WorldWideScience

Sample records for er noget man

 1. Ideologi er noget bras

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Brian Benjamin; Bjerre, Henrik Jøker

  fra den slovenske filosof Slavoj Zizek stilles imidlertid det spørgsmål i bogen, om ideologien idag ikke blot har taget en anden form. Vi lever i dag ikke i post-ideologiske tider. Snarere er braset selv – X Factor, forbrugsobjekter, underholdning, følelser og balloner – blevet den næsten usynlige...

 2. Er moral bare noget vi leger?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Frej Klem

  2014-01-01

  Hvis man er skeptiker, så er moral nemlig altid kun et udtryk for psykologi og kultur, også når det handler om for eksempel misbrug af børn i Tønder-sagen eller terror-angreb i Madrid, London og Mumbai .......Hvis man er skeptiker, så er moral nemlig altid kun et udtryk for psykologi og kultur, også når det handler om for eksempel misbrug af børn i Tønder-sagen eller terror-angreb i Madrid, London og Mumbai ....

 3. Robusthed er noget betjente skaber sammen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Mette; Mikkelsen, Elisabeth Naima

  2018-01-01

  Kriminalforsorgen lægger vægt på at tiltrække ’folk af den rette støbning’. Men når Man fokuserer på den enkelte betjents karaktertræk, trænger man en væsentlig dimension Ved betjentjobbet i baggrunden: nemlig betydningen af et velfungerende teamsamarbejde.......Kriminalforsorgen lægger vægt på at tiltrække ’folk af den rette støbning’. Men når Man fokuserer på den enkelte betjents karaktertræk, trænger man en væsentlig dimension Ved betjentjobbet i baggrunden: nemlig betydningen af et velfungerende teamsamarbejde....

 4. Er kollaborativ læring noget der findes - eller bare noget vi taler om?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Ejsing

  2003-03-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518. Hvad foregår der, når studerende arbejder i grupper? I almindelighed ved vi det ikke og kan kun bedømme resultatet i form af oplæg, opgaver, rapporter og procesbeskrivelser. Når gruppearbejdet foregår computermedieret - f.eks. som CSCL (Computer Supported Collaborative Learning - har man dog på grund af den skriftlige kommunikations permanens en enestående chance for at iagttage hvad der er foregået, og vurdere både samarbejdet og den læring, der kan spores. I artiklen undersøges samarbejde, refleksion og læring i en gruppekonference i konferencesystemet FirstClass (FC ud fra både en teoretisk og en empirisk nysgerrighed: Hvad er den læringsteoretiske baggrund for at hævde værdien af gruppearbejde, og kan man påvise et refleksivt læringspotentiale i computermedieret gruppearbejde empirisk?

 5. Er kollaborativ læring noget der findes - eller bare noget vi taler om?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Ejsing

  2003-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

  Hvad foregår der, når studerende arbejder i grupper? I almindelighed ved vi det ikke og kan kun bedømme resultatet i form af oplæg, opgaver, rapporter og procesbeskrivelser. Når gruppearbejdet foregår computermedieret - f.eks. som CSCL (Computer Supported Collaborative Learning - har man dog på grund af den skriftlige kommunikations permanens en enestående chance for at iagttage hvad der er foregået, og vurdere både samarbejdet og den læring, der kan spores. I artiklen undersøges samarbejde, refleksion og læring i en gruppekonference i konferencesystemet FirstClass (FC ud fra både en teoretisk og en empirisk nysgerrighed: Hvad er den læringsteoretiske baggrund for at hævde værdien af gruppearbejde, og kan man påvise et refleksivt læringspotentiale i computermedieret gruppearbejde empirisk?

 6. NÅR NOGEN LER, ER DER NOGET PÅ SPIL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Volf, Mette

  2012-01-01

  idégenerering. I den del, der omhandler designprocessen set som et socialt fænomen, beskriver jeg praksis som interaktioner, som dels skaber situationelle betydninger, dels afdækker normer, som er internalise-rede, og som således fremstår som sandheder i designprofessionen. Jeg argumenterer her for, at sociale...... hierarkier har en betydning for, hvordan designprocesser forløber, hvem der betragtes som kreativ, og hvem der ikke gør. Endvidere gør jeg rede for, at designerne optræder i forskellige roller i idégenereringsfaser – og at humor her spiller en væsentlig rolle – som gør, at normalverdenens sociale hierarkier......, kognitiv designtænkningsteori for dels at gøre rede for en af de herskende tilgange på området, dels for at kunne positionere mig i forhold hertil og efterfølgende præsentere min tilgang til designprocessen som et socialt fænomen med udgangspunkt i antropologiske og so-ciologiske teorier. Eftersom...

 7. "Det man siger er man selv..."

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben; Nørgaard, Britta; Uddholm, Mats

  forhold, der er hermeneutisk, strukturelt og relationelt bestemt. Praksisviden kan ikke være objektiv i gængs forstand, men det behøver ikke at diskvalificere denne viden. Forståelse er altid knyttet til den sag og bundet til den situation man står overfor og i som professionel og som menneske....

 8. Man er aldrig alene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmeyer, Jesper

  2013-01-01

  Nu ved vi, at der er mange slags DNA i vores krop, og at samarbejdet mellem de organismer, som bærer alt dette DNA, er essentielt for vores overlevelse" … "Kroppen er en slags økosystem, hvor alle slags samarbejde hen ad vejen bliver afprøvet"...

 9. Virkelighed er noget vi leger frem, når vi leger med magten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2008-01-01

  I ny bog analyserer professor Niels Åkerstrøm Andersen fra CBS, hvordan organisationer forsøger at bruge den ellers uskyldige leg i magtens tjeneste. Men legen er ikke kun en loyal tjener, legen laver sine egne regler og risikerer at tage magten fra magthaverne, når de mægtiggør os gennem legen....

 10. Det man hører, er man selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svømmekjær, Heidi Frank

  2012-01-01

  Katalog til udstillingen "Det man hører, er man selv" på Mediemuseet i Odense 7. september 2012 - 15. januar 2013.......Katalog til udstillingen "Det man hører, er man selv" på Mediemuseet i Odense 7. september 2012 - 15. januar 2013....

 11. Hvornår er man ung?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gundelach, Peter; Nørregård-Nielsen, Esther C.

  2002-01-01

  Hvornår er man ung, og hvornår er man voksen? Er der forskelle i befolkningens værdier i forhold til arbejde og politik, når det undersøges ud fra henholdsvis et alders- eller generationsperspektiv? Baseret på data fra den danske del af den internationale værdiundersøgelse vises at der er så store...

 12. "Det man hører, er man selv"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2015-01-01

  ”Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (20)00erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal...

 13. Obama skal ikke nyde noget af Syrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  2013-01-01

  Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til......Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til...

 14. Var der noget kapløb?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gimpel, Denise; Nielsen, Bent

  2006-01-01

  Hvorfor faldt Kina bagud i kapløbet med Vesten?« spørger David Favrholdt i sidste nummer af Weekendavisen. Var der overhovedet noget kapløb? Forudsætter et kapløb ikke, at man har et fælles mål? Spørgsmålet implicerer, at Vesten har vundet og indplacerer samtidig klodens øvrige kulturer i forhold....... Som en af 1900-tallets største sinologer A. C. Graham skriver i sin bog Disputers of the Tao (La Salle, Ill., 1989) var den videnskabelige revolution »en unik og kompleks begivenhed, som var afhængig af en mangfoldighed af sociale og andre betingelser, herunder et sammenfald af opdagelser (græske......, indiske, kinesiske, arabiske, næsten ingen romerske) koncentreret om kombinationen af indiske tal og aritmetik og græsk logik og geometri« (s. 317). En unik begivenhed, som er forekommet én gang i verdenshistorien. Det giver derfor ingen mening at spørge, hvorfor det ikke skete andre steder. Hvis det var...

 15. Det man tænker er man selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbaum, Philip

  2017-01-01

  I en tid, hvor ”det postfaktuelle samfund” er det mest populære udtryk øst for Valby bakke, er det vigtigt for de profaktuelle fanebærere at forstå, at fakta og evidens ikke i sig selv ændrer på folks opfattelse og holdninger. For at evidensbaserede argumenter skal få en vigtig position i samfund...

 16. Hvad er en by?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Parby, Jakob; Thelle, Mikkel

  2011-01-01

  Nytænkning. Med de moderne megabyer er det slut med at forestille sig byen som noget, man planlægger og giver form. Vi skal lære at se dem som vildtvoksende urbane landskaber. Artikel om megabyer, byudvikling og forestillingen om byen gennem tiderne. Skrevet delvist i anledning af åbningen af...... udstillingen Citambulos på Københavns Museum, der handlede om Mexico City....

 17. Som at noget lettede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Glendøs, Mia

  2010-01-01

  Den høje voldsrate i Kalaallit Nunaat (Grønland) forklares ofte ud fra alkoholmisbrug og affektive handlinger. I denne artikel vises det gennem en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, at den episodiske vold må forstås som symptomer på strukturel vold. Den strukturelle vold er en kontekst, der ...

 18. Hvad er inklusion, og hvordan leder man det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben; Qvortrup, Lars

  2014-01-01

  En fundamental forudsætning for at inklusion både kan gøres til et centralt tema og at medarbejdernes kompetencer kan styrkes, er, at alle medarbejdere ved, hvad man snakker om, og at man har en fælles, operationaliserbar forståelse af, hvad inklusion er. Der skal formuleres en definition af...... definition, som både er bredt, præcist og operationaliserbart. Derefter fremlægges forslag til, hvad man kan gøre som ledelse for at få inklusionsindsatsen til at lykkes....... inklusion i det enkelte dagtilbud, der både kan anerkendes af alle, så den gøres til et fælles anliggende, og kan operationaliseres, så alle kan se, hvad de skal gøre for at få indsatsen til at lykkes. Artiklen indledes med at diskutere de gængse definitioner af inklusion og præsentere et nyt forslag til en...

 19. Hvad er smag, og hvordan underviser man i og med smag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvortrup, Lars; Wistoft, Karen

  2017-01-01

  Hvad er smag, og hvordan underviser man i smag som undervisningens genstand eller med smag som et virkemiddel i undervisningen? Det er denne artikels to hovedspørgsmål. Formålet er at præsentere det, der kaldes en smagsdidaktisk refleksionsteori, dvs. en teori der reflekterer over, hvordan man un...

 20. "Det man hører, er man selv" - musik og identitet set gennem musikforskningens briller

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Ole Bonde

  2015-11-01

  Full Text Available ”Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (2000’erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal, men går bag om det populære slogan og undersøger hvordan musik og identitet spiller sammen. Hvilke (musikpsykologiske teorier belyser musikkens rolle i identitetsdannelsen? Hvordan forskes der i emnet, og hvilke resultater kan der peges på? Forskningen dokumenterer bl.a., at musik bruges aktivt af mange mennesker som en ressource til at konstruere selv-identitet og gruppe-identitet, og til at skabe, opretholde og regulere en mangfoldighed af følelser. Denne oversigtsartikel giver via præsentation af udvalgte teorier og konkrete undersøgelser en bred introduktion til emnet og viser, hvordan musikforskere gennem arbejde med interviews, dagbøger og (musikalske selvbiografier samt feltarbejde kan beskrive musik som en ofte meget vigtig brik i identitetsdannelsen.

 1. Er Foucault en middelalderlige skamfuld eller ukritisk tænker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Staunæs, Dorthe; Raffnsøe, Sverre

  2018-01-01

  Ifølge Per Aage Brandt indeholder et ikke før udgivet interview med Foucault nøglen til den franske filosofs værk, som »ingen har kunnet finde hoved eller hale på«. Men hvem er det, der ikke kan det? Hvilken form for kritik kræver det at lære noget nyt? Og kan man undgå at begynde i fordommen...

 2. Er Foucault en middelalderlig, skamfuld eller ukritisk tænker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raffnsøe, Sverre; Staunæs, Dorthe

  2018-01-01

  Ifølge Per Aage Brandt indeholder et ikke før udgivet interview med Foucault nøglen til den franske filosofs værk, som »ingen har kunnet finde hoved eller hale på«. Men hvem er det, der ikke kan det? Hvilken form for kritik kræver det at lære noget nyt? Og kan man undgå at begynde i fordommen?...

 3. “Når man er tvunget ud i det, er det egentlig meget godt”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René Boyer; Lilius, Karin Marianne; Petersen, Jørgen Haagen

  2018-01-01

  , er en nødvendighed for kompetenceudvikling understøttet af metoden lektionsstudier samt relevante stilladseringsværktøjer der kan rammesætte udviklingen af undervisningskompeten-cer – i dette tilfælde et såkaldt P-CKema. Desuden peger projektets empiri på at projekter der søger at udvikle...

 4. Når der ikke er noget tredje valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasch, Vibeke; Knudsen, Lisbeth B.; Gammeltoft, Tine

  indvandrerkvinder og en gruppe kvinder med dansk baggrund, der fik foretaget abort i perioden september 2002 - april 2003. Denne del af undersøgelsen bidrager med information omkring selve beslutningsprocessen i forbindelse med valget af provokeret abort samt de mekanismer som har ført til graviditetens opståen og...

 5. PISA-undersøgelsen - kan den bruges til noget?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena; Jankvist, Uffe Thomas; Fink, Klaus

  2014-01-01

  Der gives beskrivelser af det indhold i PISA-rapporterne, som kan betyde noget for, hvordan matematiklærere og didaktikere kan handle. Med fokus på PISA 2012 gengives 4 matematik-spørgsmål, hovedresultater fra elevbesvarelser af opgaver og spørgeskemaer samt forklaringer og nye didaktiske spørgsm....... Der sammenlignes også kort med TIMSS 2011....

 6. Barrierer i landskabet - betyder de noget for de vilde dyr?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, A. B.; Simonsen, V.; Pertoldi, C.

  Mennesket har igennem mange århundreder ændret det danske landskab. Dette fremstår i dag som et mosaikagtigt kulturlandskab bestående af mange forskellige fragmenter af oprindelig natur omgivet af opdyrket land. De mest synlige menneskeskabte barrierer i landskabet er veje og jernbaner, som kan...... være mere eller mindre effektive hindringer for spredning af plante- og dyrepopulationer. Andre barrierer som vandløb og søer samt hav- og fjordområder er i stor udstrækning skabt af naturen selv. De zoologiske museers indsamling og dokumentation i det 19. og 20. århundrede viser sig nu at være af...... af barriererne i landskabet er de trafikdræbte dyr på vejene. Indsamler man data over antallet og fordelingen af trafikdræbte dyr, fås også et tydeligt billede af de barrierer i landskabet som vejene giver anledning til. Sandsynligheden for at små dyr bliver dræbt i trafikken kan beskrives i simple...

 7. Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

  2010-01-01

  Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx f...

 8. Hvad er tekstfiktion?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2012-01-01

  artiklen er et bidrag til belysningen af genteori og bygger på ideen om at karakterisere skønlitteratur som et restringeret sæt af universelle tekstparametre. Artiklen fokuserer især på parametren tekstfiktion, hvor jeg forsvarer den position, at en fiktiv tekst hverken kan karakteriseres som en ...... intentioner. Det betyder dog ikke, at sandhed og mening ikke spiller noget rolle ved identifikationen af fiktion, sådan som det hævdes af Walsh og andre....

 9. Man er mere fri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Larsen, Line Natascha

  2010-01-01

  Artiklen belyser community psykologisk praksis gennem en præsentation af det community psykologiske perspektiv i psyko-sociale programmer, der iværksættes for at fremme mental og social trivsel hos individer,i familier og i lokalsamfund og netværk. Der gives en beskrivelse og analyse af projektet...

 10. Selskaberne er en del af staten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hein Jessen, Mathias

  2016-01-01

  Lækket af Panama Papers fremhæver endnu engang den paradoksale rolle, ikke mindst multinationale selskaber spiller i politik og økonomi: De er både skabt af staten, og fremstår stadig som uden for og i opposition til staten. Hvis vi vil gøre noget ved problemet, må vi forstå, hvordan stat og...

 11. En hat er vel en hat ... eller?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøilerehauge, Dorrit

  2007-01-01

  Mens vi kører i høj fart på "the information highway" - i den helt store bus midt på vejen - glemmer vi ofte noget meget vigtigt i vores glæde over, at verden tilsyneladende åbner sig for os, og vi kan kommunikere med hele verden med ét klik. Vi glemmer, at selvom trafikskilte som oftest er ens -...... - så er selve trafikken og forventningerne blandt medtrafikanterne helt forskellige fra det, vi er vant til. Udgivelsesdato: Februar...

 12. Er innovation og entreprenørskab overhovedet noget for skolen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Lene Tanggaard; Johannesen, Rikke

  2012-01-01

  Denne artikel har som sin bestræbelse helt kort at opridse mulige forskelle og ligheder mellem aktuelt populære begreber som kreativitet, innovation, iværksætteri, entreprenørskab og foretagsomhed. Søsterbegreber, der har mange overlap og sammenfald. Dertil vil vi kort opridse skoleledelsens mulige...

 13. Kan migration føre noget godt med sig?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pærregaard, Karsten

  2008-01-01

  Som regel har den globale migration rod i økonomisk ulighed, social uretfærdighed eller politisk forfølgelse i de lande, hvor migranterne kommer fra og for mange migranter. Mange år efter, at disse har fundet sig til rette og tilpasset sig de samfund, som har migreret til, fortsætter deres families...... hjemlandsbyer i Peru. Artiklen er baseret på et antropologisk forskningsprojekt, som jeg gennemførte fra 2003-2006 blandt peruanere i USA, Spanien, Japan og Argentina.    Udgivelsesdato: September...

 14. Der er én eller anden mening med tingene, hvis man bare tror på det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  2016-01-01

  udgangspunkt i et kort stykke livsfortælling, fokus på meningsbegrebet i eksistentiel belysning. Det sker indledningsvist ud fra den amerikanske psykolog Jerome Bruner og efterfølgende to centrale skikkelser i eksistenspsykologien, østrigske Viktor Frankl og amerikanske Irvin Yalom. Sigtet er at skabe et bud...

 15. Er frække reklamer forførende - eller bare spildte anstrengelser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Det er blevet mere og mere almindeligt at reklamebranchen prøver kræfter med konventionerne for at tiltrække sig opmærksomhed. De kontroversielle reklameudformninger giver da også ofte noget presseomtale, men hvordan virker de egentlig i forhold til forbrugerne?   I undersøgelsen af, hvordan...

 16. En isoleret verden er en bedre verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enrum, Nils

  2014-01-01

  Man skal ikke kaste med sten, hvis man bor i et hus med energimærke D ... Men problemet med varmetab fra danske boliger er til at løse......Man skal ikke kaste med sten, hvis man bor i et hus med energimærke D ... Men problemet med varmetab fra danske boliger er til at løse...

 17. Den sproglige leg er super fly

  DEFF Research Database (Denmark)

  Just, Sine Nørholm

  2013-01-01

  Man kan rappe om alt. I hvert fald hvis man er Marvelous Mosell. I spændingsfeltet mellem fiktion og virkelighed skaber Mosell sin persona i et forjættende 80' er-univers der på en og samme tid er vildt overdrevet og helt autentisk.......Man kan rappe om alt. I hvert fald hvis man er Marvelous Mosell. I spændingsfeltet mellem fiktion og virkelighed skaber Mosell sin persona i et forjættende 80' er-univers der på en og samme tid er vildt overdrevet og helt autentisk....

 18. Forenklingens fire F'er

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Tina Øllgaard

  2017-01-01

  At fjerne styring er det, man ofte forbinder med afbureaukratisering, men det er ikke tilstrækkeligt, når man vil gå fra flotte ambitioner til en styring, som reelt opleves enklere. For at forenkle må man også forandre, forankre og fastholde styring, og det må ske i et samspil mellem de aktører, ...

 19. Er jeg akademiker nok?” – masseuniversitetets studenterkampe om legitim uddannelseskultur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Højbjerg

  2015-03-01

  Full Text Available Siden anden verdenskrig er antallet af studerende på videregående uddannelser øget dramatisk. Som noget nyt har også professionsbachelorer adgang til visse af univer¬si-teternes kandidatuddannelser. Dette gælder således for kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet, hvor denne artikels empiri er genereret fra. Artiklen fremlægger resultaterne af en undersøgelse af, hvordan studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde må kæmpe om at definere sig selv og medstuderende som akademikere. Artiklens hovedbegreber er taget fra Pierre Bourdieus praktikteori (Bourdieu, 1996; 1997. Det empiriske materiale består af interviews med otte studerende fra samme årgang på kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser. Materialet er bearbejdet ud fra et Bourdieuinspireret, relationelt blik og er kondenseret ned til fremtrædende træk ved forskelligartede strategier. Artiklen viser eksempler på fire studiestrategier, der relaterer sig til, hvordan man som studerende forholder sig til det at arbejde ”akademisk”: En oprørsstrategi der går mod forestillingen om den dominerende universitetskultur ; en strategi der i udgangspunktet ønsker at inkludere og anerkende andre strategier, men med en oplevelse af at motivationen gradvist forsvinder ; en strategi hvor den studerende aktivt afviser og undgår samarbejde med studerende med bestemte uddannel¬ses¬baggrunde, og endelig en kulturelt opadgående strategi der gradvis er lykkedes med at aflæse den ”akademiske kode". The number of students entering higher education since the Second World War has grown dramatically. As a consequence, students from University Colleges are now given admittance to certain master programmes at the established universities. This article presents the results of a study of how students with different educational backgrounds struggle to define themselves and their fellow students as academics.  In this study we focus on

 20. MIT HJEM ER HVOR MIT HJERTE ER

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høst, Jeppe Engset

  2014-01-01

  Ideen om at arbejde med det man kalder de stedbundne ressourcer på en ny måde, er relevant på Bornholm hvor events som blandt andet festivalen ’Wonderfestiwall’, strandfesten ’Vang Pier Beach Party’, karnevallet ’Svaneke Beach Party, kokkekonkurrencen ’Sol over Gudhjem’ og filmfestivalen ’Bornsho...

 1. Han har jo ikke noget tøj på

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldt, Jakob Egholm

  2013-01-01

  Siden 11. september 2001 og efter Muhammed-krisen er ’islamkritik’ gradvist blevet et accepteret begreb, som betegner kritik af islam som religion, filosofi, politik og livsform. Det er samtidig blevet en levevej for folk, som i islam ser en fascisme, der truer demokratiet, friheden og nationen...

 2. Etisk Råd: GMO kan bidrage med noget væsentligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerris, Mickey; Birkler, Jacob

  2014-01-01

  Forslaget om at lade EU's medlemslande sætte kriterier for at godkende GMO'er til dyrkning rummer en mulighed for at løfte debatten ud over den ufrugtbare skin-diskussion om risiko.......Forslaget om at lade EU's medlemslande sætte kriterier for at godkende GMO'er til dyrkning rummer en mulighed for at løfte debatten ud over den ufrugtbare skin-diskussion om risiko....

 3. Humor er en alvorlig sag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søltoft, Pia

  2016-01-01

  I modsætning til ironi er humor for Kierkegaard fællesskabsgivende – ironikeren hævder sig selv, men humoristen har sympati med den, man ler med. Humor er hos Kierkegaard udtryk for, at humoristen forliger sig med tilværelsen og dens luner, og dermed grænser humoren hos Kierkegaard op til det...

 4. Sker der noget med læringdudbyttet, når undervisningssproget skiftes?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camilla Falk Rønne Nissen

  2016-04-01

  Full Text Available I takt med en øget internationalisering af de videregående uddannelser øges mængden af undervisning på engelsk på de danske universiteter. Men hvilke konsekvenser har det for kvaliteten af undervisningen? Falder læringsudbyttet, når der undervises på et sprog, der for de fleste universitetsstuderende og undervisere ikke er deres førstesprog? Denne artikel prøver gennem et litteraturreview at finde svar i den eksisterende, forskningsbaserede litteratur. Første del af reviewet identificerer interesseområder i forskningen, mens anden del gennemgår resultater fra enkelte studier med fokus på læring og deltagelse, særligt i en nordisk kontekst. The internationalization of higher education has driven Danish universities to increase the amount of teaching in English. But what are the consequences for the quality of the education? Is the quality of the learning outcome compromised when teaching and learning activities take place in a second language? Based on a literature review of existing, research-based literature, this article tries to offer some answers to that question. The first part of the review identifies different research interests, while the second part of the review discusses results from selected studies that have focused on student learning and activity, especially within a Nordic setting.

 5. Sådan bygger man en kvantecomputer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølmer, Klaus

  2009-01-01

  KRONIK: Professor Klaus Mølmer forklarer, hvordan man kan konstruere en kvantecomputer. Det kræver en brudebuket, der både er der og ikke er der, og som kan kastes til alle gæsterne ved et bryllup på samme tid.......KRONIK: Professor Klaus Mølmer forklarer, hvordan man kan konstruere en kvantecomputer. Det kræver en brudebuket, der både er der og ikke er der, og som kan kastes til alle gæsterne ved et bryllup på samme tid....

 6. At blive til noget

  OpenAIRE

  Lundstrøm Jørgensen, Mette; Buje Christensen, Stine; Lund Christiansen, Trine

  2009-01-01

  In this thesis we focus on how prison staff can improve their communication skills when educating the inmates. We use the state prison of Møgelkær as a case study. In this prison the staff has created a System for Guidance and Clarification of Competences (named VOKS), which seeks to increase the number of inmates getting an education whilst serving their sentence. Based on qualitative interviews with inmates and staff plus observations in the prison, we examine how the staff can implement a ...

 7. Ikke ligefrem noget lysthus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkholm, Klavs

  2016-01-01

  I sin bog om den amerikanske "neuropsykiater" Robert Heath (1915-99) demonstrerer videnskabsjournalisten Lone Frank nok engang sin forbundethed med den internationale transhumanisme og dens dualistiske forståelse af ånd og materie......I sin bog om den amerikanske "neuropsykiater" Robert Heath (1915-99) demonstrerer videnskabsjournalisten Lone Frank nok engang sin forbundethed med den internationale transhumanisme og dens dualistiske forståelse af ånd og materie...

 8. Noget at feste for?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Svend

  2014-01-01

  Tendensen i dansk universitetspolitik diskuteres kritisk i lyset af Wilhelm von Humboldt og K.E. Løgstrups tanker.......Tendensen i dansk universitetspolitik diskuteres kritisk i lyset af Wilhelm von Humboldt og K.E. Løgstrups tanker....

 9. Er frygten for Kina vores eneste håb?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2011-01-01

  Man siger, at håbet er lysegrønt, men i det 21. århundrede er håbet rødt som riget i midten. Mens optimismen vinder frem i Asien med Kina som bannerfører, er Vesten ramt af frygt, og det forplanter sig negativt til uddannelsessystemet. Er positive følelser hemmeligheden bag, at asiatiske lande st...... stormer frem i internationale undersøgelser som PISA?...

 10. Brugere på Den Danske Forenings lukkede Facebook-gruppe diskuterer væbnet kamp mod muslimer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eberholst, Mads Kæmsgaard

  2015-01-01

  Hvor alvorligt skal det tages? Det skal tages alvorligt, for den slags aktivitet er der ikke for sjov. Man skal være bevidst om, at nogle måske er villige til at handle, som vi ser det i Sverige. Heldigvis er det de færreste tosser, som reelt gør noget ved det....

 11. man theerasilp

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Bulletin of Materials Science. MAN THEERASILP. Articles written in Bulletin of Materials Science. Volume 41 Issue 2 April 2018 pp 42. Synthesis and characterization of SPIO-loaded PEG- b -PS micelles as contrast agent for long-term nanoparticle-based MRI phantom · MAN THEERASILP WITAYA ...

 12. Snip snap snude - dobbelthagerne er ude

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte; Kofoed, Jette

  2015-01-01

  Det handler om at være grim. Det står i skarp kontrast til det pæne og polerede på Instagram. Det er flygtigt, useriøst og ligegyldigt. Og så forsvinder det heldigvis igen, så man behøver kun at forholde sig til det i de få sekunder, det foregår. Snapchat vokser i popularitet og er nu det...

 13. Håndbold er en praksis!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Poul Bitsch

  2008-01-01

  Dansk håndbold er en kæmpemæssig succeshistorie. Ser man snævert på den udvikling, elitedelen af sporten har gennemlevet de seneste 15 år, viser stort set alle tænkelige parametre fremgang. De internationale resultater for lands og klubhold er med få udfald blevet stadigt bedre, omsætningen i klu...

 14. Unit Manning

  National Research Council Canada - National Science Library

  McGinniss, Mike

  2003-01-01

  .... This decision combines two crucial initiatives: first, transforming the Army from an individual soldier replacement system to a unit manning system that enhances cohesion and keeps trained soldiers, leaders, and commanders together longer, thereby...

 15. Hvad er kildekritik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2009-01-01

  Hvad er Kildekritik? I stedet for at forstå kildekritik som et stringent system, grundlagt af Leopold von Ranke og i Danmark kanoniseret af Kristian Erslev, kunne man med større historiografisk ret og faglig frugtbarhed opfatte kildekritikken som en faglig tradition med tre lag afsat (sedimentere...

 16. Er der forskel på grinder og grise?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heðinsdóttir, Katla; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Når det gælder grindedrab, burde man måske spørge, om en tradition, som involverer smerte, angst og andre negative følelser for dyr, er værd at holde fast i, og om det ikke er muligt at fastholde en færøsk identitet uden grindefangst....

 17. Syv veje til branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Mange brandingbøger kommer med én bestemt opskrift på, hvad branding er for noget, og hvad det er for nogle strategier, man skal anlægge. Men der ligger altid mange antagelser bag de gode råd, som bare aldrig bliver sagt explicit. Hvilke antagelser bygger relationsteorien fx på? Eller Martin...

 18. Dronningerunder og regeringsdannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Tim; Adler-Nissen, Rebecca

  2005-01-01

  Er den såkaldte dronningerunde uden politisk betydning? Eller har den danske monark mulighed for at påvirke regeringsdannelsen? Noget tyder på, at der er behov for en præcisering af grundloven, hvis man ikke ønsker, at hoffet på ny kan blive beskyldt for at begå statskup...

 19. Smagsdommernes lange skygge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Den franske sociolog Pierre Bourdieu påstod, at smag er noget man tilegner sig gennem opdragelse og socialisering og derfor så dybt rodfæstet i personligheden, at den er meget vanskelig at ændre på. Denne opfattelse har været kritiseret af mange postmoderne trendforskere og symbolanalytikere, som...

 20. Når mindset er nøglen til succes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jeppe Agger; Karlsmose, Jens; Kortnum, Allan

  2016-01-01

  Hvordan skaber man en arbejdspladskultur, hvor medarbejderne trives med forandringer, er udholdende og indstillede på at lære nyt? Det er for mange virksomheder et af de helt store aktuelle spørgsmål, og i flere af dem er svaret ledelse med mindsetbaserede principper. Læs her om mindset-tanketank...

 1. Politik er ikke lykken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steenbuch, Johannes Aakjær

  2011-01-01

  Der er ikke længere nogen højere sandhed i livet end den, flertallet bestemmer sig for – og dermed ingen del af livet, der ikke er politisk. Højre- og venstrefløjen er i bund og grund enige - enige om, at det er politikernes opgave at forære os det gode liv. Dermed bliver demokratiet totalitært. ...

 2. Dansen om nøgenheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2015-01-01

  "50 ÅR EFTER har vi naturligvis rykket os noget på det punkt, hvad de kønspolitiske debatter viser. Er man hyppig bruger af Instagram, bliver det hurtigt klart, at vores kultur, i dette årtusinde, stadig har mange bøfler."......"50 ÅR EFTER har vi naturligvis rykket os noget på det punkt, hvad de kønspolitiske debatter viser. Er man hyppig bruger af Instagram, bliver det hurtigt klart, at vores kultur, i dette årtusinde, stadig har mange bøfler."...

 3. Virtual Reality er dit nye Skype

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bødker, Mads

  2016-01-01

  VR er mediet, der kan gøre den flade skærm og det begrænsede blik i for eksempel Skype til et lidt gammeldags digitalt samarbejde. Ved at sætte folk i stand til at kommunikere, dele virtuelle genstande og give dem en øget oplevelse af at være i et rum sammen, kan man mediere nye aspekter af samar...

 4. Musikkens Hus i Aalborg er demensvenligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2017-01-01

  . Der blev afholdt frokostmøder hvor medarbejdere og brugere af Musikkens Hus fik undervisning om demens. Der blev også udvekslet gode idéer til hvad man i Musikkens Hus kan gøre for at byde mennesker med demens velkomne. at vi skal læse en masse, gå på kurser eller forpligte os til at være besøgsven...

 5. Hva er Digital Valuta? Hva slags formuerettslig produkt er digital valuta? Omfattes slike finansielle produkter av gjeldende finansreguleringer og hvordan burde de reguleres?

  OpenAIRE

  Heggen, Vilde Stuvøy

  2014-01-01

  Det er kanskje ingen overraskelse at man i internettalderen har funnet på en valuta som kun eksisterer på nett. Per i dag eksisterer det flere slike nettvalutaer, med varierende grad av oppslutning. Spørsmålet som stilles i oppgaven er hva slags formuerettslig objekt digital valuta er. Jeg regner digital valuta som alle valutaer som hovedsakelig er å finne på nett og som ikke utstedes av eller på vegne av en statsmakt. Definisjonen omfatter både kryptovalutaer som Bitcoin, som nok er mest kje...

 6. Vreden er over os

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2006-01-01

  Urolige elever, cyklister - der giver fuck-finger, aggressive demonstranter. Samtiden er på vej ind i en æra domineret af vrede, siger rektor Lars-Henrik Schmidt, der er aktuel med bogen 'Om vreden'. Udgivelsesdato: Juni......Urolige elever, cyklister - der giver fuck-finger, aggressive demonstranter. Samtiden er på vej ind i en æra domineret af vrede, siger rektor Lars-Henrik Schmidt, der er aktuel med bogen 'Om vreden'. Udgivelsesdato: Juni...

 7. Hvor må man gå?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baaner, Lasse

  2014-01-01

  færdsel på anden mands grund kan også have hjemmel i en servitut. Reglerne giver anledning til en masse stridigheder og er vanskelige at følge for de fleste af os. I Sverige og Norge har man allemandsret, men ikke i Danmark. Her skal man som mountainbiker, hundelufter, nøgenbader eller kajakroer følge...... nogle ret detaljerede regler, når man færdes på veje og afveje i Guds natur. For at vurdere, om man må færdes på et givent areal, skal man bruge en række informationer. Nogle af dem fi ndes ude i landskabet, mens andre fi ndes ved computeren. Kan man lave en adgangs-app, så man kan se, hvor man må...... færdes? Eller bare en app, som giver en mulighed for at vurderee, hvor man må færdes? Hvilke informationer kan man se on location og hvilke online? Kan der skabes online adgang til den nødvendige information, eller må man skilte sig ud af problemerne? Reglerne er jo – ligesom hastighedsbegrænsninger på...

 8. Hvad f er meningen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille; Ringberg, Torsten; Wilke, Ricky

  En forskningsrapport fra CBS om danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Rapporten er udarbejdet i regi af Service Platform.......En forskningsrapport fra CBS om danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Rapporten er udarbejdet i regi af Service Platform....

 9. Fluxus-øer

  DEFF Research Database (Denmark)

  van der Meijden, Peter Alexander

  2008-01-01

  "Fluxus-øer" er en introduktion til Fluxus med udgangspunkt i den tyske galleri-ejer René Blocks samling, som udstillingen "Food for Thought" i Sukkerfabrikken i Stege (Møn) præsenterede et udvalg af. Artiklen beskriver Fluxus som et heterotopi som beskrevet af Michel Foucault i "Of Other Spaces"...

 10. Hvor anvendelig er PKI?

  OpenAIRE

  Nielsen, Jon Magne

  2006-01-01

  Denne oppgaven ser på bruken av elektronisk ID i statlige etater i Norge i dag. Det ses spesielt på om bruken av tekologien PKI er en god løsning på etatenes behov på dette området. Som utgangspunkt for analysen er det sett spesielt på to statlige etater. Disse etatenes behov og bruk av elektronisk ID generelt og PKI spesielt blir undersøkt. Det er videre gjort rede for hvilke lover, forskrifter og andre førende dokumenter som danner de formelle rammebetingelsene for etaters bruk av PKI. ...

 11. Lær de studerende at bygge op

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2012-01-01

  På universitetet trænes de studerende i at tage ting fra hinanden: analysere, problematisere og kritisere. Intellektuelt og videnskabeligt er det selvsagt uvurderlige evner, men på en arbejdsplads skal man bygge noget op, der fungerer. Det handler oftere om at syntetisere, dvs. om at skabe nye...

 12. Innovation er brugerdreven!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2008-01-01

  Brugerdreven innovation er blevet svaret på mange af de udfordringer, som vores moderne samfund står overfor.Det er skrevet ind i såvel regeringsgrundlaget som i de forskellige tiltag, som skal ruste Danmark i forhold til globaliseringen. Vi har ifølge argumentationen her enrække særlige forudsæt....... Udgivelsesdato: marts 2008...

 13. Metabolomics er fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersern, Birger

  2010-01-01

  Forskningen i fødevarer har fået et potent redskab i hånden. Metabolomics er vejen frem, mener professor Søren Balling Engelsen fra Københavns Universitet......Forskningen i fødevarer har fået et potent redskab i hånden. Metabolomics er vejen frem, mener professor Søren Balling Engelsen fra Københavns Universitet...

 14. Er KU et mobbeuniversitet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2009-01-01

  Ansatte på KU mobber hverken mere eller mindre end på andre danske arbejdspladser. Mediernes dækning af APV-undersøgelsens resultater mht. mobning er sensationalistisk og delvis vildledende.......Ansatte på KU mobber hverken mere eller mindre end på andre danske arbejdspladser. Mediernes dækning af APV-undersøgelsens resultater mht. mobning er sensationalistisk og delvis vildledende....

 15. Er jeres ledere 'likeable'?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Rikke Kristine

  2013-01-01

  Færdigheder: Oftest er lederne langtfra de første til at kaste sig over ny teknologi. It-kundskaberne på chefgangen trænger til en opgradering.......Færdigheder: Oftest er lederne langtfra de første til at kaste sig over ny teknologi. It-kundskaberne på chefgangen trænger til en opgradering....

 16. er 1999

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.

  små cladoceer og hjuldyr, og især er maksimumsforekom-sterne af calanoide vandlopper og de små og store cladoceer og daf-nier gået tilbage. Den gennemsnitlige biomasse af dafnier er derimod øget især p.g.a. stigning i de 25 % af søerne med størst forekomster. Dyreplanktons græsning Betragtet under et...

 17. er 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.

  styrke det fagli-ge grundlag for de mil-jøpolitiske prioriteringer og beslut-ninger. En væsentlig del af denne opgave er overvågning af miljø og natur. Det er derfor et naturligt led i Danmarks Miljø-undersø-gelsers opgave at forestå den landsdækkende rapportering af overvågnings-program-met inden...

 18. Kemi er hele fundamentet for vores livsførelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kepp, Kasper Planeta

  2011-01-01

  Talemåden “der er god kemi imellem dem” tager de fleste næppe bogstaveligt. Men som kemiker gør man, for al kommunikation mellem os mennesker styres ikke kun af lys- og lydimpulser, men også af hele den kemiske efterbehandling, der påvirker alle vores sanser....

 19. ADHD er ikke hysteri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lange, Anne-Mette; Sørensen, Anders; Tranæs, Torben

  2014-01-01

  Livsværdi. Mennesker med ADHD bør kunne få et bedre liv, men man ved endnu ikke præcis hvordan.......Livsværdi. Mennesker med ADHD bør kunne få et bedre liv, men man ved endnu ikke præcis hvordan....

 20. Rab7a modulates ER stress and ER morphology.

  Science.gov (United States)

  Mateus, Duarte; Marini, Elettra Sara; Progida, Cinzia; Bakke, Oddmund

  2018-05-01

  The Endoplasmic Reticulum (ER) is a membranous organelle with diverse structural and functional domains. Peripheral ER includes interconnected tubules, and dense tubular arrays called "ER matrices" together with bona fide flat cisternae. Transitions between these states are regulated by membrane-associated proteins and cytosolic factors. Recently, the small GTPases Rab10 and Rab18 were reported to control ER shape by regulating ER dynamics and fusion. Here, we present evidence that another Rab protein, Rab7a, modulates the ER morphology by controlling the ER homeostasis and ER stress. Indeed, inhibition of Rab7a expression by siRNA or expression of the dominant negative mutant Rab7aT22 N, leads to enlargement of sheet-like ER structures and spreading towards the cell periphery. Notably, such alterations are ascribable neither to a direct modulation of the ER shaping proteins Reticulon-4b and CLIMP63, nor to interactions with Protrudin, a Rab7a-binding protein known to affect the ER organization. Conversely, depletion of Rab7a leads to basal ER stress, in turn causing ER membrane expansion. Both ER enlargement and basal ER stress are reverted in rescue experiments by Rab7a re-expression, as well as by the ER chemical chaperone tauroursodeoxycholic acid (TUDCA). Collectively, these findings reveal a new role of Rab7a in ER homeostasis, and indicate that genetic and pharmacological ER stress manipulation may restore ER morphology in Rab7a silenced cells. Copyright © 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.

 1. Jeg Er blevet FRANKofil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, Lasse

  2014-01-01

  afhængig af Frank Underwood fra serien House of Cards på den fremadstormende TV-streamingstjenesten Netflix. Jeg har opdaget et nyt internetbaseret datingforhold. Et surrealt, fedt miks af det kyniske og joviale personificeret i karakteren Frank Underwood, som er helt igennem ubehagelig, men fantastisk...... spillet af Kevin Spacey. Og tak til Spacey der for en tid har forladt teateret ’The Old Vic’ i London for at begejstre mig. Der er generelt to årsager til mine FRANKofile tilbøjeligheder. For det første er Netflix’s remake af den tyve år gamle BBC serie House of Cards efter min menig et stykke tv...... anden grund, til at jeg er blevet Frankofil, er, at jeg ikke skal sidde og vente på næste søndag efter søndag efter søndag for at få lov at se næste afsnit. Netflix lagde alle tretten timer af sæson 2 ud på nettet. Jeg afgør selv, hvornår jeg skal have mere Frank! Men på trods af mit narkomanlignende...

 2. Mangfoldighedsledelse i internationale forretningsmiljøer - fem parametre for anvendelsen af kulturel mangfoldighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2003-01-01

  Mangfoldighedsledelse er per definition et bredt begreb. Man kan tale om mangfoldighed baseret på nationalitet, etnicitet, religion, alder, køn, seksuel orientering, handicap, uddannelse og meget mere. Som regel vil flere typer af mangfoldighed være til stede i en organisation. Denne mangfoldighed...... nationaliteter og etnisk oprindelse i virksomheder - hvad jeg kalder kulturel mangfoldighed. En type af mangfoldighed man ofte finder i internationale forretningsmiljøer, og som ofte er rekrutteret udelukkende ud fra et motiv om at skabe forretningsmæssige fordele. Som forudsætning for min analyse antager jeg...

 3. Man's Evolutionary Future

  Science.gov (United States)

  Dobzhansky, Theodosius

  1972-01-01

  Man can aspire to control his evolution and direct it towards goals which he finds good, salutary, worth living for....The one most 'natural' thing for man is to modify nature by means of his knowledge." (Author/AL)

 4. Ondskaben er fortryllende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schubart, Rikke

  2013-01-01

  Indlæg om tv-serien Once Upon a Time (2011-), der hører til genren fairytale fantasy, der blander eventyr og fantasy. Her bliver alle eventyr brugt i en fortælling om alle beboere i en lille by, der ikke ved, at de i virkeligheden er eventyr-karakterer.......Indlæg om tv-serien Once Upon a Time (2011-), der hører til genren fairytale fantasy, der blander eventyr og fantasy. Her bliver alle eventyr brugt i en fortælling om alle beboere i en lille by, der ikke ved, at de i virkeligheden er eventyr-karakterer....

 5. Et brand er en samtale, men hvem råber højest?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Heidi

  2015-01-01

  I samtalen om brandet kan der være mange stakeholdere på banen. Spørgsmålet er, hvem der formår at sætte dagsordenen? Det skorter ikke på gode råd og how-to-do-it bøger i marketing branchen, og mange af disse råd er kloge og indsigtsfulde, men ligegyldigt hvilken opskrift man følger, kan man aldr...... kontrollere et brands betydning. Man kan blot forsøge at påvirke det i en bestemt retning. Et brand er nemlig ikke en fast størrelse, det er en social konstruktion, og virksomheden styrer ikke selv, hvilken brandværdi de tillægges af forbrugerne....

 6. Scenen er blevet din

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2008-01-01

  Verden kan betragtes som en skueplads med mange forskellige scener. I bidrgaet vil læseren kunne stifte bekendtskab med forskellige refleksioner over netop denne metaforik som analyseoptik i forhold til begrebet innovation. Afsættet er ønsket om at finde en måde at analysere og begrebsliggøre inn...

 7. Er tang fremtidens superfood?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdt, Susan Løvstad

  seneste år fået øjnene op for tang indenfor områderne: biokemikalier og bioaktive stoffer, ekstraktion, gastronomi, produktudvikling, foder, bioraffinaderier, dyrkning osv. Men hvad er det tang kan? Dette foredrag vil vise at vi med tangdyrkning kan rykke mere bæredygtig fødevareproduktion ud på havet...

 8. Riget - alt er tilladt

  DEFF Research Database (Denmark)

  2017-01-01

  Riget indtager en nøglestilling, når overgangen mellem faser i Triers produktion skal karakteriseres. Riget danner bro mellem den billedfascination og de radikale stileksperimenter, der præger Triers tidlige produktion, og den genre- og plotbevidsthed, der er typisk for film som Breaking the Waves...

 9. Hvad er tidligt sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skriver Jensen, Anders

  2009-01-01

  Forfatteren argumenterer for at "early literacy" kan oversættes til "tidligt sprog"; særligt når der er tale om en helhedsorienteret tilgang med vægt på sprog som et alsidigt medie for kommunikation- og betydningsskabelse. Med inspiration fra Jerome Bruners kulturpsykologi diskuteres mulige...

 10. Er danskerne racister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Henning; Necef, Mehmet Ümit

  Igennem de seneste årtier er det blevet almindeligt at tale om, at der er en udbredt racisme i Danmark. Påstande om danskernes racisme, fremmedhad og diskrimination optræder dagligt i offentligheden og i medierne, og der henvises ofte til, hvad ’forskerne’ og de ’videnskabelige undersøgelser’ siger...... om emnet. Der kan da næppe heller være tvivl om, at der forekommer racistiske holdninger hos nogle danskere. Men er problemet så stort, som det gøres til i den offentlige debat? Bogen ønsker at afklare, hvorvidt der er videnskabelig dokumentation for påstandene om danskernes racisme. Den går i dybden...... med en række forskeres og eksperters udtalelser på området og præsenterer en grundig analyse af deres fremstilling af dansk racisme i forhold til emner som kultur, seksualitet, kriminalitet og arbejdsmarked....

 11. "Fordi man ved aldrig"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchmann, Simon Uffe

  2015-01-01

  I denne artikel vil syntagmet aktivitetsbestemt sprogbrug blive udlagt fra en pragmatisk, funktionel lingvistisk synsvinkel. Syntagmet er særligt interessant fra denne synsvinkel fordi det synes at indebære et nyt sprogvidenskabeligt forskningsområde. Det er i det mindste det der vil blive argume...

 12. Er HR ude i tovene?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  HR: Er der behov for nytænkning i HR-land? Artikler i Harvard Business Review - bakket op af en dansk undersøgelse - konkluderer, at HR stadig mangler gennemslagskraft i virksomhederne. Er HR ude i tovene? ... For i undersøgelsen "Ny Dansk Ledelse" (maj 2015), som er baseret på danske lederes...

 13. Facebook er internettet nu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2014-01-01

  Den store vision for world wide web var, at alle kunne få ubegrænset adgang til alverdens information. www var mangfoldigt og anarkistisk. I dag er der rigtig mange, der kun bruger nettet til at være på Facebook. Hvad bruger Facebook det til? Og hvad gør det ved vores udsyn?......Den store vision for world wide web var, at alle kunne få ubegrænset adgang til alverdens information. www var mangfoldigt og anarkistisk. I dag er der rigtig mange, der kun bruger nettet til at være på Facebook. Hvad bruger Facebook det til? Og hvad gør det ved vores udsyn?...

 14. Danske hæmatologer er foran de amerikanske. http://haematologisktidsskrift.dk/diagnostik/282-danske-haematologer-er-foran-de-amerikanske.html

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hokland, Peter

  2017-01-01

  Amerikanske hæmatologer og hæmatopatologer har udarbejdet en ny guideline, der skal forbedre diagnosticeringen og dermed behandlingen af akut anæmi, De er på linje med, hvad de hæmatologiske afdelinger allerede gør i Danmark, hvor man arbejder tæt sammen og følger samme protokol. Og kvaliteten er...

 15. The oldest man ever?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wilmoth, J; Skytthe, A; Friou, D

  1996-01-01

  This article summarizes recent findings in a case study of exceptional longevity. CM, a resident of San Rafael, California, was 114 years old in August 1996. He is the first properly verified case of a 114-year-old man in human history (although a few women have been known to live longer). Our...... is accurate. Based on the available information, it also seems a reasonable conjecture that he may be the oldest man alive today and perhaps the oldest man who has ever lived. This study documents an extreme example of human longevity and records characteristics of the man's life that may provide clues about...

 16. Karakterstyrker, mindfulness og bevægelse - en vej til inkluderende læringsmiljøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldt-Rasmussen, Sanne; Rasmussen, Kristian; Ottesen, Claus Løgstrup

  2017-01-01

  Kapitlet beskriver, hvordan man via arbejdet med karakterstyrker, mindfulness og bevægelsesaktiviteter kan skabe inkluderende læringsmiljøer i skolen. I kapitlet giver vi først en kort teoretisk indføring i begreberne, hvorefter vi gennemgår en række praktiske øvelser, som er blevet udviklet og...

 17. Man of Fire.

  Science.gov (United States)

  Phipps, Helene Juarez

  1993-01-01

  The themes of Jose Clemente Orozco's murals, several of which are found on U.S. college campuses, are as relevant today as they were during the Mexican Revolution. Orozco (1883-1949) painted the world as he saw it, portraying corruption, violence, and man's inhumanity to man. (LP)

 18. N K Man

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Bulletin of Materials Science. N K Man. Articles written in Bulletin of Materials Science. Volume 37 Issue 1 February 2014 pp 19-25. Influence of preparation conditions on superconducting properties of Bi-2223 thin films · N T Mua A Sundaresan N K Man D D Dung · More Details Abstract Fulltext PDF.

 19. The Green Man

  Science.gov (United States)

  Watson-Newlin, Karen

  2010-01-01

  The Jolly Green Giant. Robin Hood. The Bamberg Cathedral. Tales of King Arthur. Ecology. What do they have in common? What legends and ancient myths are shrouded in the tales of the Green Man? Most often perceived as an ancient Celtic symbol as the god of spring and summer, the Green Man disappears and returns year after year, century after…

 20. Virtual reality - ja det er virkelig allerede en realitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2016-01-01

  Allerede tilbage i 1980’erne kunne forskningen i medier og informationsteknologier fremvise de første prototyper på 3D virtual reality. Man kan spekulere længe over, hvad der egentligt motiverede forskningen på det tidspunkt. En motivation kunne være den ingeniørmæssige: Er det muligt at skabe en...

 1. Hydrogeology of the Umm Er Radhuma Aquifer (Arabian peninsula)

  Science.gov (United States)

  Dirks, Heiko; Al Ajmi, Hussain; Kienast, Peter; Rausch, Randolf

  2018-03-01

  The aim of this article is to enhance the understanding of the Umm Er Radhuma aquifer's genesis, and its hydraulic and hydrochemical development over time. This is a prerequisite for wise use of the fossil groundwater resources contained within. The Umm Er Radhuma is a karstified limestone aquifer, extending over 1.6 Mio. km2 in the eastern part of the Arabian Peninsula. Both epigene and hypogene karstification contributed to the genesis of what is today the most prolific aquifer in the region. Besides man-made abstractions, even the natural outflows are higher than the small recharge (natural storage depletion). The Umm Er Radhuma shows that large aquifers in arid regions are never in "steady state" (where inflows equal outflows), considering Quaternary climate history. The aquifer's adaption to climate changes (precipitation, sea level) can be traced even after thousands of years, and is slower than the climate changes themselves.

 2. Ole tegner og fortæller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2005-01-01

  Repræsentationer (tegn) defineres som noget der for nogen angiver noget som de er udformet til at angive. Repræsentationer indebærer intentionalitet, som er defineret ved at være OM noget og ved muligheden for misrepræsentation. Der skelnes mellem ydre repræsentationer (tekster og billeder) og in...

 3. Svimlende direktørlønninger er vor tids afguderi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meier Sørensen, Bent

  2017-01-01

  Det er en ofte gentaget pointe at se valget af Donald Trump til USA's præsident og briternes nej til EUmedlemskabet som den lille mands forsøg på at forsvare sine nationale følelser og sit lokale tilhørsforhold, men man glemmer ofte belejligt, at den lille mands reaktion i lige så høj grad er imod...

 4. Rouw mag er zijn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marlieke Moors

  2015-12-01

  Full Text Available ABSTRACTGrieving is allowedGrief is a human experience. Every form of loss shapes you into the human being you are today. Contrary to what earlier, unproven grief models postulate, grief does not have an end point. That is, bereavement does not have to be completely processed, but it should be integrated into someone’s life. The outdated grief models were often interpreted and used in a normative way, which led to a normative standard model. This portraits the belief that every mourner would experience similar symptoms and would go through a fixed pattern of phases. However, the updated vision emphasizes the individual and unique process of coping with loss: norms concerning grief should be banned. By means of literature research, interviews with professionals and personal experiences, it became clear that finding an equilibrium between restoration-orientated and loss-orientated coping styles is most beneficial. An important aspect in finding this balance is meaningfulness. Furthermore, the ability to bear a loss and to adapt accordingly are important components. Lastly, attaching significance to a loss is a constructive way of integrating the loss into one’s life. The death of a loved one should therefore not be forgotten or tucked away. After all, grief is the price we pay for love. SAMENVATTINGRouw mag er zijnRouw is een menselijke ervaring en elk verlies vormt je als mens. Rouw heeft, in tegenstelling tot wat de verouderde, niet bewezen rouwmodellen beweren, geen eindpunt. Verlies hoeft namelijk niet verwerkt te worden, maar moet juist geïntegreerd worden in iemands leven. De verouderde rouwmodellen zijn vaak normatief opgevat en toegepast, waaruit een normatief standaardmodel is ontstaan. Daarbij werd gedacht dat elke rouwende dezelfde symptomen zou vertonen en het rouwproces volgens vaste fasen zou verlopen. Binnen de vernieuwde visie wordt er juist van uitgegaan dat elk individu een unieke manier van reageren op rouw heeft. Er zou

 5. Planets for Man

  National Research Council Canada - National Science Library

  Dole, Stephen; Asimov, Isaac

  2007-01-01

  "Planets for Man" was written at the height of the space race, a few years before the first moon landing, when it was assumed that in the not-too-distant future human beings "will be able to travel...

 6. Manned Flight Simulator (MFS)

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — The Aircraft Simulation Division, home to the Manned Flight Simulator (MFS), provides real-time, high fidelity, hardware-in-the-loop flight simulation capabilities...

 7. Rekordhind Man Ray eest

  Index Scriptorium Estoniae

  1998-01-01

  Ameerika sürrealistliku fotograafi Man Ray 1926. a. Pariisis pildistatud foto 'Must ja valge, Pariis (positiiv ja negatiiv)', mis kujutab Ray armukese Kiki de Montparnasse'i portreed, maksis New Yorgi fotooksjonil 7, 3 miljonit Eesti krooni

 8. Genetics and Man

  Science.gov (United States)

  Carter, C. O.

  1973-01-01

  Can genetic evolution be controlled by man in a manner which does not violate a civilized, humane, and democratic ethos? The genetics of health and illhealth and of normal variation are discussed with respect to this question. (PEB)

 9. Han er her endnu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2012-01-01

  Interview med den kinesiske aktivist og billedkunstner Ai Weiwei, der sad fængslet i 81 dage i 2011. Hans pas er stadig (i februar 2014) inddraget af myndighederne, så han kan ikke forlade landet, selv om han har betalt en bøde på 13 mio. kr. for ”skatteunddragelse”. Både i sin kunst og i sine...... mange aktioner retter han en hård kritik af det korrupte kinesiske styre, som træder menneskerettighederne under fode. Men uretfærdighedsfølelsen har sin pris i et totalitært og topstyret samfund. Ligegyldigt, hvor mange vigtige udstillinger han har i udlandet, må han blive hjemme og styre aktiviteterne...... via cyberspace. I interviewet fortæller Ai Weiwei om de personlige omkostninger, som hans kamp mod systemet indebærer....

 10. De 9 P’er

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rennison, Betina Wolfgang

  2017-01-01

  Ledere skal i dag selv skabe deres eget rum til ledelse, men hvad er med til at sætte det, hvilke betingelser og udfordringer er der, og hvordan kan lederne skabe sig selv i et hav af forventninger? Dette katalog inviterer til refleksion herom....

 11. Fremtidens undervisningsmiljøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Som oplægget til dette temanummer af LOM også indikerede, så sætter vi fokus på fremtidens undervisningsmiljøer på universiteter og UCer. Fremtidens undervisningsmiljøer har mange facetter, hvilket samlingen af artikler også illustrerer. “Fremtidens Undervisningsmiljø” handler om eksisterende erf...

 12. Den rige personlighed er livsduelig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2015-01-01

  For omtrent 160 år siden formulerede Karl Marx forestillingen om en rig individualitet som det kommunistiske samfunds individideal. I dag får forestillingen relevans. Lyder det lidt besynderligt, er det ikke mærkeligt. For de fleste af os går næppe rundt og tror, at vi er lige på trapperne til...

 13. Brandulykker er et socialt problem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

  1999-01-01

  Det er de gamle, de syge, de handicappede og alkoholikerne, der brænder inde. Typisk har de tabt en cigaret eller tændstik på tøjet. En del af disse brandulykker opstår på plejehjem og andre institutioner, hvor det ofte er plejepersonalet, der opdager og slukker branden....

 14. Hvor meget viste man?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Claus Bundgård

  2016-01-01

  Historie. Værdifuld undersøgelse af besættelsestidens illegale presse er med til at løfte sløret for, hvor meget danskerne vidste om tyskernes forbrydelser i Øst-og Vesteuropa under den Anden Verdenskrig....

 15. Reference Japanese man

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tanaka, Giichiro

  1985-01-01

  To make real and accurate dose assessment method so far, it is necessitated to provide ''Reference Japanese Man'' based on anotomical, physiological and biochemical data of Japanese people instead of the Reference Man presented in ICRP Publications 23 and 30. This review describes present status of researched for the purpose of establishing of Reference Japanese Man. The Reference Japanese Man is defined as a male or female adult who lives in Japan with a Japanese life-style and food custom. His stature and body weight, and the other data was decided as mean values of male or female people of Japan. As for food custom, Japanese people take significantly smaller amount of meat and milk products than Western people, while larger intake amount of cereals and marine products such as fish or seaweeds. Weight of organs is a principal factor for internal dose assessment and mean values for living Japanese adult has been investigated and the value employable for dose assessment for organs and tissues are shown. To employ these values of Reference Japanese Man, it should be taken into account of age. Metabolic parameters should also be considered. Iodine metabolism in Japanese is quite different from that of Western people. The above-mentioned data are now tentatively employing in modification of table of MIRD method and others. (Takagi, S.)

 16. Symbolism in prehistoric man.

  Science.gov (United States)

  Facchini, F

  2000-12-01

  The aptitude for symbolization, characteristic of man, is revealed not only in artistic representations and funerary practices. It is exhibited by every manifestation of human activity or representation of natural phenomena that assumes or refers to a meaning. We can recognize functional symbolism (tool-making, habitative or food technology), social symbolism, (language and social communication) and spiritual symbolism (funerary practices and artistic expressions). On the basis of these concepts, research into symbolism in prehistoric man allows us to recognize forms of symbolism already in the manifestations of the most ancient humans, starting with Homo habilis (or rudolfensis). Toolmaking, social organization and organization of the territory are oriented toward survival and the life of the family group. They attest to symbolic behaviors and constitute symbolic systems by means of which man expresses himself, lives and transmits his symbolic world. The diverse forms of symbolism are discussed with reference to the different phases of prehistoric humanity.

 17. Bulletproof Black Man

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højer, Henrik

  2016-01-01

  Netflix’ kommende serie om den sorte Marvel-helt Luke Cage lander snart – midt i de aktuelle racekonflikter i USA. I GIF-anatomien "Bulletproof Black Man" sætter Henrik Højer serien ind i dens amerikanske kontekst.......Netflix’ kommende serie om den sorte Marvel-helt Luke Cage lander snart – midt i de aktuelle racekonflikter i USA. I GIF-anatomien "Bulletproof Black Man" sætter Henrik Højer serien ind i dens amerikanske kontekst....

 18. Man - Machine Communication

  CERN Document Server

  Petersen, Peter; Nielsen, Henning

  1984-01-01

  This report describes a Man-to-Machine Communication module which together with a STAC can take care of all operator inputs from the touch-screen, tracker balls and mechanical buttons. The MMC module can also contain a G64 card which could be a GPIB driver but many other G64 cards could be used. The soft-ware services the input devices and makes the results accessible from the CAMAC bus. NODAL functions for the Man Machine Communication is implemented in the STAC and in the ICC.

 19. Min mentor er min voksenven

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaiser, Birte

  2009-01-01

  En artikel i bogen: 6 belysninger af vejledning, brydninger, forståelser & praksis. Artiklen er et sammendrag af en diskursanalyse fra 2008 fra projetrapporten: Ind under huden, www.vejledning.net...

 20. Johri, Prof. Man Mohan

  Indian Academy of Sciences (India)

  Elected: 1983 Section: General Biology. Johri, Prof. Man Mohan Ph.D. (Delhi), FNA. Date of birth: 15 September 1940. Specialization: Plant Biochemistry, Molecular Biology of Plants and Genetic Engineering Address: Flat No. 32, New Cosmos CHSL, Juhu-Versova Link Road, Andheri (W), Mumbai 400 053, Maharashtra

 1. Improving Enlisted Fleet Manning

  Science.gov (United States)

  2014-07-01

  and FY totals) by rating, program, and gender for active and reserve accessions. Each quarter, the Navy holds a quarterly demand planning confer...The CS E-7, E-8, and E-9 his- torically have been undermanned at sea, but in FY 2014 the CS E-7 sea manning rate reached parity . Figure 55

 2. Man as a Species.

  Science.gov (United States)

  Solem, Alan; And Others

  Written in 1964, the document represents experimental material of the Anthropology Curriculum Study Project. The objectives of the project were to discuss the evolution of man as distinguished from the evolution of other species and as related to culture, and to emphasize human diversity. Three brief essays are presented. The first, "The…

 3. To bule or not to bule

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Jens Peder

  2008-01-01

  Vinterens bulefiskeri efter gydemodne torsk på Øresund, er om noget, en sag der skiller vandene blandt danske lystfiskere. Fiskeriet har såvel trofaste tilhængere som indædte modstandere, og man kan roligt sige, at der er tale om en varm kartoffel. Men hvad er myte og hvad er facts? Fisk & Fri ha...... snakket med folk, der har forskellige indgangsvinkler til bulefiskeri for at kaste lys over fænomenet. Udgivelsesdato: Dec./Jan....

 4. Universets – foreløbigt – mindste planet er fundet!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rørbæk, Rasmus; Philippsen, Bente

  2013-01-01

  Et internationalt forskerhold har analyseret målinger fra Kepler-satellitten og fundet den mindste planet, man endnu har registreret i Universet. ’Stellar Astrophysics Centre’ på Aarhus Universitet har deltaget i arbejdet med at finde og karakterisere den lille planet, der er på størrelse med vores...

 5. The End of Man

  OpenAIRE

  Martinon, Jean-Paul

  2013-01-01

  Masculinity? This book attempts to answer this one-word question by revisiting key philosophical concepts in the construction of masculinity, not in order to re-write or debunk them again, but in order to provide a radically new departure to what masculinity means today. This new departure focuses on an understanding of sexuality and gender that is neither structured in oppositional terms (masculine-feminine, male-female, man-woman) nor in performative terms (for which the opposition remains ...

 6. Man Is a Paradox

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王茂娟

  2009-01-01

  In the poem "Always", the author Pablo Neruda employs the first person narration to incisively reveal the paradoxical traits in human nature by exploring man in relation to love. "I" play a role shifting from a calm narrator to a furious one, and the last recovering to a mild one, which offers a multiple visual angle to observe humanity. In sum, by means of continuous changes of my inner feelings in the poem, Pablo Neruda reveals the paradoxical humanity .

 7. Man and radiation effects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rausch, L.

  1982-01-01

  The book describes the effects of ionizing radiation on man in a simple, popular, detailed and generally valid manner and gives a comprehensive picture of the concepts, elements, principles of function, and perspectives of medical radiobiology. Radiobiology in general is explained, and its application in research on the causes of radiolesions and radiation diseases as well as a radiotherapy and radiation protection is discussed in popular form. (orig./MG) [de

 8. Man in Society

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  单祝堂

  1994-01-01

  Men usually want to have their own way.They want to thinkand act as they like.No one,however,can have his own way all thetime.A man cannot live in society without considering the interestsof others as well as his own interests.’Society’ means a groupof people with the same laws and the same way of life.People in

 9. Reference Japanese man

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tanaka, G.-I.; Kawamura, H.; Nakahara, Y.

  1979-01-01

  The weight of organs from autopsy cases of normal Japanese adults, children, and infants is presented for the purpose of approaching a Reference Japanese Man. The skeletal content and the daily intake of alkaline earth elements are given. A lower rate of transfer (K 2 ) to the thyroid gland of ingested radioiodine, as well as a remarkably shorter biological half-life than the data adopted by ICRP, is also proved as a result of this study. (author)

 10. Man and computer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fischbach, K.F.

  1981-01-01

  The discussion of cultural and sociological consequences of computer evolution is hindered by human prejudice. For example the sentence 'a computer is at best as intelligent as its programmer' veils actual developments. Theoretical limits of computer intelligence are the limits of intelligence in general. Modern computer systems replace not only human labour, but also human decision making and thereby human responsibility. The historical situation is unique. Human head-work is being automated and man is loosing function. (orig.) [de

 11. Typhoon Man-Yi

  Science.gov (United States)

  2007-01-01

  Typhoon Man-Yi was pummeling the Japanese island of Okinawa with winds between 230 and 295 kilometers per hour (125-160 knots, 144-184 miles per hour) and heavy rain on the morning of July 13, 2007, when the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) on NASA's Terra satellite captured this image. The immense storm covered hundreds of kilometers with spiraling bands of thunderstorms, though it had lost the distinctive cloud-free eye it exhibited the day before. Typhoons are common in Japan, but powerful typhoons usually strike the island nation later in the year. The Japan Meteorological Agency said that Man-Yi is the fourth typhoon of the 2007 season and may be the most powerful ever observed in the northwest Pacific in July, reported Kyodo News. The Joint Typhoon Warning Center expected the typhoon to strike Kyushu, a southern Japanese island, on July 14, and then curve northeast along the eastern shore of Japan. By the time the storm reaches Tokyo on July 15, it should be degraded to a tropical storm. As of July 13, Typhoon Man-Yi had injured eight and flooded twenty houses in Okinawa, and forced airlines to cancel hundreds of flights, said Kyodo News. The storm was expected to bring heavy rain to Japan's Pacific coast. NASA image created by Jesse Allen, using data provided courtesy of the MODIS Rapid Response team.

 12. Man-machine supervision

  International Nuclear Information System (INIS)

  Montmain, J.

  2005-01-01

  Today's complexity of systems where man is involved has led to the development of more and more sophisticated information processing systems where decision making has become more and more difficult. The operator task has moved from operation to supervision and the production tool has become indissociable from its numerical instrumentation and control system. The integration of more and more numerous and sophisticated control indicators in the control room does not necessary fulfill the expectations of the operation team. It is preferable to develop cooperative information systems which are real situation understanding aids. The stake is not the automation of operators' cognitive tasks but the supply of a reasoning help. One of the challenges of interactive information systems is the selection, organisation and dynamical display of information. The efficiency of the whole man-machine system depends on the communication interface efficiency. This article presents the principles and specificities of man-machine supervision systems: 1 - principle: operator's role in control room, operator and automation, monitoring and diagnosis, characteristics of useful models for supervision; 2 - qualitative reasoning: origin, trends, evolutions; 3 - causal reasoning: causality, causal graph representation, causal and diagnostic graph; 4 - multi-points of view reasoning: multi flow modeling method, Sagace method; 5 - approximate reasoning: the symbolic numerical interface, the multi-criteria decision; 6 - example of application: supervision in a spent-fuel reprocessing facility. (J.S.)

 13. Den universelle velfærdsstat er under pres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villadsen, Kaspar

  2016-01-01

  Hvordan kan man hjælpe uden at ødelægge selv-ansvaret? Hvilke krav skal der være for at få hjælp? Og hvad er skadevirkningerne af en generøs og let opnåelig hjælp? Mange af de spørgsmål, der præger dagens debat, gjorde sig også gældende, da den universelle velfærdsstat dukkede op i starten af 1900...

 14. Vi snakker jo mye om det, hva er det du kjenner på nå, hvor er det det oppstår?

  OpenAIRE

  Meek, Nina Persson

  2015-01-01

  Bakgrunn og formål Forskning har vist at ungdom som stammer opplever i stor grad negative følelser og tanker omkring egen stamming (Menzies, Onslow, Packman and O´Brian, 2009; Helliesen, 2006). Ettersom det er en bred enighet på feltet om at en individuell oppfølging og tilrettelegging er viktig for å møte de utfordringene ungdommene som stammer har (Manning & DiLollo, 2007; Howie, 2011; Hearne, Packman, Onslow & Quine, 2008), var det av interesse å undersøke om ungdom opplever at behandling ...

 15. Forbrugerens sjæl og branding med succes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Branding er en slags besjæling af produkter - det er at tage en genstand, som bare er et fysisk, funktionel ting og så få den til at betyde noget for nogen. Det, der karakteriserer brands er netop, at vi føler noget overfor dem. Det kan godt være vi føler afsky - men vi føler noget. Og vi inddrag...

 16. Viking Link er en risikofyldt investering af broget kulør

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Brian Vad; Lund, Henrik; Djørup, Søren Roth

  2018-01-01

  Danmark har planer om at bygge en kabelforbindelse til England ved navn Viking Link. Dette er et investeringsprojekt til 11 mia. kroner. Vi har tidligere forholdt os kritisk til ikke blot selve investeringen, men også processen bag investeringsbeslutningen, der er foregået uden, at offentligheden...... har kunnet få indblik i beslutningsgrundlaget. Tilbage står, at Viking Link er en risikofri investering for de danske elproducenter, som får alle fordelene, men er særdeles risikofyldt for de danske elforbrugere, som står tilbage med regningen, hvis forudsætningerne ikke holder. Desuden findes...... alternativer, hvor vi som samfund får mere for pengene, men økonomien i disse alternativer forringes, hvis vi bygger Viking Link. Vi anbefaler, at man som minimum udskyder Viking Link, til vi har realiseret de bedre alternativer....

 17. Man and electrotechnics today

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1980-12-01

  Man and electrotechnique today - this topic was discussed by experts of the VDE (Society of German Electrotechnicians) during a podium discussion directed by the TV-journalist Ruediger Proske. The discussion was centred on the popular questions of energy supply, electronics and the technical communication systems. What are the technologies' influences on our society, how can the social results for the places of employment be estimated and what role is played here by the technicians, the industry and by economy. In the debate which was partly very heated the members showed their anxiety of the negative attitude which society has been developing towards technique to cause big problems for the future.

 18. Man and electrotechnics today

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1980-01-01

  Man and electrotechnique today - this topic was discussed by experts of the VDE (Society of German Electrotechnicians) during a podium discussion directed by the TV-journalist Ruediger Proske. The discussion was centred on the popular questions of energy supply, electronics and the technical communication systems. What are the technologies' influences on our society, how can the social results for the places of employment be estimated and what role is played here by the technicians, the industry and by economy. In the debate which was partly very heated the members showed their anxiety of the negative attitude which society has been developing towards technique to cause big problems for the future. (orig.) [de

 19. Constructing EuroMan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandberg, Marie; Andersen, Dorte

  2008-01-01

  the regional periphery in dynamic state-centred economies. In the course of the 1980s, however, interest has shifted towards regions as motors of growth, thereby making the region an actor in its own right rather than a passive receiver of subsidies. The shift in focus can be regarded a result of so...... and approaches. Eurman is possessing the ability and will to pursue rational-strategic goals and he appears in the form of an economic agent as well as a participant in political processes. Regionalisation, identity-formation and the key characteristics of EuroMan unite in EU regional policies and New...

 20. Time and man

  CERN Document Server

  Elton, L. R. B

  1978-01-01

  Time and Man focuses on the endeavors of humans to probe the mysteries of time and to elucidate its properties. The discussions are both philosophical and factual in nature and encompass science as well as the physical sciences, biology and related disciplines (for example, evolution), and the humanities (for example, religion). Factual information is presented to help the reader gain a better understanding of the concepts associated with time.Comprised of nine chapters, this volume first considers the passage of time and the experiences which humans associate with the concept of time before r

 1. Hvis en kartoffel er forkert, hvad er en Mars-bar så?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lichtenstein, Mia Beck; Thomsen, Freja; Hinze, Cecilie

  2016-01-01

  Danske unge er de slankeste af 41 europæiske unge, men de føler sig ofte tykke og går på slankekur. Hvad er årsagen, og hvorfor er det et problem?......Danske unge er de slankeste af 41 europæiske unge, men de føler sig ofte tykke og går på slankekur. Hvad er årsagen, og hvorfor er det et problem?...

 2. N-ov-emb-er

  Indian Academy of Sciences (India)

  " to. Andrew Z Fire - Stanford University School of Medicine Stanford, CA, USA. Craig C Mello - University of Massachusetts Medical School Worcester, MA, USA. -96----------------------------~~--------R-ES-O-N-A-N-C-E--1 -N-ov-e-m-b-er--2-oo-6.

 3. Hvad er ledelse af brugerinddragelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm-Petersen, Christina; Navne, Laura Emdal

  2015-01-01

  Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen står højt på den politiske dagsorden, men det er stadig en udfordring at implementere visionen i klinisk praksis. Ledelse af brugerinddragelse bliver aktuelt udpeget som en central nøgle til at føre visionen ud i livet. Samtidig er der kun relativt lidt......, at brugerinddragelse skal implementeres i en verden, hvor der allerede er en række andre mål tilstede. En central ledelsesudfordring er derfor, at nogle af målene med brugerinddragelse forudsætter nye måder at organisere ikke bare arbejdet og kompetencer på, men også relationer til patienter og pårørende. En væsentlig...... that organize relations Patient involvement in the health services in Denmark is high on the political agenda, though continues to be a challenge to implement. It is increasingly said that leadership is crucial to the implementation process. However, research into the role of leaders in patient involvement...

 4. Pathways to man

  International Nuclear Information System (INIS)

  Harley, J.H.

  1980-01-01

  The study of radionuclide pathways leading to man generally has the goal of allowing us to predict human exposure from measurements of the radionuclide concentration in some segment of the environment. This modelling process provides a valuable tool in both the regulatory and health protection fields. However, most of the models in the regulatory field and in the health physics profession were designed to maximize exposure estimates. It is preferable to have scientifically defensible estimates and to add suitable safety factors at the end. Thus we are still faced with the development and validation of suitable models for many of the radionuclides of interest. The most useful models will include means of assessing variability and uncertainty. In this case variability might be considered as the differences in behavior due to age, sex or other factors in animals or man and those differences among plant species or animal species that determine their uptake factors. The uncertainty, on the other hand, would be the estimate of possible error in the experimental measurements. Model parameters would always have some variability even for site-specific cases and broad averages for population groups would have to include a factor expressing the possible variabilty and uncertainity. Thus any exposure calculation would have to be expressed with some range and valid assessments of this range are required

 5. Ecology and man's environment

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Al-Naqeeb, R

  1975-01-01

  A new and exciting discipline of human ecology is in the making. It has not, perhaps fortunately, found its bearings yet and remains to date overly dependent upon the limitations of sociology, biology, engineering and the sciences for its general theory, approaches, and philosophy. A new discipline with a world view and focussed on the human being and his habitat will hopefully emerge from a rich dialectic among scientists, humanists and policy makers educated and experienced in a variety of fields and committed to man's welfare. This new discipline and its practitioner must always be open to the revelations their knowledge will bring to man through the environmental processes. The implications of public policy, science and technology of industrial and post-industrial nations are all in need of considered re-examination by us all. Since their early application in these western societies we have witnessed the general downgrading of the world's environment. An ungrading in social priorities for the development of adequate housing, jobs, medical care and education which is almost always lower in rank than they should be is needed. The role of local groups, involving a well-informed and participating citizenship, in this process of changing priorities will always remain of prime importance, but no long-range goal in a rapidly-changing landscape is possible without broad national and local planning which contains ways and means of implementation.

 6. 1958 : Manning wants markets

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  2008-01-01

  This article described the 2 opposing views in 1958 regarding how the big Montreal refinery market should be served. While the president of Imperial Oil expressed that Montreal refineries should not be forced to use domestic feedstocks, Alberta Premier Ernest Manning urged the Borden Commission to take immediate measures to expand the market for Canadian crude oil into Montreal. Manning argued that the dependence on Venezuelan crude in the Montreal refining market would pose a danger to the stability and development of the oil industry; loss of revenue for municipal, provincial and federal governments; and, an adverse effect on Canada's trade balance with the United States. The Premier suggested that these problems could be avoided by expanding the market for Canadian crude in Ontario and Quebec, in the U.S. Midwest, and in the Pacific Northwest. In 1958, the Canadian oil industry was divided on the Montreal market issue. Other key events in 1958 were listed. Waterton was characterized as Canada's biggest gas field, with reserves of 3 trillion cubic feet. A gas discovery at Berland River was considered the largest single-well exploration find in the world, flowing 27 million cubic feet per day on 1 drillstem. Two new refineries near Vancouver and Toronto were built to raise Canadian refining capacity to 813,000 barrels per day. 1 tab., 1 fig

 7. ER2OWL: Generating OWL Ontology from ER Diagram

  Science.gov (United States)

  Fahad, Muhammad

  Ontology is the fundamental part of Semantic Web. The goal of W3C is to bring the web into (its full potential) a semantic web with reusing previous systems and artifacts. Most legacy systems have been documented in structural analysis and structured design (SASD), especially in simple or Extended ER Diagram (ERD). Such systems need up-gradation to become the part of semantic web. In this paper, we present ERD to OWL-DL ontology transformation rules at concrete level. These rules facilitate an easy and understandable transformation from ERD to OWL. The set of rules for transformation is tested on a structured analysis and design example. The framework provides OWL ontology for semantic web fundamental. This framework helps software engineers in upgrading the structured analysis and design artifact ERD, to components of semantic web. Moreover our transformation tool, ER2OWL, reduces the cost and time for building OWL ontologies with the reuse of existing entity relationship models.

 8. Endoplasmic Reticulum (ER Stress and Endocrine Disorders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daisuke Ariyasu

  2017-02-01

  Full Text Available The endoplasmic reticulum (ER is the organelle where secretory and membrane proteins are synthesized and folded. Unfolded proteins that are retained within the ER can cause ER stress. Eukaryotic cells have a defense system called the “unfolded protein response” (UPR, which protects cells from ER stress. Cells undergo apoptosis when ER stress exceeds the capacity of the UPR, which has been revealed to cause human diseases. Although neurodegenerative diseases are well-known ER stress-related diseases, it has been discovered that endocrine diseases are also related to ER stress. In this review, we focus on ER stress-related human endocrine disorders. In addition to diabetes mellitus, which is well characterized, several relatively rare genetic disorders such as familial neurohypophyseal diabetes insipidus (FNDI, Wolfram syndrome, and isolated growth hormone deficiency type II (IGHD2 are discussed in this article.

 9. Endoplasmic Reticulum (ER) Stress and Endocrine Disorders

  Science.gov (United States)

  Ariyasu, Daisuke; Yoshida, Hiderou; Hasegawa, Yukihiro

  2017-01-01

  The endoplasmic reticulum (ER) is the organelle where secretory and membrane proteins are synthesized and folded. Unfolded proteins that are retained within the ER can cause ER stress. Eukaryotic cells have a defense system called the “unfolded protein response” (UPR), which protects cells from ER stress. Cells undergo apoptosis when ER stress exceeds the capacity of the UPR, which has been revealed to cause human diseases. Although neurodegenerative diseases are well-known ER stress-related diseases, it has been discovered that endocrine diseases are also related to ER stress. In this review, we focus on ER stress-related human endocrine disorders. In addition to diabetes mellitus, which is well characterized, several relatively rare genetic disorders such as familial neurohypophyseal diabetes insipidus (FNDI), Wolfram syndrome, and isolated growth hormone deficiency type II (IGHD2) are discussed in this article. PMID:28208663

 10. The Nature of Man and Its Implications.

  Science.gov (United States)

  Pedrini, D. T.; Gregory, Lura N.

  The many problems presented by the nature of man and in studying man are the focus of this paper which attempts to place these problems in perspective in terms of the past and future. The enigma facing man, that man must study man, is related in an introduction. Freud's, Adler's, and Jung's developments in the study of the nature of man are…

 11. Tværprofessionelt samarbejde i børnehøjde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villumsen, Anne Marie Anker

  2017-01-01

  daginstitutioner er arbejdet med opsporing af udsathed hos børn indgangen til det tværprofessionelle samarbejde. Typen og graden af udsathed afgør, hvorvidt det er noget, man selv kan løse inden for daginstitutionens rammer, eller om der skal kaldes på andre professioner uden for institutionen – og hvis dette er...... statisk definition. Baseret på 14 empiriske cases fra daginstitutioner, viser kapitlet centrale potentialer ved at arbejde mere systematisk med opsporing og analyse af udsathed – og betydningen af dette for initieringen af det tværprofessionelle samarbejde....

 12. Play the Man!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edelberg, Peter

  . Men's bodies experienced a new form of interest in interwar Britain as physical training was becoming a general pursuit and sexual reformers and conservatives tried to come to terms with a post-Victorian society. The interwar period saw a strong tendency away from the ideal of men and women......This book investigates ideas of men and masculinities in interwar Britain in three different areas: psychology, physical education and sex. Using a broad range of sources from different walks of life it explores how men and masculinities were constructed in different ways for different purposes...... as opposites towards a heterosexual matrimonial ideal wherein men could try to establish a masculine identity. This tendency created new frontiers where homosexuals, 'perverts', 'misfits' and 'freaks' were seen as opposites of the 'real man' in the symbolic world of the early twentieth century....

 13. The 'poor man's laryngogram'

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bartelt, D.

  1991-01-01

  This paper is reassessment of an old method improved by well-directed application of well-known maneuvers of laryngo-pharyngeal function. Although not as visually attractive as a dedicated laryngogram (now hardly ever requested), it does render similarly reliable diagnostic information, which, supported, as occasionally necessary, by conventional tomography, can even surpass that given by the older technique. Its main advantage lies in providing cheap, quick, noninvasive studies with minimal descomfort for the patient. Should further investigation be necessary, for analysis of deep extension, modern cross-sectional imaging methods (especially MR) far surpass even dedicated laryngography in diagnostic value and can be based adequately on 'poor mans's laryngography'. Ways in which this method may be optimised, especially those involving laryngopharyngeal function, are briefly presented - with emphasis on relevant practical aspects - as are normal and abnormal findings. (orig.) [de

 14. Ikke alt, der hvæser, hos børn er astma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermann, Christian

  2000-01-01

  Med udgangspunkt i projektet "Opsporing af astma i 5 års alderen i almen praksis" beskrives asthma i barnealderen som en folkesygdom, der fylder meget i praksis. Det vigtige i tidlig diagnosticering understreges, da man i dag har effektiv medicin og viden om forebyggelse, der om ikke kurerer...... sygdommen så forbedrer trivselen betydeligt. Sygdomsbilledet i almen praksis ligger i grænseområdet til banalt luftvejsbesvær, hvorved det adskiller sig betydeligt fra astma sygdomsbilledet, som det optræder i hospitalssektoren og er beskrevet i lærebøgerne, hvilket er baggrunden for ovennævnte projekt...

 15. Hollywood er bange for kineserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2011-01-01

  Frygten for Kina vokser i Vesten. Amerikanerne mener, at Kina udgør den største fare for USA, men i Hollywood tør man for det meste ikke bruge kineserne som skurke. Det laver ny film om på.......Frygten for Kina vokser i Vesten. Amerikanerne mener, at Kina udgør den største fare for USA, men i Hollywood tør man for det meste ikke bruge kineserne som skurke. Det laver ny film om på....

 16. Er biodiesel en god ide?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Jannick

  2007-01-01

  Biodiesel opfattes som en grøn miljøvenlig teknologi. Men har dette 'grønne' alternativ til konventionel diesel en skjult bagside af medaljen? Og kan det være, at man i stedet for at få et bedre miljø, medvirker til øgede miljøpåvirkninger i form af emissioner og naturødelæggelse, når man skifter...... til biodiesel? I artiklen belyses nogle af de mest sejlivede myter omkring biodiesel. Udgivelsesdato: Januar...

 17. Hvorfor er sygeplejersker usynlige i offentlige medier?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Joensen, Annemi Lund; Hall, Elisabeth

  2015-01-01

  Når der er sygeplejerelevante emner til debat i de offentlige medier på Færøerne, bærer debatten præg af sygeplejerskers manglende deltagelse. Sygeplejerskerne er usynlige. Et eksempel på dette er en debat om besparelser inden for ældreomsorgen. Til trods for at besparelsen fik omfattende konsekv...

 18. Rich Man, Poor Man: Developmental Differences in Attributions and Perceptions

  Science.gov (United States)

  Sigelman, Carol K.

  2012-01-01

  In an examination guided by cognitive developmental and attribution theory of how explanations of wealth and poverty and perceptions of rich and poor people change with age and are interrelated, 6-, 10-, and 14-year-olds (N = 88) were asked for their causal attributions and trait judgments concerning a rich man and a poor man. First graders, like…

 19. Jordkvalitetskriterier for PAH'er

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Lars

  2009-01-01

  For to år siden forhøjede Miljøstyrelsen den administrativt fastsatte grænseværdi for polycycliske hydrocarboner (PAH’er) i jord med en faktor 3, hvilket i praksis betød at en række grunde, der tidligere var klassifi ceret som forurenede, nu ikke klassifi ceres sådan. Den hidtidige og den nye met...

 20. Man Machine Systems in Education.

  Science.gov (United States)

  Sall, Malkit S.

  This review of the research literature on the interaction between humans and computers discusses how man machine systems can be utilized effectively in the learning-teaching process, especially in secondary education. Beginning with a definition of man machine systems and comments on the poor quality of much of the computer-based learning material…

 1. REMO poor man's reanalysis

  Science.gov (United States)

  Ries, H.; Moseley, C.; Haensler, A.

  2012-04-01

  Reanalyses depict the state of the atmosphere as a best fit in space and time of many atmospheric observations in a physically consistent way. By essentially solving the data assimilation problem in a very accurate manner, reanalysis results can be used as reference for model evaluation procedures and as forcing data sets for different model applications. However, the spatial resolution of the most common and accepted reanalysis data sets (e.g. JRA25, ERA-Interim) ranges from approximately 124 km to 80 km. This resolution is too coarse to simulate certain small scale processes often associated with extreme events. In addition, many models need higher resolved forcing data ( e.g. land-surface models, tools for identifying and assessing hydrological extremes). Therefore we downscaled the ERA-Interim reanalysis over the EURO-CORDEX-Domain for the time period 1989 to 2008 to a horizontal resolution of approximately 12 km. The downscaling is performed by nudging REMO-simulations to lower and lateral boundary conditions of the reanalysis, and by re-initializing the model every 24 hours ("REMO in forecast mode"). In this study the three following questions will be addressed: 1.) Does the REMO poor man's reanalysis meet the needs (accuracy, extreme value distribution) in validation and forcing? 2.) What lessons can be learned about the model used for downscaling? As REMO is used as a pure downscaling procedure, any systematic deviations from ERA-Interim result from poor process modelling but not from predictability limitations. 3.) How much small scale information generated by the downscaling model is lost with frequent initializations? A comparison to a simulation that is performed in climate mode will be presented.

 2. Det er på tide at begynde et dansk pilotprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Niels

  2008-01-01

  Det er velkendt, at CO2 kan bruges i oliefelter til at øge den mængde olie, man kan udvinde. Erfaringer fra Canada og USA viser, at brugen af CO2 i Enhanced Oil Recovery (EOR), kan øge olieudvindingsgraden med ca. ti pct. Af Energistyrelsens reseveopgørelse pr. 1. januar 2008 fremgår, at ved en...

 3. Japanese reference man 1988, 3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tanaka, Gi-ichiro

  1988-01-01

  Quantitative description of physical properties and other characteristics of the human body is one of the basic data for estimating dose equivalent and calculating Annual Limit on Intake of radionuclides. The exact mass weight of organs and tissues are measured from about 1000 autopsy cases of normal Japanese adults and physical properties are obtained from recent Japanese Government publications. Japanese (Asian) Reference Man is completed by establishing the Normal Japanese, harmonizing with Caucasian Reference Man and coinciding with the ICRP Reference Man Task Group members concept. (author)

 4. ER Stress and Lipid Metabolism in Adipocytes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beth S. Zha

  2012-01-01

  Full Text Available The role of endoplasmic reticulum (ER stress is a rapidly emerging field of interest in the pathogenesis of metabolic diseases. Recent studies have shown that chronic activation of ER stress is closely linked to dysregulation of lipid metabolism in several metabolically important cells including hepatocytes, macrophages, β-cells, and adipocytes. Adipocytes are one of the major cell types involved in the pathogenesis of the metabolic syndrome. Recent advances in dissecting the cellular and molecular mechanisms involved in the regulation of adipogenesis and lipid metabolism indicate that activation of ER stress plays a central role in regulating adipocyte function. In this paper, we discuss the current understanding of the potential role of ER stress in lipid metabolism in adipocytes. In addition, we touch upon the interaction of ER stress and autophagy as well as inflammation. Inhibition of ER stress has the potential of decreasing the pathology in adipose tissue that is seen with energy overbalance.

 5. Endoplasmic reticulum: ER stress regulates mitochondrial bioenergetics

  Science.gov (United States)

  Bravo, Roberto; Gutierrez, Tomás; Paredes, Felipe; Gatica, Damián; Rodriguez, Andrea E.; Pedrozo, Zully; Chiong, Mario; Parra, Valentina; Quest, Andrew F.G.; Rothermel, Beverly A.; Lavandero, Sergio

  2014-01-01

  Endoplasmic reticulum (ER) stress activates an adaptive unfolded protein response (UPR) that facilitates cellular repair, however, under prolonged ER stress, the UPR can ultimately trigger apoptosis thereby terminating damaged cells. The molecular mechanisms responsible for execution of the cell death program are relatively well characterized, but the metabolic events taking place during the adaptive phase of ER stress remain largely undefined. Here we discuss emerging evidence regarding the metabolic changes that occur during the onset of ER stress and how ER influences mitochondrial function through mechanisms involving calcium transfer, thereby facilitating cellular adaptation. Finally, we highlight how dysregulation of ER–mitochondrial calcium homeostasis during prolonged ER stress is emerging as a novel mechanism implicated in the onset of metabolic disorders. PMID:22064245

 6. Optimal fodring af goldkøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre-Harpøth, Vibeke; Damgaard, Birthe Marie

  2013-01-01

  Et forsøg har vist, at køer på lavt energiniveau i goldperioden var fysiologisk sundere og havde mindre risiko for at udvikle stofskiftesygdomme end køer på et højt energiniveau. Forsøget viste også, at køer på et normalt energiniveau i senlaktationen gav mere mælk i den efterfølgende laktation e...

 7. Dose-to-man studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1976-01-01

  Dose-to-Man Studies focused on developing computer data handling and computer modules which permit easy, rapid assessment of the dose to southeastern United States populations from routine or accidental releases of radionuclides to atmospheric and stream systems

 8. Thermodynamic assessments of the Ag-Er and Er-Y systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang, S.L.; Wang, C.P.; Liu, X.J.; Tang, A.T.; Pan, F.S.; Ishida, K.

  2010-01-01

  The phase diagrams and thermodynamic properties in the Ag-Er and Er-Y binary systems have been assessed by using the CALPHAD (Calculation of Phase Diagrams) method on the basis of the experimental data including the thermodynamic properties and phase equilibria. The Gibbs free energies of the liquid, bcc, fcc, and hcp phases were described by the subregular solution model with the Redlich-Kister equation, and those of intermetallic compounds (Ag 2 Er and AgEr phases) were treated as stoichiometric compounds, and Ag 51 Er 14 phase was modeled by the sublattice model in the Ag-Er binary system. The thermodynamic parameters of the Ag-Er and Er-Y binary systems were obtained, and an agreement between the calculated results and experimental data was obtained for each binary system.

 9. Neoclassical transport in ERS regime

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lin, Z.; Tang, W.; Lee, W.W.

  1996-01-01

  The core ion thermal conductivity has been observed to fall below the standard neoclassical level in recent TFTR reversed magnetic shear discharges. Due to the combination of high central q and small local inverse aspect ratio, the ion poloidal gyroradius can be larger than the minor radius and comparable to the pressure gradient scale length in this ERS regime. It is then expected that finite orbit width effects play a key role in modifying the standard picture of neoclassical transport. Specifically, both the trapped particle fraction and the banana orbit width axe reduced by the finite minor radius and possibly by the pressure-gradient-driven radial electric field. In addition, the steep pressure gradient can generate neoclassical poloidal flows which, in turn, could reduce the particle and heat transports. Results from analytic estimates as well as those from full toroidal gyrokinetic neoclassical simulations will be presented

 10. Ungdomslitteratur former(er) sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henkel, Ayoe Qvist

  2016-01-01

  Igennem en 'mediesensitiv' analyse af romanen "Akavet" af Ronnie Andersen (2014) og perspektivering til andre aktuelle romaner for og med unge undersøger artiklen, hvordan ungdomslitteratur udvikler sig i dialog med digitale og mediebaserede impulser, og hvilke konsekvenser for udsigelserne om...... ungdomsliv og ungdomslitteraturens æstetik og mulige egenart, denne udvikling har. Artiklen baserer sig på en materialitetstilgang særligt inspireret af N. Katherine Hayles, som ikke tidligere har fået opmærksomhed i læsninger af ungdomslitteratur eller i diskussioner af ungdomslitteraturens mulige egenart......, at ungdomslitteratur drejer sig om unges udviklingsproces fra barndom og til voksenhed og dermed skildrer en overgang præget af linearitet, modning og vækst. Artiklen konkluderer, at der er ungdomslitteratur, der realiseres på andre præmisser, og Akavet kan ses som eksponent for en bevægelse fra ungdomslitteratur som...

 11. Low Estrogen Receptor (ER)-Positive Breast Cancer and Neoadjuvant Systemic Chemotherapy: Is Response Similar to Typical ER-Positive or ER-Negative Disease?

  Science.gov (United States)

  Landmann, Alessandra; Farrugia, Daniel J; Zhu, Li; Diego, Emilia J; Johnson, Ronald R; Soran, Atilla; Dabbs, David J; Clark, Beth Z; Puhalla, Shannon L; Jankowitz, Rachel C; Brufsky, Adam M; Ahrendt, Gretchen M; McAuliffe, Priscilla F; Bhargava, Rohit

  2018-05-08

  Pathologic complete response (pCR) rate after neoadjuvant chemotherapy was compared between 141 estrogen receptor (ER)-negative (43%), 41 low ER+ (13%), 47 moderate ER+ (14%), and 98 high ER+ (30%) tumors. Human epidermal growth factor receptor 2-positive cases, cases without semiquantitative ER score, and patients treated with neoadjuvant endocrine therapy alone were excluded. The pCR rate of low ER+ tumors was similar to the pCR rate of ER- tumors (37% and 26% for low ER and ER- respectively, P = .1722) but significantly different from the pCR rate of moderately ER+ (11%, P = .0049) and high ER+ tumors (4%, P < .0001). Patients with pCR had an excellent prognosis regardless of the ER status. In patients with residual disease (no pCR), the recurrence and death rate were higher in ER- and low ER+ cases compared with moderate and high ER+ cases. Low ER+ breast cancers are biologically similar to ER- tumors. Semiquantitative ER H-score is an important determinant of response to neoadjuvant chemotherapy.

 12. Kan man bruge medicinske teknologivurderinger når der skal træffes beslutninger i sundhedssektoren?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Draborg, Eva Ulriksen; Kronborg, Christian

  2009-01-01

  underdimensioner. I ca. 1/3 af MTV-rapporterne bruger man ikke et at sammenligne en teknologi med en anden, og ca. 2/3 af MTV-rapportern indeholder afsluttede anbefalinger. Metodisk er der ikke sket den store udvikling på MTV-området. Tværtimod ses en tendens til konservatisme til trods for en generel...

 13. No doubt: The climatic changes are man made; Ingen tvil: Klimaendringene er menneskeskapte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiggen, Guri

  2000-07-01

  The article surveys the results of Norwegian climatic and ozone research. The main conclusions are that the climatic changes are largely caused through human errors and that the present climatic changes are largely due to activities in during the last two decades. The problems of climatic change in Norway and globally and secrecy by various authorities are mentioned.

 14. "Det er en kvalitet, at man lever op til nogle standarder"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bader, Steffen

  2007-01-01

  This thesis deals with the concept of quality in the national health care system. Data are analysed from a governmental and a health care professional position within the frame of ethnological state theory. The central topic of research: identification of these positions, their conflicts, common...... ground and the motives and consequences of the governmental position on health care practice and organisation. Analysis shows the governmental position, which partly is adapted by healthcare professionals, emphasises standardization and patient experience. It is part of an institutionalized conceptual...... structure that orientates the health care system towards the market, as part of an economical globalization strategy....

 15. Multiple band structure in 156Er

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sunyar, A.W.; Der Mateosian, E.; Kistner, O.C.; Johnson, A.; Lumpkin, A.H.; Thieberger, P.

  1976-01-01

  The 142 Nd( 18 O,4n) 156 Er reaction at 90-95 MeV was used to study 156 Er high-spin states to spin 24. In addition to the background ground-state band, two well developed off-spin side bands, one of each parity, were observed. (Auth.)

 16. Er der en underviser til stede?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René Boyer; Nortvig, Anne-Mette; Rosenlund, Lea Tilde

  2015-01-01

  I de senere år er MOOC (Massive Open Online Courses) blevet en faktor på uddannelsesområdet. MOOC-forskning er et forholdsvist nyt felt, men har inden for de seneste 2-3 år udviklet sig med hastige skridt (Liyanagunawardena et al. 2013, Bayne & Ross 2014). En stor del af denne forskning har haft...

 17. Coronavirus infection, ER stress and Apoptosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  TO SING eFUNG

  2014-06-01

  Full Text Available The replication of coronavirus, a family of important animal and human pathogens, is closely associated with the cellular membrane compartments, especially the endoplasmic reticulum (ER. Coronavirus infection of cultured cells was previously shown to cause ER stress and induce the unfolded protein response (UPR, a process that aims to restore the ER homeostasis by global translation shutdown and increasing the ER folding capacity. However under prolonged ER stress, UPR can also induce apoptotic cell death. Accumulating evidence from recent studies has shown that induction of ER stress and UPR may constitute a major aspect of coronavirus-host interaction. Activation of the three branches of UPR modulates a wide variety of signaling pathways, such as mitogen-activated protein (MAP kinases activation, autophagy, apoptosis and innate immune response. ER stress and UPR activation may therefore contribute significantly to the viral replication and pathogenesis during coronavirus infection. In this review, we summarize current knowledge on coronavirus-induced ER stress and UPR activation, with emphasis on their cross-talking to apoptotic signaling.

 18. Led strategisk med 3 F'er

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Kurt Klaudi

  2017-01-01

  Artiklen gennemgår kort de tre F'er: at fremskrive, forudse og forestille som strategiske værktøjer til strategic forecast......Artiklen gennemgår kort de tre F'er: at fremskrive, forudse og forestille som strategiske værktøjer til strategic forecast...

 19. Et kors er ikke bare et kors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bach-Nielsen, Carsten

  2015-01-01

  Om et kors, der er rejst uden for den danske kirke i Bruxelles; formodentlig en afledning af det såkaldte Brabanterkors.......Om et kors, der er rejst uden for den danske kirke i Bruxelles; formodentlig en afledning af det såkaldte Brabanterkors....

 20. Er formen blevet vigtigst i politik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Etemadi, Maziar Haghpaidar

  2005-01-01

  RETORIK: Retorikken er kunsten at tage ordet - skriftligt eller mundtligt - og udtrykke sig smukt og velformuleret. Gorgias (ca. 490-ca. 390 f. Kr.) fra Leontinoi på Sicilien betragtes som ophavsmanden til den første endelige formulering af retorikkens virke og muligheder: "Talen er en mægtig...

 1. FAKE NEWS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella; Vestergaard, Mads

  Politik og medier oversvømmes af fordrejninger, fortielser, forglemmelser og forvanskninger af sandheden. Vi invaderes af populistiske fortællinger, “alternative kendsgerninger” og “fake news”. Det er nu et faktum, at misinformation er noget man aktivt må forholde sig til som politiker, som...... for virkelige udfordringer, vi står over for. FAKE NEWS giver et første sammenhængende billede af hvordan opmærksomhedsøkonomien kan ende i det postfaktuelle demokrati: Eventyrlige fortællinger erstatter kendsgerninger som grundlag for politisk meningsdannelse, debat og lovgivning. Et monster, som de færreste...

 2. Diskussionen af Nykredits børsnotering i Finans/Invest samt forslag til en aktionærforeningsmodel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raaballe, Johannes

  Møller og Nielsen (2016) argumenterer for, at Nykredit Holding efter en børsnotering er ”tvunget” til at maksimere markedsværdien af aktierne, og at dette indebærer, at Nykredits realkreditlåntagere og Foreningen Nykredit ikke får noget ud af ”kundekronemodellen”. Christensen og Rangvid (2016) ar....... Nærværende artikel er tænkt som et debatoplæg og rejser spørgsmålet, om man helt skal kaste en flere hundrede år gammel realkreditmodel på møddingen....

 3. 17 børns syn på skolen i skoleåret 2016-2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig

  , at pigerne er målrettede og opgaveorienterede, mens drengene er larmende og vil være hurtigt færdige. Men når de har givet det generaliserende svar, tager de sig selv i det og reflekterer over, at det faktisk kommer an på personen. De hæver sig altså op over det stereotype billede af drenge og piger«. »Jeg...... konflikter. Pigerne går mere i detaljer og diskuterer for eksempel farven på opgavens omslag. Det, synes drengene, er latterligt«. Det ligner, at de fleste elever giver udtryk for en meget traditionel opfattelse af, at drengene larmer, og pigerne arbejder hårdere? »Ja, det kan man godt sige. Men drengene er...... har brug for mere kropslig aktivitet. Det siger noget om, at reformen kalder på mere bevægelse. Men det er ikke rigtig lykkedes«. Hvad er status på reformen blandt eleverne? »Generelt er alle glade for at gå i skole. De synes, det er dejligt at lære noget. Men det bliver rigtig spændende at gå i skole...

 4. Forandring af undervisningspraksis - hvordan bruger lærere IT i nærundervisningen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Bækkelund Jensen

  2003-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

  Denne artikel søger at klarlægge, hvordan og ikke mindst hvorfor universitetsundervisere anvender IKT, og hvilke forandringer af deres pædagogiske praksis, de oplever. Bagved ligger en antagelse om, at undervisernes måde at anvende bestemte former for teknologi på samtidig siger noget om, hvordan de opfatter undervisningen og deres rolle i denne. Samtidig er det interessant at undersøge den aktuelle praksis, sådan som den beskrives og genfortælles af praktikerne (underviserne, for at lære noget om, hvordan teknologien er kommet ind i undervisningen og hvordan undervisning begribes – for i sidste ende at kunne sige noget om, hvordan man kan tilrettelægge IKT-pædagogisk kompetenceudvikling for universitetsundervisere. Artiklen handler om universiteternes dagstudier, hvor der er tale om netstøttet undervisning i den form, at web-steder bliver specielt oprettet og anvendt til undervisningen på universitetets on-campus uddannelser som en udbygning eller supplement til forelæsninger og kursusundervisning.

 5. 46 CFR 151.45-3 - Manning.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 5 2010-10-01 2010-10-01 false Manning. 151.45-3 Section 151.45-3 Shipping COAST GUARD... HAZARDOUS MATERIAL CARGOES Operations § 151.45-3 Manning. Except as provided for in this section, barges need not be manned unless in the judgment of the Officer in Charge, Marine Inspection, such manning is...

 6. The Black Man in American Society.

  Science.gov (United States)

  Framingham Public Schools, MA.

  GRADE OR AGES: Junior high school. SUBJECT MATTER: The black man in American society. ORGANIZATION AND PHYSICAL APPEARANCE: There are four major parts each with an overview. The four parts concern a) the African heritage of the black man, b) the American exploitation of the black man, c) the black man's contribution to American society, d) the…

 7. Economic man as model man: Ideal types, idealization and caricatures

  NARCIS (Netherlands)

  Morgan, M.S.

  2006-01-01

  Economics revolves around a central character: "economic man." As historians, we are all familiar with various episodes in the history of this character, and we appreciate his ever-changing aspect even while many of our colleagues in economics think the rational economic agent of neoclassical

 8. Establishment of Filipino standard man

  International Nuclear Information System (INIS)

  Natera, E.; San Jose, V.; Napenas, D.

  1984-01-01

  The initial data gathered on measurements of total body weight and weights of specific organs from autopsy cases of normal Filipinos are reported. Comparison of the above data with the Reference Man data of ICRP which was based primarily on Caucasians suggests some differences in the average weight and height of whole body and in the weights of some organs. Hence there appears to be a need for the establishment of Filipino standard man which can be used in the estimation of internal dose commitment of the Filipinos. (author)

 9. Establishment of Filipino standard man

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Natera, E.; San Jose, V.; Napenas, D.

  The initial data gathered on measurements of total body weight and weights of specific organs from autopsy cases of normal Filipinos are reported. Comparison of the above data with the Reference Man data of ICRP which was based primarily on Caucasians suggests some differences in the average weight and height of whole body and in the weights of some organs. Hence there appears to be a need for the establishment of Filipino standard man which can be used in the estimation of internal dose commitment of the Filipinos.

 10. The rights of man and animal experimentation.

  OpenAIRE

  Martin, J

  1990-01-01

  Since emotions give contradictory signals about animal experimentation in medical science, man's relationship to animals must be based upon reason. Thomas Aquinas argues that man is essentially different from animals because man's intellectual processes show evidence of an abstract mechanism not possessed by animals. Man's rights arise in association with this essential difference. The consequence is that only man possesses true rights by Aquinas's definition; animals have them only by analog...

 11. Supervision og de tre k´er

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schilling, Benedicte; Jacobsen, Claus Haugaard; Nielsen, Jan

  2010-01-01

  Kontrol, kontrakt og kontekst er supervisionens tre k'er. Men hvad er supervision i det hele taget for en størrelse, der spillerså central en rolle for den psykologfaglige profession?......Kontrol, kontrakt og kontekst er supervisionens tre k'er. Men hvad er supervision i det hele taget for en størrelse, der spillerså central en rolle for den psykologfaglige profession?...

 12. Ytringsfriheden er ikke nødvendig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Pia

  2008-01-01

  nemlig godt konstatere, at ytringsfriheden ikke er nødvendig uden dermed at give afkald på frihed og demokrati.Vi kan oven i købet mene, at ytringsfriheden ophører med at være frihed, når vi betragter den som nødvendig. Og det er lige nøjagtig det, jeg efterlyser: at vi bruger filosoffer som Immanuel...... Kant og Luigi Pareyson til at forstå, at friheden er betydelig mere kompleks, end vi gør den til i øjeblikket....

 13. Hvordan er det å leve med CRPS?

  OpenAIRE

  Hovind, Thomas

  2014-01-01

  Hensikten med denne studien er å se på hvordan pasienter med komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) opplever å leve med tilstanden og hvordan disse pasientene har opplevd å bli møtt i helsevesenet. CRPS er en langvarig tilstand med sterke smerter som kan medføre økt smerterespons, redusert funksjon og nedsatt livskvalitet hos pasientene. Studien er en kvalitativ undersøkelse basert på dybdeintervju av fire pasienter med CRPS. Pasientene ble rekruttert fra en smerteavdeling i Nord-Norge og u...

 14. Branding er ikke til at komme udenom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Søren Askegaard definerer branding som "et iscenesat og afkodet symbolunivers". Det vil sige, at vi på den ene side har virksomhedens strategiske profilering, hvor den forsøger at skabe sig en særlig differentieret og positioneret profil, som adskiller den fra andre virksomheder. "Og det er denne...... strategiske kommunikation, der gør at branding er et ledelsesbegreb og ikke kun et markedsføringsbegreb. Det er ikke staffage, men værdier, som skal gennemsyre alle organisationens aktiviteter." Udgivelsesdato: maj...

 15. Man and the Pongolo floodplain

  CSIR Research Space (South Africa)

  Heeg, J

  1982-06-01

  Full Text Available This report comprises a synthesis of contributions to a workshop on Man and the Pongolo held at the University of Natal, Pietermaritzburg in February 1978. Studies on the ecology of the Pongolo floodplain, encompassing its fauna, flora and human...

 16. The Man Who Knew Infinity

  Indian Academy of Sciences (India)

  his work. Ramanujan did mathematics for its own sake, for the thrill that he got in seeing and discovering ... in those times led to a frantic search for a job to earn an income. .... mathematics, a man whose career seems full of paradoxes and ...

 17. Man...An Endangered Species?

  Science.gov (United States)

  Department of the Interior, Washington, DC.

  The general theme of this 1968 yearbook is that man is a threatened species, facing overpopulation and unbridled technology - both self induced. The presentation is broad, relating to many aspects of conservation and natural resources in the United States in a descriptive, non-technical style. The yearbook is divided into major topics: Land…

 18. The half-yellow man

  African Journals Online (AJOL)

  The half-yellow man. BJ Merwitza* and FJ Raala. aFaculty of Health Sciences, Carbohydrate and Lipid Metabolism Research Unit, University of the Witswaterand, Johannesburg, South Africa. *Corresponding author, emails: bmerwitz@hotmail.com, brad.merwitz@gmail.com. Keywords: diffuse normolipaemic planar ...

 19. Man and Machines: Three Criticisms.

  Science.gov (United States)

  Schneider, Edward F.

  As machines have become a more common part of daily life through the passage of time, the idea that the line separating man and machine is slowly fading has become more popular as well. This paper examines three critics of change through their most famous works. One of the most popular views of Mary Shelley's "Frankenstein" is that it is a…

 20. Man-Made Climatic Changes

  Science.gov (United States)

  Landsberg, Helmut E.

  1970-01-01

  Reviews environmental studies which show that national climatic fluctuations vary over a wide range. Solar radiation, earth temperatures, precipitation, atmospheric gases and suspended particulates are discussed in relation to urban and extraurban effects. Local weather modifications and attempts at climate control by man seem to have substantial…

 1. Man, Controller of the Universe

  Science.gov (United States)

  Olowin, R. P.

  2011-06-01

  The Man, Controller of the Universe painted by the renowned Mexican artist Diego Rivera in the gigantic mural of the Palace of Fine Arts in Mexico City is overlooked by a telescope. We acknowledge this instrument as the Plaskett Telescope at the Dominion Astrophysical Observatory in Victoria, Canada.

 2. Man-machine design integration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carrera, J.P. [Westinghouse Electric Corp., Monroeville, PA (United States). Nuclear Technology Div.; Haentjens, J. [Westinghouse Electric Corp., Brussels (Belgium). Nuclear Technology Div.

  1995-12-31

  The presentation overviews the bases for Man-Machine Interface (MMI) designs that are part of three other presentations during the same conference: Advanced Alarm Management System, Functional Displays and System for Emergency Procedure Execution Monitoring. The MMD group history, team and goals are summarized to give some context to the core of the MMD philosophy and integration. (10 refs., 5 figs.).

 3. Brandingens hellige gral

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Da et brand er en noget uhåndgribelig størrelse, kan opfattelsen af, hvad et brand egentlig er, variere noget blandt de forskellige chefer i en organisation, som har til opgave at øge brandets performans. Denne artikel ser på, hvordan brand fortolkninger har udviklet sig fra det funktionelle ti...

 4. ER Consolidated Quarterly Report October 2014

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cochran, John R. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2014-10-01

  This Environmental Restoration Operations (ER) Consolidated Quarterly Report (ER Quarterly Report) provides the status of ongoing corrective actions and related Long- Term Stewardship (LTS) activities being implemented by Sandia National Laboratories, New Mexico (SNL/NM) ER for the April, May, and June 2014 quarterly reporting period. Section 2.0 provides the status of ER Operations activities including closure activities for the Mixed Waste Landfill (MWL), project management and site closure, and hydrogeologic characterizations. Section 3.0 provides the status of LTS activities that relate to the Chemical Waste Landfill (CWL) and the associated Corrective Action Management Unit (CAMU). Section 4.0 provides the references noted in Section I of this report.

 5. Er iPad digital udeskole?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schilhab, Theresa

  2014-01-01

  Hvor ’konkret’ skal en oplevelse være, for at intuitionen om, at det selvoplevede styrker læringen, holder? Er brug af tablets (e.g. iPads) et ligebyrdigt alternativ til den konkrete oplevelse?......Hvor ’konkret’ skal en oplevelse være, for at intuitionen om, at det selvoplevede styrker læringen, holder? Er brug af tablets (e.g. iPads) et ligebyrdigt alternativ til den konkrete oplevelse?...

 6. Arctigenin alleviates ER stress via activating AMPK

  Science.gov (United States)

  Gu, Yuan; Sun, Xiao-xiao; Ye, Ji-ming; He, Li; Yan, Shou-sheng; Zhang, Hao-hao; Hu, Li-hong; Yuan, Jun-ying; Yu, Qiang

  2012-01-01

  Aim: To investigate the protective effects of arctigenin (ATG), a phenylpropanoid dibenzylbutyrolactone lignan from Arctium lappa L (Compositae), against ER stress in vitro and the underlying mechanisms. Methods: A cell-based screening assay for ER stress regulators was established. Cell viability was measured using MTT assay. PCR and Western blotting were used to analyze gene and protein expression. Silencing of the CaMKKβ, LKB1, and AMPKα1 genes was achieved by RNA interference (RNAi). An ATP bioluminescent assay kit was employed to measure the intracellular ATP levels. Results: ATG (2.5, 5 and 10 μmol/L) inhibited cell death and unfolded protein response (UPR) in a concentration-dependent manner in cells treated with the ER stress inducer brefeldin A (100 nmol/L). ATG (1, 5 and 10 μmol/L) significantly attenuated protein synthesis in cells through inhibiting mTOR-p70S6K signaling and eEF2 activity, which were partially reversed by silencing AMPKα1 with RNAi. ATG (1-50 μmol/L) reduced intracellular ATP level and activated AMPK through inhibiting complex I-mediated respiration. Pretreatment of cells with the AMPK inhibitor compound C (25 μmol/L) rescued the inhibitory effects of ATG on ER stress. Furthermore, ATG (2.5 and 5 μmol/L) efficiently activated AMPK and reduced the ER stress and cell death induced by palmitate (2 mmol/L) in INS-1 β cells. Conclusion: ATG is an effective ER stress alleviator, which protects cells against ER stress through activating AMPK, thus attenuating protein translation and reducing ER load. PMID:22705729

 7. Bæredygtighed hos SMV'er

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  Valg af materiale/medie/form: YouTube Valg af arbejdsform: Videoerne kan bruges som caseundervisning Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Caseundervisning er velegnet til at lære om praksis......Valg af materiale/medie/form: YouTube Valg af arbejdsform: Videoerne kan bruges som caseundervisning Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Caseundervisning er velegnet til at lære om praksis...

 8. Hvilke Dødehavstekster er "sekteriske"?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2003-01-01

  Skønt Dødehavsrullerne antageligt tilhørte en gruppering, der boede i Qumran, tyder alt på, at mange af teksterne er forfattet andre steder. Artiklen undersøger den særlige sprogbrug, som antageligt er typisk for Qumran-samfundet, og som præger forbavsende få af tekserne. En meget stor del af...

 9. Trump er godt nyt for verdensfreden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2017-01-01

  Trumps uberegnelighed øger ikke risikoen for krig. Den mindsker den ved at få de allierede til at gøre mere og modstanderne til at forhandle. Det er godt for verdensfreden......Trumps uberegnelighed øger ikke risikoen for krig. Den mindsker den ved at få de allierede til at gøre mere og modstanderne til at forhandle. Det er godt for verdensfreden...

 10. Characterization of the ER-Targeted Low Affinity Ca2+ Probe D4ER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisa Greotti

  2016-09-01

  Full Text Available Calcium ion (Ca2+ is a ubiquitous intracellular messenger and changes in its concentration impact on nearly every aspect of cell life. Endoplasmic reticulum (ER represents the major intracellular Ca2+ store and the free Ca2+ concentration ([Ca2+] within its lumen ([Ca2+]ER can reach levels higher than 1 mM. Several genetically-encoded ER-targeted Ca2+ sensors have been developed over the last years. However, most of them are non-ratiometric and, thus, their signal is difficult to calibrate in live cells and is affected by shifts in the focal plane and artifactual movements of the sample. On the other hand, existing ratiometric Ca2+ probes are plagued by different drawbacks, such as a double dissociation constant (Kd for Ca2+, low dynamic range, and an affinity for the cation that is too high for the levels of [Ca2+] in the ER lumen. Here, we report the characterization of a recently generated ER-targeted, Förster resonance energy transfer (FRET-based, Cameleon probe, named D4ER, characterized by suitable Ca2+ affinity and dynamic range for monitoring [Ca2+] variations within the ER. As an example, resting [Ca2+]ER have been evaluated in a known paradigm of altered ER Ca2+ homeostasis, i.e., in cells expressing a mutated form of the familial Alzheimer’s Disease-linked protein Presenilin 2 (PS2. The lower Ca2+ affinity of the D4ER probe, compared to that of the previously generated D1ER, allowed the detection of a conspicuous, more clear-cut, reduction in ER Ca2+ content in cells expressing mutated PS2, compared to controls.

 11. Havearbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jordt Jørgensen, Nanna

  2006-01-01

  Folk bliver nødt til at gå i gang med at arbejde. Måske er det bare at anlægge en have eller at sælge æbler foran huset, men det forandrer noget. Man bliver selvstændig og selvforsynende, man ved, at man er på rette vej. Folk skal holde op med at være bivogne, der bare læner sig op ad andre. De s...... skal stå på egne ben og hjælpe sig selv. Vi må holde op med at skyde skylden på apartheid, det er på høje tid, at vi begynder at arbejde for os selv! (ansat i en sydafrikansk ngo)....

 12. ER-to-plasma membrane tethering proteins regulate cell signaling and ER morphology.

  Science.gov (United States)

  Manford, Andrew G; Stefan, Christopher J; Yuan, Helen L; Macgurn, Jason A; Emr, Scott D

  2012-12-11

  Endoplasmic reticulum-plasma membrane (ER-PM) junctions are conserved structures defined as regions of the ER that tightly associate with the plasma membrane. However, little is known about the mechanisms that tether these organelles together and why such connections are maintained. Using a quantitative proteomic approach, we identified three families of ER-PM tethering proteins in yeast: Ist2 (related to mammalian TMEM16 ion channels), the tricalbins (Tcb1/2/3, orthologs of the extended synaptotagmins), and Scs2 and Scs22 (vesicle-associated membrane protein-associated proteins). Loss of all six tethering proteins results in the separation of the ER from the PM and the accumulation of cytoplasmic ER. Importantly, we find that phosphoinositide signaling is misregulated at the PM, and the unfolded protein response is constitutively activated in the ER in cells lacking ER-PM tether proteins. These results reveal critical roles for ER-PM contacts in cell signaling, organelle morphology, and ER function. Copyright © 2012 Elsevier Inc. All rights reserved.

 13. I metaforens lys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansbøl, Gorm

  -as), idet der ikke er tale om at se børnene som nogle andre (ibid. s. 368). At se noget, som-om det er noget andet, er at se wireren som-om, den er en slange i betydningen et krybdyr, eller hvis børnene ses, som-om de er to abeunger, der morer sig. Denne indsigt rummer et stort didaktisk potentiale...

 14. Tegn og gerninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2005-01-01

  Begrebet 'tegn' eller 'repræsentation' defineres som noget der for nogen angiver noget som det er udformet til at angive. Der skelnes dernæst mellem analoge og digitale repræsentationer, blandingsrepræsentationer og komplekse repræsentationer.......Begrebet 'tegn' eller 'repræsentation' defineres som noget der for nogen angiver noget som det er udformet til at angive. Der skelnes dernæst mellem analoge og digitale repræsentationer, blandingsrepræsentationer og komplekse repræsentationer....

 15. Teleoperators: Man's Machine Partners

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Corliss, William R.

  1972-01-01

  This booklet is about teleoperators, a class of machines that augment man rather than replace him. Teleoperators have the ability to add to man's strength, his reach, and his ability to work in hostile environments.

 16. Synthesis of Er and Er : Yb doped sol–gel derived silica glass and ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Unknown

  Materials Science Centre, †Central Research Facility, Optical Fibre Unit, Indian Institute of Technology,. Kharagpur 721 302, India. MS received 1 March 2004; revised 4 July 2004. Abstract. Er3+ and Er3+ : Yb3+ doped optical quality, crack and bubble free glasses for possible use in mak- ing laser material have been ...

 17. 77 FR 23806 - Manning Rail, Inc.-Acquisition and Operation Exemption-Manning Grain Company

  Science.gov (United States)

  2012-04-20

  ... DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Surface Transportation Board [Docket No. FD 35607] Manning Rail, Inc.--Acquisition and Operation Exemption--Manning Grain Company Manning Rail, Inc. (MRI), a noncarrier, has filed a verified notice of exemption \\1\\ under 49 CFR 1150.31 to acquire from Manning Grain Company (MGC) and...

 18. Site of Er ions in silica layers codoped with Si nanoclusters and Er

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pellegrino, P.; Garrido, B.; Arbiol, J.; Garcia, C.; Lebour, Y.; Morante, J.R.

  2006-01-01

  Silica layers implanted with Si and Er ions to various doses and annealed at 950 deg. C have been investigated by means of energy-filtered transmission electron microscopy (EFTEM) and high annular angle dark field (HAADF). EFTEM analysis reveals Si nanoclusters (Si-nc) with an average size around 3 nm for high Si content (15 at. %) whereas no clusters can be imaged for the lowest Si excess (5 at. %). Raman scattering supports that amorphous Si precipitates are present in all the samples. Moreover, the filtered images show that Er ions appear preferentially located outside the Si-nc. HAADF analysis confirms that the Er atoms form agglomerations of 5-10 nm size when the Er concentration exceeds 1x10 20 cm -3 . This observation correlates well with the reduction of the Er population excitable by Si nanoclusters, in the best case corresponding to 10% of the total. A suitable tuning of the annealing drastically reduces this deleterious effect

 19. Kant and the practical man

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Carsten Fogh

  2017-01-01

  The Appendix to Kant’s Toward perpetual peace is commonly viewed as an explication of the systematic relations between political practice and normative political theory. This paper provides an alternative interpretation to Kant’s main aim in the Apendix which is to provide an argument against...... that Kant’s argument against the practical man is based on a proto-phenomenological analysis of moral experience. The practical man’s attempt to describe political practice in purely non-normative terms is, Kant believes, necessarily self-undermining because it denies one of the most basic aspects of human...

 20. Man - Environment - Knowledge. 2. ed.

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fritsch, B.

  1991-01-01

  The book brings together certain facts which were collated and processed on the subject of ''Man-Environment-Knowledge'' within the scope of a tutorial function of the same name organised and held by the ''ETH'' (the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich). Starting off from certain important fundamental facts which reproduce the current state of our planet in the form of data, it goes on to illustrate those interconnections and processes that are important for the understanding of the world in which we live. figs., tabs., [800 refs.

 1. Effects of radiation on man

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saunders, P.A.H.

  1981-01-01

  The available evidence on the effects of radiation on man and the predictions that have been made of possible low level effects are reviewed. Data from United Nations Scientific Committee of the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) and the committee on the Biological Effects of Ionising Radiation (BEIR) is used to illustrate the acute, delayed and hereditary effects of high dose levels. The effects of low dose levels are discussed on the assumption that both somatic and hereditary effects can be predicted on the basis of linear extrapolation from high dose effects. (U.K.)

 2. DNA as a component of ER materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Minagawa, K; Aoki, Y; Berber, M R; Mori, T; Tanaka, M

  2009-01-01

  Deoxyribonucleic acid (DNA), which is known as a typical biopolymer, has been utilized for a few types of ER materials. Suspensions were prepared with the particles of DNA, DNA/lipid complexes, and LDH (layered double hydroxide)/DNA composites. The purified DNA showed larger ER effect than the others, but this particle tended to absorb water, which caused less stability. Preliminary experiments of preparing composite with LDH indicated that this inorganic material would be useful for hydrophobic modification of DNA particles, although further optimization of composite preparation is needed. In addition, the LDH/DNA suspensions showed interesting behaviours under some conditions, which indicated possibility for controlling ER property in a wide range.

 3. DNA as a component of ER materials

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Minagawa, K; Aoki, Y; Berber, M R [Institute of Technology and Science, University of Tokushima, Tokushima 770-8506 (Japan); Mori, T [Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Kyushu University, Fukuoka 819-0395 (Japan); Tanaka, M [Faculty of Pharmaceutical Science, Tokushima Bunri University, Tokushima 770-8514 (Japan)], E-mail: minagawa@chem.tokushima-u.ac.jp

  2009-02-01

  Deoxyribonucleic acid (DNA), which is known as a typical biopolymer, has been utilized for a few types of ER materials. Suspensions were prepared with the particles of DNA, DNA/lipid complexes, and LDH (layered double hydroxide)/DNA composites. The purified DNA showed larger ER effect than the others, but this particle tended to absorb water, which caused less stability. Preliminary experiments of preparing composite with LDH indicated that this inorganic material would be useful for hydrophobic modification of DNA particles, although further optimization of composite preparation is needed. In addition, the LDH/DNA suspensions showed interesting behaviours under some conditions, which indicated possibility for controlling ER property in a wide range.

 4. Hvordan kan man sige nej til GMO?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heðinsdóttir, Katla; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Modstandere af genteknologi udtrykker ofte deres bekymring med, at teknologien er “unaturlig”. Men hvad mener de egentlig med det? Og er det et synspunkt, der skal tages seriøst, hvis genmodificering af fødevarevarer kan være med til at eliminere sult og fejlernæring i verden?...

 5. ARM CLASIC ER2 CRS/EDOP

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerald Heymsfield

  2010-12-20

  Data was taken with the NASA ER-2 aircraft with the Cloud Radar System and other instruments in conjunction with the DOE ARM CLASIC field campaign. The flights were near the SGP site in north Central Oklahoma and targeted small developing convection. The CRS is a 94 GHz nadir pointing Doppler radar. Also on board the ER-2 was the Cloud Physics Lidar (CPL). Seven science flights were conducted but the weather conditions did not cooperate in that there was neither developing convection, or there was heavy rain.

 6. Psyken er en grænseflade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmeyer, Jesper

  2011-01-01

  En computer er i sig selv blot et stykke mekanik. Det afgørende sker i mødet mellem maskinen, mennesker og fællesskaber: på grænsefladen. Præcis som hos levende væsner......En computer er i sig selv blot et stykke mekanik. Det afgørende sker i mødet mellem maskinen, mennesker og fællesskaber: på grænsefladen. Præcis som hos levende væsner...

 7. Chinese Manned Space Utility Project

  Science.gov (United States)

  Gu, Y.

  Since 1992 China has been carrying out a conspicuous manned space mission A utility project has been defined and created during the same period The Utility Project of the Chinese Manned Space Mission involves wide science areas such as earth observation life science micro-gravity fluid physics and material science astronomy space environment etc In the earth observation area it is focused on the changes of global environments and relevant exploration technologies A Middle Revolution Image Spectrometer and a Multi-model Micro-wave Remote Sensor have been developed The detectors for cirrostratus distribution solar constant earth emission budget earth-atmosphere ultra-violet spectrum and flux have been manufactured and tested All of above equipment was engaged in orbital experiments on-board the Shenzhou series spacecrafts Space life science biotechnologies and micro-gravity science were much concerned with the project A series of experiments has been made both in ground laboratories and spacecraft capsules The environmental effect in different biological bodies in space protein crystallization electrical cell-fusion animal cells cultural research on separation by using free-low electrophoresis a liquid drop Marangoni migration experiment under micro-gravity as well as a set of crystal growth and metal processing was successfully operated in space The Gamma-ray burst and high-energy emission from solar flares have been explored A set of particle detectors and a mass spectrometer measured

 8. Man-machine interactions 3

  CERN Document Server

  Czachórski, Tadeusz; Kozielski, Stanisław

  2014-01-01

  Man-Machine Interaction is an interdisciplinary field of research that covers many aspects of science focused on a human and machine in conjunction.  Basic goal of the study is to improve and invent new ways of communication between users and computers, and many different subjects are involved to reach the long-term research objective of an intuitive, natural and multimodal way of interaction with machines.  The rapid evolution of the methods by which humans interact with computers is observed nowadays and new approaches allow using computing technologies to support people on the daily basis, making computers more usable and receptive to the user's needs.   This monograph is the third edition in the series and presents important ideas, current trends and innovations in  the man-machine interactions area.  The aim of this book is to introduce not only hardware and software interfacing concepts, but also to give insights into the related theoretical background. Reader is provided with a compilation of high...

 9. [The man on the portrait].

  Science.gov (United States)

  Bergstrand, A

  1996-01-01

  Marie Curie was awarded the Nobel Prize in chemistry 1911. During the preceding year a rumour had circulated in Stockholm that she had had an affaire with one of her assistants. She received a letter, in which she was told that there had been strong opposition to her election not on scientific but moral grounds, and that she should not go to Stockholm, because nobody could forsee what reactions her appearance at the prize ceremony could evoke. Emil Kleen, a man of violent temper and radical opinions, reacted strongly to these rumours. He wrote a paper, with a violent attack on Gustaf Retzius, previous professor of Histology at Karolinska Institutet. Rightly or wrongly he suspected him to be the author of the infamous letter. Retzius is described as a dilletant in scientific matters, as a "sexual hyena" and a garroulus old man. This portrait of Retzius is of course most unfair, but the portrait of Emil Kleen by the famous swedish artist Bruno Liljefors is a masterpiece and one of the most valuable of the Swedish Medical Association.

 10. ER Stress: A Therapeutic Target in Rheumatoid Arthritis?

  Science.gov (United States)

  Rahmati, Marveh; Moosavi, Mohammad Amin; McDermott, Michael F

  2018-04-22

  Diverse physiological and pathological conditions that impact on protein folding of the endoplasmic reticulum (ER) cause ER stress. The unfolded protein response (UPR) and the ER-associated degradation (ERAD) pathway are activated to cope with ER stress. In rheumatoid arthritis (RA), inflammation and ER stress work in parallel by driving inflammatory cells to release cytokines that induce chronic ER stress pathways. This chronic ER stress may contribute to the pathogenesis of RA through synoviocyte proliferation and proinflammatory cytokine production. Therefore, ER stress pathways and their constituent elements are attractive targets for RA drug development. In this review, we integrate current knowledge of the contribution of ER stress to the overall pathogenesis of RA, and suggest some therapeutic implications of these discoveries. Copyright © 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. The rights of man and animal experimentation.

  Science.gov (United States)

  Martin, J

  1990-01-01

  Since emotions give contradictory signals about animal experimentation in medical science, man's relationship to animals must be based upon reason. Thomas Aquinas argues that man is essentially different from animals because man's intellectual processes show evidence of an abstract mechanism not possessed by animals. Man's rights arise in association with this essential difference. The consequence is that only man possesses true rights by Aquinas's definition; animals have them only by analogy. However, cruelty to animals is illicit and they should be protected, principally not because they have rights, but because he who is cruel to animals is more likely to be cruel to his fellowman. If there is a need for animal experimentation in science for the good of man, this approach gives philosophical justification for experimentation, since man's well-being must come before that of animals because of his unique possession of rights. However, those experiments should be carried out in the kindest way possible, to promote kindness towards man. To see man as solely part of a biological continuum in competition for rights with those beings close to him biologically, detracts from man's dignity. PMID:2135948

 12. Ledelse af samskabelse er en ny ledelsesdisciplin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Jens; Martin Nielsen, Kim; Bartram, Jan

  2018-01-01

  Samskabelse er blevet det nye orienteringspunkt for rigtig mange offentlige organisationer. Det skyldes en udbredt konsensus om, at velfærdsopgaverne ikke kan løses inden for de vante organisatoriske rammer, men må løses i tæt kontakt med de parter, som opgaverne vedrører. Denne nye tilgang til...

 13. Der er fuld religionsfrihed i Danmark, men..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Lisbet

  2018-01-01

  Artiklen analyserer en rapport, udgivet af FN's special rapporteur on Freedom of Religion and Belief, Heiner Bielefeldt. Rapporten vedrører Danmark. Analysen tilslutter sig rapporten på de fleste punkter, men kritiserer begrebet 'blød diskrimination'; kritiserer at rapporten ikke er gået tættere på...

 14. Hvad er PET og fMRI?

  DEFF Research Database (Denmark)

  B. Paulson, Olaf; Balslev, Daniela; Gerlach, Christian

  2007-01-01

  Hvilken rolle spiller følelserne for vores tankeliv, og hvorfor har vi overhovedet følelser? I kraft af avancerede hjerneskanningsteknikker er den moderne hjernevidenskab blevet i stand til at besvare disse spørgsmål. Gennem artiklerne i denne antologi, skrevet af ledende danske forskere, bliver ...

 15. Creating Smart-er Cities: An Overview

  Science.gov (United States)

  Allwinkle, Sam; Cruickshank, Peter

  2011-01-01

  The following offers an overview of what it means for cities to be "smart." It draws the supporting definitions and critical insights into smart cities from a series of papers presented at the 2009 Trans-national Conference on Creating Smart(er) Cities. What the papers all have in common is their desire to overcome the all too often…

 16. Geometric calibration of ERS satellite SAR images

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mohr, Johan Jacob; Madsen, Søren Nørvang

  2001-01-01

  Geometric calibration of the European Remote Sensing (ERS) Satellite synthetic aperture radar (SAR) slant range images is important in relation to mapping areas without ground reference points and also in relation to automated processing. The relevant SAR system parameters are discussed...

 17. Er nogen mere lige end andre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møberg, Rasmus Juul

  normativ fordring. Kohlis (2007) formulering af normalbiografien er en tredeling af livsforløbet (uddannelse – arbejdsliv - pension). En tredeling der bliver kritiseret for at være køns- og familieblind, hvorfor linked lives-begrebet bliver introduceret. Begrebet har den teoretiske implikation...... analyser tager højde for afhængighed over tid i den afhængige variabel. Overordnet set er det tre aspekter af datas karakteristika, der fordrer specielle metoder. Det er censurering af data, tidsmæssig variation i de uafhængige variable samt potentiel korrelation mellem målingerne af den afhængige variabel...... for disse ændringer, hvorved risikoen for en given transition beregnes mere præcist. Afhandlingens empiriske grundlag er registerdata for alle personer i Danmark, der tilhører fødselskohorterne 1968, 1972 og 1976. Data dækker over personlige, familiære forhold og oplysninger på arbejdspladsniveau, hvor den...

 18. Hvad nu hvis sommerfuglen er ekshibitionist?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2008-01-01

  Groft sagt vil denne artikel, ved at aflæse hvad hhv. Inger Christensen, Sigmund Freud og Jacques Lacan har at sige om sommerfugle, argumentere for at der er et afgørende skel mellem naturvidenskab og litteraturvidenskab; mellem naturen, dyret, sommerfuglen på den ene side og bevidstheden...

 19. Hvad er hjemkundskabslæreren?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benn, Jette

  2009-01-01

      En appetizer: De praktisk-musiske fag på dagsordenen Temaet for denne artikel er hjemkundskabsfaget, -professionen og dens praktisering belyst gennem et interviewstudie fra 2008 af lærerstuderende og deres lærere. Dette studie relateres til forfatterens tidligere studie af fag og profession i...

 20. Er Storm P. en hardcore vagabond?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Allan

  2002-01-01

  Den vagabond, som vi kender som Storm P.s, er ikke en figur, der kom fra en guddommelig inspiration eller deslige. Den var en allerede velkendt figur, før Storm P. tog den til sig, og figuren gennemgik radikale forandringer gennem Storm P.s liv: Krads social satire, hypervoldelig eller hyggelig...

 1. Er Frank rationel demokrat eller naiv fetichist?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2014-01-01

  Artiklen er en diskussion af demokrati-begrebet i Rune Lykkebergs Alle har ret. Over for Lykkebregs demokrati-begreb sætter den Rancières og Zizeks forståelse af demokratiet som en åbning for det, den sociale orden ikke kan rumme. Det fører til en kritik af Lykkebergs anvendelse af begreberne om...

 2. Hvad er militær ledelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, Jakob Rømer

  militær ledelse unik og derved muliggøre en opdeling, således at Forsvarets skoler kun underviser i den del af ledelse, som andre civile uddannelsesinstitutioner ikke menes at kunne undervise i. Men er det muligt at adskille begreber og praksis på den måde? Dette brief undersøger nogle betydninger af...

 3. Finanskrisen - er den markedsorienterede regulering skurken?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2009-01-01

  markedsorienterede opgørelse tilsyneladende skyld i bankernes dårlige resultater. I hvert fald er standardsætteren inden for international regnskabsregulering, IASB, i efteråret 2008 på rekordtid kommet de betrængte virksomheder - herunder bankerne - til undsætning med en regnskabsmæssig hjælpepakke som supplement...

 4. Nyt slankemiddel i håndkøb på markedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Astrup, Arne

  2009-01-01

  Har du hørt om det nye slankemiddel Alli, men er i tvivl om, det er noget for dig, så læs her, hvordan Alli virker Udgivelsesdato: 6. maj......Har du hørt om det nye slankemiddel Alli, men er i tvivl om, det er noget for dig, så læs her, hvordan Alli virker Udgivelsesdato: 6. maj...

 5. Reklamen går STEALTH

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars Pynt

  2010-01-01

  At snige sig uset gennem radarsystemerne er dog ikke kun noget der appellerer til luftvåbnet. Det er tilsyneladende også mere og mere væsentligt i markedskommunikation. Udgivelsesdato: 23.3.......At snige sig uset gennem radarsystemerne er dog ikke kun noget der appellerer til luftvåbnet. Det er tilsyneladende også mere og mere væsentligt i markedskommunikation. Udgivelsesdato: 23.3....

 6. Effects of material growth technique and Mg doping on Er3+ photoluminescence in Er-implanted GaN

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, S.; Henry, R. L.; Wickenden, A. E.; Koleske, D. D.; Rhee, S. J.; White, J. O.; Myoung, J. M.; Kim, K.; Li, X.; Coleman, J. J.

  2001-01-01

  Photoluminescence (PL) and photoluminescence excitation (PLE) spectroscopies have been carried out at 6 K on the ∼1540 nm 4 I 13/2 - 4 I 15/2 emissions of Er 3+ in Er-implanted and annealed GaN. These studies revealed the existence of multiple Er 3+ centers and associated PL spectra in Er-implanted GaN films grown by metalorganic chemical vapor deposition, hydride vapor phase epitaxy, and molecular beam epitaxy. The results demonstrate that the multiple Er 3+ PL centers and below-gap defect-related absorption bands by which they are selectively excited are universal features of Er-implanted GaN grown by different techniques. It is suggested that implantation-induced defects common to all the GaN samples are responsible for the Er site distortions that give rise to the distinctive, selectively excited Er 3+ PL spectra. The investigations of selectively excited Er 3+ PL and PLE spectra have also been extended to Er-implanted samples of Mg-doped GaN grown by various techniques. In each of these samples, the so-called violet-pumped Er 3+ PL band and its associated broad violet PLE band are significantly enhanced relative to the PL and PLE of the other selectively excited Er 3+ PL centers. More importantly, the violet-pumped Er 3+ PL spectrum dominates the above-gap excited Er 3+ PL spectrum of Er-implanted Mg-doped GaN, whereas it was unobservable under above-gap excitation in Er-implanted undoped GaN. These results confirm the hypothesis that appropriate codopants can increase the efficiency of trap-mediated above-gap excitation of Er 3+ emission in Er-implanted GaN. [copyright] 2001 American Institute of Physics

 7. Tesla man out of time

  CERN Document Server

  Cheney, Margaret

  1981-01-01

  Called a madman by some, a genius by others, and an enigma by nearly everyone, Nikola Tesla created astonishing, world-transforming devises that were virtually without theoretical precedent. Tesla not only discovered the rotating magnetic field, the basis of most alternating current machinery, but also introduced the fundamentals of robotry, computers, and missile science and helped pave the way for such technologies as satellites, microwaves, beam weapons, and nuclear fusion. Almost supernaturally gifted, Tesla was also unusually erratic, flamboyant, and neurotic. He was J. P. Morgan's client, counted Mark Twain as a friend, and considered Thomas Edison an enemy. But above all, he was the hero and mentor to many of the last century's most famous scientists. In a meticulously researched, engagingly written biography, Margaret Cheney presents the many different dimensions of this extraordinary man, capturing his human qualities and quirks as she chronicles a lifetime of discoveries that continue to alter our ...

 8. Deformation of Man Made Objects

  KAUST Repository

  Ibrahim, Mohamed

  2012-07-01

  We introduce a framework for 3D object deformation with primary focus on man-made objects. Our framework enables a user to deform a model while preserving its defining characteristics. Moreover, our framework enables a user to set constraints on a model to keep its most significant features intact after the deformation process. Our framework supports a semi-automatic constraint setting environment, where some constraints could be automatically set by the framework while others are left for the user to specify. Our framework has several advantages over some state of the art deformation techniques in that it enables a user to add new features to the deformed model while keeping its general look similar to the input model. In addition, our framework enables the rotation and extrusion of different parts of a model.

 9. Man's limitations. The Catholic view.

  Science.gov (United States)

  Bacani, T

  1993-10-27

  The Assistant Bishop of Manila, Philippines, comments on Pope John Paul II teachings and former Pope Paul VI's Humanae Vitae. The Roman Catholic Church over the past twenty five years has not accepted modern contraception. Lay Catholics are confused over the appropriate behavior regarding family planning, are ignorant of the Church's teachings, or have followed their conscience. Critics say that the teachings are obsolete and unheeded. Church officials respond that the Church is run by divine inspiration and not majority rule. The Church position is based on reason and on God himself, who prohibits man-made contraception. Paul VI revealed that the conjugal act was the link between unitive and procreative meanings, and man did not have the right to break the link on his own initiative. John Paul II reaffirms this position by stating that human beings do not have "absolute dominion over the conjugal act" and are not the final arbiters of the creation of life. Humans are servants of the creation of new life as collaborators and procreators. Humans act like Gods when they deprive the conjugal act of procreative meaning through contraceptive use. Natural family planning does not violate this divine prerogative. The Pope's teachings are verified. There is evidence of declines in conjugal infidelity, the lowering of moral standards, increased abortion, and the demise of demographic imperialism. The Church recognizes the problem of overpopulation, and the Catholic Bishops Conference of the Philippines acknowledges the responsibility of all sectors of society to solve the problem. Catholics in the Philippines are opposed to the Ramos' administration's aggressive birth control program. The opposition is due to the government's lack of provision of sufficient information about the side effects of modern contraceptives and the neglect of natural family planning, which is the only morally legitimate form of contraception sanctioned by Roman Catholics. Freedom of choice means

 10. Biosafety in manned space flight

  International Nuclear Information System (INIS)

  De Boever, P.

  2006-01-01

  The main goal of manned exploration is to achieve a prolonged stay in space, for example in an orbital station (such as the International Space Station (ISS)) or in planetary bases on the Moon and/or Mars. It goes without saying that such missions can only be realized when the astronaut's health and well-being is secured. In this respect, the characterization of the microbiological contamination on board spacecraft and orbital stations and the influence of cosmic radiation and microgravity are of paramount importance. Microbial contamination may originate from different sources and includes the initial contamination of space flight materials during manufacturing and assembly, the delivery of supplies to the orbital station, the supplies themselves, secondary contamination during the lifetime of the orbital station, the crew and any other biological material on board e.g. animals, plants, micro-organisms used in scientific experiments. Although most microorganisms do not threaten human health, it has been reported that in a confined environment, such as a space cabin, microorganisms may produce adverse effects on the optimal performance of the space crew and the integrity of the spacecraft or habitat. These effects range from infections, allergies, and toxicities to degradation of air and water supplies. Biodegradation of critical materials may result in system failure and this may jeopardize the crew. The research aims at monitoring the biological airborne and surface contamination during manned space flight. The ISS has been selected as primary test bed for this study. The majority of the investigations are being done by the Russian Institute of Biomedical Problems (IBMP), which is responsible for monitoring the biological contamination in the habitable compartments of the ISS for safety and hygienic reasons. Within the frame of a collaboration between IBMP and the European Space Agency (ESA), SCK-CEN is able to participate in the analyses

 11. Bliver man en bedre leder af at være på lederuddannelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Peter

  2018-01-01

  Det globale marked for uddannelser og kurser til offentlige og private ledere er en milliardforretning. Men på trods af de meget store investeringer ved både danske og internationale forskere ganske lidt om, hvordan de mange kurser og uddannelser egentlig påvirker de ledere, der går på uddannelse...... eller kursus. Artiklen formidler resultatet af en undersøgelse i fem danske kommuner. Konklusionen på undersøgelsen er, at man på de kommunale arbejdspladser forholdsvis nemt kan forbedre vilkårene for, at ledere under uddannelse kan forbedre vilkårene for at anvende ny viden i praksis....

 12. CAMEX-4 ER-2 HIGH ALTITUDE DROPSONDE V1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The CAMEX-4 ER-2 High Altitude Dropsonde dataset was collected by the ER-2 High Altitude Dropsonde System (EHAD), which used dropwinsondes fitted with Global...

 13. CAMEX-4 ER-2 LIGHTNING INSTRUMENT PACKAGE (LIP) V1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The CAMEX-4 ER-2 Lightning Instrument Package (LIP) dataset was collected by the ER-2 LIP, which allows the vector components of the electric field (i.e, Ex, Ey, Ez...

 14. Facets of operational performance in an emergency room (ER)

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vaart, Taco; Vastag, Gyula; Wijngaard, Jacob

  This paper, using detailed time measurements of patients complemented by interviews with hospital management and staff, examines three facets of an emergency room's (ER) operational performance: (1) effectiveness of the triage system in rationing patient treatment; (2) factors influencing ER's

 15. ER Consolidated Qtrly Rpt_April-June 2016_October 2016

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cochran, John R. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2016-10-01

  This Environmental Restoration Operations (ER) Consolidated Quarterly Report (ER Quarterly Report) provides the status of ongoing corrective action activities being implemented by Sandia National Laboratories, New Mexico (SNL/NM) for the April, May, and June 2016 quarterly reporting period.

 16. GPM Ground Validation Navigation Data ER-2 OLYMPEX V1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The GPM Ground Validation NASA ER-2 Navigation Data OLYMPEX dataset supplies navigation data collected by the NASA ER-2 aircraft for flights that occurred during...

 17. Senior Sport er læring i virkeligheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Erna Rosenlund

  2014-01-01

  Samarbejde mellem fysioterapeutudddannelsen på UCN og Aalborg senior Sport er givende for alle parter, inklusiv studerende.......Samarbejde mellem fysioterapeutudddannelsen på UCN og Aalborg senior Sport er givende for alle parter, inklusiv studerende....

 18. The man and the hill

  Science.gov (United States)

  Leopold, Luna Bergere

  1962-01-01

  He was sitting on a large slab of rock. As he looked at the cloud of dust hanging hazily on the horizon, the piece of antler and the block of flint he held in his hand hung as if they were suspended from their previous rapid motion. The man gazed intently across the swaying grass which rose in wave-like billows across the distant hills. What was that dust - a herd of buffalo, a band of hunters, or were coyotes chasing the antelope again? After watching for a while he started again to chip the flint with a rapid twisting motion of the bone in his right hand. The little chips of flint fell in the grass before him. It is the same hill but the scene has changed. Seated on the same rock, holding the reins of a saddle horse, a man dressed in buckskin took the fur cap off his head and wiped his brow. He was looking intently across a brown and desolate landscape at a cloud of dust on the far horizon. Was it the hostile tribe of Indians? It could be buffalo. Nervously he kicked at the ground with the deerhide moccasin, pushing the flint chips out of the way. He wiped the dust from his long rifle. What a terrible place - no water, practically no grass, everything bare and brown. Now at sunset, slanting across the hills green with springtime, a cowman sits on a big rock, pushes his sombrero back on his head, and looks across the valley at a large but quiet herd of stock, moving slowly as each steer walks from one lush patch of grass to another, nibbling. Suddenly he stood up. Far on the horizon some dark objects were moving. Is it the sheepmen? Could it be the stage coach from Baggs to the Sweetwater Crossing?Same hill - a gray truck was grinding slowly toward the summit. It pulled up near a small fenced enclosure where there were some instruments painted a bright silver color. A man stepped out of the truck and turned to his younger companion, "You've never found an arrowhead? Maybe you have never thought about it correctly. If you want to find where an Indian camped long

 19. TCSP ER-2 DOPPLER RADAR (EDOP) V1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The TCSP ER-2 DOPPLER RADAR (EDOP) dataset was collected by the ER-2 Doppler radar (EDOP), which is an X-band (9.6 GHz) Doppler radar mounted in the nose of the ER-2...

 20. CAMEX-4 ER-2 DOPPLER RADAR V1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The CAMEX-4 ER-2 Doppler Radar dataset was collected by the ER-2 Doppler radar (EDOP), which is an X-band (9.6 GHz) Doppler radar mounted in the nose of ER-2. The...

 1. SEC16 in COPII coat dynamics at ER exit sites

  NARCIS (Netherlands)

  Sprangers, Joep; Rabouille, Catherine

  Protein export from the endoplasmic reticulum (ER), the first step in protein transport through the secretory pathway, is mediated by coatomer protein II (COPII)-coated vesicles at ER exit sites. COPII coat assembly on the ER is well understood and the conserved large hydrophilic protein Sec16

 2. The man and the universe

  Science.gov (United States)

  Kolodziejska, Magdalena

  2016-04-01

  The universe has always aroused people's curiosity. It fascinates and at the same time scares in its vastness. Encourages us to reflect of the meaning of human life. This begs the questions: whether there is a life beyond Earth? Whether is it possible that the man is alone in such a large space? These questions still remain unanswered, and topics concerning "the cosmos" constantly evoke many emotions. It is especially fascinating for the youngest students. Quite often, preschoolers can flawlessly name the planets according to their order of appearance in relation to the sun. They are happy to take the fun inspired by journeys into space. Teaching through action is extremely important for the development of the child-man* (Piaget, 2006). The thinking originates primarily from the action. Therefore, students should undertake independent research activities, perform experiments and conduct observations and thus raise questions about the world, looking for meanings and solutions. Adults (a teacher, a person with a passion) are to be the support in the search for knowledge, its processing and cleaning. Its role is to ensure a proper development of environment that is conducive to research activity. The answer to these requirements was to create in the oldest technical school in Poland (Railway Technical College, now Technical College No. 7) the astronomical observatory, which can be used by pupils of Warsaw's kindergartens and schools. There are organized activities for children and youth in this school, as well as trainings for teachers. Younger students during such an interdisciplinary courses are, among others, the opportunity to get acquainted with the construction of the telescope, they can build their own rockets and organize their racing or create your own star constellations. Older students as a result of observations and experiments may confirm or refute the hypothesis that the universe is within each of us. The classes are enriched using applications on

 3. Magnetic properties of ErGa3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murasik, A.; Czopnik, A.; Keller, L.; Fischer, P.

  1999-01-01

  Bulk magnetization measurements and magnetic phase diagram for ErGa 3 show that zero-external magnetic field it undergoes two successive transitions at T 1 = 2.6 K and T 2 = 2.8 K, respectively. Its magnetic ordering examined by neutron diffraction, can be derived from the so-called [1/2, 1/2, 0] structure, i.e. one in which the successive antiparallel (110) sheets of spins have additionally superimposed on them a sinusoidal modulation parallel to the [100] axis. The temperature dependence of neutron diffraction diagrams studied with powder and single crystal samples revealed, that in the range of (2.6 - 2.78) k there occurs an abrupt reorientation of the Er 3+ spins from the [110]-type direction, towards the [100] axis. This rotation can be attributed to the T 1 transition found in the magnetic phase diagram. (author)

 4. 33 CFR 143.407 - Manning.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 2 2010-07-01 2010-07-01 false Manning. 143.407 Section 143.407 Navigation and Navigable Waters COAST GUARD, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (CONTINUED) OUTER CONTINENTAL SHELF ACTIVITIES DESIGN AND EQUIPMENT Standby Vessels § 143.407 Manning. Standby vessels must be crewed...

 5. Alternative Frameworks for the Study of Man.

  Science.gov (United States)

  Markova, Ivana

  1979-01-01

  Two frameworks for the study of man are discussed. The Cartesian model views man as a physical object. A dialectic framework, with the emphasis on the self, grew out of nineteenth century romanticism and reflects the theories of Hegel. Both models have had an effect on social psychology and the study of interpersonal communication. (BH)

 6. A methodology for costing man-rem

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bieber, C.

  1976-03-01

  An attempt is made to provide a methodology for costing man-rem in a way that can be applied to station conditions, based on 1974 Pickering G.S. data. Factors taken into account were social costs, exposure costs (dose accounting, training, dosimetry) temporary labour costs, and permanent replacement labour costs. A figure of $620/ man-rem was derived. (LL)

 7. Marihuana in Man: Three Years Later

  Science.gov (United States)

  Hollister, Leo E.

  1971-01-01

  Reviews three years of research on the effects of marihuana in man. Previously known clinical mental and physical effects have been confirmed. Causes and mechanisms of these effects generally remain undetermined in man and animals. Social implications and long term effects require additional study, although usage appears detrimental. (JM)

 8. Human Behaviour and the Origin of Man

  Science.gov (United States)

  Raleigh, M. J.; Washburn, S. L.

  1973-01-01

  The study of origin and evolution of man gives new perspective for understanding his behavior. Physical behaviors such as walking and throwing are results of biological evolution which has not kept pace with sociocultural evolution. Irrational decisions by man in social, cultural, and political fields are results of this brain activity. (PS)

 9. Human factors and man-machine-interaction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bohr-Bruckmayr, E.

  1985-01-01

  Definitions of the man-machine-interface concept are given. The importance of ergonomics in planning, construction, start-up and operation of a nuclear power plant is highlighted. A comprehensive task analysis is the basis of man-machine-interaction. Personnel performance, work shaping and security are discussed

 10. SYP73 Anchors the ER to the Actin Cytoskeleton for Maintenance of ER Integrity and Streaming in Arabidopsis.

  Science.gov (United States)

  Cao, Pengfei; Renna, Luciana; Stefano, Giovanni; Brandizzi, Federica

  2016-12-05

  The endoplasmic reticulum (ER) is an essential organelle that spreads throughout the cytoplasm as one interconnected network of narrow tubules and dilated cisternae that enclose a single lumen. The ER network undergoes extensive remodeling, which critically depends on membrane-cytoskeleton interactions [1]. In plants, the ER is also highly mobile, and its streaming contributes significantly to the movement of other organelles [2, 3]. The remodeling and motility of the plant ER rely mainly on actin [4] and to a minor extent on microtubules [5]. Although a three-way interaction between the ER, cytosolic myosin-XI, and F-actin mediates the plant ER streaming [6], the mechanisms underlying stable interaction of the ER membrane with actin are unknown. Early electron microscopy studies suggested a direct attachment of the plant ER with actin filaments [7, 8], but it is plausible that yet-unknown proteins facilitate anchoring of the ER membrane with the cytoskeleton. We demonstrate here that SYP73, a member of the plant Syp7 subgroup of SNARE proteins [9] containing actin-binding domains, is a novel ER membrane-associated actin-binding protein. We show that overexpression of SYP73 causes a striking rearrangement of the ER over actin and that, similar to mutations of myosin-XI [4, 10, 11], loss of SYP73 reduces ER streaming and affects overall ER network morphology and plant growth. We propose a model for plant ER remodeling whereby the dynamic rearrangement and streaming of the ER network depend on the propelling action of myosin-XI over actin coupled with a SYP73-mediated bridging, which dynamically anchors the ER membrane with actin filaments. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. Her er din motion i 2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Lasse Kristian

  2014-01-01

  Motion i naturen, en indendørs fitnessform inspireret af junglens lianer og høj intensitet med crossfit. Det er ifølge en ekspert nogle af de træningstyper, der vil være mest populære i 2012. Året hvor fleksibilitet og frihed vil blive endnu vigtigere, for den måde vi holder os i form på....

 12. Hamlet er manden i mit liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2009-01-01

  Hamlet er manden i mit liv. Min elskede. Jeg har en drøm om at frelse ham. At redde ham ud af sin mors soveværelse og ind i mit. Væk fra det ødipale Helvede han befinder sig i, fastlåst mellem et svin af en faderskikkelse (Claudius) og en alt for idealiseret far (gamle Hamlet), vågende over sin m...

 13. Electrorheological (ER) Fluids: A Research Needs Assessment

  Science.gov (United States)

  1993-05-01

  is given as line (g). Experimental results a correspond to polyaniline in silicone oil, e.c•,=36 (Gow 1990); * hollow silica spheres in corn oil ye...Malishauskas, 1981) (Fig. 18b). In Minsk, we have designed a new model of a screw valve (Shulman, 1978b). Its electrodes are fabricated in the form of...Takimoto, both of whom were very gracious. Dr. Takimoto is primarily involved in ER research. I was not shown any facilities while there, primarily

 14. ER-12-1 completion report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Russell, C.E.; Gillespie, D.; Cole, J.C.; Drellack, S.L.

  1996-12-01

  The objective of drillhole ER-12-1 was to determine the hydrogeology of paleozoic carbonate rocks and of the Eleana Formation, a regional aquitard, in an area potentially downgradient from underground nuclear testing conducted in nearby Rainier Mesa. This objective was addressed through the drilling of well ER-12-1 at N886,640.26 E640,538.85 Nevada Central Coordinates. Drilling of the 1094 m (3588 ft) well began on July 19, 1991 and was completed on October 17, 1991. Drilling problems included hole deviation and hole instability that prevented the timely completion of this borehole. Drilling methods used include rotary tri-cone and rotary hammer drilling with conventional and reverse circulation using air/water, air/foam (Davis mix), and bentonite mud. Geologic cuttings and geophysical logs were obtained from the well. The rocks penetrated by the ER-12-1 drillhole are a complex assemblage of Silurian, Devonian, and Mississippian sedimentary rocks that are bounded by numerous faults that show substantial stratigraphic offset. The final 7.3 m (24 ft) of this hole penetrated an unusual intrusive rock of Cretaceous age. The geology of this borehole was substantially different from that expected, with the Tongue Wash Fault encountered at a much shallower depth, paleozoic rocks shuffled out of stratigraphic sequence, and the presence of an altered biotite-rich microporphyritic igneous rock at the bottom of the borehole. Conodont CAI analyses and rock pyrolysis analyses indicate that the carbonate rocks in ER-12-1, as well as the intervening sheets of Eleana siltstone, have been thermally overprinted following movement on the faults that separate them. The probable source of heat for this thermal disturbance is the microporphyritic intrusion encountered at the bottom of the hole, and its age establishes that the major fault activity must have occurred prior to 102.3+0.5 Ma (middle Cretaceous)

 15. Friluftsinstallationer i træer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Simon; Thomsen, Iben Margrete

  2015-01-01

  Abebaner, treetop walking, high rope adventure, slackline, træhuse og parkour-baner er alle installationer, som bruger træerne som støtte, enten midlertidigt eller permanent. Den nye sport, turistattraktionen eller team building-redskabet sætter i alle tilfælde træerne på prøve. Der følger positiv...

 16. The role of the AR/ER ratio in ER-positive breast cancer patients.

  Science.gov (United States)

  Rangel, Nelson; Rondon-Lagos, Milena; Annaratone, Laura; Osella-Abate, Simona; Metovic, Jasna; Mano, Maria Piera; Bertero, Luca; Cassoni, Paola; Sapino, Anna; Castellano, Isabella

  2018-03-01

  The significance of androgen receptor (AR) in breast cancer (BC) management is not fully defined, and it is still ambiguous how the level of AR expression influences oestrogen receptor-positive (ER+) tumours. The aim of the present study was to analyse the prognostic impact of AR/ER ratio, evaluated by immunohistochemistry (IHC), correlating this value with clinical, pathological and molecular characteristics. We retrospectively selected a cohort of 402 ER+BC patients. On each tumour, IHC analyses for AR, ER, PgR, HER2 and Ki67 were performed and AR+ cases were used to calculate the AR/ER value. A cut-off of ≥2 was selected using receiver-operating characteristic (ROC) curve analyses. RNA from 19 cases with AR/ER≥2 was extracted and used for Prosigna-PAM50 assays. Tumours with AR/ER≥2 (6%) showed more frequent metastatic lymph nodes, larger size, higher histological grade and lower PgR levels than cases with AR/ERAR/ER≥2 had worse disease-free interval (DFI) and disease-specific survival (DSS) (hazard ratios (HR) = 4.96 for DFI and HR = 8.69 for DSS, both P  ≤ 0.004). According to the Prosigna-PAM50 assay, 63% (12/19) of these cases resulted in intermediate or high risk of recurrence categories. Additionally, although all samples were positive for ER assessed by IHC, the molecular test assigned 47.4% (9/19) of BCs to intrinsic non-luminal subtypes. In conclusion, the AR/ER ratio ≥2 identifies a subgroup of patients with aggressive biological features and may represent an additional independent marker of worse BC prognosis. Moreover, the Prosigna-PAM50 results indicate that a significant number of cases with AR/ER≥2 could be non-luminal tumours. © 2018 Society for Endocrinology.

 17. The Aging of Iron Man

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Azhaar Ashraf

  2018-03-01

  Full Text Available Brain iron is tightly regulated by a multitude of proteins to ensure homeostasis. Iron dyshomeostasis has become a molecular signature associated with aging which is accompanied by progressive decline in cognitive processes. A common theme in neurodegenerative diseases where age is the major risk factor, iron dyshomeostasis coincides with neuroinflammation, abnormal protein aggregation, neurodegeneration, and neurobehavioral deficits. There is a great need to determine the mechanisms governing perturbations in iron metabolism, in particular to distinguish between physiological and pathological aging to generate fruitful therapeutic targets for neurodegenerative diseases. The aim of the present review is to focus on the age-related alterations in brain iron metabolism from a cellular and molecular biology perspective, alongside genetics, and neuroimaging aspects in man and rodent models, with respect to normal aging and neurodegeneration. In particular, the relationship between iron dyshomeostasis and neuroinflammation will be evaluated, as well as the effects of systemic iron overload on the brain. Based on the evidence discussed here, we suggest a synergistic use of iron-chelators and anti-inflammatories as putative anti-brain aging therapies to counteract pathological aging in neurodegenerative diseases.

 18. Transuranic element pathways to man

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bennett, B.G.

  1976-01-01

  Transfer to man of transuranic element contamination may occur by the inhalation or ingestion pathways. The measurements of globally dispersed fall-out radioactivity have provided pertinent data on the environmental behaviour of plutonium. Additional data may eventually become available for americium. From the measured and inferred concentrations of fall-out plutonium, the inhalation intake has been determined and the ICRP Task Group lung model used to estimate deposition in the lung and transfer to other body organs. The computed body burden reached a maximum of 4pCi in 1964 and is currently about 2.5pCi. A complete diet sampling has been conducted to determine ingestion intake. Plutonium concentration in food ranged from 0.01pCi/kg in shellfish to undetected (less than 0.0003pCi/kg) in milk. Annual intake in total diet is estimated to have been 1.6pCi in 1972. Low uptake by the gastrointestinal tract makes contribution to organ burdens from ingestion negligible. Long-term pathway considerations include plant uptake from the cumulative deposit in soil and resuspension. Downward movement in soil may limit the significance of these long-term pathway components. (author)

 19. The Aging of Iron Man.

  Science.gov (United States)

  Ashraf, Azhaar; Clark, Maryam; So, Po-Wah

  2018-01-01

  Brain iron is tightly regulated by a multitude of proteins to ensure homeostasis. Iron dyshomeostasis has become a molecular signature associated with aging which is accompanied by progressive decline in cognitive processes. A common theme in neurodegenerative diseases where age is the major risk factor, iron dyshomeostasis coincides with neuroinflammation, abnormal protein aggregation, neurodegeneration, and neurobehavioral deficits. There is a great need to determine the mechanisms governing perturbations in iron metabolism, in particular to distinguish between physiological and pathological aging to generate fruitful therapeutic targets for neurodegenerative diseases. The aim of the present review is to focus on the age-related alterations in brain iron metabolism from a cellular and molecular biology perspective, alongside genetics, and neuroimaging aspects in man and rodent models, with respect to normal aging and neurodegeneration. In particular, the relationship between iron dyshomeostasis and neuroinflammation will be evaluated, as well as the effects of systemic iron overload on the brain. Based on the evidence discussed here, we suggest a synergistic use of iron-chelators and anti-inflammatories as putative anti-brain aging therapies to counteract pathological aging in neurodegenerative diseases.

 20. Manned spacecraft electrical power systems

  Science.gov (United States)

  Simon, William E.; Nored, Donald L.

  1987-01-01

  A brief history of the development of electrical power systems from the earliest manned space flights illustrates a natural trend toward a growth of electrical power requirements and operational lifetimes with each succeeding space program. A review of the design philosophy and development experience associated with the Space Shuttle Orbiter electrical power system is presented, beginning with the state of technology at the conclusion of the Apollo Program. A discussion of prototype, verification, and qualification hardware is included, and several design improvements following the first Orbiter flight are described. The problems encountered, the scientific and engineering approaches used to meet the technological challenges, and the results obtained are stressed. Major technology barriers and their solutions are discussed, and a brief Orbiter flight experience summary of early Space Shuttle missions is included. A description of projected Space Station power requirements and candidate system concepts which could satisfy these anticipated needs is presented. Significant challenges different from Space Shuttle, innovative concepts and ideas, and station growth considerations are discussed. The Phase B Advanced Development hardware program is summarized and a status of Phase B preliminary tradeoff studies is presented.

 1. Cosmic evolution, life and man

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oro, J.

  1995-01-01

  Among the most basic problems confronting science are those regarding the origin of the universe, the origin of life and the origin of man. This general overview starts (1) with a brief introduction addressed primarily to the Cyril Ponnamperuma Memorial. Then, the thesis is presented that the appearance of life and intelligence on our planet can be understood as the result of a number of cosmic and biological evolutionary processes, including (2) the stellar thermonuclear synthesis of the biogenic elements other than hydrogen (C, N, O, P and S), their dispersal into space, and their combination into circumstellar and interstellar molecules. (3) The formation of the Solar System and the Earth-Moon System. (4) The role of comets and carbonaceous chondrites in contributing organic matter to the primitive Earth. (5) The prebiotics synthesis of amino acids, purines, pyrimidines, fatty acids, and other biochemical monomers. (6) The prebiotic condensation reactions leading to the synthesis of oligomers such as oligonucleotides and oligopeptides, with replicative and catalytic activities. (7) The synthesis of amphiphilic lipids, and their self-assembly into liposomes with bi-layered membranes. (8) The formation of protocellular structures. (9) The activation of protocells into a functioning Darwin's ancestral cell. (10) Early evolution of life. (11) The K-T boundary event and the disappearance of dinosaurs. (12) Evolution of hominids leading to Homo sapiens. (13) The rapid development of civilization. (14) The exploration of the Solar System. (15) Life beyond our planetary system. (16) Epilogue. Peace from cosmic evolution? (Abstract only)

 2. Cosmic evolution, life and man

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oro, J [Houston Univ., Houston, TX (United States). Dept. of Biochemical and Biophysical Sciences

  1995-08-01

  Among the most basic problems confronting science are those regarding the origin of the universe, the origin of life and the origin of man. This general overview starts (1) with a brief introduction addressed primarily to the Cyril Ponnamperuma Memorial. Then, the thesis is presented that the appearance of life and intelligence on our planet can be understood as the result of a number of cosmic and biological evolutionary processes, including (2) the stellar thermonuclear synthesis of the biogenic elements other than hydrogen (C, N, O, P and S), their dispersal into space, and their combination into circumstellar and interstellar molecules. (3) The formation of the Solar System and the Earth-Moon System. (4) The role of comets and carbonaceous chondrites in contributing organic matter to the primitive Earth. (5) The prebiotics synthesis of amino acids, purines, pyrimidines, fatty acids, and other biochemical monomers. (6) The prebiotic condensation reactions leading to the synthesis of oligomers such as oligonucleotides and oligopeptides, with replicative and catalytic activities. (7) The synthesis of amphiphilic lipids, and their self-assembly into liposomes with bi-layered membranes. (8) The formation of protocellular structures. (9) The activation of protocells into a functioning Darwin`s ancestral cell. (10) Early evolution of life. (11) The K-T boundary event and the disappearance of dinosaurs. (12) Evolution of hominids leading to Homo sapiens. (13) The rapid development of civilization. (14) The exploration of the Solar System. (15) Life beyond our planetary system. (16) Epilogue. Peace from cosmic evolution? (Abstract only).

 3. ER stress, autophagy, and RNA viruses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jia-Rong eJheng

  2014-08-01

  Full Text Available Endoplasmic reticulum (ER stress is a general term for representing the pathway by which various stimuli affect ER functions. ER stress induces the evolutionarily conserved signaling pathways, called the unfolded protein response (UPR, which compromises the stimulus and then determines whether the cell survives or dies. In recent years, ongoing research has suggested that these pathways may be linked to the autophagic response, which plays a key role in the cell’s response to various stressors. Autophagy performs a self-digestion function, and its activation protects cells against certain pathogens. However, the link between the UPR and autophagy may be more complicated. These two systems may act dependently, or the induction of one system may interfere with the other. Experimental studies have found that different viruses modulate these mechanisms to allow them to escape the host immune response or, worse, to exploit the host’s defense to their advantage; thus, this topic is a critical area in antiviral research. In this review, we summarize the current knowledge about how RNA viruses, including influenza virus, poliovirus, coxsackievirus, enterovirus 71, Japanese encephalitis virus, hepatitis C virus, and dengue virus, regulate these processes. We also discuss recent discoveries and how these will produce novel strategies for antiviral treatment.

 4. Sund livsstil er mere end fysik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nybo, Lars; Thing, Lone Friis; Astrup, Arne

  2015-01-01

  . I virkeligheden hænger tingene sammen, og i et holistisk sundhedsbillede er de psykiske og sociale dimensioner mindst lige så vigtige som de fysiske. Fællesskabet under og efter fodboldtræningen kan for eksempel være en lige så vigtig del af at være aktiv som selve træningen. Og selv om nogle...... begynder på en aktiv livsstil ud fra en ydre motivation om det fysiske aspekt af ’mere sundhed’, så er der meget, som tyder på, at den indre motivation overtager, og at de i stedet bliver drevet af glæden ved den øgede livskvalitet. Nogle mennesker fascineres af at følge en fast træningsplan og have et...... behandling af inaktivitetsrelaterede lidelser bør dog ikke være det vigtigste argument for at oplyse om og opfordre til en sund livsstil. Livskvalitetsaspektet skal være i højsædet, og det er for så vidt en legitim bekymring, at der kommer et overdrevet fokus på samfundsøkonomi og forebyggelse af somatisk...

 5. Human capabilities in space. [man machine interaction

  Science.gov (United States)

  Nicogossian, A. E.

  1984-01-01

  Man's ability to live and perform useful work in space was demonstrated throughout the history of manned space flight. Current planning envisions a multi-functional space station. Man's unique abilities to respond to the unforeseen and to operate at a level of complexity exceeding any reasonable amount of previous planning distinguish him from present day machines. His limitations, however, include his inherent inability to survive without protection, his limited strength, and his propensity to make mistakes when performing repetitive and monotonous tasks. By contrast, an automated system does routine and delicate tasks, exerts force smoothly and precisely, stores, and recalls large amounts of data, and performs deductive reasoning while maintaining a relative insensitivity to the environment. The establishment of a permanent presence of man in space demands that man and machines be appropriately combined in spaceborne systems. To achieve this optimal combination, research is needed in such diverse fields as artificial intelligence, robotics, behavioral psychology, economics, and human factors engineering.

 6. Lean i Norge : opplever norske bedrifter som er mer lean, større økning i kundetilfredshet enn de som er mindre lean?

  OpenAIRE

  Fagereng, Hanne Eline; Askevold, Elisabeth Cathrine

  2010-01-01

  Vi ønsker å måle i hvor stor grad norske bedrifter har implementert lean, og for å måle grad av lean har vi utviklet et rammeverk basert på lean teori. Hovedformålet med lean er å øke kundeverdi med minst mulig ressursbruk, anstrengelse, energi, utstyr, tid, plass, material og kapital (Womack, Roos and Jones 2007). Vi vil utforske om høyere grad av lean fører til mer tilfredse kunder enn de som har lavere grad av lean. Altså om hovedformålet med lean blir oppnådd hvis man implementerer lean i...

 7. The structure of the 168Er nucleus and the 166Er(t,p) 168 Er reaction in terms of the sdg interacting boson model

  Science.gov (United States)

  Akiyama, Y.; Heyde, K.; Arima, A.; Yoshinaga, N.

  1986-05-01

  Extending the interacting boson model by incorporating besides s and d, also the g-boson, we can describe the population of positive parity states of 168Er in the 166Er(t,P) 168Er reaction rather well. In particular, the excitation of I,Kπi = 4,3 +1; 2,2 +2; 0,0 +3 and 0,0 +4 states is much improved over the sd-IBM approach.

 8. MicroRNAs meet calcium: joint venture in ER proteostasis.

  Science.gov (United States)

  Finger, Fabian; Hoppe, Thorsten

  2014-11-04

  The endoplasmic reticulum (ER) is a cellular compartment that has a key function in protein translation and folding. Maintaining its integrity is of fundamental importance for organism's physiology and viability. The dynamic regulation of intraluminal ER Ca(2+) concentration directly influences the activity of ER-resident chaperones and stress response pathways that balance protein load and folding capacity. We review the emerging evidence that microRNAs play important roles in adjusting these processes to frequently changing intracellular and environmental conditions to modify ER Ca(2+) handling and storage and maintain ER homeostasis. Copyright © 2014, American Association for the Advancement of Science.

 9. Vidensledelse er også en social praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob; Waldstrøm, Christian

  2006-01-01

  lys er det utroligt vigtigt at personalefunktionen i virksomheden er klar over de processer der udspiller sig, og aktivt tager fat om problemerne der ligger i disse barrierer. Vores egne undersøgelser viser, at på trods af opstillingen af teknologiske systemer til vidensdeling, er der stadig...... væsentlige ledelsesmæssige opgaver i forhold til sociale aspekter ved arbejdet i en organisation, som skal varetages hvis vidensdelingen skal fremmes succesfuldt. Det er væsentligt at forstå, at vidensledelse ikke blot handler om cirkulering af information, men også er forbundet mere generelt til ledelse som...

 10. Æstetik er tilbage som nøgle til at forstå samtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sharma, Devika

  2013-01-01

  Casper Christensen er gakket, Hello Kitty er nuttet og konceptkunsten er interessant. Her er tre nye kategorier at forstå senkapitalismen med. I anledning af Sianne Ngais bog "Our aesthetic categories: zany, cute, interesting" .......Casper Christensen er gakket, Hello Kitty er nuttet og konceptkunsten er interessant. Her er tre nye kategorier at forstå senkapitalismen med. I anledning af Sianne Ngais bog "Our aesthetic categories: zany, cute, interesting" ....

 11. On the identity of Dorylaimus robustus de Man

  NARCIS (Netherlands)

  Loof, P.A.A.

  1961-01-01

  The taxonomic position of Dorylaimus robustus de Man, 1876 is fully discussed. It is concluded that D. robustus de Man, 1876 is a synonym of D. stagnalis Dujardin, 1845; also included in this synonymy are D. robustus apud de Man, 1880, apud de Man, 1884 (male, partim) and Labronema robustum (de Man,

 12. Suppression of concentration quenching of Er-related luminescence in Er-doped GaN

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chen Shaoqiang; Tomita, Shigeo; Kudo, Hiroshi; Akimoto, Katsuhiro; Dierre, Benjamin; Lee, Woong; Sekiguchi, Takashi

  2010-01-01

  Erbium-doped GaN with different doping concentrations were grown by ammonia-source molecular beam epitaxy. The intra-4f-shell transitions related green luminescence were observed by both photoluminescence (PL) and cathodoluminescence (CL) measurements. It was found that concentration quenching of Er-related luminescence was observed in PL measurements while not in CL measurements. The different excitation and relaxation processes are suggested as the cause of the concentration quenching characteristics between PL and CL. The strong Er-related CL intensity in highly doped GaN demonstrates that high energy excitation is a promising approach to suppress the concentration quenching in Er-doped GaN.

 13. Interlayer exchange coupling in Er|Tb superlattices mediated by short range incommensurate Er order

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pfuhl, E; Brueckel, T; Voigt, J; Mattauch, S; Korolkov, D

  2010-01-01

  We study the magnetic correlations in Er|Tb superlattices by means of off-specular scattering of polarized neutrons. We show here the co-existence of inhomogeneous magnetic states: i) ferromagnetic order of moments within the Tb layers below 230 K (FM), correlation length of about 10 bilayer, ii) an incommensurate modulated magnetic order, restricted to single Er layers and iii) antiferromagnetic coupling of ferromagnetic layers below 70K (AFC). Polarised off-specular neutron scattering under grazing incidence reveals that i) magnetic fluctuations appear when the sample is cooled below 70 K, ii) these fluctuations lead to AFC, when the sample is cooled to 10 K, which iii) persists, when the sample is subsequently heated up to 45 K, while the order is not present during the cooling cycle. Also the short range incommensurate order changes accordingly, implying that the magnetic order in the Er layers mediates the interlayer coupling between ferromagnetic Tb layers.

 14. Effect of the unfolded protein response on ER protein export: a potential new mechanism to relieve ER stress.

  Science.gov (United States)

  Shaheen, Alaa

  2018-05-05

  The unfolded protein response (UPR) is an adaptive cellular response that aims to relieve endoplasmic reticulum (ER) stress via several mechanisms, including inhibition of protein synthesis and enhancement of protein folding and degradation. There is a controversy over the effect of the UPR on ER protein export. While some investigators suggested that ER export is inhibited during ER stress, others suggested the opposite. In this article, their conflicting studies are analyzed and compared in attempt to solve this controversy. The UPR appears indeed to enhance ER export, possibly via multiple mechanisms. However, another factor, which is the integrity of the folding machinery/environment inside ER, determines whether ER export will appear increased or decreased during experimentation. Also, different methods of stress induction appear to have different effects on ER export. Thus, improvement of ER export may represent a new mechanism by which the UPR alleviates ER stress. This may help researchers to understand how the UPR works inside cells and how to manipulate it to alter cell fate during stress, either to promote cell survival or death. This may open up new approaches for the treatment of ER stress-related diseases.

 15. Understanding Spider-Man: Your Everyday Superhero

  OpenAIRE

  Falk, Nicklas; Blomsterberg, Sofie Amalie; Suciu, Alice Sabrina; Pedersen, Mads Peter; Lucas, Vilhelm

  2014-01-01

  This project focuses on the understanding of Spider-Man, and the morals and ethics that lie behind the choices he makes. Through the Dimensions Philosophy & Science/Text & Sign, this understanding is concluded by looking at ethical theories and comic book analysis. Based on the Ultimate Spider-Man comic book series, the aim is to clarify who Spider-Man is and what causes him to act in certain ways; before and after his realization of power. Some theories used to investigate these area...

 16. Man-made gemstones; Jinko hoseki

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Isogami, M. [Kyocera Corp., Kyoto (Japan)

  2000-01-01

  Birth and development of the man-made gemstones in the 20th century are outlined. Manufacturing gemstones was initiated by the invention of corundum production, followed by production of rubies and sapphires. In 1950 GE Co. synthesized diamonds, after that, most gemstones were manufactured consequently by progress of technologies of single crystal growing and ceramic manufacturing. In the 21st century, steep growth in demand is not expected but it seems to keep steady growth and the importance and necessity of man-made gemstones may be increased because of global environmental issues. Man-made gemstones seem to have both personality and variety of characteristics. (NEDO)

 17. On the Use of an ER-213 Detonator to Establish a Baseline for the ER-486

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thomas, Keith A. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Liechty, Gary H. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Jaramillo, Dennis C. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Munger, Alan C. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); McHugh, Douglas C. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Kennedy, James E. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2014-08-19

  This report documents a series of tests using a TSD-115 fireset coupled with an ER-213, a gold exploding bridgewire (EBW) detonator. These tests were designed to fire this EBW with a smaller fireset to obtain current and voltage data as well as timing information at voltage levels below, above, and throughout the threshold firing region. This study could then create a database for comparison to our current ER-486 EBW development, which is designed to be a lower voltage (<500V) device.

 18. Universiteter bør prioritere undervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hyldgaard, Kirsten

  2017-01-01

  akkreditering af uddannelser. Styringsredskabet er kun kontrol, ikke incitamenter. Man kan ikke blive professor, hvis man lægger ekstraordinært megen energi i forberedelse af undervisning og udvikling af uddannelser. Jeg har i det mindste aldrig hørt om, at et professorat blev begrundet med kvalifikationer i...... er lønforhøjelser og professorater. Den retning, ledelsen leder os i, er imidlertid ikke forskningen som sådan, snarere det at skrive forskningsrådsansøgninger med henblik på at indhente eksterne forskningsmidler. Man kan blive professor, hvis man kan hente eksterne forskningsmidler hjem til ens...... noget, der kunne og burde bidrage til forskningen. Man skulle tro, at når der ingen prestige er forbundet med at være en dygtig underviser, ville man netop se behovet for incitamenter. Det gør man ikke – ud over den årlige præmiering af ”Årets underviser”. Studerende kan naturligvis være fuldstændigt...

 19. GR and ER co-activation alters the expression of differentiation genes and associates with improved ER+ breast cancer outcome

  Science.gov (United States)

  West, Diana C.; Pan, Deng; Tonsing-Carter, Eva Y.; Hernandez, Kyle M.; Pierce, Charles F.; Styke, Sarah C.; Bowie, Kathleen R.; Garcia, Tzintzuni I.; Kocherginsky, Masha; Conzen, Suzanne D.

  2016-01-01

  In estrogen receptor (ER)-negative breast cancer (BC), high tumor glucocorticoid receptor (GR) expression has been associated with a relatively poor outcome. In contrast, using a meta-analysis of several genomic datasets, here we find that tumor GR mRNA expression is associated with improved ER+ relapse-free survival (RFS) (independently of progesterone receptor (PR) expression). To understand the mechanism by which GR expression is associated with a better ER+ BC outcome, the global effect of GR-mediated transcriptional activation in ER+ BC cells was studied. Analysis of GR chromatin immunoprecipitation followed by high-throughput sequencing (ChIP-seq) in ER+/GR+ MCF-7 cells revealed that upon co-activation of GR and ER, GR chromatin association became enriched at proximal promoter regions. Furthermore, following ER activation, increased GR chromatin association was observed at ER, FOXO, and AP1 response elements. In addition, ER associated with GR response elements, suggesting that ER and GR interact in a complex. Co-activation of GR and ER resulted in increased expression (relative to ER activation alone) of transcripts that encode proteins promoting cellular differentiation (e.g. KDM4B, VDR) and inhibiting the Wnt-signaling pathway (IGFBP4). Finally, expression of these individual pro-differentiation genes was associated with significantly improved RFS in ER+ BC patients. Together, these data suggest that the co-expression and subsequent activity of tumor cell GR and ER contribute to the less aggressive natural history of early-stage BC by coordinating the altered expression of genes favoring differentiation. Implications The interaction between estrogen and glucocorticoid receptor activity highlights the importance of context-dependent nuclear receptor function in cancer. PMID:27141101

 20. COPII-Dependent ER Export: A Critical Component of Insulin Biogenesis and β-Cell ER Homeostasis.

  Science.gov (United States)

  Fang, Jingye; Liu, Ming; Zhang, Xuebao; Sakamoto, Takeshi; Taatjes, Douglas J; Jena, Bhanu P; Sun, Fei; Woods, James; Bryson, Tim; Kowluru, Anjaneyulu; Zhang, Kezhong; Chen, Xuequn

  2015-08-01

  Pancreatic β-cells possess a highly active protein synthetic and export machinery in the endoplasmic reticulum (ER) to accommodate the massive production of proinsulin. ER homeostasis is vital for β-cell functions and is maintained by the delicate balance between protein synthesis, folding, export, and degradation. Disruption of ER homeostasis by diabetes-causing factors leads to β-cell death. Among the 4 components to maintain ER homeostasis in β-cells, the role of ER export in insulin biogenesis is the least understood. To address this knowledge gap, the present study investigated the molecular mechanism of proinsulin ER export in MIN6 cells and primary islets. Two inhibitory mutants of the secretion-associated RAS-related protein (Sar)1 small GTPase, known to specifically block coat protein complex II (COPII)-dependent ER export, were overexpressed in β-cells using recombinant adenoviruses. Results from this approach, as well as small interfering RNA-mediated Sar1 knockdown, demonstrated that defective Sar1 function blocked proinsulin ER export and abolished its conversion to mature insulin in MIN6 cells, isolated mouse, and human islets. It is further revealed, using an in vitro vesicle formation assay, that proinsulin was packaged into COPII vesicles in a GTP- and Sar1-dependent manner. Blockage of COPII-dependent ER exit by Sar1 mutants strongly induced ER morphology change, ER stress response, and β-cell apoptosis. These responses were mediated by the PKR (double-stranded RNA-dependent kinase)-like ER kinase (PERK)/eukaryotic translation initiation factor 2α (p-eIF2α) and inositol-requiring protein 1 (IRE1)/x-box binding protein 1 (Xbp1) pathways but not via activating transcription factor 6 (ATF6). Collectively, results from the study demonstrate that COPII-dependent ER export plays a vital role in insulin biogenesis, ER homeostasis, and β-cell survival.

 1. Engineering the yeast Yarrowia lipolytica for the production of therapeutic proteins homogeneously glycosylated with Man8GlcNAc2 and Man5GlcNAc2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  De Pourcq Karen

  2012-05-01

  Full Text Available Abstract Background Protein-based therapeutics represent the fastest growing class of compounds in the pharmaceutical industry. This has created an increasing demand for powerful expression systems. Yeast systems are widely used, convenient and cost-effective. Yarrowia lipolytica is a suitable host that is generally regarded as safe (GRAS. Yeasts, however, modify their glycoproteins with heterogeneous glycans containing mainly mannoses, which complicates downstream processing and often interferes with protein function in man. Our aim was to glyco-engineer Y. lipolytica to abolish the heterogeneous, yeast-specific glycosylation and to obtain homogeneous human high-mannose type glycosylation. Results We engineered Y. lipolytica to produce homogeneous human-type terminal-mannose glycosylated proteins, i.e. glycosylated with Man8GlcNAc2 or Man5GlcNAc2. First, we inactivated the yeast-specific Golgi α-1,6-mannosyltransferases YlOch1p and YlMnn9p; the former inactivation yielded a strain producing homogeneous Man8GlcNAc2 glycoproteins. We tested this strain by expressing glucocerebrosidase and found that the hypermannosylation-related heterogeneity was eliminated. Furthermore, detailed analysis of N-glycans showed that YlOch1p and YlMnn9p, despite some initial uncertainty about their function, are most likely the α-1,6-mannosyltransferases responsible for the addition of the first and second mannose residue, respectively, to the glycan backbone. Second, introduction of an ER-retained α-1,2-mannosidase yielded a strain producing proteins homogeneously glycosylated with Man5GlcNAc2. The use of the endogenous LIP2pre signal sequence and codon optimization greatly improved the efficiency of this enzyme. Conclusions We generated a Y. lipolytica expression platform for the production of heterologous glycoproteins that are homogenously glycosylated with either Man8GlcNAc2 or Man5GlcNAc2 N-glycans. This platform expands the utility of Y. lipolytica as a

 2. Hvor langt er PISA fra Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dolin, Jens; Krogh, Lars Brian

  2008-01-01

  PISA 2006 science testen i en dansk kontekst. I det første delprojekt sammenlignes PISA science frameworket med de danske mål for naturfagsuddannelserne. I det andet delprojekt undersøges hvorledes PISA testformatet er i overensstemmelse med evalueringspraksis i naturfagene i den danske folkeskole. I...... det tredje delprojekt sammenlignes elevers score i PISA science testen med deres resultater i en mere dialogbaseret evalueringssituation.   De tre delundersøgelser betjener sig af forskellige metoder, nemlig henholdsvis tekstanalyse, spørgeskemaundersøgelse/ interview samt en egentlig feltvalidering...

 3. BOREAS Level-0 ER-2 Navigation Data

  Science.gov (United States)

  Strub, Richard; Dominguez, Roseanne; Newcomer, Jeffrey A.; Hall, Forrest G. (Editor)

  2000-01-01

  The BOREAS Staff Science effort covered those activities that were BOREAS community-level activities or required uniform data collection procedures across sites and time. These activities included the acquisition, processing, and archiving of aircraft navigation/attitude data to complement the digital image data. The level-0 ER-2 navigation data files contain aircraft attitude and position information acquired during the digital image and photographic data collection missions. Temporally, the data were acquired from April to September 1994. Data were recorded at intervals of 5 seconds. The data are stored in tabular ASCII files.

 4. Photoluminescence of Er in SiOx

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wan Jun; Sheng Chi; Lu Fang; Gong Dawei; Fan Yongliang; Lin Feng; Wang Xun

  1998-01-01

  Erbium-doped SiO x is prepared by molecular beam epitaxy. The influence of Er on the incorporation of O is studied by using Auger spectroscopy. Photoluminescence (PL) peaks around the wave-length of 1.53 μm have been observed within the temperature range of 18 to 300 K after annealing. The relationship between PL intensity and annealing temperature is discussed. The temperature dependence of the PL intensity shows an exponential decay with an activation energy of 12 meV at low temperatures ( 100 K)

 5. Laser Pyro System Standardization and Man Rating

  Science.gov (United States)

  Brown, Christopher W.

  2004-01-01

  This viewgraph presentation reviews an X-38 laser pyro system standardization system designed for a new manned rated program. The plans to approve this laser initiation system and preliminary ideas for this system are also provided.

 6. Man-made climate change: an overview

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holopainen, E [Helsinki Univ. (Finland). Dept. of Meteorology

  1996-12-31

  The first major man-made environmental problem was the soil acidification, caused primarily by the massive industrial emissions of sulphur dioxide. Then came the problem of ozone depletion, caused by the emissions of man-made halocarbons. More recently, the possibility of man-made climate change has received a lot of attention. These three man-made problems are interconnected in fundamental ways and require for their solution interdisciplinary and international approach. Narrowing of the scientific uncertainties connected with the problems mentioned above can be expected through international `Global Change` programmes such as the World Climate Research Programme (WCRP) and the International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP). Periodic assessments of the type produced by the IPCC will clearly be needed. Also in the future such assessments should form the scientific basis for international negotiations and conventions on the climate change issue

 7. Don't Trust the Big Man

  National Research Council Canada - National Science Library

  Coerr, Stanton S

  2008-01-01

  .... A full-length analysis of the Democratic Republic of the Congo and its full-scale insurgencies since 1960 -- at the hands of Big Man leaders Lumumba, Mobutu, and Kabila -- provide object lessons...

 8. Synergistic Man: Outcome Model for Counselors

  Science.gov (United States)

  Rousseve, Ronald J.

  1973-01-01

  Drawing on the insights of Ruth Benedict and Abraham Maslow in their search for an ethical gauge by which to rate personal-social health, this article proposes synergistic man'' as the desired outcome model for counselors. (Author)

 9. Nuclear fuel: the thinking man's alternative

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chamberlain, N.

  1989-01-01

  'Nuclear Fuel ' The Thinking Man's Alternative' is the title of the 55th Melchett Lecture given by Neville Chamberlain, Chief Executive of British Nuclear Fuels plc. This article is based on the address, the essence of which is that the case for nuclear power should be based upon an appreciation of the totality and sophistication of man's handling of his energy needs - not on a glib catch-phase or on a simple political dogma or on an economic argument. Arguments in favour of nuclear power were discussed. The conclusion was that nuclear energy is the thinking man's alternative because only thinking man could have and can develop it; secondly, only thinking men should be authorized to exploit and control it; thirdly, a thinking person will appreciate that, properly thought out and controlled, it must be the most important source of future energy for the benefit of mankind. (author)

 10. Long term effects of radiation in man

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tso Chih Ping; Idris Besar

  1984-01-01

  An overview of the long term effects of radiation in man is presented, categorizing into somatic effects, genetic effects and teratogenic effects, and including an indication of the problems that arise in their determination. (author)

 11. Environmental Education: The Whole Man Revisited

  Science.gov (United States)

  Kormondy, Edward J.

  1971-01-01

  Environmental education is seen as an interdisciplinary study of the ecology of man, viewed in his totality, in all his dimensions. Biology is not considered the central discipline in this study. (Author/AL)

 12. A report on reference Japanese man

  International Nuclear Information System (INIS)

  1979-01-01

  In connection with the reference Japanese man for evaluation of accurate exposure doses considering the various characteristics, survey data of organs etc. weights and dimensions are given: renal glands, brains, kidneys, liver, lungs, womb, thyroid glands, gallbladder, stomach. (Mori, K.)

 13. Pet Therapy: Man's Best Friend as Healer

  Science.gov (United States)

  ... psychological and physiological health of critically ill patients. Dimensions of Critical Care Nursing. 2010;29:211. Cangelosi PR, et al. Walking for therapy with man's best friend. Journal of Psychosocial Nursing and Mental ...

 14. Man-made climate change: an overview

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holopainen, E. [Helsinki Univ. (Finland). Dept. of Meteorology

  1995-12-31

  The first major man-made environmental problem was the soil acidification, caused primarily by the massive industrial emissions of sulphur dioxide. Then came the problem of ozone depletion, caused by the emissions of man-made halocarbons. More recently, the possibility of man-made climate change has received a lot of attention. These three man-made problems are interconnected in fundamental ways and require for their solution interdisciplinary and international approach. Narrowing of the scientific uncertainties connected with the problems mentioned above can be expected through international `Global Change` programmes such as the World Climate Research Programme (WCRP) and the International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP). Periodic assessments of the type produced by the IPCC will clearly be needed. Also in the future such assessments should form the scientific basis for international negotiations and conventions on the climate change issue

 15. Crisis and Man: Literary Responses Across Cultures

  OpenAIRE

  Krishnaswami, Mallika

  2012-01-01

  Myth of Sisyphus exemplifies the situation man finds himself in irrespective of his ethnic and geographical background. Art and cultural forms gave expression to this situation and the intensity of the expression depended upon the political and social dimensions. War or peace, man is always condemned to struggle with his problems, moral or otherwise. Post war English writers focused on the social problems the British society found itself in and its helplessness in dealing with them. It was th...

 16. Woman Position In Iron Man Movies

  OpenAIRE

  ANINDITHA, ANNISA

  2014-01-01

  Aninditha, Annisa. 2014. Woman Position in Iron Man movies. Study Program ofEnglish, Department of Language and Literature, Faculty of Cultural Studies,Universitas Brawijaya, Malang. Supervisor: Fariska Pujiyanti. Co Supervisor: NurulLaily Nadhifah. Keywords: Movie, Patriarchal, Iron Man. Movie is one of literary works and electronic media. Movie becomes the best strategy to communicate and deliver message about what happens in this world. The movie makers or directors can express critics, co...

 17. The future of oil and hydrocarbon man

  CERN Document Server

  Campbell, Colin

  1999-01-01

  Man appeared on the planet about four million years ago, and by 1850 numbered about one billion Ten came Hydrocarbon man. World population has since increased six-fold. After the oil price shocks of the 1970s, people asked "when will production peak?". It is not easy to answer this question because of the very poor database. Reserves and the many different hydrocarbon categories are poorly defined, reporting practices are ambiguous, revisions are not backdated...

 18. 2009 Navy ManTech Project Book

  Science.gov (United States)

  2009-01-01

  build a hybrid laser / GMAW system that combined deep keyhole penetration of laser welding with the high metal deposition rate of GMAW, enabling...committed to the successful outcome of the ManTech project. In addition, this close working relationship between the parties provides ManTech with a longer...the cost and time to build and repair Navy ships. The Center works closely with the Navy’s acquisition community and the shipbuilding industry to

 19. Er internethandel kommet for at blive? Eller er det bare krisen som kradser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2012-01-01

  I de seneste dage har Jyllandsposten sat fokus på, at omsætningen i den danske detailhandel falder, der fyres, der spares, og det bliver endnu værre i de kommende måneder og år. I artiklen udråbes finanskrisen, som den store skurk, men er det nu den fulde sandhed?...

 20. Minimising Immunohistochemical False Negative ER Classification Using a Complementary 23 Gene Expression Signature of ER Status

  DEFF Research Database (Denmark)

  Li, Qiyuan; Eklund, Aron Charles; Birkbak, Nicolai Juul

  2010-01-01

  with clinical outcome. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: Firstly, ER status was discriminated by fitting the bimodal expression of ESR1 to a mixed Gaussian model. The discriminative power of ESR1 suggested bimodal expression as an efficient way to stratify breast cancer; therefore we identified a set of genes...

 1. Er salgskunnskaper en avgjørende faktor for å bli en suksessfull entreprenør?

  OpenAIRE

  Rein, Øyvind Arnesen; Stensrud, Eirik Brandt

  2017-01-01

  “Salg er viktigst av alt, punktum! Selger man ikke, stopper bedriften opp og går konkurs!” - John Brendmoe "Halvparten av de kreative ressursene i en startup bør vies til salg og markedsføring." - Geir Førre Hvorfor blir noen entreprenører høyst suksessfulle mens andre feiler og hva skal til for å bli en millionær eller milliardær entreprenør? Kan dette ha en sammenheng med entreprenørenes salgskunnskaper og evner til å selge? I dette studiet vil vi vise hvilke salgskunnskaper ...

 2. Den der ser, er den, der ses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Troels

  2010-01-01

  Udgangspunktet for afhandlingen er at undersøge, hvordan unge udsatte mennesker kan opnå personlig forandring ved hjælp af åndedrætstræning og meditation. Afhandlingen indleder med at beskrive de unges liv i en globalisering. Mange unge mennesker uden en social ansvarlig baggrund har ikke lært...... at foretage sig nødvendige samfundsmæssige valg. På grund af nederlag i hjem, skole, uddannelse og erhverv søger unge fællesskaber i ligestillede miljøer svarende til egen negative forventningspraksis. Den unge praktiserer en vanedannende negativ livsførelse, som eskalerer til yderligere socialt forfald. Unge......, der har levet i kriminalitet, misbrug og medmisbrug i lang tid, vil ikke være i stand til at realisere sig positivt pga. en personlig indgroet diskvalificerende forestilling. Afhandlingen forklarer, hvorledes negative oplevelser forbliver spændinger i menneskers krop. Teorier af Maurice Merleau...

 3. Vejen til helvede er brolagt med frelste intentioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  2013-01-01

  Det åbenlyse spørgsmål omkring, hvorfor vi er i Afghanistan (eller hvorfor vi bliver?) er bestemt et relevant spørgsmål, men at klæbe et prædikat på om krigens manglende moralske troværdighed kræver mere end blot sure opstød. Er vi netop ikke blevet i Afghanistan grundet moralske principper?...

 4. Employer branding er også intern kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Heidi

  2016-01-01

  I videnssamfundet og serviceøkonomien er medarbejderne virksomhedens vigtigste ressource, men milleniumgenerationen er ikke trofaste overfor deres arbejdsplads – de har typisk 15-20 jobs i løbet af deres livstid. Et stærkt employer brand bidrager til at fastholde medarbejdere – og dermed...... kompetencer – i virksomheden, og medarbejderne er dermed en central målgruppe for employer branding....

 5. The ER in 3-D: a multifunctional dynamic membrane network

  OpenAIRE

  Friedman, Jonathan R.; Voeltz, Gia K.

  2011-01-01

  The endoplasmic reticulum (ER) is a large, singular, membrane-bound organelle that has an elaborate 3-D structure with a diversity of structural domains. It contains regions that are flat and cisternal, ones that are highly curved and tubular, and others adapted to form contact with nearly every other organelle and with the plasma membrane. ER 3-D structure is determined by both integral ER membrane proteins and by interactions with the cytoskeleton. Here, we describe some of the factors that...

 6. Evaluating the Potential Bioactivity of a Novel Compound ER1626

  OpenAIRE

  Wang, Lijun; Zeng, Yanyan; Wang, Tianling; Liu, Hongyi; Xiao, Hong; Xiang, Hua

  2014-01-01

  Background ER1626, a novel compound, is a derivate of indeno-isoquinoline ketone. This study was designed to evaluate the biological activity and potential anti-tumor mechanism of ER1626. Method MTT assay, scratch assay and flow cytometry were used to determine cell proliferation, cell migration and cell cycle distribution as well as cell apoptosis on human breast cancer MCF-7 cells and endometrial cancer Ishikawa cells. We also explored the antiangiogenic effect of ER1626 on HUVEC cells and ...

 7. Hvorfor er danske fødevarer dyre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2015-01-01

  De danske fødevarepriser er generelt høje set i forhold til resten af EU og også i forhold til lande uden for EU. Overordnet set er der en række forklaringer på internationale prisforskelle, og der er også flere mulige årsager til de høje danske fødevarepriser. Forskelle i moms, kvalitet...

 8. Forbruget af træer og buske i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jan Svejgaard; Laursen, Allan Bach; Kjær, Erik Dahl

  Træer og buske er vigtige elementer i byen og landskabet, og i Danmark bruges der mellem 60 og 80 millioner vedplanter hvert år. Forbruget har været konstant stigende og der er sket store forskydninger i forbrugsmønstret i retning af større fokus på mangfoldighed og autencitet. Undersøgelsen...... klarlægger forbrugsmønstret for træer og buske og undersøger, hvad brugerne lægger vægt på i deres valg af planter....

 9. Preparation of Erbium-169 (169Er) Using Natural Erbium Target

  International Nuclear Information System (INIS)

  Azmairit Aziz; Nana Suherman

  2009-01-01

  The therapeutic radiopharmaceuticals which is labelled by β-particle emission are now increasingly used in nuclear medicine. Erbium-169 ('1 69 Er) is one of radioisotopes that can be used for radiation synovectomy (radio synovectomy) in the treatment of inflammatory joint diseases (arthritis) due to its β- particle emission (T 1/2 =9.4 days, E β maximum =0.34 MeV). The preliminary study on preparation of 169 Er by using natural erbium oxide (Er 2 O 3 ) target irradiated at TRIGA 2000 Bandung reactor has been carried out. The irradiated target was dissolved in hydrochloric acid solution and gentle warming. The optimum condition of 169 Er preparation was obtained by dissolution of 169 Er 2 O 3 by using 1N HCl solution. The radiochemical purity of 169 ErCl 3 was determined by paper chromatography, thin layer chromatography and paper electrophoresis techniques. The solution of 169 ErCl 3 formed was obtained with the pH of 1.5 – 2, clear, with the specific activity of 0.48 – 0.71 MBq/mg Er. The solution has the radiochemical purity of 98.32 ± 1.28% and the radionuclide purity of 99.98%. Study on the stability of 169 ErCl 3 solution showed that the solution was still stable for 4 days at room temperature with the radiochemical purity more than 95%. (author)

 10. Pæren er faldet langt fra stammen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2013-01-01

  Roman: Hassan Preislers vellykkede debutroman udleverer ikke bare multikulti-industrien. Den er også en rablende diagnosticering af det moderne menneskes livsvilkår HASSAN PREISLER BRUN MANDS BYRDE 224 sider, 249,95 Lindhardt og Ringhof Er udkommet 4......Roman: Hassan Preislers vellykkede debutroman udleverer ikke bare multikulti-industrien. Den er også en rablende diagnosticering af det moderne menneskes livsvilkår HASSAN PREISLER BRUN MANDS BYRDE 224 sider, 249,95 Lindhardt og Ringhof Er udkommet 4...

 11. Er Web 2.0 klar til mainstream?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2009-01-01

  BLOG: Spørgsmålene der relateres til Web 2.0 er mange. Men en af de mest signifikante er om netop din virksomhed skal anvende Web 2.0 teknologier? Hvad kan I få ud af det?......BLOG: Spørgsmålene der relateres til Web 2.0 er mange. Men en af de mest signifikante er om netop din virksomhed skal anvende Web 2.0 teknologier? Hvad kan I få ud af det?...

 12. Evaluating the potential bioactivity of a novel compound ER1626.

  Science.gov (United States)

  Wang, Lijun; Zeng, Yanyan; Wang, Tianling; Liu, Hongyi; Xiao, Hong; Xiang, Hua

  2014-01-01

  ER1626, a novel compound, is a derivate of indeno-isoquinoline ketone. This study was designed to evaluate the biological activity and potential anti-tumor mechanism of ER1626. MTT assay, scratch assay and flow cytometry were used to determine cell proliferation, cell migration and cell cycle distribution as well as cell apoptosis on human breast cancer MCF-7 cells and endometrial cancer Ishikawa cells. We also explored the antiangiogenic effect of ER1626 on HUVEC cells and chicken embryos. The expression of estrogen receptor protein was investigated with western-blot analysis. ER1626 down-regulated the expression of estrogen receptor α protein and up-regulated β protein in MCF-7 and Ishikawa cells. The value of IC50 of ER1626 on MCF-7 and Ishikawa cells were respectively 8.52 and 3.08 µmol/L. Meanwhile, ER1626 decreased VEGF secretion of MCF-7 and Ishikawa cells, disturbed the formation of VEGF-stimulated tubular structure in HUVEC cells, and inhibited the angiogenesis on the chicken chorioallantoic membrane. Scratch assay revealed that ER1626 suppressed the migration of MCF-7, Ishikawa and HUVEC cells. In addition to induction tumor cell apoptosis, ER1626 arrested cell cycle in G1/G0 phase in MCF-7 cells and G2/M phase in Ishikawa cells. In conclusion, our results demonstrated that ER1626 has favorable bioactivities to be a potential candidate against breast cancer and angiogenesis.

 13. Evaluating the potential bioactivity of a novel compound ER1626.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lijun Wang

  Full Text Available ER1626, a novel compound, is a derivate of indeno-isoquinoline ketone. This study was designed to evaluate the biological activity and potential anti-tumor mechanism of ER1626.MTT assay, scratch assay and flow cytometry were used to determine cell proliferation, cell migration and cell cycle distribution as well as cell apoptosis on human breast cancer MCF-7 cells and endometrial cancer Ishikawa cells. We also explored the antiangiogenic effect of ER1626 on HUVEC cells and chicken embryos. The expression of estrogen receptor protein was investigated with western-blot analysis.ER1626 down-regulated the expression of estrogen receptor α protein and up-regulated β protein in MCF-7 and Ishikawa cells. The value of IC50 of ER1626 on MCF-7 and Ishikawa cells were respectively 8.52 and 3.08 µmol/L. Meanwhile, ER1626 decreased VEGF secretion of MCF-7 and Ishikawa cells, disturbed the formation of VEGF-stimulated tubular structure in HUVEC cells, and inhibited the angiogenesis on the chicken chorioallantoic membrane. Scratch assay revealed that ER1626 suppressed the migration of MCF-7, Ishikawa and HUVEC cells. In addition to induction tumor cell apoptosis, ER1626 arrested cell cycle in G1/G0 phase in MCF-7 cells and G2/M phase in Ishikawa cells.In conclusion, our results demonstrated that ER1626 has favorable bioactivities to be a potential candidate against breast cancer and angiogenesis.

 14. Kan man sige sådan?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristoffersen, Jette Hedegaard

  2016-01-01

  Der er forskel på det, vi siger, og det, vi tror, vi siger. En stor eksempelsamling, et korpus, viser, hvordan et sprog faktisk bruges. Dansk tegnsprog får nu et sådant korpus, der skal hjælpe sprogets brugere og forskere....

 15. Pierre Poujade : spreekbuis van de gewone man

  NARCIS (Netherlands)

  Schippers, J.L.

  2017-01-01

  Het niet te vermijden buzzword op tv, krant en internet is populisme. Je zou bijna denken dat er een nieuwe politieke trend is ontstaan. Maar dat is niet zo. Het populisme is al langer onder ons. De belangstelling ervoor beleeft wel een duidelijke wedergeboorte. Dit heeft voornamelijk te maken met

 16. Some consideration of Japanese standard man value

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yoshizawa, Yasuo; Kusama, Tomoko

  1976-01-01

  Numerical values of standard man or reference man is important problem in the field of radiation protection and safety. The standard man values given by ICRP were obtained from European and North American adult data. For that reason, there are some theoretical problems in the application of standard man values to Japanese. The purpose of the present paper is to consider the difference of values between Japanese and standard man. The standard man values are divided into three categories. The first category is the size and weight of the body or organ, the second is the values of elementary composition, and the third is the numerical factors related to metabolic kinetics. It is natural that some values of the second and the third categories have little difference between Japanese and European. On the other hand, there are some differences in the value of the first category, but the differences can calculation in proportional allotment to the body weight. The values concerning the thyroid gland and iodine metabolism are important for radiation protection. It has been foreseen that these values of Japanese are significantly different from standard man. A survey of past reports was carried out with a view to search for normal values of the weight, iodine content, and iodine uptake rate of the thyroid of Japanese. The result of the survey showed that the weight of thyroid are about 19g for adult male and 17g for adult female and that the iodine contents are 12-22mg and iodine uptake rate (fw) is about 0.2. (auth.)

 17. Neurosyfilis er igen aktuel som differentialdiagnose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linnebjerg, Linda Busk; Wetke, Randi

  2012-01-01

  Within years the incidence of syphilis has increased in Denmark. The current case describes a homosexual man with a sudden onset of bilateral sensorineural hearing loss and tinnitus along with a universal skin rash, muscular pain, and headache. He received intravenous penicillin 7 MIE × 3 for 15...... days. The hearing loss and tinnitus persisted, and he was fitted with bilateral hearing aids. The hearing loss might have been reversible had he been treated sooner. This case stresses the importance of considering neurosyphilis in cases of odd symptoms and hearing loss of unknown origin....

 18. De Kreative Erhverv - Glem Kunsten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, Lasse

  2014-01-01

  arbejdspladser skabes i brancher, der kan skaleres. HVOR LIGGER FREMTIDENS Apple, nye brand-guruer som Martin Lindstrøm eller morgendagens Jørn Utzon gemt. Aalborg Universitet uddanner tæt på 500 kandidater årligt inden for de kreative erhverv -ofte med en stærk teknologisk vinkel. Vi har dermed en mulighed...... erhverv i Nordjylland for ca. 11 mia. og beskæftigede 5500 personer. Heri gemmer sig en del engroshandel og produktionsvirksomhed, så skærer vi ind til kernen af de brancher, som er nævnt tidligere, er tallet noget mindre og tættere på fire mia. Det sidste er et mere reelt tal, når man skal se det reelle...

 19. At samle på de Andre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danbolt, Mathias

  2017-01-01

  I de seneste par år har der været heftige diskussioner i danske medier om brugen af raciale stereotyper på indpakningen af såkaldte kolonialvarer i supermarkederne. Kritikken af billedernes racistiske effekter er ofte blevet afvist med påstanden om, at det er absurd at tale om racisme i mødet med...... noget så hverdagsagtigt som emballagen på kaffe, kakao eller chokolade. Men kikker man den danske mærkevarehistorie i kortene, står det klart at reklamebilleders påvirkningskraft ikke er til at spøge med. Mærkevareindustrien har været central i udbredelsen og normaliseringen af racistiske forståelser af...

 20. Vi er ikke robotter, hvis man kan sige det på den måde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schweppenhäuser, Jakob

  2013-01-01

  We Are Not Robots, so to Speak. Digressive Drive through the Multipronged Fallible Art of Nikolaj Zeuthen As a singer, songwriter, comic artist, lyricist, novelist and playwright, Nikolaj Zeuthen has developed a characteristic artistic expression, which formally as well as thematically evokes...... a fundamental impression of fallibility: He sings out of tune, his comics are slipshod and the human beings who populate his universe struggle with everything from unemployment and receiving disappointing presents to deep and existential doubts and fears. The interrelations in relationships, between family...

 1. Structure of the /sup 168/Er nucleus and the /sup 166/Er(t,p)/sup 168/Er reaction in terms of the sdg interacting boson model

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akiyama, Y.; Heyde, K.; Arima, A.; Yoshinaga, N.

  1986-05-29

  Extending the interacting boson model by incorporating besides s and d, also the g-boson, we can describe the population of positive parity states of /sup 168/Er in the /sup 166/Er(t,P)/sup 168/Er reaction rather well. In particular, the excitation of I,Ksub(i)sup(..pi..) = 4,3/sub 1//sup +/; 2,2/sub 2//sup +/; 0,0/sub 3//sup +/ and 0,0/sub 4//sup +/ states is much improved over the sd-IBM appraoch.

 2. Er prenatale eller postnatale forhold viktigst for voksen helse? Eksemplet forhøyet blodtrykk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Magne Gravseth

  2009-10-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i to forskjellige forklaringsmodeller for voksen sykdom: programmering og livsløpstilnærming. Programmering innebærer en påvirkning i en tidlig kritisk fase som resulterer i en varig skade, mens en livsløpstilnærming er studien av langsiktige effekter av påvirkninger gjennom alle livsfaser. Disse to måtene å forklare voksen sykdom på blir demonstrert ved å bruke eksemplet forhøyet blodtrykk. Vi oppsummerer funn i nyere studier som belyser hvordan determinanter i ulike livsfaser, særlig i de første leveår, kan påvirke senere blodtrykk.Man finner gjennomgående en svak invers sammenheng mellom fødselsvekt og senere blodtrykk, og det er vist en svak gunstig effekt på blodtrykket av å bli brysternært. Tidlig innhentingsvekst er hovedsakelig vist å ha en uheldig virkning på senere blodtrykk; det kan imidlertid være fordelaktig i utviklingsland. BMI er sterkt assosiert med blodtrykk hos både voksne og barn. Enkelte har også funnet en interaksjon mellom fødselsvekt og voksen BMI, med sterkest invers sammenheng mellom fødselsvekst og senere blodtrykk hos de med en høy voksen BMI. Siden både blodtrykk og BMI sporer fra barndom til voksen alder, er tidlig forebygging viktig. Blant voksne er det tendens til en sosial gradient i blodtrykket, i hovedsak mediert gjennom tradisjonelle risikofaktorer.Ensidig fokusering på så vel programmering som på voksenlivets risikofaktorer har ofte begrenset forklaringsverdi. I en livsløpstilnærming, som har kommet som en respons på dette, tar man hensyn til både programmering, livsstilsfaktorer og sosiale forhold. The paper describes two different explanation models for adult disease: programming and the life course approach. In programming, there is a stimulus or insult at an early critical period of development that has lasting significance, whereas a life course approach is the study of long-term effects of exposures during all stages of life. These two

 3. Large magnetoresistance in Er7Rh3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sengupta, Kaushik; Sampathkumaran, E.V.

  2005-01-01

  The compound Er 2 Rh 3 has been known to order antiferromagnetically below (T N =14K), and to exhibit a change in the sign of temperature coefficient of electrical resistivity (ρ) in the paramagnetic state around 120 K. Here we report the influence of external magnetic field (H) on the ρ(T) behavior of this compound (1.8-300 K). While the ρ behavior in the paramagnetic state, qualitatively speaking, is found to be robust to the application of H, the magnitude of the magnetoresistance (MR) is significant for moderate applications of H, even at temperatures for above T N untypical of metallic systems. In addition, large values are observed in the magnetically ordered state. (author)

 4. Final Technical Report for Award # ER64999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Metcalf, William W. [University of Illinois

  2014-10-08

  This report provides a summary of activities for Award # ER64999, a Genomes to Life Project funded by the Office of Science, Basic Energy Research. The project was entitled "Methanogenic archaea and the global carbon cycle: a systems biology approach to the study of Methanosarcina species". The long-term goal of this multi-investigator project was the creation of integrated, multiscale models that accurately and quantitatively predict the role of Methanosarcina species in the global carbon cycle under dynamic environmental conditions. To achieve these goals we pursed four specific aims: (1) genome sequencing of numerous members of the Order Methanosarcinales, (2) identification of genomic sources of phenotypic variation through in silico comparative genomics, (3) elucidation of the transcriptional networks of two Methanosarcina species, and (4) development of comprehensive metabolic network models for characterized strains to address the question of how metabolic models scale with genetic distance.

 5. ER@CEBAF: Modeling code developments

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meot, F. [Brookhaven National Lab. (BNL), Upton, NY (United States); Thomas Jefferson National Accelerator Facility (TJNAF), Newport News, VA (United States); Roblin, Y. [Brookhaven National Lab. (BNL), Upton, NY (United States); Thomas Jefferson National Accelerator Facility (TJNAF), Newport News, VA (United States)

  2016-04-13

  A proposal for a multiple-pass, high-energy, energy-recovery experiment using CEBAF is under preparation in the frame of a JLab-BNL collaboration. In view of beam dynamics investigations regarding this project, in addition to the existing model in use in Elegant a version of CEBAF is developed in the stepwise ray-tracing code Zgoubi, Beyond the ER experiment, it is also planned to use the latter for the study of polarization transport in the presence of synchrotron radiation, down to Hall D line where a 12 GeV polarized beam can be delivered. This Note briefly reports on the preliminary steps, and preliminary outcomes, based on an Elegant to Zgoubi translation.

 6. Nonrotational states of 165Er nuclei

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bonch-Osmolovskaya, N.A.; Morozov, V.A.; Nesterenko, V.O.

  1985-01-01

  165 Er nucleus excited states have been analysed on the basis of available experimental data and calculations within the framework of a quasiparticle-phonon model. β-vibrational components of states are included into the calculations, the Pauli principle was taken account of consecutively. Taking account of the Pauli principle permitting to perform a more correct description of vibrational components resulted in a marked change of characteristics of a number of states especially in the case of 9/2 + [624]. The whole set of levels with 1/2 - [521], 297.4 keV; 1/2 - [530], 589.9 keV; 1/2 - [510], 920.7 keV; 3/2, 1/2 - [541], 1039 keV, is described satisfactorily. The calculation performed gives as a whole a better agreement with experiment as compared with earlier calculations of other authors

 7. Hvordan man skaber foretagsomme entreprenører

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirketerp, Anne; Korsgaard, Steffen T.

  2007-01-01

  Entreprenørskab er blevet et centralt begreb inden for politik og ledelse. Derfor er der stigende fokus på hvordan vi kan udvikle flere og bedre entreprenører og entreprenørielle medarbejdere. Den stigende interesse for entreprenørskabsundervisning er i begrænset grad blevet fulgt op af en teoret...

 8. ER and PR expression and survival after endometrial cancer.

  Science.gov (United States)

  Smith, Deborah; Stewart, Colin J R; Clarke, Edward M; Lose, Felicity; Davies, Claire; Armes, Jane; Obermair, Andreas; Brennan, Donal; Webb, Penelope M; Nagle, Christina M; Spurdle, Amanda B

  2018-02-01

  To measure association between endometrial carcinoma ER and PR status and endometrial cancer (EC) survival, accounting for inter-observer variation. The intensity and proportion of tumor cell expression of ER and PR in ECs were assessed independently and semi-quantitatively by two pathologists using digital images of duplicate tumor tissue microarrays (TMAs). Cases with inconsistent initial assessment were reviewed and final scoring agreed. The association between overall and EC-specific survival and hormone receptor expression (intensity, proportion and combined) was assessed using Cox regression analysis. The C-index was used to evaluate model discrimination with addition of ER and PR status. Tumor ER and PR analysis was possible in 659 TMAs from 255 patients, and in 459 TMAs from 243 patients, respectively. Initial ER and PR scoring was consistent in 82% and 80% of cases, respectively. In multivariate analyses decreased ER and PR expression was associated with increased tumor-related mortality. Associations reached statistical significance for ER proportion score (P=0.05), ER intensity score (P=0.003), and PR combined score (P=0.04). Decreased expression of combined ER/PR expression was associated with poorer EC-specific survival than decreased expression of either hormone receptor alone (P=0.005). However, hormone receptor status did not significantly improve mortality prediction in individual cases. ER and PR expression combined, using cut-points that capture variation in scoring and across cores, is significantly associated with EC-specific survival in analyses adjusting for known prognostic factors. However, at the individual level, ER and PR expression does not improve mortality prediction. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 9. EC/β+ decay of 161Er

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kalinnikov, V.G.; Ibraheem, Y.S.; Stegailov, V.I.

  2004-01-01

  Full text: The study of odd-proton nuclei in rare-earth region has been performed to get more information on the nuclear structure of these nuclei. In the framework of a program at the ISOL complex of YASNAPP-2 at JINR to study the decay of odd-nuclei, 161 Er has been investigated. The experiments have been focused on the 161 Ho level scheme populated in the EC/β + decay of 161 Er for which a few results have been previously reported [1,2]. Spectra of single γ-ray, γ-γ coincidence and internal conversion electrons were measured. There are appreciable disagreements between results of some γ-ray intensities obtained by us and in [2]. The greatest difference was for relative γ-ray intensity of the 11.28 keV, which has reported value I γ ∼ 10 (I γ 211 =1000) in [2], but this leads to an overpopulation of the 211 keV level by 14% of the decay [3]. The relative intensities of transitions with Eγ γ211 =1000). Inaccuracy of Iγ in [2] is probably due to a sudden change in the efficiency curve of their Ge(Li) detector in the low energy region while our HPGe detector feature a much smoother variation in the efficiency curve in this γ-ray energy region. Besides, the levels earlier introduced by us in [4], three new levels in 161 Ho were proposed from γ-γ coincidences at energies 693.2 keV, 859.6 keV, and 957.97 keV. Spins, parities and Nilsson quantum characteristics of some 161 Ho levels were established

 10. Finske skove, tuba’er og The Tuning of the World

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram, Nina

  2011-01-01

  For 33 år siden udkom R. Murray Schafers bog The Tuning of The World, som bl.a. var en reaktion mod den udvikling og intensivering af det offentlige lydmiljø, der karakteriserede 60’ernes og 70’ernes industrialisering. Bogen er kendt for at introducere begrebet soundscape - en auditiv pendant til...... ’landscape’. Soundscape betegner et givet lydmiljø, der omgiver os, og som vi lever og forstår vores liv igennem. Schafer ønsker at skabe opmærksomhed på verdens lydlige kendetegn, og han er fortaler for hvad man kunne kalde en lydøkologi, hvor nogle lyde tilskrives mere betydning og værdi end andre. I den...... og registrere de lyde, som ellers ofte overhøres bevidst og ubevidst. Schafer mener, at utilstrækkelig opmærksomhed på vores soundscape kan have omfattende fysiske og psykiske konsekvenser. Han og hans team (bestående af blandt andre Steven Feld, Hildegard Westerkamp, Bruce Johnson og Barry Truax...

 11. Ikon. iPod er kongen over mp3. Hvad er hemmeligheden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  2005-01-01

  iPod er blevet ikonet for det 21. århundrede. Men iPod var hverken den første mp3-afspiller eller den første veldesignede af slagsen. Før iPod så dagens lys var Bang & Olufsen på banen med sin næsten lige så lækre BeoSound2.......iPod er blevet ikonet for det 21. århundrede. Men iPod var hverken den første mp3-afspiller eller den første veldesignede af slagsen. Før iPod så dagens lys var Bang & Olufsen på banen med sin næsten lige så lækre BeoSound2....

 12. Man and technology in the future

  International Nuclear Information System (INIS)

  1993-01-01

  The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences has set up a committee known as The Committee of Man, Technology and Society. The members of this committee form an interdisciplinary group for the study of the interaction between scientific and technological advances and the way in which society evolves. Most of the committees activities have focused on the present relationship between man, technology and society. Attempts have been made to assess the future influence on society of key developments in biotechnology, electronic communication and systems analysis. In order to pursue this path still further, the committee decided to arrange an international symposium on the topic Man and Technology in the Future at the village of Forsmark on the Baltic coast of Sweden. The proceedings consists of 13 lectures centered on energy systems - and the connected waste problems, biotechnology, and telecommunications. Separate abstracts were prepared for 5 of the lectures in this volume

 13. Oedipus king: preparing man for the polis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Joaquim Pereira Melo

  2013-09-01

  Full Text Available Having Sophoclean play Oedipus King as a frame of reference, the purpose of this paper is to discuss the educative proposal conceived to the Greek Man as preparation for life in the polis. Although not intentionally, Sophocles pointed out an ideal of Man which, in his perspective, would fulfill Greek societal demands of that time. Such society was divided between myth and rationality and, as a result, Man found Himself in conflict and lacking direction for His life. Given that, Oedipus’ character represented the ideal behavior of that society, and it also made it possible for citizens to reflect and to discuss social, economic and political transformations taking place at that period. Thus Sophocles came up with a hero who was an educational model and a citizen’s as well. Furthermore, such hero differed from that one of the archaic Greek thought.

 14. Operational durability of a giant ER valve for Braille display

  Science.gov (United States)

  Luning, Xu; Han, Li; Yufei, Li; Shen, Rong; Kunquan, Lu

  2017-05-01

  The compact configuration of giant ER (electrorheological) valves provides the possibility of realizing a full-page Braille display. The operational durability of ER valves is a key issue in fulfilling a Braille display. A giant ER valve was used to investigate the variations in pressure drops and critical pressure drops of the valves over a long period under some typical operational parameters. The results indicate that neither the pressure drops nor critical pressure drops of giant ER valves show apparent deterioration over a long period. Without ER fluid exchange, a blockage appears in the channel of the valve because the ER structures induced by an external electric field cannot be broken by the Brownian motion of hydraulic oil molecules when the external electric field is removed. Forcing ER fluid flow is an effective and necessary method to keep the channel of the valve unblocked. Thus the operational durability of the valve using giant ER fluids is able to meet the demands of Braille display.

 15. Zebrafisken er et vigtigt forsøgsdyr

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær-Sørensen, Kasper; Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2017-01-01

  Det kan ved første øjekast undre, at en almindelig dansk akvariefisk er blevet forskernes favorit. Ikke desto mindre er det tilfældet for den lille zebrafisk (Danio rerio), som i disse år anvendes til at undersøge funktionen af gener, til at lave dyremodeller for menneskets sygdomme og til...

 16. Dietary toxins, endoplasmic reticulum (ER) stress and diabetes.

  Science.gov (United States)

  Hettiarachchi, Kalindi D; Zimmet, Paul Z; Myers, Mark A

  2008-05-01

  The incidence of Type 1 diabetes has been increasing at a rate too rapid to be due to changes in genetic risk. Instead changes in environmental factors are the likely culprit. The endoplasmic reticulum (ER) plays an important role in the production of newly synthesized proteins and interference with these processes leads to ER stress. The insulin-producing beta cells are particularly prone to ER stress as a result of their heavy engagement in insulin production. Increasing evidence suggests ER stress is central to initiation and progression of Type 1 diabetes. An early environmental exposure, such as toxins and viral infections, can impart a significant physiological load on beta cells to initiate abnormal processing of proinsulin, ER stress and insulin secretory defects. Release of altered proinsulin from the beta cells early in life may trigger autoimmunity in those with genetic susceptibility leading to cytokine-induced nitric oxide production and so exacerbating ER stress in beta cells, ultimately leading to apoptosis of beta cells and diabetes. Here we suggest that ER stress is an inherent cause of beta cell dysfunction and environmental factors, in particular dietary toxins derived from Streptomyces in infected root vegetables, can impart additional stress that aggravates beta cell death and progression to diabetes. Furthermore, we propose that the increasing incidence of Type 1 diabetes may be accounted for by increased dietary exposure to ER-stress-inducing Streptomyces toxins.

 17. Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Erik, Buchwald,; Wind, Peter; Bruun, Hans Henrik

  2013-01-01

  Der har i de senere år været debat om, hvorvidt konkrete plantearter - fx Ær (Acer pseudoplatanus) og Gyvel (Cytisus scoparius) - er hjemmehørende arter i Danmark eller indførte fremmede (Buchwald 2008, 20110: Friis 2010: Møller 2011; Bruun2011). En medvirkende årsag til diskussionerne er, at derr...

 18. Giv Kejseren hvad Kejserens er - på langt sigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sestoft, Carsten

  2007-01-01

  Fra OECD over EU til det danske videnskabsministerium er der en mængde magtfulde instanser, som i det seneste årti har stillet en række nye krav til universiteterne. Kravene kan i korthed sammenfattes som en fordring om samfundsmæssig og økonomisk relevans. Artiklen argumenterer for, at det er le...

 19. Ny vaccine mod ledbetændelse er ikke effektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Elisabeth Okholm; Lauritsen, Klara Tølbøll

  2013-01-01

  En ny mulighed for at vaccinere mod mykoplasma-ledbetændelse er undersøgt hos en slagtesvineproducent. Vaccinen kunne desværre ikke forebygge halthed eff ektivt.......En ny mulighed for at vaccinere mod mykoplasma-ledbetændelse er undersøgt hos en slagtesvineproducent. Vaccinen kunne desværre ikke forebygge halthed eff ektivt....

 20. Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schubart, Rikke

  2013-01-01

  Blogindlæg på videnskab.dk, kaldt "Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?" om HBO tv-serien Game of Thrones......Blogindlæg på videnskab.dk, kaldt "Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?" om HBO tv-serien Game of Thrones...

 1. Din tandbørste og pejsen er online

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard, Jan

  2016-01-01

  Det er snart definitivt slut med de store mysterier om flys forsvinden og massive eftersøgninger efter overlevende. Danske Naviair er i disse år med til at sende 66 satellitter i kredsløb om Jorden. Så kan alle kommercielle fly følges, uanset hvor på jordkloden de befinder sig....

 2. Danskhed er pizza, kebab og flæskesteg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2010-01-01

  Dannebrog. Kongehuset. Flæskesteg. Folkeskolen. Fodbold og øl. En lang række symboler og fortællinger kendetegner danskhed, men det er en myte, at danskerne er en homogen gruppe, fortæller professor Richard Jenkins....

 3. Man-machine dialogue design and challenges

  CERN Document Server

  Landragin, Frederic

  2013-01-01

  This book summarizes the main problems posed by the design of a man-machine dialogue system and offers ideas on how to continue along the path towards efficient, realistic and fluid communication between humans and machines. A culmination of ten years of research, it is based on the author's development, investigation and experimentation covering a multitude of fields, including artificial intelligence, automated language processing, man-machine interfaces and notably multimodal or multimedia interfaces. Contents Part 1. Historical and Methodological Landmarks 1. An Assessment of the Evolution

 4. Ocular bacillary angiomatosis in an immunocompromised man.

  Science.gov (United States)

  Murray, Meltzer A; Zamecki, Katherine J; Paskowski, Joseph; Lelli, Gary J

  2010-01-01

  An immunocompromised man presented with an inflammatory eyelid lesion. Biopsy was performed; histopathology and special staining confirmed a diagnosis of bacillary angiomatosis. The man was treated with oral erythromycin, and the lesion resolved. The etiologic agents of bacillary angiomatosis are Bartonella henselae and Bartonella quintana, Gram-negative coccobacilli. The organisms stain positively with the Warthin-Starry silver stain. Lesions can be cutaneous or visceral and have been commonly described in immunocompromised patients. Histopathologic examination of lesions reveals angiogenesis and cellular proliferation. Bacillary angiomatosis can be treated with oral antibiotics.

 5. Quantum Man: Richard Feynman's Life in Science

  CERN Document Server

  CERN. Geneva

  2011-01-01

  It took a man who was willing to break all the rules to tame a theory that breaks all the rules. This talk will be based on my new book Quantum Man: Richard Feynman's life in science. I will try and present a scientific overview of the contributions of Richard Feynman, as seen through the arc of his fascinating life. From Quantum Mechanics to Antiparticles, from Rio de Janeiro to Los Alamos, a whirlwind tour will provide insights into the character, life and accomplishments of one of the 20th centuries most important scientists, and provide an object lesson in scientific integrity.

 6. Homo Tangens, or Man Touching and Tangible

  OpenAIRE

  J Mizinska

  2011-01-01

  The article is devoted to the analysis of the concept sense of touch, which is considered in all its aspects and dimensions. The author's aim is to determine what is touch in terms of philosophy, what types it has and what traditional functions (i.e. prior to the emergence of virtual reality) each of these functions performed. The conducted research allows the author to make a conclusion about the importance of perceiving the role and significance of man as a homo tangens - man touching and t...

 7. Homo Tangens, or Man Touching and Tangible

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J Mizinska

  2011-09-01

  Full Text Available The article is devoted to the analysis of the concept sense of touch, which is considered in all its aspects and dimensions. The author's aim is to determine what is touch in terms of philosophy, what types it has and what traditional functions (i.e. prior to the emergence of virtual reality each of these functions performed. The conducted research allows the author to make a conclusion about the importance of perceiving the role and significance of man as a homo tangens - man touching and tangible.

 8. The ER in 3D: a multifunctional dynamic membrane network.

  Science.gov (United States)

  Friedman, Jonathan R; Voeltz, Gia K

  2011-12-01

  The endoplasmic reticulum (ER) is a large, singular, membrane-bound organelle that has an elaborate 3D structure with a diversity of structural domains. It contains regions that are flat and cisternal, ones that are highly curved and tubular, and others adapted to form contacts with nearly every other organelle and with the plasma membrane. The 3D structure of the ER is determined by both integral ER membrane proteins and by interactions with the cytoskeleton. In this review, we describe some of the factors that are known to regulate ER structure and discuss how this structural organization and the dynamic nature of the ER membrane network allow it to perform its many different functions. Copyright © 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 9. Self-diffusion of Er and Hf inpure and HfO2-doped polycrystalline Er2O3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Scheidecker, R.W.

  1979-01-01

  Using a tracer technique, self-diffusion of Er and Hf was measured over the approximate temperature interval of 1600 to 1970 0 C in pure and HfO 2 -doped polycryatalline Er 2 O 3 . Up to about 10 m/o HfO 2 dopant level, the Er self-diffusion coefficients followed a relationship based on cation vacancies. Above 10 m/o HfO 2 , deviation from this relationship occurred, apparently due to clustering of cation vacancies and oxygen interstitials around the dopant hafnia ion. The activation energy for the self-diffusion of Er in pure Er 2 O 3 was 82.2 Kcal/mole and increased with the HfO 2 dopant level present. Self-diffusion of Hf was measured in pure Er 2 O 3 having two impurity levels, and a separation of the grain boundary. The volume diffusion of Hf showed both extrinsic and intrinsic behavior with the transition temperature increasing with the impurity level present in Er 2 O 3 . The activation energy for Hf volume diffusion in the intrinsic region was high, i.e. 235 -+ 9.5 Kcal/mole. The grain boundary diffusion was apparently extrinsic over the entire temperature interval Very low Hf self diffusion rates were found in both pure and HfO 2 doped Er 2 O 3 compositions. Despite a clustering effect, the HfO 2 dopant increased the Hf volume diffusion coefficients

 10. Hvad er gode læremidler?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas Illum; Gissel, Stig Toke

  2017-01-01

  , og hvilken type læremiddel vi kigger på. Derfor lægger vi ud en med en definition og typologisering af læremidler. Dernæst anskuer vi læremidler ud fra tre tidsperspektiver: som potentielt didaktisk potentiale, som aktualiseret didaktisk potentiale og det realiserede didaktiske potentiale. Vi...... forsøger herefter at indkredse fem kvalitetsperspektiver, der hver især kan bidrage til vurdering af et læremiddels kvalitet ud fra mål, brugere, effekt, standard og organisatorisk system. Som eksempel på, hvordan man kan omsætte perspektiverne, præsenterer vi kvalitetsprincipper for digitale læremidler...

 11. Krigsvidenskaben er endt i en blindgyde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2015-01-01

  I 1914 fejlede krigsvidenskaben. Derefter anvendte man krigen og årtierne efter til at udvikle våbensystemer og taktik, der kunne genskabe muligheden for afgørende krig. Under og efter Den Kolde Krig videreudvikledes disse våbensystemer, men blev senest kun anskaffet i meget lille antal pga. pris....... prisudviklingen pr. enhed. Det var intet problem når modstanderen ikke havde sådanne våben, men med Ruslands udfordring af verdensordenen kan de massive tab, der altid finder sted i en større krig mellem jævnbyrdige, har Vestens valg igen ført til en krigsvidenskabelig blindgyde....

 12. Dine marker har DNA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eckholdt, Annette; Winding, Anne; Krogh, Paul Henning

  2017-01-01

  Ordet "biodiversitet" og at det er noget, vi skal have mere af, nævnes hyppigt. Men hvad er biodiversitet, og hvordan måles det? Agrologisk har bedt et par eksperter fra Aarhus Universitet forklare, hvordan et DNA-aftryk af jord og vand kan erstatte optællinger i felten og sige noget om biodivers......Ordet "biodiversitet" og at det er noget, vi skal have mere af, nævnes hyppigt. Men hvad er biodiversitet, og hvordan måles det? Agrologisk har bedt et par eksperter fra Aarhus Universitet forklare, hvordan et DNA-aftryk af jord og vand kan erstatte optællinger i felten og sige noget om...

 13. Effect of Er3+ Concentration on Upconversion in Hexagonal-Phase NaYF4:Er3+ Nanocrystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Luo, X J; Yuminami, R; Sakurai, T; Akimoto, K

  2013-01-01

  A facile synthesis method was developed to produce hexagonal-phase of NaYF 4 nanocrystals (NCs) doped with Er 3+ in different concentration, which showed upconversion (UC) emission from infrared to visible spectral region. This proposed method is simple and less toxic compared with generally used method so far. It was found that up-conversion emission spectra of NaYF 4 :Er 3+ NCs, excited at 1550 nm, included four peaks at about 980 nm, 800 nm, 660 nm and 540 nm. The effect of Er 3+ concentration on UC in β-phase NaYF 4 :Er 3+ NCs were discussed based on the excitation power dependence. The optimum Er 3+ concentration for 2-step and 3-step UC was found to be around 10∼30%.

 14. On Being an Angry Black Man

  Science.gov (United States)

  Quaye, Stephen John

  2017-01-01

  Black men are often seen as problems, threats, and thugs. The mere existence of a Black body is often met with fear. Using autoethnographic mystory, I blend personal stories, poetry, song lyrics, and analysis to subvert the angry Black man mantra and explore the productive use of anger to stimulate change.

 15. Ergonomic ship brigde design supports minimum manning

  NARCIS (Netherlands)

  Punte, P.A.J.; Post, W.M.

  2001-01-01

  The Royal Netherlands Navy is planning to design a hydrographic survey vessel to replace the currently used vessels in order to extend the tasks of an Officer by reducing require manning. The design includes the arrangements of workspace and the detailed design of workplaces. Digital human models

 16. Plutonium in domestic animals and man

  International Nuclear Information System (INIS)

  Coughtrey, P.J.; Jackson, D.; Jones, C.H.; Kane, P.; Thorne, M.C.

  1984-01-01

  This chapter deals with plutonium adsorption, retention and translocation rates in lungs, the gastrointestinal tract, liver and in body tissues of domestic animals and man. Urinary and faecal excretion of plutonium is discussed. Transfer rates to eggs, milk, foetus and newborn are considered. Of all these subjects, data are presented extracted from literature and cast in tables

 17. Man-influenced vegetation of North Korea

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kolbek, Jiří; Jarolímek, I.

  2008-01-01

  Roč. 40, č. 1 (2008), s. 381-404 ISSN 0253-116X R&D Projects: GA ČR(CZ) GA206/05/0119 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : vegetation classification * weed communities * man-depending vegetation Subject RIV: EF - Botanics

 18. [Albert Schweitzer. The man as a symbol].

  Science.gov (United States)

  Urdaneta-Carruyo, Eliexer

  2007-01-01

  Albert Schweitzer, the great missionary physician from the XXth century, had a versatile personality that integrated multiple talents, leading to the slightly frequent conjunction of the thinker with the man of action, and the humanist with the scientist and the artist. He studied all these disciplines in a brilliant manner: Philosophy, Theology, Music and Medicine; he was also a great scholar of Bach's work, Jesus Christ and the civilization history. In his maturity, this great man renounced to the fame and glory gained as intellectual and musician, to dedicate his life as a physician for the forgotten African natives. His deeply religious spirit allowed him to penetrate into the most recondite of the human soul; in his personality, he expressed in its entire dimension the eternally unsatisfied desire of the solitary man, against the immensity of the universe. His philosophy, based on the respect for life, was realized throughout the practice of the medical profession. His noble character and personality was based on the man as symbol, since it was not so much what he did helping people but what people could do to others due to him. His singular example represented a moral force in the world, superior to millions of men armed for a war. In 1953, he received the Nobel Peace Prize for his philanthropic work in Africa during more that fifty years, and for his deep love to the living beings. He was transformed in a perennial legend as the Lambaréné doctor.

 19. [Dipylidium caninum, a rare parasite in man].

  Science.gov (United States)

  Brandstetter, W; Auer, H

  1994-01-01

  Dipylidium caninum, the dog tapeworm, is a common cosmopolitan parasite of dogs and cats. Infestations of man are observed only sporadically. We report the case of a 22 months-old child living in Upper Austria with dipylidiasis. The parasite is briefly outlined with respect to biology, epidemiology, clinical features, diagnosis, therapy and prevention.

 20. The ancestry and affiliations of Kennewick Man

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Morten; Sikora, Martin; Albrechtsen, Anders

  2015-01-01

  Kennewick Man, referred to as the Ancient One by Native Americans, is a male human skeleton discovered in Washington state (USA) in 1996 and initially radiocarbon dated to 8,340-9,200 calibrated years before present (BP). His population affinities have been the subject of scientific debate and le...

 1. Menkes' disease in Mottled mice and man

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hamer, C.J.A. van den; Prins, H.W.; Nooijen, J.L.

  1979-01-01

  Biochemically the defect of the Brindled allelic mutant of the Mottled mouse and of Menkes' disease in man are very similar if not identical. A modification of a normal Cu-binding protein or an unrestrained synthesis of a Cu-binding protein that normally is present only in small amounts is proposed as the basis of this disease

 2. Man's Search: English, Mythology. 5112.22.

  Science.gov (United States)

  Gundersheimer, Lenore C.

  A course which is an exploration of man's eternal search to understand himself and his world through the study of the mythology of the world is presented. Performance objectives include: (1) Students will recognize the content of the myths studied; (2) Students will identify the specific characteristics of the civilization studied; (3) Students…

 3. The Language of Man. Book 6.

  Science.gov (United States)

  Littell, Joseph Fletcher, Ed.

  This textbook, book 6 of "The Language of Man" series, covers semantics, the language of politics, language and race, the language of advertising, and the origins and growth of the English language. The material analyzed comes from many sources (advertisements, newspaper articles, poems, parodies) and attempts to demonstrate the effect of the…

 4. Dosimetric system for prolonged manned flights

  International Nuclear Information System (INIS)

  Akatov, Yu.A.; Kovalev, E.E.; Sakovich, V.A.; Deme, Sh.; Fekher, I.; Nguen, V.D.

  1991-01-01

  Comments for the All-Union state standard 25645.202-83 named Radiation safety of a spacecraft crew during space flight. Requirements for personnel dosimetric control, are given. Devices for the dosimetric control used in manned space flights nowadays are reviewed. The performance principle and structure of the FEDOR dosimetric complex under development are discussed

 5. Genetic Engineering: The Modification of Man

  Science.gov (United States)

  Sinsheimer, Robert L.

  1970-01-01

  Describes somatic and genetic manipulations of individual genotypes, using diabetes control as an example of the first mode that is potentially realizable be derepression or viral transduction of genes. Advocates the use of genetic engineering of the second mode to remove man from his biological limitations, but offers maxims to ensure the…

 6. Elementary particles in the service of man

  CERN Multimedia

  1966-01-01

  This article was prepared by the Atomic Energy Research Establishment, Harwell, and the Rutherford Laboratory in the U.K., for a Physics Exhibition in March of this year and is reproduced here with acknowledgement. It is an account of how some of the knowledge gained in the previous generation of our research has already been applied 'in the service of man'.

 7. The effects of radiation on man

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saunders, P.

  1981-01-01

  Available evidence on the effects of high levels of radiation on man and the predictions which have been made on possible low level effects, by extrapolation of the high level data, are summarised. The factors which influence the biological effects of radiation are examined and acute, delayed, somatic and hereditary effects as reported in the literature, are discussed. (U.K.)

 8. Man-machine communication at Forsmark 3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hultquist, Goeran; Norberg, Soeren

  1984-01-01

  The design of Forsmark 3 began in 1976 and the control room layout and equipment were discussed right from the start. Susequent evolution and events in other nuclear power plants have, however, radically changed the direction of the development of the man-machine functions. (author)

 9. Man, Technology and the Natural Holism.

  Science.gov (United States)

  Murthy, K. K.

  1980-01-01

  Indicates that the affluence brought about by the impact of science and technology on society now threatens mankind's further course. Asserts that the answer to this predicament lies neither with technological optimists nor with cultural pessimists, but in the resolution of basic value questions related to man's place in nature. (Author/GS)

 10. Estimator's electrical man-hour manual

  CERN Document Server

  Page, John S

  1999-01-01

  This manual's latest edition continues to be the best source available for making accurate, reliable man-hour estimates for electrical installation. This new edition is revised and expanded to include installation of electrical instrumentation, which is used in monitoring various process systems.

 11. Man machine interface and its implementation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hills, B.G.; Boettcher, D.B.; Reed, R.

  1992-01-01

  Sizewell B is the latest nuclear power station to be constructed in the United Kingdom: its Man-Machine Interfaces are therefore, by definition, the state-of-the-art. This paper discusses the principal Man-Machine Interfaces used in the operation of the station, and the systems that implement them. The Man-Machine Interface facilities discussed are: in the Main Control Room, which is used for normal operation and shutdown of the plant: in the Auxiliary Shutdown Room, which allows shutdown of the reactor if evacuation of the main Control Room is necessary: and in the Technical Support Centre, which is used for remote monitoring of the plant. The Man-Machine Interfaces that are described are parts of a station-wide group of interlinked computer systems called the Data Processing and Control System. This system collects data from the plant and displays it to the operators via discrete devices and on graphical computer displays. It also acquires control inputs from the operators via switches, which are then used to provide remote manual control, modulating control and sequence control. The computer system that handles the plant process data and alarm information displays uses a windowing interface with keyboard and trackerball navigation to allow easy retrieval and viewing of information. It is this system that is the main topic of this paper. (author)

 12. Emblem for the first manned Skylab mission

  Science.gov (United States)

  1972-01-01

  This is the emblem for the first manned Skylab mission. It wil be a mission of up to 28 days. The patch, designed by artist Kelly Freas, shows the Skylab silhouetted against the earth's globe, which in turn is eclipsing the Sun - showing the brilliant signet-ring pattern of the instant before total eclipse.

 13. Tv nyheder: Journalistiske Idealer er under Pres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Line Hassall

  2013-01-01

  som tv-journalisterne ville ønske det. Tv-journalister har mange store idealer om god journalistik og public service. Men de vilkår journalisterne arbejder under gør idealerne nærmest umulige at opnå i dagligdagen. I dag er det ikke de journalistiske idealer men markedskræfterne der driver de...... Journalist” inside Public Service TV Newsrooms in the UK and Denmark’. Under ph.d.- studiet har jeg tilbragt halvandet år med deltager-observation på de fire største tv-redaktioner i England og Danmark. Jeg har observeret og deltaget i det daglige arbejde på redaktionerne hos TV Avisen og TV2 Nyhederne og i...... licensfinansieret tv-station. Men der tog jeg fejl. Jeg ledte efter forskelligheder, men fandt ligheder. Efterhånden som feltstudiet tog fat gik det op for mig at journalisterne på de fire forskellige tv-stationer arbejdede og tænkte ens. Derudover gik det op for mig at mange af journalisterne på de forskelligt...

 14. Mechanisms of ER Stress-Mediated Mitochondrial Membrane Permeabilization.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Gupta, Sanjeev

  2010-01-01

  During apoptosis, the process of mitochondrial outer membrane permeabilization (MOMP) represents a point-of-no-return as it commits the cell to death. Here we have assessed the role of caspases, Bcl-2 family members and the mitochondrial permeability transition pore on ER stress-induced MOMP and subsequent cell death. Induction of ER stress leads to upregulation of several genes such as Grp78, Edem1, Erp72, Atf4, Wars, Herp, p58ipk, and ERdj4 and leads to caspase activation, release of mitochondrial intermembrane proteins and dissipation of mitochondrial transmembrane potential (DeltaPsim). Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) from caspase-9, -2 and, -3 knock-out mice were resistant to ER stress-induced apoptosis which correlated with decreased processing of pro-caspase-3 and -9. Furthermore, pretreatment of cells with caspase inhibitors (Boc-D.fmk and DEVD.fmk) attenuated ER stress-induced loss of DeltaPsim. However, only deficiency of caspase-9 and -2 could prevent ER stress-mediated loss of DeltaPsim. Bcl-2 overexpression or pretreatment of cells with the cell permeable BH4 domain (BH4-Tat) or the mitochondrial permeability transition pore inhibitors, bongkrekic acid or cyclosporine A, attenuated the ER stress-induced loss of DeltaPsim. These data suggest a role for caspase-9 and -2, Bcl-2 family members and the mitochondrial permeability transition pore in loss of mitochondrial membrane potential during ER stress-induced apoptosis.

 15. Cyklisme - en selvfølge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Braagaard Harders, Anne Katrine

  2014-01-01

  Cyklisme i fremtiden? Ja, helst, men det kræver måske, at vi er nødt til at holde op med at snakke om cyklisme som noget særligt og noget der skal behandles separat. Vi er nødt til at forstå mobilitet i byen i sin helhed, for hvert transportmiddel påvirker hinanden og byen og det gør deres...

 16. At tage sin luderdom på sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2017-01-01

  Det er min tese, at Yahya Hassan både som digter og offentlig aktør åbner den modstandszone hinsides Loven, som Eric Santner forsøger at indkredse. At der er noget ved hans digtning, som sprænger tænkningen i identitetsprædikater. Noget, der bryder med Loven på en mere radikal og frugtbar måde end...

 17. Den brede, folkelige debat om EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dosenrode, Søren

  2005-01-01

  I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet.......I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet....

 18. Internationale medier: Når sproget er den eneste forskel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Rune Saugmann

  2009-01-01

  forhandlingerne som formålet med dem. Det gør der ikke mere. Efter tusindvis af historier i dusinvis af førende aviser verden over ser det ud til at der kun er én historie tilbage: Det neo-liberale udviklingseventyr. For i perioden 2001-2006 – hvor jeg har analyseret pressedækningen i USA, Spanien, England......, Indien og Argentina – er der sket en bemærkelsesværdig ensretning af presseomtalen af forhandlingerne – i øvrigt sideløbende med at forhandlingerne er blevet stadig mere fastlåste. ...

 19. Harvard ER-2 OH laser-induced fluorescence instrument

  Science.gov (United States)

  Wennberg, Paul O.; Anderson, James G.

  1994-01-01

  The Harvard ER-2 OH instrument is scheduled to be integrated into the NASA ER-2 high altitude aircraft ozone payload in August 1992. Design and fabrication is presently underway. This experiment is a descendant of a balloon borne instrument designed and built in the mid-1980s. The ER-2 instrument is being designed to measure OH and HO2 as part of the NASA ozone payload for the investigation of processes controlling the concentration of stratospheric ozone. Although not specifically designed to do so, it is hoped that valid measurements of OH and HO2 can be made in the remote free troposphere with this instrument.

 20. Studerende skal trænes i transfer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgren, Bjarne

  2013-01-01

  Der er stor forskel på at kunne handle og at handle. Og der er stor forskel på at lære noget i pædagoguddannelsen og så faktisk anvende det, man har lært. Forskellen handler om transfer, som er blevet et nøglebegreb for professionsuddannelserne. Transfer er et klassisk pædagogisk begreb, der...... betyder, at det, der er lært i en situation, transformeres til anvendelse i 21 en anden situation. Den seneste evaluering af pædagoguddannelsen peger på, at der ikke er den optimale transfer mellem skole og praksis. Derfor er der kommet fornyet fokus på transfer i de senere år. Artiklen gennemgår begrebet...... transfer i pædagoguddannelsen og analyserer tre pædagogiske udfordringer, som uddannelsen står over for. En udfordring er at tilrettelægge kompetenceudviklingen, så der skabes den bedst mulige sammenhæng mellem det, der sker på skolen, og det, der foregår i praktikken. Jo tættere denne sammenhæng er...

 1. From the rights of man to the human rights: Man - nation - humanity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zaharijević Adriana

  2008-01-01

  Full Text Available The insistence on the fact that human rights and the rights of man (codified in The Universal Declaration of Human Rights and Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, respectively are not one and the same, which could be deduced from the notion of man common to both terms, is the key thesis of this text. By developing this motive, I try to determine the following: that the notion of man, by definition inclusive and abstractly non-discriminative term, is in fact established on tacit exclusions in the time of its inception (Enlightenment revolutinary era, and it was only upon these exclusions that the term man could have signified "the free and equal". Although the parallel or simultaneous evolution and implementation of the rights of man and national rights might seem contradictory, I seek to demonstrate that this paradox is only ostensible, arguing that the notion of man is itself limited and exclusionary, and is therefore compatible with the exclusivity which is the conditio sine qua non of nation. The consequences of nationalism - World Wars, primarily - proved that the conception of liberty and equality, based on the conception of fraternity of men (white European males, and of partial democracy pretending to be universal, cannot be maintained any further. Codification of universal human rights represents a reaction to this internal discrepancy inasmuch as it is a reaction to the destructiveness of all kinds of nationalisms. The notion of life, developed in this text, corresponds to the fundamental requirement for the right to life (as the first and the most basic of all human rights, which no longer belongs to "man", but to everyone.

 2. Die HECT-Ligase Hul5, eine neue Komponente der ER-assoziierten Proteindegradation

  OpenAIRE

  Kohlmann, Sonja

  2007-01-01

  Die meisten sekretorischen Proteine der eukaryontischen Zellen erreichen durch das endoplasmatische Retikulum (ER) den sekretorischen Signalweg. Sie gelangen vom Zytoplasma durch einen Kanal in der ER-Membran in das ER, wo sie ihre native Konformation erhalten. Das ER enthält ein strenges Qualitätskontrollsystem, welches fehlgefaltete Proteine erkennt, im ER zurückhält und letztendlich der ER-assoziierten Degradation (ERAD) zuführt. Die ER-Qualitätskontrolle und die ER-assoziierte Degradation...

 3. Sigma-1 receptor chaperone at the ER-mitochondrion interface mediates the mitochondrion-ER-nucleus signaling for cellular survival.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomohisa Mori

  Full Text Available The membrane of the endoplasmic reticulum (ER of a cell forms contacts directly with mitochondria whereby the contact is referred to as the mitochondrion-associated ER membrane or the MAM. Here we found that the MAM regulates cellular survival via an MAM-residing ER chaperone the sigma-1 receptor (Sig-1R in that the Sig-1R chaperones the ER stress sensor IRE1 to facilitate inter-organelle signaling for survival. IRE1 is found in this study to be enriched at the MAM in CHO cells. We found that IRE1 is stabilized at the MAM by Sig-1Rs when cells are under ER stress. Sig-1Rs stabilize IRE1 and thus allow for conformationally correct IRE1 to dimerize into the long-lasting, activated endonuclease. The IRE1 at the MAM also responds to reactive oxygen species derived from mitochondria. Therefore, the ER-mitochondrion interface serves as an important subcellular entity in the regulation of cellular survival by enhancing the stress-responding signaling between mitochondria, ER, and nucleus.

 4. Sigma-1 receptor chaperone at the ER-mitochondrion interface mediates the mitochondrion-ER-nucleus signaling for cellular survival.

  Science.gov (United States)

  Mori, Tomohisa; Hayashi, Teruo; Hayashi, Eri; Su, Tsung-Ping

  2013-01-01

  The membrane of the endoplasmic reticulum (ER) of a cell forms contacts directly with mitochondria whereby the contact is referred to as the mitochondrion-associated ER membrane or the MAM. Here we found that the MAM regulates cellular survival via an MAM-residing ER chaperone the sigma-1 receptor (Sig-1R) in that the Sig-1R chaperones the ER stress sensor IRE1 to facilitate inter-organelle signaling for survival. IRE1 is found in this study to be enriched at the MAM in CHO cells. We found that IRE1 is stabilized at the MAM by Sig-1Rs when cells are under ER stress. Sig-1Rs stabilize IRE1 and thus allow for conformationally correct IRE1 to dimerize into the long-lasting, activated endonuclease. The IRE1 at the MAM also responds to reactive oxygen species derived from mitochondria. Therefore, the ER-mitochondrion interface serves as an important subcellular entity in the regulation of cellular survival by enhancing the stress-responding signaling between mitochondria, ER, and nucleus.

 5. Er3+ infrared fluorescence affected by spatial distribution synchronicity of Ba2+ and Er3+ in Er3+-doped BaO–SiO2 glasses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atsunobu Masuno

  2016-02-01

  Full Text Available Glasses with the composition xBaO–(99.9 − xSiO2–0.1ErO3/2 (0 ≤x ≤ 34.9 were fabricated by a levitation technique. The glasses in the immiscibility region were opaque due to chemical inhomogeneity, while the other glasses were colorless and transparent. The scanning electron microscope observations and electron probe microanalysis scan profiles revealed that more Er3+ ions were preferentially distributed in the regions where more Ba2+ ions existed in the chemically inhomogeneous glasses. The synchronicity of the spatial distributions of the two ions initially increased with increasing x and then decreased when the Ba2+ concentration exceeded a certain value. The peak shape and lifetime of the fluorescence at 1.55 μm depended on x as well as the spatial distribution of both ions. These results indicate that although ErOn polyhedra are preferentially coordinated with Ba2+ ions and their local structure is affected by the coordination of Ba2+, there is a maximum in the amount of Ba2+ ions that can coordinate ErOn polyhedra since the available space for Ba2+ ions is limited. These findings provide us with efficient ways to design the chemical composition of glasses with superior Er3+ fluorescence properties for optical communication network systems.

 6. Understanding and modelling Man-Machine Interaction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cacciabue, P.C.

  1991-01-01

  This paper gives an overview of the current state of the art in man machine systems interaction studies, focusing on the problems derived from highly automated working environments and the role of humans in the control loop. In particular, it is argued that there is a need for sound approaches to design and analysis of Man-Machine Interaction (MMI), which stem from the contribution of three expertises in interfacing domains, namely engineering, computer science and psychology: engineering for understanding and modelling plants and their material and energy conservation principles; psychology for understanding and modelling humans and their cognitive behaviours; computer science for converting models in sound simulations running in appropriate computer architectures. (author)

 7. The Somerton man : an unsolved history

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Balint, Ruth

  2010-01-01

  Full Text Available The case of the unknown man who died mysteriously at Somerton Beach in South Australia in 1948 remains an open police investigation, although the trail today has grown fairly cold. Revisiting the case, and the responses the mystery of his person have elicited, enables a special historical insight into Australia’s postwar society, and the ways in which the past is continually reshaped by the subjectivities of the present. Further, an unsolved case such as this provides for a unique kind of historical project. The limitations of a history without a coherent centre are myriad, yet so are the possibilities. In this article, I explore the possibilities of an ‘unsolved history’, a history of dead ends, and argue that it is the very unknowable-ness of the Somerton Man that allows for a perception of history as multi-dimensional and complex.

 8. The Somerton Man: An Unsolved History

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ruth Balint

  2010-09-01

  Full Text Available The case of the unknown man who died mysteriously at Somerton Beach in South Australia in 1948 remains an open police investigation, although the trail today has grown fairly cold. Revisiting the case, and the responses the mystery of his person have elicited, enables a special historical insight into Australia’s postwar society, and the ways in which the past is continually reshaped by the subjectivities of the present. Further, an unsolved case such as this provides for a unique kind of historical project. The limitations of a history without a coherent centre are myriad, yet so are the possibilities.  In this article, I explore the possibilities of an ‘unsolved history’, a history of dead ends, and argue that it is the very unknowable-ness of the Somerton Man that allows for a perception of history as multi-dimensional and complex.

 9. Recent developments in man-machine systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Johannsen, G.

  1987-01-01

  The field of man-machine systems is introduced with its subareas and a short outline of its history of 45 years. Three current lines of development in university and industrial research are emphasized. Today, the human problem solving activities are experimentally investigated and analytically described more vigorously than the control activities. Further, improved information presentations and decision support are made possible through new technologies of computer graphics and expert systems. At last, work on a general design methodology for man-machine systems is in progress. The aim is to better support human operators of dynamic technological systems as well as designers of graphics for visual display units and of dialogue styles. Thereby, safety and availability of the complete system can be increased. (orig.) [de

 10. Understanding and modelling man-machine interaction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cacciabue, P.C.

  1996-01-01

  This paper gives an overview of the current state of the art in man-machine system interaction studies, focusing on the problems derived from highly automated working environments and the role of humans in the control loop. In particular, it is argued that there is a need for sound approaches to the design and analysis of man-machine interaction (MMI), which stem from the contribution of three expertises in interfacing domains, namely engineering, computer science and psychology: engineering for understanding and modelling plants and their material and energy conservation principles; psychology for understanding and modelling humans an their cognitive behaviours; computer science for converting models in sound simulations running in appropriate computer architectures. (orig.)

 11. [Man's place and anthropology in bioethics].

  Science.gov (United States)

  Tomar Romero, Francisca

  2013-01-01

  From the analysis of its epistemological status, the article focuses on the philosophical fundament of bioethics, stressing the need for an authentic anthropology as a reference or starting point. Being an applied ethics, the first fundament of bioethics is in ethics. It shows how only personalistic ethics, which takes as reference the nature or essence of man, can offer objective and universal criteria. Philosophical anthropology studies man as a whole, in an integral manner, from the perspective of its nature or fundamental aspects of his being. It analyzes the distinction and relationship between the philosophical anthropology and the positive anthropologies, as well as with the physical, human and social sciences. Finally, it reflects on the current anthropological crisis and its ethical consequences.

 12. Man-midwifery history: 1730-1930.

  Science.gov (United States)

  Shelton, D C

  2012-11-01

  This paper seeks to determine whether the man-midwives William Smellie and William Hunter deserve continuing approbation as 'Founding Fathers' of the obstetrics profession. Scrutiny of their careers reveals their involvement in murders for dissection. In addition, the man-midwifery initiative of delivery in lying-in hospitals resulted in around 1 million more deaths in Britain and Ireland between 1730 and 1930, than would have occurred had home-births remained as the norm. While some may still credit Smellie and Hunter with obstetric discoveries, their knowledge was obtained by murder-for-dissection. That indictment, together with the lying-in hospital legacy, far outweighs their discoveries. The paper invites further constructive discussion and debate, but concludes the accolade of Founding Fathers is undeserved. Any continuing endorsement of Smellie and Hunter effectively demeans the high ethical standards and reputation of current obstetric professionals.

 13. The shipping man adventures in ship finance

  CERN Document Server

  McCleery, Matthew

  2013-01-01

  When restless New York City hedge fund manager Robert Fairchild watches the Baltic Dry Cargo Index plunge 97%, registering an all-time high and a 25-year low within the span of just six months, he decides to buy a ship. Immediately fantasizing about naming a vessel after his wife, carrying a string of worry beads and being able to introduce himself as a "shipowner" at his upcoming college reunion, Fairchild immediately embarks on an odyssey into the most exclusive, glamorous and high stakes business in the world. From pirates off the coast of Somalia and on Wall Street to Greek and Norwegian shipping magnates, the education of Robert Fairchild is an expensive one. In the end, he loses his hedge fund, but he gains a life - as a Shipping Man. Part fast paced financial thriller, part ship finance text book, The Shipping Man is 310 pages of required reading for anyone with an interest in capital formation for shipping.

 14. Vibronic intensities for Er3+ in Cs2 NaErCl6

  International Nuclear Information System (INIS)

  Acevedo, R.; Navarro, G.; Meruane, T.

  2001-01-01

  In this current study, we have undertaken vibronic intensity calculations for the absorptions (( 4 I 15/2 ) Γ k ) → (( 4 I 13/2 ) Γ l ) of the Er 3+ in the Cs 2 NaErCl 6 elpasolite type system. This system is extremely complicated to handle from both a theoretical and an experimental viewpoints. This theoretical work shows that over an energy range of about 400 cm -1 , a substantial amount of transitions are likely to take place (about 100 transitions; twenty five of them are magnetic dipole allowed and seventy five are vibronically allowed). It is then a formidable task to identify and assign all of these transitions in a non-ambiguous way. Also the experimental evidence available for these absorptions is related to a total of about twenty lines in the luminescence spectrum of this system. The spectrum itself is very challenging and the superposition of spectral features is most likely to occur. A careful analysis of the calculated vibronic intensities and overall oscillator strengths for the various transitions indicates that the current model used is both flexible and appropriate to deal with this kind of systems. In a forthcoming paper, we will examine the rather unusual high intensity associated with the (( 4 I 15/2 ) Γ k ) → (( 4 S 3/2 ) Γ l ) excitations. (Author)

 15. Modeller forudsiger klimarespons hos træer og buske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meilby, Henrik

  2015-01-01

  Modeller baseret på målinger af træer og buskes årringe afslører, hvilke klimatiske faktorer der lokalt er afgørende for deres vækst. Det kan hjælpe os med at forstå nogle af de ændringer, der sker i vegetationen, for eksempel i Grønland og i alpine områder. Med udgangspunkt i klimafrem- skrivnin......Modeller baseret på målinger af træer og buskes årringe afslører, hvilke klimatiske faktorer der lokalt er afgørende for deres vækst. Det kan hjælpe os med at forstå nogle af de ændringer, der sker i vegetationen, for eksempel i Grønland og i alpine områder. Med udgangspunkt i klimafrem...

 16. A Comparative Study of Er3+, Er3+-Eu3+, Er3+-Tb3+, and Er3+-Eu3+-Tb3+ Codoped Y2O3 Nanoparticles as Optical Heaters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. A. Sobral

  2015-01-01

  Full Text Available Fluorescence intensity ratio (FIR technique, based on the thermal coupling of H11/22 and S3/24 energy levels of erbium ions, was used to study the optical heating behavior of rare earth doped yttrium oxide nanophosphors (Y2O3:Er3+, Y2O3:Er3+-Eu3+, Y2O3:Er3+-Tb3+, and Y2O3:Er3+-Eu3+-Tb3+ synthesized via PVA-assisted sol-gel route. The samples were optically heated by an 800 nm CW diode laser, while the upconverted green emissions were used to measure their temperatures in real time. The experimental results indicate that the studied nanoparticles are promising candidates to applications such as photothermal treatments and hyperthermia.

 17. TCSP ER-2 LIGHTNING INSTRUMENT PACKAGE (LIP) V1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The TCSP ER-2 Lightning Instrument Package (LIP) consists of 7 rotating vane type electric field sensors and a two channel conductivity probe along with a central...

 18. Hvor er nørderne, der skal sikre klimaomstillingen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted

  2015-01-01

  Kronikken skaber en forbindelse mellem vores nye forskningsprojekt, "Pædagogik på kanten" (som også er titlen på en ny bog, der udkom 6.11.15) og klimaproblemerne / behovet for klimaomstilling....

 19. TCSP ER-2 DOPPLER RADAR (EDOP) V1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The EDOP provides vertically profiled reflectivity and Doppler velocity at aircraft nadir along the flight track. The ER-2 Doppler radar (EDOP) is an X-band (9.6...

 20. Biocompatible Er:(Na,K)NbO3 nanofibers

  Science.gov (United States)

  Markova, N. P.; Grishin, A. M.

  2017-11-01

  Dense homogeneous fabric composed from continuous bead-free erbium-doped sodium potassium niobate (Er:NKN) 100 μm long and 100-200 nm in diameter nanofibers was sintered by sol-gel calcination assisted electrospinning technique. Er doping with the concentration of 2 at.% provides readily detectable room-temperature broad-band photoluminescence (PL) centered at λPL = 0.55 and 0.98 μm being pumped, respectively, with 532 and 785 nm lasers. Electric field induced resistance switching and strong electric rectification effect were found in nanoporous sandwich Au/Er:NKN/Pt capacitive cell. Memristor-type current-voltage I-V characteristics originate from the electrochemical migration of oxygen vacancies at the n-type Er:NKN oxide/high work function Pt cathode junction interface.

 1. Promoter and Cofactor Requirements for SERM-ER Activity

  National Research Council Canada - National Science Library

  Carroll, Jason S

  2007-01-01

  .... We originally planned to develop a methodology for specifically isolating chromatin to assess associated proteins but due to technical limitations we developed the ChiP-on-chip technique to map ER...

 2. Nuclear level density of 166Er with static deformation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nasrabadi, M.N.

  2006-01-01

  The level densities of 166 Er is calculated using the microscopic theory of interacting fermions and is compared with experimental. It is concluded that the data can be reproduced with level density formalism for nuclei with static deformation

 3. Ferske vandområder - Søer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, J. P.; Jeppesen, E.; Søndergaard, M.

  Forord: Denne rapport er udarbej-det af Danmarks Mil-jøunder-søgelser som et led i den lands-dæk-ken-de rapportering af Vand-miljøpla-nens Over-vågningspro-gram. Over-vågningsprogram-met blev iværksat efteråret 1988. Hensigten med Vand-miljøplanens over-vågningsprogram er at undersøge effekten af......-miljøet med nærings-salte. Danmarks Miljøundersø-gelser har som sektor-forskningsinstitu-tion i Miljø- og Energiministeriet til opgave at forbedre og styrke det fagli-ge grundlag for de mil-jøpolitiske prioriteringer og beslut-ninger. En væsentlig del af denne opgave er overvågning af miljø og natur. Det er...

 4. The Somerton Man: An Unsolved History

  OpenAIRE

  Balint, Ruth

  2010-01-01

  The case of the unknown man who died mysteriously at Somerton Beach in South Australia in 1948 remains an open police investigation, although the trail today has grown fairly cold. Revisiting the case, and the responses the mystery of his person have elicited, enables a special historical insight into Australia’s postwar society, and the ways in which the past is continually reshaped by the subjectivities of the present. Further, an unsolved case such as this provides for a unique kind ...

 5. Don’t Trust the Big Man

  Science.gov (United States)

  2008-06-06

  on the scholar questioned, these entities began as either natural alliances of people already united by colocation, culture , ethnicity, religion and...anger to provide a channel for the pent-up anger at a failing government. This is where the tribal culture becomes interesting. The Big Man can find...Zulu, Dinka, and Maasai; the Shona and Yoruba and Somali - militates against the very idea of borders drawn through tribal and nomadic areas by the

 6. Bobby Fong: Man on a Mission

  Science.gov (United States)

  Fong, Colin

  2014-01-01

  Bobby Fong, was president of Ursinus College until his death in September 2014 and is the only person to have served twice as chair of the AAC&U Board of Directors. In this article, his son Collin presents remarks made at the memorial service for his father. Collin describes his father as a man with a mission, and that mission was to make the…

 7. Project Mercury: NASA's first manned space programme

  Science.gov (United States)

  Catchpole, John

  Project Mercury will offer a developmental resume of the first American manned spaceflight programme and its associated infrastructure, including accounts of space launch vehicles. The book highlights the differences in Redstone/Atlas technology, drawing similar comparisons between ballistic capsules and alternative types of spacecraft. The book also covers astronaut selection and training, as well as tracking systems, flight control, basic principles of spaceflight and detailed accounts of individual flights.

 8. The conception of man in Honorio Delgado

  OpenAIRE

  Chiappo, Leopoldo

  1992-01-01

  ​Honorio Delgado is still the most eminent authority in the history of psychiatric and psychopathological study in Peru and the spanish-speaking world. This article is an attempt to extract from the multi-faceted work of Honorario Delgado, not only in psychiatry, psychopathology, psychology, neurology, biology, ecology and medicine, bu also in philosophy, education, literary and biographical studies, and humanities as a whole, what one might call the “honorian” vision of the man, the explicit...

 9. Design of man-machine-communication-systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zimmermann, R.

  1975-04-01

  This paper shows some fundamentals of man-machine-communication and deduces demands and recommendations for the design of communication systems. The main points are the directives for the design of optic display systems with details for visual perception and resolution, luminance and contrast, as well as discernibility and coding of displayed information. The most important rules are recommendations for acoustic information systems, control devices and for design of consoles are also given. (orig.) [de

 10. 2.1 Man: subject of protection

  International Nuclear Information System (INIS)

  2004-01-01

  This second chapter 'Man and environment' of the 7th state of the environment report of Austria describes the current situation of the protection of human health in terms of the European environmental policy and the main subjects of high relevance to it, such as air pollutants, water pollution, noise pollution, dangerous chemicals, food contamination, radiation protection, effects of climate change, plants, animal and habitats. (nevyjel)

 11. The Manned Spacecraft Center and medical technology

  Science.gov (United States)

  Johnston, R. S.; Pool, S. L.

  1974-01-01

  A number of medically oriented research and hardware development programs in support of manned space flights have been sponsored by NASA. Blood pressure measuring systems for use in spacecraft are considered. In some cases, complete new bioinstrumentation systems were necessary to accomplish a specific physiological study. Plans for medical research during the Skylab program are discussed along with general questions regarding space-borne health service systems and details concerning the Health Services Support Control Center.

 12. The Man-in-the-Middle Defence

  Science.gov (United States)

  Anderson, Ross; Bond, Mike

  Eliminating middlemen from security protocols helps less than one would think. EMV electronic payments, for example, can be made fairer by adding an electronic attorney - a middleman which mediates access to a customer’s card. We compare middlemen in crypto protocols and APIs with those in the real world, and show that a man-in-the-middle defence is helpful in many circumstances. We suggest that the middleman has been unfairly demonised.

 13. Malaysia : the lucky man of Asia?

  OpenAIRE

  Kind, Hans Jarle; Ismail, Mohd Nazari

  2001-01-01

  Malaysia has been labelled the Lucky Man of Asia due to its wealth of natural resources, such as tin, rubber, palm oil, pepper, tropical timber, petroleum and a very fertile soil. There is no doubt that this richness has helped Malaysia to achieve impressive growth rates over the last decades, but history has taught us that large endowments of natural resources by far are sufficient to generate development. Since the early 1970s Malaysia has led a relatively successful racial integration poli...

 14. Rodent management: the man/environment interface

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jackson, W.B.

  1978-01-01

  Rodents which interact with man generally are regarded as undesirable. Attempts at eliminating such rodents by increasing predation (including traps, microbiological agents, toxicants) have been relatively unsuccessful. Management by environmental manipulation must be basic. This then can be supplemented with predation at critical points where public health, use practices, or imperfections in the system demand. Society mores, practices, and economic considerations also have significant impact on the management system

 15. Magnetic field and its influence on man

  International Nuclear Information System (INIS)

  Golovin, N.I.; Kurik, M.V.

  2001-01-01

  Positive effects of the Earth magnetic field (MF) on bacteria and animals are demonstrated. The same beneficial effect was found for man: screening of MF leads to blood vessel contraction and violation of exchange processes in organism. Effects of MF are considered as similar to that of catalysts. A correlation between MF values and various human diseases was found. Different methods of magnetotherapy are proposed

 16. Man-machine interface requirements - advanced technology

  Science.gov (United States)

  Remington, R. W.; Wiener, E. L.

  1984-01-01

  Research issues and areas are identified where increased understanding of the human operator and the interaction between the operator and the avionics could lead to improvements in the performance of current and proposed helicopters. Both current and advanced helicopter systems and avionics are considered. Areas critical to man-machine interface requirements include: (1) artificial intelligence; (2) visual displays; (3) voice technology; (4) cockpit integration; and (5) pilot work loads and performance.

 17. The effects of ionizing radiation on man

  International Nuclear Information System (INIS)

  Watson, G.M.

  1975-08-01

  This paper describes the major effects of ionizing radiation on man and the relationship between such effects and radiation dose, with the conclusion that standards of radiological safety must be based on the carcinogenetic and mutagenic properties of ionizing radiation. Man is exposed to radiation from natural sources and from man-made sources. Exposure from the latter should be regulated but, since there is little observational or experimental evidence for predicting the effects of the very small doses likely to be required for adequate standards of safety, it is necessary to infer them from what is seen at high doses. Because the formal relationship between dose and effect is not fully understood, simplifying assumptions are necessary to estimate the effects of low doses. Two such assumptions are conventionally used; that there is a linear relationship between dose and effect at all levels of dose, and that the rate at which a dose of radiation is given does not alter the magnitude of the effect. These assumptions are thought to be conservative, that is they will not lead to an underestimation of the effects of small radiation doses although they may give an over-estimate. (author)

 18. Man-machine interface for the MFTF

  International Nuclear Information System (INIS)

  Speckert, G.C.

  1979-01-01

  In any complex system, the interesting problems occur at the interface of dissimilar subsystems. Control of the Mirror Fusion Test Facility (MFTF) begins with the US Congress, which controls the dollars, which control the people, who control the nine top-level minicomputers, which control the 65 microprocessors, which control the hardware that controls the physics experiment. There are many interesting boundaries across which control must pass, and the one that this paper addresses is the man-machine one. For the MFTF, the man-machine interface consists of a system of seven control consoles, each allowing one operator to communicate with one minicomputer. These consoles are arranged in a hierarchical manner, and both hardware and software were designed in a top-down fashion. This paper describes the requirements and the design of the console system as a whole, as well as the design and operation of the hardware and software of each console, and examines the possible form of a future man-machine interface

 19. Pathways of evolution for man and machine

  Science.gov (United States)

  Mclaughlin, W. I.

  1983-01-01

  A simplified model of the future is introduced in order to examine the relations between man, machine, and extraterrestrial intelligence. The observed lack of extraterrestrials on earth is used as a boundary condition for the model. Two exobiological conclusions are obtained: (1) advanced extraterrestrials exist but are difficult to observe or to distinguish from natural phenomena, (2) lower level, man-like extraterrestrials, which are potentially observable, are rare in the Universe because they are rapidly replaced in the evolutinary sequence by the intelligent machines which they create. The decline of man is inferred and may take place as soon as 100 years from now or as long as 100,000 years from the present time. Thus, we are a short-lived species, having a life expectancy of only a million years. A note is appended on the rationale and methods of the search for extraterrestrial intelligence in light of the above calculations. The Tau Ceti and Epsilon Eridani systems present favourable opportunities for a radio-search experiment in 1987 and 1988, respectively.

 20. Man-machine interface for the MFTF

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Speckert, G.C.

  1979-11-09

  In any complex system, the interesting problems occur at the interface of dissimilar subsystems. Control of the Mirror Fusion Test Facility (MFTF) begins with the US Congress, which controls the dollars, which control the people, who control the nine top-level minicomputers, which control the 65 microprocessors, which control the hardware that controls the physics experiment. There are many interesting boundaries across which control must pass, and the one that this paper addresses is the man-machine one. For the MFTF, the man-machine interface consists of a system of seven control consoles, each allowing one operator to communicate with one minicomputer. These consoles are arranged in a hierarchical manner, and both hardware and software were designed in a top-down fashion. This paper describes the requirements and the design of the console system as a whole, as well as the design and operation of the hardware and software of each console, and examines the possible form of a future man-machine interface.

 1. Manned spaceflight log II—2006–2012

  CERN Document Server

  Shayler, David J

  2013-01-01

  April 12, 1961 "Attention! This is Radio Moscow speaking...The world's first satellite spaceship, Vostock, with a man aboard, was put into orbit round the Earth." Soviet Union cosmonaut Yuri A. Gagarin becomes the first person to fly in space, completing one orbit in 108 minutes. April 5, 2001 As NASA prepares to fly the final Shuttle missions to the International Space Station, Russia launches Soyuz TMA 21 (code-named 'Yuri Gagarin') with the 28th ISS Expedition crew aboard, celebrating 50 years of manned spaceflight. Meanwhile, in China, preparations continue for launching the nation's first Space Station (called Tiangong 1 - or Heavenly Palace 1) later in the year. The sixth decade of manned spaceflight orbital operations has truly began. At this point in the history of human space exploration, it is timely to review the first five decades of adventure and look forward to the next decade and what it might bring. Several notable anniversaries celebrated in 2011 make it the right time to reflect and pay homa...

 2. Er det økologisk madordninger ofte sundere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  He, Chen

  Det europæiske skolemad system er under forandring, en forandring der er blevet kaldt den europæiske skolemad revolution af Morgan & Sonnino (2008). Forandringen består af to afgørende søjler/indsatsområder; 1) Krav til sundere kostvaner; 2) Flere økologiske fødevarer. Denne forskning harundersøg...

 3. Outdoor Adventure er mulighedernes læringslandskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Sune Ib Schou

  2014-01-01

  Global Nutrition and Health er en ny international uddannelse for ernærings- og sundhedsstuderende ved Professionshøjskolen Metropol. De tilbydes Outdoor Adventure, som bryder de vante rammer for undervisning.......Global Nutrition and Health er en ny international uddannelse for ernærings- og sundhedsstuderende ved Professionshøjskolen Metropol. De tilbydes Outdoor Adventure, som bryder de vante rammer for undervisning....

 4. Outdoor Adventure er mulighedernes læringslandskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Sune

  2015-01-01

  Global Nutrition and Health er en ny international uddannelse for ernærings- og sundhedsstuderende ved Professionshøjskolen Metropol. De tilbydes Outdoor Adventure, som bryder de vante rammer for undervisning.......Global Nutrition and Health er en ny international uddannelse for ernærings- og sundhedsstuderende ved Professionshøjskolen Metropol. De tilbydes Outdoor Adventure, som bryder de vante rammer for undervisning....

 5. A model for the generation and interconversion of ER morphologies

  OpenAIRE

  Shemesh, Tom; Klemm, Robin W.; Romano, Fabian B.; Wang, Songyu; Vaughan, Joshua; Zhuang, Xiaowei; Tukachinsky, Hanna; Kozlov, Michael M.; Rapoport, Tom A.

  2014-01-01

  The endoplasmic reticulum (ER) is an important membrane-bound organelle in all eukaryotic cells. Depending on cell type and functional state, the ER membrane can adopt different morphologies, including a network of interconnected tubules, and sheets that can contain fenestrations or be stacked on top of each other. How these different morphologies are generated is unclear. Here, we present a comprehensive theoretical model that explains the formation and interconversion of virtually all known...

 6. Er Native Advertising en gråzone?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars Pynt

  2018-01-01

  Native advertising ser ud til at være den perfekte syntese mellem læsernes ønske om interessant indhold og annoncørers ønske om at komme tættere på kunderne. Men native advertising er også anklaget for at være fundamentalt uetisk i sin virkemåde, og måske er de gode oplevelser faktisk netop et...

 7. Measuring the Digital Divide with PingER

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cottrell, L.

  2003-10-01

  We introduce the PingER project/toolkit and show its relevance to monitoring sites in developing countries. We then show results from PingER that illustrate the extent of the Digital Divide in terms of Internet performance between developed and developing regions, which developing regions are catching up, keeping up, or falling behind and the magnitude of the differences in performance between developed regions and developing regions.

 8. Vækstplan DK er en snuptagsløsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  Med Vækstplan DK har Helle Thorning-Schmidt glemt en socialdemokratisk kongstanke i ambitionen om at skyde hurtig genvej til genvalg. Planen er først og fremmest udtryk for kortsigtet finanspolitik og ikke langsigtet konkurrenceevnepolitik.......Med Vækstplan DK har Helle Thorning-Schmidt glemt en socialdemokratisk kongstanke i ambitionen om at skyde hurtig genvej til genvalg. Planen er først og fremmest udtryk for kortsigtet finanspolitik og ikke langsigtet konkurrenceevnepolitik....

 9. Man in the middle attacks on SSL/TLS

  OpenAIRE

  Caro Alonso-Rodríguez, Antonio Jesús

  2013-01-01

  El proyecto estudia un tipo concreto de ataque sobre el protocolo SSL/TLS llamado "Man in the middle". El projecte estudia un tipus concret d'atac sobre el protocol SSL/TLS anomenat "Man in the middle".

 10. Overvågning af orkidéer 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, P.

  resultaterne af orkidéovervågningen (Wind 2001). Hertil kommer præsentationen af projektet og dets resultater efter forløbet af de første tre år (Løjtnant 1991a) og en bearbejdning af projektets resultater for årene 1987-1995 (Wind 1997). I nærværende rapport undersøges skov-hullæbe for en eventuel sammenhæng...... mellem skudanlæggelsen udtrykt ved antallet af blomstrende og vegetative skud i et givet år og nedbørsmængder i august og september året før. Det er en udbredt antagelse at der er en sammenhæng mellem skudanlæggelse og mængden af nedbør det foregående år. Undersøgelser af skov-hullæbe populationer i...... truet og sårbar samt de to arter der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 2. I 2000 kan det i forhold til 1999 konstateres at der i 15 bestande er optalt et øget antal skud. I 11 bestande er der noteret en nedgang i antallet af skud sammenlignet med optællingerne i 1999. Af disse er der 2 be...

 11. Analysis of erythema after Er:YAG laser skin resurfacing.

  Science.gov (United States)

  Ko, Na Young; Ahn, Hyo-Hyun; Kim, Soo-Nam; Kye, Young-Chul

  2007-11-01

  Postoperative erythema can be expected to occur in every patient after laser resurfacing, and pigmentary disturbances may be related to the intensity and the duration of erythema. This study was undertaken to assess the clinical features of erythema, the factors that influence its duration, and the relation between the duration of erythema and the incidence of hyperpigmentation and hypopigmentation in skin of Asian persons after Er:YAG laser resurfacing. A total of 218 patients (skin phototypes III to V) were recruited and treated with a short-pulsed Er:YAG laser, a variable-pulsed Er:YAG laser, or a dual-mode Er:YAG laser for skin resurfacing. Clinical assessments were performed retrospectively using medical charts and serial photographs. Postoperative erythema was observed in all patients after Er:YAG laser resurfacing with a mean duration of 4.72 months. In 98.2% of patients, erythema faded completely within 12 months. Postinflammatory hyperpigmentation was observed in 38.1% of patients after Er:YAG laser resurfacing. Skin phototype, level of ablation, and depth of thermal damage caused by a long-pulsed laser appear to be important factors that affect the duration of erythema. Moreover, prolonged erythema was related to the risk of postinflammatory hyperpigmentation.

 12. A model for the generation and interconversion of ER morphologies.

  Science.gov (United States)

  Shemesh, Tom; Klemm, Robin W; Romano, Fabian B; Wang, Songyu; Vaughan, Joshua; Zhuang, Xiaowei; Tukachinsky, Hanna; Kozlov, Michael M; Rapoport, Tom A

  2014-12-09

  The peripheral endoplasmic reticulum (ER) forms different morphologies composed of tubules and sheets. Proteins such as the reticulons shape the ER by stabilizing the high membrane curvature in cross-sections of tubules and sheet edges. Here, we show that membrane curvature along the edge lines is also critical for ER shaping. We describe a theoretical model that explains virtually all observed ER morphologies. The model is based on two types of curvature-stabilizing proteins that generate either straight or negatively curved edge lines (R- and S-type proteins). Dependent on the concentrations of R- and S-type proteins, membrane morphologies can be generated that consist of tubules, sheets, sheet fenestrations, and sheet stacks with helicoidal connections. We propose that reticulons 4a/b are representatives of R-type proteins that favor tubules and outer edges of sheets. Lunapark is an example of S-type proteins that promote junctions between tubules and sheets. In a tubular ER network, lunapark stabilizes three-way junctions, i.e., small triangular sheets with concave edges. The model agrees with experimental observations and explains how curvature-stabilizing proteins determine ER morphology.

 13. Herp enhances ER-associated protein degradation by recruiting ubiquilins

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Tae-Yeon; Kim, Eunmin; Yoon, Sungjoo Kim; Yoon, Jong-Bok

  2008-01-01

  ER-associated protein degradation (ERAD) is a protein quality control system of ER, which eliminates misfolded proteins by proteasome-dependent degradation and ensures export of only properly folded proteins from ER. Herp, an ER membrane protein upregulated by ER stress, is implicated in regulation of ERAD. In the present study, we show that Herp interacts with members of the ubiquilin family, which function as a shuttle factor to deliver ubiquitinated substrates to the proteasome for degradation. Knockdown of ubiquilin expression by small interfering RNA stabilized the ERAD substrate CD3δ, whereas it did not alter or increased degradation of non-ERAD substrates tested. CD3δ was stabilized by overexpressed Herp mutants which were capable of binding to ubiquilins but were impaired in ER membrane targeting by deletion of the transmembrane domain. Our data suggest that Herp binding to ubiquilin proteins plays an important role in the ERAD pathway and that ubiquilins are specifically involved in degradation of only a subset of ubiquitinated targets, including Herp-dependent ERAD substrates

 14. 29 CFR 780.305 - 500 man-day provision.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 3 2010-07-01 2010-07-01 false 500 man-day provision. 780.305 Section 780.305 Labor...) Statutory Provisions § 780.305 500 man-day provision. (a) Section 3(u) of the Act defines man-day to mean “any day during which an employee performs agricultural labor for not less than 1 hour.” 500 man-days...

 15. New Onset Refractory Status Epilepticus in a Young Man with H1N1 Infection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Faisal Ibrahim

  2014-01-01

  Full Text Available Objective. To report a case of refractory status epilepticus (SE as an unusual early manifestation of H1N1 influenza infection. Introduction. H1N1 neurological complications have been reported and consist mainly of seizures or encephalopathy occurring in children. However, we only found a single report of an adult developing complex partial SE with H1N1 infection. Case Report. A 21-year-old previously healthy man was brought to the emergency room (ER after a witnessed generalized tonic clonic seizure (GTCS. He was fully alert and afebrile upon ER arrival, but a second GTCS prompted treatment with Lorazepam and Fosphenytoin. The initial EEG showed diffuse slowing, but a repeat one requested as the patient failed to regain consciousness revealed recurrent focal seizures of independent bihemispheric origin, fulfilling the criteria for nonconvulsive SE. Chest X-ray, followed by chest CT scan, showed a left upper lobe consolidation. H1N1 infection was confirmed with PCR on bronchoalveolar lavage material. Despite aggressive treatment with Midazolam, Propofol, and multiple high dose antiepileptic drugs, the electrographic seizures recurred at every attempt to reduce the intravenous sedative drugs. The patient died two weeks after his initial presentation. Conclusion. H1N1 should be added to the list of rare causes of refractory SE, regardless of the patient’s age.

 16. TaxMan: a taxonomic database manager

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blaxter Mark

  2006-12-01

  Full Text Available Abstract Background Phylogenetic analysis of large, multiple-gene datasets, assembled from public sequence databases, is rapidly becoming a popular way to approach difficult phylogenetic problems. Supermatrices (concatenated multiple sequence alignments of multiple genes can yield more phylogenetic signal than individual genes. However, manually assembling such datasets for a large taxonomic group is time-consuming and error-prone. Additionally, sequence curation, alignment and assessment of the results of phylogenetic analysis are made particularly difficult by the potential for a given gene in a given species to be unrepresented, or to be represented by multiple or partial sequences. We have developed a software package, TaxMan, that largely automates the processes of sequence acquisition, consensus building, alignment and taxon selection to facilitate this type of phylogenetic study. Results TaxMan uses freely available tools to allow rapid assembly, storage and analysis of large, aligned DNA and protein sequence datasets for user-defined sets of species and genes. The user provides GenBank format files and a list of gene names and synonyms for the loci to analyse. Sequences are extracted from the GenBank files on the basis of annotation and sequence similarity. Consensus sequences are built automatically. Alignment is carried out (where possible, at the protein level and aligned sequences are stored in a database. TaxMan can automatically determine the best subset of taxa to examine phylogeny at a given taxonomic level. By using the stored aligned sequences, large concatenated multiple sequence alignments can be generated rapidly for a subset and output in analysis-ready file formats. Trees resulting from phylogenetic analysis can be stored and compared with a reference taxonomy. Conclusion TaxMan allows rapid automated assembly of a multigene datasets of aligned sequences for large taxonomic groups. By extracting sequences on the basis of

 17. AFM observation of OMVPE-grown ErP on InP substrates using a new organometal tris(ethylcyclopentadienyl)erbium (Er(EtCp)3)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Akane, T.; Jinno, S.; Yang, Y.; Kuno, T.; Hirata, T.; Isogai, Y.; Watanabe, N.; Fujiwara, Y.; Nakamura, A.; Takeda, Y.

  2003-01-01

  ErP has been grown on InP(0 0 1) substrates by organometallic vapor phase epitaxy (OMVPE) using a new liquid organic Er source: tris(ethylcyclopentadienyl)erbium (Er(EtCp) 3 ). Morphological change of an ErP layer on InP(0 0 1) is investigated together with that of an overgrown capping InP layer. Optimum growth condition of InP causes islanding on over-monolayer-ErP. A relatively low overgrowth temperature of InP is a key factor for attaining complete capping coverage on ErP

 18. 29 CFR 780.317 - Man-day exclusion.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 3 2010-07-01 2010-07-01 false Man-day exclusion. 780.317 Section 780.317 Labor...) Statutory Provisions § 780.317 Man-day exclusion. Section 3(e)(2) specifically excludes from the employer's man-day total (as defined in section 3(u)) employees who qualify for exemption under section 13(a)(6...

 19. 29 CFR 780.309 - Man-day exclusion.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 3 2010-07-01 2010-07-01 false Man-day exclusion. 780.309 Section 780.309 Labor...) Statutory Provisions § 780.309 Man-day exclusion. Section 3(e)(1) specifically excludes from the employer's man-day total (as defined in section 3(u)) employees who qualify for exemption under section 13(a)(6...

 20. The Modern Igbo Man and Quest for Freedom | Ogugua | AFRREV ...

  African Journals Online (AJOL)

  The modern Igbo man has through the decades been beset with one type of problem or the other. He has known multi-quam problems: poverty, ignorance, marginalization, genocide, betrayal, war etc. It is the onus of this paper to examine our operative concepts, Igbo man.s set of unfreedoms, and the shades of Igboman.s ...

 1. Plasmodium Infection In Man: A Review | Ekpenyong | Animal ...

  African Journals Online (AJOL)

  Plasmodium infection in man is caused by the bite of an infected female Anopheles mosquito. This results in the disease, malaria. Malaria has serious debilitating effects on man. It adversely affectsman's health, strength and productivity. Here, a review of Plasmodium infection in man including the life cycle transmisson, ...

 2. 32 CFR 707.2 - Man overboard lights.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 32 National Defense 5 2010-07-01 2010-07-01 false Man overboard lights. 707.2 Section 707.2 National Defense Department of Defense (Continued) DEPARTMENT OF THE NAVY NAVIGATION SPECIAL RULES WITH RESPECT TO ADDITIONAL STATION AND SIGNAL LIGHTS § 707.2 Man overboard lights. Naval vessels may display, as a means of indicating man overboard, two...

 3. Man bhawan - new chrysanthemum cultivar induced by gamma irradiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Datta, S.K.

  1987-01-01

  Attempts were made to find out the biochemical difference between two gamma ray induced chrysanthemum cultivars, 'Flirt' and 'Man Bhawan' by thin layer chromatographic and spectrophotometric analysis of pigments. The analysis were done from florets extracts of original cv., 'Flirt' and mutant 'Man Bhawan' at full bloom stage and also at fading of 'Man Bhawan'. (author)

 4. Man-systems distributed system for Space Station Freedom

  Science.gov (United States)

  Lewis, J. L.

  1990-01-01

  Viewgraphs on man-systems distributed system for Space Station Freedom are presented. Topics addressed include: description of man-systems (definition, requirements, scope, subsystems, and topologies); implementation (approach, tools); man-systems interfaces (system to element and system to system); prime/supporting development relationship; selected accomplishments; and technical challenges.

 5. Grounding the RPA Force: Why Machine Needs Man

  Science.gov (United States)

  2016-06-01

  AU/ACSC/2016 AIR COMMAND AND STAFF COLLEGE AIR UNIVERSITY GROUNDING THE RPA FORCE: WHY MACHINE NEEDS MAN by Charles M. Washuk, Major, USAF (MBA...6 CHALLENGES OF MANNED FLIGHT...tactics will still require the presence of an operator, or “ man .” This paper focuses on the need for the Air Force to address the 18X career field and

 6. The Ideal Man and Woman According to University Students

  Science.gov (United States)

  Weinstein, Lawrence; Laverghetta, Antonio V.; Peterson, Scott A.

  2009-01-01

  The present study determined if the ideal man has changed over the years and who and what the ideal woman is. We asked students at Cameron University to rate the importance of character traits that define the ideal man and woman. Subjects also provided examples of famous people exemplifying the ideal, good, average, and inferior man and woman. We…

 7. Fra seminarium til skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Rene B

  2014-01-01

  towards experimental description”. Denne definition er formuleret af Ference Marton og understreger at fænomenografien er optaget af beskrivelser af menneskers oplevelser, hvad an-går udvalgte sociale fænomener og samtidig at udpege variationer inden for disse sociale fænomener. Fænomenografi fokuserer på...... for at udfolde deres intentioner om lærerarbejde”? Det andet forskningsspørgsmål adresserede adgangsproblematikker i forhold til forskning i skolen og lød: ”Hvordan kan man få adgang til og hvordan skal man forstå skolens hverdagspraksisser”? Gennem afhandlingen er begge spørgsmål blevet diskuteret både...... var både tale om den faktiske, fysiske adgang til en skole, når man dukker op på matriklen og går omkring og ser, hvad der sker. I afhandlingen vises at der det mest af tiden ikke sker noget – der er rig mulighed for at gå omkring, med mindre man italesætter sin intention med at være der. Til eksempel...

 8. An ER protein functionally couples neutral lipid metabolism on lipid droplets to membrane lipid synthesis in the ER.

  Science.gov (United States)

  Markgraf, Daniel F; Klemm, Robin W; Junker, Mirco; Hannibal-Bach, Hans K; Ejsing, Christer S; Rapoport, Tom A

  2014-01-16

  Eukaryotic cells store neutral lipids such as triacylglycerol (TAG) in lipid droplets (LDs). Here, we have addressed how LDs are functionally linked to the endoplasmic reticulum (ER). We show that, in S. cerevisiae, LD growth is sustained by LD-localized enzymes. When LDs grow in early stationary phase, the diacylglycerol acyl-transferase Dga1p moves from the ER to LDs and is responsible for all TAG synthesis from diacylglycerol (DAG). During LD breakdown in early exponential phase, an ER membrane protein (Ice2p) facilitates TAG utilization for membrane-lipid synthesis. Ice2p has a cytosolic domain with affinity for LDs and is required for the efficient utilization of LD-derived DAG in the ER. Ice2p breaks a futile cycle on LDs between TAG degradation and synthesis, promoting the rapid relocalization of Dga1p to the ER. Our results show that Ice2p functionally links LDs with the ER and explain how cells switch neutral lipid metabolism from storage to consumption. Copyright © 2014 The Authors. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 9. An ER Protein Functionally Couples Neutral Lipid Metabolism on Lipid Droplets to Membrane Lipid Synthesis in the ER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel F. Markgraf

  2014-01-01

  Full Text Available Eukaryotic cells store neutral lipids such as triacylglycerol (TAG in lipid droplets (LDs. Here, we have addressed how LDs are functionally linked to the endoplasmic reticulum (ER. We show that, in S. cerevisiae, LD growth is sustained by LD-localized enzymes. When LDs grow in early stationary phase, the diacylglycerol acyl-transferase Dga1p moves from the ER to LDs and is responsible for all TAG synthesis from diacylglycerol (DAG. During LD breakdown in early exponential phase, an ER membrane protein (Ice2p facilitates TAG utilization for membrane-lipid synthesis. Ice2p has a cytosolic domain with affinity for LDs and is required for the efficient utilization of LD-derived DAG in the ER. Ice2p breaks a futile cycle on LDs between TAG degradation and synthesis, promoting the rapid relocalization of Dga1p to the ER. Our results show that Ice2p functionally links LDs with the ER and explain how cells switch neutral lipid metabolism from storage to consumption.

 10. ER signaling is activated to protect human HaCaT keratinocytes from ER stress induced by environmental doses of UVB

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mera, Kentaro; Kawahara, Ko-ichi; Tada, Ko-ichi; Kawai, Kazuhiro; Hashiguchi, Teruto; Maruyama, Ikuro; Kanekura, Takuro

  2010-01-01

  Proteins are folded properly in the endoplasmic reticulum (ER). Various stress such as hypoxia, ischemia and starvation interfere with the ER function, causing ER stress, which is defined by the accumulation of unfolded protein (UP) in the ER. ER stress is prevented by the UP response (UPR) and ER-associated degradation (ERAD). These signaling pathways are activated by three major ER molecules, ATF6, IRE-1 and PERK. Using HaCaT cells, we investigated ER signaling in human keratinocytes irradiated by environmental doses of ultraviolet B (UVB). The expression of Ero1-Lα, an upstream signaling molecule of ER stress, decreased at 1-4 h after 10 mJ/cm 2 irradiation, indicating that the environmental dose of UVB-induced ER stress in HaCaT cells, without growth retardation. Furthermore, expression of intact ATF6 was decreased and it was translocated to the nuclei. The expression of XBP-1, a downstream molecule of IRE-1, which is an ER chaperone whose expression is regulated by XBP-1, and UP ubiquitination were induced by 10 mJ/cm 2 UVB at 4 h. PERK, which regulates apoptosis, was not phosphorylated. Our results demonstrate that UVB irradiation generates UP in HaCaT cells and that the UPR and ERAD systems are activated to protect cells from UVB-induced ER stress. This is the first report to show ER signaling in UVB-irradiated keratinocytes.

 11. Genome-wide association studies identify four ER negative-specific breast cancer risk loci

  NARCIS (Netherlands)

  Garcia-Closas, Montserrat; Couch, Fergus J.; Lindstrom, Sara; Michailidou, Kyriaki; Schmidt, Marjanka K.; Brook, Mark N.; Orr, Nick; Rhie, Suhn Kyong; Riboli, Elio; Feigelson, Heather S.; Le Marchand, Loic; Buring, Julie E.; Eccles, Diana; Miron, Penelope; Fasching, Peter A.; Brauch, Hiltrud; Chang-Claude, Jenny; Carpenter, Jane; Godwin, Andrew K.; Nevanlinna, Heli; Giles, Graham G.; Cox, Angela; Hopper, John L.; Bolla, Manjeet K.; Wang, Qin; Dennis, Joe; Dicks, Ed; Howat, Will J.; Schoof, Nils; Bojesen, Stig E.; Lambrechts, Diether; Broeks, Annegien; Andrulis, Irene L.; Guénel, Pascal; Burwinkel, Barbara; Sawyer, Elinor J.; Hollestelle, Antoinette; Fletcher, Olivia; Winqvist, Robert; Brenner, Hermann; Mannermaa, Arto; Hamann, Ute; Meindl, Alfons; Lindblom, Annika; Zheng, Wei; Devillee, Peter; Goldberg, Mark S.; Lubinski, Jan; Kristensen, Vessela; Swerdlow, Anthony; Anton-Culver, Hoda; Dörk, Thilo; Muir, Kenneth; Matsuo, Keitaro; Wu, Anna H.; Radice, Paolo; teo, Soo Hwang; Shu, Xiao-Ou; Blot, William; Kang, Daehee; Hartman, Mikael; Sangrajrang, Suleeporn; Shen, Chen-Yang; Southey, Melissa C.; Park, Daniel J.; Hammet, Fleur; Stone, Jennifer; Veer, Laura J. Van't; Rutgers, Emiel J.; Lophatananon, Artitaya; Stewart-Brown, Sarah; Siriwanarangsan, Pornthep; Peto, Julian; Schrauder, Michael G.; Ekici, Arif B.; Beckmann, Matthias W.; dos Santos Silva, Isabel; Johnson, Nichola; Warren, Helen; Tomlinson, Ian; Kerin, Michael J.; Miller, Nicola; Marme, Federick; Schneeweiss, Andreas; Sohn, Christof; Truong, Therese; Laurent-Puig, Pierre; Kerbrat, Pierre; Nordestgaard, Børge G.; Nielsen, Sune F.; Flyger, Henrik; Milne, Roger L.; Perez, Jose Ignacio Arias; Menéndez, Primitiva; Müller, Heiko; Arndt, Volker; Stegmaier, Christa; Lichtner, Peter; Lochmann, Magdalena; Justenhoven, Christina; Ko, Yon-Dschun; Muranen, Taru A.; Aittomäki, Kristiina; Blomqvist, Carl; Greco, Dario; Heikkinen, Tuomas; Ito, Hidemi; Iwata, Hiroji; Yatabe, Yasushi; Antonenkova, Natalia N.; Margolin, Sara; Kataja, Vesa; Kosma, Veli-Matti; Hartikainen, Jaana M.; Balleine, Rosemary; Tseng, Chiu-Chen; Berg, David Van Den; Stram, Daniel O.; Neven, Patrick; Dieudonné, Anne-Sophie; Leunen, Karin; Rudolph, Anja; Nickels, Stefan; Flesch-Janys, Dieter; Peterlongo, Paolo; Peissel, Bernard; Bernard, Loris; Olson, Janet E.; Wang, Xianshu; Stevens, Kristen; Severi, Gianluca; Baglietto, Laura; McLean, Catriona; Coetzee, Gerhard A.; Feng, Ye; Henderson, Brian E.; Schumacher, Fredrick; Bogdanova, Natalia V.; Labrèche, France; Dumont, Martine; Yip, Cheng Har; Taib, Nur Aishah Mohd; Cheng, Ching-Yu; Shrubsole, Martha; Long, Jirong; Pylkäs, Katri; Jukkola-Vuorinen, Arja; Kauppila, Saila; Knight, Julia A.; Glendon, Gord; Mulligan, Anna Marie; Tollenaar, Robertus A. E. M.; Seynaeve, Caroline M.; Kriege, Mieke; Hooning, Maartje J.; van den Ouweland, Ans M. W.; van Deurzen, Carolien H. M.; Lu, Wei; Gao, Yu-Tang; Cai, Hui; Balasubramanian, Sabapathy P.; Cross, Simon S.; Reed, Malcolm W. R.; Signorello, Lisa; Cai, Qiuyin; Shah, Mitul; Miao, Hui; Chan, Ching Wan; Chia, Kee Seng; Jakubowska, Anna; Jaworska, Katarzyna; Durda, Katarzyna; Hsiung, Chia-Ni; Wu, Pei-Ei; Yu, Jyh-Cherng; Ashworth, Alan; Jones, Michael; Tessier, Daniel C.; González-Neira, Anna; Pita, Guillermo; Alonso, M. Rosario; Vincent, Daniel; Bacot, Francois; Ambrosone, Christine B.; Bandera, Elisa V.; John, Esther M.; Chen, Gary K.; Hu, Jennifer J.; Rodriguez-Gil, Jorge L.; Bernstein, Leslie; Press, Michael F.; Ziegler, Regina G.; Millikan, Robert M.; Deming-Halverson, Sandra L.; Nyante, Sarah; Ingles, Sue A.; Waisfisz, Quinten; Tsimiklis, Helen; Makalic, Enes; Schmidt, Daniel; Bui, Minh; Gibson, Lorna; Müller-Myhsok, Bertram; Schmutzler, Rita K.; Hein, Rebecca; Dahmen, Norbert; Beckmann, Lars; Aaltonen, Kirsimari; Czene, Kamila; Irwanto, Astrid; Liu, Jianjun; Turnbull, Clare; Rahman, Nazneen; Meijers-Heijboer, Hanne; Uitterlinden, Andre G.; Rivadeneira, Fernando; Olswold, Curtis; Slager, Susan; Pilarski, Robert; Ademuyiwa, Foluso; Konstantopoulou, Irene; Martin, Nicholas G.; Montgomery, Grant W.; Slamon, Dennis J.; Rauh, Claudia; Lux, Michael P.; Jud, Sebastian M.; Bruning, Thomas; Weaver, Joellen; Sharma, Priyanka; Pathak, Harsh; Tapper, Will; Gerty, Sue; Durcan, Lorraine; Trichopoulos, Dimitrios; Tumino, Rosario; Peeters, Petra H.; Kaaks, Rudolf; Campa, Daniele; Canzian, Federico; Weiderpass, Elisabete; Johansson, Mattias; Khaw, Kay-Tee; Travis, Ruth; Clavel-Chapelon, Françoise; Kolonel, Laurence N.; Chen, Constance; Beck, Andy; Hankinson, Susan E.; Berg, Christine D.; Hoover, Robert N.; Lissowska, Jolanta; Figueroa, Jonine D.; Chasman, Daniel I.; Gaudet, Mia M.; Diver, W. Ryan; Willett, Walter C.; Hunter, David J.; Simard, Jacques; Benitez, Javier; Dunning, Alison M.; Sherman, Mark E.; Chenevix-Trench, Georgia; Chanock, Stephen J.; Hall, Per; Pharoah, Paul D. P.; Vachon, Celine; Easton, Douglas F.; Haiman, Christopher A.; Kraft, Peter

  2013-01-01

  Estrogen receptor (ER)-negative tumors represent 20-30% of all breast cancers, with a higher proportion occurring in younger women and women of African ancestry. The etiology and clinical behavior of ER-negative tumors are different from those of tumors expressing ER (ER positive), including

 12. Construction-man hour estimation for nuclear power plants

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paek, J.H.

  1987-01-01

  This study centers on a statistical analysis of the preliminary construction time, main construction time, and total construction man hours of nuclear power plants. The use of these econometric techniques allows the major man hour driving variables to be identified through multivariate analysis of time-series data on over 80 United States nuclear power plants. The analysis made in this study provides a clearer picture of the dynamic changes that have occurred in the man hours of these plants when compared to engineering estimates of man hours, and produces a tool that can be used to project nuclear power plant man hours

 13. Cytologic diagnosis of primary peritoneal high grade serous carcinoma in a man.

  Science.gov (United States)

  Umphress, Brandon; Philip, John; Zhang, Yaxia; Lin, Xiaoqi

  2018-04-16

  Primary peritoneal serous carcinoma (PPSC) is a rare neoplasm histologically indistinguishable from ovarian serous carcinoma primarily occurring in the female population. To date, extremely rare cases of PPSC have been reported in men; however, diagnosis by cytology has yet to be described. Here we present the clinical, radiographic, cytomorphologic, histologic and immunohistochemical (IHC) findings of a high-grade (HG) PPSC in a 70-year-old man with a history of prostatic adenocarcinoma. Core needle biopsy (CNB) touch preparation smears showed pleomorphic, round, columnar and polygonal epithelioid cells present singly or arranged in loosely cohesive three-dimensional clusters. The tumor cells are characterized by enlarged nuclei containing prominent nucleoli, and variable scant to moderate, slightly dense cytoplasm. Scattered cells contained cytoplasmic vacuoles. Examination of CNB revealed an infiltrating tumor in sheets with focal papillary configuration. Tumor cells were morphologically consistent with HG carcinoma. IHC studies demonstrated diffuse positivity for CK7, PAX-8, ER, WT1, p53, p16 and BerEP4 with focal/weak staining for calretinin and CK5/6, which supporting the diagnosis of HG PPSC. The patient was treated with 6 cycles of carboplatin and paclitaxel with near resolution of the mass at 10 month follow-up. To the best of our knowledge, this is the first reported case in the literature of PPSC in a man diagnosed by cytology. This article is protected by copyright. All rights reserved. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 14. "A Is A": Spider-Man, Ayn Rand, and What Man Ought to Be

  OpenAIRE

  Brühwiler, Claudia Franziska

  2014-01-01

  In 1979, writer Tom DeFalco was paired with artist and cocreator of Spider-Man, Steve Ditko, to work on an issue of Machine Man, one of the many superheroes populating the universe of Marvel Comics. Instead of the usual introduction and business chatter, Ditko challenged DeFalco during a first conversation: "Are you Tom? What gives you the right to write about heroes?" (Tucker 2012). By the time of this exchange, Ditko had not only (co-) created and continued numerous superhero stories, rangi...

 15. The new V8 diesel engine from MAN; Der neue V8-Dieselmotor von MAN

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oehler, Georg; Vogel, Werner; Moeller, Inge; Tuerk, Jens [MAN Nutzfahrzeuge Motorenwerk Nuernberg AG, Nuernberg (Germany); Raup, Markus [MAN Nutzfahrzeuge, Steyr (Austria)

  2008-09-15

  MAN has developed a new V8 engine for the 16-l class with an output of 500 kW and 3,000 Nm of torque for its TGX and TGS ranges of heavy trucks. To reduce NO{sub x}, MAN has applied an SCR system with AdBlue injection. This article describes the engine concept, the design of the main components, the development of vehicle-specific add-on parts and the work carried out to optimise the combustion system and exhaust aftertreatment. (orig.)

 16. Design and Construction of Manned Lunar Base

  Science.gov (United States)

  Li, Zhijie

  2016-07-01

  Building manned lunar base is one of the core aims of human lunar exploration project, which is also an important way to carry out the exploitation and utilization of lunar in situ resources. The most important part of manned lunar base is the design and construction of living habitation and many factors should be considered including science objective and site selection. Through investigating and research, the scientific goals of manned lunar base should be status and characteristics ascertainment of lunar available in situ resources, then developing necessary scientific experiments and utilization of lunar in situ resources by using special environment conditions of lunar surface. The site selection strategy of manned lunar base should rely on scientific goals according to special lunar surface environment and engineering capacity constraints, meanwhile, consulting the landing sites of foreign unmanned and manned lunar exploration, and choosing different typical regions of lunar surface and analyzing the landform and physiognomy, reachability, thermal environment, sunlight condition, micro meteoroids protection and utilization of in situ resources, after these steps, a logical lunar living habitation site should be confirmed. This paper brings out and compares three kinds of configurations with fabricating processes of manned lunar base, including rigid module, flexible and construction module manned lunar base. 1.The rigid habitation module is usually made by metal materials. The design and fabrication may consult the experience of space station, hence with mature technique. Because this configuration cannot be folded or deployed, which not only afford limit working and living room for astronauts, but also needs repetitious cargo transit between earth and moon for lunar base extending. 2. The flexible module habitation can be folded in fairing while launching. When deploying on moon, the configuration can be inflatable or mechanically-deployed, which means under

 17. The Walk-Man Robot Software Architecture

  OpenAIRE

  Mirko Ferrati; Alessandro Settimi; Alessandro Settimi; Luca Muratore; Alberto Cardellino; Alessio Rocchi; Enrico Mingo Hoffman; Corrado Pavan; Dimitrios Kanoulas; Nikos G. Tsagarakis; Lorenzo Natale; Lucia Pallottino

  2016-01-01

  A software and control architecture for a humanoid robot is a complex and large project, which involves a team of developers/researchers to be coordinated and requires many hard design choices. If such project has to be done in a very limited time, i.e., less than 1 year, more constraints are added and concepts, such as modular design, code reusability, and API definition, need to be used as much as possible. In this work, we describe the software architecture developed for Walk-Man, a robot ...

 18. First exposure in man: toxicological considerations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spindler, Per; Sjöberg, P; Knudsen, Lisbeth E.

  2000-01-01

  The safety of a volunteer/patient who participate in the very first human trial relies on data from animal experimentation and on the design of the trial. Recommendations on the type and extent of preclinical safety studies that should be conducted prior to first dose in man have been developed...... for preclinical testing have had an important impact on the documented impressive safety record of phase I clinical trials. In this spirit we extend our warmest and sincerest thanks to Professor Jens S. Schou for his long and deep engagement in European and International harmonisation of preclinical test...

 19. Genetic effects of ionising radiation in man

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sankaranarayanan, K.

  1991-01-01

  A review is given of genetic risk estimation in man. Topics covered include the methods used, the germ cell stages and radiation conditions relevant for genetic risk estimation, doubling dose estimates, the classification and prevalence of naturally-occurring genetic disorders, the source of data used in the direct method of risk estimation, the genetic risk estimates from the mid-1970s to the present, the estimates of genetic risk used in ICRP 26 in 1977 and ICRP's current assessment of genetic risks. (UK)

 20. Pantex Falling Man - Independent Review Panel Report.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brannon, Nathan Gregory; L. Bertolini, N. Brannon, J. Olsen, B. Price, M. Steinzig, R. Wardle, & M. Winfield

  2014-11-01

  Consolidated Nuclear Security (CNS) Pantex took the initiative to organize a Review Panel of subject matter experts to independently assess the adequacy of the Pantex Tripping Man Analysis methodology. The purpose of this report is to capture the details of the assessment including the scope, approach, results, and detailed Appendices. Along with the assessment of the analysis methodology, the panel evaluated the adequacy with which the methodology was applied as well as congruence with Department of Energy (DOE) standards 3009 and 3016. The approach included the review of relevant documentation, interactive discussion with Pantex staff, and the iterative process of evaluating critical lines of inquiry.

 1. Nuclear propulsion tradeoffs for manned Mars missions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Walton, L.A.; Malloy, J.D.

  1991-01-01

  A conjunction class split/sprint manned Mars exploration mission was studied to evaluate tradeoffs in performance characteristics of nuclear thermal rockets. A Particle Bed Reactor-based nuclear thermal rocket was found to offer a 38% to 52% total mass savings compared with a NERVA-based nuclear thermal rocket for this mission. This advantage is primarily due to the higher thrust-to-weight ratio of the Particle Bed Reactor nuclear rocket. The mission is enabled by nuclear thermal rockets. It cannot be performed practically using chemical propulsion

 2. Nuclear power, man, and the environment

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pentreath, R J

  1980-01-01

  Nuclear power is accepted as a reality in this description of the nature of radioactivity, its presence in the operation of a nuclear reactor, how and why some of the radioactivity is introduced into the environment in a controlled manner, and how these processes should be judged. The didactic approach makes the account an informative one rather than argumentative. The basic properties of radioactivity and its interaction with matter are described in the first chapter. Subsequent chapters deal with the radiation background, radiation and man, nuclear reactors and their fuel cycles, radioactive wastes and the public, environmental behavior and effects, and the acceptability of future discharges. 10 references, 41 figures, 57 tables. (DCK)

 3. Indirect evidence of calcitonin secretion in man.

  Science.gov (United States)

  Caniggia, A; Gennari, C; Vattimo, A; Nardi, P; Nuti, R

  1976-09-01

  1. The effect of calcitonin, a large amount of calcium given orally, pentagastrin and glucagon on plasma 47Ca radioactivity curves in subjects pretreated with 47Ca was examined. 2. A sudden increase of plasma radioactivity after intravenous administration of calcitonin and pentagastrin and after the oral calcium load was observed in normal subjects; the intravenous infusion of glucagon was less effective. 3. Two thyroparathyroidectomized patients who responded to the calcitonin infusion did not respond to the oral calcium load. 4. These data may be considered to offer indirect evidence of endogenous calcitonin secretion in man.

 4. Gastrointestinal absorption of uranium in man

  International Nuclear Information System (INIS)

  Larsen, R.P.; Orlandini, K.A.

  1984-01-01

  A method has been established for determining the fractional absorption of uranium directly in man. Measurements are made of the urinary excretion rates of uranium for individuals whose drinking water has a high 234 U to 238 U activity ratio and is the primary source of 234 U in their diets. For two individuals, the values obtained for the fractional absorption of 234 U were 0.004 and 0.006. The values obtained for the fractional absorption of 238 U, using a literature value for the 238 U intake from food, were 0.008 and 0.015. The present ICRP value is 0.20. 7 references, 1 table

 5. Monitoring man's impact in the coastal zone

  International Nuclear Information System (INIS)

  Benton, A.R. Jr.; Snell, W.W.

  1979-01-01

  The paper examines the monitoring of man's impact in the coastal zone. Color infrared photography shows destroyed or degraded wetlands or beaches, and makes possible relevant linear or aerial measurements with aerial photography. It can also categorize the environmental impacts which have accrued as the result of completion of water development projects. Aerial photography of the Texas coastal zone illustrates the nature and degree of damage likely to occur as a result of construction or maintenance projects. It is concluded that the method of assigning realistic values to unit areas of wetlands and beaches will make it feasible to incorporate the cost of estuarine damages into the cost estimates of water development schemes

 6. Man machine interface based on speech recognition

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jorge, Carlos A.F.; Aghina, Mauricio A.C.; Mol, Antonio C.A.; Pereira, Claudio M.N.A.

  2007-01-01

  This work reports the development of a Man Machine Interface based on speech recognition. The system must recognize spoken commands, and execute the desired tasks, without manual interventions of operators. The range of applications goes from the execution of commands in an industrial plant's control room, to navigation and interaction in virtual environments. Results are reported for isolated word recognition, the isolated words corresponding to the spoken commands. For the pre-processing stage, relevant parameters are extracted from the speech signals, using the cepstral analysis technique, that are used for isolated word recognition, and corresponds to the inputs of an artificial neural network, that performs recognition tasks. (author)

 7. Man-caused seismicity of Kuzbass

  Science.gov (United States)

  Emanov, Alexandr; Emanov, Alexey; Leskova, Ekaterina; Fateyev, Alexandr

  2010-05-01

  A natural seismicity of Kuznetsk Basin is confined in the main to mountain frame of Kuznetsk hollow. In this paper materials of experimental work with local station networks within sediment basin are presented. Two types of seismicity display within Kuznetsk hollow have been understood: first, man-caused seismic processes, confined to mine working and concentrated on depths up to one and a half of km; secondly, seismic activations on depths of 2-56 km, not coordinated in plan with coal mines. Every of studied seismic activations consists of large quantity of earthquakes of small powers (Ms=1-3). From one to first tens of earthquakes were recorded in a day. The earthquakes near mine working shift in space along with mine working, and seismic process become stronger at the instant a coal-plough machine is operated, and slacken at the instant the preventive works are executed. The seismic processes near three lavas in Kuznetsk Basin have been studied in detail. Uplift is the most typical focal mechanism. Activated zone near mine working reach in diameter 1-1,5 km. Seismic activations not linked with mine working testify that the subsoil of Kuznetsk hollow remain in stress state in whole. The most probable causes of man-caused action on hollow are processes, coupled with change of physical state of rocks at loss of methane from large volume or change by mine working of rock watering in large volume. In this case condensed rocks, lost gas and water, can press out upwards, realizing the reverse fault mechanism of earthquakes. A combination of stress state of hollow with man-caused action at deep mining may account for incipient activations in Kuznetsk Basin. Today earthquakes happen mainly under mine workings, though damages of workings themselves do not happen, but intensive shaking on surface calls for intent study of so dangerous phenomena. In 2009 replicates of the experiment on research of seismic activations in area of before investigated lavas have been conducted

 8. Man - safety risk for nuclear power plants?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Muehle, R.P.

  1991-01-01

  Analysis methods based on theories for action regulation provide essential information about the origin of operators' failures. Preventive measures based on this are adaptive training and pinpointed support by computer-aided information and calculation systems. Such systems do not meet their purpose by the fact that they employ high-performance equipment and there are some displays in the control room but only if they are substantially oriented towards man - subordinate to his thought and action structures. Some proposals are given with regard to those problems. (orig.) [de

 9. Adrenal Ewing's Sarcoma in an Elderly Man.

  Science.gov (United States)

  Toda, Kazuyoshi; Ishii, Sumiyasu; Yasuoka, Hidetoshi; Nishioka, Masaki; Kobayashi, Takayuki; Horiguchi, Kazuhiko; Tomaru, Takuya; Ozawa, Atsushi; Shibusawa, Nobuyuki; Satoh, Tetsurou; Koshi, Hiromi; Segawa, Atsuki; Shimizu, Shin-Ichi; Oyama, Tetsunari; Yamada, Masanobu

  2018-02-15

  Ewing's sarcoma usually arises in the bones of children and adolescents. We herein report a 74-year-old man with Ewing's sarcoma in the adrenal gland. The diagnosis was confirmed by a genetic test, pathological studies, and several imaging studies. He already had multiple liver metastases when he was transferred to our hospital and died on the 37th day. The diagnosis was further confirmed by autopsy studies. Adrenal Ewing's sarcoma is very rare, and our patient was older than other reported cases. Ewing's sarcoma should be considered even in elderly patients with adrenal tumors.

 10. Hvordan man fortæller historier i barokoperaer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik

  2013-01-01

  Artiklen er en formidlingsudgave af en forskningsartikel fra 2005, "Narrative strukturer i barokoperaer eksemplificeret genem en analyse af Marin Marais' og Antoine Houdar de la Mottes "Alcione" (1706)......Artiklen er en formidlingsudgave af en forskningsartikel fra 2005, "Narrative strukturer i barokoperaer eksemplificeret genem en analyse af Marin Marais' og Antoine Houdar de la Mottes "Alcione" (1706)...

 11. Provokerende kærester, armhuler og en lille smule AIDS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cortsen, Rikke Platz

  2010-01-01

  I Sverige gør de noget, som man ikke gør i Danmark. Kvinderne. De tegner tegneserier. I massevis. Og de udgiver dem glad og gerne med en stilmæssig variation, der kun kan imponere. Hver især har sin helt særegne og personlige stil, og som regel ligner det ikke noget, man har set før. Det tætteste...

 12. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 13. Krigens første offer er også truet i fredstid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serritzlev, Jeanette

  2018-01-01

  Sandheden er krigens første offer, lyder det. Men informationskrig finder også sted i fredstid, og også her er sandheden jaget vildt. ’Fake News’ er det nye modeord, selv om det ikke er nyt. Det behøver ikke at være værre, end vi selv gør det. Det farlige opstår først, når vi er ligeglade....

 14. ER phospholipid composition modulates lipogenesis during feeding and in obesity.

  Science.gov (United States)

  Rong, Xin; Wang, Bo; Palladino, Elisa Nd; de Aguiar Vallim, Thomas Q; Ford, David A; Tontonoz, Peter

  2017-10-02

  Sterol regulatory element-binding protein 1c (SREBP-1c) is a central regulator of lipogenesis whose activity is controlled by proteolytic cleavage. The metabolic factors that affect its processing are incompletely understood. Here, we show that dynamic changes in the acyl chain composition of ER phospholipids affect SREBP-1c maturation in physiology and disease. The abundance of polyunsaturated phosphatidylcholine in liver ER is selectively increased in response to feeding and in the setting of obesity-linked insulin resistance. Exogenous delivery of polyunsaturated phosphatidylcholine to ER accelerated SREBP-1c processing through a mechanism that required an intact SREBP cleavage-activating protein (SCAP) pathway. Furthermore, induction of the phospholipid-remodeling enzyme LPCAT3 in response to liver X receptor (LXR) activation promoted SREBP-1c processing by driving the incorporation of polyunsaturated fatty acids into ER. Conversely, LPCAT3 deficiency increased membrane saturation, reduced nuclear SREBP-1c abundance, and blunted the lipogenic response to feeding, LXR agonist treatment, or obesity-linked insulin resistance. Desaturation of the ER membrane may serve as an auxiliary signal of the fed state that promotes lipid synthesis in response to nutrient availability.

 15. ER stress proteins in autoimmune and inflammatory diseases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daisuke eMorito

  2012-03-01

  Full Text Available Over the past two decades, heat shock proteins (HSPs have been implicated in inflammatory responses and autoimmunity. HSPs were originally believed to maintain protein quality control in the cytosol. However, they also exist extracellularly and appear to act as inflammatory factors. Recently, a growing body of evidence suggested that the other class of stress proteins such as, endoplasmic reticulum (ER stress proteins, which originally act as protein quality control factors in the secretory pathway and are induced by ER stress in inflammatory lesions, also participate in inflammation and autoimmunity. The immunoglobulin heavy-chain binding protein (Bip/glucose-regulated protein 78 (Grp78, homocysteine-induced ER protein (Herp, calnexin, calreticulin, glucose-regulated protein 94 (Grp94/gp96, oxygen-regulated protein 150 (ORP150 and heat shock protein 47 (Hsp47/Serpin H1, which are expressed not only in the ER but also occasionally at the cell surface play pathophysiological roles in autoimmune and inflammatory diseases as pro- or anti-inflammatory factors. Here we describe the accumulating evidence of the participation of ER stress proteins in autoimmunity and inflammation and discuss the critical differences between the two classes of stress proteins.

 16. Aging induced ER stress alters sleep and sleep homeostasis

  Science.gov (United States)

  Brown, Marishka K.; Chan, May T.; Zimmerman, John E.; Pack, Allan I.; Jackson, Nicholas E.; Naidoo, Nirinjini

  2014-01-01

  Alterations in the quality, quantity and architecture of baseline and recovery sleep have been shown to occur during aging. Sleep deprivation induces endoplasmic reticular (ER) stress and upregulates a protective signaling pathway termed the unfolded protein response (UPR). The effectiveness of the adaptive UPR is diminished by age. Previously, we showed that endogenous chaperone levels altered recovery sleep in Drosophila melanogaster. We now report that acute administration of the chemical chaperone sodium 4-phenylbutyrate (PBA) reduces ER stress and ameliorates age-associated sleep changes in Drosophila. PBA consolidates both baseline and recovery sleep in aging flies. The behavioral modifications of PBA are linked to its suppression of ER stress. PBA decreased splicing of x-box binding protein 1 (XBP1) and upregulation of phosphorylated elongation initiation factor 2 α (p-eIF2α), in flies that were subjected to sleep deprivation. We also demonstrate that directly activating ER stress in young flies fragments baseline sleep and alters recovery sleep. Alleviating prolonged/sustained ER stress during aging contributes to sleep consolidation and improves recovery sleep/ sleep debt discharge. PMID:24444805

 17. DEBONDING OF CERAMIC BRACKETS BY ER:YAG LASER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fidan ALAKUŞ-SABUNCUOĞLU

  2016-04-01

  Full Text Available Purpose: The objective of the present study is to evaluate the effects of Er:YAG laser debonding of ceramic brackets on the bond strength and the amount of adhesive resin remnant. Materials and Methods: Twenty human mandibular incisors were randomly divided into two groups of 10 and polycrystalline ceramic brackets (Transcend series 6000, 3M Unitek, Monrovia, CA, USA were bonded on enamel surfaces. Group 1 was the control group in which no laser application was performed prior to the shear bond strength (SBS testing. In Group 2, Er:YAG was applied in 3W power for 6 seconds using the scanning method. The brackets were tested for SBS with an Instron universal testing machine and results were expressed in megapascals (MPa. The amount of adhesive remnant was evaluated with Adhesive Remnant Index (ARI. One-way analysis of variance and Tukey’s post-hoc tests were used for statistical analysis. Results: Mean ± standard deviation of SBS values in the control group was 13.42 ±1.23 MPa and 8.47 ±0.71 MPa in the Er:YAG group and this difference was statistically significant (p<0.05. The evaluation of ARI scores demonstrated more adhesive was left on the enamel surface with Er:YAG group. Conclusion: 3W power Er:YAG laser application with the scanning method to polycrystalline ceramic brackets demonstrated lower bond strengths and higher ARI scores during the debonding procedure.

 18. Henri Pirenne: Historian and Man of the World

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarah Keymeulen

  2016-12-01

  Full Text Available Henri Pirenne (1862-1935 is generally recognised as one of the most influential European historians of the late nineteenth- and early twentieth-century. The combination of his scholarly activity with the social mission that he set himself earned him an extraordinarily successful career and a double reputation: at least in Belgium, he was regarded not only as a ‘father of history’, but also as great citizen. Although his influence was unmistakably large, there is no consensus about the existence or the nature of a ‘Pirennian persona’. He combined the ideal collection of skills, values and standards required of historians with very specific personal characteristics. At the same time he was inextricably linked to a certain era and a certain Belgium that died with him. Pirenne therefore, did not so much represent a new type of scientific persona as the prestige of an idealised, long-vanished Belgium and its corresponding academic culture. Henri Pirenne. Historicus en man van de wereldHenri Pirenne (1862-1935 wordt beschouwd als één van de meest invloedrijke Europese geschiedschrijvers van de laatnegentiende en vroegtwintigste eeuw. Het verband tussen zijn wetenschappelijke activiteit en de maatschappelijke taak die hij voor zichzelf zag weggelegd, leverde hem een uitzonderlijk succesvolle carrière en een dubbele reputatie op. Pirenne staat, althans in België, immers niet alleen geboekstaafd als een ‘vader van de geschiedenis’, maar ook als een groot staatsburger. Hoewel de invloed van Pirenne onmiskenbaar groot is geweest, is er geen consensus over het bestaan of de aard van een ‘pirenniaanse persona’. Hij combineerde het ideaalpakket van vaardigheden, normen en waarden die historici werden geacht te bezitten met zeer specifieke karaktereigenschappen. Tegelijk was hij onlosmakelijk verknoopt met een zeker tijdsgewricht en een zeker België, dat samen met hem ter ziele ging. Pirenne stond dan ook niet zozeer model voor een nieuw

 19. Henri Pirenne: Historian and Man of the World.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Keymeulen

  2016-12-01

  Full Text Available Henri Pirenne (1862-1935 is generally recognised as one of the most influential European historians of the late nineteenth- and early twentieth-century. The combination of his scholarly activity with the social mission that he set himself earned him an extraordinarily successful career and a double reputation: at least in Belgium, he was regarded not only as a ‘father of history’, but also as great citizen. Although his influence was unmistakably large, there is no consensus about the existence or the nature of a ‘Pirennian persona’. He combined the ideal collection of skills, values and standards required of historians with very specific personal characteristics. At the same time he was inextricably linked to a certain era and a certain Belgium that died with him. Pirenne therefore, did not so much represent a new type of scientific persona as the prestige of an idealised, long-vanished Belgium and its corresponding academic culture. Henri Pirenne. Historicus en man van de wereld. Henri Pirenne (1862-1935 wordt beschouwd als één van de meest invloedrijke Europese geschiedschrijvers van de laatnegentiende en vroegtwintigste eeuw. Het verband tussen zijn wetenschappelijke activiteit en de maatschappelijke taak die hij voor zichzelf zag weggelegd, leverde hem een uitzonderlijk succesvolle carrière en een dubbele reputatie op. Pirenne staat, althans in België, immers niet alleen geboekstaafd als een ‘vader van de geschiedenis’, maar ook als een groot staatsburger. Hoewel de invloed van Pirenne onmiskenbaar groot is geweest, is er geen consensus over het bestaan of de aard van een ‘pirenniaanse persona’. Hij combineerde het ideaalpakket van vaardigheden, normen en waarden die historici werden geacht te bezitten met zeer specifieke karaktereigenschappen. Tegelijk was hij onlosmakelijk verknoopt met een zeker tijdsgewricht en een zeker België, dat samen met hem ter ziele ging. Pirenne stond dan ook niet zozeer model voor een nieuw

 20. Man kan ikke dumpe til folkeskolens afgangsprøve – eller kan man?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2016-01-01

  Indførelse af karakterkravet 2 som adgangsgivende til de erhversfaglige uddannelser har forvandlet 9. klasses prøven i dansk og matematik til en ”high-stakes-eksamen”, altså en vind-eller-forsvind-prøve. Hvad betyder det for de elever, der ligger på grænsen? Og hvor ”sikker” er en sådan sortering...