WorldWideScience

Sample records for funkcneho ucinku vybranych

 1. Studium rekombinace H3+ ve vybranych kvantových stavech

  OpenAIRE

  Varju, Jozef

  2011-01-01

  Title: Study of H3 + recombination in selected quantum states Author: Jozef Varju Department : Department of Surface and Plasma Science Supervisor of the doctoral thesis: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc., Department of Surface and Plasma Science Abstract: In this work measurement of the effective recombination rate coefficient of H3 + dominated and recombination governed afterglow plasma at 77 K and 145 K are presented. Population of para-H3 + in the studied plasma has been varied by using par...

 2. Morphology of dental bones and teeth of selected representatives of the subfamily Anguinae (Squamata, Anguidae); Morfologia dentalnej kosti a zubov vybranych zastupcov podcelade Anguinae (Squamata, Anguinae)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dobiasova, K [Univerzita Komenskeho v Bratislave, Prirodovedecka fakulta, Katedra ekologie, 84215 Bratislava (Slovakia)

  2012-04-25

  The present study is focused on the comparative morphology of dental bones and teeth of all genuses of the subfamily Anguinae. The research did not show any relevant difference, which would serve as the basis for the return use of the original generic names. (authors)

 3. Effect of low doses of ionizing radiation, azoxystrobin and selected heavy metals on the model organism of species Artemia franciscana; Posobenie nizkych davok ionizujuceho ziarenia, azoxystrobinu a vybranych tazkych kovov na modelovy organizmus druhu Artemia franciscana

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spalkova, M.; Danova, D. [Univerzita veterinarskeho lekarstva a farmacie, Katedra biologie a genetiky, Ustav biologie, zoologie a radiobiologie, 04181 Kosice (Slovakia); Falis, M. [Univerzita veterinarskeho lekarstva a farmacie, Katedra farmakologie a toxikologie, Ustav toxikologie, 04181 Kosice (Slovakia); Zdarsky, M. [Veterinarni a farmaceuticka univerzita Brno, Ustav biochemie, chemie a biofyziky, 61242 Brno (Czech Republic)

  2013-04-16

  The aim of our study was to observe the effect of low doses of ionizing radiation, azoxystrobin, zinc and chrome on the lethality of Artemia franciscana. Significant increase of the lethality was observed after 72 and 96 hours of exposure to azoxystrobin and chrome as well as to azoxystrobin, chrome and irradiation. On the other hand, we observed significant decrease of the lethality in the groups exposed to pesticide and chrome or pesticide and zinc in combination with ionizing radiation with the dose of 50 Gy at time interval of 96 hours in comparison to non-irradiated groups. (authors)

 4. Evaluation of the radon risk from the geologic under-gown of towns with number of inhabitants more than 10000 and of district towns with high and middle radon risk; Hodnotenie radonoveho rizika z geologickeho podlozia miest s poctom obyvateov nad 10000 a okresnych miest s vysokym a strednym radonovym rizikom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bezak, J [Uranpress, s.r.o., Frana Krala 2, 05280 Spisska Nova Ves (Slovak Republic); Society, Slovak Geological; Society, Slovak Miner; Society of Nuclear Medicine and Radiation Hygieny of the Slovak Medicine Society

  1998-12-31

  % which are assigned into low, middle and high radon risk, respectively. 1 tabs., 12 refs. [Slovensky] Hlavnym cielom tohto orientacneho inziniersko-geologickeho prieskumu bolo dat charakteristiku vybranych miest obyvatelov nad 10000 a okresnych miest s vysokym a strednym radonovym rizikom z hladiska zivotneho prostredia a pobytovych priestorov radonom z geologickeho podlozia a tiez radioaktivitou formou zatriedenia daneho mesta do kategorii radonoveho rizika v mierke 1:10000 v ramci celeho uzemia Slovenskej republiky. Bolo vybranych celkovo 29 miest pre meranie radonoveho rizika a dalsich 25 okresnych miest , v ktorych bolo aspon na casti uzemia zistene stredne alebo vysoke radonove riziko. Konkretne terenne merania boli robene systemom referencnych ploch. Jedna referencna plocha pozostavala z 15 odberov podneho vzduchu z hlbky 0.8 m, alebo podla konkretnych terennych podmienok aj zmensenej. Jednotlive odberne body na referencenej ploche boli rozmiestnene v sieti 3 x 5 bodov v obdlzniku 30 x 40 m. V strede refencnej plochy bola priamo na povrchu merana spektrometria gama, ktorou sa zmerala prirodna radioaktivita na danej ploche v jej jednotlivych zlozkach (K, U, a Th) a bol hlbeny vrt do hlbky cca 2 m, z ktoreho bola odobrata vzorka na laboratornu granulometricku analyzu. Celkove bolo premeranych 905 referencnych ploch radonoveho rizika, odvrtanych 905 vrtov na odber vzorky na granulometricku analyzu a na kazdej referencnej ploche bola zmerana spektrometria gama - 905 merani. Mapy radonoveho rizika jednotlivych miest su zostavene v mierke 1:10000. Jednotlive mapy obsahuju nasledujuce zakladne udaje: lokalizaciu referencnych ploch (RP) s ciselnym oznacenim a vyznacenou hodnotou koncentracie U-235, stupen plynovej priepustnosti hornin na RP, charakteristiku radonoveho rizika na jednotlivych RP, celkove radonove riziko referencnej plochy. Referencne plochy su v pomere priblizne 51 % : 46 % : 3 %, zaradene do nizkeho, stredneho a vyskoeho radonoveho rizika, zodpovedajuco.

 5. Polyphenolic compounds and essential oil analysis of selected species of the genus Thymus / Analýza fenolových zložiek a analýza silice vybraných druhov rodu Thymus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kameníková M.

  2015-06-01

  Full Text Available Predložena praca bola zamerana na stanovenie obsahu vybranych fenolovych zlučenin (celkove fenoly, triesloviny, flavonoidy a antokyany troch roznych druhov rodu Thymus (T. pulegioides, T. pannonicus, T. praecox s rozdielnym povodom (Českomoravska vrchovina, Křivoklat a Považsky Inovec. Na stanovenie tychto zložiek boli využite spektrofotometricke metody Europskeho liekopisu, 8. vydanie. Zaroveň bol stanoveny aj obsah silice a bola vykonana analyza jej zložiek. Obsah celkovych polyfenolov bol stanoveny spektrofotometrickou metodou s využitim Folin-Ciocalteovho činidla. Obsah kolisal od 3.87 % do 8,86 %. Obsah trieslovin bol realizovany na zaklade predošleho stanovenia obsahu celkovych fenolov, a to adsorpciou trieslovin na kožny prašok. Ich obsah sa pohyboval v rozmedzi 1,96 % do 5,65 %. Na stanovenie obsahu flavonoidov bola využita spektrofotometricka metoda s chloridom hlinitym. Obsah flavonoidov vyjadrenych ako luteolin-7-O-glukozid (λ = 392 nm kolisal od 0,59 % do 1,52 % a obsah flavonoidov vyjadrenych ako rutin (λ = 420 nm sa pohyboval v rozmedzi od 0,41 % do 1,12 %. Antokyany zaberaju v ramci fenolovych zložiek rodu Thymus len minimalny podiel. V našich vzorkach bol obsah antokyanov vyjadreny ako cyanidin-3- O-glukozid a kolisal od 0,02 % do 0,1 %. Na stanovenie obsahu silice bola využita metoda Europskeho liekopisu, 8.vydanie. Obsah silice sa pohyboval v rozmedzi od 0,2 % do 0,75 %. Na analyzu silice bola nasledne využita metoda plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. Na zaklade tejto analyzy bola zistena pritomnosť troch chemotypov silice, a to tymoloveho, karvakroloveho a linalooloveho chemotypu. Vďaka variaciami chemickeho zloženia silice, bolo možne pozorovať vzťah medzi pritomnosťou určiteho chemotypu a povodom vzorky. Rozdiely v stanoveni obsahu flavonoidov nepreukazali žiadny vyrazny vzťah k lokalite povodu.