WorldWideScience

Sample records for istochnikov infrazvukovykh signalov

  1. POSODOBITEV KRMILJENJA IN DALJINSKI NADZOR ČRPALIŠČA ZA HIDROELEKTRARNO DRAVOGRAD

    OpenAIRE

    Grebenc, Jure

    2014-01-01

    V magistrski nalogi je zajeta in opisana prenova sklopa krmiljenja črpališča Črneče Hidroelektrarne Dravograd. Sklop krmiljenja črpališča Črneče je v obratovanju že 20 let in je bil izveden z relejsko logiko brez prikazovalnika povratne informacije o stanju črpalk, stanju bazena in prikazov alarmov. Zaradi iztrošenosti ter težav pri prenosu signalov (fizično prekinjene žile kablov zaradi lezenja terena med bazenom Dobrova in črpališčem Črneče) smo se odločili zamenjati krmiljenje in avtom...