WorldWideScience

Sample records for interleukin 20 et nyt

 1. Big Data - Et nyt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Finnemann, Niels Ole

  2014-01-01

  computeren og de digitale medier, fordi en voksende del af de digitale materialer er 'messy' og non-parametriske og ikke matcher det 20. århundredes dominerende forestilling om parametriske data, der lagres i velordnede relationsdatabaser. Men den udfordrer også vores arkiv- og biblioteksvæsen, der historisk...

 2. Hen imod et nyt nationalt fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøss, Michael

  2006-01-01

  Danmarks befolkningsmæssige sammensætning er under hastig forandring. Vi er allerede blevet et multietnisk og multikulturelt samfund. Det betyder dog ikke, at vi skal standse indvandringen eller tillade etniske parallelsamfund. Vi skal tværtimod fastholde forestillingen om en samlet nation af lige...

 3. Apps i anatomiundervisningen - perspektiver for et nyt learning design

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solvej Videbaek

  2016-05-01

  Full Text Available Dansk Formålet med denne artikel var at diskutere, hvordan Learning Design kan anvendes ved implementering af mobile platforme i undervisningen på universitetsniveau. Med udgangspunkt i teoretiske modeller og undervisernes overvejelser diskuteres brug af Learning Design og implementering informationsteknologi med afsæt i anvendelse af applikationer til tablets og smartphones i anatomiundervisningen på Aarhus Universitet. Sekundært præsenterer artiklen resultater fra et pilotprojekt i anatomiundervisningen på medicinstudiet, Aarhus Universitet, der viser, at de studerende er positivt indstillede over for informationsteknologi i undervisningen, at de er teknologiparate, og at anatomiapplikationerne forbedrer de studerendes oplevelse af tredimensional forståelse. Ved anvendelse af et veltilrettelagt Learning Design kan undervisningssessioner og kurser designes til i højere grad at anvende informations- og uddannelsesteknologi i integrerede læringsforløb. English The purpose of the this study was to discuss how Learning Design can be used when implementing mobile learning devices in education at universities. Based on theoretical models and the teachers’ thoughts and reflections, the use of Learning Design and implementation of information technology is discussed on the basis of using tablets and smartphones with anatomy specific applications in anatomy courses at the School of medicine, Aarhus University, Denmark. Secondarily, the results from a pilot project including tablets in anatomy teaching are presented, showing that the students have a positive attitude towards information technology in education, that they are used to using information technology in education, and that anatomy applications improve the students’ understanding of anatomy in three dimensions. By application of a well-designed Learning Design, teaching sessions can implement information- and educational technology in a combination of in-class and out-of-class.

 4. 'Jeg vil ikke have en ny iPhone, jeg vil have et nyt liv'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birger Steen

  2011-01-01

  De nye protestbevægelser - bl.a. occupy wall street - er udtryk for et ønske der rækker ud over traditionel politik: en anden måde at leve på.......De nye protestbevægelser - bl.a. occupy wall street - er udtryk for et ønske der rækker ud over traditionel politik: en anden måde at leve på....

 5. Et nyt perspektiv på magt i det sociale arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prieur, Annick; Henriksen, Lars Skov

  2004-01-01

  Artiklen er et reviewessay af to bøger: M. Järvinen, J. E. Larsen og N. Mortensen (red.): Det magtfulde møde mellem system og klient (2002) og M. Järvinen og N. Mik-Meyer (red.): At skabe en klient (2003).......Artiklen er et reviewessay af to bøger: M. Järvinen, J. E. Larsen og N. Mortensen (red.): Det magtfulde møde mellem system og klient (2002) og M. Järvinen og N. Mik-Meyer (red.): At skabe en klient (2003)....

 6. Et nyt lederskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2016-01-01

  Den danske befolkning er ikke tilstrækkelig opmærksom på vigtigheden af OSCE for hele Europas fremtid. Men organisationen rummer vigtige instrumenter for sikring af fred, stabilitet og ytringsfrihed.......Den danske befolkning er ikke tilstrækkelig opmærksom på vigtigheden af OSCE for hele Europas fremtid. Men organisationen rummer vigtige instrumenter for sikring af fred, stabilitet og ytringsfrihed....

 7. Nytårsritual

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warburg, Margit

  2008-01-01

   Nytårsaften er en aften, hvor danskerne dyrker Gud, Dronning og Fædreland - og sig selv Udgivelsesdato: 31-12...... Nytårsaften er en aften, hvor danskerne dyrker Gud, Dronning og Fædreland - og sig selv Udgivelsesdato: 31-12...

 8. Nyt fra videnskaberne 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2012-01-01

  faldforebyggelsesprogrammer (Bunn et al, 2008). En ny gren inden for faldforskning undersøger opfattelser af fald og faldforebyggelse samt barrierer og motivation for deltagelse i faldforebyggelsesprogrammer (McMahon et al 2011, Calhoun et al 2011, Evron et al, 2009, Bunn et al, 2008). I mit ph.d. projekt forsøger jeg...... temaer som frygt for svækkelse, fastholdelse af autonomi og uafhængighed i hverdagen, og forskellige opfattelser af faldrisici (McMahon, 2011). I modsætning til deltagere, ser ikke-deltagere ikke et aktuelt behov for at forebygge fald (Calhoun 2011, Evron 2009), hvilket forklares ud fra to opfattelser...... gængse faldforskning bygger derimod på et rationale, hvormed fald ses som noget unaturligt, der skal forebygges. Nogle studier kobler ikke-deltagelse med fornægtelse eller undervurdering af faldproblemer, samt manglende viden (Bunn et al, 2008). Andre viser, at kategorisering som faldtruet kan have...

 9. Outdoor i integrationsarbejde - et nyt EU projekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Lis Reinholdt

  2014-01-01

  Beskriver opstarten af det internationale projekt, hvor omgivelserne anvendes i læreprocesser for nytilkomne. Samarbejdspartnere er Linköbing Universitet i Sverige, Novia Yrkeshøgskola i Finland, Bologna Universitet i Italien. Projektet vil udvikle læreplan til anvendelse for undervisere af nytil...... nytilkomne, hvor Outdoor learning i naturen og de kulturelle omgivelser anvendes....

 10. Nyt fra videnskaberne 2 : Faldforebyggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2012-01-01

  faldforebyggelse samt barrierer og motivation for deltagelse i faldforebyggelsesprogrammer (McMahon et al 2011, Calhoun et al 2011, Evron et al, 2009, Bunn et al, 2008). I mit ph.d. projekt forsøger jeg at afdække det paradoks, at hvis faldforebyggelse både er godt for individet og samfundet, hvorfor deltager......Fald er et af de alvorligste sundhedsproblemer for ældre. Fysisk træning kan forebygge fald og spare samfund og individ for mange byrder (WHO, 2007) desværre deltager kun få i faldforebyggelsesprogrammer (Bunn et al, 2008). En ny gren inden for faldforskning undersøger opfattelser af fald og...

 11. The Interleukin-20 Cytokine Family in Liver Disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esther Caparrós

  2018-05-01

  Full Text Available The three main causes of inflammation and chronic injury in the liver are viral hepatitis, alcohol consumption, and non-alcoholic steatohepatitis, all of which can lead to liver fibrosis, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma, which in turn may prompt the need for liver transplant. The interleukin (IL-20 is a subfamily part of the IL-10 family of cytokines that helps the liver respond to damage and disease, they participate in the control of tissue homeostasis, and in the immunological responses developed in this organ. The best-studied member of the family in inflammatory balance of the liver is the IL-22 cytokine, which on the one hand may have a protective role in fibrosis progression but on the other may induce liver tissue susceptibility in hepatocellular carcinoma development. Other members of the family might also carry out this dual function, as some of them share IL receptor subunits and signal through common intracellular pathways. Investigators are starting to consider the potential for targeting IL-20 subfamily members in liver disease. The recently explored role of miRNA in the transcriptional regulation of IL-22 and IL-24 opens the door to promising new approaches for controlling the local immune response and limiting organ injury. The IL-20RA cytokine receptor has also been classified as being under miRNA control in non-alcoholic steatohepatitis. Moreover, researchers have proposed combining anti-inflammatory drugs with IL-22 as a hepatoprotective IL for alcoholic liver disease (ALD treatment, and clinical trials of ILs for managing severe alcoholic-derived liver degeneration are ongoing. In this review, we focus on exploring the role of the IL-20 subfamily of cytokines in viral hepatitis, ALD, non-alcoholic steatohepatitis, and hepatocellular carcinoma, as well as delineating the main strategies explored so far in terms of therapeutic possibilities of the IL-20 subfamily of cytokines in liver disease.

 12. Nyt laboratorieudstyr til simulering af dynamisk påvirkede sugebøttefundamenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feld, T.; Leth, C. T.; Mikkelsen, H.

  2000-01-01

  Fundering af offshore konstruktioner har øget interessen for sugebøttefundamenter i det sidste årti. Det betyder, at sugebøtter nu også finder anvendelse på andet end egentlige offshore konstruktioner. På Aalborg universitet, AAU, er der designet og fremstillet et nyt laboratorieudstyr til 1g sim....... Afslutningsvis beskrives hvordan de udførte modelforsøg er simuleret i det ikke lineære finite element program ABAQUS....

 13. Nyt system til kontinuerlig måling af vejes bæreevne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skar, Asmus; Andersen, Mathias Bækbo; Larsen, Jack

  2018-01-01

  Med det formål at øge både sikkerheden og effektiviteten, minimere trafikforstyrrelser, samt gøre bæreevnemålinger tilgængelige for alle typer af brugere har Dynatest i samarbejde med DTU udviklet et nyt system til kontinuerlig måling af vejes bæreevne. Projektet, under navnet ”Advanced and Widel...... Available Pavement Assessment Tools for Infrastructure Evaluation” (AWAPAVE), er finansieret med støtte fra Innovationsfonden og løber over perioden 2016-2018....

 14. Nyt fokus på informationsbegrebet i virtuel problemorienteret projektpædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Marianne

  2007-01-01

  Artiklen beskriver Masteruddannelsen i Ikt og Læring (MIL)'s erfaringer med deltagelse i pilotprojektet "Den virtuelle Bibliotekar" i samarbejde med Aalborg Universitetsbibliotek (AUB) i perioden efteråret 2005 til og med foråret 2006. Begreberne information, informationskompetence og ikke mindst...... læring diskuteres retrospektivt, således som disse ved projektets start var indlejret i MIL organisationen og dermed uddannelsen. Rammerne for "Den Virtuelle Bibliotekar" skitseres og de konkrete erfaringer, der udsprang af projektet opsummeres. Samtidig advokerer artiklen for et nyt fokus på information...

 15. The 20-20-20 Package. Reform of Ets and scenarios cost analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Clo, S.

  2008-01-01

  This article firstly analyses the important improvements that the European Commission indents to bring to the Ets, to its framework and functioning. The article intends to assess the impact of the 20-20-20 Package to the Italian industry, by analysing the different cost scenarios presented in the European Commission Impact Assessment. [it

 16. Opsigtsvækkende nyt om derivater fra USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off-balance-sheet...

 17. Får fagbevægelsen et nyt flagskib?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henning; Høgedahl, Laust Kristian

  2018-01-01

  LO og FTF beslutter den 13.4.2018, om de vil fusionere. Strategiske hensyn og perspektiver for fusion ridses op......LO og FTF beslutter den 13.4.2018, om de vil fusionere. Strategiske hensyn og perspektiver for fusion ridses op...

 18. Terapeutiske vacciner er et nyt behandlingsprincip ved kastrationsresistent prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Djurhuus, Sissal Sigmundsdóttir; Brasso, Klaus; Berg, Kasper Drimer

  2015-01-01

  Castration-resistant prostate cancer (CRPC) is defined as tumour progression despite castrate levels of serum testosterone. During the past decade a number of new therapies, including chemotherapy and novel endocrine agents have been approved for CRPC treatment. The continued need for new effective...... drugs in CRPC has led to development of a novel therapeutic approach in CRPC treatment. Therapeutic vaccines activate the immune system to kill prostate cancer cells. This review describes recent pivotal phase 2 and 3 trials of CRPC vaccines and discusses the impact on future CRPC management....

 19. Decreased interleukin-20 expression in scleroderma skin contributes to cutaneous fibrosis.

  Science.gov (United States)

  Kudo, Hideo; Jinnin, Masatoshi; Asano, Yoshihide; Trojanowska, Maria; Nakayama, Wakana; Inoue, Kuniko; Honda, Noritoshi; Kajihara, Ikko; Makino, Katsunari; Fukushima, Satoshi; Ihn, Hironobu

  2014-06-01

  To clarify the role of interleukin-20 (IL-20) in the regulatory mechanism of extracellular matrix expression and to determine the contribution of IL-20 to the phenotype of systemic sclerosis (SSc). Protein and messenger RNA (mRNA) levels of collagen, Fli-1, IL-20, and IL-20 receptor (IL-20R) were analyzed using polymerase chain reaction (PCR) array, immunoblotting, immunohistochemical staining, enzyme-linked immunosorbent assay, and real-time PCR. PCR array revealed that IL-20 decreased gene expression of α2(I) collagen (0.03-fold), Smad3 (0.02-fold), and endoglin (0.05-fold) in cultured normal dermal fibroblasts. Fli-1 protein expression was induced by IL-20 (~2-fold). The inhibition of collagen by IL-20, the induction of Fli-1 by IL-20, and the reduction of Smad3 and endoglin by IL-20 were also observed in SSc fibroblasts. Serum IL-20 levels were reduced only slightly in SSc patients but were significantly decreased in patients with scleroderma spectrum disorders (the prodromal stage of SSc) compared with those in normal subjects (111.3 pg/ml versus 180.4 pg/ml; P value of IL-20 and IL-20R, their function and expression in vivo should be further studied. Copyright © 2014 by the American College of Rheumatology.

 20. The interleukin-20 receptor axis in early rheumatoid arthritis: novel links between disease-associated autoantibodies and radiographic progression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kragstrup, Tue Wenzel; Greisen, Stinne Ravn; Nielsen, Morten Aagaard

  2016-01-01

  BACKGROUND: Rheumatoid arthritis (RA) is often characterized by the presence of rheumatoid factor, anti-citrullinated protein antibodies, and bone erosions. Current therapies can compromise immunity, leading to risk of infection. The interleukin-20 receptor (IL-20R) axis comprising IL-19, IL-20...... the production of the IL-20R cytokines by monocytes/macrophages. Increased baseline plasma concentrations of IL-20 and IL-24 were associated with Sharp-van der Heijde score progression after 24 months (Spearman's rho = 0.19 and 0.26, both P ... by osteoclast precursors and in multinucleated osteoclasts. IL-20 and IL-24 increased the secretion of monocyte chemoattractant protein 1 by these cells. CONCLUSIONS: This study suggests that IL-20 and IL-24 link RA-associated autoantibodies with radiographic progression via the IL-22R1. Modulation of this axis...

 1. File list: Oth.ALL.20.Ets1.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.ALL.20.Ets1.AllCell mm9 TFs and others Ets1 All cell types SRX188797,SRX188794,...SRX505075,SRX505074,SRX063927,SRX092599,SRX184868,SRX184867,SRX1337734,SRX039484 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.ALL.20.Ets1.AllCell.bed ...

 2. Interleukin 20 regulates dendritic cell migration and expression of co-stimulatory molecules

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Rikke; Jalilian, Babak; Agger, Ralf

  2016-01-01

  BACKGROUND: Psoriasis is an inflammatory disease characterized by leukocyte skin infiltration. Interestingly, recent works suggest that the migration of dendritic cells (DCs) is abnormal in psoriatic skin. DCs have significant role in regulating the function of T lymphocytes, at least in part...... influenced by the local environment of cytokines. In psoriatic skin lesions the expression of IL-20 is highly up-regulated. It is unclear if this cytokine has any influence on DCs. METHODS: Here, we investigated the influence of IL-20 in monocyte-derived dendritic cell (MDDCs) in vitro. This work addressed...

 3. The 20th anniversary of interleukin-2 therapy: bimodal role explaining longstanding random induction of complete clinical responses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Coventry, Brendon J; Ashdown, Martin L

  2012-01-01

  This year marks the twentieth anniversary of the approval by the US Food and Drug Administration of interleukin-2 (IL2) for use in cancer therapy, initially for renal cell carcinoma and later for melanoma. IL2 therapy for cancer has stood the test of time, with continued widespread use in Europe, parts of Asia, and the US. Clinical complete responses are variably reported at 5%–20% for advanced malignant melanoma and renal cell carcinoma, with strong durable responses and sustained long-term 5–10-year survival being typical if complete responses are generated. The literature was reviewed for the actions and clinical effects of IL2 on subsets of T cells. The influence of IL2 on clinical efficacy was also sought. The review revealed that IL2 is capable of stimulating different populations of T cells in humans to induce either T effector or T regulatory responses. This apparent “functional paradox” has confounded a clear understanding of the mechanisms behind the clinical effects that are observed during and following administration of IL2 therapy. An average complete response rate of around 7% in small and large clinical trials using IL2 for advanced renal cell carcinoma and malignant melanoma has been shown from a recent review of the literature. This review considers the published literature concerning the actions and emerging clinical effects of IL2 therapy, spanning its 20-year period in clinical use. It further details some of the recently described “bimodal” effects of IL2 to explain the apparent functional paradox, and how IL2 might be harnessed to emerge rapidly as a much more effective and predictable clinical agent in the near future

 4. Nyt koncept forebygger sundhedsproblemer i mælkeproduktionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rothmann Holm, Janne

  2017-01-01

  Overvågning: Ved brug af HACCP konceptet kan landmænd opdage og løse sundhedsproblemer hos køer på et tidligt tidspunkt. I EU projektet GplusE arbejder man på at tilpasse HACCP konceptet til brug for overvågning af sundheden i mælkeproduktionen.......Overvågning: Ved brug af HACCP konceptet kan landmænd opdage og løse sundhedsproblemer hos køer på et tidligt tidspunkt. I EU projektet GplusE arbejder man på at tilpasse HACCP konceptet til brug for overvågning af sundheden i mælkeproduktionen....

 5. LBA Regional Monthly Climatology for the 20th Century (New et al.)

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — ABSTRACT: This data set is a subset of "Global Monthly Climatology for the 20th Century (New et al.)" (2000a). This subset characterizes mean monthly surface climate...

 6. LBA Regional Monthly Climatology for the 20th Century (New et al.)

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — This data set is a subset of "Global Monthly Climatology for the 20th Century (New et al.)" (2000a). This subset characterizes mean monthly surface climate over the...

 7. Schmallenberg virus – et nyt virus hos drøvtyggere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lohse, Louise

  undersøgelser på laboratoriet, blev alle prøver i en længere periode testet negative for kendte patogener, der evt. kunne tænkes at knytte sig til disse sygdomsudbrud. Efterfølgende fandt man ved sekvensanalyse på DNA/RNA oprenset fra prøvematerialet lighed med virus fra orthobunyavirusgruppen. Disse virus er...... normalt vektorbårne og er kendt som årsag til sygdom i drøvtyggere i Australien, Asien, Afrika og Mellemøsten. Det nye virus blev kaldt Schmallenberg virus (SBV) efter stedet hvor det første tilfælde blev påvist. Siden har Schmallenberg virus spredt sig og er nu påvist i får, kvæg og geder i Tyskland......, Holland, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Spanien, Italien og Storbritannien (status april 2012). Det antages, at virus overføres med mitter og myg og inkubationstiden har fra eksperimentelle forsøg vist sig at være kort (1-4 dage). Virus cirkulerer få dage i blodet og manifesterer sig ved milde uspecifikke...

 8. Aftagerundersøgelse: et nyt planlægningsfag på RUC?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Martin; Jensen, Anne

  The changing roles of planners and the new types of generic skills demanded in the planning  profession have been widely debated in recent years in Denmark. The field of planning has  become understood as an increasingly complex field where political, social, cultural,  economical and technological...

 9. Terapeutiske vacciner er et nyt behandlings-princip ved kastrationsresistent prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Djurhuus, Sissal Sigmundsdòttir; Brasso, Klaus; Berg, Kasper Drimer

  2015-01-01

  Therapeutic vaccines is a novel approach in castration-resistant prostate cancer treatment Castration-resistant prostate cancer (CRPC) is defined as tumour progression despite castrate levels of serum testosterone. During the past decade a number of new therapies, including chemo­therapy and novel...... endocrine agents have been approved for CRPC treatment. The continued need for new effective drugs in CRPC has led to development of a novel therapeutic approach in CRPC treatment. Therapeutic vaccines activate the immune system to kill prostate cancer cells. This review describes recent pivotal phase 2...... and 3 trials of CRPC vaccines and discusses the impact on future CRPC management....

 10. Revisors afdækning af besvigelser set i et nyt lys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming-Rasmussen, Bent

  2009-01-01

  Revisors opgave er naturligvis at sikre den økonomiske rapporterings validitet. Finanskrisen og afsløringen af nogle af de mere fantasifulde aktører har naturlighvis rejst spørgsmål om revisors mulighed for at afsløre forhold, hvor overfladen tilsyneladende er pletfri, mens det kniber mere med de...

 11. Historisk sociologisk refleksivitet – et nyt begreb i historiefagets og samfundsfagets didaktik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Leon Dalgas

  2004-01-01

  in society. On the basis of theories of the reflexive modernization of society it is argued that this participation implies a constant critical awareness of the processes of social change. The article develops the term “historical sociological reflexivity” to emphasize this and criticizes both the theories......Historical sociological reflexivity – a new term in the theory of teaching and learning history and social sciences The article argues that the aims of teaching history and social sciences in primary and secondary schools must be to develop the competence of children and young people to participate...

 12. Keravan liikuntaseurojen tarve liikuntapaikoille sekä käyttövuoroille nyt ja tulevaisuudessa

  OpenAIRE

  Kaajava, Perttu; Lappalainen, Eero

  2016-01-01

  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää Keravan alueella toimivien liikuntaseurojen tarve liikuntapaikoille sekä käyttövuoroille nyt ja tulevaisuudessa. Keravalla on yli sata liikuntapaikkaa, joiden merkittäviä käyttäjiä ovat Keravalla toimivat yli 60 liikuntaseuraa. Opinnäytetyön taustana oli työn toimeksiantajan, Keravan kaupungin liikuntapalvelun, tehtävä tukea liikunnan kansalaistoimintaa sekä rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajalle tietoa liikuntaseu...

 13. Impact 2.0 : nouveaux mécanismes d'arrimage entre la recherche et ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Parallèlement, les services et les applications Web, notamment les wikis et les sites de réseautage social, connaissent un essor phénoménal à l'échelle planétaire. Ce qu'on appelle le Web 2.0 a déjà des retombées significatives sur la vie sociale et l'action politique des gens, de même que sur des secteurs comme la ...

 14. Sciences et éthique | conférence d'Axel Kahn | 20 novembre

  CERN Multimedia

  2012-01-01

  Mardi 20 novembre 2012 à 20h30 Globe de la science et de l'innovation Route de Meyrin, 1211 Genève En français Tout public - entrée libre Nombre de places limité - réservation indispensable Réservation au +41 22 767 76 76 Parce que « le savoir est pouvoir pour l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature », nous sommes collectivement de plus en plus savant et de plus en plus puissant. Reste à ce que notre sagesse nous conduise à utiliser nos pouvoirs au profit des personnes, et non à leur détriment, en d'autres termes, à ce que le progrès scientifique constitue une chance et non une menace. Pour qu'il en soit ainsi, il importe de non seulement développer les sciences et les techniques mais aussi de leur assigner des objectifs au centre desquels résident l'...

 15. Amateurisme cartographique et géographique à l’heure du web 2.0

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henry Bakis

  2013-06-01

  Full Text Available La production et la diffusion du savoir géographique subissent d’amples transformations avec l’apparition du web 2.0 et celle des globes virtuels (Google earth de Google, Virtual earth de Microsoft, Worldwind de la NASA. Une production d’intérêt géographique en résulte, hors des milieux qui, jusqu’à ces dernières années, en étaient les initiateurs et les utilisateurs obligés : Universités, organismes de recherche, géographes professionnels, Etats, ONG, militaires, producteurs de cartes et d’imagerie satellite… Cet article fait le point sur ces nouveaux usages et tente d’en percevoir la spécificité et les enjeux. À partir d’un état des lieux autour de la notion de néogéographie, il présente les quatre actions fondamentales de cet univers (géolocaliser, créer, réagir et contester.

 16. Locus pietatis et vitae II, Vranov u Brna 20.–22. 9. 2010

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Freemanová, Michaela

  2010-01-01

  Roč. 47, č. 4 (2010), s. 407-409 ISSN 0018-7003. [Locus pietatis et vitae II. Vranov u Brna, 20.09.2010–22.09.2010] Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513 Keywords : history * monastic orders * conference Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 17. Clinical significance of changes of plasma endothelin vasoactive factors (ET and NO) as well as serum related interleukin (IL-6 and IL-8) levels in patients with pregnancy induced hypertension (PIH)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chen Ying

  2009-01-01

  Objective: To investigate the clinical etiological significance of changes of plasma endothelin (ET) and nitric oxide (NO) as well as serum interleukin-6 (IL-6) and interleukin-8 (IL-8) levels in patients with pregnancy induced hypertension. Methods: Plasma ET (with RIA), NO (with biochemistry) and serum IL-6, IL-8 (with RIA) levels were measured in 32 pregnant women with PIH, 35 normal pregnant women without PIH and 35 non-pregnant women (as controls). Results: The plasma ET, NO level were significantly higher in normal pregnant women than those in the non-pregnant women controls, while serum levels of IL-6 and IL-8 levels were only slightly higher without significance (P>0.05). Before treatment, the blood ET, IL-6 and IL- 8 levels were significantly higher in patients with pregnancy induced hypertension than those in the control (P<0.01), while plasma levels of NO were significantly decreased (P<0.01), Two weeks after treatment, the plasma ET, NO and serum IL-6 and IL-8 levels were markedly corrected with no significantly differences from those in controls. The ET levels and serum IL-6, IL-8 levels were mutually positively correlated (r=0.6097, 0.7213, P<0.01). Conclusion: Determination of changes of plasma ET and NO, serum IL-6 and IL-8 levels in patients with pregnancy induced hypertension was helpful for outcome prediction. (authors)

 18. Transforming Growth Factor-β and Interleukin-1β Signaling Pathways Converge on the Chemokine CCL20 Promoter.

  Science.gov (United States)

  Brand, Oliver J; Somanath, Sangeeta; Moermans, Catherine; Yanagisawa, Haruhiko; Hashimoto, Mitsuo; Cambier, Stephanie; Markovics, Jennifer; Bondesson, Andrew J; Hill, Arthur; Jablons, David; Wolters, Paul; Lou, Jianlong; Marks, James D; Baron, Jody L; Nishimura, Stephen L

  2015-06-05

  CCL20 is the only chemokine ligand for the chemokine receptor CCR6, which is expressed by the critical antigen presenting cells, dendritic cells. Increased expression of CCL20 is likely involved in the increased recruitment of dendritic cells observed in fibroinflammatory diseases such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD). CCL20 expression is increased by the proinflammatory cytokine IL-1β. We have determined that IL-1β-dependent CCL20 expression is also dependent on the multifunctional cytokine TGF-β. TGF-β is expressed in a latent form that must be activated to function, and activation is achieved through binding to the integrin αvβ8 (itgb8). Here we confirm correlative increases in αvβ8 and IL-1β with CCL20 protein in lung parenchymal lysates of a large cohort of COPD patients. How IL-1β- and αvβ8-mediated TGF-β activation conspire to increase fibroblast CCL20 expression remains unknown, because these pathways have not been shown to directly interact. We evaluate the 5'-flanking region of CCL20 to determine that IL-1β-driven CCL20 expression is dependent on αvβ8-mediated activation of TGF-β. We identify a TGF-β-responsive element (i.e. SMAD) located on an upstream enhancer of the human CCL20 promoter required for efficient IL-1β-dependent CCL20 expression. By chromatin immunoprecipitation, this upstream enhancer complexes with the p50 subunit of NF-κB on a NF-κB-binding element close to the transcriptional start site of CCL20. These interactions are confirmed by electromobility shift assays in nuclear extracts from human lung fibroblasts. These data define a mechanism by which αvβ8-dependent activation of TGF-β regulates IL-1β-dependent CCL20 expression in COPD. © 2015 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc.

 19. Dysregulation of suppressor of cytokine signaling 3 in keratinocytes causes skin inflammation mediated by interleukin-20 receptor-related cytokines.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayako Uto-Konomi

  Full Text Available Homeostatic regulation of epidermal keratinocytes is controlled by the local cytokine milieu. However, a role for suppressor of cytokine signaling (SOCS, a negative feedback regulator of cytokine networks, in skin homeostasis remains unclear. Keratinocyte specific deletion of Socs3 (Socs3 cKO caused severe skin inflammation with hyper-production of IgE, epidermal hyperplasia, and S100A8/9 expression, although Socs1 deletion caused no inflammation. The inflamed skin showed constitutive STAT3 activation and up-regulation of IL-6 and IL-20 receptor (IL-20R related cytokines, IL-19, IL-20 and IL-24. Disease development was rescued by deletion of the Il6 gene, but not by the deletion of Il23, Il4r, or Rag1 genes. The expression of IL-6 in Socs3 cKO keratinocytes increased expression of IL-20R-related cytokines that further facilitated STAT3 hyperactivation, epidermal hyperplasia and neutrophilia. These results demonstrate that skin homeostasis is strictly regulated by the IL-6-STAT3-SOCS3 axis. Moreover, the SOCS3-mediated negative feedback loop in keratinocytes has a critical mechanistic role in the prevention of skin inflammation caused by hyperactivation of STAT3.

 20. Cloning of Interleukin-10 from African Clawed Frog (Xenopus tropicalis, with the Finding of IL-19/20 Homologue in the IL-10 Locus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhitao Qi

  2015-01-01

  Full Text Available Interleukin-10 (IL-10 is a pleiotropic cytokine that plays an important role in immune system. In the present study, the IL-10 gene of African clawed frog (Xenopus tropicalis was first cloned, and its expression pattern and 3D structure were also analyzed. The frog IL-10 mRNA encoded 172 amino acids which possessed several conserved features found in IL-10s from other species, including five-exon/four-intron genomic structure, conserved four cysteine residues, IL-10 family motif, and six α-helices. Real-time PCR showed that frog IL-10 mRNA was ubiquitous expressed in all examined tissues, highly in some immune related tissues including kidney, spleen, and intestine and lowly in heart, stomach, and liver. The frog IL-10 mRNA was upregulated at 24 h after LPS stimulation, indicating that it plays a part in the host immune response to bacterial infection. Another IL, termed as IL-20, was identified from the frog IL-10 locus, which might be the homologue of mammalian IL-19/20 according to the analysis results of the phylogenetic tree and the sequence identities.

 1. Vækst og frihed som iværksætter – et enten eller?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink, Tove; Neville, Mette

  2018-01-01

  Hvordan undgår du at miste frihed og fleksibilitet, når din virksomhed vokser? Et nyt forkningsprojekt viser vejen til, hvordan du kan skabe vækst uden at gå på kompromis med dit iværksætter-DNA....

 2. Hulusi Behçet, M.D. (20th February, 1889-18th March, 1948

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yalçın Tüzün

  2009-12-01

  Full Text Available Dr. Hulusi Behçet (1889-1948 is a famous Turkish dermatologist. He was born in Istanbul on February 20, 1889. His father was Ahmet Behçet and his mother was Ayşe Behçet. Dr. Hulusi Behçet pursued his education at Gülhane Military Medical Academy. After he had become a medical doctor, he specialized in dermatology and venereal disease at Gülhane Military Medical Academy and he completed his specialization in 1914. Dr. Behçet followed the symptoms of three patients whom he had had for years, then he decided that they were the symptoms of a new disease (1936. He died from a sudden heart attack on March 8, 1948. Today, this disease is universally called Behcet's disease in medical literature.

 3. Panorama des pensions 2015 les indicateurs de l'OCDE et du G20

  CERN Document Server

  2016-01-01

  Rapport bisannuel de l’OCDE sur les systèmes de pension dans les pays de l’Organisation. Chaque édition propose une vue d’ensemble et une comparaison des politiques en matière de pension dans les pays de l’OCDE et du rôle des réformes et des pensions privées. Cette première partie est suivie par une série de rapports par pays qui analysent la situation dans chacun des pays de l’Organisation.

 4. Tensile deformations in mono- and polycrystalline uranium between 20 deg. C and -196 deg. C; Deformation par traction de l'uranium mono- et polycristallin entre 20 deg. C et -196 deg. C

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lemogne, A [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1965-06-01

  Tensile stress tests been carried out at low temperatures (between 20 C and -196 C) on monocrystalline and polycrystalline uranium of various purities. The mechanical properties of the monocrystals have been related, at all temperatures, to plastic flow mechanisms. Below -100 C brittle fracture occurs on the planes making up the twins. A detailed study of the plastic behaviour at -196 C has made it possible to show that all the twin planes except the [176] plane were liable to become privileged planes for brittle fracture. The mechanical properties of the polycrystals, the breaking stress and the elongation at breaking point, decrease as the temperature decreases from 20 to -196 C; they undergo a transition however - not to be confused with the ductile-brittle transition - whose position and strength depend on the grain size and on the purity. It has been verified also that Petch's law is approximately applicable to the plastic flow and rupture stresses; a study has also been made of the influence of temperature and purity on the constants occurring in this equation. Finally, experiments at -196 C on the deformation up to breaking point of polycrystalline samples cold-worked at 20 C have shown the importance of the role played by intergranular cracks in the plastic behaviour of uranium. (author) [French] Des essais de traction ont ete realises a basse temperature (entre 20 C et -196 C, sur des monocristaux et des polycristaux d'uranium de differentes puretes. Les proprietes mecaniques des monocristaux ont ete reliees, a toutes temperatures, aux mecanismes d'ecoulement plastique. Une rupture fragile intervient a partir de -100 C sur les plans de composition de macle. L'etude detaillee du comportement plastique a -196 C a permis de preciser que tous les plans de macle, sauf [176], etaient susceptibles de devenir des plans de rupture fragile privilegies. Les proprietes mecaniques des polycristaux, contrainte de rupture et allongement a la rupture, decroissent quand on

 5. Mondialisation et réforme des sommets internationaux : Le L-20, un ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  18 déc. 2008 ... Cet ouvrage, qui comprend un avant-propos de Gordon Smith et une postface du très honorable Paul Martin, ancien premier ministre du Canada, ainsi qu'un glossaire, fournit une rare occasion d'apprécier de l'intérieur les mécanismes de la gouvernance internationale et ses perspectives d'avenir.

 6. Energy economy 2005 - 2030. Roads to a new energy system; Energioekonomi 2005 - 2030. Veje til et nyt energisystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Illum, K.

  2004-11-01

  The task of restructuring Denmark's present fossil fuel based energy system to a new system with a considerably reduced consumption of fossil fuels is major. As the new energy system will form technological basis for all society functions, the restructuring implies that institutional conditions and economic distribution mechanisms are adjusted in a suitable way. The first barrier to surmount in order to pave the way for a rational analysis of opportunities is stereotype conceptions of the meaning of the words used during presentation and discussion of energy problems. Denmark has a unique starting point for strategic energy planning. Due to the first oil crisis in 1974 the Danish Parliament and government initiated preparation of the data collecting process necessary for solid energy planning. A number of unique databases have been compiled in close co-operation between government, local authorities, and electricity and district heating companies. The precondition of bringing the extensive data material to good use in planning and follow up of strategic energy planning is that a system of computer software that can bring data from all the partial systems from the energy system to use in coherent scenario calculations is introduced, thus enabling mapping of technological and socio economic latitude. In principle it is a public database based information system resembling information systems used for strategic planning in larger private organizations. An energy information system prototype has been made in the form of SESAM, Sustainable Energy Systems Analysis Model. In this report the methodical basis and content of SESAM are described and a series of scenario calculations are presented. Thus, the report demonstrates how a national or multi-national energy information system might contribute to the information basis of energy policy planning. (BA)

 7. Changes in environmental tobacco smoke (ETS) exposure over a 20-year period: cross-sectional and longitudinal analyses

  Science.gov (United States)

  Jefferis, Barbara J; Thomson, Andrew G; Lennon, Lucy T; Feyerabend, Colin; Doig, Mira; McMeekin, Laura; Wannamethee, S Goya; Cook, Derek G; Whincup, Peter H

  2009-01-01

  Aims To examine long-term changes in environmental tobacco smoke (ETS) exposure in British men between 1978 and 2000, using serum cotinine. Design Prospective cohort: British Regional Heart Study. Setting General practices in 24 towns in England, Wales and Scotland. Participants Non-smoking men: 2125 studied at baseline [questionnaire (Q1): 1978–80, aged 40–59 years], 3046 studied 20 years later (Q20: 1998–2000, aged 60–79 years) and 1208 studied at both times. Non-smokers were men reporting no current smoking with cotinine < 15 ng/ml at Q1 and/or Q20. Measurements Serum cotinine to assess ETS exposure. Findings In cross-sectional analysis, geometric mean cotinine level declined from 1.36 ng/ml [95% confidence interval (CI): 1.31, 1.42] at Q1 to 0.19 ng/ml (95% CI: 0.18, 0.19) at Q20. The prevalence of cotinine levels ≤ 0.7 ng/ml [associated with low coronary heart disease (CHD) risk] rose from 27.1% at Q1 to 83.3% at Q20. Manual social class and northern region of residence were associated with higher mean cotinine levels both at Q1 and Q20; older age was associated with lower cotinine level at Q20 only. Among 1208 persistent non-smokers, cotinine fell by 1.47 ng/ml (95% CI: 1.37, 1.57), 86% decline. Absolute falls in cotinine were greater in manual occupational groups, in the Midlands and Scotland compared to southern England, although percentage decline was very similar across groups. Conclusions A marked decline in ETS exposure occurred in Britain between 1978 and 2000, which is likely to have reduced ETS-related disease risks appreciably before the introduction of legislation banning smoking in public places. PMID:19207361

 8. Etäfani 2.0 - Tapaustutkimus suomalaisista Arsenal-faneista 2010-luvulla

  OpenAIRE

  Soininen, Maisa

  2016-01-01

  Englantilainen seurajoukkuejalkapallo, etenkin sen korkein taso Valioliiga, on 1960-luvulta lähtien kuulunut suomalaiseen penkkiurheilukulttuuriin. Ensimmäisenä mediavälitteisenä ulkomaalaisena urheilusarjana Valioliiga saavutti Suomessa nopeasti merkittävän aseman ja teki lukuisista suomalaisista jalkapallon ystävistä englantilaisten seurojen faneja. Tämän pro gradu -tutkielman keskiössä on englantilaisen jalkapalloseura Arsenalin suomalaiset kannattajat, etäfanit. Teemahaastatteluaineistoon...

 9. Femmes et jeunes du second 20e siècle français

  OpenAIRE

  Sineau, Mariette

  2009-01-01

  Ce livre de la collection « La Fabrique de l’Histoire » vient pérenniser les récits de vie des vingtdeux femmes politiques qui ont été diffusés sur France Culture à l’été 2007. Séverine Liatard, historienne de formation et collaboratrice de l’émission, réussit le tour de force de faire revivre ces documents sonores, en resituant les itinéraires de ces actrices de l’histoire dans le contexte propre à leur époque. L’échantillon est construit comme un objet de recherch...

 10. TICs et la géographie : vers une « géographie 2.0 » ?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jérémie Valentin

  2016-09-01

  Full Text Available L’histoire de la géographie a souvent été marquée par le progrès des innovations techniques. Aujourd’hui avec les TICs, un nouvel Internet se dessine, le web 2.0 qui correspond à une nouvelle approche de l’informatique et de la diffusion du savoir. Il donne à l’acteur une place centrale dans son accès aux communications et aux informations. Ces changements touchent l’ensemble de la société, de la politique aux sciences en passant par l’économie et les loisirs. La géographie n’échappe pas au phénomène. Apres avoir subi les premiers changements dus au développement de l’informatique, elle s’apprête à marquer une nouvelle étape, sous l’impulsion des nouveaux logiciels de représentation de l’espace, de leurs outils et de leurs capacités de diffusions facilitées.

 11. Le succès du web 2.0 : histoire, techniques et controverse.

  OpenAIRE

  Le Deuff , Olivier

  2007-01-01

  The success of Web 2.0 requires an analysis to delimit a word which borders are confused. We try here to found some explanations on this phenomenon.; Le succès du web 2.0 nécessite une analyse afin de tenter de définir un terme fortement employé depuis quelques mois mais dont il est très difficile de déterminer les frontières tant théoriques que techniques. Nous tentons ici d'apporter quelques éclaircissements sur ce phénomène.

 12. Corpus web 2.0 : quelques enjeux méthodologiques et épistémologiques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabrina Bevilacqua

  2016-12-01

  Full Text Available Nombre de défis d’ordre méthodologique et épistémologique s’imposent aujourd’hui à la recherche scientifique orientée vers le travail sur des corpus numériques. Certes, chaque plateforme virtuelle présente une écologie spécifique (Paveau, 2013a, 2013b qui oriente un rapprochement différent tant de l’objet que du corpus. Ainsi, l’environnement Facebook (FBK, une surface essentiellement multiforme suggère un regard qui puisse saisir son hétérogénéité sémiotique et énonciative. Dans ce travail, nous visons, d’abord, une redéfinition de la notion de corpus comme « matrice du sens » (Mayaffre, 2011 : 11 permettant de focaliser les enjeux scientifiques que la conception des corpus numériques issus du Web 2.0, notamment, de FBK, entraîne; ensuite, la description de certains concepts méthodologiques et épistémologiques fondamentaux — linéarité, technodiscours, sérialité, réticularité — aidant à l’élaboration ainsi qu’à la gestion de corpus FBK.

 13. The role of interleukin-1ß and interleukin-33 in atopic dermatitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rania M. Abdel Hay

  2013-01-01

  Full Text Available Introduction: Interleukin-1 super family is a group of cytokines that play a role in the regulation of immune and inflammatory responses. Interleukin-33 is a member of this family and is known to induce expression of the T helper2 cytokines that are important players in atopic dermatitis. Aim: To evaluate the expression of interleukins-1ß and 33 as T helper2 cytokines inducers in patients with atopic dermatitis. Materials andMethods: This study included 20 atopic patients and 20 apparently healthy individuals serving as controls. Skin biopsies from all participants will be examined for detection of interleukins-1ß and 33 by ELISA technique.Results: Both interleukins were statistically higher (P<0.001 in patients than in controls. A statistically significant (P=0.011 highest levels of interleukin-33 was detected in severe cases of atopics when compared to mild and moderate cases. A significant correlation (r=0.632, P=0.003 between both interleukins was detected in atopics.Conclusions: This is the first study to evaluate both interleukin-1ß and33 together in atopic patients. Both interleukins could play a role in the recruitment of lymphocytes during the inflammatory reaction in atopic dermatitis and could be targeted in the treatment of resistant cases.

 14. Effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering. Et systematisk litteraturreview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glintborg, Chalotte; Hansen, Tia G. B.

  beskrevet. Der er ingen klar dansk definition af koordination. Begrebet bliver ofte brugt inkonsistent, og koordination er meget forskelligt tilrettelagt. Derfor kan man ikke generelt dokumentere, om koordinatorfunktioner er en sikker vej til forbedring af komplekse rehabiliteringsforløb. Sundhedsstyrelsen......Forskningsprojekt udvikler ny definition af begrebet koordination Som et led i forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering” er der udviklet en ny definition af koordinationsbegrebet. Forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret...... senhjerneskadeområdet – initiativer, der skal fremme en sammenhængende og helhedsorienteret rehabiliteringsindsats. Men hvad dækker begrebet koordination egentlig over? Det har et nyt forskningsprojekt set på og kommer med et bud på en ny definition. Dansk definition mangler Indholdet i koordination har været upræcist...

 15. Adeleye et al (20)

  African Journals Online (AJOL)

  DELL

  2018-03-03

  Mar 3, 2018 ... Lagos, very close to the Lagos lagoon, was carried out. The recovered ... out in the coastal environments of Lagos, Nigeria. (Orijemie ... water swamp and rain forest. In addition, ..... Estimating human risk factors in wildland.

 16. Okunlola et al (20)

  African Journals Online (AJOL)

  USER

  Okunlola, I. A., Amadi, A. N., Olashinde, P. I., Maspalma, S. S. and Okoye, N. O.. 1Department of ... Geographic Description, Climate, Vegetation ..... Figure 15: Health-risk Maps Based on Fluoride Concentrations in Groundwater in Hong Area.

 17. Enerijiofi et al (20)

  African Journals Online (AJOL)

  DELL

  Standard methods were used for the soil analysis. The mean heterotrophic .... determined using Shimadzu atomic absorption ..... machine parts and the emission of these metals through .... Proceeding of the Validation Forum on the Global ...

 18. Ojelade et al (20)

  African Journals Online (AJOL)

  DELL

  seasonality of nutrient distribution in the study area and its effect on plankton assemblage. Keyword: ... Coastal marine environmental quality is thus an issue of ... the acidity of waters and soils, thus stimulating ... affects plankton abundance and, invariably, fish diversity ... Ocean, Lagoon systems and in particular, to the good ...

 19. INNOTOUR.COM - en international WEB 2.0 platform for turismeundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liburd, Janne J.; Hjalager, Anne-Mette; Christensen, Inger-Marie F.

  2011-01-01

  Formålet med denne artikel er at viderebringe erfaringerne fra INNOTOUR projektet, der er forankret på Center for Turisme, Innovation og Kultur på Syddansk Universitet. I artiklen diskuteres indledningsvist baggrunden for etablering af den internationale web 2.0 platform, INNOTOUR. Her argumen...... natur er der udfordringer forbundet med så omfattende nytænkning af undervisning og læring. Artiklen indeholder også en perspektivering og diskussion af erfaringerne fra INNOTOUR projektet, herunder håndtering af de ”krav”, som web 2.0 værktøjer og web 2.0 læring stiller til deltagerne samt til...... tilpasning af studieordninger, herunder eksamensbeskrivelser, således at disse afspejler de nye undervisningsformer og web 2.0 filosofien bag læring og viden. Afslutningsvist sammenfattes projektets erfaringer, hvor det påpeges, at web 2.0 læring på mange måder er et opgør med eksisterende praksis på...

 20. Ambassadeur du Royaume-Uni de Portugal et Brésil à Washington, 1816-20

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Iglésias

  1977-09-01

  Full Text Available BOURDON, Léon. José Corrêa da Serra. Ambassadeur du Royaume-Uni de Portugal et Brésil à Washington, 1816-20. Paris: Fundação Calouste Gulbenkian. Centro Cultural Português. 1975. (primeiro parágrafo do texto Afirmar que a série "A evolução da humanidade" tem dado, desde sua fundação, por Henri Berr, contribuição das mais expressivas para o estudo da História, é, um truísmo. As dezenas de títulos já publicados constituem-se em prova substantiva, eliminando a necessidade de qualquer adjetivação. A chamada História Judaica tem sido privilegiada na coleção. As obras de Lods e de Guignebert, notadamente Israel, das origens até meados do século VIII, do primeiro, já ultrapassaram os estreitos limites do mundo acadêmico, para adquirirem o status de leitura indispensável para qualquer interessado no tema. Rigorosamente, a obra de Feuerwerker, não pode ser colocada lado a lado com as acima referidas. Dificilmente poderíamos classificá-la como obra de síntese — pelo menos de grande síntese. Pelo contrário, é um trabalho de minuciosa elaboração, fruto de longa pesquisa documental e centrada num tema específico.

 1. Interleukins in preeclampsia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Olusi, Samuel O.; Diejomahoh, M.; Omu, A.; Abdulaziz, A.; Prabha, K.; George, S.

  2000-01-01

  Preeclampsia is a multisystemic disorder of unknown etiology. Recently,endothelial damage has been implicated in its cause. The objective of thisstudy was to determine the role of interleukins in the etiology ofpreeclampsia. 32 primigravidas with preeclampsia but without any clinicalevidence of infection and 32 age-matched primigravidas with uncomplicatednormal pregnancies were investigated. Phlebotomy was performed at 32 weeks ofgestation and blood collected for immunoassay of interleukin-2 (IL-2),interleukin-2 receptor (IL-2R), interleukin-6 (IL-6), interleukin-8 (IL-8)andvinterleukin-10 (IL-10), using commercially available immunoassay kits.Although the maternal plasma concentrations of IL-2 and IL-2R were slightlyhigher in normal pregnant women (76.3+-13.7 pg/mL and 526+-47.1pg/mL,respectively) than in women with preeclampsia (57.8+-1.08 pg/mL and476.9+-3.9pg/mL, respectively), the difference was not statistically significant(P>0.05). However, maternal plasma IL-6 and IL-8 concentrations weresignificantly higher (P<0.05) in normal pregnancy (158.0+-35.4 pg/mL and5163.6+- 800pg/mL, respectively) than in pregnancy complicated withpreeclampsia (60.0+-13.7 pg/mL and 2495.8+-729 pg/mL, respectively). On thepther hand, maternal plasma concentration of IL-10 was significantly higher(P<0.05) in preeclampsia (93.2+-24.1 pg/mL) than in normal pregnancy(31.0+-7.0 pg/mL). It is concluded that the elevated maternal plasma IL-10concentration in preeclampsia may be protective response to maternalimmunorejection. (author)

 2. Study of the closure of the nuclear shells N = 16, 20, 28 and 40; Etudes des fermetures de couches nucleaires N=16, 20, 28 et 40

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sorlin, O

  2005-12-15

  There are 2 types of nuclear shell closures: one is associated to a number of the harmonic oscillator, typically N = 20 and 40, and the other is a consequence of the spin-orbital interaction that produces magic numbers such as N = 28, 50, 82 and N = 126. The first part of this work deals with the knowledge accumulated around the closure of the N = 28 shell. 3 means of investigation have been used: -) the study of beta decay nuclei (K{sup 47}, Ar{sup 46}, S{sup 44}, Si{sup 42} and Cl{sup 45}), -) the on-line spectroscopy of nuclei around N = 28, and -) the study of Ar{sup 45} and Ar{sup 47} through transfer reactions. The second part is dedicated to results concerning the nuclear structure of nuclei around N = 14-20 and around N = 40. (A.C.)

 3. la bibliothèque 2.0 : genèse et évolution d'un concept

  OpenAIRE

  Le Deuff , Olivier

  2010-01-01

  Les résultats de l'enquête : http://www.guidedesegares.info/wp-content/uploads/2010/02/R%C3%A9sultats-Enqu%C3%AAte-biblioth%C3%A8que-2.pdf; We try to trace the genesis of the concept of Library 2.0 since its relations with by Web 2.0 tools through its recent developments into digital environments. The concept is still fuzzy and seems more and more out dated. We conducted an online survey for librarians and information professionnals to try to understand their perception of library 2.0.We show...

 4. Interleukin-18 and interleukin-18 Binding Protein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charles eDinarello

  2013-10-01

  Full Text Available Interleukin-18 (IL 18 is a member of the IL 1 family of cytokines. Increasing reports have expanded the role of IL 18 in mediating inflammation in animal models of disease using IL 18 deficient mice, neutralization of IL 18 or deficiency in the IL 18 receptor alpha chain. Similar to IL 1β, IL 18 is synthesized as an inactive precursor requiering processing by caspase 1 into an active cytokine but unlike IL 1β, the IL 18 precursor is constitutively present in nearly all cells in healthy humans and animals. The activity of IL 18 is balanced by the presence of a high-affinity naturally occuring IL 18 binding protein (IL 18BP. In humans, disease increased disease severity can be associated with an imbalance of IL 18 to IL 18BP such that the levels of free IL 18 are elevated in the circulation. A role for IL 18 has been implicated in several autoimmune diseases, myocardial function, emphysema, metabolic syndromes, psoriasis, inflammatory bowel disease, hemophagocytic syndromes, macrophage activation syndrome, sepsis and acute kidney injury, although in some diseases, IL 18 is protective. IL 18 plays a major role in the production of interferon-g from natural killer cells. The IL 18BP has been used safely in humans and clinical trials of IL 18BP as well as neutralizing anti-IL 18 antibodies are in clinical trials. This review updates the biology of IL 18 as well as its role in human disease

 5. Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME). Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter; Bennedsen, Andreas Brændstrup; Hansen, Janne Saltoft

  2015-01-01

  I denne artikel vil vi præsentere en strategi til inddragelse af læringsanalytik (learning analytics) ved evaluering af universitetsunderviseres brug af et nyt LMS på Aarhus Universitet: Blackboard. Vi diskuterer en model (BLAME: Blended Learning Analytics Model of Evaluation) for, hvordan...... kategorisering af kurser og data om læringsanalytik indsamlet på Blackboard kan integreres. Endvidere belyser vi, hvilke implikationer en sådan læringsanalytik kan have for blended learning ved at analysere to forskellige uddannelses-cases/illustrationer. Dernæst diskuterer vi pædagogisk udvikling i forbindelse...

 6. Et felteksperiment med Kærlighed i Kaos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Christiane Præstgaard; Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer

  Som et nyt tilbud til danske forældre med børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder har ADHDforeningen udviklet forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos, hvor frivillige hjælper forældre til børn med ADHD, der står med et særligt vanskeligt opdragelsesarbejde. Denne rapport har til formål......, når forældrene stiller krav til børnene. Resultaterne i denne rapport har interesse for fagpersoner, behandlere, undervisere, beslutningstagere, frivillige organisationer, foreninger og de mange nuværende og kommende familier, som dagligt kæmper med adfærdsvanskeligheder – såsom ADHD. Effektmålingen...

 7. 20 fevrier 2012 - Le Vice-Président du Gouvernement Wallon et Ministre du Développement durable et de la Fonction Publique en charge de l’Energie du Logement et de la Recherche J.-M. Nollet, Royaume de Belgique, visite la salle de contrôle de CMS au Point 5, la caverne expérimentale CMS et le hall de tests des aimants supraconducteurs du LHC. Les chefs de département T. Lagrange et F. Hemmer accompagnent la délégation. L. Walckiers guide la visite SM18.

  CERN Multimedia

  Maximilien Brice

  2012-01-01

  20 fevrier 2012 - Le Vice-Président du Gouvernement Wallon et Ministre du Développement durable et de la Fonction Publique en charge de l’Energie du Logement et de la Recherche J.-M. Nollet, Royaume de Belgique, visite la salle de contrôle de CMS au Point 5, la caverne expérimentale CMS et le hall de tests des aimants supraconducteurs du LHC. Les chefs de département T. Lagrange et F. Hemmer accompagnent la délégation. L. Walckiers guide la visite SM18.

 8. Correlation between Interleukin-6 (IL-6, High Sensitivity C-Reactive Protein (hsCRP, Endothelin-1 (ET-1, Asymmetric Dimethylarginine (ADMA and Insulin Resistance (HOMA-IR in Central Obese Men

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andri Hidayat

  2011-04-01

  Full Text Available BACKGROUND: Many studies have shown that obesity was closely related to insulin resistance via several pathways such as inflammation, oxidative stress, lipolysis, and endothelial dysfunction. This study was carried out to observe the correlation between inflammation (IL-6 and hsCRP, lipolysis process (ET-1, and endothelial dysfunction (ADMA and insulin resistance (HOMA-IR in centrally obese men. METHODS: This was a cross sectional study on 62 male subjects aged 30–60 years old with waist circumference (WC >90 cm. IL-6, ET-1 and ADMA levels were measured using ELISA method, while hsCRP and insulin were measured using chemiluminescence method. All blood testings were conducted in Prodia Clinical Laboratory. RESULTS: The results showed that WC was significantly correlated with hsCRP (r=0.294, p=0.022, ET-1 (r=0.257, p=0.047 and ADMA (r=0.338, p=0.009. We also found a significant correlation between hsCRP with HOMA-IR (r=0.324, p=0.021, ADMA with HOMA-IR (r=0.280, p=0.045 and IL-6 with hsCRP (r=0.437, p=0.003. CONCLUSIONS: hsCRP and ADMA have significant correlation with HOMA-IR in centrally obese men. HOMA-IR significantly increases in subjects with ADMA above median and either IL-6 or hsCRP above median, as compared to those in the other groups. Inflammation and endothelial dysfunction are important causal pathways of insulin resistance state in centrally obese men. KEYWORDS: obesity, IL-6, hsCRP, ET-1, ADMA, HOMA-IR.

 9. The design and construction of a scintillation pair spectrometer for the detection of {gamma}-rays in the energy range 2-20 MeV; Realisation d'un spectrometre a scintillations et a paires pour la detection des rayonnements {gamma} d'energie comprise entre 2 et 20 MeV

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Longequeue, J P [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1958-07-15

  The scintillation pair spectrometer is designed to allow the measurement of the energy of {gamma} rays in the range 2 to 20 MeV. Such an instrument is chosen because of its main features: high energy resolution and ease of working. Against this, however, the efficiency is low. It was possible to tolerate this low efficiency because of the facts that the {gamma}-rays studied emanated from (p, {gamma}) reactions and that the two electrostatic acceleration available could provide beams of 500 {mu}A having energy maxima at 300 and 600 keV. We used the {gamma} rays produced by the reactions {sup 23}Na (p, {gamma}) {sup 24}Mg, {sup 19}F (p, {alpha} {gamma}) {sup 16}O and {sup 7}Li (p, {gamma}) {sup 8}Be as well as the {gamma} rays emitted by sources of RTh and of {sup 24}Na. Under these conditions the spectrometer attained a resolving power of 6,5 {+-} 0,5 per cent at 6,1 MeV and it was able to separate the 14,8 and 17,6 MeV lines produced by the reaction {sup 7}Li (p, {gamma}) {sup 8}Be. As well as this, the efficiency which varied from 2.10{sup -4} to 1,7.10{sup -3} between 2 and 20 MeV was well above the efficiencies already obtained with this type of instrument. (author) [French] Le spectrometre a scintillations et a paires presente dans cette these a pour but de mesurer l'energie des rayonnements {gamma} dans la bande de 2 a 20 MeV. Le choix d'un tel appareil est du a ses caracteristiques essentielles: bonne resolution en energie et maniabilite. Par contre, son efficacite est faible. Nous avons pu tolerer cette faible efficacite car les rayonnements {gamma} que nous avons etudies provenaient de reactions (p, {gamma}) et les deux accelerateurs electrostatiques dont nous disposions pouvaient fournir des faisceaux de 500 {mu}A avec des energies maximum de 300 et 600 keV. Nous avons utilise les rayonnements {gamma} produits par les reactions {sup 23}Na (p, {gamma}) {sup 24}Mg, {sup 19}F (p, {alpha} {gamma}) {sup 16}O et {sup 7}Li (p, {gamma}) {sup 8}Be ainsi que les

 10. Facilitated Work Based Learning - analyseret i et pragmatisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Anja Overgaard

  Ph.d.-afhandlingen behandler, med afsæt i John Deweys (1859-1952) pragmatisme, Facilitated Work Based Learning (FWBL) der er en tilgang til efter/videreuddannelse. På baggrund af konkrete uddannelsesforløb gennemført ud fra FWBL analyseres de udfordringer der opstår omkring gennemførelse af...... mødes for at samarbejde. Afhandlingen bidrager med et nyt begreb kaldet "den tredje kontekst" der tydeliggør, hvordan uddannelse, der gennemføres i en virksomhed, kan forstås. Ligeledes udvikles der, med afsæt i Deweys pragmatisme, en model der tydeliggør, hvorledes kompetenceudvikling kan understøttes...

 11. Interleukin-37 in endometriosis.

  Science.gov (United States)

  Kaabachi, Wajih; Kacem, Olfa; Belhaj, Rafik; Hamzaoui, Agnes; Hamzaoui, Kamel

  2017-05-01

  Interleukin-37 (IL-37) has been identified as a novel anti-inflammatory cytokine. The present study aimed to evaluate the expression of IL-37 in serum and in peritoneal fluid to determine its clinical significance in endometriosis. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was performed to examine serum IL-37 levels in patients with endometriosis and healthy controls. Peritoneal fluid IL-37 mRNA and NFκB expression were quantified by real-time reverse transcription polymerase chain reaction assays. The association of IL-37 levels with clinical factors and prognosis of endometriosis was analysed. We found that IL-37 levels in PF and in serum were significantly higher in patients with endometriosis compared to women without endometriosis (P=0.0005). IL-37 levels were highly expressed in PF [132.38±34.62pg/mL; Pendometriosis patients. IL-37 mRNA expression contrasted with NFκB mRNA expression in PF from patients with endometriosis. A significant inverse correlation was observed between IL-37 mRNA and NFκB mRNA expression. IL-37 expression correlates with endometriosis severity. The affected NFκB mRNA expression in endometriosis contributed the to exhibited increase of IL-37. The increased levels of IL-37 may dampen NFκB activation in endometriosis patients. Copyright © 2017. Published by Elsevier B.V.

 12. Why not treat human cancer with interleukin-1 blockade?

  NARCIS (Netherlands)

  Dinarello, C.A.

  2010-01-01

  The clinical successes of targeting angiogenesis provide a basis for trials of interleukin-1 (IL-1) blockade and particularly anti-IL-1beta as an add-on therapy in human metastatic disease. In animal studies for over 20 years, IL-1 has been demonstrated to increase adherence of tumor cells to the

 13. Perioperativ vaeskebehandling--hvad nyt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holte, Kathrine; Kehlet, Henrik

  2008-01-01

  Limited evidence on perioperative fluid management has resulted in large variability in administered fluid regimens with unknown implications for the outcome. Present data indicate fluid overload and hypovolemia to be equally deleterious, and individualized fluid therapy may be recommended in hig......-risk patients undergoing major elective surgery. Future studies should be procedure-specific and with standardized perioperative management with increased focus on the postoperative period. Udgivelsesdato: 2008-Apr-7......Limited evidence on perioperative fluid management has resulted in large variability in administered fluid regimens with unknown implications for the outcome. Present data indicate fluid overload and hypovolemia to be equally deleterious, and individualized fluid therapy may be recommended in high...

 14. Nyt forskningscenter skal granske privatlivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munck Petersen, Trine

  2017-01-01

  Trine Munk Petersen interviewer Peter Thule Kristenensen og Mette Birkedal Bruun om det nye grundforskningscenter Centre for Privacy Studies, som KADK er en del af......Trine Munk Petersen interviewer Peter Thule Kristenensen og Mette Birkedal Bruun om det nye grundforskningscenter Centre for Privacy Studies, som KADK er en del af...

 15. Study of proton and 2 protons emission from light neutron deficient nuclei around A=20; Etude de l'emission proton et de deux protons dans les noyaux legers deficients en neutrons de la region A=20

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zerguerras, T

  2001-09-01

  Proton and two proton emission from light neutron deficient nuclei around A=20 have been studied. A radioactive beam of {sup 18}Ne, {sup 17}F and {sup 20}Mg, produced at the Grand Accelerateur National d'Ions Lourds by fragmentation of a {sup 24}Mg primary beam at 95 MeV/A, bombarded a {sup 9}Be target to form unbound states. Proton(s) and nuclei from the decay were detected respectively in the MUST array and the SPEG spectrometer. From energy and angle measurements, the invariant mass of the decaying nucleus could be reconstructed. Double coincidence events between a proton and {sup 17}F, {sup 16}O, {sup 15}O, {sup 14}O and {sup 18}Ne were registered to obtain excitation energy spectra of {sup 18}Ne, {sup 17}F, {sup 16}F, {sup 15}F et {sup 19}Na. Generally, the masses measures are in agreement with previous experiments. In the case of {sup 18}Ne, excitation energy and angular distributions agree well with the predictions of a break up model calculation. From {sup 17}Ne proton coincidences, a first experimental measurement of the ground state mass excess of {sup 18}Na has been obtained and yields 24,19(0,15)MeV. Two proton emission from {sup 17}Ne and {sup 18}Ne excited states and the {sup 19}Mg ground state was studied through triple coincidences between two proton and {sup 15}O, {sup 16}O and {sup 17}Ne respectively. In the first case, the proton-proton relative angle distribution in the center of mass has been compared with model calculation. Sequential emission from excited states of {sup 17}Ne, above the proton emission threshold, through {sup 16}F is dominant but a {sup 2}He decay channel could not be excluded. No {sup 2}He emission from the 1.288 MeV {sup 17}Ne state, or from the 6.15 MeV {sup 18}Ne state has been observed. Only one coincidence event between {sup 17}Ne and two proton was registered, the value of the one neutron stripping reaction cross section of {sup 20}Mg being much lower than predicted. (author)

 16. Study of proton and 2 protons emission from light neutron deficient nuclei around A=20; Etude de l'emission proton et de deux protons dans les noyaux legers deficients en neutrons de la region A=20

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zerguerras, T

  2001-09-01

  Proton and two proton emission from light neutron deficient nuclei around A=20 have been studied. A radioactive beam of {sup 18}Ne, {sup 17}F and {sup 20}Mg, produced at the Grand Accelerateur National d'Ions Lourds by fragmentation of a {sup 24}Mg primary beam at 95 MeV/A, bombarded a {sup 9}Be target to form unbound states. Proton(s) and nuclei from the decay were detected respectively in the MUST array and the SPEG spectrometer. From energy and angle measurements, the invariant mass of the decaying nucleus could be reconstructed. Double coincidence events between a proton and {sup 17}F, {sup 16}O, {sup 15}O, {sup 14}O and {sup 18}Ne were registered to obtain excitation energy spectra of {sup 18}Ne, {sup 17}F, {sup 16}F, {sup 15}F et {sup 19}Na. Generally, the masses measures are in agreement with previous experiments. In the case of {sup 18}Ne, excitation energy and angular distributions agree well with the predictions of a break up model calculation. From {sup 17}Ne proton coincidences, a first experimental measurement of the ground state mass excess of {sup 18}Na has been obtained and yields 24,19(0,15)MeV. Two proton emission from {sup 17}Ne and {sup 18}Ne excited states and the {sup 19}Mg ground state was studied through triple coincidences between two proton and {sup 15}O, {sup 16}O and {sup 17}Ne respectively. In the first case, the proton-proton relative angle distribution in the center of mass has been compared with model calculation. Sequential emission from excited states of {sup 17}Ne, above the proton emission threshold, through {sup 16}F is dominant but a {sup 2}He decay channel could not be excluded. No {sup 2}He emission from the 1.288 MeV {sup 17}Ne state, or from the 6.15 MeV {sup 18}Ne state has been observed. Only one coincidence event between {sup 17}Ne and two proton was registered, the value of the one neutron stripping reaction cross section of {sup 20}Mg being much lower than predicted. (author)

 17. Learning design – praktisk planlægning af et blended undervisningsforløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Janne Saltoft

  undervisningsplanlægning. Model og toolkit introduceres desuden generelt som planlægningsværktøj på Health til planlægning af blendede undervisningsforløb. På workshoppen præsenteres learning design-model og toolkit, samt de teoretiske rammer, som de valg, der er truffet i forbindelse med udviklingen, er baseret på......I 2011 vedtog Aarhus Universitet en politik for educational it, der indeholdt visioner for anskaffelse af et nyt learning management system (LMS), undervisningsudvikling og uddannelse af undervisere. Blackboard blev anskaffet, og implementering samt uddannelse af undervisere startede i slutningen...... udvidet kursus. For at eksplicitere og kvalitetssikre undervisningsplanlægningen med educational it blev det besluttet at binde undervisningen i Blackboard op på et learning design med en central learning design-model, som skulle lægge op til at skabe sammenhængende undervisning, understøtte aktiverende...

 18. Analyse de Le web 2.0 en classe de langue – Une réflexion théorique et des activités pratiques pour faire le point

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maud Ciekanski

  2012-12-01

  Full Text Available 1. Délimitation de l'ouvrage L'ouvrage Le web 2.0 en classe de langue, co-écrit par Christian Ollivier et Laurent Puren, de l'université de La Réunion, tous deux experts dans la formation de formateurs et dans l'utilisation des TIC (technologies de l'information et de la communication en situation d'apprentissage des langues, se propose de faire le point sur ce que les auteurs nomment "le phénomène web 2.0" de façon à permettre aux enseignants de langues d'enrichir leurs pratiques en découvr...

 19. Progress of interleukin-24 study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu Yongzhe; Jin Shunzi

  2007-01-01

  Interteukin-24 (11-24)is a member of interleukin-10 family. Besides its character as a cytokine, IL-24 could induce apoptosis of different kinds of tumor cells without any harmful effects to normal cells. IL-24 could both promote bystander anti-tumor effect, inhibit tumor growth and angiogenesis in animal models. It also has effects of radiosensitization and immunoregulation. (authors)

 20. Interleukin-2 Therapy of Cancer

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bubeník, Jan

  2004-01-01

  Roč. 50, 3-4 (2004), s. 120-130 ISSN 0015-5500 R&D Projects: GA MZd NC7148; GA ČR GA301/04/0492; GA AV ČR IAA5052203 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5052915 Keywords : interleukin 2 * cancer therapy Subject RIV: EC - Immunology Impact factor: 0.507, year: 2004

 1. Mind the Gap: 20 Years of Progress and Retrenchment in School Funding and Achievement Gaps. Policy Information Report. ETS RR-16-15

  Science.gov (United States)

  Baker, Bruce D.; Farrie, Danielle; Sciarra, David G.

  2016-01-01

  Although there has been significant progress in the long term, achievement gaps among the nation's students persist.Many factors have contributed to the disparities in outcomes, and societal changes can explain progress, or lack thereof, over the past few decades.This is well documented in the 2010 Educational Testing Service (ETS) report…

 2. Mouvements et enjeux sociaux

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  20 févr. 2004 ... les théories sociologiques et politiques en rapport avec les perceptions, le ...... Enfin, le recrutement de force des shégués dans l'armé et la police n'a pas fait mieux ..... dépassent en ingéniosité et en stratégie. D'où le vœu ...

 3. Omotayo et al (4)

  African Journals Online (AJOL)

  DELL

  using biochemical technique and API 20E identification system. The isolates were .... sulphate, phosphate, ammonia and appearance. Heavy metals ... technique as described by Collee et al. (1989) was ..... enzymatic methods. Water Res. 36,.

 4. 20-hydroxyecdysone positively regulates the transcription of the antimicrobial peptide, lebocin, via BmEts and BmBR-C Z4 in the midgut of Bombyx mori during metamorphosis.

  Science.gov (United States)

  Mai, Taoyi; Chen, Shuna; Lin, Xianyu; Zhang, Xiaojuan; Zou, Xiaopeng; Feng, Qili; Zheng, Sichun

  2017-09-01

  Metamorphosis is an essential physiological process in insects. This process is triggered by 20-hydroxyecydsone (20E). Lebocin, an antimicrobial peptide of Lepidoptera insects, was significantly up-regulated in the midgut, but not in the fat body of Bombyx mori during metamorphosis. In this study, the expression regulation of lebocin in B. mori midgut was studied. The results showed that B. mori lebocin and its activator BmEts were not responsive to bacterial infection in the midgut, instead, the expression of both genes was up-regulated by 20E treatment. The transcription factor BR-C Z4 in the 20E signal pathway enhanced lebocin promoter activity by directly binding to an upstream cis-response element of the promoter. In the fat body, the mRNA level of B. mori lebocin was decreased when the insect transformed from larval to pupal stage and was increased by immune challenge. The expression profiles of lebocin in Lepidopteran Spodoptera litura was also analyzed and the similar results were observed, S. litura lebocin was significantly up-regulated during midgut regeneration and mainly present in the new-formed intestinal cells of the midgut. All results together suggest that during metamorphosis 20E may activate lebocin expression via BmBR-C Z4 and BmEts in the midgut, where the antimicrobial peptide was produced to protect the midgut from infection. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 5. Thyrocyte-interleukin-1 interactions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, A K; Bendtzen, K; Feldt-Rasmussen, U

  2000-01-01

  Autoimmune thyroid disease is the most common organ-specific autoimmune disease and is a very common cause of thyroid dysfunction such as autoimmune hypothyroidism, Graves' disease and postpartum thyroiditis. The thyroid gland from patients with autoimmune thyroid disease is morphologically...... characterized by massive infiltration of lymphoid cells. The interleukin-1 (IL-1) family of molecules is together with other cytokines an integral component of the complex intercellular communication required to mount and control an immune response. IL-1alpha/beta in moderate and high concentrations reversibly...

 6. Study of uranium-plutonium alloys containing from 0 to 20 peri cent of plutonium (1963); Etude des alliages uranium-plutonium aux concentrations comprises entre 0 et 20 pour cent de plutonium (1963)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paruz, H [Commissariat a l' Energie Atomique, Fontenay-aux-Roses (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1963-05-15

  The work is carried out on U-Pu alloys in the region of the solid solution uranium alpha and in the two-phase region uranium alpha + the zeta phase. The results obtained concern mainly the influence of the addition of plutonium on the physical properties of the uranium (changes in the crystalline parameters, the density, the hardness) in the region of solid solution uranium alpha. In view of the discrepancies between various published results as far as the equilibrium diagram for the system U-Pu is concerned, an attempt was made to verify the extent of the different regions of the phase diagram, in particular the two phased-region. Examinations carried out on samples after various thermal treatments (in particular quenching from the epsilon phase and prolonged annealings, as well as a slow cooling from the epsilon phase) confirm the results obtained at Los Alamos and Harwell. (author) [French] L'etude porte sur des alliages U-Pu du domaine de la solution solide uranium alpha et du domaine biphase uranium + phase zeta. Les resultats obtenus concernent en premier lieu l'influence de l'addition de plutonium sur les proprietes physiques de l'uranium (changement des parametres cristallins, densite, durete) dans le domaine de la solution solide uranium alpha. Compte tenu des divergences entre les differents resultats publies en ce qui concerne le diagramme d'equilibre du systeme U-Pu, on a essaye ensuite de verifier l'etendue des differents domaines du diagramme des phases, en particulier du domaine biphase zeta + uranium alpha. Les examens par micrographie et par diffraction des rayons X des echantillons apres differents traitements thermiques (notamment trempe a partir de la phase epsilon et recuits prolonges, ainsi qu'un refroidissement lent etage a partir de la phase epsilon) confirment les resultats obtenus a Los Alamos et a Harwell. (auteur)

 7. Panorama des pensions 2011 les systèmes de retraites dans les pays de l'OCDE et du G20

  CERN Document Server

  Organisation for Economic Cooperation and Development. Paris

  2011-01-01

  Cette quatrième édition des Pensions dans les pays de l’OCDE est consacrée aux pensions, aux départs en retraite et à l’espérance de vie. De nombreux pays ont relevé l’âge de la retraite pour répondre au vieillissement de la population et à l’allongement de la vie. Certains ont introduit un mécanisme d’indexation automatique des pensions sur l’espérance de vie. De plus, l’amélioration des dispositifs incitant les actifs à rester en activité au lieu de faire valoir leurs droits à retraite est commune à bien des programmes de réforme récemment mis en place dans ce domaine. Néanmoins, s’assurer que les emplois disponibles pour les plus âgés sont en nombre suffisant tient encore de la gageure. Les grandes problématiques des politiques conduites de nos jours en matière de retraite sont analysées de près dans cinq chapitres thématiques portant sur les aspects suivants : âge de la retraite, comportement vis-à-vis de la retraite, incitations au départ induites par le syst...

 8. Kovács, Mária M.2012: "Törvénytől sújtva – a numerus clausus Magyarországon, 1920-1945" (Down by the Law - the Numerus Clausus in Hungary, 1920-1945

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tamás Kovács

  2015-01-01

  Full Text Available Kovács, Mária M. 2012 : Törvénytől sújtva – a numerus clausus Magyarországon, 1920-1945 (Down by the Law - the Numerus Clausus in Hungary, 1920-1945. Budapest, Napvilág Kiadó, 2012. 267 pp. Reviewed by Tamás Kovács, Magyar Országos Levéltár (Hungarian National Archives, Budapest

 9. Interleukin-19 in Breast Cancer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ying-Yin Chen

  2013-01-01

  Full Text Available Inflammatory cytokines within the tumor microenvironment are linked to progression in breast cancer. Interleukin- (IL- 19, part of the IL-10 family, contributes to a range of diseases and disorders, such as asthma, endotoxic shock, uremia, psoriasis, and rheumatoid arthritis. IL-19 is expressed in several types of tumor cells, especially in squamous cell carcinoma of the skin, tongue, esophagus, and lung and invasive duct carcinoma of the breast. In breast cancer, IL-19 expression is correlated with increased mitotic figures, advanced tumor stage, higher metastasis, and poor survival. The mechanisms of IL-19 in breast cancer have recently been explored both in vitro and in vivo. IL-19 has an autocrine effect in breast cancer cells. It directly promotes proliferation and migration and indirectly provides a microenvironment for tumor progression, which suggests that IL-19 is a prognostic marker in breast cancer and that antagonizing IL-19 may have therapeutic potential.

 10. Interleukin-22: immunobiology and pathology

  Science.gov (United States)

  Dudakov, Jarrod A.; Hanash, Alan M.; van den Brink, Marcel R.M.

  2015-01-01

  Interleukin-22 (IL-22) is a recently described IL-10 family cytokine that is produced by T-helper (Th)-17 cells, γδ T cells, NKT cells and newly described innate lymphoid cells (ILCs). Knowledge of IL-22 biology has rapidly evolved since its discovery in 2000, and a role for IL-22 has been identified in numerous tissues including the intestines, lung, liver, kidney, thymus, pancreas and skin. IL-22 primarily targets non-hematopoietic epithelial and stromal cells where it can promote proliferation and play a role in tissue regeneration. In addition, IL-22 regulates host defense at barrier surfaces. However, IL-22 has also been linked to several conditions involving inflammatory tissue pathology. In this review, we will assess the current understanding of this cytokine, including its physiologic and pathologic effects on epithelial cell function. PMID:25706098

 11. Pilot scale electron bombardment furnace for continuous casting; application to the trial preparation of 20 kg of uranium monocarbide rods; Appareil pilote de fusion par bombardement d'electrons et coulee continue - application a un essai de fabrication portant sur 20 kg de barreaux de monocarbure d'uranium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trouve, J; Genard, R; Treillou, A; Accary, A [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1964-07-01

  The authors describe a pilot scale electron beam furnace designed for continuous melting and casting of uranium-carbon alloys. This equipment allows the melting and casting processes to be completely automatically controlled, the cooling being carried out under vacuum and the discharge being effected without breaking the vacuum. In a pre-production run of 20 kg of slugs, the composition of practically all the pieces was controlled within {+-} 0,1 per cent C. The output of the furnace was 2,2 kg/hour. (authors) [French] Les auteurs decrivent un appareil pilote de fusion par bombardement d'electrons et coulee continue. Cet appareil, muni d'un systeme de coulee automatique, permet la fusion et la coulee d'alliages uranium-carbone, leur refroidissement sous vide et leur defournement, toutes ces operations se deroulant d'une maniere continue. Ils montrent qu'au cours d'une campagne preliminaire de fusion et coulee de 20 kg de barreaux, la teneur en carbone de la quasi-totalite des barreaux obtenus est controlee a 0,1 pour cent pres. La production horaire de l'appareillage est de 2,2 kg. (auteurs)

 12. [Changes in the interleukin-6 and interleukin-10 concentrations in the blood plasma of miners working in deep coal mines].

  Science.gov (United States)

  Plotkin, V Ia; Rebrov, B A; Belkina, E B

  2000-03-01

  Blood plasma levels of interleukin-6 (IL-6) and interleukin-10 (IL-10) were measured in 45 miners working in a deep coal mine immediately after work shift using an immunoenzyme technique. The highest IL-6 level was recorded in those miners engaged in hard work under most adverse conditions of underground workings--it was found to exceed the control values. The same group of workers demonstrated the lowest level of IL-10 that differed from the control value. Miners aged between 41 to 50 years working in a coal mine, their underground service duration 16 to 20 years, displayed a decline in the level of IL-6. The coal mine miners with the 11- to 15-year service duration revealed an increase in the level of IL-10.

 13. Proton scattering from unstable nuclei {sup 20}O, {sup 30}S, {sup 34}Ar: experimental study and models; Diffusion de protons sur les noyaux instables {sup 20}O, {sup 30}S, {sup 34}Ar: etude experimentale et developpement de modeles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Khan, Elias [Institut de Physique Nucleaire, CNRS - IN2P3, Universite Paris - Sud, 91406 Orsay Cedex (France)

  2000-01-28

  Elastic and inelastic proton scattering from the unstable nuclei {sup 20}O, {sup 30}S and {sup 34}Ar were measured in inverse kinematics at the Grand Accelerateur National d'Ions Lourds. Secondary beams of {sup 20}O at 43 MeV/A, {sup 30}S at 53 MeV/A and {sup 34}Ar at 47 MeV/A impinged on a (CH{sub 2}){sub n} target. Recoiling protons were detected in the silicon strip array MUST. Energies and angular distributions of the first 2{sup +} and 3{sup -} states were measured. A phenomenological analysis yields values of the deformation parameters {beta}{sub 2} and {beta}{sub 3} of 0.55 (6) and 0.35 (5) for {sup 20}O, 0.32 (3) and 0.22 (4) for {sup 30}S, 0.27 (2) and 0.39 (3) for {sup 34}Ar, respectively, and allows the extraction of the ratio of neutron to proton transition matrix elements (M{sub n}/M{sub p})/(N/Z) for 2{sup +} states: 2.35 (37) for {sup 20}O, 0.93 (20) for {sup 30}S and 1.35 (28) for {sup 34}Ar. Therefore the proton rich nuclei {sup 30}S and {sup 34}Ar show a 2{sup +} excitation of isoscalar character whereas the excitation of {sup 20}O is of isovector character. In order to perform a microscopic analysis of the data, we have developed a QRPA model, using three Skyrme interaction: SIII, SG2, SLy4. This model reproduces measured B(EL) values for the oxygen, sulfur and argon isotopic chains, whereas RPA calculations, which do not take pairing into account, underestimate these values. In the case of the QRPA model the energies of the first 2{sup +} state are overestimated by about 1 MeV, but the evolution along the isotopic chains is well reproduced. (M{sub n}/M{sub p})/(N/Z) ratios for the first 2{sup +} state deduced from the microscopic analysis using QRPA are 1.98 for {sup 20}O, 1.05 for {sup 30}S and 1.00 for {sup 34}Ar, in agreement with the conclusions of the phenomenological analysis. However important discrepancies are observed between the two types of analysis for other isotopes, in particular neutron rich argon and sulfur nuclei. (author)

 14. Suppression of multiple bioactivities of interleukin-1 and interleukin-2 production by U937 conditioned medium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wiblin, R.T.; Edmonds, K.; Ellner, J.J.

  1986-01-01

  The human macrophage-like cell line U937 spontaneously produces a factor which blocks interleukin-1 (IL-1) activity for mouse thymocytes but not mitosis of T-lymphoblastoid cells. The authors examined the effects of U937 conditioned medium (CM) on other IL-1 activities and on interleukin-2 (IL-2) production. U937 was cultured at 5 x 10 6 /ml in RPMI-1640 at 37 0 C for 5 days. The resulting CM inhibited the mitogenic response of C3H/HeJ mouse thymocytes to an IL-1 standard, with an inhibitory of activity of 6.64 U/ml (1 U = reciprocal dilution producing 50% inhibition of maximal response). Similarly, CM inhibited (10.12 U/ml) the fibroblast stimulation promoter activity of IL-1. The effect of CM on IL-2 production was assessed in a direct assay in which IL-2 production by γ-irradiated (12,000 rads) MLA-144 lymphosarcoma cells was assayed as 3 H-thymidine incorporation in CTLL-20 cells. The suppressive activity of CM was 4.95 U/ml; CM did not interfere with the response of CTLL-20 to IL-2. These studies establish that U937 produces factors with multiple, related biological activities; U937 CM blocks IL-2 dependent (thymocyte mitogenesis) and IL-2 independent (fibroblast proliferation) IL-1 activities and interferes with production of, but not response to, IL-2. U937 is an excellent model to study growth inhibitory properties of mononuclear phagocytes

 15. Fasting metabolism modulates the interleukin-12/interleukin-10 cytokine axis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johannes J Kovarik

  Full Text Available A crucial role of cell metabolism in immune cell differentiation and function has been recently established. Growing evidence indicates that metabolic processes impact both, innate and adaptive immunity. Since a down-stream integrator of metabolic alterations, mammalian target of rapamycin (mTOR, is responsible for controlling the balance between pro-inflammatory interleukin (IL-12 and anti-inflammatory IL-10, we investigated the effect of upstream interference using metabolic modulators on the production of pro- and anti-inflammatory cytokines. Cytokine release and protein expression in human and murine myeloid cells was assessed after toll-like receptor (TLR-activation and glucose-deprivation or co-treatment with 5'-adenosine monophosphate (AMP-activated protein kinase (AMPK activators. Additionally, the impact of metabolic interference was analysed in an in-vivo mouse model. Glucose-deprivation by 2-deoxy-D-glucose (2-DG increased the production of IL-12p40 and IL-23p19 in monocytes, but dose-dependently inhibited the release of anti-inflammatory IL-10. Similar effects have been observed using pharmacological AMPK activation. Consistently, an inhibition of the tuberous sclerosis complex-mTOR pathway was observed. In line with our in vitro observations, glycolysis inhibition with 2-DG showed significantly reduced bacterial burden in a Th2-prone Listeria monocytogenes mouse infection model. In conclusion, we showed that fasting metabolism modulates the IL-12/IL-10 cytokine balance, establishing novel targets for metabolism-based immune-modulation.

 16. Fasting metabolism modulates the interleukin-12/interleukin-10 cytokine axis

  Science.gov (United States)

  Kernbauer, Elisabeth; Hölzl, Markus A.; Hofer, Johannes; Gualdoni, Guido A.; Schmetterer, Klaus G.; Miftari, Fitore; Sobanov, Yury; Meshcheryakova, Anastasia; Mechtcheriakova, Diana; Witzeneder, Nadine; Greiner, Georg; Ohradanova-Repic, Anna; Waidhofer-Söllner, Petra; Säemann, Marcus D.; Decker, Thomas

  2017-01-01

  A crucial role of cell metabolism in immune cell differentiation and function has been recently established. Growing evidence indicates that metabolic processes impact both, innate and adaptive immunity. Since a down-stream integrator of metabolic alterations, mammalian target of rapamycin (mTOR), is responsible for controlling the balance between pro-inflammatory interleukin (IL)-12 and anti-inflammatory IL-10, we investigated the effect of upstream interference using metabolic modulators on the production of pro- and anti-inflammatory cytokines. Cytokine release and protein expression in human and murine myeloid cells was assessed after toll-like receptor (TLR)-activation and glucose-deprivation or co-treatment with 5′-adenosine monophosphate (AMP)-activated protein kinase (AMPK) activators. Additionally, the impact of metabolic interference was analysed in an in-vivo mouse model. Glucose-deprivation by 2-deoxy-D-glucose (2-DG) increased the production of IL-12p40 and IL-23p19 in monocytes, but dose-dependently inhibited the release of anti-inflammatory IL-10. Similar effects have been observed using pharmacological AMPK activation. Consistently, an inhibition of the tuberous sclerosis complex-mTOR pathway was observed. In line with our in vitro observations, glycolysis inhibition with 2-DG showed significantly reduced bacterial burden in a Th2-prone Listeria monocytogenes mouse infection model. In conclusion, we showed that fasting metabolism modulates the IL-12/IL-10 cytokine balance, establishing novel targets for metabolism-based immune-modulation. PMID:28742108

 17. The role of interleukin 13 and interleukin 5 in asthma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Magdalena Tomasiak-Łozowska

  2010-03-01

  Full Text Available Asthma is a chronic inflammatory disorder of the airways in which many cells and cellular elements play roles. Interleukins 5 (IL-5 and 13 (IL-13 are cytokines which play important roles in the pathophysiology of asthma. Selective accumulation and activation of eosinophils in the bronchial mucosa is considered a central event in the pathogenesis of asthma. IL-5 acts as a mediator of activation of eosinophils, influencing adhesion, membrane receptor expression, chemotaxis, and mediator synthesis. Airway eosinophilia has been related to bronchial hyperreactivity, asthma symptoms, and airway narrowing in subjects with asthma. IL-13 has a great influence on bronchial hyperreactivity, inflammation, and airway remodeling. Moreover, this cytokine drives many cellular responses relevant in asthma, including epithelial cell maturation and mucus production, synthesis of extracellular matrix proteins, and enhanced contractility of airway smooth muscle cells. In recent years, efforts have been underway to use substances acting as antagonists of these cytokines in the treatment of asthma. Many studies are being performed to assess the efficacy of anti-IL-5 and anti-IL-13 antibodies as well as substances inactivating receptors of these cytokines in asthma therapy. The results of these studies seem very interesting and induced the authors to discuss this issue.

 18. L’utilisation de quelques outils web 2.0 et la création de tâches actionnelles comme stratégie d’accompagnement dans le processus d’enseignement/ apprentissage de FLE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fanny Janneth Baquero

  2015-09-01

  Full Text Available Cet article montre les résultats d’une étude de recherche sur l’utilisation de quelques outils web 2.0 sur une plateforme virtuelle comme stratégie d’accompagnement dans le processus d’enseignement/apprentissage du Français Langue Étrangère, désormais fle. Ce travail a pour objectif l’observation et l’analyse d’une plateforme virtuelle pour proposer des tâches actionnelles en nous servant des outils web 2.0, lesquels sont plus en accord avec un étudiant-acteur-social d’après la perspective actionnelle privilégiée par le Cadre Commun Européen de Référence pour l'Enseignement des Langues Étrangères.

 19. Measurement of the fission cross section of uranium-235 between 4 eV and 20 keV; Mesure de la section efficace de fission de l'uranium-235 entre 4 eV et 20 keV

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Michaudon, A; Genin, R; Joly, R; Vendryes, G

  1959-01-01

  The neutron fission cross section of uranium-235 has been measured between 4 ev and 20 kev by the time of flight method with the Saclay electron linear accelerator as a pulsed neutron source. After a brief description of the experimental apparatus and the conditions of work during the experiment, the curve {sigma}{sub F} {radical}E in the energy range studied is shown. This curve is then analyzed by the ''area'' method and a set of {sigma}{sub 0} {gamma}{sub F} values is obtained. With {sigma}{sub 0} {gamma} values measured in other laboratories, it is possible to compute fission widths for several resonances and to study their distribution. This distribution is then compared to Porter-Thomas distributions with different values of the number of exit channels. (authors) [French] La section efficace de fission de l'uranium--235 a ete mesuree entre 4 eV et 20 KeV par la methode du temps de vol en utilisant l'accelerateur lineaire a electrons de Saclay comme source pulses de neutrons. Apres une rapide description de l'appareillage experimental et des conditions de fonctionnement au cours de l'experience, on presente la courbe {sigma}{sub F} {radical}E obtenue dans la game d'energie etudiee. Cette courbe est ensuite analysee par la methode de surface des resonances et un lot de valeurs de {sigma}{sub 0} {gamma}{sub F} est obtenue. Conjuguee avec les valeurs de {sigma}{sub 0} {gamma} obtenues dans d'autres laboratoires, cette analyse permet de calculer les largeurs de fission pour plusieurs resonances et d'etudier leur distribution. Cette distribution est ensuite comparee aux distributions de Porter et Thomas correspondant a differentes valeurs du nombre de voies de sortie. (auteurs)

 20. Nutidig mental sundhedsfremme i et historisk Mind-Cure perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wistoft, Karen

  2014-01-01

  . Konklusionen er, mental sundhedspædagogik må konfrontere både positive og negative realiteter med tilgange, der kan hjælpe mennesker til at opretholde deres vilje til at være – selv under svære, uforanderlige eller begrænsede livsbetingelser. Summary (English) These days we face a whirl of mental health...... of physicians' practice in the promotion of mental health. He saw the Mind-Cure as a typically American, pragmatic twist on mental health perceptions, through the religion of Healthy-Mindedness related to time. James was an advocate of carrying out empirical studies which could bring the effects of Healthy......Mental sundhedsfremme og dertil knyttede metoder er i stærk vækst i velfærdssamfundet. Mental sundhed er dog ikke et nyt fænomen. Ved begyndelsen af det tyvende århundrede fremhævede Mind-Cure-bevægelsen i USA den helbredende kraft af positive følelser og overbevisninger. William James (1842...

 1. Interleukin 1B variant -1473G/C (rs1143623) influences triglyceride and interleukin 6 metabolism

  Science.gov (United States)

  Interleukin 1b (IL1B or IL-1ß), is a key modulator of the immune response which exerts its functions mainly via interleukin 6 (IL6) regulation. Fatty meals cause transient hypertriglyceridemia and are considered to be proinflammatory, but the extent of these responses shows high interindividual susc...

 2. Et hjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruun, Maja Hojer

  2014-01-01

  Når folk sætter deres hjem til salg - især når der hersker usikkerhed om værdier og priser som under de seneste års boligkrise - får det os til at tænke over, hvad vilkårene er for at stifte, skabe og genskabe hjem i et moderne markedsbaseret samfund: Den integrerede helhed af personer, ting og...... sted, som hjemmet udgør i hverdagslivet, opløses, når et hjem sættes til salg og gøres til en vare på et boligmarked. Til hjemmets potentiale som vare knytter der sig drømme og forventninger til fremtiden - og i krisetider utryghed og uhygge....

 3. Interleukin-1 and acute brain injury

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katie N Murray

  2015-02-01

  Full Text Available Inflammation is the key host-defense response to infection and injury, yet also a major contributor to a diverse range of diseases, both peripheral and central in origin. Brain injury as a result of stroke or trauma is a leading cause of death and disability worldwide, yet there are no effective treatments, resulting in enormous social and economic costs. Increasing evidence, both preclinical and clinical, highlights inflammation as an important factor in stroke, both in determining outcome and as a contributor to risk. A number of inflammatory mediators have been proposed as key targets for intervention to reduce the burden of stroke, several reaching clinical trial, but as yet yielding no success. Many factors could explain these failures, including the lack of robust preclinical evidence and poorly designed clinical trials, in addition to the complex nature of the clinical condition. Lack of consideration in preclinical studies of associated co-morbidities prevalent in the clinical stroke population is now seen as an important omission in previous work. These co-morbidities (atherosclerosis, hypertension, diabetes, infection have a strong inflammatory component, supporting the need for greater understanding of how inflammation contributes to acute brain injury. Interleukin (IL-1 is the prototypical pro-inflammatory cytokine, first identified many years ago as the endogenous pyrogen. Research over the last 20 years or so reveals that IL-1 is an important mediator of neuronal injury and blocking the actions of IL-1 is beneficial in a number of experimental models of brain damage. Mechanisms underlying the actions of IL-1 in brain injury remain unclear, though increasing evidence indicates the cerebrovasculature as a key target. Recent literature supporting this and other aspects of how IL-1 and systemic inflammation in general contribute to acute brain injury are discussed in this review.

 4. Plasma Interleukin-8 and Endothelin-1 in Symptomatic and Asymptomatic Children

  International Nuclear Information System (INIS)

  Radwan, Z.; El-Abiad, N.; Soliman, M. S.; Ali, A.I.; Ali, G.S.

  2004-01-01

  This study was designed to evaluate the extent to which IL-8 and endothelin-1 are involved in the development of acute exacerbation of atopic asthma. Two asthmatic groups, each of 20 patients were studied, the asymptomatic group where patients were free of symptoms and the symptomatic group where patients were suffering from acute exacerbation of their asthma. Both of asthmatic groups were subclassified into mild and moderate subgroups, each of 10 patients according to the asthma severity. All subjects were subjected to chest X-ray and peak expiratory flow rate (PEFR) recording for sub-classification of patients, skin prick testing using common allergens (patients only) for the identification of atopic asthmatic patients and laboratory investigations including complete blood count (CBC), absolute eosi-nophil count (AEC), urine and stool exam-ination, total serum 1 gE level, plasma inter-leukin-8 (IL-8) level and plasma endothelin-1 (ET-1) level. The data obtained revealed non-significant differences between the studied groups as regards AEC, while serum total 1 gE of the asthmatic groups showed highly significant elevations in comparison to control group. Also, There were highly significant elevations in plasma endothelin-1 and plasma IL-8 levels of the symptomatic asthmatic subgroups in comparison to control group and asymptomatic asthmatic subgroups in comparison to control group and asymptomatic asthmatic subgroups. In conclusion: although it is clear now that IL-8 and ET-1 are involved in acute exacerbation of atopic asthmatic patients, a causal link between those mediators and development of the exacerbation has not been definitively established. Surely, those mediators, their receptors, synthesis and degradation pathways offer potentially important therapeutic targets

 5. Et evalueringseksperiment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Torben Spanget

  2008-01-01

  Artiklen præsenterer et evalueringseksperiment foretaget i 8 klasserum. Der er tale om mundtlige formative evalueringer som har fokus på elevernes faglige viden. Artiklen præsenterer en model for fagligt evaluerende lærer-elevsamtaler (FE-samtaler) som er udviklet i eksperimentet og resultaterne af...

 6. Reply to the "Comment on "The May 1 20 (MW 6.1) and 29 (MW 6.0), 2012, Emilia (Po Plain, northern Italy) earthquakes: New seismotectonic implications from subsurface geology and high-quality hypocenter location" by Carannante et al., 2015" by Bonini L., et al.

  Science.gov (United States)

  Argnani, Andrea; Carannante, Simona; Massa, Marco; Lovati, Sara; D'Alema, Ezio

  2016-12-01

  In their comments Bonini et al. argue that our seismotectonic interpretation of the Emilia 2012 seismic sequence does not agree with observations, and follow three lines of arguments to support their statement. These concern the structural interpretation of seismic reflection profiles, the relationship between seismogenic sources and seismicity patterns, and the fit of inferred fault geometry to InSAR observations. These lines of arguments are mostly repeating what has been previously presented by the same authors, and none of them, as discussed in detail in our reply, presents a strong case against our structural interpretation, that, we are convinced, does not conflict with the available data. The two adjacent rupture surfaces outlined by accurately relocated aftershocks are an indication of the presence of two different active fault planes. Interpretation of seismic profiles supports seismological observation and indicates the occurrence of relevant along-strike changes in structural style. These pieces of information have been integrated to build a new seismotectonic interpretation for the area of the Emilia 2012 seismic sequence. Analysis of geodetic data from the area of the Emilia earthquakes has produced very different models of the fault planes; unlike what has been stated by Bonini et al., who see a difficult fit to InSAR data for the fault planes we have identified, the most recent results are consistent with our interpretation that see a steep fault in the upper 8-10 km under the Mirandola anticline. We point out that the geological structures in the subsurface of the Ferrara Arc do change along strike, and the attempt of Bonini et al. to explain both the May 20 and May 29 sequences using a single cross section is not appropriate.

 7. Adrenaline influences the release of interleukin-6 from murine pituicytes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, J D; Hansen, E W; Frederiksen, C

  1999-01-01

  In this study, we examined the effect of adrenaline and interleukin-1beta on interleukin-6 secretion from cultured murine neurohypophyseal cells. Cells were cultured from neurohypophyses of 3- to 5-week-old mice and experiments were performed after 13 days in culture. Interleukin-6 was measured...... in 24-h samples using a sandwich fluoroimmunoassay. Unstimulated cells released 19+/-3 fmol interleukin-6/neurohypophysis/24 h (mean +/- S.E.M., n = 42). Adrenaline and interleukin-1beta increased the release of interleukin-6 from the cells in a concentration-dependent manner. Incubation with adrenaline...

 8. Phenylketonuria is not a risk factor for changes of inflammation status as assessed by interleukin 6 and interleukin 8 concentrations.

  Science.gov (United States)

  Mozrzymas, Renata; Duś-Żuchowska, Monika; Kałużny, Łukasz; Wenska-Chyży, Ewa; Walkowiak, Jarosław

  2016-01-01

  High oxidative stress and a reduced potential for free radical scavenging in phenylketonuria (PKU) patients, a phenomenon confirmed in a few studies, may lead to systemic chronic inflammation. The aim of this study was to compare the inflammation status, as assessed by interleukin 6 and interleukin 8 concentrations, in patients with PKU and in healthy controls. Twenty patients with classical PKU, aged 18-34 years and under dietary control, were enrolled in the study. The control group comprised of 20 healthy subjects matched for age and sex. Interleukin 6 and 8 levels were measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kits in all study participants. IL-6 concentrations in the study group ranged from 0.74 pg/ml to 1.34 pg/ml. No significant differences were found between IL-6 concentration between the study group and the control group (p = 0.989). IL-8 concentrations ranged from 17.56 pg/ml to 20.87 pg/ml. The obtained results of IL-8 levels did not differ significantly between the study group and control group (p = 0.192). No significant correlation was observed between Phe blood levels and IL-6 or IL-8 concentrations in the study group (ρ respectively: -0.225, 0.177). In a multivariate analysis, neither IL-6 nor IL-8 concentrations were correlated with sex, age, BMI and Phe levels. Phenylketonuria is not a risk factor for changes of inflammation status as assessed by IL-6 and IL-8 concentrations.

 9. Ultrastructural studies of time-course and cellular specificity of interleukin-1 mediated islet cytotoxicity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mandrup-Poulsen, T; Egeberg, J; Nerup, J

  1987-01-01

  of incubation and examined by electron microscopy in a blinded fashion. Already after 30 min, accumulation of opaque intracytoplasmic bodies without apparent surrounding membranes, and autophagic vacuoles were seen in about 20% of the beta cells examined in rat islets exposed to interleukin-1. After 16 h...

 10. Matematikken bag satellitnavigation. GPS - GLONASS - GALILEO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Johan P.

  2012-01-01

  affyringspositionen. Det kostede 12 milliarder US dollars og er nu tilgængeligt for alle. USSR og Kina har tilsvarende militære systemer GLONASS og COMPASS. GALILEO er et nyt europæisk system under udvikling af EU og European Space Agency (20 mia. Euro) med et kommercielt sigte, der forventes at tages i drift i...

 11. Interleukin-6 myokine signaling in skeletal muscle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Muñoz-Cánoves, Pura; Scheele, Camilla; Pedersen, Bente K

  2013-01-01

  Interleukin (IL)-6 is a cytokine with pleiotropic functions in different tissues and organs. Skeletal muscle produces and releases significant levels of IL-6 after prolonged exercise and is therefore considered as a myokine. Muscle is also an important target of the cytokine. IL-6 signaling has b...

 12. Penurunan Kadar Interleukin-18 Cairan Peritoneal

  OpenAIRE

  Astuti, Yoni

  2004-01-01

  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan konsentrasi interleukin- 15 (IL-18) pada cairan peritoneal dan serum penderita endometriosis yang -bandingkan dengan kelompok control( tidak menderita endometriosis). Metode penelitian yang digunakan adalah kajian analitik prospektif. Subyek yang terlibat sebanyak 44 penderita yang melakukan bedah laparoscopic pada penyakit ginekologi ringan. Pengambilan cairan peritoneal dan serum sebagai specimen ulakukan sebelum dan sesudah tindakan b...

 13. Hypoxemia increases serum interleukin-6 in humans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, T; Olsen, Niels Vidiendal; Poulsen, T D

  1997-01-01

  Serum concentrations of interleukin (IL) 1 beta, IL-1 receptor antagonist (IL-1ra), IL-6, tumor necrosis factor (TNF) alpha, and C-reactive protein (CRP) were determined in ten healthy men at sea level and during four days of altitude hypoxia (4350m above sea level). The mean (SD) arterial blood...

 14. Interleukin-2 baseret immunterapi af kraeftsygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertsen, P F; Hermann, Helle Graun; Claesson, Mogens Helweg

  1990-01-01

  Interleukin-2 (IL-2) is produced by activated T-helper lymphocytes and stimulates both the antigen-specific and the non-specific immune defence. In vitro, IL-2 activated peripheral blood lymphocytes (LAK-cells) can lyse a broad spectrum of both NK-sensitive and NK-resistant tumour cell lines and IL...

 15. Physiologie de l'immunité colostrale chez les porcins et facteurs de ...

  African Journals Online (AJOL)

  1Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, 03 BP 1665 Cotonou, République du Bénin. .... truie sont les interleukines 4, 6, 10 et 12 (IL-4,. IL-6 ...... sur les résultats techniques des truies .... Diagnostic des nouveaux cas.

 16. Diasporas, transnationalisme et engagement : tamouls et cinghalais ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Diasporas, transnationalisme et engagement : tamouls et cinghalais au Canada et leurs liens avec le Sri Lanka. Ce projet examinera le rôle du financement et des réseaux de la diaspora dans le conflit ethnopolitique au Sri Lanka, en étudiant les réseaux des collectivités transnationales tamoule et cinghalaise au Canada ...

 17. Bee Venom Acupuncture Reduces Interleukin-6, Increases Interleukin-10, and Induces Locomotor Recovery in a Model of Spinal Cord Compression.

  Science.gov (United States)

  Nascimento de Souza, Raquel; Silva, Fernanda Kohn; Alves de Medeiros, Magda

  2017-06-01

  Spinal cord injuries (SCIs) initiate a series of molecular and cellular events in which inflammatory responses can lead to major neurological dysfunctions. The present study aims to investigate whether bee venom (BV) acupuncture applied at acupoints ST36 (Zusanli) and GV3 (Yaoyangquan) could minimize locomotor deficits and the magnitude of neural tissue losses, and change the balance between pro- and anti-inflammatory cytokines after an SCI by compression. Wistar rats were subjected to an SCI model by compression in which a 2-French Fogarty embolectomy catheter was inflated in the extradural space. The effects of BV acupuncture, in which 20 μL of BV diluted in saline (0.08 mg/kg) was injected at acupoints GV3 and ST36 [BV(ST36+GV3)-SCI] was compared with BV injected at nonacupoints [BV(NP)-SCI] and with no treatment [group subjected only to SCI (CTL-SCI)]. The BV(ST36+GV3)-SCI group showed a significant improvement in the locomotor performance and a decrease of lesion size compared with the controls. BV acupuncture at the ST36 + GV3 increased the expression of interleukin-10 (anti-inflammatory) at 6 hours and reduced the expression of interleukin-6 (proinflammatory) at 24 hours after SCI compared with the controls. Our results suggest that BV acupuncture can reduce neuroinflammation and induce recovery in the SCI compression model. Copyright © 2017. Published by Elsevier B.V.

 18. Smartphone-apps som nyt psykiatrisk behandlingstiltag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalum, Anette Ellegaard; Arnfred, Sidse

  2014-01-01

  The number of smartphone apps for people with mental health issues is undergoing a dramatical growth in these years. We review the available literature on the topic, discuss opportunities and theoretical considerations using smartphone apps in psychiatric treatment and provide an overview...

 19. Nyt perspektiv på turismeudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter

  2005-01-01

  Manglende viden om og forkerte opfattelser af, hvad oplevelser er, og hvad turister efterspørger, kan koste arbejdspladser nu og i fremtiden. Hvis eksempelvis lokalbefolkning og turismeudviklere fejlvurderer, hvilke oplevelser turister efterspørger i Nordjylland, ja så kan konsekvenserne være...

 20. Trump er godt nyt for verdensfreden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2017-01-01

  Trumps uberegnelighed øger ikke risikoen for krig. Den mindsker den ved at få de allierede til at gøre mere og modstanderne til at forhandle. Det er godt for verdensfreden......Trumps uberegnelighed øger ikke risikoen for krig. Den mindsker den ved at få de allierede til at gøre mere og modstanderne til at forhandle. Det er godt for verdensfreden...

 1. Structural basis for antagonism of human interleukin 18 by poxvirus interleukin 18-binding protein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krumm, Brian; Meng, Xiangzhi; Li, Yongchao; Xiang, Yan; Deng, Junpeng (Texas-HSC); (OKLU)

  2009-07-10

  Human interleukin-18 (hIL-18) is a cytokine that plays an important role in inflammation and host defense against microbes. Its activity is regulated in vivo by a naturally occurring antagonist, the human IL-18-binding protein (IL-18BP). Functional homologs of human IL-18BP are encoded by all orthopoxviruses, including variola virus, the causative agent of smallpox. They contribute to virulence by suppressing IL-18-mediated immune responses. Here, we describe the 2.0-{angstrom} resolution crystal structure of an orthopoxvirus IL-18BP, ectromelia virus IL-18BP (ectvIL-18BP), in complex with hIL-18. The hIL-18 structure in the complex shows significant conformational change at the binding interface compared with the structure of ligand-free hIL-18, indicating that the binding is mediated by an induced-fit mechanism. EctvIL-18BP adopts a canonical Ig fold and interacts via one edge of its {beta}-sandwich with 3 cavities on the hIL-18 surface through extensive hydrophobic and hydrogen bonding interactions. Most of the ectvIL-18BP residues that participate in these interactions are conserved in both human and viral homologs, explaining their functional equivalence despite limited sequence homology. EctvIL-18BP blocks a putative receptor-binding site on IL-18, thus preventing IL-18 from engaging its receptor. Our structure provides insights into how IL-18BPs modulate hIL-18 activity. The revealed binding interface provides the basis for rational design of inhibitors against orthopoxvirus IL-18BP (for treating orthopoxvirus infection) or hIL-18 (for treating certain inflammatory and autoimmune diseases).

 2. Modern and Convensional Wound Dressing to Interleukin 1 and Interleukin 6 in Diabetic wound

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Werna Nontji

  2015-04-01

  Full Text Available Introduction:Holistic wound care is one of the ways to prevent gangrene and amputation, modern wound dressing is more effective than convensional with increasing transforming growth factor and cytokine, especially interleukin. This study aims to identify the effectiveness of Modern and Convensional Wound Dressing to Interleukin 1 (IL-1 and Interleukin 6 (IL-6 in Diabetic wound. Method:A Quasi eksperimental pre-post with control group design was used. The intervention given was modern wound dressing and Control group by convensional wound dressing, This study was conducted in Makassar with 32 samples (16 in intervention group and 16 in control group. Result: The result of Pooled T- test showed that p = 0.00 (p < 0.05, it means that there was signifi cant correlation between modern wound dressing to IL-6 and IL-1 than Convensional wound dressing. Discussion: Process of wound healing was produced growth factor and cytokine (IL-1 and IL-6, it will stimulated by wound dressing, modern wound dressing (Calcium alginat can absorb wound drainage, non oklusive, non adhesif, and autolytic debridement. Keywords: Modern wound dressing, Interleukin 1 (IL-1, Interleukin 6 (IL-6

 3. Interleukin-1B and Interleukin-1 Receptor Antagonist in Patients with Helicobacter pylori Associated Diseases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizaveta S. Ageeva, PhD

  2012-06-01

  Full Text Available The ethnic people of the Republic of Khakassia (the Khakas with ulcer disease show a significant T-cell activation and humoral immune response when compared with the Europoids. The reasons for such differences could be due to certain ethno-specific allelic variants of the interleukins, which considerably change the degree of cytokine expression. The aim was to study the peculiarities of the association of the interleukin-1 (IL-1 gene polymorphisms and interleukin-1 receptor antagonist (IL-1Ra. Patients with chronic gastritis and ulcer disease were examined using the restriction analysis method. The most wide-spread allelic variants among the Khakas were discovered to be С�� IL-1β and R4R4 IL-1Ra. In this study, we suggest the necessity to define the population’s risk and the protective genotypes that promote Helicobacter pylori-associated ulcer disease among the Khakas people.

 4. Insulin Resistance and Serum Levels of Interleukin-17 and Interleukin-18 in Normal Pregnancy

  OpenAIRE

  Jahromi, Abdolreza Sotoodeh; Shojaei, Mohammad; Ghobadifar, Mohamed Amin

  2014-01-01

  We performed this study to evaluate the role of Interleukin-17 (IL-17) and Interleukin-18 (IL-18) in insulin resistance during normal pregnancy. This descriptive cross sectional study was carried out on 97 healthy pregnant women including 32, 25, and 40 individuals in the first, second, and third trimesters, respectively, and on 28 healthy non pregnant women between the autumn of 2012 and the spring of 2013. We analyzed the serum concentrations of IL-17 and IL-18 by using the enzyme linked im...

 5. Interleukin-1 antagonism in type 1 diabetes of recent onset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moran, Antoinette; Bundy, Brian; Becker, Dorothy J

  2013-01-01

  Innate immunity contributes to the pathogenesis of autoimmune diseases, such as type 1 diabetes, but until now no randomised, controlled trials of blockade of the key innate immune mediator interleukin-1 have been done. We aimed to assess whether canakinumab, a human monoclonal anti-interleukin-1...... antibody, or anakinra, a human interleukin-1 receptor antagonist, improved β-cell function in recent-onset type 1 diabetes....

 6. Gastric inflammatory markers and interleukins in patients with functional dyspepsia treated with astaxanthin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, L.P.; Holck, Susanne; Kupcinskas, L.

  2007-01-01

  . There was a significant decrease in gastric inflammation in H. pylori-positive patients from both groups. There were no significant changes in the density of H. pylori or in any of the interleukins during or after treatment. There was a significant up-regulation of CD4 and down-regulation of CD8 in patients with H....... pylori treated with astaxanthin. Astaxanthin had an effect on the inflammation and on the density of H. pylori in mice in a study where the diet could be standardized without antioxidants (Bennedsen et al., 1999). These dietary conditions are impossible in studies involving humans, and may be due...

 7. Interleukin-7 deficiency in rheumatoid arthritis

  OpenAIRE

  Leonard, Warren J

  2004-01-01

  Interleukin-7 (IL-7) is a stromal factor that is crucial for the development of T lymphocytes in humans and mice, and also B lymphocytes in mice. IL-7 can act as a T cell growth factor as well as a critical anti-apoptotic survival factor. The essential non-redundant role of this cytokine for T cell development in vivo is indicated by the phenotype of murine knockout models as well as by humans with a T-B+NK+ form of severe combined immunodeficiency (SCID) resulting from mutations in IL-7 rece...

 8. Interleukin-6 and interleukin-1 production in acute leukemia with monocytoid differentiation

  NARCIS (Netherlands)

  van der Schoot, C. E.; Jansen, P.; Poorter, M.; Wester, M. R.; von dem Borne, A. E.; Aarden, L. A.; van Oers, R. H.

  1989-01-01

  Several authors have reported the in vitro production of colony-stimulating factors (CSF) and interleukin-1 (IL-1) by the neoplastic cells from patients with acute myeloid leukemia (AML). Using a sensitive bioassay for IL-6, the capacity of the leukemic cells of 30 patients with AML to produce IL-6

 9. Interleukin-1 receptors in mouse brain: Characterization and neuronal localization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takao, T.; Tracey, D.E.; Mitchell, W.M.; De Souza, E.B.

  1990-01-01

  The cytokine interleukin-1 (IL-1) has a variety of effects in brain, including induction of fever, alteration of slow wave sleep, and alteration of neuroendocrine activity. To examine the potential sites of action of IL-1 in brain, we used iodine-125-labeled recombinant human interleukin-1 [( 125I]IL-1) to identify and characterize IL-1 receptors in crude membrane preparations of mouse (C57BL/6) hippocampus and to study the distribution of IL-1-binding sites in brain using autoradiography. In preliminary homogenate binding and autoradiographic studies, [125I]IL-1 alpha showed significantly higher specific binding than [125I]IL-1 beta. Thus, [125I]IL-1 alpha was used in all subsequent assays. The binding of [125I]IL-1 alpha was linear over a broad range of membrane protein concentrations, saturable, reversible, and of high affinity, with an equilibrium dissociation constant value of 114 +/- 35 pM and a maximum number of binding sites of 2.5 +/- 0.4 fmol/mg protein. In competition studies, recombinant human IL-1 alpha, recombinant human IL-1 beta, and a weak IL-1 beta analog. IL-1 beta +, inhibited [125I]IL-1 alpha binding to mouse hippocampus in parallel with their relative bioactivities in the T-cell comitogenesis assay, with inhibitory binding affinity constants of 55 +/- 18, 76 +/- 20, and 2940 +/- 742 pM, respectively; rat/human CRF and human tumor necrosis factor showed no effect on [125I]IL-1 alpha binding. Autoradiographic localization studies revealed very low densities of [125I]IL-1 alpha-binding sites throughout the brain, with highest densities present in the molecular and granular layers of the dentate gyrus of the hippocampus and in the choroid plexus. Quinolinic acid lesion studies demonstrated that the [125I]IL-1 alpha-binding sites in the hippocampus were localized to intrinsic neurons

 10. [Infectious complications during treatments with interleukin-2].

  Science.gov (United States)

  Morère, J F; Darras, C; Boaziz, C; Mihaila, L; Breau, J L; Scavizzi, M; Israël, L

  1993-03-13

  Between January 1989 and May 1991, 97 patients were treated with interleukin 2 in the Oncology Department of the Avicenne Hospital (Bobigny, France). IL 2 was given over 5 days by continuous infusion through an implantable port. Ten patients (4 males, 6 females), mean age 46 years (36-67) with various cancers (breast 3, kidney 1, melanoma 1, colorectal 5), developed infection: 4 local infections around the port, 1 phlebitis, 4 septicemias, 1 bacteremia were observed. In 9 cases blood cultures were positive: Staphylococcus aureus 5, Staphylococcus epidermidis 3, Streptococcus G 1. In 5 cases the same pathogen was isolated from the port and from the blood. The mean leucocyte count was 10,627/mm3 at the time of infection. The delay between the beginning of interleukin 2 treatment and the infection was 3 months. The mean dose of IL 2 administered before infection was 456 million IU. In all cases infection was controlled without lethal complication by antibiotics and catheter removal. This high incidence (8 percent) of staphylococcal infection is partly due to the skin toxicity of IL 2 and to depressed neutrophil chemotactic response. Prophylactic antibiotics are warranted during IL 2 intravenous therapy.

 11. A role for interleukins in ochronosis in a chondrocyte in vitro model of alkaptonuria.

  Science.gov (United States)

  Mistry, J B; Jackson, D J; Bukhari, M; Taylor, A M

  2016-07-01

  Alkaptonuria is a rare autosomal recessive condition resulting from inability to breakdown homogentisic acid (HGA), an intermediate in tyrosine degradation. The condition has a triad of clinical features, the most damaging of which is ochronotic osteoarthropathy. HGA is elevated from birth, but pigmentation takes many years. We hypothesise that interleukins play a role in initiation and progression of ochronotic osteoarthropathy. C20/A4 cells were cultured and maintained in 9-cm petri dishes containing either HGA at 0.33 mM, a single interleukin (IL-1β, IL-6 or IL-10) at 1 ng/ml or a combination of HGA and a single interleukin. Statistical analysis of pigment deposits and cell viability was performed using analysis of variance with Newman-Keuls post-test. All cultures containing HGA showed a significant increase in pigment deposition compared to control and IL cultures alone. The cultures containing HGA and IL-6 showed a significant increase in pigment deposits compared to HGA alone. The cell viability counts across all cultures on day 10 demonstrated a significant decrease in cultures containing HGA compared to those which did not. There was no significant difference between cultures containing just HGA or those combined with an interleukin. This work demonstrates a role for cytokines present in the joint(s) in the pigmentation process, particularly IL-6, and that the presence of HGA in joint tissues appears more detrimental to chondrocytes than the presence of any of the interleukins found in response to joint injury, trauma and osteoarthritis (OA). This further supports the evidence that the arthropathy in alkaptonuria is much more severe and rapidly progressing.

 12. [Expressions of interleukin-17 and interleukin-8 in the prostatic tissue of the patients with BPH or BPH with inflammation].

  Science.gov (United States)

  Gao, Rui; Liu, Qi-Xiang; Zhou, Hui-Liang; Cao, Lin-Sheng; Jiang, Tao; Tang, Song-Xi; Ding, Yi-Lang

  2017-08-01

  To investigate the expressions of interleukin-17 (IL-17) and interleukin-8 (IL-8) in benign prostatic hyperplasia (BPH) and BPH complicated with histological inflammation and their significance. According to the results of HE staining, we divided 60 cases of BPH treated by transurethral resection of the prostate (TURP) into a BPH group (n = 23) and a BPH with inflammation group (n = 37). We analyzed the clinical data of the patients and determined the mRNA and protein expressions of IL-17 and IL-8 by immunohistochemistry, real-time fluorescence quantitative PCR, and Western blot, respectively. Compared with the BPH patients complicated with inflammation, the BPH group showed significantly lower International Prostate Symptom Score (IPSS) (29.1 ± 6.2 vs 21.6 ± 3.7), quality of life score (QoL) (5.4 ± 1.3 vs 4.4 ± 1.6), postvoid residual urine volume (RUV) ([198.6 ± 15.5] vs [98.2 ± 19.3] ml), prostate volume ([69.2 ± 24.1] vs [49.8 ± 16.5] ml), PSA level ([7.4 ± 1.9] vs [2.8 ± 0.8] μg/L) and serum c-reactive protein content (CRP) ([5.1±2.0] vs [1.5±0.6] mg/L), but a higher maximum urine flow rate (Qmax) ([4.7 ± 2.1] vs [8.2 ± 1.8] ml/s) (all PBPH patients with inflammation, which may play a significant role in the development and progression of BPH.

 13. Emerging Role of Interleukin-1 in Cardiovascular Diseases

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vicenová, B.; Vopálenský, D.; Burýšek, L.; Pospíšek, Martin

  2009-01-01

  Roč. 58, č. 4 (2009), s. 481-498 ISSN 0862-8408 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06014 Keywords : interleukin-1 * interleukin-1 receptor antagonist protein * signal pathways * cardiovascular diseases Subject RIV: ED - Physiology Impact factor: 1.430, year: 2009 http://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/58/58_481.pdf

 14. Analysis of interleukin 1 mediated radioprotection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Manori, I.; Kushilevsky, A.; Weinstein, Y.

  1986-01-01

  The potential value of interleukin 1(IL-1) containing supernatants as a radioprotective agent was evaluated. It was found that the response of irradiated thymocytes to mitogens was partially restored if IL-1 containing supernatants was included in the culture medium immediately after irradiation. A delay of 24 h in the addition of IL-1 and mitogen abrogated the radioprotection effect. Under the same conditions IL-2 containing supernatants were effective, suggesting that the dose modifying effect of IL-1 acts through induction of IL-2 elaboration. The results of the present study may be important in cases where it is necessary to restore depressed immune response resulting from irradiation accidents or radiotherapy. (author)

 15. L’Homme, un itinéraire vietnamien. Humanisme et sujet humain au xxe siècle Man, a Vietnamese Itinerary. Humanism and the Human Subject in the 20th Century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Hémery

  2009-10-01

  Full Text Available Cette étude interroge la confrontation qui s’est instaurée au Vietnam depuis le milieu du xixe siècle – et sans doute bien avant – entre la conception de l’homme-individu importée par les Occidentaux en Asie orientale et les philosophies du sujet qui s’y étaient développées depuis l’antiquité chinoise. Cette confrontation a-t-elle abouti dans la culture vietnamienne à une réévaluation socialement acceptée du statut du sujet et sur une nouvelle figure de l’humanisme ? Quel bilan provisoire dresser ?This paper examines the mid 19th century encounter in Vietnamese culture of the concept of the individual imported by Westerners to Far East Asia with the philosophical tradition of the human subject that has developed in China since the classic period. Did this conflictual encounter result in a new, socially acceptable evaluation of the human statute and in a renewed Vietnamese humanism? This article concludes with a provisional assessment of a cultural confrontation.

 16. Immunohistochemical expression of interleukin-2 receptor and interleukin-6 in patients with prostate cancer and benign prostatic hyperplasia: association with asymptomatic inflammatory prostatitis NIH category IV.

  Science.gov (United States)

  Engelhardt, Paul Friedrich; Seklehner, Stephan; Brustmann, Hermann; Lusuardi, Lukas; Riedl, Claus R

  2015-04-01

  This study prospectively investigated the immunohistochemical expression of interleukin-2 receptor (IL-2R) and interleukin-6 (IL-6) in patients with prostate cancer and benign prostatic hyperplasia (BPH), and a possible association of these conditions with asymptomatic inflammatory prostatitis National Institutes of Health (NIH) category IV. The study included 139 consecutive patients who underwent transurethral resection of the prostate and transvesical enucleation of the prostate (n = 82) or radical prostatectomy (n = 57). To characterize inflammatory changes the criteria proposed by Irani et al. [J Urol 1997;157:1301-3] were used. IL-2R and IL-6 expression was studied by a standard immunohistochemical method. Results were correlated with tumour, node, metastasis stage, Gleason scores, total prostate-specific antigen, International Prostate Symptom Score and body mass index. IL-2R and IL-6 expression was significantly higher in neoplastic prostate cancer tissue than in normal tissue of prostate cancer patients (p Prostate cancer patients with prostatitis showed significantly higher IL-2R expression than those without inflammation (p prostatitis than in those without (p prostate cancer tissue than in normal tissue. Patients with asymptomatic inflammatory prostatitis NIH category IV showed significantly greater activity.

 17. The Influence of Interleukin-4 on Ligament Healing

  Science.gov (United States)

  Chamberlain, Connie S; Leiferman, Ellen M; Frisch, Kayt E; Wang, Sijian; Yang, Xipei; Brickson, Stacey L; Vanderby, Ray

  2011-01-01

  Despite a complex cascade of cellular events to reconstruct the damaged extracellular matrix, ligament healing results in a mechanically inferior scarred ligament. During normal healing, granulation tissue expands into any residual normal ligamentous tissue (creeping substitution), resulting in a larger region of healing, greater mechanical compromise, and an inefficient repair process. To control creeping substitution and possibly enhance the repair process, the anti-inflammatory cytokine, interleukin-4 (IL-4) was administered to rats prior to and after rupture of their medial collateral ligaments. In vitro experiments demonstrated a time-dependent effect on fibroblast proliferation after interleukin-4 treatment. In vivo treatments with interleukin-4 (100 ng/ml i.v.) for 5 days resulted in decreased wound size and type III collagen and increased type I procollagen, indicating a more regenerative early healing in response to the interleukin-4 treatment. However, continued treatment of interleukin-4 to day 11 antagonized this early benefit and slowed healing. Together, these results suggest that interleukin-4 influences the macrophages and T-lymphocytes but also stimulates fibroblasts associated with the proliferative phase of healing in a dose-, cell-, and time-dependent manner. Although treatment significantly influenced healing in the first week after injury, interleukin-4 alone was unable to maintain this early regenerative response. PMID:21518087

 18. Et kors er ikke bare et kors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bach-Nielsen, Carsten

  2015-01-01

  Om et kors, der er rejst uden for den danske kirke i Bruxelles; formodentlig en afledning af det såkaldte Brabanterkors.......Om et kors, der er rejst uden for den danske kirke i Bruxelles; formodentlig en afledning af det såkaldte Brabanterkors....

 19. Interleukin-23 in early disease development in rheumatoid arthritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Thomas; Hvid, M; Johansen, C

  2015-01-01

  randomized to methotrexate (MTX) plus adalimumab (ADA; n = 75) or MTX plus placebo-ADA (PLA; n = 76). Plasma samples were obtained at baseline and at months 3, 6, and 12 together with values for C-reactive protein (CRP), the 28-joint Disease Activity Score based on CRP (DAS28CRP), scores on the Clinical......OBJECTIVES: To investigate the levels of interleukin (IL)-23 in patients with early rheumatoid arthritis (eRA) and the effect of anti-tumour necrosis factor (anti-TNF)-α treatment on IL-23 levels. METHOD: Treatment-naïve eRA patients from the OPERA cohort were included (n = 151). Patients were...... Disease Activity Index (CDAI) and the Simplified Disease Activity Index (SDAI), visual analogue scale (VAS) for pain/fatigue/physician global and total Sharp/van der Heijde score (TSS). IL-23 was measured at each time point. RESULTS: IL-23 levels decreased significantly in the ADA group from 20.6 pg...

 20. Association of -330 interleukin-2 gene polymorphism with oral cancer.

  Science.gov (United States)

  Singh, Prithvi Kumar; Kumar, Vijay; Ahmad, Mohammad Kaleem; Gupta, Rajni; Mahdi, Abbas Ali; Jain, Amita; Bogra, Jaishri; Chandra, Girish

  2017-12-01

  Cytokines play an important role in the development of cancer. Several single-nucleotide polymorphisms (SNPs) of cytokine genes have been reported to be associated with the development and severity of inflammatory diseases and cancer predisposition. This study was undertaken to evaluate a possible association of interleukin 2 (IL-2) (- 330A>C) gene polymorphisms with the susceptibility to oral cancer. The SNP in IL-2 (-330A>C) gene was genotyped in 300 oral cancer patients and in similar number of healthy volunteers by polymerase chain reaction (PCR)-restriction fragment length polymorphism and the association of the gene with the disease was evaluated. IL-2 (-330A>C) gene polymorphism was significantly associated with oral cancer whereas it was neither associated with clinicopathological status nor with cancer pain. The AC heterozygous genotype was significantly associated with oral cancer patients as compared to controls [odds ratio (OR): 3.0; confidence interval (CI): 2.14-4.20; Poral cancer (OR: 1.80; CI: 1.39-2.33; PC) gene polymorphism was also associated with oral cancer in tobacco smokers and chewers. Our results showed that oral cancer patients had significantly higher frequency of AA genotype but significantly lower frequency of AC genotype and C allele compared to controls. The IL-2 AC genotype and C allele of IL-2 (-330A>C) gene polymorphisms could be potential protective factors and might reduce the risk of oral cancer in Indian population.

 1. Comment on "The May 20 (MW 6.1) and 29 (MW 6.0), 2012, Emilia (Po Plain, Northern Italy) earthquakes: New seismotectonic implications from subsurface geology and high-quality hypocenter location" by Carannante et al., 2015

  Science.gov (United States)

  Bonini, Lorenzo; Toscani, Giovanni; Seno, Silvio

  2016-10-01

  Carannante et al. (2015) proposed an original seismotectonic interpretation of the Ferrara arc in the Po Plain (Italy) based on an accurate hypocenter relocation of the 2012 Emilia earthquake sequence and on structural analyses of sub-surface data. They contend that the causative faults of the 2012 sequence do not belong to the fold-and-thrusts system comprising the Ferrara Arc but in fact are located in the underlying basement. In our view this interpretation does not agree with observations, including: 1) the structural interpretation of the seismic reflection lines, that contrasts with some of the available data, e.g. the stratigraphy inferred from deep wells; 2) the seismotectonic setting, that is based exclusively on the correlation between inferred structural features and the location of late aftershocks; and 3) the inconsistency of the proposed seismogenic sources with the elevation changes caused by the sequence. All these points compromise the Carannante et al.'s interpretation and, as a consequence, previously proposed seismotectonic models are still valid.

 2. Serum Levels of Visfatin and Interleukin-6 in Non-Obese Versus Obese Men with Coronary Artery Disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Naz, S.; Sandhu, Q. S.; Akhtar, A.; Zafar, U.; Khalid, A.; Saeed, M.

  2017-01-01

  Objective: To evaluate and compare the serum levels of visfatin, interleukin-6 and lipid profile in non-obese and obese male patients with coronary artery disease. Study Design: Observational, comparative study. Place and Duration of Study: Punjab Institute of Cardiology and Lahore General Hospital, Lahore, from July to December 2013. Methodology: The participants included 20 non-obese group I with coronary artery disease (CAD) and 20 obese males group II with coronary artery disease (angiographically confirmed). All the participants were in the age group of 35 - 55 years being non-smokers and non-diabetic. Serum visfatin and interleukin-6 levels were analysed by Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Lipid profile was also evaluated. Results were compared with T-test and Mann Whitney U test. The values were considered significant at 0.05 level of significance. Results: Serum visfatin 9.05 versus 3.9 ng/ml and interleukin-6 12.80 versus 0.60 pg/ml levels were significantly (p-value < 0.001 of both) raised in the obese CAD group as compared to non-obese with CAD. Lipid profile also showed raised levels of total serum cholesterol, low density lipoproteins, triglycerides, very low density lipoproteins and low levels of high density lipoproteins in obese group. Conclusion: Significantly raised levels of serum visfatin and interleukin-6 indicate adipose tissue as an imperative source of these adipocytokines involved in inflammation in CAD. Altered lipid profile also seen in obese patients with CAD. (author)

 3. Arfiputri et al., Afr., J. Infect. Dis.

  African Journals Online (AJOL)

  Dharin Serebrina Arfiputri

  2017-10-20

  Oct 20, 2017 ... Diagnosis of VVC are from history taking, physical examination (Linhares et al, 2001; ... From the appearance of vaginal discharge usually minimal, ... (69.48%), and the rest are not yet married, divorce and widow, not yet.

 4. Interleukin-2 therapy in patients with HIV infection

  NARCIS (Netherlands)

  Abrams, D.; Lévy, Y.; Losso, M. H.; Babiker, A.; Collins, G.; Cooper, D. A.; Darbyshire, J.; Emery, S.; Fox, L.; Gordin, F.; Lane, H. C.; Lundgren, J. D.; Mitsuyasu, R.; Neaton, J. D.; Phillips, A.; Routy, J. P.; Tambussi, G.; Wentworth, D.; Aagaard, B.; Aragon, E.; Arnaiz, J.; Borup, L.; Clotet, B.; Dragsted, U.; Fau, A.; Gey, D.; Grarup, J.; Hengge, U.; Herrero, P.; Jansson, P.; Jensen, B.; Jensen, K.; Juncher, H.; Lopez, P.; Lundgren, J.; Matthews, C.; Mollerup, D.; Pearson, M.; Reilev, S.; Tillmann, K.; Varea, S.; Angus, B.; Cordwell, B.; Dodds, W.; Fleck, S.; Grijsen, M.; Lange, J.; Langebeek, N.; Reiss, P.; van der Horst, C.

  2009-01-01

  BACKGROUND: Used in combination with antiretroviral therapy, subcutaneous recombinant interleukin-2 raises CD4+ cell counts more than does antiretroviral therapy alone. The clinical implication of these increases is not known. METHODS: We conducted two trials: the Subcutaneous Recombinant, Human

 5. Interleukin 4 signals through two related pathways.

  Science.gov (United States)

  Pernis, A; Witthuhn, B; Keegan, A D; Nelms, K; Garfein, E; Ihle, J N; Paul, W E; Pierce, J H; Rothman, P

  1995-08-15

  The interleukin 4 (IL-4) signaling pathway involves activation, by tyrosine phosphorylation, of two distinct substrates, a signal-transducing factor (STF-IL4) and the IL-4-induced phosphotyrosine substrate (4PS). It is not known whether the IL-4-mediated activation of these substrates occurs via related or distinct signaling pathways. We report that 32D cells, an IL-3-dependent myeloid progenitor cell line in which no phosphorylated 4PS is found, activate high levels of STF-IL4 in response to IL-4. Consistent with the known requirement for 4PS or insulin receptor substrate 1 (IRS-1) in IL-4-mediated mitogenesis, activation of STF-IL4 in 32D cells is not sufficient for IL-4-inducible c-myc expression. In addition, we have examined the ability of 32D cells transfected with different truncation mutants of the human IL-4 receptor to activate Jak-3 kinase and STF-IL4 in response to human IL-4. As in the case of 4PS/IRS-1, we have found that activation of both Jak-3 and STF-IL4 requires the presence of the IL-4 receptor region comprising aa 437-557. The finding that the same region of the IL-4 receptor is required for the induction of both 4PS/IRS-1 and STF-IL4 suggests that the IL-4-stimulated activation of these two substrates might involve common factors.

 6. Regulation and function of interleukin-36 cytokines.

  Science.gov (United States)

  Bassoy, Esen Yonca; Towne, Jennifer E; Gabay, Cem

  2018-01-01

  The interleukin (IL)-36 cytokines include 3 agonists, IL-36α, IL-36β, and IL-36γ that bind to a common receptor composed of IL-36R and IL-1RAcP to stimulate inflammatory responses. IL-36Ra is a natural antagonist that binds to IL-36R, but does not recruit the co-receptor IL-1RAcP and does not stimulate any intracellular responses. The IL-36 cytokines are expressed predominantly by epithelial cells and act on a number of cells including immune cells, epithelial cells, and fibroblasts. Processing of the N-terminus is required for full agonist or antagonist activity for all IL-36 members. The role of IL-36 has been extensively demonstrated in the skin where it can act on keratinocytes and immune cells to induce a robust inflammatory response that has been implicated in psoriatic disorders. Emerging data also suggest a role for this cytokine family in pulmonary and intestinal physiology and pathology. © 2017 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 7. Interleukin-6 overexpression induces pulmonary hypertension.

  Science.gov (United States)

  Steiner, M Kathryn; Syrkina, Olga L; Kolliputi, Narasaish; Mark, Eugene J; Hales, Charles A; Waxman, Aaron B

  2009-01-30

  Inflammatory cytokine interleukin (IL)-6 is elevated in the serum and lungs of patients with pulmonary artery hypertension (PAH). Several animal models of PAH cite the potential role of inflammatory mediators. We investigated role of IL-6 in the pathogenesis of pulmonary vascular disease. Indices of pulmonary vascular remodeling were measured in lung-specific IL-6-overexpressing transgenic mice (Tg(+)) and compared to wild-type (Tg(-)) controls in both normoxic and chronic hypoxic conditions. The Tg(+) mice exhibited elevated right ventricular systolic pressures and right ventricular hypertrophy with corresponding pulmonary vasculopathic changes, all of which were exacerbated by chronic hypoxia. IL-6 overexpression increased muscularization of the proximal arterial tree, and hypoxia enhanced this effect. It also reproduced the muscularization and proliferative arteriopathy seen in the distal arteriolar vessels of PAH patients. The latter was characterized by the formation of occlusive neointimal angioproliferative lesions that worsened with hypoxia and were composed of endothelial cells and T-lymphocytes. IL-6-induced arteriopathic changes were accompanied by activation of proangiogenic factor, vascular endothelial growth factor, the proproliferative kinase extracellular signal-regulated kinase, proproliferative transcription factors c-MYC and MAX, and the antiapoptotic proteins survivin and Bcl-2 and downregulation of the growth inhibitor transforming growth factor-beta and proapoptotic kinases JNK and p38. These findings suggest that IL-6 promotes the development and progression of pulmonary vascular remodeling and PAH through proproliferative antiapoptotic mechanisms.

 8. Immunochemotherapy with interleukin-2, interferon- α and 5-fluorouracil for progressive metastatic renal cell carcinoma: a multicenter phase II study

  Science.gov (United States)

  Herpen, C M L van; Jansen, R L H; Kruit, W H J; Hoekman, K; Groenewegen, G; Osanto, S; Mulder, P H M De

  2000-01-01

  In patients with metastatic renal cell carcinoma response rates of 7–26% have been achieved with immunotherapy. A high response rate of 48% in 35 patients has been reported for treatment with the combination of interferon-α (IFN-α), interleukin-2 (IL-2) and 5-fluorouracil (5-FU) (Atzpodien et al (1993 a) Eur J Cancer29A: S6–8). We conducted a multicentre phase II study to confirm these results. Metastatic renal cell carcinoma patients were treated as outpatients with an 8-week treatment cycle. Recombinant human IL-2 20 MU m−2was administered subcutaneously (s.c.) three times a week (t.i.w) in weeks 1 and 4 and 5 MU m−2t.i.w. in weeks 2 and 3. Recombinant human IFN-α 2a 6 MU m−2was administered s.c. once in weeks 1 and 4 and t.i.w. in weeks 2 and 3, and 9 MU m−2t.i.w. in weeks 5–8. 5-FU (750 mg m−2) was given as a bolus injection intravenous once a week in weeks 5–8. The treatment cycle was repeated once in case of response or minor response. Fifty-two patients entered the study. All had undergone a nephrectomy and had progressive metastatic disease. The median WHO-performance status was 1, the median number of metastatic sites was 2 (range 1–5) and the median time between the diagnosis of the primary tumour and the start of treatment was 12.9 months (range 1–153). Among the 51 patients, including four patients with early progressive disease, who were evaluable for response, the response rate was 11.8% (95% confidence interval (CI) 2.9–20.7%), with no complete responses. Median duration of response was 8.3 (range 3.8–22.4+) months. Median survival was 16.5 (range 1.8–30.5+) months. Grade 3/4 toxicity (WHO) occurred in 29/52 (55.8%) of the patients in cycle 1 and in 6/16 (37.5%) of the patients in cycle 2. It consisted mainly of anorexia, fatigue, nausea, fever and leucocytopenia. We cannot confirm the high response rate in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with the combination of IFN-α, IL-2 and 5-FU, as described

 9. Adipose tissue interleukin-18 mRNA and plasma interleukin-18: effect of obesity and exercise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leick, Lotte; Lindegaard, Birgitte; Stensvold, Dorthe

  2007-01-01

  resistance was tested. Furthermore, we speculated that acute exercise and exercise training would regulate AT IL-18 mRNA expression. RESEARCH METHODS AND PROCEDURES: Non-obese subjects with BMI women: n = 18; men; n = 11) and obese subjects with BMI >30 kg/m(2) (women: n = 6; men: n = 7...... of regular physical activity with improved insulin sensitivity.......OBJECTIVES: Obesity and a physically inactive lifestyle are associated with increased risk of developing insulin resistance. The hypothesis that obesity is associated with increased adipose tissue (AT) interleukin (IL)-18 mRNA expression and that AT IL-18 mRNA expression is related to insulin...

 10. [POEMS syndrome: role and value of interleukin-6].

  Science.gov (United States)

  Andrès, E; Courouau, F; Kaltenbach, G; Maloisel, F; Imler, M

  1996-01-01

  POEMS syndrome is a systemic disorder with peripheral neuropathy, organomegaly, endocrinopathy, monoclonal gammopathy and skin changes. The association of POEMS syndrome with lympho-proliferative disorder is very commun. The pathogenesis remains poorly understood but implication of cytokines (interleukins 1 and 6) is suspected. We report a case of a classic POEMS syndrome (with polyneuropathy, hepatomegaly, diabetes melitus, hyperpigmentation, monoclonal IgG lambda, anasarca and solitary plasmocytoma), associated with high serum levels of interleukin 6.

 11. Variability in north tropical atlantic over the last 20 000 years and holocene gulf stream activity; Variabilite au cours des derniers 20 000 ans de l'hydrologie de l'atlantique tropical nord et de l'activite du gulf stream a partir de la composition isotopique de l'oxygene et de la composition en elements trace des foraminferes planctoniques profonds

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cleroux, C

  2007-10-15

  Modern oceanographical studies shown that most of the ocean heat content in the North Atlantic Western Boundary Current region is stored in the upper 400 meters. To study past heat content and Gulf Stream activity, we performed coupled analyses of oxygen isotopic and trace elemental composition on several foraminifera species to reconstruct upper water column temperature and salinity. Calcification depths of Globorotalia inflata, Globorotalia truncatulinoides and Pulleniatina obliquiloculata have been constrain by correlating modern hydrographic data to oxygen isotopic measurement of North Atlantic core-top samples. We found that the three deep-dwelling foraminifera species have a preferred habitat at the base of the seasonal thermocline (Cleroux et al, 2007). The same set of North Atlantic core-tops has been used to define relationships between trace elemental compositions and temperature. We established calibrations between Mg/Ca ratio or Sr/Ca ratio and temperature for the three deep-dwelling foraminifera (Cleroux et al, submitted). We apply this strategy on the core MD99-2203 located off Cape Hatteras where the Gulf Stream separate from the United States coast. High-resolution surface reconstructions over the Holocene show low amplitude periodic temperature and salinity changes that could be related to NAO type mechanisms. Large hydrological changes in sub-surface reflect variations of Labrador current and Mode Water influences. Using recent studies on Mode Water formation and Gulf Stream heat advection, we interpret our results in term of ocean heat content and Gulf Stream activity. (author)

 12. The effect of interleukin-1 on iron metabolism in rats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Uchida, Tatsumi; Yamagiwa, Akio; Nakamura, Kenichi (The First Department of Internal Medicine, Fukushima Medical College, Fukushima (Japan))

  1991-01-01

  The effect of interleukin-1 on iron metabolism in rats was evaluated. Plasma iron decreased from 184 +- 16 {mu}g/dl (mean +- SE) to 24 +- 12 at 6 hours after interleukin-1 intramuscular administration in non-fasting rats and 109 +- 6 {mu}g/dl to 12 +- 1 {mu}g/dl in fasting rats, which was significantly lower than in control rats. Ferrokinetic studies showed a more rapid disapperance rate and lower iron turnover in interleukin-1-injected rats. The release of iron from the mononuclear phagocyte system to plasma was studied at 3 h after interleukin-1 administration. Although the percent of radioactivity in plasma of the total injected dose was 3.2 +- 0.6% in interleukin-1, which was significantly lower than in the control rats (5.4 +- 0.6%) at 9 h after intravenous injection of {sup 59}Fe chondroitin ferrous sulfate, there was no differnece between the amount of {sup 59}Fe released from the mononuclear phagocyte system over the first 9 h in interleukin-1 and control rats. These data appear to imply that iron release is unimpaired but that, for some reason, there is an enhanced rate of clearance of the {sup 59}Fe once it has been released from the mononuclear phagocyte system into the plasma. (author).

 13. THE CHANGES IN LEVEL OF 8-ENDORPHIN, INTERLEUKIN-2, INTERLEUKIN-4, INTERLEUKIN-6, IMUNOGLOBULIN AND CORTISOL HORMONE ON PRACTICES OF BRETHING EXERCISE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rumpis Agus Sudarku

  2012-11-01

  Full Text Available Background: the study was to reveal the changes of immunity at breathing exercises. This was an experimental study. With randomized pre-posttest control group design. Methods: The population were students of MA Mu'alimin, in Yogyakarta. Respondents were 15 students for each groups. The unit analysis were data analysis from blood taken from vena cubiti. The dependent variables were levels of IL 6, IL 4, IL 2, cortisol, Beta Endorphin, and lgG. The training programme was conducted in 7 weeks, 3 times per week, sub maximal intensity, and 6 sets per session. The laboratory vanable were the ELISA method. Results: Manova test were p: 0,000 Implied that there were differences (Wilk Lambda pinterleukin 6 (0.367 while the other variables had less significant relation. Discriminator variables representing the function contributed to every discriminator of modulation immunity were beta endorphin, interleukin 6 and interleukin 4. Hence, beta endorphin had the strongest contribution to the increase of body immunity compared with other variables. Conclusion: Breathing exercises could increase physical fitness and impenetrability of proven body manifestly. Breathing exercise increased beta endorphin, immunoglobulin G and interleukin 6, while interleukin 2 and interleukin 4 did not increase Cortisol level did not decrease stgnificantly but there was an indication of level of cortisol decrease. Immunity modulator which caused breathing exercise stressor got by 3 groups with strong contribution on the basis concept of psychoneuroimmunologic. Key words: breathing exercise, immunity, modulation

 14. Bankole et al (2)

  African Journals Online (AJOL)

  DELL

  Relationships of Clay-filled Channels on the Delta Flanks (Modified after Doust and Omatsola, 1990 and Lawrence et al., 2002). ... and in the Indo-Malaysian area (Germeraad et al.,. 1968). The genus ..... Upper Cretaceous of British Guiana.

 15. Combined therapy of interleukin-12 and interleukin-18 against cryptococcus neoformans infection in a murine model

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2003-01-01

  Objective To explore adverse effects of combined treatment of interleukin-12 (IL-12) and interleukin-18 (IL-18) against cryptococcosis in a murine model.Methods Infected mice were treated with a combination of IL-12 and IL-18. Their body weight and intake of water and food were observed and recorded. Serum levels of leptin were detected with an enzyme-linked immuno sorbent assay (ELISA).Results In the combined treatment group, the intake volume of water and food were reduced, leading to weight loss and undetectable levels of leptin in the serum. These adverse effects were more profound in mice that had received higher doses of cytokines, which sometimes led to a fatal outcome. There was a significant difference compared with the control group. Neutralization of endogenous tumor necrosis factor-α (TNF-α) by its specific mAb did not alter the wasting effect of this treatment.Conclusions The combined IL-12/IL-18 treatment may cause a number of adverse effects independent of TNF-α and leptin synthesis. Further investigations for resolving these adverse effects are required before clinical application of these cytokines.

 16. Insulin resistance and serum levels of interleukin-17 and interleukin-18 in normal pregnancy.

  Science.gov (United States)

  Jahromi, Abdolreza Sotoodeh; Shojaei, Mohammad; Ghobadifar, Mohamed Amin

  2014-06-01

  We performed this study to evaluate the role of Interleukin-17 (IL-17) and Interleukin-18 (IL-18) in insulin resistance during normal pregnancy. This descriptive cross sectional study was carried out on 97 healthy pregnant women including 32, 25, and 40 individuals in the first, second, and third trimesters, respectively, and on 28 healthy non pregnant women between the autumn of 2012 and the spring of 2013. We analyzed the serum concentrations of IL-17 and IL-18 by using the enzyme linked immunosorbent assay (ELISA). Insulin resistance was measured by homeostasis model assessment of insulin resistance equation. No significant differences between the demographic data of the pregnant and non pregnant groups were observed. Insulin resistant in pregnant women was significantly higher than the controls (p=0.006). Serum IL-17 concentration was significantly different in non pregnant women and pregnant women in all gestational ages (ppregnant women (pinsulin resistance (r=0.08, p=0.34 vs. r=0.01, p=0.91, respectively). Our data suggested that IL-17 and IL-18 do not appear to attribute greatly to pregnancy deduced insulin resistance during normal pregnancy.

 17. Associations between interleukin and interleukin receptor gene polymorphisms and risk of gout.

  Science.gov (United States)

  Liu, Shiguo; Zhou, Zheng; Wang, Can; Guo, Mingzhen; Chu, Nan; Li, Changgui

  2015-09-24

  Gout is a self-limiting, auto-inflammatory arthritis induced by the deposition of monosodium urate crystals in the synovial fluid and periarticular tissues. The aim of this study was to investigate the associations between genetic variants in the interleukin (IL) and interleukin receptor (ILR) genes IL-33, IL-1RL1, IL-23R, and signal transducer and activator of transcription 4 (STAT4) and susceptibility to gout in Chinese Han male individuals. The genetic distributions of rs3939286 in IL-33, rs13015714 in IL-1RL1, rs10889677 in IL-23R, and rs7574865 in STAT4 were detected in 1100 men with gout and 1227 ethnically matched controls, using Taqman allelic discrimination real-time polymerase chain reaction (PCR). Differences in these polymorphisms between the groups were investigated using χ(2) tests. The genotype-phenotype relationship among gout patients was tested by analysis of variance. There was a significant difference in genotypic frequencies of IL-23R rs10889677 between gout patients and controls (χ(2) = 81.386, P gout in Chinese Han male individuals. However, further studies in other ethnic groups are needed to confirm these results.

 18. Associations between interleukin and interleukin receptor gene polymorphisms and risk of gout

  Science.gov (United States)

  Liu, Shiguo; Zhou, Zheng; Wang, Can; Guo, Mingzhen; Chu, Nan; Li, Changgui

  2015-01-01

  Gout is a self-limiting, auto-inflammatory arthritis induced by the deposition of monosodium urate crystals in the synovial fluid and periarticular tissues. The aim of this study was to investigate the associations between genetic variants in the interleukin (IL) and interleukin receptor (ILR) genes IL-33, IL-1RL1, IL-23R, and signal transducer and activator of transcription 4 (STAT4) and susceptibility to gout in Chinese Han male individuals. The genetic distributions of rs3939286 in IL-33, rs13015714 in IL-1RL1, rs10889677 in IL-23R, and rs7574865 in STAT4 were detected in 1100 men with gout and 1227 ethnically matched controls, using Taqman allelic discrimination real-time polymerase chain reaction (PCR). Differences in these polymorphisms between the groups were investigated using χ2 tests. The genotype-phenotype relationship among gout patients was tested by analysis of variance. There was a significant difference in genotypic frequencies of IL-23R rs10889677 between gout patients and controls (χ2 = 81.386, P < 0.001). However, there were no significant differences in distributions of the other polymorphisms between the groups. Our results revealed that the rs10889677 variant in IL-23R may be involved in the development of gout in Chinese Han male individuals. However, further studies in other ethnic groups are needed to confirm these results. PMID:26399911

 19. Effect of Periodontal Therapy on Crevicular Fluid Interleukin-6 and Interleukin-8 Levels in Chronic Periodontitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paschalina Goutoudi

  2012-01-01

  Full Text Available Purpose. The aim of this study was to analyse the levels of interleukin-6 (IL-6 and interleukin-8 (IL-8 in gingival crevicular fluid (GCF of patients with chronic periodontitis prior to and following surgical and/or nonsurgical periodontal therapy for a period of 32 weeks. Methods. GCF samples were obtained from 24 nondiseased and 72 diseased sites of 12 periodontal patients prior to as well as at 6, 16, and 32 weeks following non-surgical and surgical periodontal therapy. IL-6 and IL-8 levels were determined by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA. Results. Periodontal treatment improved all clinical parameters. Both treatment modalities resulted in similar IL-6 as well as IL-8 levels. Mean IL-6 and IL-8 concentrations were significantly higher in non-diseased compared to diseased sites and increased significantly following treatment in diseased sites. Mean total amounts of IL-6 and IL-8 (TAIL-6, TAIL-8 did not differ significantly between diseased and nondiseased sites, while following therapy TAIL-8 levels decreased significantly. Conclusions. The data suggest that periodontal therapy reduced the levels of IL-8 in GCF. However, a strong relationship between IL-6, IL-8 amounts in GCF and periodontal destruction and inflammation was not found.

 20. Characterization of the interleukin 3 receptor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murthy, S.C.; Mui, A.L.; Krystal, G.

  1990-01-01

  A variety of homobifunctional crosslinking agents have been used to gain insight into the nature of the murine interleukin 3 (mIL-3) receptor. When [125I]mIL-3 was cross-linked to receptor sites on the surfaces of intact B6SUtA1 cells with disuccinimidyl suberate (DSS), sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) revealed the existence of two radiolabeled species with molecular weights of 140 (p140) and 70 (p70) kd (after subtraction of [125I]mIL-3). The relative intensities of the two bands did not change when the [125I]mIL-3 concentration was varied, confirming Scatchard results which suggested only one affinity class. However, when [125I]mIL-3 was crosslinked to intact cells and then incubated at 37 degrees C, the intensity of p140 decreased relative to p70, suggesting a conversion of p140 to p70. This conversion could be inhibited by sodium azide, methylamine, and bacitracin and could also be prevented by first boiling for 1 min in 2% SDS and 5% 2-mercaptoethanol. The putative protease that carried out this apparent conversion appeared to be associated both with plasma membranes prepared from these cells and also with solubilized receptors. Moreover, when p140, crosslinked with both dithiobis succinimidylpropionate and glutaraldehyde, was purified and reelectrophoresed under reducing conditions, p70 could be generated. N-glycanase digestion of p140 and p70 revealed a similar level of N-linked carbohydrate, which upon closer study appeared to consist of two chains, a 3-kd and an 8-kd moiety. Consistent with this data, we propose that the receptor is a 140-kd glycoprotein that is cleaved to a 70-kd surface protein upon mIL-3 binding and chemical crosslinking

 1. 143 - 148_Makeri et al.

  African Journals Online (AJOL)

  USER

  2015-06-01

  Jun 1, 2015 ... Yuan et al., 2003), antimicrobial activity (Sundarrao et al., 1993; Betancur-Galvis et al., 1999; Takashi et al., 2006), anti-parasitic, anti-malarial activities (Alali et al., 1998; Jaramillo et al., 2000; Luna et al.,. 2005). This study evaluates the antibacterial activity of extract of stem –bark and leaf extracts of Annona.

 2. Science et technologie du collage

  CERN Document Server

  Cognard, Jacques

  2003-01-01

  L'Homme a su coller avant de savoir écrire et compter. Le collage est en effet l'une des premières techniques d'assemblage d'une structure que l'homme ait utilisée, technique qui n'est devenue science qu'au début du 20e siècle avec la fabrication des premières colles synthétiques. Cette science de l'adhésion a considérablement progressé ces dix dernières années et ce livre présente l'état actuel des connaissances en décrivant les progrès considérables réalisés dans la compréhension des phénomènes fondamentaux qui font qu'un collage tient bien et durablement. Après l'exposé des bases scientifiques nécessaires et des modèles théoriques récents, l'auteur introduit la distinction entre collages faibles et collages forts puis expose les difficultés rencontrées dans les cas pratiques, difficultés souvent dues à la complexité de la chimie des surfaces et des réactions surface-polymère. L'ouvrage se termine par la présentation de quelques applications récentes, en particulier dans...

 3. Identification and predictive value of interleukin-6+ interleukin-10+ and interleukin-6-interleukin-10+ cytokine patterns in st-elevation acute myocardial infarction

  KAUST Repository

  Ammirati, Enrico

  2012-08-29

  RATIONALE: At the onset of ST-elevation acute myocardial infarction (STEMI), patients can present with very high circulating interleukin-6 (IL-6) levels or very low-IL-6 levels. OBJECTIVE: We compared these 2 groups of patients to understand whether it is possible to define specific STEMI phenotypes associated with outcome based on the cytokine response. METHODS AND RESULTS: We compared 109 patients with STEMI in the top IL-6 level (median, 15.6 pg/mL; IL-6 STEMI) with 96 in the bottom IL-6 level (median, 1.7 pg/mL; IL-6 STEMI) and 103 matched controls extracted from the multiethnic First Acute Myocardial Infarction study. We found minimal clinical differences between IL-6 STEMI and IL-6 STEMI. We assessed the inflammatory profiles of the 2 STEMI groups and the controls by measuring 18 cytokines in blood samples. We exploited clustering analysis algorithms to infer the functional modules of interacting cytokines. IL-6 STEMI patients were characterized by the activation of 2 modules of interacting signals comprising IL-10, IL-8, macrophage inflammatory protein-1α, and C-reactive protein, and monocyte chemoattractant protein-1, macrophage inflammatory protein-1β, and monokine induced by interferon-γ. IL-10 was increased both in IL-6 STEMI and IL-6 STEMI patients compared with controls. IL-6IL-10 STEMI patients had an increased risk of systolic dysfunction at discharge and an increased risk of death at 6 months in comparison with IL-6IL-10 STEMI patients. We combined IL-10 and monokine induced by interferon-γ (derived from the 2 identified cytokine modules) with IL-6 in a formula yielding a risk index that outperformed any single cytokine in the prediction of systolic dysfunction and death. CONCLUSIONS: We have identified a characteristic circulating inflammatory cytokine pattern in STEMI patients, which is not related to the extent of myocardial damage. The simultaneous elevation of IL-6 and IL-10 levels distinguishes STEMI patients with worse clinical outcomes

 4. Presence of human papillomavirus-18 and Epstein-Barr virus in a squamous cell carcinoma of the tongue in a 20-year-old patient. Case report and review of the current literature; Presence dans un cancer epidermoide de la langue d'un papillomavirus HPV-18 et d'un virus d'Epstein-Barr chez une patiente de 20 ans. Case-report et revue de la litterature

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hermann, R.M.; Pradier, O.; Christiansen, H.; Schmidberger, H. [Georg-August Gottingen Universitat, Dept. of Radiotherapy (Germany); Fuzesi, L. [Georg-August Gottingen Universitat, Dept. of Pathology (Germany)

  2004-08-01

  We report on a squamous cell carcinoma of the tongue in a 20-year-old woman with co-infection of the tumor with human papilloma virus type 18 and Epstein-Barr virus.To our knowledge, this is the first case of co-infection in carcinoma of the tongue to be reported. We review the present data and theories concerning viral onco-genesis of oral carcinomas. (author)

 5. Le Mouvement 20 février au Maroc entre l’autolégitimation et la délégitimation de l’État: Une analyse critique du discours

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adil Moustaoui Srhir

  2014-11-01

  Full Text Available El objetivo principal de este artículo es analizar el proceso discursivo de auto-legitimación, por un lado, y deslegitimación de poder político en los discursos del Movimiento 20 de febrero en Marruecos. El marco teórico en el cual se enmarca el análisis, tanto del proceso de legitimación como de deslegitimación y auto-deslegitimación en los discursos del M20F es: i la noción de legitimación discursiva (Van Dijk y Martin Rojo 1997, Van Dijk 2003 y Chilton 2011, ii la noción de contexto de Van Dijk, principalmente la que hace referencia al contexto global y local (Van Dijk, 1999, 2003, y iii la definición del discurso y la noción de estrategias discursiva en el enfoque histórico discursivo Wodak (1999, 2001, 2003 y 2005.

 6. Pharmacologic studies on ET-26 hydrochloride in a rat model of lipopolysaccharide-induced sepsis.

  Science.gov (United States)

  Wang, Bin; Jiang, Junli; Yang, Jun; Chen, Jun; Zhu, Zhaoqiong; Liu, Jin; Zhang, Wensheng

  2017-11-15

  ET-26 hydrochloride (ET-26 HCl) is a promising sedation-hypnotic compound with stable hemodynamic features that elicits virtually no adrenocortical suppression. However, whether it preserves better pharmacologic characteristics in a rat model of sepsis is not known. This study compared the survival rate, levels of corticosterone and pro-inflammatory cytokines, and histologic injury in the lungs and kidneys of rats suffering from sepsis treated with ET-26 HCl, etomidate, or normal saline (NS). Rats were given lipopolysaccharide (1mg/kg body weight, i.v.) to establish a sepsis model. Thirty minutes after lipopolysaccharide administration, ET-26 HCl, etomidate or NS were given as a bolus injection at equivalent doses. Plasma levels of corticosterone, interleukin-1β, interleukin-6, interleukin-10, and tumor necrosis factor-α were measured 1, 2, 4, 6 and 24h after administration. Histologic injury was observed at the time of death or 24h after drug administration. The survival rate for rats in the etomidate, ET-26 HCl and NS groups was 40%, 90% and 90%, respectively. Corticosterone concentrations in the etomidate group were lower than those in the other groups 1h after administration of hypnotic compounds. Concentrations of pro-inflammatory cytokines in the ET-26 HCl group and NS group were not significantly different, but were significantly lower than those in the etomidate group. The injury scores of kidneys and lungs in the etomidate group were higher than those in ET-26 HCl and NS groups. ET-26 HCl showed virtually no suppression of corticosterone synthesis, lower concentrations of pro-inflammatory cytokines, higher survival rate, and less organ injury in rats suffering from sepsis compared with the etomidate group. It may be safer to induce anesthesia using ET-26 HCl, rather than etomidate, in patients suffering from sepsis. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 7. Monstres et murailles, Alexandre et bicornu, mythes et bon sens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean-Louis Bacqué-Grammont

  2009-05-01

  Full Text Available Parmi les mythes récurrents à travers les lieux et les âges, celui du bâtisseur de murailles défendant une humanité civilisée contre l'Autre, sous ses aspects les plus effrayants, a connu une durable fortune depuis le prototype d'un Alexandre le Grand légendaire jusqu'à des avatars composites, bien vivaces dans nombre de littératures islamiques.En trois points différents de cet inépuisable domaine de recherche, chacun des auteurs a procédé à un sondage sommaire. Il en ressort maint exemple de continuités, de parallélismes et de confluences complexes, mais aussi les premiers signes d'érosion des mythes sous l'effet d'un esprit critique attisé par le vent d'Occident.

 8. Long-term bicycle riding ameliorates the depression of the patients undergoing hemodialysis by affecting the levels of interleukin-6 and interleukin-18

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhao C

  2016-12-01

  Full Text Available Chunhui Zhao, Hui Ma, Lei Yang, Yong Xiao Blood Purification Center, The First Affiliated Hospital of Dalian Medical University, Dalian, People’s Republic of China Purpose: Hemodialysis patients with depression have a higher risk of death and hospitalization. Although there is pharmacological management for the depression of hemodialysis patients, the adverse effect of the drug limits the use. The nonpharmacological way, bicycle riding, may be an effective way for the therapy of the depression in hemodialysis patients. However, the underlying mechanism of this relationship is still not fully explained, while interleukin-6 (IL-6 and interleukin-18 (IL-18 are associated with depression and exercise. Thus, the effects of bicycle riding on the levels of the interleukin were explored. Participants and methods: One hundred and eighty-nine patients with chronic hemodialysis were selected and randomly assigned to three groups of medicine (MG, received 20-mg escitalopram daily, medicine and aerobic exercise (MAG, received 20-mg escitalopram daily and bicycle riding six times weekly, and only aerobic exercise (AG, received 20-mg placebo daily and bicycle riding six times weekly. The whole experiment lasted for 18 weeks. The quality of life (36-Item Short Form Health Survey and depression severity according to criteria in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition [DSM-IV] were measured before and at the end of this study. The serum levels of IL-6 and IL-18 were measured by an enzyme-linked immunosorbent assay kit. Results: The quality of life was improved and depression severity was reduced significantly in the MAG and AG groups when compared with the MG group (P<0.05. Serum levels of IL-6 and IL-18 were the highest in the MG group, moderate in the MAG group and the lowest in AG group. On the other hand, the serum levels of IL-6 and IL-18 were closely associated with depression scores (P<0.05. Conclusion: Aerobic exercise

 9. MICROFINANCE ET PAUVRETÉ

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  AIDER LES DÉMUNIS À S'AIDER EUX-MÊMES. Le CRDI et ses partenaires félicitent chaudement le professeur Muhammad. Yunus et la Grameen Bank, lauréats conjoints du prix Nobel de la paix 2006. Nous applaudissons cet hommage rendu à notre partenaire dans la lutte contre la pauvreté et sommes ravis, par ...

 10. Excessive Iron Availability Caused by Disorders of Interleukin-10 and Interleukin-22 Contributes to High Altitude Polycythemia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yun-Sheng Liu

  2018-05-01

  Full Text Available Background: Because the pathogenesis of high altitude polycythemia (HAPC is unclear, the aim of the present study was to explore whether abnormal iron metabolism is involved in the pathogenesis of HAPC and the possible cause.Methods: We examined the serum levels of iron, total iron binding capacity, soluble transferrin receptor (sTfR, ferritin, and hepcidin as well as erythropoietin (EPO and inflammation-related cytokines in 20 healthy volunteers at sea level, 36 healthy high-altitude migrants, and 33 patients with HAPC. Mice that were exposed to a simulated hypoxic environment at an altitude of 5,000 m for 4 weeks received exogenous iron or intervention on cytokines, and the iron-related and hematological indices of peripheral blood and bone marrow were detected. The in vitro effects of some cytokines on hematopoietic cells were also observed.Results: Iron mobilization and utilization were enhanced in people who had lived at high altitudes for a long time. Notably, both the iron storage in ferritin and the available iron in the blood were elevated in patients with HAPC compared with the healthy high-altitude migrants. The correlation analysis indicated that the decreased hepcidin may have contributed to enhanced iron availability in HAPC, and decreased interleukin (IL-10 and IL-22 were significantly associated with decreased hepcidin. The results of the animal experiments confirmed that a certain degree of iron redundancy may promote bone marrow erythropoiesis and peripheral red blood cell production in hypoxic mice and that decreased IL-10 and IL-22 stimulated iron mobilization during hypoxia by affecting hepcidin expression.Conclusion: These data demonstrated, for the first time, that an excess of obtainable iron caused by disordered IL-10 and IL-22 was involved in the pathogenesis of some HAPC patients. The potential benefits of iron removal and immunoregulation for the prevention and treatment of HAPC deserve further research.

 11. Interleukin-1-receptor antagonist in type 2 diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Claus M; Faulenbach, Mirjam; Vaag, Allan

  2007-01-01

  BACKGROUND: The expression of interleukin-1-receptor antagonist is reduced in pancreatic islets of patients with type 2 diabetes mellitus, and high glucose concentrations induce the production of interleukin-1beta in human pancreatic beta cells, leading to impaired insulin secretion, decreased cell...... proliferation, and apoptosis. METHODS: In this double-blind, parallel-group trial involving 70 patients with type 2 diabetes, we randomly assigned 34 patients to receive 100 mg of anakinra (a recombinant human interleukin-1-receptor antagonist) subcutaneously once daily for 13 weeks and 36 patients to receive...... placebo. At baseline and at 13 weeks, all patients underwent an oral glucose-tolerance test, followed by an intravenous bolus of 0.3 g of glucose per kilogram of body weight, 0.5 mg of glucagon, and 5 g of arginine. In addition, 35 patients underwent a hyperinsulinemic-euglycemic clamp study. The primary...

 12. Femmes, genre et violence

  OpenAIRE

  Castan-Vicente, Florys; Benevent, Laurie

  2016-01-01

  Le présent article s’attache à comparer deux ouvrages sur la violence et les femmes, parus à quinze ans d’intervalle : De la violence et des femmes (1997) et Penser la violence des femmes (2012). Il s’agira de dégager de cette comparaison des conclusions sur l’évolution, entre ces deux dates, de ce champ d’étude, très neuf lors de la parution du premier ouvrage, et ayant connu un développement important par la suite.

 13. Reve et action: Bloch, Heidegger et Levinas

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bierhanzl, Jan

  2016-01-01

  Roč. 12, č. 3 (2016), s. 1-6 ISSN 1336-6556 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA16-23046S Institutional support: RVO:67985955 Keywords : possibility * wishing * decision * action * dream * utopia Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion http://www.ostium.sk/sk/r%C8%87ve-er-action-bloch-heidegger-et-levinas/

 14. Effect of Interleukin 1b on rat thymus microenvironment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Artico

  2009-12-01

  Full Text Available The effect of interleukin 1b on the thymus of control and chemically sympathectomized adult and aged rats was studied with the aim of assessing the importance of adrenergic nerve fibres (ANF in the regulation of some immunological functions.The whole thymus was removed from normal, sympathectomized (with the neurotoxin 6-OH-dopamine and treated (interleukin 1b rats. Thymic slices were stained with eosin orange (for the recognition of microanatomical details of the thymic microenvironment and with Bodian’s method for staining of nerve fibres. Histofluorescence microscopy was employed for staining ANF and immunofluorescence was used for detecting NPY-like immunoreactivity. All images were submitted to quantitative morphometrical analysis and statistical analysis of data. Moreover, the amount of proteins and noradrenaline was measured on thymic homogenates. The results indicate that in normal conditions the formation of the thymic nerve plexi in the rat is complex: the majority of ANF are destroyed after chemical sympathectomy with 6-OH-dopamine and do not change after treatment with interleukin 1b; on the contrary, treatment with interleukin 1b induces substantial changes in the fresh weight of the thymus, the thymic microenvironment, thymic nerve fibers, ANF, NPY-like positive nerve fibres, and on the total amount of proteins and noradrenaline in rat thymic tissue homogenates.Immunostimulation with interleukin 1b induces substantial changes in the whole thymus, in its microenvironment and in ANF and NPY-like nerve fibres. After chemical sympathectomy, no significant immune response was evoked by interleukin 1b, since the majority of ANF was destroyed by chemical sympathectomy.

 15. L’effet de présence : entre image fixe et image animée, les représentations de la Passion (fin XIXe-début XXe siècle In search of presence: Representations of the Passion between the fixed and moving image (late 19th, early 20th century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabelle Saint-Martin

  2008-06-01

  Full Text Available Les représentations de la Passion et de la Vie de Jésus ont figuré parmi les premiers titres des débuts du cinéma. A posteriori, la critique des films religieux, notamment dans les années soixante, a été sévère pour ces tentatives jugées plus commerciales que très inspirées. L’intérêt pour le cinéma des premiers temps s’est approfondi dans les dernières décennies et favorise une autre approche de ces productions des années 1895-1920. Restituer l’univers visuel dans lequel ces films ont pris naissance permet de préciser les modalités de représentation des sujets biblique, en lien avec l’historicisme et l’orientalisme. Outre les liens étroits avec la peinture et la photographie, ces premiers films retrouvent certains effets narratifs des jeux de la Passion ou des projections d’images fixes encore abondantes au tournant du XXe siècle. S’attacher à la conception de la figuration contribue à cerner le « désir de voir » et l’effet de présence christique qui se manifestent dans ces premières Passion filmées.Representations of the Passion and the Life of Jesus Christ were a popular topic in early cinema. Retrospective criticism, especially in the 1960’s, was judgmental towards the first religious films, insofar as they were regarded more as commercially driven reenactments than inspired works. Interest in early cinema deepened in recent decades, and has led to a different reading of productions from the period 1895-1920. By restoring the universe of visual references in which these films arose, we are able to relate representations of biblical subjects to movements in historicism and Orientalism. Beyond their close relationship with painting and photography, these early films also reproduced the narrative effects of Passion plays or projections of fixed images that were still widespread at the turn of the 20th century. A focus on figurative conception will help us reconnect with the "need to see" and

 16. Relationship Between Expression of Interleukin-5 and Interleukin-13 by Epithelial Cells and Bronchiolar Changes in Pigs Infected with Mycoplasma hyopneumoniae.

  Science.gov (United States)

  Rodríguez, F; Batista, M; Hernández, J N; Afonso, A M; Poveda, J B

  2016-01-01

  Mycoplasma hyopneumoniae (Mh) is a bacterium that specifically infects the surface of bronchi and bronchioles of pigs without invading the host cells, and it is considered to be the primary agent of porcine enzootic pneumonia (PEN). The present study investigates the morphological and immunohistological changes induced in bronchiolar epithelium by Mh infection. Lungs from 20 pigs with naturally occurring Mh pneumonia were compared with those from 10 uninfected controls. Bronchiolar epithelial height, inflammatory infiltration, hyperplasia of bronchus-associated lymphoid tissue (BALT) and mucin subtype MUC5AC-producing cells significantly increased in all infected animals. Mh antigen was detected in association with the cilia of the bronchial and bronchiolar epithelium. Interleukin (IL)-5 and IL-13 were expressed consistently by epithelial and mononuclear cells of the airways of infected animals. The expression of these cytokines in the bronchial and bronchiolar tissues is related to the histological changes of PEN. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 17. Cultures et organisations

  NARCIS (Netherlands)

  Hofstede, G.; Hofstede, G.J.; Minkov, M.

  2010-01-01

  La coopération interculturelle, une question de survie Véritable atlas des valeurs culturelles, paru en 18 langues, Cultures et organisations est le fruit de plus de 40 ans de recherches menées dans plus de 100 pays. Il est aujourd'hui le livre de référence des chercheurs, universitaires et

 18. Jeux et enjeux olympiques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pierre LEBLANC

  1989-06-01

  Full Text Available Les actes de candidatures et de choix des villes pour l'organisation des différentes sessions des Jeux Olympiques contemporains ne sont pas le fruit du hasard. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'actes dont la signification s'inscrit dans le contexte politique du moment.

 19. Ojo et al (2)

  African Journals Online (AJOL)

  DELL

  network geometry hence control how the samples' ... generate different permeability curves from wire- ... occupy in the reservoir pore system (McPhee et. ..... Fig.3. Poroperm cross-plot for a homogenous reservoir. Ojo et al.: Rock Type Based ...

 20. Et dansk hotell

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baca, Susan; Busck, Ole Gunni

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af, hvorledes et hotel i Nordjylland fungerer som arbejdsplads for indvandrere af overvejende ikke-vestlig oprindelse. Der fokuseres på i hvilket omfang og gennem hvilke mekanismer arbejdsmiljjøet i bred forstand, herunder forhold i ledelsen...

 1. Interactions et formalisations intersubjectives

  OpenAIRE

  Bouvet, Rose-Marie

  2008-01-01

  L'ingénierie, modélisation nécessaire et leurranteDéfinir l'ingénierieL'ingénierie de formation est née d'une volonté de rationaliser des coûts et des pratiques de formation. A cette logique d'efficacité impulsée par les commanditaires et financeurs, (du secteur privé comme du secteur public), notamment depuis la mise en place de la formation professionnelle continue et des politiques d'insertion et réinsertion professionnelle, s'est développée la mise en cause d'un modèle d'enseignement axé ...

 2. Cartographie et intelligence artificielle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Denise Pumain

  2005-11-01

  Full Text Available Le monde complexe dans lequel nous évoluons est aussi paradoxal : ainsi, que peut-on prédire quant à la diffusion du savoir faire des géographes en termes de cartographie et de visualisation de l’information géographique ? On voit surgir toujours plus d’instruments et d’occasions de se repérer et d’admirer des images de la terre, mais il n’est pas sûr que cela fasse progresser dans le public la connaissance des cartes et de leur interprétation. Prenons l’exemple du repérage, par GPS, et bient...

 3. Increased level of interleukin-13, but not interleukin-4 and interferon-γ in chronic rhinosinusitis with nasal polyps.

  Science.gov (United States)

  Nabavi, M; Arshi, S; Bahrami, A; Aryan, Z; Bemanian, M H; Esmaeilzadeh, H; Jalali, F; Pousti, S B; Rezaei, N

  2014-01-01

  This study was performed to investigate the serum level of interleukin (IL)-13, IL-4, and interferon (IFN)-γ in chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP) and subsequent inflammation pattern and comorbidities including asthma and aspirin intolerance. A case-control study was conducted on 60 adult patients with CRSwNP with mean age of 37.7±12.7 (ranging from 18 to 70) years, and on 20 healthy controls. Serum levels of IL-13, IL-4, and IFN-γ were assessed, using enzyme-linked immunosorbent assay to be compared between case and control groups. Serum level of total immunoglobulin (Ig) E was also assessed in the patients with CRSwNP. Serum level of IL-13 in the patients with CRSwNP was significantly higher than the controls (0.98±1.56 vs. 0.34±0.16 pg/ml, respectively, p=0.002). IL-4 and IFN-γ did not differ significantly between the two groups. Total IgE level was significantly increased in the patients with CRSwNP, compared to the normal values (301.43±516.54 IU/ml, p=0.033). Among the patients with CRSwNP, 12/60 (20%) had aspirin intolerance and 44/60 (73.3%) had asthma. IgE was also higher in asthmatics than non-asthmatics patients (364.9±586.6 vs. 126.7±135.7, respectively, p=0.015). Patients with aspirin intolerance had higher levels of IFN-γ (4.7±1.4 vs. 4.1±0.6, respectively, p=0.022). IL-13 with high level of total IgE was observed in the patients with CRSwNP, which predisposes them to have concomitant asthma. IFN-γ seems to be down-regulated in the patients with CRSwNP, but could be over-expressed in the presence of aspirin intolerance. Copyright © 2013 SEICAP. Published by Elsevier Espana. All rights reserved.

 4. Interleukin 18 receptor 1 gene polymorphisms are associated with asthma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhu, Guohua; Whyte, Moira K B; Vestbo, Jørgen

  2008-01-01

  The interleukin 18 receptor (IL18R1) gene is a strong candidate gene for asthma. It has been implicated in the pathophysiology of asthma and maps to an asthma susceptibility locus on chromosome 2q12. The possibility of association between polymorphisms in IL18R1 and asthma was examined by genotyp...

 5. Interleukin-2 therapy in patients with HIV infection

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abrams, D; Lévy, Y; Losso, M H

  2009-01-01

  Interleukin-2 in HIV-Infected Patients with Low CD4+ Counts under Active Antiretroviral Therapy (SILCAAT) study and the Evaluation of Subcutaneous Proleukin in a Randomized International Trial (ESPRIT). In each, patients infected with the human immunodeficiency virus (HIV) who had CD4+ cell counts of either...

 6. Molecular cloning and functional characterization of avian interleukin-19

  Science.gov (United States)

  The present study describes the cloning and functional characterization of avian interleukin (IL)-19, a cytokine that, in mammals, alters the balance of Th1 and Th2 cells in favor of the Th2 phenotype. The full-length avian IL-19 gene, located on chromosome 26, was amplified from LPS-stimulated chi...

 7. Molecular cloning and characterization of duck interleukin-17

  Science.gov (United States)

  Interleukin-17 (IL-17) belonging to the Th17 family is a proinflammatory cytokine produced by activated T cells. A 1034-bp cDNA encoding duck IL-17 (duIL-17) was cloned from ConA-activated splenic lymphocytes of ducks. The encoded protein, predicted to consisted of 169 amino acids, displayed a molec...

 8. Metabolites associated with circulating interleukin-6 in older adults

  Science.gov (United States)

  Background: Circulating levels of the pro-inflammatory cytokine interleukin-6 (IL-6) levels are elevated in older adults, but mechanisms are unclear. In the current study, we used an untargeted metabolomic approach to develop an improved understanding about mechanisms related to circulating IL-6 in ...

 9. Interleukin-18 impairs the pulmonary host response to Pseudomonas aeruginosa

  NARCIS (Netherlands)

  Schultz, Marc J.; Knapp, Sylvia; Florquin, Sandrine; Pater, Jennie; Takeda, Kiyoshi; Akira, Shizuo; van der Poll, Tom

  2003-01-01

  Interleukin-18 (IL-18) is a potent cytokine with many different proinflammatory activities. To study the role of IL-18 in the pathogenesis of Pseudomonas pneumonia, IL-18-deficient (IL-18(-/-)) and wild-type mice were intranasally inoculated with Pseudomonas aeruginosa. IL-18 deficiency was

 10. Interleukin-6 receptor pathways in coronary heart disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sarwar, Nadeem; Butterworth, Adam S; Freitag, Daniel F

  2012-01-01

  Persistent inflammation has been proposed to contribute to various stages in the pathogenesis of cardiovascular disease. Interleukin-6 receptor (IL6R) signalling propagates downstream inflammation cascades. To assess whether this pathway is causally relevant to coronary heart disease, we studied ...

 11. Interleukin-6, a new target for therapy in multiple myeloma?

  NARCIS (Netherlands)

  van Oers, M. H.; van Zaanen, H. C.; Lokhorst, H. M.

  1993-01-01

  During the past few years much insight has been gained into the immunobiology of multiple myeloma. It has become evident that the growth of myeloma cells is regulated by cytokines, notably interleukin-6. In this paper a brief review is given of the evidence derived from in vitro as well as in vivo

 12. Expression of interleukin-1 beta in rat dorsal root ganglia

  NARCIS (Netherlands)

  Copray, JCVM; Mantingh, [No Value; Brouwer, N; Biber, K; Kust, BM; Liem, RSB; Huitinga, [No Value; Tilders, FJH; Van Dam, AM; Boddeke, HWGM

  2001-01-01

  The expression of interleukin-lp was examined in dorsal root ganglion (DRG) neurons from adult rats using non-radioactive in Situ hybridization and immunocytochemistry. At all spinal levels, approximately 70% of the DRG neurons appeared to express IL-1 beta mRNA: about 80% of these DRG neurons

 13. Therapeutic Applications of Interleukin 24 (IL24): A Review ...

  African Journals Online (AJOL)

  IL24 has growth suppressive properties in a wide variety of human cancer cell lines without inducing harmful effects in normal cells. This review is focused on the role of IL 24 on tumor cell biology and its potential therapeutic applications. Keywords: Melanoma differentiation, Protein, Therapeutics, Interleukin, ...

 14. Interleukin-36 cytokines may overcome microbial immune evasion strategies that inhibit interleukin-1 family signaling.

  Science.gov (United States)

  Jensen, Liselotte E

  2017-08-15

  Pathogens deploy immune evasion strategies to successfully establish infections within their hosts. Naturally, the host responds by acquiring mechanisms to counter these strategies. There is increasing evidence that the three interleukin-36 (IL-36) cytokines, IL-36α, IL-36β and IL-36γ, play important roles in host immunity. With a focus on the skin as a target for microbial and viral invasion, the current knowledge of IL-36 functions is reviewed. Furthermore, the hypothesis that the IL-36s have evolved to counteract virulence factors is presented using viruses as an example. The IL-36s are related to IL-1α, IL-1β, IL-18, and IL-33. Numerous viruses affecting the skin have developed immune evasion strategies that neutralize IL-1α, IL-1β, or IL-18 signaling or combinations of these pathways. Through small differences in activation mechanisms and receptor utilization, it is possible that IL-36 signaling may proceed unhindered in the presence of these viral inhibitors. Thus, one physiological function of the IL-36s may be to counteract microbial immune evasion. Copyright © 2017 The Authors, some rights reserved; exclusive licensee American Association for the Advancement of Science. No claim to original U.S. Government Works.

 15. Influence of interleukin-1β and interleukin-6 gene polymorphisms on the development of acute pancreatitis.

  Science.gov (United States)

  Chi, D Z; Chen, J; Huang, D P

  2015-02-03

  We investigated the association between 3 main proinflammatory cytokines [interleukin (IL)-1β and IL-6] and the risk of acute pancreatitis. Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism was used to genotype IL-1β+3954 C/T (rs1143634) and IL-1β-511 C/T (rs16944) and IL-6 -174 G/C (rs1800795) and IL-6 -634 C/G (rs1800796). The genotype distributions of IL-1β+3954 C/T (rs1143634) and IL-1β-511 C/T (rs16944) and IL-6 -174 G/C (rs1800795) and IL-6 -634 C/G (rs1800796) were in Hardy-Weinberg equilibrium for the control group. Multivariate regression analyses showed that subjects carrying the rs1143634 TT genotype had a significantly increased risk of acute pancreatitis, with an adjusted odds ratio (95% confidence interval) of 2.11 (1.03-4.51). Subjects carrying the IL-1β rs1143634 TT genotype had a significantly increased risk of acute pancreatitis in our Chinese population.

 16. Interleukin-1β and interleukin-6 gene polymorphisms are associated with manifestations of sickle cell anemia.

  Science.gov (United States)

  Vicari, Perla; Adegoke, Samuel A; Mazzotti, Diego Robles; Cançado, Rodolfo Delfini; Nogutti, Maria Aparecida Eiko; Figueiredo, Maria Stella

  2015-03-01

  Sickle cell anemia (SCA), a disorder characterized by both acute and chronic inflammation, exhibits substantial phenotypic variability. Interleukin-1 beta (IL-1β) and IL-6 are important in acute and chronic diseases, and their single nucleotide polymorphisms (SNPs) have been considered as predictors of prognosis in several inflammatory conditions. This study aims at exploring possible association of IL-1β and IL-6 SNPs as potential genetic modifiers and or predictors of SCA clinical and laboratory phenotypes. This cross-sectional study involved 107 SCA patients and 110 age, sex and ethnicity-matched healthy individuals. The SNPs were identified by PCR-RFLP for IL-1β (-511C>T and +3954C>T) and IL-6 (-597G>A and -174G>C) genes. Associations between these SNPs and the clinical and laboratory profiles of patients with SCA were then determined. Allelic and genotypic frequencies of IL-1β and IL-6 SNPs between patients with SCA and controls were similar and followed HWE. IL-1β +3954C>T SNP was associated with increased risk of osteonecrosis, elevated pulmonary arterial pressure and lower absolute reticulocyte count, while IL-6 -597G>A was associated with higher likelihood of retinopathy and leg ulcer. These data indicate that IL-1β and IL-6 gene SNPs are associated with SCA complications among Brazilian patients and may act as genetic predictors of SCA clinical heterogeneity. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Interleukin-2 therapy in patients with HIV infection.

  Science.gov (United States)

  Abrams, D; Lévy, Y; Losso, M H; Babiker, A; Collins, G; Cooper, D A; Darbyshire, J; Emery, S; Fox, L; Gordin, F; Lane, H C; Lundgren, J D; Mitsuyasu, R; Neaton, J D; Phillips, A; Routy, J P; Tambussi, G; Wentworth, D

  2009-10-15

  Used in combination with antiretroviral therapy, subcutaneous recombinant interleukin-2 raises CD4+ cell counts more than does antiretroviral therapy alone. The clinical implication of these increases is not known. We conducted two trials: the Subcutaneous Recombinant, Human Interleukin-2 in HIV-Infected Patients with Low CD4+ Counts under Active Antiretroviral Therapy (SILCAAT) study and the Evaluation of Subcutaneous Proleukin in a Randomized International Trial (ESPRIT). In each, patients infected with the human immunodeficiency virus (HIV) who had CD4+ cell counts of either 50 to 299 per cubic millimeter (SILCAAT) or 300 or more per cubic millimeter (ESPRIT) were randomly assigned to receive interleukin-2 plus antiretroviral therapy or antiretroviral therapy alone. The interleukin-2 regimen consisted of cycles of 5 consecutive days each, administered at 8-week intervals. The SILCAAT study involved six cycles and a dose of 4.5 million IU of interleukin-2 twice daily; ESPRIT involved three cycles and a dose of 7.5 million IU twice daily. Additional cycles were recommended to maintain the CD4+ cell count above predefined target levels. The primary end point of both studies was opportunistic disease or death from any cause. In the SILCAAT study, 1695 patients (849 receiving interleukin-2 plus antiretroviral therapy and 846 receiving antiretroviral therapy alone) who had a median CD4+ cell count of 202 cells per cubic millimeter were enrolled; in ESPRIT, 4111 patients (2071 receiving interleukin-2 plus antiretroviral therapy and 2040 receiving antiretroviral therapy alone) who had a median CD4+ cell count of 457 cells per cubic millimeter were enrolled. Over a median follow-up period of 7 to 8 years, the CD4+ cell count was higher in the interleukin-2 group than in the group receiving antiretroviral therapy alone--by 53 and 159 cells per cubic millimeter, on average, in the SILCAAT study and ESPRIT, respectively. Hazard ratios for opportunistic disease or death from

 18. Anti-interleukin-17 monoclonal antibody ixekizumab in chronic plaque psoriasis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leonardi, Craig; Matheson, Robert; Zachariae, Claus

  2012-01-01

  Type 17 helper T cells have been suggested to play a pathological role in psoriasis. They secrete several proinflammatory cytokines, including interleukin-17A (also known as interleukin-17). We evaluated the safety and efficacy of ixekizumab (LY2439821), a humanized anti-interleukin-17 monoclonal...... antibody, for psoriasis treatment....

 19. DMPD: Pathophysiological roles of interleukin-18 in inflammatory liver diseases. [Dynamic Macrophage Pathway CSML Database

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 10807517 Pathophysiological roles of interleukin-18 in inflammatory liver diseases....l) Show Pathophysiological roles of interleukin-18 in inflammatory liver diseases. PubmedID 10807517 Title P...athophysiological roles of interleukin-18 in inflammatory liver diseases. Authors

 20. Parler et convaincre

  CERN Document Server

  Vigner, Gérard

  1979-01-01

  Dans l'apprentissage d'une langue, l'échange oral est avant tout utilitaire. On demande un renseignement, un prix, on salue, on remercie... On peut aussi parler pour exposer un point de vue, se justifier, entraîner une décision : parler pour convaincre. Cet ouvrage de la collection OUTILS veut aider les élèves à ce type d'intervention ; il leur fait d'abord analyser la situation de communication dans laquelle ils doivent intervenir, puis trouver les mots et expressions justes et efficaces. Sa structure et ses exercices permettent un travail tant collectif qu'individuel.

 1. Guerre et genre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabrice Virgili

  2010-01-01

  Full Text Available Ce mémoire d’habilitation à diriger des recherches comprend, sous le titre « Guerre et genre », trois volumes. Le rapport de synthèse (volume 3 retrace le parcours personnel et intellectuel de l’auteur autour de trois axes : Identités de genre et guerre, violence en temps de guerre, historiographie du genre. Le recueil (volume 2 comprend dix articles significatifs de ces thématiques. Enfin, le mémoire inédit (volume 1 porte sur les enfants nés de couple franco‑allemands pendant la Seconde ...

 2. Biological treatments in Behçet's disease: beyond anti-TNF therapy.

  Science.gov (United States)

  Caso, Francesco; Costa, Luisa; Rigante, Donato; Lucherini, Orso Maria; Caso, Paolo; Bascherini, Vittoria; Frediani, Bruno; Cimaz, Rolando; Marrani, Edoardo; Nieves-Martín, Laura; Atteno, Mariangela; Raffaele, Carmela G L; Tarantino, Giusyda; Galeazzi, Mauro; Punzi, Leonardo; Cantarini, Luca

  2014-01-01

  Behçet's disease (BD) is universally recognized as a multisystemic inflammatory disease of unknown etiology with chronic course and unpredictable exacerbations: its clinical spectrum varies from pure vasculitic manifestations with thrombotic complications to protean inflammatory involvement of multiple organs and tissues. Treatment has been revolutionized by the progressed knowledge in the pathogenetic mechanisms of BD, involving dysfunction and oversecretion of multiple proinflammatory molecules, chiefly tumor necrosis factor- (TNF-) α, interleukin- (IL-) 1β, and IL-6. However, although biological treatment with anti-TNF-α agents has been largely demonstrated to be effective in BD, not all patients are definite responders, and this beneficial response might drop off over time. Therefore, additional therapies for a subset of refractory patients with BD are inevitably needed. Different agents targeting various cytokines and their receptors or cell surface molecules have been studied: the IL-1 receptor has been targeted by anakinra, the IL-1 by canakinumab and gevokizumab, the IL-6 receptor by tocilizumab, the IL12/23 receptor by ustekinumab, and the B-lymphocyte antigen CD-20 by rituximab. The aim of this review is to summarize all current experiences and the most recent evidence regarding these novel approaches with biological drugs other than TNF-α blockers in BD, providing a valuable addition to the actually available therapeutic armamentarium.

 3. Interleukin-15 differentially enhances the expression of interferon-gamma and interleukin-4 in activated human (CD4(+))T lymphocytes

  NARCIS (Netherlands)

  Borger, P; Kauffman, HF; Postma, DS; Esselink, MT; Vellenga, E

  In this study interleukin (IL)-15 was examined for its ability to modulate the expression of interferon-gamma (IFN-gamma) and IL-4 in activated human T lymphocytes. The effect of IL-15 was compared with IL-2 and IL-7, cytokines all known to use the IL-2 receptor gamma(C) chain. The results

 4. Interleukin-13 and age-related macular degeneration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bo Fu

  2017-04-01

  Full Text Available AIM: To identify the effects of interleukin (IL-13 on retinal pigment epithelial (RPE cells and the IL-13 level in aqueous humor of age-related macular degeneration (AMD patients. METHODS: IL-13 levels in aqueous humor specimens from AMD patients were detected with enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA. ARPE-19 cells were treated with 10 ng/mL IL-13 for 12, 24, and 48h. The cell proliferaton was evaluated by the MTS method. The mRNA and protein levels of α-SMA and ZO-1 were evaluated with quantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR and Western blot respectively. The expression of tumor necrosis factor-α (TNF-α, transforming growth factor-β (TGF-β and vascular endothelial growth factor (VEGF were assessed by ELISA. RESULTS: IL-13 levels in the aqueous humor of patients with AMD were significantly higher than those in the control (167.33±17.64 vs 27.12±5.65 pg/mL; P<0.01. In vitro, IL-13 of high concentrations (10, 15, and 20 ng/mL inhibited ARPE-19 cell proliferation. α-SMA mRNA in ARPE-19 cell were increased (1.017±0.112 vs 1.476±0.168; P<0.001 and ZO-1 decreased (1.051±0.136 vs 0.702±0.069; P<0.001 after treated with 10 ng/mL IL-13 for 48h. The protein expression of α-SMA and ZO-1 also showed the same tendency (α-SMA: P=0.038; ZO-1: P=0.008. IL-13 significantly reduced the level of TNF-α (44.70±1.67 vs 31.79±3.53 pg/mL; P=0.005 at 48h, but the level of TGF-β2 was significantly increased from 34.44±2.92 to 57.61±6.31 pg/mL at 24h (P=0.004 and from 61.26±1.11 to 86.91±3.59 pg/mL at 48h (P<0.001. While expressions of VEGF didn’t change after IL-13 treatment. CONCLUSION: IL-13 in vitro inhibit ARPE-19 cell proliferation and expression in the aqueous may be associated with AMD.

 5. Ph.d.-vejledning i et akademisk, markedsdrevet og samfundsforandrende perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pia Bøgelund

  2013-09-01

  Full Text Available Denne artikel identificerer og analyserer 3 idealtypiske ph.d.–vejlednings­per­spektiver, der korresponderer med forskellige forståelser af viden­skabs­syn og akademiske værdisæt. De 3 vejledningsperspektiver bygger på en inter­viewundersøgelse blandt 12 erfarne vejledere ved Det Teknisk-Na­tur­videnskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. De identificeres på baggrund af vidensskabssyn og empirisk analyse, og udgør 1 et klassisk akademisk perspektiv; 2 et nyt management perspektiv, der i højere grad vægter projektledelse og produktivitet samt 3 et samfundsforandrende perspektiv baseret på uddannelse af forandringsagenter og ’empowerment’ af den ph.d.-studerende. Artiklen konkluderer, at ph.d.-vejlederes viden­skabs­syn og akademiske værdisæt sætter rammerne for udfoldelsen af vejlederrollen og valg af værktøjer, og som sådan bør ph.d.-vejledere eksplicit stifte bekendtskab med og diskutere disse væsensforskellige perspektiver på vidensproduktion.     This article aims to identify  successful strategies used by PhD supervisors when assessing knowledge production, taking into account their perceptions of science in a contextual and historical setting. The empirical data is made up of statements from 12 supervisors from two different research programs at the Faculty of Engineering and Science at Aalborg University. Three different supervisory perspectives are identified in relation to their understanding of knowledge production: A classical professional perspective, a perspective based on productivity management and a perspective based on change agency and empowerment. In the final discussion it is argued that in light of current challenges that include pressure to increase the number of PhD students and secure an international profile for the PhD education program a balanced use of all three perspectives could prove beneficial.

 6. The role of interleukin-5 (IL-5 in vivo: studies with IL-5 deficient mice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaus I Matthaei

  1997-12-01

  Full Text Available Eosinophil recruitment is a characteristic feature of a number of pathological conditions and was the topic of the recent International Symposium on allergic inflammation, asthma, parasitic and infectious diseases (Rio de Janeiro, June 3-5, 1996. Since interleukin5 (IL5 is believed to regulate the growth, differentiation and activation of eosinophils (Coffman et al. 1989, Sanderson 1992, the role of eosinophils and IL5 are closely linked. Although IL5 specifically regulates eosinophilia in vivo and this is its most well established activity, it is becoming clear that IL5 also has other biological effects. The recent derivation of an IL5 deficient mouse (Kopf et al. 1996, provides a model for exploring not only the role of IL5 and eosinophils but also other novel activities of IL5. Of note is that although the IL5 deficient mice cannot elicit a pronounced eosinophilia in response to inflammatory stimulation following aeroallergen challenge or parasite infection they still produce basal levels of eosinophils that appear to be morphologically and functionally normal. However, the basal levels of eosinophils appear insufficient for normal host defence as IL5 deficiency has now been shown to compromise defence against several helminth infections. In addition, IL5 deficient mice appear to have functional deficiencies in B-1 B lymphocytes and in IgA production.

 7. Taiwo et al (15)

  African Journals Online (AJOL)

  Timothy Ademakinwa

  geometric rise in preference for commercial aquaculture .... content, malondialdehyde level and lipid content of the muscle of the .... other researchers on the gilthead sea bream (Mnari et al., 2007), the .... 23, Orlando, Florida, USA, pp. 18–28.

 8. Okusanya et al (5)

  African Journals Online (AJOL)

  DELL

  rainfall and number of days with rain per month were obtained from Meteorological Institute, Oshodi, Lagos- ... Central and South America, Australia, West. Indies, Africa, (Orwa et al., 2009) and in Florida .... dominant forest tree species. In this ...

 9. Lipochimie et innovations

  OpenAIRE

  Alfos Carine

  2003-01-01

  Peut-on parler d’un nouvel âge d’or pour les produits à base de ressources végétales renouvelables et notamment pour les huiles ? Porteurs de performances spécifiques et de caractéristiques plus écologiquement correctes, leur emploi ouvre à l’industrie un potentiel d’innovations auquel participe le département de chimie et rhéologie de l’Iterg. La prise de conscience collective, associée aux évolutions des réglementations françaises et européennes, devrait conduire les industries à prendre de...

 10. Obuotor et al (16)

  African Journals Online (AJOL)

  DELL

  fractions and essential oils from the leaves of Eugenia uniflora were investigated on some multidrug resistant pathogens. ... et al., 1987), a reduction in blood pressure measured ..... from E. uniflora suggests high efficacy against this bacterium.

 11. Fakinle et al (11)

  African Journals Online (AJOL)

  DELL

  management issues; there is however a concern about air emissions from the ... poses risks to humans and animals through ... Nigeria have focused on cement industries. (Adejumo et al. ... based MCA which controls the sample holder and.

 12. Hasard et chaos

  CERN Document Server

  Ruelle, David

  1991-01-01

  Comment expliquer le hasard ? Peut-on rendre raison de l'irraisonnable ? Ce livre, où il est question des jeux de dés, des loteries, des billards, des attracteurs étranges, de l'astrologie et des oracles, du temps qu'il fera, du libre arbitre, de la mécanique quantique, de l'écoulement des fluides, du théorème de Gödel et des limites de l'entendement humain, expose les fondements et les conséquences de la théorie du chaos. David Ruelle est membre de l'Académie des sciences et professeur de physique théorique à l'Institut des hautes études scientifiques de Bures-sur-Yvette.

 13. David et al (12)

  African Journals Online (AJOL)

  DELL

  larger mesophyll cells, xylem tissues, vascular bundles and bundle sheaths than other cultivars. Thus, larger ... mechanism to cope with drought stress. There was an ... where solar radiation is intense (Løe et al., 2007). Most ecological studies ...

 14. 4 and 6 interleukin's action in the pathogenesis of periodontitis, gingivitis and dental alveolitis.

  Science.gov (United States)

  Berezniakova, Alla I; Cheremisina, Valentуna F

  The paper presents the results of studying the role of interleukins 4 and 6 in the pathogenesis of periodontal tissue diseases, specifically, in periodontitis, gingivitis and alveolitis. To study the nature of participation of IL-4 and IL-6 in the mechanisms of development of periodontitis, gingivitis and alveolitis. Studies were carried out on 80 nonlinear male rats with a body weight of 200.0 to 220.0 g divided into four groups of 20 animals each. The serum level of cytokines was determined by an enzyme immunoassay on the Multiscane Biotech analyzer using test systems manufactured by Caltag laboratories (USA). Statistical processing of the obtained digital results was processed with the help of the program "Statistica 8.0". Indicators of the reliability of changes between the control and intact groups also used the Student's test and the Excel program. The confidence level was taken at p gingivitis, where it decreased by 74% and its level became less with alveolitis and periodontitis, since in these diseases the level of IL-6 was practically the same from the control (p gingivitis, on the contrary, indicates the realization of a pathological reaction of the organism. The change in the levels of pro- and anti-inflammatory interleukins, especially with gingivitis, indicates a decrease in the body's adaptive reserves and may affect the further dynamics of the inflammatory process in the periodontal tissues.

 15. Randomized clinical trial of human interleukin-11 in dengue fever-associated thrombocytopenia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suliman, M.I.; Qayum, I.

  2014-01-01

  Objective: To assess the effectiveness of recombinant human (rh) IL-11 to increase platelets count in patients suffering from Dengue fever (DF). Study Design: Randomized double blind placebo control study. Place and Duration of Study: Farooq Hospital, Lahore, from July to October 2011. Methodology: Forty hospitalized patients suffering from Dengue fever having platelets count A 30000 per micro liter were randomly categorized into two groups, rhIL-11 (test) and distilled water (placebo) groups. The efficacy outcomes (as indicated by step up in platelets count at 48 hours) for the treatment group were compared with the outcomes for the placebo group. Results: The data revealed that the increase in platelet response with recombinant human interleukin 11, 1.5 mg subcutaneously is significantly more brisk than the placebo group. The platelets response in patients with severe thrombocytopenia was greater in the treatment group (50%) at 48 hours as compared to the placebo group (20%) (p=0.047). Response rate was slightly greater among males (6/10, 60%) than females (8/16, 50%); moreover, three-fourth (75%) female responders were in the placebo group, compared to half (50%) male responders in the treatment group. Conclusion: Results of the study suggest that treatment of severe thrombocytopenia accompanying DF with recombinant human interleukin 11 may be a useful therapeutic option. (author)

 16. UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  aagmohamed

  Monsieur le Vice-président du Centre de Recherche pour le Développement. International,. Messieurs les Présidents de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes ;. Chers collègues Commissaires de l'UEMOA ;. Monsieur le Commissaire de la CEDEAO,. Messieurs les membres de la Cour de Justice et de la Cour des ...

 17. CARACTERISATION MORPHOLOGIQUE ET PHYSIOLOGIQUE ...

  African Journals Online (AJOL)

  AISA

  de la terre et du papier filtre stériles. La germination sur chacun des substrats a été réalisée dans les conditions d'obscurité continue. (COC) et de photopériode naturelle (CPN) pendant 3 semaines. Le laboratoire a servi de cadre à la conduite de la germination sur papier comme support. Des rondelles de papiers.

 18. Mondialisation, Croissance et Marginalisation

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Dans la mesure où les pays en développement se sont tournés ..... Une gestion judicieuse du commerce et des flux de capitaux est donc nécessaire ..... On peut donc se demander s'il faudrait reprendre le contrôle des marchés financiers. ...... 100 par année entre 1950 et 1980, une performance qui n'a été surpassée de ...

 19. Cisjordanie et Gaza

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Cathy Egan

  recherches fructueuses pour le développement au cœur même des plus grands dangers et de privations extrêmes. ... 70 projets en Cisjordanie et à Gaza depuis le milieu des années 1980. ... Des études de cas ont été préparées sur l'Algérie ...

 20. Celecoxib offsets the negative renal influences of cyclosporine via modulation of the TGF-β1/IL-2/COX-2/endothelin ET(B) receptor cascade.

  Science.gov (United States)

  El-Gowelli, Hanan M; Helmy, Maged W; Ali, Rabab M; El-Mas, Mahmoud M

  2014-03-01

  Endothelin (ET) signaling provokes nephrotoxicity induced by the immunosuppressant drug cyclosporine A (CSA). We tested the hypotheses that (i): celecoxib, a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor, counterbalances renal derangements caused by CSA in rats and (ii) the COX-2/endothelin ET(B) receptor signaling mediates the CSA-celecoxib interaction. Ten-day treatment with CSA (20 mg/kg/day) significantly increased biochemical indices of renal function (serum urea, creatinine), inflammation (interleukin-2, IL-2) and fibrosis (transforming growth factor-β₁, TGF-β₁). Histologically, CSA caused renal tubular atrophy along with interstitial fibrosis. These detrimental renal effects of CSA were largely reduced in rats treated concurrently with celecoxib (10 mg/kg/day). We also report that cortical glomerular and medullary tubular protein expressions of COX-2 and ET(B) receptors were reduced by CSA and restored to near-control values in rats treated simultaneously with celecoxib. The importance of ET(B) receptors in renal control and in the CSA-celecoxib interaction was further verified by the findings (i) most of the adverse biochemical, inflammatory, and histopathological profiles of CSA were replicated in rats treated with the endothelin ETB receptor antagonist BQ788 (0.1 mg/kg/day, 10 days), and (ii) the BQ788 effects, like those of CSA, were alleviated in rats treated concurrently with celecoxib. Together, the data suggest that the facilitation of the interplay between the TGF-β1/IL-2/COX-2 pathway and the endothelin ET(B) receptors constitutes the cellular mechanism by which celecoxib ameliorates the nephrotoxic manifestations of CSA in rats. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 1. Interleukin-4 and interleukin-13 compromise the sinonasal epithelial barrier and perturb intercellular junction protein expression.

  Science.gov (United States)

  Wise, Sarah K; Laury, Adrienne M; Katz, Elizabeth H; Den Beste, Kyle A; Parkos, Charles A; Nusrat, Asma

  2014-05-01

  Altered expression of epithelial intercellular junction proteins has been observed in sinonasal biopsies from nasal polyps and epithelial layers cultured from nasal polyp patients. These alterations comprise a "leaky" epithelial barrier phenotype. We hypothesize that T helper 2 (Th2) cytokines interleukin (IL)-4 and IL-13 modulate epithelial junction proteins, thereby contributing to the leaky epithelial barrier. Differentiated primary sinonasal epithelial layers cultured at the air-liquid interface were exposed to IL-4, IL-13, and controls for 24 hours at 37°C. Epithelial resistance measurements were taken every 4 hours during cytokine exposure. Western blot and immunofluorescence staining/confocal microscopy were used to assess changes in a panel of tight and adherens junction proteins. Western blot densitometry was quantified with image analysis. IL-4 and IL-13 exposure resulted in a mean decrease in transepithelial resistance at 24 hours to 51.6% (n = 6) and 68.6% (n = 8) of baseline, respectively. Tight junction protein junctional adhesion molecule-A (JAM-A) expression decreased 42.2% with IL-4 exposure (n = 9) and 37.5% with IL-13 exposure (n = 9). Adherens junction protein E-cadherin expression decreased 35.3% with IL-4 exposure (n = 9) and 32.9% with IL-13 exposure (n = 9). Tight junction protein claudin-2 showed more variability but had a trend toward higher expression with Th2 cytokine exposure. There were no appreciable changes in claudin-1, occludin, or zonula occludens-1 (ZO-1) with IL-4 or IL-13 exposure. Sinonasal epithelial exposure to Th2 cytokines IL-4 and IL-13 results in alterations in intercellular junction proteins, reflecting increased epithelial permeability. Such changes may explain some of the phenotypic manifestations of Th2-mediated sinonasal disease, such as edema, nasal discharge, and environmental reactivity. © 2014 ARS-AAOA, LLC.

 2. Can interleukin-2 and interleukin-1β be specific biomarkers of negative symptoms in schizophrenia?

  Science.gov (United States)

  González-Blanco, Leticia; García-Portilla, María P; García-Álvarez, Leticia; de la Fuente-Tomás, Lorena; Iglesias García, Celso; Sáiz, Pilar A; Rodríguez-González, Susana; Coto-Montes, Ana; Bobes, Julio

  2018-04-30

  Evidence suggests the existence of cytokine disturbances in patients with schizophrenia but their association with psychopathology is still unclear. The aim of the current study was to determine if pro-inflammatory cytokine levels (tumor necrosis factor-α, interleukin (IL)-6, IL-2, IL-1β, IL-1RA) are increased in stable outpatients compared with healthy subjects, and to analyze if they could be specific biomarkers of clinical dimensions in schizophrenia. We studied 73 stable outpatients with schizophrenia in their first 10 years of illness and 73 age- and sex-matched healthy controls. An accurate assessment of clinical dimensions (positive, negative, depressive, cognitive) was performed in patients. Only IL-6 levels were significantly increased in patients after controlling for body mass index, waist circumference, smoking, and psychopharmacological treatment, compared with healthy subjects. After adjusting for several confounders, multiple linear regression models identified that Positive and Negative Syndrome Scale negative symptoms, general psychopathology, and global severity are predicted by IL-1β concentrations, while motivation and pleasure domain of Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms and Personal and Social Performance global functioning scores are predicted by IL-2 levels. Cognitive performance, positive, and depressive symptom severity did not correlate with any cytokine. Our findings suggested that IL-6 concentrations are elevated in stable patients with schizophrenia. Whereas IL-2 specifically marks severity of the motivation and pleasure domain of negative symptoms, IL-1β is not specific to this dimension as it also predicts severity of general and global symptomatology. Copyright © 2018 SEP y SEPB. Publicado por Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 3. Répartition et abondance des sargasses Sargassum natans et ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ces plantes se retrouvent en abondance en mai et en juin sur toutes les plages du pays et particulièrement sur les plages du secteur littoral centre et oriental et les complexes lagunaires Aby-Tendo-Ehy et Grand-Lahou. Leur expansion en mai dans tous les milieux est favorisée par la salinité, la lumière, la température et ...

 4. Interleukin-1 antagonists in the treatment of autoinflammatory syndromes, including cryopyrin-associated periodic syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pierre Quartier

  2011-01-01

  Full Text Available Pierre QuartierUnité d'Immunologie-Hématologie et Rhumatologie pédiatriques, Hôpital Necker-Enfants Malades, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paris, FranceAbstract: Cryopyrin-associated periodic syndrome (CAPS include a group of rare autoinflammatory disorders, the spectrum of which ranges from the mildest form, ie, familial cold autoinflammatory syndrome to more severe phenotypes, ie, Muckle-Wells syndrome, and chronic infantile neurological cutaneous and articular syndrome, also known as neonatal-onset multisystem inflammatory disease. Three interleukin (IL-1 antagonists have been tested in adults and children with CAPS, ie, anakinra, a recombinant homolog of the human IL-1 receptor antagonist; rilonacept, a fusion protein comprising the extracellular domains of IL-1 receptor I and the IL-1 adaptor protein, IL-1RAcP, attached to a human immunoglobulin G molecule; and canakinumab, the anti-IL-1β monoclonal antibody. Following rapid clinical development, rilonacept and canakinumab were approved by both the US Food and Drug Administration and the European Medicines Agency for use in adults and children. This review describes how the study of CAPS has helped us to understand better the way the innate immune system works, the pathogenesis of autoinflammatory syndromes, and the key role of IL-1. It also reviews the effects of IL-1 blockade in CAPS and other disorders, in particular systemic juvenile idiopathic arthritis, adult-onset Still's disease, and gout. Finally, this review covers some issues addressed by very recent and ongoing work regarding treatment indications, from orphan diseases to common disorders, continuous versus intermittent treatment, the pharmacokinetics, pharmacodynamics, and optimal dosages of the different drugs, as well as the need for Phase IV trials, exhaustive registries, and long-term follow-up of several patient cohorts.Keywords: inflammation, interleukin-1, cytokines, treatment

 5. AZD5363 inhibits inflammatory synergy between interleukin-17 and insulin/insulin-like growth factor 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chong eChen

  2014-12-01

  Full Text Available In the United States, one third of population is affected by obesity and almost 29 million people are suffering from type 2 diabetes. Obese people have elevated serum levels of insulin, insulin-like growth factor 1 (IGF1 and interleukin-17 (IL-17. Insulin and IGF1 are known to enhance IL-17-induced expression of inflammatory cytokines and chemokines, which may contribute to the chronic inflammatory status observed in obese people. We have previously demonstrated that insulin/IGF1 signaling pathway crosstalks with IL-17-activated nuclear factor-kappa B (NF-κB pathway through inhibiting glycogen synthase kinase 3β (GSK3β activity. However, it is unclear whether GSK3α also plays a role and whether this crosstalk can be manipulated by AZD5363, a novel pan-Akt inhibitor that has been shown to increase GSK3 activity through reducing phosphorylation of GSK3α and GSK3β. In this study, we investigated IL-17-induced expression of C-X-C motif ligand 1 (Cxcl1, C-C motif ligand 20 (Ccl20 and interleukin-6 (Il-6 in wild-type, GSK3α-/-, and GSK3β-/- mouse embryonic fibroblast (MEF cells as well as in mouse prostate tissues by real-time quantitative PCR. We examined the proteins involved in the signaling pathways by Western blot analysis. We found that insulin and IGF1 enhanced IL-17- induced expression of Cxcl1, Ccl20 and Il-6, which was associated with increased phosphorylation of GSK3α and GSK3β in the presence of insulin and IGF1. AZD5363 inhibited the synergy between IL-17 and insulin/IGF1 through reducing phosphorylation of GSK3α and GSK3β by inhibiting Akt function. These findings imply that the cooperative crosstalk of IL-17 and insulin/IGF1 in initiating inflammatory responses may be alleviated by AZD5363.

 6. The 20-20-20 Airship Challenge

  Science.gov (United States)

  Kiessling, Alina; Diaz, Ernesto; Miller, Sarah; Rhodes, Jason

  2014-06-01

  A NASA Centennial Challenge; (http://www.nasa.gov/directorates/spacetech/centennial_challenges/index.html) is in development to spur innovation in stratospheric airships as a science platform. We anticipate a million dollar class prize for the first organization to fly a powered airship that remains stationary at 20km (65,000 ft) altitude for over 20 hours with a 20kg payload. The design must be scalable to longer flights with more massive payloads.In NASA’s constrained budget environment, there are few opportunities for space missions in astronomy and Earth science, and these have very long lead times. We believe that airships (powered, maneuverable, lighter-than-air vehicles) could offer significant gains in observing time, sky and ground coverage, data downlink capability, and continuity of observations over existing suborbital options at competitive prices. We seek to spur private industry (or non-profit institutions, including FFRDCs and Universities) to demonstrate the capability for sustained airship flights as astronomy and Earth science platforms. This poster will introduce the challenge in development and provide details of who to contact for more information.

 7. Decreased Pulmonary Function in School Children in Western Japan after Exposures to Asian Desert Dusts and Its Association with Interleukin-8

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Masanari Watanabe

  2015-01-01

  Full Text Available The objective of the study was to investigate the influence of Asian dust storms (ADS on pulmonary function of school children and the relationship of this effect with interleukin-8. Morning peak expiratory flow (PEF was measured daily in 399 children from April to May 2012 and in 384 of these children from March to May 2013. The data were analyzed for an association between ADS events and PEF by linear mixed models. Interleukin-8 transcriptional activity was assessed in THP-G8 cells stimulated by airborne particles collected on ADS days. Seven ADS days were identified: April 23 and 24, 2012; March 8 to 10, 2013; and March 19 and 20, 2013. Changes in PEF after ADS exposure were −8.17 L/min (95% confidence interval, −11.40 to −4.93 in 2012 and −1.17 L/min (−4.07 to 1.74 in 2013, and there was a significant difference between 2012 and 2013. Interleukin-8 transcriptional activity was significantly higher in 2012 at 10.6±2.9-fold compared to 3.7±0.4 in March 8 to 10, 2013, and 2.3±0.2 in March 19 and 20, 2013. The influence of ADS events on pulmonary function of children differs with each ADS event and may be related to interleukin-8 production.

 8. Decreased Pulmonary Function in School Children in Western Japan after Exposures to Asian Desert Dusts and Its Association with Interleukin-8

  Science.gov (United States)

  Watanabe, Masanari; Kurai, Jun; Sano, Hiroyuki; Saito, Rumiko; Kimura, Yutaka; Aiba, Setsuya; Oshimura, Mitsuo; Yamasaki, Akira; Shimizu, Eiji

  2015-01-01

  The objective of the study was to investigate the influence of Asian dust storms (ADS) on pulmonary function of school children and the relationship of this effect with interleukin-8. Morning peak expiratory flow (PEF) was measured daily in 399 children from April to May 2012 and in 384 of these children from March to May 2013. The data were analyzed for an association between ADS events and PEF by linear mixed models. Interleukin-8 transcriptional activity was assessed in THP-G8 cells stimulated by airborne particles collected on ADS days. Seven ADS days were identified: April 23 and 24, 2012; March 8 to 10, 2013; and March 19 and 20, 2013. Changes in PEF after ADS exposure were −8.17 L/min (95% confidence interval, −11.40 to −4.93) in 2012 and −1.17 L/min (−4.07 to 1.74) in 2013, and there was a significant difference between 2012 and 2013. Interleukin-8 transcriptional activity was significantly higher in 2012 at 10.6 ± 2.9-fold compared to 3.7 ± 0.4 in March 8 to 10, 2013, and 2.3 ± 0.2 in March 19 and 20, 2013. The influence of ADS events on pulmonary function of children differs with each ADS event and may be related to interleukin-8 production. PMID:26060816

 9. Study of the damage processes induced by thermal fatigue in stainless steels F17TNb and R20-12 for automobile application; Etude de l'endommagement en fatigue thermique des aciers inoxydables F17TNb et R20-12 pour application automobile

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bucher, L.

  2004-12-15

  Thermal cycling is the main cause of fatigue failure in automobile exhaust manifolds for which the use of stainless steel now rivals that of cast iron which has been traditionally used. An original fatigue test has been developed by Ugine and ALZ, a stainless steel producer, so as to be able to compare different grades of stainless steel alloys. This test is representative of the thermal conditions encountered in the critical zones of exhaust manifolds. However, it has revealed significant differences in damage processes in the ferritic and austenitic grades tested. The subject of this thesis is the damage processes induced by thermal fatigue in stainless steels used for automotive exhaust manifolds. Two stainless steels were studied: a ferritic grade, F17TNb (17%Cr and stabilized with Ti and Nb), and an austenitic grade, R20-12, containing 20% Cr and 12% Ni. The first objective was to understand the different damage processes induced by thermal fatigue in the ferritic and austenitic grades. The second was to develop a numerical design tool of the thermally tested structures. (author)

 10. Drague et cruising

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emmanuel Redoutey

  2008-04-01

  Full Text Available Dans la culture homosexuelle masculine, drague et cruising sont des termes équivalents. Ils désignent la quête d’un ou de plusieurs partenaires occasionnels et anonymes. Analyser leurs référents métaphoriques respectifs offre un éclairage particulier, à la fois phénoménologique et géographique, pour une compréhension nuancée des types de pratique et d’expérience qu’ils recouvrent. Cet article pose l’hypothèse d’une distinction entre deux figures, le dragueur et le cruiser, et postule que cette distinction se tient essentiellement dans l’opposition que Gilles Deleuze et Félix Guattari établissent entre ‘espace strié’ et ‘espace lisse’. L’essai de théorisation qui en découle est une manière de comprendre ce qui, entre sexualisation de l’espace et érotisation d’un mouvement exploratoire, fait fonctionner le script de la drague.In French gay culture, drague means cruising: looking for anonymous and 
casual sexual partners. This paper, by respectively examining the 
metaphorical underpinnings of both words, French and English, throws 
doubt on the validity of this translation. Through a phenomenological 
and geographical perspective, it attempts to give a nuanced examination 
of the practice and experience that each word conceals. The aim is to 
identify two figures embodied in a same person: the dragueur and the 
cruiser. I will argue that the distinction mainly rests on the 
opposition that Gilles Deleuze and Felix Guattari establish between ‘striated space’ and ‘smooth space’. The concluding theorical 
discussion is an attempt to understand what, in the tension between sexualization of space and eroticization of movement, guides the scripts of drague and cruising.

 11. Paraboles et catastrophes

  CERN Document Server

  Thom, René

  1983-01-01

  René Thom, mathématicien français, membre de l'Académie des Sciences, s'est vu décerner en 1958 la médaille Field, équivalent du Prix Nobel en mathématiques, pour ses créations intellectuelles, la " théorie des catastrophes ", regard nouveau sur toutes les transformations qui adviennent de manière brusque, imprévisible, dramatique. Dans ces entretiens qui vont de la mathématique à l'embryologie, de la linguistique à l'anthropologie et à l'histoire, René Thom expose les grandes lignes de la théorie des catastrophes et passe en revue, avec un esprit à la fois critique et passionné, les grands thèmes scientifiques de notre époque, de la physique atomique à la biologie moléculaire, du " progrès " scientifique et technologique aux connexions complexes entre la société et la science. " Ce petit livre est une extraordinaire réussite en vulgarisation ". (Jean Largeault)

 12. Enfants, chercheurs et citoyens

  CERN Document Server

  Lederman, Leon

  1998-01-01

  J'ai consacré ma vie à la physique. J'aimerais que tous les enfants aient la chance de satisfaire leur goût pour la recherche et de développer leur intelligence. J'ai découvert à Chicago, chez mon ami Leon Lederman, une méthode d'enseignement des sciences à l'école qui m'a subjugué. J'ai vu, à tous les niveaux, en physique, en chimie, en sciences naturelles et en mathématiques, des enfants qui expérimentaient avec joie, apprenaient les concepts fondamentaux à leur rythme, réfléchissant et discutant. Je voyais en gestation des êtres libres, capables de rechercher une vérité qui ne leur était pas assenée. J'ai voulu confronter des enseignants français du primaire et du secondaire à ces recherches qui ne se limitent pas à l'enseignement primaire. C'est leur regard critique et surtout leurs idées pour notre enseignement que j'ai rassemblés dans ce livre.

 13. Human Interleukine-1 receptor antagonist:Cloning, Expression and Optimization in E.coli Host

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gh. Barati

  2014-07-01

  Full Text Available Introduction & Objective: Interleukine-1 receptor antagonist (IL-1RA is a powerful anti-inflammatory cytokine which limits the biological effects of IL-1. Due to structural similarity between IL-1 and its antagonist, IL-1RA competitively binds to IL-1 receptor which leads to no signal transduction. Therefore , it is applied in the treatment of patients with inflammatory diseases such as Rheumatoid Arthritis. The aim of this study is cloning, expression and op-timization of IL-1RA in E. coli. Materials & Methods: In this experimental study synthetically prepared cDNA was amplified by PCR. After double digestion with NdeI and XhoI restriction enzymes, this gene was cloned in pET28a expression vector. Expression of desired gene was analyzed at RNA level by RT-PCR and at protein level by SDS-PAGE and followed by western blot to confirm SDS-PAGE results. Optimization of recombinant protein expression was performed in dif-ferent IPTG concentrations and harvesting times after induction. Results: The presence of gene in pET28a was determined by colony-PCR and confirmed by restriction digestion. Transcription of cloned gene and expression of high yield recombinant protein were shown by RT-PCR and SDS-PAGE, respectively. The result of SDS-PAGE was confirmed by western blot. Expression was optimized in different induction time and IPTG concentrations Conclusion: The result of this study demonstrated expression of this recombinant protein at high level in E.coli system by pET28a expression vector. This study also showed a direct as-sociation between the increased level of expression and time of induction . Therefore, an overnight induction time with 0.1 mM IPTG concentration is recommended for a high level expression. (Sci J Hamadan Univ Med Sci 2014; 21 (2:145-151

 14. Interleukin-1 Antagonism Decreases Cortisol Levels in Obese Individuals

  OpenAIRE

  Urwyler, Sandrine Andrea; Schuetz, Philipp; Ebrahimi, Fahim; Donath, Marc Y.; Christ-Crain, Mirjam

  2017-01-01

  Increased cortisol levels in obesity may contribute to the associated metabolic syndrome. In obesity, the activated innate immune system leads to increased interleukin (IL)-1β, which is known to stimulate the release of adrenocorticotropin hormone (ACTH).; We hypothesized that in obesity IL-1 antagonism would result in downregulation of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis, leading to decreased cortisol levels.; In this prospective intervention study, we included 73 patients with obesity (b...

 15. Role of Interleukin-6 and Its Receptor in Endometriosis

  OpenAIRE

  Li, Shihui; Fu, Xiaoxia; Wu, Tingting; Yang, Liwei; Hu, Changchang; Wu, RuiJin

  2017-01-01

  Background Studies have shown that the concentration of interleukin (IL)-6 in peritoneal fluid is increased in patients with endometriosis; however, whether the disorders involving IL-6 contribute to the development of endometriosis is still unclear. In the present study, we evaluated the potential role of IL-6 and IL-6 receptor (IL-6R) in the pathogenesis of endometriosis. Material/Methods We examined activated macrophages and the expression of membrane-binding receptor (mIL-6R) in peritonea...

 16. Thyroid Storm Provoked by Interleukin-2 Therapy for Metastatic Melanoma

  OpenAIRE

  Yao-Chung Liu; Ming-Hung Hu; Yuan-Hao Yang; Jyh-Pyng Gau; Jin-Hwang Liu

  2014-01-01

  With the growing use of immunotherapy in the treatment of cancer and autoimmune disease, severe autoimmune thyroid dysfunction may be provoked at an increasing rate. We herein report a 49-year-old male patient experiencing a life- threatening thyroid storm provoked by interleukin-2 (IL-2). This was a case of pulmonary metastasis of melanoma without a previous history of thyroid dysfunction. For the metastatic melanoma, he underwent combined immunochemotherapy including dacarbazine and IL-2. T...

 17. Antiinflammatory properties of a peptide derived from interleukin-4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klementiev, Boris; Enevoldsen, Maj N; Li, Shizhong

  2013-01-01

  Interleukin-4 (IL-4) is a potent antiinflammatory cytokine. However its use in the clinic is hampered by side effects. We here describe the identification of a novel synthetic peptide, termed Ph8, derived from α-helix C of IL-4, which interacts with IL-4 receptor α (IL-4Rα). Employing various...... and reduced acute inflammation in carrageenan-induced edema. Our findings indicate that Ph8 is a promising potential drug candidate for the treatment of inflammatory diseases....

 18. Artaud et les Tarahumaras

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Mariasole Raimondi

  2008-01-01

  Full Text Available Ce film propose des scènes de vie des Tarahumaras, une ethnie originaire du Mexique installée dans le territoire de l'Etat de Chiuahua, dans un milieu montagneux très sauvage. La caméra reprend les danses et les rites de ces mangeurs de peyotl d'un regard rapide et saccadé primant des cadrages de détail où prédominent les pieds, pour nous montrer ces corps d'homme et de femme en mouvement, courant, dansant, bondissant au milieu des leurs éléments naturels : rocailles, rivières, rochers, sans...

 19. Pastourelle et folklore

  OpenAIRE

  Dumas, René

  2014-01-01

  Dans l'état où il nous est parvenu, le Tristan de Béroul ne nous offre que peu d'évocations de la ville et de la demeure où évoluent les différents personnages. Pourtant, bon nombre des moments-clés du roman se situent précisément en milieu urbain : la scène de la marche au suplice d'Iseut, par exemple, ou celle de la fête qui célèbre son retour auprès du roi Marc. Aussi tenterons-nous de préciser dans quel cadre de vie se situent les aventures de Tristan et Iseut et de rechercher l'ordre urb...

 20. Travaux et publications

  OpenAIRE

  M. Deville

  2010-01-01

  Ouvrages L'Oratoire à Angers aux xviie et xviiie siècles, Paris, 1975, 251 p. Le pouvoir municipal à Angers de 1657 à 1789, 2 vol., Angers, 1984, 293 et 348 p. Articles « La mission du père Honoré de Cannes à Angers en 1684 », Annales de Bretagne et des Pays de l'ouest (en abrégé ABPO dans les articles suivants), 1974, p. 501-516. « L'élection des maires d'Angers au xviiie siècle », Travaux sur le xviiie siècle, Angers, 1978, p 4-18. « Les messagers de l'université d'Angers dans la seconde mo...

 1. Pluralisme et rupture familiale

  OpenAIRE

  Fulchiron, Hugues

  2012-01-01

  Le modèle familial au sein de notre société est la famille nucléaire mariée composée des conjoints et des enfants et parfois étendue à d’autres parents, tels que les grands-parents. Avant la deuxième guerre mondiale le schéma était différent ; la famille type était constituée de plusieurs générations. Cette coopérative familiale était fondée sur l’autorité du chef de famille et la hiérarchie stricte de l’autorité familiale. La femme était donc d’abord soumise à son père puis à son mari ou à s...

 2. Interleukin-6 and Interleukin-8 Levels Correlate With the Severity of Aplastic Anemia in Children.

  Science.gov (United States)

  Gupta, Vineeta; Kumar, Sushil; Sonowal, Rimjhim; Singh, Surya K

  2017-04-01

  The aim of this study was to evaluate the levels of interleukin (IL)-6 and IL-8 in patients with aplastic anemia and its correlation with severity of the disease. IL-6 and IL-8 levels were measured in 40 patients with aplastic anemia in the age group of 4 to 14 years. A total of 40 healthy children served as controls. Quantitative estimation of IL-6 and IL-8 was performed using a solid-phase sandwich ELISA kit. Results were presented as IL-6 and IL-8 concentrations in pg/mL. Patients received immunosuppressive therapy per the British Committee for Standards in Haematology Guidelines 2009. Mean age of the patients was 9.78±2.74 years. IL-6 level of patients was elevated compared with controls (193.48±352.3 vs. 4.58±3.39; Paplastic anemia (724.33±519.42), followed by severe aplastic anemia (80.51±66.28 pg/mL), and non-severe aplastic anemia (6.01±1.89). Differences were statistically significant. A similar trend was also observed for IL-8 levels, where the levels were 41.02±24.23, 11.34±8.0, and 1.67±0.71 for very severe aplastic anemia, severe aplastic anemia, and non-severe aplastic anemia, respectively. The differences were again statistically significant. IL levels were also correlated with the treatment outcome. Responders had lower levels compared with nonresponders, but the difference was not statistically significant (186.36±322.45 vs. 198.74±368.10). Levels of ILs decreased in responders, but were not comparable with that of controls 6 months after therapy. High levels of IL-6 and IL-8 were observed in children with aplastic anemia. Increased levels showed correlation with disease severity and therefore appear to play an important role in aplastic anemia. However, levels had no significant correlation with the treatment outcome.

 3. Serum levels of interleukin-6 and interleukin-8 as diagnostic markers of acute pyelonephritis in children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abolfazl Mahyar

  2013-05-01

  Full Text Available &lt;b&gt;Purpose:&lt;/b&gt; Early diagnosis and treatment of acute pyelonephritis in children is of special importance in order to prevent serious complications. This study was conducted to determine the diagnostic value of serum interleukin (IL-6 and IL-8 in children with acute pyelonephritis. &lt;b&gt;Methods:&lt;/b&gt; Eighty seven patients between 1 month to 12 years old with urinary tract infection (UTI were divided into 2 groups based on the result of 99m-technetium dimercapto-succinic acid (DMSA renal scan: acute pyelonephritis (n=37 and lower UTI (n=50 groups. White blood cell (WBC count, neutrophil (Neutl count, erythrocyte sedimentation rate (ESR, C-reactive protein (CRP concentration, platelet count, and serum IL-6 and IL-8 concentrations of both groups were measured and compared . &lt;b&gt;Results:&lt;/b&gt; There was a significant difference between two groups regarding WBC count, Neutl count, ESR, and CRP concentration (P&lt;0.05. In addition, the difference between the two groups regarding serum IL-6 and IL-8 concentrations was not significant (IL-6, 60 and 35.4 pg/mL and IL-8, 404 and 617 pg/mL, respectively. The sensitivity and specificity of serum IL-6 and IL-8 for diagnosis of acute pyelonephritis were 73%, 42% and 78%, 32%, respectively. Sensitivity, specificity, negative and positive predictive values of serum IL-6 and IL-8 were less than those of acute phase serum reactants such as CRP. &lt;b&gt;Conclusion:&lt;/b&gt; This study showed that there was no significant difference between acute pyelonephritis and lower UTI groups regarding serum IL-6 and IL-8 levels. Therefore, despite confirming results of previous studies, it seems that IL-6 and IL-8 are not suitable markers for differentiating between acute pyelonephritis and lower UTI.

 4. Anti-Inflammatory Effects of Interleukin-19 in Vascular Disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ross N. England

  2012-01-01

  Full Text Available Despite aggressive dietary modification, lipid-lowering medications, and other interventional medical therapy, vascular disease continues to be a leading cause of mortality in the western world. It is a significant medical and socioeconomic problem contributing to mortality of multiple diseases including myocardial infarction, stroke, renal failure, and peripheral vascular disease. Morbidity and mortality of vascular disease are expected to worsen with the increasing number of patients with comorbid conditions such as obesity, metabolic syndrome, and diabetes mellitus type 2. Vascular diseases such as atherosclerosis, restenosis, and allograft vasculopathy are recognized to be driven by inflammation, and as such, cytokines which mediate inflammation not only represent important targets of rational therapy, but also can be considered as possible therapeutic modalities themselves. In this paper, we will examine the role of inflammatory cytokines and lymphocyte Th1/Th2 polarity in vascular inflammation, with a focus on atherosclerotic vascular disease. We will then introduce a recently described Th2 interleukin, interleukin-19 (IL-19, as a previously unrecognized mediator of vascular inflammatory disorders. We will review our current understanding of this interleukin in health and disease and present the possibility that IL-19 could represent a potential therapeutic to combat vascular inflammatory disease.

 5. Dynamique de la nappe et qualites physico-chimiques des eaux ...

  African Journals Online (AJOL)

  resultat est conforme a celui des cartes piezo- metriques elaborees en 1993 et 2007 [19,20]; done la nappe suit le modele topographique et le lac constitue une zone de convergence des eaux. ©UBMA-2013. 88. F. Zahi et al. L' examen des cartes piezometriques montrent que les parties Sud et Sud-Est du lac Fetzara se.

 6. Hvad karakteriserer et talent?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raalskov, Jesper

  2012-01-01

  Debatten i medierne har i stigende grad fokus på talentfulde medarbejdere - men hvad er talent egentlig? I den akademiske litteratur inden for Talent Management (TM) gives der mange forskellige bud på, hvordan man som virksomhed kan udvikle og lede talenter, men færre af feltets inputgivere...... forholder sig til, hvad den overordnede definition af talent er. Der ses i litteraturen divergerende opfattelser af, hvilke konkrete egenskaber (attributter) som definerer et talent. I denne artikel gives et bud på en konsensusskabende tilgang til talent, idet talent kan ses som; det du har gjort (fortid...

 7. Interleukin-2 based immunotherapy in patients with metastatic renal cell carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Donskov, Frede

  2007-01-01

  The present thesis consists of 8 published articles focusing on interleukin-2 based immunotherapy in metastatic renal cell carcinoma (mRCC). This disease represents a significant challenge, as the tumor is resistant to current chemotherapy, hormonal therapy and radiation therapy. However, IL-2...... based immunotherapy may induce dramatic durable tumor regression by manipulating the immune system, however, only in a minority of patients. Two critical questions have driven the present thesis. First, which properties of the immune system are responsible for the dramatic tumor regression seen in some...... patients with mRCC following IL-2 administration? And second, can histamine increase the efficacy of IL-2 based immunotherapy by ending the immune suppression induced by phagocyte-generation of reactive oxygen species? 120 Danish patients, 41 UK patients and 20 Swedish patients were treated with low...

 8. The pharmacokinetics, distribution and degradation of human recombinant interleukin 1 beta in normal rats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wogensen, L D; Welinder, B; Hejnaes, K R

  1991-01-01

  -lives of distribution (T1/2 alpha) and elimination phases (T1/2 beta) of human recombinant interleukin 1 beta (rIL-1 beta), and its tissue distribution and cellular localization by means of mono-labelled, biologically active 125I-rIL-1 beta. After intravenous (i.v.) injection, 125I-rIL-1 beta was eliminated from...... the circulation with a T1/2 alpha of 2.9 min and a T1/2 beta of 41.1 min. The central and peripheral volume of distribution was 20.7 and 19.1 ml/rat, respectively, and the metabolic clearance rate was 16.9 ml/min/kg. The kidney and liver showed the highest accumulation of tracer, and autoradiography demonstrated...

 9. A polymorphism of the interleukin-1 beta gene is associated with sperm pathology in humans.

  Science.gov (United States)

  Bentz, Eva-Katrin; Hefler, Lukas A; Denschlag, Dominik; Pietrowski, Detlef; Buerkle, Bernd; Tempfer, Clemens B

  2007-09-01

  In a prospective case-control study of 127 normozoospermic and 435 non-normozoospermic Caucasian men, the genotype frequencies of a polymorphism of the interleukin-1 beta gene (IL-1beta Taq C-->T) were statistically significantly different between groups (homozygous wild-type C/C [57%], heterozygous C/T [42%], and homozygous mutant T/T [1%] vs. C/C [57%], C/T [36%], T/T [7%] for normozoospermic and non-normozoospermic men, respectively; odds ratio, 4.8; 95% confidence interval, 1.13 to 20.28). This association was restricted to men with the oligoasthenoteratozoospermia (OAT) syndrome. We conclude that the investigated polymorphism is associated with sperm pathology in Caucasians.

 10. Increase in interstitial interleukin-6 of human skeletal muscle with repetitive low-force exercise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosendal, Lars; Søgaard, Karen; Kjaer, Michael

  2005-01-01

  Interleukin (IL)-6, which is released from muscle tissue during intense exercise, possesses important metabolic and probably anti-inflammatory properties. To evaluate the IL-6 response to low-intensity exercise, we conducted two studies: 1) a control study with insertion of microdialysis catheters...... in muscle and determination of interstitial muscle IL-6 response over 2 h of rest and 2) an exercise study to investigate the IL-6 response to 20 min of repetitive low-force exercise. In both studies, a microdialysis catheter (cutoff: 3,000 kDa) was inserted into the upper trapezius muscle of six male...... subjects, and the catheters were perfused with Ringer-acetate at 5 microl/min. Venous plasma samples were taken in the exercise study. The insertion of microdialysis catheters into muscle resulted in an increase in IL-6 from 8 +/- 0 to 359 +/- 171 and 484 +/- 202 pg/ml after 65 and 110 min, respectively (P...

 11. Serum concentrations of interleukin-1 alpha, interleukin-6 and tumor necrosis factor-alpha in neonatal sepsis and meningitis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fida, Nadia M.; Fadelallah, Mohamed F.; Al-Mughales, Jamil A.

  2006-01-01

  To investigate whether serum levels of interleukin-1alpha (IL-1alpha), IL-6, tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha), C-reactive protein (CRP) are useful in the diagnosis of neonatal sepsis and meningitis and differentiate them. Blood samples were collected from 35 full term neonates with suspected infection who admitted to the Neonatology Unit, Pediatric Department, King Abdul-Aziz University Hospital, Jeddah, Saudi Arabia during January 2002 - June 2003. On the basis of laboratory and bacteriological results, newborns were classified into: sepsis (n=28), meningitis (n=7), and healthy controls (n=16). Sepsis groups were further subdivided according to culture results into: group 1 = proven sepsis (n=6), group 2 = clinical sepsis (n=14), and group 3 = possible-infected (n=8). Serum levels of IL-1alpha, IL-6, TNF-alpha were measured using Enzyme-Linked Immunosorbent Assay while CRP by nephelometer: In sepsis and meningitis patients, serum levels of CRP (p<0.01, p<0.05,) and IL-1alpha (p<0.001, p<0.05) were elevated than controls. C-reactive protein levels elevated in proven sepsis (p<0.001) and IL-1alpha elevated in all subgroups of sepsis (groups 1, 2, 3) compared with (p<0.05, p<0.001, p<0.01) controls. Interleukin-6, TNF-alpha showed no significant differences between studied groups. In sepsis and meningitis, IL-1alpha had a highest sensitivity (89%, 86%), and negative predictive values (89% and 93%). Interleukin-1alpha and CRP increased in neonatal sepsis and meningitis, but cannot differentiate between them. Interleukin-1alpha had a highest sensitivity in prediction of neonatal infection and its assessment may improve accuracy of diagnosis. (author)

 12. Alimba et al (5)

  African Journals Online (AJOL)

  USER

  There was significant (p<0.05) increase in erythrocytes, haemoglobin ... for its anti-hemorrhoid and anti-inflammatory properties (Afolabi et al., 2008), ... genome instability which may lead to genetic related diseases ... membrane, behavioral pattern, morbidity and mortality. ..... extracts of Phyllanthus amarus in mice and rats.

 13. Sarcoidose et spondylarthrite ankylosante

  African Journals Online (AJOL)

  raoul

  14 mars 2011 ... Selon Kremer et al [3], cette atteinte peut avoir trois origines différentes : une manifestation rhumatologique originale de la sarcoïdose; une atteinte infectieuse notamment tuberculeuse; ou une sacro-iliite inflammatoire dans le cadre d´une association à une authentique spondylarthrite ankylosante.

 14. Taiwo et al (8)

  African Journals Online (AJOL)

  DELL

  Ife Journal of Science. (2016) vol. 18, no. 4. SPATIAL ... Ogun State. On the contrary, published work in some parts of Nigeria had ..... Prevalence among. Age Group (%). Cause of Infection. (%). Adeoye et al.,. 2007. Lagos. Kato-Katz. A. lumbricoides =29.7. Hookworm = 0.7. T. Trichiura = 18.4. S. stercoralis =0.3. Total =49.1.

 15. Rossie et al

  African Journals Online (AJOL)

  PUBLICATIONS1

  ing onto the torso for bike riders (Blocken et al., 2013) or it might ... designing new vehicles as well as for drawing up specific training ... These models were chosen because they repre- ..... muscles is relevant since the bio-mechanical workload ...

 16. Danquah et al

  African Journals Online (AJOL)

  PUBLICATIONS1

  supply. This has resulted in the springing up of many real estate houses, which have ... structured questionnaires distributed to occu- ... Post occupancy evaluation (POE) originates ... ance aspects as energy management (Taylor et ..... The reliability tests of these variables ..... 24hr security system with modern gadgets thus.

 17. aboagye et al.2

  African Journals Online (AJOL)

  PUBLICATIONS1

  14 Aboagye et al. wide variety of birds, including chickens, by piercing the quills of feathers and gnawing the epidermis. In doing so, they can spread disease and lower .... evolution. Oikos, 97: 223-228. Nordenfors, H. and Chirico, J. (2001). Evalua- tion of a sampling trap for Dermanyssus gal- linae (Acari: Dermanyssidae).

 18. Communication et participation communautaire

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Dans le nouveau paradigme, le chercheur ou l'agent de développement intervient à .... ainsi que les autres parties prenantes concernées dans les phases de définition, ..... Enfin, il faut discuter des avantages financiers et matériels liés à la ...... Working for Change and Development, New Delhi : Sage Publications, 1995.

 19. Et naturligt redskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2005-01-01

  I denne introduktion til temanummeret om Videndeling og samarbejde på nettet er udgangspunktet, at selv om teknologien er til rådighed, så har universiteternes undervisere og forskere ikke nødvendigvis helhjertet taget den til sig som et redskab, der kan understøtte komplekse og væsentlige opgave...

 20. Fadimu et al

  African Journals Online (AJOL)

  coconut water has the potential to increase growth and nutritional value of S. mombin(Linn.) so that S. mombin ... of plant growth and development, including seed maturation and ... et al., 2000). Auxins are primary regulators of plant form while ...

 1. Agwu et al (6)

  African Journals Online (AJOL)

  DELL

  Enterobacteriaceae, the bacteria Escherichia coli is regarded as non-halophilic, and cannot tolerate high salt concentrations (Abdulkarim et al., 2009). Nevertheless, some strains of E. coli are halo- tolerant and survive in high salt concentrations. The ability to demonstrate such high osmotic pressure is possibly due to the ...

 2. Et tabt talent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2015-01-01

  Historie. Ulrik Langen har begået discplineret humanistisk forskning, når den er bedst. Men fortællingen om tyven, der stjal guldhornene, er først og fremmest velskrevet, dramatisk socialhistorie. Anmeldelse af: Ulrik Langen: Tyven - Den utrolige historie om manden, der stjal guldhornene. 364 sid...

 3. ESTHESIONEUROBLASTOME : DILEMME DIAGNOSTIC ET ...

  African Journals Online (AJOL)

  endoscopie nasale a trouvé un processus tumoral endonasal dans tous les cas. Des adénopathies cervicales ont été retrouvées dans un cas. Le scanner du massif facial et la biopsie tumorale, réalisés dans les trois cas, ont permis de classer ...

 4. Njukeng et al. + DOI

  African Journals Online (AJOL)

  confo

  3 Institute of Agricultural Research and Development (IRAD), Bambui, North West Province, Cameroon. ... Potato (Solanum tuberosum L.) is an important cash-food crop, which is widely ... production in Africa nearly tripled over the past 35 years ... Njukeng et al, Prevalence of Viruses in Potato Seed Tubers in the North West ...

 5. Hamid et al (24)

  African Journals Online (AJOL)

  USER

  acne, and eye problems (Diaz-Bolio, 1975). Cnidoscolus aconitifolius roots and leaves have been taken as a laxative, diuretic, circulation stimulant, to increase digestion, stimulant for lactation, and to harden the fingernails (Rowe, 1994; Kuti, and. Torres, 1996). Oyagbemi et al., (2011) reported the proximate analysis and ...

 6. Esuuman et al (17)

  African Journals Online (AJOL)

  big timmy

  ether (Sathe et al., 2002). Various extraction conditions such as pH, solvent types (NaOH, NaCl or Ethanol), solvent concentration, extraction time, solvent/flour ratio, may affect the final properties of the extracted protein. When many factors and interactions affect desired responses in a certain process design, Response.

 7. Didaktik 2.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gynther, Karsten

  2010-01-01

  Læremiddel.dk – Nationalt Videncenter for Læremidler har netop afsluttet et 2-årigt udviklingsprojekt, ‘Læremiddelkultur og didaktik 2.0’. I samarbejde med lærere fra Køge, Kolding og Odense Kommune har projektet kortlagt lærere og elevers brug af gratis internetbaserede materialer med henblik på...... at udvikle og formidle viden om nye undervisnings- og arbejdsformer, der kan matche de udfordringer, som brugen af internettet gir skolen....

 8. Megabyer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Matthiessen, Christian Wichmann

  2013-01-01

  Megabyer defineres ved deres størrelse, men er interessante ikke blot fordi de er store, men fordi de repræsenterer et nyt fænomen i den globale urbaniseringsproces. Deres indmarch blev indledt i det 20. århundrede, og de vil formentlig udgøre en mere og mere markant storbytype i løbet af det 21....

 9. Violence urbaine, déplacements, genre et liens communautaires ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  20 oct. 2017 ... Lorsque les liens communautaires mènent aux crimes violents. Exploration de la cohésion sociale et de la méfiance envers l'État à titre de facteurs incitant à la violence urbaine. five pregnant african women. Les rôles sexospécifiques et la violence dans les villes. Une croissance rapide et des identités ...

 10. Le voyageur et le touriste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Rauch

  2011-06-01

  Full Text Available Les guides qui paraissent dans la première moitié du XIXe siècle, en langue allemande, anglaise et française, ont introduit des usages. Ils ont défini une manière de voyager, arrêté les itinéraires et indiqué les sites ou les lieux qu’il convenait de visiter. Lorsque paraissent les guides pour automobilistes au début du XXe siècle, la route permet d’autres formes de vagabondage, dont la gastronomie est un exemple illustratif. Dans les années soixante-dix, les nouveaux guides ont suscité d’autres curiosités, ils ont aussi indiqué au touriste les budgets qui leur permettraient de s’orienter dans la consommation touristique.Guides published during the first half of 19th century, in German, English and French languages have introduced some customs. They have defined a way of travelling, made up the routes and indicated the places and settings one has to visit. When guides for motorists are published at the beginning of the 20th century, the road allows other forms of wandering, among which gastronomy is an illustrative example. During the seventies, the new guides aroused other curiosities, they also indicated to the tourists the budgets that would allow them to find their way inside tourist consuming.

 11. Intra-peritoneal administration of interleukin-1 beta induces impaired insulin release from the perfused rat pancreas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wogensen, L; Helqvist, S; Pociot, F

  1990-01-01

  Previous studies have demonstrated a stimulatory effect of interleukin-1 beta (IL-1 beta) on insulin and glucagon release from the perfused rat pancreas, accompanied by selective lysis of 20% of beta-cells as assessed by electronmicroscopy. However, we have not observed an inhibitory action of IL-1...... beta on insulin release from the perfused pancreas as shown for isolated islets. To test whether periodical exposure of the endocrine pancreas to circulating IL-1 beta in vivo affects insulin release from the intact perfused pancreas, rats were treated with daily intraperitoneal injections of 4...

 12. Th2 cytokines and asthma — The role of interleukin-5 in allergic eosinophilic disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chapman Richard W

  2001-03-01

  Full Text Available Abstract Interleukin-5 is produced by a number of cell types, and is responsible for the maturation and release of eosinophils in the bone marrow. In humans, interleukin-5 is a very selective cytokine as a result of the restricted expression of the interleukin-5 receptor on eosinophils and basophils. Eosinophils are a prominent feature in the pulmonary inflammation that is associated with allergic airway diseases, suggesting that inhibition of interleukin-5 is a viable treatment. The present review addresses the data that relate interleukin-5 to pulmonary inflammation and function in animal models, and the use of neutralizing anti-interleukin-5 monoclonal antibodies for the treatment of asthma in humans.

 13. Toneren kvalitetskrise på Hawaii

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redvall, Eva Novrup

  2012-01-01

  Syv år efter ’Sideways’ er Alexander Payne omsider tilbage med et nyt galleri af kantede karakterer og komplicerede livskriser i Hawaii-herligheden ’The Descendants’......Syv år efter ’Sideways’ er Alexander Payne omsider tilbage med et nyt galleri af kantede karakterer og komplicerede livskriser i Hawaii-herligheden ’The Descendants’...

 14. Fra Bach til Beatles på tre måneder!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Anders

  2006-01-01

  Fra Bach til Beatles på tre måneder! Didaktiske overvejelser og erfaringer på baggrund af nyt et-semesters oversigtskursus Anders Bonde Fra og med september 2005 har man på musikuddannelsen ved Aalborg Universitet, som led i implementeringen af en ny tofaglig bachelorstruktur, udviklet et nyt...

 15. Starskuddet til det postfaktuelle demokrati: "Alternative kendsgerninger"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella

  2017-01-01

  Et nyt begreb har set dagens lys efter Donald Trumps tiltrædelse som USA’s 45. præsident – ”alternative kendsgerninger”.......Et nyt begreb har set dagens lys efter Donald Trumps tiltrædelse som USA’s 45. præsident – ”alternative kendsgerninger”....

 16. Evapotranspiration (ET) covers.

  Science.gov (United States)

  Rock, Steve; Myers, Bill; Fiedler, Linda

  2012-01-01

  Evapotranspiration (ET) cover systems are increasingly being used at municipal solid waste (MSW) landfills, hazardous waste landfills, at industrial monofills, and at mine sites. Conventional cover systems use materials with low hydraulic permeability (barrier layers) to minimize the downward migration of water from the surface to the waste (percolation), ET cover systems use water balance components to minimize percolation. These cover systems rely on soil to capture and store precipitation until it is either transpired through vegetation or evaporated from the soil surface. Compared to conventional membrane or compacted clay cover systems, ET cover systems are expected to cost less to construct. They are often aesthetic because they employ naturalized vegetation, require less maintenance once the vegetative system is established, including eliminating mowing, and may require fewer repairs than a barrier system. All cover systems should consider the goals of the cover in terms of protectiveness, including the pathways of risk from contained material, the lifecycle of the containment system. The containment system needs to be protective of direct contact of people and animals with the waste, prevent surface and groundwater water pollution, and minimize release of airborne contaminants. While most containment strategies have been based on the dry tomb strategy of keeping waste dry, there are some sites where adding or allowing moisture to help decompose organic waste is the current plan. ET covers may work well in places where complete exclusion of precipitation is not needed. The U.S. EPA Alternative Cover Assessment Program (ACAP), USDOE, the Nuclear Regulatory Commission, and others have researched ET cover design and efficacy, including the history of their use, general considerations in their design, performance, monitoring, cost, current status, limitations on their use, and project specific examples. An on-line database has been developed with information

 17. Jazz et tourisme

  OpenAIRE

  Guedj, Pauline

  2013-01-01

  Depuis quinze ans, la scène jazz du quartier de Harlem à New York connaît une renaissance populaire et médiatique. Dans les clubs, l’audience se compose de plus en plus de touristes, venus des quatre coins des États-Unis, de l’Europe mais aussi du Japon. À Harlem, ceux-ci cherchent à découvrir le jazz « authentique », témoignage d’une culture noire américaine dont l’histoire et les origines pourraient se chercher aujourd’hui dans l’Uptown new-yorkais. Cet article, résultat d’un travail en cou...

 18. Plaire et instruire

  OpenAIRE

  Barbafieri, Carine; Berton, Nathalie; Canova-Green, Marie-Claude; Cessac, Catherine; Civardi, Jean-Marc; Demeilliez, Marie; Filippi, Bruna; Grosperrin, Jean-Philippe; Lecomte, Nathalie; Lévy, François; Maillard, Jean-Christophe; Michel, Benoît; Naudeix, Laura; Pélisson-Karro, Françoise; Piéjus, Anne

  2016-01-01

  Le théâtre, la musique et la danse, trois disciplines fondamentales dans l’éducation de la noblesse d’Ancien Régime, participaient, dans les collèges français, à l’élaboration de spectacles conçus pour les jeunes gens autant que pour un public avide de divertissement. La scène des collèges s’impose comme l’un des premiers lieux de création dramatique des XVIIe et XVIIIe siècles. Pourtant, ce répertoire, qui souffre de la disparition de nombreuses sources, est encore rarement appréhendé dans s...

 19. Et bedre image

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Hedvig; Haagerup, Christian Deichmann

  2010-01-01

  Pjecen sammenfatter erfaringer og råd om, hvordan man kan tage fat på at forbedre et boligområdes image. Det er erfaringer og råd som aktører og ledere fra Bispehaven i Århus Kommune, Vejleåparken i Ishøj Kommune og Tingbjerg i Københavns Kommune gerne vil give videre til andre, der skal i gang med...... imageforbedrende indsatser. De tre områder har arbejdet på at forbedre omdømmet og få et bedre image indadtil og udadtil i forbindelse med større renoveringsindsatser i perioden 2002-2009. Hertil kommer optimering af organisationen og organisationskulturen for at nå bedre resultater. Indsatserne i områderne viser...

 20. Femmes, militance et vieillissement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Quéniart

  2008-09-01

  Full Text Available Cet article se propose d’aborder la question de la militance chez les femmes aînées à partir des résultats d’une recherche qualitative menée au Québec, Canada, sur trois ans (2005-2008. Alors que les aînées d’aujourd’hui appartiennent à une génération de femmes qui ont ouvert de multiples portes et ont investi de nouveaux espaces publics, on s’est peu intéressé à leurs pratiques et au sens de leurs engagements après 65 ans. Après avoir introduit la question de la participation sociale et citoyenne des personnes âgées en général, et plus particulièrement des femmes âgées, les auteures mettent en évidence les principales caractéristiques de leurs engagements militants et de leurs conceptions du monde ; un monde qu’elles rêvent encore de changer. Une attention particulière est portée à la perception qu’ont les aînées des différences liées au genre et à la génération. En effet, bien que la plupart d’entre elles ne se définissent pas comme étant des retraitées ni des féministes, elles considèrent que leurs formes et leurs pratiques de militance se distinguent de celles des jeunes militantes et de leurs homologues masculins.Este artículo tiene como objetivo analizar la cuestión de la militancia de las mujeres mayores de 65 años. Propone un estudio llevado a cabo en Québec, Canadá, sobre un período de 3 años (2005-2008. Sabemos que las mujeres mayores de 65 años pertenecen a una nueva generación que ha abierto muchas puertas y se ha introducido en espacios públicos nuevos. Sin embargo, poco nos hemos interesado por sus actividades y sus compromisos después de los 65 años. En este estudio, se introducirá de forma general el problema de la participación social y ciudadana de las personas mayores para después comprobar las principales características de su militancia y de su concepción del mundo. Se prestará especial atención a la percepción que tienen estas mujeres de las

 1. Abundant spontaneous VLFE activities in Cascadia during ETS and inter-ETS time periods

  Science.gov (United States)

  Ghosh, A.; Hutchison, A. A.; Hawthorne, J.

  2017-12-01

  Very low frequency earthquakes (VLFEs) are discrete seismic events associated with episodic tremor and slip (ETS) events. They are rich in 20-50s energy and depleted in higher frequencies compared to regular local earthquakes of similar magnitudes. VLFEs can be as large as Mw 4.0, and potentially release much more seismic moment than the tremor/LFE activities, making them a critical event determining stress evolution during slow earthquakes [Ghosh et al., 2015]. Their underlying physics and relationship with tremor/LFE, however, are still unclear. In Cascadia, the majority of the VLFEs found so far are clustered near the areas of high geodetic slip during ETS events [Ghosh et al., 2015; Hutchison and Ghosh, 2016]. Interestingly, we found VLFE activity has its own dynamics and can occur independent of tremor/LFE activity. For example, during the 2014 ETS event in northern Cascadia, VLFEs are found to be asynchronous with tremor activity, both in space and time [Hutchison and Ghosh, 2016]. We use a matched filter technique to detect thousands of VLFEs over an ETS-cycle, and perhaps more interestingly, even between ETS events. VLFE activities peak during ETS events, but significant VLFE activity is detected during the inter-ETS time period. Analyses of strainmeter data near the VLFE locations suggest statistically significant strain rate increases during VLFE time periods compared to the background. We suggest that VLFE is a distinct type of seismic radiation different from tremor/LFE, and can operate independently from tremor activities. This is in contrast to a model suggesting that VLFE signals may be a result of many LFE signals arriving at seismic stations in a short time period [Gomberg et al., 2016]. We are making a consistent catalog of VLFE in Cascadia for longer time period. Systematic study of VLFEs is going to provide new insights into the mechanism of slow earthquakes and its relationship with tremor/LFE and slow slip.

 2. Recherche et changement

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Éducation ont conjugué leurs efforts. – une première dans les Caraïbes – et conclu un protocole d'entente ministériel en vue de combattre l'obésité chez les enfants. Ce protocole prévoit des interventions en matière de nutrition en milieu scolaire, ainsi ...

 3. Et spil om overlevelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Teglhus, Hanne

  2010-01-01

  Vinterferiens arrangement i februar 2010 var et spil om overleve alverdens farlige sygdomme gennem tiden. Ved at kaste terninger kunne man se hvor stor ens chance var for overlevelse. Men i kraft at man kunne deltage i spillet må ens slægt have været både heldig og stærk, for ellers ville man ikke...

 4. Philia et charis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catherine Darbo-Peschanski

  2009-12-01

  Full Text Available L’article expose les rapports de l’amitié et du plaisir en Grèce ancienne d’après les principes de l’anthropologie historique. Aussi, il travaille sur des « notions indigènes », qui s’inscrivent dans une constellation de notions, parmis lesquelles l’association de charis et philia. En admettant qu’on manque du matériau nécessaire à pousser à une conclusion définitive l’étude sur la charis et la philia chez les Grecs, c’est à dire, de l’individu, la personne, l’intériorité du moi, l’article tente de faire l’étude avancer, en s’appuyant sur quelques textes grecs, notamment ceux d’Arsitote. Pour le philosophe, la charis n’est pas une affection (pathos, à la différence de la philia, classée comme telle dans la Rhét. ; d’après l’EN, elle est « une vertu ou accompagnée de vertu ». Le « charitable » pourtant, relatif de la charis, est l’une des espèces de l’aimable qui est, à son tour, le relatif de l’amitié reposant sur le plaisir. Après quelques démarches, l’article montre comment la relation visuelle occupe une place fondamentale dans la conception aristotélicienne de charis et de philia.

 5. Adekola et al (7)

  African Journals Online (AJOL)

  Timothy Ademakinwa

  the South Atlantic between Latitudes 31° and 33.5 ... South Atlantic Ocean in the Early Cretaceous, around 136 Ma (Brown et al., 1996; Reeves and de. Wit, 2000 ..... 3244. 3246.70. L o w e r C re ta c e o u s. P e rio d. /E p o c h. 3244. 3246.70. B a ..... moderate counts of forest species such as ... The other, near shore is rich.

 6. Fremmedlegemeinfektioner--nyt om biofilm og quorum sensing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høiby, Niels; Johansen, Helle Krogh; Ciofu, Oana

  2007-01-01

  Biofilms are structured consortia of bacteria embedded in self-produced polymer matrix. Biofilms are resistant to antibiotics, disinfectives and phagocytosis. The persistence of foreign body infections is due to biofilms. Chronic P. aeruginosa lung infection in cystic fibrosis patients is a biofilm....... Bacteria in biofilms communicate by means of quorum sensing which activates genes for virulence factors. Biofilms can be prevented by antibiotic prophylaxis or early therapy or by quorum sensing inhibitors which make them susceptible to antibiotics and phagocytosis....

 7. Fremmedlegemeinfektioner--nyt om biofilm og quorum sensing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høiby, Niels; Johansen, Helle Krogh; Ciofu, Oana

  2007-01-01

  Biofilms are structured consortia of bacteria embedded in self-produced polymer matrix. Biofilms are resistant to antibiotics, disinfectives and phagocytosis. The persistence of foreign body infections is due to biofilms. Chronic P. aeruginosa lung infection in cystic fibrosis patients is a biofilm....... Bacteria in biofilms communicate by means of quorum sensing which activates genes for virulence factors. Biofilms can be prevented by antibiotic prophylaxis or early therapy or by quorum sensing inhibitors which make them susceptible to antibiotics and phagocytosis. Udgivelsesdato: 2007-Nov-26...

 8. Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa

  OpenAIRE

  Helminen, Ville; Vesala, Satu; Rehunen, Antti; Strandell, Anna; Reimi, Petra; Priha, Aliisa

  2017-01-01

  Seuraavien vuosikymmenten aikana ikääntyneiden osuus Suomen väestöstä kasvaa merkittävästi. Vuonna 2030 Suomessa on väestöennusteen mukaan noin 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta, mikä on neljännes koko maan väestöstä. Tässä raportissa tarkastellaan ikääntyneiden eli yli 65-vuotiaiden asuinpaikkoja ja asumista valtakunnallisten paikkatietoaineistojen avulla. Alueellinen tarkastelu on tehty pääosin kuntarajoista riippumattomilla alueluokituksilla, jotka kuvaavat erityyppisiä alueita ja asuinympäri...

 9. Nytænkning og tradition i Kew Gardens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Bjarne

  2010-01-01

  Royal Botanic Gardens, Kew i Londons sydvestlige del er en af verdens mest berømte botaniske haver. Af alle verdens plantearter findes mere end en ud af otte i Kew, der er den største samling af levende planter i verden.......Royal Botanic Gardens, Kew i Londons sydvestlige del er en af verdens mest berømte botaniske haver. Af alle verdens plantearter findes mere end en ud af otte i Kew, der er den største samling af levende planter i verden....

 10. Tiotropium. Nyt antikolinergikum til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Steffen Thirstrup; Lange, Peter

  2003-01-01

  Tiotropium is a new anti-cholinergic drug with a long duration of action designed for maintenance treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Tiotropium is the first drug specifically developed for the treatment of COPD, but it is also amongst the most expensive drugs used for this......Tiotropium is a new anti-cholinergic drug with a long duration of action designed for maintenance treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Tiotropium is the first drug specifically developed for the treatment of COPD, but it is also amongst the most expensive drugs used...... for this condition. The clinical pharmacology of tiotropium and results from published controlled clinical trials are reviewed. It is concluded that tiotropium seems suitable as a symptomatic treatment for patients with moderate to severe COPD (typically a forced expiratorical volume FEV1 predicted...

 11. Characterization of linear mimetic peptides of Interleukin-22 from dissection of protein interfaces.

  Science.gov (United States)

  La Manna, Sara; Scognamiglio, Pasqualina Liana; Di Natale, Concetta; Leone, Marilisa; Mercurio, Flavia Anna; Malfitano, Anna Maria; Cianfarani, Francesca; Madonna, Stefania; Caravella, Sergio; Albanesi, Cristina; Novellino, Ettore; Marasco, Daniela

  2017-07-01

  Interleukin-22 (IL-22) belongs to the family of IL-10 cytokines and is involved in a wide number of human diseases, including inflammatory disorders and cancer pathology. The ligand-receptor complex IL-22/IL-22R plays a key role in several pathways especially in the regulation and resolution of immune responses. The identification of novel compounds able to modulate IL-22/IL-22R complex could open the route to new therapeutic strategies in multiple human diseases. In this study, we designed and characterized IL-22 derived peptides at protein interface regions: several sequences revealed able to interfere with the protein complex with IC 50 in the micromolar range as evaluated through Surface Plasmon Resonance (SPR) experiments. Their conformational characterization was carried out through Circular Dichroism (CD) and Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopies, shedding new light into the features of IL-22 fragments and on structural determinants of IL-22/IL-22R1 recognition. Finally, several peptides were tested on human keratinocyte cultures for evaluating their ability to mimic the activation of molecular pathways downstream to IL-22R in response to IL-22 binding. Copyright © 2017 Elsevier B.V. and Société Française de Biochimie et Biologie Moléculaire (SFBBM). All rights reserved.

 12. Natural Killer Cell Activity and Interleukin-12 in Metabolically Healthy versus Metabolically Unhealthy Overweight Individuals

  Science.gov (United States)

  Kim, Minjoo; Kim, Minkyung; Yoo, Hye Jin; Lee, Jong Ho

  2017-01-01

  The purpose of this study was to determine whether the immune system is involved in the different metabolic circumstances in healthy and unhealthy overweight individuals. We examined the metabolic and immune characteristics of 117 overweight individuals. Subjects were classified as metabolically healthy overweight (MHO, n = 72) or metabolically unhealthy overweight (MUO, n = 45). The immune response was measured by circulating levels of natural killer (NK) cell activity and cytokines. Both groups were comparable with regards to age, sex distribution, smoking and drinking status, and body mass index. When compared to the MHO group, the MUO group showed higher systolic and diastolic blood pressure, serum levels of triglyceride, glucose, glucose-related markers, and lower levels of HDL cholesterol. Compared to the MHO group, the MUO group showed 39% lower interferon-γ levels (not significant) and 41% lower interleukin (IL)-12 levels (significant). The MUO group also showed lower NK cell activity at E:T ratios of 10:1, 5:1, 2.5:1, and 1.25:1 (all Ps < 0.05) than the MHO group. This study indicates that individuals displaying the MUO phenotype present an unfavorable immune system with lower NK cell activities under all assay conditions and lower serum levels of IL-12 than the activities and levels in similarly overweight MHO individuals. This result suggests that the immune system may be altered in overweight individuals who are at risk for overweight/obesity-related comorbidities. PMID:29238351

 13. Natural Killer Cell Activity and Interleukin-12 in Metabolically Healthy versus Metabolically Unhealthy Overweight Individuals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Minjoo Kim

  2017-11-01

  Full Text Available The purpose of this study was to determine whether the immune system is involved in the different metabolic circumstances in healthy and unhealthy overweight individuals. We examined the metabolic and immune characteristics of 117 overweight individuals. Subjects were classified as metabolically healthy overweight (MHO, n = 72 or metabolically unhealthy overweight (MUO, n = 45. The immune response was measured by circulating levels of natural killer (NK cell activity and cytokines. Both groups were comparable with regards to age, sex distribution, smoking and drinking status, and body mass index. When compared to the MHO group, the MUO group showed higher systolic and diastolic blood pressure, serum levels of triglyceride, glucose, glucose-related markers, and lower levels of HDL cholesterol. Compared to the MHO group, the MUO group showed 39% lower interferon-γ levels (not significant and 41% lower interleukin (IL-12 levels (significant. The MUO group also showed lower NK cell activity at E:T ratios of 10:1, 5:1, 2.5:1, and 1.25:1 (all Ps < 0.05 than the MHO group. This study indicates that individuals displaying the MUO phenotype present an unfavorable immune system with lower NK cell activities under all assay conditions and lower serum levels of IL-12 than the activities and levels in similarly overweight MHO individuals. This result suggests that the immune system may be altered in overweight individuals who are at risk for overweight/obesity-related comorbidities.

 14. The ubiquitous interleukin-6: a time for reappraisal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fisman Enrique Z

  2010-10-01

  Full Text Available Abstract Interleukin-6 (IL-6 is a multifunctional cytokine regulating humoral and cellular responses and playing a central role in inflammation and tissue injury. Its effects are mediated through interaction with its receptor complex, IL-6Rβ (also known as gp130. It plays an important role in the pathogenesis of coronary artery disease and large quantities of IL-6 are found in human atherosclerotic plaques. IL-6 levels positively correlate with higher all-cause mortality, unstable angina, left ventricular dysfunction, propensity to diabetes and its complications, hypertension, obesity and several types of cancer. IL-6 levels augmentation demonstrates a remarkable parallel with another biomarkers reflecting harmful processes, like tumor necrosis factor alpha, interleukins 8 and 18, YKL-40, C reactive protein and resistin. Due to these facts, IL-6 was classified as a noxious interleukin. Nonetheless, there are several facts that challenge this usually accepted point of view. Since IL-6 has also anti-inflammatory activity, it seems reasonable to assume that favorable aspects exist. These aspects are two: 1. protection against bacterial infections, inactivating proinflammatory mediators, mitigating the course of septic shock and inducing the production of cortisol; and 2. influence on insulin sensitivity during exercise; this aspect is even more important. During exercise IL-6 is synthesized and released by muscles, with enhanced insulin action immediately at early recovery. Skeletal muscle may be considered as an endocrine organ; contracting muscles produce IL-6 and release it into the blood exerting its effects on other organs. The increase in circulating levels of IL-6 after exercise is consistent and proportional to exercise duration, intensity, muscle mass involved and endurance capacity. Thus, the fascinating possibility that the plenteous beneficial health effects of exercise could be ultimately mediated by IL-6 merits further elucidation

 15. Molecular basis of a high affinity murine interleukin-5 receptor.

  OpenAIRE

  Devos, R; Plaetinck, G; Van der Heyden, J; Cornelis, S; Vandekerckhove, J; Fiers, W; Tavernier, J

  1991-01-01

  The mouse interleukin-5 receptor (mIL-5R) consists of two components one of which, the mIL-5R alpha-chain, binds mIL-5 with low affinity. Recently we demonstrated that monoclonal antibodies (Mabs) recognizing the second mIL-5R beta-chain, immunoprecipitate a p130-140 protein doublet which corresponds to the mIL-3R and the mIL-3R-like protein, the latter chain for which so far no ligand has been identified. In this study we show that a high affinity mIL-5R can be reconstituted on COS1 cells by...

 16. Rio+20

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert Horn

  2012-10-01

  Full Text Available This reflection on Rio+20 examines many of the major social institutions and how they fulfilled their functions during the United Nations Conference on Sustainable Development at Rio. The institutions are: 1. Nation-states as a collective. 2. Individual nation-states. 3. Vanguard institutions (some NGOs. 4. Action and convening NGOs. 5. Global media. 6. Governments of nation-states acting domestically 7. Individual governments in bilateral and multilateral situations. 8. Similar institutions in different countries acting together. 9. Businesses. 10. Global science. Each is considered within the assumptions of what the society expects them to deliver (in general, what is possible for them to deliver, and what they did deliver at Rio. In approaching Rio+20, our account differs considerably from much of the reportage by the mainstream media.

 17. Cytokine responses to two common respiratory pathogens in children are dependent on interleukin-1β

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alice C-H. Chen

  2017-10-01

  Full Text Available Protracted bacterial bronchitis (PBB in young children is a common cause of prolonged wet cough and may be a precursor to bronchiectasis in some children. Although PBB and bronchiectasis are both characterised by neutrophilic airway inflammation and a prominent interleukin (IL-1β signature, the contribution of the IL-1β pathway to host defence is not clear. This study aimed to compare systemic immune responses against common pathogens in children with PBB, bronchiectasis and control children and to determine the importance of the IL-1β pathway. Non-typeable Haemophilus influenzae (NTHi stimulation of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs from control subjects (n=20, those with recurrent PBB (n=20 and bronchiectasis (n=20 induced high concentrations of IL-1β, IL-6, interferon (IFN-γ and IL-10. Blocking with an IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra modified the cellular response to pathogens, inhibiting cytokine synthesis by NTHi-stimulated PBMCs and rhinovirus-stimulated PBMCs (in a separate PBB cohort. Inhibition of IFN-γ production by IL-1Ra was observed across multiple cell types, including CD3+ T cells and CD56+ NK cells. Our findings highlight the extent to which IL-1β regulates the cellular immune response against two common respiratory pathogens. While blocking the IL-1β pathway has the potential to reduce inflammation, this may come at the cost of protective immunity against NTHi and rhinovirus.

 18. Expression of antimicrobial peptides and interleukin-8 during early stages of inflammation: An experimental gingivitis study.

  Science.gov (United States)

  Dommisch, H; Staufenbiel, I; Schulze, K; Stiesch, M; Winkel, A; Fimmers, R; Dommisch, J; Jepsen, S; Miosge, N; Adam, K; Eberhard, J

  2015-12-01

  In the oral cavity, the epithelial surface is constantly exposed to a number of different microorganisms that are organized in a well-structured biofilm. The aim of this study was to monitor gingival expression of antimicrobial peptides (AMPs) and interleukin-8 (IL-8) in an early gingivitis model. Experimental gingivitis was allowed to develop in healthy volunteers (n = 17). Bleeding on probing (BOP%) and gingival crevicular fluid volume (GCF) were assessed at baseline and day 1, 3, 5, 7 and 14. Expression of AMPs (human beta-defensin-2, hBD-2; CC-chemokine ligand 20, CCL20; psoriasin, pso/S100A7) and IL-8 was analyzed by immunohistochemistry in gingival biopsies. In addition, hBD-2 and IL-8 protein expression was monitored in GCF using the ELISA technology. Experimental gingivitis gradually developed with an increase in BOP scores and GCF volume over time. In GCF, elevated concentrations of hBD-2 and IL-8 were monitored at day 1, 5 and 7 (p ≤ 0.0002). Immunohistochemical analysis of gingival sections demonstrated increased staining for hBD-2 at day 3, whereas the CCL20, pso/S100A7, and IL-8 expression was increased at later time points (p gingival inflammation. Differential temporal expression for AMPs may ensure a constant antimicrobial activity against changes in the bacterial composition of the growing dental biofilm. © 2015 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 19. Effect of the use of snuff on the levels of interleukin-1 β and interleukin-8 in the gingival crevicular fluid of periodontitis patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vijayendra Pandey

  2015-01-01

  Full Text Available Background: Use of smokeless tobacco in the form of moist snuff placed in the oral cavity is popular in rural India. The aim of the present cross-sectional study was to determine the effect of snuff on periodontitis by assessing interleukin (IL-1 β and IL-8 levels in gingival crevicular fluid. Materials and Methods: A total of 60 subjects were selected for this study. 40 subjects presented with periodontitis, which included 20 snuff users (SP and 20 nonsnuff users (NS. 20 periodontally healthy patients formed the controls (healthy control: HC. The clinical parameters recorded were gingival index (GI, plaque index, calculus index, bleeding on probing (BOP, probing depth (PD, recession (RC, and clinical attachment level (CAL. The IL-1 β and IL-8 levels were assessed through enzyme-linked immunosorbent assay (Quantikine ®. Analysis of variance (ANOVA, post-hoc Tukey′s, Kruskal-Walli′s ANOVA and Mann-Whitney test was used for comparison among groups and P > 0.05 was considered statistically significant. Results: No significant difference was seen in levels of IL-1 β and IL-8 between SP and NS groups (P = 0.16, 0.97. However, both the periodontitis groups (SP and NS had increased IL-β levels when compared to HC group (P = 0.01, 0.001. The snuff users showed significant increase in GI, BOP, RC, and CAL when compared with NS (P = 0.002, 0.001, 0.012, 0.002 whereas NS group had significant increase in PD (P = 0.003. Conclusion: Within the limitations of this study, use of snuff does not affect the host inflammatory response associated with periodontitis and leads to RC and increased CAL due to local irritant effect.

 20. Effect of the use of snuff on the levels of interleukin-1 β and interleukin-8 in the gingival crevicular fluid of periodontitis patients.

  Science.gov (United States)

  Pandey, Vijayendra; Salam, Sharib Abdus; Moda, Aman; Agarwal, Preeti; Nath, Sonia; Pulikkotil, Shaju Jacob

  2015-01-01

  Use of smokeless tobacco in the form of moist snuff placed in the oral cavity is popular in rural India. The aim of the present cross-sectional study was to determine the effect of snuff on periodontitis by assessing interleukin (IL)-1 β and IL-8 levels in gingival crevicular fluid. A total of 60 subjects were selected for this study. 40 subjects presented with periodontitis, which included 20 snuff users (SP) and 20 nonsnuff users (NS). 20 periodontally healthy patients formed the controls (healthy control: HC). The clinical parameters recorded were gingival index (GI), plaque index, calculus index, bleeding on probing (BOP), probing depth (PD), recession (RC), and clinical attachment level (CAL). The IL-1 β and IL-8 levels were assessed through enzyme-linked immunosorbent assay (Quantikine(®)). Analysis of variance (ANOVA), post-hoc Tukey's, Kruskal-Walli's ANOVA and Mann-Whitney test was used for comparison among groups and P > 0.05 was considered statistically significant. No significant difference was seen in levels of IL-1 β and IL-8 between SP and NS groups (P = 0.16, 0.97). However, both the periodontitis groups (SP and NS) had increased IL-β levels when compared to HC group (P = 0.01, 0.001). The snuff users showed significant increase in GI, BOP, RC, and CAL when compared with NS (P = 0.002, 0.001, 0.012, 0.002) whereas NS group had significant increase in PD (P = 0.003). Within the limitations of this study, use of snuff does not affect the host inflammatory response associated with periodontitis and leads to RC and increased CAL due to local irritant effect.

 1. Napping reverses the salivary interleukin-6 and urinary norepinephrine changes induced by sleep restriction.

  Science.gov (United States)

  Faraut, Brice; Nakib, Samir; Drogou, Catherine; Elbaz, Maxime; Sauvet, Fabien; De Bandt, Jean-Pascal; Léger, Damien

  2015-03-01

  Neuroendocrine and immune stresses imposed by chronic sleep restriction are known to be involved in the harmful cardiovascular effects associated with poor sleep. Despite a well-known beneficial effect of napping on alertness, its effects on neuroendocrine stress and immune responses after sleep restriction are largely unknown. This study was a strictly controlled (sleep-wake status, light environment, caloric intake), crossover, randomized design in continuously polysomnography-monitored subjects. The study was conducted in a laboratory-based study. The subjects were 11 healthy young men. We investigated the effects on neuroendocrine and immune biomarkers of a night of sleep restricted to 2 h followed by a day without naps or with 30 minute morning and afternoon naps, both conditions followed by an ad libitum recovery night starting at 20:00. Salivary interleukin-6 and urinary catecholamines were assessed throughout the daytime study periods. The increase in norepinephrine values seen at the end of the afternoon after the sleep-restricted night was not present when the subjects had the opportunity to take naps. Interleukin-6 changes observed after sleep deprivation were also normalized after napping. During the recovery day in the no-nap condition, there were increased levels of afternoon epinephrine and dopamine, which was not the case in the nap condition. A recovery night after napping was associated with a reduced amount of slow-wave sleep compared to after the no-nap condition. Our data suggest that napping has stress-releasing and immune effects. Napping could be easily applied in real settings as a countermeasure to the detrimental health consequences of sleep debt.

 2. Mesurer et comparer les contextes et les politiques alimentaires en ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  En Amérique latine, les maladies non transmissibles (MNT) sont responsables de trois décès sur quatre. Une mauvaise alimentation fait augmenter de plus en plus les décès et les maladies évitables et prématurées liés aux MNT. Dans le but de régler ce problème, ce projet suivra et comparera les contextes et les ...

 3. Clinical significance of changes of plasma concentration of endothelium and serum levels of interleukin-6 and tumor necrosis factor in patients with type 2 diabetes mellitus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Xie Jianping; Zhang Guoyuan; Li Suping; Wu Chenxiu; Sun Yuejun; Yan Zongxun

  2003-01-01

  Objective: To determine the changes of plasma endothelium (ET) and serum interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis factor (TNF-α) concentrations in patients with type 2 diabetes mellitus. Methods: Plasma ET and serum IL-6 and TNF-α levels were measured by radioimmunoassay in 61 cases of type 2 diabetes mellitus (DM) 36 without complication and 25 cases with complications and 33 controls. Results: (1) The plasma levels of ET and serum levels of IL-6 and TNF-α in patients with type 2 diabetes mellitus were significantly higher than those in the controls (p<0.01); (2) The blood levels of ET, TNF-α in patients with complications were significantly higher than those in patients without complications (p<0.02); (3) The blood levels of ET, IL-6 and TNF-α were mutually positively correlated. Conclusion: Monitoring of ET, IL-6 and TNF-α levels in diabetic patients can provide additional valuable information for assessing the course of disease and efficacy of management

 4. Review of ustekinumab, an interleukin-12 and interleukin-23 inhibitor used for the treatment of plaque psoriasis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nora Koutruba

  2010-03-01

  Full Text Available Nora Koutruba, Jason Emer, Mark LebwohlMount Sinai School of Medicine, New York, USAAbstract: The pathogenesis of psoriasis is unknown, although it is generally accepted that this chronic inflammatory skin disorder is a complex autoimmune condition similar to other T-cell mediated disorders. Psoriasis imposes a heavy burden on the lifestyle of those affected due to the psychological, arthritic, and cutaneous morbidities; thus significant research has focused on the genetic and immunologic features of psoriasis in anticipation of more targeted, efficacious, and safe therapies. Recently, CD4+ T helper (Th 17 cells and interleukins (IL-12 and -23 have been important in the pathogenesis of T-cell mediated disorders such as psoriasis and has influenced the development of medications that specifically target these key immunological players. Ustekinumab is a monoclonal antibody belonging to a newly developed class of biological, anti-cytokine medications that notably targets the p40 subunit of both IL-12 and -23, both naturally occurring proteins that are important in regulating the immune system and are understood to play a role in immune-mediated inflammatory disorders. Ustekinumab’s safety and efficacy has been evaluated for the treatment of moderate-to-severe plaque psoriasis in 3 phase III clinical trials, 2 placebo-controlled (PHOENIX 1 and 2, and 1 comparator-controlled (ACCEPT study which proved advantageous in patients who were treatment-naive, previously failed other immunosuppressive medications including cyclosporine or methotrexate, were unresponsive to phototherapy, or were unable to use or tolerate other therapies. Ustekinumab has also been investigated for other indications such as psoriatic arthritis, Crohn’s disease, and relapsing/remitting multiple sclerosis. We present a concise review evaluating the evidence that supports the use of ustekinumab in the treatment of plaque psoriasis and other conditions.Keywords: ustekinumab

 5. One step purification of biological active human interleukin-2 protein ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  2011-10-31

  Oct 31, 2011 ... shown any ligand leakage (Stewart et al., 1992; Lowe et al., 1990). Ligands are .... For immuno detection test, the membrane was incubated in blocking buffer ... Mobile phase A was 0.1 % TFA in water and mobile phase B ...

 6. Spinal interleukin-10 therapy to treat peripheral neuropathic pain.

  Science.gov (United States)

  Milligan, Erin D; Penzkover, Kathryn R; Soderquist, Ryan G; Mahoney, Melissa J

  2012-01-01

    Current research indicates that chronic peripheral neuropathic pain includes a role for glia and the actions of proinflammatory factors. This review briefly discusses the glial and cytokine responses that occur following peripheral nerve damage in support of utilizing anti-inflammatory cytokine interleukin-10 (IL-10) therapy to suppress chronic peripheral neuropathic pain. SPINAL NONVIRAL INTERLEUKIN-10 GENE THERAPY:  IL-10 is one of the most powerful endogenous counter-regulators of proinflammatory cytokine function that acts in the nervous system. Subarachnoid (intrathecal) spinal injection of the gene encoding IL-10 delivered by nonviral vectors has several advantages over virally mediated gene transfer methods and leads to profound pain relief in several animal models. NONVIRAL GENE DELIVERY:  Lastly, data are reviewed that nonviral deoxyribonucleic acid (DNA) encapsulated by a biologically safe copolymer, poly(lactic-co-glycolic) acid (PLGA), thought to protect DNA, leads to significantly improved therapeutic gene transfer in animal models, which additionally and significantly extends pain relief.   The impact of these early studies exploring anti-inflammatory genes emphasizes the exceptional therapeutic potential of new biocompatible intrathecal nonviral gene delivery approaches such as PLGA microparticles. Ultimately, ongoing expression of therapeutic genes is a viable option to treat chronic neuropathic pain in the clinic. © 2012 International Neuromodulation Society.

 7. The history of fever, leukocytic pyrogen and interleukin-1.

  Science.gov (United States)

  Dinarello, Charles A

  2015-01-01

  There has been great progress in the 30 y since the reporting in 1984 of the cDNA for interleukin1 (IL1) β in the human and IL1α in the mouse. However, the history of IL1 begins in the early 1940s with investigations into the nature of an endogenous fever-producing protein released rabbit peritoneal neutrophils. Most researchers in immunology today are unaware that the field of cytokines, particularly the field of inflammatory cytokines. Toll-like receptors and innate immunity traces back to studies on fever. Researchers in infectious diseases wanted to know about an endogenous protein that caused fever, independent of infection. The endogenous fever-producing protein was called by various names: granulocyte, endogenous or leukocytic pyrogen. It is a fascinating and sometimes controversial story for biology and medicine and for the treatment of inflammatory diseases. Few imagined that this fever-producing protein would play such a major role in nearly every cell and in most diseases. This paper reviews the true background and milestones of interleukin1 from the purification of leukocytic pyrogen to the first cDNA of IL1β and the validation of cytokine biology from ill-defined factors to its present day importance.

 8. Appiah-Adjei et al

  African Journals Online (AJOL)

  PUBLICATIONS1

  ing, sale of automobile spare parts, and metal fabrication. Some of these activities generate huge ... Keywords: Groundwater quality, pollution, waste disposal, Suame, Ghana ... of fertilizers (Chen et al., 2007; Parris, 2011;. Shen et al., 2011), ...

 9. Et Murstenstårn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thomas Bo

  2000-01-01

  Beskrivelse af et kunstnerisk udviklingsarbejde i forbindelse med phd-afhandlingen ”Murstenens ornamentale vilje".......Beskrivelse af et kunstnerisk udviklingsarbejde i forbindelse med phd-afhandlingen ”Murstenens ornamentale vilje"....

 10. The Role of High Dose Interleukin-2 in the Era of Targeted Therapy.

  Science.gov (United States)

  Gills, Jessie; Parker, William P; Pate, Scott; Niu, Sida; Van Veldhuizen, Peter; Mirza, Moben; Holzbeierlein, Jeffery M; Lee, Eugene K

  2017-09-01

  We assessed survival outcomes following high dose interleukin-2 in a contemporary cohort of patients during the era of targeted agents. We retrospectively reviewed the records of patients with metastatic renal cell carcinoma treated with high dose interleukin-2 between July 2007 and September 2014. Clinicopathological data were abstracted and patient response to therapy was based on RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors), version 1.1 criteria. The Kaplan-Meier method was used to estimate progression-free and overall survival in the entire cohort, the response to high dose interleukin-2 in regard to previous targeted agent therapy and the response to the targeted agent in relation to the response to high dose interleukin-2. We identified 92 patients, of whom 87 had documentation of a response to high dose interleukin-2. Median overall survival was 34.4 months from the initiation of high dose interleukin-2 therapy in the entire cohort. Patients who received targeted therapy before high dose interleukin-2 had overall survival (median 34.4 and 30.0 months, p = 0.88) and progression-free survival (median 1.5 and 1.7 months, p = 0.8) similar to those in patients who received no prior therapy, respectively. Additionally, patients with a complete or partial response to high dose interleukin-2 had similar outcomes for subsequent targeted agents compared to patients whose best response was stable or progressive disease (median overall survival 30.1 vs 25.4 months, p = 0.4). Our data demonstrate that patient responses to high dose interleukin-2 and to targeted agents before and after receiving high dose interleukin-2 are independent. As such, carefully selected patients should be offered high dose interleukin-2 for the possibility of a complete and durable response without the fear of limiting the treatment benefit of targeted agents. Copyright © 2017 American Urological Association Education and Research, Inc. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 11. From Here to ET

  Science.gov (United States)

  Mathews, J. D.

  SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) has thus far proven negative. The assumptions that have driven these searches are reexamined to determine if a new paradigm for future searches can be identified. To this end, the apparent path of evolving human exploration of the solar system and the local galaxy is used to assess where it might lead in the relative near future while noting that we are not overtly intending to contact ET (ExtraTerrestrials). The basic premise is that human space exploration must be highly efficient, cost effective, and autonomous as placing humans beyond low Earth orbit is fraught with political, economic, and technical difficulties. With this basis, it is concluded that only by developing and deploying self-replicating robotic spacecraft--and the incumbent communication systems--can the human race efficiently explore even the asteroid belt let alone the vast reaches of the Kuiper Belt, Oort Cloud, and beyond. It is assumed that ET would have followed a similar path. The technical practicality of and our progress towards this autonomous, self-replicating exobot--Explorer roBot or EB--is further examined with the conclusion that the narrow-beam, laser-based communication network that would likely be em- ployed, would be difficult to detect from a nearby star systems thus offering an explanation of the failure of SETI to date. It is further argued, as have others, that EBs are likely a common feature of the galaxy.

 12. Feedback - fra et elevperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Benedikte Vilslev; Pedersen, Bent Sortkær

  Feedback bliver i litteraturen igen og igen fremhævet som et af de mest effektive midler til at fremme elevers præstationer i skolen (Hattie og Timperley, 2007). Andre studier er dog inde på at feedback ikke altid er læringsfremmende og nogle viser endda at feedback kan have en negativ virkning i...... forhold til præstationer (Kluger & DeNisi, 1996). I forsøget på at forklare hvordan og hvorfor feedback virker (forskelligt), er der undersøgt flere dimensioner og forhold omkring feedback (se bl.a. Black og Wiliam, 1998; Hattie og Timperley, 2007; Shute, 2008). Dog er der få studier der undersøger...... hvordan feedback opleves fra et elevperspektiv (Ruiz-Primo og Li, 2013). Samtidig er der i feedbacklitteraturen en mangel på kvalitative studier, der kommer tæt på fænomenet feedback, som det viser sig i klasserummet (Ruiz-Primo og Li, 2013) i naturlige omgivelser (Black og Wiliam, 1998), og hvordan...

 13. At skabe et praksischock!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2011-01-01

  som sådan ikke være tale om et gab! Med inspiration fra Bourdieus praktikteori (1977) og Donald Schöns praksisepistemologi (1983) og empiriske studier inspireret af disse, kan man sige at praksis altid og allerede er situeret på nogle præmisser som involverer magt-viden, økonomi, politik mv. Praksis...... (den er ireversibel), den involverer en tids- og rumlig dimension og rytme (krop/materialitet, fortid, nutid og fremtid er nærværende hele tiden). Men praksis er ikke helt tilfældig og astruktureret, den følger en logik, den er strategisk, rettet og også kreativ – improviserende. Ydmyghed om hvad teori...... og praksis er I stedet for disse kontinuitetskonstruktioner om teori-praktik, kunne man på universitet, højskole og arbejdsliv, træne lærere og studerende i at teori er redskab til at tænke gennem, til at forstå dimensioner af det sociale eller naturlige. Teori kommer af at betragte. Det er et per...

 14. DMPD: Modulation of Toll-interleukin 1 receptor mediated signaling. [Dynamic Macrophage Pathway CSML Database

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 15662540 Modulation of Toll-interleukin 1 receptor mediated signaling. Li X, Qin J.... J Mol Med. 2005 Apr;83(4):258-66. Epub 2005 Jan 21. (.png) (.svg) (.html) (.csml) Show Modulation of Toll-i...nterleukin 1 receptor mediated signaling. PubmedID 15662540 Title Modulation of Toll-interleukin 1 receptor

 15. The role of cortisol and interleukin-10 gene expression patterns in ...

  African Journals Online (AJOL)

  creatine kinase MM level at 1 hour post exhaustive exercise when compared with pre-exercise stage (F = ... interleukin-10 genes were up-regulated at 4 hours post exercise and sustained ..... work demonstrated that interleukin-10 levels are elevated during strenuous exercise (Ostrowski .... Effects of a 12- week endurance.

 16. PERIPHERAL LIPOPOLYSACCHARIDE STIMULATION INDUCES INTERLEUKIN-1-BETA MESSENGER-RNA IN RAT-BRAIN MICROGLIAL CELLS

  NARCIS (Netherlands)

  BUTTINI, M; BODDEKE, H

  The inflammatory cytokine interleukin-1 acts as an endogenous pyrogen in organisms affected by infectious diseases and has been shown to influence the activity of the central nervous system. Using in situ hybridization histochemistry, we have examined the cellular source of interleukin-1 beta in rat

 17. Optimisation combinatoire Theorie et algorithmes

  CERN Document Server

  Korte, Bernhard; Fonlupt, Jean

  2010-01-01

  Ce livre est la traduction fran aise de la quatri me et derni re dition de Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms crit par deux minents sp cialistes du domaine: Bernhard Korte et Jens Vygen de l'universit de Bonn en Allemagne. Il met l accent sur les aspects th oriques de l'optimisation combinatoire ainsi que sur les algorithmes efficaces et exacts de r solution de probl mes. Il se distingue en cela des approches heuristiques plus simples et souvent d crites par ailleurs. L ouvrage contient de nombreuses d monstrations, concises et l gantes, de r sultats difficiles. Destin aux tudia

 18. Charles et ses images

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne-Marie Baron

  2009-01-01

  Full Text Available Charles Bovary est probablement le personnage qui a été le plus transformé par les cinéastes qui ont adapté le roman de Flaubert. Si les premiers adaptateurs l’ont traité en victime, peu à peu, le cinéma a commencé à souligner la dimension néfaste sous-jacente du personnage et à lui faire porter une large part de responsabilité dans la descente aux enfers d’Emma. Depuis Pierre Renoir, touchant et authentique, jusqu’à Gregg Edelman, le mari de Little children qui fantasme sur les photos d’une pin-up virtuelle, en passant par les images plus ou moins pathétiques ou ridicules de Van Heflin, Aribert Wäscher, Alberto Bello, Jean-François Balmer, Farooq Shaikh ou Luis-Miguel Cintra, Charles, plus que tout autre personnage du roman, a subi une incroyable métamorphose en s’ancrant dans la civilisation de chacun des pays et de chacune des décennies successives qui l’ont porté à l’écran.From the 1930s to the present, Charles Bovary is probably the most altered character in the adaptations of Flaubert’s novel. The first directors made a victim of him, but gradually, the cinema began to emphasize his deleterious dimension and attributed to him a large part of the responsibility for Emma’s grief. From Pierre Renoir, touching and authentic, to Gregg Edelman, who fantasizes on a pornographic website in Todd Field’s Little Children, the more or less pathetic or ridiculous portrayals given by Van Heflin, Aribert Wäscher,Alberto Bello, Jean-François Balmer, Farooq Shaikh or Luis-Miguel Cintra, show that more than any other character in the novel, Charles has been submitted to a serious metamorphosis by being interpreted on screen according to each country’s civilization and the successive decades of filming.

 19. Interleukin-6 and Cyclooxygenase-2 downregulation by fatty-acid fractions of Ranunculus constantinopolitanus.

  Science.gov (United States)

  Fostok, Sabreen F; Ezzeddine, Rima A; Homaidan, Fadia R; Al-Saghir, Jamal A; Salloum, Ralph G; Saliba, Najat A; Talhouk, Rabih S

  2009-11-16

  Medicinal plants represent alternative means for the treatment of several chronic diseases, including inflammation. The genus Ranunculus, a representative of the Ranunculaceae family, has been reported to possess anti-inflammatory, analgesic, antiviral, antibacterial, antiparasitic and antifungal activities, possibly due to the presence of anemonin and other. Different studies have shown the occurrence of unusual fatty acids (FAs) in Ranunculaceae; however, their therapeutic role has not been investigated. The purpose of this study is to characterize potential anti-inflammatory bioactivities in Ranunculus constantinopolitanus D'Urv., traditionally used in Eastern Mediterranean folk medicine. The aerial part of R. constantinopolitanus was subjected to methanol (MeOH) extraction and solvent fractionation. The bioactive fraction (I.2) was further fractionated using column chromatography, and the biologically active subfraction (Y2+3) was identified using infrared (IR) spectroscopy, nuclear magnetic resonance (NMR) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The effects of I.2 and Y2+3 on cell viability were studied in mouse mammary epithelial SCp2 cells using trypan blue exclusion method. To study the anti-inflammatory activities of I.2 and Y2+3, their ability to reduce interleukin (IL)-6 levels was assessed in endotoxin (ET)-stimulated SCp2 cells using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). In addition, the ability of Y2+3 to reduce cyclooxygenase (COX)-2 expression was studied in IL-1-treated mouse intestinal epithelial Mode-K cells via western blotting. Data were analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA), Student-Newman-Keuls (SNK), Tukey HSD, two-sample t-test and Dunnett t-tests for multiple comparisons. The chloroform fraction (I.2) derived from crude MeOH extract of the plant, in addition to Y2+3, a FA mix isolated from this fraction and containing palmitic acid, C18:2 and C18:1 isomers and stearic acid (1:5:8:1 ratio), reduced ET-induced IL-6

 20. Interleukin-6 and Cyclooxygenase-2 downregulation by fatty-acid fractions of Ranunculus constantinopolitanus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Al-Saghir Jamal A

  2009-11-01

  Full Text Available Abstract Background Medicinal plants represent alternative means for the treatment of several chronic diseases, including inflammation. The genus Ranunculus, a representative of the Ranunculaceae family, has been reported to possess anti-inflammatory, analgesic, antiviral, antibacterial, antiparasitic and antifungal activities, possibly due to the presence of anemonin and other. Different studies have shown the occurrence of unusual fatty acids (FAs in Ranunculaceae; however, their therapeutic role has not been investigated. The purpose of this study is to characterize potential anti-inflammatory bioactivities in Ranunculus constantinopolitanus D'Urv., traditionally used in Eastern Mediterranean folk medicine. Methods The aerial part of R. constantinopolitanus was subjected to methanol (MeOH extraction and solvent fractionation. The bioactive fraction (I.2 was further fractionated using column chromatography, and the biologically active subfraction (Y2+3 was identified using infrared (IR spectroscopy, nuclear magnetic resonance (NMR and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS. The effects of I.2 and Y2+3 on cell viability were studied in mouse mammary epithelial SCp2 cells using trypan blue exclusion method. To study the anti-inflammatory activities of I.2 and Y2+3, their ability to reduce interleukin (IL-6 levels was assessed in endotoxin (ET-stimulated SCp2 cells using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA. In addition, the ability of Y2+3 to reduce cyclooxygenase (COX-2 expression was studied in IL-1-treated mouse intestinal epithelial Mode-K cells via western blotting. Data were analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA, Student-Newman-Keuls (SNK, Tukey HSD, two-sample t-test and Dunnett t-tests for multiple comparisons. Results The chloroform fraction (I.2 derived from crude MeOH extract of the plant, in addition to Y2+3, a FA mix isolated from this fraction and containing palmitic acid, C18:2 and C18:1 isomers and stearic acid

 1. The role of the interleukin-10 subfamily members in immunoglobulin production by human B cells

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hummelshoj, L; Ryder, L P; Poulsen, Lars K.

  2006-01-01

  Interleukin (IL)-10 has been shown to have various effects on B cells, including positively affecting the production of immunoglobulin A (IgA) and IgG. Several human IL-10-related molecules have been identified. These include IL-19, IL-20, IL-22, IL-24, IL-26, IL-28 and IL-29. To determine...... the effects of the IL-10 analogues on the class switch recombination in B cells, we analysed Ig production from naïve B cells stimulated with these cytokines in the presence of anti-CD40. None of the cytokines were found to induce Ig production by themselves in the presence of anti-CD40 Ab. However, all...... cytokines inhibited the production of IgA and IgG induced by anti-CD40 Ab alone. In combination with anti-CD40 Ab and IL-4, IgG4 were inhibited in cultures stimulated with IL-20, IL-22, IL-26, IL-28 and IL-29 compared with IL-4 and anti-CD40 Ab alone, whereas all IL-10 analogues increased the production...

 2. Depletion of brain alpha-MSH alters prostaglandin and interleukin fever in rats.

  Science.gov (United States)

  Martin, S M; Malkinson, T J; Veale, W L; Pittman, Q J

  1990-09-03

  Alpha-melanocyte stimulating hormone (alpha-MSH), a putative endogenous antipyretic agent, is synthesized largely within neurons in the arcuate nucleus. To test the hypothesis that destruction of this area would increase the febrile response, male Wistar rats, treated as neonates with intraperitoneal injections of monosodium glutamate (MSG) or saline, were given intracerebroventricular (i.c.v.) injections of prostaglandin E1 (20 ng; 200 ng) or purified interleukin-1 (20 U) and body temperature was monitored. The fevers displayed by the MSG-treated animals were significantly greater (P less than 0.05) than those of the controls for the lower dose of PGE1 at 10-30 min and for IL-1 at 3-6 h after the injections. MSG-treated rats showed significant reduction (P less than 0.01) in alpha-MSH content of the medial basal hypothalamus and lateral septum when compared to saline controls. Body temperature response of non-febrile animals to high ambient temperature was not affected by the MSG treatment. These data support the hypothesis that alpha-MSH is an endogenous antipyretic in the rat.

 3. Serum Interleukin-6 in Patients with Burning Mouth Syndrome and Relationship with Depression and Perceived Pain

  Science.gov (United States)

  Chen, Qianming; Xia, Juan; Lin, Mei; Zhou, Hongmei; Li, Bingqi

  2007-01-01

  Objective. To examine alteration of serum interleukin-6 and its clinical significance in burning mouth syndrome (BMS) patients. Methods. 48 BMS patients and 31 healthy controls participated in the study. Serum interleukin-6 was measured by means of ELISA. Hamilton rating scale of depression (HRSD) and visual analogue scale (VAS) were used to quantitiate depressive status and pain levels of subjects, respectively. Results. 15 (31%) patients displayed substantial depressive symptoms (HRSD ≧ 16). HRSD scores of patients were significantly higher than controls and positively correlated to their VAS values (P = .002). Serum interleukin-6 in patients was much lower than controls and negatively correlated to their VAS values (P = .011). However, no significant relations were found between interleukin-6 and HRSD scores (P = .317). Conclusions. Serum interleukin-6 in patients with burning mouth syndrome is decreased and negatively correlated to chronic pain. Both psychological and neuropathic disorders might act as precipitating factors in BMS etiopathogenesis. PMID:17641729

 4. Serum interleukin 17, interleukin 23, and interleukin 10 values in children with atopic eczema/dermatitis syndrome (AEDS): association with clinical severity and phenotype.

  Science.gov (United States)

  Leonardi, Salvatore; Cuppari, Caterina; Manti, Sara; Filippelli, Martina; Parisi, Giuseppe Fabio; Borgia, Francesco; Briuglia, Silvana; Cannavò, Patrizia; Salpietro, Annamaria; Arrigo, Teresa; Salpietro, Carmelo

  2015-01-01

  To date cytokines profile in AEDS is poorly described in children. We evaluated the interleukin (IL)-17, IL-23, and IL-10 levels in atopic eczema/dermatitis syndrome (AEDS) children and healthy controls, in atopic AEDS (aAEDS) and nonatopic (naAEDS) subtypes and their relationship with disease severity. A total of 181 children with aAEDS and 93 healthy children were evaluated. According to the skin-prick test (SPT) for allergens and serum total IgE, all patients were subdivided in two groups: 104 aAEDS and 77 naAEDS. In all patients, serum IL-17, IL-23, and IL-10 levels were detected. Serum IL-17 and IL-23 levels were significantly higher, and serum IL-10 levels were significantly lower in AEDS children than healthy group (p children with only allergic sensitization. Our study confirms the role of IL-17, IL-23, and IL-10 and their relationship with the severity of AEDS. We firstly found a correlation between high IL-17/IL-23 axis levels and different phenotypes of AEDS in children, suggesting its role as marker of "atopic march" and disease severity.

 5. Interleukins and their signaling pathways in the Reactome biological pathway database.

  Science.gov (United States)

  Jupe, Steve; Ray, Keith; Roca, Corina Duenas; Varusai, Thawfeek; Shamovsky, Veronica; Stein, Lincoln; D'Eustachio, Peter; Hermjakob, Henning

  2018-04-01

  much molecular detail as possible and are linked to literature citations that contain supporting experimental details. All newly created events undergo a peer-review process before they are added to the database and made available on the associated Web site. New content is added quarterly. The 63rd release of Reactome in December 2017 contains 10,996 human proteins participating in 11,426 events in 2,179 pathways. In addition, analytic tools allow data set submission for the identification and visualization of pathway enrichment and representation of expression profiles as an overlay on Reactome pathways. Protein-protein and compound-protein interactions from several sources, including custom user data sets, can be added to extend pathways. Pathway diagrams and analytic result displays can be downloaded as editable images, human-readable reports, and files in several standard formats that are suitable for computational reuse. Reactome content is available programmatically through a REpresentational State Transfer (REST)-based content service and as a Neo4J graph database. Signaling pathways for IL-1 to IL-38 are hierarchically classified within the pathway "signaling by interleukins." The classification used is largely derived from Akdis et al. The addition to Reactome of a complete set of the known human interleukins, their receptors, and established signaling pathways linked to annotations of relevant aspects of immune function provides a significant computationally accessible resource of information about this important family. This information can be extended easily as new discoveries become accepted as the consensus in the field. A key aim for the future is to increase coverage of gene expression changes induced by interleukin signaling. Copyright © 2018 The Authors. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 6. Genre, raison et nation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rada Ivekovic

  2009-01-01

  Full Text Available Ce travail s’intéresse aux mécanismes de sexuation et de subjectivation dans la construction de la nation. Quelques-uns ont postulé le “retard” de certains groupes sociaux par rapport à l’avènement de la “modernité”, concernant notamment les sujets extraeuropéens, mais aussi les femmes. En réalité, il n’y a pas de retard soit des femmes, soit des peuples colonisés en matière de modernité, parce que la norme de celle-ci est établie elle-même de façon arbitraire à partir d’une position de domination hégémonique depuis la modernité occidentale.

 7. Liens et affects familiaux

  OpenAIRE

  Fine, Agnès; Klapisch-Zuber, Christiane; Lett, Didier

  2013-01-01

  Le genre semble une notion et une démarche évidentes dans toute étude de la famille. En effet la place dans la parenté, qui est elle-même associée à un ensemble de normes de comportement différentes selon les groupes sociaux, est indissociable du genre, maillage plus large qui noue ensemble sexe, âge, sexualité, hiérarchies, rôles, etc. Pourtant une perspective spécifique de genre est relativement récente dans les études sur l’histoire de la famille. Au cours des dernières décennies, bon nomb...

 8. ACTA - Pro et contra

  OpenAIRE

  Ellebæk, Kristoffer; Stilling, Christian; Durst-Andersen, Sara S.; Vilsbøll, Signe Mai K.

  2012-01-01

  Resumé Projektrapporten har til formål at undersøge etiske problemstillinger, der opstår ved indgåelse ved en eventuel handelsaftale som ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Handelsaftalen er et forsøg på at sikre øgede muligheder for håndhævelse af den intellektuelle ejendomsret på tværs af landegrænser. En del af ACTA aftalen er møntet på begrænsning af piratkopiering over internettet. Ved at redegøre for den meget udbredte peer-to-peer-fildelingsteknologi (p2p) og dennes egenskaber,...

 9. Banques, tribunaux et prisons

  OpenAIRE

  Charpin, Dominique

  2017-01-01

  Nous avons vu au précédent chapitre de quelle façon les temples de la déesse Gula, dont la santé était la spécialité au sein du panthéon mésopotamien, fonctionnaient comme centres de cure : les plaies des patients y étaient léchées par des chiens élevés dans des chenils, on les pansait avec des onguents préparés dans l’herboristerie, les gens à bout de force venaient s’y reposer. Le présent chapitre s’intéresse aux banques, aux tribunaux et aux prisons. D’une façon qui peut nous paraître éton...

 10. Sources et bibliographie

  OpenAIRE

  2017-01-01

  Sources manuscrites Archives nationales JJ 97, JJ 111 (registres du Trésor des Chartes) P 490 ; P 492 ; P 493 ; P 13782 ; P 14022 ; P 14023 (Chambre des comptes, Forez, anciens aveux, 1214-1514 et titres du Forez, 1173-1519). Archives départementales de la Loire Série B B 1171 ; B 1189 ; B 1190 ; B 1353 ; B 1571 ; B 1717 ; B 1724 ; B 1839 ; B 1842 ; B 1844 ; B 1850 ; B 1851 ; B 1852 ; B 1853 ; B 1854 ; B 1856 ; B 1858 ; B 1860 ; B 1861 ; B 1862 ; B 1864 ; B 1865 ; B 1866 ; B 1867 ; B 1869 ; B...

 11. STAT6: its role in interleukin 4-mediated biological functions.

  Science.gov (United States)

  Takeda, K; Kishimoto, T; Akira, S

  1997-05-01

  Interleukin (IL) 4 is known to be a cytokine which plays a central role in the regulation of immune response. Studies on cytokine signal transduction have clarified the mechanism by which IL4 exerts its functions. Two cytoplasmic proteins, signal transducer and activator of transcription (STAT) 6 and IL4-induced phosphotyrosine substrate/insulin receptor substrate 2 (4PS/IRS2), are activated in IL4 signal transduction. Recent studies from STAT6-deficient mice have revealed the essential role of STAT6 in IL4-mediated biological actions. In addition, STAT6 has also been demonstrated to be important for the functions mediated by IL13, which is related to IL4. IL4 and IL13 have been shown to induce the production of IgE, which is a major mediator in an allergic response. These findings indicate that STAT6 activation is involved in IL4- and IL13-mediated disorders such as allergy.

 12. Interleukin 17 is a chief orchestrator of immunity.

  Science.gov (United States)

  Veldhoen, Marc

  2017-05-18

  Increased understanding of the biology of interleukin 17 (IL-17) has revealed that this cytokine is a central player in immunity at the sites most exposed to microorganisms. Although it has been strongly associated with immunopathology, IL-17 also has an important role in host defense. The regulation of IL-17 secretion seems to be shared among various cell types, each of which can concomitantly secrete additional products. IL-17 has only modest activity on its own; its impact in immunity arises from its synergistic action with other factors, its self-sustaining feedback loop and, in some cases, its role as a counterpart of interferon-γ (IFN-γ). Together these attributes provide a robust response against microorganisms, but they can equally contribute to immune pathology. Here we focus on a discussion of the role of IL-17 during infection.

 13. Cloning the interleukin 1 receptor from human T cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sims, J.E.; Acres, R.B.; Grubin, C.E.; McMahan, C.J.; Wignall, J.M.; March, C.J.; Dower, S.K.

  1989-01-01

  cDNA clones of the interleukin 1 (IL-1) receptor expressed in a human T-cell clone have been isolated by using a murine IL-1 receptor cDNA as a probe. The human and mouse receptors show a high degree of sequence conservation. Both are integral membrane proteins possessing a single membrane-spanning segment. Similar to the mouse receptor, the human IL-1 receptor contains a large cytoplasmic region and an extracellular, IL-1 binding portion composed of three immunoglobulin-like domains. When transfected into COS cells, the human IL-1 receptor cDNA clone leads to expression of two different affinity classes of receptors, with K a values indistinguishable from those determined for IL-1 receptors in the original T-cell clone. An IL-1 receptor expressed in human dermal fibroblasts has also been cloned and sequenced and found to be identical to the IL-1 receptor expressed in T cells

 14. Interleukin-1 inhibits the synthesis of collagen by fibroblasts.

  Science.gov (United States)

  Bhatnagar, R; Penfornis, H; Mauviel, A; Loyau, G; Saklatvala, J; Pujol, J P

  1986-10-01

  Human dermal fibroblasts, exposed to human or porcine Interleukin-1, responded by an inhibition of collagen synthesis in a dose dependent manner. Incubation with Il-1 for more than 8 h was required to see an appreciable effect. The phenomenon was not dependent on the presence of serum in the culture medium. Since a stimulation of prostaglandin E2 secretion was also observed in presence of Il-1, we investigated the eventual role of arachidonic acid metabolites in the phenomenon. Inhibitors interfering with arachidonate metabolism, namely indomethacin, acetyl salicylic acid, BW 755 C and NDGA had no influence on the inhibition of collagen synthesis caused by Il-1. These data suggest that both cyclooxygenase and lipoxygenase derived metabolites of arachidonic acid are unlikely to play a role in the mechanism.

 15. Interleukin-10 and posttransplant lymphoproliferative disorder after kidney transplantation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkeland, S.A.; Bendtzen, K.; Moller, B.

  1999-01-01

  , and the type and duration of immunosuppression. Interleukin-10 (IL-10) is a pleiotropic cytokine, produced primarily by T-helper 2 (Th2) lymphocytes in the later stages of T-cell activation, suggested to play a role in EBV-associated PTLD, We recently reported preliminary findings on IL-10 in relation...... human recombinant IL-10 was employed; the assay is specific for human natural and viral IL-10, Results, Three patients experienced primary EBV infection, five reactivated EBV infections, and one did not change EBV status. Three patients had a fulminant course and died with EBV-associated PTLD; confirmed...... immunosuppression and are now in a state of operational tolerance. In three of four cases with initial lymphoma, EBV infection (primary or reactivation) preceded the increase in IL-10, In all four cases, the IL-10 increase preceded the PTLD diagnosis. In six cases, IL-10 could be followed after treatment showing...

 16. Interleukin-6 release from the human brain during prolonged exercise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nybo, Lars; Nielsen, Bodil; Pedersen, Bente Klarlund

  2002-01-01

  Interleukin (IL)-6 is a pleiotropic cytokine, which has a variety of physiological roles including functions within the central nervous system. Circulating IL-6 increases markedly during exercise, partly due to the release of IL-6 from the contracting skeletal muscles, and exercise-induced IL-6 m...... influence of hyperthermia. In conclusion, IL-6 is released from the brain during prolonged exercise in humans and it appears that the duration of the exercise rather than the increase in body temperature dictates the cerebral IL-6 response....... in the brain at rest or after 15 min of exercise, but a small release of IL-6 was observed after 60 min of exercise in the first bout (0.06 +/- 0.03 ng min(-1)). This release of IL-6 from the brain was five-fold greater at the end of the second bout (0.30 +/- 0.08 ng min(-1); P

 17. Interleukin 6 modulates acetylcholinesterase activity of brain neurons

  International Nuclear Information System (INIS)

  Clarencon, D.; Multon, E.; Galonnier, M.; Estrade, M.; Fournier, C.; Mathieu, J.; Mestries, J.C.; Testylier, G.; Fatome, M.

  1995-01-01

  Classically, radiation injuries results in a peripheral inflammatory process, and we have previously observed an early systemic interleukin 6 (IL-6) release following whole-body irradiation. Besides, we have demonstrated an early decrease of rat or primate brain acetylcholinesterase (AChE) activity a gamma exposure. The object of the present study is to find possible IL-6 systemic effects on the brain AChE activity. We show that, though intravenous (i.v.) or intra-cerebro-ventricular (ICV) injection of IL-6 can induce a drop in rat brain AChE activity, this cytokine induces only a slight decrease of the AChE release in cultured brain cells. (author)

 18. Avoidance-related EEG asymmetry predicts circulating interleukin-6.

  Science.gov (United States)

  Shields, Grant S; Moons, Wesley G

  2016-03-01

  Recent research has linked avoidance-oriented motivational states to elevated pro-inflammatory cytokine levels. According to one of many theories regarding the association between avoidance and cytokine levels, because the evolutionarily basic avoidance system may be activated when an organism is threatened or overwhelmed, an associated inflammatory response may be adaptive for dealing with potential injury in such threatening situations. To examine this hypothesis, we tested whether the neural correlate of avoidance motivation associates with baseline levels of the circulating pro-inflammatory cytokine interleukin-6 (IL-6). Controlling for covariates, greater resting neural activity in the right frontal cortex relative to the left frontal cortex-the neural correlate of avoidance motivation-was associated with baseline IL-6. These results thus support the hypothesis that the avoidance motivational system may be closely linked to systemic inflammatory activity. (c) 2016 APA, all rights reserved).

 19. Thyroid Storm Provoked by Interleukin-2 Therapy for Metastatic Melanoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yao-Chung Liu

  2014-06-01

  Full Text Available With the growing use of immunotherapy in the treatment of cancer and autoimmune disease, severe autoimmune thyroid dysfunction may be provoked at an increasing rate. We herein report a 49-year-old male patient experiencing a life- threatening thyroid storm provoked by interleukin-2 (IL-2. This was a case of pulmonary metastasis of melanoma without a previous history of thyroid dysfunction. For the metastatic melanoma, he underwent combined immunochemotherapy including dacarbazine and IL-2. The 3rd course of immunochemotherapy was complicated with a thyroid storm manifested by high fever, tachycardia and even transient cardiac arrest. Fortunately, he recovered eventually from this crisis by immediate resuscitation followed by antithyroid dugs. Our case highlights the rare complication of a thyroid storm provoked by IL-2 treatment. Precaution against autoimmune thyroid dysfunction is required during treatment with IL-2 and probably also other kinds of newly-developed immunotherapy to avoid life-threatening complications.

 20. Interleukin-8: an expanding universe beyond neutrophil chemotaxis and activation.

  Science.gov (United States)

  Mukaida, N

  2000-12-01

  Since the discovery 13 years ago of interleukin (IL)-8 as a potent neutrophil chemotactic factor, accumulating evidence has established it as a crucial mediator in neutrophil-dependent acute inflammation. Numerous observations have demonstrated that various types of cells can produce a large amount of IL-8, either in response to various stimuli or constitutively, after malignant transformation. Recent studies of IL-8-mediated signaling have revealed that IL-8 activates a wide range of signaling molecules in a coordinate manner. IL-8 has been proven to have diverse actions on various types of leukocytic and nonleukocytic cells besides neutrophils. The author reviews recent progress in IL-8 signal transduction and biological actions on nonneutrophilic leukocytes, including T lymphocytes, monocytes, and hematopoietic progenitor cells. Potential involvement of IL-8 in viral infections and tumor progression is also discussed.

 1. CLINICAL IMPORTANCE OF INTERLEUKIN-4 IN SYSTEMIC SCLERODERMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T A Nevskaya

  2002-01-01

  Full Text Available The aim of the study was to investigate whether serum levels of interleukin-4 ( IL-4 reflects the clinical disease status and laboratory features of systemic sclerosis (SSc. IL-4 was measured by ELISA in forty patients wilh SSc. We revealed IL-4 (Ю-lOOOpg/ml in sera from 12 of 40 pts (30%. These pts had significantly less duration of disease, the progression of skin and visceral involvement by the time of investigation and a trend lo the greater frequency of lung fibrosis. There was no correlation of IL-4 level with type of SSc. The pts with increased scrum levels of IL-4 had higher levels of circulated immune complexes, y-globulins, but the levels of acute phase reactants (CRP, fibrinogen were lower compared with the of others. We suggest that serum IL-4 may serve a biologic marker for the progression of skin and lung fibrosis, but the results require confirmation in longitudinal study.

 2. Cell culture plastics with immobilized interleukin-4 for monocyte differentiation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Morten; Hjortø, Gertrud Malene; Met, Özcan

  2011-01-01

  Standard cell culture plastic was surface modified by passive adsorption or covalent attachment of interleukin (IL)-4 and investigated for its ability to induce differentiation of human monocytes into mature dendritic cells, a process dose-dependently regulated by IL-4. Covalent attachment of IL-4...... in water instead of phosphate-buffered saline. Passively adsorbed IL-4 was observed to induce differentiation to dendritic cells, but analysis of cell culture supernatants revealed that leakage of IL-4 into solution could account for the differentiation observed. Covalent attachment resulted in bound IL-4...... at similar concentrations to the passive adsorption process, as measured by enzyme-linked immunosorbent assays, and the bound IL-4 did not leak into solution to any measurable extent during cell culture. However, covalently bound IL-4 was incapable of inducing monocyte differentiation. This may be caused...

 3. Clinical Phenotype of Depression Affects Interleukin-6 Synthesis.

  Science.gov (United States)

  Zadka, Łukasz; Dzięgiel, Piotr; Kulus, Michał; Olajossy, Marcin

  2017-06-01

  Major depressive disorder (MDD) is not a single disease, but a number of various ailments that form one entity. Psychomotor retardation, anhedonia, sleep disorders, an increased suicide risk, and anxiety are the main symptoms that often define the clinical diagnosis of depression. Interleukin-6 (IL-6), as one of the proinflammatory cytokines, seems to be overexpressed during certain mental disorders, including MDD. Overexpression of IL-6 in depression is thought to be a factor associated with bad prognosis and worse disease course. IL-6 may directly affect brain functioning and production of neurotransmitters; moreover, its concentration is correlated with certain clinical symptoms within the wide range of depressive symptomatology. Furthermore, there is a strong correlation between IL-6 synthesis and psychosomatic functioning of the patient. This article discusses potential sources and significance of IL-6 in the pathogenesis of depression.

 4. Immunohistochemical detection of interleukin-8 in inflamed porcine tissues

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Henriette; Jensen, Henrik Elkær; Leifsson, Páll S.

  2014-01-01

  The objective of this study was to identify the specific localization of interleukin-8 (IL-8) in cells in situ in a variety of inflammatory processes in different tissues from pigs. Our hypothesis was that IL-8 primarily is a neutrophil related cytokine present in all extravascular neutrophils...... while expression also occurs in other cell types in response to an inflammatory stimulus. Using IL-8 immunohistochemistry we discovered that neutrophils were the predominant IL-8 positive cell population while epithelial cell types and endothelium of postcapillary venules could be positive when situated...... in close vicinity of an inflammatory lesion. Furthermore, endothelial cells of newly formed vessels in granulation tissue were positive in some specimens. Some sub-populations of inflammatory neutrophils were, however, IL-8 negative which could reflect some phase of neutrophil swarming....

 5. Effect of ancestry on interleukin-10 haplotypes in chronic periodontitis.

  Science.gov (United States)

  Lopes, Camile de Barros; Barroso, Regina Fatima Feio; Burbano, Rommel Mario Rodrigues; Garcia, Patricia Aleixo; Pinto, Pablo Diego do Carmo; Santos, Ney Pereira Carneiro Dos; Santos, Sidney Emanuel Batista; Ribeiro-Dos-Santos, Andrea Kely Campos

  2017-06-01

  Chronic periodontitis is caused by an inflammatory reaction of the periodontal tissues and alveolar bone. This inflammation is caused by periodontopathic bacteria located in the subgingival biofilm, resulting in inflammatory reactions that may lead to loss of attachment. This tissue destruction is a consequence of host immune and inflammatory responses to specific periodontal pathogens and their metabolic products. Cytokines modulate the immune response, altering its efficiency in the competition against pathogens and increasing periodontal susceptibility. This study investigated genetic polymorphisms in Interleukin 10 (A-1082G, C-819T and C-592A) in 205 individuals from an admixed Brazilian population. A significantly increased risk of developing chronic periodontitis was observed in individuals with low IL-10 production and Amerindian ancestry. These results suggest that the polymorphisms A-1082G, C-819T, and C-592A, which are associated with ancestry, are involved in the susceptibility to the development of chronic periodontitis in an admixed northern Brazilian population.

 6. Interleukin-18 protects mice from Enterovirus 71 infection.

  Science.gov (United States)

  Li, Zheng; Wang, Hongbin; Chen, Yihui; Niu, Junling; Guo, Qiuhong; Leng, Qibin; Huang, Zhong; Deng, Zhirui; Meng, Guangxun

  2017-08-01

  Previous study has demonstrated that the NLRP3 inflammasome is essential for protecting murine host against Enterovirus 71 (EV71) infection. However, the underlying mechanism remained unknown. Here we discovered that the pleiotropic cytokine interleukin-18 (IL-18), an NLRP3 inflammasome-dependent effector protein, exhibits a protective capability against EV71 challenge. Deficiency of IL-18 in mice exacerbated EV71 infection, which was reflected by increased viral replication, elevated production of interferons (IFN-β, IFN-γ), proinflammatory cytokines (TNF-α, IL-6) and chemokine CCL2,as well as decreased survival of experimental animals. Conversely, administration of recombinant IL-18 considerably restrained EV71 infection in IL-18 deficient mice. Thus, our results revealed a protective role for IL-18 against EV71 challenge, and indicated a novel therapeutic application for IL-18 in EV71 associated hand, foot, and mouth disease (HFMD). Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 7. The effects of interleukin-8 on airway smooth muscle contraction in cystic fibrosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Safka Katherine

  2008-12-01

  Full Text Available Abstract Background Many cystic fibrosis (CF patients display airway hyperresponsiveness and have symptoms of asthma such as cough, wheezing and reversible airway obstruction. Chronic airway bacterial colonization, associated with neutrophilic inflammation and high levels of interleukin-8 (IL-8 is also a common occurrence in these patients. The aim of this work was to determine the responsiveness of airway smooth muscle to IL-8 in CF patients compared to non-CF individuals. Methods Experiments were conducted on cultured ASM cells harvested from subjects with and without CF (control subjects. Cells from the 2nd to 5th passage were studied. Expression of the IL-8 receptors CXCR1 and CXCR2 was assessed by flow cytometry. The cell response to IL-8 was determined by measuring intracellular calcium concentration ([Ca2+]i, cell contraction, migration and proliferation. Results The IL-8 receptors CXCR1 and CXCR2 were expressed in both non-CF and CF ASM cells to a comparable extent. IL-8 (100 nM induced a peak Ca2+ release that was higher in control than in CF cells: 228 ± 7 versus 198 ± 10 nM (p 20 in CF than in control cells. In addition, MLC20 expression was also increased in CF cells. Exposure to IL-8 induced migration and proliferation of both groups of ASM cells but was not different between CF and non-CF cells. Conclusion ASM cells of CF patients are more contractile to IL-8 than non-CF ASM cells. This enhanced contractility may be due to an increase in the amount of contractile protein MLC20. Higher expression of MLC20 by CF cells could contribute to airway hyperresponsiveness to IL-8 in CF patients.

 8. Involvement of interleukin-8 in dialysis-related arthritis.

  Science.gov (United States)

  Takayama, F; Miyazaki, T; Aoyama, I; Tsukushi, S; Sato, M; Yamazaki, C; Shimokata, K; Niwa, T

  1998-04-01

  To elucidate the role of interleukin (IL)-8, a chemotactic factor for neutrophils, in dialysis-related arthritis (DRA) of patients on long-term hemodialysis, the concentration of IL-8 was measured in the synovial fluids of DRA patients with acute arthralgia and joint swelling, and was compared with those in patients with rheumatoid arthritis (RA) and patients with osteoarthritis (OA). We noted a marked elevation of IL-8 in the joint fluids of patients with DRA and RA as compared with OA. Furthermore, to determine the role of IL-8 in synovitis, we examined the in vivo effect of intra-articular injection of human recombinant IL-8 on leukocyte infiltration into the joint space of rabbits. A single injection of IL-8 to the joints of rabbits induced rapid infiltration of neutrophils into the joint space and synovial tissues, which reached a maximum in four hours. The oral administration of indometacin farnesil (a prodrug that is converted to indomethacin after intestinal absorption) before the injection of IL-8 alleviated the infiltration of neutrophils. When human synovial cells were incubated with tumor necrosis factor (TNF)-alpha, the expression of IL-8 mRNA and IL-8 production in the cultured synovial cells were increased. The TNF-alpha-stimulated expression of IL-8 mRNA and IL-8 production in the cultured synovial cells were markedly inhibited by dexamethasone. In conclusion, IL-8 levels were markedly elevated in the joint fluids of patients with DRA. Interleukin-8 released from synovial cells may be an important factor to induce acute inflammation in DRA. Dexamethasone and indomethacin may be effective for DRA by inhibiting the production and chemotactic actions of IL-8, respectively.

 9. Upregulation of Interleukin-33 in obstructive renal injury

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chen, Wei-Yu, E-mail: wychen624@cgmh.org.tw [Institute for Translational Research in Biomedicine, Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital, Kaohsiung, Taiwan (China); Chang, Ya-Jen [Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica, Taipei, Taiwan (China); Su, Chia-Hao [Institute for Translational Research in Biomedicine, Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital, Kaohsiung, Taiwan (China); Tsai, Tzu-Hsien [Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital, Kaohsiung, Taiwan (China); Chen, Shang-Der [Institute for Translational Research in Biomedicine, Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital, Kaohsiung, Taiwan (China); Department of Neurology, Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital, College of Medicine, Chang Gung University, Kaohsiung, Taiwan (China); Hsing, Chung-Hsi [Department of Anesthesiology, Chi-Mei Medical Center, Tainan, Taiwan (China); Yang, Jenq-Lin, E-mail: jyang@adm.cgmh.org.tw [Institute for Translational Research in Biomedicine, Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital, Kaohsiung, Taiwan (China)

  2016-05-13

  Interstitial fibrosis and loss of parenchymal tubular cells are the common outcomes of progressive renal diseases. Pro-inflammatory cytokines have been known contributing to the damage of tubular cells and fibrosis responses after renal injury. Interleukin (IL)-33 is a tissue-derived nucleus alarmin that drives inflammatory responses. The regulation and function of IL-33 in renal injury, however, is not well understood. To investigate the involvement of cytokines in the pathogenesis of renal injury and fibrosis, we performed the mouse renal injury model induced by unilateral urinary obstruction (UUO) and analyze the differentially upregulated genes between the obstructed and the contralateral unobstructed kidneys using RNA sequencing (RNAseq). Our RNAseq data identified IL33 and its receptor ST2 were upregulated in the UUO kidney. Quantitative analysis confirmed that transcripts of IL33 and ST2 were upregulated in the obstructed kidneys. Immunofluorescent staining revealed that IL-33 was upregulated in Vimentin- and alpha-SMA-positive interstitial cells. By using genetically knockout mice, deletion of IL33 reduced UUO-induced renal fibrosis. Moreover, in combination with BrdU labeling technique, we observed that the numbers of proliferating tubular epithelial cells were increased in the UUO kidneys from IL33-or ST2-deficient mice compared to wild type mice. Collectively, our study demonstrated the upregulation of IL-33/ST2 signaling in the obstructed kidney may promote tubular cell injury and interstitial fibrosis. IL-33 may serve as a biomarker to detect renal injury and that IL-33/ST2 signaling may represent a novel target for treating renal diseases. -- Highlights: •Interleukin (IL)-33 was upregulated in obstructed kidneys. •Interstitial myofibroblasts expressed IL-33 after UUO-induced renal injury. •Deficiency of IL33 reduced interstitial fibrosis and promoted tubular cell proliferation.

 10. Perception urbaine, distraction et stratification chez Benjamin, Eisenstein et Vertov

  OpenAIRE

  Rousse, Pascal

  2008-01-01

  La ville à l’écran est le substrat imaginaire et historique du cinéma. Mais le cinéma, burlesque et soviétique, transforme ce contexte tout en constituant sa mémoire. Walter Benjamin inaugura cette problématique avec la notion de « distraction », liant architecture et cinéma sur le fond du paradigme de la stratification de l’appareil psychique chez Freud.

 11. Oni et al. (2)

  African Journals Online (AJOL)

  ±0.4C; ... Keywords: Bacteria, Fungal, Clarias gariepinus, Culture media ..... S.E. Water*. 5.20±0.78 6.08±0.70. 5.427**. Skin. 8.38±0.92 8.26±0.75. 0.098 .... epizootic ulcerative syndrome in India- an ... animal health emergencies in Asia. pp.

 12. Glandula Thyreoidea et Senescens

  NARCIS (Netherlands)

  L. Chaker (Layal)

  2017-01-01

  markdownabstractThyroid hormone action is crucial for the function of virtually all organs and tissues, but transport and metabolism of thyroid hormone is organ- and cell specific. Thyroid dysfunction is very common in the general population and prevalence can be up to 20% in elderly. Due to the

 13. DMPD: The interrelated role of fibronectin and interleukin-1 in biomaterial-modulatedmacrophage function. [Dynamic Macrophage Pathway CSML Database

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 16978691 The interrelated role of fibronectin and interleukin-1 in biomaterial-modulatedmacrophage function...(.svg) (.html) (.csml) Show The interrelated role of fibronectin and interleukin-1 in biomaterial-modulatedmacrophage function...and interleukin-1 in biomaterial-modulatedmacrophage function. Authors Schmidt DR, Kao WJ. Publication Bioma

 14. Repetitive in vivo treatment with human recombinant interleukin-1 beta modifies beta-cell function in normal rats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wogensen, L D; Reimers, J; Nerup, J

  1992-01-01

  It is unknown whether interleukin-1 exerts a bimodal effect on Beta-cell function in vivo, and whether interleukin-1 has a diabetogenic action in normal animals. We therefore studied: (a) acute effects 2 h after an intraperitoneal bolus injection of 4 micrograms of recombinant human interleukin-1...

 15. 13 CFR 302.20 - Civil rights.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 13 Business Credit and Assistance 1 2010-01-01 2010-01-01 false Civil rights. 302.20 Section 302... TERMS AND CONDITIONS FOR INVESTMENT ASSISTANCE § 302.20 Civil rights. (a) Discrimination is prohibited... 601 of Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended (42 U.S.C. 2000d et seq.) (proscribing...

 16. Cooling Effect of Evapotranspiration (ET) and ET Measurement by Thermal Remote Sensing in Urban

  Science.gov (United States)

  Qiu, G. Y.; Yang, B.; Li, X.; Guo, Q.; Tan, S.

  2015-12-01

  Affected by global warming and rapid urbanization, urban thermal environment and livability are getting worse over the world. Global terrestrial evapotranspiration (ET) can annually consume 1.483 × 1023 joules of solar energy, which is about 300 times of the annual human energy use on the earth (4.935×1020 joules). This huge amount of energy use by ET indicates that there is great potential to cool the urban by regulating ET. However, accurately measurement of urban ET is quiet difficult because of the great spatial heterogeneity in urban. This study focuses on to quantify the cooling effects ET by mobile traverse method and improve a methodology to measure the urban ET by thermal remote sensing. The verifying experiment was carried out in Shenzhen, a sub-tropical mega city in China. Results showed that ET of vegetation could obviously reduce the urban temperature in hot season. Daily transpiration rate of a small-sized Ficus tree (Ficus microcarpa, 5 m in height and 20 cm of trunk diameter, measured by sap-flow method) was 36-55 kg and its cooling effect was equivalent to a 1.6-2.4 kWh air conditioner working for 24 hours. A 10% increase in the vegetated area could decrease urban temperature by 0.60°C at hot night. Moreover, it was found that a region with a vegetated area ratio over 55% had obvious effect on temperature decreasing. In addition, a methodology by using "thermal remote sensing + three-temperature model" was improved to measure the urban ET. Results showed that the urban ET could be reasonably measured by the proposed method. The daily ET of an urban lawn was 0.01-2.86 mm and monthly ET was 21-60 mm. This result agreed well with the verification study (Bowen ratio method, r=0.953). These results are very useful for urban planning, urban lower impact development, and improving of urban thermal environment.

 17. Les rôles sexospécifiques et la violence dans les villes | CRDI ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  20 oct. 2017 ... Une croissance rapide et des identités sexuelles ancrées favorisent la violence ... services des villes mettent les femmes et les minorités sexuelles en danger. .... Une étude de cas sur les femmes et les transports à Guwahati ...

 18. Differential Expression of the Activator Protein 1 Transcription Factor Regulates Interleukin-1ß Induction of Interleukin 6 in the Developing Enterocyte.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catherine M Cahill

  Full Text Available The innate immune response is characterized by activation of transcription factors, nuclear factor kappa B and activator protein-1 and their downstream targets, the pro-inflammatory cytokines including interleukin 1β and interleukin 6. Normal development of this response in the intestine is critical to survival of the human neonate and delays can cause the onset of devastating inflammatory diseases such as necrotizing enterocolitis. Previous studies have addressed the role of nuclear factor kappa B in the development of the innate immune response in the enterocyte, however despite its central role in the control of multiple pro-inflammatory cytokine genes, little is known on the role of Activator Protein 1 in this response in the enterocyte. Here we show that the canonical Activator Protein 1 members, cJun and cFos and their upstream kinases JNK and p38 play an essential role in the regulation of interleukin 6 in the immature enterocyte. Our data supports a model whereby the cFos/cJun heterodimer and the more potent cJun homodimer downstream of JNK are replaced by less efficient JunD containing dimers, contributing to the decreased responsiveness to interleukin 1β and decreased interleukin 6 secretion observed in the mature enterocyte. The tissue specific expression of JunB in colonocytes and colon derived tissues together with its ability to repress Interleukin-1β induction of an Interleukin-6 gene reporter in the NCM-460 colonocyte suggests that induction of JunB containing dimers may offer an attractive therapeutic strategy for the control of IL-6 secretion during inflammatory episodes in this area of the intestine.

 19. Interleukins 6 and 8 and abdominal fat depots are distinct correlates of lipid moieties in healthy pre- and postmenopausal women.

  Science.gov (United States)

  Veldhuis, Johannes D; Dyer, Roy B; Trushin, Sergey A; Bondar, Olga P; Singh, Ravinder J; Klee, George G

  2016-12-01

  Available data associate lipids concentrations in men with body mass index, anabolic steroids, age, and certain cytokines. Data were less clear in women, especially across the full adult lifespan, and when segmented by premenopausal and postmenopausal status. 120 healthy women (60 premenopausal and 60 postmenopausal) in Olmsted County, MN, USA, a stable well studied clinical population. Dependent variables: measurements of 10 h fasting high-density lipoprotein cholesterol, total cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol, and triglycerides. testosterone, estrone, estradiol, 5-alpha-dihydrotestosterone, and sex-hormone binding globulin (by mass spectrometry); insulin, glucose, and albumin; abdominal visceral, subcutaneous, and total abdominal fat [abdominal visceral fat, subcutaneous fat, total abdominal fat by computerized tomography scan]; and a panel of cytokines (by enzyme-linked immunosorbent assay). Multivariate forward-selection linear-regression analysis was applied constrained to P abdominal visceral fat (P abdominal visceral fat (P abdominal fat and interleukin-8 (P = 2.0 × 10 -5 , 16.9 % of variance; and P = 0.0031, 9.4 % of variance, respectively). Premenopausal vs. postmenopausal comparisons identified specific relationships that were stronger in premenopausal than postmenopausal individuals, and vice versa. Age was a stronger correlate of low-density lipoprotein cholesterol; interleukin-6 of triglycerides and high-density lipoprotein; and both sex-hormone binding globulin and total abdominal fat of non high-density lipoprotein cholesterol in premenopausal than postmenopausal women. Conversely, sex-hormone binding globulin, abdominal visceral fat, interleukin-8, adiponectin were stronger correlates of triglycerides; abdominal visceral fat, and testosterone of high-density lipoprotein cholesterol; and age of both non high-density lipoprotein and low-density lipoprotein in postmenopausal than premenopausal women. Our data

 20. Construction and characterization in vitro of a bicistronic retroviral vector coding endostatin and interleukin-2 for use in gene therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Calvo, Fernanda Bernardes

  2009-01-01

  Gene therapy has been used in preclinical studies and clinical trials in order to alleviate or cure a disease. Retroviral vectors are a tool for gene transfer is widely used. Bicistronic vectors are an attractive alternative for treatment of complex diseases. A variety of options exists to simultaneously express two genes in genetically modified cells. The most common approach relies on bicistronic vectors in which the genes are linked to each other by an internal ribosome entry site allowing co-translational expression of both cistrons. Endostatin, the C-terminal fragment of collagen XVIII, is a potent angiogenesis inhibitor. At present, ES has been widely used in anti-angiogenic in a variety of experimental tumor models, and clinical trials to test it as an anti-tumor agent are already under way. Immunotherapy has been used as adjuvant treatment for tumors and has been used in several preclinical studies and clinical trials. The objective of this project was to construct and characterize 'in vitro' an IRES-based bicistronic retroviral vector encoding endostatin and interleukin-2. The construction of the vector was performed in three stages, the final construction was analyzed by restriction analysis and sequencing. Packaging cells were prepared. The endostatin and interleukin-2 levels were determined by Dot blot. Monocistronic and bicistronic mRNA expression were analyzed by real time RT-PCR. Bicistronic vector showed high levels of virus trites, ranging from 4.20x10 5 to 1.53x10 6 UFC/ml. Secreted levels of endostatin and interleukin-2 ranged from 1.08 to 2.08μg/10 6 cells.24h and 0.66 - 0.89μg/10 6 cells.24h, respectively. The mRNA expression of ES in the NIH3T3 clone pLend-IRES-IL2SN was 2 times higher than the level presented by the NIH3T3 clone pLendSN. The endostatin promoted inhibition (40%) of endothelial cell proliferation. Interleukin-2 promoted a proliferation of 10.6% lymphocytes CD4 and 8.9% of CD8. We conclude that the IRES bicistronic vector

 1. Propofol increased the interleukin-6 to interleukin-10 ratio more than isoflurane after surgery in long-term alcoholic patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Von Dossow, V; Baur, S; Sander, M

  2011-01-01

  This study investigated the effect of an anaesthetic regimen on the immune response in 40 long-term alcoholic patients undergoing surgery. Patients were randomly allocated to receive either propofol or isoflurane during surgery. Plasma cytokines interleukin (IL)-6 and IL-10 were measured at defined...... times and rates of post-operative infections were documented. The IL-6/IL-10 ratio significantly increased with propofol compared with isoflurane on day 1 after surgery and the IL-10 level significantly increased with isoflurane on day 1 after surgery. The overall post-operative infection rate...... was significantly higher in isoflurane-treated patients. Our findings indicate that propofol anaesthesia might be the more favourable regimen, with the IL-6/IL-10 ratio indicating an attenuation of the immune imbalance after surgery in long-term alcoholic patients. These results support the undertaking...

 2. Propofol increased the interleukin-6 to interleukin-10 ratio more than isoflurane after surgery in long-term alcoholic patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Von Dossow, V; Baur, S; Sander, M

  2007-01-01

  This study investigated the effect of an anaesthetic regimen on the immune response in 40 long-term alcoholic patients undergoing surgery. Patients were randomly allocated to receive either propofol or isoflurane during surgery. Plasma cytokines interleukin (IL)-6 and IL-10 were measured at defined...... times and rates of post-operative infections were documented. The IL-6/IL-10 ratio significantly increased with propofol compared with isoflurane on day 1 after surgery and the IL-10 level significantly increased with isoflurane on day 1 after surgery. The overall post-operative infection rate...... was significantly higher in isoflurane-treated patients. Our findings indicate that propofol anaesthesia might be the more favourable regimen, with the IL-6/IL-10 ratio indicating an attenuation of the immune imbalance after surgery in long-term alcoholic patients. These results support the undertaking...

 3. Changes in plasma concentrations of interleukin-6 and interleukin-1 receptor antagonists in response to adrenaline infusion in humans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, S R; Ostrowski, K.; Ullum, H

  2000-01-01

  To investigate the possible role of adrenaline in the response of interleukin (IL)-6 and IL-1 receptor antagonists (ra) to extreme physiological conditions such as trauma and exercise, we examined the concentrations in the plasma of these cytokines during an adrenaline infusion. Given the fact...... that HIV infected patients have elevated levels of IL-6 in plasma, 12 HIV seropositive subjects and 6 HIV seronegative control subjects received a 1-h adrenaline infusion. Baseline concentrations of IL-6 and IL-1ra were higher in the HIV patients compared with the controls (P...), being most pronounced in the untreated subgroup of HIV infected patients (n = 6). The plasma concentration of adrenaline had increased 24-fold after 15 min of adrenaline infusion. The plasma concentration of IL-6 had increased by two- to threefold after 45 min of adrenaline infusion (P

 4. Interleukin-1 Receptor Antagonist and Interleukin-4 Genes Variable Number Tandem Repeats Are Associated with Adiposity in Malaysian Subjects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yung-Yean Kok

  2017-01-01

  Full Text Available Interleukin-1 receptor antagonist (IL1RA intron 2 86 bp repeat and interleukin-4 (IL4 intron 3 70 bp repeat are variable number tandem repeats (VNTRs that have been associated with various diseases, but their role in obesity is elusive. The objective of this study was to investigate the association of IL1RA and IL4 VNTRs with obesity and adiposity in 315 Malaysian subjects (128 M/187 F; 23 Malays/251 ethnic Chinese/41 ethnic Indians. The allelic distributions of IL1RA and IL4 were significantly different among ethnicities, and the alleles were associated with total body fat (TBF classes. Individuals with IL1RA I/II genotype or allele II had greater risk of having higher overall adiposity, relative to those having the I/I genotype or I allele, respectively, even after controlling for ethnicity [Odds Ratio (OR of I/II genotype = 12.21 (CI = 2.54, 58.79; p=0.002; II allele = 5.78 (CI = 1.73, 19.29; p=0.004]. However, IL4 VNTR B2 allele was only significantly associated with overall adiposity status before adjusting for ethnicity [OR = 1.53 (CI = 1.04, 2.23; p=0.03]. Individuals with IL1RA II allele had significantly higher TBF than those with I allele (31.79±2.52 versus 23.51±0.40; p=0.005. Taken together, IL1RA intron 2 VNTR seems to be a genetic marker for overall adiposity status in Malaysian subjects.

 5. IL-23 (Interleukin-23)-Producing Conventional Dendritic Cells Control the Detrimental IL-17 (Interleukin-17) Response in Stroke.

  Science.gov (United States)

  Gelderblom, Mathias; Gallizioli, Mattia; Ludewig, Peter; Thom, Vivien; Arunachalam, Priyadharshini; Rissiek, Björn; Bernreuther, Christian; Glatzel, Markus; Korn, Thomas; Arumugam, Thiruma Valavan; Sedlacik, Jan; Gerloff, Christian; Tolosa, Eva; Planas, Anna M; Magnus, Tim

  2018-01-01

  Inflammatory mechanisms can exacerbate ischemic tissue damage and worsen clinical outcome in patients with stroke. Both αβ and γδ T cells are established mediators of tissue damage in stroke, and the role of dendritic cells (DCs) in inducing the early events of T cell activation and differentiation in stroke is not well understood. In a murine model of experimental stroke, we defined the immune phenotype of infiltrating DC subsets based on flow cytometry of surface markers, the expression of ontogenetic markers, and cytokine levels. We used conditional DC depletion, bone marrow chimeric mice, and IL-23 (interleukin-23) receptor-deficient mice to further explore the functional role of DCs. We show that the ischemic brain was rapidly infiltrated by IRF4 + /CD172a + conventional type 2 DCs and that conventional type 2 DCs were the most abundant subset in comparison with all other DC subsets. Twenty-four hours after ischemia onset, conventional type 2 DCs became the major source of IL-23, promoting neutrophil infiltration by induction of IL-17 (interleukin-17) in γδ T cells. Functionally, the depletion of CD11c + cells or the genetic disruption of the IL-23 signaling abrogated both IL-17 production in γδ T cells and neutrophil infiltration. Interruption of the IL-23/IL-17 cascade decreased infarct size and improved neurological outcome after stroke. Our results suggest a central role for interferon regulatory factor 4-positive IL-23-producing conventional DCs in the IL-17-dependent secondary tissue damage in stroke. © 2017 American Heart Association, Inc.

 6. Murine interleukin 1 receptor. Direct identification by ligand blotting and purification to homogeneity of an interleukin 1-binding glycoprotein

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bird, T.A.; Gearing, A.J.; Saklatvala, J.

  1988-01-01

  Functional receptors (IL1-R) for the proinflammatory cytokine interleukin 1 (IL1) were solubilized from plasma membranes of the NOB-1 subclone of murine EL4 6.1 thymoma cells using the zwitterionic detergent 3[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate (CHAPS). Membrane extracts were subjected to sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis, transferred to nitrocellulose membranes, and ligand blotted with 125 I-labeled recombinant human IL1 alpha in order to reveal proteins capable of specifically binding IL1. A single polydisperse polypeptide of Mr approximately equal to 80,000 was identified in this way, which bound IL1 alpha and IL1 beta with the same affinity as the IL1-R on intact NOB-1 cells (approximately equal to 10(-10) M). The IL1-binding polypeptide was only seen in membranes from IL1-R-bearing cells and did not react with interleukin 2, tumor necrosis factor alpha, or interferon. IL1-R was purified to apparent homogeneity from solubilized NOB-1 membranes by affinity chromatography on wheat germ agglutinin-Sepharose and IL1 alpha-Sepharose. Gel electrophoresis and silver staining of purified preparations revealed a single protein of Mr approximately equal to 80,000 which reacted positively in the ligand-blotting procedure and which we identify as the ligand-binding moiety of the murine IL1-R. Purified IL1-R exhibited the same affinity and specificity as the receptor on intact cells. The relationship of this protein to proteins identified by covalent cross-linking studies is discussed

 7. Morton et al. Reply

  Science.gov (United States)

  Morton, Douglas C.; Nagol, Jyoteshwar; Carabajal, Claudia C.; Rosette, Jacqueline; Palace, Michael; Cook, Bruce D.; Vermote, Eric F.; Harding, David J.; North, Peter R. J.

  2016-01-01

  Multiple mechanisms could lead to up-regulation of dry-season photosynthesis in Amazon forests, including canopy phenology and illumination geometry. We specifically tested two mechanisms for phenology-driven changes in Amazon forests during dry-season months, and the combined evidence from passive optical and lidar satellite data was incompatible with large net changes in canopy leaf area or leaf reflectance suggested by previous studies. We therefore hypothesized that seasonal changes in the fraction of sunlit and shaded canopies, one aspect of bidirectional reflectance effects in Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) data, could alter light availability for dry-season photosynthesis and the photosynthetic capacity of Amazon forests without large net changes in canopy composition. Subsequent work supports the hypothesis that seasonal changes in illumination geometry and diffuse light regulate light saturation in Amazon forests. These studies clarify the physical mechanisms that govern light availability in Amazon forests from seasonal variability in direct and diffuse illumination. Previously, in the debate over light limitation of Amazon forest productivity, seasonal changes in the distribution of light within complex Amazon forest canopies were confounded with dry-season increases in total incoming photosynthetically active radiation. In the accompanying Comment, Saleska et al. do not fully account for this confounding effect of forest structure on photosynthetic capacity.

 8. blé et seigle

  African Journals Online (AJOL)

  SARAH

  hétérochromatine (séquences d'ADN non codante et riches en bases CG) des génomes d'un triticale primaire et leurs géniteurs, blé tendre et seigle d'une part, d'autre part de localiser les régions organisateurs nucléolaires (N.O.R) , les ...

 9. Esthesioneuroblastome : dilemme diagnostic et challenge ...

  African Journals Online (AJOL)

  Introduction : L'esthésioneuroblastome est une tumeur maligne rare des fosses nasales. Il s'agit d'une tumeur agressive et récidivante dont le traitement est controversé. Notre objectif est de décrire les particularités diagnostiques et les actualités thérapeutiques de cette tumeur. Matériels et méthode : Etude rétrospective sur ...

 10. Flipped Learning fra et elevperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmboe, Peter; Hachmann, Roland

  2016-01-01

  Antologi er et resultat af et toårigt udviklingsprojekt om Flipped Learning baseret på et samarbejde mellem IT-Center Fyn og Region Syddanmark. Bidraget her præsenterer en række overvejelser, vi har gjort os på baggrund af observationer af undervisning og interviews med elever i projektet. Vores...... overordnede undersøgelsesspørgsmål var: "Hvilke forhold i undervisning og læringsmiljø fremme hhv. begrænser elevens opfattelse af mening og fagligt udbytte i et Flipped Learning design?"....

 11. De la ferme à la fourchette : liens entre productivité, nutrition et santé ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  20 sept. 2013 ... Ce projet met à l'essai une démarche qui va « de la ferme à la fourchette » et qui établit des liens entre l'agriculture, d'une part, et la santé et la nutrition, d'autre part, pour s'attaquer aux problèmes que pose la sécurité alimentaire au Guyana, à Trinité-et-Tobago, à Saint-Kitts-et-Nevis. et à Sainte-Lucie.

 12. Gyrodactylidae et Gyrodactylose des Salmonidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MALMBERG G.

  1993-01-01

  Full Text Available Vingt et une espèces de Gyrodactylus de Salmonidae arrangées en six groupes sont présentées. Les observations concernant ces espèces dans les milieux naturels et en pisciculture sont résumées. Sur la base de données générales relatives aux espèces de Gyrodactylus en milieu naturel en Scandinavie et Baltique, les observations biologiques, écologiques et comportementales de G. salaris Malmberg, 1957 et G. derjavini MALMBERG et MALMBERG (1987 des salmonidae sauvages des rivières norvégiennes et suédoises sont présentées. La viviparité unique, la reproduction asexuée et sexuée et le pouvoir de reproduction chez les Gyrodactylus sont développés. La Gyrodactylose à G. salaris est abordée en milieu naturel, dans les rivières norvégiennes et en pisciculture, en Suède et au Danemark. L'étude ultrastructurale des blessures causées par G. salaris ainsi que les résultats expérimentaux sur les espèces norvégiennes et canadiennes sont présentés. La distribution géographique naturelle des Salmonidae, les modifications liées à l'homme et à l'activité économique ainsi que les Salmonidae élevés sont revus. La présence de six groupes d'espèces de Gyrodactylus en Amérique du Nord et Eurasie est discutée en fonction de la distribution géographique des espèces hôtes. Il est souligné qu'une propagation intercontinentale des espèces de Gyrodactylus de Salmonidae a dû être impossible à cause de leur origine limnique d'une part et de la salinité élevée des océans atlantique et pacifique d'autre part. Les exigences micro et macro environnementales des espèces sont discutées dans les conditions naturelles et les variations saisonnières, préférendums et tolérances du parasitisme sont signalés. L'effet des conditions de pisciculture sur les espèces de Gyrocactylus sont discutées : la capacité reproductrice et de propagation ainsi que la spécificité — stricte dans la nature — peuvent être influenc

 13. Renal haemodynamics, sodium and water reabsorption during continuous intravenous infusion of recombinant interleukin-2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertsen, P F; von der Maase, H; Olsen, Niels Vidiendal

  1998-01-01

  1. Renal haemodynamics, lithium and sodium clearance were measured in 14 patients treated with recombinant interleukin-2 for metastatic renal cell carcinoma. 2. Patients were studied before and after 72 h of continuous intravenous infusion of recombinant interleukin-2 (18x10(6) i.u..24 h-1.m-2) a...... effect. Changes in renal prostaglandin synthesis may contribute to the decrease in renal blood flow. The lithium clearance data suggest that an increased proximal tubular reabsorption rate may contribute to the decreased sodium clearance during recombinant interleukin-2 treatment....

 14. Va et vient.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xavière Lanéelle

  2004-04-01

  Full Text Available La mobilité quotidienne des Français s’est considérablement accrue au cours de la seconde moitié du 20 e siècle, les pratiques des habitants des villes - en termes de travail, de courses, de loisirs - se déployant dans un espace de plus en plus large. Nombreux sont désormais les individus qui travaillent dans une autre commune que celle du domicile. Ils représentent 60,9% des actifs en 1999 contre 46,1% en 1982. Les distances qu’ils parcourent ont, elles aussi, augmenté ...

 15. 2.0'erne - den sociale uddannelsespraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie

  2010-01-01

  .0, Didaktik 2.0 og e-Læring på web 2.0 viser alle hen til en pågående proces, hvor det handler om at finde frem til pædagogikker og didaktikker, der kan matche teknologiens potentialer. Web 2.0 er ikke alene det, der udspiller sig ved at aktivere et interface. Interfacet er omgivet af digitale artefakter, der...

 16. Chronic Antipsychotic Treatment in the Rat – Effects on Brain Interleukin-8 and Kynurenic Acid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Markus K. Larsson

  2015-01-01

  Full Text Available Schizophrenia is associated with activation of the brain immune system as reflected by increased brain levels of kynurenic acid (KYNA and proinflammatory cytokines. Although antipsychotic drugs have been used for decades in the treatment of the disease, potential effects of these drugs on brain immune signaling are not fully known. The aim of the present study is to investigate the effects of chronic treatment with antipsychotic drugs on brain levels of cytokines and KYNA. Rats were treated daily by intraperitoneally administered haloperidol (1.5 mg/kg, n = 6, olanzapine (2 mg/kg, n = 6, and clozapine (20 mg/kg, n = 6 or saline ( n = 6 for 30 days. Clozapine, but not haloperidol or olanzapine-treated rats displayed significantly lower cerebrospinal fluid (CSF levels of interleukin-8 compared to controls. Whole brain levels of KYNA were not changed in any group. Our data suggest that the superior therapeutic effect of clozapine may be a result of its presently shown immunosuppressive action. Further, our data do not support the possibility that elevated brain KYNA found in patients with schizophrenia is a result of antipsychotic treatment.

 17. Significant association of interleukin-4 gene intron 3 VNTR polymorphism with susceptibility to knee osteoarthritis.

  Science.gov (United States)

  Yigit, Serbulent; Inanir, Ahmet; Tekcan, Akın; Tural, Ercan; Ozturk, Gokhan Tuna; Kismali, Gorkem; Karakus, Nevin

  2014-03-01

  Interleukin-4 (IL-4) is a strong chondroprotective cytokine and polymorphisms within this gene may be a risk factor for osteoarthritis (OA). We aimed to investigate genotype and allele frequencies of IL-4 gene intron 3 variable number of tandem repeats (VNTR) polymorphism in patients with knee OA in a Turkish population. The study included 202 patients with knee OA and 180 healthy controls. Genomic DNA was isolated and IL-4 gene 70 bp VNTR polymorphism determined by using polymerase chain reaction (PCR) with specific primers followed by restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis. Our result show that there was statistically significant difference between knee OA patients and control group with respect to IL-4 genotype distribution and allele frequencies (p=0.000, OR: 0.20, 95% CI: 0.10-0.41, OR: 0.22, 95% CI: 0.12-0.42, respectively). Our findings suggest that there is an association of IL-4 gene intron 3 VNTR polymorphism with susceptibility of a person for development of knee OA. As a result, IL-4 gene intron 3 VNTR polymorphism could be a genetic marker in OA in a Turkish study population. This is the first association study that evaluates the associations between IL-4 gene VNTR polymorphism and knee OA. Crown Copyright © 2013. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

 18. Correlation between Interleukin-6 and Thrombin-Antithrombin III Complex Levels in Retinal Diseases.

  Science.gov (United States)

  Ehrlich, Rita; Zahavi, Alon; Axer-Siegel, Ruth; Budnik, Ivan; Dreznik, Ayelet; Dahbash, Mor; Nisgav, Yael; Megiddo, Elinor; Kenet, Gili; Weinberger, Dov; Livnat, Tami

  2017-09-01

  This study aims to evaluate and correlate the levels of interleukin-6 (IL-6) and thrombin-antithrombin III complex (TAT) in the vitreous of patients with different vitreoretinal pathologies. Vitreous samples were collected from 78 patients scheduled for pars plana vitrectomy at a tertiary medical center. Patients were divided by the underlying vitreoretinal pathophysiology, as follows: macular hole (MH)/epiretinal membrane (ERM) (n = 26); rhegmatogenous retinal detachment (RRD) (n = 32); and proliferative diabetic retinopathy (PDR) (n = 20). Levels of IL-6 and TAT were measured by enzyme-linked immunosorbent assay and compared among the groups. A significant difference was found in the vitreal IL-6 and TAT levels between the MH/ERM group and both the PDR and RRD groups (P Diabetes was associated with higher IL-6 levels in the RRD group. Different relationships between the IL-6 and TAT levels were revealed in patients with different ocular pathologies. Our results imply that variations in vitreal TAT level may be attributable not only to an inflammatory reaction or blood-retinal barrier breakdown, but also to intraocular tissue-dependent regulation of thrombin.

 19. Recombinant interleukin 2 stimulates in vivo proliferation of adoptively transferred lymphokine-activated killer (LAK) cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ettinghausen, S.E.; Lipford, E.H. III; Mule, J.J.; Rosenberg, S.A.

  1985-01-01

  The authors previously reported that the adoptive transfer of lymphokine-activated killer (LAK) cells plus repetitive injections of recombinant interleukin 2 (IL 2) produced a marked reduction in established pulmonary metastases from a variety of murine sarcomas. The requirement for the exogenous administration of IL 2 prompted a subsequent examination of the role of IL 2 in the in vivo function of transferred LAK cells. The in vivo proliferation and migration patterns of lymphoid cells in C57BL/6 mice were examined after i.v. transfer of LAK cells alone, i.p. injection of IL 2 alone, or the combination of LAK cells and IL 2. A model for in vivo labeling of the DNA of dividing cells was used in which mice were injected with 5-[ 125 I]-iodo-2'-deoxyuridine ( 125 IUdR) and, 20 hr later, their tissues were removed and were counted in a gamma analyzer. A proliferation index (PI) was calculated by dividing the mean cpm of organs of experimentally treated mice by the mean cpm of organs of control mice. In animals given LAK cells alone, the lungs and liver demonstrated little if any uptake of 125 IUdR above saline-treated controls, whereas the same organs of mice receiving 6000 U of IL 2 alone displayed higher radiolabel incorporation. When mice were given LAK cells plus 6000 U of IL 2, their tissues showed an additional increase in 125 IUdR uptake

 20. Chitosan-Coated Collagen Membranes Promote Chondrocyte Adhesion, Growth, and Interleukin-6 Secretion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nabila Mighri

  2015-11-01

  Full Text Available Designing scaffolds made from natural polymers may be highly attractive for tissue engineering strategies. We sought to produce and characterize chitosan-coated collagen membranes and to assess their efficacy in promoting chondrocyte adhesion, growth, and cytokine secretion. Porous collagen membranes were placed in chitosan solutions then crosslinked with glutaraldehyde vapor. Fourier transform infrared (FTIR analyses showed elevated absorption at 1655 cm-1 of the carbon–nitrogen (N=C bonds formed by the reaction between the (NH2 of the chitosan and the (C=O of the glutaraldehyde. A significant peak in the amide II region revealed a significant deacetylation of the chitosan. Scanning electron microscopy (SEM images of the chitosan-coated membranes exhibited surface variations, with pore size ranging from 20 to 50 µm. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS revealed a decreased C–C groups and an increased C–N/C–O groups due to the reaction between the carbon from the collagen and the NH2 from the chitosan. Increased rigidity of these membranes was also observed when comparing the chitosan-coated and uncoated membranes at dried conditions. However, under wet conditions, the chitosan coated collagen membranes showed lower rigidity as compared to dried conditions. Of great interest, the glutaraldehyde-crosslinked chitosan-coated collagen membranes promoted chondrocyte adhesion, growth, and interleukin (IL-6 secretion. Overall results confirm the feasibility of using designed chitosan-coated collagen membranes in future applications, such as cartilage repair.

 1. Postoperative ileus involves interleukin-1 receptor signaling in enteric glia.

  Science.gov (United States)

  Stoffels, Burkhard; Hupa, Kristof Johannes; Snoek, Susanne A; van Bree, Sjoerd; Stein, Kathy; Schwandt, Timo; Vilz, Tim O; Lysson, Mariola; Veer, Cornelis Van't; Kummer, Markus P; Hornung, Veit; Kalff, Joerg C; de Jonge, Wouter J; Wehner, Sven

  2014-01-01

  Postoperative ileus (POI) is a common consequence of abdominal surgery that increases the risk of postoperative complications and morbidity. We investigated the cellular mechanisms and immune responses involved in the pathogenesis of POI. We studied a mouse model of POI in which intestinal manipulation leads to inflammation of the muscularis externa and disrupts motility. We used C57BL/6 (control) mice as well as mice deficient in Toll-like receptors (TLRs) and cytokine signaling components (TLR-2(-/-), TLR-4(-/-), TLR-2/4(-/-), MyD88(-/-), MyD88/TLR adaptor molecule 1(-/-), interleukin-1 receptor [IL-1R1](-/-), and interleukin (IL)-18(-/-) mice). Bone marrow transplantation experiments were performed to determine which cytokine receptors and cell types are involved in the pathogenesis of POI. Development of POI did not require TLRs 2, 4, or 9 or MyD88/TLR adaptor molecule 2 but did require MyD88, indicating a role for IL-1R1. IL-1R1(-/-) mice did not develop POI; however, mice deficient in IL-18, which also signals via MyD88, developed POI. Mice given injections of an IL-1 receptor antagonist (anakinra) or antibodies to deplete IL-1α and IL-1β before intestinal manipulation were protected from POI. Induction of POI activated the inflammasome in muscularis externa tissues of C57BL6 mice, and IL-1α and IL-1β were released in ex vivo organ bath cultures. In bone marrow transplantation experiments, the development of POI required activation of IL-1 receptor in nonhematopoietic cells. IL-1R1 was expressed by enteric glial cells in the myenteric plexus layer, and cultured primary enteric glia cells expressed IL-6 and the chemokine monocyte chemotactic protein 1 in response to IL-1β stimulation. Immunohistochemical analysis of human small bowel tissue samples confirmed expression of IL-1R1 in the ganglia of the myenteric plexus. IL-1 signaling, via IL-1R1 and MyD88, is required for development of POI after intestinal manipulation in mice. Agents that interfere with

 2. Les universitaires ivoiriens et Internet

  African Journals Online (AJOL)

  sulaiman.adebowale

  31 août 2006 ... du manque de documentation risquent de la marginaliser davantage .... électroniques permettent l'accès aux résultats de la recherche et la diffusion .... enseignants un sentiment de propriété de cette machine et un droit d'en.

 3. Et håndtryk

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  Hør Karen Westphal Eriksen fortælle om udvalgte værker og temaer fra udstillingen "Et håndtryk". Udstillingen omhandler dansk-fransk avantgardekunst og er et samarbejde mellem Fyns Kunstmuseum og Statens Museum for Kunst. Udstillingen kan ses på Fyns Kunstmuseum frem til februar 2011...

 4. LARYNGITE CHRONIQUE : APPROCHE DIAGNOSTIQUE ET ...

  African Journals Online (AJOL)

  prise en charge rigoureuse en détectant les facteurs de risque et assurant une surveillance régulière à long terme des .... C'est un instrument utilisé pour l'étude des phases d'un ..... besoin et la numérisation de cet outil est d'un apport impor-.

 5. Notice of the Electric Power Control Commission at the 1 february 2001 on the decree concerning the information confidentiality held by the public networks of transportation or electric power distribution, taking into account for the application of the 16 and 20 sections of the law number 2000-108 of the 20 february 2000 related to the modernization and the development of the electrical utilities; Avis de la Commission de regulation de l'electricite en date du 1 fevrier 2001 sur le decret relatif a la confidentialite des informations detenues par les gestionnaires de reseaux publics de transport ou de distribution d'electricite pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi no 2000-108 du 20 fevrier 2000 relative a la modernisation et au developpement du service public de l'electricite

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  This document presents the decree concerning the information confidentiality held by the public networks of transportation or electric power distribution, taking into account for the application of the 16 and 20 sections of the law number 2000-108 of the 20 february 2000 related to the modernization and the development of the electrical utilities and a comment of this decree by J. Syrota. (A.L.B.)

 6. Interleukin-22 predicts severity and death in advanced liver cirrhosis: a prospective cohort study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kronenberger Bernd

  2012-09-01

  Full Text Available Abstract Background Interleukin-22 (IL-22, recently identified as a crucial parameter of pathology in experimental liver damage, may determine survival in clinical end-stage liver disease. Systematic analysis of serum IL-22 in relation to morbidity and mortality of patients with advanced liver cirrhosis has not been performed so far. Methods This is a prospective cohort study including 120 liver cirrhosis patients and 40 healthy donors to analyze systemic levels of IL-22 in relation to survival and hepatic complications. Results A total of 71% of patients displayed liver cirrhosis-related complications at study inclusion. A total of 23% of the patients died during a mean follow-up of 196 ± 165 days. Systemic IL-22 was detectable in 74% of patients but only in 10% of healthy donors (P P = 0.006, hepatorenal syndrome (P P = 0.001. Patients with elevated IL-22 (>18 pg/ml, n = 57 showed significantly reduced survival compared to patients with regular (≤18 pg/ml levels of IL-22 (321 days versus 526 days, P = 0.003. Other factors associated with reduced overall survival were high CRP (≥2.9 mg/dl, P = 0.005, hazard ratio (HR 0.314, confidence interval (CI (0.141 to 0.702, elevated serum creatinine (P = 0.05, HR 0.453, CI (0.203 to 1.012, presence of liver-related complications (P = 0.028, HR 0.258, CI (0.077 to 0.862, model of end stage liver disease (MELD score ≥20 (P = 0.017, HR 0.364, CI (0.159 to 0.835 and age (P = 0.011, HR 0.955, CI (0.922 to 0.989. Adjusted multivariate Cox proportional-hazards analysis identified elevated systemic IL-22 levels as independent predictors of reduced survival (P = 0.007, HR 0.218, CI (0.072 to 0.662. Conclusions In patients with liver cirrhosis, elevated systemic IL-22 levels are predictive for reduced survival independently from age, liver-related complications, CRP, creatinine and the MELD score. Thus, processes that lead to a rise in systemic interleukin-22 may be relevant for prognosis of advanced liver

 7. URGENCES ET MEDECINE DE CATASTROPHE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jihane BELAYACHI

  2017-05-01

  Full Text Available La concentration humaine et urbaine, le développement des technologies , les menaces de destruction et de contamination sont à l’origine d’une prise de conscience de la nécessité d’une assistance civile. L’aide médicale urgente, qui s’affirme et s’oriente vers une médecine de réseau, en partenariat avec toutes les structures concourant à l’urgence, participe à la rationalisation de la politique sociale. Les acteurs de l’aide médicale urgente contribuent ainsi à sauvegarder, tout en l’améliorant, un secteur sanitaire et social qui est désormais l’un des fondements de la démocratie et l’une de ses assises face aux défis du futur.

 8. Analyse de Langues et cultures - Les TIC, enseignement et apprentissage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Élisabeth Brodin

  2006-04-01

  Full Text Available 1. Introduction Cet ouvrage constitue les actes du colloque des IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres de décembre 2003, intitulé "Quelles nouvelles perspectives pour l'enseignement / apprentissage des langues et cultures ?" On peut déplorer a priori que le titre du livre, au demeurant ambitieux, et le sous-titre ne reprennent pas la question des nouvelles perspectives apportées par les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC à l'enseignement des langues e...

 9. Analysis of Interleukin-10 polymorphic variants in Pakistani population

  African Journals Online (AJOL)

  use

  2011-12-14

  Dec 14, 2011 ... cell population, that is certain T-cell subsets (Th2, Tc2,. Tr1) (Fiorentino et al., 1989), monocytes/macrophages. (De Waal Malefyt, 1991; Spite and Dewell, 1992), B cells. (Pistoia ... cancer and transplantation. ... For determining the IL-10 SNPs and haplotypes in Pakistan blood ..... IL-10 and stem cell factor.

 10. The interleukin 2 gene is expressed in the syncytiotrophoblast of the human placenta

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boehm, K.D.; Kelley, M.F.; Ilan, J.; Ilan, J.

  1989-01-01

  The lymphokine interleukin 2 is an important immune system regulatory glycopolypeptide. It is produced by antigen- or mitogen-stimulated T lymphocytes and is required for the proliferation or clonal expansion of activated T lymphocytes. In this report, it is demonstrated by RNA transfer blot hybridization that the poly(A) + RNA population of the human placenta contains a 0.85-kilobase RNA transcript that specifically hybridizes to a human interleukin 2 cDNA probe. By using hybridization histochemistry in situ, it is further shown that interleukin 2 RNA transcripts are localized, primarily, to the syncytial (syncytiotrophoblast) layer of the human placenta. Possible roles for syncytiotrophoblast-produced interleukin 2 are suggested and discussed

 11. The role of cortisol and interleukin-10 gene expression patterns in ...

  African Journals Online (AJOL)

  International Journal of Biological and Chemical Sciences ... were detected using reverse transcriptase polymerase chain reaction method. ... and interleukin-10 genes to reinstate homeostasis through modulation of the immune response.

 12. Serum Interleukin-6 in Patients with Burning Mouth Syndrome and Relationship with Depression and Perceived Pain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qianming Chen

  2007-01-01

  Conclusions. Serum interleukin-6 in patients with burning mouth syndrome is decreased and negatively correlated to chronic pain. Both psychological and neuropathic disorders might act as precipitating factors in BMS etiopathogenesis.

 13. Interleukin-6 but not soluble adhesion molecules has short-term ...

  African Journals Online (AJOL)

  Interleukin-6 but not soluble adhesion molecules has short-term prognostic value on mortality in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction. ZX Fan, Q Hua, J Tan, J Gao, RK Liu, Z Yang ...

 14. Variants in the interleukin 8 gene and the response to inhaled bronchodilators in cystic fibrosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Larissa Lazzarini Furlan

  2017-11-01

  Conclusions: This study highlighted the importance of the rs4073 variant of the interleukin 8 gene, regarding response to inhaled bronchodilators, and of the assessment of mutations in the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene.

 15. The interleukin-4 receptor: signal transduction by a hematopoietin receptor.

  Science.gov (United States)

  Keegan, A D; Pierce, J H

  1994-02-01

  Over the last several years, the receptors for numerous cytokines have been molecularly characterized. Analysis of their amino acid sequences shows that some of these receptors bear certain motifs in their extracellular domains that define a family of receptors called the Hematopoietin receptor superfamily. Significant advances in characterizing the structure, function, and mechanisms of signal transduction have been made for several members of this family. The purpose of this review is to discuss the recent advances made for one of the family members, the interleukin (IL) 4 receptor. Other receptor systems have recently been reviewed elsewhere. The IL-4 receptor consists of, at the minimum, the cloned 140 kDa IL-4-binding chain with the potential for associating with other chains. The IL-4 receptor transduces its signal by activating a tyrosine kinase that phosphorylates cellular substrates, including the receptor itself, and the 170 kDa substrate called 4PS. Phosphorylated 4PS interacts with the SH2 domain of the enzyme PI-3'-kinase and increases its enzymatic activity. These early events in the IL-4 receptor initiated signaling pathway may trigger a series of signals that will ultimately lead to an IL-4 specific biologic outcome.

 16. Characterization of interleukin-8 receptors in non-human primates

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alvarez, V.; Coto, E.; Gonzalez-Roces, S.; Lopez-Larrea, C. [Hospital Central de Asturias, Oviedo (Spain)] [and others

  1996-09-01

  Interleukin-8 is a chemokine with a potent neutrophil chemoatractant activity. In humans, two different cDNAs encoding human IL8 receptors designated IL8RA and IL8RB have been cloned. IL8RA binds IL8, while IL8RB binds IL8 as well as other {alpha}-chemokines. Both human IL8Rs are encoded by two genes physically linked on chromosome 2. The IL8RA and IL8RB genes have open reading frames (ORF) lacking introns. By direct sequencing of the polymerase chain reaction products, we sequenced the IL8R genes of cell lines from four non-human primates: chimpanzee, gorilla, orangutan, and macaca. The IL8RB encodes an ORF in the four non-human primates, showing 95%-99% similarity to the human IL8RB sequence. The IL8RA homologue in gorilla and chimpanzee consisted of two ORF 98%-99% identical to the human sequence. The macaca and orangutan IL8RA homologues are pseudogenes: a 2 base pair insertion generated a sequence with several stop codons. In addition, we describe the physical linkage of these genes in the four non-human primates and discuss the evolutionary implications of these findings. 25 refs., 5 figs., 3 tabs.

 17. Interleukin-33 in Tissue Homeostasis, Injury, and Inflammation.

  Science.gov (United States)

  Molofsky, Ari B; Savage, Adam K; Locksley, Richard M

  2015-06-16

  Interleukin-33 (IL-33) is a nuclear-associated cytokine of the IL-1 family originally described as a potent inducer of allergic type 2 immunity. IL-33 signals via the receptor ST2, which is highly expressed on group 2 innate lymphoid cells (ILC2s) and T helper 2 (Th2) cells, thus underpinning its association with helminth infection and allergic pathology. Recent studies have revealed ST2 expression on subsets of regulatory T cells, and for a role for IL-33 in tissue homeostasis and repair that suggests previously unrecognized interactions within these cellular networks. IL-33 can participate in pathologic fibrotic reactions, or, in the setting of microbial invasion, can cooperate with inflammatory cytokines to promote responses by cytotoxic NK cells, Th1 cells, and CD8(+) T cells. Here, we highlight the regulation and function of IL-33 and ST2 and review their roles in homeostasis, damage, and inflammation, suggesting a conceptual framework for future studies. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Interleukin-8 is a prognostic indicator in human hilar cholangiocarcinoma

  Science.gov (United States)

  Sun, Qi; Li, Fanni; Sun, Fengkai; Niu, Jun

  2015-01-01

  Interleukin-8 (IL-8), matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and neovascularization have been implicated to be associated with biological processes, especially cancer progression. However, few studies have investigated the role of IL-8 in human hilar cholangiocarcinoma. In this study we detected the expression of IL-8 combined with MMP-9 and microvessel density (MVD) in hilar cholangiocarcinoma to evaluate their clinicopathological significance and prognostic value. A total of 62 patients with hilar cholangiocarcinoma who underwent curative surgery were enrolled in this study. The expression of IL-8, MMP-9 and MVD were examined immunohistochemically. The correlation of IL-8 with MMP-9 expression, MVD, clinicopathological features and survival time of patients were then analyzed. Expression of IL-8 was observed in 56.5% tumors, which was related to advanced TNM stage (P = 0.026) and tumor recurrence (P = 0.018). IL-8 had a positive correlation with MMP-9 expression and MVD. Furthermore, patients with high IL-8 expression had a significantly shorter overall survival than those with low IL-8 expression (P = 0.01). Multivariate analysis confirmed IL-8 as an independent prognostic factor (P = 0.005). In conclusion, IL-8 expression significantly correlated with MMP-9 expression and MVD, and IL-8 was a valuable prognostic factor for human hilar cholangiocarcinoma. PMID:26339407

 19. Curcumin blocks interleukin-1 signaling in chondrosarcoma cells.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Kalinski

  Full Text Available Interleukin (IL-1 signaling plays an important role in inflammatory processes, but also in malignant processes. The essential downstream event in IL-1 signaling is the activation of nuclear factor (NF-κB, which leads to the expression of several genes that are involved in cell proliferation, invasion, angiogenesis and metastasis, among them VEGF-A. As microenvironment-derived IL-1β is required for invasion and angiogenesis in malignant tumors, also in chondrosarcomas, we investigated IL-1β-induced signal transduction and VEGF-A expression in C3842 and SW1353 chondrosarcoma cells. We additionally performed in vitro angiogenesis assays and NF-κB-related gene expression analyses. Curcumin is a substance which inhibits IL-1 signaling very early by preventing the recruitment of IL-1 receptor associated kinase (IRAK to the IL-1 receptor. We demonstrate that IL-1 signaling and VEGF-A expression are blocked by Curcumin in chondrosarcoma cells. We further show that Curcumin blocks IL-1β-induced angiogenesis and NF-κB-related gene expression. We suppose that IL-1 blockade is an additional treatment option in chondrosarcoma, either by Curcumin, its derivatives or other IL-1 blocking agents.

 20. Structure-function relationships for the interleukin 2 receptor system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richard J. Robb

  1987-01-01

  Full Text Available Receptors for interleukin 2 (IL-2 esit in at least three forms which differ in their subunit compositio, their affinity for ligand and their ability to mediate a cellular reponse. Type I receptors occur following cellular acitivation and consist of the 55,000 m. w. glycoprotein Tac. These receptors bind IL-2 with a low affinity, do not internalize ligand and have not been definitively associated with any response. Type II receptors, on the other hand, conssit of one or more glycoproteins of 70,000 m. w. which have been termed "beta ([beta] chains." They bind IL-2 with an intermediate affinity and rapidly internalize the ligand. [Beta] proteins mediate many cellular IL-2-dependent reponses, including the short-term activation of natural killer cells and the induction of Tac protein expression. Type III receptors consist of a ternary complex of the Tac protein, the [beta] chain(s and IL-2. They are characterized by a paricularly high affinity for ligand association. Type III receptors also internalize ligand and mediate IL-2-dependent responses at low factor concentrations. The identification of two independent IL-2-binding molecules, Tac and [beta], thus provides the elusive molecular explanation for the differences in IL-2 receptor affinity and suggests the potential for selective therapeutic manipulation of IL-2 reponses.

 1. Immunogenicity moderation effect of interleukin-24 on myelogenous leukemia cells.

  Science.gov (United States)

  Yu, Xin; Miao, Jingcheng; Xia, Wei; Gu, Zong-Jiang

  2018-04-01

  Previous studies have shown that interleukin-24 (IL-24) has tumor-suppressing activity by multiple pathways. However, the immunogenicity moderation effect of IL-24 on malignant cells has not been explored extensively. In this study, we investigated the role of IL-24 in immunogenicity modulation of the myelogenous leukemia cells. Data show that myelogenous leukemia cells express low levels of immunogenicity molecules. Treatment with IL-24 could enhance leukemia cell immunogenicity, predominantly regulate leukemia cells to produce immune-associated cytokines, and improve the cytotoxic sensitivity of these cells to immune effector cells. IL-24 expression could retard transplanted leukemia cell tumor growth in vivo in athymic nude mice. Moreover, IL-24 had marked effects on downregulating the expression of angiogenesis-related proteins vascular endothelial growth factor, cluster of differentiation (CD) 31, CD34, collagen IV and metastasis-related factors CD147, membrane type-1 matrix metalloproteinase (MMP), and MMP-2 and MMP-9 in transplanted tumors. These findings indicated novel functions of this antitumor gene and characterized IL-24 as a promising agent for further clinical trial for hematologic malignancy immunotherapy.

 2. Effects of Interleukin 17 on the cardiovascular system.

  Science.gov (United States)

  Robert, Marie; Miossec, Pierre

  2017-09-01

  Cardiovascular diseases remain the leading cause of death worldwide and account for most of the premature mortality observed in chronic inflammatory diseases. Common mechanisms underlie these two types of disorders, where the contribution of Interleukin (IL)-17A, the founding member of the IL-17 family, is highly suspected. While the local effects of IL-17A in inflammatory disorders have been well described, those on the cardiovascular system remain less studied. This review focuses on the effects of IL-17 on the cardiovascular system both on isolated cells and in vivo. IL-17A acts on vessel and cardiac cells, leading to inflammation, coagulation and thrombosis. In vivo and clinical studies have shown its involvement in the pathogenesis of cardiovascular diseases including atherosclerosis and myocardial infarction that occur prematurely in chronic inflammatory disorders. As new therapeutic approaches are targeting the IL-17 pathway, this review should help to better understand their positive and negative outcomes on the cardio-vascular system. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 3. Highlighting Interleukin-36 Signalling in Plaque Psoriasis and Pustular Psoriasis.

  Science.gov (United States)

  Furue, Kazuhisa; Yamamura, Kazuhiko; Tsuji, Gaku; Mitoma, Chikage; Uchi, Hiroshi; Nakahara, Takeshi; Kido-Nakahara, Makiko; Kadono, Takafumi; Furue, Masutaka

  2018-01-12

  Plaque psoriasis and pustular psoriasis are overlapping, but distinct, disorders. The therapeutic response to biologics supports the pivotal role of the tumour necrosis alpha (TNF-?)/ interleukin (IL)-23/IL-17/IL-22 axis in the pathogenesis of these disorders. Recently, functional activation of the IL-36 receptor (IL-36R) was discovered to be another driving force in the pathogenesis of psoriasis. This was first highlighted by the discovery that a loss-of-function mutation of the IL-36R antagonist (IL-36Ra) causes pustular psoriasis. Although the TNF-?/IL-23/IL-17/IL-22 axis and the functional activation of IL-36R are fundamentally involved in plaque psoriasis and pustular psoriasis, respectively, the 2 pathways are closely related and mutually reinforced, resulting in full-blown clinical manifestations. This review summarizes current topics on how IL-36 agonists (IL-36?, IL-36?, IL-36?) signal IL-36R, the pathological expression of IL-36 agonists and IL-36Ra in plaque and pustular psoriatic lesions, and the cross-talk between the TNF-?/IL-23/IL-17/IL-22 axis and the functional activation of IL-36R in the epidermal milieu.

 4. Interleukin-17A Gene Expression in Morbidly Obese Women

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Zapata-Gonzalez

  2015-07-01

  Full Text Available Data from recent studies conducted in rodent models and humans suggest that interleukin-17A (IL-17A plays a role in the induction of inflammation in adipose tissue during obesity. The aim of this study was to assess the gene expression of IL-17A in adipose tissue of morbidly obese patients. We used RT-PCR to evaluate the expression of IL-17A and several adipo/cytokines in the visceral adipose tissue (VAT and subcutaneous adipose tissue (SAT of 10 normal-weight control women (BMI < 25 kg/m2 and 30 morbidly obese women (MO, BMI > 40 kg/m2. We measured serum levels of IL-17A and adipo/cytokines in MO and normal weight women. IL-17A expression was significantly higher in VAT than in SAT in MO patients (p = 0.0127. It was very low in normal-weight controls in both VAT and SAT tissues. We found positive correlations between IL-17A and IL-6, lipocalin-2 and resistin in VAT of MO patients. The circulating level of IL-17A was higher in the normal-weight group than the MO patients (p = 0.032, and it was significantly related to adiponectin and TNFRII levels. In conclusion, IL-17A expression in VAT is increased in morbidly obese women, which suggests a link between obesity and innate immunity in low-grade chronic inflammation in morbidly obese women.

 5. Interleukin-6 in Schizophrenia—Is There a Therapeutic Relevance?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milica Milovan Borovcanin

  2017-11-01

  Full Text Available Renewing interest in immune aspects of schizophrenia and new findings about the brain-fat axis encourage us to discuss the possible role of interleukin-6 (IL-6 in schizophrenia. Previously, it was suggested that a primary alteration of the innate immune system may be relevant in schizophrenia. Functional dichotomy of IL-6 suggests that this chemical messenger may be responsible for regulating the balance between pro- and anti-inflammatory responses, with tissue-specific properties at the periphery and in the central nervous system. Specific phase of this chronic and deteriorating disorder must be considered, which can involve IL-6 in acute or possible chronic inflammation and/or autoimmunity. We give an overview of IL-6 role in the onset and progression of this disorder, also considering cognitive impairment and metabolic changes in patients with schizophrenia. Data suggest that decreased serum level of IL-6 following antipsychotic therapy could be predisposing factor for the development of obesity and obesity-related metabolic disorders in schizophrenia. As we reviewed, the IL-6 plays significant role in disease genesis and progression, so the use of specific inhibitors may not only be beneficial for exacerbation and alleviation of positive symptoms, but may attenuate cognitive impairment in patients with schizophrenia.

 6. Interleukin-22 Inhibits Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Minrui Liang

  2013-01-01

  Full Text Available Pulmonary fibrosis is a progressive and fatal fibrotic disease of the lungs with unclear etiology. Recent insight has suggested that early injury/inflammation of alveolar epithelial cells could lead to dysregulation of tissue repair driven by multiple cytokines. Although dysregulation of interleukin- (IL- 22 is involved in various pulmonary pathophysiological processes, the role of IL-22 in fibrotic lung diseases is still unclear and needs to be further addressed. Here we investigated the effect of IL-22 on alveolar epithelial cells in the bleomycin- (BLM- induced pulmonary fibrosis. BLM-treated mice showed significantly decreased level of IL-22 in the lung. IL-22 produced γδT cells were also decreased significantly both in the tissues of lungs and spleens. Administration of recombinant human IL-22 to alveolar epithelial cell line A549 cells ameliorated epithelial to mesenchymal transition (EMT and partially reversed the impaired cell viability induced by BLM. Furthermore, blockage of IL-22 deteriorated pulmonary fibrosis, with elevated EMT marker (α-smooth muscle actin (α-SMA and overactivated Smad2. Our results indicate that IL-22 may play a protective role in the development of BLM-induced pulmonary fibrosis and may suggest IL-22 as a novel immunotherapy tool in treating pulmonary fibrosis.

 7. Interleukin-1beta gene polymorphisms in Taiwanese patients with gout.

  Science.gov (United States)

  Chen, Man-Ling; Huang, Chung-Ming; Tsai, Chang-Hai; Tsai, Fuu-Jen

  2005-04-01

  The purpose of this study was to examine whether interleukin-1 beta (IL-1beta) promoter and exon 5 gene polymorphisms are markers of susceptibility or clinical manifestations in Taiwanese patients with gout. The study included 196 patients in addition to 103 unrelated healthy control subjects living in central Taiwan. From genomic DNA, polymorphisms of the gene for IL-1beta promoter and IL-1beta exon 5 were typed. Allelic frequencies were compared between the two groups, and the relationship between allelic frequencies and clinical manifestations of gout was evaluated. No significant differences were observed in the allelic frequencies of the IL-1beta promoter between patients with gout and healthy control subjects. Additionally, we did not detect any association of the IL-1beta promoter genotype with the clinical and laboratory profiles of gout patients. However, there was a significant difference between the two groups in terms of hypertriglyceridemia (P=0.0004, chi(2)=12.52, OR 7.14, 95%CI 0.012-0.22). There was also a significant difference in the genotype of IL-1beta exon 5 polymorphism between patients with and without hypertriglyceridemia. Results of the present study suggest that polymorphisms of the IL-1beta promoter and IL-1beta exon 5 are not related to gout patients in central Taiwan.

 8. Interleukin-3 prevents neuronal death induced by amyloid peptide

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Otth Carola

  2007-10-01

  Full Text Available Abstract Background Interleukin-3 (IL-3 is an important glycoprotein involved in regulating biological responses such as cell proliferation, survival and differentiation. Its effects are mediated via interaction with cell surface receptors. Several studies have demonstrated the expression of IL-3 in neurons and astrocytes of the hippocampus and cortices in normal mouse brain, suggesting a physiological role of IL-3 in the central nervous system. Although there is evidence indicating that IL-3 is expressed in some neuronal populations, its physiological role in these cells is poorly known. Results In this study, we demonstrated the expression of IL-3 receptor in cortical neurons, and analyzed its influence on amyloid β (Aβ-treated cells. In these cells, IL-3 can activate at least three classical signalling pathways, Jak/STAT, Ras/MAP kinase and the PI 3-kinase. Viability assays indicated that IL-3 might play a neuroprotective role in cells treated with Aβ fibrils. It is of interest to note that our results suggest that cell survival induced by IL-3 required PI 3-kinase and Jak/STAT pathway activation, but not MAP kinase. In addition, IL-3 induced an increase of the anti-apoptotic protein Bcl-2. Conclusion Altogether these data strongly suggest that IL-3 neuroprotects neuronal cells against neurodegenerative agents like Aβ.

 9. Investigation of Interleukin-1β Polymorphisms in Prostate Cancer.

  Science.gov (United States)

  Yencilek, Faruk; Yildirim, Asif; Yilmaz, Seda Gulec; Altinkilic, Emre Murat; Dalan, Altay Burak; Bastug, Yavuz; Isbir, Turgay

  2015-11-01

  Cytokine-mediated immune and inflammatory responses are considered to play an important role in the pathogenesis of prostate cancer. The present study investigated certain interleukin-1β (IL1β) polymorphisms and their association with prostate cancer. Genotyping of the IL1B-31(rs 1143627 G>A) and IL1B-511(rs 16944 Ars16944) between prostate cancer patients and controls were statistically significantly different (p=0.001). The frequency of AG genotype for IL1B-511(rs16944) was 0.5-fold lower in patients with prostate cancer than in the controls (odds ratio=0.546; 95% confidence interval=0.377-0.791; p=0.001). Our data show that individuals carrying the IL1B-31(rs1143627) and IL1B-511(rs16944) AG genotypes had a decreased risk for developing prostate cancer. Out of all the possible combinations analyzed, IL1B-31(rs1143627) G with IL1B-511(rs16944) G combination had a protective association with prostate cancer. Copyright© 2015 International Institute of Anticancer Research (Dr. John G. Delinassios), All rights reserved.

 10. Pulmonary biology of anti-interleukin 5 antibodies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  RW Egan

  1997-12-01

  Full Text Available Interleukin 5 (IL-5 is a critical cytokine for the maturation of eosinophil precursors to eosinophils in the bone marrow and those eosinophils then accumulate in the lungs during asthma. We have studied anti IL-5 antibodies on allergic responses in mice, guinea pigs and monkeys and are extending this experiment into humans with a humanized antibody. In a monkey model of pulmonary inflammation and airway hyperreactivity, we found that the TRFK-5 antibody blocked both responses for three months following a single dose of 0.3 mg/kg, i.v. This antibody also blocked lung eosinophilia in mice by inhibiting release from the bone marrow. To facilitate multiple dosing and to reduce immunogenicity in humans, we prepared Sch 55700, a humanized antibody against IL-5. Sch 55700 was also active against lung eosinophilia in allergic monkeys and mice and against pulmonary eosinophilia and airway hyperresponsiveness in guinea pigs. Furthermore, as opposed to steroids, Sch 55700 did not cause immunosuppression in guinea pigs. Studies with this antibody in humans will be critical to establishing the therapeutic potential of IL-5 inhibition.

 11. Salivary Interleukine 6 and its role on developing periodentitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thana Mohammed Juda

  2016-03-01

  Full Text Available Back ground Interleukin-6 (IL-6 is biologically active small protein molecules known as cytokines .These cytokines are produced by leukocytes, adipocytes, and endothelial cells, and it is involved mainly in inflammatory processes. IL-6 has a role in stimulating the immune response as trigger to infection or trauma through the production of acute-phase proteins that accompany the inflammatory process. IL-6 synthesized according to code from messenger RNA, so their production in tissue in responce of inflammation are increased by the action of increasing expression of its own specific messenger RNA and the expression levels of the mRNAs were either up- or down-regulated by adjacent focal infiltrating lymphoid cells according to the state of periodontal in health and disease so the local concentration of cytokines reflect the state of inflammatory process under control at nuclear level. The aim of study is to evaluate the inflammatory cytokine that associated the process of periodentitis Methods: Salivary specimens were obtained from patients having chronic periodentitis and healthy subject act as control group. The assessment of IL6 concentrations were established by technique enzyme linked immunoassay. . Results: level of IL-6 in saliva sample after evaluation the result showed statistically significant difference between patients and control . Conclusions: The result obtained from this study revealed that estimated salivary IL 6 can be used in management protocol of process of periodentitis

 12. The role of interleukin-18 in the metabolic syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seljeflot Ingebjørg

  2010-03-01

  Full Text Available Abstract The metabolic syndrome is thought to be associated with a chronic low-grade inflammation, and a growing body of evidence suggests that interleukin-18 (IL-18 might be closely related to the metabolic syndrome and its consequences. Circulating levels of IL-18 have been reported to be elevated in subjects with the metabolic syndrome, to be closely associated with the components of the syndrome, to predict cardiovascular events and mortality in populations with the metabolic syndrome and to precede the development of type 2 diabetes. IL-18 is found in the unstable atherosclerotic plaque, in adipose tissue and in muscle tissue, and is subject to several regulatory steps including cleavage by caspase-1, inactivation by IL-18 binding protein and the influence of other cytokines in modulating its interaction with the IL-18 receptor. The purpose of this review is to outline the role of IL-18 in the metabolic syndrome, with particular emphasis on cardiovascular risk and the potential effect of life style interventions.

 13. Interleukin 6 stimulates hepatic glucose release from prelabeled glycogen pools

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ritchie, D.G.

  1990-01-01

  Cytokines, derived from a wide variety of cell types, are now believed to initiate many of the physiological responses accompanying the inflammatory phase that follows either Gram-negative septicemia or thermal injury. Because hypoglycemia (after endotoxic challenge) and hyperglycemia (after thermal injury) represent well-characterized responses to these injuries, we sought to determine whether hepatic glycogen metabolism could be altered by specific cytokines. Cultured adult rat hepatocytes were prelabeled with [ 14 C]glucose for 24 h, a procedure that resulted in the labeling of hepatic glycogen pools that subsequently could be depleted (with concomitant [ 14 C]glucose release) by either glucagon or norepinephrine. After the addition of a highly concentrated human monocyte-conditioned medium (MCM) or various cytokines to these prelabeled cells, [ 14 C]glucose release was stimulated by MCM and recombinant human interleukin 6 (IL-6) but was not stimulated by other cytokines tested. Furthermore, only antisera to IL-6 were capable of reducing the glucose-releasing factor activity found in MCM. These data therefore suggest a novel glucoregulatory role for IL-6

 14. Expression of biologically active murine interleukin-18 in Lactococcus lactis.

  Science.gov (United States)

  Feizollahzadeh, Sadegh; Khanahmad, Hossein; Rahimmanesh, Ilnaz; Ganjalikhani-Hakemi, Mazdak; Andalib, Alireza; Sanei, Mohammad Hossein; Rezaei, Abbas

  2016-11-01

  The food-grade bacterium Lactococcus lactis is increasingly used for heterologous protein expression in therapeutic and industrial applications. The ability of L. lactis to secrete biologically active cytokines may be used for the generation of therapeutic cytokines. Interleukin (IL)-18 enhances the immune response, especially on mucosal surfaces, emphasizing its therapeutic potential. However, it is produced as an inactive precursor and has to be enzymatically cleaved for maturation. We genetically manipulated L. lactis to secrete murine IL-18. The mature murine IL-18 gene was inserted downstream of a nisin promoter in pNZ8149 plasmid and the construct was used to transform L. lactis NZ3900. The transformants were selected on Elliker agar and confirmed by restriction enzyme digestion and sequencing. The expression and secretion of IL-18 protein was verified by SDS-PAGE, western blotting and ELISA. The biological activity of recombinant IL-18 was determined by its ability to induce interferon (IFN)-γ production in L. lactis co-cultured with murine splenic T cells. The amounts of IL-18 in bacterial lysates and supernatants were 3-4 μg mL -1 and 0.6-0.7 ng mL -1 , respectively. The successfully generated L. lactis strain that expressed biologically active murine IL-18 can be used to evaluate the possible therapeutic effects of IL-18 on mucosal surfaces. © FEMS 2016. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.

 15. Interactions among the components of the interleukin-10 receptor complex.

  Science.gov (United States)

  Krause, Christopher D; Mei, Erwen; Mirochnitchenko, Olga; Lavnikova, Natasha; Xie, Junxia; Jia, Yiwei; Hochstrasser, Robin M; Pestka, Sidney

  2006-02-10

  We used fluorescence resonance energy transfer previously to show that the interferon-gamma (IFN-gamma) receptor complex is a preformed entity mediated by constitutive interactions between the IFN-gammaR2 and IFN-gammaR1 chains, and that this preassembled entity changes its structure after the treatment of cells with IFN-gamma. We applied this technique to determine the structure of the interleukin-10 (IL-10) receptor complex and whether it undergoes a similar conformational change after treatment of cells with IL-10. We report that, like the IFN-gamma receptor complex, the IL-10 receptor complex is preassembled: constitutive but weaker interactions occur between the IL-10R1 and IL-10R2 chains, and between two IL-10R2 chains. The IL-10 receptor complex undergoes no major conformational changes when cells are treated with cellular or Epstein-Barr viral IL-10. Receptor complex preassembly may be an inherent feature of Class 2 cytokine receptor complexes.

 16. Interleukin-17 Gene Polymorphisms Contribute to Cancer Risk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yu-Ming Niu

  2014-01-01

  Full Text Available Epidemiological studies have suggested that interleukin-17 (IL-17 polymorphisms are associated with cancer risk. However, the results of these studies are inconsistent. Therefore, we performed a meta-analysis to obtain a precise conclusion. Odds ratios (ORs with 95% confidence intervals (CIs were used to assess the association of the IL-17A rs2275913G>A and IL-17F rs763780T>C polymorphisms with cancer risk. Publication bias and sensitivity analyses were performed to ensure the statistical power. Overall, 10 relevant case-control studies involving 4,516 cases and 5,645 controls were included. The pooled ORs with 95% CIs indicated that the IL-17A rs2275913G>A polymorphism was significantly associated with increased cancer risk (for A versus G: OR = 1.28, 95% CI: 1.16–1.41, PC polymorphism was also significantly associated with gastric cancer development. Overall, the present meta-analysis suggests that IL-17 polymorphisms increase the risk of developing cancer, particularly gastric cancer, in the Asian (and Chinese population.

 17. The short-term effects of non-surgical periodontal therapy on the circulating levels of interleukin-6 and C-reactive protein in patients with chronic periodontitis.

  Science.gov (United States)

  George, Annie Kitty; Janam, Prasanthila

  2013-01-01

  Recent epidemiological studies have shown that periodontal infection is a risk factor for a number of systemic diseases and conditions. In addition to the conventional risk factors, chronic infection and the subsequent generation of a systemic inflammatory response may be associated with this increased risk. This study was conducted to determine whether the presence of chronic periodontitis and subsequent non-surgical periodontal therapy could influence the serum levels of interleukin-6 and C-reactive protein (CRP) in patients with severe chronic generalized periodontitis. Participants were selected from subjects who attended the Department of Periodontics and Oral Implantololgy, Government Dental College, Thiruvananthapuram. Sera were obtained from 25 patients with periodontitis for baseline examination and reassessment after completion of treatment. As a control, sera were also obtained from 20 subjects without periodontitis. Interleukin-6 was determined by sensitive enzyme-linked immunosorbent assay, and high-sensitivity CRP (hsCRP) was measured using latex turbidometric immunoassay. Data were analyzed using computer software, Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 10. The level of interleukin-6 and hsCRP in the sera of periodontitis patients was seen to be higher than those of healthy controls. Interleukin-6 level tended to decrease with improvement of the periodontal condition following treatment and approached that of control subjects, and this decline was statistically significant. The hsCRP levels also showed a decreasing trend following periodontal treatment. In this study, we were able to show that periodontal disease significantly affects the serum levels of systemic inflammatory markers and that non-surgical periodontal therapy could bring about a decrease in the levels of these inflammatory markers.

 18. The short-term effects of non-surgical periodontal therapy on the circulating levels of interleukin-6 and C-reactive protein in patients with chronic periodontitis

  Science.gov (United States)

  George, Annie Kitty; Janam, Prasanthila

  2013-01-01

  Background: Recent epidemiological studies have shown that periodontal infection is a risk factor for a number of systemic diseases and conditions. In addition to the conventional risk factors, chronic infection and the subsequent generation of a systemic inflammatory response may be associated with this increased risk. Aims: This study was conducted to determine whether the presence of chronic periodontitis and subsequent non-surgical periodontal therapy could influence the serum levels of interleukin-6 and C-reactive protein (CRP) in patients with severe chronic generalized periodontitis. Settings and Design: Participants were selected from subjects who attended the Department of Periodontics and Oral Implantololgy, Government Dental College, Thiruvananthapuram. Materials and Methods: Sera were obtained from 25 patients with periodontitis for baseline examination and reassessment after completion of treatment. As a control, sera were also obtained from 20 subjects without periodontitis. Interleukin-6 was determined by sensitive enzyme-linked immunosorbent assay, and high-sensitivity CRP (hsCRP) was measured using latex turbidometric immunoassay. Statistical Analysis: Data were analyzed using computer software, Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 10. Results: The level of interleukin-6 and hsCRP in the sera of periodontitis patients was seen to be higher than those of healthy controls. Interleukin-6 level tended to decrease with improvement of the periodontal condition following treatment and approached that of control subjects, and this decline was statistically significant. The hsCRP levels also showed a decreasing trend following periodontal treatment. Conclusions: In this study, we were able to show that periodontal disease significantly affects the serum levels of systemic inflammatory markers and that non-surgical periodontal therapy could bring about a decrease in the levels of these inflammatory markers. PMID:23633770

 19. The short-term effects of non-surgical periodontal therapy on the circulating levels of interleukin-6 and C-reactive protein in patients with chronic periodontitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annie Kitty George

  2013-01-01

  Full Text Available Background: Recent epidemiological studies have shown that periodontal infection is a risk factor for a number of systemic diseases and conditions. In addition to the conventional risk factors, chronic infection and the subsequent generation of a systemic inflammatory response may be associated with this increased risk. Aims: This study was conducted to determine whether the presence of chronic periodontitis and subsequent non-surgical periodontal therapy could influence the serum levels of interleukin-6 and C-reactive protein (CRP in patients with severe chronic generalized periodontitis. Settings and Design: Participants were selected from subjects who attended the Department of Periodontics and Oral Implantololgy, Government Dental College, Thiruvananthapuram. Materials and Methods: Sera were obtained from 25 patients with periodontitis for baseline examination and reassessment after completion of treatment. As a control, sera were also obtained from 20 subjects without periodontitis. Interleukin-6 was determined by sensitive enzyme-linked immunosorbent assay, and high-sensitivity CRP (hsCRP was measured using latex turbidometric immunoassay. Statistical Analysis: Data were analyzed using computer software, Statistical Package for Social Sciences (SPSS version 10. Results: The level of interleukin-6 and hsCRP in the sera of periodontitis patients was seen to be higher than those of healthy controls. Interleukin-6 level tended to decrease with improvement of the periodontal condition following treatment and approached that of control subjects, and this decline was statistically significant. The hsCRP levels also showed a decreasing trend following periodontal treatment. Conclusions: In this study, we were able to show that periodontal disease significantly affects the serum levels of systemic inflammatory markers and that non-surgical periodontal therapy could bring about a decrease in the levels of these inflammatory markers.

 20. Relation Between Interleukin-1-β And Interleukin-8 Levels In Breast Milk (Colostrum) And Neonatal Physiological Jaundice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mohamed, A.A.; Moawad, A.T.; Marei, E.S.

  2011-01-01

  The immune system of neonates is influenced by maternal immunity during pregnancy and lactation. Breast-fed neonates have higher incidence of neonatal jaundice and higher level of total serum bilirubin than formula-fed infants. The aim of this study was to find a relationship between neonatal physiological jaundice and interleukin-1-beta (IL-1-β) and interleukin-8 (IL-8) in the colostrum of nursing mothers. Breast milk (colostrum) was collected from 45 nursing mothers of healthy full term neonates. The sharing mothers and their neonates were divided into two groups according to the presence of neonatal jaundice and the level of total serum bilirubin. All jaundiced neonates had total serum bilirubin level more than 12 mg/dl which appeared on the third postpartum day, all of them were breast-fed only. They were subjected to full history through clinical examination and laboratory investigations including determination of colostral levels of IL-1-β and IL-8, by ELISA, and determination of neonatal total serum bilirubin levels. This study revealed that mothers of neonates with physiological jaundice had higher concentrations of IL-1-β and IL-8 in their colostrums as compared with control group. Moreover, it displayed that total serum bilirubin level of jaundiced neonates was higher than its level in non-jaundiced neonates. There were significant correlations between IL- 1-β and IL-8 with mother's age in all groups, while there were inverse correlations between IL-1-β, IL-8 and gestational age of non- jaundiced neonates. Additionally, there was significant correlation between IL-1-β and IL-8 in the colostrum of all mothers enrolled in this study. On the other hand, no correlation was determined between cytokines IL-1-β, IL-8 and total serum bilirubin in all neonates sharing in this study. This study clearly demonstrated that the levels of immunomodulating agents such as cytokines IL-1-β and IL-8 were elevated in the colostrum of mothers with jaundiced neonates

 1. New Role for Interleukin-13 Receptor α1 in Myocardial Homeostasis and Heart Failure.

  Science.gov (United States)

  Amit, Uri; Kain, David; Wagner, Allon; Sahu, Avinash; Nevo-Caspi, Yael; Gonen, Nir; Molotski, Natali; Konfino, Tal; Landa, Natalie; Naftali-Shani, Nili; Blum, Galia; Merquiol, Emmanuelle; Karo-Atar, Danielle; Kanfi, Yariv; Paret, Gidi; Munitz, Ariel; Cohen, Haim Y; Ruppin, Eytan; Hannenhalli, Sridhar; Leor, Jonathan

  2017-05-20

  The immune system plays a pivotal role in myocardial homeostasis and response to injury. Interleukins-4 and -13 are anti-inflammatory type-2 cytokines, signaling via the common interleukin-13 receptor α1 chain and the type-2 interleukin-4 receptor. The role of interleukin-13 receptor α1 in the heart is unknown. We analyzed myocardial samples from human donors (n=136) and patients with end-stage heart failure (n=177). We found that the interleukin-13 receptor α1 is present in the myocardium and, together with the complementary type-2 interleukin-4 receptor chain Il4ra , is significantly downregulated in the hearts of patients with heart failure. Next, we showed that Il13ra1 -deficient mice develop severe myocardial dysfunction and dyssynchrony compared to wild-type mice (left ventricular ejection fraction 29.7±9.9 versus 45.0±8.0; P =0.004, left ventricular end-diastolic diameter 4.2±0.2 versus 3.92±0.3; P =0.03). A bioinformatic analysis of mouse hearts indicated that interleukin-13 receptor α1 regulates critical pathways in the heart other than the immune system, such as extracellular matrix (normalized enrichment score=1.90; false discovery rate q=0.005) and glucose metabolism (normalized enrichment score=-2.36; false discovery rate q=0). Deficiency of Il13ra1 was associated with reduced collagen deposition under normal and pressure-overload conditions. The results of our studies in humans and mice indicate, for the first time, a role of interleukin-13 receptor α1 in myocardial homeostasis and heart failure and suggests a new therapeutic target to treat heart disease. © 2017 The Authors. Published on behalf of the American Heart Association, Inc., by Wiley.

 2. Triggered Urine Interleukin-6 Correlates to Severity of Symptoms in Nonfebrile Lower Urinary Tract Infections.

  Science.gov (United States)

  Sundén, Fredrik; Butler, Daniel; Wullt, Björn

  2017-07-01

  Objective diagnosis of symptomatic urinary tract infections in patients prone to asymptomatic bacteriuria is compromised by local host responses that are already present and the positive urine culture. We investigated interleukin-6 as a biomarker for nonfebrile urinary tract infection severity and diagnostic thresholds for interleukin-6 and 8, and neutrophils to differentiate between asymptomatic bacteriuria and urinary tract infection. Patients with residual urine and neurogenic bladders due to spinal lesions included in a long-term Escherichia coli 83972 asymptomatic bacteriuria inoculation trial were monitored for 2 years. Symptom scoring and urine sampling to estimate interleukin-6 and 8, and neutrophils were performed regularly monthly and at urinary tract infection episodes. Patients were followed in the complete study for a mean of 19 months (range 10 to 27) and those with asymptomatic bacteriuria with E. coli 83972 were followed a mean of 11 months (range 4 to 19). A total of 37 nonfebrile urinary tract infection episodes with complete data on interleukin-6 and 8, neutrophils and symptom scoring were documented. Interleukin-6 was the only marker that persistently increased during urinary tract infection compared to asymptomatic bacteriuria in pooled and paired intra-individual comparisons (p urinary tract infection symptoms (p urinary tract infection episodes. However, in urinary tract infections with worse symptoms interleukin-6 and neutrophils demonstrated equal good/excellent outcomes. Triggered interleukin-6 correlated to urinary tract infection symptom severity and demonstrated a promising differential diagnostic capacity to discriminate urinary tract infection from asymptomatic bacteriuria. Future studies should explore interleukin-6 as a biomarker of urinary tract infection severity and assess the treatment indication in nonfebrile urinary tract infections. Copyright © 2017 American Urological Association Education and Research, Inc. Published by

 3. EVE et École

  CERN Multimedia

  Staff Association

  2017-01-01

  Une belle fête de fin d’année Le vendredi 23 juin, il y avait foule dans la structure EVE et École de l’Association du personnel du CERN! Et pour cause, au programme de cette fin d’après-midi : de nombreuses animations et jeux variés proposés pour le plaisir des enfants et des parents ; une fête en plein air, dans la cour de l’école et le jardin, avec des jeux, des stands, une buvette. Les frites et saucisses ont été préparées par l’équipe de l’EVE et École, qui portait des t-shirts fluo, en référence au thème de l’année: les couleurs. Plusieurs stands étaient proposés comme par exemple, un coin maquillage ; avec ces artistes maquilleurs, les enfants sont devenus lion, papillon ou coccinelle, l’histoire de quelques...

 4. Correlation between serum interleukin-6 level and type 1 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis.

  Science.gov (United States)

  Chen, Yin-Ling; Qiao, Yong-Chao; Pan, Yan-Hong; Xu, Yan; Huang, Yong-Cheng; Wang, Yin-Hui; Geng, Li-Jun; Zhao, Hai-Lu; Zhang, Xiao-Xi

  2017-06-01

  This report aimed to explore the association between the change of circulating interleukin-6 (IL-6) in patients and the development of type 1 diabetes mellitus (T1DM). Four databases (PubMed, CNKI, WanFang and Civip) were used to search and list all clinical case-control studies about serum IL-6 level in T1DM patients between Jan 1, 2000 and Aug 31, 2016. A total of 20 case-control studies with 1238 T1DM patients and 742 healthy controls were included in this study. Compared to healthy controls, the serum content of IL-6 in patients with T1DM was significantly greater (overall: SMD, 1.49; 95% CI, 1.04 to 1.93; pAmerican group (SMD, 1.68; 95% CI, 0.85-2.51; pdiabetes mellitus. Copyright © 2017. Published by Elsevier Ltd.

 5. Purification, crystallization and preliminary X-ray diffraction analysis of the IL-20-IL-20R1-IL-20R2 complex

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Logsdon, Naomi J.; Allen, Christopher E.; Rajashankar, Kanagalaghatta R.; Walter, Mark R. (Cornell); (UAB)

  2012-02-08

  Interleukin-20 (IL-20) is an IL-10-family cytokine that regulates innate and adaptive immunity in skin and other tissues. In addition to protecting the host from various external pathogens, dysregulated IL-20 signaling has been shown to contribute to the pathogenesis of human psoriasis. IL-20 signals through two cell-surface receptor heterodimers, IL-20R1-IL-20R2 and IL-22R1-IL-20R2. In this report, crystals of the IL-20-IL-20R1-IL-20R2 ternary complex have been grown from polyethylene glycol solutions. The crystals belonged to space group P4{sub 1}2{sub 1}2 or P4{sub 3}2{sub 1}2, with unit-cell parameters a = 111, c = 135 {angstrom}, and diffracted X-rays to 3 {angstrom} resolution. The crystallographic asymmetric unit contains one IL-20-IL-20R1-IL-20R2 complex, corresponding to a solvent content of approximately 54%.

 6. Increased Concentrations of Interleukin-33 in the Serum and Cerebrospinal Fluid of Patients with Multiple Sclerosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdollah Jafarzadeh

  2016-01-01

  Full Text Available Objectives: Interleukin (IL-33 is a cytokine with both pro- and anti-inflammatory effects involved in the pathogenesis of some inflammatory diseases. The purpose of this investigation was to evaluate the serum and cerebrospinal fluid (CSF IL-33 concentrations in patients with multiple sclerosis (MS. Methods: Blood specimens were obtained from 140 patients with MS (46 males and 94 females with various disease patterns and treatment plans and 140 healthy subjects (47 males and 93 females, who acted as a control group. CSF samples were collected from 20 MS group and 20 sex- and age-matched patients with other neurological diseases of nonautoimmune etiology. The serum and CSF concentrations of IL-33 were measured by the enzyme-linked immunosorbent assay. Results: The serum and CSF IL-33 levels were significantly higher in the MS group compared to the control group (p<0.001 and p<0.050, respectively. The serum IL-33 concentrations were also significantly higher in newly diagnosed (untreated patients and patients treated with methylprednisolone or with interferon-β and methylprednisolone compared to the healthy patient group (p<0.007, p<0.002, and p<0.010, respectively. Moreover, the serum IL-33 concentrations in patients with relapsing-remitting (RRMS, primary progressive (PPMS, and secondary progressive (SPMS forms of the disease were significantly higher than in the healthy control group (p<0.006, p<0.001, and p<0.020, respectively. Conclusions: Our results showed increased concentrations of IL-33 in patients with MS including both untreated and treated MS patients and patients with the RRMS, SPMS, and PPMS forms. This suggests that IL-33 may be involved in the pathogenesis of all MS forms and treatment with methylprednisolone or both interferon-β plus methylprednisolone has no influence on IL-33 concentrations.

 7. Academic Stress Influences Periodontal Health Condition and Interleukin-1 beta Level

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra O. Kuswandani

  2014-10-01

  Full Text Available Stress is a risk factor for periodontal disease, causing increase levels of interleukin-1 beta that involve in periodontal destruction. Objective: To analyze the relationship between academic stress in residency program students conditions and levels of interleukin-1 beta in gingival crevicular fluid. Methods: Thirty eight subjects filled the questionnaire of Graduate Dental Environtmental Stress (GDES, periodontal examination and samples of gingival crevicular fluid were tested for interleukin-1 beta with the Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA test. Results: There were significant differences between academic stress to periodontal tissue in oral hygiene (p=0.038, bleeding on probing index (p=0.02, but no significant differences in pocket depth and loss of attachment (p=0.972. There were significant differences between academic stress to levels of interleukin-1 beta (p=0.03, but no significant differences between levels of interleukin-1 beta to periodontal tissue in oral hygiene (p=0.465, bleeding on probing index (p=0.826, pocket depth (p=0.968, and loss of attachment (p=0.968. Conclusion: Academic stress influences the periodontal risk factor and level of interleukin-1 beta.

 8. Habiletes manageriales et de leadership et la performance des ...

  African Journals Online (AJOL)

  Mais une série d'interrogations a meublé les discussions parmi lesquelles : existe-t-il une différence entre le management et le leadership ? Peut-on être un manager et leader ? Les managers leaders sont-ils plus performants ? A-t-on besoin de ces concepts en santé ? Autant de questionnements qui ont conduit à la ...

 9. Répartition et abondance des sargasses Sargassum natans et ...

  African Journals Online (AJOL)

  végétal, originaire du Nord du Brésil, est composé de deux espèces Sargassum natans et Sargassum fluitans qui sont entraînées dans les eaux marines .... trou sans fond d'Abidjan et l'aire marine du large de reproduction des thons. ..... marins impliqués dans le transport des sargasses du Nord du Brésil vers les côtes.

 10. Intelligence Naturelle et Intelligence Artificielle

  OpenAIRE

  Dubois, Daniel

  2011-01-01

  Cet article présente une approche systémique du concept d’intelligence naturelle en ayant pour objectif de créer une intelligence artificielle. Ainsi, l’intelligence naturelle, humaine et animale non-humaine, est une fonction composée de facultés permettant de connaître et de comprendre. De plus, l'intelligence naturelle reste indissociable de la structure, à savoir les organes du cerveau et du corps. La tentation est grande de doter les systèmes informatiques d’une intelligence artificielle ...

 11. Proinflammatory genotype of interleukin-1 and interleukin-1 receptor antagonist is associated with ESRD in proteinase 3-ANCA vasculitis patients.

  Science.gov (United States)

  Borgmann, Stefan; Endisch, Georg; Hacker, Ulrich T; Song, Bong-Seok; Fricke, Harald

  2003-05-01

  Small-vessel vasculitides are associated with antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCAs). Cytoplasmic ANCAs are targeted mainly against proteinase 3 (PR3), whereas myeloperoxidase (MPO) is the major antigen of perinuclear ANCAs. These relapsing vasculitides show heterogeneous clinical pictures, and disease severity may vary broadly from mild local organ manifestation to acute organ failure (eg, renal failure). We tested whether two cytokine polymorphisms in the interleukin-1beta (IL-1beta) and IL-1 receptor antagonist (IL-1ra) genes, known to determine cytokine secretion, are associated with clinical manifestations and outcome of ANCA-associated vasculitides. Polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism analyses were performed to determine polymorphisms in the IL-1beta and IL-1ra genes in 79 patients with PR3-ANCA, 30 patients with MPO-ANCA vasculitis, and 196 healthy controls. The frequency of the so-called proinflammatory genotype, characterized by high secretion of IL-1beta and low secretion of its antagonist IL-1ra, was increased significantly in patients with PR3-ANCA with end-stage renal disease. Patients with a renal manifestation of PR3-ANCA vasculitis have an increased risk for developing end-stage renal disease when carrying the proinflammatory IL-1beta/IL-1ra genotype. Anti-inflammatory therapy specifically antagonizing the proinflammatory effect of IL-1beta may be a promising treatment for patients with Wegener's granulomatosis with renal manifestations.

 12. Similarities and differences in signal transduction by interleukin 4 and interleukin 13: analysis of Janus kinase activation.

  Science.gov (United States)

  Keegan, A D; Johnston, J A; Tortolani, P J; McReynolds, L J; Kinzer, C; O'Shea, J J; Paul, W E

  1995-08-15

  The cytokines interleukin (IL) 4 and IL-13 induce many of the same biological responses, including class switching to IgE and induction of major histocompatibility complex class II antigens and CD23 on human B cells. It has recently been shown that IL-4 induces the tyrosine phosphorylation of a 170-kDa protein, a substrate called 4PS, and of the Janus kinase (JAK) family members JAK1 and JAK3. Because IL-13 has many functional effects similar to those of IL-4, we compared the ability of IL-4 and IL-13 to activate these signaling molecules in the human multifactor-dependent cell line TF-1. In this report we demonstrate that both IL-4 and IL-13 induced the tyrosine phosphorylation of 4PS and JAK1. Interestingly, although IL-4 induced the tyrosine phosphorylation of JAK3, we did not detect JAK3 phosphorylation in response to IL-13. These data suggest that IL-4 and IL-13 signal in similar ways via the activation of JAK1 and 4PS. However, our data further indicate that there are significant differences because IL-13 does not activate JAK3.

 13. Involvement of interleukin 1 and interleukin 1 antagonist in pancreatic beta-cell destruction in insulin-dependent diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mandrup-Poulsen, T; Zumsteg, U; Reimers, J

  1993-01-01

  In this review we propose that the balance between the action of interleukin 1 (IL-1) and its natural antagonist IL-1ra on the level of the insulin-producing pancreatic beta-cell may play a decisive role in the pathogenesis of insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM). We argue that IL-1...... potentiated by other cytokines (tumor necrosis factor alpha, interferon gamma) is an important effector molecule involved in both early and late events in the immune-mediated process that leads to beta-cell destruction and IDDM. We also point out that surprisingly high molar excesses of IL-1ra over IL-1...... are necessary to block the action of IL-1 on islet beta-cells compared to islet alpha-cells in vitro and in animals. We suggest that the selectivity of beta-cell destruction in IDDM may be conferred on several levels: (1) homing of beta-cell antigen specific T cells, (2) targeted delivery of cytokines...

 14. Interleukin-4 but not interleukin-10 inhibits the production of leukemia inhibitory factor by rheumatoid synovium and synoviocytes.

  Science.gov (United States)

  Dechanet, J; Taupin, J L; Chomarat, P; Rissoan, M C; Moreau, J F; Banchereau, J; Miossec, P

  1994-12-01

  The expression of the proinflammatory cytokine leukemia inhibitory factor (LIF) has been reported in the cartilage and synovium of rheumatoid arthritis (RA) patients. Here, we show that high levels of LIF were constitutively produced by cultures of synovium pieces. Low levels of LIF were produced spontaneously by isolated synoviocytes, but interleukin (IL)-1 beta caused a fourfold enhancement of this secretion. The anti-inflammatory cytokine IL-4 reduced the production of LIF by synovium pieces by 75%, as observed earlier with IL-6, IL-1 beta and tumor necrosis factor (TNF)-alpha. IL-4 had a direct effect since it inhibited LIF production by unstimulated and IL-1 beta- or TNF-alpha-stimulated synoviocytes. Conversely, IL-4 enhanced the production of IL-6, which shares with LIF biological activities and receptor components. The inhibitory effect of IL-4 was dose dependent and was reversed using a blocking anti-IL-4 receptor antibody. Similar inhibitory action of IL-4 on LIF production was observed on synovium pieces from patients with osteoarthritis and on normal synoviocytes. IL-10, another anti-inflammatory cytokine acting on monocytes, had no effect on LIF production by either synovium pieces or isolated synoviocytes. Thus, the production of LIF by synovium tissue was inhibited by IL-4 through both a direct effect on synoviocytes and an indirect effect by inhibition of the production of LIF-inducing cytokines.

 15. Discrimination of skin sensitizers from non-sensitizers by interleukin-1α and interleukin-6 production on cultured human keratinocytes.

  Science.gov (United States)

  Jung, Daun; Che, Jeong-Hwan; Lim, Kyung-Min; Chun, Young-Jin; Heo, Yong; Seok, Seung Hyeok

  2016-09-01

  In vitro testing methods for classifying sensitizers could be valuable alternatives to in vivo sensitization testing using animal models, such as the murine local lymph node assay (LLNA) and the guinea pig maximization test (GMT), but there remains a need for in vitro methods that are more accurate and simpler to distinguish skin sensitizers from non-sensitizers. Thus, the aim of our study was to establish an in vitro assay as a screening tool for detecting skin sensitizers using the human keratinocyte cell line, HaCaT. HaCaT cells were exposed to 16 relevant skin sensitizers and 6 skin non-sensitizers. The highest dose used was the dose causing 75% cell viability (CV75) that we determined by an MTT [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] assay. The levels of extracellular production of interleukin-1α (IL-1α) and IL-6 were measured. The sensitivity of IL-1α was 63%, specificity was 83% and accuracy was 68%. In the case of IL-6, sensitivity: 69%, specificity: 83% and accuracy: 73%. Thus, this study suggests that measuring extracellular production of pro-inflammatory cytokines IL-1α and IL-6 by human HaCaT cells may potentially classify skin sensitizers from non-sensitizers. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.

 16. Immunoexpression of Interleukin-22 and Interleukin-23 in Oral and Cutaneous Lichen Planus Lesions: A Preliminary Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jun Chen

  2013-01-01

  Full Text Available Interleukin- (IL- 22 is the signature cytokine of T-helper (Th 22 cells, and IL-23 is required for IL-22 production. The objective of this study was to examine the immunoexpression of IL-22 and IL-23 in archival paraffin-embedded biopsy specimens from oral LP (n=42 and cutaneous LP (n=38 against normal control tissues. The results showed that the percentage of cells expressing IL-22 and IL-23 in LP were significantly higher in LP compared to controls, respectively (both P<0.001. The correlation between IL-22 and IL-23 expression was significant (P<0.05. Moreover, the percentage of cells expressing IL-22 and IL-23 in oral LP were significantly higher than cutaneous LP (P<0.05. Collectively, our findings demonstrated that the increased expression of IL-22 and IL-23 in LP lesions could play roles in the pathogenesis of LP. Moreover, oral LP expressing IL-22 and IL-23 was higher than cutaneous LP, probably due to Th22 cells as an important component of oral mucosal host defense against oral microbiota and tissue antigens. This may be associated with the difference in clinical behaviour of the two variants of the disease.

 17. Present status of LAM-80ET

  International Nuclear Information System (INIS)

  Izumi, Y.

  1990-01-01

  The present report briefly describes major aspects of a quasielastic neutron scattering spectrometer installed at KEK (National Laboratory for High Energy Physics, Japan). It is a latticed array mirror (LAM) spectrometer for measuring the neutron TOF which employs the KENS spallation cold neutron source and crystal analyzer mirror. This spectrometer is a very useful device to study diffusive motion or the relaxation process in molecular science and in many other fields. By measuring the quasielastic neutron scattering, one can obtain useful information for the analysis of temporal and spatial properties of atoms and molecules which are in random motion with a characteristic time of 10 -12 to 10 -9 seconds. The report then outlines major design considerations and some details of down-scattering crystal spectrometer LAM-80ET which uses a mica analyzer. Its configuration is shown and discussed. The LAM-80ET spectrometer incorporates a LAM-type analyzer mirror. Its performance is then outlined focusing on its resolution. The LAM-80ET spectrometer has demonstrated a satisfactory performance particularly in tunneling study of N-oxy γ picoline. Usefulness of the 20 K methane pulsed cold source has also been demonstrated. (N.K.)

 18. 117 - 122 Omoniyi et al

  African Journals Online (AJOL)

  User

  Bayero Journal of Pure and Applied Sciences, 8(2): 117 – 122. Received: ... FOLLOWING MILD EXPOSURE. Omoniyi ... People who work with materials containing mere traces .... obscured physical effect in the animal model (Omoniyi et al.

 19. 150 - 159_Salisu et al.

  African Journals Online (AJOL)

  User

  of interaction occurring in this natural system (Dube et al.,2000). Many soils ... minerals including gold, copper, zinc etc. The Zamfara ... contain unusually problematic concentration of lead and other ..... Copper (Cu) is an essential micronutrient ...

 20. Umukoro et al (4).cdr

  African Journals Online (AJOL)

  Timothy Ademakinwa

  cost adsorbent for the removal of heavy metal ions from wastewaters. Keywords: Adsorption ... specific surface area, high adsorption capacity and special surface chemical .... increasing negative charge density on the adsorbent (Olayinka et ...

 1. 142 - 149_Safiyanu et al.,

  African Journals Online (AJOL)

  User

  insecticides producing industries whose daily challenge is minimization of malaria burden across the globe. Larvae of ... emerge and currently represents the major threat to ..... eastern Thailand (Pimsamurna et al., 2009) and resistance to ...

 2. Le CERN et les Institutions

  CERN Document Server

  Barbalat, Oscar

  1996-01-01

  Une première partie de l'exposéŽ sera consacrée àˆ une brève description des principaux organes de l'Union EuropéŽennne: Conseil, Parlement et Commission ainsi que la structure de la Commission. On passera ensuite en revue le Programme-Cadre de Recherche et DéŽveloppement Technologique et les principaux programmes spéŽcifiques auxquels participe le CERN (ESPRIT, ACTS, TMR) On situera ensuite les autres organisations et initiatives scientifiques européŽennes (ESA, ESO, ESRF, JET, ISTC, EUREKA, ...) pour terminer par une brève revue des relations entre le CERN avec ces difféŽrentes institutions en déŽveloppant plus particulièrement celles avec la Commission.

 3. Laniyan et al (1).cdr

  African Journals Online (AJOL)

  Timothy Ademakinwa

  Pollution of groundwater has become a major environmental problem. Anthropogenic ... drinking water comes from aquifers (Forster et al.,. 1998). Aquifers ... improvement in public health. ..... Arsenic (As): Chemical properties,. Health and ...

 4. Vi mangler endnu et panel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas

  2016-01-01

  Vi mangler højtuddannede værdiskabere, som transformerer gode idéer og teknologier til indtjening og velstand. Først i mødet med markedet afgøres fremtiden. Troels Lund Poulsen bør nedsætte et kommercialiseringspanel, der byder ind med løsninger, hvordan Danmark bliver et land ikke kun med gode...

 5. ALIKO et al.(1).pmd

  African Journals Online (AJOL)

  SECRETARIAT

  La structure démographique de Labeo coubie a été étudiée en vue d'une gestion rationnelle du stock de poissons dans le lac Taabo. Des échantillonnages ont été effectués en juillet, octobre et décembre 2006, puis en mars et juin 2007. Les analyses ont porté sur la dynamique spatio-temporelle du sex-ratio, de la.

 6. Evaluation of interleukin 17: A polymorphism in patients with visceralleishmaniasis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Safar Sadighi

  2014-05-01

  Full Text Available Introduction: Visceral leishmaniasis (VL is an infectious disease that it has spread in more than 60 countries, in Iran it is caused by Leishmania infantum. The infection is transmitted bysand flies, often affects children under 10 years of age, and it can be fatal if no treatment isundertaken. The progression of leishmaniasis infection in the host depends on cellularimmunity. Studies have associated immune responses against leishmaniasis to host genotype,resistance due to Th1 and T CD8+ cells, and responses leading to macrophage activation andparasite killing. The parasite can stimulate the production of interleukin 17A (IL-17A byTh17. It was shown that IL-17A is strongly and independently associated with protectionagainst VL. Moreover, it seems that IL-17A has a complementary role in human protectionagainst VL. Methods: Blood samples were collected from 259 people among whom 88 were patients withhistory and clinical symptoms of leishmaniasis and 171 were healthy controls with no signs of infection. All participants were residents in an endemic area of VL in east Azerbaijanprovince, Iran. DNA extraction was performed using salting out method. Then, the controlgroup was divided into two groups of seropositive and seronegative by IFA (indirectfluorescent antibody test, and for detecting polymorphism of IL-17A (197A\\G ARMS-PCR(Amplification refractory mutation system-Polymerase chain reaction was used. Results: The result showed that the G allele was more frequent than the A allele among thegroups, but this difference was not statistically significant (P = 0.8. In addition, the GG genotype was more frequent than genotype A/G and A/A among the groups, but thisdifference was not statistically significant (P = 0.7. Conclusion: On the basis of the results, there was no significant association between VL andpolymorphism of IL-17A (197A\\G

 7. Interleukin-10 serum level in acute coronary syndrome patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Idrus Alwi

  2009-09-01

  Full Text Available Aim To compare plasma IL-10 concentrations in patients with Acute Coronary Syndrome (ACS with those in Coronary Artery Disease (CAD.Methods ACS patients hospitalized in intensive coronary care unit (ICCU of Cipto Mangunkusumo Hospital/Faculty of Medicine University of Indonesia (CMH/FMUI, Persahabatan Hospital, MMC Hospital, and Medistra Hospital, Jakarta, between May 2005 and May 2006, were included in this study. The ambulatory CAD patients were taken as comparator. The serum IL-10 level was measured by immunoassay method, and compared by using Independent Student’s t-test. To investigate whether IL-10 serum level could predict ACS, the sensitivity and specificity of this parameter towards ACS in various IL-10 serum levels were calculated as well.Results In this observational study, as many as 146 subjects were analyzed, consisting of 84 ACS patients, and 62 coronary artery disease (CAD. The IL-10 level was higher in the group of ACS patients (7.37 pg/mL + 7.81, CI 95% 5.68-9.07 than that in CAD patients (1.59 pg/mL + 1.55, CI 95% 1.2-1.98. The optimal cut-off point for serum IL-10level is >1.95 pg/mL, with 79.76 % sensitivity and 77.42 % specificity.Conclusion The IL-10 level was higher in the ACS patients compared to that in CAD patients. Serum IL-10 measurement is a quite superior method to distinguish acute and stable condition, eventhough it is not as good as hsCRP for the same purpose. (Med J Indones 2009;18:165-9Key words: Interleukin-10, acute coronary syndrome

 8. Interleukin-1 Antagonism Decreases Cortisol Levels in Obese Individuals.

  Science.gov (United States)

  Urwyler, Sandrine Andrea; Schuetz, Philipp; Ebrahimi, Fahim; Donath, Marc Y; Christ-Crain, Mirjam

  2017-05-01

  Increased cortisol levels in obesity may contribute to the associated metabolic syndrome. In obesity, the activated innate immune system leads to increased interleukin (IL)-1β, which is known to stimulate the release of adrenocorticotropin hormone (ACTH). We hypothesized that in obesity IL-1 antagonism would result in downregulation of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis, leading to decreased cortisol levels. In this prospective intervention study, we included 73 patients with obesity (body mass index [BMI] ≥30 kg/m2) and at least one additional feature of the metabolic syndrome. The primary end point was change in morning cortisol from baseline to after the administration of the IL-1 receptor antagonist (anakinra/Kineret®, total dose 3 × 100 mg). Secondary end points were effects on salivary cortisol and ACTH. Median age was 56 years, 50.7% of patients were female, and median BMI was 36.3 kg/m2. Median morning serum cortisol levels (nmol/L) decreased significantly after IL-1 antagonism [from baseline, 452 to 423; absolute difference, -38.7; 95% confidence interval (CI), -64 to -13.4; P = 0.0019]. Similar effects were found for salivary cortisol levels (-2.8; 95% CI, -4.4 to -1.3; P = 0.0007), ACTH levels (-2.2; 95% CI; -4.2 to -0.1; P = 0.038), systolic blood pressure (-5.2, 95% CI, -8.5 to -1.8; P = 0.0006), and heart rate (-2.9; 95% CI, -4.7 to -1.0; P = 0.0029). IL-1 antagonism in obese individuals with features of the metabolic syndrome leads to a decrease in serum cortisol, salivary cortisol, and ACTH levels along with a reduction in systolic blood pressure and heart rate. Copyright © 2017 Endocrine Society

 9. Genetic analysis of interleukin 18 gene polymorphisms in alopecia areata.

  Science.gov (United States)

  Celik, Sumeyya Deniz; Ates, Omer

  2018-06-01

  Alopecia areata (AA), which appears as nonscarring hair shedding on any hair-bearing area, is a common organ-specific autoimmune condition. Cytokines have important roles in the development of AA. Interleukin (IL) 18 is a significant proinflammatory cytokine that was found higher in the patients with AA. We aimed to investigate whether the IL-18 (rs187238 and rs1946518) single nucleotide polymorphisms (SNPs) may be associated with AA and/or clinical outcome of patients with AA in Turkish population. Genotyping of rs187238 and rs1946518 SNPs were detected using sequence-specific primer-polymerase chain reaction (SSP-PCR) method in 200 patients with AA and 200 control subjects. The genotype distribution of rs1946518 (-607C>A) SNP was found to be statistically significantly different among patients with AA and controls (P = .0008). Distribution of CC+CA genotypes and frequency of -607/allele C of rs1946518 SNP were higher in patients with AA (P = .001, P = .001, respectively). The genotype distribution of rs187238 (-137G>C) SNP was found to be statistically significantly different among patients with AA and control subjects (P = .0014). Distribution of GG genotype and frequency of -137/allele G of rs187238 SNP were higher in patients with AA (P = .0003, P = .001, respectively). The rs1946518 (-607C>A) and rs187238 (-137G>C) polymorphisms were found associated with alopecia areata disease. The study suggests that IL-18 rs187238 and rs1946518 SNPs may be the cause of the AA susceptibility. © 2018 Wiley Periodicals, Inc.

 10. Piroxicam treatment augments bone abnormalities in interleukin-10 knockout mice.

  Science.gov (United States)

  Holgersen, Kristine; Dobie, Ross; Farquharson, Colin; vanʼt Hof, Rob; Ahmed, Syed Faisal; Hansen, Axel Kornerup; Holm, Thomas L

  2015-02-01

  Osteoporosis and fractures are common complications of inflammatory bowel disease. The pathogenesis is multifactorial and has been partly attributed to intestinal inflammation. The aim of this study was to evaluate bone status and assess the association between bone loss and gut inflammation in an experimental colitis model. Colitis was induced in interleukin-10 knockout mice (PAC IL-10 k.o.) by peroral administration of piroxicam for 12 days. The degree of colitis was assessed by clinical, macroscopic, and microscopic evaluation. Trabecular and cortical bone microarchitecture of tibia were determined using micro-computed tomography. Moreover, the serum levels of bone formation and bone resorption biomarkers were measured, and inflammatory protein profiling was performed on colons. PAC IL-10 k.o. mice developed severe colitis, characterized by hyperplasia and focal transmural inflammation, which was consistent with Crohn's disease-like pathology. The gut inflammation was accompanied by a 14% and 12% reduction in trabecular thickness relative to piroxicam-treated wild type and untreated wild type mice, respectively (P < 0.001). The trabecular bone structure was also changed in PAC IL-10 k.o. mice, whereas no differences in cortical bone geometry were observed. The trabecular thickness was inversely correlated with serum levels of CTX (r = -0.93, P = 0.006). Moreover, numerous inflammatory mediators, including RANKL and osteoprotegerin, were significantly increased in the colon of PAC IL-10 k.o. mice. PAC IL-10 k.o. mice develop bone loss and changed trabecular structure, as a result of increased bone resorption. Thus, the PAC IL-10 k.o. model could be a useful experimental model in preclinical research of inflammatory bowel disease-associated bone loss.

 11. Redox-control of the alarmin, Interleukin-1α

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Donald A. McCarthy

  2013-01-01

  Full Text Available The pro-inflammatory cytokine Interleukin-1α (IL-1α has recently emerged as a susceptibility marker for a wide array of inflammatory diseases associated with oxidative stress including Alzheimer's, arthritis, atherosclerosis, diabetes and cancer. In the present study, we establish that expression and nuclear localization of IL-1α are redox-dependent. Shifts in steady-state H2O2 concentrations (SS-[H2O2] resulting from enforced expression of manganese superoxide dismutase (SOD2 drive IL-1α mRNA and protein expression. The redox-dependent expression of IL-1α is accompanied by its increased nuclear localization. Both IL-1α expression and its nuclear residency are abrogated by catalase co-expression. Sub-lethal doses of H2O2 also cause IL-1α nuclear localization. Mutagenesis revealed IL-1α nuclear localization does not involve oxidation of cysteines within its N terminal domain. Inhibition of the processing enzyme calpain prevents IL-1α nuclear localization even in the presence of H2O2. H2O2 treatment caused extracellular Ca2+ influx suggesting oxidants may influence calpain activity indirectly through extracellular Ca2+ mobilization. Functionally, as a result of its nuclear activity, IL-1α overexpression promotes NF-kB activity, but also interacts with the histone acetyl transferase (HAT p300. Together, these findings demonstrate a mechanism by which oxidants impact inflammation through IL-1α and suggest that antioxidant-based therapies may prove useful in limiting inflammatory disease progression.

 12. Three-dimensional structure of interleukin 8 in solution

  International Nuclear Information System (INIS)

  Clore, G.M.; Appella, E.; Gronenborn, A.M.; Yamada, Masaki; Matsushima, Kouji

  1990-01-01

  The solution structure of the interleukin 8 (IL-8) dimer has been solved by nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and hybrid distance geometry-dynamical simulated annealing calculations. The structure determination is based on a total of 1,880 experimental distance restraints (of which 82 are intersubunit) and 362 torsion angle restraints (comprising φ, ψ, and χ 1 torsion angles). A total of 30 simulated annealing structures were calculated, and the atomic rms distribution about the mean coordinate positions (excluding residues 1-5 of each subunit) is 0.41 ± 0.08 angstrom for the backbone atoms and 0.90 ± 0.08 angstrom for all atoms. The three-dimensional solution structure of the IL-8 dimer reveals a structural motif in which two symmetry-related antiparallel α-helices, approximately 24 angstrom long and separated by about 14 angstrom, lie on top of six-stranded antiparallel β-sheet platform derived from two three-stranded Greek keys, one from each monomer unit. The general architecture is similar to that of the α1/α2 domains of the human class I histocompatibility antigen HLA-A2. It is suggested that the two α-helices form the binding site for the cellular receptor and that the specificity of IL-8, as well as that of a number of related proteins involved in cell-specific chemotaxis, mediation of cell growth, and the inflammatory response, is achieved by the distinct distribution of charged and polar residues at the surface of the helices

 13. Three-dimensional structure of interleukin 8 in solution.

  Science.gov (United States)

  Clore, G M; Appella, E; Yamada, M; Matsushima, K; Gronenborn, A M

  1990-02-20

  The solution structure of the interleukin 8 (IL-8) dimer has been solved by nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and hybrid distance geometry-dynamical simulated annealing calculations. The structure determination is based on a total of 1880 experimental distance restraints (of which 82 are intersubunit) and 362 torsion angle restraints (comprising phi, psi, and chi 1 torsion angles). A total of 30 simulated annealing structures were calculated, and the atomic rms distribution about the mean coordinate positions (excluding residues 1-5 of each subunit) is 0.41 +/- 0.08 A for the backbone atoms and 0.90 +/- 0.08 A for all atoms. The three-dimensional solution structure of the IL-8 dimer reveals a structural motif in which two symmetry-related antiparallel alpha-helices, approximately 24 A long and separated by about 14 A, lie on top of a six-stranded antiparallel beta-sheet platform derived from two three-stranded Greek keys, one from each monomer unit. The general architecture is similar to that of the alpha 1/alpha 2 domains of the human class I histocompatibility antigen HLA-A2. It is suggested that the two alpha-helices form the binding site for the cellular receptor and that the specificity of IL-8, as well as that of a number of related proteins involved in cell-specific chemotaxis, mediation of cell growth, and the inflammatory response, is achieved by the distinct distribution of charged and polar residues at the surface of the helices.

 14. Interleukin-2 activation of cytotoxic cells in postmastectomy seroma.

  Science.gov (United States)

  Gercel-Taylor, C; Hoffman, J P; Taylor, D D; Owens, K J; Eisenberg, B L

  1996-02-15

  Lymphocytes were isolated from breast seroma fluids and used to study the mechanism of activation of cytotoxic lymphocytes and possible role of immunological potentiation following surgery in breast cancer patients. Single or serial samples were obtained from patients who had undergone mastectomy or lumpectomy with axillary node dissection. Lymphocytes were activated with rIL-2 (interleukin-2) and their cytotoxic activity was studied against Daudi and K562 cells and against a breast tumor line (SKBr-3). All of the patients (21/21) responded to IL-2 stimulation by significant activation of cytotoxic activity. The unstimulated cytotoxic activity of these cells against NK targets was low with less than 10% specific release in cytotoxicity assays. In simultaneous experiments, autologous seroma fluid was included during activation of lymphocytes to study possible regulatory molecules that may be present. In 17/21 patients, the presence of their seroma fluid, during the activation period, enhanced or did not effect the cytotoxic potential of their lymphocytes; inhibition was observed when seroma fluids from 4/21 patients were included. Analysis of the cytotoxic population derived from combined IL-2 and seroma treatments indicates the presence of cells with increased expression of CD56, and CD2, as well as in some cases CD16 expression. Cytotoxic lymphocytes derived from IL-2 and seroma treatments appeared to be more effective killers. Modulation of CD2 expression with seroma alone appeared to result in the generation of this highly cytotoxic population. This study demonstrates the role of CD2 expression in the effectiveness of LAK cell killing and also potential benefit of an immunotherapeutic approach to the postoperative treatment of carcinoma of the breast.

 15. Interleukin-1β expression on periodontitis patients in Surabaya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chiquita Prahasanti

  2010-12-01

  Full Text Available Background: Periodontal disease, commonly known as periodontitis is an infectious disease which has multifactorial etiologic factors. It may affect everybody in any ages with no gender nor sex predilection and usually can be detected under routine clinical examination. This disease is a manifestation of local factors, host factor and environmental factors, resulting in periodontal tissue damage which may cause tooth mobility and tooth loss. Interleukin-1 is a pro-inflammatory protein which functions primarily as inflammatory mediator in host innate immune responses. IL-1 is a regulator, affecting many biological activities including proliferation, development, homeostasis, regeneration, repair and inflammation which contribute to tissue damage and alveolar bone resorption. Purpose: This research was aimed to reveal the basic pathogenesis of periodontitis and could determine the future definitive treatment for patients with periodontitis. Methods: Data were obtained from 40 patients with aggressive periodontitis and 40 patients with chronic periodontitis. Samples were collected from periodontal tissue patients and protein expression of IL-1β was performed with immunohistochemistry. Results: Most female patient suffer aggressive periodontitis and chronic periodontitis. The datas were analyzed with t-test. The t values result was -8623, significance 0.001, with α = 5%, which indicated there was significant difference in IL-1β expression between aggressive and chronic periodontitis. The box plot diagram showed marked difference in distribution of protein expression of IL-1β between patients with aggressive periodontitis and chronic periodontitis. With a regression equation, it might be concluded that the protein expression of IL-1β might affect the incidence of aggressive periodontitis and chronic periodontitis. The OR value was calculated for 0.746 (sign.= 0.001, which indicate each increment of one unit protein expression of IL-1β will lead

 16. Figures mythiques et histoire. Réinterprétations et contrastes entre Orient et Occident

  OpenAIRE

  Aigle, Denise

  2009-01-01

  L'histoire de l'Orient musulman est jalonnée de grands personnages qui servent de modèles de référence et d'ancêtres fondateurs, certains hérités de l'islam, d'autres de l'Antiquité et de la Bible. Leur figure s'est transformée en Orient musulman à partir du Xe siècle, largement sous l'influence du Shâh-nâma, quand se sont multipliées les dynasties indépendantes, puis à la suite de l'irruption des Turcs, des Croisés et des Mongols. Les exemples de Saladin et de Gengis Khan illustrent le renou...

 17. The association of single nucleotide polymorphism of interleukin-21 ...

  African Journals Online (AJOL)

  Yasmin Mohamed Ahmed

  2016-05-08

  May 8, 2016 ... This observational cross sectional study was conducted on thirty patients ... In brief, 20 μl Proteinase K and 20 μl .... found a 4-fold increase in mRNA and significantly higher ..... Derivation and validation of the Systemic Lupus.

 18. Allergen-Induced Increases in Interleukin-25 and Interleukin-25 Receptor Expression in Mature Eosinophils from Atopic Asthmatics.

  Science.gov (United States)

  Tang, Wei; Smith, Steven G; Salter, Brittany; Oliveria, John Paul; Mitchell, Patrick; Nusca, Graeme M; Howie, Karen; Gauvreau, Gail M; O'Byrne, Paul M; Sehmi, Roma

  2016-01-01

  Interleukin (IL)-25 plays a pivotal role in type 2 immune responses. In a baseline cross-sectional study, we previously showed that IL-25 plasma levels and IL-25 receptor (IL-25R: IL-17RA, IL-17RB, and IL-17RA/RB) expression on mature blood eosinophils are increased in atopic asthmatics compared to normal nonatopic controls. This study investigated allergen-induced changes in IL-25 and IL-25R expression in eosinophils from asthmatics. Dual responder atopic asthmatics (n = 14) were enrolled in this randomized diluent-controlled crossover allergen challenge study. Blood was collected before and 24 h after the challenge. The surface expression of IL-25R was evaluated by flow cytometry on eosinophils and Th2 memory cells. In addition, plasma levels of IL-25 were measured by ELISA, and functional responses to IL-25 including type 2 cytokine expression, degranulation, and the migrational responsiveness of eosinophils were evaluated in vitro. Following the allergen but not the diluent inhalation challenge, significant increases in the expression of IL-17RB and IL-17RA/B were found on eosinophils but not on Th2 memory cells. IL-25 plasma levels and the number of eosinophils but not of Th2 memory cells expressing intracellular IL-25 increased significantly in response to the allergen but not the diluent challenge. Stimulation with physiologically relevant concentrations of IL-25 in vitro caused (i) degranulation of eosinophils (measured by eosinophil peroxidase release), (ii) enhanced intracellular expression of IL-5 and IL-13, and (iii) priming of eosinophil migration to eotaxin. IL-25 stimulated intracellular cytokine expression, and the migration of eosinophils was blocked in the presence of a neutralizing IL-25 antibody. Our findings suggest that the IL-25/IL-25R axis may play an important role in promoting the recruitment and proinflammatory function of eosinophils in allergic asthma. © 2016 S. Karger AG, Basel.

 19. Interleukin-1beta and interleukin-6 disturb the antioxidant enzyme system in bovine chondrocytes: a possible explanation for oxidative stress generation.

  Science.gov (United States)

  Mathy-Hartert, M; Hogge, L; Sanchez, C; Deby-Dupont, G; Crielaard, J M; Henrotin, Y

  2008-07-01

  Beside matrix metalloproteinases, reactive oxygen species (ROS) are the main biochemical factors of cartilage degradation. To prevent ROS toxicity, chondrocytes possess a well-coordinated enzymatic antioxidant system formed principally by superoxide dismutases (SODs), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GPX). This work was designed to assess the effects of interleukin (IL)-1beta and IL-6 on the enzymatic activity and gene expression of SODs, CAT and GPX in bovine chondrocytes. Bovine chondrocytes were cultured in monolayer for 4-96 h in the absence or in the presence of IL-1beta (0.018-1.8ng/ml) or IL-6 (10-100 ng/ml). To study signal transduction pathway, inhibitors of mitogen-activated protein kinases (MAPK) (PD98059, SB203580 and SP600125) (5-20 microM) and nuclear factor (NF)-kappaB inhibitors [BAY11-7082 (1-10 microM) and MG132 (0.1-10 microM)] were used. SODs, CAT and GPX enzymatic activities were evaluated in cellular extract by using colorimetric enzymatic assays. Mn SODs, Cu/Zn SOD, extracellular SOD (EC SOD), CAT and GPX gene expressions were quantified by real-time and quantitative polymerase chain reaction (PCR). Mn SOD and GPX activities were dose and time-dependently increased by IL-1beta. In parallel, IL-1beta markedly enhanced Mn SOD and GPX gene expressions, but decreased Cu/Zn SOD, EC SOD and CAT gene expressions. Induction of SOD enzymatic activity and Mn SOD mRNA expression were inhibited by NF-kappaB inhibitors but not by MAPK inhibitors. IL-6 effects were similar but weaker than those of IL-1beta. In conclusion, IL-1beta, and to a lesser extend IL-6, dysregulates enzymatic antioxidant defenses in chondrocyte. These changes could lead to a transient accumulation of H(2)O(2) in mitochondria, and consequently to mitochondria damage. These changes contribute to explain the mitochondrial dysfunction observed in osteoarthritis chondrocytes.

 20. Spøgelseshistorier 2.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2012-01-01

  Jeg læser Arne Dahls miniroman Ghost House 2.0 som et eftertrykkeligt udråbstegn, der understreger den holdning til metafysik, som Arne Dahls bøger om A-gruppen signalerer. Den samlede krimiserie inddrager gennemgående en diskussion af metafysiske rammer, men viser samtidig en refleksiv distance...... inddrager den her alligevel, fordi den er en tyk streg under den holdning til metafysik, som Dahls krimiserie udviser....... dertil. Det er denne lokkelse såvel som distance, Dahl arbejder med i Ghost House 2.0. Ydermere bruger Arne Dahl i dette tilfælde metafiktionen som et kritisk element, hvilket skaber et særligt forhold mellem metafysik og metafiktion. Fortællingen handler i dette tilfælde dog ikke om A-gruppen. Jeg...

 1. Relativité et gravitation

  CERN Document Server

  Tourrenc, Philippe

  1992-01-01

  La relativité générale a cessé d'être une pure théorie justifiée par les "trois tests classiques" disponibles il y a trente ans. Des pulsars, vrais laboratoires de gravitation relativiste, ont été découverts et étudiés. A l'automne 1991 les Etats-Unis ont pris la décision de construire deux détecteurs interférométriques d'ondes gravitationnelles. Au début de l'été 1992, le ministre français de la Recherche et de l'Espace a pris un engagement de même nature concernant le projet VIRGO, projet franco-italien de construction d'une antenne interférométrique. La gravitation relativiste est devenue un riche domaine d'observation et d'expérimentation. Cet ouvrage est un manuel de physique dont les intentions et le contenu se veulent adaptés au contexte scientifique actuel. Il doit beaucoup aux divers enseignements donnés par l'auteur, principalement l'enseignement de relativité générale en maîtrise de physique à l'université Pierre et Marie Curie (Paris VI). Dans la première partie, l...

 2. Traces et espaces de consommation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Franck Cochoy

  2016-10-01

  Full Text Available L’avènement des technologies numériques mobiles contribue à une évolution des modalités de distribution et de consommation. Le présent article porte sur l’usage des QR-codes, ces codes-barres bidimensionnels qui offrent à tout usager équipé d’un smartphone l’accès à des contenus commerciaux en ligne. Ils participent à l’Internet des objets et donc au couplage entre espace physique et univers numérique. Ils permettent aussi la collecte de traces numériques porteuses de sens pour les professionnels mais aussi pour les sciences sociales. Grâce à ces traces, on peut comprendre les nouveaux liens marchands tissés entre l’espace physique et le développement de flux informationnels continus. À partir de l’analyse des traces enregistrées à l’occasion de la visite des QR-codes apposés sur trois produits alimentaires (une boîte de sel, une barre chocolatée, une bouteille d’eau, notre enquête s’attache à expliciter les enjeux théoriques, méthodologiques et analytiques du processus de numérisation de l’espace de mobilité physique marchand.

 3. Detection of levels of serum interleukin-10 and plasma endothelin in children with or without atopic asthma and their clinical significances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang Xuehua; Liu Li; Qiao Hongmei; Li Ya'nan; Lu Qinghua; Cheng Huanji

  2012-01-01

  Objective: To observe the changes of the levels of serum interleukin-10 (Il-10), plasma endothelin (Et-1) and immunoglobulin E (IgE) in children with or without a topic asthma and to discuss their clinical significances. Methods: 60 asthma children conducted the Allergen skin prick tests and serum IgE measurement to determine a topic status at the same time, and they were divided into a topic asthma group (n=32) and non-a topic asthma group (n=28) according to the results. 30 normal healthy children were selected as control group. The expressions of Et-1 and IgE in the asthma children during attack period and remission phase and the children in control group were detected by radioimmunoassay and the levels of serum Il-10 were detected by the double antibody sandwich ELISA. Results: The level of serum Il-10 in the asthma children in the acute attack period was lower than those in control group (P<0.01), and the level of Et-1 was higher obviously than that in control group (P<0.05); the levels of IgE in the asthma children in the acute attack period and remission phase in asthma groups were obviously higher than that in control group (P<0.01). The levels of Et-1 and IgE of the a topic asthma children in acute attack period were higher than those of the atopic asthma children in remission phase, and the level of IL-10 was lower (P<0.01). The levels of serum IL-10 in atopic of the acute attack period was lower than that in non-atopic group (P<0.05), and the levels of the ET-1 and IgE of the patients in the acute attack period and remission phase in atopic group were higher than those in non-atopic group (P<0.05). The relationship between IL-10 level and ET-1 and IgE showed obviously negative correlations (r=-0.592, r=-0.894, P<0.05), and the relationship between ET-1 and IgE showed obviously positive correlation (r=-0.623, P<0.05). Conclusion: The levels of serum IL-10 and ET-1 perhaps take part in the pathologic and physiological process of the children's asthma

 4. The emerging role of interleukin (IL)-1 in the pathogenesis and treatment of inflammatory and degenerative eye diseases.

  Science.gov (United States)

  Fabiani, Claudia; Sota, Jurgen; Tosi, Gian Marco; Franceschini, Rossella; Frediani, Bruno; Galeazzi, Mauro; Rigante, Donato; Cantarini, Luca

  2017-10-01

  Interleukin (IL)-1 plays a key role in the pathogenesis and thereafter in the search for specific treatments of different inflammatory and degenerative eye diseases. Indeed, an overactivity of IL-1 might be an initiating factor for many immunopathologic sceneries in the eye, as proven by the efficacy of the specific IL-1 blockade in different ocular diseases. For instance, the uveitis in monogenic autoinflammatory disorders, such as Blau syndrome and cryopyrin-associated periodic syndrome, or in complex polygenic autoinflammatory disorders, such as Behçet's disease, has been successfully treated with IL-1 blockers. Similarly, therapy with the IL-1 receptor antagonist anakinra has proven successful also in scleritis and episcleritis in the context of different rheumatic conditions. Moreover, interesting findings deriving from animal models of ocular disease have set a rational basis from a therapeutic viewpoint to manage patients also with dry eye disease and a broadening number of ocular inflammatory and degenerative conditions, which start from an imbalance between IL-1 and its receptor antagonist.

 5. Associations between interleukin-1 polymorphisms and susceptibility to vasculitis: a meta-analysis.

  Science.gov (United States)

  Song, G G; Kim, J-H; Lee, Y H

  2016-05-01

  The objective of this study was to determine whether interleukin-1 (IL-1) polymorphisms are associated with susceptibility to vasculitis. A meta-analysis was conducted to investigate possible associations between IL-1A, IL-1B, and IL-1 receptor antagonist (IL1RN) polymorphisms and vasculitis. A total of 17 studies involving 1384 vasculitis cases [Behçet's disease (BD), IgA vasculitis, anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-associated vasculitis (AAV), Kawasaki disease (KD), giant cell arteritis, and Takayasu's arteritis] and 2710 controls were included in the meta-analysis. This analysis showed an association between BD and the TT + TC genotypes of the IL-1A-889 C/T polymorphism in the entire study population [odds ratio (OR) = 0.623, 95 % CI = 0.395-0.981, p = 0.045), and a trend toward an association in a Turkish population (OR = 0.578, 95 % CI = 0.331-1.010, p = 0.054). A meta-analysis of the IL1RN polymorphism revealed no association with vasculitis in all study subjects (OR for IL1RN*2 = 0.904, 95 % CI = 0.626-1.304, p = 0.588). However, stratification by ethnicity revealed a significant association between the IL1RN*2 allele and vasculitis including AAV, BD, KD in Asians (OR = 2.393, 95 % CI = 1.429-4.006, p = 0.001), but not in Caucasian and Turkish populations (OR = 0.776, 95 % CI = 0.487-1.238, p = 0.288; OR = 0.914, 95 % CI = 0.667-1.252, p = 0.576, respectively). No association was found between vasculitis and the IL-1B-511 C/T polymorphism, or the IL-1B+3953 C/T polymorphism. This meta-analysis suggests that the IL-1A-889 C/T polymorphism is associated with susceptibility to BD, and that the IL1RN*2 allele is associated with susceptibility to vasculitis including AAV, BD, and KD in Asians.

 6. Interleukin-21 promotes thymopoiesis recovery following hematopoietic stem cell transplantation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aurélie Tormo

  2017-06-01

  Full Text Available Abstract Background Impaired T cell reconstitution remains a major deterrent in the field of bone marrow (BM transplantation (BMT due to pre-conditioning-induced damages inflicted to the thymi of recipient hosts. Given the previously reported thymo-stimulatory property of interleukin (IL-21, we reasoned that its use post-BMT could have a profound effect on de novo T cell development. Methods To evaluate the effect of IL-21 on de novo T cell development in vivo, BM derived from RAG2p-GFP mice was transplanted into LP/J mice. Lymphocyte reconstitution was first assessed using a hematological analyzer and a flow cytometer on collected blood samples. Detailed flow cytometry analysis was then performed on the BM, thymus, and spleen of transplanted animals. Finally, the effect of human IL-21 on thymopoiesis was validated in humanized mice. Results Using a major histocompatibility complex (MHC-matched allogeneic BMT model, we found that IL-21 administration improves immune reconstitution by triggering the proliferation of BM Lin−Sca1+c-kit+ (LSK subsets. The pharmacological effect of IL-21 also culminates in the recovery of both hematopoietic (thymocytes and non-hematopoietic (stromal cells within the thymi of IL-21-treated recipient animals. Although T cells derived from all transplanted groups proliferate, secrete various cytokines, and express granzyme B similarly in response to T cell receptor (TCR stimulation, full regeneration of peripheral naïve CD4+ and CD8+ T cells and normal TCRvβ distribution could only be detected in IL-21-treated recipient mice. Astonishingly, none of the recipient mice who underwent IL-21 treatment developed graft-versus-host disease (GVHD in the MHC-matched allogeneic setting while the graft-versus-tumor (GVT effect was strongly retained. Inhibition of GVHD onset could also be attributed to the enhanced generation of regulatory B cells (B10 observed in the IL-21, but not PBS, recipient mice. We also tested the

 7. Interleukin 4: signalling mechanisms and control of T cell differentiation.

  Science.gov (United States)

  Paul, W E

  1997-01-01

  Interleukin 4 (IL-4) is a pleiotropic type I cytokine that controls both growth and differentiation among haemopoietic and non-haemopoietic cells. Its receptor is a heterodimer. One chain, the IL-4R alpha chain, binds IL-4 with high affinity and determines the nature of the biochemical signals that are induced. The second chain, gamma c, is required for the induction of such signals. IL-4-mediated growth depends upon activation events that involve phosphorylation of Y497 of IL-4R alpha, leading to the binding and phosphorylation of 4PS/IRS-2 in haemopoietic cells and of IRS-1 in non-haemopoietic cells. By contrast, IL-4-mediated differentiation events depend upon more distal regions of the IL-4R alpha chain that include a series of STAT-6 binding sites. The distinctive roles of these receptor domains was verified by receptor-reconstruction experiments. The 'growth' and 'differentiation' domains of the IL-4R alpha chain, independently expressed as chimeric structures with a truncated version of the IL-2R beta chain, were shown to convey their functions to the hybrid receptor. The critical role of STAT-6 in IL-4-mediated gene activation and differentiation was made clear by the finding that lymphocytes from STAT-6 knockout mice are strikingly deficient in these functions but have retained the capacity to grow, at least partially, in response to IL-4. IL-4 plays a central role in determining the phenotype of naive CD4+ T cells. In the presence of IL-4, newly primed naive T cells develop into IL-4 producers while in its absence they preferentially become gamma-interferon (IFN-gamma) producers. Recently, a specialized subpopulation of T cells, CD4+/NK1.1+ cells, has been shown to produce large amounts of IL-4 upon stimulation. Two examples of mice with deficiencies in these cells are described--beta 2-microglobulin knockout mice and SJL mice. Both show defects in the development of IL-4-producing cells and in the increase in serum IgE in response to stimulation with the

 8. Glutamine deprivation induces interleukin-8 expression in ataxia telangiectasia fibroblasts.

  Science.gov (United States)

  Kim, Min-Hyun; Kim, Aryung; Yu, Ji Hoon; Lim, Joo Weon; Kim, Hyeyoung

  2014-05-01

  To investigate whether glutamine deprivation induces expression of inflammatory cytokine interleukin-8 (IL-8) by determining NF-κB activity and levels of oxidative indices (ROS, reactive oxygen species; hydrogen peroxide; GSH, glutathione) in fibroblasts isolated from patients with ataxia telangiectasia (A-T). We used A-T fibroblasts stably transfected with empty vector (Mock) or with human full-length ataxia telangiectasia mutated (ATM) cDNA (YZ5) and mouse embryonic fibroblasts (MEFs) transiently transfected with ATM small interfering RNA (siRNA) or with non-specific control siRNA. The cells were cultured with or without glutamine or GSH. ROS levels were determined using a fluorescence reader and confocal microscopy. IL-8 or murine IL-8 homolog, keratinocyte chemoattractant (KC), and hydrogen peroxide levels in the medium were determined by enzyme-linked immunosorbent assay and colorimetric assay. GSH level was assessed by enzymatic assay, while IL-8 (KC) mRNA level was measured by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) and/or quantitative real-time PCR. NF-κB DNA-binding activity was determined by electrophoretic mobility shift assay. Catalase activity and ATM protein levels were determined by O2 generation and Western blotting. While glutamine deprivation induced IL-8 expression and increased NF-κB DNA-binding activity in Mock cells, both processes were decreased by treatment of cells with glutamine or GSH or both glutamine and GSH. Glutamine deprivation had no effect on IL-8 expression or NF-κB DNA-binding activity in YZ5 cells. Glutamine-deprived Mock cells had higher oxidative stress indices (increases in ROS and hydrogen peroxide, reduction in GSH) than glutamine-deprived YZ5 cells. In Mock cells, glutamine deprivation-induced oxidative stress indices were suppressed by treatment with glutamine or GSH or both glutamine and GSH. GSH levels and catalase activity were lower in Mock cells than YZ5 cells. MEFs transfected with ATM siRNA and

 9. Autophagy Mediates Interleukin-1β Secretion in Human Neutrophils

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonardo Iula

  2018-02-01

  Full Text Available Interleukin-1β (IL-1β, a major pro-inflammatory cytokine, is a leaderless cytosolic protein whose secretion does not follow the classical endoplasmic reticulum-to-Golgi pathway, and for which a canonical mechanism of secretion remains to be established. Neutrophils are essential players against bacterial and fungi infections. These cells are rapidly and massively recruited from the circulation into infected tissues and, beyond of displaying an impressive arsenal of toxic weapons effective to kill pathogens, are also an important source of IL-1β in infectious conditions. Here, we analyzed if an unconventional secretory autophagy mechanism is involved in the exportation of IL-1β by these cells. Our findings indicated that inhibition of autophagy with 3-methyladenine and Wortmannin markedly reduced IL-1β secretion induced by LPS + ATP, as did the disruption of the autophagic flux with Bafilomycin A1 and E64d. These compounds did not noticeable affect neutrophil viability ruling out that the effects on IL-1β secretion were due to cell death. Furthermore, VPS34IN-1, a specific autophagy inhibitor, was still able to reduce IL-1β secretion when added after it was synthesized. Moreover, siRNA-mediated knockdown of ATG5 markedly reduced IL-1β secretion in neutrophil-differentiated PLB985 cells. Upon LPS + ATP stimulation, IL-1β was incorporated to an autophagic compartment, as was revealed by its colocalization with LC3B by confocal microscopy. Overlapping of IL-1β-LC3B in a vesicular compartment peaked before IL-1β increased in culture supernatants. On the other hand, stimulation of autophagy by cell starvation augmented the colocalization of IL-1β and LC3B and then promoted neutrophil IL-1β secretion. In addition, specific ELISAs indicated that although both IL-1β and pro-IL-1β are released to culture supernatants upon neutrophil stimulation, autophagy only promotes IL-1β secretion. Furthermore, the serine proteases inhibitor

 10. Association between polymorphisms in interleukins and oral lichen planus

  Science.gov (United States)

  Shi, Quan; Zhang, Tong; Huo, Na; Huang, Yang; Xu, Juan; Liu, Hongchen

  2017-01-01

  Abstract Background: More and more studies have suggested that single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in interleukin (IL) genes are correlated with an increased risk of developing oral lichen planus (OLP). However, these results were inconsistent. Therefore, the aim of this meta-analysis is to retrieve and comprehensively analyze all related clinical studies to investigate the association of ILs gene polymorphisms with the OLP risk. Methods: PubMed, Embase, and the Cochrane Library were searched for eligible studies to evaluate the association between IL polymorphisms and the OLP. The odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CIs) from each study were pooled to estimate the strength of the association. Statistical analyses were performed by using STATA software. Results: In all 6 studies, including 4 SNPs (IL6-174G/C, IL10-592C/A, IL10-819C/T, and IL10-1082G/A), 362 OLP patients and 622 non-OLP control subjects from five different countries were investigated. As for the IL6-174G/C, IL10-819C/T, and IL10-1082G/A, no evidence was found to support the association between SNP and OLP susceptibility in any genetic models. However, as for IL10-592C/A, a significant relationship between them was identified in all of comparison models (C vs A: OR = 0.724, 95% CI = 0.585–0.897, P = 0.003; CC vs AA: OR = 0.447, 95% CI = 0.276–0.722, P = 0.001; AC vs AA: OR = 0.585, 95% CI = 0.387–0.883, P = 0.011; CC+AC vs AA: OR = 0.544, 95% CI = 0.365–0.809, P = 0.003; CC vs AA+AC: OR = 0.715, 95% CI = 0.515–0.994, P = 0.046). Conclusion: With the presently available evidence, this meta-analysis fails to show the statistical associations between IL6-174G/C, IL10-819C/T, and IL10-1082G/A and OLP susceptibility in any genetic models. However, the A allele and AA genotype in IL10-592C/A polymorphism may increase the risk of OLP. In the future, more well-designed studies with larger sample sizes are needed. PMID

 11. CHANGES IN RESTING SALIVARY TESTOSTERONE, CORTISOL AND INTERLEUKIN-6 AS BIOMARKERS OF OVERTRAINING.

  Science.gov (United States)

  Anderson, Travis; Haake, Simon; Lane, Amy R; Hackney, Anthony C

  2016-01-01

  Overtraining (OVT) is a concern for many athletes. Immunological (increased interleukin-6 [IL-6]) and hormonal (increased cortisol [C], decreased free testosterone [fT]) biomarkers have been analyzed during training to detect OVT development. This study determined if resting levels of salivary IL-6, T, and C change during a pre-season resistance training (RT) program in 20 Division I American football players (mean ± SD: age = 19.1 ± 1.1 years; height = 185.4 ± 6.7 cm; mass = 102.0 ± 22.2 kg; body fat = 14.7 ± 7.6%). 1RM squat, bench press and Olympic-style clean, IL-6, C and T were assessed at baseline (WK1), week 4 (WK4), week 6 (WK6) along with psychological status (PS) to determine affective state. 1RM (bench press: 121.6 ± 36.3 kg vs. 127.4 ± 35.9 kg, squat: 187.2 ± 30.2 kg, 190.9 ± 28.1 kg, clean: 116.8 ± 14.6 kg, vs. 119.2 ± 14.5 kg), IL-6 (1.42 ± 1.77 pg/mL vs. 5.60 ± 12.57 pg/mL) and C (2.57 ± 2.46 nmol/L vs. 5.33 ± 4.94) increased signihcantly from WK1 to WK6 ( p < .05), fT decreased signihcantly (417.44 ± 83.63 pmol/Lvs. 341.10 ± 87.79 pmol/L) from WK1 to WK6 ( p < .05). PS was minimally affected during the study. Signihcant biomarker changes were detected, but no OVT was induced (i.e. performance improved). Therefore, directional changes in these biomarkers may not be sufficiently reflective of OVT in RT programs.

 12. Effects of bromopride on expression of metalloproteinases and interleukins in left colonic anastomoses: an experimental study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Silva, S.M.; Jerônimo, M.S.; Silva-Pereira, I.; Bocca, A.L.; Sousa, J.B.

  2014-01-01

  Anastomotic dehiscence is the most severe complication of colorectal surgery. Metalloproteinases (MMPs) and interleukins (ILs) can be used to analyze the healing process of anastomosis. To evaluate the effects of bromopride on MMP and cytokine gene expression in left colonic anastomoses in rats with or without induced abdominal sepsis, 80 rats were divided into two groups for euthanasia on the third or seventh postoperative day (POD). They were then divided into subgroups of 20 rats for sepsis induction or not, and then into subgroups of 10 rats for administration of bromopride or saline. Left colonic anastomosis was performed and abdominal sepsis was induced by cecal ligation and puncture. A colonic segment containing the anastomosis was removed for analysis of gene expression of MMP-1α, MMP-8, MMP-13, IL-β, IL-6, IL-10, tumor necrosis factor-α (TNF-α), and interferon-γ (IFN-γ). On the third POD, bromopride was associated with increased MMP-1α, MMP-13, IL-6, IFN-γ, and IL-10 gene expression. On the seventh POD, all MMP transcripts became negatively modulated and all IL transcripts became positively modulated. In the presence of sepsis, bromopride administration increased MMP-8 and IFN-γ gene expression and decreased MMP-1, TNF-α, IL-6, and IL-10 gene expression on the third POD. On the seventh POD, we observed increased expression of MMP-13 and all cytokines, except for TNF-α. In conclusion, bromopride interferes with MMP and IL gene expression during anastomotic healing. Further studies are needed to correlate these changes with the healing process

 13. Interleukin 17-producing γδT cells promote hepatic regeneration in mice.

  Science.gov (United States)

  Rao, Raghavendra; Graffeo, Christopher S; Gulati, Rishabh; Jamal, Mohsin; Narayan, Suchithra; Zambirinis, Constantinos P; Barilla, Rocky; Deutsch, Michael; Greco, Stephanie H; Ochi, Atsuo; Tomkötter, Lena; Blobstein, Reuven; Avanzi, Antonina; Tippens, Daniel M; Gelbstein, Yisroel; Van Heerden, Eliza; Miller, George

  2014-08-01

  Subsets of leukocytes synergize with regenerative growth factors to promote hepatic regeneration. γδT cells are early responders to inflammation-induced injury in a number of contexts. We investigated the role of γδT cells in hepatic regeneration using mice with disruptions in Tcrd (encodes the T-cell receptor δ chain) and Clec7a (encodes C-type lectin domain family 7 member a, also known as DECTIN1). We performed partial hepatectomies on wild-type C57BL/6, CD45.1, Tcrd(-/-), or Clec7a(-/-) mice. Cells were isolated from livers of patients and mice via mechanical and enzymatic digestion. γδT cells were purified by fluorescence-activated cell sorting. In mice, partial hepatectomy up-regulated expression of CCL20 and ligands of Dectin-1, which was associated with recruitment and activation of γδT cells and their increased production of interleukin (IL)-17 family cytokines. Recruited γδT cells induced production of IL-6 by antigen-presenting cells and suppressed expression of interferon gamma by natural killer T cells, promoting hepatocyte proliferation. Absence of IL-17-producing γδT cells or deletion of Dectin-1 prevented development of regenerative phenotypes in subsets of innate immune cells. This slowed liver regeneration and was associated with reduced expression of regenerative growth factors and cell cycle regulators. Conversely, exogenous administration of IL-17 family cytokines or Dectin-1 ligands promoted regeneration. More broadly, we found that γδT cells are required for inflammatory responses mediated by IL-17 and Dectin-1. γδT cells regulate hepatic regeneration by producing IL-22 and IL-17, which have direct mitogenic effects on hepatocytes and promote a regenerative phenotype in hepatic leukocytes, respectively. Dectin-1 ligation is required for γδT cells to promote hepatic regeneration. Copyright © 2014 AGA Institute. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 14. Targeting the interleukin-11 receptor α in metastatic prostate cancer: A first-in-man study.

  Science.gov (United States)

  Pasqualini, Renata; Millikan, Randall E; Christianson, Dawn R; Cardó-Vila, Marina; Driessen, Wouter H P; Giordano, Ricardo J; Hajitou, Amin; Hoang, Anh G; Wen, Sijin; Barnhart, Kirstin F; Baze, Wallace B; Marcott, Valerie D; Hawke, David H; Do, Kim-Anh; Navone, Nora M; Efstathiou, Eleni; Troncoso, Patricia; Lobb, Roy R; Logothetis, Christopher J; Arap, Wadih

  2015-07-15

  Receptors in tumor blood vessels are attractive targets for ligand-directed drug discovery and development. The authors have worked systematically to map human endothelial receptors ("vascular zip codes") within tumors through direct peptide library selection in cancer patients. Previously, they selected a ligand-binding motif to the interleukin-11 receptor alpha (IL-11Rα) in the human vasculature. The authors generated a ligand-directed, peptidomimetic drug (bone metastasis-targeting peptidomimetic-11 [BMTP-11]) for IL-11Rα-based human tumor vascular targeting. Preclinical studies (efficacy/toxicity) included evaluating BMTP-11 in prostate cancer xenograft models, drug localization, targeted apoptotic effects, pharmacokinetic/pharmacodynamic analyses, and dose-range determination, including formal (good laboratory practice) toxicity across rodent and nonhuman primate species. The initial BMTP-11 clinical development also is reported based on a single-institution, open-label, first-in-class, first-in-man trial (National Clinical Trials number NCT00872157) in patients with metastatic, castrate-resistant prostate cancer. BMTP-11 was preclinically promising and, thus, was chosen for clinical development in patients. Limited numbers of patients who had castrate-resistant prostate cancer with osteoblastic bone metastases were enrolled into a phase 0 trial with biology-driven endpoints. The authors demonstrated biopsy-verified localization of BMTP-11 to tumors in the bone marrow and drug-induced apoptosis in all patients. Moreover, the maximum tolerated dose was identified on a weekly schedule (20-30 mg/m(2) ). Finally, a renal dose-limiting toxicity was determined, namely, dose-dependent, reversible nephrotoxicity with proteinuria and casts involving increased serum creatinine. These biologic endpoints establish BMTP-11 as a targeted drug candidate in metastatic, castrate-resistant prostate cancer. Within a larger discovery context, the current findings indicate that

 15. Systemic Administration of Interleukin 2 Enhances the Therapeutic Efficacy of Dendritic Cell-Based Tumor Vaccines

  Science.gov (United States)

  Shimizu, K.; Fields, R. C.; Giedlin, M.; Mule, J. J.

  1999-03-01

  We have reported previously that murine bone marrow-derived dendritic cells (DC) pulsed with whole tumor lysates can mediate potent antitumor immune responses both in vitro and in vivo. Because successful therapy was dependent on host immune T cells, we have now evaluated whether the systemic administration of the T cell stimulatory/growth promoting cytokine interleukin-2 (IL-2) could enhance tumor lysate-pulsed DC-based immunizations to further promote protective immunity toward, and therapeutic rejection of, syngeneic murine tumors. In three separate approaches using a weakly immunogenic sarcoma (MCA-207), the systemic administration of non-toxic doses of recombinant IL-2 (20,000 and 40,000 IU/dose) was capable of mediating significant increases in the potency of DC-based immunizations. IL-2 could augment the efficacy of tumor lysate-pulsed DC to induce protective immunity to lethal tumor challenge as well as enhance splenic cytotoxic T lymphocyte activity and interferon-γ production in these treated mice. Moreover, treatment with the combination of tumor lysate-pulsed DC and IL-2 could also mediate regressions of established pulmonary 3-day micrometastases and 7-day macrometastases as well as established 14- and 28-day s.c. tumors, leading to either significant cure rates or prolongation in overall survival. Collectively, these findings show that nontoxic doses of recombinant IL-2 can potentiate the antitumor effects of tumor lysate-pulsed DC in vivo and provide preclinical rationale for the use of IL-2 in DC-based vaccine strategies in patients with advanced cancer.

 16. Effects of bromopride on expression of metalloproteinases and interleukins in left colonic anastomoses: an experimental study

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Silva, S.M. [Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, Faculdade de Medicina, Universidade de Brasília, Brasília, DF (Brazil); Jerônimo, M.S. [Programa de Pós-Graduação em Patologia Molecular, Faculdade de Medicina, Universidade de Brasília, Brasília, DF (Brazil); Silva-Pereira, I.; Bocca, A.L. [Departamento de Biologia Celular, Instituto de Biologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF (Brazil); Sousa, J.B. [Departamento de Clínica Cirúrgica, Faculdade de Medicina, Universidade de Brasília, Brasília, DF (Brazil)

  2014-08-15

  Anastomotic dehiscence is the most severe complication of colorectal surgery. Metalloproteinases (MMPs) and interleukins (ILs) can be used to analyze the healing process of anastomosis. To evaluate the effects of bromopride on MMP and cytokine gene expression in left colonic anastomoses in rats with or without induced abdominal sepsis, 80 rats were divided into two groups for euthanasia on the third or seventh postoperative day (POD). They were then divided into subgroups of 20 rats for sepsis induction or not, and then into subgroups of 10 rats for administration of bromopride or saline. Left colonic anastomosis was performed and abdominal sepsis was induced by cecal ligation and puncture. A colonic segment containing the anastomosis was removed for analysis of gene expression of MMP-1α, MMP-8, MMP-13, IL-β, IL-6, IL-10, tumor necrosis factor-α (TNF-α), and interferon-γ (IFN-γ). On the third POD, bromopride was associated with increased MMP-1α, MMP-13, IL-6, IFN-γ, and IL-10 gene expression. On the seventh POD, all MMP transcripts became negatively modulated and all IL transcripts became positively modulated. In the presence of sepsis, bromopride administration increased MMP-8 and IFN-γ gene expression and decreased MMP-1, TNF-α, IL-6, and IL-10 gene expression on the third POD. On the seventh POD, we observed increased expression of MMP-13 and all cytokines, except for TNF-α. In conclusion, bromopride interferes with MMP and IL gene expression during anastomotic healing. Further studies are needed to correlate these changes with the healing process.

 17. Interleukin-6 polymorphism and bronchopulmonary dysplasia risk in very low-birthweight infants.

  Science.gov (United States)

  Usuda, Touhei; Kobayashi, Takehiro; Sakakibara, Seiichi; Kobayashi, Akira; Kaneko, Takayuki; Wada, Masaki; Onozuka, Junya; Numata, Osamu; Torigoe, Katsumi; Yamazaki, Hajime; Sato, Takashi; Nagayama, Yoshihisa; Uchiyama, Makoto

  2012-08-01

  The aim of the present study was to evaluate the role of interleukin (IL)-6-634 polymorphism in neonatal disorders such as bronchopulmonary dysplasia (BPD) and periventricular leukomalacia (PVL) in very low-birthweight (VLBW) infants. This prospective cohort study included 202 infants (gestational age at birth, 23-34 weeks; birthweight, 500-1499 g). Genotypic analysis (polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism) was performed with DNA extracted from whole-blood samples. Genotype distribution (66.8% CC, 28.2% CG, 5.0% GG) was similar to that in the adult Japanese population. BPD occurred in 85 infants (42.1%) among 202 VLBW infants. The duration of O(2) therapy in infants with CG/GG genotypes was significantly longer than that in infants with the CC genotype (CG/GG vs CC: 40.3 ± 52.2 days vs 28.4 ± 32.6 days, P < 0.05), but the prevalence of BPD was not associated with the CG/GG genotype (CG/GG, 40.0%; CC, 46.3%, P= 0.24). Infants with CG/GG genotypes were more likely to have received postnatal corticosteroid therapy for BPD than those with the CC genotype (CG/GG vs CC: 20.9% vs 11.1%, P = 0.05). PVL occurred in six infants (3.0%). There was no significant difference in the prevalence of PVL among IL-6-634 polymorphisms (CG/GG, 3.0%; CC, 3.0%, P = 0.65). IL-6-634 polymorphism is associated with duration of oxygen therapy in VLBW infants. This suggests that the IL-6-634 polymorphism G allele is an aggravating factor of BPD. IL-6-634 polymorphism is not associated with PVL. © 2012 The Authors. Pediatrics International © 2012 Japan Pediatric Society.

 18. Interleukin-6 and procalcitonin as biomarkers in mortality prediction of hospitalized patients with community acquired pneumonia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilija Andrijevic

  2014-01-01

  Full Text Available Introduction: Community acquired pneumonia (CAP may present as life-threatening infection with uncertain progression and outcome of treatment. Primary aim of the trial was determination of the cut-off value of serum interleukin-6 (IL-6 and procalcitonin (PCT above which, 30-day mortality in hospitalized patients with CAP, could be predicted with high sensitivity and specificity. We investigated correlation between serum levels of IL-6 and PCT at admission and available scoring systems of CAP (pneumonia severity index-PSI, modified early warning score-MEWS and (Confusion, Urea nitrogen, respiratory rate, Blood pressure, ≥65 years of age-CURB65. Methods: This was prospective, non-randomized trial which included 101 patients with diagnosed CAP. PSI, MEWS and CURB65 were assessed on first day of hospitalization. IL-6 and PCT were also sampled on the first day of hospitalization. Results: Based on ROC curve analysis (AUC ± SE = 0.934 ± 0.035; 95%CI(0.864-1.0; P = 0.000 hospitalized CAP patients with elevated IL-6 level have 93.4% higher risk level for lethal outcome. Cut-off value of 20.2 pg/ml IL-6 shows sensitivity of 84% and specificity of 87% in mortality prediction. ROC curve analysis confirmed significant role of procalcitonin as a mortality predictor in CAP patients (AUC ± SE = 0.667 ± 0.062; 95%CI(0.546-0.789; P = 0.012. Patients with elevated PCT level have 66.7% higher risk level for lethal outcome. As a predictor of mortality at the cut-off value of 2.56 ng/ml PCT shows sensitivity of 76% and specificity of 61.8%. Conclusions: Both IL-6 and PCI are significant for prediction of 30-day mortality in hospitalized patients with CAP. Serum levels of IL6 correlate with major CAP scoring systems.

 19. The Dose–Response Association between Nitrogen Dioxide Exposure and Serum Interleukin-6 Concentrations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jennifer L. Perret

  2017-05-01

  Full Text Available Systemic inflammation is an integral part of chronic obstructive pulmonary disease (COPD, and air pollution is associated with cardiorespiratory mortality, yet the interrelationships are not fully defined. We examined associations between nitrogen dioxide (NO2 exposure (as a marker of traffic-related air pollution and pro-inflammatory cytokines, and investigated effect modification and mediation by post-bronchodilator airflow obstruction (post-BD-AO and cardiovascular risk. Data from middle-aged participants in the Tasmanian Longitudinal Health Study (TAHS, n = 1389 were analyzed by multivariable logistic regression, using serum interleukin (IL-6, IL-8 and tumor necrosis factor-α (TNF-α as the outcome. Mean annual NO2 exposure was estimated at residential addresses using a validated satellite-based land-use regression model. Post-BD-AO was defined by post-BD forced expiratory ratio (FEV1/FVC < lower limit of normal, and cardiovascular risk by a history of either cerebrovascular or ischaemic heart disease. We found a positive association with increasing serum IL-6 concentration (geometric mean 1.20 (95% CI: 1.1 to 1.3, p = 0.001 per quartile increase in NO2. This was predominantly a direct relationship, with little evidence for either effect modification or mediation via post-BD-AO, or for the small subgroup who reported cardiovascular events. However, there was some evidence consistent with serum IL-6 being on the causal pathway between NO2 and cardiovascular risk. These findings raise the possibility that the interplay between air pollution and systemic inflammation may differ between post-BD airflow obstruction and cardiovascular diseases.

 20. Elevage et alimentation du cerf (Cervus Elaphus) : 2. Elevage des jeunes et production de viande

  OpenAIRE

  THERIEZ , M.

  1989-01-01

  La croissance des animaux, de la naissance à l’âge adulte, ainsi que les caractéristiques de la carcasse des cerfs sont présentées dans cet article. Le jeune faon qui pèse de 8 à 9 kg à la naissance, a une croissance rapide pendant la phase d’alimentation lactée. Cette croissance varie entre 250 et 450 g/j selon le niveau alimentaire de sa mère. Elle dépend également du sexe du faon (+ 20 à + 50 g/j pour les mâles par rapport aux femelles) et de son poids à la naissance (1 kg supplémentaire l...

 1. [Effect of lipopolysaccharides from Porphyromonas endodontalis on the expression of interleukin-34 in mouse osteoblasts].

  Science.gov (United States)

  Yu, Ya-Qiong; Guo, Jia-Jie; Qiu, Li-Hong; Li, Xiao-Lin; Yang, Di; Guo, Yan

  2017-02-01

  To investigate the effects of lipopolysaccharides (LPS) extracted from Porphyromonas endodontalis (P.e) on the expression of interleukin-34 (IL-34) mRNA in MC3T3-E1 cells and the role of p38MAPK, ERK1/2, NF-κB and SIRT1 in the process. MC3T3-E1 cells were treated with different concentrations of P.e-LPS(0-50 mg/L) and 20 mg/L P.e-LPS for different time (0-24 h). The expression of IL-34 mRNA was detected by real-time reverse transcription-polymerase chain reaction (real time RT-PCR). MC3T3-E1 cells were pretreated with inhibitor of NF-κB(BAY 11-7082),inhibitor of p38MAPK (SB203580), inhibitor of ERK1/2 (PD98059), agonist of sirtuin1 (SIRT1) [resveratrol (RES)] and inhibitor of SIRT1 (EX-527) for 1 h, and then were treated with 20 mg/L P.e-LPS. The expression of IL-34 mRNA was detected by real time RT-PCR. Statistical analysis was performed using one-way ANOVA and Dunnett t test with SPSS 13.0 software package. The level of IL-34 mRNA increased significantly after treatment with different concentrations of P.e-LPS(0-50 mg/L),which indicated that P.e-LPS induced osteoblasts to express IL-34 mRNA in a dose-dependent manner. Maximal induction of IL-34 mRNA expression was observed in MC3T3-E1 cells treated with 20 mg/L P.e-LPS for 24 h.At 48 h, the expression of IL-34 mRNA decreased gradually. The mRNA of IL-34 decreased significantly after pretreatment with 10 μmol/L BAY-117082, SB203580 and PD98059 for 1 h. P.e-LPS-induced IL-34 upregulation was attenuated by pretreatment with RES, but increased by EX-527. These results suggest that P.e-LPS may mediate IL-34 mRNA expression in MC3T3-E1 cells. This process is dependent, at least in part, on p38MAPK, ERK1/2, NF-κB and SIRT1 signaling pathways.

 2. 20 CFR 501.1 - Definitions.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 20 Employees' Benefits 3 2010-04-01 2010-04-01 false Definitions. 501.1 Section 501.1 Employees' Benefits EMPLOYEES' COMPENSATION APPEALS BOARD, DEPARTMENT OF LABOR RULES OF PROCEDURE § 501.1 Definitions. (a) FECA means the Federal Employees' Compensation Act, 5 U.S.C. 8101 et seq. and any statutory...

 3. 76 FR 23342 - Russell Investment Management Company, et al.;

  Science.gov (United States)

  2011-04-26

  ...] Russell Investment Management Company, et al.; Notice of Application April 20, 2011. AGENCY: Securities...: Applicants request an order that would permit (a) series of certain open-end management investment companies... registered management investment companies and unit investment trusts outside of the same group of investment...

 4. An Exemplary High School Literary Magazine: "Et Cetera."

  Science.gov (United States)

  Holbrook, Hilary Taylor, Comp.

  One of a series of 20 literary magazine profiles written to help faculty advisors wishing to start or improve their publication, this profile provides information on staffing and production of "Et Cetera," the magazine published by Clarkstown High School, New City, New York. The introduction describes the literary magazine contest (and…

 5. etšeenia hunt Dzhohhar / Valter Toots

  Index Scriptorium Estoniae

  Toots, Valter

  2007-01-01

  etšeenia presidendist Dzhohhar Dudajevist (1944-1996). Ilmunud on ka raamat : Dudajeva, Alla. Miljoni esimene : raamat Dzhohhar Dudajevist. Tartu : Ilmamaa, 2004. Järgneb: 16. mai ; 23. mai ; 30. mai ; 06. juuni ; 13. juuni ; 20. juuni ; 27. juuni ; 4. juuli ; 11. juuli ; 18. juuli ; 25. juuli ; 1. aug. ; 6. aug.

 6. Anirban Mukhopadhyay : Migration et adaptation dans les deltas ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  20 mars 2015 ... Son dernier projet, dans le cadre du programme Ecosystem Services for Poverty Alleviation, consistait à modéliser l'incidence des changements climatiques et de l'élévation du niveau de la mer sur les mangroves des Sundarbans au Bangladesh. C'est ensuite avec beaucoup d'enthousiasme qu'il s'est ...

 7. Proinflammatory interleukins' production by adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells: the impact of cell culture conditions and cell-to-cell interaction.

  Science.gov (United States)

  Andreeva, Elena; Andrianova, Irina; Rylova, Julia; Gornostaeva, Aleksandra; Bobyleva, Polina; Buravkova, Ludmila

  2015-08-01

  The impact of culture conditions and interaction with activated peripheral blood mononuclear cells on the interleukin (IL) gene expression profile and proinflammatory IL-6 and IL-8 production by adipose-derived stromal cells (ASCs) was investigated. A microarray analysis revealed a wide range of IL genes either under standard (20%) or hypoxic (5%) O2 concentrations, some highly up-regulated at hypoxia. IL-6 and IL-8 production was inversely dependent on cell culture density. In early (first-third) passages, IL-6 and IL-8 concentration was higher at 20% O2 and in late (8th-12th) passages under 5% O2. Interaction between ASCs and mononuclear cells in indirect setting was accompanied with a significant decrease of IL-6 and did not result in the elevation of IL-8 concentration. Thereby, the production of proinflammatory interleukins (IL-6 and IL-8) may be affected by the ASC intrinsic features (density in culture, and duration of expansion), as well as by microenvironmental factors, such as hypoxia and the presence of blood-borne cells. These data are important for elucidating ASC paracrine activity regulation in vitro. They would also be on demand for optimisation of the cell therapy protocols, based on the application of ASC biologically active substances. SIGNIFICANCE PARAGRAPH: Ex vivo expansion is widely used for increasing the number of adipose-derived stromal cells (ASCs) and improving of their quality. The present study was designed to elucidate the particular factors influencing the interleukin production in ASCs. The presented data specified the parameters (i.e. cell density, duration of cultivation, hypoxia, etc.) that should be taken in mind when ASCs are intended to be used in protocols implying their paracrine activity. These data would be of considerable interest for researchers and clinicians working in the biomedical science. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.

 8. Cytokine Network in Scrub Typhus: High Levels of Interleukin-8 Are Associated with Disease Severity and Mortality

  Science.gov (United States)

  Astrup, Elisabeth; Janardhanan, Jeshina; Otterdal, Kari; Ueland, Thor; Prakash, John A. J.; Lekva, Tove; Strand, Øystein A.; Abraham, O. C.; Thomas, Kurien; Damås, Jan Kristian; Mathews, Prasad; Mathai, Dilip; Aukrust, Pål; Varghese, George M.

  2014-01-01

  Background Scrub typhus, caused by Orientia tsutsugamushi, is endemic in the Asia-Pacific region. Mortality is high if untreated, and even with treatment as high as 10–20%, further knowledge of the immune response during scrub typhus is needed. The current study was aimed at comparing plasma levels of a variety of inflammatory mediators in scrub typhus patients and controls in South India in order to map the broader cytokine profile and their relation to disease severity and clinical outcome. Methodology/Principal Findings We examined plasma levels of several cytokines in scrub typhus patients (n = 129) compared to healthy controls (n = 31) and infectious disease controls (n = 31), both in the acute phase and after recovery, by multiplex technology and enzyme immunoassays. Scrub typhus patients were characterized by marked changes in the cytokine network during the acute phase, differing not only from healthy controls but also from infectious disease controls. While most of the inflammatory markers were raised in scrub typhus, platelet-derived mediators such as RANTES were markedly decreased, probably reflecting enhanced platelet activation. Some of the inflammatory markers, including various chemokines (e.g., interleukin-8, monocyte chemoattractant peptide-1 and macrophage inflammatory protein-1β) and downstream markers of inflammation (e.g., C-reactive protein and pentraxin-3), were also associated with disease severity and mortality during follow-up, with a particular strong association with interleukin-8. Conclusions/Significance Our findings suggest that scrub typhus is characterized by a certain cytokine profile that includes dysregulated levels of a wide range of mediators, and that this enhanced inflammation could contribute to disease severity and clinical outcome. PMID:24516677

 9. Cytokine network in scrub typhus: high levels of interleukin-8 are associated with disease severity and mortality.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Astrup

  2014-02-01

  Full Text Available BACKGROUND: Scrub typhus, caused by Orientia tsutsugamushi, is endemic in the Asia-Pacific region. Mortality is high if untreated, and even with treatment as high as 10-20%, further knowledge of the immune response during scrub typhus is needed. The current study was aimed at comparing plasma levels of a variety of inflammatory mediators in scrub typhus patients and controls in South India in order to map the broader cytokine profile and their relation to disease severity and clinical outcome. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: We examined plasma levels of several cytokines in scrub typhus patients (n = 129 compared to healthy controls (n = 31 and infectious disease controls (n = 31, both in the acute phase and after recovery, by multiplex technology and enzyme immunoassays. Scrub typhus patients were characterized by marked changes in the cytokine network during the acute phase, differing not only from healthy controls but also from infectious disease controls. While most of the inflammatory markers were raised in scrub typhus, platelet-derived mediators such as RANTES were markedly decreased, probably reflecting enhanced platelet activation. Some of the inflammatory markers, including various chemokines (e.g., interleukin-8, monocyte chemoattractant peptide-1 and macrophage inflammatory protein-1β and downstream markers of inflammation (e.g., C-reactive protein and pentraxin-3, were also associated with disease severity and mortality during follow-up, with a particular strong association with interleukin-8. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Our findings suggest that scrub typhus is characterized by a certain cytokine profile that includes dysregulated levels of a wide range of mediators, and that this enhanced inflammation could contribute to disease severity and clinical outcome.

 10. Cytokine network in scrub typhus: high levels of interleukin-8 are associated with disease severity and mortality.

  Science.gov (United States)

  Astrup, Elisabeth; Janardhanan, Jeshina; Otterdal, Kari; Ueland, Thor; Prakash, John A J; Lekva, Tove; Strand, Øystein A; Abraham, O C; Thomas, Kurien; Damås, Jan Kristian; Mathews, Prasad; Mathai, Dilip; Aukrust, Pål; Varghese, George M

  2014-02-01

  Scrub typhus, caused by Orientia tsutsugamushi, is endemic in the Asia-Pacific region. Mortality is high if untreated, and even with treatment as high as 10-20%, further knowledge of the immune response during scrub typhus is needed. The current study was aimed at comparing plasma levels of a variety of inflammatory mediators in scrub typhus patients and controls in South India in order to map the broader cytokine profile and their relation to disease severity and clinical outcome. We examined plasma levels of several cytokines in scrub typhus patients (n = 129) compared to healthy controls (n = 31) and infectious disease controls (n = 31), both in the acute phase and after recovery, by multiplex technology and enzyme immunoassays. Scrub typhus patients were characterized by marked changes in the cytokine network during the acute phase, differing not only from healthy controls but also from infectious disease controls. While most of the inflammatory markers were raised in scrub typhus, platelet-derived mediators such as RANTES were markedly decreased, probably reflecting enhanced platelet activation. Some of the inflammatory markers, including various chemokines (e.g., interleukin-8, monocyte chemoattractant peptide-1 and macrophage inflammatory protein-1β) and downstream markers of inflammation (e.g., C-reactive protein and pentraxin-3), were also associated with disease severity and mortality during follow-up, with a particular strong association with interleukin-8. Our findings suggest that scrub typhus is characterized by a certain cytokine profile that includes dysregulated levels of a wide range of mediators, and that this enhanced inflammation could contribute to disease severity and clinical outcome.

 11. A common polymorphism near the interleukin-6 gene modifies the association between dietary fat intake and insulin sensitivity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cuda C

  2012-01-01

  Full Text Available Cristina Cuda1, Bibiana Garcia-Bailo1,2, Mohamed Karmali1,2, Ahmed El-Sohemy1, Alaa Badawi21Department of Nutritional Sciences, University of Toronto, 2Office of Biotechnology, Genomics and Population Health, Public Health Agency of Canada, Toronto, Ontario, CanadaBackground: Increasing evidence suggests a role for inflammation in the development of type 2 diabetes. Elevated levels of inflammatory cytokines, including interleukin-6, have been associated with insulin resistance, and dietary lipids can increase cytokine production. The objective of this study was to determine whether a single nucleotide polymorphism near the IL6 gene (rs7801406 modifies the relationship between dietary fat and markers of insulin sensitivity.Methods: Subjects were healthy men and women aged 20–29 years from the Toronto Nutrigenomics and Health Study. Dietary intake was estimated using a one-month semiquantitative food frequency questionnaire. Fasting blood samples were taken for genotyping and biomarker measurement.Results: The single nucleotide polymorphism was not associated with any of the measures of insulin sensitivity. However, it modified the relationship between total dietary fat and the homeostasis model assessment of insulin resistance (P = 0.053 for interaction. Total fat intake was positively related to HOMA-IR in individuals homozygous for the G allele (ß = 0.005 ± 0.002, P = 0.03, but not among heterozygotes. There was an inverse relationship between total fat intake and HOMA-IR in individuals who were homozygous for the A allele (β= –0.012 ± 0.006, P = 0.047.Conclusion: These findings suggest that dietary fat influences insulin sensitivity differently depending on genotype.Keywords: interleukin-6, insulin sensitivity, nutrigenomics, dietary fat

 12. Interleukin-6 as an endogenous pyrogen: induction of prostaglandin E2 in brain but not in peripheral blood mononuclear cells.

  Science.gov (United States)

  Dinarello, C A; Cannon, J G; Mancilla, J; Bishai, I; Lees, J; Coceani, F

  1991-10-25

  Fever induced by endogenous as well as exogenous pyrogens is often prevented by cyclooxygenase inhibitors; endogenous pyrogens stimulate prostaglandin E2 (PGE2) in or near the thermoregulatory centers of the brain. The cytokines, interleukin-1 (IL-1) and tumor necrosis factor (TNF), are two pyrogens which stimulate brain PGE2 formation during fever and also increase PGE2 synthesis in human mononuclear cells in vitro. In the present study, we examined whether interleukin-6 (IL-6) stimulates PGE2 formation in a manner similar to IL-1 and TNF. Both glycosylated and non-glycosylated forms of recombinant human IL-6 were tested. Following intravenous injection into rabbits, the glycosylated IL-6 was more pyrogenic than the non-glycosylated form and there was no evidence of synergy in the production of fever when IL-6 and IL-1 were given simultaneously. IL-6 fever was blocked by prior administration of the cyclooxygenase inhibitor ibuprofen. IL-6 was also pyrogenic in the cat by either the systemic or the intraventricular route. However, in both species, IL-6 was less effective than IL-1 beta. When given intraventricularly to cats, IL-6 produced an increase in PGE2 levels of the cerebrospinal fluid in parallel with the rise in body temperature. In the latter respect, IL-6 imitated IL-1 beta; however, IL-6 from 0.15-15 micrograms/ml did not increase mononuclear cell PGE2 production in vitro whereas IL-1 beta induced 20-30-fold increases in PGE2 at 100 ng/ml.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

 13. Îles et continents

  OpenAIRE

  Resztak, Karolina; Sanson, Hervé

  2017-01-01

  Ce numéro huit de la revue Continents manuscrits, à l’enseigne des « Iles et continents », se veut un numéro de varias, une fois n’est pas coutume. Iles et continents car : du Congo aux Antilles, en passant par l’Amérique du Nord, le numéro assume sa géographie plurielle, polycentrée. Le panorama d’auteurs représentés dans la revue est riche et varié : de Joseph Zobel à Sony Labou Tansi, d’Aimé Césaire à Nathanaël, ou René Maran, c’est bien des cartographies mises en relation que ce numéro té...

 14. Statut nutritionnel et parasitoses (intestinales et urinaires) chez les ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... d'y associer un traitement efficace contre les parasites intestinaux et urinaires. Mots-cles: Enfant, Ecole, Statut nutritionnel, IMC pour age, parasitoses, Burkina Faso. Nutritional status and parasites (intestinal and urinary) infections among school-age children in Burkina Faso: case study of Yamtenga, Koubri and Daguilma ...

 15. Urine interleukin-6, interleukin-8 and transforming growth factor β1 in infants with urinary tract infection and asymptomatic bacteriuria

  Science.gov (United States)

  Krzemień, Grażyna; Turczyn, Agnieszka; Pańczyk-Tomaszewska, Małgorzata

  2016-01-01

  Introduction Urinary tract infection (UTI) occurs in 1.1% of girls and 1.4% of boys during the first year of life. Asymptomatic bacteriuria (ABU) is usually detected incidentally in 0.9% of girls and 2.5% of boys at this age. The aim of the study was to assess the usefulness of measurement of pro-inflammatory urine interleukin (IL)-6 and IL-8 concentrations and anti-inflammatory transforming growth factor β1 (TGF-β1) level in infants with febrile UTI, non-febrile UTI and ABU. Material and methods A total of 35 children, mean age 6.14 ±3.47 months, were divided into three groups: group I – febrile UTI (n = 13), group II – non-febrile UTI (n = 13) and group III – ABU (n = 9). At the time of enrollment urine IL-6, IL-8, TGF-β1 and serum C-reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation rate (ESR), and white blood cell count (WBC) were measured. Renal ultrasound was performed in all children, 99mTc-dimercaptosuccinic acid scintigraphy (DMSA) and voiding cystourethrography in children with UTI. Results Urine concentrations of IL-6 and IL-8 were significantly higher in febrile UTI compared to those with non-febrile UTI and ABU (p children with febrile UTI compared to those with ABU (p children with UTI. No significant difference in frequency of an abnormal DMSA scan compared to a normal scan was found in groups with febrile and non-febrile UTI. No relations between urine cytokines, systemic inflammatory markers and changes in DMSA scan were observed. The cutoff value for detection of inflammatory changes in the DMSA scan for IL-8 was 120 pg/mg creatinine (Cr) and 40 pg/mg Cr for TGF-β1. Based on this value, the sensitivity for IL-8 was 58.3%, specificity 100% and for TGF-β1 66.7% and 83.7%, respectively. Conclusions We found significant differences in children with febrile UTI and ABU regarding urine IL-6, IL-8 and TGF-β1 levels. Urine cytokines and systemic inflammatory markers do not differentiate between upper and lower UTI in infants. PMID:27833443

 16. Interleukin 17A and interleukin 17F polymorphisms are associated with oral squamous cell carcinoma susceptibility in a Chinese population.

  Science.gov (United States)

  Li, Ning; Zhang, Chao; Chen, Zhaoquan; Bai, Lilu; Nie, Min; Zhou, Bin; Xu, Huanxi

  2015-02-01

  Several studies have investigated the association of the interleukin (IL) 17A and IL-17F polymorphisms and cancer of various organs. However, the role of the IL-17A and IL-17F polymorphisms in oral squamous cell carcinoma (OSCC) remains unclear. Thus we sought to clarify the association of the rs2275913, rs763780, and rs2397084 polymorphisms with OSCC in a Chinese population. A TaqMan single-nucleotide polymorphism Genotyping Assay (ABI, Foster, CA) was used to measure the distributions of the IL-17A (rs2275913) and IL-17F (rs763780, rs2397084) polymorphisms in 121 OSCC patients and 103 healthy controls. The association of those polymorphisms and clinical OSCC patient characteristic also was evaluated. Individuals carrying the rs2275913 A allele and AA genotype had an increased risk of OSCC (odds ratio [OR], 1.463; 95% confidence interval [CI], 0.807 to 2.652; and OR, 2.713; 95% CI, 1.250 to 5.889, respectively). The frequency of the rs2397084 T allele was significantly associated with a higher risk of OSCC than the G allele (OR, 1.501; 95% CI, 1.026 to 2.196). No difference in rs763780 frequencies was observed. The rs2275913 AA and rs2397084 TT genotypes also were associated with late clinical stages and poor tumor differentiation. In addition, stratification analysis indicated that the rs2275913 AA genotype increased OSCC risk among smoking and drinking populations (OR, 4.000; 95% CI, 1.404 to 11.394; and OR, 3.500; 95% CI, 1.018 to 12.030, respectively). In a smoking population, an rs9382084 T-allele carrier has a greater potential risk of OSCC than the overall population (OR, 2.200; 95% CI, 1.009 to 4.797). The results of this study suggest a significant association of rs2275913 and rs2397084 but not rs763780 with OSCC risk, and this was related to tumor stage and differentiation. In addition, the IL-17A and IL-17F polymorphisms can interact with smoking and drinking to enhance the risk of OSCC developing. Copyright © 2015 American Association of Oral and

 17. Analysis of the activation profile of dendritic cells derived from the bone marrow of interleukin-12/interleukin-23-deficient mice

  Science.gov (United States)

  Bastos, Karina R B; de Deus Vieira de Moraes, Luciana; Zago, Cláudia A; Marinho, Cláudio R F; Russo, Momtchilo; Alvarez, José M M; D'Império Lima, Maria R

  2005-01-01

  We have previously shown that macrophages from interleukin (IL)-12p40 gene knockout (IL-12/IL-23−/−) mice have a bias towards the M2 activation profile, spontaneously secreting large quantities of transforming growth factor-β1 (TGF-β1) and producing low levels of nitric oxide (NO) in response to lipopolysaccharide (LPS) and interferon-γ (IFN-γ). To verify whether the activation profile of dendritic cells (DCs) is also influenced by the absence of IL-12/IL-23, bone marrow-derived DCs from IL-12/IL-23−/− and C57BL/6 mice were evaluated. At first we noticed that ≈ 50% of the C57BL/6 DCs were dead after LPS-induced maturation, whereas the mortality of IL-12/IL-23−/− DCs was < 10%, a protective effect that diminished when recombinant IL-12 (rIL-12) was added during maturation. Similarly to macrophages, mature IL-12/IL-23−/− DCs (mDCs) produced higher levels of TGF-β1 and lower levels of NO than C57BL/6 mDCs. NO release was IFN-γ-dependent, as evidenced by the poor response of IFN-γ−/− and IL-12/IL-23−/−IFN-γ−/− mDCs. Nevertheless, IFN-γ deficiency was not the sole reason for the weak NO response observed in the absence of IL-12/IL-23. The high level of TGF-β1 secretion by IL-12/IL-23−/− mDCs could explain why exogenous IFN-γ partially restored the NO production of IFN-γ−/− mDCs, while IL-12/IL-23−/− IFN-γ−/− mDCs remained unresponsive. We also showed that CD4+ T-cell proliferation was inhibited by C57BL/6 mDCs, but not by IL-12/IL-23−/− mDCs. IFN-γ and NO appear to mediate this antiproliferative effect because this effect was not observed in the presence of mDCs from IFN-γ−/− or IL-12/IL-23−/− IFN-γ−/− mice and it was attenuated by aminoguanidine. We conclude that the presence of IL-12/IL-23 during LPS-induced maturation influences the activation profile of DCs by a mechanism that is, only in part, IFN-γ dependent. PMID:15804287

 18. Estimation of serum level of interleukin-17 and interleukin-4 in leprosy, towards more understanding of leprosy immunopathogenesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marwa Abdallah

  2013-01-01

  Full Text Available Background: Combating Mycobacterium leprae is known to be via T-helper1 response. However, other T-helper effector cells; T-helper17 and T-helper2; play a role, particularly in the context of disease type. Aims: We aimed to evaluate serum levels of interleukin (IL-17 (T-helper17 cytokine and IL-4 (T-helper2 cytokine in untreated patients with different types of leprosy, compared to controls. Methods: Using enzyme-linked immunosorbent assay, serum IL-17 and IL-4 levels were estimated in 43 leprotic patients and 43 controls. Patients were divided into six groups; tuberculoid, borderline cases, lepromatous, erythema nodosum leprosum (ENL, type 1 reactional leprosy, and pure neural leprosy. Patients were also categorized according to bacillary load and the presence or absence of reactions. Results: Serum IL-17 was significantly lower in cases (4-61.5 pg/mL; median 19, compared to controls (26-55 pg/mL; median 36 (P < 0.001, and was significantly lower in each type of leprosy compared to controls, with the lowest level in lepromatous leprosy (4-61.5 pg/mL; median 12.5. Significantly elevated serum IL-4 was found in patients (1.31-122.4 pg/mL; median 2.31 compared to controls (1.45-5.72 pg/mL; median 2.02 (P = 0.008, with the highest level among lepromatous leprosy patients (2-87.2 pg/mL; median 28.9, and the lowest in type 1 reactional leprosy (1.4-2.5 pg/mL; median 1.87 (P = 0.006. Conclusion: Defective secretion of IL-17 is related to disease acquisition as well as progression toward lepromatous pole in leprosy patients. The overproduction of IL-4 in patients with lepromatous leprosy may infer their liability to develop ENL. Nevertheless, the small number of the studied population is a limitation.

 19. 34 - 38 Ashiru et al.

  African Journals Online (AJOL)

  User

  INTRODUCTION. Commercial fish feeds are usually expensive because the traditional or conventional protein source ingredient such as fish meal, soyabean ... consumption (Madu et al., 2003). Fish feed constitute for about 60-80% of management cost in agricultural production (Igonifagha, 1979). Periodic scarcity and.

 20. Les Africaines Et Les Tic

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Enquête sur les technologies, la question de genre et autonomisation ...... Polachek, S. (1981) «Occupational self-selection: a human capital approach to sex ...... in the Computer Science major », Communications of the ACM, 44(5) : 108–14.