WorldWideScience

Sample records for hovedresultater fra nilus

 1. Main results from NILU`s participation in the TOR project; Hovedresultater fra NILUs deltakelse i TOR-prosjektet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Solberg, S.; Stordahl, F.

  1996-01-01

  The conference paper presents the main results from the Norwegian participation in the TOR (Tropospheric Ozone Research) project. The project was a part of the EUROTRAC environment programme which terminated in 1995. The aim of the TOR project was to increase the knowledge on physical and chemical processes being important for the consentration of ozone in the troposphere. 2 refs., 3 figs.

 2. Fra gymnasiefremmed til student

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulriksen, Lars; Murning, Susanne; Ebbensgaard, Aase Bitsch

  2007-01-01

  Kronikken præsenterer hovedresultater fra en analyse af interview med 135 elever, overvejende med gymnasiefremmed baggrund. Interviewene bidrager med indsigt i hvad denne gruppe af elever oplever som svært ved at gå i gymnasiet (stx, hhx, htx og hf). Fokus er på elevernes vanskeligheder med at af...

 3. Fra gymnasiefremmed til student

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulriksen, Lars; Murning, Susanne; Simonsen, Birgitte

  Rapporten præsenterer hovedresultater af en undersøgelse, hvor 135 elever med gymnasiefremmed baggrund fra 2. årgang på det almene gymnasium (stx), handelsgymnasiet (hhx), det tekniske gymnasium (htx) eller højere forberedelseseksamen (hf) er blevet interviewet om deres oplevelser af at gå i gymn...

 4. NILU`s Atmospheric Research at Ny-Aalesund

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beine, H.J.

  1997-12-31

  At Ny-Aalesund, Spitsbergen, NILU is involved in many scientific projects that focus on global and regional atmospheric chemistry such as stratospheric ozone depletion, the greenhouse effect (from gases and aerosols), tropospheric ozone (in-situ production and depletion in the boundary layer), or the transport of pollutants from mid-latitudes (Arctic haze). This report presents a brief historical overview of NILU`s research activities at Ny-Aalesund since 1973. It also discusses the scientific results of the first years of operation of the Zeppelin station since 1989, and presents ongoing projects. 128 refs., 20 figs., 1 table

 5. Fra Bartolommeo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elen, Albert J.; Fischer, Chris

  In Museum Boijmans Van Beuningen, discover the masterpieces of Fra Bartolommeo (1473-1517), the Italian monk and artist from the famous monastery of San Marco in Florence. He, Leonardo da Vinci, Raphael and Michelangelo were the four most important artists of the High Renaissance. Paintings by Fra...

 6. The Use of Dual Forms in the “Collection of Lives of Greek Saints” by Saint Nilus of Sora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Polina Yuryevna Karavaeva

  2015-09-01

  Full Text Available In this article we reveal the key principles of dual contexts in Hagiography 'Life of Saint Simeon Stylites of the Admirable Mountain' and 'Life of Saint Onoufrios of the Desert', which are included into the "Collection of Lives of Greek Saints". We proceed from the discrepancy between the history of dual number in colloquial language and book-Slavic language. And we consider the form of dual number as a sign of book-Slavic grammatical norm in the period of the end of 15th - beginning of the 16th centuries. St. Nilus of Sora uses dual number not only with certain stylistic purposes, but also as a clear indication that a text is a monument, that implements strict grammatical norms of Church Slavonic Russian. We provide the most detailed description of the features of the use of free dual forms and also the description of the features of the use of associated dual number. According to the classification, which was proposed by A. Belich, free dual number refers to symmetrical objects, usually of the free dual number are the most stable and consistent in its use. So, one of the features of the representations of St. Nilus of Sora and his disciples about the grammatical norm of using dual number forms is used as a grammatical synonymic forms of the plural and dual number of verb forms in the combination of a noun with a numeral "two".

 7. Fra TR til HR?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hagedorn-Rasmussen, Peter; Gleerup, Janne; Bojesen, Anders

  2013-01-01

  Introduktion til temanummer 'Fra TR til HR? Arbejdsmiljøets rolle i moderne arbejdspladsudvikling'......Introduktion til temanummer 'Fra TR til HR? Arbejdsmiljøets rolle i moderne arbejdspladsudvikling'...

 8. Forskningsservice fra Biblioteket Metropol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møbjerg, Anna Christine Meinertz; Larsen, Bente; Kaad, Lene

  2016-01-01

  på projekter biblioteket har bidraget til) • Studenterrapporter 2014 (opgørelse fra Studenterportalen og UC Viden) • Metropol ansattes publicering og citering (opgørelse fra Web of Science (WoS) og Scopus) • Ansattes videnproduktion 2014 (opgørelse fra UC Viden fordelt på typer, på autoritetslister...

 9. Forskningsservice fra Biblioteket Metropol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møbjerg, Anna Christine Meinertz; Larsen, Bente; Kaad, Lene

  2015-01-01

  på projekter biblioteket har bidraget til) • Studenterrapporter 2014 (opgørelse fra Studenterportalen og UC Viden) • Metropol ansattes publicering og citering (opgørelse fra Web of Science (WoS) og Scopus) • Ansattes videnproduktion 2014 (opgørelse fra UC Viden fordelt på typer, på autoritetslister...

 10. Studiemiljø på Naturvidenskab på Syddansk Universitet - fra undersøgelse til handling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claus Michelsen

  2012-09-01

  Full Text Available I denne artikel redegøres der for forskellige studiemiljøtiltag på Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet, dels i form af flere studiemiljøundersøgelser, dels i form af et markant handlingsorienteret initiativ på fakultetet: Uddannelse, vi er stolte af. Der angives en række hovedresultater fra studiemiljøundersøgelser i 2009, 2010 og 2011 med benchmarking med tilsvarende undersøgelser fra Aarhus Universitet, og det beskrives, hvordan studiemiljøundersøgelserne blev fulgt op med et konkret studiestartstiltag, der tog udgangspunkt i et fælles grundlag for udvikling af fakultetets uddannelser formuleret på et 3-dages eksternt seminar. This paper reports on various approaches to an enhancement of the study environment at The Faculty of Science at University of Southern Denmark. Study environment analysis and an extensive action oriented initiative at The Faculty - Education, we are proud of. Central results from study environment analysis from 2009, 2010 and 2011 are presents with a benchmarking from similar analysis at Aarhus University. Furthermore it is reported how the study environment analysis were followed up by a study start initiative based on common ground conception of the development of The Faculty’s educations articulated at an external 3-days seminar.

 11. Sten fra himlen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2012-01-01

  Meteoritter. Veloplagt bog har samlet historien om de mest berømte af dem – fra Yucatan-meteoritten, som ændrede livet på Jorden, til Maribo-meteoritten, der landede i Danmark i 2009.......Meteoritter. Veloplagt bog har samlet historien om de mest berømte af dem – fra Yucatan-meteoritten, som ændrede livet på Jorden, til Maribo-meteoritten, der landede i Danmark i 2009....

 12. Dannelse kommer fra kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard Knudsen, Lars Emmerik

  2008-01-01

  kendetegnet ved, at elevens overskridelse er en levet erfaring og knyttet til et miljø i klassen, til tid og rum, til genstande etc. Således vil jeg i denne artikel hævde, at dannelse kommer fra kroppen ved at skitsere en dannelsesteori med udgangspunkt i kropsfænomenologen Maurice Merleau-Pontys (1908...... slægtskab. Derved adskiller Merleau-Pontys kropsbegreb sig fra Pierre Bourdieus begreb om kroppen som socialiserende habitus og Michel Foucaults disciplinerende opdragelse....

 13. Fra Hatti til Homer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hinge, George

  2008-01-01

  En række homeriske helte lader sig identificere med historiske personer, der optræder i de hittitiske kilder fra det 14. og 13. årh. f.Kr. Artiklen kommer ind på forholdet mellem bronzealderens grækere ("achaiere") og hittitterne og diskuterer, hvordan den komplicerede realpolitik er blevet omdan...

 14. Fra problem til pointe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Quvang, Christian

  2016-01-01

  I denne artikel analyseres nogle af de centrale udfordringer for lærerpædagogteams' arbejde med folkeskolereformen og bestræbelserne for at kvalificere inklusion bl.a. ved inddragelse af konsultativ bistand fra PPR og andre resursepersoner knyttet til skole og dagtilbud. Artiklen er baseret på fø...

 15. Fra affald til genbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Leif Emil; Madsen, Lisbeth Low; Hansen, Jens Arnholtz

  Rapporten beskriver og evaluerer et større udviklingsprojekt på tværs af Øresund med henblik på at udvikle og afprøve en omfattende uddannelse for renovationsarbejdere, som udvikler deres faglige og personlige kompetencer fra indsamling af skrald til funktionen som medarbejdere i virksomheder, de...

 16. Fra bog til film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schepelern, Peter

  2010-01-01

  Efter en historisk oversigt over samspillet mellem film og litteratur i dansk film, opstilles en råkke begreber, som filmatiseringer kan analyseres ud fra. Der ses pa det litteråre vårks status — evt. som klassiker eller bestseller. Der ses pa de centrale filmatiseringsproblemer, forhold som pråger...... adaptionsprocessen fra bog til film. De kan opdeles dels i forhold, der udspringer af filmsprogets specifikke sys- tem, dels forhold, der udspringer af filmens status som massemedium. Den färste kategori er pråget af, at filmsproget generelt fremstiller handling snarere end refleksion, noget konkret snarere end...... noget abstrakt, en scene snarere end et resume og det ydre snarere det indre. Den anden kategori kan forklare filmens tilbäjelighed til åndring af forlågget, til forkortelse, forenkling og modernisering. Eksemplerne er en råkke centrale danske film/romaner...

 17. Fra synd til skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2009-01-01

  Det er velkendt at sætte skellet hos Edgar Allan Poe, når de første detektivfortællinger skal lokaliseres. Poes tre fortællinger om C. Auguste Dupin fra 1841 til 1844 introducerer den rationelle detektiv for første gang i den vestlige litteratur. Spørgsmålet er bare, om det så derfor betyder...

 18. Sidste nyt fra SAS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Milhøj, Anders

  2014-01-01

  I juli 2013 blev version 9.4 af SAS sendt på markedet. Denne release indeholdt ikke mange nye faciliteter indenfor statistik, økonometri, operationsanalyse etc, men alligevel er der vigtige aspekter at forholde sig til. Ved årsskiftet 2013/2014 er der siden kommet en opdatering af de analytiske...... programpakker for statistik, økonometri, operationsanalyse etc uden en samtidig opdatering af det samlede SAS-program. Denne opdatering kaldes Analytical Products 13.1 og er en væsentlig opdatering fra version 12, der i første version kom i august 2012....

 19. Studieintro: fra elev til studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galle, Per

  2011-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsens første år.......Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsens første år....

 20. Fra kolonistyre til afhængighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holten, Birgitte

  En oversigt over Latinamerikas historie fra europæernes ankomst til idag. Udviklingen anskueliggøres ud fra temaer, som var eller er centrale set fra de Latinamerikanske landes side......En oversigt over Latinamerikas historie fra europæernes ankomst til idag. Udviklingen anskueliggøres ud fra temaer, som var eller er centrale set fra de Latinamerikanske landes side...

 1. Nitratudvaskning fra majs

  OpenAIRE

  Hansen, Elly Møller; Eriksen, Jørgen

  2009-01-01

  Gennem de sidste 20 år er majsarealet i Danmark steget kraftigt, og i 2008 blev der dyrket majs på 163.000 ha. Majs til ensilage er let at dyrke og passer godt ind i en foderplan med kløvergræs til malkekøer. Majs indgår derfor ofte i sædskifter med kløvergræs på sandet jord. Ompløjning af kløvergræs udgør en risiko for øget udvaskning af nitrat fra grovsandet jord, selv hvis der pløjes om foråret. Med den øgede majsdyrkning er der behov for effektive strategier til at reducere nitratudvaskni...

 2. Fra Person til Patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Worsøe, Line Brink; Tordsson, Emma Mathilde

  2008-01-01

  I efteråret 2007 gennemførte forfatterne af denne artikel en undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation på nettet. Undersøgelsen var en del af kandidatspecialet i Sprogpsykologi "Fra Person til Patient - en narrativ undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation". Sigtet med specialet...... var at afdække hvilke ændringer af psykologiske processer en person gennemgår når denne indgår i et behandlingsforløb i det danske sygehusvæsen. Det er et emne tidligere behandlet af sundhedspsykologien. Et af de vigtigste fund i denne forbindelse blev imidlertid, at nok kunne de psykologiske...

 3. Nyt fra videnskaberne 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2012-01-01

  deltagerindflydelse og programkarakteristika. Både deltagere og ikke-deltagere peger på, at programmerne skal opleves som relevante og matche individuelle ønsker. De skal fokusere på fastholdelse af autonomi og uafhængighed og støtte op om den enkelte, samt være nemt tilgængelige (ibid.). Begge grupper taler om...... temaer som frygt for svækkelse, fastholdelse af autonomi og uafhængighed i hverdagen, og forskellige opfattelser af faldrisici (McMahon, 2011). I modsætning til deltagere, ser ikke-deltagere ikke et aktuelt behov for at forebygge fald (Calhoun 2011, Evron 2009), hvilket forklares ud fra to opfattelser...... of facilitators and barriers to participation in falls-prevention interventions. Ageing Society; 28:449–72 Calhoun R et al (2011). Older Adults' Perceptions of Clinical Fall Prevention. Programs: A Qualitative Study. Journal of Aging Research, 2011:867341 Evron L, Schultz-Larsen K, & Fristrup T. (2009). Barriers...

 4. Fra seminarium til skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Rene B

  2014-01-01

  grund-lag, som afhandlingen har baseret sig på. Det ene af de to grundlag udgøres af grounded theory, som har sin oprindelse hos Barney G. Glaser og Anselm L. Strauss. Den tidlige grounded theory diskuteres grundigt og sammenstilles med forskellige, senere positioner indenfor grounded theory, herunder......Denne afhandling undersøger nye lærere og deres oplevelser med lærerarbejde det første år i skolen. Afhandlingen bærer titlen ”Fra seminarium til skole – en grounded, fænomenografisk analyse af nyansatte, nyuddannede folkeskolelæ-reres oplevelser af lærerarbejde”. Undertitlen peger mod de metodiske...... Kathy Charmaz og senere metodologiske værker af Strauss og Glaser. Fænomenografi udgør den anden metodologiske del af afhandlingen. Fænomenografi er i afhandlingen defineret som “ … research which aims at description, analysis, and un-derstanding of experiences; that is, research which is directed...

 5. Feedback - fra et elevperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Benedikte Vilslev; Pedersen, Bent Sortkær

  Feedback bliver i litteraturen igen og igen fremhævet som et af de mest effektive midler til at fremme elevers præstationer i skolen (Hattie og Timperley, 2007). Andre studier er dog inde på at feedback ikke altid er læringsfremmende og nogle viser endda at feedback kan have en negativ virkning i...... forhold til præstationer (Kluger & DeNisi, 1996). I forsøget på at forklare hvordan og hvorfor feedback virker (forskelligt), er der undersøgt flere dimensioner og forhold omkring feedback (se bl.a. Black og Wiliam, 1998; Hattie og Timperley, 2007; Shute, 2008). Dog er der få studier der undersøger...... hvordan feedback opleves fra et elevperspektiv (Ruiz-Primo og Li, 2013). Samtidig er der i feedbacklitteraturen en mangel på kvalitative studier, der kommer tæt på fænomenet feedback, som det viser sig i klasserummet (Ruiz-Primo og Li, 2013) i naturlige omgivelser (Black og Wiliam, 1998), og hvordan...

 6. RECONSTRUCTION OF THE FRAGMENT OF HISTORY OF GRAMMATICAL NORM OF THE CHURCH SLAVONIC LANGUAGE (ON THE MATERIAL OF “COLLECTION” BY NILUS OF SORA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karavaeva Polina Yuryevna

  2014-12-01

  Full Text Available The article presents some results of the research that are aimed at identifying specific realization of grammatical norms of the Church Slavonic language (Russian edition of the XV – beginning of XVI century. In Hagiography 'Life of Saint Anuria of the Desert', which is included into "Sobornik of the Greek Saints' lives" by St. Nilus of Sora, functional-semantic specificity of the forms of the past tense is defined. It is established that in the Hagiography all possible preterit forms are used: aorist, imperfect, perfect, pluperfect. On the example of aorist and imperfect forms' usage it is proved that they implement not only the original semantics, but also the meanings, that are characteristic of other preteritum. Due to the context the aorist form can express the following aeristhesia meanings: specifically factual (when referring to a specifically singled undifferentiated actions attributable to the past and without any connection with reality, specifically processional (if the characteristic of a specific condition or process is associated with a specific moment in the past, and perfect (in case of designating condition at the moment of speech, which was the result of actions in the past, pluscuamperfecto (when referring to actions that preceded another past action and imperfective (when referring to either long-term, continuous or repeated action in the past. The imperfect is used not only in its original meaning (long-term, repeated action or state, but also in the meanings of other preterito, in particular of the aorist. The mixture of past tense forms indicates a change in the nature of strict grammatical rules and the emergency of new grammatical rules of the Church Slavonic language (Russian edition.

 7. Forebyggelse ud fra et resiliensperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Ida Skytte

  2017-01-01

  Resiliens handler om at klare sig på trods af stress og belastninger. Kapitlet beskriver, hvordan viden fra forskning i resiliensprocesser kan anvendes i pædagogisk arbejde med forebyggelse. Først præsenteres, hvad man forskningsmæsssigt ved om årsagen til, at nogle mennesker udvikler resiliens, og...

 8. Fra politikk til dental biofilm

  OpenAIRE

  Holden, Hildegunn; Solstad, Marianne Tabita

  2012-01-01

  Bachelor i tannpleie, 2012 Problemstilling: Hva kan Den offentlige tannhelsetjenesten gjøre for å ivareta SiC-gruppen, og hvilken funksjon bør tannpleieren inneha i dette arbeidet? Avgrensing av problemstilling: Våre valg er tatt ut fra hva vi anser som relevant for vår problemstilling. Vi ser at det på bakgrunn av høgskolens rammebetingelser også blir nødvendig å foreta avgrensninger i oppgaven. Slik vi ser det blir vi derfor ikke i stand til å belyse hele problemstillingens omfang. I ...

 9. Fra politikk til dental biofilm

  OpenAIRE

  Holden, Hildegunn; Solstad, Marianne Tabita

  2012-01-01

  Problemstilling: Hva kan Den offentlige tannhelsetjenesten gjøre for å ivareta SiC-gruppen, og hvilken funksjon bør tannpleieren inneha i dette arbeidet? Avgrensing av problemstilling: Våre valg er tatt ut fra hva vi anser som relevant for vår problemstilling. Vi ser at det på bakgrunn av høgskolens rammebetingelser også blir nødvendig å foreta avgrensninger i oppgaven. Slik vi ser det blir vi derfor ikke i stand til å belyse hele problemstillingens omfang. I vår teoridel har vi valgt å se...

 10. Demonstration: Fra bodystorm til Site Specific

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kirsten Vagn

  2016-01-01

  Ved at arbejde ‘site specificc’ åbner vi opmærksomheden over for impulser fra rummet. Artiklen beskriver en workshop og project-eksempler......Ved at arbejde ‘site specificc’ åbner vi opmærksomheden over for impulser fra rummet. Artiklen beskriver en workshop og project-eksempler...

 11. Afgasning fra byggematerialer - forekomst og hygiejnisk vurdering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølhave, L.; Andersen, I.; Lundquist, G.R.

  Rapporten beskriver måling af afgasning fra byggematerialer i 14 rum, hvor klager over indeklimaet ikke direkte kunne henføres til kendte forhold. Herudover er der præsenteret målinger af afgasning fra 42 almindeligt anvendte byggematerialer. Resultaterne er vurderet, og der er opstillet en model...

 12. Fra Århusopera til landsopera

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole; Lorenzen, Lisbeth (Red.); Løndahl, Ritta (Red.)

  En beretning i ord og billeder om Den jyske operas historie gennem 50 år, med særligt henblik på de 5 år fra 1972-97. Jeg har redigeret bogen og desuden skrevet følgende kapitler:   Bonde, L. O. (1997). Den jyske Operas skæbneår. Perioden 1969-1976. Fra Århusopera til Landsopera. Den jyske Opera....... (1997). Operaen er død - operaen leve! Interview med Bent Lorentzen. Fra Århusopera til Landsopera. Den jyske Opera gennem 50 år 1947-1997. L. O. Bonde. Århus, Den jyske Opera: 175-182.   Bonde, L. O. (1997). Operaens børn - fra Jette Tikjøb til Bent Lorentzen. Fra Århusopera til Landsopera. Den jyske...

 13. Arbejdsmigration fra de nye EU-lande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise M.; Lund Thomsen, Trine

  2011-01-01

  danske arbejdsmarked. Migrantarbejderne fra de nye EU-lande er karakteriseret ved høj grad af fleksibilitet, mobilitet og villighed til at arbejde, dårligere socioøkonomiske forhold og arbejdsmæssige vilkår i deres hjemlande samt en anden kulturel baggrund end deres danske kolleger. Denne artikel giver...... et indblik i nogle af konsekvenserne ved arbejdsmigration fra de nye EU-lande på det (u)faglærte danske arbejdsmarked belyst ud fra en analyse af henholdsvis et politisk, et fagforenings-, et brancheorganisations, et virksomhedsejer-, et arbejdsleder- og et medarbejderperspektiv....

 14. Evaluation of FRA trespass prevention research study

  Science.gov (United States)

  2015-06-01

  The United States Department of Transportations (US DOT) John A. Volpe National Transportation Systems Center (Volpe Center), under the direction of the US DOT Federal Railroad Administration (FRA) Office of Research and Development (R&D), conduct...

 15. Fortællinger fra praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fortællinger fra praksis formidler erfaringer fra et udviklingsprojekt, hvor pædagoger sætter fokus på børns og brugeres livshistorier. En livshistorie er en dynamisk størrelse under stadig forandring og konstruktion. Vi fortæller historier om vores liv på den måde, det giver mening for os her og...

 16. Middelalderlige ringspænder fra Ribe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søvsø, Mette Højmark

  2005-01-01

  I middelalderen var ringspændets funktion at lukke kjortelens halsslids. Indtil nu er der fundet 16 af disse spænder ved udgravninger i Ribe by. Spænderne er en del af en fælleseuropæisk mode, der strækker sig fra slutningen af 1100-tallet til ind i 1400-tallet. I Danmark kendes de fra 1200-tallet...

 17. Organisatorisk resiliens fra et kommunikativ perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Daniel M

  to forskellige cases fra Forsvaret, hvor militærenheder træner mod at opbygge en høj grad af pålidelighed i organisering og drift. Via observationsstudier og kvalitative forskningsinterview har det empiriske studie tilvejebragt systematiske livsverdensbeskrivelser af situationer, hvor fænomenet resiliens har...

 18. Fotografiske fortællinger fra SFO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  2008-01-01

  En artikel om børns fotos og fortællinger fra et udviklingsprojekt på nogle SFOer, hvor børn har fotograferet noget af det, de er optaget af. Artiklen beretter om nogle af de potentialer og muligheder, der ligger i visualisering integreret i pædagogisk praksis. Udgivelsesdato: september...

 19. Karakterisering af Materialer fra atom til makro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndsted, Povl; Somers, Marcel A.J.

  2002-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde, der fandt sted på Hotel Koldingfjord, Kolding i dagene 2. til 4. januar 2002. Bogen indeholder de foredrag, der blev præsenteret på Vintermødet. Emnet for mødet var " Karakterisering af Materialer - fra atom til makro...

 20. Fra InterFace til Face

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  Animerede agenter bruges efterhånden i mange sammenhænge fra undervisningsapplikationer til rundvisninger på hjemmesider. Mit ærinde her er delt at præsentere en sådan agent, dels at beskrive hvad kombinationen af agenten, talegenkendelse og talesyntese gør for den autentiske relation. Udgivelses...

 1. Intern kontrol fra et Corporate Governance Perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2003-01-01

  En stadig voksende interesse for risiko styring (Risk Management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Dette artikel fokuserer på intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv. "Intern kontrol" kan udfra de forskellige definit...

 2. Fra kold krig til internationalt engagement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørby, Søren; Muusfeldt, Henrik; Hansen, Bent

  Historien om de tre korvetter Niels Juel, Olfert Fischer og Peter Tordenskiold er det danske søværns historie fra den Kolde Krig og frem til dagens globale indsats. Oprindeligt tiltænkt en rolle som lillebrødre til søværnets fregatter kom korvetterne efter fregatternes udfasning i 1988 til...

 3. Fra oplevelse til læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyngsø, Anita; Larsen, Lene Søndergaard

  2010-01-01

  Denne artikel er fremkkommet som produkt af et lokalt udviklingsprojekt, afviklet på Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg. Udviklingsprojektets hovdeformål var at fremkomme med en model, der kunne bringe de studerendes oplevelser med patienten, fra klinisk undervisning på modul 1, ind i undervisning...

 4. Stabilisering – fra intention til indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Katja Lindskov; Engen, Torben Toftgaard

  Stabiliseringsindsatser udgør kun en mindre del af forsvarets samlede ressourcer. Ikke destomindre er stabilisering et vigtigt værktøj i bestræbelserne på at imødegå udfordringer fra syd.Udfordringer, der, hvis de ikke adresseres, kan risikere at få negative konsekvenser for dansksikkerhed. Denne...

 5. DLG – Fra konglomerat til fokusering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2017-01-01

  at ændre strategi og at opgive konglomeratformen og i stedet fokusere på selskabets kerneforretningsområder. DLGs analyse og beslutning om at gå bort fra konglomeratstrategien kan sammenfattes til følgende: Der har ikke været tilstrækkelige synergier og stordriftsfordele mellem DLGs kerneaktiviteter og de...

 6. Foreløbige resultater fra SHILD 2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen

  2017-01-01

  Dette arbejdsnotat indeholder foreløbige resultater fra SHILD 2016 om levevilkår for personer med handicap, som i øvrigt bliver rapporteret i 2017 . De foreløbige resultater fra SHILD 2016 er produceret dels for at erstatte resultaterne fra SHILD 2012 på Det Centrale Handicapråds hjemmeside, dels...

 7. Fra-1 is a key driver of colon cancer metastasis and a Fra-1 classifier predicts disease-free survival.

  Science.gov (United States)

  Iskit, Sedef; Schlicker, Andreas; Wessels, Lodewyk; Peeper, Daniel S

  2015-12-22

  Fra-1 (Fos-related antigen-1) is a member of the AP-1 (activator protein-1) family of transcription factors. We previously showed that Fra-1 is necessary for breast cancer cells to metastasize in vivo, and that a classifier comprising genes that are expressed in a Fra-1-dependent fashion can predict breast cancer outcome. Here, we show that Fra-1 plays an important role also in colon cancer progression. Whereas Fra-1 depletion does not affect 2D proliferation of human colon cancer cells, it impairs growth in soft agar and in suspension. Consistently, subcutaneous tumors formed by Fra-1-depleted colon cancer cells are three times smaller than those produced by control cells. Most remarkably, when injected intravenously, Fra-1 depletion causes a 200-fold reduction in tumor burden. Moreover, a Fra-1 classifier generated by comparing RNA profiles of parental and Fra-1-depleted colon cancer cells can predict the prognosis of colon cancer patients. Functional pathway analysis revealed Wnt as one of the central pathways in the classifier, suggesting a possible mechanism of Fra-1 function in colon cancer metastasis. Our results demonstrate that Fra-1 is an important determinant of the metastatic potential of human colon cancer cells, and that the Fra-1 classifier can be used as a prognostic predictor in colon cancer patients.

 8. Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolarik, Barbara; Gunnarsen, Lars; Funch, Llis Winther

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående undersøg......Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående...

 9. Hjertespænder fra nyere tid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søvsø, Mette Højmark

  2013-01-01

  Bondesmykker og dragttilbehør fra nyere tid er hidtil ret dårligt belyst i dansk sammenhæng. I litteratur om dragtskikken blandt landbefolkningen berøres emnet om de tilhørende dragtsmykker kun sporadisk. Det bliver ofte fremhævet, at der i Danmark ikke har været den samme rige dragtsmykketradition...... detektorbruger og museum, om genstanden skal afleveres til og registreres i museumssamlingen. Dette kan give en skævvridning i indsamlingen af jordfundne smykker fra denne tid og en eventuel grundig behandling af dem med tiden. Men selvom spænderne ikke er så gamle, er deres historie alligevel interessant. De...

 10. Fra kursusleverandør til kompetencepartner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clematide, Bruno; Bottrup, P.

  2005-01-01

  Webpublished 2005 Kort beskrivelse: Workplace Learning konsortiet udgiver sammen med Undervisningsministeriet 8-siders pjece med centrale og væsentlige anbefalinger til AMU-udbydere og erhvervsskoler om nye partnerskaber med virksomhederne om praksisnær kompetenceudvikling. Pjecen udgives i...... fra 2001 ? 2004 i regi af Learning Lab Denmark. Forskningsprogrammet har været finansieret af Undervisningsministeriet. Sidst i hæftet er der en oversigt over publikationer fra forskningskonsortiet ?Læring i arbejdslivet?, der kan give dybere indsigt i og inspiration til at styrke samspillet om...... praksisnær kompetenceudvikling. Pjecen, der er gratis, kan bestilles i trykt version ved et sende en e-mail til cultureteam@lld.dk...

 11. Facebook Marketing - Fra A-Z

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Thomas Bøtker

  2009-01-01

  Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter...... marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og...... har oprettet en profil på Facebook, er potentialet åbenlyst....

 12. Fra kolonial samling til national kulturarv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gabriel, Mille

  2011-01-01

  anvendelsesmuligheder. I denne artikel påviser Mille Gabriel dog, at Grønland i repatrieringssammenhæng er et helt unikt tilfælde idet, den grønlandske befolkning på den ene side tilskriver sig selv en pan-indfødt identitet i kampen for afkolonisering og selvbestemmelse, men på den anden side adskiller sig markant fra...

 13. Støj fra installationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.; Ovesen, K.

  Generende støj fra installationer er ikke noget nyt fænomen, men det er først i de senere år erkendt, at støj ikke er et naturfænomen, som beboerne bare skal finde sig i. De lovmæssige krav til bekæmpelse af støjproblemerne er af nyere dato og er endnu på mange områder ret ufuldkomne. Anvisningen...

 14. Fra bibelske til rabbinske opfattelser af askese

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2016-01-01

  Formålet med denne artikel er at illustrere, hvordan israelitisk-jødisk religion rummer flere former for moderat askese, der er i fare for at undslippe askeseforskningens opmærksomhed, når den enten forstår askese som verdensfornægtende, elitær udstigning fra samfundet, eller når den vælger...... ekstreme former for askese med vægtning af transcendente mål eller forbedringspraksisser som definitorisk udgangspunkt. Med alternativt afsæt i Steven D. Fraades definition af askese gennemgås jødedommens moderate former for askese og dens opfordringer til både mænd og kvinder om afholdenhed og...... verdensbekræftende bestræbelser fra israelitisk religion over tidlig jødedom til tidlig rabbinsk jødedom. Med eksempler fra den hebraiske Bibel, tidligt jødiske og tidligt rabbinske tekster udsondres tre typer af askese: præsteaskese, lægmandsaskese og helteaskese. Til sammen muliggør disse former for moderat askese...

 15. Internprising i multinasjonale konsern - En analyse av eierskapsbestemmelsene til overskudd fra immaterielle eiendeler i skatteavtalesituasjoner etter OECDs reviderte retningslinjer fra BEPS-prosjektet

  OpenAIRE

  Hamnes, Benjamin Jacobsen

  2017-01-01

  Oppgaven omhandler OECDs oppdaterte internprisingsretningslinjer fra BEPS-prosjektet, som medfører endrede begrensninger i rettslig eiers rett til residualoverskudd fra en selvutviklet immateriell eiendel.

 16. Erfaringer fra et udviklingsprojekt om familievenlige arbejdspladser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt, Helle; Thaulow, Ivan

  familievenlige arbejdspladser. Ud fra erfaringerne med at udvikle mere familievenlige arbejdsforhold på fem danske virksomheder, belyser rapporten, hvilke ønsker og forslag medarbejderne har til en familievenlig arbejdsplads. Rapporten viser også, at der findes mange barrierer, som kan gøre det vanskeligt...... at imødekomme medarbejdernes ønsker og forslag. Trods de forskellige barrierer er det rapportens hovedkonklusion, at de kan lade sig gøre at udvikle mere familievenlige arbejdspladser, og at sådanne udviklingsprocesser med fordel kan tage udgangspunkt i medarbejdernes konkrete ønsker og forslag....

 17. På en skala fra 1 til 10

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Gunvor Munch

  2015-01-01

  Hvordan kan man aflæse hvor mange smerter et andet menneske har? Biomedicinsk beskriver Melzack og Walls port-control-teori at smerter er et bio-psyko-socialt fæno-men, hvor man ikke kan adskille de forskellige komponenter fra hinanden. Fænomenolo-giske smerteteorier beskriver smerter som noget...... få af sin identitet som en kompetent sygeplejerske. Og jo bedre hun kan smertelindre og mobilisere patienterne, jo mere anerkendelse får hun på det relationelle plan og derved forstærkes hendes identitet som en god sygeplejerske....

 18. 11 Medisinplanter fra Burma : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Sulic, Estella Iris

  2006-01-01

  Hovedoppgaven tar for seg vitenskapelige studier som er utført på 11 medisinplanter fra Burma-samlingen til Farmasøytisk institutt, utarbeidet av Arnold Nordal 1957-1961.I oppgaven fokuseres det på kjemiske, biologiske og toksikologiske studier som kan dokumentere de tradisjonelle anvendelsene av disse plantene i Burma og andre land. Det ble foretatt litteratursøk i databasene Medline, Embase/Ovid, Biological Abstracts, ISI Web of Knowledge, International Pharmaceutical Abstracts og Chemi...

 19. Fra OECD landereview (2004) til folkeskolereform (2014)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Bent

  2015-01-01

  I denne artikel undersøges det i hvor høj grad OECD har indflydelse på dansk uddannelsespolitik. Ved at sammenligne OECD’s anbefalinger til Danmark i et landereview fra 2004 med de senere års lovforslag og lovgivning på folkeskoleområdet findes der markante tegn på påvirkning. Derudover finder...... artiklen at OECD bruges i flere uddannelsespolitiske policydokumenter til at begrunde en række ændringer i folkeskolen....

 20. Fra Bartolomeo della Porta detto Fra Bartolomeo, Adorazione del Bambino, National Gallery, London

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fischer, Chris

  2014-01-01

  En artikel om et maleri af Fra Bartolomeo i National Gallery i London udlånt til en udstilling i Museo Tosio Martinengo I Brescia i forbindelse med opdagelsen af et fuldstændigt overensstemmende maleri i dette museums magasiner. Hypotesen var at Bresciabilledet var et værkstedsarbejde lavet på...

 1. Big Data fra jord til bord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Axel; Ersbøll, Bjarne Kjær; Riis, Mark Bernhard

  Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning af data: • Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne,....... Denne rapport viser, hvordan Big Data kan være ét af omdrejningspunkter......Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning af data: • Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne...... finde nye innovative veje til øget værdiskabelse. For eksempel gennem smartere måder at producere på, levere produkterne på eller at indarbejde større værdi i produkterne, så de kan sælges med større fortjeneste. • Dansk landbrug og hele værdikæden i fødevaresektoren producerer store mængder af data...

 2. Ekstraktion af æteriske olier fra oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellitsgaard Jakobsen, Jens; Ankerfeldt, Dorte; Jensen, Morten Busch

  2010-01-01

  med keratin - Ammoniakforurening reduceres med ny teknologi - Genvinding og genanvendelse af ammoniak fra spildevand og husdyrgødning - Ginseng - en virkningsfuld medicinplante - Ekstraktion af æteriske olier fra oregano "Biotek" er udviklet med udgangspunkt i originalartikler udarbejdet af forskere...

 3. På kurs væk fra markedslogikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2012-01-01

  Den nye regering er kommet godt fra start på uddannelsesområdet og har taget initiativer, som udstiller en mindre markedsfikseret og mere socialt afbalanceret kurs......Den nye regering er kommet godt fra start på uddannelsesområdet og har taget initiativer, som udstiller en mindre markedsfikseret og mere socialt afbalanceret kurs...

 4. At lære fra kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard Knudsen, Lars Emmerik

  2009-01-01

  Lars Emmerik Damgaard Knudsen udvikler i artiklen 'At lære fra kroppen - kropslig læring mellem fænomenologi og kognitivisme' med udgangspunkt i Maurice Merleau-Pontys fænomenologi og George Lakoff og Mark Johnson kognitivisme en model for kropslig læring, som tilstræber at forstå sammenhængen...... mellem krop og refleksion i en læreproces. Som eksempel bruges lærerstuderende i praktik. Kroppen kan ses som en bærer af tavs viden og problematikken som Lars Emmerik Damgaard Knudsen tager op er, at Merleau-Ponty ikke tematiserer, hvordan erkendelse som kropslig oplevelse og erfaring reflekteres. Lars...

 5. Fra overmenneske til UNESCO-menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duedahl, Poul

  I årene efter Anden Verdenskrig og Holocaust var FNs særorganisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO, omdrejningspunkt for en semantisk kamp i den internationale, videnskabelige verden om den rette definition af racebegrebet. En kamp der i sin essens handlede om naturvidenskabernes...... med økonomisk bistand fra UNESCO bl.a. til ændringer af lærebøger og undervisningsformer særlig i forhold til fagene geografi og historie. UNESCOs initiativer medvirkede til en vis oprejsning for en række traditionelle danske modbilleder som afrikanere, jøder og grønlændere. Udviklingshæmmede oplevede...

 6. I skæret fra Stella Nova

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard-Nielsen, Hans Ulrik; Brandt, Søren Kristian

  2009-01-01

  Tyske og japanske astronomer har for nylig observeret reflekteret lys fra den supernova, som Tycho Brahe observerede i 1572. Observationerne åbner et fascinerende vindue til fortiden, og minder os om, hvorfor 2009 er internationalt astronomi-år.......Tyske og japanske astronomer har for nylig observeret reflekteret lys fra den supernova, som Tycho Brahe observerede i 1572. Observationerne åbner et fascinerende vindue til fortiden, og minder os om, hvorfor 2009 er internationalt astronomi-år....

 7. The strawberry fruit Fra a allergen functions in flavonoid biosynthesis.

  Science.gov (United States)

  Muñoz, Cristina; Hoffmann, Thomas; Escobar, Nieves Medina; Ludemann, Felix; Botella, Miguel A; Valpuesta, Victoriano; Schwab, Wilfried

  2010-01-01

  The strawberry Fra a 1 allergen is a homolog of the major birch pollen allergen Bet v 1. It is synthesized by red ripe fruits of Fragaria x ananassa while white fruits of a mutant genotype, which is known to be tolerated by individuals affected by allergy, are devoid of it. Proteomic analyses have shown that Fra a 1 is down-regulated in the tolerated white-fruited genotype along with enzymes of the anthocyanin pigment pathway. In this study, we report the spatial and temporal expression of three Fra a genes that encode different isoforms, and the transient RNAi-mediated silencing of the Fra a genes in strawberry fruits of the red-fruited cultivar Elsanta with an ihpRNA construct. As a consequence of reduced levels of Fra a mRNAs, fruits were obtained that produced significantly decreased levels of anthocyanins and upstream metabolites. This effect is consistent with the parallel down-regulation of the phenylalanine ammonia lyase (FaPAL) and to a lesser extent of the chalcone synthase (FaCHS) transcript levels also found in these fruits. In naturally occurring white-fruited genotypes of F. chiloensis and F. vesca, Fra a transcript levels are higher than those of the red-fruited varieties, likely to compensate for the low expression levels of FaPAL and FaCHS in these mutant genotypes. The results demonstrate that Fra a expression is directly linked to flavonoid biosynthesis and show that the Fra a allergen has an essential biological function in pigment formation in strawberry fruit.

 8. Fri os fra dårlig ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mac, Anita

  på arbejdspladserne. Fri os fra dårlig ledelse går i dybden med sammenhængen mellem stress, manglende trivsel og dårlig ledelse set ud fra et medarbejderperspektiv. Bogen giver svar på, hvad dårlig ledelse er, og hvordan fænomenet påvirker den enkelte medarbejder såvel som det generelle miljø på...

 9. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  En stadig voksende interesse for risiko styring (risk management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Et af formålene med COSO rapporten var at bidrage med et fælles framework for intern kontrol på tværs af virksomhedens interessegru......En stadig voksende interesse for risiko styring (risk management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Et af formålene med COSO rapporten var at bidrage med et fælles framework for intern kontrol på tværs af virksomhedens...... interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... Governance aktørerne undersøges og diskuteres med udgangspunkt i en sammenligning af COSO-frameworket med revisorernes standarder henholdsvis før og efter COSO-rapporten. Der foretages en indholdsanalyse af de relevante dokumenter som (1) bidrager til en mere detaljeret beskrivelse af udviklingen i begrebet...

 10. Geografiske forskelle i fløjtrepertoire fra hvidnæsede delfiner?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Maria-Louise; Rasmussen, Marianne H.; Miller, Lee

  2009-01-01

  Fløjt fra hvidnæsede delfiner, Lagenorhynchus albirostris optaget i Skjálfandibugten i den nordlige del af Island (2008) blev sammenlignet med fløjt fra Faxaflóibugten fra den sydlige del af Island (1997). Optagelserne fra Skjálfandibugten blev optaget med et specialbygget vertikalt lineært array1...... være at de Islandske hvidnæser bruger samme fløjt repertoire bl.a. fordi det forekommer usandsynligt, at delfiner fra 2008 optagelser er de samme som fra 1997....

 11. Last på planlagre fra friktionsmaterialer og ensilage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch-Andersen, Jørgen

  Anvisningen omhandler lasterne på planlagre ved oplagring af såvel friktionsmaterialer som ensilage og angiver, hvorledes sikkerhedsnormens bestemmelser kan udmøntes i praksis. Lasterne fra friktionsmaterialer er bestemt ved hjælp af jordtryksteorien, idet et antal specielle løsninger og tilnærme......Anvisningen omhandler lasterne på planlagre ved oplagring af såvel friktionsmaterialer som ensilage og angiver, hvorledes sikkerhedsnormens bestemmelser kan udmøntes i praksis. Lasterne fra friktionsmaterialer er bestemt ved hjælp af jordtryksteorien, idet et antal specielle løsninger og...

 12. Comparison of FRA regulations to international high-speed rail standards.

  Science.gov (United States)

  2013-05-01

  This report compares international standards with selected parts of Federal Railroad Administration (FRA) Code of Federal Regulation Title 49 CFR Transportation. The parts were preselected by FRA and are meant to reflect those areas of the regulation...

 13. Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Dette bidrag til bogen gennemgår reglerne om "økonomisk bistand" fra et aktie- eller anpartsselskab til dets ejere, ledelse mv., dvs. reglerne om aktionærlån, koncernlån og selvfinansiering, således som disse er udformet efter selskabsreformen. Der erindres om tre vigtige egenskaber ved reformen:...

 14. Opsigtsvækkende nyt om derivater fra USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off-balance-sheet...

 15. Evaluering af projekt: Mobication fra grundskole til erhvervsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christina Hvas

  2015-01-01

  Projekt ”Mobication fra grundskole til erhvervsliv” har været finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje, idet projektet støtter Syddansk Uddannelsesaftale ved at arbejde forebyggende i forhold til erhvervsuddannelserne. Mobication har kørt som pilotprojekt i perioden november 2011 til...

 16. Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom; Almlund, Pernille

  2013-01-01

  lang række strategier for håndtering rundt omkring i verden, og hvordan der genereres en stigende kompleksitet i usikkerhederne, fra virus identificeres i Mexico og 9 måneder frem. Den situerede analyse viser også, hvordan der blev skabt kontroverser og relationer, der var særlige for Danmark. Analysen...

 17. Pressens præsidenter - fra Satan til Messias

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørndrup, Hanne; Andersen, Dorte

  2010-01-01

  Journalistikken og historiefaget er i egen selvforståelse discipliner, der beskriver verden, som den er. Journalister rapporterer fra nutiden, mens historikere fortæller os, hvordan fortiden var. Artiklen sætter spørgsmålstegn ved denne arbejdsdeling, idet begge fag går hinanden i bedene og langt...

 18. Eksistensanalyse – fra filosofisk terapi til praktisk etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  den psykoterapeutiske tradition og dermed det medicinske felt må den omformes til en egentlig eksistensanalytisk etik. Denne ambition omfatter en cirkelbevægelse fra eksistensfilosofisk og eksistensfænomenologisk refleksion over vilkårene for den menneskelige eksistens som konkret levet eksistens over...

 19. Måling af gasser, dampe og lugte fra byggematerialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølhave, L.; Nielsen, P.A.; Lundquist, G.R.

  Rapporten bringer resultater fra en undersøgelse gennemført i samarbejde med Hygiejnisk Institut ved Århus Universitet. Undersøgelsen belyser ventilationens og materialealderens indflydelse på afgasningen. Desuden beskrives en nyudviklet prøvestand til rutinemæssige målinger af afgasninger....

 20. Ekstraktion af aromastoffer fra tørret oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Knud; Jakobsen, Jens Ellitsgård; Christensen, Lars Porskjær

  2007-01-01

  Ligevægtsforhold omkring ekstraktion af aktivstoffer fra oregano vulgaris med ethanol og vand er undersøgt med henblik på industriel fremstilling af tinkturer er undersøgt. Væskeoptag i tørret oregano som funktion af væskesammensætning er bestemt. Sammensætningen af aktivstoffer i ekstraktet som...

 1. Natural Solution to FraCaS Entailment Problems

  NARCIS (Netherlands)

  Abzianidze, Lasha

  2016-01-01

  Reasoning over several premises is not a common feature of RTE systems as it usually requires deep semantic analysis. On the other hand, FraCaS is a collection of entailment problems consisting of multiple premises and covering semantically challenging phenomena. We employ the tableau theorem prover

 2. En stratigrafisk og tafonomisk analyse af fossile fugle og fjer fra Fur Formationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer

  2007-01-01

  Resultaterne af den første kvantitative stratigrafiske og tafonomiske analyse af de fossile fugle fra Fur Formationen viser at: 1) Hovedparten (71%) af det stratigrafisk bestembare fossile fuglemateriale stammer fra to horisonter, dels i intervallet fra askelag +22 til +35 og dels i intervallet...

 3. Physical interaction between the strawberry allergen Fra a 1 and an associated partner FaAP: Interaction of Fra a 1 proteins and FaAP.

  Science.gov (United States)

  Franz-Oberdorf, Katrin; Langer, Andreas; Strasser, Ralf; Isono, Erika; Ranftl, Quirin L; Wunschel, Christian; Schwab, Wilfried

  2017-10-01

  The strawberry fruit allergens Fra a 1.01E, Fra a 1.02 and Fra a 1.03 belong to the group of pathogenesis-related 10 (PR-10) proteins and are homologs of the major birch pollen Bet v 1 and apple allergen Mal d 1. Bet v 1 related proteins are the most extensively studied allergens but their physiological function in planta remains elusive. Since Mal d 1-Associated Protein has been previously identified as interaction partner of Mal d 1 we studied the binding of the orthologous Fra a 1-Associated Protein (FaAP) to Fra a 1.01E/1.02/1.03. As the C-terminal sequence of FaAP showed strong auto-activation activity in yeast 2-hybrid analysis a novel time resolved DNA-switching system was successfully applied. Fra a 1.01E, Fra a 1.02, and Fra a 1.03 bind to FaAP with K D of 4.5 ± 1.1, 15 ± 3, and 11 ± 2 nM, respectively. Fra a 1.01E forms a dimer, whereas Fra a 1.02 and Fra a 1.03 bind as monomer. The results imply that PR-10 proteins might be integrated into a protein-interaction network and FaAP binding appears to be essential for the physiological function of the Fra a 1 proteins. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 4. Dengang vi gik fra sort-hvid til farvefjernsyn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Lars Holmgaard

  2007-01-01

  pege på grundlæggende narrative strukturer i hverdagslivet. Mit afsæt er en større undersøgelse af en række familiers domesticering af interaktive medier og interaktivt tv (Christensen 2005a). Altså en bevægelse fra de første oplevelser med interaktive medier til en hverdagsliggørelse af selvsamme...

 5. Økologisk kvalitet fra jord til bord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Niels Heine; Nielsen, Thorkild

  1997-01-01

  Når det gælder forarbejdning indeholder det økologiske regelsæt udelukkende krav af ernæringsmæssig karakter. Fra et forbrugerhensyn er det nærliggende at forvente at hensyn til miljø gælder både primærproduktion, forarbejdningsled og distribution. Der kunne formuleres en række krav til energianv...

 6. Støbeforme af sten fra middelalderen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søvsø, Mette Højmark; Neiß, Michael; Jensen, Anne Juul

  2015-01-01

  religiøse souvenirs i Europa. Der findes mange bevarede genstande, også i Danmark, men sporene efter selve produktionen er sjældne. Genstandene blev typisk støbt i stenforme, som kendes fra spredte fund i Danmark. I Ribe er efterhånden fundet syv fragmenter af sådanne forme, som viser, at der har fundet...

 7. Fra øje til øre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Hanne Smith; Fischer-Nielsen, Louise

  for at gøre oplæsningen præcis og levende i forskellige genrer? Det er nogle af de spørgsmål, som Fra øje til øre giver svar på. Bogen handler om, hvordan man arbejder med og forbedrer oplæsning, som man bl.a. finder i tv og radio, i podcasts og lydbøger, i skoler, på biblioteker, i kirken, til...

 8. En pilotundersøgelse blandt indvandrere fra Tyrkiet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Deding, Mette; Fridberg, Torben; Jakobsen, Vibeke

  problemstillinger, der er særligt forekommende, når man vil interviewe indvandrere fra specielt ikke-vestlige lande, primært baseret på international litteratur. 2) En kortlægning af tidligere danske spørgeskemaundersøgelser, der har været rettet mod etniske minoriteter, i forhold til metode og svarprocent. Og 3...

 9. ITS Down Under - Indtryk fra ITS World Congress 2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reinau, Kristian Hegner

  2017-01-01

  ITS World Congress blev i år afholdt den 10. til 14. oktober i Melbourne, Australien. Kongressen er en af de største årlige events inden for ITS-feltet. I år var der således 11.496 deltagere fra 73 lande heraf 663 personer, der holdt oplæg på 236 forskellige sessioner samt en imponerende udstilling....

 10. Compositional data for twenty-one Fra Mauro lunar materials.

  Science.gov (United States)

  Rose, H. J., Jr.; Cuttitta, F.; Annell, C. S.; Carron, M. K.; Christian, R. P.; Dwornik, E. J.; Greenland, L. P.; Ligon, D. T., Jr.

  1972-01-01

  Major, minor, and trace element analyses are presented for two igneous rocks, six breccias, four microbreccias, two breccia clasts, and six soils, as well as a sample of sawdust from rock 14066. Evaluation of the data suggests that the samples from the Fra Mauro highlands have the same nonterrestrial characteristics shown previously by the samples returned from the mare regions by Apollo 11 and 12 - namely, a high refractory element content, a lower volatile element content, and an excess reducing capacity above that due to FeO. The Fra Mauro soils have higher concentrations of Al2O3, Na2O, and K2O and lower amounts of FeO and TiO2 than do the mare soils. They also show a bimodal distribution of Ni, B, and Nb. The highland breccias are richer in SiO2, Al2O3, MgO, Na2O, and K2O than those returned from the mare lowlands. FeO, TiO2, and MnO are lower in concentration at Fra Mauro, and the highland breccias are more complex mineralogically than those collected previously.

 11. Expression Profiling of Strawberry Allergen Fra a during Fruit Ripening Controlled by Exogenous Auxin.

  Science.gov (United States)

  Ishibashi, Misaki; Yoshikawa, Hiroki; Uno, Yuichi

  2017-06-02

  Strawberry fruit contain the allergenic Fra a proteins, members of the pathogenesis-related 10 protein family that causes oral allergic syndrome symptoms. Fra a proteins are involved in the flavonoid biosynthesis pathway, which might be important for color development in fruits. Auxin is an important plant hormone in strawberry fruit that controls fruit fleshiness and ripening. In this study, we treated strawberry fruits with exogenous auxin or auxin inhibitors at pre- and post-harvest stages, and analyzed Fra a transcriptional and translational expression levels during fruit development by real-time PCR and immunoblotting. Pre-harvest treatment with 1-naphthaleneacetic acid (NAA) alone did not affect Fra a expression, but applied in conjunction with achene removal NAA promoted fruit pigmentation and Fra a protein accumulation. The response was developmental stage-specific: Fra a 1 was highly expressed in immature fruit, whereas Fra a 2 was expressed in young to ripe fruit. In post-harvest treatments, auxin did not contribute to Fra a induction. Auxin inhibitors delayed fruit ripening; as a result, they seemed to influence Fra a 1 expression. Thus, Fra a expression was not directly regulated by auxin, but might be associated with the ripening process and/or external factors in a paralog-specific manner.

 12. Fra-1 governs cell migration via modulation of CD44 expression in human mesotheliomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pass Harvey

  2007-12-01

  Full Text Available Abstract Silencing of Fra-1, a component of the dimeric transcription factor, activator protein-1 (AP-1, inhibits mRNA expression of c-met and cd44 in rat mesothelioma cells and is causally linked to maintenance of the transformed phenotype. However, the mechanisms of Fra-1 regulation and Fra-1 regulated gene expression in human malignant mesothelioma (MM are unclear. We first show in a panel of human MM cells that Fra-1 mRNA expression in MM is complex and regulated by extracellular signal-regulated kinase (ERK1, ERK2, Src, and phosphatidyl-inositol-3-kinase (PI3K pathways in a tumor-specific fashion. Cell lines with PI3K-dependent Fra-1 expression were SV40 positive and expressed the lowest basal Fra-1 levels. Levels of Fra-1 expression correlated with amounts of CD44 expression that were greater in simian virus 40 negative (SV40- MM cells. Using dominant negative (dn, short hairpin (sh and small interference (si RNA constructs, we next demonstrate that expression of CD44, the principal hyaluronic receptor in MMs, correlates with Fra-expression in both simian virus 40 positive (SV40+ and SV40- MMs. Moreover, both Fra-1 and CD44 expression are linked to cell migration in SV40- MM cells. Lastly, in contrast to normal lung tissue, tissue microarrays revealed that Fra-1 was expressed in 33 of 34 human MMs, and that all CD44+ tumors were SV40-. These results suggest that Fra-1 is associated with cell migration in human MMs and that Fra-1 modulation of CD44 may govern migration of selected MMs.

 13. Expression of Fra-1 in human hepatocellular carcinoma and its prognostic significance.

  Science.gov (United States)

  Gao, Xiao-Qiang; Ge, Yong-Sheng; Shu, Qing-Hua; Ma, Hua-Xing

  2017-06-01

  This study aimed to explore the clinical significance and prognostic value of Fra-1 in hepatocellular carcinoma patients after curative resection. Fra-1 expression was investigated using a combination of techniques: immunohistochemistry for 66 samples of hepatocellular carcinoma and quantitative real-time polymerase chain reaction and western blotting assays for 19 matched hepatocellular carcinoma specimens. Fra-1 was present in 38 of 66 (57.6%) tumor tissues, with intense staining in the nuclei. There was also positive staining in 14 of 66 (21.2%) adjacent peritumoral tissues, with weak staining in the cytoplasm. Quantitative real-time polymerase chain reaction and western blotting assays confirmed higher expression of Fra-1 messenger RNA and Fra-1 protein in tumor tissues than adjacent non-tumor tissues for 19 hepatocellular carcinoma samples (p expression of Fra-1 was significantly related to vascular invasion and serum alpha-fetoprotein. Kaplan-Meier survival analysis found that overexpressed Fra-1 was correlated with poor overall survival and disease-free survival. Multivariate analysis identified Fra-1 as an independent prognostic factor. Fra-1 may be involved in the progress of hepatocellular carcinoma and could be a promising molecular candidate in the diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma.

 14. Fra hærværk til værk: brandalism og Street Art

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Andre Wang

  2012-01-01

  Artiklen sætter fokus på udviklingen fra lavsocial graffitti til højkulturel street art på bbaggrund af eksemplet Banksy i New York 2008, der sammenlignes med Olafur Eliassons Waterfalls fra samme tid og sted......Artiklen sætter fokus på udviklingen fra lavsocial graffitti til højkulturel street art på bbaggrund af eksemplet Banksy i New York 2008, der sammenlignes med Olafur Eliassons Waterfalls fra samme tid og sted...

 15. De nordiske landes konkurrencedygtighed – fra flexicurity til mobication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lubanski, Nikolaj

  2011-01-01

  I denne rapport argumenterer forfatterne for, at der i beskæftigelsespolitikken er behov for at flytte det strategiske fokus fra 'flexicurity' til 'mobication' ('mobility through education'), som indebærer, at man sætter kompetenceudvikling i centrum. Det er forfatternes vurdering, at 'flexicurity......' fortsat udgør et vigtigt fundament for fleksibiliteten og sikkerheden for først og fremmest de ledige på arbejdsmarkedet, men at der er behov for en langt mere offensiv satsning på livslang uddannelse af hele arbejdsstyrken, hvis man skal sikre arbejdskraftens konkurrencedygtighed fremover. 'Mobication...

 16. Fra kontorpakker til e-læringsmiljøer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Kayser

  2004-06-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 4: Undervisere og e-læring - problemer og perspektiver, september - december 2004, red. Poul Gøtke og Annette Lorentsen. ISSN 1603-5518. På baggrund af to spørgeskemaundersøgelser og egne observationer ved undervisningen på det medicinske studium, Københavns Universitet beskrives det, at ikke alle studerende tager imod tilbud om at anvende internet i forbindelse med undervisningen. Dette hænger sammen med flere faktorer – de studerendes IKT kompetence, internet adgang fra hjemmet, motivation fra underviserne, overskuelighed i det udbudte undervisningsmateriale. Det anbefales, at man ved tilrettelæggelsen af internetbaseret støtte af undervisningen tager udgangspunkt i de studerendes forudsætninger og motivation, og at når man tilrettelægger et læringsmiljø gør det enkelt og lettilgængeligt både af hensyn til de studerende og underviserne.

 17. Apollo 14 - Nature and origin of rock types in soil from the Fra Mauro formation.

  Science.gov (United States)

  Aitken, F. K.; Anderson, D. H.; Bass, M. N.; Brown, R. W.; Butler, P., Jr.; Heiken, G.; Jakes, P.; Reid, A. M.; Ridley, W. I.; Takeda, H.

  1971-01-01

  Compositions of glasses in the Apollo 14 soil correspond to four types of Fra Mauro basalts, to mare basalts and soils, and, in minor amounts, to gabbroic anorthosite and potash granite. The Fra Mauro basalts can be related by simple low pressure crystal-liquid fractionation that implies a parent composition like that of Apollo 14 sample 14310.

 18. Ungepaneler: Reaktioner på undersøgelsens resultater fra de unge selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Irene

  2005-01-01

  Ved unge-paneler på tre forskellige skoler i landet blev undersøgelsens vigtigste konklusioner diskuteret med henblik på at få de unges uddybninger og nuanceringer af de fund, som spørgeskemaundersøgelsen gav anledning til. Unge fra 9.klasser fra tre forskellige skoler indgik i de tre paneler....

 19. Når en idé bliver til et salgbart produkt; fra opfindelse til markedslancering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mols, Lars

  Et aktuelt behov for at styrke de unges interesse og forudsætninger for at arbejde med naturvidenskab og teknologi er baggrunden for dette projekt. Unges møde med rollemodeller er i den forbindelse vigtigt. Det gælder i høj grad elever fra de gymnasiale uddannelser. Elever fra stx, htx og hhx ska...

 20. Fra interne udviklingsplaner til åben innovation med brug af Web 2.0 teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scupola, Ada; Sørensen, Flemming; Nicolajsen, Hanne Westh

  Universitetsbibliotek, hvor en webblog blev anvendt til indsamling af idéer fra bibliotekets brugere. Konklusionen er, at webblog kan anvendes til brugerinddragelse og at der kan opnås meget forskelligartet input, fra deciderede forslag til ønsker og opfattelser. Webblog som medie til brugerinvolvering er nem og billig...

 1. Beretning om BAM's virksomhed fra 1.10.1967 til 1.10.1970

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.

  I notatet omtales formålet med oprettelsen af Byggeriets Akustiske Målestation - BAM - dets ledelse og arbejdsform. Resultaterne fra tre års virksomhed viser, at den lydmæssige kvalitet langt fra er tilfredsstilllende, og at der er et betydeligt behov for anvendelse af afprøvning af lydisolation i...

 2. 49 CFR 229.207 - New locomotive crashworthiness design standards and changes to existing FRA-approved locomotive...

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... and changes to existing FRA-approved locomotive crashworthiness design standards. 229.207 Section 229... Design Requirements § 229.207 New locomotive crashworthiness design standards and changes to existing FRA... changes to existing FRA-approved locomotive crashworthiness design standards, including AAR S-580...

 3. Fra jord er du kommet, til ord skal du blive

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerløff, Anne Katrine

  I arkæologiens oprindelsesmyter lægges vægten oftest på Oldsagskommissionen og Thomsens 3-deling, dvs på udvikling af arkæologiens metoder og organisation. Man må dog ikke glemme at arkæologien voksede frem som udfordring til en veletableret historisk udforskning af de ældste tider på basis af...... kildegrundlag. Adskillelsen mellem de to fag byggede primært på forskellige opfattelse af genstandes udsagnskraft og på hvilken historieskrivning der blev betragtet som egentlig historie, og der skal perspektiveres fra datidens definitioner og faglige forskelle til arkæologiens og historiefagets metodiske og...

 4. LAR ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnbjerg-Nielsen, Karsten

  2012-01-01

  afløbsteknisk synspunkt er det økonomisk set en dårlig ide at etablere sådanne anlæg, fordi udgiften som de enkelte lodsejere pålægges er væsentligt højere end den besparelse, som kommuner og forsyningsselskaber opnår. Ved en systematisk planlægningsindsats er det i mange tilfælde muligt at etablere løsninger......Der er stor interesse for etablering af LAR-anlæg i Danmark, især i form af nedsivningsanlæg, der etableres hos hver enkelt lodsejer. Indlægget diskuterer forskellige principper, som kan benyttes i forbindelse med at analysere disse anlæg, især i eksisterende byområder. Ud fra et traditionelt...

 5. Kunstpunkalliansen : En alternativ estetisk kontinuitet fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1990-tallet

  OpenAIRE

  Storsve, Gaute

  2007-01-01

  I denne oppgaven har jeg forsøkt å vise at det finnes en alternativ estetisk kontinuitet innenfor populærmusikken fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1990-tallet. Det som kjennetegner denne kontinuiteten er ulike former for krysninger av punkelementer med en sterk kunstbevissthet. Jeg valgte å kalle dette for kunstpunkalliansen. For å illustrere hva kunstpunkalliansen er har jeg analysert tre låter fra tre forskjellige band fra tre forskjellige tiår: The Velvet Undergrounds «Ven...

 6. Fra-1 induces morphological transformation and increases in vitro invasiveness and motility of epithelioid adenocarcinoma cells

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kustikova, O.; Kramerov, D.; Grigorian, M.

  1998-01-01

  Two cell lines originating from a common ancestral tumor, CSML0 and CSML100, were used as a model to study AP-1 transcription factors at different steps of tumor progression. CSML0 cells have an epithelial morphology; they express epithelial but not mesenchymal markers and are invasive neither...... component, namely, JunD, detected in both cell lines. We found that the enhanced level of AP-1 in CSML100 cells was due to high expression of Fra-1 and Fra-2 proteins, which were undetectable in CSML0 nuclear extracts. Analysis of the transcription of different AP-1 members in various cell lines derived...... from tumors of epithelial origin revealed a correlation of fra-1 expression with mesenchymal characteristics of carcinoma cells. Moreover, we show here for the first time that the expression of exogenous Fra-1 in epithelioid cells results in morphological changes that resemble fibroblastoid conversion...

 7. Rumlige fortællinger fra mobilt og web-baseret GIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller-Jensen, Lasse

  2009-01-01

  Denne artikel handler om begrebet rumlige fortællinger med anvendelse af fortællingshenvisninger, og disses potentielle rolle ved implementation af fleksible og tematiske turistinformationssystemer. Artiklen fokuserer på brugen af mobile, positionsbekendte enheder, såsom visse PDA'er og smartphon......, samt på web-gis. Der præsenteres to anvendelseseksempler: et fra det centrale København og et fra et område nær Accra, Ghana....

 8. Fra kirkegård til museum : en kulturhistorisk analyse av Norsk Folkemuseums gravminneutstilling

  OpenAIRE

  Seim, Runhild

  2002-01-01

  Norsk Folkemuseum har helt fra starten i 1894 hatt en gruppe gravminner i sin samling av etterreformatoriske kirkesaker. Denne oppgaven tar særlig for seg gravminnene, og følger dem gjennom det kontekstskifte det er å forflyttes fra kirkelig til museal grunn. Hans Aall, initiativtaker til Norsk Folkemuseum, og Harry Fett, senere riksantikvar, var begge ildsjeler i museumsinnsamlingen. Begge hadde en forkjærlighet for det vakre, om enn ikke med de samme preferanser som datidens kunstmuseer...

 9. Spektakulær og udfordrende samfundskritiks kunst fra Kina på ARoS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2015-01-01

  Man har sat et større kuratorisk team på opgaven at udvælge kunstnerne: to fra Kina og en fra Norge foruden ARoS' direktør Erlend Høyersten, som alle har bidraget med at udvælge de mest interessante kinesiske billedkunstnere i dag og også har bidraget til kataloget. Kunstnerne på udstillingen arb...

 10. Den økonomiske teoris rødder - fra Aristoteles til Lucas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Finn; Pedersen, Kurt

  I denne bog, "Den økonomiske teoris rødder - fra Aristoteles til Lucas", belyses den økonomiske teoris udvikling fra de første spæde græske forsøg godt 400 år f. Kr. helt op til vores egen samtid med en præsentation af moderne makroteori. Samtidig forsøger fremstillingen at sætte den økonomiske...

 11. KGB : de russiske sikkerhedstjenester fra Ivan den Grusomme til Vladimir Putin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kulavig, Erik

  Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark......Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark...

 12. Koncept til måling af udvaskning fra markstakke af dybstrøelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Hans Spelling; Vinther, Finn Pilgaard

  2008-01-01

  Rapport om kvælstofudvaskning fra markstakke Resumé og konklusioner: Der er gennemført et projekt om kvælstofudvaskning fra markstakke. Undersøgelserne er udført med henblik på at fastsætte en metode, der kan anvendes til at påvise evt. udvaskningstab. Projektets gennemførelse Dansk Landbrugsrådg...

 13. Skovflåten spreder Borrelia fra mus til menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thostrup, Lykke

  2005-01-01

  Mødet med en skovflåt bliver for nogle mennesker en alvorlig sag. Flåten kan nemlig være inficeret med bakterien Borrelia, der kan resultere i sygdommen borreliose. Borrelia-bakterien stammer fra mus, og små flåtlarver får bakterien i sig, når de første gang snupper sig et blodmåltid. Bakterien kan...... overleve i flåten op til et helt år, og kan så videregives til for eksempel fasaner, rådyr, hunde eller mennesker. På KVL – Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole forsøger en forsker at få et billede af samspillet mellem flåt og Borrelia-bakterie. Hendes jagt har ført hende forbi blodproteiner i slagtekvæg...... der er nogle dyr, der er hovedansvarlige for spredningen af Borrelia-bakterien. Udgivelsesdato: November...

 14. L'identità diacronica fra ontologia e metafisica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Franda

  2014-11-01

  Full Text Available n questo articolo mi occuperò del problema dell’identità diacronica, che riguarda l’identità di un ente nello stesso luogo o in diversi luoghi in tempi diversi. L’intento dell’articolo non è di trovare un possibile criterio per stabilire l’identità o meno di un oggetto nel tempo, bensì di capire se questo problema sia di pertinenza dell’ontologia, intesa come quella parte della filosofia che si occupa di rispondere alla domanda «che cosa c’è?», oppure della metafisica, intesa come quella parte della filosofia che si occupa di rispondere alla domanda «che cosa è?». Di primo acchito sembra che sia la metafisica a doversene occupare, ma attraverso l’esame delle teorie metafisiche tridimensionaliste e quadridimensionaliste, e di quella sequenzialista, a metà fra ontologia e metafisica, cercherò di mostrare come le cose stiano diversamente: la tesi qui sostenuta è che sia la metafisica che l’ontologia sono rilevanti nella questione dell’identità diacronica, ma che l’ontologia è in questo caso prioritaria rispetto alla metafisica.

 15. Most Jacobsen syndrome deletion breakpoints occur distal to FRA11B.

  Science.gov (United States)

  Michaelis, R C; Velagaleti, G V; Jones, C; Pivnick, E K; Phelan, M C; Boyd, E; Tarleton, J; Wilroy, R S; Tunnacliffe, A; Tharapel, A T

  1998-03-19

  Recent studies have identified a (CCG)n repeat in the 5' untranslated region of the CBL2 protooncogene (11q23.3) and have demonstrated that expansion of this repeat causes expression of the folate-sensitive fragile site FRA11B. It has also been demonstrated that FRA11B is the site of breakage in some cases of Jacobsen syndrome (JS) involving terminal deletions of chromosome 11q. We report on 2 patients with JS and a 46,XX,del(11)(q23.3) karyotype. In both cases, microsatellite and fluorescence in situ hybridization analyses indicated that the deletion breakpoint was approximately 1.5-3 Mb telomeric to FRA11B. There was no evidence of expansion of the CBL2 (CCG)n repeat in the parents of either patient. The deleted chromosome was of paternal origin in both cases, although it was of maternal origin in the cases reported to be caused by FRA11B. These findings and those in previously reported patients suggest that the breakpoint for most 11q deletions in JS patients is telomeric to FRA11B, which raises the possibility that there may be other fragile sites in 11q23.3 in addition to FRA11B. These findings also support previous evidence that there may be a propensity for breakpoints to differ depending on the parental origin of the deleted chromosome.

 16. Notat om sundhedstilstanden i Maniitsoq (ALCOA SMV)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koch, Anders; Børresen, Malene; Nielsen, Nina Odgaard

  2017-01-01

  finansieret af Grønlands Hjemmestyre. Det foreliggende notat omfatter hovedresultater fra SSI’s del af undersøgelsen suppleret med udtræk fra Lands-lægeembedets registre over smitsomme sygdomme og aborter. Vi vil rette en stor og dybfølt tak for udstrakt hjælp og velvilje til en række grupper af personer...

 17. FRaC: a feature-modeling approach for semi-supervised and unsupervised anomaly detection.

  Science.gov (United States)

  Noto, Keith; Brodley, Carla; Slonim, Donna

  2012-01-01

  Anomaly detection involves identifying rare data instances (anomalies) that come from a different class or distribution than the majority (which are simply called "normal" instances). Given a training set of only normal data, the semi-supervised anomaly detection task is to identify anomalies in the future. Good solutions to this task have applications in fraud and intrusion detection. The unsupervised anomaly detection task is different: Given unlabeled, mostly-normal data, identify the anomalies among them. Many real-world machine learning tasks, including many fraud and intrusion detection tasks, are unsupervised because it is impractical (or impossible) to verify all of the training data. We recently presented FRaC, a new approach for semi-supervised anomaly detection. FRaC is based on using normal instances to build an ensemble of feature models, and then identifying instances that disagree with those models as anomalous. In this paper, we investigate the behavior of FRaC experimentally and explain why FRaC is so successful. We also show that FRaC is a superior approach for the unsupervised as well as the semi-supervised anomaly detection task, compared to well-known state-of-the-art anomaly detection methods, LOF and one-class support vector machines, and to an existing feature-modeling approach.

 18. Formativ feedback styrker skriftlighed hos studerende fra It og Sundhed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katja Årosin Laursen

  2016-10-01

  Full Text Available I denne artikel præsenterer vi erfaringerne fra et projekt, der har til formål at styrke de studerendes danske, akademiske skrivefærdigheder på uddannelsen It og Sundhed på Københavns Universitet. Projektet bygger på antagelserne, at faglighed og formidlingskompetencer er tæt forbundet, og at sproglig bevidsthed inden for fagets kontekst er et fælles ansvar mellem underviser og studerende. Projektet er knyttet til bachelorkurset i Epidemiologiske metoder, og det er udviklet i samarbejde mellem kursuslederen og en sprogkonsulent i løbet af forårssemestrene 2014 og 2015. Gennem skriftlige afleveringer og formativ feedback på disse har de studerende haft mulighed for at arbejde med deres skriftlige formidling som forberedelse til den skriftlige eksamen i kurset og som styrkelse af deres akademiske skrivefærdigheder generelt. I artiklen beskriver vi baggrunden for projektet og erfaringerne med at udvikle og gennemføre det. Derudover diskuterer vi projektets udbytte samt udfordringerne med at sætte eksplicit fokus på fagets sproglige aspekt. På baggrund af de studerendes eva-luering og eksamensresultater konkluderer vi, at projektet har medvirket til at styrke deres akademiske skriftlighed. In this article, we report on experiences gained from a project designed to improve the Danish academic writing skills of students enrolled on the programme It & Health at the University of Copenhagen. Based on the assumptions that university disciplines and communicative competence are inextricably linked and that language awareness is a joint responsibility between teacher and students, the project focused explicitly on language use on the BSc course Introduction to Epidemiology. Through receiving formative feedback on written assignments, the students got the chance to reflect and work on their writing. This process acted both as preparation for their written exam and a way to improve their academic writing skills in general. The course

 19. De fleste får nok vitaminer og mineraler fra kosten alene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Biltoft-Jensen, Anja Pia; Hindborg, Helle; Christensen, Tue

  2016-01-01

  tilstrækkeligt med vitaminer og mineraler fra kosten - med få undtagelser. Størstedelen af befolkningen får for lidt D-vitamin og en stor andel af specielt piger og kvinder får for lidt jern fra kosten. Enkelte grupper af befolkningen har desuden et utilstrækkeligt indtag af andre vitaminer og mineraler fra...... kosten. Opgørelsen peger på, at personer, der spiser en almindelig varieret kost, ikke har behov for at tage kosttilskud, men at de ved at tage kosttilskud øger deres risiko for at indtage visse vitaminer og mineraler i for høje doser....

 20. Slaget ved Vejle og andre fortællinger fra Jyske Bank

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albrechtsen, Charlotte

  Storytelling som ledelsesværktøj er en form for retorik idet formålet med at bruge fortællinger i kommunikationen fra ledelse til medarbejdere er at påvirke modtagerne/medarbejderne. Imidlertid er refleksioner over modtagerinstansen så godt som fraværende både i den populære debat om storytelling...... og i den eksisterende forskning i emnet. Foruden at introducere til forskningen i storytelling præsenterer artiklens forfatter, som er ph.d.-studerende, en modtagerorienteret analyse af en fortælling fra Jyske Bank....

 1. Omaggio a Omar: fra Garibaldi e Sandokan un saggio sull’immaginario eroico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabella Pezzini

  2012-12-01

  Full Text Available Questo breve articolo ricorda Omar Calabrese a partire da un suo libro illustrato del 1982 - forse meno conosciuto fra le sue opere - intitolato Garibaldi. Tra Ivanhoe e Sandokan. Il libro è dedicato all’iconografia del maggiore eroe del Risorgimento italiano, attraversata secondo un percorso di lettura che mette in luce i diversi modi attraverso i quali si è costruita semio- ticamente questa figura così importante nell’immaginario identitario italiano. In particolare, il testo esplora il forte nesso che si venne a costituire fra letteratura romantica e popolare, la vita romanzesca di Garibaldi e la sua agiografia, sfociata in un vero e proprio culto.

 2. The F8H Glycosyltransferase is a Functional Paralog of FRA8 Involved in Glucuronoxylan Biosynthesis in Arabidopsis

  Science.gov (United States)

  The FRAGILE FIBER8 gene was previously shown to be required for the biosynthesis of the reducing end tetrasaccharide sequence of glucuronoxylan (GX) in Arabidopsis thaliana. Here, we demonstrate that F8H, a close homolog of FRA8, is a functional ortholog of FRA8 involved in GX bi...

 3. Notatsamling 2006 vedrørende målinger fra Wave Star i Nissum Bredning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kramer, Morten

  Dette skrift er en samling af små skrifter og notater udarbejdet i forbindelse med den første drift og analyse af måledata fra Wave Star i Nissum Bredning mellem August og December 2006. Skriftet kan betragtes som en slags ”dagbog” som indeholder undersøgelser og konklusioner der kan biddrage med...

 4. 49 CFR Appendix C to Part 209 - FRA's Policy Statement Concerning Small Entities

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... new regulations, persistent safety concerns, emerging technology, and compliance issues. Also, FRA... required by the Small Business Regulatory Enforcement Fairness Act of 1996 (Pub. L. 104-121) (SBREFA... operations of small businesses in the administration of the national railroad safety program, and will...

 5. Pierre Bourdieus praktikteori udlagt gennem eksempler fra forskning i professionalisering af undervisningspraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbjerg, Karin

  2012-01-01

  I kapitlet vises det, hvordan en Bourdieu-inspireret tilgang kan anvendes til at forstå og forklare en undervisningspraksis. Idéen er at tydeliggøre Bourdieus begreber ved løbende at relatere dem til konkrete eksempler fra forskning om kliniske vejlederes undervisningspraksis i den praktiske del af...

 6. Undervisning af sygeplejestuderende i Nuuk fra Sygeplejerskeuddanenlse i Vejle via Adobe Connect

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karas, Nabil

  2016-01-01

  udgangspunkt i de erfaringer og evalueringer, forløbet gav anledning til. Der vil blive fokuseret på valg af tekniske løsninger samt didaktiske overvejelser bag forløbet. For at demonstrere Adobe Connect platformens anvendelighed, vil der desuden blive inddraget eksempler fra forløbet. Der vil desuden være...

 7. Vidensspredning fra universiteter og vidensopsamling og anvendelse i organisationer, institutioner og virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lene Ekholm; Jensen, Henrik Toft

  2010-01-01

  Der har været lagt megen energi i at undersøge, hvorledes viden og informationer bliver spredt fra universiteter til virksomheder, institutioner og organisationer. I mange af disse undersøgelser og den efterfølgende debat er der peget på parametre som universiteters salg af patenter og licenser...

 8. 75 FR 59322 - Notice of Availability of Answers to Frequently Asked Questions Regarding Buy America & FRA's...

  Science.gov (United States)

  2010-09-27

  ... Buy America & FRA's High-Speed Intercity Passenger Rail Program AGENCY: Federal Railroad...'s High Speed Intercity ] Passenger Rail Program. The Answers to Frequently Asked Questions can be... to support intercity passenger rail service (Sec. 301), high-speed corridor development (Sec. 501...

 9. Hvor kommer meninger fra? - en analyse af diskursiv praksis i forbindelse med bachelorvejledning og -skrivning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Hanne

  2004-01-01

  Læreruddannelsen er placeret i uddannelseshierarkiet som en både professions og akademisk orienteret uddannelse, hvis forvaltere er placeret uden direkte forbindelse med hverken skolepraksis eller akademisk praksis. Den overordnede diskursorden er i læreruddannelsen reguleret ud fra en orientering...

 10. Fra Angelico’s painting technique revealed by terahertz time-domain imaging (THz-TDI)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dandolo, Corinna Ludovica Koch; Picollo, Marcello; Cucci, Costanza

  2016-01-01

  We have investigated with terahertz time-domain imaging (THz-TDI) the well-known Lamentation over the dead Christ panel painting (San Marco Museum, Florence) painted by Fra Giovanni Angelico within 1436 and 1441. The investigation provided a better understanding of the construction and gilding...

 11. Hale som blev til hoved og andre resultater fra Galathea3´s havslangeprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redsted Rasmussen, Arne

  2016-01-01

  Under Galathea3 ekspeditionen blev der iagttaget og indsamlet havslanger fra følgende tre områder: Broome (nord west Australien), Great Barrier Reef og Giza, Solomonøerne. Data er blandt andet blevet brugt til at, fremsætte hypoteser omkring haler som imiterer hoveder, producere nye...

 12. Jihadhybriden: Fra hellig oprørskamp til toneangivende al-Qaeda-filial

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  2015-01-01

  I Jihadhybriden: Fra hellig oprørskamp til toneangivende al-Qaeda- filial sporres oprindelsen tilbage til den sovjetiske intervention i Afghanistan og udviklingen mellem direkte -og indirekte jihad personificeret ved henholdsvis ISIS’s idegrundlægger Abu Musab al-Zarqawi og den tidligere al...

 13. Metric-enriched categories and approximate Fra\\"{i}ss\\'{e} limits

  OpenAIRE

  Kubiś, Wiesław

  2012-01-01

  We develop the theory of approximate Fra\\"{i}ss\\'{e} limits in the context of categories enriched over metric spaces. Among applications, we construct a generic projection on the Gurarii space and we present a simpler proof of a characterization of the pseudo-arc, due to Irwin and Solecki.

 14. Læring fra forskningssamarbejdet 'Nordsøens Digitale Lag'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vistisen, Peter

  2015-01-01

  Denne afrapportering dokumenterer de overordnede indsigter fra forskningssamarbejdet ‘Nordsøens Digitale Lag’ mellem Nordsøen Oceanarium og Center for Interaktive Digitale Medier og Oplevelsesdesign (InDiMedia) ved Aalborg Universitet. Projektets omdrejningspunkt har været en række innovationsfor...

 15. Fra programflade til kontaktflade. Det "moderniserede" public-service koncept i DR´s TV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Søndergaard

  1992-08-01

  Full Text Available Danmarks Radio er en "public service" institution med, hvad dertil hører af forpligtigelser til alsidighed og mangfoldighed i programudbuddet. Sådan har det altid været. Loven blev ikke ændret på det punkt, da DR fik konkur- rence fra TV2. Alligevel har DR de seneste år "moderniseret" sit koncept for "public service" fjernsyn. I denne artikel analyserer Henrik Søndergaard ændringerne i DR´s pro- grampolitik. Blandt andet påpeger han, at en del af ændringerne bort fra en formynderisk paternalistisk holdning til seerne ikke så meget skyldes kon- kurrencen fra TV2 som frigørelsen fra staten og det politiske system. Prio- riteringen af programlægningen og interessen for sendeflader og målgrup- per er derimod en direkte følge af konkurrencen. Sidst i artiklen diskuteres konsekvenserne af denne fokusering på pro- gramkoncepter og målgrupper. Fører bruger-venligheden, hvor alle grup- per får, hvad de gerne vil have, ikke til et virkelighedstab? Bliver det ikke "tamt" fjernsyn?

 16. Pilgrimsfærd fra senantikken til højmiddelalderen

  DEFF Research Database (Denmark)

  McGuire, Brian Patrick

  2007-01-01

  En fortælling om en kvindelig pilgrim til Østen i slutningen af 300-tallet er den første overleverede beretning som giver os et indtryk af, hvordan senantikkens kristne fandt vejen til Jerusalem og de hellige steder. Egerias fortælling er et udgangspunkt for århundreders pilgrimsfærd fra Vest til...

 17. Hvordan påvirker den konceptuelle forståelse usikkerhederne ved forureningsfluxbestemmelser fra punktkilder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Troldborg, Mads; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup

  2010-01-01

  . Metoden er baseret på Bayesiansk invers modellering og håndterer konceptuel usikkerhed vha. flere konceptuelle modeller, heterogenitet vha. en geostatistisk model, og måleusikkerheder. Metoden genererer et stort antal modelsimuleringer, der alle matcher samtlige data fra lokaliteten. En...

 18. FRA2A is a CGG repeat expansion associated with silencing of AFF3.

  Science.gov (United States)

  Metsu, Sofie; Rooms, Liesbeth; Rainger, Jacqueline; Taylor, Martin S; Bengani, Hemant; Wilson, David I; Chilamakuri, Chandra Sekhar Reddy; Morrison, Harris; Vandeweyer, Geert; Reyniers, Edwin; Douglas, Evelyn; Thompson, Geoffrey; Haan, Eric; Gecz, Jozef; Fitzpatrick, David R; Kooy, R Frank

  2014-04-01

  Folate-sensitive fragile sites (FSFS) are a rare cytogenetically visible subset of dynamic mutations. Of the eight molecularly characterized FSFS, four are associated with intellectual disability (ID). Cytogenetic expression results from CGG tri-nucleotide-repeat expansion mutation associated with local CpG hypermethylation and transcriptional silencing. The best studied is the FRAXA site in the FMR1 gene, where large expansions cause fragile X syndrome, the most common inherited ID syndrome. Here we studied three families with FRA2A expression at 2q11 associated with a wide spectrum of neurodevelopmental phenotypes. We identified a polymorphic CGG repeat in a conserved, brain-active alternative promoter of the AFF3 gene, an autosomal homolog of the X-linked AFF2/FMR2 gene: Expansion of the AFF2 CGG repeat causes FRAXE ID. We found that FRA2A-expressing individuals have mosaic expansions of the AFF3 CGG repeat in the range of several hundred repeat units. Moreover, bisulfite sequencing and pyrosequencing both suggest AFF3 promoter hypermethylation. cSNP-analysis demonstrates monoallelic expression of the AFF3 gene in FRA2A carriers thus predicting that FRA2A expression results in functional haploinsufficiency for AFF3 at least in a subset of tissues. By whole-mount in situ hybridization the mouse AFF3 ortholog shows strong regional expression in the developing brain, somites and limb buds in 9.5-12.5dpc mouse embryos. Our data suggest that there may be an association between FRA2A and a delay in the acquisition of motor and language skills in the families studied here. However, additional cases are required to firmly establish a causal relationship.

 19. FRA2A is a CGG repeat expansion associated with silencing of AFF3.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofie Metsu

  2014-04-01

  Full Text Available Folate-sensitive fragile sites (FSFS are a rare cytogenetically visible subset of dynamic mutations. Of the eight molecularly characterized FSFS, four are associated with intellectual disability (ID. Cytogenetic expression results from CGG tri-nucleotide-repeat expansion mutation associated with local CpG hypermethylation and transcriptional silencing. The best studied is the FRAXA site in the FMR1 gene, where large expansions cause fragile X syndrome, the most common inherited ID syndrome. Here we studied three families with FRA2A expression at 2q11 associated with a wide spectrum of neurodevelopmental phenotypes. We identified a polymorphic CGG repeat in a conserved, brain-active alternative promoter of the AFF3 gene, an autosomal homolog of the X-linked AFF2/FMR2 gene: Expansion of the AFF2 CGG repeat causes FRAXE ID. We found that FRA2A-expressing individuals have mosaic expansions of the AFF3 CGG repeat in the range of several hundred repeat units. Moreover, bisulfite sequencing and pyrosequencing both suggest AFF3 promoter hypermethylation. cSNP-analysis demonstrates monoallelic expression of the AFF3 gene in FRA2A carriers thus predicting that FRA2A expression results in functional haploinsufficiency for AFF3 at least in a subset of tissues. By whole-mount in situ hybridization the mouse AFF3 ortholog shows strong regional expression in the developing brain, somites and limb buds in 9.5-12.5dpc mouse embryos. Our data suggest that there may be an association between FRA2A and a delay in the acquisition of motor and language skills in the families studied here. However, additional cases are required to firmly establish a causal relationship.

 20. Sequence of the FRA3B common fragile region: Implications for the mechanism of FHIT deletion

  Science.gov (United States)

  Inoue, Hiroshi; Ishii, Hideshi; Alder, Hansjuerg; Snyder, Eric; Druck, Teresa; Huebner, Kay; Croce, Carlo M.

  1997-01-01

  The hypothesis that chromosomal fragile sites may be “weak links” that result in hot spots for cancer-specific chromosome rearrangements was supported by the discovery that numerous cancer cell homozygous deletions and a familial translocation map within the FHIT gene, which encompasses the common fragile site, FRA3B. Sequence analysis of 276 kb of the FRA3B/FHIT locus and 22 associated cancer cell deletion endpoints shows that this locus is a frequent target of homologous recombination between long interspersed nuclear element sequences resulting in FHIT gene internal deletions, probably as a result of carcinogen-induced damage at FRA3B fragile sites. PMID:9405656

 1. Fra enkelt friluftsliv til adventure - refleksioner over kulturer og værdier i friluftsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andkjær, Søren

  2014-01-01

  Forståelsen af friluftsliv som fagområde og ikke mindst koblingen til idræt er ofte uklar. Friluftsliv i Danmark i dag repræsenterer en lang tradition, som rummer en række forskellige praksisformer og kulturer – fra samlingen omkring bålet i det enkle friluftsliv til kropslige udfordringer i...... adventure. Artiklen præsenterer og diskuterer udviklingen i friluftsliv, forskellige kulturer og værdier knyttet til friluftsliv og giver eksempler på pædagogisk praksis i naturen. Praksiseksemplerne spænder fra det meget kropslige til det mere stemnings-orienterede og repræsenterer dermed forskellige...

 2. Ja, muslimer bør tage afstand fra islamistisk terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyrberg, Torben Bech

  2015-01-01

  At opfordre muslimer til at tage afstand fra vold og terror er første skridt til at integrere dem i et moderne sekulært demokrati. For den proces kræver, at de er villige til at gøre op med religiøs dogmatik, der er uforenelig med demokratiske frihedsrettigheder......At opfordre muslimer til at tage afstand fra vold og terror er første skridt til at integrere dem i et moderne sekulært demokrati. For den proces kræver, at de er villige til at gøre op med religiøs dogmatik, der er uforenelig med demokratiske frihedsrettigheder...

 3. Fra Bach til Beatles på tre måneder!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Anders

  2006-01-01

  Fra Bach til Beatles på tre måneder! Didaktiske overvejelser og erfaringer på baggrund af nyt et-semesters oversigtskursus Anders Bonde Fra og med september 2005 har man på musikuddannelsen ved Aalborg Universitet, som led i implementeringen af en ny tofaglig bachelorstruktur, udviklet et nyt...... mellem kursets målsætning og undervisningens form og indhold skævt. Selv om den skriftlige eksamen i januar 2006 viste et generelt tilfredsstillende resultat, fremstår flere problemer som uløste. På baggrund af en nærmere redegørelse for kursets tilblivelse og struktur diskuteres i nærværende indlæg...

 4. Fra offer til kriger - at opnå et liv i balance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Lars Jørgen; Rodkjær, Lotte Ørneborg; Laursen, Tinne

  2015-01-01

  “Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt. Dokumentarfi......“Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt...

 5. Lavfrekvent støj fra store vindmøller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Henrik; Pedersen, Christian Sejer

  samlede elektriske effekt. Der er forskelle på flere decibel på støjen fra forskellige møller af samme størrelse, selv når møllerne er af samme fabrikat og model. I planlægningsfasen må man derfor indregne en sikkerhedsmargin for at sikre, at de rejste vindmøller vil overholde støjgrænserne. Der findes en...

 6. Politiske konfliktlinjer i Italia : endringer fra "første" til "andre" republikk

  OpenAIRE

  Lindheim, Ingeborg

  2007-01-01

  Vesteuropeisk konfliktlinjeforskning har vært sterkt influert av bidragene til Lipset og Rokkan fra slutten av 1960-tallet. Sentralt i deres arbeid var utarbeidelsen av fire strukturelle konfliktlinjer. Disse hadde historisk sett utøvd betydelig påvirkning på dannelsen av individuelle partipreferanser, og lagt grunnlaget for utviklingen av de vesteuropeiske partisystemene. Som følge av samfunnsmessige endringer og overgangen til avanserte industrisamfunn, har Ronald Inglehart og Scott Flanaga...

 7. Modellering af kviksølvs globale spredning - 1. rejsebrev fra Harvard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Lærke; Skov, Henrik; Glasius, Marianne

  2008-01-01

  Spredning af kviksølv via atmosfæren er et globalt problem. Kviksølv har en lang levetid i atmosfæren og deponerer derfor langt fra den oprindelige kilde. Herefter kan det bioakkumulere, hvilket især sker i den akvatiske fødekæde (figur 1). Gennem bioakkumulationen ender kviksølv i det øverste le...

 8. Rensing av avløpsvann fra settefiskanlegg med Algas Microfilter

  OpenAIRE

  Ohren, J.A.

  1987-01-01

  Rensing av avløpsvann fra settefiskanlegg er foretatt med Algas Microfilter: Under vanlig drift var avløpsvannets innhold av suspendert stoff, TOC, total nitrogen og total fosfor lavt. Renseeffektene var følgelig også lave. Ved vask av fiskekarene i settefiskanlegget økte ovennevnte innhold av forurensninger i avløpsvannet betydelig. Renseeffektene gjennom silen økte også betydelig. Algas

 9. At frigøre (sig fra) mors begær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2011-01-01

  Artiklen tager afsæt i den feministiske kritik af Antichrist ud fra den påstand, at det er en kritik der ikke har blik for filmens æstetiske dimensioner. I stedet foreslås en læsning af filmen som én lang udfoldelse af det, Freud har kaldt "urscenen", dvs. barnets forestillig om forældrenes seksu...

 10. Basis for strategizing agri-food innovation:resultater fra baggrundsstudier og workshops

  OpenAIRE

  Rasmussen, Birgitte; Vedsmand, Tomas

  2009-01-01

  Denne rapport indeholder en rapportering af baggrundsstudier og workshops i forbindelse med projektet ’Jordbrugs- og fødevaresektorens udviklingsmuligheder i et regionalt innovationssystem perspektiv’. Baggrundsstudierne omfatter tilgange til regional regionaludvikling, strategi og innovation, erfaringer fra danske dialogprojekter samt review af danske regionale strategier. Workshops er gennemført perioden 2007 til 2009 i samarbejde med: • Jordbrugsklyngen under Bornholms Vækstforum: ’Innovat...

 11. FraTAct for Transforming A Nescient Process Activity Into an Intelligent Process Activity

  OpenAIRE

  Rafiqul Haque; Nenad B. Krdzavac

  2014-01-01

  Existing business process technologies support defining only nescient activities. Currently there is no solution that underpins transforming a nescient activity into intelligent activity. In this paper, we address this shortcoming of the state of the art. We offer a framework ‘FraTAct’ for transforming regulation intensive nescient activities of a financial service business process into intelligent activities. Financial service industries has been experiencing enormous challenges since the la...

 12. Sundhed på tv. Fra læge til sundhedsguru

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Christa Lykke

  2013-01-01

  Artiklen beskæftiger sig med den danske public service-kanal, DR’s, sundhedsprogrammer i perioden fra 1990’erne til 2012. Undersøgelsen baserer sig på en empirisk, kvalitativ indholdsanalyse af udvalgte programmer om sundhed på DR med henblik på en udredning af det diskursive indhold i forestilli......Artiklen beskæftiger sig med den danske public service-kanal, DR’s, sundhedsprogrammer i perioden fra 1990’erne til 2012. Undersøgelsen baserer sig på en empirisk, kvalitativ indholdsanalyse af udvalgte programmer om sundhed på DR med henblik på en udredning af det diskursive indhold i...... forestillinger om sundhed. Programmernes formål, genre, seer-henvendelse og vidensformidlende sigte adresseres. Artiklen er informeret af medialiseringsteori og belyser, hvordan tv-mediet fra at have hentet den sundhedsfaglige ekspertise i institutioner uden for mediet selv, i stigende grad anvender know......-how eksperter, tilpasset og iscenesat med henblik på at opfylde de krav, tv-mediet stiller til dramatisk vellykket underholdning. Artiklen belyser, hvordan oplysning om sygdom, behandling og pleje, formidlet af lægevidenskabelig ekspertise og lægfolk, spillede en central rolle i de tidlige oplysningsprogrammer...

 13. The strawberry pathogenesis-related 10 (PR-10) Fra a proteins control flavonoid biosynthesis by binding to metabolic intermediates.

  Science.gov (United States)

  Casañal, Ana; Zander, Ulrich; Muñoz, Cristina; Dupeux, Florine; Luque, Irene; Botella, Miguel Angel; Schwab, Wilfried; Valpuesta, Victoriano; Marquez, José A

  2013-12-06

  Pathogenesis-related 10 (PR-10) proteins are involved in many aspects of plant biology but their molecular function is still unclear. They are related by sequence and structural homology to mammalian lipid transport and plant abscisic acid receptor proteins and are predicted to have cavities for ligand binding. Recently, three new members of the PR-10 family, the Fra a proteins, have been identified in strawberry, where they are required for the activity of the flavonoid biosynthesis pathway, which is essential for the development of color and flavor in fruits. Here, we show that Fra a proteins bind natural flavonoids with different selectivity and affinities in the low μm range. The structural analysis of Fra a 1 E and a Fra a 3-catechin complex indicates that loops L3, L5, and L7 surrounding the ligand-binding cavity show significant flexibility in the apo forms but close over the ligand in the Fra a 3-catechin complex. Our findings provide mechanistic insight on the function of Fra a proteins and suggest that PR-10 proteins, which are widespread in plants, may play a role in the control of secondary metabolic pathways by binding to metabolic intermediates.

 14. PISA-undersøgelsen - kan den bruges til noget?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena; Jankvist, Uffe Thomas; Fink, Klaus

  2014-01-01

  Der gives beskrivelser af det indhold i PISA-rapporterne, som kan betyde noget for, hvordan matematiklærere og didaktikere kan handle. Med fokus på PISA 2012 gengives 4 matematik-spørgsmål, hovedresultater fra elevbesvarelser af opgaver og spørgeskemaer samt forklaringer og nye didaktiske spørgsm....... Der sammenlignes også kort med TIMSS 2011....

 15. Enhanced Expression of FRA16B using AT-Rich DNA Binding Chemicals in a Woman with Secondary Amenorrhoea.

  Science.gov (United States)

  Bhavani, Gunasekaran; Sivaprakash, S; Samuel, Chandra R; Santhiya, Sathiyavedu Thyagarajan

  2017-06-01

  Fragile sites represent regions of chromatin that fail to compact during mitosis. Based on the prevalence and pattern of inheritance they are classified as rare fragile sites or common fragile sites. Rare fragile sites either occur spontaneously or can be induced by certain AT-specific binding chemicals namely distamycin, Hoechst 33258, Berenil and others. The most common of all rare autosomal fragile sites is fra(16)(q22) with a heterozygote frequency of ~5%. FRA16B results from an expansion of a 33 bp AT-rich Minisatellite repeat. These rare forms are usually heritable and segregate in a Mendelian fashion. The proband who was referred for secondary amenorrhoea, revealed 46,XX,fra(16)(q22.1)pat karyotype. Her father and younger sibling were also found to be carriers. This study aimed to delineate the genotypic and phenotypic features exhibited by these carriers and to evaluate FRA16B expression using AT-specific binding chemicals. The additives employed were Berenil, BrdU and Hoechst 33258. Berenil at a concentration of 150 µg/ml showed the highest expression of FRA16B. Although the recent breakthrough in molecular characterization of fragile sites plays a critical role in comprehending their association with various diseases, the physiological link between them and amenorrhoea is not clearly understood.

 16. Teknologiske tiltag på bedriftsniveau til reduktion af ammoniakfordampning og nitratudvaskning fra svineproduktion

  OpenAIRE

  Nauta Ibsen, Benjamin; Stoltze Kaspersen, Bjarke; Kramp, Thue; Jacobsen, Christina; Holmgaard, Frank

  2003-01-01

  Nærværende projekt omhandler teknologiske løsningsmuligheder til reduktion af svineproduktionens ammoniak- og nitrattab på bedriftsniveau. De behandlede tiltag er: v-formede gyllekanaler, gylleforsuring, kemisk scrubber, biologisk scrubber, gyllekøling samt øget anvendelse af nedfældning og efterafgrøder. Tiltagene vurderes ud fra et dualistisk kriterie, der indeholder en miljømæssig og en økonomisk dimension. Førstnævnte er fokuseret omkring den enkelte teknologis evne til at red...

 17. Skuffende redegørelse fra C20-selskaberne om bestyrelsesmedlemmers uafhængighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Marina Bitsch

  2011-01-01

  mediebevågenhed. Det er derfor skuffende at måtte konstatere, at denne artikels undersøgelse af C20-selskabernes redegørelser om deres bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed viser, at kvaliteten af de offentliggjorte oplysninger er så utilstrækkelige, at de ikke fortjener betegnelsen best practice.......Sammensætningen af selskabers bestyrelse fylder meget i corporate governance-debatten i Danmark og er samtidig tillagt et helt afsnit i de gældende corporate governance-anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. C20-selskaberne er de aktieselskaber i Danmark, der nyder størst...

 18. Kamerabasert navigasjon ved hjelp av landemerker med ukjent avstand fra kameraplanet

  OpenAIRE

  Engen, Simen Tvedt

  2015-01-01

  Kamerabasert navigasjon er en metode for å estimere posisjon og orientering til en plattform ved hjelp av informasjon fra optiske kamerabilder. Det kan være aktuelt i flere situasjoner. Eksempler på dette kan være der det ikke finnes eller er dårlig GPS dekning som innendørs, i et urbant miljø, under vann eller i situasjoner der hvor GPS signalet blir jammet . Oppgavens mål er å gjøre seg kjent med kamerabasert navigasjon og videre se om implementering av akselerasjon- og vinkelhastighetsmål...

 19. Kulturen som brobygger og arena for livsutfoldelse. Erfaringer fra et musikkprosjekt i en flyktningleir i Libanon

  OpenAIRE

  Storsve, Vegar

  2012-01-01

  Erfaringer fra et musikkprosjekt i en flyktningleir i Libanon. Musikk har mange verdier som alle barn bør få nyte godt av. Ved å dele kompetanse med musikere, lærere, sosialarbeidere og organisasjonsledere i palestinske flyktningleirer i Libanon, kan vi bidra til at også palestinske barn kan få et tilskudd til å utvikle sin selvfølelse. Gjennom de siste årene er det mange som har engasjert seg i utvidelsen av prosjektet, som i utgangspunktet var, og fortsatt er, en del av NORWACs Mental helse...

 20. Fitoconstituintes isolados da fração em diclorometano das folhas de Vernonia tweediana Baker

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Basso Zanon

  Full Text Available Fracionamento cromatográfico da fração em diclorometano obtida do extrato etanólico das folhas de Vernonia tweediana Baker (Asteraceae conduziu ao isolamento de α-amirina, β-amirina, lupeol, β-sitosterol, estigmasterol e espinasterol. As estruturas foram identificadas através de técnicas espectroscópicas usuais, além da comparação com dados relatados na literatura. Os compostos isolados são relatados pela primeira vez para a espécie V. tweediana.

 1. Radioaktivt cesium i noen reinbeite-lav fra sentralnorske fjellstrøk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eldar Gaare

  1986-06-01

  Full Text Available Flere institusjoner har søkt å skaffe oversikt over den ujevne belastning ulike fjellavsnitt har fått i Skandinavia, særlig med tanke på forholdene for vill og tam rein. Våre resultater viser at en trenger store prøveserier av lav fra hvert fjellområde for å kunne foreta slike sammenligninger. På den annen side er det gode muligheter for å begrense samleprogrammet ved stratifiering etter høgde og eksponering.

 2. Middelalderkeramikk : en synkron og diakron analyse av keramikkmaterialet fra Oslogate 6

  OpenAIRE

  Bueklev, Ann Monica Jensen

  2006-01-01

  Denne avhandlingen tar for seg keramikk materialet fra utgravingen på feltet Oslogate 6 i Gamlebyen, Oslo. Under utgravinger i byer med røtter i middelalderen er keramikk en av de vanligste funngruppene. Så vidt vites har man ikke hatt en egen produksjon av keramikk her til lands under middelalderen, trolig er det meste av keramikken importert. Dette har ført til at man tradisjonelt har brukt keramikk til å belyse spørsmål rundt handelskontakter og variasjoner innen denne. Keramikk har også o...

 3. [CONTATTI SONORI] Morfologia e poetica della musica di Dave Holland fra gli anni Settanta e Ottanta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giuseppe Sergi

  2015-02-01

  Full Text Available La musica del contrabbassista inglese Dave Holland ha radici nel jazz ma dialoga con i linguaggi della tradizione colta. Le esigenze compositive si affiancano alla necessità dell'improvvisazione. Holland espone così la propria poetica: «gli uccelli si riuniscono per cantare insieme, ognuno affermando con il canto la propria libertà. Il mio desiderio è condividere il medesimo spirito con i musicisti e comunicarlo alla gente». Questo studio affronta un'analisi di incisioni significative che mettono in luce i risultati musicali di tale pensiero. Il brano Conference of the birds è un manifesto poetico: esso spicca per le scelte sonore, la metrica, l'incrocio delle voci e le giustapposizioni modali. First snow si caratterizza per la correlazione tra il trattamento armonico e la natura modale delle proposte melodiche. Homecoming presenta una peculiare sequenza di episodi musicali e un significativo rapporto fra soluzioni melodiche e armoniche di carattere tonale e modale. L'analisi solleva interrogativi di rilievo: quali strategie compositive e performative vengono adottate nella musica di Dave Holland? Che legame esse intrattengono con il linguaggio del jazz o della musica 'd'arte'? Che tipo di equilibrio si crea fra la dimensione compositiva e l'improvvisazione? Tentando di fornire risposte a tali domande questo studio mette in luce gli elementi rilevanti della musica di uno maggiori compositori e musicisti del jazz strumentale.

 4. Opbygning af alliance. Musikterapi med en teenagepige fra børnepsykiatrien med diagnosen infantil autisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inge Nygaard Pedersen

  2003-03-01

  Full Text Available Denne artikel er et forsøg på at bringe læseren med ind i atmosfæren, i oplevelsen og overvejelserne i forbindelse med opstart på et musikterapiforløb med en patient, som er meget svær at få kontakt med. Den er skrevet i et detaljerigt praksisnært sprog og har på én gang til for mål at starte på dokumentation af musikterapeutisk arbejde i børnepsykiatrien på musikterapiklinikken,APS og at formidle de mange facetter i et allianceopbyggende arbejde med en meget kontaktsvag patient. Artiklen beskriver prøveforløb og første del af et behandlingsforløb og er bygget op, således at praksisbeskrivelser fra enkelte sessioner efterfølges af teoretiske overvejelser over klinisk praksis. Beskrivelsen af prøveforløbet danner samtidig udgangspunkt for en artikel af min kollega Ulla Holck, hvori hun diskuterer musikterapiens appel og virkefelt ud fra et interaktionsteoretisk perspektiv.

 5. Metodeudvikling i omsorgsforskningen med inspiration fra den franske filosof Michel Foucaults arbejde med brud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Kirsten; Lomborg, Kirsten; Beedholm, Kirsten

  Titel: METODEUDVIKLING I OMSORGSFORSKNINGEN MED INSPIRATION FRA DEN FRANSKE FILOSOF MICHEL FOUCAULTS ARBEJDE MED BRUD Baggrund Inden for omsorgsforskning har den franske filosof Michel Foucaults forfatterskab inspireret til diskursanalytiske eller magtanalytiske undersøgelser. Forfatterskabet...... efterfølgende til at udvikle sin metode i Foucaults forfatterskab. Metode Med afsæt i den franske historiske epistomologi-tradition og med særlig vægt på Michel Foucaults forfatterskab præsenterer vi med eksempler fra egen forskning vores overvejelser over, hvordan man med brug af Foucaults begreb om 'brud' kan......, og for det andet, at det er metoden - eller blikket - der bestemmer, hvordan spørgsmålet stilles, og efterfølgende hvordan undersøgelsen gennemføres. Konklusion Ved at arbejde med Foucaults begreb om 'brud' kan der udvikles typer af spørgsmål og metoder, som gør det muligt for forskeren at rette det...

 6. Experimentally obtaining on-line FRA in transformers by injecting controlled pulses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Gómez-Luna

  2013-04-01

  Full Text Available Transformer monitoring based on the operating condition (on-line test has boomed in recent years because it allows early detection of risk situations or limitations regarding use to make appropriate decisions before a failure occurs. Frequency response analysis (FRA is one of the most heavily researched techniques for on-line development; it is based on obtaining a transformer’s frequency response (admittance, impedance or transfer function in a given bandwidth. This paper presents an experimental method for obtaining the frequency response with the transformer in service by injecting controlled pulses of the voltage signal using an external electronic circuit. Once the voltage and current signals had been recorded, the wavelet transform was used via multi-resolution analysis (MRA for filtering. This led to results being obtained without noise interference from the electrical system. The transfer function was obtained in terms of impedance, using the fast Fourier transform (FFT. The proposed method represented an alternative in solving some problems arising from the on-line FRA technique such as filtering and results’ repeatability. The tests involved a 5-kVA 1150/345 V three-phase transformer and a 3-kVA, 7620/240 V single-phase transformer in the Universidad del Valle’s High Voltage Laboratory.

 7. Opsamling af studerendes svardata fra Study Quiz – en case beskrivelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahler, Thomas; Bader, Steffen

  2015-01-01

  Denne artikel er en case beskrivelse af et projekt- og implementeringsforløb af en mobil applikation ved navn Study Quiz i Fysioterapeutuddannelsen på University College Lillebælt (UCL). Artiklen består dels i beskrivelse af app’ens funktionsmuligheder og dels i en eksemplarisk beskrivelse af......, hvorledes én af app’ens funktioner har været anvendt på Fysioterapeutuddannelsen. Fokus i beskrivelserne er primært, hvordan app’en kan anvendes, og er blevet anvendt, til at opsamle svardata fra de studerende, og på hvordan disse data kan bruges til at kvalificere undervisningsplanlægningen. De indhentede...... erfaringer fra implementeringen bliver præsenteret, og på den baggrund fremsættes en række anbefalinger, som yderligere kan kvalificere den fortsatte implementering af app’en i UCL, men som også kan gælde implementering af tilsvarende teknologier i andre undervisermiljøer....

 8. Design af computerspil i undervisningen: fra indfødt spilverdenen til reflekteret designer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Majgaard, Gunver

  2012-01-01

  Hvad sker der i transformationen fra indfødt i spilverdenen til professionel designer af fremtidens computerspil? – og hvordan drager vi fordel af, at de kommende designere selv har en baggrund som indfødte i spilverdenen? Indfødte i spilverdenen er folk som er vokset op med digitale spil. En...... de studerende har lært i designprocessen. Sammenfattende redegør artiklen for, disse studerendes første rejse fra indfødte i spilverdenen til reflekterende designere. Artiklen viser desuden, at der er et meget dynamisk frugtbart forhold mellem det at spille spil og det at designe spil....... gruppe af studerende deltog i et kursus, hvor de skulle programmere spil. Det var målet, at de studerende skulle omsætte noget af deres erfaring som indfødte i spilverdenen til aktive kompetencer i design af spil. De studerende tilegnede sig desuden et mere professionelt forhold til hvad spil er, hvordan...

 9. Bakteriell produksjon av sulfid for felling av metaller i avløpsvann fra gruver optimalisering og oppskalering av prosessen

  OpenAIRE

  Nygaard, K.; Christensen, B

  1995-01-01

  Det er gjennomført forsøk i laboratorieskala og i liten pilotskala for å vurdere om bakteriell sulfat-reduksjon kan utnyttes til å produsere hydrogensulfid for felling av tungmetaller i sur avrenning fra nedlagte kisgruver. Det ble tilført etanol som vekstsubstrat for bakteriene. I laboratorieforsøkene ble det påvist sulfatreduksjonsaktivitet allerede etter få dager, mens det i pilotforsøkene tok ca 7 uker å få i gang prosessen. Metaller ble fjernet fra vannfasen som metallsulfider. Effektivi...

 10. Realtidsdetektering af bilkøer på vejnettet på baggrund af GPS data fra kørende biler - Floating Car Data (FCD)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lahrmann, Harry Spaabæk; Torp, Kristian

  2004-01-01

  GPS data fra kørende biler vil sandsynligvis I fremtiden erstatte traditionelle spoler I vejene som grundlaget for realtidstrafikinformation. I denne artikel beskrives et projekt under EU´s VIKING program, hvor der er udviklet udstyr til indsamling og behandling af GPS data fra kørende biler med ...

 11. Overføring av avløpsvann fra Bekkelaget rensedistrikt til Sentralrenseanlegget Vest (SRV). Noen vurderinger av VA-tekniske konsekvenser. VA 12/85

  OpenAIRE

  Vråle, L.

  1985-01-01

  Undersøkelsen viser at en overføring av 1/3 part av avløpsvannet fra Bekkelaget rensedistrikt til SRV, vil redusere utslippet fra Bekkelaget vesentlig og totalbelastningen fra de to renseanleggene til fjorden fra 113 tonn P/år i 1984 til 46 tonn P/år med alt. høy rensegrad ved SRV. Oksygenbehovet i utslippet vil reduseres lite, fra 14.000 tonn O/år til 13.000 tonn O/år. Ved overføring av alt avløpsvann til SRV viser beregningene at fosforutslippene kan reduseres til 48 tonnP/år med alt. høy r...

 12. QUEST-lærere fra Holstebro får ny naturfags”trailer” i spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lysgaard, Troels; Sørensen, Allan; Nielsen, Birgitte Lund

  Ungdomsskolen i Holstebro fik mulighed for at udstyre en ny naturfagstrailer til brug for kommunens naturfagslærere. I den forbindelse var det oplagt at anvende netværket fra to år i QUEST projektet. Derfor har naturfagslærere på efteruddannelse i QUEST målsat, designet og afprøvet undervisningsi...

 13. QUEST-lærere fra Holstebro får ny naturfags”trailer” i spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lysgaard, Troels; Sørensen, Allan; Nielsen, Birgitte Lund

  2015-01-01

  Ungdomsskolen i Holstebro fik mulighed for at udstyre en ny naturfagstrailer til brug for kommunens naturfagslærere. I den forbindelse var det oplagt at anvende netværket fra to år i QUEST projektet. Derfor har naturfagslærere på efteruddannelse i QUEST målsat, designet og afprøvet undervisningsi...

 14. FRA2 Is a STAT5 Target Gene Regulated by IL-2 in Human CD4 T Cells

  Science.gov (United States)

  Rani, Aradhana; Greenlaw, Roseanna; Runglall, Manohursingh; Jurcevic, Stipo; John, Susan

  2014-01-01

  Signal transducers and activators of transcription 5(STAT5) are cytokine induced signaling proteins, which regulate key immunological processes, such as tolerance induction, maintenance of homeostasis, and CD4 T-effector cell differentiation. In this study, transcriptional targets of STAT5 in CD4 T cells were studied by Chromatin Immunoprecipitation (ChIP). Genomic mapping of the sites cloned and identified in this study revealed the striking observation that the majority of STAT5-binding sites mapped to intergenic (>50 kb upstream) or intronic, rather than promoter proximal regions. Of the 105 STAT5 responsive binding sites identified, 94% contained the canonical (IFN-γ activation site) GAS motifs. A number of putative target genes identified here are associated with tumor biology. Here, we identified Fos-related antigen 2 (FRA2) as a transcriptional target of IL-2 regulated STAT5. FRA2 is a basic -leucine zipper (bZIP) motif ‘Fos’ family transcription factor that is part of the AP-1 transcription factor complex and is also known to play a critical role in the progression of human tumours and more recently as a determinant of T cell plasticity. The binding site mapped to an internal intron within the FRA2 gene. The epigenetic architecture of FRA2, characterizes a transcriptionally active promoter as indicated by enrichment for histone methylation marks H3K4me1, H3K4me2, H3K4me3, and transcription/elongation associated marks H2BK5me1 and H4K20me1. FRA2 is regulated by IL-2 in activated CD4 T cells. Consistently, STAT5 bound to GAS sequence in the internal intron of FRA2 and reporter gene assays confirmed IL-2 induced STAT5 binding and transcriptional activation. Furthermore, addition of JAK3 inhibitor (R333) or Daclizumab inhibited the induction in TCR stimulated cells. Taken together, our data suggest that FRA2 is a novel STAT5 target gene, regulated by IL-2 in activated CD4 T cells. PMID:24587342

 15. Lavfrekvent støj fra store vindmøller - opdateret 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Henrik; Pedersen, Christian Sejer; Pedersen, Steffen

  for lavfrekvent støj også er opfyldt. Dette holder således ikke. Miljøstyrelsen har hidtil forklaret sig med uenighed i målemetoder. Den nye rapport viser imidlertid, at det heller ikke holder, når man bruger Miljøstyrelsens målemetode. - Der er forskelle på flere decibel på støjen fra forskellige møller af samme...... størrelse og type. I planlægningsfasen er det derfor nødvendigt at benytte en sikkerhedsmargin på nogle decibel for at sikre, at de rejste møller overholder støjkravene. Hvis man undlader en sikkerhedsmargin, er der 50 % risiko, for at den eller de rejste møller støjer mere, end man har regnet med, og...

 16. Forsvarlig å fjerne PSV- fra ESD-ventiler på Kårstø?

  OpenAIRE

  Grønås, Rune; Lauritzen, Carl

  2008-01-01

  Oppgaven drøfter om fjerning av trykksikkerhetsventil (PSV) fra nødavstengingsventil (ESD) er forsvarlig å gjennomføre. En fjerning er ønskelig da Kårstø er usikre på om personell på området stiller på trykksikkerhetsventilene, og det er da usikkert hva slags utløpstrykk PSV ventilene er stilt inn på. Drøftingen viser at det skal være mulig å fjerne PSV ventil dersom godt vedlikehold og trykktesting av aktuelle ventiler før aktivering gjennomføres og hyppige kontroller av bløder ved aktiverin...

 17. Rapport vedrørende bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning fra 2004-2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Jesper Wiborg; Larsen, Birger; Lund, Haakon

  veldefineret eller velafgrænset forskningsområde er det en udfordring at identificere et velegnet datasæt til analysen. Grundet problemer med dækningsgrad og med at isolere IKT-området anvendes en kombination af to databaser i analysen: INSPEC og Scopus.  Dette betyder at analysens fokus er på tekniske og...... Scopus. Disse inkluderer publikationer fra konferencer som er en vigtig publikationskanal indenfor IKT-området. Det bekræftes af analysens resultater. Resultaterne viser at Danmarks hovedvægt på IKT-området ligger indenfor gruppe B (Electrical and Electronic Engineering) efterfulgt af gruppe C (Computers...

 18. Rapport fra Riskens soppkurs i Eikesdalen 25.-28.09.2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Rapporten indeholder en analyse af over 800 fund af storsvampe fra den klimatisk set meget varme hassel-og elmedominerede Eikesdal i Nordvestnorge. Der blev fundet 447 arter på workshoppen (3 dage) på trods af meget tørre forhold, heraf 40 rødlistede arter, 11 nye arter for Norge og to med 2....... gangsfund. Det mest epokegørende fund var hjortetrøflen Elaphomyces virgatosporus, der overalt er anset for meget sjælden, og her blev fundet langt længere nordpå end hidtil og lige på grænsen af dens mykorrhizapartners nordlige udbredelsesgrænse (hassel)....

 19. Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lillian Buus

  2010-10-01

  Full Text Available I foråret 2008 blev der etableret et samarbejde mellem det Samfundsvidenskabelige fakultets it-afdeling og E-Læringssamarbejdet (ELSA på Aalborg Universitet med henblik på at implementere Moodle som e-læringsplatform på Det Samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden var et ønske om at etablere et virtuelt læringsmiljø, hvor der er mulighed for andet en blot formidling fra administration og undervisere til de studerende. I denne artikel vil jeg belyse den udviklingsproces og nogle af de didaktiske overvejelser, der har været i spil under implementeringen af Moodle. Endvidere inddrages evalueringer foretaget undervejs, samt resultater vedr. brugen af Moodle, indsamlet et stykke inde i processen med henblik på at belyse de pædagogiske forandringer.

 20. Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buus, Lillian

  2010-01-01

  I foråret 2008 blev der etableret et samarbejde mellem det Samfunds-videnskabelige fakultets it-afdeling og E-Læringssamarbejdet (ELSA) på Aalborg Universitet med henblik på at implementere Moodle som e-læringsplatform på Det Samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden var et ønske om at etablere...... et virtuelt læringsmiljø, hvor der er mulighed for andet en blot formidling fra administration og undervisere til de stude-rende. I denne artikel vil jeg belyse den udviklingsproces og nogle af de didaktiske overvejelser, der har været i spil under implementeringen af Moodle. Endvidere inddrages...... evalueringer foretaget undervejs, samt resultater vedr. brugen af Moodle, indsamlet et stykke inde i processen med henblik på at belyse de pædagogiske forandringer....

 1. Statens helseundersøkelser: Fra tuberkulosekamp til mangesidig epidemiologisk virksomhet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjell Bjartveit

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1940 ble skjermbildefotografering tatt i bruk i tuberkulosearbeidet. Statens skjermbildefotografering bleopprettet i 1943 for at dette helsetilbudet kunne nå frem til alle. Fra 1952 var virksomheten landsdekkende.Screeningen ble utført av team som besøkte alle kommuner med buss eller båt. Resultatene ble meddelt den lokalehelsetjeneste, som tok seg av oppfølgingen.I 1962 ble Det sentrale tuberkuloseregister opprettet. Fra 1969 ble totalundersøkelsene gradvis avløst av selektivetuberkuloseundersøkelser. Risiko ble beregnet på grunnlag av resultater fra tidligere masseundersøkelser, ogbare personer med relativt høy risiko ble innbudt.På 1950-60-tallet ble undersøkelsene utvidet med enkelte større epidemiologiske prosjekter. I 1970-80-åreneble det gjennomført omfattende kartlegginger av risikofaktorer for hjerte-karsykdom i tre fylker, og i 1985 startetdet såkalte 40-åringsprogrammet, som fra 1993 er landsomfattende. Alle kommuner besøkes med tre års intervall.Ved hver runde innbys alle personer 40-42 år til undersøkelse mhp. kardiovaskulær risiko. Undersøkelsene er entotalpakke som omfatter overvåking, forskning, undervisning og forebygging ved masse- og høyrisikostrategi.I 1986 ble navnet endret til Statens helseundersøkelser. Institusjonen er i dag engasjert i mangesidig virksomhetinnenfor forebygging og epidemiologi. Epidemiologisk forskning, rådgivning og helseopplysning spiller ensentral rolle. Opp gjennom årene er det samlet en unik datakilde som burde ha vært utnyttet mer inngående.Bjartveit K. The National Health Screening Service: From fight against tuberculosis to many-sidedepidemiological activities. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 157-174. ENGLISH SUMMARYFrom 1940 miniature chest X-ray screening was used in tuberculosis work. In 1943 the National Mass RadiographyService was established so that this health measure could be offered everyone. From 1952 onwards thisservice covered the entire

 2. Estimativa das frações dos carboidratos, da casca e polpa desidratada de café (Coffea arabica L. armazenadas em diferentes períodos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barcelos Adauto Ferreira

  2001-01-01

  Full Text Available O objetivo do experimento foi estimar as frações A, B1, B2 e C dos carboidratos da casca e da polpa desidratada das cultivares de café Catuaí, Rubi e Mundo Novo. A polpa foi obtida pela despolpa úmida em despolpador mecânico e, em seguida, seca ao sol até 13% de umidade. Os materiais foram armazenados em sacos de ráfia em ambiente coberto, ventilado e seco, com amostragem em triplicata a cada 90 dias. As frações foram determinadas conforme descrito no modelo do CNCPS. Houve acréscimo no teor das frações A e B1 e redução nas frações B2 e C, à medida que se aumentou o tempo de armazenamento. A cultivar Catuaí, apresentou maior valor para a fração A, comparada a Rubi e Mundo Novo. Essa diferença chegou a 28%, em relação a Mundo Novo. A fração B1 foi maior nas cultivares Catuaí e Rubi, comparada a Mundo Novo. A cultivar Mundo Novo apresentou maior valor para a fração B2 comparada às cultivares Catuaí e Rubi. Não foi encontrada diferença significativa entre as cultivares na fração C. A casca de café apresentou maior valor para as frações A e B1 e menor para a fração B2 comparada à polpa desidratada, ao passo que a fração C foi maior na polpa em comparação à casca de café. O armazenamento por doze meses alterou a proporção dos carboidratos, reduzindo as frações de degradabilidade lenta e não degradável, em detrimento da fração de degradabilidade rápida. A casca e polpa são materiais com alta proporção de carboidratos indisponíveis, o que pode limitar a sua utilização em grandes quantidades para os ruminantes.

 3. Antonio Mollari fra Canova e Valadier / Antonio Mollari between Canova and Valadier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisa Debenedetti

  2014-04-01

  Full Text Available Non è difficile inserire Antonio Mollari in un contesto europeo. Ad Antonio Canova lo lega una prima, importantissima lettera del 4 maggio 1807 nella quale, in seguito ad un invito trasmessogli dallo scultore, ma di cui è responsabile Filippo III Colonna, enumera tutte le sue opere; la seconda risale al 25 febbraio 1809. Dalla prima missiva si riescono a stabilire numerosi contatti con Giuseppe Valadier: a Corridonia (Collegiata dei Santi Pietro, Paolo e Donato; Ospedale e Chiesa di San Salvatore e a Macerata (Palazzo Conti già Ugolini. Tanto da giungere a considerare Mollari come il continuatore del Valadier nei cantieri marchigiani, dove la presenza del Maestro si manifesta come una sovrapposizione di motivi francesizzanti a soluzioni palladiane: componenti entrambe presenti nel Palazzo Tomassini a Corridonia, ricondotto al Maceratese. Fra l’altro le pagine di due Taccuini valadieriani, certo a lui note, si possono considerare a metà strada fra l’esercizio tipologico ed il modello. It’s not difficult to insert Antonio Mollari into a European context. A first very important letter, dated May 4th 1807, links him to Antonio Canova whereby, after inviting him, by wish of Phillip Colonna III , he then makes a list of all his works of art; the second is dated February 25th 1809. Various contacts with Giuseppe Valadier can be established from the first letter: in Corridonia (Saints Peter, Paul and Donato Collegiate church; St. Saviour’s Hospital and Church and in Macerata (Conti Palace ex Ugolini. So much so as to regard Mollari as Valadier’s continuator in the Marche construction sites, where the Maestro’s presence is expressed like a superimposition of Frenchified motives for Palladian solutions: both components being present in the Tomassini Palace in Corridonia, which can be traced back to Mollari. Moreover the pages of two Valdier Notebooks, which he must have known about, can be considered half way between a typological exercise

 4. O ensino de frações sob o olhar de discentes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafael Pontes Lima

  2012-12-01

  Full Text Available Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de campo sobre o ensino de frações que teve como objetivo realizar um diagnóstico do ensino de frações a partir da opinião de discentes. A produção das informações foi realizada por meio da aplicação de um formulário a 222 alunos de matemática de escolas públicas e privadas da cidade de Macapá/AP. As informações produzidas após terem sido sistematizadas e analisadas permitiram concluir que a maioria dos alunos possui entre 12 e 14 anos. Sobre a dificuldade em aprender matemática, 94% dos alunos respondeu que não sente dificuldade ou apenas um pouco, 21,6% e 72,1% respectivamente. Para o hábito de estudar matemática, 49% dos alunos afirmaram estudar apenas na véspera da prova. Sobre as notas na disciplina de matemática, a maioria respondeu estar na média, 61%. Cerca de 50% dos alunos apontaram as operações com divisão como as mais difíceis de serem realizadas. Para o domínio da tabuada, 57% afirmou não possuir domínio. Quanto ao uso de tecnologia computacional, 47% dos alunos disse possuir computador pessoal, e 51% dos alunos disse acessar internet em casa. No entanto, 91% afirmou não ter tido aula de informática no laboratório de informática.

 5. Nintedanib inhibits macrophage activation and ameliorates vascular and fibrotic manifestations in the Fra2 mouse model of systemic sclerosis.

  Science.gov (United States)

  Huang, Jingang; Maier, Christiane; Zhang, Yun; Soare, Alina; Dees, Clara; Beyer, Christian; Harre, Ulrike; Chen, Chih-Wei; Distler, Oliver; Schett, Georg; Wollin, Lutz; Distler, Jörg H W

  2017-11-01

  Nintedanib is an inhibitor targeting platelet-derived growth factor receptor, fibroblast growth factor receptor and vascular endothelial growth factor receptor tyrosine kinases that has recently been approved for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis. The aim of this study was to analyse the effects of nintedanib in the fos-related antigen-2 (Fra2) mouse model of systemic sclerosis (SSc). The effects of nintedanib on pulmonary arterial hypertension with proliferation of pulmonary vascular smooth muscle cells (PVSMCs) and luminal occlusion, on microvascular disease with apoptosis of microvascular endothelial cells (MVECs) and on fibroblast activation with myofibroblast differentiation and accumulation of extracellular matrix were analysed. We also studied the effects of nintedanib on the levels of key mediators involved in the pathogenesis of SSc and on macrophage polarisation. Nintedanib inhibited proliferation of PVSMCs and prevented thickening of the vessel walls and luminal occlusion of pulmonary arteries. Treatment with nintedanib also inhibited apoptosis of MVECs and blunted the capillary rarefaction in Fra2-transgenic mice. These effects were associated with a normalisation of the serum levels of vascular endothelial growth factor in Fra2 mice on treatment with nintedanib. Nintedanib also effectively blocked myofibroblast differentiation and reduced pulmonary, dermal and myocardial fibrosis in Fra2-transgenic mice. The antifibrotic effects of nintedanib were associated with impaired M2 polarisation of monocytes and reduced numbers of M2 macrophages. Nintedanib targets core features of SSc in Fra2-transgenic mice and ameliorates histological features of pulmonary arterial hypertension, destructive microangiopathy and pulmonary and dermal fibrosis. These data might have direct implications for the ongoing phase III clinical trial with nintedanib in SSc-associated interstitial lung disease. © Article author(s) (or their employer(s) unless otherwise

 6. Cochrane i Norge - Hvordan formidler vi resultatene fra Cochrane-oversikter?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claire Glenton

  2013-11-01

  Full Text Available Cochrane-systematiske oversikter oppleves ofte som lite tilgjengelige. En av hovedaktivitetene til det norske Cochrane-miljøet er å utvikle måter å presentere resultatene fra Cochrane-oversikter på for at de lettere tas i bruk. Vi beskriver her fire hovedprinsipper for dette arbeidet, og gir eksempler på dokumentformater vi har vært med på å utvikle. De overordnete prinsippene er: 1 Informasjonen bør være forståelig for personer uten ekspertkunnskap om forskningsmetodikk. Vi har erfart at når det gjelder forståelsen av resultater fra systematiske oversikter går det største skillet mellom forskere og ikke-forskere og i mindre grad mellom ulike grupper som helsepersonell, pasienter og byråkrater. 2 Informasjonen bør presenteres på en mest mulig nøytral måte. 3 Informasjonen bør være brukertilpasset. Det innebærer at vi innhenter tilbakemeldinger fra sluttbrukere i utviklingsarbeidet og gjør nødvendige tilpasninger i flere omganger. 4 Informasjonsstrukturen bør følge ”1:3:25-prinsippet”. Her presenteres informasjonen både summarisk (1 side, kort oppsummert (3 sider, og mer utdypende (25 sider. I artikkelen beskriver vi flere presentasjonsformater vi har utviklet, blant annet ”Summary of Findings” der resultatene av Cochrane-oversikter presenteres i lettfattelige tabeller; ”plain language summaries”, som er tekstbaserte oppsummeringer rettet mot en bred lesergruppe; ”SUPPORT summaries” rettet mot byråkrater og ”policymakers”; og ”DECIDE Frameworks” der resultatene presenteres sammen med annen informasjon som er relevant i en beslutningsprosess.Glenton C, Rosenbaum S. Cochrane in Norway – How do we disseminate findings from Cochrane reviews? Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 215-219.ENGLISH SUMMARYCochrane systematic reviews are often perceived as inaccessible. One of the main activities of the Norwegian branch of the Cochrane Collaboration is to develop ways to present the results of Cochrane

 7. Modelagem da fração de não-conformes em processos industriais

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ângelo Márcio Oliveira Sant'Anna

  2010-04-01

  Full Text Available Em qualquer processo industrial, pode ser definido um conjunto de causas ou fatores que produzem determinado efeito sobre uma ou mais características de qualidade de um produto que pode ou não satisfazer às especificações do cliente, gerando a produção de produtos não-conformes. A modelagem da proporção ou fração de produtos não-conformes utilizando-se o modelo de regressão linear não é adequada por pelo menos duas razões: (i pressupõe que as proporções seguem a distribuição normal, que não é correto; e (ii possibilita a previsão de valores fora do intervalo [0,1]. Alternativas à modelagem da proporção de não-conformes são os Modelos Lineares Generalizados e os Modelos de Regressão Beta. O objetivo deste artigo é modelar a fração de não-conformes às especificações de uma indústria curtidora com enfoque nos Modelos de Regressão Beta e Modelo Linear Generalizado. Esses modelos podem ser estendidos a processos industriais que envolvam a produção de produtos não-conformes às especificações de manufatura.In any industrial process, one can enumerate causes or factors that act on one or more quality characteristics of the resulting product such that they fail to meet customers' specifications, generating items deemed as nonconforming. Modeling the fraction or proportion of nonconforming items using linear regression models is not adequate for at least two reasons: (i proportions are assumed to follow a Normal distribution, which is not correct, and (ii predicted responses will not necessarily be confined in the [0,1]-interval. Alternative approaches to the modeling of nonconforming proportions are based on Generalized Linear Models and Beta Regression Models. In this paper we present a case study where the objective is to model the nonconforming fraction of items emerging from a tanning process; our analysis uses Generalized Linear Models and Beta Regression Models. The developments presented in the paper

 8. Modelo de tempo de falha acelerado com fração de cura : uma abordagem unificada

  OpenAIRE

  Guedes, Alysson Lívio Vasconcelos

  2011-01-01

  Neste trabalho apresentamos um estudo sobre o modelo de tempo de falha acelerado gama generalizado com fração de cura sob uma abordagem unificada. O modelo se propõe a estimar simultaneamente o efeito de covariáveis na aceleração/desaceleração do tempo até a ocorrência de um evento e na fração de cura. O método e implementado no software estatístico livre R. Por fim o modelo e aplicado a dados reais referente ao tempo até o retorno da doença em pacientes diagnosticados com câncer de ...

 9. Contributo alla storia della meteorologia a Firenze. Le osservazioni meteorologiche fiorentine fra il 1751 e il 1813

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniele Vergari

  2011-10-01

  Full Text Available L’articolo vuole approfondire il ruolo della comunità scientifica fiorentina nella sto- ria della meteorologia fra la seconda metà del XVIII secolo e il 1813, anno in cui inizia la raccolta di dati presso l’osservatorio Ximeniano. Tale raccolta è realizzata da medici e scienziati, come Giovanni Targioni Tozzetti, Alessandro Bicchierai e Pietro Grifoni, che operano all’interno di una vasta rete cittadina di istituzioni scientifiche (dall’Accademia dei Georgofili all’Imperiale Museo di Fisica, all’Arcispedale di Santa Maria Nuova. È un periodo importante per l’evoluzione della scienza meteorologica che passa da una visione tradizionale - frutto dell’esperienza dell’Accademia del Cimento – ad una nuova visione che analizzerà con maggiore consapevolezza il rapporto fra eventi meteorici e climatici e il loro impatto sugli organismi viventi, dando origine alle basi della nuova meteorologia scientifica.

 10. Cancer-Associated Fibroblasts Regulate Tumor-Initiating Cell Plasticity in Hepatocellular Carcinoma through c-Met/FRA1/HEY1 Signaling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eunice Yuen Ting Lau

  2016-05-01

  Full Text Available Like normal stem cells, tumor-initiating cells (T-ICs are regulated extrinsically within the tumor microenvironment. Because HCC develops primarily in the context of cirrhosis, in which there is an enrichment of activated fibroblasts, we hypothesized that cancer-associated fibroblasts (CAFs would regulate liver T-ICs. We found that the presence of α-SMA(+ CAFs correlates with poor clinical outcome. CAF-derived HGF regulates liver T-ICs via activation of FRA1 in an Erk1,2-dependent manner. Further functional analysis identifies HEY1 as a direct downstream effector of FRA1. Using the STAM NASH-HCC mouse model, we find that HGF-induced FRA1 activation is associated with the fibrosis-dependent development of HCC. Thus, targeting the CAF-derived, HGF-mediated c-Met/FRA1/HEY1 cascade may be a therapeutic strategy for the treatment of HCC.

 11. Distribution of aflatoxins in contaminated corn fractions segregated by size Distribuição da aflatoxina em frações de milho contaminado, segregadas por tamanho

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabiana S. Piedade

  2002-01-01

  Full Text Available The efficiency of segregation, by particle size, in reducing the aflatoxin content of corn lots under the Brazilian conditions was studied. The aflatoxin content, in the corn fractions obtained after sieving thirty contaminated samples, with approximately 3.0 kg each, was determined. The samples were passed through 4.5 mm round-hole sieves and the fractions with particles ³4.5 mm (fraction A and Este trabalho teve como objetivo estudar o conteúdo de aflatoxina em frações granulométricas de milho obtidas após peneiragem de trinta amostras, de 3,0 kg cada, sabidamente contaminadas com aflatoxinas. As amostras foram passadas por peneiras com crivos redondos de 4,5 mm obtendo-se as frações com partículas ³ 4,5 mm (fração A e < 4,5 mm (fração B, que foram analisadas para presença de aflatoxinas através da cromatografia de camada delgada. Os resultados mostraram que a distribuição da concentração de aflatoxinas entre as frações granulométricas A e B variou de amostra para amostra de milho. Contudo, a fração B apresentou maior conteúdo (6 a 1.422 µg/kg de aflatoxina (P<5% a fração A (4 a 389 µg/kg. Apesar disso, a segregação desta fração não diminuiu significativamente a contaminação da amostra. Isto ocorreu provavelmente porque a contribuição da fração B para o total estimado da concentração de aflatoxina da amostra foi menor que o da fração A, devido à menor quantidade da fração B no peso da amostra total. Apesar de ser significativa para as amostras estudadas, a correlação entre as percentagens dos grupos de grãos com defeitos, a grãos ardidos, brotados, queimados e mofados e b avariados totais, com o nível de contaminação estimado para as amostras, mais estudos serão necessários para que conclusões mais consistentes possam ser tiradas desta correlação.

 12. Reform af førtidspensionen - hvad kan vi lære af erfaringerne fra Holland og Sverige?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Høgelund, Jan

  I disse år har der ofte været talt om at reformere førtidspensionen. Hvis det bliver aktuelt, vil det være naturligt at se, hvad der er af erfaringer fra andre europæiske lande. Sverige og Holland har det til fælles, at man i en periode har førtidspensioneret mange, men i halvfemserne forsøgt at ...

 13. Cancer-specific chromosome alterations in the constitutive fragile region FRA3B

  Science.gov (United States)

  Mimori, Koshi; Druck, Teresa; Inoue, Hiroshi; Alder, Hansjuerg; Berk, Lori; Mori, Masaki; Huebner, Kay; Croce, Carlo M.

  1999-01-01

  We have sequenced 870 kilobases of the FHIT/FRA3B locus, from FHIT intron 3 to intron 7. The locus is AT rich (61.5%) and Alu poor (6.2%), and it apparently does not harbor other genes. In a detailed analysis of the 308-kilobase region between FHIT exon 5 and the telomeric end of intron 3, a region known to encompass a human papillomavirus-16 integration site and two clusters of aphidicolin-induced chromosome 3p14.2 breakpoints, we have precisely mapped 10 deletion and translocation endpoints in cancer-derived cell lines relative to positions of specific repetitive elements, regions of high genome flexibility and aphidicolin-induced breakpoints. Conclusions are (i) that aphidicolin-induced breakpoint clusters fall close to high-flexibility sequences, suggesting that these sequences contribute directly to aphidicolin-induced fragility; (ii) that 9 of the 10 FHIT allelic deletions in cancer cell lines resulted in loss of exons, with 7 deletion endpoints near long interspersed nuclear elements or long terminal repeat elements; and (iii) that cancer-specific deletions encompass multiple high-flexibility genomic regions, suggesting that fragile breaks may occur at these regions, whereas repair of the breaks involves homologous pairing of flanking sequences with concomitant deletion of the damaged fragile sequence. PMID:10377436

 14. Oplevelser fra at blive ”ramt” i hverdagens operative indsatser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøhm, Mikkel

  meningsskabelsesprocesserne i håndteringen af operative hændelser. Disse forstyrrelser står dels i vejen for den operative opgaveløsning, men er samtidig med til at mudre den erkendelsesmæssige indsigt, som beredskabsaktørerne kan opnå efter endt indsats. For hvad var det egentlig, der førte til, at man endte med...... at iværksatte den indsats, som man gjorde? Udviklingsprojekter, gennemført i samarbejde med de danske kommunale beredskaber, har vist en yderst begrænset indsigt i læringspotentialerne fra operative indsatser og til dels en usystematisk evalueringspraksis (Sachs & Bøhm, 2013). Det samme billede genfindes i...... behov er at udforske de forstyrrelser, der optræder i hverdagens operative indsatser. Afhandlingen undersøger endvidere, hvordan bearbejdningen af disse forstyrrelser af enkeltindivider og i grupper kan initiere reflekterende og refleksive processer, der ideelt set afstedkommer en ny og forbedret...

 15. L’estrema destra in Italia fra passato e presente: il discorso sulla globalizzazione

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuela Caiani

  2011-11-01

  Full Text Available L’obiettivo di questo articolo è rilevare empiricamente e confrontare la rilevanza (e le forme del tema della globalizzazione nell’estrema destra, concentrandosi sul discorso dell’estrema destra in Italia e sottolineando somiglianze e differenze fra tipi di organizzazioni diverse. Lo studio si basa su una frame analisys condotta su diversi tipi di documenti organizzativi (giornali di partito, riviste mensili, documenti e archivi di forum di discussioni online in un periodo dal 2000 al 2006 per un totale di 2500 frames analizzati. Quanto è importante la globalizzazione rispetto ad altri temi nel discorso dell’estrema destra? Quali sono le principali issues alle quali la globalizzazione viene riferita (economia, politica, cultura, ecc.? Quali le soluzioni suggerite dalle organizzazioni di estrema destra per far fronte alla globalizzazione e quale il ‘noi’ e il ‘loro’ costruito nel discorso in relazione a questo tema? Le diverse strategie di framing di tipi di gruppi differenti (partitici e non, fino a gruppi violenti subculturali verranno mostrate, così come la modernità, ma anche la non-modernità del modo in cui l’estrema destra italiana inquadra il tema della globalizzazione, con l’osservazione della costruzione, su questi temi, di una identità complessa in cui convivono (non sempre pacificamente valori e schemi interpretativi tradizionali e elementi innovativi.

 16. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv - Er COSO frameworket tilstrækkeligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2002-01-01

  En stadig voksende interesse for risiko styring (risk management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Et af formålene med COSO rapporten var at bidrage med et fælles framework for intern kontrol på tværs af virksomhedens interessegru......En stadig voksende interesse for risiko styring (risk management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Et af formålene med COSO rapporten var at bidrage med et fælles framework for intern kontrol på tværs af virksomhedens...... interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... Governance aktørerne undersøges og diskuteres med udgangspunkt i en sammenligning af COSO-frameworket med revisorernes standarder henholdsvis før og efter COSO-rapporten. Der foretages en indholdsanalyse af de relevante dokumenter som (1) bidrager til en mere detaljeret beskrivelse af udviklingen i begrebet...

 17. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 18. Sange fra Vestkysten – en overset side af populærmusikken i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Kayser Nielsen

  2011-06-01

  Full Text Available Det vestjyske musikmiljø, på kysten fra Grænsen til Skagen, henlever en stille tilværelse i den danske kulturelle offentlighed og er med enkelte markante undtagelser næsten ukendt på den populærkulturelle musikscene. Denne artikel er et forsøg på at give mæle til et populærkulturelt marginalområde af Danmark; ikke for at placere det i en offerrolle, men snarere for at komplettere billedet af dansk musikkultur ved at pege på en center/periferi-tilgang. Nærmere bestemt foretages der analyser af de tematikker – kærlighed, politik, arbejde, kristentro, hjemstedsfornemmelse – der er så fremtrædende i den vestjyske musikkultur. Det er en grundtanke, at en opmærksomhed på også denne del af dansk musikliv er ønskværdig i henseende til udformningen af et kulturelt demokrati med henblik på en ligeværdig anerkendelse. 

 19. FraTAct for Transforming A Nescient Process Activity Into an Intelligent Process Activity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafiqul Haque

  2014-03-01

  Full Text Available Existing business process technologies support defining only nescient activities. Currently there is no solution that underpins transforming a nescient activity into intelligent activity. In this paper, we address this shortcoming of the state of the art. We offer a framework ‘FraTAct’ for transforming regulation intensive nescient activities of a financial service business process into intelligent activities. Financial service industries has been experiencing enormous challenges since the last decade. A recent financial crisis has unearthed various weaknesses in terms of administering the financial service industries. In order to prevent the future crisis, the regulators are constantly formulating new rules and also forcing the financial service industry to enact financial regulations in their financial service based application which automates financial operations. A financial service application underpins the financial service business process that contains activities. A nescient activity within a financial service process is prone to the risk of producing an inconsistent outcome that results in severe legal consequences for a financial institute e.g., a bank. In order to avoid these legal consequences, a financial institute should develop their financial service processes by composing activities that should be intelligent to understand and comply with financial regulations. Intelligent activities will produce outcomes that are consistent to financial regulations. It will reduce the possibility of financial regulation noncompliance in financial service process based application.

 20. Island og Brexit: «Icexit» fra søknaden om EU-medlemskap?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Baldur Thorhallsson

  2017-11-01

  Full Text Available De fleste islandske politikere har på grunn av sin motstand mot EU-medlemskap, så langt fokusert mest på mulighetene som nå oppstår i Islands forhold til Storbritannia. Mange politikere ønsker at Island og Storbritannia skal inngå en formell eller uformell allianse utenfor EU. Men Brexit skaper også usikkerhet i islandsk-britiske relasjoner, og islandske myndigheter vil måtte håndtere flere utfordringer knyttet til britenes EU-utmeldelse. Formålet med denne artikkelen er å vurdere hvorvidt det er sannsynlig at de ulike mulighetene vil materialisere seg, og hvilke hindre islandske myndigheter kan møte på om de søker å benytte seg av mulighetene. Artikkelen er strukturert som følger: Først plasserer vi forholdet mellom Island og Storbritannia i en historisk kontekst. Dernest undersøker vi hvordan Brexit er blitt debattert på Island så langt, og gjennomgår formelle uttalelser fra islandske myndigheter om Brexit. Avslutningsvis analyserer vi hvorvidt Brexit vil påvirke beslutninger rundt muligheten for et islandsk EU-medlemskap, før vi utdyper hvilke hindringer som vil ligge i veien for å oppnå Islands primære målsetning: tilsvarende eller bedre handelsavtaler med Storbritannia enn det som er tilfellet i dag. Vi foreslår til slutt en strategi for hvordan islandske myndigheter kan oppnå disse målene.

 1. Atividade antioxidante e toxicidade preliminar do extrato e frações obtidas das folhas e cascas do caule de Dasyphyllum tomentosum (Spreng. Cabrera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C.S. Paula

  2014-06-01

  Full Text Available Dasyphyllum tomentosum (Spreng. Cabrera, açucará ou espinho-de-agulha, pertence à família Asteraceae, a qual compreende muitas espécies com propriedades terapêuticas. O objetivo deste trabalho foi avaliar extratos e frações de folhas e de cascas do caule de D. tomentosum, com relação as atividade antioxidante, citotóxica e hemolítica em testes in vitro. Todas as amostras apresentaram atividade antioxidante pelo método de inibição de DPPH, com destaque para a fração acetato de etila obtida das folhas cuja atividade foi comparável à dos padrões ácido ascórbico e rutina. Com relação à redução do complexo fosfomolibdênio, observou-se que esta mesma fração foi semelhante somente a rutina enquanto a fração obtida das cascas do caule apresentou resultado superior. Não foi observada atividade citotóxica e hemolítica frente aos modelos utilizados com os extratos e frações. Os resultados obtidos demonstram o potencial antioxidante da espécie sem apresentar toxicidade.

 2. Samhørighed, interaktion og vidensdeling blandt studerende - Erfaringer fra et ikt-pædagogisk udviklingsprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Jacob; Ryberg, Thomas

  2016-01-01

  , hvilket er problematisk i forhold til at udvikle et fagligt fællesskab og forankringspunkt. Det skyldes endvidere, at brugen af det institutionelle system Moodle er begrænset til envejskommunikation fra underviser til studerende. Formålet med udviklingsprojektet var således at skabe et tredje rum imellem...... af Facebook og Moodle, som skulle give de studerende oplevelser og erfaringer med, hvordan de kan bruge og finde inspiration i hinandens arbejde ved at deltage i et online fællesskab sammen med underviserne. Projektet viser, at underviserne spiller en central rolle i udviklingen af online...

 3. LA LINGUA ITALIANA NELLE PARTITURE MUSICALI FRA XVIII E XX SECOLO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Giardini

  2015-02-01

  Full Text Available L’articolo intende presentare i tratti essenziali della terminologia tecnica in lingua italiana giunta a consolidarsi nelle partiture musicali nel periodo compreso fra il XVIII e il XX secolo. Il lessico musicale in lingua italiana viene classificato sulla base di quattro categorie fondamentali, secondo la diversa funzione e il diverso significato che i vari termini vengono ad assolvere: 1 genere musicale (Sonata, Sinfonia, Quartetto, Fuga, ecc.; 2 le indicazioni di carattere agogico, relative cioè alla definizione del tempo musicale (Andante, Allegro, Presto; ma anche rallentando, accelerando, ecc.; 3 le indicazioni di carattere dinamico, relative alla diversa gradazione nell’intensità del volume delle note (i celebri piano e forte, con le loro numerose gradazioni, ma anche crescendo, diminuendo, ecc.; 4 altre indicazioni di carattere espressivo, osservabili nella successione dei righi musicali (come dolce, scherzando, con fuoco, ecc.. Nello studio viene inoltre osservata la ricorrenza dei termini tecnici in lingua italiana a confronto con quelli impiegati nella lingua madre da parte di alcuni compositori stranieri di lingua tedesca e francese.  Italian language in musical scores from the Eighteenth to the Twentieth centuries  The article aims to present the essential features of consolidated Italian technical terminology in musical scores between the eighteenth and twentieth centuries. Musical lexis in Italian is classified on the basis of four fundamental categories, according to different functions and different meanings of the various terms: 1 genre (Sonata, Sinfonia, Quartetto, Fuga, etc.; 2 agogical aspects, ie.. relating to the definition of tempo (Andante, Allegro, Presto, but also rallentando, accelerando, etc.; 3 dynamics, related to different degrees of the intensity of the volume of the notes (the famous piano and forte, with their numerous gradations, but also crescendo, diminuendo, etc.; 4 other expressive characteristics

 4. Kvalitet i læring i barnehagen. En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mette Nygård

  2015-10-01

  Full Text Available The purpose of this article is to provide representations of and to compare meanings attributed to the concept of learning in Early Childhood Education and Care policy. More concrete, the article provides a comparison between documents from Norway and the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. The comparison is based on the OECD- report Quality Matters in Early Childhood Education and Care. Norway (Taguma et al. 2013, and White Paper no. 24 (2012-2013 The Future of Early Childhood Education and Care. Neither the OECD-report nor the Norwegian White Paper has any legal levers to influence Norway, but the documents advise a national agenda, described as “soft governance”. The analysis is made on the basis of Bernstein’s code theory and his concept of classification.I denne artikkelen gjøres det en sammenligning mellom styringsdokumenter for barnehagen fra henholdsvis Norge og OECD. Artikkelen tar utgangspunkt i OECD-rapporten Quality Matters in Early Childhood Education and Care. Norway. (Taguma m.fl., 2013 og St.meld.nr. 24 (2012-2013 Framtidens barnehage. Dette er ikke lovregulerende eller rådgivende dokumenter, men kan sies å ha stor påvirkningskraft ved å styre gjennom begrepsbruk, noe som omtales som “soft governance”. Hensikten med sammenligningen er å analysere hva slags betydninger læringsbegrepet tillegges i de ulike dokumentene. Analysene er gjort med utgangspunkt i Bernsteins kodeteori.  Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Vanlig tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso

 5. Sundhed på tv: fra læge til sundhedsguru [Health on television: from doctor to health guru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Lykke Christensen

  2013-06-01

  Full Text Available Artiklen beskæftiger sig med den danske public service-kanal, DR’s, sundhedsprogrammer i perioden fra 1990’erne til 2012. Undersøgelsen baserer sig på en empirisk, kvalitativ indholdsanalyse af udvalgte programmer om sundhed på DR med henblik på en udredning af det diskursive indhold i forestillinger om sundhed. Programmernes formål, genre, seer-henvendelse og vidensformidlende sigte adresseres. Artiklen er informeret af medialiseringsteori og belyser, hvordan tv-mediet fra at have hentet den sundhedsfaglige ekspertise i institutioner uden for mediet selv, i stigende grad anvender know-how eksperter, tilpasset og iscenesat med henblik på at opfylde de krav, tv-mediet stiller til dramatisk vellykket underholdning. Artiklen belyser, hvordan oplysning om sygdom, behandling og pleje, formidlet af lægevidenskabelig ekspertise og lægfolk, spillede en central rolle i de tidlige oplysningsprogrammer, mens nyere programmer fremstiller sundhed som et iværksætterprojekt, møntet på forbedring og hurtig forandring af individuel adfærd og livsstil.

 6. Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgendagens engelskfag: et eksempel fra lærerutdanninga

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilde Brox

  2014-09-01

  Full Text Available Artikkelen diskuterer hvordan wiki kan brukes i engelskundervisning for å la nye og tradisjonelle tekster møtes i digital dialogisk interaksjon. Med utgangpunkt i begrepene multimodalitet, hypertekstualitet og prosessualitet, tre egenskaper som i følge Ture Schwebs (2006 skiller digitale tekster fra analoge, diskuterer artikkelen et eksempel fra et undervisningopplegg for lærerstudenter. Basert på et bilde skapte studentene et felles nettsted og en kollektiv, fiktiv, men realistisk historie. Historien dannet så i neste omgang en ramme for produksjon av tekster i ulike modaliteter og sjangre. Bildet etablerte en bestemt historisk og kulturell kontekst som studentene aktivt måtte utforske for å skape sine tekster. Wikiens funksjonaliteter åpnet opp for samskriving, utvikling av ferdigheter for å tolke og skape tekster med sammensatte modaliteter, utnyttelse av hypertekstens struktur og samarbeid om tekstskaping som prosess på tvers av tid og rom. Dette er kunnskaper og ferdigheter framtidige lærere vil trenge.

 7. Software-defined open-architecture modems: Historical review and the NILUS approach

  NARCIS (Netherlands)

  Dol, H.S.; Casari, P.; Zwan, T. van der

  2014-01-01

  Flexible/adaptive modems that are reprogramma-ble/reconfigurable at all layers of the communication stack, either by a user or by means of autonomous decisions, are considered as an important enabler for interoperability and cognitive networking in the underwater domain. This paper reviews existing

 8. The FRA2C common fragile site maps to the borders of MYCN amplicons in neuroblastoma and is associated with gross chromosomal rearrangements in different cancers.

  Science.gov (United States)

  Blumrich, Anne; Zapatka, Marc; Brueckner, Lena M; Zheglo, Diana; Schwab, Manfred; Savelyeva, Larissa

  2011-04-15

  Common fragile sites (cFS) represent chromosomal regions that are prone to breakage after partial inhibition of DNA synthesis. Activation of cFS is associated with various forms of DNA instability in cancer cells, and is thought to be an initiating event in the generation of DNA damage in early-stage tumorigenesis. Only a few cFS have been fully characterized despite the growing interest in cFS instability in cancer genomes. In this study, six-color fluorescence in situ hybridization revealed that FRA2C consists of two cFS spanning 747 kb FRA2Ctel and 746 kb FRA2Ccen at 2p24.3 and 2p24.2, respectively. Both cFS are separated by a 2.8 Mb non-fragile region containing MYCN. Fine-tiling array comparative genomic hybridization of MYCN amplicons from neuroblastoma (NB) cell lines and primary tumors revealed that 56.5% of the amplicons cluster in FRA2C. MYCN amplicons are either organized as double minutes or as homogeneously stained regions in addition to the single copy of MYCN retained at 2p24. We suggest that MYCN amplicons arise from extra replication rounds of unbroken DNA secondary structures that accumulate at FRA2C. This hypothesis implicates cFS in high-level gene amplification in cancer cells. Complex genomic rearrangements, including deletions, duplications and translocations, which originate from double-strand breaks, were detected at FRA2C in different cancers. These data propose a dual role for cFS in the generation of gross chromosomal rearrangements either after DNA breakage or by inducing extra replication rounds, and provide new insights into the highly recombinogenic nature of cFS in the human cancer genome.

 9. Frações de boro e índices de disponibilidade em solos do estado do Ceará

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. F. Ferreyra H.

  1999-06-01

  Full Text Available Em 29 amostras superficiais (0-20 cm de solos do estado do Ceará, foram determinadas diferentes frações de boro e estabelecidas relações com algumas propriedades do solo e com o boro solúvel, usado como índice de disponibilidade para as plantas. As frações de boro foram analisadas, seguindo-se um esquema de fracionamento seqüencial. Determinaram-se o boro solúvel em água (B-Sol, o boro não especificamente adsorvido (B-NEsAd, o boro especificamente adsorvido (B-EsAd, o boro associado a óxidos de Mn (B-OxMn, o boro associado a óxidos de Fe e Al amorfo (B-OxFeA e a óxidos de Fe e Al cristalino (B-OxFeC, e o boro residual (B-Res. Também foram determinados o boro total (B-Total e o solúvel em três extratores: água quente, HCl 0,05 mol L-1 e manitol 0,05 mol L-1 + CaCl2 0,01 mol L-1. O teor de boro total nos solos variou de 10,5 a 24,0 mg kg-1 (média de 14,4 mg kg-1. As frações B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd apresentaram teores entre 0,05 e 0,79 mg kg-1, representando entre 0,3 a 4,4% do B-Total. Dentre os óxidos, houve predominância do B-OxFeC (média de 4,4 mg kg-1 com teores entre 1 a 2 vezes superiores aos de B-OxFeA (média de 2,72 mg kg-1. Na maioria dos solos, a fração predominante foi o B-Res (média de 6,22 mg kg-1, ocluso em minerais silicatados, com teores que variaram de 19,6 a 70,7% do B-Total. Os valores de B disponível, nos três extratores, correlacionaram-se de forma altamente significativa entre si e com as frações B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd. A matéria orgânica e a argila foram as propriedades que se correlacionaram melhor com o B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd.

 10. Plantetilgjengelighet av kobber, krom og arsen i jord gjødslet med askeresten fra cca-impregnert og mikrobølgepyrolysert trevirke.

  OpenAIRE

  Hildonen, Hannah

  2010-01-01

  Sammendrag Målet med denne oppgaven var å bestemme biotilgjengeligheten og planteopptaket av kobber (Cu), krom (Cr) og arsen (As) i askeresten fra Cu-, Cr- og As-impregnert (cca-impregnert) og mikrobølgepyrolysert trevirke. Dette for å undersøke om asken fra biooljeproduksjon med mikrobølgepyrolyse som teknikk, kan tilbakeføres til jorden som et gjødsels- og jordforbedringsprodukt når forurenset trevirke blir benyttet som råstoff. Forsøket ble satt opp i form av et kontrollert pottef...

 11. Medisinsk kunnskap før og nå:Fra teori til systematiske oversikter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atle Fretheim

  2013-11-01

  Full Text Available Teorien om balansen mellom de fire kroppsvæskene – humoralpatologien – dominerte sykdomsforståelse og dermed også medisinsk behandling i 2000 år. Brekkmidler, årelating og avføringsmidler var hyppig brukte virkemidler for å rette opp i ”ubalanse” mellom kroppsvæskene, som var regnet som årsak til sykdom.Det var ikke før på 1700-tallet at faktisk empirisk kunnskap ble etterspurt som begrunnelse for valg av behandlingsmetoder. Det å telle opp hvordan det gikk med pasienter som fikk en behandling, og sammenlikne med pasienter som ikke fikk behandlingen, var en ny måte å presentere behandlingseffekter på. Fra 1800-tallet av er det mange eksempler på at behandlingsmetoder ble prøvet ut ved å la annenhver pasient motta behandlingen.Streptomycinstudien til UK Medical Research Council (1946 regnes for å være det første randomiserte kontrollerte forsøket innen medisinsk forskning, og for å ha satt standarden for hvordan kliniske utprøvninger bør utføres.I boka ”Effectiveness and Efficiency. Random Reflections on Health Services” (1972 kritiserte Archie Cochrane mangelen på dokumentasjon for mange av tiltakene som utføres i helsetjenesten. Han ønsket seg langt flere randomiserte studier. Dessuten tok han til orde for at alle randomiserte studier burde samles, og at resultatene burde oppsummeres jevnlig. Iain Chalmers tok utfordringen og påbegynte et omfattende arbeid med å utarbeide en database over randomiserte kontrollerte forsøk. Med utgangspunkt i denne databasen ble det så utarbeidet systematiske oversikter over gjeldende kunnskap om effekt av tiltak i helsetjenesten. Dette ble starten på Cochrane-samarbeidet.Fretheim A. Medical knowledge then and now: From theory to systematic reviews. Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 113-118.ENGLISH SUMMARYThe humoral medicine-theory dominated the understanding of diseases and thus also medical treatments over 2,000 years. Purgatives, bloodletting and laxatives were

 12. Fra avskrift til populærvitenskapelig artikkel - mottakerbevissthet som didaktisk grep

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tuva Bjørkvold

  2015-10-01

  Full Text Available Sakpreget skriving i skolen bærer ofte preg av avskrift og har læreren som eneste mottaker. I denne artikkelen vises en annen praksis, der elevene gjør stoffet til sitt, fordi de har noen andre enn læreren å skrive til. I denne studien analyseres utviklingen av én elevtekst, samskrevet av åtte elever. Denne kasusstudien følger skriveprosessen til en gruppe elever på sjuende trinn som deltar i forskningskonkurransen "Nysgjerrigper". Tekstens forløp fra tegning, via avskrift til en populærvitenskapelig artikkel, blir satt inn i en kontekst gjennom videoobservasjon og elevintervjuer. Tekster i elevenes forskningsarbeid er utgangpunkt for studien. Jeg bruker en triangulering av datamateriale gjennom 14 timer videoobservasjon med helklassekamera og hodekamera på tre elever, innsamling av 53 elevtekster samt video- og tekststimulerte intervju av elever. Literacyhendelsene i hele tekstutviklingsløpet, kalt tekstbanen, analyseres ved bruk av skrivetrekanten. Funn tyder på at lærerens innføring av interne mottakere – elever på skolen, og påpeking av eksterne mottakere – juryen i forskningskonkurransen, ser ut til å påvirke elevene til å utvikle teksten. Jeg drøfter om en literacydidaktikk kan konkretiseres ved å framheve skriving som sosial praksis. Nøkkelord: Literacy, literacydidaktikk, skriving, mottakerbevissthet, tekstbane, Nysgjerrigper, kasusstudieAbstractFactual writing in school tends to consist of direct copying with the teacher as the only recipient. This article shows another praxis, with students appropriating the content because they have someone other than the teacher as audience. This case study analyses the writing process of a collectively written student text produced by eight students in grade 7. The text was produced as part of their participation in the research competition "Nysgjerrigper". The process of text production is traced, placed in context through video observation and student interviews, from

 13. Fra egoisme til sjenerøsitet – kan toppidretten reformeres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnar Breivik

  2010-01-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i den norske idrettsmodellen der topp og bredde hører sammen, og der toppidrettsutøvere uvegerlig blir rollemodeller for barn og unge. Den moderne toppidretten er i økende grad preget av egoistiske holdninger der det dreier seg hele tiden om å skaffe seg fordeler. I denne artikkelen tar jeg opp egoisme, rettferdighet og sjenerøsitet som tre grunnleggende holdninger i idrettskonkurranser og drøfter hvorvidt man med inspirasjon fra sjenerøsitetsidealer og praktiske eksempler kan tenke seg en toppidrett som i større grad bygger på sjenerøsitet. Artikkelen starter med en kort presentasjon av den norske idrettsmodellen og jeg skisserer deretter tre kriterier som alle idrettskonkurranser må oppfylle: 1 spille for å vinne, 2 klare regler som følges, og 3 respekt for konkurrenter. Deretter presenterer jeg egoisme, fairness og sjenerøsitet som tre mulige grunnholdninger, og de implikasjonene de har i en idrettslig sammenheng. Etter en gjennomgang av den grunnleggende egoismen i dagens toppidrett, som infiserer ikke bare utøveren, men også hele systemet rundt utøveren, diskuteres muligheten for å utvikle holdninger basert på sjenerøsitet. Det nevnes tre kilder til inspirasjon; engelsk overklassesport, Nietzsches tanker om den overlegne mester, og Arne Næss' sportspraksis og hans saklighetslære for gode diskusjoner. Deretter presenteres empiriske eksempler på sjenerøsitet og hva en spillteoretisk analyse av ulike holdninger gir som resultat. Jeg konkluderer med at en endring i retning av sjenerøsitet vil gi en rikere toppidrett og et bedre grunnlag for en helhetlig idrettsmodell.Nøkkelord: etikk, idrett, egoisme, rettferdighet, sjenerøsitetEnglish summary: From egoism to generosity – can elite sport be reformed?The Norwegian sport model can be visualized as a pyramid with mass sport at the base and elite sport at the top. This means that elite athletes become role models for children and young

 14. Frações de fósforo em estrumes e sua eficiência como adubo fosfatado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. C. Cassol

  2001-09-01

  Full Text Available Os estrumes empregados como fontes de fósforo podem ter eficiência fertilizante diferente da dos adubos comerciais solúveis. Tal eficiência pode variar com a origem do estrume e com as proporções das diferentes frações químicas do P total contido. A eficiência de estrumes de frangos de corte e de bovinos de leite, relativamente ao superfosfato triplo-ST, e a correlação desta eficiência com frações de fósforo contidas nestes materiais foram estimadas em experimento de casa de vegetação. Os tratamentos aplicados foram: um controle, sem P; as doses 6,6, 13,2 e 19,7 mg kg-1 de P de ST, e uma dose única de 15,3 mg kg-1 de P de 11 amostras de cada um dos dois tipos de estrumes. Utilizou-se um Podzólico Vermelho-Escuro e a resposta aos tratamentos foi determinada com o cultivo de milheto (Pennisetum americanum durante 27 dias, a partir da adubação fosfatada, período em que foram colhidos três cortes de plantas. As frações de fósforo dos estrumes foram determinadas por extrações seqüenciais. O índice de eficiência (IE, estimado pelo método de equivalentes em ST, dos estrumes de frango foi de 0,84 ± 0,071, valor menor do que o dos estrumes de bovinos de leite, de 0,94 ± 0,095. Não ocorreu diferença de IE entre as amostras de estrumes de mesma espécie animal. Considerando todas as amostras, o IE apresentou correlação positiva com as proporções de P lábil, extraídas por resina trocadora de ânions e NaHCO3 0,5 mol L-1, e de P inorgânico total e correlação negativa com as proporções de P extraídas por NaOH 0,1 mol L-1 e HCl 0,5 mol L-1 e de P orgânico total. Não ocorreu correlação entre o IE e o teor total de P dos estrumes.

 15. Offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. En undersøgelse af investors adgang til finansiel information fra børsnoterede aktieselskabers websites

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  1999-01-01

  I de seneste år er der sket et gennembrud med hensyn til offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. Denne rapport beskriver, hvorledes offentliggørelse af finansielle informationer fra børsnoterede selskaber er under forandring, og hvordan dette får konsekvenser for investors regnskabsana...

 16. Grønlandsksproget rapport om brugen af grønlandsk grammatik i uddannelsen fra folkeskole til Universitet i Grønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trondhjem, Naja Blytmann

  2009-01-01

  Rapporten er skrevet på baggrund af seminaret Grønlandsk grammatik, hvor langt er vi kommet?  Status af grønlandsk grammatik fra folkeskolen til og med Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik gennemgås. Seminaret viser at viden omkring det grønlandske sprog er meget mangelfuldt, da der mangler und...

 17. Læring i praksis. Tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Høium

  2009-02-01

  Full Text Available Studien belyser erfaringer med en tilpasset veiledningsmodell i gruppe, for å styrke profesjonell kompetanse hos vernepleiestudenter i praksis. Intervensjonen er gjennomført i forhold til 32 bachelorstudenter fra tre ulike kull. Den tar utgangspunkt i en obligatorisk veiledningsgruppe som foregår inne på høgskolen, midtveis i en av deres praksisperioder. Hovedmålsettingen var å se i hvilken grad veiledningsmodellen bidro til utbytte og læringseffekt i forhold til målsetting for praksisperioden. Et annet mål med studien har vært å skaffe erfaringer med hvordan refleksjon og kritisk tenkning kan læres gjennom praktisk student veiledning. Resultater fra undersøkelsen viste at den tilpassede veiledningsmodellen som her ble benyttet, bidro til å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studentene. Dette gir grunnlag for videre optimisme med tanke på å styrke vernepleiestudentenes læring og profesjonelle kompetanse. Betydningen forsterkes ved at refleksjonskompetanse fremheves som en sentral kvalitetsvariabel, både fra myndighetene og fra fagfeltet. En videre utfordring vil være å raffinere modellen ytterligere med tanke på utprøving og tilpasset implementering gjennom ulike praksisperioder i studiet.

 18. Tilslutningen til HPV-vaccination kan øges ved henvendelse fra almen praksis til ikkevaccinerede piger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hohwü, Lena; Bro, Flemming

  2012-01-01

  De første opgørelser fra Danmark viser, at deltagelsen i HPV- catch-up -vaccinations-programmet var omkring 80%. Formålet med dette studie var at vurdere, om egen læges kontakt til ikkevaccinerede piger i catch-up -årgangene havde effekt på pigernes deltagelse i det danske HPV-vaccinations......,15 (95% konfidensinterval: 1,02-1,28 (p HPV-vaccination.......-program. Alle praksisser i Region Midtjylland modtog fire måneder efter, at pigerne blev tilbudt vaccination (1. februar 2009), en liste over ikkevaccinerede piger. Til at vurdere, om egen læges kontakt havde betydning for, at gruppen af ikkevaccinerede piger efterfølgende påbegyndte vaccination, blev der...

 19. Physical linkage of the fragile site FRA11B and a Jacobsen syndrome chromosome deletion breakpoint in 11q23.3.

  Science.gov (United States)

  Jones, C; Slijepcevic, P; Marsh, S; Baker, E; Langdon, W Y; Richards, R I; Tunnacliffe, A

  1994-12-01

  Autosomal fragile sites, unlike their X-linked counterparts, are not known to be associated with disease. However, one case report has highlighted a possible relationship between the inheritance of a rare folate-sensitive fragile site in band 11q23.3 (FRA11B) and the chromosome 11q23-->qter deletion in Jacobsen (11q-) syndrome. The mother and brother of the reported Jacobsen syndrome child are FRA11B carriers, suggesting that in vivo breakage at the fragile site during early development could have given rise to the chromosome deletion. We have tested this hypothesis by high resolution physical mapping of FRA11B and of the deletion chromosome breakpoint in the Jacobsen syndrome patient. A detailed restriction map of 600 kb of human chromosome band 11q23.3 has been assembled which covers the PBGD, CBL2 and THY1 genes. FISH experiments with YACs and cosmids from this region have localised FRA11B to an interval of approximately 100 kb containing the 5' end of the CBL2 gene, which includes a CCG trinucleotide repeat. This class of repeat is expanded in the four cloned examples of fragile site and therefore the CBL2 repeat is a candidate for the location of FRA11B. Further, it is shown that the chromosomal deletion breakpoint of the Jacobsen syndrome child maps within the same interval as the fragile site. The breakpoint has apparently been repaired and stabilised by the de novo addition of a telomere. These data are consistent with a role for an inherited fragile site in the aetiology of a chromosome deletion syndrome.

 20. ATR preferentially interacts with common fragile site FRA3B and the binding requires its kinase activity in response to aphidicolin treatment.

  Science.gov (United States)

  Wan, Cheng; Kulkarni, Atul; Wang, Yuh-Hwa

  2010-04-01

  The instability of common fragile sites (CFSs) contributes to the development of a variety of cancers. The ATR-dependent DNA damage checkpoint pathway has been implicated in maintaining CFS stability, but the mechanism is incompletely understood. The goal of our study was to elucidate the action of the ATR protein in the CFS-specific ATR-dependent checkpoint response. Using a chromatin immunoprecipitation assay, we demonstrated that ATR protein preferentially binds (directly or through complexes) to fragile site FRA3B as compared to non-fragile site regions, under conditions of mild replication stress. Interestingly, the amount of ATR protein that bound to three regions of FRA3B peaked at 0.4microM aphidicolin (APH) treatment and decreased again at higher concentrations of APH. The total amounts of cellular ATR and several ATR-interacting proteins remained unchanged, suggesting that ATR binding to the fragile site is guided initially by the level of replication stress signals generated at FRA3B due to APH treatment and then sequestered from FRA3B regions by successive signals from other non-fragile site regions, which are produced at the higher concentrations of APH. This decrease in ATR binding to fragile site FRA3B at the higher concentrations of APH may account for the increasing number of chromosome gaps and breaks observed under the same conditions. Furthermore, inhibition of ATR kinase activity by treatment with 2-aminopurine (2-AP) or by over-expression of a kinase-dead ATR mutant showed that the kinase activity is required for the binding of ATR to fragile DNAs in response to APH treatment. Our results provide novel insight into the mechanism for the regulation of fragile site stability by ATR. Copyright 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

 1. Evaluation of the immune response to CRA and FRA recombinant antigens of Trypanosoma cruzi in C57BL/6 mice Avaliação da resposta imune em camundongos C57BL/6 imunizados com os antígenos recombinantes CRA e FRA de Trypanosoma cruzi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valéria Rêgo Alves Pereira

  2003-07-01

  Full Text Available Humoral and cellular immune responses were evaluated in 44 C57BL/6 mice immunized with the Trypanosoma cruzi recombinant antigens CRA and FRA. Both antigens induced cutaneous immediate-type hypersensitivity response. The levels of IgG1, IgG2a, IgG2b and IgG3 were high in CRA immunized mice. IgG3 was the predominant isotype. Although no difference in antibody levels was observed in FRA-immunized mice when compared to control mice, both antigens were able to induce lymphoproliferation in immunized mice. Significant differences were observed between incorporation of [³H]- thymidine by spleen cell stimulated in vitro with CRA or FRA and the control group. These results suggest that CRA and FRA could be involved in mechanisms of resistance to Trypanosoma cruzi infection.As respostas imune humoral e celular foram avaliadas em 44 camundongos C57Bl/6 imunizados com os antígenos recombinantes CRA e FRA de Trypanosoma cruzi. Ambos antígenos induziram reação de hipersensibilidade do tipo imediato. Os níveis de IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3 foram elevados nos camundongos imunizados com CRA. IgG3 foi o isotipo predominante. Nenhuma diferença nos níveis de anticorpos foi observada em camundongos imunizados com FRA em relação aos animais controle. No entanto, ambos antígenos foram capazes de induzir proliferação de linfócitos em camundongos imunizados. Diferenças significativas foram observadas entre a incorporação da timidina - [³H] pelas células esplênicas estimuladas com CRA ou FRA e o grupo controle. Esses resultados sugerem que CRA e FRA poderão estar envolvidos nos mecanismos de resistência à infecção pelo Trypanosoma cruzi.

 2. Antimicrobial activity of fractions of red propolis from Alagoas, Brazil Atividade antimicrobiana de frações da própolis vermelha de Alagoas, Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Denise Wanderlei Silva

  2012-06-01

  Full Text Available The red propolis is a new type of propolis founded in Brazil with large biological action. This study evaluated the antimicrobial activity of ethanol extract and fractions of hexane, chloroform and acetanolica of propolis from the apiary of the state of Alagoas. The microbial strains used were: Shigella flexneri, Proteus vulgaris, Staphylococcus, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Candida albicans. The ethanolic extract showed activity against Gram-positive strains (100%, Gram-negative (62.5% and fungi (100% with efficiency against 76.9% of all the analyzed strains. The hexanic fraction showed efficiency against 76.9% as observed with the ethanolic extract, though the chloroform fraction showed activity against 92.3% of the strains analyzed. Klebsiella pneumoniae was the only resistant species. The ethyl acetate was the fraction that showed the best antimicrobial activity with efficiency against 100% of all strains analized. Excellent results were observed to Candida albicans mainly with ethyl acetate fraction with the value of minimum inhibitory concentration (MIC similar to those observed to Gram-positives bacteria. We concluded that the partitions of red propolis showed excellent antimicrobial activity mainly against Gram-positive microorganisms and Candida albicans. Furthermore, we observed the ethyl acetate fraction stood out as a promissory biotechnological product. A própolis vermelha, como é conhecida popularmente, é uma própolis recentemente encontrada no Brasil e tem potente ação biológica. O presente trabalho avaliou a atividade antimicrobiana do extrato etanólico e das frações hexânica, clorofórmica e acetanólica da própolis proveniente de apiário do estado de Alagoas. As linhagens microbianas utilizadas foram: Shigella flexneri, Proteus vulgaris, Staphylococcus, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus

 3. Avaliação das potenciais atividades tripanocida e antileishmania do extrato de folhas de Piper arboreum (Piperaceae e de suas frações

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Gomes Figueredo

  2014-01-01

  Full Text Available A leishmaniose e a tripanossomíase americana fazem parte de um grupo de doenças tropicais endêmicas, especialmente entre as populações pobres. São consideradas doenças negligenciadas por não despertarem interesse da indústria farmacêutica. Atualmente, a quimioterapia é o único tratamento específico disponível para estas doenças, onde os medicamentos utilizados são nifurtimox e benzonidazol. Este trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antiparasitária e citotóxica do extrato bruto etanólico e frações de folhas de Piper arboreum, frente a linhagens de Leishmania brasiliensis e de Trypanosoma cruzi. Após a preparação do extrato etanólico bruto e as suas respectivas frações, testes in vitro foram realizados para avaliar atividade antiparasitária frente a T. cruzi, utilizado o clone epimastigota CL-B5 e contra L. brasiliensis foram utilizadas formas promastigotas. O ensaio de citotoxicidade foi realizado com linhagens de fibroblastos NCTC929. Os resultados indicaram que as amostras apresentaram toxidade elevada, com exceção da fração de acetato de etila. Já os resultados da atividade antiparasitária indicaram uma maior atividade da fração hexânica observando a morte de 62% e 51% de células epimastigotas e de 100% e 92% de células promastigotas, respectivamente. Através dos resultados conclui-se que a P. arboreum pode ser considerada uma fonte alternativa de produtos naturais com atividade contra T. cruzi e L. brasiliensis.

 4. Hvordan bliver fagdidaktiske værktøjer fra læreruddannelsen til en del af læreres undervisningsfaglighed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jørgen Haagen

  2011-01-01

  undervisningsfaglighed (PCK). Resultater med afsæt i analyserede interviewdata viser at de fagdidaktiske værktøjer især gav mening hvis de blev udfoldet i en specifik faglig undervisningssammenhæng. Anerkendelse eller anbefaling fra kolleger ser ud til at spille en rolle for læreres efficacy og villighed til at afprøve...

 5. Math Operations and the Principle of Counting As Operações com Frações e o Princípio da Contagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renato Borges Guerra

  2008-12-01

  Full Text Available This article aims at developing an education proposal to teach fraction which has its relevance with respect to learners´ cognitive maturity. The work also aids teachers who are non-experts in Mathematics, but teach beginners. We base our efforts on Greek geometry, evoking the concept of counting to initiate beginners in operations with fractions. We consider the counting concept as primary knowledge in learners´ cognitive structure as far as number learning and calculation with fractions are concerned. Key-words: Counting Principle. Operations with Fractions. Rectangle Area.Este artigo tem como objetivo desenvolver uma proposta de ensino de operações entre frações cuja relevância está no respeito à maturidade cognitiva dos alunos, bem como subsidiar a prática docente de professores não-especialistas do conhecimento matemático, mas que ensinam Matemática nas séries iniciais. Para tanto, apoiados em pressupostos da geometria grega, evocamos o princípio da contagem para a iniciação dos aprendizes sobre as operações com frações, admitindo que este conceito se constitua um dos conhecimentos prévios de excelência que deve estar presente na estrutura cognitiva dos alunos das séries iniciais, comportando sua utilização para a aprendizagem de número e das operações com frações. Palavras-chave: Princípio da contagem. Operações com Frações. Área de Retângulo.

 6. Common chromosome fragile sites in human and murine epithelial cells and FHIT/FRA3B loss-induced global genome instability.

  Science.gov (United States)

  Hosseini, Seyed Ali; Horton, Susan; Saldivar, Joshua C; Miuma, Satoshi; Stampfer, Martha R; Heerema, Nyla A; Huebner, Kay

  2013-11-01

  Chromosomal positions of common fragile sites differ in lymphoblasts and fibroblasts, with positions dependent on the epigenetically determined density of replication origins at these loci. Because rearrangement of fragile loci and associated loss of fragile gene products are hallmarks of cancers, we aimed to map common fragile sites in epithelial cells, from which most cancers derive. Among the five most frequently activated sites in human epithelial cells were chromosome bands 2q33 and Xq22.1, which are not among top fragile sites identified in lymphoblasts or fibroblasts. FRA16D at 16q23 was among the top three fragile sites in the human epithelial cells examined, as it is in lymphoblasts and fibroblasts, while FRA3B at 3p14.2, the top fragile locus in lymphoblasts, was not fragile in most epithelial cell lines tested. Epithelial cells exhibited varying hierarchies of fragile sites; some frequent epithelial cell fragile sites are apparently not frequently altered in epithelial cancers and sites that are frequently deleted in epithelial cancers are not necessarily among the most fragile. Since we have reported that loss of expression of the FRA3B-encoded FHIT protein causes increased replication stress-induced DNA damage, we also examined the effect of FHIT-deficiency on markers of genome instability in epithelial cells. FHIT-deficient cells exhibited increases in fragile breaks and in γH2AX and 53BP1 foci in G1 phase cells, confirming in epithelial cells that the FHIT gene and encompassing FRA3B, is a "caretaker gene" necessary for maintenance of genome stability. © 2013 Wiley Periodicals, Inc.

 7. Uranbjerget - Om forsøgene på at finde og udnytte Grønlands uran fra 1944 til i dag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Henrik; Nielsen, Henry

  I bogen redegøres for de hemmelige forsøg på at lokalisere uranreserver i Grønland under og efter Anden Verdenskrig, da den kolde krig indhyldede Danmark i en atmosfære af frygt og usikkerhed. Dernæst gennemgås de kostbare danske prestigeprojekter på Kvanefjeld fra 1955 til 1985, der først præged...

 8. Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linderup, Mette Werner

  Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"......Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"...

 9. Sources of clasts in terrestrial impact melts - Clues to the origin of LKFM. [Low-K Fra Mauro

  Science.gov (United States)

  Mccormick, K. A.; Taylor, G. J.; Keil, K.; Spudis, P. D.; Grieve, R. A. F.

  1989-01-01

  Low-K Fra Mauro (LKFM) 'basalt', which is found exclusively as an impact melt rock, cannot be modeled geochemically from its clast population or from any combination of known pristine lunar rock types. To clarify clast/melt relationships, a study was made of impact melt rocks from Mistastin Lake crater, Labrador, where there are only three target rocks: anorthosite, quartz monzonite, and granodiorite. Feldspar compositions in these rocks define distinct fields on the An-Ab-Or ternary diagram, making it possible to identify the source of each feldspar clast. Clasts in the Mistastin impact melts do not reflect the abundance of target rocks melted during the impact. The abundance of anorthosite in the clast population varies from 34 to 100 percent compared to a relatively constant value of 65 percent calculated to be in the melt matrix. Therefore the clasts appear to be derived predominantly from material relatively far removed from the zone of impact melting. Melt-matrix composition is dictated strictly by the composition of the target materials within a small radius around and below the point of impact. This suggests that the LKFM composition was derived from a lower crustal source.

 10. CeFra-seq reveals broad asymmetric mRNA and noncoding RNA distribution profiles in Drosophila and human cells.

  Science.gov (United States)

  Benoit Bouvrette, Louis Philip; Cody, Neal A L; Bergalet, Julie; Lefebvre, Fabio Alexis; Diot, Cédric; Wang, Xiaofeng; Blanchette, Mathieu; Lécuyer, Eric

  2018-01-01

  Cells are highly asymmetrical, a feature that relies on the sorting of molecular constituents, including proteins, lipids, and nucleic acids, to distinct subcellular locales. The localization of RNA molecules is an important layer of gene regulation required to modulate localized cellular activities, although its global prevalence remains unclear. We combine biochemical cell fractionation with RNA-sequencing (CeFra-seq) analysis to assess the prevalence and conservation of RNA asymmetric distribution on a transcriptome-wide scale in Drosophila and human cells. This approach reveals that the majority (∼80%) of cellular RNA species are asymmetrically distributed, whether considering coding or noncoding transcript populations, in patterns that are broadly conserved evolutionarily. Notably, a large number of Drosophila and human long noncoding RNAs and circular RNAs display enriched levels within specific cytoplasmic compartments, suggesting that these RNAs fulfill extra-nuclear functions. Moreover, fraction-specific mRNA populations exhibit distinctive sequence characteristics. Comparative analysis of mRNA fractionation profiles with that of their encoded proteins reveals a general lack of correlation in subcellular distribution, marked by strong cases of asymmetry. However, coincident distribution profiles are observed for mRNA/protein pairs related to a variety of functional protein modules, suggesting complex regulatory inputs of RNA localization to cellular organization. © 2018 Benoit Bouvrette et al.; Published by Cold Spring Harbor Laboratory Press for the RNA Society.

 11. Serum from patients with ankylosing spondylitis can increase PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression in MG63 cells.

  Science.gov (United States)

  Hu, Zaiying; Lin, Dongfang; Qi, Jun; Qiu, Minli; Lv, Qing; Li, Qiuxia; Lin, Zhiming; Liao, Zetao; Pan, Yunfeng; Jin, Ou; Wu, Yuqiong; Gu, Jieruo

  2015-11-01

  To explore the effects of serum from patients with ankylosing spondylitis on the canonical Wnt/β-catenin pathway and to assess whether the serum has an osteogenic effect in MG63 cells. MG63 cells were cultured with serum from 45 ankylosing spondylitis patients, 30 healthy controls, or 45 rheumatoid arthritis patients. The relative PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL mRNA levels were measured using quantitative real-time polymerase chain reaction. Associations between gene expression and patient demographics and clinical assessments were then analyzed. MG63 cells treated with serum from ankylosing spondylitis patients had higher PPARD, fra-1, MMP7 and OPG gene expression than did cells treated with serum from controls or rheumatoid arthritis patients (all pankylosing spondylitis or rheumatoid arthritis than in those treated with serum from controls (both pankylosing spondylitis patients than in those treated with serum from controls (p0.05). Serum from ankylosing spondylitis patients increases PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression and the OPG/RANKL ratio in MG63 cells; these effects may be due to the stimulatory effect of the serum on the Wnt pathway.

 12. Reducing inpatient falls in a 100% single room elderly care environment: evaluation of the impact of a systematic nurse training programme on falls risk assessment (FRA).

  Science.gov (United States)

  Singh, Inderpal; Okeke, Justin

  2016-01-01

  Inpatient falls (IF) are the most commonly reported safety incidents. The high rate of inpatient falls was reported in a newly built hospital, within Aneurin Bevan University Health Board, Wales (UK). The aim of the project is to reduce the incidence of IF and associated adverse clinical outcomes in a hospital with 100% single rooms. The key mechanism for improvement was education and training of nursing staff around falls risk factors. A Plan-Do-Study-Act methodology was used and a geriatrician-led, systematic nurse training programme on the understanding and correct use of existing multifactorial falls risk assessment (FRA) tool was implemented in April 2013. Pre-training baseline data revealed inadequate falls assessment and low completion rates of the FRA tool. Subsequent, post-training data showed improvement in compliance with all aspects of FRA. Concurrent with nurse training, the actual falls incidence/1000 patient-bed-days fell significantly from the baseline of 18.19±3.46 (Nov 2011-March 2013) to 13.36±2.89 (pMarch 2014) and remained low (mean falls 12.81±2.85) until November 2015. Improved clinical outcomes have been observed in terms of a reduction of length of stay and new care home placements, making total annualised savings of £642,055.

 13. Caracterização física e química das frações do fruto atemoia Gefner

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luciana Soares da Cruz

  2013-12-01

  Full Text Available A atemoia é um fruto híbrido derivado do cruzamento entre a fruta-do-conde, mais conhecida como ata (Annona squamosa L., com a cherimoia (Annona cherimola Mill.. Este trabalho foi realizado com o objetivo de caracterizar os constituintes químicos das frações casca, polpa e semente de atemoia Gefner. Os frutos adquiridos foram selecionados, pesados e medidos. Foram separados em casca, polpa, semente e eixo floral, que também foram pesados para determinar suas proporções. Para o restante dos frutos, foram separadas as frações em sete repetições de 13 frutos. Em seguida, as frações casca, polpa e sementes foram liofilizadas e armazenadas em freezer. Foi determinada a proporção das frações do fruto, a composição centesimal, o ácido ascórbico, os açúcares totais, os minerais e alguns compostos bioativos. A polpa representou cerca de 60% do peso do fruto, enquanto a casca 28,13% e as sementes 8,34%. O fruto apresentou, em média, 56 sementes, com diâmetro longitudinal de 10,79cm e diâmetro transversal de 26,64cm. Os maiores teores de proteína bruta, extrato etéreo e fibra alimentar foram encontrados nas sementes e casca. A casca se destacou nos teores de cinzas. A polpa apresentou os maiores teores de ácido ascórbico e açúcares totais em relação às outras frações. A ordem da composição de macronutrientes na casca, na polpa e nas sementes da atemoia foi K>P>Ca>Mg; para os micronutrientes na casca e nas sementes, foi Fe>Zn>Cu>Mn>S e, na polpa, foi Fe>Zn>Mn>Cu>S. A casca apresentou os níveis mais altos de inibidores de tripsina e atividade hemaglutinante. Os teores de compostos fenólicos foram relativamente baixos no fruto.

 14. SMAD5 Gene Expression, Rearrangements, Copy Number, Amplification at Fragile Site FRA5C in Human Hepatocellular Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drazen B. Zimonjic

  2003-09-01

  Full Text Available Signaling by the transforming growth factor (TGFfamily members is transduced from the cell surface to the nucleus by the Smad group of intracellular proteins. Because we detected alterations on the long arm of chromosome 5, we examined the status of the SMAD5 gene in human hepatocellular carcinoma (HCC cell lines and primary HCC. In 16 cell lines, chromosome alterations of chromosome 5 were observed in nine cell lines by fluorescence in situ hybridization (FISH, an increase in SMAD5 gene copy number relative to the ploidy level was found in eight lines. The breakpoints in unbalanced translocations and deletions frequently occurred near the SMAD5 locus, but apparently did not cause loss of SMAD5. In one cell line, where comparative genomic hybridization showed DNA copy number gain confined to the region 5831, we detected by FISH high-level amplification of the SMAD5 gene located within the fragile site FRA5C. Semiquantitative polymerase chain reaction did not reveal changes in SMAD5 DNA levels in 15 of 17 primary HCC specimens. In 17 HCC cell lines, SMAD5 mRNA levels were either maintained or upregulated by an increase in gene dosage or another mechanism. Collectively, our results show that SMAD5 undergoes copy number gain and increased expression, rather than loss of expression, therefore suggest that this gene does not act as a tumorsuppressor gene in HCC. The Hep-40 HCC cell line with high-level amplification and significant overexpression of SMAD5 may be useful in studying the interaction of SMAD5 with other genes.

 15. Virkeligheden på spil. Iscenesættelse af virkeligheden i tv-programmer - fra journalistik til underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Harms Larsen

  2002-09-01

  Full Text Available Artiklen beskriver og kortlægger en karakteristisk udviklingstendens i moderne tv-programmer – fra nyheder til reality-shows. Det gennem- gående træk er at den fremstillede virkelighed i stadig større omfang konstrueres og iscenesættes af tilrettelæggerne; for at skabe eller øge fremdriften i de historier der fortælles; og for at øge de fascinations- og identifikationsmuligheder som programmerne tilbyder seerne. Til karak- teristik af denne udvikling bruges en række nydefinerede begreber og kategoriseringer: visual proof, visual storytelling, sandhedens øjeblik, fortællerplot, journalistisk plot, underholdningsplot – og der gøres brug af en genresystematik hvori der skelnes mellem 5 faktagenrer: de demonstrerende, de illustrerende, de afslørende, de afdækkende, de afprøvende. Disse genrer inviterer til forskellige former for »plotning« for skabe nye underholdningsformater. De nye hybridformater analy- seres derefter som en af de 5 basale faktagenrer »tilsat« et eller flere underholdningsplot. Udviklingen ses som udtryk for radikale ændringer af det indbyrdes forhold mellem virkelighed og medier, der modsvares af nedbrydning af de professionelle normer hos tilrettelæggerne og af opbygning af nye bevidsthedsformer hos publikum. Artiklen bygger på det research- og udviklingsarbejde som forfatteren har foretaget for »TV-Udvikling« i DR i samarbejde med Pia Marquard og Nikolaj Christensen – som grundlag for tv-dramaturgikurset »Power TV« – beregnet for alle tv-medarbejdere i Danmarks Radio.

 16. Scribble modulates the MAPK/Fra1 pathway to disrupt luminal and ductal integrity and suppress tumour formation in the mammary gland.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nathan J Godde

  2014-05-01

  Full Text Available Polarity coordinates cell movement, differentiation, proliferation and apoptosis to build and maintain complex epithelial tissues such as the mammary gland. Loss of polarity and the deregulation of these processes are critical events in malignant progression but precisely how and at which stage polarity loss impacts on mammary development and tumourigenesis is unclear. Scrib is a core polarity regulator and tumour suppressor gene however to date our understanding of Scrib function in the mammary gland has been limited to cell culture and transplantation studies of cell lines. Utilizing a conditional mouse model of Scrib loss we report for the first time that Scrib is essential for mammary duct morphogenesis, mammary progenitor cell fate and maintenance, and we demonstrate a critical and specific role for Scribble in the control of the early steps of breast cancer progression. In particular, Scrib-deficiency significantly induced Fra1 expression and basal progenitor clonogenicity, which resulted in fully penetrant ductal hyperplasia characterized by high cell turnover, MAPK hyperactivity, frank polarity loss with mixing of apical and basolateral membrane constituents and expansion of atypical luminal cells. We also show for the first time a role for Scribble in mammalian spindle orientation with the onset of mammary hyperplasia being associated with aberrant luminal cell spindle orientation and a failure to apoptose during the final stage of duct tubulogenesis. Restoring MAPK/Fra1 to baseline levels prevented Scrib-hyperplasia, whereas persistent Scrib deficiency induced alveolar hyperplasia and increased the incidence, onset and grade of mammary tumours. These findings, based on a definitive genetic mouse model provide fundamental insights into mammary duct maturation and homeostasis and reveal that Scrib loss activates a MAPK/Fra1 pathway that alters mammary progenitor activity to drive premalignancy and accelerate tumour progression.

 17. La maîtrise des risques microbiologiques liés à la viande fraîche en Belgique

  OpenAIRE

  Daube, Georges

  2000-01-01

  Nous connaissons de mieux en mieux les risques liés à la consommation de viande fraîche. Certains risques biologiques diminuent comme la yersiniose ou la brucellose ; certains semblent augmenter, telles la salmonellose ou la campylobactériose ; enfin, certains émergent, comme les syndromes hémolytiques et urémiques dus à E. coli, ou ont été récemment identifiés comme transmissibles par les aliments, comme la cryptosporidiose et la listériose. Ce tableau un peu sombre et les solutions qui se...

 18. Bruk av virkemidler i en endringsprosess: - Westerdals School of Communications – Hvor de løfter seg fra et produkt til et annet

  OpenAIRE

  Wille, Pia; Onsøyen, Stine Grindheim

  2015-01-01

  Bakgrunnen for denne oppgaven er basert på vår interesse for organisasjonsendring, og vi ville derfor se hvordan bedrifter tar for seg og gjennomfører endring. Vi ville inn i en bedrift å få innblikk i en faktisk endringsprosess. Dette for å få en dypere forståelse av teorien fra fagfeltet, endringsledelse. John P. Kotter blir omtalt som en guru innen endringsledelse med sin åttetrinnsmodell. Hans engasjerende måte å tilnærme seg området på gjorde oss nysgjerrige på hvordan endringsledelse...

 19. At gøre en dyd af nødvendigheden. Hans Hedtoft og Danmarks internationale placering fra Norden til NATO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, Poul

  2009-01-01

  Hans Hedtofts afgørende rolle for Danmarks internationale sikkerhedspolitiske stilling fra ikke-allieret brobyggerrolle over forsøget på deltagelse i et nordisk forsvarsforbund til medlemskab af Atlantpagten/NATO tematiseres. Hedtofts NATO-loyale, men samtidig på flere områder forbeholdne tilgang...... til Danmarks indledende politisk-militære tilpasning til NATO-medlemskabets krav og udfordringer dokumenteres; Hedtoft tillægges en betydelig rolle for udformningen af Danmarks profil i NATO også i de følgende årtier....

 20. From FRA to RFN, or How the Family Resemblance Approach Can Be Transformed for Science Curriculum Analysis on Nature of Science

  Science.gov (United States)

  Kaya, Ebru; Erduran, Sibel

  2016-12-01

  The inclusion of Nature of Science (NOS) in the science curriculum has been advocated around the world for several decades. One way of defining NOS is related to the family resemblance approach (FRA). The family resemblance idea was originally described by Wittgenstein. Subsequently, philosophers and educators have applied Wittgenstein's idea to problems of their own disciplines. For example, Irzik and Nola adapted Wittgenstein's generic definition of the family resemblance idea to NOS, while Erduran and Dagher reconceptualized Irzik and Nola's FRA-to-NOS by synthesizing educational applications by drawing on perspectives from science education research. In this article, we use the terminology of "Reconceptualized FRA-to-NOS (RFN)" to refer to Erduran and Dagher's FRA version which offers an educational account inclusive of knowledge about pedagogical, instructional, curricular and assessment issues in science education. Our motivation for making this distinction is rooted in the need to clarify the various accounts of the family resemblance idea.The key components of the RFN include the aims and values of science, methods and methodological rules, scientific practices, scientific knowledge as well as the social-institutional dimensions of science including the social ethos, certification, and power relations. We investigate the potential of RFN in facilitating curriculum analysis and in determining the gaps related to NOS in the curriculum. We analyze two Turkish science curricula published 7 years apart and illustrate how RFN can contribute not only to the analysis of science curriculum itself but also to trends in science curriculum development. Furthermore, we present an analysis of documents from USA and Ireland and contrast them to the Turkish curricula thereby illustrating some trends in the coverage of RFN categories. The results indicate that while both Turkish curricula contain statements that identify science as a cognitive-epistemic system, they

 1. Overføring av avløpsvann fra Bekkelagets rensedistrikt til Sentralrenseanlegg Vest, SRV. En vurdering av konsekvensene for forholdene i Indre Oslofjord

  OpenAIRE

  J. Magnusson; Bjerkeng, B.

  1985-01-01

  Vurderingen legger særlig vekt på oksygenforholdene i Vestfjorden under sprangsjiktet . Det sikreste tiltaket ser ut til å være en ombygging av Bekkelaget R.A.til kjemisk rensing. Overføring til SRV vil gi økt direkte utslipp av oksygenforbrukende stoff til Vestfjorden. For overføring av 1/3 av avløpsvannmengden er det mulig at dette oppveies av minsket belastning fra organisk produksjon i overflaten. Overføringer på 2/3 og 3/3 ser ut til å gi uakseptable konsekvenser for oksygenforholdene i ...

 2. Dannelse fra kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars Emmerik Damgaard

  2005-01-01

  ”Vi lever ikke i en medie- eller elektronisk kultur. Vi lever i en tingskultur,” siger den danske professor i psykologi, Mogens Hansen (2004: 62). Inspireret af den franske filosof Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), vil Hansen dermed understrege, at når vi udvikler os og dannes, så er der ikke tale...... kropssubjektet er, som jeg vil vise, dog et eksempel på en fortolkning af Merleau-Ponty, som afspejler visse misforståelser, der kalder på en opklaring af, hvad Merleau-Ponty selv forstår ved kropssubjektet....

 3. Genforeningen set fra vandet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørby, Søren

  2014-01-01

  Den 9. juli 1920 stod krydseren Heimdal ud ad Flådens Leje i København sammen med kongeskibet Dannebrog for at bringe Christian X og kongefamilien til genforeningsfestlighederne i Sønderjylland. Med om bord på Heimdal var også marineingeniør Georg Valdemar Hansen. Her fortæller han om sine opleve...

 4. Fra humanitarianisme til menneskerettigheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wilson, Fiona

  2005-01-01

  This study explores the development of an aid model 'on paper' and enquiries into how it becomes interpreted and appropriated 'in practice' and what priorities come to the fore in the course of implementation. The case study is of an NGO partnership which has sought to move from relief to develop...... to development in a famine prone region of Ethiopia....

 5. Fra Berlin til Bagdad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bekker-Nielsen, Tønnes

  2013-01-01

  Banegården i Haydarpasa blev bygget som endestation for Bagdadbanen og har gennem hundrede år været Istanbuls fælles modtageværelse. Nu er den overflødig, og hvad skal der ske med den historiske bygning?...

 6. Fra Windows til sanserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2003-01-01

  Via Heideggers artikel "Die Kunst und der Raum" diskuteres det digitale, teknologiske og videnskabelige rum i forhold til en mere kunstnerisk præsentation af rum i digitale medier - som fx computerspillet....

 7. Fra tilskuer til skuespiller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lysemose, Kasper

  2010-01-01

  at se sig selv med de andres øjne og forberede sig på deres blikke. Skal den historie begynde, må den tage afsæt i en afselvfølgeliggørelse af det selvfølgelige. Der må m.a.o. findes et udgangspunkt, der gør det højst forbavsende og uventet, at subjektet nogensinde skulle være blevet andet og mere end...

 8. Fra forskningens forfront

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Bent

  2005-01-01

  Sudoku-bølgen er også skyllet ind over landets højere læreanstalter. Således skriver professor Bent Jørgensen, Forskningsenheden for Statistik ved Syddansk Universitet, Odense, at sudokuen skam anvendes inden for forskningens absolutte forfront.......Sudoku-bølgen er også skyllet ind over landets højere læreanstalter. Således skriver professor Bent Jørgensen, Forskningsenheden for Statistik ved Syddansk Universitet, Odense, at sudokuen skam anvendes inden for forskningens absolutte forfront....

 9. Andre scener fra Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serritzlev, Jeanette

  2010-01-01

  Filmen 'Armadillo' viser, at indsatsen i Afghanistan er formålsløs. At det ikke nytter. At drengene er storforbrugere af cola og porno, og at afghanerne synes, at vi skal tage hjem. At soldaterne har sjove film på deres computere, kan ikke provokere mig. Det kan til gengæld et ensidigt og fortegnet...

 10. Fra jul til januar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Porsgaard, Kasper; Ugilt, Rasmus; Bjerre, Henrik Jøker

  2013-01-01

  Hele december diskuterer vi sammenhængen – eller manglen på samme – mellem materialisme og næstekærlighed. Hvad vi overser, er, at denne diskussion egentlig er langt mere væsentlig i januar...

 11. Fra flodhestens mave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2013-01-01

  Artiklen kortlægger en periode i litteraturtidsskriftet Vagants historie, 1999-2006, og sammenfatter den under overskriften ”Tilbagetrækning og intervention.” Periodens numre vidner om en tid hvor et politisk engagement vil lokke litteraturen frem af sin tilbagetrækning. Men også en tid hvor man ...

 12. Fra stat til amt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Merete

  2008-01-01

  Kapitlet beskriver grundlaget for den måde hvorpå dansk hospitalspsykiatri er organiseret i dag. Folketinget vedtog i 1975 at decentralisere det administrative ansvar for statshospitalerne. Decentraliseringen var en markant ændring i forhold til tidligere. Bidraget forklarer årsager til, at amtsk...

 13. Fra tanke til form

  DEFF Research Database (Denmark)

  Der er gået 20 år siden Aalborg og Nordjylland i 1997 fik sin egen, unikke civilingeniøruddannelse i form af Arkitektur & Design-uddannelsen ved Aalborg Universitet. Hele forløbet er nu dokumenteret i en jubilæumsbog, der fortæller om hvordan uddannelsen i sin tid blev etableret; hvordan undervis...

 14. Afgasning fra vandfortyndbare malinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, P.A.; Nielsen, P.A.; Wolkoff, P.

  SBI har sammen med Arbejdsmiljøinstituttet undersøgt fem almindeligt anvendte væg- og loftmalingers indflydelse på indeklimaet. Den benyttede prøvningsmetode er blandt andet egnet til sammenligning af malingers afgasninger og kan derved bruges i forbindelse med produktudvikling og deklaration af ...

 15. Fra multikulturalisme til transkulturalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gholamian, Jamshid; Jensen, Iben

  2014-01-01

  Transculture is viewed as the next level of liberation, this time from the “prison house of language,” from unconscious predispositions and prejudices of the “native,” naturalized cultures. (Epstein 2009: 327) Betegnelsen multikulturalisme bruges ofte, trods akademisk kritik af begrebet (Hage 1998....... ”Transculturalism is especially needed in world politics, where the factor of fixed cultural identity based on race, ethnos, religion, or ideological commitments turned out to be a source of conflict and violence”. (Epstein 2009: 328). Bahbah formulerer på tilsvarende vis, at; “What is theoretically innovative...

 16. Fra kogebog til madblog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Povlsen, Karen Klitgaard

  2012-01-01

  analyse af madopskriften som genre for kulturfoirmidling og intim selvfremstilling i kogebogen, tv-køkkenet og madbloggen med vægt på Julia Child og Julie Powell......analyse af madopskriften som genre for kulturfoirmidling og intim selvfremstilling i kogebogen, tv-køkkenet og madbloggen med vægt på Julia Child og Julie Powell...

 17. Fra gen til funktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kossmann, J.

  2001-01-01

  En af de største landvindinger, der er gjort inden for bioteknologien, er muligheden for at bestemme rækkefølgen af baser i genomet, det vil sige organismens samlede arvemasse. Midlet er DNA-sekvensering. 2000 blev således året, hvor den fuldstændigesekvens af genomerne for de vigtige dyre- og pl...

 18. Frafald fra erhvervsuddannelserne:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms; Nielsen, Klaus

  2013-01-01

  of dropout, which we connect to research in young people school to work transitions. In this conceptualisation dropout is seen as the result of the interplay over time between the transition system, young people’s conditions of life and young people’s own strategies and choices......The high dropout rate of students in vocational education and training (VET) has been considered a serious problem in policy of education in the last decade in Denmark as well as in the other Nordic countries. In the Danish VET system only half of the students, who take up a vocational pro......-gramme, complete the programme. The dropout rate has stayed on a high level despite a large num-ber of initiatives to increase retention. This article argues, that the problem lies not only with the measures to reduce dropout, but also in the conceptualisation of the dropout phenomenon. We ex-amine the concept...

 19. Fri os fra FOMO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Danske unge brugte i 2012 godt 9.000.000 timer i snit om måneden på at interagere med sociale medier. De ”unge” voksne brugte godt 6.500.000 timer i snit. Det er tal, som er rigtigt interessante for dem, der lever af tid, fordi brugerens opmærksomhed er yderst værdifuld. Marketingsfolk og andre...... lever nemlig af at fange brugernes opmærksomhed, så de bruger tid på at besøge og ’like’ bestemte sider og bidrager med forskellige input. Men tiden har også værdi for brugerne. De oplever at kunne være sociale på nye måder, der ikke var mulige for bare ti år siden. Alene det at man kan se vennernes...... billeder og blive påmindet om deres fødselsdag, bidrager til en ny social hukommelse. Men den vigtigste værdi er, at brugerne oplever, at de har fået frihed og nye rum til at handle i en virkelighed, hvor det ellers kan være svært at finde ud af, hvad man kan følge med i, og hvad man bør følge med i. Der...

 20. Fra ideal til virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kristian Raun; Møller, Rasmus Bysted

  2015-01-01

  I Danmark ønsker vi at udvikle "hele mennesker", som kan begå sig både i og udenfor sporten frem for at satse på den tidlige og ensidige rendyrkning af det sportslige talent. Målet er en tvedelt ambitionsstruktur, hvor både sportslige og ikke-sportslige karrieremuligheder tilbyder sig i horisonte...

 1. Fra Japan til Nordjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per Steen; Blaabjerg, Niels Jørgen

  2008-01-01

  Lean management anvendt som værktøj til at udvikle innovation og teamsamarbejde i Accessionsteamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Lean bruges som metode til at understøtte et udviklingsmiljø, hvorfra der både kan udspringe radikale og inkrementelle innovationsaktiviteter...

 2. Fra fabrikant til vidensvirksomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svensson, Carsten

  2002-01-01

  Begreber som mass customization og globalisering har ændret den verden som omgiver de fleste produktionsvirksomheder. Et nyt verdensbillede begynder at tegne sig, med intensiveret konkurrence og accelereret teknologiudvikling. Det er tydeligt for de fleste, at tilpasning til denne nye verdensorde...

 3. Alkaligenanvendelse fra bioflyveaske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kaj; Jensen, Jørgen Peter; Simonsen, Peter

  2006-01-01

  Experiments to leach potassium salts from fly ash from straw combustion were performed. The fly ash was produced in the bio mass boiler at the Avedøre power plant in south western Copenhagen, Denmark. The fly ash contained approximately 90 mass percent water soluble material. When the fly ash....... Experiments were performed in order to find a feasible method for separating the potassium salts of the fly ash from the ash residue and especially from the soluble cadmium salts found in the fly ash. Experiments with counter current leaching of fly ash in a fluid bed gave unsatisfactory results. Apparently...... there was a lack of contact between the wash water and the ash. In addition, sedimentation was very slow resulting in an incomplete separation of wash water and ash residue. Experiments with ion exchange by adding CaCl2 to the wash water and successive precipitation of gypsum or anhydrite gave unsatisfactory...

 4. Udfordring fra udkanten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moberg, Bergur Rønne

  2010-01-01

  Artiklen gøre rede for litterær udkant som interferens dvs. som et møde mellem vidt forskellige erfaringsdomæner: høj og lav, æstetik pdes. og nationalitet og politik pdas, premodernitet og modernitet osv.......Artiklen gøre rede for litterær udkant som interferens dvs. som et møde mellem vidt forskellige erfaringsdomæner: høj og lav, æstetik pdes. og nationalitet og politik pdas, premodernitet og modernitet osv....

 5. Fra selvdannelse til eksistensoplysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en perspektiv......Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en...

 6. Fjenden fra Nord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgenhaven, Jesper

  2017-01-01

  the German and Anglo- Saxon realms. This article explores themes of central importance to Nordic scholars in this period, and attempts to spell out some of the more significant nuances and differences among them. Finally, I raise the question to which extent we can meaningfully speak of tendencies...

 7. Fra 'Face' til Interface

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  En kollega lånte mig en udgave af Ervin Goffmanns "The Presentation of self in everyday life," der i bund og grund handler om, hvordan mennesket dramatiserer eller fremstiller sig selv i hverdagen. Goffmann deler det, vi normalt kalder "indtryk", op i expression og impression. Expression er i det...

 8. Ti års erfaring med førstetrimester screening for føtal aneuploidi ved hjælp af biokemi fra gestationsuge 6+0 til 13+6

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tørring, Niels; Petersen, Olav Bjørn; Uldbjerg, Niels

  2014-01-01

  i gestationsugerne 8-10. Formål At validere resultaterne af det danske screeningsprogram af første trimester screening for føtal trisomi 21, trisomi 13, trisomi 18 samt triploidi i perioden 2003 til 2013 Datasæt Region Midtjyllands database (RM) (oktober 2003 til oktober 2013); n = 147.......768. (blodprøver overvejende fra gestationsuge 8-10) Den Nationale FøtoDatabase (FD) (oktober 2008 til august 2011); n = 220.739 (blodprøver fra gestationsuge 8-13) Resultater Detektion af Trisomi 21: Første trimester ved cut off 1:300. Den signifikant bedre detektionsrate for føtal trisomi 21 ved brug af...... for føtal aneuploidi. Brug af blodprøve fra gestationsuge 9 viser signifikant højere detektionsrate for føtal trisomi 21 end ved brug af blodprøve senere...

 9. A CGG-repeat expansion mutation in ZNF713 causes FRA7A: association with autistic spectrum disorder in two families.

  Science.gov (United States)

  Metsu, Sofie; Rainger, Jacqueline K; Debacker, Kim; Bernhard, Birgitta; Rooms, Liesbeth; Grafodatskaya, Daria; Weksberg, Rosanna; Fombonne, Eric; Taylor, Martin S; Scherer, Stephen W; Kooy, R Frank; FitzPatrick, David R

  2014-11-01

  We report de novo occurrence of the 7p11.2 folate-sensitive fragile site FRA7A in a male with an autistic spectrum disorder (ASD) due to a CGG-repeat expansion mutation (∼450 repeats) in a 5' intron of ZNF713. This expanded allele showed hypermethylation of the adjacent CpG island with reduced ZNF713 expression observed in a proband-derived lymphoblastoid cell line (LCL). His unaffected mother carried an unmethylated premutation (85 repeats). This CGG-repeat showed length polymorphism in control samples (five to 22 repeats). In a second unrelated family, three siblings with ASD and their unaffected father were found to carry FRA7A premutations, which were partially or mosaically methylated. In one of the affected siblings, mitotic instability of the premutation was observed. ZNF713 expression in LCLs in this family was increased in three of these four premutation carriers. A firm link cannot yet be established between ASD and the repeat expansion mutation but plausible pathogenic mechanisms are discussed. © 2014 WILEY PERIODICALS, INC.

 10. Martha and Mary in Fra Angelico’s Agony in the Garden: medieval lights in the rereading of Biblical traditions and texts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivoni Richter Reimer

  2015-01-01

  Full Text Available Presentation and interpretation of the artistic work “Agony in the Garden” of the Dominican friar Fra Angelico as a part of the interpretative history of the Biblical text Luke 10.38-42 and of the Biblical narratives that present Jesus in the garden of Gethsemane together with the disciples Peter, John and James.  The work’s historical context is that of Italy in the Late Middle Ages. In the painting, Martha and Mary appear inserted into the story of the Passion of Jesus, in the garden of Gethsemane, as a rereading that Fra Angelico contextualized in the history of his time. For the sake of analysis, we used reference points from feminist hermeneutics at the interface of the theological, cultural and art history. We aimed at demonstrating that Christian sacred art, as a part of the interpretative history, not only illustrates something from the past and/or present, but has also some influence on the form(ating of mentalities. This pedagogical function is present and interpreted positively in the Agony in the Garden, in dialogue with women’s movements in the context of this work of art. It can be noted that part of the women’s story is represented by means of the interpretative history, also present in the fresco in question. Hermeneutically, the text, the picture and the interpretative history continue challenging today’s sciences, skills and libertarian movements.

 11. Adição de frações por estimativa a partir do referencial de metade e de inteiro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Soraia Silva Cruz

  2014-12-01

  Full Text Available O presente estudo investigou o papel desempenhado pelos referenciais de inteiro e de metade na resolução de adição de frações por estimativa. Crianças (8-9 anos de classe média alunas do ensino fundamental resolveram as mesmas adições de frações em diferentes situações: por estimativa, usando o referencial de metade (Tarefa 1, por estimativa, usando o referencial de inteiro (Tarefa 2 e utilizando o simbolismo matemático apenas (Tarefa 3. Observou-se que embora não resolvessem as adições por meio do simbolismo matemático, as crianças faziam estimativas apropriadas com base no referencial de inteiro e de metade, tendo o mesmo bom desempenho com ambos os referenciais. Concluiu-se que pontos de referência desempenham papel importante no raciocínio lógico-matemático.

 12. Proteinas do liquido cefalorraqueano: II. Valores normais das frações proteicas obtidas por eletroforese (variações ligadas a cor, sexo e idade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucia M. Singer Vermes

  1983-03-01

  Full Text Available Mediante dosagens de proteínas totais e eletroforese sobre acetato de celulose de 213 amostras de LCR normal, obtidas por punção da cisterna magna, foram efetuados estudos para verificação de variações ligadas à cor, sexo e idade. Os resultados obtidos permitiram concluir que: 1. não existem diferenças ligadas à cor no proteinograma do LCR; 2. em crianças, os fatores sexo e idade não influem nos valores estudados; 3. as taxas de proteínas totais e frações protéicas do LCR normal de criança diferem das de homens e de mulheres; 4. em adultos ocorrem variações ligadas ao sexo no proteinograma do LCR; 5. em adultos, proteínas totais e todas frações protéicas, quando expressas em mg/100 ml, aumentam com o avançar da idade. Foram estabelecidas, para a metodologia usada, as taxas fisiológicas do proteinograma do LCR de crianças, homens e mulheres, separadamente.

 13. Giovanni di Piergiacomo da Sanseverino, maestro di legname fra le Marche e l'Umbria del primo Cinquecento / Giovanni di Piergiacomo from Sanseverino, a wood-carving master between Marche and Umbria in the early 16th Century

  OpenAIRE

  Francesca Coltrinari

  2013-01-01

  Il contributo esamina la figura poco nota dell'intagliatore Giovanni di Piergiacomo da Sanseverino, documentato dal 1481 al 1527 e attivo fra la città natale, Fermo, Osimo, Montecassiano e Assisi. Della sua produzione viene esaminata l'opera più significativa, il coro della cattedrale di San Rufino ad Asisisi, costrutito fra 1518 e 1527, con l'ausilio di numerosi collaboratori di varia provenienza. Il coro viene esaminato da molteplici punti di vista: le pratiche di bottega, i contatti artist...

 14. Immunogenicity and allergenicity of 2S, 7S and 11S soy protein fractions Imunogenicidade e alergenicidade das frações protéicas 2S, 7S and 11S da soja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alvorita Leite Bittencourt

  2007-12-01

  Full Text Available It is known that in a part of the population, mainly among children, some are hypersensitive to soybean protein, although it is not yet completely elucidated which protein fraction is more immunogenic/allergenic. The objective of the study was to compare the immunogenicity and allergenicity of the soy protein fractions. The 2S (conglycinin, 7S (beta conglycinin and 11S (glycinin fractions were isolated from soy protein by affinity chromatography. These purified soy protein fractions were used as antigens for immunizing BALB/c mice to evaluate their immunogenicity by following the appearance of specific IgM and IgG antibodies in blood serum by ELISA. The allergenicity of these soy protein fractions was evaluated by the following approaches: i the production of IgE antibodies against 2S, 7S and 11S soy protein fractions by BALBc mice in the anaphylactic cutaneous passive test (PCA, and ii the production of IgG1 specific antibodies against the 7S fraction in BALB/c mice. The 7S and 11S fractions induced the formation of IgM and IgG antibodies. The PCA test showed that only the 7S fraction was allergenic leading to the production of IgE antibodies. Another evidence that reinforces the allergenicity of the 7S soy protein fraction is the presence of IgG1 specific antibodies reactive to this protein fraction in immunized mice. Our study shows that the 7S soy protein fraction is important to elicit allergic reactions in mice and may contribute to elucidate the allergenicity of soy-derived products.Sabe-se que uma parte da população, principalmente crianças, são hipersensíveis à proteína de soja, embora não esteja completamente esclarecido qual a fração protéica mais alergênica. O objetivo do estudo foi comparar a imunogenicidade e alergenicidade das frações protéicas 2S (conglicinina, 7S (beta conglicinina e 11S (glicinina da soja, isoladas por cromatografia de afinidade. Essas frações protéicas foram usadas como antígenos para

 15. Cinética ruminal da fração fibrosa de volumosos para ruminantes Ruminal kinetics of the fibrous fraction of ruminant roughages

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elaine Barbosa Muniz

  2012-09-01

  Full Text Available Os objetivos do presente trabalho foram a caracterização e a determinação das estimativas dos parâmetros relativos à cinética de degradação ruminal da fibra em detergente neutro (FDN dos fenos de mata pasto, juazeiro, mororó, aveia e Tifton 85 e silagens de milho, sorgo e palma forrageira. Foram determinados a composição químico-bromatólogica, os coeficientes de degradação e o efeito de repleção ruminal da FDN. As características químico-bromatológicas dos alimentos avaliados apresentaram variações em seus componentes nutricionais. A fração insolúvel potencialmente degradável da FDN, correspondente à fração B2 dos alimentos estudados, apresentou degradação variável. Os fenos de mata pasto, juazeiro e mororó apresentaram menores valores para a fração potencialmente degradável. As silagens de milho e sorgo apresentaram uma pequena variação para a fração potencialmente degradável e para a fração indigestível, assim como, para a taxa de degradação da FDN potencialmente digestível. O maior tempo de retenção total foi observado para mata pasto, juazeiro e mororó, seguidos pelas silagens, sendo constatados para os fenos de aveia e Tifton 85 os menores valores para esta variável. As forrageiras de regiões semiáridas avaliadas (mata pasto, juazeiro e mororó podem limitar o consumo de matéria seca devido aos menores valores da fração potencialmente degradável e maiores valores da fração indigestível. O efeito de repleção ruminal da FDN é determinado pela integração de várias características da fibra. Dessa maneira, não se pode atribuir a toda e qualquer fonte de fibra as mesmas inferências restritivas à limitação física de consumo.The objectives of the present work were to characterize and determine the estimates of the parameters relating to the kinetics of ruminal degradation of neutral detergent fiber (NDF in hays from forest pasture, the jujube plant, mororo, oats and Tifton 85

 16. Avaliação da atividade antioxidante e antimicrobiana dos extratos e frações orgânicas de Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Mimosaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo José Dias Silva

  2012-04-01

  Full Text Available A espécie Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Mimosaceae, conhecida popularmente como sabiá e cerva viva, é uma planta arbórea encontrada na caatinga nordestina brasileira, amplamente utilizada pela população na forma de infusões para o tratamento de feridas, bronquites e anti-inflamatório. Diante do exposto, os objetivos deste estudo, foram determinar as atividades antioxidantes e antimicrobianas do extrato etanólico das folhas (EHM, caules (EHL, cascas do caule (EHC, raízes (EHR e frações obtidas das folhas de M. caesalpiniifolia Benth. A atividade antioxidante foi avaliada através do método de captação do radical DPPH, enquanto a atividade antimicrobiana foi avaliada pelo método de microdiluição em caldo, sobre leveduras, bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. A capacidade antioxidante mostrou que a fração acetato de etila (Fr-EtOAc foi diretamente proporcional ao teor de polifenóis totais com IC50 de 20,08 ± 0,10 µg/ mL e 721,29±0,60 mg de EAG (equivalentes de ácido gálico por g de extrato. Na atividade antimicrobiana, todos os extratos e frações exibiram atividade inibitória de crescimento frente aos micro-organismos microrganismos avaliados e em concentrações variando de 5 a 1000 μg/mL. A Fr-EtOAc apresentou valores promissores de inibição de crescimento frente a fungos, como Candida glabrata (ATCC 90030 e Candida krusei (ATCC 6258, com concentrações de 20 e 40 μg/mL, respectivamente. Estes resultados são importantes, pois são os primeiros a serem realizados com a espécie M. caesalpiniifolia.

 17. Frações de fósforo e atividade da fosfatase ácida em plantas de feijoeiro cultivadas em solos de várzea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. A. Fernandes

  2000-09-01

  Full Text Available Foi realizado um experimento em casa de vegetação do Departamento de Ciência do Solo da Universidade Federal de Lavras, com o objetivo de verificar a influência dos atributos de quatro solos de várzea sobre a distribuição de algumas frações de fósforo nas folhas de feijoeiro, determinar suas respectivas concentrações críticas e a relação dessas frações com a atividade da fosfatase ácida foliar e a relação entre a atividade da fosfatase ácida determinada "In vitro" e "in vivo". O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 x 5 x 2, com quatro repetições, sendo quatro solos [Glei Húmico (GH, Orgânico (O, Aluvial (A e Glei Pouco Húmico (GP], cinco doses de P (75, 150, 300, 500 e 800 mg dm-3 de P e dois níveis de calagem (sem e com. Cada parcela foi constituída por um vaso com três dm³, onde foram cultivadas três plantas de feijoeiro. Uma das plantas foi colhida no florescimento, determinando-se, nas folhas, as concentrações de P total (Pt, P total solúvel em ácido (Pts, P orgânico (Po e P inorgânico solúvel em ácido (Pi. Nas demais plantas, colhidas no final do ciclo, foi avaliada a produção de grãos. Os níveis críticos das frações de P no feijoeiro cultivado nos solos GH, O, A e GP, sem calagem, foram, respectivamente: Pt = 2,3, 2,2, 2,0, e 1,3 mg g-1; Pts = 110, 67, 78 e 63; Po = 32, 19, 20 e 21 e Pi = 77, 47, 58 e 43 µg g-1. Com calagem, os níveis críticos respectivos foram: Pt = 2,8, 3,0, 3,5 e 4,2 mg g-1; Pts = 105, 96, 130 e 154; Po = 47, 38, 42 e 52 e Pi = 59, 58, 88 e 103 µg g-1. A atividade da fosfatase ácida não foi uma boa característica de diagnose nutricional de fósforo em condições de severa deficiência desse elemento.

 18. Degradabilidade ruminal da fibra das frações do resíduo industrial de tomate Ruminal degradability of fiber of tomato industrial residues fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W.E. Campos

  2007-02-01

  Full Text Available Avaliou-se a degradabilidade in situ da fibra em detergente neutro (FDN e da fibra em detergente ácido (FDA das cascas e das sementes inteiras ou moídas (peneira de 2mm do resíduo industrial de tomate (RIT. Foram utilizados três bovinos adultos, machos, em delineamento de blocos ao acaso com parcelas subdivididas. A solubilidade da FDN apresentou baixos valores para todas as frações estudadas, sendo semelhante entre cascas (3%, sementes inteiras (5% e resíduo (7%. Sementes moídas apresentaram maior solubilidade da FDN (20%. Os potenciais de degradação da FDN para sementes moídas, RIT, cascas e sementes inteiras foram de 78, 64, 36 e 33%, respectivamente. As taxas de degradação da FDN variaram de 4,4 a 14,8%/h para as diferentes frações do RIT, sendo de 9%/h para o resíduo integral. Os parâmetros de degradação da FDA seguiram a mesma tendência da FDN. Concluiu-se que, apesar de a FDN e a FDA do RIT terem apresentado altas taxas de degradação, o potencial de degradação dessas frações depende do processamento, pois sementes inteiras apresentaram degradabilidades muito inferiores às das sementes moídas.The in situ procedure was used to evaluate the disappearance of neutral detergent fiber (NDF and acid detergent fiber (ADF of skins and whole or grounded (sieve of 2mm seeds of tomato by-product (TBP. Three steers were used in a split-plot block design. The solubility of NDF showed low values for all the evaluated fractions, been similar among skins (3%, whole seeds (5% and total TBP (7%. Grounded seeds showed higher NDF solubility (20%. The NDF potential degradability for grounded seeds, TBP, skins and whole seed were 78, 64, 63 and 33%, respectively. NDF degradability rates varied from 4.4 to 14.8%/h for all TBP fractions, been 9%/h for total TBP. The ADF parameters followed the same trend as NDF. TBP NDF and ADF showed good degradability rates, but the potential degradability of these fractions depends on the showed

 19. Fra forfald til forbedring. Ændrede opfattelser af ældres sundhed i Danmark i det 20. århundrede

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tenna Jensen

  2015-01-01

  Full Text Available Artiklen sætter gennem en analyse af københavnsk ældrepolitik fokus på, hvornår og hvorfor opfattelsen af ældres sundhed ændrede sig fra et upåvirkeligt forfald til den nutidige sundhedsopfattelse, hvor de ældres kroppe er en påvirkelig størrelse, der kan bedres og vedligeholdes ved hjælp af kost og motion. Artiklen søger gennem en analyse af ældrepolitiske diskussioner i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, i perioden 1892 til 1964, at datere ændringen i sundhedsopfattelsen med det formål at bidrage med ny viden om udviklingen af sundhedsopfattelser i Danmark, samt at klarlægge oprindelsen og rammerne for den nuværende ældrepolitiske kurs.

 20. Estoques de carbono e nitrogênio nas frações da matéria orgânica em argissolo sob eucalipto e pastagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodinei Facco Pegoraro

  2011-06-01

  Full Text Available O cultivo de florestas plantadas de eucalipto em áreas de pastagem tem propiciado alterações no estoque de C e N no solo, em especial pelas diferentes características de cada planta e manejo dos resíduos vegetais; o eucalipto pode localizar maior estoque de C e N originário de resíduos da parte aérea na camada superficial do solo, e aumentar a relação C/N dos resíduos vegetais em decomposição. Tais diferenças podem causar redução no estoque de C e N nas frações químicas, físicas e biológicas do solo, tanto nas frações mais lábeis, quanto nas mais recalcitrantes. Este trabalho teve como objetivo avaliar os estoques de C orgânico total (COT e N total (NT, estoque de C e N nas substâncias húmicas (ácidos fúlvicos, húmicos e húminas, fração leve (C-MOL e N-MOL e biomassa microbiana (C-BM e N-BM em amostras de solos coletadas nas camadas de 0-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,40, 0,40-0,60 e 0,60-1,00 m de profundidade, na linha (EL e entrelinha (EEL do solo sob cultivo de eucalipto na quarta rotação com seis anos de idade, e em área de pastagem cultivada com brachiaria (P. O estoque de carbono orgânico total e de carbono na fração leve do solo nas primeiras camadas do solo (até 0,60 m foi superior na entrelinha do eucalipto em comparação àquele cultivado com pastagem e na linha de cultivo do eucalipto, possivelmente favorecido pela incorporação de resíduos da colheita do ciclo anterior de eucalipto na atual entrelinha. Por meio da determinação da abundância natural de 13C na camada de 0-0,20m de solo verificou-se que 29 e 37% do carbono presente na matéria orgânica do solo (MOS após 28 anos de cultivo derivaram do eucalipto (planta C3, respectivamente, na linha e entrelinha, o que correspondeu à taxa de ciclagem média da MOS nesse solo de 1,04% (linha e 1,32% (entrelinha ao ano. No solo da entrelinha, observou-se que o C-C3 proveniente do eucalipto incrementou o estoque de C orgânico do solo, mesmo com a

 1. Ação de diferentes tipos de fibras sobre frações lipídicas do sangue e fígado de ratos

  OpenAIRE

  Eufrásio, Moacir Robson

  2014-01-01

  Objetivando determinar algumas propriedades fisico-químicas e os efeitos das fibras solúveis pectina cítrica e goma guar sobre as frações lipídicas do sangue e fígado de ratos wistar, consumindo dietas, contendo colesterol, utilizou-se 36 animais, que foram distribuídos em um delineamento ao acaso e divididos em seis grupos, que constituíram os tratamentos. Durante um período de cinco dias, os animais receberam dietas padrão para adaptação ao experimento. Após esse período, os animais receber...

 2. En ny tids ældre - fra 80'ernes ældrepolitik til 00'ernes gerontopædagogik i det almene boligliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fristrup, Tine

  Tesen: En ny tid afstedkommer en ny måde at blive til som et ældre menneske på. Tænkningen: Fænomenet ’ældre’ henviser til forståelsen af aldring og alderdom som et socialt fænomen, hvor tid, rum og situation afgør artikulationen af fænomenet. En ny tid afføder nye rum og situationer hvor ’ældrel...... henblik på at forstå ældrelivet som et fænomen, der forandres over tid og udstanses i tid. Tidssporet: Fra 80’ernes ældrepolitiske æra: Længst muligt i eget hjem – til 00’ernes gerontopædagogiske æra: Længst muligt i eget liv....

 3. Mineralogia e formas de potássio e magnésio em diferentes classes de pesos e tamanhos da fração areia de solos do Triângulo Mineiro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melo V. F.

  2004-01-01

  Full Text Available O presente trabalho objetivou estudar a distribuição da reserva de K e Mg nas diferentes classes da fração areia de solos do Triângulo Mineiro, destacando-se o potencial de liberação de formas não-trocáveis e estruturais destes nutrientes para as plantas. A seleção do local de amostragem foi definida com base nas diferenças entre os materiais de origem (Grupo Bauru, Araxá, São Bento e Coberturas Detrítico-Lateríticas Terciárias, estádio de desenvolvimento dos solos e representação espacial das litologias. Amostras da fração areia dos solos foram separadas em areia leve (AL e pesada (AP com uso do bromofórmio (densidade 2,8 g cm-3 e, por meio de um conjunto de peneiras, a fração AL foi separada em cinco classes diferentes: areia muito grossa (AMG, areia grossa (AG, areia média (AM, areia fina (AF e areia muito fina (AMF. Os teores totais e não-trocáveis de K e Mg foram obtidos após digestão das amostras com HF, HNO3 e H2SO4 concentrados e com HNO3 1 mol L-1 fervente, respectivamente. Na caracterização mineralógica da fração areia, utilizou-se a difração de raios-X. A fração areia dos solos é composta basicamente por quartzo, com predomínio de minerais leves e de menor tamanho (AF e AMF. Em geral, os difratogramas de raios-X da fração areia apresentaram apenas reflexões discretas de minerais primários fontes de nutrientes (MPFN, como mica e feldspato. Dentro da AL, os maiores teores de K e Mg totais foram advindos das frações mais finas (AF e AMF, tendo a fração AM apresentado a menor liberação de formas não-trocáveis destes nutrientes. Observou-se que solos com teores totais elevados de K e Mg na fração areia, geralmente, apresentaram maior capacidade de liberação de parte desses nutrientes para a solução do solo, atribuída à maior presença de MPFN. A fração areia dos solos originados de arenito da Formação Uberaba e de migmatito/micaxisto do Grupo Araxá apresentaram as maiores

 4. Atividade antiproliferativa dos extratos e da fração orgânica obtidos das folhas de Virola sebifera Aubl. (Myristicaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carina Denny

  Full Text Available As cascas de Virola sebifera (Myristicaceae são utilizadas por populações indígenas amazônicas em preparações alucinógenas, nas quais foram encontrados alcalóides como a dimetiltriptamina e seus derivados. Considerando a enorme importância dos alcalóides isolados de plantas na terapêutica do câncer e a presença desses compostos em espécies de Virola, o presente trabalho teve por objetivo o estudo da atividade antiproliferativa em cultura de células tumorais humanas de extratos e da fração orgânica, obtidos das folhas de Virola sebifera. O extrato bruto diclorometânico (EBD foi considerado o mais ativo, com seletividade principalmente para a linhagem de pulmão (NCI-460 - IC50: 4,46 µg/mL e para a fração orgânica (FO obtida por extração ácido-base - IC50; 6,91 µg/mL. A atividade observada possivelmente pode ser atribuída a alcalóides ou compostos nitrogenados que foram evidenciados pelo corante Dragendorff. Assim, a purificação da FO será necessária a fim de comprovar a presença de compostos nitrogenados, através de isolamento e determinação estrutural, bem como a participação desses compostos na atividade antiproliferativa observada.

 5. Forekomst av alkohol og andre rusmidler i blodprøver fra førere involvert i trafikkulykker

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Bjørneboe m.fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGBilkjøring stiller store krav til førernes sansing, oppmerksomhet, informasjonsbearbeiding og evne til åreagere. Førere som er under innflytelse av sentralnervøst aktive stoffer, vil derfor være en potensiell fare itrafikken. I perioden 1.8–31.12. 1993 identifiserte Statens rettstoksikologiske institutt (SRI 394 ulykkesføreresom politiet hadde rekvirert analyser av med hensyn på narkotiske stoff/sentralnervøst aktive medikamenter(andre rusmidler og/eller alkohol. Blodprøver fra disse førerne ble analysert med hensyn på alkohol og etutvidet repertoar av andre rusmidler ved SRI. Da polititjenestemenn og medtrafikanter ofte ikke vil oppdagepåvirkning av andre rusmidler enn alkohol, dels pga. manglende alkohollukt, vil andre rusmidler som ulykkesårsakvære noe underrepresentert i dette materialet sammenliknet med alkohol. Hos 299 av ulykkesførerneble det påvist alkohol og/eller andre rusmidler. 44 førere hadde tatt inn både alkohol og andre rusmidler, mensalkohol og andre rusmidler ble påvist alene i henholdsvis 204 og 51 saker. Totalt ble benzodiazepiner,cannabis, opiater og amfetamin påvist i henholdsvis 54, 30, 17 og 16 saker. Av de 95 som hadde tatt inn andrerusmidler, hadde 34 tatt inn mer enn ett rusmiddel (alkohol ikke medregnet og i 72 av tilfellene ble analysefunnenevurdert (AB og JM til sannsynligvis å ha gitt sentralnervøs påvirkning. Risikoøkningen for trafikkulykkeved nylig bruk av cannabisstoffer og diazepam i høydose ble estimert til å kunne tilsvare en blodalkoholkonsentrasjonpå 1-1,5 promille. Alkohol er det rusmiddel som oftest påvises hos ulykkesførere, menforekomsten av benzodiazepiner, cannabis og amfetamin er såvidt høy blant ulykkesførere at disse stoffenemå anses å være et alvorlig trafikksikkerhetsproblem.Bjørneboe A, Beylich K-M, Christophersen AS, Fosser S, Glad A, Mørland J.Prevalence of alcohol and other intoxicants in blood samples from drivers involved in road

 6. Avaliação do potencial antioxidante frente à oxidação lipídica e da toxicidade preliminar do extrato e frações obtidas das frondes de Dicksonia sellowiana (Presl. Hook

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. B. OLIVEIRA

  2015-12-01

  Full Text Available RESUMOA espécie Dicksonia sellowiana, conhecida popularmente como xaxim, é uma samambaia natural do continente americano e encontrada no Brasil na Mata Atlântica. Em 2001 foi inserida na lista do IBAMA como espécie ameaçada de extinção em decorrência da exploração para a confecção de vasos para a jardinagem. O presente trabalho descreve o potencial antioxidante lipídico (TBARS e Sistema β-caroteno/ácido linoleico do extrato bruto e frações obtidos através de aparato de Soxhlet de frondes de Dicksonia sellowiana, além da atividade citotóxica e hemolítica in vitro. Pelo método TBARS, todas as amostras testadas apresentaram atividade, destacando a fração acetato de etila e extrato bruto cuja atividade foi comparável ao padrão ácido ascórbico. No sistema β-caroteno/ácido linoleico, a fração acetato de etila e extrato bruto apresentaram inibição da oxidação do ácido linoleico, destaque para a fração acetato de etila que não se diferenciou estatisticamente do padrão BHT. Na avaliação da toxicidade preliminar, não fora observado atividade citotóxica e hemolítica do extrato bruto e frações nos modelos testados. Os resultados demonstram o potencial antioxidante da espécie vegetal nos modelos de inibição da oxidação lipídica sem apresentar toxicidade.

 7. Fração de excreção de potássio na evolução da lesão renal aguda em pacientes graves: um potencial marcador a ser monitorizado?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandre Toledo Maciel

  2014-04-01

  Full Text Available Objetivo: Avaliar o comportamento da fração de excreção de potássio durante a evolução da lesão renal aguda em pacientes graves. Métodos: Foram incluídos 168 pacientes como parte de um estudo maior, no qual avaliamos parâmetros sanguíneos e urinários durante a evolução da lesão renal aguda. Foram coletadas diariamente amostras de sangue e urina até a remoção da sonda vesical ou a necessidade de terapia de substituição renal. Descrevemos a evolução da fração de excreção de potássio conforme a presença ou não de lesão renal aguda, sua duração - transitória ou persistente - e gravidade (com base no estágio Acute Kidney Injury Network - AKIN. Foi também avaliado o desempenho diagnóstico da fração de excreção de potássio no dia do diagnóstico da lesão renal aguda, para prever a sua duração e a necessidade de terapia de substituição renal. Resultados: A fração de excreção de potássio foi significativamente maior na lesão renal aguda persistente do que na transitória no dia do diagnóstico da lesão renal aguda (24,8 versus 13,8%; p<0,001. Ambos os grupos tiveram aumento de sua fração de excreção de potássio mediana nos 2 dias que precederam o diagnóstico de lesão renal aguda. Pacientes que não desenvolveram mantiveram níveis baixos e estáveis de fração de excreção de potássio. A fração de excreção de potássio, no dia do diagnóstico de lesão renal aguda, demonstrou razoável precisão em prever lesão renal aguda persistente (área sob a curva: 0,712; intervalo de confiança de 95%: 0,614-0,811; p<0,001. A área sob a curva para terapia de substituição renal foi de 0,663 (intervalo de confiança de 95%: 0,523-0,803; p=0,03. A fração de excreção de potássio aumentou com o estágio máximo atingido do AKIN, tanto para lesão renal aguda transitória quanto para persistente. Conclusão: A avaliação sequencial da fração de excreção de potássio parece útil em

 8. Oxidizable carbon fractions in Red Latosol under different management systems Frações oxidáveis do carbono em Latossolo Vermelho sob diferentes sistemas de manejo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roni Fernandes Guareschi

  2013-06-01

  Full Text Available The aim of this study was to evaluate the oxidizable fractions of organic C in a Red Latosol in an area of cerrado under a no-tillage system (NT with different years of implantation, and to compare them to areas of native cerrado and pasture. The experimental design used was completely randomized with five replications. Treatments consisted of five areas: native cerrado (NC "stricto sensu"; pasture (PA planted with Brachiaria decumbens; NT with 3 (NT3; NT with 15 (NT15 and NT with 20 (NT20 years of implantation. There was an increase in the ground-surface mass of vegetable residue as a function of the time of implantation of the NT. An increase in C content and the carbon-management index (CMI can be seen as a function of the time of implantation of the NT. In the area of NT20 the greatest values of C were quantified, compared to the area of cerrado. In general, there are increased labile and stable MOS fractions as a function of the implantation time of the NT, while the areas SPD15 and SPD20 present a C content among fractions, respectively similar and/or superior to the area of NC. Regardless of the area evaluated, a predominance of the more stable MOS fractions (F3+F4 can be seen. The area of PA, due to inadequate management, shows a more advanced stage of degradation when compared to the other areas, as there is a large reduction in the levels of total C, of C in the more labile and stable MOS fractions, as well as lower CMI values.Objetivou-se com este trabalho avaliar as frações oxidáveis de C orgânico em um Latossolo Vermelho em área de cerrado sob sistema de plantio direto (SPD com diferentes anos de implantação, e compará-las a áreas de cerrado nativo e pastagem. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com cinco repetições. Os tratamentos consistiram de cinco áreas: cerrado nativo (CE "stricto sensu"; pastagem plantada (PA com Brachiaria decumbens; SPD com 3 (SPD3; SPD com 15 (SPD15 e SPD com 20 (SPD20 anos

 9. Influência da mono-hidrogenação da fração C5 na síntese do TAME usando Amberlyst 15 como catalisador

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gilberto da Cunha Gonçalves

  2001-05-01

  Full Text Available No presente trabalho, foi estudada a síntese do TAME, em fase líquida, a partir de uma fração C5 e metanol, utilizando Amberlyst 15 como catalisador. A fração C5 utilizada possui uma diolefina, que tem uma alta tendência à formação de gomas e um alto teor de mono-olefinas. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da mono-hidrogenação da fração C5 na síntese do TAME. A hidrogenação foi feita a 80oC e 10 kgf/cm2 de H2, usando um catalisador 0,3% Pt/Al2O3. A diolefina foi totalmente hidrogenada e o teor de mono-olefinas significativamente reduzido sem um decréscimo apreciável no teor de isoamilenos reativos. A eterificação foi feita em um reator tipo batelada de 250 mL, com agitação magnética. A temperatura foi variada na faixa de 50 a 90oC, com uma pressão de 10 kgf/cm2 e razão molar isoamileno/metanol de aproximadamente um. Os produtos de reação foram analisados por cromatografia gasosa. A conversão total observada foi aproximadamente a mesma para o os cortes original e mono-hidrogenado. Entretanto, os produtos obtidos utilizando a fração C5 original apresentaram cheiro forte e coloração, mesmos para os testes a temperaturas mais baixas, que são características da formação de gomas. Por outro lado, quando a fração mono-hidrogenada foi usada na eterificação, o cheiro forte e coloração não foram observados. Portanto, a mono-hidrogenação da fração C5 contendo os isoamilenos reativos é necessária para que o TAME produzido na reação de eterificação possa ser adicionado à gasolina

 10. Aggregatory behaviour of platelets incubated with subcellular fractions of normal and chagasic human syncytiotrophoblast Comportamento agregatório das plaquetas incubadas com frações subcelulares de sinciciotrofoblasto humano normal e chagásico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.R. Eynard

  1993-06-01

  trofoblasto, as plaquetas poderiam desempenhar algum papel no desenvolvimento da placentitis induzida pelo T. cruzi. Neste trabalho estudou-se o comportamento agregatório das plaquetas humanas normais expostas a frações subcelulares do sinciciotrofoblasto isolado de placentas de mulheres normais e chagásticas. As frações Nuclear, Mitocondrial, Microsomal e Sobrenadante isoladas do sincicitrofoblasto normal ou chagásico não induziram per se reação agregatória de plaquetas. Quando amostras de plasma rico em plaquetas (PRP foram pré-incubadas com fração nuclear de placentas normais ou chagásicas e pós-estimuladas com doses limiares de colágeno (DLC-PRP observou-se uma inibiçâo da resposta agregatória. O tratamento de DLC-PRP com fração Mitocondrial de trofoblasto normal e chagásico também induziu inibição da agregação plaquetária porém somente a fração chagásica diminuiu o tempo de latência. A fração Microsomal das placentas normais não provocou diferenças significativas na agregação plaquetária. Conclui-se que as frações subcelulares do sinciciotrofoblasto humano normal não tem ação significativa na agregação plaquetária, enquanto que a incubação com frações subcelulares de placentas chagásicas, enriquecidas em componentes membranosos intracelulares, induziu a inibiçâo da agregação plaquetária.

 11. Atividades analgésica e/ou antiinflamatória da fração aquosa do extrato etanólico das folhas da Spiranthera odoratissima A. St. Hillaire (manacá

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L.G. Matos

  Full Text Available Os testes de contorção abdominal induzida por acido acético, de edema de orelha induzido por óleo de Croton e de peritonite induzida por carragenina foram usados para o estudo de atividades analgésicas e/ou antiinflamatórias da fração aquosa do extrato etanólico das folhas de Spiranthera odoratissima. A fração aquosa inibe o número de contorções abdominais, reduz o edema de orelha e a migração de leucócitos. Os resultados sugerem que as folhas de Spiranthera odoratissima contêm compostos com atividade antiinflamatória.

 12. Specialevejledning på seks måneder: De nye specialeregler belyst ved erfaringer fra Institut på Statskundskab, Københavns Universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Nexø Jensen

  2013-03-01

  Full Text Available Artiklen, der bl.a. bygger på resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt specialevejledere på Institut for Statskundskab, KU, viser, at 6-månedersreglen har ført til mere fokus på tidsfaktoren i specialevejledningen, men formentlig også lidt ændrede krav til vejlederne.  Holdningen til 6-månedersreglen hos vejlederne er den samme som hos de studerende, nemlig positiv.In 2007, a 6-months deadline for thesis writing was introduced as a new rule at the Danish Universities. Based, among other things, on the findings from a survey among thesis supervisors at the Department of Political Science, University of Copenhagen, the article shows that the rule has had impacts on the supervision practice. It has led to more focus among supervisors on the time factor, but probably also slightly changed student demands for supervision. The supervisors’ attitude to the rule is the same as the students, namely positive.

 13. Specialevejledning på seks måneder: De nye specialeregler belyst ved erfaringer fra Institut på Statskundskab, Københavns Universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Nexø Jensen

  2013-03-01

  Full Text Available Artiklen, der bl.a. bygger på resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt specialevejledere på Institut for Statskundskab, KU, viser, at 6-månedersreglen har ført til mere fokus på tidsfaktoren i specialevejledningen, men formentlig også lidt ændrede krav til vejlederne.  Holdningen til 6-månedersreglen hos vejlederne er den samme som hos de studerende, nemlig positiv. In 2007, a 6-months deadline for thesis writing was introduced as a new rule at the Danish Universities. Based, among other things, on the findings from a survey among thesis supervisors at the Department of Political Science, University of Copenhagen, the article shows that the rule has had impacts on the supervision practice. It has led to more focus among supervisors on the time factor, but probably also slightly changed student demands for supervision. The supervisors’ attitude to the rule is the same as the students, namely positive.

 14. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hassouri, Avine; Gundersen, Sofie Holst; Bolwig, Simon

  Denne rapport er et resultat af et pilotstudie udført af DTU Management Engineering i samarbejde med erhvervsFORUM Roskilde og Grøn Puls projektet. Studiet er støttet økonomisk af Roskilde Kommunes Klimaråd. Rapporten analyserer, fra et håndværkvirksomhedsperspektiv, muligheder og udfordringer...... forbundet med energivejledning og energirenovering, samt foreslår konkrete handlemuligheder for Grøn Puls. Studiet fokuserer på private boliger (enfamilieshuse) men omhandler også energirenovering af virksomheder. Det er primært baseret på en interviews af håndværkere i Roskilde Kommune, der har taget et...... kursus i energivejledning støttet af Grøn Puls. Kurset giver håndværkerne kompetence til at udføre energitjek og derigennem kortlægge det enkle hus´ muligheder for energirenoveringer. Når kurset er bestået kan håndværkeren kalde sig energivejleder....

 15. Indfødte folk og humant materiale på museum - en voksende etisk og museumspolitisk debat. En repatrieringssag fra Danmarks Nationalmuseum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2005-01-01

  Tilstedeværelsen af humant materiale i museale samlinger og udstillinger er i stigende grad blevet problematiseret inden for de sidste årtier, særligt i forhold til indfødte folk som New Zealands maorier. Stadig flere krav på repatriering af sådant materiale fremsættes kloden over, og også...... skandinaviske museer såsom Danmarks Nationalmuseum har på anmodning tilbagesendt humant materiale af maori oprindelse til new zealandske institutioner. Repatrieringsfænomenet og dets indvirkninger især hos de institutioner der møder krav om at afhænde materiale, er blevet kilde til en voksende international...... debat. Men hvilken betydning har denne udvikling for de, der anmoder om og modtager det repatrierede materiale? Denne artikel belyser med udgangspunkt i en repatrieringssag fra Danmarks Nationalmuseum den rolle, den verdensomspændende repatriering af humant materiale spiller i new zealandsk museal...

 16. ”... and ACTION !” Filmprojektets produktionsledelse observeret gennem byggepladsens optik. Fra multidimensional planlægning over konsensus baseret styring til motiverede arbejdsflow

  DEFF Research Database (Denmark)

  Egebjerg, Christin

  filmproduktioner langt bedre opfylder deres mål for tid, budget og kvalitetskrav til produktet, end byggeproduktioner gør det. Hermed bidrager afhandlingen til projektledelsesteorien, hvor der længe har været efterlyst et integreret ledelsessystem for transformation, flow og værdi. En del af styringssystemet...... produktioner har dagligt skiftende vilkår for driftsplanlægningen. Afhandlingen kalder princippet for ’Fragmentplanlægning©’ og fortolker det i forhold til et byggeprojekt. Hermed ligner tilgangen både en blanding og en udvidelse af kendte planlægningsværktøjer i byggeriet som cyklogrammer, netværksdiagrammer...... og Last Planner System™. Med en så detaljeret procesplan, skal produktionen styres ’fra minut til minut’. På et filmset benyttes en uafhængig processtyrer (indspilningsleder), som koordinerer den opgave i samarbejde med produktionsleder og værdileder (instruktør). Dermed har filmproduktionen i det...

 17. Giovanni di Piergiacomo da Sanseverino, maestro di legname fra le Marche e l'Umbria del primo Cinquecento / Giovanni di Piergiacomo from Sanseverino, a wood-carving master between Marche and Umbria in the early 16th Century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesca Coltrinari

  2013-05-01

  Full Text Available Il contributo esamina la figura poco nota dell'intagliatore Giovanni di Piergiacomo da Sanseverino, documentato dal 1481 al 1527 e attivo fra la città natale, Fermo, Osimo, Montecassiano e Assisi. Della sua produzione viene esaminata l'opera più significativa, il coro della cattedrale di San Rufino ad Asisisi, costrutito fra 1518 e 1527, con l'ausilio di numerosi collaboratori di varia provenienza. Il coro viene esaminato da molteplici punti di vista: le pratiche di bottega, i contatti artistici fra artefici di eterogenea formazione, lo stile e i modelli figurativi, indicativi di un cambiamento di gusto nell'arte del legno del Cinquecento, orientata verso l'intaglio a grottesche.   The paper examines the little-known figure of Giovanni di Piergiacomo, engraver born in Sanseverino, recorded between 1481 and 1527 in Sanseverino, Fermo, Osimo, Montecassiano and Assisi. In Assisi, from 1518 to 1527, he built the choir of the Cathedral of San Rufino. This choir is studied from different points of view: the practices of workshop, style, and figurative models. The paper uses unpublished documents presented in the appendix.

 18. Adsorção de arsenato (HAsO42- pela fração argila de solos das Penínsulas Keller e Barton, ilha Rei George, Antártica Marítima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovana Clarice Poggere

  Full Text Available RESUMO Objetivou-se determinar a capacidade máxima de adsorção de As(V na forma de HAsO42- (CMAAs pela fração argila de solos em diferentes ambientes nas Penínsulas Keller e Barton, Ilha Rei George, Antártica Marítima. Foram realizadas análises química e granulométrica na terra fina seca ao ar, e na fração argila quantificou-se o material amorfo e a CMAAs. Os dados das análises químicas, granulometrica e da fração argila foram correlacionados com a CMAAs. A CMAAs foi baixa (3.554 mg kg-1, sendo o perfil com influência ornitogênica de pinguins o que apresentou os maiores valores. O pH básico das soluções de saturação não favoreceu a adsorção da espécie desprotonada HAsO42-. A quantidade de argila dos solos foi menos importante que a composição mineralógica na dinâmica de retenção de HAsO42-, sendo que os óxidos de Al e Fe amorfos foram os principais responsáveis pela adsorção desse poluente.

 19. Meditaciones contables sobre algunos enigmas del tratado de Fra Luca Pacioli a la luz de la traducción de Esteban Hernández Esteve = Meditations of a book keeper: The riddles of Fra Luca Pacioli’s treatise in the light of Esteban Hernandez Esteve’s translation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Lanero Fernández

  2014-07-01

  Full Text Available Resumen Los autores que sucedieron en el tiempo a Fra Luca Pacioli se ocuparon de corregir sus deficiencias y a veces hasta sus contradicciones. Ese proceso corrector deja constancia de algo que, en ocasiones, la ortodoxia pacioliana quiere pasar por alto: el franciscano italiano fue un recopilador; perfeccionó unas partes, dejando intactas otras, lo que necesariamente conllevaba inexactitudes e inconsistencias. Los enigmas paciolianos se han ido resolviendo a lo largo de los siglos. En unas ocasiones, a través de sus seguidores, que fueron mejorando los textos gracias a la práctica mercantil y al perfeccionamiento de la imprenta; en otras, encontramos al grupo de transcriptores y traductores modernos. En el presente estudio prestamos atención a las traducciones de Antinori y Hernández Esteve a fin de ver cómo dos obras recientes han dado soluciones a los enigmas planteados en el tratado pacioliano. La traducción del Profesor Antinori es de un valor inmenso. Lo proponemos como texto primicial a la hora de abordar cualquier estudio del original. La traducción de Hernández Esteve, a su vez, parafraseando el título de la obra de Pacioli, tiene proporción y proporcionalidad. Se trata de una traducción prologada por una presentación detallada de la vida y de la obra de Fra Luca Pacioli, que remata una Bibliografía que no tiene parangón en ninguna de las traducciones presentadas hasta la fecha. Muchas de las notas que acompañan a la versión de Hernández Esteve son una reflexión traductológica sobre el original. No en vano, numerosos enigmas que se presentan en Pacioli se desvelan a través de la traducción de Hernández Esteve y del monumental estudio historiográfico que la envuelve. Abstract Those authors who succeeded Fra Luca Paciolidealt with his deficiencies and sometimes contradictions. This correcting process leaves proof of something which, on occasions, the paciolian orthodoxy prefers to ignore: the Italian Friar was a

 20. Meditaciones contables sobre algunos enigmas del tratado de Fra Luca Pacioli a la luz de la traducción de Esteban Hernández Esteve = Meditations of a book keeper: The riddles of Fra Luca Pacioli’s treatise in the light of Esteban Hernandez Esteve’s

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Lanero Fernández

  2013-12-01

  Full Text Available Los autores que sucedieron en el tiempo a Fra Luca Pacioli se ocuparon de corregir sus deficiencias y a veces hasta sus contradicciones. Ese proceso corrector deja constancia de algo que, en ocasiones, la ortodoxia pacioliana quiere pasar por alto: el franciscano italiano fue un recopilador; perfeccionó unas partes, dejando intactas otras, lo que necesariamente conllevaba inexactitudes e inconsistencias. Los enigmas paciolianos se han ido resolviendo a lo largo de los siglos. En unas ocasiones, a través de sus seguidores, que fueron mejorando los textos gracias a la práctica mercantil y al perfeccionamiento de la imprenta; en otras, encontramos al grupo de transcriptores y traductores modernos. En el presente estudio prestamos atención a las traducciones de Antinori y Hernández Esteve a fin de ver cómo dos obras recientes han dado soluciones a los enigmas planteados en el tratado pacioliano.La traducción del Profesor Antinori es de un valor inmenso. Lo proponemos como texto primicial a la hora de abordar cualquier estudio del original. La traducción de Hernández Esteve, a su vez, parafraseando el título de la obra de Pacioli, tiene proporción y proporcionalidad. Se trata de una traducción prologada por una presentación detallada de la vida y de la obra de Fra Luca Pacioli, que remata una Bibliografía que no tiene parangón en ninguna de las traducciones presentadas hasta la fecha. Muchas de las notas que acompañan a la versión de Hernández Esteve son una reflexión traductológica sobre el original. No en vano, numerosos enigmas que se presentan en Pacioli se desvelan a través de la traducción de Hernández Esteve y del monumental estudio historiográfico que la envuelve.Those authors who succeeded Fra Luca Paciolidealt with his deficiencies and sometimes contradictions. This correcting process leaves proof of something which, on occasions, the paciolian orthodoxy prefers to ignore: the Italian Friar was a compiler; he

 1. Avaliação da atividade antioxidante e alelopática do extrato etanólico e frações das cascas do caule de Zanthoxylum rhoifolium Lam., Rutaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joelle de Melo Turnes

  2014-08-01

  Full Text Available Este trabalho teve como objetivo o estudo das atividades antioxidante e alelopática das cascas do caule de Zanthoxylum rhoifolium Lam., Rutaceae, de modo a conduzir à descoberta de substâncias biologicamente ativas. O material vegetal foi submetido à extração etanólica e este extrato foi fracionado obtendo as frações (hexano, clorofórmio, acetato de etila e hidroalcoólica. Para a avaliação da atividade antioxidante, empregaramse os métodos de redução do complexo fosfomolibdênio, de redução do radical DPPH e das substâncias reativas ao acido tiobarbitúrico (TBARS. Quanto à alelopatia, as amostras foram testadas em quatro concentrações sobre a germinação e o desenvolvimento de radícula e hipocótilo das sementes de Lactuca sativa. As amostras evidenciaram atividade antioxidante significativa frente ao método de redução do complexo fosfomolibdênio quando comparada à rutina, e do TBARS quando comparado ao BHT, assim como a atividade alelopática, uma vez que estimularam tanto a germinação como o crescimento das sementes. A fração clorofórmica e acetato de etila demonstraram melhor potencial antioxidante com 204,17% e 127,11% em relação à rutina no método de formação do complexo fosfomolibdênio, e o extrato bruto e a fração hexano com 64,2% e 60,9%, em relação ao BHT, no método TBARS. No ensaio alelopático, destaca-se a fração clorofórmica, pois foi a única amostra que estimulou o crescimento do hipocótilo e radícula na maioria das concentrações, variando de 41 a 144%, e a fração acetato de etila que apresentou a maior porcentagem de estímulo nesse bioensaio, demonstrando estímulo de 274% do crescimento do hipocótilo. Este é o primeiro trabalho que demonstra a atividade antioxidante e alelopática de Z. rhoifolium.

 2. Spatial variability of particle size fractions of an Oxisol cultivated with conilon coffee Variabilidade espacial das frações granulométricas de um latossolo Vermelho - Amarelo cultivado com café conilon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julião Soares de Souza Lima

  2012-12-01

  Full Text Available Information on the spatial distribution of particle size fractions is essential for use planning and management of soils. The aim of this work to was to study the spatial variability of particle size fractions of a Typic Hapludox cultivated with conilon coffee. The soil samples were collected at depths of 0-0.20 and 0.20-0.40 m in the coffee canopy projection, totaling 109 georeferentiated points. At the depth of 0.2-0.4 m the clay fraction showed average value significantly higher, while the sand fraction showed was higher in the depth of 0-0.20 m. The silt showed no significant difference between the two depths. The particle size fractions showed medium and high spatial variability. The levels of total sand and clay have positive and negative correlation, respectively, with the altitude of the sampling points, indicating the influence of landscape configuration.O conhecimento da distribuição espacial das frações granulométricas é fundamental para o planejamento de uso e manejo do solo. Este trabalho teve como objetivo estudar, em duas profundidades, a variabilidade espacial das frações granulométricas de um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico sob cultivo de café conilon. As amostras de solo foram coletadas nas profundidades de 0-0,20 m e 0,20-0,40 m, na projeção da copa do cafeeiro, em uma malha irregular, totalizando 109 pontos georreferenciados. A fração argila apresentou o maior valor médio na profundidade de 0,20-0,40 m, enquanto, a fração areia total, na profundidade de 0-0,20 m. O silte não apresentou diferença significativa entre as duas profundidades avaliadas. As frações granulométricas apresentaram de baixa a média variabilidade espacial. Os teores de areia total e de argila apresentam correlação negativa e positiva, respectivamente, com a altitude dos pontos de amostragem, mostrando a influência da configuração da paisagem.

 3. Qualidade da forragem e participação relativa na produção de matéria seca de diferentes frações de cultivares de capim-elefante (Pennisetum purpureum Schumach.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deschamps Francisco Carlos

  2001-01-01

  Full Text Available A digestão das forragens é determinada por fatores químicos e anatômicos, os quais são afetados pelo estádio de crescimento da espécie. Como as plantas em crescimento apresentam tecidos diversos em composição e anatomia, torna-se importante conhecer sua participação na produção total de matéria seca, bem como seus níveis de digestão. O objetivo do presente trabalho foi determinar a composição química e a digestibilidade das frações colmo, limbo, quilha e bainha foliar, das regiões apical, mediana e basal, dos cultivares 307-TESTO, 309-AREIA e ROXO de capim-elefante (Pennisetum purpureum Schumach., após 10 semanas de período de crescimento. O cv. AREIA apresentou porte mais elevado com lâminas e bainhas foliares mais curtas, o que acabou acarretando menor participação destas frações no peso seco total. Observou-se que as frações apresentaram teor de lignina, proteína e digestibilidade distintos. O colmo da região basal e a quilha são as frações que mais comprometem a qualidade do capim-elefante, principalmente pelo alto grau de lignificação destas partes. No mesmo estádio de crescimento, poucas diferenças foram observadas entre os cultivares. Foi possível observar que o cv. AREIA apresentou melhor qualidade, já que foram maiores os valores de digestibilidade e proteína bruta do limbo, da quilha e da bainha. A fração mais restritiva para a qualidade da forrageira, em termos de participação e valor nutricional, foi o colmo seguido pela quilha.

 4. Frações oxidáveis do carbono orgânico total e macrofauna edáfica em sistema de integração lavoura-pecuária

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Itaynara Batista

  2014-06-01

  Full Text Available O crescente nível de degradação das terras tem promovido a adoção de manejos agrícolas que busque aliar a produção agropecuária à conservação do solo. Entre esses, a prática da Integração Lavoura-Pecuária (ILP tem intensificado-se no Centro-Oeste brasileiro. Com o objetivo de avaliar o efeito em longo prazo do sistema ILP e da sazonalidade, sob a comunidade da macrofauna edáfica e das frações oxidáveis do carbono orgânico total (COT em áreas de cultivo e Cerradão, foi desenvolvido na Fazenda Cabeceira no município de Maracaju, MS, um estudo em que se mensurou a influência da ILP sobre as frações oxidáveis do COT e sobre a macrofauna edáfica. O sistema ILP está sendo utilizado nessa área desde 2003; o solo foi identificado como Latossolo Vermelho, localizado em área de relevo plano. As áreas amostradas possuem o seguinte histórico: soja/milho + braquiária/algodão/ aveia + pastagem/soja/formação da pastagem/pastagem; as amostragens foram realizadas na época seca, em que as culturas presentes eram pasto, milho+braquiária e algodão; e na chuvosa, com milho+braquiária, algodão e soja. Assim, as áreas nas duas épocas de avaliação foram: pasto/milho, milho+braquiária/ algodão, algodão/soja e uma área nativa de Cerradão. A amostragem foi realizada nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm, sendo feitas as seguintes determinações: análise da macrofauna edáfica, fracionamento granulométrico da matéria orgânica do solo (MOS e frações oxidáveis do COT. As áreas não apresentavam delineamento experimental, sendo este um estudo de observação. Os dados foram comparados pelo teste de Kruskal Wallis a 5 % e por meio da análise de redundância. A compartimentalização da MOS pode ser utilizada para a avaliação da qualidade do manejo, sendo os compartimentos mais sensíveis as frações F1 e F2 de frações oxidáveis, pois são mais lábeis no solo, já as frações F3 e F4 são as mais

 5. Frações de fosfato em resrvatíorios de água em Lavras - MG Fractions of phosphate in water bodies in Lavras - MG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Regilene Angélica da Silva Souza

  2007-04-01

  Full Text Available O presente estudo teve como objetivo determinar os teores e as frações de P presentes nos corpos d'água de reservatórios no Campus da Universidade Federal de Lavras, verificando a eventual presença de condições de eutrofização. Foram selecionados oito reservatórios dentro do Campus, representando as condições de uso e manejo do solo. As amostragens foram realizadas mensalmente, com início em janeiro e término em dezembro de 2004. Foram quantificados os níveis de P, nas seguintes formas: ortofosfato solúvel (OPS, ortofosfato total (OPT, P solúvel total (PST, P total (PT, P particulado total (PPT, P não reativo solúvel (PNRS, P não reativo particulado (PNRP e o ortofosfato particulado (OPP. Foram também avaliados os parâmetros: pH, condutividade eletrolítica, Ca, Mg, Na, K, NO-3, NO-2 e NH+4 . Os limites de detecção do método e os limites de quantificação foram determinados. Os valores encontrados de OPS para os corpos d água sempre estiveram abaixo do permitido pela Resolução CONAMA 357/05. No entanto, outras frações de P apresentaram teores elevados, refletindo as precipitações pluviométricas e as condições do solo. Esses teores mais elevados têm caráter momentâneo e, no geral, estes corpos d'água podem ser considerados de excelente qualidade quanto à presença de P. O manejo do solo dentro do Campus da UFLA e o tratamento aplicado a efluentes e águas residuárias de granjas e estábulos mostraram, no geral, serem adequados, não oferecendo grandes riscos de eutrofização aos cursos d'água que cortam o campus.The objective of this study was to evaluate the contents and fractions of P in water bodies at the Campus of the Federal University of Lavras to verify the occurrence of eutrophication. Eight artificial lakes were chosen, representing the conditions of soil use and management in the campus. The samples were collected monthly from January to December 2004. The levels of P in the following forms

 6. Os efeitos do extrato de Oliveira na redução de frações lipídica e glicemia: um estudo de caso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cleoni Venice Kunzler

  2017-03-01

  Full Text Available Atualmente a obesidade é uma questão de saúde pública trazendo muitas doenças correlatas como as dislipidemias, doenças cardiovasculares e diabetes. Muitos métodos vêm sendo empregados no tratamento destas consequências como os fitoterápicos, um deles é o extrato de oliveira que possui dentre outras substâncias os compostos fenólicos e antioxidantes. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da suplementação do extrato sobre o colesterol e frações (VLDL, HDL, LDL, glicemia de jejum e triglicerídeos. Trata-se de um relato de caso, onde a pessoa estudada foi avaliada previamente por meio de peso (kg, altura (m, bioimpedância (%MM, %MG e realização de exames bioquímicos de sangue de colesterol e frações (LDL, HDL, VLDL glicemia de jejum e triglicerídeos. Então passou a ingerir 500 mg de extrato seco de oliveira em cápsulas duas vezes ao dia, uma de manhã e uma a noite, durante 60 dias. Após este período estes exames foram repetidos e obtidos resultados positivos, com redução de glicemia de jejum em 42,18%, Colesterol em 29,91%, LDL em 32,69%, VLDL em 35,31%, triglicerídeos em 35,31% e aumento de HDL em 33,33%. Conclui-se que os resultados foram positivos mostrados a partir dos exames, porém sugere-se que sejam realizados mais estudos, com maior número de pessoas, para confirmar os resultados encontrados. ABSTRACT The effects of olive extract on the reduction of lipid fractions and glycemia: a case study These days obesity is a public health issue bringing many related diseases as dyslipidemia, cardiovascular diseases and diabetes. Many methods have been used in the threatment of these consequences such as phytotherapy, one of them is the olive extract which has among other substances phenolic compounds and antioxidants. The objective of this study was to evaluate the supplementation effects of this extract over cholesterol and fractions (VLDL, HDL, LDL, fasting glycemia and triglycerides. This is a case

 7. Frações fibrosas da silagem de resíduo de manga com aditivos Fibrous fractions of mango residue silage with additives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristovão Colombo de Carvalho Couto Filho

  2010-06-01

  Full Text Available Com o objetivo de avaliar as diferentes frações fibrosas da silagem de resíduo de manga em mistura com diferentes aditivos, em níveis crescentes de adição, foi conduzido este estudo. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com três repetições, sendo os tratamentos dispostos em um esquema fatorial do tipo (4 x 3 + 1, sendo quatro aditivos (milho desintegrado com palha e sabugo (MDPS, palha de feijão (PF, sabugo de milho (SM e casca de café (CC em três níveis de adição (10, 20 e 30% e um tratamento testemunha (resíduo de manga puro ensilado. O material experimental foi ensilado em silos de PVC adaptados com válvula tipo "Bunsen" com capacidade para aproximadamente 3 kg cada. Todos os aditivos utilizados elevaram os teores de MS. Os aditivos PF, SM e CC elevaram os teores de FDN, FDA e celulose. Quanto aos teores de hemicelulose, apenas o aditivo SM promoveu aumento com a elevação dos níveis de adição. Comportamento semelhante foi observado para o aditivo PF em relação à lignina. Os valores registrados para as diferentes frações fibrosas das silagens, quando se utilizou o MDPS, sofreram reduções em relação ao resíduo de manga ensilado puro, não diferindo, no entanto, com o aumento dos níveis de adição. De maneira geral, a utilização dos demais aditivos, promoveu elevações nos teores das variáveis estudadas.This study was undertaken with the goal of evaluating the different fibrous fractions of mango residue silage in mixture with different additives at growing levels of addition. The experimental design used was the completely randomized, with three replicates, the treatments being arranged in a 4 x 3 + 1 factorial arrangement, the additives being four (ground ears with husks (GEWH, bean straw (BS, corn cob (CC and coffee hull (CH at three levels of addition (10, 20 and 30% and a control treatment (ensiled unmixed mango residue. The experimental material was ensiled in PVC silos

 8. Remoção da fração oleosa de embalagens de lubrificantes automotivos pós-consumo por drenagem gravitacional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harley Moraes Martins

  Full Text Available RESUMO: Este trabalho aborda a questão do gerenciamento de embalagens pós-consumo de lubrificantes automotivos, considerando as dificuldades inerentes à implementação do sistema de logística reversa - prática compulsória por força de lei (Brasil, Lei 12.305/2010 - e a ineficácia dos atuais métodos utilizados para remoção da fração oleosa residual, necessária ao reprocessamento do material plástico por reciclagem mecânica direta. Para determinar metodologia apropriada para limpeza dos frascos de lubrificantes foram conduzidos experimentos para avaliar a influência do aquecimento e da posição das embalagens durante o processo de drenagem gravitacional. O procedimento analítico realizado proporcionou a escolha de uma combinação de variáveis capaz de assegurar remoção de elevado teor do resíduo oleoso com menor gasto energético. A otimização foi feita utilizando um planejamento experimental do tipo composto central com triplicata no ponto central. Os dados obtidos nos ensaios foram analisados com recursos estatísticos e demonstraram que ambos os parâmetros avaliados interferem, de forma significativa, no processo em estudo. Os resultados apontaram aumento da eficácia do processo quando a drenagem é realizada em temperaturas superiores a 35ºC e com a embalagem inclinada em ângulos próximos a 70º em relação à horizontal. Nessas condições, percentuais de remoção de óleo residual superaram 95% após 35 minutos de drenagem.

 9. Frações de fibra em aveia e sua aplicação em programas de melhoramento Oat fiber fractions and their application in breeding programs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cláudia Fernanda Lemons e Silva

  2006-06-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi determinar frações de fibra em genótipos de aveia e avaliar o potencial do NIRS, utilizando grãos inteiros e moídos. Grãos descascados, inteiros e moídos, dos genótipos UFRGS 7, UFRGS 14, UFRGS 17 e de 99 linhagens recombinantes F7, de UFRGS 7 x UFRGS 17, foram analisados quanto aos teores de fibras total, solúvel e insolúvel, pelo método enzimático gravimétrico. Amostras de grãos, descascados inteiros e grãos moídos, foram também analisadas pelo NIRS. Os resultados indicaram que a utilização do NIRS, para avaliação do teor de fibras a partir de grãos inteiros, é eficaz e pode ser empregada na seleção desse caráter em aveia.The objective of this work was to determine fiber fraction in oat genotypes and to evaluate the use of NIRS with whole and ground groats. Whole oat groats of UFRGS 7, UFRGS 14 and UFRGS 17 and 99 F7 recombinant inbred lines from UFRGS 7 x UFRGS 17, were analyzed for total fiber, soluble fiber and insoluble fiber contents, by gravimetric-enzymatic method. Samples of whole and ground groats, were also analyzed by NIRS. The results showed that the NIRS method was efficient to determine fiber content using whole grain, and it is possible to use it for selection in oat.

 10. Dysarthria in individuals with Parkinson's disease: a protocol for a binational, cross-sectional, case-controlled study in French and European Portuguese (FraLusoPark).

  Science.gov (United States)

  Pinto, Serge; Cardoso, Rita; Sadat, Jasmin; Guimarães, Isabel; Mercier, Céline; Santos, Helena; Atkinson-Clement, Cyril; Carvalho, Joana; Welby, Pauline; Oliveira, Pedro; D'Imperio, Mariapaola; Frota, Sónia; Letanneux, Alban; Vigario, Marina; Cruz, Marisa; Martins, Isabel Pavão; Viallet, François; Ferreira, Joaquim J

  2016-11-17

  Individuals with Parkinson's disease (PD) have to deal with several aspects of voice and speech decline and thus alteration of communication ability during the course of the disease. Among these communication impairments, 3 major challenges include: (1) dysarthria, consisting of orofacial motor dysfunction and dysprosody, which is linked to the neurodegenerative processes; (2) effects of the pharmacological treatment, which vary according to the disease stage; and (3) particular speech modifications that may be language-specific, that is, dependent on the language spoken by the patients. The main objective of the FraLusoPark project is to provide a thorough evaluation of changes in PD speech as a result of pharmacological treatment and disease duration in 2 different languages (French vs European Portuguese). Individuals with PD are enrolled in the study in France (N=60) and Portugal (N=60). Their global motor disability and orofacial motor functions is assessed with specific clinical rating scales, without (OFF) and with (ON) pharmacological treatment. 2 groups of 60 healthy age-matched volunteers provide the reference for between-group comparisons. Along with the clinical examinations, several speech tasks are recorded to obtain acoustic and perceptual measures. Patient-reported outcome measures are used to assess the psychosocial impact of dysarthria on quality of life. The study has been approved by the local responsible committees on human experimentation and is conducted in accordance with the ethical standards. A valuable large-scale database of speech recordings and metadata from patients with PD in France and Portugal will be constructed. Results will be disseminated in several articles in peer-reviewed journals and in conference presentations. Recommendations on how to assess speech and voice disorders in individuals with PD to monitor the progression and management of symptoms will be provided. NCT02753192, Pre-results. Published by the BMJ Publishing

 11. Milk di Beverly Farmer e The Home Girls di Olga Masters: voci e parole creative di donne fra Australia e Grecia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonella Riem

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract - The critical foundations of this essay are Eisler’s idea of “partnership” and Panikkar’s “creative word” applied to some short stories by the Australian writers Beverly Farmer (Milk, 1983 and Olga Masters (Home Girls, 1982. I aim at showing how, despite their different biographies and cultural backgrounds, the two writers focus on feminine voices telling us of the centrality of partnership and human feeling. This unveils the cultural myth of division and antagonism between male and female created by society that Eisler defines “dominant or “dominator”. Farmer and Masters defy this cultural myth of male dominance in the lyricism of everyday moments that express, mythically and metaphysically, the creative essence of life. Abstract - In questo saggio, basandomi sul discorso di Eisler sulla ‘partnership’ e di Panikkar sulla ‘parola creativa’, focalizzo l’attenzione su alcuni racconti di due autrici australiane: Beverly Farmer (Milk, 1983 e Olga Masters (Home Girls, 1982. Il saggio intende dimostrare come, pur nella diversità della loro biografia e retroterra culturale, le autrici diano spazio a voci ‘femminili’ che ci raccontano del sentire umano di partnership, dove le distanze e le separazioni fra maschile e femminile si dimostrano come culturalmente create in una società che Eisler definisce di ‘dominio’. La sfida ai miti culturali di dominio si manifesta nella centralità lirica di momenti apparentemente insignificanti, che invece raccolgono in sé, miticamente e metafisicamente, l’essenza creativa del vivere.

 12. Técnica para o estudo granulométrico da fração areia dos solos A method for evaluating sand particle size distribution in soils

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Pereira de Queiroz Netto

  1963-01-01

  Full Text Available Neste trabalho é apresentada uma técnica para o estudo granulométrico da fração areia, sua expressão numérica, representação gráfica e análise estatística. Foi feito um ensaio preliminar para verificar a partir de que tempo de peneiragem os resultados obtidos se mostravam reprodutíveis. Os tempos de 10, 20 e 30 minutos deram resultados pràticamente iguais, revelando também ser pequeno o erro devido a outros fatores. A aplicação do método de estudo à fração areia de solos provenientes dos arenitos Bauru e Botucatu, do planalto de São Carlos e da Serra de Santana, permitiu evidenciar uma diferença flagrante das distribuições granulométricas respectivas. O emprêgo da representação gráfica ressaltou o caráter dessas diferenças, confirmadas pelos resultados da análise estatística. O solo do arenito Botucatu apresenta uma distribuição mais regular, com menor amplitude. A amplitude cresce para os solos da Serra de Santana e planalto de São Carlos e para o arenito Bauru. Nesta última amostra a distribuição é mais regular que naquelas duas. Em relação à moda, os resultados acusam maior quantidade de fração grosseira nas amostras da Serra de Santana e do planalto de São Carlos, maior predominância de frações finas no arenito Bauru. No arenito Botucatu as duas frações estão mais próximas, predominando ainda a areia fina. Apesar das restrições da expressão dos resultados ponderais em freqüência numérica, o método revelou-se eficiente na comparação da distribuição granulométrica da fração areia de solos provenientes de diversas formações sedimentares.A technique that proved itself satisfactory for determining the sand particle size distribution in certain soils and for its numerical and graphical representation is described. Samples from soils of the two most important sedimentary rocks of the state of São Paulo, "arenito Bauru" and "arenito Botucatu" were used, as well as soil samples

 13. Copper availability as related to soil copper fractions in oxisols under liming Calagem e os teores disponíveis e as frações de cobre em latossolos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Clístenes Williams Araújo do Nascimento

  2003-02-01

  calagem, receberam o elemento nas doses de 0,0, 20,0 e 40,0 mg dm-3 e foram incubadas por 30 dias. Terminada a incubação, procedeu-se a extração de Cu utilizando-se os extratores Mehlich-1, Mehlich-3, DTPA e EDTA. As amostras foram submetidas a um fracionamento que separou o Cu nas frações trocável, matéria orgânica, óxido de manganês, óxido de ferro amorfo, óxido de ferro cristalino e residual, além dos teores totais. Com sua aplicação ao solo o Cu foi retido, principalmente, na fração matéria orgânica, com pequena porcentagem retida na fração trocável. A calagem provocou redução nas frações trocável e matéria orgânica e aumento nas frações óxido de ferro, óxido de manganês e residual. Para os solos sem calagem, a fração matéria orgânica foi a que mais contribuiu para os teores determinados pelos extratores, com exceção do EDTA. Nos solos com calagem, o Cu ligado à matéria orgânica foi melhor correlacionado com os teores obtidos pelo DTPA e Mehlich-3.

 14. “Il Dolore, il Lutto, la Gloria. Rappresentazioni Fotografiche della Grande Guerra fra Pubblico e Privato, 1914-1940” a Conference on the First World War and its Representations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gianluigi Di Giangirolamo

  2016-11-01

  Full Text Available On the occasion of the First World War Centenary, the Department for Cultural Heritage of the University of Bologna in Ravenna together with the SISF Italian Society for the Study on photography, promoted the conference Il dolore, il lutto, la gloria. Rappresentazioni fotografiche della grande guerra fra pubblico e privato, 1914-1940 between 26-28 May, 2016. The conference was organised in collaboration with the University of Padova, the Fundation of Historical Studies Filippo Turati of Florence and the Institute of the History of Italian Risorgimento of Rome.

 15. Hvordan kan kriterier for ph.d.-bedømmelser danne grundlag for ph.d.-uddannelse? Pædagogiske perspektiver af en analyse af 41 ph.d.-bedømmelser fra et humanistisk fakultet

  OpenAIRE

  Lotte Rienecker; Peter Stray Jørgensen

  2013-01-01

  Pointen i denne artikel er at indholdet i ph.d.-bedømmelser kan og bør have pædagogiske implikationer for ph.d.-skrivning og ph.d.-vejledning. For at skabe grundlag for sådanne implikationer har vi analyseret 41 ph.d. bedømmelser fra 2009 på Det Humanistiske Fakultet med henblik på at identificere styrker og svagheder i afhandlingerne. Analysen er baseret på international empirisk forskning i ph.d.-bedømmelser. Analysen viste tydelige mønstre i bedømmelserne: Mens afhandlingernes analysedel v...

 16. Musikterapiens appel og virkefelt. Et interaktionsteoretisk perspektiv på et prøveforløb med en teenagepige fra børnepsykiatrien med diagnosen infantil autisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Holck

  2003-03-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i Inge Nygaard Pedersens artikel om musikterapi med en teenagepige med diagnosen infantil autisme, diskuteres musikterapiens appel og virkefelt. Ud fra en interaktionsteoretisk vinkel fremhæves handlingsaspektet i musikterapi - og herunder balancenmellem kendt og ukendt, forventingsstrukturer samt opbygning af en fælles interaktionshistorie mellem patient og terapeut. Endelig drøftes betydningen af musiks identitetsskabende funktion for børn og unge, samt aspekter af det musikalske samspils styrke i forhold til at opbygge en terapeutisk alliance.

 17. Análise fitoquímica, potencial antioxidante e toxicidade do extrato bruto etanólico e das frações da espécie Senecio westermaniiDusén frente à Artemia salina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F.J.Z. MERINO

  2015-01-01

  Full Text Available RESUMO A espécie Senecio westermanii Dusén pertencente à família Asteraceae é planta endêmica e nativa do Brasil encontrada na região da Floresta Atlântica, nos estados do Paraná e São Paulo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição fitoquímica do extrato bruto etanólico e frações das partes aéreas (folha e caule de S. westermanii utilizando-se a análise fitoquímica qualitativa e cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD, avaliar in vitro a toxicidade preliminar utilizando Artemia salina e o potencial antioxidante. O estudo fitoquímico qualitativo revelou a presença de alcaloides, flavonoides, iridoides, esteroides/triterpenos, heterosídeos saponínicos e aminogrupos. Através da análise realizada por CLAE-DAD obteve-se o fingerprint característico de cada amostra. No ensaio frente à A. salina houve ausência de toxicidade das amostras, o resultado da DL50 para todas as amostras foi superior a 1000 μg/mL. Todas as amostras apresentaram atividade antioxidante pela redução do complexo fosfomolibdênio, com destaque para a fração clorofórmio que apresentou atividade antioxidante de 92,51% em relação ao padrão rutina. Com relação ao ensaio de redução do radical DPPH•, a fração acetato de etila apresentou IC50 de 26,98 μg/mL. Pelo ensaio do ácido tiobarbitúrico (TBARS a fração hexano apresentou o melhor índice antioxidante em relação ao padrão rutina. Os resultados obtidos demonstram evidências de que a espécie é fonte potencial de antioxidantes naturais, estimulando assim novos estudos que viabilizam sua utilização no tratamento de patologias associadas aos radicais livres. Além disso, a espécie não apresentou atividade tóxica preliminar, assegurando sua aplicabilidade.

 18. Efeitos de alguns integrantes da fração fibra (lignina e pectina) e fonte de fibra (fibraxx), em dietas ricas ou isentas de colesterol sobre os niveis sericos lipidicos de ratos

  OpenAIRE

  Faria, Patricia Luz de

  1992-01-01

  Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciencias Agrarias Foi avaliado o efeito da fração fibra (lignina e pectina) e fonte de fibra (Fibraxx) em dietas ricas ou isentas de colesterol sobre os níveis séricos de colesterol, HDL-colesterol e Triacilglicerois de ratos albinos. Foram utilizados 11 tipos de rações: comercial (tempo zero), 4 grupos controles (sem fibra ou com 5g% de celulose, com ou sem a adição de 1g% de colesterol) e 6 grupos testes (com 5g% ...

 19. VOIAS – et stemme-assessmentredskab til vurdering af klientens psykiske tilstand og terapeutiske proces, – en undersøgelse af dens kliniske relevans fra et case-perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanne Storm

  2016-12-01

  Full Text Available VOIAS er et stemme-assessmentredskab udviklet i forskningsprojektet “Research into the development of voice assessment in music therapy” (Storm 2013. Motivationen til at udvikle et stemmeassessmentredskab til musikterapi udspringer fra mine erfaringer i klinisk praksis og som medlem af et tværfagligt behandler- og udredningsteam. Igennem mange år har jeg anvendt “Psykodynamisk stemmeterapi” som en metode og tilgang til at imødekomme klientens behov for blandt andet at håndtere angst, lindre depression eller støtte en indre oplevelse af centrering for klienter med bipolare lidelser. Psykodynamisk stemmeterapi er en metode og tilgang, som over mange år er blevet mere og mere specifik og konkret, og som i dag anvendes meget struktureret og analytisk i klinisk praksis. Det ontologiske og epistemologiske fundament, som Psykodynamisk stemmeterapi hviler på, er en meget betydningsfuld del af den psykologiske og teoretiske forståelse af det terapirettede krop- og stemmearbejde (Storm, 2007, 2013. En af grundstenene i metoden og tilgangen er musikterapeutens lytteperspektiver (Pedersen, 2000; Storm, 2007, 2013. Lytteperspektiverne omhandler at lytte og orientere sig ud fra klientens stemmeudtryk alene. Ved at lytte til den menneskelige stemme ud fra et udvidet sansemæssigt og kropsligt baseret lytteperspektiv er det muligt for terapeuten og for forskeren at indhente informationer om klienten og dennes aktuelle psykiske tilstand – informationer, der både har relevans for klienten selv og musikterapeuten i den aktuelle terapisituation, samt relevans for hele teamet involveret i behandlingen af klienten. Det er min erfaring gennem mange års klinisk praksis, at det kan være utrolig vanskeligt at videregive informationer indsamlet i musikterapien, så de kan forstås og anvendes af et tværfagligt team. Samtidig er der et behov for at kunne formidle informationerne fra musikterapien letforståeligt, kort og præcist, at kunne dokumentere

 20. Desenvolvimento do processo de craqueamento térmico de frações pesadas e ultra pesadas de petróleo utilizando radiação laser de CO2

  OpenAIRE

  Oscar Javier Celis Ariza

  2012-01-01

  Resumo: O potencial aproveitamento dos resíduos de petróleo obtido por destilação atmosférica ou a vácuo tem estimulado a procura de novos processos com a finalidade de transformar estas frações de baixo valor comercial, em derivados nobres de alto valor, tais como a gasolina e o GLP. O craqueamento térmico (viscorredução, coqueamento retardado) ou craqueamento catalítico (FCC, hidrocraqueamento) fazem parte deste grupo de processos amplamente utilizados em todo o mundo. Contudo, um dos desaf...

 1. Craqueamento catalítico de polietileno em condições de refinaria: produção de frações combustíveis Catalytic cracking of polyethylene under refinery conditions: production of combustible fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandra M. Ribeiro

  2006-12-01

  Full Text Available Este trabalho foi realizado em uma unidade de teste de microatividade para estudar o processo de craqueamento catalítico das cargas combinadas de polietileno de baixa densidade e polietileno de alta densidade com vaselina, frente a catalisadores comerciais de FCC (alta e baixa atividades, para avaliar a produção das frações combustíveis (gasolina, diesel e resíduo. As cargas combinadas de PEBD e PEAD/vaselina foram processadas em condições de refinaria. Para as cargas de PEBD/vaselina, a 2, 6 e 10% p/p, a produção da fração gasolina foi favorecida pelo catalisador de alta atividade, enquanto que a carga de PEAD/vaselina a 2% p/p, para produção da mesma fração, o catalisador de baixa atividade apresentou melhor eficiência. Todas as cargas combinadas, nas diversas concentrações, mostraram que o material inerte (caulim apresenta maior atuação, na produção da fração resíduo, indicando a ocorrência preferencial de craqueamento térmico.This work was carried out in an unit of microactivity test, to study the process of combined feeds of low density and high density polyethylenes with vaseline and commercial FCC catalysts (of low and of high activities, to evaluate the production of fuel fractions (gasoline, diesel and residue. The combined feeds of PEBD and PEAD/vaseline, at different concentrations, were processed under refinery conditions. For feeds of PEBD/vaseline at 2, 6 and 10% w/w, production of the gasoline fraction was favored with the high-activity catalyst, while for the PEAD/vaseline feed at 2%, in the production of the same fraction, the low-activity catalyst presented better performance. For all the combined feeds, in all concentrations, the inert material showed better performance for the production of residue fraction, indicating the preferential occurrence of thermal cracking.

 2. Produção e biometria do milho verde irrigado com água salina sob frações de lixiviação Production and biometry of green corn irrigated with saline water under leaching fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José F. de Carvalho

  2012-04-01

  Full Text Available O trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho da cultura do milho em relação a produção e biometria, irrigado por gotejamento com água salina e sob diferentes frações de lixiviação em estação lisímetrica de drenagem. Os tratamentos consistiram de dois níveis de salinidade da água (CEa- 1,2 e 3,3 dS m-1 e cinco frações de lixiviação (FL- 0, 5, 10, 15 e 20% em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 5. O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento de Tecnologia Rural da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE. Foram avaliados a produtividade de polpa hidratada e desidratada e de espiga com e sem palha, matéria fresca e seca da parte aérea, diâmetro de caule e altura de planta. As variáveis produção de grãos verdes, matéria seca e fresca da parte aérea apresentaram resultados semelhantes, obtendo elevados valores quando se utilizou água de 3,3 dS m-1 com a fração de lixiviação de 10%, obtendo efeito deletério com o aumento da fração de lixiviação.The objective of present study was to evaluate the corn crop in respect to the production and biometry under drip irrigation system with saline waters at lysimeter station of drainage. The treatments consisted of two levels of water salinity (CEa - 1.2 and 3.3 dS m-1 and five leaching fractions (LF - 0, 5, 10, 15 and 20%, in a completely randomized experimental design (2 x 5 factorial. The experiment was conducted at the Department of Rural Technology of the UFRPE, Recife/PE. The productivity of hydrated and dried pulp and of weight of cob with and without husks, fresh and dry matter of the aerial parts, stem diameter and height of plant were evaluated. The productivity of hydrated pulp and the fresh and dry matter of the aerial parts presented high values when water of 3.3 dS m-1 was used with leaching fraction of 10%, obtaining decreasing effect with the increase of the leaching fraction.

 3. En drøfting av forholdet mellom humanistisk og samfunnsvitenskapelig tilnærming til kultur. Eksempler på likheter og forskjeller fra nyere forskning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Else Marie Halvorsen

  2013-06-01

  Full Text Available Det å arbeide tverrvitenskapelig er ikke uvanlig når det gjelder forskning innenfor estetiske fagområder. I mitt tilfelle dreier det seg om kulturforskning som både har en humanistisk og en samfunnsvitenskapelig karakter. I den grad den tar opp spørsmål knyttet til kulturinnholdet i skolefagene norsk, musikk og kunst og håndverk, beveger vi oss inn på humanioras felt, der den dokumenterte kulturen, artefaktene eller har-kulturen er i fokus. Og det er bruk for tilnærmingsmåter som gjør det mulig å tolke et foreliggende materiale av tekster, gjenstander og melodier. Men når forskningens fokus også handler om kulturoverføring eller kulturformidling, beveger vi oss på samfunnsfagenes arena både av sosiologisk og pedagogisk art. Og det didaktiske og fagdidaktiske perspektivet aktiverer både innholds- og relasjonsspørsmål: Hva er det lærere velger ut til sin undervisning og hvorfor, hvilke arbeidsmåter brukes overfor ulike elevgrupper og hva er konstruktive evalueringsformer for å fremme læring? I denne sammenheng var det en utfordring å få en vitenskapsteoretisk oppgave som oppgitt emne til min prøveforelesning for den filosofiske doktorgraden. Representerer humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning uforenlige størrelser som gjør det umulig å bruke begge tilnærmingsmåter i ett prosjekt, eller er det mulig å finne også konvergerende trekk mellom disse vitenskapsgrener? I det følgende presenteres drøftingen av det oppgitte tema i noe bearbeidet form.Som overskriften viser, er temaet for denne artikkel omfattende, og vil innen den gitte ramme bare være mulig å behandle i grove trekk og ut fra enkelte utvalgte perspektiv. Drøftingen tolkes som et innspill i den vitenskapsfilosofiske debatt og vil i denne sammenheng omhandle det klassiske spørsmål om forholdet mellom egenart og fellestrekk i vitenskapen.Keywords: kulturbegrepet, kulturoverføring, kulturformidling, kulturforskning

 4. Metastase i larynx fra colonadenokarcinom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dadkhah, Naser; Hahn, Christoffer

  2015-01-01

  Secondary neoplasms of the larynx are rare and account for 0.09-0,4% of all laryngeal tumours. Cutaneous melanomas are the preponderant primaries metastasizing to the larynx, followed by renal cell carcinomas, breast and lung carcinomas. Colonic adenocarcinoma metastases to the larynx are extremely...... rare. Tumours spreading to the larynx may be asymptomatic or may result in hoarseness, stridor or airway obstruction. Patients with metastasis of colonic adenocarcinoma to the larynx usually present with disseminated disease. We present a case of an isolated laryngeal metastasis from a colonic...

 5. Inspiration fra NY-times

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2015-01-01

  NY-times har en ugentlig klumme med gode råd. For nogle uger siden var ugens inspiration henvendt til lærere/undervisere og drejede sig om, hvordan man skaber taletid til alle uden at have favoritter og overse de mere stille elever.......NY-times har en ugentlig klumme med gode råd. For nogle uger siden var ugens inspiration henvendt til lærere/undervisere og drejede sig om, hvordan man skaber taletid til alle uden at have favoritter og overse de mere stille elever....

 6. Fra Snapshot til Snap Share

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Frants

  2015-01-01

  Beskriver et samarbekde mellem Usserød Skole, Læreruddannelsen UCC og ARKEN med særlig fokus på brug af iPads......Beskriver et samarbekde mellem Usserød Skole, Læreruddannelsen UCC og ARKEN med særlig fokus på brug af iPads...

 7. Fra passion til cool cash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gramtorp, Anne

  2013-01-01

  Forskningen viser, at folk der beskæftiger sig med fag som kræver et højt abstraktionsniveau eller evnen til at håndtere komplekse problemstillinger, performer bedre hvis de er drevet af indre motivation (Amabile, 1997), (Amabile, 1993),(Lam, 2011), (Ryan & Deci, 2000). Den psykologiske motivatio......Forskningen viser, at folk der beskæftiger sig med fag som kræver et højt abstraktionsniveau eller evnen til at håndtere komplekse problemstillinger, performer bedre hvis de er drevet af indre motivation (Amabile, 1997), (Amabile, 1993),(Lam, 2011), (Ryan & Deci, 2000). Den psykologiske...... motivationsforskning beskriver indre motivation, som den form for motivation der udspringer af personlige værdier (Ryan & Deci, 2000). Inden for forskningen i entreprenøriel ledelse har der længe været fokus på vigtigheden af motivation, (Shane et al, 2003), (Davidsson, 1989), (Wiklund et al, 2003), (Delmar, 2008......), (Stenholm, 2011), (Cardon et al, 2009). Majoriteten af entreprenørskabslitteraturen måler motivation som et skalaforhold, som noget der enten er der eller ikke er der og beskriver motivation synonymt med begreberne intention, ambition og villighed. Fælles for entreprenørskabsforskningens bearbejdning af...

 8. Borgerkrig fra Athen til Auschwitz

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flohr, Mikkel

  2015-01-01

  a privileged vantage point from whence it is possible to discern the limitations of his political thought. These limitations originate in his deployment of Carl Schmitt’s state of exception, which serves to include civil war in the sovereign order – this entails that classical modes of political contestation...

 9. Læren fra Shell

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørding Olsen, Anders

  2017-01-01

  Hvad kan afsløringerne om Shells mere end 25 år gamle viden om klimaforandringer lære virksomheder om disruption og strategi? Først og fremmest at undgå at se disruption som en mulig trussel, men i stedet som en fremtidig realitet og chance for vækst......Hvad kan afsløringerne om Shells mere end 25 år gamle viden om klimaforandringer lære virksomheder om disruption og strategi? Først og fremmest at undgå at se disruption som en mulig trussel, men i stedet som en fremtidig realitet og chance for vækst...

 10. Psykiatriske behandlingspakker: Erfaring fra Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heinskou, Torben; Alberdi Olano, Francisco Javier Lorenzo; Jordet, Henning

  2015-01-01

  "Det hedder ikke længe 'patienter' eller for den sags skyld 'mennesker', men 'cpr-numre'", skriver tre danske behandlere i dette svaret til helseministeren......."Det hedder ikke længe 'patienter' eller for den sags skyld 'mennesker', men 'cpr-numre'", skriver tre danske behandlere i dette svaret til helseministeren....

 11. Tableauer fra et sterilt Sverige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redvall, Eva Novrup

  2014-01-01

  Roy Andersson vandt i weekenden Guldløven ved filmfestivalen i Venedig for sit tragikomiske drama ’En due sad på en gren og funderede over tilværelsen’. Joshua Oppenheimer fik Juryens Store Pris for ’The Look of Silence’......Roy Andersson vandt i weekenden Guldløven ved filmfestivalen i Venedig for sit tragikomiske drama ’En due sad på en gren og funderede over tilværelsen’. Joshua Oppenheimer fik Juryens Store Pris for ’The Look of Silence’...

 12. Tvangsflytning fra plejehjem til plejehjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glasdam, Stinne

  2012-01-01

  Politically enforced closing down and relocations of nursing homes are common in many municipalities. Through the construction of a specific nursing home relocation and interviews with the staff, residents, and relatives, this article describes how the relocation has occurred and has been handled...... as seen from the perspectives of both the elderly, their relatives, and the staff, as well as the impact, this relocation has had on these groups of people. Hermeneutically inspired analyses are unfolded within the categories “The political decision to relocate the nursing home”, “Information...... to and the involvement of the participants in the relocation process”, “The actual practical relocation”, and “The new life – deprivations and benefits”. The article shows that a relocation of a nursing home and its residents and employees is a municipal, economically based decision with implications for both...

 13. Arven fra den kristne mission

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Peter Birkelund; Schönbeck, Oluf J.Sidney

  ikke-kristne del af befolkningen på undervisningen i skolerne? Bidrager skolerne positivt eller negativt til den sociale sammenhængskraft i det multi-religiøse Tranquebar? Artiklen argumenterer for, at de kristne skoler i Tranquebar, på trods af at de indgiver mange kristne kulturelle elementer, basalt...... bidrager til Indiens ideal om "unity in diversity" altså "forskellighedens enhed", og at skolerne ikke synes at fremmedgøre eleverne i forholdet til deres hinduistiske eller muslimske hjem....

 14. Splinterne fra en knust glasmosaik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peter Ole

  2013-01-01

  Tema-artikel om den britiske instruktør Peter Watkins kunstnerbiografiske drama Edward Munch. Specifikt fokus på filmens fremstilling af kunstnerens arbejde, hans samtid og den kunsthistoriske reception af Munch.......Tema-artikel om den britiske instruktør Peter Watkins kunstnerbiografiske drama Edward Munch. Specifikt fokus på filmens fremstilling af kunstnerens arbejde, hans samtid og den kunsthistoriske reception af Munch....

 15. Fra erfaringsbaseret til evidensinformeret undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul Erik

  2011-01-01

  I artiklen præsenteres en analog rating skala - Learning Rating Scale - som kan anvendes af læreren i klasseværelset til at finde ud af, om undervisningen har effekt praksisbaseret evidens. Skalaen er nem at bruge i praksis og er forankret i forskning om, hvad der faciliterer elevernes læringspro......I artiklen præsenteres en analog rating skala - Learning Rating Scale - som kan anvendes af læreren i klasseværelset til at finde ud af, om undervisningen har effekt praksisbaseret evidens. Skalaen er nem at bruge i praksis og er forankret i forskning om, hvad der faciliterer elevernes...

 16. Stofskiftesygedomme - Fra gen til terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Trine Meldgaard; Christensen, Ernst; Schousboe, Arne

  2001-01-01

  Fejl i stofskiftet er årsag til over 500 kendte sygdomme. Kortlægningen af det humane genom har forbedret mulighederne for at opklare årsagerne til sygdommene og forstå deres biokemi. Udfordringen er nu at udvikle behandlingsmetoder....

 17. Flipped Learning fra et elevperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmboe, Peter; Hachmann, Roland

  2016-01-01

  Antologi er et resultat af et toårigt udviklingsprojekt om Flipped Learning baseret på et samarbejde mellem IT-Center Fyn og Region Syddanmark. Bidraget her præsenterer en række overvejelser, vi har gjort os på baggrund af observationer af undervisning og interviews med elever i projektet. Vores...... overordnede undersøgelsesspørgsmål var: "Hvilke forhold i undervisning og læringsmiljø fremme hhv. begrænser elevens opfattelse af mening og fagligt udbytte i et Flipped Learning design?"....

 18. Compostagem da fração sólida da água residuária de suinocultura Solid fraction composting of residual water from pig farms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco A. P. Orrico Júnior

  2009-09-01

  Full Text Available Avaliar o desenvolvimento do processo de compostagem utilizando como substrato à fração sólida da água residuária de suinocultura foi o objetivo deste trabalho. Para a obtenção da fração sólida, a água residuária de suinocultura foi submetida ao peneiramento, utilizando-se de peneira com malha de 1 milímetro. Após separação, a fração sólida foi utilizada para a confecção de três leiras de compostagem, em pátio com piso de concreto e cobertura plástica. Durante a compostagem da fração sólida da água residuária de suinocultura, foram avaliados: temperatura, reduções de sólidos totais (ST, sólidos voláteis (SV, demanda química de oxigênio (DQO, carbono orgânico, matéria orgânica compostável (MOC, matéria orgânica resistente à compostagem (MORC, números mais prováveis (NMPs de coliformes totais e coliformes termotolerantes, além do volume e dos teores de nutrientes no composto. A compostagem mostrou-se eficiente no tratamento da fração sólida da água residuária de suinocultura devido à elevada minimização do poder poluente dos dejetos, observando-se reduções de 71,24% nos teores de ST, 64,55% no volume, 56,89% no teor de DQO e 56,89% na MOC. Foram verificadas reduções de 100% nos NMPs de coliformes totais e termotolerantes, o que possibilita seu uso como adubo orgânico.This work aimed to evaluate the development of the composting process by using the solid fraction of residual water from a pig farm. To obtain the solid fraction, the residual water was sewed in a 1mm screen sew. After separation, the solid fraction was used to form three composting piles, on a patio with concrete floor and plastic cover. During composting the solid fraction of residual water from pig farms was monitored: temperature, total solids reduction (TS, volatile solids (VS chemical demand for oxygen (CDO, organic carbon, compostable organic matter (COM, organic matter resistant to composting (OMRC, most probable

 19. Soil phosphorus fractions in sandy soils amended with cattle manure for long periods Frações de fósforo em solos arenosos adubados com esterco por longos períodos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Regina da Silva Galvão

  2009-06-01

  Full Text Available Phosphorus fractions were determined in soil samples from areas fertilized or not with farmyard cattle manure (FYM and in samples of FYM used in the semi-arid region of Paraiba state, Brazil. Soil samples were taken from the 0-20; 20-40 and 40-60 cm layers of 18 cultivated areas, which, according to interviews with farmers, had been treated with 12 to 20 t ha-1 FYM annually, for the past 2 to 40 years. Soil samples were also collected from four unfertilized pasture areas as controls. Phosphorus in the soil samples was sequentially extracted with water (Pw, resin (Pres, NaHCO3 (Pi bic and Po bic, NaOH (Pi hid and Po hid, H2SO4 (Pacid and, finally, by digestion with H2SO4/H2O2 (Presd. Nine FYM samples were extracted with water, resin, Mehlich-1, H2SO4, NaOH or digestion with H2SO4/H2O2, not sequentially, and the extracts analyzed for P. The sampled areas had homogeneous, sandy and P-deficient soils; increases in total soil P (Pt above the mean value of the control areas (up to 274 mg kg-1 in the 0-20 cm layer of the most P-enriched samples were therefore attributed to FYM applications, which was the only external P input in the region. Regression analysis was used to study the relationship between soil P fractions and Pt. The Pacid fraction, related to Ca-P forms, showed the greatest increases (p Frações de P foram quantificadas em amostras de solo obtidas em áreas não adubadas e adubadas com esterco bovino e em amostras do esterco utilizado na região agreste do estado da Paraíba, Brasil. As amostras de solo foram coletadas nas camadas de 0-20, 20-40 e 40- 60 cm em 18 áreas agrícolas que, pelos históricos levantados junto aos agricultores, vinham recebendo entre 12 e 20 Mg ha-1 de esterco anualmente, por períodos variando entre 2 e 40 anos. Como controle, foram retiradas amostras de solo em quatro áreas sob pastagem sem histórico de adubação. O P nas amostras de solo foi sequencialmente extraído com água (Pw, resina (Pres, NaHCO3

 20. Alterações ultraestruturais em larvas de Aedes aegypti submetidas ao diterpeno labdano, isolado de Copaifera reticulata (Leguminosae, e à uma fração rica em taninos de Magonia pubescens (Sapindaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cleyde Ferreira Barreto Valotto

  2011-04-01

  Full Text Available INTRODUÇÃO: Dengue é um importante problema de saúde pública, em vários países, e tem como principal vetor o Aedes aegypti, mosquito mais adaptado às áreas urbanizadas. Apresenta-se, pela primeira vez, as alterações ultraestruturais em larvas de 3º estádio, desse mosquito, causadas pelos larvicidas naturais, um diterpeno labdano, extraído de Copaifera reticulata, e uma fração rica em taninos catéquicos, extraída de Magonia pubescens, evidenciando o mecanismo de ação dessas substâncias. MÉTODOS: Os experimentos foram realizados com larvas de 3º estádio em solução de 0,9ppm, do diterpeno (3-β-acetoxylabdan-8(17-13-dien-15-óico e de 3,7ppm, da fração majoritária de tanino catéquico de massa molecular 864Da. Obtiveram-se as substâncias através de fracionamentos cromatográficos sucessivos, identificadas por ressonância magnética nuclear de hidrogênio e espectrometria de massas. As larvas que atingiram estado letárgico foram coletadas e dissecadas e seus tubos digestórios fixados, desidratados, emblocados e polimerizados. Cortes ultrafinos foram feitos e contrastados com acetato de uranila 3% e citrato de chumbo, posteriormente, levados ao microscópio eletrônico. RESULTADOS: As principais alterações ultraestruturais provocadas pelos diterpeno e tanino sobre larvas de Aedes aegypti foram vacuolização citoplasmática, desorganização e degeneração celular, mudança estrutural dos microvilos e deslocamento das células da lâmina basal. CONCLUSÕES: O diterpeno e a fração rica em taninos catéquicos provocaram a morte das larvas de Aedes aegypti através da destruição celular no intestino médio.

 1. Fracionamento a seco da farinha de aveia e modificação química da fração rica em amido Dry fractionation of oatmeal and chemical modification of starch rich fraction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Paula Daniel

  2006-12-01

  Full Text Available O estudo teve por objetivo obter frações de farinha de aveia enriquecidas em amido e em fibras pelo fracionamento a seco e modificar quimicamente (fosfatação o amido da fração rica neste constituinte, avaliando suas propriedades funcionais. O fracionamento foi efetuado utilizando-se as granulometrias > 300, 212-300, 150-212, e 300 µm e 212-300 µm foram semelhantes, com aumento de aproximadamente 1,5 e 2,7 vezes nos teores de proteína e fibra, e redução de 0,5-0,6 vezes no teor de amido, quando comparadas à farinha integral. As frações 212-150 µm e The objective of this study was to obtain starch and fiber enriched oatmeal fractions through sieving, chemically modifying (phosphorylation the starch enriched fraction, and evaluating its functional properties. Fractionation was performed using > 300, 212-300, 150-212, and 300 µm and 212-300 µm were similar and had increased protein and fiber content (1.5 and 2.7 fold, but reduced starch content (0.5-0.6 fold when compared to whole oatmeal. Fractions 212-150 µm and < 150 µm were similar and had the highest starch content (around 70%. The starch-rich fraction < 150 µm that had the highest yield during sieving (35.5% was phosphorylated with sodium tripolyphosphate at 150-155 °C for 20 and 40 min, yielding 0.39 and 0.32% phosphorus bound, respectively. Cold water binding capacity increased (1.9-3.3 fold, while syneresis at 5 °C or after freezing/thawing was significantly reduced (6-20 and 5-6 fold, respectively in phosphorylated starch fraction when compared to the native starch fraction. Phosphorylation reduced the increase of pasta opacity during storage at 5 °C, which indicates a lower retrogradation tendency. Thus, oatmeal sieving yielded fractions either enriched in fiber and protein or enriched in starch. Moreover, phosphorylation of the starch-rich fraction improved their functional properties, which may increase the potential applicability and economic value of this

 2. Volatile profile of the headspace fraction of "assa-peixe" (Vernonia sp. honeys Perfil dos compostos voláteis presentes na fração "headspace" de méis de assa-peixe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana Carvalho Ribeiro

  2008-03-01

  Full Text Available The volatile compounds were isolated from the headspace fraction of "assa-peixe" honeys by adsorptive column chromatography, eluted with acetone and analysed by GC-FID and GC-MS. Volatile compounds were separated using a polar phase column. Low- and medium-boiling point volatile compounds predominated in the headspace. A large proportion of 3-penten-2-one (80.5 ± 13.9 µg.kg-1 and benzaldehyde (25.9 ± 4.2 µg.kg-1 was found in the headspace fraction, while 2-penten-1-ol, 3-hexenyl butanoate, octadecane and hexanoic acid (Os compostos voláteis da fração "Headspace" de méis de assa-peixe foram adsorvidos pela técnica de cromatografia de adsorção, eluídos com acetona e analisados através da CG/DIC e CG/EM usando coluna polar de sílica fundida. Os compostos voláteis de baixo e médio ponto de ebulição predominaram na fração "headspace". Foi achada uma grande proporção de 3-penten-2-ona (80,5 ± 13,9 µg.kg-1 e benzaldeído (25,9 ± 4,2 µg.kg-1, enquanto o 2-penten-1-ol, o hexanoato de 3-hexenila, o octadecano e o ácido hexanóico (<0,01 µg.kg-1 foram compostos minoritários. Um total de doze compostos voláteis foi identificado, sendo cinco descritos pela primeira vez no mel de assa-peixe. Destes cinco, a 3-penten-2-ona, o dodecano, o tridecano e o benzaldeído foram definitivamente identificados na fração "headspace" dos méis de assa-peixe brasileiro.

 3. Alterações ultraestruturais em larvas de Aedes aegypti submetidas ao diterpeno labdano, isolado de Copaifera reticulata (Leguminosae), e à uma fração rica em taninos de Magonia pubescens (Sapindaceae)

  OpenAIRE

  Valotto, Cleyde Ferreira Barreto; Silva, Heloisa Helena Garcia da; Cavasin, Gláucia; Geris, Regina; Rodrigues Filho, Edson; Silva, Ionizete Garcia da

  2011-01-01

  p. 194-200 Introdução: Dengue é um importante problema de saúde pública, em vários países, e tem como principal vetor o Aedes aegypti, mosquito mais adaptado às áreas urbanizadas. Apresentase, pela primeira vez, as alterações ultraestruturais em larvas de 3° estádio, desse mosquito,causadas pelos larvicidas naturais, um diterpeno labdano, extraído de Copaifera reticulata, e uma fração rica em taninos catéquicos, extraída de Magonia pubescens, evidenciando o mecanismo de ação dessas s...

 4. Alterações ultraestruturais em larvas de Aedes aegypti submetidas ao diterpeno labdano, isolado de Copaifera reticulata (Leguminosae), e à uma fração rica em taninos de Magonia pubescens (Sapindaceae)

  OpenAIRE

  Valotto,Cleyde Ferreira Barreto; Silva,Heloisa Helena Garcia da; Cavasin,Gláucia; Geris,Regina; Rodrigues Filho,Edson; Silva,Ionizete Garcia da

  2011-01-01

  INTRODUÇÃO: Dengue é um importante problema de saúde pública, em vários países, e tem como principal vetor o Aedes aegypti, mosquito mais adaptado às áreas urbanizadas. Apresenta-se, pela primeira vez, as alterações ultraestruturais em larvas de 3º estádio, desse mosquito, causadas pelos larvicidas naturais, um diterpeno labdano, extraído de Copaifera reticulata, e uma fração rica em taninos catéquicos, extraída de Magonia pubescens, evidenciando o mecanismo de ação dessas substâncias. MÉTODO...

 5. Estudo farmacolÃgico da fraÃÃo hexÃnica de Lonchocarpus sericeus (Poir) Kunth e seus constituintes quÃmicos, lonchocarpina e derricina

  OpenAIRE

  Juvenia Bezerra Fontenele

  2004-01-01

  O gÃnero Lonchocarpus à bastante conhecido e amplamente estudado, porÃm nÃo hà registros na literatura cientÃfica dos usos farmacolÃgicos da espÃcie Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth, (Leguminosae Papilionaceae). Estudos quÃmicos demonstraram que a fraÃÃo hexÃnica das cascas das raÃzes de L. sericeus (FLS) à rica nas chalconas: lonchocarpina (LCC) e derricina (DRC). O objetivo deste trabalho foi investigar os efeitos tÃxicos e as aÃÃes farmacolÃgicas da FLS e de sua chalconas LCC e DRC. A D...

 6. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal: novos critérios diagnósticos e avanços fisiopatológicos

  OpenAIRE

  Mesquita,Evandro Tinoco; Jorge,Antonio José Lagoeiro

  2009-01-01

  A insuficiência cardíaca (IC) é uma complexa síndrome cardiovascular com elevada prevalência, sendo que seu quadro clínico frequentemente é associado à dilatação do ventrículo, à diminuição da contratilidade e à reduzida fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FE). Porém, nas últimas duas décadas, estudos têm mostrado que muitos pacientes com sintomas e sinais de IC apresentam FE normal (maior que 50%). A grande dificuldade dos médicos estaria na identificação desses pacientes que apresentam...

 7. Avaliação do potencial antimicrobiano do extrato etanólico bruto e frações da Sida santaremnensis H. MONTEIRO (MALVACEAE sobre cepas de Rhodotorula spp.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josefa Paula do Nascimento

  2015-05-01

  Full Text Available As leveduras do gênero Rhodotorula estão associadas a uma variedade de processos patológicos no homem, nos casos mais severos a taxa de mortalidade chega a 50%. A anfotericina B e o fluconazol são os fármacos de escolha utilizados no tratamento de infecções por Rhodotorula spp. no entanto, algumas cepas dessas leveduras já apresentam graus de resistência ao fluconazol. Por apresentarem diferentes propriedades terapêuticas e relatos de uso, as plantas do gênero Sida (Malvaceae vêm sendo amplamente estudadas. A espécie Sida santaremnensis ocorre em quase todo o Brasil, apesar de sua ampla distribuição, não há relato de utilização dessa espécie na medicina popular. Contudo, verificando a variedade de compostos naturais, propriedades farmacológicas e relatos de uso descritos para espécies da família Malvaceae, notadamente no gênero Sida, e, visando contribuir para o desenvolvimento de novos antifúngicos, buscou-se avaliar através da determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM e da Concentração Fungicida Mínima (CFM a atividade antimicrobiana do extrato etanólico bruto (EEB e das frações hexânica (HEX, diclorometânica (CH2Cl2, acetato de etila  (AcOEt e hidroalcoólica (ETOH:H2O de S. santaremnensis sobre doze cepas de Rhodotorula spp. A determinação da CIM de S. santaremnensis foi realizada pela técnica de microdiluição, utilizando placas com 96 cavidades. Após realização da microdiluição determinou-se a CFM. Os ensaios foram realizados em duplicata e o resultado expresso pela média geométrica das concentrações inibitórias obtidas nos dois ensaios. Verificou-se que o EEB e as frações CH2Cl2 e  AcOEt inibiram três das doze cepas testadas. A CIM, onde não se visualizou crescimento fúngico, esteve entre 2048 µg/mL e 512 µg/mL. O extrato e frações que apresentaram ação antifúngica, também demonstraram comportamento fungicida. A grande maioria das cepas de Rhodotorula spp. n

 8. Modificação da fração lignocelulósica durante o processo de compostagem do bagaço de cana-de-açúcar

  OpenAIRE

  Bernabé, Giseli Aparecida [UNESP

  2012-01-01

  O crescimento na produção brasileira de cana-de-açúcar devido, principalmente, à obtenção de açúcar e álcool é motivado pelo aumento na exportação deste subproduto e produção de veículos bicombustíveis, respectivamente. Desta maneira, há maior geração de bagaço, embora possuindo inúmeras utilidades, muitas vezes existe um excesso remanescente do total gerado. Assim, são necessários estudos que viabilizem o uso deste resíduo. Neste trabalho foi estudada a modificação da fração lignocelulósica ...

 9. Rendimento de produção de queijos, frações de caseína e principais componentes do leite de cabras Saanen e Anglo-Nubiana

  OpenAIRE

  Damián, J.P.; Sacchi, I.; Reginensi, S.; De Lima, D.; Bermúdez, J.

  2008-01-01

  Avaliaram-se os componentes, as frações de caseína e o rendimento na produção de queijo do leite de cabras das raças Saanen e Anglo-Nubiana, principais raças criadas no Uruguai. O estudo foi realizado em uma fazenda com sistema de criação semi-intensiva. O leite das cabras Anglo-Nubianas apresentou teores mais elevados de gordura (4,65 vs 3,59%), proteína total (3,48 vs 2,84%), caseína total (2,82 vs 2,23%), e maior rendimento na produção de queijos (22,00 vs 15,03kg/100l) que o leite das cab...

 10. Validação de ensaios laboratoriais quantitativos automatizados de dosagem do peptídeo natriurético tipo B e a fração amino terminal

  OpenAIRE

  Debora Maria Tavares de Andrade

  2009-01-01

  Atualmente, as determinações de peptídeo natriurético tipo B (BNP) endógeno e da fração N-terminal pro-peptídeo natriurético cerebral (NT-proBNP) são largamente utilizadas no diagnóstico, prognóstico e avaliação da insuficiência cardíaca. Entretanto, dados da literatura são insuficientes quanto ao desempenho dos métodos e estabilidade dos analitos sob diferentes condições de armazenamento rotineiramente empregadas. Métodos: Seguindo protocolo EP15-A do NCCLS modificado para estudo de validaçã...

 11. Evaluation de la diversité bactérienne et de son évolution pendant la conservation de la viande fraîche bovine de différentes origines emballée sous vide

  OpenAIRE

  Didimo Imazaki, Pedro Henrique; Maréchal, Aline; Nezer, Carine; Taminiau, Bernard; Daube, Georges; Clinquart, Antoine

  2011-01-01

  Un grand nombre de bactéries lactiques associées à la viande sont connues comme d'importants producteurs de bactériocines. Ces bactériocines sont des toxines protéiques présentant une activité bactéricide ou bactériostatique contre des espèces proches de la souche productrice. La présence de certaines bactéries lactiques dans la viande fraîche pourrait donc prolonger la durée de conservation, et améliorer la stabilité microbienne et la sécurité de ce produit. Dans ce contexte, une étude a été...

 12. Caracterização tecnologica de frações de moagem de aveia (Avena sativa L.) e efeito de unidade e de temperatura de extrusão na sua estabilidade

  OpenAIRE

  Luiz Carlos Gutkoski

  1996-01-01

  Resumo: A aveia fornece um aporte energético e nutricional perfeitamente equilibrado, ou seja, contém em sua composição química aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas e minerais indispensáveis ao organismo de crianças e adultos; as fibras alimentares são de alta qualidade, porém o seu uso na alimentação humana ainda é restrito e ocorre, basicamente, na forma de alimentos infantis e de produtos matinais. Neste trabalho objetivou-se estudar as características de moagem de frações de aveia e aval...

 13. Casein fractions of ultra high temperature milk with different somatic cell counts Frações de caseína de leite longa-vida com diferentes contagens de células somáticas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrezza Maria Fernandes

  2008-01-01

  Full Text Available The objective of this work was to evaluate the effect of somatic cell counts (SCC in casein fractions of ultra high temperature (UHT milk. Raw milks were categorized in SCC groups of low (200,000-320,000 cells mL-1, intermediate (380,000-560,000 cells mL-1 and high cells (600,000-800,000 cells mL-1. Five replicates of UHT milks within each SCC category were analyzed for casein fractions after 8, 30, 60, 90 and 120 days of storage through high performance liquid chromatography. SCC showed effect only on beta-casein reduction. SCC in raw milk increases the proteolysis of UHT milk, as a consequence of beta-casein degradation.O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da contagem de células somáticas (CCS do leite nas frações de caseína do leite longa-vida. Os leites crus foram categorizados em grupos de CCS de baixa (200.000-320.000 células mL-1 , intermediária (380.000-560.000 células mL-1 e alta contagem (600.000-800.000 células mL-1 . Cinco lotes de leite longa-vida, em cada categoria de CCS, foram analisados por cromatografia líquida de alta eficiência quanto às frações de caseína, após 8, 30, 60, 90 e 120 dias de armazenamento. A CCS apresentou efeito somente sobre a beta-caseína. A alta CCS no leite cru aumenta a proteólise do leite longa-vida, como conseqüência da degradação da beta-caseína.

 14. Atividade alelopática da fração metanólica da folha de Lafoensia pacari A. ST.-HIL. na germinação e crescimento do alface

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. S. P. Malheiros

  2014-11-01

  Full Text Available A alelopatia é um processo envolvendo substâncias químicas produzidas por plantas que, uma vez liberadas no ambiente, influenciam o crescimento e desenvolvimento de outras plantas nas proximidades. Nesse contexto, a alelopatia tem sido proposta como uma possível alternativa para o manejo de plantas daninhas. Lafoensia pacari é uma espécie vegetal bastante utilizada para fins medicinais. Essas características farmacológicas são consequências da presença de flavonoides, presentes principalmente na folha. Numerosos flavonoides e seus glicosídeos são conhecidos na literatura por inibir o crescimento de outras plantas. Assim, objetivou-se investigar o efeito alelopático da fração metanólica foliar de pacari no desenvolvimento inicial de alface (Lactuca sativa. Nos bioensaios foram utilizadas as concentrações: 250, 500 e 1000mg/L, além do controle. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições, constituídas de 25 sementes para os bioensaios de germinação e 10 plântulas para os bioensaios de crescimento. A fração metanólica não promoveu efeito na germinação e no crescimento do hipocótilo de alface, porém as concentrações de 250 e 500mg/L inibiram o crescimento da radícula em 26%, e a concentração de 1000mg/L proporcionou uma inibição de 43%. Conclui-se que L. pacari possui metabólitos que tornam a espécie viável para novos estudos para obtenção de herbicidas naturais.

 15. Carbono, matéria orgânica leve e frações oxidáveis do carbono orgânico sob sistemas de aléias

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roni Fernandes Guareschi

  2013-06-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo foi avaliar os teores de carbono orgânico (COT do solo, matéria orgânica leve (MOL em água e as frações oxidáveis do COT em uma área de cultivo de milho em aléias de Flemingia macrophylla submetida a diferentes manejos de sua parte aérea. A área de estudo está localizada na “Fazendinha Agroecológica”, no município de Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil. O desenho experimental foi em blocos ao acaso, com 3 tratamentos e 8 repetições, consistindo dos seguintes tratamentos: testemunha (cultivo de milho com ausência de aléias; cultivo de milho em sistema de aléias com poda de 0,6 m de altura e cultivo de milho em sistema de aléias sem poda. Em cada uma das áreas foram coletadas amostras compostas nas profundidades de 0-5 cm. A presença de aléias, bem como, as podas realizadas em Flemingia macrophylla na área que essa encontrava-se associada ao cultivo de milho não alterou o teor de COT do solo. No entanto, a utilização dos caules e das folhas como adubo verde oriunda do tratamento onde se realizou a poda da parte aérea das aléias de Flemingia macrophylla, proporcionou ao solo aumento dos teores de MOL, Conteúdo de C da MOL e da fração F1.

 16. Fração total de células mononucleares intra-articular em cães submetidos à reconstrução do ligamento cruzado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.C.M. Müller

  2013-04-01

  Full Text Available Avaliou-sea ação da fração total de células mononucleares autógenas da medula óssea (FCMO por aplicação intra-articular, após a correção cirúrgica do ligamento cruzado rompido. Foram utilizados 20 cães, os quais sofreram desmotomia do ligamento cruzado cranial e caudal unilaterais, 21 dias antes do reparo cirúrgico. Dez animais receberam as células autógenas no momento da correção. As avaliações se deram por estudo radiográfico, exames clínicos e biópsias aos 50 e 90 dias pós-operatórios. O grupo que recebeu a FCMO apresentou crescimento ósseo intra-articular ao estudo radiográfico, contudo os 20 animais apresentaram célulasCD34 positivas em suas amostras biopsiadas, indicando haver presença de células-tronco em ambos os grupos. Conclui-se que,para o modelo experimental proposto, não se recomenda o uso da fração total de células mononucleares e que trabalhos experimentais com o uso de células-tronco nas articulações devem evitar modelos cujo foco de lesão mantenha contato direto com a medula óssea.

 17. Frações oxidáveis do carbono orgânico em argissolo vermelho-amarelo sob sistema de aleias Oxidizable organic carbon fractions of an ultisol under an alley cropping system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arcângelo Loss

  2009-08-01

  Full Text Available O aporte de matéria orgânica ao solo via leguminosas em sistemas de aleias pode ser uma alternativa para o uso sustentável do trópico úmido. O objetivo deste trabalho foi comparar o aporte de matéria orgânica facilmente oxidável proveniente da combinação de resíduos de diferentes leguminosas utilizadas em sistemas de condução de culturas em aleias sob Argissolo Vermelho-Amarelo. Foram avaliadas duas espécies de leguminosas de alta qualidade de resíduos - leucena (Leucaena leucocephala e guandu (Cajanus cajan, e duas espécies de baixa qualidade de resíduos - sombreiro (Clitoria fairchildiana e acácia (Acacia mangium, combinadas entre si, nos seguintes tratamentos: sombreiro + guandu; leucena + guandu; acácia + guandu; sombreiro + leucena; leucena + acácia e testemunha sem leguminosa. As amostras de solo foram coletadas nas profundidades de 0-5 e 5-10 cm, nas entrelinhas. Foi quantificado e fracionado o C orgânico total (COT, estratificado em quatro frações (F1, F2, F3 e F4 com graus decrescentes de oxidação. As áreas com sombreiro/leucena, acácia/leucena e acácia/guandu apresentaram os maiores teores de COT (0-5 cm, e a área testemunha, os menores (5-10 cm. A maior proporção do COT estava nas frações F1+F2; a área testemunha teve os menores teores de C nessas frações. O tratamento acácia/guandu apresentou maiores teores de C na fração F1 nas duas profundidades. O tratamento leucena/guandu apresentou as maiores proporções do COT nas frações F3 + F4. Os resultados indicam que, no cultivo em sistema de aleias, a combinação de leguminosas de alta e baixa qualidade de resíduos (acácia/guandu favorece o aumento de matéria orgânica facilmente decomponível, enquanto o uso de leguminosas de alta qualidade de resíduos favorece maiores proporções de C somente nas frações mais resistentes (F3 + F4.The input of organic matter to the soil by legumes in alley cropping systems may be an alternative for a

 18. Avaliação da atividade antioxidante e antimicrobiana do extrato etanólico bruto e frações orgânicas obtidas a partir da casca do caule da espécie Guettarda uruguensis Cham, & Scthdl, (Rubiaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Flávia Schvabe Duarte

  2014-09-01

  Full Text Available Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial antioxidante e antimicrobiano do extrato bruto e frações obtidas das cascas do caule da espécie Guettarda uruguensis, Os ensaios antioxidantes indicaram alto potencial antioxidante, No ensaio de redução de fosfomolibdênio, a fração acetato de etila apresentou atividade antioxidante de 41,67% em relação ao padrão de ácido ascórbico e superou em 35,21% a atividade do padrão rutina, No ensaio de redução do DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, a fração acetato de etila apresentou um IC50 de 10,91 µg mL-1, valor próximo ao do ácido ascórbico (IC50 = 4,78 µg mL-1 e da rutina (IC50 = 6,62 µg mL-1, Pelo ensaio de TBA (acido tiobabitúrico o extrato bruto (IA = 71,48% e a fração hexano (IA = 47,85% apresentaram índices superiores ao controle de BHT (butil hidroxi tolueno (IA = 42,66, Através do ensaio de microdiluição em placas, foi observado que o extrato bruto e frações apresentaram atividade antimicrobiana, O estudo fitoquímico qualitativo revelou a presença de alcaloides, cumarinas, esteroides e/ou triterpenos, heterosídeos saponínicos, taninos e aminogrupos.

 19. Adsorção de fósforo em frações argila na presença de ácido fúlvico Phosphorus adsorption by clay fractions in the presence of fulvic acid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raphael Maia Aveiro Cessa

  2010-10-01

  Full Text Available Os ácidos orgânicos podem ser adsorvidos aos coloides do solo, favorecendo maior disponibilidade de P às plantas. Por meio de isotermas, avaliou-se a influência de ácido fúlvico (AF sobre a adsorção de P na fração argila de dois Latossolos Vermelhos (LVdf e LVd, caulinita natural pouco cristalizada (KGa2, goethita (Gt e hematita (Hm sintéticas. As isotermas de adsorção de P ajustadas pelo modelo de Langmuir na presença de AF foram adequadas somente para a região de baixa concentração de P. De maneira geral, a presença de AF incubado nas frações argila estudadas foi capaz de reduzir a adsorção de P. Na fração argila do LVdf, a adsorção de P em baixas e altas concentrações desse nutriente teve pequena influência da sequência de incubação de P com AF, enquanto para a fração argila do LVd as sequências de incubação com P e AF influenciaram a adsorção de P. A redução da adsorção de P sobre a fração argila da KGa2 em baixas concentrações de P nas isotermas não dependeu da sequência de incubação de P e AF, e sim da presença do AF. Na região de altas concentrações de P, a sequência de incubação de P e AF influenciou a adsorção desse elemento. A adsorção de P sobre Gt foi dependente da sequência de incubação com AF, e a incubação prévia do AF promoveu redução da adsorção de P. A sequência de incubação do P e AF na Hm influenciou a adsorção de P quando em baixas e altas concentrações nas isotermas. Os menores valores de adsorção de P ocorreram com a incubação de P juntamente ao AF ou incubação de AF precedida da do P.Organic acids can be adsorbed onto soil colloids, increasing the P availability to plants. Isotherms were used to evaluate the influence of fulvic acid (FA on P adsorption in the clay fraction of two Rhodic Ferralsols (LVdf and (LVd, poor crystallized natural kaolinite (KGa2, synthetic goethite (Gt and hematite (Hm. The P adsorption isotherms adjusted to the

 20. Interferência da fração mineral na estimativa do grau de humificação da matéria orgânica em agregados organominerais por ressonância paramagnética eletrônica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Bayer

  2000-03-01

  Full Text Available A concentração de radicais livres semiquinona (CRLS, determinada por ressonância paramagnética eletrônica (EPR, é considerada um índice do grau de humificação, sendo uma importante determinação em estudos qualitativos da matéria orgânica do solo. Neste trabalho, avaliou-se a interferência da fração mineral na quantificação da CRLS em agregados organominerais 20-53, 2-20 e < 2 ∝m de Podzólico Vermelho-Amarelo, Podzólico Vermelho-Escuro e Latossolo Roxo. A CRLS foi determinada pela área do sinal, estimada pela aproximação intensidade do sinal (I, em cm, multiplicada pela sua largura de linha ao quadrado (∆H², em Gauss. Os parâmetros espectrais I e ∆H foram obtidos em espectros de EPR com e sem interferência da fração mineral. No Podzólico Vermelho-Amarelo e no Podzólico Vermelho-Escuro, foram detectados dois sinais de radicais livres, um com um valor g 2,004 e largura de linha de 5-6 G, típico de radicais livres semiquinona, outro com um valor g 2,000 e largura de linha de 2-3 G, associado à fração mineral, especificamente ao quartzo (SiO2, como confirmado posteriormente por análise de amostra purificada. Nestes solos, a interferência da fração mineral na obtenção dos parâmetros I e ∆H resultou num erro na estimativa da CRLS de -7 a +488%, comparativamente às quantificações realizadas a partir dos espectros sem interferência da fração mineral. No Latossolo Roxo, os altos teores de Fe3+ não permitiram detectar os sinais dos radicais livres semiquinona por causa da sobreposição dos sinais do metal. A eliminação da interferência da fração mineral demonstrou ser um pré-requisito fundamental no estudo da matéria orgânica por EPR em agregados organominerais, para a qual são sugeridos alguns procedimentos alternativos.

 1. Atributos de fertilidade e frações húmicas de um Latossolo Vermelho no Cerrado Fertility properties and humic fractions in a Rhodic Ferralsol in Brazilian Cerrado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ademir Fontana

  2006-05-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar os atributos de fertilidade e as frações de matéria orgânica, ácido fúlvico, ácido húmico e humina, em um Latossolo Vermelho distroférrico, sob diferentes sistemas de cultivo no Cerrado. Os experimentos foram conduzidos no período de 1993 a 2003. Os tratamentos foram divididos em quatro grupos: lavoura (1 e 7, rotação lavoura/pastagem (3 e 5, rotação pastagem/lavoura (4 e 6 e pastagem contínua (2 e 8, todos em plantio direto. A avaliação do solo foi feita após dez anos de cultivo, com análises químicas de amostras da profundidade de 0-20 cm. Foi observado que os teores de Ca2+ variaram de 4,6 cmol c kg-1 (lavoura a 6,20 cmol c kg-1 (pastagem contínua, e os de P disponível, de 1 a 6 mg kg-1. Os teores de Mg2+ variaram de 3 cmol c kg-1, sob lavoura/pastagem, a 3,8 cmol c kg-1 em pastagem contínua, e os de K+, de 0,28 cmol c kg-1 sob pastagem contínua, a 1,10 cmol c kg-1 em lavoura/pastagem. Os teores de C orgânico variaram de 16,6 g kg-1 na lavoura a 28,0 g kg-1 sob lavoura/pastagem. A fração humina apresenta os maiores valores entre as frações da matéria orgânica.The objective of this study was to evaluate fertility attributes and the fractions of organic matter, fulvic acid, humic acid, and humina, in a Rhodic Ferralsol, under different cultivation systems in Brazilian Cerrado. The experiments were carried out from 1993 to 2003. The treatments were divided in four groups: tillage (1 and 7, rotation tillage/pasture (3 and 5, rotation pasture/tillage (4 and 6, and continuous pasture (2 and 8, all in no-tillage system. Chemical analyses of soil samples were made for the depth of 0-20 cm, after ten years of cultivation. It was observed that Ca2+ content varied from 4.6 cmol c kg-1 (tillage to 6.20 cmol c kg-1 (continuous pasture, and available P from 1 to 6 mg kg-1. The Mg2+ content varied from 3 cmol c kg-1, under tillage/pasture, to 3.8 cmol c kg-1 in continuous pasture, and K

 2. Efeito da adubação orgânica sobre as frações de carbono de solos cultivados com alfacen americana Organic fertilizer effects upon carbon fractions from soils cultivated with iceberg lettuce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edilene Carvalho Santos Marchi

  2008-12-01

  Full Text Available Avaliou-se, neste estudo, o efeito da aplicação de adubos orgânicos, minerais e calagem, nas frações húmica, fúlvica e nos teores de carbono orgânico de um Latossolo Vermelho e de um Cambissolo, cultivados com alface (americana. O experimento, realizado no Departamento de Ciência do Solo da Universidade Federal de Lavras, foi constituído de cinco doses de material húmico (0, 20, 40, 100 e 200 L ha-1, três tipos de adubação (composto orgânico, esterco de aves e mineral e calagem (com e sem uso de calcário, em cinco repetições. No Cambissolo, a calagem contribuiu para a diminuição do teor de C orgânico nas áreas adubadas com fertilizante mineral e composto, e aumentou o armazenamento de C no solo adubado com esterco de aves. Em relação à adubação mineral, o uso de adubo orgânico aumentou os teores de C-fração ácido húmico e a relação C-húmico/fúlvico. No Latossolo, independente do tipo de adubação, o uso da calagem propiciou o armazenamento no solo de mais C do que o observado na área sem correção da acidez. Os efeitos da calagem e das fontes de nutrientes variaram em função da fração orgânica analisada ou das relações entre seus teores de carbono.This study evaluated the effects of organic and mineral fertilizers and liming, on humic, fulvic, and organic carbon fractions of an Inceptisol and an Oxisol grown with lettuce. The experiment was carried out at the Soil Science Department of Federal University of Lavras, Minas Gerais state, Brazil. It was performed with 5 levels of soil conditioner (0, 20, 40, 100, 200 L ha-1, 3 fertilizers (organic compost, chicken manure and mineral, and liming (present or absent using five replications. In the Inceptisol essay, the liming contributed to a decrease in the organic-C content in the mineral and compost fertilized plots, and increased C-accumulation in the treatments under chicken manure. The organic fertilizer increased the content of C-humic acid and the

 3. Frações de zinco em solo arenoso e suas relações com disponibilidade para Cynodon spp cv. Tifton-85 Zinc fractions in a sandy soil and its relations with availability to Cynodon spp cv. Tifton-85

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. M. André

  2003-06-01

  Full Text Available Para avaliar um esquema de fracionamento de zinco em Argissolo arenoso e suas relações com a disponibilidade de Zn para Cynodon spp cv. Tifton-85, realizou-se um experimento em casa de vegetação, em esquema fatorial 5 x 2 x 2 (5 doses de Zn, 2 doses de calcário e 2 épocas de amostragem, em delineamento inteiramente casualizado, com três repetições. As doses de Zn foram de 0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10 mg dm-3; metade dos vasos não recebeu calagem (V = 42 % e metade recebeu a calagem com vistas em elevar o índice de saturação por bases a 70 %. As épocas de amostragem foram 30 e 150 dias após aplicação de Zn, respectivamente, antes do plantio e depois do 3º corte de Tifton-85. A aplicação de Zn resultou em aumento significativo do elemento nas frações: trocável, óxidos de Mn, matéria orgânica e óxidos de Fe. O Zn ligado aos óxidos de Mn aumentou significativamente com a calagem. Após 150 dias de experimentação, houve diminuição do Zn trocável, ligado aos óxidos de Mn, à matéria orgânica e aos óxidos de Fe, e aumento na fração residual. A distribuição de Zn nas frações do solo foi: residual > óxidos de Fe > óxidos de Mn > trocável > matéria orgânica. As relações entre as características estudadas mostraram que tanto o Zn-DTPA quanto o Zn trocável, ligado à M.O. e aos óxidos de Mn, foram eficientes para representar o Zn absorvido pela planta.To evaluate a fractionation scheme for Zn in a sandy soil (Ultisol and its relation with Zn availability for Cynodon spp cv. Tifton-85, an experiment was carried out in greenhouse, with a factorial scheme (5 doses of zinc, 2 doses of lime and 2 times of sampling, in a completely randomized block design, with three replications. The doses of Zn were: 0; 2.5; 5.0; 7.5 and 10 mg dm-3; half of the pots did not received liming (V = 42% and, in the other half, liming was done to increase the base saturation index to 70%. The sampling times were 30 and 150 days after Zn

 4. Teores de nitrogênio no solo e nas frações da matéria orgânica sob diferentes sistemas de produção de milho

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. J. O. Souza

  2000-12-01

  Full Text Available Com o objetivo de avaliar o efeito de sistemas de produção sobre a dinâmica do N no solo e nas frações da matéria orgânica, realizou-se, por seis anos, em Jaboticabal (SP, um experimento constituído de: semeadura convencional de milho com pousio no inverno (C-Mi-P, plantio direto de milho e pousio no inverno (D-Mi-P, plantio convencional de milho em rotação com soja e pousio no inverno (C-Mi-P-So, plantio direto de milho em rotação com soja e pousio no inverno (D-Mi-P-So e plantio direto de milho com uso de Mucuna aterrina (mucuna-preta, Cajanus cajan (feijão guandu e Crotalaria juncea no inverno (D-Mi-Mu, D-Mi-Gu e D-Mi-Cr, em delineamento de blocos ao acaso e parcelas subdivididas. Após 60 dias da emergência das plântulas, coletaram-se amostras de solo (0-0,05, 0,05-0,10 e 0,10-0,20 m e planta. Nas amostras de terra, avaliaram-se os teores de N total, N-NH4+, N-NO3-, N biomassa microbiana (N-B, N potencialmente mineralizável (NPM, N total nas frações: matérias húmicas (MH, solúvel em água (FSA, ácido fúlvico (AF, ácido húmico (AH e humina (HN com dados expressos em base de TFSE. Nas folhas, determinaram-se os teores de N total, e nas plantas de adubo verde (semeadas após a colheita do milho, mediram-se a produção de matéria seca (MS. Observaram-se valores maiores de NPM na camada de 0-0,05 m e nos tratamentos com plantio direto, envolvendo ou não rotação de culturas ou adubação verde, com a FSA se comportando de modo semelhante. O sistema de cultivo convencional, envolvendo ou não rotação de culturas, proporcionou maiores valores de N mineral na camada de 0,05-0,10 m, em razão da presença de maiores valores de N-nítrico. O cultivo convencional acelerou o processo de mineralização do N, enquanto a maior adição de matéria orgânica pela cultura de inverno no sistema de plantio direto promoveu incremento da fração potencialmente mineralizável do N no solo.

 5. Relação entre atividade de plasmina e frações de caseína durante o armazenamento do leite longa vida Relationship between plasmin activity and casein fractions during storage of UHT milk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Humberto Corassin

  2013-03-01

  Full Text Available Este estudo teve como objetivo correlacionar a atividade da plasmina e as concentrações de frações de caseína no leite longa vida (UAT produzido em usina de beneficiamento do Estado de São Paulo. O leite cru foi submetido à pasteurização (72-76 ºC, 15-20 segundos, seguida da esterilização por processo de injeção direta de vapor (132-136 ºC, 34 segundos, sendo homogeneizado e envasado assepticamente em embalagens cartonadas. Quatro lotes de UAT foram analisados para atividade de plasmina e frações de caseína após 10, 30, 60, 90 e 120 dias de armazenamento. A atividade de plasmina no leite longa vida aumentou durante o armazenamento, correlacionando-se negativamente com a concentração de αs1-caseína. A atividade da plasmina apresenta resistência à esterilização do leite pelo processo UAT e aumenta a proteólise do leite longa vida como consequência da degradação da αs1-caseína.The objective of this study was to correlate the plasmin activity and the concentrations of casein fractions in ultra-high-temperature (UHT milk manufactured in a dairy plant in the State of Sao Paulo, Brazil. Raw milk was pasteurized (72-76 ºC, 15-20 seconds, followed by direct steam injection into the milk (132-136 ºC, 34 seconds, then homogenized and aseptically packaged into cartons. Four replicates of the UHT milk were analyzed for the plasmin activity and casein fractions after 10, 30, 60, 90 and 120 days of storage. Plasmin activity significantly increased in the UHT milk during storage and was negatively correlated with the concentration of αs1-casein. Plasmin is resistant to milk sterilization by the UHT process, and increases proteolysis of the UHT milk as a consequence of αs1-casein degradation.

 6. Controle autonômico do coração e fração de ejeção na fase crônica do acidente vascular encefálico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suenimeire Vieira

  2014-12-01

  Full Text Available Introdução: Sujeitos acometidos por acidente vascular encefálico (AVE podem apresentar alterações na estrutura e função do coração e na modulação autonômica. Objetivo: Verificar função autonômica e cardíaca sistólica em homens após AVE, e se estas variáveis estão associadas. Métodos: Foram avaliados oito homens, com idade entre 55 e 65 anos, acometidos por lesão cerebrovascular há pelo menos seis meses e todos com hemiparesia. Foram realizadas as seguintes avaliações: 1 Ecocardiografia, para avaliar a função cardíaca sistólica. 2 Registro da frequência cardíaca (FC e dos intervalos R-R (IRR, batimento a batimento, para avaliação do controle neural do coração. Esses dados foram analisados no domínio da frequência, por meio das análises dos seguintes componentes espectrais: alta frequência; baixa frequência e a razão BF/AF. Foi aplicado o teste de correlação de Pearson (p ≤ 0,05. Resultados: Características demográficas, antropométricas e fisiológicas: Idade = 58,62 ± 2,88 anos; IMC = 27,41 ± 5,33 kg/m2 ; BF = 61,78 ± 26,79 (un; AF = 38,23 ± 26,79 (un; BF/AF = 3,41 ± 3,38; FE = 0,65 ± 0,04. Não houve correlação estatisticamente significativa entre os índices espectrais BF e AF com fração de ejeção e a presença de fatores de risco para AVE. Conclusão: No presente estudo, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo encontra-se normal e o controle neural do coração pode estar normal ou não, mesmo na presença de fatores de risco para o AVE.

 7. Avaliação do perfil arritmogênico ventricular de pacientes com miocardiopatia dilatada e fração de ejeção diminuída

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maia Ivan G.

  1998-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Avaliar o perfil arritmogênico ventricular de pacientes com miocardiopatia dilatada e fração de ejeção diminuída. MÉTODOS: Estudo prospectivo em 40 pacientes com fração de ejeção média ao ecocardiograma de 32,5±2,1%, obtida pela análise do Holter de 24h, do balanço autonômico cardíaco, determinado por índices de variabilidade da freqüência cardíaca (rMSSD e pNN50, do eletrocardiograma (ECG de alta resolução (ECGAR e do grau de dispersão da repolarização ventricular determinado no ECG de superfície. Por regressão logística determinaram-se, a partir dos resultados, os preditores de risco para morte cardíaca e morte súbita. RESULTADOS: Observou-se na população envolvida uma elevada incidência de ectopias ventriculares isoladas, pareadas e de surtos não sustentados de taquicardia ventricular. Pela análise do balanço autonômico notou-se depressão da atividade vagal cardíaca em mais da metade dos pacientes, sendo que apenas 30% apresentaram ECGAR positivo. O grau de dispersão temporal da repolarização ventricular variou de 20 a 100ms. A presença de >30 extra-sístoles isoladas por hora e de taquicardia ventricular não sustentada ao Holter foram os preditores de risco com valores mais elevados para a morte cardíaca e morte súbita, com uma razão de risco respectiva de 1,9 e 3,2 (p= 0,01 e 0,000. CONCLUSÃO: Foram observadas importantes alterações no comportamento elétrico e autonômico cardíaco, constituindo-se fatores de risco para a ocorrência de eventos arrítmicos graves ou fatais.

 8. Frações de fósforo no solo e sua relação com a absorção pelas plantas de arroz irrigado por alagamento em solos do Rio Grande do Sul Phosphorus fractions and their relationship with phosphorus uptake by flooded rice in Rio Grande do Sul

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustavo Krüger Gonçalves

  2009-04-01

  Full Text Available Os solos utilizados na cultura de arroz irrigado, por alagamento, no Estado do Rio Grande do Sul são oriundos de diferentes materiais de origem, os quais conferem variações na distribuição das frações de P. Com o objetivo de quantificar as frações de P no solo e de relacioná-las com o P acumulado por plantas de arroz, foi realizado um experimento em casa de vegetação com amostras de quatro solos, nos quais foi cultivado arroz por 35 dias, sem e com a adição de 39,30 mg kg-1 de P. Nas amostras dos solos antes do cultivo, foi extraído o P disponível com o extrator Mehlich-1 e feito o fracionamento de formas de P nas amostras pelo método de Hedley. Os teores de P acumulados pelas plantas de arroz correlacionaram-se mais estreitamente com as frações de P que estimaram o P lábil (Pi RTA e Pi NaHCO3 bem como com as frações que estimaram o P moderadamente lábil (NaOH 0,1 mol L-1 e NaOH 0,5 mol L-1 . Os teores de P extraídos das amostras dos solos pela resina e por Mehlich-1 correlacionaram-se com os teores de P extraídos das frações lábil e moderadamente lábil, sendo o grau de associação com essas frações maior para a resina (Pi RTA. O P que foi recentemente adicionado às amostras dos solos na forma de superfosfato triplo incrementou principalmente a fração moderadamente lábil (Pi NaOH 0,1 mol L-1 e, em menor proporção, as frações que compõem o P lábil do solo (Pi NaHCO3 e Pi RTA.Soils used for flooded rice in the State of Rio Grande do Sul, Brazil, evolved from different materials which led to variations in the distribution of P fractions. In order to quantify the phosphorus fractions and relate them with the P uptake by rice plants, a greenhouse experiment was conducted with four soil samples where rice was grown for 35 days, without and with the addition of 39.30 mg kg-1 P. In the soil samples before cultivation, the available P was determined (Mehlich-1 and the fractionation of P in the samples was

 9. som Ungarn har fremsendt giver anledning til kommentarer eller ændringer i den risikovurdering som Danmark har gennemført i forbindelse med tilladelsen til markedsføring af majslinien MON810. " Zea mays (MON810), Indsigelse fra Ungarn vedr. nye oplysninger der påvirker risikovurderingen. Modtaget 20

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "DMU vurderer at det præsenterede undersøgelsesmateriale fra Ungarn ikke giver nogen videnskabelig velbegrundet formodning om at den ovennævnte MON810-majs udgør en risiko for miljøet. Ungarn har således for nærværende ingen videnskabeligt baseret grund til at forbyde dyrkning og salg af såsæd in...

 10. Kan apolipoprotein-nivåer målt fra opptinte blodprøver etter 12-14 års nedfrysing brukes for epidemiologiske formål? En pilotanalyse av HUNT 2-data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingar Holme

  2011-03-01

  Full Text Available I Norge er det lagret store mengder nedfrosne blodprøver fra helseundersøkelser av ulike slag. Stabilitet av målinger av apolipoproteiner fra langtids nedfrosne blodprøver er lite dokumentert. Ny forståelse av lipoproteinenes fysiologi og betydning for utvikling av ateromatose reiser spørsmålet om andre lipoproteinkomponenter enn total (TC, LDL (LDL-C og HDL-kolesterol (HDL-C bør vurderes som risikomarkører. Ikke minst gjelder dette apolipoproteinene og balansen mellom apolipoprotein B (apoB og apolipoprotein A-1 (apoA-1. Nedfrosne blodprøver kunne kanskje anvendes til å analysere sammenheng mellom nivåer på apolipoproteiner og utvikling av kardiovaskulære hendelser, hvis det ikke har skjedd vesentlige konsentrasjonsforandringer under lagring. For å undersøke dette ble det foretatt en pilotstudie av blodprøver fra 300 personer i HUNT 2. For disse hadde en ferske blodprøver, og i 2009 opptinte blodprøvemålinger av lipoproteiner samt apoB og apo A-1. Disse har bare vært lagret ved –40 ºC. Resultatene viste at TC var øket med 0,3 mmol/L fra fersk til smeltet tilstand til tross for at HDL-C var blitt redusert med 0,25 mmol/L. Korrelasjonene mellom ferske og opptinte prøver var høye (0,93-0,99. Variasjonskoeffisientene var derimot høye (5,8-13,7% og endringene var nivåavhengige. Nivåene på apolipoproteinene var klart høyere, mens apoB/apoA-1 ratio samsvarte mer med andre studierapporter. Korrelasjonene mellom apo-og lipoproteiner var på et nivå man gjenfinner i andre studier. Resultatene må tolkes som bare indikative på at apolipoproteiner, og da spesielt ratio apoB/apoA-1, kan brukes i HUNT 2 til prognostiske studier av kardiovaskulære hendelser og død. Hoveddelen av HUNT 2 biobank har imidlertid ligget i ro i –80 ºC og lipoproteiner endres neppe ved denne temperatur. Prognostiske studier med apolipoproteiner som prediktorer burde derfor med rimelig sikkerhet kunne utføres i HUNT 2. Endelig bevis for dette

 11. L’esperienza della lettura in ottica cognitiva: un inquadramento teorico e un saggio di lettura di Mrs. Dalloway fra simulazione incarnata (embodied simulation e teoria della mente (theory of mind

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sara Boezio

  2014-05-01

  Full Text Available Scopo del presente lavoro è indagare il processo esperito da lettori di testi narrativi letterari in prosa. Ci si muoverà nell’ambito della narratologia cognitiva e, attingendo a recenti ricerche neuroscientifiche, ci si soffermerà in particolare su due nozioni: la nozione di ‘simulazione incarnata’, così come definita dal neurofisiologo Vittorio Gallese, membro dell’équipe che ha individuato i neuroni specchio, e la nozione di ‘teoria della mente’, elaborata in ambito filosofico e psicologico, di cui ha già cominciato a essere sondato il potenziale applicativo in campo letterario – seppur con alcuni limiti – da diversi narratologi, fra cui Lisa Zunshine e Alan Palmer. Verranno illustrati i capisaldi teorici di queste due nozioni, se ne mostreranno le divergenze e, infine, ne verrà testata l’efficacia attraverso l’analisi di alcuni brani tratti dal romanzo di Virginia Woolf Mrs. Dalloway. Emergerà come il meccanismo di simulazione incarnata alla base dell’‘embodied narratology’ si riveli uno strumento euristico fondamentale e necessario per integrare e completare la teoria della mente che, per quanto utile, non si dimostra in grado di spiegare la complessità dell’esperienza della lettura perché non rende conto del coinvolgimento corporeo che gli studi neuroscientifici hanno mostrato essere una componente di primaria importanza del nostro modo di interagire con gli altri nella realtà e, similmente, con le menti dei personaggi in un contesto finzionale.

 12. Signori e città nella Marca di Ancona. I Cima e Cingoli fra Tre e Quattrocento / Princes and cities in the Marca of Ancona. The Cima family and Cingoli between the 14th and the 15th centuries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Pirani

  2013-05-01

  Full Text Available Il testo analizza le principali vicende politiche e istituzionali di un centro minore delle Marche, Cingoli, nel periodo compreso fra il secondo Trecento e la metà del Quattrocento. Tali vicende furono segnate dalla stabile presenza al potere di una famiglia signorile, i Cima. Il saggio intende indagare, anche attraverso la documentazione inedita, il ruolo rivestito dai Cima nelle dinamiche storiche locali e ne esamina alcuni fattori qualificanti: le funzioni politiche, le forme di legittimazione, le strategie economiche, la coesione familiare, i fattori perturbanti che condussero alla fine della signoria, la questione dell’eredità storica. Ne emerge una connotazione assai peculiare del caso in esame, che invita metodologicamente a rifuggire da modellizzazioni e postula la necessità di indirizzare la ricerca sulla multiforme concretezza delle dinamiche locali.   This essay inquires major political and institutional affairs of Cingoli, a small town in the Marche, between the 14th and 15th Centuries. The events were marked by stable presence in power of signori, the Cima. This essay inquires the role played by Cima in local context, also through original sources. The key factors were: political function, legitimateness, economic strategies, family cohesion, external factors that led to the end of signoria, the question of heritage. The feature of this case study is highly singular, so that encourage both to avoid theoretical models, and demand to approach the research into the reality of local dynamics.

 13. Comparação das frações HDL e LDL colesterol como fatores de risco para a aterosclerose carotídea Comparative study of HDL and LDL cholesterol as risk factors for carotid atherosclerosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rubens José Gagliardi

  1995-12-01

  Full Text Available Estudo prospectivo com o objetivo de verificar qual das frações do colesterol sanguíneo, HDL ou LDL, é mais significativa para o desenvolvimento da aterosclerose das artérias carótidas (AC. Constou de 125 indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 45 a 75 anos, incluídos aleatoriamente. Em todos foi procedida a dosagem sanguínea do colesterol total e das frações HDL e LDL e estudo ultrassonográfico (através de ultrassonografia modo B das AC. Os resultados mostraram que a presença de placa de ateroma, com ou sem estenose nas AC, é inversamente proporcional aos níveis de HDL. Estes achados foram estatisticamente significantes (x2=6,57 e x2=9,24, respectivamente para placa sem estenose e com estenose; x2 crítico = 5,99 para α=5% . Foi também constatada associação entre a presença de placa aterosclerótica na AC e níveis sangüíneos elevados de LDL: quanto maiores os níveis de LDL, maior a proporção de indivíduos com placas, porém este achado não foi estatisticamente significante (x2=0,97, x2 crítico 5,99 para α =5%. Não foi encontrada nesta casuística relação entre níveis elevados de LDL e presença de estenose nas AC. Estes resultados, ainda que iniciais, sugerem que níveis baixos de HDL são mais aterogênicos para as AC comparativamente a níveis elevados de LDL.In order to find out whether there exists a relationship between HDL and LDL serum levels and atherosclerotic plaques in the carotid artery (CA, a prospective study was carried out involving 125 patients. They were aleatorily included, of both sexes and age between 45-75 years old. HDL and LDL serum levels were measured as well CA ultrasonographic mode B investigated. It was verified that the number of patients having atherosclerotic plaques in CA was inversely proportional to the HDL levels. We came up with the same ratio when the HDL levels were compared to the number of patients having CA stenosis. These results were statistically signifcant (x

 14. Procès inquisitorial contra el castellà d'Amposta Fra Pedro Roiç de Moros a la cúria pontificia del papa Benet XIII (I414-1418

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alanyà i Roig, Josep

  2002-06-01

  Full Text Available The Arxiu de la Corona d'Aragó in Barcelona houses the original commital proceedings instituted by a court of cardinals set up by pope Benedict XIII in the year 1414 and teh trial itself of the lord of Amposta, Fra Pedro Roiç de Moros, knight of the Order of St. John of Jerusalem, who had been charged with indictable offences—concubinage, robbery, housing apostates, oath breaking and counterfeiting money, mismanagement of the Castlery's assets, excesses against his vassals, wasteful use of assets, dereliction and property abandonment— of which he was found guilty, and thereafter sentenced to losing the dignity of his lordship. Roiç de Moros appealed to the Council of Constance as well as to pope Martin V. It would be to no avail. Roiç de Moros paid a very high price for choosing to support count Jaume d'Urgell and deciding to oppose Ferran dAntequera and the policies of pope Benedict XIII. The follow up and analysis of the court´s records are very interesting for their human variety and interesting informations about fortresses, houses, barns, treaures and services there were in different locations of the Castlery of Amposta, such as Batea, Gandesa, Miravet, Ulldecona, Ascó and other towns and villages along the Ribera d´Ebre. The whole criminal prosecution bears a very peculiar historic interest mainly because the protagonists, the court procedures, and their causes are the link between the Interregnum in the Aragonese Crown and the fìnal days of the Western Schism.

  A l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona es conserva el procés original instruït per un tribunal de cardenals creat pel papa Benet XIII l'any 1414 per jutjar el Castella d'Amposta, l'hospitaler Fra Pedro Roiç de Moros, acusat de crims greus —concubinat, bandositats, recepció d’apòstates, perjuri i fabricació de moneda falsa, mala administració dels bens de la Castellania, comissió d'excessos contra els seus vassalls, dilapidado de bens i abando

 15. Comportamento do sorgo granífero em função de diferentes frações da água disponível no solo Grain sorghum responses under several fractions of plant available water

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcia Xavier Peiter

  1996-04-01

  Full Text Available O comportamento morfológico e fisiológico das plantas de sorgo em relação à diferentes níveis de déficit hídrico tem sido caracterizado extensivamente. Entretanto, as respostas são dependentes do grau de severidade e duração do déficit. O objetivo desse experimento foi analisar o comportamento da cultura do sorgo quando submetida a diferentes frações da água disponível no solo. O experimento foi desenvolvido no ano agrícola de 1993/94, em lisímetros de drenagem, protegidos das precipitações pluviométricas através de uma cobertura móvel. A cultivar Agroceres 3001 foi submetida a quatro tratamentos de irrigação. Irrigações foram aplicadas quando a fração da água disponível (FAD, medida na profundidade do solo explorado pelo sistema radicular das plantas, atingia valores inferiores a 0,95, 0,85, 0,75, e 0,65 da FAD, com três repetições. A altura de plantas e o índice de área foliar foram semelhantes para os tratamentos de 0,75, 0,85 e 0,95 da FAD. O manejo da irrigação com a manutenção da FAD a 0,75 e 0,85 apresentaram valores semelhantes para todas as variáveis analisadas. A manutenção da FAD a 0,65 resultou em um menor crescimento das plantas de sorgo, indicando a ocorrência de déficit hídrico.The morphological and physiological behaviour of grain sorghum plants submitted to different water deficit levels has been extensively characterized. However, plant responses are extremelly dependents of the severity and duration of lhe stress. The objective of this experiment was to evaluate the performance of sorghum crop when submitted to different irrigation management levels. This experiment was conducted during 1993/94 growing season in a set of drainage lysimeters under a rain shelter. The sorghum variety Agroceres 3001 was submitted to four irrigation treatments. Irrigations were aplyied when the fraction of plant available water (PAW were lower than 0.95, 0.85, 0.75 and 0.65, with three replications

 16. Relação entre a infusão contínua de dexmedetomidina e a fração expirada de sevoflurano monitorizada pelo índice bispectral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magalhães Edno

  2004-01-01

  Full Text Available JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A associação de agentes venosos à anestesia geral inalatória proporciona melhor qualidade de analgesia e hipnose. A dexmedetomidina é um agonista específico alfa2-adrenérgico com estas características e reconhecida por proporcionar estabilidade hemodinâmica. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da infusão contínua de dexmedetomidina na fração expirada de sevoflurano (FEsevo em anestesia geral, monitorizada pela análise bispectral do EEG (BIS. MÉTODO: Estudou-se, de modo prospectivo, 24 pacientes adultos, de ambos os sexos, estado físico ASA I e II, submetidos à cirurgias eletivas sob anestesia geral, monitorizados com ECG, PANI, SpO2, P ET CO2, FEsevo e BIS. Procedeu-se a indução venosa com alfentanil (30 µg.kg-1, tiopental (5 mg.kg-1 e vecurônio (0,1 mg.kg-1 e intubação traqueal. Iniciaram-se a administração de sevoflurano (manutenção do BIS entre 40 e 60, a ventilação controlada com volume corrente de 10 ml.kg-1 e a manutenção da P ET CO2 entre 35 e 45 mmHg. Na fase de manutenção da anestesia, após 60 minutos da indução anestésica (M60, foi iniciada a infusão contínua de dexmedetomidina em 2 fases: infusão inicial (1 µg.kg-1 em 20 minutos; e, infusão de manutenção (0,5 µg.kg-1.h-1. A concentração de sevoflurano foi ajustada para manter o valor de BIS entre 40 e 60. As variáveis de PA, FC, FEsevo, SpO2, P ET CO2 e BIS foram avaliadas nos momentos pré-indução (M-15, M15, M45, M75, M105 e M120. RESULTADOS: A associação da dexmedetomidina à anestesia geral com sevoflurano proporcionou redução significativa (p < 0,05 da FEsevo de M45 (1,604 ± 0,485 a M105 (1,073 ± 0,457 e de M45 (1,604 ± 0,485 a M120 (1,159 ± 0,475. As variáveis hemodinâmicas analisadas apresentaram diferenças estatisticamente significantes com p < 0,05, mas sem repercussões clínicas. CONCLUSÕES: A associação de dexmedetomidina em infusão contínua (0,5 µg.kg-1.h-1 à anestesia

 17. Doses e fontes de nitrogênio na produtividade do eucalipto e nas frações da matéria orgânica em solo da região do cerrado de Minas Gerais

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guilherme Luiz de Jesus

  2012-02-01

  Full Text Available Apesar da grande quantidade de N acumulada em plantações de eucalipto de alta produtividade, o aumento em volume do tronco em resposta à aplicação de N não tem sido expressivo nem consistente. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito de doses e fontes de N sobre o crescimento e o acúmulo de N em plantas de eucalipto, na serapilheira, além do impacto nas frações da matéria orgânica do solo (MOS. O experimento foi instalado em campo, no município de Itamarandiba-MG, em blocos ao acaso com três repetições, consistindo da aplicação em cobertura de doses (0, 60, 120 e 240 kg ha-1 e fontes de N distintas (sulfato de amônio e nitrato de amônio em clone de eucalipto (AEC1528®. O efeito dos tratamentos sobre o crescimento e acúmulo de N nas plantas foi avaliado aos 30 meses de idade, abatendo-se árvores com DAP médio e separando-as em lenho, casca, galhos e folhas, para determinação da produção de matéria seca e dos teores e conteúdos de nutrientes das plantas. Amostras de solo e de serapilheira foram coletadas para análises de nutrientes. Os teores de C e N total da matéria orgânica particulada (MOP e da matéria orgânica associada à fração mineral (MOAM foram determinados por espectrometria de massa de razão isotópica, após separação física da MOS. As análises estatísticas consistiram de análise de variância e de regressão. A aplicação de adubos nitrogenados promoveu aumento no crescimento volumétrico do tronco e na matéria seca da parte aérea. A dose de N como sulfato de amônio para obter 90 % da produção máxima foi de 74 kg ha-1, a qual resultou em incremento de 42,3 % no volume de tronco em relação à testemunha sem adubação nitrogenada. Na dose de 120 kg ha-1 de N, não houve diferença de resposta à aplicação de sulfato de amônio e nitrato de amônio. Não foram detectadas alterações nos estoques de C e N da MOS com a adubação nitrogenada. No entanto, houve aumento da

 18. Carbono e nitrogênio nas frações granulométricas da matéria orgânica do solo, em sistemas de culturas sob plantio direto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruna Raquel Winck

  2014-06-01

  Full Text Available A qualidade do solo em plantio direto está relacionada ao sistema de culturas e pode ser avaliada pelo teor de matéria orgânica particulada (>53 ∝m, em razão da funcionalidade que essa fração proporciona ao solo e à sua sensibilidade às diferenças de manejo. Visando estudar a qualidade do solo em sistemas de culturas em plantio direto, este trabalho foi conduzido em experimento de longa duração (21 anos em Latossolo Vermelho distrófico típico nos Campos Gerais do Paraná. Seis sistemas de culturas foram avaliados, em que trigo-TR (Triticum aestivum L., soja-SO (Glycine max L., milho-MI (Zea mays L., aveia-preta-AV, para cobertura (Avena strigosa Schreb., ervilhaca-ER, para cobertura (Vicia villosa Roth; azevém-AZ, para feno (Lolium multiflorum Lam.; ou alfafa-AL, para feno (Medicago sativa L. compuseram os seguintes sistemas: TR-SO (referência, ER-MI-AV-SO-TR-SO, ER-MI-TR-SO, AV-MI-TR-SO, AZ-MI-AZ-SO e AL-MI (milho a cada três anos. Os estoques de carbono orgânico total (COT, nitrogênio total (NT e de C e N na matéria orgânica (MO particulada (>53 µm e associada aos minerais (<53 µm foram determinados em 0-5, 5-10 e 10-20 cm. O sistema semiperene AL-MI apresentou os maiores estoques de COT e NT na camada de 0-20 cm (63,6 Mg ha-1 COT e 4,6 Mg ha-1 NT, com incrementos anuais de 0,23 Mg ha-1 COT e 0,03 Mg ha-1 NT, em relação ao sistema TR-SO. O sistema AL-MI também teve os maiores estoques de C e N na MO particulada nessa camada (12,5 e 0,91 Mg ha-1, respectivamente, por causa da maior adição de fitomassa pelas raízes e a proteção física dos resíduos orgânicos. Os menores estoques de COT e NT na camada 0-20 cm ocorreram no sistema ER-MI-TR-SO (57,8 Mg ha-1 COT e 4,03 Mg ha-1 NT, sem apresentar incremento anual em relação ao sistema TR-SO. Os estoques de C e N na MO particulada foram de 10,4 e 0,67 Mg ha-1, respectivamente. Essa tendência repetiu-se para as camadas individuais, com diferença significativa entre

 19. Reconhecimento de frações do veneno de cobras corais brasileiras pelo soro antielapídico = Recognition of venom fractions from Brazilian coral snakes by antielapid serum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vidal, Bruno Prado Cortizo

  2015-01-01

  Full Text Available Objetivos: Investigar a capacidade do soro antielapídico produzido no Brasil na identificação de frações do veneno de seis espécies, incluindo as que constituem o pool de inoculação: Micrurus brasiliensis, M. corallinus, M. frontalis, M. lemniscatus, M. spixii e M. surinamensis. Métodos: As amostras utilizadas fazem parte do banco de venenos do Centro de Estudos e Pesquisas Biológicas, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. O soro antielapídico foi cedido pela Fundação Ezequiel Dias. As metodologias empregadas foram eletroforese e imunoblotting. Resultados: Foi demonstrada uma variabilidade toxinológica e uma capacidade também variável de reconhecimento desses componentes pelo soro antielapídico. A partir da técnica de western-blotting o soro antielapídico da Fundação Ezequiel Dias foi capaz de reconhecer a maioria, mas não todos os componentes presentes nos venenos analisados. Conclusões: Os resultados sugerem uma eficácia restrita do soro antielapídico já que o mesmo possui limitações quanto as espécies Amazônicas, o que reforça a necessidade de uma revisão dos estudos intra e interespecíficos dos venenos micrúricos

 20. Perdas das frações de cana-de-açúcar submetida a diversos métodos de colheita Losses in sugarcane submitted to different harvesting methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Luiza Bachmann Schogor

  2009-08-01

  Full Text Available Objetivou-se com esta pesquisa avaliar o efeito dos métodos de colheita sobre as perdas e os danos de colheita da cana-de-açúcar. As avaliações foram realizadas na variedade de cana IAC86-2480, de terceiro corte, no mês de novembro de 2006. Os métodos de colheita avaliados foram corte manual basal, corte mecanizado por meio de colhedora de forragem e corte mecanizado seguido de rebaixamento manual basal. O material colhido foi pesado e separado nas frações colmo, cana-ponta e palha. Para avaliação dos danos na touceira, foi realizada contagem do número de toletes danificados e arrancados e do número de plantas inteiras deixadas nas linhas centrais de cada parcela. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com três parcelas e seis repetições. A produtividade e a massa de forragem disponível foram, em média, de 80,7 e 90,3 t/ha, respectivamente. As perdas totais foram maiores no método de colheita mecanizada com rebaixamento manual, cujo valor foi de 18,5% da matéria verde colhida. Quando essas perdas foram comparadas com base na matéria seca (MS, não houve diferença entre os métodos de colheita. As perdas quantitativas e relativas das frações palha e cana-ponta foram semelhantes entre os métodos de colheita, enquanto a da fração colmo diferiu entre os métodos de colheita, gerando perdas em produtividade de matéria verde de 1,5% para a colheita manual, 7,6% para a colheita mecanizada e de 12,7% para a colheita mecanizada com rebaixamento manual. O número de toletes danificados e arrancados foi maior para o corte mecanizado com rebaixamento manual. O número de plantas inteiras deixadas a campo foi maior para o corte mecanizado. Como as perdas totais geradas pelo corte mecanizado com rebaixamento manual são superiores apenas em oito unidades percentuais às perdas pelo método manual e o desempenho da colheita mecanizada pode ser considerado satisfatório.The effects of harvesting methods were

 1. Propriedades funcionais (tecnológicas da parede celular de leveduras da fermentação alcoólica e das frações glicana, manana e glicoproteína Functional (technological properties of yeast cellular wall of alcoholic fermentation and its glycan, mannan, and glycoprotein fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saula Goulart Chaud

  2006-06-01

  Full Text Available Foram objetivos do presente trabalho o fracionamento, a caracterização química e o estudo das propriedades funcionais (tecnológicas da fração parede celular (PC de leveduras da fermentação alcóolica e das subfrações glicana, manana e glicoproteína. O fracionamento foi realizado por processos físico-químicos de extração, centrifugação e secagem em spray dryer, a caracterização química pela determinação da composição centesimal e as propriedades funcionais pelo uso de técnicas apropriadas. Os componentes predominantes da parede celular (PC foram proteína (19% e fibra solúvel (74%, da fração glicoproteina, foram as proteínas (35,5% e fibra solúvel (56%, nas frações manana (M e glicana solúvel (GS predominaram as fibras solúveis (~70% e na fração glicana insolúvel (GI, as fibras insolúveis (70,7%. A solubilidade das várias frações em meio aquoso não mostrou dependência do pH e variou entre 40% e 100%. A fração que apresentou maior capacidade de retenção de água (CRA foi a glicana solúvel (14,4 g H2O/g de amostra e os maiores índices de solubilidade em água (ISA foram os das frações glicoproteina (83,8% e manana (60%. As frações glicana (GS e GI apresentaram boas propriedades de geleificação nas concentrações de 12 e 14% de sólidos solúveis. As frações glicoproteína, manana e glicana solúvel apresentaram excelente capacidade de emulsificação (1.500 a 2.000 mL óleo/g amostra e as emulsões de glicoproteína e glicana solúvel foram as mais estáveis. Adição de igual concentração (0,2% de ovalbumina aumentou significativamente o poder de emulsificação das frações PC e GS e contribuiu para a estabilidade das emulsões da manana e da glicoproteína (M e GP.The objectives of the present work were the fractionation, the chemical characterization and the study of functional (technological properties of the cell wall (CW of yeast from alcohol fermentation and the subfractions

 2. Effect of Cysticercus cellulosae fractions on the respiratory burst of pig neutrophils Efeito de frações de Cysticercus cellulosae sobre a explosão respiratória de neutrófilos de suínos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvana Marina Piccoli Pugine

  2005-04-01

  Full Text Available Neutrophils, eosinophils and macrophages are cells that interact with invading parasites and naive hosts have been shown to have anti-parasitic activity. The initial reaction of these leukocytes is the generation of reactive oxygen species (ROS to play in parasite expulsion. The present work was carried out to study the effect of total extract, scolex and membrane fractions from Cysticercus cellulosae on respiratory burst by pig neutrophils. Hydrogen peroxide (H2O2 production by neutrophils incubated with metacestode fractions from C. cellulosae showed an increase of: 190% (total extract, 120% (scolex and 44% (membrane. High antioxidant catalatic activity (33%, 28%, 28% by total extract, scolex and membrane, respectively was observed in neutrophils incubated with metacestode fractions, which could be an attempt at self-protection. Scolex and membrane fractions increased the phagocytic capacity of neutrophils (44% and 28%, respectively. On the other hand, total cysticerci did not alter the phagocytosis, possibly due to modifications in membrane function, caused by high ROS production from neutrophils in the presence of total cysticerci. Total fraction from C. cellulosae is toxic for neutrophils as shown by the decrease in phagocytic capacity, probably caused by high levels of ROS formation. The difference in toxicity of total extract, scolex and membrane fractions on neutrophils can be explained by the presence of an antigenic effect of the vesicular fluid in the total extract of C. cellulosae.Neutrófilos, eosinófilos e macrófagos são células que interagem com os parasitas no corpo do hospedeiro desenvolvendo atividade antiparasitária. A reação inicial destes leucócitos é a geração de espécies reativas de oxigênio (ERO a fim de expulsar os parasitas. No presente trabalho estudou-se o efeito da fração total, de escolex e de membrana de Cysticercus cellulosae sobre a explosão respiratória de neutrófilos de suínos. A produ

 3. Área superficial específica, porosidade da fração argila e adsorção de fósforo em dois latossolos vermelhos Specific surface área and porosity of the clay fraction and phosphorus adsorption in two rhodic ferralsols

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raphael Maia Aveiro Cessa

  2009-10-01

  Full Text Available A porosidade da fração argila é muito importante para entendimento dos fenômenos físico-químicos que estão relacionados com a área superficial específica das partículas sólidas. Por meio de isotermas de adsorção e dessorção com N2, avaliaram-se a área superficial específica (S BET e a porosidade das frações argila de Latossolos Vermelhos do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo um distroférrico (LVdf e outro distrófico (LVd, além de caulinita natural (KGa2, goethita (Gt e hematita (Hm sintéticas. Resultados referentes à S BET e à porosidade das partículas foram relacionados à adsorção máxima de P (Pmáx determinada pela isoterma de Langmuir. A classe de poros predominante nas frações argila avaliadas foi de mesoporos. As frações argila extraídas dos solos e KGa2 adsorveram quantidades semelhantes de P por unidade de área, mas diferentes das quantidades de P adsorvido por Gt e Hm. Tal diferença, possivelmente, deu-se em função da quantidade e distribuição dos grupamentos OH em superfície, bem como imperfeições superficiais dos materiais. Os óxidos de Fe e de Al e outros materiais amorfos das frações argila extraídas dos solos foram mais importantes que a caulinita para a adsorção de P. A caulinita, embora sendo o filossilicato de maior representatividade nas frações argila de LVDf e LVD, teve menor importância sobre a adsorção de P.The porosity of the clay fraction is very important for the understanding of the physicochemical phenomena which are relate to the specific surface area of solid particles. The specific surface area (S BET and porosity of clay fractions of two Rhodic Ferralsols in the state of Mato Grosso do Sul, Brazil, natural kaolinite (KGa2, synthetic goethite (Gt and hematite (Hm were evaluated through adsorption and desorption isotherms of N2.. Results concerning S BET and particle porosity were related to the maximum P adsorption capacity (Pmax estimated by the Langmuir

 4. Carbon stocks in organic matter fractions as affected by land use and soil management, with emphasis on no-tillage effect Estoques de carbono em frações da matéria orgânica afetados pelo uso e manejo do solo, com ênfase ao plantio direto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cimélio Bayer

  2002-06-01

  Full Text Available Land use and soil management may affect both labile and humified soil organic matter (SOM fractions, but the magnitude of these changes is poorly known in subtropical environments. This study investigated effects of four land use and soil management systems (forest, native pasture, and conventional tillage and no-tillage in a wheat/soybean succession on (i total soil organic carbon (SOC stocks (0 to 250mm depth and on (ii carbon (C stocks in labile (coarse, light and humified (mineral-associated, humic substances SOM fractions (0 to 25mm depth, in a Hapludox soil from southern Brazil. In comparison to the adjacent forest site, conventionally tilled soil presented 36% (46.2Mg ha-1 less SOC in the 0 to 250mm depth and a widespread decrease in C stocks in all SOM fractions in the 0 to 25mm depth. The coarse (>53 mum and light (O uso e manejo do solo podem afetar as frações lábeis e humificadas da matéria orgânica (MO, mas a magnitude destas alterações é pouco conhecida em ambientes subtropicais. Este estudo avaliou os efeitos de quatro sistemas de uso e manejo do solo (mata, campo nativo, preparo convencional e plantio direto na sucessão trigo/soja sobre (i o estoque de carbono orgânico total (COT (0-250mm, e nos (ii estoques de carbono (C em frações lábeis (grosseira, leve e humificadas (associada aos minerais, substâncias húmicas da MO na camada superficial (0-25mm de um Latossolo bruno, no Sul do Brasil. Comparado à mata, o solo sob preparo convencional apresentou 36% (46,2Mg ha-1 menos COT na camada de 0-250mm, bem como um decréscimo generalizado no estoque de C em todas frações da MO na camada de 0-25mm. As frações grosseira (>53 mim e leve (<1kg dm-3 da MO foram as mais afetadas pelo sistema plantio direto, com incrementos no estoque de C de 393% (1,22Mg ha-1 e 289% (0,55Mg ha-1, respectivamente, em relação ao preparo convencional. Os estoques de C na MO associada aos minerais e nas substâncias húmicas aumentaram de

 5. Estoques de carbono e nitrogênio em frações da matéria orgânica de solos cultivados com eucalipto nos sistemas convencional e fertirrigado Stock of carbon and nitrogen in organic matter fractions of soil cultivated with eucalypts in conventional and fertirrigated system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodinei Facco Pegoraro

  2010-02-01

  Full Text Available O presente estudo teve o objetivo de avaliar os estoques de C e N nas frações lábeis e estáveis da MOS e da biomassa microbiana em resposta ao cultivo florestal com o uso de fertirrigação quando comparado ao cultivo convencional. Para tanto, duas áreas cultivadas com eucalipto num mesmo solo (Argissolo Amarelo, mas com manejos fertirrigado e convencional foram amostradas nas camadas de 0-10, 10-20, 20-40, 40-60 e 60-100cm de profundidade na linha e entrelinha de cultivo. A amostragem da entrelinha foi justificada pelo enleiramento e enterro de resíduos vegetais provenientes da colheita do cultivo anterior na entrelinha do cultivo atual. No final do ciclo de cultivo do eucalipto (sete anos, a deposição de serapilheira e os estoques de C e N na maioria das frações lábeis e estáveis da MOS foram maiores no sistema fertirrigado, com incremento de 50,34t ha-1 de C total (COT e 5,62t ha-1 de N total (NT, na camada de 0-100cm de profundidade, em comparação àqueles do sistema convencional. O solo da entrelinha de plantio, principalmente no sistema fertirrigado, apresentou maior estoque de C e N total e C nas frações das substâncias húmicas e na fração leve da MOS que no solo da linha de plantio, possivelmente em virtude da maior deposição e incorporação de resíduos vegetais do ciclo anterior na entrelinha do cultivo atual. A intensificação do manejo de florestas comerciais de eucalipto com o uso de fertirrigação possibilita aumentar a deposição de resíduos vegetais e sequestrar mais C e N, tanto em frações estáveis, quanto em frações mais lábeis da MOS, especialmente nas camadas de solo de até 40cm de profundidade.The objective of this study was to evaluate the C and N stocks in fractions of labile and more stable SOM fractions in response to intensification of forest cultivation through fertirrigation when compared to conventional stands. To that end, two areas planted with eucalyptus in the same (Ultisol, but

 6. Influência da mono-hidrogenação da fração C5 na síntese do TAME usando Amberlyst 15 como catalisador Influence of mono-hydrogenation of C5 cut on the synthesis of TAME using Amberlyst 15

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gilberto da Cunha Gonçalves

  2001-05-01

  Full Text Available No presente trabalho, foi estudada a síntese do TAME, em fase líquida, a partir de uma fração C5 e metanol, utilizando Amberlyst 15 como catalisador. A fração C5 utilizada possui uma diolefina, que tem uma alta tendência à formação de gomas e um alto teor de mono-olefinas. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da mono-hidrogenação da fração C5 na síntese do TAME. A hidrogenação foi feita a 80oC e 10 kgf/cm2 de H2, usando um catalisador 0,3% Pt/Al2O3. A diolefina foi totalmente hidrogenada e o teor de mono-olefinas significativamente reduzido sem um decréscimo apreciável no teor de isoamilenos reativos. A eterificação foi feita em um reator tipo batelada de 250 mL, com agitação magnética. A temperatura foi variada na faixa de 50 a 90oC, com uma pressão de 10 kgf/cm2 e razão molar isoamileno/metanol de aproximadamente um. Os produtos de reação foram analisados por cromatografia gasosa. A conversão total observada foi aproximadamente a mesma para o os cortes original e mono-hidrogenado. Entretanto, os produtos obtidos utilizando a fração C5 original apresentaram cheiro forte e coloração, mesmos para os testes a temperaturas mais baixas, que são características da formação de gomas. Por outro lado, quando a fração mono-hidrogenada foi usada na eterificação, o cheiro forte e coloração não foram observados. Portanto, a mono-hidrogenação da fração C5 contendo os isoamilenos reativos é necessária para que o TAME produzido na reação de eterificação possa ser adicionado à gasolinaTAME was synthesized in liquid phase from refinery C5 cut and methanol using Amberlyst 15 as catalyst. The C5 stream contains mainly mono-olefins and, in a less amount, a diolefin, which have a high gum formation tendency. The main purpose of this research was to evaluate the effect of mono-hydrogenation of C5 cut on TAME synthesis. The hydrogenation step was carried out at 80 oC and 10 kgf/cm2 of H2

 7. Larvicidal activity of oil-resin fractions from the Brazilian medicinal plant Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae against Aedes aegypti (Diptera, Culicidae Atividade larvicida das frações do óleo-resina da planta medicinal brasileira Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae sobre o Aedes aegypti (Diptera, Culicidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heloísa Helena Garcia da Silva

  2007-06-01

  Full Text Available Oil-resin fractions from Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae were evaluated for larvicidal activity on third larval instars of Aedes aegypti, in searching for alternative control methods for this mosquito. The bioactive fractions were chemically monitored by thin-layer chromatography, ¹H and 13C nuclear magnetic resonance and mass spectrometry. Bioassays were performed using five repetitions, at a temperature of 28 ± 1°C, relative humidity of 80 ± 5% and light and dark cycles of 12h. Mortality was indicated by darkening of the cephalic capsule after 24h of exposure of the larvae to the solutions. The most active fractions were CRM1-4 (sesquiterpenes and CRM5-7 (labdane diterpenes, which showed LC50 values of 0.2 and 0.8ppm, respectively.A atividade larvicida das frações do óleo-resina de Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae foi avaliada em larvas de 3º estádio de Aedes aegypti, na busca de alternativas para o controle desse mosquito. As frações bioativas foram monitoradas quimicamente através de cromatografia de camada delgada, analisada por ressonância magnética nuclear de hidrogênio (¹H e 13C e espectrometria de massas. Os bioensaios foram realizados à temperatura de 28±1°C, 80±5% de umidade relativa e fotofase de 12h, com cinco repetições. A mortalidade foi determinada através do escurecimento da cápsula cefálica, após 24h de exposição das larvas às soluções. As frações mais ativas foram CRM1-4 (sesquiterpenos e CRM5-7 (diterpeno labdano, que mostraram os valores de CL50 de 0,2 e 0,8ppm, respectivamente.

 8. Biscoitos tipo “cookie” elaborados com diferentes frações de semente de abóbora (Curcubita máxima
  Cookie elaborated with different fractions of pumpkin seed (Curcubita maxima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. A. MOURA

  2011-04-01

  Full Text Available

  Cascas, folhas, sementes e talos de vegetais, geralmente descartados pelos consumidores, são ricos em fi bra e podem ser utilizados como ingrediente para pães, bolos e biscoitos, concedendo melhor valor nutricional aos alimentos. A semente de abóbora é rica em fi bras, além de fornecer também proteínas, lipídios e minerais à dieta. Biscoitos tipo “cookie” foram elaborados com substituição de 30% da farinha de trigo por diferentes frações de semente de abóbora (semente de abóbora integral, semente de abóbora da fração peneirada e da fração retida na peneira, e avaliados quanto à sua composição química, coloração, parâmetros físicos e aceitação sensorial. Os biscoitos elaborados com semente de abóbora apresentaram maior teor de fi bras, proteínas, lipídios e cinzas em comparação ao biscoito elaborado com farinha de trigo e, além disso, coloração mais escura e boa aceitação sensorial.

 9. Atividade da fração enriquecida em fenólicos de Buchenavia tomentosa e de algumas substâncias isoladas antes e após encapsulação com beta-ciclodextrina em Candida albicans

  OpenAIRE

  Teodoro, Guilherme Rodrigues [UNESP

  2016-01-01

  O objetivo deste estudo foi avaliar a efetividade frente a Candida albicans da fração enriquecida em fenólicos (FE) das folhas de Buchenavia tomentosa além das substâncias ácido gálico (AG), corilagina, kaempferol e vitexina, substâncias fenólicas que foram previamente detectadas no extrato aquoso de B. tomentosa livres ou encapsuladas em ciclodextrinas. Para tal, foi realizado teste de microdiluição com cepas padrão e isolados clínicos e análise química da FE por espectrometria de massa (ESI...

 10. Cheese yield, casein fractions and major components of milk of Saanen and Anglo-Nubian dairy goats Rendimento de produção de queijos, frações de caseína e principais componentes do leite de cabras Saanen e Anglo-Nubiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.P. Damián

  2008-12-01

  Full Text Available Avaliaram-se os componentes, as frações de caseína e o rendimento na produção de queijo do leite de cabras das raças Saanen e Anglo-Nubiana, principais raças criadas no Uruguai. O estudo foi realizado em uma fazenda com sistema de criação semi-intensiva. O leite das cabras Anglo-Nubianas apresentou teores mais elevados de gordura (4,65 vs 3,59%, proteína total (3,48 vs 2,84%, caseína total (2,82 vs 2,23%, e maior rendimento na produção de queijos (22,00 vs 15,03kg/100l que o leite das cabras Saanen. As fraçoes de αs1-caseína (6,99 vs 2,37g/l, β-caseína (13,95 vs 12,75g/l e κ-caseína (4,24 vs 3,64g/l também foram mais elevadas no leite das cabras Anglo-Nubianas, porém no teor de αs2-caseína (3,02 vs 3,60g/l não se observaram diferenças. O rendimento na produção de queijos foi significativamente correlacionado com os teores de gordura, proteína, caseína total e com as frações de caseína. A αs1-caseína representou a fração com maior correlação com os teores de proteína total, caseína, gordura e produção de queijo. Demonstrou-se, neste estudo, que o leite de cabras Anglo-Nubianas é mais indicado para a produção de queijo e o de cabras Saanen para utilização como leite fluido.

 11. Hvordan kan kriterier for ph.d.-bedømmelser danne grundlag for ph.d.-uddannelse? Pædagogiske perspektiver af en analyse af 41 ph.d.-bedømmelser fra et humanistisk fakultet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lotte Rienecker

  2013-09-01

  Full Text Available Pointen i denne artikel er at indholdet i ph.d.-bedømmelser kan og bør have pædagogiske implikationer for ph.d.-skrivning og ph.d.-vejledning. For at skabe grundlag for sådanne implikationer har vi analyseret 41 ph.d. bedømmelser fra 2009 på Det Humanistiske Fakultet med henblik på at identificere styrker og svagheder i afhandlingerne. Analysen er baseret på international empirisk forskning i ph.d.-bedømmelser. Analysen viste tydelige mønstre i bedømmelserne: Mens afhandlingernes analysedel vurderes meget positivt, samler kritikken sig om de afsnit hvor afhandlinger skal trække de store linjer op: forskningsoversigt hvor eget bidrag skal positioneres i forhold til feltets litteratur, og diskussionen hvor analysens resultater skal sættes i sammenhæng med det øvrige felts teorier og metoder. Vi afslutter artiklen med forslag til ph.d.-studerende, vejledere/undervisere, bedømmere og ph.d.-administration og -forskerskole.  In an alignment perspective, PhD  thesis examination reports contain valuable information and implications for PhD thesis writing and supervision. The basis of this article is an analysis of a total of 41 PhD examination reports from one humanities department, identifying criteria for positive and negative evaluative comments. The method of analysis is adapted from methods of examination report analysis developed primarily by the Australian SORTI group of examination report researchers. Our analysis shows a pattern: While analysis and empirical work are positively evaluated with few critical comments from examiners, negative comments centre on the PhD candidates’ depiction of ”The big picture” of their research: literature review and critical appraisal and discussion where results are placed, positioned and contextualised within the field. We conclude with pedagogical recommendations for PhD-students, supervisors and –educators, examiners and graduate schools.

 12. Hvordan kan kriterier for ph.d.-bedømmelser danne grundlag for ph.d.-uddannelse? Pædagogiske perspektiver af en analyse af 41 ph.d.-bedømmelser fra et humanistisk fakultet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lotte Rienecker

  2013-09-01

  Full Text Available Pointen i denne artikel er at indholdet i ph.d.-bedømmelser kan og bør have pædagogiske implikationer for ph.d.-skrivning og ph.d.-vejledning. For at skabe grundlag for sådanne implikationer har vi analyseret 41 ph.d. bedømmelser fra 2009 på Det Humanistiske Fakultet med henblik på at identificere styrker og svagheder i afhandlingerne. Analysen er baseret på international empirisk forskning i ph.d.-bedømmelser. Analysen viste tydelige mønstre i bedømmelserne: Mens afhandlingernes analysedel vurderes meget positivt, samler kritikken sig om de afsnit hvor afhandlinger skal trække de store linjer op: forskningsoversigt hvor eget bidrag skal positioneres i forhold til feltets litteratur, og diskussionen hvor analysens resultater skal sættes i sammenhæng med det øvrige felts teorier og metoder. Vi afslutter artiklen med forslag til ph.d.-studerende, vejledere/undervisere, bedømmere og ph.d.-administration og -forskerskole.     In an alignment perspective, PhD  thesis examination reports contain valuable information and implications for PhD thesis writing and supervision. The basis of this article is an analysis of a total of 41 PhD examination reports from one humanities department, identifying criteria for positive and negative evaluative comments. The method of analysis is adapted from methods of examination report analysis developed primarily by the Australian SORTI group of examination report researchers. Our analysis shows a pattern: While analysis and empirical work are positively evaluated with few critical comments from examiners, negative comments centre on the PhD candidates’ depiction of ”The big picture” of their research: literature review and critical appraisal and discussion where results are placed, positioned and contextualised within the field. We conclude with pedagogical recommendations for PhD-students, supervisors and –educators, examiners and graduate schools.

 13. Planejamento do controle estatístico de processos com baixa fração não conforme restrito a amostras pequenas Design of the statistical control of low fraction nonconforming processes restricted to small samples

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugenio Kahn Epprecht

  2007-04-01

  Full Text Available É apresentado o planejamento não convencional de gráficos de np para o monitoramento de processos caracterizados por uma fração não conforme muito pequena e cujo procedimento de inspeção é custoso ou demorado, tornando proibitivo o exame de grandes amostras. Sob tais circunstâncias, a base para o planejamento do gráfico de controle é o "trade-off" entre a freqüência de alarmes falsos e a rapidez com que o gráfico sinaliza deteriorações no processo, já que nestes casos (dependendo do tamanho de amostra o gráfico de np convencional com limites "de três sigma" oferece pouca proteção contra alarmes falsos ou é lento para detectar perturbações no processo. Este estudo foi motivado pelo caso real de um processo de empacotamento de cadernos de jornais. O número nominal de cadernos no pacote depende da espessura do caderno, e pacotes com um número de cadernos diferente do nominal são considerados não conformes.We present the non-conventional design of np charts used for the surveillance of processes characterized by a very low fraction nonconforming, with a costly and/or time-consuming inspection procedure, which makes the inspection of large samples prohibitive. Under these circumstances, the trade-off between the false-alarm rate and the speed with which the chart signals process deteriorations is the basis to design the control chart, once (depending on the sample size the conventional np chart with "three-sigma" limits offers little protection against false alarms or is slow in detecting process disturbances. The study was motivated by the real case of a newspapers packaging process. The nominal number of newspapers in the package depends on the newspaper's breadth, and packages with a number of newspapers different from nominal are considered nonconforming.

 14. Densidade, agregação e frações de carbono de um Argissolo sob pastagem natural submetida a níveis de ofertas de forragem por longo tempo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osmar Conte

  2011-04-01

  Full Text Available O ajuste da quantidade de animais à oferta de forragem é fundamental para a sustentabilidade de pastagens naturais. O manejo da oferta de forragem, além de interferir nas espécies vegetais que compõem a pastagem, também pode se refletir nos atributos do solo, como densidade, agregação e conteúdo de carbono. Neste estudo, avaliaram-se a densidade do solo, o diâmetro médio ponderado de agregados e frações de carbono sob pastagem natural, manejada por 22 anos com diferentes intensidades de pastejo, representadas por níveis de oferta de forragem de 4, 8, 12 e 16 kg de matéria seca para cada 100 kg de peso de animal vivo. Duas áreas excluídas de pastejo foram incluídas como testemunhas. Verificaram-se alterações nos atributos do solo, estando elas relacionadas às intensidades de pastejo. Essas alterações ocorreram, principalmente, na superfície (0-10 cm, observando-se aumento da densidade do solo com a redução na oferta de forragem. O diâmetro médio ponderado de agregados do solo e a massa de raízes na camada de 0 a 10 cm apresentaram comportamento inversamente proporcional ao da oferta de forragem. A labilidade do carbono decresce nos tratamentos conforme diminui a oferta de forragem. O índice de estoque de C indica que na oferta de 12 % aumenta-se o estoque de C no solo em relação à testemunha, enquanto as demais ofertas diminuem. O índice de manejo de carbono demonstra que as maiores ofertas de forragem (12 e 16 % proporcionam melhor qualidade ao sistema em pastagem natural, ao passo que na menor oferta (4 % o sistema está perdendo qualidade e comprometendo a sustentabilidade - demonstrado pela redução substancial desse índice.

 15. Comportamento dos óxidos de ferro da fração argila e do fósforo adsorvido, em diferentes sistemas de colheita de cana-de-açúcar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diogo Mazza Barbieri

  2013-12-01

  Full Text Available Na agricultura, a obtenção de maiores produtividades das culturas com base no manejo sustentável do solo tem levado a uma busca gradativa do conhecimento das variáveis envolvidas nos sistemas de produção. Determinar as causas da variabilidade dos atributos passa a ser uma etapa do planejamento estratégico no setor sucroenergético. Este trabalho teve por objetivo estudar a variabilidade espacial dos óxidos de ferro da fração argila e sua relação com atributos físicos e químicos do solo, em diferentes sistemas de colheita de cana-de-açúcar na Região de Ribeirão Preto, SP. Duas parcelas de 1 ha foram delimitadas em áreas com sistema de colheitas mecanizada e manual. Foram retiradas, em cada área, amostras de solos em 126 pontos, na profundidade de 0,00-0,25 m. Os resultados das análises mineralógicas e químicas foram submetidos às análises geoestatísticas, obtendo-se a dependência espacial, os semivariogramas e os mapas de krigagem dos atributos estudados. Para analisar a correlação espacial entre os atributos estudados, foram construídos semivariogramas cruzados. A variabilidade espacial dos atributos químicos é maior em áreas com colheita de cana crua, quando comparada com áreas de colheita de cana queimada, ao contrário dos atributos mineralógicos, que apresentaram os maiores alcances na área de cana crua. Os atributos matéria orgânica, diâmetro médio do cristal da goethita apresentaram correlação espacial negativa, enquanto a argila apresentou correlação positiva com a adsorção de fósforo nos dois sistemas de colheita de cana-de-açúcar avaliados.

 16. Praksis som læringsmetode i ingeniørutdanningen – erfaringer fra ingeniørstudiet i undervannsteknologi - drift og vedlikehold ved Høgskolen i Bergen (HiB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laila Linde Lossius

  2014-05-01

  Full Text Available Norsk ingeniørutdanning har blitt kritisert for å være for teoretisk. Næringslivets hovedorganisasjon (NHO m.fl. startet derfor prosjektet «Lærlingeordning i høyere utdannelse». Høgskolen i Bergen dro nytte av erfaringene derfra, og i 2007 – da bachelorstudiet i undervannsteknologi startet – var forutsetningen at studiet skulle ha stor praksisandel og mye kontakt med lokalt næringsliv. Studiet har blitt Norges mest etterspurte treårige ingeniørstudium. Frafallet har vært lavere enn ved andre ingeniørstudier. Studiet har inneholdt flere praksisformer, hvorav bacheloroppgave i bedrift, ingeniørpraksis og verkstedpraksis ble regnet som de mest utbytterike ut fra svar i spørreundersøkelsene. 72 % av studentene anså praksis som en viktig årsak til at de søkte. Faglig interesse og utsikt til gode jobber var dog viktigst. 71 % av studentene opplevde at praksis underveis ville gjøre dem til bedre ingeniører, mens 55 % mente det hadde innvirkning på at de fullførte studiet. Praksisbedriftene har tjent ved bedret rekruttering, de største opptil 0,7 ansatt per praksisplass. Praksisorganisering er krevende, og kvalitetssikring og oppfølging er viktig for å få et godt resultat. Bedriftsnettverk er gode støttespillere, men skolen må også avsette nok ressurser til arbeidet. Siden skader kan skje i industrien, må forsikringsordninger av studenter i praksis settes på den politiske agendaen slik at regelverket kan endres. Summary Norwegian engineering studies has been criticized of being too theoretical. Bergen University College used experiences from the project “Apprenticeship in higher education” when starting the engineering program in Subsea technology in 2007. Much practice and contact with local industry was requested. The program has become popular and dropout is lower than in comparable programs. Student surveys revealed the most rewarding practice to be a company-based Bachelor thesis, engineer internships and

 17. Immune response in mice immunized with acidic antigenic fractions from Trypanosoma cruzi cytosol Resposta imune em camundongos imunizados com a fração ácida antigênica do Citosol do Trypanosoma cruzi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susana Gea

  1992-10-01

  Full Text Available The humoral and cellular immune responses as well as the resistance to infection with bloodstream forms of T. cruzi were studied in mice immunized with acidic antigenic fractions from parasite cytosol, F III and F IV, plus Bordetella pertussis as adjuvant. The immunization with F III induced positive ITH and DTH responses to homologous antigens. In mice immunized with F IV, the ITH was negative and four out of six animals presented positive DTH reactions. In both groups of mice the analysis of IgG aginst T. cruzi showed that the major isotype elicited was IgG1. Specific IgE was also detected in sera from F III immunized mice, thus confirming the presence of homocytothropic antibodies. The parasitemias reached by F III and F IV immunized mice after challenge were lower than those of the controls showing in this way a partial protection against the acute infection. The histological studies of heart and skeletal muscle performed two months after the infection revealed variable mononuclear infiltration in all infected mice despite immunization.As respostas humorais e celulares, assim como a resistência à infecção a formas sanguícolas do T. cruzi foram estudadas em camundongos imunizados com as frações antigênicas ácidas do Citosol parasitário, F III e F IV com Bordetella pertussis como adjuvante. A imunização com F III induziu respostas positivas ITH e DTH aos antígenos homólogos. Em camundongos imunizados com F IV o ITH foi negativo e quatro dos seis animais apresentaram reações DTH positivas. Em ambos os grupos de camundongos a análise de IgG contra T. cruzi mostrou que o principal isotipo produzido foi IgG1. IgE específico foi também detectado em soros de camundongos imunizados com F III, portanto confirmando a presença de anticorpos homocitotrópicos. As parasitemias atingidas pelos camundongos imunizados por F III e F IV após desafio foram mais baixas do que aquelas dos controles mostrando proteção parcial contra a infec

 18. Hvor langt er PISA fra Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dolin, Jens; Krogh, Lars Brian

  2008-01-01

  I Danmark, såvel som i andre lavtplacerede lande, har PISA haft omfattende mediedækning, og de politiske konsekvenser har været betydelige. Væsentligst i denne sammenhæng er formentlig indførelsen af nationale tests i dansk/læsning, matematik og samtlige naturfag – og med stort fokus på samme ald...

 19. 400 siders sms fra emo-land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2009-01-01

  HENRIK LIST: KÆRE FUCKING DAGBOG 384 sider (illustreret), 250 kr. Lindhardt og Ringhof UDKOMMER I DAG Tre stjerner. Udgivelsesdato: 05.03......HENRIK LIST: KÆRE FUCKING DAGBOG 384 sider (illustreret), 250 kr. Lindhardt og Ringhof UDKOMMER I DAG Tre stjerner. Udgivelsesdato: 05.03...

 20. Rejsen fra Mallarmé til Rimbaud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Hans Peter

  1995-01-01

  Fransk, litteratur, Mallarmé (Stéphane), Rimbaud (Arthur), "Au seul souci de voyager", rejsetema......Fransk, litteratur, Mallarmé (Stéphane), Rimbaud (Arthur), "Au seul souci de voyager", rejsetema...

 1. Genstande fra middelalder og nyere tid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesdahl, Else; Jensen, Jørgen Steen; Madsen, Hans Jørgen

  2014-01-01

  Finds from Aggersborg: selection of artefacts from the medieval and later periods: soap-stone plaque, window-glass and drinking-vessels, rush-holder and decorative mount, pottery, foot of copper-alloy cauldron, handles, lacing-pin, coins, scabbard-mount and mount from kidney dagger, arrow...

 2. Fra studerende i praktik til refleksiv praktiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmose, Mette; Birkeland, Søren

  var 3 trin i E-tiviteten: 1. beskrive 3 centrale udfordringer for praktikanten og hvordan udfordringen relaterer sig til psykologfagligheden og til personlige forhold samt hvordan udfordringen håndteres 2. give feedback på en anden praktikants beskrivelse i forhold til genkendelighed af udfordringen......, relation til psykologfagligheden og personlige forhold og ideer til håndtering. 3. Kommentere på den feedback praktikanten selv får. Alt materiale blev delt på Blackboard’s ”group journal” funktion, som forinden var introduceret. Der var desuden en konkret anvisning på, hvem der skulle give feedback samt...... deadlines for de 3 trin i opgaven og en skabelon til besvarelsen. Konference - Teaching for Active Learning 16 Underviserne oplevede, at praktikanternes besvarelser bredt afspejlede relevante praksisrefleksioner. For nogen var reflektionerne nye og betydningsfulde og for andre var de måske mere en...

 3. Fra monteret monolog til direkte dialog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Freja Sørine Adler

  2016-01-01

  Siden nedlæggelsen af montageafdelingen i DR i 2008 har dansk public service-taleradio været kritiseret for at mangle kunstneriske ambitioner. I artiklen bliver det dokumenteret, at P1 og Radio24syv vægter aktualitet, lytterengagement og lytterinteraktivitet over de tidskrævende, monterede formater....... Den kvantitative indholdsanalyse af en uges programmer i 2007 og 2015 viser et fald i formidlingsformer som oplæsning, reportage, interviews uden for studiet, dokumentar og drama. Dertil måles en stigning i studieinterviews og dialog. Gennem en dokumentanalyse vurderes det, at både DR og Radio24syv...

 4. Fra Fiolstræde til Gothersgade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlkild, Nan

  2009-01-01

  Anmeldelse af KUBIS' nyindrettede Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek som den del af det nye campusområde omkring det tidligere Kommunehospital. Nyindretningen har mange gode intentioner omkring skabelsen af et attraktivt studiemiljø. Arkitektonisk kan den dog ikke sammenlignes med den...

 5. Fra krig til katastrofehjælp

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Peter Kjær Mackie; Lauta, Kristian Cedervall; Dahlberg, Rasmus

  2011-01-01

  Hvad skal vi bruge vores militær til, når vi ikke længere er i krig? Svaret er: vi skal bruge det til katastrofehåndtering på internationalt niveau.......Hvad skal vi bruge vores militær til, når vi ikke længere er i krig? Svaret er: vi skal bruge det til katastrofehåndtering på internationalt niveau....

 6. Bevaring og genbrug af forskningsdata fra sundhedsvidenskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osler, Merete; Bredahl, Lone; Ousager, Steen

  2008-01-01

  (DDA/Health) offers Danish researchers to keep their data for free on conditions that fulfil the above requirements. DDA/Health also passes on research data for reuse, and at present more than 300 studies are available in a database on sundhed.dda.dk. Udgivelsesdato: 2008-Feb-25...

 7. Vakuumrørsolfangere fra Kina

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qin, Lin; Furbo, Simon

  1999-01-01

  types of solar heating systems.Four different evacuated tubular solar collectors produced by Chinese companies have been tested in a small solar domestic hot water test system. The test system has been tested under realistic conditions in a test facility for solar heating systems at DTU. By means...... of the solar collectors sold in China are very low, it is not unthinkable, however, that the prices of exported Chinese solar collectors can be reduced so that they can become attractive in several types of solar heating systems.......Recently a number of Chinese companies started mass production of evacuated tubular solar collectors. Contrary to Europe, in China the evacuated tubular solar collectors have reached such a low price level that it has become normal to use these high-efficient solar collectors in many different...

 8. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falkesgaard Slot, Marie; Gissel, Stig Toke; Lorentzen, Rasmus Fink

  2013-01-01

  Artiklen udpeger en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analysere og vurdere hvilke handle- og betydningsmuligheder, der er indbygget i hhv. funktionelle, didaktiske og semantiske apps. Med afsæt i disse begreber gives praksisnære bud på, hvordan apps på for...

 9. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Slot, Marie Falkesgaard; Bundsgaard, Jeppe; Gissel, Stig Toke

  2013-01-01

  Artiklen henvender sig til lærere og konsulenter, som ønsker at kvalificere deres fagsprog i arbejdet med apps og undervisningsdesign. Med udgangspunkt i læremiddeldidaktikken udpeger vi en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analysere og vurdere hvilke hand...

 10. Noise from windmills; Stoey fra vindmoeller

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Solberg, Sigurd [KILDE Akustikk, (Norway)

  2000-07-01

  The report gives a technical description of noise from windmills. Characteristic levels of noise and noise calculations is described. The influence of wind in the area 5-15 m/s is surveyed. Rules and regulations in five other countries are summarized. (author)

 11. Spor efter guldsmede fra vikingetiden i Viborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Hans Krongaard

  1989-01-01

  Fund af digler og en patrice til produktion af guldsmedearbejde af høj karat. Patrice til det ene Hornelundspænde.......Fund af digler og en patrice til produktion af guldsmedearbejde af høj karat. Patrice til det ene Hornelundspænde....

 12. Fra syner og varsler til psykoterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steffen, Vibeke

  2016-01-01

  and biographers, contemporary clairvoyants often present themselves in auto-biographies, in journals or television programmes and on the internet. Here, the concept of «the highly sensitive person» has emerged as a new term of reference to describe a specific personality trait characteristic of clairvoyants....... This article demonstrates continuity in the perception of seers of the past and contemporary clairvoyants as particularly sensitive people although important changes have taken place regarding the ways in which their extraordinary capacities are practiced. This has had important consequences for their societal...

 13. Recovery efter depression set fra et patientperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jepsen, Stine Leegaard

  2017-01-01

  phenomenological approach. Findings: Four main themes were identified: 1) Experience of change, 2) Loss of integrity, 3) Redefinition of identity and 4) Coping of the future. Conclusion: Depression changes the individual and no simple procedure can lead to recovery. The informants struggle with keeping...

 14. Fra læsning til literacy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Klara Aalbæk

  2012-01-01

  Dette er en brugsbog for lærere i alle fag. Hensigten med bogen er at sætte fokus på det fælles sprog og den fælles tilgang til faglig læsning og skrivning på skolen og at give inspiration til, hvordan faglig læsning og skrivning kan være med til at styrke elevernes faglighed i de enkelte fag. Bo...

 15. Historisk roman fra det gamle Rom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaarsted, Thomas

  2011-01-01

  Er historikere de bedst egnede til at skrive historiske romaner? Spørgsmålet er relevant i forbindelse med den på Fyn bosiddende Jo Hermann. Hun er fagperson per excellence, latin-og klassiskkyndig over en kam, og hendes " Kejserens klarsyn" om kejser Domitian, der i et længe opsparet anfald af r...... realpolitisk paranoia vil sin familie til livs, udspiller sig år 95-96 i det antikke Rom med alle de politiske og personlige intriger, man kan forestille sig....

 16. Fra interkulturelle kompetencer til et intersektionelt blik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Nanna Brink

  2006-01-01

   Artiklen argumenterer for, at et intersektionelt blik på minoritetsdanske borgere i velfærdsstatens institutionelle møder såvel som i socialvidenskabelige analyser af disse møder ikke alene må overskride ensidige kulturaliseringer, men også søge at overskride fastfrosne tilgange til det intersek...

 17. Fra Ford Ka til Ford Galaxy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rødgaard, Tove Schmidt

  2007-01-01

  Uddannelsespolitisk har det seneste år været det mest mærkelige, jeg har oplevet i mine mange år i denne sektor: i det tidlige forår 2006 begyndte de første rygter om en stor uddannelsesreform at dukke op – en reform der skulle omfatte hele det store felt af uddannelser indenfor det mellemlange, ...

 18. Fra simpel servering til fingrene i farsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruge, Dorte; Dyg, Pernille Malberg; Mikkelsen, Mette Vang

  2013-01-01

  DEBAT: Ny forskning peger i retning af, at skolemåltider er en kilde til læring. Det mener en forskningsgruppe, der argumenterer for en helhedsorienteret tilgang, der fremmer både sund mad og læring i skolen....

 19. Didaktisk Transposition:Fra teori til forskningsprogram

  OpenAIRE

  Achiam, Marianne

  2014-01-01

  The term didactic transposition refers to the deconstruction and reconstruction of science knowledge, values or practices in order to make them teachable. In this paper, I present the theoretical framework that has grown around this notion. I use examples from different levels of science education and different subjects to illustrate how science is transformed in any teaching undertaking, and how that transformation influences the way science is experienced and appropriated by learners. The c...

 20. Opbrud i medicinen fra 1750 - 1850

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2012-01-01

  and inertia in medical practice despite epistemological breaks in medical science. ‘Lay’ knowledge, ‘clinical’ knowledge among physiologist and ‘research’ knowledge are differently positioned, sometimes constituting and supporting each other, often opposed to each other in conflict. Positions in the field...... occupied by physiologists, surgeons, empiricists and pharmacists are struggling, applying strategies like ‘aggressive interventions’, ‘alliances with the state’ or ‘alliances with pastors and teachers’....

 1. Fra globale markedstendenser til lokal vinduesproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beim, Anne

  2008-01-01

  Under teamet: Kinesisk håndværk -  tager artiklen afsæt i en forskningsrejse til Kina, hvor forfatteren har studeret lokal vinduesproduktion. Artiklen diskuterer ressourceforvaltning og produktionsvilkår i den kinesiske byggebranche. Udgivelsesdato: 2008...

 2. Fra salt til tømmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stoklund, Bjarne

  2007-01-01

  Læsø var i middelalderen - på grund af særlige geologiske forhold - basis for en omfattende saltproduktion, som var øboernes vigtigste næringsvej. Artiklen søger at rekonstruere saltsydningens teknologi og organisation og analyserer den økologiske krise (skovødelæggelse og sandflugt), som i løbet...

 3. Meckels divertikel. Fra embryologi til behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchvald, F F; Pærregaard, Anders

  2000-01-01

  Meckel's diverticulum (MD), an remnant of the omphalomesenteric duct, is the most common congenital abnormality of the small bowel. The aim of this paper is to give a review of MD, from embryology to diagnosis, complications and treatment.......Meckel's diverticulum (MD), an remnant of the omphalomesenteric duct, is the most common congenital abnormality of the small bowel. The aim of this paper is to give a review of MD, from embryology to diagnosis, complications and treatment....

 4. Nordover med filmkamera - fra Wellman til Nobile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Anders Diesen

  2012-05-01

  Full Text Available The Heroic Era in Polar Exploration is filled with fascinating stories about interesting men, and the Race for the Poles is richly described in hundreds of books. The Heroic Era in Polar Exploration coincided with the conception of film technology and rise of commercial cinema, and many polar explorers saw potential in utilising this new technology as a research tool. As a result there exists a range of films from the Polar Explorations, but since their making and initial screenings they have received little attention. The story of these films is also an interesting one, although it has not yet been written. A few years after the production of the first film cameras, the explorer Carsten Borchgrevink brought one along on his British Antarctic Expedition in 1898. His main sponsor, a newspaper publisher, wanted to make news films, but the cinematograph, the film reel and the filming skills were not sufficiently developed to capture living images from the polar region. Our record of this first attempt at making a polar film is limited to one scene from when the expedition is leaving London.The first explorer to succeed in filming in the Arctic was Anthony Fiala in 1902, and since his breakthrough the cinematograph became standard scientific equipment on all polar expeditions. The Mechanical Era in Polar Exploration came with the aeroplanes, the airships and the telegraph. Roald Amundsen played a major role here; he claimed his idea about using aeroplanes was as important to the polar exploration as Nansen´s use of skies and dogsledges in the heroic era. This article tells the story about explorers with film camera trying to reach the North Pole from Spitzbergen. Wellman, Amundsen, Byrd and Nobile are the main characters. The story of their fantastic expeditions is told by others; this is the story about their films, and how the films from the Arctic developed from just documenting landscape and animal life until they became proper documentary films. Between those types of film, we have had amateur film footage, newsreels, scientific films, travelogues and early documentary films. The article ends with describing the media event around the Italia tragedy in 1928.

 5. Fra Oklahoma! til Beauty and the Beast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen Kaargaard

  2010-01-01

  Artiklens formål er at bidrage til en belysning af Original Broadway Cast-albummets historiske udvikling til og som distinkt fonografisk undergenre i den amerikanske produktion af musical-album. På baggrund af en kort introduktion til amerikansk musical-musik som fonografisk fænomen med definitio...

 6. Frisk laks fra Norge til Japan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Tina; Nielsen, Lise Drewes

  2006-01-01

  Denne case er gennemført som en del af projektet "Konsekvenser af infrastruktur og det indre marked for udvalgte forsyningskæder", der blev gennemført på Institut for Transportstudier og finansieret af Transportrådet. I henhold til projektbeskrivelsen har formålet med projektet været at gennemfør...

 7. Fra STU-praktik til job

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  Rapporten består af 4 dele: 1.del - Metode, tilgang og baggrundsviden 2.del - Samarbejde mellem Glad Fagskole og virksomheder 3.del - Erfaringer og oplevelser med praktik 4.del - De unge - elevernes / praktikanternes oplevelser...

 8. Billeddiagnostik ved levermetastaser fra kolorektal cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mollerup, Talie Khadem; Lorentzen, Torben; Møller, Jakob M

  2015-01-01

  Hepatic metastases (HM) are amongst the most important prognostic factors in patient survival from colorectal cancer. The diagnostic imaging techniques for accurate detection and characterization of colorectal metastases are therefore vital. In a review of the literature, MRI showed the highest...... sensitivity for detection of HM lesions ionizing...... radiation....

 9. Familie-arbejdslivspolitikker fra et ligestillingsperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Trine Pernille

  2010-01-01

  Virksomhedernes sociale ansvar er et emne, der prioriteres af den danske regering. Men initiativerne er relativt tavse omkring kønsmæssig ligestilling og familie-arbejdslivs-problematikken og fokuserer i stedet på emner som for eksempel de arbejdsløse, beskæftigelses- og socialpolitik. Ikke desto...

 10. Problemorientering set fra tre uddannelsers perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tina Bering Keiding

  2009-05-01

  finder problembegrebet problematisk i forhold til uddannelsens faglighed. På alle uddannelser er der tale om eksemplariske og didaktisk tilrettelagte problemer, som refererer til uddannelsens hensigt og indhold, frem for til noget uden for denne. Derimod tildeles projektbegrebet og projektet som organiserende princip en central plads i beskrivelsen af metoden.

 11. Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Peter Koerver

  2011-01-01

  Artiklen, der er fagfællebedømt, omhandler dispensationsbestemmelsen i SEL § 32, stk. 2, 2-4 pkt, hvorefter Skatterådet kan tillade, at indkomsten i et datterselskab med koncession til at udøve forskellig økonomisk virksomhed ikke skal være omfattet af reglerne om CFC-beskatning. I den forbindels...... analyseres de betingelser, som skal opfyldes for at opnå dispensation på baggrund af nyere administrativ praksis. Der ses på de danske CFC-reglers anvendelsesområde i den henseende....

 12. Akutte hospitalsindlæggelser fra plejehjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raahede, A.; Waldorff, F.B.

  2015-01-01

  Acute hospital admissions from nursing homes Nursing home residents are frail patients who experience frequent hospital admission with an increased risk for acute confusion, iatrogenic adverse events, nosocomial infections, decline in ADL and death during hospitalization. Avoidance of unnecessary...

 13. Fra adjunkt til lektor - en transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Freisleben, Marianne; Mousing, Camilla Askov; Christiansen, Sytter

  2015-01-01

  ) the professional and pedagogical qualification. With this article, we hope to provide insight into everyday life as a lecturer, which may at times give rise to uncertainty and doubt, but also contributes with positive and educational experiences. The transformation process results in both professional and personal......This article focuses on three senior lecturers’ personal and professional experiences in the transformation from being a lecturer to become senior lecturer at a University College. The experiences will be related to: 1) teaching at undergraduate level, 2) interaction with students; and 3...

 14. Fra syner og varsler til psykoterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steffen, Vibeke

  2016-01-01

  The capacity to receive occult messages and look into the future is claimed by individuals in most societies and probably always has been. A century ago, information of such indi-viduals was collected and saved in the Danish Folklore Archives as cultural heritage to be preserved for future...... generations. Time has shown, however, that the occult is still in demand. In present day Denmark as elsewhere, clairvoyance is a popular service offered at the alternative market for counselling and healing. In contrast to the seers of the past, whom we can only know from the accounts of folklorists...... role and for the ways in which occult messages are communicated....

 15. Fra Wamberg til PET-tilsyn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koch, Pernille Boye

  2013-01-01

  Denmark has never before had an explicit law regulating the activities of the Intelligence Services, and the democratic control and oversight instruments have not been reformed for decades. The different Danish governments have explained that important reports from expert Commissions have to be c...... Service. Besides the new Oversight institution is only granted power to look into a specific part of the activities of Intelligence Services, it only makes random checks and it cannot make binding decisions.......Denmark has never before had an explicit law regulating the activities of the Intelligence Services, and the democratic control and oversight instruments have not been reformed for decades. The different Danish governments have explained that important reports from expert Commissions have...... to figure out whether the reform actually strengthens the existing control of Danish Intelligence Services. The conclusion is mainly negative regarding this question. The new legal framework is too vague to establish effective boundaries and in some instances it actually widens the power of the Intelligence...

 16. Fra partipresse over omnibuspresse til segmentpresse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Ida

  2008-01-01

  Avisomlægninger, gratisaviser, internet og læserarketyper: Hvordan skal vi forstå de strukturelle ændringer, som dagspressen har gennemlevet i nyere tid? Denne artikel præsenterer et sociologisk perspektiv på nyere dansk pressehistorie inspireret af Pierre Bourdieu’s feltteori. Artiklen diskuterer...

 17. Murens fald i 1989 set fra 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2014-01-01

  Putins Rusland er begyndt at udvise en lang række af de træk, vi forbinder med Sovjetunionen. Hvordan det end forholder sig, og hvordan det end vil gå med konfrontationen med Putin, er der ingen tvivl om betydningen af Murens fald - både Muren i Berlin i november 1989 og i mere generel forstand...

 18. Fra SK 4b til MH 17

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stræde, Therkel

  2015-01-01

  Om den nazistiske besættelsespolitik i Sydøstukraine og Sonderkommando 4b's udryddelse af jøder på den egn, hvor Malaysian Airlines MH 17 styrtede ned den 17. juli 2014......Om den nazistiske besættelsespolitik i Sydøstukraine og Sonderkommando 4b's udryddelse af jøder på den egn, hvor Malaysian Airlines MH 17 styrtede ned den 17. juli 2014...

 19. Fra aktivering til beskæftigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pico Geerdsen, Peter; Pico Geerdsen, Lars

  Med arbejdsmarkedsreformen i 1994 har aktivering fået en fremtrædende rolle i dagpengesystemet. Den rolle er blevet forstærket i de efterfølgende reformer. I 1994 kunne man være ledig og modtage dagpenge i op til fire år uden at deltage i aktivering. Den periode er nu sat ned til ét år. Denne rap...

 20. Rædsler fra Ribe og omegn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clasen, Mathias

  2011-01-01

  Antropologen Donald E. Brown samlede i sin bog Human Universals (1991) de adfærdsmæssige, kognitive, sproglige og samfundsmæssige træk, som er blevet fundet i samtlige kulturer i verden, og som må forstås i lyset af menneskets biologi. Blandt disse adskillige hundrede træk findes narrative. I et ...

 1. Henvisninger til demensudredning fra almen praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waldorff, Frans Boch; Dinesen, O

  1999-01-01

  the questionnaire. Seventy-one percent (1799) of the GPs had referred a patient to diagnostic evaluation of dementia within the last 12 months. Thirty-nine percent had referred to a geriatric psychiatric service, 36% to a neurologic service, 18% to a psychiatric service, 11% to a geriatric service, and 16% had......The study objective was to describe the GP's referrals of patients to diagnostic evaluation of dementia and the GP's perception of the organization of this process++. The study is based on postal questionnaire mailed to all GPs in Denmark, spring 1998. Seventy-five percent of 3379 GPs answered...... referred to other services. Fifteen percent of the GPs had referred to two or more of the services. The study concludes that there is considerable regional variation as to where the GPs refer patients for diagnostic evaluation of dementia as well as to the GPs perception of the possibilities of referrals...

 2. Fra dinosaur til fugl - autentisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer; Achiam, Marianne; Simony, Leonora

  2014-01-01

  Undervisning med fokus på hands-on metoder, hvor elevernes resultater er baseret på deres egne aktive undersøgelser, har længe været sat højt indenfor den naturfaglige pædagogik. Men kommer eleverne frem til de samme argumenter og konklusioner som forskerne, når de arbejder med de samme effekter?...

 3. Talen - og alt godt fra arkiverne

  DEFF Research Database (Denmark)

  van der Meijden, Peter Alexander

  Jubilæumsbog i anledning af 60-året for Kunstbiblioteket. Kunstbiblioteket blev i 1957 grundlagt af Knud Pedersen (1925-2014) som et anderledes bud på kunstformidling. Bogen består af et udvalg af arkivmateriale der belyser Kunstbiblioteket som organisation, tidligere jubilæumsfejringer og...... forholdet til kunstnerne og lånerne. Dertil er der sektioner med billeder af lånte billeder hjemme hos lånerne og bidrag af lånerne og kunstnerne til en fælles jubilæumstale....

 4. Fra videnskab til mindekultur og reenactment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Niels Bo; Scharff Smith, Peter; Christensen, Claus Bundgård

  2016-01-01

  En analyse af historiebrugen vedrørende danskere i tysk krigstjeneste 1939-1945 med særlig vægt på historiografi, modkulturer og kommercialisering.......En analyse af historiebrugen vedrørende danskere i tysk krigstjeneste 1939-1945 med særlig vægt på historiografi, modkulturer og kommercialisering....

 5. Fra svingkærne til selvbinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gudiksen, Asgerd

  2013-01-01

  in the period 1850-1920. The main emphasis is laid on words belonging to agricultural terminology. Four concepts are examined in greater details, and the article argues that the neologisms within the period are not just loan words from the standard language, there are also examples of words and meanings......Descriptions of Danish dialects often concentrate on phenomena that disappear concurrently with modernisation and urbanisation, and due to influence from standard Danish. The aim of the present article is slightly different in focusing on the new words that come into use in the Danish dialects...

 6. Fra information til læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Antologi om perspektiver i og erfaringer med udvikling af samarbejde mellem biblioteker og uddannelser for at støtte de studerendes udvikling af studie- og informationskompetence. Artiklerne bygger på projekter under forskningsprojektet "Bibliotekerne som aktiv læringspartner - nye roller for for...

 7. Empiriske data fra PUIN-processen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bohn, Kim Rene; Lindgren, Peter; Sørensen, Steffen

  2002-01-01

  Kapitlet præsenterer de empiriske data og resultater, som er indsamlet under PUIN-projektet. Præsentationen er delt op i to dele. Først præsenteres resultaterne af møderækken i fokusgruppen. Derefter reflekteres der over den øvrige indsamlede empiri under projektforlø- bet, der har bestået af en...

 8. Tidal power in Norway; Maanekraft fra dypet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  The world's first tidal power station is scheduled for stat-up in the spring of 2003. It is located in Kvalsundet, off Hammerfest, Norway. This is a pilot installation of a 300 kW tidal turbine at a depth of 50 metres. When fully developed in 2007, the tidal power plant will deliver 32 GWh per year. Hammerfest Stroem has patented the energy and the company hopes to be able to install similar power stations both in Norway and abroad. The potential worldwide is claimed to be more than 450 TWh per year.

 9. Utilização da fração semipurificada da proteinase do Trypanosoma cruzi no imunodiagnóstico da doença de Chagas The use of a semipurified fraction of Trypanosoma cruzi proteinase in immunodiagnosis of Chagas' disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ajax Mercês Atta

  1984-12-01

  Full Text Available Foram sensibilizadas hemácias humanas 0 Rh negativo com a fração semipurificada (Fp da proteinase do Trypanosoma cruzi, e testadas quanto a antigenicidade com soros de pacientes portadores de tripanossomíase americana crônica e de outras doenças parasitárias não relacionadas. Reações de hemaglutinação positivas foram observadas com os soros de pacientes chagásicos e com alguns soros de indivíduos portadores de leishmaniose cutaneo-mucosa. Não foram observadas reações cruzadas com os soros de pacientes portadores de leishmaniose visceral, malária, toxoplasmose, sífilis, esquistossomose e mononucleose. Os resultados obtidos são favoráveis ao emprego desta fração antigênica em testes de imunodiagnóstico da tripanossomíase americana.Group 0 Rh negative human erytrocytes were coated with the semipurified fraction of T. cruzi proteinase and tested with sera both from patients with chagas' disease and from others with unrelated parasitic diseases. Positive haemagglutination reactions were only observed with the sera from the former and with that from two patients with mucocutaneous leishmaniasis. No crossed reactions were observed with visceral leishmaniasis, malaria, toxoplasmosis syphilis, schistosomiasis or mononucleosis sera. Results suggest that this purified fraction can be used in immunodiagnosis of American Trypanosomiasis.

 10. Importância das espécies minerais no potássio total da fração argila de solos do Triângulo Mineiro Importance of mineral species in total potassium content of clay fraction in soils of the Triângulo Mineiro, Minas Gerais State, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. F. Melo

  2003-10-01

  Full Text Available Poucos trabalhos relacionam a reserva de K em solos desenvolvidos sob clima tropical úmido com os minerais presentes na fração argila. Com esse propósito, coletaram-se amostras de 19 solos no Triângulo Mineiro, originados de diferentes materiais de origem e estádios de desenvolvimento. Dada a significativa ocorrência, tomou-se maior número de amostras no Grupo Bauru, abrangendo todas as formações geológicas encontradas na região. Os teores totais de K foram determinados após digestão das amostras de terra fina e das frações areia, silte e argila com ácidos concentrados (HF, HNO3 e H2SO4. Para avaliar a contribuição de cada espécie mineral nos teores totais de K, amostras da fração argila saturadas por Na foram submetidas a extrações seqüenciais e seletivas de minerais, na seguinte ordem: extração de Al e óxidos de Fe de baixa cristalinidade; extração de óxidos de Fe mais cristalinos; extração de gibbsita e caulinita; extração de minerais do tipo 2:1; extração de feldspatos e minerais resistentes. A composição mineralógica da fração argila refletiu o intenso grau de intemperismo e lixiviação dos solos do Triângulo Mineiro, com baixos teores de minerais de baixa cristalinidade, predomínio de caulinita e presença de outros minerais secundários resistentes. Mesmo com essa mineralogia, a fração argila apresentou o maior teor de K total, principalmente para os solos mais intemperizados. Considerando a abundância de caulinita na fração argila, este mineral foi uma importante fonte de formas não-trocáveis do nutriente. Por outro lado, a contribuição dos óxidos de Fe e de Al de baixa cristalinidade e dos óxidos de Fe mais cristalinos nos teores totais de K da fração argila foi inexpressiva. Em geral, os minerais primários facilmente intemperizáveis (mica e feldspato contribuíram em grande proporção para o K total da fração argila, principalmente para os solos mais jovens desenvolvidos de

 11. Medida do átrio esquerdo em pacientes com suspeita de insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antônio José Lagoeiro Jorge

  2012-02-01

  Full Text Available FUNDAMENTO: O modelo fisiopatológico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal (ICFEN está centrado na presença de disfunção diastólica, o que ocasiona mudanças estruturais e funcionais no átrio esquerdo (AE. A medida do tamanho do AE pode ser utilizada como um marcador da presença de ICFEN, sendo um indicador da elevação crônica da pressão de enchimento do VE, cuja mensuração é de fácil obtenção. OBJETIVO: Estimar a acurácia da medida do tamanho do AE, utilizando os valores indexados do diâmetro e do volume do AE para o diagnóstico de ICFEN em pacientes ambulatoriais. MÉTODOS: Estudamos 142 pacientes (67,3 ± 11,4 anos, 75% de mulheres com suspeita de IC, os quais foram divididos em dois grupos: com ICFEN (n = 35 e sem ICFEN (n = 107. RESULTADOS: A função diastólica, avaliada pelo ecodopplercardiograma, mostrou diferença significativa entre os dois grupos em relação aos parâmetros que avaliaram o relaxamento ventricular (E' 6,9 ± 2,0 cm/s vs. 9,3 ± 2,5 cm/s - p < 0,0001 e a pressão de enchimento do VE (relação E/E' 15,2 ± 6,4 vs. 7,6 ± 2,2 - p < 0,0001. O ponto de coorte do volume do AE indexado (VAE-I de 35 mL/m² foi o que melhor se correlacionou com o diagnóstico de ICFEN, demonstrando sensibilidade de 83%, especificidade de 83% e acurácia de 83%. Já o ponto de coorte do diâmetro ântero-posterior do AE indexado (DAE-I de 2,4 cm/m² apresentava sensibilidade de 71%, especificidade de 66% e acurácia de 67%. CONCLUSÃO: Para o diagnóstico de ICFEN em pacientes ambulatoriais, o VAE-I é o método mais acurado em comparação ao DAE-I. Na avaliação ecocardiográfica, a medida do tamanho do AE deveria ser substituída pela medida indexada do volume. (Arq Bras Cardiol. 2011; [online].ahead print, PP.0-0

 12. Phytochemical investigation of dichloromethanic fraction on Ocimum gratissimum L. extract/ Estudo químico da fração diclorometânica do extrato de Ocimum gratissimum L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Roberto Pinto de Souza

  2005-06-01

  Full Text Available Previous studies showed that ethanolic extract of Ocimum gratissimum inhibited growth of Penicillium chrysogenum, Rhizoctonia sp, Aspergillus niger and Alternaria sp, isolated from tomato and carrot. The aim of this study was to identify the chemical constituents of Ocimum gratissim. Aerial parts of the plant were treated with hexane-dichloromethane-ethanol mixture (1:3:1 at room temperature. The obtained extract was chromatographed on silica gel column eluted with hexane, dichloromethane and ethanol. Fractions eluted with dichloromethane were rechromatographed on a column of silica gel to yield alyphatic hydrocarbon mixture (C31, C33, C34 e C35, eugenol, caryophyllene oxide and a mixture of stigmasterol and sitosterol. The structures of the compounds were deduced by spectral data analysis and by comparison with literature values. Recent studies showed that eugenol is probably one of the responsibles for antifungal activity of O. gratissimum.Ensaios anteriores de atividade antifúngica do extrato etanólico de Ocimum gratissimum, utilizando a técnica de difusão em meio sólido, evidenciaram a inibição do crescimento de Penicillium chrysogenum, Rhizoctonia sp, Aspergillus niger e de duas espécies de Alternaria sp isoladas de tomate e de cenoura. O objetivo deste trabalho foi identificar os possíveis constituintes químicos responsáveis pela atividade antifúngica da planta, por meio de estudo químico do extrato hexano-diclorometano-etanol (1:3:1 das partes aéreas de O. gratissimum. O extrato foi cromatografado em coluna de sílica gel, eluída com hexano, diclorometano e etanol. A purificação em coluna cromatográfica de sílica gel das frações eluídas com diclorometano (5,9g resultou na obtenção de quatro constituintes: uma mistura de hidrocarbonetos saturados de cadeia longa (C31, C33, C34 e C35, eugenol, óxido de cariofileno e uma mistura de estigmasterolsitosterol. Os constituintes foram identificados através das an

 13. Composição e propriedades físico-químicas de duas frações do soro de sangue bovino Composition and physicochemical properties of two protein fractions of bovine blood serum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Silvia Prata

  2008-12-01

  Full Text Available O sangue animal de abatedouros representa uma fonte importante de ingrediente alimentício subutilizado. A produção de sangue bovino no Brasil foi aproximadamente 3,6 x 10(6 tons em 2005. Além do desperdício de uma proteína de boa qualidade, a subutilização deste subproduto da indústria animal é uma fonte importante de poluição dos recursos hídricos e do solo. A concentração de proteína albumina (BSA e globulina (BSG bovinas secas em spray ou liofilizadas foi, aproximadamente, 85,0%. O score de aminoácidos (EAAS foi 72,7%, para BSA liofilizada, e 89,3%, para BSG. As propriedades emulsificantes e espumantes de ambas as frações protéicas foram altas, principalmente a pH 5,5. A capacidade emulsificante e espumante foi maior para BSA, no entanto, tanto a estabilidade da emulsão quanto a da espuma formada foram melhores para a BSG. A adição de NaCl apresentou uma tendência de reduzir as duas propriedades surfactantes, independentemente do pH. Considerando a solubilidade, a estabilidade ao calor, propriedades emulsificante e espumante, tanto a BSA quanto a BSG deveriam ser consideradas bons ingredientes funcionais para a manufatura de produtos alimentícios. O estudo não apenas confirmou dados já reportados na literatura, como também explorou novas propriedades, o que amplifica o potencial de aplicações do soro de sangue bovino.Animal blood from slaughterhouses represent an important source of food ingredients which have been so far underutilized. Bovine blood production in Brazil was about 3.6 x 10(6 in the year 2005. Besides wasting a good food quality protein, underutilization of this byproduct from the animal industry is an important cause of soil and water resources pollution. Protein concentration of both freeze-dried and spray-dried bovine albumin (BSA and globulin (BSG was around 85.0%. Essential Amino Acid Scoring (EAAS was 72.7% for freeze-dried BSA and 89.3% for BSG. Emulsifying and foaming properties of both

 14. Relação entre o alumínio extraível com KCl e oxalato de amônio e a mineralogia da fração argila, em solos ácidos brasileiros

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel Octávio de Mello Cunha

  2014-10-01

  Full Text Available Em solos ácidos de ambiente mais tropical com esmectitas, assim como em solos altamente tamponados de ambiente subtropical, contendo esmectita com hidroxi-Al entrecamadas (EHE e, ou, vermiculita com hidroxi-Al entrecamadas (VHE, os teores de Al-KCl podem ser excepcionalmente altos; entretanto, em alguns casos não se manifestam efeitos fitotóxicos do elemento nas culturas. O Al "trocável" é tradicionalmente quantificado no extrato da solução de KCl 1 mol L-1 (Al-KCl, mas nem sempre esse elemento provém unicamente de formas trocáveis. Este trabalho objetivou investigar relações entre o Al extraído com solução de KCl e de oxalato de amônio com a mineralogia da fração argila. A quantificação do Al nos extratos de KCl e oxalato de amônio foi feita, respectivamente, por titulação com NaOH 0,02 mol L-1 padronizado e por espectrofotometria de absorção atômica. Foram utilizadas amostras de dois horizontes (A e B de 12 perfis de solo de cinco estados brasileiros (AC, PE, BA, RS e SC, com diferentes características mineralógicas, todos com teores de Al-KCl superior a 4 cmol c kg-1 no horizonte B. Dois perfis de SC (Rancho Queimado e Curitibanos, com níveis mais baixos de Al-KCl, foram incluídos para comparação. Os altos teores de Al-KCl evidenciaram-se relacionados com a mineralogia dos solos estudados. Nos solos ácidos com mais esmectitas, drenagem moderada ou imperfeita e oscilação do lençol freático houve evidências morfológicas, confirmadas pelas análises mineralógicas, de que no clima atual ocorre um processo de destruição de argilas, liberando Al que precipita como compostos amorfos. A alta concentração salina da solução de KCl dissolve parcialmente tais compostos, superestimando as formas trocáveis desse elemento, principalmente nos horizontes subsuperficiais. Nos solos ácidos do ambiente subtropical, os teores de Al-KCl também foram altos, embora com valores mais baixos do que nos com predomínio de

 15. Efeito do dessecante paraquat na qualidade da fração lipídica da soja Effects of paraquat on the quality of lipidic fraction of soybean

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Carlos Gomes

  2003-02-01

  Full Text Available Para se determinar a qualidade da fração lipídica de grãos de soja submetidas à aplicação do dessecante bipiridílio (paraquat, foram estudados a composição química e os índices químicos de 3 (três amostras de óleo bruto e 1 (uma amostra de óleo refinado. Os óleos analisados no presente trabalho foram provenientes da região de Itumbiara - GO, extraídos de grãos de soja submetidos ou não à aplicação de paraquat. Utilizaram-se também amostras de óleo bruto extraídas por solvente, em laboratório, provenientes de grãos de soja sujeitos ou não à aplicação de dessecante. Nenhum resíduo do dessecante foi detectado, sensibilidade de 0,01 µg/g. O perfil de ácidos graxos, medido pelos teores dos ácidos palmítico, esteárico, oléico, linoléico e linolênico, encontrara-se dentro das faixas convencionais do óleo de soja de 9 a 4,5, 2,5 a 5,0, 18 a 34, 45 a 60 e 3,5 a 8,0%, respectivamente. No entanto, os índices de saponificação (de 161 a 171 ficaram abaixo dos valores estabelecidos pela legislação brasileira (189 a 198. Já os ácidos graxos livres, matéria insaponificável dos óleos brutos, e o índice de iodo do óleo refinado estão dentro desses padrões, máximos de 2,0%, 1,5% e 120 a 143, respectivamente. Os teores de ferro e de cadmio de 1,45 e 0,39 µg/g, respectivamente, de óleo refinado, atendem à legislação. Não se detectou chumbo, à sensibilidade de 0,01 µg/g. Esses metais foram analisados por espectrofotometria de absorção atômica.In order to determine the quality of lipidic fraction of soybean seeds from plants submitted to paraquat application, the composition and chemical indices of three crude extracts and one refined oil were studied. All samples were from Itumbiara-GO , Brazil. No residues of bipiridyls were detected, sensitivity less than 0.01µg/g. Fat acids profile, measured through palmitic, estearic, oleic, linoleic and linolenic acids were as espected for soybean oils

 16. Influência de frações da parede celular de levedura (Saccharomyces cerevisiae sobre alguns parâmetros nutricionais de ratos em crescimento Influence of yeast (Saccharomyces cerevisiae cell wall fractions on some nutritional parameters of growing rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saula Goulart Chaud

  2008-04-01

  Full Text Available OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência das frações de parede celular de levedura (Saccharomyces cerevisiae sobre alguns parâmetros nutricionais de ratos Wistar em crescimento. MÉTODOS: A biomassa de levedura (Saccharomyces cerevisiae, coletada sem sofrer o processo de termólise, foi recebida da usina São José, Zillo Lorenzetti (Macatuba, SP, em suspensão de, aproximadamente, (20% p/v de células. O fracionamento da parede celular da levedura foi realizado por extração diferencial, centrifugação e secagem em spray dryer. A importância como fibra da dieta foi determinada em ratos da linhagem Wistar, recém desmamados, por meio das seguintes avaliações: ganho de peso corporal, consumo de dieta (28 dias, quociente de eficiência da dieta, digestibilidade aparente da proteína, quantidade total de fezes, lipídeos e colesterol excretados nas fezes. RESULTADOS: Os animais que receberam a dieta contendo a fração glicana mais manana ganharam menos peso em relação aos demais tratamentos. A dieta com a fração manana foi a que proporcionou maior ganho de peso, seguida pela dieta padrão (AIN-P e a dieta com 10% de glicana insolúvel. Quanto ao quociente de eficiência da dieta, observou-se, ao longo dos 28 dias, que a dieta com a fração glicana mais manana foi a que apresentou os menores valores. As maiores porcentagens de digestibilidade aparente da proteína foram observadas nas dietas: padrão modificada (AIN-M, padrão (AIN-P e (M com 10% da fração manana. As quantidades de lipídeos totais e colesterol excretados nas fezes variaram bastante entre as dietas, sendo que a dieta formulada com 10% de fração manana foi a que promoveu maior excreção do colesterol. CONCLUSÃO: Ao final de 28 dias, os animais que receberam a dieta contendo 10,0% da fração glicana mais manana apresentaram o menor consumo de dieta e ganharam menos peso em relação às demais dietas. A digestibilidade aparente de todas as

 17. Chemical composition of the essential oil and hexanic fraction of Lippia and Lantana species Composição química do óleo essencial e fração hexânica de espécies de Lippia e Lantana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pâmela S. Silva

  2010-12-01

  Full Text Available A comparison between two extraction approaches of volatiles compounds from six species of Verbenaceae collected at Serra do Cipó, Minas Gerais, Brazil was done. The essential oil and hexanic fraction of leaves from two Lantana and four Lippia species collected in two different seasons were analyzed by GC/MS. Among various identified compounds from both extraction methods the majority of species showed major amounts of β-caryophyllene followed by germacrene D, bicyclogermacrene and α-pinene. Few differences were observed between the composition of essential oil and the hexanic fraction regarding the two studied genera. These results suggest that the analysis of hexanic fraction can be used, as an alternative way, to analyze the volatile compounds of the essential oil.Foi realizada a comparação entre dois métodos de extração dos compostos voláteis obtidos de seis espécies de Verbenaceae, coletadas na Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil. Os óleos essenciais e as frações hexanica obtidos das folhas de duas espécies de Lantana e quatro espécies de Lippia, coletadas em duas diferentes estações do ano, foram analisados por CG/EM. Grande número de constituintes foi identificado nas amostras oriundas dos dois métodos de extração e o componente majoritário para a maior parte das espécies foi o β-cariofileno, seguido pelo germacreno D, biciclogermacreno e α-pineno. Para os dois gêneros estudados, foram observadas pequenas diferenças na composição do óleo essencial e fração hexânica. Esses resultados sugerem que a análise da fração hexânica pode ser usada para identificar os componentes voláteis majoritários dessas espécies, além de ser uma técnica alternativa para a análise dos compostos voláteis presentes no óleo essencial, uma vez que ambos mostraram composição similar.

 18. Disfunção renal e anemia em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida versus normal Renal dysfunction and anemia in patients with heart failure with reduced versus normal ejection fraction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Humberto Villacorta

  2010-03-01

  Full Text Available FUNDAMENTO: A presença de anemia e de disfunção renal confere mau prognóstico em pacientes com insuficiência cardíaca (IC e fração de ejeção reduzida (ICFER. O impacto em pacientes com IC e fração de ejeção normal (ICFEN é pouco estudado. OBJETIVOS: Estudar a prevalência e o prognóstico da anemia e da disfunção renal (DR em pacientes com IC de acordo com o tipo de disfunção ventricular. MÉTODOS: Foram estudados prospectivamente 209 pacientes com IC crônica estável. Pacientes com fração de ejeção BACKGROUND: The presence of anemia and renal dysfunction grants a bad prognosis for patients with heart failure and reduced ejection fraction (HFREF. The impact on patients with heart failure and normal ejection fraction (HFNEF is not widely studied. OBJECTIVES: To study the prevalence and the prognosis of anemia and renal dysfunction (RD in patients with heart failure according to the type of ventricular dysfunction. METHODS: A total of 209 patients with chronic and stable heart failure were prospectively studied. Individuals with ejection fraction <50% were considered as HFREF patients. Anemia was defined, based on WHO criteria, as hemoglobin <13 g/dl for men and <12 g/dl for women. Renal function was calculated by means of the Simplified Modified Diet Renal Disease (sMDRD formula. Hospitalizations, emergency admittances and obit by cardiac causes were considered as cardiac events. RESULTS: Ninety patients had HFREF and 119 had HFNEF. The glomerular filtration rate (GFR was smaller in HFREF group (57.6 ± 66.2 versus 94.8 ± 36.6 ml/min/1.73m²; p=0.01. There was no difference in the prevalence of anemia between groups (23.3% versus 18.5%; p=0.34. Moderate to severe RD prevalence was higher in HFREF group (32.2% versus 16.8%; p=0.01. RD was the only factor associated with anemia that was independently associated with cardiac events (HR 2.52; 95%CI=1.27-5.2; p=0.01. CONCLUSION: RD was less prevalent in HFNEF, while the

 19. Perfil de fermentação e perdas na ensilagem de diferentes frações da parte aérea de quatro variedades de mandioca Fermentation profile and losses in the ensilage of different fractions of the aerial part from four cassava varieties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Álvaro Diego Soares Mota

  2011-07-01

  Full Text Available Objetivou-se com este trabalho determinar o perfil fermentativo das silagens de quatro variedades de mandioca. No estudo do pH, do nitrogênio amoniacal, dos ácidos orgânicos, do índice de recuperação de matéria seca (MS e da densidade das silagens, utilizou-se delineamento em blocos casualizados com esquema fatorial 4 × 3, com quatro repetições, sendo quatro variedades de mandioca (Amarelinha, Olho Roxo, Periquita e Sabará e três frações da parte aérea (planta inteira, sobras do plantio e terço superior. No estudo da perda de matéria seca por gases e efluentes, o esquema fatorial utilizado foi 4 × 3 × 7, com quatro repetições, composto de quatro variedades de mandioca, três frações da parte aérea e sete datas de abertura dos silos (1, 3, 5, 7, 14, 28 e 56 dias após a ensilagem. A ensilagem foi realizada em silos de laboratório confeccionados em tubos de PVC. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e, para comparação das médias, foi realizado o teste de Scott-Knott a 5% de significância. Não houve diferença significativa entre os valores de pH, ácidos orgânicos e densidade das silagens das diferentes variedades, entretanto, o pH, o nitrogênio amoniacal e a densidade das silagens das frações da parte aérea diferiram entre as variedades. O nitrogênio amoniacal das silagens também diferiu entre as variedades. Embora a forragem fresca tenha apresentado valores de matéria seca inferiores a 30%, os valores de pH foram satisfatórios. As silagens das frações terço superior e sobras do plantio têm ótima qualidade fermentativa. As silagens deste estudo apresentam baixa perda de matéria seca.The objective of this work was to determine fermentative profile of silage of four cassava varieties. In the study of pH, ammonia nitrogen, organic acid, dry matter (DM recovery index and silage densities, it was used a 4 × 3 factorial arrangement, with four repetitions, four cassava varieties

 20. Ajustes cardiorrespiratórios durante a manobra de acentuação da arritmia sinusal respiratória: influência do tempo da manobra sobre o volume minuto, fração expirada de CO2 e variabilidade da frequência cardíaca

  OpenAIRE

  Fenley, Alexandre; Silva, Leonardo da Costa; Reis, Hugo Valverde; Sampaio, Luciana Malosá; Borghi-Silva, Audrey; Reis, Michel Silva

  2016-01-01

  RESUMO A frequência cardíaca sofre variações durante o ciclo respiratório, fenômeno conhecido como arritmia sinusal respiratória. A manobra para acentuação da arritmia sinusal respiratória (M-ASR) consiste em manter ventilação educada com uma frequência respiratória de seis ciclos por minuto com relação tempo inspiração/expiração (TI:TE) de 1:1. Este estudo tem como objetivo avaliar o comportamento do volume minuto, da fração expirada de CO2 (FeCO2 infere sobre PaCO2) e do controle autonômico...

 1. Frações de carbono e nitrogênio em função da textura, do relevo e do uso do solo na microbacia do agreste em Vaca Brava (PB Carbon and nitrogen fractions as affected by texture, relief and land use in the Vaca Brava watershed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Regina da Silva Galvão

  2005-12-01

  Full Text Available A produtividade em sistemas agrícolas de subsistência ou de baixos insumos depende do fornecimento de nutrientes oriundos da mineralização da matéria orgânica do solo (MOS. Portanto, a quantidade e a qualidade da MOS são duas variáveis fundamentais relacionadas com a sustentabilidade da produção agropecuária de subsistência. O objetivo do presente trabalho foi analisar as inter-relações de usos do solo, as posições no relevo e suas texturas com os teores totais de C (Ct e N (Nt, a fração de C oxidável por KMnO4 16,5 mol L-1 (Cox e a fração de N aminoaçúcar (N amino. Esses atributos foram quantificados em 260 amostras simples de solo (0-20 cm retiradas da microbacia Vaca Brava (PB, em áreas de uso agropecuário, num sistema de amostragem com arranjo fatorial de estratos. Os teores de Ct, Nt e N amino decresceram na seqüência: pastagem > capineira > roçado. Em relação ao relevo, tanto os teores de Ct e Nt quanto suas frações apresentaram os maiores teores nas áreas de várzea, siltosas e os menores nas áreas de rampa pedimentada, mais arenosas. A redistribuição de sedimentos nas vertentes foi ocasionada por processos erosivos da camada superficial das encostas, nas quais predominam texturas finas. Em relação às classes texturais, os teores de MOS e de suas frações foram maiores (p Productivity in subsistence or low-input agriculture depends on the release of nutrients through mineralization of soil organic matter (SOM. For this reason, SOM quantity and quality are two important variables related to the sustainability of subsistence family farming. The objective of this work was to study the interrelationships among soil use, texture and relief, at basin scale, on the concentration of total soil C (Ct and N (Nt, the oxidizable C fraction with 16.5 mol L-1 KMnO4 (Cox and the amino-sugars fraction of N (Namino. These properties were quantified in 260 single soil samples (0-20 cm layer from the Vaca Brava basin

 2. Partial characterization of proteolytic activity in Giardia duodenalis purified proteins Caracterização parcial da atividade proteolítica de frações de proteínas purificadas de trofozoítos de Giardia duodenalis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erica Boarato David

  2007-12-01

  Full Text Available This report describes a preliminary characterization of proteolytic activity of proteins isolated from lysate of Giardia trophozoites of an axenic Brazilian strain. Fractions obtained by high-performance liquid chromatography (FPLC were tested in SDS-polyacrylamide gel for the protein profiles, and the proteases activity was analyzed using gelatin impregnated SDS-PAGE. The proteases characterization was based on inhibition assays employing synthetic inhibitors for cysteine (E-64, IAA, serine (PMSF, TPCK, TLCK, and elastatinal, metalo (EDTA and aspartic (pepstatin proteases. Among thirty eluted fractions, polypeptide bands were observed in eight of them, however, proteolytic activity was detected in four ones (F23, F24, F25 and F26. Protein profiles of these fractions showed a banding pattern composed by few bands distributed in the migration region of 45 to O presente estudo consiste em uma caracterização preliminar da atividade proteolítica de frações de proteínas purificadas a partir de lisados de trofozoítos de cepa isolada e axenizada no Brasil. Frações obtidas por cromatografia líquida (FPLC foram analisadas quanto ao perfil eletroforético em géis de poliacrilamida (SDS-PAGE e a atividade proteolítica foi avaliada em géis contendo gelatina como substrato. A caracterização das enzimas foi realizada a partir da análise do efeito de inibidores sintéticos de cisteína-proteases (E-64, IAA, serina-proteases (PMSF, serina e cisteína-proteases (TPCK, TLCK, elastatinal, metalo-proteases (EDTA e aspartil proteases (pepstatina sobre a degradação do substrato. Entre 30 frações eluídas, bandas de proteínas foram observadas em oito delas, entretanto, atividade proteolítica foi detectada apenas nas frações 23, 24, 25 e 26. O perfil eletroforético das proteínas revelou poucas bandas distribuídas na faixa de 45 a 18 kDa. Os zimogramas revelaram zonas de proteólise na faixa de aproximadamente 62 a 35 kDa, entretanto

 3. Une activité politique féminine conservatrice avant le droit de suffrage en France et en Italie. Sociohistoire de la politisation des femmes catholiques au sein de la Ligue patriotique des Françaises (1902-1933 et de l’Unione fra le donne cattoliche d’Italia (1909-1919.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magali Della Sudda

  2010-01-01

  Full Text Available Cette recherche historique qui croise les apports des études de genre, de la science politique et de la sociologie religieuse met en lumière la façon singulière dont les militantes d’action féminine catholique sont venues à la politique en France et en Italie durant les premières décennies du XXe siècle. Deux associations catholiques féminines de masse ont fait l’objet de cette analyse comparée : la Ligue patriotique des Françaises active de 1902 à 1933 et l’Unione fra le donne cattoliche d’I...

 4. Redistribuição entre frações e teores disponíveis de zinco em solos incubados com lodo de esgoto Zinc redistribution among soil fractions and concentration of available Zn in sewage sludge-treated soils

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josângela do Carmo Trezena de Araújo

  2005-07-01

  Full Text Available A utilização agrícola de lodo de esgoto é uma da melhores opções para a disposição final deste resíduo. Contudo, em virtude da presença de metais pesados no lodo, torna-se importante a determinação da disponibilidade e das formas nas quais estes metais se encontram em solos tratados com esse resíduo. Este trabalho objetivou estudar a redistribuição entre frações e os teores disponíveis de Zn em solos incubados com lodo de esgoto. Foram utilizadas amostras de dois solos com diferentes características químicas e físicas às quais foram adicionadas cinco doses de lodo de esgoto (equivalentes a 0; 40,5; 81; 162 e 243 Mg ha-1. Nos períodos de incubação de 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias, foram coletadas amostras para determinação do Zn disponível, extraído por DTPA, e da sua distribuição entre frações do solo. Os resultados mostraram que a adição de doses crescentes de lodo de esgoto aumentaram os teores de Zn nos solos extraídos por DTPA; entretanto, de maneira geral, estes teores não aumentaram com o decorrer do tempo de incubação. Houve diminuição da mobilidade de Zn nos solos incubados com lodo, com transferência do elemento ligado à fração matéria orgânica, em sua maior parte, para a fração residual. Para as condições estudadas, a máxima dose de Zn a ser fornecida por aplicação de lodo de esgoto pela legislação americana não promoveu teores fitotóxicos de Zn no solo.One of the best options for final disposal of sewage sludge is its use for agricultural purposes. Excessive heavy metal concentrations in sludge, however, pose a risk to the environment. It is therefore important to determine not only the availability, but also the distribution of such metals in different soil fractions as a result of sludge application. Our study aimed at evaluating both the redistribution of Zn among soil fractions and the Zn-DTPA available concentration in sludge-incubated soils. Samples of two contrasting

 5. Avaliação dos efeitos depressores centrais do extrato etanólico das folhas de Synadenium umbellatum Pax. e de suas frações em camundongos albinos Evaluation of the central depressor effects of the ethanolic extract of the leaves of Synadenium umbellatum Pax. and its fractions in Swiss mice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Borges de Oliveira

  2008-09-01

  Full Text Available O Synadenium umbellatum Pax. (Euphorbiacea é uma planta nativa da África tropical conhecida como "cola-nota", "avelós", "cancerola", "milagrosa", dentre outros. A planta é utilizada pela população brasileira como detentora de propriedades antiinflamatória, analgésica, dentre outras. Foram avaliados os efeitos depressores sobre o sistema nervoso central (SNC do extrato etanólico das folhas de Synadenium umbellatum (EES e de suas frações - hexânica (FH, clorofórmica (FC e metanol/água (FM. Vários testes foram utilizados em camundongos machos albinos (Mus musculus, dentre eles, o sono induzido por barbitúrico, campo aberto e o teste do rota-rod. O EES foi testado nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg, enquanto que a FH foi testada na dose de 10 mg/kg, a FC na dose de 20 mg/kg e a FM na dose de 25 mg/kg. O EES e as frações FH e FC, mas não a FM, apresentaram um possível efeito depressor sobre o SNC, visto que foram capazes de aumentar o tempo parado e diminuir o número de bolos fecais no campo aberto, além de potencializarem o sono induzido por barbitúrico. No teste do rota-rod, observou-se que o EES e as frações não foram capazes de causar incoordenação motora ou relaxamento muscular. Assim, conclui-se que o extrato etanólico e as frações FH e FC do Syandenium umbellatum Pax. possuem possível efeito depressor sobre o SNC.Synadenium umbellatum Pax. (Euphorbiacea is a native plant from tropical Africa known as "cola-nota", "avelós", "cancerola", "milagrosa", among others. The plant is used by Brazilian folks for having anti-inflammatory and analgesic properties, among others. It was evaluated the depressor effects over the central nervous system (CNS of the ethanolic extract of the leaves of Synadenium umbellatum (EES and its fractions - hexane (HF, chloroformic (CF and methanol/water fractions(MF. Several tests were used in Swiss mice (Mus musculus, among them, barbiturate-induced sleep, open field and rota-rod test. The

 6. EPR and DRIFT spectroscopic characterization of humic fractions during composting of sawdust and paper mill sludge Caracterização espectroscópica (RPE e DRIFT das frações húmicas durante a compostagem de lodo de fábrica de papel e serragem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Maria Branco de Freitas Maia

  2012-06-01

  Full Text Available

  The spectroscopic characteristics (DRIFT, UV-visible and EPR of humic fractions were studied during composting of sawdust and paper mill sludge. Infrared spectroscopy reveals a compost rich in hydroxyl and alkyl groups and carboxylates and carbohydrates. The alkyl fraction is abundant in the humic acids and humin. The decreasing of the E4/E6 ratio during composting indicates an enhancement of the organic chains number, with conjugated double bonds. This decreasing would correspond to a reduction of the lignin content and/or formation of porphyrins. The EPR shows that humin presents the highest concentration of free radical and the lowest intensities of the Fe3+.

  doi: 10.4336/2012.pfb.32.70.01

  The spectroscopic characteristics (DRIFT, UV-visible and EPR of As características espectroscópicas (DRIFT, UV-visível e RPE das frações húmicas foram estudadas durante a compostagem de serragem e lodo de fábrica de papel. A espectroscopia de infravermelho (DRIFT revelou um composto rico em hidroxilas, carboxilatos, alquilas e carboidratos. A fração alifática está concentrada nos ácidos húmicos e na humina. A diminuição da razão E4/E6 durante a compostagem indica um aumento de cadeias orgânicas com ligações duplas conjugadas. Esta redução corresponderia a uma diminuição do teor de lignina e/ou a formação de porfirinas. O RPE mostrou que a humina apresenta a concentração mais alta de radicais livres e a menor concentração de Fe3+ livre.

  doi: 10.4336/2012.pfb.32.70.01

 7. Hepatocellular carcinoma. Comparison between gadolinium and ironoxide enhanced MR imaging; Risonanza Magnetica epatica ed epatocarcinoma. Confronto fra risultati ottenuti con mezzo di contrasto paramagnetico (gadolinio) e superparamagnetico (particelle di ossido di ferro)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Castoldi, M.C.; Fauda, V.; Scaramuzza, D.; Vergnaghi, D. [Ospedale S. Carlo Borromeo, Milan (Italy). Servizio di Radiologia

  2000-09-01

  triggered T2-weighted TSE and T1-T2*-weighted GRE, 3)there was a low frequency of severe cirrhosis. [Italian] Scopo di questo studio e' quello di comparare prospetticamente in un gruppo di pazienti affetti da epatocarcinoma la sensibilita' della RM utilizzando mdc paramagnetici (chelati del gadolinio) e superparamagnetici (particelle di ossido di ferro). 25 pazienti epatopatici affetti da epatocarcinoma citologicamente accertato sono stati studiati a breve distanza di tempo (media: 3 giorni) con RM dinamica con bolo di gadolinio e RM dopo infusione di mdc superparamagnetico. Solo il 28% era affetto da cirrosi di grado medio-avanzato (classi B e C di Child-Pugh). Criterio di inclusione nello studio e' stata la disponibilita' di controllo clinico e di esami di diagnostica per immagini di almeno sette mesi. Le immagini ottenute sono state riviste da due radiologi che per ciascun nodulo hanno espresso un giudizio di identificabilita' con punteggio variabile fra 1 e 5 con questi criteri di riferimento: 1, certamente o quasi certamente assente; 2, forse presente; 3, probabilmente presente; 4, sicuramente presente; 5, sicuramente presente con ottimo contrasto lesione/fegato o con buon contrasto lesione/fegato ed evidenziazione di caratteristiche morfologiche (presenza di capsula intatta, di setti intranodulari, di estrinsecazione extracapsulare) utili per guidare la terapia locoregionale. Considerata la scala di attribuzione dei livelli di identificabilita', e' stato dato un valore diagnostico positivo al punteggio 3 o superiore. I due esami di RM con diverso mdc hanno permesso l'evidenziazione di 44 noduli. Dei 12 noduli dimostrati da un unico mdc, 8 (di cui 7 visibili dopo mdc superparamagnetico) avevano diametro inferiore a un cm. Considerata la totalita' dei noduli dimostrati dagli esami TSE e GE, la percentuale di identificazione della RM con mdc ferrosi e con gadolinio e' stata rispettivamente 97,7 e 75%. Dopo mdc ferrosi in

 8. Fra kabinettskrigen til den totale krigen: Clausewitz-tolkninger fra Moltke til Aron

  OpenAIRE

  Hobson, Rolf

  1994-01-01

  Teoriene til Carl von Clausewitz, den preussiske krigsfilosofen har vært gjenstand for mange forskjellige tolkninger over de siste 150 årene. De omfattes fortsatt med stor interesse, og det må vel kunne sies at hans innflytelse er større i dag enn noensinne. Denne studien er en oversikt over noen av de viktigste tolkningene av Clausewitz’ hovedverk, Om krigen. Den forsøker å analysere årsakene til at de kunne oppstå, og de historiske virkningene de har fått, Dette skjer innenfor en bred forto...

 9. Soil fertility, organic carbon and fractions of the organic matter at different distances from eucalyptus stumps Fertilidade do solo, carbono orgânico e frações da matéria orgânica em diferentes distâncias da cepa de eucalipto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geraldo Erli Faria

  2009-06-01

  fractions of soil organic matter in the topsoil layer reflect the deposition and maintenance of forest residues on the soil surface, mainly after forest harvest.O conhecimento das variações vertical, horizontal e temporal de características químicas do solo sob cepas remanescentes de eucalipto é de fundamental importância para o manejo de cultivos subsequentes. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de cepas remanescentes de eucalipto (CRE na variabilidade espacial de características químicas em um Argissolo Amarelo distrófico típico localizado na região litorânea do Espírito Santo. Para isso, foram selecionadas CRE com 31 e 54 meses de idade, em duas áreas experimentais com características semelhantes, a fim de avaliar os efeitos da decomposição delas sobre características químicas do solo. Dessa forma, amostras de solo foram coletadas ao redor dessas CRE e nas distâncias de 30, 60, 90, 120 e 150 cm, nas camadas de 0-10, 10-20 e 20-40 cm de profundidade, na direção da linha das CRE, as quais se situavam na entrelinha de povoamentos de eucalipto de mesma idade, cultivados no espaçamento de 3 x 3 m. O procedimento de amostragem de solo foi realizado em cinco parcelas de 900 m² . As amostras de solo foram analisadas para: pH em água, P e K disponíveis (Mehlich-1, Al, Ca e Mg trocáveis, C orgânico total (COT e teores de C nas substâncias húmicas (SH e na fração leve livre. Os resultados obtidos indicaram variação nos valores de pH e nos teores de P, K, Ca2+, Mg2+ e Al3+ à medida que se afastou das CRE aos 31 e 54 meses, entre as camadas de solo amostradas. Os maiores valores de pH, P, K, Ca2+ e Mg2+ foram constatados na camada superficial do solo, e os menores, para Al3+ . Os teores de C orgânico das diversas frações da matéria orgânica do solo decresceram à medida que se afastou das CRE aos 31 e 54 meses, nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, indicando que a ciclagem de raízes (e tocos e a rizodeposição contribuem

 10. Frações de fósforo em solo adubado com fosfatos em diferentes modos de aplicação e cultivado com milho Phosphorus fractions in soil cultivated with corn as affected by different phosphates and application methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Zilton Lopes Santos

  2008-04-01

  Full Text Available O histórico de uso e o manejo da adubação influenciam a capacidade de suprimento de P pelo solo. Neste trabalho, foram avaliadas as frações de P num Argissolo Vermelho da região do Cerrado, adubado com fosfatos de reatividade distinta, em diferentes modos de aplicação e cultivado com milho durante três safras. A área, que já havia sido adubada em épocas passadas, estava coberta por braquiária. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com quatro repetições, num esquema fatorial 4 x 3 + 1, envolvendo quatro fontes de P, na quantidade de 180 kg ha-1 de P2O5 (superfosfato triplo, termofosfato magnesiano, fosfato natural reativo de Arad e fosfato natural de Araxá, três formas de aplicação (a lanço em área total no primeiro ano, localizada no sulco de plantio no primeiro ano e parcelada anualmente no sulco e uma testemunha (sem P como tratamento adicional. O P foi fornecido considerando-se os teores totais do nutriente nas fontes. Após três cultivos de milho, foram retiradas amostras de solo na profundidade de 0-20 cm para o fracionamento do P. A interação entre fontes e modos de aplicação de P interfere nas frações do nutriente no solo no final do cultivo de milho. De modo geral, o parcelamento da adubação condiciona maior teor do nutriente nas frações inorgânica (todas as fontes e orgânica (fontes mais reativas. O fato de a área ter sido anteriormente adubada e ocupada por braquiária influenciou os efeitos dos tratamentos, pois a produção de milho foi relativamente elevada onde não houve aplicação de P. Houve evidências da participação de frações consideradas pouco lábeis no suprimento de P para o milho, em função da diminuição dessas frações no solo.The land use history and management of fertilization influence the soil phosphorus supply capacity. In this study, the P fractions in a Red Argisol (Ultissol of the cerrado region were evaluated under different application methods and

 11. Alterações ultraestruturais em larvas de Aedes aegypti submetidas ao diterpeno labdano, isolado de Copaifera reticulata (Leguminosae, e à uma fração rica em taninos de Magonia pubescens (Sapindaceae Ultrastructural alterations in larvae of Aedes aegypti subject to labdane diterpene isolated from Copaifera reticulata (Leguminosae and a fraction enriched with tannins of Magonia pubescens (Sapindaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cleyde Ferreira Barreto Valotto

  2011-04-01

  Full Text Available INTRODUÇÃO: Dengue é um importante problema de saúde pública, em vários países, e tem como principal vetor o Aedes aegypti, mosquito mais adaptado às áreas urbanizadas. Apresenta-se, pela primeira vez, as alterações ultraestruturais em larvas de 3º estádio, desse mosquito, causadas pelos larvicidas naturais, um diterpeno labdano, extraído de Copaifera reticulata, e uma fração rica em taninos catéquicos, extraída de Magonia pubescens, evidenciando o mecanismo de ação dessas substâncias. MÉTODOS: Os experimentos foram realizados com larvas de 3º estádio em solução de 0,9ppm, do diterpeno (3-β-acetoxylabdan-8(17-13-dien-15-óico e de 3,7ppm, da fração majoritária de tanino catéquico de massa molecular 864Da. Obtiveram-se as substâncias através de fracionamentos cromatográficos sucessivos, identificadas por ressonância magnética nuclear de hidrogênio e espectrometria de massas. As larvas que atingiram estado letárgico foram coletadas e dissecadas e seus tubos digestórios fixados, desidratados, emblocados e polimerizados. Cortes ultrafinos foram feitos e contrastados com acetato de uranila 3% e citrato de chumbo, posteriormente, levados ao microscópio eletrônico. RESULTADOS: As principais alterações ultraestruturais provocadas pelos diterpeno e tanino sobre larvas de Aedes aegypti foram vacuolização citoplasmática, desorganização e degeneração celular, mudança estrutural dos microvilos e deslocamento das células da lâmina basal. CONCLUSÕES: O diterpeno e a fração rica em taninos catéquicos provocaram a morte das larvas de Aedes aegypti através da destruição celular no intestino médio.INTRODUCTION: Dengue is an important public health problem in many countries and its main vector Aedes aegypti, is the mosquito most adapted to urban areas. For the first time, the mechanism of action of labdane diterpenoid extracted from Copaifera reticulata and the fraction enriched of catechin tannins

 12. Labile and stable fractions of soil organic matter under management systems and native cerrado Frações lábeis e estáveis da matéria orgânica do solo sob sistemas de manejo e cerrado nativo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cícero Célio de Figueiredo

  2010-06-01

  Full Text Available Soil organic matter can be analyzed on the basis of the different fractions. Changes in the levels of organic matter, caused by land use, can be better understood by alterations in the different compartments. The aim of this study was to evaluate the effect of different management systems on the labile and stable organic matter of a dystrophic Red Latosol (Oxisol. The following properties were determined: total organic C and total N (TOC and TN, particulate organic C and particulate N (POC and PN, organic C and N mineral-associated (MOC and NM and particulate organic C associated with aggregate classes (POCA. Eight treatments were used: seven with soil management systems and one with native Cerrado as a reference. The experiment was designed to study the dynamics of systems of tillage and crop rotation, alternating in time and space. The experimental design was a randomized block design with three replications. The soil samples were collected from five depths: 0-5, 5-10, 10-20, 20-30 and 30-40 cm. Changes in organic C by land use occurred mainly in the fraction of particulate organic matter (> 53 mm. Proper management of grazing promoted increased levels of particulate organic matter by association with larger aggregates (2-8 mm, demonstrating the importance of the formation of this aggregate class for C protection in pasture.A matéria orgânica do solo pode ser estudada por meio de suas diferentes frações. Alterações dos teores de matéria orgânica, ocasionadas pelo uso do solo, podem ser mais bem compreendidas pelas mudanças nos seus diferentes compartimentos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes sistemas de manejo nas frações lábeis e estáveis da matéria orgânica de um Latossolo Vermelho distrófico. Foram determinados: o carbono orgânico e o N total do solo (COT e NT; o C e o N da matéria orgânica particulada (COP e NP; o C e o N orgânicos associados a minerais (COM e NM; e o C orgânico particulado

 13. Degradação ruminal da fração fibra de silagens de milho sem espigas com cana-de-açúcar e bagaço de mandioca = Fiber fraction ruminal degradation of corn silage without spikes with sugar cane and manioc pulp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Elias Traad da Silva

  2006-10-01

  Full Text Available Avaliou-se a degradação ruminal da fibra em detergente neutro (FDN e em detergente ácido (FDA de silagens de milho sem espigas (SMSE com cana -de-açúcar (CA e bagaço seco de mandioca (BSM, comparadas com a silagem de milho com espigas (SMCE. Os alimentos foram ensilados com (CI e sem inoculante (SI - Lactobacillus plantarum e L. paracasei ssp. paracasei. Estudaram-se: as frações solúvel (A, potencialmente degradável (B e não-degradável (C; a taxa de degradação da fração B (c; a degradabilidade efetiva (DE e potencial (DP. Os tratamentos foram: T1 (SMSE + 20% CA-SI; T2 (SMSE + 20% CA-CI; T3 (SMSE + 35% CA-SI; T4 (SMSE + 35% CA-CI; T5 (SMSE+ 20% BSM-SI; T6 (SMSE + 20% BSM-CI; T7 (SMSE + 35% BSM-SI; T8 (SMSE + 35% BSM-CI; T9 (SMCE-SI e T10 (SMCE-CI. Médias foram comparadas em um delineamento inteiramente casualisado. As mai ores (p0,05 para a fração C da FDA dos tratamentos T3 (C = 20,7%, T4 (C = 22,6%, T9 (C = 22,7% e T10 (C = 24,0%. Os resultados indicam que há possibilidade para a inclusão do BSM no lugar das espigas de milho verde para a produção de silagem até o nível de 35%.This study aimed to evaluate the ruminal degradation of corn silages without spikes (CSWS, with addit ion of sugar cane (SC and dry manioc pulp (DMW, compared to corn silage (CS. The feeds were ensiled with (WI and without (IF inoculants - Lactobacillus plantarum and L. paracasei ssp. paracasei. The following fractionswere studied: water soluble (A, potentially degradable (B, non degradable (C, fraction B degradable ratio (c; effective (ED and potential (PD degradability. The treatments evaluated were: T1 (CSWS + 20% SC -IF; T2 (CSWS + 20% SC-WI; T3 (CSWS + 35% SC-IF; T4 (CSWS + 35% SC -WI; T5 (CSWS + 20% DMW-IF; T6 (CSWS + 20% DMW-WI; T7 (CSWS + 35% DMW -IF; T8 (CSWS + 35% DMW-WI; T9 (CS-WI and T10 (CS-IF. The average differences were compared on a completely randomized model. Higher (p0.05 were observed between ADF C fraction for T3 (C=20.7%, T4

 14. Análise tecidual e celular das brânquias de Oreochromis niloticus L. tratadas com extrato etanólico bruto e frações das folhas da pitanga (Eugenia uniflora L. - Myrtaceae Tissue and cell analysis of Oreochromis niloticus L. gill treated with crude ethanol extract and fractions from pitanga (Eugenia uniflora L. leaves Myrtaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T.S. Fiuza

  2011-01-01

  Full Text Available Eugenia uniflora L. (Myrtaceae é uma planta que ocorre no bioma Cerrado e é utilizada popularmente no tratamento de diarréias, inflamações, hiperglicemia e hipertensão. Estudos prévios revelaram atividade antimicrobiana da E. uniflora in vitro. Tendo em vista o uso popular, este trabalho objetivou avaliar as possíveis atividades celulares e teciduais sistêmicas do extrato bruto e das frações das folhas dessa planta em brânquias de Oreochromis niloticus L. (tilápia nilótica. Para isso, o extrato etanólico e as frações das folhas dessa planta foram administrados no peixe, por via oral, adicionadas à ração. Após um período de 24 horas, os peixes foram sacrificados e o segundo arco branquial de cada peixe foi dissecado, fixado em formalina neutra, desidratado, incluído em parafina e cortado. Nas análises histológicas, utilizaram-se tricômico de Masson e hematoxilina e eosina (HE. Pelas análises qualitativas na microscopia de luz, concluiu-se que o extrato etanólico bruto e as frações das folhas da E. uniflora apresentaram efeito sistêmico nas tilápias nilóticas atingindo as brânquias. As ações tóxicas como destacamento e descamação do epitélio respiratório e hiperplasia das células do epitélio interlamelar, foram mais pronunciadas nas tilápias que ingeriram maiores concentrações. Este trabalho colaborou para identificar o efeito vasodilatador dessa planta, e contribuiu para estabelecer a tilápia nilótica como sistema-modelo para testes com princípios ativos de plantas. Espera-se, com esses testes, viabilizar o uso de plantas como medicamentos para tratamentos de peixes, a manutenção da saúde de animais em cultivo intensivo e extensivo, a partir do qual se possibilite emprego alternativo aos medicamentos sintéticos.Eugenia uniflora L. (Myrtaceae is a plant found in the Cerrado biome and traditionally used in the treatment of diarrheas, inflammations, hyperglycemia and hypertension. Previous studies

 15. Incidência de ocratoxina A em diferentes frações do café (Coffea arabica L.: bóia, mistura e varrição após secagem em terreiros de terra, asfalto e cimento Incidence of ochratoxin A in fraction diferents coffee beans (Coffea Arabica L: "boia", mixes and "varrição"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luís Roberto Batista

  2007-06-01

  Full Text Available A incidência de ocratoxina A foi estudada em café mistura, bóia e varrição secas em três tipos de terreiro: terra, cimento e asfalto. Foram analisadas 238 amostras coletadas em 11 municípios da região sul do Estado de Minas Gerais, sendo 35 bóia, 97 - mistura e 106 varrição. Das amostras analisadas, em 40% não foi detectada a presença de ocratoxina A, em 31%, foram detectadas a presença de ocratoxina A em níveis que variaram de 0,1 a 5,0 µg/Kg de café. Estes resultados demonstram que 169 amostras (71% analisadas estariam dentro dos limites em estudo da Legislação Européia que regulamenta a concentração máxima de ocratoxina A em grãos de café torrado. As espécies de Aspergillus identificadas como produtoras de ocratoxina A foram Aspergillus ochraceus, A. sclerotiorum e A. sulphureus. Os níveis de contaminação de ocratoxina A em grãos de café foram maiores na fração varrição e nas frações bóia e mistura, secas em terreiro de terra. Os resultados deste estudo concluem que o terreiro de terra aumenta o risco de contaminação com ocratoxina A em grãos de café. A fração varrição devido aos riscos de exposição a ocratoxina A, deve ser reduzida através da adoção de boas práticas agrícolas e não ser utilizada para fins de consumo humano e animal.The ochratoxin incidence was studied in coffee it mixes, it "bóia" and "varrição" dry in three yard types: earth, cement and asphalt. 238 samples were analyzed collected in 11 municipal districts of the south of Minas Gerais state, being 35 "bóia", 97 - it mixes and 106 varrição. Of the analyzed samples, in 40% the ochratoxin A presence it was not detected, in 74 samples, 31%, ochratoxin A presence were detected the in levels that varied from 0,1 to 5,0 µg/Kg of coffee beans. These results demonstrate that in 169 samples (71% analyzed they would be inside of the limits in study of the European Legislation that regulates the maximum concentration of

 16. Biodigestão anaeróbia de dejetos de suínos com e sem separação da fração sólida em diferentes tempos de retenção hidráulica Anaerobic biodigestion of swine manure with and without separation of the solid fraction in different hydraulic retention times

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco A. P. Orrico Júnior

  2009-09-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar o processo de biodigestão anaeróbia utilizando dejetos de suínos, com e sem separação da fração sólida, considerando-se diferentes tempos de retenção hidráulica. Para tanto, foram utilizados biodigestores tubulares semicontínuos abastecidos com água residuária de suinocultura, com e sem separação da fração sólida (CSFS e SSFS, respectivamente, manejados com tempos de retenção hidráulica (TRH iguais a 36; 29; 22 e 15 dias. A eficiência dos tratamentos foi avaliada pela redução dos números mais prováveis de coliformes totais e fecais, teores de fibra em detergentes neutro e ácido, demandas química e bioquímica de oxigênio e dos potenciais de produção de biogás e metano. A qualidade do biofertilizante foi avaliada quanto aos teores de macro e micronutrientes. A separação da fração sólida acarretou decréscimo nos teores de fibra dos afluentes, o que contribuiu para o aumento da eficiência da produção de metano. Foram observados valores de 0,47 e 0,75 m³ CH4 kg-1 SV adicionado para os afluentes SSFS e CSFS, respectivamente, no TRH de 15 dias. Com o aumento do TRH, houve acréscimo médio de 50% no potencial de produção de metano kg-1 de SV adicionado. Não foram observadas diferenças significativas nas reduções de coliformes fecais e totais, sendo a maior redução de 3,6 10(9 para 3,6 10² NMP 100 mL-1 para o TRH de 36 dias CSFS.This work aimed to evaluate the anaerobic biodigestion process by using swine manure with and without separation of the solid fraction and considering different hydraulic retention times. For such purpose semi continual plug flow biodigestors were used, with residual water from a pig farm with and without separation of the solid fraction, managed with 36; 29; 22 e 15 days of hydraulic retention. Efficiency of the treatments was evaluated by the reduction of the most probable number of total and fecal coliforms, fiber content, chemical and

 17. Resposta inflamatória causada pelas frações do adesivo de gelatina-resorcina e formaldeído (Colagel® em camundongos Inflammatory reaction caused by the fractions of the adhesive composed of gelatin resorcine and formaldehyde (Colagel ® in mice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andressa Gianotti Campos

  2000-10-01

  Full Text Available Diante de relatos de intensa reação inflamatória após a aplicação cirúrgica do adesivo biológico COLAGEL® ª em tecidos orgânicos, realizou-se a aplicação isolada das frações do adesivo (gelatina-resorcina, formaldeído, cola polimerizada no local e cola polimerizada imediatamente antes da aplicação em grupos distintos de camundongos, com o objetivo de identificar a fração responsável por tal processo. Através da avaliação dos cortes histológicos, notou-se que os grupos que receberam apenas o formaldeído e a cola polimerizada in situ foram dotados de alto grau de infiltrado inflamatório, com dissociação de fibras musculares e necrose tecidual. O grupo que recebeu apenas a gelatina-resorcina revelou discreta infiltração polimorfonuclear, o mesmo ocorrendo com o uso da cola previamente polimerizada, o que permitiu concluir que a fração do COLAGEL® responsável pela grande reação inflamatória foi o polimerizante formaldeído, e que o modo mais conveniente de utilização do produto seria sua prévia polimerização.The use of glue for biological purposes has been under study for a long time, an example is the adhesive composed of gelatin-resorcine and formaldehyde (COLAGEL®. The inflammatory reaction produced by the application of the adhesive on organic tissues encouraged the search for the component of the glue responsible for this reaction. Thus, the application of several fractions of the referred adhesive (gelatin-resorcine, formaldehyde, polymerized glue in situ and polymerized glue before the application was accomplished in different groups of mice in the following periods: 2, 10, 30 and 60 days after surgery. Through the evaluation of histological sections, it was observed that all the groups presented, with different degrees of intensity, inflammatory polimorfonuclear infiltrate with a predominance of neutrophils. The group which received only the formaldehyde was the one that expressed a greater tissue

 18. Attributable fraction of work accidents related to occupational noise exposure in a Southeastern city of Brazil Fração atribuível de acidentes do trabalho decorrentes da exposição ao ruído ocupacional em cidade do Sudeste do Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriano Dias

  2007-07-01

  Full Text Available Noise is the most frequent type of occupational exposure and can lead to both auditory and extra-auditory dysfunction as well as increasing the risk of work accidents. The purpose of this study was to estimate the attributable fraction of work accidents related to occupational noise exposure in a medium-sized city in Southeast Brazil. In this hospital-based case-control study, including 600 cases and 822 controls, the odds ratio of work accidents (controlled for several covariables was obtained classifying occupational noise exposure into four levels and determining the prevalence at each level. Based on these data, the calculated attributable fraction was 0.3041 (95%CI: 0.2341-0.3676, i.e., 30% of work accidents in the study area were statistically associated with occupational noise exposure. The authors discuss the causes of this association and the implications for the prevention of work accidents.O ruído é o mais freqüente dos agentes de exposição ocupacional. Pode proporcionar o desenvolvimento de disfunções auditivas e extra-auditivas, bem como o aumento do risco para acidentes do trabalho. O objetivo deste estudo foi estimar a fração de acidentes do trabalho atribuível à exposição ocupacional ao ruído, ocorridos em uma cidade de porte médio localizada no Sudeste do Brasil. A partir de um estudo caso-controle de base hospitalar, com 600 casos e 822 controles, obtiveram-se os odds ratio de acidentes do trabalho controlados para diversas covariáveis, relacionando trabalhadores expostos ao ruído em quatro níveis, bem como da prevalência destas exposições. Com estes resultados, estimou-se a fração atribuível como 0,3041 (IC95%: 0,2341-0,3676, o que equivale a dizer que mais de 30% dos acidentes do trabalho ocorridos nesta localidade são estatisticamente associados à exposição ocupacional ao ruído. Discute-se a causalidade dessa relação e suas implicações para a prevenção dos acidentes do trabalho.

 19. Transformations in occluded light fraction organic matter in a clayey oxisol: evidence from 13C-CPMAS-NMR and delta13C Signature Transformações na fração leve oclusa da matéria orgânica em um Latossolo argiloso: evidência a partir do 13C-RMN-PCAMR e abundância natural de 13C

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Roscoe

  2004-10-01

  Full Text Available We hypothesised that, during occlusion inside granular aggregates of oxide-rich soils, the light fraction organic matter would undergo a strong process of decomposition, either due to the slow process of aggregate formation and stabilisation or due to digestion in the macro- and meso-fauna guts. This process would favour the accumulation of recalcitrant materials inside aggregates. The aim of this study was to compare the dynamics and the chemical composition of free and occluded light fraction organic matter in a natural cerrado vegetation (woodland savannah and a nearby pasture (Brachiaria spp. to elucidate the transformations during occlusion of light fraction in aggregates of a clayey Oxisol. Nuclear Magnetic Resonance of the 13C, with Cross Polarisation and Magic Angle Spinning (13C-CPMAS-NMR, and 13C/12C isotopic ratio were combined to study organic matter composition and changes in carbon dynamics, respectively. The occluded light fraction had a slower turnover than the free light fraction and the heavy fraction. Organic matter in the occluded fraction also showed a higher degree of decomposition. The results confirm that processes of soil organic matter occlusion in the typical "very fine strong granular" structure of the studied oxide-rich soil led to an intense transformation, selectively preserving stable organic matter. The small amount of organic material stored as occluded light faction, as well as its stability, suggests that this is not an important or manageable sink for sequestration of atmospheric CO2.O presente estudo tomou, como referência, a hipótese de que, durante a oclusão dentro de agregados granulares de solos ricos em óxidos, a fração leve da matéria orgânica do solo passa por um intenso processo de decomposição, decorrente do lento processo de formação desses agregados ou da digestão no trato digestivo da meso e macrofauna. O objetivo deste trabalho foi comparar a dinâmica e a composição química das

 20. Composição química do óleo essencial e avaliação da atividade antimicrobiana do óleo essencial, extrato etanólico bruto e frações das folhas de Spiranthera odoratissima A. St.-Hil Chemical composition of the essential oil and evaluation of the antimicrobial activity of essential oil, crude ethanol extract and fractions of Spiranthera odoratissima A. St.-Hil. leaves

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.A. Chaibub

  2013-01-01

  Full Text Available A Spiranthera odoratissima A. St.-Hil (manacá é utilizada popularmente como depurativo do sangue, nas afecções renais e hepáticas (chá das folhas para dores musculares, de estômago, de cabeça, e disfunções hepáticas (chá das raízes. O objetivo desse trabalho foi avaliar a composição química do óleo essencial e a atividade antimicrobiana do óleo essencial, do extrato etanólico bruto e frações obtidos das folhas de S. odoratissima contra bactérias Gram positivas e negativas, e Candida albicans. O extrato bruto das folhas foi obtido por maceração seguido de concentração em rotaevaporador e as frações por partição em coluna filtrante. O pó das folhas foi submetido à hidrodestilação em aparelho de Clevenger e o óleo essencial obtido foi analisado por CG/EM. A atividade antimicrobiana foi avaliada pelo método da diluição em ágar para determinar a concentração inibitória mínima (CIM. Os constituintes majoritários do óleo essencial foram β-cariofileno (20,64%, γ-muuroleno (17,70%, biciclogermacreno (14,73%, e δ-cadineno (13,40%. No estudo da atividade antimicrobiana de S. odoratissima, os principais resultados foram obtidos contra Staphylococus epidermidis (extrato etanólico bruto, CIM de 0,098 mg/mL, C. albicans (fração hexano, CIM de 0,049 mg/mL, Bacillus cereus (diclorometano, CIM de 0,098 mg/mL, Micrococcus roseus (fração acetato de etila, CIM 0,049 mg/mL, e M. roseus, Micrococus luteus, B. cereus e C. albicans (fração metanol, CIM de 0,391 mg/mL.Spiranthera odoratissima ("manacá" has been popularly used as a blood cleanser, for liver and kidney diseases (tea from the leaves, as well as for muscle and stomach pains, headache and liver disorders (tea from the roots. The aim of this study was to evaluate the chemical composition of the essential oil and the antimicrobial activity of essential oil, crude ethanol extract and fractions of S. odoratissima leaves against Gram-positive and negative

 1. Métodos de concentração de minerais 2:1 secundários na fração argila visando sua identificação por difratometria de raios x Methods for concentrating secondary 2:1 minerals in the clay fraction for subsequent identification by x-ray difractometry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vander de Freitas Melo

  2009-06-01

  Full Text Available Além dos baixos teores normalmente encontrados na fração argila dos solos sob clima tropical e subtropical, o tamanho reduzido e a baixa cristalinidade dos minerais 2:1 secundários dificultam sua identificação por difratometria de raios X (DRX. Este estudo objetivou avaliar métodos químicos e físico de concentração de minerais 2:1 secundários na fração argila para facilitar a identificação por DRX, incluindo a natureza dos minerais quanto ao local de formação de cargas permanentes (lâmina tetraedral ou octaedral. Coletaram-se amostras de dois Cambissolos originados de argilito da Formação Guabirotuba na Bacia Sedimentar de Curitiba (PR: horizontes A, Bi, C1 (1,2 a 1,5 m, C2 (2,2 a 2,5 m, C3 (3,2 a 3,5 m e C4 (4,2 a 4,5 m. Após remoção da matéria orgânica e dispersão da terra fina seca ao ar, a fração argila foi submetida a tratamentos sequenciais com ditionito-citratobicarbonato (DCB (amostra desferrificada - remoção de óxidos de Fe pedogenéticos e com soluções de NaOH a quente, em diferentes concentrações (0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,5; 4,0; 4,5 e 5,0 mol L-1, para extração de gibbsita e caulinita, em diferentes graus. A fração argila desferrificada também foi submetida à separação física (centrifugação em argila grossa (0,2 a 2 m e fina (Besides the typically low levels of secondary 2:1 minerals found in the clay fraction of soils in tropical and subtropical climates, the small mineral size and low crystallinity make their analyses by X-ray difractometry (XRD difficult. This study aimed to evaluate physical and chemical methods for concentrating secondary 2:1 minerals in the clay fraction to facilitate their identification by XRD. Also, it was sought to analyze the nature of the minerals regarding the sites of origin of permanent charges (tetrahedral or octahedral sheets. Samples were collected in two Cambisols originated from argillite of the Guabirotuba formation in the sedimentary basin of Curitiba

 2. Long-term effect of no-tillage on soil organic matter fractions in rainfed Aragon (NE Spain Efecto a largo plazo del no laboreo sobre fracciones de materia orgánica del suelo en agrosistemas de secano en Aragón (NE España Efeito a longo prazo do plantio direto em frações de matéria orgânica do solo no sequeiro de Aragon (NE Espanha

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nuria Blanco-Moure

  2011-11-01

  Full Text Available

  This paper assesses the long-term effect of no-tillage (NT on soil organic carbon (OC content and its distribution among different organic matter fractions in rainfed agrosystems of Aragón (NE Spain. Adjacent fields of NT, conventional tillage (CT and natural soils (NAT were compared in three different cereal production areas. In the soil surface, the higher OC content found in the NAT soils was due to the particulate organic matter. In the case of agricultural soils, in general, the fractions responsible for the OC increase under NT were the fine particulate organic matter and the mineral-associated organic matter occluded within stable microaggregates.

  En este trabajo se evalúa el efecto a largo plazo del no laboreo (NT en el contenido de carbono orgánico del suelo (OC y su distribución en diferentes fracciones de materia orgánica en agrosistemas de secano en Aragón (NE España. En tres diferentes zonas cerealistas se compararon campos adyacentes de NT, laboreo tradicional (CT y suelo natural (NAT. En la superficie del suelo, el mayor contenido en CO encontrado en los suelos NAT se debió a la materia orgánica particulada. En el caso de los suelos agrícolas las fracciones responsables del incremento de OC en NL fueron, en general, la materia orgánica particulada fina y la fracción organo-mineral de los microagregados estables.

  Este trabalho avalia o efeito a longo prazo do plantio direto (NT no conteúdo de carbono orgânico no solo (OC e a sua distribuição em diferentes frações da matéria orgânica em sistemas agrícolas de sequeiro em Aragon (NE Espanha. Campos adjacentes do NT, plantio convencional (CT e solos naturais (NAT foram comparados em três diferentes áreas de produção de cereais. Na superfície do solo, o maior teor de OC encontrado nos solos NAT deveu-se à matéria orgânica particulada. No caso dos solos agr

 3. Crescimento, acúmulo de fósforo e frações fosfatadas em mudas de sete espécies arbóreas nativas Growth, phosphorus accumulation and p fractions in seedlings of seven native tree species

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Zilton Lopes Santos

  2008-10-01

  Full Text Available Este trabalho objetivou comparar o crescimento, a absorção de fósforo (P e a distribuição das frações fosfatadas em mudas de sete espécies florestais classificadas como: pioneiras [aroeira (Lithraea molleoides, aroeirinha (Shcinus terebinthifolius, sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia, sesbânia (Sesbania virgata] ou clímax [jatobá (Hymenaea courbaril, guanandi (Calophyllum brasiliensis e óleo-bálsamo (Myroxylon peruiferum]. As plantas foram cultivadas com cinco doses de P (0, 100, 250, 500 e 800 mg dm-3 de P em casa de vegetação. Aos 90 dias, as plantas foram colhidas, determinando-se a produção de matéria seca e o conteúdo de P da parte aérea e as frações de P total, P inorgânico e P orgânico presentes nas folhas. As espécies apresentaram grande variação no comportamento diante da adubação fosfatada. De modo geral, as espécies pioneiras foram mais eficientes em produzir matéria seca da parte aérea e na absorção de P do que as climácicas. Entre as espécies pioneiras, a aroeira apresentou produção de massa estreitamente relacionada ao acúmulo de P, e as proporções de fósforo inorgânico e orgânico permanecem inalteradas com o aumento da disponibilidade do nutriente. O crescimento de aroeirinha, sesbânia e jatobá não acompanhou a absorção do nutriente que é acumulado na forma de fósforo inorgânico na primeira e fósforo orgânico nas últimas. As espécies clímácicas guanandi e óleo-bálsamo apresentaram maior presença de fósforo orgânico, porém a absorção do nutriente e o crescimento das plantas sofreram pouca interferência da adubação fosfatada.This work aimed to compare growth, phosphorus (P uptake and distribution of P-fractions in seedlings of seven tree species classified as pioneers (Lithraea molleoides, Shcinus terebinthifolius, Mimosa caesalpiniaefolia, Sesbania virgata or climaxes (Hymenaea courbaril, Calophyllum brasiliensis, Myroxylon peruiferum and cultivated under five doses

 4. Hidrólise enzimática de fibras de cotilédones de soja e caracterização das frações sólidas e solúveis Enzymatic hydrolyses of fibers from soy cotyledons and characterization of solid and soluble fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neusa Fátima Seibel

  2009-10-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi determinar as melhores condições de hidrólise enzimática de fibras alimentares de cotilédones de soja, original (FAO e micronizada (FAM, e caracterizar os hidrolisados sólidos e solúveis. As amostras foram hidrolisadas com carboidrase (200 µL g-1, durante 12 horas, a 30ºC ou com protease (150 µL g-1, durante 5 horas, a 55ºC. A fração sólida das amostras tratadas com carboidrase teve redução de 73% dos carboidratos e de 50% dos ácidos urônicos iniciais; houve aumento da concentração de proteínas e aumento da solubilidade e volume de intumescimento comparado com o material não hidrolisado. Proteínas de reserva da soja - beta-conglicinina e glicinina - foram extraídas das fibras alimentares não hidrolisadas e identificadas por eletroforese. A protease solubilizou 54% do total de proteínas das amostras e formou peptídeos com peso molecular menor que 10 KDa e uma banda de peso molecular próximo aos 25 KDa, provavelmente glicoproteína de parede celular, e deixou uma fração sólida com 76% de fibras alimentares totais. A microscopia eletrônica de varredura mostrou alterações físicas para a FAO hidrolisada com protease, com superfície mais porosa do que a FAM. O tratamento enzimático foi efetivo em alterar a composição química e estrutural das fibras, dando novas perspectivas para aplicações tecnológicas.The objective of this work was to determine the best enzymatic hydrolysis conditions for dietary fiber from soybean cotyledons, original (ODF and milled (MDF, and to characterize the solid and soluble hydrolytes. The samples were hydrolyzed with carbohydrase (200 µL g-1 for 12 hours, at 30ºC or protease (150 µL g-1 for 5 hours, at 55ºC. The solid fraction of the samples treated with carbohydrase had a reduction of 73% for the carbohydrates and of 50% for the uronic acids of the initial material; there was an increase in protein concentration and in solubility and swelling

 5. Estoque e frações da matéria orgânica de Latossolo cultivado com cafeeiro em diferentes espaçamentos de plantio Storage and fractions of organic matter of an Oxisol under coffee plantations with different plant spacings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Otacílio José Passos Rangel

  2007-12-01

  Full Text Available Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de espaçamentos de plantio do cafeeiro sobre os estoques de carbono e nitrogênio e sobre os teores e distribuição de C em frações da matéria orgânica de um Latossolo Vermelho distroférrico típico. Foi avaliado um experimento conduzido durante 11 anos na Fazenda Experimental da EPAMIG, em Machado (MG, cujos tratamentos consistiram da combinação de quatro espaçamentos entre linhas (2,0, 2,5, 3,0 e 3,5 m com três espaçamentos entre plantas (0,5, 0,75 e 1,0 m de cafeeiro. Uma área sob mata nativa próxima ao experimento foi utilizada como referência. Para avaliação dos estoques de C orgânico (CO e N total (NT e realização do fracionamento físico-densimétrico da matéria orgânica, as amostras de solo foram coletadas na entrelinha (EL e na projeção da copa (PC do cafeeiro. Os estoques de CO e os teores de C-FL na entrelinha do cafeeiro são iguais ou superiores àqueles determinados para as amostras da projeção da copa. Os estoques totais de CO e de NT e as outras frações da matéria orgânica do solo avaliadas não são influenciados pelo espaçamento entre plantas e entre linhas, pela área de planta e pela população de cafeeiro.This study aimed to evaluate the effect of coffee planting spacing on soil carbon and nitrogen storage and on the contents and distribution of organic matter fractions (light and heavy of a dystroferric Red Latosol (Oxisol. An experiment installed 11 years ago on an experimental farm of EPAMIG in Machado (Minas Gerais State, Brazil was evaluated. The treatments consisted of the combination of four spacings between rows (2.0, 2.5, 3.0 and 3.5 m with three spacings between plants (0.5, 0.75 and 1.0 m. As reference, soil samples were also colleted in a native forest area adjacent to the experiment. For the evaluation of organic carbon (OC, total nitrogen (TN storage and density fractions of organic matter, soil samples were collected in

 6. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e com disfunção sistólica na comunidade Heart failure with preserved ejection fraction and systolic dysfunction in the community

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Aurélio Esposito Moutinho

  2008-02-01

  Full Text Available FUNDAMENTO: Em países desenvolvidos, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP é o modelo mais prevalente que a insuficiência cardíaca com disfunção sistólica (ICDS na comunidade. No entanto, não está plenamente estabelecido se tal fato também é observado na nossa comunidade. OBJETIVO: Determinar o tipo mais prevalente de insuficiência cardíaca (ICFEP ou ICDS e se a prevalência de ICFEP é elevada na comunidade. MÉTODOS: Estudo transversal de pacientes atendidos na comunidade com diagnóstico clínico de IC, de janeiro a dezembro de 2005. O ecodopplercardiograma foi realizado em todos os pacientes. O tipo de IC foi estratificado pela presença de anormalidades e pela fração de encurtamento ao ecodopplercardiograma. RESULTADOS: O estudo avaliou 170 pacientes (61,0±13,3 anos, a maioria mulheres e idosos. A ICFEP foi o tipo de IC mais prevalente (64,2%, pBACKGROUND: In developed countries, heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF is more prevalent than heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF in the community. However, it has not been completely established if this fact is also observed within our community. OBJECTIVE: To determine the most prevalent form of heart failure (HFpEF or HFrEF and whether the prevalence of HFpEF is higher in the community. METHODS: This is a cross-sectional study conducted with patients clinically diagnosed with HF who were seen in community-based health care centers from January to December 2005. Echodopplercardiograms were performed for all patients. The form of HF was stratified according to the presence of abnormalities and the shortening fraction observed on the echodopplercardiogram. RESULTS: The study evaluated 170 patients (61.0 ± 13.3 years of age, most of them women and elderly. HFpEF was the more prevalent form of HF (64.2%, p<0.001, affecting mostly elderly women (62%, p = 0.07, whereas the opposite condition, HFrEF, was observed mostly in

 7. Mineralogy of the clay fraction of alfisols in two slope curvatures: IV - spatial correlation with physical properties Mineralogia da fração argila de um argissolo em curvaturas do relevo: II - correlação especial com atributos físicos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Livia Arantes Camargo

  2013-04-01

  Full Text Available Although the influence of clay mineralogy on soil physical properties has been widely studied, spatial relationships between these features in Alfisols have rarely been examined. The purpose of this work was to relate the clay minerals and physical properties of an Alfisol of sandstone origin in two slope curvatures. The crystallographic properties such as mean crystallite size (MCS and width at half height (WHH of hematite, goethite, kaolinite and gibbsite; contents of hematite and goethite; aluminium substitution (AS and specific surface area (SSA of hematite and goethite; the goethite/(goethite+hematite and kaolinite/(kaolinite+gibbsite ratios; and the citrate/bicarbonate/dithionite extractable Fe (Fe d were correlated with the soil physical properties through Pearson correlation coefficients and cross-semivariograms. The correlations found between aluminium substitution in goethite and the soil physical properties suggest that the degree of crystallinity of this mineral influences soil properties used as soil quality indicators. Thus, goethite with a high aluminium substitution resulted in large aggregate sizes and a high porosity, and also in a low bulk density and soil penetration resistance. The presence of highly crystalline gibbsite resulted in a high density and micropore content, as well as in smaller aggregates. Interpretation of the cross-semivariogram and classification of landscape compartments in terms of the spatial dependence pattern for the relief-dependent physical and mineralogical properties of the soil proved an effective supplementary method for assessing Pearson correlations between the soil physical and mineralogical properties.A influência da mineralogia da fração argila nos atributos físicos do solo é reportada na literatura; porém, as relações espaciais entre esses atributos são escassas em se tratando de Argissolos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a correlação espacial entre os minerais da fra

 8. Capacidade funcional máxima, fração de ejeção e classe funcional na cardiomiopatia chagásica: existe relação entre estes índices? Maximal functional capacity, ejection fraction, and functional class in Chagas cardiomyopathy: are these indices related?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charles Mady

  2005-02-01

  Full Text Available OBJETIVO: Avaliar a potencial associação entre a capacidade funcional máxima (VO2max, fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE e a classe funcional (CF pela NYHA em pacientes com cardiomiopatia chagásica. MÉTODOS: Foram estudados 104 homens, com idade média de 40.3± 9.0 anos (variação: de 18 a 65, com diagnóstico estabelecido de cardiomiopatia chagásica. A FEVE e VO2max foram classificadas em três categorias: FEVE 0.50 e VO2max 20 ml.kg-1.min-1, respectivamente. RESULTADOS: Do total, 31 (29.8% pacientes estavam em CF II, 41 (39.4% em classe funcional III, e 32 (30.8% em CF IV. Os valores correspondentes do VO2max e da FEVE para CF II, III e IV foram 21.5±4.0 ml.kg-1.min-1, 18.3±5.8 ml.kg-1.min-1 e 14.7±4.9 ml.kg-1.min-1 e 0.50±0.6, 0.35±0.9 e 0.29±0.7, respectivamente. FEVE 0.50 como também VO2max >20 ml.kg-1.min-1. CONCLUSÃO: Existe uma boa associação entre a classe funcional, a capacidade funcional máxima e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo em pacientes com cardiomiopatia chagásica. Dados que podem ser úteis no manuseio da insuficiência cardíaca, em chagásicos.OBJECTIVE: Left ventricular ejection fraction (LVEF and maximal functional capacity (VO2max have both been shown to be related to a poor long-term survival in Chagas' disease patients. The aim of this study was to estimate the potential association of VO2max, LVEF, and NYHA functional class in patients with Chagas' disease cardiomyopathy. METHODS: One hundred four male patients, aged 40.3±9.0 years (range, 18 to 65, with a definite diagnosis of Chagas disease cardiomyopathy were studied. LVEF and VO2max were both classified into 3 degrees: LVEF 0.50 and VO2max 20 ml.kg-1.min-1, respectively. RESULTS: Thirty-one patients (29.8% were in NYHA functional class II, 41 (39.4% in functional class III, and 32 (30.8% in functional class IV. The corresponding values of VO2max and LVEF for functional classes II, III, and IV were 21.5±4.0 ml.kg-1

 9. Ação anti-inflamatória da fração lipídica do Ovis aries associado ao ultrassom terapêutico em modelo experimental de tendinite em ratos (Rattus norvegicus Anti-inflammatory action of the Ovis aries lipidic fraction associated to therapeutic ultrasound in an experimental model of tendinitis in rats (Rattus norvegicus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelino Martins

  2011-08-01

  Full Text Available CONTEXTUALIZAÇÃO: Estudos demonstram o efeito benéfico da aplicação tópica de ácidos graxos como agentes cicatrizantes. A fração lipídica do Ovis aries apresenta uma ação anti-inflamatória que acelera o processo de cicatrização. O ultrassom aumenta o fluxo sanguíneo bem como a extensibilidade das estruturas de colágeno e tendões. OBJETIVOS: Analisar a ação anti-inflamatória da fração lipídica do Ovis aries associado ao ultrassom terapêutico (UST pulsado e à fricção em modelo de tendinite induzida. MÉTODOS: Cinquenta ratos Wistar foram distribuídos nos seguintes grupos: controle, gel Ovis aries - uso tópico - UST pulsátil + loção estéril (oil free, UST pulsátil + gel Ovis aries, loção estéril (oil free - uso tópico. Para induzir a tendinite, utilizou-se uma injeção intratendínea de 10µL de colagenase no tendão do calcâneo direito. O tratamento consistiu em aplicações diárias de ultrassom, com os seguintes parâmetros: modo pulsado 10%, frequência de 1 MHz, pulsátil a 10% com intensidade de 0,5W/cm², durante sete ou 14 dias. RESULTADOS: A variação do número de células inflamatórias, para os animais tratados por 14 dias, com relação aos grupos controle, UST + oil free e UST + Ovis aries, apresentou resultados significativos pBACKGROUND: Studies have demonstrated the beneficial effects of topical application of fatty acids as healing agents. The lipid fraction of Ovis aries have an anti-inflammatory action that accelerates the healing process. Ultrasound increases blood flow and the extensibility of collagen structures and tendons. OBJECTIVES: To assess the anti-inflammatory action of the Ovis aries lipid fraction associated to pulsed therapeutic ultrasound and friction in an induced tendinitis model. METHODS: Fifty Wistar rats were divided into four groups: control that consisted of Ovis aries gel for topical use; pulsed ultrasound plus oil free sterile lotion; pulsed ultrasound plus Ovis

 10. Potencial produtivo e composição das frações anatômicas de quatro híbridos de sorgo sob doses de nitrogênio Production and composition of anatomical fractions of four sorghum hybrids under nitrogen dosages

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Rodrigues de Carvalho

  2010-09-01

  Full Text Available Objetivou-se nesse trabalho avaliar a produção e composição das frações anatômicas de quatro híbridos de sorgo sob doses de nitrogênio (N. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso em esquema fatorial 4x3 (quatro híbridos de sorgo e três doses de N. Os híbridos de sorgo testados oram os seguintes: 1F 305, 0369 267, 0369 255 e BR 700, enquanto que as doses de N foram 0, 60 e 120kg/ha. Foram determinadas a produção de matéria natural (PMN, teor de matéria seca (MS, produção de matéria seca (PMS, produção total de matéria seca (PTMS, porcentagem de rebrota e composição das frações da planta (folhas, colmo e panículas. No primeiro e segundo cortes a PMN e PMS foram maiores na dose de 120kg/ha de N. O teor de MS foi influenciado tanto pelos híbridos quanto pelas doses de N apenas no primeiro corte, mas não no segundo. O híbrido 0369 255 e a dose de 120 kg/ha de N apresentaram maiores rendimentos de PTMS. O híbrido 1F 305 diferiu dos demais em relação à proporção de folhas no primeiro corte, enquanto que no segundo, os híbridos 1F 305 e BR 700 apresentaram maior porcentagem de folhas em relação aos demais. Obteve-se maior proporção de folhas na dose de 120kg/ha de N nos dois cortes. A utilização do híbrido 0369 255 adubado com 120kg/ha de N é a melhor recomendação para obtenção de altos rendimentos de sorgo forrageiro.The objective of this study was to evaluate the production and composition of anatomical fractions of four forage sorghum hybrids under three N (nitrogen dosages. The experimental design was in randomized blocks in a factorial scheme 4x3 (four sorghum hybrids and three N dosages. The sorghum hybrids were the following: 1F 305, 0369 267, 0369 255 and BR 700, and N dosages were 0, 60 and 120 kg/ha. It was determined the NMP (natural matter production, DM (dry matter contents, DMP (dry matter production, TDMP (total dry matter production, regrowth percentage and composition of the

 11. Antibody response to a chromatographic fraction of Porphyromonas gingivalis and its correlation with periodontal status = Resposta do anticorpo para a fração cromatográfica de Porphyromonas gingivalise sua correlação com o nível periodontal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trindade, Soraya Castro

  2007-01-01

  Full Text Available Porphyromonas gingivalis tem sido fortemente associado à gravidade das doenças periodontais e estimula respostas celulares e humorais no hospedeiro. Objetivo: Correlacionar os níveis de IgA, IgG e subclasses de IgG contra uma fração cromatográfica do extrato de Porphyromonas gingivalis ATCC33277 extract e descritores clínicos periodontais. Material e Métodos: Indivíduos com periodontite (29 e com saúde periodontal (26 foram avaliados de acordo com as medidas de profundidade de sondagem, sangramento à sondagem e nível de inserção clínica. O extrato de Porphyromonas gingivalis foi fracionado por cromatografia de troca iônica e a resposta humoral contra a fração IV foi avaliada por “enzyme linked immunosorbent assay”. Resultados e Conclusão: O percentual de sítios com sangramento à sondagem (critério 1 estava correlacionado significativamente com os níveis séricos de IgG2 (r = 0,385; p < 0,05. Os níveis de IgG total e IgG2 correlacionaram-se significativamente com o percentual de sítios com nível de inserção clínica (NIC = 3 mm (critério 2 (r = 0,428; p < 0,05 e r = 0,510; p < 0,01, respectivamente, NIC = 5 mm (critérion 3 (r = 0,499 e r = 0,518, respectivamente; p < 0,01 e percentual de sítios com NIC = 3 mm associado a profundidade de sondagem = 4 mm e sangramento à sondagem no mesmo sítio (criterion 4 (r = 0,607; p < 0,001 e r = 0,487; p < 0,01, respectivamente. Foi observada uma correlação positiva estatistivamente significante entre os níveis de IgGA e IgG1 e o critério 4 (r = 0,339 e r = 0,345, respectivamente; p < 0,05, e entre os níveis de IgG3 e o critério 3 (p < 0,05; r = 0,370. Estes resultados indicam que quanto mais acurado for o critério de diagnóstico empregado para a determinação da doença periodontal, maiores os níveis séricos de imunoglobulinas

 12. Annual evolution of global, direct and diffuse radiation and fractions in tilted surfaces Evolução anual das radiações e fraç��es global, direta e difusa em superfícies inclinadas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adilson P. de Souza

  2012-04-01

  Full Text Available It was evaluated the annual evolution of global, direct and diffuse components of incident solar radiation on tilted surfaces to 12.85, 22.85 and 32.85º, facing north, in Botucatu, state of São Paulo, Brazil. The radiometric fractions were obtained for each component of the radiation in the aforementioned surfaces, through the ratio with the global and top of the atmosphere radiations. Seasonality was evaluated based on monthly averages of daily values. The measures occurred between 04/1998 and 07/2001 at 22.85º; 08/2001 and 02/2003 at 12.85º; and from 03/2003 to 12/2007 at 32.85º, with concomitant measures in the horizontal surface (reference. The levels of global and direct radiation on tilted surfaces were lower in summer and higher in the equinoxes when compared with the horizontal. The diffuse radiation on tilted surfaces was lower in most months, with losses of up to 65%. A trend of increasing differences occurred between horizontal and tilted surfaces with the increase of the angle in all the components and fractions of incident radiation. The annual evolution of rainfall and cloud cover ratio directly affected the atmospheric transmissivity of direct and diffuse components in the region.Avaliou-se a evolução anual das componentes global, direta e difusa da radiação solar incidente em superfícies inclinadas a 12,85; 22,85 e 32,85º, com face voltada ao Norte, em Botucatu-SP. Foram obtidas frações radiométricas para cada componente da radiação nas superfícies supracitadas, através de razões com a radiação global e a do topo da atmosfera. A sazonalidade foi avaliada através das médias mensais dos valores diários. As medidas ocorreram entre 04/1998 e 07/2001, em 22,85º; 08/2001 e 02/2003, em 12,85º; e de 03/2003 a 12/2007, em 32,85º, com medidas concomitantes no plano horizontal (referência. Os níveis das radiações global e direta nos planos inclinados foram inferiores no período de verão e superiores entre os

 13. The effect of plantation silviculture on soil organic matter and particle-size fractions in Amazonia O efeito de manejo silvicultural de eucalipto sobre matéria orgânica e frações de solo na Amazônia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Troy Patrick Beldini

  2009-12-01

  Full Text Available Eucalyptus grandis and other clonal plantations cover about 3.5 million ha in Brazil. The impacts of intensively-managed short-rotation forestry on soil aggregate structure and Carbon (C dynamics are largely undocumented in tropical ecosystems. Long-term sustainability of these systems is probably in part linked to maintenance of soil organic matter and good soil structure and aggregation, especially in areas with low-fertility soils. This study investigated soil aggregate dynamics on a clay soil and a sandy soil, each with a Eucalyptus plantation and an adjacent primary forest. Silvicultural management did not reduce total C stocks, and did not change soil bulk density. Aggregates of the managed soils did not decrease in mass as hypothesized, which indicates that soil cultivation in 6 year cycles did not cause large decreases in soil aggregation in either soil texture. Silt, clay, and C of the sandy plantation soil shifted to greater aggregate protection, which may represent a decrease in C availability. The organic matter in the clay plantation soil increased in the fractions considered less protected while this shift from C to structural forms considered more protected was not observed.Este trabalho teve como objetivo investigar a dinâmica dos agregados do solo e das suas frações derivadas dos mesmos em duas texturas de solo, cada uma com uma plantação de Eucalipto e uma floresta primaria imediatamente adjacente. Eucalyptus grandis e outros clones cultivados em plantações cobrem aproximadamente 3,5 milhões de hectares no Brasil. Os impactos de manejo intensivo de plantações de rotação curta sobre a estrutura de solo e a dinâmica de carbono (C são em grande parte desconhecidos em ecossistemas tropicais. No longo prazo, a sustentabilidade desses sistemas é provavelmente ligada à manutenção da matéria orgânica e à estrutura de agregação do solo, principalmente em áreas de solos de baixa fertilidade. Manejo silvicultural n

 14. Transpiração do tomateiro cultivado em substrato e sua influência na fração lixiviada e na condutividade elétrica da solução nutritiva drenada = Transpiration of tomato crop cultivated in substrate and its influence on the leaching fraction and electrical conductivity of the drained nutrient solution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio José Steidle Neto

  2010-10-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da transpiração do tomateiro na fração lixiviada e na condutividade elétrica (CE da solução nutritiva percolada no substrato de areia, em cultivo realizado sob condições de casa-de-vegetação. Foram utilizadas duas técnicas de fertirrigação, sendo uma denominada de sistema de controleconvencional e outra, de sistema de controle computadorizado. No sistema de controle convencional, a solução nutritiva foi aplicada em intervalos de tempo fixos entre eventos de fertirrigação. No outro sistema, a aplicação ocorreu de acordo com estimativas de transpiração que foram realizadas pelo algoritmo de controle do sistema computadorizado. Em dias nublados, a CE da solução nutritiva drenada diminuiu em ambos os sistemas, em decorrência da baixa transpiração e da alta fração lixiviada, o que amenizou a salinização do substrato. Entretanto, em altos valores de radiação solar, a CEaumentou devido à baixa lixiviação. Os resultados demonstraram que, em condições de nebulosidade, o sistema de controle computadorizado reduziu o volume de efluentes em 54% em relação ao sistema de controle convencional e, simultaneamente, impediu a salinização do substrato por meio da manutenção da CE média diária da solução drenadaentre 2,9 e 3,5 dS m-1.The objective of this work was to evaluate the influence of tomatotranspiration on the leaching fraction and electrical conductivity (EC of the nutrient solution drained in the sand substrate under greenhouse growing conditions. Two fertigation techniques were used, one denoted by conventional control system and the other by computerized control system. In the conventional control system, the nutrient solution was applied by using fixed time intervals between fertigation events. In the other system, the application occurred according to transpiration estimates, which were performed by the control algorithm of the computerized system

 15. Gênese e classificação de alguns solos da bacia do Ribeirão Tijuco Preto, Município de Rio das Pedras, SP: I - Análise mineralógica quantitativa da fração argila Genesis and classification of some soils from the hydrographic basin of Tijuco Preto Stream, Rio das Pedras county, SP: I - Quantitative mineralogical analysis of clay fraction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. H. Escobar

  1973-01-01

  Full Text Available Foi empregada a análise mineralógica quantitativa no estudo das frações argila fina e argila grossa de quatro perfis de solos. Dois perfis são originados de um siltito da formação Corumbataí, e foram coletados numa mesma encosta. O primeiro deles, um Litossolo fase folhelho-argilito (TP-12, se encontra num estádio de intemperização inferior ao Podzólico Vermelho-Amarelo variação Piracicaba (TP-13, indicado pelo seu menor conteúdo de caulinita (31,5% na fração argila grossa do B2 em relação ao perfil TP-13 (52% no B22t. Esse resultado é confirmado pelo valor do intemperismo médio do TP-12, que é inferior ao do TP-13. Fazendo parte da mesma toposseqüência. numa posição mais elevada, encontra-se um Latossolo Vermelho-Escuro orto (TP-17, proveniente de um material de origem não identificado, que contém contribuição de rochas básicas, revelado pelo teor de 14% de Fe2O3. Esse latossolo apresentou como componente principal da fração argila grossa a caulinita (74,5%, seguindo-se a alofana (14,0%, gibbsita (3,7%, mica (2,9% e vermiculita (0,3%. Esses valores representam a média do perfil. As partes mais altas da bacia são ocupadas por um Latossolo Roxo, cujo perfil TP-18 apresentou a caulinita como principal componente (70,0% da fração argila grossa, seguindo-se-lhe a alofana (20,0%, a gibbsita (9,2%, a mica (0,9% e a vermiculita (0,6%. Tendo tomado o teor de gibbsita, ou o valor do Ki, como índice de intemperismo, verificou-se que esse latossolo é menos intemperizado do que um perfil de Latossolo Roxo de Campinas, situado também na depressão periférica. O mesmo acontece em relação a 10 perfis de Latossolo Roxo do planalto ocidental de São Paulo.The four soil profiles studied occur on a toposequence. The less weathered soils, a Lithosol-argilite-shale substratum phase (TP-12 and a Red-Yellow Podzolic Soil Piracicaba variation (TP-13 are located on the lower part of the toposequence. Both soils are derived from

 16. Screening the mutagenic activities of coomonly used antiparasite drugs by the Simultest, a simplified Salmonella/microsome plate incorporation assay Rastreamento de atividade mutagênica de drogas anti-parasitárias de uso comum pelo Simultest, uma versão simplificada do teste Salmonella/fração microssomal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Eliane B. Melo

  1990-08-01

  Full Text Available The mutagenic activities of 16 anti-parasite drugs were screened by the Simultest in both qualitative (spot test and quantitative (plate incorporation assays with a Salmonella typhimurium pool composed by the indicator strains TA97, TA 98, TA100 and TA102. Four anti Chagas' disease drugs (nifurtimox, benznidazole, CL 64,855, and MK 436 and two anti-amebae drugs (metronidazole and tinidazole gave positive results in qualitative tests and incorporation of rat liver microsomes did not alter the results. Comparative dose response curves of the mutagenic activities of CL 64,855, metronidazole and benznidazole obtained by the simultest and by individual Salmonella indicator strains demonstrated that both approachs have similar sensitivities. The results corroborate the validity of the Simultest, as a simplified, fast and economic version of the Ames test in preliminary screening of potential mutagenic drugs.As atividades mutagênicas de 16 drogas com ação anti-parasitária foram avaliadas pelo Simultest em ensaios qualitativos (spot testes e quantitativos (incorporação em placa com uma mistura das linhagens indicadoras de Salmonella typhimurium TA97, TA98, TA100 e TA102. Quatro drogas anti-doença de Chagas (nifurtimox, benzonidazol, CL 64,855 e MK 436 e duas drogas anti-amebiase (metronidazol e tinidazol deram resultados positivos em testes qualitativos e a incorporação de fração microssomal de fígado de rato não alterou os resultados. Curvas comparadas de efeito da dose da atividade mutagênica do metronidazol, benzonidazol e CL 64,855 detectadas pelo Simultest e linhagens indicadoras individuais demonstraram que as duas abordagens possuem sensibilidades semelhantes. Os resultados corroboram a validade do Simultest como uma versão simplificada, rápida e econômica do teste de Ames no rastreamento preliminar de drogas potencialmente mutagênicas.

 17. Efeito de diferentes tipos de fibras sobre frações lipídicas do sangue e fígado de ratos wistar Effect of different types of fibers on the lipid portions of wistar rat blood and liver

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moacir Robson Eufrásio

  2009-12-01

  Full Text Available Conduziu-se o presente estudo, com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes tipos de fibras sobre as fraçoes lipídicas do sangue e fígado de ratos. Para determinar o efeito da pectina citrica, goma guar e celulose sobre o perfil lipidico dos ratos utilizaramse 36 ratos machos da linhagem wistar. Os ratos foram distribuidos aleatoreamente em seis grupos. Cada gruopo foi submetido a uma dieta por 58 dias. As dietas utilizadas foram: A- 10% de pectina, B - 15% de pectina, C - 10% de goma guar, D- 15% de goma guar, E - 5% de Celulose sem colesterol e F - 5% celulose com 1% de colesterol. A pectina e a goma guar evitaram o aumento do colesterol total e LDL-c sérico observado na dieta F (pThe present study was designed to evaluate the effect of different types of fibers on lipid portions of mice blood and liver. To determine the effect of citric pectin, guar gum and cellulose on the rat lipid profile, 36 male mice of the Wistar strain were utilized. The mice were allocated randomly into six groups. Each group was submitted to an experimental diet for 58 days. The utilized diets were: A- 10% pectin, B - 15% pectin, C - 10% guar gum, D- 15% guar gum, E - 5% cellulose with no cholesterol and F - 5% cellulose with 1% cholesterol. Pectin and guar gum prevented the increase of total cholesterol and serum LDL-c found in diet F (p<0.05. There was no significant difference among the types of soluble fibers and the amounts utilized. The serum levels HDL-c, VLDL-c, and TAG did not alter in all the treatments. The results show the potential beneficial effect of the ingestion of the soluble fibers pectin and guar gum in cholesterolemia control.

 18. Variation in genetic and environmental effects of beta-conglycinin (07S and glycinin (11S protein fractions in conventional and GM soybean cultivars grown in Southern BrazilEfeito de genética e meio ambiente nos teores de frações protéicas beta-conglicinina (7S e glicinina (11S em cultivares de soja convencionais e transgênicas cultivadas no sul do Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olívio Fernandes Galão

  2013-05-01

  Full Text Available The objective of this study was to evaluate the effects of genetic and environmental variation on levels of beta-conglycinin and glycinin in commercial soybean cultivars, which were sown in showcases at Embrapa Soja, Londrina, simultaneously in Ponta Grossa, south Brazil. The concentration of protein fractions was determined by densitometry after electrophoresis in 20 cultivars, 14 conventional and 6 transgenic . We observed a significant variation as the ratio of beta-conglycinin (7S and glycinin (11S between the cultivars analyzed. Most 11S/7S ratios (2.21 was observed in the BRS 184, Ponta Grossa and lowest (1.31 in the BRS 233, Londrina. On average, transgenic varieties of Ponta Grossa were higher than in Londrina for both, taking into account the amount of protein fractions. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de genética e meio ambiente na concentração de beta-conglicinina e glicinina em variedades de soja comercial e que foram cultivadas em fazendas experimentais da Embrapa-soja de Londrina e de Ponta Grossa, no sul do Brasil. A concentração das frações proteicas foi determinada por densitometria após análise por eletrofonese em 20 cultivares, sendo 14 convencionais e 6 variedades transgênicas. Foram observadas diferenças significativas na razão de beta-conglicinina (7S e glicinina (11S nestas variedades cultivadas. A maior razão 11/7S foi observada na variedade BRS 184 de Ponta Grossa e a menor (1,31 na variedade BRS 233 de Londrina. Em média as variedades transgênicas de Ponta Grossa apresentaram maiores relações que aquelas de Londrina, tendo em conta as quantidades de frações proteicas.

 19. Reparametrização do modelo baseado na lei de superfície para predição da fração digestível da fibra em detergente neutro em condições brasileiras Reparameterization of the model based on surface law to predict the digestible fraction of neutral detergent fiber in Brazilian cattle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edenio Detmann

  2007-02-01

  Full Text Available Objetivou-se avaliar as estimativas da fração digestível da FDN em bovinos com base na aplicação do conceito de Lei de Superfície. Adotou-se a estrutura básica do modelo de predição sugerido pelo sistema nutricional NRC (2001, cujos parâmetros básicos são: fator de proteção da lignina sobre os carboidratos da parede celular vegetal (FPL e coeficiente de digestibilidade da fração potencialmente digestível da FDN (CDFDNP. Dois diferentes conjuntos de estimativas desses parâmetros foram avaliados. No primeiro caso, denominado Modelo Weiss (MW, empregaram-se 0,75 e 0,667 como estimativas de CDFDNP e FPL, respectivamente. No segundo caso (Modelo Corrigido - MC, adotou-se 0,85 como estimativa de FPL. As estimativas de CDFDNP foram obtidas por meio de meta-análise de dois experimentos conduzidos com vacas em lactação e quatro conduzidos com bovinos em crescimento e terminação, assumindo valores de 0,67 e 0,835, respectivamente. Os procedimentos de comparação entre modelos foram conduzidos sobre dois experimentos, um para cada categoria animal. Para vacas em lactação, verificou-se similaridade entre modelos no tocante ao erro médio de predição (EMP, de +1,07 e +1,05 pontos percentuais de FDN digestível para MW e MC, respectivamente. Para bovinos em crescimento e terminação, verificou-se menor EMP para MC (+0,42 pontos percentuais em comparação ao MW (-6,64 pontos percentuais. A direção da flutuação dos erros de predição constituiu a principal limitação de MC, possível reflexo de interferências ambientais sobre a interação carboidratos lignina na parede celular. Embora o MC permita a obtenção de estimativas mais verossímeis que MW, a incorporação de métodos biológicos para estimação da fração potencialmente digestível da FDN pode incrementar a acurácia do processo de predição.The objective of this study was to evaluate the estimates of the digestible fraction of neutral detergent fiber (NDF in

 20. Productive performance and composition of milk protein fraction in dairy cows supplemented with fat sources Desempenho produtivo e composição da fração proteica do leite de vacas leiteiras sob suplementação com fontes de gordura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Esler de Freitas Júnior

  2010-04-01

  Full Text Available The objective of this study was to evaluate the use of fat sources in rations for lactating cows on the productive performance and composition of milk protein fraction. Twelve Holstein cows were used, grouped in three balanced 4 × 4 Latin squares, fed with the following rations: control; refined soybean oil; whole raw soybean; and calcium salts of unsaturated fatty acid (Megalac-E. Dry matter and nutrient intake, and daily milk production were evaluated. The samples used to analyze milk composition were collected in two alternate days and were obtained from two daily milking. Milk composition and total nitrogen, non-protein nitrogen and non-casein nitrogen ratios were analyzed. The casein, serum protein and true protein ratios were obtained by difference. Dry matter and nutrient intakes were lower when cows received the diet containing calcium salts of fatty acids, in relation to the control diet. Among the diets with fat sources, the one with whole raw soybean and calcium salts decreased milk production. There was no effect of fat sources added to the diet on crude protein, non-protein nitrogen, non-casein nitrogen, true protein, casein, casein/milk true protein ratio and serum protein. Similarly, the experimental diets did not influence the protein fractions when expressed in percentage of milk crude protein. The utilization of fat sources in diets changes milk production and composition of lactating cows, but does not influence the composition of milk protein fractions.Objetivou-se com este estudo avaliar a utilização de fontes de gordura em rações para vacas em lactação sobre o desempenho produtivo e a composição da fração proteica do leite. Foram utilizadas 12 vacas da raça Holandesa, agrupadas em três quadrados latinos balanceados 4 × 4, alimentadas com as seguintes rações: controle; óleo de soja refinado; grão de soja in natura; e sais de cálcio de ácidos graxos insaturados (Megalac-E. Avaliaram-se o consumo de mat