WorldWideScience

Sample records for hvilke effekter har

 1. En analyse av prestasjonsbasert belønning og hvilken effekt den har i Flytoget

  OpenAIRE

  Stousland, Kine

  2013-01-01

  Prestasjonsbasert belønning har vært i vinden de siste årene, og stadig flere bedrifter har tatt i bruk denne lønnsmetoden for å motivere ansatte til høyere effektivitet og bedre prestasjoner. Flytoget har kastet seg på denne bølgen og laget en medarbeiderbonus med samme kriterier for hele bedriften. Bonusen blir utbetalt en gang per år, og for å få full bonus må Flytoget oppnå 97% kundetilfredshet og fastsatt budsjett. Flytoget er en relativt liten bedrift med 334 ansatte. Hovedoppgaven t...

 2. Effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering. Et systematisk litteraturreview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glintborg, Chalotte; Hansen, Tia G. B.

  beskrevet. Der er ingen klar dansk definition af koordination. Begrebet bliver ofte brugt inkonsistent, og koordination er meget forskelligt tilrettelagt. Derfor kan man ikke generelt dokumentere, om koordinatorfunktioner er en sikker vej til forbedring af komplekse rehabiliteringsforløb. Sundhedsstyrelsen......Forskningsprojekt udvikler ny definition af begrebet koordination Som et led i forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering” er der udviklet en ny definition af koordinationsbegrebet. Forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret...... senhjerneskadeområdet – initiativer, der skal fremme en sammenhængende og helhedsorienteret rehabiliteringsindsats. Men hvad dækker begrebet koordination egentlig over? Det har et nyt forskningsprojekt set på og kommer med et bud på en ny definition. Dansk definition mangler Indholdet i koordination har været upræcist...

 3. Transfer og effekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Peter

  2017-01-01

  Effekt, virkning eller udbytte af en lederuddannelse afhænger af en række individuelle, uddannelsesmæssige og organisatoriske faktorer. Det ved vi fra uddannelsesforskningen og særligt fra forskningen i transfer. Kun hvis uddannelsesinstitutionerne såvel som de studerende og arbejdspladserne vil...... medvirke aktivt til at skabe og fremme transfer, kan man gøre sig forhåbninger om, at få effekt af en lederuddannelse....

 4. Hvilke varige skadevirkninger har lang tids bruk av cannabis på kognitive funksjoner.

  OpenAIRE

  Olsen, Knut Marius

  2007-01-01

  Abstract Background: Cannabis is the world’s most commonly used illicit drug, being used of about 4 % of the total global population between 15 and 64 years of age. After the discovery of the endocannabinoid system there has been an increase in the research about cannabis and THC and its potential use as a therapeutical drug. Hence there has also been renewed interest in its possible negative effects. Aims: To highlight recent knowledge and literature about the possible non-...

 5. What are the natural gas possibilities for Sweden?; Hvilke muligheter har Sverige

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dalman, Bengt Goeran [Goeteborg energi, Goeteborg (Sweden)

  1998-07-01

  This presentation discusses natural gas in Sweden. It is often claimed that, if the use of natural gas is developed, then the CO{sub 2} emissions will increase. This is certainly correct if the gas is only used for heating and only the Swedish emissions are considered. However, CO{sub 2} emission is a global problem, which implies that the emissions from the use of natural gas in Sweden must be considered in a Nordic perspective. The gas must be used in the most effective way, which is to use it for instance as fuel in combined heat and electricity production. Unlike heat, electric energy is supplied to a system where it is transferred freely and among all the North-European countries. However, the production of electricity in Denmark and Finland is predominantly based on coal and associated with very large CO{sub 2} emissions. This emission is due partly to the presence of carbon, partly to the low efficiency of this form of production. It is argued that developing the natural gas grid will reduce the CO{sub 2} emission more than can be achieved by means of biomass fuel.

 6. Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Erik, Buchwald,; Wind, Peter; Bruun, Hans Henrik

  2013-01-01

  Der har i de senere år været debat om, hvorvidt konkrete plantearter - fx Ær (Acer pseudoplatanus) og Gyvel (Cytisus scoparius) - er hjemmehørende arter i Danmark eller indførte fremmede (Buchwald 2008, 20110: Friis 2010: Møller 2011; Bruun2011). En medvirkende årsag til diskussionerne er, at derr...

 7. Har samfundstjeneste en præventiv effekt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Susanne

  2007-01-01

  Do Offenders Sentenced to Community Service Have Lower Rates of Recidivism than Offenders Sentenced to Imprisonment? The Community Service Programme (CS) was introduced in Denmark in 1982. The programme offers an alternative to incarceration in which offenders are sentenced to anywhere from 30...

 8. Pesticiders vekselvirkning med jordbearbejdning og gødskning. Effekter på fauna og mikroflora, og på udvalgte økosystem-funktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, S O; Kjærgaard, Charlotte; Elsgaard, Lars

  Dette projekt har undersøgt vekselvirkninger mellem to pesticider og hhv. jordbearbejdning (direkte sået eller pløjet jord) og gødskning (handels- eller husdyrgødning) med hensyn til effekter på regnorme, mikroleddyr og mikrobielle indikatorer og på udvalgte økosystem-tjenester (funktioner)....

 9. Lojalitet i nettbutikker: effekter EWOM

  OpenAIRE

  Harstad, Espen Getz; Krosby, Espen

  2014-01-01

  Oppgaven tar for seg forholdet imellom fem digitale lojalitetsbyggende faktorer (basert på Zeithaml, Parasuraman og Berrys SERVQUAL-teori) og elektronisk word-of-mouth. Formålet med oppgaven er å undersøke innvirkningen elektronisk word-of-mouth har på lojaliteten i en nettbutikk i klær og tilbehørsmarkedet. Nettbutikken som undersøkes, som også er oppdragsgiver, er Follestad.no – eid av Follestad AS og drevet av Aron Wallden. Tilnærmelsen er deduktiv og undersøkelsesmetoden er...

 10. Metoder til indsamling af internetmateriale og deres effekt på senere analyser - med Facebook som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Ditte; Brügger, Niels; Sandvik, Kjetil

  2017-01-01

  enhver forsker og studerende vil møde, når Facebook i dets dynamiske online form bliver gjort til analyseobjekt gennem arkivering. Konkret illustreres det, hvordan fire specifikke arkiveringsmetoder af webmateriale på hver deres måde giver både begrænset og privilegeret adgang til de originale data og......I dette kapitel undersøges og diskuteres der, hvordan forskellige former for arkivering af digitalt materiale har forskellige implikationer for, hvilke analyser der kan foretages. Dette eksemplificeres med udgangspunkt i webstedet Facebook, og kapitlet diskuterer de metodologiske udfordringer, som...

 11. Har erhvervsuddannelserne en fremtid?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms

  2012-01-01

  Har erhvervsuddannelserne en fremtid? Eller mere præcist: Har de en fremtid med den grundform som nu har fungeret i over 50 år? Det vil sige som et separat system baseret på vekseluddannelser, hvor hovedparten af uddannelserne foregår i praktik, og som i vid udstrækning styres af arbejdsmarkedets...

 12. Hvilke psykiske og sosiale problemer kan oppstå hos stomiopererte, og hva er sykepleierens ansvar?

  OpenAIRE

  Bismo, Marit; Engh, Christian; Fagervold, Linda; Fagervold-Mathisen, Lone

  2015-01-01

  NORSK: Introduksjon: Studier viser høy forekomst av angst og depresjon blant pasienter med stomi. Dette gir redusert sosial interaksjon og økt forlegenhet. Hensikt: Finne ut omfanget og pasienters skildringer av psykiske og sosiale problemer som kan oppstå etter en stomioperasjon. På bakgrunn av dette finne ut hva sykepleierens ansvar er for å imøtekomme problemene pasientene beskriver. Metode: Denne oppgaven er en litteraturstudie. Vi har søkt etter aktuell forskning i databasene Cinah...

 13. Genetisk polymorfisme har betydning for 
opioiders smertestillende effekt efter kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frydshou, Andreas; Hansen, Egon Godthåb; Gögenur, Ismail

  2013-01-01

  Post-operative pain-management (PPM) should first of all be decided by the specific surgical procedure in each case, but it also seems that genetic polymorphism affects the clinical effects of the pharmacological treatment. In this article we summarize the existing evidence of the hypothesis...... that the A118G-variant of the µ-opioidreceptor-gene OPRM1 affects clinical response to opioids after gynaecological and abdominal surgery. If the genetic profile of each patient becomes easier accessible in the future, PPM might be planned accordingly to surgical procedure as well as to genetic profile...... to avoid post-operative pain and pharmacological adverse effects....

 14. Signalement af den gode og effektive lærer- eleverne har ordet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerresgaard, Helle

  contributed to the present educational debate. The book is based on qualitative interviews with 30 teachers about their jobs and their personal development. This is no coincidence. The current pedagogical debate does not only focus on professional and practical pedagogical skills. It also focuses......-pupil relationship, where they experience consistency which refers to the relationship that exists between her professionalism and her personality – to her personality being in the midst of her professionalism. She will win respect as the incarnation of her own message, and this explains why the pupils make...

 15. Der Effekt von Hohlraumströmung auf den Druckausgleich

  NARCIS (Netherlands)

  Bentum, van C.A.; Suma, A.B.; Kalkman, I.M.; Koster, T.; Geurts, C.P.W.; Ruscheweyh, xx

  2011-01-01

  KURZFASSUNG. Hinterlüftete Fassaden sind ein häufig verwendetes System der Verkleidung. Auf der Vorderseite eines Hohlraums wird eine durchlässige äußere Schichtangebracht. Über den Raum selbst wird ein Druckausgleich zwischen der Außenseite und der Innenseite des Hohlraums erzielt. Dieser Effekt

 16. Tilsetningsstoff og tekniske hjelpestoff ved produksjon av filet av hvitfisk. Faglig sluttrapport

  OpenAIRE

  Lorentzen, Grete Elisabeth

  2017-01-01

  Målsettingen med dette prosjektet har vært å øke den generelle kunnskapen om bruk av tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer ved produksjon av hvitfiskfilet. I prosjektet er det gjennomført et litteraturstudium på hvilken effekt ulike tilsetningsstoffer har på fiskefilet. Deretter er det laget en veileder hvor målet har vært å gi en lettfattet og oversiktlig informasjon om hvilke tilsetningsstoffer det er lov å bruke, hvilken effekt de har, og eksempler på praktisk bruk av tilsetningssto...

 17. Effekte gewaltorientierter Computerspiele bei Kindern : Wirkmechanismen, Moderatoren und Entwicklungsfolgen

  OpenAIRE

  Trudewind, Clemens; Steckel, Rita

  2003-01-01

  'Einen großen Teil ihrer Freizeit verbringen Kinder und Jugendliche derzeit mit Computer- und Videospielen. Viele dieser Spiele fordern vom Spieler gewalttätige und gegen virtuelle Personen gerichtete aggressive Aktionen. Im Unterschied zur Fernsehwirkungsforschung gibt es bisher nur wenige empirische Untersuchungen, die sich mit den Auswirkungen des Umgangs mit solchen Spielen beschäftigen. Das Ziel dieser Studie war a) unmittelbare Effekte des Spielens gewalthaltiger Computerspiele experime...

 18. Har Gobind Khorana

  Indian Academy of Sciences (India)

  IAS Admin

  Har Gobind Khorana, whose scientific career spanned a period of more than sixty ... Vancouver to the Institute for Enzyme Research at the University of Wisconsin in .... Khorana was very excited at the opportunity ... development of simplified ...

 19. Khorana, Prof. Har Gobind

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1976 Honorary. Khorana, Prof. Har Gobind Nobel Laureate (Medicine) - 1968. Date of birth: 9 January 1922. Date of death: 9 November 2011. Last known address: Alfred P. Sloan Professor of, Biology and Chemistry, Massachusetts Institute of, Technology, 77 Massachusetts Ave., Cambridge, MA 02139, U.S.A..

 20. Har vi en virkelighedssans?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trettvik, Johan

  2013-01-01

  Vores teoretiske forhold til virkeligheden er meget omdiskuteret, og særlig spørgsmålet om, hvorvidt vores viden afspejler noget virkeligt, er centralt i diskussionen af begrebet om virkelighed. I psykologien har det sat sine spor ved enten en reduktionistisk holdning til sit genstandsfelt eller ...

 1. Har Gobind Khorana

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 17; Issue 12. Har Gobind Khorana - Early Years in Science and Transition from Chemistry to Chemical Biology. Uttam L Rajbhandary. General Article Volume 17 Issue 12 December 2012 pp 1125-1135 ...

 2. Kumar, Prof. Har Darshan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Fellow Profile. Elected: 1975 Section: Plant Sciences. Kumar, Prof. Har Darshan Ph.D. (London), FNA, FNASc. Date of birth: 25 February 1934. Specialization: Algology, Microbial Biotechnology, Genetics, Ecology and Environment Address: Mrigtrishna, B.32/32, H.K. 214, Saketnagar Colony, Naria, Varanasi 221 005, U.P.

 3. Dine marker har DNA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eckholdt, Annette; Winding, Anne; Krogh, Paul Henning

  2017-01-01

  Ordet "biodiversitet" og at det er noget, vi skal have mere af, nævnes hyppigt. Men hvad er biodiversitet, og hvordan måles det? Agrologisk har bedt et par eksperter fra Aarhus Universitet forklare, hvordan et DNA-aftryk af jord og vand kan erstatte optællinger i felten og sige noget om biodivers......Ordet "biodiversitet" og at det er noget, vi skal have mere af, nævnes hyppigt. Men hvad er biodiversitet, og hvordan måles det? Agrologisk har bedt et par eksperter fra Aarhus Universitet forklare, hvordan et DNA-aftryk af jord og vand kan erstatte optællinger i felten og sige noget om...

 4. Fast lichtschnell durch die Stadt: Visualisierung relativistischer Effekte

  Science.gov (United States)

  Kraus, Ute; Borchers, Marc P.

  2005-03-01

  Eine Computersimulation ermöglicht es uns, mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durch die Tübinger Fußgängerzone zu fahren. Was wir dabei sehen, ist verblüffend: Die Häuser vor uns rücken umso weiter in die Ferne, je mehr wir beschleunigen; gleichzeitig erscheinen die Hauskanten in unserer Nähe immer stärker gekrümmt. Der Grund für diese merkwürdigen Bilder ist die so genannte Aberration: Ein und derselbe Lichtstrahl hat für den fahrenden Beobachter eine andere Richtung als für denjenigen, der am Straßenrand steht. Dieser Effekt ist im Alltag klein. Wenn wir aber in der Simulation fast lichtschnell durch die Tübinger Altstadt rasen, ist er dramatisch groß.

 5. Harnessing solar heat

  CERN Document Server

  Norton, Brian

  2013-01-01

  Systems engineered by man to harness solar heat in a controlled manner now include a diverse range of technologies each serving distinctive needs in particular climate contexts. This text covers the breadth of solar energy technologies for the conversion of solar energy to provide heat, either as the directly-used output or as an intermediary to other uses such as power generation or cooling. It is a wholly updated, extended and revised version of “Solar Energy Thermal Technology” first published in 1992. The text draws on the own author’s research and that of numerous colleagues and

 6. HARNESSING BIG DATA VOLUMES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogdan DINU

  2014-04-01

  Full Text Available Big Data can revolutionize humanity. Hidden within the huge amounts and variety of the data we are creating we may find information, facts, social insights and benchmarks that were once virtually impossible to find or were simply inexistent. Large volumes of data allow organizations to tap in real time the full potential of all the internal or external information they possess. Big data calls for quick decisions and innovative ways to assist customers and the society as a whole. Big data platforms and product portfolio will help customers harness to the full the value of big data volumes. This paper deals with technical and technological issues related to handling big data volumes in the Big Data environment.

 7. Engelsk forsker konkluderer at ISM koden kun har haft lille effekt på sikkerhed og arbejdsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grøn, Sisse

  2010-01-01

  I en gennemarbejdet Ph.d. afhandling fra Seafarers International Research Institute i Cardiff konkluderes det at der er betydelig forskel på det som det var meningen at ISM koden skulle kunne gøre for sikkerhed og arbejdsmiljø og hvordan den så er udmøntet i praksis.......I en gennemarbejdet Ph.d. afhandling fra Seafarers International Research Institute i Cardiff konkluderes det at der er betydelig forskel på det som det var meningen at ISM koden skulle kunne gøre for sikkerhed og arbejdsmiljø og hvordan den så er udmøntet i praksis....

 8. Ökonomische Effekte der Vereinigten Bühnen Wien: Endbericht ; Studie im Auftrag der Vereinigten Bühnen Wien

  OpenAIRE

  Schnabl, Alexander; Dippenaar, Sarah; Müllbacher, Sandra; Skrivanek, Isabella; Weberberger, Irene

  2011-01-01

  aus dem Inhaltsverzeichnis: Einleitung; Kultur und Tourismus - ökonomische Aspekte; Untersuchungsmethode; Ökonomische Effekte der Ausgaben der Vereinigten Bühnen Wien; Ökonomische Effekte der Ausgaben der BesucherInnen der Vereinigten Bühnen Wien; Executive Summary; Literaturverzeichnis;

 9. The knowledge status EFFEKT: Efficiency shortage. Basis for further research

  International Nuclear Information System (INIS)

  Doorman, Gerard; Grande, Ove S.

  2002-02-01

  This report gives a survey of results from the ''Norges forskningsraad'' ( The Norwegian Research Council) program EFFEKT (1996-2000) and some other relevant projects. The report focuses on areas relevant to the efficiency shortage problems and is made as a part of the foundation for the start of the competence project ''Competence Building - Capacity Shortage''. The challenge is to find adequate solutions that satisfies the demands from market participants, systems operators and market actors. This mainly contains problems of both operational and long term strategic character which primarily touches the following main areas: Peak load coverage, operating security and reserves, network capacity and environmental aspects. The results are reported under these headings from several relevant projects. The major challenges in the future will be: 1) Development of mechanisms that bring the right incentives for improved use of the flexibility in the end consumption. 2) Adaptation of the market and organisational conditions in order to improve the consumer flexibility. 3) Further development of the incentive structures for the network owners and systems operators so that the existing transferring capacity is used as well as possible and the macro economic development of the network is encouraged. 4) Profit estimations and financing of larger co-originated connections particularly across the country borders, in deregulated power markets. Particularly the first two challenges are probably a condition for the deregulated power markets as the Nordic one, shall be able to survive in the long run. In an appendix main data studied in the projects as a basis for this report, are referred

 10. Environmental Control Unit Harness Project

  Science.gov (United States)

  Oliva-Buisson, Yvette J.

  2014-01-01

  Testing four new Environmental Control Unit Harnesses for improved user comfort during SCAPE operations. Phase I, testing in a lab environment, Phase II will continue testing the best candidates in a field environment.

 11. Pit Stop - en skoling i strategisk design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Jørgen

  2013-01-01

  Afsnittet redegør for det faglige indhold i et uddannelsesforløb for små og mellemstore virksomheder inden for de kreative brancher. Med baggrund i en række kursusforløb beskrives værktøjer og metoder der har været bragt i spil og hvilke effekter det havde på de involverede kreative virksomheder....

 12. Analyse af IPCC delrapport 2 - Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Hesselbjerg; Arnbjerg-Nielsen, Karsten; Grindsted, Aslak

  . Med afsæt i denne delrapport er der udarbejdet en dansk analyse, der nærmere beskriver effekterne af et ændret klima i Danmark suppleret med den seneste danske forskning udført af det danske Center for Regional Changes in the Earth System (CRES). ”Analyse af IPCC delrapport 2 – Effekter...

 13. Verbesserung bei Patienten durch den Community Reinforcement Approach: Effekte auf Zufriedenheit und psychiatrische Symptome

  NARCIS (Netherlands)

  Roozen, H.G.; Greeven, P.G.J.; Dijkstra, B.A.G.; Bischof, G.

  2013-01-01

  Patienten mit Suchterkrankungen weisen ein eingeschränktes Wohlbefinden auf. Eine Querschnittsstudie mit einem Prä-Post-Behandlungsdesign wurde durchgeführt, um Behandlungs­effekte des Community Reinforcement Approach (CRA) hinsichtlich Zufriedenheit und psychia­trischer Symptome zu erfassen. Die

 14. Sammenligning af sertindols og olanzapins effekt på kognition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, René Ernst

  Der er gennem de senere år kommet tiltagende fokus, både nationalt og internationalt, på de kognitive deficits der ses hos patienter med skizofreni. Det er kendt at den farmakologiske behandling har indflydelse på kognition funktion, men det er endnu ikke fyldestgørende klarlagt hvorledes de enke...... enkelte atypiske antipsykotika påvirker kognitiv funktion. Der vil blive beskrevet studiedesign for SEROLA studiet, som sammenligner sertindol og olanzapin med kognition, målt med CANTAB, som primært outcome....

 15. Medicinsk cannabis

  OpenAIRE

  Salehi, Nazu; Lambert-Jensen, Mikkel Mørch; Hansen, Sebastian Lorentz; Hansen, Caroline Pulz; Nadir, Atifa Mohammad; Ernst, Line; Showiki, Omar Isac

  2016-01-01

  AbstractCannabis har, blandt nogle kulturer, været værdsat for sine medicinske egenskaber i årtusinder. Formålet med denne rapport er, at undersøge de helende effekter cannabis har på cancer og multipel sclerose. Dette gør vi, ved at se på moderne forskning indenfor emnet. Endvidere vil vi prøve at forudsige, hvilke fremtidige studier der skal foretages for at opnå implementering af medicinsk cannabis, ved at bruge Rogers’ Diffusion of Innovations. VI har valgt at interviewe 3 forskellige per...

 16. Harnessing off-target effects

  DEFF Research Database (Denmark)

  Saginc, Gaye; Voellmy, Franziska; Linding, Rune

  2017-01-01

  The 'off-targets' of a drug are often poorly characterized yet could be harnessed in the treatment of complex diseases. A recent study used a small-molecule screening in non-small-cell lung cancer to repurpose an FDA-approved ALK/IGF1R inhibitor and uncover its mechanism of action....

 17. Harness the Power of Technology

  Science.gov (United States)

  Duncan, Arne

  2011-01-01

  Today, U.S. educators are teaching in the midst of a technological revolution. Technology promises to provide innovative solutions in the nation's classrooms, just as it has transformed the way people communicate, socialize, and conduct business. In this article, the author argues that now is the time to harness technology to revolutionize the way…

 18. Effekte von Xenohormonen auf die limnischen Invertebraten Gammarus fossarum (Crustacea, Amphipoda) und Marisa cornuarietis (Mollusca, Prosobranchia)

  OpenAIRE

  Schirling, Martin

  2005-01-01

  In dieser Arbeit werden Effekte von Xenohormonen auf Gammarus fossarum und Marisa cornuarietis anhand verschiedener Parameter, auf unterschiedlichen biologischen Ebenen dargestellt. In einem Laborexperiment mit G. fossarum, das Grundlage für weitere Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit war, konnte gezeigt werden, dass sich die Stressproteine hsp90 und hsp70 im Laufe der Oocytenreifung gegenläufig verhalten. Sowohl in einem Freilandversuch, bei dem der Einfluss von Kläranlageneinleitern ...

 19. Experimental investigations on the mechanisms of the warm prestress effect; Experimentelle Untersuchungen zu den Mechanismen des WPS-Effekts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roos, E.; Alsmann, U. [Stuttgart Univ. (Germany). Staatliche Materialpruefungsanstalt

  1998-11-01

  The Government-supported, joint project by IWW Freiburg, BAM Berlin, IWW Magdeburg, and MPA Stuttgart is intended to yield insight into the mechanisms underlying the WPS, warm prestress effect, and to derive on this basis a quantitative description of the WPS effect. (orig./CB) [Deutsch] Ziel eines durch das BMBF gefoerderten Gemeinschaftsprojekts von IWW Freiburg, BAM Berlin, IWW Magdeburg und MPA Stuttgart ist es, die Mechanismen des WPS-(warm prestress)-Effekts zu erklaeren und auf dieser Basis eine quantitative Beschreibung des WPS-Effekts zu ermoeglichen. (orig./MM)

 20. 14 medisinplanter fra Burma med fokus på lakserende effekt : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Phan, Cong Lap

  2009-01-01

  I denne masteroppgaven ble det sett på sammenhenger mellom vitenskapelige data som er tilgjengelige og bruken av 14 tradisjonelle medisinplanter, med fokus på lakserende effekt. Plantene er hentet fra Burma-samlingen som ble laget av Arnold Nordal i 1957-1961. Det ble først og fremst foretatt litteratursøk i databasene Scifinder Scholar 2007, Biological Abstract, ISI Web of Knowledge- Web of Science og PubMed. Søk på synonymnavn ble foretatt i plantedatabasene IPNI, ITIS og Tropicos....

 1. Harness cavitation to improve processing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pandit, A.G.; Moholkar, V.S. [Univ. of Bombay (India)

  1996-07-01

  Mention cavitation to most chemical engineers, and they undoubtedly think of it as an operational problem. Indeed, the rapid creation and then collapse of bubbles, which is after all what cavitation involves, can destroy pumps and erode other equipment. Cavitation, however, also can have a positive side--presuming it is designed for and not unplanned. In this article, the authors look at how cavitation can be harnessed to improve processes, and the mechanisms for inducing cavitation--ultrasonics and hydrodynamics--and their likely roles. Sonication, that is, the use of ultrasound, is the conventional approach for creating cavitation, and so they turn to it first. Over the past few years, a number of groups have attempted to solve the problem of scale-up and design of ultrasonic reactors. The authors review the systems that already exist and also explore a simpler and efficient alternative to the ultrasonic reactor, the hydrodynamic cavitation reactor.

 2. Harnessing Intellectual Property for Development: Some Thoughts ...

  African Journals Online (AJOL)

  Harnessing Intellectual Property for Development: Some Thoughts on an Appropriate ... This will be achieved through the creation of an IP system that provides ... the good being protected and the manner in which the creative process unfolds.

 3. Anzeichen einer linearen dosis-effekt beziehung bei sehr kleinen bestrahlungsdosen

  CERN Document Server

  Diehl, I.

  1980-01-01

  Zur Aufstellung einer Strahlungsdosis - Effekt - Kurve bei kleinen Dosen wurde der Mikrokerntest verwendet, da er relativ einfach und gleich- zeitig sehr empfindlich ist. Die Bohne Vicia Faba (Fillbasket) wurde mit 60Co Gammastrahlen und mit hochenergetischen Neutronen bestrahlt. Die Neutronen wurden von 600 MeV Protonen, die auf ein Be—Target auftrafen produziert und unter einem Winkel von 0 Grad extrahiert. Informationen fiber Dosimetrie und Eigenschaften der verwandeten Strahlung wurder bereits an anderer Stelle beschriebenl) des gleichen auch Einzelheiten fiber die Aufzucht der BORE Vicia Fabaz). Nach der Bestrahlung wurden jeweils 5 Bohnen zu bestimmten Zeitpunkten fixiert und danach die Prfiparate herge— stellt. Pro Préparat wurden 1000 Zellen ausgewertet.

 4. Effekt evaluering af Svangre-Føde Journal i Region Nordjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barlach, Anders

  Formål: Evalueringen beskæftiger sig med effekt data opsamlet under anvendelse af den eksisterende papir journal og CSC Clinical Suite Svangre-føde Journal hos de gravide der mødte frem på fødegangen på Ålborg Sygehus før og under pilot implementeringen i maj 2011, og på fødegangen Hjørring Sygehus...... specifikationer og prototyper der også tager stilling til en organiseringen af målinger med henblik på evaluering. Den teoretiske gennemgang efterfølges af den konkrete fremstilling af måle- og evalueringsdesign af Svangre-føde journalen i Region Nordjylland. Resultaterne er genstand for en statistisk...

 5. Har rød solhatt (Echinacea purpurea), råmelk fra ku (Bovine colostrum) eller c-vitamin effekt på forkjølelse?

  OpenAIRE

  Vassbotn, Liv Jorunn

  2009-01-01

  This literature review examines if Echinacea purpurea, Bovine colostrum or Vitamin C has an effect on common cold infections. Effect is defined in this article as prevention, reduction of symptoms or decrease in duration of disease. The 9 clinical studies and 2 meta- analysis included in this literature review has not found statistically significant result by use of Echinacea purpurea, Bovine colostrums or Vitamin C versus placebo during common cold infection. Therefore I cannot recommend the...

 6. Træning har positiv effekt på helbredsrelateret livskvalitet hos kræftpatienter i behandling--en gennemgang af et Cochranereview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønkvist, Camilla Kjær; Højman, Pernille; Gehl, Julie

  2013-01-01

  Cancer and treatment of cancer affects the health-related quality of life (HRQoL) in patients. A recent Cochrane review concludes that exercise may have positive effects on HRQoL and several other domains. Other reviews have shown that physical activity may protect against development of cancer...

 7. Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.J.C. Tyler

  1988-06-01

  Full Text Available Tyler's article is published in English in Rangifer 7 (2, 1987: Fertility in female reindeer: the effect of nutrition and growth.Sammendrag: Drektighetsprosenten i ungrein varierer sterkt fra individ til individ og fra flokk til flokk. En høy fruktbarhet i reinflokken er selve grunnlaget for en vellykket reindrift. Overraskende er det derfor at man vet lite om hvilke faktorer som bestemmer om rein skal bli drektig eller ikke. I denne artikkelen blir effekten av ernæring på reinsimlenes fruktbarhet diskutert. Undersøkelser indikerer at rein er som andre pattedyr, der fruktbarheten er relatert til kroppsvekten. Forholdet mellom reinens kroppsvekt og fruktbarhet varierer likevel sterkt. Mye tyder på at drektighetsprosenten i ungrein er avhengig av reintettheten. Dette indikerer at ernæringen er en viktig faktor når det gjelder fruktbarhet i ungrein. Vektspesifikk fruktbarhet kan derfor være en brukbar indikator for reinflokkens fortilgang. I prinsippet vil slike fruktbarhetsundersøkelser gi et tidlig varsel om reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget før en markert nedgang i slaktevekten observeres. Etter foredraget til Nic. Tyler hadde Terje Skogland et forberedt innlegg som er gjengitt på norsk. Deretter fulgte en lengre diskusjon som også er gjengitt.

 8. Design Process Improvement for Electric CAR Harness

  Science.gov (United States)

  Sawatdee, Thiwarat; Chutima, Parames

  2017-06-01

  In an automobile parts design company, the customer satisfaction is one of the most important factors for product design. Therefore, the company employs all means to focus its product design process based on the various requirements of customers resulting in high number of design changes. The objective of this research is to improve the design process of the electric car harness that effects the production scheduling by using Fault Tree Analysis (FTA) and Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) as the main tools. FTA is employed for root cause analysis and FMEA is used to ranking a High Risk Priority Number (RPN) which is shows the priority of factors in the electric car harness that have high impact to the design of the electric car harness. After the implementation, the improvements are realized significantly since the number of design change is reduced from 0.26% to 0.08%.

 9. Medicinalindustrien har brug for diagnoser som ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fugl, Marie

  2008-01-01

  Det er ikke første gang, at medicinalindustriens evne til at finde nye markeder har medført nye eller bredere diagnoser. I det forrige årti så vi et parallelt forløb mellem et boom i antallet af depressionsdiagnoser og forbruget af lykkepiller. Interview med sociolog Thomas Brante. Udgivelsesdato...

 10. Appropriate administrative structures in harnessing water resources ...

  African Journals Online (AJOL)

  Appropriate administrative structures in harnessing water resources for sustainable growth in Nigeria. Lekan Oyebande. Abstract. No Abstract. Journal of Mining and Geology Vol. 42(1) 2006: 21-30. Full Text: EMAIL FULL TEXT EMAIL FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT.

 11. Kyllinger har effektivt immunforsvar mod herpes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchmann, Kurt

  2008-01-01

  Forskere ved Københavns Universitet, Fakultet for Biovidenskab har studeret kyllingens MHC molekyler og kan derigennem forklare hvorfor en særlig stamme indenfor denne art er modstandsdygtige mod en særlig herpesvirus. Udgivelsesdato: 18. januar 2008...

 12. Harnessing Collaborative Annotations on Online Formative Assessments

  Science.gov (United States)

  Lin, Jian-Wei; Lai, Yuan-Cheng

  2013-01-01

  This paper harnesses collaborative annotations by students as learning feedback on online formative assessments to improve the learning achievements of students. Through the developed Web platform, students can conduct formative assessments, collaboratively annotate, and review historical records in a convenient way, while teachers can generate…

 13. Funktionelle in vitro-Effekte CAMP/CGMP-modulierender Pharmaka am humanen Detrusormuskel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ückert St

  2002-01-01

  Full Text Available Die zyklischen Nukleotidmonophosphate cAMP und cGMP regulieren als intrazelluläre Second Messenger zahlreiche Gewebe- und Organfunktionen. cAMP und cGMP werden von zellulären Adenylat- und Guanylatzyklasen synthetisiert und von Phosphodiesterasen degradiert, die somit Schlüsselenzyme im Prozeß der Tonusregulation glatter Muskulatur sind. Die Markteinführung des PDE5-Inhibitors Sildenafil (Viagra hat dem Konzept der PDE-Inhibition auch in der Urologie breite Akzeptanz verschafft. Eigene Arbeiten der vergangenen Jahre beschreiben die Präsenz der PDE-Isoenzyme 1, 2, 3, 4 und 5 in der Muskulatur des humanen Detrusors und zeigen das klinische Potential des PDE1-Inhibitors Vinpocetin in der Behandlung der motorischen Dranginkontinenz. Mit dem Ziel der Charakterisierung geeigneter Substanzen für die Pharmakotherapie der Detrusorhyperaktivität haben wir die in vitro-Effekte neuer, selektiver Inhibitoren der PDE des Typs 2, 3 und 5 auf isolierte humane Detrusormuskulatur untersucht und mit denen des Diterpens Forskolin (Aktivator der Adenylatzyklase und der Stickoxid (NO-Donatoren Dihydropyridin (DHP und Na+Nitroprussid (NNP verglichen.

 14. Harnessing the Potential of Additive Manufacturing

  Science.gov (United States)

  2016-12-01

  31 Defense AT&L: November-December 2016 Harnessing the Potential of Additive Manufacturing Bill Decker Decker is director of Technology...achieve its goal of competition throughout the acquisition life cycle. When we look at additive manufacturing , we have a much different environment. To...Titanium-6 Aluminum-4 Vanadium with Powder Bed Fusion. This specification covers additively manufactured titanium-6 aluminum-4 vanadium (Ti-6Al-4V

 15. Harnessing supramolecular peptide nanotechnology in biomedical applications

  OpenAIRE

  Chan, Kiat Hwa; Lee, Wei Hao; Zhuo, Shuangmu; Ni, Ming

  2017-01-01

  Kiat Hwa Chan,1 Wei Hao Lee,2 Shuangmu Zhuo,3 Ming Ni3 1Division of Science, Yale-NUS College, Singapore; 2Department of Chemistry, Krieger School of Arts & Sciences, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA; 3Fujian Provincial Key Laboratory for Photonics Technology, Key Laboratory of OptoElectronic Science and Technology for Medicine of Ministry of Education, Fujian Normal University, Fuzhou, People’s Republic of China Abstract: The harnessing of peptides in biomedic...

 16. Local effects of friction between car tyres and roads; Lokale Effekte der Reibung zwischen Pkw-Reifen und Fahrbahn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fach, M.

  2000-07-01

  Local effects of friction in the contact surface of car tyres were measured and interpreted using specially developed or modified emthods of measurement. The sensors were used in test stands and in driving tests. - The results on local sliding and elastic deformations show that interaction of both components governs the friction forces between tyres and roads. Deformation slip and sliding slip occur jointly, leading to a characterstic shape of the friction-slip curve. A closed theory on the characteristics of tyre friction is presented. - Analogies are established between the local effects resulting from frictional load on the tyres and the methods of friction coeffcient analysis using the Darmstadt tyre sensors. The fundmental mechanisms are derived and presented. [German] Die Arbeit beschaeftigt sich mit der Messung und Interpretation lokaler Effekte der Reibung in der Aufstandsflaeche von Pkw-Reifen. Zur Messung dieser Effekte wurden im Rahmen der Arbeit Messmethoden geschaffen bzw. vorhandene Verfahren angepasst. Die Sensorik wurde auf Pruefstaenden und im Fahrversuch eingesetzt. - Die Ergebnisse zum lokalen Gleiten und zu den elastischen Deformationen zeigen, dass ein Zusammenspiel der beiden Komponenten fuer die Auspraegung von Reibkraeften zwischen Reifen und Strasse massgeblich ist. Es entsteht das gemeinsame Auftreten von Deformations- und Gleitschlupf am Reifen und damit das charakteristische Aussehen der Reibwert-Schlupf-Kurve. Eine geschlossene Theorie zur Charakteristik der Reifenreibung wird vorgestellt. - Daneben zeigen sich deutliche Analogien zwischen den lokalen Effekten in Folge von Reibwertbeanspruchung vom Reifen und der Verfahren zur Reibwerterkennung mit Hilfe der Darmstaedter Reifensensorik. Die grundlegenden Mechanismen dafuer werden hergeleitet. (orig.)

 17. Positive Effekte eines Kuraufenthaltes auf menopausale Beschwerden // Positive Effects of Health Cure on Menopausal Complaints

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Foisner W

  2016-01-01

  Full Text Available 100 patients in menopause were recruited in an open duo-centre study during a health cure for musculoskeletal system to investigate if health cure is able to achieve additive effects on menopausal afflictions. Patients were differentiated in pre-, periand postmenopausal stadium due to their hormonal state (TSH, estradiol, LH, FSH. Survey dates were admission, discharge, 3, 6, 9, 12 months. MRS (Menopause Rating Scale and HADS-D (Hospital Anxiety and Depression Scale – German version were used as main outcome parameters.brThe analysis revealed that beside the total score also the subscale of both questionnaires improved during the cure. This “success of cure” lasted over a period of 6 months. Afterwards the values approached to the initial situation. Indeed all subscales stayed beyond baseline during the whole study.brThe results of the present investigation may be concluded as a temporary improvement of discomforts, life quality and psyche of peri- and postmenopausal women due to inpatient health cure. p bKurzfassung/b: Während eines Kurheilverfahrens zu Beschwerden des Stütz- und Bewegungsapparates wurden in einer offenen Duo-Center-Studie 100 Patientinnen in der Menopause rekrutiert, um zu untersuchen, ob der Kuraufenthalt additive Effekte auf menopausale Beschwerden besitzt. Anhand eines Hormonstatus (TSH, Estradiol, LH, FSH wurden die Patientinnen in die Menopause-Stadien prä-, peri- und postmenopausal eingeteilt. Erhebungszeitpunkte: Aufnahme, Entlassung, 3, 6, 9 und 12 Monate. Die „Menopause Rating Scale“ (MRS und die „Hospital Anxiety and Depression Scale – deutsche Version“ (HADS-D wurden als Haupt-Outcomeparameter herangezogen.brDie Auswertung ergab, dass sich neben dem Gesamtscore auch die Teilskalen der beiden Fragebögen während des Kuraufenthaltes verbesserten. Dieser „Kurerfolg“ hielt über einen Zeitraum von 6 Monaten an, danach näherten sich die Werte wieder der Ausgangssituation. Alle Teilscores blieben über dem

 18. Hvilke Dødehavstekster er "sekteriske"?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2003-01-01

  Skønt Dødehavsrullerne antageligt tilhørte en gruppering, der boede i Qumran, tyder alt på, at mange af teksterne er forfattet andre steder. Artiklen undersøger den særlige sprogbrug, som antageligt er typisk for Qumran-samfundet, og som præger forbavsende få af tekserne. En meget stor del af...

 19. Harnessing dendritic cells in inflammatory skin diseases.

  Science.gov (United States)

  Chu, Chung-Ching; Di Meglio, Paola; Nestle, Frank O

  2011-02-01

  The skin immune system harbors a complex network of dendritic cells (DCs). Recent studies highlight a diverse functional specialization of skin DC subsets. In addition to generating cellular and humoral immunity against pathogens, skin DCs are involved in tolerogenic mechanisms to ensure the maintenance of immune homeostasis, as well as in pathogenesis of chronic inflammation in the skin when excessive immune responses are initiated and unrestrained. Harnessing DCs by directly targeting DC-derived molecules or selectively modulate DC subsets is a convincing strategy to tackle inflammatory skin diseases. In this review we discuss recent advances underlining the functional specialization of skin DCs and discuss the potential implication for future DC-based therapeutic strategies. Copyright © 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Harnessing Dendritic Cells for Tumor Antigen Presentation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nierkens, Stefan [Department of Tumor Immunology, Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Geert Grooteplein 28, Nijmegen 6525 GA (Netherlands); Janssen, Edith M., E-mail: edith.janssen@cchmc.org [Division of Molecular Immunology, Cincinnati Children' s Hospital Research Foundation, University of Cincinnati College of Medicine, 3333 Burnet Avenue, Cincinnati, OH 45229 (United States)

  2011-04-26

  Dendritic cells (DC) are professional antigen presenting cells that are crucial for the induction of anti-tumor T cell responses. As a consequence, research has focused on the harnessing of DCs for therapeutic interventions. Although current strategies employing ex vivo-generated and tumor-antigen loaded DCs have been proven feasible, there are still many obstacles to overcome in order to improve clinical trial successes and offset the cost and complexity of customized cell therapy. This review focuses on one of these obstacles and a pivotal step for the priming of tumor-specific CD8{sup +} and CD4{sup +} T cells; the in vitro loading of DCs with tumor antigens.

 1. Harnessing supramolecular peptide nanotechnology in biomedical applications.

  Science.gov (United States)

  Chan, Kiat Hwa; Lee, Wei Hao; Zhuo, Shuangmu; Ni, Ming

  2017-01-01

  The harnessing of peptides in biomedical applications is a recent hot topic. This arises mainly from the general biocompatibility of peptides, as well as from the ease of tunability of peptide structure to engineer desired properties. The ease of progression from laboratory testing to clinical trials is evident from the plethora of examples available. In this review, we compare and contrast how three distinct self-assembled peptide nanostructures possess different functions. We have 1) nanofibrils in biomaterials that can interact with cells, 2) nanoparticles that can traverse the bloodstream to deliver its payload and also be bioimaged, and 3) nanotubes that can serve as cross-membrane conduits and as a template for nanowire formation. Through this review, we aim to illustrate how various peptides, in their various self-assembled nanostructures, possess great promise in a wide range of biomedical applications and what more can be expected.

 2. Fascians funktion och olika fysioterapeutiska interventioners effekt på fascian

  OpenAIRE

  Hackman, Mikaela

  2017-01-01

  Fasciabehandlingar är ett relativt nytt område inom fysioterapin, även om intresse för ämnet funnits redan under antikens tid. Forskningsmetoderna har i dag blivit bättre och vi kan undersöka vävnader som varit omöjliga att undersöka tidigare, på grund av tek-nikbrist. Syftet med det här arbetet är att ta reda på vad forskningen idag kommit fram till i fråga om fascia, ffa då det handlar om smärta, och hur fysioterapeuten kan ha nytta av kunskapen vid behandling av klienter. Den första forskn...

 3. Effekte des oxidativen Stresses auf die Expression der Scavenger-Rezeptoren CD36 und SR-BI und des Transkriptionsfaktors PPARγ in Makrophagen

  OpenAIRE

  Westendorf, Thomas

  2006-01-01

  Ziel dieser Dissertationsschrift war es, die Effekte des oxidativen Stresses in Form von oxLDL auf die Expression der atherogenen Scavenger-Rezeptoren CD36, SR-BI, des Transkriptionsfaktors PPARγ und pro-inflammatorischer Zytokine zu untersuchen. Die durchgeführten Untersuchungen beruhen auf der Annahme, dass modifizierte LDL durch Induktion der genannten Scavenger-Rezeptoren und nachfolgende unregulierte Aufnahme in Makrophagen mit Bildung von Schaumzellen entscheidend zur Entwicklung einer ...

 4. Automation of Electrical Cable Harnesses Testing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhuming Bi

  2017-12-01

  Full Text Available Traditional automated systems, such as industrial robots, are applied in well-structured environments, and many automated systems have a limited adaptability to deal with complexity and uncertainty; therefore, the applications of industrial robots in small- and medium-sized enterprises (SMEs are very limited. The majority of manual operations in SMEs are too complicated for automation. The rapidly developed information technologies (IT has brought new opportunities for the automation of manufacturing and assembly processes in the ill-structured environments. Note that an automation solution should be designed to meet the given requirements of the specified application, and it differs from one application to another. In this paper, we look into the feasibility of automated testing for electric cable harnesses, and our focus is on some of the generic strategies for the improvement of the adaptability of automation solutions. Especially, the concept of modularization is adopted in developing hardware and software to maximize system adaptability in testing a wide scope of products. A proposed system has been implemented, and the system performances have been evaluated by executing tests on actual products. The testing experiments have shown that the automated system outperformed manual operations greatly in terms of cost-saving, productivity and reliability. Due to the potential of increasing system adaptability and cost reduction, the presented work has its theoretical and practical significance for an extension for other automation solutions in SMEs.

 5. Harnessing the power of emerging petascale platforms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mellor-Crummey, John

  2007-01-01

  As part of the US Department of Energy's Scientific Discovery through Advanced Computing (SciDAC-2) program, science teams are tackling problems that require computational simulation and modeling at the petascale. A grand challenge for computer science is to develop software technology that makes it easier to harness the power of these systems to aid scientific discovery. As part of its activities, the SciDAC-2 Center for Scalable Application Development Software (CScADS) is building open source software tools to support efficient scientific computing on the emerging leadership-class platforms. In this paper, we describe two tools for performance analysis and tuning that are being developed as part of CScADS: a tool for analyzing scalability and performance, and a tool for optimizing loop nests for better node performance. We motivate these tools by showing how they apply to S3D, a turbulent combustion code under development at Sandia National Laboratory. For S3D, our node performance analysis tool helped uncover several performance bottlenecks. Using our loop nest optimization tool, we transformed S3D's most costly loop nest to reduce execution time by a factor of 2.94 for a processor working on a 50 3 domain

 6. Harnessing supramolecular peptide nanotechnology in biomedical applications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chan KH

  2017-02-01

  Full Text Available Kiat Hwa Chan,1 Wei Hao Lee,2 Shuangmu Zhuo,3 Ming Ni3 1Division of Science, Yale-NUS College, Singapore; 2Department of Chemistry, Krieger School of Arts & Sciences, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA; 3Fujian Provincial Key Laboratory for Photonics Technology, Key Laboratory of OptoElectronic Science and Technology for Medicine of Ministry of Education, Fujian Normal University, Fuzhou, People’s Republic of China Abstract: The harnessing of peptides in biomedical applications is a recent hot topic. This arises mainly from the general biocompatibility of peptides, as well as from the ease of tunability of peptide structure to engineer desired properties. The ease of progression from laboratory testing to clinical trials is evident from the plethora of examples available. In this review, we compare and contrast how three distinct self-assembled peptide nanostructures possess different functions. We have 1 nanofibrils in biomaterials that can interact with cells, 2 nanoparticles that can traverse the bloodstream to deliver its payload and also be bioimaged, and 3 nanotubes that can serve as cross-membrane conduits and as a template for nanowire formation. Through this review, we aim to illustrate how various peptides, in their various self-assembled nanostructures, possess great promise in a wide range of biomedical applications and what more can be expected. Keywords: peptides, self-assembly, nanotechnology

 7. Harnessing the power of emerging petascale platforms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mellor-Crummey, John [Associate Professor, Department of Computer Science, Rice University, Houston, TX (United States)

  2007-07-15

  As part of the US Department of Energy's Scientific Discovery through Advanced Computing (SciDAC-2) program, science teams are tackling problems that require computational simulation and modeling at the petascale. A grand challenge for computer science is to develop software technology that makes it easier to harness the power of these systems to aid scientific discovery. As part of its activities, the SciDAC-2 Center for Scalable Application Development Software (CScADS) is building open source software tools to support efficient scientific computing on the emerging leadership-class platforms. In this paper, we describe two tools for performance analysis and tuning that are being developed as part of CScADS: a tool for analyzing scalability and performance, and a tool for optimizing loop nests for better node performance. We motivate these tools by showing how they apply to S3D, a turbulent combustion code under development at Sandia National Laboratory. For S3D, our node performance analysis tool helped uncover several performance bottlenecks. Using our loop nest optimization tool, we transformed S3D's most costly loop nest to reduce execution time by a factor of 2.94 for a processor working on a 50{sup 3} domain.

 8. Developing a TTCN-3 Test Harness for Legacy Software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Okika, Joseph C.; Ravn, Anders Peter; Siddalingaiah, Lokesh

  2006-01-01

  We describe a prototype test harness for an embedded system which is the control software for a modern marine diesel engine. The operations of such control software requires complete certification. We adopt Testing and Test Control Notation (TTCN-3) to define test cases for this purpose. The main...... challenge in developing the test harness is to interface a generic test driver to the legacy software and provide a suitable interface for test engineers. The main contribution of this paper is a demonstration of a suitable design for such a test harness. It includes: a TTCN-3 test driver in C++, the legacy...

 9. Harnessing quantum transport by transient chaos.

  Science.gov (United States)

  Yang, Rui; Huang, Liang; Lai, Ying-Cheng; Grebogi, Celso; Pecora, Louis M

  2013-03-01

  Chaos has long been recognized to be generally advantageous from the perspective of control. In particular, the infinite number of unstable periodic orbits embedded in a chaotic set and the intrinsically sensitive dependence on initial conditions imply that a chaotic system can be controlled to a desirable state by using small perturbations. Investigation of chaos control, however, was largely limited to nonlinear dynamical systems in the classical realm. In this paper, we show that chaos may be used to modulate or harness quantum mechanical systems. To be concrete, we focus on quantum transport through nanostructures, a problem of considerable interest in nanoscience, where a key feature is conductance fluctuations. We articulate and demonstrate that chaos, more specifically transient chaos, can be effective in modulating the conductance-fluctuation patterns. Experimentally, this can be achieved by applying an external gate voltage in a device of suitable geometry to generate classically inaccessible potential barriers. Adjusting the gate voltage allows the characteristics of the dynamical invariant set responsible for transient chaos to be varied in a desirable manner which, in turn, can induce continuous changes in the statistical characteristics of the quantum conductance-fluctuation pattern. To understand the physical mechanism of our scheme, we develop a theory based on analyzing the spectrum of the generalized non-Hermitian Hamiltonian that includes the effect of leads, or electronic waveguides, as self-energy terms. As the escape rate of the underlying non-attracting chaotic set is increased, the imaginary part of the complex eigenenergy becomes increasingly large so that pointer states are more difficult to form, making smoother the conductance-fluctuation pattern.

 10. Har læreplanen (stadig) minimal betydning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Jens Aage

  2016-01-01

  Undervisningsministeriets læreplaner for skolens fag er centrale styredokumenter, der fastlægger formål og rammesætter indhold og form for undervisningen. Men hvilken betydning har de i praksis?...

 11. Harnessing two language games to enhance students' achievement ...

  African Journals Online (AJOL)

  Harnessing two language games to enhance students' achievement in English vocabulary: implications for ... This study investigated the use of games strategies on Senior Secondary One (SS1) students' ... AJOL African Journals Online.

 12. Edge and core dynamics in harness

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ball, R.

  2007-01-01

  Resistive kink oscillations in tokamak plasmas are usually treated as core localized events, yet there there are several mechanisms by which they may interact with the edge dynamics. This suggests that we may regulate edge oscillatory behaviour, or ELMs, by harnessing the natural or contrived sawtooth period and amplitude. In this work I investigate core-edge oscillatory entrainment through direct propagation of heat pulses, inductive coupling, and global higher order resonance effects. In the core of auxiliary heated tokamak plasmas the ineluctable rhythm of slow buildup and rapid conversion of potential energy governs electron and heat radial transport. The growth phase of the sawtooth is accompanied by significant reconnection, then during the collapse the temperature and density in the core fall dramatically. There is evidence from experiments in reversed field pinch devices that ensuing energy fluxes can affect flow shear and confinement at the edge. The basis for this study is the dynamical (BDS) model for edge plasma behavior that was derived from electrostatic resistive MHD equations. The BDS model reflects the major qualitative features of edge dynamics that have been observed, such as L-H transitions and associated ELMs, hysteresis, and spontaneous reversal of poloidal shear flow. Under poorly dissipative conditions the transient behavior of the model can exhibit period-doubling, blue-sky, homoclinic, and other exotic bifurcations. Thus we might ask questions such as: Is it possible to mode-lock the edge dynamics to the core sawteeth? Can we induce, or prevent, a change in direction of shear flow? What about MHD effects? Is core-edge communication one way or is there some feedback? In the simplest prototype for coupled core-edge dynamics I model the sawtooth crash as a periodic power input to the edge potential energy reservoir. This is effected by coupling the BDS model to the dynamical system u = u(1 - u 2 - x 2 ) - ω s x, x = x(1-u 2 -x 2 ) + ω s u

 13. Flippige Online-PDFs - Webpublikationen mit Umblätter-Effekt durch das MegaZine3-Tool

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaudia Mattern

  2013-03-01

  Full Text Available Webdokumente werden in letzter Zeit immer häufiger mit einem Umblätter–Effekt präsentiert. Beliebt ist dies vor allem für Onlineversionen von Printmagazinen, Produktkatalogen und die Postwurfflyer von Super- und Baumärkten. Diese Funktion des Umblätterns wird mit diversen Begriffen Flip Book, Pageflip, … bezeichnet – einige davon sind markenrechtlich geschützt – was es echt schwierig macht, sich googelnder Weise einen raschen Überblick zu solchen Tools zu verschaffen. Wer es dennoch schafft, findet schnell heraus, dass diese Funktion eher im professionellen, hochpreisigen Desktop- und Online-Publishing Bereich angesiedelt ist. Für medienpädagogisch motivierte Projektergebnisse gibt’s wenig Optionen[FN1], die die Eigenverantwortung bei der Onlinepublikation und Onlineverbreitung unterstützen. Daher war ich sehr erfreut, als ich mit MegaZine3 (MZ3 ein Tool gefunden hab, dass einerseits als Basisversion für alle NutzerInnen kostenlos ist (nichteinmal registrierungspflichtig, für Schulen und Unis eine kostenlose EDU–Lizenz ermöglicht (unbegrenzte Seitenanzahl bei Registrierung der Schule und es MZ3 auch als deutschsprachige Version gibt, weil die Entwicklungsfirma in München zu hause ist.

 14. Advances and limitations of visual conditioning protocols in harnessed bees.

  Science.gov (United States)

  Avarguès-Weber, Aurore; Mota, Theo

  2016-10-01

  Bees are excellent invertebrate models for studying visual learning and memory mechanisms, because of their sophisticated visual system and impressive cognitive capacities associated with a relatively simple brain. Visual learning in free-flying bees has been traditionally studied using an operant conditioning paradigm. This well-established protocol, however, can hardly be combined with invasive procedures for studying the neurobiological basis of visual learning. Different efforts have been made to develop protocols in which harnessed honey bees could associate visual cues with reinforcement, though learning performances remain poorer than those obtained with free-flying animals. Especially in the last decade, the intention of improving visual learning performances of harnessed bees led many authors to adopt distinct visual conditioning protocols, altering parameters like harnessing method, nature and duration of visual stimulation, number of trials, inter-trial intervals, among others. As a result, the literature provides data hardly comparable and sometimes contradictory. In the present review, we provide an extensive analysis of the literature available on visual conditioning of harnessed bees, with special emphasis on the comparison of diverse conditioning parameters adopted by different authors. Together with this comparative overview, we discuss how these diverse conditioning parameters could modulate visual learning performances of harnessed bees. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Effekte des Schwermetalls Platin auf die frühe Individualentwicklung des Zebrabärblings (Danio rerio) und der Paradies-Schnecke (Marisa cornuarietis)

  OpenAIRE

  Osterauer, Raphaela

  2010-01-01

  Seit der Einführung des Kfz-Katalysators werden die Platingruppenelemente Platin, Palladium und Rhodium vermehrt in die Umwelt eingetragen und gelangen u.a. über Straßenabflussgewässer in aquatische Ökosysteme. Die vorliegende Arbeit untersuchte die Effekte verschiedener Konzentrationen des löslichen Platinchlorids (0, 0.1, 10, 50, 100 und 200 µg/L PtCl2) auf verschiedene Endpunkte während der frühen Individualentwicklung der beiden Süßwasserorganismen Zebrabärbling (Danio rerio) und Para...

 16. Effektive representasjoner? Forventninger til og bekymringer for forskning på befruktede egg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Auensen Antonsen

  2011-05-01

  Full Text Available I Norge har vi hatt kontroverser omkring regulering avhumanmedisinsk bioteknologi siden 1980-tallet. Denneartikkelen analyserer et lite utsnitt av disse reguleringsdebattene,nærmere bestemt kontroversen omkring forskningpå befruktede egg. Med utgangspunkt i skriftlig materialeknyttet til tre reguleringsrunder (1994, 2003/2004 og2008 undersøker vi her hvordan ulike aktører arbeidet forå ramme inn denne kontroversen, bl.a. ved hjelp av ulikevitenskapelige og politiske representasjoner av det befruktedeegget.Vi finner at det i perioden 1987–2007 ble arbeidet medulike innramminger som utgangspunkt for retoriske ogpolitiske strategier: På den ene siden ser vi forsøk på å innrammekontroversen i et risikorammeverk som først ogfremst fokuserte på de potensielle negative sidene vedhumanmedisinsk bioteknologi, og som spesielt vektlarespekten for det ufødte liv. På den andre siden ser vi atman arbeidet med en forventningsinnramming som lahovedvekten på håpet om nye behandlingsregimer foralvorlig syke mennesker.Forbudet mot forskning på befruktede egg som ble vedtatti 1987, ble opprettholdt i 1994 og 2003. Med lovendringeni 2008 fikk vi imidlertid et markant brudd i dennorske lovgivningspraksisen, da forskning på befruktedeegg ble tillatt på visse premisser. Vi argumenterer for at den viktigste årsaken til denne lovendringen var Mehmet-saken, en sak som medførtesåkalte «oversvømmelser» (Callon 1998 i begge innrammingsforsøkenesom er omtalt ovenfor. Mehmet-saken eksponerte samtidig et generelt demokratiskdilemma. Saken illustrerte hvor sårbare lovregler og etiske prinsippkan være for det som for allmennheten fremstår som helt urimelig, og dennesaken etterspør slik sett mer hybride måter å tenke forholdet mellom det universelleog det partikulære, mellom prinsipiell etikk og lekmannsskjønn, mellomfakta og verdier som utgangspunkt for politikkutforming.Nøkkelord: humanmedisinsk bioteknologi, forskning på befruktede egg

 17. A Key Review of Non-Industrial Greywater Heat Harnessing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdur Rehman Mazhar

  2018-02-01

  Full Text Available The ever-growing concerns about making buildings more energy efficient and increasing the share of renewable energy used in them, has led to the development of ultra-low carbon buildings or passive houses. However, a huge potential still exists to lower the hot water energy demand, especially by harnessing heat from waste water exiting these buildings. Reusing this heat makes buildings more energy-efficient and this source is considered as a third-generation renewable energy technology, both factors conforming to energy policies throughout the world. Based on several theoretical and experimental studies, the potential to harness non-industrial waste water is quite high. As an estimate about 3.5 kWh of energy, per person per day could be harnessed and used directly, in many applications. A promising example of such an application, are low temperature fourth generation District Heating grids, with decentralized sources of heat. At the moment, heat exchangers and heat pumps are the only viable options to harness non-industrial waste heat. Both are used at different scales and levels of the waste-water treatment hierarchical pyramid. Apart from several unfavourable characteristics of these technologies, the associated exergetic efficiencies are low, in the range of 20–50%, even when cascaded combinations of both are used. To tackle these shortcomings, several promising trends and technologies are in the pipeline, to scavenge this small-scale source of heat to a large-scale benefit.

 18. Harnessing the crowd to accelerate molecular medicine research.

  Science.gov (United States)

  Smith, Robert J; Merchant, Raina M

  2015-07-01

  Crowdsourcing presents a novel approach to solving complex problems within molecular medicine. By leveraging the expertise of fellow scientists across the globe, broadcasting to and engaging the public for idea generation, harnessing a scalable workforce for quick data management, and fundraising for research endeavors, crowdsourcing creates novel opportunities for accelerating scientific progress. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 19. Har jeg forstået det rigtigt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horsted, Mette Wenzel; Herly, Lene

  2009-01-01

  Interviews med sygeplejestuderende, der har problemer i forhold til biokemi, anatomi og fysiologi, gav indsigt i disse studerendes læringsstrategier i undervisningen. Ved bevidst at inddrage motiverende faktorer som inklusion, attitude, mening og kompetence (1), kan der skabes et læringsmiljø, hvor...

 20. Dansk Taxi Råd har brug for et sprogkursus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Helle Bach

  2011-01-01

  16.10. afviser formanden for Dansk Taxi Råd, John Lindbom, at det nyindførte pointsystem har til hensigt at holde indvandrere fra at blive vognmænd. I stedet siger han, at det handler om at højne fagets status og serviceniveau. Dansk Taxi Råd kan komme langt ved at forbedre sin interkulturelle...

 1. Harness: Development of a multifunctional protective ship bulkhead

  NARCIS (Netherlands)

  Wal, R. van der; Meuers, R.J.C.

  2016-01-01

  HARNESS is a joint project between governments, industry and TNO with the objective to develop a multifunctional protective bulkhead for application on naval vessels. The multifunctional bulkhead aims at increasing the resilience of naval vessels, reduce damage and repair time and provide a safer

 2. Taso Mähar : avatud vannitoaga vanalinna korter / Gitte Hint

  Index Scriptorium Estoniae

  Hint, Gitte

  2003-01-01

  Modernne korter (220 m2). Sisearhitekt Taso Mähar, tema kommentaarid. Kogu korteri ulatuses on sisekujundusmaterjalidena kasutatud väärispuitu, metalli, marmorit ja klaasi. T. Mähari projekteeritud on trepp ja piirded, kamin, baarilett ja õhukesed alumiiniumraamidel mattklaasidega uksed. Ill.: I ja II korruse plaan, 8 värv. vaadet

 3. Giver specifik fodtræning og indlæg en yderligere effekt sammenlignet med et standard knæfokuseret træningsforløb for patienter med patellofemoral smertesyndrom?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølgaard, Carsten; Andreasen, Jane; Christensen, Marianne

  tilstrækkelig evidens for en overbevisende effekt af fod- og knæortoser i behandlingen af PFPS patienter. Formål: At undersøge om en kombination af specifik fodtræning og indlæg kan forbedre effekten af et standard træningsregime i behandlingen af patellofemorale smerte syndrom (PFPS). Materiale og metode...

 4. Uncovering Listeria monocytogenes hypervirulence by harnessing its biodiversity

  Science.gov (United States)

  Charlier, Caroline; Touchon, Marie; Chenal-Francisque, Viviane; Leclercq, Alexandre; Criscuolo, Alexis; Gaultier, Charlotte; Roussel, Sophie; Brisabois, Anne; Disson, Olivier; Rocha, Eduardo P. C.; Brisse, Sylvain; Lecuit, Marc

  2016-01-01

  Microbial pathogenesis studies are typically performed with reference strains, thereby overlooking microbial intra-species virulence heterogeneity. Here we integrated human epidemiological and clinical data with bacterial population genomics to harness the biodiversity of the model foodborne pathogen Listeria monocytogenes and decipher the basis of its neural and placental tropisms. Taking advantage of the clonal structure of this bacterial species, we identify clones epidemiologically associated with either food or human central nervous system (CNS) and maternal-neonatal (MN) listeriosis. The latter are also most prevalent in patients without immunosuppressive comorbidities. Strikingly, CNS and MN clones are hypervirulent in a humanized mouse model of listeriosis. By integrating epidemiological data and comparative genomics, we uncovered multiple novel putative virulence factors and demonstrated experimentally the contribution of the first gene cluster mediating Listeria monocytogenes neural and placental tropisms. This study illustrates the exceptional power of harnessing microbial biodiversity to identify clinically relevant microbial virulence attributes. PMID:26829754

 5. Hello World: Harnessing social media for the Rosetta mission

  Science.gov (United States)

  Baldwin, E.; Mignone, C.; O'Flaherty, K. S.; Homfeld, A.-M.; Bauer, M.; McCaughrean, M. J.

  2015-10-01

  The European Space Agency's (ESA) comet-chasing Rosetta mission was launched in 2004, before social media became a popular tool for mainstream communication. By harnessing a range of platforms for communicating the key messages of this unprecedented space adventure as the spacecraft reached its destination ten years later, a wide range of new audiences were reached and could follow this once-in-a-lifetime mission.

 6. Tosprogede har en trumf i ærmet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2010-01-01

  Solstrålehistorier om afghanske superstudenter ændrer ikke ved det faktum, at tosprogede børns faglige niveau halter bagefter deres danske klassekammeraters. Vi har brug for at skrue op for den pædagogiske målrettethed og ned for skrækken for andre sprog, hvis vi skal rette op på skævheden, mener...

 7. Network harness: bundles of routes in public transport networks

  Science.gov (United States)

  Berche, B.; von Ferber, C.; Holovatch, T.

  2009-12-01

  Public transport routes sharing the same grid of streets and tracks are often found to proceed in parallel along shorter or longer sequences of stations. Similar phenomena are observed in other networks built with space consuming links such as cables, vessels, pipes, neurons, etc. In the case of public transport networks (PTNs) this behavior may be easily worked out on the basis of sequences of stations serviced by each route. To quantify this behavior we use the recently introduced notion of network harness. It is described by the harness distribution P(r, s): the number of sequences of s consecutive stations that are serviced by r parallel routes. For certain PTNs that we have analyzed we observe that the harness distribution may be described by power laws. These power laws indicate a certain level of organization and planning which may be driven by the need to minimize the costs of infrastructure and secondly by the fact that points of interest tend to be clustered in certain locations of a city. This effect may be seen as a result of the strong interdependence of the evolutions of both the city and its PTN. To further investigate the significance of the empirical results we have studied one- and two-dimensional models of randomly placed routes modeled by different types of walks. While in one dimension an analytic treatment was successful, the two dimensional case was studied by simulations showing that the empirical results for real PTNs deviate significantly from those expected for randomly placed routes.

 8. Harnessing indigenous knowledge for sustainable forest management in Ghana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margaret Sraku-Lartey

  2015-01-01

  Full Text Available This paper makes a case for harnessing indigenous knowledge (IK for sustainable national development in Ghana. IK according to the World Bank is the basic component of any country’s knowledge system and it is upon this knowledge that scientific research builds. In Ghana the Government has recognized the need to harness IK for sustainable national development and has therefore incorporated it into the National Science, Technology and Innovation Development Programme. But there is no evidence however that scientific research in Ghana actually takes IK into consideration during the research process. This paper discusses the concept of indigenous knowledge, its relevance in scientific discourse and the need for harnessing it for national development in Ghana. A desk study was conducted using journal publications, research and technical reports, online databases and the internet. About sixty articles were analysed using the thematic synthesis method under the following broad headings: Importance of Indigenous knowledge, Indigenous forest foods, Indigenous medicines, IK and food security, the management and processing of IK and the protection of Indigenous Knowledge.The results of the study established the need to document the local knowledge using appropriate procedures and strategies. It also concludes by suggesting that IK in Ghana must be protected by law and integrated into formal science.

 9. Algorithm of automatic generation of technology process and process relations of automotive wiring harnesses

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  XU Benzhu; ZHU Jiman; LIU Xiaoping

  2012-01-01

  Identifying each process and their constraint relations from the complex wiring harness drawings quickly and accurately is the basis for formulating process routes. According to the knowledge of automotive wiring harness and the characteristics of wiring harness components, we established the model of wiring harness graph. Then we research the algorithm of identifying technology processes automatically, finally we describe the relationships between processes by introducing the constraint matrix, which is in or- der to lay a good foundation for harness process planning and production scheduling.

 10. Facebook Marketing - Fra A-Z

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Thomas Bøtker

  2009-01-01

  Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter...... marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og...... har oprettet en profil på Facebook, er potentialet åbenlyst....

 11. A single Danio rerio hars gene encodes both cytoplasmic and mitochondrial histidyl-tRNA synthetases.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ashley L Waldron

  Full Text Available Histidyl tRNA Synthetase (HARS is a member of the aminoacyl tRNA synthetase (ARS family of enzymes. This family of 20 enzymes is responsible for attaching specific amino acids to their cognate tRNA molecules, a critical step in protein synthesis. However, recent work highlighting a growing number of associations between ARS genes and diverse human diseases raises the possibility of new and unexpected functions in this ancient enzyme family. For example, mutations in HARS have been linked to two different neurological disorders, Usher Syndrome Type IIIB and Charcot Marie Tooth peripheral neuropathy. These connections raise the possibility of previously undiscovered roles for HARS in metazoan development, with alterations in these functions leading to complex diseases. In an attempt to establish Danio rerio as a model for studying HARS functions in human disease, we characterized the Danio rerio hars gene and compared it to that of human HARS. Using a combination of bioinformatics, molecular biology, and cellular approaches, we found that while the human genome encodes separate genes for cytoplasmic and mitochondrial HARS protein, the Danio rerio genome encodes a single hars gene which undergoes alternative splicing to produce the respective cytoplasmic and mitochondrial versions of Hars. Nevertheless, while the HARS genes of humans and Danio differ significantly at the genomic level, we found that they are still highly conserved at the amino acid level, underscoring the potential utility of Danio rerio as a model organism for investigating HARS function and its link to human diseases in vivo.

 12. Effekt av ulike kjemiske- og biologiske preparater på forekomsten av Fusarium og mykotoksiner i havre

  OpenAIRE

  Shakery, Bita

  2013-01-01

  Aksfusariose er en vanlig sykdom på korn forårsaket av flere ulike Fusarium-arter. En Fusarium-infeksjon på akset gir tap av avling i tillegg til en reduksjon i kvaliteten på kornet. Reduksjonen i kvalitet skjer i hovedsak gjennom produksjon av en rekke toksiske metabolitter (mykotoksiner) som kan være en helserisiko for både dyr og mennesker. I de senere årene har det vært økt fokus på Fusarium og mykotoksiner i korn både i Norge og i store deler av verden. En årsak til det...

 13. Externe Effekte der Laufwasserkraftnutzung

  OpenAIRE

  Kohler, Beate

  2006-01-01

  In den vergangenen Jahrzehnten hat eine zunehmende Sensibilisierung bzgl. der Vermeidung von Umweltbelastungen im Zusammenhang mit dem Abbau und dem Verbrauch natürlicher Ressourcen stattgefunden. Das Thema ist nicht nur Gegenstand von Wissenschaft und Politik, sondern wird von einer breiten Öffentlichkeit diskutiert. Da Energieerzeugung stets an die Nutzung und insofern auch an die Belastung natürlicher Ressourcen gebunden ist, betrifft diese Thematik Energieversorgungsunternehmen in besonde...

 14. How can developing countries harness biotechnology to improve health?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Persad Deepa L

  2007-12-01

  Full Text Available Abstract Background The benefits of genomics and biotechnology are concentrated primarily in the industrialized world, while their potential to combat neglected diseases in the developing world has been largely untapped. Without building developing world biotechnology capacity to address local health needs, this disparity will only intensify. To assess the potential of genomics to address health needs in the developing world, the McLaughlin-Rotman Centre for Global Health, along with local partners, organized five courses on Genomics and Public Health Policy in the developing world. The overall objective of the courses was to collectively explore how to best harness genomics to improve health in each region. This article presents and analyzes the recommendations from all five courses. Discussion In this paper we analyze recommendations from 232 developing world experts from 58 countries who sought to answer how best to harness biotechnology to improve health in their regions. We divide their recommendations into four categories: science; finance; ethics, society and culture; and politics. Summary The Courses' recommendations can be summarized across the four categories listed above: Science - Collaborate through national, regional, and international networks - Survey and build capacity based on proven models through education, training, and needs assessments Finance - Develop regulatory and intellectual property frameworks for commercialization of biotechnology - Enhance funding and affordability of biotechnology - Improve the academic-industry interface and the role of small and medium enterprise Ethics, Society, Culture - Develop public engagement strategies to inform and educate the public about developments in genomics and biotechnology - Develop capacity to address ethical, social and cultural issues - Improve accessibility and equity Politics - Strengthen understanding, leadership and support at the political level for biotechnology

 15. "Hello, World!" Harnessing Social Media for the Rosetta Mission

  Science.gov (United States)

  Baldwin, E.; Mignone, C.; Scuka, D.; Homfeld, A. M.; Ranero, K.; Rolfe, E.; Bennett, M.; Schepers, A.; O'Flaherty, K. S.; Bauer, M.; McCaughrean, M.

  2016-03-01

  The European Space Agency's comet-chasing Rosetta mission was launched in 2004, before social media became a popular tool for mainstream communication. As it reached its destination ten years later, new audiences were reached and inspired by this once-in-a-lifetime event by harnessing a range of outlets for communicating the key messages. These included traditional online platforms, such as news websites, blogs, and Livestream, as well as Twitter, Facebook, Instagram, Flickr, YouTube, Google+ and SoundCloud. In this article, we outline the role social media channels played in making Rosetta one of the European Space Agency's biggest communication and public engagement successes.

 16. When sparks fly harnessing the power of group creativity

  CERN Document Server

  Leonard, Dorothy

  2005-01-01

  Creativity and innovation are evergreen topics. Particularly in today's tough marketplace, companies in every industry are looking for ways to harness creativity and innovation to spur growth and enhance competitiveness. This book differs from many books on creativity in that its focus is on how to manage a group, rather than individual creativity. It refutes much conventional wisdom about where creativity comes from, particularly that creativity does not stem from the random genius of individuals. The authors reveal specific group configurations and strategies that can unleash the collective creativity of any team or group.

 17. Harnessing natural product assembly lines: structure, promiscuity, and engineering.

  Science.gov (United States)

  Ladner, Christopher C; Williams, Gavin J

  2016-03-01

  Many therapeutically relevant natural products are biosynthesized by the action of giant mega-enzyme assembly lines. By leveraging the specificity, promiscuity, and modularity of assembly lines, a variety of strategies has been developed that enables the biosynthesis of modified natural products. This review briefly summarizes recent structural advances related to natural product assembly lines, discusses chemical approaches to probing assembly line structures in the absence of traditional biophysical data, and surveys efforts that harness the inherent or engineered promiscuity of assembly lines for the synthesis of non-natural polyketides and non-ribosomal peptide analogues.

 18. To harness, transport and store the CO2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  2009-01-01

  This article about the CO 2 sequestration is divided in eight parts. The first part concerns the question of why it is important to harness the carbon dioxide. The second part reviews the different technologies to harness it. In part three, the conditioning and transport of CO 2 are studied. Then, the question of geological storage is tackled. The economical aspect of the CO 2 sequestration makes the following part. The acceptability of a underground storage is evoked because of the risk relative to the CO 2 storage. Some examples and projects (Usa, Canada, France) are presented. The conclusion ends this article with the assurance that the CO 2 sequestration is possible, but expansive on the energy level and financing (double investment cost and increasing at least 30% for the production costs for the energy coming from coal). It should be realized on a big scale only if significant tax are imposed to the atmospheric releases in CO 2 as it is the case in the Norwegian example (Sleipner field). The storage potentials are important by calling for aquifer layers. The questions of law and acceptability by the public are uncertain but not insurmountable if we think to the aquifers under the seas. (N.C.)

 19. Which is the better forecasting model? A comparison between HAR-RV and multifractality volatility

  Science.gov (United States)

  Ma, Feng; Wei, Yu; Huang, Dengshi; Chen, Yixiang

  2014-07-01

  In this paper, by taking the 5-min high frequency data of the Shanghai Composite Index as example, we compare the forecasting performance of HAR-RV and Multifractal volatility, Realized volatility, Realized Bipower Variation and their corresponding short memory model with rolling windows forecasting method and the Model Confidence Set which is proved superior to SPA test. The empirical results show that, for six loss functions, HAR-RV outperforms other models. Moreover, to make the conclusions more precise and robust, we use the MCS test to compare the performance of their logarithms form models, and find that the HAR-log(RV) has a better performance in predicting future volatility. Furthermore, by comparing the two models of HAR-RV and HAR-log(RV), we conclude that, in terms of performance forecasting, the HAR-log(RV) model is the best model among models we have discussed in this paper.

 20. Synthesis of Fluorescent Carbon Dots by Gastrointestinal Fluid Treatment of Mongolia Har Gabur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tegexibaiyin Wang

  2017-01-01

  Full Text Available Har Gabur is the carbide obtained from pig manure by burning. The fluorescent carbon dots (CDs of Har Gabur were successfully synthesized through simulating the digestion process of human gastrointestinal tract. Transmission Electron Microscope (TEM analysis showed that the average size of the prepared Har Gabur CDs was 4 nm, with good solubility in water and strong fluorescence under UV irradiation. The X-ray and Raman results showed that the Har Gabur CDs were mainly composed of oxygen “O” and carbon “C” elements, in the forms of “C=O” and “C-O.” The bond energy results showed that the nitrogen “N” atom presented as “C-N” form, which indicated that Har Gabur CDs also contain “N.” In photobleaching assay, Har Gabur CDs showed excellent light stability compared with ordinary organic dye, fluorescein, and Rhodamine B. The fluorescence intensity of Har Gabur CDs was fairly stable within a wide pH range of 3–10. When L-lysine and L-cysteine were applied for the passivation stage, the relative quantum yields were improved by 1.53 and 3.68 times, respectively. Finally, the fluorescence properties of Har Gabur CDs were tested in cells and zebrafish, illustrating that Har Gabur CD has potential in the application of biological labeling and imaging.

 1. Når skolens behov blir viktigere enn formell kompetanse: Hvordan veilede nyutdannede lærere til å undervise i skolefag de ikke har?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merete Føinum

  2016-04-01

  Full Text Available Studien undersøker veiledning av nyutdannede lærere ved en norsk ungdomsskole. Artikkelen problematiserer de ekstra krevende arbeidsbetingelsene som disse nye lærerne møtte i sitt første år, da de ble satt til å undervise i skolefag de ikke hadde studert. Forskningsspørsmålet er: Hvordan fremstiller nyutdannede ungdomsskolelærere sine opplevelser med å undervise i skolefag de ikke selv er formelt kvalifisert i, og på hvilke måter kan veiledning bidra med støtte? Artikkelen presenterer utdrag fra veiledningssamtaler som eksemplifiserer to nye læreres fremstilling av eget arbeid med elevvurdering når de mangler formell kvalifikasjon i faget. De nyutdannedes perspektiv, og mentorens, fremheves som et samspill gjennom inter­aksjonsanalyse. Artikkelens teoretiske bidrag er analysebegrepene – «psykologisk-emosjonell mentorstøtte» og «faglig-profesjonell mentorstøtte» – som brukes for å identifisere ulike varianter av mentorstøtte i veiledningssamtaler. Innenfor hovedtypen «faglig-profesjonell mentorstøtte» utdypes distinksjonen videre når det skilles analytisk mellom mentor-bidrag som vektlegger spisset drøfting av skolefag (faglig og mentor-innspill av pedagogisk eller mer generell didaktisk karakter (profesjonell. Dermed bidrar studien til å vise hvordan ulike kvaliteter i faglig-profesjonell lærerveiledning kan gjenkjennes i praksis. Funnene viser hvor avgjørende det er at mentor har kompetanse i det skolefaget det skal veiledes i, såfremt skoler ønsker å tilby nyutdannede lærere spisset veiledning i skolefag. Funnene har implikasjoner for skolelederes/-eieres tilrettelegging av arbeidsforhold og organiseringen av veilednings­støtte for nyutdannede lærere.Nøkkelord: nyutdannede (førsteårslærere, mentor(ing, veiledning, undervisningskompe­tanse, skolefag, ungdomsskolen, lærerutdanningAbstract Research on teachers’ professional development establishes the first year of teaching as a vulnerable phase

 2. A test harness for accelerating physics parameterization advancements into operations

  Science.gov (United States)

  Firl, G. J.; Bernardet, L.; Harrold, M.; Henderson, J.; Wolff, J.; Zhang, M.

  2017-12-01

  The process of transitioning advances in parameterization of sub-grid scale processes from initial idea to implementation is often much quicker than the transition from implementation to use in an operational setting. After all, considerable work must be undertaken by operational centers to fully test, evaluate, and implement new physics. The process is complicated by the scarcity of like-to-like comparisons, availability of HPC resources, and the ``tuning problem" whereby advances in physics schemes are difficult to properly evaluate without first undertaking the expensive and time-consuming process of tuning to other schemes within a suite. To address this process shortcoming, the Global Model TestBed (GMTB), supported by the NWS NGGPS project and undertaken by the Developmental Testbed Center, has developed a physics test harness. It implements the concept of hierarchical testing, where the same code can be tested in model configurations of varying complexity from single column models (SCM) to fully coupled, cycled global simulations. Developers and users may choose at which level of complexity to engage. Several components of the physics test harness have been implemented, including a SCM and an end-to-end workflow that expands upon the one used at NOAA/EMC to run the GFS operationally, although the testbed components will necessarily morph to coincide with changes to the operational configuration (FV3-GFS). A standard, relatively user-friendly interface known as the Interoperable Physics Driver (IPD) is available for physics developers to connect their codes. This prerequisite exercise allows access to the testbed tools and removes a technical hurdle for potential inclusion into the Common Community Physics Package (CCPP). The testbed offers users the opportunity to conduct like-to-like comparisons between the operational physics suite and new development as well as among multiple developments. GMTB staff have demonstrated use of the testbed through a

 3. ”Jeg har forstået den sådan, at den ikke skal forstås”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok

  2015-01-01

  Hvilke tekster kan man tillade sig at præsentere for børn i skolens undervisning? Det er det hovedspørgsmål, der stilles i denne artikel. Artiklens afsæt er et observations- og interviewstudie af en dansk 6. klasses læsning og analyse af tekster af forfattere som Franz Kafka, Fjodor Dostojevskij ...

 4. Paradoxical effects of radioiodine therapy in functional thyroid autonomy and mild immunothyropathy; Paradoxe Effekte der Radiojodtherapie bei funktioneller Schilddruesenautonomie und milder Immunthyreopathie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dunkelmann, S.; Rudolph, F.; Prillwitz, A.; Groth, P.; Schuemichen, C. [Rostock Univ. (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin

  1998-01-01

  einer Immunthyreopathie bereits vor Radiojodtherapie. Die durch die Radiojodtherapie hervorgerufenen paradoxen Effekte betrafen eine Zunahme der Immunthyreopathie bei 14 Pat., eine Verschlechterung der Stoffwechsellage bei 13 Pat. sowie das Neuauftreten einer endokrinen Orbitopathie bei 5 Pat. Schlussfolgerung: Fuer die beobachteten paradoxen Effekte nach Radiojodtherapie wird in der ueberwiegenden Zahl der Faelle die Exazerbation einer vorbestehenden, funktionell zunaechst unbedeutenden Immunthyreopathie verantwortlich gemacht, die zur manifesten postradiogenen Immunhyperthyreose fuehrt; therapeutische Konsequenzen ergeben sich hieraus nicht. (orig.)

 5. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 6. Spil har potentiale som motivation for læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard, Lars Norup

  En designbaseret empirisk undersøgelse af almindeligt anvendte gamification elementer. Gamification har til formål at skabe fornøjelse, samt en følelse af leg, i ikke-spil miljøer. Grundet en øget brug af gamification på arbejdspladser og i læreprocesser ses området vigtigt at undersøge yderligere....... Projektet søger at belyse, hvordan gamification påvirker motivationen for læring, herunder hvordan almindeligt anvendte spil-elementer og -genrer kan indgå i planlægningen af læringsaktiviteter. Projektet tager omdrejningspunkt i de studerendes oplevede erfaringer, med den antagelse, at intervention i...

 7. Albumin-based drug delivery: harnessing nature to cure disease.

  Science.gov (United States)

  Larsen, Maja Thim; Kuhlmann, Matthias; Hvam, Michael Lykke; Howard, Kenneth A

  2016-01-01

  The effectiveness of a drug is dependent on accumulation at the site of action at therapeutic levels, however, challenges such as rapid renal clearance, degradation or non-specific accumulation requires drug delivery enabling technologies. Albumin is a natural transport protein with multiple ligand binding sites, cellular receptor engagement, and a long circulatory half-life due to interaction with the recycling neonatal Fc receptor. Exploitation of these properties promotes albumin as an attractive candidate for half-life extension and targeted intracellular delivery of drugs attached by covalent conjugation, genetic fusions, association or ligand-mediated association. This review will give an overview of albumin-based products with focus on the natural biological properties and molecular interactions that can be harnessed for the design of a next-generation drug delivery platform.

 8. Harnessing Multiple Internal Reflections to Design Highly Absorptive Acoustic Metasurfaces

  Science.gov (United States)

  Shen, Chen; Cummer, Steven A.

  2018-05-01

  The rapid development of metasurfaces has enabled numerous intriguing applications with acoustically thin sheets. Here we report the theory and experimental realization of a nonresonant sound-absorbing strategy using metasurfaces by harnessing multiple internal reflections. We theoretically and numerically show that the higher-order diffraction of thin gradient-index metasurfaces is tied to multiple internal reflections inside the unit cells. Highly absorbing acoustic metasurfaces can be realized by enforcing multiple internal reflections together with a small amount of loss. A reflective gradient-index acoustic metasurface is designed based on the theory, and we further experimentally verify the performance using a three-dimensional printed prototype. Measurements show over 99% energy absorption at the peak frequency and a 95% energy absorption bandwidth of around 600 Hz. The proposed mechanism provides an alternative route for sound absorption without the necessity of high absorption of the individual unit cells.

 9. A New Harness For Use with Exercise Countermeasures-Validation of Improved Comfort and Loading with the Center for Space Medicine (CSM) Harness

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The on-orbit treadmill harness Station Development Test Objective (SDTO) evaluation ran from Increment 21 through 25 aboard the International Space Station...

 10. Vi har brug for dystopierne - men de kan ikke stå alene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baron, Christian

  2017-01-01

  Filmatiseringen af Margaret Atwoods »The Handmaid’s Tale« har aktualiseret dystopiens potentiale som samfundskritisk betydningsbærer. I sagens natur er dystopiens evne til at formulere alternativer til den udvikling, den advarer imod, imidlertid begrænsede. Vi har brug for litteratur, der tager...

 11. Harnessing the Power of Information Technology: Open Business Models in Higher Education

  Science.gov (United States)

  Sheets, Robert G.; Crawford, Stephen

  2012-01-01

  Higher education is under enormous pressure to improve outcomes and reduce costs. Information technology can help achieve these goals, but only if it is properly harnessed. This article argues that one key to harnessing information technology is business model innovation that results in more "open" and "unbundled" operations in learning and…

 12. Når sex er en ret, hvem har så pligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Madsen, Eva

  2007-01-01

  Socialministeriet har fastslået i en vejledning, at samfundet har omsorgspligt for funktionshæmmedes borgeres  seksuelle udfoldelsesmulighder. Tre grupper er udpeget som dem der skal varetage denne omsorgspligt på samfundets vegne: ansatte hjælpepersoner, seksualvejledere og prostituerede. I modt...

 13. Jagttider: Hare, agerhøne og ederfugl har behov for mere beskyttelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2009-01-01

  De fleste bestande af de jagtbare arter har det rigtigt godt, men tre af de klassiske vildtarter, hare, agerhøne og ederfugl, er i problemer. Det fremgår af en 284-siders udredning som Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet (DMU) har udarbejdet som fagligt grundlag for revisionen af...

 14. Investigation of the warm prestress effect by X-ray and microfractographic measurements; Roentgenografische und mikrofraktografische Untersuchungen zum Warmvorbeanspruchungs (WPS) - Effekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blumenauer, H.; Eichler, B.; Krempe, M.; Ude, J. [Magdeburg Univ. (Germany). Inst. fuer Werkstofftechnik und Werkstoffpruefung

  1998-11-01

  The work reported was to investigate the changes caused at the crack tip of a specimen with incipient crack and to assess their effects with regard to component fracture. The steels selected for testing are the pressure vessel steels 10MnMoNi5-5 and 17MoV8-4, and the experiments were made with CT-25 specimens. The conclusion drawn from the results obtained is that the WPS effect is due to a stronger energy dissipation in the prestressed area ahead of the crack tip, assisted by intrinsic stress-induced crack closing. (orig./CB) [Deutsch] Das Ziel dieser Arbeit ist es, die durch eine Vorbeanspruchung angerissener Proben hervorgerufenen Veraenderungen an der Rissspitze und ihre Auswirkungen auf das Bruchverhalten zu untersuchen. Die Untersuchungen wurden an den Druckbehaelterstaehlen 10MnMoNi5-5 und 17MoV8-4 durchgefuehrt. Die Versuche wurden an CT-25-Proben durchgefuehrt. Die Autoren kommen zum Schluss, dass der WPS-Effekt mit einer staerkeren Energiedissipation in der vorgeschaedigten Prozesszone vor der Rissspitze, unterstuetzt durch eigenspannungsbedingtes Rissschliessen, erklaert werden kann. (orig./MM)

 15. Hvilke reklameslagord for presumptivt sunne og usunne produkter foretrekker skoleelever?

  OpenAIRE

  Hansen, Inga-Linn N.

  2011-01-01

  Master i samfunnsernæring The purpose of the master study was to examine the effects on young adults of different health appeals (healthy versus unhealthy) in ads for different food products, inspired by Adams and Geuens (2007). Three products were selected; one with a healthy profile, a second who’s commonly perceived as unhealthy and a third who was more difficult to categorize as either healthy or unhealthy. The products was each given to different types of slogans (One healthy slogan a...

 16. Helbredsrelateret livskvalitet ved reumatoid artritis. Hvilke faktorer spiller ind?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linde, L.; Sørensen, J.; Østergaard, Morten

  2008-01-01

  Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease causing joint pain, loss of function and decreased health-related quality of life (HRQoL). HRQoL in RA patients is associated with several risk factors; in this paper the evidence relating to the most important risk factors is reviewed. ...

 17. Biogas i økologisk jordbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergård, Hanne

  2011-01-01

  Klumme: Hvilke faktorer har størst betydning for udbredelse af biogas-teknologien? Offentlige tilskud er svaret fra en rundspørge.......Klumme: Hvilke faktorer har størst betydning for udbredelse af biogas-teknologien? Offentlige tilskud er svaret fra en rundspørge....

 18. Bibliotekarvagten på Campus Aarhus N

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Trine Marlene Nedergaard; Schneider, Maria Viftrup

  2017-01-01

  Formålet med undersøgelsen, har været at afdække brugen af bibliotekarvagten ved vejledningsbordet. x Hvilke typer af spørgsmål stilles til bibliotekarvagten? x Hvilke uddannelser bruger bibliotekarvagten? x Hvilket omfang har brugen af bibliotekarvagten? x Hvornår bruges bibliotekarvagten (klokk...

 19. Medborgerskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oettingen, Alexander von; Komischke-Konnerup, Leo; Buur Hansen, Niels

  Bogen diskuterer og gør rede for, hvilke opgaver efterskolerne har i forhold til at danne til medborgerskab.......Bogen diskuterer og gør rede for, hvilke opgaver efterskolerne har i forhold til at danne til medborgerskab....

 20. Flow Control in Wells Turbines for Harnessing Maximum Wave Power

  Science.gov (United States)

  Garrido, Aitor J.; Garrido, Izaskun; Otaola, Erlantz; Maseda, Javier

  2018-01-01

  Oceans, and particularly waves, offer a huge potential for energy harnessing all over the world. Nevertheless, the performance of current energy converters does not yet allow us to use the wave energy efficiently. However, new control techniques can improve the efficiency of energy converters. In this sense, the plant sensors play a key role within the control scheme, as necessary tools for parameter measuring and monitoring that are then used as control input variables to the feedback loop. Therefore, the aim of this work is to manage the rotational speed control loop in order to optimize the output power. With the help of outward looking sensors, a Maximum Power Point Tracking (MPPT) technique is employed to maximize the system efficiency. Then, the control decisions are based on the pressure drop measured by pressure sensors located along the turbine. A complete wave-to-wire model is developed so as to validate the performance of the proposed control method. For this purpose, a novel sensor-based flow controller is implemented based on the different measured signals. Thus, the performance of the proposed controller has been analyzed and compared with a case of uncontrolled plant. The simulations demonstrate that the flow control-based MPPT strategy is able to increase the output power, and they confirm both the viability and goodness. PMID:29439408

 1. High volume tidal or current flow harnessing system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gorlov, A.M.

  1984-08-07

  Apparatus permitting the utilization of large volumes of water in the harnessing and extracting of a portion of the power generated by the rise and fall of ocean tides, ocean currents, or flowing rivers includes the provision of a dam, and a specialized single cavity chamber of limited size as compared with the water head enclosed by the dam, and an extremely high volume gating system in which all or nearly all of the water between the high and low levels on either side of the dam is cyclically gated through the single chamber from one side of the dam to the other so as to alternately provide positive air pressure and a partial vacuum within the single chamber. In one embodiment, the specialized chamber has a barrier at the bottom which divides the bottom of the chamber in half, large ports at the bottom of the chamber to permit inflow and outflow of high volumes of water, and ganged structures having a higher total area than that of corresponding ports, in which the structures form sluice gates to selectively seal off and open different sets of ports. In another embodiment, a single chamber is used without a barrier. In this embodiment, vertical sluice gates are used which may be activated automatically by pressures acting on the sluice gates as a result of ingested and expelled water.

 2. Health as foreign policy: harnessing globalization for health.

  Science.gov (United States)

  Fidler, David P

  2006-12-01

  This paper explores the importance for health promotion of the rise of public health as a foreign policy issue. Although health promotion encompassed foreign policy as part of 'healthy public policy', mainstream foreign policy neglected public health and health promotion's role in it. Globalization forces health promotion, however, to address directly the relationship between public health and foreign policy. The need for 'health as foreign policy' is apparent from the prominence public health now has in all the basic governance functions served by foreign policy. The Secretary-General's United Nations (UN) reform proposals demonstrate the importance of foreign policy to health promotion as a core component of public health because the proposals embed public health in each element of the Secretary-General's vision for the UN in the 21st century. The emergence of health as foreign policy presents opportunities and risks for health promotion that can be managed by emphasizing that public health constitutes an integrated public good that benefits all governance tasks served by foreign policy. Any effort to harness globalization for public health will have to make health as foreign policy a centerpiece of its ambitions, and this task is now health promotion's burden and opportunity.

 3. Weakly supervised visual dictionary learning by harnessing image attributes.

  Science.gov (United States)

  Gao, Yue; Ji, Rongrong; Liu, Wei; Dai, Qionghai; Hua, Gang

  2014-12-01

  Bag-of-features (BoFs) representation has been extensively applied to deal with various computer vision applications. To extract discriminative and descriptive BoF, one important step is to learn a good dictionary to minimize the quantization loss between local features and codewords. While most existing visual dictionary learning approaches are engaged with unsupervised feature quantization, the latest trend has turned to supervised learning by harnessing the semantic labels of images or regions. However, such labels are typically too expensive to acquire, which restricts the scalability of supervised dictionary learning approaches. In this paper, we propose to leverage image attributes to weakly supervise the dictionary learning procedure without requiring any actual labels. As a key contribution, our approach establishes a generative hidden Markov random field (HMRF), which models the quantized codewords as the observed states and the image attributes as the hidden states, respectively. Dictionary learning is then performed by supervised grouping the observed states, where the supervised information is stemmed from the hidden states of the HMRF. In such a way, the proposed dictionary learning approach incorporates the image attributes to learn a semantic-preserving BoF representation without any genuine supervision. Experiments in large-scale image retrieval and classification tasks corroborate that our approach significantly outperforms the state-of-the-art unsupervised dictionary learning approaches.

 4. The globalization of health research: harnessing the scientific diaspora.

  Science.gov (United States)

  Anand, Nalini P; Hofman, Karen J; Glass, Roger I

  2009-04-01

  The scientific diaspora is a unique resource for U.S. universities. By drawing on the expertise, experience, and catalytic potential of diaspora scientists, universities can capitalize more fully on their diverse intellectual resources to make lasting contributions to global health. This article examines the unique contributions of the diaspora in international research collaborations, advantages of harnessing the diaspora and benefits to U.S. universities of fostering these collaborations, challenges faced by scientists who want to work with their home countries, examples of scientists engaging with their home countries, and specific strategies U.S. universities and donors can implement to catalyze these collaborations. The contributions of the diaspora to the United States are immense: International students enrolled in academic year 2007-2008 contributed an estimated $15 billion to the U.S. economy. As scientific research becomes increasingly global, the percentage of scientific publications with authors from foreign countries has grown from 8% in 1988 to 20% in 2005. Diaspora scientists can help build trusting relationships with scientists abroad, and international collaborations may improve the health of underserved populations at home. Although opportunities for diaspora networks are increasing, most home countries often lack enabling policies, infrastructure, and resources to effectively utilize their diaspora communities abroad. This article examines how some governments have successfully mobilized their scientific diaspora to become increasingly engaged in their national research agendas. Recommendations include specific strategies, including those that encourage U.S. universities to promote mini-sabbaticals and provide seed funding and flexible time frames.

 5. Flow Control in Wells Turbines for Harnessing Maximum Wave Power.

  Science.gov (United States)

  Lekube, Jon; Garrido, Aitor J; Garrido, Izaskun; Otaola, Erlantz; Maseda, Javier

  2018-02-10

  Oceans, and particularly waves, offer a huge potential for energy harnessing all over the world. Nevertheless, the performance of current energy converters does not yet allow us to use the wave energy efficiently. However, new control techniques can improve the efficiency of energy converters. In this sense, the plant sensors play a key role within the control scheme, as necessary tools for parameter measuring and monitoring that are then used as control input variables to the feedback loop. Therefore, the aim of this work is to manage the rotational speed control loop in order to optimize the output power. With the help of outward looking sensors, a Maximum Power Point Tracking (MPPT) technique is employed to maximize the system efficiency. Then, the control decisions are based on the pressure drop measured by pressure sensors located along the turbine. A complete wave-to-wire model is developed so as to validate the performance of the proposed control method. For this purpose, a novel sensor-based flow controller is implemented based on the different measured signals. Thus, the performance of the proposed controller has been analyzed and compared with a case of uncontrolled plant. The simulations demonstrate that the flow control-based MPPT strategy is able to increase the output power, and they confirm both the viability and goodness.

 6. Harnessing high-dimensional hyperentanglement through a biphoton frequency comb

  Science.gov (United States)

  Xie, Zhenda; Zhong, Tian; Shrestha, Sajan; Xu, Xinan; Liang, Junlin; Gong, Yan-Xiao; Bienfang, Joshua C.; Restelli, Alessandro; Shapiro, Jeffrey H.; Wong, Franco N. C.; Wei Wong, Chee

  2015-08-01

  Quantum entanglement is a fundamental resource for secure information processing and communications, and hyperentanglement or high-dimensional entanglement has been separately proposed for its high data capacity and error resilience. The continuous-variable nature of the energy-time entanglement makes it an ideal candidate for efficient high-dimensional coding with minimal limitations. Here, we demonstrate the first simultaneous high-dimensional hyperentanglement using a biphoton frequency comb to harness the full potential in both the energy and time domain. Long-postulated Hong-Ou-Mandel quantum revival is exhibited, with up to 19 time-bins and 96.5% visibilities. We further witness the high-dimensional energy-time entanglement through Franson revivals, observed periodically at integer time-bins, with 97.8% visibility. This qudit state is observed to simultaneously violate the generalized Bell inequality by up to 10.95 standard deviations while observing recurrent Clauser-Horne-Shimony-Holt S-parameters up to 2.76. Our biphoton frequency comb provides a platform for photon-efficient quantum communications towards the ultimate channel capacity through energy-time-polarization high-dimensional encoding.

 7. Muligheder og barrierer på erhvervsuddannede unges vej til videregående uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms; Frederiksen, Jan Thorhauge; Jensen, Henrik Hersom

  forbindelsesveje eller ved en styrkelse af eksisterende forbindelsesveje. I analysen af de eksisterende forbindelsesveje indgår undersøgelse af hvilke strukturelle barrierer, der har betydning for uddannelses-mulighederne; hvilke elever og hvilke fagområder der i særlig grad rammes af disse barrierer; og endelig...... forslag til hvordan betydningen af disse barrierer kan reduceres eller ophæves. rapporten besvarer følgende tre forskningsspørgsmål: 1. Hvilke forbindelsesmønstre eksisterer i elevernes bevægelser og overgangsfrekvenser fra erhvervsuddannelse til videregående uddannelse? 2. Hvilke forudsætninger og...

 8. Harnessing the Ocean's Power : Energy from Waves and Currents (Part I)

  OpenAIRE

  Yukihisa, Washio; Japan Marine Science and Technology Center

  1985-01-01

  The oceans are a potential source of renewable and pollution-free energy of particular importance to Japan. In this Issue we look at current development work to harness wave energy for power generation.

 9. Me, Myself and My Team : How communications teams can harness the power of online impression management

  OpenAIRE

  Fieseler, Christian; Meckel, Miriam; Ranzini, Giulia

  2012-01-01

  The article is a short piece based on our EACD survey on the identity management practices of marketing and communication professeionals on how communications teams can harness the power of online impression management

 10. Harnessing Mobile Phones for Prevention of Mother-to-Child HIV ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Harnessing Mobile Phones for Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission. Mobile phone technology, driven by local market forces rather than foreign assistance, ... IDRC invites applications for the IDRC Research Awards 2019. IDRC is ...

 11. Harnessing light: optical science and engineering for the 21st century

  National Research Council Canada - National Science Library

  Committee on Optical Science and Engineering, National Research Council

  .... Harnessing Light surveys this multitude of applications, as well as the status of the optics industry and of research and education in optics, and identifies actions that could enhance the field's...

 12. Integration of a Copper-Containing Biohybrid (CuHARS with Cellulose for Subsequent Degradation and Biomedical Control

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anik Karan

  2018-04-01

  Full Text Available We previously described the novel synthesis of a copper high-aspect ratio structure (CuHARS biohybrid material using cystine. While extremely stable in water, CuHARS is completely (but slowly degradable in cellular media. Here, integration of the CuHARS into cellulose matrices was carried out to provide added control for CuHARS degradation. Synthesized CuHARS was concentrated by centrifugation and then dried. The weighed mass was re-suspended in water. CuHARS was stable in water for months without degradation. In contrast, 25 μg/mL of the CuHARS in complete cell culture media was completely degraded (slowly in 18 days under physiological conditions. Stable integration of CuHARS into cellulose matrices was achieved through assembly by mixing cellulose micro- and nano-fibers and CuHARS in an aqueous (pulp mixture phase, followed by drying. Additional materials were integrated to make the hybrids magnetically susceptible. The cellulose-CuHARS composite films could be transferred, weighed, and cut into usable pieces; they maintained their form after rehydration in water for at least 7 days and were compatible with cell culture studies using brain tumor (glioma cells. These studies demonstrate utility of a CuHARS-cellulose biohybrid for applied applications including: (1 a platform for biomedical tracking and (2 integration into a 2D/3D matrix using natural products (cellulose.

 13. Hvorfor skal Adam betale børnepenge, når Eva har bedraget ham?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Thomas Søbirk

  2016-01-01

  Juridisk abort bør være en mulighed for mænd, der er blevet bedraget, bestjålet eller som har brugt prævention, der ikke virker efter hensigten.......Juridisk abort bør være en mulighed for mænd, der er blevet bedraget, bestjålet eller som har brugt prævention, der ikke virker efter hensigten....

 14. AUTOMATIC RECOGNITION OF FALLS IN GAIT-SLIP: A HARNESS LOAD CELL BASED CRITERION

  OpenAIRE

  Yang, Feng; Pai, Yi-Chung

  2011-01-01

  Over-head-harness systems, equipped with load cell sensors, are essential to the participants’ safety and to the outcome assessment in perturbation training. The purpose of this study was to first develop an automatic outcome recognition criterion among young adults for gait-slip training and then verify such criterion among older adults. Each of 39 young and 71 older subjects, all protected by safety harness, experienced 8 unannounced, repeated slips, while walking on a 7-m walkway. Each tri...

 15. Molecular mapping of a sunflower rust resistance gene from HAR6.

  Science.gov (United States)

  Bulos, Mariano; Ramos, María L; Altieri, Emiliano; Sala, Carlos A

  2013-03-01

  Sunflower rust, caused by Puccinia helianthi Schw., can result in significant yield losses in cultivated sunflower (Helianthus annuus L. var. macrocarpus Ckll.). HAR6 is a germplasm population resistant to most predominant rust races. The objectives of this study were to map the resistance factor present in HAR6 (R HAR6 ), and to provide and validate molecular tools for the identification of this gene for marker assisted selection purposes. Virulence reaction of seedlings for the F2 population and F2:3 families suggested that a single dominant gene confers rust resistance in HAR6-1, a selected rust resistance line from the original population. Genetic mapping with eight markers covered 97.4 cM of genetic distance on linkage group 13 of the sunflower consensus map. A co-dominant marker ZVG61 is the closest marker distal to R HAR6 at a genetic distance of 0.7 cM, while ORS581, a dominant marker linked in the coupling phase, is proximal to R HAR6 at a genetic distance of 1.5 cM. Validation of these markers was assessed by converting a susceptible line into a rust resistant isoline by means of marker assisted backcrossing. The application of these results to assist the breeding process and to design new strategies for rust control in sunflower is discussed.

 16. Hello, world: Harnessing social media for the Rosetta mission

  Science.gov (United States)

  Baldwin, Emily; Mignone, Claudia; O'Flaherty, Karen; Homfeld, Anne-Mareike; Bauer, Markus; McCaughrean, Mark

  2015-04-01

  The European Space Agency's (ESA) comet-chasing Rosetta mission was launched in 2004, before social media became a popular tool for mainstream communication. By harnessing a range of platforms for communicating the key messages of this unprecedented mission as it reached its destination ten years later, new audiences were reached and a global impact was achieved. Rosetta-specific social media accounts - @ESA_Rosetta on Twitter, the Rosetta Mission Facebook page and the rosettamission Instagram account - were developed during 2013/14 and used alongside the traditional reporting line of the main ESA website and the Rosetta blog to build awareness about the mission. Coordinated with ESA's existing social media channels (Flickr, YouTube, G+, Twitter, Facebook and Livestream) and with the support of ESA's country desks and Rosetta partner agency accounts (including @philae2014), information could be shared in a number of European languages, ensuring a wide reach across Europe - and the world. We discuss the roles of the various social media accounts in supporting and promoting the competitions and social media campaigns that were built around the key mission milestones of 2014: waking up from deep space hibernation (January), arriving at Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko (August) and naming the landing site for Philae ahead of the landing event in November. We discuss the different approach to each channel, such as the first person twitter accounts, the dialogue with and between blog users, and the discussions held live via G+ Hangouts with leading scientists and spacecraft operators. We compare and contrast the audiences, the interaction we had with them and how challenges were overcome. We also use the science-fiction-meets-science-fact Ambition short movie, and its "undercover" dissemination on social media, as an example of how the profile of the Rosetta mission was raised in a unique way. By using a variety of social media platforms to target different audiences with

 17. National Strategies to Harness Information Technology Seeking Transformation in Singapore, Finland, the Philippines, and South Africa

  CERN Document Server

  Knight, Peter

  2012-01-01

  The ability to harness Information Communication Technologies (ICTs) is increasingly at the heart of competitiveness and sustainable growth. As countries engage in an increasingly competitive global economy, they are trying to weave ICT into their development strategies, in the same way enterprises have learned to use ICT to transform their business models and strategies. This integration offers a new path to development that is responsive to the challenges of our times.  In National Strategies to Harness Information Technology, Nagy Hanna and Peter Knight provide a framework for assessing the opportunities, challenges, and prospects for “e-transformation” and for analyzing the options and innovations adopted to manage the e-transformation process.  They ask hard questions: what does it take to harness ICT to transform an economy?  Why some countries accelerate their development journey with ICT while others fail?  How did successful countries balance the need for strategic leadership with bottom up ...

 18. Use of isotopic tools to delimit areas of harnessing for drinking water supply - Final report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gourcy, L.; Petelet-Giraud, E.

  2011-03-01

  Within the frame of an action of the ONEMA-BRGM convention (Methodological approaches and tools for the protection of drinking water harnessing against diffuse pollutions), this study aims at developing a synthesis of isotopic geochemical tools to obtain the information required for the delimitation of harnessing supply areas. The report first describes the conventional tools: water molecule steady isotopes, radioactive isotopes, water dating tools, tools developed for another use, and artificial tracers. It presents the possible uses of natural and artificial tracers to determine parameters like flow directions, water residence duration, exchanges between aquifers and water sheet-river interactions. It gives an overview of knowledge on the use of isotopic methods to determine the origin of contaminants. It proposes a brief overview of a previous study of water sheets-rivers relationships. It finally discusses the use of geochemical and isotopic tools when delimiting supply areas for harnessing aimed at drinking water supply

 19. Science har fundet løsning på CURIS-registrering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørch, Frede

  2012-01-01

  Fakultetsbibliotekar Frede Mørch fortæller her om den løsning, som Science har indført for at sikre at alle forskningspublikationer bliver registreret i databasen, CURIS, uden at forskerne skal spilde tid på det.......Fakultetsbibliotekar Frede Mørch fortæller her om den løsning, som Science har indført for at sikre at alle forskningspublikationer bliver registreret i databasen, CURIS, uden at forskerne skal spilde tid på det....

 20. Trafiksikkerhedseffekten af variable hastighedstavler i åbent land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Mette Kathrine; Andersen, Camilla Sloth

  2017-01-01

  I trafiksikkerhedsarbejdet er effektstudier væsentlige. Effektstudierne udarbejdes, således at andre vejmyndigheder kan se, hvilke effekter et givent tiltag kan have. I dette studie er der udarbejdet et effektstudie over variable hastighedstavler i åbent land, og yderligere er det undersøgt...

 1. Evaluering af lokale udviklingsprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  Rapporten udgør arbejdspapir nr 14 i forskningsprojektet "Handlekompetence i pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt (HPA-projektet). Rapporten diskuterer det grundlæggende spørgsmål: Hvad er evaluering? Herunder spørgsmål om hvilke dimensioner der skal medtænkes ...

 2. Stress og belastning eller effekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Netterstrøm, Bo

  2012-01-01

  Stress is in medical terms a condition characterized by physiological reactions and symptoms initiated by stressors. The physiological reactions increase the tone in the sympathetic nervous system, change metabolism in a catabolic direction and stimulate immunological reactions. The effect on hea...

 3. Stress og belastning eller effekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Netterstrøm, Bo

  2012-01-01

  on health is dependent on the strength and duration of the stressors, how the situation is perceived, the resources of the individual, and to what extend coping succeeds. An increase in the prevalence of reported stress in the working population in Denmark has occurred from 1987 (8%) to 2005 (12%).......Stress is in medical terms a condition characterized by physiological reactions and symptoms initiated by stressors. The physiological reactions increase the tone in the sympathetic nervous system, change metabolism in a catabolic direction and stimulate immunological reactions. The effect...

 4. Visuella Effekter Inom Genrespecifik Musikvideoproduktion

  OpenAIRE

  Adler, Robert; Eriksson, Andreas

  2010-01-01

  Today almost every artist has a music video. With today’s technology it has become a lot easier for smaller companies or amateur filmers to produce and distribute their work. But how important is an artist’s music video and where do people find their music these days? Other questions we wanted to answer were if there is a typical way a music video looks like based on its genre. And is it possible to break these stereotypical ways of producing music videos and thereby create a higher level of ...

 5. Behind the scenes at Effekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brorman Jensen, Boris

  2006-01-01

  Effect´s breakthrough was dramatic, and was one of the factors that led to changes in the debate concerning planning. Today young architects work on many varied assignments that include everything from showcase design to architecture in Central America......Effect´s breakthrough was dramatic, and was one of the factors that led to changes in the debate concerning planning. Today young architects work on many varied assignments that include everything from showcase design to architecture in Central America...

 6. Stress og belastning eller effekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Netterstrøm, Bo

  2012-01-01

  Stress is in medical terms a condition characterized by physiological reactions and symptoms initiated by stressors. The physiological reactions increase the tone in the sympathetic nervous system, change metabolism in a catabolic direction and stimulate immunological reactions. The effect...... on health is dependent on the strength and duration of the stressors, how the situation is perceived, the resources of the individual, and to what extend coping succeeds. An increase in the prevalence of reported stress in the working population in Denmark has occurred from 1987 (8%) to 2005 (12%)....

 7. Potentielt gunstige effekter af klimaforandringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hitz, Mette Friberg; Jensen, Jens Erik Beck

  2009-01-01

  Climate changes have many unbeneficial effects on human health, but may also have beneficial effects. An increased mean temperature reduces the incidence of death due to hypothermia and cardiovascular disease and may increase exercise frequency. As the ozone layer decreases, the synthesis...... of vitamin D in the organism will also increase. An increased level of plasma vitamin D has beneficial effects on bone- and muscle health, seems to reduce cancer incidence and mortality and reduces the prevalence of autoimmune- and cardiovascular disease. Udgivelsesdato: 2009-Oct...

 8. Fem sociale medier har »uindskrænket ret« til at misbruge alt dit indhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jøren Ullits Olai

  2016-01-01

  Ved du, hvor meget kontrol du har over dit indhold på Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram og Twitter? Her giver en juraforsker dig det forkromede overblik.......Ved du, hvor meget kontrol du har over dit indhold på Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram og Twitter? Her giver en juraforsker dig det forkromede overblik....

 9. Warming Up to Trade? Harnessing International Trade to Support Climate Change Objectives

  OpenAIRE

  World Bank

  2007-01-01

  This study on harnessing international trade to support climate change objectives assesses the following: 1) What are the main policy prescriptions for reducing greenhouse gases that are employed by OECD countries and how do they impact the competitiveness of their energy-intensive industries? 2) On account of the impact on competitiveness, is there is leakage of energy intensive industrie...

 10. Secondary geochemical reactions in hydrothermal energy harnessing; Geochemische Folgereaktionen bei der hydrogeothermalen Energiegewinnung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuehn, M.

  1996-12-01

  This thesis is in six parts: description of geothermal energy harnessing, analytics, geochemical-thermodynamic modellings, experimental investigations, discussion of results, summary. (HW) [Deutsch] Die vorliegende Dissertationsschrift gliedert sich in 6 Teile: - Beschreibung der geothermischen Energienutzung - Analytik - geochemische-thermodynamische Modellierungen - experimentelle Untersuchungen - Diskussion der Ergebnisse - Zusammenfassung. (HW)

 11. Taso Mähar : maali ümber ehitatud maja / Gitte Hint

  Index Scriptorium Estoniae

  Hint, Gitte

  2003-01-01

  220-ruutmeetrise ühekorde eramu sisekujundus. Arhitekt Emil Urbel. Sisearhitekt Taso Mähar, tema kommentaarid. Köögimööbel on T. Mähari projekteeritud. Elutoas mööblifirma T&T Mang pehme mööbel, seinal Lemming Nageli maal "Punane joon all - Burn Out". Ill.: plaan, 17 värv. vaadet

 12. Universities plan revolution in research; Four institutes will harness top brains

  CERN Multimedia

  Buie, E

  2003-01-01

  "Scotland is on the brink of revolutionising its approach to university research by creating four institutions that would harness the country's top brains to work together in specific areas. The move to create pan-academic institutes in physics, life-sciences, economics and creative arts has won the backing of the principals of every higher education institution in Scotland..." (1 page).

 13. The Facebook-in-Action: Challenging, Harnessing and Enhancing Students Class Assignments and Projects

  Science.gov (United States)

  Saifudin, Adam Mohd; Yacob, Aizan; Saad, Rohaizah

  2016-01-01

  Issues of universities students harnessing and capitalizing the usage of Facebook for their own learning capabilities and effective thinking is always the focus of education scholars, in assessing the quality class assignments and projects produced by them. Therefore, Facebook is now becoming unbearable influence since the internet activation in…

 14. Unge er en flok egoistiske individualister, der har nok i sig selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofod, Anne

  2005-01-01

   Nutidens unge har som oftest en tvetydig identitet: På én og samme tid søger de sammen i sociale fællesskaber og gør alt for at skille sig ud som individualister.   Udgivelsesdato: 27. september...

 15. Harnessing the plurality of actor frames in social-ecological systems : Ecological sanitation in Bolivia

  NARCIS (Netherlands)

  Eelderink, M.; Vervoort, J.; Snel, D.; de Castro, F.

  2017-01-01

  This article uses a case study on ecological sanitation as a basis for lessons on identifying and harnessing the plurality of actor frames in social-ecological systems, thereby moving beyond the advocacy positions often taken by implementing NGOs. The study aimed to explore how perspectives between

 16. Harnessing the power of big data: infusing the scientific method with machine learning to transform ecology

  Science.gov (United States)

  Most efforts to harness the power of big data for ecology and environmental sciences focus on data and metadata sharing, standardization, and accuracy. However, many scientists have not accepted the data deluge as an integral part of their research because the current scientific method is not scalab...

 17. Automatic recognition of falls in gait-slip training: Harness load cell based criteria.

  Science.gov (United States)

  Yang, Feng; Pai, Yi-Chung

  2011-08-11

  Over-head-harness systems, equipped with load cell sensors, are essential to the participants' safety and to the outcome assessment in perturbation training. The purpose of this study was to first develop an automatic outcome recognition criterion among young adults for gait-slip training and then verify such criterion among older adults. Each of 39 young and 71 older subjects, all protected by safety harness, experienced 8 unannounced, repeated slips, while walking on a 7m walkway. Each trial was monitored with a motion capture system, bilateral ground reaction force (GRF), harness force, and video recording. The fall trials were first unambiguously indentified with careful visual inspection of all video records. The recoveries without balance loss (in which subjects' trailing foot landed anteriorly to the slipping foot) were also first fully recognized from motion and GRF analyses. These analyses then set the gold standard for the outcome recognition with load cell measurements. Logistic regression analyses based on young subjects' data revealed that the peak load cell force was the best predictor of falls (with 100% accuracy) at the threshold of 30% body weight. On the other hand, the peak moving average force of load cell across 1s period, was the best predictor (with 100% accuracy) separating recoveries with backward balance loss (in which the recovery step landed posterior to slipping foot) from harness assistance at the threshold of 4.5% body weight. These threshold values were fully verified using the data from older adults (100% accuracy in recognizing falls). Because of the increasing popularity in the perturbation training coupling with the protective over-head-harness system, this new criterion could have far reaching implications in automatic outcome recognition during the movement therapy. Copyright © 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 18. AUTOMATIC RECOGNITION OF FALLS IN GAIT-SLIP: A HARNESS LOAD CELL BASED CRITERION

  Science.gov (United States)

  Yang, Feng; Pai, Yi-Chung

  2012-01-01

  Over-head-harness systems, equipped with load cell sensors, are essential to the participants’ safety and to the outcome assessment in perturbation training. The purpose of this study was to first develop an automatic outcome recognition criterion among young adults for gait-slip training and then verify such criterion among older adults. Each of 39 young and 71 older subjects, all protected by safety harness, experienced 8 unannounced, repeated slips, while walking on a 7-m walkway. Each trial was monitored with a motion capture system, bilateral ground reaction force (GRF), harness force and video recording. The fall trials were first unambiguously indentified with careful visual inspection of all video records. The recoveries without balance loss (in which subjects’ trailing foot landed anteriorly to the slipping foot) were also first fully recognized from motion and GRF analyses. These analyses then set the gold standard for the outcome recognition with load cell measurements. Logistic regression analyses based on young subjects’ data revealed that peak load cell force was the best predictor of falls (with 100% accuracy) at the threshold of 30% body weight. On the other hand, the peak moving average force of load cell across 1-s period, was the best predictor (with 100% accuracy) separating recoveries with backward balance loss (in which the recovery step landed posterior to slipping foot) from harness assistance at the threshold of 4.5% body weight. These threshold values were fully verified using the data from older adults (100% accuracy in recognizing falls). Because of the increasing popularity in the perturbation training coupling with the protective over-head-harness system, this new criterion could have far reaching implications in automatic outcome recognition during the movement therapy. PMID:21696744

 19. Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bovbjerg, Kirsten Marie

   I artiklen beskrives af forandringer i arbejdsmiljøarbejdet. Hvilke tiltag er der på lovgivningsniveau? Hvilke nye policy-strategier kan iagttages indenfor arbejdsmiljø, politik og ledelse, som kan have betydning for, hvordan forståelse af arbejde og arbejdsmiljøarbejde har ændret sig? Herunder ...

 20. Digital forvaltning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Remmen, Arne; Larsen, Torben; Mosgaard, Mette

  2004-01-01

  Større effektivitet, bedre service og mere demokrai er blot nogle af forventningerne til indførelse af digital forveltning i kommunerne. Kapitlet giver bland andet svar på spørgsmålene : Hvordan lever kommunerne op hertil i dagligdagen? hvilke virkemidler anvender de? Hvilke barrierer har der været...

 1. The effect of spatial confinement on the noble-gas HArF molecule: structure and electric properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kozłowska, Justyna; Bartkowiak, Wojciech

  2014-01-01

  Highlights: • The structure and electrical properties of HArF in spatial confinement are analyzed. • Orbital compression leads to decrease of bond lengths in the HArF molecule. • Spatial restriction causes a drop of the molecular (hyper)polarizabilities. • Spatial confinement reduces the electron correlation contribution to μ, α and β. - Abstract: A systematic study on the dipole moment and (hyper)polarizabilities of argon fluorohydride under spatial restriction was performed. Detailed analysis of the confinement induced changes in the structure of HArF is also presented. In order to render the influence of chemical compression on the properties in question a two-dimensional harmonic oscillator potential, mimicking a cylindrical confinement, was applied. Through the comparison of the results obtained for HArF with those of HF the effect of Ar insertion on the above properties was discussed. A hierarchy of ab initio methods including HF, MP2, CCSD and CCSD(T), has been employed to investigate the effect of orbital compression on the electron correlation contribution to the studied electric properties. It was observed that the external confining potential modifies the electronic contributions to the dipole moment and (hyper)polarizabilities of HArF. In particular, the first hyperpolarizability of HArF is remarkably smaller than that of the unconfined HArF molecule

 2. The effect of spatial confinement on the noble-gas HArF molecule: structure and electric properties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kozłowska, Justyna; Bartkowiak, Wojciech, E-mail: wojciech.bartkowiak@pwr.edu.pl

  2014-09-30

  Highlights: • The structure and electrical properties of HArF in spatial confinement are analyzed. • Orbital compression leads to decrease of bond lengths in the HArF molecule. • Spatial restriction causes a drop of the molecular (hyper)polarizabilities. • Spatial confinement reduces the electron correlation contribution to μ, α and β. - Abstract: A systematic study on the dipole moment and (hyper)polarizabilities of argon fluorohydride under spatial restriction was performed. Detailed analysis of the confinement induced changes in the structure of HArF is also presented. In order to render the influence of chemical compression on the properties in question a two-dimensional harmonic oscillator potential, mimicking a cylindrical confinement, was applied. Through the comparison of the results obtained for HArF with those of HF the effect of Ar insertion on the above properties was discussed. A hierarchy of ab initio methods including HF, MP2, CCSD and CCSD(T), has been employed to investigate the effect of orbital compression on the electron correlation contribution to the studied electric properties. It was observed that the external confining potential modifies the electronic contributions to the dipole moment and (hyper)polarizabilities of HArF. In particular, the first hyperpolarizability of HArF is remarkably smaller than that of the unconfined HArF molecule.

 3. Research on engineering-oriented constraints conflict detection in collaborative design of wire harness technology

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LIU Xiaoping; HE Honglin; XU Benzhu

  2012-01-01

  Engineering-oriented constraint of harness technology has much information and project information presents progressive changes along with the design. Therefore, how to handle conflict resolution quickly is a problem to be solved. Process model of con- flict detection is put forward according to characteristics of harness technology design engineering-oriented constraint, and then two problems of how to conduct conflict positioning and judgment of constraint rules are introduced in this paper. Afterwards in this pa- per, constraint information directed acyclic graph is established by classified project constraint information to solve the conflict posi- tioning problem; solution of constraint satisfaction problem is applied to realize judgment problem of constraint rules. Finally, exam- ple is used to analyze the method in this paper to further verify the correctness and effectiveness of this method.

 4. A Comparative Study of Harnessing Cattle - An Important Chapter in the History of European Ethnology

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Woitsch, Jiří

  2017-01-01

  Roč. 38, č. 2017 (2017), s. 59-89 ISSN 1335-4116 R&D Projects: GA ČR GA15-03754S Institutional support: RVO:68378076 Keywords : harnessing cattle * European ethnology * history of ethnology Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 5. The relevance of netnography to the harness of Romanian health care electronic word-of-mouth.

  Science.gov (United States)

  Bratucu, R; Gheorghe, I R; Radu, A; Purcarea, V L

  2014-09-15

  Nowadays, consumers use the computer mediated communication to make purchase decisions on a large variety of products and services. Since health care services are archetypal by nature, consumers in this field are one of the most encountered users of electronic word-of-mouth. The objective of this paper is to explain and support the necessity of adopting a different qualitative method when electronic word of mouth is harnessed on health care dedicated forums, that is, netnography.

 6. A novel approach for harnessing biofilm communities in moving bed biofilm reactors for industrial wastewater treatment

  OpenAIRE

  Joe A. Lemire; Marc A. Demeter; Iain George; Howard Ceri; Raymond J. Turner

  2015-01-01

  Moving bed biofilm reactors (MBBRs) are an effective biotechnology for treating industrial wastewater. Biomass retention on moving bed biofilm reactor (MBBR) carriers (biofilm support materials), allows for the ease-of-operation and high treatment capacity of MBBR systems. Optimization of MBBR systems has largely focused on aspects of carrier design, while little attention has been paid to enhancing strategies for harnessing microbial biomass. Previously, our research group demonstrated that ...

 7. Følelser, fiktion – og Facebook - har erobret den politiske arena

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter

  2016-01-01

  Er der ét træk de nye politiske bevægelser – fra Trump til Alternativet – har til fælles, er det evnen til at fortælle historier, vælgerne kan koble sig på som medfortællere. Historier om håb og frelse, fornedrelse og fortabelse. Det bringer drømmene og magien tilbage i politik. Derfor vinder de ...

 8. Failed Pavlik harness treatment for DDH as a risk factor for avascular necrosis.

  Science.gov (United States)

  Tiruveedhula, Madhu; Reading, Isabel C; Clarke, Nicholas M P

  2015-03-01

  Avascular necrosis (AVN) of the femoral head is an irreversible complication seen in the treatment of developmental dysplasia of hip (DDH) with the Pavlik harness. Its incidence is reported to be low after successful reduction of the hip but high if the hip is not concentrically relocated. We aim to investigate its incidence after failed Pavlik harness treatment. We prospectively followed up a group of children who failed Pavlik harness treatment for DDH treated at our institution by the senior author between 1988 and 2001 and compared their rates of AVN with a group of children who presented late and hence were treated surgically. AVN was graded as described by Kalamchi and MacEwen and only grade 2 to 4 AVN was considered significant and included in the analysis. Thirty-seven hips were included in the failed Pavlik group (group 1) and 86 hips in the no Pavlik group (group 2). Ten hips in group 1 developed AVN (27%), whereas only 7 hips in group 2 (8%) developed AVN; the odds of developing AVN after failed Pavlik treatment was 4.7 (95% confidence interval, 1.3-14.1) (P=0.009) with a relative risk of 3.32 (range, 1.37 to 8.05). There was no statistically significant association observed with duration of splintage and severity of AVN (Spearman's correlation, -0.46; P=0.18). However, there was a positive correlation noted with age at presentation and severity of AVN. Therefore, we advise close monitoring of hips in the Pavlik harness and discontinue its use if the hips are not reduced within 3 weeks. Level III.

 9. Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Deding, Mette; Holt, Helle

  De seneste 10 år har den gennemsnitlige lønforskel mellem kvinder og mænd ligget på ca. 20 pct. I denne antologi stiller SFI skarpt på lønforskellene mellem kvinder og mænd og på de bagvedliggende årsager. Antologien er skrevet af en række fagpersoner, der alle bidrager med en specifik vinkel på ...

 10. Leitsymptomvorlesungen im klinischen Studienabschnitt - Effekte evaluationsbasierter Interventionen auf eine Großgruppen-Lehrveranstaltung [Lectures based on cardinal symptoms in undergraduate medicine - effects of evaluation-based interventions on teaching large groups

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuhnigk, Olaf

  2011-02-01

  Studienreform an der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg im Jahr 2004 wurden im reformierten klinischen Curriculum die fachspezifischen Vorlesungen durch Leitsymptomvorlesungen (LSV ersetzt, die sich durch alle sechs Themenblöcke der Studienjahre drei bis fünf ziehen. Da die regelmäßigen Trimesterabschlussevaluationen der Studierenden auf einen Verbesserungsbedarf der LSV hindeuteten, wurde in dieser Studie die LSV mit Terminevaluationen durch anwesende Studierende und durch geschulte Auditoren (PJ-Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiter untersucht. Auf der Basis dieser Ergebnisse erfolgte ein schriftliches Feedback der Evaluationsdaten an die Lehrenden in Kombination mit Informationsmaterial über eine optimale Gestaltung der LSV nach modernen didaktischen Gesichtspunkten. In einer zweiten Erhebung wurden die Effekte der Intervention untersucht. Es zeigte sich, dass auf der Ebene von Schulnoten nach der Intervention nur geringe Verbesserungen der Qualität der LSV bemerkbar waren. In der Bewertung der Einzelmerkmale, insbesondere zur didaktischen Qualität, ließen sich hingegen signifikante Verbesserungen aufzeigen. Insgesamt bewerteten Studierende die LSV in der ersten Erhebungsphase bezogen auf die Einzelmerkmale signifikant positiver als die geschulten Auditoren. Dieser Effekt war in der zweiten Erhebungsphase nicht mehr nachweisbar. Unter den Auditoren bestand eine gute Inter-Rater-Reliabilität. Durch diese Untersuchung wurde insbesondere deutlich, dass die Einbettung von Lehrveranstaltungen auf struktureller und personeller Ebene in curriculare Gesamtkonzepte regelmäßig durch Qualitätssicherungsmaßnahmen zu begleiten ist. Wie häufig und in welcher Form strukturierte Rückmeldungen nach Evaluationen erfolgen müssen, um nachhaltige Effekte auf die didaktische Qualität der Lehrveranstaltungen zu haben, müssen zukünftige Studien zeigen.

 11. Riding Horse Harness (Based on Materials from the Chulkovo Burial Ground

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grishakov Valeriy V.

  2013-12-01

  Full Text Available The items of riding horse harness (bits with psalia, stirrups, buckles, decorations of bridles are analyzed in the article on the basis of the materials from the Chulkovo (Murom burial ground site of the 8th-10th centuries, located on right bank of the Oka river. It has been established that the use of horse harness items by the Muroma culture population, which had left the Chulkovo burial ground, is in full correspondence with the general traditions of the Finno-Ugric peoples of the Volga river region characteristic of the 8th-10th centuries. The shapes of the bits correspond to both the steppe (bits with S-shaped and straight psalia and the local traditions (bits with two and three moving rings. A tendency to uniformity is observed in the tradition of stirrups production. The main differences of the Muroma burial grounds from the neighboring Mordovian ones consist in the presence of horse burials (not known among the Mordovians, and, on the other hand, in a practically complete lack of horse harness in the funeral set of human burials. It can be assumed that the importance of cavalry with the Muromа was lower than with the Mordovians who were living next to the steppe world.

 12. Technical note: A simple back-mounted harness for grazing dairy cows to facilitate the sulfur hexafluoride tracer gas technique.

  Science.gov (United States)

  van Wyngaard, Josef D V; Meeske, Robin; Erasmus, Lourens J

  2018-03-01

  We describe here a cattle harness to attach a gas collection vessel to facilitate the sulfur hexafluoride (SF 6 ) tracer gas technique. The harness consists of 2 major components: (1) a lightweight, robust body fabricated from an equine surcingle or lunge roller with padded thoracic trapezius pressure points, a bespoke shaping shaft for spine support, and adjustable buckles on both sides; and (2) an elastic flank-strap to prevent the harness from dislodging. The spine support consists of stainless steel laminated with carbon fiber. This support minimizes the contact area with the animal's skin, relieves the spine area of pressure, and creates free flow of ambient air below the platform, reducing sweat accumulation and hence preventing skin lesions. The harness weighs approximately 1.2 kg, allows for attachment of 2 gas collection vessels (animal and background sample), and is cost effective. Copyright © 2018 American Dairy Science Association. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 13. The Belem Framework for Action: Harnessing the Power and Potential of Adult Learning and Education for a Viable Future

  Science.gov (United States)

  Adult Learning, 2012

  2012-01-01

  This article presents the Belem Framework for Action. This framework focuses on harnessing the power and potential of adult learning and education for a viable future. This framework begins with a preamble on adult education and towards lifelong learning.

 14. A novel approach for harnessing biofilm communities in moving bed biofilm reactors for industrial wastewater treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joe A. Lemire

  2015-10-01

  Full Text Available Moving bed biofilm reactors (MBBRs are an effective biotechnology for treating industrial wastewater. Biomass retention on moving bed biofilm reactor (MBBR carriers (biofilm support materials, allows for the ease-of-operation and high treatment capacity of MBBR systems. Optimization of MBBR systems has largely focused on aspects of carrier design, while little attention has been paid to enhancing strategies for harnessing microbial biomass. Previously, our research group demonstrated that mixed-species biofilms can be harvested from an industrial wastewater inoculum [oil sands process water (OSPW] using the Calgary Biofilm Device (CBD. Moreover, the resultant biofilm communities had the capacity to degrade organic toxins (naphthenic acids—NAs that are found in OSPW. Therefore, we hypothesized that harnessing microbial communities from industrial wastewater, as biofilms, on MBBR carriers may be an effective method to bioremediate industrial wastewater.Here, we detail our methodology adapting the workflow employed for using the CBD, to generate inoculant carriers to seed an MBBR.In this study, OSPW-derived biofilm communities were successfully grown, and their efficacy evaluated, on commercially available MBBR carriers affixed within a modified CBD system. The resultant biofilms demonstrated the capacity to transfer biomass to recipient carriers within a scaled MBBR. Moreover, MBBR systems inoculated in this manner were fully active 2 days post-inoculation, and readily degraded a select population of NAs. Together, these findings suggest that harnessing microbial communities on carriers affixed within a modified CBD system may represent a facile and rapid method for obtaining functional inoculants for use in wastewater MBBR treatment systems.

 15. Enhanced Harnessing of the Graviola Bioactive Components Using a Neoteric Sonication Cum Microwave Coadjuvant Extraction Protocol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Se Chul Chun

  2018-02-01

  Full Text Available Graviola is one of the most accomplished natural anticancer therapists gaining popularity in recent times. Harnessing the full benefit from tapping all of its rich bioactive reservoirs is absolutely worthy and mandatory. It is in this regard that a well optimized extraction methodology gains paramount importance. In case of Graviola, no sophistication in terms of extraction methods is reported. A neoteric sonication cum microwave combined extraction technology was introduced that maximized the extraction process and minimized (7 min the extraction time. The extraction efficiency was validated based on the significant enrichment of bioactive ingredients in Graviola extracts following the sonication cum microwave combined protocol.

 16. Harnessing collaborative technology to accelerate achievement of chronic disease management objectives for Canada.

  Science.gov (United States)

  Thompson, Leslee J; Healey, Lindsay; Falk, Will

  2007-01-01

  Morgan and colleagues put forth a call to action for the transformation of the Canadian healthcare system through the adoption of a national chronic disease prevention and management (CDPM) strategy. They offer examples of best practices and national solutions including investment in clinical information technologies to help support improved care and outcomes. Although we acknowledge that the authors propose CDPM solutions that are headed in the right direction, more rapid deployment of solutions that harness the potential of advanced collaborative technologies is required. We provide examples of how technologies that exist today can help to accelerate the achievement of some key CDPM objectives.

 17. Classical conditioning of proboscis extension in harnessed Africanized honey bee queens (Apis mellifera L.).

  Science.gov (United States)

  Aquino, Italo S; Abramson, Charles I; Soares, Ademilson E E; Fernandes, Andrea Cardoso; Benbassat, Danny

  2004-06-01

  Experiments are reported on learning in virgin Africanized honey bee queens (Apis mellifera L.). Queens restrained in a "Pavlovian harness" received a pairing of hexanal odor with a 1.8-M feeding of sucrose solution. Compared to explicitly unpaired controls, acquisition was rapid in reaching about 90%. Acquisition was also rapid in queens receiving an unconditioned stimulus of "bee candy" or an unconditioned stimulus administered by worker bees. During extinction the conditioned response declines. The steepest decline was observed in queens receiving an unconditioned stimulus of bee candy. These findings extend previous work on learning of Afrianized honey bee workers to a population of queen bees.

 18. Deaf Workers in Restaurant, Retail, and Hospitality Sector Employment: Harnessing Research to Promote Advocacy.

  Science.gov (United States)

  Stokar, Hayley

  2017-01-01

  A quarter-century after the passage of the Americans with Disabilities Act (ADA, 1990 ), workplace accommodation is still a struggle for deaf employees and their managers. Many challenges are the result of communication barriers that can be overcome through much needed-although often absent-advocacy and training. This article highlights the literature on the employment of deaf individuals in the United States service industries of food service, retail, and hospitality conducted from 2000 to 2016. Exploring dimensions of both hiring and active workplace accommodation, suggestions are made for how social work advocates can harness information and strengthen their approaches for educating managers and supporting workers.

 19. Kvote 2 optagelse og akademiske præstationer: Hvor stor betydning har det adgangsgivende eksamenssnit?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lotte Dyhrberg ONeill

  2013-03-01

  Full Text Available Kvote 2 optagelse (optagelsesprøver til medicinstudiet har vist sig at have virket beskyttende på tidligt studiefrafald sammenlignet med kvote 1 optagelse på Syddansk Universitet. Dette prospektive kohorte studie af de samme kohorter viser, at de lavere adgangsgivende karakterer i kvote 2 gruppen samtidigt kun var forbundet med lidt lavere bachelor karaktergennemsnit. Admission testing appears to be protective against early dropout compared to grade-based admission for undergraduate medical students at the University of Southern Denmark. This prospective cohort study shows that the lower entry grades of the admission tested students were simultaneously associated with obtaining only slightly lower medical school grades.

 20. Wearing a safety harness during treadmill walking influences lower extremity kinematics mainly through changes in ankle regularity and local stability

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Decker Leslie M

  2012-02-01

  Full Text Available Abstract Background Wearing a harness during treadmill walking ensures the subject's safety and is common practice in biomedical engineering research. However, the extent to which such practice influences gait is unknown. This study investigated harness-related changes in gait patterns, as evaluated from lower extremity kinematics during treadmill walking. Findings Healthy subjects (n = 10 walked on a treadmill at their preferred speed for 3 minutes with and without wearing a harness (LiteGait®, Mobility Research, Inc.. In the former condition, no weight support was provided to the subjects. Lower extremity kinematics was assessed in the sagittal plane from the mean (meanRoM, standard deviation (SDRoM and coefficient of variation (CoVRoM of the hip, knee, and ankle ranges of motion (RoM, as well as from the sample entropy (SampEn and the largest Lyapunov exponent (LyE of the joints' angles. Wearing the harness increased the meanRoM of the hip, the SDRoM and the CoVRoM of the knee, and the SampEn and the LyE of the ankle. In particular, the harness effect sizes for both the SampEn and the LyE of the ankle were large, likely reflecting a meaningful decline in the neuromuscular stabilizing control of this joint. Conclusions Wearing a harness during treadmill walking marginally influences lower extremity kinematics, resulting in more or less subtle changes in certain kinematic variables. However, in cases where differences in gait patterns would be expressed through modifications in these variables, having subjects walk with a harness may mask or reinforce such differences.

 1. Vitenskapelig usikkerhet – etiske utfordringer for forskning og forvaltning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frøydis Gillund

  2007-11-01

  Full Text Available En stor del av dagens forskningsaktivitet er knyttet til utvikling av ny teknologi. Teknologiutvikling anses gjerne som et gode, fordi den bidrar til økt eller ny bruk av naturlige ressurser til beste for menneskers generelle levekår og helse, samt miljøet og samfunnet som helhet. Bruk av ny teknologi innebærer imidlertid også risiko for uønskede effekter. Risikovurderinger er ofte preget av vitenskapelig usikkerhet, spesielt med hensyn til effekter som oppstår over tid. Denne usikkerheten reiser nye etiske dilemmaer og gjør det nødvendig med en kritisk vurdering av kunnskapsgrunnlaget. I denne artikkelen fokuserer vi på hvilke etiske utfordringer vitenskapelig usikkerhet har for forskning og forvaltning, og vi vil se nærmere på bruk av DNA-vaksiner i oppdrettsnæring. Vi argumenterer for at det er viktig å anerkjenne kvalitative former for vitenskapelig usikkerhet, som går utover det som uttrykkes i statistiske termer. Walker & Harremoeës (W&H usikkerhetsanalyse presenteres som en metode for å identifisere og systematisere vitenskapelig usikkerhet av kvalitativ karakter. En slik analyse kan øke forskeres evne til å reflektere over og kommunisere usikkerhet knyttet til eget arbeid. Vi argumenterer videre for at kommunikasjon av vitenskapelig usikkerhet bør være en del av forskerens etiske ansvar, blant annet for å stimulere føre-var-basert forskning og forvaltning. En helhetsvurdering av nytte, risikomomenter og usikkerhet kan best oppnås gjennom en tverrfaglig tilnærming. Det vil bidra til at de implisitte verdiene som er assosiert til bruk av ny teknologi blir bedre belyst.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v1i1.1685

 2. En bid af ældres hverdagsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundgaard, Karen Marie; Top Christensen, Boye

  2000-01-01

  Undersøgelsen har udforsket hjemmeboende ældres egen forståelse og oplevelse af måltiddsaktiviteters betydning, og hvilke behov aktiviteterne dækker hos de ældre. Aktiviteterne har betydninger der knytter sig til maden men aktiviteterne har også betydninger i sig selv. Undersøgelsen er en af fler...

 3. Situeret interesse i biologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dohn, Niels Bonderup

  2006-01-01

  Interesse hævdes at spille en vigtig rolle i læring. Med udgangspunkt i interesseteori og situeret læring har jeg foretaget et studium i en gymnasieklasse med biologi på højt niveau, med henblik på at identificere hvilke forhold der har betydning for hvad der fanger elevers interesse. Jeg har...

 4. Kan Daniel Sterns kernebegreber bidrage til en fænomenologisk orienteret musikpsykologi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holgersen, Sven-Erik

  2007-01-01

  Daniel Stern har igennem hele sit forfatterskab været optaget af, hvordan bevidsthed konstitueres i samspillet mellem subjekt og omverden. Han har i stigende grad ladet sig inspirere af fænomenologi, og artiklen diskuterer, hvilke konsekvenser dette har for forståelsen af centrale begreber som...

 5. Danmark i det globale turismebillede

  DEFF Research Database (Denmark)

  der sket med erhvervsstrukturen? Hvordan har den politiske diskurs forandret sig? Hvilke centrale innovationer bør fremhæves? Hvad har den digitale revolution betydet? Og hvordan har uddannelsen og efteruddannelsen til turismens arbejdsmarked mødt den nye virkelighed? Et bud på svarene på disse...

 6. Caries og drikkevandets kvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arvin, Erik; Bardow, Allan; Bruvo, Maja

  2011-01-01

  Drikkevandskvaliteten har stor betydning for forekomsten af caries blandt 15 årige skolebørn, også selv om de bruger fluoridholdigt tandpasta. Ud over den kendte effekt af fluorid har vi vist, at calcium også har en væsentlig betydning. Begge ioner forebygger caries. Denne viden har væsentlig...

 7. Effects of harness transmitters on behavior and reproduction of wild mallards

  Science.gov (United States)

  Pietz, Pamela J.; Krapu, Gary L.; Greenwood, Raymond J.; Lokemoen, John T.

  1993-01-01

  Radio telemetry has been an important research tool in waterfowl studies for >20 years, yet little effort has been made to evaluate potential effects of transmitters on the birds that carry them. As part of a 4-year mallard (Anas platyrhynchos) study in the prairie pothole region of North Dakota and Minnesota, we compared radio-marked and unmarked female mallards in terms of percent time observed feeding, resting, and preening; nest initiation date; and clutch size and egg volume. Radio-marked females carried a 23-g back-mounted transmitter attached with a 2-loop harness (Dwyer 1972). On average, radio-marked females tended to feed less, rest and preen more, initiate nests later, and lay smaller clutches and eggs than unmarked females. Thus, behavioral and reproductive data from ducks marked with back-mounted harness-attached transmitters may be biased. We recommend that new designs of radio packages be field tested and caution that effects may be masked under extreme environmental conditions.

 8. Analytical assessments on the potential of harnessing tidal currents for electricity generation in Malaysia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lim, Yun Seng; Koh, Siong Lee [Department of Physical Science, Electrical and Electronic Engineering, Tunku Abdul Rahman University (Malaysia)

  2010-05-15

  Malaysia is heavily dependent on fossil fuel for electricity generation. With the rapidly diminishing of its fuel reserve and the increasingly negative effects of fossil fuels to the environment, the government has begun to utilise bio-fuel and solar radiation for electricity generation. However, the potential of harnessing other renewable sources, particular ocean energy, in Malaysia has not been fully realised. Therefore, studies were carried out to identify the potential of harnessing ocean energy for electricity generation. The Princeton Ocean Model was used to create a three-dimensional numerical ocean model for Malaysia which was calibrated against measurement by a means of adjoint data assimilation approach. A set of reliable tidal speed and tidal elevation data was therefore generated to determine the types of tides available in Malaysia, the potential areas of installing marine current turbines (MCTs), the total amount of electricity to be generated by MCT, the economical viability and the environmental benefits of using MCT in Malaysia. This paper presents the findings on the studies, encompassing the technical, economical and environmental aspects of installing MCT in Malaysia. The results are critical to policy makers and the potential investors on tidal energy in Malaysia for decision making. It may also help the neighboring countries to realize the possible potential of their ocean energy for electricity generation. (author)

 9. Research on the Statistical Characteristics of Crosstalk in Naval Ships Wiring Harness Based on Polynomial Chaos Expansion Method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chi Yaodan

  2017-08-01

  Full Text Available Crosstalk in wiring harness has been studied extensively for its importance in the naval ships electromagnetic compatibility field. An effective and high-efficiency method is proposed in this paper for analyzing Statistical Characteristics of crosstalk in wiring harness with random variation of position based on Polynomial Chaos Expansion (PCE. A typical 14-cable wiring harness was simulated as the object of research. Distance among interfering cable, affected cable and GND is synthesized and analyzed in both frequency domain and time domain. The model of naval ships wiring harness distribution parameter was established by utilizing Legendre orthogonal polynomials as basis functions along with prediction model of statistical characters. Detailed mean value, mean square error, probability density function and reasonable varying range of crosstalk in naval ships wiring harness are described in both time domain and frequency domain. Numerical experiment proves that the method proposed in this paper, not only has good consistency with the MC method can be applied in the naval ships EMC research field to provide theoretical support for guaranteeing safety, but also has better time-efficiency than the MC method. Therefore, the Polynomial Chaos Expansion method.

 10. Influence of antithyroid medication on effective half-life and uptake of {sup 131} I following radioiodine therapy; Einflussfon thyreostatischer Medikation auf die effektive Halbwertzeit und den Uptake von {sup 131}Iod waehrend einer Radioiodtherapie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moka, D. [Koeln Univ. (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin; Voth, E. [Koeln Univ. (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin; Schicha, H. [Koeln Univ. (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin

  1997-04-01

  . einer Nachtherapie wurde mit 32 Patienten unter fortlaufender thyreostatischer Medikation verglichen. Ergebnisse: 2-3 Tage nach Absetzen der thyreostatischen Medikation stieg die effektive Halbwertzeit (HWZ{sub eff}) von {sup 131}I signifikant von 3,2{+-}0,2 auf 5,7{+-}0,2 Tage an (M. Basedow: Von 3,4 auf 5,7 Tage; multifokale Autonomie: Von 3,2 auf 6,2 Tage; unifokale Autonomie von 2,5 auf 5,0 Tage). Der {sup 131}I-Uptake stieg nach Absetzen der thyreostatischen Medikation bei einer Nachtherapie an, waehrend er unter fortlaufender thyreostatischer Medikation signifikant abfiel. Schlussfolgerung: Beide Effekt eignen sich, um bei ausgewaehlten Patienten eine primaer scheinbar unzureichende RITh noch waehrend des stationaeren Aufenthaltes zu steuern und ggf. sogar ohne Nachtherapie eine ausreichende Schilddruesenherddosis zu erzielen. (orig.)

 11. Experimental and numerical investigations on the applicability of local approach methods on the warm prestress effect; Experimentelle und numerische Untersuchungen zur Anwendbarkeit von Local-Approach-Ansaetzen auf WPS-Effekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roos, E; Elsaesser, K [Stuttgart Univ. (Germany). Staatliche Materialpruefungsanstalt

  1998-11-01

  The three materials 10 MnMoNi 5 5, as a welded specimen, 22 NiMoCr 3 7 mod., and 17 MoV 8 4 mod. have been examined as a part of project work. The major known influencing variables with respect to the WPS effect are materials hardening, crack tip blunting, and the developing residual stress field. The project task was to investigate to what extent the finite element method will be able to describe these influencing variables. Using the damaging model of Rousselier it is possible to simulate the processes during warm prestressing at upper-shelf toughness while taking into account the crack growth. Using the parameter derived with the Beremin model with notched specimens and applying these to pre-cracked specimens will not yield accurate results describing the fracture toughness in the area affected by embrittlement. (orig./CB) [Deutsch] Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden die drei Werkstoffe 10 MnMoNi 5 5 formgeschweisst, 22 NiMoCr 3 7 mod. und 17 MoV 8 4 mod. untersucht. Als hauptsaechliche Einflussgroessen fuer den WPS-Effekt gelten die Werkstoffverfestigung, die Abstumpfung der Rissspitze (Blunting), sowie das sich ausbildende Eigenspannungsfeld. Es wurde untersucht, inwieweit es mit Hilfe der Methode der Finiten Elemente moeglich ist, die einzelnen Einflussgroessen zu beschreiben. Mit Hilfe des Schaedigungsmodelles von Rousselier koennen die Vorgaenge beim Warmvorbelasten in der Zaehigkeitshochlage auch unter Beruecksichtigung von Risswachstum simuliert werden. Bei Verwendung der an gekerbten Proben ermittelten Parameter des Beremin-Modelles und deren Uebertragung auf angerissene Proben wird die Bruchzaehigkeit im Sproedbruchgebiet nicht zutreffend berechnet. (orig./MM)

 12. Elements for harnessing participatory action research to strengthen health managers' capacity: a critical interpretative synthesis.

  Science.gov (United States)

  Tetui, Moses; Zulu, Joseph Mumba; Hurtig, Anna-Karin; Ekirapa-Kiracho, Elizabeth; Kiwanuka, Suzanne N; Coe, Anna-Britt

  2018-04-19

  Health managers play a key role in ensuring that health services are responsive to the needs of the population. Participatory action research (PAR) is one of the approaches that have been used to strengthen managers' capacity. However, collated knowledge on elements for harnessing PAR to strengthen managers' capacity is missing. This paper bridges this gap by reviewing existing literature on the subject matter. A critical interpretive synthesis method was used to interrogate eight selected articles. These articles reported the use of PAR to strengthen health managers' capacity. The critical interpretive synthesis method's approach to analysis guided the synthesis. Here, the authors interpretively made connections and linkages between different elements identified in the literature. Finally, the Atun et al. (Heal Pol Plann, 25:104-111, 2010) framework on integration was used to model the elements synthesised in the literature into five main domains. Five elements with intricate bi-directional interactions were identified in the literature reviewed. These included a shared purpose, skilled facilitation and psychological safety, activity integration into organisational procedures, organisational support, and external supportive monitoring. A shared purpose of the managers' capacity strengthening initiative created commitment and motivation to learn. This purpose was built upon a set of facilitation skills that included promoting participation, self-efficacy and reflection, thereby creating a safe psychological space within which the managers interacted and learnt from each other and their actions. Additionally, an integrated intervention strengthened local capacity and harnessed organisational support for learning. Finally, supportive monitoring from external partners, such as researchers, ensured quality, building of local capacity and professional safety networks essential for continued learning. The five elements identified in this synthesis provide a basis upon

 13. Trump har droppet fløjlshandskerne, nu da han er slået tilbage til start

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella

  2016-01-01

  Donald Trump vandt primærvalget ved hjælp af personangreb. I præsidentvalgkampens slutspurt har han nu taget den strategi op igen, selvom alle dømte den ude – og det er måske slet ikke så dumt, for det er det, Trump kan......Donald Trump vandt primærvalget ved hjælp af personangreb. I præsidentvalgkampens slutspurt har han nu taget den strategi op igen, selvom alle dømte den ude – og det er måske slet ikke så dumt, for det er det, Trump kan...

 14. Nye oplysninger om effekter af Bt-majs på sommerfugle. MON810, BT11. Brev fra Greenpeace til Miljøministeren. Modtaget 17-12-2004, deadline 22-12-2004, svar 22-12-2004

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune; Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian

  2012-01-01

  "De nye oplysninger medfører ingen væsentlige ændringer af DMUs tidligere risikovurdering af Bt-11 majsen (C/F/96.05.10, mail pr. 28-08-2003). Dog har vi en tilføjelse vedrørende behov for specifik overvågning (se nedenfor). Vi har ikke tidligere foretaget nogen konkret risikovurdering af MON810...... arters fortsatte forekomst. Derfor har DMU ved tidligere risikovurdering af Bt-majslinier til dyrkning (majslinie 1507 og Bt-11) foreslået at der indføres en 5 m dyrkningsfri bufferzone til naturhabitater hvor larver af truede/sjældne sommerfugle findes. En andet virkemiddel kunne være at omgive randen...... af Bt-majsmarker med et værnebælte af konventionel majs. På grund af den usikkerhed der findes på området vil det indtil der foreligger et bedre vidensgrundlag være relevant med en specifik overvågning af truede eller sjældne sommerfuglearter hvor der er habitater for disse i nærheden af Bt...

 15. Harnessing Invariant NKT Cells to Improve Influenza Vaccines: A Pig Perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guan Yang

  2017-12-01

  Full Text Available Invariant natural killer T (iNKT cells are an “innate-like” T cell lineage that recognize glycolipid rather than peptide antigens by their semi-invariant T cell receptors. Because iNKT cells can stimulate an extensive array of immune responses, there is considerable interest in targeting these cells to enhance human vaccines against a wide range of microbial pathogens. However, long overlooked is the potential to harness iNKT cell antigens as vaccine adjuvants for domestic animal species that express the iNKT cell–CD1d system. In this review, we discuss the prospect of targeting porcine iNKT cells as a strategy to enhance the efficiency of swine influenza vaccines. In addition, we compare the phenotype and tissue distribution of porcine iNKT cells. Finally, we discuss the challenges that must be overcome before iNKT cell agonists can be contemplated for veterinary use in livestock.

 16. Harnessing type I and type III CRISPR-Cas systems for genome editing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Li, Yingjun; Pan, Saifu; Zhang, Yan

  2016-01-01

  CRISPR-Cas (clustered regularly interspaced short palindromic repeats-CRISPR-associated) systems are widespread in archaea and bacteria, and research on their molecular mechanisms has led to the development of genome-editing techniques based on a few Type II systems. However, there has not been any...... report on harnessing a Type I or Type III system for genome editing. Here, a method was developed to repurpose both CRISPR-Cas systems for genetic manipulation in Sulfolobus islandicus, a thermophilic archaeon. A novel type of genome-editing plasmid (pGE) was constructed, carrying an artificial mini-CRISPR...... and selectively retained as transformants. Using this strategy, different types of mutation were generated, including deletion, insertion and point mutations. We envision this method is readily applicable to different bacteria and archaea that carry an active CRISPR-Cas system of DNA interference provided...

 17. Harnessing complexity: taking advantage of context and relationships in dissemination of school-based interventions.

  Science.gov (United States)

  Butler, Helen; Bowes, Glenn; Drew, Sarah; Glover, Sara; Godfrey, Celia; Patton, George; Trafford, Lea; Bond, Lyndal

  2010-03-01

  Schools and school systems are increasingly asked to use evidence-based strategies to promote the health and well-being of students. The dissemination of school-based health promotion research, however, offers particular challenges to conventional approaches to dissemination. Schools and education systems are multifaceted organizations that sit within constantly shifting broader contexts. This article argues that health promotion dissemination needs to be rethought for school communities as complex systems and that this requires understanding and harnessing the dynamic ecology of the sociopolitical context. In developing this argument, the authors draw on their experience of the dissemination process of a multilevel school-based intervention in a complex educational context. Building on this experience, they argue for the need to move beyond conventional dissemination strategies to a focus on active partnerships between developers and users of school-based intervention research and offer a conceptual tool for planning dissemination.

 18. Let Our Powers Combine! Harnessing NASA's Earth Observatory Natural Event Tracker (EONET) in Worldview

  Science.gov (United States)

  Wong, Min Minnie; Ward, Kevin; Boller, Ryan; Gunnoe, Taylor; Baynes, Kathleen; King, Benjamin

  2016-01-01

  Constellations of NASA Earth Observing System (EOS) satellites orbit the earth to collect images and data about the planet in near real-time. Within hours of satellite overpass, you can discover where the latest wildfires, severe storms, volcanic eruptions, and dust and haze events are occurring using NASA's Worldview web application. By harnessing a repository of curated natural event metadata from NASA Earth Observatory's Natural Event Tracker (EONET), Worldview has moved natural event discovery to the forefront and allows users to select events-of-interest from a curated list, zooms to the area, and adds the most relevant imagery layers for that type of natural event. This poster will highlight NASA Worldviews new natural event feed functionality.

 19. ITER: A unique international collaboration to harness the power of stars

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bigot, B.

  2017-01-01

  Harnessing the energy of thermonuclear fusion reactions is one of the greatest challenges of our time. Fusion, the nuclear reaction that powers the sun and stars would provide mankind with a safe, environmentally benign, and virtually limitless source of energy. Fusion can be tamed in machines called tokamaks. The ITER tokamak is the largest scientific cooperation project ever established, bringing together 35 nations representing more than half of the world's population and 85% of the planet's gross domestic product. In the summer of 2010, the building construction began in earnest. Seven years later, the progress accomplished, both on the construction site in France at Saint-Paul-les-Durance and in factories throughout the world, is spectacular. On the construction site, 2,000 workers are busy erecting and equipping the installation's 39 permanent buildings. The ITER tokamak is planned to enter into operation in 2025

 20. Wind turbine blades for harnessing energy from Malaysian low speed wind - manufacturing technique

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abas Abd Wahab; Azmin Shakrine

  2000-01-01

  Blades for wind turbine to harness energy in the Malaysia low speed winds have been designed. During wind tunnel testing, wind turbine model using this type of blades has cut in speed of 1.5 m/s and turned at 450 rpm at 4 m/s wind. The blades, due to their critical dimensions of 1.2 m length, 5 cm thickness, tapered and 15 degree twist, were difficult to produce especially in large number. Several production methods have been studied but for economical mass production, fibreglass blades using CNC cutting mould were chosen. The blade and mould designs and the manufacturing processes are briefly outlined in this paper. (Author)

 1. Harnessing Vehicle Automation for Public Mobility -- An Overview of Ongoing Efforts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Young, Stanley E.

  2015-11-05

  This presentation takes a look at the efforts to harness automated vehicle technology for public transport. The European CityMobil2 is the leading demonstration project in which automated shuttles were, or are planned to be, demonstrated in several cities and regions. The presentation provides a brief overview of the demonstrations at Oristano, Italy (July 2014), LaRochelle, France (Dec 2014), Lausanne, Switzerland (Apr 2015), Vantaa, Finland (July 2015), and Trikala, Greece (Sept 2015). In addition to technology exposition, the objectives included generating a legal framework for operation in each location and gaging the reaction of the public to unmanned shuttles, both of which were successfully achieved. Several such demonstrations are planned throughout the world, including efforts in North America in conjunction with the GoMentum Station in California. These early demonstration with low-speed automated shuttles provide a glimpse of the possible with a fully automated fleet of driverless vehicle providing a public transit service.

 2. Antiviral Goes Viral: Harnessing CRISPR/Cas9 to Combat Viruses in Humans.

  Science.gov (United States)

  Soppe, Jasper Adriaan; Lebbink, Robert Jan

  2017-10-01

  The clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR) and CRISPR-associated (Cas) systems are RNA-guided sequence-specific prokaryotic antiviral immune systems. In prokaryotes, small RNA molecules guide Cas effector endonucleases to invading foreign genetic elements in a sequence-dependent manner, resulting in DNA cleavage by the endonuclease upon target binding. A rewired CRISPR/Cas9 system can be used for targeted and precise genome editing in eukaryotic cells. CRISPR/Cas has also been harnessed to target human pathogenic viruses as a potential new antiviral strategy. Here, we review recent CRISPR/Cas9-based approaches to combat specific human viruses in humans and discuss challenges that need to be overcome before CRISPR/Cas9 may be used in the clinic as an antiviral strategy. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 3. Hvornår har 1.000 landbrug 90 pct. af landbrugsjorden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2017-01-01

  relativt lige i forhold til resten af EU. De 1.000 største landbrug driver ca. 22 pct. af landbrugsjorden, og andelen er stigende. Selv om strukturudviklingen ser ud til at fortsætte upåvirket af de økonomiske og markedsmæssige forhold, kan man identificere en række forhold, som er drivkræfter bag...... strukturudviklingen. De senere års liberalisering af landbrugsloven har sandsynligvis været med til fremme strukturudviklingen yderligere, og også fjernelsen af EU‘s mælkekvoter ser ud til at have genskabt den hidtidige udvikling. Om strukturudviklingen er en fordel eller en ulempe kan ikke afgøres entydigt, idet...

 4. Opportunities for high aspect ratio micro-electro-magnetic-mechanical systems (HAR-MEMMS) at Lawrence Berkeley Laboratory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hunter, S.

  1993-10-01

  This report contains viewgraphs on the following topics: Opportunities for HAR-MEMMS at LBL; Industrial Needs and Opportunities; Deep Etch X-ray Lithography; MEMS Activities at BSAC; DNA Amplification with Microfabricated Reaction Chamber; Electrochemistry Research at LBL; MEMS Activities at LLNL; Space Microsensors and Microinstruments; The Advanced Light Source; Institute for Micromaching; IBM MEMS Interests; and Technology Transfer Opportunities at LBL

 5. Harnessing the Potential of ICTs: Literacy and Numeracy Programmes Using Radio, TV, Mobile Phones, Tablets and Computers. 2nd Edition

  Science.gov (United States)

  Hanemann, Ulrike, Ed.; Scarpino, Cassandra, Ed.

  2016-01-01

  The UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) has published a second edition of "Harnessing the Potential of ICTs: Literacy and Numeracy Programmes Using Radio, TV, Mobile Phones, Tablets and Computers." This compilation of case studies from all world regions presents promising literacy and numeracy programmes that use information and…

 6. Forskning i musikterapi - børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2011-01-01

  Der er forskningsmæssig evidens for, at musikterapi med børn med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) har en signifikant effekt. Cochrane reviews påviser, at musikterapi fremmer verbal og navnlig nonverbal kommunikation hos børn med ASF. En RCT-undersøgelse viser endvidere en signifikant effekt...

 7. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 8. Transition through co-optation: Harnessing carbon democracy for clean energy

  Science.gov (United States)

  Meng, Kathryn-Louise

  This dissertation explores barriers to a clean energy transition in the United States. Clean energy is demonstrably viable, yet the pace of clean energy adoption in the U.S. is slow, particularly given the immediate threat of global climate change. The purpose of this dissertation is to examine the factors inhibiting a domestic energy transition and to propose pragmatic approaches to catalyzing a transition. The first article examines the current political-economic and socio-technical energy landscape in the U.S. Fossil fuels are central to the functioning of the American economy. Given this centrality, constellations of power have been constructed around the reliable and affordable access of fossil fuels. The fossil fuel energy regime is comprised of: political-economic networks with vested interests in continued fossil fuel reliance, and fixed infrastructure that is minimally compatible with distributed generation. A transition to clean energy threatens the profitability of fossil fuel regime actors. Harnessing structural critiques from political ecology and process and function-oriented socio-technical systems frameworks, I present a multi-level approach to identifying pragmatic means to catalyzing an energy transition. High-level solutions confront the existing structure, mid-level solutions harness synergy with the existing structure, and low-level solutions lie outside of the energy system or foster the TIS. This is exemplified using a case study of solar development in Massachusetts. Article two presents a case study of the clean energy technological innovation system (TIS) in Massachusetts. I examine the actors and institutions that support cleantech development. Further, I scrutinize the actors and institutions that help sustain the TIS support system. The concept of a catalyst is presented; a catalyst is an actor that serves to propel TIS functions. Catalysts are critical to facilitating anchoring. Strategic corporate partners are identified as powerful

 9. Some estimated effects of the planned harnessing of the Ounasjoki river on reindeer husbandry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pirkko Nieminen

  1983-05-01

  Full Text Available The harnessing of waterways for electrical power has caused permanent pasture losses and prevented the free movement of the reindeer herds in Finland. Many great changes occurred after construction of the two large artificial lakes of Lokka and Porttipahta (total 630 km2 in the Lappi reindeer herders association in the 1960s. The planned harnessing of the Ounasjoki river consists of 10 power plants and 2 big and 12 smaller artificial lakes (total 270 km2. The plan will have effects on the income of 1070 owners in 7 reindeer herders associations. The losses in reindeer husbandry estimated by three different methods were maximally 476, 2824 and 9900 reindeer (value of meat production 0.12 to 2.5 million FIM/year, 64 jobs and various herding buildings (value 3.9 million FIM. Two new reindeer farmes would become unusuable (0.5 million FIM and in addition hay production from seasonally flooded fields (approx. 25 000 - 30 000 FIM/year would be lost. The building of new forces in the reindeer herders association areas of Ounasjoki river would require 6.2 million FIM.Ounasjoen rakentamissuunnitelman mahdolliset vaikutukset porotalouteen.Abstract in Finnsish / Yhteenveto: Vesistojen valjastaminen såhkontuottoon on tuhonnut porolaitumia ja vaikcuttanut porojen vapaata liikkumista Suomessa. Tasta on hyvånå esimerkkinå Lokan ja Portipahdan tekoaltaiden (yhteenså 630 km2 rakentaminen Lapin paliskunnassa 1960-luvulta alkacn. Ounasjoen rakentamissuunnitelma kåsittåå 10 voimalaitosta ja 2 isoa ja 12 picnempåå tekoallasta (yhteenså 270 km2. Rakennussuunnitelma vaikuttaa 1070 poronomistajan talouteen 7 cri paliskunnassa. Kolmella eri mcnetelmallå laskien jouduttaisiin enimmillåån våhentåmåån 476, 2824 ja 9900 lukuporoa (lihantuotto 0,12-2,5 milj. mk/vuosi sekå menetettåisim 64 ympårivuotista tyopaikkaa ja kocttaisiin useita eri rakennevahinkoja (arvoltaan noin 3,9 milj. mk. Kaksi uutta porotilaa jåisi kåyttokclvottomiksi (0,5 milj. mk ja

 10. Preliminary investigation of the potential of harnessing tidal energy for electricity generation in Malaysia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lee, K.S.; Seng, L.Y. [Tunku Abdul Rahman Univ. (Malaysia). Dept. of Electrical and Electronic Engineering

  2008-07-01

  Malaysia relies heavily on fossil fuels to meet its energy demands. However, Malaysia has started to explore the use of other forms of renewable energy such as solar energy, biofuels and tidal power. This paper focused on the potential of harnessing tidal energy in Malaysia for electricity production. There are several sites with great potential for tidal energy conversion, which could supplement the energy needs of Malaysia while reducing greenhouse gas emissions. Illustrations were included to show the amplitude of the main harmonic component of the tidal range around Malaysia. The main harmonic component found in the region has a maximum amplitude of 1.4 m, confirming the potential of tidal energy in Malaysia's Ocean. Since the tidal cycle is highly predictable, it has the potential to be a very reliable renewable energy source. Two main approaches are being researched internationally to harness the energy from tides, notably the barrage approach and the tidal stream approach. For the barrage approach, a physical barrier is created within the sea, and a sluice gate controls the flow of sea water. In the tidal stream approach, horizontal axis turbines are placed in the path of tidal currents to generate electricity, similar to the operation of wind turbines. This paper described the flow velocity, power output, availability of power supply and monthly yield of turbines using both the barrage and tidal stream approaches. The study showed that for the barrage approach, there are 6 sites in Malaysia where 14,970 kWH of energy can be generated monthly with a single turbine with a 5 m long blade. The tidal stream approach showed equally promising results at 2 sites. It was concluded that tidal energy is a promising form of renewable energy because of its cyclic, reliable and predictable nature and the vast energy contained within it. According to United Kingdom Department of Trade and Industry, 10 per cent of the United Kingdom's electricity needs could be

 11. Harnessing Cerebrospinal Fluid Biomarkers in Clinical Trials for Treating Alzheimer's and Parkinson's Diseases: Potential and Challenges.

  Science.gov (United States)

  Kim, Dana; Kim, Young Sam; Shin, Dong Wun; Park, Chang Shin; Kang, Ju Hee

  2016-10-01

  No disease-modifying therapies (DMT) for neurodegenerative diseases (NDs) have been established, particularly for Alzheimer's disease (AD) and Parkinson's disease (PD). It is unclear why candidate drugs that successfully demonstrate therapeutic effects in animal models fail to show disease-modifying effects in clinical trials. To overcome this hurdle, patients with homogeneous pathologies should be detected as early as possible. The early detection of AD patients using sufficiently tested biomarkers could demonstrate the potential usefulness of combining biomarkers with clinical measures as a diagnostic tool. Cerebrospinal fluid (CSF) biomarkers for NDs are being incorporated in clinical trials designed with the aim of detecting patients earlier, evaluating target engagement, collecting homogeneous patients, facilitating prevention trials, and testing the potential of surrogate markers relative to clinical measures. In this review we summarize the latest information on CSF biomarkers in NDs, particularly AD and PD, and their use in clinical trials. The large number of issues related to CSF biomarker measurements and applications has resulted in relatively few clinical trials on CSF biomarkers being conducted. However, the available CSF biomarker data obtained in clinical trials support the advantages of incorporating CSF biomarkers in clinical trials, even though the data have mostly been obtained in AD trials. We describe the current issues with and ongoing efforts for the use of CSF biomarkers in clinical trials and the plans to harness CSF biomarkers for the development of DMT and clinical routines. This effort requires nationwide, global, and multidisciplinary efforts in academia, industry, and regulatory agencies to facilitate a new era.

 12. Deep Unconventional Geothermal Resources: a major opportunity to harness new sources of sustainable energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fridleifsson, G.O.; Albertsson, A.; Stefansson, B.; Gunnlaugsson, E.; Adalsteinsson, H.

  2007-07-01

  The Iceland Deep Drilling Project (IDDP) is a long-term program to improve the efficiency and economics of geothermal energy by harnessing Deep Unconventional Geothermal Resources (DUGR). Its aim is to produce electricity from natural supercritical hydrous fluids from drillable depths. Producing supercritical fluids will require drilling wells and sampling fluids and rocks to depths of 3.5 to 5 km, and at temperatures of 450-600{sup o}C. The long-term plan is to drill and test a series of such deep boreholes in Iceland at the Krafla, the Hengill, and the Reykjanes high temperature geothermal systems. Beneath these three developed drill fields temperatures should exceed 550-650{sup o}C, and the occurrence of frequent seismic activity below 5 km, indicates that the rocks are brittle and therefore likely to be permeable. Modeling indicates that if the wellhead enthalpy is to exceed that of conventionally produced geothermal steam, the reservoir temperature must be higher than 450{sup o}C. A deep well producing 0.67 m3/sec steam ({approx}2400 m3/h) from a reservoir with a temperature significantly above 450{sup o}C could yield enough high-enthalpy steam to generate 40-50 MW of electric power. This exceeds by an order of magnitude the power typically obtained from conventional geothermal wells. (auth)

 13. LncRNAWiki: harnessing community knowledge in collaborative curation of human long non-coding RNAs

  KAUST Repository

  Ma, L.

  2014-11-15

  Long non-coding RNAs (lncRNAs) perform a diversity of functions in numerous important biological processes and are implicated in many human diseases. In this report we present lncRNAWiki (http://lncrna.big.ac.cn), a wiki-based platform that is open-content and publicly editable and aimed at community-based curation and collection of information on human lncRNAs. Current related databases are dependent primarily on curation by experts, making it laborious to annotate the exponentially accumulated information on lncRNAs, which inevitably requires collective efforts in community-based curation of lncRNAs. Unlike existing databases, lncRNAWiki features comprehensive integration of information on human lncRNAs obtained from multiple different resources and allows not only existing lncRNAs to be edited, updated and curated by different users but also the addition of newly identified lncRNAs by any user. It harnesses community collective knowledge in collecting, editing and annotating human lncRNAs and rewards community-curated efforts by providing explicit authorship based on quantified contributions. LncRNAWiki relies on the underling knowledge of scientific community for collective and collaborative curation of human lncRNAs and thus has the potential to serve as an up-to-date and comprehensive knowledgebase for human lncRNAs.

 14. Biotechnology to harness the benefits of dietary phenolics; focus on Lamiaceae.

  Science.gov (United States)

  Shetty, K

  1997-09-01

  Phytochemicals from herbs and fermented legumes are excellent dietary sources of phenolic metabolites. These phenolics have importance not only as food preservatives but increasingly have therapeutic and pharmaceutical applications. The long-term research objecitves of the food biotechnology program at the University of Massachusetts are to elucidate the molecular and physiological mechanisms associated with synthesis of important health-related, therapeutic phenolic metabolites in food-related plants and fermented plant foods. Current efforts focus on elucidation of the role of the proline-linked pentose phosphate pathway in regulating the synthesis of anti-inflammatory compound, rosmarinic acid (RA). Specific aims of the current research efforts are: (i) To develop novel tissue culture-based selection techniques to isolate high RA-producing, shoot-based clonal lines from genetically heterogeneous, cross-pollinating species in the family Lamiaceae; (ii) To target genetically uniform, regenerated shoot-based clonal lines for: (a) preliminary characterization of key enzymes associated with the pentose phosphate pathway and linked to RA synthesis; (b) development of genetic transformation techniques for subsequent engineering of metabolic pathways associated with RA synthesis. These research objectives have substantial implications for harnessing the genetic and biochemical potential of genetically heterogeneous, food-related medicinal plant species. The success of this research also provides novel methods and strategies to gain access to metabolic pathways of pharmaceutically important metabolites from ginger, curcuma, chili peppers, melon or other food-related species with novel phenolics.

 15. MRI Evaluation of Spinal Length and Vertebral Body Angle During Loading with a Spinal Compression Harness

  Science.gov (United States)

  Campbell, James A.; Hargens, Alan R.; Murthy, G.; Ballard, R. E.; Watenpaugh, D. E.; Hargens, Alan, R.; Sanchez, E.; Yang, C.; Mitsui, I.; Schwandt, D.; hide

  1998-01-01

  Weight bearing by the spinal column during upright posture often plays a role in the common problem of low back pain. Therefore, we developed a non-ferromagnetic spinal compression harness to enable MRI investigations of the spinal column during axial loading. Human subjects were fitted with a Nest and a footplate which were connected by adjustable straps to an analog load cell. MRI scans of human subjects (5 males and 1 female with age range of 27-53 yrs) during loaded and unloaded conditions were accomplished with a 1.5 Tesla GE Signa scanner. Studies of two subjects undergoing sequentially increasing spinal loads revealed significant decreases (r(sup 2) = 0.852) in spinal length between T4 and L5 culminating in a 1.5 to 2% length decrease during loading with 75% body weight. Sagittal vertebral body angles of four subjects placed under a constant 50% body weight load for one hour demonstrated increased lordotic and kyphotic curvatures. In the lumbar spine, the L2 vertebral body experienced the greatest angular change (-3 deg. to -5 deg.) in most subjects while in the thoracic spine, T4 angles increased from the unloaded state by +2 deg. to +9 deg. Overall, our studies demonstrate: 1) a progressive, although surprisingly small, decrease in spinal length with increasing load and 2) relatively large changes in spinal column angulation with 50% body weight.

 16. Harnessing CRISPR/Cas systems for programmable transcriptional and post-transcriptional regulation

  KAUST Repository

  Mahas, Ahmed

  2017-11-29

  Genome editing has enabled broad advances and novel approaches in studies of gene function and structure; now, emerging methods aim to precisely engineer post-transcriptional processes. Developing precise, efficient molecular tools to alter the transcriptome holds great promise for biotechnology and synthetic biology applications. Different approaches have been employed for targeted degradation of RNA species in eukaryotes, but they lack programmability and versatility, thereby limiting their utility for diverse applications. The CRISPR/Cas9 system has been harnessed for genome editing in many eukaryotic species and, using a catalytically inactive Cas9 variant, the CRISPR/dCas9 system has been repurposed for transcriptional regulation. Recent studies have used other CRISPR/Cas systems for targeted RNA degradation and RNA-based manipulations. For example, Cas13a, a Type VI-A endonuclease, has been identified as an RNA-guided RNA ribonuclease and used for manipulation of RNA. Here, we discuss different modalities for targeted RNA interference with an emphasis on the potential applications of CRISPR/Cas systems as programmable transcriptional regulators for broad uses, including functional biology, biotechnology, and synthetic biology applications.

 17. A new technology for harnessing the dye polluted water and dye collection in the chemical factory

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2001-01-01

  A new technology for harnessing the dye polluted water and dyecollection was developed. It is based on the enhanced evaporation by using solar, wind, and air temperature energy and additional heat-electric energy. It consists of four parts: (1) evaporation carrier system (evaporation carrier and frame for evaporation carrier) for polluted water; (2) polluted water circulating system (pumping-spraying-collecting); (3) heating system; (4) workshop with polluted water reservoir-tanks and rainfall prevention roof. The polluted water was (heated in case necessary) sprayed to the evaporation carrier system and the water was evaporated when it moved in the space and downward along the carrier mainly by using natural (solar, wind, and air temperature energy). In case, when there is no roof for the carrier system, thepolluted water can be stored in the reservoirs (storage volume for about 20 days). The first 10-25 mm rainfall also need to be stored in the reservoirs to meet the state standard for discharging wastewater. The dye may be collected at the surface in the reservoir-tanks and the crystallized salt may be collected at the bottom plate. The black-color wastewater released by the factory is no more discharged to the surface water system of Taihu Lake Basin. About 2 kg dye and 200 kg industrial salt may be collected from each tone of the polluted water. The non-pollution production of dye may be realized by using this technology with environmental, economical and social benefits.

 18. Harnessing happiness? Uncontrollable positive emotion in bipolar disorder, major depression, and healthy adults.

  Science.gov (United States)

  Kang, Yoona; Gruber, June

  2013-04-01

  The ability to adaptively exert control over negative emotions is associated with beneficial mental health outcomes. Less is known about the associated emotional sequelae surrounding controllable versus uncontrollable positive emotional experiences. The ability to harness positive emotions is of particular importance in populations involving disrupted positive emotion functioning. In the present study, participants engaged in a relived memory task in which they recalled either a controllable or uncontrollable past positive emotional experience in counterbalanced order, while concurrent experiential and autonomic responses were measured. Participants included adults with bipolar I disorder (BD; n = 32), major depression (MDD; n = 32), and or nonpsychiatric controls (CTLs; n = 31). Across all participants, reliving a controllable positive emotion experience was associated with exhibited increased respiratory sinus arrhythmia, an autonomic marker of regulatory control. Interestingly, only the MDD group reported increased positive emotion and decreased cardiovascular arousal when reliving an event involving uncontrollable positive emotion, compared to the BD and CTL groups. No other group differences emerged. These findings suggest that although controllable positive emotion experiences may be adaptive for most, individuals with a history of restricted affect and depressed mood may actually derive more pleasure from times of unharnessed happiness. PsycINFO Database Record (c) 2013 APA, all rights reserved.

 19. Harnessing the immune system through programmed death-1 blockade in the management of Hodgkin lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oncale MB

  2017-02-01

  Full Text Available Melody B Oncale, Hossein Maymani, Loretta J Nastoupil Department of Lymphoma and Myeloma, Division of Cancer Medicine, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA Abstract: Immunotherapy is a rapidly evolving therapeutic option in the treatment of lymphoma. Neoplastic cells evade immune recognition through the programmed death (PD-1/PD-ligand immune checkpoint pathway. Several novel agents have been developed to restore the immune system’s ability to recognize and destroy cancer cells. Nivolumab and pembrolizumab are two anti-PD-1 antibodies that have demonstrated success in the treatment of refractory Hodgkin lymphoma. Harnessing the immune system’s ability to target neoplastic cells, ideally without the use of cytotoxic chemotherapeutic agents, is one way in which these novel agents are changing the therapeutic landscape in the treatment of lymphomas. Here, we review the emerging data regarding checkpoint inhibitors in the management of Hodgkin lymphoma, the unique adverse effects encountered with the use of these agents, and a practical approach to the management of these adverse effects. Additionally, we discuss upcoming trials that will further assess the promising future developments of checkpoint inhibition in the treatment of not only Hodgkin lymphoma but also other B cell lymphomas and myeloma. These agents offer immense promise of a future where many lymphomas can be treated without the toxic effects of chemotherapeutic agents. Keywords: Hodgkin lymphoma, programmed death-1, nivolumab, pembrolizumab, lymphoma

 20. Harnessing CRISPR/Cas systems for programmable transcriptional and post-transcriptional regulation

  KAUST Repository

  Mahas, Ahmed; Neal Stewart, C.; Mahfouz, Magdy M.

  2017-01-01

  Genome editing has enabled broad advances and novel approaches in studies of gene function and structure; now, emerging methods aim to precisely engineer post-transcriptional processes. Developing precise, efficient molecular tools to alter the transcriptome holds great promise for biotechnology and synthetic biology applications. Different approaches have been employed for targeted degradation of RNA species in eukaryotes, but they lack programmability and versatility, thereby limiting their utility for diverse applications. The CRISPR/Cas9 system has been harnessed for genome editing in many eukaryotic species and, using a catalytically inactive Cas9 variant, the CRISPR/dCas9 system has been repurposed for transcriptional regulation. Recent studies have used other CRISPR/Cas systems for targeted RNA degradation and RNA-based manipulations. For example, Cas13a, a Type VI-A endonuclease, has been identified as an RNA-guided RNA ribonuclease and used for manipulation of RNA. Here, we discuss different modalities for targeted RNA interference with an emphasis on the potential applications of CRISPR/Cas systems as programmable transcriptional regulators for broad uses, including functional biology, biotechnology, and synthetic biology applications.

 1. Harnessing Wind Power in Moving Reference Frames with Application to Vehicles

  Science.gov (United States)

  Goushcha, Oleg; Felicissimo, Robert; Danesh-Yazdi, Amir; Andreopoulos, Yiannis

  2017-11-01

  The extraction of wind power from unique configurations embedded in moving vehicles by using micro-turbine devices has been investigated. In such moving environments, the specific power of the air motion is much greater and less intermittent than in stationary wind turbines anchored to the ground in open atmospheric conditions. In a translational frame of reference, the rate of work done by the drag force acting on the wind harnessing device due the relative motion of air should be taken into account in the overall performance evaluation through an energy balance. A device with a venting tube has been tested that connects a high-pressure stagnating flow region in the front of the vehicle with a low-pressure region at its rear. Our analysis identified two key areas to focus on for potentially significant rewards: (1) Vehicles with high energy conversion efficiency which require a high mass flow rate through the venting duct, and (2) low efficiency vehicles with wakes, which will be globally affected by the introduction of the venting duct device in a manner that reduces their drag so that there is a net gain in power generation.

 2. Energy-Looping Nanoparticles: Harnessing Excited-State Absorption for Deep-Tissue Imaging.

  Science.gov (United States)

  Levy, Elizabeth S; Tajon, Cheryl A; Bischof, Thomas S; Iafrati, Jillian; Fernandez-Bravo, Angel; Garfield, David J; Chamanzar, Maysamreza; Maharbiz, Michel M; Sohal, Vikaas S; Schuck, P James; Cohen, Bruce E; Chan, Emory M

  2016-09-27

  Near infrared (NIR) microscopy enables noninvasive imaging in tissue, particularly in the NIR-II spectral range (1000-1400 nm) where attenuation due to tissue scattering and absorption is minimized. Lanthanide-doped upconverting nanocrystals are promising deep-tissue imaging probes due to their photostable emission in the visible and NIR, but these materials are not efficiently excited at NIR-II wavelengths due to the dearth of lanthanide ground-state absorption transitions in this window. Here, we develop a class of lanthanide-doped imaging probes that harness an energy-looping mechanism that facilitates excitation at NIR-II wavelengths, such as 1064 nm, that are resonant with excited-state absorption transitions but not ground-state absorption. Using computational methods and combinatorial screening, we have identified Tm(3+)-doped NaYF4 nanoparticles as efficient looping systems that emit at 800 nm under continuous-wave excitation at 1064 nm. Using this benign excitation with standard confocal microscopy, energy-looping nanoparticles (ELNPs) are imaged in cultured mammalian cells and through brain tissue without autofluorescence. The 1 mm imaging depths and 2 μm feature sizes are comparable to those demonstrated by state-of-the-art multiphoton techniques, illustrating that ELNPs are a promising class of NIR probes for high-fidelity visualization in cells and tissue.

 3. A breeding strategy to harness flavor diversity of Saccharomyces interspecific hybrids and minimize hydrogen sulfide production.

  Science.gov (United States)

  Bizaj, Etjen; Cordente, Antonio G; Bellon, Jennifer R; Raspor, Peter; Curtin, Chris D; Pretorius, Isak S

  2012-06-01

  Industrial food-grade yeast strains are selected for traits that enhance their application in quality production processes. Wine yeasts are required to survive in the harsh environment of fermenting grape must, while at the same time contributing to wine quality by producing desirable aromas and flavors. For this reason, there are hundreds of wine yeasts available, exhibiting characteristics that make them suitable for different fermentation conditions and winemaking practices. As wine styles evolve and technical winemaking requirements change, however, it becomes necessary to improve existing strains. This becomes a laborious and costly process when the targets for improvement involve flavor compound production. Here, we demonstrate a new approach harnessing preexisting industrial yeast strains that carry desirable flavor phenotypes - low hydrogen sulfide (H(2) S) production and high ester production. A low-H(2) S Saccharomyces cerevisiae strain previously generated by chemical mutagenesis was hybridized independently with two ester-producing natural interspecies hybrids of S. cerevisiae and Saccharomyces kudriavzevii. Deficiencies in sporulation frequency and spore viability were overcome through use of complementary selectable traits, allowing successful isolation of several novel hybrids exhibiting both desired traits in a single round of selection. © 2012 Federation of European Microbiological Societies. Published by Blackwell Publishing Ltd. All rights reserved.

 4. A New 3D Printing Strategy by Harnessing Deformation, Instability, and Fracture of Viscoelastic Inks.

  Science.gov (United States)

  Yuk, Hyunwoo; Zhao, Xuanhe

  2018-02-01

  Direct ink writing (DIW) has demonstrated great potential as a multimaterial multifunctional fabrication method in areas as diverse as electronics, structural materials, tissue engineering, and soft robotics. During DIW, viscoelastic inks are extruded out of a 3D printer's nozzle as printed fibers, which are deposited into patterns when the nozzle moves. Hence, the resolution of printed fibers is commonly limited by the nozzle's diameter, and the printed pattern is limited by the motion paths. These limits have severely hampered innovations and applications of DIW 3D printing. Here, a new strategy to exceed the limits of DIW 3D printing by harnessing deformation, instability, and fracture of viscoelastic inks is reported. It is shown that a single nozzle can print fibers with resolution much finer than the nozzle diameter by stretching the extruded ink, and print various thickened or curved patterns with straight nozzle motions by accumulating the ink. A quantitative phase diagram is constructed to rationally select parameters for the new strategy. Further, applications including structures with tunable stiffening, 3D structures with gradient and programmable swelling properties, all printed with a single nozzle are demonstrated. The current work demonstrates that the mechanics of inks plays a critical role in developing 3D printing technology. © 2017 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 5. Harnessing real world data from wearables and self-monitoring devices: feasibility, confounders and ethical considerations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uttam Barick

  2016-07-01

  Full Text Available The increasing usage of smart phones has compelled mobile technology to become a universal part of everyday life. From wearable gadgets to sophisticated implantable medical devices, the advent of mobile technology has completely transformed the healthcare delivery scenario. Self-report measures enabled by mobile technology are increasingly becoming a more time and cost efficient method of assessing real world health outcomes. But, amidst all the optimism, there are concerns also on adopting this technology as regulations and ethical considerations on privacy legislations of end users are unclear. In general, the healthcare industry functions on some stringent regulations and compliances to ensure the safety and protection of patient information. A couple of the most common regulations are Health Insurance Portability Accountability Act (HIPPA and Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH. To harness the true potential of mobile technology to empower stakeholders and provide them a common platform which seamlessly integrates healthcare delivery and research, it is imperative that challenges and drawbacks in the sphere are identified and addressed. In this age of information and technology, no stones should be left unturned to ensure that the human race has access to the best healthcare services without an intrusion into his/her confidentiality. This article is an overview of the role of tracking and self-monitoring devices in data collection for real world evidence/observational studies in context to feasibility, confounders and ethical considerations.

 6. Harnessing scientific literature reports for pharmacovigilance. Prototype software analytical tool development and usability testing.

  Science.gov (United States)

  Sorbello, Alfred; Ripple, Anna; Tonning, Joseph; Munoz, Monica; Hasan, Rashedul; Ly, Thomas; Francis, Henry; Bodenreider, Olivier

  2017-03-22

  We seek to develop a prototype software analytical tool to augment FDA regulatory reviewers' capacity to harness scientific literature reports in PubMed/MEDLINE for pharmacovigilance and adverse drug event (ADE) safety signal detection. We also aim to gather feedback through usability testing to assess design, performance, and user satisfaction with the tool. A prototype, open source, web-based, software analytical tool generated statistical disproportionality data mining signal scores and dynamic visual analytics for ADE safety signal detection and management. We leveraged Medical Subject Heading (MeSH) indexing terms assigned to published citations in PubMed/MEDLINE to generate candidate drug-adverse event pairs for quantitative data mining. Six FDA regulatory reviewers participated in usability testing by employing the tool as part of their ongoing real-life pharmacovigilance activities to provide subjective feedback on its practical impact, added value, and fitness for use. All usability test participants cited the tool's ease of learning, ease of use, and generation of quantitative ADE safety signals, some of which corresponded to known established adverse drug reactions. Potential concerns included the comparability of the tool's automated literature search relative to a manual 'all fields' PubMed search, missing drugs and adverse event terms, interpretation of signal scores, and integration with existing computer-based analytical tools. Usability testing demonstrated that this novel tool can automate the detection of ADE safety signals from published literature reports. Various mitigation strategies are described to foster improvements in design, productivity, and end user satisfaction.

 7. Hvis du ikke har plads ved bordet – så tag en stol med dig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte Orr

  2017-01-01

  Sådan lød opfordringen fra sygeplejersker i høje politiske positioner på ministerie- og NGO-niveau til deltagerne på ICN 2017 kongressen i Barcelona. Hovedbudskabet var, at vi som sygeplejersker skal bruge vores faglighed, viden og magt til at skabe mere sundhed for alle verdens borgere. Sygeplej......Sådan lød opfordringen fra sygeplejersker i høje politiske positioner på ministerie- og NGO-niveau til deltagerne på ICN 2017 kongressen i Barcelona. Hovedbudskabet var, at vi som sygeplejersker skal bruge vores faglighed, viden og magt til at skabe mere sundhed for alle verdens borgere....... Sygeplejersker har både viden og faglighed til at skabe forandring og flytte sundhed på det lokale og globale plan. Desværre tager al for få sygeplejersker magten og skaber sig en plads ved det bord, hvor de store sundhedspolitiske beslutninger tages....

 8. Harnessing structural darkness in the visible and infrared wavelengths for a new source of light

  KAUST Repository

  Huang, Jianfeng

  2015-10-19

  Engineering broadband light absorbers is crucial to many applications, including energy-harvesting devices and optical interconnects. The performances of an ideal absorber are that of a black body, a dark material that absorbs radiation at all angles and polarizations. Despite advances in micrometre-thick films, the absorbers available to date are still far from an ideal black body. Here, we describe a disordered nanostructured material that shows an almost ideal black-body absorption of 98-99% between 400 and 1,400 nm that is insensitive to the angle and polarization of the incident light. The material comprises nanoparticles composed of a nanorod with a nanosphere of 30 nm diameter attached. When diluted into liquids, a small concentration of nanoparticles absorbs on average 26% more than carbon nanotubes, the darkest material available to date. By pumping a dye optical amplifier with nanosecond pulses of 100 mW power, we harness the structural darkness of the material and create a new type of light source, which generates monochromatic emission (5 nm wide) without the need for any resonance. This is achieved through the dynamics of light condensation in which all absorbed electromagnetic energy spontaneously generates single-colour energy pulses. © 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved.

 9. Harnessing cell-to-cell variations to probe bacterial structure and biophysics

  Science.gov (United States)

  Cass, Julie A.

  Advances in microscopy and biotechnology have given us novel insights into cellular biology and physics. While bacteria were long considered to be relatively unstructured, the development of fluorescence microscopy techniques, and spatially and temporally resolved high-throughput quantitative studies, have uncovered that the bacterial cell is highly organized, and its structure rigorously maintained. In this thesis I will describe our gateTool software, designed to harness cell-to-cell variations to probe bacterial structure, and discuss two exciting aspects of structure that we have employed gateTool to investigate: (i) chromosome organization and the cellular mechanisms for controlling DNA dynamics, and (ii) the study of cell wall synthesis, and how the genes in the synthesis pathway impact cellular shape. In the first project, we develop a spatial and temporal mapping of cell-cycle-dependent chromosomal organization, and use this quantitative map to discover that chromosomal loci segregate from midcell with universal dynamics. In the second project, I describe preliminary time- lapse and snapshot imaging analysis suggesting phentoypical coherence across peptidoglycan synthesis pathways.

 10. Harnessing the Flexibility of Thermostatic Loads in Microgrids with Solar Power Generation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa Morales González

  2016-07-01

  Full Text Available This paper presents a demand response (DR framework that intertwines thermodynamic building models with a genetic algorithm (GA-based optimization method. The framework optimizes heating/cooling schedules of end-users inside a business park microgrid with local distributed generation from renewable energy sources (DG-RES based on two separate objectives: net load minimization and electricity cost minimization. DG-RES is treated as a curtailable resource in anticipation of future scenarios where the infeed of DG-RES to the regional distribution network could be limited. We test the DR framework with a case study of a refrigerated warehouse and an office building located in a business park with local PV generation. Results show the technical potential of the DR framework in harnessing the flexibility of the thermal masses from end-user sites in order to: (1 reduce the energy exchange at the point of connection; (2 reduce the cost of electricity for the microgrid end-users; and (3 increase the local utilization of DG-RES in cases where DG-RES exports to the grid are restricted. The results of this work can aid end-users and distribution network operators to reduce energy costs and energy consumption.

 11. Building mechanical Greenberger-Horne-Zeilinger and cluster states by harnessing optomechanical quantum steerable correlations

  Science.gov (United States)

  Tan, Huatang; Wei, Yanghua; Li, Gaoxiang

  2017-11-01

  Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) and cluster states are two typical kinds of multipartite entangled states and can respectively be used for realizing quantum networks and one-way computation. We propose a feasible scheme for generating Gaussian GHZ and cluster states of multiple mechanical oscillators by pulsed cavity optomechanics. In our scheme, each optomechanical cavity is driven by a blue-detuned pulse to establish quantum steerable correlations between the cavity output field and the mechanical oscillator, and the cavity outputs are combined at a beam-splitter array with given transmissivity and reflectivity for each beam splitter. We show that by harnessing the light-mechanical steerable correlations, the mechanical GHZ and cluster states can be realized via homodyne detection on the amplitude and phase quadratures of the output fields from the beam-splitter array. These achieved mechanical entangled states can be viewed as the output states of an effective mechanical beam-splitter array with the mechanical inputs prepared in squeezed states with the light-mechanical steering. The effects of detection efficiency and thermal noise on the achieved mechanical states are investigated. The present scheme does not require externally injected squeezing and it can also be applicable to other systems such as light-atomic-ensemble interface, apart from optomechanical systems.

 12. Harnessing the opportunities of austerity: a detailed mapping of the Greek transportation sector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iraklis Stamos

  2016-12-01

  Full Text Available Since 2009, shortly after the global economic crisis of 2008, Greece has entered into a deep recession phase. The multifaceted presence of austerity is experienced in an increasing number of sectors of the country. The Greek transportation sector is not immune to this state of affairs. The ongoing crisis had a significant impact on its economic (investment, employment, exports-imports turnover as well as its operational (transportation intensity, throughput, performance aspects and capabilities. In this paper, a detailed mapping of these impacts is laid out, correlating transport-related characteristics, trends and estimations with the respective economic ones. Specifically, the paper presents analyses of the Greek passenger and freight transportation, following a data-driven approach over several areas. Findings show a substantial decrease of activities overall. Paradoxically, however, austerity can also be said to offer opportunities, such as the development of innovative, cost-effective and outward-looking business schemes, for handling transportation-related issues. In the face of these opportunities, authorities and stakeholders have recently turned their attention to ways of harnessing them as they may arise. The paper conducts a detailed analysis of these efforts to discover prospects for development in the midst of austerity, and highlights the steps currently being taken in that direction.

 13. Harnessing solar pressure to slew and point large infrared space telescopes

  Science.gov (United States)

  Errico, Simona; Angel, Roger P.; Calvert, Paul D.; Woof, Neville

  2003-03-01

  Large astronomical Gossamer telescopes in space will need to employ large solar shields to safeguard the optics from solar radiation. These types of telescopes demand accurate controls to maintain telescope pointing over long integration periods. We propose an active solar shield system that harnesses radiation pressure to accurately slew and acquire new targets without the need for reaction wheels or thrusters. To provide the required torques, the solar shield is configured as an inverted, 4-sided pyramidal roof. The sloped roof interior surfaces are covered with hinged “tiles” made from piezoelectric film bimorphs with specular metallized surfaces. Nominally, the tiles lie flat against the roof and the sunlight is reflected outward equally from all sloped surfaces. However, when the tiles on one roof pitch are raised, the pressure balance is upset and the sunshade is pushed to one side. By judicious selection of the tiles and control of their lift angle, the solar pressure can be harvested to stabilize the spacecraft orientation or to change its angular momentum. A first order conceptual design performance analysis and the results from the experimental design, fabrication and testing of piezoelectric bimorph hinge elements will be presented. Next phase challenges in engineering design, materials technology, and systems testing will be discussed.

 14. Harnessing Big Data to Represent 30-meter Spatial Heterogeneity in Earth System Models

  Science.gov (United States)

  Chaney, N.; Shevliakova, E.; Malyshev, S.; Van Huijgevoort, M.; Milly, C.; Sulman, B. N.

  2016-12-01

  Terrestrial land surface processes play a critical role in the Earth system; they have a profound impact on the global climate, food and energy production, freshwater resources, and biodiversity. One of the most fascinating yet challenging aspects of characterizing terrestrial ecosystems is their field-scale (˜30 m) spatial heterogeneity. It has been observed repeatedly that the water, energy, and biogeochemical cycles at multiple temporal and spatial scales have deep ties to an ecosystem's spatial structure. Current Earth system models largely disregard this important relationship leading to an inadequate representation of ecosystem dynamics. In this presentation, we will show how existing global environmental datasets can be harnessed to explicitly represent field-scale spatial heterogeneity in Earth system models. For each macroscale grid cell, these environmental data are clustered according to their field-scale soil and topographic attributes to define unique sub-grid tiles. The state-of-the-art Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL) land model is then used to simulate these tiles and their spatial interactions via the exchange of water, energy, and nutrients along explicit topographic gradients. Using historical simulations over the contiguous United States, we will show how a robust representation of field-scale spatial heterogeneity impacts modeled ecosystem dynamics including the water, energy, and biogeochemical cycles as well as vegetation composition and distribution.

 15. Harnessing the power of reputation: strengths and limits for promoting cooperative behaviors.

  Science.gov (United States)

  Barclay, Pat

  2012-12-20

  Evolutionary approaches have done much to identify the pressures that select for cooperative sentiment. This helps us understand when and why cooperation will arise, and applied research shows how these pressures can be harnessed to promote various types of cooperation. In particular, recent evidence shows how opportunities to acquire a good reputation can promote cooperation in laboratory and applied settings. Cooperation can be promoted by tapping into forces like indirect reciprocity, costly signaling, and competitive altruism. When individuals help others, they receive reputational benefits (or avoid reputational costs), and this gives people an incentive to help. Such findings can be applied to promote many kinds of helping and cooperation, including charitable donations, tax compliance, sustainable and pro-environmental behaviors, risky heroism, and more. Despite the potential advantages of using reputation to promote positive behaviors, there are several risks and limits. Under some circumstances, opportunities for reputation will be ineffective or promote harmful behaviors. By better understanding the dynamics of reputation and the circumstances under which cooperation can evolve, we can better design social systems to increase the rate of cooperation and reduce conflict.

 16. Har du ikke en bra feed på Insta, så har du ikke orden på livet ditt!” Unge jenter sin opplevelse av andres selvrepresentasjon i bildedelingstjenester.

  OpenAIRE

  Magnussen, Andrea Bergum

  2017-01-01

  Mastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017 Norsk: Denne oppgaven undersøker unge jenters opplevelse av selvrepresentasjonen på bildedelingstjenestene Instagram og Snapchat. Funnene er basert på individuelle intervjuer og et fokusgruppeintervju av fem jenter på 14 år. Intervjupersonene har i hovedsak uttrykt seg om deres opplevelse knyttet til kjendiser og influencers sin selvrepresentasjon. Oppgaven ta...

 17. Hvilke emner mener du som praktiserende læge, at der skal forskes i?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ølgod, Jutta

  1997-01-01

  Knapt 100 alment praktiserende læger angav i en enquete, at man efterlyste forskning på en lang række felter. De tre hyppigst nævnte var "lægernes udbrændthed og manglende trivsel", "rygproblemer" og "psykosomatiske problemstillinger". Derudover udtryktes også stor interesse for "læge-patient for......Knapt 100 alment praktiserende læger angav i en enquete, at man efterlyste forskning på en lang række felter. De tre hyppigst nævnte var "lægernes udbrændthed og manglende trivsel", "rygproblemer" og "psykosomatiske problemstillinger". Derudover udtryktes også stor interesse for "læge......-patient forholdet", "definition af lægernes arbejdsområder", "rollen som forebygger og sundhedsfremmer" og "samarbejdsforhold". Resultaterne blev fremlagt på det 3. almenmedicinske forskningsseminar i Køge i 1996. Udgivelsesdato: 1997/7/15...

 18. Modeling H-ARS using hematological parameters: a comparison between the non-human primate and mini-pig

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bolduc, David L.; Buenger, Rolf; Moroni, Maria; Blakely, William F.

  2016-01-01

  Multiple hematological biomarkers (i.e. complete blood counts and serum chemistry parameters) were used in a multivariate linear-regression fit to create predictive algorithms for estimating the severity of hematopoietic acute radiation syndrome (H-ARS) using two different species (i.e. Goettingen Mini-pig and non-human primate (NHP) (Macacca mulatta)). Biomarker data were analyzed prior to irradiation and between 1-60 days (mini-pig) and 1-30 days (NHP) after irradiation exposures of 1.6-3.5 Gy (mini-pig) and 6.5 Gy (NHP) 60 Co gamma ray doses at 0.5-0.6 Gy min -1 and 0.4 Gy min -1 , respectively. Fitted radiation risk and injury categorization (RRIC) values and RRIC prediction percent accuracies were compared between the two models. Both models estimated H-ARS severity with over 80% overall predictive power and with receiver operating characteristic curve area values of 0.884 and 0.825. These results based on two animal radiation models support the concept for the use of a hematopoietic-based algorithm for predicting the risk of H-ARS in humans. (authors)

 19. The Ismailis’ « War » against Qat in Harâz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peer Gatter

  2007-03-01

  Full Text Available La « guerre » des ismaeiliens contre le qat dans le Haraz.Entre mobilisation communautaire et contraintes politico-économiquesEn 1999, la communauté ismaélienne des Bohra, du massif du .Harâz a lancé une campagne pour remplacer la culture du qat par d’autres activités économiques. Fortement motivée sur le plan religieux, cette campagne visait aussi à la suppression de la consommation du qat. Plus de 200 000 arbustes de qat ont étés arrachés, auxquels on a substitué des caféiers et des manguiers. Les moyens pour générer les revenus alternatifs incluaient aussi l’élevage, l’apiculture, la planification du développement d’artisanat, à quoi s’ajoutaient des projets d’irrigation, des programmes éducatifs et des prêts sans intérêt pour les investissements dans d’autres secteurs économiques. Bien que cette campagne ait été entravée dès le début par une sécheresse sévère ainsi que par l’absence d’aide gouvernementale, il a abouti d’une part à une réduction réelle de la culture et de la consommation du qat, et à la diversification importante de l’activité économique des fermiers. Mais le projet a aussi entrainé une migration accrue de la campagne vers les villes et l’abandon de nombreuses terres cultivées. Cependant, malgré ces limites, ce projet, unique au Yémen par son haut niveau de la mobilisation sociale, apporte des leçons précieuses concernant les contraintes politiques et économiques qui pèsent sur toute tentative de développer une agriculture sans qat dans les montagnes du Yémen.In 1999, the Ismailî   Bohra Community in Yemen’s Harâz mountains launched a drug substitution programme in order to replace the cultivation of qat with other economic and social activities. Motivated by religious concern, this campaign aimed at suppressing the consumption of qat. Over 200,000 qat trees were uprooted and coffee and mango trees planted instead. Alternative means of income

 20. Harnessing Sun’s Energy with Quantum Dots Based Next Generation Solar Cell

  Science.gov (United States)

  Halim, Mohammad A.

  2012-01-01

  Our energy consumption relies heavily on the three components of fossil fuels (oil, natural gas and coal) and nearly 83% of our current energy is consumed from those sources. The use of fossil fuels, however, has been viewed as a major environmental threat because of their substantial contribution to greenhouse gases which are responsible for increasing the global average temperature. Last four decades, scientists have been searching for alternative sources of energy which need to be environmentally clean, efficient, cost-effective, renewable, and sustainable. One of the promising sustainable sources of energy can be achieved by harnessing sun energy through silicon wafer, organic polymer, inorganic dye, and quantum dots based solar cells. Among them, quantum dots have an exceptional property in that they can excite multiple electrons using only one photon. These dots can easily be synthesized, processed in solution, and incorporated into solar cell application. Interestingly, the quantum dots solar cells can exceed the Shockley-Queisser limit; however, it is a great challenge for other solar cell materials to exceed the limit. Theoretically, the quantum dots solar cell can boost the power conversion efficiency up to 66% and even higher to 80%. Moreover, in changing the size of the quantum dots one can utilize the Sun’s broad spectrum of visible and infrared ranges. This review briefly overviews the present performance of different materials-based solar cells including silicon wafer, dye-sensitized, and organic solar cells. In addition, recent advances of the quantum dots based solar cells which utilize cadmium sulfide/selenide, lead sulfide/selenide, and new carbon dots as light harvesting materials has been reviewed. A future outlook is sketched as to how one could improve the efficiency up to 10% from the current highest efficiency of 6.6%. PMID:28348320

 1. Harnessing Sun's Energy with Quantum Dots Based Next Generation Solar Cell.

  Science.gov (United States)

  Halim, Mohammad A

  2012-12-27

  Our energy consumption relies heavily on the three components of fossil fuels (oil, natural gas and coal) and nearly 83% of our current energy is consumed from those sources. The use of fossil fuels, however, has been viewed as a major environmental threat because of their substantial contribution to greenhouse gases which are responsible for increasing the global average temperature. Last four decades, scientists have been searching for alternative sources of energy which need to be environmentally clean, efficient, cost-effective, renewable, and sustainable. One of the promising sustainable sources of energy can be achieved by harnessing sun energy through silicon wafer, organic polymer, inorganic dye, and quantum dots based solar cells. Among them, quantum dots have an exceptional property in that they can excite multiple electrons using only one photon. These dots can easily be synthesized, processed in solution, and incorporated into solar cell application. Interestingly, the quantum dots solar cells can exceed the Shockley - Queisser limit; however, it is a great challenge for other solar cell materials to exceed the limit. Theoretically, the quantum dots solar cell can boost the power conversion efficiency up to 66% and even higher to 80%. Moreover, in changing the size of the quantum dots one can utilize the Sun's broad spectrum of visible and infrared ranges. This review briefly overviews the present performance of different materials-based solar cells including silicon wafer, dye-sensitized, and organic solar cells. In addition, recent advances of the quantum dots based solar cells which utilize cadmium sulfide/selenide, lead sulfide/selenide, and new carbon dots as light harvesting materials has been reviewed. A future outlook is sketched as to how one could improve the efficiency up to 10% from the current highest efficiency of 6.6%.

 2. Harnessing diversity towards the reconstructing of large scale gene regulatory networks.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Takeshi Hase

  Full Text Available Elucidating gene regulatory network (GRN from large scale experimental data remains a central challenge in systems biology. Recently, numerous techniques, particularly consensus driven approaches combining different algorithms, have become a potentially promising strategy to infer accurate GRNs. Here, we develop a novel consensus inference algorithm, TopkNet that can integrate multiple algorithms to infer GRNs. Comprehensive performance benchmarking on a cloud computing framework demonstrated that (i a simple strategy to combine many algorithms does not always lead to performance improvement compared to the cost of consensus and (ii TopkNet integrating only high-performance algorithms provide significant performance improvement compared to the best individual algorithms and community prediction. These results suggest that a priori determination of high-performance algorithms is a key to reconstruct an unknown regulatory network. Similarity among gene-expression datasets can be useful to determine potential optimal algorithms for reconstruction of unknown regulatory networks, i.e., if expression-data associated with known regulatory network is similar to that with unknown regulatory network, optimal algorithms determined for the known regulatory network can be repurposed to infer the unknown regulatory network. Based on this observation, we developed a quantitative measure of similarity among gene-expression datasets and demonstrated that, if similarity between the two expression datasets is high, TopkNet integrating algorithms that are optimal for known dataset perform well on the unknown dataset. The consensus framework, TopkNet, together with the similarity measure proposed in this study provides a powerful strategy towards harnessing the wisdom of the crowds in reconstruction of unknown regulatory networks.

 3. Microbes from mined sites: Harnessing their potential for reclamation of derelict mine sites

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thavamani, Palanisami; Samkumar, R. Amos; Satheesh, Viswanathan; Subashchandrabose, Suresh R.; Ramadass, Kavitha; Naidu, Ravi; Venkateswarlu, Kadiyala; Megharaj, Mallavarapu

  2017-01-01

  Derelict mines pose potential risks to environmental health. Several factors such as soil structure, organic matter, and nutrient content are the greatly affected qualities in mined soils. Soil microbial communities are an important element for successful reclamation because of their major role in nutrient cycling, plant establishment, geochemical transformations, and soil formation. Yet, microorganisms generally remain an undervalued asset in mined sites. The microbial diversity in derelict mine sites consists of diverse species belonging to four key phyla: Proteobacteria, Acidobacteria, Firmicutes, and Bacteroidetes. The activity of plant symbiotic microorganisms including root-colonizing rhizobacteria and ectomycorrhizal fungi of existing vegetation in the mined sites is very high since most of these microbes are extremophiles. This review outlines the importance of microorganisms to soil health and the rehabilitation of derelict mines and how microbial activity and diversity can be exploited to better plan the soil rehabilitation. Besides highlighting the major breakthroughs in the application of microorganisms for mined site reclamation, we provide a critical view on plant−microbiome interactions to improve revegetation at the mined sites. Also, the need has been emphasized for deciphering the molecular mechanisms of adaptation and resistance of rhizosphere and non-rhizosphere microbes in abandoned mine sites, understanding their role in remediation, and subsequent harnessing of their potential to pave the way in future rehabilitation strategies for mined sites. - Highlights: • Abandoned mines pose potential risks to human and environmental health. • Re-establishment of a self-sustaining vegetative cover at derelict mines is a major challenge. • Soil microbial communities are very important for successful reclamation of mined sites. • Role of microorganisms in soil function in derelict mines needs to be understood.

 4. Harnessing Petaflop-Scale Multi-Core Supercomputing for Problems in Space Science

  Science.gov (United States)

  Albright, B. J.; Yin, L.; Bowers, K. J.; Daughton, W.; Bergen, B.; Kwan, T. J.

  2008-12-01

  The particle-in-cell kinetic plasma code VPIC has been migrated successfully to the world's fastest supercomputer, Roadrunner, a hybrid multi-core platform built by IBM for the Los Alamos National Laboratory. How this was achieved will be described and examples of state-of-the-art calculations in space science, in particular, the study of magnetic reconnection, will be presented. With VPIC on Roadrunner, we have performed, for the first time, plasma PIC calculations with over one trillion particles, >100× larger than calculations considered "heroic" by community standards. This allows examination of physics at unprecedented scale and fidelity. Roadrunner is an example of an emerging paradigm in supercomputing: the trend toward multi-core systems with deep hierarchies and where memory bandwidth optimization is vital to achieving high performance. Getting VPIC to perform well on such systems is a formidable challenge: the core algorithm is memory bandwidth limited with low compute-to-data ratio and requires random access to memory in its inner loop. That we were able to get VPIC to perform and scale well, achieving >0.374 Pflop/s and linear weak scaling on real physics problems on up to the full 12240-core Roadrunner machine, bodes well for harnessing these machines for our community's needs in the future. Many of the design considerations encountered commute to other multi-core and accelerated (e.g., via GPU) platforms and we modified VPIC with flexibility in mind. These will be summarized and strategies for how one might adapt a code for such platforms will be shared. Work performed under the auspices of the U.S. DOE by the LANS LLC Los Alamos National Laboratory. Dr. Bowers is a LANL Guest Scientist; he is presently at D. E. Shaw Research LLC, 120 W 45th Street, 39th Floor, New York, NY 10036.

 5. Harnessing Science and Technology for preservation and conservation of cultural heritage in Malaysia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Adi Taha

  2005-04-01

  Malaysia's heritage is extraordinarily rich. Heritage links people, places and things from our history to the present and to the future. Department of Muzeums and Antiquities work diligently at collecting and preserving the artifacts, written records, oral traditions, special places and lands that make up the Malaysia's history. Over the years our concept of cultural heritage and its role as a central part of the experience of our communities has expanded from a focus on objects and monuments to include our social structures, ways of life, beliefs and systems of knowledge. We seek answers in our attempts to promote the understanding and unity among people that have made our country a nation regardless of ethnic origins and religious affiliations, and to prolong the life essence of our rich heritage. We found a simple but yet, a meaningful answer; Harnessing Science and Technology for Preservation and Conservation of Cultural Heritage in Malaysia. Conservation has gained an increasing importance world over, as there is greater awareness and a sense of urgency about the need to conserve and preserve cultural heritages. Recent years are witnessing unprecedented growth in various fields of science and technology in Malaysia, such as materials technology, medical sciences, biotechnology, information and communications technology. Whichever perspective is used, it is clear that science forms an integral part of Malaysia's culture, in the past as well as now. Fulfilling a vital function as a carrier of knowledge and methodology, sciences places on our shoulders a strong obligation towards future generations. As Malaysians, we have been formed by our cultural heritage. Clearly, we must protect that heritage and continue to enrich and develop it, incorporating new knowledge, new insights, new ideas and new experience. (Author)

 6. Harnessing landscape heterogeneity for managing future disturbance risks in forest ecosystems

  Science.gov (United States)

  Seidl, Rupert; Albrich, Katharina; Thom, Dominik; Rammer, Werner

  2018-01-01

  In order to prevent irreversible impacts of climate change on the biosphere it is imperative to phase out the use of fossil fuels. Consequently, the provisioning of renewable resources such as timber and biomass from forests is an ecosystem service of increasing importance. However, risk factors such as changing disturbance regimes are challenging the continuous provisioning of ecosystem services, and are thus a key concern in forest management. We here used simulation modeling to study different risk management strategies in the context of timber production under changing climate and disturbance regimes, focusing on a 8127 ha forest landscape in the Northern Front Range of the Alps in Austria. We show that under a continuation of historical management, disturbances from wind and bark beetles increase by +39.5% on average over 200 years in response to future climate change. Promoting mixed forests and climate-adapted tree species as well as increasing management intensity effectively reduced future disturbance risk. Analyzing the spatial patterns of disturbance on the landscape, we found a highly uneven distribution of risk among stands (Gini coefficients up to 0.466), but also a spatially variable effectiveness of silvicultural risk reduction measures. This spatial variability in the contribution to and control of risk can be used to inform disturbance management: Stands which have a high leverage on overall risk and for which risks can effectively be reduced (24.4% of the stands in our simulations) should be a priority for risk mitigation measures. In contrast, management should embrace natural disturbances for their beneficial effects on biodiversity in areas which neither contribute strongly to landscape-scale risk nor respond positively to risk mitigation measures (16.9% of stands). We here illustrate how spatial heterogeneity in forest landscapes can be harnessed to address both positive and negative effects of changing natural disturbance regimes in

 7. Harnessing Geographic Information Systems (GIS) to enable community-oriented primary care.

  Science.gov (United States)

  Bazemore, Andrew; Phillips, Robert L; Miyoshi, Thomas

  2010-01-01

  settings, particularly if the hurdles of cost and technological expertise are overcome by harnessing new advances in web-based mapping technology.

 8. Epidemiology of musculoskeletal injuries in a population of harness Standardbred racehorses in training

  Science.gov (United States)

  2014-01-01

  Background There is a substantial paucity of studies concerning musculoskeletal injuries in harness Standardbred racehorses. Specifically, little is known about the epidemiology of exercise-related musculoskeletal injuries. Most studies on this subject involve Thoroughbred racehorses, whose biomechanics and racing speed differ from Standardbred, making comparisons difficult. Here, a population of Standardbred racehorses trained at the same racecourse was studied over four years and a classification system for exercise-related musculoskeletal injuries was designed. The incidence rates of musculoskeletal injuries causing horses’ withdrawal from training for 15 days or longer were investigated. A mixed-effects Poisson regression model was used to estimate musculoskeletal injury rates and to describe significance of selected risk factors for exercise-related injuries in this population. Results A total of 356 trotter racehorses from 10 different stables contributed 8961 months at risk of musculoskeletal injuries. Four-hundred-and-twenty-nine injuries were reported and classified into 16 categories, based on their aetiology and anatomical localisation. The overall exercise-related injury rate was 4.79 per 100 horse months. When considering risk factors one by one in separate univariable analyses, we obtained the following results: rates did not differ significantly between genders and classes of age, whereas one driver seemed to cause fewer injuries than the others. Racing speed and racing intensity, as well as recent medical history, seemed to be significant risk factors (p fracture are lower in Standardbreds compared to Thoroughbreds, whereas the opposite is true for tendon and suspensory ligament injuries. In addition to identification of risk factors for musculoskeletal injuries among Standardbred racehorses, results suggest that racing intensity seems to be a protective predictor of risk and recent medical history could be used to identify horses at risk of

 9. The HARNESS Workbench: Unified and Adaptive Access to Diverse HPC Platforms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sunderam, Vaidy S.

  2012-03-20

  The primary goal of the Harness WorkBench (HWB) project is to investigate innovative software environments that will help enhance the overall productivity of applications science on diverse HPC platforms. Two complementary frameworks were designed: one, a virtualized command toolkit for application building, deployment, and execution, that provides a common view across diverse HPC systems, in particular the DOE leadership computing platforms (Cray, IBM, SGI, and clusters); and two, a unified runtime environment that consolidates access to runtime services via an adaptive framework for execution-time and post processing activities. A prototype of the first was developed based on the concept of a 'system-call virtual machine' (SCVM), to enhance portability of the HPC application deployment process across heterogeneous high-end machines. The SCVM approach to portable builds is based on the insertion of toolkit-interpretable directives into original application build scripts. Modifications resulting from these directives preserve the semantics of the original build instruction flow. The execution of the build script is controlled by our toolkit that intercepts build script commands in a manner transparent to the end-user. We have applied this approach to a scientific production code (Gamess-US) on the Cray-XT5 machine. The second facet, termed Unibus, aims to facilitate provisioning and aggregation of multifaceted resources from resource providers and end-users perspectives. To achieve that, Unibus proposes a Capability Model and mediators (resource drivers) to virtualize access to diverse resources, and soft and successive conditioning to enable automatic and user-transparent resource provisioning. A proof of concept implementation has demonstrated the viability of this approach on high end machines, grid systems and computing clouds.

 10. Effekte und Nachhaltigkeit von Trainingsworkshops für den mündlich-praktischen Teil des M2-Examens [Effects and Sustainability of Trainings for the Oral and Practical Part of the German Final Exam in Medicine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Öchsner, Wolfgang

  2013-08-01

  zwischen den Teilnehmer-Subgruppen.Methode: Alle 367 Teilnehmer der bisherigen Ulmer Prüfertrainings (2007 – 20012 wurden per e-Mail angeschrieben. 63 Personen beantworteten die Umfrage, die insgesamt 28 Items zu demografischen Daten und zu Effektivität und Nachhaltigkeit der Trainings enthielt. Ergebnisse: Es ließen sich 6 wesentliche Trainingseffekte nachweisen (Trainingseffekte, die von mindestens zwei Dritteln der Befragungsteilnehmer auf einer Skala von 1 = „trifft zu“ bis 6 = „trifft nicht zu“ mit den Skalenstufen 1 oder 2 beantwortet wurden; kumulierte Prozentzahl in Klammern: Die Antworten der Teilnehmer, deren Training länger als 2 Jahre zurücklag, unterschieden sich nicht signifikant von den Antwortmittelwerten der übrigen Teilnehmer, was für die Nachhaltigkeit der Trainingseffekte spricht.Teilnehmer ohne relevante Vorerfahrung als Prüfer profitierten signifikant stärker von den Trainings, insbesondere in den Bereichen Stressreduktion, Sicherheit in der Notenfindung und kritischere Notengebung.Schlussfolgerung: Die Studie liefert Hinweise für nachhaltig positive Effekte der M2-Prüfertrainings, die für die weitere Durchführung der Trainings sprechen, insbesondere als Trainingsangebot für unerfahrene Prüfer. Die Ausweitung der Trainings erscheint daher auch für Prüfer in den M1-Prüfungen sinnvoll.

 11. Like Love Haha

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2015-01-01

  Facebook indfører nu emojis i relation til statusopdateringer. I mange år har brugerne efterlyst en ”synes ikke godt om”-knap, men der indføres seks emojis til at supplere Liket. Men hvorfor Facebook gør som de gør, og hvilke konsekvenser har deres valg?...

 12. Strategier for integreret sundhedsfremme - et review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lau, Charlotte Bech; Holm, Jesper; Andersen, John

  over for ulighed i sundhed efter disse erfaringer og koncepter. Bogen omhandler derved, hvilke processer, tilgange og strategier der har betydning for, at kommunal sundhedsfremme i praksis kan være en reel fælles opgave mellem borgere, professionelle, kommunale og civile aktører. Vi har heri valgt...

 13. Pictures of Industry and Industrial Work in Danish Art from the 1780ies till Today

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abildgaard, Hanne

  2013-01-01

  Artiklen diskuterer, hvilke spor industrisamfundet har sat sig i dansk kunst gennem mere end 200 år. Den fokuserer på kunstnere, der bevidst har forholdt sig til industrisamfundets fænomener, og polemiserer i forlængelse heraf mod den opfattelse, at industrien er næsten totalt fraværende i dansk ...

 14. Effekt av ulike desinfeksjonsstrategier mot Listeria monocytogenes

  OpenAIRE

  Fossmo, Sabine

  2013-01-01

  Kontroll med bakterier som Listeria utgjør en stor utfordring for mange matprodusenter. Listeria monocytogenes er hovedsakelig et produksjonshygienisk problem, forbedret hygiene kan derfor være tiltak for å redusere overlevelse og smitteoverføring av bakterien i produksjonsmiljø. Hensikten med forsøkene i oppgaven var å undersøke effekten av ulike desinfeksjonsstrategier på drap av L. monocytogenes, både når bakteriene var i biofilm og i suspensjon. Dette inkluderte bruk av tradisjonelle desi...

 15. Præventiv effekt af cykelhjelme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, C T; Larsen, C F; Nordentoft, E

  1990-01-01

  %. Several investigations from abroad and from Denmark have demonstrated that protection of the head can reduce the number of deaths and of acute brain injuries due to bicycle accidents. On the basis of the literature, it is concluded that bicycle helmets provide good protection of the head in connection......The total number of persons injured following bicycle accidents in Denmark is estimated to be more than 50,000 annually. In half of the injured cyclists, lesions localized to the region of the head occur. Bicycle helmets provide considerable protection against brain injuries which constitute 13...... with bicycle accidents. When a bicycle helmet is purchased, it is important to ensure that the helmet fits the head, that vision is not impeded and that the chinstrap secures the helmet correctly. Legislation is necessary to ensure that bicycle helmets sold in Denmark fulfill the minimum safety requirements....

 16. Aldosterons effekt på nyrernes kaliumbalance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther, Signe Abitz; Egfjord, Martin

  2011-01-01

  Recent studies have shown expression of the following regulatory WNK kinases in the kidney: the full-length WNK1 (L-WNK1), the shorter kidney specific WNK1 transcript (KS-WNK1), formed by alternative splicing, and WNK4. Aldosterone activates expression of KS-WNK1 and inhibits WNK4 via SGK1 - both...

 17. Usikker effekt af influenzavaccination af raske voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise Ørnskov; Lund, Katrine Bak; Nielsen, Tine Jepsen

  2012-01-01

  At some Danish workplaces, healthy employees are offered an influenza vaccination, although vaccination has not been proven to have a protective effect on healthy adults. This article gives an overview of the effect of influenza vaccination on healthy adults based on the results from the Cochrane...

 18. Socialkonstruktionisme i praksis med operativ effekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, Jakob Rømer

  2011-01-01

  on a variety of challenging missions. Much attention is given to the preparation of teams performing these missions. The teams consist of leaders and personnel from very different organizational cultures and backgrounds who must work together under great pressure: If necessary, they must take the lives......Leadership with an operational effect The Danish Defense is undergoing radical changes. Traditionally, learning has sprung from a linear thinking with great emphasis on analysis of cause and effect. Today the Danish Defense needs to function as a deployable armed force conducting operations abroad...... successful program called ’leadership with operative effect’ based on social constructionist ideas. The Major has firsthand experience with the process from his Work in Afghanistan and has also worked with the program in his position as an instructor at the Royal Danish Army Officers’ Academy. The sum...

 19. Harnessing electro driven separation technique for the separation of selected agrochemicals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wan Aini Wan Ibrahim; Alam, S.M. Monjurul; Azli Sulaiman

  2008-01-01

  Electro driven separation techniques offer a different approach to the analysis of complex mixtures than do traditional pressure-driven chromatographic system; it may rely on electrophoresis, the transport of charged species through a medium by an applied field or may rely on electro driven mobile phase to provide a true chromatographic separation. In the current work the potential of an electro driven separation technique viz. Micellar electrokinetic chromatography (MEKC), is harnessed for the separation of selected agrochemicals (organophosphorus pesticides, OPPs) widely used in the agriculture sector in Malaysia. The current study compares the use of MEKC in normal mode (NM) and reverse mode (RM) for the separation of the selected OPPS. This study also highlights the difference in separations produced by performing separations in normal mode-MEKC (NM-MEKC) and reverse mode-MEKC (RM-MEKC) for the selected OPPs. In RM-MEKC, separation is conducted at acidic pH (pH 2.5 in the current work) where the electro osmotic flow (EOF) is weak whereas in NM-MEKC, the separation is carried out under basic pH (9.3 in this work) where the EOF is strong. A reverse migration order of the OPPs was observed under RM-MEKC. Separation under NM-MEKC was found to be superior to those of RM- MEKC. A comparison is also made between separations performed under sweeping-NM-MEKC and sweeping-RM-MEKC. In sweeping, the OPPs are prepared in the same background solution (BGS) minus the micelles and is adjusted to the same conductivity as the BGS. The study showed that NM-MEKC is more sensitive than RM-MEKC but sweeping-RM-MEKC is superior to sweeping-NM-MEKC. However, sweeping-RM-MEKC only separates two of the OPPs in a single run whereas sweeping-NM-MEKC separates four OPPs in a single run. The better choice of separation mode would be sweeping-NM- MEKC for more OPPs separation in a single run. (author)

 20. A method to harness global crowd-sourced data to understand travel behavior in avalanche terrain.

  Science.gov (United States)

  Hendrikx, J.; Johnson, J.

  2015-12-01

  To date, most studies of the human dimensions of decision making in avalanche terrain has focused on two areas - post-accident analysis using accident reports/interviews and, the development of tools as decision forcing aids. We present an alternate method using crowd-sourced citizen science, for understanding decision-making in avalanche terrain. Our project combines real-time GPS tracking via a smartphone application, with internet based surveys of winter backcountry users as a method to describe and quantify travel practices in concert with group decision-making dynamics, and demographic data of participants during excursions. Effectively, we use the recorded GPS track taken within the landscape as an expression of the decision making processes and terrain usage by the group. Preliminary data analysis shows that individual experience levels, gender, avalanche hazard, and group composition all influence the ways in which people travel in avalanche terrain. Our results provide the first analysis of coupled real-time GPS tracking of the crowd while moving in avalanche terrain combined with psychographic and demographic correlates. This research will lead to an improved understanding of real-time decision making in avalanche terrain. In this paper we will specifically focus on the presentation of the methods used to solicit, and then harness the crowd to obtain data in a unique and innovative application of citizen science where the movements within the terrain are the desired output data (Figure 1). Figure 1: Example GPS tracks sourced from backcountry winter users in the Teton Pass area (Wyoming), from the 2014-15 winter season, where tracks in red represent those recorded as self-assessed experts (as per our survey), and where tracks in blue represent those recorded as self-assessed intermediates. All tracks shown were obtained under similar avalanche conditions. Statistical analysis of terrain metrics showed that the experts used steeper terrain than the

 1. Nuclear desalination: harnessing the seas for development of coastal areas of Pakistan

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ayub, M.S.; Butt, W.M.

  2005-01-01

  Pakistan has a population of 140 million with more than 30% of the population living in cities and towns. Karachi, the major port city of the country, is the most densely populated with a population crossing the 11 million mark. The city receives 435 MGD of drinking water from the River Indus and other sources. However, the net demand for the year 2000 was 594 MGD thus there is a gap of 159 MGD in demand and supply. Statistics show that the water demand in Karachi is increasing at the rate of 100 MGD every five years. The coastal belt of the country extends to 1046 sq. km. Of this, 930 km is from the Karachi to Gwader region in the province of Baluchistan. Most of the coastal areas lie outside the monsoon system of weather and therefore the climate is extremely dry. The annual rainfall in this belt is about 15 cms. Therefore, fresh water availability is a major factor for development of the coastal belt of Pakistan. In the wake of the looming water crisis it is becoming increasingly clear that all available and appropriate technologies, including nuclear and related technologies, have to be used for the sustainable development and management of freshwater resources in Pakistan. One particular approach is the desalination of seawater, and countries are increasing their capacity to harness the seas for tapping fresh water. The prospects of using nuclear energy for seawater desalination on a large scale are attractive since desalination is an energy intensive process. Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC) is planning to actively participate in the activities of IAEA in the field of nuclear desalination by offering one of its nuclear power plants for coupling a demonstration nuclear desalination plant. Karachi Nuclear Power Plant (KANUPP), which is the country's first nuclear plant has been successfully operating for the last 30 years. This plant is proposed to be used as a potential site for installation of a demonstration nuclear desalination plant. KANUPP is

 2. Harnessing the power of mobile technologies for collaborating, crowdsourcing, and creating

  Science.gov (United States)

  Crompton, H.

  2015-12-01

  Today's digital technologies can have a powerful influence on teaching and learning. M-learning and u-learning in particular are changing pedagogical practice. Sub categories are rapidly emerging, such as context-aware ubiquitous learning, that involve students learning subject content while immersed in authentic and relevant surroundings. Learning cultures are a nebulous blend of traditions, values, beliefs, and rituals built up over time. For a long time, education has long been conceived as classroom-based and predominantly sedentary (Merchant, 2012). Recent mobile technologies are disrupting this culture in favor of learning that is contextualized, personalized, on demand, and ubiquitous (Crompton, 2013). 21st century students are a different breed than past generations (Prensky, 2001). These students have grown up in a time that has not only altered their perceptions and practices but modified the wiring of the brain through neuroplasticity (Crompton, 2012). Students now cognitively receive information quickly through non-linear methods (Gross, 2003, Oblinger & Oblinger, 2005). They think differently. They also seem to be attached to mobile devices 24/7, although the content of the lesson does not match what they seem to be doing on the mobile devices. This presentation will showcase how to get your students to harness the power of mobile devices for educational purposes. For example, students in your classes will be using devices to collaborate on activities with Google Forms, crowdsourcing the best class questions in Slido, and screencasting thoughts and ideas to share with others with Educreations. These are examples of free apps or Web 2.0 tools that can be used on all the major mobile platforms. Crompton, H. (2013). Mobile learning: New approach, new theory. In Z. L. Berge & L. Y. Muilenburg (Eds.), Handbook of mobile learning (pp. 47-57). Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. Mcb University Press, 9(5). Oblinger, D., & Oblinger, J

 3. Harnessing the Power of T Cells: The Promising Hope for a Universal Influenza Vaccine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Bridie Clemens

  2018-03-01

  . Current pandemic vaccine preparedness measures and ongoing clinical trials under-utilise T cell-inducing vaccines, reflecting the myriad questions that remain about how, when, where, and which T cells are needed to fight influenza virus infection. This review aims to bring together basic fundamentals of T cell biology with human clinical data, which need to be considered for the implementation of a universal vaccine against influenza that harnesses the power of T cells.

 4. Determining Damping Trends from a Range of Cable Harness Assemblies on a Launch Vehicle Panel from Test Measurements

  Science.gov (United States)

  Smith, Andrew; Davis, R. Ben; LaVerde, Bruce; Jones, Douglas

  2012-01-01

  The team of authors at Marshall Space Flight Center (MSFC) has been investigating estimating techniques for the vibration response of launch vehicle panels excited by acoustics and/or aero-fluctuating pressures. Validation of the approaches used to estimate these environments based on ground tests of flight like hardware is of major importance to new vehicle programs. The team at MSFC has recently expanded upon the first series of ground test cases completed in December 2010. The follow on tests recently completed are intended to illustrate differences in damping that might be expected when cable harnesses are added to the configurations under test. This validation study examines the effect on vibroacoustic response resulting from the installation of cable bundles on a curved orthogrid panel. Of interest is the level of damping provided by the installation of the cable bundles and whether this damping could be potentially leveraged in launch vehicle design. The results of this test are compared with baseline acoustic response tests without cables. Damping estimates from the measured response data are made using a new software tool that employs a finite element model (FEM) of the panel in conjunction with advanced optimization techniques. This paper will report on the \\damping trend differences. observed from response measurements for several different configurations of cable harnesses. The data should assist vibroacoustics engineers to make more informed damping assumptions when calculating vibration response estimates when using model based analysis approach. Achieving conservative estimates that have more flight like accuracy is desired. The paper may also assist analysts in determining how ground test data may relate to expected flight response levels. Empirical response estimates may also need to be adjusted if the measured response used as an input to the study came from a test article without flight like cable harnesses.

 5. Letting Off Steam and Getting Into Hot Water - Harnessing the Geothermal Energy Potential of Heavy Oil Reservoirs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Teodoriu, Catalin; Falcone, Gioia; Espinel, Arnaldo

  2007-07-01

  The oil industry is turning its attention to the more complex development of heavy oil fields in order to meet the ever increasing demands of the manufacturing sector. The current thermal recovery techniques of heavy oil developments provide an opportunity to benefit from the geothermal energy created during the heavy oil production process. There is scope to improve the current recovery factors of heavy oil reservoirs, and there is a need to investigate the associated geothermal energy potential that has been historically neglected. This paper presents a new concept of harnessing the geothermal energy potential of heavy oil reservoirs with the co-production of incremental reserves. (auth)

 6. Harnessing the Risk-Related Data Supply Chain: An Information Architecture Approach to Enriching Human System Research and Operations Knowledge

  Science.gov (United States)

  Buquo, Lynn E.; Johnson-Throop, Kathy A.

  2011-01-01

  An Information Architecture facilitates the understanding and, hence, harnessing of the human system risk-related data supply chain which enhances the ability to securely collect, integrate, and share data assets that improve human system research and operations. By mapping the risk-related data flow from raw data to useable information and knowledge (think of it as a data supply chain), the Human Research Program (HRP) and Space Life Science Directorate (SLSD) are building an information architecture plan to leverage their existing, and often shared, IT infrastructure.

 7. "Harnessing genomics to improve health in Africa" – an executive course to support genomics policy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Singer Peter A

  2005-01-01

  Full Text Available Abstract Background Africa in the twenty-first century is faced with a heavy burden of disease, combined with ill-equipped medical systems and underdeveloped technological capacity. A major challenge for the international community is to bring scientific and technological advances like genomics to bear on the health priorities of poorer countries. The New Partnership for Africa's Development has identified science and technology as a key platform for Africa's renewal. Recognizing the timeliness of this issue, the African Centre for Technology Studies and the University of Toronto Joint Centre for Bioethics co-organized a course on Genomics and Public Health Policy in Nairobi, Kenya, the first of a series of similar courses to take place in the developing world. This article presents the findings and recommendations that emerged from this process, recommendations which suggest that a regional approach to developing sound science and technology policies is the key to harnessing genome-related biotechnology to improve health and contribute to human development in Africa. Methods The objectives of the course were to familiarize participants with the current status and implications of genomics for health in Africa; to provide frameworks for analyzing and debating the policy and ethical questions; and to begin developing a network across different sectors by sharing perspectives and building relationships. To achieve these goals the course brought together a diverse group of stakeholders from academic research centres, the media, non-governmental, voluntary and legal organizations to stimulate multi-sectoral debate around issues of policy. Topics included scientific advances in genomics innovation systems and business models, international regulatory frameworks, as well as ethical and legal issues. Results Seven main recommendations emerged: establish a network for sustained dialogue among participants; identify champions among politicians; use the

 8. Harness That S.O.B.: Distributing Remote Sensing Analysis in a Small Office/Business

  Science.gov (United States)

  Kramer, J.; Combe, J.; McCord, T. B.

  2009-12-01

  Researchers in a small office/business (SOB) operate with limited funding, equipment, and software availability. To mitigate these issues, we developed a distributed computing framework that: 1) leverages open source software to implement functionality otherwise reliant on proprietary software and 2) harnesses the unused power of (semi-)idle office computers with mixed operating systems (OSes). This abstract outlines some reasons for the effort, its conceptual basis and implementation, and provides brief speedup results. The Multiple-Endmember Linear Spectral Unmixing Model (MELSUM)1 processes remote-sensing (hyper-)spectral images. The algorithm is computationally expensive, sometimes taking a full week or more for a 1 million pixel/100 wavelength image. Analysis of pixels is independent, so a large benefit can be gained from parallel processing techniques. Job concurrency is limited by the number of active processing units. MELSUM was originally written in the Interactive Data Language (IDL). Despite its multi-threading capabilities, an IDL instance executes on a single machine, and so concurrency is limited by the machine's number of central processing units (CPUs). Network distribution can access more CPUs to provide a greater speedup, while also taking advantage of (often) underutilized extant equipment. appropriately integrating open source software magnifies the impact by avoiding the purchase of additional licenses. Our method of distribution breaks into four conceptual parts: 1) the top- or task-level user interface; 2) a mid-level program that manages hosts and jobs, called the distribution server; 3) a low-level executable for individual pixel calculations; and 4) a control program to synchronize sequential sub-tasks. Each part is a separate OS process, passing information via shell commands and/or temporary files. While the control and low-level executables are short-lived, the top-level program and distribution server run (at least) for the entirety of

 9. The assessment of global thermo-energy performances of existing district heating systems optimized by harnessing renewable energy sources

  Science.gov (United States)

  Şoimoşan, Teodora M.; Danku, Gelu; Felseghi, Raluca A.

  2017-12-01

  Within the thermo-energy optimization process of an existing heating system, the increase of the system's energy efficiency and speeding-up the transition to green energy use are pursued. The concept of multi-energy district heating system, with high harnessing levels of the renewable energy sources (RES) in order to produce heat, is expected to be the key-element in the future urban energy infrastructure, due to the important role it can have in the strategies of optimizing and decarbonizing the existing district heating systems. The issues that arise are related to the efficient integration of different technologies of harnessing renewable energy sources in the energy mix and to the increase of the participation levels of RES, respectively. For the holistic modeling of the district heating system, the concept of the energy hub was used, where the synergy of different primary forms of entered energy provides the system a high degree energy security and flexibility in operation. The optimization of energy flows within the energy hub allows the optimization of the thermo-energy district system in order to approach the dual concept of smart city & smart energy.

 10. Sacroiliitis in children with spondyloarthropathy: therapeutic effect of CT-guided intra-articular corticosteroid injection; Sakroiliitis bei Kinder mit Spondylarthropathie: Therapeutischer Effekt der CT-gestuetzten intraartikulaeren Kortikosteroid-Injektionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischer, T.; Hermann, K.G.A.; Diekmann, F.; Hamm, B. [Humboldt-Universitaet, Berlin (Germany). Universitaetsklinikum Charite, Inst. fuer Radiologie; Biedermann, T. [HELIOS Klinikum Berlin (Germany). II. Klinik fuer Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Abt. Kinderrheumatologie; Braun, J. [Rheumazentrum Ruhrgebiet, St. Josefs-Krankenhaus (Germany); Bollow, M. [Augusta-Krankenhaus, Bochum (Germany). Inst. fuer Radiologie

  2003-06-01

  . The follow-up dynamic MRI (0.1 mmol/kg body weight) during therapy showed a statistically significant lower contrast-enhancement in both groups (group 1: 117{+-}43% versus 38{+-}24%, p<0.05; group 2: 127{+-}59% versus 38{+-}22%, p<0.05). One third of the patients of group 2 showed progression of joint destruction despite absence of subjective complaints. (orig.) [German] Ziel: Prospektive Pruefung des therapeutischen Effektes der CT-gesteuerten intraartikulaeren Kortikosteroid-Injektion entzuendlicher Sakroiliakalgelenke (SIG) bei Kindern mit juveniler Spondylarthropathie (jSpA) im Vergleich zur konventionellen Therapie mit nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) sowie Bestimmung der Wertigkeit der Magnetresonanztomographie (MRT) bei der Indikationsstellung und der Therapieverlaufskontrolle. Material und Methode: Bei 89 Kindern mit bekannter jSpA wurden mittels dynamischer MRT uni- oder bilaterale Sakroiliitiden diagnostiziert. Bei allen 89 Patienten wurde daraufhin eine Therapie mit NSAR eingeleitet bzw. bereits bestehende Therapien fortgesetzt. Vier Wochen nach der diagnostischen MRT wurden zwei Gruppen definiert: 33 Patienten mit klinischem Response auf NSAR (Gruppe 1) und 56 Nonresponder (Gruppe 2). Die Patienten der Gruppe 2 wurden unter Belassung der NSAR zusaetzlich einer CT-gestuetzten (Low-Dose-Technik) intraartikulaeren Kortikosteroid-Injektion zugefuehrt, wobei insgesamt 83 SIG punktiert und infiltriert wurden (27 bilateral, 29 unilateral). Die Indikationsstellung zur Intervention beruhte auf der zuvor MR-tomographisch gesicherten Entzuendungsaktivitaet. Klinische Therapieverlaufskontrollen erfolgten in 8- bis 12-woechigen Intervallen ueber einen Zeitraum von 20 Monaten. MRT-Verlaufskontrollen wurden bei allen 56 Kindern der Gruppe 2 und bei 15 von 33 Kindern der Gruppe 1 in einem Zeitraum von 8{+-}4 Monaten nach der Erstuntersuchung durchgefuehrt. Ergebnisse: Ingesamt 87,5% der komplikationslos punktierten Kinder der Gruppe 2 (Standardtherapie

 11. Impact of numerical information on risk knowledge regarding human papillomavirus (HPV vaccination among schoolgirls: a randomised controlled trial [Effekt von Zahlenangaben auf das Risikowissen von Schülerinnen zur Humanen Papillomavirus (HPV-Impfung: eine randomisiert-kontrollierte Studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steckelberg, Anke

  2013-10-01

  recipients: Mean value of risk knowledge score (0–5 points: 4.6±1.0 vs. 2.6±1.2 (mean difference 2.0 (95% CI 1.6–2.4; (P[german] Einführung: In Deutschland wurde die Implementierung der Humanen Papillomavirus (HPV-Impfung für 12–17-jährige Mädchen von diversen Kampagnen begleitet. Evidenz-basierte Informationen, die Zahlenangaben beinhalten, wurden nicht zur Verfügung gestellt. Stattdessen führten die Standardinformationen zu einer Überschätzung des Krebsrisikos und den Effekten der HPV-Impfung. Das Vertrauen in die Fähigkeit von Kindern mit Risiken umzugehen ist gering, insbesondere wenn es sich um sozial benachteiligte Schüler handelt. Das Ziel dieser Studie ist ein Vergleich der Effekte eines Standard-Flyers mit einem Informationsflyer, der Zahlenangaben beinhaltet, hinsichtlich des Risikowissens über die HPV-Impfung bei Schülerinnen. Methoden: Randomisiert-kontrollierte Kurzzeitstudie. Es wurden alle 108 Schülerinnen aus sieben Schulklassen auf die Teilnahme angesprochen und 105 stimmten zu. Die Teilnehmerinnen waren Berufsfachschülerinnen, die den Abschluss der 10. Klasse anstrebten und zur Zielgruppe für eine HPV-Impfung gehörten. Die Kontrollgruppe wurde gebeten, den Standardflyer des Nationalen Netzwerks Frauen und Gesundheit zu lesen. Die Interventionsgruppe erhielt den gleichen Flyer, der jedoch mit numerischen Informationen zum Krebsrisiko und zu den angenommenen Effekten der HPV-Impfung auf die Krebsprävention ergänzt worden war. Als Basischarakteristika wurden Alter, Impfstatus, Einstellung zur HPV-Impfung und Aspekte bezüglich des Migrationshintergrunds erhoben. Der primäre Endpunkt war Risikowissen. Die Fragebogenerhebungen erfolgten unter experimentellen Bedingungen. Die individuelle Randomisierung, die Teilnehmerinnen und die intention-to-treat Datenanalyse waren verblindet. Die Studie wurde vom Ministerium für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein und der Ethikkommission der Hamburger Ärztekammer genehmigt

 12. Identifiering av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv : Har branschtillhörigheten någon betydelse?

  OpenAIRE

  Barhanko, Daniella; Lindholm, Linus; Örtenvik, Mikael

  2013-01-01

  Bakgrund: Identifiering av immateriella tillgångar har visat sig vara ett problemfyllt område både för företagen och andra utövare. Tidigare studier har visat på att en stor del av köpeskillingen fördelats till goodwill vilket delvis kan vara ett resultat av immateriella tillgångar inte identifieras i tillräcklig utsträckning. Det har även påpekats att det finns ett stort svängrum inom regelverket som tillåter mycket individuella bedömningar.   Syfte: Syftet är att undersöka om det finns skil...

 13. Den koreanske bølgen - En kulturvitenskapelig studie av sørkoreansk populærkultur, og hvordan den har nådd Vesten

  OpenAIRE

  Kvinge, Kristin Øyvindsdatter

  2016-01-01

  Hensikten med denne oppgaven er å se på den koreanske bølgen, som ofte refereres til som Hallyu. Den tar for seg både Hallyu som innhold og Hallyu som fenomen. Den koreanske bølgen har spredd seg hurtig i løpet av de siste 20 årene, noe som har bidratt til å gjøre Korea til en av de hurtigst økende økonomiene i den moderne tid. Denne oppgaven forsøker å se nærmere på hvordan Hallyu har nådd Vesten, med fokus på Europa og Norge. Før analysen vil oppgaven se nærmere på hv...

 14. The effect of a 3-point harness restraint and car seat in whiplash-type lateral impacts.

  Science.gov (United States)

  Kumar, Shrawan; Ferrari, Robert; Narayan, Yogesh; Jones, Troy

  2006-01-01

  Seventeen healthy volunteers were subjected to right and left lateral impacts 5.0, 6.8, 9.2, and 16.8 m/s acceleration while positioned in a Volvo car seat with lap and shoulder seat belt restraint in laboratory setting. The purpose of this study was to determine the effect of using a standard 3-point lap and shoulder seat belt and Volvo car seat on the response of the cervical muscles to increasing low-velocity lateral impacts. A previous study of lateral impacts in a 5-point harness restraint with head and trunk in neutral posture suggests that the burden of impact is borne primarily by the splenius capitis muscle contralateral to the direction of impact. That study, however, used a nonstandard harness for automobiles, and other studies suggest that a lap-and-shoulder seat belt may increase the risk of whiplash injury. Triaxial accelerometers recorded the acceleration of the 1) sled, 2) torso at the shoulder level, and 3) head of the participant, while bilateral electromyograms of the sternocleidomastoids, trapezii, and splenii capitis were also recorded. For participants experiencing a right or left lateral impact, the muscle responses increased with increasing levels of acceleration (P trend to progressively decrease with increasing levels of acceleration. The peak head accelerations relative to the sled ranged from 2.5 to 10.6 m/s. When the impact was a right lateral impact, at the highest sled acceleration, the left splenius capitis generated 47% of its maximal voluntary contraction (MVC), and the left trapezius also 46% of its MVC; the left and right sternocleidomastoid, right splenius capitis, and right trapezius generated 29% or less of their MVC. For the highest level of acceleration in a left lateral impact, the right splenius capitis generated 48% of its MVC and the right trapezius 57% of the MVC, the left and right sternocleidomastoid, left splenius capitis, and left trapezius generated 29% or less of their MVC. In both directions of impact, the

 15. Study of Green Shipping Technologies - Harnessing Wind, Waves and Solar Power in New Generation Marine Propulsion Systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Rutkowski

  2016-12-01

  Full Text Available The purpose and scope of this paper is to describe the complexity of the new generation marine propulsion technologies implemented in the shipping industry to promote green ships concept and change the view of sea transportation to a more ecological and environment-friendly. Harnessing wind, waves and solar power in shipping industry can help the ship’s owners reduce the operational costs. Reducing fuel consumption results in producing less emissions and provides a clean source of renewable energy. Green shipping technologies can also effectively increase the operating range of vessels and help drive sea transportation towards a greener future and contribute to the global reduction of harmful gas emissions from the world's shipping fleets.

 16. Införandet av IAS 41 : Hur har kapitalfördelningen mellan intressenter i den norska laxodlingsbranschen utvecklats?

  OpenAIRE

  Dahlén, Jonas; Josefsson, Carl

  2013-01-01

  Införandet av IAS 41 medförde att redovisningsprinciperna för värderingen av ett företags biologiska tillgångar förändrades. Det finns forskning på hur införandet av IAS 41 påverkat olika aktörer inom skogsindustrin men lite är skrivet om dess påverkan på laxodlingsindustrin. Denna uppsats ämnar undersöka hur kapitalfördelningen till intressenter utvecklats sedan införandet av IAS 41. Studien fokuserar på intressenterna ägare och anställda. Vi har tillämpat en kvantitativ metod där vår empiri...

 17. Harnessing the hydropower potential in Africa: What should be the place and role of Grand Inga hydropower project?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fall, Latsoucabe

  2010-09-15

  Harnessing Africa's huge hydropower potential should be made a priority for the sustainable development of the Continent. Particularly, Grand Inga hydropower project in DRC, due to its gigantic size (40,000 MW) and favourable natural characteristics, could be 'Africa's flagship Project of the 21st Century' offering enormous comparative advantages and opportunities for the benefits of the entire African Continent. Nevertheless, to make it a feasible and palpable 'Model Project', capable of producing clean and affordable energy, the paper tries to respond to key questions on the several daunting challenges to address for its sustainable, cost-effective and timely development and operation.

 18. Harşit Vadisi’nin (Türkiye) Caligonellid Akarları (Acari: Raphignathoidea: Caligonellidae)

  OpenAIRE

  DOĞAN, Sibel; DOĞAN, Salih; ERMAN, Orhan

  2018-01-01

  Bu çalışmada, Harşit Vadisi’nden (Türkiye) toplanancaligonellid akarların (Acari: Caligonellidae) iki cinsine ait toplam dört türtespit edildi. Türlerden üçü, Caligonellahumilis (Koch), Neognathusspectabilis (Summers ve Schlinger) ve N.terrestris (Summers ve Schlinger), çalışma alanından ilk defa kaydedildi.Bu türlerin, çeşitli organlarının şekilleri çizildi, ölçümleri alındı vetanımları yapıldı. Ayrıca Türkiye’de ve dünyada yayılışları üzerinde duruldu....

 19. [Social marketers' lack of success in using CSM discipline to harness commercial resources and increase contraceptive prevalence].

  Science.gov (United States)

  Davies, J

  1984-01-01

  Social marketers have certainly shown that the CSM discipline can quickly and cost-effectively harness commercial resources to increase contraceptive prevalence. But why hasn't the social marketing idea caught on in more countries? According to Social Marketing Forum, only a tiny number of countries have active programs after more than a decade of effort. The most likely reason for this lack of success is doubt and fear on the part of both developing countries' officials and donor agencies about allowing marketing enthusiasts--with our very noticeable advertising methods--to join the family planning fight. And what has our answer been? Usually, a head-on retort such as, "But look at all the condoms we've sold]" And that gets us nowhere, because the successful peddling of 1 not-so-impressive method doesn't begin to balance the fears of a possible backlash that brash condom promotions could bring down on official heads. The lesson we should be learning is that social marketers possess to narrow an outlook and promote a small range of products that don't enthuse decisionmakers. Hence, we are often perceived as condom salesmen--and not much more. What should we be doing? We should be selling the idea of using private sector experience to assist national development. That means social development, particularly improved health, family planning and women's education. These 3 activities have proven effective in reducing fertility and would add up to a marketing opportunity--a longterm challenge that should enthuse dicisionmakers, private sector entrepreneurs and donor agencies alike. Further, our model--the commercial sector--is renowned for branching out and secceeding in a broad range of endeavors. As an example, Procter and Gamble uses separate divisions to market different products. Initiatives already exist in many countries to harness the private sector as a development tool. Social marketers should be leading the initiative--and benefitting from it, too. full text

 20. Microbes at Surface-Air Interfaces: The Metabolic Harnessing of Relative Humidity, Surface Hygroscopicity, and Oligotrophy for Resilience

  Science.gov (United States)

  Stone, Wendy; Kroukamp, Otini; Korber, Darren R.; McKelvie, Jennifer; Wolfaardt, Gideon M.

  2016-01-01

  The human environment is predominantly not aqueous, and microbes are ubiquitous at the surface-air interfaces with which we interact. Yet microbial studies at surface-air interfaces are largely survival-oriented, whilst microbial metabolism has overwhelmingly been investigated from the perspective of liquid saturation. This study explored microbial survival and metabolism under desiccation, particularly the influence of relative humidity (RH), surface hygroscopicity, and nutrient availability on the interchange between these two phenomena. The combination of a hygroscopic matrix (i.e., clay or 4,000 MW polyethylene glycol) and high RH resulted in persistent measurable microbial metabolism during desiccation. In contrast, no microbial metabolism was detected at (a) hygroscopic interfaces at low RH, and (b) less hygroscopic interfaces (i.e., sand and plastic/glass) at high or low RH. Cell survival was conversely inhibited at high RH and promoted at low RH, irrespective of surface hygroscopicity. Based on this demonstration of metabolic persistence and survival inhibition at high RH, it was proposed that biofilm metabolic rates might inversely influence whole-biofilm resilience, with ‘resilience’ defined in this study as a biofilm’s capacity to recover from desiccation. The concept of whole-biofilm resilience being promoted by oligotrophy was supported in desiccation-tolerant Arthrobacter spp. biofilms, but not in desiccation-sensitive Pseudomonas aeruginosa biofilms. The ability of microbes to interact with surfaces to harness water vapor during desiccation was demonstrated, and potentially to harness oligotrophy (the most ubiquitous natural condition facing microbes) for adaptation to desiccation. PMID:27746774

 1. Går samfunnet i pluss med plusskunder? : en litteraturstudie av plusskunders samfunnsøkonomiske verdi i Norge, hvilken utvikling man kan forvente i antall plusskunder fremover og betydning for regulering

  OpenAIRE

  Vestby, Line; Dvergsnes, Alexander

  2017-01-01

  Plusskunder er et relativt nytt fenomen i Norge og en ser allerede i dag vekst i dette segmentet. Det er derfor av stor interesse å undersøke hvilke virkninger plusskunder vil ha for kraftsystemet og samfunnet for øvrig. I denne studien har vi derfor forsøkt å kartlegge plusskunders samfunnsøkonomiske verdi i Norge. I tillegg har vi studert forventet fremtidig vekst i antall plusskunder i Norge, da antall plusskunder vil ha betydning for hvilke implikasjoner de kan føre med seg...

 2. Harness: Heterogeneous Adaptable Reconfigurable Networked Systems -- U.S. Department of Energy Grant DE-FG02-99ER25379 Final Project Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vaidy Sunderam

  2003-07-02

  Issues in reconfigurability and adaptability in heterogeneous distributed systems for high-performance computing are the focus of the work funded by this grant. Our efforts are part of an ongoing research project in metacomputing and are a follow on to the DOE funded PVM system that has witnessed over a decade of use at numerous institutions worldwide. The current project, termed Harness, investigates novel methodologies and tools for distributed metacomputing, focusing on dynamically reconfigurable software frameworks. During the first phase, we defined the metacomputing architecture embodied in Harness and developed prototype subsystems as proof of concept exercises. Subsequently, we designed and developed a complete software framework manifesting the Harness architecture, and also developed several tools and subsystems that demonstrated the viability and effectiveness of our proposed model for next generation metacomputing. We then used this substrate to emulate multiple programming environments on Harness, and conducted performance evaluation and tuning exercises. The main research results from these efforts include the establishment of software metacomputing systems as viable and cost-effective alternatives to MPPs; the demonstration of dynamic and reconfigurable platforms as effective methods of tailoring parallel computing environments; the development of methodologies to construct plugin modules for component-based distributed systems; contributions to performance modeling and optimization in emulated software environments; and software architectures for multi- and mixed-paradigm parallel distributed computing. Details and specifics on these and other results have been reported in numerous publications, and are manifested in software systems, all of which may be accessed at or via the website http://www.mathcs.emory.edu/harness/

 3. Evidens om effekten af indsatser for ledige seniorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bach, Henning Bjerregaard; Mehlsen, Line; Høgelund, Jan

  evidens for, at samtaler har en positiv effekt for ledige seniorers overgang til beskæftigelse - indikation for, at tidlige indsatser har en positiv effekt for ledige seniorers overgang til beskæftigelse - stærk evidens for tilstedeværelsen af positive motivationseffekter, som fremkommer ved en generel...... forpligtigelse for ledige seniorer til at deltage i den almindelige aktiveringsindsats for ledige eller dokumenteret jobsøgning. Denne oversigt er en i rækken af litteraturoversigter, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har taget initiativ til....

 4. Ubers indtræden i København

  OpenAIRE

  Olgun, Azat; Vucevic, Milorad; Polat, Ibrahim; Vlahovic, Stefan; Turan, Cagri

  2016-01-01

  En global virksomhed ved navn Uber har i de seneste par år udvidet deres service verden over. Denne udvidelse har haft en betydelig stor effekt, både positivt og negativt, i de pågældende lande. Det er forskelligt fra land til land, hvilken effekt virksomheden har bragt, grundet de forskellige love og regler der er relevante. Der er tendenser til overtrædelse af lovene i de forskellige lande, da nogle ikke hæfter sig fuldendt til dem. Denne opgave vil omhandle Uber i Danmark, i Region Hovedst...

 5. Propanol er ikke gift for køer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Niels Bastian; Raun, Birgitte Marie Løvendahl

  2010-01-01

  I de seneste år har der været stort fokus på alkohol og ikke mindst propanol i ensilage. En række forsøg med blandt andet propanol har ikke kunnet påvise en effekt af alkohol i ensilage på køernes sundhed....

 6. Harnessing genomics to improve health in the Eastern Mediterranean Region – an executive course in genomics policy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Singer Peter A

  2005-01-01

  Full Text Available Abstract Background While innovations in medicine, science and technology have resulted in improved health and quality of life for many people, the benefits of modern medicine continue to elude millions of people in many parts of the world. To assess the potential of genomics to address health needs in EMR, the World Health Organization's Eastern Mediterranean Regional Office and the University of Toronto Joint Centre for Bioethics jointly organized a Genomics and Public Health Policy Executive Course, held September 20th–23rd, 2003, in Muscat, Oman. The 4-day course was sponsored by WHO-EMRO with additional support from the Canadian Program in Genomics and Global Health. The overall objective of the course was to collectively explore how to best harness genomics to improve health in the region. This article presents the course findings and recommendations for genomics policy in EMR. Methods The course brought together senior representatives from academia, biotechnology companies, regulatory bodies, media, voluntary, and legal organizations to engage in discussion. Topics covered included scientific advances in genomics, followed by innovations in business models, public sector perspectives, ethics, legal issues and national innovation systems. Results A set of recommendations, summarized below, was formulated for the Regional Office, the Member States and for individuals. • Advocacy for genomics and biotechnology for political leadership; • Networking between member states to share information, expertise, training, and regional cooperation in biotechnology; coordination of national surveys for assessment of health biotechnology innovation systems, science capacity, government policies, legislation and regulations, intellectual property policies, private sector activity; • Creation in each member country of an effective National Body on genomics, biotechnology and health to: - formulate national biotechnology strategies - raise

 7. Ilfeld abduction orthosis is an effective second-line treatment after failure of Pavlik harness for infants with developmental dysplasia of the hip.

  Science.gov (United States)

  Sankar, Wudbhav N; Nduaguba, Afamefuna; Flynn, John M

  2015-02-18

  Closed reduction and spica casting is the most commonly recommended choice for infants with developmental dysplasia of the hip (DDH) for whom Pavlik harness treatment has failed, but it requires general anesthesia in addition to the challenges of spica cast care. The purposes of this study were to evaluate the effectiveness of Ilfeld bracing for infants for whom Pavlik harness treatment is unsuccessful and to compare these results with those for a similar cohort of patients directly undergoing closed reduction and spica casting. We reviewed the cases of a consecutive series of children with DDH who had failure of Pavlik harness treatment and were subsequently managed with Ilfeld bracing (the BR cohort) and compared this cohort with a similar historical group of infants who had failure of Pavlik harness treatment but had standard closed reduction and spica casting (the CR cohort). The cohorts were compared with respect to clinical and ultrasonographic data at the time of Pavlik discontinuation. At one year, the hip stability and acetabular index were assessed; the presence of osteonecrosis was graded according to the criteria described by Salter et al. Twenty-eight hips (nineteen infants) made up the BR cohort and twenty-two hips (sixteen infants) made up the CR cohort. Ultrasonographic indices (including the alpha angle and the percentage of femoral head coverage) were comparable between the two cohorts (p=0.66 and 0.19, respectively). Following treatment, a stable reduction was achieved in twenty-three (82%) of twenty-eight hips in the BR cohort compared with twenty (91%) of twenty-two hips in the CR cohort. At one year, acetabular indices were similar between both cohorts (mean and standard deviation, 27°±6° for the BR cohort versus 27°±5° for the CR cohort; p=0.62); however, osteonecrosis developed in three hips in the CR cohort compared with none in the BR cohort. In our series of infants with DDH for whom Pavlik harness treatment had failed, Ilfeld

 8. Verdensbankens klimabistand: The World Banks Climate finance

  OpenAIRE

  Thorup, Christian; Visholm, Nina; Gottlieb, Mikkel; Lodberg, Mette; van Kleef, Pernille

  2011-01-01

  Verdensbankens klimabistand I vores projekt har vi undersøgt hvilken indflydelse Verdensbanken har i fordelingen af de klimatilpasningsmidler som verdenssamfundet blev enige om, at give til ulandene under COP 15, og derefter har vi undersøgt hvilke problematikker der er forbundet med denne indflydelse. Især det skæve magtforhold der skabes mellem Verdensbanken og ulandene i kraft af, at ulandene har desperat brug for den kapital som Verdensbanken og PPCR administrerer. Afsluttende har vi unde...

 9. Harnessing the power of communities: career networking strategies for bioscience PhD students and postdoctoral researchers.

  Science.gov (United States)

  Blackford, Sarah

  2018-04-01

  With an ever more competitive global labour market, coupled with an ever-increasing population of PhD-qualified graduates, the ability to communicate effectively and build strategic connections with others can be advantageous in the job-search process. Whether in pursuit of a tenure-track or non-academic position, many postdoctoral researchers and PhD students will benefit from networking as early as possible to enhance their career prospects. Sometimes viewed cynically as 'using people' or dismissed as 'the old boy network,' the ability to make meaningful connections and build relationships can be more valuable than other job-related skills in order to gain entry to, and progress within, many professions. This mini-review highlights the positive influence of networking and how bioscience PhD students and postdoctoral researchers can harness the power of communities to achieve career success. It is argued that those who make connections and promote personal patronage through networking can gain an advantage over their contemporaries. A summary of key theories and research studies that underpin the practice of networking provides credence to these assertions, which are further substantiated with examples pertinent to the academic community. Although primarily focussed on the biosciences, much of the content is applicable to other scientists at a similar career stage.

 10. Upgrading Wood-Based Industries: Harnessing the Social Network of Small-Scale Furniture Producers and Their Institutions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melati ,

  2011-05-01

  Full Text Available Furniture is a major export commodity in Indonesia with a total value of USD 1.96 million in 2007.  Jepara District is one of the key location for wood furniture production with 15,271 furniture related business units employing 176,469 workers.  However, inefficiencies and power imbalances throughout the furniture value chain have resulted in overharvesting and uneven distribution of gains among the industry’s actors.  In contrast to price-setting international furniture retailers, small-scale producers enjoy the least value from their products.  In order to increase added value and competitiveness, small-scale furniture producers have made efforts to upgrade by harnessing their social network and institutions.  This paper describes small-scale furniture producers’ efforts to upgrade by utilising their social network and institutions in Jepara.  Data was collected through in-depth interviews with members of the small-scale furniture producers’ association.  The research provides insight into the nature of social networks and information flow and develops future scenarios to upgrade.  The scenarios will not only benefit the furniture industry in Jepara, but may also be adopted for similar industries throughout Indonesia and the world, and potentially improve many people’s economies and livelihoods.Keywords: wood-based industry, furniture, small-scale, social network, institution

 11. Harnessing the private health sector by using prices as a policy instrument: Lessons learned from South Africa.

  Science.gov (United States)

  Barber, Sarah L; Kumar, Ankit; Roubal, Tomas; Colombo, Francesca; Lorenzoni, Luca

  2018-05-01

  Governments frequently draw upon the private health care sector to promote sustainability, optimal use of resources, and increased choice. In doing so, policy-makers face the challenge of harnessing resources while grappling with the market failures and equity concerns associated with private financing of health care. The growth of the private health sector in South Africa has fundamentally changed the structure of health care delivery. A mutually reinforcing ecosystem of private health insurers, private hospitals and specialists has grown to account for almost half of the country's spending on health care, despite only serving 16% of the population with the capacity to pay. Following years of consolidation among private hospital groups and insurance schemes, and after successive failures at establishing credible price benchmarks, South Africa's private hospitals charge prices comparable with countries that are considerably richer. This compromises the affordability of a broad-based expansion in health care for the population. The South African example demonstrates that prices can be part of a structure that perpetuates inequalities in access to health care resources. The lesson for other countries is the importance of norms and institutions that uphold price schedules in high-income countries. Efforts to compromise or liberalize price setting should be undertaken with a healthy degree of caution. Copyright © 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.

 12. An isotropic suspension system for a biaxial accelerometer using electroplated thick metal with a HAR SU-8 mold

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Jin Seung; Lee, Seung S

  2008-01-01

  In this paper, a novel approach is developed to design an isotropic suspension system using thick metal freestanding micro-structures combining bulk micro-machining with electroplating based on a HAR SU-8 mold. An omega-shape isotropic suspension system composed of circular curved beams that have free switching of imaginary boundary conditions is proposed. This novel isotropic suspension design is not affected by geometric dimensional parameters and always achieves matching stiffness along the principle axes of elasticity. Using the finite element method, the isotropic suspension system was compared with an S-shaped meandering suspension system. In order to realize the suggested isotropic suspension system, a cost-effective fabrication process using electroplating with the SU-8 mold was developed to avoid expensive equipment and materials such as deep reactive-ion etching (DRIE) or a silicon-on-insulator (SOI) wafer. The fabricated isotropic suspension system was verified by electromagnetic actuation experiments. Finally, a biaxial accelerometer with isotropic suspension system was realized and tested using a vibration generator system. The proposed isotropic suspension system and the modified surface micro-machining technique based on electroplating with an SU-8 mold can contribute towards minimizing the system size, simplifying the system configuration, reducing the system price of and facilitating mass production of various types of low-cost sensors and actuators

 13. Harnessing mode-selective nonlinear optics for on-chip multi-channel all-optical signal processing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ming Ma

  2016-11-01

  Full Text Available All-optical signal processing based on nonlinear optical effects allows for the realization of important functions in telecommunications including wavelength conversion, optical multiplexing/demultiplexing, Fourier transformation, and regeneration, amongst others, on ultrafast time scales to support high data rate transmission. In integrated photonic subsystems, the majority of all-optical signal processing systems demonstrated to date typically process only a single channel at a time or perform a single processing function, which imposes a serious limitation on the functionality of integrated solutions. Here, we demonstrate how nonlinear optical effects can be harnessed in a mode-selective manner to perform simultaneous multi-channel (two and multi-functional optical signal processing (i.e., regenerative wavelength conversion in an integrated silicon photonic device. This approach, which can be scaled to a higher number of channels, opens up a new degree of freedom for performing a broad range of multi-channel nonlinear optical signal processing functions using a single integrated photonic device.

 14. Inspiration in the harness of daily labor. Darwin, botany, and the triumph of evolution, 1859-1868.

  Science.gov (United States)

  Bellon, Richard

  2011-09-01

  Charles Darwin hoped that a large body of working naturalists would embrace evolution after the Origin of Species appeared in late 1859. He was disappointed. His evolutionary ideas at first made painfully little progress in the scientific community. But by 1863 the tide had turned dramatically, and within five years evolution became scientific orthodoxy in Britain. The Origin's reception followed this peculiar trajectory because Darwin had not initially tied its theory to productive original scientific investigation, which left him vulnerable to charges of reckless speculation. The debate changed with his successful application of evolution to original problems, most notably orchid fertilization, the subject of a well-received book in 1862. Most of Darwin's colleagues found the argument of the Origin convincing when they realized that it functioned productively in the day-to-day work of science-and not before. The conceptual force of the Origin, however outwardly persuasive, acquired full scientific legitimacy only when placed "in the harness of daily labour".

 15. Community Impacts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Anne Merrild

  Baggrundspapiret har fokus på samfundsmæssige konsekvenser og afledte effekter af råstofprojekter i Grønland. Papiret fokuserer på de forskellige faser for råstofprojekter og gennemgår de formelle krav og metoder, der anvendes til vurdering af råstoffernes effekter på samfundet i Grønland i dag: ......: Social Impact Assessment (SIA) og Impact Benefit Agreement (IBA)....

 16. Sea floor topography and backscatter intensity of the Historic Area Remediation Site (HARS), offshore of New York, based on multibeam surveys conducted in 1996, 1998, and 2000

  Science.gov (United States)

  Butman, Bradford; Danforth, W.W.; Knowles, S.C.; May, Brian; Serrett, Laurie

  2000-01-01

  An area offshore of Sandy Hook, New Jersey, has been used extensively for disposal of dredged and other materials, derived from the New York/New Jersey Harbor and surrounding areas, since the late 1800's (Figure 1). Between 1976 and 1995, the New York Bight Dredged Material Disposal Site, also known as the Mud Dump Site (Figure 2), received on average about 6 million cubic yards of material each year from federal and private maintenance dredging and from harbor deepening activities (Massa and others, 1996). In September 1997 the Mud Dump Site (MDS) was closed as an official ocean disposal site by the U.S. Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov/), and the MDS and surrounding areas were designated as the Historic Area Remediation Site (HARS). The HARS is subdivided into a Primary Remediation Area (PRA, subdivided into 9 cells), a Buffer Zone, and a No-Discharge Zone (Figure 2). The sea floor of the HARS, approximately 9 square nautical miles in area, is being remediated by placing at least a one-meter cap of Category I (clean) dredged material on top of the existing surface sediments that exhibit varying degrees of degradation. (See http://www.nan.usace.army.mil/business/prjlinks/dmmp/benefic/hars.htm)(Category I sediments have no potential short or long-term impacts and are acceptable for unrestricted ocean disposal (EPA, 1996)). About 1.1 million cubic yards of dredged material for remediation was placed in the HARS in 1999, and 2.5 million cubic yards in 2000. Three multibeam echosounder surveys were carried out to map the topography and surficial geology of the HARS. The surveys were conducted November 23 - December 3, 1996, October 26 - November 11, 1998, and April 6 - 30, 2000. The surveys were carried out as part of a larger survey of the Hudson Shelf Valley and adjacent shelf (Butman and others, 1998, (http://pubs.usgs.gov/openfile/of98-616/). This report presents maps showing topography, shaded relief, and backscatter intensity (a measure of sea

 17. Så galt går det når du ikke har styr på din SEO-partner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2014-01-01

  Interflora UK lå nummer et på Google på flere søgeord, men fra den ene dag til den anden havde Google fjernet dem. Så spørgsmålet er nu om Interflora UK ikke har styr på, hvad deres SEO partner foretager sig, om de var for grådige eller om de bare er blevet uretfærdig behandlet af Google....

 18. Harnessing Online Peer Education (HOPE): integrating C-POL and social media to train peer leaders in HIV prevention.

  Science.gov (United States)

  Jaganath, Devan; Gill, Harkiran K; Cohen, Adam Carl; Young, Sean D

  2012-01-01

  Novel methods, such as Internet-based interventions, are needed to combat the spread of HIV. While past initiatives have used the Internet to promote HIV prevention, the growing popularity, decreasing digital divide, and multi-functionality of social networking sites, such as Facebook, make this an ideal time to develop innovative ways to use online social networking sites to scale HIV prevention interventions among high-risk groups. The UCLA Harnessing Online Peer Education study is a longitudinal experimental study to evaluate the feasibility, acceptability, and preliminary effectiveness of using social media for peer-led HIV prevention, specifically among African American and Latino Men who have Sex with Men (MSM). No curriculum currently exists to train peer leaders in delivering culturally aware HIV prevention messages using social media. Training was created that adapted the Community Popular Opinion Leader (C-POL) model, for use on social networking sites. Peer leaders are recruited who represent the target population and have experience with both social media and community outreach. The curriculum contains the following elements: discussion and role playing exercises to integrate basic knowledge of HIV/AIDS, awareness of sociocultural HIV/AIDS issues in the age of technology, and communication methods for training peer leaders in effective, interactive social media-based HIV prevention. Ethical issues related to Facebook and health interventions are integrated throughout the sessions. Training outcomes have been developed for long-term assessment of retention and efficacy. This is the first C-POL curriculum that has been adapted for use on social networking websites. Although this curriculum has been used to target African-American and Latino MSM, it has been created to allow generalization to other high-risk groups.

 19. Harnessing the Risk-Related Data Supply Chain: An Information Architecture Approach to Enriching Human System Research and Operations Knowledge

  Science.gov (United States)

  Buquo, Lynn; Johnson-Throop, Kathy

  2010-01-01

  NASA's Human Research Program (HRP) and Space Life Sciences Directorate (SLSD), not unlike many NASA organizations today, struggle with the inherent inefficiencies caused by dependencies on heterogeneous data systems and silos of data and information spread across decentralized discipline domains. The capture of operational and research-based data/information (both in-flight and ground-based) in disparate IT systems impedes the extent to which that data/information can be efficiently and securely shared, analyzed, and enriched into knowledge that directly and more rapidly supports HRP's research-focused human system risk mitigation efforts and SLSD s operationally oriented risk management efforts. As a result, an integrated effort is underway to more fully understand and document how specific sets of risk-related data/information are generated and used and in what IT systems that data/information currently resides. By mapping the risk-related data flow from raw data to useable information and knowledge (think of it as the data supply chain), HRP and SLSD are building an information architecture plan to leverage their existing, shared IT infrastructure. In addition, it is important to create a centralized structured tool to represent risks including attributes such as likelihood, consequence, contributing factors, and the evidence supporting the information in all these fields. Representing the risks in this way enables reasoning about the risks, e.g. revisiting a risk assessment when a mitigation strategy is unavailable, updating a risk assessment when new information becomes available, etc. Such a system also provides a concise way to communicate the risks both within the organization as well as with collaborators. Understanding and, hence, harnessing the human system risk-related data supply chain enhances both organizations' abilities to securely collect, integrate, and share data assets that improve human system research and operations.

 20. Differential sensitivity of light-harnessing photosynthetic events in wheat and sunflower to exogenously applied ionic and nanoparticulate silver.

  Science.gov (United States)

  Pardha-Saradhi, P; Shabnam, Nisha; Sharmila, P; Ganguli, Ashok K; Kim, Hyunook

  2018-03-01

  Potential impacts of inevitable leaks of silver nanoparticles (AgNPs) into environment on human beings need attention. Owing to the vitality of photosynthesis in maintaining life and ecosystem functioning, impacts of exogenously applied nanoparticulate and Ag + on photosystem (PS)II function, which governs overall photosynthesis, in wheat and sunflower were evaluated. PSII efficiency and related Chl a fluorescence kinetics of these two plants remained unaffected by AgNPs. However, Ag + caused a significant decline in the PSII activity and related fluorescence steps in wheat, but not in sunflower. Electron flow between Q A and PQ pool was found most sensitive to Ag + . Number of active reaction centers, electron transport, trapping of absorbed light for photochemistry, and performance index declined, while dissipation of absorbed light energy as heat significantly increased in wheat exposed to Ag + . Total antioxidant activity in sunflower was least affected by both Ag and AgNPs. In contrast, in the case of wheat, the antioxidant activity was declined by Ag + but not by AgNPs. Further, the amount of silver absorbed by plants exposed to Ag + was higher than that absorbed by plants exposed to AgNPs. While wheat retained majority of Ag in its roots, sunflower showed major Ag accumulation in stem. Photosynthetic events in sunflower, unlike wheat, were least affected as no detectable Ag levels was recorded in their leaves. Our findings revealed that AgNPs seemed non/less-toxic to light harnessing photosynthetic machinery of wheat, compared to Ag + . Photosynthetic events in sunflower were not affected by Ag + , either, as its translocation to leaves was restricted. Copyright © 2017. Published by Elsevier Ltd.

 1. Harnessing sensor and information/communication technologies to revolutionize how environmental data are collected and integrated to protect public health

  International Nuclear Information System (INIS)

  MacDonell, Margaret M.; Raymond, Michelle; Chang, Young-Soo; Armbruster, Walter J.

  2013-01-01

  Monitoring the levels of pollutants in ambient air has long been the responsibility of environmental agencies, and traditional programs have relied on a relatively small number of fixed stations that are expensive to install and operate. The spatial coverage of pollutant data ranges from limited in many urban areas to very sparse in smaller suburban and rural areas. Increasingly, the latter are being affected by new pollutant sources such as backyard drilling systems for energy development, and concentrated animal feeding operations and biodiesel production facilities on former agricultural lands. Regional measurement stations are not able to inform local communities about the types and concentrations of pollutants in their ambient and indoor air. Meanwhile, epidemiology studies and clinical data continue to indicate a link between air pollutants and adverse health effects, including respiratory and cardiovascular disease. With asthma on the rise and heart disease among the leading killers, the public has become increasingly concerned about knowing what their personal exposure levels are so they can determine appropriate measures to protect their health. To address this long-standing need, the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) has embarked upon an innovative program to improve the understanding of air pollution at the community and neighborhood scales. This program harnesses striking advances in sensor technology, mobile applications, and environmental informatics, with citizens playing a key role. The goal is to facilitate the development and widespread use of inexpensive mobile sensors, for widespread collection and integration of air quality data by citizens across the nation (and world), to help guide environmental health protection programs. (orig.)

 2. Harnessing sensor and information/communication technologies to revolutionize how environmental data are collected and integrated to protect public health

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  MacDonell, Margaret M.; Raymond, Michelle; Chang, Young-Soo [Argonne National Laboratory, Lemont, IL (United States); Armbruster, Walter J. [Farm Foundation, Darien, IL (United States)

  2013-07-01

  Monitoring the levels of pollutants in ambient air has long been the responsibility of environmental agencies, and traditional programs have relied on a relatively small number of fixed stations that are expensive to install and operate. The spatial coverage of pollutant data ranges from limited in many urban areas to very sparse in smaller suburban and rural areas. Increasingly, the latter are being affected by new pollutant sources such as backyard drilling systems for energy development, and concentrated animal feeding operations and biodiesel production facilities on former agricultural lands. Regional measurement stations are not able to inform local communities about the types and concentrations of pollutants in their ambient and indoor air. Meanwhile, epidemiology studies and clinical data continue to indicate a link between air pollutants and adverse health effects, including respiratory and cardiovascular disease. With asthma on the rise and heart disease among the leading killers, the public has become increasingly concerned about knowing what their personal exposure levels are so they can determine appropriate measures to protect their health. To address this long-standing need, the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) has embarked upon an innovative program to improve the understanding of air pollution at the community and neighborhood scales. This program harnesses striking advances in sensor technology, mobile applications, and environmental informatics, with citizens playing a key role. The goal is to facilitate the development and widespread use of inexpensive mobile sensors, for widespread collection and integration of air quality data by citizens across the nation (and world), to help guide environmental health protection programs. (orig.)

 3. Harnessing the atom

  International Nuclear Information System (INIS)

  1999-01-01

  Splitting the atom has had a major impact on the history of the latter part of the 20th century. This film depicts the many benefits - and also drawbacks - of nuclear technology, and describes how the International Atomic Energy Agency performs its various tasks. It touches on challenges such as the choice between major energy sources, growing concerns about the global climate, and prospects for nuclear arms control and disarmament

 4. Harnessing natural ventilation benefits.

  Science.gov (United States)

  O'Leary, John

  2013-04-01

  Making sure that a healthcare establishment has a good supply of clean fresh air is an important factor in keeping patients, staff, and visitors, free from the negative effects of CO2 and other contaminants. John O'Leary of Trend Controls, a major international supplier of building energy management solutions (BEMS), examines the growing use of natural ventilation, and the health, energy-saving, and financial benefits, that it offers.

 5. Harnessing greenhouse effect

  International Nuclear Information System (INIS)

  Meunier, F.; Rivet, P.; Terrier, M.F.

  2005-01-01

  This book considers the energy and greenhouse effect questions in a global way. It presents the different methods of fight against the increase of the greenhouse effect (energy saving, carbon sinks, cogeneration,..), describes the main alternative energy sources to fossil fuels (biomass, wind power, solar, nuclear,..), and shows that, even worrying, the future is not so dark as it seems to be and that technical solutions exist which will allow to answer the worldwide growing up energy needs and to slow down the climatic drift. (J.S.)

 6. The harnessing of electricity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Valencia Giraldo, Asdrubal

  1992-01-01

  A brief summary is presented on the evolution of electricity knowledge from antiquity to our days. At the same time the growth of its practical applications, i. e. the electrical industry, is described, as well as its technical, scientific, economic and social consequences

 7. Harnessing maize biodiversity

  Science.gov (United States)

  Maize is a remarkably diverse species, adapted to a wide range of climatic conditions and farming practices. The latitudinal range of maize is immense, ranging from 54°N in Alberta, Canada, to 45°S in the province of Chubut, Argentina. In terms of altitude, maize is cultivated from sea level to 4000...

 8. 5. Sexual Har

  African Journals Online (AJOL)

  students who perceived a lot of sexual harassment to be occurring at UNZA. ... form of social control by men to 'keep women in. 1 ... workplace and 20-30% of all college women have. 7 .... percentage (3%) did not indicate their answer and.

 9. Har vi en aftale?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne

  Skole og familie skal samarbejde mere og bedre. Det er alle enige om. Alligevel går det ikke altid sådan. Forældre bliver ofte skuffede over det, der opleves som skolens manglende lydhørhed.  Og lærere ser forældresamarbejdet som præget af forældrenes manglende engagement, egocentriske fokus på...

 10. Teknologisk roadmap viser vej til vækstteknologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ricard, Lykke Margot

  2013-01-01

  Hvilke teknologier er fremtidens vækstteknologier, som skal begunstiges med offentlige investeringer? Det har de nye EU-roadmap 2020-processer vist sig overlegne til at udpege – ikke mindst i forhold til den tidligere udskældte picking the winners-strategi. I roadmap-processerne kortlægges koordi...

 11. Introduktionslæger som vejledere - hvorfor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skaarup, Anne Marie; Ringsted, Charlotte Vibeke

  2004-01-01

  Statusartiklen har til hensigt at beskrive det pædagogiske rationale for at anvende introduktionslæger som vejledere, holdningen blandt introduktionslæger og speciallæger til at bruge introduktionslæger som vejledere, og hvilke ulemper der kan identificeres, og hvordan de eventuelt kan overvindes...

 12. Kravene til lederskab og business excellence for fremtidens ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlgaard, Jens Jørn; Larsen, Heine Zahll; Nørgaard, Anders

  1997-01-01

  Total Quality Management, Business Process Reengineering, Lærende organisationer og Human Resource Management er begreber, som i de senere år har været omtalt meget i ledelsesmæssige sammenhænge. Alle giver de deres forskellige bud på, hvilke strategiske perspektiver virksomheder bør have, når man...

 13. Ungdom på erhvervsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Arnt Louw; Brown, Rikke; Katznelson, Noemi

  Denne rapport handler om de mange unge, der befolker erhvervsuddannelserne i Danmark. Den zoomer ind på, hvordan de unge på erhvervsuddannelserne oplever det at vælge en erhvervsuddannelse, hvilke forventninger de har til uddannelsen når de starter, hvordan de oplever mødet med lærerne og det...

 14. Dannelsen af den ansvarlige elev

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jesper

  2010-01-01

  Denne artikel handler om den del af lærergerningen, der har at gøre med udarbejdelse af elevplaner. Der tages udgangspunkt i en foucaultsk forståelse, hvor beskrivelsen af den enkelte elev udtrykker et særligt normativt ideal om, hvilke former for elevhed der er de ønskværdige i den danske...

 15. IT, arbejde og køn i anvendelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Sidsel Lond

  , og hvilke konsekvenser har disse samproduktioner for medarbejderne? Spørgsmålet besvares gennem afhandlingens kapitler, hvor begrebsapparatet og analysestrategien først afklares. Derefter bringes det i anvendelse i analysen af en jobcentercase og en case fra en produktionsafdeling i en bank. På...

 16. Action Research with Teachers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thingstrup, Signe Hvid

  2015-01-01

  Kapitlet diskuterer hvilke potentialer, aktionsforskning har for at bidrage til udviklingen af multikulturel pædagogik. Kapitlet tager afsæt i et aktionsforskningsprojekt om multikulturel pædagogik i en folkeskole, som illustrerer nogle af de udfordringer, der er knyttet til de demokratiske ambit...

 17. Sammenhæng mellem luftkvalitet i grundskoler og elevers indlæring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Birthe Uldahl; Toftum, Jørn; Wargocki, Pawel

  Danmark er et vidensamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. Der er derfor stor interesse for at identificere hvilke faktorer, der har indflydelse på børn og elevers indlæring, og hvordan disse bedst optimeres. Adskillige ...

 18. Omsorg og etnicitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rostgaard, Tine; Bjerre, Liv; Munkholt Sørensen, Kresta

  Flere nationale kampagner og initiativer har de senere år fokuseret på at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at arbejde i ældreplejen. Denne rapport afdækker, dels hvordan man bedst rekrutterer og ikke mindst fastholder medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, dels hvilke k...

 19. Fans skriver videre på deres foretrukne historier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne

  2010-01-01

  Fans skriver videre på deres foretrukne historier Vi har kendt til at lære gennem børn og unges optagethed af populærkultur gennem de sidste tredive år, men alligevel kan man have betænkeligheder ved at involvere unges egenkultur, idet det kan problemati- seres, hvilke erkendelsesformer, der er her....

 20. Is Competitiveness a Question of Being Alike?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin Møller Boje

  Afhandlingen undersøger hvilke ideer vidensproducerende organisationer som Økonomiministerier, Økonomiske Råd og forskellige former for tænketanke har om nationers indbyrdes internationale konkurrence og hvori en nations konkurrenceevne består, samt hvorvidt og på hvilken måde disse ideer samvari...

 1. Is Competitiveness a Question of Being Alike?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin Møller Boje

  2014-01-01

  Afhandlingen undersøger hvilke ideer vidensproducerende organisationer som Økonomiministerier, Økonomiske Råd og forskellige former for tænketanke har om nationers indbyrdes internationale konkurrence og hvori en nations konkurrenceevne består, samt hvorvidt og på hvilken måde disse ideer samvari...

 2. The medieval Herring Fishery in the Western Baltic

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jahnke, Carsten

  2008-01-01

  Artiklen handler om sammenhang mellen den skånske sildefiskerier og den central Europæiske marked. Hvorfor blev en østersøfisk hverdagsspise i hele Europa? Og hvilke konsekvenser har markedsudviklinger haft på fiskeriet? Samtidig beskriver artiklen Skåne Markedets opkomst og udvikling....

 3. Friendships among small children in kindergarten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Hanne Værum

  2001-01-01

  I artiklen beskrives det hvilke betingelser der er for små børns venskaber i forskellige institutionelle kontekster, hvordan pædagogerne har betydning for små børns venskaber og hvordan venskaberne opstår, udvikles og vedligeholdes af børnene....

 4. Evidens og professionelle valg i lærerens arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Katrin

  2009-01-01

  Kravene om evidens - videnskabelige beviser for, hvad der virker - har bredt sig til det danske uddannelsessystem. Men hvad er evidens egentligt? Hvilke interesser knytter der sig til kravene om evidens, og hvordan harmonerer evidensen med de kvalificerede valg, som de professionelle lærere skal ...

 5. Barriers for Students' Learning of Holistic Systems Development

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin; Madsen, Sabine

  2007-01-01

  Ud fra aktionsforskning af faget Informationsbehandling på bachelorprogrammet HA/DØK ved Copenhagen Business School undersøger vi i denne artikel hvilke barriere de studerende oplever i forbindelse med læring af holistisk systemudvikling og hvorfor. Siden 1980'erne har man i (dele af) litteraturen...

 6. Barriere for Studerendes Læring af Holistisk Systemudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin; Madsen, Sabine

  Ud fra aktionsforskning af faget Informationsbehandling på bachelorprogrammet HA/DØK ved Copenhagen Business School undersøger vi i denne artikel hvilke barriere de studerende oplever i forbindelse med læring af holistisk systemudvikling og hvorfor. Siden 1980'erne har man i (dele af) litteraturen...

 7. Nyliberalisme, universiteter og den akademiske frihed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mogens Ove

  2012-01-01

  Akademisk frihed er uløseligt forbundet med det, der er selve universitetets væsen. New Public Management er dog sevet ind i den offentlige forvaltning og kapitlet giver et signalement af, hvilke konsekvenser dette har haft for universiteterne og den akademiske frihed...

 8. Harnessing a methane-fueled, sediment-free mixed microbial community for utilization of distributed sources of natural gas.

  Science.gov (United States)

  Marlow, Jeffrey J; Kumar, Amit; Enalls, Brandon C; Reynard, Linda M; Tuross, Noreen; Stephanopoulos, Gregory; Girguis, Peter

  2018-06-01

  Harnessing the metabolic potential of uncultured microbial communities is a compelling opportunity for the biotechnology industry, an approach that would vastly expand the portfolio of usable feedstocks. Methane is particularly promising because it is abundant and energy-rich, yet the most efficient methane-activating metabolic pathways involve mixed communities of anaerobic methanotrophic archaea and sulfate reducing bacteria. These communities oxidize methane at high catabolic efficiency and produce chemically reduced by-products at a comparable rate and in near-stoichiometric proportion to methane consumption. These reduced compounds can be used for feedstock and downstream chemical production, and at the production rates observed in situ they are an appealing, cost-effective prospect. Notably, the microbial constituents responsible for this bioconversion are most prominent in select deep-sea sediments, and while they can be kept active at surface pressures, they have not yet been cultured in the lab. In an industrial capacity, deep-sea sediments could be periodically recovered and replenished, but the associated technical challenges and substantial costs make this an untenable approach for full-scale operations. In this study, we present a novel method for incorporating methanotrophic communities into bioindustrial processes through abstraction onto low mass, easily transportable carbon cloth artificial substrates. Using Gulf of Mexico methane seep sediment as inoculum, optimal physicochemical parameters were established for methane-oxidizing, sulfide-generating mesocosm incubations. Metabolic activity required >∼40% seawater salinity, peaking at 100% salinity and 35 °C. Microbial communities were successfully transferred to a carbon cloth substrate, and rates of methane-dependent sulfide production increased more than threefold per unit volume. Phylogenetic analyses indicated that carbon cloth-based communities were substantially streamlined and were

 9. Fremmedspråk på barnetrinnet - quo vadis?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camilla Bjørke

  2014-09-01

  Full Text Available Artikkelen har som hovedtema fremmedspråk på barnetrinnet, og tar for seg muntlig kompetanse elever på 7. trinn har tilegnet seg i faget spansk. Fokus er på lytte- og samtalestrategier samt ulike læringsarenaer og språklig input. I artikkelen belyses også hvilke kompetanser forfatterne mener vil bli viktige i fremmedspråkopplæringen på barnetrinnet i årene framover.

 10. Children’s ideas about the human body

  DEFF Research Database (Denmark)

  Óskarsdóttir, Gunnhildur; Stougaard, Birgitte; Fleischer, Ane

  2011-01-01

  Hvad tænker 6 år gamle børn om kroppen? Er der forskel på de forestillinger, som 6 år gamle børn i de nordiske lande har om kroppen – og hvordan kan evt. forskelle forklares? Hvorfor er børnetegninger vigtige i forhold til undervisning? Vi har ønsket at undersøge hvilke idéer, de mindste børn i g...

 11. Advanced Functionalities for Highly Reliable Optical Networks

  OpenAIRE

  An, Yi; Berger, Michael Stübert; Clausen, Anders

  2013-01-01

  Denne afhandling behandler to felter indenfor optiske løsninger til netværk i f.eks. luftfartøjer. Det ene felt er fokuseret på at afdække hvilke applikationer der med fordel kan benytte silicium fotoniske komponenter til kost effektive løsninger i netværk med lille rækkevidde. Det andet felt fokuserer på at implementere avancerede løsninger som vil kunne højne driftssikkerheden og dermed brugbarheden af optiske netværk.En kost effektiv sender baseret på en direkte moduleret laser (DML) kombi...

 12. som Ungarn har fremsendt giver anledning til kommentarer eller ændringer i den risikovurdering som Danmark har gennemført i forbindelse med tilladelsen til markedsføring af majslinien MON810. " Zea mays (MON810), Indsigelse fra Ungarn vedr. nye oplysninger der påvirker risikovurderingen. Modtaget 20

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "DMU vurderer at det præsenterede undersøgelsesmateriale fra Ungarn ikke giver nogen videnskabelig velbegrundet formodning om at den ovennævnte MON810-majs udgør en risiko for miljøet. Ungarn har således for nærværende ingen videnskabeligt baseret grund til at forbyde dyrkning og salg af såsæd in...

 13. Mand træn din bækkenbund og få bedre rejsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravnkilde Marlet, Laila; Gerbild, Helle Nygaard

  2016-01-01

  Har du (eller din mand) problemer med at holde på urin eller at opnå eller bevare rejsningen, er der god grund til at søge hjælp. Der findes nemlig effektive og billige behandlingsmuligheder.......Har du (eller din mand) problemer med at holde på urin eller at opnå eller bevare rejsningen, er der god grund til at søge hjælp. Der findes nemlig effektive og billige behandlingsmuligheder....

 14. Kollektiv handling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Flemming; Høgedahl, Laust; Scheuer, Steen

  betydning for mobiliteten på ’fagforeningsmarkedet’, hvor de professionsorienterede fagforeninger sættes over for de mere kollektivistisk orienterede fagforeninger – hvilke fagforeningstyper er bedst til at skabe loyale medlemmer? Undersøgelsen omfatter også en analyse af, i hvilket omfang de unge adskiller...... gennemføres en analyse af, hvilke ydelser loyale fagforeningsmedlemmer efterspørger og synes, er relevante i forhold til, hvordan de skiftende medlemmer og de uorganiserede bedømmer fagforeningernes udbud af ydelser, kollektive som individuelle. Bogens afsluttende del III har fokus på mulige strategier, som...

 15. Att veta när man ska göra det man vet att man ska göra : om barn med ADHD, uppfattning av tid och att komma ihåg att göra det man har planerat

  OpenAIRE

  Hillertz, Anna

  2005-01-01

  I den här studien undersöks om det är bristande tidsuppfattning som orsakar sämre prospektivt minne hos barn med diagnos ADHD. Studien syftar även till att utreda vad prospektivt minne har för relation till arbetsminne och exekutiva funktioner. Studien har genomförts genom att två grupper, en grupp barn med diagnos ADHD och en kontrollgrupp, har utfört uppgifter som ger mått på prospektivt minne, tidsuppfattning, arbetsminne och exekutiva funktioner. Barnen i ADHD-gruppen har även deltagit i ...

 16. Heat radiation approach for harnessing heat of the cook stove to generate electricity for lighting system and charging of mobile phone

  Science.gov (United States)

  Muñoz, Rodrigo C., Jr.; Manansala, Chad Deo G.

  2018-01-01

  This study is based on the potential of thermoelectric coupling such as the thermoelectric cooler module. A thermoelectric cooler converts the heat coming from the cook stove into electricity and store in a battery. A dc-dc boost converter will be used to produce enough voltage to light a minimum house dwelling or charge phone battery. This device will be helpful to those that faces a problem on electricity especially in the isolated areas. The study aims (1) to harness heat from the cook stove up to 110 °C (2) To automatically cool-off the system to protect the thermoelectric cooler from damage due to excessive heat using an electronic solenoid; (3) To store energy harnessed in the battery; (4) To amplify the output voltages of the battery using DC to DC boost converter for lighting system and charging of mobile phone battery. From various tests conducted, it can fully charge a mobile phone in 3 hours observing the unit’s battery voltage drop from 4.06V to 3.98V. In the testing it used different orientation of steel rod by conduction to transfer heat and by radiation through tubular steel with its different dimensions. Most recent testing proved that the 2x2x9 tubular steel by radiation had the best result. The temperature reached more than a hundred degree Celsius that met the objective. The test resulted of boosting the voltage of the battery output from 3.7V to 4.96V on the average. The boosted voltage decrease as the system’s cool-off mechanism operated when the temperature reached above 110 degree Celsius decreasing output voltage to 0.8V resulting the boosted voltage to drop to zero. Therefore, the proponents concluded that heat waste can be converted to electrical energy by harnessing heat through radiation, with the help of TEC that generates voltage for lighting and can be boosted to be used for mobile charging. Furthermore, the study proved that the excess heat can damaged the TEC which was prevented by using of cooling-off mechanism, making it more

 17. Engelsk som tredjespråk: Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Dahl

  2016-01-01

  Full Text Available Denne artikkelen handler om norske engelsklæreres kompetanse i å arbeide med barn som har et annet morsmål enn norsk, og som lærer engelsk som fremmedspråk. Problemstillingene er "Hva slags utdanning og kunnskap innen flerspråklighet har engelsklærere i Norge?," "I hvilken grad føler engelsklærere i Norge seg forberedt på å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom?" og "Hvilken type kunnskap, ferdigheter og ressurser føler de behov for?". Vi presenterer resultater fra en nasjonal spørreundersøkelse hvor i alt 176 engelsklærere deltok. I tillegg presenterer vi resultater fra fokusintervjuer med i alt fire lærere fra to skoler. Resultatene viser at selv om engelsklærerne til en viss grad føler seg forberedt på arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål, har svært få av dem utdanning som fokuserer på flerspråklighet. Svarene fra spørreundersøkelsen og fra intervjuene viser at engelsklærerne gjerne vil ha mer kompetanse på dette området. Vi vil derfor understreke betydningen av utdanning i teori og praksis om flerspråklig utvikling og flerkulturell utdanningsteori, og ikke minst betydningen av tilgang til faglig utvikling som fokuserer på flerspråklighet i skolen og i samfunnet for engelsklærere i Norge.Nøkkelord: engelsklærere, kompetanse, språkpedagogisk kunnskap,flerspråklighet, lærerutdanningAbstractThis paper examines the extent to which English teachers in Norway are prepared to work with children whose mother tongue is not Norwegian, and who are acquiring English as a foreign language. The research questions are “What type of education and knowledge in the area of multilingualism do English teachers in Norway have?,” To what extent do English teachers in Norway feel they are prepared to teach in a multicultural and multilingual classroom?,” and “What kinds of knowledge, skills and resources do they feel a need for?” We present the results of a national survey completed by 176

 18. Characterization of the biomass of a hybrid anaerobic reactor (HAR with two types of support material during the treatment of the coffee wastewater

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vivian Galdino da Silva

  2013-06-01

  Full Text Available This study investigated the microbiology of a hybrid anaerobic reactor (HAR in the removal of pollutant loads. This reactor had the same physical structure of an UASB reactor, however with minifilters inside containing two types of support material: expanded clay and gravel. Two hydraulic retention times (HRT of 24h and 18h were evaluated at steady-state conditions, resulting in organic loading rates (OLR of 0.032 and 0.018 kgDBO5m-3d-1 and biological organic loading rates (BOLR of 0,0015 and 0.001 kgDBO5kgSVT- 1d¹, respectively. The decrease in concentration of organic matter in the influent resulted an endogenous state of the biomass in the reactor. The expanded clay was the best support material for biofilm attachment.

 19. Probabilistic Modeling of High-Temperature Material Properties of a 5-Harness 0/90 Sylramic Fiber/ CVI-SiC/ MI-SiC Woven Composite

  Science.gov (United States)

  Nagpal, Vinod K.; Tong, Michael; Murthy, P. L. N.; Mital, Subodh

  1998-01-01

  An integrated probabilistic approach has been developed to assess composites for high temperature applications. This approach was used to determine thermal and mechanical properties and their probabilistic distributions of a 5-harness 0/90 Sylramic fiber/CVI-SiC/Mi-SiC woven Ceramic Matrix Composite (CMC) at high temperatures. The purpose of developing this approach was to generate quantitative probabilistic information on this CMC to help complete the evaluation for its potential application for HSCT combustor liner. This approach quantified the influences of uncertainties inherent in constituent properties called primitive variables on selected key response variables of the CMC at 2200 F. The quantitative information is presented in the form of Cumulative Density Functions (CDFs). Probability Density Functions (PDFS) and primitive variable sensitivities on response. Results indicate that the scatters in response variables were reduced by 30-50% when the uncertainties in the primitive variables, which showed the most influence, were reduced by 50%.

 20. Harnessing Omics Big Data in Nine Vertebrate Species by Genome-Wide Prioritization of Sequence Variants with the Highest Predicted Deleterious Effect on Protein Function.

  Science.gov (United States)

  Rozman, Vita; Kunej, Tanja

  2018-05-10

  Harnessing the genomics big data requires innovation in how we extract and interpret biologically relevant variants. Currently, there is no established catalog of prioritized missense variants associated with deleterious protein function phenotypes. We report in this study, to the best of our knowledge, the first genome-wide prioritization of sequence variants with the most deleterious effect on protein function (potentially deleterious variants [pDelVars]) in nine vertebrate species: human, cattle, horse, sheep, pig, dog, rat, mouse, and zebrafish. The analysis was conducted using the Ensembl/BioMart tool. Genes comprising pDelVars in the highest number of examined species were identified using a Python script. Multiple genomic alignments of the selected genes were built to identify interspecies orthologous potentially deleterious variants, which we defined as the "ortho-pDelVars." Genome-wide prioritization revealed that in humans, 0.12% of the known variants are predicted to be deleterious. In seven out of nine examined vertebrate species, the genes encoding the multiple PDZ domain crumbs cell polarity complex component (MPDZ) and the transforming acidic coiled-coil containing protein 2 (TACC2) comprise pDelVars. Five interspecies ortho-pDelVars were identified in three genes. These findings offer new ways to harness genomics big data by facilitating the identification of functional polymorphisms in humans and animal models and thus provide a future basis for optimization of protocols for whole genome prioritization of pDelVars and screening of orthologous sequence variants. The approach presented here can inform various postgenomic applications such as personalized medicine and multiomics study of health interventions (iatromics).

 1. Quantification of the magnetization-transfer contrast effect: can it yield additional information in differentiation of musculoskeletal lesions particularly in separation of benign from malignant lesions; Quantifizierung des Magnetization Transfer Contrast (MTC) Effektes durch Berechnung von MT-Quotienten: Ergeben sich Zusatzinformationen fuer die Differenzierung benigner und maligner Erkrankungen des Bewegungsapparates?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vahlensieck, M.; Traeber, F.; Schild, H. [Radiologische Universitaetsklinik Bonn (Germany); Gieseke, J. [Philips Medizinsysteme (Germany)

  1999-12-01

  Fibroeses Histiozytom, 2 Ewing-Sarkom) and gutartigen Erkrankungen (8 Chondrom, 2 Fibroese Dysplasie, 3 Osteoid-Osteom, 6 Ganglion, 3 Zysten, 3 Osteomyelitis, 4 Tendinitis, 3 Rotatorenmanschettenruptur, 5 Narbengewebe) wurden mit herkoemmlicher MRT sowie resonanz-frequenzferner MTC-Methode (-1500 Hz Resonanzverschiebung, 50 ms Pulslaenge, 1770 MT-Pulswinkel) bei 1,5 Tesla (ACS II, Philips Medizinsysteme) untersucht. Der MTC-Effekt wurde durch Berechnung des MT-Quotienten (MT-ratio) quantifiziert. Ergebnisse: Der MT-Quotient gutartiger Laesionen lag im Mittel gering ueber dem maligner Laesionen (26{+-}15% versus 22{+-}6%). Der Unterschied war statistisch nicht signifikant. Narbengewebe wies einen signifikant hoeheren MT-Quotienten (39{+-}16%) als Tumoren auf. Schlussfolgerung: Die Berechnung des MT-Quotienten ist nicht geeignet, um gutartige von boesartigen Erkrankungen des Stuetz- und Bewegungsapparates zu unterscheiden. Zur Differenzierung von Narbengewebe gegenueber Tumorrezidiv koennte MTC einen Stellenwert erlangen. (orig.)

 2. Manglende effekt af substitutionsbehandling ved alfa 1-antitrypsin-mangel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Ronald; Hilberg, Ole; Ottesen, Anders Løkke

  2011-01-01

  Persons with alpha1-antitrypsin (A1AT) deficiency and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) have been tested for the clinical value of regular intravenous infusion with A1AT in two small double-blind randomised controlled trials. The trials found a statistical significant reduction...

 3. De mest effektive avlsplaner kan findes ved simuleringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meier, Kristian; Sørensen, Anders Christian; Thirstrup, Janne Pia

  2014-01-01

  Selektion for høj pelskvalitet og store skind foregår i praksis på levende dyr, mens prisen for skindet vurderes efter pelsning. Vores analyser viste positiv men lav korrelation mellem pelskvalitetsegenskaber vurderet på henholdsvis levende dyr og skind. Ydermere fandt vi en negativ korrelation...

 4. Manglende effekt af substitutionsbehandling ved alfa 1-antitrypsin-mangel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Ronald; Hilberg, Ole; Ottesen, Anders Løkke

  2011-01-01

  in the decrease of lung density measured by computed tomographies, but found no clinical nor statistical significant difference in respiratory symptoms, quality of life, lung function, use of medication, exacerbations, respiratory infections or survival. Based on the present evidence A1AT substitution therapy...

 5. Klare Regeln - effiziente und effektive FMEA-Anwendung

  OpenAIRE

  Schloske, Alexander

  2014-01-01

  Der Vortrag beschreibt klare Regeln zur effizienten und effektiven FMEA-Anwendung. - Denkmodelle für die verschiedenen FMEA-Arten (System-FMEA, Konstruktions-FMEA, Prozess-FMEA) - Anwendungsbereiche und FMEA-Planung - Strukturierung von FMEAs - Funktionen, Produktmerkmale und Prozessmerkmale - Risikoanalyse - Maßnahmendefinition - Risikobewertung - Präsentation von FMEAs - FMEA als "lebendes Dokument".

 6. Effekt og sikkerhed af kosttilskud indeholdende Q10

  DEFF Research Database (Denmark)

  Overvad, O.K; Diamant, B; Holm, L

  1997-01-01

  The literature concerning the importance of Q10 for health and disease has been reviewed. Dietary intake together with normal in vivo synthesisseems to fulfil the body's demands for Q10 in younger, healthy individuals. The importance of Q10 in general well-being has not been investigated incontro...

 7. Udsættelser af lejere – Udvikling og benchmarking

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Jeppesen, Anders Gade; Kjær, Agnete Aslaug

  I denne rapport undersøges udviklingen i både fogedsager og effektive udsættelser fra 2007-2013. Rapporten indeholder desuden en benchmarking-analyse, der estimerer, om hver enkelt kommune har flere eller færre effektive udsættelser, end hvad man skulle forvente, når der tages højde for bl...... kommuner, der indgår i benchmarking-analysen har desuden flere effektive udsættelser i de almene boliger, end man kunne forvente, når der tages hensyn til kommunernes befolkningsgrundlag, det lokale boligmarked og kommunale forhold som fx størrelsen af kommunen. Rapporten er finansieret af Ministeriet...

 8. Dokumentation og forskning. Januar 2014 - august 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2014-01-01

  artikler fra Frontiers in Human Neuroscience. En ny Cochrane-oversigt vedr. musikterapi og autisme konkluderer at musikterapi har en positiv effekt på initiativ, social interaktion, nonverbal og verbal kommunikation, social og følelsesmæssig gensidighed, herudover social tilpasning, glæde og kvaliteten af...

 9. Biogas production from food-processing industrial wastes by anaerobic digestion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fang, Cheng

  Konfronteret med energikrise og klimaforandringer, har verden brug for grønne, effektive og kulstofneutrale energikilder, som kan erstatte fossile brændstoffer. Biogas, som dannes ved anaerob nedbrydning af organisk materiale, er en bæredygtig, pålidelig og vedvarende energikilde. Der er stor...

 10. Strukturreform og ældreomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Hanne Marlene

  2008-01-01

  Strukturreformen er så ny, at der endnu ikke er udført forskning omkring dens effekter på ældreområdet. Reformen har direkte konsekvenser for udskrivning, genoptræning og uddannelse, samt mere indirekte for udbredelsen af udlicitering og frit valg. Organisatoriske forandringer kræver en del tid o...

 11. En rigtig sund salami

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thostrup, Lykke

  2005-01-01

  foods, det handler om. Functional foods er nemlig ikke kun vingummier med vitaminer i. Det kan også være det, at man erstat¬ter de mælkesyrebakterier, man i forvejen bruger under fremstillingen af spegepølsen med nogle, der har samme gavnlige effekt for mavetarm¬kanalen som for eksempel yoghurt og...

 12. Antagonism of Roseobacter clade bacteria against pathogenic bacteria

  DEFF Research Database (Denmark)

  Porsby, Cisse Hedegaard

  Ph.d. projektet omhandler brug af probiotiske bakterier mod bakteriesygdomme i fiskeopdræt. Marine bakterier, der tilhører Roseobacter-gruppen, har vist sig at være lovende probiotiske bakterier. En del af bakteriernes probiotiske effekt skyldes sandsynligvis produktion af et antibakerielt stof, ...

 13. Salmonella og Campylobacter i økologisk svineproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Annette Nygaard; Nielsen, Eva Møller; Baggesen, Dorte Lau

  2005-01-01

  De mere ekstensive systemer i økologisk svineproduktion formodes at have en positiv effekt på dyrenes robusthed f.eks. over for infektioner. Der er dog ingen dokumentation for, at økologiske svin har et lavere indhold af de almindelige zoonotiske bakterier som f.eks. Salmonella og Campylobacter end...

 14. Effektfulde indsatser i boligområder til at forbedre børns skolegang og uddannelse og forældres arbejdsmarkedsparathed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjer, Mikkel Giver; Holger Jørgensen, Rune Christian; Mehlsen, Line

  SFI har samlet internationale studier, der viser positive effekter af indsatser, der skal forbedre børns skolegang og uddannelse og voksnes arbejdsmarkedsparathed i udsatte boligområder. Formålet med rapporten er at bidrage med inspiration til det boligsociale arbejde i Danmark og bringe større f...

 15. Effektfulde indsatser i boligområder til at øge børns trivsel og forbedre forældres kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Line; Holger Jørgensen, Rune Christian; Kjer, Mikkel Giver

  SFI har samlet internationale studier, der viser positive effekter af indsatser, der skal øge børns trivsel og forbedre forældrenes kompetencer i udsatte boligområder. Formålet med rapporten er at bidrage med inspiration til det boligsociale arbejde i Danmark og bringe større fokus på at arbejde ...

 16. Klinisk proces-eksperiment på Roskilde Amts Sygehus: Brugerdeltagelse og evidensbaseret udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  2006-01-01

  at implementere en EPJ-løsning til dokumentation af den klinisk proces, som klinikerne udtrykker tilfredshed med, og som giver demonstrerede positive effekter i den kliniske praksis. • Projektet har demonstreret en mulig IT-strategi, hvor EPJ implementeres trinvist (i modsætning til den såkaldte ”big bang...

 17. Identification of diversity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Anne

  2015-01-01

  For at formidle viden på den mest effektive måde, skal formidlingen være tilpasset modtageren. Dette betyder at en underviser har behov for viden om hvem den typiske studerende er men også viden om forskellighedder blandt de studerende. Denne viden kan gennereres på forskelligvis. Her er gennerel...

 18. Depression og placebo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Kaj Sparle

  2016-01-01

  Metaanalyser har længe dokumenteret, at effekten af behandling med antidepressive lægemidler er begrænset sammenlignet med effekten af placebobehandling. Antidepressive lægemidler er kun sikkert virksomme hos svært deprimerede personer. Psykoterapi og antidepressive lægemidler er lige effektive h...

 19. Digital terrænmodellering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Ian

  2005-01-01

  bips har med "Det Digitale Fundament" sat fokus på anvendelsen af 3D-modeller i byggeriet og dermed sat skub i diskussionen om objektorienteret/intelligent projektering. En af de nyttigste effekter - præcis som med bygningsmodellering - er at man med den digitale model meget nemmere finder fejlene....

 20. Utholdenhetstrening i fotball: En analyse av smålagsspill brukt som utholdenhetstrening

  OpenAIRE

  Lorvik, Knut

  2013-01-01

  Utholdenhet er en fysisk egenskap som har betydning for fotballprestasjonen. Det viser flere studier. Helgerud (et al. 2001) fant signifikante forbedringer i forhold til flere fysiske mål som ble testet. Impellizzeri (et al. 2008) fant i sin studie at en forbedring i VO2max påvirket kortpasningsferdighetene positivt. I denne oppgaven har jeg fokusert på utholdenhetstrening i fotball og har to problemstillinger. Den første problemstillingen handler om hvilke studier som er gjort av utholde...

 1. Det finnes ingen gangstere i Norge

  OpenAIRE

  Gresaker, Ann Kristin

  2007-01-01

  Denne oppgaven handler om åtte gutters forhold til rapmusikk. Jeg har intervjuet åtte gutter/unge menn med minoritetsbakgrunn som bor eller har bodd store deler av livet sitt på østkanten i Oslo. Informantene er i alderen mellom 17 og 24 år og alle har et spesielt forhold til rapmusikk. Syv av de åtte rapper selv på ulike nivå og med ulike ambisjoner. Problemstillingen jeg søker å svare på er todelt, og første del lyder: Hvilke dominerende fortellinger om hiphop/rap finner vi hos gutter/unge ...

 2. Multiple Sclerosis and the LIF/IL-6 Axis: Use of Nanotechnology to Harness the Tolerogenic and Reparative Properties of LIF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Su M. Metcalfe

  2015-05-01

  Full Text Available Leukaemia inhibitory factor (LIF plays a critical role in “stemness” versus “differentiation”, a property that underpins the core value of LIF as a therapeutic for both the treatment of autoimmune disease and for promoting tissue repair. This value can be realized using nano-engineering technology, where a new generation of tools can, with unprecedented ability, manipulate biological functions. One striking example is the treatment of multiple sclerosis (MS. The underpinning biology is the newly identified LIF/IL-6 axis in T lymphocytes, which can tilt the behaviour between immune tolerance versus immune attack. This LIF/IL-6 axis is ideally suited to nanotherapeutic manipulation, given its inherent mechanistic simplicity of two mutually opposing feed-forward loops that determine either tolerogenic (LIF or inflammatory (IL-6 immunity. Using LIF that is formulated in biodegradable nanoparticles (LIF-NP and targeted to CD4+ T cells, the axis is harnessed towards immune tolerance. This has implications for the treatment of autoimmune diseases, where the clinical burden is immense. It encompasses more than 100 diseases and, in the USA alone, costs more than $100 billion in direct health care costs annually. Other properties of LIF include the promotion of healthy neuro-glial interactions within the central nervous system (CNS, where, in addition to MS, LIF-NP therapy is relevant to inflammatory neurodegenerative diseases that represent a large and increasing need within aging populations. Thirdly, LIF is a reparative growth factor that can maintain genomic plasticity. LIF-NP supports the use of stem cell-based therapies in regenerative medicine plus augment therapeutic benefits within the patient. These core properties of LIF are greatly amplified in value by the advantage of being formulated as nanoparticles, namely (i targeted delivery, (ii exploitation of endogenous regulatory pathways and (iii creation of surrogate micro-stromal niches

 3. Det boligsociale danmarkskort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Skifter; Ærø, Thorkild

  Regeringen har i de senere år, via Byudvalget, startet en omfattende indsats over for boligsociale problemer i danske boligområder. Denne rapport giver en kortlægning af i hvilke kommuner og i hvilke dele af boligmassen, der især kan forventes boligsociale problemer, fordi der er en høj koncentra......Regeringen har i de senere år, via Byudvalget, startet en omfattende indsats over for boligsociale problemer i danske boligområder. Denne rapport giver en kortlægning af i hvilke kommuner og i hvilke dele af boligmassen, der især kan forventes boligsociale problemer, fordi der er en høj...... koncentration af udsatte befolkningsgrupper, som udstødte fra arbejdsmarkedet, personer med lav indkomst, enlige forsørgere og indvandrere, eller fordi der er en stor fraflytning. Rapporten søger at belyse nogle af årsagerne til de boligsociale problemer ved at sammenkæde dem med kommunernes generelle situation...

 4. To Twitter to Woo: Harnessing the power of social media (SoMe) in nurse education to enhance the student's experience.

  Science.gov (United States)

  Sinclair, Wendy; McLoughlin, Moira; Warne, Tony

  2015-11-01

  This paper explores some of the difficulties, challenges and rewards for student nurses and nurse academics when harnessing social media (SoMe) as part of the overall learning experience. The paper draws upon data in the form of student voices, captured through an online planned Twitter chat. This data analysis provides the basis of a case study on the student experience in practice placements. A planned 1 h Twitter chat took place in June 2013, specifically aimed at student nurses. What transpired was an illuminating debate, eliciting responses from around the globe about learning in practice, mentors, and student support that lasted over 3 h. More importantly, the Twitter chat also included qualified nurses and mentors, listening and responding in real time, offering thoughts and solutions to how support and mentoring could be improved. This was in contrast to how students, locally, currently use a paper based questionnaire to give feedback in isolation. The authenticity of this feedback is often compromised by university link lecturers' who often provide a more sanitised version of this feedback to clinical placement. This paper explores whether it is possible to facilitate a realignment and capture the zeitgeist in order to provide the opportunity for enhancing learning in practice. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 5. Can the 'Assessment Drives Learning' effect be detected in clinical skills training? - Implications for curriculum design and resource planning [Der “Assessment Drives Learning”-Effekt beim Training klinisch-praktischer Fertigkeiten - Implikationen für die Curriculumsgestaltung und die Planung von Ressourcen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Buss, Beate

  2012-11-01

  utilisation of voluntary skills-lab training in order to reach a sufficient concordance between students’ requirements and faculty offers, as well as resource management.[german] Zielsetzung: Die Vermittlung klinisch-praktischer Fertigkeiten ist von entscheidender Bedeutung für die Berufsfähigkeit angehender Ärzte. Prozedurale Fertigkeiten werden dabei häufig zu allererst in sogenannten Skills-Labs trainiert, die eine geschützte Lernumgebung gewährleisten. Die Implementierung und auch Pflege von Skills-Labs stellt allerdings eine nicht geringfügige finanzielle Herausforderung dar. Aus diesem Grund hat sich die vorliegende Arbeit zum Ziel gesetzt, die Besuchsfrequenzen und –muster im Rahmen freiwilliger Skills-Lab-Unterrichtseinheiten zu untersuchen, um folgende Frage zu beantworten: Kann der in der Literatur beschriebene, motivationspsychologische Effekt des “Assessment drives learning” festgestellt werden und spiegelt sich dieser in dem Besuchsverhalten von Studierenden in freiwilligen Skills-Lab-Unterrichtseinheiten wider? Ausgehend von den Studienergebnissen sollen Empfehlungen für die Curriculumsplanung und das Ressourcenmanagement abgeleitet werden.Methode:. Eine retrospektive, deskriptive Analyse studentischen Inanspruchnahmeverhaltens sowohl von freiwilligen „Basic“- als auch „Advanced“ Skills-Lab-Unterrichtseinheiten wurde durchgeführt. Hierzu wurden Teilnahmemuster von 340 Medizinstudierenden des dritten Studienjahres verschiedener Jahrgänge an der Medizinischen Fakultät Heidelberg näher untersucht.Ergebnisse: Die Studierenden zeigten besonders zu Beginn und am Ende des Semesters eine Präferenz für die Teilnahme an freiwilligen “Basic“ Skills-Lab-Unterrichtseinheiten, die für die klinisch-praktische Prüfung relevant sind. Freiwillige “Advanced“ Skills-Lab”-Unterrichtseinheiten ohne Bezug zur klinisch-praktischen Prüfung wurden vor allem zu Beginn des Semesters genutzt, mit einem Rückgang der Besuche gegen Ende des Semesters

 6. Human Behavior and Environmental Sustainability: promoting a pro-environmental behavior by harnessing the social, psychological and physical influences of the built environment

  Science.gov (United States)

  Abusafieh, Shaden; Razem, Maiss

  2017-11-01

  Recently, technological advancements in the sustainable design field have allowed us to reduce the ecological impact of the built environment, to reduce consumption of non-renewable resources, to create healthy environments and in some cases may even rehabilitate the ecosystem. Nevertheless, several studies have been carried out showing that sustainable technology does not automatically lead to environmentally friendly behaviors in its users. Various environmental problems threaten environmental sustainability and many of these problems are rooted in human behavior. Unfortunately, there is a lack in studies which take into consideration the human behavior influences within a sustainable built environment. We believe that the built environment should be used to support human goals and requirements, but at the same time we should consider it as a context in which human values and behaviors are cultivated. This research aimed to help in promoting environmental sustainability by using architectural design in changing relevant human behavior toward an environmentally friendly behavior. In order to achieve this, the research adopted Environment-centered Approach to gain more acute perspective into the relationship between the physical environment and human behavior, focusing on social, psychological and physical influences of the built environment. It appears that environmental psychology's merits have high potential in changing behavior within the built environment. The research provides a systematic approach for selecting, assessing, evaluating the behaviors to be changed and the factors that determine them. Furthermore, this approach helps in choosing the best interventions that could be applied in built environment to encourage such a sustainable behavior. This study tried to construct an agenda for further researches to find particular architectural design elements and strategies that we can harness to develop a pro-environment human behavior.

 7. Test, dannelse og faglighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schou, Lotte Rahbek

  2013-01-01

  Erfaringer fra blandt andet USA viser, at indførelse af obligatoriske nationale test får stor betydning for, hvilke former for faglighed der bliver dominerende i skolens undervisning. Hensigten har været at styrke de former for viden, som faktisk kan testes – ikke på bekostning af andre vidensfor...... vidensformer og indsigter - men simpelthen for blot at blive bedre til de dele af fagligheden, som kan testes. Forskning peger dog på, at obligatoriske test ikke blot styrker dele af fagligheden, men snarere bliver fuldstændig determinerende for hele fagligheden.......Erfaringer fra blandt andet USA viser, at indførelse af obligatoriske nationale test får stor betydning for, hvilke former for faglighed der bliver dominerende i skolens undervisning. Hensigten har været at styrke de former for viden, som faktisk kan testes – ikke på bekostning af andre...

 8. Efter cochlear implant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højen, Anders

  Dit barn har netop fået et cochlear implant. Hvad nu? Skal barnet fokusere udelukkende på at lære talt sprog, eller skal det også lære/fortsætte med tegnsprog eller støttetegn? Det er et vanskeligt spørgsmål, og før valget foretages, er det vigtigt at vurdere hvilke konsekvenser valget har, dels...... for den sproglige udvikling isoleret set, og dels for barnets udvikling ud fra en helhedsbetragtning. Dette indlæg fokuserer på, hvilke forventninger man kan have til cochlear implant-brugeres sproglige udvikling med talt sprog alene, hhv. med to sprog (tale og tegn). Disse forventninger er baseret på...

 9. HARNESSING INTELLECTUAL PROPERTY FOR DEVELOPMENT ...

  African Journals Online (AJOL)

  10332324

  THOUGHTS ON AN APPROPRIATE THEORETICAL FRAMEWORK ..... Helfer 2007 UC Davis LR 1018; Chapman 2002 Journal of International .... "freedom to receive or impart information or ideas; freedom of artistic creativity; and ... on the state to adequately fund research.64 However, Davis is of the view that such.

 10. Harnessing the power of demand

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sheffrin, Anjali; Yoshimura, Henry; LaPlante, David; Neenan, Bernard

  2008-03-15

  Demand response can provide a series of economic services to the market and also provide ''insurance value'' under low-likelihood, but high-impact circumstances in which grid reliablity is enhanced. Here is how ISOs and RTOs are fostering demand response within wholesale electricity markets. (author)

 11. Harnessing science for environmental regulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Graham, J.D.

  1991-01-01

  An introductory chapter by Graham frames the issues to be discussed; then the following three chapters describe the formation and character of three organizations. These chapters are written by authors who have each had an active management role in the organization they are writing about: Terry F. Yosie, now at the American Petroleum Institute, who staffed the SAB (Science Advisory Board) while he was at EPA; Robert A. Neal, who headed CIIT (Chemical Industry Institute of Toxicology) before leaving for a position at Vanderbilt University; and Thomas P. Grumbly, former executive director of HEI (Health Effects Institute) now president of Clean Sites, Inc. While these chapters are well written and make a vital contribution to the overall development of the book's themes, the most valuable and enjoyable parts of the book are the succeeding five chapters, which present case studies dealing with EPA's regulatory efforts on unleaded gasoline, perchloroethylene, formaldehyde, nitrates in drinking water, and carbon monoxide. Each of these case studies, nominally historical accounts of how one or more of these (three) organizations participated in the regulatory controversy, offer insight into the broader issues of dealing with, and incorporating into regulations scientific information that has high uncertainty. One of the richest aspects of the five case studies is the extensive use of referenced interviews with identified participants from all aspects of the regulatory process. This material illuminates the motivation, emotions, and goals of the different players, helping the reader to understand their positions and other issues, such as why industry pursues, and EPA and the environmental movement appear to resist, good science; what underlies EPA's preferences for one regulatory option over another; and why scientists are histant to give yes-or-no answers in accord with the real time needs of the regulatory agency

 12. Solar Radiation: Harnessing the Power

  Science.gov (United States)

  Rowland, Teri; Chambers, Lin; Holzer, Missy; Moore, Susan

  2009-01-01

  My NASA Data (Chambers et al. 2008) is a teaching tool available on NASA's website that offers microsets of real data in an easily accessible, user-friendly format. In this article, the authors describe a lesson plan based on an activity from My NASA Data, in which students explore parts of the United States where they would want to live if they…

 13. Autotootjad vahetavad edetabelikohti / Harli Uljas

  Index Scriptorium Estoniae

  Uljas, Harli

  2005-01-01

  Toyota autode turuosa üha suureneb, samuti suureneb Nissani, Honda ja Hyundai turuosa ja kasum. General Motorsi turuosa väheneb. Aasia autode osakaal ületas USA-s esmakordselt 30%. Lisa: Autofirmade omavahelised sidemed

 14. Klimaforandringerne har allerede ramt os

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2009-01-01

  Træernes pollensæson starter i dag flere uger tidligere end for 20 år siden, og mængden af pollen fra fx el og birk er øget markant. Planternes vækstsæson er blevet længere, og det markerer en historisk ændring af naturens tilstand. En ændring, der drives frem af de globale klimaforandringer. Også...

 15. Auxin: Harnessing a loose cannon

  NARCIS (Netherlands)

  Weijers, D.

  2015-01-01

  The auxin receptor TIR1 is an F-box protein functioning in a ubiquitin ligase complex to target repressors for degradation. It is itself an unstable protein, but newly identified mutations protect both TIR1 and its substrates from degradation. These mutations could help in identifying the substrates

 16. Udenlandsk ejerskab har sine fordele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2011-01-01

  Det er formentlig rigtigt, at multinationale selskaber er mindre sentimentale med hensyn til at nedlægge danske selskaber, men der er også fordele ved at være en del af en udenlandsk koncern, for eksempel med hensyn til finansiering og markedsadgang....

 17. Har dansk handyrsproduktion en fremtid?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Johnny Michael

  2013-01-01

  Lønsomheden i den danske handyrproduktion var lav i 2011. Nettooverskuddet pr. produceret handyr var således negativt for samtlige størrelsesgrupper. Der var dog et positivt dækningsbidrag for de fleste grupper, som indikerer, at det er hensigtsmæssigt at opretholde produktionen på kort sigt, men....... producerede handyr forbliver dog negativt for samtlige størrelsesgrupper....

 18. Alstom helps harness the Yangtze

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guinivan, D.

  2007-06-15

  The Three Gorges hydropower plant on China's Yangtze River is the world's largest hydropower project. Alstom is supplying nearly half of the turbines and generators for the project. The Three Gorges dam was constructed for several reasons, including regulating the flow of the Yangtze River which was notorious for flooding; rendering the river navigable into the center of China; and, generating electricity. The hydropower plant is expected to create as much electricity as 18 nuclear power plants. It will provide about 10 per cent of the country's energy and replace 40 to 50 million tons of raw coal combustion annually. The width of the Three Gorges is 2.4 km. As such, the greatest challenge facing the project was its sheer size. The runners for the hydro turbine were a massive 10.6 meters in diameter with a height of 5 meters, far larger than any other Alstom had ever produced. They were manufactured in a specially constructed workshop in the south of France and transported by sea to Shanghai. Six riverboats were then used to transport the draft tube elbow to the power plant. It was noted that although the United States has the largest hydropower capacity, China is the fastest growing market, where increased electrical capacity is greatly needed. This article described how the runner of the gravity dam operates. Equipment for the right bank of the Three Gorges was specifically designed to be fish friendly. Orkot plastic bearings were used due to their excellent friction characteristics without the use of grease. The bearings are produced at the Busak and Shamban associated manufacturing company Trelleborg Sealing Systems Rotherham. They are also manufactured for the American market. 4 figs.

 19. Harnessing Theories for Tool Support

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liu, Zhiming; Mencl, Vladimir; Ravn, Anders Peter

  2006-01-01

  quality of such add-ins is to base them on sound formal foundations. In order to know where such add-ins will fit, we investigate the use of an existing successful commercial tool and identify suitable places for adding formally supported checking, transformation and generation modules. The paper...

 20. harnessing_ai_20180319.pptx

  OpenAIRE

  Johnson, Matthew

  2018-01-01

  There have been great strides made in Artificial Intelligence in recent years, but it is often not clear how to apply these recent advances to new problems. In this talk I propose one method of thinking about problems in the sciences and how to find the right AI techniques to aid in research.

 1. Materials in harnessing solar power

  Indian Academy of Sciences (India)

  2018-04-06

  Apr 6, 2018 ... design should be in such a way that it can provide a balance among specific .... In India, manufacturing of solar PV modules has been on swift rise but primarily it is ... Si wafers. Therefore, the need to promote Si production and ...... ing mirrors and receiving tubes can be manufactured in India. This will not ...

 2. Harness the Energy of Collaboration

  Science.gov (United States)

  Lieberman, Ann; Miller, Lynne

  2016-01-01

  As they write about the Learning Communities standard in "Reach the Highest Standard in Professional Learning: Learning Communities," authors Ann Lieberman and Lynne Miller consider why communities have gained widespread attention and support and summarize the established research base about them. They also describe three contexts in…

 3. Harnessing motivation to alleviate neglect

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charlotte eRussell

  2013-06-01

  Full Text Available The syndrome of spatial neglect results from the combination of a number of deficits in attention, with patients demonstrating both spatially lateralised and non-lateralised impairments. Previous reports have hinted that there may be a motivational component to neglect and that modulating this might alleviate some of the debilitating symptoms. Additionally, recent work on the effects of reward on attention in healthy participants has revealed improvements across a number of paradigms. As the primary deficit in neglect has been associated with attention, this evidence for reward’s effects is potentially important. However, until very recently there have been few empirical studies addressing this potential therapeutic avenue. Here we review the growing body of evidence that attentional impairments in neglect can be reduced by motivation, for example in the form of preferred music or anticipated monetary reward, and discuss the implications of this for treatments for these patients. Crucially these effects of positive motivation are not observed in all patients with neglect, suggesting that the consequences of motivation may relate to individual lesion anatomy. Given the key role of dopaminergic systems in motivational processes, we suggest that motivational stimulation might act as a surrogate for dopaminergic stimulation. In addition, we consider the relationship between clinical post stroke apathy and lack of response to motivation.

 4. Arbejdsulykker! Alle har en historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Richter, Anne; Pedersen, Elsebet Frydendal

  in a trade school and in three carpentry companies in relation to five construction sites. The project draws on organizational culture theories of symbolic interactionism and on practice based learning i communities of practice. The methodological approach is primarily ethnographic. Four different cultures...

 5. Lithium: for harnessing renewable energy

  Science.gov (United States)

  Bradley, Dwight; Jaskula, Brian W.

  2014-01-01

  Lithium, which has the chemical symbol Li and an atomic number of 3, is the first metal in the periodic table. Lithium has many uses, the most prominent being in batteries for cell phones, laptops, and electric and hybrid vehicles. Worldwide sources of lithium are broken down by ore-deposit type as follows: closed-basin brines, 58%; pegmatites and related granites, 26%; lithium-enriched clays, 7%; oilfield brines, 3%; geothermal brines, 3%; and lithium-enriched zeolites, 3% (2013 statistics). There are over 39 million tons of lithium resources worldwide. Of this resource, the USGS estimates there to be approximately 13 million tons of current economically recoverable lithium reserves. To help predict where future lithium supplies might be located, USGS scientists study how and where identified resources are concentrated in the Earth’s crust, and they use that knowledge to assess the likelihood that undiscovered resources also exist.

 6. Harnessing migraines for neural regeneration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jonathan M Borkum

  2018-01-01

  Full Text Available The success of naturalistic or therapeutic neuroregeneration likely depends on an internal milieu that facilitates the survival, proliferation, migration, and differentiation of stem cells and their assimilation into neural networks. Migraine attacks are an integrated sequence of physiological processes that may protect the brain from oxidative stress by releasing growth factors, suppressing apoptosis, stimulating neurogenesis, encouraging mitochondrial biogenesis, reducing the production of oxidants, and upregulating antioxidant defenses. Thus, the migraine attack may constitute a physiologic environment conducive to stem cells. In this paper, key components of migraine are reviewed – neurogenic inflammation with release of calcitonin gene-related peptide (CGRP and substance P, plasma protein extravasation, platelet activation, release of serotonin by platelets and likely by the dorsal raphe nucleus, activation of endothelial nitric oxide synthase (eNOS, production of brain-derived neurotrophic factor (BDNF and, in migraine aura, cortical spreading depression – along with their potential neurorestorative aspects. The possibility is considered of using these components to facilitate successful stem cell transplantation. Potential methods for doing so are discussed, including chemical stimulation of the TRPA1 ion channel, conjoint activation of a subset of migraine components, invasive and noninvasive deep brain stimulation of the dorsal raphe nucleus, transcranial focused ultrasound, and stimulation of the Zusanli (ST36 acupuncture point.

 7. Re-Harnessing the Genie

  Science.gov (United States)

  Lagowski, J. J.

  1996-06-01

  Fifty years ago Vannevar Bush, with the aid of the Federal Government, released the academic research genie. It was argued at the time, and it still may be true, that only academic laboratories could provide the research and trained personnel needed to sustain American's scientific and technological needs. As history has shown, Bush's instinctive distrust of industrial laboratories as a potential training ground was basically correct. In those days, the country's needs were associated with warfare-the end of WWII and the collective hostile activities historically described as the "cold war." Today the country's needs derive from attempts to stay globally competitive. The government's decision to have universities turning out the bulk of the nation's basic research and to use those universities as a venue for developing research talent has created a network of more than 100 research-intensive universities, the output of which is the envy of the world. But, now there is another growing national need-improving the quality of science, mathematics, engineering, and technology (SMET) education throughout the educational system. The genie released 50 years ago, either has to go back into the bottle, or it needs to be re-purposed. The former is highly unlikely, which leaves only the latter as a viable strategy. Indeed, the National Science Foundation, which could be described as the master of the genie, is attempting to do just that. In the past several years, the budget for NSF's suite of "undergraduate" programs has grown to the point where the Foundation currently spends about $180 million on such projects. These programs represent initiatives at the pre-college and undergraduate college levels that are focused on instructional activities (teacher preparation, curriculum development, faculty enhancement, etc.) and research-oriented activities to compliment undergraduate education in a variety of traditional nonresearch environments. These programs are an attempt by NSF to start redressing the imbalance between research and teaching that the Foundation has actively promoted during most of its 50 years of existence. Now, the NSF strategy is to tell the scientists it has supported in the past, and those who will be supported in the future, that what they do in the classroom is as important as what they do in the laboratory; indeed, some would argue it is the most important activity that NSF has to sustain in the current environment. Since NSF is part of the problem, it has an obligation to be part of the solution, which is the essence of a report of an advisory panel. The draft report also has suggestions to universities on how to revise their approach to SMET teaching. It recommends that departments should set goals for what their students should learn, hold faculty members accountable for students' performance, change the academic reward system to incorporate good teaching, and give science faculty members a bigger role in the education of K-12 teachers. The basic problem is that 65% of all undergraduates, including many who will become the nation's precollege teachers, do not attend the more than 100 research intensive institutions that are so heavily supported by NSF's research efforts. In effect, those students have no access to SMET education in a world of growing technical complexity. The report suggests that NSF would do well to redress this imbalance by shifting more of its resources into undergraduate and precollege programs that focus on teaching. This point of view grows out of a 1986 review which centered on how NSF could help science majors. Now, the Foundation is being asked to address the SMET-related problems of all undergraduate students. Clearly, there is danger in attempting to use a system, the relatively meager resources of which have been aimed at about 10% of the population of undergraduates, to serve the entire population. Still, NSF can send a clear message that teaching is important in research-intensive universities. A message that might have a catalytic effect on all institutions. JJL

 8. Parent management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne

  2007-01-01

  Med afsæt i en lærergruppes træning af den vanskelige samtale med forældre analyseres det, hvilke antagelser træningen bygger på, når det gælder, hvem der har relevant viden, hvem der kan sige hvad. Desuden analyseres det, hvilket ledelsesansvar som løftes ved at træne på denne måde. Analysebegre...

 9. Pædagoger og Perkere – etniske minoritetsbørn i det sociale system

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vitus, Kathrine

  : hvad gør mødet med en socialpædagogisk institution ved og for etniske minoritetsbørn? Hvilke praksisser, manøvremuligheder og handlerum har pædagoger? Hvorfor er mødet mellem danske velfærdsinstitutioner, deres professionelle og etniske minoritetsbørn, unge og deres familier tilsyneladende så svært? I...

 10. Veje til beskæftigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coop Henriksen, Annemette

  forskellige forestillinger om, hvilke indsatser der virker bedst. Også forståelsen af deres egen rolle varierer. Nogle mener overordnet, at kontanthjælpsmodtagerne har bedst af en ’håndfast’ indsats, mens andre lægger vægt på at etablere en tryg relation og udviser stor tålmodighed. Alle betoner dog, at en...

 11. Generne styrer danskernes D-vitaminniveau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Ioanna; Andersen, Rikke; Ravn-Haren, Gitte

  2016-01-01

  Mange danskere ved, at D-vitaminniveauet i blodet afhænger af, hvad man spiser, og hvor meget sollys man får om sommeren. De færreste ved dog, at det også afhænger af, hvilke gener man er født med. Ved DTU Fødevareinstituttet har vi fundet ud af, at personer, der er født med nogle specifikke...

 12. Seven steps to language

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2015-01-01

  Artiklen er et bidrag til en begrebsanalyse af, hvilke forudsætninger der indgår i det at kunne et sprog. Undersøgelsen kan ses som et filosofisk bidrag til såvel sprogets fylogenese som dets ontogenese. At kunne et sprog kræver at man har et begreb om handlen i verden generelt, om (1) handlingsk...

 13. The Danish cancer pathway for patients with serious non-specific symptoms and signs of cancer-a cross-sectional study of patient characteristics and cancer probability

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingeman, Mads Lind; Christensen, Morten Bondo; Bro, Flemming

  2015-01-01

  Denne artikel ser nærmere på, hvilke patienter der bliver henvist til ”kræftpakken for alvorlig sygdom, der kunne være kræft”, og hvor stor risikoen er for, at de henviste har kræft. Resultaterne viser, at 16,2 % af alle de henviste, som blev inkluderet i studiet, havde kræft. De mest udbredte kr...

 14. Helikopter efterlyses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink, Tove; Neville, Mette

  2018-01-01

  Drift og brandslukning står i vejen for lederes ambition om at skabe vækst og udvikling i små og mellemstore virksomheder. Alle kan se det, men kun få kan ved egen hjælp komme ud af den "trædemølle", der rammer alle SMV-ledere før eller siden. I et stort forskningsprojekt har vi undersøgt, hvilke...

 15. At få en diagnose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Birgitte Ravn; Jansbøl, Kirsten

  I dette hæfte ligger fokus på døvblindblevnes fortællinger om at have et handicap uden at kende sin diagnose og om at håndtre at få diagnosen RP eller Usher syndrom. Det er karakteristisk for fortællingerne, at det har stor betydning - hvornår i livet, man får sin diagnose - under hvilke...

 16. Overvågning af influenza afslører flere subtyper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik

  2015-01-01

  Et forskerteam fra DTU har færdiggjort rapport om overvågning af influenza A i 2014. Målet med overvågningen var at identificere hvilke influenzavirus subtyper og stammer, der cirkulerer blandt danske svin samt at kortlægge sygdomsårsager med henblik på at sikre det strategiske mål – at mindske...

 17. Governance, management og teori U

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vindeløv, Vibeke

  2015-01-01

  Tilsyneladende er det erkendt, hvilke tiltag, der er behov for at løse de store samfundsmæssige problemer, som verden står overfor. Ikke desto mindre sker der meget lidt. Man må derfor spørge om, hvor nøglen til løsning af det paradoks, der består i, at vi kender problemerne har løsningsmulighede...

 18. Kompetanse i styrene

  OpenAIRE

  Andersen, Kjersti

  2013-01-01

  Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI, 2013 Styrekompetanse i bygg- og eiendomsbedrifter er tema for denne oppgaven. Aksjeloven krever at bedriften skal ha et styre, men sier lite eller ingenting om hvordan styret skal arbeide ei heller hvilken kompetanse som er nødvendig for at styret skal fungere best mulig. Hvilke refleksjoner eierne og styremedlemmene har gjort seg om egen og styrets kompetanse, sammensetning, livssyklus og styrevalg blir analysert i oppgaven. Fo...

 19. Når retsstaten bliver lykkeobjekt, bliver boligpolitikkens racisme usynlig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bissenbakker, Mons; Myong, Lene

  2018-01-01

  Regeringens plan om at ’nedbryde’ bestemte boligområder er heldigvis blevet mødt med kritik og modstand. En del af kritikken har rammesat retsstaten som lovpakkens egentlige offer, men hvilke perspektiver glider i baggrunden, når kritikken samler sig om retsstaten som lykkeobjekt? Lovpakken sætte...... endnu engang strukturel racisme og statssanktioneret vold på den politiske dagsorden....

 20. Cooperative Learning i voksenundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgren, Bjarne

  Nationalt Center for Kompetenceudvikling har evalueret undervisningsmetoden Cooperative Learning i voksenundervisningen og dokumenteret positive effekter på oplevelsen af samarbejde og på lærere og kursisters engagement - men har ikke kunnet påvise systematiske positive effekter af metoden på...... kursisters frafald, fravær og karakterer. Projektet har afprøvet og videreudviklet den pædagogiske metode Cooperative Learning (CL) i en dansk virkelighed og mere specifikt i forhold til VUC'ernes nye kursistgrupper med det overordnede mål at øge gennemførslen markant og målbart ved at anvende og udvikle en...

 1. Harnessing Knowledge on Very Important Pharmacogenes CYP2C9 and CYP2C19 Variation for Precision Medicine in Resource-Limited Global Conflict Zones.

  Science.gov (United States)

  Barlas, İbrahim Ömer; Sezgin, Orhan; Dandara, Collet; Türköz, Gözde; Yengel, Emre; Cindi, Zinhle; Ankaralı, Handan; Şardaş, Semra

  2016-10-01

  Pharmacogenomics harnesses the utility of a patient's genome (n = 1) in decisions on which therapeutic drugs and in what amounts should be administered. Often, patients with shared ancestry present with comparable genetic profiles that predict drug response. However, populations are not static, thus, often, population mobility through migration, especially enmasse as is seen for refugees, changes the pharmacogenetic profiles of resultant populations and therefore observed responses to commonly used therapeutic drugs. For example, in the aftermath of the Syrian civil war since 2011, millions have fled their homes to neighboring countries in the Middle East. The growing permanence of refugees and mass migrations is a call to shift our focus in the life sciences community from old models of pharmaceutical innovation. These seismic social changes demand faster decisions for "population-to-population bridging," whereby novel drugs developed in or for particular regions/countries can meet with rational regulatory decisions/approval in world regions impacted by migrant/refugee populations whose profiles are dynamic, such as in the Eastern Mediterranean region at present. Thus, it is important to characterize and report on the prevalence of pharmacogenes that affect commonly used medications and predict if population changes may call for attention to particular differences that may impact health of patients. Thus, we report here on four single-nucleotide polymorphism (SNP) variations in CYP2C9 and CYP2C19 genes among Mersin-Turkish healthy volunteers in the Mersin Province in the Eastern Mediterranean region that is currently hosting a vast number of migrant populations from Syria. Both CYP2C9 and CYP2C19 are very important pharmacogene molecular targets. We compare and report here on the observed SNP genetic variation in our sample with data on 12 world populations from dbSNP and discuss the feasibility of forecasting the pharmacokinetics of drugs utilized by migrant

 2. Improving the Photo-Oxidative Performance of Bi2MoO6 by Harnessing the Synergy between Spatial Charge Separation and Rational Co-Catalyst Deposition.

  Science.gov (United States)

  Wu, Xuelian; Hart, Judy N; Wen, Xiaoming; Wang, Liang; Du, Yi; Dou, Shi Xue; Ng, Yun Hau; Amal, Rose; Scott, Jason

  2018-03-21

  It has been reported that photogenerated electrons and holes can be directed toward specific crystal facets of a semiconductor particle, which is believed to arise from the differences in their surface electronic structures, suggesting that different facets can act as either photoreduction or photo-oxidation sites. This study examines the propensity for this effect to occur in faceted, plate-like bismuth molybdate (Bi 2 MoO 6 ), which is a useful photocatalyst for water oxidation. Photoexcited electrons and holes are shown to be spatially separated toward the {100} and {001}/{010} facets of Bi 2 MoO 6 , respectively, by facet-dependent photodeposition of noble metals (Pt, Au, and Ag) and metal oxides (PbO 2 , MnO x , and CoO x ). Theoretical calculations revealed that differences in energy levels between the conduction bands and valence bands of the {100} and {001}/{010} facets can contribute to electrons and holes being drawn to different surfaces of the plate-like Bi 2 MoO 6 . Utilizing this knowledge, the photo-oxidative capability of Bi 2 MoO 6 was improved by adding an efficient water oxidation co-catalyst, CoO x , to the system, whereby the extent of enhancement was shown to be governed by the co-catalyst location. A greater oxygen evolution occurred when CoO x was selectively deposited on the hole-rich {001}/{010} facets of Bi 2 MoO 6 compared to when CoO x was randomly located across all of the facets. The elevated performance exhibited for the selectively loaded CoO x /Bi 2 MoO 6 was ascribed to the greater opportunity for hole trapping by the co-catalyst being accentuated over other potentially detrimental effects, such as the co-catalyst acting as a recombination medium and/or covering reactive sites. The results indicate that harnessing the synergy between the spatial charge separation and the co-catalyst location on the appropriate facets of plate-like Bi 2 MoO 6 can promote its photocatalytic activity.

 3. Spatial variability and its main controlling factors of the permafrost soil-moisture on the northern-slope of Bayan Har Mountains in Qinghai-Tibet Plateau

  Science.gov (United States)

  Cao, W.; Sheng, Y.

  2017-12-01

  The soil moisture movement is an important carrier of material cycle and energy flow among the various geo-spheres in the cold regions. It is very critical to protect the alpine ecology and hydrologic cycle in Qinghai-Tibet Plateau. Especially, it becomes one of the key problems to reveal the spatial-temporal variability of soil moisture movement and its main influence factors in earth system science. Thus, this research takes the north slope of Bayan Har Mountains in Qinghai-Tibet Plateau as a case study. The present study firstly investigates the change of permafrost moisture in different slope positions and depths. Based on this investigation, this article attempts to investigate the spatial variability of permafrost moisture and identifies the key influence factors in different terrain conditions. The method of classification and regression tree (CART) is adopted to identify the main controlling factors influencing the soil moisture movement. And the relationships between soil moisture and environmental factors are revealed by the use of the method of canonical correspondence analysis (CCA). The results show that: 1) the change of the soil moisture on the permafrost slope is divided into 4 stages, including the freezing stability phase, the rapid thawing phase, the thawing stability phase and the fast freezing phase; 2) this greatly enhances the horizontal flow in the freezing period due to the terrain slope and the freezing-thawing process. Vertical migration is the mainly form of the soil moisture movement. It leads to that the soil-moisture content in the up-slope is higher than that in the down-slope. On the contrary, the soil-moisture content in the up-slope is lower than that in the down-slope during the melting period; 3) the main environmental factors which affect the slope-permafrost soil-moisture are elevation, soil texture, soil temperature and vegetation coverage. But there are differences in the impact factors of the soil moisture in different

 4. Hvilke pensionister får hjemmehjælp? Socialmedicinsk undersøgelse af 1.261 70-95-årige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Due, E P; Almind, G

  1990-01-01

  capacity; reduced vision, hearing, and memory; reduced quality of life resources (e.g. lonlieness, depression, no future plans). The proportion receiving home help is independent of social class but decreases with increasing income. It is also independent of the extent of the informal social network......The aim of the article is to describe variables associated with use of home help. A random sample of 1,261 non-institutionalised elderly persons aged 70-95 years in four communes answered a questionnaire on their health and social situation during the winter 1986/87. Twenty-five percent receive...

 5. Hvordan beregne ekstremverdier for gitte gjentaksintervaller?

  OpenAIRE

  Ragulina, Galina; Taurisano, Andrea

  2014-01-01

  NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom ...

 6. Dit første barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wüst, Miriam; Kristiansen, Ida Lykke; Trillingsgaard, Tea

  2018-01-01

  Forældrekurset ”Dit Første Barn” er et universelt tilbud til alle førstegangsforældre initieret af Frederiksberg Kommunes Sundhedspleje. Ud over at udvikle og afprøve et forældrekursus har Frederiksberg Kommune ønsket at få systematisk viden om de effekter, som et tilbud som ”Dit Første Barn” har....... Frederiksberg Kommunes Sundhedspleje har derfor indgået et samarbejde om at evaluere effekten i et lodtrækningsstudie gennemført af forskere fra VIVE og Aarhus Universitet i forskningsprojektet CRUNCH – Center for Research on Universal Child Policies....

 7. Farklı Miktarlarda Üzüm Çekirdeği Tozu İlave Edilmiş Kaplama Harçlarının Reolojik Özellikleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Özge Süfer

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada, üzüm çekirdeği tozu ilavesi yapılmış kaplama harçlarının reolojik özellikleri incelenmiştir. Kaplama harçları; su, buğday unu, mısır unu, tuz, kabartma tozu ve hidroksipropilmetilselülozdan (HPMC oluşan karışıma farklı oranlarda üzüm çekirdeği tozu ilavesi yapılarak üretilmiştir. Örneklerin görünür viskoziteleri sabit sıcaklıkta (15 °C eşmerkezli silindirik tip viskozimetre ile belirlenmiştir. Kaplama harçlarının kıvam katsayıları ve akış davranış indeksleri Üssel Model ile hesaplanmıştır. Bütün örnekler Newton tipi olmayan pseudoplastik tipi akış davranışı sergilemiş ve görünür viskozite değerleri artan kayma hızı ile azalmıştır. Örneklerin görünür viskozite değerleri, artan üzüm çekirdeği konsantrasyonu ile birlikte azalmıştır. Kaplama harçlarının akış davranış indeksi ve kıvam katsayısı değerleri sırasıyla 0.516-0.596 ve 8.994-14.722 Pa.s aralığında bulunmuştur.

 8. Politisk marketing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Disciplinen politisk marketing er udbredt i mange vestlige lande. Imidlertid er kendskabet til politisk marketing i Danmark bemærkelsesværdigt lavt. I det lys er denne bog Politisk Marketing: Personer, Partier & Praksis den første bog i Danmark, som -ud fra marketing- indkredser de sidste mange års...... brudflader i dansk politik. Gennem ti bidrag fra forskere og praktikere udskraber forfatterne et DNA for feltet politisk marketing. Kort sagt kan du i denne bog finde svarene på: Hvad er politisk marketing? Hvordan har det udviklet sig? Og hvilke konsekvenser har dette fænomen for vælgere, partier og...

 9. Nordkapp som bærekraftig destinasjon - Et case-studie av aktørers drivere og barrierer

  OpenAIRE

  Berg, Marianne; Røkholt, Solveig

  2016-01-01

  Tittelen på oppgaven er “Nordkapp som bærekraftig destinasjon: Et case-studie av aktørers drivere og barrierer”. Vi har utviklet problemstillingen: “Hvilke drivere og barrierer ligger til grunn for utviklingen av et bærekraftig reiseliv blant aktørene på destinasjon Nordkapp?” Temaet vi ønsker å ta for oss er derfor bærekraftig destinasjonsutvikling på naturdestinasjoner. Bærekraft er en tematikk som må tas hensyn til for reiselivets overlevelsesevne. For å undersøke dette har vi brukt et kva...

 10. Utrygghet for flom : En betinget verdsettingsstudie

  OpenAIRE

  Grann, Siv Linette

  2011-01-01

  Hovedformålet med denne oppgaven har vært å verdsette den kostnaden det medfører å føle utrygghet knyttet til risiko for skadeflom på egen bolig, i tillegg til å undersøke hvilke variabler som påvirker etterspørselen for flombeskyttelse. Verdsetting av utrygghetskostnaden er viktig i et velferdsøkonomisk perspektiv, da det vil kunne bidra til mer helhetlige nyttekostnadsanalyser av flomtiltak. Av denne grunn ble det utført en betinget verdsettingsstudie i to kommuner i Norge som begge har...

 11. Outsourcings økonomiske indflydelse på det danske samfund

  OpenAIRE

  Øhrgaard, Amalie; Stisen, Josefine Linding; Svarrer, Olivia Lutz; Crillesen, Rasmus Grevit; Condrup, Mette Grube; Nielsen, Sebbe Hodal

  2016-01-01

  Dette projekt har til formål at belyse virksomhederne Novo Nordisk og Lundbecks motiver for outsourcing og hvilke konsekvenser det har for den danske samfundsøkonomi. Virksomhedernes forretningsmodeller analyseres ud fra Business Canvas modellen, for at kunne give indsigt i de bagvedliggende strategier, der er med til, at øge virksomhedernes vækst og konkurrenceevne. Med afsæt i analyserne af virksomhederne, udføres en Cost-benefit analyse, hvor Business Canvas modellens output sammenholdes m...

 12. Hatefulle ytringer. Delrapport 3: Grenseoppgangen mellom ytringsfrihet og strafferettslig vern mot hatefulle ytringer

  OpenAIRE

  Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan

  2016-01-01

  De siste årene har hatefulle ytringer på internett fått økt oppmerksomhet i den offentlige debatten. Denne rapporten inneholder en juridisk utredning som har som formål å redegjøre for det strafferettslige vernet mot hatefulle ytringer, basert på gjeldende rett. Gjennomgangen synliggjør dessuten hvilke grupper som er gitt slikt vern. Et forbud mot hatefulle ytringer er et inngrep i ytringsfriheten. Spørsmålet om hvor grensen mellom ytringsfriheten og hva man skal slippe å tåle av hatefulle yt...

 13. "Snaprevyen" : en studie av NRKs nyhetsformidling på Snapchat under det amerikanske presidentvalget i 2016

  OpenAIRE

  Restad, Julie Stenset

  2017-01-01

  Nyheter er ikke lenger bare forbeholdt massemediene. Norske nyhetsaktører har den siste tiden for alvor begynt å ta i bruk sosiale medier for å formidle nyheter, også Snapchat. I motsetning til tidligere studier som ser på bruksmåter av Snapchat, vil denne studien se på hvilke grep avsender tar i bruk for å formidle nyheter i applikasjonen. Denne masteroppgaven tar for seg hvordan den norske allmennkringkasteren NRK har tatt i bruk den sosiale medie-plattformen Snapchat til å formidle nyheter...

 14. Hvad karakteriserer et talent?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raalskov, Jesper

  2012-01-01

  Debatten i medierne har i stigende grad fokus på talentfulde medarbejdere - men hvad er talent egentlig? I den akademiske litteratur inden for Talent Management (TM) gives der mange forskellige bud på, hvordan man som virksomhed kan udvikle og lede talenter, men færre af feltets inputgivere...... forholder sig til, hvad den overordnede definition af talent er. Der ses i litteraturen divergerende opfattelser af, hvilke konkrete egenskaber (attributter) som definerer et talent. I denne artikel gives et bud på en konsensusskabende tilgang til talent, idet talent kan ses som; det du har gjort (fortid...

 15. Self-efficacy forventning i forhold til fortsat arbejdsmarkedstilknytning hos kvinder med langvarige graviditetsrelaterede bækkensmerter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Carrinna

  2007-01-01

  udvikler tilstanden sig til et langvarigt problem efter fødslen. Årsagssam¬men¬¬hæng¬ene er uklare, og man kender endnu ikke i tilstrækkeligt omfang til forebyggende og effektive behandlende indsat-ser. Det er uvist i hvilken udstrækning disse kvinder vender tilbage til arbejdsmarkedet. Formål Afhandlings...... formål var at undersøge, hvorledes man bedst kan støtte kvinder med PGP således at de bevarer deres tilknytning til arbejds¬mar¬ked¬et. Der fokuseredes på kvinder¬nes egne forventninger (efficacy expectation) til at vende til¬ba¬ge til arbejdsmarkedet, samt hvilke faktorer kvinderne vurderede, som...

 16. Feedback i matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Bent

  2017-01-01

  Feedback bliver i litteraturen igen og igen fremhævet som et af de mest effektive midler til at fremme elevers præstationer i skolen (Hartberg, Dobson, & Gran, 2012; Hattie & Timperley, 2007; Wiliam, 2015). Dette på trods af, at flere forskere påpeger, at feedback ikke altid er læringsfremmende...... (Hattie & Gan, 2011), og nogle endda viser, at feedback kan have en negativ virkning i forhold til præstationer (Kluger & DeNisi, 1996). Artiklen vil undersøge disse tilsyneladende modstridende resultater ved at stille spørgsmålet: Under hvilke forudsætninger virker feedback i matematik læringsfremmende......? Dette gøres ved at dykke ned i forskningslitteraturen omhandlende feedback ud fra en række temaer for på den måde at besvare ovenstående spørgsmål....

 17. DNA sekventering af bakterier i renseanlæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albertsen, Mads; Nierychlo, Marta; Nielsen, Per Halkjær

  nye muligheder, som vi ikke har turde drømme om indtil nu. Siden 2006 har vi i samarbejde med 54 danske renseanlæg, rådgivere (Krüger, Kemira) og Dansk Spildevandsteknisk Forening indsamlet prøver til MiDAS (Den Mikrobielle Database for Aktivt Slam) for at undersøge mikrobiologien og dens relation til...... drift og design af anlæggene. Vi kan nu f.eks. se hvilke bakteriearter, som findes i de danske anlæg, hvilke der er hyppige, hvilke anlægsparametre der er vigtige for artssammensætningen, og hvor lang tid det tager at få en stabil proces efter ændringer af drift eller procesdesign. Desuden giver de MiDAS...... karakterisering af mikrobiologien bliver brugt til, og hvordan den nye viden, der er indsamlet i MiDAS over de sidste 10 år, begynder at udmønte sig i konkrete værktøjer til trouble-shooting på de enkelte renseanlæg. Disse vil bl.a. omfatte forbedret identifikation og kontrol af visse trådformede bakterier samt...

 18. Vilka typer av nyheter har drivit stora prisförändringar hos börsnoterade europeiska fotbollsklubbar? : Är prisförändringarna ekonomiskt rationella?

  OpenAIRE

  Dagberg, Michael; Yap, Daniel

  2016-01-01

  Bakgrund: Det som skiljer fotbollsbranschen från övriga företag är att framgång i inte enbart mäts i ökade marknadsandelar eller intäkter utan även utifrån sportsliga framgångar. Traditionell finansteori med utgångspunkt i ekonomisk rationalitet kontrasterar en känslobaserad beteendeekonomi för att förklara vad som driver fotbollsklubbars aktiepriser. Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera och kartlägga vilka typer av nyheter som har drivit stora prisförändringar och analysera om det ...

 19. Nordkorea kan endelig ramme USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2017-01-01

  Nordkoreas evne til at nå USA baner vej for en forhandlet løsning, fordi præsident Trump ikke har andre alternativer. Krig vil koste over en million døde, og Kina er imod effektive sanktioner. Det nødvendige pres for at få USA til forhandlingsbordet er nu på plads.......Nordkoreas evne til at nå USA baner vej for en forhandlet løsning, fordi præsident Trump ikke har andre alternativer. Krig vil koste over en million døde, og Kina er imod effektive sanktioner. Det nødvendige pres for at få USA til forhandlingsbordet er nu på plads....

 20. Terror.com

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Thomas Elkjer

  En stor del af terrorens formål er at skabe frygt. Frygt for gentagelse af terror handlinger og dermed opnåelsen af en psykologisk effekt på mennesker eller grupper af mennesker med henblik på at ændre deres holdninger eller adfærd. Et af de primære midler til at opnå denne psykologiske effekt er......, udover terror handlingerne selv, propaganda som opfølgning på terrorhandlinger for at forøge effekten af disse. Eller propaganda som slet og ret har til formål at skabe frygt og usikkerhed. Traditionelt set har meget af spredningen af terrorpropaganda beroet på, at medierne omtalte terrorhandlingerne og...

 1. Fra offer til kriger - at opnå et liv i balance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Lars Jørgen; Rodkjær, Lotte Ørneborg; Laursen, Tinne

  2015-01-01

  “Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt. Dokumentarfi......“Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt...

 2. Spot på samtalen:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danneris, Sophie; Jensen, Tanja Dall; Caswell, Dorte

  Spot på samtalen sætter fokus på det, der konkret foregår i samtaler mellem borgere og de beskæftigelsesfaglige medarbejdere i jobcentrene. Da de udsatte grupper i mange tilfælde er langt fra arbejdsmarkedet, er interessen rettet mod, hvilke forhold i kontakten med beskæftigelsessystemet, der...... har betydning hvilke indsatser ledige modtager, men også hvordan de modtager dem. Her rettes blikket mod den centrale del af den beskæftigelsespolitiske indsats som samtalerne udgør. I Spot på samtalen er blikket rettet mod de dynamikker, mønstre og mekanismer, der kommer i spil i samtalerne i...

 3. Effekten af sprøjtemiddelafdrift på buske og træer i læhegn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, C.; Strandberg, M. T.; Erlandsen, M.

  Forsøg med sprøjtning af tjørn med ukrudtsmidlet metsul-furon-methyl har vist effekter både i samme år som sprøjtning og året efter. Sprøjtemidlet, som anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i kornmarker, kan formentlig ved afdrift til markomgivelser som hegn og skovkanter medføre en længer...

 4. I informationstidsalderen er vi passive tilskuere til verdens rædsler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella

  2014-01-01

  Ville du hjælpe et medmenneske i nød, hvis du stod midt i en menneskemængde? Hvad med online? Den psykologiske bystander-effekt er lige så reel i den virtuelle som i den virkelige verden, skriver Vincent Hendricks, som i gadeforsøg har dokumenteret foruroligende sider af vores sociale adfærd. Tænk...

 5. Når vulkanerne bestemmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaas, Eigil

  2010-01-01

  omkring en grad i flere år, mens vulkanerne i forhistorisk tid har haft endnu større effekt på klimaet. Klimaeffekten af nogle af de største vulkanudbrud 1783: Laki, Island: Ca. 1 grad 1815: Tambora, Indonesien: 0,4-0,7 1982: El Chichón, Mexico: 0,4-0,6 1902: Santa Maria, Guatemala: 0,4 1991: Pinatubo...

 6. Effekten av antioksidanter på aerob kapasitet, lungefunksjon og luftveisinflammasjon hos utrente personer

  OpenAIRE

  Freuchen, Fredrik

  2013-01-01

  Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2013 Antioksidanter kan beskytte celler mot alvorlig skade ved å hindre oksidering av cellulære bestanddeler. Likevel er det antydet at store doser antioksidanter kan hemme gunstige treningseffekter. Formålet med studien var å undersøke hvilken effekt antioksidanttilskudd kombinert med 12 ukers utholdenhetstrening har på aerob kapasitet, lungefunksjon og luftveisinflammasjon.

 7. Effektelektronik - teknologi med energibesparelser og forbedret performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  Lige siden transistoren blev opfundet, har det altid været ønskeligt at kunne anvende en sådan til at styre store strømme/spændinger i elektriske systemer. Det er teknologisk også sket, først med tyristorer til styring af store effekter, men siden hen også med den bipolare transistor MOSFET, samt...

 8. Mera management än sport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Kasper Lund

  2008-01-01

  I takt med den tilltagande spridningen av insikten om kroppsrörelsers positiva effekter har en rad olika fenomen i det västerländska samhället kunnat iakttas. Till exempel kan man numera av en läkare får recept - inte på läkemedel, nödvändigtvis, utan på fysisk aktivitet. Vidare kommer det allt s...

 9. Fra dinosaur til fugl - autentisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer; Achiam, Marianne; Simony, Leonora

  2014-01-01

  Undervisning med fokus på hands-on metoder, hvor elevernes resultater er baseret på deres egne aktive undersøgelser, har længe været sat højt indenfor den naturfaglige pædagogik. Men kommer eleverne frem til de samme argumenter og konklusioner som forskerne, når de arbejder med de samme effekter?...

 10. Digital dannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Denne bog handler om, hvordan man på Randers HF & VUC fra 2012 til 15 – i det som blev kaldt for BIT-projektet (der som nævnt i forordet står for it i bredden) – har arbejdet med at redidaktisere undervisningen for at imødekomme de problemer, muligheder og nye perspektiver, som det digitale......? - Hvilke nye perspektiver for læring, dannelse og vidensarbejde åbner det digitale for? - Hvilke former for it-brug er gavnlige for kursisterne på HF og VUC? - Hvordan kan it bruges til at skabe bedre deltagelse, motivation og aktivitet? Projektet har omfattet etableringen af de tekniske ændringer, vi har...... set overalt i landet, i skoleverdenen med store investeringer i blandt andet interaktive tavler. Hertil har projektet arbejdet på integrering af digitale medier i undervisningen ved at efteruddanne lærerne og skabe videndeling og diskussion mellem dem for at hjælpe dem med at omlægge deres...

 11. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk

  OpenAIRE

  Foldvik, Anders; Pettersen, Oskar

  2017-01-01

  Foldvik, A. & Pettersen, O. 2017. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk. - NINA Kortrapport 75, 18 s. Reguleringen av Suldalslågen til kraftproduksjon har hatt negative effekter for habitat for laksefisk, blant annet i form av sedimentering og begroing av substratet. Disse prosessene har blitt forsøkt motvirket ved å ha en serie med spyleflommer på over 200 m3/s om høsten. På oppdrag fra Statkraft inverterte NINA oppvekst- og gyteforhold for laks i Su...

 12. Kommentarer til SNS for et fælles dansk svar. Public consultation on the working document on general surveillance. Modtaget 02-08-2005, deadline 01-09-2005, svar 01-09-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2005-01-01

  supplementing Annex VII of Directive 2001/18/EC” med repræsentanter fra de fleste EU-lande (GK deltager for Danmark). Resultaterne af dette arbejde er dog foreløbig fortrolige. Som udgangspunkt vil det være hensigtsmæssigt at få en samlet oversigt over relevante emner for den generelle overvågning af GMO(P) og...... hvilke eksisterende overvågningsprogrammer der kan anvendes (som EFSA dokumentet også anfører, l. 134-167). Det er dog vigtigt at overvågningen ikke bliver for fokuseret på bestemte effekter og at alle relevante observationer og data anvendes i overvågningen. Foruden landbrugs-organisationer bør også...... om det vil være relevant at anvende data for populationsændringer af mobile organismer højere oppe i fødekæden (fx fugle). Det primære sammenligningsgrundlag (”baseline”) for overvågningen af effekter af GMO-afgrøder i dyrkede arealer og de nærmeste omgivelser vil være tilsvarende arealer og afgrøder...

 13. Således består (endnu) al verdens herlighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtermann, Jakob von Holderstein

  2011-01-01

  Jens Evald har i sin biografi Alf Ross – Et liv gjort sig til talsmand for, at Alf Ross ikke længere har betydning. Med fokus på retsfilosofien argumenterer jeg for, at denne kategoriske konklusion er forkert. Ross har utvivlsomt mistet betydning, men han tiltrækker ikke desto mindre stadig massiv...... og på visse områder fornyet retsfilosofisk opmærksomhed – både nationalt og internationalt. Mens det derfor endnu er for tidligt at afskrive ham, vil de kommende årtier formodentlig blive afgørende for, hvilken status Ross tildeles på lang sigt, og jeg prøver afslutningsvis at indkredse, hvilke emner...

 14. Harnessing genomics for delineating conservation units.

  Science.gov (United States)

  Funk, W Chris; McKay, John K; Hohenlohe, Paul A; Allendorf, Fred W

  2012-09-01

  Genomic data have the potential to revolutionize the delineation of conservation units (CUs) by allowing the detection of adaptive genetic variation, which is otherwise difficult for rare, endangered species. In contrast to previous recommendations, we propose that the use of neutral versus adaptive markers should not be viewed as alternatives. Rather, neutral and adaptive markers provide different types of information that should be combined to make optimal management decisions. Genetic patterns at neutral markers reflect the interaction of gene flow and genetic drift that affects genome-wide variation within and among populations. This population genetic structure is what natural selection operates on to cause adaptive divergence. Here, we provide a new framework to integrate data on neutral and adaptive markers to protect biodiversity. Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Harnessing Artificial Intelligence the European Way

  OpenAIRE

  Djeffal, Christian

  2018-01-01

  Will 10 April 2018 be remembered by many as the day of Mark Zuckerberg’s testimony before the US Senate? The hearing was covered by the media in all aspects down to the tie he was wearing. But that was not the only important event taking place on that day, and maybe not even the most important one: I am talking about the Declaration on Cooperation in Artificial Intelligence, signed on the same day but hardly noticed. And yet its impact in the long term might exceed that of the current scandal...

 16. Harnessing the Power of Intellectual Capital.

  Science.gov (United States)

  Bassi, Laurie J.

  1997-01-01

  Describes intellectual capital--employees' brainpower, know-how, knowledge, and processes--and knowledge management--the processes by which a company creates and leverages intellectual capital--as the primary sources of competitive advantage in many industries. Offers ways to measure intellectual capital, a glossary, and additional resources. (JOW)

 17. Harnessing Flexibility from Hot and Cold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiviluoma, Juha; Heinen, Steve; Qazi, Hassan

  2017-01-01

  As has been often reported, electricity systems with high levels of variable wind and solar power generation would benefit from demand flexibility. What is not as often mentioned is that electrification of the transport and heat sectors could exacerbate the need for flexibility, if they are imple...

 18. Harnessing the Power of Scientific Data Warehouses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kevin Deeb

  2005-04-01

  Full Text Available Data warehousing architecture should generally protect the confidentiality of data before it can be published, provide sufficient granularity to enable scientists to variously manipulate data, support robust metadata services, and define standardized spatial components. Data can then be transformed into information that would make them readily available in a common format that is easily accessible, fast, and bridges the islands of dispersed information. The benefits of the warehouse can be further enhanced by adding a spatial component so that the data can be brought to life, overlapping layers of information in a format that is easily grasped by management, enabling them to tease out trends in their areas of expertise.

 19. Taso Mähar : galerii / Gitte Hint

  Index Scriptorium Estoniae

  Hint, Gitte

  2003-01-01

  Taso Mähari projekteeritud töödest. 1997. a. valminud restorani Exit sisekujundusest, mis pälvis Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia. Metallist ja ühest tükist väljapainutatud toolist ja samas laadis tehtud diivanist aastast 1989, mis leidsid 1992. a. aastauudistena äramärkimist ajakirjas Abitare. T. Mähari kommentaarid. 3 värv. ill

 20. Harnessing Endogenous Systems for Cancer Therapy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klauber, Thomas Christopher Bogh

  on the diseased cells and minimal effect on the healthy ones. This thesis regards the investigation of important mechanistic aspects of gene silencing mediated by delivery of small interfering RNA (siRNA) using synthetic vectors (Project I) as well as the development of a delivery platform for targeted......RNA-containing particles. Project I aims to provide new mechanistic understanding of intracellular processing and vector interaction with target cells by investigating siRNA delivery using branched polyethyleneimine (bPEI), which is a well-known synthetic vector for DNA delivery, and comparing the properties of b...... of the targeted cells and increased potency of the agonist. While the described platform targets selected immune cells in the blood and not in itself targets the tumor tissue, we believe that because tumor associated inflammation has been shown to recruit monocytes and DCs to the tumor tissues, our strategy could...

 1. Harnessing the Deep Web: Present and Future

  OpenAIRE

  Madhavan, Jayant; Afanasiev, Loredana; Antova, Lyublena; Halevy, Alon

  2009-01-01

  Over the past few years, we have built a system that has exposed large volumes of Deep-Web content to Google.com users. The content that our system exposes contributes to more than 1000 search queries per-second and spans over 50 languages and hundreds of domains. The Deep Web has long been acknowledged to be a major source of structured data on the web, and hence accessing Deep-Web content has long been a problem of interest in the data management community. In this paper, we report on where...

 2. HARNESSING VALUES TO PROMOTE MOTIVATION IN EDUCATION.

  Science.gov (United States)

  Harackiewicz, Judith M; Tibbetts, Yoi; Canning, Elizabeth; Hyde, Janet S

  2014-01-01

  We review the interventions that promote motivation in academic contexts, with a focus on two primary questions: How can we motivate students to take more STEM courses? Once in those STEM courses, how can we keep students motivated and promote their academic achievement? We have approached these two motivational questions from several perspectives, examining the theoretical issues with basic laboratory research, conducting longitudinal questionnaire studies in classrooms, and developing interventions implemented in different STEM contexts. Our research is grounded in three theories that we believe are complementary: expectancy-value theory (Eccles & Wigfield, 2002), interest theory (Hidi & Renninger, 2006), and self-affirmation theory (Steele, 1988). As social psychologists, we have focused on motivational theory and used experimental methods, with an emphasis on values - students' perceptions of the value of academic tasks and students' personal values that shape their experiences in academic contexts. We review the experimental field studies in high-school science and college psychology classes, in which utility-value interventions promoted interest and performance for high-school students in science classes and for undergraduate students in psychology courses. We also review a randomized intervention in which parents received information about the utility value of math and science for their teens in high school; this intervention led students to take nearly one semester more of science and mathematics, compared with the control group. Finally, we review an experimental study of values affirmation in a college biology course and found that the intervention improved performance and retention for first-generation college students, closing the social-class achievement gap by 50%. We conclude by discussing the mechanisms through which these interventions work. These interventions are exciting for their broad applicability in improving students' academic choices and performance, they are also exciting regarding their potential for contributions to basic science. The combination of laboratory experiments and field experiments is advancing our understanding of the motivational principles and almost certainly will continue to do so. At the same time, interventions may benefit from becoming increasingly targeted at specific motivational processes that are effective with particular groups or in particular contexts.

 3. Harnessing molecular excited states with Lanczos chains

  Science.gov (United States)

  Baroni, Stefano; Gebauer, Ralph; Bariş Malcioğlu, O.; Saad, Yousef; Umari, Paolo; Xian, Jiawei

  2010-02-01

  The recursion method of Haydock, Heine and Kelly is a powerful tool for calculating diagonal matrix elements of the resolvent of quantum-mechanical Hamiltonian operators by elegantly expressing them in terms of continued fractions. In this paper we extend the recursion method to off-diagonal matrix elements of general (possibly non-Hermitian) operators and apply it to the simulation of molecular optical absorption and photoemission spectra within time-dependent density-functional and many-body perturbation theories, respectively. This method is demonstrated with a couple of applications to the optical absorption and photoemission spectra of the caffeine molecule.

 4. Harnessing the power of microbial autotrophy

  NARCIS (Netherlands)

  Claassens, Nico J.; Machado de Sousa, Diana; Martins dos Santos, Vitor; Vos, de Willem M.; Oost, van der John

  2016-01-01

  Autotrophic microorganisms convert CO2 into biomass by deriving energy from light or inorganic electron donors. These CO2-fixing microorganisms have a large, but so far only partially realized, potential for the sustainable production of chemicals and biofuels.

 5. Harnessing Whole Genome Sequencing in Medical Mycology.

  Science.gov (United States)

  Cuomo, Christina A

  2017-01-01

  Comparative genome sequencing studies of human fungal pathogens enable identification of genes and variants associated with virulence and drug resistance. This review describes current approaches, resources, and advances in applying whole genome sequencing to study clinically important fungal pathogens. Genomes for some important fungal pathogens were only recently assembled, revealing gene family expansions in many species and extreme gene loss in one obligate species. The scale and scope of species sequenced is rapidly expanding, leveraging technological advances to assemble and annotate genomes with higher precision. By using iteratively improved reference assemblies or those generated de novo for new species, recent studies have compared the sequence of isolates representing populations or clinical cohorts. Whole genome approaches provide the resolution necessary for comparison of closely related isolates, for example, in the analysis of outbreaks or sampled across time within a single host. Genomic analysis of fungal pathogens has enabled both basic research and diagnostic studies. The increased scale of sequencing can be applied across populations, and new metagenomic methods allow direct analysis of complex samples.

 6. "Jeg har altid haft nemt ved tingene"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Annette; Rasmussen, Palle

  Rapporten analyserer talentundervisningen på 8. og 9. klassetrin i Hjørring Kommune i skoleåret 2006-2007. Der var tale om ekstraundervisning uden for normal skoletid. Det faglige indhold lå inden for fysik, kemi, biologi, matematik og engelsk, og både folkeskolelærere og gymnasielærere medvirked...

 7. How Effective Leaders Harness the Future.

  Science.gov (United States)

  Souba, Wiley; Souba, Matthew

  2018-02-01

  Human beings are fundamentally future oriented. Most of our decisions and undertakings are for the sake of a future to which we are committed or obligated. This future orientation is essential to effective leadership in health care, especially during this time of significant reform, when people are at risk of becoming cynical and disengaged. Conventional thinking holds that our effectiveness as leaders is primarily a function of what we have learned in the past-our knowledge, expertise, and experience. In contrast, the emerging model contends that our effectiveness is also a function of how the future (outcome) of our leadership challenges "shows up" for us. If, despite daunting circumstances, we can "see" an aspired future ahead, we are more likely to commit and engage. Our story of the future becomes the "narrative frame" through which we see and tackle leadership challenges today. Because organizations are fundamentally networks of conversations, an organization's ability to create new language practices is tantamount to its ability to evolve. What makes the future compelling is the embodiment of our deepest convictions and ideals in our image of the future. Because health care reform has challenged the medical profession along the entire spectrum of its traditional values and roles, working toward a unifying vision of the future has been difficult. To enroll others in creating a better future, effective leaders must underscore the purpose and importance of their work and motivate them with inspiring stories.

 8. Harnessing research to protect Botswana's wildlife | IDRC ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Wildlife of all kinds freely cross the borders of Angola, Botswana, Namibia, Zambia, and Zimbabwe, but is the research data needed to protect them as mobile? Monica Morrison, a PhD candidate at Stellenbosch University and a 2014 Research Award recipient, sought to find out if the extensive research on this vital ...

 9. Tidal power harnessing energy from water currents

  CERN Document Server

  Lyatkher, Victor

  2014-01-01

  As the global supply of conventional energy sources, such as fossil fuels, dwindles and becomes more and more expensive, unconventional and renewable sources of energy, such as power generation from water sources, is becoming more and more important.  Hydropower has been around for decades, but this book suggests new methods that are more cost-effective and less intrusive to the environment for creating power sources from rivers, the tides, and other sources of water.   The energy available from water currents is potentially much greater than society's needs.  Presenting a detailed discussi

 10. 'Trump' har allerede vundet i Guatemala

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gelardi, Maiken; Restrup, Anne Katrine

  2016-01-01

  En karismatisk tv-stjerne uden politisk erfaring og en tidligere førstedame med mange års erfaring havde også hovedrollerne i Guatemalas præsidentvalg. Men problemerne er begyndt at vise sig - for kan man være systemkritiker og præsident på samme tid?......En karismatisk tv-stjerne uden politisk erfaring og en tidligere førstedame med mange års erfaring havde også hovedrollerne i Guatemalas præsidentvalg. Men problemerne er begyndt at vise sig - for kan man være systemkritiker og præsident på samme tid?...

 11. Gamifying quantum research: harnessing human intuition

  Science.gov (United States)

  Sherson, Jacob

  In the emerging field of citizen science ordinary citizens have already contributed to research in as diverse fields as astronomy, protein and RNA folding, and neuron mapping by playing online games. In the www.scienceathome.org project, we have extended this democratized research to the realm of quantum physics by gamifying a class of challenges related to optimization of gate operations in a quantum computer. The games have been played by more than 150,000 players and perhaps surprisingly we observe that a large fraction of the players outperform state-of-the-art optimization algorithms. With a palette of additional games within cognitive science, behavioral economics, and corporate innovation we investigate the general features of individual and collaborative problem solving to shed additional light on the process of human intuition and innovation and potentially develop novel models of artificial intelligence. We have also developed and tested in classrooms educational games within classical and quantum physics and mathematics at high-school and university level. The games provide individualized learning and enhance motivation for the core curriculum by actively creating links to modern research challenges, see eg. Finally, we have recently launched our new democratic lab: an easily accessible remote interface for our ultra-cold atoms experiment allowing amateur scientists, students, and research institutions world-wide to perform state-of-the-art quantum experimentation. In first tests, nearly a thousand players helped optimize the production of our BEC and discovered novel efficient strategies.

 12. Jaapanlastele teeb muret stress / Harli Uljas

  Index Scriptorium Estoniae

  Uljas, Harli

  2002-01-01

  Jaapani tervishoiuministeeriumi andmetel oli möödunud aastal 143 karoshi juhtumit - kõrgeim tase alates 1987. aastast, mil probleemi esimest korda teadvustati. Karoshi - äkksurm ületöötamise tõttu

 13. Harnessing natural diversity to probe metabolic pathways.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oliver R Homann

  2005-12-01

  Full Text Available Analyses of cellular processes in the yeast Saccharomyces cerevisiae rely primarily upon a small number of highly domesticated laboratory strains, leaving the extensive natural genetic diversity of the model organism largely unexplored and unexploited. We asked if this diversity could be used to enrich our understanding of basic biological processes. As a test case, we examined a simple trait: the utilization of di/tripeptides as nitrogen sources. The capacity to import small peptides is likely to be under opposing selective pressures (nutrient utilization versus toxin vulnerability and may therefore be sculpted by diverse pathways and strategies. Hitherto, dipeptide utilization in S. cerevisiae was solely ascribed to the activity of a single protein, the Ptr2p transporter. Using high-throughput phenotyping and several genetically diverse strains, we identified previously unknown cellular activities that contribute to this trait. We find that the Dal5p allantoate/ureidosuccinate permease is also capable of facilitating di/tripeptide transport. Moreover, even in the absence of Dal5p and Ptr2p, an additional activity--almost certainly the periplasmic asparaginase II Asp3p--facilitates the utilization of dipeptides with C-terminal asparagine residues by a different strategy. Another, as-yet-unidentified activity enables the utilization of dipeptides with C-terminal arginine residues. The relative contributions of these activities to the utilization of di/tripeptides vary among the strains analyzed, as does the vulnerability of these strains to a toxic dipeptide. Only by sampling the genetic diversity of multiple strains were we able to uncover several previously unrecognized layers of complexity in this metabolic pathway. High-throughput phenotyping facilitates the rapid exploration of the molecular basis of biological complexity, allowing for future detailed investigation of the selective pressures that drive microbial evolution.

 14. The Harnessed Atom: Nuclear Energy & Electricity.

  Science.gov (United States)

  Department of Energy, Washington, DC. Nuclear Energy Office.

  This document is part of a nuclear energy curriculum designed for grades six through eight. The complete kit includes a written text, review exercises, activities for the students, and a teachers guide. The 19 lessons in the curriculum are divided into four units including: (1) "Energy and Electricity"; (2) "Understanding Atoms and Radiation"; (3)…

 15. Har vi sat retssikkerheden til salg?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Annette; Hartz, Emily; Gottrup, Rikke

  2014-01-01

  Den offentlige forvaltning er i højere grad end tidligere underlagt økonomisk styring og økonomiske målsætninger. Det skal dokumenteres, hvad borgernes skattepenge bruges til, og der stilles krav om løbende effektivisering. I artiklen diskuteres de mulige indirekte konsekvenser dette økonomiske f...

 16. Harnessing Product Complexity: An Integrative Approach

  OpenAIRE

  Orfi, Nihal Mohamed Sherif

  2011-01-01

  In today's market, companies are faced with pressure to increase variety in product offerings. While increasing variety can help increase market share and sales growth, the costs of doing so can be significant. Ultimately, variety causes complexity in products and processes to soar, which negatively impacts product development, quality, production scheduling, efficiency and more. Product variety is just one common cause of product complexity, a topic that several researchers have tackled with...

 17. Valminud on uuring õpetajaametist Euroopas / Marilin Harring

  Index Scriptorium Estoniae

  Harring, Marilin

  2002-01-01

  Hariduse infovõrgustik Eurydice koostas 30 Euroopa riigi andmestiku põhjal uuringu õpetajaametist Euroopas. Materjal ilmub Eurydice Key Topics seerias pealkirjaga "The teaching profession in Europe : profile, trends and concerns. Key Topics, Volume 3"

 18. Harnessing VLSI System Design with EDA Tools

  CERN Document Server

  Kamat, Rajanish K; Gaikwad, Pawan K; Guhilot, Hansraj

  2012-01-01

  This book explores various dimensions of EDA technologies for achieving different goals in VLSI system design. Although the scope of EDA is very broad and comprises diversified hardware and software tools to accomplish different phases of VLSI system design, such as design, layout, simulation, testability, prototyping and implementation, this book focuses only on demystifying the code, a.k.a. firmware development and its implementation with FPGAs. Since there are a variety of languages for system design, this book covers various issues related to VHDL, Verilog and System C synergized with EDA tools, using a variety of case studies such as testability, verification and power consumption. * Covers aspects of VHDL, Verilog and Handel C in one text; * Enables designers to judge the appropriateness of each EDA tool for relevant applications; * Omits discussion of design platforms and focuses on design case studies; * Uses design case studies from diversified application domains such as network on chip, hospital on...

 19. Harnessing the Power of Wind Technology

  Science.gov (United States)

  Dotson, Tawny M.

  2009-01-01

  "Where the wind comes sweepin' down the plain" is more than just a song lyric for Oklahoma's career and technical education community. It's the acknowledgement of an untapped natural resource that has the potential to translate into both energy independence for the country and jobs for the state. Statewide, technology center instructors…

 20. Harnessing Green IT Principles and Practices

  CERN Document Server

  Murugesan, San

  2012-01-01

  “Ultimately, this is a remarkable book, a practical testimonial, and a comprehensive bibliography rolled into one. It is a single, bright sword cut across the various murky green IT topics. And if my mistakes and lessons learned through the green IT journey are any indication, this book will be used every day by folks interested in greening IT.”— Simon Y. Liu, Ph.D. & Ed.D., Editor-in-Chief, IT Professional Magazine, IEEE Computer Society, Director, U.S. National Agricultural Library This book presents a holistic perspective onGreen IT by discussing its vario

 1. Neuromarkers for Mental Disorders: Harnessing Population Neuroscience

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lee Jollans

  2018-06-01

  Full Text Available Despite abundant research into the neurobiology of mental disorders, to date neurobiological insights have had very little impact on psychiatric diagnosis or treatment. In this review, we contend that the search for neuroimaging biomarkers—neuromarkers—of mental disorders is a highly promising avenue toward improved psychiatric healthcare. However, many of the traditional tools used for psychiatric neuroimaging are inadequate for the identification of neuromarkers. Specifically, we highlight the need for larger samples and for multivariate analysis. Approaches such as machine learning are likely to be beneficial for interrogating high-dimensional neuroimaging data. We suggest that broad, population-based study designs will be important for developing neuromarkers of mental disorders, and will facilitate a move away from a phenomenological definition of mental disorder categories and toward psychiatric nosology based on biological evidence. We provide an outline of how the development of neuromarkers should occur, emphasizing the need for tests of external and construct validity, and for collaborative research efforts. Finally, we highlight some concerns regarding the development, and use of, neuromarkers in psychiatric healthcare.

 2. The earliest horse harnessing and milking.

  Science.gov (United States)

  Outram, Alan K; Stear, Natalie A; Bendrey, Robin; Olsen, Sandra; Kasparov, Alexei; Zaibert, Victor; Thorpe, Nick; Evershed, Richard P

  2009-03-06

  Horse domestication revolutionized transport, communications, and warfare in prehistory, yet the identification of early domestication processes has been problematic. Here, we present three independent lines of evidence demonstrating domestication in the Eneolithic Botai Culture of Kazakhstan, dating to about 3500 B.C.E. Metrical analysis of horse metacarpals shows that Botai horses resemble Bronze Age domestic horses rather than Paleolithic wild horses from the same region. Pathological characteristics indicate that some Botai horses were bridled, perhaps ridden. Organic residue analysis, using delta13C and deltaD values of fatty acids, reveals processing of mare's milk and carcass products in ceramics, indicating a developed domestic economy encompassing secondary products.

 3. Hvor mange betydninger har et ord?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Toftgaard Madsen, Jens August

  2017-01-01

  Titlen på vores foredrag kan ses som en gentagelse af Louw (1995): ”How Many Meanings to a Word?” Louw går ud fra den traditionelle lingvistiske opfattelse, at man kan og bør skelne mellem kontekstuelle og leksikalske betydningen. Kun den sidste betydningstype er, mener Louw, relevant for leksiko...

 4. Vi har selv designet naturens love

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Martin Mose

  2014-01-01

  ForskerZonenNaturlovene er universelt gyldige i de flestes øjne. De gælder altid, uanset hvad vi tænker. Men dette billede står ikke uimodsagt i videnskabsfilosofien, og der er meget, der tyder på, at det ikke er specielt empirisk korrekt...

 5. Harnessing transcription for bioproduction in cyanobacteria

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stensjö, Karin; Vavitsas, Konstantinos; Tyystjärvi, Taina

  2018-01-01

  Sustainable production of biofuels and other valuable compounds is one of our future challenges. One tempting possibility is to use photosynthetic cyanobacteria as production factories. Currently, tools for genetic engineering of cyanobacteria are yet not good enough to exploit the full potential...... of cyanobacteria. A wide variety of expression systems will be required to adjust both the expression of heterologous enzyme(s) and metabolic routes to the best possible balance, allowing the optimal production of a particular substance. In bacteria, transcription, especially the initiation of transcription, has...

 6. Harnessing Disorder in Compression Based Nanofabrication

  Science.gov (United States)

  Engel, Clifford John

  The future of nanotechnologies depends on the successful development of versatile, low-cost techniques for patterning micro- and nanoarchitectures. While most approaches to nanofabrication have focused primarily on making periodic structures at ever smaller length scales with an ultimate goal of massively scaling their production, I have focused on introducing control into relatively disordered nanofabrication systems. Well-ordered patterns are increasingly unnecessary for a growing range of applications, from anti-biofouling coatings to light trapping to omniphobic surfaces. The ability to manipulate disorder, at will and over multiple length scales, starting with the nanoscale, can open new prospects for textured substrates and unconventional applications. Taking advantage of previously considered defects; I have been able to develop nanofabrication techniques with potential for massive scalability and the incorporation into a wide range of potential application. This thesis first describes the manipulation of the non-Newtonian properties of liquid Ga and Ga alloys to confine the metal and metal alloys in gratings with sub-wavelength periodicities. Through a solid to liquid phase change, I was able to access the superior plasmonic properties of liquid Ga for the generation of surface plasmon polaritons (SPP). The switching contract between solid and liquid Ga confine in the nanogratings allowed for reversible manipulation of SPP properties through heating and cooling around the relatively low melting temperature of Ga (29.8 °C). The remaining chapters focus on the development and characterization of an all polymer wrinkle material system. Wrinkles, spontaneous disordered features that are produced in response to compressive force, are an ideal for a growing number of applications where fine feature control is no longer the main motivation. However the mechanical limitations of many wrinkle systems have restricted the potential applications of wrinkled surfaces. We developed a wrinkle material system that could be both tuned in feature size from as small as 30 nm up 10 ?m while maximizing the wrinkle amplitude at all wavelengths. By charactering the material properties of both the skin and substrate, we were able to generate wrinkle patterns with fine control over periodicity, amplitude, and orientation. The final chapters of this thesis focuses on the transfer of the wrinkle structure into functional materials aimed at manipulating biological adhesion of cells, optical absorption of solar cells, and sensor sensitivity of Raman substrates. The success of these applications was directly relative to the capabilities of our wrinkle system in controlling the surface chemistry, tuning the periodicity, and maximizing the amplitude for each application.

 7. Notch Signaling: Piercing a Harness of Simplicity

  NARCIS (Netherlands)

  Helbig, Christina; Amsen, Derk

  2015-01-01

  The Notch pathway is an attractive therapeutic target for treatment of cancer and T cell-mediated pathology, but Notch inhibition leads to many side effects. Pinnell et al. (2015) demonstrate that oncogenic functions can be separated biochemically from other functions of Notch, opening new options

 8. Hvordan har jeg det i dag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kappelgaard, Lisbeth

  stress. En central problemstilling er her at stress er ’vanskeligt at tage i opløbet’. Med afsæt i denne problemstilling udvikles metoden Ecological Momentary storytelling (EMS) - en metode, der ved hjælp af ’ecological momentary assessments’ og refleksive dialoger anvendes til at ’spore’ stressorer i...

 9. Harnessing wind power with sustained policy support

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meera, L. [BITS-Pilani. Dept. of Economics, Hyderabad (India)

  2012-07-01

  The development of wind power in India began in the 1990s, and has significantly increased in the last few years. The ''Indian Wind Turbine Manufacturers Association (IWTMA)'' has played a leading role in promoting wind energy in India. Although a relative newcomer to the wind industry compared with Denmark or the US, a combination of domestic policy support for wind power and the rise of Suzlon (a leading global wind turbine manufacturer) have led India to become the country with the fifth largest installed wind power capacity in the world. Wind power accounts for 6% of India's total installed power capacity, and it generates 1.6% of the country's power. (Author)

 10. Media Literacy Education: Harnessing the Technological Imaginary

  Science.gov (United States)

  Fry, Katherine G.

  2011-01-01

  An important challenge for media literacy education in the next decade will be to cultivate a commanding voice in the cultural conversation about new and emerging communication media. To really have a stake in the social, economic and educational developments that emerge around new digital media in the U.S. and globally, media literacy educators…

 11. Harnessing Psychoanalytical Methods for a Phenomenological Neuroscience

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amir eRaz

  2014-04-01

  Full Text Available Analysis may offer valuable methods for bridging the gap between first-person and third-person accounts of the mind. Using both systematic observational approaches and unstructured narrative interactions, psychoanalysts help patients articulate their experience and bring unconscious mental contents into awareness. Similar to seasoned meditators or phenomenologists, individuals who have undergone analysis are experts in discerning and describing their subjective experience, making them ideal neurophenomenology participants. Moreover, analytic techniques may provide a means of guiding untrained experimental participants to greater awareness of their mental continuum, as well as gathering subjective reports about fundamental yet elusive aspects of experience including selfhood, temporality, and inter-subjectivity. Mining psychoanlysis for its methodological innovations would offer a fresh turn for neuropsychoanalysis and cognitive science as a whole – showcasing the integrity of analysis alongside the irreducibility of human experience.

 12. Managing and Harnessing Volatile Oil Windfalls

  NARCIS (Netherlands)

  van den Bremer, T.S.; van der Ploeg, F.

  2013-01-01

  Three funds are necessary to manage an oil windfall: intergenerational, liquidity, and investment funds. The optimal liquidity fund is bigger if the windfall lasts longer and oil price volatility, prudence, and the GDP share of oil rents are high and productivity growth is low. The paper applies the

 13. Harnessing biomechanics to develop cartilage regeneration strategies.

  Science.gov (United States)

  Athanasiou, Kyriacos A; Responte, Donald J; Brown, Wendy E; Hu, Jerry C

  2015-02-01

  As this review was prepared specifically for the American Society of Mechanical Engineers H.R. Lissner Medal, it primarily discusses work toward cartilage regeneration performed in Dr. Kyriacos A. Athanasiou's laboratory over the past 25 years. The prevalence and severity of degeneration of articular cartilage, a tissue whose main function is largely biomechanical, have motivated the development of cartilage tissue engineering approaches informed by biomechanics. This article provides a review of important steps toward regeneration of articular cartilage with suitable biomechanical properties. As a first step, biomechanical and biochemical characterization studies at the tissue level were used to provide design criteria for engineering neotissues. Extending this work to the single cell and subcellular levels has helped to develop biochemical and mechanical stimuli for tissue engineering studies. This strong mechanobiological foundation guided studies on regenerating hyaline articular cartilage, the knee meniscus, and temporomandibular joint (TMJ) fibrocartilage. Initial tissue engineering efforts centered on developing biodegradable scaffolds for cartilage regeneration. After many years of studying scaffold-based cartilage engineering, scaffoldless approaches were developed to address deficiencies of scaffold-based systems, resulting in the self-assembling process. This process was further improved by employing exogenous stimuli, such as hydrostatic pressure, growth factors, and matrix-modifying and catabolic agents, both singly and in synergistic combination to enhance neocartilage functional properties. Due to the high cell needs for tissue engineering and the limited supply of native articular chondrocytes, costochondral cells are emerging as a suitable cell source. Looking forward, additional cell sources are investigated to render these technologies more translatable. For example, dermis isolated adult stem (DIAS) cells show potential as a source of chondrogenic cells. The challenging problem of enhanced integration of engineered cartilage with native cartilage is approached with both familiar and novel methods, such as lysyl oxidase (LOX). These diverse tissue engineering strategies all aim to build upon thorough biomechanical characterizations to produce functional neotissue that ultimately will help combat the pressing problem of cartilage degeneration. As our prior research is reviewed, we look to establish new pathways to comprehensively and effectively address the complex problems of musculoskeletal cartilage regeneration.

 14. HARNESSING VALUES TO PROMOTE MOTIVATION IN EDUCATION

  Science.gov (United States)

  Harackiewicz, Judith M.; Tibbetts, Yoi; Canning, Elizabeth; Hyde, Janet S.

  2017-01-01

  Purpose We review the interventions that promote motivation in academic contexts, with a focus on two primary questions: How can we motivate students to take more STEM courses? Once in those STEM courses, how can we keep students motivated and promote their academic achievement? Design/methodology/approach We have approached these two motivational questions from several perspectives, examining the theoretical issues with basic laboratory research, conducting longitudinal questionnaire studies in classrooms, and developing interventions implemented in different STEM contexts. Our research is grounded in three theories that we believe are complementary: expectancy-value theory (Eccles & Wigfield, 2002), interest theory (Hidi & Renninger, 2006), and self-affirmation theory (Steele, 1988). As social psychologists, we have focused on motivational theory and used experimental methods, with an emphasis on values – students’ perceptions of the value of academic tasks and students’ personal values that shape their experiences in academic contexts. Findings We review the experimental field studies in high-school science and college psychology classes, in which utility-value interventions promoted interest and performance for high-school students in science classes and for undergraduate students in psychology courses. We also review a randomized intervention in which parents received information about the utility value of math and science for their teens in high school; this intervention led students to take nearly one semester more of science and mathematics, compared with the control group. Finally, we review an experimental study of values affirmation in a college biology course and found that the intervention improved performance and retention for first-generation college students, closing the social-class achievement gap by 50%. We conclude by discussing the mechanisms through which these interventions work. Originality/value These interventions are exciting for their broad applicability in improving students’ academic choices and performance, they are also exciting regarding their potential for contributions to basic science. The combination of laboratory experiments and field experiments is advancing our understanding of the motivational principles and almost certainly will continue to do so. At the same time, interventions may benefit from becoming increasingly targeted at specific motivational processes that are effective with particular groups or in particular contexts. PMID:28890603

 15. Harnessing molecular excited states with Lanczos chains

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baroni, Stefano; Baris Malcioglu, O; Xian Jiawei [SISSA-Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, I-34151 Trieste (Italy); Gebauer, Ralph; Umari, Paolo [CNR DEMOCRITOS Theory-Elettra Group, c/o Sincrotrone Trieste, Area Science Park, I-34012 Basovizza, Trieste (Italy); Saad, Yousef [Department of Computer Science and Engineering, University of Minnesota, and Minnesota Supercomputing Institute, Minneapolis, MN 55455 (United States)

  2010-02-24

  The recursion method of Haydock, Heine and Kelly is a powerful tool for calculating diagonal matrix elements of the resolvent of quantum-mechanical Hamiltonian operators by elegantly expressing them in terms of continued fractions. In this paper we extend the recursion method to off-diagonal matrix elements of general (possibly non-Hermitian) operators and apply it to the simulation of molecular optical absorption and photoemission spectra within time-dependent density-functional and many-body perturbation theories, respectively. This method is demonstrated with a couple of applications to the optical absorption and photoemission spectra of the caffeine molecule.

 16. Harnessing molecular excited states with Lanczos chains.

  Science.gov (United States)

  Baroni, Stefano; Gebauer, Ralph; Bariş Malcioğlu, O; Saad, Yousef; Umari, Paolo; Xian, Jiawei

  2010-02-24

  The recursion method of Haydock, Heine and Kelly is a powerful tool for calculating diagonal matrix elements of the resolvent of quantum-mechanical Hamiltonian operators by elegantly expressing them in terms of continued fractions. In this paper we extend the recursion method to off-diagonal matrix elements of general (possibly non-Hermitian) operators and apply it to the simulation of molecular optical absorption and photoemission spectra within time-dependent density-functional and many-body perturbation theories, respectively. This method is demonstrated with a couple of applications to the optical absorption and photoemission spectra of the caffeine molecule.

 17. Harnessing molecular excited states with Lanczos chains

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baroni, Stefano; Baris Malcioglu, O; Xian Jiawei; Gebauer, Ralph; Umari, Paolo; Saad, Yousef

  2010-01-01

  The recursion method of Haydock, Heine and Kelly is a powerful tool for calculating diagonal matrix elements of the resolvent of quantum-mechanical Hamiltonian operators by elegantly expressing them in terms of continued fractions. In this paper we extend the recursion method to off-diagonal matrix elements of general (possibly non-Hermitian) operators and apply it to the simulation of molecular optical absorption and photoemission spectra within time-dependent density-functional and many-body perturbation theories, respectively. This method is demonstrated with a couple of applications to the optical absorption and photoemission spectra of the caffeine molecule.

 18. Harnessing Context for Vandalism Detection in Wikipedia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lakshmish Ramaswamy

  2014-05-01

  Full Text Available The importance of collaborative social media (CSM applications such as Wikipedia to modern free societies can hardly be overemphasized. By allowing end users to freely create and edit content, Wikipedia has greatly facilitated democratization of information. However, over the past several years, Wikipedia has also become susceptible to vandalism, which has adversely affected its information quality. Traditional vandalism detection techniques that rely upon simple textual features such as spammy or abusive words have not been very effective in combating sophisticated vandal attacks that do not contain common vandalism markers. In this paper, we propose a context-based vandalism detection framework for Wikipedia. We first propose a contextenhanced finite state model for representing the context evolution ofWikipedia articles. This paper identifies two distinct types of context that are potentially valuable for vandalism detection, namely content-context and contributor-context. The distinguishing powers of these contexts are discussed by providing empirical results. We design two novel metrics for measuring how well the content-context of an incoming edit fits into the topic and the existing content of a Wikipedia article. We outline machine learning-based vandalism identification schemes that utilize these metrics. Our experiments indicate that utilizing context can substantially improve vandalism detection accuracy.

 19. Harnessing Homophily to Improve Climate Change Education

  Science.gov (United States)

  Monroe, Martha C.; Plate, Richard R.; Adams, Damian C.; Wojcik, Deborah J.

  2015-01-01

  The Cooperative Extension Service (Extension) in the United States is well positioned to educate the public, particularly farmers and foresters, about climate change and to encourage responsible adoption of adaptation and mitigation strategies. However, the climate change attitudes and perceptions of Extension professionals have limited…

 20. Harnessing placebo effects by targeting expectancies

  NARCIS (Netherlands)

  Peerdeman, K.J.

  2018-01-01

  Placebo effects are health improvements, for example pain reduction, due to an inert treatment. These effects are typically ascribed to a person’s expectations about the beneficial outcomes of the placebo. The literature and experimental research in the current dissertation shows that

 1. Harnessing Big Data for Systems Pharmacology.

  Science.gov (United States)

  Xie, Lei; Draizen, Eli J; Bourne, Philip E

  2017-01-06

  Systems pharmacology aims to holistically understand mechanisms of drug actions to support drug discovery and clinical practice. Systems pharmacology modeling (SPM) is data driven. It integrates an exponentially growing amount of data at multiple scales (genetic, molecular, cellular, organismal, and environmental). The goal of SPM is to develop mechanistic or predictive multiscale models that are interpretable and actionable. The current explosions in genomics and other omics data, as well as the tremendous advances in big data technologies, have already enabled biologists to generate novel hypotheses and gain new knowledge through computational models of genome-wide, heterogeneous, and dynamic data sets. More work is needed to interpret and predict a drug response phenotype, which is dependent on many known and unknown factors. To gain a comprehensive understanding of drug actions, SPM requires close collaborations between domain experts from diverse fields and integration of heterogeneous models from biophysics, mathematics, statistics, machine learning, and semantic webs. This creates challenges in model management, model integration, model translation, and knowledge integration. In this review, we discuss several emergent issues in SPM and potential solutions using big data technology and analytics. The concurrent development of high-throughput techniques, cloud computing, data science, and the semantic web will likely allow SPM to be findable, accessible, interoperable, reusable, reliable, interpretable, and actionable.

 2. HARNESSING THE CHEMISTRY OF CO2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Louie, Janis

  2010-05-11

  Our research program is broadly focused on activating CO{sub 2} through the use of organic and organometallic based catalysts. Some of our methods have centered on annulation reactions of unsaturated hydrocarbons (and carbonyl substrates) to provide a diverse array of carbocycles and heterocycles. We use a combination of catalyst discovery and optimization in conjunction with classical physical organic chemistry to elucidate the key mechanistic features of the cycloaddition reactions such that the next big advances in catalyst development can be made. Key to all of our cycloaddition reactions is the use of a sterically hindered, electron donating N heterocyclic carbene (NHC) ligand, namely IPr (or SIPr), in conjunction with a low valent nickel pre-catalyst. The efficacy of this ligand is two-fold: (1) the high {delta}-donating ability of the NHC increases the nucleophilicity of the metal center which thereby facilitates interaction with the electrophilic carbonyl and (2) the steric hindrance prevents an otherwise competitive side reaction involving only the alkyne substrate. Such a system has allowed for the facile cycloaddition to prepare highly functionalized pyrones, pyridones, pyrans, as well as novel carbocycles. Importantly, all reactions proceed under extremely mild conditions (room temperature, atmospheric pressures, and short reaction times), require only catalytic amounts of Ni/NHC and readily available starting materials, and afford annulated products in excellent yields. Our current focus revolves around understanding the fundamental processes that govern these cycloadditions such that the next big advance in the cyclization chemistry of CO{sub 2} can be made. Concurrent to our annulation chemistry is our investigation of the potential for imidazolylidenes to function as thermally-actuated CO{sub 2} sequestering and delivery agents.

 3. Taba trende enne teisi / Harli Uljas

  Index Scriptorium Estoniae

  Uljas, Harli

  2005-01-01

  Autor tutvustab maailmakuulsa innovatsiooniteoreetiku Clayton M. Christenseni innovatsiooniteooriat ning selle kasutamist võimalike turumuutuste ennustamisel. Kommenteerib konsultatsioonifirma Ajutrust konsultant Tiit Jürimäe. Vt. samas: Kopp ees; Zara tabab trende klubidest; Kui suureks peab kasvama lennujaam?; Kuidas jaotab kliente maailmakuulus trendipüüdja Anne-Lise Kjaer

 4. Harnessing the Helminth Secretome for Therapeutic Immunomodulators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dana Ditgen

  2014-01-01

  Full Text Available Helminths are the largest and most complex pathogens to invade and live within the human body. Since they are not able to outpace the immune system by rapid antigen variation or faster cell division or retreat into protective niches not accessible to immune effector mechanisms, their long-term survival depends on influencing and regulating the immune responses away from the mode of action most damaging to them. Immunologists have focused on the excretory and secretory products that are released by the helminths, since they can change the host environment by modulating the immune system. Here we give a brief overview of the helminth-associated immune response and the currently available helminth secretome data. We introduce some major secretome-derived immunomodulatory molecules and describe their potential mode of action. Finally, the applicability of helminth-derived therapeutic proteins in the treatment of allergic and autoimmune inflammatory disease is discussed.

 5. Flipped Learning fra et elevperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmboe, Peter; Hachmann, Roland

  2016-01-01

  Antologi er et resultat af et toårigt udviklingsprojekt om Flipped Learning baseret på et samarbejde mellem IT-Center Fyn og Region Syddanmark. Bidraget her præsenterer en række overvejelser, vi har gjort os på baggrund af observationer af undervisning og interviews med elever i projektet. Vores...... overordnede undersøgelsesspørgsmål var: "Hvilke forhold i undervisning og læringsmiljø fremme hhv. begrænser elevens opfattelse af mening og fagligt udbytte i et Flipped Learning design?"....

 6. Tablets i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2012-01-01

  Denne rapport afslutter CELMS undersøgelse af Odder Kommunes projekt med indførelse af iPads på alle kommunens skoler. Undersøgelsen har til formål at belyse om der er pædagogiske og læringsmæssige fordele forbundet med brugen af tablets i undervisningen i grundskolen og i givet fald hvilke...... designer og tablet’ens egenskaber i et generelt perspektiv. Rapporten afsluttes med en række anbefalinger til henholdsvis lærere og skoleledere med henblik på videre udvikling af indsatsen....

 7. Rommet som den tredje pedagog - En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning - med fokus på estetisk virksomhet

  OpenAIRE

  Krokstad, Inger Elisabeth

  2014-01-01

  Masteroppgaven «Rommet som den tredje pedagog i tre Reggio Emilia-inspirerte barnehager. En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning –med fokus på estetisk virksomhet» har til hensikt å bidra til økt kunnskap om estetisk virksomhet som er forbundet med Reggio Emilias tanke om rommet som den tredje pedagog. Avhandlingens problemstilling er: Hvilke mønster kan identifiseres i barnehagepedagogens forståelse av rommet som den tredje pedagog-med fokus på estetisk virksomhet? ...

 8. Pole Soccer - Implementering af netværksmodul

  OpenAIRE

  Knudsen, Frank B; Kierkegaard, Jakob R; Hirszhorn, Andreas J

  2005-01-01

  Abstrakt Målet med dette projekt er at designe og implementere et netværksmodul til spillet PoleSoccer, som er et spil udviklet i det foregående semester. Fokus i implementeringen er at opn°a bedst mulig synkronisering klienterne imellem. Programmet er udviklet i programmeringssproget Java. I rapporten diskuteres valg af netværksarkitektur, transportlagsprotokol samt hvilke metoder Java tilbyder til netværkskommunikation, med vægt på Sockets. Ydermere beskrives metoder vi har anvendt til at o...

 9. Styring af kommunal digitalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jæger, Birgit

  2017-01-01

  Digitalisering af både interne arbejdsprocesser og kommunikation med borgere og virksomheder har længe været en vigtig faktor i moderniseringen af den offentlige sektor. Derfor er der stort fokus på styring af digitaliseringen. Denne artikel undersøger, dels hvordan digitaliseringen i den kommunale...... sektor styres, og dels hvilke styringsparadigmer der kan identificeres. Med udgangspunkt i en konkret kommune analyseres styringen af digitalisering gennem et hierarki af offentlige digitaliseringsstrategier. Gennem udvikling af en helt ny form for organisering, en såkaldt Digitaliseringsforening...

 10. Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-09, version 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Hjalmar

  , eller anden årsag. Undervejs omtales en række vigtige detaljer ved spørgeskemaet, men dette notat har ikke til formål at give en udtømmende beskrivelse af hvilke spørgsmål, der er stillet til hvem og hvornår. Her kan det være til stor nytte at besøge testspørgeskemaet på http://tu2010.dk/dev/starttest.php...

 11. Overnatningsbranchen - en analyse af Airbnb, hoteller og vandrerhjem i Danmark

  OpenAIRE

  Ilhan, Mustafa; Saeed, Haider; Keller, Jesper Mikkel; Behrsin, Lasse Alexander

  2016-01-01

  I denne projektrapport arbejdes der med overnatningsbranchen, med fokus på hoteller og vandrerhjems påvirkning af internet platformen Airbnb, i Danmark. Dette projekt basere sig på to kvantitative undersøgelser, som har til formål at skabe en dybere viden omkring markedet og dets kunder. Dette projekt vil gennem en markedsanalyse, undersøge hvilke faktorer for markedet som spiller til fordel for både overnatningsbranchen og Airbnb. Der vil med udgangspunkt i analyseværktøjerne Porters Five Fo...

 12. Forventet effekt på tobaksrelateret dødelighed af nedsat cigaretforbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brønnum-Hansen, Henrik

  2000-01-01

  Cigarette smoking is a serious threat against public health and the most important preventable cause of death. The purpose of this study is to predict the effect on smoking-attributable mortality in Denmark by reducing the number of cigarette smokers....

 13. An effective and efficient implementation of the energy transition; Die effektive und effiziente Umsetzung der Energiewende

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Birkner, Peter [Mainova AG, Frankfurt (Germany). Ressort Technik

  2015-01-15

  Significant temporary overproduction and underproduction are inevitable concomitants of any energy supply system based on the renewable energy resources of sun and wind. But how can this increasingly volatile system be stabilised? When do we need which technology? Where will technological progress lead us to and at what speed? This article undertakes a holistic assessment of the potentials and dependencies associated with the changes brought about by the energy transition.

 14. Manglende evidens for skadelig effekt på knogleheling ved behandling med NSAID

  DEFF Research Database (Denmark)

  Janum, Susanne; Kristensen, Billy Bjarne

  2012-01-01

  The use of NSAIDs for postoperative pain management following orthopaedic surgery or during conservative treatment of fractures is controversial. Experimental animal models suggest NSAIDs inhibit bone healing. In a review of the literature, there was no clinical evidence to support categorical...... discard of NSAID for postoperative pain relief in uncomplicated cases. However, NSAID should be considered a potentiel risk factor of impaired bone healing and avoided in patients with a high risk of pseudoarthrosis. Recommended daily doses should be respected and duration of treatment should be limited....

 15. Paracetamol. Ny viden om virkningsmekanismer samt smertelindrende og antiinflammatorisk effekt sammenlignet med ikke-steroide antiinflammatorika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Handberg, G

  2000-01-01

  Paracetamol is usually termed a peripheral analgesic from the common belief that its site of action is near the injury. In this review a possible central action is summarised. Furthermore the analgesic effect of paracetamol is compared to non-steroidal anti-inflammatory drugs and the possible anti......-inflammatory effect of paracetamol is discussed....

 16. God effekt af mindfulness ved symptomer på stress, angst og depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjorback, Lone; Rasmussen, Benita Holt; Preuss, Tua

  2013-01-01

  Mindfulness-based stress reduction (MBSR) is a manualised group intervention using mindfulness training as a means of reducing the suffering associated with physical, psychosomatic and psychiatric illness. A review of the literature includes 31 randomised studies. Results indicate that MBSR may...

 17. Therapy-induced effects in normal tissue; Therapieinduzierte Effekte am Normalgewebe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaick, G. van; Delorme, S. [Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Abteilung E010 - Radiologie, Heidelberg (Germany)

  2008-09-15

  More than 50% of cancer patients survive for more than 5 years, owing to modern and effective treatment. Therefore, long-term sequelae of treatment are more frequently seen than in the past. Such effects on normal tissue may both mimic and obscure tumor recurrences. Besides the direct consequences of surgery, tissue damage due to radiation or chemotherapy frequently cause problems in differential diagnosis. Among the numerous sequelae of radiotherapy, the most prominent are disturbance of the blood-brain barrier, radiation pneumonitis, osteodystrophy and osteoradionecrosis, fatty changes of bone marrow, or increased radiodensity of breast parenchyma. Chemotherapy may cause, e.g., diffuse abnormalities of white matter, pneumonitis and lung fibrosis, cardiomyopathy, or diffuse and patchy changes in bone marrow signals in MRI. The most devastating long-term complications are secondary cancers and leukemia induced by both radiotherapy and chemotherapy. (orig.) [German] Mehr als 50% der Tumorpatienten ueberleben dank moderner Therapie laenger als 5 Jahre, sodass die Spaetfolgen am gesunden Gewebe haeufiger und genauer erfasst werden. Diese koennen Tumorrezidive sowohl verschleiern als auch vortaeuschen. Neben den unmittelbaren Folgen operativer Eingriffe sind Auswirkungen der Chemo- und Strahlentherapie ein haeufiges differenzialdiagnostisches Problem. Wichtige Folgen einer Strahlentherapie sind z. B. Blut-Hirn-Schranken-Stoerungen, Strahlenpneumonitis, Osteodystrophie und -radionekrose, Verfettung des blutbildenden Knochenmarks oder Parenchymverdichtungen der Brust. Chemotherapie kann u. a. zur Leukenzephalopathie, Pneumonitis und Lungenfibrose, Kardiomyopathie sowie zu diffusen und fleckfoermigen Signalaenderungen des Knochenmarks in der MRT fuehren. Die schwerstwiegende Spaetkomplikation ist die Induktion solider Zweittumoren und Leukaemien sowohl nach Strahlen- als auch Chemotherapie. (orig.)

 18. Multifunctional facades - design optimisation with CAD; Multifunktionale Fassaden - Effektive Auslegung durch CAD-Einsatz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Viotto, M. [Institut fuer Solare Energieversorgungstechnik (ISET), Kassel (Germany). Abt. fuer Anlagen- und Messtechnik

  1998-02-01

  The energetically optimal design of PV facades requires the consideration of many technical conditions (different elevations/orientations of modules; shading possibility; high and different module temperatures). It also requires the interface with architecture, civil and electrical engineering. To support this planning process, the software program PV-CAD was developed which rapidly calculates energy yield under conditions of inhomogeneous irradiance, shading, thermal behaviour of modules and electrical layout. PV-CAD is compatible with other civil and electrical engineering CAD programs and incorporates extensive databases (weather data; modules and inverter types). (orig.) [Deutsch] Fuer optimalen Energieertrag sind zahlreiche technische Randbedingungen bei der Auslegung einer Photovoltaik (PV)-Fassade zu beruecksichtigen (unterschiedliche Ausrichtungen/Neigungen der Module; moegliche Teilabschattung; hoehere und unterschiedliche Betriebstemperaturen). Installation und Betrieb einer PV-Fassade erfordern die Abstimmung zwischen Architektur, Bauwesen und Elektrotechnik. Zur Unterstuetzung der Planer wurde das Programm PV-CAD entwickelt, das den Energieertrag unter Beruecksichtigung von inhomogener Einstrahlung und Abschattung, Temperaturverhalten der Fassadenmodule sowie unterschiedlichen elektrischen Anlagenkonzepten schnell ermittelt; es fuegt sich nahtlos in CAD-Arbeitsumgebungen ein. (orig.)

 19. Effects of offshore wind power on the pelagic fish; Effekter av havsbaserad vindkraft paa pelagisk fisk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Axenrot, Thomas (SLU, Institutionen foer Akvatiska Resurser, Soetvattenlaboratoriet (Sweden)); Didrikas, Tomas (AquaBiota Water Research AB (Sweden); Stockholms universitet (Sweden))

  2012-02-15

  Marine wind parks are being planned for and built in coastal and shallow offshore areas in response to an increasing demand for renewable energy. Today's knowledge is limited about possible effects on fish from habitat change and generated underwater sound when wind parks are running. There may also be consequences for the fishery. Studies on fish hearing have shown that many fishes hear low frequency sound like that produced by wind turbines. This study consists of two parts. The first part of the study investigated pelagic fish abundance and spatial distribution at one wind park and two reference areas (200 m to 10 km distance from fundaments) at five different occasions from 2005 through 2007 in the Kalmar Sound of the Baltic Sea. The highest fish densities was found in the most remote reference area. The difference between areas was statistically significant for fish of the size groups 30-80 mm (stickleback), 80-140 mm (sprat, small herring) and 140-250 mm (adult herring). For fish >250 mm, representing cod and salmon, no statistically significant difference between areas was observed. For one group (sticklebacks) Area was significantly pointed out as the most important factor for the observed differences in fish density. No data on fish densities in the investigated areas were collected before the wind park (Utgrunden 1) was built which is a drawback to this part of the study. The second part of the study focused on possible effects of underwater sound generated by wind turbines on fish behaviour in the close vicinity of the fundaments (2-35 m distance). Stationary horizontal acoustics was used to estimate fish abundance and swimming speed in relation to turbine rotor speed and electricity production. The changes of abundance were not consistent and difficult to interpret. Fish swimming speed decreased with increasing turbine rotor speed and electricity production. However, it cannot be distinguished if this was an effect of sound emitted by wind turbines or wind induced currents

 20. Interdisziplinäre Forschung. Merkmale, Einflußfaktoren und Effekte

  NARCIS (Netherlands)

  Hollaender, Kirsten

  2005-01-01

  Kurzfassung in deutsch Diese Arbeit untersucht interdisziplinäre Forschung am Beispiel des deutschen Programms Stadtökologie des BMBF. Dieses Programm wurde ausgewählt, weil es als wegweisendes Modell für interdisziplinäre Forschung angesehen werden kann. Auch die Praxis war aktiv einbezogen in Form