WorldWideScience

Sample records for europa onder druk

 1. De historische achtergronden van een Europa in crisis

  NARCIS (Netherlands)

  van Suijlekom, L.T.

  2012-01-01

  ‘Der Euro ist unser gemeinsames Schicksal, und Europa ist unsere gemeinsame Zukunft‘ verklaarde bondskanselier Angela Merkel in 2010. De economische en monetaire crisis in Europa zet EU-regeringsleiders onder druk om vergaande beslissingen te nemen welke bepalend zullen zijn voor de toekomst van

 2. Crisiskansen: 'poweren' en 'puzzelen' onder hoge druk

  NARCIS (Netherlands)

  Warner, J.F.

  2013-01-01

  Crisis als kans? – Het Chinese karakter voor ‘crisis’ staat voor ongeluk, maar ook voor kansen. Een crisis kan destructief zijn maar ook constructief, in de zin dat ze positieve ontwikkelingen kan bevorderen. ‘Never waste a good crisis’, zei Hillary Clinton: de huidige economische crisis zou heel

 3. Nederlandse asperges internationaal zwaar onder druk

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Hack, M.D.

  2000-01-01

  Door een te hoge kostprijs dreigt de Nederlandse asperge de concurrentie te verliezen met de Duitse en Griekse asperge. Schaarse arbeid en hoge loonkosten drijven de kostprijs op. In dit artikel: aanbevelingen de concurrentiepositie van de Nederlandse aspergesector op de internationale markt te

 4. Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ole Erik

  2000-01-01

  Artiklen behandler, hvordan Europa blev centrum for den globale økonomiske udvikling, og hvilken rolle nationalstaterne har spillet for Europas udvikling. Derudover behandles det, hvordan den europæiske integrationsproces kan ses som et forsøg på at genskabe Europas centrale politiske og økonomis...

 5. Europa

  International Nuclear Information System (INIS)

  Malin, M.C.; Pieri, D.C.

  1986-01-01

  Europa, the second major satellite outward from Jupiter, is a lunar-sized object in synchronous rotation about that planet. Its high albedo and spectral characteristics indicate the presence of surface water ice and/or frost. Its density suggests a substantial silicate component of at least 85 percent by volume. A limited variety of landforms is seen in Voyager images, most likely because of poor spatial resolution of these data. The absence of numerous impact craters is interpreted as indicating a youthful surface and /or surface regenerating processes. A planet-wide lineament system has been interpreted to result from tectonic stresses induced by evolution of Europa's orbit and interior. Present data do not permit unambiguous tests of such interpretations. Greater insight may come from analytical or numerical models and future spacecraft observations

 6. Professionals onder druk of professionele tegendruk? : Gebalanceerde motivatie voor de publieke zaak in professionele publieke dienstverlening

  NARCIS (Netherlands)

  van Loon, Nina; Noordegraaf, Mirko

  2014-01-01

  There are many practical and academic concerns about public professionals and the pressures and burdens they experience. Professional autonomies and skills are reduced, it is argued, as a result of businesslike new public management, in order to control service results. The solution is clear:

 7. Balans van 25 jaar arbeids- en organisatiepsychologie : nieuwe thema's en methoden, maar praktische relevantie onder druk

  NARCIS (Netherlands)

  Smulders, P.; Schouteten, R.

  2009-01-01

  Op basis van reviewartikelen, trend- en inhoudsanalyses poogt dit artikel een overzicht te geven van 25 jaar A&O-psychologie. Daarbij gaat de aandacht uit naar zowel nationale als internationale ontwikkelingen. Geconcludeerd wordt dat er grote verschillen bestaan tussen de Verenigde Staten, het

 8. Milde voedselverwerkingstechnologie II : milde conservering met hoge druk : nieuwe ontwikkelingen

  NARCIS (Netherlands)

  Matser, A.M.; Ven, van der C.; Berg, van den R.

  2004-01-01

  Met behulp van hogedruktechnologie kunnen producten langer houdbaar worden gemaakt. Deze bekende techniek kent de laatste tijd nieuwe ontwikkelingen en toepassingen . Naast pasteuriseren door een hogedrukbehandeling bij kamertemperatuur is het nu ook mogelijk om te steriliseren met hoge druk. Ook

 9. Nudging: een opinieverkenning onder gezondheidsprofessionals

  NARCIS (Netherlands)

  Vet, de E.W.M.L.; Kroese, Floor; Schillemans, Thomas; Ridder, de Denise

  2015-01-01

  Het zingt steeds meer rond onder beleidsmakers en gezondheidsprofessionals: Nudging, een strategie voor gedragsbeïnvloeding waarbij gebruik wordt gemaakt van de impulsieve, automatische processen die mensen gebruiken om keuzes te maken. Een ‘nudge’ kan mensen een duwtje geven in de richting van

 10. Effectieve bestrijding van varroa (Tweede, licht gewijzigde druk)

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquière, T.; Steen, van der J.J.M.

  2013-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze tweede, licht gewijzigde druk biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op

 11. Global Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Manners, Ian

  2010-01-01

  at the mythology of ‘global Europa' - the EU in the world. It concludes with a reflection on the way in which the many diverse myths of global Europa compete for daily attention, whether as lore, ideology, or pleasure. In this respect the mythology of global Europa is part of our everyday existence, part of the EU...

 12. Orkesten onder druk? : Op zoek naar trends & ontwikkelingen in de HaFaBra-sector in Noord-Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, Linda; Bisschop Boele, Evert

  2015-01-01

  In de HaFaBra-sector wordt al langere tijd gesproken over ‘de problematiek’ in de sector maar uit datzelfde veld komen verschillende berichten over de stand van zaken. Veel muziekverenigingen kennen dalende ledenaantallen, maar er zijn ook orkesten die het heel goed doen. Wat is er nu precies aan de

 13. Pensar Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonia Reverter

  2012-02-01

  Full Text Available Como dijo el profesor Fernando Montero "hay que reconocer que Europa es una extraña entidad, a mitad camino entre los seres reales y las ficciones". Desde el mismo mito de Europa, como princesa fenicia raptada por Zeus convertido en un toro blanco y llevada a Creta, hasta el discurso actual que promueve una idea de Europa como entidad transnacional, nos hallamos frente a la realidad de Europa como cuna de ideas e idea ella misma. La reflexividad que caracteriza al pensamiento filosófico y a la racionalidad crítica vuelve su mirada hacia la misma razón que se piensa, por tanto, a sí misma. Y es en ese punto en el que la cultura europea se ha destacado y tal vez debamos admitir también, se ha desgastado. Europa, desde la racionalidad de los griegos hasta la crisis de la razón actual ha pensado sobre sí misma al preguntarse por la razón misma. Podemos decir, de alguna manera, que Europa se piensa a sí misma al pensar en la razón humana. En este número monográfico de Recerca presentamos precisamente eso, una reflexión de Europa, que es a su vez una reflexión sobre algunos de los temas no sólo abiertos en ese quehacer constante que Europa se ha convertido, sino de gran calado para lo que Europa en un futuro pueda ser.

 14. Bewijslastverdeling onder de Hague (Visby) Rules

  NARCIS (Netherlands)

  Margetson, N.J.

  2009-01-01

  Er bestaat geen heersende leer ten aanzien van de bewijslastverdeling onder de Hague Rules en de Hague Visby Rules. In dit artikel worden verschillende visies die naast elkaar bestaan besproken. De auteur concludeert dat een algemene regel van bewijslastverdeling niet bestaat. De bewijslast zal

 15. Biodiversiteit onder glas : voedsel voor luizenbestrijders

  NARCIS (Netherlands)

  Janmaat, L.; Bloemhard, C.M.J.; Kleppe, R.

  2014-01-01

  In het praktijknetwerk 'Biodiversiteit onder glas' is door glastuinders geëxperimenteerd met bloemen in en rond de kas. Al dan niet in combinatie met bankerplanten zoals granen. Deze brochure is gemaakt om kennis over bloemen en biologische bestrijders te geven en specifiek het nut van

 16. Europa: Processes and Habitability

  Science.gov (United States)

  Pappalardo, Robert T.

  2006-01-01

  This viewgraph presentation reviews the known and possible geologic processes of Europa. It shows slides of Europa, with different terrains (ridged plains and molten plains), and a possible view of the interior. Europa's eccentric orbit is reviewed. The presentation also reviews Europa's composition. The possible reasons for Europa's geology are reviewed. Also the possiblity that life exists on Europa is raised. The planned Europa Geophysical Explorer mission is also reviewed.

 17. Europa central

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karel BARTOSEK

  2010-02-01

  Full Text Available La investigación francesa continúa interesándose por Europa Central. Desde luego, hay límites a este interés en el ambiente general de mi nueva patria: en la ignorancia, producto del largo desinterés de Francia por este espacio después de la Segunda Guerra Mundial, y en el comportamiento y la reflexión de la clase política y de los medios de comunicación (una anécdota para ilustrar este ambiente: durante la preparación de nuestro coloquio «Refugiados e inmigrantes de Europa Central en el movimiento antifascista y la Resistencia en Francia, 1933-1945», celebrado en París en octubre de 1986, el problema de la definición fue planteado concreta y «prácticamente». ¡Y hubo entonces un historiador eminente, para quién Alemania no formaría parte de Europa Central!.

 18. Drogen van mest onder het rooster geeft hoge kosten

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen, H.H.; Haar, van der J.W.

  1999-01-01

  Voor de vleeskuikenouderdieren is in de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij (Uav) een systeem opgenomen waarbij de mest onder het rooster wordt belucht. De gebruikte lucht moet daarbij aan bepaalde eisen voldoen. Dit heeft onder andere gevolgen voor de energiekosten. In dit artikel wordt

 19. Recent developments in modelling of nitrogen deposition. Realization of nature targets under pressure; Recente ontwikkelingen in modellering stikstofdepositie. Realiseren natuurdoelen onder druk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verhees, L.; Erbrink, H.; De Wolff, J. [KEMA Nederland, Arnhem (Netherlands)

  2010-05-15

  The objective of Natura 2000 is to reverse the decline in biodiversity. Nitrogen deposition is one of the main problems in implementation in the Netherlands. This article explains how nitrogen deposition is calculated with computer models and how contributions from various sources including dairy farming, road traffic and industry are related to each other, paying specific attention to the large local differences. [Dutch] Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van biodiversiteit. Bij de implementatie in Nederland vormt stikstofdepositie 1 van de hoofdproblemen. In dit artikel wordt aangegeven hoe stikstofdepositie met computermodellen berekend kan worden en hoe de bijdragen van diverse bronnen zoals veehouderij, wegverkeer en industrie zich tot elkaar verhouden, met aandacht voor de grote lokale verschillen.

 20. Heat island effect on the quality of life in the city; Hitte-eilandeffect zet leefbaarheid in de stad verder onder druk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Harmelen, T.; Klok, L.; Doepp, S.; Dolevo, R.; Janssen, S. [Business Unit Milieu en Leefomgeving, TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands)

  2008-12-15

  The global rise in temperature as a result of climate change becomes increasingly perceptible. The health effects of these changes, combined with air quality, are extra high in urban areas. It seems worth while to examine the consequences of increasing heat in urban areas in the Netherlands. In order to deal with the consequences in a responsible manner and to prepare for an even warmer future, answers will have to be found for the following two questions: (1) How large is the heat island effect in Dutch cities an what can we expect in the future?; and (2) What are the consequences of the heat island effect that we will have to take into account? [mk]. [Dutch] De mondiale temperatuurstijging ten gevolge van klimaatverandering is ook in Nederland steeds duidelijker waarneembaar. De gezondheidseffecten van deze veranderingen in combinatie met luchtkwaliteit zijn in het stedelijk gebied extra groot. Het lijkt daarom de moeite waard om onderzoek te doen naar de gevolgen van toenemende hitte in stedelijke gebieden in Nederland. Om op verantwoorde wijze met de gevolgen om te gaan en om voorbereid te zijn op een nog warmere toekomst zullen antwoorden moeten worden gevonden op twee wagen: (1) Hoe groot is het hitte-eilandeffect in de Nederlandse stad nu en wat kunnen we verwachten in de toekomst?; en (2) Met welke gevolgen van het hitte-eilandeffect moeten we rekening houden?.

 1. Hemofilie onder die nasate van koningin Victoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francois P. Retief

  2013-03-01

  Full Text Available Hierdie studie bespreek die uitwerking van die sogenaamde Victoriaanse hemofilie op Europese koningshuise gedurende die negentiende en twintigste eeu. Hemofilie as molekulêre defek word verduidelik en die kliniese beeld van die siekte word aangedui. ’n Bespreking van toepaslike terapeutiese ingrepe volg. Dan word ’n historiese oorsig verskaf van die verspreiding van Victoriaanse hemofilie vanaf koningin Victoria (Britse monarg, 1837–1901 via sommige van haar dogters na ander lede van die Britse koningshuis en ook na die Duitse, Russiese en Spaanse koningshuise. Elf bevestigde gevalle van hemofilie onder lede van koningin Victoria se nageslag word vermeld, asook drie ander moontlike gevalle van die siekte. Die effek van hemofilie op die verloop van die geskiedenis word ook ondersoek.Haemophilia amongst the descendants of Queen Victoria. This study discusses the impact of ‘Victorian haemophilia’ on the royal houses of Europe during the 19th and 20th centuries. Haemophilia as a molecular defect is explained and the clinical picture of the condition is indicated. Applicable therapeutic interventions also receive attention. Next, an historical review is provided of how ‘Victorian haemophilia’ spread from Queen Victoria (British monarch, 1837–1901 via some of her daughters to other members of the British royal family and also to the royal houses of Germany, Russia and Spain. Eleven confirmed cases of haemophilia amongst the descendants of Queen Victoria are mentioned, as well as three other possible cases. The effect of haemophilia on the course of history is also investigated.

 2. The Europa Global Geologic Map

  Science.gov (United States)

  Leonard, E. J.; Patthoff, D. A.; Senske, D. A.; Collins, G. C.

  2018-06-01

  The Europa Global Geologic Map reveals three periods in Europa's surface history as well as an interesting distribution of microchaos. We will discuss the mapping and the interesting implications of our analysis of Europa's surface.

 3. Geology of Europa

  Science.gov (United States)

  Greeley, R.; Chyba, C.; Head, J. W.; McCord, T.; McKinnon, W. B.; Pappalardo, R. T.

  2004-01-01

  Europa is a rocky object of radius 1565 km (slightly smaller than Earth s moon) and has an outer shell of water composition estimated to be of order 100 km thick, the surface of which is frozen. The total volume of water is about 3 x 10(exp 9) cubic kilometers, or twice the amount of water on Earth. Moreover, like its neighbor Io, Europa experiences internal heating generated from tidal flexing during its eccentric orbit around Jupiter. This raises the possibility that some of the water beneath the icy crust is liquid. The proportion of rock to ice, the generation of internal heat, and the possibility of liquid water make Europa unique in the Solar System. In this chapter, we outline the sources of data available for Europa (with a focus on the Galileo mission), review previous and on-going research on its surface geology, discuss the astrobiological potential of Europa, and consider plans for future exploration.

 4. REASON for Europa

  Science.gov (United States)

  Moussessian, A.; Blankenship, D. D.; Plaut, J. J.; Patterson, G. W.; Gim, Y.; Schroeder, D. M.; Soderlund, K. M.; Grima, C.; Young, D. A.; Chapin, E.

  2015-12-01

  The science goal of the Europa multiple flyby mission is to "explore Europa to investigate its habitability". One of the primary instruments selected for the scientific payload is a multi-frequency, multi-channel ice penetrating radar system. This "Radar for Europa Assessment and Sounding: Ocean to Near-surface (REASON)" would revolutionize our understanding of Europa's ice shell by providing the first direct measurements of its surface character and subsurface structure. REASON addresses key questions regarding Europa's habitability, including the existence of any liquid water, through the innovative use of radar sounding, altimetry, reflectometry, and plasma/particles analyses. These investigations require a dual-frequency radar (HF and VHF frequencies) instrument with concurrent shallow and deep sounding that is designed for performance robustness in the challenging environment of Europa. The flyby-centric mission configuration is an opportunity to collect and transmit minimally processed data back to Earth and exploit advanced processing approaches developed for terrestrial airborne data sets. The observation and characterization of subsurface features beneath Europa's chaotic surface require discriminating abundant surface clutter from a relatively weak subsurface signal. Finally, the mission plan also includes using REASON as a nadir altimeter capable of measuring tides to test ice shell and ocean hypotheses as well as characterizing roughness across the surface statistically to identify potential follow-on landing sites. We will present a variety of measurement concepts for addressing these challenges.

 5. Macula on Europa

  Science.gov (United States)

  1997-01-01

  This image of Europa, an icy satellite of Jupiter about the size of the Earth's Moon, was obtained from a range of 7415 miles (11933 kilometers) by the Galileo spacecraft during its fourth orbit around Jupiter and its first close pass of Europa. The image spans 30 miles by 57 miles (48 km by 91 km) and shows features as small as 800 feet (240 meters) across. The large circular feature centered in the upper middle of the image is called a macula, and could be the scar of a large meteorite impact. The surface of Europa is composed mostly of water ice, so large impact craters on Europa could look different from large bowl-shaped depressions formed by impact into rock, such as on the Moon. On Europa's icy surface, the original impact crater has been modified into a central zone of rugged topography surrounded by circular fractures which reflect adjustments to stress in the surrounding icy crust.The Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA manages the mission for NASA's Office of Space Science, Washington, DC.This image and other images and data received from Galileo are posted on the Galileo mission home page on the World Wide Web at http://galileo.jpl.nasa.gov. Background information and educational context for the images can be found at URL http://www.jpl.nasa.gov/galileo/sepo

 6. Active Cryovolcanism on Europa?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sparks, W. B.; Cracraft, M.; Deustua, S. E [Space Telescope Science Institute, 3700 San Martin Drive, Baltimore, MD 21218 (United States); Schmidt, B. E. [Georgia Institute of Technology, School of Earth and Atmospheric Sciences, 311 Ferst Drive, Atlanta, GA 30332 (United States); McGrath, M. A. [SETI Institute, 189 N. Bernardo Avenue, Mountain View, CA 94043 (United States); Hand, K. P. [Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, 4800 Oak Grove Drive, Pasadena, CA 91109 (United States); Spencer, J. R., E-mail: sparks@stsci.edu [Southwest Research Institute, 1050 Walnut Street, Suite 300, Boulder, CO 80302 (United States)

  2017-04-20

  Evidence for plumes of water on Europa has previously been found using the Hubble Space Telescope using two different observing techniques. Roth et al. found line emission from the dissociation products of water. Sparks et al. found evidence for off-limb continuum absorption as Europa transited Jupiter. Here, we present a new transit observation of Europa that shows a second event at the same location as a previous plume candidate from Sparks et al., raising the possibility of a consistently active source of erupting material on Europa. This conclusion is bolstered by comparison with a nighttime thermal image from the Galileo Photopolarimeter-Radiometer that shows a thermal anomaly at the same location, within the uncertainties. The anomaly has the highest observed brightness temperature on the Europa nightside. If heat flow from a subsurface liquid water reservoir causes the thermal anomaly, its depth is ≈1.8–2 km, under simple modeling assumptions, consistent with scenarios in which a liquid water reservoir has formed within a thick ice shell. Models that favor thin regions within the ice shell that connect directly to the ocean, however, cannot be excluded, nor modifications to surface thermal inertia by subsurface activity. Alternatively, vapor deposition surrounding an active vent could increase the thermal inertia of the surface and cause the thermal anomaly. This candidate plume region may offer a promising location for an initial characterization of Europa’s internal water and ice and for seeking evidence of Europa’s habitability.

 7. Oneerlijke bedingen onder het voorstel voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht: de positie van KMO's

  NARCIS (Netherlands)

  Klijnsma, J.G.

  2013-01-01

  In dit artikel wordt de regeling van oneerlijke bedingen in algemene voorwaarden onder het voorstel voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht (GEKR) onder de loep genomen. Daarbij zal de positie van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) met die van de consument worden vergeleken. Eerst zal

 8. The Europa Ocean Discovery mission

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edwards, B.C. [Los Alamos National Lab., NM (United States); Chyba, C.F. [Univ. of Arizona, Tucson, AZ (United States); Abshire, J.B. [National Aeronautics and Space Administration, Greenbelt, MD (United States). Goddard Space Flight Center] [and others

  1997-06-01

  Since it was first proposed that tidal heating of Europa by Jupiter might lead to liquid water oceans below Europa`s ice cover, there has been speculation over the possible exobiological implications of such an ocean. Liquid water is the essential ingredient for life as it is known, and the existence of a second water ocean in the Solar System would be of paramount importance for seeking the origin and existence of life beyond Earth. The authors present here a Discovery-class mission concept (Europa Ocean Discovery) to determine the existence of a liquid water ocean on Europa and to characterize Europa`s surface structure. The technical goal of the Europa Ocean Discovery mission is to study Europa with an orbiting spacecraft. This goal is challenging but entirely feasible within the Discovery envelope. There are four key challenges: entering Europan orbit, generating power, surviving long enough in the radiation environment to return valuable science, and complete the mission within the Discovery program`s launch vehicle and budget constraints. The authors will present here a viable mission that meets these challenges.

 9. De teelt van witte rammenas (rettich) onder glas (Raphanus sativus L.)

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, G.A.J.

  1979-01-01

  Informatie over teelt van witte rammenas (rettich), waarbij aandacht voor de rassen, de teelt onder glas, bemesting, zaadkwaliteit en opkweek, oogsten, sorteren en verpakken, ziekten en ziektebestrijding en recepten.

 10. Akon - A Penetrator for Europa

  Science.gov (United States)

  Jones, Geraint

  2016-04-01

  Jupiter's moon Europa is one of the most intriguing objects in our Solar System. This 2000km-wide body has a geologically young solid water ice crust that is believed to cover a global ocean of liquid water. The presence of this ocean, together with a source of heating through tidal forces, make Europa a conceivable location for extraterrestrial life. The science case for exploring all aspects of this icy world is compelling. NASA has selected the Europa Mission (formerly Europa Clipper) to study Europa in detail in the 2020s through multiple flybys, and ESA's JUICE mission will perform two flybys of the body in the 2030s. The US agency has extended to the European Space Agency an invitation to provide a contribution to their mission. European scientists interested in Europa science and exploration are currently organizing themselves, in the framework of a coordinated Europa M5 Inititative to study concurrently the main options for this ESA contribution, from a simple addition of individual instruments to the NASA spacecraft, to a lander to investigate Europa's surface in situ. A high speed lander - a penetrator - is by far the most promising technology to achieve this latter option within the anticipated mass constraints, and studies of such a hard lander, many funded by ESA, are now at an advanced level. An international team to formally propose an Europa penetrator to ESA in response to the anticipated ESA M5 call is growing. The working title of this proposal is Akon (Άκων), named after the highly accurate javelin gifted to Europa by Zeus in ancient Greek mythology. We present plans for the Akon penetrator, which would impact Europa's surface at several hundred metres per second, and travel up to several metres into the moon's subsurface. To achieve this, the penetrator would be delivered to the surface by a dedicated descent module, to be destroyed on impact following release of the penetrator above the surface. It is planned that the instruments to be

 11. Digitalisierung des Kulturellen Erbes (Europas)

  NARCIS (Netherlands)

  Gruber, Marion

  2011-01-01

  Gruber, M. R. (2011, 13 December). Digitalisierung des Kulturellen Erbes (Europas). Guest lecture at the IPMZ - Institute of Mass Communication and Media Research, Devision Media Change & Innovation, University of Zurich, Switzerland.

 12. Europa Kinetic Ice Penetrator (EKIP)

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The goal of the proposed work is to validate an initial design for a Europa penetrator that can withstand the high g load associated with the expected hypervelocity...

 13. The Europa Clipper Mission Concept

  Science.gov (United States)

  Pappalardo, Robert; Goldstein, Barry; Magner, Thomas; Prockter, Louise; Senske, David; Paczkowski, Brian; Cooke, Brian; Vance, Steve; Wes Patterson, G.; Craft, Kate

  2014-05-01

  A NASA-appointed Science Definition Team (SDT), working closely with a technical team from the Jet Propulsion Laboratory (JPL) and the Applied Physics Laboratory (APL), recently considered options for a future strategic mission to Europa, with the stated science goal: Explore Europa to investigate its habitability. The group considered several mission options, which were fully technically developed, then costed and reviewed by technical review boards and planetary science community groups. There was strong convergence on a favored architecture consisting of a spacecraft in Jupiter orbit making many close flybys of Europa, concentrating on remote sensing to explore the moon. Innovative mission design would use gravitational perturbations of the spacecraft trajectory to permit flybys at a wide variety of latitudes and longitudes, enabling globally distributed regional coverage of the moon's surface, with nominally 45 close flybys at altitudes from 25 to 100 km. We will present the science and reconnaissance goals and objectives, a mission design overview, and the notional spacecraft for this concept, which has become known as the Europa Clipper. The Europa Clipper concept provides a cost-efficient means to explore Europa and investigate its habitability, through understanding the satellite's ice and ocean, composition, and geology. The set of investigations derived from the Europa Clipper science objectives traces to a notional payload for science, consisting of: Ice Penetrating Radar (for sounding of ice-water interfaces within and beneath the ice shell), Topographical Imager (for stereo imaging of the surface), ShortWave Infrared Spectrometer (for surface composition), Neutral Mass Spectrometer (for atmospheric composition), Magnetometer and Langmuir Probes (for inferring the satellite's induction field to characterize an ocean), and Gravity Science (to confirm an ocean).The mission would also include the capability to perform reconnaissance for a future lander

 14. Bloei-inductie bij Chrysant onder lange dag : toepassing van LED-licht technologie

  NARCIS (Netherlands)

  Ieperen, van W.; Hogewoning, S.W.; Dam, ten E.

  2011-01-01

  Deze publicatie beschrijft een onderzoek naar daglengte verlenging tijdens de korte dag bij chrysant met behoud van bloei door sturing met speciale LED belichting. In klimaatkamerproeven met LEDs (zonder natuurlijk licht) kon bij Chrysant bloemknopaanleg worden geïnduceerd onder een lange dag (LD),

 15. Het Boschstraatkwartier-Oost circa 1900: wonen en werken onder de rook van Sphinx

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. Thijs van Vugt

  2006-01-01

  De italiaanse historicus Gribaudi heeft enkele generaties arbeiders in Turijn in de eerste helft van de twintigste eeuw onderzocht. Hij analyseert onder andere de herkomst (terug tot het platteland) en verdere ontwikkeling van 48 families die in 1936 een huis bewonen in de arbeidersbuurt Madonna de

 16. Aansprakelijkheid van de afzender van gevaarlijke goederen onder de Hague-Visby-Rules

  OpenAIRE

  Smeele, Frank

  1999-01-01

  textabstractEngland, House of Lords 22 januari 1998, (1998) 1 Lloyd's Rep. 337 [Giannis NK] Zeevervoer onder cognossement: uitleg begrip 'goederen van . . . gevaarlijke aard'; aard aansprakelijkheid afzender van gevaarlijke goederen Art. iv-6, art. iv-3 Hague (-Visby) Rules (art. 8: 423 BW)

 17. Gezondheidsrisicogedrag onder mannelijke gedetineerden : tatoeages, piercings, boegroes, seks & injecteren van drugs en anabolen

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, M.; Doekhie, J.; Korf, D.J.; Benschop, A.

  2010-01-01

  In de Nederlandse gevangenissen komen gedragingen voor die een riscio vormen voor de gezondheid van gedetineerden en voor anderen (bewakers, de maatschappij buiten detentie).  Er is nog weinig kennis over gezondheidsrisicogedrag onder gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Een quick scan uit

 18. Europa: Initial Galileo Geological Observations

  Science.gov (United States)

  Greeley, R.; Sullivan, R.; Klemaszewski, J.; Homan, K.; Head, J. W.; Pappalardo, R.T.; Veverka, J.; Clark, B.E.; Johnson, T.V.; Klaasen, K.P.; Belton, M.; Moore, J.; Asphaug, E.; Carr, M.H.; Neukum, G.; Denk, T.; Chapman, C.R.; Pilcher, C.B.; Geissler, P.E.; Greenberg, R.; Tufts, R.

  1998-01-01

  Images of Europa from the Galileo spacecraft show a surface with a complex history involving tectonic deformation, impact cratering, and possible emplacement of ice-rich materials and perhaps liquids on the surface. Differences in impact crater distributions suggest that some areas have been resurfaced more recently than others; Europa could experience current cryovolcanic and tectonic activity. Global-scale patterns of tectonic features suggest deformation resulting from non-synchronous rotation of Europa around Jupiter. Some regions of the lithosphere have been fractured, with icy plates separated and rotated into new positions. The dimensions of these plates suggest that the depth to liquid or mobile ice was only a few kilometers at the time of disruption. Some surfaces have also been upwarped, possibly by diapirs, cryomagmatic intrusions, or convective upwelling. In some places, this deformation has led to the development of chaotic terrain in which surface material has collapsed and/or been eroded. ?? 1998 Academic Press.

 19. Europa como cultura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier San Martín

  2012-02-01

  Full Text Available El presente texto tiene un origen muy concreto. El día 15 de marzo de 2002, con motivo de la Cumbre Europea de Barcelona, Jorge Semprún reflexionaba, en las páginas de un conocido diario madrileño, sobre el significado que para él tenía ser europeo. Para ello emprendía tres "viajes intelectuales" a Viena, Praga y Buchenwald, los tres de gran significado histórico y cultural. Dado el interés del texto y del momento, me pareció entonces oportuno glosar algunos aspectos de aquel artículo, primero, para subrayar el valor de la aportación de Semprún, luego para corregir alguna inexactitud de carácter biográfico, debida posiblemente a la rapidez de la traducción, y, tercero, para ampliar con algún comentario la valiosa contribución de Sempnín, sobre todo en lo que concierne al sentido de Europa. En este texto se toma aquel comentario como punto de partida.The origins of this text are very specific. On 15 March 2002, on the occasion of the European Summit in Barcelona, and on the pages of a well-known Madrid newspaper, Jorge Semprún reflected on the meaning that being European had for him. To do this, he embarked on three "intellectual journeys" to Vienna, Prague and Buchenwald, all three of great historical and cultural significance. Given the interest of the text and of the moment, I considered it appropriate to comment on aspects of the article -firstly, to underline the value of Semprún's contribution; secondly, to correct certain biographical inaccuracies, possibly due to a hasty translation; and thirdly, to complement Semprún's valuable contribution, essentially concerning the meaning of Europe. This text takes that comment as its starting point.

 20. Inmigraciones en Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cebrián, Juan A.

  2012-12-01

  Full Text Available In an interval of only six decades 1950-2010, we have witnessed the five centuries old emigration process interruption that has shaped modern European history. At the end of World War II begins an intense opposite migration flow from former European colonies to their historic metropolis, which had also incorporated other areas that never had that relationship of dependency. This phenomenon is undoubtedly the most important contemporary social process that has taken place in Europe. Such a transformation could only occur by the confluence of important complementary factors. In separate sections of this article we present the main causes of recent immigrations in Europe and what flows within Europe and from other continents can be identified. Second, we explore the key aspects of immigration: demographics, gender and labor market. Then, we study the problems of integration in the host societies and immigration policies that facilitate it. We ended our discussion with references to the singular case of Spain.

  En un intervalo de sólo seis décadas 1950-2010, hemos sido testigos de la interrupción del proceso multisecular emigratorio que ha marcado toda la historia moderna europea. Al término de la Segunda Guerra Mundial comienza un intenso reflejo de movilidad opuesta, desde las antiguas colonias europeas hacia su metrópoli histórica, que se ha contagiado también a otras áreas que nunca tuvieron esa relación de dependencia. Este fenómeno constituye, sin duda, el proceso social contemporáneo más importante que ha tenido lugar en Europa. Una transformación así sólo ha podido ocurrir por la confluencia de importantes factores complementarios. En diferentes apartados de este artículo exponemos las principales causas de la inmigración reciente en Europa y qué flujos intraeuropeos y procedentes de otros continentes pueden identificarse. En segundo término, nos interesamos por los aspectos claves del fenómeno inmigratorio

 1. Exogenic and endogenic Europa minerals

  Science.gov (United States)

  Maynard-Casely, H. E.; Brand, H. E. A.; Wilson, S. A.

  2016-12-01

  The Galileo Near Infrared Mapping Spectrometer (NIMS) identified a significant `non-ice' component upon the surface of Jupiter's moon Europa. Current explanations invoke both endogenic and exogenic origins for this material. It has long been suggested that magnesium and sodium sulfate minerals could have leached from the rock below a putative ocean (endogenic) 1 and that sulfuric acid hydrate minerals could have been radiologically produced from ionised sulfur originally from Io's volcanoes (exogenic) 2. However, a more recent theory proposes that the `non-ice' component could be radiation damaged NaCl leached from Europa's speculative ocean 3. What if the minerals are actually from combination of both endogenic and exogenic sources? To investigate this possibility we have focused on discovering new minerals that might form in the combination of the latter two cases, that is a mixture of leached sulfates hydrates with radiologically produced sulfuric acid. To this end we have explored a number of solutions in the MgSO4-H2SO4-H2O and Na2SO4-H2SO4-H2O systems, between 80 and 280 K with synchrotron x-ray powder diffraction. We report a number of new materials formed in this these ternary systems. This suggests that it should be considered that the `non-ice' component of the Europa's surface could be a material derived from endogenic and exogenic components. 1 Kargel, J. S. Brine volcanism and the interior structures of asteroids and icy satellites. Icarus 94, 368-390 (1991). 2 Carlson, R. W., Anderson, M. S., Mehlman, R. & Johnson, R. E. Distribution of hydrate on Europa: Further evidence for sulfuric acid hydrate. Icarus 177, 461-471, doi:10.1016/j.icarus.2005.03.026 (2005). 3 Hand, K. P. & Carlson, R. W. Europa's surface color suggests an ocean rich with sodium chloride. Geophysical Research Letters, 2015GL063559, doi:10.1002/2015gl063559 (2015).

 2. An Overview of the Jupiter Europa Orbiter Concept's Europa Science Phase Orbit Design

  Science.gov (United States)

  Lock, Robert E.; Ludwinski, Jan M.; Petropoulos, Anastassios E.; Clark, Karla B.; Pappalardo, Robert T.

  2009-01-01

  Jupiter Europa Orbiter (JEO), the proposed NASA element of the proposed joint NASA-ESA Europa Jupiter System Mission (EJSM), could launch in February 2020 and conceivably arrive at Jupiter in December of 2025. The concept is to perform a multi-year study of Europa and the Jupiter system, including 30 months of Jupiter system science and a comprehensive Europa orbit phase of 9 months. This paper provides an overview of the JEO concept and describes the Europa Science phase orbit design and the related science priorities, model pay-load and operations scenarios needed to conduct the Europa Science phase. This overview is for planning and discussion purposes only.

 3. A SEARCH FOR MAGNESIUM IN EUROPA'S ATMOSPHERE

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hörst, S. M.; Brown, M. E.

  2013-01-01

  Europa's tenuous atmosphere results from sputtering of the surface. The trace element composition of its atmosphere is therefore related to the composition of Europa's surface. Magnesium salts are often invoked to explain Galileo Near Infrared Mapping Spectrometer spectra of Europa's surface, thus magnesium may be present in Europa's atmosphere. We have searched for magnesium emission in the Hubble Space Telescope Faint Object Spectrograph archival spectra of Europa's atmosphere. Magnesium was not detected and we calculate an upper limit on the magnesium column abundance. This upper limit indicates that either Europa's surface is depleted in magnesium relative to sodium and potassium, or magnesium is not sputtered as efficiently resulting in a relative depletion in its atmosphere.

 4. Lindas Leen paštēls, tēls drukātajos medijos un fanu publikās

  OpenAIRE

  Komarovskis, Jānis

  2011-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Lindas Leen paštēls, tēls drukātajos medijos un fanu publikās”. Darba mērķis ir izpētīt Lindas Leen paštēlu, tēlu drukātajos medijos un fanu publikās. Darba teorētiskā daļa balstās uz Klausa Mertena (Klaus Merten) tēla veidošanās teoriju, kura apgalvo, ka tēla veidošanās auditorijas uztverē ir cieši saistīta ar medijos publicēto informāciju par noteikto objektu. Pētījuma veikšanai ir izmantotas četras pētniecības metodes: daļēji strukturētā intervija, mediju kon...

 5. A Pragmatic Path to Investigating Europa's Habitability

  Science.gov (United States)

  Pappalardo; Bengenal; Bar; Bills; Blankenship; Connerney; Kurth; McGrath; Moore; Prockter; hide

  2011-01-01

  Assessment of Europa's habitability, as an overarching science goal, will progress via a comprehensive investigation of Europa's subsurface ocean, chemical composition, and internal dynamical processes, The National Research Council's Planetary Decadal Survey placed an extremely high priority on Europa science but noted that the budget profile for the Jupiter Europa Orbiter (1EO) mission concept is incompatible with NASA's projected planetary science budget Thus, NASA enlisted a small Europa Science Definition Team (ESDT) to consider more pragmatic Europa mission options, In its preliminary findings (May, 2011), the ESDT embraces a science scope and instrument complement comparable to the science "floor" for JEO, but with a radically different mission implementation. The ESDT is studying a two-element mission architecture, in which two relatively low-cost spacecraft would fulfill the Europa science objectives, An envisioned Europa orbital element would carry only a very small geophysics payload, addressing those investigations that are best carried out from Europa orbit An envisioned separate multiple Europa flyby element (in orbit about Jupiter) would emphasize remote sensing, This mission architecture would provide for a subset of radiation-shielded instruments (all relatively low mass, power, and data rate) to be delivered into Europa orbit by a modest spacecraft, saving on propellant and other spacecraft resources, More resource-intensive remote sensing instruments would achieve their science objectives through a conservative multiple-flyby approach, that is better situated to handle larger masses and higher data volumes, and which aims to limit radiation exposure, Separation of the payload into two spacecraft elements, phased in time, would permit costs to be spread more uniformly over mUltiple years, avoiding an excessively high peak in the funding profile, Implementation of each spacecraft would be greatly simplified compared to previous Europa mission

 6. Preventie van problematisch genotmiddelengebruik onder jongeren in risicosettingen : Een systematische literatuurstudie naar de effectiviteit van interventies in justitiële jeugdinrichtingen, residentiële jeugdzorg en speciaal onderwijs en het aanbod van interventies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen-Smit, Evelien; Kepper, Annelies|info:eu-repo/dai/nl/313935157; Monshouwer, Karin|info:eu-repo/dai/nl/202651967

  2014-01-01

  Het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en harddrugs onder Nederlandse adolescenten wordt al jarenlang onderzocht in verschillende grote landelijke studies onder scholieren in het regulier onderwijs. Recentelijk is het middelengebruik ook nagegaan in groepen die (deels) buiten deze studies vallen,

 7. YouTube onder de loep: is er plaats voor UGC platforms in de veilige havens van de e-commerce richtlijn?

  NARCIS (Netherlands)

  Breemen, V.; Breemen, K.

  2013-01-01

  In ‘YouTube onder de loep’ onderzoeken Vicky Breemen en Kelly Breemen de positie van platformbeheerders onder de E-Commerce Richtlijn met betrekking tot auteursrechtschendende user-generated content. In het onderzoek, dat een functiegerichte benadering voorstelt, wordt het immuniteitsregime

 8. Biogeochemical Reactions Under Simulated Europa Ocean Conditions

  Science.gov (United States)

  Amashukeli, X.; Connon, S. A.; Gleeson, D. F.; Kowalczyk, R. S.; Pappalardo, R. T.

  2007-12-01

  Galileo data have demonstrated the probable presence of a liquid water ocean on Europa, and existence of salts and carbon dioxide in the satellite's surface ice (e.g., Carr et al., 1998; McCord et al., 1999, Pappalardo et al., 1999; Kivelson et al., 2000). Subsequently, the discovery of chemical signatures of extinct or extant life in Europa's ocean and on its surface became a distinct possibility. Moreover, understanding of Europa's potential habitability is now one of the major goals of the Europa Orbiter Flagship mission. It is likely, that in the early stages of Europa's ocean formation, moderately alkaline oceanic sulfate-carbonate species and a magnetite-silicate mantel could have participated in low-temperature biogeochemical sulfur, iron and carbon cycles facilitated by primitive organisms (Zolotov and Shock, 2004). If periodic supplies of fresh rock and sulfate-carbonate ions are available in Europa's ocean, then an exciting prospect exists that life may be present in Europa's ocean today. In our laboratory, we began the study of the plausible biogeochemical reactions under conditions appropriate to Europa's ocean using barophilic psychrophilic organisms that thrive under anaerobic conditions. In the near absence of abiotic synthetic pathways due to low Europa's temperatures, the biotic synthesis may present a viable opportunity for the formation of the organic and inorganic compounds under these extreme conditions. This work is independent of assumptions regarding hydrothermal vents at Europa's ocean floor or surface-derived oxidant sources. For our studies, we have fabricated a high-pressure (5,000 psi) reaction vessel that simulates aqueous conditions on Europa. We were also successful at reviving barophilic psychrophilic strains of Shewanella bacterium, which serve as test organisms in this investigation. Currently, facultative barophilic psychrophilic stains of Shewanella are grown in the presence of ferric food source; the strains exhibiting iron

 9. Thick or Thin Ice Shell on Europa?

  Science.gov (United States)

  2007-01-01

  Scientists are all but certain that Europa has an ocean underneath its icy surface, but they do not know how thick this ice might be. This artist concept illustrates two possible cut-away views through Europa's ice shell. In both, heat escapes, possibly volcanically, from Europa's rocky mantle and is carried upward by buoyant oceanic currents. If the heat from below is intense and the ice shell is thin enough (left), the ice shell can directly melt, causing what are called 'chaos' on Europa, regions of what appear to be broken, rotated and tilted ice blocks. On the other hand, if the ice shell is sufficiently thick (right), the less intense interior heat will be transferred to the warmer ice at the bottom of the shell, and additional heat is generated by tidal squeezing of the warmer ice. This warmer ice will slowly rise, flowing as glaciers do on Earth, and the slow but steady motion may also disrupt the extremely cold, brittle ice at the surface. Europa is no larger than Earth's moon, and its internal heating stems from its eccentric orbit about Jupiter, seen in the distance. As tides raised by Jupiter in Europa's ocean rise and fall, they may cause cracking, additional heating and even venting of water vapor into the airless sky above Europa's icy surface. (Artwork by Michael Carroll.)

 10. MISE: A Search for Organics on Europa

  Science.gov (United States)

  Whalen, Kelly; Lunine, Jonathan I.; Blaney, Diana L.

  2017-01-01

  NASA’s planned Europa Flyby Mission will try to assess the habitability of Jupiter’s moon, Europa. One of the selected instruments on the mission is the Mapping Imaging Spectrometer for Europa (MISE). MISE is a near-infrared imaging spectrometer that takes spectra in the 0.8-5 micron range, and it will be capable of mapping Europa’s surface chemical composition. A primary goal of the MISE instrument is to determine if Europa is capable of supporting life by searching for amino acid signatures in the infrared spectra. We present spectra of pure amino acid at MISE’s resolution, and we analyze the effect of chirality on these spectra. Lastly, we present model spectra for diluted/mixed amino acids to simulate more realistic concentrations. We show MISE can distinguish between different types of amino acids, such as isoleucine, leucine, and their enantiomers.

 11. SLUSH: Europa Hybrid Deep Drill, Phase I

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — There are at least two fundamental design approaches one could use when trying to penetrate the icy shell on Europa and other planetary bodies: a melt probe and an...

 12. Modeling Europa's Ice-Ocean Interface

  Science.gov (United States)

  Elsenousy, A.; Vance, S.; Bills, B. G.

  2014-12-01

  This work focuses on modeling the ice-ocean interface on Jupiter's Moon (Europa); mainly from the standpoint of heat and salt transfer relationship with emphasis on the basal ice growth rate and its implications to Europa's tidal response. Modeling the heat and salt flux at Europa's ice/ocean interface is necessary to understand the dynamics of Europa's ocean and its interaction with the upper ice shell as well as the history of active turbulence at this area. To achieve this goal, we used McPhee et al., 2008 parameterizations on Earth's ice/ocean interface that was developed to meet Europa's ocean dynamics. We varied one parameter at a time to test its influence on both; "h" the basal ice growth rate and on "R" the double diffusion tendency strength. The double diffusion tendency "R" was calculated as the ratio between the interface heat exchange coefficient αh to the interface salt exchange coefficient αs. Our preliminary results showed a strong double diffusion tendency R ~200 at Europa's ice-ocean interface for plausible changes in the heat flux due to onset or elimination of a hydrothermal activity, suggesting supercooling and a strong tendency for forming frazil ice.

 13. Various Landscapes and Features on Europa

  Science.gov (United States)

  1997-01-01

  These 15 frames show the great variety of surface features on Jupiter's icy moon, Europa, which have been revealed by the Galileo spacecraft Solid State Imaging (CCD) system during its first six orbits around Jupiter from June 1996 to February 1997. North is to the top of each of the images. The features seen on Europa's surface document both internal and external processes shaping the icy crust. Internal processes and the possible presence of liquid water beneath the ice are indicated by features such as 'dark spots', lobe-shaped flow features, 'puddles','mottled terrain', knobs, pits, and the darker areas along ridges and triple bands.Europa is subjected to constant tugging from the giant planet, Jupiter, as well as from its neighboring moons, Io and Ganymede. This causes 'tidal' forces that affect Europa's interior and surface. Evidence for such forces includes ridges, fractures, wedge-shaped bands, and areas of 'chaos'. Some of these features result from alternate extension and compression buckling and pulling apart Europa's icy shell.Impact craters document external effects on a planet's surface. Although present on Europa, impact craters are relatively scarce compared to the number seen on Ganymede, Callisto, and on the surfaces of most other 'rocky' planets and moons in our solar system. This scarcity of craters suggests that the surface of Europa is very young. 'Maculae' on Europa may be the scars from large impact events.These images have resolutions from 27 meters (89 feet) to 7 kilometers (4.3 miles) per picture element (pixel) and were taken by Galileo at ranges of 2,500 kilometers (1,525 miles) to 677,000 kilometers (413,000 miles) from Europa.The Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA manages the Galileo mission for NASA's Office of Space Science, Washington, DC. JPL is an operating division of California Institute of Technology (Caltech).This image and other images and data received from Galileo are posted on the World Wide Web, on the Galileo

 14. Heat transfer of ascending cryomagma on Europa

  Science.gov (United States)

  Quick, Lynnae C.; Marsh, Bruce D.

  2016-06-01

  Jupiter's moon Europa has a relatively young surface (60-90 Myr on average), which may be due in part to cryovolcanic processes. Current models for both effusive and explosive cryovolcanism on Europa may be expanded and enhanced by linking the potential for cryovolcanism at the surface to subsurface cryomagmatism. The success of cryomagma transport through Europa's crust depends critically on the rate of ascent relative to the rate of solidification. The final transport distance of cryomagma is thus governed by initial melt volume, ascent rate, overall ascent distance, transport mechanism (i.e., diapirism, diking, or ascent in cylindrical conduits), and melt temperature and composition. The last two factors are especially critical in determining the budget of expendable energy before complete solidification. Here we use these factors as constraints to explore conditions under which cryomagma may arrive at Europa's surface to facilitate cryovolcanism. We find that 1-5 km radius warm ice diapirs ascending from the base of a 10 km thick stagnant lid can reach the shallow subsurface in a partially molten state. Cryomagma transport may be further facilitated if diapirs travel along pre-heated ascent paths. Under certain conditions, cryolava transported from 10 km depths in tabular dikes or pipe-like conduits may reach the surface at temperatures exceeding 250 K. Ascent rates for these geometries may be high enough that isothermal transport is approached. Cryomagmas containing significant amounts of low eutectic impurities can also be delivered to Europa's surface by propagating dikes or pipe-like conduits.

 15. Denkers over eenwording van heinde en verre - Ghandi en Europa

  NARCIS (Netherlands)

  prof. dr. Ben Hoetjes

  2006-01-01

  Europa raakt in de publieke beeldvorming in Nederland duidelijk op de achtergrond. Andere zaken - het nieuwe zorgstelsel, de pensioenen, de misdaad, het internationale terrorisme, mensenrechtenschendingen, natuurrampen - hebben allang de voorpagina's overgenomen. Voor Europa-aanhangers zoals

 16. Europa Drum Sampler (EDuS), Phase I

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The main objective of the proposed work is to develop a robust and effective sample acquisition system for the Europa lander called the Europa Drum Sampler (EDuS)....

 17. An ice crystal model for jupiter's moon Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl-Jensen, Dorthe; schmidt, Karen Guldbae

  2003-01-01

  A simple model for crystal growth in the ice shell of Europa has been made in order to estimate the size of ice crystals at Europa's surface. If mass is lost from the surface of Europa due to sputtering processes, and the ice thickness is constant in time, ice crystals will be transported upwards...

 18. Voorbij de retoriek: sociaal Europa vanuit twaalf invalshoeken

  NARCIS (Netherlands)

  van den Burg, I.; Cremers, J.; Hamans, C.; Pilon, A.

  2014-01-01

  Voorbij de retoriek. Sociaal Europa vanuit twaalf invalshoeken is een kritische analyse van de voorbije decennia, waarin het opbouwen van een sociaal Europa is achtergebleven bij het marktgerichte Europa. Wat zijn de oorzaken, de gevolgen en de oplossingen? En vooral: hoe zorgen we ervoor dat

 19. New observations on the crustacean fauna of Europa Island ...

  African Journals Online (AJOL)

  The Crustacea Decapoda of Europa Island have been inventoried during the BIORECIE fieldwork conducted from 7-12 November 2011. Previous records for Europa Island have been also compiled and an updated documented checklist of the species is proposed. In total, 175 decapods are reported for Europa Island, ...

 20. Science and Reconnaissance from the Europa Clipper Mission Concept: Exploring Europa's Habitability

  Science.gov (United States)

  Pappalardo, Robert; Senske, David; Prockter, Louise; Paczkowski, Brian; Vance, Steve; Goldstein, Barry; Magner, Thomas; Cooke, Brian

  2015-04-01

  Europa is recognized by the Planetary Science De-cadal Survey as a prime candidate to search for a pre-sent-day habitable environment in our solar system. As such, NASA has pursued a series of studies, facilitated by a Europa Science Definition Team (SDT), to define a strategy to best advance our scientific understanding of this icy world with the science goal: Explore Europa to investigate its habitability. (In June of 2014, the SDT completed its task of identifying the overarching science objectives and investigations.) Working in concert with a technical team, a set of mission archi-tectures were evaluated to determine the best way to achieve the SDT defined science objectives. The fa-vored architecture would consist of a spacecraft in Ju-piter orbit making many close flybys of Europa, con-centrating on remote sensing to explore the moon. In-novative mission design would use gravitational per-turbations of the spacecraft trajectory to permit flybys at a wide variety of latitudes and longitudes, enabling globally distributed regional coverage of Europa's sur-face, with nominally 45 close flybys, typically at alti-tudes from 25 to 100 km. This concept has become known as the Europa Clipper. The Europa SDT recommended three science ob-jectives for the Europa Clipper: Ice Shell and Ocean: Characterize the ice shell and any subsurface water, including their heterogeneity, ocean properties, and the nature of surface-ice-ocean exchange; Composition: Understand the habitability of Europa's ocean through composition and chemistry; and Geology: Understand the formation of surface features, including sites of recent or current activity, and characterize high science interest localities. The Europa SDT also considered implications of the Hubble Space Telescope detection of possible plumes at Europa. To feed forward to potential subsequent future ex-ploration that could be enabled by a lander, it was deemed that the Europa Clipper mission concept should provide the

 1. Power Subsystem Approach for the Europa Mission

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulloa-Severino Antonio

  2017-01-01

  Full Text Available NASA is planning to launch a spacecraft on a mission to the Jovian moon Europa, in order to conduct a detailed reconnaissance and investigation of its habitability. The spacecraft would orbit Jupiter and perform a detailed science investigation of Europa, utilizing a number of science instruments including an ice-penetrating radar to determine the icy shell thickness and presence of subsurface oceans. The spacecraft would be exposed to harsh radiation and extreme temperature environments. To meet mission objectives, the spacecraft power subsystem is being architected and designed to operate efficiently, and with a high degree of reliability.

 2. Biomarker Production and Preservation on Europa

  Science.gov (United States)

  Buffo, J.; Schmidt, B. E.

  2017-12-01

  Future landing site selection and sampling techniques for Europa will concentrate on locations of high potential biomarker preservation, however it is unclear what the best targets might be. On Europa, the scenario is quite unlike the depositional surface environments of terrestrial planets we've studied thus far-Europa's surface is passively communicating with putative habitable niches below that extend throughout the ice shell, ocean and sea floor. In this work, I approach biomarker production and preservation on Europa based by considering the many hypotheses that govern the its habitability, the processes that occur within the sea floor, ocean, and ice and exchange between them, and the geologic hypotheses for the formation of its various surfaces to establish, what journey through the planet a biomarker might take to arrive, if possible, at the surface where it is accessible to near-term landed missions. The goal of this project is to construct a simple model through which to consider the context for sampled material that will provide us with the ability to identify limitations in our intuition, understanding of the Europan system, our current hypotheses and data, and provide a road map for developing both areas for new research and identifying technology gaps that we must overcome before we can confidently select a landing site or analyze a sample from the near surface of Europa. I first consider the nature of the environment, i.e. at the sea floor interface, the ocean, or ocean-ice interface, in order to establish what the likely "biomarker" could be and then trace its path through the system: downwelling through the shell, mixing through the ocean, and pathways to the surface. Importantly, many models exist for the production of Europa's surface and subsurface geology that could affect the integrity of a putative biomarker. Often we modulate such considerations as a function of the time-scales over which the geologic process occurs, however such processes

 3. Europa the ocean moon : search for an alien biosphere

  CERN Document Server

  Greenberg, Richard

  2004-01-01

  Europa - The Ocean Moon tells the story of the Galileo spacecraft probe to Jupiter's moon, Europa. It provides a detailed description of the physical processes, including the dominating tidal forces that operate on Europa, and includes a comprehensive tour of Europa using images taken by Galileo's camera. The book reviews and evaluates the interpretative work carried out to date, providing a philosophical discussion of the scientific process of analyzing results and the pitfalls that accompany it. It also examines the astrobiological constraints on this possible biosphere, and implications for future research, exploration and planetary biological protection. Europa - The Ocean Moon provides a unique understanding of the Galileo images of Europa, discusses the theory of tidal processes that govern its icy ridged and disrupted surface, and examines in detail the physical setting that might sustain extra-terrestrial life in Europa's ocean and icy crust.

 4. Hartvig Frisch og "Pest over Europa"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2013-01-01

  Vil populistiske bevægelser i dagens Europa udhule demokratiet og skabe stater med en formel retsorden, som bliver vendt mod syndebukke og udnyttes til diskrimination af etniske, sociale og religiøse mindretal – som i 1930erne?...

 5. Europa's Compositional Evolution and Ocean Salinity

  Science.gov (United States)

  Vance, S.; Glein, C.; Bouquet, A.; Cammarano, F.; McKinnon, W. B.

  2017-12-01

  Europa's ocean depth and composition have likely evolved through time, in step with the temperature of its mantle, and in concert with the loss of water and hydrogen to space and accretion of water and other chemical species from comets, dust, and Io's volcanism. A key aspect to understanding the consequences of these processes is combining internal structure models with detailed calculations of ocean composition, which to date has not been done. This owes in part to the unavailability of suitable thermodynamic databases for aqueous chemistry above 0.5 GPa. Recent advances in high pressure aqueous chemistry and water-rock interactions allow us to compute the equilibrium ionic conditions and pH everywhere in Europa's interior. In this work, we develop radial structure and composition models for Europa that include self-consistent thermodynamics of all materials, developed using the PlanetProfile software. We will describe the potential hydration states and porosity of the rocky interior, and the partitioning of primordial sulfur between this layer, an underlying metallic core, and the ocean above. We will use these results to compute the ocean's salinity by extraction from the upper part of the rocky layer. In this context, we will also consider the fluxes of reductants from Europa's interior due to high-temperature hydrothermalism, serpentinization, and endogenic radiolysis.

 6. Core ethical values: EuropaBio.

  Science.gov (United States)

  2002-01-01

  EuropaBio, the European Association for BioIndustries, represents 40 companies operating world wide and 14 national association (totaling around 600 small and medium-sized enterprises) involved in the research, development, testing, manufacturing, marketing, sales and distribution of biotechnology products and services in the fields of healthcare, agriculture, food and the environment.

 7. Cryovolcanic Emplacement of Domes on Europa

  Science.gov (United States)

  Quick, Lynnae C.; Glaze, Lori S.; Baloga, Stephen M.

  2016-01-01

  Here we explore the hypothesis that certain domes on Europa may have been produced by the extrusion of viscous cryolavas. A new mathematical method for the emplacement and relaxation of viscous lava domes is presented and applied to putative cryovolcanic domes on Europa. A similarity solution approach is applied to the governing equation for fluid flow in a cylindrical geometry, and dome relaxation is explored assuming a volume of cryolava has been rapidly emplaced onto the surface. Nonphysical sin- gularities inherent in previous models for dome relaxation have been eliminated, and cryolava cooling is represented by a time-variable viscosity. We find that at the onset of relaxation, bulk kinematic viscosities may lie in the range between 10(exp 3) and 10(exp 6) sq m/s, while the actual fluid lava viscosity may be much lower. Plausible relaxation times to form the domes, which are linked to bulk cryolava rheology, are found to range from 3.6 days to 7.5 years. We find that cooling of the cryolava, while dominated by conduction through an icy skin, should not prevent fluids from advancing and relaxing to form domes within the timescales considered. Determining the range of emplacement conditions for putative cryolava domes will shed light on Europa's resurfacing history. In addition, the rheologies and compositions of erupted cryolavas have implications for subsurface cryomagma ascent and local surface stress conditions on Europa.

 8. Forschung weltweit anerkannt: lernen von Europa

  CERN Multimedia

  Lorbeere, K

  2006-01-01

  Europa is better than its reputation. On one hand, the old continent, with the CERN, has the most modern research center for particle physics of the world; in addition, international groupings of companies as Microsoft use the research laboratories in Europe and thus use the know-how of the European scientists

 9. Tidally Driven Failure Along Europa's Rhadamanthys Linea

  Science.gov (United States)

  Cameron, M.; Konter, B.; Pappalardo, R. T.

  2013-12-01

  The surface of Europa is crosscut by a dense network of fractures and there are many candidate faults for studying past tectonic activity. To better understand the role of tidal stress sources and implications for faulting on Europa, we investigate the relationship between shear and normal stresses at Rhadamanthys Linea, a northwest oriented fracture in the northern hemisphere. Previous work on Agenor Linea, a right-lateral strike-slip fracture in the southern hemisphere, suggests that both tidal diurnal and non-synchronous rotation (NSR) stresses play a critical role in the mechanics of Coulomb shear failure on Europa. At Agenor Linea, shear failure from diurnal tidal stress mechanisms is difficult to achieve because the relatively large over¬burden stress (ie., 1.2 MPa at 1 km depth) dominates the stress field; however, MPa order stresses from NSR permit right-lateral shear failure along the west side of the fault at shallow depths (Astypalea Linea and Conamara Chaos will also be investigated, offering a unique comparison of geologic activity of fractures residing in geographically diverse locations of Europa.

 10. L'Europa accelera sul progetto Grid

  CERN Document Server

  2003-01-01

  "Il consorzio pan-europeo Egee sta pilotando a Bruxelles la complessa operazione che dotera' l'Europa di un mercato comune delle risorse di calcolo sulla base del modello Grid (griglia di calcolo, trasporto e distribuzione di dati)" (1 page).

 11. Exploring Europa's Habitability: Science achieved from the Europa Orbiter and Clipper Mission Concepts

  Science.gov (United States)

  Senske, D. A.; Prockter, L. M.; Pappalardo, R. T.; Patterson, G. W.; Vance, S.

  2012-12-01

  Europa is a prime candidate in the search for present-day habitable environments in our solar system. Europa is unique among the large icy satellites because it probably has a saltwater ocean today beneath an ice shell that is geodynamically active. The combination of irradiation of its surface and tidal heating of its interior could make Europa a rich source of chemical energy for life. Perhaps most importantly, Europa's ocean is believed to be in direct contact with its rocky mantle, where conditions could be similar to those on Earth's biologically rich sea floor. Hydrothermal zones on Earth's seafloor are known to be rich with life, powered by energy and nutrients that result from reactions between the seawater and the warm rocky ocean floor. Life as we know it depends on three principal "ingredients": 1) a sustained liquid water environment; 2) essential chemical elements that are critical for building life; and 3) a source of energy that could be utilized by life. Europa's habitability requires understanding whether it possesses these three ingredients. NASA has enlisted a study team to consider Europa mission options feasible over the next decade, compatible with NASA's projected planetary science budget and addressing Planetary Decadal Survey priorities. Two Europa mission concepts (Orbiter and multiple flyby—call the "Clipper") are undergoing continued study with the goal to "Explore Europa to investigate its habitability." Each mission would address this goal in complementary ways, with high science value of its own. The Orbiter and Clipper architectures lend themselves to specific types of scientific measurements. The Orbiter concept is tailored to the unique geophysical science that requires being in orbit at Europa. This includes confirming the existence of an ocean and characterizing that ocean through geophysical measurements of Europa's gravitational tides and magnetic induction response. It also includes mapping of the global morphology and

 12. Europa e Africa - Anatomia di un incontro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zoppi, Marco

  Available at: - http://ebook.edizionieiffel.com/product.php?id_product=36 or on AMAZON at:  http://www.amazon.it/Europa-Africa-Anatomia-Marco-Zoppi-ebook/dp/B01DPSBE6C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1460205243&sr=8-1&keywords=marco+zoppi The book title translates as: "Europe and Africa: anatomy of an enc......Available at: - http://ebook.edizionieiffel.com/product.php?id_product=36 or on AMAZON at:  http://www.amazon.it/Europa-Africa-Anatomia-Marco-Zoppi-ebook/dp/B01DPSBE6C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1460205243&sr=8-1&keywords=marco+zoppi The book title translates as: "Europe and Africa: anatomy...

 13. Praga, el Hollywood de Europa Oriental

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raúl Sorrosa

  2015-01-01

  Full Text Available Para salvar la industria fílmica checa, tuvieron que aliarse el mundo poscomunista y el capitalismo. Praga se ha convertido en "El Hollywood de Europa del Este" o en la Meca fílmica. Los estudios Barrandov después de la caída del comunismo y el proceso de transformación económico pasaron por la privatización.

 14. Seismic signal and noise on Europa

  Science.gov (United States)

  Panning, Mark; Stähler, Simon; Bills, Bruce; Castillo Castellanos, Jorge; Huang, Hsin-Hua; Husker, Allen; Kedar, Sharon; Lorenz, Ralph; Pike, William T.; Schmerr, Nicholas; Tsai, Victor; Vance, Steven

  2017-10-01

  Seismology is one of our best tools for detailing interior structure of planetary bodies, and a seismometer is included in the baseline and threshold mission design for the upcoming Europa Lander mission. Guiding mission design and planning for adequate science return, though, requires modeling of both the anticipated signal and noise. Assuming ice seismicity on Europa behaves according to statistical properties observed in Earth catalogs and scaling cumulative seismic moment release to the moon, we can simulate long seismic records and estimate background noise and peak signal amplitudes (Panning et al., 2017). This suggests a sensitive instrument comparable to many broadband terrestrial instruments or the SP instrument from the InSight mission to Mars will be able to record signals, while high frequency geophones are likely inadequate. We extend this analysis to also begin incorporation of spatial and temporal variation due to the tidal cycle, which can help inform landing site selection. We also begin exploration of how chaotic terrane at the bottom of the ice shell and inter-ice heterogeneities (i.e. internal melt structures) may affect anticipated seismic observations using 2D numerical seismic simulations.M. P. Panning, S. C. Stähler, H.-H. Huang, S. D. Vance, S. Kedar, V. C. Tsai, W. T. Pike, R. D. Lorenz, “Expected seismicity and the seismic noise environment of Europa,” J. Geophys. Res., in revision, 2017.

 15. Dome shaped features on Europa's surface

  Science.gov (United States)

  1997-01-01

  The Solid State Imaging system aboard the spacecraft Galileo took this image of the surface of Europa on February 20, 1997 during its sixth orbit around Jupiter. The image is located near 16 North, 268 West; illumination is from the lower-right. The area covered is approximately 48 miles (80 kilometers) by 56 miles (95 kilometers) across. North is toward the top of the image.This image reveals that the icy surface of Europa has been disrupted by ridges and faults numerous times during its past. These ridges have themselves been disrupted by the localized formation of domes and other features that may be indicative of thermal upwelling of water from beneath the crust. These features provide strong evidence for the presence of subsurface liquid during Europa's recent past.The Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA manages the mission for NASA's Office of Space Science, Washington, DC.This image and other images and data received from Galileo are posted on the World Wide Web, on the Galileo mission home page at URL http://galileo.jpl.nasa.gov. Background information and educational context for the images can be found at URL http://www.jpl.nasa.gov/galileo/sepo

 16. The Inferred Distribution of Liquid Water in Europa's Ice Shell: Implications for the Europa Lander Mission

  Science.gov (United States)

  Noviello, J. L.; Torrano, Z. A.; Rhoden, A.; Manga, M.

  2017-12-01

  A key objective of the Europa lander mission is to identify liquid water within 30 km of the lander (Europa Lander SDT report, 2017), to provide essential context with which to evaluate samples and enable assessment of Europa's overall habitability. To inform lander mission development, we utilize a model of surface feature formation that invokes liquid water within Europa's ice shell to map out the implied 3D distribution of liquid water and assess the likelihood of a lander to be within 30 km of liquid water given regional variability. Europa's surface displays a variety of microfeatures, also called lenticulae, including pits, domes, spots, and microchaos. A recent model by Manga and Michaut (2017) attributes these features to various stages in the thermal-mechanical evolution of liquid water intrusions (i.e. sills) within the ice shell, from sill emplacement to surface breaching (in the case of microchaos) to freezing of the sill. Pits are of particular interest because they appear only when liquid water is still present. Another key feature of the model is that the size of a microfeature at the surface is controlled by the depth of the sill. Hence, we can apply this model to regions of Europa that contain microfeatures to infer the size, depth, and spatial distribution of liquid water within the ice shell. We are creating a database of microfeatures that includes digitized, collated data from previous mapping efforts along with our own mapping study. We focus on images with 220 m/pixel resolution, which includes the regional mapping data sets. Analysis of a preliminary study area suggests that sills are typically located at depths of 2km or less from the surface. We will present analysis of the full database of microfeatures and the corresponding 3D distribution of sills implied by the model. Our preliminary analysis also shows that pits are clustered in some regions, consistent with previous results, although individual pits are also observed. We apply a

 17. Ad populum. Parlare alla pancia: retoriche del populismo in Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yulia Ivanova

  2016-12-01

  Full Text Available Recensiamo il libro Ad populum. Parlare alla pancia: retorica del populismo in Europa. Eds. Bruno Capaci e Giuditta Spassini. Bologna: I libri di Emil di Odoya srl., 2016. Stampa. Review of Ad populum. Parlare alla pancia: retorica del populismo in Europa. Eds. Bruno Capaci and Giuditta Spassini. Bologna: I libri di Emil di Odoya srl., 2016. Print

 18. Trajectory Design for the Europa Clipper Mission Concept

  Science.gov (United States)

  Buffington, Brent

  2014-01-01

  Europa is one of the most scientifically intriguing targets in planetary science due to its potential suitability for extant life. As such, NASA has funded the California Institute of Technology Jet Propulsion Laboratory and the Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory to jointly determine and develop the best mission concept to explore Europa in the near future. The result of nearly 4 years of work--the Europa Clipper mission concept--is a multiple Europa flyby mission that could efficiently execute a number of high caliber science investigations to meet Europa science priorities specified in the 2011 NRC Decadal Survey, and is capable of providing reconnaissance data to maximize the probability of both a safe landing and access to surface material of high scientific value for a future Europa lander. This paper will focus on the major enabling component for this mission concept--the trajectory. A representative trajectory, referred to as 13F7-A21, would obtain global-regional coverage of Europa via a complex network of 45 flybys over the course of 3.5 years while also mitigating the effects of the harsh Jovian radiation environment. In addition, 5 Ganymede and 9 Callisto flybys would be used to manipulate the trajectory relative to Europa. The tour would reach a maximum Jovicentric inclination of 20.1 deg. have a deterministic (Delta)V of 164 m/s (post periapsis raise maneuver), and a total ionizing dose of 2.8 Mrad (Si).

 19. Tyskland kvæler Europas økonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mogens Ove

  2012-01-01

  Tyskland dikterer økonomisk smalhals i Europa de næste mange år frem. Men spareiveren virker ikke og vil føre til mere arbejdsløshed samt større splittelse mellem Europas center og periferi. Så hvorfor ikke prøve noget andet?...

 20. Thera and Thrace Macula on Europa

  Science.gov (United States)

  1997-01-01

  This image of Europa's southern hemisphere was obtained by the solid state imaging (CCD) system on board NASA's Galileo spacecraft during its sixth orbit of Jupiter. The upper left portion of the image shows the southern extent of the 'wedges' region, an area that has undergone extensive disruption. South of the wedges, the eastern extent of Agenor Linea (nearly 1000 kilometers in length) is also visible. Thera and Thrace Macula are the dark irregular features southeast of Agenor Linea. This image can be used by scientists to build a global map of Europa by tying such Galileo images together with images from 1979 during NASA's Voyager mission. Such lower resolution images also provide the context needed to interpret the higher resolution images taken by the Galileo during both its nominal mission and the upcoming Europa mission. North is to the top of the picture and the sun illuminates the surface from the right. The image, centered at -40 latitude and 180 longitude, covers an area approximately 675 by 675 kilometers. The finest details that can be discerned in this picture are about 3.3 kilometers across. The images were taken on Feb 20, 1997 at 12 hours, 55 minutes, 34 seconds Universal Time when the spacecraft was at a range of 81,707 kilometers.The Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA manages the mission for NASA's Office of Space Science, Washington, DC.This image and other images and data received from Galileo are posted on the World Wide Web, on the Galileo mission home page at URL http://galileo.jpl.nasa.gov. Background information and educational context for the images can be found at URL http://www.jpl.nasa.gov/galileo/sepo

 1. Jupiter Europa Orbiter Architecture Definition Process

  Science.gov (United States)

  Rasmussen, Robert; Shishko, Robert

  2011-01-01

  The proposed Jupiter Europa Orbiter mission, planned for launch in 2020, is using a new architectural process and framework tool to drive its model-based systems engineering effort. The process focuses on getting the architecture right before writing requirements and developing a point design. A new architecture framework tool provides for the structured entry and retrieval of architecture artifacts based on an emerging architecture meta-model. This paper describes the relationships among these artifacts and how they are used in the systems engineering effort. Some early lessons learned are discussed.

 2. BIZANCIO, LOS ESLAVOS Y EUROPA ORIENTAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Marín Riveros

  2009-01-01

  Full Text Available Resumen: en este estudio, se presenta una reflexión acerca del concepto de Europa Oriental y, luego, una revisión de la historiografía acerca del origen de los eslavos, discutiendo las tesis tradicionales, la de Pritsak y la de Curta, según la etnogénesis, la etnonimia y la etnicidad.in this article, the author presents an analytical view about de concept "East Europe" and, then, an historiographical revision about the origin of the Slavic people, discussing the traditional thesis, Pritsak's thesis and Curta's thesis, i.e., commenting the ideas of ethnogenesis, ethnonimia and ethnicity.

 3. Can evolutionary convergence be tested on Europa?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chela-Flores, Julian [Instituto de Estudios Avanzados, Caracas (Venezuela); [Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Trieste (Italy)]. E-mail: chelaf@ictp.trieste.it

  2002-09-01

  A major objective in solar system exploration has to be the insertion of appropriate biology-oriented experiments in future missions. We discuss various reasons for suggesting that this type of research be considered a high priority for feasibility studies and, subsequently, for technological development of appropriate melters and submersibles. With the assumption that Darwin's theory is valid for the evolution of life anywhere in the universe, various degrees of convergent phenomena argue in favor of the conjecture that universal evolution of intelligent behavior is just a matter of time and preservation of steady planetary conditions. A preliminary test of this conjecture is feasible with experiments involving evolutionary biosignatures on Europa. (author)

 4. Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’. Eeen sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christianne Smit

  2015-12-01

  Full Text Available Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’. Een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904 (Dissertatie Universiteit van Maastricht 2015; Maaslandse Monografieën 78; Hilversum: Verloren, 2015, 228 pp., isbn 978 90 8704 493 0.

 5. Case note: ABRvS 25 mei 2011, Gst. 2011/121 (VNG is geen bestuursorgaan noch werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan (art. 3 lid 1 Wob))

  NARCIS (Netherlands)

  Jak, N.

  2011-01-01

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is geen bestuursorgaan in de zin van art. 1:1 lid 1 aanhef en onderdeel b Awb. Ook is de VNG geen onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling in de zin van art. 3 lid 1 WOB.

 6. Thermal probe design for Europa sample acquisition

  Science.gov (United States)

  Horne, Mera F.

  2018-01-01

  The planned lander missions to the surface of Europa will access samples from the subsurface of the ice in a search for signs of life. A small thermal drill (probe) is proposed to meet the sample requirement of the Science Definition Team's (SDT) report for the Europa mission. The probe is 2 cm in diameter and 16 cm in length and is designed to access the subsurface to 10 cm deep and to collect five ice samples of 7 cm3 each, approximately. The energy required to penetrate the top 10 cm of ice in a vacuum is 26 Wh, approximately, and to melt 7 cm3 of ice is 1.2 Wh, approximately. The requirement stated in the SDT report of collecting samples from five different sites can be accommodated with repeated use of the same thermal drill. For smaller sample sizes, a smaller probe of 1.0 cm in diameter with the same length of 16 cm could be utilized that would require approximately 6.4 Wh to penetrate the top 10 cm of ice, and 0.02 Wh to collect 0.1 g of sample. The thermal drill has the advantage of simplicity of design and operations and the ability to penetrate ice over a range of densities and hardness while maintaining sample integrity.

 7. Onder de radar. Alledaagse omgang als kenbron voor zorgorganisaties in transitie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Kolen

  2016-12-01

  Full Text Available Onder de radar. Alledaagse omgang als kenbron voor zorgorganisaties in transitieZorgorganisaties staan voor de taak om in de transitie van de zorg en een steeds complexer wordende samenleving hun maatschappelijke opdracht vorm te geven. Dan is de vraag aan de orde welke bronnen zorgorganisaties hebben om te weten waarheen zij wensen te navigeren. Voor zorgorganisaties die ondersteuning bieden aan jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb-jongeren heeft deze opdracht een dubbel karakter. Enerzijds bestaat ze uit het beschermen van de lvb-jongeren en de samenleving, anderzijds uit het realiseren van een leven in vrijheid. Op basis van zorgethisch georiënteerd, conceptueel en kwalitatief empirisch onderzoek wijzen wij op de morele betekenis van alledaagse omgang tussen lvb-jongeren en hun professionele ondersteuners. Aan de hand van fragmenten uit ons institutioneel etnografisch onderzoek die gerelateerd worden aan de theorie van Rahel Jaeggi over levensvormen, laten we zien dat er in de alledaagse omgang een bron van moreel kennen aanwezig is die oplossingskracht in zich draagt. Het antwoord op de vraag “wat behelst goed samenleven?” blijkt verborgen te liggen in de alledaagse omgang tussen lvb-jongere en zorgprofessional zelf. Deze bron wordt veelal over het hoofd gezien. In plaats van enkel op oriëntatie van buitenaf te koersen hebben zorgorganisaties “onder de radar” een interne morele kenbron ter beschikking.  Under the radar: everyday contact as a source of knowledge for healthcare organizations in transitionThe Dutch healthcare and welfare are systems in transition (RVS, 2016 and healthcare organizations are facing the task of reinventing their mission in society. Which compass should they use in this respect? The mission of organizations that support MID youngsters is dual in nature. On the one hand, it consists of protecting the MID youngsters and society; on the other, it should assist them in realizing a life of

 8. We zijn druk, druk, druk : Wat blijft er over van rechtvaardigheid?

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Susanne Lidewij; Bos, K. van den

  2007-01-01

  In today’s busy society, people have less and less time. In the current paper we argue that busy people are more influenced by egocentric issues than by issues that are justice related. Several social psychological experiments support this suggestion. Furthermore, we discuss in this paper the

 9. Particulates in Europe; Fijn stof in Europa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eeftens, M.; Brunekreef, B. [Institute for Risk Assessment Sciences IRAS, Utrecht University, Utrecht (Netherlands)

  2013-08-15

  Although the same air quality standards apply across Europe, there are large differences in concentration within, but also between countries. There are also differences between the methods that these countries use for regular monitoring networks, which makes a direct comparison of concentrations difficult. The ESCAPE project (European Study of Cohorts for Air Pollution Effects) mapped the differences in the European particulate concentrations using one unified measuring method [Dutch] Hoewel voor heel Europa dezelfde luchtkwaliteitsnormen gelden, bestaan er grote concentratieverschillen binnen, maar ook tussen landen. Ook zijn er verschillen tussen de meetmethoden die deze landen binnen reguliere meetnetten hanteren, wat een directe vergelijking van concentraties vaak moeilijk maakt. Het ESCAPE-project (European Study of Cohorts for Air Pollution Effects) bracht de Europese fijnstofcontrasten in kaart met behulp van 1 identieke meetmethode.

 10. El Orinoco ilustrado en la Europa dieciochesca

  OpenAIRE

  Andrés Castro Roldán

  2011-01-01

  El presente artículo estudia el fenómeno de la lectura en la Europa del siglo XVIII, a partir del caso del Orinoco ilustrado (1741-1745), del jesuita español José Gumilla. Se trata de una primera contribución al estudio de la recepción y la circulación de esta obra, a través de las múltiples lecturas que de Gumilla hicieron sus contemporáneos en España, Francia y los Países Bajos. El objetivo es poner esta obra en el contexto de su época, tanto desde el punto de vista literario como de la his...

 11. Europa's Habitability follows from Classical Dynamical Astronomy

  Science.gov (United States)

  Greenberg, R.

  2001-11-01

  Celestial mechanics is responsible for Jupiter's satellite Europa being a possible site for life in the solar system. The Laplace orbital resonance drives a substantial eccentricity. The mutually dependent relationship between orbital and rotational evolution and tidal processes in turn controls Europa's heating and stress. Heat is likely adequate to maintain a liquid water ocean, and to keep the surface ice thin. Tidal stress can explain characteristic and ubiquitous crack patterns (global and cycloidal), as well as drive observed shear displacement features. The characteristic ridge sets that cover tectonic terrain are likely built by tidal pumping of oceanic fluid and slush through cracks to the surface on a daily basis. Nearly half the surface is chaotic terrain, with morphology and other characteristics indicative of melt-through from below. Formation of both chaotic and tectonic terrains has continually resurfaced the satellite, while connecting the ocean to the surface and providing a variety of evolving environmental niches. As a result of tides, liquid water would daily bathe crustal cracks and surfaces with heat, transporting and mixing substances vertically. Thus a variety of habitable environments likely exist in the crust. Moreover, exposure of the ocean to the surface in the ways described here satisfies a necessary condition for life in the ocean as well, by providing access to oxidants which are available near the surface. These processes were recent, and thus most likely continue today. Longer term changes in environmental conditions in the crust, such as deactivation of individual cracks after thousands of years (due to non-synchronous rotation) and later crustal thawing (releasing any trapped organisms), provided drivers for adaptation, as well as opportunity for evolution. This work is supported by the NASA Planetary Geology and Geophysics Program and the NSF Life in Extreme Environments Program.

 12. Flow-like Features On Europa

  Science.gov (United States)

  1997-01-01

  This image shows features on Jupiter's moon Europa that may be 'flows' from ice volcanoes. It was taken by the Galileo spacecraft solid state imaging (CCD) system during its seventh orbit around Jupiter. North is to the top of the image. The sun illuminates the scene from the left, showing features with shapes similar to lava flows on Earth. Two such features can be seen in the northwest corner of the image. The southern feature appears to have flowed over a ridge along its western edge. Scientists use these types of relationships to determine which feature formed first. In this case, the ridge probably formed before the flow-like feature that covers it.The image, centered at 22.6 degrees north latitude and 106.7 degrees west longitude, covers an area of 180 by 215 kilometers (112 by 134 miles). The smallest distinguishable features in the image are about 1.1 kilometers (0.7 miles) across. This image was obtained on April 28, 1997, when Galileo was 27,590 kilometers (16,830 miles) from Europa.The Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA manages the Galileo mission for NASA's Office of Space Science, Washington, DC. JPL is an operating division of California Institute of Technology (Caltech).This image and other images and data received from Galileo are posted on the World Wide Web, on the Galileo mission home page at URL http://galileo.jpl.nasa.gov. Background information and educational context for the images can be found at URL http://www.jpl.nasa.gov/galileo/sepo

 13. The Plasma Instrument for Magnetic Sounding (PIMS) on The Europa Clipper Mission

  Science.gov (United States)

  Westlake, J. H.; McNutt, R. L., Jr.; Kasper, J. C.; Battista, C.; Case, A. W.; Cochrane, C.; Grey, M.; Jia, X.; Kivelson, M.; Kim, C.; Korth, H.; Khurana, K. K.; Krupp, N.; Paty, C. S.; Roussos, E.; Rymer, A. M.; Stevens, M. L.; Slavin, J. A.; Smith, H. T.; Saur, J.; Coren, D.

  2017-12-01

  The Europa Clipper mission is equipped with a sophisticated suite of 9 instruments to study Europa's interior and ocean, geology, chemistry, and habitability from a Jupiter orbiting spacecraft. The Plasma Instrument for Magnetic Sounding (PIMS) on Europa Clipper is a Faraday Cup based plasma instrument whose heritage dates back to the Voyager spacecraft. PIMS will measure the plasma that populates Jupiter's magnetosphere and Europa's ionosphere. The science goals of PIMS are to: 1) estimate the ocean salinity and thickness by determining Europa's magnetic induction response, corrected for plasma contributions; 2) assess mechanisms responsible for weathering and releasing material from Europa's surface into the atmosphere and ionosphere; and 3) understand how Europa influences its local space environment and Jupiter's magnetosphere and vice versa. Europa is embedded in a complex Jovian magnetospheric plasma, which rotates with the tilted planetary field and interacts dynamically with Europa's ionosphere affecting the magnetic induction signal. Plasma from Io's temporally varying torus diffuses outward and mixes with the charged particles in Europa's own torus producing highly variable plasma conditions at Europa. PIMS works in conjunction with the Interior Characterization of Europa using Magnetometry (ICEMAG) investigation to probe Europa's subsurface ocean. This investigation exploits currents induced in Europa's interior by the moon's exposure to variable magnetic fields in the Jovian system to infer properties of Europa's subsurface ocean such as its depth, thickness, and conductivity. This technique was successfully applied to Galileo observations and demonstrated that Europa indeed has a subsurface ocean. While these Galileo observations contributed to the renewed interest in Europa, due to limitations in the observations the results raised major questions that remain unanswered. PIMS will greatly refine our understanding of Europa's global liquid ocean by

 14. Europa Nostra medal Tartusse / Karin Hallas-Murula

  Index Scriptorium Estoniae

  Hallas-Murula, Karin, 1957-

  2002-01-01

  Alvar Aalto projekteeritud Tammekannu villa (1932) Tartus pälvis Europa Nostra medali, mis antakse eriti õnnestunult renoveeritud objektile. Villa renoveeriti soome arhitekti Tapani Mustoneni projekti järgi

 15. Ontwateren van zeugenmest door middel van omgekeerde osmose

  NARCIS (Netherlands)

  Thelosen, J.; Gastel, van J.; Cuyck, van J.

  1992-01-01

  In periodiek nummer 1 (februari 1991) is het proces van omgekeerde osmose reeds beschreven. In het kort komt omgekeerde osmose op het volgende neer: de te ontwateren vloeistof wordt onder hoge druk (55 bar) door filterbuizen gepompt.

 16. Bijzondere belastingen in tunnels : Eindrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Molenaar, D.J.; Weerheijm, J.; Vervuurt, A.; Burggraaf, H.; Roekaerts, D.; Meijers, P.

  2009-01-01

  Verkeerstunnels en overkapte wegen (landtunnels) komen de milieukundige en stedenbouwkundige inpassing ten goede en maken meervoudig ruimtegebruik in de stad mogelijk. Het aantal tunnels en overkappingen groeit dan ook. Dit maakt het vervoer van explosiegevaarlijke stoffen en onder hoge druk

 17. Heidebeheer moet anders voor reptielen

  NARCIS (Netherlands)

  Stumpel, T.

  2005-01-01

  Reptielen zijn in Nederland voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van heide. Ze zijn bedreigd en hun leefgebied staat voortdurend onder druk. Voor de reptielen betekent dit: een ander heidebeheer. Deze bijdrage geeft aan welke overwegingen daarbij aan de orde zijn

 18. Die verkrummeling van die Augustiniaanse paradigma in die teologie? ‘n Kritiese bespreking van Cornelis Blom se boek Zonder grond onder de voeten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izak (Sakkie J.J. Spangenberg

  2010-09-01

  Full Text Available The crumbling of the Augustinian paradigm of theology? A critical discussion of Cornelis Blom’s book Zonder grond onder de voeten The book Zonder grond onder de voeten (i.e. Without any foundation is the published doctoral thesis which Cornelis Blom submitted at the Free University of Amsterdam. It focuses on evil in creation, and addresses the question: Who is responsible – God or humans? Christian theologians used to conclude (after reading Genesis 1–3 that humans are responsible. Blom, however, takes his cue from the book of Job, and comes to a totally different conclusion. According to his reading of Job and Genesis 1–4, there was no ‘fall’ from a perfect world. Evil existed right from the beginning, and God did not banish it from the world in which humans have to live. The article raises a number of questions concerning Blom’s approach, analyses and conclusions.

 19. Met hard werken alleen is niets mis : werkdruk en stress

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Hesselink, J.; Man, M. de; Heeten, W. den

  1996-01-01

  Als men continu onder flinke druk werkt en die druk ook als last wordt ervaren, ontstaan klachten. Omgaan met werkdruk en werkstress is te leren. De cursus 'Anders werken' biedt die mogelijkheid. Dit artikel geeft na enige statische gevens over stress een nadere definiëring van het begrip

 20. A Search for Signs of Life and Habitability on Europa

  Science.gov (United States)

  Fonda, Mark (Technical Monitor); McKay, Christoper P.; Eicken, H.; Neuer, S.; Sogin, M.; Waite, H.; Warmflash, D.

  2003-01-01

  Europa is a key target in the search for life beyond the Earth because of consistent evidence that below the icy surface there is liquid water. Future missions to Europa could confirm the presence and nature of the ocean and determine the thickness of the ice layer. Confirming the presence of an ocean and determining the habitability of Europa are key astrobiology science objectives. Nevertheless, the highest priority objective for astrobiology will be a search for life. How could a search for life be accomplished on a near-term mission given the thick ice cover? One answer may lie in the surface materials. If Europa has an ocean, and if that ocean contains life, and if water from the ocean is carried up to the surface, then signs of life may be contained in organic material on the surface. Organics that derive from biological processes (dead organisms) are distinct from organics derived from non-biological processes in several aspects. First, biology is selective and specific in its use of molecules. For example, Earth life uses 20 left-handed amino acids. Second, biology can leave characteristic isotopic patterns. Third, biology often produces large complex molecules in high concentrations, for example lipids. Organic material that has been on the surface of Europa for long periods of time would be reprocessed by the strong radiation field probably erasing any signature of biological origin. Evidence of life in the ocean may be found on the surface of Europa if regions of the surface contained relatively recent material carried up from the ocean through cracks in the icy lithosphere. But organic material that has been on the surface of Europa for long periods of time would be reprocessed by the strong radiation field probably erasing any signature of biological origin. Thus, the detailed analysis required may not be possible via remote sensing but direct sampling of the material below the radiation processed upper meter is probably required.

 1. Surface Modification and Surface - Subsurface Exchange Processes on Europa

  Science.gov (United States)

  Phillips, C. B.; Molaro, J.; Hand, K. P.

  2017-12-01

  The surface of Jupiter's moon Europa is modified by exogenic processes such as sputtering, gardening, radiolysis, sulfur ion implantation, and thermal processing, as well as endogenic processes including tidal shaking, mass wasting, and the effects of subsurface tectonic and perhaps cryovolcanic activity. New materials are created or deposited on the surface (radiolysis, micrometeorite impacts, sulfur ion implantation, cryovolcanic plume deposits), modified in place (thermal segregation, sintering), transported either vertically or horizontally (sputtering, gardening, mass wasting, tectonic and cryovolcanic activity), or lost from Europa completely (sputtering, plumes, larger impacts). Some of these processes vary spatially, as visible in Europa's leading-trailing hemisphere brightness asymmetry. Endogenic geologic processes also vary spatially, depending on terrain type. The surface can be classified into general landform categories that include tectonic features (ridges, bands, cracks); disrupted "chaos-type" terrain (chaos blocks, matrix, domes, pits, spots); and impact craters (simple, complex, multi-ring). The spatial distribution of these terrain types is relatively random, with some differences in apex-antiapex cratering rates and latitudinal variation in chaos vs. tectonic features. In this work, we extrapolate surface processes and rates from the top meter of the surface in conjunction with global estimates of transport and resurfacing rates. We combine near-surface modification with an estimate of surface-subsurface (and vice versa) transport rates for various geologic terrains based on an average of proposed formation mechanisms, and a spatial distribution of each landform type over Europa's surface area. Understanding the rates and mass balance for each of these processes, as well as their spatial and temporal variability, allows us to estimate surface - subsurface exchange rates over the average surface age ( 50myr) of Europa. Quantifying the timescale

 2. Understanding the Cryosphere of Europa Using Imaging Spectroscopy

  Science.gov (United States)

  Blaney, D. L.; Green, R. O.; Hibbitts, C.; Clark, R. N.; Dalton, J. B.; Davies, A. G.; Langevin, Y.; Hedman, M.; Lunine, J. I.; McCord, T. B.; Murchie, S. L.; Paranicas, C.; Seelos, F. P.; Soderblom, J. M.; Diniega, S.

  2017-12-01

  Europa's surface expresses a complex interplay of geologic processes driven by the ocean beneath the cryosphere that are subsequently modified by the Jovian environment once exposed on the surface. Several recent Earth-based observations of Europa's tenuous atmosphere suggest that there may in fact be active plumes [1,2,3]. However, the frequency and the duration of activity at any specific location cannot be precisely determined by these observations, but could be with spacecraft observations. For instance, recently active areas on Europa from plumes or other processes may result in distinctive spectral signatures on the surface. Possible spectral signatures that may indicate recent activity include: differences in ice grain size or ice crystallinity; the lack of radiolytic signatures (e.g. a deficit in species due to implantation, radiation darkening of salts, degradation of organic compounds); and thermal anomalies. The Mapping Imaging Spectrometer for Europa (MISE) on NASA's Europa Clipper Mission will be able to map these species thus enabling the identification of these deposits and other young and/or least processed areas. These signatures may also enable a relative geochronology for Europa to be developed. For example, recent work by Proctor et al [4] finds that bands of different stratigraphic ages have different spectral features potentially due to radiation effects on the deposits. We will explore borrowing analyses techniques from earth observing missions of the Arctic. On Earth, data from the Airborne Visible / Infrared Imaging Spectrometer Next Generation (AVRIS-NG) (https://avirisng.jpl.nasa.gov/aviris-ng.html) is being used to explore Earth's cryosphere. AVRIS-NG data collected from the Greenland ice sheet and high latitude sea ice is being used to map of key ice properties such as grain size and contaminants. These data and processing approaches will be used to explore and validate imaging spectroscopy approaches which MISE might use on Europa.

 3. Astrobiological Aspects of Radiation Chemistry in Europa's Icy Regolith

  Science.gov (United States)

  Carlson, R. W.; Hand, K. P.

  2006-05-01

  Jupiter's moon Europa, with its likely subsurface ocean and young, active surface, is a promising habitat for life. Europa orbits in the heart of Jupiter's powerful magnetosphere and suffers intense energetic particle bombardment, producing both positive and negative aspects for astrobiology at Europa. Ionizing radiation can produce oxidants that could support a radiation-driven ecology as proposed by Chyba. On the other hand, biomolecular evidence for life that may be upwelled to the surface is rapidly altered by irradiation, complicating astrobiological searches for evidence of life. We present an overview of laboratory work performed at JPL and elsewhere and observational results related to these two aspects. The oxidants hydrogen peroxide and molecular oxygen are known to exist on Europa and the radiolytic production of these species has been studied in the laboratory for both electron and ion irradiation. Laboratory- measured equilibrium concentrations of H2O2, where production and destruction rates are equal, are in general agreement with the observed 0.1% molar abundance on Europa. The shape of Europa's peroxide band is consistent with the line shapes observed in radiolysis and with H2O2 dispersed in water ice rather than occurring as H2O2 aggregates. Surprisingly, molecular oxygen may be even more abundant on Europa even though O2 is extremely volatile ande would be expected to escape from the ice surface. Radiolysis can produce molecular oxygen and appears to simultaneously alter the ice matrix, trapping the O2. Other species observed on Europa are CO2 and SO2, and laboratory radiolysis of these species in H2O ice produces carbonic and sulfuric acid, respectively. We are studying the radiolytic degradation of biomarkers in ice at Europa temperatures by studying both simple organics and more complex biomolecules, including microorganisms. Hydrocarbon radiolysis yields carbon dioxide and methane, which can escape the system and results in loss of carbon. In

 4. Tides on Europa: The membrane paradigm

  Science.gov (United States)

  Beuthe, Mikael

  2015-03-01

  Jupiter's moon Europa has a thin icy crust which is decoupled from the mantle by a subsurface ocean. The crust thus responds to tidal forcing as a deformed membrane, cold at the top and near melting point at the bottom. In this paper I develop the membrane theory of viscoelastic shells with depth-dependent rheology with the dual goal of predicting tidal tectonics and computing tidal dissipation. Two parameters characterize the tidal response of the membrane: the effective Poisson's ratio ν bar and the membrane spring constant Λ, the latter being proportional to the crust thickness and effective shear modulus. I solve membrane theory in terms of tidal Love numbers, for which I derive analytical formulas depending on Λ, ν bar , the ocean-to-bulk density ratio and the number k2∘ representing the influence of the deep interior. Membrane formulas predict h2 and k2 with an accuracy of a few tenths of percent if the crust thickness is less than one hundred kilometers, whereas the error on l2 is a few percents. Benchmarking with the thick-shell software SatStress leads to the discovery of an error in the original, uncorrected version of the code that changes stress components by up to 40%. Regarding tectonics, I show that different stress-free states account for the conflicting predictions of thin and thick shell models about the magnitude of tensile stresses due to nonsynchronous rotation. Regarding dissipation, I prove that tidal heating in the crust is proportional to Im (Λ) and that it is equal to the global heat flow (proportional to Im (k2)) minus the core-mantle heat flow (proportional to Im (k2∘)). As an illustration, I compute the equilibrium thickness of a convecting crust. More generally, membrane formulas are useful in any application involving tidal Love numbers such as crust thickness estimates, despinning tectonics or true polar wander.

 5. Towards a Global Unified Model of Europa's Tenuous Atmosphere

  Science.gov (United States)

  Plainaki, Christina; Cassidy, Tim A.; Shematovich, Valery I.; Milillo, Anna; Wurz, Peter; Vorburger, Audrey; Roth, Lorenz; Galli, André; Rubin, Martin; Blöcker, Aljona; Brandt, Pontus C.; Crary, Frank; Dandouras, Iannis; Jia, Xianzhe; Grassi, Davide; Hartogh, Paul; Lucchetti, Alice; McGrath, Melissa; Mangano, Valeria; Mura, Alessandro; Orsini, Stefano; Paranicas, Chris; Radioti, Aikaterini; Retherford, Kurt D.; Saur, Joachim; Teolis, Ben

  2018-02-01

  Despite the numerous modeling efforts of the past, our knowledge on the radiation-induced physical and chemical processes in Europa's tenuous atmosphere and on the exchange of material between the moon's surface and Jupiter's magnetosphere remains limited. In lack of an adequate number of in situ observations, the existence of a wide variety of models based on different scenarios and considerations has resulted in a fragmentary understanding of the interactions of the magnetospheric ion population with both the moon's icy surface and neutral gas envelope. Models show large discrepancy in the source and loss rates of the different constituents as well as in the determination of the spatial distribution of the atmosphere and its variation with time. The existence of several models based on very different approaches highlights the need of a detailed comparison among them with the final goal of developing a unified model of Europa's tenuous atmosphere. The availability to the science community of such a model could be of particular interest in view of the planning of the future mission observations (e.g., ESA's JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) mission, and NASA's Europa Clipper mission). We review the existing models of Europa's tenuous atmosphere and discuss each of their derived characteristics of the neutral environment. We also discuss discrepancies among different models and the assumptions of the plasma environment in the vicinity of Europa. A summary of the existing observations of both the neutral and the plasma environments at Europa is also presented. The characteristics of a global unified model of the tenuous atmosphere are, then, discussed. Finally, we identify needed future experimental work in laboratories and propose some suitable observation strategies for upcoming missions.

 6. Unmasking Europa the search for life on Jupiter's ocean moon

  CERN Document Server

  Greenberg, Richard

  2008-01-01

  Jupiter's ice moon Europa is widely regarded as the most likely place to find extraterrestrial life. This book tells the engaging story of Europa, the oceanic moon. It features a large number of stunning images of the ocean moon's surface, clearly displaying the spectacular crack patterns, extensive rifts and ridges, and refrozen pools of exposed water filled with rafts of displaced ice. Coverage also features firsthand accounts of Galileo's mission to Jupiter and its moons. The book tells the rough and tumble inside story of a very human enterprise in science that lead to the discovery of a f

 7. Occurrence and Detectability of Thermal Anomalies on Europa

  Science.gov (United States)

  Hayne, Paul O.; Christensen, Philip R.; Spencer, John R.; Abramov, Oleg; Howett, Carly; Mellon, Michael; Nimmo, Francis; Piqueux, Sylvain; Rathbun, Julie A.

  2017-10-01

  Endogenic activity is likely on Europa, given its young surface age of and ongoing tidal heating by Jupiter. Temperature is a fundamental signature of activity, as witnessed on Enceladus, where plumes emanate from vents with strongly elevated temperatures. Recent observations suggest the presence of similar water plumes at Europa. Even if plumes are uncommon, resurfacing may produce elevated surface temperatures, perhaps due to near-surface liquid water. Detecting endogenic activity on Europa is one of the primary mission objectives of NASA’s planned Europa Clipper flyby mission.Here, we use a probabilistic model to assess the likelihood of detectable thermal anomalies on the surface of Europa. The Europa Thermal Emission Imaging System (E-THEMIS) investigation is designed to characterize Europa’s thermal behavior and identify any thermal anomalies due to recent or ongoing activity. We define “detectability” on the basis of expected E-THEMIS measurements, which include multi-spectral infrared emission, both day and night.Thermal anomalies on Europa may take a variety of forms, depending on the resurfacing style, frequency, and duration of events: 1) subsurface melting due to hot spots, 2) shear heating on faults, and 3) eruptions of liquid water or warm ice on the surface. We use numerical and analytical models to estimate temperatures for these features. Once activity ceases, lifetimes of thermal anomalies are estimated to be 100 - 1000 yr. On average, Europa’s 10 - 100 Myr surface age implies a resurfacing rate of ~3 - 30 km2/yr. The typical size of resurfacing features determines their frequency of occurrence. For example, if ~100 km2 chaos features dominate recent resurfacing, we expect one event every few years to decades. Smaller features, such as double-ridges, may be active much more frequently. We model each feature type as a statistically independent event, with probabilities weighted by their observed coverage of Europa’s surface. Our results

 8. A Europa no Mundo Entre as Guerras 1919-1939

  OpenAIRE

  Rollo, Maria Fernanda; Ribeiro, Maria Manuela Tavares; Pires, Ana Paula; Cunha, Alice; Valente, Isabel Maria Freitas

  2014-01-01

  O II Encontro A Europa no Mundo é dedicado ao estudo, análise, debate e interpretação das transformações políticas, económicas, sociais e culturais ocorridas na Europa durante o período entre guerras. Os textos compilados neste e-book correspondem a uma parte das comunicações apresentadas no Encontro, reflectem a investigação realizada e procuram constituir um ponto de partida para novas e mais aprofundadas reflexões.

 9. El Consejo de Europa y la abolición total de la pena de muerte en Europa

  OpenAIRE

  Bou Franch, Valentín

  2002-01-01

  1. Introducción.- 2. La parca reglamentación de la pena de muerte.- 3. La superación práctica de una mala disposición.- 3.1 .Por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.- 3.2. Por la práctica de los Estados Miembros del Consejo de Europa.- 3.3. Por la práctica de los órganos del Consejo de Europa.- 4. La abolición de iure de la pena de muerte en Europa.- 4.1. La prohibición de la pena de muerte en tiempo de paz.- 4.2. La abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias:- 5. Consider...

 10. ’n Evaluering van die welstand onder werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lee-Anne Naicker

  2015-02-01

  Full Text Available Huidige navorsing op die gebied van welstand in die werkplek is gefragmenteer en vereis ’n holistiese, geïntegreerde en stelselmatige begrip van werknemerwelstand sodat gesondheiden welstandsorg doeltreffend bestuur kan word. Die toenemende las van nie-oordraagbare toestande in Suid-Afrika beklemtoon die noodsaaklikheid van voorkomingstrategieë soos welstandprogramme. Die werkomgewing bied ’n ideale plek, aangesien ’n groot deel van die bevolking geteiken word, insluitende diegene wie se lewenstyl verbeter moet word. Hierdie studie is dus daarop gemik om verskeie gesondheid- en welstandkomponente onder werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy te evalueer in ’n poging om risikogebiede te identifiseer wat verdere ingryping vereis. Die deelnemers het bestaan uit 140 werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy wat ten minste 40 h per week werk. Hulle is onderwerp aan ’n welstandassesseringsbattery bestaande uit antropometrieke, gesondheidverwante en fisieke kapasiteitmetings. Die resultate toon dat ingryping nodig is betreffende alkohol- en dwelmgebruik, dieetgewoontes, hartgesondheid, liggaamsamestelling, spieruithouvermoë, kardiorespiratoriese uithouvermoë en individuele persepsies van die maatskappy. Dié studie het resultate opgelewer wat die bevindings van baie vorige navorsing op hierdie gebied staaf. Die trefwydte van welstandprogramme op die Suid-Afrikaanse bevolking is egter beperk. Die sukses van welstandprogramme wat fisieke aktiwiteit beklemtoon, is goed gedokumenteer in hoë-inkomstelande, met bewys van die ekonomiese voordele en opbrengs op belegging. Gevolglik word daar aangevoer dat die toepassing van welstandprogramme ’n positiewe uitwerking op die Suid-Afrikaanse werkmag sal hê.

 11. Kontrol af konventionelle våben i Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Rune; Kierulf, John; Pradhan-Blach, Flemming

  Rapporten indledes med en historisk gennemgang af tilblivelsen og udviklingen af Traktat om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa (CFE), som blev iværksat af NATO og det tidligere Warszawapagten i 1973. Traktaten fastsætter et loft for antallet af kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleripje...

 12. SALTS AND RADIATION PRODUCTS ON THE SURFACE OF EUROPA

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brown, M. E.; Hand, K. P.

  2013-01-01

  The surface of Europa could contain the compositional imprint of an underlying interior ocean, but competing hypotheses differ over whether spectral observations from the Galileo spacecraft show the signature of ocean evaporates or simply surface radiation products unrelated to the interior. Using adaptive optics at the W. M. Keck Observatory, we have obtained spatially resolved spectra of most of the disk of Europa at a spectral resolution ∼40 times higher than seen by the Galileo spacecraft. These spectra show a previously undetected distinct signature of magnesium sulfate salts on Europa, but the magnesium sulfate is confined to the trailing hemisphere and spatially correlated with the presence of radiation products like sulfuric acid and SO 2 . On the leading, less irradiated, hemisphere, our observations rule out the presence of many of the proposed sulfate salts, but do show the presence of distorted water ice bands. Based on the association of the potential MgSO 4 detection on the trailing side with other radiation products, we conclude that MgSO 4 is also a radiation product, rather than a constituent of a Europa ocean brine. Based on ocean chemistry models, we hypothesize that, prior to irradiation, magnesium is primarily in the form of MgCl 2 , and we predict that NaCl and KCl are even more abundant, and, in fact, dominate the non-ice component of the leading hemisphere. We propose observational tests of this new hypothesis.

 13. Da Europa faldt i en grav, man selv havde gravet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Necef, Mehmet Ümit

  2011-01-01

  Med premierminister Erdogan i spidsen har tyrkiske politikere og intellektuelle tolket Breiviks massakre som udtryk for den generelle islamofobi i Europa. Faktisk fremstilles Breivik ikke som afviger men som mainstream. Dæmoniseringen af den europæiske mentalitet kommer af en tendens til at opfatte...

 14. SALTS AND RADIATION PRODUCTS ON THE SURFACE OF EUROPA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brown, M. E. [Division of Geological and Planetary Sciences, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125 (United States); Hand, K. P., E-mail: mbrown@caltech.edu [Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91109 (United States)

  2013-04-15

  The surface of Europa could contain the compositional imprint of an underlying interior ocean, but competing hypotheses differ over whether spectral observations from the Galileo spacecraft show the signature of ocean evaporates or simply surface radiation products unrelated to the interior. Using adaptive optics at the W. M. Keck Observatory, we have obtained spatially resolved spectra of most of the disk of Europa at a spectral resolution {approx}40 times higher than seen by the Galileo spacecraft. These spectra show a previously undetected distinct signature of magnesium sulfate salts on Europa, but the magnesium sulfate is confined to the trailing hemisphere and spatially correlated with the presence of radiation products like sulfuric acid and SO{sub 2}. On the leading, less irradiated, hemisphere, our observations rule out the presence of many of the proposed sulfate salts, but do show the presence of distorted water ice bands. Based on the association of the potential MgSO{sub 4} detection on the trailing side with other radiation products, we conclude that MgSO{sub 4} is also a radiation product, rather than a constituent of a Europa ocean brine. Based on ocean chemistry models, we hypothesize that, prior to irradiation, magnesium is primarily in the form of MgCl{sub 2}, and we predict that NaCl and KCl are even more abundant, and, in fact, dominate the non-ice component of the leading hemisphere. We propose observational tests of this new hypothesis.

 15. Europa Cinemas auhindas Sõpruse kino / Katrin Rajasaare ; interv. Annika Koppel

  Index Scriptorium Estoniae

  Rajasaare, Katrin

  2005-01-01

  Euroopa ja Vahemere regiooni kinopidajaid ühendav organisatsioon Europa Cinemas kuulutas Sõpruse kino aasta parimaks noorsooürituste korraldamise kategoorias. Oma tööst räägib Sõpruse juht, kes käis ka 18. nov. Budapestis auhinda vastu võtmas

 16. La apatridia y la crisis de refugiados en Europa

  OpenAIRE

  Berényi, Katalin

  2016-01-01

  La Unión Europea debe emitir una directiva sobre estándares comunes para los procedimientos de determinación de la apatridia para así mitigar los impactos particulares de esta condición en el contexto de la continua crisis de refugiados en Europa.

 17. Constraints on Europa's Ocean Composition Imposed by Its Surface Composition

  Science.gov (United States)

  Johnson, P. V.; Hodyss, R. P.; Vu, T. H.; Choukroun, M.

  2017-12-01

  Of the non-terrestrial environments within our Solar System, Europa's global liquid water ocean is arguably the most likely to be habitable. As such, understanding the habitability of Europa's ocean is of great interest to astrobiology and is the focus of missions currently being considered for further exploration of Europa. However, direct analysis of the ocean is unlikely in the foreseeable future. As such, our best means of constraining the subsurface ocean composition and its subsequent habitability currently is by further study of Europa's surface chemical composition. Recently, there has been a body of work published that looks at the chemistry of frozen brines representing putative ocean compositions. Here we take a simplified model of a four ionic component (Na, Mg, SO4, Cl) solution and map out what minerals are formed upon freezing as a function of relative ionic concentration, pH, etc. A `flow-chart' of the freezing sequence was developed based on both published and recently acquired experimental results. In performing this exercise, we are able to begin making meaningful links between observations of the surface chemistry and the chemical environment of the internal ocean.

 18. Is a {mu}mol a {mu}mol? Growth and development of chrysanthemum cultivated under SON-T lighting and under LED-lighting; Is a {mu}mol a {mu}mol? Groei en ontwikkeling van chrysant geteeld onder SON-T belichting en onder LED verlichting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meinen, E.; Marcelis, L.F.M.; Steenhuizen, J.W.; Dueck, T.A.

  2009-12-15

  Description of an experiment that was conducted, comparing LED lamps and SON-T (high pressure sodium) lamps. In climate rooms with LED (96% red sodium lamps) or SON-T lamps (without daylight), chrysanthemums were cultivated at two light intensities. Although the air temperature was the same in both treatments, the leaf temperature was clearly higher in the case of SON-T as a result of heat radiation. In the case of LED a more round leaves were observed. Plants cultivated under SON-T light developed closed crops much quicker and required a shorter reaction time (10 to 14 days at high and low light intensity). Yet, the harvest weight of the branches was the same. The net leaf photosynthesis was lower in chrysanthemums cultivated under LED lighting compared to plants cultivated under SON-T lighting. This is probably due to long-term cultivation under a spectrum of almost exclusively red light. The differences between SON-T and LED with regard to light color and heat radiation have significant consequences for growth and development. [Dutch] Een experiment is uitgevoerd om LED lampen en SON-T (hogedruk natriumlampen) lampen te vergelijken. In klimaatkamers met LED (96% rood en 4% blauw) of SON-T lampen (zonder daglichttoetreding) werden chrysanten geteeld bij 2 lichtintensiteiten. Hoewel de luchttemperatuur identiek was bij beide behandelingen was de bladtemperatuur duidelijk hoger bij SON-T als gevolg van warmtestraling. Onder LED belichting werd meer 'bol blad' waargenomen. Planten geteeld onder SON-T belichting ontwikkelden sneller een gesloten gewas en hadden een kortere reactietijd (10 tot 14 dagen bij hoge en lage lichtintensiteit). Maar het oogstgewicht van de takken was gelijk. De netto actuele bladfotosynthese was lager bij chrysanten geteeld onder LED belichting vergeleken met planten geteeld onder SON-T belichting. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan langdurige teelt onder een spectrum met vrijwel alleen rood licht. De verschillen tussen SON

 19. Preliminary modelling and mapping of critical loads for cadmium and lead in Europa

  NARCIS (Netherlands)

  Hettelingh JP; Slootweg J; Posch M; Ilyin I; MNV-CCE/WGE-IPC M&M Coordination Center for Effects; EMEP-Meteorological Synthesizing Centre-East

  2004-01-01

  De "Working Group on Effects" (WGE) van de "Convention on Long-range Transboundary Air Pollution" onder de "United Nations Economic Commission or Europe" (UNECE-CLRTAP) heeft tijdens haar 20e bijeenkomst besloten dat de methode om kritische depositiewaarden (critical loads) voor cadmium en lood in

 20. Signature of Europa's Ocean Density on Gravity Data

  Science.gov (United States)

  Castillo, J. C.; Rambaux, N.

  2015-12-01

  Observations by the Galileo mission at Europa and Cassini-Huygens mission at Europa, Ganymede, Callisto, Enceladus, and Titan have found deep oceans at these objects with evidence for the presence of salts. Salt compounds are the products of aqueous alteration of the rock phase under hydrothermal conditions and have been predicted theoretically for these objects per analogy with carbonaceous chondrite parent bodies. Evidence for salt enrichment comes from magnetometer measurements (Galilean satellites), direct detection in the case of Enceladus, and inversion of the gravity data obtained at Titan. While there is direct detection for the presence of chlorides in icy grains ejected from Enceladus, the chemistry of the oceans detected so far, or even their densities, remain mostly unconstrained. However the increased ocean density impacts the interpretation of the tidal Love number k2and this may introduce confusion in the inference of the icy shell thickness from that parameter. We will present estimates of k2for a range of assumptions on Europa's hydrospheric structure that build on geophysical observations obtained by the Galileo mission combined with new models of Europa's interior. These models keep track of the compositions of the hydrated core and oceanic composition in a self-consistent manner. We will also estimate the electrical conductivity corresponding to the modeled oceanic composition. Finally we will explore how combining electromagnetic, topographic, and gravity data can decouple the signatures of the shell thickness and ocean composition on these geophysical observations. Acknowledgement: This work is being carried out at the Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, under contract to NASA. Government sponsorship acknowledged.

 1. On the origin of alkali metals in Europa exosphere

  Science.gov (United States)

  Ozgurel, Ozge; Pauzat, Françoise; Ellinger, Yves; Markovits, Alexis; Mousis, Olivier; LCT, LAM

  2016-10-01

  At a time when Europa is considered as a plausible habitat for the development of an early form of life, of particular concern is the origin of neutral sodium and potassium atoms already detected in its exosphere (together with magnesium though in smaller abundance), since these atoms are known to be crucial for building the necessary bricks of prebiotic species. However their origin and history are still poorly understood. The most likely sources could be exogenous and result from the contamination produced by Io's intense volcanism and/or by meteoritic bombardment. These sources could also be endogenous if these volatile elements originate directly from Europa's icy mantle. Here we explore the possibility that neutral sodium and potassium atoms were delivered to the satellite's surface via the upwelling of ices formed in contact with the hidden ocean. These metallic elements would have been transferred as ions to the ocean at early epochs after Europa's formation, by direct contact of water with the rocky core. During Europa's subsequent cooling, the icy layers formed at the top of the ocean would have kept trapped the sodium and potassium, allowing their future progression to the surface and final identification in the exosphere of the satellite. To support this scenario, we have used chemistry numerical models based on first principle periodic density functional theory (DFT). These models are shown to be well adapted to the description of compact ice and are capable to describe the trapping and neutralization of the initial ions in the ice matrix. The process is found relevant for all the elements considered, alkali metals like Na and K, as well as for Mg and probably for Ca, their respective abundances depending essentially of their solubility and chemical capabilities to blend with water ices.

 2. Biomarkers on Europa: Unique signatures produced by radiolysis?

  Science.gov (United States)

  Carlson, R. W.; Hand, K. P.

  A promising habitat for life is Jupiter's moon Europa, with its likely ocean under a young, active surface. Europa orbits in the heart of Jupiter's powerful magnetosphere and suffers intense energetic particle bombardment, producing both good and bad aspects for astrobiology at Europa. Ionizing radiation can produce oxidants that could support a radiation-driven ecology as proposed by Chyba. On the other hand, biomolecular evidence for oceanic life that may be emplaced on the surface is rapidly altered by radiation, perhaps complicating astrobiological searches for evidence of life. We are studying the radiolytic degradation of molecular biomarkers in ice at Europa temperatures by studying both simple organics and more complex biomolecules, including microorganisms. High energy (1-100 keV) electron irradiation is employed and the products are analyzed using infrared spectroscopy, thermal desorption mass spectroscopy, and laser desorption/ionization mass spectroscopy. Hydrocarbon radiolysis yields carbon dioxide and methane which can escape the system and results in the net loss of carbon. Aliphatic molecules with C=O bonds are formed and thought to be mainly polymethylene oxides. When heated, they polymerize to form brown, high-molecular-weight refractory residues with linear, spherical, and ring- shaped macrostructures, typically many tens of micrometers in size. Laser desorption mass spectra of the residues are not overly complex and are different for each initial species. Radiolysis of microorganisms shows the destruction of amine, amide, methyl, and methylene groups, and production of carbon dioxide, carbon monoxide, nitriles, and isocyanates. Mass spectra of irradiated B. pumilus spores are different and surprisingly less complex than those of unirradiated spores. It is possible that unique, diagnostic biosignatures may exist in mass spectra of irradiated microorganisms.

 3. The First USGS Global Geologic Map of Europa

  Science.gov (United States)

  Leonard, E. J.; Patthoff, D. A.; Senske, D.; Collins, G. C.

  2017-12-01

  Understanding the global scale geology of Europa is paramount to gaining insight into the potential habitability of this icy world. To this end, work is ongoing to complete a global geological map at the scale of 1:15 million that incorporates data at all resolutions collected by the Voyager and Galileo missions. The results of this work will aid the Europa Clipper mission, now in formulation, by providing a framework for collaborative and synergistic science investigations. To understand global geologic and tectonic relations, a total of 10 geologic units have been defined. These include: Low Albedo Ridge Material (lam)—low albedo material that irregularly surrounds large (>20 km) ridge structures; Ridged plains (pr)—distributed over all latitudes and characterized by subparallel to cross-cutting ridges and troughs visible at high resolution (material (b)—linear to curvilinear zones with a distinct, abrupt albedo change from the surrounding region; Crater material (c), Continuous Crater Ejecta (ce) and Discontinuous Crater Ejecta (dce)—features associated with impact craters including the site of the impact, crater material, and the fall-out debris respectively; Low Albedo Chaos (chl), Mottled Albedo Chaos (chm) and High Albedo Chaos (chh)—disrupted terrain with a relatively uniform low albedo, patchy/variegated albedo, and uniform high albedo appearance respectively; Knobby Chaos (chk) - disrupted terrain with rough and blocky texture occurring in the high latitudes. In addition to the geologic units, our mapping also includes structural features—Ridges, Cycloids, Undifferentiated Linea, Crater Rims, Depression Margins, Dome Margins and Troughs. We also introduce a point feature (at the global scale), Microchaos, to denote small (material. The completed map will constrain the distribution of different Europa terrains and provide a general stratigraphic framework to assess the geologic history of Europa from the regional to the global scale. Here, we

 4. Advies betreffende jacht bij extreme weersomstandigheden

  OpenAIRE

  Casaer, Jim; Van Den Berge, Koen; Devos, Koen

  2011-01-01

  Dit advies gaat na wanneer de weersomstandigheden zodanig streng zijn dat er sprake is van negatieve druk op de levenskwaliteit van het jachtwild, en de jacht omwille van de weidelijkheid tijdelijk best opgeschort wordt. Daarnaast wordt nagegaan of alle jachtwildsoorten lijden onder dezelfde extreme weersomstandigheden, onder welke winterse weersomstandigheden de jacht een negatief effect heeft op de wilde fauna die niet onder de jachtwetgeving valt en om welke wilde faunasoorten het dan gaat...

 5. Comparing the Atmospheric Losses at Io and Europa

  Science.gov (United States)

  Dols, V. J.; Bagenal, F.; Crary, F. J.; Cassidy, T.

  2017-12-01

  At Io and Europa, the interaction of the Jovian plasma with the moon atmosphere leads to a significant loss of atomic/molecular neutrals and ions to space. The processes that lead to atmospheric escape are diverse: atmospheric sputtering, molecular dissociation, molecular ion recombination, Jeans escape etc. Each process leads to neutrals escaping at different velocities (i.e. electron impact dissociation leads to very slow atomic neutrals, sputtering might eject faster molecular neutrals). Some neutrals will be ejected out of the Jovian system; others will form extended neutral clouds along the orbit of the moons. These atomic/molecular extended neutral clouds are probably the main source of plasma for the Jovian magnetosphere. They are difficult to observe directly thus their composition and density are still poorly constrained. A future modeling of the formation of these extended clouds requires an estimate of their atmospheric sources. We estimate the atmospheric losses at Io and Europa for each loss process with a multi-species chemistry model, using a prescribed atmospheric distribution consistent with the observations. We compare the neutral losses at Io and Europa.

 6. PROBING FOR EVIDENCE OF PLUMES ON EUROPA WITH HST /STIS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sparks, W. B.; Bergeron, E.; Cracraft, M.; Deustua, S. E.; Hand, K. P.; McGrath, M. A.

  2016-01-01

  Roth et al. (2014a) reported evidence for plumes of water venting from a southern high latitude region on Europa: spectroscopic detection of off-limb line emission from the dissociation products of water. Here, we present Hubble Space Telescope direct images of Europa in the far-ultraviolet (FUV) as it transited the smooth face of Jupiter to measure absorption from gas or aerosols beyond the Europa limb. Out of 10 observations, we found 3 in which plume activity could be implicated. Two observations showed statistically significant features at latitudes similar to Roth et al., and the third at a more equatorial location. We consider potential systematic effects that might influence the statistical analysis and create artifacts, and are unable to find any that can definitively explain the features, although there are reasons to be cautious. If the apparent absorption features are real, the magnitude of implied outgassing is similar to that of the Roth et al. feature; however, the apparent activity appears more frequently in our data.

 7. The ionosphere of Europa from Galileo radio occultations

  Science.gov (United States)

  Kliore, A. J.; Hinson, D. P.; Flasar, F. M.; Nagy, A. F.; Cravens, T. E.

  1997-01-01

  The Galileo spacecraft performed six radio occultation observations of Jupiter's Galilean satellite Europa during its tour of the jovian system. In five of the six instances, these occultations revealed the presence of a tenuous ionosphere on Europa, with an average maximum electron density of nearly 10(4) per cubic centimeter near the surface and a plasma scale height of about 240 +/- 40 kilometers from the surface to 300 kilometers and of 440 +/- 60 kilometers above 300 kilometers. Such an ionosphere could be produced by solar photoionization and jovian magnetospheric particle impact in an atmosphere having a surface density of about 10(8) electrons per cubic centimeter. If this atmosphere is composed primarily of O2, then the principal ion is O2+ and the neutral atmosphere temperature implied by the 240-kilometer scale height is about 600 kelvin. If it is composed of H2O, the principal ion is H3O+ and the neutral temperature is about 340 kelvin. In either case, these temperatures are much higher than those observed on Europa's surface, and an external heating source from the jovian magnetosphere is required.

 8. Exploring Ocean-World Habitability within the Planned Europa Clipper Mission

  Science.gov (United States)

  Pappalardo, R. T.; Senske, D.; Korth, H.; Blaney, D. L.; Blankenship, D. D.; Collins, G. C.; Christensen, P. R.; Gudipati, M. S.; Kempf, S.; Lunine, J. I.; Paty, C. S.; Raymond, C. A.; Rathbun, J.; Retherford, K. D.; Roberts, J. H.; Schmidt, B. E.; Soderblom, J. M.; Turtle, E. P.; Waite, J. H., Jr.; Westlake, J. H.

  2017-12-01

  A key driver of planetary exploration is to understand the processes that lead to potential habitability across the solar system, including within oceans hosted by some icy satellites of the outer planets. In this context, it is the overarching science goal of the planned Europa Clipper mission is: Explore Europa to investigate its habitability. Following from this goal are three mission objectives: (1) Characterize the ice shell and any subsurface water, including their heterogeneity, ocean properties, and the nature of surface-ice-ocean exchange; (2) Understand the habitability of Europa's ocean through composition and chemistry; and (3) Understand the formation of surface features, including sites of recent or current activity, and characterize high science interest localities. Folded into these objectives is the desire to search for and characterize any current activity, notably plumes and thermal anomalies. A suite of nine remote-sensing and in-situ observing instruments is being developed that synergistically addresses these objectives. The remote-sensing instruments are the Europa UltraViolet Spectrograph (Europa-UVS), the Europa Imaging System (EIS), the Mapping Imaging Spectrometer for Europa (MISE), the Europa THErMal Imaging System (E-THEMIS), and the Radar for Europa Assessment and Sounding: Ocean to Near-surface (REASON). The instruments providing in-situ observations are the Interior Characterization of Europa using Magnetometry (ICEMAG), the Plasma Instrument for Magnetic Sounding (PIMS), the MAss Spectrometer for Planetary EXploration (MASPEX), and the SUrface Dust Analyzer (SUDA). In addition, gravity science can be achieved via the spacecraft's telecommunication system, and the planned radiation monitoring system could provide information on Europa's energetic particle environment. Working together, the mission's robust investigation suite can be used to test hypotheses and enable discoveries relevant to the interior, composition, and geology of

 9. Een jaar later, onderzoek naar de implementatie van de iPad bij het Leeuwarder Lyceum : Een vervolgonderzoek naar het iPad-gebruik onder leerlingen en leraren van het Leeuwarder Lyceum

  NARCIS (Netherlands)

  Stephanie Nijssen; Klaas Jan Huizing

  2013-01-01

  In september 2012 is de iPad geïmplementeerd in het onderwijs van het Leeuwarder Lyceum. Sowijs onderzocht tijdens de implementatie welke verwachtingen leerlingen en leraren hadden van de iPad. Nu, een jaar later, hebben we opnieuw onderzoek gedaan onder leerlingen en leraren naar het iPad-gebruik.

 10. Prime note sulla tutela penale dei culti nei Paesi dell’Est Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovanni Cimbalo

  2011-05-01

  Full Text Available Testo della relazione tenuta al Convegno “La Carta e la Corte” (Ferrara, 27 ottobre 2007 destinata alla pubblicazione negli Atti. SOMMARIO: 1. Alcune considerazioni preliminari sullo status delle Confessioni religiose nei paesi dell’Est Europa - 2. I nuovi orientamenti del diritto penale nell’Est Europa - 3. Le norme statali in materia di tutela penale dei culti e del sentimento religioso. 3. Le norme penali relative ai culti e a al sentimento religioso prima del 1992 nei Paesi dell’Est Europa - 4. Tipologie e tecniche legislative di tutela penale dei culti dopo il 1992 nei Paesi dell’Est Europa - 5. Alcune sommarie considerazioni.

 11. Il Sistema Gateway nello sviluppo della rete del trasporto combinato in Europa: il caso del terminal di Verona Quadrante Europa

  OpenAIRE

  Grossato, Raffaella

  2008-01-01

  Il trasporto intermodale ha acquisito un ruolo sempre più importante nello scenario dei trasporti comunitari merci durante gli ultimi quindici anni. La sfida che si era posta a inizi anni novanta in Europa consisteva nello sviluppo di una rete europea di trasporto combinato strada-ferrovia. A questo fine è stata fondamentale la cooperazione tra gli operatori del settore e le istituzioni (comunitarie e nazionali), nonché l’impulso dato dalla liberalizzazione del trasporto ferrov...

 12. The ``Perrier Oceans'' Of Europa And Enceladus (Invited)

  Science.gov (United States)

  Matson, D.; Johnson, T. V.; Lunine, J. I.; Castillo, J. C.

  2010-12-01

  Icy satellites of the outer solar system can have subsurface oceans that contain significant amounts of dissolved gases. Crawford and Stevenson in their 1988 study of Europa introduced the term “Perrier Ocean” as a descriptive appellation for such situations. When pressure is reduced, for example as a consequence of faulting, over water from a Perrier ocean, gas comes out of solution in the form of bubbles. The density of the liquid is immediately reduced, and if the bubble volume is sufficient the fluid can become buoyant with respect to the icy crust. If so, the seawater-bubble mixture can rise to the surface or very near to the surface. Europa and Enceladus may represent the end-member examples of Perrier oceans. Today, Europa appears passive whereas Enceladus is erupting. Some characteristics seen at Enceladus that may be indicative of an active Perrier ocean are eruptive plumes and localized, relatively warm (“hot-spot”) thermal anomalies of significantly high heat flow (i.e., >15 GW of integrated power over Enceladus’ South Polar Region). Since Enceladus is smaller than Europa it is easier for it to erupt because less work has to be done against gravity to bring water to the surface. Crawford and Stevenson found that under today’s conditions eruptions at Europa would be difficult but not necessarily impossible. However, in the past, when the icy crust was thinner, the interior warmer, eruption of liquid to the surface regions could have been easier. Morphological evidence for past eruptions from a Perrier ocean is not necessarily unambiguous in that it may admit alternate interpretations. However, the best evidence for relatively recent activity may be some sort of thermal signature. Such anomalies may be observable to depths of tens of meters in relatively clean ice by space-borne high-precision microwave radiometry and ground-penetrating radar. This work was conducted at the Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology under

 13. Surface composition of Europa based on VLT observations

  Science.gov (United States)

  Ligier, N.; Poulet, F.; Carter, J.

  2016-12-01

  Jupiter's moon Europa may harbor a global salty ocean under an 80-170 km thick outer layer consisting of an icy crust (Anderson et al. 1998). Meanwhile, the 10-50 My old surface, dated by cratering rates (Pappalardo et al. 1999) implies rapid surface recycling and reprocessing that could result in tectonic activity (Kattenhorn et al. 2014) and plumes (Roth et al. 2014). The surface could thus exhibit fingerprints of chemical species, as minerals characteristics of an ocean-mantle interaction and/or organics of exobiological interest, directly originating from the subglacial ocean. In order to re-investigate the composition of Europa's surface, a global mapping campaign of the satellite was performed with the near-infrared integral field spectrograph SINFONI on the Very Large Telescope (VLT) in Chile. The high spectral binning of this instrument (0.5 nm) and large signal noise ratio in comparison to previous observations are adequate to detect sharp absorptions in the wavelength range 1.45-2.45 μm. In addition, the spatially resolved spectra we obtained over five epochs nearly cover the entire surface of Europa with a pixel scale of 12.5 by 25 m.a.s ( 35 by 70 km on Europa's surface), thus permitting a global scale study. Several icy and non-icy compounds were detected and mapped at <100 km resolution. They are unevenly distributed on the moon's surface. Amorphous and crystalline water ice are both present and, in spite of a particularly strong amorphization process likely engendered by the Io plasma torus, the crystalline form is found to be approximately twice as abundant as the amorphous ice based on the analysis of the 1.65 μm band. If the surface is dominated by small and mid-sized water ice grains (25-200 μm), crystalline water-ice grains exhibit spatial inhomogeneities in their distribution. The sulfuric acid hydrate distribution exhibits the typical "bullseye" feature on the trailing hemisphere. The presence of Mg-bearing chlorinated salts (chloride

 14. Mapping the Topography of Europa: The Galileo-Clipper Story

  Science.gov (United States)

  Schenk, Paul M.

  2014-11-01

  The renewed effort to return to Europa for global mapping and landing site selection raises the question: What do we know about Europa topography and how do we know it? The question relates to geologic questions of feature formation, to the issue of ice shell thickness, mechanical strength, and internal activity, and to landing hazards. Our topographic data base for Europa is sparse indeed (no global map is possible), but we are not without hope. Two prime methods have been employed in our mapping program are stereo image and shape-from-shading (PC) slope analyses. On Europa, we are fortunate that many PC-DEM areas are also controlled by stereo-DEMs, mitigating the long-wavelength uncertainties in the PC data. Due to the Galileo antenna malfunction, mapping is limited to no more than 20% of the surface, far less than for any of the inner planets. Thirty-seven individual mapping sites have been identified, scattered across the globe, and all have now been mapped. Excellent stereo mapping is possible at all Sun angles, if resolution is below ~350 m. PC mapping is possible at Sun angles greater than ~60 degrees, if emission angles are less than ~40 degrees. The only extended contiguous areas of topographic mapping larger than 150 km across are the two narrow REGMAP mapping mosaics extending pole-to-pole along longitudes 85 and 240 W. These are PC-only and subject to long-wavelength uncertainties and errors, especially in the north/south where oblique imaging produces layover. Key findings include the mean slopes of individual terrain types (Schenk, 2009), topography across chaos (Schenk and Pappalardo, 2004), topography of craters and inferences for ice shell thickness (Schenk, 2002; Schenk and Turtle, 2009), among others. A key discovery, despite the limited data, is that Europan terrains rarely have topographic amplitude greater than 250 meters, but that regionally Europa has imprinted on it topographic amplitudes of +/- 1 km, in the form of raised plateaus and

 15. Modeling the Interaction of Europa with the Jovian Magnetosphere

  Science.gov (United States)

  Rubin, M.; Combi, M. R.; Daldorff, L.; Gombosi, T. I.; Hansen, K. C.; Jia, X.; Kivelson, M. G.; Tenishev, V.

  2011-12-01

  The interaction of Jupiter's corotating magnetosphere with Europa's subsurface water ocean is responsible for the observed induced dipolar magnetic field. Furthermore the pick-up process of newly ionized particles from Europa's neutral atmosphere alters the magnetic and electric field topology around the moon. We use the Block-Adaptive-Tree-Solarwind-Roe-Upwind-Scheme (BATS-R-US) of the Space Weather Modeling Framework (SWMF) to model the interaction of Europa with the Jovian magnetosphere. The BATS-R-US code solves the governing equations of magnetohydrodynamics (MHD) in a fully 3D adaptive mesh. In our approach we solve the equations for one single ion species, starting from the work by Kabin et al. (J. Geophys. Res., 104, A9, 19983-19992, 1999) accounting for the exospheric mass loading, ion-neutral charge exchange, and ion-electron recombination. We continue by separately solving the electron pressure equation and furthermore extend the magnetic induction equation by the resistive and Hall terms. The resistive term accounts for the finite electron diffusivity and thus allows a more adequate description of the effect of magnetic diffusion due to collisions [Ledvina et al., Sp. Sci. Rev., 139:143-189, 2008]. For this purpose we use ion-electron and electron-neutral collision rates presented by Schunk and Nagy (Ionospheres, Cambridge University Press, 2000). The Hall term allows ions and electrons to move at different velocities while the magnetic field remains frozen to the electrons. The assumed charge neutrality of the ion-electron plasma is maintained everywhere at all times. The model is run at different phases of Jupiter's rotation reflecting the different locations of Europa with respect to the center of the plasma sheet and is compared to measurements obtained by the Galileo magnetometer [Kivelson et al., J. Geophys. Res., 104:4609-4626, 1999]. The resulting influence on the induced magnetic dipolar field is studied and compared to the results from the

 16. Trabajo Social y Servicios Sociales en Europa: un paisaje cambiante

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susan Lawrence

  2013-12-01

  Full Text Available Este artículo analiza algunas de las diferencias y similitudes, así como las posibles áreas de convergencia, en las políticas de bienestar social, la organización de los Servicios Sociales, las preocupaciones, y la educación y formación de los profesionales sociales en Europa. Se centra especialmente en la Unión Europea como un bloque político dentro de una Europa más amplia, e identifica algunos aspectos de su función en la elaboración de las políticas y prácticas nacionales, incluyendo los ámbitos de la migración y la educación superior. Plantea que las influencias de las tendencias mundiales y regionales de una gran movilidad internacional de la población, conlleva que las profesiones sociales puedan verse cada vez más inmersas en intervenciones «transnacionales» y que, por lo tanto, hayan de ser conscientes de que los sistemas de bienestar y las actuaciones y prácticas profesionales van más allá de las fronteras nacionales. El respeto por la diversidad cultural y el compromiso con la promoción de los derechos humanos y la justicia social, nacional e internacional, se consideran valores esenciales que deben ser compartidos por las profesiones sociales en Europa, y adoptados por los organismos regionales de representación profesional y educativa.

 17. Epidemiología del tabaquismo en Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernández Esteve

  2002-01-01

  Full Text Available El tabaco es la causa de mortalidad prevenible más importante en los países europeos, en los que da cuenta de más de medio millón de muertes anuales. El objetivo de este trabajo es revisar la epidemiología del tabaquismo en Europa, atendiendo a la visión de conjunto sobre el impacto del tabaquismo, a la prevalencia del consumo y a su evolución en la última década, así como revisar otras características relacionadas con la difusión y mantenimiento del tabaquismo: la producción y los precios del tabaco. Treinta de cada 100 europeos adultos fuma cigarrillos a diario. En los países de la Unión Europea se estima que 1 de cada 10 adultos fumadores morirá a causa de los efectos del tabaco, razón que se eleva a 1 de cada 5 en los países del este de Europa. La prevalencia de fumadores desciende entre los hombres adultos en algunos países de la Unión Europea, mientras que aumenta en las mujeres, sobre todo jóvenes, del sur y del este de Europa. Se debe insistir en las medidas para controlar el consumo de tabaco y prevenirlo, tales como la prohibición del consumo en lugares públicos, la prohibición real de la publicidad directa e indirecta, la reducción del cultivo, o el incremento de precios. Estas acciones se deben diseñar, coordinar y desarrollar en y desde los diferentes sectores involucrados en la lucha contra el tabaco, con la participación de redes civiles impulsadas desde los diferentes niveles administrativos (local, regional, nacional con la decisiva participación de organismos y organizaciones supranacionales.

 18. A NOVA EVANGELIZAÇÃO NA EUROPA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Maier

  2013-01-01

  Full Text Available Neste estudo, o olhar dirige-se em primeiro lugar para a situação religiosa da Europa. Em seguida, resumiremos o conceito da nova evangelização de acordo com os últimos papas. O passo seguinte será perguntar o que as igrejas podem oferecer à Europa. A nova evangelização deve acontecer no horizonte do ecumenismo e da globalização. Importante ponto de conexão para a transmissão da fé é a constante sede de espiritualidade e de experiência espiritual, bem como de conhecimento da religião e da fé. Por fim, desenvolveremos algumas chances que podem relacionar-se com a nova evangelização na Europa.  ABSTRACT: In this study, the focus is directed first of ali to the religious situation in Europe. Then we will sum up the concept of the new evangelization according to the recent Popes. The next step will be to ask what the churches can offer to Europe. The new evangelization must happen on the horizon of ecumenism and globalization. An important point of connection to the transmission of the faith is the constant thirst for spirituality and spiritual experience as well as the knowledge of religion and faith. Finally, we will develop some opportunities that can relate to the new evangelization in Europe

 19. ¿Hay ahora libertad de prensa en Europa Oriental?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raúl Sorrosa

  2015-01-01

  Full Text Available Con datos de la Freedom House que recibe el 80% de su financiación de parte del gobierno de los Estados Unidos, el articulista expone la situación de la "libertad de información" en los países de Europa Occidental. Habla de lo que fue el fin del comunismo y el control de los medios de comunicación por parte del Estado y de la transformación sufrida luego.

 20. Human Missions to Europa and Titan - Why Not?

  Science.gov (United States)

  Finarelli, Margaret G.

  2004-04-01

  This report describes a long-term development plan to enable human exploration of the outer solar system, with a focus on Europa and Titan. These are two of the most interesting moons of Jupiter and Saturn, respectively, because they are the places in the solar system with the greatest potential for harboring extraterrestrial life. Since human expeditions to these worlds are considered impossible with current capabilities, the proposal of a well-organized sequence of steps towards making this a reality was formulated. The proposed Development Plan, entitled Theseus, is the outcome of a recent multinational study by a group of students in the framework of the Master of Space Studies (MSS) 2004 course at the International Space University (ISU). The Theseus Program includes the necessary development strategies in key scientific and technological areas that are essential for identifying the requirements for the exploration of the outer planetary moons. Some of the topics that are analysed throughout the plan include: scientific observations at Europa and Titan, advanced propulsion and nuclear power systems, in-situ resource utilization, radiation mitigation techniques, closed life support systems, habitation for long-term spaceflight, and artificial gravity. In addition to the scientific and technological aspects of the Theseus Program, it was recognized that before any research and development work may begin, some level of program management must be established. Within this chapter, legal issues, national and international policy, motivation, organization and management, economic considerations, outreach, education, ethics, and social implications are all considered with respect to four possible future scenarios which enable human missions to the outer solar system. The final chapter of the report builds upon the foundations set by Theseus through a case study. This study illustrates how such accomplishments could influence a mission to Europa to search for evidence

 1. Human Missions to Europa and Titan - Why Not?

  Science.gov (United States)

  2004-01-01

  This report describes a long-term development plan to enable human exploration of the outer solar system, with a focus on Europa and Titan. These are two of the most interesting moons of Jupiter and Saturn, respectively, because they are the places in the solar system with the greatest potential for harboring extraterrestrial life. Since human expeditions to these worlds are considered impossible with current capabilities, the proposal of a well-organized sequence of steps towards making this a reality was formulated. The proposed Development Plan, entitled Theseus, is the outcome of a recent multinational study by a group of students in the framework of the Master of Space Studies (MSS) 2004 course at the International Space University (ISU). The Theseus Program includes the necessary development strategies in key scientific and technological areas that are essential for identifying the requirements for the exploration of the outer planetary moons. Some of the topics that are analysed throughout the plan include: scientific observations at Europa and Titan, advanced propulsion and nuclear power systems, in-situ resource utilization, radiation mitigation techniques, closed life support systems, habitation for long-term spaceflight, and artificial gravity. In addition to the scientific and technological aspects of the Theseus Program, it was recognized that before any research and development work may begin, some level of program management must be established. Within this chapter, legal issues, national and international policy, motivation, organization and management, economic considerations, outreach, education, ethics, and social implications are all considered with respect to four possible future scenarios which enable human missions to the outer solar system. The final chapter of the report builds upon the foundations set by Theseus through a case study. This study illustrates how such accomplishments could influence a mission to Europa to search for evidence

 2. Magnetospheric ion sputtering and water ice grain size at Europa

  Science.gov (United States)

  Cassidy, T. A.; Paranicas, C. P.; Shirley, J. H.; Dalton, J. B., III; Teolis, B. D.; Johnson, R. E.; Kamp, L.; Hendrix, A. R.

  2013-03-01

  We present the first calculation of Europa's sputtering (ion erosion) rate as a function of position on Europa's surface. We find a global sputtering rate of 2×1027 H2O s-1, some of which leaves the surface in the form of O2 and H2. The calculated O2 production rate is 1×1026 O2 s-1, H2 production is twice that value. The total sputtering rate (including all species) peaks at the trailing hemisphere apex and decreases to about 1/3rd of the peak value at the leading hemisphere apex. O2 and H2 sputtering, by contrast, is confined almost entirely to the trailing hemisphere. Most sputtering is done by energetic sulfur ions (100s of keV to MeV), but most of the O2 and H2 production is done by cold oxygen ions (temperature ∼ 100 eV, total energy ∼ 500 eV). As a part of the sputtering rate calculation we compared experimental sputtering yields with analytic estimates. We found that the experimental data are well approximated by the expressions of Famá et al. for ions with energies less than 100 keV (Famá, M., Shi, J., Baragiola, R.A., 2008. Sputtering of ice by low-energy ions. Surf. Sci. 602, 156-161), while the expressions from Johnson et al. fit the data best at higher energies (Johnson, R.E., Burger, M.H., Cassidy, T.A., Leblanc, F., Marconi, M., Smyth, W.H., 2009. Composition and Detection of Europa's Sputter-Induced Atmosphere, in: Pappalardo, R.T., McKinnon, W.B., Khurana, K.K. (Eds.), Europa. University of Arizona Press, Tucson.). We compare the calculated sputtering rate with estimates of water ice regolith grain size as estimated from Galileo Near-Infrared Mapping Spectrometer (NIMS) data, and find that they are strongly correlated as previously suggested by Clark et al. (Clark, R.N., Fanale, F.P., Zent, A.P., 1983. Frost grain size metamorphism: Implications for remote sensing of planetary surfaces. Icarus 56, 233-245.). The mechanism responsible for the sputtering rate/grain size link is uncertain. We also report a surface composition estimate using

 3. The ion environment near Europa and its role in surface energetics

  Science.gov (United States)

  Paranicas, C.; Ratliff, J. M.; Mauk, B. H.; Cohen, C.; Johnson, R. E.

  2002-03-01

  This paper gives the composition, energy spectra, and time variability of energetic ions measured just upstream of Europa. From 100 keV to 100 MeV, ion intensities vary by less than a factor of ~5 among Europa passes considered between 1997 and 2000. We use the data to estimate the radiation dose rate into Europa's surface for depths 0.01 mm - 1 m. We find that in a critical fraction of the upper layer on Europa's trailing hemisphere, energetic electrons are the principal agent for radiolysis, and their bremsstrahlung photon products, not included in previous studies, dominate the dose below about 1 m. Because ion bombardment is more uniform across Europa's surface, the radiation dose on the leading hemisphere is dominated by the proton flux. Differences exist between this calculation and published doses based on the E4 wake pass. For instance, proton doses presented here are much greater below 1 mm.

 4. Q-fever in wild animals in Europe, a concern for hunters

  NARCIS (Netherlands)

  Rotterdam, van B.; Langelaar, M.; Giessen, van der J.; Roest, H.I.J.; Grone, A.

  2010-01-01

  Het is onbekend of, hoe en in welke mate Coxiella burnetii circuleert onder wild in Nederland. In dit artikel wordt ingegaan op de literatuur over de circulatie van Coxiella burnetii onder niet gedomesticeerde diersoorten in Europa.

 5. Joint Europa Mission (JEM) : A multi-scale study of Europa to characterize its habitability and search for life.

  Science.gov (United States)

  Blanc, Michel; Prieto Ballesteros, Olga; Andre, Nicolas; Cooper, John F.

  2017-04-01

  Europa is the closest and probably the most promising target to perform a comprehensive characterization of habitability and search for extant life. We propose that NASA and ESA join forces to design an ambitious planetary mission we call JEM (for Joint Europa Mission) to reach this objective. JEM will be assigned the following overarching goal: Understand Europa as a complex system responding to Jupiter system forcing, characterize the habitability of its potential biosphere, and search for life in its surface, sub-surface and exosphere. Our observation strategy to address these goals will combine three scientific measurement sequences: measurements on a high-latitude, low-latitude Europan orbit providing a continuous and global mapping of planetary fields (magnetic and gravity) and of the neutral and charged environment during a period of three months; in-situ measurements at the surface, using a soft lander operating during 35 days, to search for bio-signatures at the surface and sub-surface and operate a geophysical station; measurements of the chemical composition of the very low exosphere and plumes in search for biomolecules. The implementation of these three observation sequences will rest on the combination of two science platforms equipped with the most advanced instrumentation: a soft lander to perform all scientific measurements at the surface and sub-surface at a selected landing site, and a carrier/relay/orbiter to perform the orbital survey and descent sequences. In this concept, the orbiter will perform science operations during the relay phase on a carefully optimized halo orbit of the Europa-Jupiter system before moving to its final Europan orbit. The design of both orbiter and lander instruments will have to accommodate the very challenging radiation mitigation and Planetary Protection issues. The proposed lander science platform is composed of a geophysical station and of two complementary astrobiology facilities dedicated to bio

 6. Microbial habitability of Europa sustained by radioactive sources.

  Science.gov (United States)

  Altair, Thiago; de Avellar, Marcio G B; Rodrigues, Fabio; Galante, Douglas

  2018-01-10

  There is an increasing interest in the icy moons of the Solar System due to their potential habitability and as targets for future exploratory missions, which include astrobiological goals. Several studies have reported new results describing the details of these moons' geological settings; however, there is still a lack of information regarding the deep subsurface environment of the moons. The purpose of this article is to evaluate the microbial habitability of Europa constrained by terrestrial analogue environments and sustained by radioactive energy provided by natural unstable isotopes. The geological scenarios are based on known deep environments on Earth, and the bacterial ecosystem is based on a sulfate-reducing bacterial ecosystem found 2.8 km below the surface in a basin in South Africa. The results show the possibility of maintaining the modeled ecosystem based on the proposed scenarios and provides directions for future models and exploration missions for a more complete evaluation of the habitability of Europa and of icy moons in general.

 7. Topographic variations in chaos on Europa: Implications for diapiric formation

  Science.gov (United States)

  Schenk, Paul M.; Pappalardo, Robert T.

  2004-01-01

  Disrupted terrain, or chaos, on Europa, might have formed through melting of a floating ice shell from a subsurface ocean [Cam et al., 1998; Greenberg et al., 19991, or breakup by diapirs rising from the warm lower portion of the ice shell [Head and Pappalardo, 1999; Collins et al., 20001. Each model makes specific and testable predictions for topographic expression within chaos and relative to surrounding terrains on local and regional scales. High-resolution stereo-controlled photoclinometric topography indicates that chaos topography, including the archetypal Conamara Chaos region, is uneven and commonly higher than surrounding plains by up to 250 m. Elevated and undulating topography is more consistent with diapiric uplift of deep material in a relatively thick ice shell, rather than melt-through and refreezing of regionally or globally thin ice by a subsurface ocean. Vertical and horizontal scales of topographic doming in Conamara Chaos are consistent with a total ice shell thickness >15 km. Contact between Europa's ocean and surface may most likely be indirectly via diapirism or convection.

 8. Seguridad energética rusa: entre Europa y China

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Sánchez

  2008-05-01

  Full Text Available Dentro de la seguridad energética rusa aparece como una debilidad importante la concentración de recursos en unos pocos clientes, en concreto en la UE. Por este motivo, las autoridades rusas están tratando de diversificar destinos de venta, tratando de abrir otros mercados, en especial en extremo oriente y, en particular en China. Esto acrecienta su seguridad energética, pero debilita la europea en caso de que la UE no adopte medidas activas. El abastecimiento a Europa desde Rusia, especialmente de gas, depende también de tres grandes limitaciones. En primer lugar, que existan nuevos yacimientos y su posibilidad de movilizarlos conforme aumenten las necesidades europeas. En segundo lugar, aparece el problema del surgimiento de competidores por el gas ruso y, en particular, recientemente se ha subrayado el papel de China como futuro cliente de gas ruso. En tercer lugar, se encuentra la posibilidad de que Rusia pueda ejercer un control especial sobre la oferta de gas mundial, que condicione en cantidad o/y precio el abastecimiento a Europa.

 9. Cross-cutting Relationships of Surface Features on Europa

  Science.gov (United States)

  1997-01-01

  This image of Jupiter's moon Europa shows a very complex terrain of ridges and fractures. The absence of large craters and the low number of small craters indicates that this surface is geologically young. The relative ages of the ridges can be determined by using the principle of cross-cutting relationships; i.e. older features are cross-cut by younger features. Using this principle, planetary geologists are able to unravel the sequence of events in this seemingly chaotic terrain to unfold Europa's unique geologic history.The spacecraft Galileo obtained this image on February 20, 1997. The area covered in this image is approximately 11 miles (18 kilometers) by 8.5 miles (14 kilometers) across, near 15 North, 273 West. North is toward the top of the image, with the sun illuminating from the right.The Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA manages the mission for NASA's Office of Space Science, Washington, DC.This image and other images and data received from Galileo are posted on the World Wide Web, on the Galileo mission home page at URL http://galileo.jpl.nasa.gov. Background information and educational context for the images can be found at URL http://www.jpl.nasa.gov/galileo/sepo

 10. San Andreas-sized Strike-slip Fault on Europa

  Science.gov (United States)

  1998-01-01

  This mosaic of the south polar region of Jupiter's moon Europa shows the northern 290 kilometers (180 miles) of a strike-slip fault named Astypalaea Linea. The entire fault is about 810 kilometers (500 miles) long, about the size of the California portion of the San Andreas fault, which runs from the California-Mexico border north to the San Francisco Bay. In a strike-slip fault, two crustal blocks move horizontally past one another, similar to two opposing lanes of traffic. Overall motion along the fault seems to have followed a continuous narrow crack along the feature's entire length, with a path resembling steps on a staircase crossing zones that have been pulled apart. The images show that about 50 kilometers (30 miles) of displacement have taken place along the fault. The fault's opposite sides can be reconstructed like a puzzle, matching the shape of the sides and older, individual cracks and ridges broken by its movements. [figure removed for brevity, see original site] The red line marks the once active central crack of the fault. The black line outlines the fault zone, including material accumulated in the regions which have been pulled apart. Bends in the fault have allowed the surface to be pulled apart. This process created openings through which warmer, softer ice from below Europa's brittle ice shell surface, or frozen water from a possible subsurface ocean, could reach the surface. This upwelling of material formed large areas of new ice within the boundaries of the original fault. A similar pulling-apart phenomenon can be observed in the geological trough surrounding California's Salton Sea, in Death Valley and the Dead Sea. In those cases, the pulled-apart regions can include upwelled materials, but may be filled mostly by sedimentary and eroded material from above. One theory is that fault motion on Europa is induced by the pull of variable daily tides generated by Jupiter's gravitational tug on Europa. Tidal tension opens the fault and

 11. Europa frente a lo extraño

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernhard Waldenfels

  2012-02-01

  Full Text Available "Pensar Europa en sus fronteras", como ya en 1992 proponían un grupo de filósofos de la Universidad de Estrasburgo -Denis Guénoun, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, Daniel Payot-, significa considerar qué es eso de la "geofilosofía de Europa" como una cuestión imprescindible que conlleva toda reflexión veraz en torno a la idea de Europa. El debate al que invitaron a una serie diversa de colegas y amigos, procedentes de diferentes naciones, planteaba la posibilidad misma de una identificación de Europa, así como la profundidad, esto es, la misma violencia que esta posibilidad (o imposibilidad conlleva, como los hechos de la más reciente y rabiosa actualidad han confirmado una y otra vez desde aquellas fechas. La propuesta era todo menos fútil. En efecto, como es bien sabido y ellos mismos expresaron unos meses después, en julio de 1993, lo bien cierto es que ha habido terribles furores desencadenados y atroces desgarramientos tanto intra como extraeuropeos, que como mínimo nos urgen a pensar si el proyecto de lo que merece llamarse un 'mundo' puede o no puede confundirse con la exclusiva exportación de aquello que Europa habría inventado, producido e identificado. El futuro parece atenazado por dos figuras mórbidas, dos pesadillas simétricas, la mítica de un planeta homogéneo, como una gigantesca Europa que se extendiera por doquier, y la de una Europa recluida, encerrada en sus imprecisas e inciertas fronteras, una especie de barricadas o trincheras aislantes para que ella devorase en solitario el espejismo de su supuesto bienestar. Esta deplorable alternativa concita parte de nuestras responsabilidades, pues los escenarios del futuro se alimentan necesariamente de formas y de proposiciones de pensamiento, que vale la pena tratar de sopesar y de comprender. A este reto respondió la reflexión del profesor Bernhard Waldenfeis con una memorable intervención, publicada primero en  francés de

 12. Europa's surface radiation environment and considerations for in-situ sampling and biosignature detection

  Science.gov (United States)

  Nordheim, T.; Paranicas, C.; Hand, K. P.

  2017-12-01

  Jupiter's moon Europa is embedded deep within the Jovian magnetosphere and is thus exposed to bombardment by charged particles, from thermal plasma to more energetic particles at radiation belt energies. In particular, energetic charged particles are capable of affecting the uppermost layer of surface material on Europa, in some cases down to depths of several meters (Johnson et al., 2004; Paranicas et al., 2009, 2002). Examples of radiation-induced surface alteration include sputtering, radiolysis and grain sintering; processes that are capable of significantly altering the physical properties of surface material. Radiolysis of surface ices containing sulfur-bearing contaminants from Io has been invoked as a possible explanation for hydrated sulfuric acid detected on Europa's surface (Carlson et al., 2002, 1999) and radiolytic production of oxidants represents a potential source of energy for life that could reside within Europa's sub-surface ocean (Chyba, 2000; Hand et al., 2007; Johnson et al., 2003; Vance et al., 2016). Accurate knowledge of Europa's surface radiation environment is essential to the interpretation of space and Earth-based observations of Europa's surface and exosphere. Furthermore, future landed missions may seek to sample endogenic material emplaced on Europa's surface to investigate its chemical composition and to search for biosignatures contained within. Such material would likely be sampled from the shallow sub-surface, and thus, it becomes crucial to know to which degree this material is expected to have been radiation processed.Here we will present modeling results of energetic electron and proton bombardment of Europa's surface, including interactions between these particles and surface material. In addition, we will present predictions for biosignature destruction at different geographical locations and burial depths and discuss the implications of these results for surface sampling by future missions to Europa's surface.

 13. The Contribution of Io-Raised Tides to Europa's Diurnally-Varying Surface Stresses

  Science.gov (United States)

  Rhoden, Alyssa Rose; Hurford, Terry A,; Manga, Michael

  2011-01-01

  Europa's icy surface records a rich history of geologic activity, Several features appear to be tectonic in origin and may have formed in response to Europa's daily-varying tidal stress [I]. Strike-slip faults and arcuate features called cycloids have both been linked to the patterns of stress change caused by eccentricity and obliquity [2J[3]. In fact, as Europa's obliquity has not been directly measured, observed tectonic patterns arc currently the best indicators of a theoretically supported [4] non-negligible obliquity. The diurnal tidal stress due to eccentricity is calculated by subtracting the average (or static) tidal shape of Europa generated by Jupiter's gravitational field from the instantaneous shape, which varies as Europa moves through its eccentric orbit [5]. In other words, it is the change of shape away from average that generates tidal stress. One might expect tidal contributions from the other large moons of Jupiter to be negligible given their size and the height of the tides they raise on Europa versus Jupiter's mass and the height of the tide it raises on Europa, However, what matters for tidally-induced stress is not how large the lo-raised bulge is compared to the Jupiter-raised bulge but rather the differences bet\\Veen the instantaneous and static bulges in each case. For example, when Europa is at apocenter, Jupiter raises a tide 30m lower than its static tide. At the same time, 10 raises a tide about 0.5m higher than its static tide. Hence, the change in Io's tidal distortion is about 2% of the change in the Jovian distortion when Europa is at apocenter

 14. Ion Irradiation of Sulfuric Acid: Implications for its Stability on Europa

  Science.gov (United States)

  Loeffler, M. J.; Hudson, R. L.; Moore, M. H.

  2010-01-01

  The Galileo near-infrared mapping spectrometer (NIMS) detected regions on Europa's surface containing distorted H2O bands. This distortion likely indicates that there are other molecules mixed with the water ice. Based on spectral comparison, some of the leading possibilities are sulfuric acid, salts. or possibly H3O(+). Previous laboratory studies have shown that sulfuric acid can be created by irradiation of H2OSO2 mixtures, and both molecules are present on Europa. In this project, we were interested in investigating the radiation stability of sulfuric acid (H2SO4) and determining its lifetime on the surface of Europa.

 15. Search for bacterial waste as a possible signature of life on Europa

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bhattacherjee, A.B.; Chela-Flores, J.

  2004-07-01

  Observations of the icy Jovian moon Europa by the Galileo spacecraft served to stimulate conceptual planning for missions to Europa to search for signs of life in the volcanically-heated ocean presumed to underlie its thick icy surface. Liquid water is thought to be an essential ingredient for life, so the existence of a second water ocean in the solar system would be of paramount importance in any search for life beyond earth. In-situ measurements will be needed to directly explore the Europan ocean. The wide range of thermal and pressure environments expected on Europa provide a considerable challenge in designing an instrument package. (author)

 16. The Biological Potential of Mars, the Early Earth, and Europa

  Science.gov (United States)

  Jakosky, B. M.; Shock, E. L.

  1998-09-01

  The potential biomass that could have existed on Mars is constrained by the total amount of energy available to construct it. From an inventory of the available geochemical sources of energy, we estimate that, from the time of the onset of the visible geologic record 4 b.y. ago to the present, as much as 20 g/cm2 of biota could have been constructed. This is the same amount that could have been constructed from similar sources on the early Earth in only 100 m.y. This indicates that there likely was sufficient energy available to support an origin of life on Mars, but not sufficient energy to create a ubiquitous and lush biosphere. Similar calculations for Europa suggest that even less geochemical energy would have been available there.

 17. La familia en Europa y el cambio social

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  JUAN DÍEZ NICOLÁS

  1983-01-01

  Full Text Available Se analizan los cambios experimentados en la estructura familiar y los modelos de vida familiar en los 21 países miembros del Consejo de Europa, usando fuentes variadas. Las tendencias básicas observadas son : descenso del número de matrimonios, incremento de las relaciones prematrimoniales y la cohabitación, matrimonios cada vez más tardíos, incremento de los divorcios, incremento de hogares monoparentales, aumento de los nacimientos ilegítimos, descenso de la natalidad, disminución del número de hijos por matrimonio, concepción más tardía e incremento del tiempo transcurrido entre una concepción y otra., e incremento de los abortos voluntarios.

 18. Galileo's Multiinstrument Spectral View of Europa's Surface Composition

  Science.gov (United States)

  Fanale, F.P.; Granahan, J.C.; McCord, T.B.; Hansen, G.; Hibbitts, C.A.; Carlson, R.; Matson, D.; Ocampo, A.; Kamp, L.; Smythe, W.; Leader, F.; Mehlman, R.; Greeley, R.; Sullivan, R.; Geissler, P.; Barth, C.; Hendrix, A.; Clark, B.; Helfenstein, P.; Veverka, J.; Belton, M.J.S.; Becker, K.; Becker, T.

  1999-01-01

  We have combined spectral reflectance data from the Solid State Imaging (SSI) experiment, the Near-Infrared Mapping Spectrometer (NIMS), and the Ultraviolet Spectrometer (UVS) in an attempt to determine the composition and implied genesis of non-H2O components in the optical surface of Europa. We have considered four terrains: (1) the "dark terrains" on the trailing hemisphere, (2) the "mottled terrain," (3) the linea on the leading hemisphere, and (4) the linea embedded in the dark terrain on the trailing hemisphere. The darker materials in these terrains exhibit remarkably similar spectra in both the visible and near infrared. In the visible, a downturn toward shorter wavelengths has been attributed to sulfur. The broad concentrations of dark material on the trailing hemisphere was originally thought to be indicative of exogenic sulfur implantation. While an exogenic cause is still probable, more recent observations by the UVS team at higher spatial resolution have led to their suggestions that the role of the bombardment may have primarily been to sputter away overlying ice and to reveal underlying endogenic non-H2O contaminants. If so, this might explain why the spectra in all these terrains are so similar despite the fact that the contaminants in the linea are clearly endogenic and those in the mottled terrain are almost certainly so. In the near infrared, all these terrains exhibit much more asymmetrical bands at 1.4 and 2.0 ??m at shorter wavelengths than spectra from elsewhere on Europa. It has been argued that this is because the water molecules are bound in hydrated salts. However, this interpretation has been challenged and it has also been argued that pure coarse ice can exhibit such asymmetric bands under certain conditions. The nature of this controversy is briefly discussed, as are theoretical and experimental studies bearing on this problem. ?? 1999 Academic Press.

 19. UV Reflectance of Jupiter's Moon Europa and Asteroid (16) Psyche

  Science.gov (United States)

  Becker, T. M.; Retherford, K. D.; Roth, L.; Hendrix, A.; McGrath, M. A.; Cunningham, N.; Feaga, L. M.; Saur, J.; Elkins-Tanton, L. T.; Walhund, J. E.; Molyneux, P.

  2017-12-01

  Surface reflectance observations of solar system objects in the UV are not only complimentary to longer wavelength observations for identifying surface composition, but can also reveal new and meaningful information about the surfaces of those bodies. On Europa, far-UV (FUV) spectral observations made by the Hubble Space Telescope (HST) show that the surface lacks a strong water ice absorption edge near 165 nm, which is intriguing because such a band has been detected on most icy satellites. This may suggest that radiolytic processing by Jupiter's magnetosphere has altered the surface, causing absorption at wavelengths longward of the H2O edge, masking this feature. Additionally, the FUV spectra are blue (increasing albedo with shorter wavelengths), and regions that are observed to be dark in the visible appear bright in the FUV. This spectral inversion, also observed on the Moon and some asteroids, may provide insight into the properties of the surface material and how they are processed.We also explore the UV reflectance spectra of the main belt asteroid (16) Psyche. This asteroid is believed to be the metallic remnant core of a differentiated asteroid, stripped of its mantle through collisions. However, there is speculation that the asteroid could have formed as-is from highly reduced metal-rich material near the Sun early in the formation of the solar system. Further, spectral observations in the infrared have revealed pyroxene and hydroxyl on the asteroid's surface, complicating the interpretation that (16) Psyche is a pure metallic object. Laboratory studies indicate that there are diagnostic spectral features in the UV that could be useful for determining the surface composition. We obtained HST observations of Psyche from 160 - 300 nm. Preliminary results show a featureless, red-sloped spectrum, inconsistent with significant amounts of pyroxene on the surface. We will present the spectra of Europa and the asteroid (16) Psyche and discuss the unique details

 20. Implications of Tidally Driven Convection and Lithospheric Arguments on the Topography of Europa

  Science.gov (United States)

  Sattler-Cassara, L.; Lyra, W.

  2017-11-01

  We present 3D numerical simulations of tidally driven convection in Europa. By associating the resulting normal stress from plumes with surface weakening and resistance from shallower layers, we successfully reproduce domes and double ridges.

 1. A Dynamical Systems Approach to the Design of the Science Orbit Around Europa

  Science.gov (United States)

  Gomez, Gerard; Lara, Martin; Russell, Ryan P.

  2006-01-01

  The science orbit for a future mission to Europa requires low eccentricity, low altitude, and high inclination. However, high inclination orbits around planetary satellites are unstable due to third-body perturbations. Without control, the orbiter impacts Europa after few weeks. To minimize control, a tour over the stable-unstable, averaged manifolds of unstable frozen orbits has been suggested. We proceed with the unaveraged equations and study the manifolds of unstable orbits that are periodic in a rotating frame attached to Europa. Massive numerical computation helps in understanding the unstable dynamics close to Europa, and, thus, in selecting long lifetime high inclination orbits. A final test of a selected set of initial conditions on a high fidelity, ephemeris model, validate the results.

 2. Eighth Planta Europa Conference «Save Plants for Earth's Future» (Kiev, Ukraine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander N. Tashev

  2017-08-01

  Full Text Available This paper presents information about the Eighth Planta Europa Conference (Save plants for Earth's future (22–26 May 2017, Kiev, Ukraine. We presented brief data on the history of previous Planta Europa meetings. We presented general information about the main events of the Conference, its thematic areas represented by oral and poster presentations. Brief data on the number of participants, presentations and excursions into botanical gardens of Kiev are presented.

 3. Microbial mats in Antarctica as models for the search of life on the Jovian moon Europa

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dudeja, S.; Bhattacherjee, A.B.; Chela-Flores, J.

  2008-06-01

  The possibility of sulfur patches on the Jovian satellite Europa being of biogenic origin is discussed. The presence of microbial mats and the accumulation of sulfur on the surface of some Antarctic subglacial lakes are correlated with the sulfur traces found on Europa by means of microbiological processes. Special attention has been paid to the influence of temperature and radiation on the icy surface of this Jovian satellite. An optimum penetration depth to look for biomarkers is proposed based on biogeochemical parameters. (author)

 4. The sulfur dilemma: Are there biosignatures on Europa's icy and patchy surface?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chela-Flores, J.

  2006-12-01

  We discuss whether sulphur traces on Jupiter's moon Europa could be of biogenic origin. The compounds detected by the Galileo mission have been conjectured to be endogenic, most likely of cryovolcanic origin, due to their non-uniform distribution in patches. The Galileo space probe first detected the sulphur compounds, as well as revealing that this moon almost certainly has a volcanically heated and potentially habitable ocean hiding beneath a surface layer of ice. In planning future exploration of Europa there are options for sorting out the source of the surficial sulphur. For instance, one possibility is searching for the sulphur source in the context of the study of the Europa Microprobe In Situ Explorer (EMPIE), which has been framed within the Jovian Minisat Explorer Technology Reference Study (ESA). It is conceivable that sulphur may have come from the nearby moon Io, where sulphur and other volcanic elements are abundant. Secondly, volcanic eruptions in Europa's seafloor may have brought sulphur to the surface. Can waste products rising from bacterial colonies beneath the icy surface be a third alternative significant factor in the sulphur patches on the Europan surface? Provided that microorganisms on Europa have the same biochemical pathways as those on Earth, over geologic time it is possible that autochthonous microbes can add substantially to the sulphur deposits on the surface of Europa. We discuss possible interpretations of the non-water-ice elements (especially the sulphur compound mercaptan) in the context of the studies for future missions. To achieve reliable biosignatures it seems essential to go back to Europa. Our work highlights the type of biogenic signatures that can be searched for when probing Europa's icy and patchy surface. (author)

 5. Evidence of a plume on Europa from Galileo magnetic and plasma wave signatures

  Science.gov (United States)

  Jia, Xianzhe; Kivelson, Margaret G.; Khurana, Krishan K.; Kurth, William S.

  2018-05-01

  The icy surface of Jupiter's moon, Europa, is thought to lie on top of a global ocean1-4. Signatures in some Hubble Space Telescope images have been associated with putative water plumes rising above Europa's surface5,6, providing support for the ocean theory. However, all telescopic detections reported were made at the limit of sensitivity of the data5-7, thereby calling for a search for plume signatures in in-situ measurements. Here, we report in-situ evidence of a plume on Europa from the magnetic field and plasma wave observations acquired on Galileo's closest encounter with the moon. During this flyby, which dropped below 400 km altitude, the magnetometer8 recorded an approximately 1,000-kilometre-scale field rotation and a decrease of over 200 nT in field magnitude, and the Plasma Wave Spectrometer9 registered intense localized wave emissions indicative of a brief but substantial increase in plasma density. We show that the location, duration and variations of the magnetic field and plasma wave measurements are consistent with the interaction of Jupiter's corotating plasma with Europa if a plume with characteristics inferred from Hubble images were erupting from the region of Europa's thermal anomalies. These results provide strong independent evidence of the presence of plumes at Europa.

 6. Evidence of a plume on Europa from Galileo magnetic and plasma wave signatures

  Science.gov (United States)

  Jia, Xianzhe; Kivelson, Margaret G.; Khurana, Krishan K.; Kurth, William S.

  2018-06-01

  The icy surface of Jupiter's moon, Europa, is thought to lie on top of a global ocean1-4. Signatures in some Hubble Space Telescope images have been associated with putative water plumes rising above Europa's surface5,6, providing support for the ocean theory. However, all telescopic detections reported were made at the limit of sensitivity of the data5-7, thereby calling for a search for plume signatures in in-situ measurements. Here, we report in-situ evidence of a plume on Europa from the magnetic field and plasma wave observations acquired on Galileo's closest encounter with the moon. During this flyby, which dropped below 400 km altitude, the magnetometer8 recorded an approximately 1,000-kilometre-scale field rotation and a decrease of over 200 nT in field magnitude, and the Plasma Wave Spectrometer9 registered intense localized wave emissions indicative of a brief but substantial increase in plasma density. We show that the location, duration and variations of the magnetic field and plasma wave measurements are consistent with the interaction of Jupiter's corotating plasma with Europa if a plume with characteristics inferred from Hubble images were erupting from the region of Europa's thermal anomalies. These results provide strong independent evidence of the presence of plumes at Europa.

 7. Examining Microbial Survival During Infall onto Europa: An Important Limit on the Origin of Potential European Life

  Science.gov (United States)

  Fries, M.; Conrad, P.; Matney, M.; Steele, A.

  2015-01-01

  Previous work shows that transfer of material from Earth to Europa is statistically possible, opening the question of whether terrestrial biota may have transferred to Europa to populate that world. Transfer of viable organisms is a function of parameters such as ejection shock, radiation exposure, and others, applied across four phases in the transfer process: ejection from the parent body, transport through interplanetary space, infall onto the target world, and biological adaptation. If terrestrial biota could survive transport to Europa, then biology on Europa may be either the product of a separate and unrelated origin or they are the descendants of transferred terrestrial organisms. If, however, transfer of viable organisms is impossible, then any biota present on Europa must be the product of a biological origin independent from terrestrial life. We will investigate the survival likelihood of material falling onto Europa.

 8. Epidemiología del tabaquismo en Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esteve Fernández

  2002-01-01

  Full Text Available El tabaco es la causa de mortalidad prevenible más importante en los países europeos, en los que da cuenta de más de medio millón de muertes anuales. El objetivo de este trabajo es revisar la epidemiología del tabaquismo en Europa, atendiendo a la visión de conjunto sobre el impacto del tabaquismo, a la prevalencia del consumo y a su evolución en la última década, así como revisar otras características relacionadas con la difusión y mantenimiento del tabaquismo: la producción y los precios del tabaco. Treinta de cada 100 europeos adultos fuma cigarrillos a diario. En los países de la Unión Europea se estima que 1 de cada 10 adultos fumadores morirá a causa de los efectos del tabaco, razón que se eleva a 1 de cada 5 en los países del este de Europa. La prevalencia de fumadores desciende entre los hombres adultos en algunos países de la Unión Europea, mientras que aumenta en las mujeres, sobre todo jóvenes, del sur y del este de Europa. Se debe insistir en las medidas para controlar el consumo de tabaco y prevenirlo, tales como la prohibición del consumo en lugares públicos, la prohibición real de la publicidad directa e indirecta, la reducción del cultivo, o el incremento de precios. Estas acciones se deben diseñar, coordinar y desarrollar en y desde los diferentes sectores involucrados en la lucha contra el tabaco, con la participación de redes civiles impulsadas desde los diferentes niveles administrativos (local, regional, nacional con la decisiva participación de organismos y organizaciones supranacionales.Tobacco is the most important preventable cause of mortality in European countries, accounting for over half a million deaths per year. A review is presented on the epidemiology of tobacco smoking in Europe, using a comprehensive approach on the health effects of smoking, the prevalence of tobacco consumption, and its evolution in the past decade. Tobacco industry efforts to promote and maintain smoking through

 9. The Plasma Instrument for Magnetic Sounding (PIMS) onboard the Europa Clipper Mission

  Science.gov (United States)

  Westlake, Joseph H.; McNutt, Ralph L.; Kasper, Justin C.; Rymer, Abigail; Case, Anthony; Battista, Corina; Cochrane, Corey; Coren, David; Crew, Alexander; Grey, Matthew; Jia, Xianzhe; Khurana, Krishan; Kim, Cindy; Kivelson, Margaret G.; Korth, Haje; Krupp, Norbert; Paty, Carol; Roussos, Elias; Stevens, Michael; Slavin, James A.; Smith, Howard T.; Saur, Joachim

  2017-10-01

  Europa is embedded in a complex Jovian magnetospheric plasma, which rotates with the tilted planetary field and interacts dynamically with Europa’s ionosphere affecting the magnetic induction signal. Plasma from Io’s temporally varying torus diffuses outward and mixes with the charged particles in Europa’s own torus producing highly variable plasma conditions. Onboard the Europa Clipper spacecraft the Plasma Instrument for Magnetic Sounding (PIMS) works in conjunction with the Interior Characterization of Europa using Magnetometry (ICEMAG) investigation to probe Europa’s subsurface ocean. This investigation exploits currents induced in Europa’s interior by the moon’s exposure to variable magnetic fields in the Jovian system to infer properties of Europa’s subsurface ocean such as its depth, thickness, and conductivity. This technique was successfully applied to Galileo observations and demonstrated that Europa indeed has a subsurface ocean. While these Galileo observations contributed to the renewed interest in Europa, due to limitations in the observations the results raised major questions that remain unanswered. PIMS will greatly refine our understanding of Europa’s global liquid ocean by accounting for contributions to the magnetic field from plasma currents.The Europa Clipper mission is equipped with a sophisticated suite of 9 instruments to study Europa's interior and ocean, geology, chemistry, and habitability from a Jupiter orbiting spacecraft. PIMS on Europa Clipper is a Faraday Cup based plasma instrument whose heritage dates back to the Voyager spacecraft. PIMS will measure the plasma that populates Jupiter’s magnetosphere and Europa’s ionosphere. The science goals of PIMS are to: 1) estimate the ocean salinity and thickness by determining Europa’s magnetic induction response, corrected for plasma contributions; 2) assess mechanisms responsible for weathering and releasing material from Europa’s surface into the atmosphere and

 10. The search for active Europa plumes in Galileo plasma particle detector data: the E12 flyby

  Science.gov (United States)

  Huybrighs, H.; Roussos, E.; Krupp, N.; Fraenz, M.; Futaana, Y.; Barabash, S. V.; Glassmeier, K. H.

  2017-12-01

  Hubble Space Telescope observations of Europa's auroral emissions and transits in front of Jupiter suggest that recurring water vapour plumes originating from Europa's surface might exist. If conclusively proven, the discovery of these plumes would be significant, because Europa's potentially habitable ocean could be studied remotely by taking in-situ samples of these plumes from a flyby mission. The first opportunity to collect in-situ evidence of the plumes will not arise before the early 2030's when ESA's JUICE mission or NASA's Europa Clipper are set to arrive. However, it may be possible that NASA's Galileo mission has already encountered the plumes when it was active in the Jupiter system from 1995 to 2003. It has been suggested that the high plasma densities and anomalous magnetic fields measured during one of the Galileo flybys of Europa (flyby E12) could be connected to plume activity. In the context of the search for Europa plume signatures in Galileo particle data we present an overview of the in-situ plasma particle data obtained by the Galileo spacecraft during the E12 flyby. Focus is in particular on the data obtained with the plasma particle instruments PLS (low energy ions and electrons) and EPD (high energy ions and electrons). We search for signs of an extended exosphere/ionosphere that could be consistent with ongoing plume activity. The PLS data obtained during the E12 flyby show an extended interaction region between Europa and the plasma from Jupiter's magnetosphere, hinting at the existence of an extended ionosphere and exosphere. Furthermore we show how the EPD data are analyzed and modelled in order to evaluate whether a series of energetic ion depletions can be attributed to losses on the moon's surface or its neutral exosphere.

 11. Integration of CubeSat Systems with Europa Surface Exploration Missions

  Science.gov (United States)

  Erdoǧan, Enes; Inalhan, Gokhan; Kemal Üre, Nazım

  2016-07-01

  Recent studies show that there is a high probability that a liquid ocean exists under thick icy surface of Jupiter's Moon Europa. The findings also show that Europa has features that are similar to Earth, such as geological activities. As a result of these studies, Europa has promising environment of being habitable and currently there are many missions in both planning and execution level that target Europa. However, these missions usually involve extremely high budgets over extended periods of time. The objective of this talk is to argue that the mission costs can be reduced significantly by integrating CubeSat systems within Europa exploration missions. In particular, we introduce an integrated CubeSat-micro probe system, which can be used for measuring the size and depth of the hypothetical liquid ocean under the icy surface of Europa. The systems consist of an entry module that houses a CubeSat combined with driller measurement probes. Driller measurement probes deploy before the system hits the surface and penetrate the surface layers of Europa. Moreover, a micro laser probe could be used to examine the layers. This process enables investigation of the properties of the icy layer and the environment beneath the surface. Through examination of different scenarios and cost analysis of the components, we show that the proposed CubeSat systems has a significant potential to reduce the cost of the overall mission. Both subsystem requirements and launch prices of CubeSats are dramatically cheaper than currently used satellites. In addition, multiple CubeSats may be used to dominate wider area in space and they are expandable in face of potential failures. In this talk we discuss both the mission design and cost reduction aspects.

 12. Ciudadanos del este de Europa consumidores de drogas en Barcelona

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  González M.

  2003-01-01

  Full Text Available Desde mayo de 1999 hasta mayo de 2001, hemos contactado en el SAPS (Servicio de Atención Social y Sanitaria de Barcelona con usuarios de drogas de países del este de Europa. Acuden a centros terapéuticos gratuitos, aunque pagan por la organización del viaje unos 500 euros. Son jóvenes entre 18 y 30 años y mantienen el contacto con sus familiares. Conocen los riesgos de transmisión de enfermedades, pero suelen reutilizar las jeringas. Es alta la prevalencia de hepatitis C (92% y B (62% y menor la de infección por el VIH (19%. Si no abandonan las drogas, el retorno es un fracaso y tienen dificultades para proseguir los tratamientos con metadona o antirretrovirales. La respuesta asistencial ha de adecuarse a sus necesidades. Se debe procurar la mediación cultural y la información en los lugares de origen, supervisar los centros terapéuticos y diseñar alternativas a los abandonos. Hay que desarrollar la colaboración internacional, estimular programas de disminución de riesgos derivados del consumo y evitar que del tratamiento se haga un comercio.

 13. KECK II OBSERVATIONS OF HEMISPHERICAL DIFFERENCES IN H2O2 ON EUROPA

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hand, K. P.; Brown, M. E.

  2013-01-01

  We present results from Keck II observations of Europa over four consecutive nights using the near-infrared spectrograph. Spectra were collected in the 3.14-4.0 μm range, enabling detection and monitoring of the 3.5 μm feature due to hydrogen peroxide. Galileo Near-Infrared Mapping Spectrometer results first revealed hydrogen peroxide on Europa in the anti-Jovian region of the leading hemisphere at a percent by number abundance of 0.13% ± 0.07% relative to water. We find comparable results for the two nights over which we observed the leading hemisphere. Significantly, we observed a small amount of hydrogen peroxide (∼0.04%) during observations of Europa's anti-Jovian and sub-Jovian hemispheres. Almost no hydrogen peroxide was detected during observations of just the trailing hemisphere. We conclude that the Galileo observations likely represent the maximum hydrogen peroxide concentration, the exception potentially being the cold water ice regions of the poles, which are not readily observable from the ground. Our mapping of the peroxide abundance across Europa requires revisions to previous estimates for Europa's global surface abundance of oxidants and leads to a reduction in the total oxidant delivery expected for the subsurface ocean if an exchange of surface material with the ocean occurs.

 14. Stress !!!

  OpenAIRE

  Fledderus, M.

  2012-01-01

  Twee op de vijf UT-studenten hebben last van ernstige studiestress, zo erg zelfs dat het ze in hun privéleven belemmert. Die cijfers komen overeen met het landelijk beeld van stress onder studenten. Samen met 14 andere universiteits- en hogeschoolbladen enquêteerde UT Nieuws bijna 5500 studenten. Opvallend is dat mannelijke studenten uit Twente zich veel minder druk lijken te maken over hun studie. Onder vrouwen ligt de stress juist erg hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

 15. Los primeros objetos de bronce en el occidente de Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernández-Miranda, Manuel

  1995-06-01

  Full Text Available The alloy of copper with tin is used to show cultural relations and exchanges between Bronze Age cultures in western and central Europe. At the beginning, the distribution and location of tin resources explains the variations in bronze composition, but interregional ex-change leads later to a more homogeneous alloy. During the Early Bronze Age the Iberian Peninsula was not connected to the exchange networks of western Europe, and the first true bronzes appear at least two centuries la ter. The tin alloy spread over Iberia from north to south, and arrive to South-east at the end of the Middle Brome Age, due to the isolation of this region.

  A través del uso de la aleación de cobre y estaño en la tecnología metalúrgica de la Edad del Bronce europea se analizan las relaciones culturales e intercambios que tienen lugar entre los diversos grupos culturales. Al principio la disponibilidad de recursos minerales de estaño condicionó la composición de la aleación, pero más tarde el establecimiento de relaciones comerciales condujo a una mayor homogeneización en la producción. La Península Ibérica aparece durante el Bronce Antiguo desconectada de las interacciones actuantes en el Occidente de Europa, acusando un retraso en el conocimiento del bronce de al menos dos siglos. La difusión de la aleación se produce de norte a sur, llegando al Sureste a fines del Bronce Medio como consecuencia de su aislamiento.

 16. Robert Musil y los Estados desunificados de Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bayón, Fernando

  2006-12-01

  Full Text Available This article is a study of Robert Musil´s work “The Man Without Qualities” from philosophical sources. It is a novel that has produced so many overriding metaphors through which we can better understand the crises of the social identity on the horizont of the last modernity in Europe. Much of the key-concepts that helped in creating the so called “Leyend of Modernity” start to vanish in an irremediable way: not only did Musil trace the disappearance of the support for national aspirations and social cohesion, he also showed us how culture is a mad carrousel of collapsed expectations, and how the prevailing idea of “subjectivity” lacks today any solid or essential nucleus. In the middle of this disenchanted landscape of Europe, where all the modern and clasical illusions became nothing, appears however “a new human being”, since the man “without qualities” is the man with endless possibilities too.El presente ensayo es una interpretación de la novela de Robert Musil “El hombre sin atributos” a partir de fuentes filosóficas. Se trata de una obra que ha producido algunas metáforas decisivas para comprender las crisis de la identidad social en el horizonte de la última modernidad europea. Muchos de los conceptos clave que ayudaron a crear la leyenda de la modernidad empiezan a erosionarse de modo irreversible: se descomponen las aspiraciones nacionales, el sujeto pierde su núcleo sustancial y la cultura es un carrusel de esperanzas abortadas incapaces de responder a ninguna idea rectora. Y, sin embargo, en el paisaje de esta Europa tardomoderna en que se han agotado las pasadas ilusiones surge la idea de que el “hombre sin atributos” es también el “hombre de las posibilidades”.

 17. Searching Less Perturbed Circular Orbits for a Spacecraft Travelling around Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. P. S. Carvalho

  2014-01-01

  Full Text Available Space missions to visit the natural satellite of Jupiter, Europa, constitute an important topic in space activities today, because missions to this moon are under study now. Several considerations have to be made for these missions. The present paper searches for less perturbed circular orbits around Europa. This search is made based on the total effects of the perturbing forces over the time, evaluated by the integral of those forces over the time. This value depends on the dynamical model and on the orbit of the spacecraft. The perturbing forces considered are the third-body perturbation that comes from Jupiter and the J2, J3, and C22 terms of the gravitational potential of Europa. Several numerical studies are performed and the results show the locations of the less perturbed orbits. Using those results, it is possible to find near-circular frozen orbits with smaller amplitudes of variations of the orbital elements.

 18. As valsas na Europa e na América do Sul

  OpenAIRE

  Almeida, Hélder António Moreira de

  2014-01-01

  Dissertação apresentado à Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Performance. O objetivo deste trabalho é mostrar a história da valsa, a sua origem e influência de países da Europa Ocidental para a Europa do Sul como também a sua exportação Transatlântica para a América do sul. Pretendemos assim, mostrar o interesse destes compositores, na escrita desta forma mu...

 19. The Heat Flux through the Ice Shell on Europa, Constraints from Measurements in Terrestrial Conditions

  Science.gov (United States)

  Hruba, J.; Kletetschka, G.

  2017-12-01

  Heat transport across the ice shell of Europa controls the thermal evolution of its interior. Such process involves energy sources that drive ice resurfacing (1). More importantly, heat flux through the ice shell controls the thickness of the ice (2), that is poorly constrained between 1 km to 30+ km (3). Thin ice would allow ocean water to be affected by radiation from space. Thick ice would limit the heat ocean sources available to the rock-ocean interface at the ocean's bottom due to tidal dissipation and potential radioactive sources. The heat flux structures control the development of geometrical configurations on the Europa's surface like double ridges, ice diapirs, chaos regions because the rheology of ice is temperature dependent (4).Analysis of temperature record of growing ice cover over a pond and water below revealed the importance of solar radiation during the ice growth. If there is no snow cover, a sufficient amount of solar radiation can penetrate through the ice and heat the water below. Due to temperature gradient, there is a heat flux from the water to the ice (Qwi), which may reduce ice growth at the bottom. Details and variables that constrain the heat flux through the ice can be utilized to estimate the ice thickness. We show with this analog analysis provides the forth step towards measurement strategy on the surface of Europa. We identify three types of thermal profiles (5) and fourth with combination of all three mechanisms.References:(1) Barr, A. C., A. P. Showman, 2009, Heat transfer in Europa's icy shell, University of Arizona Press, p. 405-430.(2) Ruiz, J., J. A. Alvarez-Gómez, R. Tejero, and N. Sánchez, 2007, Heat flow and thickness of a convective ice shell on Europa for grain size-dependent rheologies: Icarus, v. 190, p. 145-154.(3) Billings, S. E., S. A. Kattenhorn, 2005, The great thickness debate: Ice shell thickness models for Europa and comparisons with estimates based on flexure at ridges: Icarus, v. 177, p. 397-412.(4) Quick

 20. Trepartsforhandlinger i Danmark og Europa følges ikke ad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mailand, Mikkel

  2016-01-01

  Trepartsforhandlinger med flere emner på dagsordenen flore-rede særligt i 1990’erne og tidligt i 00’erne rundt omkring i Europa, hvor de var fraværende i Danmark. Efter den øko-nomiske krise synes billedet at være vendt.......Trepartsforhandlinger med flere emner på dagsordenen flore-rede særligt i 1990’erne og tidligt i 00’erne rundt omkring i Europa, hvor de var fraværende i Danmark. Efter den øko-nomiske krise synes billedet at være vendt....

 1. Construyendo una nueva Europa. La europeización del modelo de seguridad en Georgia

  OpenAIRE

  Janashvili, Lela; Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya

  2014-01-01

  La Estrategia de Seguridad Nacional de cada país se basa en el análisis de los valores, intereses y amenazas contra la seguridad interna y externa. Los intereses de Georgia y Europa con respecto al tema de seguridad coinciden plenamente uno con el otro, según se sostiene en este trabajo. La evolución de los últimos años confirma que es necesario tener grandes dosis de diálogo para construir el sistema de la seguridad europea. Para que Europa tenga una lógica común hay que trabajar para constr...

 2. Televisión regional en la Europa de las Identidades

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernat López

  2015-01-01

  Full Text Available En Europa cerca de trescientos emisoras ahora ofrecen varios servicios comparten una característica peculiar: sirven a pequeños territorios no estatales y/o comunidades étnico-culturales diferenciadas. Comenta de hacia dónde irá la televisión regional en Europa corresponde la palabra "incertidumbre". Tan solo mediante un estrechamiento de la relación con la audiencia y una política abierta e innovadora podrán las televisiones regionales afrontar el futuro con garantías.

 3. Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delinquenten en studenten onder één dak wonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eline Broker

  2016-03-01

  Full Text Available Together you will get there. A graduation article on the Skejby halfway house: a house where delinquents and students live togetherThe Skejby house is unique and produces remarkable results. The recidivism percentage among its’ delinquent inhabitants is over 20% lower than in the halfway houses where only prisoners reside. The aim of Skejby is to ease the transition between imprisonment and reentry in society. The experiment, in which students and prisoners live together, originates from the idea that behavioral transformation is realized most effectively within a socially engaged group. The principal of collective responsibility is dominant in Skejby, resulting in a feeling of belonging to a group among the delinquents. In this group, the students serve as prosocial role models. Consequently, the standards and values that are picked up in prison are reshaped into much needed skills that are required for living a “regular” life in society. In contrast to the reintegration program in Skejby, the Dutch reintegration program mainly consists of one-to-one consultations between the delinquent and the probation officer. The reintegration thus does not take place in a group to which the delinquent can relate, while it is precisely this unique communal feeling of belonging that induces behavioral change in the prisoners. SAMENVATTING Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delinquenten en studenten onder één dak wonenHet Skejby house is uniek in zijn soort en boekt opmerkelijke resultaten: het recidivepercentage ligt ruim 20% lager dan bij halfway huizen waar alleen delinquenten wonen. Skejby heeft als doel om de overgang tussen gevangenis en samenleving zo klein mogelijk te maken. Het experiment, waarbij studenten en delinquenten samen wonen, komt voort uit het idee dat gedragsverandering het best bewerkstelligt wordt binnen een sociaal verbonden groep. In Skejby heerst het principe van

 4. Europas ledere må gøre op med ' folkets vilje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Centerleder og professor Marlene Wind insisterer i dagens Politiken i debatindlægget: "Europas ledere må gøre op med ' folkets vilje'", at verdens ledere må stå fast ved de principper, der har været bærende for vores samfund siden anden verdenskrig. Domstolenes politiske uafhængighed, menneskeret...

 5. Ocean-driven heating of Europa's icy shell at low latitudes

  Science.gov (United States)

  Soderlund, K. M.; Schmidt, B. E.; Wicht, J.; Blankenship, D. D.

  2014-01-01

  The ice shell of Jupiter's moon Europa is marked by regions of disrupted ice known as chaos terrains that cover up to 40% of the satellite's surface, most commonly occurring within 40° of the equator. Concurrence with salt deposits implies a coupling between the geologically active ice shell and the underlying liquid water ocean at lower latitudes. Europa's ocean dynamics have been assumed to adopt a two-dimensional pattern, which channels the moon's internal heat to higher latitudes. Here we present a numerical model of thermal convection in a thin, rotating spherical shell where small-scale convection instead adopts a three-dimensional structure and is more vigorous at lower latitudes. Global-scale currents are organized into three zonal jets and two equatorial Hadley-like circulation cells. We find that these convective motions transmit Europa's internal heat towards the surface most effectively in equatorial regions, where they can directly influence the thermo-compositional state and structure of the ice shell. We suggest that such heterogeneous heating promotes the formation of chaos features through increased melting of the ice shell and subsequent deposition of marine ice at low latitudes. We conclude that Europa's ocean dynamics can modulate the exchange of heat and materials between the surface and interior and explain the observed distribution of chaos terrains.

 6. Salinibater Ruber as a Model for the Habitability of Europa's Ocean

  Science.gov (United States)

  Cardona, M. C.; Ramírez, S. I.

  2017-11-01

  The moon Europa has an ocean enriched with sulfate compounds. This work evaluates the adaptation strategies of Salinibacter ruber, a halophilic bacterium, when subjected to MgSO4 and NaSO4, two of the main salty components of Europás ocean.

 7. Development of a European resource on the origins of pathogens of aquaculture: The Europa Project

  DEFF Research Database (Denmark)

  Snow, M.; Barja, J.; Colquhoun, D.

  2004-01-01

  This workshop described the EUROPA project, an EU-funded program aimed at creating a web-based database of molecular sequence data-sets related to significant pathogens of aquaculture. The project aims to focus the efforts of fish health researchers into generating large, evolving and readily ava...

 8. Necesidad de una política coherente para minerales en Europa. Discusiones y acercamientos actuales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Günter Tiess

  2008-03-01

  Full Text Available El artículo resume algunos aspectos relevantes de la política mineral en Europa. Hace un llamado a la Unión Europea para concertar políticas e instrmentos de trabajo que aseguren la disponibilidad de las materias primas esenciales y la sustentabilidad de su extración y su uso.

 9. High Resolution Integral Field Spectroscopy of Europa's Sodium Clouds: Evidence for a Component with Origins in Iogenic Plasma.

  Science.gov (United States)

  Schmidt, C.; Johnson, R. E.; Mendillo, M.; Baumgardner, J. L.; Moore, L.; O'Donoghue, J.; Leblanc, F.

  2015-12-01

  With the object of constraining Iogenic contributions and identifying drivers for variability, we report new observations of neutral sodium in Europa's exosphere. An R~20000 integral field spectrograph at McDonald Observatory is used to generate Doppler maps of sodium cloud structures with a resolution of 2.8 km/s/pixel. In the five nights of observations since 2011, measurements on UT 6.15-6.31 May 2015 uniquely feature fast (10s of km/s) neutral sodium clouds extending nearly 100 Europa radii, more distant than in any previous findings. During these measurements, the satellite geometry was favorable for the transfer of Na from Io to Europa, located at 1:55 to 4:00 and 3:38 to 4:39 Jovian local time, respectively. Eastward emission (away from Jupiter) extends 10-20 Europa radii retaining the moon's rest velocity, while westward emission blue-shifts with distance, and a broad range of velocities are measured, reaching at least 70 km/s at 80 Europa radii. These cloud features are distinct from Io's "banana" and "stream" features, the distant Jupiter-orbiting nebula, and from terrestrial OH and Na contaminant emissions. Io's production was quiescent during this observation, following an extremely active phase in February 2015. These results are consistent with previous findings that Europa's Na exosphere has peak emission between midnight and dawn Jovian local time and support the idea that sodium escape from Io can significantly enhance the emission intensity measured at Europa.

 10. Seismometers on Europa: Insights from Modeling and Antarctic Ice Shelf Analogs (Invited)

  Science.gov (United States)

  Schmerr, N. C.; Brunt, K. M.; Cammarano, F.; Hurford, T. A.; Lekic, V.; Panning, M. P.; Rhoden, A.; Sauber, J. M.

  2013-12-01

  The outer satellites of the Solar System are a diverse suite of objects that span a large spectrum of sizes, compositions, and evolutionary histories; constraining their internal structures is key for understanding their formation, evolution, and dynamics. In particular, Jupiter's icy satellite Europa has compelling evidence for the existence of a global subsurface ocean beneath a surface layer of water ice. This ocean decouples the ice shell from the solid silicate mantle, and amplifies tidally driven large-scale surface deformation. The complex fissures and cracks seen by orbital flybys suggest brittle failure is an ongoing and active process in the ice crust, therefore indicating a high level of associated seismic activity. Seismic probing of the ice, oceanic, and rocky layers would provide altogether new information on the structure, evolution, and even habitability of Europa. Any future missions (penetrators, landers, and rovers) planning to take advantage of seismometers to image the Europan interior would need to be built around predictions for the expected background noise levels, seismicity, wavefields, and elastic properties of the interior. A preliminary suite of seismic velocity profiles for Europa has been calculated using moment of inertia constraints, planetary mass and density, estimates of moon composition, thermal structure, and experimentally determined relationships of elastic properties for relevant materials at pressure, temperature and depth. While the uncertainties in these models are high, they allow us to calculate a first-order seismic response using 1-D and 3-D high frequency wave propagation codes for global and regional scale structures. Here, we show how future seismic instruments could provide detailed elastic information and reduced uncertainties on the internal structure of Europa. For example, receiver functions and surface wave orbits calculated for a single seismic instrument would provide information on crustal thickness and

 11. Stikstofvoorziening in teelten onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Marcelis, L.F.M.

  2003-01-01

  WUR doet meerjarig onderzoek naar kritische succesfactoren voor het realiseren van een effectief management van organische stof op biologische glastuinbouwbedrijven. De organische-stofvoorziening speelt een belangrijke rol, zowel in relatie tot het bereiken van evenwichtsbemesting als in relatie tot

 12. Nieuwe Scheikunde in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Prof. dr. Albert Pilot; Drs. Kennedy Aquilino Tielman; Machiel Stolk; Sergine Lansman; John Hukom

  2011-01-01

  Het scheikunde onderwijs op het VMBO staat onder druk. NaSk2 dreigt te verdwijnen. Om de interesse van leerlingen voor NaSk2 te vergroten en positie van het vak te versterken, stellen wij voor om actuele en herkenbare contexten in NaSk 2 te implementeren. Tevens nodigen wij docenten uit op om mee te

 13. Innovo et Emergo : Procesaanbeveling voor een multifunctionele kustzone in Zeeland

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, H.J.; Roose, R.

  2006-01-01

  De Zeeuwse kust staat onder druk. Naar verwachting zal de zeespiegel deze eeuw ongeveer 60 centimeter stijgen door klimaatverandering. Niet alleen de zee, maar ook de rivieren zorgen naar alle waarschijnlijkheid voor een stijging. De deltawateren zijn nu weliswaar afgesloten van Rijn, Maas en

 14. Corporate finance theorie en financiële crisis in breder perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Boot, A.W.A.

  2008-01-01

  Deze publicatie van het Amsterdam Center for Corporate Finance in haar discussiereeks ‘Topics in Corporate Finance’ gaat over de financiële crisis. Dat het financiële systeem het afgelopen jaar enige schrammetjes heeft opgelopen is een understatement. Het financiële stelsel staat onder druk. Grote

 15. De loyale consument

  NARCIS (Netherlands)

  Eelen, J.

  2014-01-01

  Loyale consumenten zijn gewild. Maar wat is merkloyaliteit, hoe meet je het en bestaat het eigenlijk wel? Als merkloyaliteit bestaat, dan lijkt het onder druk te staan. Consumenten hebben namelijk keuze uit een groot aanbod van producten en merken en kunnen makkelijk switchen van het ene merk naar

 16. On the neural mechanisms of reduced behavior in people with cognitive decline

  NARCIS (Netherlands)

  Tumati, Shankar

  2017-01-01

  We denken niet altijd na over hoe we tot ons gedrag komen. Dit op het oog spontane gedrag komt onder druk te staan bij patiënten met verschillende stoornissen die problemen hebben in het produceren van vrijwillig gedrag. De studies beschreven in dit proefschrift onderzochten hersen mechanismen

 17. Reptielen in de heide : verslag veldwerkplaats Droog zandlandschap Hoge Veluwe, 23 juni 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Stumpel, T.; Vogels, J.; Delft, J.; Leidekker, J.

  2009-01-01

  Reptielen staan in Nederland onder druk. Een belangrijk habitat wordt gevormd door heide. Slangen en hagedissen stellen echter specifieke eisen aan hun leefgebied. Voor zes van de zeven hagedissen soorten die in Nederland voorkomen, is heide een belangrijk of het belangrijkste habitat. Wat maakt een

 18. What does Cassini ENA observations tell us about gas around Europa?

  Science.gov (United States)

  Brandt, Pontus; Mauk, Barry; Westlake, Joseph; Smith, Todd; Mitchell, Donald

  2015-04-01

  From about December 2000 to January 2001 the Ion and Neutral Camera (INCA) imaged Jupiter in Energetic Neutral Atoms (ENA) from a distance of about 137-250 Jovian planetary radii (RJ) over an energy range from about 10 to 300 keV. A forward model is employed to derive column densities and assumes a neutral gas-plasma model and an energetic ion distribution based on Galileo in-situ measurements. We demonstrate that Jupiter observations by INCA are consistent with a column density peaking around Europa's orbit in the range from 2x1012 cm-2 to 7x1012 cm-2, assuming H2, and are consistent with the upper limits reported from the Cassini/UVIS observations. Most of the INCA observations are consistent with a roughly azimuthally symmetric gas distribution, but some appear consistent with an asymmetric gas distribution centred on Europa, which would directly imply that Europa is the source of the gas. Although our neutral gas model assumes a Europa source, we explore other explanations of the INCA observations including: (1) ENAs are produced by charge exchange between energetic ions and neutral hydrogen originating from charge-exchanged protons in the Io plasma torus. However, estimated densities by Cheng (1986) are about one order of magnitude too low to explain the INCA observations; (2) ENAs are produced by charge exchange between energetic ions and plasma ions such as O+ and S+ originating from Io. However, that would require O+ plasma densities higher than expected to compensate for the low charge-exchange cross section between protons and O+; (3) We re-examine the INCA Point-Spread Function (PSF) to determine if the ENA emissions in the vicinity of Europa's orbit could be explained by internal scattering of ENAs originating from Jupiter's high-latitude upper atmosphere. However, the PSF was well constrained by using Jupiter from distances where it could be considered a point source.

 19. Good bye, Europa del Este. La desaparición de la Europa de los dos bloques y el difícil camino hacia una nueva identidad en la Europa del Este a través del cine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Labrador Ben, Julia María

  2007-08-01

  Full Text Available The Generation of distinguishing marks is described in Europe after the Revolution Of October, the use of the movies in the United States as an element in the Cold War and the European Identity after the fall of the USSR and the Warsaw Pact.Se describe la generación de señas de identidad en Europa tras la revolución de Octubre, la utilización del cine en EEUU como elemento de combate en la guerra fría, y la nueva identidad europea tras la desaparición de la URSS y el Pacto de Varsovia.

 20. Benefits to the Europa Clipper Mission Provided by the Space Launch System

  Science.gov (United States)

  Creech, Stephen D.; Patel, Keyur

  2013-01-01

  The National Aeronautics and Space Administration's (NASA's) proposed Europa Clipper mission would provide an unprecedented look at the icy Jovian moon, and investigate its environment to determine the possibility that it hosts life. Focused on exploring the water, chemistry, and energy conditions on the moon, the spacecraft would examine Europa's ocean, ice shell, composition and geology by performing 32 low-altitude flybys of Europa from Jupiter orbit over 2.3 years, allowing detailed investigations of globally distributed regions of Europa. In hopes of expediting the scientific program, mission planners at NASA's Jet Propulsion Laboratory are working with the Space Launch System (SLS) program, managed at Marshall Space Flight Center. Designed to be the most powerful launch vehicle ever flown, SLS is making progress toward delivering a new capability for exploration beyond Earth orbit. The SLS rocket will offer an initial low-Earth-orbit lift capability of 70 metric tons (t) beginning with a first launch in 2017 and will then evolve into a 130 t Block 2 version. While the primary focus of the development of the initial version of SLS is on enabling human exploration missions beyond low Earth orbit using the Orion Multi-Purpose Crew Vehicle, the rocket offers unique benefits to robotic planetary exploration missions, thanks to the high characteristic energy it provides. This paper will provide an overview of both the proposed Europa Clipper mission and the Space Launch System vehicle, and explore options provided to the Europa Clipper mission for a launch within a decade by a 70 t version of SLS with a commercially available 5-meter payload fairing, through comparison with a baseline of current Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV) capabilities. Compared to that baseline, a mission to the Jovian system could reduce transit times to less than half, or increase mass to more than double, among other benefits. In addition to these primary benefits, the paper will

 1. Encuesta sobre la construcción política de Europa = Academic survey about constitutionalization of European Union

  OpenAIRE

  Balaguer Callejón, Francisco; Bar Cendón, Antonio; Gil Robles, José María; Linde Paniagua, Enrique; Pérez Calvo, Alberto; Tajadura Tejada, Javier; Balaguer Callejón, Francisco

  2013-01-01

  En esta encuesta un grupo de Catedráticos de Derecho Público responden a preguntas sobre la construcción constitucional de Europa relacionadas con la actual situación del proceso de integración europea, la existencia de un proceso constituyente europeo y de un poder constituyente europeo, a la organización institucional de Europa y a la existencia de un derecho constitucional europeo.Constitutionalization of Europe, European constituent process, European constituent power, European ...

 2. Europa Passage, Hamburg. Pumps ensure thermal comfort at all levels; Die Europa Passage in Hamburg. Pumpen sorgen fuer Komfort auf allen Ebenen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Teders, Klaus

  2009-07-01

  The Europa Passage at Hamburg is a new shopping mall located directly on the Binnenalster river. It was constructed in 2006 and has 30,000 m{sup 2} of shop floor on five levels, which makes it one of Germany's biggest shopping malls. It is frequented every day by up to 40,000 visitors and more than 50,000 visitors on saturdays. In order to ensure optimum comfort even in peak times, the passage is equipped with state-of-the-art technical facilities. Energy-efficient pumps ensure reliable supply of all technical facilities. (orig.)

 3. BOOK REVIEW: Geheimnisvolles Universum - Europas Astronomen entschleiern das Weltall

  Science.gov (United States)

  Duerbeck, H. W.; Lorenzen, D. H.

  2002-12-01

  The 25th birthday of ESO, in 1987, was celebrated by the publication of an illustrated popular book, "Exploring the Southern Sky" (Springer-Verlag 1987), which also saw editions in Danish, English, French, German, and Spanish. Written and illustrated by the ESO staff members Svend Laustsen, Claus Madsen and Richard M. West, its many pictures were mainly taken with the ESO 3.6m and Schmidt telescopes. The structure of the book - perhaps at that time somewhat unusual - started with things far away (Universe and galaxies), zoomed in to the Milky Way, and finally reached the Solar System (with a concluding chapter dealing with the La Silla observatory). Now, with the 4 units of the Very Large Telescope in full operation, and on the occasion of ESO's 40th birthday, another jubilee book has appeared: "Geheimnisvolles Universum: Europas Astronomen entschleiern das Weltall", written by the science journalist Dirk H. Lorenzen, of Hamburg, Germany, and prefaced by Catherine Cesarsky, Director General of ESO. Presumably, this book will also soon become available in more languages spoken in ESO member countries. Thus it may be worthwhile to review the first edition, although some readers may like to wait for more easily accessible editions. Before going into details, let me first mention that I find this a very impressing book, great to look at and refreshing to read. With ESO seen through the eyes of a visitor, things gain a perspective that is quite different from that of the previous book, and at least as attractive. It comes as no surprise that the book starts with a visit of ESO's showcase, the Paranal Observatory, and the writer not only notes down his own impressions, but also cites statements of some of the many people that keep Paranal going - technicians and staff astronomers. This mixture of texts provides a good impression of the operations at a large observatory for the general reader. The two more 'astronomical' parts that follow deal with star and planet

 4. Poderes probatorios de las partes y del juez en Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michele Taruffo

  2006-01-01

  Full Text Available El artículo desmenuza con fuerza argumental, de fuentes, histórica y con pleno conocimiento del derecho procesal civil comparado los distintos postulados políticos, ideológicos y meta jurídicos contra el poder probatorio del juez en el proceso. Para el autor tres son los sistemas existentes en materia de actividad probatoria del juez en Europa: todos - en más o en menos - admiten la actividad probatoria de oficio por el juez. La conclusión es lapidaria: el asiento liberal de los críticos a esta realidad no es ni coherente ni preciso y que refieren al liberalismo del siglo XIX en los que estuvo vigente las concepciones del proceso civil típico del individualismo propietario. Consideraciones generales de este género serían probablemente suficientes para demostrar que las ecuaciones del tipo «poderes de instrucción del juez = régimen autoritario» y «juez pasivo = régimen liberal» son vagas y genéricas, y se reducen a slogans polémicos faltos de valor científico. Ello es, resulta un sofisma el "juez activo autoritario versus juez pasivo liberal". Existen así numerosos sistemas demócratas en los que el juez cuenta con amplios poderes de instrucción, como ocurre p.e. en Francia, en Suiza y en Alemania. En sustancia, cada decisión no es «buena» sólo porque pone punto final al conflicto; la decisión es «buena» si pone punto final al conflicto siendo fundada en criterios legales y racionales, entre los que asume importancia particular la veracidad de la comprobación de los hechos. Si se piensa en un «buen» juez, capaz de ejercer correctamente y racionalmente sus poderes, no hay razón de temer que él se vuelva parcial, e incapaz de valorar las pruebas, por el sólo hecho de haber dispuesto o sugerido su adquisición. Sólo si se piensa en un juez incapaz y psíquicamente débil se puede temer que él pierda su propia imparcialidadThe article treats different political and ideological and the meta judicial postulates

 5. Large Binocular Telescope Observations of Europa Occulting Io's Volcanoes at 4.8 μm

  Science.gov (United States)

  Skrutskie, Michael F.; Conrad, Albert; Resnick, Aaron; Leisenring, Jarron; Hinz, Phil; de Pater, Imke; de Kleer, Katherine; Spencer, John; Skemer, Andrew; Woodward, Charles E.; Davies, Ashley Gerard; Defrére, Denis

  2015-11-01

  On 8 March 2015 Europa passed nearly centrally in front of Io. The Large Binocular Telescope observed this event in dual-aperture AO-corrected Fizeau interferometric imaging mode using the mid-infrared imager LMIRcam operating behind the Large Binocular Telescope Interferometer (LBTI) at a broadband wavelength of 4.8 μm (M-band). Occultation light curves generated from frames recorded every 123 milliseconds show that both Loki and Pele/Pillan were well resolved. Europa's center shifted by 2 kilometers relative to Io from frame-to-frame. The derived light curve for Loki is consistent with the double-lobed structure reported by Conrad et al. (2015) using direct interferometric imaging with LBTI.

 6. Ethical, social and public awareness issues in gene therapy EuropaBio.

  Science.gov (United States)

  2002-01-01

  EuropaBio, the European Association for Bio-industries, represents 40 corporate members operating world wide and 14 national associations (totaling up to 700 small- and medium-sized enterprises) involved in research, development, testing, manufacturing, sales, and distribution of biotechnology-derived products and services in the field of health cae, agriculture, food, and the environment. AGE is a group of researchers and university professors involved in high-level professional activities related to bioethics, and particularly interested in ethical issues related to the development and use of modern technology. It is essential that industry actively participates in, and contributes to, the social debate on emerging technologies. Therefore, EuropaBio presents herein its view on gene therapy and its responsible development and use.

 7. Biomass gasification in Europe - status and perspectives; Vergasung von Biomasse in Europa - Stand und Perspektiven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkelbach, L.; Kaltschmitt, M. [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER)

  1996-12-31

  Gasification of biomass is a promising option, especially in the fields of waste management and power generation, but there are considerable economic and technical problems that must be solved first. A critical analysis of biomass gasification in Europe today shows that this technology is not marketable today and cannot contribute to environmentally acceptable power supply on a short-term basis. (orig) [Deutsch] Von allen Moeglichkeiten einer energetischen Nutzung von Biomasse stellt die Technik der Vergasung insbesondere in den Bereichen Abfallentsorgung und Stromerzeugung eine vielversprechende Option dar. Einer weiteren Verbreitung dieser Technik stehen allerdings erhebliche wirtschaftliche und technische Probleme entgegen. Die kritische Analyse der derzeitigen Gegebenheiten der Biomassevergasung in Europa fuehrt zu dem Schluss, dass diese Technik noch nicht unmittelbar vor der Mrkteinfuehrung steht und somit kurzfristig keinen merklichen Beitrag zu einer umwelt- und klimavertraeglicheren Energieversorgung in Europa leisten kann. (orig)

 8. The influence of meridional ice transport on Europa's ocean stratification and heat content

  Science.gov (United States)

  Zhu, P.; Manucharyan, G.; Thompson, A. F.; Goodman, J. C.; Vance, S.

  2017-12-01

  Jupiter's moon Europa likely hosts a saltwater ocean beneath its icy surface. Geothermal heating and rotating convection in the ocean may drive a global overturning circulation that redistributes heat vertically and meridionally, preferentially warming the ice shell at the equator. Here we assess thepreviously unconstrained influence of ocean-ice coupling on Europa's ocean stratification and heat transport. We demonstrate that a relatively fresh layer can form at the ice-ocean interface due to a meridional ice transport forced by the differential ice shell heating between the equator and the poles. We provide analytical and numerical solutions for the layer's characteristics, highlighting their sensitivity to critical ocean parameters. For a weakly turbulent and highly saline ocean, a strong buoyancy gradient at the base of the freshwater layer can suppress vertical tracer exchange with the deeper ocean. As a result, the freshwater layer permits relatively warm deep ocean temperatures.

 9. Biomass gasification in Europe - status and perspectives; Vergasung von Biomasse in Europa - Stand und Perspektiven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkelbach, L; Kaltschmitt, M [Stuttgart Univ. (Germany). Inst. fuer Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER)

  1997-12-31

  Gasification of biomass is a promising option, especially in the fields of waste management and power generation, but there are considerable economic and technical problems that must be solved first. A critical analysis of biomass gasification in Europe today shows that this technology is not marketable today and cannot contribute to environmentally acceptable power supply on a short-term basis. (orig) [Deutsch] Von allen Moeglichkeiten einer energetischen Nutzung von Biomasse stellt die Technik der Vergasung insbesondere in den Bereichen Abfallentsorgung und Stromerzeugung eine vielversprechende Option dar. Einer weiteren Verbreitung dieser Technik stehen allerdings erhebliche wirtschaftliche und technische Probleme entgegen. Die kritische Analyse der derzeitigen Gegebenheiten der Biomassevergasung in Europa fuehrt zu dem Schluss, dass diese Technik noch nicht unmittelbar vor der Mrkteinfuehrung steht und somit kurzfristig keinen merklichen Beitrag zu einer umwelt- und klimavertraeglicheren Energieversorgung in Europa leisten kann. (orig)

 10. ALMA Thermal Observations of a Proposed Plume Source Region on Europa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trumbo, Samantha K.; Brown, Michael E. [Division of Geological and Planetary Sciences, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125 (United States); Butler, Bryan J. [National Radio Astronomy Observatory, Socorro, NM 87801 (United States)

  2017-10-01

  We present a daytime thermal image of Europa taken with the Atacama Large Millimeter Array. The imaged region includes the area northwest of Pwyll Crater, which is associated with a nighttime thermal excess seen by the Galileo Photopolarimeter Radiometer and with two potential plume detections. We develop a global thermal model of Europa and simulate both the daytime and nighttime thermal emission to determine if the nighttime thermal anomaly is caused by excess endogenic heat flow, as might be expected from a plume source region. We find that the nighttime and daytime brightness temperatures near Pwyll Crater cannot be matched by including excess heat flow at that location. Rather, we can successfully model both measurements by increasing the local thermal inertia of the surface.

 11. La dimensión intercomprensiva en el aprendizaje de lenguas extranjeras en Europa

  OpenAIRE

  Vez, José Manuel

  2004-01-01

  Para la comunidad de naciones que formamos Europa, unido no significa uniforme. La riqueza, la diversidad y la originalidad de sus culturas representan su propia fuerza y las condiciones de respeto que pueden hacer valer antes los demás. No hay duda que la clave de vitalidad de una cultura es su lengua, lo que supone, a escala de todo un gran continente, la existencia de un plurilingüismo real, es decir vivo y militante.

 12. Science Goals, Objectives, and Investigations of the 2016 Europa Lander Science Definition Team Report

  Science.gov (United States)

  Hand, Kevin P.; Murray, Alison; Garvin, James; and the Europa Lander Science Definition Team, Project Science Team, and Project Engineering Team.

  2017-10-01

  In June of 2016 NASA convened a 21-person team of scientists to establish the science goals, objectives, investigations, measurement requirements, and model payload of a Europa lander mission concept. The NASA HQ Charter goals, in priority order, are as follows:1) Search for evidence of life on Europa, 2) Assess the habitability of Europa via in situ techniques uniquely available to a lander mission, 3) Characterize surface and subsurface properties at the scale of the lander to support future exploration of Europa.Within Goal 1, four Objectives were developed for seeking signs of life. These include the need to: a) detect and characterize any organic indicators of past or present life, b) identify and characterize morphological, textural, and other indicators of life, c) detect and characterize any inorganic indicators of past or present life, and d) determine the provenance of Lander-sampled material. Goal 2 focuses on Europa’s habitability and ensures that even in the absence of the detection of any potential biosignatures, significant ocean world science is still achieved. Goal 3 ensures that the landing site region is quantitatively characterized in the context needed for Goals 1 and 2, and that key measurements about Europa’s ice shell are made to enable future exploration.Critically, scientific success cannot be, and should never be, contingent on finding signs of life - such criteria would be levying requirements on how the universe works. Rather, scientific success is defined here as achieving a suite of measurements such that if convincing signs of life are present on Europa’s surface they could be detected at levels comparable to those found in benchmark environments on Earth, and, further, that even if no potential biosignatures are detected, the science return of the mission will significantly advance our fundamental understanding of Europa’s chemistry, geology, geophysics, and habitability.

 13. Seismic signal and noise on Europa and how to use it

  Science.gov (United States)

  Panning, M. P.; Stähler, S. C.; Bills, B. G.; Castillo, J.; Huang, H. H.; Husker, A. L.; Kedar, S.; Lorenz, R. D.; Pike, W. T.; Schmerr, N. C.; Tsai, V. C.; Vance, S.

  2017-12-01

  Seismology is one of our best tools for detailing interior structure of planetary bodies, and a seismometer is included in the baseline and threshold mission design for a potential Europa lander mission. Guiding mission design and planning for adequate science return, though, requires modeling of both the anticipated signal and noise. Assuming ice seismicity on Europa behaves according to statistical properties observed in Earth catalogs and scaling cumulative seismic moment release to the moon, we simulate long seismic records and estimate background noise and peak signal amplitudes (Panning et al., 2017). This suggests a sensitive instrument comparable to many broadband terrestrial instruments or the SP instrument from the InSight mission to Mars will be able to record signals, while high frequency geophones are likely inadequate. We extend this analysis to also begin incorporation of spatial and temporal variation due to the tidal cycle, which can help inform landing site selection. We also begin exploration of how chaotic terrane at the bottom of the ice shell and inter-ice heterogeneities (i.e. internal melt structures) may affect predicted seismic observations using 2D numerical seismic simulations. We also show some of the key seismic observations to determine interior properties of Europa (Stähler et al., 2017). M. P. Panning, S. C. Stähler, H.-H. Huang, S. D. Vance, S. Kedar, V. C. Tsai, W. T. Pike, R. D. Lorenz, "Expected seismicity and the seismic noise environment of Europa," J. Geophys. Res., in revision, 2017. S. C. Stähler, M. P. Panning, S. D. Vance, R. D. Lorenz, M. van Driel, T. Nissen-Meyer, S. Kedar, "Seismic wave propagation in icy ocean worlds," J. Geophys. Res., in revision, 2017.

 14. Shell Tectonics: A Mechanical Model for Strike-slip Displacement on Europa

  Science.gov (United States)

  Rhoden, Alyssa Rose; Wurman, Gilead; Huff, Eric M.; Manga, Michael; Hurford, Terry A.

  2012-01-01

  We introduce a new mechanical model for producing tidally-driven strike-slip displacement along preexisting faults on Europa, which we call shell tectonics. This model differs from previous models of strike-slip on icy satellites by incorporating a Coulomb failure criterion, approximating a viscoelastic rheology, determining the slip direction based on the gradient of the tidal shear stress rather than its sign, and quantitatively determining the net offset over many orbits. This model allows us to predict the direction of net displacement along faults and determine relative accumulation rate of displacement. To test the shell tectonics model, we generate global predictions of slip direction and compare them with the observed global pattern of strike-slip displacement on Europa in which left-lateral faults dominate far north of the equator, right-lateral faults dominate in the far south, and near-equatorial regions display a mixture of both types of faults. The shell tectonics model reproduces this global pattern. Incorporating a small obliquity into calculations of tidal stresses, which are used as inputs to the shell tectonics model, can also explain regional differences in strike-slip fault populations. We also discuss implications for fault azimuths, fault depth, and Europa's tectonic history.

 15. Dusk/dawn atmospheric asymmetries on tidally-locked satellites: O2 at Europa

  Science.gov (United States)

  Oza, Apurva V.; Johnson, Robert E.; Leblanc, François

  2018-05-01

  We use a simple analytic model to examine the effect of the atmospheric source properties on the spatial distribution of a volatile in a surface-bounded atmosphere on a satellite that is tidally-locked to its planet. Spatial asymmetries in the O2 exosphere of Europa observed using the Hubble Space Telescope appear to reveal on average a dusk enhancement in the near-surface ultraviolet auroral emissions. Since the hop distances in these ballistic atmospheres are small, we use a 1-D mass conservation equation to estimate the latitudinally-averaged column densities produced by suggested O2 sources. Although spatial asymmetries in the plasma flow and in the surface properties certainly affect the spatial distribution of the near-surface aurora, the dusk enhancements at Europa can be understood using a relatively simple thermally-dependent source. Such a source is consistent with the fact that radiolytically produced O2 permeates their porous regoliths and is not so sensitive to the local production rate from ice. The size of the shift towards dusk is determined by the ratio of the rotation rate and atmospheric loss rate. A thermally-dependent source emanating from a large reservoir of O2 permeating Europa's icy regolith is consistent with the suggestion that its subsurface ocean might be oxidized by subduction of such radiolytic products.

 16. Da TV pública europeia à "alienação" da Ideia de Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Rui Cádima

  Full Text Available Resumo As políticas europeias, em matéria de televisão pública e de produção audiovisual têm sido, de um modo geral, muito negativas para a experiência cultural europeia, e para a identidade e o reforço da Ideia de Europa. Ao fim de mais de 30 anos de políticas hesitantes e precárias que têm vindo sistematicamente a diminuir a esfera de ação cultural e a identidade europeia do audiovisual público dos Estados-membros da UE, estamos provavelmente a chegar a um ponto de não retorno, em plena fase de transição para o digital. No atual contexto político de revisão da Diretiva do audiovisual, ou essas políticas reforçam a competência das televisões públicas europeias para a construção da Ideia de Europa, ou será a própria Europa e os meios audiovisuais de difusão da sua cultura que entrarão definitivamente em perigo.

 17. Can a future mission detect a habitable ecosystem on Europa, or Ganymede?

  Science.gov (United States)

  Chela Flores, Julian

  2010-05-01

  The considerable evidence for the presence of a liquid ocean over a silicate core makes Europa a candidate for the emergence of a second evolutionary pathway of autochthonous life. The most urgent question in astrobiology is the origin of habitable ecosystems—a question in geochemistry—rather than the alternative search for the origin of life itself—a question in chemical evolution (Chela-Flores, 2010). Since certain bodies may share a similar geophysical past with the Earth, a question suggests itself: Can available instrumentation be the ‘pioneer' in the discovery of habitable ecosystems in geophysical environments similar to the early Earth, where oceans were in contact with a silicate core? A central aspect of this dilemma is the element sulphur (S). A reliable window on the nature of the early terrestrial habitable ecosystems is the Pilbara Craton (Australia), a rich fossiliferous archive of the early steps of evolution, having preserved details of ancient hydrothermal vents. It contains a 3.47 Ga barite deposit with microfossils of a complex set of sulphate-reducing bacteria (Shen and Buick, 2004). The large spread in the delta 34S values provides the earliest reliable biomarker from the early Earth. Europa may represent the only other case in the Solar System in which liquid water has been in contact with a silicate core over geologic time in perfect analogy with the early Earth (Bland et al., 2009). The following hypothesis is forced upon us: The presence of hydrothermal activity at the interface of the silicate core and the Europan ocean can provide a variety of biogenic chemicals that play a role in sustaining microbial life at the ocean floor. This is the source of microbial life elsewhere in the ocean and of biomarkers on its icy surface. This hypothesis is subject to a feasible experimental test: Europa's non-ice surficial elements were found to be widespread, patchy and, most likely, endogenous. We argue that penetrators should be inserted in

 18. Polymerization of Building Blocks of Life on Europa and Other Icy Moons.

  Science.gov (United States)

  Kimura, Jun; Kitadai, Norio

  2015-06-01

  The outer Solar System may provide a potential habitat for extraterrestrial life. Remote sensing data from the Galileo spacecraft suggest that the jovian icy moons--Europa, Ganymede, and possibly Callisto--may harbor liquid water oceans underneath their icy crusts. Although compositional information required for the discussion of habitability is limited because of significantly restricted observation data, organic molecules are ubiquitous in the Universe. Recently, in situ spacecraft measurements and experiments suggest that amino acids can be formed abiotically on interstellar ices and comets. These amino acids could be continuously delivered by meteorite or comet impacts to icy moons. Here, we show that polymerization of organic monomers, in particular amino acids and nucleotides, could proceed spontaneously in the cold environment of icy moons, in particular the jovian icy moon Europa as a typical example, based on thermodynamic calculations, though kinetics of formation are not addressed. Observed surface temperature on Europa is 120 and 80 K in the equatorial region and polar region, respectively. At such low temperatures, Gibbs energies of polymerization become negative, and the estimated thermal structure of the icy crust should contain a shallow region (i.e., at a depth of only a few kilometers) favorable for polymerization. Investigation of the possibility of organic monomer polymerization on icy moons could provide good constraints on the origin and early evolution of extraterrestrial life.

 19. Expected Recovery of Europa's Geophysical Attributes with Clipper Gravity Science Investigation

  Science.gov (United States)

  Verma, Ashok Kumar; Margot, Jean-Luc

  2017-10-01

  The primary gravity science objective of NASA’s Clipper mission to Europa is to confirm the presence or absence of a global subsurface ocean beneath Europa's icy crust. Gravity field measurements obtained with a radio science investigation can reveal much about Europa's interior structure. Here, we conduct extensive simulations of the radio science measurements with the anticipated spacecraft trajectory and attitude (17F12V2) and assets on the spacecraft and the ground, including antenna orientations and beam patterns, transmitter characteristics, and receiver noise figures. In addition to two-way Doppler measurements, we also include radar altimeter crossover range measurements. We concentrate on +/-2 hour intervals centered on the closest approach of each one of the 46 flybys. Our covariance analyses reveal the precision with which the tidal Love number k2, second-degree gravity coefficients C20 and C22, and higher-order gravity coefficients can be determined. The results depend strongly on the Deep Space Network (DSN) assets that are deployed to track the spacecraft. We find that some DSN allocations are sufficient to conclusively confirm the presence or absence of a global ocean and to evaluate whether the ice shell is hydrostatic.

 20. Jovian longitudinal asymmetry in Io-related and Europa-related auroral hot spots

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dessler, A.J.; Chamberlain, J.W.

  1979-01-01

  Jupiter's internal magnetic field is markedly non-dipolar. We propose that Io- or Europa-generated auroral emissions (originating at the foot of either Io's or Europa's magnetic flux tube) are largely restricted to longitudes where Jupiter's ionospheric conductivity is enhanced. Trapped, energetic electrons that drift into Jupiter's atmosphere, in regions where the Jovian magnetic field is anomalously weak, produce the increased conductivity. The longitude range of enchanced auroral hot-spot emissions is thus restricted to an active sector that is determined from dekametric radio emission to lie in the northern hemisphere in the Jovian System III (1965) longitude range of 205 0 +- 30 0 . Relatively weaker auroral hot spots should occur in the southern hemisphere along the mgnetic conjugate trace covering the longitude range of 215 0 +- 55 0 . At other longitudes, the brightness of the hot spot should decrease by at least one order of magnitude. These results, with respect to both brightness and longitude, are in accord with the observations of Jovian auroral hot spots reported by Atreya et al. We show that the northern hemisphere foot of either Io's or Europa's magnetic flux tube was in the preferred longitude range (the active sector) at the time of each observation

 1. Can the biogenicity of Europa's surfical sulfur be tested simultaneously with penetrators and ion traps?

  Science.gov (United States)

  Chela-Flores, J.; Bhattacherjee, A. B.; Dudeja, S.; Kumar, N.; Seckbach, J.

  2009-04-01

  We suggest a biogenic interpretation of the sulfur patches on the Europan icy surface. This hypothesis is testable by LAPLACE, or a later mission, in which the instrumentation on board are penetrators, or ion traps, with component selection including miniaturized mass spectrometry. The argument in favor of such instrumentation and component selection is as follows: Extreme environments with microbes can act as models for extraterrestrial life (Seckbach et al., 2008). Suggestions have ranged from Venusian environments (Sagan, 1967, Seckbach and Libby, 1970) to Mars (Grilli Caiola and Billi, 2007). Active photosynthetic microbial communities are found on Antarctica, both in and on ice, in fresh water, in saline lakes and streams and within rocks. In the dry valley lakes of Antarctica close to the McMurdo Base, microbial mats are known to selectively remove a huge quantity of sulfur (Parker et al., 1982). Lake Vostok in Antarctica possesses a perennially thick (3 to 4 km) ice-cover that precludes photosynthesis, thus making this subglacial environment a good model system for determining how a potential Europan biota might emerge, evolve and distribute itself. Jupiter's moon Europa may harbor a subsurface water ocean, which lies beneath an ice layer that might be too thick to allow photosynthesis, just as in Lake Vostok. However, disequilibrium chemistry driven by charged particles from Jupiter's magnetosphere could produce sufficient organic and oxidant molecules for an Europan biosphere (Chyba, 2000). We restrict our attention to microbial mats that could still be thriving in spite of the extreme conditions of radiation on Europa. We are especially concerned with sulfur patches discovered by the Galileo mission. In the near future there are technologies available to settle the question of habitability on Europa, such as penetrators that are currently being developed for preliminary trials nearer to the Earth—the Moon-Lite mission (Smith et al., 2008). If analogies

 2. Foundational Data Products for Europa: A Planetary Spatial Data Infrastructure Example

  Science.gov (United States)

  Archinal, B. A.; Laura, J.; Becker, T. L.; Bland, M. T.; Kirk, R. L.

  2017-12-01

  Any Spatial Data Infrastructure (SDI), including a Planetary SDI (PSDI [1]), includes primary components such as "policy, access network, technical standards, people (including partnerships), and data" [2]. Data is largely categorized into critical foundational products and framework data products. Of data themes [3] previously identified for the U. S. National SDI, we identify [4] three types of products that are foundational to a PSDI: geodetic coordinate reference systems, elevation information, and orthomosaics. We previously listed examples of such products for the Moon (ibid.). Here, we list the current state of these three foundational products for Europa, a key destination in the outer Solar System. Geodetic coordinate reference systems for Europa are based on photogrammetric control networks generated from processing of Voyager and Galileo images, the most recent being that created by M. Davies and T. Colvin at The RAND Corporation in the late 1990s. The Voyager and Galileo images provide insufficient stereo coverage to derive a detailed global topographic model, but various global ellipsoidal shape models have been derived using e.g. the RAND network or limb profile data. The best-known global mosaic of Europa is a controlled orthomosaic produced by the U.S. Geological Survey [5], based on the RAND network and triaxial ellipsoid shape model. Near future needs include comparing the resolution and accuracy of these products with estimates for newer products that might supersede them, including released or unreleased regional products (such as digital terrain models or mosaics) and products that could be made by processing of extant data. Understanding these PSDI fundamental needs will also improve assessing and prioritizing products that are planned for by the upcoming NASA Europa Clipper mission. This effort is not only useful for Europa science, but is also a first step toward developing such summaries for all Solar System bodies with relevant data, which

 3. Antioxidant activities of some local bangladeshi fruits (Artocarpus heterophyllus, Annona squamosa, Terminalia bellirica, Syzygium samarangense, Averrhoa carambola and Olea europa).

  Science.gov (United States)

  Soubir, Titov

  2007-03-01

  In the present study, antioxidant activities of the fruits of A. heterophyllus, A. squamosa, T. bellirica, S. samarangense, A. carambola and O. europa were investigated. For this, at first matured fruits of them were sliced into small pieces and dried in the sun and finally crushed in a grinder to make powder. Ethanolic extracts of fruit powder were prepared using 99.99% ethanol. The antioxidative activities of these extracts were determined according to their abilities of scavenging 1, 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) free radical. It was demonstrated that all the ethanolic extracts of A. heterophyllus, A. squamosa, T. bellirica, S. samarangense, A. caranbola and O. europa showed antioxidant activities. The IC50 of the ethanolic extracts of A. heterophyllus, A. squamosa, T. bellirica, S. samarangense, A. carambola and O. europa were 410, 250, 34, 200, 30 and 76 microg/mL, respectively. Among them, A. carambola showed the highest antioxidant activities followed by T. bellirica, O. europa, S. samarangense, A. squamosa and A. heterophyllus indicating that fruits of A. carambola, T. bellirica and O. europa are very beneficial to human health.

 4. Assessing the potential for measuring Europa's tidal Love number h2 using radar sounder and topographic imager data

  Science.gov (United States)

  Steinbrügge, G.; Schroeder, D. M.; Haynes, M. S.; Hussmann, H.; Grima, C.; Blankenship, D. D.

  2018-01-01

  The tidal Love number h2 is a key geophysical measurement for the characterization of Europa's interior, especially of its outer ice shell if a subsurface ocean is present. We performed numerical simulations to assess the potential for estimating h2 using altimetric measurements with a combination of radar sounding and stereo imaging data. The measurement principle exploits both delay and Doppler information in the radar surface return in combination with topography from a digital terrain model (DTM). The resulting radar range measurements at cross-over locations can be used in combination with radio science Doppler data for an improved trajectory solution and for estimating the h2 Love number. Our simulation results suggest that the absolute accuracy of h2 from the joint analysis of REASON (Radar for Europa Assessment and Sounding: Ocean to Near-surface) surface return and EIS (Europa Imaging System) DTM data will be in the range of 0.04-0.17 assuming full radio link coverage. The error is controlled by the SNR budget and DTM quality, both dependent on the surface properties of Europa. We estimate that this would unambiguously confirm (or reject) the global ocean hypothesis and, in combination with a nominal radio-science based measurement of the tidal Love number k2, constrain the thickness of Europa's outer ice shell to up to ±15 km.

 5. Lyman Alpha Camera for Io's SO2 atmosphere and Europa's water plumes

  Science.gov (United States)

  McEwen, Alfred S.; Sandel, Bill; Schneider, Nick

  2014-05-01

  The Student Lyman-Alpha Mapper (SLAM) was conceived for the Io Volcano Observer (IVO) mission proposal (McEwen et al., 2014) to determine the spatial and temporal variations in Io's SO2 atmosphere by recording the H Ly-α reflection over the disk (Feldman et al., 2000; Feaga et al., 2009). SO2 absorbs at H Ly-α, thereby modulating the brightness of sunlight reflected by the surface, and measures the density of the SO2 atmosphere and its variability with volcanic activity and time of day. Recently, enhancements at the Ly-α wavelength (121.57 nm) were seen near the limb of Europa and interpreted as active water plumes ~200 km high (Roth et al., 2014). We have a preliminary design for a very simple camera to image in a single bandpass at Ly-α, analogous to a simplified version of IMAGE EUV (Sandel et al. 2000). Our goal is at least 50 resolution elements across Io and/or Europa (~75 km/pixel), ~3x better than HST STIS, to be acquired at a range where the radiation noise is below 1E-4 hits/pixel/s. This goal is achieved with a Cassegrain-like telescope with a 10-cm aperture. The wavelength selection is achieved using a simple self-filtering mirror in combination with a solar-blind photocathode. A photon-counting detector based on a sealed image intensifier preserves the poisson statistics of the incoming photon flux. The intensifier window is coated with a solar-blind photocathode material (CsI). The location of each photon event is recorded by a position-sensitive anode based on crossed delay-line or wedge-and-strip technology. The sensitivity is 0.01 counts/pixel/sec/R, sufficient to estimate SO2 column abundances ranging from 1E15 to 1E17 per cm2 in a 5 min (300 sec) exposure. Sensitivity requirements to search for and image Europa plumes may be similar. Io's Ly-α brightness of ~3 kR exceeds the 0.8 kR brightness of Europa's plume reported by Roth et al. (2014), but the plume brightness is a direct measurement rather than inferring column abundance from

 6. DETECTION OF A HYDROGEN CORONA IN HST Ly α IMAGES OF EUROPA IN TRANSIT OF JUPITER

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roth, Lorenz; Ivchenko, Nickolay; Schlatter, Nicola [KTH Royal Institute of Technology (Sweden); Retherford, Kurt D.; Becker, Tracy M.; Grava, Cesare [Southwest Research Institute, San Antonio, TX (United States); Strobel, Darrell F. [Johns Hopkins University, Baltimore, MD (United States)

  2017-02-01

  We report far-ultraviolet observations of Europa in transit of Jupiter obtained with the Space Telescope Imaging Spectrograph of the Hubble Space Telescope on six occasions between 2014 December and 2015 March. Absorption of Jupiter’s bright hydrogen Ly α dayglow is detected in a region several moon radii above the limb in all observations. The observed extended absorption provides the first detection of an atomic hydrogen corona around Europa. Molecular constituents in Europa’s global sputtered atmosphere are shown to be optically thin to Ly α . The observations are consistent with a radially escaping H corona with maximum densities at the surface in the range of (1.5–2.2) × 10{sup 3} cm{sup −3}, confirming the abundances predicted by Monte Carlo simulations. In addition, we search for anomalies around the limb of Europa from absorption by localized high H{sub 2}O abundances from active plumes. No significant local absorption features are detected. We find that an H{sub 2}O plume with line-of-sight column density in the order of 10{sup 16} cm{sup −2}, as inferred by Roth et al. would not be detectable based on the statistical fluctuations of the transit measurements, and hence is not excluded or further constrained. The presence of plumes with line-of-sight column densities of >2 × 10{sup 17} cm{sup −2} can be excluded at a 3- σ level during five of our six observations.

 7. Duda y posmodernidad: el ocaso de la secularización en Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  EDUARDO BERICAT ALASTUEY

  2008-01-01

  Full Text Available En este trabajo se presentan los resultados de un análisis empírico y teórico desarrollado con el objeto de determinar el estado actual de la religiosidad en Europa, es decir, el grado en que los europeos se adscriben bien a una cosmovisión religiosa, bien a una cosmovisión secular. Aplicando el Análisis de Correspondencias Múltiples y el Análisis de Cluster K-medias a los datos de la encuesta europea "Religión-II", del ISSP, se ha elaborado una tipología compuesta por cinco posiciones culturales básicas: religiosos, creyentes, escépticos, agnósticos y ateos. Estos resultados han puesto de manifiesto tanto la extensión cuantitativa como la importancia cualitativa del escepticismo. Mediante la interpretación del contenido de cada uno de los tipos, se muestra que el escepticismo frente a las opciones religiosa o secular constituye en este momento una clave esencial de la cultura europea. No puede hablarse de un claro retorno de lo religioso, pero es evidente que el proceso de secularización ha perdido parte de su fuerza original. La Europa posmoderna se encuentra inmersa en una encrucijada cultural, y tendrá que decidir sobre su futuro. El artículo termina exponiendo las tres posibles estrategias de salida de la duda: la resolución kierkegaardiana, mediante la que los europeos afirmarán posiciones religiosas o seculares excluyentes; la solución borgiana, mediante la que se hibridarán las formas y contenidos religiosos y seculares; y la disolución hegeliana, mediante la que quizás Europa despliegue en el futuro una síntesis cultural nueva construida con los restos de las viejas cosmovisiones religiosa y secular.

 8. Historiografía española sobre Europa Central y Oriental. Nacionalismo, transiciones poscomunistas y relaciones exteriores

  OpenAIRE

  Sánchez García, Raquel

  2009-01-01

  La historiografía española no ha prestado especial atención a la Europa central y oriental pues sus objetivos han estado localizados en otros entornos geográficos como la Europa Occidental o América. Sin embargo, desde la caída de las dictaduras comunistas se despertó un gran interés por esta zona de Europa, interés que nació primero en los estudios económicos y políticos y que poco a poco ha ido trasladándose a la historia. [ABSTRAC]Traditionally, Spanish historiography hasn’t paid attent...

 9. Historia política y social contemporánea de Europa. Siglo XIX

  OpenAIRE

  Samaniego Boneu, Mercedes

  2009-01-01

  Materiales de clase: 1.1789-1870. La era de las revoluciones. El ascenso de la burguesía y la aparición del proletariado. Tema 1: La Revolución en Francia. La penetración de la revolución en Europa. Elsistema y la obra de Napoleón. (Parte 1) (Parte 2); Tema 2: La contrarrevolución europea: El Congreso de Viena. Francia: desde laetapa de la Restauración al Segundo Imperio. Reino Unido: Restablecimiento y reforma: la era Palmerston . (Parte 1) (Parte 2); Tema 3: El diagnóstico microbiológico e...

 10. Fault offsets and lateral crustal movement on Europa - Evidence for a mobile ice shell

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schenk, P.M.; Mckinnon, W.B.

  1989-01-01

  An examination is conducted of Europa's cross-cutting structural relationships between various lineament types, in order to constrain the type of structure involved in each such case and, where possible, to also constrain the degree of extension across the lineaments. Evidence is adduced for significant lateral crustal movement, allowing alternative models and mechanisms for lineament formation to be discussed, as well as plausible lithospheric and crustal models. The question as to whether any of the water-ice layer has been, or currently is, liquid, is also treated in light of the evidence obtained. 53 refs

 11. Las cubiertas medievales de los templos del sur de Europa: procedimientos de intervención

  OpenAIRE

  Benitez Bodes, Rosa María

  2016-01-01

  Falta resumen y palabras claves Esta Tesis centra su estudio en las cubiertas de los templos medievales (s.XIII-s.XVI) resueltas mediante azoteas o trasdosados en el Sur de Europa, solución particular que fue posible gracias a, fundamentalmente, la climatología, el comportamiento sísmico del ámbito geográfico donde se utiliza, la disponibilidad y acceso a las materias primas necesarias y la integración de culturas y tradiciones constructivas heredadas presentes en todo el arco del mar Medi...

 12. El otro como punto de referencia para la educación en Europa

  OpenAIRE

  Wulf, Christoph

  2002-01-01

  En Europa la educación se tiene que convertir en una responsabilidad intercultural que considere las similitudes y diferencias entre las diferentes culturas. Cada cultura es una diversidad profunda. Por eso es importante fortalecer eso que es "otro" y apoyar la particularidades de cada cultura dada. Aceptar las diferencias es condición para crear una conciencia intercultural. El otro es un espejo en el cual vemos, descubrimos y nos investigamos a nosotros mismos. Él es la contraparte de l...

 13. Hybrid Simulation of the Interaction of Europa's Atmosphere with the Jovian Plasma: Multiprocessor Simulations

  Science.gov (United States)

  Dols, V. J.; Delamere, P. A.; Bagenal, F.; Cassidy, T. A.; Crary, F. J.

  2014-12-01

  We model the interaction of Europa's tenuous atmosphere with the plasma of Jupiter's torus with an improved version of our hybrid plasma code. In a hybrid plasma code, the ions are treated as kinetic Macro-particles moving under the Lorentz force and the electrons as a fluid leading to a generalized formulation of Ohm's law. In this version, the spatial simulation domain is decomposed in 2 directions and is non-uniform in the plasma convection direction. The code is run on a multi-processor supercomputer that offers 16416 cores and 2GB Ram per core. This new version allows us to tap into the large memory of the supercomputer and simulate the full interaction volume (Reuropa=1561km) with a high spatial resolution (50km). Compared to Io, Europa's atmosphere is about 100 times more tenuous, the ambient magnetic field is weaker and the density of incident plasma is lower. Consequently, the electrodynamic interaction is also weaker and substantial fluxes of thermal torus ions might reach and sputter the icy surface. Molecular O2 is the dominant atmospheric product of this surface sputtering. Observations of oxygen UV emissions (specifically the ratio of OI 1356A / 1304A emissions) are roughly consistent with an atmosphere that is composed predominantely of O2 with a small amount of atomic O. Galileo observations along flybys close to Europa have revealed the existence of induced currents in a conducting ocean under the icy crust. They also showed that, from flyby to flyby, the plasma interaction is very variable. Asymmetries of the plasma density and temperature in the wake of Europa were also observed and still elude a clear explanation. Galileo mag data also detected ion cyclotron waves, which is an indication of heavy ion pickup close to the moon. We prescribe an O2 atmosphere with a vertical density column consistent with UV observations and model the plasma properties along several Galileo flybys of the moon. We compare our results with the magnetometer

 14. LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN EUROPA: LA LABOR ARMONIZADORA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

  OpenAIRE

  Mª DEL PILAR MOLERO MARTÍN-SALAS

  2016-01-01

  Uno de los principales avances científicos de las últimas décadas ha sido la reproducción asistida. Ello ha provocado la aparición de nuevos problemas jurídicos que han sido resueltos en Europa por sus Estados miembro de manera heterogénea, convirtiendo la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en estos últimos años en necesaria y crucial para entender la regulación europea al respecto. En este trabajo se muestra la labor de interpretación realizada por el Tribunal respec...

 15. Revolucions, màquines i música a l'Europa de 1800

  OpenAIRE

  Brugarolas, Oriol, 1979-

  2016-01-01

  Els processos revolucionaris que es desenvoluparen a Europa entre la segona meitat del segle XVIII i el primer terç del segle XIX varen soscavar els fonaments de l’Antic Règim i van portar a la formació del món contemporani. Tot es transformà, lenta i gradualment al llarg de tres generacions: la industria va substituir l’artesania i la manufactura; els sistemes monàrquics absolutistes van anar desapareixent per donar pas a sistemes polítics liberals parlamentaris; la societat estamental va de...

 16. La justiciabilidad de los derechos sociales en el Consejo de Europa

  OpenAIRE

  Nivard, Carole

  2016-01-01

  Los derechos sociales están generalmente menos protegidos que los derechos civiles y políticos. Sin embargo, en el ámbito del Consejo de Europa, los sistemas de la Carta social europea y del Convenio europeo de los derechos humanos ofrecen las condiciones para un avanzar hacia la justiciabilidad de los derechos sociales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos evoluciona y adopta una interpretación dinámica que amplía los derechos del Convenio europeo hasta la esfera social. Por otra parte, e...

 17. A Europa, as migrações e o cosmopolitismo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Octávio Sacramento

  2016-07-01

  Full Text Available ResumoO análise aqui delineado discute as posturas das fronteiras europeias em relação aos desafios colocados pelos fluxos migratórios externos. É dada especial atenção à forma como a Europa, através do Acordo de Schengen, estabelece uma combinação estratégica entre a livre circulação de certas categorias de pessoas e o bloqueio de muitas outras mobilidades “indesejados”. Ao mesmo tempo, são considerados resumidamente as políticas de identidade subjacentes a seletividade do espaço Schengen e seu impacto sobre um projecto europeu pós-nacional e cosmopolita. Palavras-chave: Europa, Migração externa, Fronteiras e limites, Seletividade, Cosmopolitismo. Resumen En el análisis esbozado aquí se analizan las actitudes en las fronteras europeas en relación con los retos que plantea la migración externa. Se presta especial atención a la forma en Europa a través del Acuerdo de Schengen, establece una combinación estratégica de la libre circulación de ciertas categorías de personas y el bloqueo de muchas otras movilida- des “no deseadas”. Al mismo tiempo, se consideran brevemente la política de la identidad subyacente en la selectividad de la zona Schengen y su impacto en un proyecto europeo post-nacional y cosmopolita. Palabras clave: Europa, La migración externa, Fronteras y límites, La selectividad, Cosmopolitismo. Abstract The analysis outlined in this paper discusses the attitudes of the European borders in relation to the challenges posed by external migration flows. Special attention is given to the way Europe, through the Schengen Agreement, establishes a strategic combination between the free movement of certain categories of people and the blocking of many other “un- wanted” mobilities. At the same time, the paper briefly considers the identity policies underlying the selectivity of the Schengen area and their impact on a post-national and cosmopolitan European project

 18. Bιβλιοκρισία: M. ALTRIPP (Ηrsg., Byzanz in Europa. Europas östliches Erbe. [BYZANTIOS. Studies in Byzantine History and Civilization 2], Turnhout 2011, ISBN 978-2-503-54153-2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ

  2014-04-01

  Full Text Available Βιβλιοκρισία: M. Altripp (Ηrsg., Byzanz in Europa. Europas östliches Erbe. Akten des Kolloquiums 'Byzanz in Europa' vom 11. bis 15. Dezember 2007 in Greifswald [BYZANTIOS. Studies in Byzantine History and Civilization 2], Turnhout 2011, σελ. X + 502, 79 πίν., ISBN 978-2-503-54153-2 (printed version- 978-2-503-54193-8 (online version.

 19. Fingerprints of endogenous process on Europa through linear spectral modeling of ground-based observations (ESO/VLT/SINFONI)

  Science.gov (United States)

  Ligier, Nicolas; Carter, John; Poulet, François; Langevin, Yves; Dumas, Christophe; Gourgeot, Florian

  2016-04-01

  Jupiter's moon Europa harbors a very young surface dated, based on cratering rates, to 10-50 M.y (Zahnle et al. 1998, Pappalardo et al. 1999). This young age implies rapid surface recycling and reprocessing, partially engendered by a global salty subsurface liquid ocean that could result in tectonic activity (Schmidt et al. 2011, Kattenhorn et al. 2014) and active plumes (Roth et al. 2014). The surface of Europa should contain important clues about the composition of this sub-surface briny ocean and about the potential presence of material of exobiological interest in it, thus reinforcing Europa as a major target of interest for upcoming space missions such as the ESA L-class mission JUICE. To perform the investigation of the composition of the surface of Europa, a global mapping campaign of the satellite was performed between October 2011 and January 2012 with the integral field spectrograph SINFONI on the Very Large Telescope (VLT) in Chile. The high spectral binning of this instrument (0.5 nm) is suitable to detect any narrow mineral signature in the wavelength range 1.45-2.45 μm. The spatially resolved spectra we obtained over five epochs nearly cover the entire surface of Europa with a pixel scale of 12.5 by 25 m.a.s (~35 by 70 km on Europa's surface), thus permitting a global scale study. Until recently, a large majority of studies only proposed sulfate salts along with sulfuric acid hydrate and water-ice to be present on Europa's surface. However, recent works based on Europa's surface coloration in the visible wavelength range and NIR spectral analysis support the hypothesis of the predominance of chlorine salts instead of sulfate salts (Hand & Carlson 2015, Fischer et al. 2015). Our linear spectral modeling supports this new hypothesis insofar as the use of Mg-bearing chlorines improved the fits whatever the region. As expected, the distribution of sulfuric acid hydrate is correlated to the Iogenic sulfur ion implantation flux distribution (Hendrix et al

 20. Improved OSC Amtec generator design to meet goals of JPL's candidate Europa Orbiter mission

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schock, A.; Noravian, H.; Or, C.; Kumar, V.

  1998-01-01

  The preceding paper (Paper IECEC.98.244) described OSC's initial designs of AMTEC (Alkali Metal Thermal-to-Electrical Conversion) power systems, consisting of one or two generators, each with 2, 3, or 4 General Purpose Heat Source (GPHS) modules and with 16 refractory AMTEC cells containing 5 Beta Alumina Solid Electrolyte (BASE) tubes; and presented the effect of heat input and voltage output on the generator's BOM evaporator and clad temperatures and on its EOM system efficiency and power output. Comparison of the computed results with JPL's goals for the Europa Orbiter mission showed that all of the initial 16-cell design options yielded either excessive evaporator and clad temperatures or insufficient EOM power to satisfy the JPL-specified mission goals. The present paper describes modified OSC generator designs with different numbers of AMTEC cells, cell diameters, cell lengths, cell materials, BASE tube lengths, and number of tubes per cell. These efforts succeeded in identifying generator designs with only half the number of AMTEC cells which -- for the same assumptions -- can produce EOM power outputs substantially in excess of JPL's goals for NASA's Europa Orbiter mission while operating well below the prescribed BOM limits on evaporator and clad temperature; and revealed that lowering the emissivity of the generator's housing to raise the cells' condenser temperatures can achieve substantial additional performance improvement. Finally, the paper culminates in programmatic recommendations

 1. Fronteras imaginadas y estereotipos : la creación de un monstruo llamado Europa del Este

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Esparza

  2009-01-01

  Full Text Available En este artículo se observa como se han formado en el «oeste», desde la Guerra Fría hasta hoy, algunos estereotipos negativos sobre la marca «Europa del Este», la cual está cargada de connotaciones negativas (ciudades grises, guerras, inmigración ilegal, pobreza o criminalidad. Al mismo tiempo, como si de un oasis se tratara, se observa parojicamente como la marca Praga o Budapest (capitales de países de «Europa del Este» no son percibidas negativamente, precisamente porque no están relacionadas directamente con el Este, sino con centroeuropa y con imágenes positivas asociadas a la herencia artístico-cultural de los imperios centrales: el sacro imperio germano-romano y el austrohúngaro.In this article it is observed how from the Cold War till today have been formed in the West significant stereotypes towards Eastern Europe, which are endowed with negative images, such as grey towns, illegal immigration, wars, poverty or criminality. At the same time it is observed, paradoxically, how the brand Prague or Budapest (capitals of «Eastern European» countries are not perceived negatively, precisely because they are not directly associated with the East, but with the cultural heritage form the old central empires: the Sacred Roman-German empire first, and the Habsburg empire later.

 2. Von der Europäischen Rechtsgeschichte zu einer Rechtsgeschichte Europas in globalhistorischer Perspektive

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Duve

  2012-01-01

  In den letzten Jahren sind im Zuge der Diskussion um postkoloniale Perspektiven auf die Geschichte, um Transnationale und Globalgeschichte, viele Grundlagen der traditionellen Europahistoriographie kritisiert und massiv erschüttert worden. Das wirft Fragen auch an die Europäische Rechtsgeschichte auf: Welches Europabild liegt ihr zu Grunde? Auf welchen intellektuellen und konzeptionellen Grundlagen beruht sie? Wie antwortet sie auf die Vorwürfe des Eurozentrismus, des epistemischen Kolonialismus, wie auf die Forderung, Europa zu ›provinzialisieren‹? Wie definiert sie das Verhältnis der Europäischen zur Transnationalen und Globalen Rechtsgeschichte? – Diesen und ähnlichen Fragen wenden sich die folgenden Überlegungen zu. Der Schwerpunkt liegt auf einer Auseinandersetzung mit der Tradition, ihren konzeptionellen Grundlagen und deren wissenschaftshistorischem Kontext (1. Teil, 1.–6.. Aus dieser kritischen Bestandsaufnahme und den Ergebnissen der Debatte um Globalgeschichte ergeben sich Ausgangspunkte und Aufgaben einer in Vielem auf den Leistungen der Disziplin aufbauenden, doch notwendigerweise auf einer anderen Konzeption beruhenden Rechtsgeschichte Europas in globalhistorischer Perspektive (2. Teil, 7.–11..

 3. El caso Breivik como paradigma de la nueva violencia política en Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesús Pérez

  2014-01-01

  Full Text Available Tras el doble atentado en Noruega del 22 de julio de 2011 cometido por Anders Behring Breivik, el terrorismo en Europa se enfrenta a una nueva amenaza. La novedad ideológica de Breivik es escasa, salvo por actualizar peligros que parecían del pasado. Por el contrario, su novedad operativa sí es relevante, ya que demuestra la posibilidad de la actuación de "lobos solitarios" en Europa y ejemplifica de qué manera el occidental medio puede actuar con un potencial muy alto de causar daños. Se concluye con el avance de un nuevo paradigma, el de sujetos que actúan movidos políticamente por un objetivo irrealizable, para favorecer a grupos que son extremadamente abstractos o no existen, lo que les proporciona un blindaje ideológico sin capacidad alta de movilización pero con destacadas cotas de destrucción.

 4. Commentary: The Feasibility of Subduction and Implications for Plate Tectonics on Jupiter's Moon Europa

  Science.gov (United States)

  Kattenhorn, Simon A.

  2018-03-01

  A new modeling-based study by Johnson et al. (2017, https://doi.org/10.1002/2017JE005370) lends support to the hypothesis that portions of Europa's surface may have been removed by the process of subduction, as suggested by Kattenhorn and Prockter (2014, https://doi.org/10.1038/NGEO2245). Using a simple 1-D model that tracks the thermal and density structure of a descending ice plate, Johnson et al. show that ice plates with 10% porosity and overall salt contents of 5%, which differ in salt content by 2.5% from the surrounding reference ice shell, are nonbuoyant and thus likely to sink through the underlying, convecting portion of the ice shell. The feasibility of subduction in an ice shell is critical to the existence of icy plate tectonics, which is hypothesized to exist at least locally on Europa, potentially making it the only other Solar System body other than Earth with a surface modified by plate tectonics.

 5. Czesław Miłosz’s Migrant Perspective in Rodzinna Europa [Native Realm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kołodziejczyk Ewa

  2017-11-01

  Full Text Available The article traces the impact of Czesław Miłosz’s first American stay on his image of Central Europe in Rodzinna Europa [Native Realm]. In the United States, the post-war immigrant from Vilnius learned to perceive, understand and evaluate American culture; he also gained a new perspective on his region of Europe and Slavic immigrants. This experience enabled him to adopt an American point of view in his autobiographical essay. Following William Faulkner, Miłosz carries on an analysis of Eastern and Central Europe’s history and identities. The uses Western historical and sociological glossary to describe processes that formed his “native realm.” Analogically, the poet from pre-war Vilnius reflects on American multi-ethnicity and religious diversity from a Central European perspective. In Rodzinna Europa, Miłosz takes the position of a migrant translator and a two-way mediator between East and West.

 6. Thermal Coupling Between the Ocean and Mantle of Europa: Implications for Ocean Convection

  Science.gov (United States)

  Soderlund, Krista M.; Schmidt, Britney E.; Wicht, Johannes; Blankenship, Donald D.

  2015-11-01

  Magnetic induction signatures at Europa indicate the presence of a subsurface ocean beneath the cold icy crust. The underlying mantle is heated by radioactive decay and tidal dissipation, leading to a thermal contrast sufficient to drive convection and active dynamics within the ocean. Radiogenic heat sources may be distributed uniformly in the interior, while tidal heating varies spatially with a pattern that depends on whether eccentricity or obliquity tides are dominant. The distribution of mantle heat flow along the seafloor may therefore be heterogeneous and impact the regional vigor of ocean convection. Here, we use numerical simulations of thermal convection in a global, Europa-like ocean to test the sensitivity of ocean dynamics to variations in mantle heat flow patterns. Towards this end, three end-member cases are considered: an isothermal seafloor associated with dominant radiogenic heating, enhanced seafloor temperatures at high latitudes associated with eccentricity tides, and enhanced equatorial seafloor temperatures associated with obliquity tides. Our analyses will focus on convective heat transfer since the heat flux pattern along the ice-ocean interface can directly impact the ice shell and the potential for geologic activity within it.

 7. Detectability of thermal signatures associated with active formation of ‘chaos terrain’ on Europa

  Science.gov (United States)

  Abramov, Oleg; Rathbun, J.; Schmidt, Britney E.; Spencer, John R.

  2013-01-01

  A recent study by Schmidt et al. (2011) suggests that Thera Macula, one of the “chaos regions” on Europa, may be actively forming over a large liquid water lens. Such a process could conceivably produce a thermal anomaly detectable by a future Europa orbiter or flyby mission, allowing for a direct verification of this finding. Here, we present a set of models that quantitatively assess the surface and subsurface temperatures associated with an actively resurfacing chaos region using constraints from Thera Macula. The results of this numerical study suggest that the surface temperature over an active chaos region can be as high as ∼200 K. However, low-resolution Galileo Photo-Polarimeter Radiometer (PPR) observations indicate temperatures below 120 K over Thera Macula. This suggests that Thera Macula is not currently active unless an insulating layer of at least a few centimeters in thickness is present, or activity is confined to small regions, reducing the overall intensity of the thermal signature. Alternatively, Thera may have been cooling for at least 10–100 yr and still contain a subsurface lake, which can take ∼300,000 yr to crystallize. According to the present study, a more sensitive instrument capable of detecting anomalies ∼5 K above ambient could detect activity at Thera Macula even if an insulating layer of ∼50 cm is present.

 8. Rutas y lugares de patrimonio industrial en Europa : consideraciones sobre su aprovechamiento turístico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos J. Pardo Abad

  2002-01-01

  Full Text Available Muchas zonas de Europa se han caracterizado en los dos últimos siglos a través de la actividad industrial. Los edificios industriales son tanto el testimonio del desarrollo económico y social como la expresión de la identidad regional. Conservándolos y haciendo de ellos algo útil para la población se consigue mantener vivo un importante aspecto de la historia europea, creando una base potencial para un nuevo desarrollo económico y regional. El patrimonio industrial ofrece muchas oportunidades como recurso turístico y hay muchos ejemplos al respecto en Europa: museos, centros culturales y de interpretación se han abierto en viejas fábricas ya abandonadas.Many areas of Europe have been characterised in recent centuries by industrial activity. Industrial buildings are both the witness of economic and social development and the expression of regional identity. Preserving them and making them available to the population helps to keep this important aspect of European history alive, and creates a potential basis for new economic and regional development. Industrial heritage offers many opportunities as a tourist resource and there are numerous examples in Europe: museums, cultural and interpretation centres have been created in old abandoned faetones.

 9. The San Andreas Fault and a Strike-slip Fault on Europa

  Science.gov (United States)

  1998-01-01

  The mosaic on the right of the south polar region of Jupiter's moon Europa shows the northern 290 kilometers (180 miles) of a strike-slip fault named Astypalaea Linea. The entire fault is about 810 kilometers (500 miles) long, the size of the California portion of the San Andreas fault on Earth which runs from the California-Mexico border north to the San Francisco Bay. The left mosaic shows the portion of the San Andreas fault near California's san Francisco Bay that has been scaled to the same size and resolution as the Europa image. Each covers an area approximately 170 by 193 kilometers(105 by 120 miles). The red line marks the once active central crack of the Europan fault (right) and the line of the San Andreas fault (left). A strike-slip fault is one in which two crustal blocks move horizontally past one another, similar to two opposing lanes of traffic. The overall motion along the Europan fault seems to have followed a continuous narrow crack along the entire length of the feature, with a path resembling stepson a staircase crossing zones which have been pulled apart. The images show that about 50 kilometers (30 miles) of displacement have taken place along the fault. Opposite sides of the fault can be reconstructed like a puzzle, matching the shape of the sides as well as older individual cracks and ridges that had been broken by its movements. Bends in the Europan fault have allowed the surface to be pulled apart. This pulling-apart along the fault's bends created openings through which warmer, softer ice from below Europa's brittle ice shell surface, or frozen water from a possible subsurface ocean, could reach the surface. This upwelling of material formed large areas of new ice within the boundaries of the original fault. A similar pulling apart phenomenon can be observed in the geological trough surrounding California's Salton Sea, and in Death Valley and the Dead Sea. In those cases, the pulled apart regions can include upwelled materials, but may

 10. Radiation Testing at Sandia National Laboratories: Sandia – JPL Collaboration for Europa Lander

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hattar, Khalid Mikhiel [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States). Ion Beam Lab.; Olszewska-Wasiolek, Maryla Aleksandra [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States). Gamma Irradiation Facility

  2017-01-01

  Sandia National Laboratories (SNL) is assisting Jet Propulsion Laboratory in undertaking feasibility studies and performance assessments for the Planetary Protection aspect of the Europa Lander mission. The specific areas of interest for this project are described by task number. This white paper presents the evaluation results for Task 2, Radiation Testing, which was stated as follows: Survey SNL facilities and capabilities for simulating the Europan radiation environment and assess suitability for: A. Testing batteries, electronics, and other component and subsystems B. Exposing biological organisms to assess their survivability metrics. The radiation environment the Europa Lander will encounter on route and in orbit upon arrival at its destination consists primarily of charged particles, energetic protons and electrons with the energies up to 1 GeV. The charged particle environments can be simulated using the accelerators at the Ion Beam Laboratory. The Gamma Irradiation Facility and its annex, the Low Dose Rate Irradiation Facility, offer irradiations using Co-60 gamma sources (1.17 and 1.33 MeV), as well as Cs-137 gamma (0.661 MeV) AmBe neutron (0-10 MeV) sources.

 11. "Laulukarusselli" võitis Tartu tüdruk

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Tänavuse ETV laste lauluvõistluse"Laulukarussell" võitis kaheksa-aastane Pauline Vähi, võitja valis žürii kooseisus Eri Klas, Heidy Tamme, Silvi Vrait, Tõnu Kaljuste, Eda-Ines Etti, Koit Toome ja Kristjan Kasearu

 12. Basiscursus SPSS (versie 18-19) [4e druk

  NARCIS (Netherlands)

  Grotenhuis, H.F. te; Matthijssen, A.C.B.

  2012-01-01

  Het statistische programma SPSS is al geruime tijd op de Nederlandse markt. In die periode zijn er ook veel leerboeken verschenen waarin het programma uitvoerig werd beschreven, vaak in combinatie met de bijbehorende statistische theorie. Dit boek wijkt af van deze aanpak doordat de auteurs zich

 13. Design of an Autonomous Underwater Vehicle to Calibrate the Europa Clipper Ice-Penetrating Radar

  Science.gov (United States)

  Stone, W.; Siegel, V.; Kimball, P.; Richmond, K.; Flesher, C.; Hogan, B.; Lelievre, S.

  2013-12-01

  Jupiter's moon Europa has been prioritized as the target for the Europa Clipper flyby mission. A key science objective for the mission is to remotely characterize the ice shell and any subsurface water, including their heterogeneity, and the nature of surface-ice-ocean exchange. This objective is a critical component of the mission's overarching goal of assessing the habitability of Europa. The instrument targeted for addressing key aspects of this goal is an ice-penetrating radar (IPR). As a primary goal of our work, we will tightly couple airborne IPR studies of the Ross Ice Shelf by the Europa Clipper radar team with ground-truth data to be obtained from sub-glacial sonar and bio-geochemical mapping of the corresponding ice-water and water-rock interfaces using an advanced autonomous underwater vehicle (AUV). The ARTEMIS vehicle - a heavily morphed long-range, low drag variant of the highly successful 4-degree-of-freedom hovering sub-ice ENDURANCE bot -- will be deployed from a sea-ice drill hole adjacent the McMurdo Ice Shelf (MIS) and will perform three classes of missions. The first includes original exploration and high definition mapping of both the ice-water interface and the benthic interface on a length scale (approximately 10 kilometers under-ice penetration radius) that will definitively tie it to the synchronous airborne IPR over-flights. These exploration and mapping missions will be conducted at up to 10 different locations along the MIS in order to capture varying ice thickness and seawater intrusion into the ice shelf. Following initial mapping characterization, the vehicle will conduct astrobiology-relevant proximity operations using bio-assay sensors (custom-designed UV fluorescence and machine-vision-processed optical imagery) followed by point-targeted studies at regions of interest. Sample returns from the ice-water interface will be triggered autonomously using real-time-processed instrument data and onboard decision-to-collect algorithms

 14. The rotation and fracture history of Europa from modeling of tidal-tectonic processes

  Science.gov (United States)

  Rhoden, Alyssa Rose

  Europa's surface displays a complex history of tectonic activity, much of which has been linked to tidal stress caused by Europa's eccentric orbit and possibly non-synchronous rotation of the ice shell. Cycloids are arcuate features thought to have formed in response to tidal normal stress while strike-slip motion along preexisting faults has been attributed to tidal shear stress. Tectonic features thus provide constraints on the rotational parameters that govern tidal stress, and can help us develop an understanding of the tidal-tectonic processes operating on ice covered ocean moons. In the first part of this work (Chapter 3), I test tidal models that include obliquity, fast precession, stress due to non-synchronous rotation (NSR), and physical libration by comparing how well each model reproduces observed cycloids. To do this, I have designed and implemented an automated parameter-searching algorithm that relies on a quantitative measure of fit quality to identify the best fits to observed cycloids. I apply statistical techniques to determine the tidal model best supported by the data and constrain the values of Europa's rotational parameters. Cycloids indicate a time-varying obliquity of about 1° and a physical libration in phase with the eccentricity libration, with amplitude >1°. To obtain good fits, cycloids must be translated in longitude, which implies non-synchronous rotation of the icy shell. However, stress from NSR is not well-supported, indicating that the rotation rate is slow enough that these stresses relax. I build upon the results of cycloid modeling in the second section by applying calculations of tidal stress that include obliquity to the formation of strike-slip faults. I predict the slip directions of faults with the standard formation model---tidal walking (Chapter 5)---and with a new mechanical model I have developed, called shell tectonics (Chapter 6). The shell tectonics model incorporates linear elasticity to determine slip and stress

 15. Exploration of Icy Moons in the Outer Solar System: Updated Planetary Protection Requirements for Missions to Enceladus and Europa

  Science.gov (United States)

  Rummel, J. D.; Race, M. S.

  2016-12-01

  Enceladus and Europa are bodies with icy/watery environments and potential habitable conditions for life, making both of great interest in astrobiological studies of chemical evolution and /or origin of life. They are also of significant planetary protection concern for spacecraft missions because of the potential for harmful contamination during exploration. At a 2015 COSPAR colloquium in Bern Switzerland, international scientists identified an urgent need to establish planetary protection requirements for missions proposing to return samples to Earth from Saturn's moon Enceladus. Deliberations at the meeting resulted in recommended policy updates for both forward and back contamination requirements for missions to Europa and Enceladus, including missions sampling plumes originating from those bodies. These recently recommended COSPAR policy revisions and biological contamination requirements will be applied to future missions to Europa and Encealadus, particularly noticeable in those with plans for in situ life detection and sample return capabilities. Included in the COSPAR policy are requirementsto `break the chain of contact' with Europa or Enceladus, to keep pristine returned materials contained, and to complete required biohazard analyses, testing and/or sterilization upon return to Earth. Subsequent to the Bern meeting, additional discussions of Planetary Protection of Outer Solar System bodies (PPOSS) are underway in a 3-year study coordinated by the European Science Foundation and involving multiple international partners, including Japan, China and Russia, along with a US observer. This presentation will provide science and policy updates for those whose research or activities will involve icy moon missions and exploration.

 16. Chemistry of Frozen NaCl and MgSO4 Brines - Implications for Surface Expression of Europa's Ocean Composition

  Science.gov (United States)

  Johnson, P. V.; Hodyss, R. P.; Choukroun, M.; Vu, T. H.

  2015-12-01

  The composition of Europa's subsurface ocean is a critical determinant of its habitability, but current analysis of the ocean composition is limited to its expression on the Europan surface. While there is observational evidence indicating that ocean materials make their way to the surface, our understanding of the chemical processes that can alter this material under Europan surface conditions is limited. We present experimental data on the chemistry of mixed solutions of NaCl and MgSO4 as they are frozen to 100 K, replicating the conditions that may occur when subsurface ocean fluids are emplaced onto Europa's surface. Confocal micro-Raman spectroscopy is used to study the formation of salts during the freezing process, and the interaction of ions in the frozen brines. Our data indicate that mixed aqueous solutions of NaCl and MgSO4 form Na2SO4 and MgCl2 preferentially when frozen, rather than making NaCl and MgSO4 precipitates. The detection of epsomite (MgSO4Ÿ•7H2O) on Europa's surface may therefore imply an ocean composition relatively low in sodium, unless radiolytic chemistry converts MgCl2 to MgSO4 as suggested by Hand and Brown 2013 (ApJ 145 110). These results have important implications for the interpretation of remote sensing data of Europa's surface.

 17. Tuta absoluta: una nueva plaga para el cultivo del tomate en Europa (Sesión Técnia: Hortalizas)

  NARCIS (Netherlands)

  Stol, W.; Griepink, F.C.; Deventer, van P.

  2009-01-01

  Tuta absoluta es una polilla originaria de Chile cuyas larvas producen minas en las hojas de las plantas de tomate. En las últimas décadas de este insecto se ha extendido por gran parte del continente sudamericano. Después de su primera observación en Europa (España, Valencia) en 2007, esta polilla

 18. Life habitability in the solar system: testing the universality of biology on Europa with microprobes or lander

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chela-Flores, J.

  2007-05-01

  We discuss whether it is possible to test the universality of biology, a quest that is of paramount relevance for one of its most recent branches, namely astrobiology. We review this topic in terms of the relative roles played on the Earth biota by contingency and evolutionary convergence. We raise the related question of whether the molecular events that were precursors to the origin of life on Earth are bound to occur elsewhere in the solar system, wherever the environmental conditions are similar to the terrestrial ones. The set of hypotheses for addressing the question of the universality of biology can be tested by future experiments that are feasible with current technology. We focus on landing on the Jovian satellite Europa and its broader implications, including selecting a landing site. We also discuss the corresponding miniaturized equipment that is already in existence. The second objective is to discuss in more detail whether sulphur traces on Jupiter's moon Europa could be of biogenic origin, and could be tested with the present level of technology readiness. To achieve reliable biosignatures in the solar system in the foreseeable future, it seems essential to go back to Europa, in addition to continuing the multiple well-funded Mars programmes. Our work highlights the type of biogenic signatures that can be searched, when probing Europa's icy and patchy surface. Definite answers can be retrieved in situ on the icy surface with instrumentation for the corresponding biogeochemistry. The measurements can be performed by, for instance, microprobes, or by landers (of the type of the original JPL studies that sadly have been suspended). Such on-site measurements could make a modest contribution to the overall question of settling one of the most significant problems in astrobiology, namely the origin of the surficial sulphur on Europa. (author)

 19. Stability of orbits around planetary satellites considering a disturbing body in an elliptical orbit: Applications to Europa and Ganymede

  Science.gov (United States)

  Cardoso dos Santos, Josué; Carvalho, Jean Paulo; Vilhena de Moraes, Rodolpho

  Europa and Ganymede are two of the four Jupiter’s moons which compose the Galilean satellite. These ones are planetary satellites of greater interest at the present moment among the scientific community. There are some missions being planned to visit them and and the Jovian system. One of them is the cooperation between NASA and ESA for the Europa Jupiter System Mission (EJSM). In this mission are planned the insertion of the spacecrafts JEO (Jupiter Europa Orbiter) and JGO (Jupiter Ganymede Orbiter) into Europa and Ganymede’s orbit. Thus, there is a great necessity for having a better comprehension of the dynamics of the orbits around this planetary satellite. This comprehension is essential for the success of this type of mission. In this context, this work aims to perform a search for low-altitude orbits around these planetary satellites. An emphasis is given in polar orbits. These orbits can be useful in the planning of aerospace activities to be conducted around this planetary satellite, with respect to the stability of orbits of artificial satellites. The study considers orbits of an artificial satellite around Europa and Ganymede under the influence of the third-body perturbation (the gravitational attraction of Jupiter) and the polygenic perturbations. These last ones occur due to forces such as the non-uniform distribution of mass (J2 and J3) of the main (central) body. A simplified dynamic model for polygenic perturbations is used. A new model for the third-body disturbance is presented considering it in an elliptical orbit. The Lagrange planetary equations, which compose a system of nonlinear differential equations, are used to describe the orbital motion of the artificial satellite around Ganymede. The equations showed here are developed in closed form to avoid expansions in inclination and eccentricity.

 20. SIIOS in Alaska - Testing an `In-Vault' Option for a Europa Lander Seismometer.

  Science.gov (United States)

  Bray, V. J.; Weber, R. C.; DellaGiustina, D. N.; Bailey, H.; Schmerr, N. C.; Pettit, E. C.; Dahl, P.; Albert, D.; Avenson, B.; Byrne, S.; Siegler, M.; Bland, M. T.; Patterson, G. W.; Selznick, S.

  2017-12-01

  The surface environment of Europa within the radiation-heavy jovian system, poses extreme technical challenges for potential landed missions. The need for radiation shielding and protection from the cold requires instruments to be housed within a thermally insulated and radiation protected `vault'. Unfortunately, this is non-ideal for seismometers as instrument-to-surface coupling is an important factor in the quality of returned data. Delivering a seismic package to an icy world would therefore benefit from the development of a cold-tolerant, radiation-hardened sensor that can survive outside of a protective vault. If such an instrument package were not technologically mature enough, or if lander safety considerations prevent deployment on lander legs, an in-vault location is still a viable option. For such a case, a better understanding of the transmission of seismic signals received through the lander legs is necessary for interpretation of the received signals. The performance, mass, and volume of the `Seismometer to investigate ice and ocean structure' (SIIOS) already meet or exceed flight requirements identified in lander studies for the icy moon Europa. We are testing this flight-candidate in several configurations around and within a lander mock-up, assuming a 1x1 meter vault with extended legs. We compare the received signals from a SIIOS device on the ice with those received by an identical sensor directly above it in the `vault'. We also compare the data from these single-point receivers to that received by two short base-line arrays - A 4-point "in-vault" array and another 4-point array arranged at the ice surface at the base of the lander legs. Our field-testing is performed at Gulkana Glacier, Alaska. The summer melt season provides kilometer-scale regions of coexisting ice, water, and silicate material, thereby providing seismic contrasts analogous to the ice-water layers and possible sub-surface lakes expected at Europa. We demonstrate the

 1. Modeling Thermal Transport and Surface Deformation on Europa using Realistic Rheologies

  Science.gov (United States)

  Linneman, D.; Lavier, L.; Becker, T. W.; Soderlund, K. M.

  2017-12-01

  Most existing studies of Europa's icy shell model the ice as a Maxwell visco-elastic solid or viscous fluid. However, these approaches do not allow for modeling of localized deformation of the brittle part of the ice shell, which is important for understanding the satellite's evolution and unique geology. Here, we model the shell as a visco-elasto-plastic material, with a brittle Mohr-Coulomb elasto-plastic layer on top of a convective Maxwell viscoelastic layer, to investigate how thermal transport processes relate to the observed deformation and topography on Europa's surface. We use Fast Lagrangian Analysis of Continua (FLAC) code, which employs an explicit time-stepping algorithm to simulate deformation processes in Europa's icy shell. Heat transfer drives surface deformation within the icy shell through convection and tidal dissipation due to its elliptical orbit around Jupiter. We first analyze the visco-elastic behavior of a convecting ice layer and the parameters that govern this behavior. The regime of deformation depends on the magnitude of the stress (diffusion creep at low stresses, grain-size-sensitive creep at intermediate stresses, dislocation creep at high stresses), so we calculate effective viscosity each time step using the constitutive stress-strain equation and a combined flow law that accounts for all types of deformation. Tidal dissipation rate is calculated as a function of the temperature-dependent Maxwell relaxation time and the square of the second invariant of the strain rate averaged over each orbital period. After we initiate convection in the viscoelastic layer by instituting an initial temperature perturbation, we then add an elastoplastic layer on top of the convecting layer and analyze how the brittle ice reacts to stresses from below and any resulting topography. We also take into account shear heating along fractures in the brittle layer. We vary factors such as total shell thickness and minimum viscosity, as these parameters are

 2. Thermal state and complex geology of a heterogeneous salty crust of Jupiter's satellite, Europa

  Science.gov (United States)

  Prieto-Ballesteros, O.; Kargel, J.S.

  2005-01-01

  The complex geology of Europa is evidenced by many tectonic and cryomagmatic resurfacing structures, some of which are "painted" into a more visible expression by exogenic alteration processes acting on the principal endogenic cryopetrology. The surface materials emplaced and affected by this activity are mainly composed of water ice in some areas, but in other places there are other minerals involved. Non-ice minerals are visually recognized by their low albedo and reddish color either when first emplaced or, more likely, after alteration by Europan weathering processes, especially sublimation and alteration by ionizing radiation. While red chromophoric material could be due to endogenic production of solid sulfur allotropes or other compounds, most likely the red substance is an impurity produced by radiation alteration of hydrated sulfate salts or sulphuric acid of mainly internal origin. If the non-ice red materials or their precursors have a source in the satellite interior, and if they are not merely trace contaminants, then they can play an important role in the evolution of the icy crust, including structural differentiation and the internal dynamics. Here we assume that these substances are major components of Europa's cryo/hydrosphere, as some models have predicted they should be. If this is an accurate assumption, then these substances should not be neglected in physical, chemical, and biological models of Europa, even if major uncertainties remain as to the exact identity, abundance, and distribution of the non-ice materials. The physical chemical properties of the ice-associated materials will contribute to the physical state of the crust today and in the geological past. In order to model the influence of them on the thermal state and the geology, we have determined the thermal properties of the hydrated salts. Our new lab data reveal very low thermal conductivities for hydrated salts compared to water ice. Lower conductivities of salty ice would

 3. Slush Fund: The Multiphase Nature of Oceanic Ices and Its Role in Shaping Europa's Icy Shell

  Science.gov (United States)

  Buffo, J.; Schmidt, B. E.; Huber, C.

  2017-12-01

  The role of Europa's ice shell in mediating ocean-surface interaction, constraining potential habitability of the underlying hydrosphere, and dictating the surface morphology of the moon is discussed extensively in the literature, yet the dynamics and characteristics of the shell itself remain largely unconstrained. Some of the largest unknowns arise from underrepresented physics and varying a priori assumptions built into the current ice shell models. Here we modify and apply a validated one-dimensional reactive transport model designed to simulate the formation and evolution of terrestrial sea ice to the Europa environment. The top-down freezing of sea ice due to conductive heat loss to the atmosphere is akin to the formation of the Jovian moon's outer ice shell, albeit on a different temporal and spatial scale. Nevertheless, the microscale physics that govern the formation of sea ice on Earth (heterogenous solidification leading to brine pockets and channels, multiphase reactive transport phenomena, gravity drainage) likely operate in a similar manner at the ice-ocean interface of Europa, dictating the thermal, chemical, and mechanical properties of the ice shell. Simulations of the European ice-ocean interface at different stages during the ice shell's evolution are interpolated to produce vertical profiles of temperature, salinity, solid fraction, and eutectic points throughout the entire shell. Additionally, the model is coupled to the equilibrium chemistry package FREZCHEM to investigate the impact a diverse range of putative European ocean chemistries has on ice shell properties. This method removes the need for a priori assumptions of impurity entrainment rates and ice shell properties, thus providing a first principles constraint on the stratigraphic characteristics of a simulated European ice shell. These insights have the potential to improve existing estimates for the onset of solid state convection, melt lens formation due to eutectic melting, ice

 4. Radar attenuation in Europa's ice shell: obstacles and opportunities for constraining shell thickness and thermal structure

  Science.gov (United States)

  Kalousova, Klara; Schroeder, Dustin M.; Soderlund, Krista M.; Sotin, Christophe

  2016-10-01

  With its strikingly young surface and possibly recent endogenic activity, Europa is one of the most exciting bodies within our Solar System and a primary target for spacecraft exploration. Future missions to Europa are expected to carry ice penetrating radar instruments which are powerful tools to investigate the subsurface thermophysical structure of its ice shell.Several authors have addressed the 'penetration depth' of radar sounders at icy moons, however, the concept and calculation of a single value penetration depth is a potentially misleading simplification since it ignores the thermal and attenuation structure complexity of a realistic ice shell. Here we move beyond the concept of a single penetration depth by exploring the variation in two-way radar attenuation for a variety of potential thermal structures of Europa's ice shell as well as for a low loss and high loss temperature-dependent attenuation model. The possibility to detect brines is also investigated.Our results indicate that: (i) for all ice shell thicknesses investigated (5-30 km), a nominal satellite-borne radar sounder will penetrate between 15% and 100% of the total thickness, (ii) the maximum penetration depth strongly varies laterally with the deepest penetration possible through the cold downwellings, (iii) the direct detection of the ice/ocean interface might be possible for shells of up to 15 km if the radar signal travels through the cold downwelling, (iv) even if the ice/ocean interface is not detected, the penetration through most of the shell could constrain the deep shell structure through the loss of signal, and (v) for all plausible ice shells the two-way attenuation to the eutectic point is ≤30 dB which shows a robust potential for longitudinal investigation of the ice shell's shallow structure.Part of this work has been performed at the Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, under contract to NASA. K.K. acknowledges support by the Grant Agency of the

 5. The gravity fields of Ganymede, Callisto and Europa: how well can JUICE do?

  Science.gov (United States)

  Parisi, Marzia; Iess, Luciano; Finocchiaro, Stefano

  2014-05-01

  With 20 flybys of Callisto, 2 of Europa and an extended orbital phase around Ganymede, ESA's JUICE mission offers an excellent opportunity to investigate the interiors of the three Galilean satellites. All of these moons can host an internal ocean, but the evidence is compelling only for Europa, where Galileo's measurements of the induced magnetic field are not marred by an intrinsic field as for Ganymede. However, both Europa's and Ganymede's appear to be differentiated (Showman and Malhotra, 1999), and probably hosting a subsurface liquid water ocean underneath the icy surface (Khurana et al., 1998; Kivelson et al., 2002). But even for Callisto, which appears as an undifferentiated body of ice and rock (Showman and Malhotra, 1999), a global or partial subsurface ocean cannot be ruled out (Khurana et al., 1998). The determination of the interior structure of the Galilean satellites, one of the main goal of the JUICE mission, can be accomplished by a combination of gravity, altimetric and magnetic measurements. Gravity measurements are addressed by the 3GM (Geodesy and Geophysics of Jupiter and the Galilean Moons) by means of highly accurate Doppler tracking of the spacecraft from ground antennas. Precise range rate measurements are enabled by a dedicated Ka-band (32-34 GHz) transponder, heritage from the Juno and BepiColombo missions. The expected range rate accuracies are around 0.01 mm/s at 60 s integration time, at nearly all solar elongation angles. A complete cancellation of the interplanetary plasma noise is indeed possible by operating simultaneously the links at X and Ka band. The current mission profile envisages two, low altitude, orbital phases around Ganymede: a circular polar, orbit at an altitude of 500 km for the first 102 days, and circular polar orbit at an altitude of 200 km for the last 30 days. The low altitude will permit the determination of Ganymede's gravity field with a relative accuracy of about 10^-5 for both J2 and C22. The 18 tidal

 6. Origen y filogenia de los primeros homínidos de Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Gómez

  2005-01-01

  Full Text Available Se discuten el origen y relaciones filogenéticas de la especie Homo antecesor, Bermudez de Castro et al.., 1997, con especial atención a los datos aportados por la nueva mandíbula recuperada en el nivel TD6 del yacimiento de Gran Dolina, en la Sierra de Atapuerca, que refuerzan la identidad taxonómica de esta especie y su relación con el origen de H. sapiens. Se constata la hipótesis de que H. antecessor represente el último antecesor común de los neandertales y de las poblaciones modernas y se considera la posibilidad de un origen asiático para el primer poblamiento de Europa

 7. Zweiwegintegration durch zweisprachige Bildung? Ergebnisse aus der Staatlichen Europa-Schule Berlin

  Science.gov (United States)

  Meier, Gabriela

  2012-06-01

  While there is no simple recipe of how to respond to the multitude of languages present in many European schools, this article presents a promising alternative to monolingual education. The focus is on Staatliche Europa-Schule Berlin (SESB), a two-way immersion (TWI) model that unites children whose mother tongue is German with children whose mother tongue is another locally spoken language in one class and teaches them together in two languages. Thus in this model, offered by 17 primary schools and 13 secondary schools in Berlin, pupils learn in two languages from and with each other. Based on a largely quantitative, quasi-experimental study with 603 students, evidence is provided that there are a number of peace-linguistic benefits that can promote two-way social integration, besides fostering personal and societal multilingualism. This suggests that TWI education as practised in Berlin could serve as an educational model for other multilingual parts of Europe.

 8. Las Comunidades Terapéuticas para el Tratamiento de la Drogodependencia en Europa

  OpenAIRE

  Paolo Stocco

  2008-01-01

  Después de una breve introduccción sobre el concepto de drogodependencia que se podría entender como un modo de auto curación y un modo errado de resolver problemas personales y de relación y después de brindar una visión panorámica sobre el consumo de sustancias en Europa, el artículo aborda el tema de los tratamientos de rehabilitación en las comunidades terapéuticas y brinda un panorama general sobre la evolución de los escenarios terapéuticos de los tratamientos residenciales en las com...

 9. Unión Europa: deudas soberanas y financiarización

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Reyes

  2014-01-01

  Full Text Available Reseña al libro de Alicia Girón y Marcia Solorza, Europa, deudas soberanas y financiarización, IIEc-UNAM, México, D. F, 2012, ISBN 978-607 02-3977-9 La crisis de deuda que aqueja a la zona euro en los últimos años ha sido definida como la crisis más grave desde la Gran Depresión de 1929. La profundidad de la crisis, los graves problemas que trajo, pero sobre todo las fuertes medidas de austeridad en la zona euro como parte de la solución, obligan a un estudio más profundo y amplio de la crisis; ya que se trata de cambios de gran calado que se evidencian en las graves secuelas que ha impuesto la hegemonía del sistema financiero.

 10. Uso de las redes sociales en el sur de Europa. Género y adolescencia

  OpenAIRE

  Málaga Pescador, José Luis

  2017-01-01

  Investigamos en esta tesis el uso de las redes sociales virtuales entre los adolescentes (de 12 a 18 años) de tres países del sur de Europa: España, Italia y Portugal. En concreto se van a estudiar el nivel de penetración de estas redes, su utilización concreta, las pautas de acceso a internet y el uso del teléfono móvil, sus hábitos como clientes o consumidores y el papel de las redes en las actividades de socialización. La información proviene de una encuesta que se aplicó a una muestra de ...

 11. Europa en crisis: El desencanto de la Unión Europea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stella Maris Shmite

  2014-01-01

  Full Text Available Las desigualdades y las tensiones sociales se manifiestan territorialmente en las ciudades europeas, las que se constituyen en espacios estratégicos donde se materializan las reivindicaciones sociales. La combinación del proceso de globalización y la organización institucional supranacional de Europa, junto a las profundas transformaciones que afectan la economía y por lo tanto, al sistema social característico del Estado de Bienestar, conducen a la emergencia de sentimientos de insatisfacción e incertidumbre que se expresan en los movimientos sociales. En este artículo se aborda el rol de la Unión Europea frente a la crisis, las respuestas institucionales, las consecuencias económicas y sociales y la emergencia de un cuestionamiento de la sociedad al funcionamiento de los Estados y la estructura supranacional.

 12. Modernizar la Agricultura: Una nueva corriente en europa y latinoamérica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jairo Restrepo Rivera

  2001-11-01

  Full Text Available La incorporación de los procesos naturales de forma integral en las actividades agropecuarias de producción como son las relaciones simbíoticas de los ciclos minerales con el mundo vivo; la eliminación del uso de todos los insumos nocivos y practias que perjudiquen el medio ambiente , Ia salud de los trabajadores agrícolas y de los consumidores, relacionados con la mayor utilidad del potencial natural productivo, biológico de las plantas y de los animales asociadas al manejo de las unidades productivas de acuerdo con sus limitaciones, estan determinando Ia eficiencia y la viabilidad económica de Ia modernización de Ia agricultura en Europa y Latinoamérica, con énfasis en el manejo y conservación del suelo, del agua, de la energía y de los recursos naturales.

 13. Teoría social: Las relaciones entre Europa y Estados Unidos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  JOSÉP PICÓ LÓPEZ

  1997-01-01

  Full Text Available la sociologia mundial perderia la comprension de su perspectiva y la variedad de sus enfoques respecto a la realidad social si continua sufriendo la estandarizacion de la sociologia profesional americana. la sociologia europea necesita resistir a esta tendencia de la misma manera en que europa ha de resistir la macdonalizacion de la cultura con el fin de preservar la diversidad de si misma y el mundo. contra esta tesis de r. münch, jeffrey c. alexander cuestiona la forma particular en que el sociologo aleman investiga la dimension social de la ciencia y el reduccionismo de su enfoque, es decir, la asimetria entre las causas sociales y la logica teorica en su analisis de la sociologia europea y americana. este articulo trata de situar, resumir y clarificar algunos de los temas de esta polemica teorica.

 14. Monitoring of the natural gas exploitation in the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen, Netherlands. Advice of the Audit Committee 2011; Monitoring van de aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies 2011 van de Auditcommissie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  The Dutch governmental decree ('Rijksprojectenbesluit') on the project for natural gas exploitation in the Wadden Sea for the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen gives the Dutch Petroleum Company (NAM) the possibility to produce natural gas under specific conditions in the Wadden Sea area from the six fields Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog East and Vierhuizen East. The precondition is that the (dynamic) nature in and around the Wadden Sea is not affected by subsidence as a result of the gas exploitation. For this, the NAM must monitor the subsidence and the nature values and report annually to the Dutch government. Also in the Rijksprojectbesluit it is determined that the Commission for Environmental Impact Assessment (EIA), as the independent auditor, will annually advise the responsible ministers on the EIA-report. This is the 2011 recommendation of the Audit Committee for exploitation of natural gas in the Wadden Sea [Dutch] Het Rijksprojectbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen geeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de mogelijkheid om onder randvoorwaarden aardgas te produceren in het Waddenzeegebied uit de zes velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog Oost en Vierhuizen Oost. De randvoorwaarde is dat de (dynamische) natuur in en rondom de Waddenzee niet wordt aangetast door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Daarvoor moet de NAM de bodemdaling en de natuurwaarden monitoren en jaarlijks rapporteren aan de Nederlandse overheid. Ook is in het Rijksprojectbesluit bepaald dat de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) als onafhankelijke auditor de verantwoordelijke ministers jaarlijks zal adviseren over deze Rapportage. Dit is het 2011 advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee.

 15. Monitoring of the natural gas exploitation in the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen, Netherlands. Advice of the Audit Committee 2009; Monitoring van de aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies 2009 van de Auditcommissie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-05-07

  The Dutch governmental decree ('Rijksprojectenbesluit') on the project for natural gas exploitation in the Wadden Sea for the locations Moddergat, Lauwersoog Vierhuizen gives the Dutch Petroleum Company (NAM) the possibility to produce natural gas under specific conditions in the Wadden Sea area from the six fields Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog East and Vierhuizen East. The precondition is that the (dynamic) nature in and around the Wadden Sea is not affected by subsidence as a result of the gas exploitation. For this, the NAM must monitor the subsidence and the nature values and report annually to the Dutch government. Also in the Rijksprojectbesluit it is determined that the Commission for Environmental Impact Assessment (EIA), as the independent auditor, will annually advise the responsible ministers on the EIA-report. This is the 2009 recommendation of the Audit Committee for exploitation of natural gas in the Wadden Sea. [Dutch] Het Rijksprojectbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen geeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de mogelijkheid om onder randvoorwaarden aardgas te produceren in het Waddenzeegebied uit de zes velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog Oost en Vierhuizen Oost. De randvoorwaarde is dat de (dynamische) natuur in en rondom de Waddenzee niet wordt aangetast door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Daarvoor moet de NAM de bodemdaling en de natuurwaarden monitoren en jaarlijks rapporteren aan de Nederlandse overheid. Ook is in het Rijksprojectbesluit bepaald dat de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) als onafhankelijke auditor de verantwoordelijke ministers jaarlijks zal adviseren over deze Rapportage. Dit is het 2009 advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee.

 16. Monitoring of the natural gas exploitation in the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen, Netherlands. Advice of the Audit Committee on method for monitoring and null-measurement; Monitoring van de aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies van de Auditcommissie over de opzet van de monitoring en de nulmeting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-12-21

  The Dutch governmental decree ('Rijksprojectenbesluit') on the project for natural gas exploitation in the Wadden Sea for the locations Moddergat, Lauwersoog Vierhuizen gives the Dutch Petroleum Company (NAM) the possibility to produce natural gas under specific conditions in the Wadden Sea area from the six fields Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog East and Vierhuizen East. The precondition is that the (dynamic) nature in and around the Wadden Sea is not affected by subsidence as a result of the gas exploitation. For this, the NAM must monitor the subsidence and the nature values and report annually to the Dutch government. Also in the Rijksprojectbesluit it is determined that the Commission for Environmental Impact Assessment (EIA), as the independent auditor, will annually advise the responsible ministers on the EIA-report. This is the first recommendation of the Audit Committee for exploitation of natural gas in the Wadden Sea which in particular deals with the method for the monitoring and baseline measurement. [Dutch] Het Rijksprojectbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen geeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de mogelijkheid om onder randvoorwaarden aardgas te produceren in het Waddenzeegebied uit de zes velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog Oost en Vierhuizen Oost. De randvoorwaarde is dat de (dynamische) natuur in en rondom de Waddenzee niet wordt aangetast door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Daarvoor moet de NAM de bodemdaling en de natuurwaarden monitoren en jaarlijks rapporteren aan de Nederlandse overheid. Ook is in het Rijksprojectbesluit bepaald dat de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) als onafhankelijke auditor de verantwoordelijke ministers jaarlijks zal adviseren over deze Rapportage. Dit is het eerste advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee waarin specifiek wordt ingegaan op de

 17. Monitoring of the natural gas exploitation in the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen, Netherlands. Advice of the Audit Committee 2010; Monitoring van de aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Advies 2010 van de Auditcommissie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-10-15

  The Dutch governmental decree ('Rijksprojectenbesluit') on the project for natural gas exploitation in the Wadden Sea for the locations Moddergat, Lauwersoog and Vierhuizen gives the Dutch Petroleum Company (NAM) the possibility to produce natural gas under specific conditions in the Wadden Sea area from the six fields Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog East and Vierhuizen East. The precondition is that the (dynamic) nature in and around the Wadden Sea is not affected by subsidence as a result of the gas exploitation. For this, the NAM must monitor the subsidence and the nature values and report annually to the Dutch government. Also in the Rijksprojectbesluit it is determined that the Commission for Environmental Impact Assessment (EIA), as the independent auditor, will annually advise the responsible ministers on the EIA-report. This is the 2010 recommendation of the Audit Committee for exploitation of natural gas in the Wadden Sea. [Dutch] Het Rijksprojectbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen geeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de mogelijkheid om onder randvoorwaarden aardgas te produceren in het Waddenzeegebied uit de zes velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog Oost en Vierhuizen Oost. De randvoorwaarde is dat de (dynamische) natuur in en rondom de Waddenzee niet wordt aangetast door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Daarvoor moet de NAM de bodemdaling en de natuurwaarden monitoren en jaarlijks rapporteren aan de Nederlandse overheid. Ook is in het Rijksprojectbesluit bepaald dat de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) als onafhankelijke auditor de verantwoordelijke ministers jaarlijks zal adviseren over deze Rapportage. Dit is het 2010 advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee.

 18. The Influence of Ice-Ocean Interactions on Europa's Overturning Circulation

  Science.gov (United States)

  Zhu, P.; Manucharyan, G. E.; Thompson, A. F.; Goodman, J. C.; Vance, S.

  2016-12-01

  Jupiter's moon Europa appears to have a global liquid ocean, which is located beneath an ice shell that covers the moon's entire surface. Linking ocean dynamics and ice-ocean interactions is crucial to understanding observed surface features on Europa as well as other satellite measurements. Ocean properties and circulation may also provide clues as to whether the moon has the potential to support extraterrestrial life through chemical transport governed by ice-ocean interactions. Previous studies have identified a Hadley cell-like overturning circulation extending from the equator to mid latitudes. However, these model simulations do not consider ice-ocean interactions. In this study, our goal is to investigate how the ocean circulation may be affected by ice. We study two ice-related processes by building idealized models. One process is horizontal convection driven by an equator-to-pole buoyancy difference due to latitudinal ice transport at the ocean surface, which is found to be much weaker than the convective overturning circulation. The second process we consider is the freshwater layer formed by ice melting at the equator. A strong buoyancy contrast between the freshwater layer and the underlying water suppresses convection and turbulent mixing, which may modify the surface heat flux from the ocean to the bottom of the ice. We find that the salinity of the ocean below the freshwater layer tends to be homogeneous both vertically and horizontally with the presence of an overturning circulation. Critical values of circulation strength constrain the freshwater layer depth, and this relationship is sensitive to the average salinity of the ocean. Further coupling of temperature and salinity of the ice and the ocean that includes mutual influences between the surface heat flux and the freshwater layer may provide additional insights into the ice-ocean feedback, and its influence on the latitudinal difference of heat transport.

 19. LA RESPUESTA A LOS PELIGROS NATURALES Y AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EUROPA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philipp Schmidt-Thomé

  2009-01-01

  Full Text Available Los peligros naturales son la causa de desastres terribles y también la fuente de importantes ventajas naturales, por lo que desempeñan un papel crucial al crear tanto restricciones como oportunidades para el desarrollo territorial. Por lo pronto, si la comparamos con el resto del mundo, probablemente Europa no sea propensa a sufrir los efectos más catastróficos de los desastres, aunque este continente está afectado por algunos de los más considerables. En el presente estudio, se analizan los riesgos resultantes, incluidos los efectos potenciales del cambio climático en toda Europa, con el objeto de crear medidas adecuadas para sostener el desarrollo territorial. La ordenación territorial constituye un elemento destacado en la gestión de los riesgos y de las repercusiones del cambio climático. La creciente importancia de los peligros naturales en el entorno vital ha provocado un aumento de las prácticas nacionales de ordenación territorial en las últimas décadas y, en la actualidad, también centra la atención de la Unión Europea. Aquí examinamos unaincorporación más sólida de los peligros, los impactos del cambio climático y los riesgos resultantes en la ordenación territorial y en la gestión pública de los riesgos en el ámbito nacional y local y además esbozamos propuestas para el ámbito europeo.

 20. Waste management in a Europe in the process of unification; Abfallwirtschaft in einem zusammenwachsenden Europa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O. [comp.

  1998-12-31

  In a Europe in the process of unification, waste management is an important and topical issue. Decisions in the environmental protection and waste management sectors are increasingly being taken in Brussels, at the European level, and no longer by national parliaments and governments. A unified economy calls for unified conditions of production. Environmental protection cannot stop at state frontiers.- The principle of waste disposal at short distance from the source of pollution, and the demand for Europe-wide tenders and contracts for services encompass a large field of tension, not only at first glance. The European sanitary landfills recommendation, valid also for the countries of the Mediterranean, and the ambitious aims of the technical code on municipal waste are an indication of the range of the economic and political issues due to arise at least transiently. The meeting should sharpen the problem awareness of persons involved with waste management and point out the dynamics of the process leading Europe into a unified waste management. (orig.) [Deutsch] Abfallwirtschaft in einem zusammenwachsenden Europa ist ein wichtiges und aktuelles Problem. Immer mehr Entscheidungen im Bereich des Umweltschutzes und der Abfallwirtschaft werden in Bruessel auf europaeischer Ebene und nicht mehr von den nationalen Parlamenten und Regierungen getroffen. Ein einheitlicher Wirtschaftsstandort verlangt auch einheitliche Produktionsbedingungen. Umweltschutz kann an Laendergrenzen nicht Halt machen. Das Prinzip der Naehe bei der Abfallbeseitigung und die Forderung der europaweiten Ausschreibung und Vergabe von Leistungen beinhaltet nicht nur auf den ersten Anschein ein grosses Spannungsfeld. Europaeische Deponierichtlinie, gueltig auch fuer die Laender des Mittelmeerraumes, und die hochgesteckten Ziele der TA-Siedlungsabfall zeigen die Spannweite und die wirtschaftliche und politische Problematik auf, die zumindest uebergangsweise auftritt. Die Tagung soll das

 1. [The Reception of Medieval Europa in the Baltic Sea Region. Papers of the XIIth Visby Symposium held at Gotland University, Visby] / Stefan Donecker

  Index Scriptorium Estoniae

  Donecker, Stefan, 1977-

  2011-01-01

  Arvustus : The Reception of Medieval Europa in the Baltic Sea Region. Papers of the XIIth Visby Symposium held at Gotland University, Visby. Viby : Gotland University Press, 2009. (Acta Visbyensia. 12)

 2. Mirada desde Europa, una encrucijada de los medios en América Latina y España: quando la Anaconda empieza a mudar la piel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Chaparro Escudero

  Full Text Available Pensar, escribir desde Europa, o sobre Europa obliga hoy a hacer la insidiosa observación de si Europa es capaz de mirar otra cosa que no sea así misma y si, además, tiene algo nuevo que decir. La Europa que soñamos, la Europa que sirvió de modelo a las llamadas sociedades democráticas se diluye en el dibujo de una sociedad más económica que social, más especulativa que solidaria. No es una afirmación ni gratuita, ni exagerada. Europa tiene poco que decir porque hace rato que perdió su brújula. Sólo los movimientos ciudadanos surgidos en el último año (entre ellos el 15-M sugieren un fin de ciclo de una forma de hacer política que se resiste a cambiar. Frente a esta situación América Latina empieza desde hace algunos años a ofrecer regulaciones de medios más comprometidas con los intereses ciudadanos.

 3. Search for microorganisms on Europa and Mars in relation with the evolution of intelligent behavior on other worlds

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chela-Flores, Julian

  2001-11-01

  Within the context of how to search for life in the Solar System, we discuss the need to consider universal evolutionary biomarkers, in addition to those of biochemical nature that have already been selected for in the biology experiments of the old Viking and future Beagle-2 landers. For the wider problem of the evolution of intelligent behavior on other worlds (the SETI program), the type of experiments suggested below aim at establishing a direct connection between Solar System exploration and the first steps along the pathway toward the evolution of intelligent behavior. The two leading sites for the implementation of the proposed first whole-cell experiments would be, firstly, Europa after the Europa-Orbiter mission, either on the ice-crust, or in the ocean itself by means of a submersible; secondly, such experiments could be implemented once isolated liquid water oases are identified in the Martian substratum. (author)

 4. La Comunità Energetica del Sud Est Europa quale fattore di stabilità nell’area Balcanica

  OpenAIRE

  Massari, Saverio Francesco

  2012-01-01

  Il lavoro cerca di valutare il possibile ruolo della Comunità Energetica del Sud Est Europa quale fattore di stabilita’ nell’area Balcanica. Il Trattato fondativo della Comunita’ assegna a questa l’obiettivo di condurre una cooperazione in campo energetico al fine diffondere istituzioni e normative condivise, quali elementi di superamento del conflitto: tuttavia, sono molti gli ostacoli posti su questo cammino sia di natura interna alla regione che esterna, per l’influenza di fattori e poter...

 5. The Possibilities and Challenges in Missions to Europa and Titan for Exploration and as a Stepping Stone to Mankind

  Science.gov (United States)

  Ganapathy, Rohan M.

  This enthusiastic project describes a long-term development plan to enable human exploration of the outer solar system, with a focus on Europa and Titan. These are two of the most interesting moons of Jupiter and Saturn, respectively, because they are the places in the solar system with the greatest potential for harboring extraterrestrial life. Since human expeditions to these worlds are considered impossible with current capabilities, the proposal of a well-organized sequence of steps towards making this a reality is formulated. The project includes the necessary development strategies in key scientic and technological areas that are essential for identifying the requirements for the exploration of the outer planetary moons. Some of the topics that are analyzed throughout the project plan include: scientic observations at Europa and Titan, advanced propulsion and nuclear power systems, in-situ resource utilization, radiation mitigation techniques, closed life support systems, habitation for long-term space flight, and artificial gravity. In addition to the scientic and technological aspects of this project, it is recognized that before any research and development work may begin, some level of program management must be established. Within this paper, legal issues, national and international policy, motivation, organization and management, economic considerations, outreach, education, ethics, and social implications are all considered with respect to possible future scenarios which enable human missions to the outer solar system. This project illustrates how such accomplishments could influence a mission to Europa to search for evidence of life in its subsurface oceans. The future remains unpredictable, as does the realization of any of these possibilities. However, projects such as this remind us that the final frontier for humans is truly outer space, and only our imagination will determine where the frontier stops. We can dream of visiting other planetary

 6. An Examination of the Sagan-Coleman formula for application to planetary protection for Europa

  Science.gov (United States)

  Barengoltz, Jack

  2016-07-01

  The Sagan-Coleman formulafootnote{ Sagan, C.; Coleman, S. (1965). "Spacecraft sterilization standards and contamination of Mars". Journal of Astronautics and Aeronautics 3 (5): 22-27.} was originally published as a method to estimate the probability of contamination of Mars by a spacecraft. This estimate was required to satisfy the NASA planetary protection requirements for Mars, which were at the time specified in terms of a maximum allowed value for the probability of contamination. The form of the formula is: P{}_{c} = N{}_{0}{}_{ }P{}_{1}*P{}_{2}*....P{}_{n}*P{}_{g} Here P{}_{c}, the probability of contamination is the probability that one or more of N{}_{0} microbes on the spacecraft will survive to a release on the surface of Mars and reproduce. P{}_{g} is the probability of growth (reproduction, per microbe). Before the identification of the necessary parameters for a flight mission to Europa, it is worthwhile to clarify the mathematical origin of the formula. In fact, the phrase ``one or more'' of the N{}_{0}{}_{ }microbes provides{}_{ }a clue. The exact mathematical form is: [P_c=1-{(1-p)}^{N_0}] Here p is the probability per microbe that it will survive and grow, 1-p is the probability that it won't, {(1-p)}^{N_0} is the probability that all N{}_{0} microbes fail to survive and grow. Thus the last value subtracted from unity is the probability of ``one or more'' surviving and growing. For the case that N{}_{0} p factor (and possibly others) may not be used to demonstrate N{}_{0} p factors may not be automatically small enough to justify the approximation. The difference in the other two categories is subtler. It concerns the difference between a reduction factor that applies to all of the microbes as a group, versus a true probability per microbe. The former factors should multiply N{}_{0} in the exact formula; the latter factors should be included in the value of p. Fortunately, there is no effect in the approximate formula. There is again some effect in

 7. ¿Qué conceptos políticos para Europa?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Duso, Giuseppe

  2007-12-01

  Full Text Available This paper aims to face up the problem of the method in connection with the political concepts which are necessaries to think about Europa. That involves a philosophical- political reflection and a table of historical- conceptual orientation. Becomes also necessary the reference to an extensive critical work about modern political concepts, which raises questions about their supposed universality, but that manages at the same time to discuss with the thought of a long tradition which has in the Greek world her origin. It seems not possible to face up and to understand the problems which come up from the process that leads to the European Union with the concepts that have resulted in the State doctrine and that are the backbone of modern constitutions. These concepts are born in the heart of the doctrines of social contract and natural right and they are useful to a political form which has as inseparables poles the rights of individuals and the sovereignty of the political corps. Europe, because indeed of the plurality of the members which make her up, requires on the one hand the superseding of the concept of sovereignty of the States but on the other hand should not think about herself as a new sovereignty, or as a new and wider state magnitude. The superseding of the political conceptuality which is condensed in the sovereignty involves at the same time the fact of rethinking about those concepts —such as individual, equality, liberty— that, in the way in which have been thought starting from the modern iusnaturalism, appear as the logical foundations of sovereignty.

  Este texto se propone afrontar el problema del método en relación con los conceptos políticos necesarios para pensar Europa. Esto implica una reflexión de tipo filosófico- político y un cuadro de orientación histórico-conceptual. Se hace necesaria la referencia a un extenso trabajo crítico acerca de los conceptos políticos modernos que pone en cuestión su

 8. Water cycle and salinity dynamics in the mangrove forests of Europa and Juan de Nova Islands, southwest Indian Ocean.

  Science.gov (United States)

  Lambs, Luc; Mangion, Perrine; Mougin, Eric; Fromard, François

  2016-01-30

  The functioning of mangrove forests found on small coralline islands is characterized by limited freshwater inputs. Here, we present data on the water cycling of such systems located on Europa and Juan de Nova Islands, Mozambique Channel. In order to better understand the water cycle and mangrove growth conditions, we have analysed the hydrological and salinity dynamics of the systems by gauge pressure and isotopic tracing (δ18O and δ2H values). Both islands have important seawater intrusion as measured by the water level change and the high salinities in the karstic ponds. Europa Island displays higher salinity stress, with its inner lagoon, but presents a pluri-specific mangrove species formation ranging from shrub to forest stands. No freshwater signal could be detected around the mangrove trees. On Juan de Nova Island, the presence of sand and detrital sediment allows the storage of some amount of rainfall to form a brackish groundwater. The mangrove surface area is very limited with only small mono-specific stands being present in karstic depression. On the drier Europa Island, the salinity of all the water points is equal to or higher than that of the seawater, and on Juan de Nova the groundwater salinity is lower (5 to 20 PSU). This preliminary study shows that the karstic pothole mangroves exist due to the sea connection through the fractured coral and the high tidal dynamics.

 9. Radar attenuation in Europa's ice shell: Obstacles and opportunities for constraining the shell thickness and its thermal structure

  Science.gov (United States)

  Kalousová, Klára; Schroeder, Dustin M.; Soderlund, Krista M.

  2017-03-01

  Young surface and possible recent endogenic activity make Europa one of the most exciting solar system bodies and a primary target for spacecraft exploration. Future Europa missions are expected to carry ice-penetrating radar instruments designed to investigate its subsurface thermophysical structure. Several authors have addressed the radar sounders' performance at icy moons, often ignoring the complex structure of a realistic ice shell. Here we explore the variation in two-way radar attenuation for a variety of potential thermal structures of Europa's shell (determined by reference viscosity, activation energy, tidal heating, surface temperature, and shell thickness) as well as for low and high loss temperature-dependent attenuation model. We found that (i) for all investigated ice shell thicknesses (5-30 km), the radar sounder will penetrate between 15% and 100% of the total thickness, (ii) the maximum penetration depth varies laterally, with deepest penetration possible through cold downwellings, (iii) direct ocean detection might be possible for shells of up to 15 km thick if the signal travels through cold downwelling ice or the shell is conductive, (iv) even if the ice/ocean interface is not directly detected, penetration through most of the shell could constrain the deep shell structure through returns from deep non-ocean interfaces or the loss of signal itself, and (v) for all plausible ice shells, the two-way attenuation to the eutectic point is ≲30 dB which shows a robust potential for longitudinal investigation of the ice shell's shallow thermophysical structure.

 10. Counterintuitive Constraints on Chaos Formation Set by Heat Flux through Europa's Ocean

  Science.gov (United States)

  Goodman, J. C.

  2013-12-01

  Models for the formation of disruptive chaos features on the icy surface of Europa fall into two broad categories: either chaos is formed when basal heating causes localized melting and thinning of the ice shell, or basal heating drives diapiric convection within the ice shell. We argue that in both of these cases, heating of the ice shell from below does not lead to chaos formation at the location of heating. If chaos is formed when a localized oceanic heat source, such as a hydrothermal plume, "melts through" the ice crust, we must consider what happens to the melted liquid. If Europa's ocean is salty, the melt will form a buoyant pool inside the melted cavity, leading to a stable interface between cold fresh meltwater and warm salty seawater. This stable interface acts like an ablative heat shield, protecting the ice from further damage. Some heat can be transferred across the stable layer by double diffusion, but this transfer is very inefficient. We calculate that local ocean heating cannot be balanced by local flux through the stable layer: instead, the warm ocean water must spread laterally until it is delivering heat to the ice base on a regional or global scale (a heating zone hundreds or thousands of km across, for conservative parameters.) If chaos is formed by diapiric solid-state convection within the ice shell, many investigators have assumed that diapirism and chaos should be most prevalent where the basal heat flux is strongest. We argue that this is not the case. In Rayleigh-Benard convection, increasing the heat flux will make convection more vigorous --- if and only if the convecting layer thickness does not change. We argue that increased basal heat flux will thin the ice shell, reducing its Rayleigh number and making convection less likely, not more. This insight allows us to reverse the logic of recent discussions of the relationship between ocean circulation and chaos (for instance, Soderlund et al, 2013 LPSC). We argue that global oceanic

 11. Política y secularización en la Europa contemporánea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel ÁLVAREZ TARDÍO

  2010-02-01

  Full Text Available RESUMEN: Este trabajo se ocupa de la relación entre la política y los procesos de secularización en la Europa contemporánea, estudia sus variantes y opciones ideológicas, así como sus diferentes tradiciones y situaciones nacionales, poniendo de relieve la existencia de dos grandes modelos. El primero —el de Gran Bretaaña, Bélgica y Holanda— se caracterizó por su gradualismo, tras la renuncia por parte del bloque político secular a apropiarse del Estado y su aceptación de la idea de que éste debía limitarse a proteger la libertad inherente al individuo. En cambio, el modelo de laicismo estatista —vigente en Francia, Italia y, en su versión más extrema, en la España de la II República—, partía de la idea de que el Estado era intérprete absoluto de un poder que no puede fragmentarse sin dejar de ser democrático, y se tradujo en el intento de contrarrestar la presencia católica mediante la imposición de políticas laicas, especialmente en el ámbito de la educación. Palabras Clave: Historia Contemporánea de Europa, Religión, Política, Secularización, Laicismo. ABSTRACT: This study deals with the relationship between politics and secularization processes in contemporary Europe, and studies its ideological variants and options as well as its different national traditions and situations, emphasizing the existence of two large models. The first, that of Great Britain, Belgium and Holland, is characterized by its gradualism, after the secular political block renounced appropriation of the State and accepted the idea that the State should be limited to protecting the inherent freedom of the individual. However, the model of state laicism, prevailing in France, Italy and in its most extreme versión in the Spain of the Second Republic, was based on the idea that the State was the absolute interpreter of a power that could not be fragmented without becoming undemocratic, and was expressed in the attempt to counter Catholic

 12. Educational use assessment of Geomorphosites applied to the Picos de Europa National Park (Northern Spain)

  Science.gov (United States)

  Bazán, Héctor; Serrano, Enrique; Ruiz-Flaño, Purificación

  2014-05-01

  information have been applied after assess 51 geomorphosites in Picos de Europa. Applying the accessibility criteria, 15 geomorphosites have an educational value and so the educational assessment has been made. Each geomorphosite shows educational qualities for different topics and educational or leisure levels, all of them based in experiential education. The educational assessment sheets of geomorphosites allow greater accuracy of the didactic use in the National Park of the Picos de Europa and they are a tool to be used in the teaching task as well as leisure activities. The results permit to make use of the relief in educational curricula and develop leisure strategies to divulgation and interpretation of geomorphosites in NPA.

 13. Surface Composition Near the Trailing Hemisphere Apex on Europa: The Manannán Impact Crater and Neighboring Terrain

  Science.gov (United States)

  Dalton, J. B.; Prockter, L. M.; Shirley, J. H.; Kamp, L.; Phillips, C. B.; Valenti, M.

  2012-12-01

  The Manannán impact crater and surrounding areas were imaged by Galileo's Near Infrared Mapping Spectrometer (NIMS) during the C3 orbital encounter. We have applied a linear mixture model based on cryogenic infrared reflectance spectroscopy to a "despiked" version of this NIMS observation (C3ENLINEA01A) to estimate abundances of sulfuric acid hydrate, hydrated sulfate salts, water ice and brines in surface exposures. Here we supplement our previously reported abundance estimates (Dalton et al., 2011) with additional results from our ongoing investigation. New geologic mapping precisely registered to the NIMS observation allows the extraction of high-quality near-infrared spectra specific to individual geologic units and morphological features. Detailed high resolution geologic mapping indicates the likely presence of extensive deposits of impact melt materials largely filling the crater floor (Moore et al. 2001), together with surrounding continuous ejecta deposits that may have been excavated from Europa's interior. We find that the crater floor and nearby ejecta exhibit low sulfuric acid abundance relative to the surroundings, with the abundance increasing with radial distance. Where the ejecta begins to thin and break up, the spectral mixture resembles a combination of pre-existing, high-acid-content materials and cleaner, excavated water ice. Several geologic units exhibit significantly lower sulfuric acid hydrate than expected for this region near the trailing hemisphere apex, varying from 53-64 wt% over the observation. This suggests that these surface units have received a reduced cumulative radiation dose (electrons and ions) compared to nearby terrain; this in turn implies geologic youth. We will present model compositions for several of Manannán's key stratigraphic units, including the crater floor deposits and the adjacent chaos and linea. We will interpret these results in the context of ongoing investigations of the interplay of exogenic and

 14. Brine Pockets in the Icy Shell on Europa: Distribution, Chemistry, and Habitability

  Science.gov (United States)

  Zolotov, M. Yu; Shock, E. L.; Barr, A. C.; Pappalardo, R. T.

  2004-01-01

  On Earth, sea ice is rich in brine, salt, and gas inclusions that form through capturing of seawater during ice formation. Cooling of the ice over time leads to sequential freezing of captured sea-water, precipitation of salts, exsolution of gases, and formation of brine channels and pockets. Distribution and composition of brines in sea ice depend on the rate of ice formation, vertical temperature gradient, and the age of the ice. With aging, the abundance of brine pockets decreases through downward migration. De- spite low temperatures and elevated salinities, brines in sea ice provide a habitat for photosynthetic and chemosynthetic organisms. On Europa, brine pockets and channels could exist in the icy shell that may be from a few km to a few tens of km thick and is probably underlain by a water ocean. If the icy shell is relatively thick, convection could develop, affecting the temperature pattern in the ice. To predict the distribution and chemistry of brine pockets in the icy shell we have combined numerical models of the temperature distribution within a convecting shell, a model for oceanic chemistry, and a model for freezing of Europan oceanic water. Possible effects of brine and gas inclusions on ice rheology and tectonics are discussed.

 15. SPATIALLY RESOLVED SPECTROSCOPY OF EUROPA: THE DISTINCT SPECTRUM OF LARGE-SCALE CHAOS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fischer, P. D.; Brown, M. E.; Hand, K. P.

  2015-01-01

  We present a comprehensive analysis of spatially resolved moderate spectral resolution near-infrared spectra obtained with the adaptive optics system at the Keck Observatory. We identify three compositionally distinct end member regions: the trailing hemisphere bullseye, the leading hemisphere upper latitudes, and a third component associated with leading hemisphere chaos units. We interpret the composition of the three end member regions to be dominated by irradiation products, water ice, and evaporite deposits or salt brines, respectively. The third component is associated with geological features and distinct from the geography of irradiation, suggesting an endogenous identity. Identifying the endogenous composition is of particular interest for revealing the subsurface composition. However, its spectrum is not consistent with linear mixtures of the salt minerals previously considered relevant to Europa. The spectrum of this component is distinguished by distorted hydration features rather than distinct spectral features, indicating hydrated minerals but making unique identification difficult. In particular, it lacks features common to hydrated sulfate minerals, challenging the traditional view of an endogenous salty component dominated by Mg-sulfates. Chloride evaporite deposits are one possible alternative

 16. A Physical Model of the Proton Radiation Belts of Jupiter inside Europa's Orbit

  Science.gov (United States)

  Nénon, Q.; Sicard, A.; Kollmann, P.; Garrett, H. B.; Sauer, S. P. A.; Paranicas, C.

  2018-05-01

  A physical model of the Jovian trapped protons with kinetic energies higher than 1 MeV inward of the orbit of the icy moon Europa is presented. The model, named Salammbô, takes into account the radial diffusion process, the absorption effect of the Jovian moons, and the Coulomb collisions and charge exchanges with the cold plasma and neutral populations of the inner Jovian magnetosphere. Preliminary modeling of the wave-particle interaction with electromagnetic ion cyclotron waves near the moon Io is also performed. Salammbô is validated against in situ proton measurements of Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1, Galileo Probe, and Galileo Orbiter. A prominent feature of the MeV proton intensity distribution in the modeled area is the 2 orders of magnitude flux depletion observed in MeV measurements near the orbit of Io. Our simulations reveal that this is not due to direct interactions with the moon or its neutral environment but results from scattering of the protons by electromagnetic ion cyclotron waves.

 17. An Approach to Searching for Life on Mars, Europa, and Enceladus

  Science.gov (United States)

  McKay, Christopher P.

  2008-03-01

  Near-term missions may be able to access samples of organic material from Mars, Europa, and Enceladus. The challenge for astrobiology will be to determine if this material is the remains of dead microorganisms or merely abiotic organic material. The remains of life that shares a common origin with life on Earth will be straightforward to detect using sophisticated methods such as DNA amplification. These methods are extremely sensitive but specific to Earth-like life. Detecting the remains of alien life—that does not have a genetic or biochemical commonality with Earth life—will be much more difficult. There is a general property of life that can be used to determine if organic material is of biological origin. This general property is the repeated use of a few specific organic molecules for the construction of biopolymers. For example, Earth-like life uses 20 amino acids to construct proteins, 5 nucleotide bases to construct DNA and RNA, and a few sugars to construct polysaccharides. This selectivity will result in a statistically anomalous distribution of organic molecules distinct from organic material of non-biological origin. Such a distinctive pattern, different from the pattern of Earth-like life, will be persuasive evidence for a second genesis of life.

 18. A New Energy Source for Organic Synthesis in Europa's Surface Ice

  Science.gov (United States)

  Borucki, Jerome G.; Khare, Bishun; Cruikshank, Dale P.; DeVincenzi, D. (Technical Monitor)

  2002-01-01

  Colored regions on Jupiter's satellite Europa and other icy bodies in the outer Solar System may be contaminated by organic macromolecular solid material that is produced when surface ices are exposed to electrical energy. Hypervelocity meteorite impacts and fracture release tidal and tectonic stresses in icy crusts in the form of electrical discharges, which provide the energy for in situ synthesis of the organic solids. We report measurements of electrical discharge, light emission, and magnetic phenomena in hypervelocity impacts into ice with projectiles with V approx. 5 km/s. Part of the projectile's kinetic energy is converted into electrical potential, while the mechanical disruption of the impact also releases stress energy as light, heat, electrical, and magnetic fields as secondary emissions. These newly recognized energy sources suggest that the dark material in the area of impact craters are tholins generated from the energy of the impacts and that well up from the fracture zone. Large pools of liquid water would persist under the meteorite crater for thousands of years, with the potential for prebiotic chemistry to take place at an accelerated rate due to energy pumped in from the secondary emissions.

 19. SPATIALLY RESOLVED SPECTROSCOPY OF EUROPA: THE DISTINCT SPECTRUM OF LARGE-SCALE CHAOS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischer, P. D.; Brown, M. E. [Division of Geological and Planetary Sciences, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125 (United States); Hand, K. P., E-mail: pfischer@caltech.edu [Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91109 (United States)

  2015-11-15

  We present a comprehensive analysis of spatially resolved moderate spectral resolution near-infrared spectra obtained with the adaptive optics system at the Keck Observatory. We identify three compositionally distinct end member regions: the trailing hemisphere bullseye, the leading hemisphere upper latitudes, and a third component associated with leading hemisphere chaos units. We interpret the composition of the three end member regions to be dominated by irradiation products, water ice, and evaporite deposits or salt brines, respectively. The third component is associated with geological features and distinct from the geography of irradiation, suggesting an endogenous identity. Identifying the endogenous composition is of particular interest for revealing the subsurface composition. However, its spectrum is not consistent with linear mixtures of the salt minerals previously considered relevant to Europa. The spectrum of this component is distinguished by distorted hydration features rather than distinct spectral features, indicating hydrated minerals but making unique identification difficult. In particular, it lacks features common to hydrated sulfate minerals, challenging the traditional view of an endogenous salty component dominated by Mg-sulfates. Chloride evaporite deposits are one possible alternative.

 20. Discursos sobre la identidad como recurso adaptativo entre inmigrantes colombianos en Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gregorio Hernández Pulgarín

  2016-01-01

  Full Text Available Este artículo busca comprender el papel de los discursos que integran la identidad nacional en el proceso de adaptación en condiciones límite de inmigrantes colom - bianos en Europa. El abordaje, parte de un estudio etnográfico de colombianos inmigrantes por razones económicas en Bordeaux, Francia y Sevilla, España en di - ferentes períodos, de 2006 a 2012, y de la aplicación de entrevistas a migrantes colombianos en ambos países, retornados a Pereira, Colombia. Los resultados ob - tenidos muestran que en las situaciones límite, los inmigrantes colombianos suelen responder a los retos del proceso de adaptación, basados en discursos sobre la iden - tidad nacional que producen un efecto performativo con consecuencias favorables para la concepción de sí mismos, para la adaptación a las circunstancias adversas y para continuar el proyecto migratorio.

 1. Waarnemers in beeld: diversiteit onder waarnemende huisartsen.

  NARCIS (Netherlands)

  Hassel, D. van; Batenburg, R.

  2014-01-01

  Diversity among GP locums.General practitioner (GP) locums are playing a pivotal role in sustaining flexibility on the Dutch labor market of GPs. In recent years their numbers have increased significantly. This group is hard to monitor as they have a dynamic career pattern. A survey among GP locums

 2. Abraham Kuyper en volksideologie onder die Afrikaners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Smit

  1989-05-01

  Full Text Available Om die waarheid te sê, Kuyper is lank nie meer gewild in Gereformeerde geledere in Suid-Afrika nie. Deels moet dit gewyt word aan die assosiasie van apartheidsideologie met Kuyper se idee van skeppingsordeninge (’n idee wat ook verbind kan word met Hitler se regverdiging van sy uitwissingsoperasies.

 3. DIE SELF-SNY FENOMEEN ONDER JONGMENSE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Self-injury has been described as the anorexia and bulimia of the new millennium. The church must ... Teen voormelde agtergrond sal hierdie artikel die volgende probleemstelling ondersoek: In ..... Hope and healing for kids who cut, p.103.

 4. Oorzaken en gevolgen van gameverslaving onder adolescenten

  NARCIS (Netherlands)

  Lemmens, J.S.; Valkenburg, P.M.; Peter, J.

  2010-01-01

  Pathological use of video games has been associated with indicators of psychosocial well-being, such as loneliness, low self-esteem, low social competence low life satisfaction, and high aggression. However, few studies have decisively demonstrated whether these indicators of psychosocial well-being

 5. Samgar ben Anat onder die Rigters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.D. Snyman

  2004-12-01

  Shamgar ben Anath could be regarded as both isolated and ignored. He finds himself isolated between the two major judges, Ehud and Deborah, and for this reason is easily overlooked and ignored. Shamgar, although not an Israelite, should be considered as a judge in his own right. Shamgar is seen as the successor to Ehud. He has, as is the case with other judges, the responsibility of delivering the people and he makes use of whatever capabilities and skills he might possess. Theologically seen, one should rather regard it as Yahweh and the judges being simultaneously at work with Yahweh taking the most unlikely candidates with the most awkward weapons into his service to deliver his people time and again from the hardships of oppression.

 6. die reproduksiepatroon van vyf skaaprasse onder ekstensiewe ...

  African Journals Online (AJOL)

  Merino, Karakul, Dorper, Blackhead Persian and Namaqua Mrikaner ewes were tested for oestrus twice daily over a period of six years to evaluate their reproductive patterns under the semi-arid conditions of the North Western Cape. It was found that the Merino and Karakul exhibited sexual activity from February to August ...

 7. Lichtdoorlatendheid van kasdekken onder verschillende omstsndigheden

  NARCIS (Netherlands)

  Bot, G.P.A.

  1984-01-01

  Aandacht voor lichtonderschepping; bewolkingsgraad; direkte straling; diffuse straling en gevolgen van veranderingen in kaskonstruktie of materiaaleigenschappen ten aanzien van de lichtdoorlatendheid. Bij vergelijking van de lichttransmissie van diverse kasdekken dient te worden uitgegaan van

 8. Wortelonkruiden onder controle : Alleen rigoureuze maatregelen effectief

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.

  2004-01-01

  Op veel bedrijven breiden wortelonkruiden zich gestaag uit. Op zandgronden is vooral kweek en op kleigronden akkermelkdistel een toenemend probleem. Uit onderzoek blijkt dat concurrentie door een groenbemestingsgewas of door afdekken met plastic nauwelijks een afname gaf van de wortelonkruiden.

 9. Performance of OSC's initial Amtec generator design, and comparison with JPL's Europa Orbiter goals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schock, A.; Noravian, H.; Or, C.; Kumar, V.

  1998-01-01

  The procedure for the analysis (with overpotential correction) of multitube AMTEC (Alkali Metal Thermal-to-Electrical Conversion) cells described in Paper IECEC 98-243 was applied to a wide range of multicell radioisotope space power systems. System design options consisting of one or two generators, each with 2, 3, or 4 stacked GPHS (General Purpose Heat Source) modules, identical to those used on previous NASA missions, were analyzed and performance-mapped. The initial generators analyzed by OSC had 8 AMTEC cells on each end of the heat source stack, with five beta-alumina solid electrolyte (BASE) tubes per cell. The heat source and converters in the Orbital generator designs are embedded in a thermal insulation system consisting of Min-K fibrous insulation surrounded by graded-length molybdenum multifoils. Detailed analyses in previous Orbital studies found that such an insulation system could reduce extraneous heat losses to about 10%. For the above design options, the present paper presents the system mass and performance (i.e., the EOM system efficiency and power output and the BOM evaporator and clad temperatures) for a wide range of heat inputs and load voltages, and compares the results with JPL's preliminary goals for the Europa Orbiter mission to be launched in November 2003. The analytical results showed that the initial 16-cell generator designs resulted in either excessive evaporator and clad temperatures and/or insufficient power outputs to meet the JPL-specified mission goals. The computed performance of modified OSC generators with different numbers of AMTEC cells, cell diameters, cell lengths, cell materials, BASE tube lengths, and number of tubes per cell are described in Paper IECEC.98.245 in these proceedings

 10. L'integrazione delle pratiche di Sanitá Pubblica in Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Waller

  2003-05-01

  Full Text Available

  Rilevanza dell’argomento: questo tema è diventato un importante problema di Sanità Pubblica anche in Europa. Studi epidemiologici mostrano che quasi tutti i problemi di salute e la prevalenza di malattie e di disabilità sono più frequenti negli strati sociali più bassi, indipendentemente dal modo in cui la classe sociale viene misurata (con qualche eccezione come ad esempio il cancro della mammella e le allergie. Inoltre, l’associazione tra svantaggio sociale e malattia è divenuta sempre più forte negli ultimi decenni (Marmot e Wilkinson, 1999.

   La rilevanza del tema è diventata ancora più grande dal momento che in molti Paesi candidati all’ingresso nell’Unione Europea sono frequenti povertà e disgregazione sociale (Mackenbach e Bakker, 2002. Future necessita’ di ricerca: in futuro, tutte le indagini nazionali sulla salute dovranno includere la classe sociale tra le variabili registrate regolarmente. La ricerca dovrà infatti concentrarsi sulla spiegazione della correlazione tra classe sociale e malattia usando studi longitudinali ed includendo fattori sociali, oltre a determinanti medico-sanitari.

  La correlazione tra classe sociale e la presenza di problemi di salute va studiata in entrambe le direzioni: un basso status sociale come determinante di malattia, come pure la presenza di problemi di salute come causa della discesa nella “scala sociale”. La pratica di Sanità Pubblica e lo sviluppo di politiche sociali devono affrontare adeguatamente entrambe le ipotesi.

 11. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA EUROPA: A TERCEIRA MISSÃO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro Nunes Teixeira

  2015-04-01

  Full Text Available In many countries, interest in greater openness and integration of universities to social and economic environment is growing. Driven by society and the knowledge economy and the social demands, the University Extension has gained increasing importance, both in Latin America where the main focus is on direct social actions, interventions promoting citizenship and fomenting local leadership, whether in developed economies where services and technology transfer receive greater attention. In continental Europe the term correlate to the most widely adopted extension is "Third Mission", and is subdivided into three sub-areas: Continuing Education, Technology Transfer and Innovation, and Social Engagement. This Academy playing field also gains strength in the "old continent".Em vários países, o interesse por maior abertura e integração das universidades ao meio social e econômico é crescente. Impulsionada pela sociedade e economia do conhecimento e pelas demandas sociais, a Extensão Universitária ganha cada vez mais importância, seja na América Latina onde o foco principal são ações sociais diretas, intervenções promotoras da cidadania e fomentadoras do protagonismo local, seja em economias mais desenvolvidas onde os serviços e a transferência de tecnologia recebem maior atenção. Na Europa continental o termo correlato à extensão mais adotado é “Terceira Missão” (Third Mission1, e subdivide-se em três sub-áreas: Educação Continuada, Transferência de Tecnologia e Inovação, e Engajamento Social. Este campo de atuação da academia também ganha força no “velho continente”.

 12. La criminalità organizzata nell'Europa Centro-Orientale dopo il 1989. Una prospettiva geopolitica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefan Bielański

  2017-08-01

  Full Text Available L’articolo riguarda lo sfondo geopolitico e i meccanismi della criminalità organizzata nell’Europa centro-orientale. L’autore presenta le caratteristiche principali della situazione geopolitica in quella regione dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica. La sua attenzione è rivolta in particolare alla nascita, alla struttura e alle modalità di funzionamento della criminalità organizzata sulla nuova frontiera orientale dell’Unione europea. In tal senso si sofferma sui rapporti tra la criminalità organizzata e il nuovo terrorismo indicandone il pericolo per la stabilità sociale, politica ed economica dell’Europa centro-orientale. Similmente agli studiosi ed esperti polacchi egli indica il rischio, di una “evoluzione” della criminalità organizzata al terrorismo, sostenendo che le autorità degli stati europei debbano tenerne conto con la massima responsabilità per la sicurezza dei loro paesi e dei loro cittadini. Parole chiave: Geopolitica, Europa centro-orientale, Unione europea, Criminalità organizzata, Terrorismo   The paper concerns the geopolitical background of the emergence and functioning of organized crime in Central-East Europe. The author outlines the main characteristics of the geopolitical situation of the region after the transformation. A special focus is given to the rise, structure and operational manners of organized crime at the new, eastern border of EU. Eventually the author considers the relations between organized crime and new terrorism, acknowledging both these phenomena as a threat towards social, political and economic stability in the Central-East Europe. Likewise to several Polish scholars and experts, the author recognizes the patterns of the highly dangerous process of organized crime's evolution into terrorism. The author emphasizes that authorities of the European states must take into account both dangers as deeply relevant issue for security of their countries and citizens. Keywords

 13. Escenarios de la migración latinoamericana: la vida familiar transnacional entre Europa y América Latina

  OpenAIRE

  Isabel Yepez del Castillo

  2014-01-01

  Este artículo tiene tres partes, en la primera pasamos revista a las migraciones entre Europa y América Latina desde una perspectiva de larga duración destacando las incidencias de la globalización en el aumento de las desigualdades entre países y en los procesos de movilidad social ascendente y descendente de las familias migrantes. En la segunda, abordamos los escenarios posibles y estrategias múltiples de la presencia latinoamericana en la Unión Europea en el contexto de crisis global. Fin...

 14. Surface composition of pull-apart bands in Argadnel Regio, Europa: Evidence of localized cryovolcanic resurfacing during basin formation

  Science.gov (United States)

  Prockter, Louise M.; Shirley, James H.; Dalton, James B.; Kamp, L.

  2017-03-01

  We combine Galileo Solid State Imager (SSI) and Near-Infrared Mapping Spectrometer (NIMS) data to investigate the composition of pull-apart bands in Europa's Argadnel Regio. Using spectral linear mixture modeling employing cryogenic laboratory reference spectra, we find that bands of intermediate age ("grey" bands) are compositionally distinct from bands that are stratigraphically younger ("dark" bands). The grey bands have higher abundances of larger ice grains and lower abundances of hydrated salts than the dark bands; both of these tendencies are statistically significant at the 1% level. The grey and dark bands have similar abundances of hexahydrite, a material which is relatively stable under irradiation; however, the derived abundances of frozen magnesium sulfate brine and of mirabilite, which are more susceptible to fragmentation by radiation, are significantly higher in the dark bands than in the grey bands. These results are consistent with a physical model in which the differences in composition and in ice grain sizes are linked to space weathering and radiolytic processing levels; the grey bands have presumably undergone higher levels of processing, due to being exposed on Europa's surface for a longer period of time. One prominent wedge-shaped band exhibits an anomalous albedo variation across its northern portion, appearing dark in its top third, and grey in its southernmost two-thirds. We find that the dark part of the band has a modeled composition that is in-family with other dark bands, while the grey portion has a modeled composition that is indistinguishable from other grey bands in the study area. Because these variations cannot easily be attributed to the band's formation mechanism (bands open sequentially along a central axis), we surmise that the northern part has been resurfaced, probably in response to the formation of a large topographic basin that cuts through the band. Faulting accompanying basin formation may provide conduits allowing

 15. Una visión comparada de la vivienda social en europa. El caso de Barcelona y Londres

  OpenAIRE

  Arends Morales, Lenimar Nairt; Garcia-Almirall, M. Pilar

  2014-01-01

  La política de vivienda en Europa está caracterizada por la diversidad, no existe un modelo único de gestión de la vivienda o de concepto de vivienda social. Cada país tiene sus propios criterios para enfrentar el problema de la vivienda, y se encuentran distintas visiones de gestión en relación a la población a atender, el régimen de tenencia, el tamaño de las viviendas, entre otros. Esta diferencia de enfoques está relacionada con los diferentes modelos del Estado de Bienestar (Arbaci, 2007...

 16. Marco jurídico y principales instrumentos de la cooperación transfronteriza institucional en Europa

  OpenAIRE

  Medina García, Eusebio

  2017-01-01

  En este artículo realizamos un recorrido desde los orígenes de la «cooperación transfronteriza institucional» en Europa hasta la actual «cooperación territorial». Definimos y comparamos los conceptos de «cooperación institucional» y «cooperación tradicional” y auguramos un acercamiento entre ambas. Describimos el principal marco legal de la «cooperación transfronteriza institucional» y analizamos sus principales instrumentos, prestando una atención especial a la Eurorregión, a la Agrupación E...

 17. Integrated energy data solution for energy markets of Europe: Energy Data Warehouse; Integrierte Energiedatenloesung fuer Europas Energiemaerkte: Energy Data Warehouse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  2001-07-01

  According to Ralf Hoffmann, head of the sales department of Goerlitz Computerbau AG, integrated problem solutions for Europe's new energy markets must be developed fast, without delay and with all efforts available. [German] 'Integrierte Problemloesungen fuer Europas neue Energiemaerkte muessen schnell und investitionssicher fuer die Anwender realisiert werden. Sie dulden keinen Aufschub. Alle unternehmerische Kraft muss und wird in die Befriedigung dieser Anforderungen gelegt.' So aeussert sich der Vorstand Absatzwirtschaft der Goerlitz Computerbau AG, Ralf Hoffmann. (orig.)

 18. Effects of drastic climate policy on air pollution in Europe; Effecten van vergaand klimaatbeleid op luchtverontreiniging in Europa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koelemeijer, R. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); ; Sauter, F.; Posch, M. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands); Chuwah, C. [Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI, De Bilt (Netherlands)

  2012-08-15

  Greenhouse gas emissions in Europe need to be lowered by 80-95% in 2050 compared to 1990 to curb global warming to 2°C. This article addresses the consequences for air quality of various ways to realize such a drastic emission reduction [Dutch] Emissies van broeikasgassen in Europa moeten in 2050 80-95% lager zijn dan in 1990 om de opwarming van de aarde te beperken tot 2C. Dit artikel gaat in op de consequenties voor de luchtkwaliteit van verschillende manieren om zo'n vergaande emissiereductie te realiseren.

 19. Condiciones de trabajo saludables. Análisis de los estudios realizados en Colombia y Europa en el periodo 2002-2012

  OpenAIRE

  Leal Mejia, Carolina

  2013-01-01

  INTRODUCCIÓN. El presente trabajo explora las condiciones de trabajo saludables más frecuentemente estudiadas en Colombia y Europa en el período 2002 a 2012. OBJETIVO. Este trabajo busca definir los avances en investigación de las condiciones de trabajo saludables que presentaron Colombia y Europa en el período 2002 a 2012, a través de: el análisis del concepto de salud en el trabajo desde diferentes enfoques e investigaciones; el análisis los modelos sobre condiciones saludables en el trabaj...

 20. "Cy Twombly: Intérprete de dos mundos" [Un artista entre Estados Unidos y Europa, entre lo clásico y lo contemporáneo

  OpenAIRE

  Gras Cruz, Irene

  2017-01-01

  Esta tesis “Cy Twombly: Intérprete de dos mundos” [Un artista entre Estados Unidos y Europa, entre lo clásico y lo contemporáneo] pretende dar a conocer al artista norteamericano Cy Twombly (1928-2011) en nuestro país y destacar la importancia que tiene dentro del panorama artístico como figura clave en un momento de efervescencia —artística y creativa— americana en el que a diferencia de sus coetáneos prefirió emigrar a Europa, concretamente a Italia. Mientras todos se trasladaban a la nueva...

 1. Detención de menores extranjeros no acompañados en Europa: la necesidad de garantizar efectivamente los derechos ya reconocidos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Manuel López Ulla

  Full Text Available El Consejo de Europa y la Unión Europea, en varios documentos aprobados entre 2010 y 2012, reconocen abiertamente que en Europa no se han adoptado las medidas suficientes para garantizar de manera efectiva los derechos reconocidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989 en relación con los menores extranjeros no acompañados. Por lo que se refiere a las condiciones en las que pueden ser detenidos, urge implementar un procedimiento común capaz de salvaguardar la tutela administrativa y jurisdiccional de estos menores.

 2. Sistema solar para aquecimento ambiente e aquecimento de piscinas: uma solução promissora para climas do Sul da Europa

  OpenAIRE

  Carvalho, M. J.; Neves, Ana

  2006-01-01

  A avaliação do sistema apresentado neste trabalho foi focada em sistemas que podem fornecer água quente, aquecimento ambiente e aquecimento de piscinas, e que são projectados para climas do Sul da Europa, especialmente para habitações uni-familiares. Pelas características climáticas do Sul da Europa, o aquecimento ambiente é apenas necessário para um curto período do ano, sendo para esta avaliação considerado um período de seis meses para aquecimento ambiente e um período de seis meses para a...

 3. Riding the Banzai Pipeline at Jupiter: Balancing Low Delta-V and Low Radiation to Reach Europa

  Science.gov (United States)

  McElrath, Timothy P.; Campagnola, Stefano; Strange, Nathan J.

  2012-01-01

  Europa's tantalizing allure as a possible haven for life comes cloaked in a myriad of challenges for robotic spacecraft exploration. Not only are the propulsive requirements high and the solar illumination low, but the radiation environment at Jupiter administers its inexorable death sentence on any electronics dispatched to closely examine the satellite. So to the usual trades of mass, delta-V, and cost, we must add radiation dose, which tugs the trajectory solution in a contrary direction. Previous studies have concluded that adding radiation shielding mass is more efficient than using ?V to reduce the exposure time, but that position was recently challenged by a study focusing on delivering simple landers to the Europa surface. During this work, a new trajectory option was found to occupy a strategic location in the delta-V/radiation continuum - we call it the "Banzai pipeline" due to the visual similarity with the end-on view down a breaking wave, as shown in the following figures.

 4. Spectroscopy and viability of Bacillus subtilis spores after ultraviolet irradiation: implications for the detection of potential bacterial life on Europa.

  Science.gov (United States)

  Noell, Aaron C; Ely, Tucker; Bolser, Diana K; Darrach, Halley; Hodyss, Robert; Johnson, Paul V; Hein, Jeffrey D; Ponce, Adrian

  2015-01-01

  One of the most habitable environments in the Solar System outside of Earth may exist underneath the ice on Europa. In the near future, our best chance to look for chemical signatures of a habitable environment (or life itself) will likely be at the inhospitable icy surface. Therefore, it is important to understand the ability of organic signatures of life and life itself to persist under simulated europan surface conditions. Toward that end, this work examined the UV photolysis of Bacillus subtilis spores and their chemical marker dipicolinic acid (DPA) at temperatures and pressures relevant to Europa. In addition, inactivation curves for the spores at 100 K, 100 K covered in one micron of ice, and 298 K were measured to determine the probability for spore survival at the surface. Fourier transform infrared spectra of irradiated DPA showed a loss of carboxyl groups to CO2 as expected but unexpectedly showed significant opening of the heterocyclic ring, even for wavelengths>200 nm. Both DPA and B. subtilis spores showed identical unknown spectral bands of photoproducts after irradiation, further highlighting the importance of DPA in the photochemistry of spores. Spore survival was enhanced at 100 K by ∼5× relative to 298 K, but 99.9% of spores were still inactivated after the equivalent of ∼25 h of exposure on the europan surface.

 5. Las desigualdades educativas en Europa : una cuestión de actualidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Duru-Bellat

  2010-01-01

  Full Text Available Este texto analiza el progreso de las políticas educativas europeas, precisamente en un período de crisis económica cuando las preocupaciones por la eficiencia se ponen de relieve con más facilidad y se trasladan al ámbito educativo donde consiguen una atención privilegiada. Relanzar el crecimiento exigiría invertir masivamente en la enseñanza superior para estimular la innovación, y también desarrollar intensamente la formación de adultos, especialmente en sectores de población menos cualificados, con menor nivel de instrucción y más expuestos a los riesgos del paro y a las exigencias de reestructuración. En este sentido, Europa no ha esperado al periodo de crisis actual para hacer de la educación un instrumento de una política económica competitiva global. Así surge la Estrategia de Lisboa, en el año 2000. Además durante los últimos años, el objetivo de reforzar la cohesión social ha cobrado cada vez más importancia, llegando a convertirse en complemento del objetivo prioritario de eficacia económica. En la última parte, aborda de forma amplia el alcance de las políticas escolares en este contexto.This text analyzes the progress of European education policies, precisely at a time of economic crisis when efficiency concerns are more easily highlighted, and relocated into the educational environment wherethey get privileged attention. To strengthen growth would require massiveinvestment in higher education in orderto stimulate innovation, as well asdeveloping adult training intensely, especially in areas of population that are less qualified, less educated and more exposed to the risks of unemployment and the demands for restructuring.In this regard, Europe has not waited for the arrival oftoday´s current crisis period to make education an instrument of global competitive economic policies. Thus arises the Lisbon Strategy in 2000. Also in recent years, the goal of strengthening social cohesion has become increasingly

 6. L’INSEGNAMENTO DELLE SCIENZE IN EUROPA: ASPETTI LINGUISTICI A CONFRONTO (ITALIA, DANIMARCA, GALLES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Marianna Bollone

  2015-02-01

  Full Text Available La componente linguistica riveste un ruolo prioritario nell’insegnamento-apprendimento delle scienze, specificamente prescritto dai programmi scolastici attualmente vigenti in Europa e pienamente accolto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d’istruzione, di cui D.M. 254/2012. Il presente lavoro intende indagare l’incidenza dell’aspetto linguistico-comunicativo nel processo di insegnamento-apprendimento delle scienze nell’ambito di tre differenti contesti europei: l’Italia, la Danimarca e il Galles, nella fascia di età compresa all’incirca tra gli 11 e 14 anni, corrispondente per l’Italia alla Scuola secondaria di primo grado, per la Danimarca ad un segmento della Folkeskole, e per il Galles alla fase iniziale della Secondary School. La ricerca, incentrata su uno specifico argomento del programma di scienze comune ai tre sistemi scolastici, prevede un’analisi dei programmi ministeriali, delle programmazioni degli insegnanti, dei manuali in uso nelle scuole, nell’intento di definire il ruolo assegnato agli aspetti linguistici nell’insegnamento delle scienze sia livello legislativo-istituzionale che nella quotidiana pratica didattica.  Teaching science in Europe: language issues compared (Italy, Denmark, Wales The linguistic component plays a major role in the teaching and learning of science, specifically prescribed by the curriculum currently in force in Europe and fully supported by the National Guidelines for the curriculum in kindergarten and the first cycle of education, regulated by DM 254/2012. This paper aims to investigate the linguistic-communicative impact in the process of teaching and learning science in three different European contexts: Italy, Denmark and Wales in children aged 11 to 14, corresponding in Italy to Middle school, in Denmark to a segment of the Folkeskole, and in Wales to the initial phase of the Secondary school. The research focused on a

 7. Clean, Logistically Light Access to Explore the Closest Places on Earth to Europa and Enceladus

  Science.gov (United States)

  Winebrenner, D. P.; Elam, W. T.; Kintner, P. M. S.; Tyler, S.; Selker, J. S.

  2016-12-01

  At present, the logistical costs of ice drilling to depths of kilometers severely limit sampling and measurements beneath ice sheets. Thus only a tiny fraction of the 400 known subglacial lakes beneath the Antarctic Ice Sheet can ever be sampled by drilling, and study of large lakes may be limited to observations at one or, at best, a few sites. Antarctic lakes are likely highly diverse in their geochemical and geothermal fluxes, the timing and duration of their glaciations, and other characteristics. They constitute a remarkable collection of natural laboratories for learning biogeochemistries and adaptations of subglacial life on Earth. Moreover, they are arguably Earth-analogs to ice-covered seas on Europa and Enceladus, closer not only in relative terms than other analogs, but also usefully close in absolute terms for learning solar-system-wide features of ice-covered seas. It is therefore essential to sample Antarctic lakes with enough range and density, in space and time, to gain better understanding of their workings than drilling alone can provide. The logistics of thermal melt probes makes them attractive, provided that key limitations can be overcome. In particular, melt probes from the 1960s through the 1990s were unreliable, all halted in their descents by electrical failures at high voltages (which are necessary for efficient power use). Moreover, the hole above a classical melt probe refreezes, so neither samples nor the probe itself can be recovered. Here we report progress in overcoming both of these limitations with modern materials and components for reliable high-voltage operation. We have demonstrated in Greenland a 6.5 cm-diameter melt probe operating at 1050V/2.15 kW (electrical) that descended at 2.4 m/hr to 80 m depth in 2013, and after restarting in 2014, to 400 m depth, where we turned it off. We also operated a probe at 2000V/4.5 kW in 2014, which descended at 6.6 m/hr (according to a validated engineering model). These results are the

 8. Anaerobic Psychrophiles from Alaska, Antarctica, and Patagonia: Implications to Possible Life on Mars and Europa

  Science.gov (United States)

  Hoover, Richard B.; Pikuta, Elena V.; Marsic, Damien; Ng, Joseph

  2002-01-01

  Microorganisms preserved within the permafrost, glaciers, and polar ice sheets of planet Earth provide analogs for microbial life forms that may be encountered in ice or permafrost of Mars, Europa, Callisto, Ganymede, asteroids, comets or other frozen worlds in the Cosmos. The psychrophilic and psychrotolerant microbes of the terrestrial cryosphere help establish the thermal and temporal limitations of life on Earth and provide clues to where and how we should search for evidence of life elsewhere in the Universe. For this reason, the cold-loving microorganisms are directly relevant to Astrobiology. Cryopreserved microorganisms can remain viable (in deep anabiosis) in permafrost and ice for millions of years. Permafrost, ice wedges, pingos, glaciers, and polar ice sheets may contain intact ancient DNA, lipids, enzymes, proteins, genes, and even frozen and yet viable ancient microbiota. Some microorganisms carry out metabolic processes in water films and brine, acidic, or alkaline channels in permafrost or ice at temperatures far below 0 C. Complex microbial communities live in snow, ice-bubbles, cryoconite holes on glaciers and ancient microbial ecosystems are cryopreserved within the permafrost, glaciers, and polar caps. In the Astrobiology group of the NASA Marshall Space Flight Center and the University of Alabama at Huntsville, we have employed advanced techniques for the isolation, culture, and phylogenetic analysis of many types of microbial extremophiles. We have also used the Environmental Scanning Electron Microscope to study the morphology, ultra-microstructure and chemical composition of microorganisms in ancient permafrost and ice. We discuss several interesting and novel anaerobic microorganisms that we have isolated and cultured from the Pleistocene ice of the Fox Tunnel of Alaska, guano of the Magellanic Penguin, deep-sea sediments from the vicinity of the Rainbow Hydrothermal Vent and enrichment cultures from ice of the Patriot Hills of Antarctica

 9. Attualità e prospettive della “Rete per l’Identità” - Argentina/Sud America/Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberta Murroni

  2010-03-01

  Full Text Available Attualità e prospettive della “Rete per l’Identità” - Argentina/Sud America/Europa
  (13-14 Novembre 2010, Centro di Documentazione Mastinu- Marras Tresnuraghes -OR-
  di Roberta Murroni

 10. A deterministic electron, photon, proton and heavy ion transport suite for the study of the Jovian moon Europa

  International Nuclear Information System (INIS)

  Badavi, Francis F.; Blattnig, Steve R.; Atwell, William; Nealy, John E.; Norman, Ryan B.

  2011-01-01

  A Langley research center (LaRC) developed deterministic suite of radiation transport codes describing the propagation of electron, photon, proton and heavy ion in condensed media is used to simulate the exposure from the spectral distribution of the aforementioned particles in the Jovian radiation environment. Based on the measurements by the Galileo probe (1995-2003) heavy ion counter (HIC), the choice of trapped heavy ions is limited to carbon, oxygen and sulfur (COS). The deterministic particle transport suite consists of a coupled electron photon algorithm (CEPTRN) and a coupled light heavy ion algorithm (HZETRN). The primary purpose for the development of the transport suite is to provide a means to the spacecraft design community to rapidly perform numerous repetitive calculations essential for electron, photon, proton and heavy ion exposure assessment in a complex space structure. In this paper, the reference radiation environment of the Galilean satellite Europa is used as a representative boundary condition to show the capabilities of the transport suite. While the transport suite can directly access the output electron and proton spectra of the Jovian environment as generated by the jet propulsion laboratory (JPL) Galileo interim radiation electron (GIRE) model of 2003; for the sake of relevance to the upcoming Europa Jupiter system mission (EJSM), the JPL provided Europa mission fluence spectrum, is used to produce the corresponding depth dose curve in silicon behind a default aluminum shield of 100 mils (∼0.7 g/cm 2 ). The transport suite can also accept a geometry describing ray traced thickness file from a computer aided design (CAD) package and calculate the total ionizing dose (TID) at a specific target point within the interior of the vehicle. In that regard, using a low fidelity CAD model of the Galileo probe generated by the authors, the transport suite was verified versus Monte Carlo (MC) simulation for orbits JOI-J35 of the Galileo probe

 11. La paradoja eudemonista de la política de los países de Europa del Sur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katerina Fédorova

  2015-01-01

  Full Text Available Las tendencias contemporáneas de la crisis financie- ra y política en los países de Europa del Sur necesitan el análisis complejo para la formación de la estrategia eficaz anticrisis del país. El énfasis se ha puesto en el conflic- to de objetivos del perfeccionismo entre dos vectores de realización –el privado y el nacional–. Se analiza profun- damente el Estado como un organismo político según la teoría orgánica de sociedad, para aclarar los procesos regresivos que se están adelantando en los países del gru- po PIIGS de Europa del Sur. Se presta especial atención al descubrimiento de la paradoja eudemonista, la eluci- dación de lo cual solucionaría los procesos de crisis. Los resultados recibidos son importantes para los países de Europa Meridional, especialmente para los que pertene- cen al grupo PIIGS, y también, los resultados que pueden ser aplicados a cada subjeto de relaciones internacionales. Asimismo, se formulan cinco fases de procesos regresivos del Estado, que ayudarán a evaluar el grado del daño de los procesos destructivos del país. Abstract Contemporary financial and political crisis tenden- cies in the Southern European countries require a com- prehensive analysis to formulate an effective anti-crisis strategy of the country. The emphasis has been placed on a conflict of the perfectionism purposes between two vec- tors of interest –the private and the national–. It is deeply analyzed the state as a political organism, based on the organic theory of society, to clarify the regressive process- es that is developing in the PIIGS group countries of the Southern Europe. The distinctiveness of this article is the discovery of the eudemonistic paradox by the author. The elucidation of the eudaimonistic paradox will solve the problems of the crisis processes. The obtained results are important for the countries of the Southern Europe, es- pecially for the PIIGS countries, and also

 12. Alexander von Humboldt brachte Guano nach Europa - mit ungeahnten globalen Folgen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bärbel Rott

  2016-05-01

  Full Text Available Zusammenfassung Die vorliegende Abhandlung beschäftigt sich mit einem bisher wenig beachteten Aspekt von Humboldts Amerikanischer Reise (1799─1804. Während seine Studien der Pflanzen- und Tierwelt bis heute große Aufmerksamkeit genießen, wird Humboldts Beitrag zu der Entwicklung der modernen Landwirtschaft wenig beachtet. Während seines Aufenthalts in Lima erhielt er Proben von Guano, Vogelmist von den Chincha-Inseln vor der peruanischen Küste. Einige Proben, die er von dieser Reise zurückbrachte, wurden von Wissenschaftlern in Frankreich und Deutschland untersucht. Die Analysenergebnisse zeigten außerordentlich hohe Gehalte an Pflanzennährstoffen, insbesondere Stickstoff und Phosphor. In den folgenden Jahrzehnten wurde Guano zu einem bedeutsamen Düngemittel und Auslöser eines Booms in Europa und Peru. Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind bis heute sichtbar und werden hier unter besonderer Beachtung von Phosphor beschrieben. Abstract One aspect of Humboldt’s travel to South America (1799─1804 received little attention. The fascination of his studies of the South American flora and fauna is unbroken to the present day. Yet Humboldt’s contribution to modern agriculture remains almost unnoticed. During his stay in Lima Humboldt received samples of guano, a mixture of bird droppings from the Chincha Islands off the Peruvian coast, which he took to Europe and had analyzed by the most famous chemists in France and Germany. The results showed outstanding fertilizing effects, in particular due to the high content of nitrogen and phosphorus. The ensuing boom starting from the 1840s influenced agriculture in Europe and the economy of Peru seriously. Some aspects of this historical development may give an idea of the ensuing change not only in agriculture. Résumé Il y a un aspect du voyage de Alexander von Humboldt en Amérique du Sud (1799─1804 qui jusqu’à présent a été peu considéré. Ses études de la flore at le da

 13. Integración regional y nacionalismos en la Europa del siglo XXI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Doval Adán, Antonio

  2015-06-01

  Full Text Available In the current European geopolitical space live two antagonistic activism. One works for a more united and integrated economic and social political level by creating large supranational structures more complex and bureaucratized with extensive powers, while the other strives to claim a greater degree of sovereignty and independence for the peoples and their territorial identities. In this context, a general hoverriewof international organizations created to promote the regional integration process istakew as well as a discussion onthe main focuses and nationalist movements that operate in the European territory, delving into the resurgence of secessionist movements within the European Union in the Balkans and the former Soviet Union, not least the question of Kurdish nationalism.En el espacio geopolítico europeo actual conviven dos activismos antagónicos. Uno trabaja a favor de una Europa más unida e integrada a nivel político económico y social mediante la creación de grandes estructuras supranacionales cada vez más complejas y burocratizadas dotadas de amplios poderes, mientras que el otro se esfuerza en reivindicar un mayor grado de soberanía e independencia para los pueblos y sus identidades territoriales. En este contexto, se hace un balance general de las organizaciones internacionales creadas para impulsar el proceso de integración regional y se analizan los principales focos y movimientos nacionalistas que operan en el territorio europeo, profundizando en el rebrote de los movimientos secesionistas dentro de la Unión Europea, en los Balcanes y en el espacio postsoviético, sin olvidar la cuestión del nacionalismo kurdo. [fr] Dans la zone géopolitique européenne actuelle vivent deux activismes antagonistes. Un travaille en faveur d’une Europe plus unie et intégré à un niveau politique, économique et social par le biais de la création de grandes structures supranationales plus en plus complexes et bureaucratissées avec

 14. German energy policy in deregulated Europe; Deutsche Energiepolitik im liberalisierten Europa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuhnt, D. [RWE Energie AG, Essen (Germany)

  2000-07-01

  regulations on protection of cogeneration, and the rising payments for electricity from renewable sources fed into the public power grid total approx. DM 11 billion in the current year. This offsets a large part of the DM 15-20 billion savings arising to electricity consumers as a result of competition. (orig.) [German] Der Autor fordert eine Versachlichung der deutschen Energiepolitik und formuliert dazu einige Thesen: Erstens muss die deutsche Energiepolitik den neuen marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmen in Europa akzeptieren. Das bedeutet, dass die deutschen Unternehmen nicht weiter mit der Verwirklichung politischer Zielvorstellungen belastet werden. Die deutsche Energiewirtschaft braucht Chancengleichheit mit den europaeischen Mitbewerbern. So sollten sich auch die europaeischen Partnerlaender nicht auf die Mindestbedingungen der Binnenmarkt-Richtlinie zur Marktoeffnung beschraenken. Zweitens muss die deutsche Energiepolitik im Interesse von inlaendischer Beschaeftigung und Wertschoepfung angesichts des erheblich gewachsenen Wettbwerbsdrucks neue Formen der Kooperation mit der Energiewirtschaft entwickeln. Auch die Zielkonflikte zwischen Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit muessen nicht nur moderiert, sondern produktiv aufgeloest werden. Drittens bedeutet dies: Keine unzumutbare Loesung in Sachen Kernenergie. Wer die deutsche Energiewirtschaft im Interesse der heimischen Arbeitsplaetze und Zukunftschancen in ihrer Staerke erhalten will, kann nicht in Kauf nehmen, dass die deutsche Energiewirtschaft zusaetzliche Marktanteile im Inland an andere europaeische Unternehmen verliert. Viertens brauchen wir eine neue Energiepolitik, die rational und weniger emotional die Ergebnisse des Marktes zur Kenntnis nimmt. Sie sollte sich in diesem Zusammenhang kuenftig auf die marktgerechte Foerderung von erneuerbaren Energien und Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz beschraenken. Fuenftens darf die deutsche Energiepolitik jetzt nicht den Fehler

 15. ESCENARIOS DE LA MIGRACIÓN LATINOAMERICANA: LA VIDA FAMILIAR TRANSNACIONAL ENTRE EUROPA Y AMÉRICA LATINA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabel Yepez del Castillo

  2014-01-01

  Full Text Available Este artículo tiene tres partes, en la primera pasamos revista a las migraciones entre Europa y América Latina desde una perspectiva de larga duración destacando las incidencias de la globalización en el aumento de las desigualdades entre países y en los procesos de movilidad social ascendente y descendente de las familias migrantes. En la segunda, abordamos los escenarios posibles y estrategias múltiples de la presencia latinoamericana en la Unión Europea en el contexto de crisis global. Finalmente, nos interrogamos sobre la incidencia que las actuales políticas migratorias, de gestión de la crisis y del mercado de trabajo, tienen sobre la vida familiar de los diferentes colectivos latinoamericanos.

 16. Escenarios de la migración latinoamericana: la vida familiar transnacional entre Europa y América Latina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabel Yepez del Castillo

  2014-09-01

  Full Text Available Este artículo tiene tres partes, en la primera pasamos revista a las migraciones entre Europa y América Latina desde una perspectiva de larga duración destacando las incidencias de la globalización en el aumento de las desigualdades entre países y en los procesos de movilidad social ascendente y descendente de las familias migrantes. En la segunda, abordamos los escenarios posibles y estrategias múltiples de la presencia latinoamericana en la Unión Europea en el contexto de crisis global. Finalmente, nos interrogamos sobre la incidencia que las actuales políticas migratorias, de gestión de la crisis y del mercado de trabajo, tienen sobre la vida familiar de los diferentes colectivos latinoamericanos.

 17. Transformaciones sociales en el Neolítico final de la Europa templada (4000-2000 a.C.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristiansen, Kristian

  1989-12-01

  Full Text Available Changes in the archaeological record of temperate Europe from the TRB/ Megalithic to the Corded/Ware/Battle / Axe/Single Grave cultural complexes are examined in terms of transformations in subsistence patterns (slash-and-burn farming vs. pastoralísm, surplus distribution (feasting vs. wealth exchange, and ritual practices (collective vs. individualizing.

  Se examinan los cambios en el registro arqueológico de la Europa templada desde los complejos culturales TRB/Megalítico al de la Cerámica cordada/Hacha de Combate/ Tumba individual atendiendo a las transformaciones en los patrones de subsistencia (agricultura de rozas vs. pastoreo, distribución del excedente (festejos (2 vs. intercambio de riqueza y prácticas rituales (colectivas vs. individualizadoras.

 18. Gas prices in Europe before oligopoly and liberalization; Il prezzo del gas in Europa tra liberalizzazione e oligopolio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bianchi, A.

  1998-09-01

  The forthcoming incorporation of the EU Directive on the internal gas market shall set the conditions to increase competition among suppliers, thus lowering gas prices in Europe. But, in perspective, the strategic decisions taken by the majors tend to a stronger oligopoly coordination to sustain prices and share the gas price premium provided by environmental constraints and the technical dominance of combined-cycle plants. [Italiano] Con la direttiva comunitaria sul mercato interno del gas si dovrebbero creare le condizioni per una maggiore competizione tra i fornitori e, quindi, per una riduzione dei prezzi del gas in Europa. Le azioni strategiche delle major paiono invece tendere, in prospettiva, a un piu` forte coordinamento oligopolistico per sostenere i prezzi e spartirsi l`incremento di premio del gas garantito dai vincoli ambientali e dal dominio del ciclo combinato.

 19. Ampliando la protección a segundas indicaciones en Europa: swiss-type claim y european-type claim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Augusto Conde-Gutiérrez

  2015-06-01

  Full Text Available La Oficina de Patentes Europea (EPO protege las segundas indicaciones o usos sobre composiciones o sustancias ya existentes en el estado de la técnica con el ánimo de incentivar a la industria farmacéutica en Europa. Este artículo explora los aspectos legales y técnicos mediante los cuales la EPO ha otorgado patentes no solo a segundas indicaciones, sino también a terceras o sucesivas indicaciones. En particular, se analiza el alcance del Swiss-type Claim y el European-type Claim. De igual manera, se realiza un análisis comparativo entre el Convenio sobre Patentes Europeo y decisiones de la EPO, y la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina (Régimen Común sobre Propiedad Industrial sobre segundas indicaciones.

 20. ¿Importa Europa en las elecciones europeas? Un modelo explicativo de las elecciones del 2009 al Parlamento Europeo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paolo Bellucci

  2012-01-01

  Full Text Available Este trabajo evalúa la validez de diferentes modelos interpretativos del comportamiento electoral en las elecciones europeas partiendo del resultado de junio de 2009. Nos centramos, en primer lugar, en modelos que conectan el voto europeo con aspectos políticos basados en el nivel nacional (modelo de segundo orden y en el ciclo electoral doméstico (modelo de ciclo electoral; en segundo lugar se evalúa la capacidad explicativa de un modelo reñido con las interpretaciones tradicionales, y basado en el papel de la posición de los partidos políticos y la campaña electoral (modelo de Europa importa. Finalmente, se avanza un modelo sintético, con el objetivo de proporcionar una más sólida explicación de las elecciones de 2009 al Parlamento Europeo.

 1. Contratación Pública electrónica en Europa y América Latina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Delpiazzo

  2011-12-01

  Full Text Available La convergencia tecnológica (de la Informática y las Telecomunicaciones y la convergencia jurídica (de los Derechos administrativos impuesta por la globalización han aparejado sensibles transformaciones en el campo de la contratación pública. Partiendo de la consideranción de los acuerdos alcanzados en materia a nivel de la Organización Mundial del Comercio (OMC, de la Unión Europea (UE y del Mercado Común del Sur (MERCOSUR, el trabajo examina cómo se ha evolucionado hacia la regulación de la contratación pública por medios electrónicos en Europa y América Latina.

 2. Statistical-dynamic climate forecast for Europe and Germany. Final report; Statistisch-dynamische Klimavorhersage fuer Europa und Deutschland. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Denhard, M.; Schoenwiese, C.D.

  2001-07-01

  Principal Correlation Pattern Analysis (PCPA) maps the local circulation, temperature and precipitation anomalies in the northern hemisphere in monthly resolution and permits an interpretation of their causes. Calculations are made for the El Nino phenomenon, NAO, and the quasi-11-year cycle of solar radiation variation. Especially the El Nino calculations show the efficiency of PCPA. [German] Mit Hilfe der Principal Correlation Pattern Analysis (PCPA) koennen die von verschiedenen Klimaantrieben erzeugten lokalen Zirkulations-, Temperatur- und Niederschlagsanomalien auf der Nordhemisphaere in monatlicher Aufloesung dargestellt und ursaechlich interpretiert werden. Diese Rechnungen wurden fuer das El Nino Phaenomen, die NAO und den quasi 11-jaehrigen Zyklus der solaren Strahlungsschwankungen durchgefuehrt. Insbesondere die Untersuchungen zu Wirkungen von El Nino auf Europa zeigen, dass die PCPA die Kopplungen eines Prozesses mit dem Klimasystem sehr genau beschreibt und somit die Voraussetzungen schafft, die Wirkungen dieses Klimaantriebs zu modellieren und ihn zur Vorhersage zu nutzen. Erste einfache Vorhersageexperimente fuer das europaeische Klima bestaetigen diese Aussage. (orig.)

 3. Fatal toxic leukoencephalopathy secondary to overdose of a new psychoactive designer drug 2C-E ("Europa").

  Science.gov (United States)

  Sacks, Justin; Ray, M Jordan; Williams, Sue; Opatowsky, Michael J

  2012-10-01

  We present a case of a fatal toxic leukoencephalopathy following ingestion of a new psychoactive designer drug known as 2C-E or "Europa." Recreational drugs, particularly hallucinogenic substances, appear to be growing in popularity, with increasing amounts of information available via the Internet to entice potential users. In addition, some newer "designer" psychoactive substances are available for purchase online without adverse legal consequences, therefore adding to their popularity. We describe magnetic resonance imaging (MRI) findings to include selective diffuse toxic injury of the cerebral white matter with sparing of the cortex and most of the deep gray nuclei. To our knowledge, this is the first reported description of cerebral findings on MRI that are likely related to a lethal ingestion of 2C-E.

 4. Descent Without Modification? The Thermal Chemistry of H2O2 on Europa and Other Icy Worlds

  Science.gov (United States)

  Loeffler, Mark Josiah; Hudson, Reggie Lester

  2015-01-01

  The strong oxidant H2O2 is known to exist in solid form on Europa and is suspected to exist on several other Solar System worlds at temperatures below 200 K. However, little is known of the thermal chemistry that H2O2 might induce under these conditions. Here, we report new laboratory results on the reactivity of solid H2O2 with eight different compounds in H2O-rich ices. Using infrared spectroscopy, we monitored compositional changes in ice mixtures during warming. The compounds CH4 (methane), C3H4 (propyne), CH3OH (methanol), and CH3CN (acetonitrile) were unaltered by the presence of H2O2 in ices, showing that exposure to either solid H2O2 or frozen H2O+H2O2 at cryogenic temperatures will not oxidize these organics, much less convert them to CO2. This contrasts strongly with the much greater reactivity of organics with H2O2 at higher temperatures, and particularly in the liquid and gas phases. Of the four inorganic compounds studied, CO, H2S, NH3, and SO2, only the last two reacted in ices containing H2O2, NH3 making NHþ 4 and SO2 making SO2 4 by H+ and e - transfer, respectively. An important astrobiological conclusion is that formation of surface H2O2 on Europa and that molecule's downward movement with H2O-ice do not necessarily mean that all organics encountered in icy subsurface regions will be destroyed by H2O2 oxidation.

 5. Understanding Regolith Physical Properties of Atmosphereless Solar System Bodies Based on Remote Sensing Photopolarimetric Observations: Evidence for Europa's Porous Surface

  Science.gov (United States)

  Nelson, R. M.; Boryta, M. D.; Hapke, B. W.; Manatt, K. S.; Shkuratov, Y.; Psarev, V.; Vandervoort, K.; Kroner, D. O.; Nebedum, A.; Vides, C.; Quinones, J.

  2017-12-01

  We studied the polarization and reflective properties of a suite of planetary regolith analogues with physical characteristics that might be expected to be found on a high albedo atmosphereless solar system body (ASSB). The angular scattering properties of thirteen well-sorted particle size fractions of aluminum oxide (Al2O3) were measured in the laboratory with a goniometric photopolarimeter (GPP) of unique design. Our results provide insight in support of efforts to understand the unusual reflectance and negative polarization behavior observed near small phase angles that has been reported over several decades on highly reflective ASSBs such as the asteroids 44 Nysa, 64 Angelina (Harris et al., 1989) and the Galilean satellites Io, Europa and Ganymede (Rosenbush et al., 1997; Mishchenko et al., 2006). Our measurements are consistent with the hypothesis that the surfaces of these ASSBs effectively scatter electromagnetic radiation as if they were extremely fine grained with void space > 95%, and grain sizes of the order landing on Europa's surface would require wheel or footpads that would protect it from settling deeply into the surface. These results also have relevance to the field of terrestrial geo-engineering particularly to proposals for modifying Earth's radiation balance by injecting high albedo Al2O3 particulates into Earth's atmosphere for the purpose of Solar Radiation Management by reflecting sunlight back into space hence, offsetting the global warming effects of anthropogenic greenhouse gas emissions such as carbon dioxide(Teller et al., 1997). This work partially supported by the Cassini Saturn Orbiter Progrem Harris et al., 1989 . Icarus 81, 365-374. Mishchenko et al., 2006 Applied Optics, 45, 4459-4463. Rosenbush et al, 1997, Astrophys. J. 487, 402-414. Teller et al., 1997. UCRL-JC-128715.

 6. Europa y el pensamiento político del Imperio. Hacia una crítica del modernismo imperial.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Wagner

  2005-03-01

  Full Text Available Este ensayo sugiere que cierta forma de pensamiento ha alcanzado una posición central en la filosofía política contemporánea —una combinación de liberalismo individualista y racionalismo instrumental—. Aeste pensamiento lo denomino modernismo imperial porque se basa en una interpretación concreta del compromiso moderno con la autonomía, sesgado hacia la hegemonía. Desde ese planteamiento se procura mostrar que ésta no es la única interpretación sostenible de la modernidad y que puede estar surgiendo una auto-comprensión normativa concreta de la modernidad europea que se diferencie del modernismo imperial. El texto intenta elucidar esta tesis en dos pasos. Primero, ofrece una comparación algo esquemática del pensamiento social y político en Europa y EE.UU., muestra los rasgos básicos del modernismo imperial e indica algunas razones —históricas y contingentes— de su predominio en EE.UU., pese a que sus fuentes estén en Europa. Dado que este paso muestra que el individualismo y el instrumentalismo son los rasgos clave del modernismo imperial, el segundo paso discutirá las consecuencias de una posible futura hegemonía de ese pensamiento explorando en particular cómo la cuestión de lo común se ha vuelto problemática en la filosofía política desde el ascenso del liberalismo individualista.

 7. La religión como currículo social: educación, valores e Islam en Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vicente Javier Llorent García

  2013-12-01

  Full Text Available Cuando la religión se convierte en parte integrante de los debates políticos modernos, las ideas religiosas influyen en las decisiones y definiciones de conceptos como la educación, la participación en el mercado laboral, la estructura y función de la familia como unidad social y la igualdad. La integración y la inmigración pasan a primer plano a medida que el concepto de ciudadanía adquiere dimensiones culturalistas y moralizantes. Finalmente, religión, política y educación se interfieren en las áreas de la vida que pertenecen a la esfera privada y pública. Desde nuestra perspectiva pedagógica, entendemos que las líneas educativas marcadas por la religión influyen notablemente en el devenir de muchos ciudadanos y se incrustan en el foro político-social. Así nos encontramos que la religión como poderoso instrumento de socialización ejerce una gran influencia intencionada en la educación y valores de los ciudadanos y se configura como el currículo social, normalmente oculto, del contexto próximo de muchos ciudadanos. La presencia del Islam y los musulmanes en Europa, aunque no es un fenómeno nuevo, es cuestionada por los Estados-nación confrontando el currículo oficial, la educación reglada, con el currículo social, muy influido por el Islam entre sus fieles. De esta manera se convierte en parte integrante de la lucha por la identidad nacional individual y colectiva, ya sea en lo referente al laicismo, la democracia o ciudadanía. Y en este sentido, queremos aportar una revisión actualizada de esta cuestión tan presente en Europa.

 8. La escritura humanística en la Europa del Renacimiento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Carlos Galende Díaz

  1998-01-01

  Full Text Available Uno de los méritos más relevantes de la «escritura humanística» es el haberse impuesto en Europa como escritura virtualmente única y, posteriormente, haberse extendido por el resto de los continentes, siendo en América escritura sin rival —dato de sumo interés desde el punto de vista gráfico y cultural—. Pero existen otros motivos que justifican su estudio, como son: a el hecho de que dicha letra sea la base y origen de la escritura contemporánea, tanto manuscrita como impresa; b su importancia gráfico-cultural para entender el Renacimiento; c con relación al proceso gráfico y evolución de la escritura latina, la letra renacentista constituye el retorno a las formas antiguas de los modelos carolinos; d su introducción coincide con importantes cambios ideológicos y socio-culturales; y e su difusión y promoción inicial depende más de la voluntaria decisión de un restringido número de centros y fiambres cultos: los humanistas y los profesionales, V. gr. escribanos, notarios, profesores, etc. —cuyos nombres nos son histórica y documentalmente conocidos— que de la masa popular. La estructuración del presente artículo es sencilla y pretende ser clara, con los siguientes apartados: 1 breve introducción exponiendo las peculiaridades de carácter general relativas a la letra humanística; 2 panorámica histórico-cultural del período renacentista; 3 nombres con que se ha designado a esta letra; 4 origen y desarrollo de esta escritura con indicación de sus principales promotores, escuelas y círculos de intelectuales; 5 etapas básicas de su evolución; y 6 tipos de letra humanística y características de cada uno de ellos. Por último, además de una bibliografía básica, dividiéndola por temas, en orden a ilustrar los distintos aspectos tratados, se presentan una serie de reproducciones gráficas con textos en letra humanística.One of the most relevant merits of the «humanistic writing» is the fact that it was

 9. O Significado da Segurança na Europa: A UE – da PESC ao Colapso da Política Externa

  OpenAIRE

  Charillon, Frédéric

  2001-01-01

  O presente artigo tem por objectivo analisar o significado da segurança na Europa. A construção do processo comunitário dada a especificidade e conteúdo ambicioso do projecto envolvente, leva o autor a passar em revista vários dossiers comunitários de onde resultam consequências sobre o conceito e práticas da segurança europeia. A reinvenção do conceito de segurança na Europa passa em muito pela inserção de novas matérias no tradicional domínio da segurança entre as quais se contam e...

 10. Aus der Forschungspraxis: Journalism in a Global Context – Perspektiven für Afrika und Herausforderungen für Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susanne Fengler

  2016-08-01

  Full Text Available In der gegenwärtigen Flüchtlingskrise zeigt sich auf eklatante Weise das Informationsdefizit, das die gegenseitige mediale Wahrnehmung der europäischen und afrikanischen Länder bestimmt. Während in Deutschland und Europa Fluchtursachen und -motive zumeist junger afrikanischer Migranten falsch eingeschätzt und innerkontinentale Migrationsprozesse in Afrika nur marginal in europäischen Medien thematisiert werden, nehmen auch viele Menschen in afrikanischen Ländern nur Ausschnitte aus der Realität des Lebens in Deutschland bzw. Europa wahr. Hieran hat auch die mangelnde Medienberichterstattung in afrikanischen Ländern über Hintergründe und Folgen der Flüchtlingsbewegungen erheblichen Anteil. Der Werkstattbericht bietet auf Grundlage von zwei deutsch-afrikanischen Konferenzen, Literatursichtung und eigenen Studien eine Einschätzung der Berichterstattung auf beiden Kontinenten.

 11. La explotación sexual y las políticas de lucha contra la trata de seres humanos en España y Europa

  OpenAIRE

  López Villanueva, Enrique; Jornada sobre el tràfic d'éssers humans com a fenomen transnacional (2016:Mollet del Vallès)

  2016-01-01

  La trata de seres humanos, históricamente hablando, está vinculada a la esclavitud, al comercio esclavista y al tráfico ilegal de personas. La esclavitud es tan antigua como lo son las primeras civilizaciones, de hecho se conocen documentos históricos que datan de la antigua Mesopotamia. Esta ponencia explica el marco legal existente a Europa y España.

 12. Prioridades y desafíos en la cooperación ambiental entre Europa y América Latina: entre gobernanza global y sustentabilidad local

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Imme Scholz

  2014-06-01

  Full Text Available La cooperación para el desarrollo está pasando por un proceso de redefinición de prioridades debido a los avances de la globalización económica, el cambio climático y los nuevos problemas de seguridad internacional. Este nuevo contexto no deja de influir las relaciones de cooperación entre Europa y América Latina.

 13. Fathoms Below: Propagation of Deep Water-driven Fractures and Implications for Surface Expression and Temporally-varying Activity at Europa

  Science.gov (United States)

  Walker, C. C.; Craft, K.; Schmidt, B. E.

  2015-12-01

  The fracture and failure of Europa's icy shell are not only observable scars of variable stress and activity throughout its evolution, they also serve key as mechanisms in the interaction of surface and subsurface material, and thus crucial aspects of the study of crustal overturn and ice shell habitability. Galileo images, our best and only reasonable-resolution views of Europa until the Europa Multiple Flyby Mission arrives in the coming decades, illustrates a single snapshot in time in Europa's history from which we deduce many temporally-based hypotheses. One of those hypotheses, which we investigate here, is that sub-surface water-both in the form of Great Lake-sized perched water pockets in the near-surface and the larger global ocean below-drives the deformation, fracture, and failure of the surface. Using Galileo's snapshot in time, we use a 2D/3D hydraulic fracturing model to investigate the propagation of vertical fractures upward into the ice shell, motion of water within and between fractures, and the subsequent break-up of ice over shallow water, forming the chaos regions and other smaller surface features. We will present results from a cohesive fragmentation model to determine the time over which chaos formation occurs, and use a fracking model to determine the time interval required to allow water to escape from basal fractures in the ice shell. In determining the style, energy, and timescale of these processes, we constrain temporal variability in observable activity and topography at the surface. Finally, we compare these results to similar settings on Earth-Antarctica-where we have much higher resolution imagery and observations to better understand how sub-surface water can affect ice surface morphology, which most certainly have implications for future flyby and surface lander exploration.

 14. Europa y calidad docente ¿convergencia o reforma educativa? presentación del «XI Congreso de Formación del Profesorado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Emilio Palomero Pescador

  2004-01-01

  Full Text Available En este artículo se hace una breve presentación del «XI congreso de Formación del Profesorado: Europa y calidad docente ¿Convergencia o reforma educativa? » Con él se pretende aproximar al lector, desde una perspectiva crítica, a los principales temas de debate en torno al Espacio Europeo de Educación Superior.

 15. Effects of comprehensive smoke-free legislation in Europe Efectos de la legislación antitabaco en Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucia Maria Lotrean

  2008-01-01

  Full Text Available This paper reviews data regarding the effects of the legislation banning smoking in enclosed public places, including workplaces, restaurants and bars which entered into force in several countries of Europe starting with the year 2004. The source of data is represented by articles and short information published in peer reviewed journals or in electronic format between the years 2005 and 2008. Highlights include a consideration of the effects of these laws on the attitudes of the population regarding their implementation, exposure to passive smoking in public places as well as the scientific evidence on the public health and economic impact of these laws. The results of smoking ban in public places observed in several parts of Europe support initiatives in many countries toward implementing smoke-free legislation, particularly those who have ratified the Framework Convention on Tobacco Control, which calls for legislation to reduce tobacco smoke pollution.Se revisaron datos sobre el impacto de las leyes que prohíben fumar en espacios públicos cerrados, incluyendo centros de trabajo, restaurantes y bares, las cuales entraron en vigor en varios países de Europa en 2004. La fuente de datos incluye artículos indexados y notas breves publicadas en revistas científicas o en formato electrónico entre 2005 y 2008. Los hallazgos incluyen una descripción del impacto de estas leyes sobre las actitudes de la población con respecto a su implementación, la exposición al humo de tabaco ambiental en espacios públicos cerrados, así como la evidencia científica sobre el impacto de estas leyes en la salud pública y en la economía. Los resultados de la prohibición de fumar en lugares públicos que se observaron en varios países de Europa confirman la importancia de promulgar iniciativas legislativas para crear ambientes libres de humo de tabaco en varios países del mundo, en particular en aquellos que han ratificado en Convenio Marco para el

 16. "Quo vadis", Europa? Uma pergunta que não quer calar "Quo vadis", Europe? A question that will not go away

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonia de Camargo

  2004-06-01

  Full Text Available Dois temas básicos são discutidos e examinados neste trabalho: a incorporação de dez novos membros aos quadros da União Européia e a constitucionalização de sua estrutura jurídico-institucional. Para tanto, proponho-me, de um lado, a reconstituir os passos político-institucionais que cobrem o período que vai de uma Europa do pós-guerra, fragmentada e enfraquecida, a uma Europa pós-Guerra Fria, pronta para se estender a todo o continente, processo que se abre em maio de 2004 com a incorporação de dez Estados vindos do Leste Europeu; de outro, a reproduzir o debate institucional entre uma Europa federal e uma Europa de Estados, o qual levou a que, em junho de 2003, fosse apresentado ao Conselho Europeu reunido em Salônica o projeto do novo Tratado da União e, em dezembro de 2003, fosse discutido, na Cúpula de Chefes de Estado da UE, reunida em Bruxelas, o texto da primeira Constituição para a Europa.Two basic themes are discussed and examined in this paper: the incorporation of ten new members into the European Union frame and the creation of institutional-legal structure supported by a Constitution. To do so, I propose, on one hand, to reconstitute the political-institutional steps which covered the period coming from post-war Europe, fragmented and weakened, to a post-Cold War Europe ready to spread throughout the continent. This process began in May 2004 with the incorporation of ten States of Eastern Europe. On the other hand, I intend to reproduce the institutional debate between a Federal Europe and a Europe of States, debate which conducted to the presentation to the European Council of the project of the new Treaty of the Union, which met in Salonika, in June 2003; second, to the discussion of the text of the first European Constitution, in the Summit of Heads of States of EU, held in Brussels, December 2003.

 17. Construção das identidades de jovens de origem imigrante em Europa: resultados dum projeto europeu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beatriz Padilla

  Full Text Available Este artigo descreve e analisa alguns dos elementos que influenciam a construção das identidades dos jovens de origem imigrante na Europa. Os resultados derivam dum projeto de investigação europeu intitulado "Rumo à construção social duma juventude europeia: a experiência de inclusão e exclusão na esfera pública dos jovens migrantes de segunda geração"¹, desenvolvido entre 2006 e 2009 em nove cidades localizadas em cinco países: Espanha (Madrid e Barcelona, Itália (Génova e Roma, Portugal (Lisboa e Porto, França (Metz, Alemanha (Berlim e Holanda (Utrecht. A primeira parte analisa os dados quantitativos recolhidos nos contextos de estudo, comparando os jovens descendentes de imigrantes com os jovens autóctones, focando a questão da identidade como um assunto central no processo de inclusão dos jovens imigrantes. A segunda parte aborda alguns dos marcadores identitários presentes nos jovens descendentes de imigrantes em Portugal, à luz de dados etnográficos recolhidos especificamente para o caso dos jovens na Área Metropolitana de Lisboa focando as questões de identidade, género e discriminação.

 18. Il disavanzo pubblico degli stati Uniti, il Dollaro e l'Europa. (U.S. deficits, the dollar and Europe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. BLANCHARD

  2013-12-01

  Full Text Available L'articolo valuta alcune delle controversie relative al ruolo dei deficit nel recupero , il rapporto tra deficit e tassi di interesse , i costi ei benefici di un dollaro forte degli Stati Uniti , e, infine, la fattibilità e opportunità di miglioramento, di assicurare o accelerare il recupero dell'Europa attraverso mosse di politica attiva . This paper reviews and assesses some of the controversies related to the role of deficits in the recovery, the relation between deficits and interest rates, costs and benefits of a strong US dollar, and finally the feasibility and desirability of enhancing, assuring or accelerating Europe’s recovery through active policy moves. The authors first provide an assessment of the current situation before focusing on the characteristics of a fiscal policy-led recovery. They then turn to the appreciation of the dollar before looking at the policy options open to Europe, arguing that a temporary and modulated fiscal expansion still appears both desirable and feasible.JEL: H62, E43, E62

 19. Contruições de Europa para el Control de Convencionalidad: Los Avances y Problemas en Pluralismo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sérgio Tibiriçá Amaral

  2016-06-01

  Full Text Available El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos nació en Europa como el control de convencionalidad de la Corte y la Comisión, la mejora de los institutos. El pluralismo jurídico trae sin revisión judicial realizada por la Comisión y Brasil. Hay problemas relacionados con un retraso de hasta ocho años en el manejo de los casos. Corte Falla ha rechazado el 98 por ciento de las peticiones. La Opinión Consultiva está estableciendo nuevos modelos de control, pero la ausencia de algunos estados y la no realización de algunas frases en su caso Guerrilla Araguaia, podrían dañar el pluralismo

 20. The Possible Emergence of Life and Differentiation of a Shallow Biosphere on Irradiated Icy Worlds: The Example of Europa.

  Science.gov (United States)

  Russell, Michael J; Murray, Alison E; Hand, Kevin P

  2017-12-01

  Irradiated ice-covered ocean worlds with rocky mafic mantles may provide the conditions needed to drive the emergence and maintenance of life. Alkaline hydrothermal springs-relieving the geophysical, thermal, and chemical disequilibria between oceans and tidally stressed crusts-could generate inorganic barriers to the otherwise uncontrolled and kinetically disfavored oxidation of hydrothermal hydrogen and methane. Ionic gradients imposed across these inorganic barriers, comprising iron oxyhydroxides and sulfides, could drive the hydrogenation of carbon dioxide and the oxidation of methane through thermodynamically favorable metabolic pathways leading to early life-forms. In such chemostatic environments, fuels may eventually outweigh oxidants. Ice-covered oceans are primarily heated from below, creating convection that could transport putative microbial cells and cellular cooperatives upward to congregate beneath an ice shell, potentially giving rise to a highly focused shallow biosphere. It is here where electron acceptors, ultimately derived from the irradiated surface, could be delivered to such life-forms through exchange with the icy surface. Such zones would act as "electron disposal units" for the biosphere, and occupants might be transferred toward the surface by buoyant diapirs and even entrained into plumes. Key Words: Biofilms-Europa-Extraterrestrial life-Hydrothermal systems. Astrobiology 17, 1265-1273.

 1. First robotized assembly line in for multivalve cylinder heads in Europe; Erste roborterautomatisierte Montagelinie fuer Mehrventilzylinderkoepfe in Europa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Simonis, G. [ABB Flexible Automation GmbH, Langenfeld (Germany)

  1996-12-31

  From its earliest days the automotive industry has pioneered the automation of factory operations. This reputation is being added to by yet another new development in the assembly area. The trendsetter is ABB Flexible Automation GmbH, based in Butzbach, Germany, which has developed a future-oriented concept for vehicle engine assembly in which jointed-arm robots play a key role. The new concept has been adopted for Europe`s first robotized assembly line for multivalve cylinder heads, installed by ABB for the German carmaker Audi in Gyoer, Hungary. (orig.) [Deutsch] Die Automobilindustrie war und ist Vorreiter in der Automatisierung betrieblicher Ablaeufe. Einmal mehr zeigt sich dies im Montagebereich. Trendsetter ist hier die ABB Flexible Automation GmbH, Butzbach/Deutschland, die fuer die Montage von Fahrzeugaggregaten ein zukunftweisendes Konzept entwickelt hat. Gelenkarmroboter spielen dabei eine entscheidende Rolle. Ein Beispiel dafuer: Die erste roboterautomatisierte Montageanlage fuer Mehrventilzylinderkoepfe in Europa, die ABB fuer den Automobilhersteller Audi im ungarischen Gyoer realisiert hat. (orig.)

 2. FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE MÚSICA EN EUROPA MERIDIONAL: CHIPRE, GRECIA, MALTA Y PORTUGAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan José Carmona Fernández

  2010-01-01

  Full Text Available El presente artículo informa y reflexiona sobre los planes de estudios de formación del profesorado de música en países de Europa Septentrional: Chipre, Grecia, Malta y Portugal. La metodología de análisis utilizada es común para todos los países estudiados, correspondientes al Proyecto ALFA al que se hace referencia en el editorial de este monográfico. En Chipre hablaremos sobre tres universidades con planes de estudio musicales; en Grecia distinguiremos cuatro tipos de docentes dependiendo del nivel educativo en el que impartan docencia (Infantil, Primaria y Secundaria; en tercer lugar hablaremos sobre las peculiaridades del sistema de la universidad de Malta; se procederá al análisis de Portugal donde contamos con un número mayor de universidades; y, por último, aportaremos nuestra reflexión sobre los planes de estudios analizados y sus implicaciones para la formación del profesorado de música.

 3. Reflexiones teóricas sobre la evolución de la ilegitimidad en Europa (1945-1948

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  JUAN DÍEZ MEDRANO

  1984-01-01

  Full Text Available No se puede explicar la evolución de la ilegitimidad en Europa atendiendo a explicaciones convencionales. La mayor libertad sexual y la opción de no legitimizar el nuevo nacimiento tras un embarazo prematrimonial figuran entre los principales determinantes de esta evolución. Se concede una especial atención al caso español. Así, se observa que únicamente desde 1975 se observa un ligero incremento de la ilegitimidad. El análisis muestra que los matrimonios de urgencia dominan todavía en España debido a una combinación de factores : mayor libertad sexual, embarazos no deseados y presiones familiares sobre la población joven. Se usan datos del INE para crear cifras y ratios de ilegitimidad, para la mayor parte del análisis está basado en las principales tendencias de indicadores como la tasa de abortos y el uso de contraceptivos en la bibliografía actual. Así, el contexto es, sobre todo, teórico, aunque basado en modelos observables y medibles de los últimos cuarenta años.

 4. Denkmal für die ermordeten Juden Europas and the Memory’s Landscape in Reunified Germany | Denkmal für die ermordeten Juden Europas y el paisaje de la memoria en la Alemania reunificada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Miquel de Toro

  2016-12-01

  Full Text Available The Memorial to the Murdered Jews of Europe in Berlin has become one of the most controversial Holocaust memorials of remembrance and commemoration, not only in Berlin, but in reunited Germany. The process that led to its construction and dedication has become an example of the debate that should keep that memory alive, more important than the memorial itself in some cases. Its form and content, without the necessary work of contextualization, may be easily confused with an urban abstract artwork. It is just this contextualization which will hopefully allow the so-called “post-memory generations” to fully understand its function. Hence the need for the information center, with its various rooms and exhibitions, in order to provide the necessary historical context for a better understanding of the role of that memorial. | El Memorial por los Judíos Muertos de Europa de Berlín se ha convertido en uno de los memoriales de recuerdo y conmemoración del Holocausto más controvertidos, no sólo de Berlín, sino de la Alemania reunificada. El proceso que llevó a su construcción y dedicación se ha convertido en un ejemplo de los debates que deben mantener viva la memoria, en algunos casos más importantes que el memorial mismo. Su forma y contenido, sin el trabajo de contextualización necesaria, se puede confundir fácilmente con una obra de arte abstracto urbano, y sólo esa contextualización permitirá comprender plenamente su función a las denominadas “generaciones de la post-memoria”. De ahí la necesidad de introducir el centro informativo, con sus diferentes salas y exposiciones, para proporcionar el contexto histórico necesario para comprender mejor la función del memorial.

 5. Claves belgas para la lectura de Por la Europa católica de Emilia Pardo Bazán

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Behiels, Lieve

  2013-06-01

  Full Text Available In 1901, Emilia Pardo Bazán took a trip to Belgium in order to familiarize herself with Belgian social Catholicism; the result was an essay, Por la Europa católica. In this article we will try to answer the following questions: did the author interview relevant personalities, did she document herself with trustworthy sources and did she provide a faithful image of the Belgian socio-political reality to her Spanish readers? First we will offer data about the publication of the texts, second we will sketch the context of the social role of the Church in Belgium and Spain at the turn of the century, and then we will analyse the chapters on social policy in the essay. We may conclude that Pardo Bazán interviewed Catholic figures of the highest level and visited important social works supervised by the Church, but she made no contact with the early Christian democracy. Her main source of information on the socialist movement is Le socialisme en Belgique, still a historical reference work. Although she knew about the tensions in the Catholic party and the huge social antagonisms, in her book she tends to present a too idyllic image of Belgium, probably in order to be able to present the country’s social Catholicism as an example for Spain.En 1901, Emilia Pardo Bazán realizó un viaje a Bélgica para conocer desde dentro el catolicismo social belga. Nos preguntamos en este artículo si la autora entrevistó las figuras realmente relevantes, si se documentó en las fuentes importantes y si da una imagen fiable de la situación sociopolítica belga al lector español. En primer lugar ofrecemos datos sobre la publicación de los textos, luego esbozamos el contexto del papel social de la Iglesia en Bélgica y en España y analizamos los capítulos sobre política social de Por la Europa católica. Podemos concluir que la autora entrevistó figuras intelectuales de pro entre el clero y visitó obras sociales enmarcadas por la Iglesia, pero no contact

 6. Detectability of molecular gas signatures on Jupiter’s moon Europa from ground and space-based facilities

  Science.gov (United States)

  Paganini, Lucas; Villanueva, Geronimo Luis; Hurford, Terry; Mandell, Avi; Roth, Lorenz; Mumma, Michael J.

  2017-10-01

  Plumes and their effluent material could provide insights into Europa’s subsurface chemistry and relevant information about the prospect that life could exist, or now exists, within the ocean. In 2016, we initiated a strong observational campaign to characterize the chemical composition of Europa’s surface and exosphere using high-resolution infrared spectroscopy. While several studies have focused on the detection of water, or its dissociation products, there could be a myriad of complex molecules released by erupting plumes. Our IR survey has provided a serendipitous search for several key molecular species, allowing a chemical characterization that can aid the investigation of physical processes underlying its surface. Since our tentative water detection, presented at the 2016 DPS meeting, we have continued the observations of Europa during 2017 covering a significant extent of the moon’s terrain and orbital position (true anomaly), accounting for over 50 hr on source. Current analyses of these data are showing spectral features that grant further investigation. In addition to analysis algorithms tailored to the examination of Europan data, we have developed simulation tools to predict the possible detection of molecular species using ground-based facilities like the Keck Observatory, NASA’s Infrared Telescope and the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). In this presentation we will discuss the detectability of key molecular species with these remote sensing facilities, as well as expected challenges and future strategies with upcoming spacecrafts such as the James Webb Space Telescope (JWST), the Large UV/Optical/Infrared Surveyor (LUVOIR), and a possible gas spectrometer onboard an orbiter.This work is supported by NASA’s Keck PI Data Award (PI L.P.) and Solar System Observation Program (PI L.P.), and by the NASA Astrobiology Institute through funding awarded to the Goddard Center for Astrobiology (PI M.J.M.).

 7. Las concepciones centrales del liberalismo y del socialismo sobre la nación en Europa: 1850-1914

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martha Lucía Quiroga Riviere

  2015-07-01

  Full Text Available El artículo presenta desde la historia del pensamiento político las reflexiones centrales alrededor del tema de la nación en Europa de las dos corrientes de pensamiento más importantes de la segunda mitad de siglo XIX, el liberalismo y el socialismo. Desde mediados del siglo las cuestiones de la nación aparecieron para estas dos corrientes como un problema complejo y difícil. Dentro de su contexto político y a través de literatura secundaria, pero sobre todo del estudio de los textos de los mismos autores, se exponen, desde el liberalismo, las reflexiones en su debate sobre la “nacionalidad” y el “principio de las nacionalidades” de Lord ACTON, así como la concepción de nación de Renán; y, desde el socialismo, los aportes alrededor de “la cuestión nacional” en Polonia e Irlanda de MARX y ENGELS, para luego entrar a exponer las expresiones más decantadas y sistemáticas sobre el concepto de nación poco antes de la Primera Guerra Mundial del liberal conservador FRIEDRICH MEINECKE y del austromarxista OTTO BAUER. El texto muestra una problemática que lleva muchas décadas y unos presupuestos teóricos que, desarrollados en su tiempo, aún hoy juegan un papel en la teoría y la práctica alrededor del problema de la nación. Por esto, al final el artículo evalúa de manera sintética la resonancia de dicho legado.

 8. L'autonomia della banca Centrale in Italia e in Europa. (Central bank independence in Italy and in Europe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. JOZZO

  2013-12-01

  Full Text Available I problemi che riguardano il rapporto tra le autorità monetarie ,del potere  esecutivo e potere legislativo è attualmente al centro di un dibattito politico ed economico , sia a livello nazionale che a livello europeo . A livello europeo il progresso dell'integrazione economica e monetaria solleva la questione dell'autonomia delle autorità monetarie responsabili della gestione valutaria . A livello nazionale la necessità di migliorare l'economia in Italia e ridurre l'inflazione spiega la proposta di aumentare l'indipendenza della Banca d' Italia  rispetto al Tesoro . Questi due aspetti sono tuttavia interdipendenti . Il presente lavoro fa riferimento al dibattito del dopoguerra che ha avuto luogo in Germania per quanto riguarda la ricostruzione di una banca centrale , al fine di analizzare il presente questione dell'indipendenza della banca centrale in Italia e in Europa The problems concerning the relationship between monetary authorities, executive and legislative powers is currently at the centre of a political and economic debate, both at the national and at the European level. At the European level the progress of economic and monetary integration raises the issue of the autonomy of monetary authorities in charge of currency management. At the national level the need to improve Italy’s economy and reduce inflation explains the proposal to increase the Bank of Italy’s independence with respect to the Treasury. These two aspects are, however, interdependent. The present work makes reference to the post-war debate that took place in Germany regarding the reconstruction of a central bank, in order to analyse the present issue of central bank independence in Italy and Europe.JEL: E58, F36

 9. Sobre el plagi acadèmic a Europa. Un enfocament analític basat en quatre estudis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vanja Pupovac

  2008-12-01

  Full Text Available Amb el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC, el plagi esdevé un problema cada cop més greu en la comunitat acadèmica. Segons els estudis sobre el plagi acadèmic elaborats en universitats de quatre països europeus diferents, l'índex de plagi entre els estudiants és considerablement alt i els estudiants majoritàriament passen per alt o permeten el plagi per la manca de coneixement, la manca de conseqüències o simplement perquè les TIC fan que el plagi sigui fàcil de cometre. Les conclusions dels estudis que es presenten en aquest article indiquen que cal introduir polítiques estrictes contra el plagi a les universitats. Pensem que s'hauria de captar l'atenció del públic sobre el problema del plagi, que s'hauria de debatre en altes esferes i que s'haurien d'aplicar mesures efectives contra el plagi. L'abast del plagi entre estudiants i les seves actituds envers el plagi reben influències de l'entorn cultural i també per l'escenari acadèmic. En comunitats multiculturals, com ara la comunitat europea, és necessari investigar i comparar el comportament acadèmic a diferents països per a establir estàndards equivalents en l'ensenyament arreu d'Europa. Text complet (PDFDossier complet (PDF

 10. Respuestas del derecho internacional ante la transformación del régimen de asilo en Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Teresa Gil Bazo

  2016-10-01

  Full Text Available Los países de la Unión Europea se enfrentan a uno de los mayores retos de nuestro tiempo. El flujo cada vez mayor de inmigrantes hacia Europa en un momento de crisis en todos los órdenes (económico, político, y social comporta nuevos problemas e interrogantes que deben ser solucionados desde una perspectiva a largo plazo y de respeto a los valores democráticos y los derechos humanos. En este contexto, el proceso de integración europea supone que la cooperación en temas de inmigración adquiera carácter prioritario, y deba ser tratada a nivel internacional entre los Estados que forman la Unión Europea. El momento de transformaciones restrictivas en el contexto internacional europeo de extranjería y asilo obliga a la reflexión sobre el estatus en Derecho internacional del derecho de asilo, que viene dado no sólo por los instrumentos específicos relativos a la protección de refugiados, sino también por otros instrumentos internacionales de protección  de derechos humanos, y por el propio Derecho internacional consuetudinario. Es esta una vertiente con frecuencia soslayada cuya importancia se acrecienta ante las restricciones cada vez mayores impuestas por los países de la Unión Europea al régimen específico del asilo. Así, el presente artículo tiene por objeto el análisis del derecho internacional de asilo y el modo en que éste puede hoy ser complementado por el derecho internacional de los derechos humanos para dar respuesta a las modificaciones introducidas en las legislaciones europeas.

 11. El reducido empleo femenino en los Estados del bienestar del sur de Europa. Un análisis comparado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moreno Mínguez, Almudena

  2008-08-01

  Full Text Available The analysis is contextualized in the theoretical framework referred to the comparative studies on welfare regimes and gender. The researches carried out for this purpose point out that the low female employment that characterizes the countries of the Mediterranean area (mainly Spain and Italy is linked with the family policies, labour policies and gender policies developed by the welfare States. In this study it is presented a compared analysis on the institutional, labour and socio-demographic factors that explain the differences observed in the labour strategies adopted by the women in the different European countries. The aim of this paper is to present new empirical evidences regarding recent trends in women´s employment in the Southern Welfare States in a compared perspective.

  El análisis se contextualiza en el marco teórico referido a los estudios comparados sobre los regímenes de bienestar y de género. Las investigaciones realizadas a tal efecto tienden a apuntar que el reducido empleo femenino que caracteriza a los países del entorno mediterráneo (fundamentalmente España e Italia está vinculado con las políticas familiares, laborales y de género desarrolladas por los respectivos Estados de bienestar. En este estudio se presenta un análisis comparado relativo a los factores de tipo institucional, laboral y sociodemográfico que explican las diferencias observadas en las estrategias laborales adoptadas por las mujeres en los distintos países europeos. El propósito de este trabajo consiste en aportar nuevas evidencias empíricas relativas a las tendencias recientes del empleo femenino en los Estados del bienestar del sur de Europa en perspectiva comparada.

 12. A condição sénior no Sul da Europa e na Escandinávia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  António Calha

  2015-06-01

  Full Text Available O aumento da esperança média de vida associado a uma retração significativa da natalidade tem contribuído para um rápido envelhecimento das sociedades e uma profunda alteração da estrutura demográfica de muitos dos países europeus. Neste artigo, analisamos as especificidades da condição sénior nos países do Sul da Europa e da Escandinávia. Tratando-se de países com uma configuração de modelos de proteção social distintos, procuramos perceber se existem formas diferenciadas de viver a velhice nessas sociedades. Para tal, recorremos à análise dos resultados obtidos no European Social Survey (round 5 - 2010. A análise realizada revela que a existência de diferentes modelos que configuram a condição sénior nas sociedades em análise traduz-se em formas diferenciadas de lidar com o processo de envelhecimento. Concluímos que a condição de idoso não depende exclusivamente dos fatores biológicos relacionados com a limitação física, pois o contexto social em que se enquadra a vivência desse período da vida também influencia a condição sénior e a forma como os idosos a perspetivam.

 13. Liberalismo, fascismo y clase obrera: algunas contribuciones recientes a la historia comparada de la Europa de entreguerras

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julián CASANOVA RUIZ

  2010-02-01

  Full Text Available RESUMEN: En Liberalism, Fascism or Social Democracy, un amplio análisis del desarrollo político de Europa occidental desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, Gregory M. Luebbert sostiene que la evolución que condujo a la mayoría de las naciones europeas occidentales a la democracia liberal, a la social democracia y al fascismo puede explicarse por el conjunto de alianzas de clases presente en cada una de esas sociedades. La primera parte del artículo presenta el argumento estructuralista de Luebbert y su búsqueda de las variables y conexiones causales que hagan comprensible las diferentes experiencias nacionales. En la segunda parte se intenta comprobar la validez de su argumento a la luz de otras investigaciones recientes. Se trata, en definitiva, de explicar las peculiaridades históricas y estructurales que distinguen los casos de ruptura con el liberalismo de aquéllos que permanecieron en la vía democrática.ABSTRACT:In Liberalism, Fascism or Social Democracy, a comprehensive analysis of the political development of Western Europe from the late nineteenth- century to the eve of World War II, Gregory M. Luebbert contends that the evolution of most Western European nations into liberal democracies, social democracies, or fascist regimes was attributable to a set of social class alliances within individual nations. The first part of this paper presents Luebbert' structuralist argument and his search for a handful of «master variables» and causal connexions that would explain the particular evolution of each nation. In the second part the paper attempts to evaluate the validity of this argument from other recent research. It seeks, therefore, to explain what structural and historical features distinguish the breakdown cases from those that remained democratic.

 14. La Política exterior colombiana en relación con la formación de nuevos estados en Europa Centro-Oriental.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Simon Gabriel Ramjas.

  2004-07-01

  Full Text Available Han pasado un poco más de diez años desde cuando se produjeron los procesos de desintegración de los antiguos Estados federados de Europa Centro-Oriental (Unión Soviética, diciembre de 1991; Yugoslavia, junio 1991 – abril de 1992; y Checoslovaquia, diciembre de 1992. Estos procesos han tenido implicaciones no sólo para Europa y el Occidente, sino también para países como Colombia. De hecho, todo país ha tenido que fijar una posición respecto a los sucesos políticos ocurridos en la región, y en particular determinar su relacionamiento con los nuevos Estados surgidos. Y en efecto, durante este periodo Colombia ha venido reconociendo y estableciendo relaciones diplomáticas con esos nuevos Estados. La gestión diplomática silenciosa, realizada durante estos años, ha sido poco difundida por los medios de comunicación y centros académicos, a pesar de que constituye una de las labores más importantes adelantadas por la Cancillería en relación con Europa Centro-Oriental. Durante este periodo, Colombia reconoció y/o estableció relaciones diplomáticas con un total de 22 nuevos Estados surgidos en la región, el presente texto desarrolla una reflexión sobre cómo se ha adelantado esta gestión, e indaga sobre cuál ha sido la política del país en relación con esos nuevos Estados.

 15. L’intermodalità a supporto della riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti: il caso dell’interporto quadrante Europa di Verona

  OpenAIRE

  Chimenti, Matteo; Dal Dosso, Michele

  2015-01-01

  Il presente paper si pone l’obiettivo di analizzare l’impatto delle “esternalità” dei trasporti sull’ambiente e sulla società. Nello specifico l’analisi verterà sul sistema interportuale italiano, quale strumento strategico per incrementare la mobilità sostenibile del futuro. Lo studio si concentrerà dapprima su di una panoramica del disegno dell’interportualità italiana per poi focalizzarsi sull’Interporto Quadrante Europa di Verona, che diverrà il case study del presente paper. Tale s...

 16. Iê, vamos embora camará! Iê, mundo afora camará... : sobre a capoeira e sua difusão pela Europa

  OpenAIRE

  Bernardo Velloso Fernandez Conde

  2010-01-01

  A presente pesquisa parte da interpretação do jogo da capoeira a fim de buscar entender sua difusão na Europa. Cidades como Paris, Madri, Barcelona, Berlim, Frankfurt, Bruxelas, Lisboa entre outras, abrigam, cada vez mais, grupos de capoeira que difundem não só a língua portuguesa, mas uma ética particular no que se refere a interação com a alteridade. Aqui se buscou estabelecer quais adaptações foram necessárias para uma capoeira europeia, e o que essa capoeira tinha a oferecer a esses cida...

 17. Studierejse angående økologisk æbleforskning i Europa med fokus på frugtkvalitet. Sommeren 2003

  OpenAIRE

  Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard

  2003-01-01

  Ved statusrapporten for 2002 med ansøgning om forsættelse og udvidelse af projektet i 2003 blev der givet øget bevilling til WP2 med speciel fokus på frugtkvalitet. For at blive opdateret på igangværende forskningsaktiviteter i økologisk frugtproduktion med fokus på frugtkvalitet, blev der også bevilget rejsepenge til studie besøg på relevante forskningsinstitutioner i Europa i løbet af sommeren 2003. Der er som skrevet i ansøgningen foretaget besøg på følgende Forskningsinstitutioner i den n...

 18. Ice Shell Thickness and Endogenic Processes on Europa from Mapping and Topographic Analyses of Pits, Uplifts and Small Chaos Features (Invited)

  Science.gov (United States)

  Singer, K. N.; McKinnon, W. B.; Schenk, P.

  2013-12-01

  Constraining the thickness of the ice shell on Europa and the geological processes occurring in it are keys to understanding this icy world and its potential habitability. We focus on circular-to-subcircular features generally agreed to have been created by endogenic processes in Europa's ice shell or ocean: pits, uplifts, and subcircular chaos. Pits and uplifts are defined by their negative or positive topographic expression, respectively. Pits and uplifts generally retain pre-existing surface structures such as ridges, while chaos specifically refers to areas where the surface is broken up, in some cases to the point of destroying all original surface topography. We have mapped all features plausibly created by upwellings or other endogenic processes in the size range of 1 to 50 km in diameter, and incorporated previously unavailable topographic data as an aid to mapping and characterization of features. Topography was derived from albedo-controlled photoclinometry and crosschecked with stereo data where possible. Mapping was carried out over the medium-resolution Galileo regional maps (RegMaps) covering approximately 9% of Europa's surface, as well as over available high-resolution regions. While limited in extent, the latter are extremely valuable for detecting smaller features and for overall geomorphological analysis. Results of this new mapping show decreasing numbers of small features, and a peak in the size distribution for all features at approximately 5-6 km in diameter. No pits smaller than 3.3 km in diameter were found in high resolution imagery. Topography was used to find the depths and heights of pits and uplifts in the mapped regions. A general trend of increasing pit depth with increasing pit size was found, a correlation more easily understood in the context of a diapiric hypothesis for feature formation (as opposed to purely non-diapiric, melt-through models). Based on isostasy, maximum pit depths of ~0.3-to-0.48 km imply a minimum shell

 19. Verfassung, Vertrag, Europa: polnische und tschechische Überlegungen zur institutionellen Reform der EU und zur inhaltlichen Ausrichtung der europäischen Integration

  OpenAIRE

  Lang, Kai-Olaf

  2007-01-01

  Polen und die Tschechische Republik sind die beiden einzigen EU-Mitgliedstaaten aus Ostmitteleuropa, die den Vertrag über eine Verfassung für Europa (VVE) nicht ratifiziert haben. Während in beiden Ländern lange Zeit nicht mehr über das Schicksal des VVE diskutiert wurde, belebt sich seit Januar 2007 die Aussprache über mögliche Wege aus der Verfassungskrise. Dabei haben bislang eher die Denker als die Lenker der Außen- und Europapolitik darüber nachgedacht, wie das Verfassungspatt aus Sicht ...

 20. La crisis migratoria en Europa. Análisis del tratamiento informativo de los diarios nativos digitales más visitados de España.

  OpenAIRE

  Bort Díaz, Clara

  2017-01-01

  La crisis migratoria que atraviesa Europa ha dado lugar a una situación de emergencia demográfica y política en el continente cuya gravedad solo es comparable a la Segunda Guerra Mundial. Los medios de comunicación, como garantes de los Derechos Humanos, tienen la obligación de profundizar en este fenómeno, dando voz a todos los tipos de agentes que intervienen en él. La presente investigación tiene por objetivo analizar si la cobertura dada a este acontecimiento por los tres n...

 1. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS DE LAS MIGRACIONES RECIENTES EN ESPAÑA EN EL CONTEXTO DE LA EUROPA MERIDIONAL. ELEMENTOS PARA UNA POSIBLE TEORÍA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gaetano Ferrieri

  1996-01-01

  Full Text Available Se analizan la s características geográficas y la s implicaciones socio-económicas de los recientes flujos inmigratorios que re cibe España, relacionando las tendencias econó- micas y las tendencias migratorias; el ejempl o español se estudia en el contexto de la Europa meridional, como nueva meta de las migraciones internacionales. El estudio concluye con la propuesta de una posible te oría sobre el ciclo migratorio-económico.

 2. „Feature” w radiu – wymykanie się wyznacznikom gatunku. Uwagi genologiczne po festiwalu Prix Europa w latach 2012 i 2013

  OpenAIRE

  Bachura-Wojtasik, Joanna; Klimczak, Kinga

  2014-01-01

  The goal of the article is to answer the question: what do radio broadcasters in the west understand to be a ‘feature’? A lack of clarity in terminology in this respect was especially visible during the Prix Europa 2012 and 2013 festivals. The article begins with an outline of the term ‘feature’, followed by discussion of relevant festival categories, and ending with a presentation of several selected audio examples that indicate both the characteristics of the genre and cases where in spite ...

 3. Alcance y límites del intercambio comercial entre la Unión Soviética y los países de Europa occidental entre 1980 y 1990

  OpenAIRE

  Claudio Quiroga, Gloria

  1994-01-01

  La tesis que se presenta pretende profundizar en las relaciones comerciales entre la URSS y europa occidental, con el propósito de conocer el alcance que tuvieron mas allá de las cifras estadísticas. Después de analizar el marco general del comercio exterior soviético, la tesis analiza los elementos comunes y diferenciadores de los intercambios con cada uno de los países de europa occidental, estableciendo determinadas tipologías. Por ultimo, se estudia el impacto que estas relaciones tuviero...

 4. Jerarquía de valores en países de la Europa Occidental: una comparación transcultural

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MARÍA ROS

  1995-01-01

  Full Text Available Hemos usado la teoría transcultural de los valores humanos desarrollada por Schwartz (1992a para analizar y comparar la jeararquía de valores de diez países de Europa occidental con respecto a la importancia de los valores en un conjunto de países del resto del mundo. Hemos encontrado que el conjunto de naciones de Europa Occidental comparten un perfil único de valores que las distingue del resto de los países. Este perfil se caracteriza por la alta prioridad que atribuyen a los valores de compromiso igualitario, autonomía intelectual y armonía y por la baja prioridad que otorgan a los valores de jerarquía y conservación. Estos resultados son explicados acudiendo a algunos factores socio-estructurales, políticos y económicos, compartidos por estos países y que les diferencian de los demás.

 5. Book Review: Europe Renaissance. Essaying European Civil Society – Europa-Renaissance. Die europäische Bürgergesellschaft auf dem Prüfstand

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Werner Müller-Pelzer

  2016-03-01

  Full Text Available The texts of the present volume represent the result of a conference held at Dortmund University of Applied Sciences and Arts in 2014. With their contributions, researchers and students from different fields of investigation from several European countries invite the reader to focus on the perspective of European citizens to which less attention has been paid, compared to the institutional crisis of European Union. In contrast to its increased political and economic power, the EU has not succeeded in incorporating an authority able to communicate to its citizens the feeling of belonging together and to struggle for a common goal. In this sense the title “Europe Renaissance” is meant to push the search for a “good life” back to centre stage. From 2014 to 2016, the situation of the European Union has so clearly deteriorated that a well-known German expert in constitutional and public law Dieter Grimm comes to the result of an alarming democratic failure (Dieter Grimm, 2016, Europa ja – aber welches? Zur Verfassung der europäischen Demokratie, München: C.H. Beck. The political scientist Ulrike Guérot supports this analysis with a fresh manifesto (Ulrike Guérot, 2016, Warum Europa eine Republik warden muss! Eine politische Utopie, Bonn: Dietz.

 6. La imagen de España en el mosaico cultural paneuropeo:retos y compromisos del Consejo de Europa en la cooperación intercultural.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chiara Atzori

  2007-07-01

  Full Text Available ENGLISH:Since 1949, the Council of Europe is engaged to defend democracy and human rights in its member States. Today’s global economy – more than ever – leads the Council to focus its mediation role in the intercultural co-operation, to protect and preserve thelarge variety of languages and cultures that live within its territory. After the adoption of the Declaration on Cultural Diversity in 2000, Council of Europe cultural policies’, in which Spain is also actively involved, call the attention on the richness of the European cultural heritage. This heritage, thanks to new creative entrepreneurships, is becoming the real engine of the local economies.SPANISH:Desde 1949, el Consejo de Europa se compromete a defender la democracia y los derechos humanos de los Estados miembros. Hoy día, la nueva economía global, más que nunca lleva al Consejo a centrar su papel de mediador en la cooperación intercultural, para defender y conservar la variedad de lenguas y culturas que habitan su territorio. Tras la aprobación de la Declaración sobre la Diversidad Cultural en 2000, las políticas culturales del Consejo de Europa, en las que España participa activamente, hacen hincapié en la riqueza del patrimonio cultural. Gracias a nuevas y creativas formas decapacidad empresarial, este patrimonio se está convirtiendo en el verdadero motor de las economías locales.

 7. Migración femenina de Europa del Este y mercado de trabajo agrícola en la provincia de Huelva, España

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Estrella Gualda Caballero

  2004-01-01

  Full Text Available La nueva política del gobierno español de contrataciones de trabajadores migrantes temporales ha instaurado en la provincia de Huelva una nueva etapa en el proceso de sustitución de trabajadores agrícolas. Primero, la salida de trabajadores temporales españoles propició la llegada de trabajadores extranjeros, principalmente marroquíes. Ahora, estos trabajadores provenientes de la región del Magreb en el noroeste de África están siendo desplazados por trabajadoras de la Europa del Este, principalmente de Polonia, Rumania y Bulgaria. En este artículo se analizan los procesos de exclusión laboral de los magrebíes y la inserción y movilidad de las trabajadoras de Europa del Este, grupos que están siendo sujetos a un intenso proceso de estigmatización por parte de la sociedad local. Esto ha provocado el surgimiento de conflictos inter étnicos derivados de la competencia en el mercado de trabajo.

 8. ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍA EN EUROPA [doi: 10.5329/RECADM.20040302004

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María del Carmen Pérez López

  2004-11-01

  Full Text Available Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 RESUMEN El alto porcentaje de pequeñas y medianas empresas, PYME, y el importante papel en materia de creación de riqueza y generación de empleo, la flexibilidad de adaptación a los cambios y el dinamismo que muestran este tipo de empresas contrastan con las desventajas comparativas inherentes a su dimensión. En este marco, concretamente en el de la problemática financiera de las PYME, es donde hay que entender el desarrollo en los diferentes países europeos de los sistemas de garantías. En este sentido, las directrices de la Unión Europea se encaminan a la promoción e impulso de éstos a través del Fondo Europeo de Inversiones. En el presente trabajo realizamos un recorrido por los diferentes sistemas de garantías europeos que nos permita observar la gran diversidad existente entre ellos y ofrecemos datos relativos al nivel de actividad de cada uno a través de dos variables fundamentales: número de PYME beneficiadas y riesgo vivo. Palabras Clave:  Europa, garantías, aval   ABSTRACT The high percentage of small and medium companies, SME, and the important paper as regards creation of wealth and employment generation, the flexibility of adaptation to the changes and the dynamism that show this type of companies contrasts with the inherent comparative disadvantages to its dimension. In this mark, concretely in that of the financial problem of the SME, it is where it is necessary to understand the development in the different European countries of the systems of guarantees. In this sense, the guidelines of the European Union head to the promotion and impulse of these through the European  Investments Fund.  Presently work carries out a journey for the different European systems of guarantees that it allows us to observe the great existent diversity among them and we offer relative data at the activity level of each one through two fundamental variables

 9. Ciudadanos del este de Europa consumidores de drogas en Barcelona Injecting drug users from Eastern Europe in Barcelona, Spain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. González

  2003-06-01

  Full Text Available Desde mayo de 1999 hasta mayo de 2001, hemos contactado en el SAPS (Servicio de Atención Social y Sanitaria de Barcelona con usuarios de drogas de países del este de Europa. Acuden a centros terapéuticos gratuitos, aunque pagan por la organización del viaje unos 500 euros. Son jóvenes entre 18 y 30 años y mantienen el contacto con sus familiares. Conocen los riesgos de transmisión de enfermedades, pero suelen reutilizar las jeringas. Es alta la prevalencia de hepatitis C (92% y B (62% y menor la de infección por el VIH (19%. Si no abandonan las drogas, el retorno es un fracaso y tienen dificultades para proseguir los tratamientos con metadona o antirretrovirales. La respuesta asistencial ha de adecuarse a sus necesidades. Se debe procurar la mediación cultural y la información en los lugares de origen, supervisar los centros terapéuticos y diseñar alternativas a los abandonos. Hay que desarrollar la colaboración internacional, estimular programas de disminución de riesgos derivados del consumo y evitar que del tratamiento se haga un comercio.From May 1999 to May 2001, we made contact with injecting drug users from Eastern Europe in the healthcare and prevention service of the Red Cross (servicio de atención y prevención sociosanitaria [SAPS] in Barcelona (Spain. The users attended free therapeutic centers, but paid approximately 500 € for the trip. The users were aged between 18 and 30 years old and maintained family contact. The knew the risk of disease transmission, but often exchanged needles. The prevalence of hepatitis C (92% and B (62% was high but less than that of HIV (19%. If they did not stop taking drugs their return would be a failure and they would have difficulties in following methadone and antiretroviral treatments in their countries of origin. The healthcare provided in these centers should respond to user' needs: cultural mediation should be sought, as well as information from users' countries of origin

 10. Preliminary characterization of an alpine karst aquifer in a complex geological setting using the KARSYS approach. Picos de Europa, North Spain

  Science.gov (United States)

  Ballesteros, Daniel; Malard, Arnauld; Jeannin, Pierre-Yves; Jiménez-Sánchez, Montserrat; García-Sansegundo, Joaquín; Meléndez, Mónica; Sendra, Gemma

  2013-04-01

  Research applied to karst aquifers linked to a homogeneous limestone in high mountain areas affected by several tectonic events is a hard task, due to methodological constraints and the uncertainties of the geological data. The KARSYS approach (Jeannin et al. 2012) is based on the combination of existing geological data and basic principles of karst hydraulic, allowing for characterizing the geometry of an aquifer considering a smaller amount of data than other methods. The Picos de Europa (North Spain) is an alpine karst massif with a surface area of 700 km2, peaks up to 2,648 m and fluvial gorges up to 2,000 m deep, including about 270 km of cave passage. The bedrock is mainly composed of Ordovician quartzite covered by massive Carboniferous limestone and is affected by two systems of thrusts and other faults. The most of the geological structures are from Variscan orogeny (Carboniferous in age), some of them could be originated or modified during the Permian-Mesozoic extensional episode, and the others were originated or reactivated during the Alpine Orogeny. Therefore, the Picos de Europa can be considered as a complex geological environment in which usual hydrogeological methods are difficult to use. The aim of this study is to characterize the geometry of the Picos de Europa aquifers applying the KARSYS approach. The approach includes: 1) the identification of aquifer and aquiclude formations; 2) the inventory of the main springs; 3) the establishment of a 3D geological model, focused on the aquifer boundaries; 4) the implementation of the hydraulic features within the 3D model and the delineation of the karst system. The main aquifer of the Picos de Europa is developed within the Carboniferous limestone and displays a complex geometry generally limited and divided into several unconfined groundwater bodies by Ordovician to Carboniferous rocks related to the thrusts. The lowest limit of the aquifer is marked by the N-dipping detachment level of the thrusts

 11. Ervaren stressoren bij Peruviaanse universiteitsstudenten

  OpenAIRE

  Van den Broucke, Stephan; Chau, Cecilia

  2011-01-01

  Achtergrond: Omgaan met de ontwikkelingstaken van de adolescentie kan leiden tot psychische druk. Ofschoon de specifieke stressoren die jonge mensen ervaren sterk afhankelijk zijn van de culturele context waarin zij opgroeien, is er maar weinig onderzoek verricht naar de stress en naar de manieren om ermee om te gaan bij jongeren in landen buiten Noord-Amerika of Europa. Doelstelling: Nagaan van ervaren stressoren en coping- mechanismen bij Peruviaanse universiteitstudenten. Meth...

 12. Bepaling van glycyrrhetinezuur in humaan plasma met hoge-druk vloeistofchromatografie ; methode-ontwikkeling en monsteranalyse

  NARCIS (Netherlands)

  Somers HHJ; Stolker AAM; Gelderen CEM van; Savelkoul TJF; Ginkel LA van; ARO; VIC

  1995-01-01

  Dit rapport beschrijft een snelle vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van glycyrrhetinezuur in monsters humaan plasma. Na denaturatie van de plasma-eiwitten door toevoegen van ureum, wordt het glycyrrhetinezuur uit plasma geextraheerd met ionpaar vaste-fase extractie. Het

 13. Lasius niger houdt rechts, vooral als het druk wordt op zijn verticale straten op bomen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuts, B.

  2009-01-01

  Houden mieren rechts als ze foerageren op hun straten zoals de meeste mensen doen? Rechts houden, en ook links houden, zijn gedragsstrategieën die het verkeer sneller doen verlopen. Het lijkt waarschijnlijk dat sneller verkeer bij mieren een reproductief voordeel oplevert omdat het voedsel dat

 14. Bepaling van aminozuren met hoge druk vloeistofchromatografie. II Derivatisering met dabsylchloride

  NARCIS (Netherlands)

  Both-Miedema R; Jansen EHJM

  1990-01-01

  Several pre-column derivatization methods have been reported for the determination of amino acids using high performance liquid chromatography (HPLC). the present report describes the derivatization procedure of amino acids with dabsylchloride and the HPLC analysis of dabsyl-amino acids for a

 15. druk filmis, kuidas kasuisa teda väärkohtles / Kadri Ibrus

  Index Scriptorium Estoniae

  Ibrus, Kadri

  2007-01-01

  Alaealiste seksuaalse väärkohtlemisega seotud kohtuasjast, mida kommenteerivad Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Saskia Kask ja Põhja politseiprefektuuri lastekaitsetalituse juhtivinspektor Pille Alaver. Lisatud statistilised andmed 2006. aastal algatatud ja kohtusse saadetud laste seksuaalse väärkohtlemis kohtuasjadest

 16. Vene tüdruk saksa koolist - Eesti visiitkaart / Anastasija Minitš ; intervjueerinud Mari Klein

  Index Scriptorium Estoniae

  Minitš, Anastasija

  2015-01-01

  Intervjuu Tallinna Saksa Gümnaasiumi abituriendi Anastasia Minitšiga, kes möödunud aastal võitis Varssavis rahvusvahelise õpilaste saksakeelse väitluskonkursi ning tänavu Eestis Maxima talendikonkursi humanitaartalendi stipendiumi

 17. 'n Raamwerk vir die verpleging van die volwasse pasiënt op druk ...

  African Journals Online (AJOL)

  The purpose of this article is to describe a framework for the nursing care of an adult patient on pressure-controlled ventilation in a critical care unit. ... for trustworthiness, namely triangulation, prolonged engagement, peer-group discussion, referential adequacy, stepwise repeat, investigative auditing, and dense description ...

 18. Tallinna tüdruk Gina liigutab Räniorus sadu miljoneid dollareid / Askur Alas

  Index Scriptorium Estoniae

  Alas, Askur, 1973-

  2007-01-01

  Riskikapitali BlueRun Ventures looja ning turundusjuhi Gina Baumani sõnul investeerib ettevõte vaid kõige parematesse ideedesse üle maailma, samuti aitab Bauman kohapeal tegevust alustavaid eestlasi

 19. El canvi i la innovació en l'ensenyament de Biblioteconomia i Documentació a Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Virkus, Sirje

  2015-12-01

  Full Text Available L'objectiu principal d'aquest article és oferir una perspectiva de les tendències i avenços actuals en l'àmbit de l'ensenyament superior, així com il·lustrar algunes de les respostes que les institucions de Biblioteconomia i Documentació (BiD han donat davant d'aquests canvis. S'analitza la contribució que fan les institucions de BiD a la innovació i el canvi a Europa, mitjançant cinc estudis de cas duts a terme a les institucions següents: l'Institute of Information Science and Information Systems de la University of Graz (Àustria; l'Institute of Information Studies de la Tallinn University (Estònia; el Department of Library Science and Information Systems de l'Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki (Grècia; la Faculty of Communication de la Vilnius University (Lituània; i la Swedish School of Library and Information Science de la University of Borås (Suècia. Aquest treball complementa l'estudi de Virkus i Wood (2004, 2005, en el qual s'analitzaven les tendències i avenços registrats en l'ensenyament superior i les respostes que les institucions de BiD van donar davant d'aquests canvis. Es presenten els reptes més importants a què ha de fer front l'ensenyament de BiD sobre la base dels resultats de l'estudi.El objetivo principal de este artículo es ofrecer una perspectiva de las tendencias y los avances actuales en el ámbito de la enseñanza superior, así como ilustrar algunas de las respuestas que las instituciones de Biblioteconomía y Documentación (ByD han dado ante estos cambios. Se analiza la contribución que hacen las instituciones de ByD a la innovación y el cambio en Europa, mediante cinco estudios de caso llevados a cabo en las siguientes instituciones: el Institute of Information Science and Information Systems de la University of Graz (Austria; el Institute of Information Studies de la Tallinn University (Estonia; el Department of Library Science and Information Systems del Alexander

 20. Opinia do wniosku Stowarzyszenia Europa-Demokracja-Esperanto o wpis języka esperanto jako nośnika kultury esperanckiej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

  OpenAIRE

  Grzybowski, Przemysław Paweł

  2014-01-01

  Opinia do wniosku Stowarzyszenia Europa-Demokracja-Esperanto o wpis języka esperanto jako nośnika kultury esperanckiej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona na potrzeby Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 1. Toomas Siitan, Kristel Pappel, Anu Sõõro (Hrsg.). Musikleben des 19. Jahrhunderts im nördlichen Europa = 19th-century musical life in Nothern Europe / Karsten Brüggemann ; tõlkinud Anu Schaper

  Index Scriptorium Estoniae

  Brüggemann, Karsten, 1965-

  2012-01-01

  Arvustus: Toomas Siitan, Kristel Pappel, Anu Sõõro (Hrsg.). Musikleben des 19. Jahrhunderts im nördlichen Europa = 19th-century musical life in Nothern Europe. Hildesheim/Zürich/New York : Georg Olms Verlag, 2010. (Studien und Materialien zur Musikwissenschaft ; 60)

 2. Tuta absoluta: una nueva plaga para el cultivo del tomate en Europa (Sesión Técnia: Hortalizas). II Jornadas sobre feromonas, atrayentes, trampas y Control Biológico: Alternativas para la agricultura del siglo XXI

  NARCIS (Netherlands)

  Stol, W.; Griepink, F.C.; Deventer, van P.

  2009-01-01

  Tuta absoluta es una polilla originaria de Chile cuyas larvas producen minas en las hojas de las plantas de tomate. En las últimas décadas de este insecto se ha extendido por gran parte del continente sudamericano. Después de su primera observación en Europa (España, Valencia) en 2007, esta polilla

 3. Perfil del profesional de relaciones públicas y comunicación estratégica en Europa: influencia y poder dentro de las organizaciones y tendencias del sector

  NARCIS (Netherlands)

  Moreno, Á.; Zerfass, A.; Tench, R.; Verčič, D.; Verhoeven, P.

  2013-01-01

  El European Communication Monitor (ECM) es un estudio extensivo periódico para seguir las tendencias en relaciones públicas y gestión de la comunicación y analizar el escenario cambiante para la profesión en Europa. Se lleva a cabo con un equipo de once académicos de universidades europeas, y ha

 4. Verkeerslawaai in Europa

  NARCIS (Netherlands)

  Nijland HA; Dassen AGM; LAE; LLO

  2002-01-01

  Clear, unambiguous legislation and international agreements on noise and noise policy are often hampered by the different ways different countries deal with measures and calculations.This obstructs the comparison of international data on annoyance by noise.This report describes the legal indices of

 5. Europa y violencia escolar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Félix Etxeberría

  2001-01-01

  Full Text Available Las instituciones europeas y los responsables educativos están manifestando en los últimos añosuna gran preocupación por el fenómeno de la violencia escolar, especialmente la violencia entre iguales.En este texto queremos hacer un análisis de la respuesta europea en materia de violencia escolar y mos-trar las aportaciones que se han hecho en ese terreno a lo largo de los últimos años, así como ofrecer lasgrandes líneas por las que se rige la política comunitaria a la hora de enfrentarse al problema. Ofrecemosal lector el análisis de la corta pero rica experiencia europea y las conclusiones del examen de losprincipales textos, programas y encuentros que se han realizado hasta la fecha.

 6. PRIX EUROPA / J. R.

  Index Scriptorium Estoniae

  J. R.

  2006-01-01

  Tänavusel televisiooni, interneti ja raadiotööde festivalil pääses finaali 241 tööd. Nende hulgas oli ka kolm Eestist : dokumentaalfilm Rein Kotovilt "6 tundi", Tarmo Tiisleri raadiolugu "Kuidas eestlane kükitab?" ja Raadioteatri kuuldemäng Jaan Tätte, Andres Noormetsa "Palju õnne argipäevaks!"

 7. Teleurgesteld over sociaal Europa

  NARCIS (Netherlands)

  Cremers, J.

  2014-01-01

  De Franse oud-voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors was een warm pleitbezorger van de Europese eenwording. Wat hem betreft waren economische en sociale integratie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jan Cremers (AIAS) constateert aan de hand van enkele recente interviews dat Delors met

 8. HOPE udveksling i Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Ulla

  1996-01-01

  En artikel om deltagelse i HOPE (Hospital Professional Exchange) - 6 ugers studiebesøg på et hospital i udlandet. Ulla Pedersen fortæller om 6 uger med fokus på rehabilitering i det hollandske sundhedsvæsen.......En artikel om deltagelse i HOPE (Hospital Professional Exchange) - 6 ugers studiebesøg på et hospital i udlandet. Ulla Pedersen fortæller om 6 uger med fokus på rehabilitering i det hollandske sundhedsvæsen....

 9. Locuras de Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julián Viejo Yharrassarry

  1994-01-01

  Full Text Available La conclusión de los tratados de Münster y Osnabrück que conjuntamente fueron conocidos como Paz de Westfalia no debió ser especialmente favorable para las pretensiones de orden dinástico en las que habitualmente se venía moviendo la Casa de Austria.

 10. Nuclear power: Europa report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  2004-01-01

  Last year, 2003, nuclear power plants were available for energy supply, respectively, in 18 countries all over Europe. In 8 of the 15 member countries of the European Union (EU-15) nuclear power plants have been operation. In 7 of the 13 EU Candidate Countries (incl. Turkey) nuclear energy was used for power production. A total of 208 plants with an aggregate net capacity of 171 031 MWe and an aggregate gross capacity of 180 263 MWe were in operation at the end of 2003. No unit reached first criticality in 2003 or was connected to the grid. The unit Calder Hall 1 to Calder Hall 4 have been permanently shut down in Great Britain due to economical reasons and an earlier decision. In Germany the NPP Stade was closed. The utility E.ON has decided to shut down the plant due to the efforts of the liberalisation of the electricity markets. Last year, 8 plants were under construction in Romania (1), Russia (3), Slovakia (2 - suspended), and the Ukraine (2), that is only in East European Countries. The Finnish parliament approved plans for the construction of the country's fifth nuclear power reactor by a majority of 107 votes to 92. The consortium led by Framatome ANP was awarded the contract to build the new nuclear power plant (EPR, 1 600 MW) in Olkiluoto. In eight countries of the European Union 136 nuclear power plants have been operated with an aggregate gross capacity of 127 708 MWe and an aggregate net capacity of 121 709 MWe. Net electricity production in 2003 in the EU amounts to approx. 905 TWh gross, which means a share of about 33 per cent of the total production in the whole EU. Shares of nuclear power differ widely among the operator countries. They reach 80% in Lithuania, 78% in France, 57% in the Slovak Republic, 57% in Belgium, and 46% in the Ukraine. Nuclear power also provides a noticeable share in the electricity supply of countries, which operate no own nuclear power plants, e.g. Italy, Portugal, and Austria. (orig.)

 11. Situación actual del VIH/SIDA en Europa: análisis de las diferencias entre países

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Paz Bermúdez

  2003-01-01

  Full Text Available El objetivo de este artículo es analizar la situación actual del VIH/SIDA en los países europeos. Concretamente, se compara su situación con la de otras áreas geográficas del mundo, el índice de prevalencia entre los 15 y los 49 años por países, la distribución por género y edad y, finalmente, las principales vías de transmisión en cada país. Esta investigación emplea un diseño descriptivo mediante observación (análisis de documentos. Se han utilizado los datos más recientes sobre VIH/SIDA publicados por OMS y ONUSIDA. El estudio pone de manifiesto que en la región oriental, Estonia posee el índice de prevalencia más alto en el rango de edad comprendido entre los 15 y los 49 años (10,96 y en la occidental, España (6,25. La prevalencia media de VIH/SIDA entre los 15 y 49 años en Europa oriental (7,09 es casi tres veces superior a la de Europa occidental (2,60. En Georgia y Letonia el 100% de los casos de SIDA se da entre personas con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años. En España el 90% de los casos también se da en este rango de edad. Rumanía es el país con mayor porcentaje de casos de niños con SIDA y posee además un alto porcentaje de mujeres con la enfermedad. En Bulgaria se da un predominio de la transmisión heterosexual (93% y en Hungría predomina la homosexual (74%. Las conclusiones más relevantes son que las vías más importantes de transmisión del VIH/SIDA en Europa son el consumo de drogas por vía parenteral y las relaciones homosexuales. Para la lucha contra el SIDA se deben realizar medidas de prevención dirigidas sobre todo a los jóvenes, puesto que la mayoría de las infecciones tiene lugar durante o poco después de la adolescencia.

 12. La tasca legislativa del Consell d'Europa davant la utilització d'Internet amb finalitats terroristes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicia Chicharro Lázaro

  2009-12-01

  Full Text Available

  El terme ciberterrorisme salta a la llum pública en grans titulars periodístics a finals del segle passat i principis del present, particularment, a partir dels atemptats de l'11-S a Nova York. Es tracta de la forma de terrorisme que empra les tecnologies de la informació i la comunicació per a sotmetre els poders públics, certs individus o grups de la societat o, de manera general, l'opinió pública a un clima de terror, a fi d'aconseguir les seves aspiracions.

   

  El ciberterrorisme contra Internet o per via d'Internet representa un risc significatiu avui en dia, quan els sistemes informàtics són responsables de dur a terme moltes funcions essencials de la nostra societat.

   

  Tanmateix, la persecució de la majoria d'aquests crims és complexa a causa de la naturalesa tècnica d'Internet i a la dimensió internacional del fenomen del ciberterrorisme, que requereix un tractament coordinat entre el màxim nombre possible de països.

   

  En el si del Consell d'Europa s'han adoptat dues importants convencions que

 13. Europa frente a Hollywood: breve síntesis histórica de una batalla económica y cultural

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandro Pardo

  2011-05-01

  Full Text Available A lo largo de su primer siglo de existencia, las industrias cinematográficas de Europa y Hollywood han desarrollado una paradójica relación de alianza y competencia. Mientras en el caso estadounidense la evolución histórica ha sido de expansión y consolidación, el desarrollo de la industria europea del cine, puede calificarse más bien de defensa y supervivencia. Este artículo presenta una síntesis histórica de este desigual intercambio económico y cultural a través de cuatro grandes etapas, en un intento de ofrecer una visión panorámica comparativa que sirva para encuadrar futuras investigaciones.

 14. Cibercrimen y cibervictimización en Europa: instituciones involucradas en la prevención del ciberdelito en el Reino Unido

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta María Aguilar Cárceles

  2015-04-01

  Full Text Available El objetivo es realizar una revisión en materia de prevención del cibercrimen en el ámbito europeo. De acuerdo con los datos estadísticos, Europa es el segundo territorio con mayor número de ciberusuarios a nivel mundial; se destaca el Reino Unido, por ser uno de los países que han destinado más entidades a la prevención del ciberdelito. Por este motivo, por ser el segundo país de la Unión Europea con mayor número de ciberusuarios en la red -y el primero en relación con Facebook-, se ha decidido realizar un exhaustivo análisis sobre los organismos y entidades que orientan sus fines a evitar la cibervictimización, y se hace mención de los menores como víctimas especialmente vulnerables.

 15. REVISIÓN DEL GÉNERO AXONOPUS (POACEAE: PANICEAE: PRIMER REGISTRO DEL GÉNERO EN EUROPA Y NOVEDADES TAXONÓMICAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  GIRALDO-CAÑAS DIEGO

  2008-12-01

  Full Text Available Axonopus P. Beauv. es un género nativo del continente americano, del que se conocen unas 72 especies, principalmente concentradas en el norte de Sudamérica, con algunos representantes aparentemente introducidos en el Viejo Mundo. Se registra el género Axonopus por primera vez en Europa con la especie Axonopus fissifolius (Raddi Kuhlm. Por otra parte, cinco binomios se reducen a la sinonimia de Axonopus compressus (Sw. P. Beauv. y de Axonopus scoparius (Flüggé Kuhlm. Se presentan las descripciones de las tres especies tratadas, sus sinónimos, sus ilustraciones, su distribución geográfica y ecológica, y se comentan algunas particularidades

 16. Equilíbrio trabalho-vida : o papel do Estado e das organizações na Europa (2007/2017)

  OpenAIRE

  Moura, Sofia Cristina Cachatra

  2017-01-01

  Mestrado em Gestão de Recursos Humanos O presente estudo baseou-se na recolha e análise de estudos empíricos, sobre as políticas e práticas organizacionais e do Estado que visam o Equilíbrio Trabalho-Vida, na Europa, nos últimos dez anos, tendo como grelha de análise os modelos de conciliação trabalho-família identificados na revisão de literatura. Países com modelos mais tradicionais (e.g. conservador e mediterrâneo) concentram-se em estudos mais macro existindo uma superioridade dos ...

 17. Energy transition - The great European challenge. Contribution of EuropaNova. Conference of Monday, June 24, 2013, Paris-Sorbonne University - Amphitheatre Richelieu

  International Nuclear Information System (INIS)

  2013-01-01

  This document recalls the reasons and background of the organisation of a set of regional conferences on energy transition in France, and gives a brief profile of interveners. It proposes the contribution of EuropaNova (a think tank) to the French debate on energy transition. This contribution discusses the following objectives and challenges: to promote an appropriation of stakes of energy transition by European citizens, to create conditions of a social acceptability (transparency, traceability, collective arbitrage), to promote a subsidiarity of the local management of energy issues, to implement of European policy of energy, to strengthen grid interconnections in Europe, to develop an ambitious policy for renewable energies, and to adopt a credible tax system for the CO 2 market

 18. Cibercrimen y cibervictimización en Europa: instituciones involucradas en la prevención del ciberdelito en el Reino Unido

  OpenAIRE

  Marta María Aguilar Cárceles

  2015-01-01

  El objetivo es realizar una revisión en materia de prevención del cibercrimen en el ámbito europeo. De acuerdo con los datos estadísticos, Europa es el segundo territorio con mayor número de ciberusuarios a nivel mundial; se destaca el Reino Unido, por ser uno de los países que han destinado más entidades a la prevención del ciberdelito. Por este motivo, por ser el segundo país de la Unión Europea con mayor número de ciberusuarios en la red -y el primero en relación con Facebook-, se ha decid...

 19. Europa a nuestra medida: la alfabetización electoral de los ciudadanos españoles a través de la televisión

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Zurutuza Muñoz

  2012-07-01

  Full Text Available Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE La televisión sigue siendo el medio de comunicación por excelencia para la alfabetización política y electoral de los ciudadanos. En el caso de los comicios europeos, el medio audiovisual juega un papel pedagógico clave acercando a la sociedad una institución alejada y aun desconocida, a pesar de que muchas de las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo condicionan la vida cotidiana de los Estados miembros. Conocer cómo las principales cadenas comerciales proyectan la imagen de Europa, a través de sus comicios, resulta fundamental para comprender el tipo de relación y de comportamiento que el ciudadano tiene hacia las instituciones europeas. Esta investigación caracteriza la cobertura informativa de las televisiones privadas españolas durante la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo del 7 de junio de 2009. Mediante un análisis de contenido cuantitativo en Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta se pretende perfilar quiénes fueron los protagonistas y cuáles los temas más tratados con un doble fin. Por un lado, delimitar qué enfoque (estratégico, de conflicto o temático primó en la cobertura televisiva de estas elecciones. Por otro, conocer si acercaron al ciudadano a Europa o moldearon una idea de ésta a medida de las necesidades nacionales.

 20. La atención educativa al alumnado de educación especial en Europa = Educational attention for students with intelectual disability in Europe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicia García

  2014-09-01

  Full Text Available Las personas con discapacidad intelectual son uno de los grupos sociales más desfavorecidos en los países europeos. Este estudio recoge y describe las principales líneas de apoyo al alumnado con discapacidad intelectual en Europa a través de una descripción de los tres países representativos (Finlandia, Francia y Alemania. Con el fin de hacer comparaciones entre los diferentes países, se identificaron varios elementos clave: evaluación de diagnóstico y elección del tipo de centro, tipos de escolarización, medidas de apoyo específico profesorado, evaluación y certificación. Finalmente, se concluye con una breve reflexión sobre el impacto de los diferentes tipos de apoyo en Europa, abordando las políticas específicas relacionadas con la atención educativa de los alumnos con discapacidad intelectual.People with intellectual disabilities represent one of the most disadvantaged social groups in European countries. This study gathers and describes the main lines of support for students with intellectual disability in Europe. This study presents descriptions of three representative countries, highlighting descriptions in three representative countries (Finland, France and Germany. Also, it provides an overview of educative attention for students with intellectual disability, briefly highlighting arrangements in different countries. In order to make comparisons across the states, several key elements were identified: diagnostic assessment, choice of school, specific support measures, teachers, pupil assessment and certification. Finally this is followed by a short conclusion on the impact of different kinds of support around Europe, addressing specific policies relating to educative attention for students with intellectual disability.

 1. Kardiovaskulêregesondheidsrisiko onder universiteitstudente in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peet du Toit

  2015-02-01

  Full Text Available Tradisioneel is individue se vermoëns, belangstellings en persoonlikhede tydens beroepsvoorligting en werwings- en keuringsprosesse geassesseer, terwyl slegs enkele studies op die liggaamlike gesondheid van tweedejaarstudente, as intreevlakwerknemers vir sakeondernemings in SuidAfrika, gefokus het. Die hoofdoel van hierdie navorsing was om die stand van die kardiovaskulêre gesondheid van universiteitstudente in hul tweede jaar (as intreevlakwerknemers te bepaal. Die motivering vir die studie was tweeledig: eerstens om die huidige kardiovaskulêre gesondheidsrisiko van studente te bepaal, en tweedens om hulle in te lig oor die mate van risiko waaraan hulle blootgestel is. Die studie was ’n kwantitatiewe deursneestudie wat onderneem is om inligting in te win oor die kardiovaskulêre gesondheid van universiteitstudente. Die steekproef wat vir hierdie navorsingstudie gebruik is, het bestaan uit 162 universiteitstudente in Suid-Afrika wat almal tussen 18 en 25 jaar oud was. Die resultate het aangedui dat 55.6% van die betrokke studente aan hoë bloeddruk gely het. Uit laasgenoemde groep studente is 81.1% as prehipertensief gediagnoseer, terwyl stadium 1-hipertensie by 18.9% gediagnoseer is. Altesaam 64.8% van al die deelnemende studente se tellings is in die hoër meetgebied van die Kardiale Stresindeks (KSI. Ongelukkig het 61% van dié studente met verhoogde KSI-tellings ook hoë bloeddruk getoon. Benewens verhoogde harttempo en bloeddruk het 15.2% van die deelnemers ook swak harttempoveranderlikheid getoon. Dus het byna 10% van die totale steekproef verhoogde kardiale stresvlakke, verhoogde harttempo en hoë bloeddrukvlakke vertoon. Die resultate dui daarop dat universiteitstudente heeltemal onbewus is van hul kardiovaskulêre gesondheid en van die moontlikheid dat dit ’n invloed op hul loopbane kan hê. Beroepsvoorligters, industriële sielkundiges, opvoedkundige sielkundiges en praktisyns op die gebied van menslikehulpbronbestuur kan hierdie inligting voordelig binne die bestek van hul praktyk gebruik om beroepsvoorligting aan fisiologiestudente te verskaf. Dié praktiese benadering sal fisiologiestudente ook in staat stel om vas te stel wat hul eie kardiovaskulêregesondheidsrisiko’s is.

 2. Die self-sny fenomeen onder jongmense: Perspektiewe vanuit die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Statistics around the phenomenon of self-injurious behaviour show a rise in numbers. Self-injury has been described as the anorexia and bulimia of the new millennium. The church must be equipped to guide and counsel young people affected by this problem. It is not a 'teenage problem' that people simply 'outgrow'.

 3. Niets nieuws onder de zon en andere toevalligheden

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, S.; Wetzels, R.A.E.

  2007-01-01

  'Strategie is niets meer of minder dan achteraf het genie erin naaien.' Het vernuft van de strategie zit in het 'toeval', een spontaan antwoord op een domme vraag van een slimme klant en krijgt achteraf de juiste betekenis door herkadering van de feiten. Strategiesessies zijn vaak niet meer dan

 4. Eindrapportage gele rozeluis in de teelt van aardbei onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Linden, van der A.

  2008-01-01

  Van de vele soorten bladluizen die op aardbei kunnen voorkomen is de gele rozeluis Rhodobium porosum het moeilijkst chemisch te bestrijden. Dit onderzoek richt zich op de biologische bestrijding van de luis met natuurlijke vijanden als de sluipwespen, gaas en zweefvliegen en insectpathogene

 5. Legionella under current legislation; Legionella onder de huidige wetgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolters, J. [Blygold Nederland Group, Houten (Netherlands)

  2010-12-15

  In 2011 the Dutch legislation concerning Legionella will be subject to change. The legislation aims to reduce the growth of the Legionella bacteria as much as possible. The alternative techniques to suppress and kill Legionella are categorised by the government in the so-called 'ladder of VROM'. New on this list is an apparatus that uses Advance Oxidation Technology, the AOT-Aqua{sup +}, which proves to be very effective and more environment-friendly. [Dutch] In 2011 wordt de Nederlandse wetgeving inzake Legionella verandert. De wetgeving is bedoeld om de groei van de Legionella bacterien zoveel mogelijk te verminderen. De alternatieve technieken waarmee Legionella kunnen worden onderdrukt of gedood zijn gecategoriseerd in de zogenaamde 'ladder van VROM'. Nieuw op deze lijst is een apparaat dat gebruik maakt van Advance Oxidatie Technology. De AOT-Aqua{sup +} blijkt zeer effectief en milieuvriendelijk te zijn.

 6. Vluchten in bureaucratie: bureaucratische gehechtheid onder professionals in de jeugdhulpverlening

  NARCIS (Netherlands)

  van Hassel, D.; Tonkens, E.; Hoijtink, M.

  2012-01-01

  In recent decades, professionals in the public sector have been faced with increasingly detailed demands concerning accountability and performance. It is often argued that this increased accountability and its bureaucratic pressures limit professionals’ discretionary space and autonomy. However,

 7. Vluchten in bureaucratie: bureaucratische gehechtheid onder professionals in de jeugdhulpverlening.

  NARCIS (Netherlands)

  Hassel, D. van; Tonkens, E.; Hoijtink, M.

  2012-01-01

  In recent decades, professionals in the public sector have been faced with increasingly detailed demands concerning accountability and performance. It is often argued that this increased accountability and its bureaucratic pressures limit professionals’ discretionary space and autonomy. However,

 8. Air pollution emission under control?; Luchtverontreinigende emissies onder controle?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verbeek, R.; Smokers, R. [TNO Mobility / Sustainable Transport and Logistics, Delft (Netherlands)

  2011-10-15

  The air-polluting emissions of lorries and inland shipping needs to adhere to increasingly strict requirements. As a result, the emissions of new vehicles and vessels in 2020 will only be a fraction of the emissions of for example 1990. How does it work out in practice? Is it useful to switch to alternative fuels in the coming years, such as for example natural gas and biofuels? Or will all air-polluting emission problems have been solved in the near future, allowing for full focus on energy use and CO2 reduction?. [Dutch] De luchtverontreinigende emissies van vrachtauto's en binnenvaartschepen moeten aan steeds strengere eisen voldoen. Daardoor zullen de emissies van nieuwe voer- en vaartuigen in 2020 nog maar een fractie zijn in vergelijking tot bijvoorbeeld 1990. Werkt het allemaal goed in de praktijk? En heeft het de komende jaren nog zin om over te stappen naar alternatieve brandstoffen zoals aardgas en biobrandstoffen? Of zijn alle problemen rond de luchtverontreinigende emissies straks van de baan en kunnen we de focus geheel richten op energieverbruik en CO2-reductie?.

 9. Bondgenootschap onder spanning. Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, 1969-1976

  NARCIS (Netherlands)

  van der Wijngaart, K.

  2011-01-01

  Dutch-American relations in the post-war period have been inexorably intertwined with the Cold War. In the course of the 1960s the East-West struggle entered a new phase with the beginning of a period of détente, which had important consequences for the Dutch-American relationship. In this

 10. Bestrijding van aviaire influenza onder pluimvee: vaccinatie als aanvullende mogelijkheid

  NARCIS (Netherlands)

  Aarle, P van; Breytenbach, J; Schueller, S

  2006-01-01

  Since mid-December 2003, highly pathogenic avian influenza (HPAI) has caused an epidemic in the Asian poultry sector and avian influenza cases have been reported in Europe, the Middle East and Africa. Human fatalities catapulted avian influenza into the public arena with fears of a possible global

 11. ¿Cuánto cuesta el personal según el tipo de aerolínea y su ubicación geográfica en Europa? Un análisis comparativo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matías Ginieis

  2017-07-01

  Full Text Available El objetivo principal de este estudio es establecer la relación entre el coste por empleado, los diversos tipos de aerolíneas y las diferentes zonas geográficas de Europa donde estas están ubicadas. Por tipo de aerolínea, se analizan empresas tradicionales de líneas aéreas (las principales operadoras, aerolíneas regionales y chárteres y las aerolíneas de bajo coste. Por zona geográfica, distinguimos entre cuatro regiones diferentes (Europa occidental, Europa del este, Reino Unido y países nórdicos. Con este fin, se aplicaron tres pruebas estadísticas (chi-cuadrado, anova y el test de Haberman para verificar si existe asociación y relación entre las variables seleccionadas. Se trabajó con una muestra de 152 compañías aéreas para el periodo 2008-2013. Los resultados del estudio muestran la relación entre la zona geográfica y el coste de los empleados. Sin embargo, no se ha detectado una asociación entre el tipo de aerolínea y el coste de los empleados.

 12. "El proyecto PARTEA: una experiencia educativa para el desarrollo del diálogo intercultural en Europa" [PARTEA project: an educational experience to develop intercultural dialogue in Europe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Rafael Hernández Bravo

  2011-01-01

  Full Text Available RESUMEN:El proyecto PARTEA (Padres y Profesores: compañeros en el diálogo intercultural ha sido una experiencia educativa desarrollada en siete países de Europa (España, Dinamarca, Reino Unido, Bélgica, Grecia, Turquía y Rumanía, cuyo objetivo principal ha sido el de identificar y desarrollar métodos en el ámbito escolar para mejorar el diálogo intercultural entre padres de las culturas minoritarias y profesores de los diferentes países europeos participantes en este proyecto. Este proyecto ha sido financiado por el Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea y se ha llevado a cabo durante los cursos académicos 2009 y 2011. Durante el periodo en el que se desarrolló la experiencia, se comprobó la necesidad de mejorar el diálogo intercultural entre los miembros de las comunidades educativas, constatándose que el acercamiento entre padres de diferentes culturas y profesores contribuía al incremento de dicho diálogo. De esta manera, el proyecto ha supuesto también una oportunidad para el intercambio de buenas prácticas educativas entre docentes y el establecimiento de nuevos canales de comunicación e interacción con las familias de diferentes culturas en el marco de una Europa culturalmente diversa.ABSTRACT:The PARTEA project (Parents and Teachers: Partners in intercultural dialogue has been an educational experience developed in seven European countries (Spain, Denmark, the United Kingdom, Belgium, Greece, Turkey and Romania, whose main objective was to identify and develop methods in schools to improve intercultural dialogue among parents of minority cultures and teachers from the different European countries participating in this project. This project, which was funded by the Lifelong Learning Programme of the European Commission, was carried out during two academic years, between 2009 and 2011. Throughout the life-time of the project, we found the need to improve intercultural dialogue among the members of

 13. Research in karst aquifers developed in high-mountain areas combining KARSYS models with springs discharge records. Picos de Europa, Spain

  Science.gov (United States)

  Ballesteros, Daniel; Meléndez, Mónica; Malard, Arnauld; Jiménez-Sánchez, Montserrat; Heredia, Nemesio; Jeannin, Pierre-Yves; García-Sansegundo, Joaquín

  2014-05-01

  The study of karst aquifers developed in high-mountain areas is quite complex since the application of many techniques of hydrogeology in these areas is difficult, expensive, and requires many hours of field work. In addition, the access to the study area is usually conditioned by the orography and the meteorological conditions. A pragmatic approach to study these aquifers can be the combination of geometric models of the aquifer with the monitoring of the discharge rate of springs and the meteorological records. KARSYS approach (Jeannin et al. 2013) allows us to elaborate a geometric model of karst aquifers establishing the boundaries of the groundwater bodies, the main drainage axes and providing evidences of the catchment delineation of the springs. The aim of this work is to analyse the functioning of the karst aquifer from the western and central part of the Picos de Europa Mountains (Spain) combining the KARSYS approach, the discharge record from two springs and the meteorological records (rain, snow and temperature). The Picos de Europa (North Spain) is a high-mountains area up to 2.6 km altitude with 2,500 mm/year of precipitations. The highest part of these mountains is covered by snow four to seven months a year. The karst aquifer is developed in Carboniferous limestone which is strongly compartmentalized in, at least, 17 groundwater bodies. The method of work includes: 1) the elaboration of a hydrogeological 3D model of the geometry of the karst aquifers by KARSYS approach, 2) the definition of the springs catchment areas based on the hydrogeological 3D model, 3) the selection of two representative springs emerging from the aquifers to study it, 4) the continuous monitoring of water levels in two karst springs since October 2013, 5) the transformation of the water level values to flow values using height-stream relation curves constructed by measures of the spring discharge, and 5) the comparison of the spring discharge rate records and meteorological

 14. Analisi comparativa della dieta di alcuni carnivori opportunisti (Vulpes vulpes, Martes foina, Meles meles in Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Maria De Marinis

  2003-10-01

  Full Text Available L'ecologia alimentare della volpe, del tasso ed in misura minore della faina è stata ampiamente studiata in diverse aree comprese all'interno degli areali di queste 3 specie. La variazione geografica delle abitudini alimentari di questi carnivori definiti opportunisti è al contrario decisamente poco nota. Scopo del presente lavoro è la descrizione della variazione della dieta di faina, tasso e volpe attraverso l'Europa ed in secondo luogo l'analisi comparativa delle strategie alimentari adottate da questi carnivori. Sono stati analizzati 19 studi per la volpe, 11 per la faina e 23 per il tasso. Sono stati presi in considerazione soltanto gli studi della durata di almeno un anno nei quali la composizione della dieta, determinata tramite analisi delle feci, fosse espressa in percentuale di volume o biomassa e le categorie alimentari fossero dettagliatamente descritte. Gli studi sono stati divisi in gruppi in base alla regione climatica di appartenenza (mediterranea, centroeuropea, atlantica e boreale. Le categorie alimentari utilizzate nell'analisi della variabilità geografica sono: mammiferi, uccelli, anfibi, artropodi, lombrichi, altro animale, frutta, cereali, rifiuti. L'analisi delle componenti principali, condotta separatamente sulle 3 specie, ha consentito l'individuazione su di un grafico bidimensionale di due gruppi riferibili all'Europa centro-settentrionale ed alla regione mediterranea, con una percentuale di variabilità spiegata > 76% per ognuna delle 3 specie. La composizione della dieta del primo gruppo risulta caratterizzata da elevate percentuali di mammiferi e secondariamente uccelli per la volpe, uccelli ed altro animale per la faina e lombrichi, cereali ed anfibi per il tasso. La composizione della dieta nella regione mediterranea risulta invece caratterizzata da elevate percentuali di artropodi e frutta per tutte e 3 le specie di carnivori. L'analisi dicriminante ha consentito di differenziare gli studi condotti in ambiente

 15. La economía moral del asilo. Reflexiones críticas sobre la «crisis de los refugiados» de 2015 en Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fassin, Didier

  2015-12-01

  Full Text Available Based on a reformulation of the classical concept of Moral Economy that problematizes discourses and practices of asylum, this paper poses a critical reflection of the so-called 2015 European «Refugee Crisis». It first proposes a historical scrutiny of the uses and meanings of the categories of refuge and asylum, which creates the analytical context to explore the transformations in the representations of the individuals involved in migratory movements as well as the social legitimacy of their claims. In order to do so, the paper analyzes the evolution of the right of asylum in Europe from a multiplicity of lenses —etymological, historical, geographical— as a preamble to the study of its decline in the last decades. The paper concludes that the tens of thousands of people crossing the Mediterranean from Africa and the Middle East, searching for protection, have not created any «crisis», but rather reveal to the public eye a situation that has already existed for many decades: the progressive withdrawal of European countries from the commitments acquired when signing the 1951 Geneva Convention.Este artículo plantea una reflexión crítica sobre la llamada «crisis de los refugiados» de 2015 en Europa a partir de una reformulación del concepto de economía moral que problematiza discursos y prácticas de asilo. Propone primero una concepción histórica del uso y significado de las categorías de refugio y asilo que nos permita además explorar los cambios en la representación de los individuos involucrados y en la legitimidad social de sus reivindicaciones. Para ello se analiza la evolución del derecho al asilo en Europa desde una multiplicidad de lentes —etimológica, histórica y geográfica— como preámbulo al estudio de su declive en las últimas décadas. El artículo concluye que las decenas de miles de personas que cruzan el Mediterráneo desde África y el Oriente Medio en búsqueda de protección no han creado una

 16. Bienestar y patrones residenciales de la población que envejece y no convive en pareja. Europa occidental, 2004-2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miret Gamundi, Pau

  2015-12-01

  Full Text Available This paper analyses the population aged 65 and over who do not live with a partner, in ten European countries participating in the four editions of the “Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe”, from 2004/5 to 2010/1. Logistic regression for panel data is used to analyse the ratio between living with others and living alone (not considering institutionalised people. Controlling for age, sex, country of residence and observation wave, it shows the effect of educational level, number of children, limitations in activities of daily living and level of income. A clear regional division arises, being southern Europe the area with the lowest probability of living alone, central Europe in an intermediate position and the highest in Nordic countries. Coresidence is associated with the loss of functional autonomy, educational attainment and number of children. In contrast, a significant link with income level has not been found.Este trabajo analiza la población mayor de 65 años que no convive en pareja en diez países europeos que participaron en las cuatro ediciones de la Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, de 2004/5 a 2010/1. Mediante la regresión logística para panel se analiza la ratio entre convivir con otras personas y vivir solo (sin considerar a la población mayor que se institucionaliza. Controlando por edad, sexo, país de residencia y ciclo de observación, se presenta el efecto del nivel educativo, número de hijos, limitaciones para las actividades de la vida diaria y nivel de renta. Aparece con claridad la división regional, siendo el área con la menor probabilidad de vivir solo el sur de Europa, la intermedia la Europa central y la de mayor los países nórdicos. La corresidencia está asociada a la pérdida de autonomía funcional, al nivel de instrucción y al número de hijos. En contraste, no se ha encontrado una vinculación significativa con el nivel de renta.

 17. El derecho a la vivienda en Europa : deberes prositivos y derechos exigibles (según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Padraic Kenna

  2009-01-01

  Full Text Available El presente trabajo expone el desarrollo experimentado en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de la perspectiva de los derechos humanos como obligaciones positivas en el contexto de la vivienda. En este sentido, se traza la evolución desde el concepto liberal tradicional de los derechos de carácter negativo, pasando por la influencia de los modelos de Estado de bienestar durante la posguerra, hasta el Estado contemporáneo, desde 1980. El estudio, cuyo eje viene constituido por los derechos de propiedad, se centra en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se destaca el articulado del Convenio Europeo de Derechos Humanos, centrándose en los artículos, 3, 6 y 8, así como en las obligaciones positivas que de ellos se derivan. El autor presta especial atención a determinados artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre los que el Tribunal ha fijado obligaciones positivas. El autor concluye que el tribunal tiene aún una larga tarea respecto de la redefinición de las obligaciones positivas referentes a los derechos de vivienda, debiéndose basar en la valiosa jurisprudencia del Consejo de Europa.

 18. La hora de la decisión. ¿Cómo logró “Merkozy” establecer las bases para una nueva Europa?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreas Rinke

  2011-11-01

  Full Text Available Los países de la zona euro vivieron durante 2011 algunos de los meses más dramáticos desde la creación del euro llegando transitoriamente a su fin con la política del eje franco-alemán que produjo un cambio en la arquitectura de la Unión Europea. El viejo debate sobre la “Europa de los círculos concéntricos” o de un “núcleo Europa” dejó de ser una teoría y se convirtió en realidad: el grupo de los 17 países de la eurozona se dio a partir de ese momento un nuevo marco. El presente texto señala, desde la óptica alemana, qué sucedió durante todos estos meses, reconstruye cómo cambió la posición de la canciller Angela Merkel ante la crisis económica, pasando de una actitud defensiva a una actitud ofensiva de respuesta, y muestra cómo finalmente esto llevó, con el apoyo decisivo del entonces mandatario francés Nicolás Sarkozy, a una transformación institucional importante al interior de la Unión Europea.

 19. Humboldteanización del mundo occidental? La importancia del viaje de Humboldt para Europa y América Latina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Zeuske

  2003-04-01

  Full Text Available Article in Spanish, Abstracts in English and German.The article “Humboldization of the Western world? The importance of the travel of Humboldt for Europa and for Latin America”, treats the empirical Prussian Scientist as a globalist (Universalgelehrten, in accordance to the conceptualization made by Ottmar Ette. Humboldt was one, if not the most important founder of Western moderne. As opposed to the well-known founders of the moderne (Descartes, Kant, Buffon, Schiller, Hegel, Marx ... etc., Alexander von Humboldt was an empirical and a global thinker. He did this in transcultural manners, sometimes already in intercultural manners. But most of times, his point of view is based in the European tradition of roman-classicist and aesthetic thinking. The article tries to demonstrate three types of knowledge in Humboldt and also, that the humboldtian universalism has important intercultural bases in the comunication with American scientists and in the American empiricism (“local knowledge”. One importance of such a conceptualization of Humboldt is shown – in negation – in the actual debates over diaspora and race in the Atlantic world (“Black Atlantic”. Humboldt knowledge of American slaveries and his absolute condemnation of slavery in his “Island of Cuba” is not present in these debates. In the second part the article demonstrates possibles manners of reading the diaries of Humboldt, by constructing “essais imaginaires” about colonialism, slavery, Peru, the Pacific ocean etc.

 20. Reptiles of forest remnants and agricultural fields on Cambuhy Farm, in the municipalities of Matão, Nova Europa, and Tabatinga, northwestern São Paulo, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Bárbara Barros

  2017-02-01

  Full Text Available In São Paulo State, the northwestern region is the most deforested and has the lowest concentration of protected areas. Despite recent scientific advances, there are still gaps in the herpetological knowledge for this region. The objective of the present study was to provide information about richness, abundance and habitat use of reptiles on Cambuhy Farm, which is in the municipalities of Matão, Nova Europa, and Tabatinga. Sampling occurred from 2013 to 2015, and used four methods: pitfall traps, visual search limited by time, visual search on roads and occasional records. The study also included records from the literature and biological collections. We recorded 46 species of reptiles belonging to the Squamata and Crocodylia groups. The most common species were Salvator merianae (N = 55, the most abundant species in all study sites, Notomabuya frenata (N = 14, sampled only in the forests, and Ameiva ameiva (N = 4 that was recorded in anthropic and forest environments. The species composition recorded reflects the location of the study area, with the majority of species associated with the Cerrado and Atlantic Forest biomes. The richness of reptiles on Cambuhy Farm represents 21% of the richness in São Paulo, and is of great significance for the conservation of the herpetofauna in the northwestern region of the state.

 1. Application of a complex transport problem for simulating an acid rain episode in Europe. Anwendung eines komplexen Ausbreitungsmodells zur Simulation einer Episode saurer Deposition ueber Europa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stern, R; Scherer, B

  1989-04-01

  For the first time in Europe, a comprehensive Eulerian regional tropospheric transport, transformation and removal model has been applied to an european wide acid deposition episode. This model, the Transport And Deposition of Acidifying Pollutants (TADAP) model incorporated detailed knowledge of the relevant physicochemical processes which lead to the formation of photochemical oxidants and acidifying pollutants. The EUROPA-model (EUM) of the German Weather Service, a limited area numerical weather prediction model, has been used to derive the total meteorological cloud variables. The application of the EUM/TADAP-modelling system to a 20 day-wintertime acid deposition episode in Europe showed that it is possible to model the principal features of the acid deposition system. In general, there is reasonable agreement between observed and predicted concentration and deposition patterns. Most discrepancies from observed trends can be explained by deviations between the modelled and the actual meteorology. First sensitivity studies with TADAP directed to reveal the influence of emission changes on the acid deposition system showed that there are considerable non-proportionalities between depositions of secondary pollutants and the emissions of the respective precursors. The nonlinearities arise due to the chemical coupling of the SO{sub x}/No{sub x}/VOC-system. This makes the design of control strategies to a highly complex task. Strategies developed to tackle different air pollution problems can therefore not be looked upon independently. (orig.) With 47 refs., 42 figs.

 2. Orthothermographies and 3D modeling as potential tools in ice caves studies: the Peña Castil Ice Cave (Picos de Europa, Northern Spain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Berenguer-Sempere

  2014-01-01

  Full Text Available Currently there are many studies focused on the investigation of climatic and glaciological condition of ice caves. Here we present another way to address these studies, applying some methods already used in fields other than geomorphology. The versatility and accuracy provided by the use of modern topography and thermography techniques, using Terrestrial Laser Scanner and current thermographic cameras- and the creation of 3D thermographic models and orthothermographies derived from them - is shown to be a useful tool as it is difficult to obtain data from fieldwork and traditional methods used in caves. This paper presents the potential uses of combined TLS and thermographic techniques for monitoring some important climatological parameters in the sensitive periglacial environment of the Iberian Atlantic high mountains: Peña Castil Ice Cave (Picos de Europa, Northern Spain. A systematic application of such combined technologies to these kind of caves, is expected to contribute to a quantitative and concise characterization of the evolution of the ice as shown by the results of this study.

 3. Atti del seminario internazionale "Traduzioni e circolazione della letteratura economico-politica nell'Europa settecentesca" (Firenze, Dipartimento di Studi storici e geografici, 20-21 Settembre 2002

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niccolò Guasti (a cura di

  2004-01-01

  Full Text Available Niccolò Guasti - Rolando Minuti, Premessa. Antonella Alimento, Le traduzioni progettate, ma mai pubblicate, della Relazione dello stato in cui si trova l'opera del censimento universale dello stato di Milano di Pompeo Neri. Vieri Becagli, Circolazione e diffusione delle traduzioni di testi economici nel '700 italiano: problemi di ricerca. Sandro Landi, Censura e legittimazione del discorso politico. La traduzione toscana dell’ Histoire des Deux Indes dell’abate Raynal. Niccolò Guasti, Il ‘‘ragno di Francia’’ e la ‘‘mosca di Spagna’’: Forbonnais e la riforma della fiscalità all’epoca di Ensenada e Machault. Vicent Llombart, Traducciones españolas de economía política (1700-1812: catálogo bibliográfico y una nueva perspectiva. Jesús Astigarraga, Diálogo económico en la ‘otra’ Europa. Las traducciones españolas de los economistas de la Ilustración napolitana (A. Genovesi, F. Galiani y G. Filangieri. José Miguel Delgado Barrado, La transmisión de escritos económicos en España: el ejemplo de la Erudición política de Teodoro Ventura Argumosa Gándara (1743.

 4. PENSAMIENTO Y ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN EUROPA Y ESPAÑA. EVOLUCIÓN DE LA PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN SOCIAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fanny T. Añaños-Bedriñana

  2012-01-01

  Full Text Available El artículo tiene como objeto ofrecer, por un lado, un marco de desarrollo histórico tanto en Europa, especialmente en Alemania, como en España; por otro, un espacio teórico-epistemológico y referencial bajo el amparo de las corrientes actuales de la Pedagogía y Educación Social. Al mismo tiempo, aspira incidir en los fundamentos de la Pedagogía y de la Educación Social, puesto que conllevan luces y sombras, planteando la respuesta mediante la acción socioeducativa a partir de la reflexión basada en la praxis, en las evidencias,... sin perder el ideal educativo y el sentido de erigirse como liberadora de la humanidad, orientada a la mejora/transformación de la calidad de vida... El devenir histórico y en la actualidad nos visibiliza que la Pedagogía Social es una ciencia en constante construcción, abierta y en evolución, que se adapta a las características y peculiaridades del contexto, de las personas y del momento, en el intento de dar respuestas a los desafíos, a las problemáticas concretas o, para promocionar a la población "normalizada", con el fin de promover el cambio y mejorar la calidad de vida.

 5. Fútbol y migraciones. La Sentencia Bosman en el proceso de construcción de la Europa comunitaria (crónicas desde España

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Gil Araújo

  2002-01-01

  Full Text Available En este trabajo se analizan los discursos sociales generados en el ámbito futbolístico español a partir de la Sentencia Bosman, emitida en 1995 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Esta sentencia aplicó una normativa de la Europa Económica, como es la libre circulación de personas, servicios y capitales, al ámbito deportivo. Uno de los efectos del Caso Bosman fue la aparición de dos categorías de futbolistas: los comunitarios y los no comunitarios. Los jugadores con el estatus de comunitarios han dejado de ser catalogados como extranjeros en los Estados de la Unión. La Ley Bosman es un ejemplo de cómo un decreto legislativo que regula ciertas actividades en el marco de los tratados internacionales de la Unión Europea irrumpe en el ámbito de lo político generando confrontaciones en torno a la presencia de cierto tipo de trabajadores extranjeros (jugadores de fútbol y la amenaza que ellos significarían para la configuración de las identidades locales.

 6. Composición, estructura y diversidad de la comunidad de Ácaros Mesostigmata de un hayedo natural (Fagus sylvatica del sur de Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moraza, M. L.

  2007-06-01

  Full Text Available Species composition, structure and diversity of the soil Mesostigmatid mite’s community was studied in European beech forest (Fagus sylvatica L. in Navarra (Spain, southern Europe. Twelve samples were taken and 653 mites were identified. They represented to 41 species from 14 families, the most abundant species being Paragamasus ponantinus Athias-Henriot, 1967; Veigaia nemorensis (C. L. Koch, 1839; Paragamasus rothamstedensis Bhattacharyya, 1963 and Rhodacarus coronatus Berlese, 1921. Haft part of the mites community inhabits the humic layer of the soil. The value of the Shannon’s diversity index (H´ log2 in the forest studied is 4,42, and the equitability (J´ is 0,82.Se estudia la composición específica de la comunidad de ácaros Mesostigmata en una hayedo (Fagus sylvatica L. de Navarra (España, Sur de Europa. Se han identificado 653 ácaros procedentes de 12 muestras. Estos representan a 41 especies de 14 familias y las especies más abundantes son Paragamasus ponantinus Athias-Henriot, 1967; Vegaia nemorensis (C. L. Koch, 1839; Paragamasus rothamstedensis Bhattacharyya, 1963 y Rhodacarus coronatus Berlese, 1921. La mitad de la comunidad habita en el horizonte húmico del suelo. En este hayedo el valor de la diversidad de Shannon (H´ log2 es 4,42 y el de la equitabilidad (J´ 0,82.

 7. Torcidas organizadas do futebol brasileiro: singularidades e semelhanças com outros grupos de torcedores da América do Sul e da Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Felipe Tavares Paes Lopes

  2010-01-01

  Full Text Available

  Neste trabalho, objetivamos discutir as diferenças e semelhanças dos torcedores organizados brasileiros com outros agrupamentos de torcedores da América do Sul e da Europa. Mais concretamente, com os hooligans, barras bravas e os ultràs. Para tanto, fizemos um levantamento bibliográfico sobre esses agrupamentos em âmbito nacional e internacional. Este levantamento nos indicou que os torcedores organizados brasileiros possuem mais semelhanças com os dois últimos grupos. Entre suas principais diferenças com os hooligans, destacamos que os torcedores organizados não primam pelo anonimato e nem pela transgressão deliberada, que eles atuam como mecanismos ativos de pressão perante seus grupos e federações e que estão mais comprometidos com o espetáculo nas arquibancadas.

 8. Evolución de la Inmigración en Europa y España Durante los Siglos XX y XXI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Rafael González-López

  2010-12-01

  Full Text Available Introducción: Entendemos la migración como un proceso con diferentes fases o etapas, asociadas a problemas de salud específicos que van desde los procesos de incomunicación inicial hasta los problemas de identidad en la fase de asentamiento, siendo el conocimiento de la realidad y formas de vida de los inmigrantes como un elemento imprescindible para fomentar y promocionar su salud. Materiales y Métodos: Revisión de la literatura. Resultados: En la actualidad, España se sitúa entre los principales países receptores de flujos migratorios; dicho fenómeno,aunado a la escasez de investigaciones referentes a los hábitos de salud y prevalencia de enfermedades de lapoblación inmigrante, ha generado un gran interés científico por conocer el desarrollo demográfico de colectivo. Discusión y Conclusiones: Para que la Enfermería promueva la salud a través de la prestación de cuidados de calidad, evitando las conductas de riesgo y potenciando los estilos de vida saludables, considerando aspectos actitudinales y comportamentales del propio paciente es necesario conocer a priori la evolución e impacto del proceso migratorio en nuestro país y continente. (Rev Cuid 2010;1(1:73-81.Palabras clave: Migración Internacional, Europa, España. (Fuente: DeCS BIREME.

 9. Descontentamento na Europa em tempos de austeridade: Da ação coletiva à participação individual no protesto social

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria da Paz Campos Lima

  2014-05-01

  Full Text Available Este artigo centra­‑se no exame do novo ciclo de protesto social na Europa em resposta à austeridade neoliberal, considerando dois níveis de análise: o nível macro da ação coletiva, identificando algumas das condições, motivações e características das iniciativas dos novíssimos movimentos sociais e das iniciativas dos sindicatos, explorando as suas diferenças e complementaridades e potencial de articulação; e o nível micro da participação individual, considerando as condições e motivações da participação dos indivíduos nas manifestações de protesto, com base no Inquérito Social Europeu de 2012, com destaque para as características sociodemográficas, incluindo os níveis educacionais e inserção laboral; o descontentamento com a democracia e a economia e a desconfiança nas instituições democráticas; a filiação sindical e participação nas eleições nacionais; e as reivindicações de justiça social nomeadamente quanto à redução da pobreza e desigualdade de rendimentos. No final do artigo explora­‑se em que medida as condições e motivações da participação individual correspondem em maior ou menor grau às condições e motivações da ação coletiva, isto é, dos protestos de iniciativa dos novíssimos movimentos sociais e/ou dos protestos de iniciativa sindical.

 10. Sibilas en Europa y América: repercusiones del Sibyllarum Icones de Crispijn de Passe en los siglos XVII y XVIII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodríguez Romero, Agustina

  2015-09-01

  Full Text Available Prints published in the sixteenth and seventeenth centuries in Flanders were reworked throughout Europe many times over. This paper is a study of the complex network of republishing and new productions of one such set of prints: the Sibyllarum icones elegantissimi, engraved by Crispijn de Passe in 1601. As a result of this research, the authors propose new engraved sources for three well-known derivatives of this series: the paintings of Philippe de Champaigne in the Luxembourg Palace in Paris; the woodcuts published in Spain by Baltasar Porreño; and the paintings in the Palacio de Autonomía in Mexico City by Pedro Sandoval. All three can be traced to Jacques Granthomme, working in Paris c.1609.Los grabados publicados en Flandes en los siglos XVI y XVII fueron retrabajados repetidamente por toda Europa. Este ensayo es un estudio de la compleja red de reediciones y reelaboraciones de una de estas series de grabados: el Sibyllarum icones elegantissimi, producida por Crispijn de Passe en 1601. A consecuencia de nuestras investigaciones podemos proponer nuevas fuentes grabadas para tres célebres derivados de esta serie: las pinturas de Philippe de Champaigne del Palacio de Luxemburgo de París, las xilografías publicadas en España por Baltasar Porreño, y las pinturas de Pedro Sandoval del Palacio de la Autonomía de la ciudad de México. Todas derivarían de Jacques Granthomme, quien trabajara en París ca. 1609.

 11. O Manejo Clínico da Asma em 1999: Uma Visão e a Realidade da Asma na Europa (Estudo AIRE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K.F. Rabe

  2001-03-01

  Full Text Available RESUMO: As recomen dações sobre o manejo clfnico da asma fomecem orientações para urn controlo 6ptimo da asma. Esta investigação, avaliaua pelos niveis actuais do contwlo J a asma pelus doentes, ern parte retlete ate que pontu as recomendações sao implementadas.Doentes actuais com asma foram identificados por telefone e111 73 HHO residencias em 7 pafses europeus (França. Alemanha, ltalia, llolanua, Espanha, Suícia c lnglat crra. A entrevista consistiu na ava li ação da uti lizac;iio de serviços Lie saúde, gravidade de sintomas, limitação das actividades e controlo da asma.Foram identificados 3 488 doentes actuais com asma, e 2 803 (80.4% completaram o inquetito, 46% dos J oemes refeliram sintomas diaries e 30% perturbac;oes relacionadas com a asma durante o sono, pelo menos uma vez por sernana.Nos ultimos 12 meses, 25% dos doentes referiram o recurso mio e perado a uma consulta urgente, 10% uma ou mais visitas á urgencia e 7% hospitalizção noctuma devida a asma.Nas (iltimas 4 semanas, mais doentes (63% uti lizaram medicação aliviadora que corticóides inalados (23%. A percepção do controlo da asma pelos doentes nao coinciuia cum a sua gravidade de sintomas; c aproximadamente 50% dos doentes com sintomas persistentes moderados ou graves consideravam a sua asma bem ou total mente controlada.O nível actual do controlo da asrna na Europa está Ionge de ati ngir os objectives do tratamento a Iongo prazo. A percepção do controlo da asma pelos doentes e diferente do seu controlo da asma actual.

 12. A IURD e suas estratégias litúrgicas na Europa: reflexões a partir de Roma, Madri e Barcelona

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos de Araújo Silva

  2013-01-01

  Full Text Available Com base em pesquisas de campo, este trabalho analisa as estratégias litúrgicas da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD nas cidades de Roma, Madri e Barcelona. O foco da análise se encontra nas formas como a instituição, em suas diversas atividades (que se definem como "curativas" e que prometem sanar qualquer tipo de problema - seja de ordem social, física ou espiritual, viabiliza a inteligibilidade de conceitos e práticas para grupos de fiéis que são compostos, majoritariamente, por imigrantes das mais diversas nacionalidades, e também por membros das sociedades locais. Os dados etnográficos sugerem que os sentidos terapêuticos e de eficácia simbólica que costumam ser atribuídos por tais grupos de fiéis às atividades da IURD devem-se, em especial, à capacidade desta instituição em dialogar com públicos heterogêneos (tanto em termos socioculturais, quanto de origens nacionais e de experiências religiosas prévias, porém que em diversos casos apresentam importantes semelhanças: concepções de sagrado que são vinculadas a elementos que provêm de crenças e ritos relacionados com esoterismo, xamanismo e "bricolagens religiosas individuais". As estratégias analisadas evidenciam não apenas a interculturalidade de uma igreja neopentecostal brasileira atuante na Europa, mas também a ocorrência de dinâmicas da esfera religiosa nesse continente, antes só exportador de instituições e doutrinas religiosas e hoje, também um território fértil para o trabalho missionário.

 13. O império das imagens de Hitler: o projeto de expansão internacional do modelo de cinema nazi-fascista na Europa e na América Latina (1933-1955)

  OpenAIRE

  Wagner Pinheiro Pereira

  2008-01-01

  O propósito principal desta tese de doutorado é desenvolver um estudo de histórias conectadas sobre a expansão internacional do modelo de cinema nazista na Europa e na América Latina, durante as décadas de 1930 e 1950. A influência da Alemanha nazista sobre as indústrias de cinema e as produções cinematográficas da Itália fascista, de Portugal salazarista, da Espanha franquista, do Brasil varguista e da Argentina peronista, representou a tentativa de Berlim tornar-se a Nova Hollywood Mundial ...

 14. Das Usutu-Virus als Ursache von Massensterben bei Amseln Turdus merula und anderen Vogelarten in Europa: Erfahrungen aus fünf Ausbrüchen zwischen 2001 und 2011

  OpenAIRE

  Bosch, Stefan; Schmidt-Chanasit, Jonas; Fiedler, Wolfgang

  2012-01-01

  Das Usutu-Virus (USUV) ist ein durch Stechmücken der Gattung Culex übertragenes Flavivirus. Es wurde wahrscheinlich durch Zugvögel oder Stechmücken nach Europa eingeschleppt und hat sich inzwischen dauerhaft in der einheimischen Stechmücken-und Vogelfauna etabliert. Seit seinem Erstnachweis 2001 in Österreich hat das USUV fünf größere Ausbrüche mit USUV-assoziierten Vogelsterben, vor allem unter Amseln und in Volieren gehaltenen Eulen, sowie vermutlich kleinere Ausbrüche ohne augenfälliges Vo...

 15. José Martínez Millán y Carlos Javier de Carlos Morales. Religión, política y tolerancia en la Europa Moderna

  OpenAIRE

  Torres Corominas, Eduardo

  2013-01-01

  Como fruto maduro de una larga trayectoria docente e investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid, José Martínez Millán y Carlos Javier de Carlos Morales ofrecen en Religión, política y tolerancia en la Europa Moderna una serena reflexión sobre la época del Antiguo Régimen que pretende superar, desde los estudios sobre la Corte, los límites y contradicciones de las escuelas y paradigmas precedentes, como la escuela de los Annales y el marxismo, por medio de un discurso renovador donde s...

 16. Los estudios de pedagogía en Europa en el contexto de la implantación del proceso de Bolonia y la situación de la Educación Comparada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joan María Senent Sánchez

  2005-01-01

  Full Text Available El artículo nos presenta un análisis comparativo de la situación de los estudios superiores de carácter pedagógico en 23 países de Europa que han sido agrupados en 5 bloques: a Países anglofónos o de influencia británica: Reino Unido, Irlanda y Malta. b Escandinavia: Noruega, Finlandia, Dinamarca y Holanda. c Países de lengua o influencia alemana: Alemania, Austria y Eslovenia. d Europa del Este: República Checa, Eslovaquia y Polonia. e Países francófonos: Francia, Belgica, Luxemburgo y Suiza romance. . f Países meridionales: Portugal, España, Italia, Grecia y Chipre. El análisis se basa en la presencia de los estudios pedágógicos en los "grados" y "postgrados" de ese país, la estructura adoptada, las características del del programa de formación y su situación respecto a la adaptación al proceso de Bolonia. El artículo termina con la presentación de las conclusiones del informe, así como un breve análisis de la situación de la Educación Comparada en las universidades europeas, tanto como disciplina que como método de trabajo.

 17. Atti del seminario internazionale "Immagini d'Italia e d'Europa nella letteratura e nella documentazione di viaggio nel XVIII e nel XIX secolo", (Firenze, 1999-2001

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renato Pasta

  2003-01-01

  Full Text Available Renato Pasta, Introduzione. Paolo Marchetti, I giuristi e i confini. L'elaborazione giuridica della nozione di confine tra Medioevo ed età moderna. Jürgen Osterhammel, Atlantic Slavery: A Problem of Cross-Boundary History. Hans Erich Boedeker, "Europe" in the Discourse of the Sciences of State in 18th Century Germany. Sergueï Karp, Les recherches récentes (1990-2000 des relations culturelles franco-russes au XVIIIe siècle. Ananij Gerasimovič Ivanov, Il sistema amministrativo russo nella regione dei Mari dalla seconda metà del XVI al XVIII secolo. Il voevoda. Giulia Cecere, L' «Oriente d'Europa»: un'idea in movimento (sec. XVIII. Un contributo cartografico. Natividad Planas, Conflits de compétence aux frontières. Le contrôle de la circulation des hommes et des marchandises dans le royaume de Majorque au XVIIe siècle. Augustin Hernando, Identidad y representación de Europa en la docencia e investigación geográfica española. Teresa Isenburg, Separare ed Unire. Appunti sulle frontiere brasiliane fra Otto e Novecento: il caso della Guiana britannica

 18. Política, planificación y minorias lingüísticas en Europa: ¿qué porvenir para el próximo siglo?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Soledad Pérez

  1998-01-01

  Full Text Available En Europa, las relaciones internacionales han aumentado de manera tan notable desde la Segunda Guerra Mundial que los contactos entre los pueblos de lenguas diferentes se han multiplicado gracias a los medios de transporte y de comunicación. Europa se caracteriza por una gran diversidad lingüística, consecuencia de la evolución histórica de los países, de las migraciones de poblaciones, de los flujos de refugiados. de las políticas económicas, culturales, lingüísticas y educativas. Las fronteras de las lenguas no siempre coinciden con las fronteras políticas y administrativas de los Estados, lo que puede fomentar el desarrollo de los conflictos. Las minorías lingüísticas reivindican el derecho a la enseñanza en La lengua materna. Se han encontrado, sin embargo, varias soluciones a este problema, tales como la introducción de las lenguas regionales en el currículo y/o la educación bilingüe en las regiones lingüísticas. La pregunta clave de este artículo es: ¿qué educación bilingüe (lengua materna/lengua mayoritaria del país es posible en el próximo siglo?. 

 19. Regulamentação do estrogênio sintético 17α-etinilestradiol em matrizes aquáticas na Europa, Estados Unidos e Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danieli Lima da Cunha

  2016-01-01

  Full Text Available O estrogênio sintético 17α-etinilestradiol, principal componente utilizado em formulações de contraceptivos orais, tem sido apontado como um dos principais compostos responsáveis por provocar efeitos adversos no sistema endócrino de várias espécies. O objetivo deste estudo foi analisar o estado da arte dos dispositivos legais e normativos referentes ao controle desse estrogênio sintético nas águas da Europa e dos Estados Unidos, e traçar um paralelo com a realidade brasileira. No geral, os países têm buscado ampliar a regulamentação e monitoramento de alguns micropoluentes emergentes que antes não eram objeto de atenção por parte dos dispositivos legais. A Europa está mais avançada no que tange à qualidade dos corpos hídricos, enquanto que nos Estados Unidos esta substância é alvo de regulamentação apenas para a água destinada ao consumo humano. No Brasil, ainda não há nenhum dispositivo legal ou normativo que aborde esse estrogênio, o que pode ser associado a uma baixa maturidade do sistema brasileiro quanto ao controle de poluentes hídricos.

 20. PROPUESTA DE METODOLOGÍA DOCENTE PARA L A ADAPTACIÓN DE MATERIAS DE GEOGRAFÍA DESCRIPTIVA AL EEES: EL CASO DE LA ASIGNATURA DE GEOGRAFÍA DE EUROPA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ángel Lucendo Luis Monedero

  2016-12-01

  Full Text Available Resumen: Se expone la innovación docente desarrollada en la asignatura de Geografía de Europa del Grado en Geografía y Gestión del Territorio de la Universidad de Sevilla (2014/2015. Ésta supone un cambio en la metodología de enseñanza-aprendizaje de carácter tradicional, memorístico y pasivo empleada en materias de Geografía Descriptiva (a la que designamos Métodos Docentes Tradiciones, MDT. La nueva metodología denominada NEW por sus siglas en inglés (New Education in Works se caracteriza por ser activa, autónoma y basada en problemas, poniendo el énfasis en el desarrollo de competencias y habilidades emprendedoras cómo recomienda el Parlamento Europeo (Recomendación 2006/962/CE; y las indicaciones de adaptación al EEES (De Cos y Reques: 2010; Esparcia y Sánchez: 2012. El NEW parte de los principios de la problematización como estrategia (Santiago: 2005b, del aprendizaje basado en problemas (ABP y de la construcción de secuencias de aprendizaje (Acevedo: 2009. Palabras clave: Autoaprender, Competencias emprendedoras, Aprendizaje basado en problemas, Geografía de Europa, Grado de Geografía. 

 1. Checklist of Recent thecideoid brachiopods from the Indian Ocean and Red Sea, with a description of a new species of Thecidellina from Europa Island and a re-description of T. blochmanni Dall from Christmas Island.

  Science.gov (United States)

  Logan, Alan; Hoffmann, Jana; Lüter, Carsten

  2015-09-08

  Compilation of a checklist of Recent thecideoid brachiopods from the Indian Ocean and Red Sea indicates that members of this superfamily are represented by a small number of species. The subfamily Lacazellinae is represented by Ospreyella maldiviana from the Maldive Islands but the presence of Lacazella cannot yet be confirmed in the Indian Ocean as the holotype of Lacazella mauritiana from Mauritius is lost. The subfamily Thecidellininae is represented by Thecidellina blochmanni from Christmas Island in the eastern Indian Ocean and the Red Sea while a new species T. europa is here described from Europa Island in the Mozambique Channel. The subfamily Minutellinae is represented by Minutella minuta from Samper Bank and Walters Bank in the south-western Indian Ocean and in the Red Sea. Since the holotype of Thecidellina blochmanni from Flying Fish Cove, Christmas Island is also lost, this species is re-described and illustrated mainly from topotypes in the Museum für Naturkunde, Berlin, from which a suggested neotype has been selected.

 2. ATENCION PRIMARIA Y RESPONSABILIDADES DE SALUD PÚBLICA EN SEIS PAÍSES DE EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE: UN ESTUDIO PILOTO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Starfield

  2004-01-01

  Full Text Available Fundamento: Los rápidos cambios en los sistemas sanitarios son una oportunidad para reorientar las relaciones entre sus diferentes componentes. Con el objetivo de conocer dónde se ubica la responsabilidad para la realización de diferentes tipos de actividades preventivas, se realizó una encuesta en ocho áreas geográficas de seis países de Europa y Norteamérica. Métodos: Encuesta entre expertos basada en una matriz que relaciona servicios sanitarios preventivos con la población a la que se dirigen. Se establecieron ocho situaciones clínicas (vacunaciones infantiles y antigripal adultos; y detección precoz: de cáncer mediante mamografía, de tuberculosis, de Hipertensión Arterial, de fenilcetonuria, del virus de la inmunodeficiencia humana, y de osteoporosis, con el fin de conocer en relación a las mismas la población diana, nivel de establecimiento de las políticas, nivel de contacto con los individuos, seguimiento de los individuos con diagnósticos positivos y registro de sus datos clínicos. Resultados: Este estudio piloto mostró muy escasa coincidencia de los resultados tanto entre las ocho áreas encuestadas como en cada una de ellas. No se encontró un patrón regular para las actividades de prevención exploradas entre los diferentes países, ni en función de la tipología de sus sistemas sanitarios, ni por la orientación hacia la atención primaria de los diferentes sistemas. Conclusiones: Existe un escaso consenso en las áreas estudiadas en relación con la mejor forma de realizar las intervenciones de salud pública que conllevan prestación de atención sanitaria personal.

 3. La formación de la ciudad global y el re-escalamiento del espacio del Estado en la Europa Occidental post-fordista

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neil Brenner

  2003-05-01

  Full Text Available Este artículo examina la cambiante relación entre las ciudades globales y los Estados nacionales en la Europa Occidental post ‘70. La mayoría de los enfoques sobre la formación de ciudades globales están basadas en una concepción de suma-cero respecto de la escala espacial, lo que conduce a enfatizar el declive del poder de los Estados nacionales: mientras que la escala global se expande, se plantea que la escala nacional se contrae. En contraste, en este artículo la globalización se concibe como una reconfiguración contradictoria de las escalas espaciales, incluyendo aquellas en las que los Estados nacionales están organizados. Desde este punto de vista, los Estados nacionales no están siendo erosionados bajo las condiciones geoeconómicas contemporáneas, sino rearticulados, re-territorializados y re-escalados. La resultante configuración re-escalada de la espacialidad del Estado es provisionalmente denominada como una forma estatal "glocalizada". Como nodos de acumulación de capital, las ciudades globales son sitios claves de formas post-fordistas de desarrollo industrial. Como coordenadas del poder territorial estatal, las ciudades globales son niveles locales y/o regionales dentro de matrices glocalizadas y re-territorializadas de organización espacial del Estado. El re-escalamiento del Estado ha venido así a servir como una importante estrategia de acumulación a través de las cuales estas instituciones del Estado transformadas están tratando de promover la competitividad territorial de sus principales regiones urbanas. Estos argumentos son ilustrados a través de una discusión general de la interfase entre las ciudades globales y los Estados nacionales en la Europa Occidental contemporánea. La sección final sugiere que se requieren nuevas teorías y representaciones sobre la escala geográfica y del espacio del Estado, en orden a dar cuenta de la rápidamente cambiante geografía económica y política de los inicios

 4. Uudised : "Sõprus" Europa Cinema nominent

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Euroopa ja Vahemere regiooni kinopidajaid ühendav organisatsioon tunnustab igal aastal kinosid kolmes kategoorias. Sõpruse kino on valitud viie nominendi hulka noorsooürituste korraldamise kategoorias

 5. Europa Lander Material Selection Considerations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tappan, Alexander S. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Heller, Mellisa [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2017-01-10

  Energetic materials (EMs, explosives, pyrotechnics, propellants) provide high-power output of high temperature reaction products. These products can be solid, liquid, or gaseous during reaction or after the products have equilibrated with the surroundings. For example, high explosives typically consist of carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen bonded within a single molecule, and produce almost exclusively gaseous products. Conversely, intermetallics consist of physical mixtures of metals and metalloids, and produce almost exclusively condensed products. Other materials such as pyrotechnics and propellants have intermediate behavior. All energetic materials react in a self-propagating manner that after ignition, does not necessarily require energy input from the surroundings. The range of reaction velocities can range from mm/s for intermetallics, to km/s for high explosives. Energetic material selection depends on numerous requirements specific to the needs of a system. High explosives are used for applications where high pressure gases are necessary for pushing or fracturing materials (e.g., rock, metal) or creating shock waves or air blast. Propellants are used to produce moderate-pressure, high-temperature products without a shock wave. Pyrotechnics are used to produce numerous effects including: high-temperature products, gases, light, smoke, sound, and others. Thermites are used to produce heat, high-temperature products, materials, and other effects that require condensed products. Intermetallics are used to produce high-temperature condensed products and materials, with very little gas production. Numerous categories of energetic materials exist with overlapping definitions, effects, and properties.

 6. Botsende wereldbeelden: Amerika en Europa

  NARCIS (Netherlands)

  von der Dunk, T.

  2009-01-01

  Thomas von der Dunk argues that the world views of Americans and Europeans are fundamentally different. Now that Barack Obama has been elected the new President of the United States hopes are high that the transatlantic relations, which have strongly deteriorated during the two Bush Administrations

 7. Testing evolutionary convergence on Europa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chela-Flores, Julian [Instituto de Estudios Avanzados, Caracas (Venezuela); [Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Trieste (Italy)

  2002-11-01

  A major objective in solar system exploration is the insertion of appropriate biology-oriented experiments in future missions. We discuss various reasons for suggesting that this type of research be considered a high priority for feasibility studies and, subsequently, for technological development of appropriate melters and submersibles. Based on numerous examples, we argue in favour of the assumption that Darwin's theory is valid for the evolution of life anywhere in the universe. We have suggested how to obtain preliminary insights into the question of the distribution of life in the universe. Universal evolution of intelligent behaviour is at the end of an evolutionary pathway, in which evolution of ion channels in the membrane of microorganisms occurs in its early stages. Further, we have argued that a preliminary test of this conjecture is feasible with experiments on the Europan surface or ocean, involving evolutionary biosignatures (ion channels). This aspect of the exploration for life in the solar system should be viewed as a complement to the astronomical approach for the search of evidence of the later stages of the evolutionary pathways towards intelligent behaviour. (author)

 8. Notas feministas sobre o marco jurídico da migração e do tráfico de mulheres na Europa e Espanha

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Mayorga

  2012-07-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1807-1384.2012v9n1p278   Neste trabalho, buscamos compreender aspectos do marco jurídico da migração, tráfico de mulheres e prostituição na Europa de forma geral e na Espanha de forma específica a partir de uma análise das principais regulamentações vigentes entre 2005/2007 nesses contextos. Para isso, buscamos conhecer como a legislação e a tendência ao fechamento de fronteiras oferecem brechas que levam a situações de exploração e vulnerabilização para mulheres migrantes que estão na Espanha exercendo a prostituição. Foram analisados os seguintes documentos: Protocolo para prevenir, reprimir e sancionar o tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, do ano 2000, que complementa a Convenção das Nações Unidas contra a delinqüência organizada internacional; Protocolo contra o tráfico ilícito de migrantes por terra, mar e ar, que complementa a Convenção das Nações Unidas contra a delinqüência organizada internacional e a Lei de Migração espanhola de 1985. A política sobre o tráfico de mulheres e as posições mais conservadoras sobre a migração na União Européia tem tido conseqüências específicas para as mulheres. Os tratados e leis enfatizam, sobremaneira, as medidas de controle de fronteiras e repressão aos Possíveis delitos cometidos. Tal perspectiva deixa em segundo plano os direitos dos/as migrantes e das pessoas vitimas do tráfico (é importante ressaltar que os textos dos tratados e leis dão margem para que se identifique tráfico de mulheres com migração para a prostituição. Com relação à prostituição, o direito espanhol não penaliza, mas também não regulamenta, o exercício da prostituição; deixa tal atividade em uma situação de completa alegalidade, o que acaba por incrementar a vulnerabilização das prostitutas frente abusos e explorações de todos os tipos.

 9. Etnografías de empoderamiento en Europa y América: diseñando futuro con las comunidades.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANA MARTÍNEZ PÉREZ

  2016-01-01

  Full Text Available En este artículo nos planteamos integrar experiencias en investigación e intervención en la confluencia entre lo digital y lo material en el escenario de Europa-España y América Latina-Ecuador. En cuanto a lo digital, presentamos un balance de los procesos de recepción de una serie de documentales etnográficos realizados con las comunidades para la transformación de la realidad social en un modelo que hemos venido en llamar etnografías de empoderamiento (Martínez y Camas, 2014, Camas y Martínez 2015; Trueba y Delgado, 1991. Esta forma de realización de documentales etnográficos desde la investigación participativa (Pereda y De Prada, 2014 nos ha ido permitiendo constituir comunidades de aprendizaje (Elboj, 2002 y conocimiento local o comunidades de práctica (Betancourt, Mertens y Parra, 2016 en la actualidad en la sociedad ecuatoriana. En el extremo de lo material traemos la reflexión previa en torno a los movimientos sociales contemporáneos en España para aplicar lo aprendido en la Escuela de sociología cualitativa de Madrid con el fin de generar unas ciencias sociales críticas y reflexivas en América Latina. Nuestra propuesta pasa por la creación de unos productos audiovisuales, la generación y apropiación de conocimiento en el modo 3 (Acosta y Carreño, 2013, la contestación a las formas de poder desde la participación y la horizontalidad y, finalmente, posibilitar el cambio desde una forma de investigación e intervención social centrada en el diseño del futuro con las comunidades. Proponemos una reflexión epistemológica para un conocimiento antropológico desde una etnografía centrada en el futuro diseñado y proyectado por la gente y no sólo con la academia. Retomamos esta idea de una nueva forma de hacer etnografía como un compromiso con el futuro que vendría a ser un futuro aplicado, como se muestra en los documentales que realizamos en 2002: Al compás de los sueños y en 2014: Acolítame Ñañón; el

 10. La nueva crisis de los refugiados en Europa: una revisita del modelo de repulsión-atracción y los desafíos de las nuevas políticas migratorias

  OpenAIRE

  Oliveira, Catarina Reis; Peixoto, João; Góis, Pedro

  2017-01-01

  Resumo O objetivo deste artigo é refletir sobre os desafios que se colocam perante os novos fluxos de refugiados dirigidos à Europa desde o início da segunda década do século XXI. Com o intuito de explicar a nova crise dos refugiados, revisita-se o modelo de repulsão-atração e confronta-se o desígnio da agência – motivos individuais que induzem à migração – com a interferência da estrutura – fatores económicos, sociais e políticos que explicam o aumento dos fluxos, atendendo também à dinâmica...

 11. Joaquín Traggia y su Proyecto de pacificación en Europa: las razones religiosas o la religión razonada del nuevo orden político

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nere BASABE MARTÍNEZ

  2009-11-01

  Full Text Available RESUMEN: En la escasamente estudiada obra de Joaquín Traggia (1748-1802, padre escolapio y académico de la Historia, se esconde un pensador original, que supo tratar en muchos casos con inteligencia e independencia (aunque también con algunas contradicciones los más actuales debates políticos y religiosos de su época. Confrontado a los sucesos revolucionarios de Francia, dedicó todo su esfuerzo intelectual (y específicamente, en el Proyecto de pacificación en Europa que analizo aquí a la conciliación de los nuevos valores republicanos con las viejas instituciones y creencias, en un riguroso estudio que, a través de la razón como de la religión, le lleva a defender la Igualdad, la Libertad y la Fraternidad también como principios cristianos.ABSTRACT: Joaquín Traggia (1748-1802, Spanish Enlightenment author who has been very rarely studied up to now in spite of his original thought, Piarist clergyman and member of the Royal Academic of History, approached with intelligence and independency (if also did with some contradictions the most present political and religious debates of his time. In the context of the confrontation to the French Revolution ideology –and more specifically through his writing Proyecto de Pacificación en Europa, which I am studying here– he aimed to bring into line, by both means of reason and religion, Christian royalist values and the new principles of national sovereignty, Liberty, Equality, and Fraternity.

 12. Estudios de medios de comunicación en idiomas minoritarios y la comunicación para el cambio social: diálogo entre Europa y América Latina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enrique Uribe-Jongbloed

  2011-01-01

  Full Text Available Este artículo surge de un interés personal de expandir los estudios de medios en idiomas minoritarios al contexto de América Latina. Al mismo tiempo, surge de un deseo de presentar algunos de los logros de la Comunicación para el Cambio Social en América Latina a la comunidad académica de estudios mediáticos en Europa, que no los conocen a fondo. Para lograr esto, este artículo presenta los elementos comunes entre las dos áreas de estudio. Llama la atención sobre el hecho de que el idioma es tan sólo uno de los varios aspectos culturales bajo los cuales las comunidades indígenas y étnicas son marginadas tanto del acceso a los medios de comunicación principales, como a través de los contenidos de estos. El artículo instiga a que la investigación sobre medios en idiomas minoritarios en América Latina opte por una aproximación contextual que estudie los procesos de negociación de identidad y la capacidad participativa, definidas bajo los conceptos de hibridación y convergencia. También exige que en las investigaciones exista un incremento en la participación de los sujetos de éstas. Por último, ambos aspectos son presentados como el diálogo fundamental para extender a América Latina los estudios de medios en idiomas minoritarios y proveer así de retroalimentación para su continuo desarrollo en Europa.

 13. New report reveals eco-efficiency of supermarket refrigeration systems. Refrigerant choice; Rapport onthult eco-effiency van supermarktkoelsystemen. Koudemiddelkeuze

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-11-15

  Ever since the EU has committed to cut greenhouse gas emissions by 20%, food retailers have been under enormous pressure to reduce their carbon footprint. Refrigeration is part of the solution, as it accounts for some 50% of the energy consumption in a typical store. A new report by the British environmental consultants SKM Enviros evaluates different refrigeration solutions. [Dutch] Sinds de EU heeft besloten de uitstoot van broeikasgassen met twintig procent terug te brengen, staan foodretailers onder enorme druk om hun ecologische 'footprint' te verminderen. Koeling is een onderdeel van de oplossing, omdat het circa vijftig procent van het energiegebruik in een gemiddelde winkel voor zijn rekening neemt. Een nieuw rapport van de Britse milieuconsultants SKM Enviros evalueert verschillende koeloplossingen.

 14. Big changes in prevention of legionellae. New Drinking Water legislation; Grote veranderingen voor Legionellapreventie. Nieuwe Drinkwaterwetgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Blom, E. [Uneto-VNI, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-09-15

  In the Netherlands, July 1st 2011, the new potable water legislation came into force. This resulted in major changes in Legionella prevention at priority installations. But this is not the only impact on the installation sector and building owners and users. For materials, more stringent requirements came into force, also for the use of grey water. Potable water companies have a legal obligation to deliver a certain amount of water under a certain pressure. [Dutch] Per I juli 2011 is de nieuwe Drinkwaterwetgeving in werking getreden. Dit heeft grote veranderingen meegebracht voor de Legionellapreventie bij prioritaire installaties. Maar dit is niet het enige dat impact heeft op de installatiesector en gebouweigenaren en gebruikers. Er gelden strengere eisen voor materiaalgebruik, net als bij de toepassing van huishoudwater. Drinkwaterbedrijven krijgen een wettelijke verplichting om altijd een bepaalde hoeveelheid water te leveren onder een bepaalde druk.

 15. Market for domotics in the Netherlands. Major or minor?; Nederlandse domoticamarkt. In majeur of mineur?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Uythof, B. [Invenit, Domotica Platform Nederland, Amsterdam (Netherlands)

  2003-10-01

  A brief overview is given of new developments in the market for automation systems for houses (domotics), in particular the option to make use of broadband technology. [Dutch] De klassieke domoticasystemen, waarbij via bussystemen zaken als verwarming, verlichting en veiligheid worden geregeld, staan onder druk door wensen van consumenten. Zij willen af van het grote aantal netwerkjes met bijbehorende bedrading in huis. Ook zoekt deze groep naar een verdergaande integratie van diensten en producten in zijn woning. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat deze consumenten al een bepaald voorzieningsniveau op internetgebied, zoals breedband, in huis hebben. De huidige breedbandtechniek maakt het mogelijk via een bussysteem, of zelfs draadloos, apparaten te bedienen en mee te communiceren. Toepassingen waar veel van wordt verwacht. Het is daarom zaak voor de 'klassieke' domotica om allianties aan te gaan met de moderne vormen van domotica- en breedbandontwikkelingen.

 16. EG-richtlijnen en arbeidsomstandigheden

  OpenAIRE

  Kwantes, J.H.

  1991-01-01

  De belangrijkste EG-richtlijnen op het terrein van arbeidsomstandigheden zijn gebaseerd op art. 118A van het EEG-Verdrag. Dit artikel maakt onderdeel uit van de paragraaf met betrekking tot de sociale politiek. Zo vormen de 11 SA-richtlijnen mede de basis voor de eenwording van Europa op sociaalrechtelijk terrein. De EG-richtlijnen op basis van art. 118A bevatten minimumvoorschriften. De EG-lidstaten mogen niet onder dit minimumniveau gaan zitten met hun nationale regelgeving, maar mogen wel ...

 17. Freedom of communication in the U.S. and Europe = La libertad de comunicación en Estados Unidos y en Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro J. Tenorio

  2012-09-01

  December 16th, the Constitutional Court has suggested the preferential position of freedom of expression. However, the incorporation of the Sullivan doctrine into the Spanish system occurred through STC 6/1988 of January 21st, almost ten years after the passage of the Constitution into law. El trabajo compara la libertad de comunicación en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero partiendo de la primera de ellas. Existen diferencias, que se especifican. Los textos reguladores invitan a hablar de dualidad de modelos. Pero tal vez sea excesivo. Consideraciones finales: 1 existen muchos regímenes de la libertad de expresión compatibles con la democracia: el generado a partir de la Sentencia Sullivan en Estados Unidos (en Europa, Lingens no es el único, aunque en la actualidad se considera el más coherente con ella, lo que no se discute. 2 Los grandes cambios se producen a veces en virtud de detalles aparentemente pequeños. El cambio de la carga de la prueba en la difamación (Sullivan ha supuesto un terremoto en el régimen jurídico de la prensa. La doctrina Sullivan se puede resumir en los siguientes puntos: primero, los errores son inevitables para respirar; segundo: ha de probarse la malicia del difamador; tercero, ha de probarse la falta de veracidad del difamador. Esta doctrina le permite jugar a la prensa su papel de «perro guardián» de las libertades. 3 En España la prensa parece ejercer también ese papel, y esto nos exige preguntarnos si hay o hubo una Sentencia Sullivan en la jurisprudencia del Tribunal constitucional español; se suele atribuir la privilegiada posición de la prensa en España a que el Tribunal Constitucional la ha dotado de posición preferente sobre los derechos que entran en colisión con ella, como honor, intimidad y propia imagen, y se justifica esa posición preferente por su conexión con la democracia; pues bien, ya desde la STC 6/1981, de 16 marzo, nuestro Tribunal

 18. Cumulates, Dykes and Pressure Solution in the Ice-Salt Mantle of Europa: Geological Consequences of Pressure Dependent Liquid Compositions and Volume Changes During Ice-Salt Melting Reactions.

  Science.gov (United States)

  Day, S.; Asphaug, E.; Bruesch, L.

  2002-12-01

  Water-salt analogue experiments used to investigate cumulate processes in silicate magmas, along with observations of sea ice and ice shelf behaviour, indicate that crystal-melt separation in water-salt systems is a rapid and efficient process even on scales of millimetres and minutes. Squeezing-out of residual melts by matrix compaction is also predicted to be rapid on geological timescales. We predict that the ice-salt mantle of Europa is likely to be strongly stratified, with a layered structure predictable from density and phase relationships between ice polymorphs, aqueous saline solutions and crystalline salts such as hydrated magnesium sulphates (determined experimentally by, inter alia, Hogenboom et al). A surface layer of water ice flotation cumulate will be separated from denser salt cumulates by a cotectic horizon. This cotectic horizon will be both the site of subsequent lowest-temperature melting and a level of neutral buoyancy for the saline melts produced. Initial melting will be in a narrow depth range owing to increasing melting temperature with decreasing pressure: the phase relations argue against direct melt-though to the surface unless vesiculation occurs. Overpressuring of dense melts due to volume expansion on cotectic melting is predicted to lead to lateral dyke emplacement and extension above the dyke tips. Once the liquid leaves the cotectic, melting of water ice will involve negative volume change. Impact-generated melts will drain downwards through the fractured zones beneath crater floors. A feature in the complex crater Mannan'an, with elliptical ring fractures around a conical depression with a central pit, bears a close resemblance to Icelandic glacier collapse cauldrons produced by subglacial eruptions. Other structures resembling Icelandic cauldrons occur along Europan banded structures, while resurgence of ice rubble within collapse structures may produce certain types of chaos region. More general contraction of the ice mantle

 19. La movilidad residencial europea actual en el contexto de la relación histórica España-Europa (Current European residential mobility in the context of the historic relationship between Spain and Europe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Modesto García Jiménez

  2015-01-01

  Full Text Available Resumen: En la primera década del presente siglo, España, que ya tenía una larga trayectoria como destino turístico privilegiado, se dispone a acoger una verdadera avalancha de personas del norte y centro de Europa que eligen nuestro país como lugar de residencia. El fenómeno puede caracterizarse como un paso más en la elección de estilos de vida propios de las sociedades contemporáneas, y como uno de los más importantes ensayos de libertad de circulación internacional y de ejercicio de los derechos de la ciudadanía de todos los europeos. Este texto quiere ahondar en aspectos de la interacción social y la relación antropológica de los nuevos residentes y la población autóctona, también europeos; a la vez que hacerse eco de las diversas actitudes críticas que este experimento social despierta en las ciencias sociales. Y va a procurar hacerlo ubicándolo en el contexto de las relaciones históricas de España y Europa y de cierta desesperanza que provoca la situación de crisis mundial que vivimos.Abstract: In the first decade of this century, Spain, which already had a long trajectory as an exceptional tourist destination, prepared to receive a deluge of people from North and Central Europe, who chose our country as their place of residence. The phenomenon could be characterised as a further step in the choosing of lifestyles in contemporary societies, and as one of the most important tests of international freedom of movement and the rights of citizenship of all Europeans. This text wishes to expand on aspects of social interaction and the anthropological relationship of the new residents and the native population, also European; at the same time as echoing the diverse critical attitudes that this social experiment provokes in the social sciences. It will attempt to achieve this by placing it in the context of the historical relations between Spain and Europe and the sense of desperation caused by the situation of the world

 20. A redefinição do perfil político da Europa de estatal-social para econômico-liberal: uma análise crítica a partir de Jürgen Habermas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Adriano Lubenow

  2016-10-01

  Full Text Available O artigo trata da análise crítica de Jürgen Habermas da redefinição do papel político da Europa, mais voltada para a justiça social e a solidariedade, para um viés predominantemente econômico, de versão mais econômico-liberal, mais próxima da produtividade e da concorrência. A mudança política da integração europeia busca reforçar o pilar econômico da união monetária pela implementação de programas de ajustamento econômico do FMI. A consequência da opção da União Europeia por uma Europa-mercado de formato neoliberal é o desmonte do Estado social (mais voltado para justiça social e a corrosão do elemento democrático das democracias nacionais (o esvaziamento da democracia. A consequência política dessa opção pelo neoliberalismo é a centralização supranacional de competências reguladoras para agências e organismos transnacionais europeus (Banco Central Europeu, Comissão Europeia, Tribunal Europeu, Parlamento Europeu, que lidam com acordos, contratos e tratados internacionais que deveriam funcionar como equivalentes de uma regulação política. O problema é a aprovação, a portas fechadas, de medidas que visam o controle da política econômica em detrimento da coordenação política. Isso implica a imposição de resoluções em áreas centrais de responsabilidade dos parlamentos dos Estados membros, potencializando nos Estados nacionais os problemas de legitimação necessária para implementar as políticas recomendadas de cima, explicitando a falha na construção da união monetária pela ausência dos instrumentos de uma política econômica comum.

 1. La educación crítica de los jóvenes en el centro de Europa The critical education of young people about TV: countries in northern and central Europe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michel Clarembeaux

  2008-10-01

  Full Text Available La situación de la educación de los jóvenes con respecto a la televisión en ciertos países de la Europa no mediterránea es el eje central de este trabajo, centrado especialmente en el estudio en la comunidad francesa de Bélgica. El autor, tras la descripción, pretende diseñar una política de educación televisiva, ya desde los jóvenes, ya para los jóvenes, con el objeto de ayudar a las nuevas generaciones a que adquieran un nuevo tipo de autonomía mediática y una madurez que les permita reemplazar el consumo compulsivo por una gestión inteligente y reflexiva de sus hábitos mediáticos. The main goal of this work is to analyze the education of young people about TV in non-Mediterranean European countries, especially devoted to the French community of Belgium. The author analyzes TV educational policy (not only from but also for young people to help new generations acquire a new kind of media autonomy and the necessary maturity to replace compelling intake by intelligent and reflective consumption of their media habits.

 2. La maquinaria social y las ciencias humanas. Pensionados de la Junta para la Ampliación de Estudios en la Europa de la razón tecnocrática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guijarro Mora, Víctor

  2015-06-01

  Full Text Available The establishment of the JAE and the scholarship policy supported by this institution promoted not only the well-known scientific renovation, but other values related in this case to the technocratic views of social problems. The present study is aimed at exploring this second effect, a relatively unattended topic, by the examination of the concerns and purposes of various scholarship holders who traveled between 1909 and 1932 to Germany, England, Belgium, Switzerland, and France.La creación de la JAE y su política de pensiones promovió no solo los elementos integrantes del discurso oficial, sino otros intereses ligados a los enfoques tecnocráticos de los problemas sociales difundidos en la Europa de la modernidad. En este estudio exploramos este segundo efecto, no reconocido suficientemente, mediante el examen de la trayectoria y propuestas de diversos pensionados que viajaron entre 1909 y 1932 a Alemania, Inglaterra, Bélgica, Suiza y Francia.

 3. Oportunidad de integración de la perspectiva de género en investigación e innovación en salud en Europa: red COST genderSTE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inés Sánchez de Madariaga

  2014-09-01

  Full Text Available La Comisión Europea apoya, por varias vías, incorporar la perspectiva de género, ahora en el nuevo programa Horizonte 2020, pero también financiando proyectos como gendered innovations, que muestran cómo las innovaciones de género aportan calidad en investigación y en prácticas profesionales para la salud y el bienestar. Uno de sus instrumentos políticos es la Recomendación sobre Género, Ciencia e Innovación, a desarrollar en los Estados miembros. En este contexto se crea la red internacional de Género, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (COST genderSTE, que pretende: 1 cambios estructurales de las instituciones, que promocionen a las investigadoras; 2 identificación de las dimensiones de género relevantes para el medio ambiente; y 3 promocionar una mejor integración de la perspectiva de género en investigación y tecnología. COST GenderSTE apoya la creación de redes y la difusión del conocimiento con perspectiva de género. Todas estas herramientas ofrecen la oportunidad de incorporar la perspectiva de género en investigación en Europa.

 4. La publicidad interactiva más allá de la norma: parámetros deontológicos en Europa y América Latina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David López

  2011-09-01

  Full Text Available La publicidad constituye un elemento ineludible de la vida cotidiana, desempeñando, qué duda cabe, una enorme relevancia en el plano social. Dentro del amplio catálogo que al respecto existe destaca la que presenta carácter interactivo y, en especial, la que tiene lugar en Internet. Esta última, a pesar de la profunda crisis económica imperante, está protagonizando un crecimiento muy significativo. Ahora bien, la misma debe cumplir la legislación imperante sobre el particular –que en Internet, a veces, resulta complejo- para, de este modo, no defraudar los intereses de sus potenciales destinatarios. Dado que las normas legales no suelen ser suficientes, en el plano internacional se han aprobado numerosos sistemas de autorregulación sobre el particular que representan un sugerente complemento de la legalidad imperante. A tal efecto, se analizarán los casos de Europa y América Latina.

 5. Fire history and climate variability during the Mid-Late Holocene in the Picos de Europa (Cantabrian Mountains, NW Spain), based on sedimentary sequence of Belbín

  Science.gov (United States)

  Ruiz-Fernández, Jesús; Nieuwendam, Alexandre; Oliva, Marc; Lopes, Vera; Cruces, Anabela; Conceição Freitas, Maria; Janeiro, Ana; López-Sáez, José Antonio; García-Hernández, Cristina

  2017-04-01

  The environmental changes during the last millennia in the Mediterranian Region (including the Cantabrian Mountains in the NW part of the Iberian Peninsula) are partially related to fire activity, generated by early human societies for grazing purposes. Fire activity has mostly been reconstructed based on the analysis of pollen, spores and other macro- and microscopic organic remains, such as charcoal particles. However, new techniques (as the analysis of micro-scale frost weathering of quartz grains), can provide further information about the magnitude and intensity of fire as a landscape modeler. The purpose of this work was to analyze a sedimentary sequence collected from Belbín depression in the Western Massif of the Picos de Europa (Cantabrian Mountains, NW Spain) by using an innovative multi-proxy approach, in order to reconstruct the fire history in this area. The Picos de Europa Mountains constitute the highest and most extensive massif in the Cantabrian Mountains. This area encloses three different massifs separated by deep gorges carved by four rivers (Dobra, Cares, Duje and Deva). The Western Massif is the largest of the three units (137 km2). The Picos de Europa are essentially composed by Carboniferous limestones. This mountain area was heavily glaciated during the Last Glaciation, though the post-glacial environmental evolution is still poorly understood. Within the Western Massif, the mid-altitude area of Belbín is a karstic depression dammed by a lateral moraine generated by Enol Glacier during the Last Glaciation. Between 23 and 8 ky cal BP this depression was a lake that became progressively infilled with sediments, and nowadays it is occupied by grasslands (Ruiz-Fernández et al., 2016). In order to study the environmental changes during the Mid-Late Holocene in this massif, a 182 cm-long sequence was retrieved in the Belbín area. The core was subsampled every centimeter in the top most superficial 60 cm. The laboratory analyses were: 1

 6. Informe sobre el "XI Congreso de Formación del Profesorado: Europa y calidad docente ¿convergencia o reforma educativa?". Segovia, 17, 18 y 19 de febrero de 2005

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Emilio PALOMERO PESCADOR

  2005-01-01

  Full Text Available El presente documento contiene un informe detallado sobre el "XI Congreso de Formación del Profesorado: Europa y Calidad Docente ¿Convergencia o Reforma Educativa?", celebrado en la Escuela Universitaria de Magisterio de Segovia los días 17, 18 y 19 de febrero de 2005. En él se señalan los antecedentes del mismo; su justificación y objetivos; el programa desarrollado; las instituciones organizadoras, patrocinadoras y colaboradoras que hicieron posible su puesta en escena. Se referencian las ponencias (18 y las comunicaciones (80, presentadas al mismo. Se deja también constancia de "La declaración de Segovia", es decir, de las conclusiones de este congreso, que ofrecen un perfil constructivo y crítico. Finalmente, se hace una valoración de dicho encuentro y se concluye con un texto que pretende reflejar la línea de trabajo y la intencionalidad del mismo.

 7. Household appliance data collection and market survey in central and eastern european countries; Raccolta dati e analisi del mercato sugli apparecchi elettrodomestici nei paesi dell'Europa centrale e orientale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Presutto, M. [ENEA, Funzione Centrali Studi, Centro Ricerche Ispra, Vercelli (Italy); Ricci, A. [Istituto di Studi per l' Integrazione dei Sistemi, Rome (Italy); Meli, L. [ANIE, Federazione delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, International Affaires Direction, Milan (Italy)

  2001-07-01

  Since 1995 the European Commission, through the SAVE programme, and the Economic Commission for Europe of the United Nations, through the Energy Efficiency 2000 Project, jointly sponsored the so called SACHA projects in Central and Eastern European Countries regarding major household appliances. Consistently, the main objective of the projects was to analyse and interpret the situation of refrigerators, freezers and washing machines in seven CEEC, so as to increase the knowledge and understanding of the issues at stake in the area of energy efficiency and environmental friendliness, and therefore to identify possible scenarios of improvement. This paper describes the work accomplished and the results achieved in this context, focusing more on the data collection and market survey moments and illustrates, with an abundant series of exhibits, the quantitative picture resulting form the analyses carried out. Possibility exists for replication in Latin America, where ENEA and Italian experience could be fruitfully applied. Reliable and complete information is in fact one of the prerequisites to overcome potential barriers and facilitate a successful enforcement of any energy efficiency policy. Effective implementation and regional harmonisation are necessary, even if projects can facilitate the fulfilment of these goals as it provides a consolidated methodology and an integrated scheme for basic data collection and analysis. [Italian] A partire dal 1995 la Commissione Europea e la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite hanno congiuntamente promosso lo studio dei piu' importanti apparecchi domestici nei paesi dell'Europa centrale ed orientale. Principale obiettivo di questi progetti, piu' noti come progetti con SACHA, dall'acronimo del titolo, era analizzare e soprattutto interpretare la situazione dei frigoriferi, congelatori e lavatrici in sette PECO, per migliorare da un lato la conoscenza e la comprensione delle problematiche

 8. Inovação tecnológica na indústria farmacêutica: diferenças entre a Europa, os EUA e os países farmaemergentes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandra Cristina Santos Akkari

  2016-01-01

  Full Text Available Resumo Historicamente, o cenário farmacêutico mundial tem sido dominado por grandes multinacionais (Big Pharma, majoritariamente de origem europeia e norte-americana. Contudo, é consenso na literatura a importância crescente dos mercados farmacêuticos emergentes (países farmaemergentes, especialmente China e Brasil, que são vistos como os maiores responsáveis pelo crescimento sustentável do segmento farmacêutico. Esse artigo teve como objetivo realizar um mapeamento tecnológico e industrial do setor farmacêutico, a partir de informações de bancos de dados patentários internacionais (WIPO e Derwent, entre 1996 até o último ano de registro (2013. Utilizando-se o Método dos Mínimos Quadrados e implementação de um algoritmo no MATLAB, desenvolveram-se previsões para o período 2014-2018. Os resultados obtidos atestaram a liderança da Europa e dos EUA no setor, destacando-se o índice de inovação da Hoffmann-La Roche; a participação expressiva da China; e a pouca contribuição do Brasil no âmbito mundial. Todavia, estimou-se uma tendência de crescimento acentuado no número de proteções concedidas ao Brasil (41% e à China (27%, apontando um alcance, até 2036, dos índices de patenteamento chineses aos números dos atuais líderes mundiais, trazendo a esperança da difusão tecnológica e científica e do aumento da competitividade no segmento farmacêutico.

 9. Comparação entre as tendências e estratégias da indústria automotiva no Brasil e na Europa Trends and strategies in the automotive industry: a comparative study of Brazilian and European markets

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiz Felipe Scavarda

  2005-12-01

  Full Text Available A indústria automotiva está passando por transformações que vêm provocando a diversificação e segmentação do mercado, a redução do ciclo de vida de modelos de veículos e a oferta de variedades de atributos desses modelos para os clientes. Este artigo tem por objetivos analisar essas tendências e avaliar as principais estratégias desenvolvidas e implementadas pelas montadoras de veículos nos mercados brasileiro e europeu, para fazer face a estas tendências. Os resultados obtidos no Brasil pelos autores deste artigo foram analisados tendo como base a metodologia científica adotada em uma pesquisa similar desenvolvida na Europa. Os resultados mostram como as estratégias de plataformas, de configuração tardia e de pacotes de opcionais estão sendo implementadas pelas montadoras, permitindo uma comparação entre os dois mercados examinados.The automotive industry is undergoing transformations that have led to the segmentation and diversification of its market, reductions in the life cycle of vehicle models, and the offer of a variety of features of these models to consumers. Within this context, this paper analyzes these trends and evaluates the key strategies developed and implemented by Brazilian and European automakers in face of these trends. Our findings, which are analyzed using the same methodology adopted in a similar survey conducted in Europe, indicate how platform, late configuration and option bundling strategies have been implemented by automakers, allowing for a comparison of the two markets in question.

 10. Central Bank autonomy in Europe and Latin America: analysis of differences and applications Autonomía de la banca central en Europa y América Latina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rollinat Robert

  1996-06-01

  Full Text Available This article makes a comparative analysis of the experiences of the independent central bank in Latin America and Europe. After reviewing the problems and theories of central bank autonomy, it studies the recent evolution of the Latin American central bank in comparison with the European central bank, high lights the perverse effects of the reforms, and shows that their objective is more the stability of the financial system than the stability of prices. Finally, it describes the tests to which the new Latin American central banks have been subjected and the effects on their credibility. It concludes that these entities have had to correct and pay for the incoherences and errors of the market, and that their independence or autonomy depends on their continuing to ful fill this role, not only for economíc or monetary reasons but for the needs of political and social democracy.Este artículo hace un análisis comparativo de las experiencias de la banca central independiente en América Latina y Europa. Después de revisar los problemas y las teorías de la autonompia de los bancos centrales, estudia la reciente evolución de la banca central latinoamericana en comparación con la europea, destaca los efectos perversos de estas reformas u muestra que sus objetivo es más la estabilidad del sistema financiero que la de los precios. Finalmente, describe las pruebas a que han sido sometidos los nuevos bancos centrales latinomaericanos y los efectos de sus credibilidad. Concluye que estas entidades han tenido que corregir y pagar las incoherencias y los errrores del mercado, y que su 'independencia' o autonomía depende de que sigan cumpliendo con ese papel no sólo por razones económicas o monetarias sino por las necesidades de la democracia política y social.

 11. Perfil tecnológico das bibliotecas no brasil e na europa: estudo sobre a democratização do acesso à informação e ao conhecimento em bibliotecas do brasil, espanha e alemanha

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Cleide Rodrigues Bernardino

  2013-08-01

  Full Text Available A biblioteca pública é uma instituição que se fundamenta por sua forte função social, que por sua vez encontra amparo nos desdobramentos educativos, culturais, econômicos e políticos, em observância ao Manifesto da UNESCO que determina que a mesma seja um centro local de informação prontamente acessível a todos os seus usuários em qualquer suporte ou gênero, porta de acesso local ao conhecimento. Para o êxito dessa função na sociedade da informação faz-se necessário o uso e a manipulação de tecnologias digitais. Esta investigação se dá no âmbito brasileiro, espanhol e alemão, com um recorte para a utilização de mídias digitais de democratização da informação, que permitam o acesso à informação, como direito básico do cidadão na sociedade da informação. A pesquisa de cunho exploratório e delineamento quali-quantitativo utiliza-se do instrumento questionário enviado por correio eletrônico e análise do discurso para a avaliação dos dados coletados. Neste sentido, será traçado um perfil tecnológico da biblioteca pública na Europa e no Brasil a fim de delinear os encaminhamentos para a sociedade da informação.

 12. La formación del obrero en la Europa de entreguerras (1919-1939: las principales instituciones socialistas y las internacionales obreras de la enseñanza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Franciso de LUIS MARTÍN

  2010-02-01

  Full Text Available Recientemente, Juan Pablo Fusi ha puesto de relieve cómo al sentimiento de exaltación nacionalista y belicista que provocó el estallido de la I Guerra Mundial, y al que no fue ajeno buena parte del movimiento obrero europeo, siguió, con la prolongación del conflicto, una profunda modificación de la conciencia moral e intelectual en Europa que cristalizaría en una cultura del pesimismo, cuando no en una clara y resuelta actitud de rechazo a la civilización europea. Si la guerra había demostrado la caducidad de muchos viejos valores y de no pocas instituciones, puso de manifiesto, sobre todo, la urgente necesidad de modificar los anticuados sistemas de educación que, sometidos a los intereses político-ideológicos de los gobiernos y dominados por prejuicios nacionalistas, habían coadyuvado a hacer posible la conflagración bélica. Un amplio y significativo movimiento de regeneración educativa recorrió los ambientes intelectuales europeos. En las circunstancias de la inmediata posguerra muchos fueron, y no sólo dentro del campo específico de la pedagogía o la enseñanza, los que volvieron sus ojos a la escuela, a la educación popular, como uno de los principales mecanismos de regeneración social. Una nueva escuela, se repetía desde diferentes foros, debía contribuir a crear una nueva humanidad.

 13. Control de la inmigración, post- fordismo y menor elegibilidad: una crítica materialista de la criminalización de la inmigración en Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandro De Giorgi

  2012-03-01

  Full Text Available La aparente des-fronterización del mundo occidental bajo el impulso de la globalización económica ha sido paralelo a un proceso de re-fronterización de las sociedades tardo-capitalistas contra las migraciones globales. Esta re-fronterización es parte de un amplio giro punitivo en la regulación de la migración que ha emergido especialmente en el contexto europeo desde mediados de los años setenta del siglo pasado. Por un lado, los inmigrantes no occidentales son señalados por las políticas inmigratorias prohibicionistas, las cuales contribuyen de hecho a la reproducción de su estatus de ilegalidad; por otro lado, el uso sistemático del encarcelamiento (junto a la detención administrativa y la deportación como la estrategia principal en la actual guerra contra la inmigración no autorizada configura una dinámica de hipercriminalización de los inmigrantes, cuyo resultado es la intensificación de su marginalidad socioeconómica y política en toda Europa. Siguiendo el enfoque de la criminología materialista conocido como economía política del castigo, este artículo sugiere que estas estrategias punitivas deberían ser analizadas contra el sustrato de una economía neoliberal cada vez más flexible y desregulada. En este contexto, la hipercriminalización de las migraciones contribuye a la reproducción de una fuerza de trabajo vulnerable cuya inseguridad resulta adecuada para el segmentado mercado de trabajo de las economías post-fordistas.

 14. Individualisme en collectivisme in de adolescentie studies onder Nederlandse, Marokkaanse en Turkse jongeren

  OpenAIRE

  Huiberts, A.M.P.

  2002-01-01

  This dissertation aimed to investigate cultural values connected with the individualism-collectivism dimension in several samples of adolescents from diverse ethnic populations (minimum N = 51). We included autochtonous Dutch adolescents and allochtonous adolescents with Turkish and Moroccan background. Both Morocco and Turkey can be considered collectivistic countries, while the Netherlands is located at the individualistic side of the dimension (Hofstede, 1980, 1995). We focused on the psyc...

 15. Individualisme en collectivisme in de adolescentie studies onder Nederlandse, Marokkaanse en Turkse jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Huiberts, A.M.P.

  2002-01-01

  This dissertation aimed to investigate cultural values connected with the individualism-collectivism dimension in several samples of adolescents from diverse ethnic populations (minimum N = 51). We included autochtonous Dutch adolescents and allochtonous adolescents with Turkish and Moroccan

 16. Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO

  NARCIS (Netherlands)

  de Boer, M.S.

  2008-01-01

  Over the past few decades there has been an alarming rise in crime rates in the Netherlands, which show that a higher percentage of the immigrant population is involved in criminal activities (compared to the national average). In addition the degree to which each ethnic minority group is

 17. Vermoeidheid in het verkeer : prevalentie en statusonderkenning bij automobilisten en vrachtautochauffeurs : een vragenlijststudie onder Nederlandse rijbewijsbezitters.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C. Davidse, R.J. Mesken, J. & Hoekstra, A.T.G.

  2011-01-01

  Driver fatigue: prevalence and state awareness of drivers of passenger cars and trucks; A questionnaire study among driving licence holders in the Netherlands. A questionnaire study of driver fatigue among driving licence holders in the Netherlands was carried out to accomplish a more detailed

 18. Permits for coal-fired power plants under scrutiny; Vergunningen kolencentrales onder vuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoekstra, B. [Tauw, Deventer (Netherlands)

  2011-02-15

  The attorney-general of the European Court of Justice offered advice to the European Judge on the prejudicial questions of the Department of Administrative Law of the Council of State in the framework of appeal cases against environmental permits of three planned power plants in the Netherlands. The advice may have large consequences for these permits. [Dutch] De advocaat-generaal (A-G) van het Europese Hof van Justitie heeft haar advies uitgebracht aan de Europese rechter over de prejudiciele vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in het kader van beroepszaken tegen de milieuvergunningen van een drietal geplande elektriciteitscentrales in Nederland. Het advies kan grote consequenties hebben voor deze vergunningen.

 19. Bon appétit! : Hoe onder Napoleon koken een kunst werd

  NARCIS (Netherlands)

  Gabriëls, A.J.C.M.

  2018-01-01

  Het is tegenwoordig moeilijk voor te stellen, maar ooit was Parijs berucht om de slechte kwaliteit van de in herbergen en eethuizen geserveerde maaltijden. Buitenlandse reizigers klaagden hierover steen en been, evenals over de onaangename omstandigheden waaronder het voedsel moest worden genuttigd.

 20. Effecten van bosbegrazing op het humusprofiel van arme zandgronden onder naaldbos

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.; Mekkink, P.; Smit, A.; Sevink, J.

  1996-01-01

  In het veld zijn de effecten van bosbegrazing op strooiselvoorraden onderzocht. Biomassa, pH, organische-stofgehalte, elektrisch geleidingsvermogen, elementenvoorraden en stikstofmineralisatie van strooisellagen werden gemeten na nul, twee en vijf jaar begrazing. De ondergrondse en bovengrondse