WorldWideScience

Sample records for ereline mati psuke

 1. KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mrs. Rodliyah

  2012-07-01

  Full Text Available The government must accord special legal protection for pregnant and lactating female prisoners. Act Nr. 2/Pnps/1964 has been stipulated to the effect of regulating capital punishment to women. However, the Act does not yet reflect the sense of justice, humanity, and protection. Capital punishment for women must be reviewed. In a number of countries capital punishment for women has been abolished. In addition, several international legal instruments calling for abolishment of capital punishment for women are extant. In addition, the review of capital punishment for women stands upon the spirit that the implementation of capital punishment must not be applied too broadly in order to ensure that the objective of punishment would not go in a wrong way. Perlindungan hukum dan pengayoman terhadap perempuan pelaku tindak pidana khususnya yang sedang hamil dan menyusui, tidak dapat disamaratakan dengan laki-laki. Undang-Undang Nomor 2/ Pnps/1964, telah mengatur norma pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan, akan tetapi aturan ini belum mencerminkan rasa keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan. Kebijakan pidana mati terhadap perempuan di Indonesia sudah selayaknya ditinjau ulang. Di banyak negara ditemukan penerapan pidana mati secara terbatas dengan menghilangkan pidana mati khusus terhadap perempuan. Selain itu, berbagai ketentuan-ketentuan hukum internasional juga cenderung melarang pidana mati untuk perempuan. Peninjauan kebijakan pidana mati terhadap perempuan ini juga didasari semangat bahwa penerapan hukum pidana tidak boleh disamaratakan karena malah akan menjadi pengancam bagi tujuan hukum pidana itu sendiri.

 2. Mati Hindi juubeliseminer Tallinna Ülikoolis

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Täna kell 11 algab Tallinna Ülikoolis seminar, mis on pühendatud keeleteadlase ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessori Mati Hindi hiljutisele 70 aasta juubelisünnipäevale, vaadata saab ka Mati Hindi elutööd tutvustavat näitust

 3. Une-Mati lood vene keeles

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Dagmar Normeti lasteraamatu "Une-Mati, Päris-Mati ja Tups" tõlget vene keelde (tõlkijad Irina Belobrovtseva ja Vitali Belobrovtsev; ill. Siima Shkop) esitletakse täna Kirjanike Liidu saalis; vt. ka Postimees, 19. märts, lk. 14

 4. Mati Undi teater revisited / Luule Epner

  Index Scriptorium Estoniae

  Epner, Luule, 1953-

  2009-01-01

  Teatrilavastuste taastamisest üldisemalt. Pikemalt festivali UNT! programmis etendunud Mati Undi lavastustest "Majahoidja", "Vaimude tund Jannseni tänaval", "Helene, Marion ja Felix", originaali ja taastatud variandi võrdlus

 5. [Mati Erelt. Estonian Language] / Katrin Hiietamm

  Index Scriptorium Estoniae

  Hiietamm, Katrin

  2004-01-01

  Arvustus: Estonian language / [Estonian Academy of Sciences] ; edited by Mati Erelt.Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2003. 412, [1] lk. : ill., kaart. (Linguistica Uralica. Supplementary series, 0868-4731 ; vol. 1)

 6. Meeldis. Mõjus. Mis edasi? / Mati Unt

  Index Scriptorium Estoniae

  Unt, Mati, 1944-2005

  2004-01-01

  Artiklis räägitakse peamiselt Evald Hermaküla lavastusest "Tuul Olümposelt tuhka tõi" (Eesti Draamateater, 1986), mis pakkus Mati Undile toona viimase aja suurima teatrielamuse, aga ka sellest, et teatrisemiootikud pole senini saavutanud üksmeelt, mis on ikkagi etenduse segment

 7. Table des matières de 1987

  Science.gov (United States)

  Table des matières de 1987: Au milieu de ce numéro, vous trouverez une double feuille détachable contenant la Table des matières de 1987. Comme d'habitude, deux tables y sont présentées: l'une alphabétique par auteur, l'autre par matière. Nous tenons à remercier un de nos membres, Y. Leroux, pour les avoir soigneusement préparées

 8. Mati Hindi põlvkonnapõhine meeleheiteraamat / Urmi Reinde

  Index Scriptorium Estoniae

  Reinde, Urmi, 1953-

  2007-01-01

  Mati Hindi raamatu "Minu vaade maale ja merele" Tallinn : TEA, 2007 esitlus toimus 7. juunil Pärnu Uue Kunsti Muuseumis. Mälestusteraamat pojast Madis Hindist (1970-2001) on raamat nelja sugupõlve Hintidest

 9. Stipendiumirahastu ajalooüliõpilastele / Mati Graf

  Index Scriptorium Estoniae

  Graf, Mati, 1939-

  2002-01-01

  5.04.2002 allkirjastasid TPÜ rektor Mati Heidmets ja ajaloo õppetooli prof Mati Graf ning firma BALTECO üks omanikke Enn-Arno Sillari kokkuleppe stipendiumirahastu moodustamise kohta TPÜ ajaloo üliõpilastele. E.-A. Sillari poolt asutatud rahastu eesmärgiks on edendada ajaloouuringuid, makstes stipendiumi teadustöös silma paistnud üliõpilastele ja magistrantidele, ning katta nende teadustööga seotud kulutused

 10. Cette étrange matière

  CERN Document Server

  Kastler, Alfred

  1976-01-01

  La matière nous est connue et jusque dans sa structure intime : l'aspect qu'offre le monde industrialisé en est une preuve suffisante, la bombe atomique ou à hydrogène, un signe spectaculaire. Pourtant, selon Alfred Kastler, dont le témoignage en pareil domaine fait naturellement autorité, la matière mérite plus encore d'être appelée "étrange".

 11. KONSEPSI DAN APLIKASI PIDANA MATI DALAM PERADILAN DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Made Pasek Budiawan

  2017-05-01

  Full Text Available Imposition of the death penalty by the judge in the criminal justice process Indonesia still remains a debate among groups that agread with the group that oppose it. But in some laws for special crimes such as terrorism, corruption, narcotics, psychotropic substances, and a human rights capital punishment is still regulated, as well as of the criminal code and the concept of the criminal code by 2015 capital punishment is still based. The  existence of the group that did not agree with the conception and application of this dying, argued that human life bussiness, my God, not the man to lift the perspective of the scientific criminal law that a death penalty still exists in all criminal acts by perpetrators of crimes with widespread impact as well as detrimental to the wider community the research for criminal santions was important to examine the existence of the norms of law as a basic for corrector by maximum capital punishment in Indonesia. Penjatuhan pidana mati oleh hakim dalam proses peradilan pidana Indonesia masih tetap menjadi perdebatan antara kelompok yang setuju dengan kelompok yang menentangnya. Namun dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus seperti terorisme, korupsi, narkotika, psikotropika dan peradilan hak asasi manusia pidana mati masih diatur, begitu juga KUHP dan konsep KUHP tahun 2015 pidana mati masih tetap dicanangkan. Adanya kelompok yang tidak setuju dengan konsepsi dan aplikasi pidana  mati ini berdalih bahwa nyawa manusia menjadi urusan Tuhan, bukan menjadi kewenangan manusia untuk mencabutnya. Perspektif keilmuan hukum pidana bahwa pidana mati masih eksis untuk diberlakukan sepanjang tindak pidana yang dilakukan pelaku menyangkut kejahatan luar biasa dengan dampak luas serta merugikan masyarakat luas. Penelitian terhadap sanksi pidana mati penting dilakukan guna meneliti keberadaan norma hukum sebagai dasar pembenar dijatuhkannya pidana mati ini di Indonesia.

 12. Rakvere Teater mängib Kino-Mati lugu / Toomas Suuman

  Index Scriptorium Estoniae

  Suuman, Toomas

  2002-01-01

  Näitleja Erik Ruus Toomas Raudami poolt kirjapandud kinomehaanik Mati Parkja töödest-tegemistest jutustavas näidendis "Kino-Mati. Tema elutee ja juhtumised, mis seal ette tulid", lavastaja Peeter Simm

 13. Kino-Mati näitab Rakveres kino / Tiit Tuumalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuumalu, Tiit, 1971-

  2001-01-01

  Rakveres tuli lavale Toomas Raudami ja Peeter Simmi näidend Lõuna-Eesti kinomehaaniku Mati Parkja elust "Kino-Mati. Tema elutee ja juhtumised, mis seal ette tulid". Lavastas Peeter Simm, nimiosas Erik Ruus

 14. Fonoloogiast piiblitõlkeni. Mati Hindi juubelikogumik / Reili Argus

  Index Scriptorium Estoniae

  Argus, Reili, 1967-

  2012-01-01

  Tutvustus: Pühendusteos emeriitprofessor Mati Hindi 75. sünnipäevaks / koostanud ja toimetanud Reili Argus, Annika Hussar ja Tiina Rüütmaa. Tallinn : Tallinna Ülikool, 2012. (Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised ; 14)

 15. I tweet, therefore I am / Andrei Korobeinik, Henrik Roonemaa, Mati Hint ; intervjueerinud Ivo Visak

  Index Scriptorium Estoniae

  Korobeinik, Andrei, 1980-

  2014-01-01

  Tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa, suhtlusvõrgustiku rate.ee looja Andrei Korobeinik ning keele- ja ühiskonnateadlane Mati Hint vestlesid y-generatsiooni digitaliseerumise teemadel Paide arvamusfestivalil

 16. PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slamet Tri Wahyudi

  2012-07-01

  Full Text Available Penegakan hukum yang tanpa arah dan tidak didasarkan pada tiga pilar hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat dapat melanggar hukum bahkan pula melanggar hak asasi manusia. Adapun salah satu kebijakan dari Pemerintah yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan meresahkan bagi masyarakat, yakni kebijakan pemerintah yang melakukan pembiaran atau penundaan dalam penerapan pidana mati. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam penerapan pidana mati terdapat permasalahan hukum yang serius, hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang melakukan pembiaran atau penundaan dalam eksekusi pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.   Law enforcement without direction and not based on the three pillars of the justice of the law, legal certainty and the benefits to society can break the law anyway even violate human rights. As one of the policies of the government that do not represent the values of justice and disturbing for the people, the government policy that acts of omission or delay in the application of the death penalty. This research is a normative legal normative juridical approach. The data collected is secondary data were analyzed using qualitative methods juridical analysis. Based on these results it can be concluded that in the application of the death penalty there are serious legal issues, this is due to government policies that commit omission or delay in the execution of the death penalty is a violation of human rights as stipulated in Article 28 of the 1945 Constitution.

 17. Igavene juuli : näitleja ja lavastaja suvedialoog / Mati Unt ja Andrus Vaarik

  Index Scriptorium Estoniae

  Unt, Mati, 1944-2005

  2004-01-01

  Mati Unt ja Andrus Vaariku vestlus näitleja ja lavastaja omavahelisest koostööst. Näitleja kui dirigent Andrus Vaariku arvates. Dialoogi vahel on avaldatud katkendid Elias Canetti "Mass ja võim" ("Masse und Macht") Mati Sirkeli tõlkes

 18. MATI, a Novel Protein Involved in the Regulation of Herbivore-Associated Signaling Pathways

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Estrella Santamaría

  2017-06-01

  Full Text Available The defense response of the plants against herbivores relies on a complex network of interconnected signaling pathways. In this work, we characterized a new key player in the response of Arabidopsis against the two-spotted spider mite Tetranychus urticae, the MATI (Mite Attack Triggered Immunity gene. This gene was differentially induced in resistant Bla-2 strain relative to susceptible Kon Arabidopsis accessions after mite attack, suggesting a potential role in the control of spider mites. To study the MATI gene function, it has been performed a deep molecular characterization of the gene combined with feeding bioassays using modified Arabidopsis lines and phytophagous arthropods. The MATI gene belongs to a new gene family that had not been previously characterized. Biotic assays showed that it confers a high tolerance not only to T. urticae, but also to the chewing lepidopteran Spodoptera exigua. Biochemical analyses suggest that MATI encodes a protein involved in the accumulation of reducing agents upon herbivore attack to control plant redox homeostasis avoiding oxidative damage and cell death. Besides, molecular analyses demonstrated that MATI is involved in the modulation of different hormonal signaling pathways, affecting the expression of genes involved in biosynthesis and signaling of the jasmonic acid and salicylic acid hormones. The fact that MATI is also involved in defense through the modulation of the levels of photosynthetic pigments highlights the potential of MATI proteins to be exploited as biotechnological tools for pest control.

 19. Tallinnas Narva mnt. 7 asuva kohviku Zebra sisekujundus / Tiiu Truus, Tiiu Prisko, Mati Veermets...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  põhiplaan, 11 värv. vaadet; fotod: Kalle Veesaar; laes olevate dekoratiivsete lippude graafiline kujundus on Tiiu Priskolt ja Mati Veermetsalt, tualettruumi looduskivist valamu ja põrandavaasi autor on Kaido Kivi

 20. Perbandingan Efektivitas antara Probiotik Hidup dengan Probiotik Mati pada Anak dengan Malabsorpsi Laktosa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Novie Homenta Rampengan

  2016-11-01

  Kesimpulan. Pemberian probiotik hidup dan probiotik mati selama 2 minggu dapat menurunkan nilai UHN pada anak dengan malabsorpsi laktosa, namun tidak terdapat perbedaan efektivitas antara kedua kelompok serta tidak dijumpai efek samping selama studi.

 1. Pro-Kontra Hukuman Mati (Presepsi Tokoh Agama Islam dan Praktisi Hukum di Kota Palembang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qodariyah Barkah

  2016-03-01

  Full Text Available Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang pro-kontra hukuman mati, dengan memfokuskan kajian kepada presepsi tokoh agama agama Islam dan praktisi hukum di kota Palembang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukuman mati dalam persfektif hukum pidana di Indoneia adalah tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP dan perundang-undangan lainnya yang memuat tentang hukuman mati, antara lain didalam Pasal 10 dan Pasal 11 KUHP. Hukuman pidana mati penerapannya di Indonesia menurut perspektif Tokoh Agama Islam dan praktisi hukum di kota Palembang masih terjadi pro dan kontra. Baik dikalangan praktisi hukum sendiri terjadi pro dan kontra, apakah hukuman pidana mati masih diperlukan penerapannya begitu juga dengan kalangan Tokoh Agama Islam. This article discusses the pros and cons of the death penalty, with a focus on the study of the perception of Islam and religious leaders, legal practitioners in the city of Palembang. This study concluded that the death penalty in criminal law perspective at Indoneia is contained in the Code of Criminal Law (Penal Code and other legislation that contains about the death penalty, among others in Article 10 and Article 11 of the Criminal Code. Penalty death penalty application in Indonesia from the perspective of Islamic religious leaders and legal practitioners in the city of Palembang is still going on pros and cons. Both among legal practitioners itself there are pros and cons, whether the punishment of the death penalty is still necessary application as well as the Islamic Religious Leaders.

 2. PERBINCANGAN MENGENAI HUKUMAN MATI TERKAIT KASUS BALI NINE DAN MARY JANE DALAM SITUS JEJARING SOSIAL TWITTER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jimi Narotama Mahameruaji

  2016-06-01

  Full Text Available Twitter telah menjadi alat atau media komunikasi yang sangat populer diantara para pengguna Internet. Melalui Twitter, penggunanya dapat berbagi cerita hidup mereka sehari-hari, melakukan perbincangan dengan pengguna lain dan juga mengekspresikan pendapat mereka. Twitter juga dapat dilihat sebagai sebuah wadah untuk melakukan perbincangan politik dan isu-isu publik. Oleh karena itu, peran Twitter terkait partisipasi publik, kampanye, dan pembentukan opini publik kini semakin diperhitungkan (Jungherr, 2015. Fokus penelitian ini tentang perbincangan para pengguna Twitter di Indonesia mengenai peristiwa hukuman mati kasus narkoba Bali Nine dan Mary Jane. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa ragam perbincangan yang terjadi di antara para pengguna Twitter Indonesia terkait kasus hukuman mati tersebut, apa argumen yang muncul terkait penolakan maupun dukungan terhadap isu hukuman mati, dan juga siapa saja Twitter Influencer yang berperan dalam isu ini.   DOI: 10.24198/jkk.vol4n1.5

 3. L'antimatière la matière qui remonte le temps

  CERN Document Server

  Chardin, Gabriel

  2010-01-01

  Si un monde de matière rencontrait un monde d’antimatière, on assisterait à une conflagration d’une extrême violence ! L’antimatière apparaît dans la théorie quantique comme une matière « miroir » selon les transformations de l’espace et de la charge, ou selon celle du temps. Pourquoi la nature a-t-elle créé ce monde miroir du nôtre ? L’Univers contient-il autant de matière que d’antimatière ? Où donc est passée toute l’antimatière qui était présente au début de l’Univers et pourquoi en a-t-on perdu la trace ? Dans cet ouvrage, qui fait référence, Gabriel Chardin nous aide à approcher cette « matière qui remonte le temps » !

 4. Vers une politique nationale en matière de sciences et de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Le Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnologia (CONICYT) a pour mandat de coordonner les différents acteurs du système d'innovation national du Nicaragua. Cette subvention permettra au CONICYT de concevoir une stratégie nationale en matière de sciences, de technologies et d'innovation (STI). Les extrants ...

 5. Muusikarüütliga ekraanile / Mati Põldre ; interv. Jüri Laulik

  Index Scriptorium Estoniae

  Põldre, Mati, 1936-

  2007-01-01

  Stsenarist sellest, kuidas sündis Georg Otsa eluloofilmi idee, valmis stsenaarium ja nüüd - 10 aastat hiljem, on valminud ka film "Georg", režissöör Peeter Simm, stsenaristid Mati Põldre, Aleksandr Borodjanski. Georg Otsa elust ja iseloomust

 6. Influence de la rotation culturale avec apport de matières ...

  African Journals Online (AJOL)

  Influence de la rotation culturale avec apport de matières organiques exogènes et d'une fertilisation minérale sur les nématodes phytoparasites en culture du sorgho au Centre Ouest du Burkina Faso.

 7. Teatriõpilane ja -uuendaja Mati Unt Vanemuises (1966 - 1972) / Ülo Tonts

  Index Scriptorium Estoniae

  Tonts, Ülo, 1931-2016

  2008-01-01

  Teatriloolisi meeldetuletusi ja ääremärkusi. Vaatluse all on Mati Undi tööd ja tegemised Vanemuise perioodil. Tööst lavastaja assistendi, instseneerija ja tõlkijana. Koostööst Kaarel Irdi ja Evald Hermakülaga. Algus eelmises TMKs

 8. Mati Soomre maitseb tõlkides lauseid / Margus Mikomägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Mikomägi, Margus, 1956-

  2008-01-01

  Eugene O'Neilli näidendi "Pikk päevatee kaob öösse" uuslavastuse tõlke tegija Mati Soomre. Lavastaja Merle Karusoo, esietendus Keila-Joa mõisas 14. juunil. Lisaks "O'Neilli remargisõnastik" ja lühidalt tõlkijast. Artikkel ilmub ajaleherubriigis "Teatriküljed 4/28"

 9. Mati Vanni firma Neoqi paneb USAs saunad püsti

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Ärimees Mati Vanni firma Neoqi saunakomplekse Cube paigaldatakse tänavu mitmesse USA firma KWC America salongi, seni on Neoqi lõõgastusseadmeid müüdud rohkem kui 50 riiki. USA firma Sybaritic hagist Neoqi vastu ja Neoqi avaldusest Sybariticu tegevuse kohta, saavutatud leppest

 10. Ressources humaines en matière de santé dans la Chine rurale ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Outre les habituels facteurs démographiques, l'étude prendra en compte les facteurs physiques, environnementaux, sociaux et économiques. Les résultats permettront de prévoir les besoins futurs et éclaireront la formulation de recommandations en matière de politiques visant à assurer un nombre suffisant de travailleurs ...

 11. Le bambou : une solution aux besoins croissants en matière de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Bamboo construction poles. John Barrie | Flickr Creative Commons. Jacob Kibwage, Oliver Frith et Shyam Krishna Paudel. Un article publié par le Réseau international sur le bambou et le rotin (INBAR), un partenaire du CRDI, analyse le potentiel du bambou à titre de solution aux besoins criants en matière de logement ...

 12. THE EFFECT OF PARTICLE SIZE ON THE ORGANIC MATI'ER ...

  African Journals Online (AJOL)

  THE EFFECT OF PARTICLE SIZE ON THE ORGANIC MATI'ER DIGESTIBILITY OF SODIUM. HYDROXIDE TREATED ... casein. This mixture was administered directly into the rumen via a rumen cannula and the amount administer- ed was calculated to be IS % of the air dry intake of straw for the preceding. 12 hours.

 13. Forger des chefs de file en matière de climat en Afrique | IDRC ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  'adaptation aux changements climatiques en Afrique, qui a pour but de faire progresser les connaissances scientifiques susceptibles d'éclairer la planification et l'élaboration de politiques en matière d'adaptation aux ...

 14. PENERAPAN HUKUMAN PIDANA MATI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhamad Rizal

  2015-08-01

  Full Text Available Abstract: The existence of death penalty is still believed to be adeterrent effect to the perpetrators Overview of Islamic lawagainst the practice of the death penalty in Indonesia is alongthe death sentence is in line with the five objectives of Islamiclaw which is to establish and maintain religious, soul, mind,honor and lineage, especially highly relevant references verdictbased on the Al - Quran and al - Hadith in setting jarimah or acrime and punishment, the death penalty in Indonesia relevantto Islamic law, the mechanisms are not necessarily the same inthe context of the textual and practical in Islam..ملخص: لا یزال یعتقد وجود عقوبة الإعدام أن یكون الأثر الرادع ل مرتكبي لمحة عامة عنالشریعة الإسلامیة ضد ممارسة عقوبة الإعدام في إندونیسیا على طول حكم الإعدام تماشیا معالأھداف الخمسة للشریعة الإسلامیة التي ھي لإنشاء وصیانة الدیني، والروح، والعقل،والشرف و النسب، الحكم المراجع وخاصة ذات الصلة للغایة على أساس آل القرآن و آلالحدیث في وضع العقوبات أو جریمة جنائیة، و عقوبة، وعقوبة الإعدام في إندونیسیا ذاتالصلة للشریعة الإسلامیة، و الآلیات لیست بالضرورة ھي نفسھا في سیاق النصوص وعمليفي الإسلام.Kata Kunci: hukuman mati, hukum islam

 15. URGENSI PENYUSUNAN MODEL BIMBINGAN KESEHATAN MENTAL (MENTAL HYGIENE SELAMA MENUNGGU EKSEKUSI MATI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amir Hasan Ramli, Wiwik Utami

  2012-06-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan urgensi penyusunan model pembimbingan kesehatan mental terpidana mati.   Penelitian ini merupakan penelitian hukum-empiris dengan pendekatan yuridis-psikologis. Berdasarkan hasil penelitian, materi dan metode pembimbingan kesehatan mental terpidana mati dilakukan berdasarkan interpretasi masing-masing petugas pemasyarakatan, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.     Hal ini semata-mata dilakukan agar terpidana mati tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum di LAPAS/RUTAN, dan agar lebih siap dalam menghadapi eksekusi mati.   Pembimbing berasal dari dalam maupun luar LAPAS. Prosesnya diintegrasikan melalui kegiatan pembinaan bidang keagamaan dengan metode caramah secara massal dan konsultasi individual. Konseling individual merupakan langkah positif untuk membimbing terpidana mati sesuai dengan kebutuhannya. Sayangnya, pembimbingan tersebut belum didasarkan pada hasil pemeriksanaan psikologis, prosesnya juga belum menggunakan prinsip-prinsip konseling sehingga hasilnya belum optimal. Jika pedoman tersebut ada, petugas pemasyarakatan dapat menyusun langkah-langkah pembimbingan secara sah, efisien dan efektif dalam bimbingan dan konseling, sehingga terpidana mati siap dieksekusi. This research aims at describing the urgence of designing model of sentenced-death prisoner health mental supervision. This research is empiric-law research with psychological- juridical approaches. Based on research result, the supervision is conducted based on the interpretation of each officers as long as it does not violate the rule. The aim of this sort of supervision is that the sentenced-death prisoner does not violate the rule and prepare for the death sentence. Supervisors may come from inside or outside the prison. The process is integrated through religious supervision activity with massive sermon and individual consultation. Individual counceling is a positive step to supervise sentenced

 16. Metafüüsika magma pinnapealsuse shlaki all / Mati Sirkel ; interv. Kalev Kesküla

  Index Scriptorium Estoniae

  Sirkel, Mati

  2004-01-01

  Tõlkija Mati Sirkel oma raamatust "Orva-aastad". Ka tööst Eesti Kirjanike Liidu esimehena ning kirjaniku kohast ühiskonnas. Vastukaja: Vaher, Berk. Kas kirjanik vajab komissari? // Eesti Ekspress (2004) 5. aug., lk. B9

 17. [Mati Hint. Eesti keele astmevahelduse ja prosoodiasüsteemi tüpoloogilised probleemid] / Paul Alvre

  Index Scriptorium Estoniae

  Alvre, Paul

  1997-01-01

  Arvustus: Hint, Mati. Eesti keele astmevahelduse ja prosoodiasüsteemi tüpoloogilised probleemid : [artiklivalimik] = Typological problems of Estonian grade alternation and prosodical system = Viron kielen astevaihtelun ja prosodian typologiset ongelmat. Tallinn ; Helsinki : Eesti Keele Instituut, 1997

 18. Gouvernance et reddition de comptes en matière de partenariats ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Inversement, des démarches participatives et vigoureuses en matière de gouvernance et de reddition de comptes améliorent le rendement et les résultats. Pourtant, peu de travaux ont ... Partenariats efficaces et durables en recherche sur la santé : un projet auquel collaborent le Canada et les pays du Sud. Le CRDI appuie ...

 19. La construction de la matière le modèle Standard

  CERN Document Server

  Léon, Jacques

  2016-01-01

  Qu'est-ce que la matière ? Voilà une question à laquelle il pourrait sembler facile de répondre car il n'est rien de plus concret que la matière. Et pourtant, la réponse qu'en donne la physique contemporaine est pour le moins déconcertante ! Le concept-même de particules, briques élémentaires de la matière, s'est volatilisé, dissout dans des objets mathématiques abstraits et abscons pour les non-initiés. Plus nos théories sont précises et plus l'image qu'elles nous renvoient est insaisissable. En un siècle, la représentation des particules s'est métamorphosée en nuages de probabilité portés par des champs quantiques régis par des symétries confinées dans des espaces abstraits. Mais dans un même temps, nous avons réussi le tour de force d'expliquer toute cette complexité avec seulement 16 particules… et une seule théorie, véritable construction de notre conception de la matière : le modèle standard. Ce livre tente de guider le lecteur dans le dédale de la physique des particu...

 20. La promotion du leadership en matière d'élaboration de politiques ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  La promotion du leadership en matière d'élaboration de politiques économiques dans les États fragiles et dans les États d'après-conflit en Afrique. Ce projet fournit un financement de trois ans au Consortium pour la recherche économique en Afrique (AERC) afin de renforcer la capacité de recherche et d'analyse des ...

 1. Renforcer le leadership en matière de politiques parmi les ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Les travailleurs de la santé doivent posséder le leadership et les capacités en matière de recherche et d'élaboration de politiques requis pour concevoir des programmes efficaces de lutte contre la pandémie de VIH/sida. Cette collaboration novatrice multipays visait à renforcer les programmes de santé axés sur le VIH/sida ...

 2. Leadership municipal intersectoriel en matière de santé en ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Ce projet vise à consolider le leadership en matière d'écosanté à l'échelle municipale en Colombie et au Vénézuela afin d'aborder les priorités en santé, notamment les maladies à transmission vectorielle et les interventions sur les systèmes d'alimentation en vue de prévenir les maladies non transmissibles. Dengue et ...

 3. Gestionnaire Services en gestion et innovation en matière d ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Plus particulièrement, il cerne les besoins des clients en matière d'information, administre les services de recherche destinés aux utilisateurs finaux, s'assure que les clients internes connaissent la façon d'accéder l'information emmagasinée dans les différents répertoires du Centre, conçoit et met sur pied une architecture ...

 4. Élaboration de protocoles facilitant l'application des lois en matière ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Élaboration de protocoles facilitant l'application des lois en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. En Inde, les crimes contre les femmes sont à la hausse. Selon des chiffres récents de l'office national de statistiques sur la criminalité (National Crime Records Bureau), un viol est perpétré toutes les 26 ...

 5. Lignes directrices générales en matière de financement

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Loretta Rocca

  sont pas disponibles dans l'une de ces langues, une traduction certifiée conforme doit être fournie avec une copie du document original. Un représentant de l'administration des subventions du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) indiquera au demandeur retenu si les formalités en matière de ...

 6. Action multisectorielle en matière de prévention des maladies non ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Action multisectorielle en matière de prévention des maladies non transmissibles en Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne est en pleine période de transition en ce qui a trait aux épidémies. La région est aujourd'hui aux prises avec une double charge de morbidité : les maladies infectieuses demeurent la ...

 7. Perfectionnement des capacités des futurs dirigeants en matière d ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Perfectionnement des capacités des futurs dirigeants en matière d'économie en Afrique occidentale et en Afrique équatoriale. Ce projet soutiendra le perfectionnement des chefs de file d'aujourd'hui et de demain en Afrique occidentale, une région où la capacité de recherche et de gestion économique demeure très limitée ...

 8. Renforcement des capacités de recherche en matière de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Renforcement des capacités de recherche en matière de gouvernance et de sécurité en Afrique subsaharienne. Le monde de la recherche en Afrique ne s'est pas encore remis des programmes d'ajustement structurel mis en place au cours des années 1980 et 1990; les compressions budgétaires ont considérablement ...

 9. Sur la dualité onde corpuscule de la matière relativiste

  OpenAIRE

  Kabungulu Mukamba, Charles

  2014-01-01

  Nous interpétons et commentons les énoncés connus en relativité et en mécanique quantique pour donner un éclaircissement sur la dualité onde corpuscule de la matière. Nous concluons que des insuffisances dans les interprétations des relations ou mauvaises manipulations peuvent conduire aux conclusions malheureuses.

 10. EVALUASI RENCANA KINERJA KOLAM RETENSI (RETARDING BASIN DALAM UPAYA PENGENDALIAN BANJIR TUKAD MATI DI KOTA DENPASAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I G. Suryadinata P

  2013-03-01

  Full Text Available Tukad Mati is one of the rivers in the province of Bali that unfolds and flows in Badung regency and Denpasar. Inundation due to flooding is a problem that often occurs in this region during the rainy season. In an effort to overcome problems of flooding have been many studies carried out so as to produce flood control alternatives such as normalization, diversion channels and retarding basins. Retarding basin is one of flood control alternative that has not been much studied. In this study conducted a simulation of flood prevention alternative with retarding basin at Tukad Mati, by the hydrology approach method and hydraulics using HEC-RAS 4.0 program applications. Simulations performed on the current river flow conditions (existing condition and to the existing conditions with the retarding basin, according to the detail design of retarding basin in the city of Denpasar and evaluate the effectiveness of the retarding basin in the river basin flood control of Tukad Mati. Flood control by retarding basin based on simulations with the 2 (two years flood return period, resulting in a reduction of water level by an average of 0.42 meters or an average of 12% of the maximum water level in the conditions without retarding basin, which occurred in along the grooves on the lower reaches of the retarding basin and inundation waters still occur in some places, particularly in the downstream of Umadui Dam. Economic analysis of both the analysis of Benefits/Cost produces a parameter of BCR, NPV and IRR are not meet the feasibility requirements. The effective retention of retarding basin based on simulation results are 282,630.00 m3 with the ability to flood accommodate for 3-4 hours. In terms of economic development retarding basin is not feasible in terms of comparative costs and benefits

 11. EVALUASI RENCANA KINERJA KOLAM RETENSI (RETARDING BASIN DALAM UPAYA PENGENDALIAN BANJIR TUKAD MATI DI KOTA DENPASAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I G. Suryadinata P

  2013-01-01

  Full Text Available Tukad Mati is one of the rivers in the province of Bali that unfolds and flows in Badung regency and Denpasar. Inundation due to flooding is a problem that often occurs in this region during the rainy season. In an effort to overcome problems of flooding have been many studies carried out so as to produce flood control alternatives such as normalization, diversion channels and retarding basins. Retarding basin is one of flood control alternative that has not been much studied. In this study conducted a simulation of flood prevention alternative with retarding basin at Tukad Mati, by the hydrology approach method and hydraulics using HEC-RAS 4.0 program applications. Simulations performed on the current river flow conditions (existing condition and to the existing conditions with the retarding basin, according to the detail design of retarding basin in the city of Denpasar and evaluate the effectiveness of the retarding basin in the river basin flood control of Tukad Mati. Flood control by retarding basin based on simulations with the 2 (two years flood return period, resulting in a reduction of water level by an average of 0.42 meters or an average of 12% of the maximum water level in the conditions without retarding basin, which occurred in along the grooves on the lower reaches of the retarding basin and inundation waters still occur in some places, particularly in the downstream of Umadui Dam. Economic analysis of both the analysis of Benefits/Cost produces a parameter of BCR, NPV and IRR are not meet the feasibility requirements. The effective retention of retarding basin based on simulation results are 282,630.00 m3 with the ability to flood accommodate for 3-4 hours. In terms of economic development retarding basin is not feasible in terms of comparative costs and benefits

 12. Bilan des flux de matières particulaires et dissoutes du Sassandra à ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ce travail a pour objectif l'estimation des apports du fleuve Sassandra. C'est dans ce cadre que les flux de matières particulaires et dissoutes ont été mesurés au cours de l'année 2003 sur le fleuve Sassandra, à la station hydrométrique de Gaoulou. La méthodologie adoptée a consisté à déterminer d'abord les ...

 13. Responsabilités des femmes en matière de soins | CRDI - Centre de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  L'exposé explore la nature du travail rémunéré et non rémunéré au Népal et examine les raisons du retard en matière d'autonomisation sociale, économique et politique des femmes en dépit des avancées dans le domaine de l'égalité des sexes dans les politiques et les programmes du pays. Téléchargez le PDF - en ...

 14. Atomes et lumière, interactions matière-rayonnement

  OpenAIRE

  Fabre, Claude

  2006-01-01

  I - Les outils de l'optique quantique 1 - Les approches phénoménologiques 2 - L'approche semi-classique 3 - Description quantique du champ électromagnétique libre 4 - Interaction entre atome et champ quantique II - Quelques phénomènes de l'optique quantique 5 - Emission spontanée 6 - Interactions quasi-résonnantes dans les systèmes à deux niveaux 7 - Systèmes à deux niveaux; DEA; Cours sur l'interactions entre la matière et le rayonnement électromagnétique (129 pages).

 15. Old World cutaneous leishmaniasis challenges in Morocco, Algeria, Tunisia and Iran (MATI): a collaborative attempt to combat the disease.

  Science.gov (United States)

  Bahrami, Fariborz; Späth, Gerald F; Rafati, Sima

  2017-05-01

  Cutaneous leishmaniasis (CL) is a main public health problem in Morocco, Algeria, Tunisia and Iran, known as the MATI region. During the biennial meeting of Pasteur Institutes of the MATI region in November 2016 in Tehran, a Leishmania panel formed of scientists with different expertise in CL research from the MATI and Institut Pasteur in Paris, proposed a new consortium to develop an integrative research approach to better understand this disease. The proposed consortium synergizes three complementary thematics on Leishmania genetics, host immune response, and vector transmission. Moreover, assessing the social impact of CL with the aim to raise awareness at both the national and international levels will be a major focus of this consortium.

 16. Regards sur la matière des quantas et des choses

  CERN Document Server

  Espagnat, Bernard d'

  1993-01-01

  La physique quantique n'est pas seulement à la base de nombreuses inventions de pointe. Elle constitue aussi une révolution conceptuelle de grande ampleur.Bien que ses implications pratiques comme ses conséquences philosophiques soient immenses, la physique quantique est encore mal connue des non-spécialistes, en partie à cause des difficultés qu'il y a à exposer ses fondements.Or c'est justement la gageure réussie de cet ouvrage. En un style clair, enjoué et dépourvu d'équations, Etienne Klein nous guide dans les profondeurs de la matière. Nous découvrons avec lui des expériences aussi étranges que celle des fentes de Young ", qui montre que la matière est à la fois onde et corpuscule et que ses caractéristiques sont en partie liées... à notre propre existence en tant qu'observateur humain! Après avoir pris connaissance de paradoxes surprenants comme celui du chat de Schrödinger _ un chat à la fois mort et vivant! _ nous abordons la mystérieuse question de la " non-séparabilité ", s...

 17. Origin of amphibole-rich beach sands from Tila-Mati, Karwar, central-west coast of India

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Mislankar, P.G.; Iyer, S.D.

  The pocket beach at Tila-Mati, Karwar, central west coast of India, is characterised by the occurrence of amphibole-rich (chiefly tremolite-actinolite) coarse sand in the zone of minimal impact of waves and currents. In the total sediment, grain...

 18. "I", "Uuu", "Shhh": gritos, sexos e metamorfoses entre Os Matis (Amazônia Brasileira

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erikson Philippe

  2000-01-01

  Full Text Available Por meio de dados etnográficos provenientes dos Matis, grupo de língua pano, este artigo tematiza a ritualização do antagonismo sexual na Amazônia. Em particular, analisa-se o pequeno repertório de sons ou gritos que homens e mulheres utilizam em certos contextos rituais, argumentando que eles formam um sistema que deve ser interpretado à luz da complementaridade sexual e da transformabilidade generalizada que caracterizam as cosmologias ameríndias. Pretende-se ademais contribuir para o debate, recentemente reavivado, entre americanistas e oceanistas, que têm no complexo das flautas, máscaras e cultos a elas associados um foco privilegiado de interesse.

 19. FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI TEMPAT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PELAYANAN TERPIDANA MATI SEBELUM DIEKSEKUSI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Budiyono Budiyono

  2009-09-01

  Full Text Available Penitentiary was a place to conduct coaching Educate Prisoners and Child Socialization. There are pro-death penalty views (Retensionist and cons of death penalty (abolitionist on the existence of death penalty and execution. This issue is causing problems from the aspect of regulation that is the basis of service provision on death row since capital punishment on all the services there are no specific rules. The problem is the placement and service must be performed by the prisons before the execution on death row, before it is executed on death row man alive who is naturally still have rights that must be protected as a right to physical care and health until the corresponding executable , including also get their rights, as for the rights referred to was referring to the provisions of Article 14 of Act No.12/1995 about Correctional.   Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan,  Pidana mati, Peraturan khusus

 20. Qu’est-ce que la matière aux yeux des chimistes ?

  OpenAIRE

  Bensaude-Vincent, Bernadette

  2012-01-01

  Ce chapitre reprend le texte d’une conférence donnée en mars 2006 à Louvain-la-Neuve, dans le cycle de conférences « Éléments d’histoire de la chimie » organisé par Brigitte Van Tiggelen et Bernard Mahieu pour Memosciences. Un duel oppose de façon répétitive, depuis le xviiie siècle, les chimistes aux physiciens pour déterminer qui des deux parvient à la connaissance la plus approfondie de la matière. Le triomphe de la mécanique quantique au xxe siècle a signifié pour beaucoup la victoire des...

 1. Birds, Messages and Messengers in the Lais of Marie de France: “Matière de Bretagne” and/or Troubadour Lyrics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dolgorukova Natalia Mikhailovna

  2013-11-01

  Full Text Available The article presents the three of Marie de France’s lais in which birds, messages and messengers play an important role. The influence of “Matière de Bretagne” over these lais is obvious. However, troubadours’ lyrics have an influence on Marie de France’s Lais as much as “Matière de Bretagne”. Very often themes from “Matière de Bretagne” and themes from Occitan poetry overlap each other forming a bizarre fusion in her lais.

 2. Voyage dans le noir. Trous noirs, matière noire, énergie noire et antimatière

  CERN Multimedia

  CERN. Geneva; Alvarez-Gaume, Luis; Grojean, Christophe

  2009-01-01

  Et si nous faisions avec les physiciens un voyage dans le noir ? De l'astrophysique à la physique des particules les trois noirs, la matière noire, l'énergie noire ou l’antimatière intriguent et fascinent. Que sont ces objets qui bousculent nos idées et qui véhiculent parfois des craintes irraisonnées? Luis Alvarez-Gaume, Michael Doser et Christophe Grojean, physiciens du CERN vous invitent à mettre en lumière (!) les constituants de base de la matière et à explorer les mystères de la physique contemporaine. Une soirée lumineuse pour éclairer des concepts et ne plus avoir peur du noir.

 3. « Difficiles interactions entre les instruments juridiques en matière de transports dans l’espace ohada »

  OpenAIRE

  KAGISYE, Emmanuel

  2016-01-01

  Le besoin de sécurité par l’uniformisation du droit des transports internationaux s’est fait sentir dès la création des premières liaisons ferroviaires et aériennes. C’est ainsi qu’une série de conventions a été signée, successivement en matière ferroviaire, maritime, aérienne et finalement en matière de transport de marchandises par route. Ce besoin d’unification de droit des transports s’est fait également manifesté sur le plan régional. En Afrique, ont été adoptées ainsi la Convention inte...

 4. Capacités et compétitivité locales en matière d'innovation ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Capacités et compétitivité locales en matière d'innovation technologique en Chine occidentale. Au cours des 20 dernières années, la Chine a connu une croissance économique extraordinaire. Toutefois, la vaste portion occidentale du pays traîne de la patte par rapport à la côte est, très dynamique. Le fossé entre les deux ...

 5. Un réseau de recherche influe sur les politiques en matière de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  24 juin 2016 ... Un réseau de recherche sur les politiques relatives aux télécommunications joue un rôle de premier plan pour ce qui est d'influer sur les politiques en matière de technologies de l'information et de la communication (TIC) favorables aux pauvres en Amérique latine.

 6. Renforcement des capacités de réalisation d'essais en matière de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Le Botswana-Tanzania-Zambia Capacity Building Network (TanZamBo) est formé de deux établissements africains qui disposent d'installations plutôt bien établies pour réaliser des essais en matière de prévention du VIH/sida (le Botswana Harvard AIDS Institute Partnership à Gaborone, au Botswana, et le Kilimanjaro ...

 7. Renforcement des capacités de réalisation d'essais en matière de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Cette subvention soutiendra l'acquisition d'une expertise relativement aux essais en matière de prévention du VIH/sida au Botswana, en Tanzanie et en Zambie en mettant à profit des collaborations existant déjà entre des pays d'Afrique, le Canada et les États-Unis. Le Botswana-Tanzania-Zambia Capacity Building ...

 8. Combler le fossé entre les sexes en matière d'inclusion financière ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Combler le fossé entre les sexes en matière d'inclusion financière : faire avancer l'analyse de rentabilisation. L'inclusion financière facilite l'autonomisation économique des femmes. En effet, un meilleur accès ... Scaling Up Financial Inclusion for Vulnerable Women and Youth: Proyecto Capital. Access to formal financial ...

 9. Influence de l'emballage sur les préférences des enfants en matière ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Cette recherche étudiera l'influence des emballages sur les préférences des enfants d'âge préscolaire et scolaire en matière de collations à haute teneur en énergie. En 2010, l'Organisation mondiale de la santé a exhorté les pays à restreindre le marketing qui s'adresse aux enfants et concerne des aliments malsains, ...

 10. Combler le fossé entre les sexes en matière d'inclusion financière ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  L'inclusion financière facilite l'autonomisation économique des femmes. En effet, un meilleur accès financier peut faciliter la consommation, réduire les risques, augmenter les investissements dans les entreprises et les ménages, et permettre d'accumuler des biens. Toutefois, les progrès récents en matière d'inclusion ...

 11. Partage des avantages découlant des améliorations en matière de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Partage des avantages découlant des améliorations en matière de transport dans la grande sous-région du Mékong. La grande sous-région du Mékong est une région géographique qui comprend la Birmanie, le Cambodge, la République démocratique populaire du Laos (RDP lao), la Thaïlande, le Vietnam et la province ...

 12. Renforcement des capacités en vue d'essais cliniques en matière ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  L'Agence canadienne de développement international (ACDI) finance le programme de renforcement des capacités pour des essais en matière de prévention du VIH/sida en Afrique sous l'égide de l'Initiative de recherche en santé mondiale (IRSM). Le but de ce programme est de renforcer les capacités des chercheurs et ...

 13. The Self-Powered Detector Simulation ‘MATiSSe’ Toolbox applied to SPNDs for severe accident monitoring in PWRs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbot Loïc

  2018-01-01

  Full Text Available In the framework of the French National Research Agency program on nuclear safety and radioprotection, the ‘DIstributed Sensing for COrium Monitoring and Safety’ project aims at developing innovative instrumentation for corium monitoring in case of severe accident in a Pressurized Water nuclear Reactor. Among others, a new under-vessel instrumentation based on Self-Powered Neutron Detectors is developed using a numerical simulation toolbox, named ‘MATiSSe’. The CEA Instrumentation Sensors and Dosimetry Lab developed MATiSSe since 2010 for Self-Powered Neutron Detectors material selection and geometry design, as well as for their respective partial neutron and gamma sensitivity calculations. MATiSSe is based on a comprehensive model of neutron and gamma interactions which take place in Selfpowered neutron detector components using the MCNP6 Monte Carlo code. As member of the project consortium, the THERMOCOAX SAS Company is currently manufacturing some instrumented pole prototypes to be tested in 2017. The full severe accident monitoring equipment, including the standalone low current acquisition system, will be tested during a joined CEA-THERMOCOAX experimental campaign in some realistic irradiation conditions, in the Slovenian TRIGA Mark II research reactor.

 14. The Self-Powered Detector Simulation `MATiSSe' Toolbox applied to SPNDs for severe accident monitoring in PWRs

  Science.gov (United States)

  Barbot, Loïc; Villard, Jean-François; Fourrez, Stéphane; Pichon, Laurent; Makil, Hamid

  2018-01-01

  In the framework of the French National Research Agency program on nuclear safety and radioprotection, the `DIstributed Sensing for COrium Monitoring and Safety' project aims at developing innovative instrumentation for corium monitoring in case of severe accident in a Pressurized Water nuclear Reactor. Among others, a new under-vessel instrumentation based on Self-Powered Neutron Detectors is developed using a numerical simulation toolbox, named `MATiSSe'. The CEA Instrumentation Sensors and Dosimetry Lab developed MATiSSe since 2010 for Self-Powered Neutron Detectors material selection and geometry design, as well as for their respective partial neutron and gamma sensitivity calculations. MATiSSe is based on a comprehensive model of neutron and gamma interactions which take place in Selfpowered neutron detector components using the MCNP6 Monte Carlo code. As member of the project consortium, the THERMOCOAX SAS Company is currently manufacturing some instrumented pole prototypes to be tested in 2017. The full severe accident monitoring equipment, including the standalone low current acquisition system, will be tested during a joined CEA-THERMOCOAX experimental campaign in some realistic irradiation conditions, in the Slovenian TRIGA Mark II research reactor.

 15. Équité en matière d'emploi | CRDI - Centre de recherches pour le ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Au CRDI, la diversité est l'une des clés de notre succès. Nous souscrivons pleinement au principe de l'équité en matière d'emploi pour les groupes désignés au sein de notre effectif. Notre objectif est de créer et de cultiver un milieu de travail novateur et réceptif où les employés sont valorisés et respectés.

 16. Tendances en matière de santé dans le nord de l'Ouganda, en ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Le fait de connaître le nouveau profil de la morbidité dans le district de Gulu et les régions avoisinantes du nord de l'Ouganda aidera les fournisseurs de services de santé locaux à s'adapter à l'évolution des besoins des plus vulnérables en matière de santé. Les systèmes d'information sur la santé sont un pilier important ...

 17. Spécialiste de la sécurité en matière de TI (h/f) | CRDI - Centre de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  ... Infrastructure, sécurité et documents (ISD), le spécialiste de la sécurité en matière de TI joue un rôle stratégique dans la prestation de services de sécurité en matière de TI, le soutien à l'infrastructure de la TI, la préparation de propositions stratégiques visant l'infrastructure, la gestion de projets et la fourniture de conseils ...

 18. Des cycles océaniques à la biodisponibilité des contaminants aquatiques : rôle de la matière organique

  OpenAIRE

  Tusseau-Vuillemin, M.H.

  2005-01-01

  / Dans ce document, trois chapitres reprennent ces axes de recherche : les cycles biogéochimiques en milieu marin, les rejets de matière organique et de nutriments en eau douce, la biodisponibilité des micro-polluants en milieu aquatique. La matière organique constitue le fil rouge qui permet de tout relier. On la considère pour son origine, la photosynthèse, dans le chapitre 1, pour se dégradation, dans le chapitre 2, et enfin pour ses interactions avec les micro-polluants, dans le chapitre ...

 19. [Die baltischen Kapitulationen von 1710. Kontext - Wirkungen - Interpretationen. Hrsg. von Karsten Brüggemann, Mati Laur und Pärtel Piirimäe] / Maretn Seppel

  Index Scriptorium Estoniae

  Seppel, Marten, 1979-

  2015-01-01

  Arvustus: Die baltischen Kapitulationen von 1710. Kontext - Wirkungen - Interpretationen. Hrsg. von Karsten Brüggemann, Mati Laur und Pärtel Piirimäe. (Quellen und Studien zur baltischen Geschichte. Bd. 23). Köln [etc.] : Böhlau, 2014

 20. Mati Pääsuke: ülikool ei saa ega tohi anda ainult kutseoskusi ; Kersti Sirel: suurim probleem on puudus treeneri õppekavast ; Üllar Kerde: ülikool on teaduskeskne ja praktika puudub / intervjueerinud Kristi Vahemaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pääsuke, Mati, 1954-

  2012-01-01

  Küsimustele treenerite ettevalmistuse kohta vastavad Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna dekaan Mati Pääsuke, Tallinna Ülikooli terviseteaduste ja spordi instituudi osakonnajuhataja Kersti Sirel ja Audentese spordikooli korvpallitreener Üllar Kerde

 1. Evaluation sensorielle et quantitatif du lait fermenté préparé par une matière végétale (Pois chiche)

  OpenAIRE

  BENKHALFOUNE, Rabia; KEBLI, Nadjwa

  2015-01-01

  L'indi.trie de fabrication de yaourt en Algérie est fortement dépendante des marchés extérieurs caractérisés pal - les vyiations qualitatives de la matière première. Les constituants de notre nouveau produit ne posent aucun problème en matière première vue sa disponibilité - dans nos marchés. Ce travail est articulé autour de trois axes de recherche: - Le premier, concerne les analyses microbiologiques du yaourt préparé avec la poudre de pois chiche. - Le second, concerne le...

 2. Univers et Matière conjecturés comme un Réseau Tridimensionnel avec des Singularités Topologiques

  OpenAIRE

  Gremaud, Gérard

  2016-01-01

  Un des problèmes fondamentaux de la physique moderne est la recherche de la Théorie du Tout capable d'expliquer la nature de l'espace-temps, ce qu'est la matière et comment la matière interagit. Il existe de nombreuses propositions comme la "Grande Unification" , la Gravité Quantique, la Gravitation Quantique à Boucles, et les Théories de Cordes et de Supercordes, la Supersymétrie et la Théorie M. Cependant, aucune de ces approches n'est capable pour l'instant d'expliquer de manière consista...

 3. Spécialiste de la sécurité en matière de TI (h/f) | CRDI - Centre de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Sous la supervision du gestionnaire, Services de la technologie, le spécialiste de la sécurité en matière de TI joue un rôle stratégique dans la prestation de services de soutien à l'infrastructure de la TI, la préparation de propositions stratégiques visant l'infrastructure, la gestion de projets et l'offre de conseils techniques ...

 4. Numéro spécial de The Lancet sur la santé et les droits en matière ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  rassemblera les données, les politiques et l'expérience des programmes sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation; - évaluera les approches possibles pour aborder les nouveaux enjeux relatifs à la santé et aux droits de la personne, ainsi que l'établissement des objectifs de développement durable ...

 5. Information géoréférencée en matière de santé pour la planification ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Information géoréférencée en matière de santé pour la planification sanitaire visant les mères et les enfants dans les zones urbaines du Bangladesh. Ces recherches ... Gouvernance pour l'équité en santé en milieu urbain - susciter la demande de soins de santé primaires pour les citadins pauvres au Bangladesh.

 6. Participation in benchmark MATIS-H of NEA/OCDE: uses CFD codes applied to nuclear safety. Study of the spacer grids in the fuel elements; Participacion en el Benchmark Matis-H de la NEA/OCDE: usos de codigos CFD aplicados a seguridad nuclear. Estudio de las rejillas espaciadoras en los elementos combustibles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pena-Monferrer, C.; Chiva, S.; Munoz-cobo, J. L.; Vela, E.

  2012-07-01

  This paper develops participation in benchmark MATIS-H, promoted by the NEA / OECD-KAERI, involving the study of turbulent flow in a rod beam with spacers in an experimental installation. Its aim is the analysis of hydraulic behavior of turbulent flow in the subchannels of the fuel elements, essential for the improvement of safety margins in normal and transient operations and to maximize the use of nuclear energy through an optimal design of grids.

 7. Respect par les Canadiens de 10 à 17 ans des Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants et les jeunes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ian Janssen

  2017-01-01

  Full Text Available Introduction : Le document Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants et les jeunes publié en 2016 contient des recommandations quant à l’activité physique quotidienne d’intensité moyenne à élevée, au temps de loisir passé devant un écran et au sommeil chez les jeunes de 5 à 17 ans. Cette étude a pour objectif d’estimer le pourcentage de Canadiens de 10 à 17 ans qui respectent ces recommandations. Méthodologie : Nous avons analysé un échantillon national représentatif de 22 115 jeunes. Les données sur le comportement actif ont été autodéclarées. Le respect des recommandations des Directives repose sur les éléments suivants : accumulation d’au moins 60 minutes par jour d’activité physique d’intensité moyenne à élevée, pas plus de 2 heures par jour de temps de loisir passé devant un écran et de 9 à 11 heures de sommeil continu par nuit pour les jeunes de 10 à 13 ans ou de 8 à 10 heures de sommeil continu par nuit pour les jeunes de 14 à 17 ans. Résultats : Seulement 3 % des jeunes de l’échantillon respectaient les trois recommandations clés. Vingt-cinq pour cent respectaient deux recommandations, 51 % en respectaient une et 21 % n’en respectaient aucune. La recommandation en matière de sommeil était la plus respectée par les enfants et les jeunes (66 %, suivie de celle en matière d’activité physique d’intensité moyenne à élevée (35 % et de celle relative au temps passé devant un écran (8 %. Conclusion : Une faible proportion (moins de 3 % de Canadiens de 10 à 17 ans respectent les trois principales recommandations des Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants et les jeunes.

 8. Équité en matière de santé et de financement de la santé - création ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  L'équité en matière de santé est un enjeu préoccupant à l'échelle mondiale. Les écarts en ce qui concerne l'état de santé et l'accès aux services de santé au sein d'un pays, et d'un pays à l'autre, sont à la fois la cause et la conséquence des inégalités sociales. L'accès continue d'être largement tributaire de facteurs ...

 9. Physico-chimie d'intérêt astrophysique & Formation et évolution de la matière organique cométaire.

  OpenAIRE

  Fray, Nicolas

  2013-01-01

  Ce document présente une sélection des travaux que j'ai effectués entre 2004 et 2013. Ils concernent plus particulièrement la spectroscopie dans l'ultraviolet du vide, les équilibres solide - gaz à basses températures et la caractérisation de la matière organique réfractaire contenue dans les comètes. L'application de ces travaux expérimentaux en laboratoire à différents objets du système solaire est explicitée.

 10. Zapreke za sklapanje braka u glagoljskim matičnim knjigama i ostalim dokumentima sa zadarskoga područja od 1565. do sredine 19. stoljeća

  OpenAIRE

  Franov-Živković, Grozdana

  2015-01-01

  Na zadarskome području sačuvan je velik broj glagoljskih matičnih knjiga od 1565. do 1825. godine. U članku su obrađene zapreke za sklapanje braka u matičnim knjigama vjenčanih, ali i u ostalim matičnim knjigama koje sadrže podatke o vjenčanjima te u pratećoj dokumentaciji potrebnoj za sam čin i upis vjenčanja, koja je ostajala u župnim arhivima. Tako se dozvole za sklapanje braka daju u sljedećim slučajevima: rodbinski odnos odnosno krvno srodstvo, duhovno srodstvo i srodstvo po tazbini, zak...

 11. Impacts métaboliques et inflammatoires des matières grasses émulsionnées

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michalski Marie-Caroline

  2017-03-01

  Full Text Available Les effets des lipides sur la santé doivent aujourd'hui être étudiés par des approches allant au-delà de leur densité énergétique et de leur profil en acides gras. En effet, ces acides gras sont les briques élémentaires de différentes molécules lipidiques telles que les triacylglycérols et les phospholipides, elles-mêmes organisées sous forme de structures supramoléculaires variées comme les gouttelettes d'émulsion, et pouvant être intégrées dans différentes matrices alimentaires. Ce court article résume nos récents travaux sur l'impact de l'état émulsionné de la matière grasse sur le métabolisme post-prandial des lipides et la β-oxydation des acides gras ingérés chez l'homme mince ou obèse, ouvrant la voie au concept de « lipides rapides versus lipides lents ». Nous présentons comment la cinétique post-prandiale d'absorption des lipides peut aussi contribuer à moduler l'endotoxémie métabolique, provenant en partie d'interactions entre les lipides alimentaires et le microbiote intestinal et pouvant contribuer à l'inflammation métabolique chez l'obèse. Enfin, nous mettons en exergue l'impact pro- ou anti-inflammatoire chez la souris d'agents tensioactifs utilisés en formulation alimentaire pour stabiliser les émulsions, notamment les phospholipides d'origine végétale ou laitière, ainsi que de différents vecteurs moléculaires d'acides gras poly-insaturés n-3 à longue chaîne. Le lecteur pourra se référer à nos autres publications et revues récentes pour un approfondissement des concepts présentés.

 12. De l'atome antique à l'atome quantique à la recherche des mystères de la matière

  CERN Document Server

  Gruber, Christian

  2013-01-01

  Les atomes et les molécules constituent les éléments fondamentaux de la matière. Cet état de fait, aujourd'hui admis par tous, repose toutefois sur un paradoxe : nul n'est en mesure d'en percevoir immédiatement la réalité. 500 ans avant notre ère, Démocrite pose pourtant les bases de ce qui deviendra la théorie atomique ; suivront vingt-cinq siècles d'interrogations et de recherches dans l'espoir de percer les secrets de l'invisible. C'est à la découverte de cette épopée scientifique et humaine que cet ouvrage invite le lecteur. Il décrit, depuis la philosophie naturelle antique jusqu'à la révolution quantique actuelle, la soif de savoir qui a guidé l'homme sur les traces de la nature ultime de la matière. Synthétique, didactique et tout spécialement conçu pour un lectorat non scientifique, il présente les principaux concepts théoriques et les expériences fondatrices qui ont progressivement transformé l'hypothèse atomique en une réalité scientifique. Un livre rare, jusqu'à pré...

 13. Tartu avangard / Matis Song

  Index Scriptorium Estoniae

  Song, Matis, 1978-

  2008-01-01

  Tartust kui avangardilinnast ja seal tegutsevatest otsijavaimudest - Jaan-Jürgen Klausist kui videopildile dokumenteerijast, kirjandusest, "Värskest Rõhust", muusikakooslustest ning avangardse mõtlemise mõjutajatest

 14. [Raamat] / Mati Erelt

  Index Scriptorium Estoniae

  Erelt, Mati, 1941-

  1995-01-01

  Arvustus: Metslang, Helle. Temporal relations in the predicate and the grammatical system of Estonian and Finnish : [dissertation]. Oulu : Oulun yliopisto, 1994. (Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja, ISSN 0356-6773 ; 39)

 15. Raamat / Matis Rodin

  Index Scriptorium Estoniae

  Rodin, Matis

  2012-01-01

  Tutvustus: Kalm, Mart. Rannalinn, seenrõdu ja viinakapp : Pärnu linnaarhitekt Olev Siinmaa. Eesti Arhitektuurimuuseum : Eesti Kunstiakadeemia, 2012; Olander, Aare. Kadunud vaated : Tallinna muutumine enam kui 400 fotol. Tänapäev, 2012; Mälestiste restaureerimine : enne ja pärast 2005-2011 / koostanud Britta Lainevool ja Ülo Puustak. Muinsuskaitseamet, 2011

 16. Integreeritud taimekaitse / Mati Koppel

  Index Scriptorium Estoniae

  Koppel, Mati, 1960-

  2014-01-01

  Integreeritud taimekaitse on kõigi võtete kasutamine, mis väldivad taimekahjustajate esinemist või hoiavad nende esinemise allpool majandusliku kahju tekitamise ulatust, taimekahjustajate esinemise korral kasutatakse võimaluse korral mittekeemilisi taimekaitsevahendeid ja alles nende puudumisel antud taimekahjustajale kõige tõhusamate pestitsiidide optimaalseid norme

 17. Raamat / Matis Rodin

  Index Scriptorium Estoniae

  Rodin, Matis

  2012-01-01

  Raamatututvustus: Paulus, Karin. Tootedisain : asjad minu elus. Tallinn : Eesti Kunstiakadeemia, 2011; Vainküla, Tõnu, Pere, René. Vana mööbel korda oma kätega. [Tallinn] : Ajakirjade Kirjastus, 2012; Ruumipilt 2011 : Eesti parimad interjöörid ja disain / Eesti Sisearhitektide Liit ; toimetaja ja vastutav väljaandja Priit Põldme. Tallinn, 2012

 18. Kõrghariduse kvaliteet / Mati Heidmets

  Index Scriptorium Estoniae

  Heidmets, Mati, 1949-

  Bologna protsessi riigid leidsid, et Euroopaliku kõrghariduse tunnusjooneks peab saama kvaliteet. 2005. aasta haridusministrite kohtumisel kiideti heaks ENQA eestvedamisel koostatud "Euroopa kõrghariduse kvaliteedikindlustuse standardid ja suunised" (ENQA Standards, 2005). See on siduv dokument, mis paneb paika Bologna riikide kõrghariduse kvaliteedikindlustuse üldised raamid

 19. Structure and vibrations of 2-fluoro-N-methylaniline in the S0, S1 and D0 states: REMPI and MATI spectroscopy and theoretical calculations

  Science.gov (United States)

  Liu, Sheng; Dai, Wenshuai; Zhang, Lijuan; Cheng, Min; Du, Yikui; Zhu, Qihe

  2017-10-01

  Theoretical calculations predicted that there are only two stable conformers, trans and cis, for 2-fluoro-N-methylaniline (2FNMA) in the S0, S1 and D0 states. Compared to the cis conformer, the trans one is more stable, and has a population more than 99% at room temperature. The optimized molecular skeleton of trans and cis 2FNMA are both non-planar in the S0 state, but planar in the S1 and D0 states. The one-dimensional potential energy surface of 2FNMA in the S0 state is obtained. The Resonance-enhanced two-photon ionization (R2PI) and Mass-analyzed threshold ionization (MATI) spectra of trans 2FNMA are obtained. The first electronic excitation energy (E1) and the adiabatic ionization energy (IE) of trans 2FNMA are determined. The substitution effect on the molecular structures, transition energies and vibrations of 2FNMA are discussed.

 20. Reet Aus, ausa moe nääpsuke saadik / Reet Aus ; intrvjueerinud Britt Rosen ; kommenteerinud Peeter Jalakas

  Index Scriptorium Estoniae

  Aus, Reet, 1974-

  2010-01-01

  Moekunstnik Reet Ausi eluloolisi andmeid, loomingust, karjäärist, edust välismaal. Keskkonnasäästlikust elustiilist ja moest, disainrõivaste tootmisest ja toote hinna kujunemisest. Loetletud teatri- ja filmitööd, võidetud auhinnad, valik näitusi

 1. Caractérisation des matières résiduaires et déchets. Modèle prédictif du comportement d’un déchet

  OpenAIRE

  Jung, Céline Gisèle

  2007-01-01

  La caractérisation de déchets est une démarche essentielle pour pouvoir prévoir leur comportement par différents types de technologie. Cette approche devrait permettre le choix d’un mode de traitement de manière à optimiser les objectifs de valorisation matière ou énergie. Sur base de cette caractérisation, le modèle prédictif présenté dans ce chapitre permet de prévoir les bilans matière et d’estimer les PCI des phases produites lors de traitements tels l’incinération, la pyrolyse, la gazéif...

 2. Réduction combinée en chlorure de sodium et en matière grasse animale lors de la fabrication du saucisson sec «Effets sur les propriétés physicochimiques et les réactions biochimiques en lien avec la production aromatique et les attributs sensoriels»

  OpenAIRE

  Safa, Hassan

  2016-01-01

  Du fait de problèmes de santé publique, l’industrie agroalimentaire doit réduire la quantité de sel et de matière grasse dans les aliments, et donc dans les charcuteries. Lors de la fabrication des saucissons secs, une diminution combinée des taux de sel et de matière grasse animale peut se traduire par des problèmes de stabilité microbiologique, des défauts d’arôme et de texture dus à des modifications physicochimiques et biochimiques. Dans ce contexte, les objectifs de cette ...

 3. Influence des matières végétales et des engrais NPK sur la biologie de Aedes aegypti (Diptera : Culicidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darriet F.

  2010-06-01

  Full Text Available Dans cette étude de laboratoire, les auteurs ont mesuré sur des femelles gravides de Aedes aegypti, l’attractivité à la ponte de milieux aqueux contenant un engrais NPK, de la matière végétale (MV et un mélange composé de MV+NPK. Tandis que les analyses physico-chimiques ont permis d’identifier puis de doser les constituants de chaque milieu, le suivi des larves et la pesée des femelles émergentes nous ont renseigné sur l’impact des composés minéraux et organiques sur le développement des moustiques. Sur les 23 jours qu’a duré l’expérience, la solution NPK est restée aussi attractive que le mélange MV+NPK sans toutefois pouvoir assurer le développement des larves. L’infusion MV a révélé une attractivité à la ponte moins importante, mais elle a apporté aux larves de moustiques les substances organiques dont la solution NPK était dépourvue. Enfin le mélange MV+NPK a attiré les femelles à la ponte tout en assurant pleinement la croissance des larves de Ae. aegypti. Alors que les analyses physico-chimiques de NPK ont révélé une composition essentiellement minérale (NH4++NO3–+P+K et celles de MV de fortes concentrations en carbone et en azote organiques, le mélange MV+NPK s’est distingué par une composition mixte organique et minérale qui a favorisé la prolifération des bactéries et le développement des larves de moustiques. Ce sont des observations importantes qui pourraient aider à la fabrication de pièges à la fois attractifs et létaux (NPK+larvicide et dont les fonctions seraient de piéger les femelles gravides à la recherche d’un lieu de ponte et de tuer les larves à l’éclosion des oeufs.

 4. Mati Raidma usub rahu saabumisse / Mati Raidma ; interv. Indrek Kuus

  Index Scriptorium Estoniae

  Raidma, Mati, 1965-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Linnaleht : Tartu, 11. mai 2007, lk. B1; Linnaleht : Pärnu, 11. mai 2007, lk. B3. Parlamendiliige vastab küsimustele oma hariduse, kriisisituatsioonide lahendamise, ajateenistuse, eestlaste ja venelaste suhete, eraelu kohta. Lisa: Curriculum vitae. Vt. samas: Tiit Tambi. Raidma - tuletõrjuja number üks

 5. Stockholm, veebruar 2000 / Mati Laos

  Index Scriptorium Estoniae

  Laos, Mati

  2000-01-01

  9.-13. veebruarini 2000 Stockholmis toimunud Rootsi rahvusvahelisest mööblimessist ja valgustimessist Lightning 2000, kus oli ka Estoplasti valgusti "Valguse pooltoonid" (koostöös Hollandi ja Venemaa firmaga)

 6. Helle Metslang filoloogiadoktoriks / Mati Erelt

  Index Scriptorium Estoniae

  Erelt, Mati, 1941-

  1995-01-01

  Helle Metslangi doktoriväitekirjast: Temporal relations in the predicate and the grammatical system of Estonian and Finnish. Oulu : Oulun yliopisto, 1994. (Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja ; 39)

 7. Kafka ja kevad / Mati Sirkel

  Index Scriptorium Estoniae

  Sirkel, Mati, 1949-

  2011-01-01

  Artiklis arutletakse peamiselt Franz Kafka loomingust lähtuvalt kirjandusklassika ja väärtkirjanduse rollist/võimalustest ühiskonnas. Näib olevat paradoks, et kirjandus täidab oma ühiskondlikku rolli kõige paremini siis, kui tal on suukorv peas

 8. Effets des matières organiques et minérales sur la réhabilitation des sols acides de montagne du Burundi : résumé

  OpenAIRE

  Rishirumuhirwa, T.; Roose, Eric

  1999-01-01

  Les tropiques humides d'altitude sont caractérisés par des sols ferrallitiques, acides, très désaturés, carencés en phosphore et à très faible productivité. On les observe notamment dans les régions bananières des plateaux d'Afrique Orientale où les densités de population sont très élevées (500 à plus de 1000 habitants au km2), sur des collines aux pentes fortes. Les agriculteurs de ces régions ont développé des systèmes de production basés sur la concentration et le recyclage des matières or...

 9. La prédiction de la valeur énergétique des matières premières destinées à l' aviculture

  OpenAIRE

  Carré, B.; ROZO, E.

  1990-01-01

  Cet article présente les équations établies par l’INRA pour la prédiction des valeurs énergétiques de 10 groupes de matières premières destinées à l’aviculture. Il relate aussi les difficultés généralement rencontrées lors de l’établissement de telles équations. Ces difficultés expliquent l’évolution des techniques utilisées pour établir les équations de prédiction. Cette évolution se traduit par la mise au point d’équations de plus en plus rationnelles et de moins en moins spécialisées. L’ut...

 10. Interventions interactives dans les médias sociaux visant à promouvoir l'équité en matière de santé : vue d'ensemble des examens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. Welch

  2016-01-01

  Full Text Available Introduction : L'utilisation des médias sociaux en matière de santé publique et de promotion de la santé est en croissance, car ces outils permettent d'éliminer les barrières géographiques et physiques à l'accès aux services et aux soins de santé. Cependant, ils sont une source potentielle d'inégalité en matière de santé car une partie de la population n'y a pas accès ou ne les utilise pas. Cet article a comme objectif d'évaluer les effets des interventions interactives dans les médias sociaux sur les résultats sanitaires, les changements de comportement et l'équité en matière de santé. Méthodologie : Nous avons réalisé une synthèse rapide d'examens systématiques axés sur des interventions favorables aux interactions réciproques, que ce soit les forums de discussion, les réseaux sociaux (comme Facebook et Twitter, les blogues, les applications liées aux communautés électroniques ou le partage de contenu multimédia. Nous avons eu recours à une stratégie de recherche fine pour sélectionner les examens systématiques. Résultats : Onze examens systématiques ont répondu à nos critères d'inclusion. La plupart des interventions visées par ces examens visaient des groupes de discussion en ligne ou des outils similaires. Ces interventions étaient isolées ou conjointes à d'autres. Sept examens ont fait état d'effets mixtes sur les résultats sanitaires et les comportements sains. On n'a constaté aucune analyse détaillée des caractéristiques liées aux inconvénients, notamment un statut socioéconomique plus faible ou l'âge. Par contre, certaines études ciblées ont montré que les interventions dans les médias sociaux étaient efficaces pour certaines populations précises sur le plan de l'âge, du statut socioéconomique, de l'ethnicité et du lieu de résidence. Quatre examens ont fait état d'avantages qualitatifs, comme la satisfaction, le recueil d'information et l'amélioration du soutien social

 11. Les facteurs influançant les compétences des infirmiers et des infirmières en matière de soins spirituels dans un contexte de soins somatiques: une revue de littérature étoffée

  OpenAIRE

  Bédaton, Stéphanie; Hayoz, Marine; Schenevey Perroulaz, Eliane

  2013-01-01

  Les facteurs influençant les compétences des infirmiers et des infirmières en matière de soins spirituels dans un contexte de soins somatiques. Objectif : identifier la place de la spiritualité dans les soins et identifier les facteurs aidants et les obstacles qui influencent les compétences des infirmières dans le domaine de la spiritualité dans un contexte de soins somatiques.

 12. Formalisation mathématique des notions géographiques de base : de l'espace - temps matière au géosystème

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrice Langlois

  1999-06-01

  Full Text Available Nous exposons notre conception de l'espace géographique à travers un modèle mathématique général dont l'objectif est d'être efficace au niveau informatique et suffisamment général pour traiter le maximum de problèmes. Cette formalisation concerne avant tout les notions d'espace, de temps, de matière, d'objet et de système géographique. La portion d'espace étudié par la géographie est celle qui environne la surface terrestre ; à ce titre notre espace est le même que celui étudié par la physique classique. A partir d'un repère fixé à terre, on le modélise par un espace affiné euclidien tridimensionnel, d'où découle la notion de distance (ou métrique, intimement liée à la structure mathématique et physique de cet espace, isotrope, continu et sans limite. En ce sens la distance est unique. Après avoir introduit la dimension temporelle, on aborde la notion de matière dans un sens très général, formalisée par le concept de champ. La notion d'objet apparaît comme relative, résultat d'une observation. Les objets d'un même espace s'organisent entre eux au sein d'un géosystème selon plusieurs axes : "horizontalement" par une structure topologique, "verticalement" par leur variété descriptive, "en profondeur" par leur hiérarchisation en sous-systèmes qui reflète leur structuration multi-échelle, "vers l'avant" par leur capacité évolutive, dynamique.

 13. La charte européenne de la coopération en matière d’appui à la gouvernance locale : outil et questionnements pour les autorités territoriales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gaëlle Dusepulchre

  2010-10-01

  Full Text Available L’Union européenne connaît une nouvelle dynamique qui, s’intéressant à l’investissement croissant des autorités locales dans les activités de coopération au développement, tend à l’encadrer davantage. L’article met en exergue que, formalisée notamment dans « la charte européenne de la coopération en matière d’appui à la gouvernance locale », cette dynamique permet aux bailleurs traditionnels de trouver de nouveaux relais à l’appui de leurs stratégies visant à promouvoir la gouvernance et la décentralisation, mais laisse certaines questions sans réponseThis paper tackles the new focus of the European Union on local authorities as actors for development. In putting it in its context, namely the strategies which promote governance and decentralization, the purpose of this article is two-fold. On the one hand, it seeks to highlight the assets of this new interest. On the other, it attempts to draw out some of the questions still pending

 14. Comparaison des méthodes de détermination de la matière grasse dans les tourteaux d’oléagineux – Étude collaborative inter-laboratoires

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Quinsac Alain

  2013-09-01

  éshuilés, conduisent, dans cet ordre, à des teneurs croissantes. La différence entre les résultats des méthodes A et B, correspondant à la matière grasse liée, varie de 0,7 (tourteau de soja à 1,4 g/100g (tourteau de colza et représente environ la moitié de la matière grasse mesurée par la méthode A. En comparaison avec la méthode A, l’extraction de la matière grasse non liée avec la méthode C est supérieure de 0,6 g/100g, ce qui montre l’aptitude de la méthode C à extraire la matière grasse difficilement accessible. L’étude montre que les trois méthodes donnent, comme prévu, des résultats différents dépendant des principes des méthodes utilisées et des procédés utilisés pour la fabrication des tourteaux. En définitive, le choix de la méthode la plus pertinente pour la détermination de la teneur en huile devrait être fait en fonction de l’utilisation prévue des résultats, pour la formulation des aliments des animaux ou pour l’optimisation du procédé d’extraction dans l’usine de trituration.

 15. Résines et asphaltènes : évolution en fonction des types de matière organique et de leur enfouissement Resins and Asphaltenes: Evolution As a Function of Organic-Matter Type and Burial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Castex H.

  2006-11-01

  Full Text Available 151 résines et 175 asphaltènes d'extraits de roche de plusieurs bassins ont été étudiés par analyse élémentaire. On montre que : - les résines ont des valeurs moyennes en carbone et en hydrogène plus élevées ainsi qu'un rapport C/H plus faible que celui des asphaltènes; elles présentent donc une structure plus aliphatique et/ou plus alicyclique. Par contre, les asphaltènes contiennent plus de soufre, d'oxygène et d'azote ; - le soufre et l'oxygène sont des paramètres permettant de différencier des bassins ; - différents types de matière organique sont mis en évidence sur un diagramme H/C, O/C ; leur évolution chimique avec l'enfouissement est caractérisée par une décroissance des teneurs en hydrogène, oxygène et soufre. La résonance magnétique nucléaire du proton et la spectroscopie infrarouge ont été utilisées pour suivre l'évolution structurale des résines et asphaltènes provenant de différents types de matière organique (algaire, marine et terrestre enfouie à des profondeurs croissantes. La résonance magnétique nucléaire permet de calculer plusieurs paramètres structuraux tels que l'aromaticité FA et le degré de substitution sigma du système aromatique. Le facteur FA semble augmenter en fonction de l'enfouissement et du type de matière organique tandis que sigma semble décroître. La spectroscopie infrarouge compléte ces informations. Les surfaces de bandes correspondant aux fonctions suivantes ont été calculées : - OH dans la région 3700-2700 cm-1 - C=O carbonyl vers 1700 cm-1 - C-H aliphatiques à 2900, 1455 et 1380 cm-1 - C=C aromatique à 1610 cm-1. Les variations d'intensité des bandes : - décroissance des C-H aliphatiques, des fonctions C=O ; - augmentation des C-H et C=C aromatiques sont en relation d'une part avec le type de matière organique, d'autre part avec sa catagénèse. Elemental analysis was used to investigate 151 resins and 175 asphaltenes extracted from rocks from

 16. Caractérisation par différentes méthodes physico-chimiques de types de matière organique dans des sédiments du Crétacé d'Atlantique en mer profonde Using Different Physico-Chemical Methods to Characterize Organic-Matter Types in Cretaceous Sediments from the Deep Offshore Atlantic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roucaché J.

  2006-11-01

  Full Text Available Différentes techniques physico-chimiques ont été mises en oeuvre pour riser les types de matières organiques rencontrées dans les sédiments, 1 évolués, du Crétacé des marges continentales de l'Atlantique, recueillis des campagnes de forage du Deep Sea Drilling Project. C'est ainsi qu'on pu être utilisées l'information fournie par une méthode préliminaire rapide et globale, la pyrolyse de la roche brute, et les informations tirées d'analyses plus détaillées de la matière organique, à savoir sur la fraction extractible en milieu aqueux, sur la fraction extractible en milieu organique et sur la fraction insoluble dite résidu stable, ou kérogène. En considérant les populations d'échantillons, sélectionnées d'après les résultats de la pyrolyse, en fonction de l'analyse élémentaire de leur matière organique insoluble et de la teneur en carbone organique lié à leurs composés humiques, nous montrons qu'une matière organique homogène d'origine aquatique peut être identifiée dès l'étude par pyrolyse de la roche brute. II en est de même pour une matière organique d'origine continentale; le cas échéant, l'importance des composés humiques constituera un contrôle en ce qui concerne la matière organique continentale. Par contre, si le matériel organique du sédiment est un mélange de matières organiques d'origine différente, il est difficile, sinon impossible, d'en identifier les constituants si l'on ne procède pas aux analyses détaillées du protocole analytique recommandé. Different physico-chemicaltechniques were used to characterize the types of organic motter encountered in relatively unevolved Cretaceous sediments from the continental margins in the Atlantic that were collected during the drilling campaigns as part of the Deep Sec Drilling Project. Use was made of information provided by a quick and overall preliminary method, i. e. the pyrolysis of crude rock, and the information provided by more

 17. Influence des ions étrangers et de la matière organique sur la cristallisation des carbonates de calcium Influence of Foreign Ions and of Organic Matter on the Crystallization of Calcium Carbonates

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cailleau P.

  2006-11-01

  Full Text Available On présente les résultats d'un travail de recherche entrepris pour des aspects de la diagenèse des roches carbonatées : la cimentation cal le rôle est capital pour la conservation ou le colmatage de la porosit de ce type de sédiments. Après une synthèse bibliographique des connaissances actuelles sur et la cimentation du CaC03 en milieu naturel et en laboratoire, on a mentalement l'influence des ions étrangers et de la matière organique sur germination et la croissance des carbonates de calcium. Les principaux résultats obtenus peuvent se résumer comme suit a En ce qui concerne les ions étrangers. Leur action se traduit en général par une augmentation du temps de germination et une réduction de la vitesse de croissance des cristaux de CaCO3; l'apparition de faciès particuliers pour certains des minéraux formés ; l'inhibition des transformations d'une variété en une autre. On obtient un classement par ordre d'efficacité croissante action à peu près nulle: K+, CI-; action modérée : Bat+, Na+, AI3+, Cul+, Sr2+, SO2 , P0;-; action dominante de Mg'+. b Pour les matières organiques. Seules l'acide citrique et, dans une moindre mesure, l'acide tartrique, ont une influence notable, d'ailleurs analogue à celle des ions étrangers en ce qui concerne les cinétiques de germination et de croissance du CaCO. L'adsorption de certains de ces produits se traduit en outre par des faciès particuliers des minéraux formés et éventuellement par l'inhibition des transformations d'une variété en une autre. This article gives the results of a research project undertaken to study one of the aspects of the diagénesis of carbonate rocks, 1. e. calcite cementing, which plays a capital role in preserving or plugging up the original porosity of such sediments.After making a bibliographic synthesis of what is now known about the origin and cementation of CaC03 in a natural environment and in the laboratory, the article experimentally

 18. PROTEINES Adaptation des stratégies d’approvisionnement des filières animales en matières premières riches en protéines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lapierre Olivier

  2002-03-01

  Full Text Available L’embargo américain sur le soja en 1973, l’interdiction plus récente de l’utilisation des produits d’origine animale ou la position de la Commission européenne sur l’opportunité d’un « Plan protéine » sont autant d’éléments qui posent la question de l’autonomie protéique des cheptels de l’Union européenne. Le modèle « Prospective aliment », développé par le Cereopa afin d’analyser les stratégies d’approvisionnement en matières premières des fabricants d’aliments, révèle une augmentation de l’ordre de 40% de l’utilisation du tourteau de soja en France à l’horizon 2005, par rapport à la période novembre 1999-octobre 2000. Cette évaluation est fondée sur les résultats de modélisation de formules alimentaires et les tendances de production d’aliments composés prolongées jusqu’en 2005. Plusieurs hypothèses ont alors été testées afin d’explorer différentes voies de reconquête de l’autonomie protéique : amélioration de la compétitivité des matières premières face au soja, amélioration de leur qualité nutritionnelle ou encore développement de systèmes d’élevage permettant de réduire la dépendance au soja. Ces réductions ont été estimées pour des voies telles que le remplacement du tourteau de soja par du tourteau de colza dans les rations fabriquées à la ferme dans les élevages laitiers ou porcins (750 000 t de tourteau de soja économisables. Dans le secteur des aliments composés, nos simulations ont montré l’importance de la thréonine de synthèse pour réduire l’utilisation de soja (350 000 t de soja économisables, tout comme l’intérêt d’une augmentation du niveau protéique des céréales (250 000 t de soja économisables pour une hausse d’un point du taux de protéines du blé.

 19. Comportements en matière de santé associés au bronzage artificiel d’après l’Enquête sur la santé des jeunes du Manitoba de 2012-2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Harland

  2016-01-01

  Full Text Available Introduction : Bien que le bronzage artificiel cause le cancer, il demeure relativement courant chez les adolescents. Nous en savons peu sur les habitudes en matière de bronzage artificiel ainsi que sur la prévalence de ce dernier au Canada, et nous en savons encore moins sur les comportements associés. Cette étude se penche sur la prévalence du bronzage artificiel chez les adolescents du Manitoba ainsi que sur son association avec d’autres caractéristiques individuelles et comportements en matière de santé. Méthodologie : Nous avons effectué des analyses secondaires des données recueillies dans le cadre de l’Enquête sur la santé des jeunes du Manitoba (2012-2013 auprès d’élèves de la 7e à la 12e année (n = 64 174 et nous avons examiné les associations entre le bronzage artificiel (selon si les répondants avaient déjà utilisé des appareils de bronzage artificiel et 25 variables. Les variables présentant un lien statistiquement significatif avec le bronzage artificiel ont fait l’objet de tests pour déterminer toute colinéarité potentielle et elles ont été regroupées en fonction de la force de leurs associations. Pour chaque groupe de variables dont l’association avait une signification statistique, la variable ayant l’effet de plus grande ampleur sur le bronzage artificiel a été intégrée au modèle final de régression logistique. Des analyses séparées ont été réalisées pour les garçons et les filles afin de mieux comprendre les différences fondées sur le sexe, et les analyses ont été ajustées en fonction de l’âge. Résultats : Globalement, 4 % des garçons et 9 % des filles ont indiqué avoir eu recours au bronzage artificiel, et la prévalence augmentait avec l’âge. Les associations entre le bronzage artificiel et les autres variables étaient similaires chez les garçons et les filles. Les modèles de régression logistique binaire ont révélé que plusieurs variables pr

 20. La forêt-matière

  OpenAIRE

  Bahuchet, Serge

  2000-01-01

  La quête d'un développement plus respectueux des populations et de l'environnement a fait mettre en avant d'autres ressources, à côté ou à la place du seul bois: les produits forestiers non ligneux (PFNL), en anglais Non-timber forest products (NTFP), font l'objet d'une grande attention et de nombreuses études économiques et écologiques leur sont consacrées. Toutefois, l'exploitation de ces produits relève de la même logique que l'exploitation des grumes: il s'agit de trouver des ressources q...

 1. Matsalu loodusfilmide festivalist / Mati Kaal, Urmas Tartes

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaal, Mati, 1946-

  2006-01-01

  Žürii liikmed Matsalu IV Loodusfilmide festivalist, selle programmidest, parematest filmidest. Peapreemia vääriliseks tunnistati režissööride Mark Deeble'i ja Victoria Stone'i film "Puude kuninganna"

 2. Eesti poiste Kolgata tee / Mati Mandel

  Index Scriptorium Estoniae

  Mandel, Mati, 1945-

  2008-01-01

  Rets. rmt.: Korpusepoisid : Eesti sõjamehed 22. eesti territoriaalkorpuses ja 8. eesti laskurkorpuses Teises maailmasõjas aastatel 1940-45. Tallinn : Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts : Sentinel, 2007

 3. Milline saatus ootab Kehtna ametikooli? / Matis Song

  Index Scriptorium Estoniae

  Song, Matis, 1978-

  2004-01-01

  ROL-i vallavanemate kogul tõi HTM-i kutse- ja täiskasvanute hariduse osakonna juht Andres Pung võimaliku tulevikuvariandina välja Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli Orissaare internaatkooli asendusena

 4. Õisi noppimas / Mati Sirkel

  Index Scriptorium Estoniae

  Sirkel, Mati

  1999-01-01

  Eesti luule antoloogiad 1989-1999: Van haast naamlose kusten. Leiden, 1989 ; Antologija estonskoi poezii. Tallinn, 1990 ; Salatanssija tilantyhjää. Oulu, 1990 ; Das Leben ist noch neu. Karlsruhe, 1992 ; [Eesti luulekassett läti keeles.] Riia, 1998. Antologija estonskoi poezii. Tallinn, 1999. Die Freiheit der Kartoffelkeime. Bremerhaven, 1999.

 5. Milline on meie vaimu seis / Mati Sirkel

  Index Scriptorium Estoniae

  Sirkel, Mati

  2002-01-01

  Eesti kirjanike ja kirjanduse kajastamisest meedias. Vastukajad: Raudnask, Valve. Mula nagu muda // Postimees (2002) 22. okt., lk. 12 (Kirjad); Kender, Kaur. Tüütu ja tülikas armastus // Postimees (2002) 28. okt., lk. 13 (Arvamus); Kadastik, Mart. Kenderi seadus - avameelselt armastusest // Postimees (2002) 30. okt., lk. 13; Berg, Maimu. Geniaalsuse asemel nahaalsus //Postimees (2002) 2. nov., lk. 9

 6. Sõjahaud, mitte etenduse plats / Mati Raidma

  Index Scriptorium Estoniae

  Raidma, Mati, 1965-

  2007-01-01

  Sõjahaudade komisjon leidis ühehäälselt, et Tõnismäel asuv matmispaik ei ole sobiv paik sõjahauale ning pole kooskõlas hauarahu põhimõtetega ja tegi ettepaneku valida ümbermatmise paigaks Tallinna Kaitseväe kalmistu

 7. Tuna & täna / Mati Soomre

  Index Scriptorium Estoniae

  Soomre, Mati, 1944-2015

  2007-01-01

  1981 esietendus Londonis New Londoni teatris Andrew Lloyd Webberi muusikal "Kassid" Viimane, 8950. etendus oli 11. mail 2002, lavastuse 21. sünnipäeval. Kokku nägi seda lavastust 8 miljonit inimest

 8. Soovitatud sort olgu parim sort / Mati Koppel

  Index Scriptorium Estoniae

  Koppel, Mati, 1960-

  2003-01-01

  Sordikatsetused peaks seemnemüügifirmade huvide asemel lähtuma soovist leida põllumeestele kõige sobivamad sordid ning sordileht peaks sisaldama reklaami asemel objektiivset ja põhjalikku teavet, leiab autor. Tabel: põhiliste põllukultuuride sortide arv Eesti ja Soome sordilehes.

 9. Konets stoletija / Mati Unt ; per.: Marina Tervonen

  Index Scriptorium Estoniae

  Unt, Mati, 1944-2005

  1999-01-01

  Eesti keeles ilm.: Looming, 1998, nr. 5, pealk.: "Sajandilõpud". Essees refereeritakse Hillel Schwartzi teost "Zeitenwende - Weltende : Visionen beim Wechsel der Jahnhunderte von 990-1999. Braunschweig, 1992

 10. Tuna & täna / Mati Soomre

  Index Scriptorium Estoniae

  Soomre, Mati, 1944-2015

  2006-01-01

  9. märtsil 1842 Milano La Scala teatris esietendunud Giuseppe Verdi ooperi "Nabucco" III vaatuses kõlanud "Orjade koor" sõnad põhinevad Piibli Lauluraamatu 137. laulul, mida on viisistanud paljud heliloojad. 12. märtsil 1946 sündis USA näitleja ja laulja Liza Minelli

 11. "Andmebaasid teenivad kodanike huve" / Mati Rahu

  Index Scriptorium Estoniae

  Rahu, Mati, 1942-

  1998-01-01

  Meditsiiniregistritest ja delikaatsete isikuandmete kaitsest. Vestlus Eksperimentaalse ja Kliinilise meditsiini epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhatajaga. Vt. ka küsitlus: Mis juhtuks, kui Teie riigi või uurimisvaldkonna meditsiiniregistritest eemaldataks kõik isikuandmed?, lk. 15-16: M. Mckee, J.L. Young jr., L. Teppo, M. Parkin, H.H. Storm

 12. Muinsuskaitse ja sõjahauad / Mati Strauss

  Index Scriptorium Estoniae

  Strauss, Mati, 1952-

  2012-01-01

  1993. aastal asutati Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit. 2011. aastal toimus sõjahaudade kaitse seaduse rakendamisel läbimurre : Kaitseministeerium delegeeris sõjahaudade registri pidamise Eesti Sõjamuuseumile. Sõjahaudade otisngutest

 13. Omaenese edevuse ohver Timothy Treadwell / Mati Kaal

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaal, Mati, 1946-

  2007-01-01

  Dokumentaalfilm "Grislimees" ("Grizzly Man") Timothy Treadwellist, kes elas 13 aastat Alaskal koos grislidega, režissöör Werner Herzog (Ameerika Ühendriigid, 2005). Tallinna Loomaaia direktor arutleb inimliku edevuse teemal, mis metsikus looduses viis režissööri traagilise hukuni

 14. Kollektivismi mõju teadmusjuhtimisele / Mati Muts

  Index Scriptorium Estoniae

  Muts, Mati

  2002-01-01

  Bibliogr. lk. 92-93. - Kokkuvõte ingl. k. lk. 94. Organisatsioonikultuuri arvestamine teadmusjuhtimise strateegia planeerimisel võimaldab paremini korraldada teadmusvoogusid ning hinnata IT investeeringute potentsiaali

 15. Folginoppeid / Märt-Matis Lill

  Index Scriptorium Estoniae

  Lill, Märt-Matis, 1975-

  2009-01-01

  Muljeid Viljandi pärimusmuusikafestivalilt. Pikemalt soomlase J. Karjalaise, indiaanlase Lendava Kotka, rootsi löökpillimängija Petter Berndaleni, india interpreetide Shubhendra Rao ja Satyajit Talwalkari kontsertidest

 16. Aprill 1929 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2009-01-01

  Ülevaade sündmustest 80 aastat tagasi. 1929. aastal möödus 400 aastat ajast, kui Martin Luther andis Wittenbergis välja esimese autoriseeritud evangeeliumi-luteriusu lauluraamatu. Eestis toimus hooaja suurim koorikontsert ja vaimulik kontsert Tallinna Toomkirikus

 17. Les formations d'âge Crétacé de l'Atlantique Nord et leur matière organique : paléogéographie et milieux de dépôt The Cretaceous Series in the Northern Atlantic and Their Organic Matter: an Attempt At Reconstruction of Paleoenvironments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  De Graciansky P. C.

  2006-11-01

  Full Text Available Une étude chronostratigraphique, sédimentologique et géochimique des black-shales recoupés par les forages DSDP dans l'Atlantique Nord, a été menée avec la double préoccupation de reconstituer, d'une part les milieux de dépôt par l'étude des séquences élémentaires et d'identifier, d'autre part, les unités stratigraphiques majeures et les discontinuités qui les séparent. Les types de séries illustrées dans ce texte à titre d'exemple sont les suivantes : I. Séries à matière organique marine conservée. - Séries avec faciès autochtones et resédimentés comportant tous de la matière organique marine. - Séries avec sédiments autochtones à matière organique marine mais avec sédiments redéposés à matière organique résiduelle. Dans ces deux cas, la présence de matière organique marine dans les sédiments autochtones montre que le milieu de dépôt était réduit (type euxinique. I I. Séries à matière organique terrigène ou résiduelle. - Argilites noires ou alternance d'argilites noires et d'argilites vertes ou encore alternance d'argilites et de marnes noires. - Alternances de calcaires blancs (à matière organique indéterminée et de marnes silteuses (à matière organique terrigène. La reconstitution du milieu de sédimentation n'implique pas nécessairement la présence d'un milieu réducteur au lieu du dépôt, la matière organique terrigène ayant une meilleure résistance à l'oxydation que la matière organique marine, surtout avec un taux d'accumulation assez élevé. III. Séries à faciès alternant, dont l'un à matière organique marine et l'autre à. matière organique détritique résiduelle. - Alternances d'argilites noires (à matière organique marine et verdâtres (à matière organique indifférenciée. - Séquences avec, de bas en haut, marnes sombres laminées (matière organique terrigène et marine associées, argilites noires (matière organique terrigène et argilites vertes (mati

 18. L’impact de la mobilisation écorégionale sur les politiques en matière de montagne dans les Alpes suisses et la Sierra Nevada en Californie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jörg Balsiger

  2009-07-01

  Full Text Available Les régions de montagne ont joué un rôle important dans l’évolution politique, l’histoire économique et l’imaginaire socioculturel, en Suisse comme en Californie. Cependant, l’émergence de l’État moderne et la mondialisation de l’économie ont conduit à une marginalisation croissante de ces régions. Au cours des quarante dernières années, les régimes politiques de part et d’autre ont mis au point des stratégies, des politiques et des programmes ciblés en faveur des régions de montagne. Le présent article suggère que la mobilisation écorégionale a joué un rôle important dans l’élaboration de ces politiques, aussi bien au niveau de leur nature que de leur évolution. En développant ou en détaillant des arguments relevés dans la littérature relative aux réseaux politiques, l’article défend l’idée que les changements affectant la nature de la dynamique des « paysages organisationnels » (la communauté d’acteurs liés ou non à l’État qui partagent un intérêt commun pour un thème ou un ensemble de thèmes politiques entraînent des transformations des « architectures politiques » (la structure et l’orientation fondamentale des objectifs et des instruments en matière de politiques publiques. En appliquant ce cadre aux développements dans les Alpes suisses et dans la Sierra Nevada californienne au cours des 40 dernières années, le présent article expose la façon dont la mobilisation écorégionale a fait naître des tendances opposées dans les zones de montagne, à savoir un passage du développement des infrastructures à la conservation de la nature dans les Alpes, et de la conservation de la nature au développement économique local dans la Sierra Nevada.Mountain regions have occupied a significant role in the political evolution, economic history, and sociocultural imaginary of Switzerland and California, yet the emergence of the modern state and the global economy have

 19. Evaluation quantitative des produits formés lors de l'évolution géochimique de la matière organique Quantitative Evaluation of Products Formed During the Geochemical Evolution of Organic Matter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pelet R.

  2006-11-01

  Full Text Available L'évaluation quantitative des produits mobiles formés lors de l'évolution géochimique de la matière organique est nécessaire parce qu'on ne peut jamais retrouver ces produits en place dans. la roche où ils ont pris naissance. Ils ont, en effet, pu migrer durant l'histoire géologique, et de toute manière une fraction, importante et non connue, se perd lors de la prise des échantillons puis de leur conservation avant analyse. La connaissance de l'analyse d'un état E et d'un état plus évolué E' ne suffit pas pour reconstituer les quantités de produits formés. La pyrolyse type Rock-Eval sur kérogènes, avec détermination du carbone résiduel, permet par contre, à partir d'une hypothèse raisonnable, de calculer les hydrocarbures produits. L'analyse élémentaire permet d'y ajouter CO2, H2O, H2S et N2 (considérés comme seuls produits à côté des hydrocarbures. Une analyse chromatographique sommaire supplémentaire permet d'estimer la composition globale des hydrocarbures. Dans le cas des roches, on propose des techniques de correction de l'effet de matrice pratiquement utilisables et qui permettent de retrouver les résultats précédents, au prix d'une incertitude accrue. The mobile products formed during the geochemical evolution of organic matter must be quantitatively evaluated because these products can never be found in place in the rock where they were formed. Indeed, they may have migrated during geological history, and in any case a large and unknown fraction gets lost when samples are taken and then stored before being analysed. Knowing the elemental analysis of a state E and of a more evolved state E' does not suffice for recreating the amounts of products formed. On the other hand Rock-Eval type pyrolysis of kerogens, including the determination of the residual carbon, can be used to compute the hydrocarbons produced, on the basis of a reasonable hypothesis. Elemental analysis then enables the evaluation of CO2, H2O

 20. Des migrants face aux restrictions du droit d'asile en Suisse [Ressource électronique]: analyse des ressources et stratégies des personnes frappées de non-entrée en matière en ayant sollicité l'aide d'urgence dans le canton de Genève

  OpenAIRE

  Senarclens, Clément de; Dahinden, Janine

  2008-01-01

  Ce travail de mémoire de licence porte sur les stratégies mises en oeuvre par de personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière (NEM) ayant sollicité l’aide d’urgence dans le canton de Genève. Il part du postulat que malgré la précarité de la situation dans laquelle sont placées ces migrants, ils sont néanmoins en mesures de mobiliser certaines ressources afin de faire face aux contraintes de cette situation. Cette recherche se base principalement sur trois études de cas issues d’...

 1. Heavy Element Staining of Sedimentary Organic Matter Functional Groups for Backscattered Electron Imaging Marquage par éléments lourds de la matière organique sédimentaire pour la microscopie électronique en électrons rétrodiffusés

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Belin-Geindre S.

  2006-11-01

  Full Text Available The scanning electron microscopy (SEM in backscattered electron mode (BSE, which imaging is based upon atomic number (Z contrasts between constituents, allows to visualize the organic matter distribution within the sediment. However the precise identification of organic matter is not possible as all the organic matter appears black. The contrasts between the different types of organic matter were enhanced for the use of the SEM/BSE imaging by staining organic matter with high Z elements. Experimental procedure was tested in terms of faisability, selectivity and specificity on polymers containing functional groups likely to occur in sedimentary organic matter. Then staining was applied to sedimentary organic matter, i. e. to purely organic sediments (algal mats, kukersite and coal and to clayey sediments (Kimmeridge Clay Formation. The chosen staining solutions comprised : ruthenium tetroxide, osmium tetroxide, phosphotungstic acid (PTA and silver methenamine. Samples were immersed in staining solutions for 24 hours, rinsed and observed with SEM/BSE. The penetration depth ranges between 20 and 150 µm. Other complementary tests with ruthenium tetroxide and mercury acetate were also performed on polymers. Tests with PTA, silver methenamine and osmium tetroxide were satisfying and presented a more or less broad specificity. Osmium allows the distinction of each algal laminite of the algal mat. The different parts of the kukersite react specifically with osmium, PTA and silver. The coal constituents display a specific staining with silver methenamine. Osmium and PTA allow in the Kimmeridge Clay sample (a to differenciate several types of organic particles according to their chemical composition; (b to locate the organic matter finely dispersed within the mineral, clayey matrix. La microscopie électronique à balayage (MEB en mode électrons rétrodiffusés (ER permet de visualiser la répartition de toute la matière organique d'un sédiment (Belin

 2. Organic Matter in the Early Toarcian Shales, Paris Basin, France: a Response to Environmental Changes La matière organique dans les argiles du Toarcien inférieur du bassin de Paris, France : un enregistrement des changements d'environnement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hollander D. J.

  2006-11-01

  éogéographique dans lequel s'est fait le dépôt des black shales du Toarcien inférieur en Europe du Nord semble relativement bien établi - des bassins individualisés à l'intérieur des mers épicontinentales adjacentes à la marge de la Téthys -, l'environnement de dépôt à l'origine de l'accumulation de ces black shales reste controversé et a fait l'objet de nombreux modèles. La présente étude, menée sur une carotte prélevée dans les Schistes Carton du Bassin de Paris, apporte sa contribution à la détermination de leur environnement de dépôt, en intégrant les aspects géochimiques, pétrologiques, isotopiques et moléculaires. Tout au long de la section de 16 m étudiée, qui couvre la zone à falciferum et la zone à bifrons pro parte, et dont la matière organique est encore au stade immature (Tmax autour de 430, les caractéristiques moléculaires et pétrographiques restent remarquablement uniformes : les chromatogrammes des hydrocarbures saturés sont dominés par des n-alcanes de C15 à C18, présentent une quantité significative d'isoprénoïdes, un rapport Pr/Ph systématiquement supérieur à 1 et une contribution importante d'hydrocarbures polycycliques (hopanes, stéranes et méthylstéranes. Les argiles sont laminées, sans traces de bioturbation; des framboïdes de pyrite sont présents dans toute la série; seule variation, les concrétions dolomitiques et calcitiques riches en Mg et les horizons carbonatés plus abondants dans la partie inférieure de la série. La matière organique figurée, de composition quasiment constante, est formée essentiellement d'algues avec une contribution mineure en débris de plantes terrestres. Tous ces résultats attestent de l'origine marine de la matière organique (algaire et bactérienne, la matière organique d'origine terrestre n'intervenant que de manière secondaire. Ils impliquent par ailleurs, que l'environnement à l'interface eau/sédiments est resté anoxique et calme durant le dépôt de la s

 3. Échangeur de chaleur et de matière à paroi poreuse. Application en récupération sur fumées Porous Heat and Mass Exchanger for Recovery from Flue Gases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brunel G.

  2006-11-01

  Full Text Available L'optimisation technico-économique des procédés industriels requiert de nouvelles techniques assurant un meilleur rendement énergétique et une protection accrue de l'environnement. Parmi celles-ci, l'échangeur de chaleur et de matière à parois poreuses proposé par l'Institut Français du Pétrole (IFP est destiné aux opérations de séparation de mélanges gazeux contenant au moins un produit condensable. La première application assurée par Chaudières Seccacier SA concerne le chauffage au gaz industriel ou collectif. Le procédé consiste à effectuer le transfert de chaleur et d'eau entre fumées et air de combustion à travers une paroi poreuse qui assure la séparation des deux fluides par le film d'eau retenu par capillarité dans ses pores. Après la phase probatoire qui a concerné une chaudière de 200 kW, le développement en cours, avant la diffusion commerciale, s'effectue sur des chaudières de 500 kW. Le rendement énergétique est accru de 5 à 10 % si l'on se réfère aux chaudières à condensation, ce qui induit une réduction des émissions de CO2 de 20 à 50 % selon les installations et l'énergie déplacée. La réduction des émissions de NOx imputable à l'utilisation d'un air comburant saturé d'eau est de 65 % environ. The increase in the energy efficiency of processes is now a constant preoccupation that is included in all procedures aiming for the technico-economic optimization of industrial production. This trend is leading to the designing of systems integrating several simultaneous functions : chemical reaction, separation and heat transfer. In addition to the energy increase there is often a reduction in the bulk of installations, an improvement in reliability and better control of how the process operates. The porous-wall heat and mass exchanger (ECMP proposed by Institut Français du Pétrole (IFP for this purpose, which is covered by a basic patent, aims to separate gaseous mixtures containing at

 4. Relations entre les types de dépôts évaporitiques et la présence de couches riches en matière organique (roches-mères potentielles Relationship Between Different Types of Evaporitic Deposits and the Occurrence of Organic-Rich Layers (Potential Source Rocks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Busson G.

  2006-11-01

  Full Text Available La fertilité exceptionnelle des eaux salées est confirmée par des études récentes sur l'Actuel (marais salants de Méditerranée occidentale. Le benthos est représenté par des mollusques, foraminifères, ostracodes et surtout des cyanophycées et des populations bactériennes ; le plancton par le microphytoplancton (Dunaliella, diatomées, etc, par le zooplancton (flagellés, Arternia salina et par de très nombreuses bactéries hétérotrophes. Si les espèces sont d'autant plus rares que la salinité est élevée, la prolifération des formes adaptées peut atteindre des valeurs supérieures à celles réalisées dans la plupart des autres milieux. On rappelle ensuite l'efficacité des systèmes d'eaux stratifiées pour la conservation de la matière organique originellement élaborée dans l'eau photique et oxygénée. Ces systèmes peuvent s'accompagner de proliférations bactériennes photosynthétiques exposées à des mortalités en masse pouvant être responsables de véritables lamines organiques. Dans les évaporites de plates-formes où la ségrégation des salinités et des dépôts a été synchrone et latérale, la tranche d'eau a dû être faible et, de ce fait, peu favorable à l'établissement de systèmes d'eaux stratifiées et surtout à leur pérennité géologique. Ces accumulations s'avèrent donc en général pauvres en matière organique, de même qu'elles ne s'accompagnent pas d'appareils récifaux abondants. Dans les évaporites de centre de cuvette, les dépôts sont imputables à une succession de phases de salinité croissante dans le temps : calcaires sur les zones hautes, contemporains de minces couches à matière organique dans les dépressions ; sulfate de calcium sur les aires d'épaisseur moyenne pouvant être encore contemporain de couche à matière organique dans les aires déprimées ; enfin, remplissage par la halite des zones centrales profondes et déprimées. A ces phases successives, se

 5. La nouvelle directive européenne en matière d’expérimentation animale et l’échelle des êtres sensibles. Du dualisme au gradualisme The new European directive on animal experiments and the scale of sentient beings. From dualism to gradualism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catherine Rémy

  2011-10-01

  Full Text Available Au-delà d’une volonté de réduction des divergences entre pays européens, la nouvelle directive européenne en matière d’expérimentation animale attribue un statut spécifique aux primates non humains. Ce nouveau statut met en péril le geste de substitution qui se trouve au fondement de l’utilisation du "modèle animal". Par ailleurs, cette directive se traduit par l’instauration d’une échelle des êtres sensibles gradualiste qui actualise des tensions et débats récurrents au sein du monde de l’expérimentation animale.Besides the desire to reduce differences between European countries, the new European directive on animal experiments gives a special status to non-human primates. This new status undermines the act of substitution that is the basis for the use of "animal model". Moreover, this Directive results in the establishment of a gradualist scale of sentient beings which updates recurrent tensions and debates within the world of animal experimentation.

 6. Hétérogenéité quantitative et qualitative de la matière organique dans les argiles du Kimmeridgien du val de Pickering (Yorkshire, UK. Cadre sédimentologique et stratigraphique Quantitative and Qualitative Heterogeneity of the Organic Matter Within the Kimmeridge Clay of the Vale of Pickering (Yorkshire, Uk. Sedimentological and Stratigraphical Framework

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Penn I. E.

  2006-11-01

  Full Text Available Les argiles du Kimméridgien contribuent à l'alimentation de nombreux gisements en mer du Nord. L'étude de quatre puits localisés sur une coupe Est-Ouest dans le Val de Pickering (Bassin de Cleveland permet d'illustrer dans cette formation l'hétérogénéité de distribution verticale et latérale de la matière organique en terme de quantité et de qualité. La coupe étudiée (35 km de long, 200 m de haut représente environ 6,5 millions d'années d'histoire géologique. Les analyses minéralogiques montrent que la formation est caractérisée par une grande homogénéité des apports sédimentaires, ce qui suppose des conditions de sédimentation stables dans le temps et dans l'espace. Le matériel sédimentaire, déposé dans un environnement calme, est composé de minéraux argileux (kaolinite, illite, et interstratifiés irréguliers illite/smectite avec des niveaux carbonatés résultant d'une production biogénique. Ces niveaux carbonatés intercalés au sein des argiles peuvent être corrélés entre les puits. Pour la plupart dolomitisés, ils résultent d'une transformation plus importante àl'ouest (Marton qu'à l'est (Reighton de couches presque exclusivement formées de coccolithes. L'extension horizontale de ces niveaux indique qu'ils correspondent à des événements géodynamiques régionaux. L'étude des ammonites permet de reconnaitre, dans le Yorkshire, la succession de 10 zones du Kimméridgien (sensu anglico et d'identifier 8 sous-zones depuis la zone à Cymodoce (- 144 m. a. jusqu'à celle à Pectinatus (- 137,5 m. a. . Les zonations reconnues permettent de corréler ces quatre puits avec les autres régions d'Angleterre. L'existence de repères stratigraphiques et de repères diagraphiques caractéristiques au sein des zones d'ammonites permet d'établir des zones de corrélation entre une partie bassin (puits de Marton 87, Ebberston 87, Flixton 87 et une zone haute appartenant à la plate-forme Est de l

 7. Analyse géochimique de la matiére organique extraite des roches sédimentaires. IV. Extraction des roches en faible quantités Geochemical Analysis of Organic Matter Extracted from Sedimentary Rocks Iv. Exraction from Small Amounts of Rock

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monin J. C.

  2006-11-01

  Full Text Available L'extraction en Soxhlet est inappllcable lorsque les échantillons de roche sont de trop petite taille. A l'occasion de la mise au point du protocole d'extraction correspondant, on examine l'influence d'un certain nombre de conditions opératoires sur le rendement d'extraction : température, durée nature et quantité du solvant, présence de lumière, présence d'air, procédé d'extraction. Pour les hydrocarbures, tant saturés qu'aromatiques, le facteur essentiel est l'agitation du milieu d'extraction ; la nature du solvant n'est pas critique, à condition de ne pas choisir un très mauvais solvant des hydrocarbures : l'extractibilité est en effet plus fonction du pouvoir désorbant vis-à-vis de la roche que du pouvoir solvant proprement dit. Pour les résines et asphalténes, l'interprétation des résultats est délicate, car la frontière n'est pas nette entre produits simplement dissous, produits de solvolyse et, produits de néoformation par interaction solvant-matière organique-matière minérale. II n'existe donc pas de protocole d'extraction recommandable dans l'absolu. Tout dépend des exigences analytiques et aussi pratiques du laboratoire; à l'Institut Français du Pétrole (IFP le protocole retenu est l'extraction en bécher avec agitation magnétique pendant 20 min dans le chroroforme à 50 °C (approximativement; on donne aussi le protocole d'évaporation du solvant et de récupération de l'extrait, qui doit être étudié soigneusement étant donné les faibles quantités mises en jeu. A Soxhlet extractor cannot be used with rock samples that are too small in size. With the development of on extraction procédure for such cases, this article examines the influence of various operating conditions on extraction yield, i. e. temperature, duration, nature and amount of solvent, presence of light, présence of air and extraction process. For both saturated and aromatic hydrocarbons, the essential factor is the stirring of the

 8. L'evolution thermique de la matière organique des sédiments : applications d'une simulation mathématique. Potentiel pétrolier des bassins sédimentaires de reconstitution de l'histoire thermique des sédiments Thermal Evolution of Organic Matter in Sediments : Application of a Mathematical Simulation. Petrleum Potential of Sedimentary Basins and Reconstructing the Thermal History of Sediments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tissot B.

  2006-11-01

  Full Text Available Au moyen d'un modèle mathématique, on simule la dégradation thermique de la matière organique des sédiments. Les applications possibles de ce modèle concernent la recherche des zones favorables pour la prospection de l'huile ou du gaz, la détermination de l'époque de formation des hydrocarbures pour la comparer avec l'âge des pièges et celui des couvertures, l'évaluation des réserves ultimes d'un bassin, ainsi que la pyrogénation des schistes bitumineux. Le type de matière organique est représenté dans le modèle par un jeu de constantes qui sont déterminées par des essais de laboratoire; on discute en particulier la distribution des énergies d'activation et sa signification en rapport avec la composition du kérogène. Les autres données nécessaires sont la reconstitution géologique de l'enfouissement et le gradient géothermique. La reconstitution de la géothermie ancienne pose un problème particulier. En associant la mesure de la réflectance de la vitrinite et la loi d'enfouissement, on peut, au moyen d'un modèle d'évolution de la vitrinite, rétablir dans la plupart des cas l'histoire thermique de la matière organique. Ce résultat présente certes un grand intérêt pour l'exploration pétrolière, mais son champ d'application dépasse largement ce domaine et s'étend aux problèmes de géologie générale géothermie, diagenèse des sédiments, tectonique globale, etc. A mathematical model is used to simulate the thermal degradation of the organic matter in sediments. The possible applications of this model have to do with the seorch for favorable ail or gas prospection zones, determining the period when hydrocarbons were formed so as to compare it with the age of traps and caprocks, and estimating the ultimate reserves of a basin a well as the pyrogenation of ail shales. The type of organic matter is represented in the model by a set of constants that are determined by laboratory tests. This article in

 9. Les abus occasionnels d'alcool en lien avec le rendement scolaire, l’investissement dans les études et les aspirations et attentes en matière de scolarité : une étude longitudinale chez les élèves du secondaire ayant participé à l’étude COMPASS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen A. Patte

  2017-01-01

  Full Text Available Introduction : Les liens longitudinaux entre la pratique de l'abus occasionnel d'alcool et l’investissement dans les études, le rendement scolaire et les aspirations et attentes en matière de scolarité ont été examinés au sein d'une cohorte d’élèves du secondaire. Méthodologie : Des données appariées tirées de l’année 1 (A1 : 2012-2013, l’année 2 (A2 : 2013-2014 et l’année 3 (A3 : 2014-2015 de l’étude COMPASS (N = 27 112 ont été utilisées dans différents modèles à équation d’estimation généralisée (EEG multinomiaux pour vérifier la probabilité relative des réponses à sept indices liés aux études chez les élèves commençant à s’adonner aux abus occasionnels d'alcool à différentes fréquences, après ajustement en fonction du sexe, du niveau scolaire, de l’origine ethnique et de l’usage du tabac, ainsi que de la moyenne individuelle du prédicteur et de toutes les covariables évoluant dans le temps. Résultats : Parmi les élèves qui n'avaient jamais abusé occasionnellement d'alcool au départ, ceux qui ont dit s’adonner régulièrement à ces abus par la suite étaient relativement moins susceptibles de faire leurs devoirs, d’assister à leurs cours et de valoriser les notes élevées et d’en obtenir, des abus occasionnels d'alcool plus fréquents conduisant généralement à des risques relatifs plus élevés. Les élèves qui avaient dit ne jamais s’adonner aux abus occasionnels d'alcool au départ et qui ont déclaré le faire « rarement ou de manière sporadique » un an ou deux ans plus tard étaient, curieusement, plus susceptibles de vouloir poursuivre des études postsecondaires. Ceux qui ont déclaré avoir commencé à s’adonner aux abus occasionnels d'alcool « une fois par mois » aspiraient également davantage à obtenir un diplôme collégial ou un diplôme de premier cycle universitaire qu’un diplôme d’études secondaires, mais n'aspiraient pas plus à un

 10. Südamlikud ja õudsed lood / Mati Sepping

  Index Scriptorium Estoniae

  Sepping, Mati

  2005-01-01

  Lühiarvustus IX PÖFFi filmidele - Vene mängufilm "Garpastum" : režissöör Aleksei German jun, Soome mängufilm "Emadest parim" : režissöör Klaus Härö ja Kasahhi filmile "Vokaalsed paralleelid" : režissöör Rustam Hamdanov

 11. Brotze väljaande filoloogilisi probleeme / Mati Hint

  Index Scriptorium Estoniae

  Hint, Mati

  2007-01-01

  Rets. rmt. : Johann Christoph Brotze. Estonica. Koostanud / Herausgegeben von Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat, Ants Viires. Projektijuht ja vastutav toimetaja : Raimo Pullat. tõlge eesti keelde: Tõnis Liibek, Ivar Leimus, tõlge saksa keelde: Aigi Heero, Ene Rõngelep. Kujundus: Andres Tali. Tallinn : Estopol OÜ, 2006. XXXVI, 619 lk. Teoses esinevaid keele- ja kohanimeprobleeme

 12. Märts 1926 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2006-01-01

  Muusikasündmustest 80 aastat tagasi: G. F. Händeli oratooriumi "Judas Maccabäus" ettekandest 24. märtsil Estonia kontserdisaalis, Enrico Bossi oratooriumi "Kaotatud paradiis" ettekandest 28. märtsil Estonia kontserisaalis, Kuressaare 1927. aasta vaimuliku laulupeo ettevalmistamisest, Tallinna Kaarli kiriku lauluseltsi 6. aastapäeva kontserdist, heategevuskontserdist 21. märtsil Tallinnas Jaani kirikus, Jüri Muusikaseltsi 60. aastapäeva tähistamisest 14. märtsil Jüri kirikus

 13. 80 aastat tagasi : Detsember 1926 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2006-01-01

  Muusikasündmustest 80 aastat tagasi: Enrico Bossi oratooriumi "Kaotatud paradiis" esitusest Estonia Muusika Osakonna segakoori poolt Juhan Aaviku juhatusel 28. märtsil Tallinna Kaarli kirikus. Vaimuliku muusika õhtutest prof. August Topmani eestvõttel Tallinna Jaani kirikus. J. S. Bachi muusikale pühendatud õhtust 5. dets. Tartu ülikooli kirikus. David Otto Wirkhausi mälestuskontserdist Maarja Kiriku Lauluseltsi eestvõttel Pauluse kirikus 12. dets.Tartus

 14. ROLi juhatuses on ees ootamas suured muudatused / Matis Song

  Index Scriptorium Estoniae

  Song, Matis, 1978-

  2004-01-01

  Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogul arutluse all olnud olulisematest probleemidest. Vallavanemate kogu esimees, Raikküla vallavanem Jaak Pregel ning ROL-i tegevdirektor Jaak Herodes kavatsevad ametist lahkuda

 15. Kuidas kasutada Euroopa Liidu struktuurifonde regioonide arenguks / Matis Song

  Index Scriptorium Estoniae

  Song, Matis, 1978-

  2003-01-01

  Rapla maavalitsus ja Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskus korraldasid seminari "Riiklik, regionaalne ja kohalik arengukava - eeldus arenguks ja abikõlbulikeks Euroopa Liidu struktuurifondide projektideks"

 16. Raplamaa kutsehariduse saatus pani poliitikud stressipalle mudima / Matis Song

  Index Scriptorium Estoniae

  Song, Matis, 1978-

  2004-01-01

  Põllumajandusminister Tiit Tammsaar, rahandusminister Taavi Veskimägi, Riigikogu liikmed Tunne Kelam, Leino Mägi ja Harri Õunapuu külastasid Raplamaad ning tutvusid kutse- ja täiendhariduse probleemidega

 17. The perceived benefits of the Maties Injury Programme among ...

  African Journals Online (AJOL)

  MIP) at Stellenbosch University perceived the service, and to highlight areas they believed could be improved. Participants: Thirty athletes representing Stellenbosch University attended the MIP following injury in May 2014. Methods: A ...

 18. Rõõm muusikast / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2005-01-01

  Ülestõusmispühade-kontsertidest Tallinna kirikutes: Päästearmee Londoni puhkpilliorkestri Chalk Farm Band kontserdist Kaarli kirikus, Eesti Muusikaakadeemia õpilaste kontserdist Jaani kirikus, Leedsi Filharmoonia Segakoori kontserdist Kaarli kirikus

 19. Cosmologie et matière quantique : convergences conceptuelles

  OpenAIRE

  Paty, Michel

  2000-01-01

  The theoretical representations of the ultra-macroscopic, governed by the force of gravitation, and of the ultra-microscopic, domain of infra-atomic quantum physics, two extreme regions of the structuration of matter that were for long thought as being disconnected, are put henceforth in relation by physics itself, establishing convergence and partial recovery of their objects. The primordial phases of the Universe in expansion, that determine the first impetuses of the dynamics of the cosmos...

 20. 80 aastat tagasi : Detsember 1928. 2 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2008-01-01

  Muusikasündmustest 80 aastat tagasi: Viljandi Koidu koori kontserdil Viljandi Jaani kirikus esitati muusikat Beethovenist Tobiase ja Türnpuni, 16. dets. Pärnu Eliisabeti kirikus hiljuti ülesseatud oreli heaks esinesid Ph. Lorenzsonn orelil ja H. Anderson tshellol ning tütarlaste gümnaasiumi laulukoor, Rakvere kirikus kandis kohalik kirikukoor ette Händeli oratooriumi "Messias" (solistideks Paula Brehm-Jürgenson, H. Kubu ja Karl Viitol, orelil Enn Võrk), 13. dets. toimus konsistooriumis liturgilise, agenda ja vaimuliku muusika komisjoni koosolek (kirikumuusikute kursuse kavaga esines August Topman), Tartu Ülikooli kiriku lauluseltsi Cantate Domino segakoor ja naiskoor esinesid jumalateenistustel Ülikooli kirikus, 13. dets. suri Tartu Jaani koguduse ja Saksa Meestelaulu Seltsi koorijuht Herman Johan Nikolai von Andrae

 1. Kriis muutis tarbijad ja kaupmehed targemaks / Mati Pops

  Index Scriptorium Estoniae

  Pops, Mati

  2011-01-01

  Autori sõnul veavad tarbimist püsikaubad. Võrreldes 2009. aastaga käiakse harvem poes, kuid ostetakse korraga rohkem. Tarbimist turgutavad välisturistid, kes annavad ostukohtade käibest Tallinna kesklinnas neljandiku

 2. Uute muusikamaailmade otsinguil / Märt-Matis Lill

  Index Scriptorium Estoniae

  Lill, Märt-Matis, 1975-

  2005-01-01

  IX PÖFFi filmide muusikast : "Dallas Pashamende", "Maa ja tuhk" ("Earth and Ashes"), "Tapmine" ("Manslaughter"), "Kooripoisid" ("Chorists, The"), "Maailma kõige kurvem muusika" ("Saddest Music in the World, The"), "Eli, eli lema sabachtani", "Skritek", "Maavärinate klaverihäälestaja" ("Piano Tuner of the Earthquakes", "Laulukütt Lomax" ("Lomax the Songhunter"), "Silda ületades. Istanbuli helid" ("Crossing the Bridge. The Sound of Istanbul"), "Karjuv meistriteos" ("Screaming Masterpiece")

 3. CIVILIAN-MILITARY INTERACTION ON THE MATIE CAMPUS: THE ...

  African Journals Online (AJOL)

  hennie

  'contra-Biblical' nature of the initiation rituals and anxious to see that the military students were completely integrated into campus life, he expressed his displeasure with their attitude to Col. De Vos. De Vos therefore appealed to the military students to subject themselves to the initiation process in a sporting spirit, trusting.

 4. Innovations en matière de recherche

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Produire des connaissances et les utiliser pour améliorer les conditions de vie des populations dans l'ensemble des pays en développement a toujours été au coeur des activités du CRDI. Cette démarche a parfois donné naissance à de nouveaux champs de recherche. Voici quelques-unes des nombreuses démarches ...

 5. 80 aastat tagasi : Veebruar 1927 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2007-01-01

  Kultuuri- ja muusikasündmustest: ajaloolisest üritusest 20. veebr. Estonia Kontserdisaalis, Palamuse kiriku uue kella pühitsemisest 20. veebr., Mozarti "Reekviemi" ettekandest Estonia kontserdisaalis, Tallinna Kaarli Lauluseltsi korralisest peakoosolekust 7. veebr., kontserdist Kaarli kirikus (esinesid organist Paul Pressnikoff, laulja Tenno Vironi ja tšellist Raimond Bööcke), kontserdist Viljandi Jaani kirikus (esinesid bassilaulja Hans Siimer ja organist Elmar Rossman)

 6. 80 aastat tagasi : Oktoober 1927 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2007-01-01

  Muusikasündmustest 80 aastat tagasi: 28. okt. pidas oma peakoosolekut Eesti Koorijuhtide Ühing, 22. okt. reisis Estonia Muusika Osakonna sagakoor Soome, kontserdid olid Helsingi Üliõpilasmajas ja 23. okt. Helsingi Nikolai kirikus (esinesid ka laulja Karl Ots ja organist Paul Pressnikoff), kus juhatas Juhan Aavik, Tartu Ülikooli kirikus 16. okt. esinesid organist Joosep Aavik, laulja Alice Kopli-Wiegand ja tšellist Udu Topman, Kuusalu kirikus 2. okt. esines organist Paul Pressnikoff (kaastegevad olid sopran O. Ellermann, viiuldaja R. Sturm ja vioolamängija G. Gelts)

 7. 80 aastat tagasi : Detsember 1928. 1 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2008-01-01

  Muusikasündmustest 80 aastat tagasi: 1. dets. korraldas siseministeerium Tallinna Kaarli kirikus piduliku leinajumalateenistuse neli aastat tagasi kommunistliku mässukatse ajal langenute mälestuseks, kus esinesid bariton Aleksander Arder ja tšellist Raimond Bööcke (seda tähtpäeva tuletati meelde kõikjal üle Eesti), õnnistati Põltsamaa kiriku uus vendade Kriisade valmistatud orel (orelil esines August Topman), 2. dets. Tallinna Jaani kirikus esinesid tenor Tenno Vironi, organist Herman Känd ja sega- ja meeskoor A. Biltse juhatusel, 9. dets. esines Tallinna Jaani kirikus organist Peeter Laja (nii orelil kui lauljana), Tartu Ülikooli kirikus esinesid metsosopran Paula Brehm-Jürgenson ja Tallinna Toomkiriku organist Helene Spulge, Tartu Pauluse kirikus kanti ette Beethoveni missa C-duur (esinesid Muusikalise Hariduse ja Kultuuri Edendamise Seltsi sümfooniaorkester, Miina Hermanni Lauluselts ja solistid Olga Mikk-Krull, Ludmilla Orav, Evald Laanenbeck ja F. Zwetkov, dirigent Arkadius Krull)

 8. Under ja tema (kirja)-mehed / Mati Soomre

  Index Scriptorium Estoniae

  Soomre, Mati, 1944-2015

  2006-01-01

  20. nov. Kumu auditooriumis esietendunud Ühenduse R.A.A.A.M teatriprojekt "Under" poetess Marie Underist. Lavastajad Merle Karusoo ja Raimo Pass, kunstnik Jaagup Roomet, helilooja Urmas Lattikas, peaosas Katrin Saukas

 9. Maksuameti struktuurireform = Structural reform of the Tax Board / Mati Erik

  Index Scriptorium Estoniae

  Erik, Mati

  2004-01-01

  2004. aasta 1. veebruarist rakendus uue maksu- ja tolliameti struktuur ja koosseis, millega viidi ühtlasi lõpule endise maksuameti olulisemate põhivaldkondade ja struktuuri reorganiseerimise projekti I etapp

 10. 80 aastat tagasi : Juuni 1926 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2006-01-01

  Palamuse I laulupäevast ja kontsert-jumalateenistusest Palamuse kirikus 13. juunil. Nõo kihelkonna ja Hageri kihelkonna laulupäevadest 13. juunil, Jakobi ja Rõngu kihelkonna laulupäevast 20. juunil. Jaanipäeva laulupidudest Suure-Jaanis ja Narva-Jõesuus. Paide muusikapäevast 27. juunil. Tartu konservatooriumi oreliklassi õpilase Alfred Karafini (Karindi) valimisest Tartu Maarja koguduse organistiks

 11. Energeetika arengu võtmeküsimused / Mati Valdma

  Index Scriptorium Estoniae

  Valdma, Mati, 1936-

  2004-01-01

  Põlevkivielektrijaamade rekonstrueerimisest ja renoveerimisest, gaasiturbiinelektrijaamade ehitamisest, taastuvenergia kasutamisest, elektrivõrkude arendamisest, energiasüsteemi juhtimisest, keskkonnakaitsest, koolitusest ja teaduslikust uurimistööst vastavalt energeetika arengukavale

 12. EFEKTIFITAS PIDANA MATI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atet Sumanto

  2017-01-01

  Full Text Available Narcotic cases phenomenon has been circulated widely in Indonesia. This kind of drug has ruined some Indonesian generation life through drug trafficking by traffickers or drug dealers in Indonesia. Our law enforcers also ceaselessly fight narcotics in Indonesia. Many of the doers got death sentence punishment. Previously, executions have been carried out for phase I and phase II, and then proceed with the execution phase III for total 4 (four person sentenced to death on drug criminal cases, one of which is a controversial drug dealer in Indonesia, named Freddy Budiman. Although there were many discussion and debate by human rights activists on the death penalty which is a violation of human rights, but it does not impede our law enforcement officials to carry out executions, considering death penalty is a part of law as stipulated in article 10 of the Criminal Code. By giving death penalty to the perpetrators of criminal drugs acts, then its expected to eradicate narcotics in Indonesia, considering that imprisonment is no longer effectively applied and provides an opportunity for the convict to become recidivists or even control the narcotics selling inside the prisons such as alleged cases conducted by Freddy Budiman.

 13. 80 aastat tagasi : Jaanuar 1928 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2008-01-01

  Muusikasündmustest 80 aastat tagasi: Noorte Meeste Kristliku Ühing andis loengkontserte, Tallinna Kaarli kirikus tuli ettekandele A.Dvoraki "Stabat Mater" (juhatas Johannes Paulsen, esinesid Jekeli lauluselts, Estonia sümfooniaorkester ja solistid Olga Torokoff-Tiedeberg, J. Badendiesk-Inger, Arnold Vissmann ja Karl Viitol), trükist ilmus Johannes Jürgensoni (Juhan Jürme) "12 vaimulikku laulu" (kirjastajaks Tallinna Kaarli Lauluselts), 50. surma-aastapäeva puhul meenutati kirikumuusikut Johann August Hagenit, meenutati Keila muusikameest Jakob Maabergi

 14. Entrée en matière

  CERN Multimedia

  George Pessis

  1976-01-01

  Discussion with local farmers and officials of implantation of CERN in a rural area. CERN shows the determination of the European nations to work together. Pierre Auger: science tries to to understand and simplify, discussion of 4 forces and desire for unification. Footage from first filmed images (news). Adams et al. around a table discussing the SPS. Long section on surveying. Creation of protons and the beam. When building a large accelerator have the combined demands of great precision and building in a large series. One of the factors in the success of SPS was the collaboration among European industries, and collaboration of CERN with industry. The detectors. BEBC, scanning. Concern about the environment: measurement of radioactivity; rehabilitation or the earth which was disturbed during the construction of CERN and accelerators. The building, installation and testing of the different elements

 15. 80 aastat tagasi : November 1926 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2006-01-01

  Muusikasündmustest 80 aastat tagasi: balti-saksa luuletaja ja muusikaarvustaja Carl Hunniuse 70. sünnipäeva tähistamisest 6. nov. Tartus, vaimulikest muusikaõhtutest 10. ja 14 nov.Tallinna Jaani kirikus, Tartu Jaani kiriku lauluseltsi koori kontserdist 7. nov. Tallinna Niguliste kirikus, Narva Meestelaulu Seltsi segakoori kontserdist 7. nov. Narva Aleksandri kirikus, Johannes Jürgensoni (Juhan Jürme) autorikontserdist 9. nov. Tallinna Tütarlastegümnaasiumis, kontserdist 21. nov. Tartu Maarja kirikus

 16. Raudteelaste ametiühingud toetavad TALO streikijaid / Matis Song

  Index Scriptorium Estoniae

  Song, Matis, 1978-

  2003-01-01

  Eesti raudteelaste ja vedurijuhtide toetusstreigist 4. detsembril 2003. Kommentaarid Eesti Raudteelaste Ametiühingu esimehelt Jolan Shevtsovilt ja Eesti Vedurimeeste Ametiühingu juhilt Heino Rüütlilt

 17. 80 aastat tagasi : Mai 1926 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2006-01-01

  Tartu ülikooli kiriku uue Herbert Kolbe ehitatud oreli pühitsemisest 2. mail, organisti Peeter Laja kontserdist 9. mail. Köstri ameti kaotamisest. Tartu Akadeemilise Meeskoori maikontserdist. Estonia ooperilaulja Aleksander Kikas Keilas hääleseadet andmas, kontserdist Keila kirikus

 18. Evidentiality in estonian and some other languages / Mati Erelt

  Index Scriptorium Estoniae

  Erelt, Mati, 1941-

  2002-01-01

  Sümpoosionist "Kaudne teatamislaad - Balti keeleareali erijoon". Sümpoosion toimus konverentsi "Väikeste keelte kontaktid" (Pühajärve, nov. 2001) raames. Kaudne teatamislaad - Balti keeleareali erijoon, sümpoosion (2001 : Pühajärve)

 19. Keskerakond - erakond nagu Eesti erakond muistegi / Mati Hint

  Index Scriptorium Estoniae

  Hint, Mati, 1937-

  2003-01-01

  Tiit Kärneri artiklist "Keskkonna fenomen kui kultuurinähtus" 9. mai Sirbis ja Jaan Kaplinski artiklist "Keskerakond ja need teised" 23. mai Sirbis. Autori sõnul saab Keskerakonda süüdistada pigem liigses koostöövalmiduses, mitte aga põhimõttelises kompromissidest keeldumises

 20. Rentabilitas Budidaya Lada Perdu Dan Lada Tiang Panjat Mati

  OpenAIRE

  ROSMEILISA, PUTI; SURMAINI, ELZA; SYAKIR, M

  1999-01-01

  Rentability of bushy black pepper and dead-pole pepperBushy black pepper (Piper nigrum L) is a cultivation of pepper without using pole. The objective of the research was to obtain the entability of bushy black pepper and dead-pole pepper. The research was conducted in Bangka distict in November 1996. The study of bushy black pepper was a case study, because there was only one farmer that carried out bushy black pepper farming. The study of dead-pole pepper used 25 farmers. The methods used t...

 1. 80 aastat tagasi : Aprill 1927 / Mati sssMärtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2007-01-01

  Kultuuri- ja muusikasündmustest: Toomkoguduse avamisteenistusest 3. aprillil, vene ühendatud kirikukooride kontsertidest 3. ja 10. apr. Oleviste kirikus, A. Sokoli nim. koori kontsertidest Estonia kontserdisaalis ja Tallinna Kaarli kirikus, lauluseltsi Ilo kontserdist 14. apr. Tallinna Kaarli kirikus, Tallinna Meestelaulu Seltsi kontserdist 10. apr. Kaarli kirikus, Kaarli lauluseltsi Suure-Reede kontserdist (esitusel Johannes Jürgensoni (Juhan Jürme) kantaat "Pärast õhtusöömaaega") Estonia kontserdisaalis, Haydni oratooriumi "Loomine" ettekandest Enn Võrgu juhatusel Tallinna Jaani kirikus, Tallinna Konservatooriumi oreliklassi õpilaste kontserdist Tallinna Toomkirikus, Haydny oratooriumi "Jeesuse seitse sõna ristil" ettekandest Pärnu Eliisabeti kirikus, helilooja ja koorijuhi Konstantin Türnpu (13. 08. 1865-16. 04.1927) matustest Tallinnas

 2. The perceived benefits of the Maties Injury Programme among ...

  African Journals Online (AJOL)

  addition to providing training adaption advice for coaches. There is little available literature documenting the perceived benefits of involving sports injury specialists in campus health services. Similar constructs to the MIP are available in the United. States; however, no research could be identified in assessing patient.

 3. 80 aastat tagasi : Mai 1928 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2008-01-01

  Muusikasündmustest 80 aastat tagasi: Tallinna konservatooriumi IV lennu kontsert-aktusest Estonia kontserdisaalis (esinesid prof. Artur Kapi õpilased), lüürilisest tenorist Rudolf Jõksist, Tallinna Jaani koguduse laulukoori tegemistest, IX üldlaulpeo ettevalmistamisest, August Topman tegi 10. mail luterliku kiriku liturgilise komisjoni koosolekul ettepaneku asutada nelja-aastase kursusega kirikumuusikakool

 4. Estonian agriculture after accession : CAP impact / Mati Sepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Sepp, Mati, 1945-

  2003-01-01

  Eesti on olnud üks liberaalsema hinna- ja väliskaubanduse korraldusega riike maailmas. Ühinemine ühtse põllumajanduspoliitikaga tähendab aga eelkõige kõrget interventsiooniastet toodete mahu ja hindade kujundamisel ning konservatiivset toiduainete väliskaubanduse korraldust. Tabelid. Graafikud. Diagrammid

 5. Vormeliuuendused surus peale Une-Mati / Andrus Allika

  Index Scriptorium Estoniae

  Allika, Andrus

  2003-01-01

  FIA president Max Mosley tunnistas, et mõistis vormelireeglite uuendamise vajadust eelmisel hooajal, kui talle võistluste ajal igavusest uni peale tuli. Lisa: Tosin tähtsamat uuendust 2003. aastal. Tiimide koosseisud

 6. 80 aastat tagasi : September 1927 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2007-01-01

  Kultuuri- ja muusikasündmustest: prof. August Topmann valiti Eesti Lauljate Liidu esimeheks, Joosep Aavik valiti Tartu Ülikooli kiriku organistiks ja 11. sept. loodud Tartu Ülikooli koguduse lauluseltsi juhatajaks, Paide Püha Risti kiriku remondi lõpetamise tähistamisest 4. sept. kirikus (esinesid V. Krull jt) ja nädal hiljem Suure-Jaanis (esines Ilmatari laulukoor köster Hans Kapi juhatusel), 18. sept. Ambla kirikus esines Ambla Haridusseltsi mees- ja segakoor, vabadussõdalaste mälestamisest Valga Priimetsa kalmistul, vaimulikust kontserdist uue oreli heaks 25. sept. Põltsamaa kirikus, Pärnu Eliisabeti kiriku uue oreli ehitajaks sai H. Kolbe Riiast

 7. Le rôle des syndicats québécois en matière d’accommodement des personnes handicapées The role of Québec unions with respect to the obligation to accommodate persons with disabilities El rol de los sindicatos quebequenses en materia de acomodamiento de las personas discapacitadas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annick Desjardins

  2010-02-01

  Full Text Available L’obligation d’accommodement des salariés handicapés, à la faveur de développements jurisprudentiels importants, a pris une certaine ampleur au Québec, de sorte que le rôle de représentation des syndicats a évolué dans le cadre de ces changements. Le syndicat doit composer avec une modification de son rôle qui lui est imposée, qui lui donne des outils puissants pour revendiquer des mesures facilitant l’intégration et le maintien en emploi des salariés aux prises avec des limitations fonctionnelles, mais qui le place dans une situation de devoir arbitrer des intérêts divergents chez ses membres. Le présent texte expose le rôle des syndicats dans cette dynamique nouvelle en relations de travail, ainsi que les limites de l’action syndicale en matière d’accommodement des personnes handicapées.The obligation to accommodate workers with disabilities, due to significant developments in case law, has gained importance in Québec, such that the role of trade unions has evolved in the context of these changes. Unions are faced with a change in their role that is imposed, that provides them with powerful tools to demand measures to facilitate the integration and retention of employees with disabilities, but that also creates a situation where union representatives have to arbitrate conflicting interests among their members. This text explains the role of unions in this new dynamic in labour relations, and discusses the limitations in trade union action with respect to the duty to accommodate persons with disabilities.La obligación de acomodamiento de los asalariados discapacitados, tomó una cierta importancia en Quebec, gracias al gran desarrollo de la jurisprudencia. Así mismo, el rol de representación, que incumbe a los sindicatos, evolucionó en el contexto de estos cambios. El sindicato debe transigir con una modificación del rol que le es impuesto, lo que le provee de herramientas de gran alcance para revindicar

 8. Attività del giudice di pace in ambito penale: una ricerca presso il Tribunale di Forlì / The activity of the Judge of the Peace under the criminal jurisdiction: a study carried out in the Law Court of Forlì / L'activité du juge de paix en matière pénale: une étude empirique auprès du Tribunal de Forlì

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Macilotti Giorgia

  2008-10-01

  Full Text Available The article analyses the reform on the criminal jurisdiction of the Justice of the Peace, introduced by the legislative decree n. 274/2000. This law provides the assignment of criminal jurisdictions to the new honorary judge, set up by the law N. 374/1991. This is a part of a wider project for the rationalization of justice and the realization of a “proximity justice”, that is to say a system of justice closer to the citizens and more attentive to the people’s needs. The innovations introduced by this law are analyzed through the presentation of the results of an empirical research carried out in the Law Courts of Bologna and Forlì. The research was based on data collected from dismissed files, related to cases under the jurisdiction of the Justice of the Peace. Beyond the legal framework that the reform has drawn, the research shows how the new institutions, that the reform has introduced, are actually implemented in the legal practice and how these provisions affect the concrete work of the new honorary judge.Cet article analyse la réforme qui a attribué la compétence pénale au juge de paix (décret législatif n° 274 du 28 août 2000. La loi n° 274 prévoit la dévolution des compétences en matière pénale au juge honoraire (institué par la loi n° 374 du 21 novembre 1991 dans le cadre d'une manœuvre de grande ampleur pour la rationalisation du système de justice et la création d'une "justice de proximité" plus proche et plus accessible. Les innovations introduites par cette loi sont analysées sur la base des résultats d'une étude empirique réalisée auprès du Tribunal de Forlì et du Tribunal de Juge de Paix de Bologne. La recherche a étée réalisée sur une série de dossiers jugées et classées à Forlì et à Bologne par le juge de paix. L'objectif de cette étude est de mettre en évidence, au-delà des règles, les particularités de la pratique des juges de paix.

 9. 80 aastat tagasi : Juuli-august 1927 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2007-01-01

  Muusikasündmustest 80 aastat tagasi: 3. juulil toimus laulupidu Rakveres, Koidu selts korraldas 2. ja 3. juulil Viljandis laulupeo ning Pauluse kirikus esitas Koidu segakoor ja orkester Haydni oratooriumi "Loomine", 10. juulil peeti laulupäev Võrus Kandle aias ja Laiuse laulupäev, laulupäevad toimusid juulis-augustis Jõhvis, Allikul, Pärnus, Jüris, Toilas, Uue-Saaluses, Tapal, Suure-Jaanis, Äksis ja Harglas, 11. juulil Tallinna Rootsi kirikus andis vaimuliku kontserdi laulja Georg Viinamägi (orelil Paul Pressnikoff), Pärnu Issandamuutmise kiriku pidustustest 10. juulil, Tallinna Konservatooriumi viiuli- ja oreli eriala õpilased esinesid Keila kirikus, 17. juulil laulis Helme kiriku koor Karl Tuvikese juhatusel Rõuges, 28. aug. laulsid Jõhvi Mihkli kirikus bariton Jaan Thomson (orelil Paul Pressnikoff), 3. aug. avati Tallinna Kaarli koguduse vanal kalmistul (Siselinna kalmistu) Peeter Süda mälestusbüst (autor kunstnik Ferdi Sannamees), kus laulis rahvaülikooli segakoor Tuudur Vettiku juhatusel, 19. aug. lõppesid 25. juulil alanud kooliõpetajate ja koorijuhtide laulu ja muusika suvekursused Tallinnas (kursuste juhendaja Viktor Krull), 18.-19. aug. oli Rakveres köster-organistide ühingu koosolek, Tallinna Jaani koguduse laulukoor Enn Võrgu juhatusel alustas Händeli oratooriumi "Messias"õppimist, Tallinna Kaarli lauluselts valmistus vaimulikuks kontserdiks Johannes Jürgensoni koorilauludest, Artur Kapp töötas oma oratooriumiga "Hiiob"

 10. Kogeja vormistamine eesti keeles : nihkeid SAE perifeerias / Mati Erelt, Helle Metslang

  Index Scriptorium Estoniae

  Erelt, Mati, 1941-

  2008-01-01

  Artiklis vaadeldakse kogeja vormistamist ning alternatiivsete mallide kasutust ajakirjanduskeeles ajavahemikul 1995-2005 eesmärgiga välja selgitada toimunud muutused ning nende põhjused. SAE - Euroopa keskmine standard

 11. Kogeja vormistamine eesti keeles : nihkeid SAE perifeerias / Mati Erelt, Helle Metslang

  Index Scriptorium Estoniae

  Erelt, Mati, 1941-

  2008-01-01

  Vaadeldakse kogeja vormistamist ning alternatiivsete mallide kasutust ajakirjanduskeeles ajavahemikul 1995-2005. Püütakse välja selgitada toimunud muutused ja nende põhjused. SAE - Euroopa keskmine standard

 12. Organismes de politiques et recherche en matière de santé

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  gprudhomme

  17 mars 2014 ... handicaps chez les mères, les nouveau-nés et les enfants lorsque des systèmes de santé solides favorisent l'équité entre les sexes et offrent des soins de santé primaires complets. Pour les mères, leurs enfants, leurs familles et leurs collectivités, ces soins sont habituellement le premier et le principal ...

 13. Gustav Suitsu õhtu järel : mitte arvustuseks, vaid arutluseks / Mati Unt

  Index Scriptorium Estoniae

  Unt, Mati, 1944-2005

  2004-01-01

  Gustav Suitsu loomingu põhjal valminud Evald Hermaküla ja Jaan Toominga lavastusest "Ühte laulu tahaks laulda" Tallinna Kirjanike Majas ja mõtetest, mis selle õhtu järel tekkisid, meenutades kaasaegse teatri isa Antonin Artaud`d, kes kohati suhtus lausa nihilistlikult kogu kultuuripärandisse

 14. Influer sur les débats parlementaires en matière de politiques ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Cette modification des politiques en vigueur comprenait une extension de la couverture santé aux personnes à charge des travailleurs du secteur structuré. Cette réforme a entraîné une hausse considérable du taux d'emplois dans ce secteur. Intitulée Labor informality and the incentive effects of social security: Evidence ...

 15. Saksa põllumajandusminister peab oluliseks mahepõllundust / Matis Song

  Index Scriptorium Estoniae

  Song, Matis, 1978-

  2004-01-01

  Eesti-visiidi käigus Rapla- ja Harjumaad külastanud Saksamaa põllumajandusminister Renate Künast peab oluliseks taastuva bioenergia kasutamist ning maaelu edendamist ühiselt kaupa turustavate majapidamiste kaudu

 16. Euroopa parlamenti kandideerijad lubavad kaitsta väikese Eesti huve / Matis Song

  Index Scriptorium Estoniae

  Song, Matis, 1978-

  2004-01-01

  11. mail 2004 Rapla maavalitsuse haldushoones toimunud kohtumisest Euroopa Parlamendi saadikukandidaatide Tunne Kelami, Tiit Tammsaare, Toomas Savi, Vilja Savisaare, Mart Viisitamme ja Urmas Reinsaluga

 17. Vedurimehed võivad rongiliikluse kolmeks päevaks seisata / Matis Song

  Index Scriptorium Estoniae

  Song, Matis, 1978-

  2004-01-01

  Ametiühing nõuab vedurimeestele 15-protsendilist palgatõusu tagasiulatuvalt selle aasta 1. märtsist, kusjuures peab säilima kehtiv töötasustamise süsteem. Vt. samas: Tiia Truu. Nõudmised ei ole ebaõiglased

 18. Õpetajate streik oleneb järgmisest nädalast / Matis Song

  Index Scriptorium Estoniae

  Song, Matis, 1978-

  2003-01-01

  Valitsusdelegatsioon sai 30. oktoobri kohtumisel ametiühingutega nädal aega otsustamiseks, kas nõustuda TALO esitatud palganõuetega või mitte. Kommentaarid TALO juhatuse esimehelt Toivo Roosimaalt

 19. Tööde algus Palukülas põhjustas tormi / Matis Song

  Index Scriptorium Estoniae

  Song, Matis, 1978-

  2004-01-01

  Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsingu eesvõttel kogunes mõnikümmend inimest Paluküla Reevimäe poolsele küljele, et takistada puhke- ja spordikeskuse tarvis rajatava suusatõstuki ehitustööde algust. Vt. ka artiklit "Paluküla mäel käis tants ümber püstkoja" lk. 7

 20. Kas võidab teater või sihikindel needus ? / Matis Song

  Index Scriptorium Estoniae

  Song, Matis, 1978-

  2006-01-01

  Mängufilm "Libahundi needus" : stsenaristid Margus Kasterpalu, Ilmar Raag ja Rainer Sarnet : režissöör Rainer Sarnet : osades Katariina Lauk, Rene Reinumägi, Raine Loo, Kersti Kreismann, Marje Metsur, Tiit Lilleorg : Shop of Dreams - Eesti Televisioon 2005

 1. Afroza Haque : Trouver de nouvelles approches en matière d ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  17 févr. 2015 ... Établie à Dhaka, au Bangladesh, Afroza Haque travaille sur l'adaptation aux changements climatiques, les moyens de subsistance et l'analyse géospatiale ... L'IRCAAA est un projet conjoint du Department for International Development du Royaume-Uni et du Centre de recherches pour le développement ...

 2. Combler les lacunes en matière de données climatiques et de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Mis en oeuvre par l'Institute of Policy Studies du Sri Lanka, ce projet vise à améliorer l'efficacité des décisions des agriculteurs, d'une part, et des responsables des politiques et des experts, d'autre part, en établissant et en mettant à l'essai des modèles pilotes de systèmes de gestion intégrée des données climatiques ...

 3. Connaissances des lycéens auvergnats en matière de contraception

  OpenAIRE

  Sureau, Audrey

  2016-01-01

  Introduction: The contraception has an old story which has been througt many stages. Nowadays, many laws govern that and the prevention of unwanted pregnancies is a real public health subject. This prevention requires an efficient use of contraception. For that, some educational sessions have been organized at school. Despite a light decrease during these last years, the voluntary pregnancies interruptions are still too many among the 15 - 17 years old teenagers (9,7 ‰). This number can be ex...

 4. Le CRDI renouvelle son partenariat avec ACIAR en matière de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  31 juil. 2017 ... Cette initiative tire profit de l'expertise canadienne et australienne dans le domaine de la science et de la technologie ainsi que du leadership et de ... to face obstacles that limit their ability to establish careers and become leaders in the fields of science, technology, engineering, and mathematics (STEM).

 5. Soomlaste oma Eesti ajalugu / Heino Arumäe, Mati Graf, Priit Raudkivi

  Index Scriptorium Estoniae

  Arumäe, Heino

  2008-01-01

  Rets. rmt.: Seppo Zetterberg. Viron historia. Helsinki, 2007. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia ; 1118. Tegemist on mahukaima mitteeestlase sulest ilmunud Eesti ajalugu käsitleva teosega. Teos on mõeldud soome lugejale. Rikkalikult illustreeritud raamatu paljude fotode autor on Seppo Zetterberg ise

 6. Croissance et production de matières de Typha australis (SCHUM ...

  African Journals Online (AJOL)

  En milieu saturé, il y a une répartition homogène entre les 2 horizons. Dans les niveaux d'immersion à 50 et à 100 mm une redistribution du système souterrain est constaté. Les rapports PA/PS diminuent au cours de l'expérimentation avec le niveau d'immersion et des différences significatives sont constatées entre le ...

 7. Point de vue sur la conservation-restauration des matières plastiques

  OpenAIRE

  Sylvie Ramel

  2007-01-01

  L’auteur expose le point de vue d'une restauratrice sur le problème de la dégradation des plastiques : celle-ci se marque tout particulièrement dans les « collections d'usage », qu'elle a eu à plusieurs reprises l'occasion de traiter.The author exposes the viewpoint of a restorer on the problem of plastics degradation. This phenomenon is particularly noticeable in the "collections of objects of uses" that she had the opportunity to treat several times.

 8. Point de vue sur la conservation-restauration des matières plastiques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylvie Ramel

  2007-10-01

  Full Text Available L’auteur expose le point de vue d'une restauratrice sur le problème de la dégradation des plastiques : celle-ci se marque tout particulièrement dans les « collections d'usage », qu'elle a eu à plusieurs reprises l'occasion de traiter.The author exposes the viewpoint of a restorer on the problem of plastics degradation. This phenomenon is particularly noticeable in the "collections of objects of uses" that she had the opportunity to treat several times.

 9. Communauté virtuelle d'apprentissage en matière de cartographie ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Le projet aidera les membres à mieux comprendre la méthodologie et ses applications, puis incitera chacun à tirer le meilleur parti des ressources, des outils et du ... La recherche sur les incidences et les impacts des technologies de l'information et de la communication (TIC) sur le développement social et humain est ...

 10. Renforcement des capacités en matière de partenariats, de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  organisme sans but lucratif qui favorise la collaboration entre organismes de la société civile) d'appuyer des partenariats, des réseaux et des mesures novatrices efficaces parmi les membres de telecentre.org. Plus précisément, le CSI édifiera une ...

 11. Action multisectorielle en matière de prévention des maladies non ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  L'Afrique subsaharienne est en pleine période de transition en ce qui a trait aux épidémies. La région est aujourd'hui aux prises avec une double charge de morbidité : les maladies infectieuses demeurent la principale cause de décès, mais il ne fait aucun doute que les taux de prévalence des principales maladies non ...

 12. Croissance et production de matières de Typha australis (SCHUM ...

  African Journals Online (AJOL)

  SARAH

  28 févr. 2015 ... École. Doctorale. Évolution Écosystèmes Microbiologie. Modélisation. Seabloom EW, Valk AJvan der, 2003. Plant diversity, composition, and invasion of restored and natural prairie pothole wetlands: implications for restoration, Wetlands 23 (1): 1–12. Wright IJ, Reich PB, Westoby M, Ackerly DD, Baruch Z,.

 13. Põlvas tuli esitusele Andre Laine 29 tantsu / Mati Määrits

  Index Scriptorium Estoniae

  Määrits, Mati, 1958-

  2008-01-01

  Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses sai näha Põlvamaa Koolitantsu maakondlikku eelvooru. 52st tantsust 29 tantsu autor on Andre Laine. Kommenteerib ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lavakunstide osakonna tantsukunsti õppejõud Kai Valtna

 14. Incidence des politiques en matière de publicité, de taxes et d ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  La consommation d'alcool dans les Amériques s'accompagne d'un coût considérable. En 2000, elle était à l'origine de 5 % des décès et de 9,7 % de la perte d'années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI). Les AVCI représentent une mesure la charge de morbidité mondiale qui équivaut au nombre d'années de vie ...

 15. Innovation en matière de cybergouvernement dans les Amériques ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Évaluations. Tercer informe de evaluación : componente de oficiales de enlace; El Ciudadano y el Gobierno Electrónico en las Américas. Évaluations. Primer informe de evaluación : componente oficiales de enlace; El Ciudadano y el Gobierno Electrónico en las Américas. Rapports. Final joint technical report / Innovations ...

 16. Graphic design policy manual: Manuel de la politique en matière de graphisme

  National Research Council Canada - National Science Library

  1988-01-01

  The manual is a collection of instructions and policy guidelines to be followed in order to achieve effective visual communications with the Department of Fisheries and Oceans various clients or target audiences...

 17. Agriculture itinérante : promotion de solutions novatrices en matière ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Ce projet s'appuie sur des expériences vécues en Inde, au Népal et au Bhoutan qui remettent en cause un point de vue courant chez les responsables des politiques et de la foresterie, selon lequel il s'agit d'un type de culture non durable et nuisible pour la forêt et la faune. Le projet repose sur l'hypothèse que si elle est ...

 18. La matière grasse du lait de dromadaire : composition, microstructure et polymorphisme. Une revue

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karray Nadia

  2005-09-01

  Full Text Available In camel milk, fat, that represents about 3.6% of the composition, is dispersed in the form of globules, enveloped in a membrane, derived from the secreting cell and constituted by phospholipidprotein complexes. This review examines the present state of knowledge of the dromedary milk fat. The topics dealt with are : composition (fatty acids and triacylglycerols, microstructure, fat globule size distribution and polymorphism (thermal and structural properties.

 19. Déployer de meilleures technologies en matière de légumineuses ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Promoting Locally Fortified Sunflower Oil Using E-Vouchers (CIFSRF Phase 2). Tanzania, along with most African countries, has been struggling to address persistent nutritional challenges, including vitamin A and iron deficiencies. View morePromoting Locally Fortified Sunflower Oil Using E-Vouchers (CIFSRF Phase 2) ...

 20. Eesti identiteedi kasv ja kasvatus 2006. aastal - Kumust Brotzeni / Mati Hint

  Index Scriptorium Estoniae

  Hint, Mati, 1937-

  2006-01-01

  Tallinna Ülikooli emeriitprofessori loetletud tippsündmused Eesti kunsti ja ajaloo valdkonnas 2006. a. - Kumu Kunstimuuseumi avamine, Kristjan ja Paul Raua näitus Kumus ning Riias tegutsenud baltisaksa kultuuriloolase Johann Christoph Brotze joonistuste kogumiku "Johann Christoph Brotze. Estonica." Koostanud Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat, Ants Viires. Estopol OÜ 2006, ilmumine Tallinnas, peatoimetaja Raimo Pullat. Pikemalt eesti nüüdisaegsest kunstist Kumus ja rahvuslikust identiteedist

 1. Viluste noored võitsid rahvusvahelise tantsufestivali / Mati Määrits

  Index Scriptorium Estoniae

  Määrits, Mati, 1958-

  2003-01-01

  Tantsufestivali "Koolitants 2003" ja rahvusvahelise festivali "Young and Dancing in Tallinn 2003" üks parimaid esinejaid oli Viluste Põhikooli tütarlastetrupp. Lisaks sõnum "Lõppvõistlusele jõudis kolm Põlvamaa rühma"

 2. Dis, c'est quoi la matière noire?

  CERN Multimedia

  Barnet, Patricia

  2007-01-01

  Universe is made of blackmatter, we know that since the discovery made by the Swiss-american astrophysicist Fritz Zwicky in 1933. This black matter is there, around the galaxies and beyond, dust and gas... (1/2 page)

 3. Parer aux menaces en matière de biosécurité provenant de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  L'apparition du virus de l'influenza aviaire H7N9 et celle du coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SMRO) rappelle avec force l'importance ... Les chercheurs étudient les causes sous-jacentes et les facteurs qui influent sur l'apparition et la propagation de ces maladies, alors que les décideurs ...

 4. Der aufgeklärte Absolutismus der Kaiserin Katharina II. im Baltikum / Mati Laur

  Index Scriptorium Estoniae

  Laur, Mati, 1955-

  2004-01-01

  Venemaa keskvõimu survest baltisaksa aadlile Katariina II valitsemise algperioodil. Katariina püüdlustega integreerida Baltimaid Vene tsaaririiki ei kaasnenud muutusi Baltimaade ühiskondlikus struktuuris ning tema püüdluste resultaadid osutusid seetõttu vaid lühiajalisteks

 5. Perfectionnement des capacités des futurs dirigeants en matière d ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Le nouveau programme mettra à profit l'expérience du PTCI de l'admission concurrentielle, de l'attribution de charge de cours au mérite, de centre d'été ... This project will support the building of leaders of today and tomorrow in West Africa, a region where capacity for economic research and management remains very ...

 6. Kaitseliit leinab major Benno Leesikut / Aare Lepaste, Mati Määrits

  Index Scriptorium Estoniae

  Lepaste, Aare, 1970-

  2006-01-01

  Vastavalt kaitseväe juhataja korraldusele on kõigil Kaitseliidu malevatel heisatud leinalipud kuni ülema matusteni 2. aprillil. Kaitseliidu ülema kohuseid täidab Kaitseliidu peastaabi ülem major Urmas Muld

 7. Innovations en matière de recherche : examiner les problèmes sous ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Produire les connaissances et les utiliser pour améliorer les conditions de vie des populations dans l'ensemble des pays en développement a toujours été au coeur des activités du CRDI. Cette démarche a donné naissance à des champs de recherche novateurs :

 8. Hurda-preemia saavad Aleksei Peterson ja Asta Tagel / Mati Määrits

  Index Scriptorium Estoniae

  Määrits, Mati, 1958-

  2005-01-01

  Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinna vabariiklik laureaat on Eesti Rahva Muuseumi kauaaegne direktor ja ajakirja Muuseum asutaja Aleksei Peterson ning maakondlik laureaat Põlva Käsitööklubi juhendaja Asta Tagel

 9. Combler les lacunes en matière de données climatiques et de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Les lacunes dans l'échange de connaissances et de renseignements entre agriculteurs et responsables des politiques, et la déficience des communications susceptibles d'en résulter, pourraient saper l'adaptation aux changements climatiques. Une manière de surmonter ce problème consiste à établir un système de ...

 10. Rohkem kui 300 aastat tagasi surnud pere õnnestus tuvastada / Mati Mandel ; Kalev Jaago

  Index Scriptorium Estoniae

  Mandel, Mati, 1945-

  2016-01-01

  Peanse külas Lihula vallas toimunud kaevamistest. Leiti nelja inimese luustikud. Leiumaterjal võimaldas võrrelda ja kokku viia arheoloogi, numismaatiku, atropoloogi ja arhivaari uurimistulemusi. Suure tõenäosusega võisid leitud maetud olla Leti Andrese Mihkel, tema abikaasa ning lapsed Heinrich ja Ann. Tegu võib olla 1710.- 1711. aasta katku ohvritega. Haruldase juhtumina saab luid seostada konkreetsete ajalooliste isikutega

 11. Põlvamaa ettevõtluse Mastimänd on Põlva Agro / Mati Määrits

  Index Scriptorium Estoniae

  Määrits, Mati, 1958-

  2006-01-01

  Põlvamaa Mastimänd 2005 tiitli sai piimatootmisega tegelev Põlva Agro parimate toodangunäitajate, innovaatilisuse ning investeeringute eest. Põlvamaa ettevõtluse Tõusev Täht 2005 on AS Nordic Foods ja parim õpilasfirma Pitseto

 12. Soome roll Eesti välispoliitilistes valikutes - eeskuju, konkurent või parnter? / Mati Vaarmann

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaarmann, Mati, 1951-

  2002-01-01

  Soome võimalik roll reaalse eeskujuna Eestile välis- ja kaitsepoliitika ning rahvus- ja keelepoliitika alal on siiani olnud suuresti illusoorne, kuna ei ole arvestatud erinevusi kahe naabermaa ajaloolises arengus, kasutatavates ressurssides, valitsevas poliitilises kultuuris ning külma sõja järgses maailmas toimunud ja toimuvaid muutusi

 13. Une approche des politiques et de la gouvernance en matière d ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Le débat au sujet de la liberté sur Internet s'est intensifié au cours des dernières années à mesure que des gouvernements et des organismes de la société civile examinaient des politiques susceptibles de préserver à la fois les libertés civiles et la sécurité en ligne. Des organismes de la société civile et des universitaires ...

 14. Nouvelles occasions en matière de financement à l'échelle de l ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Les panélistes réunis au forum sur les sciences du climat, tenu à Paris en juillet 2015 et intitulé Notre avenir commun face au changement climatique, ont discuté des progrès et des défis liés à la mise en place de mécanismes à grande échelle efficaces pour financer l'adaptation aux changements climatiques. Thaven ...

 15. Kunstiteos oma mehhaanilise reprodutseeritavuse ajastul / Walter Benjamin ; tõlkinud Mati Sirkel

  Index Scriptorium Estoniae

  Benjamin, Walter, 1892-1940

  2010-01-01

  Analüüsitakse kuidas kunstiteose repro ja filmikunst avaldavad tagasimõju kunstile tema traditsioonilisel kujul. Kunstiteose ehtsusest, selle olemusest, kultusväärtusest ja eksponeerimisväärtusest, koopia eelistest aga ka destruktiivsusest, eriti filmikunsti puhul kultuuripärandi traditsiooniväärtuse kaotamisel. Foto ja maalikunsti, teatri ja filmi erinevusest, eksponeerimisviisi muutumisest reproduktsioonitehnika läbi, mis muudab masside retseptsiooni - kunst versus meelelahutus

 16. Mis saab Tallinna Polütehnikumist? / Sirje Tohver ; kommenteerib Mati Kask

  Index Scriptorium Estoniae

  Tohver, Sirje, 1948-

  2000-01-01

  Tallinna Polütehnikumi liitmisest Tallinna Kõrgema Tehnikakõrgkooliga. Arvamust avaldavad TPT õppealadirektor Jüri Mickfeldt ja AS Eesti Telefon IP Teenused turundusjuht Avo-Rein Tereping (TPT vilistlane, kooli nõukogu liige)

 17. Näe ja ole ise nähtav / Mati Muru

  Index Scriptorium Estoniae

  Muru, Mati

  2009-01-01

  Arvustus: Kirjastonhoitaja tulevaisuudessa : millaista osaamista kirjastot tarvitsevat? / [Kirjastonhoitajien säätiö] ; toim. Jaakko Korpisaari ja Jarmo Saarti. Helsinki : Kirjastonhoitajien säätiö, 2007

 18. THE EFFECT OF PARTICLE SIZE ON THE ORGANIC MATI'ER ...

  African Journals Online (AJOL)

  the reason for the lower than expected in vivo digest- ibility values. It was reasoned that the NaOH treated straw is not retained in the rumen long enough for maximum bac- terial degradation. It is also well known that the reten- tion time of OM in the rumen is dependant on the par- ticle size of the OM. The coarser the particle.

 19. Hukuman Mati: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Al-Qur’an

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dede Rodin

  2016-08-01

  Full Text Available The death penalty is the most Islamic law get resistance in its implementation. This resistance appears among others as a result of the symbolic understanding on the death penalty without understanding what and why this punishment stipulated in the Qur’an. Therefore, this article intends to answer the fundamental questions; how the concept of the death penalty in the Qur’an. This article resulted that the death penalty is one model of inculturation of the Qur’an to the existing tradition, with a change of paradigm regarding moral values and a more humane law, among others: (1 the principle of enforcement, from the original law “vengeance” (vendetta, lex talionis, tha’r to “reply in kind”; (2 The motive for murder, of which initially involves all kinds of murder -including war- be designed killing and hirābah only; (3 The prosecution, of which the extended family into the nuclear family; (4 accountability, from the collective responsibility to individual responsibility.

 20. Fiziološka faza matičnog stabla kao čimbenik rizogeneze masline

  OpenAIRE

  Strikić, Frane; Čmelik, Zlatko; Pecina, Marija; Poljak, Milan

  2006-01-01

  Vrijeme uzimanja reznica masline ima značajnog utjecaja na proces rizogeneze. S ciljem utvrđivanja utjecaja vremena uzimanja reznica provedeno je istraživanje u kojem smo varirali tri roka uzimanja reznica: mjesec srpanj, kolovoz i rujan i tri domaće sorte Levantinku, Drobnicu i Istarsku bjelicu. Rezultati istraživanja pokazuju da je najbolji uspjeh ukorjenjivanja postignut s reznicama uzetim u rujnu, a najslabiji u srpnju. Nije bilo statistički značajnih razlika u broju i duljini korjenčića ...

 1. Appel à propositions en matière de stratégies de production | CRDI ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Le Seminario Permanente de Investigacion Agraria (SEPIA) fut créé au Pérou en 1985 afin de stimuler la recherche pluridisciplinaire et la discussion sur les enjeux ruraux et environnementaux au... Voir davantageRenforcement du dialogue entre acteurs de la recherche agricole et des politiques rurales au Pérou ...

 2. Teadmistepõhine ühiskond, teadmistepõhine riigivalitsemine / Mati Heidmets

  Index Scriptorium Estoniae

  Heidmets, Mati

  2004-01-01

  Autori hinnangul saab teadmistepõhisest valitsemisest rääkida siis, kui teadmusjuhtimine ja õppiva organisatsiooni põhimõtete järgimine on saanud tavaliseks praktikaks nii riigi- kui ka avaliku ning kolmanda sektori organisatsioonides

 3. Haritus ja professionaalsus : Vajame kokkulepet nii rahastamisalastes kui riigitellimuse loogikas / Mati Heidmets

  Index Scriptorium Estoniae

  Heidmets, Mati

  2003-01-01

  Eesti vajab rohkemat kui hästiharitud inimesi, ta vajab professionaale, mis on samm haritusest edasi. Professionaalide kiht on Eestis õhuke, vaja oleks kordi rohkem, eriti Euroopa Liidule mõeldes. Eesti ülikooliharidus saaks selles suunas edukamalt toimida

 4. Et ainult inimene mõtleb? Ajab rotigi naerma! / Mati Soomre

  Index Scriptorium Estoniae

  Soomre, Mati, 1944-2015

  2008-01-01

  USA Bowling Green State'i ülikooli emeriitprofessor, Tartu Ülikooli audoktor professor Jaak Panksepp väidab, et rotid naeravad ning USA Georgia Ülikooli teadlased Allison Foote ja Jonathon Crystal leidsid, et ka rotil on metakognitsioon - võime oma mõtlemist mõelda. Vt. ka lk. 35: Rott & meie

 5. Renforcement des capacités de recherche en matière de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Le monde de la recherche en Afrique ne s'est pas encore remis des programmes d'ajustement structurel mis en place au cours des années 1980 et 1990; les compressions budgétaires ont considérablement réduit la capacité des universités d'investir dans la recherche et le développement. Ce projet permettra au ...

 6. Mitte ükski riik pole katastroofide eest kaitstud / Jan Egeland, Mati Raidma

  Index Scriptorium Estoniae

  Egeland, Jan

  2006-01-01

  ÜRO peasekretäri asetäitja humanitaarküsimustes ning Eesti päästeameti peadirektor rõhutavad, et katastroofi korral vajavad humanitaartöötajad kohe juurdepääsu ressurssidele. ÜRO uuest hädaabi keskfondist (CERF), Eesti panusest fondi, Eesti antud humanitaarabist 2005. ja 2006. aastal ning osalemisest missioonidel

 7. 80 aastat tagasi : Märts 1928 / Mati Märtin

  Index Scriptorium Estoniae

  Märtin, Mati

  2008-01-01

  Muusikasündmustest 80 aastat tagasi: 50aastaseks saanud heliloojast Artur Kapist ja juubelikontserdist 11. märtsil Estonia kontserdisaalis, Tallinna Jaani koguduse laulukoori kontserdist Enn Võrgu ja Rudolf Tobiase loominguga 16. märtsil Estonia teatri proovisaalis, R. Tobiase kantaadi"Johannes Damaskusest" ettekandest 19. märtsil Tallinnas Jaani kirikus, Ilo lauluseltsi koori kontserdist 25. märtsil Tallinnas Jaani kirikus (ettekandel Enrico Bossi teos "Canticum canticorum", dirigent Dionyssi Orgussaar), peakoosolekust 25. märtsil Tartu Ülikooli koguduse lauluseltsis Cantate Dominum

 8. La spéculation sur les matières premières1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorion Paul

  2008-07-01

  Full Text Available What part has to be indebted to the financial speculation in the recent food an energy price inflation? Informations on this controversial question may be found through the works of different commissions of the US Senate. Particularly lights have been bring upon the mechanisms by which new speculators, made “investments” in the commodities futures market, and behave differently from the traditional speculators that have always existed in this marketplace.

 9. FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI TEMPAT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PELAYANAN TERPIDANA MATI SEBELUM DIEKSEKUSI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Budiyono

  2009-09-01

  Full Text Available Penitentiary was a place to conduct coaching Educate Prisoners and Child Socialization. There are pro-death penalty views (Retensionist and cons of death penalty (abolitionist on the existence of death penalty and execution. This issue is causing problems from the aspect of regulation that is the basis of service provision on death row since capital punishment on all the services there are no specific rules. The problem is the placement and service must be performed by the prisons before the execution on death row, before it is executed on death row man alive who is naturally still have rights that must be protected as a right to physical care and health until the corresponding executable , including also get their rights, as for the rights referred to was referring to the provisions of Article 14 of Act No.12/1995 about Correctional.

 10. SUNTIK MATI (EUTHANASIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tjandra Sridjaja Pradjonggo

  2016-06-01

  Full Text Available Euthanasia problem has existed since the health system faces an incurable disease, while the patient is dying and torture. In such situations, it is not uncommon patient begged to be released from this suffering and did not want an extended life again or in other circumstances in patients who are not aware, families of patients who did not have the heart to see patients suffering deathbed ask the doctor or nurse not to continue treatment or if necessary, provide drugs to hasten death. From this emerged the term euthanasia, which took off a person’s life to be free from suffering or dying well. From the study of this thesis can be concluded that the lethal injection, or more commonly called euthanasia if viewed from the aspect of criminal law and human rights in Indonesia are still having a debate that has not found the end, because of the provision of human rights by the opposition national laws, especially the Criminal Code in force in Indonesia, but basically that the act of euthanasia is still Brazilians is prohibited in the criminal justice system and health laws that exist in Indonesia, whatever and however excuse used and anyone who filed either personally want themselves or family everything is still forbidden to do anything syringe the dead, even the health workers are still prohibited from lethal injection for any reason.

 11. Nouvelles occasions en matière de financement à l'échelle de l ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  21 avr. 2016 ... Les panélistes réunis au forum sur les sciences du climat, tenu à Paris en juillet 2015 et intitulé Notre avenir commun face au changement climatique, ont discuté des progrès et des défis liés à la mise en place de mécanismes à grande échelle efficaces pour financer l'adaptation aux changements ...

 12. LHC: l'entrée en matière

  CERN Multimedia

  2004-01-01

  Mobilizing the greatest part of the budgets and the energies of CERN, LHC should be brought into service in 2007. This project carries the hopes of a lot of physicists, who hope to obtain from the LHC, answers to a lot of questions about universe (1 page)

 13. Heategevuskaravan külastas kolme maakooli / Mati Määrits

  Index Scriptorium Estoniae

  Määrits, Mati, 1958-

  2009-01-01

  Üheteistkümnendat aastat toimuva Jõulukaravani raames ühendab Coca-Cola taas jõud UNICEFiga, seekord Põlvamaa väikekoolide abistamiseks. UNICEF Eesti Rahvuskomitee valis välja Vaste-Kuuste, Kauksi, ja Mikitamäe koolid, kes saavad läbi heategevusürituse spordivarustust

 14. Paadisõit Võhandul tõi teise preemia / Mati Määrits

  Index Scriptorium Estoniae

  Määrits, Mati, 1958-

  2009-01-01

  MTÜ Kultuuriühing Eesti Fotofestival korraldatud fotokonkursil "Sügisvärvid looduses" valis žürii välja 11 paremat fotot. Esikoha pälvis Peep Loorits fotoga "Leht praos", teise koha Meida Mõttus fotoga "Sügisvärvid looduses" ja kolmanda Robi Lees fotoga "Kirevad vahtralehed"

 15. Maintainer’s Associate Training Instructional Environment: Its Demonstration (MATIE 2)

  Science.gov (United States)

  1989-06-01

  student floundering. The types of Tutoring Mode are Exploration, Experimentation, Elaboration, Didactic , Demonstration, and Coaching. IMTS. Douglas Towne...K "MULT- METERI LSTIM ASSEMA .V [TP RELAYS ) ’:L-- IMISC RELAYS’-1cL CL ’,A AAI~CL-STIM RELA- TP SWITCHING DIST] .. .. MEASUREMENT DEVICE

 16. Élaboration de protocoles facilitant l'application des lois en matière ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Challenging Forced Marriage: Building the Defence and Support System. Forced marriage violates the principles of personal freedom and individual autonomy. It is viewed as a human rights violation under international human rights law. View moreChallenging Forced Marriage: Building the Defence and Support System ...

 17. Muuga / Mary von Grünewaldt ; tõlk. Mati Sirkel

  Index Scriptorium Estoniae

  Grünewaldt, Mary von

  2004-01-01

  Leo Zoegelt ostetud Muuga mõisahoone korrastamisest ja uue hoone ehitamisest C. T. von Neffi kunstikogu paigutamise tarbeks. Tütre mälestused. Tõlgitud raamatust: Skizzen und Bilder aus dem Leben Carl Timoleon von Neff / Mary von Grünewaldt. Darmstadt, 1887

 18. Rosma ja Räpina õpetajad leidsid Viljandist tunnustust / Mati Määrits

  Index Scriptorium Estoniae

  Määrits, Mati, 1958-

  2006-01-01

  Sellest, kuidas Põlvamaa õpetajatel läks õpetajate üleriigilisel teatrifestivalil "Sillad". Rosma Johannese kooli õpetajate lavastusest "Ofelia varjuteater" (lavastaja ja dramatiseerija Külli Volmer) ja Räpina lasteaia Vikerkaar õpetajate lavastusest "Arenguvestlus - aega üks tund"

 19. Mati Jostovi järglane selgub lähiajal / Raivo Lott ; interv. Raivo Raigna

  Index Scriptorium Estoniae

  Lott, Raivo, 1958-

  2006-01-01

  Eesti Põlevkivi avalike suhete juht kontsernist Eesti Põlevkivi, viimaste aastate suurtest ümberkorraldustest, kontserni edust, Eesti Põlevkivi toodangumahust ja selle põhilistest tarbijatest, ISO 14001 keskkonnasüsteemide standardist, tähtsamatest kordaminekutest keskkonnaalases töös

 20. Pööre Apolloni poole / Märt-Matis Lill

  Index Scriptorium Estoniae

  Lill, Märt-Matis, 1975-

  1999-01-01

  Kontsersarja "Avangard või dekadents?" on jõudnud 1920. aastatel loodud muusikani. Sarja raames esitatvatest teostest ning kontserdid toimuvad laupäeval Vanemuise kontserdimajas ja phapäeval Estonia kontserdisaalis

 1. Les droits des consommateurs en matière de TIC en Afrique australe

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Cette subvention permettra au Link Centre d'examiner, en collaboration avec Balancing Act, l'efficacité de différentes démarches qui visent à aider les consommateurs à résoudre ces problèmes. Les organismes de réglementation de cinq pays (l'Éthiopie, le Kenya, Madagascar, le Rwanda et la Zambie) collaboreront avec ...

 2. Jumal lõi naise... ja naine lõi sisekujunduse / Merle Eek ; interv. Mati Laos

  Index Scriptorium Estoniae

  Eek, Merle

  2000-01-01

  TEMTi 1994. a. ja Tallinna Tehnikakõrgkooli 1998. a. lõpetanud sisearhitekti Merle Eegi senisest loomingust - pub Avenüü ja Africa, ööklubi Venus, koduinterjöörid jm. Kasutab palju seina- ja laemaalinguid, kaarseinu, sambaid, sepiseid, vitraaže. 11 illustratsiooni

 3. Mesures en matière de taxation des produits du tabac en Afrique de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Tobacco consumption in Tanzania rose by 20% between 2002 and 2007, and is predicted to increase by a further 46% by 2016. View moreCigarette Taxation in Tanzania · What we do · Funding · Resources · About IDRC. Knowledge. Innovation. Solutions. Careers · Contact Us · Site map. Sign up now for IDRC news and ...

 4. Renforcement des capacités de recherche en matière de politiques ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Ils s'efforceront de déterminer si la décentralisation accroît l'élasticité du système fiscal, réduit les inégalités systémiques, favorise l'autonomisation des femmes et d'autres groupes défavorisés, et stimule la discrimination positive. ... Le CRDI et BetterEvaluation lancent un guide interactif pour la gestion des évaluations.

 5. PERDEBATAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Hatta

  2012-12-01

  Full Text Available The Debate of Capital Punishment in Indonesia: A Comparative Study between Islamic and Indonesian Criminal Law. Strictly speaking, the Islamic and Indonesian criminal law provide for capital punishment. However, the existence of the death penalty in Indonesia is still debatable. It is assumed that the death penalty is against human rights, but others consider it as to protect the public interest. In order to discuss the contravening views, this paper is an attempt to critically analyzed the issu by using a normative juridical approach. It is concluded in its implementation of capital punishment both the in Islamic and Indonesian criminal law is carefully applied and with the limits prescribed by law. Such restrictions are expected to balance the views between the pro and against capital punishment in Indonesia. The death penalty in Islamic criminal law is to protect religion, life, property, intellect and descendant. The five basic human rights is given by the Almighty God that should be protected, the violator of which is liable for capital punishment.

 6. Innovation en matière de biocarburants sous le signe de l'inclusion ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Toward Inclusive Biofuel Innovation in Indonesia. Concern about energy security prompted the Indonesian government to issue several presidential decrees in 2005 and 2006 promoting a national biofuels program based on a vegetable oil produced from... View moreToward Inclusive Biofuel Innovation in Indonesia ...

 7. Dix conseils en matière de visualisation de données

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Office 2004 Test Drive User

  connotation culturelle ou sociale. Taille et position : attirent l'attention sur certaines données et montrent une hiérarchie. Nous avons tendance à regarder en premier le haut des gra- phiques et les objets plus gros. Chaque culture a des conventions de lecture qui déterminent la manière dont les gens lisent un graphique ou ...

 8. Skulptor Mati Karmin võitis taas Tartus / Juhani Püttsepp

  Index Scriptorium Estoniae

  Püttsepp, Juhani, 1964-

  1998-01-01

  Tartu Pauluse kalmistu Vabadussõjas langenute mälestusmärgi konkursi võitis M. Karmin tööga "Patria". Arhitekt Tiit Trummal. Samuti võitsid Karmin ja Trummal Tartu Raekoja platsi purskkaevu kavandi konkursi

 9. Bachelard et la psychanalyse de la “matière noire”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent Bontems

  2012-10-01

  Full Text Available On several occasions, Gaston Bachelard has suggested that his poetic of elements could be extended beyond the four chemical elements, notably by increasing the specificity of the material imagination related to darkness, to the nocturne element, to the material called “la ténèbre” (the darkness. According to this thinking, we propose a dual examination of some physical concepts which include the adjective "black(/dark": the black bodies, the black holes, and the dark matters. To understand the nature of these dark thoughts, it is necessary to explain the process by which the physical transforms the meaning of the adjective, but also five free rein to a poetic digression that reveals how the dark "colours" concepts by associating them with other images. The riddle of the black body radiation is no longer simply the opportunity to explore the quantum but also the pattern of a self-awareness rêverie; the black hole is not only a singularity of the theory of general relativity but also a symbol of great depression; the dark matter is no longer just an astrophysics hypothesis but also the object of a fantasized alchemical research. Combining psychoanalysis and epistemology of knowledge about the physical "black" we hope to show how the duality of Bachelard’s philosophy responds to the provocations of material to think and dream.

 10. Le CRDI renouvelle son partenariat avec ACIAR en matière de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  commissaire de l'Australie au Kenya; Melissa Wood, gestionnaire de programmes mondiaux à l'ACIAR; Simon Carter, directeur régional, Afrique subsaharienne au CRDI; ainsi que d'autres membres du personnel du CRDI et de l'ACIAR ...

 11. Gestion de la matière organique dans les sols tropicaux

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wouters, J.

  1991-01-01

  Full Text Available Organic matter management in the Tropical soils. Organic matter is the key of fertilization in tropical conditions and is closely associated with the cultural systems by/te dominant kinds of transfer : internal or external, vertical or horizontal. Although very complex by nature, organic material in the soils can be reduced to few transformation stages, accelerated in humid tropics compared with temperated environment, more particularly the mineralization of humus. Among the problems inherent to tropical ferrallitic soils, low cation adsorption capacity of the clay and low phosphorus availability to plant associated to high exchangeable and toxic aluminium content in strong acidity conditions constitute their main fertility constraints. So that reducing of exchangeable aluminium is the basis of the fertilizer effect of organic matter that can be compared with liming. This reducing is related to the formation of aluminium complexes with short chain di- and tri-carboxylic acids, characteristics of the freshly decomposed material rather than the humus. These data seem support the idea of the advantage of incorporating organic matter in soil before the humification in warm-humid tropics, according to many traditional cultural practices. The question of organic matter management is a good illustration of the necessity of a multidisciplinary approach with the agronomic and fundamental topics being treated in an integrated way.

 12. Facteurs déterminants le tarif de la vidange mécanique des matières ...

  African Journals Online (AJOL)

  exploitation. L'analyse financière a révélé que le coût de la vidange ... À Dakar, la gestion des boues de vidange est informelle (Chowdhry et Koné, ...... ont une meilleure compréhension des risques liés à une mauvaise gestion des boues de.

 13. Raisonnements en matière de sécurité, politique territoriale, régime ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Security Reasoning, Spatial Politics, Patriarchy and the Economic Rights of Palestinian Women in Israel. Palestinian women and girls account for over half of the Arab population in Israel, which makes up approximately 17% of the Israeli population. View moreSecurity Reasoning, Spatial Politics, Patriarchy and the ...

 14. Les percées de la Tanzanie en matière de services de santé | CRDI ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  15 oct. 2010 ... On a mis au point un outil informatique convivial pour recueillir de l'information sur les principales causes de décès et de maladie. Ce logiciel simple a permis aux planificateurs des services de santé des deux districts pilotes d'affecter davantage d'argent à la lutte contre les maladies les plus meurtrières.

 15. Détection directe de Matière Sombre non-baryonique avec l'hélium 3

  OpenAIRE

  Moulin, Emmanuel

  2005-01-01

  LPSC 0579; Results from astrophysics and observational cosmology suggest that the matter content in the Universe is dominated by cold dark matter. Supersymmetric extensions of the Standard Model of particle physics provide a well-motivated candidate for this, the lightest neutralino, which is actively searched using colliders but also with dedicated experiments. This thesis is devoted to the direct detection of non-baryonic dark matter with helium 3 both for the MACHe3 prototype detector and ...

 16. Guide en matière d'évaluation à l'intention des instances qui ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Instituto de la Salud, Medio Ambiente, Economia y Sociedad (ISALUD) a organisé, en 2004 et 2005, deux ateliers régionaux pour discuter de l'utilité et de l&... Voir davantageParticipation sociale à la santé au sein du MERCOSUR ...

 17. Laval on mürri ja kaneeli hõngu / Märt-Matis Lill ; interv. Tiit Tuumalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Lill, Märt-Matis, 1975-

  2005-01-01

  Hollandi trupi Club Guy kontsertetendusest "Myrrh and Cinnamon" Kanuti Gildi saalis., mis tuli esmakodselt ettekandele A. Pärdile pühendatud festivalil "Aestonishing music", kontsertetenduses kasutatud eesti heliloojate Pärdi, Tüüri, Sumera, Lille muusikast. Koreograafid G. Welzman ja R. Haver

 18. Partenariats pour le développement de la capacité en matière de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  12 janv. 2011 ... Joanna Chataway, James Smith et David Wield. Ce document a pour dessein de conforter les efforts canadiens et britanniques en examinant sept approches différentes en Afrique et en offrant des suggestions pour faire progresser cette action. L'élaboration de programmes probants et voués au succès ...

 19. Renforcer la capacité en matière de mathématiques, de sciences et ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  11 août 2017 ... L'Afghanistan et l'Asie centrale sont aux prises avec de graves difficultés climatiques et économiques. Ce projet, piloté par la Fondation Aga Khan du Canada (FAKC) et l'Université d'Asie centrale, aidera la région à surmonter ces difficultés grâce au renforcement des compétences individuelles et ...

 20. Réforme de l'OCM sucre : impact sur la demande en matières sucrantes des IAA

  OpenAIRE

  Spiteri, Marine; Bontems, Philippe; Goglia, Raffaella; Requillart, Vincent

  2009-01-01

  La réforme de l’OCM sucre, décidée en 2005, a pour objectif d’adapter la capacité de production de sucre communautaire en privilégiant l’arrêt des producteurs les moins compétitifs. Parmi les dispositions adoptées, la suppression du prix d’intervention remplacé par un prix de référence devrait engendrer une baisse significative du prix du sucre (-36%) sur une période de 4 ans pour atteindre 404€/t environ en 2010. Ce document montre que la baisse du prix de cet ingrédient pourrait augmenter s...

 1. De la chimie à la physique subatomique : des mots pour les constituants de la matière

  OpenAIRE

  Kibler, M. R.

  2005-01-01

  Mini-article grand public rédigé suite à une intervention de l'auteur au Théâtre des Asphodèles à Lyon le 20 mars 2005 dans le cadre de la Xe Semaine de la langue française et de la francophonie.; Cet article grand public est une invitation à découvrir le monde des particules ou monde subatomique. Le point de départ est 1869, date de publication de la première table de Mendeleïev, et l'arrivée est 2005. L'accent est mis sur les noms des particules qui sont à la base du modèle standard de la p...

 2. Forum sur l'ICRS : Partenariats public-privé efficaces en matière de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  22 nov. 2017 ... L'Initiative des conseils subventionnaires de la recherche scientifique en Afrique subsaharienne remporte le prix de la diplomatie scientifique. L'Initiative des conseils subventionnaires de la recherche scientifique en Afrique subsaharienne a reçu un prix de la diplomatie scientifique de la part du ...

 3. La steam explosion : application en tant que prétraitement de la matière lignocellulosique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacquet, N.

  2010-01-01

  Full Text Available Application of steam explosion for the pretreatment of the lignocellulosic raw materials. Steam explosion is a thermomechanochemical process which allows the breakdown of lignocellulosic structural components by steam heating, hydrolysis of glycosidic bonds by organic acid formed during the process and shearing forces due to the expansion of the moisture. The process is composed of two distinct stages: vapocracking and explosive decompression. Cumul effects of both phases include modification of the physical properties of the material (specific surface area, water retention capacities, color, cellulose cristallinity rate,…, hydrolysis of hemicellulosic components (mono- and oligosaccharides released and modification of the chemical structure of lignin. These effects permit the opening of lignocellulosic structures and increase the enzymatic hydrolysis rate of cellulose components in the aim to obtain fermentable sugars used in second generation biofuels or high value-added molecules process.

 4. Renforcement des capacités en Afrique en matière d'indicateurs de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  How can science, technology, and innovation contribute to poverty reduction and inclusive development, especially in Brazil, Russia, India, China, and South Africa, otherwise known as the BRICS... View moreResearch on Innovation Systems and Social Inclusion in Emerging Economies and Beyond: RISSI at BRICS+.

 5. Statut de la matière organique des sols dans la zone sud-soudanienne au Burkina Faso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sedogo M.P.

  2008-01-01

  Full Text Available Organic matter status in some soils of Burkina Faso south sudanian zone. The study deals with organic matter (OM of two soils units under natural formations located in the western part of the south sudanian zone of Burkina Faso. The objectives were firstly to increase the knowledges on this main component of soil fertility, secondly to point out the relationships between biological, chemical, physical soils properties and OM. To achieve it, total carbon (C and nitrogen (N of twenty-six soil samples issued from the topsoil were determined. Each soil sample was separated in three particles size fractions: (0–50 µm, (50–200 µm, (200–2,000.The amounts of C and N associated with each one were measured. In addition, soil samples were incubated during 31 days for C mineralization measurement, while the microbial biomass C was obtained by the chloroform fumigation – incubation technique. The results showed that total C and N of the whole soil were low and comparable to those of soils from the Burkinabé sahelian region. The distribution of C and N in particles size fractions indicated that (0–50 µm fraction holded the highest quantities of C and N. The amount of C associated with each fraction was positively correlated with soil nutrients retention capacity. Such a correlation was established between C/N ratios of sandy fractions [(50–200 µm, (200–2,000 µm] and the cumulative C mineralization. Thus, the study confirmed that pools of organic matter with different function and dynamics depending on their size and degree of decomposition were present in the concerned soils. The influence of texture on biological and organic status of soils was also pointed out. In order to increase soil fertility and to reduce soil degradation hazard, organic inputs were recommended.

 6. Rahvaste vanglast rahvaste ühisesse perre? : Habsburgide monarhiast slovakkide rahvuslikus mälus / Elena Mannova ; tlk. Mati Laur

  Index Scriptorium Estoniae

  Mannova, Elena

  2006-01-01

  Slovakkia ajalookirjutust alates 1918. aastast kuni tänapäevani mõjutanud rahvusmütoloogiast. Suhtumisest Austria-Ungari kaksikriiki ja Habsburgide dünastiasse ning rahvuslike kannatuste e. orjapõlve müüdi modelleerumisest historiograafias

 7. Favoriser les innovations en matière de vaccins afin d'améliorer les ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  2 févr. 2018 ... Ces projets financés par le FIVB viseront à susciter des innovations dans le secteur du développement de vaccins pour le bétail. ... Le CRDI investit dans des solutions locales aux problèmes auxquels l'Inde est confrontée, comme le stress thermique, la gestion de l'eau et les migrations liées aux ...

 8. Considérations sur la recherche agronomique en matière de fertilisation en conditions tropicales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wouters, J.

  1984-01-01

  Full Text Available Considerations in agricultural research with special reference to the use of fertilizers under tropical conditions. Although since long known by African fishermen it is only in the last 40 years that Tilapia has been recognized as one of the most promising groups of fish species for culture. The initial successes for culture in Central Africa were followed by several failures mainly because of excessive breeding and early sexual maturity in shallow waterbodies as ponds. From the present knowledge it appears that tilapia has a great future for increasing the productivity in unmanaged environments as man-made lakes and reservoirs primarily destined for the production of hydro-electricity. Careful stocking of paddies and irrigation canals can solve a number of biological problems associated with them and provide an additional though valuable high-protein food source. Great future offers also the culture of tilapia in traditional pond culture especially in polyculture with members of the carp family, mullets and waterfowl in areas of the tropical and subtropical belt. In coastal ponds T, mossambica is a valuable species for sanitary reasons. The culture of tilapia in small farm ponds often meets with failure owing to excessive breeding and stunting unless the all-male technique can be applied through government input and encouragement. As a rule this type of production will be the least attractive. Although Tilapia spp. do not achieve the largest individu al growth their tolerance towards adverse conditions and their acceptance of a wide variety of foodstuffs, primarily waste products from agriculture, their resistance to diseases and (at least in some species their tolerance of crowded environments make them suitable subject for cultures in raceways, circular tanks and cages. Through heavy inputs of water and pelletized feeds nearly incredible annual yields as 2 000 tonnes per ha of water surface (1 and more were realized. This means that this type of production surpasses by far any other known form of animal husbandry but it needs high technological input (thus capital and skiII which are seldom available in developing countries where the need for fish is the greatest. Tilapias gained rapid popularity as cultured species in many parts of the world but their often indiscriminate transplantation and the fact that cross-breedings between species occur very easily resulted in hybrids which are often impossible to identify. In view of the genetic work for producing fast growing and late maturing stock lines it is necessary to conserve what pure stocks still remain in the world. This can only be achieved by an international institute.

 9. Influence de l'emballage sur les préférences des enfants en matière ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  trition; la dénutrition et la surnutrition y coexistent et sont d'importants problèmes. Le marketing joue un rôle de premier plan dans l'épidémie d'obésité, en particulier la publicité et l'emballage de colla- tions à haute teneur en énergie. La promotion et l'emballage des aliments faisant appel à des personnages sous licence.

 10. Tendances en matière de qualité de l'emploi : une comparaison France-Grande Bretagne

  OpenAIRE

  Salibekyan, Zinaida

  2016-01-01

  The contribution of this thesis is to examine the evolution of job quality from the perspective of the workplace using the British Workplace Employment Relations Surveys (WERS 2004 and 2011) and the French Enquête Relations Professionnelles et Négociations d’Entreprises (REPONSE 2005 and 2011). The thesis consists of three chapters and complements three main strands of the existing literature. The first chapter explores the impact of workplace adjustment practices on job quality in France dur...

 11. Influence de l'emballage sur les préférences des enfants en matière ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Partout dans le monde, l'obésité chez les enfants est un problème de santé publique préoccupant. Les taux d'enfants en surpoids et obèses ont augmenté dans les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire tels que le Guatemala. Cette recherche étudiera l'influence des emballages sur les préférences des ...

 12. Choix qui s'offrent à la Chine en matière de politiques à la suite de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  2010-03-25

  Closed. Start Date. March 25, 2010. End Date. January 28, 2014. Duration. 36 months. IDRC Officer. de Haan, Arjan. Total funding. CA$ 500,000. Country(s). China, Far East Asia, Central Asia, South Asia. Project Leader. John Whalley. Institution. Centre for International Governance Innovation. Institution Country. Canada.

 13. Élaborer des politiques en matière de cybersanté pour favoriser une ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  29 janv. 2018 ... Les chercheurs ont néanmoins aussi constaté que la plupart des interventions avaient été effectuées par des organisations non gouvernementales (ONG) financées par des bailleurs de fonds. Puisqu'elles ont été mises en oeuvre en vase clos, sans l'approbation du ministère de la Santé, peu d'entre elles ...

 14. Approche concertée en matière de lutte contre la violence faite aux ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  ... déterminer la connaissance de la population des lois en vigueur et des services offerts aux femmes victimes de violence et de sensibiliser les dorbars - institutions traditionnelles qui participent à l'administration de la justice dans la région - à la violence faite aux femmes. Le projet aura pour effet d'amener les collectivités, ...

 15. Choix qui s'offrent à la Chine en matière de politiques à la suite de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Le CRDI et le Australian Centre for International Agricultural Research, ont conclu un accord en vue d'un nouvel investissement de 25 millions de dollars canadiens à l'occasion du ... Les entreprises peuvent comprendre les tendances commerciales et les défis futurs dans la communauté économique de l'ASEAN.

 16. Voyage au centre de la matière Voltaire à la vitesse de la lumière

  CERN Multimedia

  2007-01-01

  You heard about of CERN, but fundamental research seems enigmatic to you? Just a step from you, physicists coming from the whole world make the knowledge of Universe and matter progressing. (2/3 page)

 17. Collaboration pour l'analyse et l'innovation en matière de systèmes ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  CHESAI). Le fait de tenir compte des sciences sociales dans le cadre de la recherche sur les politiques et les systèmes de santé peut aider les pays en développement à régler les problèmes de santé de façon plus globale. Au cours des ...

 18. Innovation et équité en matière de cybersanté publique en ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  TIC et microentreprises en milieu urbain : optimisation des possibilités de développement économique. La population des villes croît à un rythme plus rapide que l'ensemble de la population mondiale, surtout dans les pays en développement. Voir davantageTIC et microentreprises en milieu urbain : optimisation des ...

 19. Droits en matière de sexualité et de reproduction, inégalités sociales ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Les réformes législatives régissant l'accès à l'avortement sans risque sont lentes et en dents de scie, et elles ne semblent pas en phase avec l'opinion publique. Des données fragmentaires provenant de sondages d'opinion menés dans plusieurs pays indiquent que la population est plus en faveur de l'avortement, dans ...

 20. L'évaluation au service du renforcement des capacités en matière ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Rapports. Learning to evaluate capacity development for CBNRM : University Cluster Case Studies Planning Workshop, Beijing, September 21-23, 2006; workshop report. Rapports. Learning to evaluate capacity development for CBNRM : university cluster case studies planning workshop, Beijing, Sept. 21-23, 2006 ...

 1. Les premiers succès obtenus en matière de lutte contre la faim en ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  La carence en zinc, qui touche les trois quarts des femmes enceintes, provoque une incidence élevée d'arrêt de croissance. Par ailleurs, près de la moitié des décès d'enfants dans la région sont attribuables à des carences en protéines ou en micronutriments comme l'iode, le zinc, le fer et la vitamine A. Cependant, ...

 2. Tallinna ülikool pidas viiendat sünnipäeva / Rein Raud, Mati Heidmets, Tõnu Viik

  Index Scriptorium Estoniae

  Raud, Rein, 1961-

  2010-01-01

  Kuidas vaatavad Tallinna ülikooli algatajad, nn väikese senati liikmed tagasi Tallinna ülikooli loomise ajale ja milline paistab neile praegune ülikool? Sisaldab Tartu ülikooli rektori Alar Karise tervituskõnet

 3. Etude des facteurs de variation des prix d'intérêt des matières ...

  African Journals Online (AJOL)

  This work aims to study the factors influencing the minimum price of some substituting raw materials, such as fodder wheat, rye, sorghum, triticale, oat, manioc, sunflower grains, colza grains, colza meal, peanut meal, palm meal, fababean, pea, corn distillers (DDGS), corn gluten feed (CGF), white and blue lupin, soya hulls, ...

 4. Capacités et compétitivité locales en matière d'innovation ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Lors de sa conférence économique en 1999, le Parti communiste de Chine a divulgué une stratégie de développement de l'ouest du pays prévoyant, entre autres, la modernisation des infrastructures, la révision des politiques fiscales, la promotion du commerce et des investissements et le renforcement des capacités en ...

 5. Initiatives canadiennes d'avant-garde en matière de systèmes de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Cette année, l'accent est mis sur « L'individu au coeur des systèmes de santé : savoir et faire » dans le cadre du troisième Symposium mondial sur la ... Ces articles (en anglais) mettent en lumière des applications et des expériences véritables, en particulier dans les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire.

 6. Eesti rahvusest kaadriohvitserid Vene armees aastail 1870-1917 / Mati Kröönström

  Index Scriptorium Estoniae

  Kröönström, Mati

  2006-01-01

  Krimmi sõja järel läbiviidud sõjaväereformi üheks tulemuseks oli junkrukoolide asutamine. See andis ka tõuke eesti ohvitserkonna kujunemisele. Kõige rohkem eesti kaadriohvitsere õppis Vilno junkrukoolis. Esimese maailmasõja ajal teenistuses edenenud eesti ohvitseridest

 7. Eesti foneetika möödunud hiilgus ja möödumata viletsus / Mati Hint

  Index Scriptorium Estoniae

  Hint, Mati, 1937-

  1997-01-01

  Eesti foneetikauurimise ajaloost ja praegusest seisust, ning fonoloogia ja morfofonoloogia käsitlemisest "Eesti keele grammatikas" (1995) ja Henn Saari kirjutises "Üks häälikuõpetus" (Keel ja Kirjandus, 1995, nr. 2). Artikkel järgneb: Keel ja Kirjandus, 1997, nr. 3

 8. EKSEKUSI HUKUMAN MATI Tinjauan Maqāṣid al-Sharī’ah dan Keadilan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Imam Yahya

  2013-04-01

  Full Text Available The debate about death penalty, is still attracted attention of people. At least, there are, two mainstream firstly those who agrees and secondly who refuses the death penalty being imposed. For those who agrees reasoned that severe violations of the right to life, should be punished by death so that could provide a deterrent effect, while those who refuses argued that the death penalty is a denial of human rights, especially right to life. The essence of the death penalty is not a violation of the law, because the implementation the death penalty actually enforced in order to protect human rights itself. In the view of Islamic law, death penalty, can be done on four cases, namely that of adultery, killing intentionally, Hirabah and apostasy. Furthermore, the death penalty should be carried out in accordance with maqāṣid al-sharī'ah and justice. In maqāṣid al-sharī'ah perspective, the purpose of death penalty should refer to maintain religion (ḥifẓ al-dīn, maintain body or maintain the survival (ḥifẓ al-nafs, mind (ḥifẓ al-'aql, descent (ḥifẓ alnasl, and maintaining property (ḥifẓ al-māl. While in the perspective of justice, State, on behalf of the law must protect its citizens from legal events that harm society.

 9. L'harmonisation de la politique nationale en matière de S-T avec la ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  BRICS). Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) have put innovation at the centre of their development strategies. View moreNational Innovation Systems in Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) ...

 10. Établir des liens entre la recherche et les politiques en matière de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  21 juin 2013 ... Avant d'entrer au CRDI, j'ai travaillé au Ghana pour l'Institut international de gestion des ressources en eau (IWMI), où j'ai utilisé la recherche pour comprendre la complexité de la pauvreté en milieu rural. La recherche peut aider à trouver des solutions concrètes à des problèmes particuliers auxquels sont ...

 11. 107 Etude des facteurs de variation des prix d'intérêt des matières ...

  African Journals Online (AJOL)

  DELL

  1Institut National Agronomique de Tunisie, Département Ressources Animales, Halieutiques, et de. Technologie Agroalimentaire, 43 avenue Charles Nicolle 1082 Tunis Mahrajene, Tunisie. 2Laboratoire Matériaux, Molécules et Applications, Institut Préparatoire aux Etudes Scientifiques et. Techniques, BP 51 2070 La ...

 12. L'évaluation au service du renforcement des capacités en matière ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  La question du renforcement des capacités occupe de nouveau une place centrale pour de nombreux bailleurs de fonds, dont le CRDI. Le défi consiste à mesurer les résultats des initiatives de renforcement des capacités. En Asie, on tente quelque peu de documenter l'efficacité et l'incidence des initiatives de renforcement ...

 13. Les femmes, la participation à la vie politique et le déficit en matière ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  L'initiative Gouvernance démocratique, droits des femmes et égalité entre les sexes du CRDI appuie un ensemble de recherches comparatives visant à déterminer si les institutions de démocratie et de gouvernance tiennent compte des droits des femmes et de l'égalité entre les sexes et, le cas échéant, de quelles façons.

 14. Place de la matière azotée dans le mécanisme de la coagulation ...

  African Journals Online (AJOL)

  Les proteines jouent un role tres important dans le processus de gelification du lait. Parmi ces proteines du lait, les caseines constituent la fraction majeure et la plus determinante en matiere de technologie laitiere. Les caseines se presentent sous la forme de micelles formees par lfassociation de differents constituants ...

 15. KONTROVERSI HUKUMAN MATI ANALISIS WACANA SASTRA KRITIS THE LIFE OF DAVID GALE FILM PERSPEKTIF SOCIOCULTURAL PRACTICE NORMAN FAIRCLOUGH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abd Ghofur

  2017-05-01

  Full Text Available This article is written in order to explain and to explore the hidden message contained in The Life of David Gale film, it is also to find out the reasons of the figures of Clearance and David Gale who deliberately sacrifice themselves [commit suicide] for an ideology that was fought by them, as well as try to uncover the ideology of the ruler who so impose a sentence of death in the name of justice, The theory of discourse analysis Norman Fairclough used by the writer to explain the hidden meaning in the text of [speech] contained in the film. Further, it was found that in the film the figures of Clearance with the deliberately suicidal, as part of efforts to prove that during this time the ruler of the [read: of the court] in giving a decision.

 16. Mise à l'échelle : Expansion de l'impact des innovations en matière ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  7 oct. 2016 ... Produire plus de yogourt en Afrique au moyen de bactéries lyophilisées ... de franchise social au Kenya dont le mandat est de faire en sorte que les agriculteurs aient accès en temps opportun aux semences, aux engrais et aux outils dont ils ont besoin pour doubler ou tripler le rendement de leurs cultures.

 17. Renforcement en vue d'une nouvelle stratégie en matière de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Les élections du 20 avril 2008 au Paraguay ont mis fin à soixante et un ans de domination unipartite. Avec l'avènement du nouveau gouvernement, un partenaire de longue date du CRDI, le Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), a vu son directeur général accéder au poste de ministre des ...

 18. Lämmijärvel liikujaid hakkab jälgima radar / Mati Määrits

  Index Scriptorium Estoniae

  Määrits, Mati, 1958-

  2006-01-01

  Euroopa Liidu välispiiri kaitseks püstitatakse Kagu piirivalvepiirkonda mehitamata radar- ja jälgimissüsteem, mis fikseerib piiririkkumised, olenemata ilmastikuoludest. Vt. samas: Eesti valmistab Schengeni õigusruumiga liituma 2007. aastal

 19. Être à l'avant-garde en matière de communications sans fil | CRDI ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Il a également reçu des prix pour l'excellence de ses communications et est le titulaire de la rubrique Conception de modulation et de signaux d'IEEE Transactions on Communications. M. Schober a obtenu un diplôme universitaire et un doctorat en génie électrique de l'Université d'Erlangen-Nuremberg, en Allemagne.

 20. Expansion de l'impact des innovations en matière de sécurité ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Corey Piccioni

  d'autres émergentes; et combine l'utilisation de connaissances locales et d'une science de pointe. Forger des chefs de file. Le CRDI renforce les capacités des chercheurs, des institutions et des jeunes scientifiques à faire du réseautage, à établir des partenariats ainsi qu'à communiquer et à partager leurs connaissances.

 1. Les premiers succès obtenus en matière de lutte contre la faim en ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  8 nov. 2013 ... Des spécialistes du sol et des phytologues de l'Université d'Awassa, en Éthiopie, et de l'Université de la Saskatchewan, au Canada, ont collaboré avec des agriculteurs pour mettre à l'essai la culture en rotation de céréales et de légumineuses à graines comme le haricot, la lentille et le pois chiche.

 2. Leebelt naeratleva mässaja 3 + 1 ehk Katse portreteerida MATI KÜTI animafilmiloomingut / Tarmo Teder

  Index Scriptorium Estoniae

  Teder, Tarmo, 1958-

  1998-01-01

  Filmid "Monument" ("Tallinnfilm", 1981), "Labürint" ("Tallinnfilm", 1989), "Sprott võtmas päikest" ("Tallinnfilm", 1992), "Plekkmäe Liidi" ("Tallinnfilm" ja "Eesti Joonisfilm", 1995) ja "Põrandaalune" (Nukufilm, 1997)

 3. Partage des avantages découlant des améliorations en matière de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Outputs. Reports. Sharing the benefits from transportation linkages and logistics improvements in the GMS : a study of the East-West and North-South corridor; final technical report (13 August 2008 - 12 August 2010) ...

 4. 107 Etude des facteurs de variation des prix d'intérêt des matières ...

  African Journals Online (AJOL)

  DELL

  drêches et distilleries du maïs (DDGS), le corn gluten feed (CGF), le lupin blanc, le lupin bleu, les coques de soja, le pois ... models of the studied substituting raw materials were developed using multiple linear regression models ... la comparaison des moyennes, les tests de corrélation et la régression linéaire multiple.

 5. Infodivertissement vidéo : incidence sur les résultats en matière de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Aux prises avec l'un des taux de mortalité maternelle parmi les plus élevés au monde, le Nigéria a déterminé que la santé des mères et des enfants est un enjeu prioritaire. Ce projet aidera à s'attaquer au problème au moyen de recherches visant à évaluer l'accueil, le coût et l'incidence des visites à domicile. Le projet ...

 6. Bourse de recherche : Innovation en matière de vaccins pour le bétail

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  6 sept. 2017 ... Chaque année, par l'entremise de sa bourse de recherche, il offre à un certain nombre de chercheurs une occasion unique d'accroître leurs compétences en ... ses connaissances et compétences et expliquer en quoi l'expérience qui sera acquise grâce à la bourse cadre avec ses objectifs professionnels.

 7. Détection et dosage des résidus de pesticides dans les matières grasses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Truchot Eric

  2003-07-01

  Full Text Available The formation of acrylamide during food frying is generally influenced by food type, thermal treatment and equipment. The acrylamide concentration is increased when frying oils containing a higher level of polar materials or silicone or larger amounts of diglycerides. This effect may be caused by moisture escaping from food that has an enhancing effect on the heat transfer. It was noticed that if the moisture in the frying operation was bound by special adsorbents, the acrylamide content could be reduced by more than 50%. The effects of several additives like citric acid on the formation of acrylamide during frying of chips were also investigated. The mechanism of acrylamide formation in fried foods is discussed to explain these findings.

 8. Étude de la concordance d'un univers de Dirac-Milne symétrique matière-antimatière

  OpenAIRE

  Benoit-Lévy, Aurélien

  2009-01-01

  This thesis is devoted to the study of the Dirac-Milne Universe, a cosmological model in which matter and antimatter are present in equal quantities and where antimatter, as suggested by general relativity throught the properties of the Kerr-Newman solutions, is supposed to have a negative active gravitational mass. Supposing such hypothesis removes the necessity to invoke inflation, Dark Energy and Dark matter as mandatory components. Matter – with positive mass – and antimatter – with negat...

 9. Effet d'apport de matières organiques sur le contrôle biologique des nématodes parasites du bananier en Guadeloupe

  OpenAIRE

  Tabarant, Perrine

  2011-01-01

  In French West Indies, banana crops are generally managed as an intensive mechanized monoculture, and one of main problems to solve is the control of plant-parasitic nematodes. In this study, the effects of the input of different organic materials, gross or composted, on the biological control of nematodes were investigated. The analyze of the literature showed that the effects of an organic material input on plant-parasitic nematode populations and on their damage on the plant are complex an...

 10. Recherche de matière noire galactique par détection de microlentilles gravitationnelles en photométrie différentielle

  OpenAIRE

  Le Guillou, Laurent

  2003-01-01

  Jury: Eric Aubourg (directeur de thèse) Jacques Chauveau (président) Yannick Giraud-Héraud (rapporteur) Yannick Mellier (rapporteur) Joseph Silk Daniel Vignaud; Many experimental results lead to the conclusion that a large amount of galactic matter is dark. If this matter is in the form of compact objects, they could be detected by gravitational microlensing. Eros has already excluded that compact objects between 10^(-7) and 10 solar mass are important constituents of the halo. The present wo...

 11. Étude du profil cytokinique de patients atteints d’hydatidose : une possible application en matière d’immunosurveillance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mezioug D.

  2009-03-01

  Full Text Available L’hydatidose est une zoonose endémique en Algérie et dans les pays du Maghreb. L’objectif de notre travail a porté sur l’exploration des cytokines exprimées dans le parcours des réponses immunitaires au cours de l’infection par Echinococcus granulosus. Cette étude a été réalisée en vue de situer l’implication du rapport Th1/Th2 dans l’évolution de la pathologie en fonction de la localisation anatomique du kyste, le stade et l’évolution clinique. Un dosage de l’interféron-γ (IFN-γ, de l’interleukine-12 (Il-12, de l’interleukine-16 (Il-16, de l’interleukine-18 (Il-18, de l’interleukine-4 (Il-4, de l’interleukine-5 (Il-5, de l’interleukine-10 (Il-10 et de l’interleukine-13 (Il-13 dans les sérums de patients algériens (n = 177 porteurs de kystes hydatiques au niveau hépatique, pulmonaire, hépatique et pulmonaire associés, splénique, rénale, osseux, cardiaque et multiples a été entrepris. L’analyse du profil des cytokines a été également réalisée chez les patients présentant des formes à complication (fissuration du kyste, rupture, calcification du kyste et les patients en phase de récidive et selon le stade clinique (pré- et post-opératoire. L’identification et l’évaluation des activités des cytokines considérées ont été réalisées par un dosage immuno-enzymatique (ELISA sandwich selon les méthodes préconisées par immunotech (France. Des teneurs significatives en IFN-γ, Il-12, Il-16, Il-18, Il-4, Il-5, Il-10 et Il-13 ont été détectées dans les sérums des patients en comparaison aux sujets “contrôles” (p < 0,001, suggérant la coexistence des deux voies Th1 et Th2 dans le mécanisme de défense mis en jeu par l’homme au cours de l’évolution de la parasitose. La comparaison des niveaux de production de ces médiateurs en fonction de la localisation anatomique des kystes montre que les teneurs sériques en IFN-γ, Il-12, Il-16 et Il-18, mesurées chez les patients atteints d’hydatidose à localisations fréquentes (hépatiques, pulmonaire ou les deux localisations associées et répondant à une évolution classique, sont nettement supérieures à celles observées chez les porteurs de localisations rares ou secondaires ou des formes “à complications”, chez qui une production substantielle en cytokines marqueurs de la voie Th2, Il-4, Il-10 et Il-13 a été détectée. Ces résultats indiquent que la production des cytokines Th1 est prédictive d’un bon pronostic, celle des cytokines Th2 laisse envisager des formes d’évolution chronique ou des formes “à complications“.

 12. Numéro spécial de The Lancet sur la santé et les droits en matière ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  fera ressortir les lacunes et les nouveaux enjeux, de même que la nécessité de convenir de priorités de développement durable, dont l'accès équitable des populations défavorisées aux services de santé. Ce numéro de The Lancet ... Makings of a modern epidemic : endometriosis, gender, and politics. Journal articles.

 13. Sociological Support for the Job Placement of Students and Graduates of Higher Educational Institutions: The Experience of the Moscow Institute of Aviation and Technology (MATI)

  Science.gov (United States)

  Bolotin, I. S.; Basalai, S. I.; Pugach, V. F.; Mikhailov, A. A.

  2013-01-01

  The weak connection between Russia's system of higher education and the labor market in Russia requires that greater attention be paid to preparing students for successful, employment. This will require more careful research into best practices, and the development of more effective links between employers and educational institutions.

 14. La réglementation cosmétique et ses adaptations aux matières premières cosmétiques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chanteloube Françoise

  2004-11-01

  Full Text Available Cosmetic industry has since many years (1976 taken the party to frame on the legislative level the launch of cosmetic products on the market. This regulation takes into account the finished product as well as the ingredients or mixtures of raw materials, which composes it. This article proposes to review the essential points which relate to the use of the raw materials in cosmetic and their specific lawful aspects.

 15. La gestion de la matière organique du sol, un enjeu important pour limiter la lixiviation du nitrate vers les eaux souterraines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vandenberghe, C.

  2017-01-01

  Full Text Available The management of soil organic matter, an important issue in reducing nitrate leaching to groundwater. Description of the subject. The nitrate concentration in half of the groundwater bodies of the Walloon Region (Belgium has justified their classification as vulnerable zones under the Nitrates Directive (ND. This vulnerable area has a relatively high diversity of agro-soil environments. Thus, the nitrogen content of agricultural soils can vary locally by a factor 4. Objectives. This study aimed to establish whether the carbon content of a soil is a significant risk factor in nitrate leaching to groundwater. Method. The article is based on measurements of nitrate nitrogen residue (APL and soil total organic carbon (TOC at the beginning of the leaching period. The measurements were made in 2012 in 1,500 plots, during inspections organized by the Wallonia Public Service. This was as part of the application of the Program for the Sustainable Management of Nitrogen in Agriculture, the scheme for implementing the ND within the Walloon region. Results. Examination of the results showed both that the APL was positively correlated to the TOC and that plots with "noncompliant" APL results had a significantly higher average TOC than the other plots. Conclusions. Since APL is an environmental indicator of the risk of nitrate leaching, it appears that the TOC may constitute a risk of groundwater contamination by nitrate. It is therefore advisable to improve the inclusion of this parameter in advice regarding nitrogen fertilization and secondly, in the case of summer harvest, to better manage the sowing of catch crops.

 16. Les politiques publiques en matière d’économiesd’énergie dans les communes valaisannes: évolution, comparaison et recommandations

  OpenAIRE

  Arlettaz, Delphine; Matos, Rafael

  2010-01-01

  A l’heure actuelle, les changements climatiques sont devenus l’un des plus grands défis auxquels la population mondiale est confrontée. Le réchauffement planétaire semble s’empirer d’année en année, accompagné par une multitude de phénomènes extrêmes dont les intervalles sont toujours plus rapprochés. Plus un jour ne passe sans que l’on n’entende à la télévision, ou que l’on ne lise dans les journaux un sujet qui s’apparente à cette problématique. La Terre se réchauffe, les glaciers fondent, ...

 17. Phénoménologie d'annihilation de matière noire et de violation non-minimale de la saveur dans le MSSM

  CERN Document Server

  Herrmann, Björn

  In absence of direct experimental evidence, it is essential to constrain the parameter space of the Minimal Supersymmetric Standard Model (MSSM) both at the Supersymmetry breaking and the electroweak scale. After a brief introduction to Supersymmetry (SUSY), we present an extensive analysis of electroweak, low energy, and cosmological constraints in minimal supergravity (mSUGRA) and gauge-mediated SUSY-breaking (GMSB) scenarios. We include the possibility of non-minimal flavour violation (NMFV) in the squark sector and define ``collider-friendly'' benchmark points based on detailed scans of the parameter space. We then consider neutralino pair annihilation into quark-antiquark pairs that dominates wide ranges of the mSUGRA parameter space. We present the corresponding full one-loop QCD and SUSY-QCD calculation and show numerically that the loop diagrams have an important impact on the annihilation cross section and, in consequence, in the prediction of the dark matter relic density, resulting in a modificatio...

 18. Tendances en matière d’embonpoint et d’obésité chez les enfants au Canada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. P. Rao

  2016-01-01

  Full Text Available Introduction : L’excès de poids est un facteur de risque important de maladies chroniques. La collecte, l’analyse et la diffusion systématiques des tendances clés dans ce domaine sont importantes pour la surveillance de l’embonpoint et de l’obésité. Méthodologie : Nous avons utilisé des analyses univariées pour calculer des estimations de la prévalence actuelle de l’excès de poids chez les enfants et les jeunes canadiens. Résultats : Près d’un enfant ou jeune sur sept est obèse. Les taux varient en fonction de facteurs sociodémographiques comme l’âge, le sexe, le statut socioéconomique et le lieu de résidence. Dans l’ensemble, les taux d’excès de poids sont demeurés relativement stables depuis dix ans. Conclusion : Faire le suivi de l’obésité juvénile fournit des renseignements utiles à la prise de mesures à long terme pour la promotion d’un poids santé.

 19. Développement récents en matière de conception, de maintenance et d’utilisation des ontologies

  OpenAIRE

  Gómez-Pérez, A.

  1999-01-01

  Le présent article offre une synthèse des développements récents survenus dans le domaine de l’ingénierie ontologique: les bases théoriques, les ontologies les plus connues, les méthodologies et les environnements logiciels disponibles pour la création d’ontologies, ainsi que l’utilisation d’ontologies dans des applications à des fins commerciales et de recherche.

 20. Vers un outil participatif d'aide à la décision en matière d'implantations commerciales

  OpenAIRE

  Devillet, Guénael; Jaspard, Mathieu; Laplanche, François; Merenne-Schoumaker, B.

  2008-01-01

  Retail activities are more and more regulated. This regulation requires efficient management and decision support tools. In this framework, the University of Liège, in Belgium, works to implement this kind of tool on the Walloon Region. In this one, a cartographic interface allows to locate, analyse and quantify retail supply. The interactive and multidimensional tool makes the diagnosis of a reference territory (the market area of a retail project) while permitting the implementation of a pa...

 1. Gouvernance en matière de sécurité le long de la frontière nord de l ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  ... et développement : démocratisation, réduction de la pauvreté et atténuation des risques dans les États fragiles et se relevant d'un conflit. Tant les écrits en sciences sociales que les responsables des politiques ont tendance à tenir pour acquis que la réduction de la pauvreté, l'atténuation des risques et la démocratisation ...

 2. Le cinéma est-il bachelardien? hypothèse théoriques autour de la matière (et des images

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Éric Thouvenel

  2012-10-01

  Full Text Available Either in his epistemological or "poetic" writings, Gaston Bachelard has almost never referred to the cinema – of which he was contemporary –, unlike other artistic practices, more valued, such as painting or engraving. Where, exceptionally, he mentions the device that produces moving images, this is called as a foil or a negative model, also like his theoretical "opponent" Henri Bergson. This text offers from this "missed encounter" between Bachelard and films to re-examine the relation of the philosopher with the material, either in the books on the four elements and in the epistemological works like Le matérialisme rationnel and Les intuitions atomistiques. Indeed, cinema is an ambiguous art: deeply material in its main relationship with the real and, at the same time, secured by its mode of production (recording and presentification (projection of the images, an immaterial dimension that is now accelerating. By his constant attention to the tangible presence of things, to the qualities of material, to the fundamental relationship between the eye and the hand in a perspective even more phenomenological, Bachelard's thinking help to think the material dimension of motion pictures, often underestimated or simply removed. Conversely, the cinema has been accustomed us to original forms of perception (the blur, the fade, the overprinting, the slow or accelerated motion, which can explain certain aspect of philosopher’s thinking, which have been very few convened.

 3. Väljaspool Eestit asuvate silmapaistvate Eesti kultuuri- ja ühiskonnategelaste matmispaikade kaardistamine ja andmebaasi koostamine / Peep Pillak, Mati Strauss

  Index Scriptorium Estoniae

  Pillak, Peep, 1957-

  2008-01-01

  Eesti Muinsuskaiste Seltsi juurde moodustati 2007. aastal ümarlaud, mis tegeleb väljaspool Eestit asuvate kaasmaalaste haudade ja matmispaikade väljaselgitamise, säilitamise, tähistamise ja korrastamisega seotud probleemidega

 4. Lühiülevaade toiduohutusega seonduvatest kiirhoiatussüsteemidest / Kadrin Meremäe, Mati Roasto, Irina Dontšenko ...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Euroopa Liidus ning maailmas tervikuna on mitmeid toiduohutusega seonduvaid kiirhoiatussüsteeme. ELis on peamisteks süsteemideks loomade ja toidu ohutuse osas RASFF (ingl Rapid Alert System for Food and Feed) ja rahva tervise ohutuse osas EWRS (ingl Early Warning and Response System). Eestis on RASFF kontaktasutuseks Veterinaar- ja Toiduamet, EWRSi puhul Terviseamet

 5. Lien entre la diversité microbienne, la stabilité des communautés microbiennes et le turnover des matières organiques du sol

  OpenAIRE

  Tardy, Vincent

  2014-01-01

  Soil microbial communities act as important agents of the biological soil functioning, particularly through their involvements in the transformations of biogeochemical cycles (C, N, P…). In agro-ecosystems, the diversity of these communities is affected by perturbations associated to agricultural practices, and the significance of these modifications in terms of preservation of biological functioning and sustainability of agricultural systems has emerged as a central issue in the environmenta...

 6. Auto-épuration des rejets organiques domestiques : nature et effet de la matière organique résiduaire en rivière

  OpenAIRE

  Namour, P.

  1999-01-01

  A first bibliographic part, clarifies and circumscribes the scope of the thesis. It synthesises available data about particularities of domestic organic matter (OM) versus natural OM. We analyse process and rates of natural OM degradation. A second part deals with theoretical notions and tenets in order to manage operational definitions of stability, resistance, resilience and stress in rivers. We propose a model of assimilative capacity in rivers. A third part describes the original analytic...

 7. "Toore puuga kütmine on raiskamine ..." = "Att elda med sur ved är slöseri ..." : [luuletused] / Gunnar D. Hansson ; tlk. Mati Sirkel

  Index Scriptorium Estoniae

  Hansson, Gunnar D.

  2004-01-01

  Sisu: "Toore puuga kütmine on raiskamine ..." = "Att elda med sur ved är slöseri ..."; "Esimest päeva rändab tuul ..." = "Första dagen vandrar vinden ..."; "Päike tuli lähemale ..." = "Solen kom närmare ..."; "Nagu oleks kõik möödas ..." = "Som om allt vore över ..."

 8. Vers une intégration du sorgho comme matière première pour la brasserie moderne (synthèse bibliographique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bwanganga Tawaba, JC.

  2013-01-01

  Full Text Available Towards the integration of sorghum as an adjunct in the modern brewery industry. A review. Despite the relatively recent use of sorghum in brewing, the accumulated information from studies on the use of this cereal in malting and brewing is far from basic; the biochemistry of sorghum malting consolidates this knowledge. Despite the interest accorded to demonstrating the use of sorghum in brewing, the possibilities and limitations of using this cereal in the modern malting and brewing industries have not yet been fully elucidated. Furthermore, all the transformations involved in these processes are far from being completely understood. This review provides a wealth of knowledge on the properties of sorghum, which is of interest to both the maltster and the brewer, such as: grain composition, malted grain biochemistry and physiology, brewing and fermentation of sorghum, etc. The progress and difficulties encountered during sorghum malting are presented in a way that will be helpful to the brewer.

 9. Redakční postupy při práci s multikulturními tématy

  OpenAIRE

  Lávičková, Adéla

  2012-01-01

  This bachelor thesis deals with journalist's processing of multicultural themes in printed media. The aim of the thesis is to find out, how journalists from different kinds of media act, when they create a media product relating to a multicultural topic. The theoretical part in the first phase describes multiculturalism and his development, terminology, which is frequently used in this area, and a situation in the Czech Republic. The second part deals with occurrence and treatment of multicul...

 10. Pluralité des points de vue dans la matière tristanienne, Multiplicity of views on the matter of Tristan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agata Sobczyk

  2015-12-01

  Full Text Available Literary versions of the legend of Tristan and Isolde are suitable especially for an analysis of the issues connected with the point of view, particularly if it is understood in the literal, visual meaning, which is here closely associated with the narratological meaning. Lovers are constantly hiding, being followed, then found in the farthest recesses and exposed to gaze of the others, hostile or sympathetic. These gazes decide about their fate; a gaze is therefore an instrument of power, control, and judgment. In the first place, though, a gaze is the instrument of understanding and interpretation, which in many scenes are both shown as complex, problematic and non-obvious. Therefore, the opposition between favorable and hostile gazes is not always so strong: especially the gaze of King Mark, torn between the contradictory feelings for his wife and nephew, is characterized by ambivalence. This ambivalence can also be discerned in the changeable attitudes of some characters, hesitations of narrators and in numerous variants of particular versions of the legend.

 11. Editorial dossier 8 : Méthodologies et pratiques territoriales de l'évaluation en matière de développement durable.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antoine Goxe

  2006-12-01

  Full Text Available La publication dans la revue Développement Durable et Territoires d'un dossier sur l'évaluation du développement durable (DD semble s'inscrire dans une actualité forte de cette thématique, tant du point de vue de la recherche académique que de celui des réflexions et expérimentations des praticiens. En témoignent les récents programmes de recherches finalisées,  colloques, journées d'études ou d'échanges et rencontres diverses organisés autour de cette thématique ou de celle des indicateurs ...

 12. Effet du séchage de la matière végétale sur la composition chimique ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dans cette étude, l'effet du séchage des parties aériennes (feuilles + inflorescences) de Ocimum basilicum L. sur le rendement d'extraction, la composition chimique de l'huile essentielle et son pouvoir antioxydant a été évalué. Les résultats d'analyse montrent que les composés majoritaires de l'huile essentielle obtenue ...

 13. 78 La pêche artisanale au Sénégal : qualité de la matière première ...

  African Journals Online (AJOL)

  PER/PATS

  [9] - L. H. ABABOUCH, “Assurance de la qualité en industrie halieutique”, Manuel Scientifique et technique. Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Editions Actes 1995, 214 p. 2, Rabat,. Maroc (1995). [10] - J. M. SHEWAN et C. K. MURRAY, The microbial spoilage of fish with special reference to the role of.

 14. De la matière à la matérialité. Une expérience agricole à Pinchat (GE)

  OpenAIRE

  Lorin, Thomas

  2015-01-01

  Nous traversons les champs de céréales, de blé, de seigle puis un passage dans la forêt vient nous rafraîchir. La promenade continue: maraîchages, ruine, verger ... un champ, enfin. Proche de l'eau, d'arbres, fruit de son ripisylve, on se sent protégé: on est bien ici. Sous nos pieds, une couche de terre végétale, au-dessous une terre minérale. Celle-ci est à la fois limoneuse et argileuse, sableuse au sommet, puis brun-ocre avec quelques esquilles noirâtres. Plus bas, elle devient beige, plu...

 15. Modification génétique des oléagineux pour de nouvelles matières grasses et perspectives nutritionnelles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pascal Gérard

  2005-09-01

  Full Text Available The difference between the potential applications of genetically modified plants (GMP and the reality of agriculture is very big; it is enough to compare the laboratory applications published in scientific reviews or the patents, with what is effectively cultivated today. The real applications concern almost exclusively four botanical species, soya, corn, cotton and canola and two types of modifications, herbicide tolerance and insects resistance. An attempt of prospective is presented here. It is based on the strategies of development of two of the biggest firms of vegetable biotechnologies, Monsanto and DuPont. The recent or future applications in human food or animal feed of GMP which concern fats are rare; they concerned modifications of content in lipids and especially composition in fatty acids essentially in soya, even corn. The current applications concern soya oils with lowered content in α linolenic acid which have hardly just been launched on the market. In longer term, soya oils containing n-3 long chain fatty acids should make their appearance on the market. But the major developments will always concern the agronomic characters of plants of large cultures, within the framework of an extensive agriculture in the big agricultural countries or in country in emergence as well as uses of PGM for energy production purposes.

 16. Pois et tourteau de colza : deux matières premières complémentaires pour l’alimentation animale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peyronnet Corinne

  2010-09-01

  Full Text Available Pea and rapeseed meal are protein rich feedstuffs. Despite their differences regarding composition their amino acid profiles are quite complementary. For growing and finishing pigs it is easy to formulate diets with pea and rapeseed meal all together without any soybean meal. Prices of feed are not increased. For poultry diets, peas and rapeseed meal can replace soybean meal in diets for slow growing birds but price of feed increases. Prices ratio of pea and wheat and rapeseed and soybean meals have to decrease to make pea and rapeseed meal more competitive for poultry nutrition.

 17. Combler le fossé entre les sexes en matière d'inclusion financière à ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  16 oct. 2017 ... Plus de deux milliards de personnes n'ont pas accès à un compte bancaire, les femmes, les pauvres et les jeunes se heurtant aux plus gros obstacles à cet égard. Dans les pays en développement, seuls 50% des femmes ont un compte bancaire comparativement à 59% des hommes, selon le rapport ...

 18. Recours à la technologie pour réduire les inégalités en matière de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  22 nov. 2016 ... Les changements de comportement occupaient d'ailleurs une place prépondérante dans les projets, surtout ceux portant sur les soins primaires, sur le VIH/SIDA, et sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. Selon les résultats du projet, les initiatives en cybersanté font rarement l'objet d'une ...

 19. Euroopa taassünd pärast sõda / Jürgen Habermas, Jacques Derrida ; tõlk. Mati Sirkel

  Index Scriptorium Estoniae

  Habermas, Jürgen

  2003-01-01

  "Tuum-Euroopa" ideest. Euroopa peab heitma vaekausile oma kaalu rahvusvahelisel tasandil ja ÜRO raames, et tasakaalustada USA hegemoniaalset unilateralismi, tõdevad autorid. Vt. samas: Jacques Derrida. Miks ma alla kirjutasin?

 20. Recours à la technologie pour réduire les inégalités en matière de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  22 nov. 2016 ... Le 9 novembre, le Bureau régional de l'Afrique subsaharienne (BRAS) du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) a reçu des représentants du gouvernement du Kenya, du secteur privé et d'instituts de recherche pour une présentation sur les résultats des travaux de recherche ...

 1. KEMATIAN TAHANAN DI RUANG SEL POLISI KONTROVERSI PEMBUNUHAN ATAU BUNUH DIRI DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

  OpenAIRE

  Rika Susanti

  2012-01-01

  AbstrakKematian tahanan cukup sering ditemukan, beberapa cara mati dapat terjadi. Kasus yang banyak adalah cara mati dengan bunuh diri. Tugas dokter dalam menangani kasus kematian yang diotopsi adalah untuk menentukan sebab mati dan mekanisme mati, sedangkan cara mati adalah kewenangan penyidik. Pada kematian akibat asfiksia mekanik, akan ditemukan ciri umum yang sama, tetapi dokter dapat memperkirakan jenis asfiksia dari gambaran luka yang ditemukan tubuh korban.Dua kakak beradik, laki-laki,...

 2. Peeter Simm kolmandat korda teatris

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  Rakveres tuli lavale Toomas Raudami ja Peeter Simmi näidend Lõuna-Eesti kinomehaaniku Mati Parkja elust "Kino-Mati. Tema elutee ja juhtumised, mis seal ette tulid". Lavastas Peeter Simm, nimiosas Erik Ruus, kunstnik Hardi Volmer

 3. Erik Ruus mängib kinomehaanikut / Aarne Mäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Mäe, Aarne, 1967-

  2001-01-01

  Näitleja Erik Ruus Toomas Raudami poolt kirjapandud kinomehaanik Mati Parkja töödest-tegemistest jutustavas näidendis "Kino-Mati. Tema elutee ja juhtumised, mis seal ette tulid" Rakvere Teatris, lavastaja Peeter Simm

 4. "Meistri ja Margarita" saamislugu / Vaino Vahing

  Index Scriptorium Estoniae

  Vahing, Vaino, 1940-2008

  2001-01-01

  Mati Undi lavaversioon Mihhail Bulgakovi romaanist "Meister ja Margarita". Lavastaja ja lava- ning muusikakujundaja on Mati Unt, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra. Lavastaja- ja näitlejatööst. Esietendus Vanemuises 22. dets

 5. Kriitika ja eimiski ('Traditsioon ja pluralism') / Hasso Krull

  Index Scriptorium Estoniae

  Krull, Hasso, 1964-

  1996-01-01

  Ettekanne seminaril 'Traditsioon ja pluralism I' 31. V 1996 Tallinnas. Ka Mati Undi raamatust 'Vastne argimütoloogia' (Tln. : Vagabund, 1996) Vastukaja: Unt, Mati. Sekundaarsed // Kultuurimaa. - 1996. - 25. sept. - Lk. 3

 6. Shagrenevaja kozha pjatogo elementa, ili Klassika kak zrelishtshe / Boris Tuch

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuch, Boris, 1946-

  2001-01-01

  Klassikalavastused - Mati Undi "Graal" (lav. Peeter Jalakas), Mihhail Bulgakovi "Meister ja Margarita" (lav. Mati Unt), W. Shakespeare'i "Kuningas Lear" (lav. Priit Pedajas), Pedro Calderoni "Elu on unenägu" (lav. Ingo Normet)

 7. Etude des connaissances, attitudes et pratiques en matière de réintégration sociale des femmes victimes de fistule obstétricale: région de l'Extrême-nord, Cameroun

  Science.gov (United States)

  Martin, Sanou Sobze; Adogaye, Sali Ben Béchir; Rodrigue, Mabvouna Biguioh; Maurice, Douryang; Vivaldi, Teikeu Tessa Vladimir; Amede, Saah Fopa Michael; Marie, Ovaga Eyenga Landry; Meriam, Ausseil Sandra; Colizzi, Vittorio; Gianluca, Russo

  2015-01-01

  Introduction La fistule obstétricale est un orifice entre le vagin et la vessie ou le rectum, voire les deux. Ses impacts sont des conséquences anatomo-fonctionnelles et sociales. On estime à plus de 19 000 le nombre de femmes qui souffrent de fistule obstétricale au Cameroun. Méthodes Il s'agissait d'une étude transversale descriptive conduite dans trois districts de santé de la région de l'Extrême-nord. Vingt-huit femmes victimes de fistules obstétricales, quarante-deux membres de leur entourage et vingt-quatre agents de santé ont été interviewés entre Novembre et Décembre 2013. Trois types de questionnaires ont été utilisés. Les données ont été analysées dans Epi Info version 7.1.4.0. Les moyennes et les fréquences ont été calculées avec un intervalle de confiance à 95%. Résultats 46,4% des femmes victimes de fistule obstétricales interviewées avaient subi une intervention chirurgicale réparatrice parmi lesquelles, 61,5% bénéficiaient de la réintégration. Le fonds de commerce (62,5%) était l'aide la plus reçue. Vingt-deux membres de l'entourage savaient pourquoi on fait la réintégration. Selon eux, les considérations socioculturelles (68,2%), sont la principale barrière de la réintégration. D'après les agents de santé, le suivi psychosocial (58,3%) est la principale activité de la réintégration dans les centres de prise en charge de la fistule. Conclusion La prise en charge des fistules obstétricales au Cameroun souffre de manque de réintégration sociale. Ceci expliquerait en partie la persistance de cette pathologie. Un accent devrait être mis sur l'appui matériel, financier et sur le suivi psychosocial des femmes victimes de fistule obstétricale. PMID:26113915

 8. Ma armtub säda ŷdugt, kus mytk līb pūtumi : ehk Ma armastan seda õhtut, kus mõttest saab puudutus / Mati Hint

  Index Scriptorium Estoniae

  Hint, Mati, 1937-

  2014-01-01

  Arvustus: Ķempi Kārl. Toini sina = Teine sina / tõlge eesti keelde ja järelsõna: Karl Pajusalu. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2013 ; Ķempi Kārl. Salats joug kolm aģa = Salatsi jõe kolm kallast = Salacas upes trīs krasti / tõlge eesti keelde: Karl Pajusalu, tõlge läti keelde: Valts Ernštreits. Tartu : Liivi Sõprade Selts, 2013

 9. Harvesting an experiment: observations of bushy landrace winter rye in a small scale experimental slah-and-burn field in Estonia / Kersti Kihno, Liisi Jääts, Mati Laane

  Index Scriptorium Estoniae

  Kihno, Kersti, 1963-

  2015-01-01

  13. sajandi alguseks kujunes talirukis Eesti ala tähtsaimaks toiduteraviljaks ning oli 13. - 18. sajandini ka peamine ekspordiartikkel. Alepõllul kasvatatud puhmasrukis andis suuri saake, kuid oli nõudlik maa viljakuse suhtes. Eksperiment toimus Tartumaal. Eksperimendi tulemused kinnitasid ajalooallikate kirjeldusi - soodsates tingimustes on puhmasrukis väga saagikas. Kuigi väiksemõõtmelise eksperimendi tulemusi ei saa käsitleda kui suure alepõllu täpset mudelit, annab see siiski olulist materjali talirukki maasordi kohta, mis on siiani saanud teenimatult vähe tähelepanu

 10. Influence de la matière organique dissoute sur la spéciation et la biodisponibilité des métaux : cas de la Seine, un milieu sous forte pression urbaine

  OpenAIRE

  Pernet-Coudrier, Benoît

  2008-01-01

  This thesis was carried out on the framework of the ANR BIOMET research project (JC05_59809). The main objectives were to improve the current knowledge on the influence of dissolved organic matter (DOM) on metal speciation and bioavailability in urban aquatic system. The understanding of the influence of DOM on trace metal speciation and bioavailability required that the chemical composition of DOM, more exactly its binding sites should be well understood. Therefore, one part of this research...

 11. La prise en compte des innovations en matière de mobilité dans la planification urbaine : le cas des Services de transports personnalisés (STP)

  National Research Council Canada - National Science Library

  Castex, Élodie; Frère, Séverine; Groux, Annette

  2017-01-01

  ... d’innover, de prendre en compte des nouveaux besoins et formes de mobilité. S’appuyant sur un travail de recherche qui porte sur la place des modes de transports alternatifs que sont le covoiturage, l’autopartage...

 12. Comportement viscoélastique d'un fromage à pâte molle allégé en matière grasse au cours de l'affinage

  OpenAIRE

  Meza, Bárbara E.; Verdini, Roxana A.; Rubiolo, Amelia C.

  2010-01-01

  International audience; The change in the viscoelastic behavior over ripening of a commercial low-fat soft cheese was investigated. Twelve low-fat soft cheeses that contained microparticulated whey proteins as fat mimetics (Simplesse®) were obtained from a local factory and stored at 6 °C. Three of these cheeses were sampled at 1, 21, 48 and 76 days of ripening. Physicochemical properties such as pH, moisture content, salt concentration and maturation index (MI) were determined. Frequency swe...

 13. Matériau, matière d'architecture soutenable choix responsable des matériaux de construction pour une conception globale de l'architecture soutenable

  OpenAIRE

  Trachte, Sophie

  2012-01-01

  The choice of materials is a fundamental step in the process of architectural design of a building. This step becomes now predominant because architects, in terms of choice, face three major issues: the expansion and multiplication of new materials, the desire for dematerialisation generated by the separation between the building structure and building envelope and its energy requirements, environmental and health. If these last two centuries, in a spirit of modernity, contributed to techn...

 14. Comprendre les ressorts des pratiques organisationnelles en matière de prévention des risques psychosociaux par les acteurs de l'entreprise: Une recherche dans l'industrie de la chimie

  National Research Council Canada - National Science Library

  Sabrina Rouat; Victor Troyano; Bruno Cuvillier; Marc-Eric Bobillier-Chaumon; Philippe Sarnin

  2017-01-01

  .... Un questionnaire a été proposé a 137 individus sur l'importance qu'ils accordent aux facteurs intervenant dans la genese des risques psychosociaux. Le poids accordé aux « difficultés personnelles...

 15. Voies de recherche en matière de récupération assistée du pétrole par tensio-actifs Research Lines in Enhanced Oil Recovery by Surfactants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Baviere M.

  2006-11-01

  Full Text Available Quelle que soit la conjoncture économique, le procédé de récupération assistée du pétrole par injection d'agents tensio-actifs nécessite une mise en oeuvre très élaborée pour tirer le meilleur parti des produits et donc pour franchir le seuil de rentabilité. Il apparaît par ailleurs que son champ d'application doit être étendu aux conditions de réservoir couramment rencontrées, notamment les fortes salinités, par l'utilisation de structures chimiques adaptées. Pour réduire les pertes de tensio-actifs par adsorption sur la roche, et par suite, préserver l'efficacité du fluide micellaire, deux techniques sont étudiées à l'Institut Français du Pétrole. L'une d'entre elles consiste à réduire l'adsorption en augmentant le pH de la formation à l'aide d'agents alcalins. Dans l'autre méthode, les molécules adsorbées sont remises en solution par un agent désorbant ajouté à l'eau de chasse. L'extension du procédé aux gisements salés est illustrée avec une famille de tensio-actifs qui ont un comportement prometteur dans ces conditions, les sulfonates d'oléfines alpha. Il apparaît que l'efficacité interfaciale de ces produits ne doit pas être seule prise en compte, mais également la solubilité, la stabilité chimique, le comportement rhéologique et l'adsorption sur les surfaces minérales. No matter what the economic situation may be, the process of enhanced oil recovery (EOR by surfactant flooding requires very sophisticated implementation to take maximum advantage of the chemicals and hence to cross the threshold of economic feasibility. It seems, moreover, that the scope of application of this process must be enlarged to meet the reservoir conditions commonly encountered, particularly high salinity, by the use of suitable chemical structures. To reduce surfactant losses by adsorption on the rock and then to preserve the efficiency of the micellar fluid, two techniques are being investigated at the Institut Français du Pétrole. One of them consists in reducing adsorption by increasing the pH of the formation by means of alkaline agents. In the other method, adsorbed molecules are brought back to solution by a desorbing agent added to the chase water. Extension of the process to salty formations is illustrated with a surfactant family having a promising behavior under such conditions, i. e. alpha-olefin sulfonates. The interfacial efficiency of these products does not seem to be the only positive factor, but also their solubility, chemical stability and rheological behavior as well as their adsorption mineral surfaces.

 16. PENURUNAN KADAR AFLATOKSIN B1 PADA SARI KEDELAI OLEH SEL HIDUP DAN SEL MATI Lactobacillus acidophilus SNP-2 [Reduction of Aflatoxin B1 in Soymilk by Viable and Heat-killed Lactobacillus acidophilus SNP-2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tyas Utami1*

  2012-06-01

  Full Text Available Aflatoxins are carcinogenic mycotoxins that commonly contaminate foods and feed. There are many different forms of aflatoxin and its metabolites. Of these, aflatoxin B1 (AFB1 is the most prevalent and toxic. Lactobacillus acidophilus SNP-2 has previously been shown to remove AFB1 from liquid solution of phosphate saline buffer. However, the ability of lactic acid bacteria to reduce AFB1 content in soymilk has not been studied yet. The objective of this study was to investigate the ability of viable and heat-killed cells of L. acidophilus SNP-2 to reduce AFB1 in soymilk and fermented soymilk. Soymilk contaminated with Aspergillus flavus was inoculated with culture of L. acidophilus SNP-2, and incubated at 37C for 12 hours. Fermented soymilk, then, was heat sterilized and stored at cool room (4°C. Heat-killed cells were introduced to soy milk and then kept at cool room for 3 days. During soymilk fermentation, there was reduction of AFB1 content in soymilk related to the growth of lactic acid bacteria and the reduction of pH. The initial concentration of AFB1 in the soymilk was 4.9 ppb. Lactobacillus acidophilus SNP-2 reduced 67.58% of AFB1 in the soymilk after 12 hoursof fermentation. In cool environment, the binding of AFB1 to heat-killed cell after soymilk fermentation was relatively more stable than that of soymilk without fermentation.

 17. Evaluation du troisième Programme de Gestion Durable de l'Azote en agriculture. Recommandations en matière de règlementations et de recherches scientifiques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vandenberghe, C.

  2013-01-01

  Full Text Available Evaluation of the third Action Programme. Recommendations for regulatory and scientific research. In accordance with the Nitrates Directive, the third "Durable Nitrogen Management Plan" (PGDA will be soon reviewed in Wallonia (Belgium. The second "Nitrate – Water" workshop took place between 28th May and 1st June 2012. The workshop was attended by both Belgian scientists (Université catholique de Louvain - UCL, Walloon Agricultural Research Center CRA-W, Université de Liège - ULg, Gembloux Agro-Bio Tech and French scientists (National Institute for Agricultural Research - INRA. In the light of the results of experiments presented by scientists at this workshop, modifications to the PGDA are now recommended. These concern organic and mineral nitrogen fertilization for crops and meadows; catch crops; soil nitrate-nitrogen residue limitation in autumn, at the start of the nitrate leaching period; the management of meadow ploughing and a modification of the dairy cow standard for nitrogen production.

 18. Co-compostage de boues de station d'épuration et de déchets verts : Nouvelle méthodologie du suivi des transformations de la matière organique

  OpenAIRE

  Albrecht, Remy

  2007-01-01

  To reduce and recycle biowaste volumes, many cities have chosen to build municipal composting plants. Presently, compost quality determination requires many biological and chemical characterizations. Aims of this study were to characterize composting processes and to develop a simple and valuable method to assess biological and chemical evolution of composts. Compost windrows obtained from municipal solid wastes mixed to green wastes, were matured during six months. Composts were characterize...

 19. Règlementation relative à l’étiquetage et aux allégations des produits alimentaires en général, et des huiles et matières grasses en particulier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saillard Morgane

  2012-03-01

  Full Text Available Scientific research has evolved to identify relationship between nutrients and health effects. Theses scientific evidences can help to establish public health recommendations, which will be used by operators to formulate or optimize their food products. Labelling serves as a support for consumer information, raising its awareness about the food product nutritional composition. This enables the consumer to make an informed choice. Labelling also participates in the promotion of some of the food components, e.g. essential fatty acids in vegetable oils. In this context, regulation has evolved and allows operators to highlight nutritional benefits of their products via labelling information. Two different types of information must be distinguished: nutrition labelling and nutrition or health claims. The new European Regulation 1169/2011 on the provision of food information to consumers, published at the end of 2011, establishes a mandatory nutrition labelling with a fixed list of nutrients. Hence, food manufacturers are required to label the energy, fat, saturated fat, carbohydrate, sugars, protein and salt content of all their products. The Regulation on nutrition and health claims made on foods, published at the end of 2006, applies stringent rules to the use of claims and introduces the concept of a positive list for nutrition and generic health claims. This regulation aims at supporting public health recommendations and at providing the consumer with a high level of protection. A number of claims can be applied to vegetable oils. Nutrition labelling is an essential tool to disseminate and popularize scientific information in order to outreach consumers, as in the case of fatty acids, plant sterols or fat-soluble vitamins labeled in vegetable oils.

 20. Sur la présence de matières organiques mésocénozoïques dans des humus actuels (bassin de Chaillexon, Doubs, France)

  Science.gov (United States)

  Di-Giovanni, Christian; Disnar, Jean-Robert; Bichet, Vincent; Campy, Michel

  1998-04-01

  The optical analysis in the Chaillexon watershed (Doubs, France), of the present soils' humus layers' organic matter points out the contribution of Meso-Cenozoic organic matter in addition to the one produced by vegetal cover. Their relative occurrence varies in each layer: in the reverse of that of vegetal organic matter, the relative amount of Meso-Cenozoic organic matter increases according to the depth. That result shows that the total organic matter amounts in soils (and its evaluation) do not only depend on the net primary production and that geological formations have to be taken into account. Moreover, it suggests that present and past detrital supplies are concerned with 'old' organic matter incorporation.

 1. Research priorities in mobile learning: An international Delphi study / Les priorités de recherche en matière d'apprentissage mobile: Une étude de Delphes internationale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yu-Chang Hsu

  2014-05-01

  Full Text Available Along with advancing mobile technologies and proliferating mobile devices and applications, mobile learning research has gained great momentum in recent years. While there have been review articles summarizing past research, studies identifying mobile learning research priorities based on experts’ latest insights have been lacking. This study employed the Delphi method to obtain a consensus from experts about areas that are most in need of research in mobile learning. An international expert panel participated in a three-round Delphi process involving two cycles of online questionnaires and feedback reports. Participants responded to the question, “What should be the research priorities for the field of mobile learning over the next 5 years?” Ten research categories were identified and ranked in order of priority: 1 teaching and learning strategies; 2 affordances; 3 theory; 4 settings of learning; 5 evaluation/assessment; 6 learners; 7 mobile technologies and interface design; 8 context awareness and augmented reality; 9 infrastructure and management; and 10 country and digital divide. This study also reported expert-generated research statements for each research category and the importance of these research statements rated by the experts. Selected research papers were summarized to help contextualize the discussions of research categories and statements. Avec l'avancement des technologies mobiles et la prolifération des appareils mobiles et des applications, la recherche consacrée à l'apprentissage mobile a récemment pris de l’ampleur. Si des articles ont résumé les recherches antérieures, les études s’appuyant sur les dernières connaissances d'experts pour identifier les priorités de recherche sur l'apprentissage mobile font défaut. La présente étude a utilisé la méthode de Delphes pour obtenir un consensus des experts sur les domaines nécessitant le plus des recherches sur l'apprentissage mobile. Un groupe international d'experts a participé à un processus de Delphes structuré en trois rondes impliquant deux séries de questionnaires en ligne et des rapports de rétroaction. Les participants ont répondu à la question : "Quelles devraient être les priorités de recherche dans le domaine de l'apprentissage mobile pour les cinq prochaines années ?" Dix catégories de recherche ont été identifiées et classées par ordre de priorité : 1 stratégies d'enseignement et d'apprentissage ; 2 affordances ; 3 théorie ; 4 paramètres d’apprentissage ; 5 évaluation ; 6 apprenants ; 7 technologies mobiles et conception de l'interface ; 8 perception du contexte et réalité augmentée ; 9 infrastructure et gestion ; et 10 pays et fossé numérique. Cette étude a également repris les déclarations de recherche énoncées pour chaque catégorie par les experts ainsi que le classement par ordre d’importance des déclarations de recherche selon l’avis de ces experts. Quelques articles choisis ont été résumés pour faciliter la contextualisation des discussions portant sur les catégories de recherche et sur les déclarations.

 2. Conséquences des variations de teneur en sel, sucre, et matière grasse sur les préférences et les consommations alimentaires des enfants

  OpenAIRE

  Bouhlal, Sofia

  2011-01-01

  Background: In France, the National Nutrition and Health Programme (“Programme National Nutrition Santé” or “PNNS”) is in charge of implementing the recommendations aiming at reducing salt, sugar and fat quantities in foods. However, the extent to which this might impact children’s food preferences and intake is limited. Objective: The present work aimed at understanding the impact of varying salt, sugar and fat variations in foods, on toddlers and children’s food preferences and intake. Meth...

 3. Regards croisés du MEDD et du PUCA sur l'état des recherches françaises en matière d'inégalités écologiques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edwin Zaccaï

  2007-06-01

  Full Text Available Evelyne Lemercier, du Plan Urbanisme Construction et Architecture (PUCA et Gérard Guillaumin Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD ont bien voulu répondre aux questions des responsables de ce dossier, afin d'illustrer leurs points de vue en tant que commanditaires et utilisateurs de recherches.E. Zaccaï : Pourquoi les institutions auxquelles vous appartenez ont-elles lancé des programmes de recherches relatives aux inégalités écologiques ?E. Lemercier & G. Guillaumin : Q...

 4. Minéralisation du soufre associée à la décomposition des matières organiques dans les sols et relations avec les dynamiques du carbone et de l’azote

  OpenAIRE

  Niknahad Gharmakher, Hamid

  2008-01-01

  Dans différents pays de l’Europe de l’Ouest, des carences en soufre sont de plus en plus couramment observées sur les grandes cultures. Actuellement, les références précises sur le soufre font défaut pour développer des outils de gestion du soufre dans les sols cultivés. Récemment, afin de mieux quantifier et de modéliser la dynamique de S, le rôle de la biomasse du sol et la relation avec la dynamique du Carbone, les recherches se sont développées. En première partie de ce travail une étude ...

 5. Minéralisation du soufre associée à la décomposition des matières organiques dans les sols et relations avec les dynamiques du carbone et de l'azote

  OpenAIRE

  Niknahad Ghar Makher, Hamid

  2008-01-01

  Although sulphur defiencies have become common in recent years, compared to nitrogen there has been little conceptualization to help design S fertilization strategies for cropping systems. Recently, as S deficiency in cropped soils has increased, more research has been done to better quantify and model the turnover of S, the role of soil biomass and the relationship with C dynamics. In first part of this work, a laboratory study was carried out to determine sulphur, carbon and nitrogen minera...

 6. Les silicates alcalins, matière de base des mousses minérales isolantes. Etude bibliographique Alkaline Silicates, As a Basic Material for Insulating Mineral Foams. Bibliographie Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lesage J.

  2006-11-01

  Full Text Available Dans cette étude bibliographique, on décrit les méthodes d'obtention des silicates alcalins ainsi que leurs propriétés et les propriétés de leurs polymères en insistant sur l'influence du pH, de la concentration et de la température sur la polymérisation et les caractéristiques des polymères obtenus. On présente ensuite le mode d'obtention des mousses à partir de solutions aqueuses de silicates, ainsi que leurs propriétés et l'influence de divers additifs tels que les agents tensioactifs, moussants, gélifiants ou les agents de durcissement sur les propriétés des mousses. II ressort de cette bibliographie que des mousses polysilicates solubles peuvent être obtenues à partir de solutions de silicates à faible rapport molaire SiO2/Na2O. Par ailleurs, en faisant varier la composition des solutions de silicates alcalins et par l'emploi d'additifs, il est possible de produire une gamme très variée de mousses polysilicates dont les propriétés d'isolation, de solubilité et de résistance mécanique, voire de perméabilité, sont très variées, ce qui leur ouvre la voie à de nombreuses possibilités de débouchés industriels. This article gives a bibliographic description of methods for obtaining alkaline silicates as well as their properties and the properties of their polymers. Emphasis is placed on the influence of the pH, and on the influence of the concentration and temperature on the polymerization and the characteristics of the polymers obtained. Then a method is recommended for obtaining foams from aqueous silicate solutions together with the properties of such foams and the influence of different additives such as surfactants, foaming agents, gelling agents and hardening agents on the properties of foams. This bibliographic study shows that soluble polysilicate foams may be obtained from silicate solutions with a low SiO2/Na2O molar ratio. Furthermore, by varying the composition of alkaline silicate solutions and by using additives, a highly varied range of polysilicate foams can be produced having a wide variety of insulation, solubility and mechanical-resistance properties, and even permeability prperties. This opens up the way to many possible industrial outlets.

 7. Métabolomique, métabonomique et les préoccupations en matière de sécurité alimentaire et de protection de la santé des consommateurs*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paris Alain

  2008-09-01

  Full Text Available Metabonomics is a recent method devoted to the high throughput metabolic phenotyping of biological systems usable to perform a deep functional exploration when physiological, toxicological, genetic or nutritional perturbations are considered. From some pivotal examples, will be illustrated some concepts such as “metabolic disruptions” or “set of metabolic biomarkers”, which are routinely used in toxicological studies of living systems with the final aim to (i better characterize some homeostatic rules involved in response to toxic insults and (ii to better know prediction rules usable to classify unknown individuals given the knowledge of dedicated reference data set. Hereafter are presented illustrative cases concerning the use of steroidal anabolics in growing cattle, the characterization of secondary metabolites present in a plant which is toxic for equine species, or the description of some metabolic effects induced by an endocrine disruptor widely used in plastic industry.

 8. Approche fonctionnelle de l’emploi de l’huile de palme – Perspectives d’évolution réglementaire en matière d’étiquetage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morin Odile

  2013-05-01

  Full Text Available Formulating food products requires taking into account the functional characteristics of the ingredients as well as nutrition facts and recommendations, quality of the end-product, supplying and production, regulatory compliance… For food recipes where fats do play an important texturing function (based on their crystallisation properties, the selection of adequate oils or fats may become rather complex with emerging additional requirements, like finding alternatives to palm oil – the oil that became itself an efficient substitute to partially hydrogenated fats when the trans fatty acids issue occurred in the nineties. Looking for optimised formulations should first and foremost focus on nutritional facts (reduction of saturated fatty acids – SAFA, reduction of fat contents when relevant and functionality. As far as palm oil respond to the required specifications, too systematic attempts for avoiding it, may lead to less satisfactory options in terms of nutrition or quality result. The main existing options are described and related to the dependence of the formulations to the ‘‘solid function’’ of fats : when possible, the changes have already or will be done (frying oils, certain applications in bakery fats… ; in some cases (namely puff pastry, reduction of SAFA or fat content is much more critical. The paper ends on regulatory aspects of food labelling as far as the ingredients specific origin and the nutrition facts will have to be mentioned by the end of 2016.

 9. Composition en acides gras poly-insaturés de notre assiette et utilisation des matières premières agricoles en France : une amélioration lente, mais insuffisante

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Duru Michel

  2017-03-01

  Full Text Available Un consensus est établi qu'un apport insuffisant en acide alpha-linolénique (ALA et un rapport LA (acide linoléique/ALA trop élevé contribuent à un accroissement de nombreuses maladies chroniques. Pour évaluer l'évolution de ces apports en France au cours des 20 dernières années (1993–2012, nous estimons les quantités apparentes consommées incluant la composition des produits animaux selon leur mode d'alimentation. Nous montrons que les consommations en LA et ALA ont respectivement diminué et augmenté (de 0,72 à 0,94 g/j pour l'ALA et que le rapport LA/ALA est passé de 18,3 à 12,4. L'évolution observée est cohérente avec celle de la composition du lait maternel. Ces valeurs sont proches de celles obtenues en 2006 par enquêtes auprès d'un échantillon de consommateurs. Elle est discutée au regard des politiques publiques de santé, des stratégies de production agricole et du comportement du consommateur. Ces lentes évolutions suggèrent que des changements radicaux restent nécessaires pour se rapprocher des recommandations (ALA = 1,8 g/j ; LA/ALA ≤ 4. Elles questionnent les marges de manœuvre dont dispose le consommateur pour choisir des produits animaux selon leur mode d'alimentation et les huiles alimentaires selon leurs apports.

 10. Les lipides : une matière première alternative pour la synthèse de polymères de spécialités

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chollet Guillaume

  2012-01-01

  Full Text Available Currently, the dependence of the chemical industry on fossil fuels is very important (95 % of chemicals from fossil fuels. In addition, the scarcity of nonrenewable resources is one – with climate change, pollution, increasing population, limited water resources and biodiversity erosion – of the sustainable development challenges. The use of renewable resources appears as an alternative or even a priority in order to solve the challenges of sustainability. The French chemical industry is a very active area with a GDP of around 18 billion euros and 1.3 billion euros of investment in research and development. However, the sector also faces a number of difficulties due to the decreased activity of its petrochemical industries, the phenomena of offshoring and concentrations. Indeed, the development of new bio-based materials is a major challenge and vegetable oils can be a source of such bio-based materials.

 11. Anne-Sophie Chazaud (dir.), Bulletin des Bibliothèques de France, n°6, « Matières graphiques », Juillet 2015

  OpenAIRE

  Boulaire, Cécile

  2015-01-01

  Ce numéro du BBF prend à bras-le-corps la question de la matérialité graphique des objets accueillis en bibliothèque, au moment où l’on ne cesse de s’interroger sur la disparition du livre et son éventuelle dématérialisation. Le dossier est organisé en six parties, consacrées respectivement à la bande dessinée (et un petit peu aux autres littératures graphiques), aux fanzines, au livre d’artiste, au design graphique, à la typographie, et même aux œuvres d’art à travers un article sur les arto...

 12. Développements récents en matières de raffinage et de modifications : élimination des contaminants dans les huiles alimentaires et réduction du taux d’acides gras trans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  De Kock Jan

  2005-09-01

  Full Text Available As a result of the general concern for food safety, the removal of minor contaminants (PAH, pesticides, dioxins, PCB’s… from oils and fats has the be examined in detail. Also, in recent years a lot of attention has been given to the lowering of the trans fatty acids content in oils and fats for food products; the reason for this move is the potential negative health impact of trans fatty acids. In general, contaminants can be removed either during neutralization, by adsorption on activated carbon or during the deodorization process. To reach an efficient removal, the process conditions applied need to be optimised to achieve almost complete detoxification but with minimal costs. Traditionally, partially hydrogenated fats were used in nearly all food products because of their interesting melting properties. Nowadays, these products are replaced by trans free alternatives in most food products (margarines, bakery products…. This has created renewed interest for other modification processes: multiple dry fractionation and chemical and enzymatic interesterification. The challenge is to produce trans free fats with the same functionality as the trans rich products, but at comparable cost.

 13. Fondements et objectifs des Incriminations et des Peines en Droit Pénal International et en Droit Pénal Européen en matière de Blanchiment

  NARCIS (Netherlands)

  Vervaele, J.A.E.

  2016-01-01

  This article discusses money laundering by a double reading of the historical evolution. The first reading is that of public international law, be it on a global scale or on a European regional scale (Council of Europe). The second reading is that of integration law in the context of the European

 14. Que peut-on attendre des pratiques d’élevage pour améliorer la qualité nutritionnelle des matières grasses du lait bovin et caprin ?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chilliard Yves

  2010-01-01

  Full Text Available This review gives an update of available data on the effect of nutrition on milk fatty acid (FA composition in dairy cow and goat. It starts by an overview of the main digestive and metabolic pathways involved in the milk fat secretion processes. Used data are originated from literature and from two databases developed by Inra. Altogether, analyses confirm the wide plasticity of milk FA profiles in dairy ruminant, peculiarly for the saturated FA (10 to 18 carbon, oleic (9c-18:1 and vaccenic (11t-18:1 acids, and other trans isomers of 18:1 and 18:2. Compared to diets with large amount of concentrate and/or maize silage, grass-based diets (grazed or correctly preserved show a decrease in saturated FA, at the expense of 9c- and 11t-18:1, and to a lesser extent, 18:3 n-3 and 9c11t-CLA. Dietary supplements of plant oil or oilseeds have similar effects than grass feeding, sometimes more marked, but they increase simultaneously other trans isomers of 18:1 and 18:2, especially when added to maize silage and/or high-concentrate diets. Oils or seeds rich in 18:2 n-6 (sunflower, soybean,… increase particularly 10t-18:1, and 10t12c-, 8t10c-, 7t9c- and 9t11c-CLA, whereas those rich in 18:3 n-3 (linseed enhance notably 13t/14t-18:1, and 9ct12-, 9ct13- and 11tc15-18:2. When comparing goats’ with cows’ results, it appears that they are less sensitive to the 11t- to 10t- ruminal shift, thus explaining the good stability and the large magnitude of the responses of their milk 11t-18:1 and 9c11t-CLA content to lipid supplementation of high-concentrate diets. Furthermore, goats seem to respond better than cows to 18:3 n-3 rich supplements. Ongoing studies are evaluating the use of milk FA profile as biomarkers for the authentication of milk according to production zone and type of feeding, or to predict methane enteric emissions by dairy cows receiving oilseeds. Future studies should also integrate the expected progress of knowledge on the potential effects on consumers of the different major and minor FA found in standard or modified dairy products, as well as putative secondary effects of feeding conditions on sensory quality of dairy products and ruminant health.

 15. Modélisation et évaluation des équilibres de complexation entre la matière organique naturelle, les métaux traces et le proton. Applications aux eaux naturelles

  OpenAIRE

  Garnier, Cédric

  2004-01-01

  Jury: Pr J.Y. Benaïm (USTV, Directeur de thèse) Dr. D. Cossa (IFREMER Nantes, Examinateur) Pr. P. Le Corre (UBO-IUEM, Examinateur) Pr. Y. Lucas (USTV, Examinateur Président du jury) Pr. I. Pižeta (Ruđer Bošković Institute-Croatie, Rapporteur) Pr. M. Wartel (USTL, Rapporteur); The aim of this study is the modelling of NOM acidity and complexing properties by an accurate determination of its interactions and by exemption from the exact structure of its organic components. NOM has been defined b...

 16. Mesures d'incitation en faveur de la conservation de la diversité génétique en matière agricole. 1. Programmes agricoles pour la conservation de la biodiversité en Belgique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carine Baltus

  1997-01-01

  Full Text Available Incitation measures in favour of a conservation of genetic diversity for agricultural matters. 1. Agricultural programmes for the conservation of biodiversity in Belgium.Some negative consequences of an intensive agriculture on the environment are in contradiction with the commitments taken, by Belgium among others, at the signature of the Convention on Biodiversity at Rio in 1992. The action plan relative to biodiversity conservation in Belgium tomes as a follow-up of the European Union's policy but also integrates actions initiated at local levels of power such as communes. The Belgian agro-environmental programme (based on EEC regulation 2078/92 includes several parts concerning the Federal Authority, the Regions and the Communities. Federal help measures have been applied for the entire territory with as main objective an extensification of agriculture. These measures are of three types: reconversion to organic farming, a decrease in animal density, and demonstration projects. The Walloon and Flemish Regions have established their own specific agro-environmental programmes which are reviewed here. Through education, the Communities are also concerned by these incentive measures. Nevertheless, in the southern part of Belgium, it is the Walloon Region and not the French Community that will undertake to develop some demonstration projects concerning production practices compatible with environmental protection. Comparable projects will be ran by the Flemish Community, which is also planning to organize specific lectures and training courses on environment. At the municipal level, numerous actions aiming at sustainable agriculture have been initiated: the biodiversity contracta of the "Fondation Roi Baudouin", the operation "1 000 communes pour l'environnement européen" and the "plans communaux de développement de la nature".

 17. Kingi lapsele noot! / Riine Pajusaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Pajusaar, Riine, 1971-

  2005-01-01

  Kirjastuselt SP Muusikaprojekt ilmunud noodikogumikest lastele. Anti Marguste "Mihklist Peetrisse" (2003), Mati Kuulberg "Heatujuline koll" (2005), Alo Põldmäe "Klaveripalu lastele" (2003), Risto Laul "Puuduta tuult"

 18. Eesti Jahimeeste 26. kokkutulek Hurmiorus 21.07 - 23.07.2006 / Leho Männiksoo, Jaanus Vaiksoo, Ülo Kraan

  Index Scriptorium Estoniae

  Männiksoo, Leho, 1933-

  2006-01-01

  Põlvamaal toimunud Eesti Jahimeeste Seltsi kokkutulekul osalesid ka Põlvamaa maavanem Urmas Klaas, keskkonnaminister Villu Reiljan, põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja Riigikogu jahiseltsi esimees Mati Kepp

 19. Test na tshelovetshnost / Svetlana Krishciunas

  Index Scriptorium Estoniae

  Krishciunas, Svetlana

  2002-01-01

  Miks on meil niipalju kodutuid koeri ja kasse? Probleemi lahkavad Eesti Kassiarmastajate Liidu asepresident Natalja Zarzhitskaja, Kennelliidu juhatuse esimees Andres Siinmaa ja Tallinna Loomaaia direktor Mati Kaal

 20. Meder juures Till'iga / Toomas Velmet

  Index Scriptorium Estoniae

  Velmet, Toomas, 1942-

  2010-01-01

  20. veebruaril Mederi saalis toimunud kontserdist "Till Eulenspiegel", kus esinesid Katrin Matveus (viiul), Madis Kari (klarnet), Peeter Sarapuu (fagott), Rait Erikson (metsasarv) ja Mati Lukk (kontrabass)

 1. Raamat Läänemere vägilastest - jäälõhkujatest / Taavi Kelder

  Index Scriptorium Estoniae

  Kelder, Taavi

  2006-01-01

  rets. rmt.: "Suur Tõll" ja teised Eesti jäämurdjad/Vladimir Kopelman, Jaak Sammet, Peedu Sammalsoo...[jt.]; koostaja Mati Õun. Tallinn: Sentinel, 2005. 98 lk. : ill. Tiitellehel ka autorid: Mati Õun, Olaf Vaarmaa, Heino Arumäe, Roman Matkiewitcz

 2. Éléments de réflexion sur une géopolitique des matières premières minérales (résumé Elements for Reflecting About a Geopolicy for Minerai Row Materials (Summary

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Legoux P.

  2006-11-01

  Full Text Available L'auteur rappelle l'inégalité de répartition mondiale des ressources minérales, la concentration de la consommation dans trois régions industrialisées et la croissance exponentielle de cette consommation. Sur la base d'estimations des réserves et de la consommation mondiale jusqu'à la fin du siècle émanant du US Bureau of Mines, il montre que pour certains produits les réserves connues risquent d'être à peine suffisantes. Il étudie ensuite l'évolution et l'instabilité des prix, se réfère au Nouvel Ordre économique international et aux négociations sur le Programme intégré de la CNUCED. Insistant sur l'interdépendance de tous les États du monde, il présente ensuite des suggestions dans le domaine technico-scientifique, économique et politique. Un effort collectif doit être fait pour obtenir une meilleure évaluation des réserves et des ressources. Un esprit de compromis, comportant certains abandons et sacrifices de la part des uns et des autres doit inspirer les négociations internationales pour assurer une meilleure répartition et une plus sage utilisation des ressources. The writer recalls how inequal is the world repartition of mineral resources, how the consumption is developed in three main industrialised districts and mentions its exponential growth. On the basis of estimates of reserves and demand forecasts from the US Bureau of Mines until this century's end, he shows that for a number of minerals known reserves may be barely sufficient. He studies the evolution and instability of prices, makes reference ta the New International Economic Order and to the UNCTAD negociations on the Integrated Programme. Emphasizing the interdependance of all world countries, he makes a few suggestions in the fields of technics and science, of economics and of policy. A collective effort is necessary, directed to gain a better assessment of reservesand resources . A spirit of compromise involving for all parties concerned some sacrifices and renunciations must inspire international negociations in order to secure a better sharing and a wiser use of existing ressources.

 3. L’Afrique solaire ou le récit oublié. Représentations sociales et expérimentations en matière d’énergie solaire en Afrique 19ème - 20ème siècles

  OpenAIRE

  Caille, Frédéric

  2016-01-01

  Ce texte évoque l’importance encore méconnue de l’Afrique comme terre d’accueil des premiers projets d’expérimentation de l’énergie solaire (dès les années 1860), ainsi que les enjeux en termes de représentations sociales et d’imagination politique d’un autre mode de « développement » que peut recouvrir aujourd’hui l’exhumation et la mise en récit de cette histoire.

 4. Réduction combinée en chlorure de sodium et en matière grasse animale lors de la fabrication du saucisson sec : effets sur les propriétés physicochimiques et les réactions biochimiques en lien avec la production aromatique et les attributs sensoriels

  OpenAIRE

  Safa, Hassan

  2016-01-01

  Because of public health problems, the food industry must lower sodium and animal fat contents in all food products, therefore in cured meat products. During dry-fermented sausage manufacture, a combined reduction both in salt and animal fat contents may induce microbial safety problems and textural and aroma defects due to physical-chemical and biochemical changes. On account of that, this work of thesis aims (1) to investigate the impact of a direct reduction on the salt and animal fat cont...

 5. Recherches de la Communauté Européenne en matière d'énergie géothermique. 3e Colloque International, Munich, 29 novembre- 1er décembre 1983 Research on Geothermal Energy by the European Community. 3rd International Symposium, Munich, 29 November-1 December 1983

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bertrand A. R. V.

  2006-11-01

  Full Text Available Ce colloque, tenu sous le thème Mise à jour de la géothermie européenne, avait pour objectif principal de passer en revue les résultats du deuxième programme de R&D, qui vient de s'achever, et de faire le point sur les opérations de démonstration en cours ou terminées. On en retiendra : - les progrès de la géothermie basse enthalpie (eau de chauffage dont la faisabilité technique et les conditions de rentabïlité économique sont maintenant établies ; - les difficultés de la géothermie haute enthalpie et surtout de la géothermie en roche sèche dont les développements sont loin d'atteindre le stade de l'industrialisation ; - l'apport modeste de la géothermie commerciable qui n'atteindra en 2000 que l'équivalent de 4 % de la production pétrolière actuelle (2,5 Mtep pour la France très bien placée en géothermie basse enthalpie, soit environ 1 % de sa consommation énergétique. Le prochain programme communautaire devrait être axé sur les géothermies à haute enthalpie et à roche sèche. This symposium, on the topic of European Geothermal Update, had the main goal of reviewing the results of the second R&D program which bas just been completed, and to ascertain the state-of-the art of ongoing or completed demonstration operations. Emphasis was placed on the following three aspects: Progress in low-enthalpy geothermal energy (heating water, for which the technical feasibility and the economic profitability criteria have now been established. Difficulties in high-enthalpy geothermal energy and in particular in that from dry rocks, where developments are far from having reached the stage of industrialization. The modest contribution of marketable geothermal energy which, in the year 2000, will account for the equivalent of only 4% of current petroleum production (2. 5 MtOE for France which is in a very good position for low-enthalpy geothermal energy which provides about 1% of its energy consumption. The next EC R&D program should concentrate on high-enthalpy and dry-rock geothermal energy.

 6. Stratégies paysannes en matière de sécurité alimentaire et de commercialisation céréalière : le rôle des banques de Céréales dans le nord du plateau central du Burkina Faso

  NARCIS (Netherlands)

  Yonli, Paramanga Ernest

  1997-01-01

  ln dit proefschrift wordt de rol van graanbanken op het Centrale Plateau in Burkina Faso bestudeerd. Dit Plateau, dat ongeveer twee keer zo groot is als Nederland, is de dichtst bevolkte streek van Burkina Faso. Het grootste deel van de bevolking bestaat uit boeren en hun gezinnen, die vooral voor

 7. Les conditions sociales de l’adoption de comportements plus durables en matière de consommation et de gestion des déchets : analyse sociologique d’un dispositif de démocratie participative et des théories d’action en sciences humaines et sociales

  OpenAIRE

  Galateau, Estelle-Fleur

  2013-01-01

  The aim of this research is to analyze the processes established to modify behaviors and make them more sustainable, in everyday practices of consumption and waste management. We want to know whether the currently recognized values alone are explanatory of changing behaviors, and whether there are strong constraints involved in adopting more sustainable practices. In view of the current concern with environmental issues, we studied a procedure in participatory democracy designed to change par...

 8. Probiotiques, aliments fonctionnels et kéfir : le point sur la situation règlementaire en Belgique et sur les avancées scientifiques en matière d'évaluation des effets santé du kéfir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ninane V.

  2009-01-01

  Full Text Available Probiotics, functional foods and kefir: a review of the Belgian regulation and the scientific progress in evaluating the beneficial health effects of kefir. In Belgium and more widely in Europe, conditions for putting probiotics on the market are defined on the basis of their application: medicinal or food use. Probiotics used as food supplements, as well as functional foods, are governed by food legislation. By the 31st of January 2010 at the latest, new restrictions will be introduced governing the publication of positive health claims that are authorized to be made about foods and the conditions for using them. For any other health claim, as well as for a medicinal application, the scientific evidence of the claimed effect must be provided. The potential of kefir to promote human health has been subject to various studies. These aimed to evaluate the effectiveness of probiotic strains isolated from kefir and the positive action of kefir, or some of its chemical components (fatty matter, polysaccharides, on specific health features predominantly related to cancerous tumour development, immunity, allergy and cholesteromia. The abilities of kefir to improve human health were evaluated on human cells and on laboratory animals but have not yet been confirmed by human trials.

 9. Job satisfaction and its relationship to Radiation Protection Knowledge, Attitude and Practice (RPKAP) of Iranian radiation workers/Satisfaction au travail et lien avec les connaissances, attitudes et pratiques en matière de radioprotection des travailleurs iraniens exposés aux rayonnements

  National Research Council Canada - National Science Library

  S S Alavi; S T Dabbagh; M Abbasi; R Mehrdad

  2016-01-01

    This study aimed to find the association between job satisfaction and radiation protection knowledge, attitude and practice of medical radiation workers occupationally exposed to ionizing radiation...

 10. Contribution à l'étude structurale par PY/CG-SM de la matière organique liée aux particules fines (0-50 µm dans quelques sols sous formations naturelles de longue durée au Burkina Faso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pallo, FJP.

  2011-01-01

  Full Text Available Contribution to the study by PY/GC-MS of organic matter linked to fine particles (0-50 µm in some soils under long-term natural formations in Burkina Faso. The study aims to enhance the knowledge on organic matter of Arenosols, Ferralsols, and Cambisols in Burkina Faso. It deals with the distribution of C and N in three particles size fractions and is focused on the structures of organic matter linked to the (0-50 µm fraction. The results showed that total organic matter was lower than 2% in all soil units. More than 70% of total carbon were held by the finest fraction. The main products released by PY/GC-MS technique of the (0-50 µm fraction were lignin derived compounds, non lignin derived aromatic compounds, carbohydrates derived compounds, fatty acids methyl esters and nitrogen derived compounds. The aliphatic compounds ranged from C12 to C18, C16 being the dominant one. The aliphatic compounds were negatively correlated with the aromatic compounds. A positive correlation was observed between the nitrogen derived compounds and the amounts of clay. On the other hand, the carbohydrates derived compounds were negatively correlated with clay particles. Furthermore, the study pointed out some different structures of lignin such as syringyl, guaiacyl, and p.hydrophenyl. Depending on the nature of wood (hard wood, soft wood and grasses, they reflected the composition of vegetation on the studied sites. Therefore, PY/GC-MS technique was efficient for structural characterization of low amounts of soil organic matter.

 11. De l’usage et du mésusage du classement par rang en matière de médiatisation de l’évaluation internationale PISA How the PISA rankings by country are used and… misused

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pierre Champollion

  2011-12-01

  Full Text Available L’article montre que, si les classements des pays par rang issus des évaluations PISA n’ont qu’une faible signification statistique, leur médiatisation a souvent été mise à contribution, notamment en France, pour essayer de légitimer des mesures et des réformes éducatives. Mais par-delà ce positionnement très médiatique – et en dépit des biais bien connus de l’enquête internationale - les évaluations PISA réalisées permettent d’avancer un certain nombre de facteurs explicatifs comparatifs relatifs aux aspects organisationnels de l’éducation qui s’avèrent à la fois plus intéressants, plus précis et plus robustes que les classements par rang à partir d’une méthodologie simple à visée exploratoire.The article shows that the classification of countries by rank has only a weak statistical meaning but its mediatization in particular in France has been used to legitimize educational reforms. However, the results of the PISA evaluation allow us to search for explanatory and comparative organizational factors in education altogether more interesting, sounder and more precise than classification by rank, since a clear methodology is formulated.

 12. Différenciation structurale et distribution de la matière organique, de ses fractions et de leur niveau de minéralisation, dans les jachères : le rôle des espèces clefs de la jachère au Burkina Faso (Andropogon spp.)

  OpenAIRE

  Some, N.; Blic, Philippe de

  1997-01-01

  Dans les successions post-culturales, des remplacements de groupements végétaux se produisent et des modifications des propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol sont décelables. A travers cette étude spécifique des relations "formation de groupements végétaux et régénération des sols", il est montré, quantifié et analysé un ensemble de mécanismes en jeu et ce, à des échelles spatiales et temporelles différentes. L'étude des caractères pédologiques a permis d'analyser et ajuster le...

 13. Perceptions à l’égard de l’environnement et comportements en matière de santé : étude fondée sur le cadre ANGELO (grille d’analyse des environnements liés à l’obésité

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. M. Nieuwendyk

  2016-01-01

  Full Text Available Introduction : Le surpoids et l’obésité dépendent de l’interaction complexe entre facteurs liés à l’indivu et facteurs liés à l’environnement ayant une influence sur l’activité physique et une alimentation saine. Il existe pourtant peu d’information sur les perceptions des individus à l’égard de ces facteurs. Afin de combler cette lacune importante et de répondre aux besoins de nos partenaires des collectivités, nous examinons comment les individus perçoivent l’influence des facteurs micro- et macroenvironnementaux sur leur activité physique et leur alimentation. Méthodologie : Nos partenaires des collectivités souhaitaient que les résultats de l’étude soient diffusés dans un format facile à utiliser par les décideurs locaux. Avec la méthode photovoix, nous avons motivé 35 membres issus de quatre collectivités de l’Alberta (Canada à fournir leurs témoignages à propos de leur activité physique et d’une alimentation saine. Nous avons employé une combinaison d’analyses inductives et déductives pour classer les données par niveau (micro et macro d’environnement et par type (environnement physique, politique, économique et socioculturel, à l’aide de la Grille d’analyse des environnements liés à l’obésité (ANGELO. Résultats : Pour les participants, les facteurs liés à la santé étaient plus larges que l’activité physique et une alimentation saine, incluant la « santé sociocommunautaire ». Les participants ont parlé plus souvent de l’influence du microenvironnement (score de 792 après codage au moyen du cadre ANGELO sur l’activité physique, une alimentation saine ou la santé sociocommunautaire que sur l’influence du macroenvironnement (score de 93. Les résultats obtenus avec la méthode photovoix ont fourni aux partenaires des collectivités et aux décideurs un témoignage visuel de la manière dont la capacité des individus à faire des choix sains peut être restreinte par des forces macroenvironnementales qui échappent à leur contrôle. Conclusion : Axer les recherches ultérieures sur les influences macroenvironnementales et microenvironnementales ainsi que sur la santé sociocommunautaire locale sera utile, car cela alimentera les stratégies de changement en vue d’améliorer la santé des collectivités tout en garantissant que la recherche et les interventions font écho aux perceptions diverses de la population.

 14. Future Recovery of Energy and Mineral Values from Organic-Rich Shales (Summary L'avenir de la production d'énergie et de la valeur minérale des schistes riches en matière organique (résumé

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Park W. C.

  2006-10-01

  Full Text Available Oil shale deposits vary significantly in their geological nature and can represent enormous reserves of low grades ores for various minerals such as alumina, sodium carbonates, molybdenum, nickel, vanadium, and uranium. The treatment of these rocks for mineral values can be economically attractive when coupled with the production of synthetic oil. Mutually shared costs for extractinq the mineral values can be favorably affected by utilizing by-products from the oil shale retorting. These can include the residual char for a carbonaceous reductant or fuel, C02 for acidification, or lime and soda ash for caustic. Conversely, an inappropriate choice of oil shale retorting conditions can substantially lower subsequent recovery of mineral values from the spent shale. The proceeding considerations will be discussed for several oil shale deposits including: 1. The Green River formation in the mid-western United States which is not only oil rich but also represents a nearly inexhaustible domestic supply of alumina and sodium carbonates and 2. The block shale of Julia Creek, Queensland, Australia, the Devonian Chattanooga shale in the United States, the Cambrian Kulm shale in Sweden, the Permian Lodeve shale in southern France, and the Paleozoic shales from Korea and USSR for energy and metal values such as molybdenum, nickel, vanadium, and uranium. La nature géologique des dépôts de schistes à huile est très variée ; ces schistes peuvent représenter des réserves énormes de minerais à faible teneur de métaux tels que l'aluminium, le molybdène, le nickel, le vanadium, l'uranium, sans oublier le carbonate de sodium. Le traitement de ces roches pour leur valeur minérale peut être attractif économiquement s'il est associé à la production d'huile synthétique. La répartition des coûts d'extraction des métaux peut être favorablement affectée en utilisant les sous-produits du traitement des schistes à huile. Ceci peut comprendre le goudron résiduel comme réducteur carboné ou combustible, le CO2 pour l'acidification, ou les cendres de chaux ou de soude comme caustique. Inversement un choix inapproprié des conditions de traitement des schistes peut diminuer notablement le taux de récupération des substances minérales. L'auteur discute ces considérations pour différents dépôts de schistes à huile comprenant : 1 La formation Green River aux États-Unis (Mid-West qui n'est pas seulement riche en huile mais qui représente aussi une source inépuisable d'alumine et de carbonate de soude à l'échelle des besoins nationaux. 2 Les schistes noirs de Julia Creek, Queensland, Australie, les schistes dévoniens de Chattanooga aux États-Unis, l'argile cambrienne de Kulm en Suède, les argiles permiennes de Lodève dans le sud de la France, les schistes paléozoïques de Corée et d'URSS et ceci aussi bien pour leur valeur énergétique que comme minerai de molybdène, nickel, vanadium et uranium.

 15. Redefining the "Normal" Worker: Law and Policy Choices for Work-Family Balance in Canada: Redéfinir le 'travailleur normal': Regard sur les choix législatifs et de politiques publiques en matière de conciliation travail-famille au Canada.

  Science.gov (United States)

  Bernstein, Stéphanie; Valentini, Mathilde

  2017-11-01

  While the need to reconcile work and family life has been recognized in discrete ways in legislation and policy over the years, there has not been a substantial shift away from the archetype of the "unencumbered" (male) worker to a new model of the "normal" worker. In Canada and elsewhere, legislative protection does not allow women or men to effectively reconcile work and family responsibilities over the life cycle. This paper examines the different ways in which work-family balance is regulated, with a focus on the Canadian federal jurisdiction and the province of Quebec, and underlines the need for coherent labor and social policy. The paper also explores the development of multi-stakeholder initiatives on work-family balance, including the development of voluntary standards and a proposal for a work-family "framework" law to ensure coherence among different laws and programs affecting work-family balance. The paper concludes by confirming the need to move away from an individualized approach toward a more mainstreamed and collectivized approach to work-family balance. Résumé Bien que la nécessité de concilier travail et vie familiale ait fait l'objet d'une reconnaissance timide dans la législation et les politiques publiques au fil des ans, il n'y a pas eu de changement substantiel de l'archétype du travailleur « sans engagements » (homme) vers un nouveau modèle de « travailleur normal ». Au Canada et ailleurs, la protection législative ne permet pas aux femmes ou aux hommes d'arrimer efficacement leurs responsabilités professionnelles et familiales au cours de leur vie. Cet article examine les différentes façons dont la conciliation travail-famille est réglementée, particulièrement en droit fédéral canadien et dans la province de Québec, et souligne la nécessité d'une politique sociale et de travail cohérente. Le texte explore également le développement d'initiatives multipartites, y compris l'élaboration de normes volontaires de style ISO et une proposition de loi-cadre travail-famille afin d'assurer une cohérence entre les différents lois et programmes touchant la conciliation famille-travail au Québec. L'article conclut en confirmant la nécessité de passer d'une approche individualisée à une approche plus intégrée et collectivisée de la conciliation travail-famille.

 16. Rôle des mécanismes biotiques et abiotiques dans la dynamique de la matière organique dissoute dans les écosystèmes marins pélagiques (Méditerranée Nord Occidentale)

  OpenAIRE

  Sánchez-Pérez, Elvia Denisse; ,

  2015-01-01

  Chromophoric dissolved organic matter (CDOM) is a major fraction of dissolved organic matter (DOM). CDOM absorbs light over a broad range of ultraviolet (UV-R) and visible wavelengths. A small fraction of CDOM can emit fluorescence when excited by ultraviolet radiation; so called fluorescent dissolved organic matter (FDOM). CDOM plays a key role in regulating light penetration into the ocean, absorbing high-energy electromagnetic spectrum (visible and ultraviolet light) waves. On one hand, it...

 17. Afrique

  African Journals Online (AJOL)

  PROJET SOJA

  Résumé. Cette étude a eu pour but de montrer la pollution du milieu environnemental apportée par deux effluents industriels au Togo. Les résultats montrent que l'effluent du lavage de phosphate de Kpémé est très chargé en matières en suspension décantables (plus de 90% des matières en suspension). Ces matières en ...

 18. Short outlines of books by Estonian authors / Rutt Hinrikus, Janika Kronberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Hinrikus, Rutt, 1946-

  1996-01-01

  Kõiv, Madis. Studia memoriae I. Rännuaastad; Krull, Hasso. Luuletused 1987-1991; Krull, Hasso. Swinburne; Mihkelson, Ene. Nime vaev; Saarsen, Karin. Poola suvi; Traat, Mats. Hirm ja iha; Murutar, Kati. Naisena sündinud; Unt, Mati. Tere, kollane kass; Unt, Mati. Argimütoloogia sõnastik 1983-93; Unt, Mati. Vastne argimütoloogia; Mutt, Mihkel. Pingviin ja raisakass; Mutt, Mihkel. Rahvusvaheline mees; Teder, Tarmo. Kurat kargas pähe; Suuman, Sass. Targemat ei ole; Hirv, Indrek. Tähekerjus; Kaplinski, Jaan. Mitu suve ja kevadet; Kaplinski, Jaan. Jää ja Titanic

 19. L'ordre du chaos

  CERN Document Server

  1989-01-01

  Le mouvement brownien ; la mémoire des atomes ; le chaos ; déterminisme et prédictabilité ; déterminisme et chaos ; les phénomènes de physique et les échelles de longueur ; un ordre caché dans la matière désordonnée ; les verres de spin et l'étude des milieux désordonnés ; la convection ; la croissance fractale ; la physique de la matière hétérogène ; la matière ultradivisée.

 20. Korpusepoistest / Toomas Hiio

  Index Scriptorium Estoniae

  Hiio, Toomas, 1965-

  2008-01-01

  Rets. rmt.: Tiit Noormets, Toe Nõmm, Hanno Ojalo, Olev Raidla, Eigo Rosenthal, Tõnis Taavet, Mati Õun. Korpusepoisid. Tallinn : Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts : Sentinel, 2007. Punaarmee eesti üksustest aastatel 1940-1956.

 1. Vahur Kraft soovitab segadused unustada / Vahur Kraft ; interv. Argo Ideon

  Index Scriptorium Estoniae

  Kraft, Vahur, 1961-

  2000-01-01

  Eesti Panga president ei näe vajadust lasta riigikontrolli ametnikke uuesti keskpanka. Kommenteerivad: Juhan Parts, Villu Reiljan, Mati Meos ja Kalle Jürgenson. Parlamendisaadik (V. Reiljan, K. Jürgenson)

 2. 500 kodu on pandud sundmüüki / Agnes Ojala

  Index Scriptorium Estoniae

  Ojala, Agnes

  2009-01-01

  Swedbank ja SEB on pannud sundmüüki kokku ligi 500 eluaset. Swedbank Eesti juhi Priit Perensi, Sampo Panga personaal- ja jaepanganduse direktori Tõnu Vanajuure, kohtutäitur Mati Kadaku kommentaare

 3. Lõppmäng nagu elu, iga päev otsast peale / Barbi Pilvre

  Index Scriptorium Estoniae

  Pilvre, Barbi, 1963-

  1999-01-01

  Lavastaja Mati Unt põhjendab oma otsust lavastada milleniumi tähistamiseks Samuel Becketti "Lõppmäng". Lisaks S. Becketti CV ja S. Beckett Eesti teatris. Eesti Draamateatri etendused toimuvad Energeetikamuuseumis. Esietendus 9. detsembril

 4. XI Põhjamaade kunsti ja kirjanduse festival "Les Boréales" / Katrin Talts

  Index Scriptorium Estoniae

  Talts, Katrin

  2002-01-01

  Festival toimub 22.-30. nov. Prantsusmaal Caenis. Kirjanduslikel debattidel tutvustatakse Tõnu Õnnepalu, Jaan Kaplinski, Mati Undi, Eva Koffi ja Arvo Valtoni loomingut. Festivali teemaks on "Territoorium ja identiteet"

 5. Teaduste akadeemias austati Ahrensit / Allar Viivik

  Index Scriptorium Estoniae

  Viivik, Allar

  2015-01-01

  Eesti Teaduste Akadeemia saalis toimus konverents "Kummardus Ahrensile", sõnavõttude ja ettekannetega anti ülevaade Kuusalu pastori Eduard Ahrensi keelemehetööst. Ettekandega esines ka keelemees Mati Hint

 6. F. J. Wiedemanni keeleauhind on lakanud. Elagu F. J. Wiedemanni keeleauhind! / Eevi Ross

  Index Scriptorium Estoniae

  Ross, Eevi

  2003-01-01

  15-ndad ja viimased F. J. Wiedemanni Keeleauhinna Sihtasutuse laureaadid on Mati Hint ja Helju Vals, järgmisel aastal antakse välja esimene riiklik F. J. Wiedemanni keeleauhind Eesti Vabariigi peaministri poolt

 7. Erik Väli : "Viin Eesti Põlevkivis ellu oma unistusi" / Erik Väli ; interv. Erik Gamzejev

  Index Scriptorium Estoniae

  Väli, Erik, 1959-

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje : Subbota 27. august. Eesti Põlevkivi arendusdirektor muutustest ja tulevikuplaanidest ettevõttes, iseendast ja oma töökarjäärist. Arvamust avaldavad Mati Jostov ja Arthur Seppern

 8. Teatripeegel : Milliseid elamusi pakub lõppev hooaeg Mihkel Mutile / Mihkel Mutt

  Index Scriptorium Estoniae

  Mutt, Mihkel, 1953-

  1998-01-01

  William Shakespeare'i 'Kaheteistkümnes öö' Vanemuises (lav. Finn Poulsen); William Shakespeare'i 'Kuningas Richard Kolmanda tragöödia' Eesti Draamateatris (lav. Mati Unt); Arthur Milleri 'Hind' Rakvere teatris (lav. Peeter Raudsepp).

 9. 1) Mis teile praeguses eesti kirjanduses ei meeldi? 2) Mida tuleks teha, et asi läheks nii, nagu teile meeldib? : [küsitlus

  Index Scriptorium Estoniae

  2002-01-01

  Vastavad : Vaapo Vaher, Elo Lindsalu, Olev Remsu, Jüri Ehlvest, François Serpent, Sven Kivisildnik, Linnar Priimägi, Aino Pervik, Mati Unt, Contra, Fagira D. Morti, Aapo Ilves, Aarne Ruben, Juku-Kalle Raid

 10. Asendussõnalisus ja teksti mõnu / Neeme Lopp

  Index Scriptorium Estoniae

  Lopp, Neeme

  2004-01-01

  Artikli aluseks on 2003. a. Tartu Ülikoolis kaitstud bakalaureusetöö "Kolm erinevat tekstiloomeviisi: Mati Unt "Öös on asju", Jaan Undusk "Kuum", Peeter Sauter "Indigo"". Kõik vaadeldud kirjandusteosed on ilmunud 1990. a

 11. Ilves tunnustab tänavu kolme ettevõtjat. Teenetemärk Enn Pandile / Anne Oja

  Index Scriptorium Estoniae

  Oja, Anne, 1970-

  2011-01-01

  Valgetähe teenetemärgi saavad sel aastal ettevõtjatest ASi Tallink Grupp juhatuse esimees Enn Pant, Bellus Furniture OÜ üks omanikke Rolf Kristian Relander ning Valgamaal teraviljakasvatusega tegeleva Puide talu omanik Mati Nurm

 12. Helilooja sõnateatris / Mari Amor

  Index Scriptorium Estoniae

  Amor, Mari, 1973-

  2006-01-01

  Helilooja loodud originaalmuusika kasutamisest eesti sõnateatris, koostööst lavastajaga. Sõnalavastuste muusikalisest kujundusest avaldavad arvamust ka Viive Ernesaks, Ardo Ran Varres, Olav Ehala, Eino Tamberg, Mati Unt ja Rein Agur

 13. Dead souls

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Venemaa ei lase end gaasijuhtme Nord Stream kavandamisel häirida Euroopa Parlamendi liikme Andres Tarandi ja ajaloolase Mati Õuna väitel gaasijuhtme piirkonda jäävatest laevavrakkidest ja sõjahaudadest

 14. Tallink peibutas tuntud inimesi / Annika Matson, Lauri Matsulevitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Matson, Annika, 1976-

  2005-01-01

  Tallinki aktsaemissioonis osales nii tuntud investeerimispanku, kohalikke ärimehi kui ka poliitikuid. Kommenteerivad: Aivar Rehe, Andrei Sõritsa,Viljar Arakas, Aivar Riisalu, Mati Jostov, Jaan Talts, Juhan Parts, Margus Hanson ja Aune Past. Vt. samas: Valik Tallinki aktsiate ostjaid

 15. Mugav villa Ihastes / Urmas Oja

  Index Scriptorium Estoniae

  Oja, Urmas, 1981-2012

  2002-01-01

  2001. a. valminud eramu projekteeris arhitekt Ott Ojamaa Tartu Arhitektuuribüroost. Peaukse ees Mati Karmini elevandi-purskkaev. Hoonet kaunistavad Jaak Arro puulõiked, Epp Maria Kokamäe maalid ja fresko elutoas. 15 ill

 16. Sakslased kiidavad Estonia huku filmi / Tuuli Koch

  Index Scriptorium Estoniae

  Koch, Tuuli

  2003-01-01

  Saksamaal Berliinis esilinastus 13. oktoobril poliitiline põnevusfilm "Balti torm" ("Baltic Storm"), mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku. Eestisse filmi toomisega tegelev produtsent Mati Sepping peab sakslaste kommentaare filmile headeks

 17. Indoneesia mullujõuluse tsunami haavad kirendavad veel pikki aastaid / Avo Kiik ; interv. Kalev Vilgats

  Index Scriptorium Estoniae

  Kiik, Avo

  2005-01-01

  Pärnumaa päästeteenistuse tehnikatalituse juhataja Avo Kiik oma missioonist Indoneesias EST-Log 1 toetusgrupi koosseisus. Vt. samas lühiint. Mati Raidmaga. Päästeameti juht hindab missioonikogemusi

 18. Baltluse sarm / Peeter Künstler

  Index Scriptorium Estoniae

  Künstler, Peeter, 1958-2009

  1999-01-01

  Arvustus: Bergengruen, Werner. Surm Tallinnas / saksa keelest tõlkinud Rein Sepp, Mati Sirkel. Tallinn : Varrak, 1999. Schultz-Bertram, Georg Julius. Tartu tudengid viiskümmend aastat tagasi / saksa keelest Viktor Sepp. Tallinn : Perioodika, 1999. (Loomingu Raamatukogu; 17)

 19. Marianna Kaat jätkab Loomakliinikut maaloomadega / Liivi Shein

  Index Scriptorium Estoniae

  Šein, Liivi

  2000-01-01

  Saatesari "Loomakliinik" jätkub Kanal 2-s ka uuel hooajal : Autor, rezissöör ja produtsent Marianna Kaat : Operaator Mati Põldre : Baltic Film Production. Ka Marianna Kaadi uuest saatesarjast "Kahjukäsitlejad"

 20. Sõnatu Pedajas ja vaimukas Unt / Kadi Herkül

  Index Scriptorium Estoniae

  Herkül, Kadi

  2000-01-01

  Kadrioru lossis Mati Undi "Vaimude tund Kadrioru lossis", mis on Gaston Bachelard'i essee "Ruumi poeetika" dramatiseering ja Friedebert Tuglase "Popi ja Huhuu" Eesti Draamateatris, lavastaja Priit Pedajas

 1. Eesti Bachelard : [retseptsioonist] / Marek Tamm

  Index Scriptorium Estoniae

  Tamm, Marek, 1973-

  2000-01-01

  Bibl. joonealustes märkustes. Seoses Gaston Bachelard'i teoste retseptsiooniga Eestis on artiklis nimetatud Aleksander Aspelit, Tõnu Kõivu, Haljand Udamit, Mati Unti (romaan "Sügisball") ja Mihkel Mutti

 2. Jälle põlved ja küünarnukid / Mihkel Mutt

  Index Scriptorium Estoniae

  Mutt, Mihkel

  1996-01-01

  Jess Borgesoni, Adam Longi ja Daniel Singeri 'Shakespeare'i kogutud teosed' Rakvere teatris (lav. Ain Prosa); Hermann Bahri 'Mees, naine ja kontsert' (lav. Eino Baskin) ning Tankred Dorsti 'Härra Paul' Eesti Draamateatris (lav. Mati Unt)

 3. Savisaare vari tumestab võimukõnelusi / Argo Ideon, Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Ideon, Argo, 1966-

  2003-01-01

  Res Publica, Reformierakonna ja Rahvaliidu võimukõneluste kõrvale on kerkinud Keskerakonna võimutaotlused. Keskerakonna aseesimees Peeter Kreitzberg ütles, et nende peaministri kandidaat on Edgar Savisaar, mitte Mati Jostov

 4. Muusikateatris sõnad ujuvad, mitte ei astu / Madis Kolk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kolk, Madis

  2009-01-01

  20.-25. oktoobrini toimuvast festivalsit NYYD 2009, mis pühendatud teatri- ja multimeediaprojektidele. Saksa helilooja Heiner Goebbelsi lavastusest Eraritjaritjaka, prantsuse helilooja Georges Aperghis'e lavastusest Machinations, Märt-Matis Lille kammerooperist "Indiate uurimine"

 5. NYYD festivalil tehakse tänavu teatrit / Valner Valme

  Index Scriptorium Estoniae

  Valme, Valner, 1970-

  2009-01-01

  20. oktoobril algavast ühetesitkümnendast festivalist NYYD 2009, mis sel aastal keskendub muusikateatri- ja multimeediaprojektidele. Saksa helilooja Heiner Goebbelsi lavastusest Eraritjaritjaka, prantsuse helilooja Georges Aperghis'e lavastusest Machinations, Märt-Matis Lille kammerooperist "Indiate uurimine"

 6. Teatritalv / Mihkel Mutt

  Index Scriptorium Estoniae

  Mutt, Mihkel, 1953-

  1999-01-01

  Caryl Churchilli näidend "Tipptüdrukud" (lavastaja Mati Unt) Eesti Draamateatris, Roger Vitraci näidend "Victor" (lavastaja Jaan Tooming) Vanalinnastuudios ja Jaanus Rohumaa instseneering "Noorem Edda ehk meresõitjad" Tallinna Linnateatris

 7. Standardi juhid maksid 37, 5 miljonit krooni / Aivar Hundimägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Hundimägi, Aivar, 1975-

  2004-01-01

  Standardi juhatuse esimees Enn Veskimägi ning juhatuse liikmed Priit Tamm ja Mati Peekma omandasid 58% Standardi aktsiatest, makstes Indoor Group'ile ja riskikapitaliinvestorile BaltCap tehingu eest väidetavalt 37, 5 miljonit krooni

 8. Ökoloogia instituudi juubelikogumik

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Rets. rmt.: Keskkonnauuringute nüüdisprobleeme / toimetanud Jaan-Mati Punning. Tallinn : [Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus], 2004. (Tallinna Pedagoogikaülikool, Ökoloogia instituudi publikatsioonid 2007/10)

 9. Heldi Thomson

  Index Scriptorium Estoniae

  1997-01-01

  Teaduspreemia autorite kollektiivile arstiteaduse alal töö "Vähktõbi Eestis 1968-1992: haigestumus, levimus, elulemus ja suremus" eest - Mati Rahu (kollektiivi juht), Tiiu Aarelaid, Kaja Gornoi, Heldi Thomson

 10. Global Ear. Werke 2001 - 2006

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Dresdenis muusikafestivalil "Global Ear" 23.3.03 esitusel Eesti heliloojate muusika: Helena Tulve "lumineux/opaque", Jaan Rääts "Meditation", Mirjam Tally "Aura", Mati Kuulberg "Sonate Nr.4", Mari Vihmand "Seitsmele"

 11. Disease: H00348 [KEGG MEDICUS

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 34 McPhee SJ, Papadakis MA, Tierney LM (ed). Current Medical Diagnosis & Treatmen...matis infections. Clin Microbiol Infect 15:4-10 (2009) PMID:8993862 (description) Black CM Current methods o

 12. Lõhaveres algab lõikusaeg / Jaan Mettik

  Index Scriptorium Estoniae

  Mettik, Jaan

  2012-01-01

  Maakodu kevadise tellimiskampaania teise auhinna - Fiskarsi käärikomplekti - võitis Virve Ehrstein Viljandimaalt. Auhinna juurde kuulus ka praktiline kasutamisõpetus, mille viis läbi Kadrioru arborist Mati Tikenberg

 13. [Paulo Coelho. Zahir ; Jan Kaus. Tema] / Aarne Biin

  Index Scriptorium Estoniae

  Biin, Aarne

  2007-01-01

  Tutvustus: Coelho, Paulo. Zahir : [romaan] / portugali keelest tõlkinud Anneli Tuulik, [Konstantinos Kavafise luuletuse uuskreeka keelest tõlkinud Mati Sirkel. Tallinn] : Pilgrim Group, 2005 ; Kaus, Jan. Tema : [romaan]. Tallinn : Tuum, 2006

 14. Raamatukogu esisele kerkib kevadel Marie Underi kuju / Andres Eilart

  Index Scriptorium Estoniae

  Eilart, Andres

  2009-01-01

  Skulptor Mati Karminil ja arhitekt Tiit Trummalil valmib valgest marmorist mälestusmärk Marie Underile. Kuju püstitatakse 2010. a. kevadel Eesti Rahvusraamatukogu ette. Alale on kavandatud ka veekaskaadid

 15. Kõnnivad köiel ja hoiavad kätt / Iir Hermeliin, Jaanus Vahtra ; intervju Sven Karja

  Index Scriptorium Estoniae

  Iir Hermeliin, pseud., 1973-

  2000-01-01

  Teatrikunstnikud Iir Hermeliin ja Jaanus Vahtra ning nende looming. Kunstnikud lavastajatest ja lavastajad Mati Unt ja Ain Mäeots koostööst kunstnikega lavastustes "Jacques ja tema isand"; "Laulatus"

 16. Keeletammik sai järjekordse nimipuu / Kristi Ehrlich

  Index Scriptorium Estoniae

  Ehrlich, Kristi, 1979-

  2009-01-01

  Väike-Maarjas peetud Wiedemanni keelepäevast, kus pidas ettekande ka tänavune keeleauhinna laureaat, Ohio ülikooli professor Ilse Lehiste. Keelekonverentsist võttis osa ka keeleteadlane ja TLÜ emeriitprofessor Mati Hint

 17. Eesti graafikud Krakówi triennaalil

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  16. septembril Poolas avatud Krakówi rahvusvahelise graafikatriennaali peanäitusel ja satelliitnäitustel esindavad Eestit Eve Kask, Ülle Marks, Benjamin Vasserman, Tiiu Prisko, Mati Veermets, Evi Tihemets

 18. Tippu pürgivad Eesti sportlased ootavad kaitseväelt suuremat tuge / Andrus Nilk, Deivil Tserp

  Index Scriptorium Estoniae

  Nilk, Andrus, 1962-

  2004-01-01

  Eesti spordiavalikkus arutleb, kas riigi kaitseväge võiks rohkem rakendada olümpialootuste ettevalmistamiseks. Arvamust avaldavad suusatreener Mati Alaver, EOK asepresident Jüri Tamm ning suusataja Pavo Raudsepp. Lisa: Sõjaväe palgal

 19. Taksokunn / Mihkel Kärmas

  Index Scriptorium Estoniae

  Kärmas, Mihkel, 1974-

  2006-01-01

  Eesti suurima taksokontserni AS-i Tulika Grupp looja Mati Saar karjäärist ning konkurentsist Tallinna taksonduses. Vt. samas: Sohver registrinumbriga TUL 001; Taksojuhi kaks lepet; Avameelse taksojuhi pihtimusi

 20. Läti Henrik meets Riia Arsenals, anno Domini 2006 / Lauri Kärk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kärk, Lauri, 1954-

  2006-01-01

  Arsenalsi filmifestivalist Riias, kus rahvusvahelises võistlusprogrammis osalenud Õ-Fraktsiooni mängufilm "Malev" sai auhinnaks 10 000 USA dollarit. Mati Küti "Une instituut" tunnistati Balti parimaks animatsiooniks

 1. Estonian Air andis Berliini liinil loobumisvõidu / Ralf-Martin Soe

  Index Scriptorium Estoniae

  Soe, Ralf-Martin

  2006-01-01

  Estonian Air sulgeb 2007. aasta jaanuarist Tallinn-Berliin liini, mille võtab üle odavlennufirma easyJet. Diagramm: Lennureisijate arv Tallinn-Berliin. Vt. samas: easyJet kehv alternatiiv. Kommenteerivad Rein Loik ja Mati Feldmann

 2. Algamas "Eesti mõisad 2001"

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  11. VIII Alatskivi lossis, 12. VIII Saku, 18. VIII Riisipere ja 19. VIII Porkuni mõisas kontserdiagentuuri Concerto Grosso ja barokkansambli Corelli Consort heategev kontserdisari. Ajalookommentaarid Jüri Kuuskemaalt, solist Mati Turi.

 3. Olev Matt : minu otsust poleks olnud võimalik muuta / Olev Matt ; interv. Väinu Rozental

  Index Scriptorium Estoniae

  Matt, Olev

  2007-01-01

  Otepää vallavolikogu liige ja ettevõtja Olev Matt kinnitab, et tema maadevahetus ja hääletamine presidendivalimistel pole omavahel seotud. Vt. samas: Olev Mati maadevahetus võttis aega üle kahe aasta

 4. Olev Matt : minu otsust poleks olnud võimalik muuta / Olev Matt ; interv. Väinu Rozental

  Index Scriptorium Estoniae

  Matt, Olev

  2007-01-01

  Otepää vallavolikogu liige ja ettevõtja Olev Matt kinnitab, et tema maatehingud ja hääletamine presidendivalimistel pole omavahel seotud. Vt. samas: Olev Mati maadevahetus võttis aega üle kahe aasta

 5. International conference "Cultural Plurality in Estonia : Policies and Solutions"

  Index Scriptorium Estoniae

  2000-01-01

  Ettekandjad: Katrin Saks, Mall Hellam, Mati Luik, Kirsti Häkkinen, Vello Pettai, Ivi Proos, Katri Raik, NiinaOrhimenko, Ib Ostergaard Rasmussen, Urve Läänemets, Jüri Valge, Aleksander Dusman, Raivo Juurak, Rein Ruutsoo

 6. Eesti keele astmevaheldusest ja prosoodiast / Kalevi Wiik ; soomekeelsest käsikirjast tõlkinud Väino Klaus

  Index Scriptorium Estoniae

  Wiik, Kalevi

  1997-01-01

  Arvustus: Hint, Mati. Eesti keele astmevahelduse ja prosoodiasüsteemi tüpoloogilised probleemid : [artiklivalimik] = Typological problems of Estonian grade alternation and prosodical system = Viron kielen astevaihtelun ja prosodian typologiset ongelmat. Tallinn ; Helsinki : Eesti Keele Instituut, 1997

 7. Peko helü kujutamisest ja kirätämisest / Kauksi Ülle

  Index Scriptorium Estoniae

  Kauksi Ülle, pseud., 1962-

  2005-01-01

  Näitus "Peko helü" Hobusepea galeriis. Oma loomingut eksponeerivad Obinitsa grupeeringu kunstnikud Evar Riitsaar, Albert Gulk, Toomas Kuusing, Mati Kuusing, Eero Ijavoinen, Erki Jürise. Peko kummardamisest

 8. 28. IX avati Hobusepea galeriis Seto ateljee-galerii näitus "Peko helü"

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Osalevad Evar Riitsaar, Toomas Kuusing, Mati Kuusing, Albert Gulk, Erki Jürise, Akulina Raud ja Eero Ijavoinen. Külalisnäitus on valminud inspireerituna seto menutüki "Taarka" proovidest ja etendustest

 9. Valik uusi Eesti animafilme jõuab täna ETV ekraanile

  Index Scriptorium Estoniae

  pPIK mare 2010

  2006-01-01

  ETV näitab kuut eesti uut animafilmi : Mati Küti "Une instituut", Rao Heidmetsa "Pärlimees", Pärtel Talli "Teatriporgand", Riho Undi "Vennad Karusüdamed", Priit Tenderi "Sõnum naabritele", Mait Laasi "Generatsioon"

 10. Golõshom i publitshno / Sofja Bauer, Tiia Linnard

  Index Scriptorium Estoniae

  Bauer, Sofia, 1947-2001

  1998-01-01

  Ida-Virumaa kunstnike kevadnäitusest Jõhvis, kujundas Aleksandr Igonin. Tutvustatakse osalevaid kunstnikke : Kalev Prits (Pump), Aleksandr Igonin, Aira ja Mati Rautso, Ljudmila Maisurjan, Andres Malõgin, Irja Annus, Juri Horev jt.

 11. THE APPLICATION OF CAPITAL PUNISHMENT: An Analysis of the Social Impact in Saudi Arabia and the United States

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tajul Arifin

  2011-06-01

  Full Text Available Penerapan Hukuman Mati: Suatu Analisa Dampak Sosial di Arab Saudi dan Amerika Serikat. Sampai saat ini hukuman mati telah menjadi perdebatan serius tidak hanya di kalangan ahli hukum di Barat tetapi juga di negara Islam. Persoalan yang mengemuka apakah hukuman ini masih relevan untuk menjadi faktor jera bagi pelaku kriminal, kalau tidak, lalu hukum apa yang akan dijadikan penggantinya. Makalah ini mencoba mendiskusikan sejauh mana keefektifan hukuman mati dalam memberi dampak jera bagi pelanggar hukum. Dengan merujuk kepada penerapan hukuman mati dalam konsep Islam sebagaimana diterapkan di Arab Saudi dan Amerika Serikat sebagai contoh kasus, penulis mengemukakan bahwa penerapan hukum tersebut secara konsisten telah mampu mengurangi tingkat tindak pidana secara drastis.

 12. Nabalas tahetakse soid taastada / Vivika Veski

  Index Scriptorium Estoniae

  Veski, Vivika

  2014-01-01

  Nabala loodaval looduskaitsealal otsitakse võimalusi taastada madalsoid, et seal taastekiks kunagine liigirikas, Euroopas ohustatud kooslus. Arvamust avaldavad soouurija, Tallinna Ülikooli ökoloogia instituudi teadur Mati Ilomets ja Eesti Orhideekaitse Klubi liige Arne Kivistik

 13. Tere tulemast koju, papa Jannsen! / Kaupo Meiel

  Index Scriptorium Estoniae

  Meiel, Kaupo, 1975-

  2007-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves avas Pärnus Rüütli tänaval kultuuritegelase Johann Voldemar Jannseni pronksskulptuuri, autor Mati Karmin. Riigipea rääkis kuju avamisel ajakirjanduse rollist ja vastutusest

 14. LES ESCARGOTS COMESTIBLES D'AFRIQUE : EFFET DE LA ...

  African Journals Online (AJOL)

  AISA

  La consommation peut alors constituer un réel danger de santé .... Diets chemical analysis. Constituants en % du produit sec. Poids échantillon. Matière sèche Protéines. Lipides. Totaux. Matières minérales. Energie Brute en cal/g. R1. 45.18. 89.43 ... Pour les données de consommation alimentaire et de mortalité cumulée, ...

 15. Document de recherche 2 – GDE, pauvreté et équité | CRDI - Centre ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  8 déc. 2010 ... Mais malgré l'engagement réel croissant des principaux intervenants en matière de GDE et de politiques connexes, on s'est très peu penché sur les implications sociales potentielles de ces mesures, tant sur le plan analytique qu'empirique. Les interventions liées aux politiques en matière de gestion de ...

 16. 2499-IJBCS-Article-Mahamadi Nikiema

  African Journals Online (AJOL)

  hp

  produire du biogaz combustible, une énergie renouvelable, à partir de la matière organique. (Le Hyaric et al., 2010 ; Kalloum et al., 2011). Le recyclage de la matière organique des déchets réduit considérablement les émissions des gaz à effet de serre et la contamination des eaux de surface et souterraine (Romano et al.,.

 17. Renforcer diverses capacités dans les think tanks d'Asie du Sud ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Ces activités visent à approfondir les connaissances et à renforcer les capacités en matière de méthodologie de recherche, de rédaction de projet et de proposition, de recherche en lien avec les politiques, de gestion de projet, de leadership stratégique et de compétences en matière de communication et de présentation.

 18. Réglementation du marché du travail en Chine : politiques en ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Réglementation du marché du travail en Chine : politiques en matière de salaire minimum. Ce projet de recherche portant sur les politiques en matière de salaire minimum en Chine est entrepris afin d'évaluer les effets de ces politiques et de fournir des lignes directrices aux organes de réglementation à l'échelon ...

 19. 1422-IJBCS-Article-Sanonka Tcheguen

  African Journals Online (AJOL)

  KODJIO NORBERT

  Le compost, riche en matière organique, contient des éléments fertilisants tels que le phosphore, l'azote et le potassium. La biodisponibilité de ces éléments fertilisants du compost dans le sol dépend de la minéralisation de la matière organique mais aussi des réactions de fixation de ces éléments. Ce travail vise à.

 20. Quels enseignements peut-on tirer de la comparaison des mécanismes de contrôle sur le dumping social et la vente à perte ?

  OpenAIRE

  Guilluy, Justine

  2016-01-01

  Le dumping en matière économique et le dumping en matière sociale partent d'un même concept. Pourtant, le droit ne les traite pas de la même façon. Que peut-on retirer de la comparaison de leur mode de contrôle respectif? Master [120] en droit, Université catholique de Louvain, 2016

 1. Solid State Cooling with Advanced Oxide Materials

  Science.gov (United States)

  2014-06-03

  Physique de la Matière Condensée Colloquium, Université de Genève (March 2012, Geneva, Switzerland) [Invited] 17. L. W. Martin, Engineering Thermal...Département de Physique de la Matière Condensée Colloquium, Université de Genève (March 2012, Geneva, Switzerland) [Invited] 17. L. W. Martin, Engineering

 2. Mida ootab lapsevanem? / Raivo Juurak

  Index Scriptorium Estoniae

  Juurak, Raivo, 1949-

  2009-01-01

  Eesti koostöö kogu programmijuht Mati Salundi ja Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö instituudi dotsent Anne Tiko viisid möödunud kevadel läbi uuringu, kus selgitasid, mida ootavad 1. klassi astuvate laste vanemad lasteaialt, koolilt, õpetajalt, kohalikult omavalitsuselt. Uuringu tulemusi kommenteerisid vestlusringis Mati Salundi, Lastevanemate Liidu koolitusjuht Kristiine Vahtramäe ja uuringu retsensent, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduse instituudi professor Marika Veisson

 3. : tous les projets | Page 278 | CRDI - Centre de recherches pour le ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Cette subvention aidera les petits pays d'Asie du Sud à se doter de politiques en matière de biotechnologie et à s'appuyer sur cette dernière pour remédier à des priorités immédiates et fondamentales en matière de développement. Date de début : 8 octobre 2010. End Date: 1 novembre 2011. Sujet: BIOTECHNOLOGY ...

 4. Analyste junior en gestion de l'information (GI) (h/f) | CRDI - Centre ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  fournissant un soutien et une formation de base en GI, par exemple en matière de gestion des documents et d'architecture de l'information;; participant à la formation d'employés, du siège comme des bureaux régionaux, en ce qui concerne l'application des lignes directrices et des politiques en matière de GI;; aidant des ...

 5. AS-231-B5_ bis

  African Journals Online (AJOL)

  AKA BOKO

  la résonance magnétique nucléaire du 13C du solide permettent de connaître la composition structurale de la matière organique. Le comportement thermique donne des informations sur les processus qui interviennent dans la dégradation lors de la calcination. Dans un premier temps, nous avons extrait cette matière ...

 6. Good practices in developing “on line” lessons: Indispensable elements for a systematized design Bonnes pratiques du développement de cours en ligne : les éléments indispensables d'une conception systématisée Buenas prácticas para desarrollar clases en línea: elementos indispensables para un diseño sistemático

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giancarlo De Agostini

  2011-12-01

  Full Text Available This article describes the construction of a lesson or course for the internet, emphasizing the characteristics in viable activities that need to be implemented for the course to be effective and complete: the Beginning stage, the Development stage and finally the End stage. We also consider different pedagogical techniques and their implications in preparing a course that will be delivered online, exclusively through the internet. At the beginning of the article, we discuss some successfull regional projects.Cet article décrit la construction d'un cours ou d'une formation destiné(e à être diffusé sur Internet, en mettant l'accent sur les caractéristiques des activités viables qui doivent être mises en place pour que la formation soit efficace et complète : la phase initiale, la phase de développement et enfin la phase finale. Nous étudions également différentes techniques pédagogiques et leurs implications sur la préparation d'un cours qui sera dispensé en ligne, exclusivement sur Internet. Au début de l'article, nous présentons quelques projets régionaux aboutis.este artículo describe la construcción de una clase o un curso para Internet, enfatizando las características mediante actividades viables que se deben implementar para que el curso sea eficaz y completo: la etapa de comienzo, la etapa de desarrollo, y por último la etapa final. También consideramos las distintas técnicas pedagógicas y sus implicaciones para la preparación de un curso que se dictará en línea, exclusivamente a través de Internet. Al comienzo del artículo, referimos algunos proyectos regionales exitosos.

 7. Good practices in developing “on line” lessons: Indispensable elements for a systematized design Bonnes pratiques du développement de cours en ligne : les éléments indispensables d'une conception systématisée Buenas prácticas para desarrollar clases en línea: elementos indispensables para un diseño sistemático

  OpenAIRE

  Giancarlo De Agostini

  2011-01-01

  This article describes the construction of a lesson or course for the internet, emphasizing the characteristics in viable activities that need to be implemented for the course to be effective and complete: the Beginning stage, the Development stage and finally the End stage. We also consider different pedagogical techniques and their implications in preparing a course that will be delivered online, exclusively through the internet. At the beginning of the article, we discuss some successfull ...

 8. La notion de « qualité » des publications dans l’évaluation de la recherche et des chercheurs en sciences humaines et sociales: Le potentiel de l’Open Access pour dépasser le paradoxe des prescriptions en matière de qualité et l’ambivalence de leur perception par les chercheurs en sciences de la communication

  OpenAIRE

  Vanholsbeeck, Marc

  2016-01-01

  1. Un premier apport de notre travail consiste à proposer un cadre théorique, analytique et conceptuel original, permettant d'approcher la notion de qualité des publications en SHS (sciences humaines et sociales) et en sciences de la communication de façon à la fois holistique et dynamique, en tant qu'elle fait l'objet de descriptions et de jugements multiples, émis par une diversité de parties prenantes, au sein et en dehors des milieux académiques. Pour ce faire, il s'agira de considérer la...

 9. Obligation de reclassement et obligation de sécurité : quelle articulation en matière de santé au travail ? Obligation for reclassification and obligation for safety: what is the link in occupational health and safety? Obligación de reclasificación y obligación de seguridad : qué articulación en materia de salud laboral ?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabelle Desbarats

  2010-05-01

  Full Text Available Dans un contexte marqué par le souci croissant de protéger la santé des travailleurs ainsi que leur emploi, on observe que deux obligations patronales - de sécurité et de reclassement - jouent, en Droit Français, un rôle majeur dans la construction d’un droit à la sécurité au travail comme dans celle d’un droit de l’emploi. Certes, il est vrai qu’opérer un rapprochement entre ces deux obligations semble hasardeux, tant leur domaine et leur logique paraissent différents. Pour autant, un tel rapprochement est, non seulement possible, mais vraisemblablement fructueux : possible en premier lieu, car ces deux obligations ont en commun le fait d’entraîner une restriction du pouvoir patronal de direction ; enrichissant également parce que tout porte à croire que l’obligation de reclassement peut - voire doit - s’analyser comme le prolongement de l’obligation de sécurité.In a context marked by increasing concern to protect the health of workers as well as their employment, it is observed that two employers’ obligations—safety and reclassification—play, in French law, a major role in the construction of a right to safety in the workplace and a right to employment. Actually, a comparison of these two obligations seems hazardous, because their field and logic appear to be different. However, such a connection is not only possible, but probably beneficial : possible first, because these two obligations both involve a restriction of the employers’ management power, and also beneficial because everything leads to the belief that the obligation of reclassification can—and even must—be considered as an extension of the obligation of safety.En un contexto marcado por la constante preocupación de proteger la salud de los trabajadores y su empleo, se observa que dos obligaciones patronales- aquella de seguridad y aquella de reclasificación- desempeñan, en el derecho francés, un papel importante en la construcción de un derecho a la seguridad en el trabajo, como en aquella de un derecho al empleo. Por cierto, operar una aproximación entre estas dos obligaciones parece riesgoso tanto su campo y su lógica parecen diferentes. Sin embargo, esta aproximación es no solo posible, sino problablemente fructuosa : posible en primer lugar, porque las dos obligaciones comportan una restricción del poder patronal de dirección ; enriquecedora igualmente porque todo lleva a creer que la obligación de reclasificación puede –léase debe- analizarse como el prolongamiento de la obligación de seguridad.

 10. Association de betteraves fourragères à une ration mixte d'ensilages de maïs et de trèfle violet pour les vaches laitières

  OpenAIRE

  HODEN, A.; MARQUIS, B.; Delaby, Luc

  1988-01-01

  Des betteraves fourragères entières ont été distribuées (20 kg/j) en complément d’une ration mixte d’ensilages de maïs et de trèfle violet afin de mettre en évidence leurs effets sur les performances des vaches laitières. Cette association a permis d’améliorer les productions de lait (+ 2 kg/j) et de matière utile (+ 100 g/j matières grasses, + 60 g/j matières protéiques) ainsi que la composition du lait (taux butyreux : + 2 g/kg, taux protéique : + 1 g/kg). Ces effets positifs sont probablem...

 11. Élaboration du plan d'affaires d'un service de revalorisation des effluents industriels par distillation et cristallisation membranaire des sels couplés à un service de symbiose de industrielle

  OpenAIRE

  Havenne, Blanche; Dubray, Charlotte; Clérin, Claire

  2017-01-01

  L’entreprise ROS se positionne comme le partenaire des industriels belges en matière de gestion des sels, que ces derniers soient sous forme de déchet ou de matière première. Grâce à l’implémentation du procédé ROS, les usines auront l’occasion de réemployer les sels catégorisés comme déchet auparavant, de réduire leur empreinte environnementale, de diminuer leurs taxes annuelles et d’améliorer leur image, de substituer les sels importés par des sels locaux, de diminuer leurs coûts en matière...

 12. Caractéristiques fermentaires, ingestion volontaire et digestibilité de ...

  African Journals Online (AJOL)

  La baisse a été très significative (P<0,01) pour les matières minérales (MM). Enfin, une digestibilité moyenne sans différence significative a été observée pour les matières azotées totales (MAT). La qualité de conservation associée à la valeur nutritive et aux valeurs énergétique et azotée d'une part, et d'autre part, aux ...

 13. Hybrid Scenario Development Methodology and Tool: An Arctic-Oriented Scenario Example

  Science.gov (United States)

  2011-07-01

  pour aider les utilisateurs finaux (les chercheurs et scientifiques en matière de défense du CARO RDDC) dans leur volonté d’améliorer et d’appuyer...renseignements pour aider les utilisateurs finaux (les chercheurs et scientifiques en matière de défense de RDDC CARO) dans leur volonté d’améliorer et...include here abstracts in both official languages unless the text is bilingual.) Scenarios are the foundation of effective planning and training

 14. Üks vormiõpetus (I) : Vaimumõõgad / Henn Saari

  Index Scriptorium Estoniae

  Saari, Henn, 1924-1999

  1998-01-01

  Diskussioonist eesti nüüdiskeele võrmiõpetuse ning selle eelduseks oleva fooniasüsteemi üle uut õigekeelsussõnaraamatut ette valmistades. Vt. ka: Ehala, Martin. Eesti morfoloogia olemus // Keel ja Kirjandus, 1997, nr. 6 ; Hint, Mati. Eesti foneetika möödunud hiilgus ja möödumata viletsus // Keel ja Kirjandus, 1997, nr. 2 ; Ross, Kristiina. Eesti morfo(fono)loogia põnevamad probleemid : EKG contra Mati Hint // Keel ja Kirjandus, 1997, nr. 5

 15. Neutronique

  OpenAIRE

  Coste-Delclaux, Mireille; Diop, Cheikh; Nicolas, Anne; BONIN, Bernard

  2013-01-01

  International audience; La neutronique est l'étude du cheminement des neutrons dans la matière, celle des conditions d'une réaction en chaîne et celle des modifications de la composition de la matière dues aux réactions nucléaires. Elle rend possibles la conception et l'exploitation des réacteurs nucléaires et des installations du cycle du combustible.En utilisant des données issues du monde quantique (les interactions entre les neutrons et les noyaux atomiques) pour calculer des grandeurs co...

 16. Que faisons-nous au CERN ?

  CERN Multimedia

  1999-01-01

  Le CERN a pour vocation la science pure, l'étude des questions les plus fondamentales de la nature:Qu'est-ce que la matière ?D'ou vient-elle ? Comment s'agglomère-t-elle en formes complexes comme les étoiles, les planètes et les êtres humains ? Au CERN, les collisions de particules servent à sonder le coeur de la matière et les chercheurs du Laboratoire étudient ces millions de collisions de particules afin de trouver des réponses à ces questions.

 17. Pluriactivite et mode de financement des exploitations agricoles

  OpenAIRE

  Stéphane Krebs

  2005-01-01

  Cet article se propose de mettre en relation les décisions de pluriactivité des familles d’agriculteurs et les choix qu’ils opèrent en matière de financement de leurs exploitations. Les résultats obtenus à partir d’un panel d’exploitations individuelles françaises font ressortir d’importantes spécificités des exploitations pluriactives, tant en matière d’autofinancement que d’endettement. The aim of this article is to study the possible interrelationships between the off-farm work decision...

 18. Contribution à l'étude comparative des laits crus des chamelles ...

  African Journals Online (AJOL)

  SARAH

  30 juin 2016 ... méthode acido-butyromètrique : Le principe de cette méthode est basé sur la dissolution du produit à doser. (excepté la matière grasse) par l'acide sulfurique. Sous l'influence d'une force centrifuge et grâce à l'adjonction d'une faible quantité d'alcool isoamylique, la matière grasse se sépare en couche ...

 19. Antimatière Est-elle la clé de l'Univers?

  CERN Multimedia

  Grousson, Mathieu

  2009-01-01

  "De quoi est fait l'Univers? De matière ordinaire et, selon la théorie actuelle, de matière noire et d'énergie noire... dont nul ne sait rien! Et s'il s'agissait plutôt d'antimatière? Car elle permet de réécrire l'histoire du cosmos sans déroger à ses lois et, cette fois, sans nulle zone d'ombre. Reste à vérifier qu'elle antigravite bien..." (14 pages)

 20. Jessica Perkins | CRDI - Centre de recherches pour le ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Elle possède de l'expérience dans la réalisation de vérifications, d'examens spéciaux, de contrôles généraux en matière de technologie de l'information, de même qu'en matière de gestion des risques, de gestion financière et de gouvernance. Jessica est titulaire d'un baccalauréat en commerce avec une spécialisation en ...