent. Metoden sigter mod at inddrage al den tilgængelige information (f.eks. En VVM redegørelse), der måtte være om projektet, og anvende denne information til at skabe et...

 3. Desarrollo tecnológico de una formulación de diclofenaco de sodio 0,1 % para administración oftálmica

  Ania González Cortezón

  Full Text Available Introducción: el diclofenaco de sodio es un derivado del ácido fenilacético que pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos con propiedades antirreumáticas, antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas pronunciadas. Al nivel ocular se indica para el tratamiento de conjuntivitis, queratoconjuntivitis, úlceras corneales, y en el de inflamación de la córnea y la conjuntiva por traumatismos. Además, es empleado en la inflamación subsecuente a la cirugía de cataratas y para inhibir la miosis intraoperativa y el edema macular cistoide posoperativo. Objetivo: diseñar una formulación de diclofenaco de sodio 0,1 % colirio, que cumpla con los índices de control de calidad para esta forma farmacéutica y que proporcione el efecto terapéutico deseado. Métodos: se realizaron cinco ensayos tecnológicos en los que se ajustó el pH y la isotonicidad de la formulación según las exigencias de un preparado oftálmico. La isotonicidad se ajustó con ácido bórico y el pH de máxima estabilidad se logró empleando la trometamina. Resultados: el desarrollo tecnológico de la formulación resultó satisfactorio, y se obtuvo un producto que cumplió con todas las especificaciones descritas en la técnica desarrollada por el fabricante para el control de la calidad del producto. La preparación mantuvo sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas inalterables por un período de 12 meses, almacenada a una temperatura controlada por debajo de 25 °C. Conclusiones: la formulación de un medicamento obtenida en forma de colirio, que contiene diclofenaco de sodio como principio activo, empleado en diferentes afecciones al nivel ocular, cumple con todas las especificaciones de calidad para este tipo de forma farmacéutica, lo cual puede aumentar el arsenal terapéutico de Cuba.

 4. Guide til gode spørgeskemaer

  Olsen, Henning

  Spørgeskemaundersøgelser bliver ofte brugt til at dokumentere forskellige forhold og begrunde politiske beslutninger. Men resultaterne kan være forbundet med stor usikkerhed. Det kræver omhu og stor sproglig formåen at udarbejde spørgeskemaer. Seniorforsker Henning Olsen har i flere år arbejdet med...... viden om, hvordan folk forstår sproglige meddelelser og genkalder sig informationer. I guiden behandles emner som fx styrende problemstillinger og spørgsmåls fokus og neutralitet, formulering af åbne eller lukkede spørgsmål og svarkategorier, tematiske spørgeforløb, aflastning af svarpersoners...

 5. Den tilsatte mængde α-tocopherol til minkfoder kan reduceres

  Hymøller, Lone; Clausen, Tove N.; Clausen, Ditte

  2016-01-01

  Behovet for -Tocopherol (vitamin E) hos mink var tidligere vurderet til at være meget højt. Årsagen var minkfoderets høje indhold af letfordærvelige råvarer og indhold af fedt. Fedt harskner let, hvis det ikke opbevares under optimale temperatur- og iltmæssige forhold. -Tocopherol virker som...... transport af råvarer og færdigblandet foder. Dette gælder alle led af foderkæden såvel i foderindustri som på minkfarmene. Derfor er det rimeligt at genoverveje tidligere anbefalinger for -tocopherol i minkfoder med henblik på at vurdere behovet under moderne produktionsforhold og undgå en uøkonomisk...... overforsyning med -tocopherol. Forsøg gennemført i vækst- og pelsningssæsonen 2014 og 2015 med varierende tildeling af syntetisk og naturligt -tocopherol har vist, at de nuværende anbefalinger for -tocopheroltilsætning til minkfoder på 60 til 80 mg/kg foder kan reduceres til ca. 40 mg/kg foder, hvis der...

 6. "Stakkars pappa" – hva kan far-barn-relasjonen si oss om barnerollen?

  Kiil, Hanne

  2011-03-01

  Full Text Available “Poor daddy”–child's perspective and iconotext in three award-winning picture books. The Western dichotomy between children and adults characterize our opinion both on children and childhood. In this understanding framework the children are seen as something totally different from adults. Can artistic children's literature modify this habitual thinking about such hierarchical levels? The three books to examine closer have all won awards from Ministry of Culture as the best Norwegian picture book that year. Both Svein Nyhus: Pappa [Daddy] (1998, Hans Sande and Gry Moursund: Arkimedes og brødskiva [Archimedes and the Sandwich] (2000 and Stein Erik Lunde and Øyvind Torseter: Eg kan ikkje sove no [I Can't Sleep Now] (2008 are first-person narratives where the main character is a child. In such picture books visual and verbal point of view rarely are the same. The illustrations usually observe the central character from a distance and then allow the reader not only to adopt the narrator's point of view. What kind of ambiguities in the complex relationship between text and images give signals to the readers–and to the understanding of the narrator's position and perspective? What can this perspective and the iconotext in the three books tell us about today's children's role?

 7. Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

  Skovsgaard, Steen

  2005-01-01

  . islam og kristendom var jeg i 1995 inviteret til et møde med en stor gruppe muslimer i Gellerup. Det var et debatmøde om islam og kristendom, hvor skoleleder og imam Abdul Wahid Pedersen og jeg skulle komme med oplæg og debattere. Og så kunne der efterfølgende stilles spørgsmål fra salen. Det var hér...... andre mennesker, eller om Gud elsker dig og vil ha’ noget med dig at gøre, den dag må du love mig at komme tilbage. For så har jeg noget at tilbyde dig. Indtil da må du nøjes med islam!” Et sådant svar ville ganske vist ha’ været længere, men der ville også ha’ været mere for den unge muslim at tænke på...... og overkommelige krav, som stilles dig i islam. Selv her har du svigtet og er skyldig! Skyldig til dom og til straf!”. Og hvis så muslimen skulle finde på at sige, at han da bestemt har opfyldt Guds vilje iflg. islam, så kan vi jo passende fortælle ham, at de krav som stilles i islam kun er en bleg...

 8. Ulex europaeus Lektininin Kan Grubu Bağlama Özgüllüğü

  ATEŞ, Ali; ÖZGÜR, Yeşim

  2002-01-01

  Bu çalışmada, Ulex europaeus bitkisinden elde edilen Ulex europaeus Aglutinin-I (UEA-I)’in insan kan grubu bağlama özgüllüğü ölçüldü. Bu deney için U tabanlı mikrotitrasyon kabı kullanıldı. 50µg/ml lektin çözeltisi, PBS (phosphate buffered saline) ile hazırlanarak başlangıç konsantrasyonu olarak alındı ve UEA-I’in seri sulandırılması ile insan kan grubu özgüllüğü belirlendi. Sonuç olarak, UEA-I’in %2’lik A grubu eritrositlerini 25µg/ml konsantrasyonda, B grubu eritrositlerini 6.25µg/ml konsan...

 9. Síndrome do ápice orbital associado com herpes zoster oftálmico em paciente HIV positivo: relato de caso Orbital apex syndrome and herpes zoster ophthalmicus in an HIV positive patient: case report

  João Baptista Nigro Santiago Malta

  2004-12-01

  Full Text Available O presente relato tem como objetivo apresentar um caso raro de síndrome do ápice orbital associado com herpes zoster oftálmico de prognóstico reservado em paciente HIV positivo que procurou o pronto-socorro com quadro clínico de lesões crostosas em hemiface esquerda, dolorosa, acompanhado de baixa acuidade visual, diminuição da sensibilidade corneal e oftalmoplegia completa do olho esquerdo. A síndrome do ápice orbital é entidade rara que se caracteriza por ptose, proptose, oftalmoplegia interna e externa (acometimento do II, III, IV e VI nervos cranianos, prejuízo funcional da primeira divisão do nervo trigêmeo (nervo oftálmico e graus variados de diminuição da acuidade visual. O tratamento do herpes zoster oftálmico baseia-se no uso de antivirais sistêmicos, sendo que o prognóstico irá variar conforme o acometimento ocular.To present a rare case of orbital apex syndrome associated with herpes zoster ophthalmicus of unfavorable prognosis in an HIV positive patient, who arrived at the Emergency Room with the following clinical history: left facial crust lesions, low visual acuity, ocular pain, low corneal sensitivity and complete ophthalmoplegia of the left eye. The orbital apex syndrome is a rare disorder which is characterized by ptosis, proptosis, internal and external ophthalmoplegia (involvement of the second, third, fourth and sixth cranial nerves, damage to the first division of the trigeminal (ophthalmic nerve, and varied degrees of visual acuity loss. The treatment of herpes zoster ophthalmicus is based on the use of systemic antiviral drugs and the prognosis will depend on ocular damage.

 10. Behandling af demenssygdomme--hvem skal behandles?

  Hasselbalch, Steen; Kampmann, Jens Peter

  2009-01-01

  Recommendations for treatment with specific antidementia drugs in Denmark are given on the basis of recent evidence. Such evidence supports treatment of mild to moderate Alzheimer's Disease (AD) with acetylcholinesterase inhibitors (AchEI), and moderate to severe AD with memantine. Combination...... therapy with these drugs can be considered in moderate AD. Dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease with dementia should be treated with rivastigmine. There is not sufficient evidence to recommend treatment with AchEI or memantine in pure vascular dementia or frontotemporal dementia...

 11. Samfundsøkonomiske effekter og store idrætsbegivenheder: Kan sport skabe vækst?

  Storm, Rasmus K.

  2012-01-01

  idrætsbegivenheder skaber vækst og arbejdspladser indenlands, og dermed kan være god forretning for nationen. Ikke bare brandes Danmark udadtil, der opstår også en kontant nettogevinst for staten, turist-branchen og andre afledede erhverv når deltagere, besøgende og turister drager til værtsbyen og bruger penge...

 12. "Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..." : [luuletused] / Steinar Opstad ; tlk. Elvi Lumet

  Opstad, Steinar

  2004-01-01

  Sisu: "Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..."; "Suviti, kui põllud ja juuniõhtud on soojad ..." = "Om somrene når åkrene og junikveldene er varme ..."; Bibliofiil = Bibliofil; "Lohkus põskedega käib ringi mu vend ..." = "Med innhula kinn går broren min ..."; "Ma ei ole prohvet ega kirjanik ..." = "Jag er ikke profet eller forfatter ..."; Jumala grimassid = Guds grimasser

 13. Montpellier: een tramnet van ruim 100 km in 2020: hoe de tramrenaissance in Frankrijk Vlaanderen kan inspireren, 2

  Broeckaert, Marc; Claes, Dirk; De Mol, Johan; Desmedt, Luc

  2009-01-01

  Deze bijdrage is de tweede aflevering in een reeks over de (mogelijke) rol van trams in het openbaar vervoer. De auteurs gaan na hoe Vlaanderen kan leren uit de tramrenaissance in heel wat Franse stadsgewesten. In deze bijdrage: Montpellier. De stad bouwt op korte tijd een ambitieus tramnetwerk uit. In het stadscentrum lopen ontsluitende tramroutes en gelden ingrijpende beperkingen voor het autogebruik. Door de aanleg van parkeerterreinen langs de tramlijnen wordt Parkeren en Reizen aantrekke...

 14. Degenerative diseases of the spine. Rare and often unrecognized causes of pain syndromes; Degenerative Erkrankungen der Wirbelsaeule. Seltene und oft verkannte Ursachen von Schmerzsyndromen

  Baur-Melnyk, A.; Triantafyllou, M.; Reiser, M. [Klinikum Grosshadern der Ludwig-Maximilians-Universitaet, Institut fuer Klinische Radiologie, Muenchen (Germany); Birkenmaier, C. [Klinikum Grosshadern der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Orthopaedische Klinik und Poliklinik (Germany)

  2006-06-15

  The aim of this article is to describe rare and often unrecognized causes of spinal pain syndromes. Intervertebral disc degeneration frequently appears in early adulthood and can have a symptomatic or asymptomatic course. This article discusses incidence, pathophysiology, imaging, and pain symptomatology involved in the origin of back pain. Anulus tears are often found in asymptomatic individuals but could be implicated in lumbar pain symptomatology in correlation with the provocative discography. Transient disorders can lead to pseudarthrosis of the iliac bone and to degeneration or to a reactive hypermobility with intervertebral disc degeneration in the level above. Modic type 1 erosive osteochondrosis is characterized by bone marrow edema near the hyaline cartilage end plate, which mostly elicits severe pain and results in serious limitations in everyday activities. The most important differential diagnosis is spondylodiscitis. Schmorl's nodes can exhibit considerable surrounding bone marrow edema that can be mistaken for metastases. A combination of MRI and CT should be employed for the diagnostic work-up of fatigue fracture of the interarticular portion, which is often overlooked due to its location. Synovial cysts of the facet joints can lead to radicular symptoms. Insufficiency fracture of the sacrum is frequently mistaken for metastasis due to intense scintigraphic enhancement and its signal behavior in MRI. CT provides instructive information. Differential diagnosis should include less common causes such as anulus tears, transient disorders, activated Schmorl's nodes, synovial cysts of the facet joints, fatigue fractures of the interarticular portion of the spine and the sacrum and distinguish from metastases in particular. (orig.) [German] Darstellung seltener und oft verkannter Ursachen von Wirbelsaeulenschmerzsyndromen. Eine Bandscheibendegeneration tritt haeufig im fruehen Erwachsenenalter auf und kann symptomatisch oder asymptomatisch

 15. Barn og fysisk aktivitet i barnehagen: Hvordan kan aktivitetsnivået dokumenteres?

  Anne Stokke

  2014-12-01

  Full Text Available Abstract: We monitored the physical activity levels of 42 children during a regular day in kindergarten, using various instruments. This study will provide knowledge about children’s activity levels in kindergarten. It also discusses whether children’s activity levels can be adequately evaluated by the teachers or if there is a need for technical measurements. In addition, we compared the different instruments used to evaluate the children. The employees in the kindergarten were asked to answer a questionnaire about the children’s physical activity level during the day, and a student or a researcher observed and registered one child each. During the same day, activity levels were monitored using actigraphy (AC; Actigraf GT3X and continuous heart rate monitoring (HR; Team2 Polar ® in 14 children (six boys and eight girls, 38 and 47 months old, respectively. The researcher-observations defined the observed children as “moderately active”, and AC-data showed that all children had more than 60 minutes of moderate - or high - intensity activity. According to our comparisons, the use of HR to assess the activity in kindergartens is not recommended. On average, the questionnaires reported similar physical activity levels for the same child, although the evaluations varied between employees. When comparing one active and one inactive child, the different methods showed similar results. We conclude that professionals can see a child’s physical activity level when asked to reflect upon it.Sammendrag: Vi målte det fysiske aktivitetsnivået til 42 barn i løpet av en vanlig dag i barnehagen ved hjelp av ulike instrumenter. Denne studien vil gi kunnskap om barns fysiske aktivitet i barnehagen, og om barnas aktivitetsnivå kan bli tilstrekkelig evaluert av lærerne eller om det er behov for tekniske målinger. Videre har vi sammenlignet de ulike instrumentene brukt i observasjonen. De ansatte i barnehagen ble bedt om å svare på et sp

 16. Kan brugen af mobiletelefoner i undervisningen styrke elev-centrerede læreprocesser?

  Judith Seipold

  2010-10-01

  produktivt kan bruge deres møstre i deres læing. En anden dimension refererer til skolen som et sted, hvor der er plads til uformelle aktivitetsmøstre og handlingsorienteret mediebrug i specifikke situationer f.eks. i forbindelse med projektforløb. I den resterende tid dominerer skolens regler, og aktiviteter der normalt foregå uden for skolen kan måske medføre regler og begræsninger, som kan være prekære for eleverne, hvilket Herbert Schweizer (2007 skitserer. Men i stedet for at udvikle såanne kløfter er det skolens opgave at støtte eleverne i deres meningsdannelse og læring, selvom det er nøvendigt at moderere forholdet mellem skolens og hverdagens perspektiver samt at sætte information og viden ind i den rette sammenhæng. Alligevel bliver denne opgave realiseret ret tøvende. I denne artikel bliver spørgsmålet om kontinuitet inden for læring sat i forbindelse med at skabe relationer mellem elevens kulturelle praksisser og uformelle læring uden for skolen og læring med mobile medier inden for skolens rammer. Som det vil vise sig, bliver mobiltelefoner brugt som redskaber i skoler, men deres "originale" formål, der stammer fra elevernes daglige brug af mobile medier, bliver sjældent taget i betragtning. Det lader til, at dette afhænger af lærerens didaktiske design; jo mere undervisningen er rettet imod at eleverne selv er organiserede og ansvarlige for deres læring, des mere synes brugen at fokusere på de mobile mediers situerede betydning og deres respektive egenskaber. Derfor bliver mobiltelefonen nogle gange brugt mere formelt som et redskab inden for læring, og nogle gange bruges den under forholdsvis uformelle vilkår og i overensstemmelse med situerede krav og elevens kulturelle praksisser. Personlig, kommunikativ og samarbejdsmæssig læring såvel som elevernes viden/praksisser bliver derfor fremhævet.

 17. A receptor tyrosine kinase ROR1 inhibitor (KAN0439834 induced significant apoptosis of pancreatic cells which was enhanced by erlotinib and ibrutinib.

  Amir Hossein Daneshmanesh

  Full Text Available There is a great unmet medical need in pancreatic carcinoma (PC for novel drugs with other mechanisms of action than existing. PC cells express the onco-fetal RTK ROR1, absent on most normal post-partem cells. ROR1 is involved in proliferation, survival, EMT and metastasis of tumor cells in various malignancies. A small molecule inhibitor (KAN0439834 (530 Da targeting the TK domain of ROR1 was developed and the activity in ROR1 expressing human PC cell lines (n = 8 evaluated. The effects were compared to a murine mAb against the external part of ROR1, gemcitabine, erlotinib and ibrutinib. KAN0439834 induced significant apoptosis of the tumor cells. EC50 values for KAN0439834 varied between 250-650 nM depending on the cell line. The corresponding values for erlotinib and ibrutinib were 10-40 folds higher. KAN0439834 was much more effective in inducing tumor cell death than the ROR1 mAb although both inhibited ROR1 phosphorylation and downstream non-canonical Wnt pathway molecules. Combination of KAN0439834 with erlotinib or ibrutinib had significant additive effects on tumor cell death. A first-in-class small molecule ROR1 inhibitor (KAN0439834 showed promising in vitro activity against a number of human PC cell lines. Interesting is the additive effects of erlotinib and ibrutinib which warrants further studies as both these agents are in clinical trials for pancreatic carcinoma.

 18. Når to mennesker møtes: Hvordan kan sykepleier møte pasienter med selvskadende atferd

  Eikrem, Mats Ulstein

  2017-01-01

  Høgskulen på Vestlandet Institutt for sykepleie Avdeling for helsefag Tittel: Når to mennesker møtes Bakgrunn for val av tema: Bakgrunnen for tema er mine egne erfaringer innenfor legevakts arbeid, og de observasjonene jeg har tilnærmet meg der. Noe som har ført til at jeg opplever at sykepleiere ikke skaper nok rom for pasienter med selvskadende atferd. Jeg ønsker derfor å lære mer om hvordan man bør møte denne pasientgruppen på en god måte. Problemstilling: Hvordan kan syk...

 19. Avaliação eletrocardiográfica de cães clinicamente hígidos sob tratamento com solução oftálmica de maleato de timolol 0,5%: estudo preliminar

  Riane Moreira Santos

  2015-06-01

  Full Text Available O maleato de timolol 0,5% é um fármaco recomendado para tratamento de glaucoma em cães. Após instilação, e absorvido para a circulação sistêmica e por ser um antagonista beta-adrenérgico pode promover efeitos colaterais sistêmicos importantes sobre a condução elétrica cardíaca. No presente estudo, foi avaliada a alteração causada pelo timolol 0,5% oftálmico no eletrocardiograma. Foram selecionados seis cães hígidos para participar de dois tratamentos oftálmicos diferentes: no primeiro foi instilado placebo (hipromelose 0,5% e no segundo utilizou-se timolol 0,5%. O colírio foi instilado a cada 12 horas por 14 dias. Os parâmetros eletrocardiográficos foram mensurados nos tempos: zero, 10, 60, 120, 240, 360 e 720 minutos após instilação da solução ocular nos dias primeiro, sétimo e décimo quarto de cada tratamento. As alterações eletrocardiográficas foram mais evidentes entre 120 e 240 minutos pós-instilação de timolol 0,5% quando comparado com o tratamento placebo. O ritmo foi irregular, com momentos de arritmia sinusal e bradicardia sinusal. Os intervalos RR e PR prolongaram significativamente (p 0,05. Apesar das alterações encontradas, não foram observadas manifestações clínicas relacionadas ao timolol nos animais estudados. Deve-se considerar, porém, que os animais em questão eram hígidos e, portanto, as alterações decorrentes do uso do timolol em animais com cardiopatias preexistentes poderiam promover sinais clínicos, sendo recomendada a avaliação cardíaca de pacientes previamente à prescrição do timolol oftálmico.

 20. O olho da coruja-orelhuda: observações morfológicas, biométricas e valores de referência para testes de diagnóstico oftálmico

  Ana C.V. Rodarte-Almeida

  2013-10-01

  Full Text Available Objetivou-se relatar características morfológicas do bulbo ocular e determinar valores de referência para testes oftálmicos selecionados em corujas-orelhudas (Asio clamator. Foram estudados 32 olhos de 16 corujas (Asio clamator, adultas e jovens, machos e fêmeas, de vida livre. Sendo compilados dados referentes a observações morfológicas do crânio, bulbo ocular e anexos, além de mensuração de testes oftálmicos, incluindo, Teste Lacrimal de Schirmer (TLS, cultura da microbiota normal da conjuntiva, estesiometria, pressão intraocular (PIO, espessura de córnea central (ECC, diâmetro horizontal da rima palpebral, diâmetro horizontal da córnea e oftalmoscopia indireta. Vinte e dois tipos de bactérias foram identificados em 12 corujas havendo predominância de microrganismos Gram-positivos. A média encontrada para o TLS foi de 5,03±3,28mm/min, para o diâmetro horizontal da rima palpebral em 16 corujas foi 21,24±1,17mm, e 15,7±2,74mm para o diâmetro horizontal da córnea. O valor médio para o teste de estesiometria foi de 0,80±0,59cm, a PIO média de 13,81±5,62mmHg e ECC média de 0,28±0,03cm. O estudo contribuiu para a caracterização da morfologia ocular e para o estabelecimento de valores de referências de testes diagnósticos oftálmicos em corujas-orelhudas, sendo necessário ainda o desenvolvimento de estudos complementares sobre histologia ocular desta espécie.

 1. Fra egoisme til sjenerøsitet – kan toppidretten reformeres?

  Gunnar Breivik

  2010-01-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i den norske idrettsmodellen der topp og bredde hører sammen, og der toppidrettsutøvere uvegerlig blir rollemodeller for barn og unge. Den moderne toppidretten er i økende grad preget av egoistiske holdninger der det dreier seg hele tiden om å skaffe seg fordeler. I denne artikkelen tar jeg opp egoisme, rettferdighet og sjenerøsitet som tre grunnleggende holdninger i idrettskonkurranser og drøfter hvorvidt man med inspirasjon fra sjenerøsitetsidealer og praktiske eksempler kan tenke seg en toppidrett som i større grad bygger på sjenerøsitet. Artikkelen starter med en kort presentasjon av den norske idrettsmodellen og jeg skisserer deretter tre kriterier som alle idrettskonkurranser må oppfylle: 1 spille for å vinne, 2 klare regler som følges, og 3 respekt for konkurrenter. Deretter presenterer jeg egoisme, fairness og sjenerøsitet som tre mulige grunnholdninger, og de implikasjonene de har i en idrettslig sammenheng. Etter en gjennomgang av den grunnleggende egoismen i dagens toppidrett, som infiserer ikke bare utøveren, men også hele systemet rundt utøveren, diskuteres muligheten for å utvikle holdninger basert på sjenerøsitet. Det nevnes tre kilder til inspirasjon; engelsk overklassesport, Nietzsches tanker om den overlegne mester, og Arne Næss' sportspraksis og hans saklighetslære for gode diskusjoner. Deretter presenteres empiriske eksempler på sjenerøsitet og hva en spillteoretisk analyse av ulike holdninger gir som resultat. Jeg konkluderer med at en endring i retning av sjenerøsitet vil gi en rikere toppidrett og et bedre grunnlag for en helhetlig idrettsmodell.Nøkkelord: etikk, idrett, egoisme, rettferdighet, sjenerøsitetEnglish summary: From egoism to generosity – can elite sport be reformed?The Norwegian sport model can be visualized as a pyramid with mass sport at the base and elite sport at the top. This means that elite athletes become role models for children and young

 2. Fluconazol og amning

  Pedersen, Andreas James Thestrup; Hessellund, Anne; Bergmann, Troels Korshøj

  2016-01-01

  Når lokalbehandling til candidainfektion ikke er nok, er næste valg systemisk behandling. Men hvad, hvis kvinden ammer? Kan systemisk behandling med tablet fluconazol anvendes? Svaret er ja – men langvarig behandling (> 2 uger) bør undgås. Fluconazol vil udskilles i brystmælk, men mængden af...... fluconazol, som barnet derved indtager, er lav....

 3. Behandling af elmesyge

  Thomsen, Iben Margrete; Kristoffersen, Palle

  2004-01-01

  Ingen midler er p.t. godkendt og dermed lovlige til bekæmpelse af elmesyge i Danmark. Lovprisning af nye behandlinger ses f.eks. på internettet, men dokumentation mangler. Økonomien og nytten ved en kemisk bekæmpelse frem for sanering af syge træer skal afvejes nøje....

 4. Behandling af brandskader

  Lang, Christian Lyngsaa; Partoft, Søren; Astrup, Jakob

  2015-01-01

  This paper aims to clarify the newly revised guidelines regarding burn injuries as to assist medical personnel dealing with burns. The Department of Burns at Rigshospitalet is the main burn centre in Denmark, and thus creates the National Guidelines of burns treatment. The new guidelines have...

 5. Korrekt behandling af forfrysninger

  El-Charnoubi, Waseem Ghulam; Bonde, Christian; Alsbjørn, Bjarne F

  2011-01-01

  Frostbite is rare in Denmark and is often associated with psychiatric conditions or drug- and alcohol abuse. It is seen regularly in countries with an arctic climate and tradition for outdoor activities such as skiing and climbing. The past winter in Denmark was long and cold, so we may see this ...... this phenomenon more frequently in the future. We report two cases from the winter 2009/2010 and summarize the pathophysiology and briefly present the treatment strategy....

 6. Behandling af infantile spasmer

  Kjærsgård, Lars; Rasmussen, Niels

  2006-01-01

  Infantile spasms (IS) are characterised by neurodevelopmental regression, a unique type of seizures and a hypsarrhythmic EEG pattern. Studies recommend the medical treatment of IS as a positive short-term outcome with respect to the spasms and in the resolution of the hypsarrhythmia. However...

 7. Samfundserhvervet pneumoni--behandling

  Andersen, Ljubica; Brock, Birgitte; Jakobsen, Preben

  2008-01-01

  Penicillin is the drug of choice for treatment of community-acquired pneumonia (CAP) in Denmark. The primary determinant for therapeutic activity of penicillin is ''penicillin time'' (T>MIC), i.e. time with penicillin concentration above minimum inhibitory concentration. Eradication of S....... pneumoniae requires T>MIC above 40-50%. The second determinant for therapeutic activity is the ratio between maximum penicillin concentration in serum and MIC (Cmax/MIC). Considering penicillin pharmacokinetics, intravenous penicillin 2 million units four times a day is recommended as empirical treatment...

 8. Behandling af Dupuytrens kontraktur

  Raundrup Kornø, Maj; Søe, Niels Henrik; Dahlin, Lars B

  2015-01-01

  Dupuytren’s disease treatment Dupuytren’s disease is a hereditary fibroproliferative disease commonly affecting the palmar fascia of the hand, which results in progressive and irreversibly fixed flexion contractures of the hand. It may occur in the sole of the foot or in the penis. Gen...

 9. Behandling af rolandisk epilepsi

  Miranda, Maria Jose; Ahmad, Banoo Bakir

  2017-01-01

  Recent literature indicates, that rolandic epilepsy/epilepsy of childhood with centrotemporal spikes may not be as benign as previously assumed. This study investigates the existing evidence, which describes the treatment effects on seizure frequency as well as improvement of cognition in childre...

 10. Gentaget selvmordsforebyggende behandling

  Lind, Bertel

  2014-01-01

  ramme er casestudie (Yin 2009; George 2005; Flyvbjerg 1991). Casestudiet består af en række patientforløb, hvor hver patient har haft mere end ét registreret behandlingsforløb i databasen (n = 377). Kvantitativ undersøgelse blev udført ved hjælp af Microsoft SPSS 21 på de 377 patienter på baggrund af...

 11. Betydning af centraliseret behandling

  Højgaard, Liselotte

  2006-01-01

  hospital organizations. Centralization with a focus on efficiency and low cost, as well as decentralization combined with the loss of university hospital functions, will further challenge the conditions of clinical research already seen worldwide and also experienced in Denmark....

 12. Behandling af lokaliseret prostatacancer

  Jakobsen, Henrik; Iversen, Peter; Mikines, Kári J

  2007-01-01

  vesicles performed as an open procedure or laparoscopically, external beam radiation therapy, or implantation of radioactive seeds into the prostate (brachytherapy). In older patients with good prognostic factors, active surveillance should be considered. The various therapeutic modalities are reviewed...

 13. Behandling af lokaliseret prostatacancer

  Jakobsen, Henrik; Iversen, Peter; Mikines, Kári J

  2007-01-01

  vesicles performed as an open procedure or laparoscopically, external beam radiation therapy, or implantation of radioactive seeds into the prostate (brachytherapy). In older patients with good prognostic factors, active surveillance should be considered. The various therapeutic modalities are reviewed....

 14. Behandling af hypertermi

  Mørch, Sofie Søndergaard; Andersen, Johnny Dohn Holmgren; Bestle, Morten Heiberg

  2017-01-01

  syndrome, a few endocrine emergencies as well as numerous intoxications. Rapid diagnosis and prompt cooling are pivotal, since the condition triggers a cascade of metabolic events which may progress to irreversible injury or death. Ice-water immersion and evaporative cooling are the methods of choice....

 15. Europa

  Hansen, Ole Erik

  2000-01-01

  Artiklen behandler, hvordan Europa blev centrum for den globale økonomiske udvikling, og hvilken rolle nationalstaterne har spillet for Europas udvikling. Derudover behandles det, hvordan den europæiske integrationsproces kan ses som et forsøg på at genskabe Europas centrale politiske og økonomis...

 16. Resource recovery from waste incineration residues

  Allegrini, Elisa

  Affaldsforbrænding er i mange lande en vigtig teknologi til behandling og energiudnyttelse af affald. Udover energi resulterer forbrænding også i produktion af asker. Størstedelen af askerne udgøres af slagge, som efter behandling har gode tekniske egenskaber og kan anvendes til bygge- og anlægsf...

 17. Kan man ventilere sig ud af problemer med forhøjet indhold af PCB i indeluften?

  Lyng, Nadja

  2016-01-01

  Vi ser stadig, at byggematerialer fra perioden i nogle tilfælde er årsag til forhøjede koncentrationer af PCB i indeklimaet. Sundhedsstyrelsen har derfor fastsat en vejledende aktionsgrænse på 300 ng/ m ³. Ved koncentrationer over denne grænse anbefales midlertidig afhjælpning som øget rengøring og...... ventilation eller udluftning implementeret straks. Er disse tiltag ikke tilstrækkelige til at nedbringe koncentrationen, anbefales det uden unødig forsinkelse at nedbringe koncentrationen ved kildefjernelse eller indkapsling. Ventilation har betydning for PCB-koncentrationen i indeluften, men kan ventilation...... forurenede lokaler. Da PCB-koncentrationen afhænger af temperaturen, er alle koncentrationer korrigeret for temperatur for at kunne vurdere effekten af ventilation alene....

 18. A New Locality for Rana ridibunda caralitana Arıkan, 1988 (Anura: Ranidae in the Central Anatolia.

  Dinçer Ayaz

  2015-12-01

  Full Text Available Orta Anadolu’da Rana ridibunda caralitana Arıkan, 1988 için yeni bir lokalite. Bu çalışmada, Bor (Niğde’dan toplanan 18 (10 ♂♂, 8 ♀♀ ergin ova kurbağası örneği, başta renk-desen olmak üzere yapılan morfolojik analiz sonucunda incelenmiştir. İncelenen örneklerin caralitana formuna ait olduğu anlaşılmıştır. Böylece caralitana’nın dağılış areali genişletilmiştir

 19. Transgene teknikker erstatter problematisk avl

  Alstrup, Aage Kristian Olsen; Hansen, Axel Kornerup

  2016-01-01

  Dyremodeller har ofte været baseret på avl, der ud fra et alment velfærdsmæssigt synspunkt var problematisk. Transgene teknikker kan ofte forbedre dyrevelfærden ved at erstatte disse traditionelle avlsmetoder.......Dyremodeller har ofte været baseret på avl, der ud fra et alment velfærdsmæssigt synspunkt var problematisk. Transgene teknikker kan ofte forbedre dyrevelfærden ved at erstatte disse traditionelle avlsmetoder....

 20. Efeito da tibolona sobre parâmetros doplervelocimétricos das artérias oftálmica e retiniana Tibolone's effect on retinal and ophthalmic arteries flowmetry

  Marco Aurélio Martins de Souza

  2008-11-01

  Full Text Available OBJETIVO: avaliar o efeito do uso da tibolona sobre os parâmetros doplervelocimétricos das artérias oftálmica e retiniana. MÉTODOS: realizou-se ensaio clínico, prospectivo, longitudinal, aleatorizado, controlado com placebo, duplo-cego, no qual dentre 100 mulheres na menopausa, 50 usaram o princípio ativo tibolona 2,5 mg (Grupo Tib e 50, o placebo para formar o grupo controle (Grupo Plac. No Grupo Tib, das 50 mulheres que iniciaram o estudo, 44 retornaram após 84 dias para a finalização dos exames. No Grupo Plac retornaram 47 delas. As artérias oftálmica e retiniana foram estudadas, determinando-se o índice de resistência (IR, índice de pulsatilidade (IP e relação sístole/diástole (S/D. As aferições foram feitas antes e 84 dias após a medicação. Utilizou-se o teste t de Student para amostras independentes na comparação das medianas entre os grupos e para amostras dependentes na comparação entre as medianas dentro do mesmo grupo. RESULTADOS: as características das mulheres nos dois grupos foram semelhantes em relação à idade, ao tempo de menopausa, ao índice de massa corporal, à pressão arterial, à paridade e à freqüência cardíaca. O Grupo Tib apresentou as seguintes medianas: IR(pré=0,71±0,05, IR(pós=0,72±0,08 (p=0,43; IP(pré=1,29±0,22, IP(pós=1,30±0,25 (p=0,4 e SD(pré=3,49±0,77, SD(pós=3,65±0,94 (p=0,32. Na artéria retiniana foram obtidas as seguintes medianas na artéria oftálmica: IR(pré=0,67±0,09, IR(pós=0,69±0,10 (p=0,7; IP(pré=1,20±0,29, IP(pós=1,22±0,3 (p=0,2 e SD(pré=3,29±0,95, SD(pós=3,30±1,07 (p=0,3. Os grupos tibolona e controle não apresentaram diferenças significantes nos índices quando avaliados ao final do estudo. CONCLUSÕES: a tibolona, na dose de 2,5 mg, não apresenta efeitos sobre os índices doppler das artérias oftálmica e retiniana.PURPOSE: to evaluate the effect of tibolone use on dopplervelocimetric parameters of ophthalmic and retinal arteries

 1. Estudo do perfil hemodinâmico da artéria oftálmica em gestantes com diabetes mellitus gestacional Study of ophthalmic artery hemodynamic pattern in pregnant women with gestational diabetes mellitus

  Gizeli de Fátima Ribeiro dos Anjos

  2012-10-01

  Full Text Available OBJETIVOS: Avaliar os padrões hemodinâmicos da artéria oftálmica, por meio da doplervelocimetria, em portadoras de diabetes mellitus gestacional (DMG, e comparar os achados com os obtidos em gestantes normais. MÉTODOS: Estudo prospectivo caso-controle que analisou os índices doplervelocimétricos das artérias oftálmicas. Foram constituídos dois grupos: um com 40 gestantes com diagnóstico de DMG e o outro por 40 gestantes normais. Foram incluídas gestantes com DMG segundo critérios da American Diabetes Association - 2012, com gravidez de 27 semanas até o termo, e excluídas gestantes hipertensas, em uso de drogas vasoativas ou com diagnóstico prévio de diabetes. O estudo foi realizado em um olho com transdutor linear de 10 MHz Sonoace 8000 Live Medison ®. As variáveis analisadas foram: índice de pulsatilidade (IP, índice de resistência (IR, razão entre picos de velocidade (RPV, pico de velocidade sistólica (PVS e velocidade diastólica final (VDF. Para análise de normalidade das amostras foi empregado o teste de Lillefors, e os testes t de Student e Mann-Whitney, para comparação entre as médias e medianas conforme normalidade dos dados, e adotado nível de significância de 95%. RESULTADOS: As medianas e médias com desvio padrão das variáveis doplervelocimétricas da artéria oftálmica dos grupos de DMG e gestantes normais foram, respectivamente: IP=1,7±0,6 e 1,6±0,4 (p=0,7; IR=0,7 e 0,7 (p=0,9; RPV=0,5±0,1 e 0,5±0,1 (p=0,1; PVS=33,6 e 31,9 cm/seg (p=0,7; VDF=6,3 e 7,9 cm/seg (p=0,4. Não houve diferença significante entre as médias e medianas das variáveis analisadas entre os dois grupos de gestantes. CONCLUSÕES: Os padrões hemodinâmicos das artérias oftálmicas permaneceram inalterados no grupo de gestantes com DMG em relação ao grupo de gestantes normais, sugerindo que o tempo de exposição à doença durante a gestação é curto para causar vasculopatias importantes no território materno central

 2. Fighting Brick with Brick: Chikazumi Jōkan and Buddhism’s Response to Christian Space in Imperial Japan

  Garrett Washington

  2013-03-01

  Full Text Available In 1915, with the support of Jōdo Shinshū (True Pure Land Buddhism’s Higashi Honganji sect and dozens of private Buddhist donors, Buddhist priest Chikazumi Jōkan erected a new, one-of-a-kind Buddhist meeting hall in Tokyo, the Kyūdō Kaikan. Chikazumi conceived of the building as a clear and deliberate spatial challenge to the crowded Protestant churches and lecture halls of turn-of-the-twentieth-century Tokyo. He chose prominent Western-style architect Takeda Goichi (1872–1938, rather than a traditional Japanese shrine or temple carpenter, to design it. The new building, in tandem with the adjacent Kyūdō Gakusha (Salvation Dormitory that Chikazumi established in 1902, spoke to, and significantly impacted, the socio-moral, intellectual, and religious life of hundreds of young Tokyoites. These two buildings represented a response to Protestant Christianity’s popularity and relevance like no other in imperial Japan. In order to achieve the religious evangelism and suprasectarian reform that he envisioned for Buddhism, Chikazumi proved willing to apply observations made in the West and appropriate practical Western Christian architectural features. Through an analysis of drawings, photographs, periodicals, institutional records, and other sources, this article tells the story of the rare fusion of opposites as Chikazumi equipped Buddhism to compete with Protestantism for the attention and devotion of the educated elite.

 3.   Cell Penetrating Peptoids (CPPos: Synthesis of a Small Combinatorial Library by Using IRORI MiniKans

  Dominik K. Kölmel

  2012-11-01

  Full Text Available Cell penetrating peptoids (CPPos are potent mimics of the corresponding cell penetrating peptides (CPPs. The synthesis of diverse oligomeric libraries that display a variety of backbone scaffolds and side-chain appendages are a very promising source of novel CPPos, which can be used to either target different cellular organelles or even different tissues and organs. In this study we established the submonomer-based solid phase synthesis of a “proof of principle” peptoid library in IRORI MiniKans to expand the amount for phenotypic high throughput screens of CPPos. The library consisting of tetrameric peptoids [oligo(N-alkylglycines] was established on Rink amide resin in a split and mix approach with hydrophilic and hydrophobic peptoid side chains. All CPPos of the presented library were labeled with rhodamine B to allow for the monitoring of cellular uptake by fluorescent confocal microscopy. Eventually, all the purified peptoids were subjected to live cell imaging to screen for CPPos with organelle specificity. While highly charged CPPos enter the cells by endocytosis with subsequent endosomal release, critical levels of lipophilicity allow other CPPos to specifically localize to mitochondria once a certain lipophilicity threshold is reached.

 4. She’s the Boss – HR och kvinnligt chefskap : Hur Human Resources kan arbeta för att främja kvinnorschefskarriärer

  Linderfyhr, Jessica; Malm, Mikaela

  2017-01-01

  Enligt undersökningar som chefsorganisationen Ledarna publicerar årligen finns det en återkommande problematik med att rekrytera unga kvinnor till chefspositioner. Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som kan inverka på kvinnors vilja att söka en chefstjänst och att utforma en HR strategi som främjar och motiverar kvinnor att söka chefstjänster. Unga kvinnor kan känna tvekan inför chefskap på grund av känslan av bristande erfarenhet och svårighet med att identifiera sig med den ster...

 5. Relationship status: It's complicated : En undersökning i hur äldreboenden kan stärka relationen till sin målgrupp

  Hanna, Norberg; Victoria, Angberg; Nina, Moradi

  2017-01-01

  Frågeställning: Vilka behov behöver tillfredsställas hos de boende och anhöriga för att stärka en relation till äldreboendet? Kan digital marknadsföring användas som metod för att stärka relationer och i så fall hur? Syfte: Syftet är att undersöka hur relationen mellan äldreboende och deras målgrupp kan stärkas. Metod: Ansatsen har varit en deduktiv ansats och en kvalitativ metod har använts där sju semistrukturerade intervjuer har genomförts. Slutsats: Resultatet visar på fem faktorer som sa...

 6. Co-Design: Alzheimer og værdighed

  Brandt, Eva; Risak, Gudrun; Otterstrøm Nørgaard, Andrea

  2012-01-01

  ”Alzheimers er ikke en identitet, det er en sygdom!” fortalte en netop Alzheimer diagnosticeret mand. Udtalelsen illustrerer hvordan mange med Alzheimer bliver opfattet og behandlet. De bliver stigmatiserede og konsekvensen er ofte social isolation. Denne artikel rapporterer fra studenterprojekter....... Via en overordnet co-designtilgang har de undersøgt hverdagens udfordringer, forhåbninger og bekymringer hos mennesker, der lever med Alzheimers enten som ramt eller som pårørende. Ved at designe forskellige ’dialogværktøjer’ er de kommet med konkrete bud på, hvordan dialog omkring hverdagsliv med...... Alzheimers kan finde sted. Et værdigt liv og en værdig behandling forudsætter at kendskabet til sygdommens mange ansigter udbredes. Designere kan her bidrage med noget vigtigt. Designere har greb og kompetencer til at kunne etablere og håndtere designprocesser, der involverer patienter, pårørende...

 7. Cooling of computer rooms, a chance for savings. Energy conservation in the ICT-sector; Computerruimten koelen, een kans voor besparing. Energiebesparing in de ICT-sector

  Sijpheer, N.C. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands)

  2004-08-01

  An overview is given of the demand for electricity in the information and (tele)communication sector in the Netherlands and how electricity can be saved in a simple way and by means of proven technology. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de vraag naar elektriciteit in de ICT-sector in Nederland en hoeveel elektriciteit op een eenvoudige wijze en met bewezen technieken kan worden bespaard.

 8. Kan diplomstuderende læse en peer-reviewet artikel i den første uge?

  Anker Helms Jørgensen

  2014-09-01

  Full Text Available Peer-reviewede artikler er det akademiske guld inden for de empiriske videnskaber. På trods af deres specialiserede, fagspecifikke indhold har de undervisningsmæssigt potentiale til at indvie de studerende i universitetets etos. Hvornår kan studerende læse sådanne artikler? I den allerførste uge på universitetet? Dette har jeg undersøgt i et kursus for diplomstuderende, hvoraf 2/3 aldrig har taget et kursus på et universitet. De arbejder med en frivillig øvelse i første uge: de læser en peer-reviewet artikel (Monk et al., 2004, skriver et abstract af den og giver hinanden feedback. Artiklens emne er alment: Hvorfor mobiltelefoner er generende i det offentlige rum? Den er velskrevet og giver et godt billede af, hvordan forskere arbejder. Artiklen er ledsaget af stilladsering med forklaringer, spørgsmål og svar. Undersøgelsen omfattede 94 studerende. Resultatet viser, at 89 % skrev et abstract, 96% fandt brugen i første uge acceptabel og 100 % mente, at øvelsen skulle gentages i næste semester. De studerende værdsatte artiklens autenticitet; de fandt det nyttigt og udfordrende at skrive tidligt; skrivningen fik dem til at tænke. Alt i alt var det en succesoplevelse, som gav dem blod på tanden. Det er således klart, at diplomstuderende kan læse en peer-reviewet artikel i den første uge med udbytte.Peer-reviewed papers are like academic gold in many disciplines. But when is it appropriate to introduce students to such papers? In their first week at university? To address this question diploma-students were asked to work with a peer-reviewed paper (Monk. et al 2004 during their first week. The students, two thirds of whom were new to university level education, were asked to write an abstract of the paper - voluntarily - and then give feedback to each other. The paper the students were given addressed the use of mobile phones in public spaces. It was selected for its readability and the exercise was supported with extensive

 9. Hvordan kan humlebien flyve?

  Svendsen, Gunnar Lind Haase

  2007-01-01

    I årtier har Danmark, Sverige, Norge og Finland været nogle af de rigeste lande i verden. Men hvorfor er disse lande egentlig så rige? Det har mange undret sig over i tidens løb. Ikke mindst  økonomer har undret sig højlydt over de nordiske landes succes, fordi disse ‘humlebier' i økonomisk for...

 10. Alle kan skrive artikler

  Rosenberg, Jacob; Pommergaard, Hans-Christian; Burcharth, Jakob

  2013-01-01

  This is a book describing variuous important aspects of writing scientific articles for publication. Issues covered include design and quality of studies, article types and how to construct each article type, literature search, reporting guidelines, IMRAD, references, authorship, and the publicat......This is a book describing variuous important aspects of writing scientific articles for publication. Issues covered include design and quality of studies, article types and how to construct each article type, literature search, reporting guidelines, IMRAD, references, authorship...

 11. Alle kan skrive artikler

  Pommergaard, Hans-Christian; Rosenberg, Jacob; Burcharth, Jakob

  2013-01-01

  This is a book describing the unique technique called "Mind-to-Paper". This will enable you to produce a full text scientific article in a single day! The book is in Danish, but will soon be available in English as well.......This is a book describing the unique technique called "Mind-to-Paper". This will enable you to produce a full text scientific article in a single day! The book is in Danish, but will soon be available in English as well....

 12. Hvad kan de nu?

  Gredsted, Leif; Rasmussen, Per Arne

  toårigt udviklingsarbejde i deres klasser. Janus-projektet, der havde ?Skolefag og edb? som undertitel, havde til hensigt at tilvejebringe viden om, hvorledes en undervisning i et skolefag kunne tilrettelægges og gennemføres, således at både den it-faglige og den såkaldt fag-faglige side af integrationen......I skoleåret 1995/96 blev der i forbindelse med udviklingsarbejdet Janus gennemført en undersøgelse af elevernes viden og erfaringer med brug af computer i skolen og hjemme. Undersøgelsen blev gennemført i to 2. klasser på Hjortespring skole, hvor i alt 20 elever blev interviewet som start på et...... af edb blev tilgodeset. Desuden skulle der tilvejebringes viden om, hvorledes integrationen af edb i undervisningen kunne tænkes at indvirke på udvalgte skolefags indhold og metoder. Det er en almindeligt udbredt antagelse, at der i de forløbne 10 år er sket en væsentlig ændring i den generelle it...

 13. Nitroglycerin kan give hypertension

  Mørup, Peter; Levinsen, Tine Holbæk; Hovind, Peter

  2011-01-01

  Hg. The conclusion was that her response was a paradoxical response to glycerylnitrate, orthostatism and a pathological response to massage of the carotid artery. This is the third reported case on paradoxical hypertension induced by glyceryl nitrates. It is speculated that dysfunction of the cerebral bloodflow...

 14. Alterações oftálmicas associadas à intoxicação experimental por closantel em caprinos Ophthalmic changes associated with the experimental poisoning by closantel in caprine

  R. Ecco

  2008-02-01

  Full Text Available Alterações oftálmicas foram experimentalmente induzidas em caprinos após superdosagem com o anti-helmíntico closantel. Foram usados cinco caprinos com sete a oito meses de idade, produtos do cruzamento da raça Saanen com a Pardo Alpino. Os animais mostraram sinais de intoxicação entre quatro e cinco dias após a administração do closantel. Os sinais clínicos caracterizaram-se principalmente por distúrbios neurológicos centrais e cegueira. Ao exame clínico, observaram-se midríase bilateral, perda do reflexo pupilar à luz e cegueira bilateral. À oftalmoscopia indireta, foram observadas degeneração aguda de retina e papiledema. As alterações crônicas mostravam disco óptico acinzentado, atrofia de vasos e da retina. Nos fundos tapetal e não-tapetal notavam-se áreas de despigmentação e lesões irregulares castanho-amareladas. As alterações histológicas consistiam em perda dos neurônios da camada ganglionar e das células da camada nuclear interna e externa da retina. As alterações agudas no nervo óptico e na substância branca do encéfalo foram de degeneração espongiforme. As alterações crônicas do nervo óptico caracterizavam-se por extensa necrose e infiltração de células Gitter.Ophthalmic alterations were experimentally induced after overdose with the anthelmintic closantel. Five seven to eight- months-old, Saanen x Alpine caprine were used. The animals showed clinical signs of toxicosis four to five days after the administration of closantel. Clinical signs were primarily characterized by central nervous disturbances and blindness. Clinically, bilateral mydriasis, loss of pupillary light reflex, and blindness were observed. At indirect ophthalmoscopic examination, there was acute retinal degeneration and papilledema. Chronic ocular changes consisted of paleness of the optic disc, vascular atrophy, and retinal atrophy. Areas of pigment loss and irregular yellowish-brown foci were present in the tapetal

 15. Hvem hjælper, når hunden eller katten er syg, og ejeren ingen penge har?

  Sandøe, Peter

  2017-01-01

  Mange smådyrspraktiserende dyrlæger vælger at behandle syge og tilskadekomne hunde og katte, selv om ejeren ikke kan betale. Forandringer i branchen, hvor dyrlægerne i stigende grad ikke selv ejer praksis, kan dog udfordre den professionsbårne etik....

 16. SOS

  2015-01-01

  Dette støttepapir kan ikke stå alene. Teksten er alene tænkt som en hjælp til gruppearbejdet eller den enkelte midt i skriveprocessen og kan ikke anvendes, hvis man ikke er godt hjemme i grundbøgernes behandling af de samme emner. Det anbefales at følge undervisernes instrukser, anvisninger i gru...

 17. Taxis als Konzept der systemisch funktionalen Linguistik (SFL)

  Holsting, Alexandra Emilie Møller

  På baggrund af den systemisk funktionelle lingvistiks behandling af "hypotaktiske ekspansionssætninger" (det der traditionelt betegnes og betragtes som adverbialsætninger) foreslås en alternativ inddeling der kan tage højde for de grammatiske forskelle som ikke kan forklares med udgangspunkt i de...

 18. WTO og skatteret

  Sørensen, Karsten Engsig

  2005-01-01

  Artiklen analyserer hvordan WTO-retten, særligt GATT-, GATS- og subsidieaftalen, kan påvirke indholdet af national skatteret. Udover en drøftelse af princippet om national behandling og mest begunstigelsesprincippet drøftes hvordan subsidieaftalen kan påvirke de nationale principper om global con...... contra territorial beskatning og reglerne om transfer pricing....

 19. Desarrollo tecnológico de una formulación de diclofenaco de sodio 0,1 % para administración oftálmica Technological development of a 0.1 % sodium diclophenac formulation for opththalmological use

  Ania González Cortezón

  2012-09-01

  Full Text Available Introducción: el diclofenaco de sodio es un derivado del ácido fenilacético que pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos con propiedades antirreumáticas, antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas pronunciadas. Al nivel ocular se indica para el tratamiento de conjuntivitis, queratoconjun­tivitis, úlceras corneales, y en el de inflamación de la córnea y la conjuntiva por traumatismos. Además, es empleado en la inflamación subsecuente a la cirugía de cataratas y para inhibir la miosis intraoperativa y el edema macular cistoide posoperativo. Objetivo: diseñar una formulación de diclofenaco de sodio 0,1 % colirio, que cumpla con los índices de control de calidad para esta forma farmacéutica y que proporcione el efecto terapéutico deseado. Métodos: se realizaron cinco ensayos tecnológicos en los que se ajustó el pH y la isotonicidad de la formulación según las exigencias de un preparado oftálmico. La isotonicidad se ajustó con ácido bórico y el pH de máxima estabilidad se logró empleando la trometamina. Resultados: el desarrollo tecnológico de la formulación resultó satisfactorio, y se obtuvo un producto que cumplió con todas las especificaciones descritas en la técnica desarrollada por el fabricante para el control de la calidad del producto. La preparación mantuvo sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas inalterables por un período de 12 meses, almacenada a una temperatura controlada por debajo de 25 °C. Conclusiones: la formulación de un medicamento obtenida en forma de colirio, que contiene diclofenaco de sodio como principio activo, empleado en diferentes afecciones al nivel ocular, cumple con todas las especificaciones de calidad para este tipo de forma farmacéutica, lo cual puede aumentar el arsenal terapéutico de Cuba.Introduction: Sodium diclophenac derives from the phenylacetic acid belonging to the non-steroid anti-inflammatories that have notable anti

 20. Espectrofotometria de lentes oftálmicas filtrantes coloridas sob radiação ultravioleta a e luz visível Spectrophotometry of ophthalmic filtering color lenses under ultraviolet radiation and visible light

  Luís Felipe Fornaciari Ramos

  2003-06-01

  Full Text Available OBJETIVO: Determinar a transmitância das lentes oftálmicas filtrantes coloridas submetidas à radiação UV A e luz visível e comparar seus resultados na faixa de comprimento de onda compreendida entre 320 e 800 nanômetros (nm. MÉTODOS: Análise espectrofotométrica das lentes filtrantes amarela 1, laranja, verde e fumê da marca "Danny" e amarela 2 da marca "Rio de Janeiro", disponíveis em nosso meio, utilizando-se espectrofotômetro Modelo 6.400, marca JEM Way. RESULTADOS: Todas as lentes estudadas apresentaram padrões de transmitância bastante individualizados, com curvas variáveis para os diversos comprimentos de onda. Na faixa es- pectrofotométrica de 320 a 400 nm, todas as lentes apresentaram transmitância inferior a 4% sendo que a lente amarela 1 apresentou a maior média (3,7 % ao passo que a fumê apresentou a menor média 0,45%. Contudo não foi observado uma diferença estatisticamente significativa entre estas lentes; a lente amarela 2 mostrou melhor proteção em comparação à lente amarela 1 e a laranja. Na análise espectrofotométrica realizada em diferentes posições da mesma lente constatou-se diversidade na curva de variância, apesar de não demonstrar diferença estatisticamente significativa. CONCLUSÕES: Para se indicar um filtro com segurança, as propriedades espectrais do filtro devem ser determinadas pela análise espectrofotométrica. É mais importante a capacidade de filtrar radiações luminosas do que somente ser colorido ou não.PURPOSE: Determination of transmittance curves through spetrophotometric measurementes of color filtering lenses submitted to UVA and light visible radiation, and comparison of the results in the band between 320 and 800 nanometres (nm. METHODS: The filtering color of Danny yellow 1, orange, green and grey and Rio de Janeiro yellow 2 lenses have been analyzed using JEM Way model 6.400 spectrophotometer. RESULTS: All lenses showed distinct and variable transmittance in the

 1. Hvordan kan teknologi skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030?

  Eli-Marie Danbolt Drange

  2014-09-01

  Full Text Available I denne artikkelen drøfter jeg hvordan teknologi kan skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030. Jeg starter med å skissere et mulig framtidsscenario i form av et blogginnlegg skrevet av en 15 åring i året 2030. Videre i artikkelen tar jeg utgangspunkt i dette framtidsscenarioet og sammenligner det med dagens situasjon, i tillegg til at jeg drøfter hva som må til for at scenarioet kan oppfylles. Læreren spiller en nøkkelrolle i utviklingen av nye undervisnings- og læringsmåter, og det er først når læreren integrerer teknologien i sin undervisning at nye praksiser oppstår. Jeg viser noen konkrete eksempler på bruk av teknologi på nye måter, samt refleksjon rundt utviklingen framover.

 2. Síndrome do ápice orbitário causada por herpes zóster oftálmico: relato de caso e revisão da literatura Herpes zoster ophthalmicus and orbital apex syndrome: case report and literature review

  Kenzo Hokazono

  2009-10-01

  Full Text Available OHerpes Zoster Oftálmico (HZO decorre da infecção pelo vírus da varicela-zoster que permanece latente no gânglio de Gasser até que seja reativado e comprometa a divisão oftálmica do nervo trigêmeo. HZO freqüentemente causa manifestações oftalmológicas como lesões vesiculares palpebrais, ceratoconjuntivite, esclerite, uveíte, paralisia oculomotora, miosite orbitária e neurite óptica. Raramente o acometimento do ápice da órbita pode ser a manifestação inicial desta grave afecção. Este trabalho relata um caso de síndrome do ápice orbitário associado à meningite, causado por HZO e que foi tratado com corticosteróide e aciclovir sistêmicos.Herpes Zoster ophthalmicus (HZO is caused by a varicella-zoster virus infection which remains latent in the ganglion of Gasser until it is reactivated and compromise the ophthalmic division of the trigeminal nerve. HZO commonly causes neuro-ophthalmic complications such as vesicular lesions in the eyelids, keratoconjunctivitis, sclertis, uveitis, ocular palsy, orbital miositis and optic neuritis. HZO rarely presents as an orbital apex syndrome. This paper describes a patient with of orbital apex syndrome associate and meningitis caused by HZO which was treated with systemic steroids and acyclovir.

 3. Kroppen husker som en elefant

  Jantzen, Christian; Østergaard, Per

  2008-01-01

  Ofte kan vi lynhurtigt afgøre, hvad vi kan lide, og hvad vi ikke kan lide - og ligeså ofte uden overhovedet at kunne forklare, hvor- for det lige præcis er sådan, det er. Denne "irrationelle" forbrugeradfærd har længe interesseret både forskere og praktikere, og i de seneste år har vi også fået e...

 4. Hypertension--forekomst og behandling

  Ibsen, Hans; Jørgensen, Torben; Jensen, Gorm B

  2009-01-01

  Hypertension is the most important modifiable risk factor for cardiovascular disease. However, less than half of all hypertensives have their blood pressure reduced to relevant goals. The prevalence of hypertension in Denmark was found to be between 26% and 40% of the adult population. Just over ...... half were aware of the diagnosis, but less than half were in treatment. Blood pressure control in patients who are undergoing treatment has improved during recent years, but there is still a gap to achievable control rates....

 5. Onkologisk behandling af meningeal carcinomatose

  Sulim, S.; Høyer, Morten

  2005-01-01

  Meningeal carcinomatosis (MC) occurs in 5-8% of cancer patients. In the       majority of cases, MC appears in patients with advanced disease. The       increase in incidence is probably caused by improved survival due to       improvements in systemic therapy and an increased awareness of MC among...

 6. Behandling af hydatidose med albendazol

  Magnussen, P; Gelletlie, R; Bygbjerg, Ib Christian

  1989-01-01

  of the patients had varying degrees of liver involvement which were reversible. Neutropenia did not occur. Various parameters for assessing the therapeutic effect are mentioned. Albendazol appears to be effective in the treatment of non-operable hydatid disease and to prevent recurrence after surgery....

 7. Behandling ved tidlig Hodgkin's sygdom

  Specht, L K; Carde, P; Mauch, P

  1993-01-01

  indicate that we still do not definitively know whether or not the early addition of prophylactic chemotherapy improves survival. Arguments in favour of early chemotherapy are: that laparotomy may be avoided, that radiation fields and doses may perhaps be reduced, and that the stress of experiencing...... a relapse is avoided in many patients. The major argument against early chemotherapy is: that by careful staging and selection of patients and by careful radiotherapy techniques the number of patients exposed to potentially toxic chemotherapy may be kept at a minimum. Recently, trials have been carried out...

 8. Stress og profylakse samt behandling

  Netterstrøm, Bo

  2012-01-01

  Prevention of stress should address the stressors and factors which modify the effect of these. At the community level legislation and agreements on the labour market are important tools. At the enterprise level policies to reduce stress and monitoring the psychosocial work environment has...... the first priority in prevention. Treatment of stress is often a long-term process involving diagnostic assessment, psycho-education and counselling. The Danish National Board of Health has published recommendations to both general practitioners and the public in this area....

 9. Farmakologisk behandling af psykotiske tilstande

  Fink-Jensen, A.; Larsen, J.T.; Nielsen, B.

  2008-01-01

  Antipsychotic medication has been used for more than fifty years and has brought a dramatic improvement in the treatment of psychotic diseases by removing or reducing the psychotic symptoms and thereby also allowing other treatment approaches to be used. However, an urgent need remains for new me...

 10. Den dysplastiske hofte II. Behandling

  Jacobsen, Steffen; Sonne-Holm, Stig

  2003-01-01

  The possibility of individualized treatment of residual dysplasia of the hip in childhood and adulthood has renewed the interest in this orthopaedic field and new procedures of treatment have been devised. This article reviews current knowledge of the treatment of the dysplastic hip....

 11. Diagnostik og behandling af fenylketonuri

  Bayat, Allan; Møller, Lisbeth Birk; Lund, Allan Meldgaard

  2015-01-01

  Primary phenylalanine hydroxylase deficiency, also known as phenylketonuria, results in accumulation of phenylalanine in the blood. Early identification and treatment prevents the majority of clinical sequelae to the disease, but psychological and neurodevelopmental problems can occur in some...

 12. Behandling af gener efter whiplash

  Rittig-Rasmussen, Bjarne; Kongsted, Alice; Carstensen, Tina

  2010-01-01

  Treatment of whiplash-associated disorders starts with a thorough clinical examination, which may be repeated after 1-3 weeks. For optimal results it is essential that the patient receives clear information about the condition and that any pain is treated effectively with analgesics. Risk factors...

 13. Udredning og behandling af papilsekretion

  Saltvig, Iselin; Perdawood, Frea Ramzi; Matzen, Steen Henrik

  2017-01-01

  Nipple secretion is a common condition; it can occur in men and women, and be uni- or bilateral. It is related to hormonal changes, physical stimulation, intracerebral processes and certain drugs, and it is divided into three types: galactorrhoea, clear/bloody or viscous. Only the clear/bloody type...

 14. stausartikel: behandling af subcutane abscesser

  Hardgrib, Nina; Petersen, Klaus Kjær

  2017-01-01

  Simple subcutaneous abscesses are common, and we have examined the literature concerning the ideal treatment of subcutaneous abscesses. We recommend radical debridement with removal of all pus, the abscess wall and any necrosis. If primary suture is chosen, preoperative antibiotics should be admi...

 15. Kirurgisk behandling af cancer pancreatis

  Bergenfeldt, Magnus; Hansen, Carsten Palnaes; Mortensen, Michael Bau

  2010-01-01

  Surgery remains the only hope for cure in pancreatic cancer. The most common procedures are reviewed. Postoperative morbidity and mortality below 30% and 5%, respectively, are the standard. The benefit of extended lymph node dissection and portal-mesenteric vein resection is dubious. Selected pat...

 16. Kirurgisk behandling ved lokalavanceret pancreascancer

  Fristrup, Claus Wilki; Pless, Torsten; Hovendal, Claus

  2009-01-01

  Treatment of patients with locally advanced pancreatic cancer remains a challenge, and the exact role of surgery with vascular resection remains unclear. Several studies on selected patient populations have addressed the problem, but with varying results. Although venous resection may be performe...

 17. Kongenit hyperinsulinisme - diagnostik og behandling

  Christesen, Henrik Thybo; Fuglsang Bruun, Maria; Hedegaard Christoffersen, Stine

  2011-01-01

  -fluoro-L-dihydroxyphenylalanine positron emission tomography/computed tomography and peroperative microscopy of frozen section allows surgeons to resect the focal lesion instead of performing subtotal pancreatectomy. Milder CHI, sometimes difficult to diagnose, is treated conservatively. In spite of all improvements, cerebral...

 18. Præhospital behandling

  Larsen, C F; Jørgensen, H R; Nielsen, J R

  1990-01-01

  by the Danish National Board of Health was also tested. Experience from abroad and recent Danish trial arrangements demonstrate the positive effect of extended professional prehospital treatment. The authors consider, therefore, that an ambulance law is required as this would ensure better and more uniform...

 19. Behandling af den hypoterme patient

  Kjærgaard, Benedict; Rudolph, Søren Finnemann; Lucas, Alexander

  2008-01-01

  Treatment of the hypothermic patient depends more on the clinical condition than on the core temperature. Unconscious patients need thorough investigation, and they can often be rewarmed with warm water in the pleural cavities. Cardiac arrest requires cardio pulmonary rescue until rewarming can b...

 20. Rekommandation for behandling af paracetamolforgiftning

  Clemmesen, J O; Ott, P; Dalhoff, K P

  1996-01-01

  Based on recent reports concerning the efficacy of N-acetylcysteine (NAC) in paracetamol (acetaminophen) poisoning, guidelines for treatment and control of these patients are reviewed by a study group under the Danish Association for the Study of the Liver. It is recommended that NAC-treatment...... is initiated immediately after referral and continued for 36 hours in all cases. Further NAC-treatment should not be discontinued before a decrease in INR has been observed....

 1. Diagnose og behandling af binyrebarkkarcinom

  Abildgaard, Julie; Pappot, Helle; Petersen, Peter Meidahl

  2013-01-01

  Adrenocortical carcinomas (ACC) are rare tumours responsible for only 0.02% of the total number of malignant diseases. However the ACC are aggressive with a mean fiveyears survival of 20-50% and are often associated with increased production of adrenocortical hormones. The effect of the treatment...... is controversial and often based on small retrospective series or expert opinions. Centralization, international attention and collaboration in the treatment of ACC are mandatory. Randomized clinical trials are needed to determine the best treatment strategy in order to increase survival in patients with ACC....

 2. Behandling ved tidlig Hodgkin's sygdom

  Specht, L K; Carde, P; Mauch, P

  1993-01-01

  indicate that we still do not definitively know whether or not the early addition of prophylactic chemotherapy improves survival. Arguments in favour of early chemotherapy are: that laparotomy may be avoided, that radiation fields and doses may perhaps be reduced, and that the stress of experiencing...

 3. Behandling af astma hos gravide

  Akram, Iram; Ulrik, Charlotte Suppli; Johnsen, Claus Rikard

  2016-01-01

  Asthma is one of the most frequent chronic diseases which complicate pregnancy. Well-controlled asthma during pregnancy reduces the risk of for exacerbations and, consequently, the risk of adverse pregnancy outcome. Pharmacological therapy for pregnant women with asthma is a challenge, not least ...

 4. Hypertension--forekomst og behandling

  Ibsen, Hans; Jørgensen, Torben; Jensen, Gorm B

  2009-01-01

  Hypertension is the most important modifiable risk factor for cardiovascular disease. However, less than half of all hypertensives have their blood pressure reduced to relevant goals. The prevalence of hypertension in Denmark was found to be between 26% and 40% of the adult population. Just over...... half were aware of the diagnosis, but less than half were in treatment. Blood pressure control in patients who are undergoing treatment has improved during recent years, but there is still a gap to achievable control rates....

 5. Hypertension--forekomst og behandling

  Ibsen, Hans; Jørgensen, Torben; Jensen, Gorm B

  2009-01-01

  Hypertension is the most important modifiable risk factor for cardiovascular disease. However, less than half of all hypertensives have their blood pressure reduced to relevant goals. The prevalence of hypertension in Denmark was found to be between 26% and 40% of the adult population. Just over...... half were aware of the diagnosis, but less than half were in treatment. Blood pressure control in patients who are undergoing treatment has improved during recent years, but there is still a gap to achievable control rates. Udgivelsesdato: 2009-Jun-8...

 6. Udredning og behandling af hoste

  Çolak, Yunus; Laursen, Lars Christian

  2013-01-01

  Cough is frequently a reason for seeing a doctor. Cough has a wide range of causes and the diagnosis can be difficult to make. Cough is often benign and self-limiting but can also be the first sign of malignancy. Especially chronic cough reduces the patients' quality of life. The purpose of this ...

 7. Behandling af insulinom med alkoholsklerosering

  Schnack, Christina; Christensen, Carina Ørts; Beck-Nielsen, Henning

  2012-01-01

  The efficacy and safety of endoscopic ultrasound (EUS)-guided alcohol ablation of an insulinoma in a patient not candidate for surgery is being evaluated. A 89 year-old male patient with insulinoma and serious cardiac disease was treated with EUS-guided alcohol ablation. The only complication...... was a slight degree of pancreatitis. Two months after the ablation values of plasma glucose and serum pro-insulin were normalized. EUS-guided alcohol ablation is a safe and efficient alternative to surgical resection of insulinomas in poor surgical candidates....

 8. Markedsføring af probiotiske fødevarer: Kan vi lære noget af Gaio og ProViva

  Bech-Larsen, Tino; Andersen, Lone Merete Schreiber

  2004-01-01

  Erfaringerne fra Gaio yoghurt (fra Arla) og ProViva frugtdrik/suppe (fra Skånemejerierne) viser, at der kan være vanskeligt at overbevise forbrugerne om probiotiske fødevarers fortrin. Både Gaio og ProViva har haft succes på deres respektive hjemmemarkeder, men ingen af produkterne har kunnet klare...... den korte tur over øresund. Med afsæt i Gaio og ProViva har MAPP og SIK undersøgt, hvordan forskellige reklame- og mediestrategier påvirker forbrugernes accept af probiotiske fødevarer. Undersøgelsen Undersøgelsen omfattede for det første en analyse af reklamer og nyhedsartikler om de to produkter...

 9. School Classes for Talented Pupils

  Rasmussen, Annette; Rasmussen, Palle

  Det hævdes ofte, at der er behov for særlige indsatser for at stimulere de mest talentfulde elever i skolen. I artiklen behandles dette spørgsmål i sociologisk perspektiv, på baggrund af følgeforskning i forbindelse med en "talentklasse" i Nordjylland....

 10. Kontraktetablering i supervision

  Mortensen, Karen Vibeke; Jacobsen, Claus Haugaard

  2007-01-01

  Kapitlet behandler kontraktetablering i supervision, et element, der ofte er blevet negligeret eller endog helt forbigået ved indledningen af supervisionsforløb. Sikre aftaler om emner som tid, sted, procedurer for fremlæggelse, fortrolighed, ansvarsfordeling og evaluering skaber imidlertid trygh...

 11. ”Hospitalet bliver aldrig et godt sted”

  Haa, Berit Pedersen; Aagaard, Hanne

  2014-01-01

  Ved ankomsten i Skadestuen er børn ofte chokerede, utrygge, angste og har smerter. De træder ind et ukendt sted, hvor der er fremmede lyde og lugte - og hvor de skal undersøges og behandles. Formålet med udviklingsprojektet ”Hospitalsklovne i Skadestuen” er at undersøge, hvorvidt hospitalsklovne ...

 12. Türkiye’de kan basıncı düzeylerindeki değişim/Changes in the prevalence of hypertension in Turkey

  Özlem Pekel

  2013-12-01

  Full Text Available Özet Amaç: Koroner kalp hastalığı için bilinen değiştirilebilir risk etmenlerinden birisi de yüksek kan basıncıdır. Yüksek kan basıncı sıklığının izlenmesi, koroner kalp hastalığı riskinin ve sıklığının belirlenmesi açısından önemlidir Bu çalışmada Türkiye’de kan basıncı ile ilgili verisi olan toplum tabanlı çalışmalar sistematik olarak incelenmiş ve erişkinlerde kan basıncı düzeylerinin yıllar içindeki değişimi değerlendirilerek gelecek yıllar için çıkarımlarda bulunulması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada uluslararası ve ulusal elektronik veritabanları taranmıştır. Medline veritabanında “blood pressure or hypertension and Turkey” anahtar sözcükleri ile toplam 2073 makaleye ulaşılmıştır. Bu araştırmaların 14 tanesinin toplum tabanlı olduğu, hipertansiyon prevalansı içerdiği saptanmıştır. Ulakbim veritabanı taramasında “hipertansiyon” anahtar sözcüğü ile 1184 makaleye ulaşılmış ve bunlardan 5 tanesinin toplum tabanlı olduğu saptanmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu tez merkezi veritabanı taramasında “hipertansiyon” anahtar sözcüğü ile toplam 933 onaylanmış teze ulaşılmış ve 22 tanesinin toplum tabanlı olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak kan basıncı ve hipertansiyon sıklığı için 19 çalışma değerlendirmeye alınmıştır. Yaşa ve cinsiyete göre hipertansiyon sıklığı ve ortalamaları verilmiş olan ve hipertansiyon tanımı birbirine benzeyen TURDEP 1-2 (1998-2010 ve PATENT (2003 çalışmaları Türkiye’de yıllara göre hipertansiyon sıklığındaki değişimi incelemek için istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. Microsoft Excel programında oluşturulan regresyon eşitlikleri kullanılarak 2015 yılına kadar olan dönemdeki beklenen sıklıklar hesaplanmıştır. Bulgular: İncelenen çalışmalarda hipertansiyon sıklığı erkeklerde %28.4-%49.0, kadınlarda ise %38

 13. ”Kalle, du kan ju läsa!” Förskoleklasslärare synliggör förskoleklasselevers skriftspråksutveckling

  Tarja Alatalo

  2017-03-01

  Full Text Available Den här studien tar sin utgångspunkt i ett kompetensutvecklingsprojekt där lärare i förskoleklass gavs möjlighet att genom erfarenhet i handling samt reflektion stärka sina ämneskunskaper inom skriftspråksområdet. Sju lärare i förskoleklass intervjuades om sina erfarenheter i samband med bedömning av elevers skriftspråksutveckling. Studiens syfte var att undersöka vilket meningsskapande som enligt lärarna sker i samband med bedömningsaktiviteten. Fokus riktades mot lärarnas beskrivningar av det egna, men också elevernas meningsskapande. Studiens grund i sociokulturell teori och pragmatismens begrepp, erfarenhet och meningsskapande som centrala analysverktyg, synliggjorde lärarnas fördjupade förståelse för elevers skriftspråksutveckling. I materialet framträder en bild av att tidigare erfarenheter omvärderades och användes tillsammans med nya erfarenheter för att skapa ny kunskap hos både lärare och elever. Exempelvis beskriver lärare hur elever i samband med bedömningsaktiviteten upptäckte att de kunde läsa. I mötet mellan projektets ämnesfokus och praktisk handling kunde lärarna omvärdera tidigare erfarenheter och upptäcka att elever i förskoleklassen läser, hur de läser och hur de själva kan stimulera eleverna vidare. Studiens avsikt är att öppna för en diskussion om hur kompetensutveckling om skriftspråksutveckling kan öka förskoleklasslärares möjligheter att stimulera elever vidare och öka elevernas förutsättningar att utvecklas i riktning mot skolans kunskapskrav.

 14. Case report - curved femoral osteotomy for management of medial patellar luxation

  Allpass, Maja; Miles, James Edward

  2015-01-01

  Medial patellaluxation kan forårsages af femoral varus hos hund. Førhen har patienter med excessiv femoralvarus været korrigeret ved en lateralt placeret femoral kile-ostektomi. Her præsenteres en case, hvor en buet osteotomi blev anvendt til behandling af medial patellaluxation.......Medial patellaluxation kan forårsages af femoral varus hos hund. Førhen har patienter med excessiv femoralvarus været korrigeret ved en lateralt placeret femoral kile-ostektomi. Her præsenteres en case, hvor en buet osteotomi blev anvendt til behandling af medial patellaluxation....

 15. Hvordan kan utfordringer føre til økt læring og utvikling hos fremtidige elite fotballspillere og elitesoldater?: et komparativt casestudie mellom Forsvarets Spesialkommando og en fotballklubb i eliteserien

  Nilsen, Kim-André

  2015-01-01

  Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2015 I dette prosjektet ønsket jeg å finne ut hvordan motgang og utfordringer kan føre til økt læring og utvikling hos fremtidige elitesoldater og fotballspillere på elitenivå. Dette er en komparativ casestudie mellom en fotballklubb i eliteserien og Forsvarets Spesialkommando (FSK). I denne beskrivende casestudien ble semi-strukturerte intervjuer og dokumentasjonsundersøkelser benyttet i datainnsamlingen. I forbindelse med rekrutterin...

 16. Sociālais medijs "Instagram" kā mārketinga komunikācijas kanāls: "ArtJam", "Paviljons" un "Yayoi" piemēri

  Ezergaile, Elizabete

  2016-01-01

  Bakalaura darba "Sociālais medijs "Instagram” kā mārketinga komunikācijas kanāls: “ArtJam”, “Paviljons” un “Yayoi” piemēri" mērķis ir noskaidrot, kādā veidā un kādiem mērķiem iepriekš minētie zīmoli izmanto sociālo mediju “Instagram” kā mārketinga komunikācijas kanālu un kādus rezultātus komunikācija šajā kanālā ir sniegusi konkrētajiem zīmoliem. Teorijas daļā aplūkotas teorētiskās nostādnes par mārketingu, mārketinga komunikāciju, sociālajiem medijiem, sociālo mediju mārketingu, sociāli medi...

 17. Kan kostholdsdata fra hjerte- karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?

  Elin Bjørge Løken

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGEt selvadministrert spørreskjema om utvalgte sider av det vanlige kostholdet er besvart av ca. 60 000 mennog kvinner i de tre første hjerte-karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland (1974-1988.Sammenligning av kostdata hos et utvalg av deltakerne som både besvarte spørreskjemaet og et 24 timerskostintervju, har vist at spørreskjemaet ikke bare ga et brukbart bilde av forbruket av melk, brød,smør/margarin og kaffe, men også for beregnet inntak av energi, protein, fett og kalsium. Skjemaetinneholdt få spørsmål om friske plantematvarer og kan derfor ikke gi data for inntak av antioksidanter.Resultatene viste klare forskjeller i kostholdet mellom menn og kvinner og i forhold til bosted. Videreanalyser har vist statistisk signifikante sammenhenger mellom en eller flere kostkomponenter og risiko forulike typer kreft og lårhalsbrudd. Materialet omfatter en forholdsvis ung kohorte, og kan på sikt væreinteressant for studier av andre sykdommer eller dødsårsaker som antas å ha sammenheng med en ellerflere av de kostkomponentene som spørreskjemaet omfatter. Ved vurdering av resultatene er det viktig å tahensyn til at spørreskjemaet ikke omfattet det totale kostholdet.Løken EB, Solvoll K. Can dietary data from the cardiovascular disease studies in Finnmark,Sogn og Fjordane and Oppland be used to analyse risk for other diseases?Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYA self-administered questionnaire covering selected aspects of the habitual diet was answered byapproximately 60 000 men and women who participated in the three first screenings of cardiovasculardisease risk factors in the counties of Finnmark, Sogn og Fjordane and Oppland (1974-1988. A subsampleof the subjects was in addition interviewed about their intake of foods and beverages on the day before thequestionnaire was handed out. It appeared that the questionnaire not only provided reasonable data onconsumption of milk, bread, butter/margarine and

 18. Väderkontraktet: plats, miljörättvisa och eskatologi i Astrid Lindgrens Vi på Saltkråkan

  Pia Maria Ahlbäck

  2010-01-01

  Full Text Available Astrid Lindgren’s children’s novel Vi på Saltkråkan (1964 which is set in the outer archipelago of Stockholm is an ideal case for the study of a variety of eco- or “environmental critical” (Buell, 2005 themes and motifs. There is for instance, the ideo-historical motif of the representation of a number of positions on nature and the physical environment generally, from the most anthropocentric one of Vesterman over the “sociocentric” (Buell 2005 view represented by the Grankvist family, to the eco- or biocentric stand of Pelle, which is epitomized in his love and defense of all kinds of animals including the most threatening and irritating ones. There is also the ecocritical generic problem of the idyll. More themes could be named. What will be at the centre of attention in this article, however, is the motif of weather as connected to that of locale, or place, and the Melkersons and the islanders’ defense of place. I suggest that part of the novel’s environmental relevance lies in what could be understood through the metaphor of contract: the characters enter a contract of dependence through the csategory of weather. This contract is deeply place-related and existentially loaded. The motif of weather cuts into the idea of environmental justice (Adamson, Evans and Stein, 2002, through the Melkersons’ struggle to save Snickargården, a struggle which is shared by the islanders themselves. The weather always serves to underscore the Melkersons’ attachment to place which is one of deepest solidarity, and to home. The novel contains an escathological undercurrent related to place and to weather. In the emphasis on this, the novel offers a profound environmental insight into the dependence of human existence upon environment.

 19. Hâkim Seyyid Mehmed And His Book Called Nazire-i Hilye-i Hâkanî / HÂKİM SEYYİD MEHMED EFENDİ’NİN “NAZİRE-İ HİLYE-İ HÂKANΔ ADLI ESERİ

  Yakup POYRAZ (M.A.H.

  2007-08-01

  Full Text Available As a result of the deep divine love people had for our Prophet, various literarytypes such as mevlit and na’t appeared. Of these types, hilye is one of the morepopular ones. Hilyes describe our Prophet physically and morally and theyusually convey the divine love poets have for him. The best-known hilye inTurkish literature, Hilye-i Hâkanî, was written by Hâkanî Mehmet Bey in 16thcentury. One of the nazires written in this hilye belongs to Hâkim SeyyidMehmed who was an 8th century poet. This nazire is usually regarded as one ofthe best in Hilye-i Hâkanî. In this article investigated Hilye-i Hâkanî and madeuseful form to literature.

 20. Nordkorea kan endelig ramme USA

  Jakobsen, Peter Viggo

  2017-01-01

  Nordkoreas evne til at nå USA baner vej for en forhandlet løsning, fordi præsident Trump ikke har andre alternativer. Krig vil koste over en million døde, og Kina er imod effektive sanktioner. Det nødvendige pres for at få USA til forhandlingsbordet er nu på plads.......Nordkoreas evne til at nå USA baner vej for en forhandlet løsning, fordi præsident Trump ikke har andre alternativer. Krig vil koste over en million døde, og Kina er imod effektive sanktioner. Det nødvendige pres for at få USA til forhandlingsbordet er nu på plads....

 1. Hvad kan teknologistudier sige arbejdslivsstudier?

  Buch, Anders

  2007-01-01

  to theoretical and methodological questions in the social sciences. The article argues that these reflections should be incorporated in order that work life studies can give appropriate attention to the impact of technology. Further the article discusses the influence of Actor Network Theory (ANT) in the social...... sciences. ANT has become popular in its aspirations to combine 'societal'and 'technological' factors in a seamless way. But is it possible for ANT to bridge the divide between 'societal' and 'technological' explanations in the social sciences? The article questions the ANT project and stresses that work...

 2. Diabeteszorg bij jongeren kan beter

  2018-01-01

  De stap van kinderarts naar internist is voor veel jongeren groot. Om de overgang van kinderzorg naar de interne geneeskunde bij jongeren met diabetes type 1 beter te laten verlopen, zijn verbeteringen nodig. Dat blijkt uit het onderzoeks- en verbeterprogramma Betere Transitie bij Diabetes onder 384

 3. Kaffe kan beskytte mod sygdom

  Hermansen, Kjeld; Krogholm, Kirstine Suszkiewicz; Bech, Bodil Hammer

  2012-01-01

  and depression. However, pregnant women, people suffering from anxiety disorder and persons with a low calcium intake should restrain from moderate or high intake of coffee due to uncertainty regarding potential negative effects on pregnancy, anxiety and risk of osteoporosis, respectively....

 4. Valproat kan inducere reversibel encefalopati

  Prakash, Sivagini; Harbo, Thomas; Christensen, Jakob

  2014-01-01

  discontinuation of VPA she regained full consciousness, could talk and feed herself. The extrapyramidal and cognitive symptoms completely subsided during the following months. VPA-induced encephalopathy is an uncommon but serious adverse effect that should be considered in patients with cognitive decline during...

 5. Hvis du ikke kan sproget..

  Andersen, Hanne Leth; Daryai-Hansen, Petra; Tranekjær, Louise

  RUC's Sprogprofiler gør det muligt for de studerende på RUC at arbejde videre med deres andet fremmedsprog (fransk, spansk og tysk) som led i deres uddannelse der ikke er en fremmedsprogsuddannelse. I denne bog sætter en række forskere og undervisere Sprogprofilerne i relation til dansk og intern...

 6. Duist bestrijden kan ook anders

  Rovers, J.A.J.M.; Spruijt, J.

  2003-01-01

  In het kader van het project Telen met toekomst onderzocht PPO diverse strategieën (standaard en geïntegreerd) voor chemische onkruidbestrijding, met name van duist, in wintertarwe. Bij de geïntegreerde strategieën werden de milieubelastende middelen isoproturon en MCPA vervangen door Topik en Ally.

 7. Kaffe kan beskytte mod sygdom

  Hermansen, Kjeld; Krogholm, Kirstine Suszkiewicz; Bech, Bodil Hammer

  2012-01-01

  A moderate daily intake of 3-4 cups of coffee has convincing protective effects against development of type 2 diabetes and Parkinson's disease. The literature also indicates that moderate coffee intake reduces the risk of stroke, the overall risk of cancer, Alzheimer's disease, suicide...... and depression. However, pregnant women, people suffering from anxiety disorder and persons with a low calcium intake should restrain from moderate or high intake of coffee due to uncertainty regarding potential negative effects on pregnancy, anxiety and risk of osteoporosis, respectively....

 8. Kaffe kan beskytte mod sygdom

  Hermansen, Kjeld; Krogholm, Kirstine Suszkiewicz; Bech, Bodil Hammer

  2012-01-01

  A moderate daily intake of 3-4 cups of coffee has convincing protective effects against development of type 2 diabetes and Parkinson's disease. The literature also indicates that moderate coffee intake reduces the risk of stroke, the overall risk of cancer, Alzheimer's disease, suicide and depres......A moderate daily intake of 3-4 cups of coffee has convincing protective effects against development of type 2 diabetes and Parkinson's disease. The literature also indicates that moderate coffee intake reduces the risk of stroke, the overall risk of cancer, Alzheimer's disease, suicide...

 9. Norwegian Wood Innovation

  Larsen, Ingrid Marie Hjellset

  2005-01-01

  Terrengmodellering i 3D er i dag en mye brukt måte å fremstille landskap på. Slike modeller kan man se i utallige dataspill, animasjonsfilmer, og geologiske modeller. Den vanligste måten å fremstille et 3D terreng på er ved bruk av kotekart. Mønsteret i en treplate kan minne mye om slike koter, og ved segmentering av mønsteret kan dette resultatet behandles på samme måte som et ordinært kart. Denne rapporten beskriver hvordan en finerplate kan bli ført fra treplate til trelandskap ved hjelp a...

 10. Hybrid kredit

  Nielsen, Niels Christian; Møller, Michael

  2016-01-01

  Lad os begynde med en lille opgave: Danske turister i fattige lande giver ofte gode drikkepenge på restauranter, for her kan man være gavmild til en billig penge......Lad os begynde med en lille opgave: Danske turister i fattige lande giver ofte gode drikkepenge på restauranter, for her kan man være gavmild til en billig penge...

 11. Do it for fun

  Larsen, Birgit; Sørensen, Anja Egedius; Nilson, Ulla

  2017-01-01

  Biblioteksopplæring er ofte kjedelig og uten engasjment, for både studenter og bibiotekarer. Den består imidlertid ofte av en serie med informasjon som lett kan iversettes til et spill. Med gamification som ramme har bibliotekspillet ved fagbiblioteket i Horsens løst noen didaktiske problemer....

 12. Går samfunnet i pluss med plusskunder? : en litteraturstudie av plusskunders samfunnsøkonomiske verdi i Norge, hvilken utvikling man kan forvente i antall plusskunder fremover og betydning for regulering

  Vestby, Line; Dvergsnes, Alexander

  2017-01-01

  Plusskunder er et relativt nytt fenomen i Norge og en ser allerede i dag vekst i dette segmentet. Det er derfor av stor interesse å undersøke hvilke virkninger plusskunder vil ha for kraftsystemet og samfunnet for øvrig. I denne studien har vi derfor forsøkt å kartlegge plusskunders samfunnsøkonomiske verdi i Norge. I tillegg har vi studert forventet fremtidig vekst i antall plusskunder i Norge, da antall plusskunder vil ha betydning for hvilke implikasjoner de kan føre med seg...

 13. Comparação da qualidade do bloqueio oftálmico periconal com ropivacaína a 1% e 0,75% com punção os pontos infraorbitário lateral e medial da órbita

  Vásquez Carlos Escobar

  2002-01-01

  Full Text Available JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: São diversos os fármacos empregados e diversas as vias de abordagem da região peribulbar. Nosso objetivo foi investigar a qualidade do bloqueio oftálmico periconal, através de dois pontos de punção, utilizando ropivacaína em diferentes concentrações, sem adição de hialuronidase. MÉTODO: Foram estudados 50 pacientes submetidos à cirurgia oftalmológica, distribuídos aleatoriamente em dois grupos: R1 (Ropivacaína a 1% e R0,75 (Ropivacaína a 0,75%. O volume de anestésico local injetado foi ajustado conforme a tolerância e distensibilidade do espaço periconal no ponto infraorbitário e, se necessário, um volume adicional de até 3 ml no compartimento periconal medial da órbita. Escores de motilidade foram atribuídos a cada músculo reto. Foi avaliado também o grau de bloqueio motor dos músculos elevador da pálpebra superior e orbicular ocular. Os dados foram avaliados nos seguintes momentos: M0 = imediatamente antes de realizar o bloqueio; M5 = 5 minutos após o bloqueio; M10 = 10 minutos após o bloqueio; e M15 = 15 minutos após o bloqueio. RESULTADOS: Dois pacientes do grupo R1 e oito pacientes no grupo R0,75 necessitaram complementação, sendo esta diferença significativa. Em 72% dos casos, em ambos os grupos, foram realizadas somente as duas punções iniciais. O volume total de anestésico e o volume empregado na primeira punção foram respectivamente, no grupo R1: 9,72 ± 2,38 ml e 6,96 ± 0,97 ml e no grupo R0,75: 12,64 ± 5,10 ml e 7,36 ± 1,07 ml, apresentando também diferença significativa. Houve diferença significativa dos escores de motricidade nos momentos M10(R1 = 1,6; R0,75 = 3,8 e M15(R1 = 1,04; R0,75 = 2,8. CONCLUSÕES: Concluímos que a ropivacaína a 1% mostrou-se mais eficiente do que a ropivacaína a 0,75% quando utilizadas sem hialuronidase para realização de bloqueios oftálmicos periconais pelas técnicas apresentadas. Houve uma tendência a um menor número de pun

 14. Comparação da qualidade do bloqueio oftálmico periconal com ropivacaína a 1% e 0,75% com punção os pontos infraorbitário lateral e medial da órbita

  Carlos Escobar Vásquez

  2002-11-01

  Full Text Available JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: São diversos os fármacos empregados e diversas as vias de abordagem da região peribulbar. Nosso objetivo foi investigar a qualidade do bloqueio oftálmico periconal, através de dois pontos de punção, utilizando ropivacaína em diferentes concentrações, sem adição de hialuronidase. MÉTODO: Foram estudados 50 pacientes submetidos à cirurgia oftalmológica, distribuídos aleatoriamente em dois grupos: R1 (Ropivacaína a 1% e R0,75 (Ropivacaína a 0,75%. O volume de anestésico local injetado foi ajustado conforme a tolerância e distensibilidade do espaço periconal no ponto infraorbitário e, se necessário, um volume adicional de até 3 ml no compartimento periconal medial da órbita. Escores de motilidade foram atribuídos a cada músculo reto. Foi avaliado também o grau de bloqueio motor dos músculos elevador da pálpebra superior e orbicular ocular. Os dados foram avaliados nos seguintes momentos: M0 = imediatamente antes de realizar o bloqueio; M5 = 5 minutos após o bloqueio; M10 = 10 minutos após o bloqueio; e M15 = 15 minutos após o bloqueio. RESULTADOS: Dois pacientes do grupo R1 e oito pacientes no grupo R0,75 necessitaram complementação, sendo esta diferença significativa. Em 72% dos casos, em ambos os grupos, foram realizadas somente as duas punções iniciais. O volume total de anestésico e o volume empregado na primeira punção foram respectivamente, no grupo R1: 9,72 ± 2,38 ml e 6,96 ± 0,97 ml e no grupo R0,75: 12,64 ± 5,10 ml e 7,36 ± 1,07 ml, apresentando também diferença significativa. Houve diferença significativa dos escores de motricidade nos momentos M10(R1 = 1,6; R0,75 = 3,8 e M15(R1 = 1,04; R0,75 = 2,8. CONCLUSÕES: Concluímos que a ropivacaína a 1% mostrou-se mais eficiente do que a ropivacaína a 0,75% quando utilizadas sem hialuronidase para realização de bloqueios oftálmicos periconais pelas técnicas apresentadas. Houve uma tendência a um menor número de pun

 15. Anorexia nervosa ses ofte sammen medandre psykiatriske lidelser

  Panchenko, Anna; Arnfred, Sidse Marie Hemmingsen

  2015-01-01

  Recent literature is explored focusing on the relationship between symptoms of anorexia nervosa (AN) and other psychiatric disorders and lines of treatment. In AN, restrictive subtype, anxiety and obsessive-compulsive disorders are the most frequent co-morbidities. In AN, bulimic subtype, depress......Recent literature is explored focusing on the relationship between symptoms of anorexia nervosa (AN) and other psychiatric disorders and lines of treatment. In AN, restrictive subtype, anxiety and obsessive-compulsive disorders are the most frequent co-morbidities. In AN, bulimic subtype...

 16. Er det økologisk madordninger ofte sundere?

  He, Chen

  Det europæiske skolemad system er under forandring, en forandring der er blevet kaldt den europæiske skolemad revolution af Morgan & Sonnino (2008). Forandringen består af to afgørende søjler/indsatsområder; 1) Krav til sundere kostvaner; 2) Flere økologiske fødevarer. Denne forskning harundersøg...

 17. Anorexia nervosa ses ofte sammen medandre psykiatriske lidelser

  Panchenko, Anna; Arnfred, Sidse Marie Hemmingsen

  2015-01-01

  , depression, emotional instability/borderline and dependency disorders are most frequent. Psychopharmacological treatment could be tried in cases with AN and co-morbid depression, but otherwise the evidence base is lacking and pharmacological treatment relies on case stories and experience.......Recent literature is explored focusing on the relationship between symptoms of anorexia nervosa (AN) and other psychiatric disorders and lines of treatment. In AN, restrictive subtype, anxiety and obsessive-compulsive disorders are the most frequent co-morbidities. In AN, bulimic subtype...

 18. Spawning and development of Lesueurigobius sanzoi ofT northern ...

  Instituto de Ciencias del Mar, Paseo Nacional sin 08003, Barcelona Spain. Received 22 August 1988; ... The presence of Lesueurigobius sanzoi (de Buen, 1918) on the continental shelf off northern ..... Perfiles de temperatura del Sudoeste de.

 19. D-vitaminmangel. Let at diagnosticere, ofte overset

  Glerup, H; Eriksen, E F

  1999-01-01

  On the basis of five cases the typical clinical picture of patients with severe vitamin D deficiency is presented. The diagnosis can easily be mistaken and it is not uncommon that rheumatic or malignant diseases are suspected instead. By using a simple screening blood test consisting of 25-OH-vitamin...... D, PTH and alkaline phosphatase most cases will be diagnosed correctly. Important risk factors are reviewed, the most important being: elderly > 70 years, persons with low exposure to direct sunlight, gastrointestinal diseases and persons in anti-convulsive treatment. A treatment regimen consisting...... of oral supplementation of 1000-1500 mg calcium + 1000 IU vitamin D to patients with an isolated low 25-OH-vitamin D (

 20. Effects of mechanical weed control in spring cereals - flora, fauna and economy

  Navntoft, Søren; Esbjerg, Peter; Ørum, Jens Erik

  At mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan erstatte kemisk behandling vides fra økologisk produktion, men til hvilken pris? - og hvad med fuglerederne? Nu er det påvist, at strigling som efterlader 15 g (tørret) ukrudt pr m2 kan sikre nytteinsekter for en samlet merudgift på kun 0,75 hkg vårkorn pr. ha. D...

 1. IT og Innovation

  Nordbjerg, Finn Ebertsen; Andersen, Poul

  IT og innovation behandles ud fra tre perspektiver: IT-udviklingsprocesser, IT og lærende organisation og IT-understøttelse af en innovativ didaktik. Vi beskriver nogle ideer til, hvordan arbejdsformer anvendt i forbindelse med ITudviklingsprocesser kan inspirere en innovativ didaktik. IT...... beskrives nogle idéer til, hvordan IT-værktøjer kan understøtte innovative læreprocesser....

 2. IT-baseret fagleksikografi: Nye perspektiver

  Laursen, Anne Lise; Duvå, Grete

  2003-01-01

  IT-baseret fagleksikografi: nye perspektiver For leksikografer vil der altid være områder, der ikke kan behandles tilfredsstillende inden for den traditionelle ordbogs snævre rammer. Elektroniske versioner af forskellige håndbøger, herunder ordbøger, åbner imidlertid for helt nye muligheder, idet...

 3. Opsigtsvækkende nyt om derivater fra USA

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off-balance-sheet...

 4. A stakeholder approach to green innovation management

  Ulhøi, John Parm

  Artiklen handler om interessentledelse: hvordan virksomhedsledere hele tiden må arbejde med de mange krav og forventninger, der stilles til dem fra forskellige interne og eksterne interessenter. Der præsenteres en analytisk metode (SPOT-analysen), som behandler, hvordan ledelsen med fordel kan in...

 5. Advanced Echocardiography for the Detection of Left Ventricular Dysfunction in Aortic Regurgitation

  Olsen, Thue

  2010-01-01

  BAGGRUND Aortainsufficiens kan forårsage kardiel dysfunktion, hjertesvigt og død. Kirurgisk aortaklapudskiftning er en effektiv behandling, men kun hvis den gennemføres, før der er udviklet åbenlys kardiel dysfunktion. Der er behov for bedre metoder til at karakterisere kardiel dysfunktion, idet ...

 6. Bedre boligplaner

  Ranten, K.; Vedel-Petersen, F.

  Meddelelsen behandler brugskravene til boligens plan. Først opstilles detaljerede arealkrav ud fra beboernes aktiviteter, dernæst beskrives hvordan aktiviteterne kan tilgodeses og fordeles i planen, og endelig sammenfattes kravene i oversigter og checklister, der tjener som værktøj ved vurdering ...

 7. Bygningsakustik

  Kristensen, J.; Rindel, J.H.

  I denne anvisning behandles bygningsakustik kun ud fra teoretiske og byggetekniske synsvinkler. Den teoretiske del forudsætter kendskab til den grundlæggende akustik og den byggetekniske del almindelig viden om byggematerialer og bygningskonstruktioner. Anvisningen kan anvendes både som lærebog i...

 8. 'Forestillet læringsvej' i IT-baserede pædagogiske udviklingsprojekter

  Misfeldt, Morten

  2010-01-01

  I denne artikel indføres begrebet 'forestillet læringsvej', og det bruges til at beskrive forskellige tilgange til forholdet imellem udviklingsprojekters mål om at ændre praksis og de resultater, der kan komme ud af at undersøge denne praksisændring. Artiklen behandler det forhold, at interventio...

 9. Effectiveness of a training course for general practice nurses in motivation support in type 2 diabetes care

  Juul, Lise; Maindal, Helle T; Zoffmann, Vibeke

  2014-01-01

  praksis. Kurset omhandlede, hvordan man inden for de aktuelle rammer for type 2 diabetes behandling kan anvende ”Self-determination Theory, en motivationsteori om underliggende årsager for handlinger. Effektiviteten blev evalueret i et cluster-randomiseret pragmatisk design, der inkluderede 40 danske...

 10. "»Saa at jeg har efterlevet en Historieskrivers uden at overtræde en Borgers Pligt«

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2012-01-01

  Ifølge sine egne idealer for god historieskrivning måtte Ludvig Holberg afbalancere sine pligter som borger (= politiske hensyn) med sine pligter som historieskriver (= videnskabelige hensyn). Denne potentielle konflikt kan studeres de steder i hans historiske forfatterskab, hvor han behandler en...

 11. Bereavement care in general practice

  Guldin, Mai-Britt; Vedsted, Peter; Jensen, Anders Bonde

  2013-01-01

  I dette studie testes effekten af en klinisk intervention over for håndtering af sorg i almen praksis. Interventionen handlede om, at tidlig identifikation af komplicerede sorgreaktioner via praktiserende læge kan være med til at sikre behandling til behandlingskrævende sorgreaktioner, der volder...

 12. Sjældne medfødte sygdomme og deres orale manifestationer

  Lauridsen, Eva; Gjørup, Hans

  2018-01-01

  Behandlingen af patienter med medfødte sjældne sygdomme kan have orale, dentale eller kraniofaciale associerede afvigelser og være meget kompleks. Her beskrives kliniske og radiologiske karakteristika og principper for behandling af patienter med ektodermal dysplasi, cleidocranial dysplasi, osteo......, osteogenesis imperfecta og hereditær rakitis...

 13. The new circus performance ABSINTH in Las Vegas

  Eigtved, Michael

  Paperet behandler fem mulige postitioner hvorfra en konkret nycirkusforestilling, (Absinth, der spillede i oktober 2017 i et telt på pladsen for Cesars Palace, Las Vegas, USA) kan analyseres med henblik på at undersøge brugen af provokationer, komik og fornærmelser af publikum som kunstnerisk str...

 14. Logistiksystemer og Logistikomkostninger

  Nielsen, Steen; Mortensen, Ole

  Indlægget behandler begrebet "logistikomkostninger" sådan som disse er defineret i tysk teori. Der ses bl.a. på formålet med logistikomkostninger, hvordan de registreres, hvordan de inddrages i forskellige beslutninger og hvordan disse kan afrapporteres....

 15. Præstationsledelse i en krisetid

  Elmholdt, Claus Westergård; Hoffmann Birk, Rasmus; Børgesen, Kenneth

  front og fra front til top? Hvad sker der når medarbejderne motiveres gennem hård performance management, målstyring og incitamenter? Hvordan kan man bedrive intelligent performance management, som ikke dræber medarbejdernes kreativitet og indre motivation? Det er nogle af de spørgsmål som behandles i...

 16. Person-centered care

  2014-01-01

  Partnerskaber i den psykiatriske behandling, hvad vil det sige? Det kan du se mere om i denne lille film der bygger på interviews med en gruppe unge med ny-diagnosticeret skizofreni. Filmen formidler hvad brugerinvolvering er fra et patientperspektiv, og hvilke værdier mødet mellem patienter og s...

 17. Ejeraftalens selskabsretlige virkning

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Artiklen behandler spørgsmålet om, hvilken retsvirkning en aktionær- eller anpartshaveroverenskomst (med seneste sprogbrug fra betænkning nr. 1498/2008: en "ejeraftale" eller "kapitalejeraftale") har for et selskabs generalforsamling og bestyrelse. Det konkluderes, at ejeraftalen kan blive "selv-...

 18. Complementary or Contradictory Drug Policies

  Jourdan, Michael

  Almindeligvis antages det, at skadesreduktion udgør en fjerde søjle - som komplementerer kontrol, behandling og forebyggelse.  Denne placering er problematisk. De forskellige indsatser kan sættes i båse og man viser ikke inkompatibilitet mellem de forskellige indsatser nogen systematisk opmærksom...

 19. Hvordan forstås og praktiseres anerkendelsesbegrebet i Aggression Replacement Training?

  Harbo, Lotte Junker

  2013-01-01

  Artiklen undersøger den forståelse af anerkendelse som er på spil i behandlingsmetoden Aggression Replacement Training - A.R.T. Begrebet anerkendelse optræder hyppigt i både manual og uddannelse i og omkring manualen og artiklen behandler den begrebsforvirring der kan iaggtages omkring begrebet når...

 20. Motion Planning for Humanoid Robots Based on Virtual Constraints Extracted from Recorded Human Movements

  Mettin, Uwe; La Hera, P.; Freidovich, L.

  2008-01-01

  Inden for robotområdet er der stor interesse for at udvikle strategier og algoritmer som kan skabe menneskelige bevægelser. Denne artikel behandler bevægelsesplanlægning for humanuide robotter som er baseret på konceptet om virtuelle holonomiske begrænsninger. For det første analyseres et sæt kin...

 1. Udredning af xerostomi og hyposalivation

  Pedersen, Anne Marie Lynge; Dynesen, Anja Weirsøe; Jensen, Siri Beier

  2011-01-01

  Mundtørhed kræver grundig undersøgelse Xerostomi er ofte associeret til betydelig nedsat spytsekretion, men kan forekomme, uden at der objektivt kan påvises nedsat spytsekretion. Udredning af patienter, som klager over mundtørhed, bør således altid inkludere en omhyggelig anamnese, en detaljeret ...

 2. Towards a clean economy in 2050. An outline of roads. How the Netherlands can become climate-neutral; Naar een schone economie in 2050. Routes verkend. Hoe Nederland klimaatneutraal kan worden

  Ros, J.; Koelemeijer, R.; Elzenga, H.; Peters, J. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Hekkenberg, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2011-11-15

  In the Netherlands it is possible to reduce the emission of greenhouse gases by 80% in 2050. Therefore it is necessary to start working on a mix of four elements: energy conservation, biomass, CO2 capture and storage, and clean electricity. By order of the Ministry of Infrastructure and Environment PBL and ECN explored the possibilities to achieve 80 percent less greenhouse gases emission in 2050. The main conclusion is that the solution lies in the use of a range of techniques. [Dutch] Nederland kan in 2050 80 procent minder broeikasgassen uitstoten. Daarvoor is het nodig nu al in te zetten op een mix van 4 elementen: energiebesparing, biomassa, CO2-afvang en opslag, en schone elektriciteit. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu verkenden PBL en ECN de mogelijkheden om te komen tot 80 procent minder broeikasgassen in 2050; de onderzoeksinstituten concluderen dat de oplossing ligt in de inzet van een scala aan technieken.

 3. Put the plug in. Shore-side electricity for moored sea ships can improve environmental quality in Rotterdam, Netherlands; Of je stopt de stekker erin. Walstroom voor afgemeerde zeeschepen kan de omgevingskwaliteit in Rotterdam verbeteren

  Okkerse, W.J.; Molenaar, R. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Schiedam (Netherlands)

  2011-10-15

  Moored vessels consume much energy for their 'hotel' function: heating, cooling and lighting. Containers with perishable goods are cooled. Mammoth oil tankers unload oil onshore. That takes a lot of energy and cause much emissions to the air. Use of quay-side electricity can reduce such emissions considerably. Global developments bring the use of onshore power a step closer. This article discusses the environmental benefits for Rotterdam, Netherlands. [Dutch] Afgemeerde zeeschepen verbruiken veel energie voor hun 'hotel' functie: verwarming, verlichting en koeling. Containers met bederfelijke goederen worden gekoeld. Mammoettankers Iossen olie naar de wal. Dat kost veel energie en de bijbehorende emissies zijn groot. Toepassing van walstroom kan deze emissies sterk verminderen. Mondiale ontwikkelingen zorgen ervoor dat toepassing van walstroom een stapje dichterbij is gekomen. In dit artikel wordt de milieuwinst berekend voor Rotterdam.

 4. Kan basıncı ölçüm aletlerimiz ne kadar doğru ölçüyor: kurumsal sürekli bakım programı

  Ek, Rauf Onur; Dişcigil, Güzel; Başak, Okay; Kaplan, Hülya; Çeçen, Serpil; Bozkaya, Ayfer

  2006-01-01

  Amaç: Sfigmomanometre fizik muayenenin önemli bir parçasıdır ve kan basıncı kontrolünün temel taslarından birisidir. Sfigmomanometrelerin dogru ölçüm yapabilmesi için kalibrasyonlarının ve bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bu çalısma, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kullanımda olan sfigmomanometrelerin degerlendirmesini yapmak ve aletlerin düzenli aralıklarla kontrolünü saglayabilmek için bir program olusturabilmek mevcut sorunları saptamak amacıyla yapılmıstır. ...

 5. Tunaweza - Vi kan! : Om att använda drama som metod för att stärka unga flickors självkänsla i ett utvecklingsland

  Åman, Julia

  2016-01-01

  I detta examensarbete behandlar jag hur man kan använda drama som metod för att stärka unga flickors självkänsla i ett utvecklingsland. Arbetet kretsar kring de erfarenheter jag fick när jag gjorde mitt konstnärliga examensarbete som dramainstruktör på en grundskola i Tanzania. I kapitel ett, två och tre redogör jag för hur kvinnors situation ser ut i Tanzania, lyfter fram hur fysisk bestraffning påverkar ett barns självkänsla, och framhäver att åsikterna gällande effekt...

 6. Myalgisk encefalopati (ME)/ Chronic fatigue syndrome(CFS) : i et historisk perspektiv

  Næverlid, Camilla

  2009-01-01

  Sammendrag Bakgrunn: ME/CFS blir definert som en ervervet kronisk sykdom med dyptgripende fysisk og psykisk utmattelse. Sykdommen har en kompleks systemisk karakter og fører ofte til livslang funksjonshemning eller invalidisering. Den opptrer gjerne sammen med symptomer på andre sykdommer (comorbiditet). Det er en usikkerhet rundt dette syndromet - da både når det gjelder definisjon, utbredelse, etiologi og behandling. Det er ingen registrering over syndromets utbredelse verken i Norge...

 7. Hepatorenalt syndrom: diagnose, behandling og forebyggelse

  Egerod Israelsen, Mads; Gluud, Lise Lotte; Bendtsen, Flemming

  2013-01-01

  Cirrhosis, ascites and renal impairment are associated with high morbidity and mortality. The hepatorenal syndrome (HRS) is a type of renal failure that affects patients with cirrhosis and ascites. This paper provides an update on evidence-based interventions in HRS. A number of factors can...

 8. Udvikling af medicinsk behandling mod bipolar lidelse

  Ellegaard, Pernille Kempel

  2015-01-01

  Selvom Esbjerg ligger i vandkants Danmark, er det den Psykiatriske Forskningsenhed i denne by, der er primus motor for et stort forsøg blandt mennesker, der lider af bipolar lidelse. Forsøget hedder ”NACOS”, og er et medicinsk forsøg til mennesker, der befinder sig i den depressive fase.......Selvom Esbjerg ligger i vandkants Danmark, er det den Psykiatriske Forskningsenhed i denne by, der er primus motor for et stort forsøg blandt mennesker, der lider af bipolar lidelse. Forsøget hedder ”NACOS”, og er et medicinsk forsøg til mennesker, der befinder sig i den depressive fase....

 9. Traditionel og alternativ behandling af sklerosepatienter

  Stenager, E N; Stenager, Egon; Knudsen, L

  1989-01-01

  The medicine consumption and the employment of alternative treatment were investigated in a material of 117 patients with disseminated sclerosis (DS) considered to be a representative sample of the patients with DS in the County of Funen. This investigation revealed that the preparations most com...... in social classes 4 and 5 and in women. In addition, is was found that there was no difference in social class, sex and age among the patients who employ alternative methods of treatment. The patients themselves have not experienced any effect from alternative treatment....

 10. Eosinofili--patogenese, klassifikation og behandling

  Andersen, Christen Lykkegaard; Vestergaard, Hanne; Nørgaard, Peter

  2009-01-01

  Eosinophilia represents a complex clinical problem, the management of which is based on case history and clinical examination. Allergy, parasitic infection or inflammation may then be identified or malignancy suspected. In some cases, representing a haematologic disorder, clonality is demonstrate...

 11. Neurointensiv behandling af svaere traumatiske hjerneskader

  Welling, Karen-Lise Kobberø; Eskesen, Vagn; Romner, Bertil

  2010-01-01

  We present a Danish algorithm for the neurointensive care of patients with severe traumatic brain injury. The primary goal is to avoid cerebral ischaemia and hypoxia and secondarily brain injury. Patient evaluation by a neurosurgeon is mandatory, and decision-making concerning extended cerebral...

 12. Knæartrose - diagnostik og behandling

  Husted, Henrik; Schrøder, Henrik; Odgaard, Anders

  2014-01-01

  The diagnosis of arthrosis of the knee is based on anamnestic, clinical and radiological findings. Epidemiological Danish data are presented with a diagnostic algorithm. Treatment ranges from initially conservative - although with limited evidence of cost-benefit efficiency - towards surgical int...... intervention. As opposed to dogma suggesting a delay of arthroplasty, early surgical intervention results in improved outcomes. Optimal treatment of co-morbidities and control of haemoglobin before referral to surgery optimizes patient outcome....

 13. Målrettet behandling af lymfoproliferativ sygdom

  Niemann, Carsten Utoft; Geisler, Christian Hartmann

  2014-01-01

  The development of targeted treatment of chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is changing the prognostic outlook for CLL patients. The B-cell antigen receptor pathway is identified as pivotal for CLL pathogenesis and CLL cell proliferation. Inhibition of this pathway by ibrutinib (Bruton's tyrosin...

 14. Behandling med kosmetiske bløddelsfyldere

  Thyssen, Jacob Pontoppidan; Christensen, Lise H; Zachariae, Claus O C

  2007-01-01

  An increasing number of patients undergo soft-tissue augmentation. The quality depends on the applied filler substance, the compliance of the patient and the physician. Long-term adverse reactions are referred to as nodules or granulomas. Nodules following degradable gels and polyacrylamide...... hydrogel are always caused by bacteria. Nodules following inert, hydrophobic silicone gel and combination gels may emerge years after the injection. They are often caused by a low-grade infection with ensuing enhanced fibrosis and treatment requires a specialist....

 15. MINDFULNESS BEHANDLING AF DANSKE VETERANER - ET PILOTSTUDIE

  Fjorback, Lone

  2015-01-01

  I foråret 2014 mødtes en gruppe på 12 danske veteraner en gang om ugen i 9 uger for at deltage i programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR). Deltagerne havde meldt sig frivilligt, og gruppen var blandet mht. alder, køn, antal udsendelser og diagnoser. Det, de havde til fælles, var...

 16. Diagnose, behandling og prognose ved fibromyalgi

  Danneskiold-Samsøe, Bente; Bartels, Else Marie; Amris, Kirstine

  2010-01-01

  It is important to recognize the diagnosis of fibromyalgia (FM) to adequately advise patients with this chronic pain disease. FM coexists with other rheumatic diseases and may therefore serve as a confounder in connection with estimation of disease activity. The aetiology and pathogenesis of FM...... remain unknown, although central sensitisation seems to play a major role. Following exclusion of a number of differential diagnoses, the remaining patients have several treatment options including centrally-acting medication....

 17. Moderne behandling af type B-aortadissektion

  Klitfod, L.; Baekgaard, N.; Just, S.

  2008-01-01

  Rapid classification is essential in the management of aortic dissections, as Type A dissections require surgery, while the optimal treatment of Type B dissections is controversial. Medical treatment with antihypertensive medication and analgesics has so far been the main treatment of uncomplicated...... Type B dissections, while surgery has been reserved for complications and persistent pain in spite of medical treatment. Endovascular techniques are less invasive than open repair and show promising early results Udgivelsesdato: 2008/9/8...

 18. Bilateral akillesseneruptur efter behandling med ciprofloxacin

  Attarzadeh, Amir Pasha; Ryge, Camilla

  2013-01-01

  We report a case of spontaneous non-traumatic bilateral rupture of the Achilles tendons following ciprofloxacin treatment. A 54-year-old man presented with spontaneous Achilles tendon rupture on the left side, tendinitis and partial tear on the right side following few days of treatment with cipr......We report a case of spontaneous non-traumatic bilateral rupture of the Achilles tendons following ciprofloxacin treatment. A 54-year-old man presented with spontaneous Achilles tendon rupture on the left side, tendinitis and partial tear on the right side following few days of treatment...... with ciprofloxacin 500 mg twice daily and long-term treatment with prednisolon 10 mg once daily. This rare side effect caused by concurrent treatment with steroids and ciprofloxacin should be kept in mind. Any signs of tendinitis following this treatment should arouse the physicians' suspicion towards ciprofloxacin....

 19. Behandling af diabetes mellitus med biologiske laegemidler

  Larsen, Claus Morten; Mandrup-Poulsen, Thomas

  2008-01-01

  Biologic therapeutics are currently not approved for the treatment of patients with type 1 and type 2 diabetes. However, promising results from recent randomized controlled studies suggest that biologic therapeutics have therapeutic potential. This article summarizes the causal steps of the patho......Biologic therapeutics are currently not approved for the treatment of patients with type 1 and type 2 diabetes. However, promising results from recent randomized controlled studies suggest that biologic therapeutics have therapeutic potential. This article summarizes the causal steps...... of the pathogenesis of type 1 and type 2 diabetes which are targeted by biologic therapeutics and reviews the treatment results. Udgivelsesdato: 2008-Jun-9...

 20. Vellykket konservativ behandling efter knivtraume mod hjertet

  Wærsted, Stian; Schou-Jensen, Katrine; Jensen, Tim

  2012-01-01

  A five year-old girl was admitted to hospital following an accidental stab wound to the chest, inflicted by a knife placed in a dishwasher's cutlery tray. Investigations revealed a traumatic ventricular septum defect of the heart, with a pericardial effusion. Since the patient remained haemodynam......A five year-old girl was admitted to hospital following an accidental stab wound to the chest, inflicted by a knife placed in a dishwasher's cutlery tray. Investigations revealed a traumatic ventricular septum defect of the heart, with a pericardial effusion. Since the patient remained...

 1. Choledocholitiasis. Endoskopisk behandling af 416 konsekutive patienter

  Pedersen, F M; Brandt, C J; Schaffalitzky de Muckadell, O B

  1998-01-01

  patients who underwent ERC for common bile duct stones between January 1990 and January 1995. The overall success rate of achieving a common bile duct free of stones was 89.0%, and in 94.7% of the patients endoscopic treatment was definitive. The overall complication rate was 9.6% and the 30-day mortality...

 2. Den kardiovaskulaere risikoprofil og antihypertensiv behandling

  Olsen, Michael Hecht; Sehestedt, Thomas; Prescott, Eva

  2009-01-01

  Estimation of absolute cardiovascular risk is important for choice of primary as well as secondary cardiovascular prevention. In general, physicians are advised to use SCORE in apparently healthy subjects with optimal or normal blood pressure, the ESH risk stratification chart in patients...... with hypertension and either one or even better a combination of the two instruments in apparently healthy subjects with a high normal blood pressure. Udgivelsesdato: 2009-Jun-8...

 3. Den kardiovaskulaere risikoprofil og antihypertensiv behandling

  Olsen, Michael Hecht; Sehestedt, Thomas; Prescott, Eva

  2009-01-01

  Estimation of absolute cardiovascular risk is important for choice of primary as well as secondary cardiovascular prevention. In general, physicians are advised to use SCORE in apparently healthy subjects with optimal or normal blood pressure, the ESH risk stratification chart in patients...... with hypertension and either one or even better a combination of the two instruments in apparently healthy subjects with a high normal blood pressure. Udgivelsesdato: 2009-Jun...

 4. Biofarmaka til behandling af reumatoid artritis

  Baslund, Bo; Bendtzen, Klaus

  2008-01-01

  The current status on the use of biopharmaceuticals in the treatment of rheumatoid arthritis is reviewed. Blocking of TNF-alpha, co-stimulation of CD28+ T-cells and depletion of CD20+ B-cells are all effective ways to diminish inflammation and joint damage. However, not all patients react to thes...

 5. Abatacept til behandling af reumatoid artritis

  Nielsen, Henrik; Hansen, Annette

  2009-01-01

  Abatacept (CTLA4Ig) is a human fusion protein which consists of a cytotoxic lymphocytic-associated type 4 antigen which is bound to the Fc part of the IgG1. Abatacept binds to CD80/CD86 on antigen-presenting cells thus blocking the co-stimulatory signal to the naïve T cells and interfering with a...

 6. Herpes zoster: klinik, diagnostik og behandling

  Kofoed, Kristian; Rønholt, Finn; Gerstoft, Jan

  2011-01-01

  that early recognition and treatment can reduce acute symptoms, that antiviral therapy and corticosteroids shorten the acute illness period, that opioids and anticonvulsants have effect on acute HZ pain and, finally, that tricyclic antidepressants, opioids and anticonvulsants all have proven efficiency...

 7. Kirurgisk behandling af urininkontinens hos kvinder

  Ammendrup, A.C.; Sørensen, Helle Christina; Sander, Pia

  2010-01-01

  : In total, 94 operating gynaecologists and urologists were identified, 63 responded (71%) of whom 49 (78%) performed UI surgery. UI surgeons were gynaecologists 43 (88%) of these 24 (49%) were urogynecologists (working more than 50% with urogynecology) and five (10%) urologists. Tension-free Vaginal Tape......INTRODUCTION: During the last decade, minimal invasive procedures have been introduced for treatment of urinary incontinence (UI) in women leading to shorter hospitalisation and fewer complications. The aim of this study was to outline clinical practice and attitudes among Danish UI surgeons....... MATERIAL AND METHODS: Surgeons performing UI procedures were identified and mailed a questionnaire in 2007 concerning 2006. Questions included specialisation, number of procedures, type of surgery, complications and attitude towards learning surgery and maintaining a sufficient level of routine. RESULTS...

 8. Diagnostik og behandling af hidrosadenitis suppurativa

  Ring, Hans Christian; Saunte, Ditte Marie; Riis, Peter Theut

  2017-01-01

  Hidradenitis suppurativa (HS) is a chronic inflammatory skin disease defined by recurrent nodules, tunnels and scarring involving the intertriginous regions. Although patients with HS present a distinct symptomatology with a subsequent impairment of quality of life, an overall diagnostic time...... of seven years has been reported. A better and broader understanding of this disease may potentially reduce the diagnostic delay. This review provides an updated overview of diagnosis, monitoring tools as well as early treatment interventions....

 9. Autoimmun hepatitis. Fremtroedelsesformer, diagnostik og behandling

  Poulsen, L O; Tage-Jensen, U; Vyberg, M

  1992-01-01

  A retrospective study concerning ten patients with autoimmune hepatitis (AiH), diagnosed during a 2 1/2-year period is presented. The age of the patients ranged from 25 to 82 years and nine of the patients were women. Their symptoms included jaundice, pruritus, fever, anorexia and fatigue during...

 10. Dermatologiske reaktioner hos patienter i antineoplastisk behandling

  Prasad, Sumangali Chandra; Vestergaard, Hanne; Bygum, Anette

  2014-01-01

  Every year more than 33,000 Danish patients are treated with traditional chemotherapy or targeted therapy against cancer. Cutaneous side effects to these therapies are common and may contribute significantly to the morbidity, but rarely to the mortality of the patients undergoing these treatments....... We present the most classical types of drug rashes associated with antineoplastic therapy. Haematologists, oncologists and dermatologists should be aware of these reactions and early recognition and management is important for providing optimal care....

 11. Ny behandling af kronisk hepatitis B

  Andersen, Ellen Sloth; Weis, Nina M

  2008-01-01

  Worldwide, 350 million people are infected with chronic hepatitis B. Over the last few years, it has been possible to treat chronic hepatitis B. Treatment very often consists of nucleos(t)ide analogs and in a few cases of pegylated alpha-interferon. In 2007, a new nucleoside analog, Telbivudine...

 12. Kirurgisk behandling af levermetastaser og levercancer

  Wojdemann, M.; Burcharth, F.; Rokkjaer, M.

  2008-01-01

  Hepatic resection is the golden standard in treatment of tumours from primary liver cancer and colorectal liver metastases, but is appropriate for a variety of other benign and malignant tumours in the liver. The selection of patients and criteria are discussed. Curative liver surgery...

 13. Diagnostik og behandling af neuromyelitis optica

  Nielsen, Helle Hvilsted; Ravnborg, Mads; Illes, Zsolt

  2014-01-01

  Neuromyelitis optica (NMO) is an inflammatory demyelinating disease characterized by antibodies against aquaporin-4 in up to 80% of the cases and even less in the NMO spectrum disorders, which may be difficult to distinguish from early multiple sclerosis. While immunosuppressive therapy should...

 14. Kirurgisk behandling af midt og lav rectumcancer

  Bjørn, Maya Xania; Perdawood, Sharaf Karim

  2017-01-01

  Total mesorectal excision (TME) is standard treatment of mid- and low rectal cancer and has evolved with minimally invasive surgery. Laparoscopic TME has proven to be technically challenging, and recent randomized controlled studies fail to prove it oncologically superior to open TME. Robotic......-assisted TME may overcome the technical difficulties and shows comparable oncological results, yet it is associated with significant additional costs. Transanal TME is a promising method which seems to overcome the technical and financial issues of the other techniques, without compromising the short...

 15. Flumazenil til behandling af hepatisk encefalopati

  Elkjaer, J M; Jensen, T U; Emborg, J

  2000-01-01

  Hepatic encephalopathy (HE) is the neuropsychiatric syndrome that occurs as a complication to liver failure in patients with acute or chronic liver disease. Mental status in this syndrome can range from subtle deficits to coma, with respiratory insufficiency and aspiration to the lungs...

 16. Biologisk behandling af sjaeldne inflammatoriske reumatiske sygdomme

  Baslund, Bo

  2008-01-01

  The current status of the use of biological medicine in the treatment of adult onset morbus still, Wegeners granulomatosis and systemic lupus erythematosus (SLE) is reviewed. The need for controlled trials is emphasized. Anti-CD20 treatment for SLE patients with kidney involvement and patients...... with Wegeners granulomatosis seems promising. Anti-TNF and IL1 receptor antagonist can control disease activity in most patients with adult morbus still....

 17. Skal alkoholmisbrug overhovedet behandles i almen praksis

  Barfod, Sverre Malm

  1995-01-01

  Som en del af en international undersøgelse gennemførtes telefon-interviews ud fra et semi-struktureret spørgeskema af 12 tilfældigt udvalgte praktiserende læger samt personlige interviews af seks nøglepersoner i sundhedsvæsenet. Alle de udspurgte praktiserende læger var interesserede i at udføre...

 18. Behandling af Tourettes syndrom med aripiprazol

  Stenstrøm, Anne Dorte; Sindø, Ingrid

  2008-01-01

  Tourette's syndrome (TS) is a motoric disorder characterised by multiple motor and vocal tics. The treatment for patients with moderate to severe TS includes antipsychotic medication. A case report is described in which a 20 year-old male had taken antipsychotic medication since the age of five......, due to TS. The initial treatment consisted of pimozide and risperidone, both of which had an unsatisfactorily efficacy on tics and side effects in the form of weight gain and sedation. The patient is now treated with aripiprazole and there is a marked reduction of tics and no side effects...

 19. Elektrokemoterapi til behandling af kutane metastaser

  Falk, Hanne; Matthiessen, Louise Wichmann; Dahlstrøm, Karin

  2015-01-01

  Cutaneous metastases occur in up to 9% of all patients with cancer and may cause discomfort and stigmatization. Electrochemotherapy is a local treatment using electric pulses to permeabilize cell membranes, enabling chemotherapy, such as bleomycin, to enter the cells and increase the cytotoxic...... effect by at least 300-fold. Electrochemotherapy is an efficient, once only treatment for cutaneous metastases with an objective response of 62-99%. Electrochemotherapy can reduce discomfort such as ulceration, oozing, bleeding and pain. Adverse events depend on the size of treatment area, but are very...

 20. Biologisk behandling af psoriasis og psoriasisartritis

  Kragballe, Knud; Deleuran, Bent

  2008-01-01

  Psoriasis is an immune-mediated inflammatory skin disease which may be associated with psoriatic arthritis. Biological therapy is indicated in patients who do not respond to, or are intolerant to, or have contraindication against traditional therapy. TNFalpha antagonists are used for both skin...

 1. Ipilimumab til behandling af metastaserende melanom

  Ghasemi, Habib; Schmidt, Henrik; Stolle, Lars Bjørn

  2015-01-01

  Until recently metastatic melanoma was a disease with limited treatment options and a poor prognosis. However, new promising products have been developed. Ipilimumab, a full human anti-cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 antibody, has shown improved survival in several clinical trials and is now a p...

 2. Impotens forarsaget af behandling med methotrexat

  Penninga, Ida Elisabeth Irene; Larsen, H.K.; Andersen, S.E.

  2008-01-01

  impotence nine months after initiation of treatment. Two weeks after discontinuation of MTX the impotence subsided, but when MTX treatment was reintroduced, the impotence returned after two months. Only a few other cases of impotence associated with MTX have been described previously Udgivelsesdato: 2008/1/28...

 3. Kirurgisk behandling af urininkontinens hos kvinder

  Ammendrup, Astrid Cecilie; Sørensen, Helle Christina; Sander, Pia

  2010-01-01

  (TVT) was the preferred sling in 2006. A total of 20 (47%) UI surgeons used only TVT, seven (17%) only transobturator slings (TOS) and 15 (36%) both TVT and TOS. Only 11 (24%) performed > 25 TVT per year and 11 (27%) performed > 25 TOS per year. In all, UI surgeons had experience with ten different...

 4. Behandling af peritonsillær absces

  Anthonsen, Kristian; Trolle, Waldemar

  2012-01-01

  Peritonsillar abscess (PTA) is associated with high morbidity and can cause serious and life-threatening complications. In Denmark, the most commonly isolated bacteria are Fusobacterium necrophorum and Streptococcus pyogenes gr. A. The incidence of PTA in Denmark is 41/100,000/year, the highest...

 5. Vellykket konservativ behandling efter knivtraume mod hjertet

  Wærsted, Stian; Schou-Jensen, Katrine; Jensen, Tim

  2012-01-01

  A five year-old girl was admitted to hospital following an accidental stab wound to the chest, inflicted by a knife placed in a dishwasher's cutlery tray. Investigations revealed a traumatic ventricular septum defect of the heart, with a pericardial effusion. Since the patient remained haemodynam...

 6. Herpes zoster: klinik, diagnostik og behandling

  Kofoed, Kristian; Rønholt, Finn; Gerstoft, Jan

  2011-01-01

  Herpes zoster (HZ) is a painful vesicular rash localized to one dermatome. Post-herpetic neuralgia (PHN) is persistent pain three months after the rash started. In recent years several Cochrane reviews and clinical studies on how to treat HZ and PHN have been published. These studies show...

 7. Udredning og behandling af morbus Osler

  Kjeldsen, Anette Drøhse; Andersen, Poul Erik; Tørring, Pernille Mathiesen

  2011-01-01

  Morbus Osler or hereditary haemorrhagic telangiectasia (HHT) is a genetic disorder resulting in development of arteriovenous malformations in the mucosa and in visceral organs. The most common symptom is epistaxis. The disease may, however, cause a variety of other serious manifestations such as ......Morbus Osler or hereditary haemorrhagic telangiectasia (HHT) is a genetic disorder resulting in development of arteriovenous malformations in the mucosa and in visceral organs. The most common symptom is epistaxis. The disease may, however, cause a variety of other serious manifestations...

 8. Farmakologisk behandling af astma under graviditet

  Akram, Iram; Ulrik, Charlotte Suppli; Johnsen, Claus Rikard

  2016-01-01

  Asthma is one of the most frequent chronic diseases which complicate pregnancy. Well-controlled asthma during pregnancy reduces the risk of for exacerbations and, consequently, the risk of adverse pregnancy outcome. Pharmacological therapy for pregnant women with asthma is a challenge, not least ...

 9. Behandling af ideopatisk hypereosinofilt syndrom med imatinib

  Sørensen, Anne Louise; Larsen, Herdis

  2008-01-01

  We here report a case of idiopathic hypereosinophilic syndrome with prompt response to treatment with imatinib. The patient presented with chest pain, myalgias, fatigue and weakness. Blood tests and bone marrow examination revealed striking eosinophilia. Clonal or reactive disorders were excluded...

 10. Hofteluksation kræver hurtig behandling

  Demirbas, Bekir

  2012-01-01

  Hip dislocation is an orthopaedic emergency. We report a 79 year-old woman, who was brought to the emergency department after falling on her knee at home. An X-ray confirmed a posterior dislocation of her left hip. A successful prompt reduction was performed in the operation room under general an...... anaesthesia. This uncommon injury represents an orthopaedic emergency and requires immediate reduction to lessen the risk of complications including avascular necrosis of the femoral head....

 11. Hepatorenalt syndrom: diagnose, behandling og forebyggelse

  Egerod Israelsen, Mads; Gluud, Lise Lotte; Bendtsen, Flemming

  2013-01-01

  Cirrhosis, ascites and renal impairment are associated with high morbidity and mortality. The hepatorenal syndrome (HRS) is a type of renal failure that affects patients with cirrhosis and ascites. This paper provides an update on evidence-based interventions in HRS. A number of factors can...... precipitate HRS. The monitoring, prevention, early detection, and correct treatment of these are essential. Terlipressin combined with albumin is the first-line treatment of type 1 HRS. In type 2 HRS with refractory ascites, liver transplantation and TIPS should be considered....

 12. Medicinsk efterbehandling af brystkraeft. Endokrin behandling

  Mouridsen, Henning T; Andersen, Jørn

  2007-01-01

  For women with steroid receptor-positive breast cancers, endocrine therapy has proven to be a major component of adjuvant therapy reducing the risk of recurrence and death. The selective estrogen-receptor modulator (SERM) tamoxifen has been well established as safe and effective in the adjuvant...... care of both pre- and postmenopausal women. For premenopausal women, ovarian suppression is an important option to be considered. Additionally, aromatase inhibitors have recently demonstrated further benefits in postmenopausal women. The ideal sequencing of treatment with tamoxifen and/or an aromatase...

 13. Ny behandling af kronisk hepatitis B

  Andersen, Ellen Sloth; Weis, Nina M; Weis, Nina M

  2008-01-01

  Worldwide, 350 million people are infected with chronic hepatitis B. Over the last few years, it has been possible to treat chronic hepatitis B. Treatment very often consists of nucleos(t)ide analogs and in a few cases of pegylated alpha-interferon. In 2007, a new nucleoside analog, Telbivudine......, was approved to treat chronic hepatitis B. In phase II and ongoing phase III studies, Telbivudine has proven more effective than the nucleoside analog, Lamivudine, which was very often used up until recently. Udgivelsesdato: 2008-Nov-24...

 14. Behandling av akutt hjerteinfarkt : Trombolyse versus PCI

  Grut, Harald

  2007-01-01

  ABSTRACT Title: Treatment of acute myocardial infarction: Trombolysis versus PCI Background: Acute myocardial infarction is a frequent cause of mortality and morbidity in Norway and other Western countries. The main objective was to examine which treatment would give the best result in the case of an acute myocardial infarction, trombolysis or PCI, considering both mortality and morbidity. I also wanted to compare PCI to facilitated PCI and prehospital trombolysis. Methods: This ...

 15. Akut kirurgisk behandling ved malignt cerebralt infarkt

  Lilja-cyron, Alexander; Eskesen, Vagn; Hansen, Klaus

  2016-01-01

  Malignant stroke is an intracranial herniation syndrome caused by cerebral oedema after a large hemispheric or cerebellar stroke. Malignant middle cerebral artery infarction is a devastating disease with a mortality around 80% despite intensive medical treatment. Decompressive craniectomy reduces...

 16. Akut kirurgisk behandling ved malignt cerebralt infarkt

  Lilja-Cyron, Alexander; Eskesen, Vagn; Hansen, Klaus

  2017-01-01

  Malignant stroke is an intracranial herniation syndrome caused by cerebral oedema after a large hemispheric or cerebellar stroke. Malignant middle cerebral artery infarction is a devastating disease with a mortality around 80% despite intensive medical treatment. Decompressive craniectomy reduces...

 17. Behandl dig selv med honning"

  Mejrup, Kristian; Bjerring-Nielsen, Mattias

  2015-01-01

  Abstract: This article has a twofold purpose: to investigate the symbolic richness and abundant sweetness of honey and to employ ‘honey treatment’ as a strategy for reading the honeycombapocalypse comprised in the Jewish legend of Joseph and Aseneth. This text tells of Aseneth’s encounter with a ...... entirely perturbed and paralysed. In fact, her free speech and wits remain as if protected by a honeysweetened agency. The article emphasizes the necessity of a ‘conversion’ by the reader enabling him to grasp the sublime potential of the aesthetics of sweetness....

 18. Behandling af svaer hypovolaemi med hypertont saltvand

  Rask, H; Nielsen, S L; Crawford, M E

  1996-01-01

  of hypovolaemia HS instantaneously expands plasma volume and improves central haemodynamics through increased filling pressures and direct myocardial stimulation. HS, as compared to isotonic fluids, causes precapillary vasodilation, reduction of cell oedema and decreased haematocrit and hence improves regional...... and capillary perfusion. Furthermore HS-infusion has been shown to attenuate reperfusion injury and restore cell function in cells damaged during hypovolaemic shock. Animal experiments as well as clinical studies on the use of HS are reviewed. A short description of the pathophysiology of acute hypovolaemic...

 19. Operativ behandling af thoracic outlet syndrome

  Birkeland, Peter; Stiasny, Jerzy

  2012-01-01

  of the brachial plexus. At surgery, we found and severed a fibrous band that compressed the inferior trunk. Postoperatively, the pain subsided and fine hand movements improved. One patient had no cervical rib, however, in the two other cases we found rudimentary cervical ribs. Magnetic resonance imaging......We present three cases with longstanding true neurogenic thoracic outlet syndrome. All patients had aching pain in the shoulder, arm and ulnar border of the hand. On examination, we found atrophy of the hand muscles. Electromyography revealed signs of compromised function of the inferior trunk...

 20. Impact of early detection and treatment of diabetes on the 6-year prevalence of cardiac autonomic neuropathy in people with screen-detected diabetes

  Charles, Morten; Fleischer, J; Witte, Daniel Rinse

  2013-01-01

  Baggrund: Der er begrænset viden om hvordan tidlig multifaktoriel behandling forbedrer konsekvenser af diabetes. Kardiel autonom neuropati (KAN) hos personer med diabetes indikerer omfattende skade på det autonome nervesystem og er relateret til mortalitet og livskvalitet. I dette studie fra...... ADDITION Danmark undersøgte vi effekten af tidlig opsporing og efterfølgende intensive behandling af type 2 diabetes i almen praksis på hyppigheden af kardiel autonom neuropati 6 år efter diagnose. Resultater: Prævalensen af tidlig KAN var 15,1% i rutine behandlingsgruppen (RG) og 15.5% i intensive...... kardiovaskulære risikofaktorer er således ikke nok til at forebygge at mange diabetes patienter udvikler KAN....

 1. 14 November 2013 - Bangladesh Ministry of Education Secretary K.AN. Chowdhury signing an Expression of Interest and CERN guest book with CERN Director-General R. Heuer. Ambassador to the UNOG A. Hannan and CERN Deputy Head of International Relations E. Tsesmelis also present.

  Maximilien Brice

  2013-01-01

  14 November 2013 - Bangladesh Ministry of Education Secretary K.AN. Chowdhury signing an Expression of Interest and CERN guest book with CERN Director-General R. Heuer. Ambassador to the UNOG A. Hannan and CERN Deputy Head of International Relations E. Tsesmelis also present.

 2. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 3. Polivinilpirrolidona-iodo (PVP-I em base aquosa na antissepsia de campo operatório oftálmico de cães Water-soluble polyvinylpyrrolidone-iodine (PVP-I on concentrations of 0.1% and 0.5% in antisepsis of dogs ophthalmic surgery

  Priscilla Santos Bagbed Pithon

  2010-12-01

  Full Text Available Com o presente trabalho, objetivou-se comparar o efeito bactericida do polivinilpirrolidona-iodo nas concentrações a 0,1% e 0,5% sobre a antissepsia do campo operatório oftálmico de cães. Foram utilizados 20 cães e soluções em concentrações diferentes para cada olho. No olho direito, utilizou-se solução de polivinilpirrolidona-iodo a 0,1% e no olho esquerdo a 0,5%. A colheita da amostra conjuntival de ambos os grupos foi realizada antes da antissepsia (0, após 30 minutos (1, 1,5 horas (2 e 2,5 horas (3 da irrigação e limpeza. Foi identificado crescimento bacteriano em 70% das amostras oculares colhidas antes da antissepsia. Os agentes bacterianos encontrados nos diferentes tempos de colheita foram Staphylococcus intermedis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus sp., Staphylococcus epidermidis, Bacillus sp., Difteróide, Enterobacter sp., Micrococcus sp. A solução de polivinilpirrolidona-iodo a 0,1% diminuiu em 64% e 50% o crescimento de bactérias após 30min (1 e 90min da antissepsia (2, respectivamente. Enquanto a concentração 0,5% reduziu em 86%, houve crescimento bacteriano de 71%, o que indicou um maior poder inibitório sobre o crescimento bacteriano. Dessa maneira, a solução de polivinilpirrolidona-iodo a 0,5%, em relação à solução a 0,1%, mostrou-se mais eficaz na redução da microbiota conjuntival até 90min após a antissepsia.The objective of this study was to compare the bactericide effect of polyvinylpyrrolidone-iodine at concentrations of 0.1% and 0.5% on antisepsis of dog ophthalmic region. Solutions with different concentrations were used on each eye of twenty dogs. On the right eye, the 0.1% solution was administered and, on the left eye, the 0.5% solution. Conjunctival sampling of both groups was performed before antisepsis (0, after 30 minutes (1, 1.5h (2 and 2.5h (3 of irrigation and cleaning. Bacterial growth was identified in 70% of ocular sample collected before the antisepsis. The bacterial

 4. Hvordan diagnosticerer man astma hos børn?

  Hermann, Christian

  1997-01-01

  Astma og astmatisk bronkit har ens symptomatologi og behandling og kan med vore dages effektive og bivirkningssvage medicin selv i de lettere grader behandles. Symptomerne kender vi i praksis fra op mod 1/3 af småbørnene, kunsten består i at stille behandlingsindikationen. Der opridses overvejende...... udfra kliniske kriterier enkle retningslinier, der nyder konsensus blandt danske almenmedicinere og pædiatere til hjælp i den daglige håndtering af sådanne symptomer i almen praksis. Til slut understreges, at opsporing af astma og astmatisk bronkitis naturligt hører hjemme i almen praksis, og...

 5. Kommende standarder for revisors ydelser - "Efter clarity"

  Kiertzner, Lars

  2011-01-01

  Atiklen præsenterer på et overordnet niveau kommende standarder med videre fra IAASB. Formålet er at give et samlet overblik over, hvad der kan forventes i de kommende år. Den første og største del af artiklen behandler allerede igangsatte projekter, der befinder sig et sted i tilblivelsesprocess...... ISA 700 om revisionspåtegningen ISA 720 om andre oplysninger i regnskaber og ISRE 2400 om review. Andre projekter om vejledninger (IAPS), andre erklæringsopgaver og beslægtede opgaver behandles kun perifert....

 6. Can pay for performance improve the quality of primary care?

  Roland, Martin; Olesen, Frede

  2016-01-01

  I mange lande synes sundhedsvæsenet ikke at kunne tilbyde tilstrækkelig behandling af en lang række sygdomme. Højt kvalificerede læger er en afgørende faktor, men dygtige læger er ikke nok til at sikre god behandling. Derfor ses der nu mange steder efter nye incitamenter, som kan bidrage til at h...... til nye former for behandling og pleje. Vi har brug for mere forskning på dette område, hvis vi på et oplyst grundlag skal beslutte, om og evt. hvordan vi bedst indfører elementer af ”pay for perfomance” for at forbedre de services, der udbydes i sundhedsvæsenet....

 7. ‘Hawaii, Hawaii/ Like a dream/ So I came/ But my tears/ Are flowing now/In the canefields’: Beauty’s Price in Philip Kan Gotanda’s Ballad of Yachiyo

  María Isabel Seguro

  2009-06-01

  Full Text Available Oftentimes popular culture depicts Hawaii as an ideal paradise, represented by images of ‘[p]alm trees, a distant mountain (frequently a smoking volcano, and a hula maiden, all surmounted by a splendid full moon’ (Brown 1994. Such a picture clearly contrasts with the labour song quoted in the title of this article, which reflects the exploitation, mainly of Asian workers, in the sugar-cane plantation system—the original basis for (white American prosperity in the islands since the mid-nineteenth century. Philip Kan Gotanda’s play, Ballad of Yachiyo, which premièred at Berkeley Repertory Theatre in 1995, takes place within a Japanese community in early twentieth-century Hawaii. It is loosely based on the silenced story of the playwright’s aunt who committed suicide for bringing shame to the family as a result of an extra-marital pregnancy. Gotanda considers that this particular work is not so much about politics, but about ‘a tone’ and a ‘kind of beautiful sadness’ (1997. Despite the author’s words, Ballad of Yachiyo inevitably has embedded within a political message insofar as it makes references, for example, to working conditions in the sugar plantations, the formation of the first inter-ethnic (Japanese/Filipino trade unions and the expectations of Japanese immigrants in search of the mythical paradise Hawaii was meant to be. That is, by recovering what was once a lost voice, Gotanda reconstructs part of his family’s memory as forming part of Hawaii’s recent history.

 8. Hvem kan udkantskommuner tiltrække?

  Herslund, Lise Byskov; Fertner, Christian

  2011-01-01

  In the last decades the migration from the centre of Copenhagen to peripheral areas increased significantly. Many municipalities would like to gain from this development. Often they try to attract families. This article focuses on another group, the midlife group, which on average moves further...

 9. Blodtryksnedsaettelse kan forvaerre symptomerne ved akut apopleksi

  Garde, E; Jørgensen, H S; Olsen, T S

  1995-01-01

  Patients with acute stroke often present with high blood pressure (BP) on hospital admission. Because hypertension is a risk factor for stroke, and because severe BP elevation may increase oedema and the risk of haemorrhage, acute antihypertensive therapy might seem reasonable. On the other hand...

 10. Dem der kan,- men ikke vil

  Crone, Sara Tine

  2007-01-01

  in focusing on Children at risk and a concept of a so called Social inheritance disconnects the understanding of the origin of problem from society and connects it to the reaction and behaviour of the parents/family. These tendencies in the Danish research can also be seen as promoting social interventions...... National Institute of Social research. In analyzing three dominating research programmes a change in the basis of understanding the developments of social problems is discovered. From understanding social problems connected to more structural condition in society a shift is traced as the research...

 11. Osteoporosebehandling kan pauseres efter individuel vurdering

  Eiken, Pia Agnete; Abrahamsen, Bo

  2017-01-01

  In most patients, treatment of osteoporosis is a long-term challenge. Because alendronate and zoledronic acid accumulate in bone with some persistent antifracture efficacy after therapy, it is reasonable to consider a "drug holiday" for low-risk patients. It is recommended that the duration...

 12. Veel water vergroot kans op kurkvoetjes

  Geels, F.P.

  2001-01-01

  Effect van teeltmaatregelen bij de bestrijding van kurkvoet, een bacterieziekte. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Verloop van de ontwikkeling van het aantal kurkvoetjes over drie weken plukken bij standaard watergift tijdens de eerst proef (16 liter per vierkante meter voor op vocht sproeien en 20

 13. Kan retsvidenskaben være empirisk?

  Holtermann, Jakob von Holderstein; Christensen, Mikkel Jarle; Madsen, Mikael Rask

  2013-01-01

  Med udgangspunkt i Alf Ross’ retsrealistiske projekt beskæftiger denne artikel sig med, om retsvidenskaben er en disciplin i sin egen ret, eller om den i sidste ende er en del af samfundsvidenskaben særligt sociologien. Konkret undersøges dette skisma hos Ross gennem hans kritik af Theodor Geigers...... retssociologiske arbejder, hvor Ross imod Geiger argumenterer for, at retsvidenskaben uanset ambitionen om at blive empirisk stadig må være principielt forskellig fra retssociologien. I artiklen argumenteres der for, at denne påstand er uholdbar, og at den bl.a. hviler på en vilkårlig afgrænsning af sociologien......, både hvad angår dens metode og dens genstand. Artiklens konklusioner har samtidig betydning for, hvilke udviklingslinjer man vælger at tegne fra Ross’ egen realistiske retslære i midten af forrige århundrede og frem imod vore dages iøjnefaldende empiriske vending i retsvidenskaben kendetegnet ved...

 14. Visse analgetika kan med fordel anvendes transdermalt

  Jensen, Niels Martin; Holmgaard, Rikke; Nielsen, Jesper Bo

  2015-01-01

  Many patients experience acute or chronic pain. The options for treating these pain conditions are many, and particularly products for topical application are gaining ground. NSAID for topical use is a good alternative to NSAID administered orally due to less systemic side effects. Transdermally...

 15. Kan man sige sådan?

  Kristoffersen, Jette Hedegaard

  2016-01-01

  Der er forskel på det, vi siger, og det, vi tror, vi siger. En stor eksempelsamling, et korpus, viser, hvordan et sprog faktisk bruges. Dansk tegnsprog får nu et sådant korpus, der skal hjælpe sprogets brugere og forskere....

 16. Hvor meget kan man fjerne af leveren?

  Ott, Peter; Mortensen, Frank V

  2008-01-01

  -for-size syndrome with coagulapathy, jaundice, multi-organ failure and high mortality. Resection in a liver with established cirrhosis is more difficult because the ability to regenerate is lost and function is reduced. Portal hypertension is considered a contraindication to resection. Udgivelsesdato: 2008-Apr-14...

 17. 1805-IJBCS-Article-Kan Jean Kouame

  hp

  2Centre Universitaire de Recherche et d'Application en Télédétection (CURAT), UFR des Sciences de la Terre et des Ressources Minières ...... Outil. Particulièrement Adopté pour la. Définition des Périmètres de Protection d'un Captage. Fondation Scientifique de la Géologie et de ses Applications : Vandoeuvre lès, France ...

 18. Kan servicedesign bidrage positivt til FM?

  Larsen, Lone Birgitte Ebbeskov

  2012-01-01

  Professionsbachelorer i Ernæring og sundhed med studieretningen “Ledelse, Fødevarer og Service” tager afsæt i behov for sundhed til mange i form af mad og måltider, hygiejne og fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel , samt udvikling af FM- og servicekoncepter. Serviceleverandørens...

 19. Leverfibrose kan vurderes ved ikkeinvasiv ultralydelastografi

  Thielsen, Peter; Wilkens, Rune; Rafaelsen, Søren Rafael

  2015-01-01

  Diagnosis and assessment of liver fibrosis is of great importance for initiating treatment and starting hepatocellular carcinoma surveillance in patients with established cirrhosis. Liver biopsy is still considered the gold standard for liver fibrosis staging, however; it is far from perfect. Non...

 20. Natalizumab kan inducere progressiv multifokal leukoencefalopati

  Theódórsdóttir, Asta; Blaabjerg, Morten; Falah, Masoud

  2014-01-01

  A 41-year-old woman with relapsing-remitting multiple sclerosis came to the outpatient-clinic, prior to a scheduled infusion with natalizumab. She had been treated with natalizumab for four years. Prior to treatment she did not wish to have her John Cunningham virus status tested. At the consulta....... At the consultation she appeared disoriented and answered questions inadequately. An MRI was consistent with progressive multifocal leucoencephalopathy, and treatment with plasmapheresis was startet immediatly. The patient deceased four months later....

 1. Watervogels en zwemwaterkwaliteit : hoe kan het beter?

  Lange, de H.J.; Lammertsma, D.R.; Keizer-Vlek, H.E.; Haan, de M.

  2013-01-01

  Veel zwemplassen zijn vervuild met bacteriën uit uitwerpselen. Mogelijke bronnen zijn mensen, honden, paarden en watervogels. De herkomst van fecale bacteriën is echter nog niet traceerbaar. Om toch vast te stellen of vogelpoep belangrijk is voor de zwemwaterkwaliteit, verzamelde Alterra gegevens

 2. Der kan skabes patientsikkerhed i kliniske mikrosystemer

  von Plessen, Christian; Gäre, Boel Andersson

  2012-01-01

  Patients, health-care professionals and the public expect safe health care. The system, however, is not safe and patients are being harmed. Workplace and organizational conditions and human factors contribute to these harms and a system approach is needed to avoid them. In clinical microsystems...... (CMS), the frontline units of health care, staff and patients can make care safer by learning about their system, its processes, members and purposes. Approaches from patient safety should be integrated in the daily work of every member of the CMS to reduce risk, implement safe practices and learn from...... errors. We summarize methods for use in CMS and offer ideas for fostering a proactive culture of patient safety....

 3. Peritoneal tuberkulose kan diagnosticeres med laparoskopi

  Schwensen, Jakob Ferløv; Bulut, Mustafa; Nordholm-Carstensen, Andreas

  2014-01-01

  and widespread pale nodules were found throughout the peritoneum. Consequently, the patient was diagnosed with peritoneal tuberculosis. This case demonstrates that atypical manifestations of tuberculosis exist in Denmark and that laparoscopy with biopsy can be performed to obtain the diagnosis when suspecting...... peritoneal tuberculosis....

 4. Osteoporosebehandling kan pauseres efter individuel vurdering

  Eiken, Pia A; Abrahamsen, Bo

  2017-01-01

  In most patients, treatment of osteoporosis is a long-term challenge. Because alendronate and zoledronic acid accumulate in bone with some persistent antifracture efficacy after therapy, it is reasonable to consider a "drug holiday" for low-risk patients. It is recommended that the duration...... and length of drug holiday should be individualized for each patient. For all other bisphosphonates data are limited. For other antiresorptive and anabolic agents "drug holiday" is not recommended....

 5. Mink kan også have influenza

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak; Larsen, Gitte

  2017-01-01

  , hvis der opstår mistanke om influenza ved obduktionen, eller hvis der er alvorlige langvarige udbrud. For at kunne iværksætte foranstaltninger, der begrænser forekomsten af influenza hos mink, er det nødvendigt at kende udbredelsen af influenzavirus blandt farmede mink i Danmark. Formålet med denne...... minkobduktionskursus, samt vilde mink. Der blev påvist influenza A virus i mink fra otte farme. Genetiske analyser indikerede, at disse virus stammede fra både danske svin og mennesker. For at forebygge udbrud af influenza i farmede mink anbefales det, at undgå kontakt mellem mink og influenzasyge personer, samt sikre...

 6. Der kan skabes patientsikkerhed i kliniske mikrosystemer

  von Plessen, Christian; Gäre, Boel Andersson

  2012-01-01

  (CMS), the frontline units of health care, staff and patients can make care safer by learning about their system, its processes, members and purposes. Approaches from patient safety should be integrated in the daily work of every member of the CMS to reduce risk, implement safe practices and learn from......Patients, health-care professionals and the public expect safe health care. The system, however, is not safe and patients are being harmed. Workplace and organizational conditions and human factors contribute to these harms and a system approach is needed to avoid them. In clinical microsystems...... errors. We summarize methods for use in CMS and offer ideas for fostering a proactive culture of patient safety....

 7. Uventet lang virkningsvarighed afmuskelrelaksantia kan forebygges

  Madsen, Matias Vested; Øberg, Emilie; Rosenberg, Jacob

  2015-01-01

  Muscle relaxation facilitates tracheal intubation and improves surgical conditions during anaesthesia. However, unexpected prolonged muscle relaxation may occur. This article describes important causes of prolonged muscle relaxation and gives suggestions for its prevention. Drug interactions, inc......, incomplete reversal, co-morbidity, inaccurate neuromuscular monitoring and critical illness may prolong the effect of muscle relaxants. The anaesthetist must titrate the muscle relaxants using objective neuromuscular monitoring and proper reversal of the blockade when needed....

 8. Blockchain kan forbedre sundhedsvæsnet

  Damsgaard, Jan

  2017-01-01

  Med blockchain-teknologi får vi en mulighed for at gentænke vores udskældte sundheds-IT-systemer.......Med blockchain-teknologi får vi en mulighed for at gentænke vores udskældte sundheds-IT-systemer....

 9. Kan man overhovedet lede en skole

  Munch, Per

  2011-01-01

  and finances, whereas from the parents, demands are made that particularly their child must be seen, heard and challenged in the school. Also, the professional teachers challenge the management when it comes to requirements on autonomy and influence. In the second round, when I look at the questions more...... of the project point at which options are available when it comes to leadership in relation to the actors the three circuits – with special emphasis on management and motivation of the professional teachers and the manager’s competencies....

 10. Toename olijfbomen vergroot kans op hooikoorts

  Vliet, van A.J.H.

  2008-01-01

  De afgelopen week kwam in het nieuws dat in Otterlo een begin is gemaakt met de aanleg van de eerste olijfgaard van Nederland. Ook in tuinen zien we olijfbomen steeds vaker staan en op de tuinbeurzen zijn ze niet aan te slepen. De meeste mensen weten niet dat deze bomen ook gezondheidsproblemen met

 11. Kan grammatiske konstruktioner have semantisk prosodi?

  Jensen, Kim Ebensgaard

  2017-01-01

  Drawing on a soft interpretation of the construction-grammatical notion of the lexicon-syntax continuum, this paper explores whether grammatical constructions can be said to display patterns of semantic prosody and discusses ways in which constructional semantic prosody as a theoretical construct...

 12. Mag, wat kan? Over genetische manipulatie*

  E. Schuurman

  1983-03-01

  Full Text Available In the course of the development of technology the ethical question as to whether indeed man "may” do all that he is "able" to do frequently rears its head. In this article ethical issues are raised with regard to the problems surrounding genetic manipulation. Various experiments in the field of genetics, the possibilities of application of these and the ethical responsibility of the scientists involved are discussed. Attention is directed especially at the genetic manipulation of man as in, for example, test-tube baby techniques. A stand is taken against experiments with aborted foetuses, test-tube babies and cloning. Manipulation of the total genetic composition of man is rejected unequivocally.

 13. "Jeg skal opfølgende anmode jer om at melde tilbage, hvorvidt I mener, at der er nogen sundheds- eller miljømæssige ricisi, der kan begrunde, at Danmark stemmer imod ansøgningen. Jeg skal bede om en tilbagemeldig allerede i dag, kl. 17.00. Svar den 25.10.2005" Dianthus caryophyllus (123.2.38/ 123

  Kjellsson, Gøsta

  2005-01-01

  Mail: DMU har på grundlag af vores økologiske risikovurdering (pr. 18-04-2005) samt yderligere oplysninger i sagen (DMU kommentarer pr. 27-05-2005 og 13-10-2005) ikke fundet nogen miljømæssige ricisi, der kan begrunde at Danmark stemmer imod en markedsføring af den genmodificerede Florigene nelli...

 14. Becifringsklaver 6

  Olsen, Jens Stig

  Bogen er sjette og sidste bind i en serie, som grundigt behandler det fænomen at spille klaver efter becifring. Bøgerne er lærebøger, som primært er beregnet for studerende på læreruddannelsens musiklinie, universitet, konservatorie og andre musikuddannelser. Bøgerne kan dog også anvendes af børn...

 15. Plast og Brand

  Jensen, Jens Kristian Jehrbo

  Dette skrift behandler emnet: plast og brand set i relation til anvendelserne i byggeriet. Den udstrakte brug af plastmaterialer gør det nødvendigt at være opmærksom på forhold vedrørende termisk nedbrydning af brand. En analyse af plastmaterialer kan foretages ved hjælp af ret simple prøver , og...

 16. Becifringsklaver 4

  Olsen, Jens Stig

  Bogen er fjerde bind i en serie på seks, som grundigt behandler det fænomen at spille klaver efter becifring. Bøgerne er lærebøger, som primært er beregnet for studerende på læreruddannelsens musiklinie, universitet, konservatorie og andre musikuddannelser. Bøgerne kan dog også anvendes af børn i...

 17. Predicting effects and risk of relapse into depression: The Danish ECT/MRI project

  Gbyl, Krzysztof; Rosenberg, Raben; Larsson, Henrik Bo Wiberg

  Formål: Vi ønsker at undersøge hjernen hos patienter med svær depression før og efter elektrokonvulsiv terapi (ECT), samt ved en kontrol efter 6 måneder med det formål at: 1. undersøge hjernevævet så en evt. skadelig effekt af ECT-behandling kan udelukkes 2. belyse mekanismerne bag ECT for at fin...

 18. Becifringsklaver 2

  Olsen, Jens Stig

  Bogen er andet bind i en serie på seks, som grundigt behandler det fænomen at spille klaver efter becifring. Bøgerne er lærebøger, som primært er beregnet for studerende på læreruddannelsens musiklinie, universitet, konservatorie og andre musikuddannelser. Bøgerne kan dog også anvendes af børn i ...

 19. Journalistik om et bebudet historisk øjeblik

  Jørndrup, Hanne

  2012-01-01

  samtidens interesse som ’historiske’, hvordan behandler journalistikken disse begivenheder, og hvad kan påberåbelsen af historien bruges til? Barack Obamas indsættelse som USA’s 44. præsident i januar 2009 blev om noget udråbt til et historisk øjeblik. Nærværende artikel analyser den journalistiske praksis...

 20. Becifringsklaver 1

  Olsen, Jens Stig

  Bogen er første bind i en serie på seks, som grundigt behandler det fænomen at spille klaver efter becifring. Bøgerne er lærebøger, som primært er beregnet for studerende på læreruddannelsens musiklinie, universitet, konservatorie og andre musikuddannelser. Bøgerne kan dog også anvendes af børn i...

 1. Fra halt ko til taberko

  Thomsen, Peter

  2009-01-01

  En halt ko kan meget nemt ende som en taberko, hvis der ikke gribes ind i tide. Ubehandlede haltheder vil ofte være  starten på en ond cirkel, som ender med, at koen bliver en taberko. Udgivelsesdato: 2009......En halt ko kan meget nemt ende som en taberko, hvis der ikke gribes ind i tide. Ubehandlede haltheder vil ofte være  starten på en ond cirkel, som ender med, at koen bliver en taberko. Udgivelsesdato: 2009...

 2. Gogol’ün Palto’sundan Çıkan Bir Eser: Odalarda A Work Of Art Rıses Up From The Coat Of Gogol: In The Rooms

  Mehmet BAŞTÜRK

  2012-12-01

  edilen yapıtlarından Palto’dur. Bu çığır açıcı uzun hikâyenin önemi ve etkisini tespit adına Dostoyevski’nin “Hepimiz Gogol’ün Palto’sundan çıktık.” ifadesi dikkate değerdir. Türk edebiyatında da Palto’dan çıkan eserlere örnekler bulmak mümkündür. Bunlardan biri de Erdal Öz’ün 1960’ta yayımladığı ilk romanı Odalarda’dır. Öz, romanın ön sözünde, Varlık Yayınlarından çıkan ilk baskının arkasındaki Yaşar Nabi’ye ait olan tanıtım yazısından hareketle kitapla ilgili yazılarda hep Dosteyevski ve Camus vurgusunun öne çıkartıldığını fakat o, romanını Palto’da anlatılan kahramandan yola çıkarak yazmaya başladığını ifade eder (Öz, 1999:11. Nitekim romanda adı verilmeyen küçük memur, Gogol’ün Palto’sundaki “küçük adam”ın karşılığı olarak sunulan Akakiy Akakiyeviç’ten izler taşır. Öz’ün eserinde, bir alt metin olarak Palto’yla “gönderge” ve “anıştırma” yoluyla doğrudan veya dolaylı yoldan ilişki kurulur.Bu makalede Erdal Öz’ün Odalarda adlı romanıyla Gogol’ün Palto’su, metinlerarasılık bağlamında karşılaştırmalı yöntemle çözümlenmeye çalışılmış ve iki eser arasındaki benzerliklerle farklılıklar, iki eserin başkişileri etrafında tespit edilmiştir. Böylelikle Öz’ün, Palto’daki kahramandan hareketle yazmaya başladığını söylediği romanı Odalarda’ki Palto etkisinin ne boyutlarda olduğu, bu etkinin özgünlüğe dönüşüp dönüşmediği gibi hususlar irdelenmiştir.

 3. Forskning i musikterapi

  Pedersen, Inge Nygaard

  2012-01-01

  . Musikterapi kan dog primært reducere de negative symptomer (herunder emotionel og social tilbagetrukkethed, samt svigtende evner til kontakt og kommunikation). Idet medicin og anden behandling kun i mindre grad indvirker på de negative symptomer, er det væsentligt, at musikterapi påviseligt kan reducere disse....... Antallet af musikterapisessioner er dog vigtigt for effekten, idet 3-10 sessioner kun giver mindre og kortvarige ændringer, hvorimod 16-51 sessioner giver betydningsfulde og længerevarende ændringer. For at fremme patientens motivation og evne til at være i kontakt og kommunikere med andre mennesker...

 4. Voksenuddannelse og regional udvikling

  Rasmussen, Palle

  2008-01-01

  Med udgangspunkt i regionale og lokale forskelle uddannelsesforskelle behandler artiklen uddannelsers rolle i regional udvikling. Der lægges særlig vægt på forskellige former for voksenuddannelse. Hvad betyder udviklingen mod vidensamfundet for udviklingen i erhverv, beskæftigelse og sociale...... forhold? Hvilken rolle spiller uddannelse i centerområder og udkantsområder? Hvordan kan uddannelse og læring bidrage til regional udvikling? Hvilke roller kan voksenuddannelse have i denne sammenhæng?...

 5. Børnebøger : Døden er en del af livet

  Petersen, Anne

  2010-01-01

  Der findes mange kvalitetsbøger, som giver børn en litterær hjælpende hånd til at håndtere de store eksistentielle spørgmål om døden, og som kan lette sorgen. Bøgerne er ofte lune og usentimentale, men kan være højtidelige. På den fine måde.......Der findes mange kvalitetsbøger, som giver børn en litterær hjælpende hånd til at håndtere de store eksistentielle spørgmål om døden, og som kan lette sorgen. Bøgerne er ofte lune og usentimentale, men kan være højtidelige. På den fine måde....

 6. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 7. Selen og vitamin E til svin

  Nielsen, H. E.; Danielsen, V.; Nielsen, Gunnar Gissel

  1975-01-01

  , kan der let opstå selenmangel. Vitamin E kan i nogen grad erstatte selen, men kun indenfor visse grænser. De senere års erfaringer har tydeligt vist, at der ofte opstår selenmangel, selvom der findes rigeligt E-vitamin i foderet. Resultaterne fra dette forsøg tyder på, at en nedsættelse af...

 8. Nanopatterning of tools for replication of non-planar polymer surfaces

  Cech, Jiri; Taboryski, Rafael J.

  2013-01-01

  Nanostrukturerede overflader, som kan ses både i naturen og i laboratoriet, indeholder en bred vifte af avancerede funktionaliteter, såsom fantastiske strukturelle farver, antireflektive -, selvrensende -, superhydrofobe -, superhydrofile - eller dug hæmmende effekter. Disse effekter opstår ved en særlig orientering af mikro- og nano-strukturer på overfladen. Menneskeskabte nanostrukturerede overflader, der fremstilles med avancerede halvleder mikrofabrikationsteknikker, kan ofte ligne eller ...

 9. Substitution af organiske opløsningsmidler med estre af vegetabilske olier ved industriel rengøring

  Jacobsen, Thomas

  1999-01-01

  Substitution af organiske opløsningsmidler, der belaster både arbejdsmiljø og det ydre miljø, er ofte mulig. På offset trykkerier kan rengøring i stor udstrækning ske med produkter, der hverken er flygtige eller giftige for mennesker og miljø. Tilsyneladende kan disse erfaringer også overføres ti...

 10. Digitālo un klasisko izplatīšanas kanālu apvienošanas nozīme mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas stiprināšanā iekšējā un ārējā tirgū

  Kovjazins, Grigorijs

  2012-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Digitālo un klasisko izplatīšanas kanalu saistītas izmantošanas nozīme mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas stiprināšanā iekšējā un ārējā tirgū”. Darba mērķis ir izpētīt digitālo un klasisko izplatīšanas kanālu saistītas izmantošanas lomu mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspejas palielināšanā. Mūsdienu komercdarbībass formas un izplatīšanas kanāli attīstās, balstoties uz digitālajam tehnoloģijam, kas mudina uzņēmumus arvien straujāk ieviest jauninājum...

 11. Ölçüm Öncesi Dinlenme Süresinin ve Dinlenme Esnasında Konuşmanın İndirekt Kan Basıncı Ölçüm Değeri Üzerine Etkisi

  BAYRAKTAR, DUYGU; KHORSHTD, LEYLA

  2018-01-01

  Başlık:Ölçüm Öncesi Dinlenme Süresinin ve DinlenmeEsnasında Konuşmanın İndirekt Kan Basıncı Ölçüm Değeri Üzerine EtkisiTitle:Özet:            Amaç: Buaraştırma, indirekt arteriyel kan basıncı ölçerken bireyin dinlenme süresininve dinlenme esnasında konuşmanın ölçüm değeri üzerine etkisini incelemekamacıyla yapılmıştır.Gereç-Yöntem:Örneklemini, bir üniversite hastanesinin İç Hastalıkları Polikliniği’nebaşvuran 18 yaşın üzerinde olan, 60 normotansif ve 60 hipertansif bireyleroluşturmuştur. Veri...

 12. Man kan ikke dumpe til folkeskolens afgangsprøve – eller kan man?

  Ejersbo, Lisser Rye

  2016-01-01

  Indførelse af karakterkravet 2 som adgangsgivende til de erhversfaglige uddannelser har forvandlet 9. klasses prøven i dansk og matematik til en ”high-stakes-eksamen”, altså en vind-eller-forsvind-prøve. Hvad betyder det for de elever, der ligger på grænsen? Og hvor ”sikker” er en sådan sortering...

 13. Entrepreneurial Barriers to Strategy

  Elkjær, Jørgen Ravn

  2013-01-01

  En begrænsende faktor for strategisk ledelse er ofte iværksætterens uddannelse og erfaring, som efter en del forskningsbidrag synes at både fremme og hæmme bestemte strategie. Desuden kan der i hierarkier være en tendens til at opretholde de strategier, som blev dannet ved stiftelsen. Organisator...

 14. Supply Chain Costing

  Asmussen, Jesper Normann; Kristensen, Jesper; Wæhrens, Brian Vejrum

  Based Costing (ABC) på et forsyningskædeniveau – heri benævnt Supply Chain Costing (SCC). Udoverdefordelederfindesved ABCtilføjerSCCogså et økonomisk grundlag til det strategiske rationale, der ofte ligger bag opbygningen af virksomhedens forsyningskæde, og kan dermed medvirke til konkret...

 15. Library Impact

  Møller, Margrethe Hansen; Frandsen, Tove Faber; Skøtt, Bo

  Problemstilling Digitaliseringen har medført at de offentlige bibliotekers eksistensberettigelse ofte bliver diskuteret. Der er derfor et ønske, både fra politisk hold og fra bibliotekerne selv, om at måle bibliotekernes samfundsmæssige værdi. Det kan imidlertid være vanskeligt at måle effekten a...

 16. Cut and Column Generation

  Spoorendonk, Simon

  Denne afhandling omhandler Dantzig-Wolfe dekomponering af heltalsproblemer med specielt henblik på at tilføje snit i det dekomponerede problem. Dantzig-Wolfe dekomponering benyttes ofte på heltalsproblemer (de originale problemer) med strukturelle egenskaber, der gør, at de med fordel kan opdeles...

 17. Markedskommunikation i praksis

  Markedskommunikation handler om al kommunikation mellem aktørerne på et marked. Derfor er der ofte tale om vidtforgrenede processer, hvor budskaber bliver skabt i samarbejdet mellem aktører og sjældent kan styres af én afsender alene. Markedskommunikation i praksis tager udgangspunkt i denne dyna...

 18. Digital forskningsformidling - Kommunikative potentialer ved at anvende Web 2.0 til videnskonstruktion

  Bang, Jørgen; Dalsgaard, Christian

  2008-01-01

  kommunikations- og formidlingsmuligheder, der eksisterer i nye digitale medier (Finnemann 2005), ofte kaldet Web 2.0. Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan man formidle forskning gennem digitale medier? Artiklen er et indledende studie i et større projekt om potentialerne i digital forskningsformidling i...

 19. Værdibasering som kommunal praksis

  Ostrowski, Kasper

  2009-01-01

  og tværkommunale forskelle foranlediget af kommunalreformen i Danmark. Begrebet ’værdibaseret ledelse’ gestaltes ofte med en både frustrerende lethed og på fascinerende vis som fænomen. Dette har ansporet min interesse for i denne afhandling at undersøge, hvorledes værdibaseret ledelse kan forstås...

 20. Synopsis for klinikassistenter

  Danielsen, Bo

  2009-01-01

  Textbook for dental nurses. 426 p.ills., ISBN: 9781405175579.  Denne bog giver en gennemgang af det stof, som det er nødvendigt at besidde for, at man kan bestå den britiske eksamen til klinikassistent (Dental Nurse). Bogen dækker derfor mange emner, der omtales meget kort og meget summarisk - ofte...

 1. Analysis of a Novel Breast Cancer Stem Cell Modulator

  Olsen, Sidsel Bering

  Metastatisk brystkræft, der ofte associeres med behandlingsresistens, er den primære dødsårsag indenfor brystkræft og kan tilskrives omtrent 90% af brystkræftrelaterede dødsfald. Evnen til at danne metastaser samt resistens er blevet knyttet til en subpopulation af stamcellelignende celler i brys...

 2. Anmeldelse af: Gruppepsykologi

  Christensen, Bodil

  2009-01-01

  , kreativitet og nytænkning. Det er her, videnskabens virkelige fremskridt sker.” Sådan lyder et citat af Albert Einstein, som Lars Svedberg bruger for at sætte sin faglige fremstilling om gruppepsykologi i perspektiv. Gruppeorganisationen er nemlig ofte rum for/ eller kan være rum for denne synergieffekt, der...

 3. Mundtørhed og fødeindtagelse

  Pedersen, Anne Marie Lynge

  2016-01-01

  sammensætning medfører således ofte øget forekomst af caries, tanderosion og oral candidose samt symptomer som xerostomi, sarte mundslimhinder og problemer med at tale, tygge, synke og smage. Konsekvenserne af nedsat spytsekretion kan kompromittere fødeindtagelsen og potentielt føre til under- eller...

 4. Kraftig eksplosion efter sammenblanding af salpetersyre og 2-propanol

  Hedlund, Frank Huess

  2015-01-01

  Det er velkendt, at koncentreret salpetersyre reagerer med mange stoffer, ofte voldsomt, med varmeudvikling og frigivelse af giftige brune nitrøse gasser. Kun få er klar over, at det under særlige omstændigheder ved blanding med isopropylalkohol, eller andre alkoholer, kan udvikle raketbrændstof....

 5. National Nursing Audit on Hip Fractures in Denmark

  Rud, Kirsten; Specht, Kirsten; Søe Jensen, Pia

    Baggrund og formål Hoftebrud kan betegnes som en folkesygdom da ca.10.000 personer hvert år pådrager sig et hoftebrud i Danmark. Patienterne er gennemsnitlig 80 år, 3 ud af 4 er kvinder, og til indlæggelsen knytter sig ofte en betydelig komorbiditet med risiko for medicinske komplikationer. For...

 6. Fra studerende i praktik til refleksiv praktiker

  Elmose, Mette; Birkeland, Søren

  I udviklingen af praktikken for psykologistuderende har der været fokus på at skabe aktiverende undervisning. Praktikophold er i sig selv ”aktiverende”, men når praktikken ofte geografisk og indholdsmæssigt er langt fra universitetet kan det være sværere at supervisere læringen og sikre koblingen...

 7. Sundhedspleje fremmer integration

  Hansen, Lisbet Vestergaard; Hedegaard, Rie

  2002-01-01

  Etniske minoritetsfamilier har ofte en helt anden opfattelse af børns kompetencer og behov end danske familier. Det kan gøre det svært for sundhedsplejersken at opnå forståelse for sine synspunkter hos familierne...

 8. Utveckling av riktningsanalys exergiberäkningar i Luleå och Strängnäs kommuner eller Hur kan man veta om man hushållar med resurserna på ett hållbart sätt?

  Delin, Staffan; Gundelius, Eva

  1998-01-01

  Bakgrunden till projektet är den riktningsanalys som utvecklades av Eva Grundelius år 1991. Riktningsanalysen som är uppbyggd kring sex frågor fungerar som en checklista för hållbar utveckling. Den kan användas i många slag av beslutssituationer. För att göra riktningsanalysen mer operativ och kvantifierbar har den i detta projekt kopplats samman med en exergianalys. Exergi är ett fysiskt mått på resursers värde. Denna analys görs med utgångspunkt från det livsuppehållande systemet, ekosystem...

 9. Vad är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank? : en studie om hur demografiska skillnader påverkar privatkunders val av marginalbank samt se hur deras val kan användas vid segmentering

  Lindh, Jenni; Persson, Frida

  2012-01-01

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att förklara vad som är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank, genom att jämföra med demografiska variabler samt hur deras val kan användas vid segmentering. Dessutom vill vi titta på vilka typer av banker privatkunder har. Metod: För att nå fram till resultat för analysen har ett positivistiskt angreppssätt och en deduktiv ansats använts. Det empiriska materialet är baserat på en enkätundersökning gjord på personer i Hässl...

 10. The Oft-Ignored Mr. Turton: The Role of District Collector in A Passage to India

  Allen Mendenhall

  2010-12-01

  Full Text Available E.M. Forster’s A Passage to India presents Brahman Hindu jurisprudence as an alternative to British rule of law, a utilitarian jurisprudence that hinges on mercantilism, central planning, and imperialism. Building on John Hasnas’s critiques of rule of law and Murray Rothbard’s critiques of Benthamite utilitarianism, this essay argues that Forster’s depictions of Brahman Hindu in the novel endorse polycentric legal systems. Mr. Turton is the local district collector whose job is to pander to both British and Indian interests; positioned as such, Turton is a site for critique and comparison. Forster uses Turton to show that Brahman Hindu jurisprudence is fair and more effective than British bureaucratic administration. Forster’s depictions of Brahman Hindu are not verisimilar, and Brahman Hindu does not recommend a particular jurisprudence. But Forster appropriates Brahman Hindu for aesthetic and political purposes and in so doing advocates a jurisprudence that does not reduce all experience to mathematical calculation. Forster writes against the Benthamite utilitarianism adopted by most colonial administrators in India. A tough figure to pin down politically, Forster celebrates the individual and personal relations: things that British rule of law seeks to suppress.

 11. Katatoni er ofte overset i børne- og ungdomspsykiatrien

  Ballin, Nicola Hvidt; Pagsberg, Anne Katrine

  2016-01-01

  Catatonia is a common but often overlooked motor syndrome in child and adolescent psychiatry. It is characterized by a variety of symptoms, most often excitement, immobility, stupor, catalepsy, grimacing, echolalia, echopraxia, stereotypies, mannerisms, logorrhoea, verbigeration, negativism...

 12. Best (but oft-forgotten) practices: propensity score methods in clinical nutrition research.

  Ali, M Sanni; Groenwold, Rolf Hh; Klungel, Olaf H

  2016-08-01

  In observational studies, treatment assignment is a nonrandom process and treatment groups may not be comparable in their baseline characteristics, a phenomenon known as confounding. Propensity score (PS) methods can be used to achieve comparability of treated and nontreated groups in terms of their observed covariates and, as such, control for confounding in estimating treatment effects. In this article, we provide a step-by-step guidance on how to use PS methods. For illustrative purposes, we used simulated data based on an observational study of the relation between oral nutritional supplementation and hospital length of stay. We focused on the key aspects of PS analysis, including covariate selection, PS estimation, covariate balance assessment, treatment effect estimation, and reporting. PS matching, stratification, covariate adjustment, and weighting are discussed. R codes and example data are provided to show the different steps in a PS analysis. © 2016 American Society for Nutrition.

 13. The best-laid plans go oft awry: synaptogenic growth factor signaling in neuropsychiatric disease

  Aislinn Joanmarie Williams

  2014-03-01

  Full Text Available Growth factors play important roles in synapse formation. Mouse models of neuropsychiatric diseases suggest that defects in synaptogenic growth factors, their receptors, and signaling pathways can lead to disordered neural development and various behavioral phenotypes, including anxiety, memory problems, and social deficits. Genetic association studies in humans have found evidence for similar relationships between growth factor signaling pathways and neuropsychiatric phenotypes. Accumulating data suggest that dysfunction in neuronal circuitry, caused by defects in growth factor-mediated synapse formation, contributes to the susceptibility to multiple neuropsychiatric diseases, including epilepsy, autism, and disorders of thought and mood (e.g. schizophrenia and bipolar disorder, respectively. In this review, we will focus on how specific synaptogenic growth factors and their downstream signaling pathways might be involved in the development of neuropsychiatric diseases.

 14. The Oft-Neglected Role of Parietal EEG Asymmetry and Risk for Major Depressive Disorder

  Stewart, Jennifer L.; Towers, David N.; Coan, James A.; Allen, John J.B.

  2010-01-01

  Relatively less right parietal activity may reflect reduced arousal and signify risk for major depressive disorder (MDD). Inconsistent findings with parietal electroencephalographic (EEG) asymmetry, however, suggest issues such as anxiety comorbidity and sex differences have yet to be resolved. Resting parietal EEG asymmetry was assessed in 306 individuals (31% male) with (n = 143) and without (n = 163) a DSM-IV diagnosis of lifetime MDD and no comorbid anxiety disorders. Past MDD+ women displayed relatively less right parietal activity than current MDD+ and MDD- women, replicating prior work. Recent caffeine intake, an index of arousal, moderated the relationship between depression and EEG asymmetry for women and men. Findings suggest that sex differences and arousal should be examined in studies of depression and regional brain activity. PMID:20525011

 15. Best (but oft-forgotten) practices: the design, analysis, and interpretation of Mendelian randomization studies1

  Bowden, Jack; Relton, Caroline; Davey Smith, George

  2016-01-01

  Mendelian randomization (MR) is an increasingly important tool for appraising causality in observational epidemiology. The technique exploits the principle that genotypes are not generally susceptible to reverse causation bias and confounding, reflecting their fixed nature and Mendel’s first and second laws of inheritance. The approach is, however, subject to important limitations and assumptions that, if unaddressed or compounded by poor study design, can lead to erroneous conclusions. Nevertheless, the advent of 2-sample approaches (in which exposure and outcome are measured in separate samples) and the increasing availability of open-access data from large consortia of genome-wide association studies and population biobanks mean that the approach is likely to become routine practice in evidence synthesis and causal inference research. In this article we provide an overview of the design, analysis, and interpretation of MR studies, with a special emphasis on assumptions and limitations. We also consider different analytic strategies for strengthening causal inference. Although impossible to prove causality with any single approach, MR is a highly cost-effective strategy for prioritizing intervention targets for disease prevention and for strengthening the evidence base for public health policy. PMID:26961927

 16. A global meta-analysis oft he relative extent of intraspecific trait variation in plant communities

  Siefert A.; Violle C.; Chalmandrier L.; Albert C.H.; Taudiere A.; Fajardo A.; Aarssen L.W.; Baraloto C.; Carlucci M.B.; Cianciaruso M.V.; Dantas V. de L.; de Bello F.; Duarte L.D.S.; Fonseca C.R.; Freschet G.T.

  2015-01-01

  We thank Mark Westoby, Ian Wright and three anonymous reviewers for providing valuable comments on an earlier version of the manuscript. AS was supported by the National Science Foundation Graduate Research Fellowship (DGE-1247399) and NSF grant DEB-03089. CV was supported by a Marie Curie International Outgoing Fellowship within the 7th European Community Framework Program (DiversiTraits project, no. 221060) and by the European Research Council (ERC) Starting Grant Project ‘Ecophysiological ...

 17. Unge pårørende en sårbar men ofte tavs gruppe

  Grau, Sarah Midtgård; Haahr, Anita

  2017-01-01

  Research has revealed the impact of having seriously ill parents is a stressful time for the adolescents and the young adult. This can have social and psychological consequences that interfere with their development. Currently the Danish health care system does not provide any systematic attention...... or dying parent, as well as gain insight into how nurses can assume responsibility in helping and supporting them. Method and findings: One focus group interview with hospital nurses was done. A hermeneutic inspired interpretation revealed three major themes about the challenges the nurses were faced...... to how nurses can support and understand the young relatives of seriously ill or dying parents. The aim of this study is to gain knowledge about the challenges that nurses are confronted with in the hospital sector in regards to supporting and assisting the young relatives cope with a seriously ill...

 18. 320 Gb/s Nyquist OTDM received by polarization-insensitive time-domain OFT

  Hu, Hao; Kong, Deming; Palushani, Evarist

  2014-01-01

  We have demonstrated the generation of a 320 Gb/s Nyquist-OTDM signal by rectangular filtering on an RZ-OTDM signal with the filter bandwidth (320 GHz) equal to the baud rate (320 Gbaud) and the reception of such a Nyquist-OTDM signal using polarization-insensitive time-domain optical Fourier tra...

 19. Salmonella typhi--tid til aendring af den empiriske behandling

  Gade, Christina; Engberg, Jørgen; Weis, Nina

  2008-01-01

  In the present case series report we describe seven recent cases of typhoid fever. All the patients were travellers returning from Pakistan, where typhoid is endemic. Salmonella typhi isolated from the patients by blood culture were reported as intermediary susceptible to fluoroquinolones in six...... out of seven cases. We recommend that empiric treatment of suspected cases of typhoid fever includes a third generation cephalosporin such as ceftriaxon. Furthermore, the present report stresses the importance of typhoid vaccination of travellers to areas where typhoid is endemic. Udgivelsesdato: 2008...

 20. Der er store barrierer for psykiatrisk behandling i lavindkomstlande

  Sørensen, Carina Winkler; Bæk, Ole; Carlsson, Jessica

  2015-01-01

  Huge barriers to the treatment of mental disorders in low-income countries In low-income countries 76-85% of people living with mental disorders do not receive treatment. To reduce the treatment gap many challenges need to be addressed. On a health political level this includes limited financial...... resources and ineffective health organization. Human resources are inadequate, and often drugs are not available. Individuals face long distances to psychiatric hospitals, out-of-pocket payment and stigma. There is a great need for research in how to enhance prevention and treatment of mental disorders...

 1. Behandling af epilepsi ved stimulation af nervus vagus

  Hansen, Christian Pilebaek; Sidenius, Per Christian; Gyllenborg, Jesper

  2010-01-01

  Epilepsy is a common neurological disorder, and between one fourth and one third of the patients do not obtain seizure freedom after treatment with antiepileptic drugs. If the epileptic seizures in such patients have severe consequences, the patients should be assessed for epilepsy surgery. In ca...

 2. Behandling af epilepsi ved stimulation af nervus vagus

  Hansen, Christian Pilebaek; Sidenius, Per Christian; Gyllenborg, Jesper

  2010-01-01

  epilepsy surgery is not feasible, vagus nerve stimulation (VNS) should be offered. VNS seems to have an effect in all epilepsy syndromes and seizure types. VNS is generally well-tolerated, and may even improve mood and quality of life. Many more epilepsy patients in Denmark should be offered VNS....

 3. Sammenlimning af begge øjne skal ikke behandles konservativt

  Øgard, Carsten; Kjaerbo, Hadi; Sørensen, Torben Lykke

  2010-01-01

  We describe a case of a 4-year-old boy who accidentally had both eyes glued together. The eyelashes were cut and the boy's eyelids were separated in general anaesthesia. When both eyes are glued together, we do not recommend expectancy, especially not in paediatric cases. For psychological reason......, the lids should be separated surgically. Furthermore, we suggest that similarities between ophthalmic bottles and superglue bottles are avoided so that future incidences may be avoided....

 4. Ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning

  Andersen, Mikkel Østerheden; Andresen, Andreas K; Lorenzen, Marianne Dyrby

  2017-01-01

  evidence is found regarding non-surgical treatment of patients with lumbar radiculopathy. Physiotherapy, in the form of group sessions, seems to have the best level of evidence. However, evidence is still very limited and of poor quality. No evidence has been found with regards to acupuncture...

 5. Medicinsk behandling af osteoporose hos mænd

  Eiken, Pia A; Vestergaard, Peter

  2016-01-01

  One in five men over the age of 50 years will suffer an osteoporotic fracture during their lifetime, and men who sustain fractures have an increased mortality risk compared to women. Three bisphosphonates (alendronate, risedronate and zolendronic acid), denosumab, strontium ranelate...

 6. Medicinsk behandling af osteoporose hos mænd

  Eiken, Pia A; Vestergaard, Peter

  2015-01-01

  One in five men over the age of 50 years will suffer an osteoporotic fracture during their lifetime, and men who sustain fractures have an increased mortality risk compared to women. Three bisphosphonates (alendronate, risedronate and zolendronic acid), denosumab, strontium ranelate...

 7. Karkirurgisk behandling hos patienter med påvirket nyrefunktion

  Hensler, M K; Forrest, M; Lorentzen, Jørgen Ewald

  1994-01-01

  The purpose of the study was to evaluate the effect of surgery for renal artery stenosis in patients with impaired renal function. The design was a retrospective investigation with follow-up. The material consisted of 42 such patients operated at Rigshospitalet between 1980 and 1990. Renal functi...

 8. Bedre prognose af cystinose ved behandling med cysteamin og nyretransplantation

  Oczachowska-Kulik, Anna Ewa; Lund, Allan; Skovby, Flemming

  2011-01-01

  Cystinosis is a rare, autosomal recessive disease with cystine deposits in different tissues. First signs come from kidneys and eyes, but during progression of the disease other organs can also be affected. Previously, patients with cystinosis had a very poor prognosis, but it is now considerably...

 9. Behandling af postoperative, kolorektale anastomosestenoser med selvekspanderende plastikstent

  Lykke, Jakob; Meisner, S.

  2008-01-01

  We report two cases of a benign post-operative stricture of the recto-sigmoid colon managed by insertion of a self-expanding coated plastic stent (SEPS). Both patients presented symptoms of stenosis which dilatation did not relieve. Both patients refused surgical intervention. Instead...... the strictures were managed by insertion of a SEPS. The clinical symptoms disappeared after SEPS insertion. We conclude that SEPS may represent a possible therapeutic tool in selected cases with benign post-operative stenosis of the recto-sigmoid colon Udgivelsesdato: 2008/4/7...

 10. Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom

  von Plessen, Christian; Nielsen, Thyge L; Steffensen, Ida E

  2011-01-01

  Terminal chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and advanced cancer have similar prognosis and symptom burden. However, palliative care of patients with terminal COPD has been neglected in Denmark. We describe the symptoms of terminal COPD and suggest criteria for defining the palliative...... phase of the disease. Furthermore we discuss the prognostic and ethical challenges for patients, their families and their caregivers. Finally, we summarize the current evidence for palliative treatment of dyspnoea and ways to evaluate response to treatment....

 11. Myopati hos en patient i behandling med simvastatin og fluconazol

  Pedersen, Jens Kristian; Lydolph, Magnus Christian; Somnier, Finn

  2016-01-01

  A 69-year-old female was admitted due to progressive loss of muscle strength following addition of fluconazole to long-term simvastatin treatment. Rhabdomyolysis was suspected and both drugs were discontinued. Forced diuresis was initiated together with a short course of prednisolone. After 21...

 12. Hvorfor og hvornår behandles aktiniske keratoser

  Wulf, Hans Christian Olsen

  2014-01-01

  in the hyperkeratotic AK. Visible AK and neighbouring invisible AK should be treated. As AK are provoked by UV radiation, protection against UV is essential. This paper comments on a Cochrane review: "Interventions for actinic keratosis" and treatments avaliable in Denmark...

 13. Linezolid som behandling af infektiøs endokarditis

  Lauridsen, Trine Kiilerich; Arpi, Magnus; Bruun, Niels Eske

  2010-01-01

  In Denmark enterococci causes 15 to 20% of all endocarditis (IE) cases. The development of multi-resistant bacterial strains has increased the need for new antibiotics. Linezolid is an alternative to conventional treatment of infections with gram positive cocci. In this case report linezolid...

 14. Gener efter behandling af almindeligt forekommende akutte øjenlidelser

  Krogsgaard, M R; Danborg, L; Jensen, P

  1990-01-01

  The aim of the study was to determine the duration of symptoms in patients treated in the emergency room at Glostrup Hospital for acute eye-trouble. Nine common diagnoses were selected for the study. All patients seen during a 2 1/2 month period were asked to complete a questionnaire one week aft...

 15. Kirurgisk behandling af fedme hos børn

  Hansen, Ann Berit; Gögenur, Ismail; Støckel, Mikael

  2014-01-01

  Morbid obesity in teenagers has become an increasing problem. Conventional diet has not yet shown effective long-term weight loss. Alternatively, bariatric surgery on adolescents has resulted in substantial weight loss, recovery from diabetes, improvement of cardiovascular risk factors and improv......Morbid obesity in teenagers has become an increasing problem. Conventional diet has not yet shown effective long-term weight loss. Alternatively, bariatric surgery on adolescents has resulted in substantial weight loss, recovery from diabetes, improvement of cardiovascular risk factors...... and improvement in psychosocial status. Still, surgery performed on adolescents provides ethical challenges such as the unknown long-term prognosis after surgery. Despite these challenges, in cases of severe intractable obesity or development of life-threatening complications due to obesity, surgery should...

 16. Forebyggende ambulant behandling ved affektiv lidelse (depression og mani)

  Kessing, Lars Vedel; Hansen, Hanne Vibe; Hougaard, Esben

  2007-01-01

  The present article is based on a Health Technology Assessment Report (HTA, available with an English summary at www.cemtv.dk) on preventive out-patient treatment of affective disorders. The article briefly reviews the course of depressive disorder and bipolar affective disorder and reviews...... the best available treatment modalities including shared care models, prophylactic pharmacotherapy and prophylactic combination therapy involving pharmacotherapy and psychological treatment....

 17. Behandling af centralnervesystemlymfom efter transplantation med monoklonalt antistof og ganciclovir

  Hansen, P.B.; Al-Farra, G.

  2010-01-01

  A 35-year-old female was diagnosed with a primary central nervous system posttransplant Epstein-Barr-virus-associated lymphoproliferative disorder three years after a renal transplantation. The histological diagnosis of the brain tumour was a diffuse large B-cell lymphoma. The patient had had...... diabetes mellitus for 28 years and was treated with four weekly doses of the monoclonal antibody rituximab, the antiviral drug ganciclovir and high-dose prednisolone, and the immune suppression was reduced. After four weeks of treatment, a control magnetic resonance image showed complete regression...

 18. Rituximab (MabThera) til behandling af aktiv reumatoid artritis

  El Fassi, Daniel; Nielsen, Claus Henrik; Bendtzen, Klaus

  2006-01-01

  Rituximab (RTX) is a murine/human monoclonal antibody to CD20, a protein expressed almost exclusively on human B-lymphocytes. RTX induces rapid and marked B-cell depletion with beneficial clinical effects in 1/3 to 1/2 of rheumatoid arthritis patients. Treatment is given as two iv. infusions with...

 19. Den haemostatiske balance under behandling med nyere p-pillepraeparater

  Petersen, K R; Skouby, S O; Sidelmann, Johannes Jakobsen

  1994-01-01

  and concentration of tissue plasminogen activator inhibitor. The ratio between thrombin-antithrombin-III-complexes and fibrin degradation products were unchanged signifying no effect of hormonal intake on the balance between thrombin formation and fibrin resolution. In conclusion, the dynamic balance between...... generation and resolution of fibrin was undisturbed during treatment with both hormonal compounds and our findings do not provide evidence for increased risk of thrombosis in normal women....

 20. Trombosering af mekanisk mitralklapprotese under behandling med dabigatran

  Thomsen, Jakob Hartvig; Kjaergaard, Jesper; Saust, Laura Trolle

  2014-01-01

  Dabigatran has been approved for prevention of thromboembolic complications in nonvalvular atrial fibrillation. We present a case of thrombosis of a mechanical prosthetic mitral valve during anticoagulation with dabigatran, switched from warfarin. The patient presented with cardiogenic shock, was...

 1. Legionella pneumoni hos patienter, der er i behandling med infliximab

  Vinter, Hanne; Nielsen, Henrik Ib

  2009-01-01

  Therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors is widely used in various inflammatory disorders, but adverse events from severe infections with intracellular pathogens may occur. We describe two cases of severe pulmonary legionellosis in patients treated with infliximab for Crohn's disease a...... and psoriasis, respectively. We conclude that legionella infections are probably more frequent in patients receiving immunosuppressive therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors than in the background population. Udgivelsesdato: 2009-Jan-19...

 2. Behandling af epilepsi ved stimulation af nervus vagus

  Hansen, Christian Pilebaek; Sidenius, Per Christian; Gyllenborg, Jesper

  2010-01-01

  Epilepsy is a common neurological disorder, and between one fourth and one third of the patients do not obtain seizure freedom after treatment with antiepileptic drugs. If the epileptic seizures in such patients have severe consequences, the patients should be assessed for epilepsy surgery. In case...

 3. Muskuloskeletal behandling af 11-årig med artrogrypose

  Thomsen, Maria Morandi; Thomsen, Stig Aaberg; Due, Pernille

  2010-01-01

  A two-year-old patient was diagnosed with arthrogryposis because of inflected knees (15-20 degrees) and stiff hamstrings. All joints and reflexes were normal. Activities were described as age-appropriate, but the patient walked with inflected knees and increased lumbal lordosis. Physiotherapy...

 4. Evidensbaseret behandling af psykisk syge hjemløse

  Larsen, Maja; Nordentoft, Merete

  2010-01-01

  A systematic review of the literature shows that it is possible to reduce homelessness among mentally ill homeless persons, partly by offering access to housing and partly by providing intensive care through Assertive Community Treatment. Assertive Community Treatment can, to some extent, decrease...

 5. Diagnostik og behandling af paroksystisk supraventrikulær takykardi

  Rujic, Dragana; Sundbøll, Jens; Tofig, Bawer Jalal

  2016-01-01

  management strategies. The probable mechanism of paroxysmal SVT can often be diagnosed from the clinical findings and a 12-lead ECG. This review describes the initial evaluation and treatment of patients with paroxysmal SVT, including distinctive features from the most important differential diagnoses....

 6. Behandling af invert papillom med endonasal endoskopisk sinuskirurgi

  Andersen, Pia Juul; Kjeldsen, Anette Drøhse; Pedersen, Arne Toft

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Inverted papilloma is a benign sinonasal tumour and has a marked tendency to recur after surgical excision. The tumour may be associated with malignancy and during growth it may destroy surrounding tissue. The treatment is either lateral rhinotomy or endoscopic sinus surgery. The aim...... of the study was to describe the course of all patients treated with endoscopic sinus surgery at the ENT Department at Vejle County Hospital during the period 1 January to 31 December 1999. MATERIAL AND METHODS: Twenty-eight journals of patients diagnosed with inverted nasal papillomas were reviewed...... with carcinoma. We did not see any serious side effects to the treatment. DISCUSSION: Endoscopic sinus surgery in combination with Caldwell-Luc can be recommended as an alternative treatment to lateral rhinotomy in patients with inverted papillomas. Preoperative staging with CT or MR-scanning, experienced...

 7. Nyrepåvirkning ved behandling af hjertesvigt

  Rasmussen, Zhiying Zhang; Barfod, Toke; Klit, Jakob

  2009-01-01

  The case of a 66-year-old male with heart failure and cardiorenal syndrome is presented. The patient had normal renal function before intensive treatment with diuretics and ACE inhibitor. Shortly after the ACE inhibitor was stopped and diuretics were either stopped or reduced in dosage, his renal...

 8. Kombineret kirurgisk og onkologisk behandling af kolorektale levermetastaser

  Bergenfeldt, M.; Jensen, B.V.

  2008-01-01

  Isolated colorectal liver metastases should be referred for multispecialist management at a liver centre. Long-time survival is possible after resection and adjuvant therapy. If unresectable, newer chemotherapy with oxaliplatin, irinitecan, bevacizumab and cetuximab may result in a median survival...

 9. Status og perspektiver for behandling af de kroniske myeloproliferative neoplasier

  Ocias, Lukas Frans; Holmström, Morten Orebo; Riley, Caroline Hasselbalch

  2015-01-01

  of these malignancies has focused on lowering their inherent thromboembolic risk but with the discovery of the JAK2-V617F mutation and most recently the calreticulin mutations new therapeutic options such as interferon-alpha, JAK2-inhibitors and statins are being contemplated. This article reviews these new treatment...

 10. Flibanserin som farmakologisk behandling af nedsat lyst hos kvinder

  Eldon, Anne Sofie; Giraldi, Annamaria

  2017-01-01

  Flibanserin was approved by the Food and Drug Administration in the USA in August 2015 as the first drug for the treatment of American women with the dysfunction hypoactive sexual desire disorder (HSDD) and is a 5-HT1A agonist and 5-HT2A antagonist. The neurophysiological effects of flibanserin...... on these receptors are consistent with the clinical effects, i.e. significantly increasing sexual desire and frequency of satisfying sexual experiences. As such, shifting the balance between inhibitory and excitatory neurotransmitters of importance to sexual desire, flibanserin pharmacologically broaches a possible...... new approach to the treatment of HSDD....

 11. Intranasal glukagon til behandling af hypoglykaemi. En fremtidig behandlingsmulighed

  Carstens, S; Andersen, I; Gustafsson, Ida

  1994-01-01

  Nearly 10% of IDDM patients receiving conventional insulin treatment and about three times as many in intensive insulin therapy yearly experience severe hypoglycaemia (requiring external assistance) The conventional treatment of severe hypoglycaemia is glucagon given intramuscularly by a relative...

 12. Forekomst og behandling af seksuel dysfunktion ved hjertesygdom

  Mickley, Hans

  2002-01-01

  Several links have been established between sexual dysfunction and heart disease. Indeed, many risk factors for developing sexual dysfunction are shared by coronary artery disease: age, smoking, diabetes, hypertension, and hypercholesterolaemia. It should also be borne in mind that in men several...... cardiac drugs are responsible for erectile dysfunction (ED). Lastly it should be remembered that treatment of ED may be associated with cardiovascular side-effects. Data from the literature show that men with coronary artery disease, hypertension or diabetes have an up to fourfold higher risk...

 13. Utilfredsstillende langtidsresultater efter konservativ behandling af patellofemoralt smertesyndrom

  Rathleff, Michael Skovdal; Rasmussen, Sten; Olesen, Jens Lykkegaard

  2012-01-01

  This review overviews the long-term prognosis of conservatively treated patients with patellofemoral pain syndrome (PFPS). Median values of the 16 included studies show that 29% of soldiers, 27.8% of sports active and 24,7% of the general public will become pain free after they are diagnosed...

 14. Ticsundertrykkelse er en ny evidensbaseret nonfarmakologisk behandling af ticslidelse

  Sørensen, Camilla Birgitte; Debes, Nanette Mol; Skov, Liselotte

  2017-01-01

  Chronic tic disorder and Tourette syndrome are both chronic and impairing neurobiological disorders starting in childhood with a prevalence between 0.4 and 1.6%. Traditionally, pharmacological therapies have been first-line treatment but are often associated with adverse effects. Recently...... behavioural therapy has shown to be effective in treating tics and today both habit reversal (HR) and exposure and response prevention (ERP) are recommended as first-line treatments. HR and ERP are now available for Danish patients. This article describes the evidence and recommendations for both therapies....

 15. Gastroskopisk behandling af penetrerende gastrisk bånd

  Fonnest, G F; Jess, Per

  1999-01-01

  Gastric wall penetration of a gastric band after operation for morbid obesity is a well known late complication. The treatment is usually reoperation. In this case report we show that a band penetrating the gastric wall can be successfully treated by gastroscopic operation. This technique is more...

 16. Medicinsk behandling af vandladningsproblemer hos mænd

  Andersen, Jens Thorup; Nordling, Jørgen; Walter, Steen

  2007-01-01

  and antimuscarinic agents is reviewed with suggestions for follow-up. The increasing use of alpha-blockers, 5-alpha-reductase inhibitors, or both for symptomatic BPH has led to a significant decrease in the number of operations for BPH in the last decade. Bothersome nocturia due to nocturnal polyuria may be resolved...

 17. Pancreastraumer hos børn--operativ versus nonoperativ behandling

  Haugaard, Michael Valentin; Penninga, Luit; Ifaoui, Inge Bøtker-Rasmussen

  2012-01-01

  Pancreatic trauma is more frequent in children than in adults and is often caused by trauma to the upper part of the abdomen. Mortality is low, but morbidity is high. Pancreatic trauma can be treated operatively or non-operatively, but there is disagreement about the optimal treatment strategy fo...

 18. Behandling af pilonidalcyster med neodynium-yttriumaluminiumgranat-laser

  Lindholt, Christine S; Lindholt, Jes S; Lindholt, Jan

  2008-01-01

  A 23 year-old woman with a nonsupporative pilonidal cyst was successfully treated causally with Nd-YAG laser, and without any recidivate after 9 months follow-up. The mechanism is presumed to be that YAG-laser has a wave-length of 1064 nm. Consequently, the wave penetration through the skin is de...... is deeper than most other lasers before the energy is absorbed in melanin and oxyhaemoglobin, so the contents of the cyst can be reached and destroyed. The treatment could be a very attractive alternative to open surgery. Udgivelsesdato: 2008-Jun-23...

 19. Behandling af pilonidalcyster med neodynium-yttriumaluminiumgranat-laser

  Lindholt, Christine S; Lindholt, Jes Sanddal; Lindholt, Jan

  2008-01-01

  A 23 year-old woman with a nonsupporative pilonidal cyst was successfully treated causally with Nd-YAG laser, and without any recidivate after 9 months follow-up. The mechanism is presumed to be that YAG-laser has a wave-length of 1064 nm. Consequently, the wave penetration through the skin is de...... is deeper than most other lasers before the energy is absorbed in melanin and oxyhaemoglobin, so the contents of the cyst can be reached and destroyed. The treatment could be a very attractive alternative to open surgery....

 20. Vellykket konservativ behandling af chylopericardium efter koronar bypassoperation

  Clausen, Jesper Holmbæck; Veien, Karsten Tange

  2012-01-01

  Chylopericardium after thoracic duct injury is a rare but serious complication of thoracic surgery with mortality rates above 50% without intervention. Complications of chylopericardium are malnutrition, immunosuppression, electrolyte derangement and tamponade. This case describes a 67-year...

 1. Behandling af primær og recidiverende ovariecancer

  Rosendahl, Mikkel; Mosgaard, Berit Jul; Steffensen, Karina Dahl

  2018-01-01

  to centralized, specialized units. The primary treatment comprises surgical total cytoreduction followed by platinum-based chemotherapy. Newer biological agents are added when randomized trials have shown a benefit. Recurrence is managed by chemotherapy alone or repeated radical surgery followed by chemotherapy....

 2. Antitrombotisk behandling ved iskaemisk apopleksi og transitorisk cerebral iskaemi

  Overgaard, Karsten; Poulsen, Tina Svenstrup; Husted, Steen E

  2007-01-01

  In acute ischemic stroke and transient ischemic attack (TIA), aspirin is recommended to all patients (except immediately following thrombolysis). Heparin and anticoagulant therapy using vitamin K antagonists should be avoided in the acute phase. Secondary preventive antithrombotic treatment...... includes anticoagulation in patients with cardioembolic stroke and antiplatelet agents aspirin possibly combined with dipyridamole or clopidogrel alone in patients with non-cardioembolic stroke. Other individual risks may modify this treatment regimen. Udgivelsesdato: 2007-Oct-1...

 3. Ranolazin--ny behandling af kronisk stabil angina pectoris

  Ahlehoff, Ole; Hansen, Peter Riis

  2009-01-01

  Ranolazine sustained-release tablets were recently approved in the EU for chronic stable angina as add-on therapy when symptoms are not controlled with first-line agents. The mechanism of action is thought to involve inhibition of late sodium influx in the heart, which can reduce abnormalities...... of contractility and repolarisation associated with ischaemia. Ranolazine increases the exercise capacity, reduces angina, and diminishes the use of nitroglycerine. The drug has an excellent safety profile and may be a valuable addition to the treatment of chronic stable angina....

 4. Behandling af juvenile angiofibromer med partikelembolisering og endoskopisk kirurgi

  Thuesen, Anne Daugaard; Jakobsen, John; Nepper-Rasmussen, Jørgen

  2005-01-01

  INTRODUCTION: Juvenile angiofibroma is a benign, rich vascular nasal tumor, and the biggest complication in surgery is the great loss of blood. Since 1997, Odense University Hospital (OUH) has used preoperative particle embolization and endoscopic surgery to combat this problem. MATERIALS...... and may be considered to be satisfactory. DISCUSSION: Endovascular embolization of juvenile angiofibromas followed by endoscopic surgery is considered to be the preferred treatment method today....

 5. Behandling af peritoneal karcinose med laparoskopisk intraperitoneal kemoterapi under tryk

  Graversen, Martin; Pfeiffer, Per; Mortensen, Michael Bau

  2016-01-01

  Pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy (PIPAC) is a new treatment option in patients with peritoneal carcinomatosis (PC). PIPAC has proven efficacious in the treatment of PC from ovarian, colon and gastric cancer. PIPAC has a favourable profile regarding safety for patients and occupati......Pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy (PIPAC) is a new treatment option in patients with peritoneal carcinomatosis (PC). PIPAC has proven efficacious in the treatment of PC from ovarian, colon and gastric cancer. PIPAC has a favourable profile regarding safety for patients...

 6. Klinik, diagnostik og behandling af Lyme-borreliose

  Ocias, Lukas Frans; Jensen, Bo Bødker; Knudtzen, Fredrikke Christie

  2017-01-01

  Lyme borreliosis is an infection caused by the Borrelia burgdorferi sensu lato complex and transmitted by Ixodes ricinus ticks in Denmark. It can manifest itself in several different forms of which erythema migrans is the most common and is diagnosed by clinical assessment of the characteristic...

 7. Behandling af patienter med Guillan Barré syndrom

  Oliel, Vibeke S.

  2011-01-01

  Resumè Guillain Barrés syndrom er en autoimmum sygdom karakteriseret ved motorisk, sensorisk og autonom dysfunktion. I Danmark rammes omkring 80 personer i alle aldre årligt af sygdommen. Akut inflammatorisk polyradikoloneuropati rammer de perifere nervers nerveskeder og medfører progredierende...

 8. Fækal mikrobiota-transplantation til behandling af tarmlidelser

  Rode, Anne A; Chehri, Mahtab; Petersen, Andreas Munk

  2017-01-01

  Faecal microbiota transplantation (FMT) is the transferral of faeces from a healthy donor to a patient with a disease linked to disturbances in the gut microbiota. The treatment has been implemented at several hospitals in Denmark, and banks with frozen donor stool material have been established........ The effect of FMT for recurrent Clostridium difficile infection is well-documented. FMT cannot be recommended for routine clinical use for inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome because of lack of data from clinical trials....

 9. Evidensbaseret behandling af psykisk syge hjemløse

  Larsen, Maja; Nordentoft, Merete

  2010-01-01

  A systematic review of the literature shows that it is possible to reduce homelessness among mentally ill homeless persons, partly by offering access to housing and partly by providing intensive care through Assertive Community Treatment. Assertive Community Treatment can, to some extent, decrease...... psychiatric symptoms and increase quality of life. It is evident that by offering housing, homelessness may be reduced, but the comparison of independent housing and group living did not reveal big differences....

 10. Årsager, udredning og behandling af abortus habitualis

  Larsen, Elisabeth Clare; Christiansen, Ole Bjarne

  2012-01-01

  Recurrent miscarriage (RM) is defined as three or more consecutive early pregnancy losses and affects 1% of couples. RM is probably a multifactorial disease and evaluation includes parental karyotyping, testing for uterine anomalies, thyroid dysfunction, thrombophilia and immune factors. Couples...... facing RM should be offered tender loving care; i.e. repeated measurements of hCG and ultrasound scans. Further treatments are directed against the underlying cause: surgery, hormone supplementation, anticoagulation and immunomodulation. However, the effect of these treatments needs further documentation....

 11. Omkostningseffektivitet ved behandling af type 1-diabetes med insulinpumpe

  Nørgaard, Kirsten; Sohlberg, Anna; Goodall, Gordan

  2010-01-01

  This study's aim was to project the long-term clinical and economic outcomes of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) treatment compared to multiple daily injections (MDI) in type 1 diabetes patients in Denmark.......This study's aim was to project the long-term clinical and economic outcomes of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) treatment compared to multiple daily injections (MDI) in type 1 diabetes patients in Denmark....

 12. Kirurgisk behandling af levertumorer hos børn

  Rasmussen, Allan; Kvist, Nina; Kirkegaard, Preben

  2008-01-01

  INTRODUCTION: In this paper we review the results of surgical treatment of children with hepatic tumours. MATERIALS AND METHODS: The study comprises 33 children who have undergone lever resection or liver transplantation since 1990. 26 patients had hepatoblastoma, 3 had hepatocellular carcinoma, 2...... had rhabdomyosarcoma, 1 had a mesenchymal tumour, and 1 had a giant haemangioma. RESULTS: Because of the number of patients, we only analyzed the results of the treatment in the hepatoblastoma group. The survival was the same after resection (77.3%) and liver transplantation (75...

 13. Farmakologisk behandling af mild ukompliceret hypertension i almen praksis

  Paulsen, Maja Skov; Christensen, Bo; Søndergaard, Jens

  2013-01-01

  pressure 90-99 mmHg; no diabetes or cardiovascular disease) did not reduce mortality or morbidity. The evidence for pharmacotherapy in patients having mild/uncomplicated hypertension is weak. However, current Danish guidelines have taken this into consideration in their recommendations of pharmacotherapy......Hypertension is an important risk factor for cardiovascular disease. In Denmark, patients with hypertension are primarily managed in primary care. A recent Cochrane review concluded that pharmacotherapy of patients with mild hypertension (systolic blood pressure 140-159 mmHg; diastolic blood...... to patients with mild/uncomplicated hypertension....

 14. Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom

  von Plessen, Christian; Nielsen, Thyge L; Steffensen, Ida E

  2011-01-01

  Terminal chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and advanced cancer have similar prognosis and symptom burden. However, palliative care of patients with terminal COPD has been neglected in Denmark. We describe the symptoms of terminal COPD and suggest criteria for defining the palliative...

 15. Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom

  von Plessen, Christian; Nielsen, Thyge L; Steffensen, Ida E

  2011-01-01

  Terminal chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and advanced cancer have similar prognosis and symptom burden. However, palliative care of patients with terminal COPD has been neglected in Denmark. We describe the symptoms of terminal COPD and suggest criteria for defining the palliative ph...... phase of the disease. Furthermore we discuss the prognostic and ethical challenges for patients, their families and their caregivers. Finally, we summarize the current evidence for palliative treatment of dyspnoea and ways to evaluate response to treatment....

 16. Behandling af kroniske sygdomme hos patienter med demens

  Pedersen, Hanne; Klinkby, Kristian Skikkild; Waldorff, Frans Borch

  2017-01-01

  , polypharmacy and chronic pain. Ongoing goal setting is important, and advance care planning is recommended. In general, comorbidity must be carefully and holistic assessed and managed according to each patient's general status of health and stage of dementia. As the dementia develops, focus should primarily...

 17. Gastrisk aspirationsbehandling er et muligt alternativ til behandling af fedme

  Christensen, Marie Møller; Jorsal, Tina; Naver, Lars Peter Skat

  2017-01-01

  Aspiration therapy with AspireAssist is a novel endoscopic obesity treatment. Patients aspirate approximately 30% of an ingested meal through a draining system connected to a percutanous endoscopic gastrostomy tube. AspireAssist was recently approved by the US Food and Drug Administration...

 18. Bivirkninger ved N-acetylcystein-behandling af paracetamolforgiftede patienter

  Schmidt, L E; Dalhoff, K P

  1999-01-01

  number of patients will be treated with NAC than with previous regimens based on plasma concentrations of paracetamol. In this retrospective study we evaluated the incidence of side effects of NAC in 310 patients admitted to the Department of Hepatology, Rigshospitalet, Copenhagen, over a four-year...... period (1.1.1994-31.12.1997). Twenty-six (8.4%) patients developed side effects. Side effects were anaphylactoid, mainly from skin (25 rash, pruritus or flushing), in rare cases more serious (four bronchospasm, three angioedema, one hypotension). None were life-threatening and all patients received...

 19. Filetlap til behandling af livstruende tryksår

  Gunnarsson, Gudjon Leifur; Høimyr, Hilde; Rossi, Paolo Emilio

  2014-01-01

  reconstruction of the defect was performed. The patient made uneventful recovery to normal activity within six weeks and had a stable result after one year follow-up. The case is a reminder of the importance of early intervention and preventive management of pressure ulcers and elaborates the benefits......A 71-year-old multi-morbid, paraplegic male with five pressure ulcers and a left-sided open trochanter fracture with chronic osteomyelitis was admitted to hospital. His condition required exarticulation of the left hip joint. A radical wound revision and a pedicled lower extremity fillet flap...... of interdisciplinary team efforts in the treatment of advanced ulcers....

 20. Antibiotika som primær behandling af appendicitis

  Hupfeld, Line; Pommergaard, Hans-Christian; Burcharth, Jakob

  2014-01-01

  Acute appendicitis has traditionally been treated surgically. Conservative approach with antibiotic treatment has been suggested as an alternative to the surgical procedure. The available studies on surgery versus antibiotics may indicate the safe use of conservative treatment for uncomplicated...... appendicitis, but the available studies are typically of low quality. Thus, further studies are needed to clarify the role of conservative treatment, and in the meantime appendectomy remains the standard treatment for acute appendicitis....

 1. Tiotropium. Nyt antikolinergikum til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom

  Pedersen, Steffen Thirstrup; Lange, Peter

  2003-01-01

  Tiotropium is a new anti-cholinergic drug with a long duration of action designed for maintenance treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Tiotropium is the first drug specifically developed for the treatment of COPD, but it is also amongst the most expensive drugs used for this......Tiotropium is a new anti-cholinergic drug with a long duration of action designed for maintenance treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Tiotropium is the first drug specifically developed for the treatment of COPD, but it is also amongst the most expensive drugs used...... for this condition. The clinical pharmacology of tiotropium and results from published controlled clinical trials are reviewed. It is concluded that tiotropium seems suitable as a symptomatic treatment for patients with moderate to severe COPD (typically a forced expiratorical volume FEV1 predicted...

 2. Behandling af metforminassocieret laktatacidose med hæmodialyse

  Schousboe, Karin; El Fassi, Daniel; Secher, Erik Lilja

  2012-01-01

  Metformin-associated lactate acidosis is rare but serious and characterized by metabolic acidosis and elevated lactate. We describe a single-institution experience of four cases in one year. Despite pH levels of 6.85 to 7.12 and lactate levels of 11-28 mmol/l three of the patients survived. Two o...... of the patients had normal kidney function previous to hospitalization. Treatment includes fluid replacement, IV sodium bicarbonate and haemodialysis....

 3. Narrativ og evidensbaseret behandling af komplekst traumatiserede mennesker

  Riber, Karin; Lindvig, Ditte

  2011-01-01

  Many survivors of potentially traumatizing events develop serious psychological problems. This article aims to critically examine two fundamentally different treatment paradigms. The article presents and discusses Michael White's narrative therapy, Metin Basoglu's modified behaviour therapy and F...

 4. Skaber elite bredde?

  Storm, Rasmus K.

  2012-01-01

  Dette arbejdspapir gennemgår eksisterende studier og forskning med henblik på at afdække om der kan findes dokumentation for det ofte fremsatte argument om, at elite skaber bredde. Gennemgangen viser, at der ikke kan siges eksistere nogen automatik mellem de to størrelser. Faktisk viser nogle af de...... gennemgåede undersøgelser det modsatte: for stort fokus på elite kan skabe mindre breddedeltagelse i idræt og sport. Samtidig kan det dog også argumenteres, at fokus på elitesport eller afholdelse af store internationale slutrunder i enkelte tilfælde kan øge interessen for specifikke sportsgrene og indirekte...

 5. Cøliaki og mad uden gluten

  Borre, Mette; Rasholt, Mia; Rasmussen, Jüri Johannes

  Denne pjece henvender sig til dig, der hos lægen eller på sygehuset har fået konstateret cøliaki, eller som har et barn med cøliaki. Pjecen kan også bruges, når familie, venner, daginstitution, skole og andre skal informeres om sygdommen. Cøliaki er en sygdom i tyndtarmen. Sygdommen behandles liv....... Begynder man på diæten, inden diagnosen er stillet, begynder tyndtarmen at hele, og man risikerer at skulle spise gluten i en længere periode igen, før diagnosen kan stilles. Det kan være svært, hvis man har fået det bedre under diæten....

 6. Mangfoldighedsledelse i internationale forretningsmiljøer - fem parametre for anvendelsen af kulturel mangfoldighed

  Lauring, Jakob

  2003-01-01

  Mangfoldighedsledelse er per definition et bredt begreb. Man kan tale om mangfoldighed baseret på nationalitet, etnicitet, religion, alder, køn, seksuel orientering, handicap, uddannelse og meget mere. Som regel vil flere typer af mangfoldighed være til stede i en organisation. Denne mangfoldighed...... nationaliteter og etnisk oprindelse i virksomheder - hvad jeg kalder kulturel mangfoldighed. En type af mangfoldighed man ofte finder i internationale forretningsmiljøer, og som ofte er rekrutteret udelukkende ud fra et motiv om at skabe forretningsmæssige fordele. Som forudsætning for min analyse antager jeg...

 7. Kompetencestrategi

  Drejer, Anders; Riis, Jens Ove

  fortæller, hvordan man kan arbejde med virksomheders kompetencer i dialog med produkt-markedsområdet. For at give en mere detaljeret forståelse af, hvad kompetencer består af, beskriver forfatterne fire indholdselementer til en bred definition af kompetenceer som et samspil mellem mennesker, teknologi......, organisation og kultur. Bogen placerer kompetencer i deres rette, strategiske sammenhæng og giver svar på centrale spørgsmål om, hvordan man arbejder med virksomhedens kompetenceer i praksis. Bogen giver en ramme for en bred behandling af virksomheders kompetence og anviser modeller og metoder til...

 8. Djur som stöd i demensvården : Hur personer med demenssjukdom påverkas av djur i omvårdnaden

  Olménius, Fanny; Boström, Anna

  2017-01-01

  Bakgrund: Varje år insjuknar uppskattningsvis 25 000 personer i Sverige i någon form av demenssjukdom. Behovet av anpassad vård för denna specifika grupp kräver nya och även utvecklade omvårdnadsmetoder. I nuläget finns ingen botande behandling för de olika demenssjukdomarna, utan fokus ligger vid att mildra besvären av sjukdomsbundna symtom. Animal-assisted therapy (AAT) och Animal-assisted activity (AAA) har blivit allt mer populärt inom olika områden av omvårdnadsarbete. Djur kan inverka p...

 9. Behandlingsmuligheder ved xerostomi og hyposalivation

  Jensen, Siri Beier; Dynesen, Anja Weirsøe; Pedersen, Anne Marie Lynge

  2011-01-01

  Behandlingsmuligheder ved nedsat spytsekretion og xerostomi For at kunne iværksætte adækvat lindring og behandling af nedsat spytsekretion og xerostomi bør det tilstræbes, at den tilgrundliggende årsag i videst muligt omfang er forsøgt diagnosticeret. I en del tilfælde er det dog ikke muligt at u...... infektioner, særlig oral candidose. Hvis det drejer sig om lægemiddelinduceret xerostomi og nedsat spytsekretion, kan en effektiv, lindrende behandlingsstrategi være af stor betydning for at sikre overholdelse af lægemiddelindtagelsen....

 10. Hälsofrämjande fysisk aktivitet hos personer under adjuvant cancerbehandling relaterad till fatigue, livskvalitet samt self-efficacy

  Zetterlund, Johanna

  2016-01-01

  Bakgrund Cancerdrabbade lider ofta av cancerrelaterad fatigue (CRF) och försämrad livskvalitet under och efter behandling. Hälsofrämjande fysisk aktivitet (HFA) kan minska risken för dessa negativa konsekvenser. HFA påverkas bl.a. av träningsrelaterad self-efficacy, dvs tilltron till egen förmåga att vara fysisk aktiv. Syfte Att undersöka HFA hos personer under adjuvant cancerbehandling vid diagnos och efter sex månader samt att undersöka om de med en stabil HFA hade lägre CRF, högre livskval...

 11. Advanced Functionalities for Highly Reliable Optical Networks

  An, Yi; Berger, Michael Stübert; Clausen, Anders

  2013-01-01

  Denne afhandling behandler to felter indenfor optiske løsninger til netværk i f.eks. luftfartøjer. Det ene felt er fokuseret på at afdække hvilke applikationer der med fordel kan benytte silicium fotoniske komponenter til kost effektive løsninger i netværk med lille rækkevidde. Det andet felt fokuserer på at implementere avancerede løsninger som vil kunne højne driftssikkerheden og dermed brugbarheden af optiske netværk.En kost effektiv sender baseret på en direkte moduleret laser (DML) kombi...

 12. Niklas Luhmann

  Harste, Gorm; Harste, Hannah

  2018-01-01

  Kapitlet introducerer til Niklas Luhmanns sociologi om selvreferentielle kommunikationssystem og anvender den til fortolkningen af sundhedssystemet. Hvorledes kommunikaerer sundhedssystemet om sundhed og sygdom? Hvorledes skal de to "koder" for behandling forstås, og hvilke positioner sætter de...... patienter og borgere i? Kapitlet analyserer, hvordan sundhedssystemet adskiller sig fra andre af samfundets funktionssystemer som retssystemet, det politiske system, massemedierne, undervisningssystemet, forskningssystemet osv. Afslutningsvist markerer kapitlet, hvorledes Luhmanns systemteoretiske...... perspektiv kan sammenlignes med Michel Foucaults, Pierre Bourdieus og Jürgen Habermas' perspektiver på sundhed....

 13. EU's tiltræden til EMRK - et sisyfosarbejde?

  Bang Fuglsang Madsen Sørensen, Henning

  2015-01-01

  EU-Domstolen afviste med opinion 2/13 den 18. december 2014 at lade EU tiltræde EMRK på grundlag af et udkast til en tiltrædelsesaftale. I artiklen behandles baggrunden for og det konkrete indhold i EU-Domstolens afvisning, hvorefter det undersøges, i hvilket omfang EMD fremover kan forventes...... at respektere EU-rettens forrang og dermed undlade at holde medlemsstaterne ansvarlige for påståede krænkelser som følge af medlemsstaternes forpligtelser efter EU-retten....

 14. Nanatsu-no-kata, Endō-no-kata, and Jōge-no-kata ―A pedagogical and qualitative biomechanical evaluation of Hirano Tokio’s kuzushi (unbalancing concept as part of skill acquisition for throwing techniques in Kōdōkan jūdō

  Carl De Crée

  2014-06-01

  Full Text Available Hirano Tokio (1922-1993 was a talented jūdō champion who developed his own pedagogical approach towards teaching and practicing kuzushi (unbalancing and tsukuri (preparation, two critical skills for successfully applying jūdō throws. In his approach, Hirano emphasizes the use of rotational unbalancing preceded by strategic movements that mimic water waves. No biomechanical analysis of Hirano’s wave system has previously been attempted. The purpose of this paper is to provide a detailed survey of Hirano’s didactic system comparing it with traditional Kōdōkan teachings, and to assess its biomechanical foundations. The fluid dynamic modeling of the several kinds of waves proposed by Hirano is mathematically complicated and heavily relies on Boussinesq differential equations. Given the involvement of numerous parameters in determining the hydrodynamic behavior of water (depth, period of waves, saliency, temperatures, currents, shape of the coastal line, water density, wind which are absent in the surroundings of a pair of two jūdōka moving indoors on a tatami, Hirano’s system appears limited to a mere visualization and metaphysical interpretation of jūdō. The lack of empirical and experimental data available obtained in large groups of students taught according to Hirano’s approach make it so far impossible to conclude whether it facilitates kuzushi and tsukuri skill acquisition. Ultimately Hirano’s wave-based kuzushi/tsukuri does not alter the biomechanical analysis previously proposed by Sacripanti, as it still is all about general action invariants aimed to close the distance between both opponents, to break the opponent’s symmetry, and to apply one of the infinite options to achieve this.

 15. Lower cost, more comfort. Simulation software for interactive building sessions; Lagere kosten, meer comfort. Simulatiesoftware maakt weg vrij voor interactieve bouwsessies Steeds meer opdrachtgevers en projectontwikkelaars realiseren zich dat de levensduurkosten van een gebouw een veelvoud van de investering kunnen zijn. Om beslissingen te kunnen nemen die deze kosten kunnen bemvloeden is het belangrijk om al in de ontwerpfase met het complete (bouw)team verschillende alternatieven door te rekenen. Een gebouwsi- mulatiesysteem kan hierbij uitkomst bieden.

  Lankhoorn, B. [Schouten Techniek, Zwaag (Netherlands)

  2012-12-15

  More and more clients and project developers realize that the life cycle cost of a building can be a multiple of the investment. To be able to make the right decision to lower the cost it is important to calculate different alternatives already in the design phase with the complete (construction) team. A building simulation system can be the solution [Dutch] Steeds meer opdrachtgevers en projectontwikkelaars realiseren zich dat de levensduurkosten van een gebouw een veelvoud van de investering kunnen zijn. Om beslissingen te kunnen nemen die deze kosten kunnen bemvloeden is het belangrijk om al in de ontwerpfase met het complete (bouw)team verschillende alternatieven door te rekenen. Een gebouwsi- mulatiesysteem kan hierbij uitkomst bieden.

 16. Standarder for god undervisning

  Dolin, Jens; Christiansen, Frederik V; Troelsen, Rie

  foretages på baggrund af forskningsresultater, og ansattes engagement i undervisning vil ofte være på bekostning af forskningsindsatsen – og dermed på bekostning af vedkommendes akademiske karriere. Dette roundtable vil diskutere hvorvidt indførelsen af standarder for god undervisning kan være en del af en...... indsats, som både kan øge kvaliteten i de videregående uddannelser og øge undervisningens status. En sådan standard kan formuleres på mange måder, som har indflydelse på såvel anvendelighed som på selve forståelsen af hvad god undervisning er. Den udviklede model kan opfattes som et dialogredskab...

 17. Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Kan die ...

  The development of the human consciousness: Can a 'postmodern church' ... the grassroots Christianity, which has room for persons of all sexual orientations, ... or level of evolution an individual is, as well as the 'Kosmic address' that God ...

 18. Kontinuerlig glukosemonitorering kan have betydning hos gravide med diabetes

  Madsen, Anne Bjerrum; Secher, Anna L; Damm, Peter

  2011-01-01

  In this review the use of continuous glucose monitoring (CGM) in pregnancy complicated by type 1 and type 2 diabetes is examined. Fourteen relevant articles were identified. Observational studies demonstrated that CGM was feasible during pregnancy without severe side effects. One randomised contr...

 19. Hvordan kan det digitale bibliotek styrke studerendes employability?

  Harbo, Karen; Jensen, Thomas Skov

  2015-01-01

  I uddannelsespolitikken er der for tiden en stærk ambition om at øge kvaliteten af uddannelserne og skabe en bedre forbindelse til jobmarkedet. De studerendes faglighed skal styrkes, og den skal lettere kunne omsættes til et fremtidigt virke på arbejdsmarkedet. Et nyt DEFF-projekt om employabilit...

 20. De mest effektive avlsplaner kan findes ved simuleringer

  Meier, Kristian; Sørensen, Anders Christian; Thirstrup, Janne Pia

  2014-01-01

  Selektion for høj pelskvalitet og store skind foregår i praksis på levende dyr, mens prisen for skindet vurderes efter pelsning. Vores analyser viste positiv men lav korrelation mellem pelskvalitetsegenskaber vurderet på henholdsvis levende dyr og skind. Ydermere fandt vi en negativ korrelation...

 1. Arbejde med sandblæsning kan give lungesilikose

  Schelde, Jacob; Authried, Georg; Madsen, Helle Dall

  2015-01-01

  Silicosis is a common occupational disease worldwide. It is caused by the inhalation of crystalline silicon dioxide, i.e. silica. Quartz is a common form of silica and occurs in sandstone and granite. Occupational exposure can occur e.g. in mining, quarrying and sandblasting. The inhaled silica t...

 2. Håndtraumer kan muligvis fremprovokere udvikling af Dupuytrens sygdom

  Klingenberg, Louise; Boeckstyns, Michel

  2011-01-01

  The purpose of this paper is to review the literature concerning a possible relationship between acute injury, infection, or operation of the hand and the development of Dupuytren's disease for two centuries. There has been an ongoing documentation of various cases showing this relationship......, but no evidence has been presented to permit a definitive conclusion. Through this review we will present a summary of the existing literature and the possible conclusions. There are no original data in this article....

 3. Noonans syndrom kan diagnosticere sklinisk og molekylærgenetisk

  Krab Henningsen, Marie; Jelsig, Anne Marie; Andersen, Helle

  2015-01-01

  Noonan syndrome is part of the group of RASopathies caused by germ line mutations in genes involved in the RAS/MAPK pathway. There is substantial phenotypic overlap among the RASopathies. Diagnosis of Noonan syndrome is often based on clinical features including dysmorphic facial features, short...... stature and congenital heart disease. Rapid advances in sequencing technology have made molecular genetic analyses a helpful tool in diagnosing and distinguishing Noonan syndrome from other RASopathies....

 4. Kan fisk være skadeligt for hjertet?

  Røpcke, Diana Mathilde; Tøttrup, Mikkel; Kragstrup, Tue Wenzel

  2007-01-01

  Nyere studier viser en association mellem myokardieinfarkt og indtag af methylkviksølv (MeHg) via fisk i mængder, som ligger i nærheden af den nuværende grænseværdi. Resultaterne af biokemiske studier sandsynliggør associationen. Denne artikel inddrager resultater fra de nye epidemiologiske studi...

 5. Metabolomics kan potentielt forbedre lægemiddelterapien

  Stage, Claus; Jürgens, Gesche; Dalhoff, Kim Peder

  2014-01-01

  Until now drug therapy has primarily been controlled by dose titration on the basis of effects and side effects. However, a lot of people being treated with a drug experience too little effect or too many side effects. Therefore it will be advantageous to improve drug therapy and make it even more...

 6. Welzijnsrichtlijn vleeskuikens : 20 lux bij vleeskuikens : het kan

  Harn, van J.

  2009-01-01

  De lichtsterkte op ooghoogte van de kuikens moet op 80 procent van het vloeroppervlak minimaal 20 lux bedragen, volgens de EU-welzijnsrichtlijn voor vleeskuikens. Momenteel worden vleeskuikens gehouden bij lichtsterktes die lager zijn vanwege de vrees voor stress en onrust bij de kuikens. Uit

 7. Virus kan påvises i spyt fra grise

  Heiselberg, Pia R.; Christensen, Sanne; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  2012-01-01

  Svinedyrlæger har muligheden for at udskifte blodprøveglas og kanyler med reb til indsamling af spyt. DTU Veterinærinstituttet har valideret metoderne til at teste spyt for PCV2, PRRS- og Influenza virus, og laboratoriet modtager nu spytprøver rutinemæssigt.......Svinedyrlæger har muligheden for at udskifte blodprøveglas og kanyler med reb til indsamling af spyt. DTU Veterinærinstituttet har valideret metoderne til at teste spyt for PCV2, PRRS- og Influenza virus, og laboratoriet modtager nu spytprøver rutinemæssigt....

 8. Lezen boven AVI-niveau kan prima : leesvaardigheid ontwikkelen

  Boendermaker, Conny; Blok, Henk; Oostdam, Ron

  2013-01-01

  Hoe zorg je ervoor dat kinderen met enthousiasme lezen? Is het belangrijk dat ze lezen op hun eigen API-niveau of is hun persoonlijke voorkeur belangrijker? Dit artikel laat zien dat leerlingen vooral boeken moeten kunnen kiezen die hen interesseren.

 9. Dentalmaterialer kan udløse orale allergiske reaktioner

  Røn Larsen, Kristine; Johansen, Jeanne Duus; Arenholt-Bindslev, Dorthe

  2013-01-01

  A large number of materials used in the diagnosis, treatment and prevention of dental, periodontal and oral mucosal diseases may induce acute or chronic reactions in the oral cavity including allergic reactions. Clinically, it may be difficult to discriminate oral mucosal changes caused by dental...... materials from changes related to oral mucosal diseases. Diagnosis and management of allergic reactions in the oral mucosa may therefore be a major challenge. The purpose of this paper is to draw attention to commonly used dental materials, which can trigger typical, but also atypical, symptoms and clinical...

 10. Helhedstænkning kan give bedre skolestart

  Broström, Stig

  2016-01-01

  Artiklen argumenterer for nødvendigheden af at børnene oplever sammenhæng og helhed i overgangen fra børnehave til SFO og skole. En manglende kontinuitet er en barriere for at børnene finder sig tilpas i børnehaveklassen og derfor får de et ringere udbytte af undervisningen og livet i børnehavekl...

 11. Energy efficiency in tank storage; Energieverbruik tankopslag kan efficienter

  Molenaar, T.

  2008-07-01

  Tank storage facilities have ample opportunities for further energy conservation. Branch organization Votob set a target of 30% energy efficiency between 2005 and 2020 in a Long Term Agreement (MJA3) with the Dutch government. The past few years have been used to monitor energy use closely. [mk]. [Dutch] Bij de tankopslagbedrijven ligt nog ruimte om energie te besparen. Brancheorganisatie Votob heeft in een meerjarenafspraak (MJA3) met de Nederlandse overheid de doelstelling bepaald op 30% energie efficientie tussen 2005 en 2020. De afgelopen jaren zijn al benut om het energieverbruik goed te kunnen monitoren.

 12. Taenia sp. in human burial from Kan River, East Siberia.

  Slepchenko, Sergey Mikhailovich; Ivanov, Sergey Nikolaevich; Vybornov, Anton Vasilevich; Alekseevich, Tsybankov Alexander; Sergeyevich, Slavinsky Vyacheslav; Lysenko, Danil Nikolaevich; Matveev, Vyacheslav Evgenievich

  2017-05-01

  We present an arhaeoparasitological analysis of a unique burial from the Neftprovod II burial ground in East Siberia, which dated from the Bronze Age. Analysis of a sediment sample from the sacral region of the pelvis revealed the presence of Taenia sp. eggs. Because uncooked animal tissue is the primary source of Taenia, this indicated that the individual was likely consuming raw or undercooked meat of roe deer, red deer, or elk infected with Taenia. This finding represents the oldest case of a human infected with Taenia sp. from Eastern Siberia and Russia.

 13. Dentalmaterialer kan udløse orale allergiske reaktioner

  Røn Larsen, Kristine; Johansen, Jeanne Duus; Arenholt-Bindslev, Dorthe

  2013-01-01

  A large number of materials used in the diagnosis, treatment and prevention of dental, periodontal and oral mucosal diseases may induce acute or chronic reactions in the oral cavity including allergic reactions. Clinically, it may be difficult to discriminate oral mucosal changes caused by dental...

 14. Kan man virkelig lære sygepleje i Afrika?

  Vilstrup, Dorte Lindstrøm; Laugesen, Cathrine

  2015-01-01

  supported by theories. Particular focus is placed on learning in and from squalid conditions, and adhering to and reflecting on one’s own practice and professional identity. The conclusion is, that elective stays in Africa are highly demanding on a personal level, but also that such electives have great...

 15. Kan piger være gode fysikere?

  Trentemøller, Stine

  2008-01-01

  Kulturelt formede stereotyper om drengefag og pigefag præger ikke kun valg af uddannelse og karriere men også arbejdspladskulturer, hvor disse uudtalte stereotyper skaber barrierer og endog eksklusion blot på baggrund af køn. Indenfor fysikken, både som undervisningsfag og forskerkarrierer, støder...

 16. Kan migration føre noget godt med sig?

  Pærregaard, Karsten

  2008-01-01

  Som regel har den globale migration rod i økonomisk ulighed, social uretfærdighed eller politisk forfølgelse i de lande, hvor migranterne kommer fra og for mange migranter. Mange år efter, at disse har fundet sig til rette og tilpasset sig de samfund, som har migreret til, fortsætter deres families...... hjemlandsbyer i Peru. Artiklen er baseret på et antropologisk forskningsprojekt, som jeg gennemførte fra 2003-2006 blandt peruanere i USA, Spanien, Japan og Argentina.    Udgivelsesdato: September...

 17. Arbejde med sandblæsning kan give lungesilikose

  Schelde, Jacob; Authried, Georg; Madsen, Helle Dall

  2015-01-01

  Silicosis is a common occupational disease worldwide. It is caused by the inhalation of crystalline silicon dioxide, i.e. silica. Quartz is a common form of silica and occurs in sandstone and granite. Occupational exposure can occur e.g. in mining, quarrying and sandblasting. The inhaled silica t...... triggers an inflammatory response when phagocytosed which eventually causes fibrosis. We present a 45-year-old male Danish sand-blaster who developed silicosis, and due to rapid decline in lung function received a lung transplant with an excellent result....

 18. Cancer kan være differentialdiagnose ved psykiatriske symptomer

  Eibye, Simone; Speyer, Helene; Benros, Michael Eriksen

  2015-01-01

  We present a patient with psychiatric symptoms as the first manifestation from an undetected brain tumor. The patient had symptoms of psychosis and a prior history with depression. A slight alteration in consciousness was found but no neurological deficits. Blood tests showed increased infection...

 19. Groter geluk voor een groter aantal. Kan dat in Nederland?

  R. Veenhoven (Ruut)

  2007-01-01

  textabstractWat is de taak van de overheid? Volgens Jeremy Bentham (1789) uiteindelijk om groter geluk voor een groter aantal burgers te bewerkstelligen. Hij vatte geluk daarbij op als individuele levensvoldoening: in zijn woorden als "the sum of pleasures and pains". In zijn tijd kon geluk nog niet

 20. Malaysia. Kan den politiske fred fortsætte?

  Fleming, Daniel; Søborg, Henrik

  2008-01-01

  Der er valg i det muslimske Malaysia den 8. marts 2008. Et land med klar etnisk opdeling, men også med stor politisk stabilitet. Hvordan hænger det sammen?......Der er valg i det muslimske Malaysia den 8. marts 2008. Et land med klar etnisk opdeling, men også med stor politisk stabilitet. Hvordan hænger det sammen?...

 1. Hvordan kan det selvstyrende team kvalificere sine arbejdsprocesser?

  Bro, Kirsten

  2015-01-01

  Artiklen beskriver tre processer, beslutningsprocesser, forhandlingsprocesser og læringsprocesser, der har hvert sit særkende. Styringen af disse processer set i relation til den fælles opgave, ses som en mulig vej til kvalificering af teamsamarbejdet. Af Kirsten Bro, cand.pæd.psyk...

 2. Ekumeniese w�relddiakonaat en wat ons daaruit kan leer

  D. Crafford

  1987-08-01

  Full Text Available Ecumenical word-wide diaconia and the lessons we can learn from it Since 1948 the involvement of churches in ecumenical diaconia has become one of the most significant trends of modern church history. The most important agent of protestant Christianity in this field is the Commission of Inter-Church Aid, Refugee and World Service of the World Council of Churches (CICARWS. A brief look at the history of CICARWS shows that a shift of emphasis took place from charity to justice, from individual to community and from development to revolutionary changes of social, political and economic structures.

 3. Forstørret nakkefold kan ses ved osteogenesis imperfecta

  Schönewolf-Greulich, Bitten; Skibsted, Lillian; Maroun, Lisa Leth

  2011-01-01

  A limited number of reports published since 2001 have described an association between increased nuchal translucency (NT) and osteogenesis imperfecta (OI). We report a new case which underlines the frequency of this association as well as the importance of follow-up and genetic evaluation...

 4. Kaffe kan være gavnlig ved leversygdom

  Kjærgaard, Maria; Thiele, Maja; Krag, Aleksander

  2014-01-01

  Coffee is one of the most commonly consumed beverages in the world. Consequently, it is important to consider the impact of coffee on health and disease. A daily intake of at least three cups of coffee is likely to have beneficial health effects, especially in patients at risk of liver diseases....... Coffee has been associated with decreased liver inflammation, prevention of cirrhosis, reduced steatosis and lower incidence of hepatocellular carcinoma. It is not yet possible to make clear recommendations, but coffee can likely be included as part of a healthy diet for patients with liver diseases....

 5. Rutinemaessig endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi kan ikke anbefales ved galdestenspankreatitis

  Ainsworth, Alan Patrick; Svendsen, Lars Bo

  2009-01-01

  Danish guidelines recommend that patients with presumed severe gallstone-induced acute pancreatitis (GAP) should receive endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) within 72 hours. The results of a newly performed meta-analysis show that acute ERCP in patients with GAP does not reduce...

 6. Debut af arvelig metabolisk encefalopati kan ses efter neonatalperioden

  Sørensen, Line Carøe; Rehman, Shazia; Lund, Allan Meldgaard

  2016-01-01

  Maple syrup urine disease (MSUD) is an autosomal recessive metabolic disorder causing accumulation of the branched amino acids valin, isoleucin, leucin and their toxic metabolites resulting in ketoacidosis, progressive neurological deterioration and cerebral oedema. The classical form presents...

 7. Latter kan mere end at latterliggøre

  Møller, Mette

  2013-01-01

  Michael Billig placerer i Laughter and Ridicule (2005) latterliggørelse i hjertet af humor og argumenterer for, at humor igennem århundrederne primært har tjent til at disciplinere menneskers adfærd. Formålet med artiklen her er at nuancere det negative syn på humor, Billig repræsenterer, ved...

 8. HELLP kan ses i andet trimester ved antifosfolipidsyndrom

  Madsen, Bjørn Stæhr; Havelund, Troels

  2011-01-01

  The syndrome of haemolysis, elevated liver enzymes and low platelets (HELLP) is estimated to occur in 0.01-0.2% of pregnancies and is considered a severe form of preeclampsia. It is associated with considerable risk of maternal and foetal mortality. HELLP syndrome associated with antiphospholipid...... syndrome is known to occur early in the pregnancy. We report a case of severe HELLP syndrome complicated by multiple hepatic infarctions and portal vein thrombosis in the second trimester in a patient with antiphospholipid syndrome....

 9. Simple regler kan lede på afveje

  Rangvid, Jesper

  2014-01-01

  Med udgangspunkt i lovforslag L133 "Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love" stilles spørgsmålet om den finansielle regulering er blevet for kompleks.......Med udgangspunkt i lovforslag L133 "Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love" stilles spørgsmålet om den finansielle regulering er blevet for kompleks....

 10. Kan isoleret måling af kalcitonin erstatte pentagastrintest?

  Frohnert, Juliana; Jönsson, Asa Lina; Christiansen, Peer

  2008-01-01

  calcitonin could replace the pentagastrin test. MATERIALS AND METHODS: Forty-three patients were consecutively included. Pearson correlation coefficient (r(2)) was used for calculation of calcitonin values. RESULTS: We performed 104 pentagastrin tests in 43 patients. The squared correlation coefficient (r(2...

 11. 1524-IJBCS-Article-Yindubé Kan Lati

  Pr GATSING

  Available online at http://ajol.info/index.php/ijbcs ... heavy metals (lead, cadmium, copper and nickel) in the waters of Bè Lagoon showed levels of about 2.58 ±. 0.11 µg/l, 1.03 ..... Trophic chains ... Sea using mussels as sentinel organisms.

 12. 82 Rubidium-PET kan blive den nye myokardieskintigrafi

  Hasbak, Philip; Kjær, Andreas

  2011-01-01

  -lived isotopes at centres with access to a cyclotron, and only including a very limited number of patients. The number of PET scanners has increased markedly in Denmark and with the introduction of generator-produced 82-Rubidium, this modality may replace the traditional cardial single photon emission computed...

 13. En lærer kan spille mange roller

  Brodersen, Peter

  2001-01-01

  Om frihed har den amerikanske psykolog og pædagog Jerome Bruner engang sagt, at fænomenet frihed er at kunne give varierede svar på de udfordringer, man står overfor. Giver vi nu Bruners udsagn en lettere omskrivning, kunne vi sige, at varierede udfordringer i undervisningen giver flere oplevelser...

 14. Toerisme zonder zorgen : zorgtoerisme als kans voor Texel : eindrapport

  Bosman, A.; Selten, E.; Soedjak, C.E.; Rens, S.; Berg, J.H.; Duim, van der V.R.; Waal, W.

  2011-01-01

  Door middel van een literatuurstudie is het concept zorgtoerisme uitgewerkt, zijn de kenmerken van het eiland Texel uiteengezet, de huidige ontwikkelingen in de zorg zijn uitgewerkt en een aantal praktijkvoorbeelden van zorgtoerisme in Nederland en in het buitenland is genoemd. Daarnaast zijn

 15. Mycobacterium marinum kan være vanskelig at diagnosticere

  Lønnberg, Ann Sophie; Seersholm, Niels; Nielsen, Signe Ledou

  2012-01-01

  The diagnosis of cutaneous Mycobacterium marinum infection is often delayed for months after presentation. In this case the diagnosis and correct treatment was delayed for ten months resulting in possible irreversible damage to the patient's infected finger. The main reason for the delay is lack...... of knowledge of the mycobacterium....

 16. Meningitis kan ligne subaraknoidal blødning

  Elghoura, Nour Foad Diab

  2012-01-01

  A 70 year-old man was admitted under the diagnosis of subarachnoid haemorrhage and presented with a history of ear pain, followed by acute onset of severe headache, nausea, vomiting, impaired consciousness, and fever. However, a computed tomography (CT) showed an acute mastoiditis and pneumocepha...... anamnesis, CT and lumbar puncture....

 17. Menschewiken in Stockholm vor und nach 1917 / Alexander Kan

  Kan, Alexander

  2005-01-01

  Rootsi sisserännanud menševikest ja bolševikest, nende koostööst rootsi sotsiaaldemokraatidega, vene revolutsionääride tagasipöördumisest Venemaale Veebruarirevolutsiooni järel, repatrieerujaid toetanud Abikomitee tegevusest

 18. Als commander in chief kan president Trump straks bijna alles

  Passchier, Reijer

  2017-01-01

  Dutch Abstract: Of President Trump het hardere defensiebeleid dat hij heeft Aangekondigd gedurende zijn campagne daadwerkelijk in de praktijk gaat brengen, zal de toekomst leren. Wat wel vrij zeker is, is dat het Amerikaanse staatsrecht hem nauwelijks zal kunnen hinderen. Dit artikel onderzoekt hoe

 19. Sexchikane kan og skal bekæmpes

  Holt Larsen, Henrik

  2016-01-01

  Inden for det seneste år har vi set en voldsom opblomstring i interessen og bekymringen for begrebet seksuel chikane. Vi hører om det i storbyernes natteliv. Donald Trump berettede i den amerikanske præsidentvalgkamp åbenhjertigt om, hvor på kroppen han må befalme eller kysse en kvinde, fordi han...

 20. Rutinemaessig endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi kan ikke anbefales ved galdestenspankreatitis

  Ainsworth, Alan Patrick; Svendsen, Lars Bo

  2009-01-01

  Danish guidelines recommend that patients with presumed severe gallstone-induced acute pancreatitis (GAP) should receive endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) within 72 hours. The results of a newly performed meta-analysis show that acute ERCP in patients with GAP does not reduce...... the risk of complications, and ERCP is therefore not to be used routinely in GAP patients. The possible benefits of replacing ERCP with either endoscopic ultrasonography or magnetic resonance cholangiopancreatograhy have yet to be demonstrated. Udgivelsesdato: 2009-Aug-31...