WorldWideScience

Sample records for funkcji prawej komory

 1. Radionuclide assessment of right ventricular function in patients with mitral valve disease and six months after mitral valve replacement; Radioizotopowa ocena funkcji prawej komory serca u chorych z wada mitralna oraz w 6 miesiecy po korekcji wady

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Snopek, G.; Konieczna, S.; Zielinski, T.; Brodzki, M.; Pogorzelska, H.; Korewicki, J. [Instytut Kardiologii, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  In 20 patients with significant mitral valve disease (among them 13 with significant pulmonary hypertension), a Swan-Ganz catheterization and radionuclide ventriculography were performed before and 6 months after operation. Hemodynamic parameters (systolic and mean PAP and total pulmonary resistance -tPR) and radionuclide indexes of right ventricle (RV) contractility (ejection fraction-EF, early phase of ejection fraction-EF3 and peak ejection rate-PER) were evaluated. Patients with mitral valve disease had decreased values of mean EF (36% vs 41% in control group). There was a significant inverse correlation between EF and hemodynamic parameters (EF and sPAP-r=0.48, EF and mPAP-r=0.57 and tPR-r=0.56). After mitral valve replacement there was a significant improvement of EF only in the group of patients with pulmonary hypertension before operation (32% vs 38%). (author). 13 refs, 1 fig., 4 tabs.

 2. Radionuclide diagnostics of right ventricle; Diagnostyka radioizotopowa prawej komory serca

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zaorska-Rajca, J.

  1993-12-31

  Difficulties in evaluating the right ventricle function motivate to making research into new non-invasive methods. Four radionuclide methods that are used to access the right ventricle have been discussed in this paper: first-pass angiocardiography, gated equilibrium ventriculography with red blood cells labelled in vivo technetium-{sup 99}Tc, ventriculography with radioactive xenon 133 and a computerized single probe. Advantages and disadvantages of using each method have been discussed. RNV {sup 99m}Tc method has been recognized as the best one to evaluate RV function. Results of the right ventricle assessment in patients have been discussed in the following clinical groups: chronic cor pulmonale (CP), chronic lung disease without pulmonary arterial hypertension (LD), coronary artery disease (CAD), in patients after infarction (IMA and IMi), dilated cardiomyopathy (KZ) and valvular heart diseases (Wm and Wa). Abnormals in right ventricle function occur with different intensity in all groups, although they no specificity. The highest abnormality occurs in patients with KZ, CP, IMi and Wm, the lowest one - in patients with CAD. Abnormalities are higher in patients with congestive heart failure. In most pathological groups the right ventricle dysfunction is connected with the left ventricle insufficiency. The interdependence between the dysfunction of both ventricles is differs in particular diseases. Assessment of right ventricle function with radionuclide methods plays an important role in diagnosis and control therapy of cardiopulmonary diseases. (author). 385 refs, 48 figs, 6 tabs.

 3. Radionuclide methods for right ventricle diagnosis; Diagnostyka radioizotopowa prawej komory serca

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zaorska-Rajca, J.

  1993-12-31

  Four radionuclide methods that are used to assess the right ventricle have been discussed in this paper: first-pass angiocardiography, gated equilibrium ventriculography with red blood cells labelled in vivo technetium-{sup 99m}Tc, ventriculography with radioactive xenon 133 and a computerized single probe. Advantages and disadvantages of using each method have been discussed. RNV 99mTc method has been recognized as the best one to evaluate RV function. Assessment of the right ventricle function has been carried out using global parameters: ejection fraction (global RVEF), first ejection fraction (RVWEF), average ejection rate (RVER), average filling rate (RVFR) and one-third filling fraction. The same parameters have been determined for the left ventricle. RVWEF and RVEF demonstrate the highest sensitiveness in diagnosing abnormal RV function, whereas RVWFF and RVFR show the lowest one. Assessment of the right ventricle regional function has been carried out using parametric scans of amplitude and phase and an analysis of histogram phase, taking into consideration mean concentration phase and standard deviation from mean phase. Results of the right ventricle assessment in patients have been discussed in the following clinical groups: chronic cor pulmonale (CP), chronic lung disease without pulmonary arterial hypertension (LD), coronary artery disease (CAD), in patients after infarction (IMa and IMi), dilated cardiomyopathy (KZ) and valvular heart diseases (Wm and Wa). The highest abnormality in right ventricle function occurs in patients with KZ, CP, IMi and Wm, the lowest one - in patients with CAD. Abnormalities are higher in patients with congestive heart failure. (author). 385 refs, 47 figs, 8 figs.

 4. Diagnoza funkcji wykonawczych u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Maja Józefacka-Szram

  2014-06-01

  Full Text Available Funkcje wykonawcze sprawiają, że możemy oprzeć się pokusie, pomyśleć przed działaniem czy pozostać w skupieniu. Ich trzonem są trzy składniki: hamowanie reakcji (odpowiadające za samokontrolę, elastyczność poznawcza (pozwalająca na wykonywanie kilku czynności naraz, kreatywne myślenie czy zmianę perspektywy i pamięć operacyjna. Rozwój funkcji wykonawczych w ciągu życia człowieka i sposoby pomiaru są wciąż dyskusyjne, gdyż trudno zbadać którykolwiek z ich składników w odosobnieniu. Diagnostyka funkcji wykonawczych pierwotnie odnosiła się wyłącznie do dorosłych po urazach mózgu lub z zaburzeniami neurologicznymi, u dzieci jest stosowana stosunkowo niedługo, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wynika to głównie z późnego rozwoju funkcji wykonawczych (do 25.–30. roku życia. Okres najbardziej intensywnych zmian w tym zakresie przypada na wiek przedszkolny. Większość narzędzi stosowanych do badania dzieci wcześniej była używana w grupie dorosłych, zmiany polegają głównie na elementach graficznych i wydłużonym czasie ekspozycji bodźców. Hamowanie reakcji bada się najczęściej za pomocą zadań komputerowych, takich jak test Stroopa czy zadanie z flankerami. Pomiar komputerowy nie jest konieczny tylko do zadania odraczania gratyfikacji. Pamięć operacyjna jest konstruktem najłatwiejszym do badania. Można użyć zadania polegającego na powtarzaniu cyfr wprost lub wspak ze skali Wechslera czy też zadania Klocki Corsiego. Najbardziej złożonym elementem jest elastyczność poznawcza, badana najczęściej za pomocą Dwuwymiarowego Testu Sortowania Kart lub dowolnej odmiany testu fluencji słownej. Ostatnie badania, pokazujące pozytywną korelację sukcesów szkolnych, zawodowych czy nawet zadowolenia z życia z wysokim poziomem funkcji wykonawczych w dzieciństwie, sprawiły, że pojawia się coraz więcej narzędzi badających ten konstrukt.

 5. Wybrane zaburzenia funkcji poznawczych po udarze mózgu – charakterystyka kliniczna i diagnostyka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sabiniewicz

  2015-04-01

  Full Text Available Udar mózgu znacznie zwiększa ryzyko rozwoju zaburzeń poznawczych. Badania wskazują, że jest przyczyną występowania zaburzeń poznawczych u około ⅔ chorych po 65. roku życia. Deficyty powstałe po udarze mózgu mogą obejmować wszystkie obszary codziennego funkcjonowania. Czynnikiem determinującym rodzaj objawów klinicznych jest przede wszystkim lokalizacja, obszar uszkodzenia mózgu. Zaburzenia poznawcze wpływają na efekty leczenia i rehabilitacji oraz jakość życia chorego. Do oceny aktywności kognitywnej stosowane są odpowiednie testy i kliniczno-eksperymentalne próby neuropsychologiczne o różnym stopniu czułości diagnostycznej. Dysfunkcje mogą dotyczyć wielu obszarów poznawczych lub ich izolowanych aspektów. Przebieg kliniczny charakteryzuje łagodna postać zaburzeń poznawczych albo postać rozwinięta, wieloobjawowa, jak w otępieniu naczyniopochodnym. Istnieje potrzeba stworzenia ogólnych zaleceń co do diagnostyki i terapii zaburzeń poznawczych u chorych po udarze mózgu. Praca przedstawia najważniejsze i najczęstsze zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów po udarze niedokrwiennym, charakterystykę kliniczną tych objawów, a także możliwości diagnostyki. Zwrócono uwagę na wzajemny wpływ nastroju podstawowego i funkcjonowania kognitywnego. Ponadto omówiono wpływ czynników kluczowych dla funkcjonowania poznawczego chorego po udarze mózgu na rokowanie. Obraz kliniczny zaburzeń poznawczych po udarze obejmuje objawy ogólnomózgowe i specyficzne. Symptomy nieswoiste są odpowiedzią organizmu na zaburzenie homeostazy układu przez nagły incydent naczyniowy, a charakterystyka symptomów specyficznych zależy od lokalizacji uszkodzenia organicznego.

 6. Modulowanie funkcji układu cholinergicznego w leczeniu schizofrenii – dziś i jutro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Frątczak

  2013-06-01

  Full Text Available W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie rolą układu cholinergicznego w patogenezie schizofrenii. Od wielu lat obserwowano zaburzenia funkcji tego układu, głównie w postaci efektów niepożądanych wywołanych lekami przeciwpsychotycznymi. Postrzeganie układu acetylocholiny ewoluuje, co wynika z założenia, że wpływ na przekaźnictwo w jego obrębie może nie tylko wywoływać albo eliminować wspomniane objawy niepożądane, ale też bezpośrednio modyfikować symptomatologię schizofrenii. Celem niniejszego artykułu jest przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego nowych opcji modulowania funkcji układu cholinergicznego. Obecnie badania koncentrują się na poszukiwaniu selektywnych agonistów i allosterycznych modulatorów receptorów muskarynowych, które mogą redukować ryzyko skutków ubocznych tradycyjnej terapii przeciwpsychotycznej i jednocześnie mieć swój własny terapeutyczny potencjał antypsychotyczny. Zastosowanie substancji mniej selektywnych nie prowadzi do takich korzyści. W kręgu zainteresowań psychofarmakologów pozostają również modulatory receptorów nikotynowych α4β2 i α7, które korzystnie wpływają między innymi na funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię, co potwierdzono w wielu niezależnych badaniach. Jak wiadomo, u większości pacjentów mimo leczenia utrzymują się objawy negatywne, deficyty poznawcze, często też resztkowe objawy pozytywne. Z klinicznego punktu widzeniaistotne pozostają także objawy niepożądane, które bardzo często komplikują leczenie, ograniczają możliwości terapeutyczne i pogarszają współpracę chorego w farmakoterapii. Badania nowych, bardziej selektywnych substancji cholinergicznych dają nadzieję na udoskonalenie terapii schizofrenii poprzez zwiększenie skuteczności i wyeliminowanie objawów niepożądanych.

 7. Generalized functions and calculus operators of Mathematica applied to evaluation of influence lines and envelopes of statically indeterminate beams

  OpenAIRE

  Walentyński, Ryszard

  2015-01-01

  W pracy przedstawiono metodę analityczną znalezienia funkcji linii wpływu w belkach statycznie niewyznaczalnych. Są przedstawione rozwiązania równania czwartego rzędu z występowaniem po prawej stronie drugiej i trzeciej pochodnej delty Diraca. Wykazano, że ich rozwiązaniem są linie wpływu momentów i sił poprzecznych. Ponadto, dzięki Mathematica, postać analityczna funkcji obwiedni mogą być wyznaczone. The paper presents an analytical method of finding functions of influence lines of static...

 8. Wrodzone miopatie – choroby mięśni szkieletowych związane z zaburzeniami struktury i funkcji filamentu aktynowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Robaszkiewicz

  2011-01-01

  Full Text Available Wrodzone miopatie są heterogenną pod względem klinicznym i genetycznym grupą chorób układu mięśniowego, charakteryzującą się strukturalnymi zaburzeniami w obrębie włókien mięśniowych oraz osłabieniem i deformacją różnych partii mięśni. W obrazie klinicznym pacjenci prezentują wiele objawów – od ostrych, prowadzących do śmierci we wczesnym okresie noworodkowym, do łagodnych ujawniających się dopiero w wieku dojrzałym. W obrazach mikroskopowych mięśni zmiany strukturalne przybierają postać nitkowatych wtrętów w sarkoplazmie (miopatia nemalinowa – NM lub jądrze komórkowym (miopatia z wewnątrzjądrowymi pałeczkami – IRM, czapeczkowatych struktur umieszczonych obwodowo w komórce (miopatia typu czapeczek – CD, akumulacji filamentów aktynowych we włóknie mięśniowym (miopatia aktynowa – AM, zmian w wielkości i liczbie wolnych i szybkich włókien mięśniowych (wrodzona dysproporcja typów włókien – CFTD, nieregularnej linii Z, czy też zmian w położeniu jąder komórkowych. Za rozwój wrodzonych miopatii odpowiedzialne są mutacje w kilku genach kodujących białka mięśniowe. Najczęstsze mutacje dotyczą genów kodujących białka związane z cienkim filamentem – aktyną ([i]ACTA1[/i], tropomiozyną ([i]TPM2 i TPM3[/i], troponiną ([i]TNNT1[/i] i [i]neb[/i]uliną (NEB. Badania[i] in vitro [/i]i [i]in vivo [/i]wykazały, że zidentyfikowane mutacje wywołują zmiany w strukturze białek cienkiego filamentu, zaburzające procesy polimeryzacji i stabilizacji aktyny, jej wewnątrzkomórkowej lokalizacji oraz regulacji oddziaływań aktyny z miozyną. Wiele wyników wskazuje na „toksyczne” działanie białka zmienionego przez mutację. Niestety, nie istnieje prosta korelacja między zmianą w funkcji białek a patomorfologią i objawami klinicznymi miopatii.

 9. Zmiany sprawności funkcji poznawczych w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3 w grupie chorych na schizofrenię – przegląd systematyczny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Grancow-Grabka

  2016-09-01

  Full Text Available Deficyt w obszarze funkcjonowania poznawczego jest stałym fenomenem opisywanym w populacji osób z rozpoznaniem schizofrenii – w okresie przedchorobowym, w trakcie pogorszeń, jak również między kolejnymi epizodami. Zaburzenie funkcjonowania poznawczego stanowi niezależny czynnik rokowniczy w schizofrenii. Badania wskazują, że właśnie od tego wymiaru patologii zależą takie wykładniki funkcjonowania pacjentów, jak: wyniki leczenia i rehabilitacji, współpraca w leczeniu, funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne, zdolność do samodzielnej egzystencji oraz jakość życia. Dotychczasowe metody leczenia schizofrenii nie zapewniają wystarczającej poprawy w zakresie tego wymiaru choroby. W okresie ostatnich 25 lat testowano użyteczność wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 jako monoterapii oraz jako augmentacji leczenia przeciwpsychotycznego w schizofrenii. Uzyskane wyniki są niejednoznaczne, choć podkreśla się tzw. pozytywny trend uzyskiwanych wyników w zakresie poprawy objawowej. Stosunkowo rzadko oceniano wpływ suplementacji preparatami wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 na funkcjonowanie poznawcze osób z rozpoznaniem schizofrenii. Korzystny wpływ suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi na funkcjonowanie poznawcze ma uzasadnienie teoretyczne. Wśród znanych działań tych substancji mogących wpływać na usprawnienie funkcji poznawczych należy wymienić: działanie immunomodulacyjne w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, poprawę parametrów stresu oksydacyjnego, zmiany w zakresie neurotransmisji oraz wpływ na procesy plastyczności neuronalnej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie systematycznego przeglądu wyników badań dotyczących zmian sprawności funkcjonowania poznawczego u osób z rozpoznaniem schizofrenii będących w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3.

 10. Evolution and ecology of bats; Komori no shinka to seitai

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuramoto, T.

  1999-12-05

  This paper studies the ecology of bats. The age of the birth of bats is estimated to be from the end of the Mesozoic period to the early part of the Cenozoic period. It is inferred that the fingers were extended in the last stage of the evolution and that a membrane was developed between fingers and turned into wings. Further, improvement of the body was necessary for bats to fly. For example, bats need to have the powerful muscular strength, solid frame for the muscles to adhere to, framework and joints of the wings that surpass air resistance, and the circulatory system and the blood capable of supplying oxygen to the muscles. Different kinds of bats have different patterns of flying, which are each characterized by the shape and the muscle systems of the wings. The flying method has been analyzed in high speed movies. The shoulder joints are essential for the flight while their strength is different by the species. The difference in the flying method governs their ecology (zone of life, number of colony formations). The flocking types are classified into six kinds. The feeds are numerous. They do echo location except non-nocturnal large bats (Pteropodidae). The life span varies depending on the species of bats, ranging widely from 7 to 30 years. (NEDO)

 11. Zaburzenia funkcji poznawczych po menopauzie – problem ciągle aktualny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Bojar

  2011-02-01

  Full Text Available One third of a woman’s life is around or after the menopause. Nowadays a 50-year old woman is a full-timeworking person expected to be fully active in intellectual, physical and social terms. The study focuses on the areaof cognitive dysfunction among women after the menopause. It determines their participation in professional,family and social life.The study is a review of literature on the role hormonal changes play in originating cognitive dysfunctionafter the menopause and potential modification of neuropsychogenic function by estrogens depending on theselected gene polymorphisms. It hypothesises that estrogen deficiency and variations in LH level may initiatecognitive dysfunction. The authors are inclined to consider this because of the not fully understood processesof hormonal axis dysfunction in connection with progressive disorder of cognitive function over time. Thisresults in lack of uniform standards of preventive measures and treatment of such health problems in thisgroup of patients.Assessment of cognitive dysfunction in this group of patients and their correlation with a type of hormonaldysfunction, gene polymorphism or environmental conditions such as health behavior and diet, would facilitate dostaractionsleading to adequate prophylaxis, improvement quality of life as well as proposing new forms andmethods of therapy. In the longer term this would be positive in health, economic and social terms.

 12. Function approximation with polynomial regression slines; Aproksymacja za pomoca wielomianowych regresyjnych funkcji sklejanych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Urbanski, P. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1996-12-31

  Principles of the polynomial regression splines as well as algorithms and programs for their computation are presented. The programs prepared using software package MATLAB are generally intended for approximation of the X-ray spectra and can be applied in the multivariate calibration of radiometric gauges. (author).

 13. Mälu ja tunnustamine: 2011 kui kahekordne tähtaasta Jaapani ja Eesti suhetes / Hiromi Komori

  Index Scriptorium Estoniae

  Komori, Hiromi, 1969-

  2011-01-01

  Jaapani ja Eesti suhetest. Jaapani valitsus võttis vastu otsuse Eesti iseseisvuse tunnustamise kohta de jure 26. jaanuaril 1921. Jaapani saatkond avati Riias 1929. 8. detsembril 1939 avati Tallinnas Jaapani diplomaatiline büroo. Diplomaatilisse büroosse suunatud diplomaat Shimada sai Tallinnas tegutseda ainult üheksa kuud. Eesti annekteerimise de facto tunnustamisest ja diplomaatilise büroo sulgemisest

 14. Mälu ja tunnustamine: 2011 kui kahekordne tähtaasta Jaapani ja Eesti suhetes / Hiromi Komori

  Index Scriptorium Estoniae

  Komori, Hiromi, 1969-

  2011-01-01

  Jaapani ja Eesti suhetest. Jaapani valitsus võttis vastu otsuse Eesti iseseisvuse tunnustamise kohta de jure 26. jaanuaril 1921. Jaapani saatkond avati Riias 1929. 8. detsembril 1939 avati Tallinnas Jaapani diplomaatiline büroo. Diplomaatilisse büroosse suunatud diplomaat Shimada sai Tallinnas tegutseda ainult üheksa kuud. Eesti annekteerimise de facto tunnustamisest ja diplomaatilise büroo sulgemisest

 15. Czy sposób żywienia może wpłynąć na poprawę funkcji seksualnych?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jowita Szeligowska

  2011-02-01

  Full Text Available Sexual dysfunctions are a common problem. 152 million men in the world, over 35 million men in Europeand 1.5 million men in Poland suffer from this problem. Statistics on women suggest that every other womanhas this problem. The majority of examinations done on men illustrate that risk factors of erectile dysfunctionand cardiovascular diseases are the same and first of all they are: high cholesterol level, high triglycerides level,hypertension, diabetes, obesity and smoking. In the case of women, according to previous reports the results aresimilar. Moreover, the more risk factors the higher the probability that sexual dysfunctions will occur. Therefore,changing the lifestyle and diet is the main method for preventing and treating sexual dysfunctions as in thecase of cardiovascular diseases. The Mediterranean diet is an antiatherosclerotic diet as it is rich in vegetables,fruit, seeds, nuts, whole grain products, fish and olive oil. Patients with the metabolic syndrome, which wasa tangible cause of sexual dysfunctions, after using a diet typical of Mediterranean countries have improved inthis sphere of life. At the same time an improvement of their lipid profile (decrease in total cholesterol, LDL andtriglycerides and increase in HDL cholesterol and blood glucose level and reduction of blood pressure and bodyweight were observed.

 16. Value of radionuclide angiocardiography for determination of left ventricular volume in patients with valvular heart disease; Wartosc angiokardiografii radioizotopowej dla oznaczania objetosci lewej komory u chorych z zastawkowymi wadami serca

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Konieczna, S.; Madeja, G.; Gosiewska-Marcinkowska, E.; Szumilak, B.; Brodzki, L.M.; Leszek, P. [Instytut Kardiologii, Warsaw (Poland)

  1992-12-31

  The aim of this study was to investigate usability of the Massardo method in calculating the left ventricular volume in patients with valvular defect. The group consisted of 21 patients with mitral defect. Left ventricular volumes obtained by contrast ventriculography were used for reference. The correlation coefficient between these two methods was 0.94, SEE=29 ml, V{sub nucl}=0.94 V{sub c.vent}+11. The end-systolic and end-diastolic outlines were marked manually. We concluded that the Massardo methods is an effective method of calculating the left ventricular volume also in group of patients with mitral defect. (author). 11 refs, 4 tabs.

 17. Projekt przetwarzania danych dla realizacji funkcji gospodarki materiałowej nie objętych pakietem STOCK CONTROL (wykorzystujący zbiór transakcyjny TRANFL)

  OpenAIRE

  Małecka, Grażyna

  1986-01-01

  The article contains a proposition of expanding computerization of materials management in Housing Construction Company using packages of STOCK CONTROL programmes. The proposition is based on utilization of TRANFL transaction set built with the help of this package. It includes a detailed description of computerized execution of the following functions connected with materials management: - accounting of materials costs, - execution of orders (records and control), - statistics...

 18. The use of RHLB battery for the evaluation of the lingual and social skills among psychiatric patients – case study [Zastosowanie baterii RHLB do oceny funkcji językowychi komunikacyjnych pacjentów psychiatrycznych – opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gałecki, Piotr

  2012-12-01

  Full Text Available Prosody plays an important role in the process of verbal communication, complementing and emphasising the linguistic and emotional aspects of language. Disturbances of speech prosody are rarely recognised, although aprosodia occurs frequently in patients with schizophrenia. Prosodic disturbance of speech can significantly impair verbal communication and social functioning of patients with schizophrenia. Right-hemisphere is connected with emotional prosody deficits and left-hemisphere with linguistic prosody. The aim of the study is to describe.The Right Hemisphere Language Battery by Karen L. Bryan in the examination of patients with schizophrenia.

 19. Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach wielodzietnych oraz czynniki ją warunkujące/ The realization of protective and educational functions in numerous families and the underlying factors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  PAULINA FORMA

  2011-01-01

  Full Text Available Every man has a specific personality determined by various factors, including genetic predispositions, environment, education and individual activity. It is because of these elements that one has certain goals to achieve in life and that one performs social roles in a specific way. The importance of the family that one is born to, the creators of the processes of education and socialisation, i.e. parents, teachers, pedagogues, guardians, the environment one spends time in, the schools one attends, the peer groups on identifies with, one's role models is not to be underestimated. Taking into account the multitude of factors determining the education of a child in a numerous family the environmental determinants (including age, education, professional activity of parents or the lack thereof, residence of the numerous family, financial situation, number of children in this system of multiple categories constituting the elements characterising the form of contemporary family of three or more children should be emphasized.

 20. The neutral and affective verbal fluency in people with right, left or both hemisphere brain pathology [Fluencja słowna neutralna i afektywna u chorych z uszkodzeniem prawej, lewej lub obu półkul mózgu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Szepietowska, Ewa Małgorzata

  2012-08-01

  Full Text Available Aim. The comparison of neutral and affective fluency realisation in patients with right, left or both hemisphere brain damage and the control group, was the aim of our study. 31 healthy persona and 31 persons with vascular brain damage participated. (the left hemisphere (N = 11, right (N = 14 or both hemispheres (N = 6. Method. 4 fluency tasks were used: animals, “k” letter (the neutral tasks, pleasant and unpleasant (the affective tasks. The aim of our research was the assessment of the number of correct answers, number of mistakes, clusters as well as the switches between compliant and discordant with the type of the task. The level of depression as well as the level of linguistic abilities were considered in analyses. Results. The group of people with the CNS pathology generated less words and less clusters of both types (compliant and discordant with type of the task in comparison to healthy people. The character of CNS pathology did not differ the results, however we noted the tendencies to diverse realisation of affective fluency. In the neutral tasks persons generated more words than affective tasks independently of their clinical state, and they applied strategies compliant with the type of the task. Conclusions. The applying of the affective fluency can enrich the workshop of the clinical diagnosis. Tasks of this type engage other psychological and neuronal mechanisms than the traditional neutral fluency.

 1. Database Description - fRNAdb | LSDB Archive [Life Science Database Archive metadata

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Affiliation: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) Journal Search: Creato...r Name: Kiyoshi Asai Creator Affiliation: The University of Tokyo, Department of Frontier Sciences Journal...in T, Yamada K, Terai G, Okida H, Yoshinari Y, Ono Y, Kojima A, Kimura Y, Komori T, Asai K. Journal: Nucleic... K, Hattori E, Okida H, Ono Y, Terai G, Yoshizawa A, Komori T, Asai K. Journal: Nucleic Acids Research/2009/

 2. Komori Yoichi's Reinterpretation of Natsume Soseki: Focus on the Writer's Female Characters%小森阳一对夏目漱石的再阐释——以夏目漱石作品中女性形象研究为中心

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  孟庆枢

  2009-01-01

  "经典"由时代发展所创造,也随时间流逝而变化.在当代日本文学批评中,对夏目漱石这一经典作家代表作的重新阐释引人关注.小森阳一的夏目漱石再研究很有启发性,本文从他对漱石作品女性形象及女性观切入,认为他的研究对我国日本文学研究界、文学理论界亦有借鉴意义.

 3. Are deficits of working memory and executive functions more severe in adolescent schizophrenic patients than in adult schizophrenic patients? [Czy zaburzenia pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych u adolescentów chorych na schizofrenię są bardziej nasilone niż u dorosłych chorych na schizofrenię?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hintze, Beata

  2012-12-01

  Full Text Available Aim. The aim of the study was to compare working memory and executive function capacity in the first years of illness, in early-onset schizophrenic subjects with later-onset patients, who became ill in adulthood. The aim was also to asses the possible level of cognitive dysfunction in two groups of schizophrenic patients in partial remission of psychopathological symptoms. Method. 25 adolescent schizophrenic patients, aged 15-18 (Mean 17 years during partial remission of symptoms (PANSS-77 and 25 adult schizophrenic patients, aged 20-37 (Mean 26.9 years during partial remission of symptoms (PANSS Mean 56. The control group consisted of 25 healthy adolescents, aged 15-18 (Mean 17 years and 25 healthy adults, aged 21-39 (Mean 26.8 years. Results and conclusions. In schizophrenic patients with various types of illness onset (early vs. later, the significant dysfunction of working memory and executive function, compared to healthy controls were found. In the first years of the disease there were no differences in the level of working memory and executive functions impairment in patients with early-onset compared with patients with illness onset in adulthood.

 4. QTL Information Table: 752 [Q-TARO

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available qGW3 Morphological trait Seed Grain width Mixture C)Interval F2 98SQ1496 Koshihikari B C706 C12534S pha Miyata, M., Yamamoto, T., Komori, T., and Nitta, N. (2007). Marker-assisted selection and evaluation of the QTL for stigma exsertion under japonica rice genetic background. Theor Appl Genet 114, 539-548. ...

 5. Application of the Autocorrelation Function and Fractal Geometry Methods for Analysis of MFM Images

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bramowicz M.

  2014-06-01

  Full Text Available Niniejsza praca dotyczy zastosowania metod korelacyjnych do numerycznej analizy obrazów rozkładu pola magnetycznego emitowanego z obszarów spontanicznego namagnesowania. W pracy przedstawiono kontynuację badań nad zastosowaniem funkcji autokorelacji oraz metod analizy fraktalnej w badaniach struktury domenowej oraz charakterystyki emitowanego z nich pola magnetycznego.

 6. Serwisy społecznościowe dla naukowców (SSN) na przykładzie ResearchGate i Academia.edu

  OpenAIRE

  Rozkosz, Ewa

  2014-01-01

  Artykuł ma na celu przedstawienie wybranych funkcji serwisów społecznościowych dla naukowców (SSN). Dokonano analizy dwóch najpopularniejszych serwisów: ResearchGate oraz Academia.edu. Ewa Rozkosz

 7. Photoacoustic Transformation at Oppositely Directed Interaction Electromagnetic Waves in the Magnetoactive Two-Layer Medium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mityurich G.S.

  2013-12-01

  Full Text Available Celem pracy sa badania nad foto-akustyczna generacja dzwieku w magnetoaktywnych układach dwuwarstwowych, w warunkach interferencji tunelowej fal elektromagnetycznych. Badano warunki całkowitego wytłumienia amplitudy sygnału fotoakustycznego w funkcji polaryzacji przeciwbieznych, oddziałujacych wzajemnie fal, ich faz poczatkowych oraz intensywnosci jednej z przeciwbieznych wiazek. Praca przedstawia efektywna metode sterowania termooptyczna generacja dzwieku w strukturach magnetoaktywnych, podczas tunelowej interferencji fal elektromagnetycznych.

 8. An atomic switch of electron propagation on Ge (001) by tunneling carrier injection

  Science.gov (United States)

  Komori, Fumio

  2008-03-01

  Reversible switching of electronic conduction through atom manipulation is one of the important subjects of nanoscience. However, different conducting pathways were not clearly observed with atomic resolution. We have demonstrated the correlation between the change of surface atomic position by tunneling carrier injection and that of the reflection of one-dimensional (1D) surface-state electrons on the Ge (001) surface with a low density of heterogeneous Sn-Ge dimers. [1] On the clean Ge(001) surface, two adjacent atoms form a buckled dimer, and the buckling orientation of the Ge dimer can be locally and reversibly controlled by carrier injection to the surface from the STM tip. [2] The unoccupied surface &*circ;-electron behaves like a 1D free electron along the Ge dimer row. When Sn atoms are deposited on the clean Ge(001) surface at room temperature, buckled dimers originating from the Sn atoms are formed at the Ge dimer position in the surface. [3] An atomic switch is realized for the &*circ; electrons in the Ge dimer- row direction by injection carriers to reversibly flip the buckling orientation of a single Sn-Ge dimer in the dimer row. When the Sn atom of the heterogeneous dimer is at the lower position, the 1D electrons are reflected and a standing wave of this state is observed. Whereas, when it is at the upper position, the 1D electrons pass through the heterogeneous dimer, and no standing wave is observed. In this state, the lower atom of the dimer is Ge, and the &*circ; state at the dimer is little different from that of the Ge-Ge dimers. [1] K. Tomatsu, K. Nakatsuji, T. Iimori, Y. Takagi, H. Kusuhara, A. Ishii, F. Komori; Science 315, 1696, 2007. [2] Y. Takagi, Y. Yoshimoto, K. Nakatsuji, F. Komori; Surf. Sci. 559, 1, 2004. [3] K. Tomatsu, K. Nakatsuji, T. Iimori, F. Komori; Surf. Sci. 601, 1736, 2007.

 9. Organizational, Design and Technology Issues in the Process of Protection of Underground Historic Monuments/ Probelmy Organizacyjne, Projektowe I Technologiczne W Procesie Zabezpieczania Zabytkowych Podziemi

  Science.gov (United States)

  Bartos, Maciej; Chmura, Janusz; Wieja, Tomasz

  2015-06-01

  Underground historic monuments constitute the immanent part of the cultural and natural heritage. Protecting and opening underground historic objects, as the investment aim, is a process of renewed actions taken in objects that are degraded or out of order, contributing to improvement of quality of life of residents, restoring new functions, reconstruction of social bonds. Underground historic buildings should be subjected to processes of protecting and revitalization. Determining the state of a given building and the adjustability of its spatial structure to introducing a new function or making it available to tourist purposes are the basis for these actions. Zabytkowe podziemia stanowią immanentną część dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Zabezpieczenie i udostępnienie podziemnych obiektów zabytkowych, jako zamierzenia inwestycyjnego, jest procesem ponownych działań podejmowanych w zdegradowanych lub nieczynnych obiektach, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia nowych funkcji, odbudowy więzi społecznych. Podziemne obiekty zabytkowe powinny być poddane procesom zabezpieczenia i rewitalizacji. Podstawą tych działań jest określenie stanu zachowania danego obiektu oraz możliwości dostosowania jego struktury przestrzennej do wprowadzenia nowej funkcji lub udostępnienia w celach turystycznych. Zasadniczym problemem jest, na etapie organizacyjnym, brak jednolitego ustawodawstwa prawnego dotyczącego procesu zabezpieczania podziemnych obiektów. W artykule przedstawiamy zasadnicze problemy organizacyjne, projektowe i technologiczne występujące w procesie inwestycyjnym zabezpieczania podziemnych obiektów zabytkowych. Efektem tych prac jest transformacja podziemnego obiektu w strukturę przestrzenną o nowej funkcji użytkowej.

 10. Case of endogenous endophthalmitis caused by Streptococcus equisimilis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shinsuke Suemori

  2010-08-01

  Full Text Available Shinsuke Suemori1, Akira Sawada1, Shinya Komori1, Kiyofumi Mochizuki1, Kiyofumi Ohkusu2, Hirofumi Takemura31Department of Ophthalmology, 2Department of Microbiology, 3Department of General and Cardiothoracic Surgery Gifu University Graduate School of Medicine, Gifu, JapanAbstract: We report a rare case of endogenous endophthalmitis caused by Streptococcus equisimilis. A 74-year-old woman with endocarditis developed endogenous endophthalmitis. The patient underwent emergency mitral valvuloplasty, and intravitreal and subconjunctival injections of vancomycin and meropenem. After the surgery, she was treated with topical antibiotics, ointment, intravenous gentamicin and intravenous penicillin G potassium. The causative organism was identified as S. equisimilis. S. equisimilis should be considered as a pathogen that can cause severe endogenous endophthalmitis.Keywords: endogenous endophthalmitis, group G Streptococcus, endocarditis, Streptococcus equisimilis

 11. Optimalizace návrhu odlehčovacích komor na jednotné stokové síti.

  OpenAIRE

  Pipa, Jan

  2012-01-01

  Práce je zaměřena na řešení problematiky odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci. V první části práce je zpracována rešerše problematiky odlehčovacích komor v návaznosti na ochranu recipientů. V druhé části práce je řešen konkrétní návrh dimenzování odlehčovací komory na stokové síti na konkrétní lokalitě This study discusses the design of sewer overflow chambers in a combined sewerage system. In the first part of this thesis, I investigate the utility of sewer overflow chambers in rela...

 12. Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbrowicz

  2010-01-01

  Full Text Available Tematem artykułu jest próba ujęcia koncepcji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece jako jednego z najnowszych i dynamicznie rozwijających się obszarów teorii i praktyki sprawowania funkcji personalnej organizacji. Koncepcja ta jest połączeniem tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego. Punktem wyjścia dla zarządzania strategicznego w bibliotece jest sformułowanie misji, na podstawie której opracowuje się strategię. W ramach ogólnej strategii biblioteki powstają jej strategie funkcjonalne, m.in. strategia personalna. W artykule omówiono pojęcie i rodzaje strategii zasobów ludzkich, a także substrategii personalnych wyprowadzonych z poszczególnych funkcji (subdziedzin zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono wzajemne zależności między strategią personalną a strategią ogólną organizacji, zwrócono też uwagę na ich integralny związek. Wskazano na głównych kreatorów strategii zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. Podkreślono także znaczenie opracowania strategii personalnej dla realizacji celów strategicznych biblioteki.

 13. Application of a Preisach Hysteresis Model to the Evaluation of PMN-PT Ceramics Properties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wawrzała P.

  2013-12-01

  Full Text Available Praca przedstawia rozszerzoną, relatywnie nową, iteracyjną metodę uzyskiwania klasycznego rozkładu Preisacha z po- jedynczej, nasyconej pętli histerezy. Jako materiał do badań i analizy wybrano ceramiczny roztwór stały (1-xPb(Mg1/3Nb2/3O3-xPbTiO3 (x = 0 do 0.40. Uzyskano matry ce rozkładów Preisacha dla ceramik (l-.tPMN-.rPT w funkcji zawartości PT oraz w funkcji temperatury dla wybranego składu z obszaru morfotropowego. Ponadto, zaproponowano matematyczny model dla dystrybucji Preisacha i wyznaczono parametry rozkładu. Porównano typowe współczynniki możliwe do uzyskania bezpośrednio z pętli histerezy z współczynnikami wynikającymi z analitycznego modelu Preisacha.

 14. Muzułmanie jako uczestnicy ruchu turystycznego – wybrane determinanty turystyki religijnej i pozareligijnej

  OpenAIRE

  Dłużewska, Anna

  2012-01-01

  Niniejszy artykuł dotyczy aktywności turystycznej muzułmanów, podejmowanej zarówno z powodów religijnych, jak i pozareligijnych. Oprócz dostępnej literatury przedmiotu za materiał źródłowy posłużyły badania własne, prowadzone przez autorkę w latach 1998–2006, a dotyczące turystyki ekskluzywnej w Dubaju, Tunezji i Turcji, społeczno-kulturowych funkcji i dysfunkcji turystycznych w Tunezji, Turcji, Dubaju i Malezji oraz produktu turystycznego Penang w Malezji (2010). Informacje zostały uzupeł...

 15. Down syndrome and hyperthyroidism - two case reports.

  Science.gov (United States)

  Szatkowska, Marta; Zimny, Dominika; Barg, Ewa

  2016-02-18

  Trisomia 21 pary chromosomów (Zespół Downa, DS) jest jednym z częściej występujących zaburzeń chromosomalnych w praktyce pediatrycznej. Zaburzenia funkcji tarczycy często występują u tych pacjentów. Niedoczynność tarczycy jest rozpoznawana u blisko 50% pacjentów z ZD, a liczba ta wzrasta wraz z wiekiem. Nadczynność tarczycy jest rozpoznawana znaczniej rzadziej u dzieci z ZD. Odpowiednia strategia leczenia nadczynności tarczycy jest bardzo istotna ze względu na możliwość zaburzenia rozwoju dzieci. Przedstawiamy dwa przypadki dzieci z zespołem Downa i nadczynnością tarczycy. Proces leczenia tych pacjentów był odmienny.

 16. Performance Level Validation of the Machinery Control System / Walidacja Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa Przez Systemy Sterowania Maszynami

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dźwiarek Marek

  2015-09-01

  Full Text Available Wśród środków ochronnych szczególną role odgrywają elementy systemów sterowania realizujące funkcje bezpieczeństwa. Właściwe przeprowadzenie walidacji poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL uzyskiwanego przez te systemy jest podstawowym warunkiem potwierdzającym, że defekty tych systemów nie doprowadzą do utraty funkcji bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono sformalizowane procedury prowadzenia walidacji systemów sterowania maszynami dla poszczególnych kategorii i PL, które zostaną zaimplementowane do programu komputerowego usprawniającego prowadzenie i dokumentowanie walidacji poziomów zapewniania bezpieczeństwa przez systemy sterowania maszynami.

 17. The Effect of Nano SiO2 Particle Size Distribution on Rheological Behaviour of Shear Thickening Fluids

  OpenAIRE

  2013-01-01

  W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu rozkładu wielkości ziarna na właściwości zagęszcza- nia ścinaniem. Fazę stałą stanowiła mieszanina nanokrzemionki o średnich wielkościach ziarna 7 i 200 nm, gdzie stosunek nanokrzemionki 200 nni do nanokrzemionki 7 nm wynosił odpowiednio 95:5. 90:10, 85:15, 80:20, 75:25 i 50:50. Jako ciecz dyspergującą zastosowano glikol polipropylenowy o masie molowej 425 g/mol. Badania reologiczne lepkości w funkcji wzrastającej szybkości ścinan...

 18. The Reverse Task of Discrete Mechatronic Vibration Systems With Negative Stiffness and Capacitance Elements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Białas Katarzyna

  2015-06-01

  Full Text Available Korzystajac z wybranych metod rozkładu funkcji charakterystycznej w postaci powolnosci zsyntezowano mechatroniczne dyskretne układy drgajace. W kazdym przypadku układ zbudowano z mechanicznego modelu dyskretnego oraz piezo aktuatora typu „stack” połaczonego z zewnetrznym obwodem elektrycznym LxRxCx. Układy zaprojektowano ze wzgledu na wymagania dynamiczne w postaci biegunów i zer. Zewnetrzny układ elektryczny moze wystepowac w róznych konfiguracjach. W pracy, po bezwymiarowych transformacjach i retransformacjach, zbadano wpływ ujemnych parametrów: sztywnosci w mechanicznym modelu zastepczym oraz pojemnosci w finalnym układzie mechatronicznym LxCx, na charakterystyki rozwazanych układów

 19. ADM1-based modeling of anaerobic codigestion of maize silage and cattle manure – calibration of parameters and model verification (part II / Modelowanie kofermentacji kiszonki kukurydzy i obornika bydlęcego za pomocą ADM1 – kalibracja i weryfikacja modelu (część II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bułkowska Katarzyna

  2015-09-01

  Full Text Available Celem pracy było wykorzystanie modelu ADM1xp do symulacji procesu kofermentacji kiszonki kukurydzy i obornika bydlęcego. Przydatność modelu oceniano wykorzystując dane z eksperymentu w skali laboratoryjnej. Badania prowadzono przy obciążeniu komory ładunkiem organicznym OLR = 2,1 gVS dm-3·d-1 oraz hydraulicznym czasie zatrzymania wsadu w fermentorze, HRT = 45d. Z powodu dużej liczby parametrów w modelu ADM1xp, zastosowano procedurę, która umożliwia zmniejszenie liczby weryfi kowanych parametrów podczas kalibracji. Najlepsze dopasowanie danych eksperymentalnych do modelowych uzyskano po weryfikacji 9 spośród 105 stechiometrycznych i kinetycznych parametrów. Wartości współczynnika dopasowania (Jc zmieniały się w zakresie od 0,003 (kwas walerianowy do 211 (produkcja biogazu.

 20. Microbial biotechnology for remediation of aquatic habitats polluted with chromium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorica Coşier

  2008-12-01

  Full Text Available Chromium may occur in nine different forms of oxidation ranging from ?II to +VI, with forms II, III and VI as the most commonly encountered. In Cluj county, chromium pollution dates well back in time and has caused important dysfunction to the mechanical-biological wastewater purification station of the city of Cluj (Coşier & Diţă 1996. The purpose of this study was to develop one microbial method able to reduce hexavalent chromium (mobile, permeable to cell membrane, carcinogenic and mutagenic (Ishikawa et al 1994 to the trivalent form (insoluble and an essential element for humans (Song et al 2006. Different sources of chromium-reducing bacteria and many sources of carbon and energy added to the Kvasnikov mineral basal medium (Komori et al 1990 with increasing amount of chromate (200- 1000 mg/l were tested. Two bacterial strains, able to reduce even 1000 mg chromate/l, were isolated in pure culture. For one of these bacterial strains, we determined the optimum conditions for the reduction of Cr (VI.

 1. The effect of the Reynolds number on mass transfer at a free surface in a fully developed turbulence

  Science.gov (United States)

  Nagaosa, Ryuichi

  2005-11-01

  This study deals with mass transfer mechanism into a turbulent liquid at a free surface in an open channel. Both mass flux and subsurface hydrodynamics measured in laboratory measurements and found that the normalized mass transfer coefficient is proportional to the Reynolds number Rem which is defined by water depth and the bulk mean velocity [S. Komori, R. Nagaosa and Y. Murakami, AIChE J. 36, 957, 1991]. Direct numerical simulations (DNS) of mass transport at the free surface in a fully developed turbulence have been carried out in this study to discuss suitability of the results of the previous laboratory experiments. The results of this study show that the predicted mass transfer velocities by the DNS technique agree well with our previous laboratory measurements. The mass transfer velocities predicted in the present DNS are, however, proportional to 3/4 power of Rem, rather than 1 as found in the laboratory experiments. The difference of the exponent could be a reason of underestimation of mass flux in the numerical predictions in a larger Reynolds number turbulence of about Rem>10,000.

 2. Frame-differencing methods for measuring bodily synchrony in conversation.

  Science.gov (United States)

  Paxton, Alexandra; Dale, Rick

  2013-06-01

  The study of interpersonal synchrony examines how interacting individuals grow to have similar behavior, cognition, and emotion in time. Many of the established methods of analyzing interpersonal synchrony are costly and time-consuming; the study of bodily synchrony has been especially laborious, traditionally requiring researchers to hand-code movement frame by frame. Because of this, researchers have been searching for more efficient alternatives for decades. Recently, some researchers (e.g., Nagaoka & Komori (IEICE Transactions on Information and Systems, 91(6), 1634-1640, 2008); Ramseyer & Tschacher, 2008) have applied computer science and computer vision techniques to create frame-differencing methods (FDMs) to simplify analyses. In this article, we provide a detailed presentation of one such FDM, created by modifying and adding to existing FDMs. The FDM that we present requires little programming experience or specialized equipment: Only a few lines of MATLAB code are required to execute an automated analysis of interpersonal synchrony. We provide sample code and demonstrate its use with an analysis of brief, friendly conversations; using linear mixed-effects models, the measure of interpersonal synchrony was found to be significantly predicted by time lag (p < .001) and by the interaction between time lag and measures of interpersonal liking (p < .001). This pattern of results fits with existing literature on synchrony. We discuss the current limitations and future directions for FDMs, including their use as part of a larger methodology for capturing and analyzing multimodal interaction.

 3. Czego dowiedzieliśmy się o ADHD dzięki czynnościowym badaniom neuroobrazowym?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbkowska

  2010-09-01

  Full Text Available Czynnościowe badania neuroobrazowe dostarczają informacji o aktywności metabolicznej i przewodzeniu neuronalnym. W ocenie aktywności mózgu u osób z ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD stosowano różne techniki. Przeprowadzono badania w spoczynku i podczas wykonywania testów poznawczych. Celem pracy jest przegląd literatury na temat wyników badań neuroobrazowych w ADHD, szczególnie z wykorzystaniem czynnościowego rezonansu magnetycznego, tomografii emisji pozytronowej, tomografii pojedynczego fotonu. Za pomocą różnorodnych technik czynno- ściowego obrazowania stosowanych podczas zadań behawioralnych lub u osób z uszkodzeniem funkcji można uzyskać informacje nie tylko o roli obszarów mózgu, ale i o dotychczas nieznanych strategiach zachowania i funkcji poznawczych. Osłabione zdolności przystosowawcze we włączaniu poszczególnych regionów mózgu i związane z tym trudności adaptacyjne do nowych wymagań poznawczych wymuszają większy wysiłek podczas procesów przetwarzania. Zawarte w artykule informacje sugerują, że ADHD charakteryzuje się osłabioną aktywnością neuronalną oraz nadaktywnością – zwłaszcza tych obszarów mózgu, które mogą pełnić rolę kompensującą i wyrównującą utrudnione funkcjonowanie osób z ADHD. Głównym podłożem ADHD mogą być nieprawidłowości w aktywności połączeń korowo-prążkowiowych, niemniej jednak jest coraz więcej danych o zaburzeniach w innych lokalizacjach, takich jak móżdżek i płaty ciemieniowe u osób z ADHD. Potrzebne są dalsze badania czynnościowe w celu wyjaśnienia roli innych regionów poza siecią połączeń czołowo-prążkowiowych w patofizjologii ADHD.

 4. ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH TYPU HOPFIELDA W DIAGNOSTYCE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin STANIEK

  2016-07-01

  Full Text Available Artykuł dotyczy zagadnień diagnostyki nawierzchni drogowych z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów cyfrowych wspomaganych zastosowaniem sieci neuronowej typu Hopfielda w procesie wzajemnego dopasowania pikseli pary obrazów nawierzchni drogi. Para obrazów rejestrowana z wykorzystaniem stereowizyjnego mobilnego stanowiska pomiarowego, opracowanego przez autora, definiowana jest jako stereo-obraz drogi. W artykule opisano ograniczenia rozwiązań stereowizyjnych oraz przedstawiono problem niejednoznaczności dopasowania dla obszarów o jednakowej intensywności. Określono problem obiektów przesłaniających się w polu widzenia kamer, zidentyfikowano ograniczenia ciągłości wynikające z nagłej zmiany funkcji intensywności obrazów, oraz zwrócono uwagę na typowe ograniczenia związane z przetwarzaniem i rozpoznawaniem obrazów cyfrowych. Podczas implementacji sieci neuronowej zdefiniowano kryteria, których minimalizacja jako składowych funkcji energii pozwoliła na uzyskanie optymalnego dopasowania pikseli stereo-obrazów, tym samym właściwego odwzorowania nawierzchni drogowej. Do rozwiązania zadania optymalizacji wielokryterialnej zaproponowano kryteria maksymalizacji i jednoznaczności dopasowania pikseli oraz kolejności przyporządkowania sekwencji pikseli w obu stereo-obrazach, a także kryterium ciągłości mapy dysparycji. Opis matematyczny składowych energii sieci neuronowej określono w artykule. Ocenę zastosowania sieci neuronowej zdefiniowano jako różnicę pomiędzy pomiarami głębi z wykorzystaniem sieci neuronowej oraz bez jej zastosowania. Do oceny zaproponowanego rozwiązania przeprowadzono pomiary z wykorzystaniem mobilnego stanowiska stereowizyjnego, które porównano z pomiarami statycznymi z wykorzystaniem skanowania laserowego w zdefiniowanych przekrojach pomiarowych drogi. Zastosowana sieć neuronowa typu Hopfielda pozwoliła na zwiększenie liczby pikseli poprawnie przypisanych w

 5. Tętnicze nadciśnienie płucne w praktyce reumatologa: podstępny początek – poważne konsekwencje. Znaczenie wczesnego rozpoznania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Więsik-Szewczyk

  2010-10-01

  Full Text Available Tętnicze nadciśnienie płucne (TNP to przewlekle postępująca choroba,która jest główną przyczyną zgonów w przebiegu twardzinyukładowej. W innych układowych chorobach tkanki łącznej TNPwystępuje rzadziej. W ostatnim dziesięcioleciu daje się zauważyćpostęp w zrozumieniu patogenezy tętniczego nadciśnienia płucnego,który zaowocował wprowadzeniem nowych leków. Warunkiemskutecznej terapii jest wczesne ustalenie rozpoznania. W artykuleomówiono strategię wykrywania TNP u chorych na twardzinę układową.Optymalne narzędzia badań przesiewowych wciąż nie sąokreślone. Zaleca się coroczną echokardiografię dopplerowską. Ważnymkrokiem jest diagnostyka różnicowa przyczyn nadciśnienia płucnego,które mogą wynikać także z uszkodzenia lewej komory serca,choroby śródmiąższowej płuc, zmian zatorowo-zakrzepowych czyzapalenia mięśnia sercowego. Wciąż wymagają określenia, szczególniew grupie chorych z łagodnym nadciśnieniem płucnym, optymalneprogi wartości nieprawidłowych w badaniu echokardiograficznym.Echokardiografia wiąże się z ryzykiem wyników zarówno fałszywiedodatnich, jak i fałszywie ujemnych. We wszystkich przypadkach,w których podejrzenie TNP okazuje się uzasadnione, konieczne jestpotwierdzenie rozpoznania za pomocą cewnikowania serca.

 6. Selected Methods of Rock Structure Disintegration to Control Mining Hazards / Wybrane Metody Dezintegracji Struktury Skał Dla Zwalczania Zagrożeń Górniczych

  Science.gov (United States)

  Kabiesz, Józef; Lurka, Adam; Drzewiecki, Jan

  2015-09-01

  Natural hazards are inseparable element of underground mining, particularly of coal mining process. They are combated on a regular basis by many measures and effectiveness of these measures determines work safety in mines. Attempts to improve the effectiveness, presented in the paper is based on interference of seismic waves generated by blasting in a selected area of the rock mass and on modification of blasting technology. Preliminary results of detonating classical and new type of explosives in specific temperature and pressure conditions are analyzed. Theoretical and practical consideration of obtaining an interference effect of seismic waves is discussed. A device for making systems of starting notches and a construction of a chamber to test explosives are presented. Nieodłącznym elementem podziemnego górnictwa, szczególnie węglowego, są zagrożenia naturalne. Ich zwalczanie jest codzienną praktyką, a jego skuteczność decydująco wpływa na bezpieczeństwo pracy. Przedstawione w artykule próby poprawy tej skuteczności obejmują badania efektu nakładania się w wybranym obszarze górotworu drgań generowanych robotami strzałowymi oraz informacje o próbach modyfikacji strzelniczych technik szczelinowania skał, a także wstępne wyniki badania charakterystyk eksplozji klasycznych i nowych materiałów wybuchowych w nietypowych warunkach temperatur i ciśnienia. Omówiono między innymi teoretyczne i praktyczne warunki uzyskiwania efektu interferencji drgań oraz przedstawiono urządzenie do wykonywania systemów tzw. szczelin zarodnikowych i konstrukcję komory będącej elementem stanowiska do badania MW.

 7. Rozwój potencjału ludzkiego wyzwaniem bibliotek XXI wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adamiec-Warzecha Sabina

  2015-12-01

  Full Text Available Na przestrzeni wieków można zaobserwować radykalne zmiany w organizacji bibliotek. Rejestr czynności realizowanych we współczesnych bibliotekach oprócz procesów bibliotecznych zawiera także coraz więcej funkcji pochodzących z różnych obszarów zarządzania. Wśród wielu rozmaitych zadań realizowanych w bibliotekach nie powinno zabraknąć rozwoju potencjału zatrudnianych pracowników. Rozwój potencjału ludzkiego umożliwia osiągnięcie szeregu wymiernych korzyści zarówno dla biblioteki, jak również pracowników. Pozwala bibliotece zaktualizować oraz uzupełnić potencjał ludzki personelu adekwatnie do występujących aktualnie potrzeb. Proces rozwoju potencjału ludzkiego kreuje ponadto biblioteczną wartość naddaną. W praktyce oznaczać to będzie skuteczną mediację oraz efektowne usługi.

 8. Dwa przypadki scleromyxedema

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

  2011-01-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Scleromyxedema jest przewlekłą chorobą zaliczaną domucynoz. Kryteria jej rozpoznania to: charakterystyczne twardzinopodobnezmiany skórne, gammopatia monoklonalna bez współistniejącychzaburzeń funkcji tarczycy, awbadaniu histopatologicznym rozplemfibroblastów i złogi mucyny w przestrzeniach międzykomórkowych. Cel pracy: Przedstawienie dwóch przypadków scleromyxedema o różnymobrazie klinicznym. Opis przypadku: Przedstawiamy dwóch pacjentów chorujących na scleromyxedema:67-letniego, u którego klinicznie dominowały stwardnienia,oraz 53-letniego z przewagą wykwitów o charakterze grudek. U każdegoz chorych stosowano odmienną, indywidualnie dobraną terapię.Pierwszemu podawano początkowo prednizon i chlorambucil, a następniepulsy prednizonu i cyklofosfamidu, drugi był leczony pulsami melfalanu.Stosowane leczenie doprowadziło do stłumienia procesu chorobowego,zwolniło jego postęp, jednak nie spowodowało remisji. Wnioski: Niezależnie od obrazu klinicznego leczenie scleromyxedemanastręcza trudności w związku z ograniczoną skutecznością stosowanychmetod, ich działaniami niepożądanymi lub ograniczoną dostępnością.

 9. Wpływ dodatku α - Al2O3 na wytrzymałość resztkową utwardzanych mikrofalami mas formierskich ze szkłem wodnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Stachowicz

  2011-04-01

  Full Text Available W artykule zaprezentowano wyniki badań wstępnych wpływu bezwęglowego dodatku - tlenku aluminium α - Al2O3 na wytrzymałośćresztkową mas ze szkłem wodnym sodowym utwardzanych mikrofalami. Wytrzymałość oznaczano w temperaturze otoczenia na wygrzewanychw piecu próbkach walcowych. Masy do badań sporządzono na osnowie kwarcowej z dodatkiem 2,5% niemodyfikowanego, krajowegoszkła wodnego gatunku 145. Wykonane z nich standardowe próbki walcowe utwardzano, stosując innowacyjny proces nagrzewaniamikrofalowego, po czym wygrzewano przez 30 minut w temperaturach od 100 do 1200 °C. Po ostudzeniu do temperatury otoczeniaokreślono parametry wytrzymałościowe wygrzewanych próbek. Otrzymane wyniki porównano z danymi literaturowymi oceniając wpływzastosowanej w badaniach metody utwardzania oraz specjalnego dodatku na przebieg zmian wytrzymałości resztkowej w funkcji temperaturywygrzewania. Analizując wyniki badań stwierdzono pozytywny wpływ na wytrzymałość resztkową mas zarówno innowacyjnego procesu nagrzewania, jak również zastosowanego dodatku α - Al2O3.

 10.  Dylematy harmonizacji rachunkowości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Gierusz

  2015-06-01

  Full Text Available Harmonizacja rachunkowości finansowej jest procesem przynoszącym wiele korzyści, ale także generującym poważne zagrożenia. Wśród pozytywnych stron harmonizacji wymienić należy: wzmocnienie funkcji alokacyjnej rynków kapitałowych, wzrost zaufania inwestorów do sprawozdań finansowych, rozszerzenie możliwości pozyskiwania kapitału pożyczkowego, obniżenie kosztów funkcjonowania korporacji międzynarodowych. Towarzyszące harmonizacji zjawiska niepożądane to: wyeliminowanie porównywalności sprawozdań finansowych na poziomie krajowym, przekreślenie znacznej części dorobku szkoły kontynentalnej rachunkowości, ustanowienie monopolu w tworzeniu standardów, zanik normatywnego nurtu badań w rachunkowości.

 11. Dyskusja wokół celu sprawozdawczości finansowej opartej na MSSF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edyta Łazarowicz

  2016-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza i ocena propozycji zmian odnośnie do celu sprawozdawczości finansowej opartej na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF przedstawionych w komentarzach do projektu Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej (2015. Większość respondentów uważa, że w celu sprawozdawczości finansowej należy zwiększyć znaczenie dostarczania informacji o wypełnieniu funkcji powierniczej przez kierownictwo (stewardship. Ponadto proponują oni przedstawienie definicji stewardship w Założeniach koncepcyjnych oraz wskazanie konsekwencji zmiany celu sprawozdawczości finansowej dla przyszłego tworzenia standardów i dla sporządzania sprawozdań finansowych. Z analizy komentarzy i przeglądu literatury wynika, że cel sprawozdawczości finansowej powinien być zmieniony. Sprawą dyskusyjną pozostaje jednak, czy stewardship powinien być odrębnym celem. Niestety, jest za mało badań dotyczących relacji pomiędzy stewardship i użytecznością decyzyjną. Ich wyniki mogłyby wskazać twórcom standardów rachunkowości potencjalne kompromisy i konflikty między nimi.

 12. The Research into the Quality of Rock Surfaces Obtained by Abrasive Water Jet Cutting

  Science.gov (United States)

  Młynarczuk, Mariusz; Skiba, Marta; Sitek, Libor; Hlaváček, Petr; Kožušníková, Alena

  2014-12-01

  ęcia strumieniem wodnym, czyli dla dużych prędkości cięcia i dla fragmentów powierzchni znacznie oddalonych od brzegu próbki. W badaniach wykazano, że przy optymalnie dobranych parametrach obróbki wpływ wielkości ziarn na jakość powierzchni jest niewielki, a niekiedy nawet pomijalny. W pracy opisano również możliwość zastosowania funkcji madogramu do analizy jakości obrabianej powierzchni. Przy wykorzystaniu tej funkcji można nie tylko potwierdzić rezultaty otrzymane na bazie parametrów zdefiniowanych w ISO, ale otrzymuje się bardziej dogłębny obraz ukształtowania badanej powierzchni.

 13. Wybrane aspekty wpływu asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze oraz emocjonalne człowieka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sabiniewicz

  2015-12-01

  Full Text Available Przez wiele lat asymetria półkul mózgowych rozpatrywana była jako wyraźny podział funkcjonalny. W tym dychotomicznym modelu badacze wiązali półkulę lewą wyłącznie z funkcjami werbalnymi, a prawą – ze zdolnościami niewerbalnymi. Podział ten jest jednak niewyczerpujący i zdecydowanie upraszcza tematykę specjalizacji półkul mózgowych. Najnowsze doniesienia wskazują na współpracę i zarazem pewną niezależność międzypółkulową w zakresie kontroli funkcjonowania człowieka. Ponadto podkreśla się, że różnice funkcjonalne istnieją, ale są znacznie subtelniejsze, niż zakładano na początku badań dotyczących tej tematyki. Aby ułatwić zrozumienie istoty asymetrii funkcjonalnej, stworzono modele, które wyjaśniały mechanizm specjalizacji półkulowej i odrębność stylów przetwarzania bodźców. Dane potwierdzające istnienie asymetrii funkcjonalnej półkul pochodzą m.in. z doniesień o jednostronnych uszkodzeniach mózgu, agenezji spoidła wielkiego, zabiegach komisurotomii czy hemisferektomii. Na tej podstawie dokonano analizy funkcjonowania kognitywnego i emocjonalnego pacjentów. Wykryto pewne prawidłowości dotyczące różnic i podobieństw w funkcjonowaniu półkul mózgowych w zakresie percepcji wzrokowej, funkcji werbalnych, praksji, uwagi, pamięci i uczenia się czy funkcji wykonawczych. Jeśli chodzi o lateralizację emocji w mózgu, pojawia się wiele sprzecznych doniesień. Potrzebne są dalsze, dobrze zaprojektowane badania, które pomogą zrozumieć, czy istnieje lateralizacja emocji w mózgu, a jeśli tak, to jakich aspektów funkcjonowania afektywnego ona dotyczy. Niniejsza praca przedstawia przegląd poglądów na wpływ asymetrii półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i behawioralne człowieka.

 14. Presentation of Functional, PPS and Hall's Methods in Comparison with other Research on Space Quality / Prezentacja Metod: Funkcjonalnej, Pps I Hall'A Na Tle Innych Badań Jakości Przestrzeni

  Science.gov (United States)

  Kossak-Jagodzińska, Anna

  2015-03-01

  The end of the twentieth century was a period in which the need for quality control was developing in all areas of life in post-industrial countries. The impulse for the development of numerous methods of evaluating the quality in architecture and construction was "Green Paper" and "Agenda 21" concerning the idea of sustainable development. First of all, creation of a system of evaluation criteria is the basis for elaboration of any system of quality control. Several years of cooperation between J. Serdyńska and the author resulted in a cycle of studies on urban public space (squares in the city of Katowice) based upon functional, Hall's and PPS methods. This study aims to embed them in a typology of other studies of space quality. Koniec XX w jest okresem, w którym potrzeba kontroli jakości rozwija się w krajach postindustrialnych we wszystkich dziedzinach życia. Impulsem dla rozwoju licznych metod oceny jakości w architekturze i budownictwie była "Zielona księga" i "Agenda 21" dotyczące idei zrównoważonego rozwoju. Podstawą opracowania jakiegokolwiek systemu kontroli jakości jest przede wszystkim stworzenie systemu kryteriów oceny. Kilkuletnia współpraca autorki z J. Serdyńską zaowocowała cyklem badań miejskiej przestrzeni publicznej (place Katowic), opartych na metodach: funkcjonalnej (określenie dominującej funkcji przestrzeni publicznej), Hall'a (zagospodarowanie tej przestrzeni) I PPS (badanie jej potencjału). Niniejsze opracowanie ma na celu osadzić je w typologii innych badań jakości przestrzeni

 15. Drożdże jako model w badaniach chorób neurodegeneracyjnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Donata Wawrzycka

  2011-06-01

  Full Text Available Drożdże piekarnicze Saccharomyces cerevisiae są najlepiej poznanymi na poziomie genetyki i fizjologii komórki organizmami eukariotycznymi. Konserwatyzm molekularnych mechanizmów komórkowych między drożdżami a człowiekiem pozwala na użycie komórek S. cerevisiae jako modelu do badań mechanizmów doprowadzających do różnych chorób człowieka. Obecnie drożdże, choć pozbawione układu nerwowego, z powodzeniem używane są do badań schorzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona czy choroba Huntingtona. Szeroki warsztat metod biologii molekularnej umożliwia zarówno badanie homologów ludzkich genów w komórkach drożdży, jak i heterologiczną ekspresję ludzkich białek. Przyczyny patologicznych zmian w ukształtowaniu białka, mutacje powodujące zmianę funkcji lub tworzenie toksycznych agregatów – wszystkie te aspekty mogą i z powodzeniem są badane z użyciem modelu drożdżowego. W pracy przedstawiono obecny stan wykorzystania modelu drożdżowego w badaniach nad wyjaśnieniem mechanizmów doprowadzających do schorzeń neurodegeneracyjnych.

 16. The Effect of Nano SiO2 Particle Size Distribution on Rheological Behaviour of Shear Thickening Fluids

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Idźkowska A.

  2013-12-01

  Full Text Available W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu rozkładu wielkości ziarna na właściwości zagęszcza- nia ścinaniem. Fazę stałą stanowiła mieszanina nanokrzemionki o średnich wielkościach ziarna 7 i 200 nm, gdzie stosunek nanokrzemionki 200 nni do nanokrzemionki 7 nm wynosił odpowiednio 95:5. 90:10, 85:15, 80:20, 75:25 i 50:50. Jako ciecz dyspergującą zastosowano glikol polipropylenowy o masie molowej 425 g/mol. Badania reologiczne lepkości w funkcji wzrastającej szybkości ścinania wykonano za pomocą reometru rotacyjnego Kinexus Pro w układzie płytka-płytka. Szybkość ścinania zmieniała się od 1 do 1000 s"1. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że poprzez częściowe zastąpienie nano- krzemionki 200 nm nanokrzemionką 7 nm możliwe jest przesunięcie początku zagęszczania ścinaniem w stronę wyższych szybkości ścinania, jednakże skok dylatancyjny obniża się. W ramach pracy zbadano również wpływ rozkładu wielkości ziarna na maksymalne stężenie fazy stałej. Maksymalne stężenie fazy stałej wyniosło 35%obj.

 17. Inżynierowany jedwab pajęczy: inteligentny biomateriał przyszłości. Część II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Kaźmierska

  2011-06-01

  Full Text Available Opracowanie i rozwój technologii produkcji inżynierowanego jedwabiu stworzyły realne możliwości jego praktycznych zastosowań. Rekombinowany inżynierowany pajęczy jedwab (IPJ stanowi substrat do produkcji różnych biomateriałów, takich jak: filmy, hydrożele, włókna, rusztowania, mikrokapsułki, mikro- i nanosfery. Wytwarzanie in vitro włókien odbywa się w sposób naśladujący warunki naturalnie panujące w gruczole przędnym pająka: w obecności jonów fosforanowych oraz sił ciągnących. Filmy otrzymywane są przez odparowanie rozpuszczalnika z roztworu jedwabiu, natomiast rezultatem odparowywania rozpuszczalnika w obecności porogenu są jedwabne rusztowania. Hydrożele powstają w wyniku polimeryzacji cząstek jedwabiu w roztworach o niskim pH. Polimer jedwabiu powstający na granicy niemieszających się faz wykorzystywany jest do otrzymywania mikrokapsułek. Najmniejsze z opisywanych form – jedwabne sfery powstają przez wysolenie białek jedwabiu jonami fosforanowymi. Cechami wspólnymi jedwabnych biomateriałów są biokompatybilność oraz biodegradowalność pozwalające na wykorzystanie ich w medycynie i farmacji, a strategia konstrukcji białek hybrydowych polegająca na nadaniu metodami inżynierii genetycznej pożądanej funkcji dalej rozszerza możliwości ich wykorzystania.

 18. iSybislaw sprzymierzeńcem studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Fastyn

  2014-11-01

  Full Text Available iSybislaw is a Bibliographic Database for students, post-graduate students and researchers In this paper the iSybislaw bibliographic database of World Slavic Linguistics publications is presented. The author demonstrates its vast potential as a research tool and citation source, concentrating on the possibilities of using all iSybislaw functions and options in university teaching and scientific research. The author points out that the database can be used not only by students and scientists of Slavic, Polish and Russian philology, but also, even if to a lesser extent, for philologies and linguistics of all languages.   iSybislaw sprzymierzeńcem studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych W pracy prezentowana jest bibliograficzna baza danych publikacji z zakresu światowego językoznawstwa slawistycznego. Autor pokazuje jej olbrzymi potencjał jako źródła informacji i cytowań, koncentrując się na możliwościach wykorzystania wszystkich funkcji iSybislawa w nauczaniu uniwersyteckim i pracy naukowej. Zostało podkreślone, że baza danych iSybislaw może być użyteczna nie tylko dla studentów i naukowców zajmujących się slawistyką, polonistyką i rusycystyką, ale także, nawet jeśli w mniejszym stopniu, dla filologów wszystkich języków oraz językoznawców.

 19. Udział stresu w etiopatogenezie i przebiegu schizofrenii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Wysokiński

  2016-09-01

  Full Text Available Psychozy typu schizofrenii stanowią jeden z głównych problemów współczesnej psychiatrii. Wynika to z ich znacznego rozpowszechnienia w populacji ogólnej, ale również ze złożoności problemów psychiatryczno-psychologicznych, które składają się na obraz kliniczny schorzeń z tej grupy. Stan psychiczny osób chorych na schizofrenię jest wypadkową doświadczanych omamów, urojeń, objawów negatywnych, zaburzeń nastroju i zaburzeń funkcji poznawczych oraz działania rozmaitych stresorów. Wymienione objawy i zaburzenia wywierają przewlekły niekorzystny wpływ na funkcjonowanie zawodowe i rodzinne pacjentów, co nie tylko przekłada się na istotne pogorszenie jakości ich życia, lecz także eksponuje ich na rozmaite stresory psychospołeczne. Przewlekły nadmierny stres to zjawisko o potwierdzonej roli w wyzwalaniu pierwszego epizodu schizofrenii. Ponadto stres rzutuje na przebieg choroby –zwiększa ryzyko jej nawrotowości. Istotnym zadaniem lekarza psychiatry i psychologa jest zwrócenie uwagi na mechanizmy radzenia sobie ze stresem, jakimi dysponuje pacjent, gdyż dzięki nim będzie on w stanie skuteczniej radzić sobie w sytuacjach trudnych.

 20. In-silico experiments on characteristic time scale at a shear-free gas-liquid interface in fully developed turbulence

  Science.gov (United States)

  Nagaosa, Ryuichi; Handler, Robert A.

  2011-12-01

  The purpose of this study is to model scalar transfer mechanisms in a fully developed turbulence for accurate predictions of the turbulent scalar flux across a shear-free gas-liquid interface. The concept of the surface-renewal approximation (Dankwerts, 1951) is introduced in this study to establish the predictive models for the interfacial scalar flux. Turbulent flow realizations obtained by a direct numerical simulation technique are employed to prepare details of three-dimensional information on turbulence in the region very close to the interface. Two characteristic time scales at the interface have been examined for exact prediction of the scalar transfer flux. One is the time scale which is reciprocal of the root-mean-square surface divergence, Tγ = langleγγrangle-1/2, where γ is the surface divergence. The other time scale to be examined is TS = Λ/V, where Λ is the zero-correlation length of the surface divergence as the interfacial length scale, and V is the root-mean-square velocity fluctuation in the streamwise direction as the interfacial velocity scale. The results of this study suggests that Tγ is slightly unsatisfactory to correlate the turbulent scalar flux at the gas-liquid interface based on the surface-renewal approximation. It is also found that the proportionality constant appear to be 0.19, which is different with that observed in the laboratory experiments, 0.34 (Komori, Murakami, & Ueda, 1989). It is concluded that the time scale, Tγ, is considered a different kind of the time scale observed in the laboratory experiments. On the other hand, the present in-silico experiments indicate that Ts predicts the turbulent scalar flux based on the surface-renewal approximation in a satisfactory manner. It is also elucidated that the proportionality constant for Ts is approximately 0.36, which is very close to that found by the laboratory experiments. This fact shows that the time scale Ts appears to be essentially the same as the time scale the

 1. A study of hydro-graphene for energy storage (2) hydrogen absorption

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tokio, Yamabe; Mitsuhiro, Fujii [Nagasaki Institute of Applied Science, Nagasaki (Japan); Yoshio, Furuya [Faculty of Education, Dept. of Technology, Nagasaki (Japan); Shiro, Mori; Shizukuni, Yata [Energy Conversion Research Lab., KRI Inc., Kyoto (Japan)

  2005-07-01

  The technology of hydrogen storage is one of the most important challenges in hydrogen energy system for clean environment [1]. Some carbon materials are expected to have such advantage for hydrogen storage. We have studied about PAS and PAHs, which are marginal members of the carbon allotropes containing a significant amount of hydrogen atoms, and which show a variety of interesting properties lacking pure carbon materials [2-9]. They constituted by graphite sheets terminated by hydrogen atoms, and so it may be called 'hydro-graphene' [10]. In this work, we prepared two kinds of hydro-graphene, such as PAS [8,9] and PAHs [7], by the pyrolysis at 550 C. The [H]/[C] molar ratio of PAS was 0.45, and that of PAHs was 0.33. The interlayer distance of PAS was broad, and that of PAH was 3.68 A. We examined their ability of hydrogen storage by two methods. It was measured the amount of equilibrium pressure change of sample room, on the first method of increasing hydrogen pressure at 77 K, and on the second method of temperature increasing to R.T. in vacuum after reducing pressure. On the former method, the hydrogen storage amount of PAS was 0.5 wt-%, and that of PAHs was about 0.4 wt-%. On the latter, that of PAS was 0.4 wt-%, d that of PAHs was 0.3 wt-%. Those results indicate that each total capacity of hydrogen storage was estimated 0.5-0.6 wt%. We will discuss the mechanism of hydrogen adsorption to hydro-graphene based on the quantum chemical viewpoint. [1] DOE Hydrogen Program: www.hydrogen.energy.gov. [2] P. Novac, K. Muller, K. S. V. Santhanam, O. Haas: Chem. Rev., 97, 270, 1997; [3] T. Yamabe, K. Tanaka, K. Ohzeki, S. Yata: Solid State Commun., 44, 823, 1982; [4] S. Yata, Y. Hato, K. Sakurai, H. Satake, K. Mukai, K. Tanaka, T. Yamabe: Synth. Met., 38, 169, 1990; [5] S. Yata, H. Kinoshita, M. Komori, N. Ando, T. Kashiwamura, T. Harada, K Tanaka, T. Yamabe: Synth. Met., 62, 153, 1994; [6] J. R. Dahn, T. Zheng, Y. Liu, J. S. Xue: Science, 270, 590, 1995

 2. OTRZYMYWANIE CIENKICH WARSTW ABSORBERA CIGS METODĄ ROZPYLANIA MAGNETRONOWEGO DLA ZASTOSOWAŃ FOTOWOLTAICZNYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir GUŁKOWSKI

  w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych. Metoda rozpylania magnetronowego jest efektywną metodą produkcji cienkich warstw CIGS. Proces nanoszenia warstw można podzielić na dwie zasadnicze części: pierwsza to tworzenie prekursora CIG, tj. nanoszenie warstw metalicznych miedzi, galu i indu w odpowiednich proporcjach. Etap drugi to krystalizacja absorbera CIGS w wyniku procesu wygrzewania prekursora w obecności selenu. W artykule skupiono się na opracowaniu odpowiednich proporcji poszczególnych pierwiastków wchodzących w skład prekursora. Przebadano następujące konfiguracje nanoszenia poszczególnych warstw absorbera: CuGa/In oraz CuGa/In/Cu. Poszczególne warstwy naniesione zostały na podłoże molibdenowe, stanowiące tylny kontakt ogniwa budowanego na bazie absorbera CIGS. Warstwa molibdenu została przebadana metodą czteroostrzową w celu znalezienia zależności rezystywności od grubości warstwy. Przeprowadzono analizę składu pierwiastkowego warstwy za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w system EDS. Dla każdej z otrzymanych warstw określono atomowe współczynniki proporcji występowania miedzi oraz galu w składzie warstwy. Na podstawie otrzymanych wyników badań dokonano optymalizacji parametrów technologicznych procesu takich jak: moc katody, ciśnienie oraz czas procesu, a także temperatura. Znaleziono zależności grubości warstw w funkcji czasu nanoszenia dla ustalonych warunków ciśnienia i mocy. Grubości poszczególnych warstw określono na podstawie badań profilometrycznych. W oparciu o opracowane parametry wykonane warstwy prekursora poddawane są obróbce termicznej w celu uzyskania absorbera CIGS.

 3. Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Orylska

  2011-06-01

  Full Text Available Choć rozpowszechnienie ADHD w populacji dzieci w wieku przedszkolnym wynosi około 4,9%, proces diagnostyczny w tym wieku jest trudny, gdyż kryteria diagnostyczne odzwierciedlają raczej obraz kliniczny zaburzenia w wieku szkolnym. Wciąż relatywnie mało prac poświęca się temu tematowi, mimo że wczesne rozpoznanie ADHD i interwencje terapeutyczne mogą zapobiec krótko- i długoterminowym następstwom tego zaburzenia. Trudności diagnostyczne w wieku przedszkolnym są związane z dynamicznym rozwojem dziecka, jego nabywanymi umiejętnościami społecznymi, behawioralnymi oraz poznawczymi. ADHD może być rozpoznane u dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie szczegółowego wywiadu rozwojowego, rodzinnego, wywiadu klinicznego w kierunku objawów ADHD oraz wywiadu opartego na kryteriach diagnostycznych wg ICD-10 i DSM-IV-TR, dostosowanego do okresu rozwojowego. Niezbędnym krokiem diagnostycznym ADHD jest przeprowadzenie diagnozy różnicowej. W artykule podkreślono wagę narzędzi uzupełniających, m.in. kwestionariusza Conners Early Chilchood (CEC, przeznaczonego do wczesnej identyfikacji problemów w sferze behawioralnej, społecznej i emocjonalnej u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Miary CEC dotyczą 2 obszarów – zachowania oraz aspektów rozwojowych. Innym narzędziem jest Behavior Rating Inventory of Executive Function – Preschool (BRIEF-P, przeznaczony do oceny funkcji wykonawczych u dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Artykuł jest próbą wyjaśnienia trudności napotykanych w diagnozowaniu ADHD u dzieci w wieku przedszkolnym oraz zwraca uwagę na złożoność procesu diagnostycznego z użyciem wybranych kwestionariuszy przeznaczonych do oceny małych dzieci.

 4. Nowe Zarządzanie Publiczne a reforma szkolnictwa wyższego w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Czarnecki

  2013-01-01

  Full Text Available Interpretowanie danego kierunku działania jako nieuniknionego lub koniecznego może wynikać nie tylko z obserwacji zmieniającego się otoczenia, ale także z samego zjawiska cyrkulacji określonych idei w przestrzeni dyskursu. Wobec tego, analiza merytorycznych treści eksperckiego dyskursu reform szkolnictwa wyższego w Polsce zostanie dokonana przez pryzmat Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management – NPM – współcześnie jednej z najbardziej wpływowych narracji reform sektora publicznego. Przedmiotem analizy będą akty prawne. Podstawowym celem jest zbadanie poziomu zgodności proponowanych rozwiązań z narracją NPM – bez ambicji oceny zasadności i spójności przedłożonych propozycji oraz przegłosowanych zmian. W pierwszej części artykułu zostanie pokrótce przedstawiona podstawowa charakterystyka narracji NPM ze szczególnym akcentem na jej ideologiczne oraz polityczne podłoże, bliskie neoliberalizmowi oraz nowej ekonomii instytucjonalnej. Następnie narracja ta zostanie zoperacjonalizowana pod kątem aplikacji do sektora szkolnictwa wyższego. Sformułowane w ten sposób kryteria – oznaki i symptomy penetracji dyskursu przez idee NPM – zostaną sklasyfikowane wedle pięciu wymiarów rządzenia (governance tym sektorem: regulacji państwowej, roli interesariuszy, samorządu akademickiego, roli i funkcji uniwersyteckich władz wykonawczych oraz konkurencji. W drugiej części przedstawione zostaną wnioski z dokonanej analizy, a następnie wskazane będą potencjalne szanse i zagrożenia wynikające z przyjęcia określonych, charakterystycznych dla NPM, rozwiązań.

 5. Mechanizmy patogenetyczne stwardnienia bocznego zanikowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Iłżecka

  2012-12-01

  Full Text Available Stwardnienie boczne zanikowe (SLA jest chorobą neurozwyrodnieniową, w której dochodzi do uszkodzenia neuronów ruchowych. Patogeneza SLA jest prawdopodobnie wieloczynnikowa, kompleksowa i nie do końca poznana. Mogą w niej uczestniczyć takie mechanizmy, jak: stres oksydacyjny, toksyczność kwasu glutaminowego, dysfunkcja mitochondriów, stres siateczki wewnątrzplazmatycznej, agregacja białek, dysfunkcja cytoszkieletu, zaburzenia transportu aksonalnego, udział komórek glejowych, neurozapalenie, dyskrazja kwasu mlekowego, czynniki genetyczne. Istotną przyczyną stresu oksydacyjnego w SLA są mutacje genu dysmutazy nadtlenkowej 1 (SOD1 prowadzące do zmienionej aktywno- ści enzymu i jego toksyczności. Zmutowany enzym SOD1 bierze udział w reakcjach zapalnych aktywowanych astrocytów i mikrogleju w rdzeniu kręgowym chorych na SLA. Mechanizmy stresu oksydacyjnego i toksyczności glutaminianu są ze sobą sprzężone. Śmierć motoneuronów następuje wskutek aktywacji kaspaz i drogi apoptozy, a uszkodzenie funkcji mitochondriów uczestniczy w tym procesie. Zmiany patomorfologiczne w obrębie siateczki wewnątrzplazmatycznej występują już we wczesnej fazie choroby i wskazują, że stres tej struktury odgrywa istotną rolę w mechanizmie neurodegeneracji w SLA. W chorobie tej występują także nieprawidłowości cytoszkieletu dotyczące neurofilamentów. Zgodnie z hipotezą dyskrazji kwasu mlekowego dysregulacja kanału mięśniowo-neuronalnego kwasu mlekowego prowadzi do stresu komórkowego, toksyczności i postępującego zwyrodnienia. Istotną funkcję w patogenezie SLA mogą także pełnić mutacje genetyczne innych białek niż SOD1.

 6. Method for Virtual Prototyping of Cabins of Mining Machines Operators / Metoda Wirtualnego Prototypowania Kabin Operatorów Maszyn Górniczych

  Science.gov (United States)

  Tokarczyk, Jarosław

  2015-03-01

  Method for virtual prototyping of cabins of mining machines operators is presented in the light of anthropotechnical assessment criteria. Anthropotechnical criteria and design of models of anthropometric features, which are used for assessment of design solutions in the aspect of safety criterion, are divided and discussed. Developed virtual prototyping method for assessment of cabin of underground locomotive operator was used. Initial simulation was made with use of Finite Element Method. W artykule przedstawiono metodę wirtualnego prototypowania kabin operatorów maszyn górniczych w świetle antropotechnicznych kryteriów oceny. Dokonano podziału i omówiono kryteria antropotechniczne. Przedstawiono definicję kryterium urazu głowy HIC (ang. Head Injury Criterion) oraz prawdopodobieństwo wystąpienia urazu głowy w funkcji wartości parametru HIC. Zaprezentowano budowę modeli cech antropometrycznych, dedykowanych do oceny rozwiązań konstrukcyjnych w aspekcie kryterium bezpieczeństwa wraz z opisem statycznych i dynamicznych cech antropometrycznych. Omówiono proces tworzenia wirtualnego odpowiednika manekina do testów zderzeniowych, tzw. modelu ATB (ang. Articulated Total Body). Podano odniesienia do norm dotyczących konstrukcji chroniących operatorów przed spadającymi przedmiotami. Przedstawiono schemat metody wirtualnego prototypowania kabin operatorów w aspekcie kryterium bezpieczeństwa. Zastosowano opracowaną metodę wirtualnego prototypowania do oceny kabiny operatora lokomotywy dołowej. Omówiono główne elementy składowe modelu obliczeniowego. Zadanie rozwiązano przy użyciu metody elementów skończonych. Przedstawiono wstępne wyniki symulacji, tj. obliczono parametr HIC dla zadanych warunków brzegowych. W podsumowaniu zaprezentowano główne cele wirtualnego prototypowania kabin operatorów dla kryterium bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na uniwersalność zastosowanej metody.

 7. Ropniak nadtwardówkowy kanału kręgowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dariusz J. Jaskólski

  2014-07-01

  Full Text Available Ropniakiem nadtwardówkowym kanału kręgowego nazywamy zbiornik ropy położony nad oponą twardą krę- gosłupa. Bywa powikłaniem zapalenia krążka międzykręgowego oraz zapalenia kości trzonu kręgu, lecz znacznie częściej powstaje w efekcie rozsiewu zakażenia (układu moczowego, wsierdzia, płuc drogą krwiopochodną. Jest dwukrotnie częstszy u mężczyzn; występuje zwykle u chorych powyżej 30. roku życia. Czynniki ryzyka to: narkomania, immunosupresja, cukrzyca, alkoholizm, obecność ognisk zakażenia i przebycie operacji lub otwartego urazu kręgosłupa. Źródło infekcji pozostaje niewykryte u <40% osób. Znamienna triada objawów obejmuje gorączkę, silny miejscowy ból kręgosłupa i postępujący zespół neurologiczny. Wczesne rozpoznanie stanowi niezwykle ważny aspekt – leczenie może wprawdzie zapobiec rozwojowi deficytu neurologicznego, lecz żadną miarą nie daje pewności jego ustąpienia. Do postawienia właściwej diagnozy niezbędne jest wykonanie badań obrazowych, najlepiej MRI. Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu ropniaka i długotrwałej antybiotykoterapii. Zabieg operacyjny ma na celu odbarczenie elementów nerwowych, staranną ewakuację ropy i ziarniny zapalnej oraz uzyskanie materiału do badań mikrobiologicznych. Śmiertelność sięga 16%. Rokowanie co do funkcji zależy przede wszystkim od początkowego stanu neurologicznego i czasu trwania deficytów – jeśli przekracza on 72 godziny, nie ma szans na poprawę. Czynniki negatywnie wpływające na rokowanie to: obecność współ- istniejących chorób, przebycie wielokrotnej operacji kręgosłupa, ropniak w odcinku piersiowym oraz zakażenie szczepem MRSA.

 8. Uwarunkowania zaburzeń poznawczych powstających wskutek leczenia onkologicznego i wybrane sposoby terapii kognitywnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Bury

  2015-04-01

  Full Text Available Jak wynika z aktualnych danych empirycznych, sytuację pacjenta cierpiącego na nowotwór mogą dodatkowo utrudniać współwystępujące zaburzenia poznawcze pojawiające się wskutek leczenia onkologicznego; zaburzenia te określa się jako chemobrain. Rezultaty badań są bardzo zróżnicowane – zarówno w zakresie powszechności zaburzeń poznawczych, ich nasilenia czy czasu trwania, jak i w zakresie czynników determinujących lub modyfikujących objawy dotyczące procesów poznawczych. Do mechanizmów bezpośrednio wpływających nawystąpienie zaburzeń poznawczych zalicza się czynniki neurotoksyczne, stres oksydacyjny, uszkodzenie DNA, zmiany hormonalne, dysregulację immunologiczną, zmiany naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, predyspozycje genetyczne. Pośrednio na powstawanie zaburzeń oddziałują natomiast mutacje genetyczne, cytokiny prozapalne, zespoły paranowotworowe, rodzaj leczenia, polimorfizm genetyczny, reaktywność immunologiczna, dieta, poziom hormonów i wcześniejsze zasoby poznawcze chorego. Celem artykułu jest analiza wyników badań wyjaśniających zróżnicowane skutki poznawcze leczenia onkologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dysregulacji poziomu cytokin – mającej, jak się wydaje, istotny udział wpatogenezie objawów chemobrain. Omówiono także kilka podejść terapeutycznych wspomagających codzienne funkcjonowanie poznawcze pacjentów onkologicznych: trening MAAT (Memory and Attention Adaptation Training, metodę CBMEM (Cognitive-Behavioral Model of Everyday Memory, ćwiczenia C-Car and Strategy Training, metodę redukcji stresu MSBR (Mindfulness-Based Stress Reduction i polski system RehaCom. Wszystkie wymienione propozycje mają na celu usprawnianie wybranych funkcji, takich jak uwaga albo pamięć, wzrost samoświadomości deficytów i poprawę samokontroli.

 9. Escitalopram w leczeniu zaburzeń psychicznych chorych w podeszłym wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2015-07-01

  Full Text Available Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u chorych w podeszłym wieku jest często trudna i ograniczona powszechniejszym niż u młodszych chorych występowaniem objawów niepożądanych, interakcji lekowych oraz koniecznością brania pod uwagę współchorobowości, nie tylko psychiatrycznej, ale przede wszystkim – somatycznej. Te aspekty, razem z wieloczynnikową patogenezą zaburzeń i znaczną w wielu badaniach odpowiedzią placebo, prowadzą do względnie niższych wskaźników efektywności klinicznej leczenia. Właściwy wybór leku, uwzględniający jego skuteczność i bezpieczeństwo, jest zatem kluczowy dla sukcesu terapii. Escitalopram to obiecujący lek dla starszych chorych. Jego znaczna selektywność farmakodynamiczna, korzystny profil farmakokinetyczny, w tym stosunkowo niewielki potencjał wchodzenia w interakcje lekowe, oraz dość rzadkie wywoływanie poważnych objawów ubocznych spowodowały – wraz z zadowalającymi wynikami badań klinicznych – częste i z korzyścią dla pacjentów stosowanie escitalopramu w zaburzeniach nastroju (także w tzw. organicznych i zaburzeniach lękowych, a ostatnio jako leku korygującego zaburzenia zachowania towarzyszące otępieniu, takie jak pobudzenie, agresja czy psychoza. Dodatkowym ważnym aspektem stosowania escitalopramu jest łatwość podawania (jedna dawka na dobę oraz dostępność postaci w kroplach, która może być szczególnie użyteczna dla chorych z problemami w połykaniu, przyjmujących wiele leków, karmionych poprzez gastrostomię czy z zaburzeniami funkcji poznawczych.

 10. Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w etiopatogenezie i leczeniu zaburzeń psychicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Pawełczyk

  2010-12-01

  Full Text Available Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT omega-3 są niezbędne do prawidłowego rozwoju i funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Stanowią istotny element strukturalny neuronalnych błon komórkowych oraz są źródłem aktywnych biologicznie substancji, które pełnią złożone funkcje sygnałowe oraz uczestniczą w przekazywaniu informacji wewnątrz komórek. Zaburzenia metabolizmu lipidów i WKT obserwuje się w przebiegu wielu zaburzeń i chorób psychicznych: schizofrenii, zaburzeń afektywnych, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, autyzmu i innych. Dysfunkcje te mają podłoże genetyczne i wraz z innymi nieprawidłowościami przyczyniają się do zwiększenia podatności na wystąpienie objawów psychopatologicznych danego zaburzenia. Ponadto dieta mieszkańców większości krajów europejskich nie zapewnia wystarczającej ilości WKT omega-3, które należą do substancji egzogennych, tj. niesyntetyzowanych w wystarczającej ilości w organizmie ludzkim. Co więcej, w przebiegu wielu zaburzeń psychicznych dochodzi do nadmiernej utraty długołańcuchowych WKT za pośrednictwem procesów ekscytotoksyczności i stresu oksydacyjnego, co dalej przyczynia się do uszczuplenia dostępnej puli WKT. W przypadku schizofrenii liczne badania eksperymentalne i kliniczne doprowadziły badaczy do sformułowania hipotezy wyjaśniającej rozwój tej choroby w oparciu o występowanie dysfunkcji metabolizmu lipidów. W pracy przedstawiono przegląd aktualnego piśmiennictwa oraz wyniki oryginalnych badań przeprowadzonych przez autorów zajmujących się problematyką zaburzeń metabolizmu WKT u chorych z wymienionymi wyżej zaburzeniami psychicznymi.

 11. Zanik korowy tylny – obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa i postępowanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Barczak

  2014-11-01

  Full Text Available Zanik korowy tylny (posterior cortical atrophy, PCA to rzadki zespół otępienny z dominującymi zaburzeniami percepcji wzrokowej i deficytem funkcji wzrokowo-przestrzennych. Charakteryzuje się wczesnym początkiem – zwykle przed 65. rokiem życia. Schorzenie to jest najczęściej uznawane za atypową postać choroby Alzheimera, określaną jako jej wariant wzrokowy. U pacjentów obserwuje się trudności z czytaniem, rozpoznawaniem twarzy, obiektów i otoczenia, problemy konstrukcyjne, niemożność jednoczesnego spostrzegania kilku obiektów i sięgania po przedmioty znajdujące się w zasięgu ręki. Wymienione deficyty prowadzą do – wcześniejszej niż u osób z chorobą Alzheimera – utraty samodzielności. Zaburzenia procesów poznawczych wynikają z dysfunkcji jednego lub dwóch głównych szlaków przetwarzających informacje wzrokowe w mózgu (grzbietowego, pozwalającego na lokalizację bodźca, bądź brzusznego, odpowiedzialnego za rozpoznanie bodźca, a następnie z zaniku kory płatów ciemieniowych i/lub potylicznych. Schorzeniu może towarzyszyć bardziej złożona symptomatologia neurologiczna i psychiatryczna. W pracy przedstawiono obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne zaniku korowego tylnego, neuropsychologiczne metody użyteczne w procesie diagnozowania, główne problemy związane z różnicowaniem oraz możliwości oddziaływania farmakologicznego i niefarmakologicznego.

 12. Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Ceranowskie PLH 140024 w świetle gospodarki leśnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Falkowski

  2015-06-01

  Full Text Available Praca przedstawia projekt Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Ceranowskie PLH140024, w którym przedmiotami ochrony są siedliska przyrodnicze: 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio- -Carpinetum i 91I0* Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae. Celem pracy jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6(1 Dyrektywy Rady 92/43/EWG zwanej Dyrektywą Siedliskową [Dyrektywa... 1992]. Jest to dokument planistyczny sporządzany na okres 10 lat, będący narzędziem ochrony tego obszaru, a ściślej przedmiotów ochrony znajdujących się w jego obrębie. Stan zachowania grądów w obszarze został określony jako zły (U2. Z kolei stan dąbrów świetlistych oceniono jako niezadawalający (U1. W przypadku grądów brak jest odpowiedniej ilości martwego drewna, nie występują wszystkie fazy rozkładu drzew stojących i leżących kłód. Dla dąbrów ciepłolubnych głównymi zagrożeniami są proces sukcesji oraz wzrastające zacienienie runa. Głównym celem Planu Zadań Ochronnych dla siedliska 9170 jest zachowanie dotychczasowej (około 10% w skali obszaru jego powierzchni oraz poprawa jego struktury i funkcji. W przypadku siedliska przyrodniczego 91I0* celem jest zachowanie dotychczasowej (około 70% w skali ob -szaru powierzchni siedliska, poprawa warunków świetlnych, powstrzymanie procesu sukcesji oraz eliminacji gatunków obcych ekologicznie i geograficznie.

 13. Association of medications for lifestyle-related diseases with reflux esophagitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asaoka D

  2016-10-01

  Full Text Available Daisuke Asaoka,1 Akihito Nagahara,2 Mariko Hojo,1 Kenshi Matsumoto,1 Hiroya Ueyama,1 Kohei Matsumoto,1 Kentaro Izumi,1 Tsutomu Takeda,1 Hiroyuki Komori,1 Yoichi Akazawa,1 Yuji Shimada,2 Taro Osada,1 Sumio Watanabe1 1Department of Gastroenterology, University of Juntendo, School of Medicine, Tokyo, 2Department of Gastroenterology, Juntendo University Shizuoka Hospital, Shizuoka, Japan Background: Because of a change in lifestyle, especially adoption of westernized eating habits, lifestyle-related diseases have become increasingly prevalent. The aim of this study was to investigate the association of medications for lifestyle-related diseases with reflux esophagitis (RE.Methods: We conducted a hospital-based, cross-sectional retrospective study of consecutive outpatients who received an upper gastrointestinal endoscopy in our department from February 2008 to November 2014, which was performed by one specialist who was a member of the Japan Gastroenterological Endoscopy Society. We investigated the patient profile, Helicobacter pylori (H. pylori infection status, medications for lifestyle-related diseases (including calcium channel blockers, statins, and bisphosphonates, and upper gastrointestinal endoscopic findings (RE, hiatal hernia, Barrett’s mucosa, and endoscopic gastric mucosal atrophy [EGA]. Patients with gastrectomy, peptic ulcer disease, gastric or esophageal malignant disease, and those who used proton pump inhibitors or histamine-2 receptor antagonists were excluded. We divided the subjects into a group without RE (RE(– and a RE (RE(+ group as judged by endoscopy, and investigated the risk factors for RE.Results: Of 1,744 consecutive cases, 590 cases (300 males and 290 females; mean age 60.5±13.2 years were eligible. RE(– and RE(+ cases numbered 507 and 83, respectively. Bivariate analysis showed significant positive associations of RE with male sex, body mass index (BMI, calcium channel blockers, Barrett’s mucosa, hiatal

 14. Validation and uncertainty analysis for monthly and extreme precipitation in the ERA-20C reanalysis based on the WZN in-situ measurements

  Science.gov (United States)

  Rustemeier, Elke; Ziese, Markus; Raykova, Kristin; Meyer-Christoffer, Anja; Schneider, Udo; Finger, Peter; Becker, Andreas

  2017-04-01

  FDD-V1 based on ETCCDI diagnoses were detected particularly in regions with large precipitation totals especially in Africa in the ITCZ area and in Indonesia. The overall comparison reveals geo-spatially heterogeneous results with areas of similar precipitation characteristics, but also areas that still remain challenging for the reanalysis' fidelity to represent the FDM-V7 and FDD-F1 based diagnostics. The results serve good guidance where improvements of the future IFS model versions should be most effective. Peterson, T., Folland, C., Gruza, G., Hogg, W., Mokssit, A. and Plummer, N. (2001): Report on the activities of the working group on climate change detection and related rapporteurs. Geneva: World Meteorological Organization. Poli, P., H. Hersbach, D. Tan, D. Dee, J.-N. Thépaut, A. Simmons, C. Peubey, P. Laloy-aux, T. Komori, P. Berrisford, R. Dragani, Y. Trémolet, E. H ´lm, M. Bonavita, L. Isaksen und M. Fisher (2013): The data assimilation system and initial performance evaluation of the ECMWF pilot reanalysis of the 20th-century assimilating surface observations only (ERA-20C), ERA Report Series 14, http://www.ecmwf.int/publications/library/do/references/show?id=90833) Schneider, Udo, Andreas Becker, Peter Finger, Anja Meyer-Christoffer, Bruno Rudolf und Markus Ziese (2015): GPCC Full Data Reanalysis Version 7.0 at 1.0°: Monthly Land-Surface Precipitation from Rain-Gauges built on GTS-based and Historic Data. DOI: 10.5676/DWD_GPCC/FD_M_V7_100

 15. Dentistry in Korea during the Japanese Occupation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SHIN Jae-Eu

  2004-12-01

  Full Text Available The Japanese introduction of dentistry into Korea was for treating the Japanese residing in Korea Noda-Oji was the first Japanese dentist for Japanese people in Korea in 1893. and Narajaki doyoyo, an invited dentist was posted in the Korean headquarter of Japanese army in september, 1905. The imperialist Japan licensed the dental technicians(yipchisa without limit and controled them generously so they could practice dentistry freely. This measure was contrary to that in Japan. (In Japan no new dental technician was licensed. Komori, a dental technician opened his laboratory at Chungmuro in 1902. The dental technician had outnumerbered by 1920. In 1907, the first Korean dental technician Sung-Ryong Choi practiced dentistry in Jongno. The imperialist Japan made the regulation for dental technicians to set a limit to the advertisement and medical practice of dental technicians. The first Korean dentist Suk-Tae Ham was registered No. 1 in the dentist license. The Kyungsung dental school was established by Nagira Dasoni for the purpose of educating some korean people that contributed to Japanese colonization. It made progress with the help of Japan. it was given the approval of the establishment of the professional school in January the 25th, 1929. it was intended to produce Korean dentists in the first place but became the school for Japanese students later on. The association of Chosun dentist, which had been founded by Narajaki doyoyo, was managed by Japanese dentists in favor of the colonial ruling. The Hansung Association of Dentists established in 1925 was the organization made by the necessity of the association for Koreans only. the Japanese forcefully annexed the Association of Hansung Dentists (Koreans only to the Association of Kyungsung Dentists to avoid collective actions of Korean dentists in the name of 'Naesunilche'--'Japan and Korea are one'. Their invading intention was shown in the event of 'decayed tooth preventive day'. Japanese

 16. The Outburst Risk as a Function of the Methane Capacity and Firmness of a Coal Seam

  Science.gov (United States)

  Wierzbicki, Mirosław; Skoczylas, Norbert

  2014-12-01

  ącej skuteczną inicjację wyrzutu uznana została za miarę zagrożenia wyrzutowego dla rozpatrywanych parametrów f-dP. Dysponując wartościami tak określonych miar zagrożenia wyrzutowego dla całej siatki parametrów f-dP można wykreślić przestrzeń zagrożenia wyrzutowego w funkcji rozpatrywanych parametrów. Równoległa faza badań dotyczyła poszukiwania korelacji pomiędzy wskaźnikiem intensywności desorpcji, a zawartością gazu w węglu (metanonośnością Mn) na przykładzie pomiarów wykonanych w pokładzie 412 KWK "Zofiówka". W pokładzie tym zaobserwowano bardzo wyraźną, liniową zależność pomiędzy wskaźnikiem intensywności desorpcji, a metanonośnością. Poznanie funkcyjnej zależności Mn(dP) umożliwiło przedstawienie wyników prac laboratoryjnych jako przestrzeni zagrożenia wyrzutowego w funkcji zwięzłości i metanonośności. Analiza uzyskanej przestrzeni zagrożenia wskazuje na jej zgodność zarówno z intuicją, jak i z kopalnianym doświadczeniem. Dla progowej w polskim górnictwie węglowym wartości zwięzłość (f = 0.3) stan zagrożenia wyrzutowego na poziomie 50% występuje przy Mn około 7 m3CH4/Mgcoaldaf. Aby zagwarantować podobny stan zagrożenia wyrzutowego dla kryterialnej wartości metanonośności na poziomie 8 [m3CH4/Mgcoaldaf] węgiel powinien mieć zwięzłość f powyżej 0.5. Oczywiście wartość izolinii na poziomie 50% jest umowna, a interpretacji powinny podlegać raczej kształty izolinii, niż ich wartości.

 17. Decision Trees in the Analysis of the Intensity of Damage to Portal Frame Buildings in Mining Areas / Drzewa Decyzyjne W Analizie Intensywności Uszkodzeń Budynków Halowych Na Terenach Górniczych

  Science.gov (United States)

  Firek, Karol; Rusek, Janusz; Wodyński, Aleksander

  2015-09-01

  ększy udział w zużyciu technicznym budynków stwierdzono w przypadku uszkodzeń ścian wypełniających i osłonowych, warstw elewacyjnych oraz wewnętrznych elementów wykończeniowych. Z kolei najmniej istotny wpływ na stopień zużycia budynków mają uszkodzenia elementów stężających oraz zewnętrznych. Z rezultatów przeprowadzonych badań wynika, że wykorzystanie metody drzew decyzyjnych może okazać się przydatne w początkowej fazie analizy danych. Pozwala ona na utworzenie wstępnego modelu oraz wnioskowanie o udziałach poszczególnych zmiennych wejściowych w zmienności zmiennej zależnej. Zaletę metody drzew decyzyjnych stanowi fakt, iż mimo niejawnej reprezentacji ostatecznego podziału przestrzeni wielowymiarowej, struktura drzewa jest w pełni przejrzysta i pozwala na interpretację powiązań przyczynowo-skutkowych w modelu. Drzewa decyzyjne, oprócz aproksymacji funkcji wielu zmiennych, pozwalają na analizę struktury utworzonego systemu z możliwością jego adaptacji do innych modeli wnioskowania (np. sieci Bayesowskich bądź rozmytych systemów regułowych), oraz ocenę istotności poszczególnych zmiennych wejściowych.

 18. Liponerv – nowe możliwości pomocy chorym z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernard Dżumaga

  2017-03-01

  Full Text Available Łagodne zaburzenia poznawcze to stan kliniczny określany jako pośredni między normalnym funkcjonowaniem a pierwszym etapem otępienia. Dochodzi w nim do osłabienia pamięci lub innych obszarów kognitywnych. U części pacjentów z czasem rozwija się otępienie o typie choroby Alzheimera. Wraz ze starzeniem się społeczeństw częstość występowania takich objawów prawdopodobnie będzie dynamicznie wzrastać. Wiele obserwacji wskazuje na istotną rolę wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w ograniczaniu postępu zmian mózgowych – kwasy te wywierają bowiem wpływ na procesy patologiczne w przebiegu neurodegeneracji, takie jak odkładanie beta-amyloidu, przewlekły stan zapalny, stres oksydacyjny i przyspieszona apoptoza. W ostatnich latach opisano wiele mechanizmów ochronnego działania kwasów tłuszczowych, w tym wielokierunkowe hamowanie toksyczności beta-amyloidu, działanie przeciwzapalne i neuroprotekcyjne ich metabolitów, zmniejszenie uszkodzenia komórkowego w odpowiedzi na stres oksydacyjny, pobudzanie wzrostu i różnicowania komórek nerwowych. Kwas alfa-liponowy jest silnym przeciwutleniaczem, który może pomagać w protekcji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i dodatkowo hamować uszkodzenie neuronalne. Liponerv to nowy preparat, zawierający zarówno kwasy tłuszczowe DHA (kwas dokozaheksaenowy, EPA (kwas eikozapentaenowy, jak i kwas alfa-liponowy. Kombinacja tych składników była przedmiotem oceny w pilotowym badaniu klinicznym, w którym wykazano poprawę funkcji poznawczych i instrumentalnych aktywności życia codziennego u chorych z rozpoznaną chorobą Alzheimera. Wyniki szeregu badań wskazują, że długotrwałe podawanie takiej kombinacji może mieć korzystny wpływ na kondycję tkanki mózgowej u osób bez otępienia, które odczuwają pogorszenie zdolności poznawczych. Liponerv może być interesującą opcją terapeutyczną jako uzupełniający element w całościowym post

 19. Tiamina i jej pochodne w regulacji metabolizmu komórek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Tylicki

  2011-07-01

  Full Text Available Tiamina (wit. B[sub]1[/sub] od ponad 70 lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem biologów, biochemików i lekarzy ze względu na swój udział w głównych procesach biochemicznych i fizjologicznych. Cząsteczka tiaminy składa się z pierścienia pirymidynowego i tiazolowego połączonych mostkiem metylenowym. Jest ona syntetyzowana w komórkach mikroorganizmów, grzybów i roślin, natomiast zwierzęta i ludzie muszą pobierać ją z pożywieniem. W komórkach tiamina występuje w postaci wolnej oraz estrów fosforanowych (mono-, piro- i trifosforanu, a także – co niedawno stwierdzono – w postaci adenozynotrifosfotiaminy. Pirofosforan tiaminy jest koenzymem ponad 20 scharakteryzowanych enzymów związanych z różnymi szlakami metabolicznymi (udział w przemianach katabolicznych prowadzących do syntezy ATP, biosynteza pentoz niezbędnych do budowy nukleotydów, metabolizm aminokwasów i innych związków organicznych. Badania ostatnich lat dowodzą również niekoenzymatycznej funkcji pochodnych tiaminy w regulacji ekspresji genów (ryboprzełączniki u mikroorganizmów i roślin, reakcjach stresowych, transdukcji sygnałów nerwowych, a także w nieznanych dotąd szlakach transdukcji odbierających bodźce związane z niekorzystnymi warunkami środowiska. Niedobory tiaminy są kojarzone z wieloma stanami patologicznymi, takimi jak beri-beri, choroba Parkinsona, Alzheimera, Wernickego-Korsakowa, a także innymi patologiami układu nerwowego i krwionośnego. Dlatego witamina ta jest stosowana jako lek wspomagający w tych przypadkach. Rosnące zainteresowanie wzbudza uzyskiwanie coraz to nowych syntetycznych analogów tiaminy i możliwości ich wykorzystania jako antybiotyków, cytostatyków, herbicydów, czy też farmaceutyków łagodzących stan deficytu tej witaminy. W pracy przedstawiamy aktualny stan wiedzy dotyczący tiaminy i jej naturalnych, a także syntetycznych pochodnych, wskazując na udział tych związków w

 20. Turbulent heat/mass transfer at oceanic interfaces

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Enstad, Lars Inge

  2005-07-01

  solver. We find that the mixed layer of the active scalar is growing in the start, but then levels out because of large density gradient at the boundary of the turbulent layer. At distinct times the turbulent intensity is suddenly increased for a short time. This is due to a build up of velocity gradients which increases the turbulent intensity when it overcomes the damping effect of the buoyancy forces. This thesis tries to gain insight in turbulence near a gas liquid interface or a density interface by using small scale modeling. Stratification is imposed (both stable and unstable), and we have also used different forcing (i.e. pressure gradient and shear stress). It is found that stratification can significantly alter the scalar transfer through the gas-liquid interface. The heat flux through the gas liquid interface in an unstable stratified channel flow do no longer obey the correlation of Komori et al. (1989) and Rashidi et al. (1991). For a shear driven flow with inward heat flux it is found that the stable stratification weakens and distorts the streamwise vorticity thought to be an important agent in the scalar transfer through the interface. We have also tried to obtain results for turbulence more in general. It is confirmed that eddy viscosity can become negative in a region near the interface in the presence of unstable stratification in a channel flow. This leaves gradient diffusion models less reliable in such flow configurations. We have also found some interesting aspects of the Reynolds stress in a shear driven flow with stable stratification. In this flow configuration the Reynolds stress is decreased by damping of the ejection events from the interface. The last article which deals with an idealized brine pool at the sea bottom, could have relevance for CO2 disposal in CO2 lakes in the deep ocean. It is very important to know how such disposal of CO2 would affect the environment near the sea bottom. This thesis deals with idealized types of flows. It

 1. Simulation and modeling of turbulent non isothermal vapor-droplet dispersed flow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baalbaki, Daoud

  2011-12-15

  with a more elaborated model called Q2Q12. The results of different combinations of these models are verified with the help of the experimental data realized in a similar case by Kulick et al. (1994). Moreover the interfacial turbulence coupling between the two phases is analyzed and the modification of the modeling of this term in the Q2Q12 model is proposed. The proposed modeling is then verified based on the experimental results of Kulick et al. (1994). Due to its critical role in the prediction of the droplets distribution, the modeling of the lift force is studied separately in chapter 5. A detailed bibliographical study is presented about the classical analytical modeling of this force. Then a parametric study is presented about the compatibility of these models to the present case. Due to recent DNS results achieved in this domain, as the results of Sugioka and Komori (2006) and Zeng et al. (2009), we succeeded to propose two new modeling.

 2. Influence of the Plow Filling and Thread Angle onto the Plow Head Efficiency / Wpływ Współczynnika Wypełnienia Organu Oraz Kąta Nawinięcia Płata Ślimaka Na Sprawność Ładowania Frezującymi Organami Ślimakowymi

  Science.gov (United States)

  Wydro, Tomasz

  2015-03-01

  Laboratory examinations on the plow heads at various filling rate and material grain-size, as well as various values of worm thread angle of the plow head have been executed. Influence of the worm thread angle and plow head filling onto optimal loading efficiency, has also been tested. Eksploatacja węgla kamiennego w Polsce odbywa się przy zastosowaniu kompleksów ścianowych kombajnowych jak również kompleksów strugowych. Ten drugi z kompleksów jest znacznie mniej rozpowszechniony w Polsce i stosowany do pokładów o miąższości poniżej 1,5 m. Do głównych maszyn i urządzeń ścianowego kompleksu kombajnowego należy zaliczyć maszynę urabiająco - ładującą jaką jest kombajn ścianowy, obudowę zmechanizowaną oraz przenośnik ścianowy. Elementami roboczymi w kombajnie ścianowym są frezujące organy ślimakowe, które mocowane są na ramionach kombajnu. Zadaniem frezujących organów ślimakowych jest realizacja jednocześnie dwóch procesów. Pierwszym z procesów jest frezowanie czyli oddzielanie kawałków węgla od calizny. Drugi proces to proces ładowania urobku, polegający na ciągłym odprowadzaniu urobku na przenośnik ścianowy. Równoległość realizacji pracy tych dwóch procesów, uniemożliwia w warunkach rzeczywistych przeprowadzenie obserwacji procesu ładowania i dokonania jakichkolwiek pomiarów i analiz. Dlatego też, przeprowadzane badania i pomiary opisywane w literaturze zwykle miały charakter modelowy lub stanowiskowy, gdyż tylko takie warunki umożliwiały rozdział tych funkcji organu (Chodura, 1992; Hyong Jong Gol, 1990; Jaszczuk & Tomaszewski, 2004; Krauze, 1997). W związku z powyższym, chcąc bliżej poznać prawa rządzące procesem ładowania, zdecydowano się na rozdzielenie tych dwóch procesów i przeprowadzenie badań laboratoryjnych. Przedmiotowe badania zostały przeprowadzone w laboratorium Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH. W badaniach uwzględniono wpływ jednego z

 3. Optimisation of Receivables Management in a Mine, Using Linear Programming / Optymalizacja zarządzania należnościami w kopalni z wykorzystaniem programowania liniowego

  Science.gov (United States)

  Czopek, Kazimierz; Trzaskuś-Żak, Beata

  2013-06-01

  The paper presents an example of a theoretical linear programming model in the management of mine receivables. To this end, an economic production model of linear programming was applied to optimising the revenue of the mine. The amount of product sold by the mine to individual customers was assumed as the decisive variable, and the product price was the parameter of the objective function. As for boundaries, upper receivable limits were assumed for each of the adopted receivable collection cycles. The sequence of collection cycles, and the receivable values assigned to them, were adopted according to the growing probability of overdue and uncollectible receivables. Two receivables-management optimisation cases were analysed, in which the objective function was to maximise the sales value (revenue) of the Mine. The first case studied in the model involves application of a discount to reduce the product price, in a mine whose production output is not being used to capacity. To improve cash flow, the mine offers its customers a reduced price and increased purchasing up to the mine's capacity in exchange for shortened receivable collection times. Fixed and variable-cost accounting is applied to determine the relevant price reduction. In the other case analysed, the mine sells as much as its current output allows, but despite that is still forced to reduce the price of its products. Application of a discount in this case (reducing the product price) inevitably involves shortened receivable collection times and reduced costs of financing trade credit. Artykuł przedstawia przykład teoretycznego modelu programowania liniowego w zarządzaniu należnościami kopalni. Wykorzystano w tym celu model produkcyjno-gospodarczy programowania liniowego do optymalizacji wartości przychodu kopalni. Jako zmienną decyzyjną modelu przyjęto ilość sprzedaży produktu kopalni do poszczególnych odbiorców, natomiast parametrem funkcji celu jest cena sprzedaży produktu. W

 4. Sytuacja kobiet muzykantek w Polsce – studium przykładów od początku XX wieku do dziś

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teresa Magda Nowak

  2014-11-01

  Full Text Available The situation of women-musicians in Poland – a case study from the beginning of the XX century to the present day The aim of this article is to identify the changes, based on the biographies of selected women-musicians, which affected traditional musical culture from the strict adherence to roles and functions for both genders to the total collapse of these barriers. There are no observations concerning women-musicians in the XIX century or in the centuries before, neither in Polish ethnography nor in the ethomusicological literature. Women probably played musical instruments, but only at home or while tending domestic animals, however there is a lack of any source confirmation of public performances of women musicians. On account of the rare literature on the topic of gender studies in the field of Polish traditional music and the lack of the gender-thread in the remaining ethnomusicological literature, information on the topic of the current position of women-musicians was gathered first of all during interviews with them and with their families. The analysis is related to the way they speak about their own activities, performances, experiences. The author refers to opinions of only some selected interviewees, the most characteristic of particular generations. The first generation is represented by women born near the end of the XIX century, the second by women born before World War II, the third by women born directly after World War II. Women born after the 50’s and 60’s of the XX century are part of the fourth generation, because at that time the differences in the gender situation had become less apparent.   Sytuacja kobiet muzykantek w Polsce – studium przykładów od początku XX wieku do dziś Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie przebiegu zmian zachodzących w tradycyjnej kulturze muzycznej, na postawie życiorysów wybranych muzykantek, począwszy od ścisłego przestrzegania ról i funkcji obydwu p

 5. The Effect of Temperature on the Sorption Properties of Coal from Upper Silesian Coal Basin, Poland / WPŁYW Zmian Temperatury NA WŁASNOŚCI Sorpcyjne NA Podstawie BADAŃ Wybranych WĘGLI Z GÓRNOŚLĄSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO

  Science.gov (United States)

  Wierzbicki, Mirosław

  2013-12-01

  This paper presents the results of studies on gas sorption performed by means of the gravimetric method. The tests were performed on two coal samples of different metamorphism degrees, came from two regions of Upper Silesian Coal Basin, Poland. The changes in sorption capacity of coals were measured in the pressure range from 0.1 MPa to 17 MPa and in temperatures ranging from 291K to 333K. Coal of a lower coalification degree was a better methane sorbent. Changes in sorption capacity of tested coals were linearly dependent on the temperature. The increase in temperature of 10K reduces the Langmuir sorption of about 0.7-0.8 [cm3/g]. Such increase of temperature causes a nonlinear increase of the Langmuir pressure (b-1). These results showed that the rise of rock temperature, caused by geothermal gradient, can induce a significant increase of equilibrium pressure of methane in coal seam. An increase of coal seam temperature may cause an increase of gas and coal outburst risk in a coal mine. W pracy przedstawiono wyniki badań sorpcyjnych wykonanych na dwóch rodzajach węgla o różnym stopniu uwęglenia. Próbki do badań pochodziły z kopalń „Sobieski" w Jaworznie oraz „Pniówek" w Pawłowicach. Badania polegały na przeprowadzeniu serii pomiarów izoterm sorpcji w różnych temperaturach układu węgiel-metan. Badania przeprowadzono metodą grawimetryczną, polegającą na pomiarze zmian masy węgla wywołanych sorpcją metanu. Maksymalne ciśnienie sorpcji wynosiło 1.7 MPa. Zakres zmian temperatury wynosił 40K. Dla węgla z kopalni „Pniówek" wykonano dodatkowo pomiary desorpcji metanu we wszystkich badanych temperaturach. Wyniki pozwoliły na wyznaczenie izoterm sorpcji przedstawionych w pracy oraz dopasowanie współczynników izoterm Langmuir'a. Węgiel o niższym stopniu uwęglenia okazał się lepszym sorbentem dla metanu. Zmiany wartości maksymalnych sorpcji Langmuira w funkcji temperatury mają charakter liniowy a współczynniki kierunkowe

 6. Analytical Method of Designing and Selecting Take-Up Systems for Mining Belt Conveyors / Analityczna Metoda Projektowania i Doboru UKŁADÓW Napinania Dla GÓRNICZYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

  Science.gov (United States)

  Kulinowski, Piotr

  2013-12-01

  ężystości taśmy uwzględnianego w obliczeniach drogi napinania jest korygowana na podstawie zależności przedstawionej w niniejszym artykule. Zastępczy moduł sprężystości taśmy powinien być uwzględniony w algorytmie obliczania długości skokuwózka napinającego, szczególnie dla przenośników, których złożony profil trasy może przyczynić się do lokalnego zmniejszenia sił w taśmie. W kolejnej części artykułu przedstawiono metodę konstruowania charakterystyk statycznych urządzeń napinających taśmę (Jabłoński, 1988), które wykorzystano do opisu stosowanych układów napinania taśmy. Spośród stosowanych urządzeń napinających przedstawiono rozwiązania ze stałym położeniem bębna napinającego podczas pracy przenośnika - tzw. sztywne urządzenia napinające oraz ze zmiennym położeniem bębna napinającego w czasie pracy przenośnika - grawitacyjne, hydrauliczne, automatyczne i nadążne. Na diagramach opisujących charakterystykę napinania, poza wymaganą wartością siły w taśmie zbiegającej z bębna napędowego, przedstawiono spodziewany przebieg jej zmiany w funkcji momentu napędowego, charakterystyczny dla danego typu urządzenia napinającego taśmę (Kulinowski, 2012). Podsumowanie artykułu stanowi przedstawienie propozycji wykorzystania charakterystyk statycznych urządzeń napinających do oceny pracy ciernego, bębnowego układu napędowego przenośnika taśmowego. Przedstawiona w artykule metoda obliczeniowa została weryfikowana poprzez badania przemysłowe i realizacje wielu złożonych projektów przenośników taśmowych uzupełnionych analizą wyników badań symulacyjnych dynamiki pracy modeli urządzeń napinających taśmę (Kulinowski, 2012).

 7. Modelling of Underground Coal Gasification Process Using CFD Methods / Modelowanie Procesu Podziemnego Zgazowania Węgla Kamiennego Z Zastosowaniem Metod CFD

  Science.gov (United States)

  Wachowicz, Jan; Łączny, Jacek Marian; Iwaszenko, Sebastian; Janoszek, Tomasz; Cempa-Balewicz, Magdalena

  2015-09-01

  , under the specific conditions of the georeactor operations within the time interval of 100 hours and 305 hours. The results of the numerical solution have been compared with the results of experimental results under in-situ conditions. Zaprezentowano wyniki badań modelowych polegających na numerycznej symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla. Dla potrzeb realizowanej pracy dokonano wyboru oprogramowania wykorzystywanego do symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla. Na podstawie przeglądu literatury zdecydowano, że oprogramowaniem, za pomocą, którego będą realizowane badania modelowe, będzie oprogramowanie informatyczne ANSYS-Fluent. Za jego pomocą przeprowadzano obliczenia numeryczne z zamiarem zidentyfikowania rozkładu zmian stężenia składników gazu procesowego w funkcji czasu trwania procesu zgazowania węgla. Przeprowadzone obliczenia miały charakter predykcji. W oparciu o dane konstrukcyjne georeaktora stosowanego podczas badań na KD Barbara oraz KWK Wieczorek, opracowano model geometryczny oraz wykonano jego dyskretyzację poprzez wygenerowanie odpowiedniej siatki numerycznej w oparciu, o którą wykonywane są obliczenia. Dane dotyczące sposobu zasilania georeaktora oraz parametrów utrzymywanych podczas procesu wykorzystano do definiowania modelu numerycznego. Część danych została uzupełniona w oparciu o źródła literaturowe. Głównym przyjętym założeniem było oparcie symulacji pracy georeaktora o modele opisujące reaktywny przepływ płynu. Składniki gazu procesowego oraz czynnik zgazowujący przemieszczają się wzdłuż kanału zgazowującego symulując zjawiska fizykochemiczne związane z transportem masy i energii oraz zachodzące reakcje chemiczne (wraz z efektem energetycznym). Chemizm procesu zgazowania oparto o równanie kinetyczne, które determinuje przebieg danego typu równania chemicznego zgazowania węgla. W ramach modelu opisano też interakcję gazu z otaczającą warstwą węgla. Opis ten dotyczy

 8. Thermal Power Of The TS-300B Refrigerator in the Aspects of Statistical Research / Moc Cieplna Chłodziarki TS-300B W Aspekcie Badań Statystycznych

  Science.gov (United States)

  Nowak, Bernard; Łuczak, Rafał

  2015-09-01

  refrigerator, both on the test stand in the manufacturer's laboratory and in the workings of underground mines. The evaluation of the measurement data distributions, as well as an analysis of the basic descriptive statistics of the mentioned variables were carried out, determining their measures of central tendency, location, dispersion and asymmetry. Artykuł dotyczy poprawy cieplnych warunków pracy w wyrobiskach górniczych kopalń podziemnych stosujących lokalne systemy chłodnicze. Rozważa się w nim skuteczność schładzania powietrza chłodziarką sprężarkową bezpośredniego działania typu TS-300B. Bardzo często, w wyniku niedotrzymania wymaganych warunków pracy wymienionego systemu chłodzenia powietrza, występują rozbieżności między prognozowanymi, a więc oczekiwanymi efektami jego pracy a rzeczywistością. Dlatego, dla poprawy skuteczności pracy tego systemu, opracowano, pod kątem efektywnego wykorzystania mocy chłodniczej parownika takiej chłodziarki, łatwe w zastosowaniu praktycznym kryteria jakości. Otrzymano je w postaci modeli statystycznych określających wpływ zmiennych niezależnych, tj. parametrów powietrza wlotowego do parownika (temperatury, wilgotności i wydatku objętościowego) oraz parametrów wody chłodzącej skraplacz (temperatury i wydatku objętościowego) na moc cieplną chłodnicy powietrza traktowaną jako zmienna zależna. Równania statystyczne opisujące pracę rozważanego systemu chłodzenia powietrza wyznaczono na podstawie wielorakiej regresji liniowej i nieliniowej. Utworzone funkcje zmodyfikowano poprzez zmianę wartości współczynników w przypadku regresji liniowej oraz współczynników i wykładników w przypadku regresji nieliniowej, przy zmiennych niezależnych. Otrzymano w ten sposób funkcje dogodniejsze w praktycznych wykorzystaniach. Korzystając z metod statystyki klasycznej oceniono jakość dopasowania funkcji regresji do danych eksperymentalnych. Porównano także wartości mocy cieplnych

 9. Determining Acceptable Explosive Charge Mass Under Different Geological Conditions / Problematyka Wyznaczania Dopuszczalnych Ładunków Mw W Zróżnicowanych Warunkach Geologicznych

  Science.gov (United States)

  Pyra, Józef; Sołtys, Anna; Winzer, Jan; Dworzak, Michał; Biessikirski, Andrzej

  2015-09-01

  ę ograniczenie całkowitej masy ładunków materiału wybuchowego odpalanego w całej serii oraz mas przypadających na pojedynczy stopień opóźnienia. Podejście takie stanowi w ostateczności jeden ze sposobów minimalizowania niekorzystnego oddziaływania drgań na obiekty budowlane znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu kopalni. Metodyka wyznaczania dopuszczalnych mas ładunków MW dla danych warunków górniczo-geologicznych, mimo że w sposób szczegółowy opisana w literaturze fachowej oraz znajdująca szerokie zastosowanie, niekiedy musi zostać zmodyfikowana w zależności od odmiennej struktury masywu skalnego, warunków topograficznych oraz urbanizacyjnych. Zróżnicowana budowa geologiczna złoża oraz struktur geologicznych na których posadowione zostały chronione obiekty budowlane determinuje strukturę częstotliwościową i sposób propagowanych drgań. Istotą w takim przypadkach staje się określenie progu szkodliwości drgań, który pozwoli na bezpieczne prowadzenie robót bez możliwości wystąpienia uszkodzeń na obiektach chronionych zlokalizowanych w otoczeniu kopalń. Dodatkowo jak przedstawiono w artykule może dochodzić do sytuacji gdzie wykonywanie robót strzałowych w jednym miejscu wyrobiska może powodować zupełnie odmienną propagację drgań w różnych kierunkach. Rozpatrując powyższe względy oraz uwzględniając, że często ma się do czynienia z bardzo bliską zabudowę znajdującą się w otoczeniu kopalni niekiedy zachodzi konieczność wyznaczenia dwóch lub więcej równań propagacji drgań parasejsmicznych. Postępowanie takie prowadzi w konsekwencji do wyznaczenia różnych, często odmiennych, dopuszczalnych mas ładunków MW, których detonacja nie powinna powodować niekorzystnego wpływu na obiekty budowlane. Zależności te są zmienne w funkcji miejsca wykonywania robót strzałowych, a tym samym kwestia ta stanowi ważne zagadnienie z punktu widzenia przedsiębiorcy, którego głównym celem jest maksymalizacja

 10. Underground Tourist Routes in the Context of Sustainable Development / Podziemne Trasy Turystyczne W Procesie Zrównoważonego Rozwoju

  Science.gov (United States)

  Wieja, Tomasz; Chmura, Janusz; Bartos, Maciej

  2015-09-01

  residence patterns that have emerged over centuries. Well - preserved and protected excavations are the relics of the past, are part of the cultural heritage and become a rich source of knowledge about history. Ostanie lata przyniosły rozwój skoncentrowany na maksymalizacji zysków ekonomicznych i politycznych. Doprowadził on do kryzysów środowiskowych, społecznych, a nawet gospodarczych. Przyczyniło się to do powstania koncepcji zrównoważonego rozwoju. Jest to dążenie do poprawy jakości życia przy zachowaniu równości społecznej, bioróżnorodności i bogactwa zasobów naturalnych. Bardziej świadome i aktywne społeczeństwo ma do odegrania kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju. Z jednej strony jest regulatorem wpływu gospodarki na środowisko, zaś z drugiej kapitał społeczny zapewnia ciągłość wizji rozwoju i planowania jej realizacji. Ochrona zabytkowych podziemi bardzo dobrze wpisuje sie w proces zrównoważonego rozwoju. Zachowane i udostępnione zabytkowe podziemia są częścią dziedzictwa kulturowego i mają za zadanie zachowania wartości historycznych, kulturowych, przyrodniczych, a także użytkowych. W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój działań zmierzających do wykorzystania zabytkowych podziemi do celów użytkowych. Problem rewitalizacji zabytkowych podziemi, a więc przywracanie "do życia" starych wyrobisk, jest bardzo skomplikowanym procesem przywracania pierwotnych funkcji nieczynnym lub zdegradowanym obiektom podziemnym. W procesie projektowania bardzo ważne są działania zgodnie z procesami naturalnymi obowiązującymi w przyrodzie. Zabezpieczane i adaptowane podziemia muszą w rezultacie działań człowieka być "przyjazne" i akceptowane przez użytkowników, będąc elementem ochrony dziedzictwa kulturowego człowieka, a więc częścią składową zrównoważonego rozwoju. Problemy techniczne występujące przy adaptacji zabytkowych podziemi są nie tylko praktycznym zastosowaniem nauki, ale tak

 11. Influence of Polycarboxylate Superplasticizers on Rheological Properties of Cement Slurries Used in Drilling Technologies / Wpływ Superplastyfikatorów Z Grupy Polikarboksylanów Na Właściwości Reologiczne Zaczynów Cementowych Stosowanych W Technologiach Wiertniczych

  Science.gov (United States)

  Stryczek, Stanisław; Wiśniowski, Rafał; Gonet, Andrzej; Złotkowski, Albert; Ziaja, Jan

  2013-09-01

  domieszki modyfikujące właściwości technologiczne świeżych i stwardniałych zaczynów, • złożony chemicznie mechanizm reakcje hydratacji zachodzące w zaczynie w funkcji czasu. Na szczególną uwagę ze względu na zapewnienie skuteczność uszczelniania kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych zasługują domieszki uplastyczniające (plastyfikatory PL) i upłynniające (superplastyfikatory SP typu tradycyjnego oraz nowej generacji) wpływające na modyfikację oraz optymalizację cech reologicznych świeżych zaczynów uszczelniających. Przeprowadzone badania laboratoryjne miały na celu udowodnianie następującej tezy: odpowiednio dobrany rodzaj superplastyfikatorów [firmy BASF Polska Sp.z o.o. ( The Chemical Company) - Dział Domieszek do Betonu], wpływa korzystnie na parametry reologiczne zaczynu uszczelniającego sporządzanego na osnowie cementu hutniczego CEM III /A 32,5. W przeprowadzanych badaniach zmiennymi były: • rodzaj superplastyfikatora, • rodzaj cieczy zarobowej. W badaniach laboratoryjnych zastosowano następujące superplastyfikatory firmy BASF: • SKY 501, • SKY 503, • SKY 591, • ACE 430, • Glenium 115. Koncentracja superplastyfikatora w zaczynie wynosiła: 0,5% wagowo (w stosunku do masy suchego cementu). Współczynnik wodno-cementowy dla badanych zaczynów uszczelniających wynosił: 0,5. Do sporządzania zaczynów uszczelniających stosowano cement hutniczy klasy CEM III/A 32,5 N-LH/ HSR/NA - Cementownia Małogoszcz, Grupa Lafarge Cement S.A. w Małogoszczy.

 12. Free Surface of the Liquid-Gas Phase Separation as a Measuring Membrane of a Device for Measuring Small Hydrostatic Pressure Difference Values / Powierzchnia Swobodna Rozdziału Faz Ciecz-Gaz Jako Membrana Pomiarowa Urządzenia Do Pomiaru Małych Wartości Różnicy Ciśnienia Hydrostatycznego

  Science.gov (United States)

  Filipek, Wiktor; Broda, Krzysztof; Branny, Marian

  2015-03-01

  napisanego w języku Delphi autorskiego programu do obróbki numerycznej zdjęć. Występujące trudności ilustruje rysunek 2 przedstawiający przesunięcie linii odniesienia w trzech kolejno po sobie wykonanych zdjęciach. Następnie omówiono sposób przygotowania stanowiska do pomiarów oraz sposób ich przeprowadzania czego ilustracją są rysunki 3 i 4. Przedstawiono występujące problemy oraz zastosowane sposoby ich rozwiązania. Zarejestrowany przykładowy obraz po przejściu promienia lasera przez badaną strukturę dla wybranych wartości różnicy ciśnień hydrostatycznych uzyskany za pomocą kulek ceramicznych przedstawiono na rysunku 5. Rysunek 6 wyjaśnia metodę obróbki numerycznej zdjęć w oparciu o autorski program i zależności (1),(2),(3). Na rysunkach 7 i 9 zestawiono otrzymane krzywe zmienności intensywności barw uzyskane w trakcie opracowania numerycznego. Zwrócono także uwagę na rozkład zmian intensywności barw dla różnicy między powierzchniami swobodnymi cieczy w cylindrach (Rys. 8-11) dla wybranych serii pomiarowych. W dalszej części artykułu dokonano analizy otrzymanych obrazów zwracając uwagę na włączenie metody transformacji Fouriera lub "Falkowej" (Ziółko, 2000) do numerycznej analizy posiadanych danych (Rys. 12-14). Na rysunku 12 pokazano wybrane trzy zależności opisujące zmienność natężania barwy w funkcji położenia ramki (1), dla których dokonano transformacji Fouriera według zależności (3). Analizy dokonano metodą arytmetyczna Perry'ego (Ziółko, 2000) w okienku o szerokości n = 2300 przyjmując jako położenie startowe wartość x = 1600. Rysunek 13 przedstawia wartości współczynnika Ak a rys.14 przedstawia wartości kąta przesunięcia jk dla pierwszych 58 harmonicznych. Prace nad udoskonaleniem metody trwają. W dalszej części artykułu autorzy podsumowują osiągnięte wyniki zwracając uwagę na uzyskaną precyzję pomiarów oraz korzystne zastosowanie powierzchni swobodnej rozdziału faz

 13. Karakterizacija vakuum plazma naprskane kobalt-nikal-hrom-aluminijum-itrijum prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2013-12-01

  korozije. U vakuum komori nalazi se: obrtni sto, planetarni sistem sa 48 alata, šestoosni robot i veštačka ruka. Sistem manipulacije  projektovan je tako da istovremeno rotiraju alat i substrati oko svoje ose. Ovako složeno kretanje omogućava ravnomerno čišćenje transferovanim lukom i ravnomerno deponovanje praha po celoj površini substrata. U ovom istraživanju su urađene tri grupe uzoraka sa tri odstojanja depozicije praha 270, 295 i 320 mm. Prevlake su formirane sa debljinama od 0,15 do 0,20 mm. Ostali parametri bili su konstantni. Prevlaka najboljih strukturnih i mehaničkih karakteristika je testirana na oksidaciju u peći za termičku obradu  bez  zaštitne atmosfere na 11000C u trajanju od 240 sati. Rezultati i diskusija Vrednosti mikrotvrdoće slojeva su u direktnoj vezi sa odstojanjem depozicije praha. Najveću vrednost mikrotvrdoće od 615 HV0.3 su imali slojevi sa najmanjim udelom pora koji su deponovani na  supstratu sa najmanjim plazma sprej odstojanjem  od 270mm. Slojevi prevlake deponovani sa najvećim odstojanjem od 320 mm imaju najnižu vrednost mikrotvrdoće od  490HV0.3. Veliko odstojanje supstrata je uticalo na pothlađenje i smanjenje brzine istopljenih čestica praha. Poređenjem vrednosti zatezne čvrstoće spoja, ustanovljeno je da su se za sva tri plazma sprej odstojanja dobile dobre vrednosti čvrstoće spoja. Čvrstoća spoja prevlaka je bitno zavisila od plazma sprej odstojanja. Niža vrednost zatezne čvrstoće spoja od 52MPa, prevlake deponovane sa najvećim plazma sprej odstojanjem od 320mm uticala je na manji stepen stapanja čestica praha u odnosu na druga dva deponovana sloja. Najveću vrednost čvrstoće spoja od 78MPa su imali slojevi, koji su deponovani sa najmanjim plazma sprej odstojanjem. Ti slojevi su se pokazali najgušćim. Ispitivanje zatezne čvrstoće spoja je pokazalo da se za sve deponovane prevlake mehanizam razaranja odvijao na interfejsu između substrata i prevlake. Pošto je udeo pora i neistopljenih