WorldWideScience

Sample records for geografickeho informacneho systemu

 1. WYBRANE PROBLEMY WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LOTNICTWIE WOJSKOWYM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wesołowski Piotr Barszcz

  2015-12-01

  Full Text Available Właściwe zarządzanie jednostką organizacyjną oraz przekazywanie rzetelnej informacji o jej funkcjonowaniu to istotne czynniki, które mają wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych. Zgodnie z decyzją Nr 400/MON Ministra Obrony Narodowej od 1 stycznia 2013 r. rozpoczęto wdrażanie do jednostek lotniczych „Systemu zapewnienia jakości w lotnictwie Sił Zbrojnych” [1]. Normy serii ISO 9000 wymuszają zmianę podejścia do problemu zarządzania jednostką organizacyjną. Analiza istotnych parametrów następuje już na wejściu, a nie tylko na wyjściu oraz jednocześnie wykorzystuje się działania zapobiegawcze i monitorowanie procesów w trakcie ich trwania.

 2. Analiza systemu motywowania personelu medycznego w podmiocie leczniczym na przykładzie Szpitala Twoje Zdrowie w Opatowie

  OpenAIRE

  Hebda, Halina

  2013-01-01

  Niniejsza praca ma na celu identyfikację systemu motywowania w podmiocie leczniczym oraz diagnozę głównych czynników motywujących personel medyczny. Cel ten został zrealizowany poprzez dokonanie charakterystyki najważniejszych pojęć i definicji odnoszących się do motywowania pracowników jak również w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w wybranym podmiocie leczniczym, zlokalizowanym w Opatowie. Badania te pozwoliły na potwierdzenie głównej hipotezy badawczej sformułowanej na potrzeby n...

 3. Badania stanowiskowe skuteczności systemu zraszania kombajnu chodnikowego KPD w gaszeniu i niedopuszczaniu do zapłonu metanu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik Bałaga

  2016-06-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono problem eliminowania zagrożenia metanowego, powstającego podczas urabiania przodków węglowych kombajnem chodnikowym. Zaprezentowano rozwiązanie systemu zraszania, składające się ze zraszania wewnętrznego oraz zewnętrznego, przeznaczone dla kombajnu chodnikowego typu KPD, charakteryzujące się niskim ciśnieniem zasilania wody 1,0 MPa. Omówiono wyniki badań skuteczności gaszenia i niedopuszczania do zapłonu metanu za pomocą dwóch typów zraszania, przeprowadzone na stanowisku badawczym. Pozytywne wyniki badań stanowiskowych, pozwolą na wdrożenie systemu do eksploatacji.

 4. Safety Case as a Necessary Aspect of the Aviation Implementation of the Gnss / Safety Case Jako Niezbędny Aspekt Lotniczej Implementacji Systemu Gnss

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fellner Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia analizę ryzyka na potrzeby wdrożenia procedur podejścia precyzyjnego (Localizer Performance and Vertical Guidance - LPV z użyciem sensora GNSS dla lotnisk w Warszawie i Katowicach. Szczegóły zostały zawarte w opracowywanym w ramach międzynarodowego projektu SHERPA. Do analizy wykorzystano techniki identyfikacji zagrożeń (zderzenie z powierzchnią ziemi w locie sterowanym - CFIT, wypadek podczas lądowania - LA, kolizja w powietrzu - MAC, procedura po nieudanym podejściu - MA, bezpieczne lądowanie i oceny ich następstw oparte o metody analiz: Event Tree Analysis, zestawienie prawdopodobieństwa ryzyka bezpieczeństwa, macierz oceny ryzyka bezpieczeństwa oraz Functional Hazard Assesment. Następnie określono cele bezpieczeństwa. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie prawdopodobieństw występowania zagrożeń i celów bezpieczeństwa, a także porównanie ich względem wymagań systemu ILS

 5. The Evaluation Metod of Transport System on the Basis of Semi-Markov Model of the Operation and Maintenance Process / Metoda Oceny Systemu Transportowego Na Podstawie Semimarkowskiego Modelu Procesu Eksploatacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Woropay Maciej

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono metodę oceny gotowości i ryzyka funkcjonowania obiektów technicznych (środków transportu w podsystemie wykonawczym systemu transportowego. Wskaźniki gotowości i ryzyka funkcjonowania pojedynczego obiektu technicznego zostały wyznaczone na podstawie matematycznego modelu procesu eksploatacji, realizowanego w badanym systemie transportowym. Model matematyczny procesu eksploatacji został zbudowany przy przyjęciu założenia, że modelem tego procesu jest jednorodny proces Markowa X(t.

 6. Model Podejmowania Decyzji w Oparciu o Wartości Służący Ocenie Wariantów Systemu Monitorowania Stanu Technicznego Struktury Statków Powietrznych z Punktu Widzenia Wymagań Użytkownika Wojskowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klimaszewski Sławomir

  2016-12-01

  Full Text Available Niniejszy artykuł opisuje model podejmowania decyzji w oparciu o wartości (ang. Value-Focused Thinking - VFT opracowany w celu oceny różnych wariantów wdrożenia systemu monitorowania stanu technicznego struktury (ang. Structural Health Monitoring - SHM wojskowego statku powietrznego. Rozpatruje się cztery warianty wspomnianego systemu (SHM oparte na: kontroli wzrokowej (aktualne podejście, czujnikach piezoelektrycznych (PZT, czujnikach światłowodowych z siatką Bragga (FBG i czujnikach próżniowych (Comparative Vacuum Monitoring - CVM. Przedstawiono przykład numeryczny w celu zilustrowania możliwości modelu. Analizy wrażliwości są wykonane dla takich wartości jak koszt, wydajność, dostępność statku powietrznego oraz poziom gotowości technologicznej (Technology Readiness Level - TRL, aby zbadać wpływ tych parametrów na całkowitą wartość informacji z zakresu stanu technicznego struktury dostarczanych przez określony wariant systemu SHM.

 7. A Demonstration Model of a Mobile Expert System with Augmented Reality User Interface Supporting M-28 Aircraft Maintenace / Prototyp Przenośnego - Ekspertowego Systemu Z Rzeczywistoścą Rozszerzoną Do Obsługi Samolotu M-28

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Golański Piotr

  2014-12-01

  Full Text Available Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki statków powietrznych. Przedstawiono w nim możliwość zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi. Jako propozycję spełniającą takie wymagania, przedstawiono mobilne urządzenie doradcze z zaimplementowanym systemem ekspertowym, wyposażonym w interfejs użytkownika oparty na technologii rozszerzonej rzeczywistości. Omówiono budowę takiego systemu oraz przykład jego wykorzystania w symulatorze diagnostycznym samolotu M-28.

 8. Anorexia nervosa - fenomen ponowoczesnej kultury i choroba systemu rodzinnego

  OpenAIRE

  2005-01-01

  The aim of this article is to present anorexia nervosa as a complex phenomenon which ought to be analyzed in macro-, mezzo- and microstructural context. Anorexia is defined in terms of “self destructive adaptation strategy” which is considered to be a reaction to specific configuration of cultural patterns and family system. The most significant factors affecting the process of forming the identity based on being an anorectic are: perfectionism and contemporary standards of bea...

 9. Językowe własności systemu komunikacji głuchych

  OpenAIRE

  Cieśla, Bartłomiej

  2012-01-01

  The Polish sign language (in Polish, PJM) is a typical form of communication in a society of profoundly deaf people. In modern linguistics, it is viewed in two different ways. Some researchers treat PJM as an ordinary language, while others question its linguistic status. This article describes coincidental and differentiating features of natural sound languages and gestural systems.

 10. Normy etyczne obowiązujące pracodawców. Perspektywa systemu prawnego, organizacji i pracownika

  OpenAIRE

  Cieślikowska, Monika; Pieczewski, Andrzej

  2013-01-01

  The aim of this article is to point out the basic areas of judgment made by employees considering the ethical or unethical behaviour of employers in the workplace. The authors analyse this subject from three perspectives: The first one is labour legislation in Poland; the second is the perspective of employers, especially codes of ethical standards created by contemporary organizations, and the third perspective is the point of view of employees. The conclusions in this area ...

 11. Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbrowicz

  2008-01-01

  Full Text Available The article outlines the current work on the model framework for designing a local staff evaluation system (SES and its subsequent implementation at Poznań University Library. The starting point for the preliminary work on the project was setting up objectives of the evaluation, defining the scope, rules and assumptions to be applied in the system. The next stage was to work out and adopt evaluation and assessment criteria and then the choice of methods and tools preparation - evaluation sheets. The planned procedure to be employed by the SES was codified in the written rules to be followed during the implementation. Each stage of the preliminary work involved meetings with staff members of the library where the advances in the system were discussed. Training courses in the system were also provided for would-be evaluators and evaluatees. Further steps in implementing the system are briefly outlined and discussed.

 12. Escape rout as a component of the mine fire protection system; Droga ucieczkowa jako element systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego kopalni

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Badura, H.; Sulkowski, J. [Politechnika Slaska, Gliwice (Poland)

  1996-07-01

  The features and tasks of the fire safety systems are discussed briefly and next the authors concentrate on role and effectiveness of the escape routs in this system. The problems connected with the determination of escape routs as well as estimate of the disposable time for the staff self-rescue. Conclusions important for the practice relating to effective use of the escape routs are presented. (author). 7 refs., 2 figs.

 13. Normy etyczne obowiazujace pracodawcow. Perspektywa systemu prawnego, organizacji i pracownika/Ethical Standards Binding on Employers. Perspectives of the Legal System, Organizations and Employees

  OpenAIRE

  Monika Cieslikowska; Andrzej Pieczewski

  2013-01-01

  The aim of this article is to point out the basic areas of judgment made by employees considering the ethical or unethical behaviour of employers in the workplace. The authors analyse this subject from three perspectives: The first one is labour legislation in Poland; the second is the perspective of employers, especially codes of ethical standards created by contemporary organizations, and the third perspective is the point of view of employees. The conclusions in this area have been made on...

 14. Migracja danych do zintegrowanego systemu bibliotecznego udostępnionego na licencji publicznej (open source. Dotychczasowe doświadczenia (przeł. Tomasz Olszewski.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vandana Singh

  2013-01-01

  Full Text Available The present article describes and discusses the aspects of structuring a library collection in an academic library. Direct and indirect actions aimed at improving the acquisitions policy at Docklands Library, one of the three libraries comprising the East London Library, are presented. The most important factors influencing acquisition at this, as well as other academic libraries, include: user’s needs, budget, research mission of the university, and envisaged tendencies in the development of academic disciplines. In conclusion, the author identifies the role of the library as a center whose mission is to maintain the highest possible substantive level of its book collection and provided services.

 15. Implementation of a new system of alarm-broadcasting and telephone communication for mines; Wdrozenie nowego systemu lacznosci alarmowo-rozgloszeniowej i telefonicznej do gornictwa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Francik, J.; Paczynski, W. [Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Gornictwa EMAG, Katowice (Poland)

  1995-05-01

  The article describes a modern system of alarm-broadcasting and telephone communication, which provides full integration of equipment and intrinsically-safe underground telecommunication network. Construction and functions of the systems type TEDAR and TEDAR-S are presented. Particular attention has been paid to the operational experience gained after implementation of the newest intrinsically-safe system type TEDAR as a unit of integrated mining communication and the intrinsically-safe local shaft communication system type TEDAR-S. (author). 3 figs.

 16. Application of the analytic hierarchic process in analysis motivation system of a transport firm Wykorzystanie analitycznego procesu hierarchicznego w analizie systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa transportowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Feliks Wysocki

  2008-12-01

  Full Text Available Motivation of employees is the main element of management in firm. For this reason identification of the most important factors of motivation in firm is very important. These factors support employees to work more effectively and simultaneously secure satisfaction of work for themselves. The factors of motivation and their intensity of motiva-tion are main elements in construction of motivation system. The paper is an attempt of application of the Analytic Hierarchic Process (AHP in decision making in economics and organization of firm. The AHP method has been used for the first time to work out models of motivation of employees in a firm. This method is useful in the process of motivation of employees. Its essence, concepts and rules of implementation have been presented in detail. This approach is a complex procedure, which appears to be useful for decision making relating to development of firms.

 17. Family-based association study of dopaminergic genes polymorphisms and EAS temperamental traits [Polimorfizmy w genach systemu dopaminergicznego a cechy temperamentu EAS – rodzinne badanie asocjacyjne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragan, Wojciech Ł.

  2013-04-01

  Full Text Available Aim. The aim of the present study was to identify relations between several polymorphisms in dopamine genes (DRD2,DRD3, DRD4, SNAP-25, ANKK1and DAT1 and temperamental traits distinguished in the EAS theory. In this study the family-based method was used.Method. The study was run on 149 biological families with one or two children aged 3-12. Temperamental data were obtained using Buss and Plomin EAS-C Temperament Questionnaire.Results. Significant associations between two SNPs in the SNAP-25 gene (rs363039 and rs363050 and shyness was found. Significant relationships of this trait with haplotypes in DAT1 and SNAP-25 genes was also identified. Conclusion. The data collected suggest that variability in dopamine genes may have impact on the development of temperamental shyness, which is recognized as a fear of strangers.

 18. Stygmatyzacja osób uzależnionych od alkoholu oraz systemu leczenia uzależnień w Warszawie i w społeczności lokalnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Wieczorek

  2015-06-01

  Results: In the respondents’ opinion, alcohol dependent persons are stigmatised. The discrediting attributes are alcohol drinking, maintaining abstinence and alcohol treatment in outpatient clinic. The general image of alcoholics consists in low social and financial status, neglected appearance and lifestyle. Taking treatment is the last resort, because it is the moment that the label alcoholic adheres to a drinker. It is strengthened by the therapist who diagnoses alcohol addiction. Despite attempts to correct the stigma through therapy and changes in lifestyle, the general image of alcoholics does not change. This label remains even after the end of treatment. Patients fear that disclosure of treatment will label their families. In the opinion of therapists, the stigma also affects the workers of the outpatient clinics as employees of worse category institutions. The neglect of the addiction treatment sector is a clear manifestation of this labelling.

 19. Stabilization of the photogrammetric system for a gyrocopter in terms of the LiDAR data quality. (Polish Title: Stabilizacja systemu pomiarowego dla wiatrakowca w aspekcie jakości danych LiDAR)

  Science.gov (United States)

  Kolecki, J.; Prochaska, M.; Piątek, P.; Baranowski, J.; Kurczyński, Z.

  2015-12-01

  The definition of the quality parameters of a point cloud acquired using the airborne laser scanning is the element of almost every terms of reference involving airborne spatial data acquisition. The quality of the LiDAR data should not be identified only with accuracy and should be examined in a wider aspect taking into account other parameters of the point cloud that was acquired as a result of a flight. For instance the Polish legal regulations provide the requirements concerning the coverage of the strips and the point density. The above mentioned parameters of the LiDAR data can be influenced to some extent by many factors concerning the flight itself such as a varying speed as well as the horizontal and vertical deflections from the planned flight line. However, vibrations and angular deflections seem to influence the point cloud quality to the highest extent. LiDAR data acquisition without required stabilizing system makes keeping the required quality parameters very hard. Within the research project which aimed to develop the prototype of the ultralight, stabilized mapping platform for the gyrocopter, a number of analyses concerning the optimal stabilization scenario were carried out. Tools including scripts and computer programs for analyzing the impact of the deflections on the data quality have been developed. The proper stabilization variant has been established taking into account three separate deflection components, i.e.: roll, pitch and yaw.

 20. Wpływ przejęcia przedsiębiorstwa na kształt jego systemu rachunkowości zarządczej – analiza studium przypadku firmy farmaceutycznej

  OpenAIRE

  Zarzycka, Ewelina; Firkowska-Jakobsze, Zuzanna

  2011-01-01

  Mergers and acquisitions in the pharmaceutical sector are widespread in the recent years, not only on the global market, but also in Poland. Those processes are changing all areas of the companies` activity. The paper is focused on the changes in the system of management accounting in one of the multinational pharmaceutical company present on the polish market which was taken over by other international concern. The case study presented in this paper shows that...

 1. Possibilities Concerning Diagnosis of the SSP-FK Aircraft Fire Suppression System in Terms of Determination of Reasons for False Fire Alarms / Możliwości Diagnozowania Lotniczego Systemu Przeciwpożarowego SSP-FK w Aspekcie Określania Przyczyn Fałszywego Sygnalizowania Pożaru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Szelmanowski Andrzej

  2015-09-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wybrane wyniki prac realizowanych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL w zakresie badań instalacji przeciwpożarowej SSP-FK stosowanej na wielu typach wojskowych statków powietrznych eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP. Dla określania warunków fałszywego sygnalizowania pożaru opracowano modele symulacyjne działania bloków wykonawczych SSP-FK. Badania modeli symulacyjnych wykonano w pakietach obliczeniowych Matlab-Simulink i Circuit-Maker. Wyniki tych prac zostały wykorzystane do diagnostyki instalacji SSP-FK w trakcie badania rzeczywistych przypadków fałszywego zadziałania tych urządzeń.

 2. Possibilities Concerning Diagnosis of the SSP-FK Aircraft Fire Suppression System in Terms of Determination of Reasons for False Fire Alarms / Możliwości Diagnozowania Lotniczego Systemu Przeciwpożarowego Ssp-Fk W Aspekcie Określania Przyczyn Fałszywego Sygnalizowania Pożaru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Szelmanowski Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wybrane wyniki prac realizowanych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL w zakresie badań instalacji przeciwpożarowej SSP-FK stosowanej na wielu typach wojskowych statków powietrznych eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP. Dla określania warunków fałszywego sygnalizowania pożaru opracowano modele symulacyjne działania bloków wykonawczych SSP-FK. Badania modeli symulacyjnych wykonano w pakietach obliczeniowych Matlab-Simulink i Circuit-Maker. Wyniki tych prac zostały wykorzystane do diagnostyki instalacji SSP-FK w trakcie badania rzeczywistych przypadków fałszywego zadziałania tych urządzeń.

 3. Quality control system preparation for photogrammetric and laser scanning missions of Spanish national plan of aerial orthophotogpaphy (PNOA). (Polish Title: Opracowanie systemu kontroli jakości realizacji nalotów fotogrametrycznych i skaningowych dla hiszpańskiego narodowego planu ortofotomapy lotniczej (PNOA))

  Science.gov (United States)

  Rzonca, A.

  2013-12-01

  The paper presents the state of the art of quality control of photogrammetric and laser scanning data captured by airborne sensors. The described subject is very important for photogrammetric and LiDAR project execution, because the data quality a prior decides about the final product quality. On the other hand, precise and effective quality control process allows to execute the missions without wide margin of safety, especially in case of the mountain areas projects. For introduction, the author presents theoretical background of the quality control, basing on his own experience, instructions and technical documentation. He describes several variants of organization solutions. Basically, there are two main approaches: quality control of the captured data and the control of discrepancies of the flight plan and its results of its execution. Both of them are able to use test of control and analysis of the data. The test is an automatic algorithm controlling the data and generating the control report. Analysis is a less complicated process, that is based on documentation, data and metadata manual check. The example of quality control system for large area project was presented. The project is being realized periodically for the territory of all Spain and named National Plan of Aerial Orthophotography (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, PNOA). The system of the internal control guarantees its results soon after the flight and informs the flight team of the company. It allows to correct all the errors shortly after the flight and it might stop transferring the data to another team or company, for further data processing. The described system of data quality control contains geometrical and radiometrical control of photogrammetric data and geometrical control of LiDAR data. According to all specified parameters, it checks all of them and generates the reports. They are very helpful in case of some errors or low quality data. The paper includes the author experience in the field of data quality control, presents the conclusions and suggestions of the organization and technical aspects, with a short definition of the necessary control software.

 4. Computer-Assisted Integration of Knowledge in the Context of Identification of the Causes of Defects in Castings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kluska-Nawarecka S.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy naszkicowano zasady tworzenia scenariuszy działań diagnostycznych przy określeniu przyczyn powstawania wad odlewów. Przedstawiono zasady działania informatycznego systemu integracji danych opartego na zastosowaniu technologii Extract-Trasform-Load, oraz opis prototypowej realizacji tego systemu, a także przykłady przeprowadzonych testów.

 5. Issues Regarding Information Safety in Digital Network of Railway Radio Communications / Zagadnienia Bezpieczeństwa Informacyjnego w Sieci Cyfrowej Radiołączności Kolejowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siergiejczyk Mirosław

  2015-09-01

  Full Text Available W referacie przestawiono architekturę oraz ważniejsze funkcje i usługi systemu cyfrowej telefonii komórkowej GSM-R. System GSM-R jest to system wykorzystywany dla potrzeb wspomagania zarządzania i sterowania w transporcie kolejowym. Szczególną uwagę zwrócono na wybrane problemy związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym usług realizowanych z wykorzystaniem systemu GSM-R.

 6. Axiell Arena – system zarządzania informacją biblioteczną

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mystkowski Marcin

  2013-06-01

  Full Text Available Przedstawienie systemu zarządzania informacją biblioteczną klasy 2.0 od kliku lat obecnego w Skandynawii i wykorzystywanego w ponad 80 bibliotekach Szwecji, Finlandii, Danii, a w chwili obecnej wdrażanego również w Wielkiej Brytanii.

 7. Dynamika rozwoju szpitalnych oddziałów ratunkowych w latach 2004-2014

  OpenAIRE

  Tomasz, Łukawski

  2015-01-01

  Lata 90. ub.w. były okresem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w Polsce, ponieważ nie działał on zbyt dobrze (na co wskazuje : wskaźnik zgonów w okresie przedszpitalnym, czas dotarcia karetki do chorego). Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest aktem regulującym zapisy systemu ratownictwa medycznego w Polsce. Szpitalne oddziały ratunkowe powstały w 1999 roku. W latach 2004-2014 nastąpił rozwój tych oddziałów, dzięki funduszom pochodzącym z Uni...

 8.  Znaczenie dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju nauki i praktyki rachunkowości w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Sobańska

  2014-04-01

  Full Text Available  Celem artykułu jest przypomnienie znaczenia dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwo-ju teorii rachunkowości, badań naukowych w tej dyscyplinie oraz praktyki rachunkowości w Polsce. Przedmiotem artykułu są definicje, tezy, poglądy i koncepcje teoretyczne systemu rachunkowości oraz systemu rachunku kosztów formułowane przez Profesor Burzym, które stanowią znaczący wkład w rozwój teorii rachunkowości w Polsce. W artykule objaśniono na przykładzie z literatury skutki roz-wiązywania problemów rachunkowości z perspektywy proceduralno-formalnej, a nie merytorycznej, która dominowała w opracowaniach naukowych Profesor Burzym.

 9. Radiation protection and health of personnel of contracting enterprises participating in works for transformation of the object "shelter" of SSE Chornobyl NPP into an ecologically safe system.

  Science.gov (United States)

  Sushko, V A; Bazyka, D A; Likhtarev, I A; Lyashenko, L A; Berkovskiy, V B; Loganovskiy, K N; Nechaev, S U; Shvayko, L I; Sarkisova, E A; Kolosynska, O O; Drozdova, V D; Bonchuck, Y V; Arjasov, P B; Nezgovorova, G A; Tatarenko, O M

  2013-01-01

  Peretvorennja ob’jekta „Ukryttja” DSP Chornobyl's'ka AES (OU) na ekologichno bezpechnu systemu je odnijeju z najvazhlyvishyh derzhavnyh program Ukrai'ny, a medychni ta dozymetrychni zahody, sprjamovani na zberezhennja zdorov’ja personalu, jakyj bere uchast' u cyh robotah, posidajut' chil'ne misce sered najaktual'nishyh problem suchasnoi' klinichnoi' radiobiologii', radiacijnoi' gigijeny ta radiacijnogo zahystu. Meta. Rozrobyty ta vprovadyty systemu medychnogo i biofizychnogo kontrolju stanu zdorov’ja, pracezdatnosti ta radiacijnogo zahystu personalu, jakyj vykonuje roboty z peretvorennja OU na ekologichno bezpechnu systemu. Materialy ta metody. Zaproponovano i vprovadzheno vzajemozv’jazanu kompleksnu systemu medychnogo ta biofizychnogo (vnutrishnje ta zovnishnje oprominennja) kontrolju personalu, jakyj vykonuje vyrobnychi zavdannja v umovah dii' ionizujuchogo vyprominennja ta vidkrytyh dzherel ionizujuchogo vyprominennja. Provedennja medychnoi' ekspertyzy peredbachaje ocinku stanu krovotvornoi', imunnoi', endokrynnoi', respiratornoi' system, organa zoru, nervovoi' systemy, psyhiky ta psyhofiziologichnoi' adaptacii', organa sluhu i rivnovagy, systemy krovoobigu, systemy travlennja, urogenital'noi' systemy, a takozh kistkovo-m’jazovoi' systemy. Provedeno 19 434 vypadky medychnogo kontrolju personalu. Rezul'taty. Rezul'taty vhidnogo medychnogo kontrolju svidchat': dopushheno do robit 4698 (48,90 %) robitnykiv, ne dopushheno – 4909 (51,10 %). Indyvidual'ni richni efektyvni dozy oprominennja v perevazhnij chastyni vypadkiv ne perevyshhuvaly 12 mZv. Kil'kist' vypadkiv, koly pry potochnomu biofizychnomu kontroli u probah kalu bulo vyjavleno vmist 239+240Pu na rivni, shho perevyshhuje 1,5 mBk/proba stanovyla 1845. Pry c'omu, indyvidual'ni dozy vnutrishn'ogo oprominennja ne perevyshhuvaly 1 mZv. Vysnovok. Programa medychnogo i biofizychnogo zabezpechennja robit z rekonstrukcii' OU zasvidchyla svoju neobhidnist' i efektyvnist', oskil'ky rezul'taty pokazaly

 10. ZASADY OKREŚLANIA PRZYNALEŻNOŚCI DO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz RAK

  2016-06-01

  Full Text Available Bezpieczeństwo i ochrona systemu są ściśle związane z różnego rodzaju zagrożeniami, które w sposób dynamiczny ewoluują. To z kolei powoduje konieczność antycypacji i kreowania nowych metod przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom. W pracy poddano analizie metodologię określania przynależności do infrastruktury krytycznej. Wykaz sektorów określa ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Krótko omówiono dwie awarie infrastruktury krytycznej. Podano kryteria kwalifikacji do infrastruktury krytycznej. Zaproponowano nowe sposoby finansowania ryzyka katastroficznego. Odniesiono się do elementów ochrony infrastruktury krytycznej. Na przykładzie systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę szczegółowo przedstawiono kryteria identyfikacyjne. Podsumowaniem rozważań naukowych jest określenie strategii zrównoważonego systemu wodociągowego.

 11. Kontrola wewnętrzna w jednostkach realizującychzadania publiczne – przegląd zalecanych praktyk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Dyczkowska

  2009-06-01

  Full Text Available Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI wydała w 2004 roku dokument zawierający wytyczne w zakresie tworzenia systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora publicznego. Wraz z raportami COSO oraz standardami opracowanymi przez Dyrekcję Generalną do spraw Budżetu Komisji Europejskiej akt ten stał się podstawą dla sporządzenia polskich standardów kontroli wewnętrznej w jednostkach realizujących zadania publiczne. Mając na uwadze dokument INTOSAI oraz inne źródła literaturowe, w niniejszym artykule przedstawiono rekomendacje dla tworzenia systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach realizujących zadania publiczne. W jego pierwszej części opisano istotę kontroli wewnętrznej. W sposób kompleksowy uwydatniono jej cele, wskazano osoby odpowiedzialne za jej sprawowanie oraz zakres ich odpowiedzialności, zasygnalizowano też potencjalne źródła zagrożeń dla efektywności systemu kontroli wewnętrznej. W drugiej części przedstawiono poszczególne elementy systemu kontroli wewnętrznej, a więc jej środowisko, zarządzanie ryzykiem, działania kontrolne, przepływ informacji i komunikację oraz monitoring. Zaprezentowano również przykładowe zestawy pytań wspomagających audytora wewnętrznego w badaniu systemu kontroli wewnętrznej w jednostce realizującej zadania publiczne.

 12. LNG TERMINAL SAFE OPERATION MANAGEMENT

  OpenAIRE

  Andrzej ADAMKIEWICZ; Kamiński, Włodzimierz

  2012-01-01

  W artykule przedstawiono znaczenie problemu bezpieczeństwa terminali LNG w transporcie morskim gazu ziemnego. Wskazano szczególne wymagania jakie stwarza instalacji przesył LNG, a wynikające z jego szczególnych własności. Na tle wielopoziomowych krytycznych obszarów bezpieczeństwa stanowiących elementy składowe struktury systemu bezpieczeństwa terminali wyselekcjonowano możliwości zmniejszania ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnej na terminalu LNG. Zdefiniowano zadania wykonywane przez termin...

 13. An Application of an Expert Method for M-28 Aircraft Maintenance Support / Zastosowanie Metody Ekspertowej Do Wspomagania Eksploatacji Samolotu M-28

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Golański Piotr

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania systemu ekspertowego do wspomagania obsługi i diagnostyki statku powietrznego. Na wstępie omówiono ogólne zasady budowy systemów ekspertowych. Krótko omówiono podstawowe narzędzie służące do ich implementacji. Przedstawiono sposób wykorzystania jednego z narzędzi jakim jest powłoka systemów ekspertowych CLIPS, do rozwiązania problemów obsługowych samolotu M-28.

 14. Structural and Thermal Analysis of Automotive Disc Brake Rotor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Belhocine Ali

  2014-03-01

  Full Text Available Głównym celem pracy jest analiza zjawisk termomechanicznych w obszarze suchego styku pomiedzy tarcza hamulca a klockiem ciernym wystepujacych w fazie hamowania. Strategia symulacji jest oparta na oprogramowaniu ANSYS11. Wyniki modelowania stanów przejsciowych temperatury w tarczy hamulca wykorzystano do identyfikacji geometrycznych współczynników projektowych, uzytych do instalacji systemu wentylacji. Sprzezona analiza strukturalno-termiczna jest nastepnie uzyta do wyznaczenia deformacji tarczy, naprezenia Von Misses’a, oraz rozkładu cisnienia kontaktowego w klockach ciernych. Wyniki analizy wykazuja zadowalajaca zgodnosc z podobnymi podawanymi w literaturze.

 15. System pomiaru koncentracji operatora maszyn i urządzeń górniczych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Jagoda

  2017-04-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono system zwiększający bezpieczeństwo pracy operatora maszyny i urządzeń w oparciu o pomiar poziomu koncentracji uwagi. Powstał on w odpowiedzi na wyniki analiz stanu bezpieczeństwa pracy WUG wskazujące, że najczęstszą przyczyną wypadków jest „niedostateczna koncentracja przy wykonywaniu pracy”. W artykule przedstawiono analizę rozwiązań rynkowych związanych z podjętą tematyką oraz opis proponowanego rozwiązania w postaci koncepcji systemu.

 16. ASIF in Poland in the light of national budget expenditure since 1991. Justification functioning system separateness among the EU countries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Czyżewski Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu było wykazanie, że istnienie KRUS, jako ważnego elementu systemu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce nie jest ewenementem w skali europejskiej. Ukazane zostały relacje KRUS z budżetem oraz charakterystyki ubezpieczeń społecznych rolników w wybranych krajach należących do Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Ochrony Społecznej (ENASP

 17. Informacyjna rola bilansu w historycznej perspektywie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak

  2009-10-01

  Full Text Available Znaczenie rachunkowości jako systemu informacyjnego, a przede wszystkim sprawozdań, które generuje dla potrzeb różnych odbiorców, nieustannie wzrasta. Wśród sprawozdań finansowych najdłuższą historię ma bilans, informujący o stanie majątkowym i finansowym każdej jednostki gospodarczej, będący statycznym rachunkiem opartym na metodzie bilansowej i zarazem okresowym sprawozdaniem, zwanym dziś „produktem” systemu rachunkowości. Bilans, informujący o wysokości majątku i kapitału, ewoluował w ciągu wieków. Rozwój dokonywał się zarówno w płaszczyźnie merytorycznej, jak też technicznej, zwiększając jego jakość. Wartość informacyjna bilansu wzrastała dzięki poszukiwaniu właściwej terminologii, odpowiednich metod wyceny pozycji bilansowych, adekwatnych do potrzeb form prezentacji oraz technik sporządzania tego sprawozdania. Znaczący wkład w tym zakresie mają polscy teoretycy rachunkowości.

 18. Zastosowanie zorientowanej procesowo ontologii w analizie zadłużenia przedsiębiorstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartłomiej Nita

  2017-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono podejście ukierunkowane na zintegrowanie wiedzy o procesach gospodarczych w systemach wspomagania decyzji (Decision Suport Systems. Dotyczy to dwóch głównych aspektów systemu, tj. sformalizowania procesów predefiniowanych w modelowaniu procesów (Business Process Modeling Notation oraz wykorzystania ontologii dziedzinowej w analizie informacji finansowych. Niniejszy projekt wpisuje się w program prac badawczych nad stworzeniem podstaw teoretycznych inteligentnych systemów wspomagania decyzji opartych na wiedzy statycznej (strukturalnej i proceduralnej. Celem opracowania jest zaproponowanie możliwości zastosowania procesowej ontologii do reprezentacji wiedzy w modelach wspomagania decyzji ukierunkowanych na analizę zadłużenia przedsiębiorstwa. Wiedza systemu opisana w ontologii zawiera podstawowe pojęcia finansowe i relacje związane z procesami podejmowania decyzji finansowych. Metodyka przyjęta w artykule oparta jest na eksperymencie przeprowadzonym na podstawie rzeczywistych danych finansowych pochodzących ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa budowlanego. Wyniki badań potwierdzają użyteczność ontologii procesowej we wspieraniu procesów podejmowania decyzji ukierunkowanych na wzmocnienie stabilności finansowej przedsiębiorstw.

 19. Use of Cad Systems in Testing the Collision of Underground Transportation Means / Zastosowanie systemów Cad w badaniach kolizyjności środków transportu podziemnego

  Science.gov (United States)

  Dudek, Marek

  2013-06-01

  A concept of use of CAD systems in testing collision of underground transportation means is presented. Reasons for undertaking this problem are given with end users identified. The concept of the system for collision analyses of transported loads is described. Examples of collision analysis during transportation of powered roof support are given. Presented system is designed to aid planning, organizational and training activities undertaken in management of transportation safety in mines. It will be also possible to use software resources, developed within the system as the didactic material as regards safe transportation process, which include hazards to the employees working in the area of transportation operations. Developed prototype of a system for testing the collision of underground transportation means was positively assessed by employees of the Coal Company, JSC - industrial partner of KOMAG. This prototype is continuously improved and adapted for commercial implementation in the selected coal mines. W pracy przedstawiono koncepcję zastosowania systemów CAD w badaniach kolizyjności środków transportu podziemnego. Określono przyczyny podjęcia tematu oraz zidentyfikowano końcowych użytkowników. Zaprezentowano koncepcję systemu do analiz kolizyjności transportowanych ładunków. Pokazano przykłady analizy kolizyjności podczas transportu sekcji obudowy zmechanizowanej. Przedstawiony system przeznaczony jest do wspomagania działań planistycznych, organizacyjnych i szkoleniowych podejmowanych w zarządzaniu bezpieczeństwem transportu w zakładach górniczych. Opracowane w ramach systemu zasoby programowe będzie można również wykorzystać jako materiał dydaktyczny z zakresu bezpieczeństwa pracy w transporcie, uwzględniający zagrożenia dla pracowników pracujących w bezpośredniej strefie prac transportowych. Opracowany prototyp systemu do badania kolizyjności środków transportu podziemnego został pozytywnie oceniony przez pracownik

 20. Polityka rachunkowości polskich fundacjiw świetle badań empirycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kamińska-Stańczak

  2010-04-01

  Full Text Available Fundacja, jak każdy podmiot rachunkowości, ma obowiązek posiadania własnego, indywidualnego systemu rachunkowości, podporządkowanego koncepcji wiernego i rzetelnego obrazu. W ramach organizacji tego systemu kierownik fundacji (zarząd ma obowiązek zatwierdzenia na piśmie stosownej dokumentacji, której rodzaje określa art. 10 ustawy o rachunkowości. W niniejszym artykule wskazano na konieczność posiadania przez fundację polityki rachunkowości i jej opisu zatwierdzonego na piśmie. Przedstawiono wyniki przepro-wadzonego badania ankietowego na temat kompletności dokumentacji przyjętych przez polskie fundacje zasad (polityki rachunkowości oraz stopnia trudności w jej sporządzeniu. Badanie wykazało, że 80% fundacji ma problemy z opracowaniem takiej dokumentacji i nie dostrzega się tu wyraźnego powiązania z jakąkolwiek cechą funda-cji (np. wiek, wielkość, rodzaj działalności. Braki w dokumentacji polityki rachunko-wości występują w 60% fundacji i najczęściej dotyczą opisu systemu ochrony danych (44% fundacji i przetwarzania danych (42% fundacji. Najbardziej niepokoi jednak brak opisu przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (29% fundacji oraz brak zakładowego planu kont (18% fundacji. Przeprowadzone badania ankietowe oraz analiza raportów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli dowodzą, że nieprawidłowości w zakresie formułowania, dokumentowania i aktualizowania polityki rachunkowości istnieją w fundacjach od wielu lat. Rodzi to szereg obaw o stan rachunkowości w fundacjach, a także o jasność i rzetelność ich sprawozdań finansowych.

 1. Modeling of Performance And Safety of a Multi-Task Unmanned Autonomous Maritime Vehicle / Modelowanie Ruchu i Bezpieczeństwa Wielozadaniowego Bezzałogowego Autonomicznego Pojazdu Wodnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerigk Mirosław K.

  2015-09-01

  Full Text Available W początkowej części artykułu przedstawiono cel badań. Następnie, opisano metodę badań. Potem, zaprezentowano przedmiot badań: bezzałogowy autonomiczny pojazd wodny. Z kolei, przedstawiono model zachowania się pojazdu, w tym jego balastowania i ruchu. W artykule przedstawiono wybrane informacje na temat zintegrowanego systemu sterowania, pozycjonowania i stabilizacji pojazdu. Taki system umożliwia otrzymanie w pełni autonomicznego pojazdu. W końcowej części pracy przedstawiono wybrane problemy związane z oceną ryzyka i bezpieczeństwa pojazdu.

 2. Shock a disposable time in electronic security systems / Porażenie a czas dyspozycyjny w elektronicznych systemach bezpieczeństwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paś Jacek

  2016-10-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono metodę określenia czasu dyspozycyjnego TD elektronicznego systemu bezpieczeństwa, który porażony jest impulsem przepięcia lub wyładowania atmosferycznego. Czas dyspozycyjny to czas od chwili porażenia elektronicznego sytemu bezpieczeństwa do chwili jego przejścia do stanu zawodności bezpieczeństwa, przy założeniu braku oddziaływania przeciwdziałającego. Zakłóceniem (porażeniem, które występuje w paśmie częstotliwości (0-100 kHz, a skutki działania na ESB mogą być katastroficzne jest wyładowanie atmosferyczne.

 3. Planes coordinates transformation between PSAD56 to SIRGAS using a Multilayer Artificial Neural Network

  OpenAIRE

  Tierra Alfonso; Romero Ricardo

  2014-01-01

  Dostęp do nowoczesnych technologii, w tym GNSS umożliwiły dokładniejsze zdefi niowanie systemów odniesień przestrzennych wykorzystywanych m.in. w defi niowaniu krajowych układów odniesień i układów współrzędnych. W Ekwadorze wykorzystywany jest system PSAD56 (Provisional South American Datum 1956), ale w ostatnim czasie zaszła konieczność zdefi niowania wewnętrznego(krajowego) systemu SIRGAS (SIstema de Referencia Geocéntrico para las AmericaS). Do transformacji pomiędzy oboma systemami powsz...

 4. SYSTEM WYŚWIETLANIA PARAMETRÓW LOTU DLA ŚMIGŁOWCA TYPU Mi-17 – WYNIKI BADAŃ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bęczkowski Grzegorz

  2015-08-01

  Full Text Available Przedmiotem artykułu są badania w locie nowo opracowanego systemu wyświetlania parametrów lotu (SWPL. Omawiany system przeznaczony jest do zobrazowania na wyświetlaczu przeziernym umieszczonym przed okiem pilota pełnej informacji pilotażowo-nawigacyjnej, ostrzeganiu o sytuacji niebezpiecznej na pokładzie śmigłowca i sygnalizacji błędów pracy systemów pokładowych. System przystosowany jest do pracy w warunkach dziennych i nocnych, przy czym w warunkach nocnych współpracuje z goglami noktowizyjnymi stosowanymi w lotnictwie Sił Zbrojnych RP.

 5. How PV system ownership can impact the market value of residential homes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Johnson, Jamie L. [Energy Sense Finance, LLC, Punta Gorda, FL (United States)

  2014-01-01

  There are multiple ways for a homeowner to obtain the electricity generating and savings benefits offered by a photovoltaic (PV) system. These include purchasing a PV system through various financing mechanisms, or by leasing the PV system from a third party with multiple options that may include purchase, lease renewal or PV system removal. The different ownership options available to homeowners presents a challenge to appraisal and real estate professionals during a home sale or refinance in terms of how to develop a value that is reflective of the PV system+201F>s operational characteristics, local market conditions, and lender and underwriter requirements. This paper presents these many PV system ownership options with a discussion of what considerations an appraiser must make when developing the contributory value of a PV system to a residential property.

 6. Eutanazja. Potwierdzenie czy zaprzeczenie człowieczeństwa?

  OpenAIRE

  Kosowicz, Marcel

  2015-01-01

  Rozwój cywilizacji wpływa na jakość życia człowieka. Wraz z postępującymi przemianami pojawiają się pytania o moralność oraz godność ludzi. Zmianie ulegają także poglądy nt. eutanazji. Kościół, lekarze czy filozofowie w odmienny sposób motywują swoje stanowiska. Bez względu na przytaczane opinie i argumenty, eutanazja jest naruszeniem wartości życia. Zgoda na takie i inne działania powoduje erozję systemu wartości. Powoduje brak kontroli oraz niewiedzę, kiedy powiedzieć stop. The developme...

 7. Propozycja systemowej analizy wydajnościi dochodowości pracy w rolnictwie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Gołaś

  2010-10-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono propozycję systemowej analizy wydajności i dochodowo-ści pracy w rolnictwie na podstawie obowiązującego w UE znormalizowanego spra-wozdania finansowego, tzw. Rachunku Ekonomicznego dla Rolnictwa. Zapropono-wana procedura stanowi spójną i logiczną koncepcję przyczynowo-skutkowego po-wiązania czynników determinujących wydajność pracy i dochody przedsiębiorców rolnych. Zaletami skonstruowanego systemu wskaźników jest spójny i wszech-stronny obraz powiązań tych czynników oraz możliwość zmierzenia ich wpływu na wydajność pracy i poziom dochodów rolniczych za pomocą metod ilościowych.

 8. center The Toeplitz Algebras on the Flow of Groupoid With Quasi-invariant Measures%具拟不变测度群胚流上的Toeplitz代数

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  方小春

  2000-01-01

  Let G be a second countale groupoid with Harr systemu, R be thereal number group which left invariantly acts on G. In this note, we naturely (as an extension of that in [3]) introducetwo classes of Toeplitz algebras with respect to a quasi-invariant measurei.e. the small and the large Toeplitz algebras, and the isomorphism theorem and therefore the K-group of the smallone have been obtained.%设G 为第二可数群胚,具有Haar系{λn,} 为实数群,左不变作用在G上. 本文我们自然地(作为[3]中概念的推广)引进两类Toeplitz代数(对应于一拟不变测度),即小和大Toeplitz代数,并且得到了小Toeplitz代数的同构定理及K群.

 9. BADANIA SONDAŻOWE OPINII KONSUMENTÓW WODY Z WODOCIĄGU MIELECKIEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz R. RAK

  Full Text Available Badania sondażowe są ważnym elementem pozwalającym poprawić działanie systemu zaopatrzenie w wodę oraz bezpieczeństwo jego funkcjonowania. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonego sondażu, na temat zadowolenia z funkcjonowania wodociągów publicznych przez konsumentów korzystających z ich usług. W badaniu udział wzięło 100 respondentów z miasta Mielec. Badanie obejmowało opinie ankietowanych na temat cen i jakości wody, nieudogodnień oraz poziomu uciążliwości jaki są związane z przerwami w dostawie wody.

 10. System nadzoru baterii ogniw akumulatorowych (BMS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Kurpiel

  2015-10-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono system nadzoru baterii ogniw akumulatorów (BMS, zwiększający bezpieczeństwo pracy. Potrzeba jego stosowania wynika z zastosowania ogniw nowej generacji, w szczególności litowych, bardzo wrażliwych na przeładowanie i zbyt głębokie rozładowanie. Umożliwia on zabezpieczenie baterii akumulatorów przed skutkami nierównomiernego doładowywania poszczególnych jej ogniw, jak również przed przeładowaniem. Zaprezentowano możliwości zastosowania systemu w maszynach górniczych oraz określono jego podstawowe funkcje.

 11. Wkład koncepcji rachunku kosztów zasobów do rachunkowości zarządczej 

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Zarzycka

  2010-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja koncepcji rachunku kosztów zasobów . Resource Consumption Accounting (RCA, ze szczególnym uwzględnieniem rachunków kosz-tów, które się na nią składają, a więc ABC i GPK. Artykuł ma odpowiedzieć rów-nież na pytanie, co nowego wnosi do rachunkowości zarządczej RCA i jakie są jego główne zalety oraz jakie trudności wiążą się z wprowadzeniem tego rachunku. Po-nadto zostaje poruszona kwestia perspektyw rozwoju tego systemu rachunku kosztów w kontekście zmian zachodzących w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem.

 12. Wstęp

  OpenAIRE

  Konieczna, Jadwiga

  2015-01-01

  Profesor Helena Więckowska (1897–1984) była z pewnością jedną z najbardziej znaczących postaci w polskim bibliotekarstwie, w okresie powojennym. Wniosła także istotny wkład w rozwój polskiej bibliologii i wydatnie przyczyniła się do ukształtowania systemu akademickiego kształcenia bibliotekarzy. Bibliografia Jej dorobku naukowego liczy 221 pozycji. Są w nim rozprawy, artykuły, recenzje, hasła w słownikach i encyklopediach. Jest to również dorobek zróżnicowany tematycznie, co potwierdza trafno...

 13. Przedmowa

  OpenAIRE

  Sordylowa, Barbara Ł.

  2015-01-01

  Profesor Helena Więckowska (1897–1984) była z pewnością jedną z najbardziej znaczących postaci w polskim bibliotekarstwie, w okresie powojennym. Wniosła także istotny wkład w rozwój polskiej bibliologii i wydatnie przyczyniła się do ukształtowania systemu akademickiego kształcenia bibliotekarzy. Bibliografia Jej dorobku naukowego liczy 221 pozycji. Są w nim rozprawy, artykuły, recenzje, hasła w słownikach i encyklopediach. Jest to również dorobek zróżnicowany tematycznie, co potwierdza trafno...

 14. Aspekty rozwoju rachunku kosztóww praktyce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Sobańska

  2010-05-01

  Full Text Available W artykule, na tle zarysu nowych metod i koncepcji rachunku kosztów, takich jak ABC, TDABC, rachunek przerobu, system rachunków w szczupłej rachunkowości i rachunek kosztów krańcowych zorientowany na procesy, zostały przedstawione trzy aspekty rozwoju rachunku kosztów w praktyce światowej. Objaśniono aspekty: metodologiczny, globalny i asymetria systemu rachunkowości, które ostro zaryso-wały się w USA, ale występują również w innych krajach, w tym w krajach UE.

 15. Odpowiedź na pytanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michel Foucault

  2016-12-01

  Full Text Available Prezentowany artykuł Michela Foucaulta został opublikowany w 1963 roku. Foucault rozwija w nim koncepcję archeologii wiedzy – metody analizy historycznych dyskursów, którą zaprezentuje w sześć lat później w książce o tym właśnie tytule. Artykuł powstał na kanwie pytania wybranego przez autora spośród zadanych mu przez redakcję „Esprit”, które dotyczyło możliwości pojęciowego opracowania przymusu systemu dyskursywnego przy jednoczesnym zaakcentowaniu nieciągłości w jego obrębie a tym samym możliwości twórczego działania w historii ducha. A także, czy tak sformułowana aporia zakładałaby z konieczności zgodę na przymus systemu lub afirmację siły zdolnej do przekształcenia go za pomocą zewnętrznej przemocy? Tekst jest wprawką do sformułowania dojrzałej teorii dyskursu, rodzajem autoanalizy, która pozwala Foucaultowi powiązać własną metodę historyczną z „progresywistyczną polityką” myśli i rozwiązać w ten sposób dylemat pełnej determinacji i wolnego sprawstwa obecny w rozważaniach wielu strukturalistów.

 16. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I CIEPŁA ODPADOWEGO W NISKOTEMPERATUROWYM SYSTEMIE OGRZEWCZO-CHŁODZĄCYM HALI DRUKARNI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech BIALIK

  Full Text Available W pracy przedstawiono nowoczesny system ogrzewania hali drukarni oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych. Został on zaprezentowany na dwóch schematach oraz omówiony w pierwszej części artykułu. Układ wykorzystuje pompy ciepła ciecz-ciecz oraz powietrze ciecz. Dla pomp ciecz-ciecz dolnym źródłem jest pionowy wymiennik gruntowy składający się z 13 otworów o głębokości 100 m. W opisywanym rozwiązaniu zastosowano także poziomy gruntowy wymiennik ciepła do ogrzewania czerpanego z otoczenia powietrza wentylacyjnego płynącego następnie do rekuperatorów pomieszczeń biurowych i socjalnych. Gruntowe wymienniki ciepła w trakcie ich budowy zostały zaprezentowane na jednym z rysunków. Pomieszczenia biurowe i socjalne ogrzewane lub schładzane są medium płynącym w matach umieszczonych w ścianach oraz w wybranych częściach podłogi. Dla ograniczenia strat ciepła związanych z wentylacją w instalacji zastosowano trzy układy rekuperacji (osobno dla pomieszczeń biurowych, socjalnych i hali drukarskiej. Poprawne działanie systemu zobrazowano w postaci wykresu zmian temperatur we wspomnianych pomieszczeniach. Dla największej centrali wentylacyjnej zamieszczono też przebieg temperatur strumieni powietrza dla wybranych dni. W podsumowaniu zawarto wnioski płynące z dotychczasowej eksploatacji oraz plany dalszego rozwoju systemu.

 17. Presentation of Functional, PPS and Hall's Methods in Comparison with other Research on Space Quality / Prezentacja Metod: Funkcjonalnej, Pps I Hall'A Na Tle Innych Badań Jakości Przestrzeni

  Science.gov (United States)

  Kossak-Jagodzińska, Anna

  2015-03-01

  The end of the twentieth century was a period in which the need for quality control was developing in all areas of life in post-industrial countries. The impulse for the development of numerous methods of evaluating the quality in architecture and construction was "Green Paper" and "Agenda 21" concerning the idea of sustainable development. First of all, creation of a system of evaluation criteria is the basis for elaboration of any system of quality control. Several years of cooperation between J. Serdyńska and the author resulted in a cycle of studies on urban public space (squares in the city of Katowice) based upon functional, Hall's and PPS methods. This study aims to embed them in a typology of other studies of space quality. Koniec XX w jest okresem, w którym potrzeba kontroli jakości rozwija się w krajach postindustrialnych we wszystkich dziedzinach życia. Impulsem dla rozwoju licznych metod oceny jakości w architekturze i budownictwie była "Zielona księga" i "Agenda 21" dotyczące idei zrównoważonego rozwoju. Podstawą opracowania jakiegokolwiek systemu kontroli jakości jest przede wszystkim stworzenie systemu kryteriów oceny. Kilkuletnia współpraca autorki z J. Serdyńską zaowocowała cyklem badań miejskiej przestrzeni publicznej (place Katowic), opartych na metodach: funkcjonalnej (określenie dominującej funkcji przestrzeni publicznej), Hall'a (zagospodarowanie tej przestrzeni) I PPS (badanie jej potencjału). Niniejsze opracowanie ma na celu osadzić je w typologii innych badań jakości przestrzeni

 18. Experimental Measurements of System Dynamics Between Two Stages of Wire Drawing Machine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tasevski Goce

  2015-03-01

  Full Text Available Wzrost wydajności ciągarek wielostopniowych można osiągnąć przy wyższych prędkościach jeśli zapobiega się zrywaniu drutu w trakcie procesu ciągnienia. Jedną z niedogodności ciągnienia przy dużych szybkościach jest wymaganie, by dynamika systemu zapewniała stabilność i nieza­wodność działania maszyny. Siły rozciągające w drucie muszą być utrzymane na stałym poziomie przez szybką synchronizację prędkości wszystkich bębnów. Główną rolę w tym procesie pełnią czujniki przemieszczenia, które działają w pętli sprzężenia zwrotnego systemu sterującego dostar­czając informacji o stanie drutu. W pracy analizowano oddziaływania między czujnikami i bębna­mi napędzanymi przez serwomotory i badano doświadczalnie koncepcję zastosowania rolkowego czujnika przemieszczenia w ciągarce wielostopniowej. W tym celu wykonano pomiary na dwu stopniach ciągarki przy różnych prędkościach ciągnienia, a rezultaty zaprezentowano w pracy. Pokazują one, że zmiany prędkości bębnów i przemieszczeń kątowych mechanizmu rolkowego, który utrzymuje drut w napięciu, są bardzo szybkie, co potwierdza dobrą dynamikę sterowania ciągarki.

 19. Wykorzystanie informacji prospektywnychw sprawozdawczości finansowej zorientowanejna wartość na przykładzie MSR 36„Utrata wartości aktywów”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Sobańska

  2009-12-01

  Full Text Available Autorzy artykułu wskazują na istotę i rosnące znaczenie informacji prospektywnych we współczesnych systemach sprawozdawczości finansowej opartej na MSSF. Ewolucja dokonująca się w sprawozdawczości finansowej, pod wpływem harmonizacji zasad rachunkowości wskutek ciągle zmieniających się MSSF, została przedstawiona na tle zmian dokonujących się w otoczeniu, w celach i w systemach zarządzania (orientacja strategiczna, wartość przedsiębiorstwa, jak również w systemach strategicznej rachunkowości zarządczej. Na podstawie szerokiego kontekstu analizy autorzy stawiają wniosek, że koncepcja wartości (przedsiębiorstwa stanowi istotny element systemu pomiaru i wyceny w systemie sprawozdawczości finansowej. Tworzy ona także spójną podstawę dla integracji rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej w jeden system zapewniający użyteczne informacje zarówno dla użytkowników zewnętrznych, jak i wewnętrznych, których łączy wspólny cel – maksymalizacja wartości. Uwarunkowania tworzenia systemu sprawozdawczości opartego na informacjach prospektywnych, zorientowanego na wartość, jak również stopień dostosowania przedsiębiorstw do jego wdrożenia pokazano na przykładzie praktycznej realizacji postanowień MSR 36.

 20. ANALIZA NIEZAWODNOŚCI STACJI UZDATNIANIA WODY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK

  Full Text Available Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę składają się z połączonych ze sobą elementów (podsystemów stanowiących integralna całość, współpracujących ze sobą w sposób ciągły w celu zapewnienia dla konsumentów wody o odpowiedniej jakości. W przypadku gdy jakość wody w źródle nie odpowiada normatywom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda musi być poddana procesom uzdatniania. Niezawodność funkcjonowania stacji uzdatniania wody jest jednym z podstawowych elementów szeroko rozumianej analizy niezawodności i bezpieczeństwa całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Niezawodność dostawy wody polega na zapewnieniu stabilnych warunków, umożliwiających pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania na wodę w odpowiedniej ilości i wymaganej jakości w dowolnym, dogodnym dla konsumentów wody czasie. W pracy przedstawiono podstawy analizy niezawodności, podano podstawowe miary oraz zasady wykorzystania struktur niezawodnościowych. Obliczenia wykonano dla stacji uzdatniania wody na podstawie schematu niezwodnościowego metodą jednoparametryczną. Na podstawie danych z eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody (SUW wchodzącej w skład systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta liczącego ok 80 tys. mieszkańców sporządzono schemat niewodności stacji oraz przeprowadzono obliczenia wskaźnika gotowości K. W metodzie wykorzystano podstawowe struktury niezawodnościowe. Wyznaczoną miarę niezawodności porównano z wartościami kryterialnymi.

 1. Prognozowanie i ujmowanie przychodóww przedsiębiorstwie postawionymw stan upadłości likwidacyjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Czerny

  2010-03-01

  Full Text Available W upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw mamy do czynienia z dwoma stru-mieniami przychodów, a mianowicie z przychodami dotyczącymi zbycia przedsię-biorstwa lub jego składników majątku oraz z przychodami związanymi z ewentual-nym kontynuowaniem działalności: Przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa powinny być prognozowane głównie na podstawie informacji płynących z systemu rachunkowości, co stanowi tzw. sta-tyczny aspekt upadłości, natomiast jej aspekt dynamiczny jest związany z zakre-sem i czasem kontynuowanej działalności, o czym decyduje syndyk, mając na uwa-dze naczelny cel upadłości, jakim jest optymalne zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

 2. Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Karwasiński

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule omówiono zagadnienia związane z procesami informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W celu dokładnego scharakteryzowania przemian, prócz rysu historycznego, przedstawiono obszary, które wyraźnie poprawiły jakość pracy personelu i obsługę czytelników oraz przyczyniły się do poznania, upowszechniania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zaprezentowano proces zmian w zakresie funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Horizon i współpracy z narodowym katalogiem centralnym NUKAT. Opisano etapy rozwoju elektronicznej przestrzeni informacyjnej, w tym budowania elektronicznych zasobów wiedzy i tworzenia narzędzi do ich obsługi i wykorzystania w procesach wyszukiwania źródeł informacji. Zaprezentowano Bibliotekę Uniwersytecką jako partnera w aranżowaniu instytucjonalnych platform cyfrowych do deponowania i udostępniania dorobku intelektualnego społeczności naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wskazano także funkcjonalność zaprojektowanych i wdrożonych innowacyjnych usług wirtualnych pakietu Libsmart, optymalizujących funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej.

 3. Planes coordinates transformation between PSAD56 to SIRGAS using a Multilayer Artificial Neural Network

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tierra Alfonso

  2014-12-01

  Full Text Available Dostęp do nowoczesnych technologii, w tym GNSS umożliwiły dokładniejsze zdefi niowanie systemów odniesień przestrzennych wykorzystywanych m.in. w defi niowaniu krajowych układów odniesień i układów współrzędnych. W Ekwadorze wykorzystywany jest system PSAD56 (Provisional South American Datum 1956, ale w ostatnim czasie zaszła konieczność zdefi niowania wewnętrznego(krajowego systemu SIRGAS (SIstema de Referencia Geocéntrico para las AmericaS. Do transformacji pomiędzy oboma systemami powszechnie wykorzystuje się metodę Helmerta, stosując układ siedmioparametrowy. Transformacja taka pozwala na zachowanie dokładności wystarczającej do opracowania map topografi cznych w skalach 1:25 000 lub mniejszych. W artykule do transformacji zastosowano sieci neuronowe, co umożliwiło podniesienie dokładności do skali 1:5 000

 4. Sprawozdanie z polityki rachunkowości jako odrębny składnik sprawozdania finansowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Walińska

  2016-07-01

  Full Text Available Niniejszy artykuł poświęcono rozważaniom na temat polityki rachunkowości z perspektywy użytkownika sprawozdania finansowego. Jego celem jest prezentacja nowej formuły ujawnień informacji dotyczącej polityki rachunkowości, która zdaniem autorki podnosiłaby rangę i znaczenie tego elementu systemu rachunkowości. W artykule przedstawiono istotę i miejsce polityki rachunkowości w sprawozdaniu finansowym w świetle obowiązującego prawa bilansowego i praktyki największych spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podsumowaniem rozważań jest propo- zycja ujawniania polityki rachunkowości jako odrębnego składnika sprawozdania finansowego – spra- wozdania z polityki rachunkowości.

 5. Transformations and Reforms of European Health Care Systems: The Case of Estonia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suchecka Jadwiga

  2014-09-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja głównych kierunków zmian wprowadzanych w estońskim systemie zdrowia po transformacji systemowej gospodarki narodowej i przystąpieniu Estonii do Unii Europejskiej. Szczególna uwaga została zwrócona na sposoby pozyskiwania, gromadzenia i redystrybucji środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną w poszczególnych okresach wprowadzania zmian. Początkowe zmiany wprowadzały daleko idącą decentralizację systemu zdrowotnego, natomiast kolejne reformy doprowadziły do ponownej jego centralizacji. Nasilenie się procesów ponownej centralizacji finansowania i zarządzania ochroną zdrowia nastąpiło po roku 2008, w którym zaobserwowano znaczny wpływ światowego kryzysu finansowego na kondycję gospodarki Estonii. W rezultacie wprowadzanych zmian ukształtował się mieszany system Bismarcka, zwany również hybrydowym.

 6. Pharmachologic Treatment of Painful Diabetic Neuropathy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gul Mete Civelek

  2016-01-01

  Full Text Available Neuropathic pain is defined as %u201Cpain occuring as a direct result of a disease or lesion directly affecting somato-sensorial system%u201D. Painful diabetic neuropathy (PDN is a serious complication impairing quality of life of patients. Researchs show that PDN affects approximately 16% of patients with diabetes. An important part of the PDN patients (39% remain without treatment. The diagnosis of neuropathic pain is a clinical diagnosis. Pain can be described by patients as burning, throbbing, numbness, tingling, anesthetic, pins and needles or blunt pain. Neuropathic pain is accompanied by sensory disorders such as dysesthesia, allodynia (pain heard by a stimulus not creating pain or hyperalgesia ( reduction of pain threshold for a painful stimulus. PDN develops in almost half of diabetic patients within the first ten years of diabetes. Over time, muscle loss, decreased deep tendon reflexes and trophic skin changes can be observed. Treatment guidelines agree that some agents such as pregabalin, gabapentin, tricyclic antidepressants should be preferred in the first line and have controversial proposals for some agents such as duloxetine. This shows the need for more research on the issue. It is important for all physicians dealing with pain, to recognize PDN and prefer evidence-based treatment approaches for patient benefit. In this review pharmacological treatment of PDN is discussed in light of current research and treatment guidelines.

 7. Kriging approach for local height transformations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ligas Marcin

  2014-06-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono lokalną transformację między dwoma układami wysokości (Kronsztadt’60 oraz Kronsztadt’86, ostatni z nich będący obecnie częścią Państwowego Systemu Odniesień Przestrzennych w Polsce z wykorzystaniem metod geostatystycznych - kriging. Ze względu na fakt, iż różnice wysokości między dwoma układami na punktach dostosowania wykazywały silny trend pod uwagę wzięto tylko te metody, które uwzględniają tego typu niestacjonarność procesu. Zastosowano dwie metody: hybrydową (Analiza Trendu Powierzchniowego z interpolacją reszt do modelu za pomocą krigingu zwyczajnego oraz kriging uniwersalny. Przedstawiono rys teoretyczny obydwu metod. Dokonano porównania wyżej wymienionych metod pod względem ich zdolności predykcyjnych w procesie kroswalidacji modeli a zarazem otrzymane wyniki skonfrontowano z wynikami otrzymanymi z regresji wielomianowej. Otrzymane wyniki dowodzą, iż struktura ukryta w rezydualnej części modelu używana przez kriging może podnieść zdolności predykcyjne modelu transformacji

 8.  W kierunku inteligentnych systemów analizy finansowej w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartłomiej Nita

  2015-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie możliwości rozszerzenia „inteligencji” systemów analizy finansowej przeznaczonych dla menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP. Na początku przedstawiono problemy pozyskiwania informacji analitycznych, które są niezbędne przy wspomaganiu decyzji menedżerskich, zwłaszcza w odniesieniu do MŚP. Następnie omówiono istotę i zastosowanie ontologii i eyetrackingu w modelowaniu wiedzy menedżera z zakresu analizy finansowej. W ostatniej części zaprezentowano przeprowadzony eksperyment badawczy z wykorzystaniem eye-trackingu, skupiając się na ujęciu technicznym, merytorycznym i wiedzy możliwej do uzyskania dzięki badaniu. W toku procedury badawczej zastosowano metodykę eksperymentu na rzeczywistych danych finansowych, z wykorzystaniem systemu BINOCLE firmy Bilander oraz oprogramowania do eye-trackingu Tobii StudioTM firmy Tobii.

 9. Współczesne urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej górniczych wyciągów szybowych.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Figiel

  2016-03-01

  Full Text Available Urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej są podstawowymi elementami górniczych wyciągów szybowych, umożliwiającymi skomunikowanie maszynistów maszyn wyciągowych z sygnalistami szybowymi, obsługującymi stanowiska sygnałowe w szybie. Poprawne i niezawodne działanie systemu sygnalizacji szybowej stanowi podstawę bezpiecznej eksploatacji górniczego wyciągu szybowego. Z kolei spełnienie wymagań odnośnie budowy jego podzespołów gwarantuje bezpieczeństwo eksploatacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. W artykule przedstawiono współczesne koncepcje i konstrukcje urządzeń sygnalizacyjnych. Omówiono rodzaje pracy, pozwalające na optymalizację stosowania wyciągów szybowych w aspekcie procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych. Oddzielnie zaprezentowano proces badania urządzeń sygnalizacji szybowych w celu sprawdzenia spełniania wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

 10. Dylematy standaryzacjisprawozdawczości finansowej,wyceny i pomiaru ryzyka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Dobija

  2010-09-01

  Full Text Available W artykule zostały poruszone zagadnienia związane z istotą przejrzystości fi-nansowej organizacji. Przejrzystość ta jest jednym z elementów efektywnego systemu ładu korporacyjnego, dlatego tempo zmian w tym obszarze jest narzucone przez refor-my w systemach ładu korporacyjnego. W pierwszej części opracowania jest dyskuto-wana rola menedżerów w zapewnieniu przejrzystości finansowej organizacji. Kolejna część opracowania obejmuje krytyczną dyskusję trzech istotnych wątków teore-tycznych wpływających na jakość sprawozdawczości: postępującej standaryzacji w rachunkowości, problemów wyceny w rachunkowości oraz zagadnień pomiaru i sprawozdawczości ryzyka w organizacji.

 11. Neuropathic Pain Following Spinal Cord Injury: Mechanism, Assessment and Treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gul Mete Civelek

  2016-04-01

  Full Text Available Spinal cord injury (SCI is a devastating disease which may cause physical, psychological and social dysfunction. Neuropathic pain (NP after SCI is common, can be seen in varying degrees and is one of the most difficultly treated problems developing after SCI. With the addition of the NP to loss of function after SCI, sleep patterns, moods and daily activities of patients are adversely affected. In order to treat pain effectively, classification of pain after SCI must be done carefully and correctly. According to classification of International Pain Study Group, pain after SCI is divided into two main groups as nociceptive and neuropathic pain. Neuropathic pain is defined as %u201Cpain occuring as a direct result of a disease or lesion directly affecting somato-sensorial system%u201D. NP after SCI can be classified according to anatomical region (above the level of lesion, at the level of lesion, below the level of lesion. Treatment of NP after SCI is often challenging and receiving response to treatment may take long time. Therefore, treatment of NP after SCI should be multifactorial. Treatment options include pharmochologic treatment, application of transcutanous electrical nerve stimulation, psychiatric treatment approaches, and surgical approaches in selected cases. In pharmachologic treatment, first line agents are tricyclic antidepresants, pregabalin and gabapentin. In this review, mechanisms and assessment and treatment of NP after SCI is discussed with the guide of current literature.

 12. Technical Features of the Architecture of an Electronic Trilingual Dictionary

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grygorii Chetverikov

  2016-12-01

  Full Text Available Technical Features of the Architecture of an Electronic Trilingual Dictionary This article is devoted to the development of the software system used to create an English-Russian-Ukrainian terminological dictionary. Scanned and recognized documents in MSWord format were the input data for the dictionary. Issues which appeared during the parsing of the input data are analyzed and solutions using regular expressions are identified. This article also describes the scheme of the dictionary’s lexicographical database, and its classes of models, views and view models. In addition, a detailed description of the software system from a user’s perspective is included, the prospects for the usage of the dictionary are discussed, and the methods used during the development of the system are described. The software system is built using the design pattern Model-View-View-Model. Through the use of this pattern, internal logic is separated from user interface, thus changes made in different parts of the software may be independent. The developed software system allows users to edit, to fill, and thus to create new thematic transferable electronic dictionaries. The main advantage of the system is the equality of languages, i.e. each user can decide which language is to be major.   Opracowanie oprogramowania trzyjęzycznego słownika elektronicznego Artykuł jest poświęcony opracowaniu oprogramowania rosyjsko-ukraińsko-angielskiego słownika terminologicznego. Za wejściowe dane autorzy przyjęli zeskanowane i rozpoznane dokumenty w formacie MSWord. Błędy powstałe w czasie analizy składniowej wejściowych danych zostały przeanalizowane, a autorzy wskazali drogę ich likwidacji za pomocą regularnych wyrażeń. W pracy została dokładnie opisana baza leksykograficzna danych słownika, zostały opisane klasy modelu danych i klasy modelu prezentacji systemu. Oprogramowanie jest zbudowane w taki sposób, aby można było wykorzystać szablon

 13. Pragmatyka współcześnie stosowanych metod nauczania – uczenia się

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ryszard Józef Panfil

  2013-09-01

  Full Text Available Dynamika otoczenia instytucji edukacyjnych ma szczególny wpływ na podstawową działalność tych instytucji, tj. proces edukowania, a w szczególności stosowane w tym procesie metody nauczania – uczenia się: nauczanie klasyczne, tutoring, mentoring i coaching. Elastyczność, różnorodność, a szczególnie adaptacyjność procesu edukacyjnego, stanowiącego rdzeń świadczonych usług edukacyjnych, decyduje o tożsamości instytucji edukacyjnej i atrakcyjności oferowanych przez te instytucje usług edukacyjnych. Wyznacznikiem procesu edukacyjnego, oferowanego przez instytucję kształcącą, staje się więc pragmatyzm tego procesu, przejawiający się w operacyjnym relatywizmie metod, zakresie ich stosowalności i praktycznym wymiarze uzyskiwanych efektów – walorów. Biorąc za podstawę powyższe przesłanki, w publikacji dokonano pragmatyczno-systemowej identyfikacji współczesnych metod nauczania – uczenia się. W identyfikacji uwzględniono odrębność i różnice między nimi, a także zakres ich kompatybilności. Następnie dokonano egzemplifikacji pragmatycznej koncepcji postrzegania współczesnych metod nauczania – uczenia się na przykładzie systemu edukacji coachów sportowych.

 14. Недостатки и достоинства разных систем транскрипции при записи говора старообрядцев в Польше

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Адам [Adam] Яскульски [Jaskólski

  2015-12-01

    Wady i zalety różnych systemów transkrypcji przy zapisie fonetycznym gwary polskich staroobrzędowców W artykule autor przedstawia problemy związane z zapisem fonetycznym gwary polskich staroobrzędowców w warunkach dwujęzyczności, a także proponuje sposoby ich rozwiązania. Rosyjska gwara polskich staroobrzędowców podlega stałemu wpływowi języka polskiego. Głównymi przejawami interferencji na poziomie fonetycznym jest wymowa spółgłosek palatalnych [ś], [ź], [ć], [ʒ́], [ń] na miejscu rosyjskich miękkich przedniojęzykowych spółgłosek [s’], [z’], [t’], [d’], [n’], a także wymowa glajdu wargowego [w] zamiast rosyjskiej welaryzowanej spółgłoski lateralnej [ł]. W warunkach dwujęzyczności niewystarczającym wydaje się użycie tylko rosyjskiego systemu transkrypcji, ponieważ brakuje w nim znaków do oznaczenia dźwięków, które pojawiły się w gwarze polskich staroobrzędowców pod wpływem polskiej fonetyki. W związku z powyższym powinien być użyty bardziej uniwersalny system transkrypcji lub system mieszany, wykorzystujący znaki różnych alfabetów fonetycznych. Ponieważ w badanej gwarze współistnieją liczne elementy dwóch języków i obydwa te języki są słowiańskie, do jej zapisu fonetycznego optymalny wydaje się slawistyczny system transkrypcji.

 15. Security-by-design handbook.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Snell, Mark Kamerer; Jaeger, Calvin Dell; Scharmer, Carol; Jordan, Sabina Erteza; Tanuma, Koji [Japan Atomic Energy Agency, Tokai-mura, Ibaraki, Japan; Ochiai, Kazuya [Japan Atomic Energy Agency, Tokai-mura, Ibaraki, Japan; Iida, Toru [Japan Atomic Energy Agency, Tokai-mura, Ibaraki, Japan

  2013-01-01

  This document is a draft SecuritybyDesign (SeBD) handbook produced to support the Work Plan of the Nuclear Security Summit to share best practices for nuclear security in new facility design. The Work Plan calls on States to %E2%80%9Cencourage nuclear operators and architect/engineering firms to take into account and incorporate, where appropriate, effective measures of physical protection and security culture into the planning, construction, and operation of civilian nuclear facilities and provide technical assistance, upon request, to other States in doing so.%E2%80%9D The materials for this document were generated primarily as part of a bilateral project to produce a SeBD handbook as a collaboration between the Japan Atomic Energy Agency (JAEA) Nuclear Nonproliferation Science and Technology Center and Sandia National Laboratories (SNL), which represented the US Department Energy (DOE) National Nuclear Security Administration (NNSA) under a Project Action Sheet PASPP04. Input was also derived based on tours of the Savannah River Site (SRS) and Japan Nuclear Fuel Limited (JNFL) Rokkasho Mixed Oxide Fuel fabrication facilities and associated project lessonslearned. For the purposes of the handbook, SeBD will be described as the system+2010>level incorporation of the physical protection system (PPS) into a new nuclear power plant or nuclear facility resulting in a PPS design that minimizes the risk of malicious acts leading to nuclear material theft; nuclear material sabotage; and facility sabotage as much as possible through features inherent in (or intrinsic to) the design of the facility. A fourelement strategy is presented to achieve a robust, durable, and responsive security system.

 16. STAN NIEUKOŃCZONEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU OWT PO 25 LATACH OD REALIZACJI I PROPOZYCJA SPOSOBU ANALIZY STATYCZNEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Czesław MIEDZIAŁOWSKI

  2016-07-01

  Full Text Available Praca dotyczy stanu technicznego nieukończonej konstrukcji systemowego budynku OWT po 25 latach od realizacji. Przedstawiono stan wykonania tego obiektu oraz jakość robót, głównie w zakresie połączeń pod względem geometrii i odniesienia do wymagań katalogowych tego systemu. Pokazano stan połączeń ścian szczytowych ze ścianą podłużną oraz połączeń ścian zewnętrznych (tzw. belkościan ze ścianami poprzecznymi. Podano informacje co do stanu betonu i stali w konstrukcji tzn. w elementach i w złączach. Wskazano miejsca szczególnie zdegradowane i zagrożone korozją . Stwierdzono w trakcie analiz wbudowanie wadliwych prefabrykatów w zakresie geometrii i cech materiałowych oraz niewłaściwy montaż. Podano również efektywny sposób do analizy statycznej konstrukcji budynku w modelu trójwymiarowym, z uwzględnieniem podłoża gruntowego, wadliwego montażu i dodatkowych oddziaływań na konstrukcję. W podsumowaniu podano główne stwierdzone wady w omawianym budynku, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji.

 17. ZŁOŻONY SYSTEM UJĘCIA ODCIEKÓW ZE STAREGO SKŁADOWISKA ODPADÓW JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA GEOTECHNICZNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugeniusz KODA

  2016-07-01

  Full Text Available Odcieki w składowisku powstają przede wszystkim w wyniku przenikania wód opadowych przez odpady. W przypadku starych składowisk bez uszczelnienia podstawy, wymagane jest zaprojektowanie złożonego systemu drenażowego. Przebieg ciągów drenażowych powinien być dostosowany do kształtu bryły, tras komunikacyjnych i sposobu zagospodarowania odcieków. Drenaż powinien być tak zaprojektowany aby spełniał wymogi hydrauliczne przez cały okres aktywności biochemicznej składowiska, tj. przez co najmniej 50 lat, dlatego zasadniczego znaczenia nabiera odpowiednie zabezpieczenie drenażu warstwami filtracyjnymi, mineralnymi lub z geowłóknin. W artykule przedstawiono złożony system ujęcia odcieków z rekultywowanego składowiska Radiowo, przed i po przebudowie. Omówiono bilans ilości odcieków i ich skład, a także wyniki badań geowłókniny zastosowanej jako filtr w rowach retencyjnych. Badania wykazały, że dobór materiałów użytych w systemie ujęcia odcieków stanowi istotny element jego skutecznego działania. Dobrze zaprojektowany i wykonany system ujęcia odcieków jest także jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa geotechnicznego, bowiem położenie krzywej depresji odcieków na składowisku ma znaczący wpływ na globalną stateczność skarp składowiska.

 18. Determinants Of European Banks' Capital Adequacy / Determinanty Adekwatności Kapitałowej Banków Europejskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klepczarek Emilia

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono analizę czynników wpływających na poziom wskaźnika CET 1 ratio, będącego miarą relacji pomiędzy kapitałem podstawowym banku a aktywami ważonymi ryzykiem. Badaniu poddano próbę losowo wybraną z grupy banków uczestniczących w tzw. stress-testach przeprowadzonych przez władze Europejskiego Banku Centralnego. EBC przeprowadził testy warunków skrajnych oceniając m.in. poziom współczynnika CET1 obliczanego według regulacji wynikających z III Reżimu Bazylejskiego. Wyniki potwierdzają hipotezę o wpływie wielkości banku i wskaźników ryzyka (aktywa ważone ryzykiem do aktywów ogółem; udział pożyczek w aktywach ogółem na poziom adekwatności kapitałowej. Potwierdzono również silny wpływ konkurencji, a także ujemną korelację między wskaźnikiem CET1 i udziałem depozytów w zobowiązaniach kapitałowych, którą można uzasadnić istnieniem systemu gwarantowania depozytów. W końcowej części artykułu przedstawiono możliwe słabości przeprowadzonych badań, wynikające z nich ograniczenia wnioskowania oraz koncepcje ewentualnych dalszych analiz przedmiotowego obszaru tematycznego.

 19. Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w świetle wyników badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANNA BIAŁEK-JAWORSKA

  2015-04-01

  Full Text Available W artykule poruszono kwestie wyboru między wewnętrznymi a zewnętrznymi źródłami finansowania przedsiębiorstw i czynników go determinujących z punktu widzenia rachunkowości, teorii finansów i wyników badań empirycznych. Celem artykułu jest systematyzacja i ocena aktualnego stanu badań nad determinantami struktury kapitałowej przedsiębiorstw z uwzględnieniem konstrukcji miar dźwigni i czynników wpływających na decyzje w zakresie wyboru źródeł finansowania, tj. zmiennych objaśniających stosowanych w regresjach struktury kapitałowej badanych przedsiębiorstw. Teorie finansów przedsiębiorstw nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do determinant struktury kapitałowej, czego przykładem są wykluczające się teorie hierarchii źródeł finansowania (pecking order i substytucji (trade-off. Dlatego też determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstw pobudzają zainteresowanie licznych badaczy weryfikujących aplikowalność teorii finansów, wpływ systemu prawnego i gospodarczego, sytuacji makroekonomicznej, ale też zróżnicowanie determinant w zależności od terminu zapadalności długu, fazy cyklu życia i jakości sprawozdawczości.

 20. Uwagi o ekwiwalencji słów kluczowych w systemie informacyjnym iSybislaw (na przykładzie wybranych terminów gramatycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Łuczków

  2014-12-01

  ów gramatycznych W artykule przedstawiono jeden z problemów związanych z budowaniem systemu informacyjno-wyszukiwawczego iSybislaw. System ten prezentuje bibliograficzną bazę danych światowego językoznawstwa slawistycznego, dostępną on-line pod adresem www.isybislaw.ispan.waw.pl. Ważnym elementem tego systemu są słowa kluczowe, a jednym z istotnych celów międzynarodowego zespołu slawistów współpracujących z Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej (CSIN nad rozwijaniem iSybislaw jest stworzenie wielojęzycznego słownika terminów z zakresu różnych dziedzin językoznawstwa słowiańskiego, a więc ustalenie ekwiwalentów terminologicznych w językach słowiańskich i w języku angielskim. Ustalenie wielojęzycznych ekwiwalentów terminologicznych ma znaczenie nie tylko wyłącznie dla slawistycznego językoznawstwa teoretycznego. Istotne jest ono również dla wymagających znakowania morfosyntaktyczngo korpusów językowych, a zwłaszcza dla korpusów paralelnych. Podstawowy wniosek wynikający z przedstawionej analizy sformułować można następująco: tworzeniem słownika słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego w różnych językach (a przynajmniej jego weryfikacją na potrzeby systemu iSybislaw powinni zajmować się specjaliści w zakresie poszczególnych działów językoznawstwa (fonetyki, morfologii, składni, słowotwórstwa, dialektologii, etnolingwistyki i in.. Ze względu na przyjętą ogólną zasadę, że deskryptorami w systemie iSybislaw są słowa kluczowe w języku polskim, najlepiej byłoby, gdyby językoznawcy ci zajmowali się konfrontacją polsko-innosłowiańską. Dopiero taka „specjalizacja” daje większą pewność, że osoba ustalająca odpowiedniki zna różne tradycje opisu, co pozwoli w przyszłości uniknąć większej ilości błędów wynikających z różnego zakresu terminów lub braku odpowiedniego terminu w innym języku.

 1. Thermal Power Of The TS-300B Refrigerator in the Aspects of Statistical Research / Moc Cieplna Chłodziarki TS-300B W Aspekcie Badań Statystycznych

  Science.gov (United States)

  Nowak, Bernard; Łuczak, Rafał

  2015-09-01

  refrigerator, both on the test stand in the manufacturer's laboratory and in the workings of underground mines. The evaluation of the measurement data distributions, as well as an analysis of the basic descriptive statistics of the mentioned variables were carried out, determining their measures of central tendency, location, dispersion and asymmetry. Artykuł dotyczy poprawy cieplnych warunków pracy w wyrobiskach górniczych kopalń podziemnych stosujących lokalne systemy chłodnicze. Rozważa się w nim skuteczność schładzania powietrza chłodziarką sprężarkową bezpośredniego działania typu TS-300B. Bardzo często, w wyniku niedotrzymania wymaganych warunków pracy wymienionego systemu chłodzenia powietrza, występują rozbieżności między prognozowanymi, a więc oczekiwanymi efektami jego pracy a rzeczywistością. Dlatego, dla poprawy skuteczności pracy tego systemu, opracowano, pod kątem efektywnego wykorzystania mocy chłodniczej parownika takiej chłodziarki, łatwe w zastosowaniu praktycznym kryteria jakości. Otrzymano je w postaci modeli statystycznych określających wpływ zmiennych niezależnych, tj. parametrów powietrza wlotowego do parownika (temperatury, wilgotności i wydatku objętościowego) oraz parametrów wody chłodzącej skraplacz (temperatury i wydatku objętościowego) na moc cieplną chłodnicy powietrza traktowaną jako zmienna zależna. Równania statystyczne opisujące pracę rozważanego systemu chłodzenia powietrza wyznaczono na podstawie wielorakiej regresji liniowej i nieliniowej. Utworzone funkcje zmodyfikowano poprzez zmianę wartości współczynników w przypadku regresji liniowej oraz współczynników i wykładników w przypadku regresji nieliniowej, przy zmiennych niezależnych. Otrzymano w ten sposób funkcje dogodniejsze w praktycznych wykorzystaniach. Korzystając z metod statystyki klasycznej oceniono jakość dopasowania funkcji regresji do danych eksperymentalnych. Porównano także wartości mocy cieplnych

 2. New gravity control in Poland - needs, the concept and the design

  Science.gov (United States)

  Krynski, Jan; Olszak, Tomasz; Barlik, Marcin; Dykowski, Przemyslaw

  2013-06-01

  grawimetrem FG5) i 169 punktów bazowych (mierzonych grawimetrem A10). Będzie ona spełniała wymagania współczesnej geodezji i geodynamiki oraz zapewniała dobre powiązanie z istniejącą osnową POGK. Znaczna liczba punktów nowej osnowy grawimetrycznej, o precyzyjnie wyznaczonej pozycji wysokości utworzy krajową zintegrowaną osnowę geodezyjną. Opracowano i przetestowano metodologie i procedury pomiarowe na punktach nowej osnowy grawimetrycznej dla obu grawimetrów absolutnych (FG5, A10) oraz technologie wyznaczania gradientu pionowego przyspieszenia siły ciężkości na tych punktach. Określono metody zapewnienia odpowiedniego poziomu grawimetrycznego osnowy poprzez udział grawimetrów FG5 i A10 w międzynarodowej (ICAG) i europejskiej (ECAG), a także lokalnych kampaniach porównawczych grawimetrów absolutnych podkreślając jednocześnie rolę metrologii w projekcie. Integralnymi częściami projektu są zamierzenia przeliczenia archiwalnych danych grawimetrycznych wykorzystywanych przy tworzeniu POGK i ich przetransformowania do nowego systemu (jako sieć 2 rzędu) oraz zdefiniowania nowego systemu grawimetrycznego jako systemu "zero-tide". Przeprowadzono również dyskusję zmienności sezonowej przyspieszenia siły ciężkości wskazując, że przy wyznaczaniu przyspieszenia siły ciężkości na punktach nowoczesnej osnowy grawimetrycznej wpływ zmian środowiskowych nie może być traktowany jako w pełni zaniedbywalny.

 3. The EU-Georgia Association Agreement: An Instrument To Support The Development Of Georgia Or Lip Service? / Układ Stowarzyszeniowy Ue – Gruzja: Instrument Wsparcia Rozwoju Gruzji Czy Deklaracja Bez Pokrycia?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta

  2015-06-01

  Full Text Available 1 września 2014 r. wszedł w życie (częściowo układ stowarzyszeniowy między UE i Gruzją. Jego główną część stanowi „Umowa o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu”, która przewiduje pełną liberalizację handlu wyrobami przemysłowymi i znaczącą redukcję barier w handlu rolnym. Istotna część umowy jest poświęcona eliminacji regulacyjnych barier dla handlu (np. standardów technicznych. Umowa przewiduje też stopniową i częściową liberalizację handlu usługami, jak też szybką i głęboką eliminację barier w zakresie przepływów kapitałowych. Liberalizacja przepływu pracowników ma bardzo ograniczony zakres. Postanowienia układu stowarzyszeniowego UE-Gruzja są podobne do Układów europejskich podpisanych wcześniej przez państwa Europy Środkowej i Wschodniej, jakkolwiek istotne są też różnice. Oczekuje się, że układ stowarzyszeniowy przyniesie wiele korzyści Gruzji, w tym (a stabilizację jej systemu ekonomicznego i prawnego, czyniąc go w efekcie bardziej przewidywalnym dla inwestorów oraz bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców; (b zbliżenie wielu przepisów do tych, które obowiązują w UE, co rozszerzy rynek dla gruzińskich towarów i usług; (c lepsze wdrożenie przepisów ważnych dla biznesu. Krótkookresowe korzyści wynikające z liberalizacji handlu będą skromne dla Gruzji, częściowo z uwagi na otwarty dostęp do jej rynku już przed wejściem Układu w życie. Implementacja Układu będzie się też wiązać z kosztami dostosowawczymi, które są zazwyczaj nieuniknioną metodą wzrostu eksportu na wielki rynek UE.

 4. DIGITALISATION IN FINNISH MUSEUMS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Laine-Zamojska

  2014-01-01

  Full Text Available W artykule omówiono generalny obraz digitalizacji w fińskim sektorze muzealnym. Przedstawiono szacunkowe liczby dotyczące digitalizacji dziedzictwa kulturowego na podstawie przeprowadzonych statystycznych badań, oraz zaprezentowano wiele projektów związanych z ucyfrowieniem fińskich muzeów.\tFiński sektor muzealny jest niezwykle zróżnicowany, podobnie jak stopień skatalogowania i zdigitalizowania kolekcji. W projektach rozwojowych aktywnie uczestniczy cały sektor muzealny. W ostatnich latach, dzięki wielu inicjatywom i badaniom udało się uzyskać szczegółowy obraz fińskiego sektora muzealnego. Największą inicjatywą jest projekt utworzenia Narodowej Biblioteki Cyfrowej, podlegający Ministerstwu Edukacji i Kultury. Celem projektu jest połączenie i udostępnienie zasobów z instytucji pamięci (bibliotek, archiwów i muzeów. Towarzyszą mu rozległe projekty digitalizacji.\tW związku z ogromną różnorodnością systemów do zarządzania kolekcją i praktykami katalogowymi w muzeach, w 2011 r. Państwowy Urząd Muzealny (Museovirasto / National Board of Antiquities, Fiński Związek Muzeów (Suomen museoliitto / Finnish Museums Association i Państwowa Galeria Sztuki (Valtion taidemuseo / Finnish National Gallery zainicjowały projekt Muzeum2015 (Museo2015 / Museum2015. Jego głównymi celami są: unifikacja procesów związanych z zarządzaniem kolekcją, stworzenie architektury korporacyjnej dla zarządzania muzealną kolekcją, stworzenie modelu zarządzania dla architektury korporacyjnej, oraz określenie i stworzenie warunków do zakupu i implementacji ogólnofińskiego systemu zarządzania kolekcją.\tRozwój cyfrowych narzędzi dla najmniejszych, prowadzonych przez wolontariuszy, muzeów lokalnych jest jednym z celów projektu badawczego ViMuseo, prowadzonego na Uniwersytecie w Jyväskylä (Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä.

 5. Analiza funkcjonowania systemów ABCw przedsiębiorstwach działających w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Wnuk-Pel

  2009-06-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu jest analiza stanu rozpowszechnienia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, w szczególności zaś analiza problemów pojawiających się w procesie wdrożenia, struktury systemów ABC oraz sposobów wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wnioski z przeprowadzonych badań mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z praktycznego punktu widzenia, przedsiębiorstwa rozważające implementację ABC w przyszłości powinny mieć świadomość czynników wpływających na implementację ABC, jak również problemów, które mogą się w procesie implementacji pojawić. Menedżerowie rozważający implementację ABC muszą zdawać sobie sprawę z poziomu szczegółowości i sposobów budowy systemu informacyjnego rachunku kosztów działań. Mogą oni również skorzystać z wiedzy o sposobach wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wiedza ta może sprzyjać podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących implementacji systemów ABC, a jeżeli decyzja o implementacji zostanie podjęta, może się przyczynić do zwiększenia prawdopodobieństwa zakończenia procesu wdrożenia sukcesem. Z teoretycznego punktu widzenia, przeprowadzone badania mogą się przyczynić do określenia ogólnej tendencji: modyfikacje systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach w Polsce oraz wdrażanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, takich jak ABC, zmierza w podobnym kierunku jak praktyka rachunkowości zarządczej na świecie.

 6. Wpływ języka polskiego na leksykę medyczną w gwarze staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Katarzyna Grupa

  2016-12-01

  Full Text Available The Influence of Polish Language on Medical Terminology in the Old Believers’ Dialect in Suwałki-Augustów Region The Old Believers in Poland are a bilingual community. They use two languages: Russian dialect and Polish language. Polish influence on the Old Believers’ dialect increased after two World Wars, when they became separated from their co-religionists in other countries and had more often contacts with Polish neighbours. Their language situation may be characterized as diglossia – they choose one of their languages depending on the domain of life and other social conditions. The medical terminology is a specific part of the Old Believers’ dialect. There are a lot of borrowings from Polish language caused by the need of protection of health and life in Poland, where the Old Believers met first of all with Polish health care system. The article is an attempt to characterize the influence of Polish language in the lexis describing medicine and health care.   Wpływ języka polskiego na leksykę medyczną w gwarze staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego Staroobrzędowcy w Polsce są społecznością dwujęzyczną. Posługują się rosyjską gwarą oraz językiem polskim. Częstsze kontakty z Polakami po I i II wojnie światowej oraz izolacja od współwyznawców w innych krajach poskutkowały modyfikacjami języka. Ich sytuację językową określa się jako dyglosję – zjawisko polegające na używaniu dwu (lub więcej języków naprzemiennie, zależnie od sytuacji komunikacyjnej. Terminologia medyczna jest specyficzną częścią systemu leksykalnego polskich starowierców. Cechuje ją znaczna liczba zapożyczeń z polszczyzny w stosunku do leksyki rosyjskiego języka ogólnego i rodzimej gwary rosyjskiej. Znajduje to uzasadnienie w konieczności przyswojenia sobie terminów związanych z lecznictwem w ich polskim brzmieniu, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z opieki zdrowotnej w Polsce. W artykule zosta

 7. Oksydacyjne uszkodzenia DNA w chorobie Alzheimera i Creutzfeldta-Jakoba

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylwia M. Grešner

  2011-04-01

  Full Text Available Wspólną cechą choroby Alzheimera (AD i Creutzfeldta-Jakoba (CJD jest utrata komórek nerwowych oraz gromadzenie się w mózgu złogów nieprawidłowo zwiniętych białek. Pomimo coraz szerszej wiedzy na temat patogenezy chorób neurodegeneracyjnych precyzyjne mechanizmy molekularne procesów patologicznych w tej grupie chorób wciąż nie zostały jednoznacznie wyjaśnione. W ostatnich latach wzrosła liczba dowodów na to, że stres oksydacyjny odgrywa waż- ną rolę w rozwoju tych chorób neurodegeneracyjnych. Proponuje się związek pomiędzy odkładaniem nieprawidłowych form białek a wzrostem produkcji reaktywnych form tlenu, zarówno w przypadku AD, jak i CJD. W świetle licznych dowodów występowania uszkodzeń DNA wywołanych działaniem stresu oksydacyjnego postuluje się zaangażowanie genów naprawy DNA w patogenezę tych chorób. Produkty genów naprawy OGG1, APE1, XRCC1 są zaangażowane w usuwanie oksydacyjnych uszkodzeń DNA i ochronę komórki przed zgubnymi skutkami stresu oksydacyjnego, włącznie ze śmiercią komórkową. Enzymy systemu naprawy uszkodzeń DNA odgrywają istotną rolę w utrzymaniu integracji genomu. W przypadku ich całkowitego braku lub uszkodzeń w komórkach dochodzi do gromadzenia błędów, które prowadzą do śmierci komórki.

 8. UKŁADY ŁADOWANIA BATERII W NOWOCZESNYCH SYSTEMACH FOTOWOLTAICZNYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy BAKALARCZYK

  Full Text Available Układy ładowania akumulatorów odgrywają ważną rolę w systemach fotowoltaicznych. Od nich zależy bezpieczna praca całego zespołu. Stanowią one element pośredniczący między panelami fotowoltaicznymi a pozostałą częścią systemu. Zawierają one obwody zwane popularnie kontrolerami ładowania. Kontrolery ładowania baterii akumulatorów zapewniają im wymaganą żywotność i zabezpieczają te urządzenia przed przeładowaniem oraz całkowitym rozładowaniem oraz zapewniają właściwy przebieg cyklu ładowania. W pracy tej przedstawiono dwa typy akumulatorów stosowanych obecnie w systemach fotowoltaicznych oraz podano ich krótką charakterystykę. W obecnym czasie zwraca się szczególną uwagę na ochronę środowiska naturalnego. Zagadnienie dotyczy również fotowoltaiki. Wskazano na możliwość szerszego wykorzystania akumulatorów niklowo - żelazowych Ni-Fe, których stosowanie nie jest jeszcze tak popularne w tych systemach, ale posiadają one wiele pozytywnych cech, jak ponad 20 letnia żywotność oraz odporność na trudne warunki eksploatacyjne i są one bardziej bezpieczne dla środowiska niż - kwasowo - ołowiowe. Różne typy akumulatorów wymagają różnych metod ładowania i różnych warunków eksploatacyjnych, co należy uwzględnić przy stosowaniu kontrolerów ładowania. Z uwagi na dużą różnorodność systemów fotowoltaicznych stosuje się w nich różne kontrolery ładowania różniących się budową wewnętrzną i zasadą pracy. Dokonano również klasyfikacji tych układów oraz przedstawiono najważniejsze topologie układów ładowania. Przedstawiono wersję symulowanego układu ładowania i wyniki badań. Artykuł zakończono wnioskami nasuwającymi się podczas realizacji tej pracy.

 9. The Financial Crisis, Austerity Policy And Greece / Kryzys Finansowy, Polityka Oszczędnościowa i Grecja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eißel Dieter

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł zawiera krótki przegląd głównych przyczyn obecnego kryzysu i dotyczy strategii dogmatyzmu rynkowego i ich skutków, które pojawiły się po zakończeniu powojennego boomu i tzw. systemu z Bretton Woods. Rosnące nierówności i deregulacja spowodowały wzrost inwestycji kapitału spekulacyjnego (kapitalizm kasynowy, przyczyniając się do bańki na rynku nieruchomości w USA. Dzięki pomocy z środków publicznych kapitał ten nie poniósł większych strat po jej pęknięciu. Jednak pomoc publiczna naraziły na poważne kłopoty budżety państw, które już były ograniczone w wyniku „podatkowego wyścigu na dno”, spowodowanego specyficznymi neoliberalnymi zaleceniami, mającymi pomóc w przełamaniu kryzysu ekonomicznego. Słabe wyniki ekonomiczne i wysokie oprocentowanie obligacji skarbowych - wynikające z niskich ocen wystawianych przez agencje ratingowe - zagroziły niektórym państwom w strefie euro niewypłacalnością. Sytuację pogorszyły błędy w zarządzaniu. Zaoferowana przez „trójkę” (EBC, MFW i UE pomoc finansowa wiązała się z „twardymi” reformami w duchu polityki oszczędności. Następstwem tego był kryzys społeczny i humanitarny o kolosalnych skutkach; było to dowodem ekonomicznego fiaska i zwiększyło dług publiczny do nieznośnych rozmiarów, głównie w Grecji, którą można uznać za laboratorium dla takiej strategii.

 10. The effect of biodegradable direct covers on the root development, yield and quality of cucumber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zawiska Izabela

  2014-06-01

  Full Text Available Przedstawiono wyniki trzyletnich (2009-2011 badań z wykorzystaniem do bezpośredniego osłaniania roślin ogórka dwóch włóknin biodegradowalnych (IBWCH 75 g m-2 i P LA 5 4 g m-2. Nasiona ogórka partenokarpicznego ‘Mirabelle’ F1 wysiano bezpośrednio do gruntu na początku maja/czerwca i jednocześnie przykryto włókninami biodegradowalnymi. Jako kontrolę przyjęto rośliny nieosłonięte. Osłony utrzymywano do momentu pojawienia się pierwszych kwiatów. Owoce ogórka zbierano co 3 dni przez okres 5-6 tygodni. W laboratorium w owocach oznaczano zawartość suchej masy, cukrów rozpuszczalnych oraz jonów azotanowych. Po wykonaniu ostatniego zbioru owoców wykopano całe roślin ogórka z gleby - wraz z systemem korzeniowym, który następnie został poddany analizom pod względem: masy, całkowitej powierzchni, całkowitej długości oraz przeciętnej średnicy rozgałęzienia. Doświadczenia wykazały, że zastosowanie osłon (niezależnie od rodzaju polimeru, z którego zostały wykonane spowodowało wzrost wielkości plonu handlowego owoców ogórka w 2009 i 2010 roku, nie wykazano takiego w pływu w ostatnim roku doświadczeń (2011. W 2011 roku owoce ogórka zebrane z obiektów osłoniętych wykazały większą zawartość cukrów rozpuszczalnych, suchej masy w porównaniu z kontrolą. Zastosowanie osłon nie wpłynęło na oceniane parametry rozwoju systemu korzeniowego.

 11. Limit Analysis of Geometrically Hardening Composite Steel-Concrete Systems / Stany Graniczne Geometrycznie Wzmacniających Się Konstrukcji Zespolonych

  Science.gov (United States)

  Alawdin, Piotr; Urbańska, Krystyna

  2015-03-01

  The paper considers some results of creating load-carrying composite systems that have uprated strength, rigidity and safety, and therefore are called geometrically (self-) hardening systems. The optimization mathematic models of structures as discrete mechanical systems withstanding dead load, monotonic or low cyclic static and kinematic actions are proposed. To find limit parameters of these actions the extreme energetic principle is suggested what result in the bilevel mathematic programming problem statement. The limit parameters of load actions are found on the first level of optimization. On the second level the power of the constant load with equilibrium preloading is maximized and/or system cost is minimized. The examples of using the proposed methods are presented and geometrically hardening composite steel-concrete system are taken into account. W pracy przedstawiono sposoby projektowania konstrukcji, które ze względu na swoją geometrię oraz topologię posiadają podwyższoną nośność, sztywność i bezpieczeństwo. Systemy takie nazwano geometrycznie (samo-) wzmacniającymi się. Zaproponowano optymalizacyjne modele matematyczne konstrukcji jako dyskretne systemy mechaniczne będące pod obciążeniem stałym, zmiennym monotoniczne lub niskocyklowym, statycznym lub kinematycznym. Dla znalezienia granicznych parametrów obciążeń wprowadzona została ekstremalna zasada energetyczna, przedstawiona jako problem dwupoziomowego programowania matematycznego. Graniczne parametry obciążeń szukane są na pierwszym poziomie optymalizacji. Na drugim poziomie minimalizowany jest koszt systemu i/lub maksymalizowana jest moc stałego równoważącego obciążenia z dociążeniem. Ponadto w pracy przeanalizowano numerycznie i analitycznie zachowanie konstrukcji geometrycznie wzmacniających się na przykładzie konstrukcji zespolonych stalowobetonowych. Pierwszy przykład dotyczy konstrukcji belkowo-prętowej z podciągiem, belkę stanowi stalowy dwuteownik

 12. Closed Brayton cycle power conversion systems for nuclear reactors :

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wright, Steven A. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Lipinski, Ronald J. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Vernon, Milton E. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Sanchez, Travis [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2006-04-01

  This report describes the results of a Sandia National Laboratories internally funded research program to study the coupling of nuclear reactors to gas dynamic Brayton power conversion systems. The research focused on developing integrated dynamic system models, fabricating a 10-30 kWe closed loop Brayton cycle, and validating these models by operating the Brayton test-loop. The work tasks were performed in three major areas. First, the system equations and dynamic models for reactors and Closed Brayton Cycle (CBC) systems were developed and implemented in SIMULINKTM. Within this effort, both steady state and dynamic system models for all the components (turbines, compressors, reactors, ducting, alternators, heat exchangers, and space based radiators) were developed and assembled into complete systems for gas cooled reactors, liquid metal reactors, and electrically heated simulators. Various control modules that use proportional-integral-differential (PID) feedback loops for the reactor and the power-conversion shaft speed were also developed and implemented. The simulation code is called RPCSIM (Reactor Power and Control Simulator). In the second task an open cycle commercially available Capstone C30 micro-turbine power generator was modified to provide a small inexpensive closed Brayton cycle test loop called the Sandia Brayton test-Loop (SBL-30). The Capstone gas-turbine unit housing was modified to permit the attachment of an electrical heater and a water cooled chiller to form a closed loop. The Capstone turbine, compressor, and alternator were used without modification. The Capstone system+2019>s nominal operating point is 1150 K turbine inlet temperature at 96,000 rpm. The annular recuperator and portions of the Capstone control system (inverter) and starter system also were reused. The rotational speed of the turbo-machinery is controlled by adjusting the alternator load by using the electrical grid as the load bank. The SBL-30 test loop was operated at

 13. Słowa kluczowe, tagi…, i co dalej?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wiesław Babik

  2014-12-01

  ówno pod względem strukturalnym, jak i funkcjonalnym. Wymienione zasoby słownictwa zostały zaprezentowane z punktu widzenia teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych oraz teorii wyszukiwania informacji. Biorąc pod uwagę przyszłość omawianych języków, zaprezentowano folksonomie oraz możliwości wykorzystania omówionych zbiorów słownictwa w budowie narzędzi do semantyzacji środowiska wyszukiwawczego w Internecie, w tym do budowy ontologii i map myśli. Szczególną uwagę zwrócono na to, że słowa kluczowe i tagi to w praktyce swoistego rodzaju „języki”, które, podobnie jak język naturalny, podlegają ciągłym zmianom, stąd potrzeba stałego śledzenia i uwzględniania pragmatyki ich stosowania w opisie i wyszukiwaniu dokumentów i informacji. Prace nad słowami kluczowymi stanowią krok w kierunku budowy lingwistycznych narzędzi na potrzeby semantycznego Web-u. Artykuł stanowi głos w dyskusji nad tworzonymi w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie słownikami słów kluczowych stanowiącymi element systemu slawistycznej informacji bibliograficznej.

 14. Predicting the Relationship Between System Vibration with Rock Brittleness Indexes in Rock Sawing Process

  Science.gov (United States)

  Mikaeil, Reza; Ataei, Mohammad; Ghadernejad, Saleh; Sadegheslam, Golsa

  2014-03-01

  The system vibration is a very significant measure of the sawing performance, because it indicates the amount of energy required to saw the rock. The maintenance cost of system is also dependant on system vibration. A few increases in system vibration cause a huge increase in the maintenance cost of the system. In this paper, the vibration of system in terms of RMSa was investigated and models for estimation of vibration by means of rock brittleness indexes and operational specifications were designed via statistical models and multiple curvilinear regression analysis. In this study, the relationships between rock brittleness indexes and operational specifications were investigated by regression analysis in statistical package for social science (SPSS) and the results of determination coefficients have been presented. In the second part, the diagrams show that a point lying on the line indicates an exact estimation. In the plot for model, the points are scattered uniformly about the diagonal line, suggesting that the models are good. It is very useful to evaluate the vibration of system and select the suitable operational characteristics by only some mechanical properties of rock. Drgania układu uważane są za miernik wydajności procesu urabiania, ponieważ pokazują ilość energii niezbędnej do urabiania skały. Od poziomu drgań zależą także koszty eksploatacji systemu. Nieznaczny nawet wzrost poziomu drgań prowadzi do znacznego zwiększenia kosztów eksploatacyjnych urządzenia. W pracy tej przeprowadzono analizę drgań (ich wartości skutecznych) i opracowano model estymacji poziomu drgań w oparciu o współczynnik kruchości skał i parametry eksploatacyjne urządzenia. W pracy wykorzystano modele statystyczne i wielokrotną analizę metodą regresji krzywoliniowej. W pracy obecnej związek pomiędzy współczynnikiem kruchości skał a parametrami eksploatacyjnymi urządzenia badano z wykorzystaniem analizy metodą regresji dostępnej w

 15. Ochrona kultury narodowej w koncepcjach współczesnej prawicy narodowej w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Radomski

  2016-01-01

  Full Text Available Protection of natural culture in concepts of the contemporary National Right Wing in Poland In the centre of the system of values of the National Right Wing which revived after 1989 there are still nation, family and religion. The nation as community of culture is in opinion of the said parties exposed to dangers. The main risks are in their opinion as follows: cosmopolitism, Communist ideology, individualism, liberalism; secularization.In Poland, such ideas are, in the opinion of the National Right Wing, propagated by the liberal and post-communist circles. In the beginning they demanded that the communist activists are brought to justice. Some columnists refer to antisemitism. They perceive also the fall of the literary output. They assess critically the novels of Czesław Miłosz, Stanisław Barańczak or Olga Tokarczuk. Similar assessments regard the works of Polish historians. As preventive measures the following is mentioned: appropriate educational activity, statutory protection of national heritage, broadening of Catholicism, promotion of national culture. They attach great importance to the national branding. Its components are history, language, political regime, architecture, literature, art, religion, icons landscape, music. They would probably accept the opinion of Michael Porter: “Many contemporary discussions of international competition stress global homogenization and a diminished role for nations. But, in truth, national differences are at the heart of competitive success.”   Ochrona kultury narodowej w koncepcjach współczesnej prawicy narodowej w Polsce W centrum systemu wartości odrodzonego po 1989 roku ruchu narodowego pozostają naród, rodzina i religia. Naród, traktowany jako wspólnota kultury, narażony jest w ocenie wspominanych wyżej środowisk na liczne zagrożenia. Za najgroźniejsze uznają one: kosmopolityzm, ideologię komunistyczną, indywidualizm, liberalizm, sekularyzację. W Polsce wspomniane idee

 16. Ustawodawstwo Unii Europejskiej wobec mniejszości narodowych i etnicznych - casus romski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Marcin Stankiewicz

  2014-12-01

  of the Roma minority and replace it with another. That is why the European Union should develop a range of mechanisms and measures that may be accepted by the Roma.   Ustawodawstwo Unii Europejskiej wobec mniejszości narodowych i etnicznych - casus romski Unia Europejska znajduje się dopiero na etapie tworzenia systemu ochrony mniejszości narodowych i etnicznych, jednak niezbędne będzie podjęcie wielu starań, debat oraz działań, w które koniecznie zaangażowane muszą być wszystkie państwa członkowskie. Próby podejmowane przez Parlament Europejski w celu poprawy sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Unii Europejskiej mogą być odpowiednim impulsem do wstępnych refleksji. Pomimo wielu starań Unii Europejskiej oraz wykorzystania funduszy unijnych sytuacja mniejszości romskiej nie uległa dużej poprawie. Głównymi przyczynami są niedostateczne działania ze strony Unii Europejskiej, korupcja urzędników, a także brak zainteresowania społecznością romską państw członkowskich. Dotychczas podjęte działania nie przyniosły zamierzonych rezultatów, dlatego konieczne jest poświęcenie większej uwagi tej kwestii. Unia Europejska potrzebuje mocnego wsparcia innych instytucji unijnych oraz społeczeństwa obywatelskiego.

 17. Kompleks Wanga w Rupite jako sanktuarium religijne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ida Ciesielska

  2016-10-01

  Full Text Available Vanga complex in Rupite as a religious sanctuary The article addresses the Vanga complex that has been developed since 1994 in a Bul­garian village called Rupite. Due to its unique spatial arrangement as well as the ambiguity of the religious practises engaged at the complex, it at the same time effortlessly serves as an Orthodox, an esoteric and a folk sanctuary. The fact that its creators were influenced by the Marxist and esoteric system established in the twentieth century by Lyudmila Zhivkova as well as spatial categories of the centre and axis mundi, resulted in the occult tenor of this place. Simultaneously, mystification used by the originators together with ambivalent approach of the Bulgarian Orthodox Church towards syncretic religious phenomena, enabled St. Petka Church – constituting the axis of the complex being discussed – to become an official Orthodox church. Furthermore, the Rupite complex can justifiably be interpreted as an institutionalisa­tion of the cult of the local seer Vanga, dynamically developing in the south-west of Bulgaria. Binding psychic and healing spiritual gifts of Vanga with folk beliefs about St. Petka, made it possible to inscribe the seer into the paradigm of a Christian martyr and a prophetess. Moreover, it also allowed Vanga to enter the pantheon of saint healers, who are particularly popular in these areas.   Kompleks Wanga w Rupite jako sanktuarium religijne Tematem artykułu jest powstający od 1994 roku w bułgarskiej miejscowości Rupite – Kom­pleks Wanga. Dzięki swej wyjątkowości ,,przestrzennej” oraz niejednoznaczności wyzna­wanego kultu obiekt ten funkcjonuje jednocześnie jako sanktuarium prawosławne, ezo­teryczne oraz ludowe. Miejsce to zawdzięcza swój okultystyczny charakter odwołaniom jego twórców do marksistowsko-ezoterycznego systemu światopoglądowego, stworzonego w ubiegłym stuleciu przez Ludmiłę Żiwkową, oraz do przestrzennych kategorii centrum i axis mundi

 18. Contemporary Slavery and the Struggle for Self-Determination: The Case of the Guaraní People from the Bolivian Chaco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Bergier

  2015-06-01

  Full Text Available Contemporary Slavery and the Struggle for Self-Determination: The Case of the Guaraní People from the Bolivian Chaco For over a century, the Bolivian Guaraní people have been subjected to infrahuman treatment which involved practices such as slavery, forced labor and servitude. The new agrarian legislation, aimed at reversing the concentration of the economic and social power in the hands of a small regional elite, represented a shift in a state policy, facilitating the access of indigenous peoples to collective land property and thereby enabling them to break away from the conditions of debt bondage and forced labor. The article examines the current situation of the Guaraní and focuses on the changes and challenges that have been introduced to their way of life due to the implementation of the clearing title process which brought about a partial reconstitution of their territory. It presents the recent data on their struggle to redefine and reconstruct their cultural identity and places emphasis on specific cultural elements considered valuable by the Guaraní society: territorial management, native language, customary law and wider inclusion of women in decision-making structures within the indigenous political organization.   Współczesne niewolnictwo i walka o autodeterminację: casus kultury Guaraní z boliwijskiego Chaco Przez ponad stulecie boliwijscy Indianie Guaraní byli przedmiotem nieludzkiego traktowania z powodu praktyk takich jak niewolnictwo, praca przymusowa oraz poddaństwo. Reformy agrarne, których celem była redystrybucja władzy ekonomicznej i społecznej, skoncentrowanej w rękach niewielkiej regionalnej elity, spowodowały zmianę w polityce rządowej, gwarantując dostęp ludów tubylczych do kolektywnej własności ziemi. Proces ten umożliwił przedstawicielom kultury Guaraní zerwanie zależności wynikających z systemu pracy przymusowej i więzienia za długi. Niniejszy artykuł jest poświęcony obecnej

 19. Planes coordinates transformation between PSAD56 to SIRGAS using a Multilayer Artificial Neural Network

  Science.gov (United States)

  Tierra, Alfonso; Romero, Ricardo

  2014-12-01

  układów współrzędnych. W Ekwadorze wykorzystywany jest system PSAD56 (Provisional South American Datum 1956), ale w ostatnim czasie zaszła konieczność zdefi niowania wewnętrznego(krajowego) systemu SIRGAS (SIstema de Referencia Geocéntrico para las AmericaS). Do transformacji pomiędzy oboma systemami powszechnie wykorzystuje się metodę Helmerta, stosując układ siedmioparametrowy. Transformacja taka pozwala na zachowanie dokładności wystarczającej do opracowania map topografi cznych w skalach 1:25 000 lub mniejszych. W artykule do transformacji zastosowano sieci neuronowe, co umożliwiło podniesienie dokładności do skali 1:5 000

 20. Akcentuacja zapożyczonych leksemów czasownikowych w gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Angelika Paśko-Koneczniak

  2015-12-01

  Full Text Available Stress patterns in loan verb lexemes in the dialect used by the Old Believers living in the Suwałki-Augustów region The aim of the article is to present the stress pattern phenomenon in loan verb lexemes which function in the Russian dialect of the Old Believers from the Suwałki-Augustów Region. In the last decades, the insular dialect, separated from the general Russian language, has been influenced by the Polish language. Such influence is visible, in particular, in the vocabulary, in the form of loan translations and idiomatic expressions. Stress patterns, along with the root vocabulary and the morphological system, still remains one of the indicators of the Russian essence of the dialect. The native vocabulary of the Old Believers’ dialect maintains Russian accentuation patterns. A similar situation is observed in the case of stress patterns in lexemes borrowed from Polish, which undergo a stress accentuation adaptation; that is, they feature a shift in the place of the stress in relation to the source language. In loan verb morphemes, one can notice the pattern of stress which is not fixed and depends upon the morphological form or, sometimes, the paroxitonic stress, which results from the influence of the Polish language.   Akcentuacja zapożyczonych leksemów czasownikowych w gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim Celem artykułu jest zaprezentowanie zjawiska akcentuacji w zapożyczonych leksemach czasownikowych, funkcjonujących w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat badana gwara wyspowa, odseparowana od rosyjskiego języka ogólnego, podlega znacznemu wpływowi języka polskiego. Wpływ polszczyzny widoczny jest szczególnie w zasobie leksykalnym w postaci zapożyczeń, kalk i w idiomatyce. Akcentuacja obok rdzennego zasobu leksykalnego i systemu morfologicznego nadal pozostaje jednym z wyznaczników rosyjskości gwary

 1. Decision Trees in the Analysis of the Intensity of Damage to Portal Frame Buildings in Mining Areas / Drzewa Decyzyjne W Analizie Intensywności Uszkodzeń Budynków Halowych Na Terenach Górniczych

  Science.gov (United States)

  Firek, Karol; Rusek, Janusz; Wodyński, Aleksander

  2015-09-01

  ększy udział w zużyciu technicznym budynków stwierdzono w przypadku uszkodzeń ścian wypełniających i osłonowych, warstw elewacyjnych oraz wewnętrznych elementów wykończeniowych. Z kolei najmniej istotny wpływ na stopień zużycia budynków mają uszkodzenia elementów stężających oraz zewnętrznych. Z rezultatów przeprowadzonych badań wynika, że wykorzystanie metody drzew decyzyjnych może okazać się przydatne w początkowej fazie analizy danych. Pozwala ona na utworzenie wstępnego modelu oraz wnioskowanie o udziałach poszczególnych zmiennych wejściowych w zmienności zmiennej zależnej. Zaletę metody drzew decyzyjnych stanowi fakt, iż mimo niejawnej reprezentacji ostatecznego podziału przestrzeni wielowymiarowej, struktura drzewa jest w pełni przejrzysta i pozwala na interpretację powiązań przyczynowo-skutkowych w modelu. Drzewa decyzyjne, oprócz aproksymacji funkcji wielu zmiennych, pozwalają na analizę struktury utworzonego systemu z możliwością jego adaptacji do innych modeli wnioskowania (np. sieci Bayesowskich bądź rozmytych systemów regułowych), oraz ocenę istotności poszczególnych zmiennych wejściowych.

 2. Simulation Based Investigation of Different Fleet Management Paradigms in Open Pit Mines-A Case Study of Sungun Copper Mine / Symulacje I Badania Różnych Paradygmatów Wykorzystania Floty Pojazdów I Urządzeń W Kopalniach Odkrywkowych. Studium Przypadku: Kopalnia Miedzi W Sungun

  Science.gov (United States)

  Hashemi, Ali Saadatmand; Sattarvand, Javad

  2015-03-01

  Using simulation modeling, different management systems of the open pit mining equipment including non-dispatching, dispatching and blending solutions have been studied for the Sungun copper mine. Developed model has the capability of considering detailed features of both loading and hauling equipment. Productivity assessment scenarios have been established on the constructed model and the outputs revealed the noteworthy impact of the match factor of the trucks to the loaders on the production rate by over 40%. A dispatching simulation model with the objective function of minimizing truck waiting times have been developed and 7.8% improvement obtained by applying a flexible assignment of the trucks for the loaders compared to the fixed assignment system. Finally ore grade blending control unit has been introduced into the model. Getting the advantages of the newly added module it became possible to monitor the portion of material excavated from different operating benches and control truck dispatching rules for keeping the overall ore grade exactly at desired value. Przy użyciu modeli symulacyjnych zbadano różnorodne systemy zarządzania flotą pojazdów i urządzeń w kopalni odkrywkowej (wydawanie dyspozycji przewozu, wstrzymywanie przewozu oraz rozwiązania kwestii mieszania o rud o różnej zawartości pierwiastka użytecznego) na przykładzie kopalni miedzi Sungun. Opracowany model uwzględnia szczegółowe cechy sprzętu przeładunkowego oraz transportowego. Na podstawie modelu opracowano następnie scenariusze oceny wydajności, a wyniki jednoznacznie wykazały wielką wagę odpowiedniego skojarzenia ilości pojazdów i ładowarek. Opracowano model symulacyjny kierowania urządzeń do pracy, jako funkcję celu przyjmujący minimalizacje czasu przestoju ciężarówek. Uzyskano wynik lepszy o 7.8% poprzez elastyczne przydzielania pojazdów do ładowarek w porównaniu do systemu trwałego ich do siebie przypisania. W ostatnim etapie dodano do modelu system

 3. Polskojęzyczne choronimy w „Zebraniu Krolestw, Prowincyi, Miast stołecznych, Rzek y Gor” (1746 Józefa Uszaka Kulikowskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Jakubczyk

  2015-12-01

  ów geograficznych nazw własnych. Analiza zamieszczonych w Zebraniu nazw własnych została przeprowadzona na przykładzie 40 polskojęzycznych choronimów odnoszących się do regionów Francji i wykazała, że Józef Uszak Kulikowski wykorzystał wiele nazw już w polszczyźnie istniejących (głównie od XVI i XVII w.. Adaptację tych nazw, których wówczas w języku polskim jeszcze nie było, a z którymi zetknął się autor Zebrania Krolestw i które spróbował włączyć do systemu rodzimego języka, należy uznać za dość udaną. Warto w tym kontekście wymienić chociażby takie choronimy jak np. Bretanija, Gujenija, Niwernija, Perigordyja, Bigor.

 4. Odzyskać liberalizm. Recenzja książki Andrzeja Walickiego "Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii", Warszawa: Universitas 2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Fidelis

  2016-01-01

  the original idea of individual freedoms. In this way, the dominant conservative elites in Poland are able to depict human rights and the welfare state as alien to the “Polish” tradition, supposedly exclusively Catholic and socially conservative. Walicki points to the need to recover the rich history of the Polish Left as well as to restore the original meaning and value of liberalism in shaping Polish democracy.   Odzyskać liberalizm. Recenzja książki Andrzeja Walickiego Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, Warszawa: Universitas 2013 Recenzja omawia najnowszą książkę Andrzeja Walickiego Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii (Warszawa: Universitas 2013. Książka to zbiór esejów, wywiadów oraz artykułów naukowych publikowanych przez A. Walickiego zarówno w czasopismach naukowych, jak i popularnych w latach 2001-2012. Tematyka prac dotyczy: historii projektu komunistycznego w szerszej, europejskiej perspektywie; znaczenia i spuścizny destalinizacji w Polsce ze szczególnym naciskiem na to, co sam autor nazywa „polską drogą od komunizmu” po 1956 roku; prawicowej, konserwatywnej polityki w Polsce po roku 1989; polityzacji pamięci komunizmu oraz możliwych dróg rozwoju polskiej lewicy jako niezbędnego elementu zdrowego systemu demokratycznego. Interesująca dyskusja naukowa jest często połączona z autobiograficznymi szkicami autora, który angażował się w życie intelektualne i społeczne powojennej Polski. Andrzej Walicki, prominentny intelektualista i historyk idei, studiował i pracował naukowo na Uniwersytecie Warszawskim do lat osiemdziesiątych, kiedy wyemigrował do Australii, a następnie do USA na Uniwersytet Notre Dame. Z tego punktu widzenia Walicki dostarcza nam wyjątkowego spojrzenia na Polską historię i kulturę, ukształtowanego zarówno przez polską, jak i amerykańską tradycję intelektualną i oba akademickie światy. Siłą książki jest koncentracja autora na roli j

 5. Wielojęzyczny system informacyjno-wyszukiwawczy językoznawstwa slawistycznego iSybislaw: wyzwania, osiągnięcia i możliwości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia Rudnik-Karwatowa

  2014-12-01

  Full Text Available Multilingual information retrieval system of Slavic linguistics iSybislaw: challenges, achievements and opportunitiesIn multilingual information retrieval (IR system iSybislaw we introduce a number of solutions enlarging its efficiency and effectiveness with the main tool, which presents the keyword language. In this paper the applicability and consistency of the accepted approach in the presentation of the content of documents and IR is being discussed. We use natural language (professional language based on linguistic terminology in the construction of the keyword language and implementation of the tools of semantic organization and access to multilingual informational database. The core task is to make allowance in the retrieval database for relations of equivalence between the keywords in different Slavic languages and in the English language, which will enable the simultaneous search in different languages. Implementation of the natural language enables optimization of the IR language but on the other hand it creates problems connected with synonymy and polysemy of the terms used as keywords. Such problems are being solved with implementation of the classes of equivalent keywords, pairs and more complicated units of monosemantic keywords presenting the terms linked with each other by semantic relations.Burst-type increase of written documents in the field of linguistics requires taking effort in speeding up the processing of the growing number of repre­sentations of these documents into search database. So we decided to call upon the users (the authors of the works considered in the system to take part in creation of the IR language in the iSybislaw system through tagging. Wielojęzyczny system informacyjno-wyszukiwawczy językoznawstwa slawistycznego iSybislaw: wyzwania, osiągnięcia i możliwościZgodnie z koncepcją użytkownikami wielojęzycznego systemu iSybislaw są przede wszystkim językoznawcy slawiści, w mniejszym zakresie

 6. Analytical Model of Water Flow in Coal with Active Matrix

  Science.gov (United States)

  Siemek, Jakub; Stopa, Jerzy

  2014-12-01

  systemu szczelin, spękań i ewentualnie największych porów. Przepływowi w systemie szczelin towarzyszyć może wymiana masy z matrycą, której intensywność zależy m.in. od właściwości węgla i warunków panujących w układzie przepływowym. W szczególności matryca węglowa może pochłaniać wodę pod wpływem sił kapilarnych, co wpływa na przepływ w szczelinach. W artykule zostało zaproponowane równanie różniczkowe cząstkowe opisujące nasycenie wodą w systemie szczelin z uwzględnieniem wymiany masy z matrycą pod wpływem sił kapilarnych. Podano dokładne rozwiązanie analityczne, które może być zastosowane w praktyce inżynierskiej. Zauważono, że szybkość wymiany masy między szczelinami i matrycą wyraża się formułą analogiczną do prawa stygnięcia Newtona, ale w analizowanym przypadku współczynnik wymiany masy zależy nie tylko od właściwości węgla i płynów ale również od położenia i czasu. Stały człon tego współczynnika może być obliczony teoretycznie lub wyznaczony eksperymentalnie

 7. Unique Project of Single-Cutting Head Longwall Shearer Used for Thin Coal Seams Exploitation / Projekt Jednoorganowego Kombajnu ŚCIANOWEGO O Specjalnej Konstrukcji Przeznaczonego do Eksploatacji POKŁADÓW Cienkich

  Science.gov (United States)

  Bołoz, Łukasz

  2013-12-01

  ): • praca w systemie ścianowym, • zastosowanie frezowania jako metody skrawania, • rozdzielenie procesu frezowania od procesu ładowania, • zastosowanie pełnej automatyzacja pracy, • zastosowanie cięgnowego systemu posuwu, • możliwość rozpoczynania nowego skrawu bez konieczności zawrębiania, • gabaryty dostosowane do pracy w ścianach o wysokości od 1.0 m do 1.6 m, praca systemem dwukierunkowym. Fig. 2 przedstawia koncepcję kombajnu jednoorganowego. Kombajn ten składa się z kadłuba 2, jednego zamocowanego centralnie organu urabiającego 1 oraz dwóch rozkładanych ładowarek odkładniowych 3 i 4. Ładowarka 3 znajduje się w pozycji czynnej, natomiast ładowarka 4 w biernej. Kombajn jest ciągnięty po rynnach przenośnika 5 za pomocą łańcucha 6. Łańcuch 7 jest gałęzią bierną dla przedstawionego zwrotu prędkości. Podane, orientacyjne wymiary wynikają z analizy dotychczasowych rozwiązań kombajnów, głowic strugowych oraz założonego zakresu wysokości wyrobiska ścianowego (Krauze, 2006; Bołoz, 2012). Dla zaproponowanego rozwiązania przyjęto szereg koniecznych wielkości i przeprowadzono analizę możliwego do uzyskania wydobycia dobowego. Zestawione tabelarycznie wyniki umożliwiają określenie wydobycia dobowego możliwego do uzyskania przy określonych wartościach parametrów geometrycznych ściany, kinematycznych kombajnu oraz organizacyjnych pracy ściany. Dla założonych parametrów można stwierdzić, że minimalne wydobycie dobowe na poziomie Vd = 4032 Mg/d uzyskano dla L = 180 m, tp = 11 min, H = 1.0 m oraz T = 12 h/d. Maksymalne wydobycie dobowe na poziomie Vd = 11 612 Mg/d uzyskać można dla L = 300 m, tp = 0 min, H = 1.6 m oraz T = 18 h/d. Na wydobycie dobowe największy wpływ ma dobowy czas pracy ściany a następnie czas przekładki (Bołoz, 2012). Średnica organu dla takiego kombajnu dobierana jest do grubości pokładu. W przedmiotowym rozwiązaniu przyjęto organ o konstrukcji przestrzennej (belki no