WorldWideScience

Sample records for estaeminen prosessiolosuhteiden avulla

 1. Prevention of the ash deposits by means of process conditions in biomass gasification; Biomassapolttoaineiden tuhkan kuonaantumiskaeyttaeytymisen estaeminen prosessiolosuhteiden avulla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moilanen, A; Laatikainen-Luntama, J; Nieminen, M; Kurkela, E; Korhonen, J [VTT Energy, Espoo (Finland)

  1997-10-01

  In fluidised-bed gasification, various types of deposits and agglomerates may be formed by biomass ash in the bed, in upper zones of the reactor, for instance in cyclones. These may decisively hamper the operation of the process. The aim of the project was to obtain data on the detrimental fouling behaviour of the ash of different types of biomass in fluidised-bed gasification, and on the basis of these data to determine the process conditions and ways of preventing this kind of behaviour. Different types of biomass fuel relevant to energy production such as straw, wood residue were be used as samples. The project consisted of laboratory studies and fluidised-bed reactor tests including ash behaviour studied both in the bed and freeboard. In laboratory tests, the sample material was characterised as a function of different process parameters. In fluid-bed reactors, the most harmful biomasses were tested using process variables such as temperature, bed material and the gasification agents. Bubbling fluidised-bed gasification tests with wheat straw showed that agglomerates with different sizes and structures formed in the bed depending on the temperature, the feed gas composition and bed material. Agglomerates consisted of molten ash which sintered with bed material and other solids. In all BFB tests, freeboard walls were slicked by ash agglomerates (different amounts) which, however, were easily removable. The results of this project and the earlier pilot-scale gasification experience obtained with the same feedstocks showed that useful characteristic data about ash behaviour can be obtained using laboratory tests and small scale reactors. (orig.)

 2. Äitiyden tukeminen taiteen menetelmien avulla

  OpenAIRE

  Männistö, Reetta

  2015-01-01

  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli auttaa äitejä pohtimaan omaa äitiyttään ja käsittelemään siihen liittyviä tuntemuksia taiteen menetelmien avulla. Tarkoituksena oli myös selvittää taiteen menetelmien merkitystä toiminnassa. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisen pienryhmän kautta yhteistyössä Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n perhetuvan, Annantuvan kanssa. Tavoitteena oli tukea ja vahvistaa äitien omaa äitiyttä sekä tuottaa Annantuvalle sovellettavissa oleva ohjeistus ta...

 3. Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu SOSTAC -mallin avulla

  OpenAIRE

  Kokkonen, Olli

  2016-01-01

  Opinnäytetyössä käsitellään digitaalista markkinointia ja sen suunnittelua SOSTAC -mallin avulla. SOSTAC -malli pitää sisällään nykytilan analyysin, tavoitteiden määrittämisen, markkinointistrategian ja toimenpiteiden suunnittelun, toimintasuunnitelman sekä prosessinhallinnan. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa lukijalle ymmärrys digitaalisen markkinoinnin suunnittelun perusteista ja siitä, millaisia menetelmiä oman organisaation markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja nii...

 4. Massimo Dutti -nimisen tuotemerkin tuonti Suomeen franchisingin avulla

  OpenAIRE

  Mukkonen, Zoja

  2011-01-01

  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia franchising-yrittäjyyttä aidon kokemuksen kautta. Työn tavoite oli tuoda Massimo Dutti -merkistä muotivaatetuotemerkkiä Suomeen franchising-liiketoiminnan kautta. Samalla oli tarkoitus tutkia Massimo Dutti -tuotemerkkinä ja potentiaalisena kilpailukykyisenä yrityksenä Suomen markkinoilla. Tästä tutkimuksesta hyötyy soveltamalla sitä asiapapereihin, joilla haetaan Massimo Dutti -tuotemerkin osto-oikeudet franchising-toiminnan avulla. Työstä myös höytyvä...

 5. Liidit haltuun markkinointiviestinnän avulla yritysasiakaspalvelussa

  OpenAIRE

  Kärkkäinen, Kim

  2011-01-01

  Liideillä tarkoitetaan myyntijohtolankaa, jonka avulla yritys yrittää saada uusia asiakkaita ja houkutella näitä mahdollisesti kilpailijoilta. Liideillä on suuri vaikutus nykyajan kovassa kilpailussa. Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli tutkia sitä, miten yritysasiakaspalvelussa saadaan hoidettua liidejä tehokkaammin ja miten niitä saadaan enemmän. Opinnäytetyö on laadullinen ja sen toimeksinantajana oli Suomen toiseksi suurin teleoperaattori TeliaSonera, jossa työn tekijä oli suoritta...

 6. Liiketoiminnan kehittäminen 3D-tulostuksen avulla

  OpenAIRE

  Rissanen, Pauli; Pekkanen, Matti-Juhani

  2014-01-01

  Työn lähtökohtana oli liiketoiminnan kehittäminen 3d-tulostuksen avulla. Tätä ajatusta lähestyttiin kahdesta eri näkökulmasta, eli siitä miten tekijöiden oma yritys saisi rakennettua liiketoimintaa 3d-tulostuksen ympärille, ja siitä miten tekijät voisivat auttaa eri alojen toimijoita hyötymään 3d-tulostuksen mahdollisuuksista. Keskeisessä osassa opinnäytetyötä oli myös 3D-tulostuksen prosessin havainnollistaminen. Työn perustavava tavoitteena oli luoda tukeva perusta yrityksen toiminnalle...

 7. RAVINTOLAMAAILMA YLIVIESKAN ASIAKASMÄÄRÄN LISÄÄMINEN KAMPANJOIDEN AVULLA

  OpenAIRE

  Hietajärvi , Jonna

  2016-01-01

  Opinnäytetyöni toimeksiantajana oli Ravintolamaailma Ylivieska, joka on Ylivieskan Prisman yhteydessä toimiva kolmen ravintolan yhdistelmä. Ravintolamaailma toimii KPO:n alaisuudessa ja ostaa Hesburger-toimintansa franchising-menetelmällä ketjulta. Tarjontaan kuuluu buffet-ravintola, pikaruokaravintola sekä kahvila. Opinnäytetyön tavoitteena oli miettiä keinoja asiakasmäärän ja täten myynnin lisäämiseen kampanjoiden avulla. Opinnäytetyöni oli suunnitelma, jonka pohjalta toimeksiantaja vo...

 8. Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman avulla Tukipiste Akussa

  OpenAIRE

  Forsman, Linda

  2011-01-01

  Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Laurea Hyvinkää Sosiaalialan koulutusohjelma Forsman Linda Työhyvinvoinnin kehittäminen työhyvinvointisuunnitelman avulla Tukipiste Akussa. Vuosi 2011 Sivumäärä 69 Opinnäytetyössäni työelämän yhteistyötaho on kuvitteellisesti nimetyn Onnentuulet ry:n yksikkö Tukipiste Akku. Organisaatiosta käytetään fiktiivistä nimeä toiminnanjohtajan toiveesta, jota hän perustelee hankintalain mukanaan tuomalla markki...

 9. Välinehuoltoprosessin osallistuva kehittäminen Lean-menetelmän avulla Keski-Suomen keskussairaalan välinehuoltoyksikössä

  OpenAIRE

  Peltola, Hanna

  2016-01-01

  Opinnäytetyö tehtiin tutkimuksellisena kehittämistyönä. Tavoitteena oli osallistaa Keski-Suomen keskussairaalan välinehuoltoyksikön henkilöstö kehittämään välinehuoltoprosessia Lean-menetelmän avulla. Välinehuoltoprosessin avulla estetään hoitovälineiden välityksellä tapahtuva infektioiden syntyminen ja leviäminen. Kehittämistyö toteutettiin Lean-menetelmän avulla. Lean-ideologia perustuu prosessin jatkuvan virtauksen mahdollistamiseen poistamalla virtausta haittaavia tekijöitä. Yksikön ...

 10. Ei ruokaa, ei elokuvaa : elokuvacateringin analysointi ja yritystoiminnan perustaminen liiketoimintasuunnitelman ja henkilökohtaisen työkokemuksen avulla

  OpenAIRE

  Itkonen, Johanna

  2017-01-01

  Tässä opinnäytetyössä käsittelen elokuva-cateringiä (freelancer-toimintana) sen mahdollisuuksia ja toimenpiteitä kasvaa yritykseksi (Jojo Foods, työnimi) liiketoimintasuunnitelman avulla, sekä tarkastella mitä vaaditaan ja mitä henkilökohtaisesti toivon elokuvacatering -alan yritykseltäni tulevaisuudessa. Suomessa opinnäytetyön kirjoitushetkellä on vain yksi erityisesti elokuvatuotantoihin ja -kuvauksiin suunnattu catering-alan yritys, jonka omistaa ja pyörittää yksi ihminen. Freelance-toimij...

 11. Asiakkuudenhallinnan avulla lisäarvoa asiakkaalle ja lisämyyntiä yritykselle : case Naaantalin Matkailu Oy

  OpenAIRE

  Korpiranta, Mirka

  2012-01-01

  Tässä opinnäytetyössä on selvitetty, miten Naantalin Matkailu Oy voi asiakkuudenhallinnan avulla luoda lisäarvoa asiakkaille ja tuottaa lisänmyyntiä yritykselle. Lisäksi on selvitetty, miten Winres-matkatoimistojärjestelmää voidaan hyödyntää asiakkuudenhallinnassa tavoitteiden saavuttamiseksi. Vertailukohteina käytettiin muita matkailutoimistoja, jotka muistuttavat Naantalin Matkailu Oy:tä ja Naantalia kohteena. Opinnäytetyön vertailukartoitus toteutettiin kyselynä, jonka tarkoituksena oli...

 12. Päivittäisen toiminnan näkyvyyden lisääminen blogin avulla: case BarLaurea

  OpenAIRE

  Niemi, Annilotta

  2014-01-01

  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda BarLaurealle päivittäistä toimintaa kuvaava blogialusta sekä henkilökunnan blogiopas, jonka avulla päivittää ja muokata blogia. Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimi BarLaurea. BarLaurea tarvitsi informaatiokanavaa, jonka kautta kuvata monimuotoista toimintaa ja olla yhteydessä opiskelijoihin. Tuotetun blo-gin oli tarkoitus lisätä sekä selkeyttää BarLaurean päivittäisen toiminnan näkyvyyttä opiskeli-joille. BarLaurea on vuodesta 2...

 13. Comparison of the Finnish and German Forest Industry: Computerized Performance Analysis Based on Public Communication and Optimized Neural Network Tool (SOM), Suomen ja Saksan metsäteollisuuden vertailu: Tietokonepohjainen suoritusanalyysi yrityksen viestinnän ja optimoidun neuroverkkomallin avulla

  OpenAIRE

  Kordelin, Toni Juha

  2016-01-01

  Tietokoneiden ja tietotekniikan merkitys on kasvanut merkittävästi Internetin yleistymisen myötä. Se on vaikuttanut olennaisesti kommunikointiin ja liiketoiminnan harjoittamiseen. Tätä teknologia ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa myynti- ja ostotoimintaan, vaan hyödyntää myös tutkimus- ja liiketoimintatyökaluna ja laajana tietolähteenä. Tässä tutkimuksessa verrataan Suomen sekä Saksan saha- ja paperiteollisuuden suorituskykyä julkisen viestinnän avulla. Metsäsektorilla on perinteisesti ollut...

 14. Tiedon avulla kohti parempia asiakkuuksia

  OpenAIRE

  Kolari, Hanna

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää asiakkaista kertyvän tiedon hyödyntämistä osana peliyhtiön kokonaisvaltaista toimenpiteiden suunnittelua. Tavoitteena oli korostaa asiakaslähtöisyyden ja asiakkaista kertyvän tiedon merkitystä liiketoiminnassa. Opinnäytetyö on luonteeltaan kehityshanke. Työhön valittiin asiakkuusosaamiseen, asiakkuusstrategiaan, asiakkuudenhallintaan, asiakkuuksien johtamiseen ja asiakassuhdemarkkinointiin liittyvää teoria-aineistoa, joka perustui ammattikirj...

 15. Preventing superheater corrosion by additives; Tulistimien kloorikorroosion estaeminen lisaeainein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aho, M.; Vainikka, P. [VTT, Espoo (Finland); Skrifvars, B.J.; Yrjas, P. [Aabo Akademi, Process Chemistry, Turku (Finland)

  2006-12-19

  The new superheater protection methods enable combustion of demanding biomass with higher portions than at present. This benefit reduces CO{sub 2} emissions from energy production and the use of demanding biomass in energy production will extend replacing biowaste landfilling with strong CH{sub 4} formation. The results assist also to meet the goals of the use of logging residues in energy production in Finland. (orig.)

 16. Prevention of superheater corrosion caused by chlorine; Tulistimien kloorikorroosion estaeminen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roppo, J. [Kvaerner Power Oy, Tampere (Finland)

  2006-12-19

  Combustion of CO{sub 2}-neutral fuels is becoming more attractive and common method to decrease CO2 emissions of energy production. Also well managed and controlled combustion of waste fractions compared to their landfilling produces much less greenhouse gas emissions. In combustion of these fuels in high efficiency power plants notably increased superheater corrosion risk is prevailing, mainly caused by chlorine. Typical such fuels are forest, agricultural and household residues, biological sludge's of pulp and paper industry and RDF made from separated municipal and industrial solid waste. The goal of the project is to develop clearly cheaper and more effective method to protect superheaters, which enables combustion of biomass and waste fuels with higher energy shares. Tests in pilot and full scale power plants will reveal the potential and applicability of the developed method for commercial use. (orig.)

 17. Toimiiko lautasmalli? Kilpailun avulla vaikuttaminen kouluruokailutottumuksiin

  OpenAIRE

  Nuutinen, Jenna

  2009-01-01

  Kouluruokailusta puhutaan yleisellä tasolla paljon. Kouluruokaan käytettävät resurssit ovat rajalliset kaikissa kunnissa. Maassamme on tarjottu maksuton kouluruokailu kaikille oppivelvollisuuskoulujen oppilaille vuodesta 1948 lähtien. Säädökset edellyttävät terveellisen, tarkoituksenmukaisesti järjestetyn, ohjatun ja täysipainoisen maksuttoman kouluruokailun järjestämistä. Ruokailu on osa perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmaa. Kou-luruokailuun suhtaudutaan myönteisesti. Opinnäytetyön...

 18. Prosessijätevesien puhdistaminen flotaation avulla

  OpenAIRE

  Autio, Antti

  2010-01-01

  Flotaatio on yleisesti käytössä oleva jätevesien puhdistusmenetelmä, jossa käsiteltävään jäteveteen puhalletaan ilmakuplia, jolloin jätevedessä olevat kiintoaineet törmäilevät ilmakupliin ja tarttuvat toisiinsa. Ilmakuplat nostavat partikkelit pintaan, mistä ne poistetaan ylitteenä, ja kirkastettu vesi jatkaa alitteena eteenpäin. Flotaatiota voidaan tehostaa erilaisilla lisäaineilla, jolloin saavutetaan parempia tuloksia aineiden tai niiden yhdistelmien mukaan. Työn toimeksiantajana toimi OMG...

 19. Tiedustelu avoimista lähteistä metatiedon avulla

  OpenAIRE

  Glad, Timo

  2013-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää avoimiin lähteisiin perustuvaa tiedustelua ja sen hyödyntämistä organisaatioiden julkaisemien dokumenttien metatiedon analysoinnissa. Tutkimuksen menetelmänä on dokumenttianalyysi. Avoimiin lähteisiin pohjautuvan tieduste- luprosessin lähteenä käytetään NATO:n sekä YK:n julkaisemia ohjeistuksia. Työ toteutettiin valitsemalla viisi yritystä joiden julkaisemat, ja Google-hakupalvelun indek- soimat, dokumentit kerättiin ja analysoitiin metatiedo...

 20. Työtapojen integrointi varastotyöhön oppaan avulla. Case: Nilson Group

  OpenAIRE

  Siitonen, Arja

  2013-01-01

  Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää nykyistä toimintaa arvioiden Nilson Groupille integroitu varastotyön vaiheita kuvaava opas. Tavoitteena oli helpottaa työntekijöiden varastotyötä, esimerkiksi kenkien hakua, ja täten parantaa asiakaspalvelua. Opinnäytetyö toteutettiin yhdessä Nilson Groupin kanssa. Nilson Groupiin kuuluvat Suomessa Nilson Shoes, Din Sko, Skopunkten, Radical Sports Shop in Shop ja muutama franchising-pohjainen Ecco Shop in Shop. Tutkimusongelmaksi muodostui varaston käyttö ...

 1. Asiakastietämyksenhallinta asiakkuudenhallintajärjestelmän avulla : tapaustutkimus erikoiskaupan alalta

  OpenAIRE

  Rusanen, Lauri

  2016-01-01

  Asiakastieto ja sen hyödyntäminen on oleellinen osa nykyaikaista liiketoimintaympäristöä sekä sen kehittämistä. Asiakassuhdetta pyritään ylläpitämään sekä tehostamaan nykyaikana yrityksissä asiakkuudenhallintajärjestelmillä, jotka vaativat toimiakseen asiakastietoa. Asiakkuudenhallintajärjestelmällä pyritään jakamaan organisaatiossa tietämystä asiakassuhteesta eri sidosryhmien käyttöön, jotta asiakassuhdetta voidaan kehittää yrityksen kannalta mahdollisimman tuottavaan suuntaan. Tietämyksenha...

 2. Palveluprosessin kuvaus lääkärivastaanotolla Service Blueprintin avulla

  OpenAIRE

  Nurminen, Jenni

  2016-01-01

  Palveluprosessi on erilaisten toimintojen sarja, jonka tuotoksena asiakas saa hyödyn. Asiakas ei näe palvelu prosessina, vaan keinona saavuttaa omat tavoitteensa. Hän näkee vain palveluprosessin vuorovaikutteisen osan ja tukiosa on lähes näkymätön asiakkaalle. Jokainen asiakas kokee palvelun eri tavalla ja muodostaa yksilöllisen asiakaskokemuksen palvelusta. Palveluliiketoiminnassa on tärkeää yrittää suunnitella prosessi vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin. Asia...

 3. Development of safety assessment of nuclear power plants using indicators; Ydinvoimalaitosten turvallisuuden arvioinnin kehittaeminen tunnuslukujen avulla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tiippana, P.

  1997-11-01

  The study is based on an indicator system which is under development at the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK). The goal of this study was to define and develop both PSA-based indicators and indicators from failure statistics. As PSA-based indicators the possibility was studied to define and express the risk importance of exemptions from the Technical Specifications, failures, preventive maintenance and other disconnections of devices covered by the Technical Specifications, operating events covered by Guide YVL 1.5 and plant modifications. In this piece of research the applicability of plant specific living PSA-models used for calculation of indicators was examined. The research included both Loviisa and Olkiluoto nuclear power plants in Finland. 47 refs.

 4. Sosiaalisen median kehittäminen pk-yrityksissä Töpseli-verkoston avulla

  OpenAIRE

  Palander, Laura

  2010-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisena mahdollisuutena pk-yrittäjät kokevat sosiaalisen median ja miten he ymmärtävät sen. Läntisellä Uudellamaalla toimivia yrityksiä on osallistunut Laurea-ammattikorkeakoulun Lohjan toimipisteen Töpseli-verkostoon. Verkoston tarkoituksena on vahvistaa länsi Uudellamaalla toimivien pk-yritysten kilpailukykyä, parantamalla yrittäjien ymmärrystä sosiaalisen median tarjoamista mahdollisuuksista. Työtä varten selvitettiin myös ammattikorkea...

 5. Vapaaehtoismatkailun avulla kohti kestävämpää matkailua

  OpenAIRE

  Kangas, Eeva; Heinonen, Anne

  2011-01-01

  Opinnäytetyössä tutkittiin uudeksi matkailumuodoksi kehittynyttä vapaaehtoismatkailua. Työssä selvitettiin vapaaehtoismatkailun käsitettä, kasvua ja kehitystä sekä sen matkailullisia vaikutuksia. Lisäksi opinnäytetyössä käsiteltiin matkailijoiden muuttuneita asenteita ja motivaatioita sekä matkailun eettisiä näkökulmia. Tutkimustehtävänä ja tavoitteena oli luoda suomalainen vapaaehtoismatkailijaprofiili kyselyyn vastanneiden pohjalta, sekä kasvattaa vapaaehtoismatkailun tunnettuutta. Toime...

 6. Brändin tunnettuuden lisääminen verkkoviestinnän avulla : Case: Yritys X

  OpenAIRE

  Tyllilä, Kati; Myllymäki, Lisa

  2014-01-01

  Opinnäytetyössä tarkasteltiin muotialalla toimivan toimeksiantajayrityksen, X:n, ulkoisen verkkoviestinnän nykytilaa ja kehitettiin tämän toimintaa sosiaalisessa mediassa. Tärkeimpänä tavoitteena opinnäytetyössä oli tuoda brändin nimeä julki sosiaalista mediaa hyödyntämällä. Markkinointiviestinnän lisäksi opiskeltiin teoriaa brändäyksestä ja lanseerauksesta. Opinnäytetyössä pyrittiin sosiaalisen median toimin vahvistamaan X:n brändiä ja sen tunnettuutta. Pohtiessaan mahdollisia eri toimin...

 7. Arki Online : Nuorten odotuksia vuorovaikutteiselle verkkoauttamiselle

  OpenAIRE

  Piik, Jenny

  2016-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia odotuksia 16–22 vuotiailla nuorilla on vuorovaikutteiselle verkkoauttamisen palvelulle. Tutkimustulosten perusteella toimeksiantaja Nuorten Ystävät Jyväskylä voi kehittää ideoimaansa palvelua, jossa nuorten arjenhallintaa tuetaan verkkoauttamisen avulla. Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Aineistonkeruumenetelmänä toimi kyselylomake joka toteutettiin Webropol- ohjelmiston avulla. Kysely julkaistiin Jyväskylän ammatt...

 8. Kosmetiikan negaatiomarkkinoinnin vaikutus asiakkaan ostopäätökseen

  OpenAIRE

  Jokela, Krista

  2012-01-01

  Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuluttajien mielikuvia kosmetiikasta, sen raaka-aineista sekä kosmetiikan turvallisuudesta. Tutkimustulosten avulla pystyttiin arvioimaan kosmetiikan negaatiomarkkinoinnin vaikutusta asiakkaan ostopäätökseen. Negaatiomarkkinoinnissa luetellaan, mitä tuote ei sisällä. Opinnäytetyössä tukeuduttiin markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen teorioihin sekä kosmetiikan perusasioihin. Tutkimuksen avulla pystyttiin kartoittamaan, mitkä seikat vaikuttava...

 9. Projektin hankintatoimiston dokumenttihallinta

  OpenAIRE

  Kokko, Sari

  2007-01-01

  Opinnäytetyössä tutkittiin investointiprojektin hankintatoimiston dokumenttihallintaa. Tutkimuksessa tehtiin selvitys hankintatoimiston nykytilasta, jonka perusteella tehtiin päätelmiä dokumenttihallinnan jatkotoimenpiteistä. Työhön liittyy kirjallisuustutkimus, jonka avulla selvitettiin työn aihepiirin yleistä perustaa. Oman luvun muodostaa työn kohteessa noudatettavan dokumenttihallinnan ohjeiston kuvaus. Aineisto hankintatoimiston nykytilasta kerättiin kyselylomakkeiden avulla ja haastatte...

 10. Korikorjaamoluokituksen mukaiset työmenetelmät

  OpenAIRE

  Ylén, Niko

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää auton korikorjauksessa käytettävät työmenetelmät korikorjaamoluokituksen vaatimukset huomioiden. Korikorjaamoluokituksen vaatimuksien perusteella luodaan VV-Auto Helsingin vauriokorjaamolle korikorjaustyökalujen hallinnointijärjestelmä, jonka avulla työkaluja hallinnoidaan. Lisäksi järjestelmän avulla pystytään osoittamaan korikorjaamon työkalut muun muassa korikorjaamoluokkaa auditoitaessa. Nykyaikainen auto koostuu useista erilaisista terä...

 11. Maalipallo : Lasten ja nuorten pelinopeuden kehittäminen

  OpenAIRE

  Liimatainen, Jussi

  2013-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja suunnitella lapsille ja nuorille ominaisuuksiltaan paremmin sopiva maalipallo. 15 -vuotiaan poikaheittäjän tulisi pystyä heittämään palloa samalla nopeudella naispelaajien kanssa. Tämä tarkoittaa n. 40 kilometrin tuntinopeutta. Tutkimusmenetelminä käytettiin suurnopeuskameran avulla kuvattuja hidastettuja videoita, tutkaa sekä keskusteluja lasten ja nuorten kanssa. Menetelmien avulla saatiin tietoja nuorten sekä aikuisten heittoteknisissä eroavaisuuksis...

 12. ”Me kaikki voitetaan yhdessä” : Mitalijahti-peli varhaiskasvatuksen liikunnan apuvälineenä

  OpenAIRE

  Jukka, Maiju; Moilanen, Mikko

  2010-01-01

  Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Laurea Hyvinkää Sosiaalialan koulutusohjelma Lapsen ja perheen hyvinvoinnin vahvistaminen Jukka, Maiju ja Moilanen, Mikko ”Me kaikki voitetaan yhdessä” – Mitalijahti-peli varhaiskasvatuksen liikunnan apuvälineenä Vuosi 2010 Sivumäärä 52 Tämän opinnäytetyön aiheena on 3 – 5 -vuotiaan lapsen kehityksen tukeminen Mitalijahti lii-kuntapelin avulla. Mitalijahti on pieniin tiloihin soveltuva liikuntapeli, jonka avulla voidaan tuke...

 13. Jäätävä ammattitaito : case - LUMINITE

  OpenAIRE

  Niemi, Heli

  2011-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata LUMINITE-palveluprosessin osa-alueet selkeästi ja havainnollisesti. Prosessikuvauksen avulla, työvälineitä kehittämällä, tavoitteena on saavuttaa euromääräisesti enemmän katetta asiakasta kohti. Lisäksi tavoitteena on tehostaa toimeksiantajayrityksen henkilöstön ajankäyttöä. Teoriaosuudessa olen keskittynyt prosessien ja palveluprosessien avaamiseen ja sisältöön. LUMINITE-prosessi on kuvattu Service blueprint-menetelmää käyttäen. Menetelmän avulla on sa...

 14. Mainosideoista sähköisiin sisältöihin : sisältöstrategian merkitys mainostoimistojen digitaalisissa palveluissa

  OpenAIRE

  Pasanen, Riikka

  2012-01-01

  Sisältöstrategia on suunnittelukäytäntö, jonka tähtää liiketoiminnallisiin tavoitteisiin vaikuttavan verkkosisällön avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan hyvän verkkosisällön kriteerejä ja pohditaan, voisiko mainostoimisto ottaa oppia sisältöstrategian käytännöistä ja tarjota sen avulla parempaa palvelua asiakkailleen. Tutkimusta varten on haastateltu neljää mainonnan strategisen suunnittelun ja asiakasjohdon ammattilaista, joiden näkemyksiä on peilattu tutkijan pitkään kokemukseen alalta sekä ...

 15. ITE –menetelmä, johtamisen apuvälineenä. Kirjallisuuskatsaus.

  OpenAIRE

  Nevalainen, Juha

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuus-katsauksen avulla selvittää itsearviointi- ja laadunhal-lintamenetelmän (ITE –menetelmä) käyttöä niin, että tuloksia voidaan käyttää oppimateriaalina johtamisen opinnoissa. Tutkimuskysymyksenä oli: miten ITE –menetelmää on käytetty johtamisen apuvälineenä. Opinnäytetyön viitekehyksenä selvitetään laatujohtamista, laadunhallintaa ja laatua sekä kirjallisuuskat-sauksen avulla. Kirjallisuuskatsauksen alkuperäisaineistoon hyväksyttiin vuos...

 16. Verkkokauppa myynnin edistämisvälineenä: Case yritys X

  OpenAIRE

  Viljakainen, Markus

  2016-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua verkkokaupan eri ominaisuuksiin, joiden avulla yritys X pystyisi nostamaan omia myyntejään uuden myyntikanavan avulla. Opinnäytetyössä tutustutaan verkkokaupan toimivuuden kannalta oleellisiin ominaisuuksiin sekä tutustutaan verkkokaupan eri muotoihin. Opinnäytetyössä tarjotaan yritykselle ehdo-tuksia verkkokaupan kautta oleellisiin asioihin, joita sen tulee ottaa huomioon siirryttäessä sille uuteen myyntikana-vaan. Työn teoriaosuudessa perehdytään...

 17. Mobiilipelin ansaintamallit ja kannattavuuslaskelmat

  OpenAIRE

  Myllymäki, Anne; Mäkinen, Jenni

  2017-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kattava, mutta yleishyödyllinen opas aloitteleville mobiilipeliyrittäjille. Työn avulla selvitettiin, mitkä olivat tämän hetken käytetyimmät ansaintamallit mobiilipeleissä, mitkä tekijät vaikuttivat mobiilipelin kannattavuuteen ja kuinka näihin lukuihin päästiin erilaisten ansaintamallien pohjalta. Työ toteutettiin osittain kirjallisuuskatsauksen avulla ja näitä tietoja analysoiden sekä yhdistellen tehtiin erilaisia kannattavuuslaskelmia sekä kerättii...

 18. Lounasruokailun kehittäminen : Case Cafe Rivette

  OpenAIRE

  Rautavuori, Lea

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Loimaalla sijaitsevan ravintola Cafe Rivetten asiakas-tyytyväisyyttä lounastarjontaan, ja kyselyn avulla kehittää sen toimintaa. Kilpailu alalla on kovaa, ja tarkoituksena oli, että cafe Rivette voisi jatkossa erottua kilpailijoista entistä paremman lounastarjonnan avulla. Tutkimusongelmana oli miten kehittää Cafe Rivetten palveluja ja saada lisää asiakkaita. Asia-kastyytyväisyyskysely pohjautui asiakaslähtöiseen palveluun, asiakastyytyväisyyteen, j...

 19. Asiakaslähtöisen hoidon toteutuminen nuorisopsykiatriassa

  OpenAIRE

  Ruotsalo, Heli

  2015-01-01

  Tämän kehittämistyön tarkoituksena oli kartoittaa eräässä nuorisopsykiatrisessa yksikössä asiakaslähtöisyyden toteutumista valmiin HUS-asiakastyytyväisyyskyselyn avulla ja kuvata fokusryhmähaastattelun avulla nuorisopsykiatrisen hoitohenkilökunnan näkemyksiä, toiveita ja tarpeita asiakaslähtöisyyden toteutumiselle. Kehittämistyön tavoitteena oli tuottaa tietoa tietojohtamisen avuksi psykiatrisen hoidon muutostilanteessa kohti avohoidon lisäämistä ja kehittämistä. Tavoitteena oli myös aktivoid...

 20. "Suosittelen!" : ulkomaalaisten matkailijoiden kokemuksia Turusta

  OpenAIRE

  Heikkilä, Aino

  2011-01-01

  Tässä opinnäytetyössä on selvitetty ulkomaalaisten matkailijoiden kokemuksia Turusta sosiaalisen median avulla. Matkailijoiden kokemuksia ja matkakertomuksia koottiin internetin keskustelupalstoilta, matkailuportaaleista ja –foorumeilta. Työn tarkoituksena oli selvittää, missä Turku oli matkailullisesti onnistunut tai epäonnistunut. Selvityksestä saatujen tietojen avulla ja kokemusten merkityksiä ymmärtämällä alueen matkailuelinkeino voi kehittää ja segmentoida matkailumarkkinointiansa ja...

 1. Nuorten mielenterveystalon hyödyntäminen 7. - 9.-luokkalaisten terveystiedon oppituntien yhteydessä

  OpenAIRE

  Kolehmainen, Jonna; Rauhamaa, Heidi

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena oli Nuorten mielenterveystalon hyödyntäminen 7. - 9.-luokkalaisten terveystiedon oppituntien yhteydessä. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada Nuorten mielenterveystaloa perusopetukseen ja sen avulla edistää nuorten mielenterveyttä sekä kehittää yhteistyökoulun terveystiedon opintokokonaisuutta. Tarkoitus oli esitellä Nuorten mielenterveystaloa yläkoululaisille informaatioluennon avulla. Tutkimusongelmina opinnäytetyössä oli, mitä hyötyä Nuorten mielenterveystaloa kä...

 2. Sapere–menetelmän soveltuvuus toimintaterapian terapiamenetelmänä

  OpenAIRE

  Leino, Kaisa

  2012-01-01

  Ravitsemuksen ja ruokailemisen pulmat ovat kasvava haaste lasten keskuudessa. Ruokaileminen on yksi ihmisen tärkeimmistä päivittäisistä toiminnoista ja se on myös lapsen kasvun ja kehityksen ehdoton edellytys. Sapere–menetelmä on lasten ruoka- ja ravitsemuskasvatusmenetelmä, jonka avulla lapsi oppii uusia asioita ruoasta ja ruokailemisesta kaikkien aistikanaviensa välityksellä. Sapere–menetelmän avulla lapsi oppii toimimaan tarkoituksenmukaisemmin arjen askareissa. Opinnäytetyön tarkoituk...

 3. Partneriverkoston johtaminen osana hankinnan johtamista

  OpenAIRE

  Hyrynen, Katja

  2010-01-01

  Tämän opinnäytteen tarkoitus oli luoda kohdeyritykselle teorian kautta johdettu ajatusmalli ja työkaluja, joiden avulla partneriverkosto saadaan liitettyä sujuvasti osaksi hankintatoimen johtamista ja osaksi hankinnan ja koko yrityksen prosessia. Tavoitteena oli, että partneriverkoston johtamisen avulla pystytään mahdollisimman tehokkaasti löytämään omaa organisaatiota hyödyttävät tekijät, sekä taloudellista kehitystä että osaamispääoman kasvattamista tukevat. Partneriverkoston johtamis...

 4. Hengittävä muusikko : hengitys muusikon psykofyysisen hyvinvoinnin tukena

  OpenAIRE

  Strandman, Saara-Maija

  2015-01-01

  Psykofyysisyydellä tarkoitetaan kehon ja mielen vuorovaikutusta, jossa hengityksellä on tärkeä rooli. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten muusikon psykofyysistä hyvinvointia voi tukea hengityksen avulla. Tutkimus tapahtui kehitysprojektin kautta, jossa sovellettiin psykofyysisen hengitysterapian menetelmiä muusikkoryhmille. Kehitysprojektiin osallistui kaksi hengitysryhmää, jotka koostuivat Metropolia ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijoista. Kursseilla tutustuttiin hengityksen merkityk...

 5. Trombektomia aivoinfarktin hoidossa Oulun yliopistollisessa sairaalassa 2011–2014

  OpenAIRE

  Hakala, S. (Salla)

  2016-01-01

  Tiivistelmä Mekaaninen trombektomia on melko uusi hoitomuoto akuutin aivoinfarktin hoidossa. Ensimmäiset laitteet hyväksyttiin käyttöön vuonna 2004. Trombektomiassa aivovaltimoissa oleva trombi poistetaan nivusvaltimon kautta erilaisten trombektomiakatetrien avulla. Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) trombektomioita alettiin tehdä vuonna 2011. T...

 6. Liiketalouden koulutusohjelman alumnisuhteiden kehittäminen HAAGA-HELIA:n Porvoon yksikössä

  OpenAIRE

  Nguyen, Ainu

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tarkoitus on kehittää liiketalouden koulutusohjelman suorittaneiden alumnien verkostoa HAAGA-HELIA:n Porvoon yksikössä. Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää alumnien mielipiteitä, joiden avulla pystytään kehittämään heille parhaiten so-veltuvia alumnitoimintoja sekä yhteistyömuotoja, joita myös Porvoon yksikkö pystyy hyödyntämään. Alumniverkoston avulla pidetään paremmin yhteyttä alumnien ja HAAGA-HELIA:n Porvoon yksikön välillä. Teoriaosuus koostuu alumnitoiminnan käsitt...

 7. Jäsen 360° -datan vaikutukset Ylöjärven seurakunnan työn kehittämisprosessissa

  OpenAIRE

  Korppoo-Seppänen, Riikka

  2017-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko Ylöjärven seurakunnan työn kehittämisprosessissa hyödynnetty Jäsen 360° -dataa ja miten se on vaikuttanut työn tekemiseen ja koko seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen. Tarkoituksena oli myös selvittää minkälaisissa tilanteissa ja miten kehittämisprosessi on muuttanut henkilöstön toimintatapoja sekä onko Jäsen 360° -datan avulla muutettu toiminnan suuntaamista. Tutkimuksen avulla selvitettiin Jäsen 360° -datan käytön rajoitteit...

 8. Työnseurantajärjestelmä

  OpenAIRE

  Mäkelä, Niko

  2011-01-01

  Rutiininomaisten toimintojen automatisointi ja tietojen linkitys tietojärjestelmien avulla parantaa yrityksen tehokkuutta niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Projektissa suunniteltiin ja toteutettiin digitaalinen WWW-selainpohjainen tietojärjestelmä forssalaiselle metalliteollisuuden alihankintaan ja teollisuuden kunnossapitoon erikoistuneelle yritykselle. Tietojärjestelmän päällimmäisenä tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa töiden seurantaan ja tuntityölomakkeiden täyttöön liit...

 9. Suomi-englanti-suomi taskusanakirja gastroenterologisen osaston sairaanhoitajille

  OpenAIRE

  Seppä, Maija; Ollilainen, Pauliina

  2013-01-01

  Ollilainen, Pauliina & Seppä, Maija. Suomi-englanti-suomi-taskusanakirja gastroenterologisen osaston sairaanhoitajille, Helsinki, syksy 2013, 57 s., liitteitä 2 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Terveysalan koulutusohjelma, terveydenhoitaja/sairaanhoitaja. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa helppokäyttöinen taskusanakirja helpottamaan potilaan ja hoitajan kommunikointia gastroenterologisella osastolla. Sanakirjan avulla hoitajien ja potilaiden välinen kommunikointi paranee, jolloin myös ...

 10. Mercedes-Benzin Mobilo-liikkuvuuspalvelun kehittäminen

  OpenAIRE

  Kutinlahti, Antti

  2016-01-01

  Insinöörityössä tarkasteltiin Mercedes-Benzin liikkuvuuspalvelun Mobilon kehittämismahdollisuuksia telematiikan ja digitalisoitumisen autotekniikkaan tuomien järjestelmien ja sovellusten kautta. Työssä selvitettiin, onko Mercedes-Benzin tekniikassa ominaispiirteitä, joiden aiheuttamiin ongelmiin pystyttäisiin kehittämään kohdennettu ratkaisu, jolla olisi madollista tehostaa Mobilon toteutusta. Mobilo-tapauksia tarkasteltiin Falckin tuottaman tilaston avulla. Mercedes-Benziä verrattiin mui...

 11. Markkinointiviestinnän kanavien kartoitus PK-yritykselle

  OpenAIRE

  Laiho, Leena

  2013-01-01

  Opinnäytteen tarkoitus oli vertailla markkinoinnin keinoja ja mahdollisuuksia. Opinnäyte pyrki nostamaan esiin niitä mainonnan menetelmiä, joilla markkinointi saadaan toteutettua menestyksekkäästi taloudelliset resurssit huomioonottaen. Tutkimuksen tavoitteena oli mainonnan tehokkuuden mittaaminen markkinointitutkimuksen keinoja soveltamalla. Tutkimuksen avulla pyrittiin saamaan informaatiota siitä, miten asiakkaat seuraavat eri mainontakanavia, minkä tyyppiset mainokset herättävät mielenkiin...

 12. Peruskoulun yläasteen oppilaan geometrinen käsitetieto

  OpenAIRE

  Silfverberg, Harry

  1999-01-01

  Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen perustan muodostaa geometrisen ajattelun kehittymistä kuvaava van Hielen teoria ja siihen liittynyt tutkimus. Työssä ko. Teoriaa verrataan eräisiin muihin uudempiin ja geometrian oppimisen kannalta keskeisiin matemaattisen ymmärryksen kasvua tarkasteleviin teorioihin. Tutkimuksessa konstruoidaan hypoteettinen malli geometrisen käsitetiedon kehittymisestä täydentämällä ns. van Hielen tasojen avulla esitettyä kuvausta geometrisen ajattelun kehittymisestä e...

 13. OLETKO SINÄ PELIRIIPPUVAINEN? - JULISTESARJA : - peliriippuvuusaihe tunnetuksi

  OpenAIRE

  Töhönen, Tuula; Lahtela, Satu; Johansson, Sanna

  2009-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata peliriippuvuutta aiheena, ja tuoda se tunnetuksi terveysviestinnän keinoin. Osana terveysviestintää opinnäytetyössä on tehty kolmiosainen peliriippuvuusaiheinen julistesarja, jonka avulla pyritään auttamaan ihmisiä tunnistamaan omaa suhtautumista pelaamiseen. Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa tutustutaan riippuvuuksiin, ja niiden aiheuttamiin fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin muutoksiin ihmisessä. Peliriippuvuus luokitellaan psykiatria...

 14. Myyntistrategian laatiminen tietoliikennesegmentille

  OpenAIRE

  Moilanen, Tomi

  2015-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia yrityksen tietoliikennetoiminnan myyntistrategia vuodelle 2015. Strategian laadinnan kannalta oleellista oli selvittää yrityksen myyntiprosessin tekijät ja myyntiprosessin vaiheet. Lisäksi tunnistettiin myyntiprosessimallit ja selvitettiin myynnin johdon merkitys myyntitiimin osana. Tietoperustan ja käytännön tiedon avulla laadittiin tietoliikennesegmentin myyntistrategia. Myyntistrategian laatimisessa oleellista oli tunnistaa yrityksen toimintaympäris...

 15. Kuopion kotisairaalapilottihanke; sairaanhoitajien ja ensihoitajien yhteistyön toimivuus ja ammatilliset valmiudet

  OpenAIRE

  Miettinen, Elvi; Kallio, Tiia

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli haastattelututkimuksen avulla selvittää Kuopion kotisairaalapilottihankkeessa työskennelleiden sairaanhoitajien ja ensihoitajien yhteistyön toimivuutta ja ammatillisia valmiuksia. Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena oli tulosten perusteella kehittää kotisairaalatoimintamallia. Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus, joka toteutettiin teemahaastatteluna ryhmähaastattelumuodossa. Tutkimus sisälsi kolme teemaa: kotisairaalapilottihanke, yhteist...

 16. Parkkipaikkasovellus Android-käyttöjärjestelmälle

  OpenAIRE

  Pentonen, Pekka

  2015-01-01

  Opinnäytetyön toimeksianto tuli Ambientia Oy:ltä. Toimeksiantajalla oli tarve tehostaa Innoparkilta vuokraamiensa parkkipaikkojen käyttöastetta. Ratkaisuna ongelmaan toteutettiin parkkipaikkojen hallintaan tarkoitettu mobiilisovellus, jonka avulla yrityksen työntekijät voivat älylaitteillaan hallinnoida parkkipaikkoja. Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa natiivi Android-sovellus, joka kommunikoi REST-rajapinnan periaatteita noudattaen palvelinsovelluksen kanssa...

 17. Arkistointi tilitoimistossa : Siirtyminen sähköiseen arkistointiin

  OpenAIRE

  Parviainen, Pentti

  2014-01-01

  Arkistointi aiheuttaa monenlaisia haasteita tilitoimistoille. Tässä työssä pyritään kartoittamaan arkistoinnin järjestämistä toimeksiantajan tilitoimistossa. Toimeksiantajalle luodaan konkreettinen ehdotus/toimintamalli arkistoinnin järjestämisestä tulevaisuudessa. Työn erityisenä tarkastelun kohteena on sähköinen arkistointi, jolle kirjanpitolaki on antanut edellytykset jo vuodesta 1997. Toimeksiantajan nykyhetken kartoittamisen ohessa, joka toteutetaan haastattelujen avulla, tutustutaan ...

 18. Laravel-ohjelmistokehys nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä

  OpenAIRE

  Laine, Jarno

  2017-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua Laravel 5.2 -ohjelmistokehyksen ominaisuuksiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä. Projektia varten luotiin esimerkkiohjelmistona urheiluseurojen tarpeita vastaava tilavarausohjelmisto, jonka avulla mallinnettiin ohjelmiston kehityksen eri vaiheita. Laravel valittiin tähän tarkoitukseen sen saavuttaman suuren suosion takia PHP-yhteisössä. Laravel toteuttaa hyvin MVC-mallin mukaista web-ohjelmointia ja ohjelm...

 19. Taloussuunnitelma aloittavalle yksityisyrittäjälle

  OpenAIRE

  Suominen, Sari

  2011-01-01

  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona lokakuussa 2010 toimintansa aloittaneelle, asianatuntija-palveluita tuottavalle yksityisyrittäjälle. Toimeksiantajan palveluvalikoimaan kuuluu business coaching, konsultointi ja projektinhallintakoulutus. Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa yrittäjälle valmiuksia kannattavaan yritystoimintaan muun muassa hinnoitteluopin ja budjetoinnin avulla. Toinen tutkimuskohde oli selvittää, miten verotus ja sosiaaliturva muuttuvat, kun siirtyy palkan-saajasta yksityisy...

 20. Satakuntalaisten maaseudulla toimivien matkailun ohjelmapalveluyritysten kannattavuus

  OpenAIRE

  Tuominen, Titta

  2017-01-01

  Opinnäytetyön aiheena oli Satakunnan maaseudulla toimivien yritysten kannattavuus. Tarkoituksena oli ottaa rypäs yrityksiä ja analysoida niiden kannattavuutta. Tutkittaviksi yrityksiksi valittiin viisi ohjelmapalveluyritystä. Kannattavuutta tarkasteltiin kannattavuuden tunnuslukujen avulla. Tunnusluvut laskettiin yritysten tilinpäätöstiedoista. Työn tavoitteena oli antaa hyödyllistä tietoa toimeksiantajalle tutkittavien yritysten kannattavuudesta. Teoriaosuudessa tutustuttiin maaseutumat...

 1. Ravitsemussuosituksen toteutuminen pienissä lounasravintoloissa

  OpenAIRE

  Kallioinen, Anne-Leila

  2015-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Kanta-Hämeessä, Hämeenlinnan alueella pienten yksityisten lounasravintoloiden ruokapalveluhenkilöstön ravitsemusosaamista ja ravitsemussuosituksen toteutumista sekä lisäkoulutuksen tarvetta ravitsemuksellisesti täysipainoisten aterioiden valmistamiseen. Opinnäytetyössä käytettiin laadullisia menetelmiä, triangulaatiota. Aineiston keruu tapahtui puolistrukturoidun haastattelun, havainnoinnin ja valokuvauksen avulla syksyllä 2014. Haastattelu tehtiin 1...

 2. Theraplay-terapian vaikutukset lapsiperheen arkeen ja vuorovaikutukseen

  OpenAIRE

  HELLINEN, ELISA

  2009-01-01

  Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on Theraplay-vuorovaikutusterapian vaikuttavuuden arviointi. Tarkoituksena on tutkia Theraplay-prosessin vaikutuksia lapsiperheen arkeen ja vuorovaikutukseen. Arviointi on tässä tutkimuksessa toteutettu asiakasnäkökulmasta. Tutkielman teoreettinen viitekehys keskittyy lapsiperheen määritelmään, arjen hallintaan sekä lapsiperheen vuorovaikutukseen ja siinä ilmeneviin ongelmiin. Lisäksi tutkielmassa esitellään lyhyesti Theraplayta, leikin avulla toteutettavaa...

 3. Ruokakulttuuriprojektin suunnittelu ja toteutus – Esimerkkinä Nepal-ruokakulttuuriprojekti

  OpenAIRE

  Laitinen, Kai

  2012-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka suunnitellaan ja toteutetaan Nepal-ruokakulttuuriprojekti. Projektin toimeksiantajana oli Vantaan ammattiopisto Varia. Projektin johtamisen kirjallisuus oli teoriaosassa pohjana Nepal-ruokakulttuuriprojektin suun-nitelmassa sekä projektin vaiheissa. Projektin johtamisen kirjallisuuden avulla kuvattiin pro-jektinsuunnitelma ja projektin eri vaiheet. Empiirisenä aineiston hankintamenetelmänä käytettiin teemahaastattelua ja kyselyä. Suomi-v...

 4. Varhaisiän musiikkipedagogiopiskelijoiden oppimiskokemuksia erityislasten musiikkipajassa

  OpenAIRE

  Alsti-Lehtonen, Irene

  2013-01-01

  Tarkastelen lopputyössäni Metropolia Ammattikorkeakoulun Kulttuurisilta-hankkeen osaprojektia, jossa järjestettiin musiikkipaja Auroran sairaalakoulun mielenterveysongelmista kärsiville lapsille. Työni tavoitteena on arvioida projektia siihen osallistuneiden opiskelijoiden kokemusten avulla. Projektiin osallistuneiden musiikkipedagogiopiskelijoiden osaamisalana on varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö. Opinnäytetyö lisää tietoa siitä, miten musiikkikasvatusta voidaan sovelta...

 5. Leivonnaisten hinta- ja laatuvertailua ruokapalvelukeskus Caterinassa

  OpenAIRE

  Suotunen, Maarit

  2011-01-01

  Työn tarkoituksena oli selvittää, onko kannattavaa valmistaa sairaalan ruokapalvelukeskuksen leivontapisteessä leivonnaisia omavalmistuksena asiakkaille. Opinnäytetyössä verrattiin omavalmisteisten ja teollisesti tuotettujen leipomotuotteiden yksikköhintojen lisäksi aistinvaraista ja ravitsemuksellista laatua suosituksiin. Leivonnaisten yksikköhinnat laskettiin toimintolaskentamallia käyttäen Ecomed IC- tietojärjestelmän avulla. Järjestelmään vietiin tiedot valmistettavista tuotteista koodinu...

 6. Hissihuollon kehittäminen ThyssenKrupp hissit Oy

  OpenAIRE

  Nieminen, Jani

  2013-01-01

  Insinöörityössä kartoitettiin ThyssenKrupp Hissit Oy:n kunnossapidon tämänhetkinen toi-mintamalli ja sen pohjalta laadittiin kunnossapidon kehityssuunnitelman runko. Thyssen-Krupp Hissien huoltotoiminta on kasvanut voimakkaasti muutamassa vuodessa pienestä helposti johdettavasta yksiköstä usean henkilön johtamaksi organisaatioksi. Haastattelujen, vikatilastojen ja oman kokemukseni avulla päädyin siihen, että nykyinen hissien kunnossapito perustuu voimakkaasti korjaavaan kunnossapitoon ja ...

 7. Markkinointisuunnitelma Hostel Turku

  OpenAIRE

  Vuorela, Katja

  2013-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena on markkinointisuunnitelman laatiminen Hostel Turulle. Hostel Turku on Turun keskustassa sijaitseva hostelli, joka kuuluu Turun kaupungin matkailun palvelukeskukseen. Työn taustalla oli tarve markkinointisuunnitelmalle vuodelle 2014, jonka avulla voidaan suunnitella myös tulevien vuosien suunnitelmia. Hostellille myönnetty laatusertifikaatti myös vaatii markkinointisuunnitelman. Ennen markkinointisuunnitelman laatimista, tehtiin määrällinen tutkimus kyselylomak...

 8. Autosähköinsinöörikoulutuksen kehittäminen

  OpenAIRE

  Kovanen, Pasi

  2017-01-01

  Tässä opinnäytetyössä analysoidaan ja verrataan Metropolian ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelman autosähkötekniikan opetussuunnitelmaa kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen opetussuunnitelmiin. Metropolian autosähkötekniikan opetussuunnitelmassa on vertailluista kohteista eniten autosähköteknistä opetusta. Ulkomaisissa korkeakouluissa suoritetuttujen teemahaastattelujen avulla analysoidaan sidosryhmien käyttöä opetusmateriaalin lähteenä, sekä ajoneuvoteollisuuden vaikutusta opetussuun...

 9. Laatua prosesseihin : Lounasravintolan prosessikuvaukset

  OpenAIRE

  Lairila, Outi

  2010-01-01

  Laatua prosesseihin Lounasravintolan prosessikuvaukset Vuosi 2010 Sivumäärä 43 Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata Heseva-lounasravintolan toimintaprosessit asiakaslähtöisesti. Tämä on laadunkehittämistyön valmistelun ensimmäinen askel kyseisessä toimintaympäristössä. Lounasravintolan tavoitteena on kehittää toimintaansa Euroopan laatupalkintokriteerien mukaiseksi. Ydinprosessikuvauksien avulla voidaan luoda mittareita, joiden tavoitteena on arvioida toimintaa ja peilata tulevaisuut...

 10. Säärisuojien suojaavuus ja käytettävyys jalkapallossa

  OpenAIRE

  Laaksonen, Kimmo

  2015-01-01

  Tutkimuksessa selvitettiin Zero Point Finland Oy:n valmistamien säärisuojaprototyyppien toimivuutta jalkapallossa. Säärisuojien toimivuus voidaan jakaa vammoilta suojaamiseen sekä käyttömukavuuteen. Tutkittavia prototyyppejä oli kolme, jotka erosivat toisistaan suojan sisäpehmusteen materiaalin osalta. Prototyyppien suojaavuutta tutkittiin iskutestien avulla, joissa tuloksia verrattiin jo markkinoilla oleviin Niken Mercurial Blade sekä Mercurial Flylite -suojiin. Laboratoriotutkimusta varten ...

 11. Facebook kuluttajatuotelanseerauksessa

  OpenAIRE

  Husa, V. (Ville)

  2014-01-01

  Tiivistelmä Tutkimuksen päämääränä on kuvata ja analysoida, millä tavoin yritys pystyy hyödyntämään sosiaalisen median erityispiirteitä uuden tuotteen lanseeraamisessa ja verkkonäkyvyyden kasvattamisessa. Tutkimuksessa tarkastellaan yrityksen tapaa viestiä sosiaalisessa mediassa, kuluttajien tapaa viestiä yritykseen päin sosiaalisen median avulla ja tapaa jolla kuluttajat vastaanottavat sosiaalisessa mediassa esiintyvää mar...

 12. ACD-Tool Mobile : Diagnostiikkasovelluksen siirtäminen mobiiliympäristöön

  OpenAIRE

  Kokkonen, Lauri

  2015-01-01

  Tämän työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Andritz Oy:lle jo olemassa olevan, tietokoneella ajettavan ACD-Tool-työpöytäsovelluksen pohjalta mobiililaitteella, kuten tablettitietokoneella tai matkapuhelimella ajettava sovellus. ACD-Tool on diagnostiikkasovellus, jonka avulla voidaan tehdä laitoksen mittausautomaation tuottaman prosessidatan perusteella muun muassa trendejä, laskentaa ja erilaisia analyysejä. Sovelluksen erilaisista toteutustavoista tehtiin toimeksiantajan toiveest...

 13. Takeaway sushiravintolan liiketoimintasuunnitelman laadinta: Miten Kyoto Sushi selviytyy ostoskeskuksessa?

  OpenAIRE

  Van, Vo Quoc Cuong

  2011-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena on laatia liiketoimintasuunnitelma perustettavalle takeawaytyyppiselle ”Kyoto-Sushi”-ravintolalle. Ensisijaisena tavoitteena on selvittää yrityksen selviytymistä Itäkeskuksen kovassa kilpailukentässä hyvin laaditun ja realistisen liiketoimintasuunnitelman avulla. Toissijaisena tavoitteena on madaltaa ravintoloitsijaksi ryhtymisen kynnystä perehtymällä aloittavan yrittäjän vastuisiin ja velvollisuuksiin. Opinnäytetyö koostuu kolmesta osuudesta: teoreettisesta viit...

 14. Akun mallintaminen LTspice-piirisimulaattorilla

  OpenAIRE

  Pakaslahti, M. (Marko)

  2017-01-01

  Tiivistelmä Kandidaatintyössä mallinnetaan Li-Ion- ja NiMH-akun sähköiset ominaisuudet LTspice-piirisimulaattorilla. Mallinnus toteutettiin kahdella piirillä. Ensimmäinen piiri ohjaa varaustason tilaa akun kapasiteetin mukaan. Toinen piiri mallintaa akun I-V-ominaisuuksia vastuksilla ja kondensaattoreilla. Nämä komponentit mallinnettiin ohjattujen virta- ja jännitelähteiden avulla, koska niihin oli mahdollista rakentaa halu...

 15. Asiakasymmärryksen kehittäminen messutavoitteista

  OpenAIRE

  Ahtiainen, Tomi

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia tapahtumamarkkinoinnin tavoitteellisuutta ja toteuttaa markkinatutkimus yritysten messutavoitteista. Työ toteutettiin toimeksiantona markkinointitoimisto OFRD:lle, joka tarjoaa myynninedistämis-, promootio- ja tapahtuma-markkinointipalveluja ympäri Suomea. Markkinointitutkimuksen tutkimustuloksilla oli tavoitteena lisätä asiakasymmärrystä, jonka avulla markkinointitoimisto kykenee luomaan toimivia tuotepaketteja myyntiin. Opinnäytetyö toteutettiin ka...

 16. Markkinointivuosisuunnitelman laatiminen siivouspalvelualan yritykselle

  OpenAIRE

  Liukkonen, Juuso

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa siivouspalvelualalla toimivalle toimeksiantajayritykselle markkinointivuosisuunnitelma sekä yrityksen liiketoimintajohtamista tukevaa materiaalia. Markkinointivuosisuunnitelman tarkoituksena oli suunnitelmallisen markkinoinnin sekä liiketoimintajohtamista tukevan materiaalin avulla lisätä yrityksen tunnettavuutta siivouspalvelualalla, myyntiä sekä kannattavuutta. Opinnäytetyön kirjoittaja on työskennellyt toimeksiantajayrityksessä vuodesta 2006 alkaen...

 17. Liiketoimintasuunnitelma aloittavalle yritykselle : Tilitoimisto TiliEnna Oy

  OpenAIRE

  Rinne, Enna

  2015-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimiva liiketoimintasuunnitelma perustettavalle tilitoimistolle. Tavoitteena oli luoda liiketoimintasuunnitelma, joka on toteutettavissa ja jonka avulla aloittava yrittäjä voi kiinnittää huomiota kaikkiin yrityksen perustamisen kannalta olennaisiin seikkoihin. Yrityksen perustaminen ei ole riskitöntä, eikä sitä kannata tehdä hetken mielijohteesta. Huolellisilla esivalmisteluilla ja riskit tiedostamalla, voi uuden yrityksen perustaminen parhaimmillaan tarjo...

 18. Vuonna 2011 perustettavan kreikkalaisen lounasravintolan palvelukonseptin testaus

  OpenAIRE

  del Toro Törmä, Maria

  2011-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kyselytutkimuksen avulla, onko Punavuoren alueella kysyntään kreikkalaiselle lounasravintolalle. Tutkimuksessa tutkittiin valittua palvelukonseptia sekä kartoitettiin potentiaalisia kohderyhmiä, jotka voisivat olla sopivia asiakkaita lounasravintolalle. Kreikkalainen lounasravintola Yassu Gyros Oy perustetaan vuoden 2011 aikana. Yritys tarjoaa tuoreista raaka-aineista valmistetun monipuolisen kreikkalaisen lounaan viitenä päivänä viikossa. R...

 19. Markkinointisuunnitelma digitaaliseen markkinointiin Case Baan Lee Beach Resort & Sauna

  OpenAIRE

  Lähteenmäki, Essi

  2017-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Baan Lee Beach Resort & Saunan digitaalista markkinointia markkinointisuunnitelman avulla. Yritys on aloittamassa liiketoimintaansa erittäin kilpailulla alalla, jossa digitaalinen markkinointi on tärkeä osa kilpailussa menestymistä ja se on otettava huomioon yrityksen markkinointistrategian tärkeänä osana. Markkinointisuunnitelmalla pyritään takaamaan markkinointistrategian mukainen toiminta. Markkinointisuunnitelmassa kuvataan yrityksen nykyti...

 20. Asiakkaan profilointi matkailupalveluiden puhelinmyyntityössä

  OpenAIRE

  Laaksonen, Aura; Taralainen, Tuija

  2010-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena on asiakkaan profilointi puhelinmyyntityössä. Työn toimeksiantaja on Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos. Tutkimuksessamme selvitimme videotallenteiden avulla, millä tavoin myyjä profiloi asiakasta puhelinmyynnissä, ja missä myyntiprosessin vaiheessa profilointia tapahtuu. Tutkimuksen tulosten perusteella toimeksiantajan on tarkoitus luoda matkailupalveluyritykselle verkossa toimiva matkanvarausjärjestelmä. Teoriaosassa käsittelimme asi...

 1. Reaaliaikaisen RT-PCR-menetelmän käyttöönotto ja validointi enterovirus A71:n tunnistamiseksi

  OpenAIRE

  Ruuska, Janika

  2017-01-01

  Vuosina 2011 ja 2012 Kiinassa raportoitiin noin 4 miljoonaa enterorokkoon sairastunutta, joista reilu tuhat johti kuolemaan. Enterorokon tavallisimpia aiheuttajia ovat coxackievirus A16 ja enterovirus A71. Näistä kahdesta enterovirus A71-infektiot saattavat aiheuttaa vaikeitakin neurologisia sairauksia, joita ei tavallisesti aiheudu coxackievirus A16-infektioista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa enterovirus A71:n osoitus on tehty virusviljelyn avulla ja kasvatettu virus on tyypitetty se...

 2. Kauneusvlogit vaikuttajamarkkinoinnin välineenä

  OpenAIRE

  Komulainen, Vilma

  2014-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin kauneusvlogeja kosmetiikkayrityksen markkinointikanavana. Tavoitteena oli selvittää, millainen markkinointikanava kauneusvlogit on kosmetiikkayritykselle ja miten markkinointia kannattaa niiden avulla toteuttaa. Vlogit ovat videomuotoisia blogeja, joita julkaistaan pääsääntöisesti YouTube-videopalvelussa. Kosmetiikkaa ja kauneudenhoitoa käsittelevät kauneusvlogit ovat yksi suosituimmista vlogityypeistä. Aihe valittiin ilmiön mielenkiintoisuuden ja oman harr...

 3. Business-to-Business -markkinointistrategia sosiaalisessa mediassa

  OpenAIRE

  Kähärä, Karri

  2011-01-01

  Tämä opinnäytetyö keskittyy markkinointistrategian kehittämiseen business-to-business -yritykselle sosiaalisissa medioissa tapahtuvaa markkinointia varten. Opinnäytetyössä tarkastellaan sosiaalisia medioita ja markkinointistrategian luomista eri kirjallisuus- ja verkkolähteiden avulla. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää sosiaalisten medioiden mahdollisuuksia business-to-business -markkinointia harjoittavalle yritykselle ja kehittää konkreettinen markkinointi-suunnitelma sosiaalisissa medi...

 4. Lounaslistan kehittäminen ja markkinointi : Ravintola Huviretki Kuopio

  OpenAIRE

  Mehtonen, Heli

  2017-01-01

  ”Markkinointi on vastuullinen, suhteisiin ja yhteisöllisyyteen pohjautuva ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan myyvä, kilpailukykyinen ja eri osapuolille arvoa tuottava tarjooma vuorovaikutteisesti toimien.” Yrityksen perustehtävänä on tuottaa voittoa omistajilleen ja markkinoinnin osuus tästä on lisätä myyntivolyymiä ja mahdollistaa parempi myyntikate. On tärkeää tuoda asiakaskeskeisyys käytäntöön eikä vain ajatella olevansa asiakaskeskeinen. Lisäksi on tärkeää saada asiakkaat ost...

 5. Osaamisen kehittämisen haasteet, esteet ja kannusteet työuran keskivaiheen muutostilanteissa

  OpenAIRE

  Törmälä-Rantala, Päivi

  2017-01-01

  Työn tavoitteena oli tutkia osaamisen kehittämisen haasteita, esteitä ja kannusteita työuran puolivälissä. Tutkimuksessa selvitettiin, miksi toinen opiskelee ja koulutuksen avulla muuttaa työtilannettaan aktiivisesti, kun taas toinen jättää osaamisensa kehittämisen ja jämähtää samaan työtehtävään vuosiksi. Kartoitus toimi taustatietona Työterveyslaitoksen Taidot työhön –hankkeeseen. Hanke toteutettiin interventiona, ja siinä opastettiin ja kannustettiin ihmisiä parantamaan työllistymiskykyään...

 6. YouTube osuuskaupan markkinointiviestinnässä

  OpenAIRE

  Lindevall, Tytti

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda toimeksiantaja Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:lle suunnitelma YouTuben hyödyntämiseksi markkinointiviestinnässään. Työn avulla on tarkoitus löytää keino, miten SSO voisi hyödyntää YouTubea markkinointiviestinnässään ja mitä asioita tulisi huomioida omaa kanavaa perustettaessa. Tarkoituksena on tuottaa raportti mahdollisista käyttötarkoituksista sekä ohjeistus oman kanavan perustamiseen ja hallinnointiin liittyvistä asioista. Työn alkupuolella taustoite...

 7. Opiskelun henkilökohtaistaminen Sukevan vankilan atk-koulutuksissa

  OpenAIRE

  Kettunen, Katri

  2007-01-01

  Piippolan käsi- ja taideteollisuusopiston Sukevan vankilalla järjestämiin atk-koulutuksiin osallis-tuneiden opiskelijoiden oppimistulokset ja opiskelumotivaatio olivat heikkoja. Siksi lähdettiin pohtimaan ja kokeilemaan, kuinka koulutuksista saisi onnistuneempia kokonaisuuksia opiskelun henkilökohtaistamisen ja ohjauksen avulla. Vankilaopetus on pääsääntöisesti erityisopetusta. Kehittämishankkeen tavoitteena oli selvittää mitä erityisopetus on, sen taustatekijät, perusteet, tukimuodot ja yksi...

 8. Yläkouluikäisten käsityksiä homoseksuaalisuudesta ja sen opetuksesta

  OpenAIRE

  Suhonen, Niina

  2012-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Porin suomalaisen yhteislyseon koulun kahdeksasluokkalaisten nuorten ajatuksia ja käsityksiä homoseksuaalisuudesta. Kyselyyn vastanneet nuoret olivat iältään 14–15 –vuotiaita ja kahdeksannella vuosikurssilla heitä opiskelee kaikkiaan 78 nuorta. Tarkoituksena oli selvittää kyselyn avulla, pitääkö koulujen seksuaalikasvatusta jollain tavalla kehittää sisällöltään. Kyselyyn vastasi 51 oppilasta vastausprosentin ollessa 65%. Tutki...

 9. Insta Trust Oy:n tuottamien kriisiharjoitusten kehittäminen

  OpenAIRE

  Väinölä, Marko

  2016-01-01

  Insta Trust Oy toteuttaa asiakkaidensa kanssa kymmeniä kriisiharjoituksia vuosittain. Kriisiharjoitusten avulla pyritään kehittämään harjoittelevien tahojen kriisijohtamisen ja kriisiviestinnän osaamista, tunnistamaan kehittämistä vaativia toimintamalleja ja ohjeita sekä lisäämään organisaation avainhenkilöiden motivaatiota ja tietoisuutta kriisijohtamisesta ja ennakoivaa turvallisuustyötä kohtaan. Kriisiharjoitusten kehittämisessä on osattava kuunnella asiakkaiden tarpeita ja pysyttävä mukan...

 10. Pearl : konsepti ekologiselle puuteripakkaukselle

  OpenAIRE

  Nurmi, Susann

  2016-01-01

  Opinnnäytetyössäni tutkin ekologisuutta sekä kosmetiikan että pakkausmuotoilun näkökulmasta. Kosmetiikan puolella kerron luonnonkosmetiikasta ja sen nykyisistä tuottajista. Materiaalitutkimuksen osuudessa tutkin keinoja luoda pakkauksesta ekologisempaa uusien materiaalien avulla. Pohdin myös mitkä seikat vahvistavat tai heikentävät kuluttajan mielikuvaa ekologisuudesta pakkauksessa. Muotoiluprosessissani käytän paljon käyttäjätestausta suunnitteluni apuna. Suunnittelun tavoitteena on luod...

 11. Mercuri tutuksi Y-sukupolvelle

  OpenAIRE

  Kyyhkynen, Toni; Kaisla, Noora

  2016-01-01

  Opinnäytetyö on tuotettu toimeksiantona Mercuri International Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Mercurille markkinointisuunnitelma, joka lisäisi yrityksen tunnettuutta Y-sukupolven silmissä kohderyhmälle sopivien markkinointitoimenpiteiden avulla. Toinen tavoite oli luoda keskustelua ja kiinnostusta Metropolian Liiketalouden opiskelijoiden keskuudessa B2B-myynnin alaa kohtaan. Teoreettinen osuus antaa viitekehyksen opinnäytetyön tutkimustehtävän sekä toimeksiannon kannalta oleel...

 12. B2B-verkkokaupan markkinointiviestintäsuunnitelma

  OpenAIRE

  Luoma, Hanna

  2015-01-01

  Opinnäytetyön aiheena oli luoda markkinointiviestintäsuunnitelma Yritys Oy:n kehitteillä olevalle verkkokaupalle. Työn tavoitteena oli markkinointiviestintäsuunnitelman avulla selvittää miten Yritys Oy:n B2B-verkkokauppa saadaan osaksi myyntitoimia ja miten se mahdollisimman tehokkaasti tuodaan asiakkaiden tietoisuuteen. Yritys Oy on vuonna 2003 perustettu perheyritys, jonka toiminta on kiinnitystekniikan tukkumyynti alan ammattilaisille. Yritys Oy:llä on useampi toimipiste ympäri Suomea...

 13. B2B-uutiskirjeen visuaalisen ilmeen kehitys — Case Tamtron Solutions Oy

  OpenAIRE

  Salo, Sari

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Tamtron Solutions Oy:n uutiskirjeelle uusi visuaalinen ilme. Yrityksen lähettämästä uutiskirjeestä yritysasiakkaille puhutaan B2B-uutiskirjeenä. Tamtron Solutions Oy halusi B2B-uutiskirjeen avulla tehostaa markkinointia, kasvattaa myyntiä ja luoda uusia asiakassuhteita. Yritys halusi toteuttaa markkinointikampanjan B2B-uutiskirjeen muodossa rakennusalan yrityksille. Yritys valitsi kampanjan kohderyhmäksi rakennusalan yritykset, koska lakimuutos rakennu...

 14. Kanta-asiakkuuksien hankinta paikallisessa yö-kerhossa, Case: Giggling Marlin Oy

  OpenAIRE

  Ylärakkola, Emmi

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli saada käsitys siitä, saadaanko työssä toteutettujen keinojen avulla uusia kanta-asiakkaita ja aiempia kanta-asiakkaita uusimaan jäsenyytensä paikallisessa yökerhossa. Työn toimeksiantaja oli Giggling Marlin Oy, joka kuuluu Night People Group -ravintolayhtiöön. Giggling Marlin sijaitsee Lappeenrannan keskustassa ja on perustettu alkukeväällä 2006. Toiminnallisena osana suunniteltiin ja toteutettiin mainosmateriaalia kampanja-ajankohdalle sekä valmisteltiin...

 15. Onko Facebookista hyötyä pienyritysten markkinoinnissa?

  OpenAIRE

  Huida, Niina

  2012-01-01

  Sosiaalisesta mediasta on tullut yhä merkittävämpi osa yritysten markkinointiviestintää. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää sosiaalisen median käyttöä pienyritysten markkinoinnissa ja tarkoituksena on selvittää pienyritysten saama hyöty markkinoimisesta sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessa keskityn verkkoyhteisö Facebookin yrityksille tarjoamiin markkinointimahdollisuuksiin. Opinnäytetyön tehtävänä on tutkimuksen avulla vastata ongelmaan ”Onko Facebookista hyötyä pienten yritysten markkin...

 16. Rastaan tarina -lyhytanimaation suunnittelu ja toteutus

  OpenAIRE

  Kurtti, Sofi

  2014-01-01

  Opinnäytetyössä perehdytään tarinankerrontaan ja sen historiaan. Työssä tarkastellaan erityisesti, millaisia tarinankerrontatapoja peleissä on, koska niissä tarinankerronnan käyttö on nykyaikana lisääntynyt paljon. Kerrontatapoja ovat esimerkiksi välianimaatiot ja ympäristöstä havaittava kerronta. Ympäristöpohjaiseen kerrontaan kuuluvat esimerkiksi rikkoutuneet rakennukset, muiden kuviteltujen hahmojen jättämät vihjeet tai huomion kiinnittäminen valaistuksen avulla. Ympäristön havainnoinn...

 17. Sokos Hotel Puijonsarven asiakaspalautejärjestelmät

  OpenAIRE

  Äikiä, Janne

  2013-01-01

  Tiivistelmä Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden ymmärtäminen sekä asiakastyytyväisyys ovat tärkeitä yrityksen olemassaololle ja menestykselle. Tietoa asiakastyytyväisyydestä saadaan asiakaspalautteen avulla. Opinnäytetyöni tavoitteena on Sokos Hotel Puijonsarven nykyisen asiakaspalautejärjestelmän kuvaaminen ja kehittämisehdotusten tekeminen. Tutkimusongelmana on, saadaanko nykyisellä asiakaspalautejärjestelmällä riittävästi tietoa asiakastyytyväisyydestä. Tutkimusosiossa tarkastellaan S...

 18. Asiakaskokemuksen kehittämistä tukeva asiakaspalautejärjestelmä julkisen sektorin organisaatiossa

  OpenAIRE

  Salovaara, Anu

  2017-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä julkisen sektorin organisaatioiden valmiuksia asiakaskokemuksen kehittämiseen asiakaspalautteen avulla. Opinnäytetyössä kehitettiin julkiselle organisaatiolle asiakaspalautejärjestelmä, joka tukee sekä yhteiskehittämistä asiakkaan kanssa että asiakaskokemuksen kehittämistä. Useassa julkisessa organisaatiossa asiakaslähtöisyys on keskeisessä asemassa strategiassa. Keräämällä asiakaspalautetta systemaattisesti asiakaskohtaamisista ja kehittämällä asiakask...

 19. Henkilökierron toteuttamisen mahdollisuus Riihimäen vankilassa henkilökunnan näkökulmasta

  OpenAIRE

  Hämäläinen, Jari-Pekka

  2013-01-01

  Tässä opinnäytetyössä selvitetään Riihimäen vankilan henkilökierron toteuttamisen edellytyksiä vankilan vakituisen henkilökunnan mielipiteiden pohjalta. Vankilan vartijoille, ohjaajille, työnjohtajille, opetushenkilökunnalle, psykologeille, esimiehille ja eri tukitoimintojen henkilöstölle suunnatun kyselylomakkeen avulla tutkitaan henkilökiertohalukkuutta, henkilökierron hyötyjä ja haittoja sekä mahdollisia syitä henkilökiertohalukkuuteen tai –haluttomuuteen. Opinnäytetyössä ei selvitetä vank...

 20. Liiku, lepää, keskustele - matkalla työhyvinvointiin

  OpenAIRE

  Luukkonen, Päivi; Vahalahti, Tanja

  2016-01-01

  Työhyvinvoinnilla on suuri merkitys työssä jaksamisessa. Työssä jaksamiseen vaikutta-vat monet seikat, kuten arvot, elintavat, riittävä lepo ja henkinen hyvinvointi. Työkykyä voidaan seurata, hallita ja edistää monin eri keinoin. Johtamisella on suuri merkitys työntekijöiden työhyvinvoinnissa. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli edistää Pkssk:n Honkalampi-keskuksen henkilökunnan työhyvinvointia tykytoiminnan avulla, painottaen työturvallisuutta, työssä jaksamiseen vaikuttavaa liikuntaa ja ...

 1. 5S-MENETELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO: LUVATA PORI OY

  OpenAIRE

  Rantanen, Suvi

  2015-01-01

  Opinnäytetyön aiheena oli 5S-menetelmän käyttöönotto Luvata Pori Oy:n tuotannos-sa. Tutkimuksen lähtökohtana ja ongelmana oli siisteyden ja järjestyksen puute. Ta-voitteena oli aikaansaada valittuun pilottikohteeseen toimivat, siistit ja turvalliset tuotantotilat sekä luoda järjestelmä, jonka avulla ylläpidetään saavutettu taso. Lisäksi tavoiteltiin hukan poistamista ja Luvatan Lean toimintatavan syventämistä. Projekti toteutettiin toimintatutkimuksena syksyn 2015 aikana. Tutkimuksen teor...

 2. LTEmittaukset ja mittalaitteet

  OpenAIRE

  Ajalin, Lassi

  2010-01-01

  LTE on neljännen sukupolven (4G) matkapuhelinteknologia, jonka tarkoituksena on kas-vattaa matkapuhelinverkkojen datan siirtonopeuksia ja parantaa palveluita. LTE-tekniikan avulla tavoitellaan myös kustannussäästöjä. Tässä insinöörityössä on perehdytty LTE-teknologiaan sekä LTE-mittalaitteisiin ja selvitetty, soveltuvatko oppilaitoksen nykyiset mittalaitteet radiorajapinnan LTE-mittaukseen. Tutkimustyön tuloksena voidaan todeta, että oppilaitoksen nykyiset mittalaitteet eivät sovellu LTE-mitt...

 3. Nuoruudessa koetun seksuaalisen kaltoinkohtelun muodot ja ilmitulo

  OpenAIRE

  Kangas, Ilona; Tolonen, Emmi

  2009-01-01

  Nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja väkivalta on vaiettu, mutta valitettavan yleinen ongelma. Kotimaista tutkimusta nuorten kokemasta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta on tehty vähän. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuoruudessa koetun seksuaalisen kaltoinkohtelun muotoja ja ilmituloa kirjallisuuden ja Väestöliiton internetissä keräämän kyselyaineiston avulla. Työ on osa Terveys- ja hoitoalan klusterin projektia Nuorten seksuaaliterveyden edistämisen toteutuminen koulu- ja opiskel...

 4. Nuorten näkemyksiä seksuaaliseen häirintään : katsaus kirjallisuuteen

  OpenAIRE

  Talvio, Maaria

  2017-01-01

  Opinnäytetyön tarkoitus oli kirjallisuuskatsauksen avulla kartoittaa seksuaalista häirintää 12-18 vuotiaiden nuorten näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa Metropolia Ammattikorkeakoulun hankkeen hyödynnettäväksi. Tutkimuskysymyksinä olivat; keneen seksuaalinen häirintä kohdistuu, minkälaista seksuaalista häirintää nuoret kokevat ja miten nuoret suhtautuvat seksuaaliseen häirintään. Opinnäytetyön menetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Aineistoksi valittiin seitsemän ka...

 5. Rappliance - palautinkisko : uudentyyppisen kuorsauksenestokojeen suunnittelu ja valmistus

  OpenAIRE

  Parikka, Teemu

  2008-01-01

  Opinnäytetyön tarkoitus on perehtyä kirjallisuuskatsauksen avulla uniapneakiskoihin ja lopuksi suunnitellaan ja tehdään uudenlainen koje, joka on toimiva, miellyttävä käyttää ja edullinen valmistaa. Työssä selvitetään myös millä periaatteella kuorsauksenestokojeet toimivat ja millainen vaikutus niillä on potilaaseen ja uniapneaan. Työn tavoite on parantaa hammasteknikoiden ja hammaslääkäreiden tietämystä uniapneakiskoista, niiden valmistuksesta, toiminnasta ja siitä miksi niitä tarvitaan. ...

 6. Sähköisen markkinointiviestinnän kehittäminen pienyritykselle : Case: Kodinkonehuolto ja myynti T:mi Jukka Mäkeläinen

  OpenAIRE

  Kerola, Anna

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena on markkinointiviestinnän kehittäminen pienyritykselle. Toimeksiantajana toimii Kodinkonehuolto ja myynti T:mi Jukka Mäkeläinen. Toiveena oli markkinointiviestinnän siirtäminen verkkoon. Markkinointiviestintää on yrityksessä hoidettu ainoastaan lehtimainonnan avulla, joka ei ole enää tuottanut toivottua tulosta. Facebook-sivun käyttöönoton tarkoituksena oli näkyvyyden lisääminen omalla toiminta-alueella, olemassa olevien asiakkaiden aktivoiminen ja uusien asiakkaid...

 7. Verkkokauppa J2EE6-teknologialla toteutettuna

  OpenAIRE

  Kiiskinen, Mika

  2010-01-01

  Työssä toteutettiin verkkokauppasovellus työn tilanneen asiakkaan antamien lähtötietojen perusteella. Käytetyt teknologiat sain valita itse, ja ne on valittu palvelemaan sekä asiakkaan etua että omaa oppimistani. Asiakkaan vaatimukset valmiille sovellukselle olivat ulkonäön selkeys ja siisteys, helppo käytettävyys käyttäjille, ylläpitotehtävien suorittamisen mahdollisuus graafisen käyttöliittymän avulla, tietoturva sekä käytettävien työkalujen ja teknologioiden maksuttomuus (avoin lähdekoodi)...

 8. AngularJS yksisivuisen web-applikaation kehitysalustana

  OpenAIRE

  Karhu, Tuomo

  2015-01-01

  Yksisivuiset web-applikaatiot (SPA-sovellukset) ovat yleistyneet viimeisten kymmenen vuoden aikana, ja näiden avulla on ollut mahdollista tuoda verkkosivuston käyttökokemus lähemmäksi aitojen ohjelmasovellusten vastaavaa. Yksisivuisten web-applikaatioitten kehitystyöhön tarkoitetuista sovelluskehyksistä AngularJS on yksi käytetyimmistä ja suosituimmista. Työn tavoitteena on selvittää miten AngularJS-sovelluskehys soveltuu SPA-sivustojen kehitykseen sovelluskehittäjän näkökulmasta, sekä mi...

 9. Pelolla johtamisen vaikutus organisaatioon

  OpenAIRE

  Kallio, S. (Sami)

  2016-01-01

  Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö käsittelee pelolla johtamista organisaation näkökulmasta. Pelolla johtamisen juuret johtavat pitkälle historiaan ja historia vaikuttaa organisaatiokulttuurin kautta myös organisaatioiden nykypäivään. Työssä käsitellään tapausesimerkkien (Disney, Apple) avulla sitä miksi pelolla johdetut organisaatiot ovat menestyneet ja johtajan roolia tässä yhtälössä.

 10. Tunneälyjohtaminen asiantuntijaorganisaation muutoksessa

  OpenAIRE

  Kolari, Pirjo

  2010-01-01

  Väitöstutkimuksen kohteena on johtamisen yhteys henkilöstön emotionaalisiin rakenteisiin, motivaatioon, toimintastrategioihin ja osaamisen kehittymiseen jatkuvassa muutoksessa elävän teknologia-alan asiantuntijaorganisaatiossa. Pääosin kysymyksessä on kvalitatiivinen tutkimus, jossa tietoa on haettu sekä haastattelujen mutta myös kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimuksessa kohdeorganisaation henkilöstö (N=313) arvioi lähimmän esimiehensä johtamis- ja tunneälyn kompetensseja. Myös esimie...

 11. Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsityksiä omasta lääkkeettömän kivunhoidon osaamisesta hoitotyössä

  OpenAIRE

  Nevalainen, Antonina; Aarnikallio, Susanna

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa sairaanhoitajaopiskelijoiden käsityksiä omasta lääkkeettömän kivunhoidon osaamisesta hoitotyössä. Tavoitteena oli lisätä tietoa sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkkeettömän kivunhoidon osaamisesta. Opinnäytetyön tarkoitukseen pyrittiin kolmen kysymyksen avulla: mitä sairaanhoitajaopiskelijat tietävät kivusta? Minkälainen käsitys sairaanhoitajaopiskelijoilla on omasta lääkkeettömän kivunhoidon osaamisestaan? Minkälaisia kehittämistarpeita sai...

 12. Yrityksen tie kasvuun

  OpenAIRE

  Niemelä, Roosa

  2016-01-01

  Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona franchising-ketjuun kuuluvalle majoituspalveluyritykselle. Aihe löytyi yrityksen toimintaa havainnoimalla ja yrittäjän kanssa käytyjen keskustelun perusteella. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kvalitatiivisen tutkimuksen avulla, mitkä ratkaisut edesauttavat nuorta yritystä kasvun ylityksessä. Työn teoreettinen viitekehys koostuu yrityksen elinkaarimalleista, yrityksen kasvuun liittyvästä kappaleesta, joka sisältää otteita kasvavan yrityks...

 13. Android-sovelluksen kehitys tupakka-automaatin ohjausjärjestelmään

  OpenAIRE

  Raikko, Ville

  2017-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa Android-sovellus, joka toimii osana Qem Software Oy:n kehittämää tupakka-automaattien ohjausjärjestelmää. Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona kyseiselle yritykselle. Toteutettavan sovelluksen on tarkoitus toimia Android-taulutietokoneissa ja sen avulla voidaan langattomasti hallita sekä käyttää ohjausjärjestelmän piiriin asennettuja tupakka-automaatteja. Sovellukselle määriteltiin erinäisiä vaatimuksia, jotka esitellään opinnäytetyön alussa....

 14. FACES -TUNNEKORTIT : apuna tunteiden käsittelyssä ja ilmaisussa

  OpenAIRE

  Puurunen, Tiina; Vaitiniemi , Satu

  2015-01-01

  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä kehitettiin kriisitilanteisiin sopivat tunnekortit. Idea tunnekorttien tekemiseen lähti työmme toimeksiantajalta. Työn toimeksiantaja on Ylä-Savon SOTE -kuntayhtymän hyvinvointipalveluiden perhekeskukseen kuuluvassa perheneuvolan koulutiimissä työskentelvä vastaava kuraattori. Hän työskentelee Iisalmessa ala- ja yläkouluissa sekä lyseossa. Hän kaipasi keskustelun tueksi työvälinettä, jonka avulla lasten ja nuorten elämää koskettavista vaikeista asioista ...

 15. KOULUIKÄISEN LAPSEN PELON HELPOTTAMINEN LEI-KIN KEINOIN SAIRAALASSA : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

  OpenAIRE

  Hietanen, Sara

  2017-01-01

  Hietanen, Sara. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus kouluikäisen lapsen pelon helpottamisesta leikin keinoin sairaalassa. Kirjallisuuskatsaus. 27 sivua, 2 liitettä. Hel-sinki, kevät 2017. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, sai-raanhoitaja (AMK). Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata leikin keinoja, joiden avulla voidaan hel-pottaa lasten pelkoja ja ahdistusta sairaalassa. Tavoitteena oli kartoittaa muualla maailmalla käytettäviä leikkiin liittyviä työmuotoja ja -menetelmiä...

 16. TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VAIHTO HAANPAAN EAST-LIIKETOIMINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA

  OpenAIRE

  Aarnikoivu, Lasse; Rantanen, Johanna

  2012-01-01

  Työn tarkoituksena oli selvittää ja pohtia kansainvälisen logistiikka-alan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän vaihdon syitä, hyötyjä, haittoja, käytännön toteutusta ja siihen liittyviä haasteita. Työ toteutettiin nestemäiseen logistiikkaan erikoistuneen Haanpaan East-liiketoimintayksikölle. Työn teoreettinen tarkastelu perustuu toiminnanohjausjärjestelmien teoriaan. Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP on integroitu, toiminnanohjauksessa käytetty tietojärjestelmä, jonka avulla yrityksen ...

 17. Työvuorosuunnittelu myynnin kehittämisen työvälineenä McDonald´s-ketjussa

  OpenAIRE

  Helenius, Enna

  2015-01-01

  Tämä opinnäytetyö on McDonald´s Oy:n tilaama tutkimuksellinen kehittämistyö. Kehittämistyössä tutkittiin McDonald´s-ketjun esimiesten työvuorosuunnittelun osaamistasoa sekä työvuorosuunnittelun vaikutusta myynnin kasvattamiseen. Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda kehitysehdotuksia, joilla saadaan kasvatettua yksikkökohtaista myyntiä työvuorosuun-nittelun avulla. Aihetta on lähestytty tapaustutkimuksen keinoin. Opinnäytetyö koostuu tietoperustasta, ravintolapäälliköille tehdystä kyse...

 18. Mesoterapia kauneudenhoitoalalla

  OpenAIRE

  Juurakko, Satu

  2010-01-01

  Tämän työn tarkoituksena oli selventää kirjallisuustutkimuksen avulla mesoterapian käsitettä ja perehtyä markkinoilla oleviin menetelmiin ja mesoterapiassa käytettäviin aineisiin. Mesoterapia tarkoittaa vaikuttavien aineiden viemistä ihoon injektioina juuri sinne, missä niitä tarvitaan. Toisin kuin perinteinen kosmetiikka, joka levitetään ihon pinnalle, tämä menetelmä vie aineet ihon sisään. Neulan pisto aiheuttaa ihoon pienen vamman, jota iho ryhtyy parantamaan. Paranemisprosessin myötä ihon...

 19. Hotellien asiakasturvallisuus : case Hilton

  OpenAIRE

  Puustinen, Hanna; Partanen, Anna

  2010-01-01

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä ihmiset odottavat hotellien turvallisuudelta, mihin turvallisuustekijöihin he kiinnittävät huomiota yöpyessään hotelleissa ja mihin hotellien kannattaisi panostaa asiakkaidensa turvallisuuden tunteen lisäämiseksi. Työn tutkimuskysymykset koskivat eri asiakasryhmien mielipiteitä hotellien turvallisuustekijöistä ja näiden ryhmien tulosten vertailua keskenään. Vastausten avulla toivoimme pystyvämme välittämään asiakkaiden mielipiteitä turva...

 20. Vaihtelua visualisointeihin : Sykevälivaihtelun muotoilu tiimitehosteeksi

  OpenAIRE

  Hujanen, Wille

  2013-01-01

  Opinnäytetyössä käydään läpi datan visualisoinnin teoriaa ja prosessia. Työ toteutettiin yhteistyössä Mega Elektroniikka Oy:n kanssa, jonka tuoteperheissä sovellettuun sykevälivaihteluteknologian tuottamaan dataan opinnäytetyö perustuu. Työn tarkoituksena oli tuottaa sykevälivaihteludatasta visualisointeja, joiden avulla tiimin toimintaa pystyisi tehostamaan. Tämä sisälsi perehtymisen sykevälivaihtelu-, datan visualisointi- ja tiimiteorioihin, sekä näiden pohjalta graafisten visualisointien...

 1. Historiatietojen hyödyntäminen keittiölogistiikassa : case: Osuuskauppa Hämeenmaa Majoitus- ja ravitsemustoimiala, Amarillo Lahti

  OpenAIRE

  Vanhala, Ville

  2012-01-01

  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on historiatietojen hyödyntäminen keittiölogistiikassa. Tavoitteena on luoda historiatietoon perustuva työkalu, jonka avulla ravintola pystyy tehostamaan omaa tilausprosessiaan sekä vähentämään viikottaista raaka-ainehävikkiä ja rytmittämään esivalmisteiden tekoa. Työn toimeksiantaja on Osuuskauppa Hämeenmaa Majoitus- ja ravitsemustoimiala. Teoriaosa koostuu työn keskeisimpien käsitteiden purkamisesta. Työn kannalta oleellisia käsitteitä o...

 2. Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen tapahtumissa

  OpenAIRE

  Emenike, Johannes

  2017-01-01

  Opinnäytetyöni on konstruktiivinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on tutkia ja kehittää virtuaalitodellisuuden käyttöä erilaisissa tapahtumissa niin, että käytöstä saadaan tapahtuman järjestäjälle tai osallistuvalle yritykselle taloudellista hyötyä. Toisin sanoen tavoite on tuottaa toimintamalleja ja tunnistaa elementtejä, joiden avulla virtuaalitodellisuuden käyttöä tapahtumissa voidaan tehostaa järjestäjän tai osallistuvan yrityksen näkökulmasta. Työn tilaaja on suomalainen virtuaalitod...

 3. Asiapitoisten videoiden tehokeinot

  OpenAIRE

  Kaksonen, Teemu

  2012-01-01

  Insinöörityössä tutkittiin yksinkertaisia keinoja, joiden avulla voidaan tuottaa visuaalisesti laadukas ja kerronnallisesti mielenkiintoinen asiapitoinen video. Insinöörityönä tuotettiin kolme esittelyvideota yhdessä kolmen muun opiskelijan kanssa. Videot tehtiin energiatehokkaita lämmitysratkaisuja edistävän EEMontti-hankkeen toteutuksesta. Tavoitteena oli tehdä visuaalisesti ammattitason videot, jotka ovat mielenkiintoisia myös katsojalle, jota itse aihe ei välttämättä kiinnosta. Videot...

 4. Sosiaalinen asiakassuhdejohtaminen ja big data

  OpenAIRE

  Toivonen, Topi-Antti

  2015-01-01

  Tässä tutkielmassa käsitellään sosiaalista asiakassuhdejohtamista sekä hyötyjä, joita siihen voidaan saada big datan avulla. Sosiaalinen asiakassuhdejohtaminen on terminä uusi ja monille tuntematon. Tutkimusta motivoi aiheen vähäinen tutkimus, suomenkielisen tutkimuksen puuttuminen kokonaan sekä sosiaalisen asiakassuhdejohtamisen mahdollinen olennainen rooli yritysten toiminnassa tulevaisuudessa. Big dataa käsittelevissä tutkimuksissa keskitytään monesti sen tekniseen puoleen, eikä sovellutuk...

 5. Fibromyalgia - ratsastusterapia tehokkain kivunlievittäjä

  OpenAIRE

  Moilanen, Tarja

  2011-01-01

  Opinnäytteeni tarkoitus oli kuvailla fibromyalgiapotilaan kokemuksia fibromyalgiasta ja ratsastusterapiasta. Opinnäytteeni tavoite oli lisätä sairaanhoitajien tietoa fibromyalgiasta ja ratsastusterapiasta fibromyalgiaoireiden lievityskeinona. Tavoitteenani oli myös lisätä sairaanhoitajien mahdollisuuksia auttaa fibromayalgiapotilaita lisäämään kivunhallintakeinojaan. Tavoitteeni oli tehdä näkyväksi erään fibromyalgiapotilaan tarina, jonka avulla lisään sairaanhoitajien ymmärrystä fibromyalgia...

 6. Myynnin työkalu ohjelmalliseen ostamiseen

  OpenAIRE

  Laukkonen, Patrick

  2016-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua ohjelmalliseen mediaostamiseen, sen avulla toteutettavaan huutokauppaostamiseen (real-time bidding) ja tutkia ohjelmallisen ostamisen hyötyjä perinteiseen mediaostamiseen verrattuna. Oleellisena osana opinnäytetyötä markkinointialan toimijalle on syntynyt myynnin työkalu, jota yritys pystyy käyttämään jatkossa asiakastyön tukena sekä perehdytystyökaluna omille työntekijöilleen. Myynnin työkalun sekä opinnäytetyön luomisessa on käytetty pääsääntöises...

 7. Aineenkoetuskoneen kehittäminen tutkimus- ja opetuskäyttöön

  OpenAIRE

  Lassila, Mika

  2016-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin Centria-ammattikorkeakoulun konelaboratoriossa käytössä olevaan aineenkoetuskoneeseen ja sen käyttöön. Työssä käytiin lyhyesti läpi eri tyyliset aineenkoetuskoneet ja perehdyttiin tarkasti vetokokeeseen. Vetokoe on olennainen osa materiaalitekniikkaa ja sen avulla saadaan hyvin paljon tietoa eri materiaaleista ja kappaleista. Työssä käytiin läpi vetokokeen eri arvojen määrittäminen ja tutustuttiin vetokokeessa käytettäviin koesauvoihin. Aineenkoetuskonee...

 8. Tärinänmittauslaitteisto

  OpenAIRE

  Haataja, Jani

  2007-01-01

  Insinöörityön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa ihmisen kehotärinänmittauslaitteisto. Tarkoituksena oli mitata ihmiseen penkin kautta siirtyvää työkoneentärinää. Laitteisto perustui EU-tärinädirektiiviin, joka taas pohjautui ISO 2631 -standardiin. Kansainvälinen ISO 8041 -standardi asettaa mittauksissa käytettäville antureille ja laitteistolle erilaisia vaatimuksia, joiden avulla laitteisto valittiin. ISO 2631-1 -standardi määrittelee laskutavat ja mittausvaatimukset kehotärinä...

 9. Istutusruukun biohajoavuuden tutkiminen

  OpenAIRE

  Heinonen, Santtu

  2015-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia uudenlaisen biohajoavan istutusruukun biohajoamista. Idea tuotteelle syntyi vuonna 2016 voimaan astuvasta orgaanisen jätteen kaatopaikkarajoituksesta. Rajoituksen tavoitteena on vähentää kaatopaikoille joutuvan orgaanisen jätteen ja niistä syntyvien päästöjen määrää. Biohajoavan ruukun avulla säästettäisiin työtunneissa, joita kuluisi biohajoamattomien istutusruukkujen erotteluun orgaanisesta jätteestä. Opinnäytetyön aiheen antoi Akaassa muovituottei...

 10. Seinäjoen kuntosaliohjaajien koulutustaustan, ravitsemusosaamisen ja ohjaustyylin kartoittaminen

  OpenAIRE

  Kumpunen, Miia

  2016-01-01

  Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Seinäjoen kuntosaliohjaajien koulutustausta, ravitsemusosaaminen ja ohjaustyyli. Tavoitteena oli, että kuntosalit saavat tutkimuksen avulla tietoonsa mahdolliset koulutustarpeet. Kuntosaliohjaajien koulutuksen ollessa hyvällä tasolla myös asiakkaiden saama ohjaus on laadukkaampaa ja he hyötyvät tästä enemmän. Aineisto kerättiin lomakekyselynä, joka sisälsi strukturoituja ja avoimia kysymyksiä. Ensimmäinen aineisto kerättiin syksyllä 2015 kuntosaliohja...

 11. Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa

  OpenAIRE

  Helminen, Ville; Vesala, Satu; Rehunen, Antti; Strandell, Anna; Reimi, Petra; Priha, Aliisa

  2017-01-01

  Seuraavien vuosikymmenten aikana ikääntyneiden osuus Suomen väestöstä kasvaa merkittävästi. Vuonna 2030 Suomessa on väestöennusteen mukaan noin 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta, mikä on neljännes koko maan väestöstä. Tässä raportissa tarkastellaan ikääntyneiden eli yli 65-vuotiaiden asuinpaikkoja ja asumista valtakunnallisten paikkatietoaineistojen avulla. Alueellinen tarkastelu on tehty pääosin kuntarajoista riippumattomilla alueluokituksilla, jotka kuvaavat erityyppisiä alueita ja asuinympäri...

 12. Sosiaalisen median ja moniaistisuuden hyödyntäminen Uudenmaanseudun pienyrityksissä

  OpenAIRE

  Haapaniemi, Anna

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten pienet yritykset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa ja moniaistisuutta markkinoinnissaan. Opinnäytetyössä haluttiin tuoda esiin uusia mahdollisuuksia hyödyntää sosiaalista mediaa pienien resurssien avulla. Opinnäytetyö tehtiin osana Sensing Rural Cultures (SING)-hanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa ja tukea matkailualan pienyritysten kulttuurillisesti tärkeiden kohteiden matkailupotentiaalia. Hanke pyrkii keräämään tietoa ja mat...

 13. Virtuaalinen galleriatila palvelukokemuksena

  OpenAIRE

  Reinikainen, Tiia

  2013-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella SEROI – nimiselle yritykselle palvelukonsepti internetissä toimivasta virtuaaligalleriasta. Opinnäytetyössä toteutetaan yritykselle kehitettävästä palvelusta alustava palvelusuunnitelma, jonka perusteella palvelumuotoiluun keskittynyt yritys voi jatkaa palvelun kehittämistä ja myöhemmin julkaista palvelun. Opinnäytetyössä käsitellään palvelumuotoilua ja sen tarjoamia työkaluja, joiden avulla konsepti virtuaaligalleriasta on luotu. Aiheeseen on per...

 14. Imatralaisten nuorten terveyskysely mielialasta ja päihteiden käytöstä

  OpenAIRE

  Markkanen, Jonna; Pinomaa, Suvi; Pajunen, Piia

  2010-01-01

  Tämä opinnäytetyö liittyy Sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyprojektiin (SYVE), joka toteutettiin Imatralla vuosina 2005–2008. Yksityisellä lahjoituksella toteutetun projektin avulla haluttiin vaikuttaa nuorten elämäntapoihin ja terveyskäyttäytymiseen sekä lisätä nuorten tietoa sydän- ja verisuonitautien riskitekijöistä. Yhteistyössä toimi Imatran Sydänyhdistys ry, Imatran koulutoimi, Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston sosiaali- ja terveysala sekä Oppimiskeskus Motiivi...

 15. ”Mitä tänään on tarjolla?” : opiskelijaruokailu laadusta mielikuviin

  OpenAIRE

  Partanen, Elina

  2008-01-01

  Työn tavoitteena oli selvittää, mitä opiskelijat yleensä syövät lounaalla opiskelijaravintolassa ja mitä mieltä he olivat tarjotusta lounasruuasta. Jyväskylän ammattikorkeakoululla on viisi eri ruokapalveluiden tarjoajaa, ja jokaisella on hieman toisistaan poikkeava liikekonsepti. Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä Digium-ohjelman avulla ammattikorkeakoulun eri alojen opiskelijoille. Kyselyyn oli mahdollista vastata 8.4.2008 – 22.4.2008 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 341. Kyselyn tul...

 16. Selainten tietoturva

  OpenAIRE

  Riionheimo, Aki

  2011-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vuoden 2010 yleisimmät verkon tietoturvauhkat, tutkia mitkä niistä kohdistuvat selaimeen, sekä selvittää mikä selain tarjoaa parhaat edellytykset näitä uhkia vastaan suojautumiseen. Tutkittavien selainten määrä rajattiin kolmeen markkinaosuudeltaan suurimpaan selaimeen, jotka ovat Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox ja Google Chrome. Vuoden 2010 yleisimmät tietoturvauhkat selvitettiin kirjallisuuskartoituksen avulla ja yleisimmiksi uhki...

 17. Henkilö- ja pakettiautojen alustansuoja-aineiden testaus

  OpenAIRE

  Hakanen, Ari

  2017-01-01

  Opinnäytetyössä tutkittiin autojen alustoihin tarkoitettuja korroosiolta suojaavia aineita alalla toimivan yrityksen kehitteillä olevaa menetelmää varten, jossa koneellisen pesun yhteydessä auton alustaan ruiskutetaan metallin korroosiota hidastava suoja-aine. Työn tarkoitus oli tutkia standardin mukaisten rasituskokeiden avulla aineiden soveltuvuutta kehitteillä olevaan sovellukseen. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin metallien korroosiota ja siihen vaikuttavia tekijöitä yleisellä tas...

 18. Mihin eksyi haikara? : Yliopisto-opiskelijoiden mietteitä perheen perustamisesta

  OpenAIRE

  Pekkanen, Mari; Kiiskinen, Eeva

  2010-01-01

  Opinnäytetyömme tavoitteena on auttaa Tampereen toimipisteen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiötä (YTHS) kehittämään perhesuunnitteluun liittyvää neuvontaa. Tarkoituksena on selvittää tamperelaisten yliopisto-opiskelijoiden tietämystä ja asenteita perhesuunnitteluun liittyvistä asioista. Työmme toteutettiin yhteistyössä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kanssa. Työmme on laadullinen ja hankimme aineistomme kahden ryhmähaastattelun avulla, joissa käsittelimme ennalta määrittelemiämme te...

 19. Yrityksen sähköinen markkinointiviestintä : edullisesti lisäarvoa asiakkaalle

  OpenAIRE

  Lietzén, Laura

  2012-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on pohtia miten paikallinen pieni autokorjaamo voi luoda asiakkaalle lisäarvoa sähköisen markkinointiviestinnän avulla. Työssä keskitytään sähköisen markkinointiviestinnän osalta sosiaalisen median valjastamiseen yrityskäyttöön sekä vuorovaikutuksen luomiseen yrityksen ja asiakkaiden välillä. Perinteinen markkinointiviestintä on ollut yrityksien yksinhuutelua asiakkaille, kun taas nykyisin erityisesti sähköisessä maailmassa vuoropuhelu on tärkeä osa toimintaa...

 20. Tulospalkkiojärjestelmän kannustavuus – päätöksenteon ilmiöt tulospalkkiojohtamisessa

  OpenAIRE

  Löfman, Sari

  2017-01-01

  Opinnäytetyön Tulospalkkiojärjestelmän kannustavuus – päätöksenteon ilmiöt tulospalkkiojohtamisessa tarkoituksena on uudistaa yrityksen tulospalkkiojärjestelmää. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten tulospalkkiojohtaminen vastaa nykypäivän tarpeisiin henkilöstön näkökulmasta kohdeyrityksessä. Tulosten avulla yritys voi johtamisessa kohdentaa kannustimet aiempaa paremmin sekä nostaa yrityksen tuottavuutta ja samalla myös henkilöstön tyytyväisyyttä. Kohdeyrityksenä on sairaalakiinteist...

 1. Mentaaliharjoittelu osana pianonsoittoa ja sen opetusta

  OpenAIRE

  Hippeläinen, Lauri

  2008-01-01

  Pedagogisessa opinnäytetyössä tutustutaan kuinka mentaaliharjoittelua pystytään soveltamaan pianonsoitossa ja sen opetuksessa. Työssä käsitellään mitä mentaaliharjoittelu on ja miten sitä voidaan hyödyntää pianon soittamisessa. Mentaaliharjoittelukokemuksista raportoidaan harjoituspäiväkirjan pohjalta. Osallistumalla eri-ikäisten oppilaiden soittotunneille kartoitetaan miten mentaaliharjoittelua hyödynnetään opetuksessa. Työssä esitellään harjoituksia, joiden avulla lukija voi kokeilla harjoi...

 2. Mainosvideot Popot Sneaker Storelle

  OpenAIRE

  Perttilä, Miika

  2012-01-01

  Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Popot Sneaker Storea hyödyttäviä käytännön markkinoinnin toimenpiteitä tulevaisuuden markkinoinnin kanavassa. Popot Snea-ker Store on retrourheilukenkiä myyvä pieni yritys Helsingin Punavuoressa, joka on menestynyt hyvin aktiivisen markkinoinnin avulla. Tarkoitus oli jatkaa Popot Sneaker Storen aktiivista linjaa markkinoinnissa online-videomarkkinoinnin keinoin. Online-videomarkkinointi valikoitui toimintatavaksi sen vuoksi, että se on mu...

 3. Web-sovelluskehityksen tekniikat

  OpenAIRE

  Kettunen, Werner

  2015-01-01

  Web-sovelluskehitykseen käytettäviä tekniikoita, työkaluja ja ohjelmakirjastoja on olemassa useita erilaisia ja niiden lähestymistapa web-sovelluskehitykseen poikkeaa jonkin verran toisistaan. Opinnäytetyössä selvitetään teoriassa ja käytännön esimerkkiprojektin avulla yleisimmin web-sovelluskehityksessä käytettyjä tekniikoita ja kirjastoja. Työssä esimerkkinä luodussa web-sovelluksessa käytettiin Laravel-ohjelmakehystä ja alkuosassa käsiteltyjä työkaluja ja kirjastoja, kuten Bootstrap ja ...

 4. Lähiympäristöä oppimassa : Vihreä Lippu -ohjelma kestävän kehityksen edistäjänä Tenavat Myötätuulessa -päiväkodissa

  OpenAIRE

  Pajunen, Elina; Putila, Jonna

  2013-01-01

  TIIVISTELMÄ Pajunen, Elina & Putila, Jonna. Lähiympäristöä oppimassa – Vihreä Lippu -ohjelma kestävän kehityksen edistäjänä Tenavat Myötätuulessa -päiväkodissa. Kevät 2013, 71 s, 6 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK) + lastentarhaopettajan kelpoisuus. Opinnäytetyön ydintavoitteena oli luoda Tenavat Myötätuulessa -päiväkodille monipuolinen Vihreän Lipun toimintasuunnitelma syksylle 2012. Toimintasuunnitelman avulla pyritään lisäämää...

 5. Interaktiivinen portfolio työelämälähtöisen opiskelun pelivälineenä

  OpenAIRE

  Kallioranta, Jussi

  2013-01-01

  Opinnäytetyön aiheena oli työelämälähtöisyyden kehittäminen opiskelussa pelillistämisen keinoin. Työssä tarkasteltiin opiskelijoiden työelämätaitoja, sekä portfoliota välineenä oman osaamisen tunnistamisessa. Lisäksi työssä pohdittiin korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön kehittämistä avoimen innovaation mallien avulla. Työn tuloksena syntyi idea interaktiivisesta verkottuvasta portfoliosta, joka auttaa opiskelijaa tunnistamaan osaamistaan ja verkottumaan muiden opiskelijoiden ka...

 6. Tuotteiden ohjeistaminen osana hankintatoimintaa ja tuotetiedonhallintaa : case: Seppälä Oy

  OpenAIRE

  Heikkonen, Veera

  2010-01-01

  Tuoteohjeistusten tekeminen on arkipäivää suomalaisissa vaatetusalan yrityksissä. Tuotteiden hankinta ulkomailta on yleistynyt huomattavasti, joka taas on tehnyt tuoteohjeistuksista tärkeitä työkaluja yrityksen toiminnassa. Tuoteohjeistusten avulla suunnittelijan ideat ja ajatukset toteutetaan oikeaksi tuotteeksi. Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää Seppälä Oy:lle yhtenäinen tuoteohjeis-tuspohja, joka on selkeä ja toimiva. Projektin lähtökohtainen tarkoitus on, että Seppälä voi hy...

 7. Käyttöoikeushallinnan automatisointi ohjelmistorobotiikalla

  OpenAIRE

  Lindblad, Juho

  2017-01-01

  Tässä opinnäytetyössä kehitettiin automaatioratkaisu osaksi finanssialan käyttöoikeushallintajärjestelmän ylläpitoa. Käyttöoikeushallintajärjestelmän avulla hallitaan yrityksen työntekijöiden käyttöoikeuksia eri kohdejärjestelmissä. Automatisointiratkaisu toteutettiin ohjelmistorobotiikalla, ja sillä korvattiin aiemmin ulkopuoliselta kumppanilta ostettu palvelu. Automatisoinnilla tavoiteltiin nopeutunutta käsittelyaikaa sekä kustannussäästöjä. Työn tilaajana oli suomalainen finanssialan yrity...

 8. Farkkujen elinkaari

  OpenAIRE

  Järvinen, Janica

  2011-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan farkkujen elinkaarta ja siihen liittyviä ympäristönäkökohtia. Tutkimuksen kohteena on myös M.A.S.I Company Oy:n toiminnan soveltuminen ympäristömerkinnän kriteereiden mukaiseksi. Tutkimus tehtiin kyselyiden, haastatteluiden, keskustelujen ja teoreettisen tutkimuksen avulla. Opinnäytetyön teoriaosuudessa tarkastellaan aluksi puuvillaa kuituna ja sen tuotantoa aina viljelystä kankaan kudontaan. Työssä edetään puuvillakankaiden esikäsittelyosiosta farkkujen va...

 9. CRM-ohjelmiston käyttöönotto tilitoimistossa

  OpenAIRE

  Kempas, Mervi

  2013-01-01

  Opinnäytetyössä selvitettiin, mitä Pretax Pohjois-Karjala Oy:n tulisi ottaa huomioon CRM-ohjelmiston käyttöönotossa. Asiakashallinta eli Customer Relationship Management on osa asiakaslähtöistä liiketoimintamallia. Yrityksen liiketoiminta saadaan asiakaslähtöiseksi CRM-ohjelmiston avulla. CRM-ohjelmisto tarjoaa paljon mahdollisuuksia hyödynnettäväksi liiketoiminnassa. Tutkimuskohteena käytettiin Pretax Jyväskylä Oy:tä, jossa CRM-ohjelmisto oli otettu alkuvuodesta 2013 käyttöön. Tutkimustu...

 10. Tutkimustiedon käyttö röntgenhoitajan työssä osana näyttöön perustuvaa toimintaa

  OpenAIRE

  Vesikukka, E. (Emilia)

  2015-01-01

  Tiivistelmä Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla röntgenhoitajien tutkimustiedon käyttöä työssään röntgenhoitajien arvioimana. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta tutkimustiedon käyttötottumuksista sekä tutkimustiedon käyttöön vaikuttavista tekijöistä, joiden avulla voitaisiin pyrkiä edistämään näyttöön perustuvaa radiografiaa osaksi työkulttuuria. ...

 11. Tadaa! Taidetta kaikille! : lapsille ja nuorille suunnatun taideharrastustoiminnan konseptin kehittäminen

  OpenAIRE

  Hämäläinen, Minna

  2016-01-01

  Opinnäytetyössäni kehitän ja rakennan TADAA! Taidetta kaikille! -konseptia – kiertävää taidekoulua. Sen tarkoituksena on tarjota esittävän taiteen taidetyöpajoja peruskouluikäisille lapsille ja nuorille tutussa kouluympäristössä heti koulun oppituntien jälkeen. Toimintaan osallistuminen on edullista, joten siitä ei peritä korkeita lukukausimaksuja. Esittävän taiteen lajeina ovat musiikki, tanssi, teatteri ja sirkus. Haluan konseptini avulla tehdä suoraa, tavoitteellista taidetyötä kouluihin, ...

 12. TPM:n käyttöönotto Karhulan valimon kehyksettömän kaavauksen linjalla

  OpenAIRE

  Matikkala, Jenna

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena oli laajentaa Karhulan valimon puhdistamossa käyttöönotettua TPM-ohjelmaa uuteen kohteeseen, joka tuli valita työn edetessä. Kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito eli TPM (Total Productive Maintenance) on Japanissa kehitetty kunnossapitoideologia, jonka tavoitteena on parantaa koneiden ja laitteiden kokonaiskäytettävyyttä. Yksi TPM:n peruspilareista on kunnossapidon ja käyttäjien yhteistyön lisääminen käyttäjähuoltojen avulla. Työn aluksi etsittiin sopiva ko...

 13. Jalkojen ihon suojaus- ja kevennyskoulutus

  OpenAIRE

  Lokka, Maija

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa koulutusvideo demonstraation keinoin tukemaan Mills Enterprises Ltd Oy:n tuoteviestintää jalkojenhoidon ammattilaisille, kosmetologeille sekä alan opiskelijoille. Video tuotetaan yhteistyössä viestintäalan ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on tuottaa tiivis tietopaketti yleisimpien jalkaongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon ihon suojaus- ja kevennystuotteiden avulla. Perinnölliset ja ulkoiset tekijät voivat aiheuttaa ongelmia jalkojen iholle ja va...

 14. TAPAHTUMAMARKKINOINTI OSANA MARKKINOINTIA : Case Perlina di Castello

  OpenAIRE

  Pulkkinen, Eeva; Nikkilä, Rebekka

  2015-01-01

  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Savonlinnassa toimivalle ravintola Perlina di Castellolle. Opin-näytetyön tavoitteena oli tutkia kyselylomakkeen avulla ravintolalle kannattavia markkinointikanavia, sel-vittää yleisesti ravintolan näkyvyyttä Savonlinnan alueella sekä kehittää tapahtumamarkkinointia jää-kiekko-ottelussa. Opinnäytetyön teoriaosuudessa keskitytään tapahtumamarkkinoinnin elinkaareen sekä urheilumatkai-luun. Muita pääteemoja ovat markkinointikanavat, digitaalisuus sek...

 15. Omaehtoinen ryhmäopiskelu ja ammatillinen kehittyminen. Tutkimus kuntatyöntekijöiden opiskelusta ja ammattiliiton ohjauksellisesta tuesta

  OpenAIRE

  Tuomi, Taina

  2005-01-01

  1990-luvulta lähtien kunnallisissa työpaikoissa on eletty epävarmuuden ja muutosten aikaa. Koulutus on nostettu yhdeksi keinoksi yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen parantamisessa. Koulutuksen avulla uskotaan parantavan myös työntekijöiden mahdollisuuksia muuttuvilla työmarkkinoilla. Tutkimus tarkastelee omaehtoista ryhmäopiskelua ammatillisen kehittymisen ja työelämän muutostilanteiden kohtaamisen väylänä sekä ammattiliiton opintoryhmille tarjoaman ohjauksellisen tuen merkityst...

 16. Kommunikaatio leikkaussalissa

  OpenAIRE

  Laurila, Hanna

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaista kommunikaatio on leikkaussalissa intraoperatiivisessa hoitovaiheessa. Opinnäytetyön tehtävinä oli kuvata, mitä kommunikaatio on ja miten moniammatillinen leikkausryhmä kommunikoi. Tavoitteena oli, että tämän tiedon avulla voidaan parantaa leikkausryhmän välistä kommunikaatiota ja vähentää leikkauksen aikaisia riskejä sekä taata hyvä potilasturvallisuus. Tietoa voidaan siis käyttää henkilökunnan toiminnan kehittämiseen. Opinnäytetyö toteutett...

 17. Yritys X Oy:n myyntijohtolankojen hallintaprosessin kehittäminen

  OpenAIRE

  Jokinen, Mika

  2014-01-01

  Tässä kehittämistehtävässä tutkittiin miten Yritys X Oy:n myyntijohtolankojen hallintaprosessia voidaan kehittää niin, että se tuottaisi enemmän ja laadukkaampia myyntijohtolankoja myynnin käsiteltäväksi. Yritys X on kansainvälisiä logistiikkapalveluja tuottava yritys ja myyntijohtolankojen avulla voidaan hankkia uusia asiakkaita ja lisämyyntiä. Tutkimuksen lähtöaineisto kerättiin kyselytutkimuksella kuljettajilta ja ajojärjestelijöiltä. Kehittämistyön tueksi aineistoa kerättiin myös myy...

 18. Unelmien hostelli - markkinoinnin vaikutus tunnettuuteen : Tunnettuus- ja mielipidekysely TAMK:n opiskelijoille case: Dream Hostel Tampere

  OpenAIRE

  Isokangas, Eeva

  2011-01-01

  Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Tamperelaisen Dream Hostelin kanssa. Tarkoituksena oli selvittää sähköisen kyselylomakkeen avulla Dream Hostelin tunnettuutta, onko Dream Hostel tuttu ja mitä kautta. Lisäksi selvitettiin kyselyyn vastanneiden mielipiteitä yrityksen internet-sivujen antamasta kuvasta ja aamiaispalvelun tärkeydestä, sekä saatiin vastauksia siihen, mitä kriteereitä potentiaalinen asiakas pitää tärkeimpinä edullista majoitusta valitessaan ja kuinka paljon vastaajat ol...

 19. Rakennusyrityksen toimintajärjestelmä

  OpenAIRE

  Koskenmies, Olli

  2009-01-01

  Sierak Oy:n toimintajärjestelmän toteuttaminen oli vaativa projekti. Sen tekeminen vaati, monta testiversiota, pitkän ajanjakson ja henkilöstön haastatteluja. Insinöörityön suppeahkon laajuuden ja rajallisen aikataulun takia täysin valmista toimintajärjestelmää ei pystytty tekemään. Nyt toimintajärjestelmälle on kuitenkin luotu hyvä pohja. Sen avulla yrityksen laadun tuottamista voidaan alkaa parantaa. Tulevaisuudessa sen voidaan olettaa parantavan yrityksen kustannustehokkuutta. Työn...

 20. Uusi malli web-ohjelmoinnin opintojakson toteutuksessa

  OpenAIRE

  Maltari, Minna

  2013-01-01

  Insinöörityössä oli tavoitteena koostaa web-ohjelmoinnin opintojakso käyttäen uusia opetusmalleja ja näin parantaa ohjelmoinnin opetusta. Opintojakso toteutetaan käänteisen luokkahuoneen mallin mukaisesti, jossa opiskelija omaksuu opintojakson teoriaosuudet videotutoriaalimateriaalin ja harjoitustehtävien myötä. Lähiopetustunnit keskittyvät aktiiviseen opitun soveltamiseen ja kertaamiseen tehtävien ja kysymysten avulla. Insinöörityössä etsittiin opintojakson opetussisältöön soveltuva vid...

 1. Ouman Plus- kotiautomaatiojärjestelmä

  OpenAIRE

  Hautamäki, Tuomas

  2013-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena oli perehtyä Ouman Plus- kotiautomaatiojärjestelmän opetuslaitteistoon, jota sähköalan opettajat käyttävät toisen asteen ammatillisessa opetuksessa. Tavoite oli laatia opiskelumateriaalia ja laboratorioharjoituksia, joiden avulla voidaan aloittaa perehtyminen Ouman Plus- kotiautomaatiojärjestelmän asennukseen, käyttöönottoon ja teknisiin ominaisuuksiin. Lähtökohtana oli saada kaikki olennaiset asiat Ouman Plus- kotiautomaatiojärjestelmän opetuslaitteistosta yhteen ...

 2. Keuhkokuumeen ennaltaehkäisy ja hoito mekaanisesti ventiloidulla trakeostomoidulla potilaalla

  OpenAIRE

  Myllymäki, Esko; Inkeröinen, Kirsi

  2011-01-01

  Tutkimusten mukaan tehohoidon aikana syntyneistä infektioista hengityskonehoitoon liittyvä keuhkokuume (VAP) on yleisin, ja sen osuus on 25–30 % tehohoidon aikana ilmenneistä infektioista. VAP:lle altistavia tekijöitä on useita, kuten horisontaalinen makuuasento, nenämahaletku, edeltävä antibioottihoito sekä trakeostomia. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoreen kirjallisuuden ja tutkimustiedon avulla laatia opas trakeostomoidun potilaan keuhkokuumeen ennalta ehkäisystä ja hoidosta Keski-Su...

 3. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten ravitsemus : kysely Jyväskylän neuvoloissa

  OpenAIRE

  Mustamäki, Eija

  2011-01-01

  Ruokakulttuurimme elää ja muuttuu jatkuvasti. Tämä vaikuttaa myös lasten ruokailuun ja vanhempien päätöksiin perheen ruokailusta. Jyväskylän kaupungin toimesta selvitettiin imeväis- ja leikkiikäisten lasten ravitsemuksen tilaa Jyväskylän kohdeneuvoloissa. Tulosten avulla pyritään parantamaan ja kehittämään neuvoloiden antamaa ohjeistusta ja tukea. Tutkimuksen pohjana tutkimukselle käytettiin aikaisempia kansallisia tutkimuksia aiheesta. Opinnäytetyön kyselytutkimus suoritettiin kyselyloma...

 4. Palvelukonseptin kehittäminen : Case: Hotelli Hiittenharju

  OpenAIRE

  Kokki, Sari

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ja kehittää Harjavallassa sijaitsevan Hotelli Hiittenharjun tarjoamien palveluiden laadun tasoa ja mainetta. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin neljän eri menetelmän avulla: SWOT-analyysillä, sisäisellä auditoinnilla, asiakastyytyväisyyskyselyllä ja benchmarkkauksella. SWOT-analyysillä kartoitettiin yrityksen nykytila ja visioitiin toimenpiteet tulevaisuuden varalle yhdessä yrityksen edustajan kanssa. Henkilökunta osallistui kehittämiseen t...

 5. Ravintola Xn markkinointisuunnitelma : Nykytilan kartoitus ja kehitysideoita

  OpenAIRE

  Koivunen, Saara

  2015-01-01

  Tämän työn tarkoitus oli kartoittaa koulu Yn opetusravintola Ravintola Xn markkinoinnin nykytilanne ja etsiä siihen uusia näkökulmia kehitysehdotusten avulla. Työn tavoitteena oli luoda ravintolalle sen toiminta-ajan ensimmäinen käytännön markkinointisuunnitelma, jota ravintolan johto voi käyttää työkalunaan. Suunnitelmassa keskityttiin ulkoiseen markkinointiin ja painotettiin valittuja kilpailukeinoja, jotka pohjautuvat 5P-malliin. Työ toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä lähes...

 6. Perhekeskeisyys lasten ja nuorten teho-osastolla

  OpenAIRE

  Sirola, Outi

  2015-01-01

  Lapsen joutuminen lasten teho-osastolle aiheuttaa kriisin sekä potilaalle että koko perheelle. Perhekeskeisen hoitotyön avulla pyritään lisäämään vanhempien luottamusta ja yhteistyötä sekä tämän kautta vähentämään potilaan ja vanhempien ahdistusta. Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli kehittää perhekeskeisyyttä Turun yliopistollisen keskussairaalan lasten ja nuorten teho-osastolla. Projektin tarkoituksena oli toimintakulttuurin muuttaminen perhekeskeisempään suuntaan ja sitä kautta lapse...

 7. Keuhkoahtaumatautiin sairastuneiden elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä

  OpenAIRE

  Vornila, Karita

  2012-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä keuh-koahtaumatautiin sairastuneilta. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä tietoisuutta keuhkoahtaumatautia sairastavan potilaan elämänlaatuun vaikuttavista tekijöistä. Tietoa opinnäytetyöntekijä keräsi Hengitysliitto Heli ry:n internet-sivuille avatun keskustelualustan avulla. Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tarkoituksena on edistää muun muassa hengityssairaan hyvää elämää. Keskus...

 8. VERTAISTUEN MERKITYS ALLASTERAPIARYHMÄÄN OSALLISTUNEILLE AVH-KUNTOUTUJILLE

  OpenAIRE

  Keronen, Annika

  2013-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä vertaistuki merkitsee allasterapiaryhmään osallistuville aivoverenkiertohäiriöstä (AVH) toipuville kuntoutujille. Toisena tavoitteena oli ottaa selvää, onko ryhmässä toteutettu allasterapia AVH–kuntoutujien mielestä tehokas kuntoutusmuoto. Opinnäytetyö toteutettiin lokakuun 2012 ja toukokuun 2013 välisenä aikana. Opinnäytetyön aineisto koottiin kirjallisuuskatsauksen sekä kahden ryhmässä toteutetun teemahaastattelun avulla. Haastattelut toteut...

 9. Ammattikorkeakoulut Facebookissa. Yhteisöllisyyttä vai markkinointia.

  OpenAIRE

  Lehtipää, Jenna

  2011-01-01

  Tämä opinnäytetyö on selvitys Facebookista ja sen mahdollisuuksista markkinoin-tiviestinnän välineenä. Tarkoituksena on selvittää Facebookin hyödyntämistä yh-teisöllisestä ja markkinoinnillisesta näkökulmasta ja tarjota tutkimukseni avulla havainnoimiani kehittämisehdotuksia työni toimeksiantajalle, Vaasan ammatti-korkeakoululle. Sosiaalisen median hyödyntäminen ammattikorkeakouluissa on lisääntymässä ja Vaasan ammattikorkeakoulu on liittynyt Facebookiin työni te-kemisen aikana, joten aiheeni...

 10. Tietoinen läsnäolo toimintaterapiassa : Opas toimintaterapeuteille

  OpenAIRE

  Ritola, Noora; Hätälä, Jenni

  2013-01-01

  Tietoinen läsnäolo ja sen harjoittaminen on ajankohtainen nykyajan kiireisessä ja tulostavoitteisessa elämän rytmissä. Stressillä on negatiivisia vaikutuksia terveyteen ja stressiperäisiä sairauksia esiintyy paljon. Osaamme yleensä pitää huolta kehomme terveydestä ja hyvinvoinnista, mutta meillä on usein hyvin vähän tietoa siitä, miten mieltä voi harjoittaa. Tietoisen läsnäolon harjoittaminen opettaa mielentaitoja, kuten itsetuntemusta ja stressinhallintaa. Sen avulla opimme kohdistamaan huom...

 11. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) infrastruktuuri ja osaaminen Saimaan ammattikorkeakoulussa vuonna 2010 : raportti muun henkilökunnan tuloksista

  OpenAIRE

  Juvonen, Pasi

  2011-01-01

  Tässä raportissa esitetään tulokset tieto- ja viestintätekniikan (TVT) infrastruktuuri ja osaaminen -kyselystä, joka toteutettiin Saimaan ammattikorkeakoulun muulle henkilökunnalle helmikuussa 2011. Kysely toteutettiin lomakekyselynä Webropol–työkalun avulla ja siihen vastasi 49 muuhun henkilökuntaan kuuluvaa eli 43 % muusta henkilökunnasta. Kyselyssä vastaajaa pyydettiin arvioimaan omaa osaamista liittyen TVT:n käyttöön Likertin asteikolla (1-5 1 = heikko, 5 = erinomainen), sekä arvioima...

 12. Hotellin vastaanotto toimivana ja tehokkaana työympäristönä, case: Radisson Blu Espoo

  OpenAIRE

  Lahtinen, Mirjami

  2013-01-01

  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Otaniemessä sijaitseva Radisson Blu Espoo. Radisson Blu Espoo hotellissa on 209 huonetta ja suurin osa sen asiakkaista on business-matkailijoita, sen sijaitessa lähellä Keilarannan yrityskeskittymää. Radisson Blu kuuluu kansainväliseen Rezidor Hotel Group konserniin. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää erilaisia keinoja, joiden avulla hotellin vastaanotosta voidaan luoda toimivampi sekä kustannustehokkaampi. Toimivassa vastaanotossa työntekijät...

 13. Facebook-mainonta : case: Sotka

  OpenAIRE

  Paananen, Jani

  2014-01-01

  Tämä opinnäytetyö käsittelee Facebook-mainontaa. Tavoitteena oli selvittää, millä tavalla yrityksen Facebook-sivun tykkääjämäärää saadaan tehokkaasti kasvatettua Facebook-mainonnan avulla. Sivutavoitteena oli tutkia, saadaanko samassa yhteydessä tehokkaasti kartutettua yrityksen sähköpostirekisteriä. Tämän työn case-yrityksenä on Sotka, joka on suomalainen huonekalujen vähittäiskauppaketju. Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Sotkalle. Tutkimuksen aihetta pidettiin yrityksessä tärkeä...

 14. Liiketoimintasuunnitelma viinibaarille

  OpenAIRE

  Mikonsaari, Sanna

  2013-01-01

  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä kirjoittajan liikeidean pohjalta liiketoiminta-suunnitelma viinibaarille, joka on tarkoitus perustaa tulevaisuudessa Kuopioon. Työssä on ensin kerrottu, millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma ja mitä hyötyä sen laatimisesta yrittäjälle on. Lisäksi työ sisältää tulevaisuudessa perustettavan ravintolayrityksen liiketoimintasuunnitelman. Yrityksen perustamisprosessi tulee aloittaa liiketoimintasuunnitelman laatimisella. Sen avulla yrittäjä pystyy selkeyttä...

 15. Odoon lomakkeiden ja raporttien kustomointi

  OpenAIRE

  Pensasmaa, Tapio

  2016-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten avoimeen lähdekoodiin perustuvan Odoo-yritysohjelmiston lomakkeita sekä tarjouksissa ja laskuissa käytettäviä raporttipohjia voidaan kustomoida vastaamaan työn toimeksiantajan EM Systems Oy:n asiakkaiden tarpeita. Työssä perehdyttiin Odoon rakenteeseen ja moduulien toimintaan sekä selvitettiin Odoon kehittäjätilan ominaisuuksia. Odoon periytymismekanismit antavat mahdollisuuden tehdä moduulien avulla laajennuksia tai muutoksia muihin moduulei...

 16. Fourier-muunnoksesta

  OpenAIRE

  NIEMELÄ, EERO

  2008-01-01

  Tutkielman aiheena on Fourier-muunnoksen esittely. Tarkoituksena on erityisesti johdatella lukija Fourier-sarjan ja -muunnoksen käsitteisiin. Fourier-muunnosten teoria kuuluu yleisempään Fourier-analyysin aihepiiriin. Fourier-analyysin keskiössä on tulos, jonka mukaan tietyt ehdot täyttävää funktiota voidaan approksimoida mielivaltaisen tarkasti niin sanotun Fourier-sarjan avulla. Osoitamme, että 2\\pi-jaksollisen funktion Lebesgue-neliöintegroituvuus takaa suppenevan Fourier-sarjakehitelm...

 17. Markkinointisuunnitelma Carean Helmi -kahvilalle

  OpenAIRE

  Pöyhönen, Terhi

  2013-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Helmi Cafelle markkinointisuunnitelma, jota se voi hyödyntää markkinoinnissaan. Tavoitteena oli tuoda esiin seikkoja, joiden avulla Helmi Cafe saa kasvatettua tunnettuuttaan ja tuotua toimintaideologiaansa ihmisten tietoisuuteen. Työn tavoitteena oli myös kehittää kahvilalle keinoja markkinoida palvelujaan tehokkaammin. Työ toteutettiin kirjoituspöytätyyppisenä tutkimuksena, jossa tutustuttiin markkinoinnin teorioihin ja sovellettiin niitä Hel...

 18. ”Rakastava ja fiksu ihminen ja se keittää aina hyvät kahvit” : Yhteisöllinen valokuvaprojekti kehitysvammaisten ohjatun asumisen kodissa

  OpenAIRE

  Saarinen, Kirsi

  2013-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa kehitysvammaisten aikuisten ohjatun asumisen yksikössä Puistokodissa sen yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä tukeva valokuvaprojekti. Projektin aikana kerätyn tutkimusaineiston avulla haluttiin lisäksi tuottaa tietoa valokuvatyöskentelyn toimivuudesta ja siihen liittyvistä hyvistä käytännöistä Puistokodin asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseksi mahdollisesti myös tulevaisuudessa. Asukkaat osallistuivat valokuvaprojektin aikana kuuteen ryhmätapaamise...

 19. Rekrytointiprosessi

  OpenAIRE

  Häkkinen, Pertti

  2012-01-01

  Opinnäytetyön aihe oli tutustua rekrytointiin ja kokonaisuudessaan rekrytointiprosessiin. Opinnäy-tetyön avulla tekijä saa kehitettyä omaa tietämystään rekrytoinnista ja toimeksiantaja voi tarkas-tella omaa tilannettaan rekrytoinnin suhteen. Raporttiin on koottu yleistä tietoa rekrytoinnista ja tarkasteltu asiaa myös toimeksiantajayrityksen kautta, jotta halutut tavoitteet saataisiin toteutettua. Työ tarjoaa hyvän mahdollisuuden kehittää omaa tietämystä ja toimintaa niin tekijän kuin toime...

 20. Urheilu- ja ulkoilusukat : tietopaketti vaatetusfysiologisista lähtökohdista

  OpenAIRE

  Lindberg, Iina

  2015-01-01

  Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä tietopaketti urheilu- ja ulkoilusukista vaatetusfysiologisista lähtökohdista. Tietopaketti on suunnattu alan opiskelijoille ja yrityksille. Tietopaketin on tarkoitus toimia perehdyttämisen työvälineenä, jonka avulla uusi työntekijä tai opiskelija saa perusymmärryksen aihealueesta. Päädyin tutkimaan aihealuetta yhteistyöyrityksen Vokant Management Oy:n ehdotuksesta. Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen aineistopohjainen tutkimus. Tutustuin ja keräsin tieto...

 1. Yleishyödyllisyys ja yhteisörahoitus : case Neuvontakeskus Kunnonkoti

  OpenAIRE

  Uuttu, Jaana

  2014-01-01

  Yhteisörahoitus on rahoituskonsepti, jolla haetaan taloudellisia resursseja suurelta joukolta ihmisiä. Se on uusin tapa rahoittaa erilaisia projekteja ja aloittelevia yrityksiä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko Kunnonkodilla mahdollisuus hyödyntää yhteisörahoitusta niin, että syntyisi arvoa asiakkaille, yhteistyöyrityksille ja koko yhteiskunnalle. Yhteisörahoituksen näkökulmasta soveltuvuutta arvioitiin NABC-mallin (Need–Approach–Benefits–Competition) avulla, jonka kysy...

 2. Friends- ohjelman arviointia : Mitä nuoret pohtivat Friends- ohjelmasta ja tunnetaidoista?

  OpenAIRE

  Santala, Marika

  2013-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena on arvioida Friends- ohjelmaa kohderyhmänsä näkökulmasta. Kohderyhmä tarkoittaa tässä tapauksessa nuoria, jotka ovat osallistuneet ohjelmaan. Arviointi tapahtui kerätyn palautteen avulla, ja palautteenantoon osallistui yhteensä kuusi luokkaa: kolme 8.luokkaa Helsingissä sijaitsevassa koulussa ja Espoossa sijaitsevassa koulussa palautteen antoi kaksi 7.luokkaa ja yksi 9.luokka. Yhteensä 91 oppilasta osallistui palautteen antoon. Palaute kerättiin kyselynä ja ryhmäh...

 3. Kilpailijan analysointi

  OpenAIRE

  Järvinen, Jenni

  2007-01-01

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten voidaan analysoida kilpailijat sekä muodostaa kilpailuetu. Tarkoituksena on tunnistaa toimeksiantajayrityksen, Muncca Sport Clubin kilpailijat sekä analysoida heistä uhkaavin. Tämän lisäksi selvitetään mitä kuntosaliharrastajat arvostavat kuntosalien toiminnassa. Tulosten avulla etsitään toimeksiantajalle, Muncca Sport Clubille kilpailuetu, jolla se voi kilpailla markkinoilla. Teoriaosassa käsitellään kilpailijoiden tunnistamista ja analys...

 4. Microsoft Office 2010 -asiakirjamallien määrittely ja toteutus Turun ammattikorkeakoululle

  OpenAIRE

  Asp, Kati

  2011-01-01

  Organisaation graafisen ohjeiston mukaisen visuaalisen ilmeen sovittaminen jokapäiväiseen viestintään helposti käytettävään muotoon vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. On tunnettava kohdeorganisaation graafinen ohjeistus sekä poimittava siitä oleelliset asiat, jotka tuodaan organisaation käyttämiin asiakirjamalleihin. Microsoft Office on laajasti yrityksissä käytetty toimisto-ohjelmistopaketti. Tässä opinnäytetyössä selvitetään, miten Microsoft Office 2010 sisältämien ominaisuuksien avulla saad...

 5. Allasterapia osana neurologista kuntoutusta

  OpenAIRE

  Laaksonen, Aino; Lahti, Janina; Saastamoinen, Maarit; Salmi, Sirja

  2009-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota teoriatietoa allasterapiasta ja erityisesti sen soveltuvuudesta neurologisille kuntoutujille. Opinnäytetyö toteutettiin vuoden 2009 aikana. Opinnäytetyön aineisto koottiin kirjallisuuskatsauksen ja avoimen teemahaastattelun avulla. Kirjallisuutta ja tutki-mustietoa neurologisesta allasterapiasta on vähän, ja se irrallista, joten teemahaastatteluista laaditulla vapaamuotoi-sella yhteenvedolla opinnäytetyöhön saatiin mukaan myös käytännönkokemuksia. Opinnäy...

 6. Tilintarkastusasiakkaan riskiluokittelu ja väärinkäytökset

  OpenAIRE

  Hieturi, Jonna

  2013-01-01

  Tilintarkastusasiakkaan riskiluokittelu on koko tilintarkastuksen ajan jatkuva prosessi. Riskiluokittelu alkaa toimeksiantosopimuksen solmimisesta ja päättyy tilintarkastuskertomuksen luovuttamiseen. Kyseisen luokittelun avulla yritetään vähentää riskiä mahdollisista väärinkäytöksistä. Erilaisia riskejä ovat väärinkäytösriskit, olennaisen virheellisyyden riskeihin lukeutuvat toiminta- ja kontrolliriski sekä merkittävät riskit. Yhdessä HTM-tilintarkastaja Jorma Nuutisen kanssa toteutimme haas...

 7. Informaatiotulvan hallitseminen tekoälyllä

  OpenAIRE

  Kostiainen, Matias

  2017-01-01

  Tässä kandidaatintutkielmassa selvitetään kirjallisuuskatsauksena, miten infor- maatioähkyä voidaan hallita tekoälyn avulla. Tutkielmassa käydään yksityiskohtaisesti läpi mitä informaatioähky tarkoittaa, miten se ilmenee ja syntyy, sekä millaisia vaikutuksia sil- lä voi olla. Tutkimusongelmaa lähestytään valikoivan tarkkaavaisuuden näkökulmasta, sekä kartoitetaan, miten tekoäly pystyy mallintamaan ihmisille ominaista valikoivaa tarkkaavai- suutta. Keinotekoinen valikoiva tarkkaavaisuuden agen...

 8. 3D- Visualisointipalveluiden toimintaedellytysten selvittäminen Jyväskylän seudulla

  OpenAIRE

  Lahtinen, Johanna

  2013-01-01

  Opinnäytetyössä tutkittiin, millaisilla markkinoilla toimeksiantaja, Visualisointipalvelu Divion toimii kilpailun näkökulmasta ja miten nämä asiat vaikuttavat yrityksen tulevaisuuden suunnitelmiin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä alalla toimivat kilpailijat ajattelevat itsestään ja omista ja kilpailijoidensa toiminta mahdollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa. Aihe oli toimeksiantajalle tarpellinen, sillä yrityksellä ei ollut käytössään aiempaa kilpailijatietoutta, jonka avulla se v...

 9. Käden pakotettu käyttö : vaikuttava aivohalvauspotilaan kuntoutusmenetelmä

  OpenAIRE

  Hänninen, Kati; Näsi, Minna

  2007-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä käden pakotettua käyttöä aivohalvauspotilaan kuntoutusmenetelmänä ja tuoda esille sen vaikuttavuutta halvaantuneen yläraajan toimintakyvyn edistämisen kannalta. Tavoitteena oli kirjallisuuskatsauksen ja tapausesimerkin avulla luoda kattava kokonaisuus käden pakotetun käytön kuntoutuksesta. Lähdeaineistona käytettiin uusimpia aiheeseen liittyviä tutkimuksia, monipuolista kirjallisuutta sekä tapausesimerkin henkilökohtaisia tiedonantoja. Opinnäytetyössä...

 10. Fanuc-robotin käyttöoppaan kehittäminen

  OpenAIRE

  Mikkonen, Tommi

  2012-01-01

  Tämän tutkintotyön aiheena on Fanuc-robotin käyttöoppaan kehittäminen Tampereen ammattiopiston Hepolamminkadun toimipisteen kone- ja metalliosaston käyttöön. Tavoitteena oli kehittää helppokäyttöinen ohjekirja. Lisäksi käyttöohjeen avulla tuli voida opettaa robottiohjauksen perusteet mahdollisimman havainnollisesti ja informatiivisesti yksinkertaisilla harjoituksilla. Manuaalista oli myös tarkoitus jättää pois kaikki sellainen tieto, jota opiskelija ei tarvitse alkaessaan perehtyä robotiikka...

 11. LTE-verkon mittaus

  OpenAIRE

  Summanen, Mika

  2013-01-01

  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli esitellä LTE-verkon rakennetta ja radiorajapinnassa käytettäviä parametreja, sekä suorittaa muutamia nopeusmittauksia verkossa. Parametrien mittaukseen käytettiin Ascomin TEMS Investigation -ohjelmiston versiota 14.4. Nopeustestit puolestaan suoritettiin matkapuhelimeen asennetun Ookla speedtest sovelluksen avulla. Työssä käydään läpi LTE-verkon arkkitehtuuria ja siinä sijaitsevia elementtejä, sekä esitellään radiotien standardoinnissa valittuja tekn...

 12. Tampereen hotellit ja Facebook : Vertailu kuuden hotellin Facebook-sivujen sisällöstä

  OpenAIRE

  Nevala, Pia

  2014-01-01

  Sosiaalisen median palveluista Facebook on Suomessa noussut suosituimmaksi sosiaaliseksi verkostoitumissivustoksi, sillä Facebookilla on arvioilta 2 193 000 suomalaiskäyttäjää. Facebookin avulla yritykset voivat helposti, nopeasti ja kohdennetusti tavoittaa suuren määrän nykyisiä sekä potentiaalisia asiakkaita. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kuuden Tampereella toimivan majoitusliikkeen Facebook-sivujen sisältöä ja verrata niitä neljän sosiaalisen median markkinointiin opastavan t...

 13. Kenkätelineen suunnittelu Loviisan Aitalle

  OpenAIRE

  Mattila, Tommi

  2015-01-01

  Tässä opinnäytetyössä kuvataan ja havainnollistetaan prosessia, jonka tavoitteena oli tiedonhankinnan, tutkimuksen ja ideoinnin kautta saatavan tiedon avulla suunnitella toimiva kenkäteline. Suunniteltavan kenkätelineen tuli vastata toimeksiantajan sekä asiakkaiden toiveita ja rajoituksia, unohtamatta kuitenkaan suunnittelijan omaa kädenjälkeä. Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimii Loviisan Aitta, joka valmistaa, myy ja maahantuo lahja- sekä käyttötavaroita. Tutkimuksen tavoitteena oli...

 14. Ei haukku haavaa tee : koiran vaikutus lapsen toimintaan ja toiminnallisuuden kehitykseen

  OpenAIRE

  Ansamaa, Katariina; Kaitila, Emmi

  2014-01-01

  Eläinten vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on olemassa paljon tutkimuksia. Myös eläinavusteisesta terapiasta on tutkimuksia, mutta koira-avusteisen terapian tutkimustieto on vielä vähäistä. Toimintaterapiassa koiran avulla voidaan pyrkiä löytämään ja mahdollistamaan asiakkaalle arjen merkityksellisiä toimintoja. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa lasten koira-avusteisesta toimintaterapiasta. Teoreettinen viitekehys muodostuu eläin- ja koira-avusteisen terapian...

 15. DirectX 11 -grafiikkamoottori ja BRDF-mallit

  OpenAIRE

  Niemi, Teemu

  2017-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda grafiikkamoottori, jolla voidaan esitellä yleisempiä tietokonegrafiikassa käytettyjä BRDF-malleja. Työssä luotu grafiikkamoottori suunniteltiin niin, että sillä on helppo valita eri BRDF-malleja tarkastelua varten kevyen käyttöliittymän avulla. Toisena päätavoitteena työssä oli tutustua BRDF-mallien taustalla olevaan matematiikkaan sekä BRDF-mallien toteuttamiseen näytönohjaimessa suoritettavilla varjostinohjelmilla. Työn teoriaosassa kerrotaan BRDF-mall...

 16. Asiakkaan kokemuksen kehittäminen hotellihuoneessa

  OpenAIRE

  Haukkala, Eveliina

  2013-01-01

  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Sokos Hotel Alexandra. Työn tavoitteena oli kehittää Sokos Hotel Alexandran vanhemman puolen Economy-huoneessa majoittuvan vapaa-ajan asiakkaan käyttäjäko-kemusta. Tarkoituksena oli saada tietoa asiakkaasta, jonka avulla voidaan kehittää kokemusta Economy-huoneesta sen nykytilassa, ja suuntaviivoja hotellihuoneen käyttäjälähtöiselle suunnittelulle tulevaisuudessa. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä oli, mitä ovat Economy-huoneen asiakkaan tarpeet ja mitkä asiat...

 17. Huonekalun ympäristömerkintä : Joutsenmerkin vaatimukset huonekaluille

  OpenAIRE

  Vänttinen, Marja

  2010-01-01

  Huonekalun ympäristömyötäisyydestä voidaan viestiä sidosryhmille erilaisten ympäristömerkintöjen avulla. Suomessa tunnetuin ympäristömerkintä on Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki. Joutsenmerkin tavoitteena on ympäristöäsäästävien tuotteiden lisääminen ja kestävän kehityksen edistäminen. Huonekalun merkittävät ympäristönäkökohdat liittyvät materiaalivalintoihin, huonekalun valmistukseen ja käyttöikään, pakkauksiin, kuljetuksiin sekä kierrätysmahdollisuuksiin. Tämän opinnäytet...

 18. Toimintaterapia oppilaan tukena kouluympäristössä : toimintaterapeutin ja erityisopettajan yhteistyön mahdollisuudet

  OpenAIRE

  Kaikkonen, Heidi

  2013-01-01

  Suomessa eletään esi- ja perusopetuksen kehittämisvaihetta. Perusopetuslain uudistukset (2011) ovat tuoneet kouluihin kolmiportaisen tukimallin, jonka avulla pyritään tekemään opetuksesta yhä laadukkaampaa ja oppilaslähtöisempää sekä lisäämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Myös toimintaterapian keskuudessa tulevaisuuden kuntoutuksen nähdään siirtyvän lähemmäs ihmisen arkea, asiakkaan luonnolliseen toimintaympäristöön. Opinnäytetyön tarkoituksena on herätellä keskustelua toimintate...

 19. Arvon jäljillä : Huolitsijan rooli yrityksen lähtölogistiikassa pohjautuen Michael Porterin arvoketjuteoriaa

  OpenAIRE

  Helenius, Reetta

  2009-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkentaa ja lisätä huolitsijana toimivan tilaajayrityksen merkitystä ja asemaa asiakasyrityksen arvoketjussa. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, mitä tarkoittaa huolitsija ja mitä tehtäviä huolintayritykselle kuuluu. Lisäksi pyrittiin arvioimaan huolitsijan merkitystä lähtölogistiikassa. Työn kannalta oleellisia käsitteitä, kuten logistiikkaa ja siihen kuuluvaa lähtölogistiikka, pyrittiin myös selventämään. Tutkimuksen avulla toivottiin löytyvän uusia keino...

 20. Hengitän ja tunnen kehoni : Luova liike psykofyysisessä fysioterapiassa

  OpenAIRE

  Mäntynen, Mari

  2015-01-01

  Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena oli tarkastella luovaa liikettä osana psykofyysistä fysioterapiaprosessia. Luovaa liikettä käsiteltiin tanssi- ja liiketerapian näkökulmasta sekä havainnointi- että terapiamenetelmänä. Psykofyysisen fysioterapian näkemystä kuvattiin ruumiinkuvakäsitteen avulla. Käytännön kokemuksia tuotiin esille sekä yksilöterapiassa että kehotietoisuusryhmässä. Tässä työssä asiakkaiden kokemukset nousivat esille terapeutin arvioimana. Kehittämistehtävä toteutettiin aik...

 1. 5S-menetelmän pilotointi

  OpenAIRE

  Lampela, Saara

  2017-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli siisteys- ja järjestystason parantaminen 5S-menetelmän avulla UPM Kaukaan paperitehtaalla. 5S on tuottavuuden parantamiseen keskittyvä lean-työkalu, jonka päätehtäväksi paperitehtaalla määritettiin erityisesti seisokkitilanteissa työvälineiden ja tavaroiden etsimiseen käytetyn ajan vähentäminen sekä työn yleinen jouhevoituminen. 5S-menetelmän nimi tulee japanin kielen sanoista Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu ja Shitsuke. Suomeksi vaiheet ovat lajittelu, järj...

 2. 5S-menetelmän implementointi

  OpenAIRE

  Kaikula, Kari-Marko

  2017-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tavoiteltiin siisteyden ja järjestyksen tuomista 5S-menetelmän avulla Helen Oy:n kunnossapidon varaosavarastoon Salmisaaren voimalaitoksella. Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama energia-alan yritys. Kehittämistehtävänä työssä oli 5S-menetelmän implementointi. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia niitä seikkoja, jotka vaikuttavat 5S-menetelmän käyttöönottoon. 5S on menetelmä, jolla tuodaan siisteyttä ja järjestystä työympäristöön. Tutkimusmenetelmänä oli toiminta...

 3. Tunne oikeutesi! : Seksuaaliterveyttä yläkouluikäisille

  OpenAIRE

  Tolmunen, Ilona; Hokkanen, Elina

  2016-01-01

  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa seksuaaliterveysesite yläkouluikäisille. Tavoitteenamme on kasvattaa yläkouluikäisten tietämystä heidän seksuaalioikeuksistaan sekä seksuaalisuutta loukkaavasta häirinnästä ja väkivallasta. Tämän myötä toivomme, että pystymme seksuaaliterveysesitteen avulla ehkäisemään yläkouluikäisten seksuaalisuutta loukkaavaa häirintää ja väkivaltaa. Henkilökohtaisena tavoitteenamme oli kasvattaa omaa tietämystä seksuaaliterveydestä sekä oppia kehittämä...

 4. Kuorma-auton tiedonsiirtoväylät ja HMS 990:n käyttö

  OpenAIRE

  Paajanen, Petri

  2015-01-01

  Tämän insinöörityön tavoitteena on selvittää Mercedes-Benz Actros -kuorma-auton tiedonsiirtoväylien toiminnan teoriaa sekä tarkastella merkkikorjaamojen käytössä olevaan HMS 990 -diagnostiikkatyökalua. Työn tilaajana on Veho Group Oy Ab. Varsinaisen insinöörityön liitteenä syntyi koulutusmateriaalia väylävikojen diagnosointiin Veho Oy:n käyttöön. Väylätekniikkaa on ollut ajoneuvoissa jo vuosia. Tiedonsiirtoväylien avulla saadaan mm. yksinkertaistettua ajoneuvojen sähköjärjestelmää ja kor...

 5. Huoltoneuvojan perehdytysprosessi

  OpenAIRE

  Kaukonen, Jaani

  2017-01-01

  Tässä työssä tutkittiin VV-Autotalot oy:n huoltoneuvojan perehdyttämisprosessia. Työssä käsitellään perehdyttämisen sisältöä sekä Nordean käytössä olevaa perehdytysprosessia uusille palveluneuvojille. Tavoitteena oli tehdä ohjeistus, jonka avulla luodaan selkeä perehdytysprosessi. Suomen laki vaatii, että uusi työntekijä on perehdytettävä ja hänen on saatava opastus työhönsä. Perehdyttämisellä pyritään vähentämään työtapaturmia, virheitä sekä auttamaan uusi työntekijä mahdollisimman nope...

 6. Nuorisopsykiatrisessa hoitotyössä jaksaminen, kun itsellä alaikäisiä lapsia

  OpenAIRE

  Kuuslehto, Marianna; Niemi, Mari

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajien jaksamista nuorisopsykiatrisessa hoitotyössä, kun heillä itsellään on alaikäisiä lapsia. Opinnäytetyön tavoitteena on saada tietoa, millaisena sairaanhoitajat kokevat työssäjaksamisen nuorisopsykiatrisessa hoitotyössä, kun itsellä on alaikäisiä lapsia. Tavoitteena on myös saada tietoa sairaanhoitajien työssäjaksamisen keinoista ja nuorisopsykiatrisen työn kuormittavuustekijöistä. Opinnäytetytön avulla saatavaa tietoa voidaan hyödyn...

 7. Vahva käyttäjätunnistus etäyhteyksissä

  OpenAIRE

  Hyytiäinen, Jarkko

  2011-01-01

  Tämän työn tavoitteena oli luoda tiivis katsaus vahvaan käyttäjätunnistukseen etäyhteyksissä. Työssä esitellään yleisimmät loppukäyttäjien etäyhteysratkaisut. Vahvan käyttäjätunnistuksen osalta esitellään kolme tunnisteluokkaa (jotakin käyttäjän tietämää, jotakin käyttäjän hallussa olevaa, jokin käyttäjän piirre tai ominaisuus) ja niihin liittyvä vahvan käyttäjätunnistuksen määritelmä. Työn tuloksena on saatu raportti, jonka avulla asiaa ennalta tuntemattoman ihmisen on helppo saada perus...

 8. IDIS-menetelmäsalkku työntekijän ammattitaidon vahvistajana lastensuojelun identiteettityössä

  OpenAIRE

  Palm, David

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli vahvistaa lastensuojelutyön työntekijän ammattitaitoa lasten ja nuorten kanssa tehtävässä identiteettityössä. Tavoitteena oli IDIS-menetelmäsalkun avulla toteuttaa ja testata pienryhmäkodissa toiminnallisia lasten ja nuorten arvon näkyväksi tekemiseen tähtääviä menetelmiä. IDIS-menetelmäsalkulla tavoiteltiin myös pysyvää toimintamenetelmää pienryhmäkodin arkeen. IDIS-menetelmäsalkku oli opinnäytetyön tekijän itse suunnittelema kokonaisuus. Tutkimukselli...

 9. Muovit ja niiden hyödyntäminen elektroniikan näkökulmasta : käsikirja

  OpenAIRE

  Holmström, Jens

  2011-01-01

  Tämän työn tarkoituksena on antaa lukijalle tietoa muoveista. Työ avulla pitäisi pystyä muodos-tamaan kuva erilaisista muovilaaduista, niiden ominaisuuksista ja käyttökohteista. Tämän lisäksi työssä käsitellään muovien historiaa ja muovien erilaisia valmistus- ja tuotantomenetelmiä. Työssä myös käsitellään muovien kierrätystä sekä mietitty miten työn tietoja voidaan hyödyntää elektroniikka alalla. Työstä suurin osa on ollut tiedon keräämistä useammista lähteistä lyhyeen ja helposti sisäist...

 10. ARTJÄRVEN VANHAINKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN ENSIAPUTAITOJEN KEHITTYMINEN

  OpenAIRE

  Nieminen, Marko

  2011-01-01

  Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena oli tuottaa Artjärven vanhainkodin hoitohenkilökunnalle tietoa ensiavusta ja antaa käytännön harjoituksen avulla käden taitoja sekä laatia toimintaohjeet tukemaan ensiaputaitojen kehittymistä. Lisäksi tavoitteena oli kehittää omia ohjaustaitoja sekä vahvistaa omaa tietoutta opinnäytetyön kehittämismenetelmästä. Henkilökunta oli kokenut ensiaputaitojensa olevan riittämättömällä tasolla ja he tunsivat epävarmuutta sekä turvattomuutta kohdatessaan äkil...

 11. Myymälämarkkinoinnin merkitys meikkien ostopäätösprosessissa

  OpenAIRE

  Ågren, Senja

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää meikkien ostopäätösprosessin etenemistä myymälässä tarpeen havaitsemisesta ostopäätökseen sekä ostopäätösprosessiin vaikuttavia myymälämarkkinoinnillisia tekijöitä. Tutkimuksen avulla pyrittiin lisäämään toimeksiantajan ymmärrystä omien markkinointimateriaaliensa toimivuudesta sekä luomaan sellaista lisätietoa asiakkaista, mitä toimeksiantaja voi hyödyntää tulevaisuudessa suunnitellessaan myymälämarkkinoinnin tuotteitaan. Työn toimeksiantajana toimi...

 12. Liikkuva kuva ja ääni digitaalisessa sarjakuvassa : säilyttäen sarjakuvamainen pysähtynyt hetki

  OpenAIRE

  Veijalainen, Roni

  2013-01-01

  Tarkastelen digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia elävöittää sarjakuvaa, sekä käyn läpi sarjakuvan ominaispiirteitä. Keskityn nimenomaan pohtimaan vaihtoehtoehtoja elävöittää digitaalista sarjakuvaa liikkuvilla elementeillä ja äänellä. Haluan löytää vaihtoehtoja käyttää näitä tehosteita siten, että tunne pysähtyneestä hetkestä säilyisi. Tarkastelen myös internetin avulla löytämiäni erilaisia digitaalisia sarjakuvia, joissa on käytetty digitaalisuuden mahdollistamia tehosteita. Tulen miet...

 13. Karvian seurakunnan henkilöstötilinpäätös

  OpenAIRE

  Vaskela, Soila

  2008-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin yleisesti sekä käytännössä henkilöstötilinpäätöksen tarkoitusta ja sisältöä. Kohdeorganisaation eli Karvian seurakunnan avulla rakennettiin käytännön esimerkki seurakunnan ensimmäisestä henkilöstötilinpäätöksestä. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää oikeat ratkaisut henkilöstötilinpäätöksen rakentamiseen organisaatiossa, jossa kyseinen asiakirja ei vielä ole tunnettu. Lisäksi tavoitteena oli laatia seurakunnalle käyttökelpoinen henkilöstötilinpäätösmalli, jota ...

 14. 2D-grafiikan käyttö peliprojektissa

  OpenAIRE

  Reimi-Orsa, Anniina

  2010-01-01

  Opinnäytetyö on projektikuvaus, jossa on käsitelty kaksiulotteisen grafiikan käyttöä peliprojektissa toteutettujen töiden kautta. Työharjoittelussani tuotin materiaalia peliprojektiin, jonka maailma luotiin pääasiassa 2D-grafiikan avulla. Projektikuvauksessa on käyty läpi työn kulkua alkuvalmisteluista valmiiseen pelissä käytettävään grafiikkaan sekä käytäntöjä tämän tyyppisen 2D-grafiikan tuotannossa. Alussa peliprojektia on käsitelty yleisluontoisesti sekä avattu työssä käytettyjä ja p...

 15. Luontoympäristö kuntoutujan tukena : "Where is Your Paradise"

  OpenAIRE

  Sundell, Päivi; Kierman, Kristiina

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata luontoympäristön merkitystä kuntoutusprosessissa. Näkökulma aiheeseen oli ympäristöpsykologinen ja kuntoutujakeskeinen. Kuntoutuja näh-tiin aktiivisena toimijana, joka luontoympäristön avulla voi saada tukea psyykkiseen it-sesäätelyyn, elpymiseen ja elämänhallintaan. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä kuntoutuspro-sessissa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä vastausta kysymykseen: mikä on luontoym-päristön merkitys kuntoutusprosessissa. Opinnäytetyö on na...

 16. IPv6:n käyttöönotto PK-yrityksessä

  OpenAIRE

  Salonen, Arttu Petteri

  2011-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka IPv6-yhteydet otetaan käyt-töön PK-yrityksessä. Työssä selvitetään minkälaiset vaatimukset IPv6 asettaa lait-teistolle ja minkälaisia käytännön asioita yrityksen täytyy huomioida IPv6:n käyt-töönotossa. Lisäksi työssä on laboratoriosimulaation avulla havainnollistettu eri käyt-töjärjestelmien tukea IPv6:lle ja käyttöönottoon liittyviä reititin- ja osoitekonfiguraati-oita. Käyttöönoton lisäksi opinnäytetyössä esitellään IPv6-protokoll...

 17. Markkinoinnin kehittäminen, Verkkomarkkinointi ja sosiaalinen media : JA-KI Muutto Oy

  OpenAIRE

  Kahanpää, Timo

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja tehostaa helsinkiläisen muuttoalan yrityksen JA-KI Muutto Oy:n markkinointia verkossa ja siellä nimenomaan sosiaalisessa mediassa. Työn tavoitteena oli löytää ja tuoda esille keinoja ja kehittämisehdotuksia, joiden avulla markkinointia verkossa voitaisiin tehostaa entisestään. Opinnäytetyö tehtiin kehittämistehtävänä ja se jakautuu kahteen osaan: teoriaosaan ja kehittämisosaan. Teoriaosiossa käydään läpi eri lähteiden kautta ensin markkinoin...

 18. Työtyytyväisyys media-alan yrityksessä

  OpenAIRE

  Tolonen, Johanna; Niittyjoki, Noora

  2014-01-01

  Henkilöstön työtyytyväisyydellä on suuri vaikutus yrityksen menestymiseen ja kilpailukykyyn. Työtyytyväisyyttä pitäisi tutkia säännöllisesti, koska se ylläpitää ja edistää työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia, motivoituneisuutta ja innovatiivisuutta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kansainvälisen media-alan yrityksen työntekijöiden yleistä työtyytyväisyyden tilaa. Tutkimusongelmaa pyrittiin selvittämään empiirisen tutkimuksen avulla ja saamaan vastauksia kysymykseen, millä työt...

 19. Lean jatkuvan kehittämisen ideataulu Herttoniemen päiväkirurgiseen yksikköön - Ideasta käytäntöön

  OpenAIRE

  Rapo, Jonna

  2016-01-01

  Lean jatkuvan kehittämisen ideataulu Herttoniemen päiväkirurgiseen yksikköön - Ideasta käytäntöön Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää työntekijöiden keinoja kehittää hoitotyötä ennen Lean ideataulun käyttöönottoa ja selvittää onko ideataulu toimiva tapa kehittää hoitotyötä. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Herttoniemen päiväkirurgisen yksikön hoitotyötä potilaan parhaaksi Lean ideataulun avulla. Työntekijät voivat laittoivat kehittämisideoita ideatauluun, josta valittiin tote...

 20. Pienen ruokaravintolan salihenkilöstön perehdyttämisen kulmakivet

  OpenAIRE

  Ohvo, Kiia

  2012-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan pienen ruokaravintolan henkilöstön perehdyttämiseen vaikuttavia tekijöitä yleisellä tasolla. Lähdeaineiston avulla kartoitetaan henkilöstösuunnittelun ja rekrytoinnin yhteys perehdyttämiseen sekä käsitellään perehdytyksen tavoitteita ja hyötyä unohtamatta perehdyttämisen kehittämistä sekä sen haasteita. Teoriaosuuden lisäksi opinnäytetyö sisältää empiirisen tutkimuksen osuuden, jossa perehdytyksen kehittämistä tarkastellaan omien työelämään liittyvien kokem...

 1. Testamentin merkitys perintöverosuunittelun keinona

  OpenAIRE

  Heikkinen, Riitta

  2009-01-01

  Tämän työn tavoitteena oli selvittää miten testamentin avulla voidaan vaikuttaa perintöveron määrään. Vuosien 2008 ja 2009 alussa voimaan tulleet uudistukset perintöverotuksessa kevensivät perintöverotusta merkittävästi. Pienin verotettava perintöosuus on nykyään 20 000 euroa. Tämä mahdollistaa sen, että taidokkaalla verosuunnittelulla perintöveron määrää pystytään merkittävästi alentamaan ja jopa välttämään kokonaan. Onnistunut verosuunnittelu vaatii paljon tietoa perintö- ja testamentti...

 2. WebGL-rajapinta ja 3D-grafiikkakirjaston luominen

  OpenAIRE

  Kuokkanen, Juuso

  2015-01-01

  Opinnäytetyössä tutkittiin 3D-grafiikkaa ja sen ohjelmointia WebGL-ohjelmointirajapinnan avulla, ja opinnäytetyön tuotoksena tuotettiin WebGL-rajapintaa hyödyntävä 3D-grafiikkakirjaston prototyyppi, jolla voi luoda 3D-grafiikkaa hyödyntäviä sovelluksia, jotka toimivat selaimessa. Aihe valittiin opinnäytetyön tekijän henkilökohtaisesta kiinnostuksesta 3D-grafiikkaa kohtaan. Työssä tutkitaan 3D-grafiikkaan liittyviä matemaattisia käsitteitä ja laskutoimituksia sekä selvitetään, kuinka niitä...

 3. Mitä uutta Oulun ravintolatarjontaan? : markkinatutkimus uutta ravintolaa ajatellen

  OpenAIRE

  Korhonen, Kerttu

  2014-01-01

  Tämä opinnäytetyö käsittelee Oulun alueelle tehtävää markkinatutkimusta nuorten ravintolakäyttäytymisestä ja – toiveista. Tutkimuskysymys kuuluu: ”Millaista uutta ravintolaa nuoret kaipaavat Oulun ravintolamaailmaan?”. Tutkimus on tehty ajatellen uuden ravintolan perustamista. Markkinatutkimuksella selvitetään opiskelevien nuorten toiveita siitä, mitä hyvä ravintola pitää sisällään. Tutkimuksen avulla selvitetään myös kuinka paljon nuoret käyttävät rahaa ravintolakäynneillään sekä sitä, kuink...

 4. "YSTÄVYYS ON KALLEIN AARRE, SE EI SAMMU MILLOINKAAN" : Ystäväpiiri-ryhmätoiminta palvelutalossa asuvien ikäihmisten psyykkisen hyvinvoinnin tukena

  OpenAIRE

  Kämäräinen, Hanne; Farin, Katja; Luukkonen, Päivi

  2012-01-01

  Opinnäytetyö on palvelutalossa asuvien ikäihmisten parissa toteutettu toimintatutkimus, jonka tavoitteena oli tutkia Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-ryhmätoiminnan mahdollisuuksia tukea ikäihmisten psyykkistä hyvinvointia. Opinnäytetyössä tutkittiin ryhmäläisten kokemuksia siitä, voidaanko Ystäväpiiri-ryhmän avulla saada helpotusta koettuun mielialaan ja yksinäisyyteen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää ryhmäläisten mielekkäiksi kokemia toimintoja sekä Ystäväpiiri-ryhmätoiminnan mahdollis...

 5. VPN ja OpenVPN

  OpenAIRE

  Talja, Timo

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua VPN-teknologiaan sekä eri salausprotokolliin. Teoriaosuudessa käydään läpi erilaisia salausprotokollia. Käytännön osuuden aikana luodaan toimiva OpenVPN-palvelinympäristö Virtualbox-virtuaalikoneohjelmiston avulla. Kaikki opinnäytetyössä käytetyt sovellukset perustuvat avoimeen lähdekoodiin. Työssä käydään läpi tarvittavat asennusvaiheet sertifikaattien sekä avaimien luontiin palvelimelle. Työssä luodaan myös esimerkiksi älypuhelimelle OpenVPN...

 6. Brändin nykytila ja kehityskohtien identifiointi : case: Yritys X

  OpenAIRE

  Leinonen, Joonas

  2017-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Yritys X:n brändin nykytila sekä identifioida eli tunnistaa sen heikkoudet sekä ryhmät, joiden keskuudessa brändimielikuva on heikompi. Tarkoituksena on käytännössä tarjota yritykselle osuus brändistrategiasuunnitelmasta, jonka avulla se pystyy keskittämään brändinehostustoimenpiteensä tiettyihin asioihin ja ryhmiin. Opinnäytetyön tutkimus suoritettiin määrällisenä tutkimuksena, sillä tavoitteena oli saada selville suuren yleisön käsitys Yrity...

 7. 3D-tulotuksen soveltaminen yksilöllisesti istuvien moottoripyöräkypärien valmistukseen

  OpenAIRE

  Manninen, Seppo

  2013-01-01

  Tämä opinnäytetyö tutkii 3D-tulostamisen soveltamismahdollisuuksia moottoripyöräkypäri-en massavalmistuksessa. Otan selvää, voidaanko 3D-skannaamisen ja 3D-tulostamisen avulla tehdä yksilöllisesti istuvia moottoripyöräkypäriä ja samalla parantaa niiden iskuja vaimentavien sisäkuorien turvallisuusominaisuuksia nykypäivän moottoripyöräkypärien sisäkuoriin verrattuna. Lisäksi otan selvää, mahdollistaako 3D-tulostus moottoripyöräkypä-rien valmistamisen kevyemmin ja edullisemmin, vähentämällä kuor...

 8. Kehityskeskustelut osana työyhteisön johtamista

  OpenAIRE

  Nikula, Johannes

  2015-01-01

  Tämän päivän suomalaisessa työelämässä eletään jatkuvassa muutoksessa, joka on seurausta kiristyneestä kansainvälisestä kilpailusta. Menestyäkseen alati kovenevassa kilpailussa organisaatioiden on saatava jokaisen työntekijän potentiaali käyttöönsä täysimääräisesti. Kehityskeskustelut tarjoavat organisaatioiden johdolle, esimiehille ja työntekijöille viestintäkanavan käydä kehittävää vuoropuhelua yhteisen suunnan löytämiseksi. Kehityskeskustelujen avulla organisaatioissa johdetaan suoritusta,...

 9. ”KELPAANKO MÄ TÄLLAISENA KUIN OLEN?” : 13–17-vuotiaiden tyttöjen ajatuksia ulkonäöstä ja ulkonäköpaineista

  OpenAIRE

  Saikkonen, Heini; Rytilahti, Laura

  2017-01-01

  Rytilahti, Laura & Saikkonen, Heini. ”Kelpaanko mä tällaisena kuin olen?”. 13–17-vuotiaiden tyttöjen ajatuksia ulkonäöstä ja ulkonäköpaineista. Helsinki, kevät 2017, 57 s., 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK). Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Helsingin Tyttöjen Talon kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nuorten tyttöjen ajatuksia ulkonäöstä ja ulkonäköpaineista. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää nuorten mahdollisi...

 10. Barokin affekti-ilmaisu - seconda prattican tavoitteet ja keinovarat

  OpenAIRE

  Mansnerus, Sara

  2015-01-01

  Opinnäytetyössä käsitellään seconda pratticaksi kutsutun barokin tyylisuunnan syntyä ja musiikillisia merkityssisältöjä. Työn keskeisin tavoite on selvittää, millä sävellysteknisillä keinoilla seconda pratticalle ominainen vahva ilmaisu luotiin. Aihetta on pyritty lähestymään säveltäjien, teoreetikkojen ja filosofien kirjoitusten kautta sekä käytännönläheisen musiikkianalyysin avulla. Analyysissa on keskitytty erityisesti sävellyksen affekti- eli tunnesisällön kannalta olennaisten tekijöiden ...

 11. TYÖHYVINVOINTIKYSELY HONG KONG KOKKOLAN HENKILÖSTÖLLE

  OpenAIRE

  Siekkinen, Roosa-Maria

  2016-01-01

  Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, turvallisuus, terveys ja hyvinvointi. Työhyvinvointia lisäävät työyhteisön ilmapiiri, motivoiva ja hyvä johtaminen, sekä työntekijöiden ammattitaito. Työhyvinvointia voidaan kehittää esimerkiksi kehittämällä ammatillista osaamista ja työoloja työterveyshuollon avulla ja työkykyä ylläpitävällä toiminnalla. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Hong Kong Kokkolan henkilöstön henkistä ja fyysistä työhyvinvointia ja millainen s...

 12. Työelämään valmentautumisen arvioinnin kehittäminen : Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

  OpenAIRE

  Wredfors, Marjo

  2013-01-01

  Keskuspuiston ammattiopisto on ORTON Invalidisäätiön ylläpitämä ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus, joka tarjoaa muun muassa työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus -koulutusta (valmentava 2). Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia, joiden avulla opiskelija selviytyy jokapäiväisessä elämässä ja työpaikalla sijoittuen mahdollisimman itsenäiseen työtehtävään. Opinnäytetyön tarkoitus on kehittää työhön ja itsenäiseen elä...

 13. Growth, condition, and mortality of caribou (Rangifer tarandus groenlandicus in the Sisimiut Population, West Greenland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vidar Holthe

  1984-05-01

  æbemateriale og overlevelseskurver baseret på samme materiale viser, at forholdet mellem bukke og simler er blevet skævt og at der er en usædvanlig stor andel af gamle simler i jagtudbyttet i de seneste år, hvilket er forårsaget af et svagt jagttryk mens bestanden toppede i 1960-erne. Resultaterne viser desuden, at den naturlige dødelighed er størst for de årgange, der fødes umiddelbart før og efter en streng vinter.Kasvu, kunto ja kuolleisuus peurojen (Rangifer tarandus groenlandicus parissa Sisimiut- tokassa Lansi-Gronlannissa.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Kasvu- ja kuntotila on kuvailtu alaleuan(kuva 2, teuraspainon(kuva 4 ja selkärasvan (taul. 1 tutkimuksen avulla. Alaleuan tutkimus osoitti, että kasvusuhteet olivat olleet muuttumattomat vuoden 1960 loppupuolella, että kasvu lakkaa 4-vuoden iässä, sekä että grönlantilainen peura on pienempi kuin pohjoisamerikkalainen karibu ja Itinnera-poro, mutta suuruudeltaan kuin skandinaavialainen poro (kuva 3. Viimemainittu pätee myös teuraspainoa verratessa. Vaatimien paino ei ole kuitenkaan niin alhainen, että sukukypsyydessä olisi havaittavissa jotain hidastumista. Alkupuolella talvea rasvavarastot näyttävät olevan "huonommat kuin muilla tutkituilla porokannoilla. Sukupuoli- ja ikäjako erilaisten kerättyjen leuka-ainestyyppien joukossa on osoitettu kuvassa 5, kun taas eloonjääneiden käyrä, nojautuen samaan aineistoon, on osoitettu kuvassa 7. Tulokset osoittavat, että viimeisinä vuosina on ollut enempi metsästystä kun taas ennen vuotta 1960 se on ollut vähäisempää. Tämä nähdään siitäkin, että suurimpien eläinten lisäksi ammutaan ne eläimet, jotka ovat helpoimmin metsästettävissä. Kuva 6 osoittaa luonnollisen kuolleisuuden olevan suurimman niiden vuosiluokkien parissa, jotka ovat syntyneet välittömästi ennen ankaraa talvea tai sen jälkeen.

 14. A model for analyzing influence of timber production on lichens for reindeer grazing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olof Eriksson

  1987-06-01

  produktionen av lavbete kommer att minska i framtiden, vilket bor motivera mer forskning inom området. Om resultaten i denna studie år riktiga och om det virkesproducerande skogsbruket utvecklas enligt exemplet, måste renågarna fortsåtta med eller utoka stodutfodringen och/eller minska antalet renar betydligt. De tvingas också utnyttja alla betningsbara områden, åven sådana som for nårvarande anses vara marginella. Ett annat sått att forbåttra balansen år att modifiera det virkesproducerande skogsbruket på arealer med lavbete i storre utstråckning ån vad som gors i det alternativ som analyseras hår.Puuntuotannon vaikutus jäkälälaitumiin.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Artikkelissa esitetåån pitkånaikavålin analyysimalli puuntuotannon vaikutuksista ruotsin jåkålå-laitumille (Cladina, Alectoria, Bryoria spp. ym.. Koska jåkålien saantia pidetåån porojenlukumååråå rajoittava, laskee malli jåkålålaidunten vuotuisen tuoton ja tarpeen. Porot laiduntavat sekå puussa ettå maassa kasvavia jåkåliå, ja nitå molempia on oltava saatavilla, sekå tarvittava måårå, ettå oikeaan aikaan vuodesta, jos poronhoito aikoo selviytyå ilman tukiruokintaa. Malli rakentuu pååsiassa jo aikaisemmin hankittuihin tietoihin. Pinta-ala arviot tehdåån valtakunnanmetsånarvioinnin tietojen, ja hakkuumahdollisuuksien pitkånaikavålin analysoimiseksi perustetun Hugin-systeemin laskelmien avulla (Bengtsson, 1981. Maantieteellisesti tutkielma rajoittuu Norrbotte-nin ja Våsterbottenin lååneihin. Laskelmat tehdåån sadanvuoden aikavålille alkaen 1980, perustuen yhteen AVB-85:en puuntuotantoohjelmaan, joka tåhtåå tåmånpåivåistå laajempaan metsien moninaiskåyttoon (Bengtsson, 1986. Vuotuinen maassa kasvavien jåkålien tuotanto arvioidaan jåkålien hehtaarimåårien, sen kasvuprosentin ja pinta-alan tulona. Jåkålien måårå hehtaaria kohti on riippuvainen kasvupaikan ja metsikon iåstå. Pinta-ala arviot perustuvat valtakunnanmets