WorldWideScience

Sample records for grova traed av

 1. Dwivedi, AV

  African Journals Online (AJOL)

  Dwivedi, AV. Vol 3, No 2 (2014) - Articles Linguistic realities in Kenya: A preliminary survey. Abstract PDF · Vol 3, No 2 (2014) - Articles Note: Contributors to this Issue Abstract PDF. ISSN: 2026-6596. AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's · More about AJOL ...

 2. Förebyggande och rehabilitering av Osgood- Schlatter och Sinding-Larsen−Johanssons syndrom : Utformande av en handbok

  OpenAIRE

  Karenko, Sofia

  2016-01-01

  Detta arbete är ett praktiskt inriktat examensarbete där slutprodukten är en handbok med ett förebyggande och rehabiliterande träningsprogram för Osgood-Schlatter och Sinding-Larsen–Johanssons syndrom (SLJ). Syftet med arbetet är att öka kunskapen om syndromen och utforma ett träningsprogram som kan användas vid förebyggande och rehabiliteringen av dessa. Arbetet bygger på Vilkka och Airaksinens modell för praktiskt inriktat examensarbete som beskrivs i boken Toiminnallinen opinn...

 3. AVS on satellite

  Science.gov (United States)

  Zhao, Haiwu; Wang, Guozhong; Hou, Gang

  2005-07-01

  AVS is a new digital audio-video coding standard established by China. AVS will be used in digital TV broadcasting and next general optical disk. AVS adopted many digital audio-video coding techniques developed by Chinese company and universities in recent years, it has very low complexity compared to H.264, and AVS will charge very low royalty fee through one-step license including all AVS tools. So AVS is a good and competitive candidate for Chinese DTV and next generation optical disk. In addition, Chinese government has published a plan for satellite TV signal directly to home(DTH) and a telecommunication satellite named as SINO 2 will be launched in 2006. AVS will be also one of the best hopeful candidates of audio-video coding standard on satellite signal transmission.

 4. Contaminazioni tra arte e architettura

  OpenAIRE

  Bonini, Gianluca

  2012-01-01

  Il concetto di contaminazione fra architettura ed arti plastiche e figurative è molto antico. La dicotomia arte-architettura, sancita in via definitiva con il moderno museo di spoliazione napoleonica, non può che essere considerata una variazione neo-tecnicista sulla quale, non sempre giustamente, sono andati assestandosi gli insegnamenti delle scuole politecniche. Non così è sempre stato. Come il tempio greco può essere considerato un’opera plastica nel suo complesso, esempio tra i primi...

 5. Utskrift av tredimensionell arkitekturmodell

  OpenAIRE

  Nylund, Johnny

  2015-01-01

  I examensarbetet behandlas modellering av hus anpassade för 3D-skrivning. Uppdragsgivare har varit Purmia Grön, ett företag i Pedersöre som har byggnadsplanering och 3D-modellering som huvudsakliga affärsområde. Målet med examensarbetet var att skapa en modell av ett hus som skulle lämpa sig för 3D-skrivning och inkorporera olika visuella designaspekter. 3D-skrivning är en tillverkningsprocess där ett fysiskt objekt skapas från en digital modell. Metoden har tidigare använts främst av stö...

 6. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 7. Forenkling av tekniske systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne; Bramslev, Katharina; Halderaker, Ingrid

  De fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske installasjoner. Mange byggeiere opplever at dagens kompliserte tekniske anlegg ikke fungerer som de skal. De ender med å få reklamasjoner, høyt energiforbruk og klager på inneklima. Kan en kraftig forenkling av ventilasjons-, oppvarmings- og...

 8. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide. Hvor...

 9. Invigning av Orgel Acusticum

  OpenAIRE

  Ericsson, Hans-Ola; Weman Ericsson, Lena; Hannus, Anders

  2012-01-01

  Invigning av Orgel Acusticum, Studio Acusticum, konsertsalenHans-Ola Ericsson, orgel; Lena Weman, traversflöjt; Anders Hannus, klangregi; Birgitta Svendén, konferencièreOlivier Messiaen 1908-1992Apparition de l'Église éternelle (1932)Hans-Ola Ericsson f. 1958Nytt verk (2012) för förstärkt traversflöjt och orgelJohann Sebastian Bach 1685-1750Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 639) ur OrgelbüchleinHans-Ola EricssonPostludium - "Spikar" ur orgelmässan "De fyra varelsernas Amen" (1999-2000) fö...

 10. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 11. AV dissociation, an inevitable response.

  Science.gov (United States)

  Wang, Kyuhyun; Benditt, David G

  2011-07-01

  The independent activation of the atria and ventricles, AV dissociation, is a common phenomenon that occurs during a wide variety of electrophysiologic circumstances. The clinical significance of AV dissociation is often misunderstood. This article examines the basis and clinical implications of AV dissociation. AV dissociation is often an obligatory, secondary phenomenon, and should not be construed as the primary disorder; it may be due to either the AV conduction system being completely blocked (3° AV block) or the P wave and the QRS complex being generated from separate sources (usually, the AV junction or ventricle) but occurring close together during the physiologic refractory period of each other. The latter may happen in junctional or ventricular arrhythmias including escape or accelerated rhythm, tachycardia, or premature beats. The crucial clinical point is not the AV dissociation itself, but that an underlying triggering primary disorder is present and should be identified. ©2011, Wiley Periodicals, Inc.

 12. Dynamisk Analys av scrollkompressorn

  OpenAIRE

  Laso Plaza, Elena

  2007-01-01

  Det svenska företaget Thermia använder scrollkompressorer från det amerikanska bolaget Copeland i sina värmepumpsystem. Trots den betydande ljudminskning som scrollkompressorer ger jämfört med andra kompressorer är ljudtrycksnivån fortfarande 56 dBA. Den här ljudtrycksnivån är inte tillräckligt låg om man vill placera systemet i köket. Företaget önskar minska hela systemets ljudtrycksnivå. Rapporten innehåller en dynamisk analys av de olika möjliga ljudkällorna i kompressorn. Den innehåller d...

 13. Teratogene effekter av antiepileptika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 14. Helseeffekter av byluftpartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  Full Text Available Svevestøv i byluft består av forbrenningspartikler og mineralpartikler med svært forskjellige størrelser og kjemiske egenskaper. Svevestøvet kan deles inn i størrelsesfraksjoner som PMAmbient particulate matter (PM comprises particles from different combustion processes and a variety of mineral particles. The particles vary widely in size distribution and chemical/physical characteristics. PM is often divided into size fractions with different aerodynamic diameters: PM10 (PM ! 10 mm, PM2.5 (PM ! 2.5 mm and PM0.1 (PM ! 0.1 mm. Recent population studies have found an association between an increase in mortality and morbidity due to lung and/or cardiovascular disease and short-term increases in PM. The relative risk (RR was approximately 1.005 for an increase in 10 mg/m3 PM10, without an observed threshold even at concentrations below 10 mg/m3. Chronic exposure has been investigated to a lesser extent, but longterm exposure to PM2.5 has been found to be associated with an approximately 10-fold greater increase in RR than short-term exposures. Experimental studies with volunteers in chamber and field studies show mild lung or cardiovascular responses at concentrations of ambient particles (PM2.5/PM10: 100-200 mg/m3 that may occur during episodes of air pollution. Animal studies at higher concentrations have shown stronger responses. The experimental studies support the epidemiological evidence for an adverse health effect of PM. Both population- and experimental studies indicate the existence of vulnerable individuals. At low to average ambient concentrations there seems to exist a discrepancy between the results of population- and experimental studies that might be due to the absence of the most vulnerable individuals in the experimental studies. Together with cell culture experiments, human and animal studies indicate the importance of physical and chemical properties of the particles (size, content of metals, organics, endotoxins, etc. for

 15. "AV nodal" reentry: Part II: AV nodal, AV junctional, or atrionodal reentry?

  NARCIS (Netherlands)

  McGuire, M. A.; Janse, M. J.; Ross, D. L.

  1993-01-01

  The classical model of "atrioventricular (AV) nodal" reentrant tachycardia suggests that the reentrant circuit is entirely within the compact AV node and that AV nodal tissue is present proximal and distal to the circuit. Recent evidence from mapping studies and from examination of the effects of

 16. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekk...... nydefinering av lærerprofesjonalitet, må lærerne gå til kjernen av problemet, nemlig den sårbare lærer-elev relasjonen. Kun da kan det sosiale forsvarssystemet i skolen brytes ned, og den enkelte lærer kan gies rom til å lære av erfaring....

 17. ANTONIO DELFINI TRA NOSTALGIA E SATIRA

  African Journals Online (AJOL)

  User

  ANTONIO DELFINI. TRA NOSTALGIA E SATIRA. Luca Somigli. Abstract. The narrative works of Antonio Delfini repeatedly stage the conflict between the free activity of the imagination, on which, according to the writer, the authority of art is founded, and the reality principle. In particular, two intersecting themes are examined.

 18. Emozionanti mostri femminili tra storia e cinema

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Giallongo

  2014-10-01

  Full Text Available Ricorrendo al concetto chiave di paura, usato come categoria storica, il presente contributo esamina l’antico mito gorgonico in sette film e in alcuni esempi di Teen Movies. L’analisi critica focalizza l’attenzione sull’interdipendenza tra le emozioni negative, gli usi attuali di questa immagine archetipica e la ricerca storica sull’immaginario di genere.

 19. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 20. Jane Austen: tra brand e desiderio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Donata Meneghelli

  2014-12-01

  Full Text Available Che Jane Austen, dopo essere giunta a una incontrastata canonizzazione nel pantheon della letteratura occidentale, abbia recentemente intrapreso una   trionfante ascesa nell’ambito della cultura popolare è ormai “una verità universalmente riconosciuta”.   Il saggio analizza i modi, le forme, i supporti e i canali attraverso cui Jane Austen e i suoi testi narrativi (con particolare riferimento a Pride and Prejudice sono usciti dal cerchio tutto sommato ristretto dell’accademia, dei curricola universitari e dei lettori di professione, per entrare in uno spazio che è quello di YouTube, delle fan communities, della musica pop, dei blog, del romanzo rosa o dell’horror; i percorsi grazie ai quali sono diventati parte delle mitologie popolari del XXI secolo e al tempo stesso un brand di successo intorno al quale ruota una fitta rete di interessi economici (industria cinematografica e televisiva, turismo, editoria…, capace di catalizzare (e sfruttare desideri, proiezioni, aspettative di nuove tipologie di lettori; le inedite modalità di ricezione che caratterizzano questo fenomeno, e soprattutto la fan fiction, situata al punto di convergenza o di frizione tra diversi media (letteratura, cinema, televisione, web e media digitali in genere, tra produttori e consumatori, tra lettura e scrittura, tra strategie commerciali delle corporation e autarchia dei fan, tra “alto” e “basso”. Si tratta di un insieme di trasformazioni che scuote alle fondamenta le nostre consuetudini e le nostre credenze in quanto studiosi di letteratura: da una parte, emerge una nuova configurazione della testualità, euforica, rizomatica, molteplice, che si fa beffe di qualunque metafisica dell’originale e realizza in modo perverso alcune celebri utopie critiche; dall’altra, il caso Austen porta alla luce in maniera emblematica le contraddizioni latenti in qualunque processo di democratizzazione della cultura.

 1. Giocare, tra violenza ed ecologia della mente.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enrico Euli

  2008-07-01

  Full Text Available L'articolo riflette sulle relazioni tra comunicazione, violenza e gioco, nel tentativo di rintracciare tra loro convergenze, affinità e contrasti. Le nostre relazioni, infatti, ci immettono inerzialmente in dilemmi e paradossi di così alta complessità da rendere spesso inadeguati gli strumenti 'logici' ed 'analitici': dal che può derivare un senso di impotenza, rabbia, paralisi, ma anche un desiderio potente di controllo e di soluzione degli eventi. Entrambe queste strade ci conducono dentro le false alternative della violenza. La cultura del gioco, invece, ci propone (attraverso le sue pratiche, ma anche negli scritti teorici di Freud, Winnicott, Bateson, qui riassunti e rivisitati una modalità più creativa e nonviolenta, più prossima ad un' ecologia della mente e ad un'estetica delle emozioni.

 2. "AV nodal" reentry: Part I: "AV nodal" reentry revisited

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, M. J.; Anderson, R. H.; McGuire, M. A.; Ho, S. Y.

  1993-01-01

  This review is the first of a two-part series of articles on "atrioventricular [AV] nodal reentry." The early clinical literature as well as the experimental studies are reviewed, and more recent morphologic data are presented, with the aim of clarifying whether the reentrant circuit is confined to

 3. Objektiv kumulasjon av voldgiftsregulerte krav

  OpenAIRE

  Jacobsen, Andreas Skjevik

  2013-01-01

  Oppgaven omhandler adgangen til objektiv kumulasjon etter tvl. § 15-1 når ett eller flere krav er regulert av voldgiftsavtale, jf. vogl. §§ 9 og 10. En voldgiftsavtale reiser flere spørsmål i tilknytning til objektiv kumulasjon for domstolene. For det første må det tas stilling til den prinsipielle stillingen til voldgiftsregulerte krav ved domstolene. For det andre reiser objektiv kumulasjon særlige tolkningsspørsmål ved tolkningen av voldgiftsavtalen. Oppgavens kjerne er dermed å redegjøre ...

 4. Regulering av termineringspriser i telebransjen

  OpenAIRE

  Lilloe-Olsen, Espen

  2010-01-01

  Denne oppgaven analyserer konkurranse mellom mobile nettverk i telebransjen. Formålet med oppgaven er å gi en samlet gjennomgang av litteraturen både om hvorfor termineringspriser burde reguleres på dagens måte basert på langsiktige merkostnader (LRIC), og på en alternativ måte kalt 'bill-and-keep'. Det vil argumenteres for at regulering av termineringspriser basert på langsiktige merkostnader vil føre til et ineffektivt høyt prisnivå, og bidra til å forsterke ...

 5. Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordahl, Thomas; Hansen, Line Skov

  . Barnehagen har gjerne tilgang på informasjon fra kartlegginger, men det er ikke alltid denne informasjonen blir systematisk analysert og aktivt brukt i forbedringsarbeid. Forfatterne viser hvordan slike analyser kan gjennomføres på forskjellige nivåer i den enkelte barnehage, og vektlegger viktigheten av...

 6. Bruk av RPAS til kartlegging av avdekket fjell

  OpenAIRE

  Arnesen, Jonas Gjersaas

  2014-01-01

  NORSK: Denne bacheloroppgaven omhandler Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) og ønsker å finne svar på om dette er et verktøy som kan benyttes til kartlegging av avdekket fjell – ”Use of RPAS for surveying revealed rocks”. Kartlegging med RPAS har mange likhetstrekk med tradisjonell flyfotografering fra fly og helikopter, og det er flybilder som er utgangspunktet for å generere de triangulerte terrengmodellene. Resultatene fra RPAS-flygningen vil bli sammenliknet med refera...

 7. ICT: interfacce tra persone e luoghi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Corinna Morandi

  2013-04-01

  Full Text Available Nonostante la diffusione del paradigma della smart city sia stata esponenziale, con l’effetto di confonderne il significato, il concetto di “città intelligente” indica comunque un tema di ricerca importante, in particolare quando venga esteso a contesti territoriali più ampi. In questo senso, la ricerca La smart region tra Torino e Milano. I servizi mobili come driver di innovazione territoriale in vista di Expo 2015 (Politecnico di Milano-Telecom Italia si propone di sperimentare l’uso delle ICT per un sistema integrato di servizi nel territorio tra Torino e Milano, anche in prospettiva di Expo 2015: una regione metropolitana valorizzata da un sistema di relazioni già attive e inserita nel contesto più ampio della city-region del Nord Italia, il cui sviluppo va legato ad una strategia di scala vasta, declinabile nella definizione di “smart city-region” o, più semplicemente, di “smart region”. In tale contesto, il ruolo delle università nei processi di sviluppo territoriale, il miglioramento dei servizi materiali e immateriali erogati dai campus, su cui la ricerca (in corso ha scelto di concentrarsi, può contribuire ad aumentare la sostenibilità e competitività del territorio. Una prima sperimentazione è stata condotta sull’area di Città Studi a Milano, testando una metodologia utile a comprenderne le esigenze e individuando soluzioni e servizi funzionanti su  terminali di comunicazione mobile, interfaccia tra persone e luoghi nel campus e nel contesto urbano circostante.

 8. Forebygging av trykksår

  OpenAIRE

  Norderhaug, Inger Natvig; Lauvrak, Vigdis; Juvet, Lene Kristine

  2010-01-01

  NORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av innsatsområder og tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget om effekt av et utvalg av tiltak for å forebygge trykksår hos pasienter i sykehjem og sykehus. Oppdrag Oppdraget ble gitt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen 2011. Hovedkonklusjoner ...

 9. Analysis list: tra-1 [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available tra-1 Adult,Larvae + ce10 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/ce10/target/tr...a-1.1.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/ce10/target/tra-1.5.tsv http://dbarchive.biosciencedbc....jp/kyushu-u/ce10/target/tra-1.10.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/ce10/colo/tra-1.Adult.tsv,http://dbarchive.bioscience...dbc.jp/kyushu-u/ce10/colo/tra-1.Larvae.tsv http://dbarchive.bioscience...dbc.jp/kyushu-u/ce10/colo/Adult.gml,http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/ce10/colo/Larvae.gml ...

 10. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 11. The quorum sensing transcriptional regulator TraR has separate binding sites for DNA and the anti-activator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zheng, Zhida; Fuqua, Clay [Department of Molecular and Cellular Biochemistry, 212 S. Hawthorne Dr. Simon Hall 400A, Indiana University, Bloomington, IN 47405 (United States); Chen, Lingling, E-mail: linchen@indiana.edu [Department of Molecular and Cellular Biochemistry, 212 S. Hawthorne Dr. Simon Hall 400A, Indiana University, Bloomington, IN 47405 (United States)

  2012-02-10

  Highlights: Black-Right-Pointing-Pointer Quorum sensing transcription factor TraR is inhibited by forming TraR-TraM complex. Black-Right-Pointing-Pointer K213 is a key DNA binding residue, but not involved in interaction with TraM. Black-Right-Pointing-Pointer Mutations of TraM-interacting TraR residues did not affect DNA-binding of TraR. Black-Right-Pointing-Pointer Mutations of TraR residues reduced the TraR-TraM interaction more than those of TraM. Black-Right-Pointing-Pointer TraM inhibition on DNA-binding of TraR is driven by thermodynamics. -- Abstract: Quorum sensing represents a mechanism by which bacteria control their genetic behaviors via diffusible signals that reflect their population density. TraR, a quorum sensing transcriptional activator in the Rhizobiaceae family, is regulated negatively by the anti-activator TraM via formation of a TraR-TraM heterocomplex. Prior structural analysis suggests that TraM and DNA bind to TraR in distinct sites. Here we combined isothermal titration calorimetry (ITC) and electrophoretic mobility shift assays (EMSA) to investigate roles of TraR residues from Rhizobium sp. NGR234 in binding of both TraM and DNA. We found that K213A mutation of TraR{sub NGR} abolished DNA binding, however, did not alter TraM binding. Mutations of TraM-interfacing TraR{sub NGR} residues decreased the TraR-TraM interaction, but did not affect the DNA-binding activity of TraR{sub NGR}. Thus, our biochemical studies support the independent binding sites on TraR for TraM and DNA. We also found that point mutations in TraR{sub NGR} appeared to decrease the TraR-TraM interaction more effectively than those in TraM{sub NGR}, consistent with structural observations that individual TraR{sub NGR} residues contact with more TraM{sub NGR} residues than each TraM{sub NGR} residues with TraR{sub NGR} residues. Finally, we showed that TraM inhibition on DNA-binding of TraR was driven thermodynamically. We discussed subtle mechanistic differences in Tra

 12. Kritik av den negativa uppbyggligheten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stjernfelt, Frederik; Thomsen, Søren Ulrik

  Under efterkrigstiden har ett märkligt fenomen fått fäste i kulturen. Ett konstverk, en handling, en utsaga bedöms inte längre efter om de är sköna, goda och sanna, utan efter om de bryter mot regler, gör uppror mot det konventionella eller angriper etablerade tänkesätt. Överskridandet av normer...... och provokationen mot inrotade uppfattningar framställs som viktigare än de positiva resultaten, avståndstagandet viktigare än ställningstagandet. Från att ha varit idéer hos ett fåtal filosofer, konstnärer och bohemer har denna negativism efterhand blivit en ideologi för den breda massan. Den...

 13. Tra formale e informale: il blog come mediatore

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filippo Bruni

  2013-03-01

  Full Text Available L’individuazione di modalità che raccordino l’apprendimento formale con quello informale è un problema ancora aperto. Da questo punto di vista, la natura ibrida del blog, che media tra modalità tecnologicamente innovative e approcci tradizionali, offre possibilità ancora non pienamente valorizzate legate alla costruzione dell’identità tramite strategie narrative. Alcuni usi didattici del blog, ad esempio come knowledge management o come portfolio, sottolineano il legame tra formale e informale.

 14. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 15. Förpackning av keramiska substrat

  OpenAIRE

  Karlsson, Jan

  2008-01-01

  Detta examensarbete handlar om forpackning av keramiska substrat. Canning ar det universella namnet pa forpackning av keramiska substrat. Keramiska substrat kan vara katalysatorer eller partikelfilter som anvands som ett efterbehandlingssystem i bensin och Diesel applikationer. Examensarbetet genomfordes hos Scania CV AB. I installationsprocessen sveps en keramisk fibermatta runt det keramiska substratet. Substratet inkapslas sedan med ett metalholje. Rapporten inleds med att beskriva olika i...

 16. Syncope and Idiopathic (Paroxysmal) AV Block.

  Science.gov (United States)

  Brignole, Michele; Deharo, Jean-Claude; Guieu, Regis

  2015-08-01

  Syncope due to idiopathic AV block is characterized by: 1) ECG documentation (usually by means of prolonged ECG monitoring) of paroxysmal complete AV block with one or multiple consecutive pauses, without P-P cycle lengthening or PR interval prolongation, not triggered by atrial or ventricular premature beats nor by rate variations; 2) long history of recurrent syncope without prodromes; 3) absence of cardiac and ECG abnormalities; 4) absence of progression to persistent forms of AV block; 5) efficacy of cardiac pacing therapy. The patients affected by idiopathic AV block have low baseline adenosine plasma level values and show an increased susceptibility to exogenous adenosine. The APL value of the patients with idiopathic AV block is much lower than patients affected by vasovagal syncope who have high adenosine values. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Reliabilitet av den norske versjonen av Timed Up and Go (TUG)

  OpenAIRE

  Botolfsen, Pernille; Helbostad, Jorunn L.

  2010-01-01

  Hensikt: Vurdere intratester-, intertester-, og test-retest reliabilitet av den norske versjonen av «Timed Up and Go» (TUG). Design: Metodestudie som benytter tverrsnittsstudie-design. Materiale og metode: Tretti personer (20 kvinner og 10 menn) over 75 år (gjennomsnitt 82,5) gjennomførte TUG tre ganger. To fysioterapeuter skåret deltagerne. For utregning av relativ reliabilitet ble intraclass correlation coefficient (ICC) anvendt, og for utregning av absolutt reliabilitet b...

 18. Situasjonsbestemt ledelse av studentgrupper i friluftsliv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Odd Lennart Vikene

  2014-05-01

  Full Text Available Artikkelen gir et praktisk eksempel på hvordan ulike studentgrupper i forbindelse med bygging av nødbivuakk i vinterfjellet opplevde min situasjonsbestemte ledelse som veileder. Teorigrunnlaget viser til situasjonsbestemte ledelsesmodeller og hva som kjennetegner god veiledning i friluftsliv. Datainnsamlingen bygger på kvantitative data fra et spørreskjema og benyttes til å analysere studentenes opplevelse av veileders ledelse ut i fra rangeringsmetoden Visuell Analog Skala (VAS. Fra samme spørreskjema var det også et åpent spørsmål som benyttes til refleksjon over studentenes opplevelse av sikkerhet i undervisningssituasjonen. Resultatene viser at studentgruppene opplevde klare ledelsesforskjeller gjennom de ulike fasene som ledelsen ble delt opp i, men at ledelsesatferden varierte lite i forhold til gruppenes erfaringsgrunnlag. Resultatene tyder på at jeg som veileder i stor grad har blitt påvirket av mine tidligere erfaringer og den potensielle risikoen som ligger ved aktiviteten. Selv om den situasjonsbestemte ledelsen varierte lite mellom de tre gruppene, viser resultatenes store standardavvik at de ulike smågruppene opplevde at ledelsen varierte. Dette tyder på at jeg som veileder til en viss grad har evnet å benytte situasjonsbestemt ledelse i praksis. På grunn av studentgruppenes relativt like oppfatning av ledelsen i de ulike fasene, viser resultatene også noe av vanskelighetene veileder har i forhold til å gjøre en korrekt vurdering av gruppens evner og erfaring i relasjon til læringssituasjonene som oppstår. Sentralt for ledelsen er likevel at studentgruppene opplevde ledelsen som betryggende, noe som gir studentene et godt grunnlag for senere opplevelser i tilknytning til vinterfriluftsliv og bygging av nødbivuakk.

 19. Uptake of AV-1451 in meningiomas.

  Science.gov (United States)

  Bruinsma, Tyler J; Johnson, Derek R; Fang, Ping; Senjem, Matthew; Josephs, Keith A; Whitwell, Jennifer L; Boeve, Bradley F; Pandey, Mukesh K; Kantarci, Kejal; Jones, David T; Vemuri, Prashanthi; Murray, Melissa; Graff-Radford, Jonathan; Schwarz, Christopher G; Knopman, David S; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J

  2017-12-01

  AV-1451 is an imaging agent labeled with the positron-emitting radiolabel Fluorine-18. 18F-AV-1451 binds paired helical filament tau (PHF-tau), a pathology related to Alzheimer's disease. In our study of AV-1451 uptake in the brains of cognitively normal subjects, we noted a case of a meningioma with visually significant uptake of AV-1451. We initiated the present retrospective study to further examine cases of meningioma that underwent AV-1451 imaging. We searched the patient records of 650 patients who had undergone AV-1451 at our institution for the keyword "meningioma" to identify potential cases. PET/CT and MRI results were visually reviewed and semi-quantitative analysis of PET was performed. A paired student's t test was run between background and tumor standard uptake values. Fisher's exact test was used to examine the association between AV-1451 uptake and presence of calcifications on CT. We identified 12 cases of meningioma, 58% (7/12) of which demonstrated uptake greater than background using both visual analysis and tumor-to-normal cortex ratios (T/N + 1.90 ± 0.83). The paired student's t test revealed no statistically significant difference between background and tumor standard uptake values (p = 0.09); however, cases with a T/N ratio greater than one showed statistically higher uptake in tumor tissue (p = 0.01). A significant association was noted between AV-1451 uptake and presence of calcifications (p = 0.01). AV-1451 PET imaging should be reviewed concurrently with anatomic imaging to prevent misleading interpretations of PHF-tau distribution due to meningiomas.

 20. Nedbrytning av utvalgte plantevernmidler i norsk jordsmonn

  OpenAIRE

  Haneborg, Mads Alexander

  2015-01-01

  Denne masteroppgaven har hatt som formål å modellere nedbrytningen av et utvalg sprøytemidler som ble testet på to norske forsøksfelt, i Stjørdal og Klepp med ulike klimatiske forhold og jordsmonn. For begge forsøksfelt ble det foretatt uttak av jordprøver over en periode på ett år fra sprøytingen, i tidsrommet fra mai 2012 til juni 2013. Jordprøvene ble analysert ved bruk av LC-MS/MS etter prøveopparbeiding med væskeekstraksjon. Intern standard metode ble benyttet til kvantifise...

 1. AVS (Application Visualization System) user's guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi; Gorai, Kazuo; Yamazaki, Kazuhiko.

  1996-03-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS for image processing software and an animation processing system (video, frame scan converter). This report summarizes the information to use AVS and to develop and maintain computer and network environment for image processing. (author)

 2. Maria Rizzarelli, Una terra che è solo visione. La poesia di Pasolini tra cinema e pittura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paolo Lago

  2016-11-01

  Full Text Available La contaminazione tra scrittura e visione, la «natura anfibologica» tra parola e immagine, secondo una definizione dello stesso autore, risulta fondamentale nell’intera opera letteraria di Pier Paolo Pasolini.

 3. Giorgio Perlasca, 'Giusto tra le nazioni' e 'eroe italiano'

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, M.M.

  2008-01-01

  Giorgio Perlasca che, fingendosi console spagnolo, nel 1944 salvò più di cinquemila ebrei ungheresi a Budapest, è stato proclamato “Giusto tra le Nazioni” a Yad Vashem nel 1989, dopo di che è seguito il suo riconoscimento all’estero ed in Italia come “uomo giusto” e come “eroe italiano”. Dopo il

 4. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients.

  Science.gov (United States)

  Schmelter, Christopher; Raab, Udo; Lazarus, Friedrich; Ruppert, Volker; Vorwerk, Dierk

  2015-08-01

  The study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients. 63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5%), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8%). A high rate of procedural success was achieved (98.5%). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7%). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5% at 6 month, 31.3% at 12 month and 19.2% at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1%), followed by stenosis at the AV access (29.5%) and the deployed stent-graft (23.5%). Re-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 5. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 6. Strategiske beslutninger foran publikum : en spillteoretisk analyse av betingelser for utbrudd av borgerkrig

  OpenAIRE

  Meyer, Sunniva Frislid

  2006-01-01

  Borgerkrig modelleres i foreliggende litteratur enten som følge av privat informasjon om aktørenes forventede nytte av krig eller som følge av at myndighetene ikke troverdig kan forplikte seg til en fremforhandlet avtale. Eksisterende modeller overser i stor grad hvordan effekten av at myndighetene gir etter for en intern grupperings krav kan påvirke hvordan andre interne grupperinger forholder seg til myndighetene i fremtiden. Dersom myndighetene gir etter for en intern grupperings krav, kan...

 7. Praktisering av krav til rettvisende oversikt i årsberetning : en analyse av regnskapspraksis i fiskeindustrien

  OpenAIRE

  Vajenina, Larissa

  2012-01-01

  Dette er en studie av årsberetning, og videre praktisering av rettvisende oversikt i årsberetning. Studiens problemstilling: ”Hvordan blir kravene om rettvisende oversikt i årsberetning praktisert i utvalgte selskaper i Norge?” I denne studien ser jeg på praksis av rettvisende oversikt i årsberetning. Lovkravet til rettvisende oversikt i årsberetning fremgår av rskl.§ 3-3a, 2.-4.ledd. Innhold i rettvisende oversikt er grundig beskrevet under punkt 2.5 i NRS 16 Årsberetning. Reg...

 8. Veileder for kravspesifikasjon for leie av kontorarealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne

  Investorer og leietakere blir stadig mer interessert i helse- og miljøkvaliteter. Men kunnskapen er lav hos de fleste om hva de skal etterspørre og hvordan slike kvaliteter kan dokumenteres. Meglere har en viktig rolle som formidler av kvaliteter. Grønn Byggallianse har i samarbeid med blant annet...... Norsk Eiendom, Enova og NGBC utarbeidet en mal for standard kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler. Målet med malen er å bidra til at leietager får det produktet han trenger til riktig pris og at man unngår unødig miljøbelastning. Målet er videre at å bidra og stimulere til, at innleie....../utleie prosesser startes med en dialogbasert prosess. Standarden er tenkt som et hjelpemiddel til en systematisk gjennomgang av, og diskusjon av hvilke kvaliteter som har prioritet, høy, middel eller lav prioritet for leietaker. Resultatet av dialog og diskusjon fastlegger endelige krav til kvalitet og...

 9. Legionella dumoffii Tex-KL Mutated in an Operon Homologous to traC-traD is Defective in Epithelial Cell Invasion.

  Science.gov (United States)

  Qin, Tian; Ken-Ichiro, Iida; Ren, Hong Yu; Zhou, Hai Jian; Yoshida, Shin-Ichi

  2016-06-01

  To understand the mechanism of invasion by Legionella dumoffii. The L. dumoffii strain Tex-KL was mutated using the Tn903 derivative, Tn903dIIlacZ. After screening 799 transposon insertion mutants, we isolated one defective mutant. We then constructed the gene-disrupted mutant, KL16, and studied its invasion of and intracellular growth in HeLa and A549 cells, and in A/J mice survival experiments. The structure of traC-traD operon was analyzed by RT-PCR. The transposon insertion was in a gene homologous to Salmonella typhi traC, which is required for the assembly of F pilin into the mature F pilus structure and for conjugal DNA transmission. Results from RT-PCR suggested that the traC-traD region formed an operon. We found that when the traC gene was disrupted, invasion and intracellular growth of L. dumoffii Tex-KL were impaired in human epithelial cells. When mice were infected by intranasal inoculation with a traC deficient mutant, their survival significantly increased when compared to mice infected with the wild-type strain.. Our results indicated that the traC-traD operon is required for the invasion and intracellular growth abilities of L. dumoffii Tex-KL in epithelial cells. Copyright © 2016 The Editorial Board of Biomedical and Environmental Sciences. Published by China CDC. All rights reserved.

 10. Sxl-Dependent, tra/tra2-Independent Alternative Splicing of the Drosophila melanogaster X-Linked Gene found in neurons

  Science.gov (United States)

  Sun, Xia; Yang, Haiwang; Sturgill, David; Oliver, Brian; Rabinow, Leonard; Samson, Marie-Laure

  2015-01-01

  Somatic sexual determination and behavior in Drosophila melanogaster are under the control of a genetic cascade initiated by Sex lethal (Sxl). In the female soma, SXL RNA-binding protein regulates the splicing of transformer (tra) transcripts into a female-specific form. The RNA-binding protein TRA and its cofactor TRA2 function in concert in females, whereas SXL, TRA, and TRA2 are thought to not function in males. To better understand sex-specific regulation of gene expression, we analyzed male and female head transcriptome datasets for expression levels and splicing, quantifying sex-biased gene expression via RNA-Seq and qPCR. Our data uncouple the effects of Sxl and tra/tra2 in females in the-sex-biased alternative splicing of head transcripts from the X-linked locus found in neurons (fne), encoding a pan-neuronal RNA-binding protein of the ELAV family. We show that FNE protein levels are downregulated by Sxl in female heads, also independently of tra/tra2. We argue that this regulation may have important sexually dimorphic consequences for the regulation of nervous system development or function. PMID:26511498

 11. Validation of the dermal exposure model in ECETOC TRA.

  Science.gov (United States)

  Marquart, Hans; Franken, Remy; Goede, Henk; Fransman, Wouter; Schinkel, Jody

  2017-08-01

  The ECETOC TRA model (presently version 3.1) is often used to estimate worker inhalation and dermal exposure in regulatory risk assessment. The dermal model in ECETOC TRA has not yet been validated by comparison with independent measured exposure levels. This was the goal of the present study. Measured exposure levels and relevant contextual information were gathered via literature search, websites of relevant occupational health institutes and direct requests for data to industry. Exposure data were clustered in so-called exposure cases, which are sets of data from one data source that are expected to have the same values for input parameters in the ECETOC TRA dermal exposure model. For each exposure case, the 75th percentile of measured values was calculated, because the model intends to estimate these values. The input values for the parameters in ECETOC TRA were assigned by an expert elicitation and consensus building process, based on descriptions of relevant contextual information.From more than 35 data sources, 106 useful exposure cases were derived, that were used for direct comparison with the model estimates. The exposure cases covered a large part of the ECETOC TRA dermal exposure model. The model explained 37% of the variance in the 75th percentiles of measured values. In around 80% of the exposure cases, the model estimate was higher than the 75th percentile of measured values. In the remaining exposure cases, the model estimate may not be sufficiently conservative.The model was shown to have a clear bias towards (severe) overestimation of dermal exposure at low measured exposure values, while all cases of apparent underestimation by the ECETOC TRA dermal exposure model occurred at high measured exposure values. This can be partly explained by a built-in bias in the effect of concentration of substance in product used, duration of exposure and the use of protective gloves in the model. The effect of protective gloves was calculated to be on average a

 12. Tra cinema e fumetto: due usi del montaggio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giuseppe Saitta

  2016-01-01

  Full Text Available Entrambi linguaggi visivi, ove la narrazione si dipana grazie al rapporto di interdipendenza cheogni singola immagine intrattiene con l'immagine che la precede e quella che le succede. Pur dovendo ricorrere dunque a un montaggio di immagini, fumetto e cinema presentano tra di loro grandi differenze, ma anche grandi similitudini. Cercheremo di scoprire quali sono affidandoci all'analisi della duplice trasposizione di "300" da parte di Frank Miller e Zack Snyder.

 13. Vinkelegenskapsklassificering av svetsglas : Angående utvecklingen av en conometerbaserad klassifikationsutrustning.

  OpenAIRE

  Sundell, Erik

  2016-01-01

  Denna rapport är skriven för optikgruppen på 3M Svenska ABs forsknings- och utvecklingsavdelning i Gagnef. Rapporten beskriver den driftsatta tekniken för vinkelegenskapsklassificeringar av ADFer samt den berörda fysiken. Rapporten avser att underlätta det ofullständiga arbetet av att ackreditera optikgruppens förmåga att genomföra dessa klassifikationer. Rapporten inleds med att beskriva fysiken relaterad till mätning av mänsklig ljusupplevelse. Därefter presenteras bland annat tekniken krin...

 14. Vurdering av strømforhold og partikkelspredning ved etablering av ny dypvannskai ved Rana Industriterminal

  OpenAIRE

  Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena

  2015-01-01

  Det skal etableres en ny dypvannskai ved Rana Industriterminal, og i den forbindelse har NIVA gjort vurderinger av strømforhold i området og partikkelspredning i anleggsperioden. I denne rapporten er det tatt utgangspunkt i at 135 000 m³ med masse skal mudres opp. Det er videre antatt at 2 % av denne massen spres i Ranfjorden, og dette utgjør 1620 tonn tørr masse. Denne mengden tilsvarer den samme mengden partikler som kan tilføres fjorden fra Ranelva i løpet av en ukes tid, og anses ikke som...

 15. Att arbeta tillsammans - utvärdering av nytt kursupplägg av examensarbeten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Thorsson

  2015-06-01

  Full Text Available Grupphandledning av examensarbete inom geografi, med fokus på naturgeografi, vid Göteborgs Universitet infördes 2012 som ett komplement till den individuella handledningen i syfte att öka genomströmningen av studenter samt kvaliteten på arbetena. I denna artikel presenteras och utvärderas det aktuella kursupplägget. Såväl genomströmningen som kvaliteten (bearbetning och tolkning av materialet, teorianknytning, disposition och språk ökade efter införandet av grupphandledning, vilket i linje med tidigare studier visar att grupphandledning är ett bra komplement till den traditionella individuella handledningen.

 16. Digitala backspeglar - Fysisk-ergonomiska konsekvenser av arrangemang av digitala backspeglar i en lastbilshytt

  OpenAIRE

  LUNDIN, ARVID; ZAIMOVIC, NEDIM

  2016-01-01

  Backspeglar på dagens lastbilar bidrar till fordonets bränsleförbrukning på grund av det luftmotstånd som de orsakar. Detta bidrag kan minskas om de fysiska speglarna ersätts av digitala motsvarigheter, i form av kameror monterade på lastbilens utsida och bildskärmar placerade inuti lastbilshytten. Ett sådant ingrepp medför en rad möjligheter för förbättring av inte bara fordonets verkningsgrad utan även förarmiljön. Med digitala backspeglar så skulle det vara möjligt att visa stödjande grafi...

 17. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 18. Venezuela tra Alba e Mercosur. Un ruolo ambivalente

  OpenAIRE

  Pellini, Giacomo

  2014-01-01

  Giacomo Pellini, "Venezuela tra Alba e Mercosur", in: Visioni LatinoAmericane, 11 (2014), pp.48-62 L’autore esamina l’attivismo di Hugo Châvez nei processi di integrazione latinoamericana soffermandosi in particolare sull’Alba e il Mercosur. Mette a confronto, da una parte, la leadership esercitata dal Venezuela all’interno dell’Alba e dall’altra il ruolo di secondo piano del Venezuela all’interno del Mercosur. Evidenzia come per il Paese sia più vantaggiosa la permanenza, seppur con un ru...

 19. En analyse knyttet til bruk av cookies.

  OpenAIRE

  Hørthe, Stine

  2012-01-01

  Cookies er små informasjonskapsler som Internettaktører legger igjen på en slutt-brukers datamaskin ved surfing på nettsider. Bruken av cookies på nettsider har fåttøkt oppmerksomhet de siste årene. I tillegg til å muliggjøre flere nyttige funksjonerfor en tjenestetilbyder, som for eksempel brukerrettet reklame og informasjonsinn-henting, har det den siste tiden blitt rettet en del kritiske spørsmål rundt bruken avcookies samt spørsmål knyttet til personvern og juridiske aspekt. Denne oppgave...

 20. Cartografar é traçar um plano comum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Virgínia Kastrup

  2013-08-01

  Full Text Available A pesquisa de campo sobre produção da subjetividade enfrenta o problema de construir conhecimento envolvendo pesquisadores e pesquisados, com territórios e semióticas singulares. Surgem questões relativas ao protagonismo dos participantes e a como traçar com eles um plano comum, garantindo o caráter participativo da pesquisa. No contexto do método da cartografia, o artigo tem como objetivo tratar do tema do comum num duplo aspecto. Num primeiro, discute o acesso ao plano comum. Com base em Gilles Deleuze e Felix Guattari, tal plano não é dito homogêneo nem reúne atores que manteriam entre si relações de identidade, mas opera comunicação entre singularidades, sendo pré-individual e coletivo. Num segundo aspecto, aponta que, enquanto pesquisa-intervenção, a cartografia se compromete com a criação de um mundo comum e heterogêneo. O artigo mostra que o traçado do comum tem como diretriz metodológica a tranversalidade e examina os procedimentos de participação, inclusão e tradução.

 1. Instrumentering av Bergsøysundbrua og Gjemnesundbrua

  OpenAIRE

  Dahlen, Adrian; Lystad, Tor Martin

  2013-01-01

  Gjemnessundbrua og Bergsøysundbrua på Europavei E39 i Møre og Romsdal, skal instrumenteres for identifikasjon av strukturelle og dynamiske egenskaper. Denne rapporten omhandler dokumentasjon og beskrivelse av det utførte arbeidet ved monteringen av måleutstyret. Det er også gjort analyser av de ulike konstruksjonsdelene akselerometersensorer og anemometre er montert på. Til slutt er de initielle responssignalene fra systemet behandlet, der egenfrekvenser og dempningsegenskaper til bruene blir...

 2. Betydelsen av taktil massage i omvårdnaden av dementa patienter- En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Wetterström, Marina; Swan, Emelie

  2008-01-01

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att se vilka effekter taktil massage ger hos personer med demens. Sökning av artiklar har gjorts på databaserna CINAHL, ELIN@Dalarna och PubMed där sökorden dementia, massage, nursing, older people, Therapeutic touch och touch användes i olika kombinationer. Litteraturstudien består av kvantitativa och kvalitativa artiklar. Artiklarna skulle vara vetenskapliga och inte publicerade före 1995, de skulle även svara på syfte och frågeställning. F...

 3. Upplevelser av "Employer Branding" : En kvalitativ fallstudie av anställda hos BA

  OpenAIRE

  Hermansson, Otto; Elisabeth, Mackenhauer

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på BA (fiktivt namn) upplever organisationens interna Employer Branding-arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt skiljer strategi mot upplevelse. Det gjordes ett målinriktat urval av organisation medan valet av deltagare var ett slumpmässigt urval vilket resulterade i åtta respondenter (n= 8). Studien var en kvalitativ fallstudie med ett psykologiskt angreppssätt och innehöll en ostrukturerad intervju som tillsammans m...

 4. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 5. AV e attività di eccellenza. Nuove opportunità localizzative nel sistema Roma-Napoli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Galderisi

  2008-06-01

  , al fine di identificare le localizzazioni ottimali per disporre di un mercato di riferimento il più possibile esteso. Più specificamente, l’indicatore di accessibilità è stato definito in riferimento alla realizzazione della rete AV che collegherà Roma e Napoli in un tempo di 55 minuti. Pertanto, il sistema di aree per la localizzazione delle attività di eccellenza in ciascuna delle due polarità urbane considerate viene individuato ipotizzando un tempo massimo di percorrenza tra i due sistemi urbani pari a 90 minuti. Tale intervallo temporale si ritiene accettabile per il tipo di spostamenti connessi alle attività in esame: non si tratta, infatti, di spostamenti pendolari quanto, piuttosto, di una mobilità connessa alla fornitura di servizi altamente specializzati. Come ben evidenziato in una recente rassegna sul termine accessibilità, il tempo che si è disposti ad impiegare per raggiungere una data destinazione è, infatti, funzione del tipo di utenza e del tipo di attività o, più in generale, della convenienza per un dato individuo o per una data impresa (Litman, 2007. L’indicatore proposto tiene conto, oltre che del tempo di spostamento calcolato sulla rete su ferro sia nella tratta AV di connessione tra i due centri che nella tratta urbana della qualità del viaggio, considerando il numero e il tipo di scambi che è possibile effettuare sulla rete urbana, nell’arco temporale definito. L’applicazione dell’indicatore al sistema urbano integrato Roma-Napoli ha consentito l’individuazione, nelle due polarità urbane, di aree a diverso grado di “accessibilità” a partire dai due punti focali posti nelle stazioni AV e nell’arco temporale individuato e, conseguentemente, delle aree che, in ragione del solo parametro di accessibilità, risultano le più idonee per la localizzazione delle attività in esame.

 6. Exact Tandem Repeats Analyzer (E-TRA): A new program for DNA ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Unknown

  Exact Tandem Repeats Analyzer 1.0 (E-TRA) combines sequence motif searches with keywords such as 'organs',. 'tissues', 'cell lines' and 'development stages' for finding simple exact tandem repeats as well as non-simple repeats. E-TRA has several advanced repeat search parameters/options compared to other repeat ...

 7. Design av arkitektur for evolusjonær maskinvare basert på intern rekonfigurering av FPGA

  OpenAIRE

  Senland, Geir Aarstad

  2008-01-01

  Det ble i denne oppgaven designet en arkitektur for evolusjonær maskinvare basert på intern rekonfigurering av FPGA. Til å utføre intern rekonfigurasjonen av FPGA-en ble internal configuration access port (ICAP) brukt. Programmet PlanAhead fra Xilinx ble brukt til å designe den interne rekonfigurasjonsdelen av arkitekturen. Motivasjonen for oppgaven var å introdusere fleksibilitet til et signal- og klassifikasjonssystem, ved å bruke intern rekonfigurasjon av FPGA. Klassifikasjonssystemet ...

 8. AVS user's guide on the basis of practice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi; Kume, Etsuo; Fujii, Minoru.

  1997-07-01

  The special guides for the use of visualization software AVS have been developed at Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI). The purpose of these guides is to help the AVS users understand easily the use of the one, due to the fact that it is so difficult for beginners to understand the original manuals. In this report, 'Transportation Evacuation Simulation' is taken up as an object of visualization, and the procedure of visualization and images recording by using the AVS are described. By using the AVS according to this report, a series of the procedure which are necessary for use of the AVS can be acquired. (author)

 9. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 10. Medios auxiliares para la carga de traíllas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chinchilla, M.

  1963-06-01

  Full Text Available The large difference in the power that is necessary to load the scraper and to transport the material has an important influence on the economic efficiency involved in transporting soil with this type of equipment. This problem has made it necessary to develop various kinds of machinery fitted with less powerful engines, and hence, having a smaller fuel consumption and of lower initial cost. Among the systems normally adopted to help the loading operation the following may be cited: auxiliary pushing tractors; mutual aid by several scrapers; and machinery fitted with mechanical means to avoid material from penetrating into other material that is already loaded. The use of auxiliary pushing tractors requires many additional services, and also a greater capital outlay in equipment. The scrapers fitted with a mechanical system for lifting the load need a much smaller drawing power to carry out this operation, and consequently the mean available and mean required power during the operating cycle is more advantageous than in ordinary scrapers. Even so, the utilisation of these new type scrapers is also subjected to various limiting circumstances which prevent this from being the best possible solution for this type of work. In spite of the increasing use of vibratory techniques, so far vibration has not yet become a generalised procedure in loading of scrapers, no doubt due to the large volumen and mass of material involved in the procedure.La disparidad entre las potencias necesarias para efectuar la carga de las traíllas y la utilizable en el transporte del material influyen poderosamente en el rendimiento económico del transporte de tierras mediante este tipo de maquinaria. Esto ha exigido el estudiar y desarrollar diversos sistemas que permitan el empleo de máquinas dotadas de motores de menor potencia y, consiguientemente, de menor consumo y coste inicial. Entre los sistemas comúnmente empleados para facilitar las operaciones de carga

 11. Pianeti tra le note appunti di un astronomo divulgatore

  CERN Document Server

  Adamo, Angelo

  2010-01-01

  Una stella, otto pianeti, un centinaio di lune e una miriade di corpi minori tra plutini, asteroidi, comete, satelliti artificiali. E per ognuno di questi oggetti, spiegazioni scientifiche che condividono la scena con narrazioni dettate dal mito, con visioni della fanstascienza e con suggestioni sonore scaturite dalla penna di grandi compositori. L'autore prova a districarsi nella babele di idiomi più o meno precisi che da sempre vengono usati dagli uomini per descrivere il Sistema Solare nell'intento di spiegarlo e di rendere il freddo spazio interplanetario un posto più accogliente. La letteratura, la fisica, il fumetto, l'illustrazione, la musica finalmente cooperano per delineare un possibile percorso, una traiettoria fra le tante, che condurrà il lettore dalle origini del linguaggio fino alla nube di Oort.

 12. Når kontakter betyr alt : En studie av bruken av nettverksmediet LinkedIn

  OpenAIRE

  Blaalid, Maren Hyvang

  2012-01-01

  LinkedIn er et av de mest populære sosiale mediene i Norge og tiltrekker seg stadig flere medlemmer. I denne masteroppgaven studerer jeg bruken av LinkedIn for å undersøke hva som er det særegne ved dette nettverksmediet. Jeg har utført en spørreundersøkelse blant 280 brukere for å få innsikt i hvem de er, hvorfor de bruker LinkedIn og hvordan de gjør det. Funnene fra analysen viser at brukerne kjennetegnes ved at de er selvstendige og formålsrasjonelle, som bruker LinkedIn strategisk for å n...

 13. Treatment of small cell lung cancer with TRA-8 in combination with cisplatin and radiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bonner, James A.; Willey, Christopher D.; Yang, Eddy S.; Dobelbower, Michael C.; Sanford, Leisa L.; Bright, Sheila J.; Buchsbaum, Donald J.; Raisch, Kevin P.

  2011-01-01

  Background: Limited stage small cell lung cancer (SCLC) represents a minority of SCLC. Despite extensive clinical trials, standard treatment remains cisplatin-based chemotherapy and thoracic irradiation (TI). This study focused on the interaction of cisplatin/radiation with the anti-human DR5 monoclonal antibody TRA-8 in SCLC cells. TRA-8 binds specifically to DR5 and has been shown to activate apoptosis. Methods: Four human SCLC cell lines were utilized for experimentation (SCLC-41, SCLC-58, SCLC-68, and SCLC-74). Immunoblot analysis was used to determine relative protein levels of DR5, DR4 and pro-caspase 8 for each cell line. Using a tetrazolium-based assay (XTT), the IC 50 values for cisplatin with or without TRA-8 were determined for the SCLC cell lines. Four SCLC lines were assayed with a combination of TRA-8 (10 μg/ml), 2 Gy radiation and various concentrations of cisplatin. Apoptosis was evaluated using Annexin V-FITC and cleaved caspase immunoblotting. Using a SCLC-58 subcutaneous xenograft model, treatment began 21 d after tumor cell injection. Treatment included weekly cisplatin (4 mg/kg) and radiation of 1 Gy (24 h after cisplatin) and TRA-8 (200 μg) was administered i.p. twice weekly for three weeks. Results: Immunoblot analysis showed similar levels of DR5 for all cell lines with variable levels of DR4. Various concentrations of TRA-8 antibody (⩽10 μg/ml) induced no significant cytotoxicity in the SCLC cell lines. The in vitro combination treatment with TRA-8 (10 μg/ml), 1.25 μg/ml cisplatin and 2 Gy radiation showed increased cytotoxicity when compared to combinations without TRA-8. Furthermore, the triple combination demonstrated the greatest amount of apoptosis as measured by Annexin V staining. The in vivo studies showed the combination of 1 Gy, cisplatin and TRA-8 extended the tumor doubling time to 44 d as compared to any doublet treatment groups that ranged from 12 to 20 d. Analysis of survival data showed 100% of the combination group

 14. I varchi della letteratura: tra scienza, follia e spiritualità

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefano Redaelli

  2017-08-01

  Full Text Available Nel novecento italiano spiccano scrittori nella cui opera la letteratura si è aperta ad altre discipline, come la scienza, la psichiatria, la teologia. In questo articolo si descrive lo scambio tra saperi attraverso l’immagine dei varchi, portando l’esempio di Primo Levi (nel varco tra letteratura e scienza e Alda Merini (nel varco tra letteratura, follia, spiritualità. Se da una parte nella vita degli scrittori il varco è vissuto come spaccatura, dall’altra troviamo nella loro opera una fusione di saperi e linguaggi diversi, che concorrono a una rappresentazione più ampia della natura e dell’uomo.

 15. The Transit Monitoring in the South (TraMoS project

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  López-Morales Mercedes

  2013-04-01

  Full Text Available We present the Transit Monitoring in the South (TraMoS project. TraMoS has monitored transits of 30 exoplanets with telescopes located in Chile since 2008, whit the following goals: (1 to refine the physical and/or orbital parameters of those exoplanet system, and (2 to search for variations in the mid-times of the transits and in other parameters such as orbital inclination or transit's depth, that could indicate the presence of additional bodies in the system. We highlight here the first results of TraMoS in three selected exoplanets.

 16. Functional mathematical model of dual pathway AV nodal conduction.

  Science.gov (United States)

  Climent, A M; Guillem, M S; Zhang, Y; Millet, J; Mazgalev, T N

  2011-04-01

  Dual atrioventricular (AV) nodal pathway physiology is described as two different wave fronts that propagate from the atria to the His bundle: one with a longer effective refractory period [fast pathway (FP)] and a second with a shorter effective refractory period [slow pathway (SP)]. By using His electrogram alternance, we have developed a mathematical model of AV conduction that incorporates dual AV nodal pathway physiology. Experiments were performed on five rabbit atrial-AV nodal preparations to develop and test the presented model. His electrogram alternances from the inferior margin of the His bundle were used to identify fast and slow wave front propagations. The ability to predict AV conduction time and the interaction between FP and SP wave fronts have been analyzed during regular and irregular atrial rhythms (e.g., atrial fibrillation). In addition, the role of dual AV nodal pathway wave fronts in the generation of Wenckebach periodicities has been illustrated. Finally, AV node ablative modifications have been evaluated. The model accurately reproduced interactions between FP and SP during regular and irregular atrial pacing protocols. In all experiments, specificity and sensitivity higher than 85% were obtained in the prediction of the pathway responsible for conduction. It has been shown that, during atrial fibrillation, the SP ablation significantly increased the mean HH interval (204 ± 39 vs. 274 ± 50 ms, P AV node mechanisms and should be considered as a step forward in the studies of AV nodal conduction.

 17. AV nodal dual pathway electrophysiology and Wenckebach periodicity.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Youhua; Mazgalev, Todor N

  2011-11-01

  The precise mechanism(s) governing the phenomenon of AV nodal Wenckebach periodicity is not fully elucidated. Currently 2 hypotheses, the decremental conduction and the Rosenbluethian step-delay, are most frequently used. We have provided new evidence that, in addition, dual pathway (DPW) electrophysiology is directly involved in the manifestation of AV nodal Wenckebach phenomenon. AV nodal cellular action potentials (APs) were recorded from 6 rabbit AV node preparations during standard A1A2 and incremental pacing protocols. His electrogram alternans, a validated index of DPW electrophysiology, was used to monitor fast (FP) and slow (SP) pathway conduction. The data were collected in intact AV nodes, as well as after SP ablation. In all studied hearts the Wenckebach cycle started with FP propagation, followed by transition to SP until its ultimate block. During this process complex cellular APs were observed, with decremental foot formations reflecting the fading FP and second depolarizations produced by the SP. In addition, the AV node cells exhibited a progressive loss in maximal diastolic membrane potential (MDP) due to incomplete repolarization. The pause created with the blocked Wenckebach beat was associated with restoration of MDP and reinitiation of the conduction cycle via the FP wavefront. DPW electrophysiology is dynamically involved in the development of AV nodal Wenckebach periodicity. In the intact AV node, the cycle starts with FP that is progressively weakened and then replaced by SP propagation, until block occurs. AV nodal SP modification did not eliminate Wenckebach periodicity but strongly affected its paradigm. © 2011 Wiley Periodicals, Inc.

 18. Pollen transmission of asparagus virus 2 (AV-2) may facilitate mixed infection by two AV-2 isolates in asparagus plants.

  Science.gov (United States)

  Kawamura, Ryusuke; Shimura, Hanako; Mochizuki, Tomofumi; Ohki, Satoshi T; Masuta, Chikara

  2014-09-01

  Asparagus virus 2 (AV-2) is a member of the genus Ilarvirus and thought to induce the asparagus decline syndrome. AV-2 is known to be transmitted by seed, and the possibility of pollen transmission was proposed 25 years ago but not verified. In AV-2 sequence analyses, we have unexpectedly found mixed infection by two distinct AV-2 isolates in two asparagus plants. Because mixed infections by two related viruses are normally prevented by cross protection, we suspected that pollen transmission of AV-2 is involved in mixed infection. Immunohistochemical analyses and in situ hybridization using AV-2-infected tobacco plants revealed that AV-2 was localized in the meristem and associated with pollen grains. To experimentally produce a mixed infection via pollen transmission, two Nicotiana benthamiana plants that were infected with each of two AV-2 isolates were crossed. Derived cleaved-amplified polymorphic sequence analysis identified each AV-2 isolate in the progeny seedlings, suggesting that pollen transmission could indeed result in a mixed infection, at least in N. benthamiana.

 19. Effekt av melkesyrebakteriers metabolisme på utviklingen av Escherichia coli O157:H7 i melk

  OpenAIRE

  Westblad, Anne Margrethe

  2010-01-01

  Dagens regelverk sier at all melk som omsettes skal være varmebehandlet, men åpner samtidig for salg av melkeprodukter basert på upasteurisert melk, forutsatt overholdelse av visse krav. Dermed kan småskalavirksomheter framstille melkeprodukter av upasteurisert melk hvis de skulle ønske det. Et slikt ønske er ofte begrunnet i tradisjoner og praktiske forhold. I tillegg er det flere som påstår at råmelk er sunnere enn pasteurisert melk og at råmelkas mikroflora hemmer vekst av uønskede bakteri...

 20. Farmakologisk behandling av antisosiale lidelser : en litteraturstudie av evidensgrunnlaget for famakologisk behandling av psykopati og assosierte antisosiale personlighetstrekk og atferdsmønster

  OpenAIRE

  Romberg, Sara Montes

  2016-01-01

  Bakgrunn: Psykoterapeutiske og atferdsbaserte intervensjoner har vist seg å ha liten effekt ved antisosiale lidelser. Individer med antisosiale lidelser anses derfor som en relativt behandlingsresistent pasientgruppe, hvilket tyder på et behov for utvikling av alternative behandlingstilnærminger. Med bakgrunn i dette søker følgende studie å utforske evidensgrunnlaget for farmakologiske behandling av antisosiale lidelser og trekk. Metode: Litteratursøk i databasene BIBSYS, ProQuest, Web of ...

 1. Fiskeoppdrett og verdsettelse : en analyse av resultatjustering og modeller for identifikasjon av slik aktivitet

  OpenAIRE

  Aaker, Harald

  2005-01-01

  Regnskapsinformasjon skal være relevant og pålitelig, men det vil alltid være skjønn forbundet med verdsettelsen.Usaklig skjønn omtales som resultatjustering (”Earnings management”) og regnskaps-manipulasjon. Det er store metodeproblemer innen ”earnings management” – forskningen, da den aktive tilpasningen i stor grad er skjult. I de senere år har ulike modeller for estimering av unormale tidsavgrensninger (”discretionary accruals”) dominert. Problemet er i å estimere de normale tidsavgrensni...

 2. Planretningslinjer for en differensiert forståelse av byggeforbudet i strandsonen erfart av tre kommuner

  OpenAIRE

  Alvheim, Maren

  2014-01-01

  I plan- og bygningsloven er det nå delvis videreført og innstrammet et unntak fra byggeforbudet for å ta hensyn til variasjonene mellom landets kystkommuner. Unntaket innebærer at kommunene må fastsette en ny byggegrense gjennom plan for å fravike forbudet mot bygging i strandsonen. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR) er iverksatt med mål om å tydeliggjøre kommunenes adgang til å bygge i strandsonen gjennom plan. Oppgaven søker å avklare ...

 3. TRA LINGUA E CULTURA: LA COMPETENZA PRAGMATICA INTERCULTURALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luciano Mariani

  2015-07-01

  Full Text Available Le interazioni sociali, verbali e non verbali, sono sempre regolate da norme culturali, per lo più implicite, il cui rispetto costituisce un presupposto di una comunicazione efficace. La competenza pragmatica interculturale studia queste norme e come esse condizionano i comportamenti comunicativi. Il contributo, dopo aver esaminato il ruolo di questa competenza nell’ambito più generale della competenza comunicativa, illustra il rapporto tra forme linguistiche e norme culturali, in particolare nella realizzazione degli atti linguistici e delle loro sequenze. Vengono quindi prese in considerazione le implicazioni pedagogiche e le possibili applicazioni didattiche nel processo di apprendimento e di insegnamento di una lingua seconda o straniera, fornendo da ultimo alcuni esempi di attività e materiali.Between language and culture: intercultural pragmatic competenceSocial interactions, both verbal and non-verbal, are always governed by (usually implicit cultural norms, which are a prerequisite of effective communication. Intercultural pragmatic competence studies such norms and how they impact on communicative behaviours. This paper first examines the role of this competence within the scope of communicative competence. The relationship between language forms and cultural norms is then explored, with particular reference to the realization of speech acts and their sequences. Finally, pedagogical implications and possible teaching applications are discussed in the context of second and foreign language learning and teaching, together with some examples of relevant activities and materials.

 4. AV Rising: Demand, Budgets, and Circulation Are All Up.

  Science.gov (United States)

  Oder, Norman

  1998-01-01

  A survey of 486 public libraries found that audiovisual (AV) budgets have increased 53% in the last five years. Provides data on average size of AV collections; budget break downs; circulation; audiobook, video, and music CD purchases; popular authors and titles in abridged and unabridged audiobooks; and problems with audiobook, video, and music…

 5. Quantification of Tau Load Using [F-18]AV1451 PET

  NARCIS (Netherlands)

  Golla, Sandeep S. V.; Timmers, Tessa; Ossenkoppele, Rik; Groot, Colin; Verfaillie, Sander; Scheltens, Philip; van der Flier, Wiesje M.; Schwarte, Lothar; Mintun, Mark A.; Devous, Michael; Schuit, Robert C.; Windhorst, Albert D.; Lammertsma, Adriaan A.; Boellaard, Ronald; van Berckel, Bart N. M.; Yaqub, Maqsood

  2017-01-01

  The tau tracer [F-18]AV1451, also known as flortaucipir, is a promising ligand for imaging tau accumulation in Alzheimer's disease (AD). Most of the previous studies have quantified tau load using standardized uptake value ratios (SUVr) derived from a static [F-18]AV1451 scan. SUVr may, however, be

 6. Spontaneous resolution of complete atrioventricular (A-V ...

  African Journals Online (AJOL)

  Atrioventricular (A-V) disassociation describes the independent beating of the atria and ventricles of the heart. It is not synonymous with complete heart block in the sense that, A-V disassociation is a general term. Heart block describes specific conduction abnormalities that need specific cardiac intervention. This case report ...

 7. EST Table: AV398539 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398539 NV021929 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...0769|gb|EEZ97216.1| hypothetical protein TcasGA2_TC011009 [Tribolium castaneum] AV398539 NV02 ...

 8. Cofactor requirement of HpyAV restriction endonuclease.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siu-Hong Chan

  Full Text Available BACKGROUND: Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M systems in microorganisms. PRINCIPAL FINDINGS: We have cloned, expressed and purified a new restriction endonuclease HpyAV from H. pylori strain 26695. We determined the HpyAV DNA recognition sequence and cleavage site as CCTTC 6/5. In addition, we found that HpyAV has a unique metal ion requirement: its cleavage activity is higher with transition metal ions than in Mg(++. The special metal ion requirement of HpyAV can be attributed to the presence of a HNH catalytic site similar to ColE9 nuclease instead of the canonical PD-X-D/EXK catalytic site found in many other REases. Site-directed mutagenesis was carried out to verify the catalytic residues of HpyAV. Mutation of the conserved metal-binding Asn311 and His320 to alanine eliminated cleavage activity. HpyAV variant H295A displayed approximately 1% of wt activity. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Some HNH-type endonucleases have unique metal ion cofactor requirement for optimal activities. Homology modeling and site-directed mutagenesis confirmed that HpyAV is a member of the HNH nuclease family. The identification of catalytic residues in HpyAV paved the way for further engineering of the metal binding site. A survey of sequenced microbial genomes uncovered 10 putative R-M systems that show high sequence similarity to the HpyAV system, suggesting lateral transfer of a prototypic HpyAV-like R-M system among these microorganisms.

 9. Cofactor requirement of HpyAV restriction endonuclease.

  Science.gov (United States)

  Chan, Siu-Hong; Opitz, Lars; Higgins, Lauren; O'loane, Diana; Xu, Shuang-Yong

  2010-02-05

  Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M) systems in microorganisms. We have cloned, expressed and purified a new restriction endonuclease HpyAV from H. pylori strain 26695. We determined the HpyAV DNA recognition sequence and cleavage site as CCTTC 6/5. In addition, we found that HpyAV has a unique metal ion requirement: its cleavage activity is higher with transition metal ions than in Mg(++). The special metal ion requirement of HpyAV can be attributed to the presence of a HNH catalytic site similar to ColE9 nuclease instead of the canonical PD-X-D/EXK catalytic site found in many other REases. Site-directed mutagenesis was carried out to verify the catalytic residues of HpyAV. Mutation of the conserved metal-binding Asn311 and His320 to alanine eliminated cleavage activity. HpyAV variant H295A displayed approximately 1% of wt activity. Some HNH-type endonucleases have unique metal ion cofactor requirement for optimal activities. Homology modeling and site-directed mutagenesis confirmed that HpyAV is a member of the HNH nuclease family. The identification of catalytic residues in HpyAV paved the way for further engineering of the metal binding site. A survey of sequenced microbial genomes uncovered 10 putative R-M systems that show high sequence similarity to the HpyAV system, suggesting lateral transfer of a prototypic HpyAV-like R-M system among these microorganisms.

 10. Crystal structures of the F and pSLT plasmid TraJ N-terminal regions reveal similar homodimeric PAS folds with functional interchangeability

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lu, Jun; Wu, Ruiying; Adkins, Joshua N.; Joachimiak, Andrzej; Glover, Mark

  2014-09-16

  In the F-family of conjugative plasmids, TraJ is an essential transcriptional activator of the tra operon that encodes most of the proteins required for conjugation. Here we report for the first time the X-ray crystal structures of the TraJ N-terminal regions from the prototypic F plasmid (TraJF11-130) and from the Salmonella virulence plasmid pSLT (TraJpSLT 1-128). Both proteins form similar homodimeric Per-ARNT-Sim (PAS) fold structures. Mutational analysis reveals that the observed dimeric interface is critical for TraJF transcriptional activation, indicating that dimerization of TraJ is required for its in vivo function. An artificial ligand (oxidized dithiothreitol) occupies a cavity in the TraJF dimer interface, while a smaller cavity in corresponding region of the TraJpSLT structure lacks a ligand. Gas chromatography/mass spectrometry-electron ionization analysis of dithiothreitol-free TraJF suggests indole may be the natural TraJ ligand; however, disruption of the indole biosynthetic pathway does not affect TraJF function. Heterologous PAS domains from pSLT and R100 TraJ can functionally replace the TraJF PAS domain, suggesting that TraJ allelic specificity is mediated by the region C-terminal to the PAS domain.

 11. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  OpenAIRE

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 12. Il popolo tra realtà politica e finzione ideologica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto Gatti

  2012-10-01

  Full Text Available Ci si può chiedere quale sia il motivo che spinge ad affrontare la non facile prova consistente nel delineare un percorso di riflessione in chiave filosofica intorno al concetto di “popolo” prendendo in esame il periodo che va dalla prima alla tarda modernità, sino a sfiorare (almeno l’epoca della quale noi, uomini e donne del presente, siamo protagonisti, il più delle volte molto perplessi e parecchio disorientati.Il perché sta nel tentativo di mostrare che, per quanto questo lungo periodo sia, a proposito del nostro argomento, parecchio complesso e contraddistinto da un esteso pluralismo di punti di vista, presenta però, a mio avviso, almeno una caratteristica unitaria. Si tratta della difficoltà di articolare teoreticamente un concetto di “popolo” sul quale non gravino quei limiti sui quali vorrei concentrare l’attenzione: limiti ovviamente non secondari, ma tali da compromettere gravemente il concetto in questione.In tutto il tragitto che proverò a tracciare, non vorrei semplicemente procedere prendendo nota dei punti oscuri rinvenibili in questa o quella concezione di “popolo”, e così mettere in atto una sorta d’incolore e, tutto sommato, ridondante elenco che collochi uno dopo l’altro gli autori come in una galleria dei nobili fallimenti della filosofia politica dal ‘500 a oggi. La posta in gioco è ben diversa. La presento, per ora molto concisamente, come segue.Nel De republica di Cicerone – importante sintesi di una già consolidata tradizione – è evidente la corrispondenza concettuale tra “res publica” e “populus”: la società politica si dà solo in presenza di un’associazione tenuta insieme “per accordo nell’osservare la giustizia” e “per comunanza di interessi”. Il popolo, che si forma a causa della “naturale inclinazione a vivere bene” presente in ogni essere umano, esprime, nella sua unità etico-giuridica, il senso propriamente politico insito nel condurre un

 13. Kopiering av tradisjonskunst som læringsmetode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Rorgemoen

  2011-07-01

  Full Text Available Artikkelen er skriven på bakgrunn av problematikk kring utvikling av ein forskingsbasert didaktikk for tekstilundervisninga på grunnstudiet ved Institutt for folkekultur, Høgskolen i Telemark. Delar av forskingsprosjektet tek difor utgangspunkt i eksisterande undervisnings­verksemd ved dette studiet. Spørsmåla som det er søkt å få svar på her, er: Kva dialog og læri­ng er framtredande ved kopiering av ein tradisjonell tekstilgjenstand? og: Korleis har denne arbeidsmåten ein plass i ein forskingsbasert didaktikk? Kopiprosessen skjedde i ein avgrensa oppgåveperiode, utført med to studentgrupper i 2008/2009. Intervju var valt som me­to­de saman med analyse av innhald i oppgåverapportar som var skrivne samtidig med kopiverksemda. I samband med utvikling av ein forskingsbasert didaktikk der kopiverksemd inngår, er drøftingane førte på grunnlag av sosiokulturell og sløydpedagogisk teori, saman med teori i møte med folkekunst. Kopiprosessen er relatert til ein verksemdsmodell for sløydfaget. Resultata er drøfta i høve til mål for oppgåva og gjeldande fagplan. Kopiering som læringsmetode har ein plass i ein forskingsbasert didaktikk når verksemda fører til erkjenning og integrert forståing, ikkje som rekonstruksjon av tradisjonar. Målet for ein forsk­ings­­basert didaktikk er horisontsamansmelting som følgje av hermeneutiske samtaler som gjeld samspel, spatialitet, spelereglar og spelerom i tradisjonen.

 14. Matglede hos barn : effekter av et læringsprogram

  OpenAIRE

  Myhrer, Kristine Svartebekk

  2013-01-01

  SAMMENDRAG Bakgrunnen for denne studien var Nasjonalt råd for ernærings nye kostholdsråd for den norske befolkningen. I rådene er det anbefalt å begrense inntaket av rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt, salt, sukker og mettet fett for å forebygge kroniske kostrelaterte sykdommer i befolkningen, slik som diabetes og overvekt. For å påvirke barns valg av mat mot et sunnere kosthold er det behov for å forstå faktorer som kan påvirke barnas valg og aksept av matvarer Formålet med masteroppgaven e...

 15. Phase 4 paroxysmal AV block in a patient with scleroderma.

  Science.gov (United States)

  Butschek, Ross; Powell, Brian D; Littmann, Laszlo

  2013-01-01

  A 72-year-old man with limited cutaneous systemic scleroderma was hospitalized for two episodes of witnessed syncope. The baseline 12-lead electrocardiogram was normal but on telemetry there were numerous episodes of paroxysmal AV block with asystolic periods of up to 7.5 s duration. Analysis of the rhythm strips revealed phase 4 intra-His bundle block characterized by critical P-P intervals that triggered the AV block, and a narrow range of junctional escape to subsequent P wave intervals that were required to release the AV block. A dual chamber pacemaker was implanted. Copyright © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

 16. A case of pancreatic AV malformation in an elderly man.

  Science.gov (United States)

  Gupta, Vipin; Kedia, Saurabh; Sonika, Ujjwal; Madhusudhan, Kumble Seetharama; Pal, Sujoy; Garg, Pramod

  2018-02-05

  A 60-year-old man presented with recurrent abdominal pain and weight loss for 6 months. Abdominal imaging showed a large vascular lesion in the head and neck of pancreas suggestive of arteriovenous malformation (AV malformation). Endoscopic ultrasound was done which showed features of AV malformation with no evidence of pancreatic malignancy. Surgery was planned for definitive treatment of malformation. Digital subtraction angiography with angioembolization was done prior to surgery to reduce vascularity of the lesion. He recovered after a pylorus preserving pancreaticoduodenectomy. Histopathology of the resected specimen confirmed the pancreatic AV malformation. There has been no recurrence at 2 years of follow-up.

 17. Grekisk mytologi i The Lightning Thief av Rick Riordan

  OpenAIRE

  Liu, Olivia

  2017-01-01

  Syftet med denna undersökning är att genom en komparativ studie med utgångspunkt i teorier om dialogicitet, hyptertextualitet och transformation, analysera förekomsten av grekisk mytologi i The Lightning Thief (2005) – vilken påverkan dessa har och hur de tar sig uttryck i Riordans roman. De grekiska myterna i The Lightning Thief har jämförts med de som beskrivs i Grekisk Mytologi (1977) av Giovanni Caselli och Michael Gibson, En introduktion till grekisk mytologi (1989) av David Bellingham, ...

 18. Turbulens? - Norske nettavisers omtale av Norwegian 2013. [En kvantitativ innholdsanalyse av VG, DB, Aftenposten, NRK og DNs dekning av Norwegians Dreamliner-kjøp

  OpenAIRE

  Knudsen, Anders

  2015-01-01

  Analysen tar for seg omtale av flyselskapet Norwegian i de fem norske nettavisene VG.no, DB.no, Aftenposten.no, NRK.no og DN.no. Prosjektet fokuserer på artiklenes vinkling og hvordan selskapet omtales i forbindelse med Dreamliner-skandalen, med utgangspunkt i dagsordenfunksjonen og teorien om framing. For å belyse dette har jeg tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan vinklet og fokuserte norske nettaviser i 2013 på Norwegians kjøp og innføring av nye Dre...

 19. Expression of Tra2β in Cancer Cells as a Potential Contributory Factor to Neoplasia and Metastasis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrew Best

  2013-01-01

  Full Text Available The splicing regulator proteins SRSF1 (also known as ASF/SF2 and SRSF3 (also known as SRP20 belong to the SR family of proteins and can be upregulated in cancer. The SRSF1 gene itself is amplified in some cancer cells, and cancer-associated changes in the expression of MYC also increase SRSF1 gene expression. Increased concentrations of SRSF1 protein promote prooncogenic splicing patterns of a number of key regulators of cell growth. Here, we review the evidence that upregulation of the SR-related Tra2β protein might have a similar role in cancer cells. The TRA2B gene encoding Tra2β is amplified in particular tumours including those of the lung, ovary, cervix, stomach, head, and neck. Both TRA2B RNA and Tra2β protein levels are upregulated in breast, cervical, ovarian, and colon cancer, and Tra2β expression is associated with cancer cell survival. The TRA2B gene is a transcriptional target of the protooncogene ETS-1 which might cause higher levels of expression in some cancer cells which express this transcription factor. Known Tra2β splicing targets have important roles in cancer cells, where they affect metastasis, proliferation, and cell survival. Tra2β protein is also known to interact directly with the RBMY protein which is implicated in liver cancer.

 20. Navy AV-8B Crash Survivable Flight Incident Recorder (CSFIR)

  National Research Council Canada - National Science Library

  1998-01-01

  ...) met at the Naval Air Weapons Development Center, Building P302, China Lake, CA for a Program Review I Technical Interchange Meeting in support of the AV-8B Crash Survivable Flight Incident Recorder System (CSFIR...

 1. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kristian; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  the software to meet our expectations for a portable AV system for VAD. The system would make use of “off the shelf” hardware components which are widely available and easily replaced or expanded. The developed AV software and coding is contracted to be available as Copyleft Open Source to ensure low cost...... a stable AV software that has be developed and implemented for an in situ simulation initiative. This version (1.3) is the first on released as Open Source (Copyleft) software (see QR tag). We have found that it is possible to deliver multi-camera video assisted debriefing in a mobile, in situ simulation...... environment using an AV system constructed from “off the shelf” components and Open Source software....

 2. Knihovna Sociologického ústavu AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hesová, Nela

  2017-01-01

  Roč. 7, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : library Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovna-sociologickeho-ustavu-av-cr/

 3. Estudo sobre as relações entre Autocontrole e Traços de Personalidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fermino Fernandes Sisto

  Full Text Available Este estudo investigou as relações entre o autocontrole e traços de personalidade. Foram aplicadas as Escalas Feminina e Masculina de Autocontrole e a Escala de Traços de Personalidade para Crianças em 606 crianças de ambos os sexos, com idade entre 8 e 10 anos de uma escola pública. Verificaram-se correlações negativas e significativas entre os traços de extroversão e sociabilidade e o autocontrole, tanto nas meninas quanto nos meninos. Nos traços de personalidade psicoticismo e neuroticismo evidenciaram-se correlações positivas e significativas com o autocontrole, também em ambos os sexos. Os grupos extremos formados em razão dos traços de personalidade também foram diferenciados significativamente no autocontrole. Dessa forma, os resultados foram interpretados como evidências de validade para as Escalas Feminina e Masculina de Autocontrole.

 4. EST Table: AV404029 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404029 pg--0356 11/12/09 n.h 10/09/28 99 %/103 aa ref|YP_003044625.1| hypothetica...n ECD_01416 [Escherichia coli BL21(DE3)] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404029 pg-- ...

 5. EST Table: AV404052 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404052 pg--0383 10/09/28 90 %/146 aa ref|YP_002386254.1| Major tail protein V [Es...cherichia coli IAI1] emb|CAQ97657.1| Major tail protein V [Escherichia coli IAI1] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404143 pg-- ...

 6. EST Table: AV403989 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403989 pg--0306 10/09/28 100 %/137 aa ref|NP_037751.1| Q protein [Enterobacteria ...phage HK97] gb|AAF31144.1| Q protein [Enterobacteria phage HK97] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404408 pg-- ...

 7. EST Table: AV399390 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399390 NV120162 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/181 aa ref|YP_002884244.1| Ac13-like ...yhedrovirus] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399390 NV12 ...

 8. Geografia e sport: per una definizione del rapporto tra spazio e società

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosario De Iulio

  2013-04-01

  Full Text Available Le finalità del presente saggio si possono sintetizzare in due differenti punti, ma strettamente legati tra di loro. Il primo è quello di illustrare, seppur brevemente, l’insieme delle teorie che hanno portato all’origine e alla affermazione della geografia dello sport, mentre il secondo cercherà di tracciare seppur a grandi linee, le emergenti linee di ricerca nell’ottica del complesso rapporto tra spazio e società. In tal modo si offriranno alcuni spunti di riflessione e nuove chiavi di lettura sul poliedrica relazione tra attività sportiva, intesa come fenomeno socio-culturale, e spazio/territorio, ormai sempre più centrale nelle più recenti politiche di pianificazione territoriale, considerando anche dell’attuale fase di deindustrializzazione che investe i nostri centri urbani.

 9. Final Report of the NASA Technology Readiness Assessment (TRA) Study Team

  Science.gov (United States)

  Hirshorn, Steven; Jefferies, Sharon

  2016-01-01

  The material in this report covers the results on the NASA-wide TRA team, who are responsible for ascertaining the full extent of issues and ambiguities pertaining to TRATRL and to provide recommendations for mitigation. The team worked for approximately 6 months to become knowledgeable on the current TRATRL process and guidance and to derive recommendations for improvement.The team reviewed the TRA processes of other government agencies (OGA), including international agencies, and found that while the high-level processes are similar, the NASA process has a greater level of detail. Finally, NASA’s HQ OCT continues to monitor the GAO’s efforts to produce a TRA Best Practices Guide, a draft of which was received in February 2016. This Guide could impact the recommendations of this report.

 10. [A study of the Arśapraśamanisūtra: analysis].

  Science.gov (United States)

  Yamanaka, Yukio; Yamashita, Tsutomu; Akahane, Ritsu; Muroya, Yasutaka

  2012-03-01

  The present paper focuses primarily on a philological and historical study of the Arśapraśamanisūtra ("The Sūtra of the Tranquilization of Hemorrhoids"). This Sūtra is one of the Buddhist scriptures that is characterized by the magico-religious treatment of various diseases, especially by means of "healing spells" (skt. dhāranī or mantra), as shown by the preliminary survey in our penultimate paper "The Tradition of Healing with Magical Spells as Seen in Buddhist Texts," Journal of the Japan Society of Medical History 55/1 (2009), 77-96. In our last paper "The Tradition of Healing with Magical Spells as Seen in Buddhist Texts (2): A Study of the Arśapraśamanisūtra: Edition and Japanese translation" we provided critically edited texts of the Tibetan and Chinese translations accompanied by their Japanese translations with critical notes and annotations. In this paper we analyze the descriptions of hemorrhoids as found in the Sūtra in comparison with those illustrated in classical Ayurveda literature, besides a detailed philological examination of the relevant passages available only in the Chinese translation of the Mūlasarvāstivāda-Vinaya. We also offer further observations about the methods and principles for the treatment and healing of hemorrhoids that are attested in Buddhist scriptures, as well as make an overview of the transmission and historical reception of the Arśapraśamanisūtra in Japan between the Nara and the Taishō periods.

 11. Safety analysis report for packaging for the Idaho National Engineering Laboratory TRA Type 1 Shipping Container and TRA Type 2 Shipping Capsule

  International Nuclear Information System (INIS)

  Havlovick, B.J.

  1992-01-01

  The TRA Type I Shipping Container and TRA Type II Shipping Capsule were designed and fabricated at the Idaho National Engineering Laboratory as special form containers for the transport of non-fissile radioisotopes and fissile radioisotopes in exempt quantities. The Type I container measures 0.75 in. outside diameter and 3.000 in long. The Type II capsule is 0.495 in. outside diameter 2.000 in. long. The container and capsule were tested and evaluated to determine their compliance with Title 49 Code of Federal Regulations 173, which governs packages for special form radioactive material. This report is based upon those tests and evaluations. The results of those tests and evaluations demonstrate the container and capsule are in full compliance with the special form shipping container regulations of 49 CFR 173

 12. Migranti tra exit e voice. Da Lampedusa ad Amburgo passando per la Calabria

  DEFF Research Database (Denmark)

  Della Corte, Elisabetta; Meret, Susi

  2014-01-01

  Questo reportage è basato sul nostro viaggio intrapreso a metà ottobre 2013 con il proposito di documentare le condizioni dei migranti in Calabria, tra Rosarno, Crotone, Riace, Falerna e Acquaformosa, terminando in Nord Europa con l’incontro delle Lampeduse ad Amburgo e Berlino.......Questo reportage è basato sul nostro viaggio intrapreso a metà ottobre 2013 con il proposito di documentare le condizioni dei migranti in Calabria, tra Rosarno, Crotone, Riace, Falerna e Acquaformosa, terminando in Nord Europa con l’incontro delle Lampeduse ad Amburgo e Berlino....

 13. Traços penumbristas na poesia modernista de Manuel Bandeira

  OpenAIRE

  Goldstein, Norma Seltzer; USP

  2013-01-01

  O artigo trata dos aspectos penumbristas da poesia de Manuel Bandeira,predominantes nos três primeiros livros, com o objetivo de avaliar em que medida esses traçospermaneceram nas produções posteriores. A análise se apoia em resultados de pesquisasanteriores, voltadas ao levantamento temático e formal dos traços marcantes da poesiabandeiriana. O primeiro levantamento foi aplicado às três primeiras obras (GOLDSTEIN,1983) e o segundo, à produção posterior (GOLDSTEIN, 1987). Sem ser uma escola l...

 14. The role of AV and VV optimization for CRT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William W. Brabham, M.D.

  2013-06-01

  Full Text Available Cardiac resynchronization therapy is an effective therapy for patients with left ventricular systolic dysfunction and a ventricular conduction delay; however, approximately 30% of patients do not experience significant clinical improvement with this treatment. Modern devices allow individualized programming of the AV delay and VV offset, which offer the possibility of improving clinical response rates with optimized programming. AV and VV delay optimization techniques have included echocardiography, device-based algorithms, and several other novel noninvasive techniques. While an acute improvement in hemodynamic function has been clearly demonstrated with optimized device settings, long-term clinical benefit is limited. In the majority of cases, an empiric AV delay with simultaneous biventricular or left ventricular pacing is adequate. The value of optimization of these intervals in “non-responders” still requires further investigation.

 15. Brachial artery aneurysms following brachio-cephalic AV fistula ligation.

  Science.gov (United States)

  Khalid, Usman; Parkinson, Frances; Mohiuddin, Kamran; Davies, Paula; Woolgar, Justin

  2014-01-01

  Peripheral artery aneurysms proximal to a long-standing arteriovenous (AV) fistula can be a serious complication. It is important to be aware of this and manage it appropriately. Vascular access nurses input all data regarding patients undergoing dialysis access procedures into a securely held database prospectively. This was retrospectively reviewed to identify cases of brachial artery aneurysms over the last 3 years. In Morriston Hospital, around 200 forearm and arm AV fistulas are performed annually for vascular access in renal dialysis patients. Of these, approximately 15 (7.5%) are ligated. Three patients who had developed brachial artery aneurysms following AV fistula ligation were identified. All 3 patients had developed brachial artery aneurysms following ligation of a long-standing brachio-cephalic AV fistula. Two patients presented with pain and a pulsatile mass in the arm, and one presented with pins and needles and discoloration of fingertips. Two were managed with resection of the aneurysm and reconstruction with a reversed long saphenous vein interposition graft, the third simply required ligation of a feeding arterial branch. True aneurysm formation proximal to an AV fistula that has been ligated is a rare complication. There are several reasons for why these aneurysms develop in such patients, the most plausible one being the increase in blood flow and resistance following ligation of the AV fistula. Of note, all the patients in this study were on immunosuppressive therapy following successful renal transplantation. Vigilance by the vascular access team and nephrologists is paramount to identify those patients who may warrant further evaluation and investigation by the vascular surgeon.

 16. Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenke Mork Rogne

  2013-06-01

  Full Text Available I denne artikkelen ser vi på hvilken type informasjon elever i 7. klasse vektlegger for å konstruere en sammenhengende oppsummering av fire til dels motstridende tekster. Elever møter ofte flere tekster om samme tema – multiple tekster – og vi trenger økt kunnskap om hvordan de leser slike tekster. Elevene leste fire ulike tekster om en sykkelulykke. Tekstene presenterte informasjon som var delvis sammenfallende på tvers av alle tekstene, og delvis motstridende informasjon som innebar at enkelte tekster ga ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Vi testet elevenes ordavkodingsferdigheter, fikk dem til å fylle ut et spørreskjema om lesevaner og vi innhentet elevenes resultater på Nasjonal leseprøve. Etter lesing ba vi elevene gi en oppsummering av sykkelulykken. Elevene gjenga relativt mer sammenfallende informasjon enn motstridende informasjon. Gode resultater på Nasjonal leseprøve ser ut til å ha en sammenheng med elevenes ferdigheter i å konstruere en sammenhengende forståelse av de fire tekstene. Elever som oppga å lese mye på Internett hadde imidlertid fått med mindre av informasjonen som var felles for de fire tekstene i sine oppsummeringer. Vi fant også en negativ sammenheng mellom fritidslesing på Internett og resultatene fra Nasjonal leseprøve. Samlet sett indikerer resultatene at når elevene skal skape sammenheng mellom flere delvis motstridende tekster, så blir sammenfallende informasjon vektlagt mer enn motstridende informasjon. Dessuten ser det ut til at de elevene som bruker mest fritid til å lese på Internett, sliter mer med å sammenfatte innholdet i de fire tekstene enn de andre elevene.

 17. Högstadieelevers upplevelse av sex- och samlevnadsundervisning : en intervjustudie

  OpenAIRE

  Ejder, Alina; Karlsson, Sanna

  2016-01-01

  En god sex- och samlevnadsundervisning i skolan är central för att ha möjlighet att utveckla en god hälsa, vilken dock enligt tidigare forskning har visats vara av bristande kvalitet. Syftet med studien är att undersöka högstadieelevers upplevelse av sex- och samlevnadsundervisningen på deras skola, med fokus på pedagog ledda lektioner. Studiens metod var en kvalitativ intervjustudie, där sex högstadieelever intervjuades individuellt. Resultatet visade att eleverna upplevde att undervisningen...

 18. EST Table: AV404040 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404040 pg--0370 11/12/09 GO hit GO:0006810(transport)|GO:0006865(amino acid trans...e transport) 10/09/28 83 %/164 aa pdb|3L1L|A Chain A, Structure Of Arg-Bound Escherichia Coli Adic 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404040 pg-- ...

 19. Revisjon av anleggskontrakter i henhold til god revisjonsskikk

  OpenAIRE

  Woxen, Hans Jacob; Feng, Yennie Jie Zhen

  2014-01-01

  Prosjektregnskap må føres når anleggskontrakter foreligger. I de tilfelle disse inneholder vesentlig feilinformasjon, påvirker dette årsregnskapet i tilsvarende grad. Hvordan revisor må revidere for å ivareta kravet til god revisjonsskikk, utgjør problemstillingen som ligger til grunn for denne masteroppgaven. Anleggskontrakter er ifølge IAS 11 kontrakter som er særlig fremforhandlet for tilvirkning av en eiendel eller en kombinasjon av eiendeler. Denne definisjonen utdypes ...

 20. EST Table: AV403981 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available terminase large subunit (DNA packaging protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV403981 pg-- ... ...AV403981 pg--0297 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/265 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packag...ing protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1|

 1. EST Table: AV398396 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398396 NV021762 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...ding) 10/09/28 n.h 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 30 %/120 aa AGAP003111-PA Protein|2R:32505726:32508690:1|gene:AGAP003111 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV398396 NV02 ...

 2. TraLaLa Blip: Community Music for the Electronically Abled

  Science.gov (United States)

  Reimann, Randolf

  2012-01-01

  This article presents a personal reflection on the use of electronic music as a vehicle for community music in a disability setting. In order to do this, I draw on my experiences as the founder, facilitator, producer, tutor, sound artist and musician of TraLaLa Blip. I established the group in 2008, after having worked with people with…

 3. TRA-1-60 - A NEW SERUM MARKER IN PATIENTS WITH GERM-CELL TUMORS

  NARCIS (Netherlands)

  MARRINK, J; ANDREWS, PW; VANBRUMMEN, PJ; DEJONG, HJ; SLEIJFER, DT; KOOPS, HS; OOSTERHUIS, JW

  1991-01-01

  TRA-1-60 is a monoclonal antibody (MAb) that recognizes a mucin-like antigenic determinant expressed on the surface of embryonal carcinoma (EC) progenitor cells. In order to determine whether this antigen is released into the serum of patients with a non-seminomatous germ-cell tumor (NSGCT), we

 4. Exact Tandem Repeats Analyzer (E-TRA): A new program for DNA ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  ... Refresher Courses · Symposia · Live Streaming. Home; Journals; Journal of Genetics; Volume 84; Issue 1. Exact Tandem Repeats Analyzer (E-TRA): A new program for DNA sequence mining. Mehmet Karaca Mehmet Bilgen A. Naci Onus Ayse Gul Ince Safinaz Y. Elmasulu. Research Article Volume 84 Issue 1 April 2005 ...

 5. An Examination of Factors Influencing Students Selection of Business Majors Using TRA Framework

  Science.gov (United States)

  Kumar, Anil; Kumar, Poonam

  2013-01-01

  Making decisions regarding the selection of a business major is both very important and challenging for students. An understanding of this decision-making process can be valuable for students, parents, and university programs. The current study applies the Theory of Reasoned Action (TRA) consumer decision-making model to examine factors that…

 6. La “casa virtuale” e l’abitare reale. Relazioni tra sepolture e insediamento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michela Rossi

  2012-06-01

  Full Text Available L’architettura del sepolcro e del cimitero esprimono rispettivamente un modello ridotto della casa e della città, che caratterizza il rapporto tra tipo insediativo e tipo abitativo in forme che rispecchiano il gusto e il costume coevi. La crisi dei cimiteri legata allo scadimento della qualità architettonica degli interventi del dopoguerra corrisponde alla crisi identitaria della società e della periferia contemporanea, perché l’architettura rispecchia i valori di chi la abita e la città quelli di chi la vive. I rilievi del cimitero della Villetta a Parma documentano il rapporto tra l’articolazione architettonica e la struttura sociale nelle relazioni formali tra le sepolture collettive e quelle individuali. La generalizzazione dell’esempio specifico offre elementi per la comprensione del rapporto tra significato e significante nell’evoluzione dell’architettura funeraria nella definizione di tipi insediativi e abitativi coerenti con i valori sociali di una società in continua trasformazione.

 7. Abbreviated sampling and analysis plan for planning decontamination and decommissioning at Test Reactor Area (TRA) facilities

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-10-01

  The objective is to sample and analyze for the presence of gamma emitting isotopes and hazardous constituents within certain areas of the Test Reactor Area (TRA), prior to D and D activities. The TRA is composed of three major reactor facilities and three smaller reactors built in support of programs studying the performance of reactor materials and components under high neutron flux conditions. The Materials Testing Reactor (MTR) and Engineering Test Reactor (ETR) facilities are currently pending D/D. Work consists of pre-D and D sampling of designated TRA (primarily ETR) process areas. This report addresses only a limited subset of the samples which will eventually be required to characterize MTR and ETR and plan their D and D. Sampling which is addressed in this document is intended to support planned D and D work which is funded at the present time. Biased samples, based on process knowledge and plant configuration, are to be performed. The multiple process areas which may be potentially sampled will be initially characterized by obtaining data for upstream source areas which, based on facility configuration, would affect downstream and as yet unsampled, process areas. Sampling and analysis will be conducted to determine the level of gamma emitting isotopes and hazardous constituents present in designated areas within buildings TRA-612, 642, 643, 644, 645, 647, 648, 663; and in the soils surrounding Facility TRA-611. These data will be used to plan the D and D and help determine disposition of material by D and D personnel. Both MTR and ETR facilities will eventually be decommissioned by total dismantlement so that the area can be restored to its original condition

 8. Abbreviated sampling and analysis plan for planning decontamination and decommissioning at Test Reactor Area (TRA) facilities

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1994-10-01

  The objective is to sample and analyze for the presence of gamma emitting isotopes and hazardous constituents within certain areas of the Test Reactor Area (TRA), prior to D and D activities. The TRA is composed of three major reactor facilities and three smaller reactors built in support of programs studying the performance of reactor materials and components under high neutron flux conditions. The Materials Testing Reactor (MTR) and Engineering Test Reactor (ETR) facilities are currently pending D/D. Work consists of pre-D and D sampling of designated TRA (primarily ETR) process areas. This report addresses only a limited subset of the samples which will eventually be required to characterize MTR and ETR and plan their D and D. Sampling which is addressed in this document is intended to support planned D and D work which is funded at the present time. Biased samples, based on process knowledge and plant configuration, are to be performed. The multiple process areas which may be potentially sampled will be initially characterized by obtaining data for upstream source areas which, based on facility configuration, would affect downstream and as yet unsampled, process areas. Sampling and analysis will be conducted to determine the level of gamma emitting isotopes and hazardous constituents present in designated areas within buildings TRA-612, 642, 643, 644, 645, 647, 648, 663; and in the soils surrounding Facility TRA-611. These data will be used to plan the D and D and help determine disposition of material by D and D personnel. Both MTR and ETR facilities will eventually be decommissioned by total dismantlement so that the area can be restored to its original condition.

 9. Etableringen av Tesla Motors på det norske bilmarkedet : en empirisk studie av salgsdrivere og konkurranseeffekter

  OpenAIRE

  Asperheim, Hanne Henjum; Vedum, Anders

  2015-01-01

  Denne masterutredningen er en empirisk studie av Tesla Motors’ etablering på det norske bilmarkedet. Vi gjennomfører to separate analyser: Først fokuseres det på geografiske salgsforskjeller, deretter på effekten Tesla Motors har hatt på det norske nybilmarkedet. I vår første analyse utvikler vi en modell for å identifisere Teslas salgsdrivere, i form av geografiske og sosioøkonomiske variabler. Resultatene viser at et fylkes inntektsnivå, utdanningsnivå og miljøbevissthet har en positiv s...

 10. EST Table: AV404642 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404642 prgv0279 10/09/28 81 %/116 aa ref|NP_001091796.1| programmed cell death pr...otein 5-like protein [Bombyx mori] gb|ABJ97180.1| programmed cell death protein 5-like protein [Bombyx mori

 11. The apolipoprotein AV gene and diurnal triglyceridaemia in normolipidaemic subjects

  NARCIS (Netherlands)

  Masana, L; Ribalta, J; Salazar, J; Fernandez-Ballart, J; Joven, J; Cabezas, MC

  2003-01-01

  The newly recognised apolipoprotein (apo) AV gene (APOAV) has been linked to fasting plasma triglyceride (TG) concentrations with some polymorphisms associated with elevated fasting TGs. Since fasting plasma TGs are mainly determined by the hepatic production of TGrich particles (very low density

 12. User guide of AVS/ITBL for numerical environmental system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suzuki, Yoshio; Matsumoto, Nobuko; Yamagishi, Nobuhiro; Arakawa, Takuya; Kuraishi, Hideaki

  2005-02-01

  The Center for Promotion of Computational Science and Engineering of the Japan Atomic Energy Research Institute has carried out the ITBL (Information-Technology Based Laboratory) project which is one of e-Japan priority policy programs. The goal of the ITBL project is to create the vertical research environment in which intellectual resources such as remote computers, programs and data can be shared in Japanese research institutions and cooperative studies among researchers can be supported. AVS/ITBL is the visualization tool which has been developed aiming at realizing the efficient visualization in the ITBL environment. This visualization tool is one of the tools of ITBL infrastructure software and operates in cooperation with AVS/Express. Main functions of AVS/ITBL are as follows: it can directly read data files located on remote computers, it can display and control an image on the web browser, it can collaboratively display an image among remote researchers, and it can perform visualization process as a batch. In this paper, utilization of AVS/ITBL to the numerical environmental system, which is one of the applications in ITBL project, is presented. And the outline of the operation in this utilization is indicated. (author)

 13. Rektorers forståelse av mobbing i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Rabøl

  2008-01-01

  PÅ opfordring fra redaktionen gives en kommentar med dansk vinkel til den norske artikel 'Rektorers forståelse av mobbning i skolen'.Den omtalte artikel er at betragte som første trin i indførelse af en nordisk mobbeforståelse med undgangspunkt i Dan Olweus begrebsafgrænsning.Der savnes også en i...

 14. Mutagenesis in ORF AV2 affects viral replication in Mungbean ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Mungbean yellow mosaic India virus (MYMIV) is a whitefly-transmitted begomovirus with a bipartite genome. .... 1996) and in Indian cassava mosaic virus (Rothenstein et al. 2007). The ability of AV2 of another bipartite begomovirus, East African cassava mosaic Cameroon virus ...... (New York: WH Freeman and Company).

 15. EST Table: AV403752 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403752 pg--0009 10/09/28 100 %/257 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packaging... protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1| terminase large subunit (DNA packaging

 16. EST Table: AV403922 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403922 pg--0214 10/09/28 91 %/142 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 17. EST Table: AV404246 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404246 pg--0747 10/09/28 91 %/130 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 18. EST Table: AV399507 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399507 NV120319 10/09/28 70 %/144 aa ref|YP_803401.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticars...ia gemmatalis nucleopolyhedrovirus] gb|ABI13791.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticarsia gemmatali

 19. Integrated approach for disease management and growth enhancement of Sesamum indicum L. utilizing Azotobacter chroococcum TRA2 and chemical fertilizer.

  Science.gov (United States)

  Maheshwari, D K; Dubey, R C; Aeron, Abhinav; Kumar, Bhavesh; Kumar, Sandeep; Tewari, Sakshi; Arora, Naveen Kumar

  2012-10-01

  Azotobacter chroococcum TRA2, an isolate of wheat rhizosphere displayed plant growth promoting attributes including indole acetic acid, HCN, siderophore production, solubilization of inorganic phosphate and fixation of atmospheric nitrogen. In addition, it showed strong antagonistic effect against Macrophomina phaseolina and Fusarium oxysporum. It also caused degradation and digestion of cell wall components, resulting in hyphal perforations, empty cell (halo) formation, shrinking and lysis of fungal mycelia along with significant degeneration of conidia. Fertilizer adaptive variant strain of A. chroococcum TRA2 was studied with Tn5 induced streptomycin resistant transconjugants of wild type tetracycline-resistant TRA2 (designated TRA2(tetra+strep+)) after different durations. The strain was significantly competent in rhizosphere, as its population increased by 15.29 % in rhizosphere of Sesamum indicum. Seed bacterization with the strain TRA2 resulted in significant increase in vegetative growth parameters and yield of sesame over the non-bacterized seeds. However, application of TRA2 with half dose of fertilizers showed sesame yield almost similar to that obtained by full dose treatment. Moreover, the oil yield increased by 24.20 %, while protein yield increased by 35.92 % in treatment receiving half dose of fertilizer along with TRA2 bacterized seeds, as compared to untreated control.

 20. Påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. Svalbardstudien 1988-89

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georg Høyer m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSvalbard er spesielt godt egnet til å vurdere påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. På grunn av detlave prisnivået for alkohol er ulovlig import eller hjemmeproduksjon av alkohol ukjent på Svalbard. Dessutener samfunnet lite og oversiktlig, slik at det er praktisk mulig å undersøke hele befolkningen. I den aktuellestudien registrerte vi alt salg av alkohol til fastboende nordmenn på Svalbard i oktober og november 1988. Isamme tidsperiode ble alle nordmenn 18 år eller eldre invitert til å ta del i en helseundersøkelse der det inngikkspørsmål om alkoholbruk. Vi fant at selvrapportert alkoholkonsum utgjorde rundt 40% av salgsvolumet.På grunn av de spesielle forhold når det gjelder alkoholomsetning på Svalbard er det grunn til å anta atestimatet i denne studien er mer pålitelig sammenlignet med tilsvarende studier fra andre områder.Høyer G, Nilssen O, Brenn T, Schirmer H. The reliability of self-reported alcohol consumption.The Svalbard study 1988-89. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 109-113.ENGLISH SUMMARYThe Norwegian island of Spitzbergen, Svalbard offers a unique setting for validation studies on self-reportedalcohol consumption. No counterfeit production or illegal import exists, thus making a complete registrationof all sources of alcohol possible. In this study we recorded sales from all agencies selling alcohol onSvalbard over a two month period in 1988. During the same period all adults living permanently on Svalbardwere invited to take part in a health screening. As part of the screening a self-administered questionnaire onalcohol consumption was introduced to the participants. We found that the self-reported volume accounted forapproximately 40 percent of the sales volume. Because of the unique situation applying to Svalbard, theestimate made in this study is believed to be more reliable compared to other studies using sales volume tovalidate self-reports.

 1. Validation of a Real-time AVS Encoder on FPGA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qun Fang Yuan

  2014-01-01

  Full Text Available A whole I frame AVS real-time video encoder is designed and implemented on FPGA platform in this paper. The system uses the structure of the flow calculation, coupled with a dual-port RAM memory between/among the various functional modules. Reusable design and pipeline design are used to optimize various encoding module and to ensure the efficient operation of the pipeline. Through the simulation of ISE software and the verification of Xilinx Vritex-4 pro platform, it can be seen that the highest working frequency can be up to 110 MHz, meeting the requirements of the whole I frame real- time encoding of AVS in CIF resolution.

 2. Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

  OpenAIRE

  Rehnsfeldt, Patrik

  2014-01-01

  Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en efterfrågan på en sådan produkt fanns på marknaden då befintliga lösningar var bristfälliga och inte hade alla de funktioner som är önskvärda hos en sådan produkt.Arbetet inleddes med en förstudie där studiebesök vid lindragnin...

 3. EST Table: AV402406 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV402406 heS00974 10/09/28 59 %/223 aa ref|XP_001656104.1| dipeptidyl peptidase iii...174102|DmojGI24885-PA 10/08/27 40 %/219 aa F02E9.9b#CE41217#WBGene00008532#status...ref|XP_972969.2| PREDICTED: similar to dipeptidyl peptidase iii [Tribolium castaneum] FS761400 heS0 ...

 4. Beregning av lokk, håndberegningsmetoder versus FEM

  OpenAIRE

  Bruder, Ørjan Myklestad

  2014-01-01

  Ved dimensjonering av lokk benyttes vanligvis elementmetoden (FEM) til å fastlegge spenning og deformasjon i konstruksjonen. Det finnes flere håndberegningsmetoder for å verifisere FEM-resultatene, men det er lite tilgjengelig litteratur om temaet, og lite er gjort for å sammenligne metodene. IMT ved NMBU ønsker å styrke fagkunnskapen innenfor dette temaet og har derfor initiert denne mastergradsoppgaven. Målsettingen med denne oppgaven har vært å sammenligne ulike håndberegningsformler for ...

 5. EST Table: AV403457 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403457 msgV0503 10/09/28 90 %/177 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 6. EST Table: AV403247 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403247 msgV0234 10/09/28 91 %/189 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 7. EST Table: AV403467 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403467 msgV0519 10/09/28 85 %/159 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 8. EST Table: AV403356 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403356 msgV0366 10/09/28 66 %/121 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 9. EST Table: AV403304 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403304 msgV0310 10/09/28 85 %/165 aa ref|NP_001166287.1| sericin 2 isoform 1 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADA84147.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 10. EST Table: AV403504 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403504 msgV0623 10/09/28 98 %/114 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 11. EST Table: AV403487 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403487 msgV0602 10/09/28 95 %/130 aa ref|NP_001166287.1| sericin 2 isoform 1 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADA84147.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 12. EST Table: AV403164 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403164 msgV0119 10/09/28 84 %/120 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 13. EST Table: AV403698 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403698 msgV0982 10/09/28 85 %/164 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 14. EST Table: AV403268 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403268 msgV0258 10/09/28 62 %/158 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 15. EST Table: AV403374 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403374 msgV0392 10/09/28 86 %/135 aa ref|NP_001166287.1| sericin 2 isoform 1 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADA84147.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 16. EST Table: AV403444 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403444 msgV0485 10/09/28 80 %/156 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 17. EST Table: AV403508 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403508 msgV0629 10/09/28 79 %/122 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 18. EST Table: AV403123 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403123 msgV0067 10/09/28 65 %/125 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 19. EST Table: AV403443 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403443 msgV0483 10/09/28 62 %/162 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 20. EST Table: AV403596 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403596 msgV0735 10/09/28 60 %/200 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 1. EST Table: AV403709 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403709 msgV0994 10/09/28 61 %/173 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 2. Bruk av studenter som medforskere- et pilotprosjekt i barnevernsfeltet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjersti Ørvig

  2014-02-01

  Full Text Available Denne artikkelen retter fokus mot studenters læring i praksis. Gjennom beskrivelsen av et pilotprosjekt i barnevernet, ønsker vi å synliggjøre hvordan bruken av studenter som medforskere kan bidra til økt kunnskapsutbytte samt en større forståelse av samspillet mellom teori og praksis. Samtidig har feltet sosialt arbeid behov for en modernisering. Denne artikkelen søker å vise at bruk av studenter som medforskere kan bidra til den nevnte modernisering. To spørsmål reises i artikkelen: Hvordan håndterer lærere og studenter utfordringer i forskningsprosessen i prosjekter hvor studenter deltar som medforskere? På hvilken måte kan praksisnær forskning bidra til å kaste lys over studentens læring? Abstract Students as research assistants – a pilot project in child welfare services.This article concerns students’ learning outcomes. Through a description of a pilot project in child welfare services, the aim is to demonstrate how the use of students as research assistants can contribute to increased knowledge outcomes and provide a better understanding of the interaction between theory and practice. At the same time, the field of social work needs a modernization. The article argues that the use of students as research assistants can contribute to the aforementioned modernization. Two issues are raised in the article: How to deal with teachers’ and students’ challenges in the research process in projects where students participate as research assistants? In what way can survivor research shed light on students’ learning outcomes?

 3. A New European distance training environment delivering VET services: In.Tra.Net system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Riccio

  2009-10-01

  Full Text Available This contribution' main goal is to describe an innovative learning system and approach aimed to support professional training in using complex and last generation electric apparatus through distance laboratory reproducing real conditions and technical instruments The paper describes a comprehensive solution based on a distance learning environment to distribute theoretical and practical learning activities to control and manage remote real instrumentations via Internet and web solutions. This specific solution derives from the project IN.TRA.NET (Innovation Transfer Network, a Leonardo da Vinci’ transfer of innovation project funded under the 2008 call of Life Long Learning. The paper briefly presents the general framework for distance experimental learning environments, IN.TRA.NET' goals and features and the first project' evidences arising from preliminary need analysis.

 4. Estudo comparativo entre traços de argamassa de revestimento utilizadas em Porto Alegre

  OpenAIRE

  Eduardo Dubaj

  2000-01-01

  Existe hoje na construção civil uma grande variedade de traços de argamassa para revestimento. Estes traços são, muitas vezes, utilizados de maneira inadequada, não levando-se em consideração as solicitações a que estes revestimentos serão submetidos. Este uso inadequado é muitas vezes o responsável pelo surgimento de manifestações patológicas que conduzem a diminuição da vida útil de um componente ou de uma edificação como um todo, conduzindo a gastos com sua recuperação e até a total insati...

 5. The equation of state of n-pentane in the atomistic model TraPPE–EH

  Science.gov (United States)

  Valeev, B. U.; Pisarev, V. V.

  2018-01-01

  In this work, we study the vapor–liquid equilibrium in n-pentane. We use the TraPPE–EH (transferable potentials for phase equilibria–explicit hydrogen) forcefield, where each hydrogen and carbon atom is considered as independent center of force. The fluid behavior was investigated with different values of density and temperature by molecular dynamics method. The n-pentane evaporation curve was calculated in the temperature range of 290 to 390 K. The densities of the coexisting phases are also calculated. The compression curve at 370 K was calculated and isothermal bulk modulus was found. The simulated properties of n-pentane are in good agreement with data from a database of the National Institute of Standards and Technology, so the TraPPE–EH model can be recommended for simulations of hydrocarbons.

 6. Kinoteātra informācijas sistēma

  OpenAIRE

  Zusāns, Jānis Edgars

  2014-01-01

  Kvalifikācijas darbs „Kinoteātra informācijas sistēma” dokumentē kinoteātra tīmekļa vietnes izstrādes procesu un funkcionalitāti. Šajā darbā izstrādātā informācijas sistēma ļauj pievienot un apskatīt kinoteātrī rādīto filmu informāciju un šo filmu seansus, iegādāties biļetes uz filmu seansiem, pievienot dažādu kinoteātrim specifisku informāciju, kā arī veikt citas darbības.

 7. L’allattamento tra cura e cultura: dall’Africa all’ipertrofia tecnologica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annamaria Fantauzzi,

  2017-07-01

  Full Text Available L’allattamento è una pratica finora poco studiata dall’antropologia culturale e medica, atto che si colloca tra la natura e la cultura, tra la sfera privata e quella sociale della donna e che, come la nascita e la gravidanza. Esso esprime in dinamiche biopolitiche che denotano l’organizzazione della società stessa, le gerarchie nei ruoli e i rapporti di genere. In quanto pratica culturale, l’allattamento si differenzia in base all’appartenenza sociale ed etnica della madre e del neonato, portando con sé delle differenze rituali come nella legge della “parentela di latte” nelle società musulmane o nei tabu apotropaici dell’Africa subsahariana. Il saggio propone alcune riflessioni su quanto tutto questo sia presente nella società occidentale, nella quale l’allattamento al seno è sempre meno diffuso e le lobby dell’ipertrofia tecnologica e biomedica sono troppo influenti.

 8. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 9. Torsional changes in surgery for A-V phenomena.

  Science.gov (United States)

  Sharma, P; Halder, M; Prakash, P

  1997-03-01

  The role of torsion in the aetiopathogenesis of A-V phenomena has not been sufficiently emphasized. The success of vertical displacement of horizontal recti in correction of A or V has not been attributed to torsional changes. To evaluate this aspect, 21 cases of A or V phenomena were subjected to monocular recession-resection procedure with vertical shifting. Preoperative and postoperative torsional changes were evaluated on synoptophore (subjective torsion), and confirmed by fundus photography (objective torsion). Intorsion with A phenomenon was seen preoperatively in 5 of 8 cases which increased after surgery and was seen postoperatively in the other 3 cases also. Extorsion was observed in 5 of 13 cases pre operatively in 'V' phenomenon, but the changes in extorsion after surgery were less dramatic than those in intorsion. The oblique overactions were reduced in cases where they were present. Correction of A-V phenomena by torsion induced by vertical shifting of horizontal recti muscles is proposed, highlighting the role of torsion in A-V phenomena.

 10. Torsional changes in surgery for A-V phenomena

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sharma Pradeep

  1997-01-01

  Full Text Available The role of torsion in the aetiopathogenesis of A-V phenomena has not been sufficiently emphasized. The success of vertical displacement of horizontal recti in correction of A or V has not been attributed to torsional changes. To evaluate this aspect, 21 cases of A or V phenomena were subjected to monocular recession-resection procedure with vertical shifting. Preoperative and postoperative torsional changes were evaluated on synoptophore (subjective torsion, and confirmed by fundus photography (objective torsion. Intorsion with A phenomenon was seen preoperatively in 5 of 8 cases which increased after surgery and was seen postoperatively in the other 3 cases also. Extorsion was observed in 5 of 13 cases pre operatively in ′V′ phenomenon, but the changes in extorsion after surgery were less dramatic than those in intorsion. The oblique overactions were reduced in cases where they were present. Correction of A-V phenomena by torsion induced by vertical shifting of horizontal recti muscles is proposed, highlighting the role of torsion in A-V phenomena.

 11. Dinamiche di Trasformazione del Territorio dell'Isola di Capri: fonti, problemi e dibattito tra XIX e XX secolo

  OpenAIRE

  Malfi, Marco

  2017-01-01

  IL lavoro mira all'analisi e all'interpretazione delle trasformazioni del territorio di Capri tra Ottocento e Novecento, attraverso l'uso di fonti archivistiche inedite relative alla vicenda demaniale dell'isola.

 12. Clinical use of serum TRA-1-60 as tumor marker in patients with germ cell cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lajer, Henrik; Daugaard, Gedske; Andersson, Anna-Maria

  2002-01-01

  TRA-1-60 antigen has been related to the presence of embryonal germ cell carcinoma (EC) and carcinoma in situ. Our study further investigated the clinical efficacy of TRA-1-60 as a serum tumor marker for germ cell cancer in the testis. Three groups of patients with germ cell tumors were included...... follow-up without having a relapse. Contrary to earlier reports TRA-1-60 is not at present useful as a tumor marker in patients with germ cell tumors. Although detecting a few early relapses the rate of false positive elevations in the tumor marker makes it unreliable in the clinical setting. Our study......: Group 1, 34 patients with disseminated disease (24 nonseminomatous germ cell tumors [NSGCT] and 10 seminomatous germ cell tumors [SGCT]); this group of patients were followed during the course of chemotherapy with measurements of TRA-1-60, HCG and AFP; Group 2, 28 patients with Stage I NSGCT (22...

 13. Terremoti "dispersi" al confine tra Marche, Umbria e Lazio nel 1941-1943

  OpenAIRE

  Tertulliani, A.; Rossi, A.; Castelli, V.; Vecchi, M.; Gottardi, F.

  2008-01-01

  Durante la seconda guerra mondiale un tratto della catena appenninica al confine tra Marche, Umbria e Lazio fu interessato da alcuni terremoti moderatamente dannosi, di cui non si trova quasi traccia nei cataloghi parametrici correnti. Il terremoto del 19 dicembre 1941, ben attestato da fonti storiche, non è stato mai registrato da alcun catalogo sismico. Quelli del 16 e 29 gennaio 1943 figuravano nei cataloghi parametrici di prima generazione [Carrozzo et al., 1...

 14. Conjugative Plasmid Transfer in Xylella fastidiosa Is Dependent on tra and trb Operon Functions

  OpenAIRE

  Burbank, Lindsey P.; Van Horn, Christopher R.

  2017-01-01

  The insect-transmitted plant pathogen Xylella fastidiosa is capable of efficient horizontal gene transfer (HGT) and recombination. Natural transformation occurs at high rates in X. fastidiosa, but there also is evidence that certain strains of X. fastidiosa carry native plasmids equipped with transfer and mobilization genes, suggesting conjugation as an additional mechanism of HGT in some instances. Two operons, tra and trb, putatively encoding a conjugative type IV secretion system, are foun...

 15. Il tema delle competenze in Italia, tra policy, visioni didattiche e prospettive di cittadinanza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosaria Pace

  2017-12-01

  Full Text Available Il presente lavoro si articola attorno all’ampio tema delle competenze, a partire dal recente rapporto OCSE “Strategia per le competenze”. Il documento diventa il pretesto per toccare alcuni punti legati all’innovazione nel sistema di istruzione nazionale e, più in generale, alle dinamiche di acquisizione della conoscenza nell’attuale contesto digitale, tra visioni didattiche e prospettive di cittadinanza.

 16. Identification of evolutionarily conserved exons as regulated targets for the splicing activator tra2β in development.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sushma Grellscheid

  2011-12-01

  Full Text Available Alternative splicing amplifies the information content of the genome, creating multiple mRNA isoforms from single genes. The evolutionarily conserved splicing activator Tra2β (Sfrs10 is essential for mouse embryogenesis and implicated in spermatogenesis. Here we find that Tra2β is up-regulated as the mitotic stem cell containing population of male germ cells differentiate into meiotic and post-meiotic cells. Using CLIP coupled to deep sequencing, we found that Tra2β binds a high frequency of exons and identified specific G/A rich motifs as frequent targets. Significantly, for the first time we have analysed the splicing effect of Sfrs10 depletion in vivo by generating a conditional neuronal-specific Sfrs10 knock-out mouse (Sfrs10(fl/fl; Nestin-Cre(tg/+. This mouse has defects in brain development and allowed correlation of genuine physiologically Tra2β regulated exons. These belonged to a novel class which were longer than average size and importantly needed multiple cooperative Tra2β binding sites for efficient splicing activation, thus explaining the observed splicing defects in the knockout mice. Regulated exons included a cassette exon which produces a meiotic isoform of the Nasp histone chaperone that helps monitor DNA double-strand breaks. We also found a previously uncharacterised poison exon identifying a new pathway of feedback control between vertebrate Tra2 proteins. Both Nasp-T and the Tra2a poison exon are evolutionarily conserved, suggesting they might control fundamental developmental processes. Tra2β protein isoforms lacking the RRM were able to activate specific target exons indicating an additional functional role as a splicing co-activator. Significantly the N-terminal RS1 domain conserved between flies and humans was essential for the splicing activator function of Tra2β. Versions of Tra2β lacking this N-terminal RS1 domain potently repressed the same target exons activated by full-length Tra2β protein.

 17. Status and changes of mangrove forest in Mekong Delta: Case study in Tra Vinh, Vietnam

  Science.gov (United States)

  Thu, Phan Minh; Populus, Jacques

  2007-01-01

  Because shrimp culture in the Mekong Delta develops rapidly, it has negatively impacted the environment, socio-economics and natural resources. In particular, mangrove forests have been altered by the shrimp culture. The area of mangrove forests in the region has been reduced and this is seen especially in Tra Vinh province. The results obtained from GIS (Geography Information System) and RS (Remote Sensing) show the status of mangrove forests in Tra Vinh province in 1965, 1995 (Northeastern part of Tra Vinh Province) and 2001. In 1965, the area of mangrove forests was 21,221 ha making up 56% of total land-use, while in 2001 it was 12,797 ha making up 37% of total land-use. Also based on GIS analysis, over the 36 years (1965-2001), the total coverage of mangrove forests have decreased by 50% since 1965. However, the speed of mangrove forest destruction in the period from 1965 to 1995 was much less than that in the period from 1995 to 2001. The average annual reduction in mangrove forest coverage in the first period (1965-1995) was 0.2% whereas it was 13.1% in the later period (1995-2001). For the long time, mangrove deforestation has been caused by war, collection of firewood and clearing for agriculture, and recently, shrimp farming has significantly contributed rate of mangrove destruction.

 18. Vestite alla turchesca. Travestimenti orientali nella drammaturgia italiana e francese tra Sei e Settecento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefano Agostino Moretti

  2011-11-01

  Full Text Available Da secoli il Mar Mediterraneo rappresenta un confine tra due mondi. Gli orientalisti li chiamavano e continuano a chiamarli mondo “arabo” e mondo “cristiano”. Questo contributo vuole mostrare come, in tempi non sospetti, l’Italia rappresentasse un ponte tra queste due culture. Grazie agli strumenti della storiografia contemporanea, attenta alla vita quotidiana e agli “archivi del corpo”, scopriamo che durante il XVI e il XVII secolo gli incontri tra musulmani e cristiani fossero molto frequenti e spesso felici. Il teatro comico italiano fu il genere letterario che, prima e meglio di ogni altro, riuscì a cogliere e a descrivere tale fenomeno con tutte le implicazioni politiche, religiose e identitarie, restituendone in pieno uno degli elementi sovente sottaciuti e censurati, ovvero la perturbante carica erotica del “diverso”. Uno degli espedienti che riassumono con maggiore efficacia questo  rapporto identitario e culturale è rappresentato dall’uso del travestimento. Paragonando alcune commedie italiane della prima metà del Seicento con il teatro “orientalista” di Bonarelli, Molière e Goldoni, possiamo osservare la nascita e la crescita di una visione stereotipata e libresca dell’altro, là dove i “panni turcheschi” generavano negli spettatori paura e desiderio.

 19. Aprendizagem por interação e traços de personalidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lílian Pacheco

  Full Text Available Esta pesquisa estudou a relação entre traços de personalidade e aprendizagem por conflito sócio-cognitivo. Participaram da pesquisa 120 sujeitos, de 5 a 7 anos, de três escolas públicas. Todos os sujeitos foram avaliados pela Escala Infantil de Personalidade e pela prova piagetiana de conservação de comprimento. Foram selecionados para o experimento 36 sujeitos que apresentaram nível não-conservador. Quatro traços de personalidade foram avaliados, neuroticismo, psicoticismo, extroversão e adequação. O experimento constituiu-se por três sessões de intervenção com sete situações de aprendizagem por conflito sócio-cognitivo em cada sessão, com pares de sujeitos, na prova de comprimento. Um dia após as intervenções realizou-se o pós-teste 1 e 25 dias após o pós-teste 2, ministrando a prova de conservação de comprimento, individualmente. A aprendizagem no pós-teste imediato foi explicada pelo traço psicoticismo e adequação.

 20. Candidate Essential Genes in Burkholderia cenocepacia J2315 Identified by Genome-Wide TraDIS

  KAUST Repository

  Wong, Yee-Chin

  2016-08-22

  Burkholderia cenocepacia infection often leads to fatal cepacia syndrome in cystic fibrosis patients. However, antibiotic therapy rarely results in complete eradication of the pathogen due to its intrinsic resistance to many clinically available antibiotics. Recent attention has turned to the identification of essential genes as the proteins encoded by these genes may serve as potential targets for development of novel antimicrobials. In this study, we utilized TraDIS (Transposon Directed Insertion-site Sequencing) as a genome-wide screening tool to facilitate the identification of B. cenocepacia genes essential for its growth and viability. A transposon mutant pool consisting of approximately 500,000 mutants was successfully constructed, with more than 400,000 unique transposon insertion sites identified by computational analysis of TraDIS datasets. The saturated library allowed for the identification of 383 genes that were predicted to be essential in B. cenocepacia. We extended the application of TraDIS to identify conditionally essential genes required for in vitro growth and revealed an additional repertoire of 439 genes to be crucial for B. cenocepacia growth under nutrient-depleted conditions. The library of B. cenocepacia mutants can subsequently be subjected to various biologically related conditions to facilitate the discovery of genes involved in niche adaptation as well as pathogenicity and virulence.

 1. La portata etica della tragedia tra Bernard Williams e Martha Nussbaum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Testini

  2015-11-01

  Full Text Available Questo breve scritto si propone di ripercorrere sinteticamente alcuni nodi fondamentali del dibattito filosofico tra Bernard Williams e Martha Nussbaum sul significato e sul valore etico della rappresentazione tragica non tanto all’interno del mondo greco quanto per la contemporaneità. Il campo su cui questa analisi intende muoversi è delimitato principalmente da due testi fondamentali come Vergogna e Necessità e l’introduzione alla nuova edizione del 2001, insieme alla prima parte, de La fragilità del bene. Si cercherà di mostrare lo scarto tra queste due diverse concezioni riconducendo ad ognuna il particolare atteggiamento etico che sostiene; di questi diversi punti di vista si cercherà di ricostruire il nesso con le differenti interpretazioni che i due autori forniscono dell’Agamennone di Eschilo e con le diverse reazioni che motivano nei confronti del protagonista e della sua vicenda. Gli obiettivi delle argomentazioni che seguono sono principalmente due: innanzitutto evidenziare come in alcune delle critiche mosse dalla filosofa americana al collega britannico siano rinvenibili spunti fondamentali per quella che si ritiene una più completa comprensione della tragedia come caso limite del conflitto tra soggetto etico e mondo e, in secondo luogo, produrre una giustificazione filosofica ulteriore della reazione motivata da Nussbaum davanti alla condotta di Agamennone che sia compatibile con l’approccio di Williams attraverso una riproposizione del conflitto di valori in termini di conflitto di ruoli.

 2. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 3. Tristrams saga ok Isöndar og Tristan und Isold - En lesning av to versjoner av Tristan-legenden

  OpenAIRE

  Jensen, Kristian Arnstein

  2015-01-01

  Abstrakt (norsk) / Abstract (Norwegian) Oppgaven omhandler den norrøne og middelaldertyske versjonen av legenden om Tristan og Isolde. Kjærlighetsmotivet sammenliknes og fortellingen sammenliknes med et eventyr. Vladimir Propps og A. J. Greimas teorier om litteraturteori i forhold til fortellingen taes i bruk. Abstract (engelsk) / Abstract (English) The assignment is about the old norse and medieval german version of the legend of Tristan and Isolde. The love motive is compa...

 4. Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette Jæger

  2016-06-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i tre observasjoner av en gutt på fire år som bruker iPad på fritiden. Den søker å synliggjøre de strategiene dette barnet velger for å skaffe seg tilgang til ulike medietekster, hvordan han leser og tolker dem, og den undersøker eventuelle spor av kritisk refleksjon hos barnet over disse tekstene. Teoretisk sett hviler den på en forståelse av mediekompetanse som en parallell prosess til utvikling av lese- og skrivekyndighet (literacy, og medieopplevelsene omtales som viktige møter med tekst. Artikkelen undersøker hvordan å lese medietekster kan legge et grunnlag for å utvikle en utvidet tekstkompetanse eller mediekompetanse. Konklusjonen legger vekt på motivasjon og lekenhet som barns primære inngang til medietekstene og som et grunnlag for å utvikle mediekompetanse (media literacy. The article is based on three observations of a four-year-old boy who uses the iPad in his spare time. It demonstrates the strategies that this boy applies to gain access to various media texts, and how he reads and interprets them. It also seeks to examine traces of critical reflection that he may demonstrate in relation to these texts. Theoretically, it rests on an understanding of media literacy as a parallel process to the development of literacy, and it seeks to demonstrate how reading media texts can create an important starting point for the development of media literacy. The Kindergarten practitioner’s role and opportunities to develop children's media literacy within a kindergarten context is a focus towards the end of the article. In conclusion, I argue that motivation and playfulness are important approaches to media texts and create an important foundation for the development of media literacy

 5. HWMA/RCRA CLOSURE PLAN FOR THE MATERIALS TEST REACTOR WING (TRA-604) LABORATORY COMPONENTS VOLUNTARY CONSENT ORDER ACTION PLAN VCO-5.8 D REVISION 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  KIRK WINTERHOLLER

  2008-01-01

  This Hazardous Waste Management Act/Resource Conservation and Recovery Act closure plan was developed for the laboratory components of the Test Reactor Area Catch Tank System (TRA-630) that are located in the Materials Test Reactor Wing (TRA-604) at the Reactor Technology Complex, Idaho National Laboratory Site, to meet a further milestone established under Voluntary Consent Order Action Plan VCO-5.8.d. The TRA-604 laboratory components addressed in this closure plan were deferred from the TRA-630 Catch Tank System closure plan due to ongoing laboratory operations in the areas requiring closure actions. The TRA-604 laboratory components include the TRA-604 laboratory warm wastewater drain piping, undersink drains, subheaders, and the east TRA-604 laboratory drain header. Potentially contaminated surfaces located beneath the TRA-604 laboratory warm wastewater drain piping and beneath the island sinks located in Laboratories 126 and 128 (located in TRA-661) are also addressed in this closure plan. The TRA-604 laboratory components will be closed in accordance with the interim status requirements of the Hazardous Waste Management Act/Resource Conservation and Recovery Act as implemented by the Idaho Administrative Procedures Act 58.01.05.009 and 40 Code of Federal Regulations 265, Subparts G and J. This closure plan presents the closure performance standards and the methods for achieving those standards

 6. Different foods in larvicultura of traíra (Hoplias malabaricus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samuel Louzada Pereira

  2015-10-01

  Full Text Available ABSTRACT. Pereira S.L., Mendonça P.P., Pellanda A.S., Matielo M.D. & Gon- çalves Junior L.P. [Different foods in larvicultura of traíra (Hoplias malabaricus.] Utilização de diferentes alimentos na larvicultura de traíra (Hoplias malabaricus. Revista Brasileira de Medicina Veterinária, 37(3:233-238, 2015. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Avenida Alberto Lamego, 2000, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes, RJ 28013-602, Brasil. E-mail: samuell_lp@hotmail.com The feeding in the larviculture of species carnivorous view point for closing of the technological packages of rearing culture. Developed in the sector of Aquicultura of the IFES - Campus of Alegre, this work it aimed at to compare the performance with four diet feed as first exogenous feeding for traíra (Hoplias malabaricus, parameters evaluated: Survival, length final (CF, final weight (PF, tax of specific growth (TCE, development tax specifies (TDE, being put in container with fifteen liters of water, with constant aeration, have five larva of traíra/container. The delineation entire was aleatory with four treatments and five repetitions. Being the diet feeds represented for T1: Nauplios de Artemia sp.; T2: microworm of oats (Pannagrelos redivivus; T3: Wild Zooplâncton; e the inert food represented by T4: Commercial ration in dust with 55% of crude protein and 4,200 Kcal de ED/kg of ration. The water exchange was of 80% daily, the average temperature was of 27.5±1°C. The indices of survival in the T1, T2, T3 and T4, had been 84%, 72%, 100% and 92%, respectively. The date had been submitted analyze it statistics ANOVA and test of Tukey (P<0.01. Wild Zooplâncton was biggest CTF, PF, GP, TCE and TDE. Did not have difference statistics between the Artemia sp. the ration for TCE and TDE. The microworm of oats was minor CF, PF, TCE and TDE. The treatment Wild zooplankton (T3 showed optimum diet food among the other diet feeds tested for the development and

 7. Hvilken rolle spiller hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk?

  OpenAIRE

  Varem, Andrea; Nervik, Lene

  2017-01-01

  Temaet for denne bacheloroppgaven er hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk. Etter en omfattende gjennomgang av eksisterende teori rundt kundereisen fikk vi et inntrykk av at det er et gap i forskningen knyttet til kundereisen ved kjøp av kosmetikk, på tross av størrelsen på dette markedet. Det vi fant av teori på feltet var i stor grad basert på kvantitative undersøkelser, og vi ønsker derfor å belyse kundereisen i denne konteksten gjennom et kvalitativt forskningsdesign. Med ut...

 8. Rettferdige minutter: Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Anker

  2010-01-01

  Full Text Available På et fotballag i overgangen mellom barne- og ungdomsfotballen er spilletid på fotballbanen under kamp både en knapp ressurs og en kilde til diskusjoner om fordeling. Spørsmålet som er utgangspunkt for denne artikkelen, er hvilke hensyn som bør tas når trener og lagleder skal fordele samlet spilletid på enkeltspillere. Er det viktigst å vinne fotballkampen, eller har det størst betydning å fordele spilletiden mest mulig likt mellom spillerne? Skal det tas hensyn til guttenes evner, motivasjon og preferanser? Er deres familiebakgrunn og personlighet av betydning? Diskusjonen baserer seg på en gjennomgang av ulike politiske rettferdighetsteorier for fordeling av knappe goder.Nøkkelord: rettferdighet, practice, fordelingsrettferdighet, diskursetikk, idrettsetikkEnglish summary: Minutes of justice: Distribution of time during football matches in a boys' teamDuring a football match, time for playing can be considered as a limited good. In this article the point of departure is the redistribution of time in a boys' football team in the transition phase between children and youth football. The questions are how and under which conditions time for playing should be distributed among the players. Is winning the game more important than trying to let every player play for an equal amount of time? Should the boys' talents, motivation, and preferences be considered while distributing time, or are family background and personality of importance? Different theories of political justice for the distribution of limited goods underpin the discussion of how to distribute the minutes of playing time during a football match.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v4i1.1737

 9. Artificial vision support system (AVS(2)) for improved prosthetic vision.

  Science.gov (United States)

  Fink, Wolfgang; Tarbell, Mark A

  2014-11-01

  State-of-the-art and upcoming camera-driven, implanted artificial vision systems provide only tens to hundreds of electrodes, affording only limited visual perception for blind subjects. Therefore, real time image processing is crucial to enhance and optimize this limited perception. Since tens or hundreds of pixels/electrodes allow only for a very crude approximation of the typically megapixel optical resolution of the external camera image feed, the preservation and enhancement of contrast differences and transitions, such as edges, are especially important compared to picture details such as object texture. An Artificial Vision Support System (AVS(2)) is devised that displays the captured video stream in a pixelation conforming to the dimension of the epi-retinal implant electrode array. AVS(2), using efficient image processing modules, modifies the captured video stream in real time, enhancing 'present but hidden' objects to overcome inadequacies or extremes in the camera imagery. As a result, visual prosthesis carriers may now be able to discern such objects in their 'field-of-view', thus enabling mobility in environments that would otherwise be too hazardous to navigate. The image processing modules can be engaged repeatedly in a user-defined order, which is a unique capability. AVS(2) is directly applicable to any artificial vision system that is based on an imaging modality (video, infrared, sound, ultrasound, microwave, radar, etc.) as the first step in the stimulation/processing cascade, such as: retinal implants (i.e. epi-retinal, sub-retinal, suprachoroidal), optic nerve implants, cortical implants, electric tongue stimulators, or tactile stimulators.

 10. Implementering av HMS-system ved Frank Mohn Fusa AS

  OpenAIRE

  Jørgensen, Hilde

  2008-01-01

  Det stilles stadig strengere HMS- og kvalitetskrav til virksomheter. Frank Mohn Fusa AS må overholde krav fra myndigheter, interne krav, kundekrav og krav i henhold til bedriftens ISO 9001:2000 sertifisering. Bedriften hadde et HMS- og kvalitetssystem, som ved hjelp av en operasjonsmanual og en kvalitetshåndbok dokumenterte de fleste krav, men bedriften behøvde et mer effektivt, kostnadsbesparende og moderne system! Det ble utført Compliance-målinger opp mot ISO 9001:2000 og In...

 11. Posthumanisme /nymaterialisme og nomadisme - affektive brytninger av barnehagens observasjonspraksiser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ann Merete Otterstad

  2015-09-01

  Full Text Available This article challenges observation as a method in early childhood, justified as a mapping tool for creating knowledge about children. Observation as data material is about writing down already known categorisation about children and their development. Categories and categorisation make a foundation for correspondence and coherence   - connections that might create generalising knowledge about children in early years. The article is about a research project conducted in a child-centre over a two-year period. We had an on-going conversation with the personnel around theories about ‘child development’. In the article we experiment with observation based on posthuman/newmaterial theories. Our specific interests are to explore the complexities around observation by asking; why observations, what do we expect through observation, and what might observation as datamaterial be/become? We are inspired by the Norwegian film “Kitchen Stories” (Salmer fra Kjøkkenet, Hamer, 2003 both as affect/provocation and desire (Koro-Ljungberg & MacLure, 2013. We search for affective bending and messiness (Lather, 2007; Law, 2004 to disturb and challenge observation as dominating paradigm in the field of early years, to break some patterns around the positioning of data material. Artikkelen utfordrer observasjon i barnehagen ut fra at metoden brukes som verktøy for å kartlegge og danne grunnlaget for utvikling av kunnskap om barn.  Observasjon som datamateriale innebærer iakttagelser og nedtegnelser av allerede gitte kategoriseringer om barn og barns utvikling.  Kategorier og kategorisering legger grunnlag for mønster som har i seg ideer om korrespondanse og koherens – sammenhenger som kan bidra til generaliserende kunnskap om barna i barnehagen. Omrisset av artikkelen dreies rundt et forskningsarbeid gjort i en barnehage over en toårs-periode, der vi sammen med de ansatte diskuterer teorier om barn og barns ’utvikling’. Vi bruker posthumane

 12. EST Table: AV404130 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available n (Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein) [Tribolium castaneum] 10/08/28 53...78 aa gnl|Amel|GB30360-PB 10/09/10 54 %/199 aa gi|189241063|ref|XP_967018.2| PREDICTED: similar to restin (Reed-Steinberg cell-expres...sed intermediate filament-associated protein) [Tribolium castaneum] FS906662 pg-- ... ...AV404130 pg--0509 10/09/28 54 %/199 aa ref|XP_967018.2| PREDICTED: similar to resti

 13. Tillämpning av IAS 40 i onoterade fastighetsbolag

  OpenAIRE

  Wallin, Fredrik; Nilsson, Karolina; Ericsson, Marina

  2006-01-01

  Enligt IAS 40 – Förvaltningsfastigheter, definieras förvaltningsfastigheter som ”mark eller byggnader eller del av byggnad som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring”. Onoterade fastighetsbolag i Sverige har idag möjlighet att välja mellan att värdera sina fastigheter till anskaffningsvärde eller verkligt värde. IAS – International Accounting Standards är en internationell redovisningsstandard inom EU som började tillämpas i januari 2001, men blev obligatorisk för bör...

 14. Uranienborg skole : forbedring av skolens uterom i den tette byen

  OpenAIRE

  Thorstensen, Helene

  2011-01-01

  Denne oppgaven fokuserer på skolegårdsforbedring i indre by, og tar for seg Uranienborg skole som et eksempel. Gjennom oppgaven er det jobbet fra et overordnet nivå og ned til et utformingsforslag på et mer detaljert nivå. Det er lagt vekt på hvordan man best mulig kan tilrettelegge når utearealet skolen har rådighet over er begrenset, noe som i dag er en svært aktuell problemstilling i tette byer. Oppgaven består av fire deler: registrering og analyse, teori, referanseprosj...

 15. Minimizing ventricular pacing by a novel atrioventricular (AV) delay hysteresis algorithm in patients with intact or compromised intrinsic AV conduction and different atrial and ventricular lead locations.

  Science.gov (United States)

  Pakarinen, Sami; Toivonen, Lauri

  2013-09-01

  To investigate if an advanced AV search hysteresis (AVSH) algorithm, Ventricular Intrinsic Preference (VIP(™)), reduces the incidence of ventricular pacing (VP) in sinus node dysfunction (SND) with both intact and compromised AV conduction and with intermittent AV block regardless of the lead positions in the right atria and the ventricle. Patients were classified as having intact AV (AVi) conduction if the PR interval was ≤ 210 ms on ECG and 1:1 AV conduction during atrial pacing up to 120 bpm with PR interval ≤ 350 ms. Otherwise the AV conduction was classified as compromised (AVc). Both AVi and AVc patients were randomized to VIP ON or OFF. VIP performed an intrinsic AV conduction search every 30 s for three consecutive atrial cycles with the extension of the sensed and paced AV (SAV/PAV) delays from basic values of 150/200 ms to 300/350 ms. Extended AV intervals were allowed for three cycles when VP occurred before returning to basic AV delays. The primary end-point was %VP at 12 months. Among 389 patients, 30.1% had intact and 69.9% had compromised AV conduction. The mean %VP at 12 months was 9.6% by VIP compared to 51.8% with standard AV settings in patients with AVi (P < 0.0001) and 28.0% versus 78.9% (P < 0.0001) with AVc. With VIP, excessive %VP among most used lead positions was not seen. Conversely, when VIP was off %VP was low only in patients who had leads in the RA septal-RV septal position (23.0%). VIP feature reduces VP both in patients with SND and with intermittent heart block regardless of the lead positions in the right atria and the ventricle.

 16. IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data (IPPLV1B) data set contains georeferencing data from the Applanix 510 and 610 POS AV systems flown...

 17. IceBridge POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The IceBridge POS/AV L1B Corrected Position and Attitude (IPAPP1B) data set contains georeferencing data from the Applanix 510 POS AV system flown with the Digital...

 18. UNIPASS for AvSP? A Broader View

  Science.gov (United States)

  Wu, N. Eva

  2001-01-01

  UNIPASS is a general-purpose probabilistic computer program consisting of three major modules, including preprocessor, solver and postprocessor. UNIPASS contains a user-friendly Graphical User Interface (GUI), numerous state-of-the-art probabilistic analysis techniques, a large library of statistical distributions and a function module with a large library of support functions that can easily define any complex limit-state function in a scripting FORTRAN-like syntax format. Its inverse probability analysis and sensitivities analysis capabilities make it a powerful design aid in any product cycle. Its precise numerical analysis engine is accurate enough to push the failure probabilities of a design to well below 10 (exp -50). UNIPASS is equipped with advanced artificial intelligence that is designed to handle systems with an essentially unlimited number of random variables with ease and efficiency. Its modular arrangement allows you to tailor an analysis to the desired level of accuracy and efficiency. The depth and comprehensiveness of UNIPASS are built upon the decades of experience and expertise of industry leaders including Boeing Aircraft, NASA and the DoD. Its rich content also makes UNIPASS a valuable instructional tool for random processes and probabilistic mechanics. The topics include: 1) Reliability in AvSP; 2) Role of UNIPASS in AvSP; and 3) Examples. This paper is in viewgraph form.

 19. Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flaaten, Øivind; Torp, Steffen; Aarseth, Espen

  2010-01-01

  Ungdommers bruk av online-rollespill blir ofte problematisert (Falkner 2007). På bakgrunn av kvalitative intervjuer med ti ungdommer og fem pårørendekontakter beskrives i denne artikkelen ungdommenes opplevelser av online-spillet World of Warcraft (WoW). Denne pilotstudien gir en nyansert...... for konflikt og hjelpeløshet. Helsefremmende arbeid basert på dialog og tidlig intervensjon kan forhindre at online-spilladferd kommer ut av kontroll....

 20. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation and Clinical education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Eivind Ortind; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  2015-01-01

  for a portable AV system for VAD. The system would make use of components widely available and easily replaceable. The developed AV software and coding is contracted to be available as Copyleft Open Source to ensure low cost and a potential continues improvement and expansion of the AV system. Summary of results...... debriefing in a mobile, in situ simulation environment using an AV system constructed from “off the shelf” components and Open Source software....

 1. Nová vysokorychlostní železniční trať

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frýba, Ladislav

  2007-01-01

  Roč. 49, č. 3 (2007), s. 6-7 +příloha F ISSN 0012-5520 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA103/05/2066; GA AV ČR(CZ) IAA200710505 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524 Keywords : high-speed railway track * speed parameters * time schedule Subject RIV: JM - Building Engineering

 2. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  OpenAIRE

  Hagen, Marit Svennevig; Haugstvedt, Merete Lehne Rugdal

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 3. El espectro de KX TrA entre 1990 y 1996

  Science.gov (United States)

  Brandi, E.; García, L.; Ferrer, O.; Barbá, R.

  La estrella simbiótica KX TrA = He2-177 fue observada espectroscópicamente con el telescopio de 2.15 m del CASLEO entre los años 1990 y 1996, utilizándose resoluciones intermedia y alta. El rango espectral estudiado se extiende desde 4400 Åa 7200 Å. La historia fotométrica de KX TrA presenta explosiones del mismo tipo que las mostradas por la nova lenta RR Tel y su espectro de alta excitación, muy rico en líneas de emisión, es también similar al de RR Tel. Por lo tanto, es importante analizar la evolución espectral de KX TrA en el tiempo, prestando especial atención a los posibles cambios en los niveles de excitación. Las emisiones presentes corresponden a transiciones permitidas y prohibidas con un amplio rango de ionización, incluyéndose las anchas e intensas líneas originadas por scattering Raman de O VI en λλ 6825 y 7082 Å. En el período cubierto por nuestras observaciones se estudia la variación de la intensidad relativa de las emisiones, el comportamiento de las velocidades radiales y los cambios de perfiles de las líneas, especialmente en Hα y Hβ. El contínuo de la región roja observada indica un tipo espectral no más tardío que M3 para la componente gigante fría del sistema.

 4. La narrazione orale tra bambini ed adulti: da flusso continuo a vena carsica?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milena Bernardi

  2010-02-01

  Full Text Available Con il segmento di ricerca che viene presentato nella sua prima fase si prende in esame l’ipotesi di un processo, in atto da tempo, di trasformazione e/o di declino della narrazione orale nel rapporto quotidiano tra adulti e bambini, inteso, in questo specifico contesto, come “spia” dei mutamenti degli stili educativi e degli interscambi tra famiglie ed operatori dei servizi in relazione all’alleanza educativa. La complessità dei filoni di studio che rimandano alla voce “narrazione” negli ambiti delle scienze umane esige la precisazione della curvatura “narrativa” scelta per la ricerca in corso: curvatura che appartiene all’epistemologia della letteratura per l’infanzia e della pedagogia della narrazione in quanto permette di imboccare la strada della ricerca pedagogica rivolta innanzi tutto ai significati che il narrare assume nella relazione educativa e poi ai modi ed alle forme della narrazione che coinvolgono l’infanzia. In un’epoca di grande vitalità e visibilità delle narrazioni, tra cui abbondano le produzioni scritte, illustrate, filmate per l’infanzia, sembra esserci una zona marginale e quasi sommersa della comunicazione narrante che rischia di sfumare in una sorta di oblio. E’ la zona della narrazione orale esperita in praesentia da bambini ed adulti insieme, tessuta con fili di parole che restituiscono senso all’intero arco delle esperienze, tentando di riordinare il disordine che spesso connota la realtà, interpretando, stabilendo connessioni, impregnando di quel senso i vissuti, i fatti, le relazioni, le cose e le parole stesse, ancora, nelle voci. Del rischio e delle conseguenze che possono derivare dalla sua mancanza si occupa questo contributo di ricerca che, dal punto di vista metodologico, si è avvalso e si avvale sia di analisi condotte sul corpus dei testi sia della raccolta di dati e informazioni tramite incontri condotti con la modalità del focus group, con educatrici e genitori.

 5. [Perché la legionellosi è una tra le più temibili ICA].

  Science.gov (United States)

  Delia, S

  2017-01-01

  La Legionellosi è una polmonite che può presentare un decorso variabile a seconda se i soggetti colpiti risiedono nel loro domicilio, sono ospiti di strutture recettive o sono ospedalizzati. In ambito ospedaliero, che annovera questa patologia tra le più pericolose Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA), si registrano decisamente i casi più gravi e assai spesso letali. Gli errori nella Valutazione del Rischio e negli interventi di risanamento contribuiscono alla proliferazione all'interno delle condutture idriche di un temibile microrganismo che può essere eliminato o ridotto solo con un approccio multidisciplinare.

 6. Anvendelser av EPS i vegbygging - med fokus på brofundamentering og myrbro

  OpenAIRE

  Hermansen, Simen

  2012-01-01

  Oppgaven er delt i to deler. Del A Del A gir en innføring i produksjonen av materialet, materialegenskaper, retningslinjer for bruk av materialet og bruksområder. Norge var først ute i verden med bruk av EPS i vegfyllinger i 1972, siden det har teknikken spredd seg verden over. EPS er den letteste av de lette massene som brukes i vegfyllinger med 1 % av egenvekten til konvensjonelle fyllmasser. Materialet avlaster grunn med dårlig bæreevne på en god måte. Senere har flere...

 7. Fremre korsbåndskade og utvikling av sekundær artrose

  OpenAIRE

  Holm, Stine

  2013-01-01

  Oppgaven er en blanding av et litteraturstudie og en kohortestudie. I litteraturstudien har jeg sett på hva fremre korsbånd og artrose er, og hvilke risikofaktorer som kan bidra/progrediere utvikling av artrose hos korsbåndsopererte. I kohortestudien har jeg og veilederen sett på forekomsten av artrose hos korsbåndsopererte- 10-20 år etter ACL rekonstruksjon. Ved hjelp av røntgen og klinisk undersøkelse vurderte vi tidligere korsbåndsopererte og grad av artroseforandringer. Vi så også på hvor...

 8. Finansiering av investeringar i immateriella tillgångar

  OpenAIRE

  Voltaire, Christian; Gillebrink, Valerie

  2008-01-01

  Vid en bedömning av ett kreditärende ser banken till projektets företagsekonomiska förutsättningar. För företag som har immateriella tillgångar som de viktigaste tillgångarna i sin redovisning kan det uppstå problem när de ansöker om kredit hos banker. Detta beror på att immateriella tillgångar inte fungerar på samma sätt som materiella och därigenom tillbringar vag säkerhet för en beviljad kredit. Syftet med denna uppsats är att söka finna vad det är som krävs för att ett tjänsteföretag ska ...

 9. American AV: Edgar Dale and the Information Age Classroom.

  Science.gov (United States)

  Acland, Charles R

  2017-01-01

  This article demonstrates how the influential scholar Edgar Dale, alongside a generation of educational technologists, helped build an essential place for AV materials and pedagogical methods in the American classroom. It also shows that, for decades, the Payne Fund philanthropy supported multimedia research agendas that shaped ideas about teaching and technology, far beyond involvement in their famed studies on motion pictures and children in the 1930s. With his writings and research programs, Dale advanced concepts of media experience and systematicity, which came to be understood as common sense to the information society. In so doing he was a leading contributor to the discursive and ideological structure of our age of technological and informational abundance.

 10. UTVÄRDERING AV UTVALDA SD-WAN PRODUKTER

  OpenAIRE

  Åkerblom, Jacob

  2016-01-01

  Denna jämförelsestudie ämnar att undersöka marknadens leverantörer av nätverksutrustning de- finierade som Software Defined Wide Area Networks(SD-WAN). SD-WAN är en innovativ teknik som applicerar virtualisering och Software defined networking koncept i Wide Area Networks (WAN) för att skapa kostnadseffektiva nätverk. Studien har utförts på företaget Curitiba som idag arbetar med konsulttjänster inom utvalda WAN-optimering och SD-WAN-produkter. Arbetets syfte är att utvärdera SD-WAN-lösningar...

 11. EST Table: AV399395 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399395 NV120168 10/09/28 100 %/139 aa ref|NP_001037386.1| glyceraldehyde-3-phosph...ate dehydrogenase [Bombyx mori] gb|ABA43638.2| glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase [Bombyx mori] 10/08/28 81 %/139...id:CAA88697.1 10/09/10 89 %/142 aa AGAP009623-PA Protein|3R:37154051:37155049:1|gene:AGAP009623 10/09/10 79 %/139... aa gnl|Amel|GB14798-PA 10/09/10 84 %/139 aa gi|91088023|ref|XP_974181.1| PREDICTED: similar to glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase [Tribolium castaneum] DN237090 NV12 ...

 12. En språkfundert kompetansemodell for planlegging av undervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Knain

  2016-04-01

  Full Text Available I utdanningsvitenskapelig litteratur er ulike former for ”literacy” et vedvarende fokus både teoretisk og empirisk. I engelskspråklig naturfagdidaktisk litteratur brukes betegnelsen ”scientific literacy”. Jeg skisserer i denne artikkelen et planleggingsverktøy for undervisning som bygger på en eksplisitt teoretisk modell for deltakelse gjennom språk. Modellen er bindeledd mellom et generalisert kompetansebegrep og planlegging av undervisning ved at den knytter sammen de didaktiske spørsmålene hva, hvem, hvordan og hvorfor med en modell for funksjonell deltakelse. Modellen er spesielt relevant for et allmenndannende ”naturfag for alle”, men favner også et naturfag som fokuserer på utdanning av framtidas naturvitere. Artikkelen retter seg mot naturfag i skolen, men modellen bør kunne anvendes også i andre skolefag. Modellen peker mot et situert og transformativt kompetansebegrep.Nøkkelord: naturfag , kompetanse , diskurs , deltakelse, undervisning og læringAbstractVarious forms of literacy have long been the focus of educational discourses, not the least in science education where the term “scientific literacy” has been an enduring concern for decades. In this article I describe a tool for designing teaching based on a theoretical perspective on participation through language. The model connects a general conception of competence with the planning of teaching. To do so it drowe on the didactical questions of “what, who, how and why”. The model is particularly relevant in a “science for all” perspective but also for the educating of future science specialists. Although school science is the primary focus in this article, the model should be applicable to other school subjects as well. The model opens for a situated and transformative notion of competence.Keywords: scientific literacy, discourse, participation, teaching and learning

 13. Thyroid hormone receptor alpha (TRa) tissue expression in ductal invasive breast cancer: A study combining quantitative immunohistochemistry with digital slide image analysis.

  Science.gov (United States)

  Charalampoudis, P; Agrogiannis, G; Kontzoglou, K; Kouraklis, G; Sotiropoulos, G C

  2017-08-01

  In breast cancer, hormonal receptors hold promise for developing novel targeted therapies. The thyroid exerts its actions via the thyroid hormone receptors alpha and beta. The clinical significance of the expression of thyroid hormone receptors in breast cancer is unclear. We studied thyroid hormone receptor alpha (TRa) expression in 82 samples from 41 women with ductal invasive breast cancer and no thyroid disease. We performed quantitative immunohistochemistry with digital image analysis and correlated TRa expression with clinicopathological parameters. TRa was expressed in both normal breast epithelium and breast cancer, but expression in breast cancer was significantly lower. TRa was expressed significantly less in larger and grade III tumors. Conversely, breast cancers with lymphovascular invasion showed increased TRa expression compared to cancers without lymphovascular invasion. TRa expression was not significantly different between node-positive and node-negative breast cancers, or among different hormonal profiles and intrinsic subtypes. This is the first-in-human study to combine quantitative immunohistochemistry with image analysis to study TRa expression in women with ductal invasive breast cancer and no clinical or biochemical evidence of thyroid dysfunction. We confirm that TRa is expressed in both normal and malignant breast epithelium and suggest that TRa expression is downregulated during breast carcinogenesis. Larger and higher grade breast cancers demonstrate partial loss in TRa expression. Alterations in TRa expression take place even in the absence of clinical or biochemical thyroid disease. The underlying mechanism of these findings and their potential significance in survival and relapse mandate further research. Copyright © 2017 Elsevier Ltd, BASO ~ The Association for Cancer Surgery, and the European Society of Surgical Oncology. All rights reserved.

 14. Traços de resistência na obra de Augusto Roa Bastos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Henrique Lopes Almeida

  2017-01-01

  Full Text Available Este estudo tem como proposta a análise de alguns traços de resistência presentes em algumas das produções literárias do autor paraguaio Augusto Roa Bastos. As obras escolhidas são Vigilia del Almirante (2008 e a trilogia Yo, el supremo (2003, El fiscal (2008 e El hijo del hombre (2003. O primeiro romance trata da volta ao período do descobrimento e desenvolve uma confrontação entre Colombo, os cronistas e o narrador. A trilogia se ocupa do cenários belicosos da história paraguaia e de alguns ditadores e suas relações com o poder. O tratamento dado a essa matéria histórica nas narrativas supracitadas pode ser entendida como traços de resistência, bem como alguns artifícios narrativos aplicados pelo autor. A análise será realizada a partir das discussões sobre Resistência e descobrimento propostos por Galeano (1989, Bitterli (2012 e Grützmacher (2009.

 15. Indigenous Engagement in Tropical River Research in Australia: The TRaCK Program

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sue E. Jackson

  2015-05-01

  Full Text Available The literature on scientific-Indigenous ecological knowledge collaborations rarely analyses programmatic efforts undertaken by multi-disciplinary research groups over very large geographic scales. The TRaCK (Tropical Rivers and Coastal Knowledge research program was established to provide the science and knowledge needed by governments, industries, and communities to sustainably manage northern Australia’s rivers and estuaries. A number of policies and procedures were developed to ensure that the needs of Indigenous people of the multi-jurisdictional region were addressed and to enhance the benefits they might derive from participating in the research. An overarching Indigenous Engagement Strategy undergirded the program’s engagement activities, providing guidance on matters relating to the protection of intellectual property, negotiation of research agreements, remuneration for Indigenous expertise, and communications standards. This article reviews the achievements and shortcomings of the TRaCK experience of Indigenous engagement and highlights lessons for researchers and research organisations contemplating applied environmental science initiatives of this scale and scope.

 16. Torque nos rodados motrizes de um trator agrícola submetido a ensaios de tração

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego A. Fiorese

  2015-09-01

  Full Text Available RESUMOA determinação do torque nos rodados motrizes dos tratores agrícolas complementa os ensaios de tração e permite o cálculo da distribuição dos esforços tratórios entre os eixos. O objetivo principal desta pesquisa foi determinar a demanda de torque nos rodados motrizes de um trator com potência do motor de 89 kW, buscando avaliar o torque demandado em função da utilização da tração dianteira assistida (TDA, para distintas marchas e conforme aumento da força de tração. Foram realizados ensaios de tração sobre pista de concreto utilizando-se um torciômetro instalado no eixo traseiro do trator, um carro dinamométrico e instrumentação eletrônica para aquisição de dados. Avaliaram-se a TDA ligada e desligada, quatro marchas (5, 7, 8 e 9 km h-1 e oito cargas na barra de tração (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30 kN. Os resultados analisados estatisticamente através de equações de regressão indicaram comportamento similar para todas as marchas sendo que, conforme o aumento da força de tração ocorreu crescimento linear da demanda de torque nos eixos motrizes. Com a TDA ligada nas cargas mais baixas o torque é maior no eixo dianteiro e nas cargas mais altas é maior no eixo traseiro.

 17. Unga reumatikers upplevelser av sin sjukdom : En kvalitativ intervjustudie av unga kvinnor och män med reumatism

  OpenAIRE

  Blomberg, Catrin; Helle, Johanna

  2015-01-01

  Syftet med den här studien är att få en inblick i hur unga kvinnor och män med reumatismupplever sin sjukdom. Vi vill jämföra dessa upplevelser mellan män och kvinnor genomatt undersöka om det finns skillnader och likheter i återgivna beskrivningar ochupplevelser. Vi vill undersöka om könsspecifika skillnader på upplevelser kringreumatism skulle kunna kopplas till det faktum att fler kvinnor än män diagnostiseras.Vidare vill vi undersöka om samhällets bemötande av individer med reumatism kank...

 18. O tornar-se avó no processo de individuação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caroline Dal Ri Kipper

  Full Text Available O tornar-se avó assinala um período de transição no ciclo de vida familiar, marcado por transformações psíquicas significativas para os avós, caracterizando a quarta individuação. Este trabalho teve como objetivo investigar a experiência de tornar-se avó e sua importância no processo de individuação. Foi utilizado delineamento de estudo de caso coletivo. Onze avós maternas, com idades entre 49 e 66 anos, cujas filhas tiveram seu primeiro filho, responderam a uma entrevista semi-estruturada. Todas as avós tinham tido seus primeiros netos e a entrevista referia-se a sua experiência como avós desses netos. Os dados mostraram que o ser avó é uma fonte de renovação e renascimento. O estudo propiciou que as participantes refletissem sobre seus diferentes papéis familiares: avó, mãe, neta e filha. Os dados sugerem que tornar-se avó possibilita que antigos conflitos sejam repensados, renovando antigos vínculos e desejos, o que permite que a avó dê mais um passo rumo à sua individuação.

 19. La tradizione nella scienza il progresso scientifico come equilibrio dialettico tra idee innovatrici e tradizione in una raccolta di saggi inediti

  CERN Document Server

  Heisenberg, Werner

  1982-01-01

  In questa raccolta di saggi (inediti per l'Italia), da lui stesso selezionati poco prima della morte, Heisenberg analizza da varie angolazioni i rapporti tra progresso scientifico e tradizione : la storia della scienza è soprattutto una storia di idee, e da un giusto equilibrio dialettico tra i nuovi concetti e la tradizione, che costituisce la base ideale per discuterli, scaturisce il progress scientifico.

 20. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Science.gov (United States)

  Poller, Wolfram C; Dreger, Henryk; Schwerg, Marius; Melzer, Christoph

  2015-01-01

  Optimization of the AV-interval (AVI) in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB) under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI. We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129) and under atrial pacing (AV-pace; n = 31). Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a) normal, b) too long (E/A wave fusion) or c) too short (A wave truncation). In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography. All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%). In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI): 12.6-26.2%). A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms). Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2%) of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 1. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wolfram C Poller

  Full Text Available Optimization of the AV-interval (AVI in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI.We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129 and under atrial pacing (AV-pace; n = 31. Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a normal, b too long (E/A wave fusion or c too short (A wave truncation. In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography.All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%. In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI: 12.6-26.2%. A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms.Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2% of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 2. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  OpenAIRE

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 3. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Powell, J.R.; Reich, M.

  2003-01-01

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 ± 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards

 4. Tra poesia, musica, disegno e prosa: il progetto DAP – Dmitrij Aleksandrovič Prigov

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alice Bravin

  2016-05-01

  Full Text Available Il presente articolo si sofferma su una delle maggiori figure del panorama culturale russo del Ventesimo secolo, Dmitrij Aleksandrovič Prigov (1940-2007: poeta, scrittore, pittore, grafico, autore di installazioni, performance teatrali e musicali, Prigov rappresenta un artista completo e un autore dalla natura poliedrica per il quale risulta impossibile stabilire gerarchie tra le svariate incarnazioni. La sua produzione artistica si inserisce all’interno di un progetto che include le varie forme sperimentate, il progetto DAP – Dmitrij Aleksandrovič Prigov: in esso tutti i tipi di attività (prosa, poesia, disegno, musica si compenetrano, con la conseguente rottura dei tradizionali confini tra le arti. Dopo aver delineato le caratteristiche essenziali del progetto DAP, si analizzeranno alcuni esempi concreti di applicazione di tali principi, con riferimento alle performance orali, al confine tra poesia, canto e musica. Punto di partenza di queste esibizioni vocali è l’Azbuka (‘Abbecedario’, dove a ciascuna delle trentatré lettere dell’alfabeto russo viene associato ora un suono, ora un elenco di parole, ora una situazione: parola scritta e musica si fondono in una performance unica. This paper focuses on one of the most famous figures of the Russian cultural scene of the Twentieth century: Dmitrij Aleksandrovič Prigov (1940-2007. As poet, writer, painter, graphic designer, author of installations, musical and theatrical performances, Prigov was a total, versatile and extremely productive artist, for whom it is difficult to establish a hierarchy between all his different personifications. His entire artistic production is part of a wide project including different genres and permanently breaking borders between forms of art: the life-long artistic project DAP – Dmitrij Aleksandrovič Prigov.  After having described the characteristics of the project DAP, in this paper I aim to analyze some examples of this combination of

 5. Geologic and Mineralogic Mapping of Av-6 (Gegania) and Av-7 (Lucaria) Quadrangles of Asteroid 4 Vesta

  Science.gov (United States)

  Nathues, A.; Le Corre, L.; Reddy, V.; De Sanctis, M. C.; Williams, D. A.; Garry, W. B.; Yingst, R. A.; Jaumann, R.; Ammannito, E.; Capaccioni, F.; Preusker, F.; Palomba, E.; Roatsch, T.; Tosi, F.; Zambon, F.; Pieters, C. M.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2012-04-01

  NASA's Dawn spacecraft arrived at the asteroid 4 Vesta in July 2011 and is now collecting imaging and spectroscopic data during its one-year orbital mission. The maps we present are based on information obtained by the Visible and Infrared Mapping Spectrometer VIR-MS and the multi-color Framing Camera FC. VIR covers the wavelength range between 0.25 to 5.1 µm while FC covers the range 0.4 to 1.0 µm. The VIR instrument has a significant higher spectral resolution than FC but the latter achieves higher spatial resolution data. As part of the geological and mineralogical analysis of the surface, a series of 15 quadrangles have been defined covering the entire surface of Vesta. We report about the mapping results of quadrangle Av-6 (Gegania) and Av-7 (Lucaria). The Gegania quadrangle is dominated by old craters showing no ejecta blankets and rays while several small fresh craters do. The most obvious geologic features are a set of equatorial troughs, a group of three ghost craters of similar diameter (~57 km), an ejecta mantling of the Gegania crater and three smaller craters showing bright and dark ejecta rays. The quadrangle contains two main geologic units: 1) the northern cratered trough terrain and 2) the equatorial ridge and trough terrain. The quadrangle shows moderate variation in Band II center wavelength and Band II depth. FC color ratio variations of some recent craters and their ejecta are linked to the bright and dark material. The bright material is possibly excavated eucritic material while the dark material could be remnants of a CM2 impator(s) or an excavated subsurface layer of endogenic origin. The most prominent geologic features in the Lucaria quadrangle are the 40 km long hill Lucaria Tholus, a set of equatorial troughs, some relatively fresh craters with bright and dark material and mass wasting. The quadrangle contains three main geologic units: 1) the northern cratered trough terrain, 2) the equatorial ridge and trough terrain, and 3) the

 6. Skatte- og konkurransemessige utfordringer i delingsøkonomien : en studie av Airbnb

  OpenAIRE

  Monsen, Jørgen Tvedt; Gundersen, Preben Holme

  2017-01-01

  Delingsøkonomien har vært gjenstand for bemerkelsesverdig vekst i nyere tid. Delingskonseptet omfatter en rekke økonomiske aktiviteter som via en plattform tilrettelegger for effektiv kommunikasjon mellom tilbydere og etterspørrere av underutnyttede ressurser. Gjennom å forsyne overnattingsmarkedet med personers ledige kapasitet av boenheter, har Airbnb blitt en verdensledende delingsaktør. Fremveksten av delingsøkonomien har bidratt til inntektsmuligheter for tilbydere, samtid...

 7. Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

  OpenAIRE

  Henriksen, Kristian; Sunde, Leif Magne; Digre, Hanne; Svendsen, Erik; Rundtop, Per; Erikson, Ulf Gøran

  2013-01-01

  SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd. Under møtet ble status for gjeldene teknologi og operasjoner for trenging av fisk i merd, samt resultater fra forskningsprosjekter tilknyttet trengeprosessen, presentert. Videre ble det samlet innspill om utfordringer tilknyttet trenging av fisk i produksjons- og ventemerd fra oppdrettsbedrifter, leverandø...

 8. L’università italiana tra continuità e discontinuità. Intervista a Mauro Moretti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandro Breccia

  2017-07-01

  Full Text Available L’intervista a Mauro Moretti inquadra il tema del dossier a partire dalle fonti per la storia delle università italiane nel secondo Novecento. Passa poi ad indicare alcuni tra i principali aspetti da indagare anche per definire al meglio una possibile cronologia

 9. IAS 40 i ljuset av ägarförhållanden : Värdering av förvaltningsfastigheter i börsnoterade respektive statliga bolag

  OpenAIRE

  Klarin, Olof; Sandell, Johan

  2010-01-01

  Sammanfattning: Redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har tidigare beskrivits i ett stort antal olika vetenskapliga alster. Merparten av dessa har dock tittat på börsnoterade bolag men det finns även andra företag som tillämpar IAS-reglerna. En grupp företag som gör det är de bolag som ägs av svenska staten. Ett av målen med IFRS är att skapa jämförbarhet och då bör inte ägarformen ha någon betydelse för redovisning och värdering. Denna studies syfte är därför att skapa insik...

 10. Tra calofilìa e filocalìa: breve riflessione sulla bellezza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giulio Maria Chiodi

  2015-03-01

  Full Text Available Che cosa hanno in comune le cose belle? A mo’ di esempio: ritengo bellissima la nona sinfonia di Beethoven, bellissima la Gioconda di Leonardo, bellissimo l’infinito di Leopardi. Mi sento, però, assolutamente incapace di dire che cosa accomuni queste opere, senza nel contempo snaturarle. Altrettanto trovo bellissima la quinta sinfonia di Mahler e il ritratto di Adele Bloch-Bauer di Gustav Klimt. Tra queste due opere mi è certo molto più facile trovare elementi in comune, ma ciò dipende dal fatto che Mahler e Klimt sono cresciuti in un medesimo clima culturale, quello della Vienna degli stessi anni; tuttavia, l’appartenenza a un medesimo ambiente culturale di due diverse opere non ha proprio niente di decisivo per la loro appartenenza al bello in quanto tale. Il bello, fra l’altro, non ha tempo e luogo, anche se la cosa bella vi si ambienta.

 11. Numerical Calculation of Coherent Synchrotron Radiation Effects Using TraFiC4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kabel, Andreas C.

  2000-01-01

  Coherent synchrotron radiation (CSR) occurs when short bunches travel on strongly bent trajectories. Its effects on high-quality beams can be severe and are well understood qualitatively. For quantitative results, however, one has to rely on numerical methods. There exist several simulation codes utilizing different approaches. The authors describe in some detail the code TraFiC 4 developed at DESY for design and analysis purposes, which approaches the problem from first principles and solves the equations of motion either perturbatively or self-consistently. They present some calculational results and comparison with experimental data. Also, they give examples of how the code can be used to design beamlines with minimal emittance growth due to CSR

 12. Il rapporto tra politica monetaria e politica fiscale. (The relationship between fiscal and monetary policy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. CAIRNCROSS

  2013-12-01

  Full Text Available Il rapporto tra la politica fiscale e monetaria è una delle maggiori complessità teoriche , polemiche acute e notevole importanza pratica . L'autore offre un resoconto del modo in cui il pensiero si è sviluppato sulla questione prima di passare ad alcune delle più evidenti questioni teoriche che disciplinano il mix di politica fiscale e monetaria e le limitazioni a cui ciascuno di loro è soggetto .The relationship between fiscal and monetary policy is one of great theoretical complexity, acute controversy and major practical importance. The author offers an account of the way thinking has developed on the matter before turning to some of the more obvious theoretical questions governing the mix of fiscal and monetary policy and the limitations to which each of them is subject.JEL: E52, E62

 13. Utveckling av en Windows Service för databassynkronisering med Microsoft Sync Framework

  OpenAIRE

  Vik, Christian

  2011-01-01

  Detta examensarbete utfördes åt Hogia Ferry Systems. Examensarbetet behandlar utvecklingen av ett synkroniseringsverktyg för databaserna som företagets produkter använder. Lösningen kommer att ersätta ett befintligt system för synkronisering. Fokus för detta projekt ligger på utvecklingen av en synkroniseringstjänst för multipla typer av databaser. Databaserna som stöds är SQL Server, Informix samt Oracle. För utvecklingen av själva synkroniseringen har Microsoft Sync Framework använts. F...

 14. Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevaner

  OpenAIRE

  Strømme, Hilde

  2014-01-01

  Hensikten med denne systematiske oversikten er å svare på spørsmålet: Hva er effekten av å benytte sosiale medier i kampanjer for å påvirke holdninger, kunnskap og atferd knyttet til sunne levevaner? Metode: Systematiske søk ble gjort i 11 bibliografiske baser. Tilleggssøk ble gjort i Google Scholar. Utvelgelse og vurdering av publikasjoner ble gjort av to personer uavhengig av hverandre. Risiko for systematiske feil ble vurdert med sjekklisten til Cochrane Effective Practice and Organisation...

 15. Frihet, fantasi og utfoldelse: En kvalitativ studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borghild Brekke

  2017-10-01

  Full Text Available Artikkelen undersøker hva slags forståelse lærerutdannere og lærerstudenter har av estetiske arbeidsformer i undervisningen i lærerutdanningene. Studien er en kvalitativ intervjuundersøkelse blant lærerutdannere og lærerstudenter ved en norsk lærerutdanningsinstitusjon. I lys av danningsteoretisk og didaktisk teori, finner studien at lærerutdannere og lærerstudenters forståelse av estetiske arbeidsformer i undervisningen er kjennetegnet av «frihet» som fravær av tvang og fasit i arbeid med lærestoffet, «fantasi» som bruk av forestillingsevnen slik at kunnskapen blir personlig, og «utfoldelse» som sosialisering inn i et fellesskap gjennom tilbakemeldinger på egen atferd. Til sammen kan informantenes forståelse av de tre aspektene sies å fremheve viktigheten av å utvikle de lærendes autonomi. Artikkelen gir et bidrag til undervisningspraksis i lærerutdanningene, gjennom å gi eksempler på hva estetiske arbeidsformer kan være i en slik sammenheng. Avslutningsvis drøftes funnene opp mot samtidige politiske begrunnelser for bruk av estetiske arbeidsformer i utdanningene.

 16. TraPET: High performance small animal PET with trapezoidal phoswich detector

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chung, Yong Hyun; Hwang, Ji Yeon; Baek, Cheol-Ha; An, Su Jung; Kim, Hyun-Il; Kim, Kwang Hyun

  2011-01-01

  In recent years, small-animal PET scanners with depth of interaction (DOI) capability have been developed for molecular imaging research. The aim of this study is to perform simulations to design a high performance small-animal PET, called TraPET. TraPET has an inner diameter of 76.21 mm with 6 dual-layer phoswich detector modules. Each module is composed of a 5.0-mm-thick trapezoidal-monolithic-LSO crystal with a front face (surface facing toward the inside of the scanner) of 44.0x44.0 mm 2 and a back face of 50.0x50.0 mm 2 and a 25x25 array of LuYAP crystals with a 2.0x2.0 mm 2 sensitive area with a 15.0 mm thickness. DOI information is extracted by a pulse shape discrimination method. The ability of event positioning in the trapezoidal-monolithic-LSO was evaluated by modeling the light distribution in the crystal using DETECT2000 and a 16x16 array of silicon photo-multipliers (SiPMs), with a 3.0 mm pixel size, selected as the photo-sensor. Also, the sensitivity and gap filling effect between modules were simulated using the Monte Carlo code, GATE. The new detector showed higher and more uniform sensitivity, as compared to scanners with rectangular-shaped detectors, because the trapezoidal-monolithic-LSO minimizes the dead space within the detector ring. In conclusion, our new detector proved to be a reliable design for small-animal PET with high spatial resolution by DOI information, and high sensitivity by high filling fraction.

 17. Samtalegrupper for personer med Aspergers syndrom. En kvalitativ studie av hva fagpersoner forteller om planlegging, gjennomføring og effekt av samtalegrupper for personer med Aspergers syndrom

  OpenAIRE

  Jensen, Øyvind

  2014-01-01

  Denne oppgaven er skrevet ut fra problemstillingen: Hvordan beskriver fagpersoner planlegging, gjennomføring og effekt av samtalegrupper for personer med Aspergers syndrom? Den belyser teori om Aspergers syndrom, effekt av samtalegrupper samt andre viktige forhold i tilknytning til samtalegruppe, som kommunikasjon, veiledning og psykoedukasjon. Fire informanter fra nettverket «Nasjonalt fagutviklingsnettverk om psykoedukative grupper for personer med Aspergers syndrom» ble intervjuet, ...

 18. Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Tore Ødegård

  2015-11-01

  Full Text Available Det er en utbredt oppfatning at det økende prestasjonskravet i toppfotball fører til en svekkelse av moral og fair play-holdninger. Men hvordan tenker toppfotballspillere i forhold til ulike dilemmaer som oppstår på banen, og er det forskjeller mellom toppfotballspillere og spillere på lavere nivå?  For å avklare dette gjennomførte vi en empirisk undersøkelse der vi intervjuet spillere og trener i én toppklubb og én breddeklubb. Vi var interessert i to hovedproblemstillinger:  1 Hva tenker fotballspillere på ulike prestasjonsnivå om etikk og moralske dilemmaer i fotball? 2 Hvilke faktorer påvirker spillerne, direkte og indirekte, i deres vurderinger og handlinger? Resultatene fra undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom de to prestasjonsnivåene. Spillerne på breddenivået føler generelt et større ansvar for å opptre ærlig på banen enn hva som er tilfelle på toppnivået. Vi fant 4 spesifikke faktorer i toppfotballen som bidrar til umoralsk opptreden. For det første opplever spillerne en forventning om at de prioriterer resultat foran fair play. For det andre bidrar tilstedeværelsen av supportere på kamper til en slik prioritering. For det tredje vil handlinger som er i strid med fair play signaliseres som akseptable internt i miljøet, selv om de ofte signaliseres som uakseptable overfor media og omverdenen. For det fjerde kan spillere oppleve det som vanskelig å gå i mot trenerens oppfordringer til en pragmatisk og resultatfokusert opptreden.Nøkkelord: moral, etikk, fair play, footballEnglish summary: How morally do football players think? – an empirical study of moral dilemmas in elite footballIt is a common view that the increasing focus on achievement and success in elite football leads to a weakening of moral and fair play attitudes. But how do elite players think and what do they think about different dilemmas that appear on the field, and is there a difference between elite players and lower

 19. Pawedness Trait Test (PaTRaT)-A New Paradigm to Evaluate Paw Preference and Dexterity in Rats.

  Science.gov (United States)

  Cunha, Ana M; Esteves, Madalena; das Neves, Sofia P; Borges, Sónia; Guimarães, Marco R; Sousa, Nuno; Almeida, Armando; Leite-Almeida, Hugo

  2017-01-01

  In rodents, dexterity is commonly analyzed in preference paradigms in which animals are given the chance to use either the left or the right front paws to manipulate food. However, paw preference and dexterity at population and individual levels are controversial as results are incongruent across paradigms. We have therefore developed a semi-quantitative method-the pa wdeness tra it t est (PaTRaT)-to evaluate paw preference degree in rats. The PaTRaT consists in a classification system, ranging from +4 to -4 where increasingly positive and negative values reflect the bias for left or right paw use, respectively. Sprague-Dawley male rats were confined into a metal rectangular mesh cylinder, from which they can see, smell and reach sugared rewards with their paws. Due to its size, the reward could only cross the mesh if aligned with its diagonal, imposing additional coordination. Animals were allowed to retrieve 10 rewards per session in a total of four sessions while their behavior was recorded. PaTRaT was repeated 4 and 8 weeks after the first evaluation. To exclude potential bias, rats were also tested for paw fine movement and general locomotion in other behavioral paradigms as well as impulsivity (variable delay-to-signal, VDS), memory and cognitive flexibility (water maze). At the population level 54% of the animals presented a rightward bias. Individually, all animals presented marked side-preferences, >2 and preference was stable across the three evaluations. Inter-rater consistency was very high between two experienced raters and substantial when two additional inexperienced raters were included. Left- and right-biased animals presented no differences in the ability to perform fine movements with any of the forelimbs (staircase) and general locomotor performance. Additionally, these groups performed similarly in executive function and memory tasks. In conclusion, PaTRaT is able to reliably classify rats' pawedness direction and degree.

 20. Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harald Eriksen

  2017-11-01

  Full Text Available Formålet med denne studien var å undersøke elevers oppfatninger av norsklærerens tilbakemeldingspraksis i skriftlig norsk. På bakgrunn av omfattende internasjonal forskning innen feltet ‘Vurdering for læring’ (VfL er det i denne studien utviklet teoridrevne hypoteser som testes ved å analysere et datasett fra to videregående skoler. Hypotesene er at elevene oppfatter lærers tilbakemelding som mer nyttig hvis den 1 retter seg mot målet med opplæringen, 2 gir elevene informasjon via en forklaring eller instruks om hvordan de skal komme nærmere målet og 3 at lærer legger til rette for bruk av tilbakemeldingen. Strukturell likningsmodellering (SEM av resultater fra en spørreundersøkelse blant elever (N = 213 er brukt som metode til å estimere forholdet mellom de fire latente variablene kriterier, forklaring, bruk og nytte (avhengig variabel. SEM er brukt fordi metoden egner seg til å undersøke sammenhenger i komplekse datasett. Funn er at elevene oppfatter at hvis lærer forklarer hvordan de kan forbedre seg, er dette positivt statistisk assosiert med opplevd nytte. Et mer overraskende funn er at lærerens tilrettelegging for bruk av tilbakemeldinger ikke er signifikant assosiert med opplevd nytte. Resultatene blir diskutert i artikkelen.

 1. Effects of AV-delay optimization on hemodynamic parameters in patients with VDD pacemakers.

  Science.gov (United States)

  Krychtiuk, Konstantin A; Nürnberg, Michael; Volker, Romana; Pachinger, Linda; Jarai, Rudolf; Freynhofer, Matthias K; Wojta, Johann; Huber, Kurt; Weiss, Thomas W

  2014-05-01

  Atrioventricular (AV) delay optimization improves hemodynamics and clinical parameters in patients treated with cardiac resynchronization therapy and dual-chamber-pacemakers (PM). However, data on optimizing AV delay in patients treated with VDD-PMs are scarce. We, therefore, investigated the acute and chronic effects of AV delay optimization on hemodynamics in patients treated with VDD-PMs due to AV-conduction disturbances. In this prospective, single-center interventional trial, we included 64 patients (38 men, 26 women, median age: 77 (70-82) years) with implanted VDD-PM. AV-delay optimization was performed using a formula based on the surface electrocardiogram (ECG). Hemodynamic parameters (stroke volume (SV), cardiac output (CO), heart rate (HR), and blood pressure (BP)) were measured at baseline and follow-up after 3 months using impedance cardiography. Using an ECG formula for AV-delay optimization, the AV interval was decreased from 180 (180-180) to 75 (75-100) ms. At baseline, AV-delay optimization led to a significant increase of both SV (71.3 ± 15.8 vs. 55.3 ± 12.7 ml, p AV delay vs. nominal AV interval, respectively) and CO (5.1 ± 1.4 vs. 3.9 ± 1.0 l/min, p AV-delay optimization in patients treated with VDD-PMs exhibits immediate beneficial effects on hemodynamic parameters that are sustained for 3 months.

 2. Litterær kompetanse - portrett av tre lesarar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hallvard Kjelen

  2015-08-01

  Full Text Available Artikkelen drøfter eit sentralt problemfelt innom litteraturdidaktikken, nemleg tilhøvet mellom litterær lesing som fagleg kompetanse og litterær lesing som oppleving. Problemfeltet er særleg knytt til Louise Rosenblatts arbeid. Ho viser ved hjelp av omgrepa efferent og estetisk lesing korleis det er ei utfordring for litteraturlæraren å utvikle ei litteraturundervisning som i tilstrekkeleg grad tek omsyn til kjensler og røynsler. I ein litteraturteoretisk kontekst er subjektive responsar på litterære tekstar irrelevante, men i ein litteraturdidaktisk kontekst er subjektive responsar høgst relevante. Denne artikkelen bidrar inn i diskusjon-en mellom anna ved å trekkje inn meir empirisk basert litteraturteori som referanseramme. Artikkelen presenterer tre lesarars litterære responsar, og viser korleis kunnskap om individuelle lesarresponsar kan vere utgangspunkt for ei litteraturundervisning som balanserer ei fagleg tilnærming til litteratur opp mot ei meir opplevingsbasert tilnærming.Emneord: Litteraturundervisning, litterær kompetanse, empirisk litteraturteori, lesarresponsAbstractThe article discusses a key issue in literature didactics, namely the relation between literary reading as an academic competence, and literary reading as an experience. The discussion draws heavily on Louise Rosenblatt’s work. By using the concepts efferent and aesthetic reading, she shows how it is a challenge for the teacher of literature to develop literature teaching that adequately takes emotions and experience into account. In a literature-theoretical context, subjective responses to literary texts are irrelevant; but in a didactics context, the subjective responses are highly relevant.  This article contributes to the discussion by bringing in a more empirically based literature theory as a frame of reference. The article presents three readers’ literary responses, and shows how knowledge of individual reader responses can be the basis for

 3. The Am-tra2 gene is an essential regulator of female splice regulation at two levels of the sex determination hierarchy of the honeybee.

  Science.gov (United States)

  Nissen, Inga; Müller, Miriam; Beye, Martin

  2012-11-01

  Heteroallelic and homo- or hemiallelic Complementary sex determiner (Csd) proteins determine sexual fate in the honeybee (Apis mellifera) by controlling the alternative splicing of the downstream gene fem (feminizer). Thus far, we have little understanding of how heteroallelic Csd proteins mediate the splicing of female fem messenger RNAs (mRNAs) or how Fem proteins direct the splicing of honeybee dsx (Am-dsx) pre-mRNAs. Here, we report that Am-tra2, which is an ortholog of Drosophila melanogaster tra2, is an essential component of female splicing of the fem and Am-dsx transcripts in the honeybee. The Am-tra2 transcripts are alternatively (but non-sex-specifically) spliced, and they are translated into six protein isoforms that all share the basic RNA-binding domain/RS (arginine/serine) domain structure. Knockdown studies showed that the Am-tra2 gene is required to splice fem mRNAs into the productive female and nonproductive male forms. We suggest that the Am-Tra2 proteins are essential regulators of fem pre-mRNA splicing that, together with heteroallelic Csd proteins and/or Fem proteins, implement the female pathway. In males, the Am-Tra2 proteins may enhance the switch of fem transcripts into the nonproductive male form when heteroallelic Csd proteins are absent. This dual function of Am-Tra2 proteins possibly enhances and stabilizes the binary decision process of male/female splicing. Our knockdown studies also imply that the Am-Tra2 protein is an essential regulator for Am-dsx female splice regulation, suggesting an ancestral role in holometabolous insects. We also provide evidence that the Am-tra2 gene has an essential function in honeybee embryogenesis that is unrelated to sex determination.

 4. AVS/Express (application visualization system) user's guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Kume, Etsuo [Japan Atomic Energy Research Inst., Tokai, Ibaraki (Japan). Tokai Research Establishment

  2002-09-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS/Express for image processing software and Stereo viewing system. This report summarizes the information to use AVS/Express efficiently in the computer environment for image processing. (author)

 5. Pilot Implementation and Preliminary Evaluation of START:AV Assessments in Secure Juvenile Correctional Facilities.

  Science.gov (United States)

  Desmarais, Sarah L; Sellers, Brian G; Viljoen, Jodi L; Cruise, Keith R; Nicholls, Tonia L; Dvoskin, Joel A

  2012-01-01

  The Short-Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescent Version (START:AV) is a new structured professional judgment guide for assessing short-term risks in adolescents. The scheme may be distinguished from other youth risk assessment and treatment planning instruments by its inclusion of 23 dynamic factors that are each rated for both vulnerability and strength. In addition, START:AV is also unique in that it focuses on multiple adverse outcomes-namely, violence, self-harm, suicide, unauthorized leave, substance abuse, self-neglect, victimization, and general offending-over the short-term (i.e., weeks to months) rather than long-term (i.e., years). This paper describes a pilot implementation and preliminary evaluation of START:AV in three secure juvenile correctional facilities in the southern United States. Specifically, we examined the descriptive characteristics and psychometric properties of START:AV assessments completed by 21 case managers on 291 adolescent offenders (250 boys and 41 girls) at the time of admission. Results provide preliminary support for the feasibility of completing START:AV assessments as part of routine practice. Findings also highlight differences in the characteristics of START:AV assessments for boys and girls and differential associations between the eight START:AV risk domains. Though results are promising, further research is needed to establish the reliability and validity of START:AV assessments completed in the field.

 6. Association of temporary complete AV block and junctional ectopic tachycardia after surgery for congenital heart disease.

  Science.gov (United States)

  Paech, Christian; Dähnert, Ingo; Kostelka, Martin; Mende, Meinhardt; Gebauer, Roman

  2015-01-01

  Junctional ectopic tachycardia (JET) is a postoperative complication with a mortality rate of up to 14% after surgery for congenital heart disease. This study evaluated the risk factors of JET and explored the association of postoperative temporary third degree atrioventricular (AV) block and the occurrence of JET. Data were collected retrospectively from 1158 patients who underwent surgery for congenital heart disease. The overall incidence of JET was 2.8%. Temporary third degree AV block occurred in 1.6% of cases. Permanent third degree AV block requiring pacemaker implantation occurred in 1% of cases. In all, 56% of patients with JET had temporary AV block (P AV block (P = 0.56). temporary third degree AV block did not suffer from JET. A correlation between temporary third degree AV block and postoperative JET could be observed. The risk factors identified for JET include younger age groups at the time of surgery, longer aortic cross clamping time and surgical procedures in proximity to the AV node.

 7. A-V Fistulae from Arrow Injuries: A Report of Two Cases ...

  African Journals Online (AJOL)

  Of these, one involved the temporal vessels, which led to a temporo-temporal A-V fistula causing the patient continuous noisy headache. The late complication was only recognized about two years post injury. Another arrow shot injury involved femoral vessels and resulted in femoro-femoral A-V fistula, which came to be ...

 8. InterProScan Result: AV401888 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401888 AV401888_3_ORF1 2F04E8AA567F7BCF PANTHER PTHR11511 INSECT HEMOCYANIN-RELAT...ED 1.5e-119 T IPR013788 Arthropod hemocyanin/insect LSP Molecular Function: oxygen transporter activity (GO:0005344)|Biological Process: transport (GO:0006810) ...

 9. InterProScan Result: AV402282 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV402282 AV402282_2_ORF1 D1F0DCC6A8296985 PANTHER PTHR11511 INSECT HEMOCYANIN-RELAT...ED 5e-97 T IPR013788 Arthropod hemocyanin/insect LSP Molecular Function: oxygen transporter activity (GO:0005344)|Biological Process: transport (GO:0006810) ...

 10. InterProScan Result: AV399740 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399740 AV399740_3_ORF2 7A42A41D4F3F6388 PFAM PF00067 p450 1.2e-19 T IPR001128 Cytochrome P450 Molecular... Function: monooxygenase activity (GO:0004497)|Molecular Function: iron ion binding (GO:0005506)|Molecular... Function: electron carrier activity (GO:0009055)|Molecular Function: heme binding (GO:0020037) ...

 11. InterProScan Result: AV399409 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 429 Baculovirus LEF-11 Biological Process: viral infectious cycle (GO:0019058)|Biological Process: regulation of transcription (GO:0045449) ... ...AV399409 AV399409_1_ORF2 07DC81A7C7B2FA42 PFAM PF06385 Baculo_LEF-11 3e-33 T IPR009

 12. Apolipoprotein A-V interaction with members of the low density lipoprotein receptor gene family

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nilsson, Stefan K; Lookene, Aivar; Beckstead, Jennifer A

  2007-01-01

  Apolipoprotein A-V is a potent modulator of plasma triacylglycerol levels. To investigate the molecular basis for this phenomenon we explored the ability of apolipoprotein A-V, in most experiments complexed to disks of dimyristoylphosphatidylcholine, to interact with two members of the low density...... lipoprotein receptor family, the low density lipoprotein receptor-related protein and the mosaic type-1 receptor, SorLA. Experiments using surface plasmon resonance showed specific binding of both free and lipid-bound apolipoprotein A-V to both receptors. The binding was calcium dependent and was inhibited......, apolipoprotein A-V (Arg210Glu/Lys211Gln), showed decreased binding to heparin and decreased ability to bind the low density lipoprotein receptor-related protein. Association of apolipoprotein A-V with the low density lipoprotein receptor-related protein or SorLA resulted in enhanced binding of human chylomicrons...

 13. Evoluzione della relazione cristallografica tra la fase ? e la fase ? in una lega Ti-6Al-4V compressa a 800°C

  OpenAIRE

  Cabibbo, M.; Fabrizi, A.; di Salvia, A.; Quercetti, G.

  2013-01-01

  La relazione reciproca tra le due fasi costituenti la lega Ti-6Al-4V, ?HCP e ?BBC, è tale da avere:, che inletteratura è nota come relazione d’orientamento di Burgers. La coerenza delle due fasi è controllata da questareciproca relazione cristallografica. La perdita di coerenza tra le fasi durante la deformazione può provenire daun non parallelismo tra i due piani cristallografici di confine. Il presente lavoro illustra una caratterizzazioneTEM dell’evoluzione lamellare di coerenza all’interf...

 14. Field Sampling Plan for the HWMA/RCRA Closure Certification of the TRA-731 Caustic and Acid Storage Tank System - 1997 Notice of Violation Consent Order

  International Nuclear Information System (INIS)

  Evans, S.K.

  2002-01-01

  This Field Sampling Plan for the HWMA/RCRA Closure Certification of the TRA-731 Caustic and Acid Storage Tank System is one of two documents that comprise the Sampling and Analysis Plan for the HWMA/RCRA closure certification of the TRA-731 caustic and acid storage tank system at the Idaho National Engineering and Environmental Laboratory. This plan, which provides information about sampling design, required analyses, and sample collection and handling procedures, is to be used in conjunction with the Quality Assurance Project Plan for the HWMA/RCRA Closure Certification of the TRA-731 Caustic and Acid Storage Tank System

 15. In vivo retention of18F-AV-1451 in corticobasal syndrome.

  Science.gov (United States)

  Smith, Ruben; Schöll, Michael; Widner, Håkan; van Westen, Danielle; Svenningsson, Per; Hägerström, Douglas; Ohlsson, Tomas; Jögi, Jonas; Nilsson, Christer; Hansson, Oskar

  2017-08-22

  To study the usefulness of 18 F-AV-1451 PET in patients with corticobasal syndrome (CBS). We recruited 8 patients with CBS, 17 controls, 31 patients with Alzheimer disease (AD), and 11 patients with progressive supranuclear palsy (PSP) from the Swedish BioFINDER study. All patients underwent clinical assessment, 18 F-AV-1451 PET, MRI, and quantification of β-amyloid pathology. A subset of participants also underwent 18 F-FDG-PET. In the 8 patients with CBS, 6 had imaging findings compatible with the corticobasal degeneration pathology and 2 with typical AD pathology. In the 6 patients with CBS without typical AD pathology, there were substantial retentions of 18 F-AV-1451 in the motor cortex, corticospinal tract, and basal ganglia contralateral to the most affected body side. These patients could be clearly distinguished from patients with AD dementia or PSP using 18 F-AV-1451. However, cortical atrophy was more widespread than the cortical retention of 18 F-AV1451 in these CBS cases, and cortical AV-1451 uptake did not correlate with cortical thickness or glucose hypometabolism. These results are in sharp contrast to AD dementia, where 18 F-AV-1451 retention was more widespread than cortical atrophy, and correlated well with cortical thickness and hypometabolism. Patients with CBS without typical AD pathology exhibited AV-1451 retention in the motor cortex, corticospinal tract, and basal ganglia contralateral to the affected body side, clearly different from controls and patients with AD dementia or PSP. However, cortical atrophy measured with MRI and decreased 18 F-fluorodeoxyglucose uptake were more widespread than 18 F-AV-1451 uptake and probably represent earlier, yet less specific, markers of CBS. This study provides Class III evidence that 18 F-AV-1451 PET distinguishes between CBS and AD or PSP. Copyright © 2017 The Author(s). Published by Wolters Kluwer Health, Inc. on behalf of the American Academy of Neurology.

 16. [18F]AV-1451 tau positron emission tomography in progressive supranuclear palsy.

  Science.gov (United States)

  Whitwell, Jennifer L; Lowe, Val J; Tosakulwong, Nirubol; Weigand, Stephen D; Senjem, Matthew L; Schwarz, Christopher G; Spychalla, Anthony J; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Josephs, Keith A

  2017-01-01

  The [ 18 F]AV-1451 positron emission tomography ligand allows the in vivo assessment of tau proteins in the brain. It shows strong binding in Alzheimer's dementia, but little is known about how it performs in progressive supranuclear palsy, a primary 4R tauopathy. The objectives of this study were to determine whether [ 18 F]AV-1451 uptake can be observed in progressive supranuclear palsy and to characterize the regional distribution when compared with controls and Alzheimer's dementia. [ 18 F]AV-1451 positron emission tomography was performed in 10 patients with probable progressive supranuclear palsy. These patients were age- and gender-matched to 50 controls and 10 Alzheimer's dementia patients who had undergone identical [ 18 F]AV-1451 imaging. Regional comparisons of [ 18 F]AV-1451 uptake were performed across the whole brain using region-of-interest and voxel-level analyses, and correlations between regional [ 18 F]AV-1451 and the progressive supranuclear palsy rating scale were assessed. An elevated [ 18 F]AV-1451 signal was observed in progressive supranuclear palsy when compared with controls in the pallidum, midbrain, dentate nucleus of the cerebellum, thalamus, caudate nucleus, and frontal regions. Signal in the cerebellar dentate and pallidum were also greater in progressive supranuclear palsy when compared with Alzheimer's dementia. Conversely, the [ 18 F]AV-1451 signal across the cortex was higher in Alzheimer's dementia when compared with progressive supranuclear palsy. The [ 18 F]AV-1451 signal in a number of regions correlated with the progressive supranuclear palsy rating scale. Progressive supranuclear palsy is associated with an elevated [ 18 F]AV-1451 signal in a characteristic and distinct regional pattern that correlates with disease severity and differs from the patterns observed in Alzheimer's dementia. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 17. The care transitions innovation (C-TraIn) for socioeconomically disadvantaged adults: results of a cluster randomized controlled trial.

  Science.gov (United States)

  Englander, Honora; Michaels, Leann; Chan, Benjamin; Kansagara, Devan

  2014-11-01

  Despite growing emphasis on transitional care to reduce costs and improve quality, few studies have examined transitional care improvements in socioeconomically disadvantaged adults. It is important to consider these patients separately as many are high-utilizers, have different needs, and may have different responses to interventions. To evaluate the impact of a multicomponent transitional care improvement program on 30-day readmissions, emergency department (ED) use, transitional care quality, and mortality. Clustered randomized controlled trial conducted at a single urban academic medical center in Portland, Oregon. Three hundred eighty-two hospitalized low-income adults admitted to general medicine or cardiology who were uninsured or had public insurance. Multicomponent intervention including (1) transitional nurse coaching and education, including home visits for highest risk patients; (2) pharmacy care, including provision of 30 days of medications after discharge for those without prescription drug coverage; (3) post-hospital primary care linkages; (4) systems integration and continuous quality improvement. Primary outcomes included 30-day inpatient readmission and ED use. Readmission data were obtained using state-wide administrative data for all participants (insured and uninsured). Secondary outcomes included quality (3-item Care Transitions Measure) and mortality. Research staff administering questionnaires and assessing outcomes were blinded. There was no significant difference in 30-day readmission between C-TraIn (30/209, 14.4 %) and control patients (27/173, 16.1 %), p = 0.644, or in ED visits between C-TraIn (51/209, 24.4 %) and control (33/173, 19.6 %), p = 0.271. C-TraIn was associated with improved transitional care quality; 47.3 % (71/150) of C-TraIn patients reported a high quality transition compared to 30.3 % (36/119) control patients, odds ratio 2.17 (95 % CI 1.30-3.64). Zero C-TraIn patients died in the 30-day post-discharge period

 18. Tra corti e campi di battaglia: Alfonso d’Avalos, Luigi Tansillo e le affinità elettive tra petrarchisti napoletani e spagnoli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tobia R. Toscano

  2012-06-01

  Full Text Available Tra tutte le capitali che entrarono a far parte del grande impero di Carlo V, Napoli appare, fin dal soggiorno di Garcilaso, il luogo ideale per l’esercizio della poesia lirica: qui era già molto sviluppato quel processo di compenetrazione tra armas y letras che costituisce la divisa di una nuova pleiade di petrarchisti, che, accanto alla occupazione prevalente del servizio militare, avevano sviluppato già sul declinare del sec. XV un interesse e una pratica costanti della poesia, anticipando nella prassi il modello del perfetto cortegiano, assunto poi a modello dalle élites spagnole. Figure di grande rilievo in questo processo di modellizzazione possono essere considerati Alfonso d’Avalos, marchese del Vasto, e Luigi Tansillo, i cui manoscritti di rime per il III Duca di Sessa ebbero grande diffusione in Spagna, incrociandosi con l'esperienza lirica di Gutierre de Cetina, che sulla scorta di Tansillo introdurrà nella poesia spagnola la forma metrica del madrigale, non trattata né da Garcilaso né da Boscàn.Parmi toutes les capitales qui firent partie du grand Empire de Charles-Quint, Naples semble, à partir du séjour de Garcilaso, le lieu idéal pour l’exercice de la poésie lyrique. Le mariage des armes et des lettres (armas y letras y était déjà très avancé et était devenu la devise d’une nouvelle pléiade de pétrarquistes. Leur intérêt pour la poésie leur avait fait développer dès la fin du XVe siècle, en marge de leur occupation principale, le service militaire, une constante pratique de la poésie, anticipant le modèle du parfait courtisan, que les élites espagnoles allaient imiter. Dans ce processus de modélisation, une place particulière revient à Alfonso d’Ávalos, marquis del Vasto, et à Luigi Tansillo, dont les manuscrits de poésies pour le IIIe duc de Sessa connurent une importante diffusion en Espagne, où ils croisèrent l’expérience lyrique de Gutierre de Cetina. Celui-ci, à la suite de

 19. BMP2 expression in the endocardial lineage is required for AV endocardial cushion maturation and remodeling.

  Science.gov (United States)

  Saxon, Jacob G; Baer, Daniel R; Barton, Julie A; Hawkins, Travis; Wu, Bingruo; Trusk, Thomas C; Harris, Stephen E; Zhou, Bin; Mishina, Yuji; Sugi, Yukiko

  2017-10-01

  Distal outgrowth, maturation and remodeling of the endocardial cushion mesenchyme in the atrioventricular (AV) canal are the essential morphogenetic events during four-chambered heart formation. Mesenchymalized AV endocardial cushions give rise to the AV valves and the membranous ventricular septum (VS). Failure of these processes results in several human congenital heart defects. Despite this clinical relevance, the mechanisms governing how mesenchymalized AV endocardial cushions mature and remodel into the membranous VS and AV valves have only begun to be elucidated. The role of BMP signaling in the myocardial and secondary heart forming lineage has been well studied; however, little is known about the role of BMP2 expression in the endocardial lineage. To fill this knowledge gap, we generated Bmp2 endocardial lineage-specific conditional knockouts (referred to as Bmp2 cKO Endo ) by crossing conditionally-targeted Bmp2 flox/flox mice with a Cre-driver line, Nfatc1 Cre , wherein Cre-mediated recombination was restricted to the endocardial cells and their mesenchymal progeny. Bmp2 cKO Endo mouse embryos did not exhibit failure or delay in the initial AV endocardial cushion formation at embryonic day (ED) 9.5-11.5; however, significant reductions in AV cushion size were detected in Bmp2 cKO Endo mouse embryos when compared to control embryos at ED13.5 and ED16.5. Moreover, deletion of Bmp2 from the endocardial lineage consistently resulted in membranous ventricular septal defects (VSDs), and mitral valve deficiencies, as evidenced by the absence of stratification of mitral valves at birth. Muscular VSDs were not found in Bmp2 cKO Endo mouse hearts. To understand the underlying morphogenetic mechanisms leading to a decrease in cushion size, cell proliferation and cell death were examined for AV endocardial cushions. Phospho-histone H3 analyses for cell proliferation and TUNEL assays for apoptotic cell death did not reveal significant differences between control and

 20. Jämförelse av vertikala accelerationer av järnvägsbroar för höghastighetståg.

  OpenAIRE

  Shoaibi, Martin

  2014-01-01

  Under de senaste decennierna parallellt med klimatdiskussionen har det vuxit fram ett stort intresse för höghastighetståg och en förbättrad infrastruktur i Sverige. I delar av Europa men speciellt i Kina och Japan har utvecklingen av höghastighetståg fått ett enormt lyft. Ett problem vid höjda tåghastigheter är att broarna vid en kombination av låg massa och låg egenfrekvens riskerar att orsaka resonans och höga accelerationsnivåer vid passage. Ballastspår är namnet för det traditionella järn...

 1. La storia di Firenze tra tarda antichità e medioevo. Nuovi dati dallo scavo di via de’ Castellani

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Riccardo Francovich

  2011-10-01

  Full Text Available Il nostro recente progetto è finalizzato alla conoscenza della risorsa archeologica di Firenze. In particolare la nostra attenzione si è concentrata sugli aspetti legati alle trasformazioni della città tra tarda antichità e medioevo: i cambiamenti nell’economia cittadina, le forme urbanistiche che Florentia assunse nella lunga transizione tra III e vIII secolo, la riurbanizzazione bassomedievale e le ancor più significative vicende che portarono alla formazione della città del Rinascimento. L’obiettivo consiste nel riscrivere, sulla base di nuove fonti, processi ancora non messi a fuoco, contribuendo a ridefinire lo sviluppo contemporaneo della città sulla base dei segni materiali della storia.

 2. A auto-percepção do envelhecimento e os traços de personalidade em idosos

  OpenAIRE

  Yassine, Ismael Macedo Correia

  2011-01-01

  Tese de mestrado, Psicologia (Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia Clínica Dinâmica), Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia, 2011 O presente estudo foca a auto-percepção do envelhecimento e os traços de personalidade, assumindo como principais objectivos: (1) a exploração da relação entre auto-percepção do processo de envelhecimento por parte dos idosos (com mais de 60 anos de idade) e os traços de personalidade e, (2) a compreensão das dimensõe...

 3. Nodal recovery, dual pathway physiology, and concealed conduction determine complex AV dynamics in human atrial tachyarrhythmias.

  Science.gov (United States)

  Masè, Michela; Glass, Leon; Disertori, Marcello; Ravelli, Flavia

  2012-11-15

  The genesis of complex ventricular rhythms during atrial tachyarrhythmias in humans is not fully understood. To clarify the dynamics of atrioventricular (AV) conduction in response to a regular high-rate atrial activation, 29 episodes of spontaneous or pacing-induced atrial flutter (AFL), covering a wide range of atrial rates (cycle lengths from 145 to 270 ms), were analyzed in 10 patients. AV patterns were identified by applying firing sequence and surrogate data analysis to atrial and ventricular activation series, whereas modular simulation with a difference-equation AV node model was used to correlate the patterns with specific nodal properties. AV node response at high atrial rate was characterized by 1) AV patterns of decreasing conduction ratios at the shortening of atrial cycle length (from 236.3 ± 32.4 to 172.6 ± 17.8 ms) according to a Farey sequence ordering (conduction ratio from 0.34 ± 0.12 to 0.23 ± 0.06; P AV block patterns occurring during regular atrial tachyarrhythmias. The characterization of AV nodal function during different AFL forms constitutes an intermediate step toward the understanding of complex ventricular rhythms during atrial fibrillation.

 4. Baseline HV-interval predicts complete AV-block secondary to transcatheter aortic valve implantation.

  Science.gov (United States)

  Shin, Dong-In; Merx, Marc W; Meyer, Christian; Kirmanoglou, Kiriakos; Hellhammer, Katharina; Ohlig, Jan; Katsani, Dimitra; Zeus, Tobias; Westenfeld, Ralf; Eickholt, Christian; Linke, Axel; Kelm, Malte

  2015-10-01

  Development of AV-block is a frequent complication associated with transcatheter aortic valve implantation (TAVI). To date little is known about the predictive value of the HV-interval prior to TAVI with respect to the risk of AV-block development. HV-interval was determined in 25 consecutive elderly patients with severe aortic valve stenosis (AS) before and immediately after TAVI. All patients subsequently underwent TAVI and 8 of these 25 patients (32%) developed complete AV-block during the TAVI procedure requiring permanent pacemaker implantation. Six of these 8 patients (75%) had marked HV prolongation (>54 ms). Pre-procedural HV-interval was significantly prolonged in the subgroup developing complete AV-block (62.1 ms±13.0 vs 49.2 ms±12.9; P=0.029). Prolongation of the HV-interval above 54 ms was associated with a higher rate of complete AV-block (sensitivity 75.0%, specificity 77.8%, P=0.01). HV-interval was prolonged in approximately one third of our elderly patients with aortic valve stenosis and associated with a high rate of complete AV-block following TAVI. HV-interval is easily obtained during TAVI screening procedures, thus facilitating identification of patients at risk for complete AV-block due to TAVI and consequently enabling bespoke risk management.

 5. Sampling method, storage and pretreatment of sediment affect AVS concentrations with consequences for bioassay responses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lange, H.J. de [Aquatic Ecology and Water Quality Management Group, Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 8080, 6700 DD, Wageningen (Netherlands); Centre for Ecosystem Studies, Alterra, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 47, 6700 AA, Wageningen (Netherlands)], E-mail: marieke.delange@wur.nl; Griethuysen, C. van; Koelmans, A.A. [Aquatic Ecology and Water Quality Management Group, Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 8080, 6700 DD, Wageningen (Netherlands)

  2008-01-15

  Sediment treatment and sediment storage may alter sediment toxicity, and consequently biotic response. Purpose of our study was to combine these three aspects (treatment-toxicity-biotic response) in one integrated approach. We used Acid Volatile Sulfide (AVS) concentrations as a proxy of the disturbance of the sediment. AVS and Simultaneously Extracted Metal (SEM) concentrations were compared to bioassay responses with the freshwater benthic macroinvertebrate Asellus aquaticus. Storage conditions and sediment treatment affected AVS but not SEM levels. AVS can be used as a proxy for sediment disturbance. The best way to pretreat the sediment for use in a bioassay in order to maintain initial AVS conditions was to sample the sediment with an Ekman grab, immediately store it in a jar without headspace, and freeze it as soon as possible. In a survey using seven different sediments, bioassay responses of A. aquaticus were correlated with SEM and AVS characteristics. - Change in AVS is a good proxy for sediment disturbance and combined with SEM it can be used as a suitable predictor for biotic effects of sediment contamination.

 6. Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven B Eriksson

  2013-01-01

  Full Text Available Det pedagogiska ledarskapet inom högre utbildning fokuseras allt mer. Det understryks genom att flera lärosäten föreskriver såväl att pedagogiska ledare ska finnas på olika nivåer, som vilka övergripande uppgifter dessa ska ha. Denna artikel är ett resultat av en fallstudie av hur de tillägnade kunskaperna och färdigheterna från kursen Pedagogiskt ledarskap, en kurs för målgruppen studierektorer/pedagogiskt ansvariga eller motsvarande arrangerad av Universitetspedagogiskt centrum, har bidragit till deltagarnas professionalisering av det pedagogiska ledarskapet ett år efter kursens slut. Fallstudien genomfördes genom gruppintervjuer. Respondenterna uttryckte att de fått ett stärkt självförtroende i rollen som pedagogiska ledare samt att kursen bidrog till en professionalisering av rollen som pedagogiska ledare genom att stärka identiteten, att skapa en början till en handlingsetik bestående av delvis delade värderingar kring det pedagogiska ansvaret samt ge utbildning och träning i färdigheter som har sin grund i teoretisk kunskap. Kursen Pedagogiskt ledarskap ger därmed ett stöd i en process mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet.

 7. Quality Assurance Project Plan for the HWMA/RCRA Closure Certification of the TRA-731 Caustic and Acid Storage Tank System - 1997 Notice of Violation Consent Order; TOPICAL

  International Nuclear Information System (INIS)

  Evans, S.K.

  2002-01-01

  This Quality Assurance Project Plan for the HWMA/RCRA Closure Certification of the TRA- 731 Caustic and Acid Storage Tank System is one of two documents that comprise the Sampling and Analysis Plan for the HWMA/RCRA closure certification of the TRA-731 caustic and acid storage tank system at the Idaho National Engineering and Environmental Laboratory. This plan, which provides information about the project description, project organization, and quality assurance and quality control procedures, is to be used in conjunction with the Field Sampling Plan for the HWMA/RCRA Closure Certification of the TRA-731 Caustic and Acid Storage Tank System. This Quality Assurance Project Plan specifies the procedures for obtaining the data of known quality required by the closure activities for the TRA-731 caustic and acid storage tank system

 8. Quality Assurance Project Plan for the HWMA/RCRA Closure Certification of the TRA-731 Caustic and Acid Storage Tank System - 1997 Notice of Violation Consent Order

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Evans, Susan Kay; Orchard, B. J.

  2002-01-01

  This Quality Assurance Project Plan for the HWMA/RCRA Closure Certification of the TRA-731 Caustic and Acid Storage Tank System is one of two documents that comprise the Sampling and Analysis Plan for the HWMA/RCRA closure certification of the TRA-731 caustic and acid storage tank system at the Idaho National Engineering and Environmental Laboratory. This plan, which provides information about the project description, project organization, and quality assurance and quality control procedures, is to be used in conjunction with the Field Sampling Plan for the HWMA/RCRA Closure Certification of the TRA-731 Caustic and Acid Storage Tank System. This Quality Assurance Project Plan specifies the procedures for obtaining the data of known quality required by the closure activities for the TRA-731 caustic and acid storage tank system.

 9. Quality Assurance Project Plan for the HWMA/RCRA Closure Certification of the TRA-731 Caustic and Acid Storage Tank System - 1997 Notice of Violation Consent Order

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Evans, S.K.

  2002-01-31

  This Quality Assurance Project Plan for the HWMA/RCRA Closure Certification of the TRA- 731 Caustic and Acid Storage Tank System is one of two documents that comprise the Sampling and Analysis Plan for the HWMA/RCRA closure certification of the TRA-731 caustic and acid storage tank system at the Idaho National Engineering and Environmental Laboratory. This plan, which provides information about the project description, project organization, and quality assurance and quality control procedures, is to be used in conjunction with the Field Sampling Plan for the HWMA/RCRA Closure Certification of the TRA-731 Caustic and Acid Storage Tank System. This Quality Assurance Project Plan specifies the procedures for obtaining the data of known quality required by the closure activities for the TRA-731 caustic and acid storage tank system.

 10. Emanuele KANCEFF, "L’immagine della Sicilia nei resoconti di viaggio del Settecento. Tra classicità ed emozione romantica", 2015

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pino Menzio

  2015-06-01

  Full Text Available Emanuele KANCEFF, "L’immagine della Sicilia nei resoconti di viaggio del Settecento. Tra classicità ed emozione romantica", Scicli, Edizioni di storia e studi sociali, 2015 [Book Review

 11. Nye estimater av organdoser til barn ved datatomografi (CT) utført på 1990-tallet i Norge

  OpenAIRE

  Toft, Benthe

  2013-01-01

  Bakgrunn: Bruk av datatomografi (CT) har økt i Norge de siste ti årene og står nå for 80 % av befolkningsdosen fra medisinsk bruk av stråling. Det er usikkerhet rundt risikoen ved bruk av ioniserende stråling, særlig knyttet til CT av barn og unge. En stor internasjonal studie (EPI-CT-prosjektet) tar sikte på å skaffe økt kunnskap om risiko for leukemi og hjernekreft forbundet med CT-undersøkelser hos barn og unge. Studiens hensikt: Karlegging av organdoser til barn ved CT-undersøkelser p...

 12. Subcortical18F-AV-1451 binding patterns in progressive supranuclear palsy.

  Science.gov (United States)

  Cho, Hanna; Choi, Jae Yong; Hwang, Mi Song; Lee, Seung Ha; Ryu, Young Hoon; Lee, Myung Sik; Lyoo, Chul Hyoung

  2017-01-01

  Accumulation of cortical and subcortical tau pathology is the primary pathological substrate for progressive supranuclear palsy (PSP). 18 F-AV-1451, a radiotracer that binds to the pathological tau protein, may be helpful for in vivo visualization and quantitation of tau pathology in PSP. The objectives of this study were to investigate cortical and subcortical 18 F-AV-1451 binding patterns in patients with PSP. We recruited 14 PSP patients and compared their cortical and subcortical binding patterns in 18 F-AV-1451 positron emission tomography (PET) studies with those of 15 Parkinson's disease (PD) patients and 15 healthy controls. In both the PD and PSP groups, subcortical 18 F-AV-1451 binding did not correlate with the severity of motor dysfunctions, and cortical binding did not differ between the controls and each patient group. However, the PSP patients showed greater 18 F-AV-1451 binding in the putamen, globus pallidus, subthalamic nucleus, and dentate nucleus when compared with the controls, whereas the PD patients showed lower 18 F-AV-1451 binding in the substantia nigra than controls. The PSP and PD patients showed distinct subcortical 18 F-AV-1451 binding patterns reflecting subcortical tau pathology in PSP and reduced nigral neuromelanin in PD. However, there was no correlation with the severity of motor dysfunction, no cortical regions with increased binding in PSP patients, and variable degrees of subcortical binding even in the controls. Therefore, the 18 F-AV-1451 PET may be less than ideal for assessing tau pathology in PSP. Further studies will be required to validate the clinical correlation and to understand the clinical utility of 18 F-AV-1451 PET for PSP patients. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 13. Validating novel tau PET tracer [F-18]-AV-1451 (T807) on postmortem brain tissue

  Science.gov (United States)

  Marquie, Marta; Normandin, Marc D.; Vanderburg, Charles R.; Costantino, Isabel; Bien, Elizabeth A.; Rycyna, Lisa G.; Klunk, William E.; Mathis, Chester A.; Ikonomovic, Milos D.; Debnath, Manik L.; Vasdev, Neil; Dickerson, Bradford C.; Gomperts, Stephen N.; Growdon, John H.; Johnson, Keith A.; Frosch, Matthew P.; Hyman, Bradley T.; Gomez-Isla, Teresa

  2016-01-01

  Objective To examine region and substrate-specific autoradiographic and in vitro binding patterns of PET tracer [F-18]-AV-1451 (previously known as T807), tailored to allow in vivo detection of paired helical filament tau-containing lesions, and to determine whether there is off-target binding to other amyloid/non-amyloid proteins. Methods We applied [F-18]-AV-1451 phosphor screen autoradiography, [F-18]-AV-1451 nuclear emulsion autoradiography and [H-3]-AV-1451 in vitro binding assays to the study of postmortem samples from patients with a definite pathological diagnosis of Alzheimer’s disease, frontotemporal lobar degeneration-tau, frontotemporal lobar degeneration-TDP-43, progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration, dementia with Lewy bodies, multiple system atrophy, cerebral amyloid angiopathy and elderly controls free of pathology. Results Our data suggest that AV-1451 strongly binds to tau lesions primarily made of paired helical filaments in Alzheimer’s brains e.g. intra and extraneuronal tangles and dystrophic neurites, but does not seem to bind to a significant extent to neuronal and glial inclusions mainly composed of straight tau filaments in non-Alzheimer tauopathy brains or to β-amyloid, α-synuclein or TDP-43-containing lesions. AV-1451 off-target binding to neuromelanin- and melanin-containing cells and, to a lesser extent, to brain hemorrhagic lesions was identified. Interpretation Our data suggest that AV-1451 holds promise as surrogate marker for the detection of brain tau pathology in the form of tangles and paired helical filament-tau-containing neurites in Alzheimer’s brains but also point to its relatively lower affinity for lesions primarily made of straight tau filaments in non-Alzheimer tauopathy cases and to the existence of some AV-1451 off-target binding. These findings provide important insights for interpreting in vivo patterns of [F-18]-AV-1451 retention. PMID:26344059

 14. La dinamica tra appartenere e differenziarsi: elementi della trasformazione nella terapia ‘a geometria variabile’ con adolescenti migranti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Graziana Mangiacavallo

  2015-01-01

  Full Text Available In questo lavoro sarà affrontata la dinamica tra processo di appartenenza e differenziazione in età adolescenziale, attraverso l’esemplificazione di un caso clinico. Tale dinamica è resa complessa dal fatto che il caso in oggetto, rimanda a trame culturali della migrazione. Tale lavoro prende in esame la possibilità dell’utilizzo di strategie integrate, come la consultazione culturale, alla luce del modello a ‘geometria variabile.

 15. Persone e cose: res communes omnium: prospettive sistematiche tra diritto romano e tradizione romanistica

  OpenAIRE

  Sini, Francesco

  2008-01-01

  Sommario: 1. La summa divisio rerum di Marciano e dell’Imperatore Giustiniano: res e forme di appartenenza tra universalismo e particolarismo giuridico. – 2. Res communes omnium nel Diritto romano (aria, acqua, mare e litora maris). – 3. Brevi cenni alle vicende storiche della categoria res communes omnium. – 4. Le res publicae. – 5. Diritto romano nella Sardegna medioevale e moderna. – 6. Uomini e forme comunitarie di appartenenza della terra nel diritto e nella storia del Popolo Sardo. – 7....

 16. Bunraku e Android-Human Theater. Un confronto tra scena tradizionale e contemporanea in Giappone

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cinzia Toscano

  2013-05-01

  Full Text Available Abstract – IT Questo articolo affronta il tema del bunraku, forma classica del teatro delle marionette giapponese, esponendone brevemente la struttura e gli elementi costitutivi (musica per shamisen, narratore, manipolatore e marionetta. In particolar modo ci si è soffermati sulla componente visiva dello spettacolo, ossia sul rapporto che lega i manipolatori alla marionetta. Questa scelta è finalizzata a svolgere un confronto con il nascente teatro degli androidi, che in Giappone ha il suo primo esempio nelle opere del regista Hirata Oriza. Dal confronto si evidenzia una continuità tra queste due forme teatrali tanto lontane nel tempo, quanto vicine negli intenti: dar vita all’oggetto inanimato.  Abstract – EN This article outlines bunraku, a classical form of Japanese puppet theatre, briefly focusing on the structure as well as on dramatic components (music for shamisen, chanter, puppeteers and puppet itself. More specifically, we concentrate on visual features of the play, or the relationship between puppeteers and puppet. The aim is to compare it with the rising android theatre, which in Japan is exemplified by Hirata Oriza's work. Such comparison enlightens a continuity between these two theatrical forms, which are as distant in time as close in the intentions: giving life to an inanimate object.

 17. [18F]AV-1451 tau-PET and primary progressive aphasia.

  Science.gov (United States)

  Josephs, Keith A; Martin, Peter R; Botha, Hugo; Schwarz, Christopher G; Duffy, Joseph R; Clark, Heather M; Machulda, Mary M; Graff-Radford, Jonathan; Weigand, Stephen D; Senjem, Matthew L; Utianski, Rene L; Drubach, Daniel A; Boeve, Bradley F; Jones, David T; Knopman, David S; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J; Whitwell, Jennifer L

  2018-02-16

  To assess [ 18 F]AV-1451 tau-PET (positron emission tomography) uptake patterns across the primary progressive aphasia (PPA) variants (logopenic, semantic, and agrammatic), examine regional uptake patterns of [ 18 F]AV-1451 independent of clinical diagnosis, and compare the diagnostic utility of [ 18 F]AV-1451, [ 18 F]-fluorodeoxygluclose (FDG)-PET and MRI (magnetic resonance imaging) to differentiate the PPA variants. We performed statistical parametric mapping of [ 18 F]AV-1451 across 40 PPA patients (logopenic-PPA = 14, semantic-PPA = 13, and agrammatic-PPA = 13) compared to 80 cognitively normal, Pittsburgh compound B-negative controls, age and gender matched 2:1. Principal component analysis of regional [ 18 F]AV-1451 tau-PET standard uptake value ratio was performed to understand underlying patterns of [ 18 F]AV-1451 uptake independent of clinical diagnosis. Penalized multinomial regression analyses were utilized to assess diagnostic utility. Logopenic-PPA showed striking uptake throughout neocortex, particularly temporoparietal, compared to controls, semantic-PPA, and agrammatic-PPA. Semantic-PPA and agrammatic-PPA showed milder patterns of focal [ 18 F]AV-1451 uptake. Semantic-PPA showed elevated uptake (left>right) in anteromedial temporal lobes, compared to controls and agrammatic-PPA. Agrammatic-PPA showed elevated uptake (left>right) throughout prefrontal white matter and in subcortical gray matter structures, compared to controls and semantic-PPA. The principal component analysis of regional [ 18 F]AV-1451 indicated two primary dimensions, a severity dimension that distinguished logopenic-PPA from agrammatic-PPA and semantic-PPA, and a frontal versus temporal contrast that distinguishes agrammatic-PPA and semantic-PPA cases. Diagnostic utility of [ 18 F]AV-1451was superior to MRI and at least equal to FDG-PET. [ 18 F]AV-1451binding characteristics differ across the PPA variants and were excellent at distinguishing between the variants. [ 18

 18. Percepções e sentimentos de adolescentes criados por avós

  OpenAIRE

  Paixão, Flávia Juliana Dourado

  2013-01-01

  Este estudo tem como objetivo conhecer as percepções e os sentimentos de adolescentes criados por avós. Busca-se, especificamente: 1) descrever a percepção dos adolescentes sobre seus avós, seus sentimentos por eles e as relações estabelecidas com os mesmos; 2) descrever como percebem as figuras parentais biológicas, seus sentimentos por eles e suas relações com os mesmos; 3) compreender a experiência dos adolescentes acerca do fato de serem criados pelos avós; e 4) descrever a...

 19. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Parental Stress Scales (PSS)

  OpenAIRE

  Kornør, Hege; Richter, Jörg

  2013-01-01

  - Beskrivelse. Parental Stress Scale (PSS) er et spørreskjema med 18 utsagn som foreldre skal besvare for å gi et mål på stressnivå forbundet med det å være foreldre. Instrumentet ble utgitt på engelsk av de amerikanske forskerne Judy O. Berry og Warren H. Jones i 1995. Ane Nærde ved Atferdssenteret står bak den norske oversettelsen. Opplysninger om rettighetshavere foreligger ikke. Tidsbruk og kompetansekrav knyttet til bruk av testen er ukjent. Litteratursøk. Av 51 identifiserte refe...

 20. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn

  OpenAIRE

  Gotaas, Nora; Højdahl, Torunn

  2006-01-01

  Brobyggerprosjektet ved Primærmedisinsk verksted var et 3- årig prosjekt rettet inn mot unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn. Formålet var å prøve ut virkemidler for å styrke den straffedømtes evne til mestring av egen livssituasjon, og å bygge og utvikle sosiale bånd mellom livet innenfor og livet utenfor fengselsmurene. Evalueringen beskriver og vurderer gjennomføringen av prosjektet. NIBRs del av rapporten er rettet inn mot de organisatoriske sidene v...

 1. Il problema dei debiti internazionali nel periodo tra le due guerre mondiali. (The international debt problem in the interwar period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. DE CECCO

  2013-12-01

  Full Text Available Grande attenzione è stata recentemente dedicata al problema attuale del debito del terzo mondo e le sue implicazioni per il sistema bancario internazionale . Una rassegna di eventi simili a volte precedenti in passato dimostra che gli operatori dei mercati finanziari internazionali hanno la memoria corta , poiché la maggior parte degli aspetti della crisi si sono verificati in passato. Questo è confermato dal considerare il problema del debito internazionale tra la prima e la seconda guerra mondiale . La principale differenza tra allora e adesso è che il periodo tra le due guerre fu un periodo di transizione da un sistema di commercio dominato daòòa sterlina ad uno dominato  dal dollaro statunitense . Molti dei problemi di oggi derivano da questa continua dominazione dollaroConsiderable attention has recently been paid to the current problem of third world debt and its implications for the international banking system. A review of similar events at previous times in the past shows that operators in international financial markets have very short memories, since most of the aspects of the current crisis have occurred in the past. This is borne out by considering the international debt problem between the first and second world wars. The major difference between then and now is that the interwar period was a time of transition from a sterling-dominated trading system to one dominated by the US dollar. Many of today's problems stem from this continuing dollar domination.JEL: N24

 2. UMEB - Unidade Móvel para Ensaio da Barra de Tração UMEB - Mobile Drawbar Test Unit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Gabriel Filho

  2008-12-01

  Full Text Available Um equipamento denominado "Unidade Móvel de Ensaio da Barra de Tração - UMEB", foi desenvolvido na FCA/UNESP de Botucatu para realizar ensaios de tratores em solo agrícola. Construída a partir de um reboque ("trailer", a UMEB foi adaptada para servir como carro dinamométrico instrumentado, utilizado na avaliação do desempenho de tratores submetidos a ensaios na barra de tração. Sua massa total é de 10.500 kg sustentados por um conjunto de seis rodados pneumáticos. Ensaios de campo mostraram que a UMEB proporcionou força de tração acima de 35 kN, mantendo-a constante, em diferentes condições de superfície do solo, mesmo quando a velocidade de deslocamento foi modificada.A "Mobile Drawbar Test Unit - UMEB" was developed at FCA/UNESP, Botucatu -SP, Brazil, to evaluate tractor performance in agricultural soil. The UMEB was built from a road trailer adapted to serve as load car used in draw bar tractor test. Its total mass is 10,500 kg sustained by a group of six pneumatic wheels. Field test showed that the UMEB generated traction force up to 35 kN, keeping it constant in different soil surface conditions, even when the forward speed changes.

 3. Characterization of Nuclear Localization Signals (NLSs) and Function of NLSs and Phosphorylation of Serine Residues in Subcellular and Subnuclear Localization of Transformer-2β (Tra2β)*

  Science.gov (United States)

  Li, Shu-Jing; Qi, Yao; Zhao, Jing-Jing; Li, Ya; Liu, Xiao-Yan; Chen, Xian-Hua; Xu, Ping

  2013-01-01

  The serine/arginine-rich (SR) proteins are one type of major actors in regulation of pre-mRNA splicing. Their functions are closely related to the intracellular spatial organization. The RS domain and phosphorylation status of SR proteins are two critical factors in determining the subcellular distribution. Mammalian Transformer-2β (Tra2β) protein, a member of SR proteins, is known to play multiple important roles in development and diseases. In the present study, we characterized the subcellular and subnuclear localization of Tra2β protein and its related mechanisms. The results demonstrated that in the brain the nuclear and cytoplasmic localization of Tra2β were correlated with its phosphorylation status. Using deletional mutation analysis, we showed that the nuclear localization of Tra2β was determined by multiple nuclear localization signals (NLSs) in the RS domains. The point-mutation analysis disclosed that phosphorylation of serine residues in the NLSs inhibited the function of NLS in directing Tra2β to the nucleus. In addition, we identified at least two nuclear speckle localization signals within the RS1 domain, but not in the RS2 domain. The nuclear speckle localization signals determined the localization of RS1 domain-contained proteins to the nuclear speckle. The function of the signals did not depend on the presence of serine residues. The results provide new insight into the mechanisms by which the subcellular and subnuclear localization of Tra2β proteins are regulated. PMID:23396973

 4. [Total A-V block due to tuberous sclerosis. A case report].

  Science.gov (United States)

  Valente, N; Guidugli Neto, J; De Paola, A A; Pimenta, J

  1989-10-01

  Tuberous sclerosis is a neurologic disease affecting various organs with a triade: sebaceum adenoma, mental retardation and seizures. This report presents a case of a patient with tuberous sclerosis and third degree A-V block with complete invasive and non-invasive evaluation. The patient had sincope and complete A-V block with QRS complexes showing right bundle branch block morphology. The echocardiogram showed dilated cardiomyopathy with diffuse left ventricular dysfunction and had normal coronary arteriography. The eletrophysiologic evaluation showed complete infra-hisian A-V block and QRS with left bundle branch block pattern with normal sinus nodal and A-V nodal function. It was not possible to induce ventricular tachtyarrhythmias up to two extrastimuli. Histologic study showed normal myocardium under light and electronic microscopy. After permanent VVI pacemaker implant, the patient in follow-up for 16 years. This case seems to be the first in the international medical literature of tuberous sclerosis with complete heart block.

 5. Nätverksövervakning av trådlösa accesspunkter

  OpenAIRE

  Heino, Felix

  2016-01-01

  Syftet med examensarbetet är att analysera, implementera och utvärdera metoder för nätverksövervakning av trådlös kommunikationsutrustning i företaget Fibras nätverk. I dag sköts driften av cirka 2300 accesspunkter i Västerås stads trådlösa nätverk av Fibra. I nätverket ingår ett antal Wireless LAN Controller (WLC), vars uppgift är att hantera och konfigurera alla accesspunkter. Varje WLC kan hantera upp till 400 accesspunkter och sköter exempelvis autentiseringen av användarna. Dessutom finn...

 6. En utredning av meddelande-orienterade lager för Twingly

  OpenAIRE

  Säll, Robert

  2013-01-01

  Att flera datorer används för att gemensamt lösa problem är inte någonting nytt. Det finns många distribuerade system i bruk och många olika lösningar för hur dessa ska kommunicera med varandra. Vissa använder sig av meddelande-orienterade lager för kommunikation vilket det finns väldigt många implementationer av. RabbitMQ är ett exempel där att kommunikation går genom en (eller ett kluster av) central nod och kommunicerar med hjälp av protokollet Advanced Message Queue Protocol, AMQP. I en h...

 7. Inverkan av alkalisilikareaktion (ASR) på lamelldammars bärförmåga

  OpenAIRE

  Norberg, Sara; Sawasa, Hadeel

  2014-01-01

  Dammar är en viktig konstruktion i Sverige och i världen bland annat för vattenförsörjning, reglering av flöden och elproduktion. En expansion på grund av en alkalisilikareaktion (ASR) i en betongdamm kan leda till många problem. Bland annat kan det uppstå läckage av vatten och problem med öppning och stängning av luckor. Mycket forskning har lagts ner på att ta reda på hur ASR påverkar hållfastheten och bärförmågan hos betong. Detta examensarbete syftar till att genom en litteraturstudie vis...

 8. Neurofibromatosis with vertebral artery A-V fistula and cervical meningocele -a case report-

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Yong Joo; Suh, Kyung Jin; Kim, Tae Heon; Kang, Duk Sik; Park, Yeun Mook; Park, June Sik

  1988-01-01

  Arteriovenous fistula is a rare abnormality in patient with neurofibromatosis. A review of English-language literature revealed only 3 reported cases. We report a case of neurofibromatosis with vertebral artery A-V fistula and cervical meningocele

 9. Nettbrettet: Avisbransjens frelser? : En casestudie av nettbrettsatsingen til fire norske mediehus

  OpenAIRE

  Ihme, Henrik Albert

  2012-01-01

  Denne oppgavens formål er å sammenfatte satsingen på nettbrettutgaver i Norge, ved å studere mediehusene VG, Dagbladet, Aftenposten og Dagens Næringsliv. Oppgaven er utformet som en casestudie, og inneholder en kvantitativ undersøkelse av mediehusenes utgaver gjennom en uke, samt dybdeintervjuer med sentrale aktører. Satsingen sees i lys av utviklingen i avisbransjen de siste årene, samt teoretiske perspektiver som remediering og disruptiv innovering. Mediehusenes strategi og ulike forretning...

 10. Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia

  2014-01-01

  UKÄ:s utvärdering av biomedicinutbildningar visar på en mycket varierad kvalitet. Nio av 21 utbildningar håller toppklass medan mer än hälften bedöms vara bristande. 21 utbildningar inom biomedicin har satts under lupp. Kvaliteten bedöms som vanligt efter en tregradig skala: mycket hög kvalitet, ...

 11. [18F]AV-1451 binding to neuromelanin in the substantia nigra in PD and PSP.

  Science.gov (United States)

  Coakeley, Sarah; Cho, Sang Soo; Koshimori, Yuko; Rusjan, Pablo; Ghadery, Christine; Kim, Jinhee; Lang, Anthony E; Houle, Sylvain; Strafella, Antonio P

  2018-03-01

  This study investigated binding of [ 18 F]AV-1451 to neuromelanin in the substantia nigra of patients with Parkinson's disease (PD) and progressive supranuclear palsy (PSP). [ 18 F]AV-1451 is a positron emission tomography radiotracer designed to bind pathological tau. A post-mortem study using [ 18 F]AV-1451 discovered off-target binding properties to neuromelanin in the substantia nigra. A subsequent clinical study reported a 30% decrease in [ 18 F]AV-1451 binding in the midbrain of PD patients. A total of 12 patients and 10 healthy age-matched controls were recruited. An anatomical MRI and a 90-min PET scan, using [ 18 F]AV-1451, were acquired from all participants. The standardized uptake value ratio (SUVR) from 60 to 90 min post-injection was calculated for the substantia nigra, using the cerebellar cortex as the reference region. The substantia nigra was delineated using automated region of interest software. An independent samples ANOVA and LSD post hoc testing were used to test for differences in [ 18 F]AV-1451 SUVR between groups. Substantia nigra SUVR from 60 to 90 min was significantly greater in HC compared to both PSP and PD groups. Although the PD group had the lowest SUVR, there was no significant difference in substantia nigra uptake between PD and PSP. [ 18 F]AV-1451 may be the first PET radiotracer capable of imaging neurodegeneration of the substantia nigra in parkinsonisms. Further testing must be done in PD and atypical parkinsonian disorders to support this off-target use of [ 18 F]AV-1451.

 12. Dynamics of AV coupling during human atrial fibrillation: role of atrial rate.

  Science.gov (United States)

  Masè, M; Marini, M; Disertori, M; Ravelli, F

  2015-07-01

  The causal relationship between atrial and ventricular activities during human atrial fibrillation (AF) is poorly understood. This study analyzed the effects of an increase in atrial rate on the link between atrial and ventricular activities during AF. Atrial and ventricular time series were determined in 14 patients during the spontaneous acceleration of the atrial rhythm at AF onset. The dynamic relationship between atrial and ventricular activities was quantified in terms of atrioventricular (AV) coupling by AV synchrogram analysis. The technique identified n:m coupling patterns (n atrial beats in m ventricular cycles), quantifying their percentage, maximal length, and conduction ratio (= m/n). Simulations with a difference-equation AV model were performed to correlate the observed dynamics to specific atrial/nodal properties. The atrial rate increase significantly affected AV coupling and ventricular response during AF. The shortening of atrial intervals from 185 ± 32 to 165 ± 24 ms (P AV patterns with progressively decreasing m/n ratios (from conduction ratio = 0.34 ± 0.09 to 0.29 ± 0.08, P AV block and coupling instability at higher atrial rates were associated with increased ventricular interval variability (from 123 ± 52 to 133 ± 55 ms, P AV pattern transitions and coupling instability in patients were predicted, assuming the filtering of high-rate irregular atrial beats by the slow recovery of nodal excitability. These results support the role of atrial rate in determining AV coupling and ventricular response and may have implications for rate control in AF. Copyright © 2015 the American Physiological Society.

 13. [F-18]-AV-1451 binding correlates with postmortem neurofibrillary tangle Braak staging.

  Science.gov (United States)

  Marquié, Marta; Siao Tick Chong, Michael; Antón-Fernández, Alejandro; Verwer, Eline E; Sáez-Calveras, Nil; Meltzer, Avery C; Ramanan, Prianca; Amaral, Ana C; Gonzalez, Jose; Normandin, Marc D; Frosch, Matthew P; Gómez-Isla, Teresa

  2017-10-01

  [F-18]-AV-1451, a PET tracer specifically developed to detect brain neurofibrillary tau pathology, has the potential to facilitate accurate diagnosis of Alzheimer's disease (AD), staging of brain tau burden and monitoring disease progression. Recent PET studies show that patients with mild cognitive impairment and AD dementia exhibit significantly higher in vivo [F-18]-AV-1451 retention than cognitively normal controls. Importantly, PET patterns of [F-18]-AV-1451 correlate well with disease severity and seem to match the predicted topographic Braak staging of neurofibrillary tangles (NFTs) in AD, although this awaits confirmation. We studied the correlation of autoradiographic binding patterns of [F-18]-AV-1451 and the stereotypical spatiotemporal pattern of progression of NFTs using legacy postmortem brain samples representing different Braak NFT stages (I-VI). We performed [F-18]-AV-1451 phosphor-screen autoradiography and quantitative tau measurements (stereologically based NFT counts and biochemical analysis of tau pathology) in three brain regions (entorhinal cortex, superior temporal sulcus and visual cortex) in a total of 22 cases: low Braak (I-II, n = 6), intermediate Braak (III-IV, n = 7) and high Braak (V-VI, n = 9). Strong and selective [F-18]-AV-1451 binding was detected in all tangle-containing regions matching precisely the observed pattern of PHF-tau immunostaining across the different Braak stages. As expected, no signal was detected in the white matter or other non-tangle containing regions. Quantification of [F-18]-AV-1451 binding was very significantly correlated with the number of NFTs present in each brain region and with the total tau and phospho-tau content as reported by Western blot and ELISA. [F-18]-AV-1451 is a promising biomarker for in vivo quantification of brain tau burden in AD. Neuroimaging-pathologic studies conducted on postmortem material from individuals imaged while alive are now needed to confirm these observations.

 14. Utilization of Electrocardiographic P-wave Duration for AV Interval Optimization in Dual-Chamber Pacemakers.

  Science.gov (United States)

  Sorajja, Dan; Bhakta, Mayurkumar D; Scott, Luis Rp; Altemose, Gregory T; Srivathsan, Komandoor

  2010-09-05

  Empiric programming of the atrio-ventricular (AV) delay is commonly performed during pacemaker implantation. Transmitral flow assessment by Doppler echocardiography can be used to find the optimal AV delay by Ritter's method, but this cannot easily be performed during pacemaker implantation. We sought to determine a non-invasive surrogate for this assessment. Since electrocardiographic P-wave duration estimates atrial activation time, we hypothesized this measurement may provide a more appropriate basis for programming AV intervals. A total of 19 patients were examined at the time of dual chamber pacemaker implantation, 13 (68%) being male with a mean age of 77. Each patient had the optimal AV interval determined by Ritter's method. The P-wave duration was measured independently on electrocardiograms using MUSE® Cardiology Information System (version 7.1.1). The relationship between P-wave duration and the optimal AV interval was analyzed. The P-wave duration and optimal AV delay were related by a correlation coefficient of 0.815 and a correction factor of 1.26. The mean BMI was 27. The presence of hypertension, atrial fibrillation, and valvular heart disease was 13 (68%), 3 (16%), and 2 (11%) respectively. Mean echocardiographic parameters included an ejection fraction of 58%, left atrial index of 32 ml/m(2), and diastolic dysfunction grade 1 (out of 4). In patients with dual chamber pacemakers in AV sequentially paced mode and normal EF, electrocardiographic P-wave duration correlates to the optimal AV delay by Ritter's method by a factor of 1.26.

 15. Et sosiologisk blikk på mobbing. En teoretisk studie av paradigmet og fenomenet mobbing

  OpenAIRE

  Stemland, Linn

  2007-01-01

  Mobbing er et tema som har fått stadig mer oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Det er gjort lite sosiologisk forskning omkring fenomenet mobbing. Forskningsfeltet mobbing er i dag konstruert og dominert av psykologiens begreper og forståelse. I denne oppgaven prøver jeg å nærme meg en sosiologisk forståelse av begrepet og fenomenet mobbing.

 16. Adaptationer av Esaias Tegnérs Frithiofs saga

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenfors, Ola

  2008-01-01

  Tegnérs versepos över urnordiska myter hade länge ett starkt om den nordiska läsande allmänheten - därtill starkt understött av Bernhard Crusells omtyckta tonsättningar av dikterna. Men också i Tyskland har Frithiofs saga haft en påfallande genomslagskraft. I uppsatsen granskas särskilt tonsättar...

 17. Reduction of opioid withdrawal and potentiation of acute opioid analgesia by systemic AV411 (ibudilast).

  Science.gov (United States)

  Hutchinson, Mark R; Lewis, Susannah S; Coats, Benjamen D; Skyba, David A; Crysdale, Nicole Y; Berkelhammer, Debra L; Brzeski, Anita; Northcutt, Alexis; Vietz, Christine M; Judd, Charles M; Maier, Steven F; Watkins, Linda R; Johnson, Kirk W

  2009-02-01

  Morphine-induced glial proinflammatory responses have been documented to contribute to tolerance to opioid analgesia. Here, we examined whether drugs previously shown to suppress glial proinflammatory responses can alter other clinically relevant opioid effects; namely, withdrawal or acute analgesia. AV411 (ibudilast) and minocycline, drugs with distinct mechanisms of action that result in attenuation of glial proinflammatory responses, each reduced naloxone-precipitated withdrawal. Analysis of brain nuclei associated with opioid withdrawal revealed that morphine altered expression of glial activation markers, cytokines, chemokines, and a neurotrophic factor. AV411 attenuated many of these morphine-induced effects. AV411 also protected against spontaneous withdrawal-induced hyperactivity and weight loss recorded across a 12-day timecourse. Notably, in the spontaneous withdrawal study, AV411 treatment was delayed relative to the start of the morphine regimen so to also test whether AV411 could still be effective in the face of established morphine dependence, which it was. AV411 did not simply attenuate all opioid effects, as co-administering AV411 with morphine or oxycodone caused three-to-five-fold increases in acute analgesic potency, as revealed by leftward shifts in the analgesic dose response curves. Timecourse analyses revealed that plasma morphine levels were not altered by AV411, suggestive that potentiated analgesia was not simply due to prolongation of morphine exposure or increased plasma concentrations. These data support and extend similar potentiation of acute opioid analgesia by minocycline, again providing converging lines of evidence of glial involvement. Hence, suppression of glial proinflammatory responses can significantly reduce opioid withdrawal, while improving analgesia.

 18. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 19. Simplified Cardioneuroablation in the Treatment of Reflex Syncope, Functional AV Block, and Sinus Node Dysfunction.

  Science.gov (United States)

  Aksu, Tolga; Golcuk, Ebru; Yalin, Kivanç; Guler, Tümer Erdem; Erden, Ismail

  2016-01-01

  Cardio neuroablation (CNA) is a lesser-known technique for management of patients with excessive vagal activation on the basis of radiofrequency catheter ablation (RFCA) of the areas related to the three main autonomic ganglia around the heart. We investigated the effectiveness of selective and/or stepwise RFCA of these areas via right atrium (RA) and/or left atrium (LA) in the patients with recurrent syncope due to excessive vagal activity. Twenty-two patients presenting symptomatic functional bradyarrhythmias, neurally mediated reflex syncope (NMS), symptomatic atrioventricular (AV) block, and symptomatic sinus node dysfunction (SND; number = 8, 7, 7, respectively) were enrolled. The three main paracardiac ganglia were targeted via RA and LA in the patients with NMS and SND. The procedure was performed via RA in the patients with AV block, followed by RFCA of all ganglia via LA, if AV conduction disorder persists. The sites showing fragmented potentials were identified by electrical mapping and verified by high-frequency stimulation and ablated until atrial electrical potential was completely eliminated (AV block. Despite the increased heart rate, the resolution of AV block after the RFCA could not be achieved in one patient who had partial resolution with atropine infusion on admission. CNA may be an alternative and safe strategy to reduce NMS episodes, and to treat functional AV block and symptomatic SND, especially in young patients. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 20. BMP-2 induces versican and hyaluronan that contribute to post-EMT AV cushion cell migration.

  Science.gov (United States)

  Inai, Kei; Burnside, Jessica L; Hoffman, Stanley; Toole, Bryan P; Sugi, Yukiko

  2013-01-01

  Distal outgrowth and maturation of mesenchymalized endocardial cushions are critical morphogenetic events during post-EMT atrioventricular (AV) valvuloseptal morphogenesis. We explored the role of BMP-2 in the regulation of valvulogenic extracellular matrix (ECM) components, versican and hyaluronan (HA), and cell migration during post-EMT AV cushion distal outgrowth/expansion. We observed intense staining of versican and HA in AV cushion mesenchyme from the early cushion expansion stage, Hamburger and Hamilton (HH) stage-17 to the cushion maturation stage, HH stage-29 in the chick. Based on this expression pattern we examined the role of BMP-2 in regulating versican and HA using 3D AV cushion mesenchymal cell (CMC) aggregate cultures on hydrated collagen gels. BMP-2 induced versican expression and HA deposition as well as mRNA expression of versican and Has2 by CMCs in a dose dependent manner. Noggin, an antagonist of BMP, abolished BMP-2-induced versican and HA as well as mRNA expression of versican and Has2. We further examined whether BMP-2-promoted cell migration was associated with expression of versican and HA. BMP-2- promoted cell migration was significantly impaired by treatments with versican siRNA and HA oligomer. In conclusion, we provide evidence that BMP-2 induces expression of versican and HA by AV CMCs and that these ECM components contribute to BMP-2-induced CMC migration, indicating critical roles for BMP-2 in distal outgrowth/expansion of mesenchymalized AV cushions.

 1. BMP-2 induces versican and hyaluronan that contribute to post-EMT AV cushion cell migration.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kei Inai

  Full Text Available Distal outgrowth and maturation of mesenchymalized endocardial cushions are critical morphogenetic events during post-EMT atrioventricular (AV valvuloseptal morphogenesis. We explored the role of BMP-2 in the regulation of valvulogenic extracellular matrix (ECM components, versican and hyaluronan (HA, and cell migration during post-EMT AV cushion distal outgrowth/expansion. We observed intense staining of versican and HA in AV cushion mesenchyme from the early cushion expansion stage, Hamburger and Hamilton (HH stage-17 to the cushion maturation stage, HH stage-29 in the chick. Based on this expression pattern we examined the role of BMP-2 in regulating versican and HA using 3D AV cushion mesenchymal cell (CMC aggregate cultures on hydrated collagen gels. BMP-2 induced versican expression and HA deposition as well as mRNA expression of versican and Has2 by CMCs in a dose dependent manner. Noggin, an antagonist of BMP, abolished BMP-2-induced versican and HA as well as mRNA expression of versican and Has2. We further examined whether BMP-2-promoted cell migration was associated with expression of versican and HA. BMP-2- promoted cell migration was significantly impaired by treatments with versican siRNA and HA oligomer. In conclusion, we provide evidence that BMP-2 induces expression of versican and HA by AV CMCs and that these ECM components contribute to BMP-2-induced CMC migration, indicating critical roles for BMP-2 in distal outgrowth/expansion of mesenchymalized AV cushions.

 2. Book review. Un veterinario a spasso per il mondo tra guerre, colonialismo e apartheid. Attilio Pini

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Graziani

  2014-12-01

  fascista, del fratello maggiore Tebaldo come il padre militare di carriera e poi veterinario. E ancora, le prime docce con l'acqua di mare, la "festa delle bastonate" (una vera battaglia tra somali con finalità propiziatorie di fertilità, fino al viaggio in nave con Filippo Tommaso Marinetti che pare si fosse invaghito della madre Anna. Quello del dott. Pini è un libro ben scritto, dallo stile lineare, fatto di parole pesate col misurino, a volte anche musicali ("Non c'era più il fascio, ma si assisteva all'inizio dello sfascio" e argute (si legga pag. 35 sugli italiani "popolo plaudente" che rendono la lettura assai godibile. Nonostante l'autore si schernisca dicendo di non aver ereditato nessuna delle doti paterne, evidentemente ha ereditato eccome la verve narrativa dal padre Ugo autore, tra l'altro, del libro di memorie Sotto le ceneri dell'impero. Dalle rive del Giuba alle falde del monte Kenya, edito nel 1967 e ancora oggi nel catalogo dell'Editore Mursia.

 3. CONFRONTI SOCIO-CULTURALI TRA ITALIA E CINA: UN PERCORSO ILLUSTRATO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gea Bonaffini

  2011-07-01

  Full Text Available La lontananza, sia nello spazio che nel tempo, fra la cultura cinese e quella italiana, è un elemento da non sottovalutare dal punto di vista degli sforzi che, nel processo di acquisizione e conoscenza della lingua e cultura italiana, lo studente di madrelingua cinese deve compiere. Il presente articolo propone un confronto tra le culture dei due Paesi; lo scopo è fornire una serie di informazioni su argomenti socio-culturali di vario genere “illustrandone” punti in comune e divergenze affinché lo studente cinese possa, nel percorso di apprendimento della L2, conoscere non soltanto gli aspetti tipici di una lingua intesa come sistema di comunicazione, ma anche e soprattutto gli aspetti extralinguistici e pragmatici che fanno di una lingua un insieme con la cultura, la storia, le usanze e il modo di pensare di un popolo. L’articolo utilizza il disegno illustrativo come mezzo esplicativo dell’analisi contrastiva e costituisce in tal modo una risorsa di studio diretta e incisiva per lo studente sinofono.     A socio-cultural compariosn between italy and china: an illustrated process   Distance, in space and time, between Italian and Chinese culture is not to be underestimated in the process of acquiring and learning Italian language and culture for mother-tongue Chinese students. This article compares the cultures of the two countries.  The purpose is to supply a series of information on socio-cultural topics of various types to “illustrate” the similarities and differences so that Chinese students studying Italian L2 can learn about both the typical aspects of language as a communication system, but above all the extra-linguistic and pragmatic aspects that make a language one with its culture, history, customs and the way people from a give culture think. The article uses illustrations in the comparative analysis and is this a study resource for Chinese-speaking students.

 4. Whether noninvasive optimization of AV and VV delays improves the response to cardiac resynchronization therapy.

  Science.gov (United States)

  Urbanek, Bożena; Chudzik, Michał; Klimczak, Artur; Rosiak, Marcin; Lewek, Joanna; Wranicz, Jerzy Krzysztof

  2013-01-01

  Device optimization is not routinely performed in patients who underwent cardiac resynchronization therapy (CRT) device implantation. Noninvasive optimization of CRT devices by measurement of cardiac output (CO) can be used as a simple method to assess ventricular systolic performance. The aim of this study was to assess whether optimization of atrioventricular (AV) and interventricular (VV) delay can improve hemodynamic response to CRT and whether this optimization should be performed for each patient individually. Twenty patients with advanced heart failure New York Heart Association (NYHA) class III/IV, left ventricular ejection fraction ≤ 35% and left bundle branch block (QRS ≥ 120 ms) in sinus rhythm were evaluated from 24 h to 48 h after implantation of a CRT device by means of impedance cardiography (ICG). CO was first measured at each patient's intrinsic rhythm. Patients then underwent adjustments of AV and VV delay from 80 ms to 140 ms and from -60 ms to +60 ms, respectively in 20 ms increment steps and CO at each setting was measured by ICG. Both AV and VV delays were programmed according to the greatest improvement in CO compared to intrinsic rhythm. There was a statistically signifi cant increase in CO measured at the intrinsic rhythm compared to different AV delay by mean of 21% (3.8 ± 1.0 vs. 4.6 ± 0.1 L/min, p AV/VV delays with left ventricle-preexcitation or simultaneous biventricular pacing caused additional increased CO from intrinsic rhythm by mean of 32.6% (3.8 ± 1.0 vs. 5.04 ± ± 1.0 L/min, p AV/VV setting delays also resulted in improved hemodynamic responses compared to VV factory setting delay. Both AV and VV delay optimization should be performed in clinical practice. Optimal AV delay improved outcome. However, combination of optimized AV/VV delays provided the best hemodynamic response. Optimized AV/VV delays with left ventricle-preexcitation or simultaneous biventricular pacing increased hemodynamic output compared to intrinsic

 5. Güneydoğu Marmara'da Algarna ile Karides Avcılığında Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf Kenan Bayhan

  2015-12-01

  Full Text Available Bir yıl süre ile yürütülen bu çalışma, Kasım 2000 - Ekim 2001 tarihleri arasında Güneydoğu Marmara’da gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, algarna ile avcılıkta hedef tür olan derin su pembe karidesi (Parapenaeus longirostris’in ağırlık ve sayısal miktarları ile bunun dışındaki av kompozisyonu, türlerin boy dağılımları ve toplam av içerisindeki sayısal oranları araştırılmıştır. Yapılan çekimler sonucunda, toplam avın sayısal olarak % 64.5’ni hedef tür olan Parapenaeus longirostris, % 35.5’ini hedef dışı av oluşturmuştur. 50 türün bulunduğu hedef dışı avın % 17.16’sını Kemikli balıklar (Osteichthyes, % 8.58’ini Kabuklular (Crustacea-Decapoda, % 4.94’ünü Derisi Dikenliler (Echinodermata, % 2.53’ünü Yumuşakçalar (Mollusca, % 2.14’ünü Cnidaria ve % 0.13’ünü kıkırdaklı balıklar (Chondrichthyes oluşturmuş, toplam av içerisinde Parapenaeus longirostris’in dışında sayısal olarak en çok yakalanan türlerin başında ise Kaya balığı, Mezgit, Kancaağız pisi, Yengeç, Deniz yıldızı ve Deniz hıyarı’nın geldiği belirlenmiştir

 6. A 2:1 AV rhythm: an adverse effect of a long AV delay during DDI pacing and its prevention by the ventricular intrinsic preference algorithm in DDD mode.

  Science.gov (United States)

  Minamiguchi, Hitoshi; Oginosawa, Yasushi; Kohno, Ritsuko; Tamura, Masahito; Takeuchi, Masaaki; Otsuji, Yutaka; Abe, Haruhiko

  2012-07-01

  A 91-year-old woman received a dual-chamber pacemaker for sick sinus syndrome and intermittently abnormal atrioventricular (AV) conduction. The pacemaker was set in DDI mode with a 350-ms AV delay to preserve intrinsic ventricular activity. She complained of palpitation during AV sequential pacing. The electrocardiogram showed a 2:1 AV rhythm from 1:1 ventriculoatrial (VA) conduction during ventricular pacing in DDI mode with a long AV interval. After reprogramming of the pacemaker in DDD mode with a 250-ms AV interval and additional 100-ms prolongation of the AV interval by the ventricular intrinsic preference function, VA conduction disappeared and the patient's symptom were alleviated without increasing unnecessary right ventricular pacing. ©2011, The Authors. Journal compilation ©2011 Wiley Periodicals, Inc.

 7. Biodiversità a mammiferi lungo un mega-transetto nella regione del mosaico "foresta-piantagione" tra Lagos (Nigeria e Yaoundé (Camerun: interazioni tra specie e rapporti prede-predatori: un'overview

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Maria Angelici

  2003-10-01

  Full Text Available È stato studiato l'intero popolamento mammaliano, attraverso le catene trofiche, lungo un mega transetto che percorre oltre 1.500 Km lineari attraverso il mosaico foresta-piantagione con locale introgressione di foresta costiera di mangrovie e savana di Guinea, tra la Nigeria e il Camerun, due hot-spots per la biodiversità mammaliana come esempio di un popolamento afro-tropicale-occidentale. Sulla base delle nostre decennali investigazioni, risulta che esiste una sola specie di superpredatore di I grado (Python sebae, una di II grado (Panthera pardus, e, in particolare tra i mammiferi, una serie di predatori intermedi, come, ad es. Genetta spp., etc. Il rapporto numerico tra superpredatori e predatori tende a decrescere da est verso ovest, dai rilievi verso le pianure, e dagli ecosistemi frammentati fino a quelli omofitici, e, in sostanza, dalla foresta temporaneamente allagata alla mangrovia secondaria. Non ultima, grossa influenza viene attribuita alla distribuzione delle ingressioni salmastre che modellano la canopia e le sue "keystone species". Di particolare rilevanza ecologica risulta la debole correlazione che lega la presenza di superpredatori e predatori generalisti con specifiche prede "target", cioè a dire che la predicibilità della presenza-assenza di un determinato taxon predatore è scarsamente rilevata dalla comunità delle prede. Tutto ciò sembrerebbe logicamente derivare dall'azione delle popolazioni cacciatrici native che quindi equivarrebbero funzionalmente a dei superpredatori e predatori generalisti, che per loro stessa natura, non potrebbero essere tollerati dal carico corrente dell'ambiente residuo.

 8. Integrated rate-dependent and dual pathway AV nodal functions: principles and assessment framework.

  Science.gov (United States)

  Billette, Jacques; Tadros, Rafik

  2014-01-15

  The atrioventricular (AV) node conducts slowly and has a long refractory period. These features sustain the filtering of atrial impulses and hence are often modulated to optimize ventricular rate during supraventricular tachyarrhythmias. The AV node is also the site of a clinically common reentrant arrhythmia. Its function is assessed for a variety of purposes from its responses to a premature protocol (S1S2, test beats introduced at different cycle lengths) repeatedly performed at different basic rates and/or to an incremental pacing protocol (increasingly faster rates). Puzzlingly, resulting data and interpretation differ with protocols as well as with chosen recovery and refractory indexes, and are further complicated by the presence of built-in fast and slow pathways. This problem applies to endocavitary investigations of arrhythmias as well as to many experimental functional studies. This review supports an integrated framework of rate-dependent and dual pathway AV nodal function that can account for these puzzling characteristics. The framework was established from AV nodal responses to S1S2S3 protocols that, compared with standard S1S2 protocols, allow for an orderly quantitative dissociation of the different factors involved in changes in AV nodal conduction and refractory indexes under rate-dependent and dual pathway function. Although largely based on data from experimental studies, the proposed framework may well apply to the human AV node. In conclusion, the rate-dependent and dual pathway properties of the AV node can be integrated within a common functional framework the contribution of which to individual responses can be quantitatively determined with properly designed protocols and analytic tools.

 9. A Practical ECG Criterion to Unmask Left Accessory AV Connections in Patients With Subtle Preexcitation.

  Science.gov (United States)

  Thompson, J Jenkins; Shah, Jignesh; Charnigo, Richard; Tackett, Andrea; Darrat, Yousef H; Bailey, Alison; Delisle, Brian; Kakavand, Bahram; DI Biase, Luigi; Natale, Andrea; Morales, Gustavo; Elayi, Claude S

  2015-05-20

  Accessory AV-connections capable of antegrade conduction need to be recognized because of the potential for life-threatening arrhythmias. However, the preexcited ECG pattern may be subtle, especially among left-sided AV-connections. We explored whether additional ECG criteria might help identify left-sided AV-connections. We analyzed 156 patients who underwent an electrophysiology study (EPS) and ablation for paroxysmal supraventricular tachycardias (PSVT). Patients were divided into 2 groups: those with left-sided AV-connections (Group 1) and all other PSVT (Group 2). Various ECG parameters were compared before and after ablation in both groups. The EPS identified left-sided AV-connections among 43 patients (Group 1) and excluded it among 113 (Group 2). Baseline ECG in Group 1 demonstrated obvious preexcitation among 24/43 patients (55.8%), the remaining 19/43 missing obvious preexcitation. R/S ratio > 0.5 in V1 was noted in 38/43 (88.4%) patients in Group 1 before ablation (median 1.00; IQR 0.58-2.20), including 16/19 (84.2%) patients lacking obvious left-sided AVconnections. Conversely, only 10/113 (8.8%) patients in Group 2 had R/S ratios in V1 ≥ 0.5 (0.20; 0.10-0.31), P AV-connections (sensitivity 93.0%). The negative predictive value of this combined criterion was 103/106 (97.2%). In symptomatic patients, combining the R/S ratio (≥ 0.5) in lead V1 with the classic preexcitation pattern on ECG markedly improved the sensitivity to diagnose left-sided AV-connections. This ratio may be particularly useful among patients lacking obvious preexcitation. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 10. A novel curve fitting method for AV optimisation of biventricular pacemakers.

  Science.gov (United States)

  Dehbi, Hakim-Moulay; Jones, Siana; Sohaib, S M Afzal; Finegold, Judith A; Siggers, Jennifer H; Stegemann, Berthold; Whinnett, Zachary I; Francis, Darrel P

  2015-09-01

  In this study, we designed and tested a new algorithm, which we call the 'restricted parabola', to identify the optimum atrioventricular (AV) delay in patients with biventricular pacemakers. This algorithm automatically restricts the hemodynamic data used for curve fitting to the parabolic zone in order to avoid inadvertently selecting an AV optimum that is too long.We used R, a programming language and software environment for statistical computing, to create an algorithm which applies multiple different cut-offs to partition curve fitting of a dataset into a parabolic and a plateau region and then selects the best cut-off using a least squares method. In 82 patients, AV delay was adjusted and beat-to-beat systolic blood pressure (SBP) was measured non-invasively using our multiple-repetition protocol. The novel algorithm was compared to fitting a parabola across the whole dataset to identify how many patients had a plateau region, and whether a higher hemodynamic response was achieved with one method.In 9/82 patients, the restricted parabola algorithm detected that the pattern was not parabolic at longer AV delays. For these patients, the optimal AV delay predicted by the restricted parabola algorithm increased SBP by 1.36 mmHg above that predicted by the conventional parabolic algorithm (95% confidence interval: 0.65 to 2.07 mmHg, p-value = 0.002).AV optima selected using our novel restricted parabola algorithm give a greater improvement in acute hemodynamics than fitting a parabola across all tested AV delays. Such an algorithm may assist the development of automated methods for biventricular pacemaker optimisation.

 11. Nye estimater av organdoser til barn ved datatomografi (CT) utført på 1990-tallet i Norge

  OpenAIRE

  Toft, Benthe

  2013-01-01

  Masteroppgave i Folkehelsevitenskap ved Institutt for plante- og miljøvitenskap. 30 studiepoeng. Bakgrunn: Bruk av datatomografi (CT) har økt i Norge de siste ti årene og står nå for 80 % av befolkningsdosen fra medisinsk bruk av stråling. Det er usikkerhet rundt risikoen ved bruk av ioniserende stråling, særlig knyttet til CT av barn og unge. En stor internasjonal studie (EPI-CT-prosjektet) tar sikte på å skaffe økt kunnskap om risiko for leukemi og hjernekreft forbundet med CT-undersøkel...

 12. AV interval optimization using pressure volume loops in dual chamber pacemaker patients with maintained systolic left ventricular function.

  Science.gov (United States)

  Eberhardt, Frank; Hanke, Thorsten; Fitschen, Joern; Heringlake, Matthias; Bode, Frank; Schunkert, Heribert; Wiegand, Uwe K H

  2012-08-01

  Atrioventricular (AV) interval optimization is often deemed too time-consuming in dual-chamber pacemaker patients with maintained LV function. Thus the majority of patients are left at their default AV interval. To quantify the magnitude of hemodynamic improvement following AV interval optimization in chronically paced dual chamber pacemaker patients. A pressure volume catheter was placed in the left ventricle of 19 patients with chronic dual chamber pacing and an ejection fraction >45 % undergoing elective coronary angiography. AV interval was varied in 10 ms steps from 80 to 300 ms, and pressure volume loops were recorded during breath hold. The average optimal AV interval was 152 ± 39 ms compared to 155 ± 8 ms for the average default AV interval (range 100-240 ms). The average improvement in stroke work following AV interval optimization was 935 ± 760 mmHg/ml (range 0-2,908; p AV interval changes the average stroke work by 207 ± 162 mmHg/ml. AV interval optimization also leads to improved systolic dyssynchrony indices (17.7 ± 7.0 vs. 19.4 ± 7.1 %; p = 0.01). The overall hemodynamic effect of AV interval optimization in patients with maintained LV function is in the same range as for patients undergoing cardiac resynchronization therapy for several parameters. The positive effect of AV interval optimization also applies to patients who have been chronically paced for years.

 13. Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie-Louise Hjort

  2014-06-01

  Full Text Available I denna studie analyserar vi hur erfarna förskollärare i rollen som handledare introducerar förskollärarstudenter i professionen. Studien genomförs mot bakgrund av ett delvis nytt uppdrag som förskolan fått under senare år, som bland annat yttrar sig i att förskolan nu är en del av utbildningssystemet. Med utgångspunkt i det teoretiska begreppet argumentationstraditioner och genom att analysera metaforiken i deltagarnas resonerande, studeras hur erfarna och blivande förskollärare navigerar spänningar centrala för professionen. Deltagarnas betoning av vissa argumentationstraditioner och användningen av viss metaforik diskuteras i termer av vad de implicerar för utvecklingen av de barn som deltar i en förskoleverksamhet som formas av dessa.

 14. 18F-AV-1451 positron emission tomography in Alzheimer's disease and progressive supranuclear palsy.

  Science.gov (United States)

  Passamonti, Luca; Vázquez Rodríguez, Patricia; Hong, Young T; Allinson, Kieren S J; Williamson, David; Borchert, Robin J; Sami, Saber; Cope, Thomas E; Bevan-Jones, W Richard; Jones, P Simon; Arnold, Robert; Surendranathan, Ajenthan; Mak, Elijah; Su, Li; Fryer, Tim D; Aigbirhio, Franklin I; O'Brien, John T; Rowe, James B

  2017-03-01

  The ability to assess the distribution and extent of tau pathology in Alzheimer's disease and progressive supranuclear palsy in vivo would help to develop biomarkers for these tauopathies and clinical trials of disease-modifying therapies. New radioligands for positron emission tomography have generated considerable interest, and controversy, in their potential as tau biomarkers. We assessed the radiotracer 18F-AV-1451 with positron emission tomography imaging to compare the distribution and intensity of tau pathology in 15 patients with Alzheimer's pathology (including amyloid-positive mild cognitive impairment), 19 patients with progressive supranuclear palsy, and 13 age- and sex-matched controls. Regional analysis of variance and a support vector machine were used to compare and discriminate the clinical groups, respectively. We also examined the 18F-AV-1451 autoradiographic binding in post-mortem tissue from patients with Alzheimer's disease, progressive supranuclear palsy, and a control case to assess the 18F-AV-1451 binding specificity to Alzheimer's and non-Alzheimer's tau pathology. There was increased 18F-AV-1451 binding in multiple regions in living patients with Alzheimer's disease and progressive supranuclear palsy relative to controls [main effect of group, F(2,41) = 17.5, P AV-1451 binding was significantly increased in patients with Alzheimer's disease, relative to patients with progressive supranuclear palsy and with control subjects, in the hippocampus and in occipital, parietal, temporal, and frontal cortices (t's > 2.2, P's AV-1451 binding was elevated in the midbrain (t = 2.1, P AV-1451 uptake in the putamen, pallidum, thalamus, midbrain, and in the dentate nucleus of the cerebellum (t's > 2.7, P's AV-1451 strongly bound to Alzheimer-related tau pathology, but less specifically in progressive supranuclear palsy. 18F-AV-1451 binding to the basal ganglia was strong in all groups in vivo. Postmortem histochemical staining showed absence of

 15. Confronti craniometrici tra popolazioni di lupo (Canis lupus L. italiana e spagnola: primi dati

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agatino Maurizio Siracusa

  2003-10-01

  Full Text Available Le popolazioni di Lupo (Canis lupus dell?Appennino e della Spagna sono state descritte come appartenenti a due sottospecie distinte, rispettivamente italicus e signatus, sulla base di caratteri morfologici e di colorazione del mantello. Da indagini più recenti entrambe le sottospecie sono state invece assegnate alla forma nominale. Scopo di questo studio è quello di confrontare alcuni dati craniometrici delle due popolazioni tra loro e con i dati riportati in letteratura, appartenenti alla sottospecie lupus. Sono state pertanto identificate 19 variabili e misurati 50 crani di lupo, 20 italiani (10 maschi e 10 femmine e 30 spagnoli (15 maschi e 15 femmine. L?analisi univariata (t-test tra le due popolazioni ha evidenziato differenze significative (p<0,05 per 7 delle 19 variabili misurate. Dal confronto tra i sessi sono emerse differenze significative solo per alcune delle variabili; 10 di esse non sono risultate differenti statisticamente per i lupi italiani e 7 per i lupi spagnoli. Entrambi i campioni hanno lo stesso valore, basso, dell?indice di dimorfismo sessuale (indice di Storer e inoltre presentano valori del coefficiente di variabilità molto simili. Anche il confronto di alcune delle variabili da noi misurate con quelle riportate in letteratura per la sottospecie nominale, relativa all?Europa orientale, ha mostrato differenze statisticamente significative (p<0.001; più piccolo in modo significativo (p<0.001 è anche l?indice di dimorfismo sessuale. L?analisi discriminante applicata agli stessi dati craniometrici ha permesso di estrarre funzioni discriminanti capaci di distinguere in maniera statisticamente significativa (p<0,001 sia le popolazioni esaminate che i differenti sessi. In accordo con i dati genetici il campione italiano non differisce, se non nelle dimensioni minori, rispetto alla sottospecie lupus, al contrario del campione spagnolo che invece ha mostrato differenze nella forma.

 16. Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asbjørg S. Christophersen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGStatens rettstoksikologiske institutt har i løpet av de siste år registrert en stor økning av prøver fra bilføreremistenkt for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Antall positive saker økte 42% fra1994 til 1995. De hyppigste påviste stoffer er tetrahydrocannabinol, amfetamin, benzodiazepiner og opiater(morfin/kodein. Bruk av tyngre narkotiske stoffer har blitt mer vanlig i trafikksammenheng og antall positivetilfeller har økt betydelig mer enn totalt antall saker. Fra 1994 til 1995 økte antall positive amfetaminprøvermed 75% (fra 533 til 937 og antall positive prøver som følge av heroininntak økte med 87% (fra 92 til 172.Bruk av flere stoffer samtidig er vanlig, over 60 % av sakene i 1995 var positive på mer enn ett stoff, alkoholikke medregnet. De fleste tilfeller var representert av menn i alderen 25-32 år (37%. Kvinner var representerti ca. 11% av sakene.Christophersen AS, Skurtveit S, Mørland J. Drivers suspected to drive under the influence of drugs otherthan alcohol. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 45-48.ENGLISH SUMMARYThe National Institute of Forensic Toxicology has registered a large increase in the number of samples fromdrivers suspected to drive under influence of drugs other than alcohol. The number of drug positive casesincreased 42% from 1994 to 1995. The most frequent drugs detected are tetrahydrocannabinol, amphetamine,benzodiazepines and opiates (morphine/codeine. The frequency of hard narcotic drug use has increased morethan the total number of cases. From 1994 to 1995, the number of amphetamine positive samples increased75% (from 533 to 937 and the number of samples positive due to heroin use (detection of the metabolite 6-monoacetylmorphine in urine increased 87%. Multi-drug use is common and more than one drug wasdetected in more than 60% of the cases from 1995, alcohol not included. Most of the cases were representedby men 25-32 years old (37%. Women were represented in about

 17. sugE: A gene involved in tributyltin (TBT) resistance of Aeromonas molluscorum Av27.

  Science.gov (United States)

  Cruz, Andreia; Micaelo, Nuno; Félix, Vitor; Song, Jun-Young; Kitamura, Shin-Ichi; Suzuki, Satoru; Mendo, Sónia

  2013-01-01

  The mechanism of bacterial resistance to tributyltin (TBT) is still unclear. The results herein presented contribute to clarify that mechanism in the TBT-resistant bacterium Aeromonas molluscorum Av27. We have identified and cloned a new gene that is involved in TBT resistance in this strain. The gene is highly homologous (84%) to the Aeromonas hydrophila-sugE gene belonging to the small multidrug resistance gene family (SMR), which includes genes involved in the transport of lipophilic drugs. In Av27, expression of the Av27-sugE was observed at the early logarithmic growth phase in the presence of a high TBT concentration (500 μM), thus suggesting the contribution of this gene for TBT resistance. E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to ethidium bromide (EtBr), chloramphenicol (CP) and tetracycline (TE), besides TBT. According to the Moriguchi logP (miLogP) values, EtBr, CP and TE have similar properties and are substrates for the sugE-efflux system. Despite the different miLogP of TBT, E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to this compound. So it seems that TBT is also a substrate for the SugE protein. The modelling studies performed also support this hypothesis. The data herein presented clearly indicate that sugE is involved in TBT resistance of this bacterium.

 18. Context-Aware UPnP-AV Services for Adaptive Home Multimedia Systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roland Tusch

  2008-01-01

  Full Text Available One possibility to provide mobile multimedia in domestic multimedia systems is the use of Universal Plug and Play Audio Visual (UPnP-AV devices. In a standard UPnP-AV scenario, multimedia content provided by a Media Server device is streamed to Media Renderer devices by the initiation of a Control Point. However, there is no provisioning of context-aware multimedia content customization. This paper presents an enhancement of standard UPnP-AV services for home multimedia environments regarding context awareness. It comes up with context profile definitions, shows how this context information can be queried from the Media Renderers, and illustrates how a Control Point can use this information to tailor a media stream from the Media Server to one or more Media Renderers. Moreover, since a standard Control Point implementation only queries one Media Server at a time, there is no global view on the content of all Media Servers in the UPnP-AV network. This paper also presents an approach of multimedia content integration on the Media Server side that provides fast search for content on the network. Finally, a number of performance measurements show the overhead costs of our enhancements to UPnP-AV in order to achieve the benefits.

 19. Pawedness Trait Test (PaTRaT—A New Paradigm to Evaluate Paw Preference and Dexterity in Rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana M. Cunha

  2017-10-01

  Full Text Available In rodents, dexterity is commonly analyzed in preference paradigms in which animals are given the chance to use either the left or the right front paws to manipulate food. However, paw preference and dexterity at population and individual levels are controversial as results are incongruent across paradigms. We have therefore developed a semi-quantitative method—the pawdeness trait test (PaTRaT—to evaluate paw preference degree in rats. The PaTRaT consists in a classification system, ranging from +4 to −4 where increasingly positive and negative values reflect the bias for left or right paw use, respectively. Sprague-Dawley male rats were confined into a metal rectangular mesh cylinder, from which they can see, smell and reach sugared rewards with their paws. Due to its size, the reward could only cross the mesh if aligned with its diagonal, imposing additional coordination. Animals were allowed to retrieve 10 rewards per session in a total of four sessions while their behavior was recorded. PaTRaT was repeated 4 and 8 weeks after the first evaluation. To exclude potential bias, rats were also tested for paw fine movement and general locomotion in other behavioral paradigms as well as impulsivity (variable delay-to-signal, VDS, memory and cognitive flexibility (water maze. At the population level 54% of the animals presented a rightward bias. Individually, all animals presented marked side-preferences, >2 and <−2 for left- and right-sided bias, respectively, and this preference was stable across the three evaluations. Inter-rater consistency was very high between two experienced raters and substantial when two additional inexperienced raters were included. Left- and right-biased animals presented no differences in the ability to perform fine movements with any of the forelimbs (staircase and general locomotor performance. Additionally, these groups performed similarly in executive function and memory tasks. In conclusion, PaTRaT is able

 20. Avaliação multi-informe do traço de neuroticismo em escolares

  OpenAIRE

  Mansur-Alves,Marcela; Flores-Mendoza,Carmen; Abad,Francisco José

  2010-01-01

  A presente investigação avalia o traço de neuroticismo em escolares por meio de metodologia multi-informe que inclui autorrelato, heterorrelato, entrevista semiestruturada e observação comportamental. Especificamente, objetiva identificar o grau de concordância na avaliação de neuroticismo entre as várias fontes de informação utilizadas. A amostra [N=368] constitui parte do "Estudo Longitudinal de Avaliação das Competências Psicológicas das Crianças do Centro Pedagógico/Universidade Federal d...

 1. Ecological-floristic analysis of soil algae and cyanobacteria on the Tra-Tau and Yurak-Tau Mounts, Bashkiria

  Science.gov (United States)

  Bakieva, G. R.; Khaibullina, L. S.; Gaisina, L. A.; Kabirov, R. R.

  2012-09-01

  The species composition of the soil algae and cyanobacteria in the Tra-Tau and Yurak-Tau mountains is represented by 136 species belonging to five phyla: Cyanobacteria (56 species), Chlorophyta (52 species), Xanthophyta (13 species), Bacillariophyta (12 species), and Eustigmatophyta (3 species). Hantzschia amphioxys var. amphioxys, Hantzschia amphioxys var. constricta, Klebsormidium flaccidum, Leptolyngbya foveolarum, Luticola mutica, Navicula minima var. minima, Nostoc punctiforme, Phormidium jadinianum, Phormidium autumnale, and Pinnularia borealis were identified more often than other species. The composition of the algal flora depended on the soil properties; the higher plants also had a significant influence on the species composition of the soil algae.

 2. Quam maximis potest itineribus: andata e ritorno della costruzione tra immagine e modello nello spazio grafico della geometria descrittiva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matteo Ballarin

  2012-06-01

  Full Text Available Il contributo testimonia una strategia d'insegnamento congiunto del rilievo architettonico, della geometria descrittiva e del disegno digitale concepita come un viaggio di andata e ritorno tra immagine e modello. Iniziando dalla fotogrammetria elementare e dalle tecniche di foto-modellazione offerte da software (gratuiti e dotati di un'interfaccia sufficientemente  intuitiva si possono poi introdurre – col metodo di Monge – le tecniche del rilievo topografico, giungendo alla costruzione interdefinita di un unico modello digitale degli oggetti del rilievo. Il circolo didattico si chiude poi costruendo rappresentazioni tabulari tradizionali dei modelli.

 3. Percepire e rappresentare il rischio sismico nell’antropocene confronto tra due casi-studio : Mottafollone (Calabria) e Malta

  OpenAIRE

  De Pascale, Francesco; Bernardo, Marcelo; Muto, Francesco; D'Amico, Sebastiano; Zumbo, Rosarianna; Galea, Pauline; Agius, Matthew; 34th National Meeting Gruppo Nazionale Geofisica della Terra Solida

  2015-01-01

  La Terra, mite ed ospitale per diecimila anni, da circa due secoli è entrata nell’Antropocene, una nuova epoca geologica che si distingue per l’impatto dell’uomo sul clima e sull’ambiente. Secondo Sandro Calvani (2013), è certo che viviamo per la prima volta in un sistema planetario di relazioni tra umanità e natura in cui l’umanità controlla tutte le altre variabili ed è responsabile di tutte le conseguenze. Il genere umano è in grado per la prima volta di distruggere o salvare il suo futuro...

 4. Atributos desej?veis do (a) parceiro (a) ideal: valores e tra?os de personalidade como explicadores

  OpenAIRE

  Gon?alves, Marina Pereira

  2012-01-01

  Compreender como se configuram os relacionamentos amorosos, tem sido uma das ?reas de maior interesse dentro da Psicologia, sobretudo, com ?nfase nas perspectivas evolucionista e sociais. Neste sentido, o objetivo principal desta tese foi conhecer em que medida diferen?as entre g?nero, valores humanos e tra?os de personalidade poderiam explicar a prefer?nca do (a) parceiro (a) ideal. Para tanto, foram realizados tr?s estudos emp?ricos. O estudo 1 teve como objetivo principal conhecer caracter...

 5. La mano di Lisetta e il gomito di Ugo Pagliai. Il teatro di narrazione tra diegesi e mimesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicola Pasqualicchio

  2016-01-01

  Full Text Available L'articolo analizza il teatro di narrazione italiano, approfondendo in particolare i casi di Marco Baliani e Ascanio Celestini, alla luce del peculiare rapporto tra diegesi e mimesi che caratterizza questo genere spettacolare. L'intento è dimostrare come entrambi i procedimenti siano sempre attivi in questo teatro, pur in diverse proporzioni, e come il procedimento mimetico vi si attui con modalità specifiche, riconducibili alla sineddoche e alla metonimia, diverse o contrapposte rispetto alla mimesi del tradizionale teatro drammatico, basato sulla "piena" imitazione del personaggio.

 6. Pathways of topological rank analysis (PoTRA): a novel method to detect pathways involved in hepatocellular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Li, Chaoxing; Liu, Li; Dinu, Valentin

  2018-01-01

  Complex diseases such as cancer are usually the result of a combination of environmental factors and one or several biological pathways consisting of sets of genes. Each biological pathway exerts its function by delivering signaling through the gene network. Theoretically, a pathway is supposed to have a robust topological structure under normal physiological conditions. However, the pathway's topological structure could be altered under some pathological condition. It is well known that a normal biological network includes a small number of well-connected hub nodes and a large number of nodes that are non-hubs. In addition, it is reported that the loss of connectivity is a common topological trait of cancer networks, which is an assumption of our method. Hence, from normal to cancer, the process of the network losing connectivity might be the process of disrupting the structure of the network, namely, the number of hub genes might be altered in cancer compared to that in normal or the distribution of topological ranks of genes might be altered. Based on this, we propose a new PageRank-based method called Pathways of Topological Rank Analysis (PoTRA) to detect pathways involved in cancer. We use PageRank to measure the relative topological ranks of genes in each biological pathway, then select hub genes for each pathway, and use Fisher's exact test to test if the number of hub genes in each pathway is altered from normal to cancer. Alternatively, if the distribution of topological ranks of gene in a pathway is altered between normal and cancer, this pathway might also be involved in cancer. Hence, we use the Kolmogorov-Smirnov test to detect pathways that have an altered distribution of topological ranks of genes between two phenotypes. We apply PoTRA to study hepatocellular carcinoma (HCC) and several subtypes of HCC. Very interestingly, we discover that all significant pathways in HCC are cancer-associated generally, while several significant pathways in subtypes

 7. Traço e estado de ansiedade de nutrizes com indicadores de hipogalactia e nutrizes com galactia normal

  OpenAIRE

  Aragaki, Ilva Marico Mizumoto; Silva, Isília Aparecida; Santos, Jair Lício Ferreira dos

  2006-01-01

  Este estudo objetivou identificar e comparar o traço e estado de ansiedade, no 10º dia pós-parto e estado de ansiedade no 30º dia puerperal, das nutrizes primíparas e multíparas que apresentaram indicadores de hipogalactia e nutrizes com galactia normal; verificar possíveis relações entre o estado de ansiedade das nutrizes nesses dois momentos com a presença dos indicadores de hipogalactia. É um estudo exploratório/descritivo, cujos dados foram obtidos com 168 nutrizes e seus filhos, por meio...

 8. Test pilote du système de traçabilité du bois au Cameroun dans l ...

  African Journals Online (AJOL)

  L'objectif du test était d'évaluer le degré d'applicabilité et la pertinence des fonctionnalités du système de traçabilité du bois mis en place au Cameroun dans l'UFA 10 018. La méthodologie a été basée sur l'exploitation documentaire, les observations de terrain et les interviews. Cinq essences ont servi dans la simulation ...

 9. Pathways of topological rank analysis (PoTRA: a novel method to detect pathways involved in hepatocellular carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chaoxing Li

  2018-04-01

  Full Text Available Complex diseases such as cancer are usually the result of a combination of environmental factors and one or several biological pathways consisting of sets of genes. Each biological pathway exerts its function by delivering signaling through the gene network. Theoretically, a pathway is supposed to have a robust topological structure under normal physiological conditions. However, the pathway’s topological structure could be altered under some pathological condition. It is well known that a normal biological network includes a small number of well-connected hub nodes and a large number of nodes that are non-hubs. In addition, it is reported that the loss of connectivity is a common topological trait of cancer networks, which is an assumption of our method. Hence, from normal to cancer, the process of the network losing connectivity might be the process of disrupting the structure of the network, namely, the number of hub genes might be altered in cancer compared to that in normal or the distribution of topological ranks of genes might be altered. Based on this, we propose a new PageRank-based method called Pathways of Topological Rank Analysis (PoTRA to detect pathways involved in cancer. We use PageRank to measure the relative topological ranks of genes in each biological pathway, then select hub genes for each pathway, and use Fisher’s exact test to test if the number of hub genes in each pathway is altered from normal to cancer. Alternatively, if the distribution of topological ranks of gene in a pathway is altered between normal and cancer, this pathway might also be involved in cancer. Hence, we use the Kolmogorov–Smirnov test to detect pathways that have an altered distribution of topological ranks of genes between two phenotypes. We apply PoTRA to study hepatocellular carcinoma (HCC and several subtypes of HCC. Very interestingly, we discover that all significant pathways in HCC are cancer-associated generally, while several

 10. Unique Helicase Determinants in the Essential Conjugative TraI Factor from Salmonella enterica Serovar Typhimurium Plasmid pCU1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McLaughlin, Krystle J.; Nash, Rebekah P.; Redinbo, Mathew R. (UNC)

  2014-06-16

  The widespread development of multidrug-resistant bacteria is a major health emergency. Conjugative DNA plasmids, which harbor a wide range of antibiotic resistance genes, also encode the protein factors necessary to orchestrate the propagation of plasmid DNA between bacterial cells through conjugative transfer. Successful conjugative DNA transfer depends on key catalytic components to nick one strand of the duplex DNA plasmid and separate the DNA strands while cell-to-cell transfer occurs. The TraI protein from the conjugative Salmonella plasmid pCU1 fulfills these key catalytic roles, as it contains both single-stranded DNA-nicking relaxase and ATP-dependent helicase domains within a single, 1,078-residue polypeptide. In this work, we unraveled the helicase determinants of Salmonella pCU1 TraI through DNA binding, ATPase, and DNA strand separation assays. TraI binds DNA substrates with high affinity in a manner influenced by nucleic acid length and the presence of a DNA hairpin structure adjacent to the nick site. TraI selectively hydrolyzes ATP, and mutations in conserved helicase motifs eliminate ATPase activity. Surprisingly, the absence of a relatively short (144-residue) domain at the extreme C terminus of the protein severely diminishes ATP-dependent strand separation. Collectively, these data define the helicase motifs of the conjugative factor TraI from Salmonella pCU1 and reveal a previously uncharacterized C-terminal functional domain that uncouples ATP hydrolysis from strand separation activity.

 11. Traços de personalidade de crianças e emoções: evidência de validade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fermino Fernandes Sisto

  2004-12-01

  Full Text Available Este estudo analisou as relações entre traços de personalidade e a autopercepção das emoções de alegria, tristeza, coragem e medo, com vistas a evidências de validades. A Escala de Traços de Personalidade para Crianças e o teste de Autopercepção de Emoções foram aplicados, em sala de aula e coletivamente, a 1095 crianças com idades de 8 a 10 anos. Quanto ao traço psicoticismo e neuroticismo as hipóteses foram confirmadas. Para o primeiro foram encontradas correlações positivas para as emoções coragem e tristeza, e negativas para alegria; e para o segundo, a maior parte de seus coeficientes significativos estavam relacionados ao medo e tristeza. Em relação ao traço de extroversão foram confirmadas as expectativas de correlações positivas com alegria e coragem, e negativas com tristeza, mas houve exceções. Finalmente, em relação ao traço sociabilidade confirmou-se parcialmente a hipótese, pois para os meninos não houve correlação significativa com as emoções avaliadas.

 12. Splicing factor transformer-2β (Tra2β regulates the expression of regulator of G protein signaling 4 (RGS4 gene and is induced by morphine.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shu-Jing Li

  Full Text Available Regulator of G protein signaling 4 (RGS4 is a critical modulator of G protein-coupled receptor (GPCR-mediated signaling and plays important roles in many neural process and diseases. Particularly, drug-induced alteration in RGS4 protein levels is associated with acute and chronic effects of drugs of abuse. However, the precise mechanism underlying the regulation of RGS4 expression is largely unknown. Here, we demonstrated that the expression of RGS4 gene was subject to regulation by alternative splicing of the exon 6. Transformer-2β (Tra2β, an important splicing factor, bound to RGS4 mRNA and increased the relative level of RGS4-1 mRNA isoform by enhancing the inclusion of exon 6. Meanwhile, Tra2β increased the expression of full-length RGS4 protein. In rat brain, Tra2β was co-localized with RGS4 in multiple opioid action-related brain regions. In addition, the acute and chronic morphine treatment induced alteration in the expression level of Tra2β in rat locus coerulus (LC in parallel to that of RGS4 proteins. It suggests that induction of this splicing factor may contribute to the change of RGS4 level elicited by morphine. Taken together, the results provide the evidence demonstrating the function of Tra2β as a new mediator in opioid-induced signaling pathway via regulating RGS4 expression.

 13. La traduzione e la nuova letteratura. Il modernismo novecentista (tra nazionalismo e interculturalità

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosario Gennaro

  2015-05-01

  Full Text Available «Gli scrittori italiani siano all’interno e soprattutto all’estero i portatori del nuovo tipo di civiltà italiana. Spetta agli scrittori di fare quello che si può chiamare ‘imperialismo spirituale’». Questo afferma Mussolini nel 1925, ricollegandosi a un vasto dibattito sull’“espansione culturale”. L’articolo, affrontando il dibattito sulla traduzione sviluppatisi intorno al novecentismo di Bontempelli, esamina: a il progetto di nuova letteratura messo in campo dal novecentismo; b il ruolo cruciale che vi svolgono la traduzione e il commercio letterario internazionale; c il senso del nesso asserito da Bontempelli fra traducibilità e valore letterario; c le obiezioni opposte dagli avversari; d la vera posta di tali contrasti (l’egemonia nel canone letterario; e l’uso strumentale della cultura da parte del fascismo per fini di politica estera; f lo strumentale ricorso degli scrittori alla politica per fini di lotta letteraria; g la compatibilità tra apertura internazionale, traduzione, nazionalismo, imperialismo nel modernismo culturale di metà anni Venti. «Italian writers should be the mouthpieces, both in Italy and abroad, of the new brand of Italian civilization. It is the writers’ task to promote what we may call ‘spiritual imperialism’.» Thus spoke Mussolini in 1925, joining a widespread debate on “cultural expansion.” By addressing the discussion on translation that developed around Bontempelli’s “Novecentismo”, the article examines the following issues: a the project of a new literature promoted by “Novecentismo”; b the crucial role played by translation and international literary trade in this project; c the meaning of the nexus that Bontempelli posited between translatability and literary value; c the opponents’ objections; d the actual implications of such contrasts (i.e. the issue of hegemony within the establishment of a literary canon; e Fascism’s deceptively instrumental use

 14. Handelsbankens användande av CRM -Är det lönsamt?

  OpenAIRE

  Salman Kanbar, Ahmad

  2012-01-01

  Frågeställning: På vilket sätt används CRM av Handelsbanken och hur påverkar det bankens lönsamhet? Syfte: Syftet med detta arbete är att kunna öka kunskapen om hur Handelsbanken tillämpar CRM och för att undersöka om användandet av CRM i bankens verksamhet är lönsamt eller inte. Metod: För att svara på studiens syfte blev en intervju utförd med Handelsbanken. Ännu en anledning till varför en intervju gjordes var på grund av att det var nödvändigt för att få det primärdata som behövdes och fö...

 15. Miljöanalys av arbetsmoment i vägprojekt

  OpenAIRE

  Sahlin, Jonathan; Jakobsson, Mattias

  2017-01-01

  Klimatpåverkan och energiförbrukning är ett av de stora miljöproblemen runt om i världen idag. Sedan den industriella revolutionens start har mängden utsläpp av bland annat koldioxid ökat exponentiellt med årens lopp och skapat obalans i klimatet, inte minst på grund av restprodukter och skadliga ämnen som används inom bland annat byggindustrin. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka arbetsmoment som har störst påverkan på miljön för att sedan, om möjligt, ta fram förslag på hur det ...

 16. FastVDO enhancements of the AV1 codec and comparison to HEVC and JVET codecs

  Science.gov (United States)

  Topiwala, Pankaj; Dai, Wei; Krishnan, Madhu

  2017-09-01

  This paper describes a study to investigate possible ways to improve the AV1 codec, in several directions, most particularly in the context of 10-bit HDR video content, and 8/10 bit image content. Applications to SDR video, and 360 content are discussed elsewhere. For HDR content, a data adaptive grading technique in conjunction with the AV1 codec is studied. For image content, lapped biorthogonal transforms for (near) lossless compression is studied. For scalability-type applications, we introduce advanced resampling filters which outperform current ones. It is asserted that useful improvements are possible in each of these categories. In particular, substantial value is offered in the coding of HDR content, very competitive with HEVC HDR10, in a coding framework offering backwards compatibility with SDR. We also provide a rudimentary comparison of AV1 to the standard HEVC as well as the developing JVET codecs.

 17. Forholdet mellom stat og kommune i styring av norsk utdanningspolitikk 1970 - 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Øystein Engeland

  2009-06-01

  Full Text Available Denne artikkelen er skrevet ut fra en antakelse om at norsk utdanningsforvaltning etter 1990 illustrerer forsøk på å styrke den statlige forvaltning innen et desentralisert system. Ikke minst er dette tydelig ved at nasjonal styring av utdanning særlig etter århundreskiftet har økt på bekostning av det lokale selvstyret. I forhold til maktfordelingen mellom staten og kommunene er vi nå nærmest tilbake til situasjonen før den politiske desentraliseringsbølgen startet mot slutten av 1970-tallet. Det nasjonale nivået er i ferd med å etablere et styringsgrep på skolesiden som er så omfattende at det mangler sidestykke i moderne tid. Det nye er at dette skjer innen et system hvor inntektssystemet (1986 gir kommunene ansvar for undervisningen, og hvor statens mulighet til å bruke økonomiske styringsmidler er redusert.

 18. AV-1451 tau and β-amyloid positron emission tomography imaging in dementia with Lewy bodies.

  Science.gov (United States)

  Kantarci, Kejal; Lowe, Val J; Boeve, Bradley F; Senjem, Matthew L; Tosakulwong, Nikki; Lesnick, Timothy G; Spychalla, Anthony J; Gunter, Jeffrey L; Fields, Julie A; Graff-Radford, Jonathan; Ferman, Tanis J; Jones, David T; Murray, Melissa E; Knopman, David S; Jack, Clifford R; Petersen, Ronald C

  2017-01-01

  Patients with probable dementia with Lewy bodies (DLB) often have Alzheimer's disease (AD)-related pathology. Our objective was to determine the pattern of positron emission tomography (PET) tau tracer AV-1451 uptake in patients with probable DLB, compared to AD, and its relationship to β-amyloid deposition on PET. Consecutive patients with clinically probable DLB (n = 19) from the Mayo Clinic Alzheimer's Disease Research Center underwent magnetic resonance imaging, AV-1451, and Pittsburgh compound-B (PiB) PET examinations. Age- and sex-matched groups of AD dementia (n = 19) patients and clinically normal controls (n = 95) from an epidemiological cohort served as a comparison groups. Atlas- and voxel-based analyses were performed. The AD dementia group had significantly higher AV-1451 uptake than the probable DLB group, and medial temporal uptake completely distinguished AD dementia from probable DLB. Patients with probable DLB had greater AV-1451 uptake in the posterior temporoparietal and occipital cortex compared to clinically normal controls, and in probable DLB, the uptake in these regions correlated with global cortical PiB uptake (Spearman rho = 0.63; p = 0.006). Medial temporal lobe AV-1451 uptake distinguishes AD dementia from probable DLB, which may be useful for differential diagnosis. Elevated posterior temporoparietal and occipital AV-1451 uptake in probable DLB and its association with global cortical PiB uptake suggest an atypical pattern of tau deposition in DLB. ANN NEUROL 2017;81:58-67. © 2016 The Authors. Annals of Neurology published by Wiley Periodicals, Inc. on behalf of American Neurological Association.

 19. Multinational evaluation of the interpretability of the iterative method of optimisation of AV delay for CRT.

  Science.gov (United States)

  Raphael, Claire E; Kyriacou, Andreas; Jones, Siana; Pabari, Punam; Cole, Graham; Baruah, Resham; Hughes, Alun D; Francis, Darrel P

  2013-09-20

  AV delay optimisation of biventricular pacing devices (cardiac resynchronisation therapy, CRT) is performed in trials and recommended by current guidelines. The Doppler echocardiographic iterative method is the most commonly recommended. Yet whether it can be executed reliably has never been tested formally. 36 multinational specialists, familiar with using the echocardiographic iterative method of CRT optimisation, were shown 20-40 sets of transmitral Doppler traces at 6-8 AV settings and asked to select the optimal AV delay. Unknown to the specialists, some Doppler datasets appeared in duplicate, allowing assessment of both inter and intra-specialist interpretation. On the Kappa scale of agreement (1 = perfect agreement, 0 = chance alone), the agreement regarding optimal AV delay between specialists was poor (kappa=0.12 ± 0.08). More importantly, agreement of specialists with themselves (i.e. viewing identical sets of traces, twice) was also poor, with Kappa=0.23 ± 0.07 and mean absolute difference in optimum AV delay of 83 ms between first and second viewing of the same traces. Iterative AV optimisation is not executed reliably by experts, even in an artificially simplified context where biological variability and variation in image acquisition are eliminated by use of identical traces. This cannot be blamed on insufficient skills of some experts or discordant methods of selecting the optimum, because operators also showed poor agreement with themselves when assessing the same trace. Instead, guidelines should retract any recommendation for this algorithm. Guideline-development processes might usefully begin with a rudimentary check on proposed algorithms, to establish at least minimal credibility. Copyright © 2012 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 20. The parsec-scale relationship between ICO and AV in local molecular clouds

  Science.gov (United States)

  Lee, Cheoljong; Leroy, Adam K.; Bolatto, Alberto D.; Glover, Simon C. O.; Indebetouw, Remy; Sandstrom, Karin; Schruba, Andreas

  2018-03-01

  We measure the parsec-scale relationship between integrated CO intensity (ICO) and visual extinction (AV) in 24 local molecular clouds using maps of CO emission and dust optical depth from Planck. This relationship informs our understanding of CO emission across environments, but clean Milky Way measurements remain scarce. We find uniform ICO for a given AV, with the results bracketed by previous studies of the Pipe and Perseus clouds. Our measured ICO-AV relation broadly agrees with the standard Galactic CO-to-H2 conversion factor, the relation found for the Magellanic clouds at coarser resolution, and numerical simulations by Glover & Clark (2016). This supports the idea that CO emission primarily depends on shielding, which protects molecules from dissociating radiation. Evidence for CO saturation at high AV and a threshold for CO emission at low AV varies remains uncertain due to insufficient resolution and ambiguities in background subtraction. Resolution of order 0.1 pc may be required to measure these features. We use this ICO-AV relation to predict how the CO-to-H2 conversion factor (XCO) would change if the Solar Neighbourhood clouds had different dust-to-gas ratio (metallicity). The calculations highlight the need for improved observations of the CO emission threshold and H I shielding layer depth. They are also sensitive to the shape of the column density distribution. Because local clouds collectively show a self-similar distribution, we predict a shallow metallicity dependence for XCO down to a few tenths of solar metallicity. However, our calculations also imply dramatic variations in cloud-to-cloud XCO at subsolar metallicity.

 1. Vegetasjonskartlegging av Muddvær, Vegaøyan verdensarv, Vega kommune

  OpenAIRE

  Bär, Annette; Carlsen, Thomas

  2009-01-01

  Muddværet ble vegetasjonskartlagt for å få oversikt over de botaniske verdiene. Vegetasjonstyper etter Fremstad (1997) er framstilt på kart og rapporten inneholder i tillegg en artsliste over registrerte planter. Kartleggingen skal brukes som grunnlag for en senere utarbeiding av en skjøtselsplan for området og ses i sammenheng med tidligere kartlegginger og utarbeiding av skjøtselsplaner for Vegaøyan verdensarvområde (bl.a. Hatten m.fl. 2007; Hatten & Carlsen 2007a,b).

 2. Fromleik i Black Supper, Piss Christ og Crucifixion, tre fotografi av Andres Serrano

  OpenAIRE

  Vinje, Lilly

  2006-01-01

  Oppgåva skal omhandla tre utvalgte foto av fotografen Andres Serrano, ein amerikanar født i 1950. Enkeltbileta det er snakk om er Black Supper (1990), Piss Christ og Crucifixion (begge 1987). Dei er laga ved at kitschfigurar er nedsenka i gjennomsiktige behaldarar fyllte av kroppsvæsker og vatn; vatn i Black Supper, urin i Piss Christ og blod i Crucifixion. Henholdsvis framstiller dei Nattverden, Jesus på krossen og Krossfestinga (tre figurar). Serrano befinn seg med desse innanfor religiøs k...

 3. Forensisk analys av volatilt minne från operativsystemet OS X

  OpenAIRE

  Ogeskär, Tobias

  2014-01-01

  Behovet av att analysera volatilt minne från Macintosh-datorer med OS X har blivit allt mer betydelsefull på grund av att deras datorer blivit allt populärare och att volatil minnesanalysering blivit en allt viktigare del i en IT-forensikers arbete. Anledningen till att volatil minnesanalysering blivit allt viktigare är för att det går att finna viktig information som inte finns lagrad permanent på datorns interna hårddisk. Problemet som låg till grunden för det här examensarbetet var att det...

 4. Mellom risiko og kontroll - en studie av eksplisitte modelleringsformer i norsk grunnskolelærerutdanning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fride Lindstøl

  2017-12-01

  Full Text Available Å være lærerutdanner skiller seg fra andre stillinger innenfor høyere utdanning: Lærerutdanneren underviser både i fagstoff og i hvordan studentene kan lære bort og adaptere fagstoffet i klasserommet. Det at lærerutdanneren underviser i det å undervise, har implikasjoner for hvordan undervisningen planlegges, gjennomføres og analyseres i lærerutdanningen – undervisningens form blir en del av budskapet. Lærerutdannerens arbeid handler derfor om å utforme, velge og sette i spill aktiviteter og oppgaver som kan adaptere fag, forskning, didaktikk og teori til klasserom og profesjonen. Utforming og montasje av de ulike delene eller episodene i et undervisningsforløp kan betegnes som undervisningsforløpets dramaturgi. I denne artikkelen har jeg gjort en dramaturgisk analyse av tre lærerutdanneres undervisning for å identifisere og beskrive hvordan de bruker eksplisitte modelleringsformer, og hva som skjer når de bruker dem. I etterkant av den dramaturgiske analysen har jeg gjort en konvensjonell innholdsanalyse av intervjudata for å undersøke hvordan lærerutdannerne selv forklarer formålet og erfaringer med å bruke eksplisitt modellering i undervisningen. Analyse av tre lærerutdanneres undervisningspraksis sammenfattes i en modelleringsstige som visualiserer hvordan enkelte former for eksplisitte modelleringsformer tilbyr en egen sirkulær dramaturgi. Studien antyder og drøfter også på hvilken måte modelleringsstigen kan fungere som en dramaturgisk modell, som kan brukes som utgangspunkt for lærerutdanneres planlegging, gjennomføring og analyse av egen undervisning. Studien er et bidrag til å utvikle og forske på hvordan eksplisitte modelleringsformer kan brukes for å skape sammenheng mellom praktisk lærerarbeid og teoretisk metarefleksjon i lærerutdannerens undervisning. Innsamling av data er gjort i profesjonsverksted, som kan forklares som en læringsarena hvor lærerutdannere fra ulike fag samarbeider om

 5. Rate-adaptive AV delay and exercise performance following cardiac resynchronization therapy.

  Science.gov (United States)

  Shanmugam, Nesan; Prada-Delgado, Oscar; Campos, Ana Garcia; Grimster, Alex; Valencia, Oswaldo; Baltabaeva, Aigul; Jones, Sue; Anderson, Lisa

  2012-11-01

  Physiological shortening of the atrioventricular (AV) interval with increasing heart rate is well documented in normal human beings and is an established component of dual-chamber pacing for bradycardia. To assess the effect of exercise on optimal AV delay and the impact of a patient-specific rate-adaptive AV delay (RAAVD) on exercise capacity in patients with heart failure following cardiac resynchronization therapy. Phase 1: We performed iterative AV optimization at rest and exercise in 52 cardiac resynchronization therapy patients in atrial-sensed mode (mean age 71.6 ± 9.2 years, 25% females). Phase 2: Subsequently, 20 consecutive volunteers from this group (mean age 69.2 ± 9.6 years, 15% females) underwent cardiopulmonary exercise testing with RAAVD individually programmed ON (RAAVD-ON) or OFF (RAAVD-OFF). Phase 1: In 94% of the patients, there was a marked reduction (mean 50%) in optimal AV delay with exercise. The optimal resting vs exercise AV delay was 114.2 ± 29 ms at a heart rate of 64.4 ± 7.1 beats/min vs 57 ± 31 ms at a heart rate of 103 ± 13 beats/min (P AV delay with exercise, and 3 (6%) showed no change. Phase 2: With RAAVD-ON, significantly better exercise times were achieved (8.7 ± 3.2 minutes) compared with RAAVD-OFF (7.9 ± 3.2 minutes; P = .003), and there was a significant improvement in Vo(2)max (RAAVD-ON 16.1 ± 4.0 vs RAAVD-OFF 14.9 ± 3.7 mL/(kg · min); P = .024). There was a dramatic reduction in optimal AV delay with physiological exercise in the majority of this heart failure cardiac resynchronization therapy cohort. Replicating this physiological response with a programmable RAAVD translated into a 10% improvement in exercise capacity. Copyright © 2012 Heart Rhythm Society. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 6. Correlliansk Wicca -En analyse av et nyreligiøst trossamfunn i vekst-

  OpenAIRE

  Johansen, Monica Frankrig

  2015-01-01

  Correlliansk wicca er en tradisjon innenfor wicca som baserer sin praksis på læren til High- Correll familien. Den correllianske wicca- tradisjonen ble grunnlagt av Caroline High- Correll. Correllianere anser seg selv for å være åpne for mange ulike livssyn og praksiser. De tror at det guddommelige kommer innenfra oss selv, og at religion eksisterer for å hjelpe oss til å finne det guddommelige i hver av oss, og ikke for å forsøke å erstatte denne guddommeligheten. Correllianere mener at alle...

 7. Hvordan gjøre tenking synlig ved bruk av interaktive modeller på vitensenter?

  OpenAIRE

  Stav, Torun Vaagland

  2015-01-01

  Det er et økende antall forskningsstudier som fokuserer på læringsutbytte ved vitensentre og liknende institusjoner (Kisiel, 2013). EEET (European Exhibition Evaluation Tool) er et slikt bidrag. Dette er et vurderingsverktøy som blant annet er laget for å kartlegge bruken av interaktive modeller ved vitensentre. EEETer en av to metoder som skal bidra til å besvare denne studiens problemstilling. Den andre metoden, UM (Understanding Map) er basert på åtte tegn på forståelse som beskrevet i bok...

 8. Konstruktion av vertikaltransportör för materialhantering

  OpenAIRE

  Furu, Micke

  2012-01-01

  Rotab Rostfria Transportörer AB tillverkar och utvecklar material- och godshanteringsutrustning. Företaget levererar även kompletta materialhanteringslösningar i form av godshanteringsanläggningar som ofta består av transportband och paketeringsutrustning. Examensarbetets mål är att utveckla en vertikaltransportör som ska transportera gods mellan två transportband belägna på olika höjder, transporten ska kunna varieras mellan 1000 - 3000 mm. Transportören ska undvika de två stora nackdelarna ...

 9. Att vara ung vuxen med reumatism : Psykologiska aspekter av reumatisk sjukdom

  OpenAIRE

  Fröberg, Tove

  2015-01-01

  Kunskapen gällande hur det upplevs att vara ung vuxen och samtidigt ha en reumatisk sjukdom är begränsad. Syftet med denna kvalitativa studie var att utifrån individens eget perspektiv försöka fånga in och beskriva olika psykologiska aspekter av att vara ung vuxen och samtidigt ha reumatism, i en svensk kontext. Studien utfördes på sju reumatiker i åldern 18-40 och datainsamligen bestod av semistrukturerade intervjuer. Analysen följde ett induktivt tematiskt mönster. I studien identifierades ...

 10. Indeksering av og søking i hierarkiske metadata i XML-database

  OpenAIRE

  Ingebretsen, Knut Bjørke

  2005-01-01

  Denne oppgaven ser på hvordan en XML-database kan brukes til indeksering av og søking i hierarkiske metadata. Dette inngår som en del av arbeidet med å gjøre informasjon fra forskjellige samlinger tilgjengelig for informasjonssøkere. Problemstillingen det har vært arbeidet med er delt i to. Den ene delen var å finne ut hvordan en XML-database kan brukes som lokal indeks for metadata på et hierarkisk format. Den andre delen var å finne ut hvordan et søkegrensesnitt kan utvides til å utnytte h...

 11. Manliga och kvinnliga teknologers självbilder och deras stereotypbilder av teknologer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charlotte Soneson

  2013-01-01

  Full Text Available Självbild och bilden av en typisk teknolog undersöktes hos civilingenjörsstudenter på LTH med personlighetstestet Adjective Check List. Vi fann stora skillnader mellan självbild och stereotypbild. Undersökningen visade också att dessa skillnader till viss del såg olika ut bland manliga och kvinnliga studenter, och skillnaden mellan kvinnornas genomsnittliga självbild och deras genomsnittliga bild av en typisk teknolog var då större än motsvarande skillnad bland männen.

 12. First-degree AV block-an entirely benign finding or a potentially curable cause of cardiac disease?

  Science.gov (United States)

  Holmqvist, Fredrik; Daubert, James P

  2013-05-01

  First-degree atrioventricular (AV) block is a delay within the AV conduction system and is defined as a prolongation of the PR interval beyond the upper limit of what is considered normal (generally 0.20 s). Up until recently, first-degree AV block was considered an entirely benign condition. In fact, some complain that it is a misnomer since there is only delay and no actual block in the AV conduction system (usually within the AV node). However, it has long been acknowledged that extreme forms of first-degree AV block (typically a PR interval exceeding 0.30 s) can cause symptoms due to inadequate timing of atrial and ventricular contractions, similar to the so-called pacemaker syndrome. Consequently, the current guidelines state that permanent pacemaker implantation is reasonable for first-degree AV block with symptoms similar to those of pacemaker syndrome or with hemodynamic compromise, but also stresses that there is little evidence to suggest that pacemakers improve survival in patients with isolated first-degree AV block. Recent reports suggest that it may be time to revisit the impact of first-degree AV block. Also, several findings in post hoc analyses of randomized device trials give important insights in possible treatment options. The present review aims to provide an update on the current knowledge concerning the impact of first-degree AV block and also to address the issue of pacing in patients with this condition. ©2013, Wiley Periodicals, Inc.

 13. Patients' and procedural characteristics of AV-block during slow pathway modulation for AVNRT-single center 10year experience.

  Science.gov (United States)

  Wasmer, Kristina; Dechering, Dirk G; Köbe, Julia; Leitz, Patrick; Frommeyer, Gerrit; Lange, Phillip S; Kochhäuser, Simon; Reinke, Florian; Pott, Christian; Mönnig, Gerold; Breithardt, Günter; Eckardt, Lars

  2017-10-01

  Permanent AV-block is a recognized and feared complication of slow pathway modulation for AVNRT. We aimed to assess incidence of transient and permanent AV-block as well as consequences of transient AV-block in a large contemporary AVNRT ablation cohort. We searched our single center prospective ablation database for occurrence of transient and permanent AV-block during slow pathway modulation between January 2004 and October 2015. We analyzed patients' and procedural characteristics as well as outcome of patients in whom transient or permanent AV-block occurred. Of 9170 patients who underwent a catheter ablation at our institution between January 2004 and October 2015, 2101 patients (64% women, mean age 50±18years) underwent slow pathway modulation. In three patients, permanent AV-block occurred during RF application. Additional two patients had transient AV-block that recovered (after a few minutes and 25min), but recurred within two days of the procedure. All five patients underwent dual chamber pacemaker implantation (0.2%). Transient AV-block related to RF delivery occurred in 44 patients (2%). Transient mechanical AV-block occurred in additional 17 patients (0.8%). In 12 patients, ablation was continued despite transient AV-block. One of these patients developed permanent AV-block. Permanent AV-block following slow pathway modulation is a rare event, occurring in 0.2% of patients in a large contemporary single center cohort. Transient AV-block is more frequent (2%). Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 14. Management of rare, low anal anterior fistula exception to Goodsall′s rule with Kṣārasūtra

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pradeep S Shindhe

  2014-01-01

  Full Text Available Anal fistula (bhagandara is a chronic inflammatory condition, a tubular structure opening in the ano-rectal canal at one end and surface of perineum/peri-anal skin on the other end. Typically, fistula has two openings, one internal and other external associated with chronic on/off pus discharge on/off pain, pruritis and sometimes passing of stool from external opening. This affects predominantly male patients due to various etiologies viz., repeated peri-anal infections, Crohn′s disease, HIV infection, etc., Complex and atypical variety is encountered in very few patients, which require special treatment for cure. The condition poses difficulty for a surgeon in treating due to issues like patient hesitation, trouble in preparing kṣārasūtra, natural and routine infection with urine, stool etc., and dearth of surgical experts and technique. We would like to report a complex and atypical, single case of anterior, low anal fistula with tract reaching to median raphe of scrotum, which was managed successfully by limited application of kṣārasūtra.

 15. Educational Program Status of Premarital Counseling Centers in Hamadan Province Based on Theory of Reasoned Action (TRA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamad Mahdi Hazavehei

  2013-09-01

  Full Text Available Background & Objective: Divorce, unwanted pregnancies, and unsuccessful marriages create mental, emotional, physical, and financial problems for individuals, families, and ultimately the community. Premarital education and counseling is one of the most effective ways for the prevention of such problems. The purpose of this study was to describe and evaluate the effectiveness of a premarital educational program by using the TRA (Theory of Reasoned Action. Materials and Methods: Four hundred couples who attended premarital education and counseling classes voluntarily participated in this descriptive and analytical study. Variables such as attitude, subjective norms, and intention, were collected by using a validated questionnaire based on the TRA components. The questionnaire was filled out before and after the educational classes. Results: The mean age of the couples was 23.16 ± 5.64 years old. Statistically significant differences were found in knowledge, attitude, and subjective norms before and after participation in the classes (p value 0.05. Conclusion: Although the mean knowledge and attitude of the couples under study increased after the classes, the increase was not high and only 20% of the couples gained acceptable knowledge. The effectiveness of such classes in the current manner is very low. Application of appropriate educational methods and media-based models and theories is highly recommended.

 16. Comportamentos de risco para os transtornos alimentares e traços perfeccionistas em atletas de atletismo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonardo de Sousa Fortes

  Full Text Available Resumo O objetivo do estudo foi analisar a influência do perfeccionismo nos comportamentos de risco para os transtornos alimentares de atletas adolescentes do sexo feminino da modalidade atletismo. Fizeram parte do estudo 52 atletas da modalidade de atletismo de clubes da cidade de São Paulo/SP com idade entre 12 e 17 anos. Utilizaram-se as subescalas do Eating Attitudes Test (EAT-26 e a Multidimensional Perfectionism Scale (MPS para avaliar os comportamentos de risco para os transtornos alimentares e os traços perfeccionistas, respectivamente. Conduziu-se a regressão linear múltipla stepwise para analisar a influência dos perfeccionismo nos comportamentos de risco para os transtornos alimentares. Os resultados indicaram influência da MPS nos escores das subescalas Dieta (F(1, 44 = 5,74; p = 0,05 e Autocontrole Oral (F(1, 44 = 6,13; p = 0,04 do EAT-26. No entanto, não foi evidenciado impacto da MPS nos escores da subescala Bulimia e Preocupação com 0 Alimenta (F(1, 44 = 1,26; p = 0,22. Assim, em razão da investigação apresentar delineamento transversal, pressupõe-se que as atletas de atletismo com traços perfeccionistas podem estar mais susceptíveis para a restrição alimentar e a influência ambiental para a ingesta alimentar.

 17. The 2.5 Å structure of the enterococcus conjugation protein TraM resembles VirB8 type IV secretion proteins.

  Science.gov (United States)

  Goessweiner-Mohr, Nikolaus; Grumet, Lukas; Arends, Karsten; Pavkov-Keller, Tea; Gruber, Christian C; Gruber, Karl; Birner-Gruenberger, Ruth; Kropec-Huebner, Andrea; Huebner, Johannes; Grohmann, Elisabeth; Keller, Walter

  2013-01-18

  Conjugative plasmid transfer is the most important means of spreading antibiotic resistance and virulence genes among bacteria and therefore presents a serious threat to human health. The process requires direct cell-cell contact made possible by a multiprotein complex that spans cellular membranes and serves as a channel for macromolecular secretion. Thus far, well studied conjugative type IV secretion systems (T4SS) are of Gram-negative (G-) origin. Although many medically relevant pathogens (e.g., enterococci, staphylococci, and streptococci) are Gram-positive (G+), their conjugation systems have received little attention. This study provides structural information for the transfer protein TraM of the G+ broad host range Enterococcus conjugative plasmid pIP501. Immunolocalization demonstrated that the protein localizes to the cell wall. We then used opsonophagocytosis as a novel tool to verify that TraM was exposed on the cell surface. In these assays, antibodies generated to TraM recruited macrophages and enabled killing of pIP501 harboring Enteroccocus faecalis cells. The crystal structure of the C-terminal, surface-exposed domain of TraM was determined to 2.5 Å resolution. The structure, molecular dynamics, and cross-linking studies indicated that a TraM trimer acts as the biological unit. Despite the absence of sequence-based similarity, TraM unexpectedly displayed a fold similar to the T4SS VirB8 proteins from Agrobacterium tumefaciens and Brucella suis (G-) and to the transfer protein TcpC from Clostridium perfringens plasmid pCW3 (G+). Based on the alignments of secondary structure elements of VirB8-like proteins from mobile genetic elements and chromosomally encoded T4SS from G+ and G- bacteria, we propose a new classification scheme of VirB8-like proteins.

 18. Avaliação do coping em adultos com transtorno bipolar e a relação com traços de personalidade

  OpenAIRE

  Erika Leonardo de Souza

  2011-01-01

  Evidências indicam que o estresse psicológico pode desempenhar um papel importante no desencadeamento e evolução do Transtorno Bipolar. Faz-se importante estudar as maneiras como os pacientes lidam com o estresse (Coping). Os objetivos deste estudo foram investigar as relações entre coping e traços de personalidade em bipolares e controles saudáveis; comparar estratégias e estilos de coping e traços de personalidade de pacientes bipolares com controles saudáveis; comparar estratégias de Copin...

 19. Vad var det som hände? Efterbearbetning av en simulering för utvecklande av professionell kunskap hos polisstudenter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Sjöberg

  2014-11-01

  Full Text Available Att öva för att lära sig att hantera polisiära situationer utgör ett viktigt inslag i polisstudenters utbildning. Lärandet sker genom praktiska övningar t.ex. drillövningar och övningar av specifika moment men även via simuleringar där studenter agerar som polis i mera komplexa situationer. Simuleringar är inte unika för polisutbildning utan utgör ett vanligt inslag i professionsutbildning genom sin koppling till "verkliga" situationer (Peters och Vissers, 2004; Lederman, 1984. Under de senaste årtiondena har simuleringar använts för utbildning inom så skilda professionsfält som medicin och hälsovård, flyg och blåljusverksamhet. Simuleringar kan vara av skiftande karaktär t.ex. fysiska i form av rollspel men även datorbaserade. Simuleringar kan syfta till att utveckla en specifik färdighet (se t.ex. Windsor, 2009; Stefanidis, Acker, och Heniford, 2008; Wallin, Meurling, Hedman, Hedengård, och Felländer-Tsai, 2007, som t ex att lära sig hur man avläser röntgenbilder (se t.ex. Söderström, Häll, Nilsson, och Ahlqvist 2012 eller till att lära hur man ska agera i komplexa situationer (Andersson, Carlström, och Berlin, 2013; Bauman, Gohm och Bonner, 2011, t.ex. vid svåra olyckshändelser med många personer inblandade (se t.ex. McConnell och Drennan, 2006. Simuleringar av komplexa situationer med många inblandade brukar benämnas som fullskaliga (se t.ex. Andersson, Carlström, och Berlin, 2013. Simuleringar antas träna och utveckla professionell kunskap genom att förbereda studenter på att hantera komplexa och ibland farliga situationer som de kan komma att ställas inför i en kommande yrkespraktik. Användningen av simuleringar i utbildningar bygger således på ett antagande om överföring av erfarenheter och kunskaper från ett sammanhang till ett annat (se t.ex. Söderström, Åström, Anderson och Bowles, 2014. I den här artikeln utgår vi från simulering som en utbildningsresurs där deltagarna

 20. Vannmagasinet er ikke fullt før det renner over : en analyse av effekten av redusert etterspørsel i et vannkraftsystem, eksemplifisert med energieffektivisering i bygninger

  OpenAIRE

  Siljan, Marte

  2010-01-01

  Energieffektivisering i bygninger regnes som et av de mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere forbruk av energi, samt bidra til reduksjon i klimagassutslipp. I følge rapporter fra blant annet Lavenergiutvalget (2009) og Klimakur 2020 (2010), vil det være mulig å frigjøre rundt 10 TWh elektrisitet fra norske bygninger i løpet av de neste ti årene. Denne masteroppgaven tar for seg følgene av en tilsvarende etterspørselsreduksjon i det norske kraftsystemet. Norge har et kraftsystem med n...

 1. Dinamiche di scambio tra cinema e letteratura: i sottotitoli di Colette per Jeunes filles en uniforme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paola Palma

  2012-07-01

  Full Text Available Nel 1932 Colette realizza i sottotitoli francesi del film tedesco Mädchen in Uniform (T. fr. : Jeunes filles en uniforme, 1931, diretto da Leontine Sagan e tratto da un testo teatrale di Christa Winsloe. La scrittrice viene interpellata dal distributore francese della pellicola, ma accetta il lavoro solo dopo avere visto il film, che analizza attentamente e giudica estremamente riuscito. Si ha la conferma dell’interesse della scrittrice per il mondo delle immagini in movimento, oltre allo stimolante intrecciarsi di alcuni elementi del plot, dei personaggi e dell’ambientazione del film con quelli dei volumi colettiani delle Claudine, con i quali Mädchen in Uniform condividerà anche una significativa e duratura diffusione e popolarità.Il contatto tra la letteratura e il cinema non si esaurisce quindi nella traduzione di un testo per il cinema da parte di una scrittrice, ma prosegue in più direzioni. Vi è anche l’aspetto pubblicitario (e meramente economico, di cui beneficiano e sono consapevoli entrambe le parti: lo stesso “personaggio” Colette si sovrappone all’immagine che si intende dare di Jeunes filles en uniforme. Il film, inoltre, è uno dei titoli fondamentali negli studi sulla storia del cinema gay e lesbico. In questo ambito, questa collaborazione è significativa in termini di ricezione di una pellicola a sfondo lesbico perché l’accostamento del nome di Colette ha senz’altro contribuito all’accoglienza del film in Francia.En 1932, Colette rédige les sous-titres français du film allemand Mädchen in Uniform (Jeunes filles en uniforme, 1931, adapté par l’Autrichienne Léontine Sagan d’une pièce de Christa Winsloe. L'écrivain est sollicitée par le distributeur français, mais elle n'accepte le travail qu'après avoir vu le film, qu'elle analyse attentivement et juge très réussi. On peut y voir la confirmation de son intérêt pour l'univers des images animées. Mais en outre, on relève de nombreux et

 2. In corpo due anime: La chiave a stella tra finzione, testimonianza e antropologia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emanuele Caon

  2016-11-01

  Full Text Available La chiave a stella viene, appena pubblicato, investito da un dibattito molto vivace dovuto alla carica polemica che sembrava assumere il testo rispetto al tema del lavoro. Anche la critica letteraria si concentra su questo aspetto, oltre che sulle qualità linguistiche dell’opera. Mantenendo come punto fermo che la scelta del tema in Levi è centrale quanto la sua elaborazione artistica, si tenterà di dimostrare le qualità anzitutto letterarie del romanzo e solo alla fine si valuterà il suo motivo dominante. L’analisi inizia dalle strutture narrative, ovvero sulla capacità di Levi di saldare insieme i vari racconti nella forma romanzo, per passare poi alla rielaborazione della funzione testimoniale a scopi prettamente finzionali; argomento valido a erodere l’immagine stereotipata di Levi come il testimone del Lager per sbilanciarla maggiormente verso quella dello scrittore. Infine, sempre tenendo presente l’intera opera leviana, si affronta il tema del lavoro all’interno del romanzo, spesso accusato di risentire troppo dell’ideologia autoriale. L’ipotesi di ricerca è che Levi compia un percorso di scavo antropologico servendosi degli strumenti dell’invenzione letteraria e dell’elaborazione stilistica. Sono la distanza tra autore e personaggio e l’uso della figuralità letteraria a consentire a La chiave a stella di contraddire, almeno in parte, il controllo del proprio autore. Il romanzo si apre, dunque, alla polisemia e svela le sue capacità di durata nel tempo e di prefigurazione rispetto alla nuova configurazione post-fordista. The publication of La chiave a stella (1978 stirred an immediate and animated debate due to its polemic tones with regard to the theme of work. Indeed, beside the linguistic concerns, literary critics also focused on such theme. By starting from the assumption that Levi’s thematic choice is as fundamental as its artistic re-elaboration, the present contribution aims to emphasize primarily

 3. Archeologia tra ricerca tutela e valorizzazione / Archaeology between research, protection and enhancement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniele Manacorda

  2010-10-01

  Full Text Available I beni archeologici sono anche una risorsa economica, ma tale definizione è insufficiente se posta in contrapposizione con il valore immateriale della cultura in sé, in mancanza del quale tutto perde valore, perché esso incide profondamente sulla qualità della vita.Ogni sito archeologico nasconde in sé le potenzialità di una condivisione di culture e prospettive e il rischio di nuovi steccati in nome di un’identità rivendicata con l’occhio rivolto al passato. Guardando con gli occhiali dello storico nella profondità del tempo ci vediamo immersi in un intreccio, dove l’identità non è più un dato statico da disvelare, ma una condizione dinamica, il frutto di un processo di esperienze condivise. L’archeologia è infatti uno strumento formidabile che contrasta l’oblio, rimotivando continuamente le finalità della conoscenza critica del passato, per ricostruire l’origine delle differenze tra le culture e afferrare la complessità del presente.L’archeologo deve assumersi la responsabilità di stabilire una nuova gerarchia delle informazioni. Non esistono scorciatoie quando in ballo è la conservazione della memoria storica del nostro Paese, ma la sua salvaguardia è parte di un progetto complessivo di attenzione alla qualità del vivere, rispetto alla quale l’archeologia può dimostrare di saper conciliare questa salvaguardia con gli interessi più generali della collettività. Prima di valorizzare occorre pensare se ne valga davvero la pena. Il ruolo progettuale degli archeologi dovrebbe fondarsi sulla capacità di interpretare ciò che resta del passato, di restituirgli un senso. Per questo la valorizzazione è una funzione sociale vitale, che identifica le capacità di una nazione di testimoniare la propria eredità culturale e di farla vivere manifestandosi a tutti i livelli pubblici, associativi, privati nei quali si articola la società civile. The economical value of the archaeological resources is insufficient when

 4. Trace metals in floodplain lake sediments : SEM/AVS as indicator of bioavailability and ecological effects

  NARCIS (Netherlands)

  Griethuysen, van C.

  2006-01-01

  This thesis addresses the geochemical aspects of AVS (Acid Volatile Sulfide) and SEM (Simultaneously Extracted Metals) in floodplain lake sediment, its spatial distribution in floodplain lakes and dynamics over time, the link with effects on single species (bioassays), as well as the impact of

 5. In Vivo cortical tau in Parkinson's disease using 18F-AV-1451 positron emission tomography.

  Science.gov (United States)

  Hansen, Allan K; Damholdt, Malene Flensborg; Fedorova, Tatyana D; Knudsen, Karoline; Parbo, Peter; Ismail, Rola; Østergaard, Karen; Brooks, David J; Borghammer, Per

  2017-06-01

  Alzheimer's disease copathology is common in PD at autopsy. In non-PD subjects with mild cognitive impairment, tau depositions can be detected using 18F-AV-1451 PET. We hypothesized that 18F-AV-1451 PET would show tau aggregation in PD with mild cognitive impairment and correlate with cognitive dysfunction. To describe tau aggregation in PD patients. Twenty-six PD patients and 23 controls had 18F-AV-1451 PET and neuropsychological assessment to detect mild cognitive impairment. Nine PD patients (35%) were identified with mild cognitive impairment. Regional analyses showed no significant differences between groups. Voxel-wise analyses showed no correlation with cognitive domain z-scores within patients. One patient with mild cognitive impairment was estimated Braak tau stage 5; all other patients were stage 0. Our results indicate that tau pathology, as detected by 18F-AV-1451, is uncommon in PD with mild cognitive impairment and shows no significant correlation with cognitive dysfunction at this stage. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 6. A-V Delay Versus Cardiac Output Measured with Thorax Bioimpedance Monitor

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vondra, Vlastimil; Halámek, Josef; Viščor, Ivo; Jurák, Pavel; Novák, M.; Lipoldová, J.

  2008-01-01

  Roč. 6, č. 1 (2008), s. 73 ISSN 1556-7451. [World Congress on Heart Disease /14./. 26.07.2008-29.07.2008, Toronto] Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511 Keywords : atrio -ventricular delay * resynchronization therapy * impedance cardiography * cardiac output Subject RIV: FA - Cardiovascular Diseases incl. Cardiotharic Surgery

 7. Identification of a potential toxic hot spot associated with AVS spatial and seasonal variation.

  Science.gov (United States)

  Campana, O; Rodríguez, A; Blasco, J

  2009-04-01

  In risk assessment of aquatic sediments, much attention is paid to the difference between acid-volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEMs) as indicators of metal availability. Ten representative sampling sites were selected along the estuary of the Guadalete River. Surficial sediments were sampled in winter and summer to better understand SEM and AVS spatial and seasonal distributions and to establish priority risk areas. Total SEM concentration (SigmaSEM) ranged from 0.3 to 4.7 micromol g(-1). It was not significantly different between seasons, however, it showed a significant difference between sampling stations. AVS concentrations were much more variable, showing significant spatial and temporal variations. The values ranged from 0.8 to 22.4 micromol g(-1). The SEM/AVS ratio was found to be <1 at all except one station located near the mouth of the estuary. The results provided information on a potential pollution source near the mouth of the estuary, probably associated with vessel-related activities carried out in a local harbor area located near the station.

 8. Nové elektronické knihy v Knihovně AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Meixner, Jaroslav; Krouzová, Lucie

  -, č. 2 (2014) E-ISSN 1805-2800 Keywords : electronic books * Academy of Sciences Lib rary Subject RIV: AF - Documentation, Lib rarianship, Information Studies http://www. lib .cas.cz/casopis-informace/nove-elektronicke-knihy-v-knihovne-av-cr/

 9. Impact of e-AV Biology Website for Learning about Renewable Energy

  Science.gov (United States)

  Nugraini, Siti Hadiati; Choo, Koo Ah; Hin, Hew Soon; Hoon, Teoh Sian

  2013-01-01

  This paper considers the design and development of a Website for Biology in senior high schools in Indonesia. The teaching media, namely e-AV Biology, was developed with the main features of video lessons and other features in supporting the students' learning process. Some video lessons describe the production process of Biofuel or Renewable…

 10. Problematika romské migrace v Etnologickém ústavu AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Uherek, Zdeněk

  2007-01-01

  Roč. 10, č. 3 (2007), s. 1-7 ISSN 1335-3608 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513 Keywords : migration * Roma * Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://www.saske.sk/cas/3-2007/index.html

 11. ECG of the "Newborn" Mouse (Mus domesticus) with Specific Reference to Comparative AV Transmission

  NARCIS (Netherlands)

  Tweel, L.H. van der; Strackee, J.; Stokhof, A.A.; Wassenaar, C.; Meijler, F.L.

  1999-01-01

  The objective of this study was to record the ECG of the smallest living mammal to extend the domain of data for comparative AV-nodal electrophysiologic purposes. These data are needed to establish the relationship between the PR interval and heart size in mammalian species of all sizes. Methods

 12. Identification of the human ApoAV gene as a novel RORα target gene

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lind, Ulrika; Nilsson, Tina; McPheat, Jane; Stroemstedt, Per-Erik; Bamberg, Krister; Balendran, Clare; Kang, Daiwu

  2005-01-01

  Retinoic acid receptor-related orphan receptor-α (RORα) (NR1F1) is an orphan nuclear receptor with a potential role in metabolism. Previous studies have shown that RORα regulates transcription of the murine Apolipoprotein AI gene and human Apolipoprotein CIII genes. In the present study, we present evidence that RORα also induces transcription of the human Apolipoprotein AV gene, a recently identified apolipoprotein associated with triglyceride levels. Adenovirus-mediated overexpression of RORα increased the endogenous expression of ApoAV in HepG2 cells and RORα also enhanced the activity of an ApoAV promoter construct in transiently transfected HepG2 cells. Deletion and mutation studies identified three AGGTCA motifs in the ApoAV promoter that mediate RORα transactivation, one of which overlaps with a previously identified binding site for PPARα. Together, these results suggest a novel mechanism whereby RORα modulates lipid metabolism and implies RORα as a potential target for the treatment of dyslipidemia and atherosclerosis

 13. HPCMP CREATE (trademark)-AV Quality Assurance: Best Practices for Validating and Supporting Computation-Based Engineering Software

  Science.gov (United States)

  2015-09-30

  30/2015 Oct 2008-Sep 2015 HPCMP CREATE™- AV Quality Assurance: Best Practices for Validating and Supporting Computation-Based Engineering Software...2) “Does this tool adequately perform any and all advertised capabilities?” This paper will describe how the HPCMP CREATE Air Vehicles ( AV ...discussed and their strengths and weaknesses within the CREATE- AV framework addressed. Work toward the HPCMP CREATE, Quality Assurance, Aviation

 14. A Heart too Drunk to Drive; AV Block following Acute Alcohol Intoxication.

  Science.gov (United States)

  van Stigt, Arthur H; Overduin, Ruben J; Staats, Liza C; Loen, Vera; van der Heyden, Marcel A G

  2016-02-29

  Acute excessive alcohol consumption is associated with heart rhythm disorders like atrial fibrillation but also premature ventricular contractions, collectively known as the "holiday heart syndrome". More rarely but clinically significant are reports of atrioventricular (AV) conduction disturbances in binge drinkers with no underlying heart disease or chronic alcohol consumption. To obtain better insights into common denominators and the potential underlying mechanisms we collected and compared individual case reports of AV block following acute alcohol intoxication in otherwise healthy people. By screening PubMed, Google Scholar, Scopus and JSTOR, fifteen cases were found of which eight were sufficiently documented for full analysis. Blood alcohol levels ranged from 90 to 958 mg/dl (19 to 205 mM). Second and third degree AV block was observed most (6/8) albeit that in two of these patients a vagal stimulus led to deterioration from first into higher order AV block. In all cases, patients reverted to normal sinus rhythm upon becoming sober again. Mildly lowered body temperature (35.9 ± 0.5°C) was observed but can be excluded as a major cause of conduction blockade. We hypothesize that ethanol induced partial inhibition of calcium and potentially also sodium currents in conductive tissue structures may be one of the mechanisms of conduction slowing and block that may become exaggerated upon increased vagal tone. An impairment of gap junction function cannot be excluded as a contributing factor. In conclusion, cases of documented alcohol induced AV block are very rare but events can occur at relatively low serum alcohol levels which should prompt to awareness of this phenomenon in alcohol intoxicated patients.

 15. AV-1451 PET imaging of tau pathology in preclinical Alzheimer disease: Defining a summary measure.

  Science.gov (United States)

  Mishra, Shruti; Gordon, Brian A; Su, Yi; Christensen, Jon; Friedrichsen, Karl; Jackson, Kelley; Hornbeck, Russ; Balota, David A; Cairns, Nigel J; Morris, John C; Ances, Beau M; Benzinger, Tammie L S

  2017-11-01

  Utilizing [18F]-AV-1451 tau positron emission tomography (PET) as an Alzheimer disease (AD) biomarker will require identification of brain regions that are most important in detecting elevated tau pathology in preclinical AD. Here, we utilized an unsupervised learning, data-driven approach to identify brain regions whose tau PET is most informative in discriminating low and high levels of [18F]-AV-1451 binding. 84 cognitively normal participants who had undergone AV-1451 PET imaging were used in a sparse k-means clustering with resampling analysis to identify the regions most informative in dividing a cognitively normal population into high tau and low tau groups. The highest-weighted FreeSurfer regions of interest (ROIs) separating these groups were the entorhinal cortex, amygdala, lateral occipital cortex, and inferior temporal cortex, and an average SUVR in these four ROIs was used as a summary metric for AV-1451 uptake. We propose an AV-1451 SUVR cut-off of 1.25 to define high tau as described by imaging. This spatial distribution of tau PET is a more widespread pattern than that predicted by pathological staging schemes. Our data-derived metric was validated first in this cognitively normal cohort by correlating with early measures of cognitive dysfunction, and with disease progression as measured by β-amyloid PET imaging. We additionally validated this summary metric in a cohort of 13 Alzheimer disease patients, and showed that this measure correlates with cognitive dysfunction and β-amyloid PET imaging in a diseased population. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 16. Videodokumentasjon ved gjennomføring av praktisk eksamen i sykepleie - hvordan kan dette forbedre studentens praksiske ferdigheter?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gjertrud Husøy

  2014-02-01

  Full Text Available Hensikten med studiet var å belyse hvordan videodokumentasjon av praktiske handlinger i sykepleie kunne brukes som evalueringordning av studenter. Artikkelen tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt for utprøving av nye lærings og evalueringsformer i bachelorutdanningen i sykepleie, der 13 studentgrupper gjennomførte sin praktiske eksamen ved innlevering av video av 16 utvalgte øvelser. Tradisjonell praktisk eksamen i samme studentkull ble gjennomført for 10 studentgrupper. Prosjektet er en kvalitativ kasusstudie og analyse er gjort etter inspirasjon av Giorgi‘s empiriske fenomenologi. Diskusjonen tar utgangspunkt i Vygotsky‘s sosiokulturelle syn på læring og Dewey‘s prinsipp om at all læring er basert på erfaring. Funnene er presentert i følgende deler: Første del omhandler videodokumentasjon og refleksjon. De to neste delene viser funn i forhold til mesterlæring og situert læring på vei mot forståelse av hva sykepleie er. Deretter er teknisk utfordringer belyst, og til slutt en drøfting av forhold ved oppøving av praktiske sykepleieferdigheter. Konklusjonen her er at video egner seg til å dokumentere sykepleiehandlinger. Dette har størst verdi for læring og refleksjon, i mindre grad som eksamensform.

 17. Skladování energie – téma v hledáčku AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bendová, Magdalena; Hrubý, Jan; Chomát, Miroslav; Zima, Patrik

  -, č. 2 (2016), s. 7-9 ISSN 1210-9525. [Technology Perspectives for Energy Storage. Praha, 30.11.2015] Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:61388998 ; RVO:67985858 Keywords : energy storage * renewable energy sources * strategy AV21 initiative Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 18. The Unusual Resistance of Avian Defensin AvBD7 to Proteolytic Enzymes Preserves Its Antibacterial Activity.

  Science.gov (United States)

  Bailleul, Geoffrey; Kravtzoff, Amanda; Joulin-Giet, Alix; Lecaille, Fabien; Labas, Valérie; Meudal, Hervé; Loth, Karine; Teixeira-Gomes, Ana-Paula; Gilbert, Florence B; Coquet, Laurent; Jouenne, Thierry; Brömme, Dieter; Schouler, Catherine; Landon, Céline; Lalmanach, Gilles; Lalmanach, Anne-Christine

  2016-01-01

  Defensins are frontline peptides of mucosal immunity in the animal kingdom, including birds. Their resistance to proteolysis and their ensuing ability to maintain antimicrobial potential remains questionable and was therefore investigated. We have shown by bottom-up mass spectrometry analysis of protein extracts that both avian beta-defensins AvBD2 and AvBD7 were ubiquitously distributed along the chicken gut. Cathepsin B was found by immunoblotting in jejunum, ileum, caecum, and caecal tonsils, while cathepsins K, L, and S were merely identified in caecal tonsils. Hydrolysis product of AvBD2 and AvBD7 incubated with a panel of proteases was analysed by RP-HPLC, mass spectrometry and antimicrobial assays. AvBD2 and AvBD7 were resistant to serine proteases and to cathepsins D and H. Conversely cysteine cathepsins B, K, L, and S degraded AvBD2 and abolished its antibacterial activity. Only cathepsin K cleaved AvBD7 and released Ile4-AvBD7, a N-terminal truncated natural peptidoform of AvBD7 that displayed antibacterial activity. Besides the 3-stranded antiparallel beta-sheet typical of beta-defensins, structural analysis of AvBD7 by two-dimensional NMR spectroscopy highlighted the restricted accessibility of the C-terminus embedded by the N-terminal region and gave a formal evidence of a salt bridge (Asp9-Arg12) that could account for proteolysis resistance. The differential susceptibility of avian defensins to proteolysis opens intriguing questions about a distinctive role in the mucosal immunity against pathogen invasion.

 19. The Alternative Splicing Regulator Tra2b Is Required for Somitogenesis and Regulates Splicing of an Inhibitory Wnt11b Isoform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darwin S. Dichmann

  2015-02-01

  Full Text Available Alternative splicing is pervasive in vertebrates, yet little is known about most isoforms or their regulation. transformer-2b (tra2b encodes a splicing regulator whose endogenous function is poorly understood. Tra2b knockdown in Xenopus results in embryos with multiple defects, including defective somitogenesis. Using RNA sequencing, we identify 142 splice changes (mostly intron retention and exon skipping, 89% of which are not in current annotations. A previously undescribed isoform of wnt11b retains the last intron, resulting in a truncated ligand (Wnt11b-short. We show that this isoform acts as a dominant-negative ligand in cardiac gene induction and pronephric tubule formation. To determine the contribution of Wnt11b-short to the tra2b phenotype, we induce retention of intron 4 in wnt11b, which recapitulates the failure to form somites but not other tra2b morphant defects. This alternative splicing of a Wnt ligand adds intricacy to a complex signaling pathway and highlights intron retention as a regulatory mechanism.

 20. Tratamento Restaurador Atraumático (TRA e a promoção da saúde bucal em escolares: relato de experiência

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Cristina Almeida de Souza

  2016-07-01

  Full Text Available A cárie dental ainda tem grande impacto na saúde das pessoas e o tratamento restaurador continua sendo imprescindível para a saúde bucal. O tratamento restaurador atraumático (TRA veio suprir uma necessidade daqueles que não têm acesso aos serviços de saúde bucal. Recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS e Federação Dental Internacional (FDI, o TRA representa uma possibilidade de intervenção precoce do processo carioso, com consequente reabilitação dentária. Este trabalho relata a experiência com a realização de TRA em estudantes de três escolas municipais de Vassouras, no Estado do Rio de Janeiro, contribuindo para sua qualidade de vida. Participaram do projeto 169 estudantes, que tiveram dentes restaurados pela técnica do TRA. Este tipo de tratamento viabilizou acesso ao atendimento odontológico àqueles aos quais não era proporcionado o atendimento convencional. A realização deste projeto permitiu constatar a viabilidade de realizar o tratamento restaurador atraumático, dada sua resolutividade, baixo custo e aceitabilidade pelos participantes do projeto.

 1. Longitudinal and cross-sectional structural magnetic resonance imaging correlates of AV-1451 uptake.

  Science.gov (United States)

  Das, Sandhitsu R; Xie, Long; Wisse, Laura E M; Ittyerah, Ranjit; Tustison, Nicholas J; Dickerson, Bradford C; Yushkevich, Paul A; Wolk, David A

  2018-02-09

  We examined the relationship between in vivo estimates of tau deposition as measured by 18 F-AV-1451 tau positron emission tomography imaging and cross-sectional cortical thickness, as well as rates of antecedent cortical thinning measured from magnetic resonance imaging in individuals with and without evidence of cerebral amyloid in 63 participants from the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative study, including 32 cognitively normal individuals (mean age 74 years), 27 patients with mild cognitive impairment (mean age 76.8 years), and 4 patients diagnosed with Alzheimer's disease (mean age 80 years). We hypothesized that structural measures would correlate with 18 F-AV-1451 in a spatially local manner and that this correlation would be stronger for longitudinal compared to cross-sectional measures of cortical thickness and in those with cerebral amyloid versus those without. Cross-sectional and longitudinal estimates of voxelwise atrophy were made from whole brain maps of cortical thickness and rates of thickness change. In amyloid-β-positive individuals, the correlation of voxelwise atrophy across the whole brain with a summary measure of medial temporal lobe (MTL) 18 F-AV-1451 uptake demonstrated strong local correlations in the MTL with longitudinal atrophy that was weaker in cross-sectional analysis. Similar effects were seen in correlations between 31 bilateral cortical regions of interest. In addition, several nonlocal correlations between atrophy and 18 F-AV-1451 uptake were observed, including association between MTL atrophy and 18 F-AV-1451 uptake in parietal lobe regions of interest such as the precuneus. Amyloid-β-negative individuals only showed weaker correlations in data uncorrected for multiple comparisons. While these data replicate previous reports of associations between 18 F-AV-1451 uptake and cross-sectional structural measures, the current results demonstrate a strong relationship with longitudinal measures of atrophy. These data

 2. Metodologie di rilievo tra ricerca e innovazione tecnologica per un caso di archeologia medievale: Torre Melissa in provincia di Crotone

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesca Fatta

  2017-12-01

  Full Text Available   Il complesso di Torre Melissa è uno dei manufatti storici di pregio che si affacciano sulle coste calabresi del mare Jonio. Una torre-castello d’epoca aragonese sottoposta ad un restauro conservativo agli inizi degli anni duemila. In quella occasione, la torre fu rilevata con procedure manuali e l’ausilio di una stazione totale. Nel 2014 si è proceduto con un rilievo eseguito con strumenti digitali d’alta definizione (laser scanner, fotografia digitale e telecamera applicata a drone. La comparazione tra i due rilievi, effettuati con metodologie differenti, mostrano delle disuguaglianze semantiche evidenti che mettono in risalto i progressi delle odierne strumentazioni per la definizione di modelli 3D d’altissima precisione, fondamentali per le pratiche di tutela e valorizzazione di un patrimonio architettonico complesso e stratificato

 3. Le relazioni tra saggi di rendimento su titoli di diversa scadenza in Italia dal 1958 al 1966

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. LA MALFA

  2014-08-01

  Full Text Available Gli autori sostengono che, presupposto di un più lungo uso delle operazioni di mercato aperto come strumento di politica monetaria, la cui efficienza è stata da più parti ribadita in questi anni, è la conoscenza delle relazioni che legano i saggi di rendimento dei titoli a reddito fisso con caratteristiche diverse; in particolare è opportuno conoscere le relazioni tra rendimeni dei titoli di Stato e, nel loro ambito, di quelli che differiscono soltanto per la scadenza. A questo fine non è sufficiente una conoscenza empirica, per quanto particolareggiata , del comportamento passato dei mercati finanziari; è altresi necessaria un’analisi teorico-istituzionale delle determinanti della struttura dei tassi.

 4. Risk-Based Disposal Plan for PCB Paint in the TRA Fluorinel Dissolution Process Mockup and Gamma Facilities Canal

  International Nuclear Information System (INIS)

  R A Montgomery

  2008-01-01

  This Toxic Substances Control Act Risk-Based Polychlorinated Biphenyl Disposal plan was developed for the Test Reactor Area Fluorinel Dissolution Process Mockup and Gamma Facilities Waste System, located in Building TRA-641 at the Reactor Technology Complex, Idaho National Laboratory Site, to address painted surfaces in the empty canal under 40 CFR 761.62(c) for paint, and under 40 CFR 761.61(c) for PCBs that may have penetrated into the concrete. The canal walls and floor will be painted with two coats of contrasting non-PCB paint and labeled as PCB. The canal is covered with open decking; the access grate is locked shut and signed to indicate PCB contamination in the canal. Access to the canal will require facility manager permission. Protective equipment for personnel and equipment entering the canal will be required. Waste from the canal, generated during ultimate Decontamination and Decommissioning, shall be managed and disposed as PCB Bulk Product Waste

 5. Risk-Based Disposal Plan for PCB Paint in the TRA Fluorinel Dissolution Process Mockup and Gamma Facilities Canal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  R. A. Montgomery

  2008-05-01

  This Toxic Substances Control Act Risk-Based Polychlorinated Biphenyl Disposal plan was developed for the Test Reactor Area Fluorinel Dissolution Process Mockup and Gamma Facilities Waste System, located in Building TRA-641 at the Reactor Technology Complex, Idaho National Laboratory Site, to address painted surfaces in the empty canal under 40 CFR 761.62(c) for paint, and under 40 CFR 761.61(c) for PCBs that may have penetrated into the concrete. The canal walls and floor will be painted with two coats of contrasting non-PCB paint and labeled as PCB. The canal is covered with open decking; the access grate is locked shut and signed to indicate PCB contamination in the canal. Access to the canal will require facility manager permission. Protective equipment for personnel and equipment entering the canal will be required. Waste from the canal, generated during ultimate Decontamination and Decommissioning, shall be managed and disposed as PCB Bulk Product Waste.

 6. 77 FR 41400 - AV Solar Ranch 1, LLC; Supplemental Notice That Initial Market-Based Rate Filing Includes Request...

  Science.gov (United States)

  2012-07-13

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF ENERGY Federal Energy Regulatory Commission AV Solar Ranch 1, LLC; Supplemental Notice That Initial Market- Based Rate...-referenced proceeding of AV Solar Ranch 1, LLC's application for market-based rate authority, with an...

 7. Specialized treatment for Avoidant personality disorder (AvPD): Treatment rationales and preliminary results

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Sebastian

  and preliminary results from a specialized psychotherapy program developed for patients with AvPD treated at Stolpegaard Psychotherapy Centre, Capital Region of Denmark. Methods: Treatment consists of individual therapy based on Metacognitive Interpersonal Therapy (MIT) while group therapy is a modified form......½-years of therapy. We focus on how patients change in regards to important outcomes, including both acute symptoms and more personality based problems such as self-reflection, interpersonal problems and ability to describe feelings. Conclusions: Consistency of results with regard to theories about Av...... naturalistic study, we followed patients from start to end of psychotherapy on a range of self-report measures including the SCL-90-R, IIP-C, SIPP-118 and TAS-20. Results: In this preliminary report, we report findings from various time points of therapy: Baseline, 6 months, 12 months and after approximately 1...

 8. Varumärkesvärdering : Implementeringen av IAS 38 och IFRS 3

  OpenAIRE

  Calmfors, Cecilia

  2007-01-01

  Den 1:a januari 2005 infördes nya redovisningsregler gällande företagsförvärv. Samtliga svenska börsnoterade företag skall redovisa i enlighet med IFRS 3 Företagsförvärv och IAS 38 Immateriella tillgångar. De nya reglerna innebär bland annat att varumärken och andra immateriella tillgångar skall värderas separat från goodwill i balansräkningen. Syftet med uppsatsen är att undersöka effekten av IAS 38 på svenska företags redovisning av immateriella tillgångar, med fokus på varumärken. Studien ...

 9. Övervakning av switchar och övrig nätverksutrustning

  OpenAIRE

  Björknäs, Jimmy

  2015-01-01

  Mitt examensarbete har gått ut på att förena trafikgrafer och alarmering av nätverksutrustning som inte är nåbar till samma ställe, samt underlätta processen att lägga till eller ta bort en enhet från övervakningen. Tidigare har två olika program använts för uppgifterna, vilket betyder enheterna ska läggas till på två olika ställen samt att en del enheter inte har varit möjliga att övervaka där. I arbetet jämförde jag programmen Nagios, Icinga, openNMS och Observium. Vissa av dessa program va...

 10. Optimering av nanocellulosa för tillämpning som papperstyrkeadditiv

  OpenAIRE

  Englöf, Johan

  2015-01-01

  Syftet med projektet var att undersöka hur homogeniserings förhållanden (tryck antal passager och därmed energiinsatsen) vid framställning av MFC (mikrofibrillär cellulosa), från enzymatiskt förbehandlade pappersmassafibrer påverkar hållfastheten av papper förstärkt med MFC. Arbetsgivaren för projektet var Innventia och det laborativa arbetet har utförts i deras lokaler. Fördelen med att använda MFC som tillsats i papper är att arket blir starkare [1]. Detta medför att en mindre mängd materia...

 11. In vivo imaging of neuromelanin in Parkinson's disease using 18F-AV-1451 PET.

  Science.gov (United States)

  Hansen, Allan K; Knudsen, Karoline; Lillethorup, Thea P; Landau, Anne M; Parbo, Peter; Fedorova, Tatyana; Audrain, Hélène; Bender, Dirk; Østergaard, Karen; Brooks, David J; Borghammer, Per

  2016-07-01

  The tau tangle ligand (18)F-AV-1451 ((18)F-T807) binds to neuromelanin in the midbrain, and may therefore be a measure of the pigmented dopaminergic neuronal count in the substantia nigra. Parkinson's disease is characterized by progressive loss of dopaminergic neurons. Extrapolation of post-mortem data predicts that a ∼30% decline of nigral dopamine neurons is necessary to cause motor symptoms in Parkinson's disease. Putamen dopamine terminal loss at disease onset most likely exceeds that of the nigral cell bodies and has been estimated to be of the order of 50-70%. We investigated the utility of (18)F-AV-1451 positron emission tomography to visualize the concentration of nigral neuromelanin in Parkinson's disease and correlated the findings to dopamine transporter density, measured by (123)I-FP-CIT single photon emission computed tomography. A total of 17 patients with idiopathic Parkinson's disease and 16 age- and sex-matched control subjects had (18)F-AV-1451 positron emission tomography using a Siemens high-resolution research tomograph. Twelve patients with Parkinson's disease also received a standardized (123)I-FP-CIT single photon emission computed tomography scan at our imaging facility. Many of the patients with Parkinson's disease displayed visually apparent decreased (18)F-AV-1451 signal in the midbrain. On quantitation, patients showed a 30% mean decrease in total nigral (18)F-AV-1451 volume of distribution compared with controls (P = 0.004), but there was an overlap of the individual ranges. We saw no significant correlation between symptom dominant side and contralateral nigral volume of distribution. There was no correlation between nigral (18)F-AV-1451 volume of distribution and age or time since diagnosis. In the subset of 12 patients, who also had a (123)I-FP-CIT scan, the mean total striatal dopamine transporter signal was decreased by 45% and the mean total (18)F-AV-1451 substantia nigra volume of distribution was decreased by 33% after

 12. Restaurang i vardagsrummet : En kvalitativ undersökning av fenomenet middagsklubbar

  OpenAIRE

  Ridderheim, Karin

  2012-01-01

  I följande studie undersöks fenomenet middagsklubbar, ett slags hemma-hos-restauranger där matglada amatörkockar bjuder in okända människor på middag i sitt hem. Syftet med studien är att undersöka vilka som lockas av att driva och besöka middagsklubbar samt varför fenomenet blir alltmer populärt i det senmoderna samhället. Materialet utgörs av kvalitativa djupintervjuer med fyra personer som själva driver middagsklubbar. Genom innehållsanalys hittades gemensamma teman, vilka sedan analyserad...

 13. Clapping hands : En analys av emojis i politisk kommunikation på Instagram

  OpenAIRE

  Junefjäll, Jonathan; Nurro, Linnéa

  2017-01-01

  Emojis är ett digitalt uttryckssätt baserade på smileys och emoticons som introducerades i smarta telefoner under 2011 och har sedan dess blivit en integrerad del av många människors vardagliga kommunikation. De används också i politisk kommunikation på sociala medier på samma sätt som en del i ett modernt uttryckssätt. Den här undersökningen tittar på 557 emojis i 300 inlägg gjorda av tre ledande politiska partier – Høyre i Norge, Socialdemokraterna i Sverige och Venstre i Danmark. Syftet är...

 14. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  OpenAIRE

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 15. Förbättring av tjänsteleverans för konsultbolag

  OpenAIRE

  Samuelsson, Martin; Törnvall, Alexander

  2014-01-01

  Lönsamheten för konsultbolag är beroende av antalet timmar konsulter arbetar vad gäller leveranser i kunduppdrag. Att timmar ej levereras på grund av sjukdom eller överbeläggning påverkar resultatet för bolaget. Konsultbolag där konsulter samma vecka arbetar mot olika kunder och uppdrag, kan ha svårt att synliggöra och följa upp leveranserna vilket kan resultera i inkomstbortfall och försenade leveranser. Hypotesen för detta examensarbete är att visualisering och uppföljning minskar risken ti...

 16. Apoio financeiro oferecido por avós a netos adolescentes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandra Ribeiro Ventura Oliveira

  2012-03-01

  Full Text Available Através de uma revisão bibliográfica sistemática da literatura analisou-se a relação entre avós e netos adolescentes com foco nas diferentes formas de apoio financeiro oferecido pelos avós. O levantamento, através das bases de dados eletrônicas MEDLINE/PubMed, LILACS e SciELO, foi concluído com  07 citações afins. Foram identificadas as relações em que o apoio financeiro assumiu papel importante na relação entre ambos os sujeitos, sugerindo compor um estilo de exercer a avosidade.   

 17. Detektion av “troll” i Twitterflöden med hjälp av klusteralgoritm : Metod för att detektera personer som sprider desinformation

  OpenAIRE

  Yousef, Andy; Lansner, Erik

  2016-01-01

  Sociala medier har alltid varit en plats där personer kan diskutera fritt om sina åsikter och dela nyheter med många. Lätt spridning av nyheter från alla hörn i världen kan komma vara användbart för att ha möjlighet att få opartiska nyheter. Även om det finns klara fördelar med exempelvis Twitter så kan det vara problematiskt med falska och uppgjorda nyheter. Ryktesspridning eller uppgjorda nyheter förekommer i stor utsträckning fortfarande, här testas metod(er) för att upptäcka vilka som kan...

 18. Pedagogiske lederes erfaringer med og forebygging av begynnende mobbeatferd i barnehagen.

  OpenAIRE

  Alfsvåg, Anna

  2017-01-01

  Master's thesis in Special education Studiens tema er barns begynnende mobbeatferd, og hvordan dette erfares og forebygges av fire pedagogiske ledere i barnehager. Teoretiske perspektiver som belyser temaets perspektiver og kompleksitet er begrepene vold eller mobbing (Isdal, Andreassen & Thilesen, 2003), mobbing i barnehagen (Falck, 2013 og Størksen, 2013), aggresjonsperspektivet (Roland, 2011 og Olweus, 1993), ulike tiltak som kan iverksettes som tidlig innsats (Tremblay, 2010), verdien ...

 19. Frihet & struktur : en kvalitativ studie av skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette syndrom

  OpenAIRE

  Siverts, Torstein

  2005-01-01

  Sammendrag. Tittel: Skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette Syndrom Med bakgrunn i egen erfaring fra arbeid med elever med Tourette Syndrom i grunnskolen, og i studier i spesialpedagogisk teori og empiri, etterstrebes det i denne studien å utvikle økt forståelse for hva slags erfaringer fra og perspektiver på sitt skoleliv elever med denne funksjonshemmende lidelsen har. Med grunnlag i analyser av intervjuer med elever om deres erfaringer og perspektiver, har jeg prøvd å b...

 20. Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nassira Essahli Vik

  2017-07-01

  Full Text Available Språkkartlegging i barnehagen er et konfliktfylt felt som preges av enten/eller tenkning. På den ene siden ser kartleggingstilhengerne ut til å ha en positivistisk tro på at kartlegging kan bidra til løsninger på alt fra enkeltbarns behov for hjelp, til tilrettelegging for livslang læring og sosial utjevning. På den andre siden ser kartleggingsskeptikerne ut til å befinne seg innenfor den nordiske barnehagemodellen, som tradisjonelt bygger på et helhetlig syn på læring og på en sterk vektlegging av barndommens egenverdi. Spenningen kan ha store konsekvenser for praksisfeltet. I denne artikkelen drøfter jeg språkkartleggingsdiskursen i lys av teori om vitenskapelige kontroverser og konkluderer med at det er åpning for kompromisser, men også at det er tendenser i diskursen som snarere kan forsterke enn redusere uenigheten om språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Mapping of language skills in early childhood education and care (ECEC institutions is controversial. On the one hand, there are those who support language mapping based on a belief that mapping and measuring can help language acquisition and facilitate lifelong learning and social integration. On the other hand, there are skeptics who oppose mapping and emphasize the values of childhood. This article discusses the discourses on language mapping in light of theories on scientific controversies. Based on the analysis I find that although there are openings for compromises, it seems that tendencies in the discourse may amplify rather than reduce the controversy on the language mapping of multilingual children in Norwegian ECEC institutions.

 1. A.V. Usova's Contribution to the Field of Concept Learning in Physics Classroom

  Science.gov (United States)

  Yavoruk, Oleg

  2015-01-01

  A.V. Usova (1921-2014) has always been one of the leading figures in Russian physics education. Her theory of physics concept formation was formulated during the 1970s and the 1980s and directly influenced the process of physics education in the 20th and the 21st century. Over the years there have been a lot of theories of concept formation. Her…

 2. Kjemiske og biokjemiske studier av den maliske medisinplanten Terminalia macroptera : Etnofarmakologiske studier i Mali

  OpenAIRE

  Pham, Anh Thu

  2009-01-01

  Blader fra den vest-afrikanske planten Terminalia macroptera ble ekstrahert suksessivt med diklormetan og metanol. Disse utgjorde råekstraktene, som var utgangspunkt for videre separasjon og fraksjonering ved hjelp av væske-væske ekstraksjon, kolonnekromatografi og tynnsjiktskromatografi. De isolerte forbindelsene ble strukturoppklart ved 1H-, 13C-, APT- og COSY NMR-spektroskopi. Shikimisyre, flavonoidglykosidene rutin og narcissin, og ellagitanninet corilagin ble isolert fra butanol-fasen...

 3. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 4. Performance comparison of AV1, HEVC, and JVET video codecs on 360 (spherical) video

  Science.gov (United States)

  Topiwala, Pankaj; Dai, Wei; Krishnan, Madhu; Abbas, Adeel; Doshi, Sandeep; Newman, David

  2017-09-01

  This paper compares the coding efficiency performance on 360 videos, of three software codecs: (a) AV1 video codec from the Alliance for Open Media (AOM); (b) the HEVC Reference Software HM; and (c) the JVET JEM Reference SW. Note that 360 video is especially challenging content, in that one codes full res globally, but typically looks locally (in a viewport), which magnifies errors. These are tested in two different projection formats ERP and RSP, to check consistency. Performance is tabulated for 1-pass encoding on two fronts: (1) objective performance based on end-to-end (E2E) metrics such as SPSNR-NN, and WS-PSNR, currently developed in the JVET committee; and (2) informal subjective assessment of static viewports. Constant quality encoding is performed with all the three codecs for an unbiased comparison of the core coding tools. Our general conclusion is that under constant quality coding, AV1 underperforms HEVC, which underperforms JVET. We also test with rate control, where AV1 currently underperforms the open source X265 HEVC codec. Objective and visual evidence is provided.

 5. Characterisation of human AV-nodal properties using a network model.

  Science.gov (United States)

  Wallman, Mikael; Sandberg, Frida

  2018-02-01

  Characterisation of the AV-node is an important step in determining the optimal form of treatment for supraventricular tachycardias. To integrate and analyse patient-specific measurements, mathematical modelling has emerged as a valuable tool. Here we present a model of the human AV-node, consisting of a series of interacting nodes, each with separate dynamics in refractory time and conduction delay. The model is evaluated in several scenarios, including atrial fibrillation (AF) and clinical pacing, using simulated and measured data. The model is able to replicate signals derived from clinical ECG data as well as from invasive measurements, both under AF and pacing. To quantify the uncertainty in parameter estimation, 1000 parameter sets were sampled, showing that model output similar to data corresponds to limited regions in the model parameter space. The model is the first human AV-node model to capture both spatial and temporal dynamics while being efficient enough to allow interactive use on clinical timescales, as well as parameter estimation and uncertainty quantification. As such, it fills a new niche in the current set of published models and forms a valuable tool for both understanding and clinical research.

 6. Las enfermedades infecciosas y su importancia en el sector avícola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Andrés Jaimes Olaya

  2010-12-01

  Full Text Available Dentro del contexto de un país cuyas mejores capacidades se encuentran en el sector agropecuario, la industria avícola se ha convertido en uno de los sectores más promisorios y de mayor crecimiento en Colombia. Por esta razón, actualmente se vienen implementando programas para el mejoramiento de la calidad de los productos avícolas, con el objetivo no solo de mantener el crecimiento de la industria,sino de poder expandir las fronteras de exportación. Sin embargo, la avicultura enfrenta un gran reto encuanto a su producción, debido a que las enfermedades infecciosas que afectan a las aves continúan siendo una problemática importante del sector, aun por encima de la alimentación y la genética. En este artículo se presentan elementos de relevancia referentes a la industria avícola, así como en relación con las enfermedades de control oficial y algunas de las enfermedades infecciosas que más la aquejan, enfatizando en la importancia de la intervención en el manejo y control de dichas enfermedades.

 7. "Kven er det som skriv?" Skriveren i romanen Naustet av Jon Fosse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natascha Reinhoff

  2002-08-01

  Full Text Available Når det gjelder romanen Naustet av Jon Fosse er det ikke tvil om at det blant annet – og kanskje hovedsaklig – er „dette noko / skrifta berettar om“. Det er derfor denne romanen også kan kalles for en metaroman. Tematiseringen av skriveren og skriveprosessen i romanen tar ikke bare mye plass på historienivå: Den gjennomsyrer romanen. Nært forbundet med denne tematikken er et fenomen jeg ville kalle for „dobbeltperspektivet i romanen“, og det er dette jeg vil se litt nærmere på her. Selv om romanen Naustet – i god postmoderne tradisjon – i siste – og kanskje allerede i første – instans unndrar seg en fast og entydig tilskrivning av betydning – og slik bevarer sin magi – skal jeg prøve å nærme meg skriveren og dobbeltperspektivet „eit stykke på veg“. Men først et par ord om begrepet skriver.

 8. Phase 1 Trial of Subcutaneous rAvPAL-PEG in Subjects with Phenylketonuria

  Science.gov (United States)

  Longo, Nicola; Harding, Cary O.; Burton, Barbara K.; Grange, Dorothy K.; Vockley, Jerry; Wasserstein, Melissa; Rice, Gregory M.; Musson, Donald G.; Gu, Zhonghua; Sile, Saba

  2014-01-01

  Objective Phenylketonuria is an inherited disease caused by impaired activity of phenylalanine hydroxylase, the enzyme that converts phenylalanine to tyrosine, leading to accumulation of phenylalanine and subsequent neurocognitive dysfunction. A phenylalanine-restricted diet initiated early in life can ameliorate the toxic effects of phenylalanine. However, the diet is onerous and compliance is extremely difficult. Phenylalanine ammonia lyase (PAL) is a prokaryotic enzyme that converts phenylalanine to ammonia and trans-cinnamic acid. This Phase 1, multicenter clinical trial evaluated the safety, tolerability, pharmacokinetics and efficacy of rAvPAL-PEG (recombinant Anabaena variabilis PAL produced in E. coli conjugated with polyethylene glycol [PEG] to reduce immunogenicity) in reducing phenylalanine levels in subjects with phenylketonuria. Methods Single subcutaneous injections of rAvPAL-PEG in escalating doses (0·001, 0·003, 0·01, 0·03, and 0·1 mg/kg) were administered to 25 adults with phenylketonuria recruited from those attending metabolic clinics in North America whose blood phenylalanine concentrations were ≥600 μmol/L. Results The most frequently reported adverse events were injection-site reactions and dizziness. Reactions were self-limited without sequelae. During the trial, two subjects had adverse reactions to intramuscular (IM) medroxyprogesterone acetate, a drug containing polyethylene glycol as an excipient. Three subjects developed a generalized skin rash at the highest rAvPAL-PEG dose (0·1 mg/kg). Drug levels peaked ∼5 days after the injection. Treatment was effective in reducing blood phenylalanine in all five subjects receiving the highest dose (0·1 mg/kg, mean percent change of -58 from baseline), with a nadir ∼6 days after injection and inverse correlation between drug and phenylalanine concentrations in plasma. Phenylalanine concentrations returned to near-baseline levels ∼20 days after the single injection. Conclusions

 9. Frequency-dependent electrophysiological remodeling of the AV node by hydroalcohol extract of Crocus sativus L. (saffron) during experimental atrial fibrillation: the role of endogenous nitric oxide.

  Science.gov (United States)

  Khori, Vahid; Alizadeh, Ali Mohammad; Yazdi, Hamidreza; Rakhshan, Elnaz; Mirabbasi, Abbas; Changizi, Shima; Mazandarani, Masumeh; Nayebpour, Mohsen

  2012-06-01

  The study assessed the hydroalcohol extract effects of Crocus sativus L. (saffron) on (i) the basic and rate-dependent electrophysiological properties of the AV node, (ii) remodeling of the AV node during experimental atrial fibrillation (AF) and (iii) the role of nitric oxide (NO) in the effects of saffron on the AV node. Stimulation protocols in isolated AV node were used to quantify AV nodal recovery, facilitation and fatigue in four groups of rabbits (n = 8-16 per group). In addition, the nodal response to AF was evaluated at multiple cycle lengths and during AF. Saffron had a depressant effect on AV nodal rate-dependent properties; further, it increased Wenckebach block cycle length, functional refractory period, facilitation and fatigue (p AV node (p AV node during AF by saffron. Saffron increased the AV nodal refractoriness and zone of concealment. These depressant effects of saffron were mediated by endogenous NO. Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.

 10. Marknadsföring av Corporate Social Responsibility : En studie i Generation Y:s attityder till CSR samt attityder till marknadsföring av CSR inomsnabbmatsbranschen i Sverige

  OpenAIRE

  Pahkamaa, Tobias; Hamrin, Emil

  2012-01-01

  Denna uppsats undersöker konsumentgrupp Generation Y:s attityd till Corporate SocialResponsibility (CSR) samt marknadsföring av CSR. Vidare undersöks i uppsatsen Generation Y:sattityder till CSR samt marknadsföring av CSR gällande detaljister inom snabbmatsbranschen iSverige. Uppsatsens teoribildning baseras på teorier om attityder från framförallt Fishbein ochAjzen (1975), samt teorier om CSR och marknadsföring av CSR. Teorin knyts samman i enanalysmodell baserad på Wang och Andersons (2011)...

 11. Non-physiological increase of AV conduction time in sinus disease patients programmed in AAIR-based pacing mode.

  Science.gov (United States)

  Mabo, Philippe; Cebron, Jean-Pierre; Solnon, Aude; Tassin, Aude; Graindorge, Laurence; Gras, Daniel

  2012-11-01

  The EVOCAV(DS) trial aimed to quantify the paradoxal atrioventricular (AV) conduction time lengthening in sinus node (SD) patients (pts) paced in AAIR-based pacing mode. SD pts, implanted with dual-chamber pacemaker programmed in AAIR-based pacing mode, were randomized in two arms for a 1-month period: the low atrial pacing (LAP; basic rate at 60 bpm, dual sensor with minimal slope) and the high atrial pacing (HAP; basic rate at 70 bpm, dual sensor with optimized slope, overdrive pacing) arm. At 1 month, crossover was performed for an additional 1-month period. AV conduction time, AV block occurrence and AV conduction time adaptation during exercise were ascertained from device memories at each follow-up. Seventy-nine pts participated to the analysis (75 ± 8 years; 32 male; PR = 184 ± 38 ms; bundle branch block n = 12; AF history n = 36; antiarrhythmic treatment n = 53; beta-blockers n = 27; class III/Ic n = 18; both n = 8). The mean AV conduction time was significantly greater during the HAP (275 ± 51 ms) vs. LAP (263 ± 49 ms) period (p AV blocks occurred in 49 % of pts in the HAP vs. 19 % in the LAP period (p AV conduction time during exercise. AAIR-based pacing in SD pts may induce a significant lengthening of pts' AV conduction time, including frequent abnormal adaptation of AV conduction time during exercise.

 12. Validating novel tau positron emission tomography tracer [F-18]-AV-1451 (T807) on postmortem brain tissue.

  Science.gov (United States)

  Marquié, Marta; Normandin, Marc D; Vanderburg, Charles R; Costantino, Isabel M; Bien, Elizabeth A; Rycyna, Lisa G; Klunk, William E; Mathis, Chester A; Ikonomovic, Milos D; Debnath, Manik L; Vasdev, Neil; Dickerson, Bradford C; Gomperts, Stephen N; Growdon, John H; Johnson, Keith A; Frosch, Matthew P; Hyman, Bradley T; Gómez-Isla, Teresa

  2015-11-01

  To examine region- and substrate-specific autoradiographic and in vitro binding patterns of positron emission tomography tracer [F-18]-AV-1451 (previously known as T807), tailored to allow in vivo detection of paired helical filament-tau-containing lesions, and to determine whether there is off-target binding to other amyloid/non-amyloid proteins. We applied [F-18]-AV-1451 phosphor screen autoradiography, [F-18]-AV-1451 nuclear emulsion autoradiography, and [H-3]-AV-1451 in vitro binding assays to the study of postmortem samples from patients with a definite pathological diagnosis of Alzheimer disease, frontotemporal lobar degeneration-tau, frontotemporal lobar degeneration-transactive response DNA binding protein 43 (TDP-43), progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration, dementia with Lewy bodies, multiple system atrophy, cerebral amyloid angiopathy and elderly controls free of pathology. Our data suggest that [F-18]-AV-1451 strongly binds to tau lesions primarily made of paired helical filaments in Alzheimer brains (eg, intraneuronal and extraneuronal tangles and dystrophic neurites), but does not seem to bind to a significant extent to neuronal and glial inclusions mainly composed of straight tau filaments in non-Alzheimer tauopathy brains or to lesions containing β-amyloid, α-synuclein, or TDP-43. [F-18]-AV-1451 off-target binding to neuromelanin- and melanin-containing cells and, to a lesser extent, to brain hemorrhagic lesions was identified. Our data suggest that [F-18]-AV-1451 holds promise as a surrogate marker for the detection of brain tau pathology in the form of tangles and paired helical filament-tau-containing neurites in Alzheimer brains but also point to its relatively lower affinity for lesions primarily made of straight tau filaments in non-Alzheimer tauopathy cases and to the existence of some [F-18]-AV-1451 off-target binding. These findings provide important insights for interpreting in vivo patterns of [F-18]-AV-1451 retention

 13. The tau positron-emission tomography tracer AV-1451 binds with similar affinities to tau fibrils and monoamine oxidases.

  Science.gov (United States)

  Vermeiren, Céline; Motte, Philippe; Viot, Delphine; Mairet-Coello, Georges; Courade, Jean-Philippe; Citron, Martin; Mercier, Joël; Hannestad, Jonas; Gillard, Michel

  2018-02-01

  Lilly/Avid's AV-1451 is one of the most advanced tau PET tracers in the clinic. Although results obtained in Alzheimer's disease patients are compelling, discrimination of tracer uptake in healthy individuals and patients with supranuclear palsy (PSP) is less clear as there is substantial overlap of signal in multiple brain regions. Moreover, accurate quantification of [ 18 F]AV-1451 uptake in Alzheimer's disease may not be possible. The aim of the present study was to characterize the in vitro binding of AV-1451 to understand and identify potential off-target binding that could explain the poor discrimination observed in PSP patients. [ 3 H]AV-1451 and AV-1451 were characterized in in vitro binding assays using recombinant and native proteins/tissues from postmortem samples of controls and Alzheimer's disease and PSP patients. [ 3 H]AV-1451 binds to multiple sites with nanomolar affinities in brain homogenates and to tau fibrils isolated from Alzheimer's disease or PSP patients. [ 3 H]AV-1451 also binds with similarly high affinities in brain homogenates devoid of tau pathology. This unexpected binding was demonstrated to be because of nanomolar affinities of [ 3 H]AV-1451 for monoamine oxidase A and B enzymes. High affinity of AV-1451 for monoamine oxidase proteins may limit its utility as a tau PET tracer in PSP and Alzheimer's disease because of high levels of monoamine oxidase expression in brain regions also affected by tau deposition, especially if monoamine oxidase levels change over time or with a treatment intervention. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 14. Multimodal correlation of dynamic [18F]-AV-1451 perfusion PET and neuronal hypometabolism in [18F]-FDG PET.

  Science.gov (United States)

  Hammes, Jochen; Leuwer, Isabel; Bischof, Gérard N; Drzezga, Alexander; van Eimeren, Thilo

  2017-12-01

  Cerebral glucose metabolism measured with [18F]-FDG PET is a well established marker of neuronal dysfunction in neurodegeneration. The tau-protein tracer [18F]-AV-1451 PET is currently under evaluation and shows promising results. Here, we assess the feasibility of early perfusion imaging with AV-1451 as a substite for FDG PET in assessing neuronal injury. Twenty patients with suspected neurodegeneration underwent FDG and early phase AV-1451 PET imaging. Ten one-minute timeframes were acquired after application of 200 MBq AV-1451. FDG images were acquired on a different date according to clinical protocol. Early AV-1451 timeframes were coregistered to individual FDG-scans and spatially normalized. Voxel-wise intermodal correlations were calculated on within-subject level for every possible time window. The window with highest pooled correlation was considered optimal. Z-transformed deviation maps (ZMs) were created from both FDG and early AV-1451 images, comparing against FDG images of healthy controls. Regional patterns and extent of perfusion deficits were highly comparable to metabolic deficits. Best results were observed in a time window from 60 to 360 s (r = 0.86). Correlation strength ranged from r = 0.96 (subcortical gray matter) to 0.83 (frontal lobe) in regional analysis. ZMs of early AV-1451 and FDG images were highly similar. Perfusion imaging with AV-1451 is a valid biomarker for assessment of neuronal dysfunction in neurodegenerative diseases. Radiation exposure and complexity of the diagnostic workup could be reduced significantly by routine acquisition of early AV-1451 images, sparing additional FDG PET.

 15. Cardiac resynchronization therapy and AV optimization increase myocardial oxygen consumption, but increase cardiac function more than proportionally.

  Science.gov (United States)

  Kyriacou, Andreas; Pabari, Punam A; Mayet, Jamil; Peters, Nicholas S; Davies, D Wyn; Lim, P Boon; Lefroy, David; Hughes, Alun D; Kanagaratnam, Prapa; Francis, Darrel P; Whinnett, Zachary I

  2014-02-01

  The mechanoenergetic effects of atrioventricular delay optimization during biventricular pacing ("cardiac resynchronization therapy", CRT) are unknown. Eleven patients with heart failure and left bundle branch block (LBBB) underwent invasive measurements of left ventricular (LV) developed pressure, aortic flow velocity-time-integral (VTI) and myocardial oxygen consumption (MVO2) at 4 pacing states: biventricular pacing (with VV 0 ms) at AVD 40 ms (AV-40), AVD 120 ms (AV-120, a common nominal AV delay), at their pre-identified individualised haemodynamic optimum (AV-Opt); and intrinsic conduction (LBBB). AV-120, relative to LBBB, increased LV developed pressure by a mean of 11(SEM 2)%, p=0.001, and aortic VTI by 11(SEM 3)%, p=0.002, but also increased MVO2 by 11(SEM 5)%, p=0.04. AV-Opt further increased LV developed pressure by a mean of 2(SEM 1)%, p=0.035 and aortic VTI by 4(SEM 1)%, p=0.017. MVO2 trended further up by 7(SEM 5)%, p=0.22. Mechanoenergetics at AV-40 were no different from LBBB. The 4 states lay on a straight line for Δexternal work (ΔLV developed pressure × Δaortic VTI) against ΔMVO2, with slope 1.80, significantly >1 (p=0.02). Biventricular pacing and atrioventricular delay optimization increased external cardiac work done but also myocardial oxygen consumption. Nevertheless, the increase in cardiac work was ~80% greater than the increase in oxygen consumption, signifying an improvement in cardiac mechanoenergetics. Finally, the incremental effect of optimization on external work was approximately one-third beyond that of nominal AV pacing, along the same favourable efficiency trajectory, suggesting that AV delay dominates the biventricular pacing effect - which may therefore not be mainly "resynchronization". © 2013. Published by Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 16. Pastorer i trosbevegelsen : en studie av to norske pastorer sin autoritetsforståelse og rolleforståelse

  OpenAIRE

  Bryne, Jarle

  2007-01-01

  Masteroppgave i kristendomskunnskap - Universitetet i Agder 2007 Jeg har valgt bevisst et omfattende sammendrag. Sammendraget er utformet med tanke på at det skal være mulig for leseren å få et inntrykk av mine resultater i prosjektet uten at leseren trenger å lese hele prosjektet. Jeg har laget et sammendrag fra hvert kapittel. Kapittel 1: Prosjektet mitt handler om undersøkelser av to sentrale ledere i trosbevegelen. Henholdsvis Åge Åleskjær som er leder av Oslo Kristne Senter på Kjel...

 17. Lean Construction applicerat på betongkonstruktion : The Last Planner och visuell metodik för reducering av produktionstidsvariationer

  OpenAIRE

  Udroiu, Cristina

  2011-01-01

  Bakgrunden till detta examensarbete är byggföretagens utmaningar med att bedriva byggprojekt där nya och unika objekt skall konstrueras, med många nya förutsättningar och allt som oftast även en ny sammansättning av personalstyrkan. Ett gemensamt behov för dessa byggprojekt är att effektivt kunna hantera en mängd av olika och nya variationer. Oden anläggningsentreprenad AB presenterade ett problem gällande oönskade variationer av produktionstider för betongmonoliter som innefattar mycket repe...

 18. E-læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen

  OpenAIRE

  Meyer, Mona Elisabeth

  2014-01-01

  Utgangspunktet for studien er at naturvitenskaplige fag, særlig anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB), oppleves som vanskelig for sykepleierstudentene. Hensikten var å undersøke om læringsverktøyet e-læring, i form av nettester, kan være et effektivt virkemiddel til innlæring av og påvirke læringsutbyttet i AFB.Førsteårsstudentene i bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Akershus fikk et spørreskjema med 23 spørsmål som ble besvart anonymt.Resultatet av studentundersøkelsen viste at n...

 19. 3D-skanning og 3D-printing som metode for produksjon av prøvehylser til overekstremiteter

  OpenAIRE

  Gabrielsen, Kristine Falk

  2017-01-01

  Den tradisjonelle metoden å produsere prøvehylser til proteser på innebærer en gipsavstøpning av amputasjonsstumpen før oppvarmet, gjennomsiktig termoplast trekkes over gipsavstøpningen ved hjelp av vakuum. Prosessen tar lang tid og krever at pasienten besøker klinikken flere ganger før prøvehylsen er klar. Målet med oppgaven er å avdekke om 3D-skanning og 3D-printing kan lønne seg tids- og kostnadsmessig som metode for produksjon av prøvehylser til overekstremiteter, samtidig som det gir et ...

 20. Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Kvaavik

  2009-11-01

  Full Text Available  Bakgrunn  3 kan forebygge brudd blant sykehjemsbeboere. Her beskrivesmetoden og den praktiske gjennomføringen av studien.Metode  mg vitamin D daglig som 5 ml tran og kontrollgruppa fikk 5 ml tran der vitamin D var fjernet. Endepunktenevar lårhalsbrudd og alle ikke-vertebrale brudd. Et enkelt studieopplegg ble vektlagt. På bakgrunnav styrkeberegningen var målsetningen å inkludere ca. 2000 deltakere.Resultater  Konklusjon  The intervention study”Prevention of hip fractures”. Nor J Epidemiol 2000; 10 (1: 79-85.  Background  3 can prevent suchfractures. Here we present the method and the implementation of the study.Method  mg vitamin D daily in 5 ml cod liver oil for 2 years and the control group received 5 ml cod liver oilwithout vitamin D. The endpoints were hip fractures and all non-vertebral fractures. It was consideredimportant to use a trial that the nursing homes would find easy to implement. According to power calculationthe aim was to include about 2000 participants.Results  Conclusion  : The participation was lower than expected as recruiting nursing homes and nursing homeresidents posed considerable difficulty. However, the great majority of the ward staff at the participatingwards did not find the intervention demanding. A total of 1144 was included in the study.: A total of 1144 residents from 51 nursing homes (of 106 invited in Oslo, Lier and Bergen participated.The participation rate at the individual nursing home varied from 3 to 57%. The participants were85 years old and 3/4 were women. Mean calcium intake from cheese and milk was 450 mg/day, more than40% used a vitamin D supplement while only 3% used a calcium supplement. 1/3 of the participants completedthe 2 years intervention, about 1/3 finished the intervention before 2 years because of death and 1/3finished before 2 years of other causes. The great majority of the wards did not find the interventiondemanding.: A randomised, double

 1. Il territorio delle Lipari tra ambiente, cinema e turismo / The territory of Lipari between environment, cinema and tourism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Di Blasi

  2016-05-01

  Full Text Available Fino agli anni ’50 le Lipari (dette anche Eolie, sfavorite dall’insularità e con un’economia di sussistenza, basata su attività tradizionali, erano dominate da povertà ed emigrazione. Tutto mutò nel 1949, quando una troupe cinematografica, guidata da Rossellini, girò Stromboli, interpretato da Ingrid Bergman: tra i due era nata una storia d’amore. Poco dopo, un’altra troupe utilizzò Vulcano come location dell’omonimo film, con Anna Magnani, ex fiamma di Rossellini. Questi cult passarono alla storia del cinema come la guerra dei vulcani. I due film, con gli scoop legati alle vicende sentimentali dei protagonisti, hanno innescato un nuovo percorso per le Eolie, fuori dall’atavico letargo, che ha determinato un vero e proprio “boom turistico”. Indagando la variegata realtà delle Lipari, lo scopo del presente articolo è quello di dimostrare come, attraverso un’analisi storica del mercato turistico, l’arrivo del cinema nel territorio eoliano abbia innescato importanti processi di sviluppo economico e cambiamento sociale. Questa ricerca vuole, inoltre, evidenziare il rapporto privilegiato tra insularità e cineturismo. Till the late 50s the Aeolian Islands, plagued by insularity and characterized by a subsistence economy based on traditional activities, had been dominated by poverty and emigration. All changed in 1949 when Rossellini shot Stromboli featuring Ingrid Bergman, his new love. Soon after a crew shot in Volcano the homonymous film starring Anna Magnani, Rossellini’s old flame. The two films, gone down in history as the war of volcanoes, and the scoops about the love scandal have drawn a new path for the Aeolian Islands that has taken them to a tourist boom. The present paper aims to show by means of a historical analysis of the local tourist market how the coming of the film industry have triggered processes of economic growth and social change in the Aeolian Islands. This paper also aims to point out the

 2. Le sostanze stupefacenti e l'etá: il confronto tra minorenni e maggiorenni intervistati presso la provincia di Teramo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Cantalini

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: obiettivo della ricerca è stato quello di analizzare il fenomeno dell’abuso delle sostanze stupefacenti in un gruppo di maggiorenni ed in uno di minorenni intervistati presso luoghi di aggregazione giovanile nella provincia di Teramo.

  Metodi: è stato sviluppato un questionario composto da 26 items che 316 soggetti intervistati, hanno compilato autonomamente ed anonimamente. Le differenze tra le risposte dei due gruppi sono state saggiate attraverso il χ2 test.

  Risultati: il campione considerato è costituito per il 15% da minorenni e per l’85% da maggiorenni. Per entrambe le categorie la maggior parte dei soggetti si definiscono “utilizzatori occasionali” e la sostanza più frequentemente consumata è risultata la cannabis. Per quanto riguarda la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, i minorenni propongono la legalizzazione delle droghe leggere mentre per i maggiorenni dovrebbero essere imposti controlli più severi. Dall’analisi è emerso che i minorenni frequentano sempre la stessa discoteca con una percentuale circa del 41% contro il 14% dei maggiorenni. Tale differenza, risultata statisticamente significativa (p‹0.05, potrebbe collegarsi alla difficoltà di spostamento dei minorenni, per motivi legati sia all’età, quindi al controllo della famiglia, sia alla minore disponibilità economica. In riferimento all’atteggiamento dei due gruppi nei confronti dei danni dell’ecstasy, il 49% dei minorenni ed il 67% dei maggiorenni sono consapevoli che l’uso di sostanze sintetiche causi gravi danni al pari dell’eroina, mentre il 51% dei minorenni contro il 33% dei maggiorenni, non ha ritenuto così dannoso l’uso dell’ecstasy (p‹0.05.

  Conclusioni: dalla ricerca sono state evidenziate importanti differenze tra i due gruppi a confronto, relative sia alla percezione dell’eventuale dipendenza derivante dall

 3. La salute del christifidelis celiaco tra dieta gluten free e invalidità delle ostie quibus glutinum ablatum est

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tiziana Di Iorio

  2015-04-01

  SOMMARIO: 1. L’Eucarestia: “augusto” strumento per la salute deichristifideles nell’economia della salvezza - 2. La transustanziazione - 3. La malattia celiaca e l’unico rimedio terapeutico: la dieta gluten free - 4. Ilchristifidelis affetto dalla sprue celiaca tra dieta gluten free e pane mere triticeus - 5. Prime disposizioni sul divieto dell’uso di ostie quibus glutinum ablatum est - 6. La particola con “una minima quantità di glutine” - 7. Le vigenti prescrizioni sulla validità della materia eucaristica e l’uso di ostie a basso contenuto di glutine - 8. La normativa sulla comunione dei celiaci tra sospetti e apprezzamenti - 9. Ultime precisazioni sull’uso del pane con poca quantità di glutine - 10. Conclusioni. The health of the christifidelis celiac between diet gluten free and invalidity of the hosts quibus glutinum ablatum est.  ABSTRACT: The communion of celiac has aroused the attention of the Congregation for the Doctrine of the Faith for the direct connection between gluten, cause of the disease, and bread mere triticeus, precious element of the Eucharist. The complex matter concerns the impelling urgency to allow the christifidelis celiac to follow a super stricte gluten free diet, necessary way to the protection of his mental and physical health, without expelling him from the eucharistic banquet, indispensable instrument of salvation of his own soul. Therefore, in the saving mission of the Church called to the salus animarum of every man, without discriminating exclusions, direct specific norms are emanated to harmonize the dogmatic demands, connected to the Eucharestic, and the therapeutic needs related to mental and physical health of the faithful with the disease. Such norms have faced the validity of the eucharistic matter sealing the invalidity of the hosts quibus glutinum ablatum est, with a meaningful evolution, during the time. It stays, nevertheless, the suspect of an exhaustive solution of the question

 4. Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning : erfarenheter av stöd och av att vara professionell stödjare.

  OpenAIRE

  Lindblad, Britt-Marie

  2005-01-01

  Avhandlingens övergripande syfte är att tolka och beskriva innebörder av stöd, utifrån att vara förälder till barn med funktionsnedsättning och att vara professionella stödjare. Datainsamling har skett i form av berättande intervjuer med 39 föräldrar (23 mödrar och 16 fäder) och 9 professionella (7 kvinnor, 2 män) från olika verksamheter. Samtliga intervjuer har analyserats med hjälp av fenomenologisk hermeneutisk metod. Innebörder av att vara förälder till barn med funktionsnedsättning (stud...

 5. Brain uptake of a non-radioactive pseudo-carrier and its effect on the biodistribution of [(18)F]AV-133 in mouse brain.

  Science.gov (United States)

  Wu, Xianying; Zhou, Xue; Zhang, Shuxian; Zhang, Yan; Deng, Aifang; Han, Jie; Zhu, Lin; Kung, Hank F; Qiao, Jinping

  2015-07-01

  9-[(18)F]Fluoropropyl-(+)-dihydrotetrabenazine ([(18)F]AV-133) is a new PET imaging agent targeting vesicular monoamine transporter type II (VMAT2). To shorten the preparation of [(18)F]AV-133 and to make it more widely available, a simple and rapid purification method using solid-phase extraction (SPE) instead of high-pressure liquid chromatography (HPLC) was developed. The SPE method produced doses containing the non-radioactive pseudo-carrier 9-hydroxypropyl-(+)-dihydrotetrabenazine (AV-149). The objectives of this study were to evaluate the brain uptake of AV-149 by UPLC-MS/MS and its effect on the biodistribution of [(18)F]AV-133 in the brains of mice. The mice were injected with a bolus including [(18)F]AV-133 and different doses of AV-149. Brain tissue and blood samples were harvested. The effect of different amounts of AV-149 on [(18)F]AV-133 was evaluated by quantifying the brain distribution of radiolabelled tracer [(18)F]AV-133. The concentrations of AV-149 in the brain and plasma were analyzed using a UPLC-MS/MS method. The concentrations of AV-149 in the brain and plasma exhibited a good linear relationship with the doses. The receptor occupancy curve was fit, and the calculated ED50 value was 8.165mg/kg. The brain biodistribution and regional selectivity of [(18)F]AV-133 had no obvious differences at AV-149 doses lower than 0.1mg/kg. With increasing doses of AV-149, the brain biodistribution of [(18)F]AV-133 changed significantly. The results are important to further support that the improved radiolabelling procedure of [(18)F]AV-133 using an SPE method may be suitable for routine clinical application. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 6. Catheter ablation of pediatric AV nodal reentrant tachycardia: results in small children.

  Science.gov (United States)

  Krause, Ulrich; Backhoff, David; Klehs, Sophia; Kriebel, Thomas; Paul, Thomas; Schneider, Heike E

  2015-11-01

  AV nodal reentrant tachycardia (AVNRT) is commonly encountered in pediatric patients. Definite treatment can be achieved by catheter ablation. The purpose of the study was to evaluate the efficacy and safety of AVNRT ablation focusing on children with a body weight ≤25 kg. Catheter ablation of AVNRT was attempted in 253 patients. Median age was 12.5 years; median body weight was 48.7 kg. 25 (9.9 %) children had a body weight ≤25 kg. Congenital heart disease was present in 6 patients (2.4 %). Procedural success was achieved in 98 % using radiofrequency, in 100 % using cryoenergy alone, and in 94 % using both energy sources. In patients with a body weight ≤25 kg, success was achieved in 96 %. In patients ≤25 kg, fluoroscopy and procedure duration did not differ from those >25 kg. The rate of major complications was significantly higher in the patients ≤25 kg (12 vs. 2.2 %, p = 0.04). Permanent AV block after RF ablation occurred in 2 patients with congenital heart disease and one infant with a body weight of 8.7 kg. Catheter ablation of AVNRT in children and adolescents was safe and effective. Infants and small children with a body weight ≤25 kg had a higher prevalence of serious complications. This should alert physicians in decision making toward catheter ablation in these patients. In patients with congenital heart disease and different anatomy of the cardiac conduction system, operators must be aware of an increased risk for AV block.

 7. Diskurzivna konstrukcija lokalnih živil rekoloniziranih držav kot "superživil"

  OpenAIRE

  Števanec, Renata

  2016-01-01

  Diplomsko delo sodi na področje kritičnih diskurzivnih študij. Uporabimo dialektično-relacijski model kritične diskurzivne analize, kakor ga je razvil Norman Fairclough, da prikažemo povezavo med neoliberalnim normativom osebne odgovornosti za zdravje in konstrukcijo »superživil«. V teoretičnem delu diplomske naloge predstavimo družbeni in ekonomsko-politični kontekst proizvodnje lokalnih živil rekoloniziranih držav, ki jih globalni trg promovira kot »superživila«, in izpostavimo povezav...

 8. "rand on klaasist ..." = "strondin er av glasi ..." : [luuletused] / T̤roddur Poulsen ; tlk. Arvo Alas

  Index Scriptorium Estoniae

  Poulsen, T̤roddur

  2004-01-01

  Sisu: "rand on klaasist ..." = "strondin er av glasi ..."; "vesi kannab endas ka nukrust ..." = "vatiņ ber eisini sorg ..."; "Nägin unes et olid ..." = "Droymdi at t{250} ..."; "Tulevik kuulub lihale ..." = "Visi̤nin er kjaet ..."; "Ma pole kirjutanud ..." = "Eg har ikki skriva̧ ..."; "Fäärid sinus. Fäärid minus. Fäärid sidrunis. Fäärid ..." = "Faeroyar Í t̆r. Faeroyar Í m̆r. Faeroyar Í citr̤nini. Faeroyar ... "; "Ma ei suuda kirjutada ..." = "Eg kan ikki skriva ..."

 9. Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring

  OpenAIRE

  Johnsen, Jahn Petter

  2003-01-01

  Hva er en fisker? Dette er det sentrale spørsmålet i denne avhandlinga. Spørsmålet er utgangspunkt for å utforske endringsprosesser i fiskerinæringa, både i fortida og i samtida. På bakgrunn av dette drøfter avhandlinga hvilke oppfatninger, forståelser og beskrivelser som til enhver tid benyttes til å definere hva fiskere er i ulike sammenhenger. Undersøkelsen starter i det som kan kalles rekrutteringsdiskursen i fiske, som nettopp handler om hva fiskere er og hvordan de skapes...

 10. Tau-PET imaging with [18F]AV-1451 in primary progressive apraxia of speech.

  Science.gov (United States)

  Utianski, Rene L; Whitwell, Jennifer L; Schwarz, Christopher G; Senjem, Matthew L; Tosakulwong, Nirubol; Duffy, Joseph R; Clark, Heather M; Machulda, Mary M; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J; Josephs, Keith A

  2018-02-01

  Apraxia of speech is a motor speech disorder characterized by combinations of slow speaking rate, abnormal prosody, distorted sound substitutions, and trial-and-error articulatory movements. Apraxia of speech is due to abnormal planning and/or programming of speech production. It is referred to as primary progressive apraxia of speech (PPAOS) when it is the only symptom of a neurodegenerative condition. Past reports suggest an association of PPAOS with primary 4-repeat (4R) tau (e.g., progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration), rather than amyloid, pathology. The goal of the current study was to investigate the distribution of tau tracer uptake using [18F]AV-1451 positron emission tomography (PET) imaging in patients with PPAOS. Fourteen PPAOS patients underwent [18F]AV-1451 PET (tau-PET) imaging, [C11] Pittsburgh Compound B (PiB) PET and structural MRI and were matched 3:1 by age and sex to 42 cognitively normal controls. Tau-PET uptake was assessed at the region-of-interest (ROI) level and at the voxel-level. The PPAOS group (n = 14) showed increased tau-PET uptake in the precentral gyrus, supplementary motor area and Broca's area compared to controls. To examine whether tau deposition in Broca's area was related to the presence of aphasia, we examined a subgroup of the PPAOS patients who had predominant apraxia of speech, with concomitant aphasia (PPAOSa; n = 7). The PPAOSa patients showed tau-PET uptake in the same regions as the whole group. However, the remaining seven patients who did not have aphasia showed uptake only in superior premotor and precentral cortices, with no uptake observed in Broca's area. This cross-sectional study demonstrates that elevated tau tracer uptake is observed using [18F]AV-1451 in PPAOS. Further, it appears that [18F]AV-1451 is sensitive to the regional distribution of tau deposition in different stages of PPAOS, given the relationship between tau signal in Broca's area and the presence of aphasia. Copyright

 11. Complete A-V block: incidental or a part of cor triatriatum dexter.

  Science.gov (United States)

  Guler, Y; Akgun, T; Toprak, C; Guler, A; Esen, A M

  2014-05-01

  Cor triatriatum dexter (CTD) is an extremely rare cardiac anomaly in which the right atrium is divided into two distinct chambers by a membrane. The persistence of the right valve of sinus venosus results in a complete septation of the right atrium. This anomaly is frequently associated with other right-sided cardiac abnormalities. Its clinical manifestation and the need for intervention are determined by the number and the size of the fenestrations on the membrane, associated cardiac anomalies and arrhythmias. We describe a case of CTD in a patient with complete atrioventricular (A-V) block.

 12. Individuell variasjon i utskillelse av 6-sulfatoksymelatonin og døgnrytmetype analysert hos skiftarbeidere

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tore Tynes

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI denne studien har vi undersøkt om det finnes noen sammenheng mellom målte verdier av urinmetabolitten6-sulfatoxymelatonin (aMT6s tatt ut i porsjoner gjennom døgnet og selvrapportert døgnrytme hos engruppe norske skiftarbeidere. Studien omfatter 19 arbeidstakere ved to produksjonsenheter ved HydroPorsgrunn, magnesiumfabrikken og fullgjødselfabrikk 3. Etter å ha deltatt i en studie der urinprøver blesamlet inn, svarte de involverte senere på et spørreskjema om søvn og døgnrytme. Resultatene indikerer ategenrapporterte B-type mennesker har en tendens til høyere midlere timeutskillelse av aMT6s analysert pådøgnbasis første døgn med nattskift, og en signifikant høyere nattutskillelse (8 timer i et kontrolldøgnhjemme. I fremtidige studier av melatoninsekresjon og utskillelse av metabolitt i urin, kan det være avinteresse samtidig å samle inn spørreskjemabaserte opplysninger om døgnrytmetype og utfyllende opplysningerom søvn og søvnmønster i relasjon til eksponeringer som skiftarbeid og andre arbeidsmiljøfaktorersom kan ha effekt på hormonbalansen.Tynes T, Haugsdal B, Tønnessen A, Kleiven M. Individual variations in excretion of6-sulfatoxymelatonin in morning and evening type Norwegian shift workers.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYThe aim of this study was to evaluate whether there is an association between measured values of the urinemetabolite 6-sulfatoxymelatonin (aMT6s in samples collected at selected intervals and self-reported diurnalrhythm in a group of Norwegian shift workers. The study included 19 workers at two production unitsat Hydro Porsgrunn, the magnesium factory and fertiliser factory 3. After submitting the urine samplesused for the study, subjects filled in a questionnaire on sleep and diurnal rhythm at a later date. The resultsindicate that self-reported evening type subjects have a tendency towards a higher mean hourly aMT6ssecretionfirst day on night shift, and a significantly higher night

 13. Leken med modelleseren : en analyse av Kerstin Ekmans roman "Händelser vid vatten"

  OpenAIRE

  Minsås, Unni Wenche

  2001-01-01

  Mitt prosjekt har vært å undersøke hvordan ulike lesere teoretisk sett vil forholde seg til Kerstin Ekmans roman Händelser vid vatten. Til dette formål har jeg brukt Ecos semiotiske leserteori som et redskap, for mellom annet å vise hvilke elementer i tekstens strategi som skaper de ulike modelleserne, hvordan leserne virker inn på teksten, og hva slags betydning forfatteren har som del av teksten for disse lesertypene. Min påstand var i utgangspunktet at en naiv modelleser først og fre...

 14. Jämförelse av Vuokkoset varumärkets image och profil

  OpenAIRE

  Lindblad, Amanda

  2012-01-01

  Syftet med examensarbetet var att jämföra Vuokkoset produkternas profil och image, samt att utreda hur konsumenten upplever förpackningen. Uppdragsgivaren för arbetet var Delipap Oy, vars varumärke Vuokkoset intimhygienprodukterna är. Företaget hade aldrig tidigare undersökt förpackningarnas funktionalitet på konsumenter. Som teori har använts både elekroniska källor och böcker. Examensarbetet utfördes som en kvalitativ undersökning. Undersökningen gjordes med hjälp av individuella intervj...

 15. Seguimiento de la construcción de edificio 43 viviendas Av/ Juan XXIII Valencia

  OpenAIRE

  BURGOS ROMERO, LUIS

  2011-01-01

  Convenios con empresa. La obra prevé la construcción de un edificio de 41 viviendas VP + 2 viviendas libres, constando de 2 plantas sótano para uso de aparcamiento y trasteros, planta baja con local comercial, 8 plantas con 5 viviendas por planta y una planta ático con 3 viviendas. La obra está en su fase de estructura, habiéndose realizado las plantas de sótano. Burgos Romero, L. (2011). Seguimiento de la construcción de edificio 43 viviendas Av/ Juan XXIII Valencia. http://hdl.handle.net...

 16. The influence of spirituality and religiosity on breast cancer screening delay in African American women: application of the Theory of Reasoned Action and Planned Behavior (TRA/TPB).

  Science.gov (United States)

  Gullate, Mary

  2006-01-01

  African American women (AAW) are 25% more likely to present with late stage breast cancer and 20% more likely to die from their disease than Caucasian women. Researchers report that a treatment delay of 3 months is a significant factor in breast cancer mortality. Socioeconomic factors, lack of access and knowledge, spiritual and religious beliefs, fear and fatalism are reported as contributing factors to screening delays. Studies have primarily applied the Health Belief Model (HBM) and modified versions like the Champion HBM to preventive health practices. Neither have significant inclusion of spirituality or religiosity. The TRA/TPB focus on beliefs, intent and attitude as individual determinants of the likelihood of performing a specific behavior; but have not had wide utility in studies related to screening delays among AAW. This paper explores the utility of applying the TRA/TPB as the theoretical framework for determining cultural relevance of spirituality and religiosity to screening delays among AAW.

 17. Införandet av IAS 41 : Hur har kapitalfördelningen mellan intressenter i den norska laxodlingsbranschen utvecklats?

  OpenAIRE

  Dahlén, Jonas; Josefsson, Carl

  2013-01-01

  Införandet av IAS 41 medförde att redovisningsprinciperna för värderingen av ett företags biologiska tillgångar förändrades. Det finns forskning på hur införandet av IAS 41 påverkat olika aktörer inom skogsindustrin men lite är skrivet om dess påverkan på laxodlingsindustrin. Denna uppsats ämnar undersöka hur kapitalfördelningen till intressenter utvecklats sedan införandet av IAS 41. Studien fokuserar på intressenterna ägare och anställda. Vi har tillämpat en kvantitativ metod där vår empiri...

 18. "With great power comes great responsibility" : En studie av teknik och biologi i superhjältefilmer

  OpenAIRE

  Hjelm, Niklas; Karlsson, Tobias

  2009-01-01

  Vår tids syn på teknik ser vi tydliga spår av i dagens filmer, och kanske framförallt superhjältefilmer. Där använder sig både hjältar och skurkar av avancerad teknik i sin kamp mot varandra. Men även synen på biologi avspeglas i dessa filmer, och det mest intressanta är när dessa ställs mot varandra. Vi har jämfört två av vår tids största hjältar, en som använder sig av teknik och en som har biologiska krafter, för att se vilka likheter och skillnader som finns. Hjältarna det rör sig om är S...

 19. IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data, Version 1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — This data set contains georeferencing data from the Applanix 510 and 610 POS AV systems flown with the Land, Vegetation, and Ice Sensor (LVIS) over Greenland,...

 20. Jämnt Lärande : Ett illustrerat hjälpmedel till normkritisk granskning av läromedel

  OpenAIRE

  Denninger, Johan

  2017-01-01

  I detta examensarbete undersöks normbildande och reproducering av normer i samband med bilder i läromedel som används av modersmålslärare i Eskilstuna Kommun. Arbetet bygger på problematiken att stereotyper och reproducering av normer är vanligt förkommande i läromedlen samt att lärarnas brist på tid och möjlighet att granska läromedlen normkritiskt. Syftet med arbetet är att formge ett gestaltningsförslag till ett illustrerat hjälpmedel för normkritisk granskning av läromed...

 1. Exklusiva urmärken : en branschundersökning med avseende på positionering och val av urverk

  OpenAIRE

  Andersson, Peter

  2006-01-01

  Marknaden för armbandsur är stor, och den del av denna marknad som utgörs av exklusiva ur med högt pris tycks ha helt andra egenskaper än den för armbandsur i övrigt. Hur övertygas en konsument om att ett mekaniskt ur som avviker flera sekunder per dygn är att föredra framför ett elektroniskt som avviker några sekunder på ett år? Syftet med denna rapport är att ge en övergripande bild av marknaden för exklusiva ur och urverk, samt att analysera ett antal av de aktörer som finns på marknaden u...

 2. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 3. Automated and connected vehicle (AV/CV) test bed to improve transit, bicycle, and pedestrian safety : technical report.

  Science.gov (United States)

  2017-02-01

  Crashes involving transit vehicles, bicyclists, and pedestrians are a concern in Texas, especially in urban areas. This research explored the potential of automated and connected vehicle (AV/CV) technology to reduce or eliminate these crashes. The pr...

 4. Escala de traços de personalidade para crianças e aceitação social entre pares

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fermino Fernandes Sisto

  2004-06-01

  Full Text Available O presente estudo objetivou verificar se a aceitação entre pares está relacionada a traços de personalidade. Foram estudados 411 alunos do ensino fundamental de uma escola pública, por meio da Escala de Traços de Personalidade para Crianças e o Teste Sociométrico. Dos resultados das análises de correlação e discriminação de grupos extremos ressaltaram, principalmente, três informações. Uma delas foi que as meninas tiveram uma pontuação média mais baixa em neuroticismo, mas sua presença produziu aceitação na escolha entre pares, enquanto que nos meninos, com média mais alta, não produziu esse efeito. A outra, que as meninas tiveram uma pontuação mais alta em psicoticismo e sociabilidade, não produzindo rejeição para as meninas, mas sim para os meninos. E, finalmente, as correlações foram baixas, apesar de significativas, tal como era esperado, pois a aceitação-rejeição deve ser apenas um dos componentes da personalidade. Nesse contexto, os dados desta pesquisa podem ser considerados evidência de validade para o Escala de Traços de Personalidade para Crianças. Palavras-chave: traços de personalidade; evidência de validade; teste sociométrico.

 5. Il “modello emiliano” da Giuseppe Dozza a Pier Luigi Bersani. Video-saggio tra comunicazione e propaganda politica (1946–2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sante Cruciani

  2014-01-01

  Full Text Available Nella storia dell’Italia repubblicana, il “modello emiliano” ha costituito la carta d’identità dell’azione riformatrice dei comunisti nel governo locale e regionale. La fortuna internazionale di questa esperienza ha accompagnato le strategie del “compromesso storico” e dell’“eurocomunismo” e il dialogo tra il Pci e la sinistra europea. Questo video si sofferma sulla costruzione mediatica del “modello emiliano”.

 6. Landing Gear Stroke and Load Predictions for the AV-8B Aircraft and Three Ski Jump Ramp Profiles for the Italian Carrier Andrea Doria

  National Research Council Canada - National Science Library

  Imhof, Gregory

  2004-01-01

  .... The effort was funded through a 90-day contract to use the NAVAIR AV-8B simulation to assess the landing gear stroke and load characteristics of the AV-8B aircraft with three potential ski jump...

 7. «Quel desiderio ardentissimo di tradurre» Lo Streben della traduzione tra Leopardi e Bonnefoy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Novella Primo

  2013-07-01

  Full Text Available Molti sono gli investimenti che entrano in gioco nella traduzione letteraria. Tenendo presente alcuni importanti studi traduttologici sull’argomento, lo studio trae le mosse da Giacomo Leopardi che si sofferma a livello teorico e pratico sulla traduzione secondo una prospettiva ‘desiderante’: nello Zibaldone, nei paratesti delle sue opere e soprattutto nei giovanili Scherzi epigrammatici. Da Leopardi traduttore si proverà poi a passare a Leopardi tradotto. Tra i tanti esempi possibili, quello di Yves Bonnefoy è particolarmente significativo in quanto il letterato francese inscrive la traduzione da Leopardi entro una precisa dinamica del Desiderio («per quanto insufficiente sia la traduzione, […] essa ha dato forma a un desiderio, rivelato un affetto» che diviene la chiave, nei testi critici, per la comprensione della stessa poesia del Recanatese come avviene nella sua singolare traduzione-interpretazione del Canto notturno in cui la luna, vicina al pastore, accetta di «boir de son désir, de son espérance», accompagnandolo «riante». Bonnefoy riflette, anche a proposito di altri autori tradotti come Shakespeare, sui «fantasmes» del testo che il poeta-traduttore, animato da un forte «désir conceptuel», deve sapere individuare affinché possa leggere l’opera da tradurre in rapporto al senso enigmatico della poesia e della lettura poetica, al senso cioè del suo Desiderio.

 8. Theoretical Study of Molecular Determinants Involved in Signal Binding to the TraR Protein of Agrobacterium tumefaciens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. Kumar

  2005-10-01

  Full Text Available N-acylated homoserine lactone (AHL mediated cell-cell communication in bacteria is dependent on the recognition of the cognate signal by its receptor. This interaction allows the receptor-ligand complex to act as a transcriptional activator, controlling the expression of a range of bacterial phenotypes, including virulence factor expression and biofilm formation. One approach to determine the key features of signal- binding is to model the intermolecular interactions between the receptor and ligand using computational-based modeling software (LigandFit. In this communication, we have modeled the crystal structure of the AHL receptor protein TraR and its AHL signal N-(3- oxooctanoyl-homoserine lactone from Agrobacterium tumefaciens and compared it to the previously reported antagonist behaviour of a number of AHL analogues, in an attempt to determine structural constraints for ligand binding. We conclude that (i a common conformation of the AHL in the hydrophobic and hydrophilic region exists for ligand-binding, (ii a tail chain length threshold of 8 carbons is most favourable for ligand-binding affinity, (iii the positive correlation in the docking studies could be used a virtual screening tool.

 9. BI TRA, Doubi. Banque, finance & bourse. Lexique des termes usuels. París: L’harmattan, 2011. 367 p.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Alcalde Peñalver

  2014-07-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/2175-7968.2014v1n33p348 Esta obra lexicográfica monolingüe en francés constituye una forma de hacer llegar al público de forma transparente el conocimiento de un campo tan importante y de gran actualidad como es el de la banca, las finanzas y la bolsa. Contar con las últimas novedades en el léxico de este campo es de gran importancia por su continuo dinamismo y grado de innovación. Esto se observa a diario en los diferentes medios de comunicación, que en muchos casos deben ofrecer una explicación que acompañe al término financiero por su alto nivel de especialidad. En este sentido, consideramos de gran utilidad contar con obras como el léxico del profesor Tra, que ofrece explicaciones claras y concisas sobre un gran número de términos del ámbito financiero que aparecen de forma recurrente en los diferentes medios de comunicación

 10. Monitoramento da contaminação por elementos traço em ostras comercializadas em Recife, Pernambuco, Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Dias Cavalcanti

  Full Text Available Amostras de ostras comercializadas em Recife, Pernambuco, Brasil, foram monitoradas em relação ao conteúdo de elementos traço (Hg, Zn, Fe, Cu e Mn durante o período de um ano (março/2001 a fevereiro/2002. Mercúrio foi o principal contaminante encontrado nas ostras e o elemento que apresenta maior risco à saúde pública. Foram encontrados valores de concentração de Hg em ostras de até 551,12µg/kg (peso úmido. Esses valores sugerem que a ingestão de ostras deve ser feita com restrições, principalmente, pela população que vive de sua coleta como forma de subsistência, por crianças, e mulheres grávidas. A avaliação dos níveis de mercúrio em frutos do mar é um importante fator para avaliar o risco de contaminação por mercúrio em pessoas não ocupacionalmente expostas.

 11. Process Knowledge Summary Report for Advanced Test Reactor Complex Contact-Handled Transuranic Waste Drum TRA010029

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  B. R. Adams; R. P. Grant; P. R. Smith; J. L. Weisgerber

  2013-09-01

  This Process Knowledge Summary Report summarizes information collected to satisfy the transportation and waste acceptance requirements for the transfer of one drum containing contact-handled transuranic (TRU) actinide standards generated by the Idaho National Laboratory at the Advanced Test Reactor (ATR) Complex to the Advanced Mixed Waste Treatment Project (AMWTP) for storage and subsequent shipment to the Waste Isolation Pilot Plant for final disposal. The drum (i.e., Integrated Waste Tracking System Bar Code Number TRA010029) is currently stored at the Materials and Fuels Complex. The information collected includes documentation that addresses the requirements for AMWTP and applicable sections of their Resource Conservation and Recovery Act permits for receipt and disposal of this TRU waste generated from ATR. This Process Knowledge Summary Report includes information regarding, but not limited to, the generation process, the physical form, radiological characteristics, and chemical contaminants of the TRU waste, prohibited items, and packaging configuration. This report, along with the referenced supporting documents, will create a defensible and auditable record for this TRU waste originating from ATR.

 12. [18F] AV-1451 uptake in corticobasal syndrome: the influence of beta-amyloid and clinical presentation.

  Science.gov (United States)

  Ali, F; Whitwell, J L; Martin, P R; Senjem, M L; Knopman, D S; Jack, C R; Lowe, V J; Petersen, R C; Boeve, B F; Josephs, K A

  2018-03-01

  Corticobasal syndrome (CBS) is a phenotypic manifestation of diverse pathologies, including Alzheimer's disease and 4-repeat tauopathies. Predicting pathology in CBS is unreliable and, hence, molecular neuroimaging may prove to be useful. The aim of this study was to assess regional patterns of uptake on [ 18 F] AV-1451 PET in CBS and determine whether patterns of uptake differ according to beta-amyloid deposition or differing clinical presentations. Fourteen patients meeting criteria for CBS underwent Pittsburgh Compound B (PiB) and [ 18 F] AV-1451 PET. Seven patients presented as CBS and seven presented with apraxia of speech (AOS) and later evolved into CBS. A global PiB summary was calculated and used to classify patients as PiB (-) or PiB (+). AV-1451 uptake was calculated in fourteen regions-of-interest, with values divided by uptake in cerebellar crus grey matter to generate standard uptake value ratios. AV-1451 uptake was considered elevated if it fell above the 95th percentile from a group of 476 cognitively unimpaired normal controls. Six of the 14 CBS patients (43%) were PiB (+), with three of these patients showing strikingly elevated AV-1451 uptake across many cortical regions. Of the eight PiB (-) patients, only those with AOS showed elevated AV-1451 uptake in supplementary motor area and precentral cortex compared to controls. No region of elevated AV-1451 uptake were observed in PiB (-) typical CBS patients without AOS. These results suggest that regional [ 18 F] AV-1451 is variable in CBS and depends on the presence of beta-amyloid as well as clinical presentation such as AOS. PiB (+) CBS does not necessarily reflect underlying Alzheimer's disease; however, the possibility some of these patients will evolve into Alzheimer's disease over time cannot be excluded.

 13. AV3V lesions attenuate the cardiovascular responses produced by blood-borne excitatory amino acid analogs

  Science.gov (United States)

  Whalen, E. J.; Beltz, T. G.; Lewis, S. J.; Johnson, A. K.

  1999-01-01

  Systemic injections of the excitatory amino acid (EAA) analogs, kainic acid (KA) and N-methyl-D-aspartate (NMDA), produce a pressor response in conscious rats that is caused by a centrally mediated activation of sympathetic drive and the release of arginine vasopressin (AVP). This study tested the hypothesis that the tissue surrounding the anteroventral part of the third ventricle (AV3V) plays a role in the expression of the pressor responses produced by systemically injected EAA analogs. Specifically, we examined whether prior electrolytic ablation of the AV3V region would affect the pressor responses to KA and NMDA (1 mg/kg iv) in conscious rats. The KA-induced pressor response was smaller in AV3V-lesioned than in sham-lesioned rats (11 +/- 2 vs. 29 +/- 2 mmHg; P response in sham-lesioned but not AV3V-lesioned rats (+27 +/- 3 vs. +1 +/- 2 mmHg; P response in ganglion-blocked sham-lesioned rats was abolished by a vasopressin V1-receptor antagonist. Similar results were obtained with NMDA. The pressor response to AVP (10 ng/kg iv) was slightly smaller in AV3V-lesioned than in sham-lesioned ganglion-blocked rats (45 +/- 3 vs. 57 +/- 4 mmHg; P responses to systemically injected EAA analogs are smaller in AV3V-lesioned rats. The EAA analogs may produce pressor responses by stimulation of EAA receptors in the AV3V region, or the AV3V region may play an important role in the expression of these responses.

 14. Tra mondo di Dio e mondo del Diavolo: Esperienze urbane e Pentecostalismo in/da una favela di Rio de Janeiro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Petracchi

  2016-08-01

  Full Text Available L’articolo si propone di indagare la relazione tra religione, città e costruzioni della soggettività a partire da una ricerca etnografica condotta tra l’aprile 2013 e l’ottobre 2014 in alcune favelas di Rio de Janeiro. L’obiettivo è quello di esplorare i modi in cui il linguaggio e le grammatiche pentecostali riconfigurano le esperienze di vulnerabilità urbana in Rocinha, la più grande favela della città. I processi di riconfigurazione delle soggettività guidati dalla conversione sono messi in relazione con nuove comprensioni - in termini biblici - di una Rocinha e una città vissute all’incrocio tra mondo di Dio, mondo del Diavolo e forze sociali, politiche ed economiche che congiurano a strutturare l’esperienza di discriminazione e violenza in favela. Dialogando con le voci e le traiettorie di vita di alcuni interlocutori, il contributo analizza i modi in cui il linguaggio pentecostale permette di ri-organizzare la comprensione delle dinamiche urbane, dei soggetti, delle relazioni e delle categorie che producono l’esperienza di vulnerabilità urbana a Rio de Janeiro.

 15. Efeitos do ruído de tráfego na saúde: para além das "moléstias"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julio Díaz Jiménez

  2015-12-01

  Full Text Available Os transtornos auditivos têm sido tradicionalmente associados ao ruído laboral das pessoas expostas. Recentemente, o ruído produzido nas proximidades de aeroportos foi relacionado com diferentes patologias, sobretudo as cardiovasculares. Nos últimos anos, o ruído ambiental das grandes cidades, principalmente devido ao tráfego, foi relacionado com diversas patologias, tanto de natureza cardiovascular, como respiratória e inclusivamente com diabetes. Neste trabalho, para além se fazer uma breve descrição dos estudos que relacionam o ruído ambiental com a morbilidade e os diferentes mecanismos biológicos implicados, possíveis de explicar nessas associações; apresentam-se os resultados de um conjunto de investigações que, mediante a Análise de Séries Temporais, relacionam o ruído de tráfego na cidade de Madrid com a mortalidade diária por causas circulatórias, respiratórias e diabetes na faixa etária de maiores de 65 anos. Assim como a mortalidade anual atribuída ao ruído de tráfego em Madrid e a sua comparação com a atribuição às PM2,5.

 16. Human RBMY regulates germline-specific splicing events by modulating the function of the serine/arginine-rich proteins 9G8 and Tra2-{beta}.

  Science.gov (United States)

  Dreumont, Natacha; Bourgeois, Cyril F; Lejeune, Fabrice; Liu, Yilei; Ehrmann, Ingrid E; Elliott, David J; Stévenin, James

  2010-01-01

  RBMY is a male germline RNA binding protein and potential alternative splicing regulator, but the lack of a convenient biological system has made its cellular functions elusive. We found that human RBMY fused to green fluorescent protein was strictly nuclear in transfected cells, but spatially enriched in areas around nuclear speckles with some components of the exon junction complex (EJC). Human RBMY (hRBMY) and the EJC components Magoh and Y14 also physically interacted but, unlike these two proteins, hRBMY protein did not shuttle to the cytoplasm. In addition, it relocalised into nucleolar caps after inhibition of RNA polymerase II transcription. Protein interactions were also detected between RBMY and splicing factors 9G8 and transformer-2 protein homolog beta (Tra2-beta), mediated by multiple regions of the RBMY protein that contain serine/arginine-rich dipeptides, but not by the single region lacking such dipeptides. These interactions modulated the splicing of several pre-mRNAs regulated by 9G8 and Tra2-beta. Importantly, ectopic expression of hRBMY stimulated the inclusion of a testis-enriched exon from the Acinus gene, whereas 9G8 and Tra2-beta repressed this exon. We propose that hRBMY associates with regions of the nucleus enriched in nascent RNA and participates in the regulation of specific splicing events in the germline by modulating the activity of constitutively expressed splicing factors.

 17. Appunti al crocevia tra comunione legale e strumenti di partecipazione al rischio di impresa: la Cassazione torna sulla quota di s.r.l.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SIMONE ALECCI

  2016-12-01

  Full Text Available Cass. 13 maggio 2016, n. 9888, si insinua in quelle zone codicistiche maggiormente erose dall’interazione tra le dottrine di matrice commercialistica e la disciplina della comunione legale dei beni tra coniugi. Sulla scia segnata da una fattispecie concreta avente ad oggetto un preliminare di vendita di quote di s.r.l. i giudici di legittimità colgono l’occasione per ribadire – in piena ortodossia esegetica rispetto a quanto nitidamente sancito da Cass. 7 marzo 2006, n. 4890 – che gli atti di disposizione di beni mobili non esigono il consenso del coniuge non stipulante, rimanendo a carico del disponente soltanto l’obbligo di ricostituire, a richiesta dell’altro, la comunione nello stato anteriore al compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, di versare l’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione. La riproposizione di siffatto assunto, almeno nella misura in cui rimarca ancora una volta la compatibilità categoriale tra la nozione di bene mobile e quella di partecipazione sociale, fiacca definitivamente l’insidioso empirismo (già vividamente denunciato da SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1968, IV, 165 insito nella concezione – plasticamente ricamata in RACUGNO, Società a responsabilità limitata (Voce, in Enc. dir., Milano, XLII, 1990, 1054 – che tiene avvinta la quota di s.r.l. alla sola dimensione del rapporto contrattuale.

 18. Crystallization and preliminary structure determination of the transfer protein TraM from the Gram-positive conjugative plasmid pIP501

  International Nuclear Information System (INIS)

  Goessweiner-Mohr, Nikolaus; Grumet, Lukas; Pavkov-Keller, Tea; Birner-Gruenberger, Ruth; Grohmann, Elisabeth; Keller, Walter

  2013-01-01

  This paper reports the successful purification, crystallization and preliminary structure solution of the transfer protein TraM from the Gram-positive conjugative plasmid pIP501. The major means of horizontal gene spread (e.g. of antibiotic resistance) is conjugative plasmid transfer. It presents a serious threat especially for hospitalized and immuno-suppressed patients, as it can lead to the accelerated spread of bacteria with multiple antibiotic resistances. Detailed information about the process is available only for bacteria of Gram-negative (G−) origin and little is known about the corresponding mechanisms in Gram-positive (G+) bacteria. Here we present the purification, biophysical characterization, crystallization and preliminary structure determination of the TraM C-terminal domain (TraMΔ, comprising residues 190–322 of the full-length protein), a putative transfer protein from the G+ conjugative model plasmid pIP501. The crystals diffracted to 2.5 Å resolution and belonged to space group P1, with unit-cell parameters a = 39.21, b = 54.98, c = 93.47 Å, α = 89.91, β = 86.44, γ = 78.63° and six molecules per asymmetric unit. The preliminary structure was solved by selenomethionine single-wavelength anomalous diffraction

 19. Universidade, contexto ansiogênico? Avaliação de traço e estado de ansiedade em estudantes do ciclo básico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camomila Lira Ferreira

  2009-06-01

  Full Text Available O presente artigo objetiva avaliar a ansiedade-traço e a ansiedade-estado de estudantes universitários do ciclo básico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, verificando diferenças entre três grandes áreas de conhecimento, biomédica, humanística e tecnológica, tendo em vista que a entrada na universidade pode se configurar como uma situação ameaçadora que parece sofrer influência das diferentes características de cada uma dessas áreas. Participaram do estudo 158 estudantes, sendo 71 mulheres e 87 homens, com idade média de 20,04 ± 3,37 anos, respondendo uma ficha de identificação e o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE. Resultados demonstram que as médias de ansiedade-traço e ansiedade-estado desses estudantes encontram-se dentro do esperado para essa população, embora a área biomédica seja percebida como a mais ansiogênica, uma vez que apresenta uma densa grade curricular com intensas demandas acadêmicas, o que parece elevar os escores dos estudantes dessa área, em especial os dos homens.

 20. Zolitūdes traģēdijas atspoguļojums “TV3” un “LNT” ziņās

  OpenAIRE

  Pole, Agnese

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Zolitūdes traģēdijas atspoguļojums „TV3” un „LNT” ziņās”. Darba mērķis ir noskaidrot, kā Zolitūdes lielveikala „Maximas” traģēdiju atspoguļoja „TV3 ziņās” un „LNT ziņās”. Pētnieciskais jautājums: Kurš ziņu dienests, proti, „TV3 ziņas” vai „LNT ziņas” Zolitūdes traģēdijas atspoguļošanā iesaistīja vairāk resursus? Teorētiskajā daļā tiek aplūkota literatūra par ziņu (jēdziena skaidrojums, atlases kritēriji, televīzijas ziņu specifika) un mediju darbs ārkārtas situācij...

 1. Analys av skillnader och likheter i EU-länders långsiktiga klimatstrategier

  OpenAIRE

  Hansson, Caroline

  2012-01-01

  De internationella klimatförhandlingarna handlar om att hitta lösningar för att stabilisera halten av växthusgaser i atmosfären och att uppnå tvågradersmålet. För att uppnå målet finns olika utsläppsmål att sträva mot. Ett är ett utsläppstak där varje land inte får släppa ut mer än 2 ton CO2-ekv/capita per år för att tvågradersmålet ska uppnås. Ett annat utsläppsmål är att minska de nationella utsläppen med en viss procentsats. EU:s del i minskningen ligger på 80-95 % till 2050. Som en del av...

 2. Online remote radiological monitoring during operation of Advance Vitrification System (AVS), Tarapur

  International Nuclear Information System (INIS)

  Deokar, U.V.; Kulkarni, V.V.; Mathew, P.; Khot, A.R.; Singh, K.K.; Kamlesh; Deshpande, M.D.; Kulkarni, Y.

  2010-01-01

  Advanced Vitrification System (AVS) is commissioned for vitrification of high level waste (HLW) by using Joule heated ceramic melter first time in India. The HLW is generated in fuel reprocessing plant. For radiological surveillance of plant, Health Physics Unit (HPU) had installed 37 Area Gamma Monitors (AGM), 7 Continuous Air Monitors (CAM) and all types of personal contamination monitors. Exposure control is a major concern in operating plant. Therefore in addition to installed monitors, we have developed online remote radiation monitoring system to minimize exposures to the surveyor and operator. This also helped in volume reduction of secondary waste. The reliability and accuracy of the online monitoring system is confirmed by calibrating the system by comparing TLD and DRD readings and by theoretical analysis. In addition some modifications were carried in HP instruments to make them user friendly. This paper summarizes different kinds of remote radiological monitoring systems installed for online monitoring of Melter off Gas (MOG) filter, Hood filter, three exhaust filter banks, annulus air sampling and over pack monitoring in AVS. Our online remote monitoring system has helped the plant management to plan in advance for replacement of these filters, which resulted in considerable saving of collective dose. (author)

 3. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 4. Slow pathway modification in patients presenting with only two consecutive AV nodal echo beats.

  Science.gov (United States)

  Wegner, Felix K; Silvano, Maria; Bögeholz, Nils; Leitz, Patrick R; Frommeyer, Gerrit; Dechering, Dirk G; Zellerhoff, Stephan; Kochhäuser, Simon; Lange, Philipp S; Köbe, Julia; Wasmer, Kristina; Mönnig, Gerold; Eckardt, Lars; Pott, Christian

  2017-02-01

  Slow pathway modification (SPM) is the therapy of choice for AV-nodal reentry tachycardia (AVNRT). When AVNRT is not inducible, empirical ablation can be considered, however, the outcome in patients with two AV nodal echo beats (AVNEBs) is unknown. Out of a population of 3003 patients who underwent slow pathway modification at our institution between 1993 and 2013, we retrospectively included 32 patients with a history of symptomatic tachycardia, lack of paroxysmal supraventricular tachycardia (pSVT) inducibility but occurrence of two AVNEBs. pSVT documentation by electrocardiography (ECG) was present in 20 patients. The procedural endpoint was inducibility of less than two AVNEBs. This was reached in 31 (97%) patients. Long-term success was assessed by a telephone questionnaire (follow-up time 63±9 months). A total 94% of the patients benefited from the procedure (59% freedom from symptoms; 34% improvement in symptoms). Among those patients in whom ECG documentation was not present, 100% benefited (58% freedom from symptoms, 42% improvement). This is the first collective analysis of a group of patients presenting with symptoms of pSVT and inducibility of only two AVNEBs. Procedural success and clinical long-term follow-up were in the range of the reported success rates of slow pathway modification of inducible AVNRT, independent of whether ECG documentation was present. Thus, SPM is a safe and effective therapy in patients with two AVNEBs. Copyright © 2016. Published by Elsevier Ltd.

 5. Dual chamber pacing with optimal AV delay in congestive heart failure: a randomized study.

  Science.gov (United States)

  Capucci, A; Romano, S; Puglisi, A; Santini, M; Pagani, M; Cazzin, R; Zanuttini, D; Mangiameli, S; Moracchini, P V; Neri, R; De Ciuceis, P; Circo, A; Cavaglià, S; De Seta, F

  1999-07-01

  A prospective randomized trial was set up to evaluate contractile parameters and quality of life in patients with congestive heart failure. We describe the results from 38 patients in sinus rhythm and with chronic heart failure due to congestive cardiomyopathy, prospectively randomized to optimal medical therapy (Group 1, 19 patients) or optimal medical therapy plus dual chamber pacemaker programmed to optimal AV delay (Group 2, 19 patients). At a 6 month follow-up, 7/19 patients in Group 1 had died compared with 5/19 patients in Group 2. During follow-up, there were few significant changes in evaluated parameters except for mitral regurgitation time, which was prolonged in Group 1 and shortened in Group 2. The systolic left ventricular diameter shortened significantly only in Group 2. An energy and activity questionnaire showed that the effect of DDD pacing in the latter patient population was beneficial. From these results we may conclude that at the 6 month follow-up DDD pacing with echo-optimized AV interval programming can improve quality of life without affecting survival.

 6. Novel inter and intra prediction tools under consideration for the emerging AV1 video codec

  Science.gov (United States)

  Joshi, Urvang; Mukherjee, Debargha; Han, Jingning; Chen, Yue; Parker, Sarah; Su, Hui; Chiang, Angie; Xu, Yaowu; Liu, Zoe; Wang, Yunqing; Bankoski, Jim; Wang, Chen; Keyder, Emil

  2017-09-01

  Google started the WebM Project in 2010 to develop open source, royalty- free video codecs designed specifically for media on the Web. The second generation codec released by the WebM project, VP9, is currently served by YouTube, and enjoys billions of views per day. Realizing the need for even greater compression efficiency to cope with the growing demand for video on the web, the WebM team embarked on an ambitious project to develop a next edition codec AV1, in a consortium of major tech companies called the Alliance for Open Media, that achieves at least a generational improvement in coding efficiency over VP9. In this paper, we focus primarily on new tools in AV1 that improve the prediction of pixel blocks before transforms, quantization and entropy coding are invoked. Specifically, we describe tools and coding modes that improve intra, inter and combined inter-intra prediction. Results are presented on standard test sets.

 7. Tissue and cell tropism of Indian cassava mosaic virus (ICMV) and its AV2 (precoat) gene product

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rothenstein, Dirk; Krenz, Bjoern; Selchow, Olaf; Jeske, Holger

  2007-01-01

  In order to establish defined viruses for challenging plants in resistance breeding programmes, Indian cassava mosaic virus (ICMV; family Geminiviridae) DNA clones were modified to monitor viral spread in plants by replacing the coat protein gene with the green fluorescent protein (GFP) reporter gene. Comparative in situ hybridization experiments showed that ICMV was restricted to the phloem in cassava and tobacco. GFP-tagged virus spread similarly, resulting in homogeneous fluorescence within nuclei and cytoplasm of infected cells. To analyze viral intercellular transport in further detail, GFP was fused to AV2, a protein that has been implicated in viral movement. Expressed from replicating viruses or from plasmids, AV2:GFP became associated with the cell periphery in punctate spots, formed cytoplasmic as well as nuclear inclusion bodies, the latter as conspicuous paired globules. Upon particle bombardment of expression plasmids, AV2:GFP was transported into neighboring cells of epidermal tissues showing that the intercellular transport of the AV2 protein is not restricted to the phloem. The results are consistent with a redundant function of ICMV AV2 acting as a movement protein, presumably as an evolutionary relic of a monopartite geminivirus that may still increase virus fitness but is no longer necessary in a bipartite genome. The fusion of ICMV ORF AV2 to the GFP gene is the first example of a reporter construct that follows the whole track of viral DNA from inside the nucleus to the cell periphery and to the next cell

 8. Characterization of the cryptic AV3 promoter of ageratum yellow vein virus in prokaryotic and eukaryotic systems.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei-Chen; Wu, Chia-Ying; Lai, Yi-Chin; Lin, Na-Sheng; Hsu, Yau-Heiu; Hu, Chung-Chi

  2014-01-01

  A cryptic prokaryotic promoter, designated AV3 promoter, has been previously identified in certain begomovirus genus, including ageratum yellow vein virus isolate NT (AYVV-NT). In this study, we demonstrated that the core nucleotides in the putative -10 and -35 boxes are necessary but not sufficient for promoter activity in Escherichia coli, and showed that AYVV-NT AV3 promoter could specifically interact with single-stranded DNA-binding protein and sigma 70 of E. coli involved in transcription. Several AYVV-NT-encoded proteins were found to increase the activity of AV3 promoter. The transcription start sites downstream to AV3 promoter were mapped to nucleotide positions 803 or 805 in E. coli, and 856 in Nicotiana benthamiana. The eukaryotic activity of AV3 promoter and the translatability of a short downstream open reading frame were further confirmed by using a green fluorescent protein reporter construct in yeast (Saccharomyces cerevisiae) cells. These results suggested that AV3 promoter might be a remnant of evolution that retained cryptic activity at present.

 9. Development of an Advanced Aidman Vision Screener (AVS) for selective assessment of outer and inner laser induced retinal injury

  Science.gov (United States)

  Boye, Michael W.; Zwick, Harry; Stuck, Bruce E.; Edsall, Peter R.; Akers, Andre

  2007-02-01

  The need for tools that can assist in evaluating visual function is an essential and a growing requirement as lasers on the modern battlefield mature and proliferate. The requirement for rapid and sensitive vision assessment under field conditions produced the USAMRD Aidman Vision Screener (AVS), designed to be used as a field diagnostic tool for assessing laser induced retinal damage. In this paper, we describe additions to the AVS designed to provide a more sensitive assessment of laser induced retinal dysfunction. The AVS incorporates spectral LogMar Acuity targets without and with neural opponent chromatic backgrounds. Thus, it provides the capability of detecting selective photoreceptor damage and its functional consequences at the level of both the outer and inner retina. Modifications to the original achromatic AVS have been implemented to detect selective cone system dysfunction by providing LogMar acuity Landolt rings associated with the peak spectral absorption regions of the S (short), M (middle), and L (long) wavelength cone photoreceptor systems. Evaluation of inner retinal dysfunction associated with selective outer cone damage employs LogMar spectral acuity charts with backgrounds that are neurally opponent. Thus, the AVS provides the capability to assess the effect of selective cone dysfunction on the normal neural balance at the level of the inner retinal interactions. Test and opponent background spectra have been optimized by using color space metrics. A minimal number of three AVS evaluations will be utilized to provide an estimate of false alarm level.

 10. Off-Target18F-AV-1451 Binding in the Basal Ganglia Correlates with Age-Related Iron Accumulation.

  Science.gov (United States)

  Choi, Jae Yong; Cho, Hanna; Ahn, Sung Jun; Lee, Jae Hoon; Ryu, Young Hoon; Lee, Myung Sik; Lyoo, Chul Hyoung

  2018-01-01

  Off-target binding in the basal ganglia is commonly observed in the 18 F-AV-1451 PET studies of the elderly. We sought to investigate the relationship between this phenomenon in the basal ganglia and iron accumulation using iron-sensitive R 2 * MRI. Methods: Fifty-nine healthy controls and 61 patients with Alzheimer disease and mild cognitive impairment underwent 18 F-AV-1451 PET and R 2 * MRI studies. A correlation analysis was performed for age, 18 F-AV-1451 binding, and R 2 * values. Results: There was an age-related increase in both 18 F-AV-1451 binding in the basal ganglia and R 2 * values in the putamen in both the controls and the Alzheimer disease/mild cognitive impairment patients. 18 F-AV-1451 binding in the basal ganglia increased with R 2 * values. Conclusion: Off-target 18 F-AV-1451 binding in the basal ganglia is associated with the age-related increases in iron accumulation. Postmortem studies are required to further investigate the nature of this association. © 2018 by the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging.

 11. Tissue and cell tropism of Indian cassava mosaic virus (ICMV) and its AV2 (precoat) gene product.

  Science.gov (United States)

  Rothenstein, Dirk; Krenz, Björn; Selchow, Olaf; Jeske, Holger

  2007-03-01

  In order to establish defined viruses for challenging plants in resistance breeding programmes, Indian cassava mosaic virus (ICMV; family Geminiviridae) DNA clones were modified to monitor viral spread in plants by replacing the coat protein gene with the green fluorescent protein (GFP) reporter gene. Comparative in situ hybridization experiments showed that ICMV was restricted to the phloem in cassava and tobacco. GFP-tagged virus spread similarly, resulting in homogeneous fluorescence within nuclei and cytoplasm of infected cells. To analyze viral intercellular transport in further detail, GFP was fused to AV2, a protein that has been implicated in viral movement. Expressed from replicating viruses or from plasmids, AV2:GFP became associated with the cell periphery in punctate spots, formed cytoplasmic as well as nuclear inclusion bodies, the latter as conspicuous paired globules. Upon particle bombardment of expression plasmids, AV2:GFP was transported into neighboring cells of epidermal tissues showing that the intercellular transport of the AV2 protein is not restricted to the phloem. The results are consistent with a redundant function of ICMV AV2 acting as a movement protein, presumably as an evolutionary relic of a monopartite geminivirus that may still increase virus fitness but is no longer necessary in a bipartite genome. The fusion of ICMV ORF AV2 to the GFP gene is the first example of a reporter construct that follows the whole track of viral DNA from inside the nucleus to the cell periphery and to the next cell.

 12. Magnetic-guided catheter ablation of twin AV nodal reentrant tachycardia in a patient with left atrial isomerism, interrupted inferior vena cana, and Kawashima-Fontan procedure.

  Science.gov (United States)

  Bessière, Francis; Mongeon, François-Pierre; Therrien, Judith; Khairy, Paul

  2017-12-01

  Twin AV nodal reentrant tachycardia most commonly occurs in patients with complex congenital heart disease who have two distinct AV nodes, His bundles, and non-preexcited QRS morphologies. Catheter ablation of the weaker AV node may be hindered by anatomical complexities. In such cases, remote magnetic guidance offers a potentially effective solution.

 13. Ressenya a Delle Donne, Fulvio & Torró, Jaume (eds. L’immagine di Alfonso il Magnanimo tra letteratura e storia, tra Corona d’Aragona e Italia - La imatge d’Algons el Magnànim en la literatura i la Historiografia entre la Corona d’Aragó i Itàlia, Florència, SISMEL -Edizioni del Galluzzo , 2016, XII + 300 p. ISBN: 978-88-8450-691-7

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Marfany Simó

  2016-12-01

  Full Text Available Review to Delle Donne, Fulvio & Torró, Jaume (eds. L’immagine di Alfonso il Magnanimo tra letteratura e storia, tra Corona d’Aragona e Italia - La imatge d’Algons el Magnànim en la literatura i la Historiografia entre la Corona d’Aragó i Itàlia, Firenze, SISMEL -Edizioni del Galluzzo , 2016, XII + 300 p. ISBN: 978-88-8450-691-7

 14. ENerGetIcs in hypertrophic cardiomyopathy: traNslation between MRI, PET and cardiac myofilament function (ENGINE study).

  Science.gov (United States)

  Güçlü, A; Germans, T; Witjas-Paalberends, E R; Stienen, G J M; Brouwer, W P; Harms, H J; Marcus, J T; Vonk, A B A; Stooker, W; Yilmaz, A; Klein, P; Ten Berg, J M; Kluin, J; Asselbergs, F W; Lammertsma, A A; Knaapen, P; van Rossum, A C; van der Velden, J

  2013-12-01

  Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is an autosomal dominant heart disease mostly due to mutations in genes encoding sarcomeric proteins. HCM is characterised by asymmetric hypertrophy of the left ventricle (LV) in the absence of another cardiac or systemic disease. At present it lacks specific treatment to prevent or reverse cardiac dysfunction and hypertrophy in mutation carriers and HCM patients. Previous studies have indicated that sarcomere mutations increase energetic costs of cardiac contraction and cause myocardial dysfunction and hypertrophy. By using a translational approach, we aim to determine to what extent disturbances of myocardial energy metabolism underlie disease progression in HCM. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM) patients and aortic valve stenosis (AVS) patients will undergo a positron emission tomography (PET) with acetate and cardiovascular magnetic resonance imaging (CMR) with tissue tagging before and 4 months after myectomy surgery or aortic valve replacement + septal biopsy. Myectomy tissue or septal biopsy will be used to determine efficiency of sarcomere contraction in-vitro, and results will be compared with in-vivo cardiac performance. Healthy subjects and non-hypertrophic HCM mutation carriers will serve as a control group. Our study will reveal whether perturbations in cardiac energetics deteriorate during disease progression in HCM and whether these changes are attributed to cardiac remodelling or the presence of a sarcomere mutation per se. In-vitro studies in hypertrophied cardiac muscle from HOCM and AVS patients will establish whether sarcomere mutations increase ATP consumption of sarcomeres in human myocardium. Our follow-up imaging study in HOCM and AVS patients will reveal whether impaired cardiac energetics are restored by cardiac surgery.

 15. DNA-binding studies of AV-153, an antimutagenic and DNA repair-stimulating derivative of 1,4-dihydropiridine.

  Science.gov (United States)

  Buraka, E; Chen, C Yu-Chian; Gavare, M; Grube, M; Makarenkova, G; Nikolajeva, V; Bisenieks, I; Brūvere, I; Bisenieks, E; Duburs, G; Sjakste, N

  2014-09-05

  The ability to intercalate between DNA strands determines the cytotoxic activity of numerous anticancer drugs. Strikingly, intercalating activity was also reported for some compounds considered to be antimutagenic. The aim of this study was to determine the mode of interaction of DNA with the antimutagenic and DNA repair-stimulating dihydropyridine (DHP) AV-153. DNA and AV-153 interactions were studied by means of UV/VIS spectroscopy, fluorimetry and infrared spectroscopy. Compound AV-153 is a 1,4 dihydropyridine with ethoxycarbonyl groups in positions 3 and 5. Computer modeling of AV-153 and DNA interactions suggested an ability of the compound to dock between DNA strands at a single strand break site in the vicinity of two pyrimidines, which was confirmed in the present study. AV-153 evidently interacted with DNA, as addition of DNA to AV-153 solutions resulted in pronounced hyperchromic and bathochromic effects on the spectra. Base modification in a plasmid by peroxynitrite only minimally changed binding affinity of the compound; however, induction of single-strand breaks using Fenton's reaction greatly increased binding affinity. The affinity did not change when the ionic strength of the solution was changed from 5 to 150 mM NaCl, although it increased somewhat at 300 mM. Neither was it influenced by temperature changes from 25 to 40°C, however, it decreased when the pH of the solution was changed from 7.4 to 4.7. AV-153 competed with EBr for intercalation sites in DNA: 116 mM of the compound caused a two-fold decrease in fluorescence intensity. FT-IR spectral data analyses indicated formation of complexes between DNA and AV-153. The second derivative spectra analyses indicated interaction of AV-153 with guanine, cytosine and thymine bases, but no interaction with adenine was detected. The antimutagenic substance AV-153 appears to intercalate between the DNA strands at the site of a DNA nick in the vicinity of two pyrimidines. Copyright © 2014 Elsevier

 16. Pittsburgh Compound B and AV-1451 positron emission tomography assessment of molecular pathologies of Alzheimer's disease in progressive supranuclear palsy.

  Science.gov (United States)

  Whitwell, Jennifer L; Ahlskog, J Eric; Tosakulwong, Nirubol; Senjem, Matthew L; Spychalla, Anthony J; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J; Josephs, Keith A

  2018-03-01

  Little is known about Alzheimer's disease molecular proteins, beta-amyloid and paired helical filament (PHF) tau, in progressive supranuclear palsy (PSP). Recent techniques have been developed to allow for investigations of these proteins in PSP. We determined the frequency of beta-amyloid deposition in PSP, and whether beta-amyloid deposition in PSP is associated with PHF-tau deposition pattern, or clinical features. Thirty probable PSP participants underwent MRI, [ 18 F]AV-1451 PET and Pittsburgh compound B (PiB) PET. Apolipoprotein (APOE) genotyping was also performed. A global PiB standard-uptake value ratio (SUVR) was calculated. AV-1451 SUVRs were calculated for a set of Alzheimer's disease (AD)-related regions and a set of PSP-related regions. Voxel-level analyses were conducted to assess for differences in AV-1451 uptake patterns and MRI atrophy between PiB(+) and PiB(-) cases compared to 60 normal PiB(-) controls. Statistical testing for correlations and associations between variables of interest were also performed. Twelve subjects (40%) showed beta-amyloid deposition. Higher PiB SUVR correlated with older age but not with AV-1451 SUVR in the AD- or PSP-related regions. Higher AV-1451 SUVR in AD-related regions was associated with higher AV-1451 SUVR in PSP-related regions. We found little evidence for beta-amyloid related differences in clinical metrics, proportion of APOE e4 carriers, pattern of AV-1451 uptake, or pattern of atrophy. Beta-amyloid deposition occurs in a relatively high proportion of PSP subjects. Unlike in Alzheimer's disease, however, there is little evidence that beta-amyloid, and PHF-tau, play a significant role in neurodegeneration in PSP. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 17. Teatro e potere nella Russia post-rivoluzionaria: un parallelo tra V. E. Mejerchol’d e M. A. Bulgakov

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Riccardo Tabilio

  2012-01-01

  Full Text Available Abstract - IT Esclusa la comune vocazione per il teatro, la vita dello scrittore Michail A. Bulgakov e quella del regista Vsevolod E. Mejerchol’d non potrebbero forse essere più diverse. Ma sulle circostanze della loro morte, avvenuta a distanza di poche settimane, incombono le scelte dell’autorità al potere al loro tempo in Unione Sovietica. Quest’articolo si propone di condurre un’analisi parallela tra i due grandi intellettuali russi, nel tentativo di contestualizzarne l’operato negli anni in cui la dittatura staliniana andava consolidandosi, di presentarne le differenze ed di identificare contatti ed interessi comuni. Mejerchol’d e Bulgakov, nelle loro differenze, attraverso il loro controverso rapporto con l’autorità, rivelano i segni del discorso tra intellettuali e potere che permeava l’arte e la cultura di lingua russa dell’epoca. Abstract - FR Exception faite pour la commune vocation pour le théâtre, la vie de l'écrivain Michail A. Bulgakov et celle du régisseur Vsevolod E. Mejerchol'd ne pourraient pas être plus différentes entres elles. De même, à leur circonstances de mort, arrivées en distance de quelques semaines, incombent les décisions par les autorités de l'Union Soviétique de l'époque. Cet article propose une analyse parallèle des grands intellectuels russes, dans le but d'en contextualiser l'oeuvre, pendant les années où le régime stalinien allait se consolidant; on y présent les différences et on identifie les contacts et les intérêts communs. Mejerchol'd et Bulgakov, même selon des parcours diverses, par leur rapport aigre avec l'autorité, révèlent les signes du discours entre les intellectuels et le pouvoir qui imprégnait l'art et la culture russe du temps. Abstract - EN Besides their common vocation for theatre, the lives of writer Michail A. Bulgakov and play director Vsevolod E. Meyerhold could not have diverged more. However, decisions made by the Soviet Union’s managers

 18. Mindfulness for militære veteraner som lider av PTSD

  OpenAIRE

  Aasvik, Erlend Winther; Amdal, Lilli

  2014-01-01

  Bakgrunn: Veteraner står i fare for å få Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ved gjentatte eksponeringer for traumer. I de senere år har det i Norge vært stadig fokus på veteraner som har fått slik lidelse men som ikke har fått oppfølgningen som de kanskje burde hatt. Mindfulness har også blitt veldig populært og er nå ofte å se i ukeblader, bokhandler og i medisinske blader. Hensikten: Vi ønsket å se om mindfulness kunne være et mulig hjelpemiddel for sykepleiere i behandling av veteraner...

 19. Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelin Haukeland

  2013-11-01

  Full Text Available I Norge er ikke surrogati tillatt, og myndighetene fraråder norske statsborgere å benytte seg av surrogati i utlandet. I denne artikkelen fokuserer vi på kommersiell gestational surrogati og stiller spørsmålet: Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India? De etiske problemstillingene rundt surrogati er mange og sammensatte og blir spesielt utfordrende når tjenesten tilbys i et land med store kulturelle og økonomiske forskjeller både internt og i forhold til Norge. Vi baserer analysen og drøftingen av dette etisk utfordrende spørsmålet på Beauchamps og Childress sin veletablerte metodiske tilnærming innen biomedisinsk etikk. Vi anvender de fire allmennmoralske prinsipper: respekt for autonomi, velgjørenhet, ikke-skade og rettferdighet på sakskomplekset for å synliggjøre spenningene involvert i dette etiske dilemmaet. Med full bevissthet om at det ikke finnes noen lettvinte og omkostningsfrie løsninger på dilemmaer generelt og dette spesielt, konkluderer vi med at interessene til de berørte parter, og spesielt surrogatmødrenes, kan bli bedre ivaretatt om surrogati tillates under omfattende reguleringer. Dersom man velger å gjøre praksisen illegal, vil man også miste mulighetene til å påvirke prosessen og sikre rettighetene til de involverte partene.Nøkkelord: surrogati, Norge–India, utnyttelse, autonomi, regulering av prosessenEnglish summary: Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India?Surrogacy is not permitted in Norway, and the government strongly advises against Norwegian citizens travelling abroad to have children through the use of the surrogacy industry. In this article, we focus on commercial gestational surrogacy and debate the question: Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India? The ethical concerns regarding surrogacy are complex and are especially challenging when the service is offered in a country with big cultural and economic

 20. Skattetillägg i internprissättningsprocesser : En studie av begreppet oriktig uppgift

  OpenAIRE

  Baaz, Christoffer; Wahlbeck, Cesar

  2009-01-01

  Av globaliseringen följer en ökad handel mellan stater och inom multinationella koncer-ner där så kallade internprissättning sker. Genom internprissättningen ser företagen en möjlighet att överföra vinster till lågbeskattade länder. För att förhindra detta har regler som ska se till att marknadsmässiga villkor styr prissättningen upprättats. De svenska bestämmelserna för internprissättning utgår från korrigeringsregeln i 14 kap. 19 IL som ger uttryck för armlängdsprincipen. Principen innebär ...

 1. Magnetic excitations in low-dimensional spin systems: neutron scattering study on AV2O5

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakajima, Kenji

  1997-01-01

  Recent experiments on vanadium oxide bronzes AV 2 O 5 (A=Na, Mg, Li) are reviewed. Experiments are carried out combining two triple-axis spectrometers installed at a thermal beam port and a cold neutron guide at JRR-3M. Spin-wave excitations in single crystals NaV 2 O 5 in the spin-Peierls state shows a steep intra-chain dispersion, which is consistent with estimated exchange interaction from magnetization measurement, and a weak inter-chain dispersion. In the low energy excitation measurement on powder sample of MgV 2 O 5 , we have observed energy gap of 2 meV, which indicates that this material is a ladder system with strong 1D character. Preliminary result on LiV 2 O 5 , which is expected to be a simple 1D antiferromagnet or a zig-zag chain, is also mentioned

 2. Influencer marketing : En analys av en marknadsrättslig gråzon

  OpenAIRE

  Haglund Holst, Maximilian; Jorikson, Ludvig

  2017-01-01

  Uppsatsen kommer att behandla den relativt nya marknadsföringsmetoden influencer marketing. Influencer marketing innebär att en person å en näringsidkares vägnar marknadsför en viss produkt på sina sociala medier, till exempel en blogg. Denna metod har på senare tid vuxit och blivit ett framgångsrecept för många näringsidkare då de, med hjälp av influencern, kan nå ut direkt till en önskad målgrupp. I och med att Influencer marketing är en ny marknadsföringsmetod, innebär det att stor oklarhe...

 3. Transformering av kunnskap mellom campus og skole i lærerutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Britt Oda Fosse

  2016-04-01

  Full Text Available Til tross for lærerutdanningers mangeårige arbeid med å finne innovative løsninger som skaper gode sammenhenger mellom campuskonteksten og skolekonteksten, etterlyser lærerstudentene fortsatt en bedre sammenheng i studiet. Det som kjennetegner metodene i mange lærerutdanninger er at de bygger på ideen om læring for praksis. Dette innebærer i stor grad forventninger om at studentene transformerer kunnskap fra campus til undervisning og refleksjon i skolen. Mye tyder på at lærerstudentene får lite hjelp i denne prosessen. Studier om koherens – eller sammenheng – i lærerutdanningen knyttes sjelden til at lærerutdanning kan innebære et læringsproblem. Hensikten med denne artikkelen er å undersøke de læringsutfordringer studenter har når kunnskap skal transformeres mellom de to kontekstene. Tanken er at en forståelse for lærerstudenters læring på denne måten kan bidra inn i arbeidet med å videreutvikle metoder i lærerutdanningen som kan lette transformeringsprosessene. Artikkelen er tematisk og drøftes i lys av sosiokulturelle perspektiver på læring og utvikling med vekt på begrepene “overføring” og “transformering”. Videre drøftes problemstillingen i lys av studier av lærerstudenters interaktive læringsprosesser. Nøkkelord: lærerutdanning, lærerstudenters læringsprosesser, transformering av læring.AbstractDespite innovative work on bridging the gap between campus activities and classroom activities, student teachers ask for more coherence in their education. What characterizes the different teacher education innovations is that they are mainly based on the idea that students construct knowledge for practice. In these scenarios, teacher education programmes rely on the students’ ability to transform knowledge from activities at campus into teaching and reflection in their practice schools. The student teachers seem to get little or no help in these transformational processes. When studying

 4. Förvärmning av tilluften med återvunnen värme

  OpenAIRE

  Kader, Aza; Yousif, Peter

  2017-01-01

  Idag är det vanligt för fjärrvärmebolagen att basera sin taxa på effektbehovet för fastigheten. Effekttaxeringsmetod skiljer sig mellan olika fjärrvärmeleverantörer. Dock är toppeffektbehoven för fastigheterna en gemensam nämnare för bolagen när debiteringsunderlag beslutas.I Sverige finns det idag befintlig teknik som sänker effektbehovet genom förvärmning av uteluft, vilket reducerar frostbildning i värmeväxlaren och förbättras dess verkningsgrad. Denna teknik utnyttjar geoenergi som värmek...

 5. Introduction to COFFE: The Next-Generation HPCMP CREATE-AV CFD Solver

  Science.gov (United States)

  Glasby, Ryan S.; Erwin, J. Taylor; Stefanski, Douglas L.; Allmaras, Steven R.; Galbraith, Marshall C.; Anderson, W. Kyle; Nichols, Robert H.

  2016-01-01

  HPCMP CREATE-AV Conservative Field Finite Element (COFFE) is a modular, extensible, robust numerical solver for the Navier-Stokes equations that invokes modularity and extensibility from its first principles. COFFE implores a flexible, class-based hierarchy that provides a modular approach consisting of discretization, physics, parallelization, and linear algebra components. These components are developed with modern software engineering principles to ensure ease of uptake from a user's or developer's perspective. The Streamwise Upwind/Petrov-Galerkin (SU/PG) method is utilized to discretize the compressible Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) equations tightly coupled with a variety of turbulence models. The mathematics and the philosophy of the methodology that makes up COFFE are presented.

 6. Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning – Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elinor Adenling

  2011-06-01

  Full Text Available Vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet har nätutbildningen expanderat kraftigt under de senaste två och ett halvt åren, då institutionen började ge fristående helfartskurser i pedagogik via Internet. Vårterminen 2008 läste cirka 60 studenter och inför varje termin har sedan studenttillströmningen ökat, för att under våren 2010 uppgå till 240 studenter. Hösten 2008 infördes, med stöd av interna utvecklingsmedel, examinerande portfoliouppgifter på samtliga nätbaserade kurser med målsättningen att möta de utmaningar som både formen (nätundervisning och den utökade och heterogena studentgruppen innebar. Syftet var att stärka studenternas förmåga att synliggöra sitt eget lärande, samt att minska anonymiteten mellan lärare och student. Uppgifterna var av självreflekterande karaktär där studenterna uppmanades att relatera det egna lärandet till kursinnehållet och att exempelvis identifiera framtida tillämpningsområden inom studier och arbetsliv. Studenterna fick under terminen individuell återkoppling av en och samma lärare. Intentionen med återkopplingen var bland annat att guida och uppmuntra studenterna till att inta ett personligt förhållningssätt till kursinnehållet. I artikeln argumenteras det för att portfoliometodik i flera avseenden kan sägas harmoniera väl med ett rådande synsätt på examination där ett sociokulturellt synsätt på lärande dominerar och livslångt lärande och självständighet framhålls som eftersträvansvärt. Detta medför att, det både utifrån ett student- och ett lärarperspektiv, kan kännas naturlig och relevant att använda portfolio som examinationsform inom nätutbildning. Samtidigt är det viktigt att problematisera och kritiskt reflektera över portfoliometodik som examinationsform och de förhållningssätt och ideal som skapas, vilket görs i artikeln med hjälp av en Foucaultinspirerad tolkningsram. I artikeln presenteras alltså både ett

 7. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Nordtømme

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article is a theoretical exploration with the aim of discussing an ontological basis for space and materiality as educational resources in kindergarten. Attention is directed on children’s play experiences interacting with space and materiality, and how children use and create space. The metaphors front stage, space in between, and backstage (inspired from Erving Goffman, 1969, which form the study's main findings, are used as the backdrop for the issue and analyzes. The empirical material used in this exploration has been collected with an ethnographic methodological approach in two kindergartens. Maurice Merleau-Ponty’s (1962 focus on bodily experience and presence in space, along with concepts from Latour’s (2005 actor-network theory, is used to explore the data. The article contributes with theoretical tools for professionals in kindergarten teaching, to shed light on the importance of space, materiality and play in children's everyday life in kindergarten.Sammendrag: Denne artikkelen diskuterer et ontologisk grunnlag og er en teoretisk utforskning av rom og materialitet som en pedagogisk ressurs i barnehagen. Oppmerksomheten er rettet mot barns lekeerfaringer i samspill med rom og materialitet, og hvordan barn bruker og skaper rom. Metaforene hovedrom, mellomrom, og bakrom (inspirert fra Erving Goffman, 1969, som danner studiens hovedfunn, blir brukt som et bakteppe for problemstilling og analyser av det empiriske materialet fra to barnehager. Maurice Merleau-Ponty publikasjoner The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty, 1962 med sitt fokus på kroppslig erfaring i levd rom, blir brukt sammen med begreper fra Latours aktør-nettverksteori (Latour 2005 til å utforske hvordan rom og materialitet kan være pedagogiske ressurser. Artikkelens kunnskapsbidrag er å presentere et teoretisk verktøy for barnehageprofesjonen og kunnskaper om lekens betydning i barns hverdag i barnehagen.

 8. Dia dos Avós: atividades socioeducativas e intergeracionais bem-sucedidas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flávia Renata Fratezi

  2013-10-01

  Full Text Available O Dia da Avó é comemorado em 26 de julho, uma data estratégica para estimular a interação social entre diferentes gerações e reflexões acerca do envelhecimento humano e da velhice. Em face dos potenciais benefícios das intervenções intergeracionais e socioeducativas, o objetivo deste artigo é apresentar um relato de experiência sobre as atividades realizadas durante um evento no Dia da Avó. Esse evento ocorreu em um parque público do município de São Paulo no ano de 2009 e contou com a participação de 350 idosos e 60 crianças. Durante as intervenções houve a divulgação de informações sobre como tornar o envelhecimento um processo orientado e bem assistido, o que favoreceu a reflexão de estratégias pessoais, sociais e coletivas para a participação social e a promoção da saúde ao longo do curso de vida, integrando diferentes gerações. Uma sociedade preparada para a temática da velhice e dos temas associados ao ciclo vital humano inicia a discussão desses temas nas comunidades, perpetuando a reflexão de maneira coletiva e com a participação de variados atores sociais. O bacharel em gerontologia, novo profissional na área do envelhecimento no Brasil, têm competências para favorecer, promover e integrar intervenções intergeracionais e socioeducativas que visam ao envelhecimento ativo.

 9. A.V. CHAYANOV ON THE WAY TO THE THEORY OF NON-CAPITALIST ECONOMY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  А А Крамар

  2018-12-01

  Full Text Available Alexander V. Chayanov (1888-1937 is a famous Russian economist, theorist of the organization of economy, a brilliant representative of the generation of the “golden age” of the economic science in Russia. One of the key elements of his scientific legacy is the theory of non-capitalist forms of economy, and one of its aspects - international agrarian studies of the features of the organization of agriculture in different countries. The organizational-production school developed a theory of labor economy and came close to the general theory of non-capitalist forms of economy; however, its studies were inter-rupted by the repressions of the 1920s. The article considers the international studies of A.V. Chayanov to clarify and develop some findings of the today’s scholars (I.A. Kuznetsov, A.M. Nikulin, T.A. Savinova. The author proposes a new interpretation of the organizational-production school as having a dualistic character. The works of Alexander N. Chelintsev (1874-1962, Nicholay P. Makarov (1886-1980 and other colleagues of A.V. Chayanov from the organizational-production school focused on both theoretical issues such as the fundamental laws of functioning and development of agriculture, and practical issues of scientific management of an individual farm and agriculture in general. The author considers the orga-nizational-production school as dualistic: it studies both theory and management of peasant economy at micro- and macro-levels proceeding from the analysis of the individual farm structure to the issues of the optimal production location and optimal management of ‘a mass of peasant farms’. The system approach to the organization of economy, cooperation, zoning and economic policy developed by the organizational-production school is still relevant for the contemporary use.

 10. Técnico de enfermagem: o perfil traçado por profissionais da área

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beatriz Lemos Stutz

  1999-12-01

  Full Text Available A presente investigação tem por finalidade destacar as bases em que se efetivam a qualificação e as nuances que permeiam a atuação do Técnico de Enfermagem na atualidade, no Município de Uberlândia. Optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa, tendo como referencial a análise de discurso, utilizando-se como técnica de coleta de dados um roteiro de entrevista semi-estruturado. Foram definidas, quatro categorias básicas de análise: educação-trabalho, currículo, identidade profissional e expectativas. A partir do estudo detalhado destas categorias, é possível refletir sobre a relação educação-trabalho no ensino médio; os aspectos ligados à regulamentação e ao exercício da enfermagem no Brasil; a importância do currículo na organização de experiências do conhecimento; o significado e as influências do trabalho na construção da identidade profissional. Busca-se traçar, em última instância, o perfil do técnico de enfermagem partindo da análise das funções por ele desempenhadas e do modo como vê seu processo de profissionalização.

 11. Inseticidas para controle da traça-das-crucíferas: como os agricultores os utilizam no Distrito Federal?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Castelo Branco Marina

  2002-01-01

  Full Text Available No DF, o controle da traça-das-crucíferas (TDC é feito por inseticidas. O modo de utilização destes produtos em lavouras de brássicas não é bem documentado. Devido a isto, agricultores de duas áreas de produção foram entrevistados e descreveram as formas de utilização de agrotóxicos em seus cultivos. Doze produtos comerciais diferentes, pertencentes a cinco grupos químicos, eram utilizados. Cinco inseticidas não eram registrados para brássicas. Trinta e oito por cento dos agricultores usavam agrotóxicos uma vez por semana e 21% duas vezes. Este último procedimento é considerado inadequado pois as pulverizações são consideradas excessivas. Cinqüenta e três por cento dos agricultores usavam apenas um inseticida, o que contribui para a rápida seleção de populações resistentes de TDC; 34% empregavam dois inseticidas, em rotação. Em alguns casos, a rotação era feita com produtos de grupos químicos diferentes, o recomendado; em outros, produtos comerciais, com o mesmo ingrediente ativo eram utilizados. Esta última prática não é efetiva porque não retarda a seleção de populações resistentes. A necessidade de se respeitar o período de carência dos inseticidas era desconhecida por 92% dos agricultores, o que pode significar alimentos com resíduos acima do tolerado. No geral, foi observado que os agricultores possuem poucas informações técnicas sobre os inseticidas e pouco acesso aos resultados de pesquisa. Soluções para os problemas observados são discutidas.

 12. The Social Service between Values and Welfare Policies (Il Servizio Sociale tra Valori e Politiche di Welfare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesca D'Atri

  2017-07-01

  Full Text Available Main values of social work guide and select the everyday work of professional social worker, within institutional and non-institutional contexts, for people and with people facing different conditions of fragility and poverty, acting more innovative intervention strategies that respond to the real needs of the individual, the family system and, in general terms, the local community. In such a perspective, SIA (Support for Active Inclusion is a measure of poverty alleviation which provides for economic benefits to families in poor economic situations. To enjoy this benefit, the applicant's family will have to attend a personalized social and employing activation project, through a pact between services and families, aimed to overcoming poverty and gradually regaining autonomy. Sunto I valori che sono alla base del servizio sociale guidano e orientano il lavoro dell’assistente sociale che quotidianamente opera, all’interno di contesti sia istituzionali che non istituzionali, con le persone e per le persone per il superamento delle situazioni di fragilità e povertà, mettendo in atto strategie d’intervento sempre più innovative e rispondenti ai reali bisogni dell’individuo, del sistema familiare e, in termini più generali, della comunità locale. In quest’ottica il SIA (sostegno per l’inclusione attiva è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate. Per godere di questo beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, tramite un patto tra servizi e famiglie, teso al superamento della condizione di povertà e alla  riconquista graduale dell’autonomia. Parole chiave: Valori, Servizio Sociale, Povertà, Famiglia, Progetto

 13. Preface: The Oligotrophy to the UlTra-oligotrophy PACific Experiment (OUTPACE cruise, 18 February to 3 April 2015)

  Science.gov (United States)

  Moutin, Thierry; Michelangelo Doglioli, Andrea; de Verneil, Alain; Bonnet, Sophie

  2017-07-01

  The overall goal of OUTPACE (Oligotrophy to UlTra-oligotrophy PACific Experiment) was to obtain a successful representation of the interactions between planktonic organisms and the cycle of biogenic elements in the western tropical South Pacific Ocean across trophic and N2 fixation gradients. Within the context of climate change, it is necessary to better quantify the ability of the oligotrophic ocean to sequester carbon through biological processes. OUTPACE was organized around three main objectives, which were (1) to perform a zonal characterization of the biogeochemistry and biological diversity of the western tropical South Pacific during austral summer conditions, (2) to study the production and fate of organic matter (including carbon export) in three contrasting trophic regimes (increasing oligotrophy) with a particular emphasis on the role of dinitrogen fixation, and (3) to obtain a representation of the main biogeochemical fluxes and dynamics of the planktonic trophic network. The international OUTPACE cruise took place between 18 February and 3 April 2015 aboard the RV L'Atalante and involved 60 scientists (30 onboard). The west-east transect covered ˜ 4000 km from the western part of the Melanesian archipelago (New Caledonia) to the western boundary of the South Pacific gyre (French Polynesia). Following an adaptive strategy, the transect initially designed along the 19° S parallel was adapted along-route to incorporate information coming from satellite measurements of sea surface temperature, chlorophyll a concentration, currents, and diazotroph quantification. After providing a general context and describing previous work done in this area, this introductory paper elucidates the objectives of OUTPACE, the implementation plan of the cruise and water mass and climatological characteristics and concludes with a general overview of the other papers that will be published in this special issue.

 14. 18F-AV-1451 positron emission tomography in Alzheimer’s disease and progressive supranuclear palsy

  Science.gov (United States)

  Passamonti, Luca; Vázquez Rodríguez, Patricia; Hong, Young T.; Allinson, Kieren S. J.; Williamson, David; Borchert, Robin J.; Sami, Saber; Cope, Thomas E.; Bevan-Jones, W. Richard; Jones, P. Simon; Arnold, Robert; Surendranathan, Ajenthan; Mak, Elijah; Su, Li; Fryer, Tim D.; Aigbirhio, Franklin I.; O’Brien, John T.; Rowe, James B.

  2017-01-01

  Abstract The ability to assess the distribution and extent of tau pathology in Alzheimer’s disease and progressive supranuclear palsy in vivo would help to develop biomarkers for these tauopathies and clinical trials of disease-modifying therapies. New radioligands for positron emission tomography have generated considerable interest, and controversy, in their potential as tau biomarkers. We assessed the radiotracer 18F-AV-1451 with positron emission tomography imaging to compare the distribution and intensity of tau pathology in 15 patients with Alzheimer’s pathology (including amyloid-positive mild cognitive impairment), 19 patients with progressive supranuclear palsy, and 13 age- and sex-matched controls. Regional analysis of variance and a support vector machine were used to compare and discriminate the clinical groups, respectively. We also examined the 18F-AV-1451 autoradiographic binding in post-mortem tissue from patients with Alzheimer’s disease, progressive supranuclear palsy, and a control case to assess the 18F-AV-1451 binding specificity to Alzheimer’s and non-Alzheimer’s tau pathology. There was increased 18F-AV-1451 binding in multiple regions in living patients with Alzheimer’s disease and progressive supranuclear palsy relative to controls [main effect of group, F(2,41) = 17.5, P AV-1451 binding was significantly increased in patients with Alzheimer’s disease, relative to patients with progressive supranuclear palsy and with control subjects, in the hippocampus and in occipital, parietal, temporal, and frontal cortices (t’s > 2.2, P’s AV-1451 binding was elevated in the midbrain (t = 2.1, P AV-1451 uptake in the putamen, pallidum, thalamus, midbrain, and in the dentate nucleus of the cerebellum (t’s > 2.7, P’s AV-1451 strongly bound to Alzheimer-related tau pathology, but less specifically in progressive supranuclear palsy. 18F-AV-1451 binding to the basal ganglia was strong in all groups in vivo. Postmortem histochemical

 15. Cardiac resynchronization therapy and AV optimization increase myocardial oxygen consumption, but increase cardiac function more than proportionally☆

  Science.gov (United States)

  Kyriacou, Andreas; Pabari, Punam A.; Mayet, Jamil; Peters, Nicholas S.; Davies, D. Wyn; Lim, P. Boon; Lefroy, David; Hughes, Alun D.; Kanagaratnam, Prapa; Francis, Darrel P.; I.Whinnett, Zachary

  2014-01-01

  Background The mechanoenergetic effects of atrioventricular delay optimization during biventricular pacing (“cardiac resynchronization therapy”, CRT) are unknown. Methods Eleven patients with heart failure and left bundle branch block (LBBB) underwent invasive measurements of left ventricular (LV) developed pressure, aortic flow velocity-time-integral (VTI) and myocardial oxygen consumption (MVO2) at 4 pacing states: biventricular pacing (with VV 0 ms) at AVD 40 ms (AV-40), AVD 120 ms (AV-120, a common nominal AV delay), at their pre-identified individualised haemodynamic optimum (AV-Opt); and intrinsic conduction (LBBB). Results AV-120, relative to LBBB, increased LV developed pressure by a mean of 11(SEM 2)%, p = 0.001, and aortic VTI by 11(SEM 3)%, p = 0.002, but also increased MVO2 by 11(SEM 5)%, p = 0.04. AV-Opt further increased LV developed pressure by a mean of 2(SEM 1)%, p = 0.035 and aortic VTI by 4(SEM 1)%, p = 0.017. MVO2 trended further up by 7(SEM 5)%, p = 0.22. Mechanoenergetics at AV-40 were no different from LBBB. The 4 states lay on a straight line for Δexternal work (ΔLV developed pressure × Δaortic VTI) against ΔMVO2, with slope 1.80, significantly > 1 (p = 0.02). Conclusions Biventricular pacing and atrioventricular delay optimization increased external cardiac work done but also myocardial oxygen consumption. Nevertheless, the increase in cardiac work was ~ 80% greater than the increase in oxygen consumption, signifying an improvement in cardiac mechanoenergetics. Finally, the incremental effect of optimization on external work was approximately one-third beyond that of nominal AV pacing, along the same favourable efficiency trajectory, suggesting that AV delay dominates the biventricular pacing effect — which may therefore not be mainly “resynchronization”. PMID:24332598

 16. Comparing18F-AV-1451 with CSF t-tau and p-tau for diagnosis of Alzheimer disease.

  Science.gov (United States)

  Mattsson, Niklas; Smith, Ruben; Strandberg, Olof; Palmqvist, Sebastian; Schöll, Michael; Insel, Philip S; Hägerström, Douglas; Ohlsson, Tomas; Zetterberg, Henrik; Blennow, Kaj; Jögi, Jonas; Hansson, Oskar

  2018-01-30

  To compare PET imaging of tau pathology with CSF measurements (total tau [t-tau] and phosphorylated tau [p-tau]) in terms of diagnostic performance for Alzheimer disease (AD). We compared t-tau and p-tau and 18 F-AV-1451 in 30 controls, 14 patients with prodromal AD, and 39 patients with Alzheimer dementia, recruited from the Swedish BioFINDER study. All patients with AD (prodromal and dementia) were screened for amyloid positivity using CSF β-amyloid 42. Retention of 18 F-AV-1451 was measured in a priori specified regions, selected for known associations with tau pathology in AD. Retention of 18 F-AV-1451 was markedly elevated in Alzheimer dementia and moderately elevated in prodromal AD. CSF t-tau and p-tau was increased to similar levels in both AD dementia and prodromal AD. 18 F-AV-1451 had very good diagnostic performance for Alzheimer dementia (area under the receiver operating characteristic curve [AUROC] ∼1.000), and was significantly better than t-tau (0.876), p-tau (0.890), hippocampal volume (0.824), and temporal cortical thickness (0.860). For prodromal AD, there were no significant AUROC differences between CSF tau and 18 F-AV-1451 measures (0.836-0.939), but MRI measures had lower AUROCs (0.652-0.769). CSF tau and 18 F-AV-1451 have equal performance in early clinical stages of AD, but 18 F-AV-1451 is superior in the dementia stage, and exhibits close to perfect diagnostic performance for mild to moderate AD. This study provides Class III evidence that CSF tau and 18 F-AV-1451 PET have similar performance in identifying early AD, and that 18 F-AV-1451 PET is superior to CSF tau in identifying mild to moderate AD. © 2018 The Author(s). Published by Wolters Kluwer Health, Inc. on behalf of the American Academy of Neurology.

 17. Prediktion av översvämningsrisken vid vägar - En undersökning av två översvämningar i Östersunds kommun 2008.

  OpenAIRE

  Davidsson, Emil; Persson, Erik

  2015-01-01

  Pågående klimatförändringar med påföljande ökad nederbörd ger förhöjd risk för översvämningar. Det är därför viktigt att kunna göra förutsägelser för var översvämning riskerar att ske. Förutsättningarna att göra sådana prediktioner med geografiska informationssystem ökar då Sveriges geografi karteras i allt större utsträckning. Syftet med uppsatsen är att utföra och analysera en modell för kartering av översvämningsrisk av väg. Det görs genom GIS-analys av geografiska data, baserade på platss...

 18. Metronomic chemotherapy in the neoadjuvant setting: results of two parallel feasibility trials (TraQme and TAME) in patients with HER2+ and HER2− locally advanced breast cancer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Petry, V.; Gagliato, D.M.; Leal, A.I.C.; Arai, R.J.; Longo, E. [Divisão de Oncologia Médica, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP (Brazil); Andrade, F. [Núcleo de Mastologia, Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP (Brazil); Ricci, M.D.; Piato, J.R.; Barroso-Sousa, R.; Hoff, P.M.; Mano, M.S. [Divisão de Oncologia Médica, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP (Brazil)

  2015-03-06

  Neoadjuvant chemotherapy has practical and theoretical advantages over adjuvant chemotherapy strategy in breast cancer (BC) management. Moreover, metronomic delivery has a more favorable toxicity profile. The present study examined the feasibility of neoadjuvant metronomic chemotherapy in two cohorts [HER2+ (TraQme) and HER2− (TAME)] of locally advanced BC. Twenty patients were prospectively enrolled (TraQme, n=9; TAME, n=11). Both cohorts received weekly paclitaxel at 100 mg/m{sup 2} during 8 weeks followed by weekly doxorubicin at 24 mg/m{sup 2} for 9 weeks in combination with oral cyclophosphamide at 100 mg/day (fixed dose). The HER2+ cohort received weekly trastuzumab. The study was interrupted because of safety issues. Thirty-six percent of patients in the TAME cohort and all patients from the TraQme cohort had stage III BC. Of note, 33% from the TraQme cohort and 66% from the TAME cohort displayed hormone receptor positivity in tumor tissue. The pathological complete response rates were 55% and 18% among patients enrolled in the TraQme and TAME cohorts, respectively. Patients in the TraQme cohort had more advanced BC stages at diagnosis, higher-grade pathological classification, and more tumors lacking hormone receptor expression, compared to the TAME cohort. The toxicity profile was also different. Two patients in the TraQme cohort developed pneumonitis, and in the TAME cohort we observed more hematological toxicity and hand-foot syndrome. The neoadjuvant metronomic chemotherapy regimen evaluated in this trial was highly effective in achieving a tumor response, especially in the HER2+ cohort. Pneumonitis was a serious, unexpected adverse event observed in this group. Further larger and randomized trials are warranted to evaluate the association between metronomic chemotherapy and trastuzumab treatment.

 19. Metronomic chemotherapy in the neoadjuvant setting: results of two parallel feasibility trials (TraQme and TAME in patients with HER2+ and HER2− locally advanced breast cancer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. Petry

  2015-05-01

  Full Text Available Neoadjuvant chemotherapy has practical and theoretical advantages over adjuvant chemotherapy strategy in breast cancer (BC management. Moreover, metronomic delivery has a more favorable toxicity profile. The present study examined the feasibility of neoadjuvant metronomic chemotherapy in two cohorts [HER2+ (TraQme and HER2− (TAME] of locally advanced BC. Twenty patients were prospectively enrolled (TraQme, n=9; TAME, n=11. Both cohorts received weekly paclitaxel at 100 mg/m2 during 8 weeks followed by weekly doxorubicin at 24 mg/m2 for 9 weeks in combination with oral cyclophosphamide at 100 mg/day (fixed dose. The HER2+ cohort received weekly trastuzumab. The study was interrupted because of safety issues. Thirty-six percent of patients in the TAME cohort and all patients from the TraQme cohort had stage III BC. Of note, 33% from the TraQme cohort and 66% from the TAME cohort displayed hormone receptor positivity in tumor tissue. The pathological complete response rates were 55% and 18% among patients enrolled in the TraQme and TAME cohorts, respectively. Patients in the TraQme cohort had more advanced BC stages at diagnosis, higher-grade pathological classification, and more tumors lacking hormone receptor expression, compared to the TAME cohort. The toxicity profile was also different. Two patients in the TraQme cohort developed pneumonitis, and in the TAME cohort we observed more hematological toxicity and hand-foot syndrome. The neoadjuvant metronomic chemotherapy regimen evaluated in this trial was highly effective in achieving a tumor response, especially in the HER2+ cohort. Pneumonitis was a serious, unexpected adverse event observed in this group. Further larger and randomized trials are warranted to evaluate the association between metronomic chemotherapy and trastuzumab treatment.

 20. Ett arbete om förändringen sedan införandet av IAS36 och IAS38

  OpenAIRE

  Widing, Robert; Söderberg, Kristian

  2007-01-01

  Sedan införandet av IFRS har en rad nya regler tillkommit. Den här uppsatsen beskriver förändringarna kring införandet av IAS 36 och 38. Den empiriska undersökningen avser intervjuer med två revisionsbyråer samt ett företag. Vår slutsats har visat att sedan införandet av IFRS 3 så har det inte behövts göras några nedskrivningar. Till grund för detta ligger den rådande högkonjunkturen. När konjunkturen vänder kan vi vänta oss att företagen kommer att behöva skriva ner sina tillgångar. Dock har...